Skip to main content

Full text of "Abhidhnarjendra : koa"

See other formats


vy 3T f ^ ST T T T T ^ ' ^ : 

ABHIDHANARAJENDRAl PRAKRIT MAGADHI SANSKRIT Vijayarajcndra Suri SHASTRI INDO-CANADIAN INSTITUTE 

92, GOLF LINKS, 
NEW DELHI-110003. INDIA 
n ABHIDHANARAJENDRAH: 

m 

PRAKRIT MAGADHI SANSKRIT Vijayarajendra Suri VOL. 3 S ■R B.R. Publishing Corp. Delhi Catmlostiig to Pabllc«tto« D«««^DK 

Vijayarajendra Suri. 

Abhidhanarajendrah. Reprint. 

1. Prakrit languag«»-Lexicography. 2. Prakrit tanguages-Dictio- 
nariei- -Sanskrit. 3. Prakrit languages— Etymology. 4. Prakrit 
languages— Grammar. 5. Prakrit literature. 6. Jainism— India. 7. 
Jaina saints— Biography. I. Title. First PufaBshcd 1910-1925 
Reprinted in India 198S Published in ln*a I y . 

B. R. Publishing Corporation 
461, Vlvekanand Nagar, 
E)eihi-1100S2. (India) Distributed by . 

D. K. Publishers' Distributors 
1, Ansari Road, Daryaganj. 
New Deihi-110002. (India) 
Phone : 27-8368 Printed at : 

Goya! Offset Printer 
Delhi-1100035 (India) <*% 

-44 
-4*1 

-4»^ 
-4*S 

-4»l 
■4*1 
•<H 
'4*1 
4*5 

-4*1 
-4*1 
-4*1 
-4*1 
^1*1 
-4*1 

dJ 

-4*1 
-4*1 

-4*1 
-4*1 
-4*S 
-4*1 
<t*l 
<t*l 
<H 
-4*1 
<t*l 

<t*l 
<H 
-4*1 
-4*1 
-4*8 
<t*l 
^1*1 
-4*1 aPvi««5^ "'^ iagSr ■jS^- •>ii V ■IB-^^ -aft' wr ^B- "-- -Mg-^.'.-JB^^ •A'^>w, ^^ : JH ,: ««4>. 


'ft Mi 

m 
m 


in- 

1^ 
(^ 
If 

*► 

if 
»f 
»»• 

if 
If 
»f 
If 
If 
If 
If 
If 
If 
If 
If ITf TTTf TTTTTTTTT » TTTTTTTTTTTTTTTT» i ^ f | ft 
**« 

:! 

M 

Hi 

*4 ^'^^tt 1^ 4«,w^ 1*^ 


mi \K If 
If 
If 

!•» 
If 
If 

I If 
ilf 

Ilf 
ilf 

Ilf 

IP 

If 
if 
If 
If 
If 
If 
If 
If ^f*l <t*S *ti 
*4 mt ^ ^ll^km ^iBHk^ BW^ H^qR«W?T: Sn^FT^ 5flrl« » 3 If 
If 
If 
If 
If 
If >G$^< # » * ^^T9iw^-Mr5iJfqHi^ q?5n^ gf^: « * » 


■I ( 


M 
-H -»l }£AAA££JL£A^^£±££A££££^^i^££A£A£Ai.1Bi 
^^^'W 

m^ ■f^R i ^ ..^i^l^S- 
^^:^-#i^^^?5=a^''^^''^R^^*^»tvi^?^"^- j^^^^j^^K^ f^f^^'^-^'^^-i^^i^'m^ :3R Pravar Jainacharya-Shree Saudharma Vrahattapagashchhiya 
Kalikalsarvajynakalpa Bhattarak — 
Shrimad=Vijayarajendra Surishwarji Maharaj. 

^^% ^^3 ^^ ^w.-i\^^W-W^^ ^^3 ciTq \%^\ q^^^ivn^rm; i 


m ■i!Hi«s»a««£i«s«>s»iii«'ii«is'^^s««Si«^Sj§t^iS«t55fS3*^ 
*^ ^dNMHIVWI'i; I ^ ^%\ «r>:CS$: ^eqr?5ir»lnr?TfraM5^'-jr^5iT?r f?ir5r^5i'Fq|r^^^w 

tir: q?:rj^*f]5rq^renq?:rH5r«5rra^rJT[fiTJiRW^r5?- 
«wq^Rf qw«fJir%qrf^?rarq?T5fri'%atm fJii^asT- 
'35ilgfla*g«=wr5iHVfTflqr»TfiRSfrffsif q^rti^r«fa»^r- 

5'5nrii-sTmqfi5rfitq--a:s-5Br«r^««iJi-^^^Hf?iar 
l^k^ r'jrft!J:HJr»if^r"b5rf^tqqf%-eisagfrf^^afa?i- 
q'Tt^g't f%qqS5Jjr^r3inRrwTiffg i^joTfrn^g^Ra i 
q«ir ^rsgfjifa^mJi^qrq^^if, fi'sxriiimsfq a^jurJT- 
?qr% qc?q^^gfg?Tf^H^ aqitmnr^a i aars^t qr 
?irnm 5r?^ign«q> ( "I'^srsr^Tf^rvJr gr ) ^rsr^m- 

g«vir5T5imrqrT^gqiTrgr?^5r?;qi^c^ qtimevir^fgg- 
^f# qdq^K^qfRTsfr^iiiJTf ^'iT^r^rf *Ti5:^5iTa^rjfr- 
f»miflW5i^5ngi:wi'^r*iTiq'r(q?^?'qHH«ir5Tf aqr^rg. 

sjl^^w^^rfRHf qaHr5:si«rji?ia^q«fjir^:CT*^«ir«irg*- 
uiT rqf gar ^rngf^^qafagr^^R a«fr«^5:q g^gq^- 

<ir?:q:, gi%35WToir kf^i, qlawtir q?f<Jt, f?aiTr'$ r%. 

ijjKS^JTfOT rori'wrw ? i 5?ri ! »fraiir 1 g^flrot ^• 
(ii«i» srrg [aT33riT3imrJt ftriliT^ ii '" a^tigf'fqi'r'c^- 
ar sr«[l>ciw«q|gq5foimfiT«?^ a^nlg vrrn U^ 
^ '^^^ afgqftsf i at^KJjjcTJT^imsfria — ' if 

w^rei, a^ g m^^^ ^rieq?!, ^ivxsTffif ^ ^fu- 
'Ifsffsiri^^'ftir ^rvi^f%!ir3?im^rK'5rg^ii%^*i?i ?ir- 

f WHiS^sfri^ mfi^trg ei«iw ?rrvi5irR, sTtHT^Jir*!^^ i 
Rf^^ aqmg ^tg^^f «f«fr, ^ff^iqrfiifa I ^ xi wV 
ipr f%q?i^^r?l i ?i^Fgqfi» ^-^t- i w ^ g?«i: ^Ria^r- 

JTrai ' f:rarr>'t ^mn ft«fei^ii5^wn«3^ fVqrcr- 
wg«'l«g?, F^l. 'J^f^f nwtqj*wqq[^ i aer ^i^agr^a- r 3frgn9f%: Sf mm o^r^q^ I '^feirm^ r%' g^'r'coTqr ^O^oir- 
ar«re^Hi t^gr^f'f JTrtj ^jt s^frfta vrgarra i ' gssir- 
mw 1% ' %?a ««oir ¥frmig*i5i r^'a; i a^i ^ ^^• 

JT^m I ' qf 33Tnrar r% ' a^rif 

«T%?^ ^or?aTq: qaaq, q:a?[q ^Tfl's^q^w^qK- 

a^afra i ' fgssiRrdr m ' o^ra 3 ^sofr ^li^rarai 
fttja'raf i^^ar^conj^, asrqaaai^mviraa ^^uir^ig- 
^^ ^uta, a^Fq ^ j^aR^^iqafiR^Hsr, a^ g 
3nf?H»iq r^nfaa: r3?iJira ffR i»5imra 1 ' mistm- 
01 1% ' *T^<fg ^w: |jti??T[Uflt^R gr a'lat.HW 
»rq^aar^?:<iia w^ar^t<jm, h?=??? ^rgaar^c^a 
a'r3ar^?:"iin^, ^>sfq ^rBiaq^uT'J ^^ 1 aa^ a?r?i- 
«Rq ^^ni niT?iRra ^r r%'5ifi»fa I '?35;iTr<ir r%' ^rf ^g 
^^r^r^sf reoTJ «?irari»aar affqrqa^aR, ^r^f^STaa- 
iJTcau: 1 a'wreqf awf agfar%arB'5qq?TR'i??Trssr%^Ra 
^grma ^yriRfa 1 'mssim^ r%' Rtof fg; ^rrgijuarai 
^q:, rgaRmiRrgt^R Jjafura s^qr^^rra 1 aw ^ 31- 
fRa: RURHRqr^rT^qr^i^trg^RTiorargfiat rtot^ 
vrr^r? FgqRrDT naFRfa 1 • fojarrcSTRroi (% ' fa^^Rr- 
oiRja^iraa ^r^Rioi ^r fa3ff^ ^"r^jjfHf?! s^qF^^s 
Wia II iq §grm ' aai^ri ' :?rs3r^=^« it 'qftorRya: js- 
itfj qftijjar;,' wla ^iRrtqV^a 5iraqrf^a> RrrqaTsjRT- 
grar?i ^qsr^a: I! nraR^ar^fiRrNRafrs'^gR'&iRrvag 
^TRq^rr^^K I af qnr-ag qf^ fgfnirwR^isfq wa^ >?afa, 
aff aa, 351 q^wi^r c? «ia ? , c?^a q:^ra na, s^rR? 
q;*i ^s qftrrrR?,^?!iTr%a:,"qf HRq9>a€r k1 -ra?:ra"f^> 
^^aqrrf err«r r% 1 q??TRi5Ra^r^, «ji»Rf ! 5*r^w» 
?rrocr%" 11 «R^ (i f^rrf^irgsf^isiTR ^o» ^a: sncvq 
^o? ^qq'a T%?a5cai ftfan 1 
aur ^ qTjqnssRRqiHfgq'^sqrfg^qr^qr Hum^s^r- 
<aTr%5r«ar%gr^^<ir, a?«igr?q;fraar afq^rvjf^^jrrBr- 
arsi^^iti^ ?:r5msgrqiRqfgg;Ki!jr ^wf«rqr?r?9Br5r- 
gfi^g^^irHiqar «r«rrqat^r^r^r'igrf gq?^q-"5r «awT- 
d^ imj, H^rrj^qt gqPa ?mr?!J 1 ?r^r v v^f^i^,hm 
^5%irq a w^r list » II 'is[?»i j^qrfam^r, ^i 1% it 

wwr iiJt^tl '■ 'i9iff^'Tr«jqr q^qrgTrraruRqrw, ^^rtfjia: 
«^ ^qrf^^fi^^fRra Hf«?3Rr?i9r3f^q««rr3ifRar" 
siT^qnTrar^R^f^ I «?^f raqifg^r^ ' ^^^ftmar- 
5 ' 7p^ Kk^ ^a: HRfTT^ sTRrfs^aRaRi *Tiaa7«: R 
aw «i>Ra«qorawR '<a^ IS sfTRg^RagqrfvirR- I 
{ 

I 

* 

{ 


* 

S 

* 
* 

* 

t 

4!^ 


«■ * * # »»« < > »»» » i| : fsi&»HMi^*»«^-^5^»y»»»3»^M>i»»»»*^'^^*'*'*^*** ****'*'*^ ♦ — (O sr^m^: I 


$ 
s 

I 
t 

I 
$ * * 

t 
s 

t 

t 

t 

* 

s 

# 

•♦4 ^9 r< 'kvk ^ ^fri^tu «JT^qmffrHT <<Ha*n^iq'r- 
otriTignf^r^:-' JiiH?a<KWtq«rcsr»nigfTqc i 5T Vi- 

H jTT^ v(vm% «itafr%nV wk «ra«»i««9i?^ i air r?- 

mm H^sTR, !j 5 af sqfanc^R: ^"h^ *r^r^^g«Tor- 
5q«?r9W?Jii I qj^m fs^qfa-.-" ?r>ct^qtq^3i(^r- 
5Kf>T a^^rfn, amgyrq ^o?:rqqqi^q«p:, avqiia- 
'^^. ! " f fa I «c"q^H?^a«r5r-§awirKTrq ^ ^arw 

RWfV^TigWR ^?T'q 5q53r(qWJI»5T, ^T^PrfiSt?!^; ^^^ 

15 ^r^fqerss^q: nr»TC^5rwimi«i R^^irawr^iP^ag- 
?:iss^n:q?^oir»Tr sqsjfqira; tra^^r^qi*^ %a'q(iif?f ii <i- 
•^n^<QTaiiit?Tr'q5rt«riq[, i ^[qiss^fjt?rqt<iiT?i»i3sa?i»ir' 
miq^^r%5-; «a: ^s^Hrsqf^igTKT i ^ ti ^sej^ifqp 
sir? '^^3 ^afq«^r«rv4^ sr?qfiHi^<T, a^qf^iT' 
?qr?fif»s:q ai^wwiR^flrq, «Rr'sr«J^>^<» aw ?^qf> 
!T|pr«rTt5g I ^icqgiTfJiH. i a¥qr«:q?rf r9F>m^^ i vn 
^u^^rf m^ m^qt^rR^f^oTagiii ^ws^^rgiTRH,, 
?gnr^?trsst\aHrvi^«r5rr«^?W ?req f?it*^m^.?rtT 
^?^; aft ^rqfsr^fcfg^ w^rqi^i^rt^^ag »j;^3 
%a'qr5Rr^q«:q#fr%^ ^'if^, wrf^%?n?! awRg* 
wqwflr^if^,, 'fgWf'j^^sjrTaf^rvrsmq «rr af ^• 
iV^ w^ft I ?i»irTR m^rBfqs^iijiaig Jifq^jjiRf q- 
JlI5|fiiq H?:ai%i: «5ftqf5I(«li qWiWqjq^, am 
wqr^i^ ^a;qw«^lia ^?i^ i a^sT?qn i q?T: ^q 

areq: qfi:, wgRreissRr^?g^'5:iwr^gTrqf ?ifqrif rq 
«<^a a^mmfq Rf^^^fiwqiTRii^^; i wauj^rar- 
^ awr?3c[i5f(»i«»f r qi a ?r ^I^sr: Q'^rj, a?qf5f. 
lar^i^wronpq amrvuK^q vr^r^^r^ira. i ^'^?af lai 
?qtiF%5 atwfr^H, ^gTf«TT5Ji'"*''*fiqf%?qrT.rtifif 
m ^?|. I af ?n^i aspHfa^rsFr a^^rw^a f q'ffrf^, ^• 
i7<TiERTili''f srrai ssf^Rf iTJsqf tra^?^ I «r?T q^gfa f rasr- 
aaqj'q awiqsa^g^i^Ti a^Rixst? q?^ i a ^ ^rgf^- 
«(sx<lra n^^r^r a«ir, awr: ^ivj^ajTioirnRrf ; fra 
«»i af «Bt'aa lia^qwr^: r«ii?iffi ? \ ««i *iaxqwa?q' 
grqTiiTtafq«t^ it^a^i^ asjWR i ^q^r^^'isqlsfq ^«q« 
^ajf^Ptisie^i I »j?req3q^;?rgr<i 'FTTrw^fqrf it% 
^^.af «Tff^arf sq^arf^r a^iy^ajrqta ?ia ar^- 
a ?TH«ira; »rw5qr?f«diiR qisrara^^ptfl i awmr r%- 
t^^^auqajrqarli:. arfq m^m^, m^(^^^ *rqs^q;^. 
a'q'irqma^iFRir i wti^: Jfifrtrqqq) aa q^^q^a^q- 
w?qeT^ I '^'iq^mii sfisTr^imqqari^^n'^ra^qW- i^a^Ttt^^Trq^iiqif ^^(?:sfq «anufqm: wij^i 
vn qiatssT^'iqtg'j'Jrt^^ a qasi^Kw^awjR'n^*- 
?q« 1 aa^g^J^i qatqafq ^srisT^f^a ^qiianf ^- 
w^fssrif^wxi- 1 a«ir ^TTKH-"a"»rHJrf9w»:Hq, wsff • 
gfrraqqq"' ?rai aaH ga^aTqa ^atr^i wj ^i^m 
ifrqrnif ca) irfja f , sq^f ssf^rqwrr^^aifi^i sin qg^- 
^uKm faf^srqarqyq af^aw qipiqw Rfc%:,q«n 
q%fa^^tqfq a «Kit TTrw^^KrRtqrssf^lqqjt^rw i ?f^- 
<:qq;^qqr^R I qa: i^Pjf ci w'^f raqtq^*mss?^i^aR «^, 
qur 3Fri qPf : 5^lfij*lSi^:; sf^^ faqfqrq^rrSST^w- 
V, inr gq§ s:qarqr:, a?iqf?f ^"fqr%^l^"rsRqfq: fqr- 
B t'^i%f^r?ir5i f trq ^jra, aai f r^sufssflffq^c^^q h- 
^arsfq urorfq^rt^q faai^: a^nqa i ?rq f^f^^rr- 
aqrarf if(95qrs;r'^ia^q5T5'grcqaqrq^r^^»l, siHinq- 
5qr^5 f«T5vi?:qq^qrq^r?:fq gfq^Tqm f^ai^ Ji«:<nr- 
iaii%:i a^«aiqa slq^iss^c^rwr^ ^rjifsqi^ qr«B- 
laj^tiiw ik^iii »?qia, ?Tq g %qa iq«t<«tKt% ar- 
^e«i«niqar I aun'^-a^qsqii^ar^fsjf fflqa, «Rf*if 
a, craaf i^'rV^q^fq^ftWKior ?Ra;a?HtH««(i^- 
q«H^i'» g^^ I a %?ra q?:?T]*f^iaaflrrnra r^a- 
fa I a«ric--ia?q"'fcqi^ f ?; w^^tf^^r^oiw, a'qtTta^J- 
^qj qr «qg < u\\n fq*$q *^q?*eq «r5*"<«i^ T^g- 
qr^ra %asq?q WFrt^ ?, a55v?a>:«Bi!i a^qr^attvit- 
qrfi I a ^irgqr^rar ««qT^f«fii«rcqrft5qii!a^{'f, 
sjs^Ng^rfiaffl^qgqr^iajq a^-:i^«2qra'a*iiqr ;»- 
^\ 1 ^?rivr«"iqi^raT*3qnH a ^a^aw ra'asj^^r- 
ss?ar%r«:: I q;rq????>ar^rwrq[^rarri a»iifq>a%f??q' 
qq"rq>cqr^sir%^: l arcgqr^ra^r^ qjriaia'qlqf^- 
if^, q^^qcrgqrftrfqfjrrq'^ «^qr?rarqi^qqrw- 
fjori^, qqr q3raqrfqa7f1r«^# a^arij , a^jqgqr- 
fqaifisr^q^^ ^ •tj?i i antf^-alci^'gqTiiqK^fz- 
a?rf^: qsr al9r q:q vT^r%, 5^a qi^r atsfrsi^r- 
Sif^ar rjqj?fa> a'r5ra»g«^ra qq irqatt^ i ai 
a ar^ aai5qr^ra?q"('Tqr«:, aqr^rravrrqifimaag^r- w: ^w«iiaiss(^3r(aaw la^r^i^q qf«r«»fa«5<»iar- 
ssqq qaf^Tifat 9r ^a»qsaqa»ma[ i q^g «jw«T(- qr -aasqsaqajwai I arssTRsa?: «B?aiiq ^5fss(i^«a?qrq«KTt:,«^rvn:«- 
^?iaq(»:r*iqrssiT«?^q q:q,a g qfrqfq^rtfitcot*:, q- 
're('^':'5?^^a5qia(SSf^«q''rcq5i^WrJSrfqJi I »l?g qt 
^rqf5t«rcT.t^«!I^rsm,a«TH'q anrf ra^tcor ^mjaf^i- 
w^^qwrq^rtotnqr a^q ^fqrrK^rrtJTrq^^q'fqqd:, 
gq«ii5;qarqT ^aq^t I arfq ^asq^qlqf^qfq^qqrn:, 
air^<r4f^rn;»iTa%^qg'fr fqj'^"?rT^5ffr'a^n?lraw>- 
q;t%^«jrww'*f's^i'^^f':?' q;(qs3q?frT*Trr\f'^ ar^g- 
qr^R5T^ ^f^qrqqaa i qf f ^.f.q^fwa: q;rq?q qfk- 
^a^^^^rqr^tat.im a^a^: q^?'?; ^si^^qr^fRHrfiiii ti 
aa(2aa-q aPa g3qH,qrjraiacirss%?ir'r^qwroiiarR(q it- 
j^KisafuiiRsqtifl^fcqt?^^, 5?iac^€jn'!!irwfq ^qrr'sjf 
^m Hrffl^iqa^nqn^af raffia i ir jab^r qr5r^rss%fl?T5- ^»»<$^» f ■ »»» < >» >»» :^^»»-»^t^» > » ■ »» »»j: . » »»»»»»»-»^ » »>»»t - t »» ^r^■ifr'^:•^fr:frr■^^^r^^ I I t 
I 

I 
$ 

■I* Wtss^ri:«iR:?qr«TT^?5f'Wf^C[Ss^<[«i[^^jr:3Trfrir(5r- 

f«r^r53^5i5ft^r^sg?qr^"r Sv^fqixa^ , Jira^irwsTrfj^ 
fcftstq; mk i?«n?^ a'^^gqq^Rf:, ^gqi »j5qrf^l- 
5ifgqrarfflrqi^q)Tr^qH|^:»^i»rm^?Tg^lN:i^7^rfqer. 
5^ri%r% H =^cr?aai=i'qffqr^: «srf : i sig fsr^i ij?TP5q- 
sqf%'V*rgrgri-:irTq ^t^^ i ^^(f-sin'^wqrflrqirngt^ 
qgr ^riflrr srgrar, afaqqq mqqq-:, ar^i^f rss^q^fu- 
^f^ ^ i:wt^?Kft qfqrnr Ji3rcq#,^qi§ ^ *g?r- 

Sif^ffii^qr ;jqaYq=fr, f far =^a^ai'qqfi «^^ gr^grRr 

qjqj'Ttgrgrf rnqsr^'Uflffq q5a?:Rflr 3T^r% i si 
^ Rqqnjarr^jqslaf^i urir i u^h ar^ff^^frqqf. 
nr^fq sqi^qrw: i ^rrfR^r sfrnrss^iafHflsT ^I'fK^q 

snrfoicrgf fvq^q^rm rsr^argqii^f^q^ 1 jTm ^ar 
f^^5irssf?iTVT ^Mff )j?i«jt; H^'g?rf%r^5i^4i%qr- 
q;rqf»qrcT qr^^rkiarj. 1 airmqarar r% Hm<iirm% 
%rH., arqgiig frrq^i atrrr^-g^) ^^^jfl mif w^qra?- 
q?qqw?Tiira<q?irfiiT?q«qqj;J?i 1 ;r ritq Wfi%- 
¥r?ir^iq^qrT»q^rf ^Kqf^r?! 1 ifrPq ars«rssr>:, r%. 
STssf^TT^j^rrtir^iiirr^rqRqra^T^tTKVrfqrTr^ 1 ?ra: 
^qqqr?TtT(«^^f^ sif^fia^rsqji^ag^rss^^caqr q- 
Kf^^^TTrffr^gf^rnqfai If ^'%w«iR.?iarq^tjr q:%q 
q^q:, ^.7rr55 l!^>:f rjTcqri'^H?qqgqr; ^ ^5^q>^c^,. 

nTrssaj^flr.-,a^q *^sr?irssf5r^fl,lss^r^fqr«rqfr%(% ^?^, 
riff^fflTRlg-.^^^;^ rq?ia fm rfff tR(?7q^rqn ?l 

5a;: fq;r5^ ^f^pg ^f 3^ , ^5frj^f^qfop, .-^ 
1 1 ipr.-; ^i?Jaer^qR?r*i?qq ^7erqinj^igfqgRRm?«r. 

'irrq arcTqr%:.-,^3 ^^ g, ^^ vKmmr^ 1 ^g «*, 
^T?«fqqrs,q qRt,r%^%a, ;t ^ ii.o^,r^qmfRPa<«. 

^tr;T9lri3-q Jltrrsifflrfr^nran^z; „>,r=. t 

lit 

t 
I 

$ 
s 

* 

•I* t 

z 

I s 

it* 

Mi ^tr;T?irf%g ^itKsqf^R^urerwi^ ,i3i/^ fa^^i^. T'sgfjTr iTmsvtr?q^n:qr?nsqmp:^KraTW^ q^T^?! ?5q- 
f^5rssqr«^r«rpir^Vrsqwi% ^n 1 rier^gr^jq 1 vuvgi' 

rqqqr^-q ^smr niliwrar, f^;»7qf wwimrsi q?qfi?!: q* 
[aqiaTss?jjr'?fT5qg%t^ qrsralsiw jurrJwwR Hrywr?r, 
Jimsvw w^R^?!'^:! q^rjsf! v€r^ar?q?i«fsri%^K5fif- 
«yfa,?i^r irqrssj^fa 5ff rfjrqfrHuVf^.^^KWTjJiiqw- 
^^9!f rssfuc^^iq^i jcw, «Rqf?ff q^r?*: g?q J^H^rqfk- 
Rqa I rqijf -JTOfSSj^R flfa?qqRqqrf *r?rJn$Stq?n^ 

ij li«q iB^r J j%wnT?q ^r-^tfk ^Isf gr^aRr f ?rr^. 5Brr- 
'arj^ErfafirliqrJTfqq^f iPT I na: qcqfir^icHi r%i««r- 
iiiq«qjT«qr«rqr?T 1 H^r?q^: fsR «q,qn afq^'JT ^r^r- 
Ir^qa fiq^qq, g^rsi^^f*; f^ «q, qf jrR??sr?q^H- 
Rr'^anjqmvja ?; H^qw^rssfif^^vrt^ a[^«;^q «q g- 
5rss^:, aft a^r^^rtfq;itcJT!»riiq ^^m^ns^^ ^rara;. i 

ilH^uigqv:fffi a, i%gr q?qfw?JR: II ^|| 
^f ^'aPjn'cf ^r^, 5f qar h ^irs jff qq 1 
^i gjarfat 5 sfsia-^rrfirq'rsfq qqrrTO^r " It ^ 11 
wgqrH?frswi[?jir uf^s^jj^^ 1 awff -%?Tf q ?rf^n^fqir- 
^orrii»qrs5raiaq:,rTq ^rvjqflqq^r ^=rcqi ^rqfqi'qtrr- 
^'Vl'^:\ Hatq^ ?5rg5T«qn^;s::,^^f3q3^RrssrTrq- 
r^^qr?;^rJiqTTqtfir:5Br^fr%?^?q5T qjTSSf^q?!, ^n ^^ 
qr^qt%^: I miq (kh'^jm^-, si 5i€rti?j[qRqqr^- 

Hfq^^fOi:,^r5ii'^q*3irf vfrrcT^qr? qr ^Tqrl, ?fqsr- 

1 a^ ?T?q qrv:iHfq; I hi jeqq sqrir^rfr, fqWr ^, 

5:qr-S5^: 5T^'rtrq«?:mfqif qr ^nqsiq^rwqfq^.fufesir 
'3 sqrf Tifqirj, I WrqgqRcnscqifur qrfti«in^ 1 

■'^q>q5Tii<nr sftq:" ??qrnqqfrq"ri«qr?nr5tg?«tRq- 
m I ^rgqRrJsnqq"}??! qwiw ao >?m 'sr^qrta' wsf , 
rs»Hi»T 'wrqji' ^as^ g a«rfvjam?qrf«ar«r=E::H ^in^^' 
gr«;g orq^ jqcwrqHgt sSfHf imrsHrra %:,7f jswlf i^jr* ip 
Rq;?:rsi?:^'og*q%*q^q?l^ af ^tqqsssij^^i a ^ii^rqa 
5'j?rlr*q"rsrq qrqtqi^:, ?t^;qsfq a^ w^orafqriifiRr- 
ss?raiiir?i,i arui%-^-%«srjsgjja5.sq^'iTir5«rqf ^ki: 

«?«qR, a^r5sqrif?J^^ ^Scimiirlt^t^rqil I q gpq- 
^rj»3fr:5'qq ?qqef» 37=qtr%q Cif-J& Hq: ^^^r\ I 

^q^qjrgvTqt«q«*«^f5«<l, q^«ij^!nfa5«:q??pr?T- 
?«T<?q fc awrg: ?f •^qrqfjpqfqrK^qgfqg^ 1 ?t«t 
^rspi ?frqf q^fq^%<qis;«^^jiHr: w!r?fr?5^q^, rli- 
=r^q«srq qrfq^rcirflrqTgrq ^r:, firawpaRfsff^ 
g «Erqq;r?:oi:^qlr ^i^^^ a;? «5?TRRf?:r^r ^r^ J?q- 
1%, it %qj«=<wR€fHrwq f«;ri ^i^cft^JHTiqlf ififfa, 
^^l 1^53?13^^^^ rij^T^'rsii ^ra^ ^^f^ 1 a^q- 
q?lf t^iq^l qq«[^ 5irqr?q^ rRfqWfqrr^ 1 3T»qfq T? sg- 

?33«% ^tviJf^rRjj, asg^rq^KDisif^rilR'siRSi^JTr- 


4^ ■^^f'^'^-^'^y y y y ^yyy *•*• *•»* y'y^:'^ yy y 4?y ^ (a) Sl^rrm: I * 

s * 

* 

t <l?g aM «'ii%, «f«Tr^ ':«?rr qm " II K II 

fq ^rq*rTtniTrg*?^r%^ ^5ii[i% ^'Jf^ i tu iia n- 

iT?[iT^qfir=rqia^?irq?'rorfgrci i fsoiqcrq^rri^awrsiit 
ff ^'ijqtjql-q ^i, a»ir ^ «?arfi fra 5Ti%ia[?r%ft:^- 
g^5Ji^ I vif 3 qmKt^sfTr^qrtJirru^'r gr si«r ^iia ? I 
?iqi wriu^c^ r^^i a^^ f^*l, i qR«ii«Rij?% ft«id gi 

" t^»i?:JT»i H^fJimigq'ir:, sns^ifa q?:iir'*5?c'?g5qn i 

3igafq^X^'^'^'"^"'^^''^''''^^T'" '="^5'"^'f= nr«5:;"i^i 
3qr^^rq[|i*7rgaw'^5i n^^Hr^: ^iq«r^oi?rrg «^g 

«r% ^r^tnf^Ji(5!rRj|7qT5qr3T^a^(%;Tmr3qq%: i w- 

ftfi-^faRsrfi^ti^irqr^RfTCCoif^;^, aqr^rJi^KorsiHx- 
(3si ^ W'an^qriiT> i gr^ g ^rwrJfJira'i^rJir q^r^^r- 
^oijfi^ «fai5i5qg?fi^: I a^X'jr-w^nt^'ar^ ^fa, cTW- 
i%33r gr^iwfq ?i»^a<fqfssi^ ^^-atsisqgf i^: f^- 
qa.cTgrfq qti^^riWaa: ^'HiH^a^r q>u n Hrtw^fss^rq- 

qr(?TiTwqr qr siif^a, aa: r?i<qe» f^':sqrqr<;ar ?iiq 5- 
^jj: qr^jqq'n qjr^uiima a^grvjaj^ad i«ir ^^a- 
yrg?^, H'jTqj^qrq^^srqisfq sr^u^f^fqnjr: qfrrq^ar 
q^?;i!lf«ta ai?3)iaj':q»j *^ia«q<i 1 rq;3j-t^«?T«ifr3s- 
^THigqi^f'^f^'n r^^ijlfqin^a'^ ^:f , st f? aquraj- 
^u^^^^'^^ ^Risnrra'r^ ^noijH^^fra ?i^qa g^, 
aqr ^ ?i!5Rqtstq nHrss^rggqrft1iqT?qw: Jfqri^f^r q- 
^$ir8F;t;?r5: 1 5T»i t^iT?7^Trss<liT fqjrra'Vqnt^^qtf^RW- 
wia, o:^ tif? ?;fH^qi"^rTr5J »m^€rT«gr?g 5T grwr- 
fa'T^rr^ q;5q^"rqjj , ^ti^^h f fqr^am^j^, w^qw 
CTHifTSf i^5<l5Trntq5tif^: ^'rrint qi^qjfra: 'eq-rff fa «- 
saiHi^rcii^ ^ ^^\ ^f'Trr^qqw, siriq q?:^rq;: 
qTr^rq qmi^^^i^r ?^ifa, qr?ififq;H: ^fqi%^H' 
*jqp|^ I ^rqfq ^r q'cm^ w;»Jw^arTqrTrn^aorr' 
:^r qTrr'^Va ?. h^ fV ST'^ g?q5?^^5Si% q»q ?>« 

^ "^rmq- 
qtrqqjrt- * 

S 
t 

S ! -ftir^aH n af*« -^^rsrta 1 «rn ^rq ^rq:, 

r s 

* 

S gq^^virqnqrj: I ?T ^^=aw ??^qa, as^fri. ^qf 
sqg^CiT:: ^qsja,Rgi?r^r?JifS75qTt5qHi»fr qFf g^rss- 

r^5PHTr fq^fau^VTqm a^qflfi^tq qq g^issi^q^^: 

^^rac, miqqfrT^;> g ^ats^trr qr «^T:^/5sr^flr q;ff- 
qj^Ji qi^a^q iq?jq: f.^r^ q;«q«K5q«q 1 a5^-"qqr- 
ssaqivqi [% 5q'i5q-aiH?!qr^a aqr: <?;5rR ?i ^mqira^ 
^>SRfq:,^g5qH?^«IT:" IK II ^la I a?Hr^f?T3qai*iq 
?3;>^r«rqTf!: avm wf WfJTn?> ^irff, af^ifarqrcjfrq- 

^S(^\k tq^i'^qra-Wf wq 5T, Fqj JTR ? , wf^f I af^^Hf- . 

f r?;JiRq;r':Jir-qq5iqr^ siT:r?Tq^?r^iTq R^i^nsr^rq, v- ^ 
?q»ir ^la^^al faqWqra'-Jiq ? 1 cT?fq gran 1 Ig'K- 
^Hiqqq(?^q*T(qsq «=?rrJI?qr'?=a^Hq RqrRqjjq^r^- 
^^afqifi^i qri^j'T: g^rssf?rrqqiKi*qqnR =gfirrssr%q^r- 
fusirsr^r^ifq q^issraq, aff ?Hq, 3Rnfa^rR5i?q5Trss- 
m^'- ?qrarr?m: ^qlqiKi?. M^fq^q qjqfgTqivjqn- 

Wrl I q^ RfqfqSaqrsSffl'tqJTf H^rqa g^fq^qrrHTqoT- 

Hvrnnr, <T^«qHqf rati, (qf^aqq-aPq^^H^r^i^q^qiaii 
qftnaqf^mf'^%qjff'rr«iss?qr?a*r«^?^'^r5^¥iiqr- 
qqnTqraqcff ^ w?rf«5?r sjifr^siq fqnqr^Fqr^rqr^raqrq- 
w^g RiTfl?q^^5fr?i I ^rrf?q^^^ 5sin?«q arq^irr^cT, 
q;: 391 g^rqqaru ^na^qa ?, rr^fiofisPq e«Rf qrn- 
Hq?:fnfl?i'os^rw^^rq ^ij'qfc ?i ^ ff %-m ^^?fr q- 
$i=?"?r?i^rq g«i«Rr 37?:;, orqifi'Ji^qg 5=^ ?q^*?5irr%- 
fqr^a^q ^r^q ^q« 1 ^-ara^g ^ qr^aq: q^rajiVfa 
xT^Fqairq; qr^aqrq ^m ra«sp^fTS^'iir%r^irfqsr 
a«lF^, qiJawg^^iTj: « 1 srrsjq^q q<^n%a'(Sflrqti'3-fa 
^riq^rfT^g «qaili§«q^g^'i^*T?^raRrafa, qq'ra;- 
3%: ^qraq^fqr?^ 1 g^s ?i5q:aJi,-3T3fq^fqir^(a 1 
a^fq ^ I aa^aqr^afqg^ afi, «qqHi^<nt qr ? inu«q|; 
cq(?qariTfTiSf<«q5(rqi *rqfi, f^^ia'rafqa a?q aqi- 

Sqfq^qr^. a^Wrq *iqa>i':qvttq"r ^^qf^cq^t ! qqV 
^J qr?%?»'qf 1 (sa'rqqssq'scq^q'lqr^, wqqHraaEq^- 
w^gf^^frsi'iira ^ wqaTA qrf^ar afqgR^^a:; q- 
faqtr^iir g a^rssuanf ^3: qjq^r qjfTi^a ocq 1 1% 
gi^t^mqir:q^iTq[^, q;qfaa«fa?qJironeq a?q ^rtj- 
g[ I jfg q;«r ^^a ? 1 a«irf%-a^iarq^, mthm^ m w* 
q?i^?i H aiq^tawan, ^v H^qr«^qq"r: qpf^iri: "fjisr 
^qjT«^q qr, |a"~K'qi5»q?i'nrfl i"' qf? 3^: «Ri«=nq, 
^T^isPq aram«*re2r'a<«q, nqa'""r^^''[^«fl'«»»lj 
r?Hrss(V«fin' ^ " ^1^ q%sqq?iir sqq^fur I raffl^r g 
H^rrq qf^qffq Wt«rq> ifT^n.a^^fr rrnS^Tssr^qr- 
irRrf<q*'q ^rq^wrncrin >Tr^ni ' i3a'"rqqi^iscqq;qqr7:, 

qrqg'iqTg'^^w^'*"'?^^-^^^"''^''^'^'^'"'''^^''^^" 
^i?^-f?q^qirr':w^^'^^5r^^f>'"T q;q2»ii^tqaq- 

m rqHmjjmng^rsir'Tsfiffiifq'^ q^qir^-gq^r— 

^i5^m'?^qaTssaqqqtqqriqq»)T^rfT. (Iraqiaqfq- 

y3TnirqTrq<nHi iflf'^iiaiiqiqTtqtrsqirqi'S'itisaKqrrT- 

Lmq q;qna|<'»*^I"'^^^"^'^*^5^'^^'^'*^^^'^^^^^" * 

lit 

* 

I 

* 
* 

* 

t 
t 

t lit 


, t fi;r^i^^:i^-Kii^^-^::;5^;:fi^^:^^iii^ ».»»^^».»»»»»^»»».»»»»»^»^^»^»^»»»».^^»^^^^^^^.;fe.^^^.^^^^^^^^.^^^^^^» ■»1* 

■at 
at 

fit 
* 

# 
*|t 

4lt 

* 

■»if 

41* 

■»!♦ 
** 
•»!♦ 

*1* 

* 

t 

■m 
* 

$ 

mt SRm^: (H) s^^ff ^?:=r?Tm ff srrofr ^rnsTrssf^^r srr^iji^ti^lrqatrssr'V 
^^^•!i5Fr?:f?ir¥rr^rf,5ff5ir|;?:r5sr5f^'?TrH^?i?Tf«fa[ii*ii- 

«»(«::, 3?|rq3Tr^a(siq ^rF?:ar3sm:; ^r ^Jroi argqr- 
Ti^q qrqr^gi'vqq: gijci^Ti, g^jatg^ffvi^: qrq?q ^ f;- 

vrrq:, q[«j^rp-^aqrw(tqq^[?;rnn(sgqr^qr?rirqe[vi^- 
qlrw^rri 1 aqi ^-" 517: qnq??!, " " agir: qrq^q " 
59irnfl: I ^igqisf g-gsq^i'aJTrflj «Krq iq^q; ^t- 

" Cqa '?TI^€(§?Tqr-qiTqt?gfeq3nH^>: I 

f^sTq> ^"rqi^i^rfl-ti^nqrss^^q^q^fH " n \ \\ 
»i ^rq r^gqr rqfs[t?«cs^r<irn'a^ai 1 
q|gra5r^s;qrorfiiTr«i»n!j[»i«if:- 
" ^f ggrBrc^rioT, <k^ fgn^'r or ^r (km ?i 1 
^cSTTtoj^fl nrqq I, si^r sq la: ^ «r q»jtr " IK^^^II 

ssjrqisii'^f^^'^fq:, qni ^^^^^'iH^jptf^mPq qg jrr^i 

Hf5r'ar9r^qr?$rqra:(i?iq^ff?^q^r«si%«c=! aur ?i'c1- 
F'':<iir«iq ?q-irqr^^fsq f^iaqf ^rr^^qrlr I a^^^qq 1 
^ire^qf^rfrsfRiJifq qrfaicq»i q^;qi m«i;Ta3;|qr^ar- 
qSJ*T^q 55?qrrii ^Tffrtrfi^iriffi^^rjsf^^i ^^r^qar- 
»itJTfq arPorfq^ %: srwrqjTfr^ 1 «r«r nisTqf'^e?: it^- 

rqgfToT, ^ ^ ar^qrq ^gfsirM g: ?TRmfji; rrsri, 

qrtrrq3in^?:gq?Tr?g ^qq^qfqr^wc f>^^?if rsrf^qrss- 
qTt?:?lr^r?:ia: 1 ^arq wwg>, qs?Tr3|iT|r%iq55;qa ?i 
1% Rfg^fqj^, ^rfHfg^Kfq;!, ET^gq^:, cr^gRtr^fr 
^r ?i ?ir^ q^ ^%[ mj%^, ?rH^q?q gr a^rff: 1 rgmq 
arr^JiTSssrqfq ^>q:, «rF^?rRRf f^ sTf^rss^jir q»«i 
?3: ?qr?i ? ; fq?iRr^rsfq iqamTrgr^^ «c «r- 
mtj: Sfqrfl ? I qfgv:|jfisrq Cfq: qn'jait^, ««?q"r ar? I 
ffq^arq^gq^j^Ti^rrvia: 1 scfq^g «K«r «»?!! q^ ^- 
^q: ? I w^HrsTfti g riraoiqscqrgRRR^ «q: 1 «r^g. 
rq^qwti ?qRrqr-s5Hrr?TRr6>,5?i^q?Kqr gr?i a»iR q- 
arsq;'fr qr?i qrffsfq S?q>Sff?q>gi?| C?q^argf c^qtj- 
i^^H^rRifT! I s^f q«fq??Rg ^gwRvrrqqr w*Tr% 1 w- 
n^! 35?: qr: q^w>r^5j: ^ JTrnrs^g ?| ;? sarr^rq^firT- 
fq a»q q?:^r^?q*ifjr?::, c?qarscqc? ^q^ r^Sf ^qa 1 
3a?q«q?g ?q wqr- sitf^rT^rirssr^qsEi^qviriiiqxj. 
ii5»raq'(5fqr?q;?g5q >^q fqsTfMpqfT, fr% sKraffa^aqV 
rq^q: *qrri^? 1 a^5i^r?i HqTSts^jaiq^qrgm^H m- 

tie ^ftcffa^tjlq;!]^, ^^^qri3r>nT^^?^^, a-?0T5ier?:qcii H ^ qr=CrfTviqrar?ii=rg^q^Rq^ri, a^q a^qrg^rfi qq 
q7qq^sffk:arfafi?g(%r^t3qgfi3qr5Tf^?rFqq^?aqr a^- 
wr^rqr^q(;arrfTrqrrrq3rq«T fTfg;q^rqrgqq^: 1 ^ gfj. 
^irrKTU Mqani^t^wtTqrrH'jq^^aff^Jif r ^sqa.fflqr- 
w^^rcqjrvrrqirt^ 1 ^qirrq^q 5 (k^m^r^ qritq sqqr- 
^an I ?Ta"r q^^^r?:^g^ qrsr^tK af^qqqfRffT 1 
'l(Sr%qj %fq^3qg3qq_,?Tffii^: qr^aJsqfijfHTTfqif, R- 
R^rssr'^qq I ^rv:irssr>flr sqi^r^rc cm ^?i; 1 »f 1 a^qrss- 
wq^oifq^q^sr qr^assq^srrqrqrci, aftnR^vT^^q 5 
•KflOj: qr^i^qjfqrfi I QT^ STg^f^^^qfsfTiq^teqmq 
qi?:a'5qRq, STg^g ri^ qtsrrlf^R^R ^a^rsiqoqfir. 
^k: I aa'r qf qmwqfqTrqnot^-fiaTu, ^rrq^: u^(^- 

^^^^ ^r^^gqqn*^ 1 a^qr^a^i^ 1 iqd'^a: qsTirifrqf fsi- 
%-Jr rq^atrq ^qrf^r% q ^a: # 1 
irimk «arf rqif iq*a?:ot wnq?rr «frqr<i'5T^^^[[ji- 

^«^ ^- 

rii nir 3Ti?q ^m, ^qi^ ST??*! 1% ^?T?fr gsvK I 
qqqqr«i q ?if«i, q qrqj^f F|f«qr ?lf«ir ll'^^oH 
^rqff^a: " qiFqqrKoiqra qK^q^ iiV^ " ^fi'ci 
^a=; is ?-s5qji « I 

^%-'^«??;»nFStq qjqq^rq^q f^rfegq^^rqar ^qfgt- 
wgsiFaqniF'^^qfq??, ^WHihi^n^H^jiCmi'^H^r^^iK- 

«;(SS(^^q?qR qr^i?qfqqFrq??lir5Tr«rf«'lT qf^Bqn- 
f^^F^qaFJSTF^ F^qfTrqiF^rqiq^- 

" ^^i^":! ^^rRSTF^Jt^qF: eJ^q^F^ST^Tr:, 
sfrq55naq"^[i^rq9rqa''Fi5'rrFn<rqF^\aq"'r: i 
Wr«i*qrgRq7!r«5fn^>5g5qsFq ^fq^-aT, 
v^ri^ fiWH^'^si a^fq qr sfrq t'qJirgr^JT^^iHii" 
q:q ««<ii: r«r=s:gq^^ ?Tej q;a?q^(^fliqfu 
rliqqr: fiRq^- 

sig qF'% ^rqWf ^6rrssgflir ^^Ttri^ ^Tf^r^^j^^a ^« 
«i^qa, ark ^rq'iqjf ^IffqFe!; qjp'FSr'q ^a qi<:ifFra f I 
^rjiifirla ^£i:-5k« ^a«q, ?Tfitf^s^?^Fq?q wafqF?i, 
T5 m^ qf ija qjrq, *reoin?q ?r^q a*q nairq ^^j{^ 
qur q^Rfotqf ^rerij^rqm l q?«rqRg;aqi q ViqF'a 
?T^q ^r^ioTRFq saw, q^iFS JrirrflR^q i a^Fwra *r * I 
E T^Sfq q;^ q;R, r»f^q?iq Q'3rssF'^?TR%:, ^f q??iq;^ 
Rqg?^ g^rFSsf?. aw"^ ?sq, q*Jts^s»FSSCTr?'r'-:,q«Fq;- 

^ q fT?«^r'«i§'a^rssF'^?rrq^r^?T,q«rrss^!rjfrFssr^«qF'^>gr i 
a¥Hm?9qr'VTg»jrssiar^q^qt5 wq ^Rra U *rtrqr- 
qr^^^a q^qf^qr 5?qf?t, a*^ rg, q^IFSiK!:, srqfa gr 
qjq^qs'ir q^qF^q:. a?Rr?qrR RaFRra ^ i ?r»irssfHqr, 

5rF»llSSi^'lqr ^ 3«:RF'Jit tit'f^i^ ^m qi^q q^gqr ^• 
^q5i?qrSff!iFSS(%qjfqgq^qf.<-iqFqRfqfqi?i;^, q«ii ^• 
f rss?]F?f aqsrr srr;, ^^ q«q qrjSfRFqfiFqrj^f: «ar 

qr^q q^gqr q^THT'OF^a, 3'^;^ ??, q»jr ^qfrsil'^- 
qFSSvffqRrq^igr trc:, 9Tl>^lqa ^ qt|[FR«qFcqFSS('^t- * 


* 

I * I 


t 

* 

t 
* 

* * 

$ ♦ * ■ * »»*»» • «»«*»< ■ » t - PPP**Pt ' z -^' Pt t »■ » t P *i r» $ . »» » »» l : » » $ ^-ih$^.»»»^ '' t ' t t <t it'JUH't^ ^*********-*^*** *- :4» (O SI^rTTW: ?ror »^ ^w, 3Trf«r Jjf^f«mf% Hia qftottrR?-:?!^, 
^'irm^, ^^rq*"^ 5j€f<rj^^: qMrorwr^^iirii ^ir- 
ijIJifq qr\«i(tiii, 9f q?q qst^ qtcorn^'^Hv^ra, n^qr- 
ssfK^tsfq fjftniiiJit^ r^Kila^, ar«iT ^WT^asn^jfef- 

The other point of difference they lay stress 
on is that while Hindus think of karma as form- 
less ( amurta ), Jaina believe karma to have 
shape, and to prove this they argue that 
karma cannot be formless, because formless thin- 
gs o.in do us neither good nor harm. The skj 
they say, like space, is shapeless, and that does us 
neither evil nor good; but as karma, according to 
its origin, does inflict hurt or benefit, it must 
have a form ! 

f t«i f;«<iff ^hi VfV^^ 3fr??^fltan^g «'«f?«j: q»;Tr«ja- 

fq vki JTsfcg^^ifc f I ^V1 m ^>M^\s^uf{^^rtV' 

«iw wff ^ *rtrit^, «rwaf m ? I ^"^ w4f, arf 

H^r^r ^«7JTi'^ a^ra, ?!?% ^>ifr jr^ ^q enaR'i ^^H\fx 
wrfi ? I irtiiwfff vrsfna4f , aff wrfiw?i^«i^5T?i<oi «? 

gfrg^qoff: )k^r.jfafqq5[^ Ii5frm3(ii ^Tt% ^fiaq, 

As long as the jiva or atma is fettered by kar- 
ma^ so long must it undergo rebirth, and it must 
be i;emembered that karma is acquired through 
good 88 well as through evil actions. If the ka- 
rma accumulated in the past life was evil, the 
soul is bound to the cycle of rebirth by iron fett- 
ers, if good, by golden chains, but in either case 
it is bound, and until the karma is worked out, 
it must be reborn again and again. 

Karma is intimately bound up with the soul; 
accordingly, when the jiva leaves one body, the weight of its karma draws it irresistibly to another 
gati ( state ), and there it forms round itself ano- 
ther body. Only when the soul is freed from 
good and bad karma alike can it attain the. hi- 
ghest state and become a Siddiia. 

5rl5T ^01 yjJrM«J^; f^.^ ^?5f ^^ 5T?q3, WiV^ § ^ 

. ^ wgRr alitor sfrgsERoirfglgn^r^ (h^s^ fiis:qr?^r- 

f^»Tgq«:qrq«=cTraJr?ifWj%«?t^5f??^«ir i 
i:nTr|T-<a'r Rq'f.gfjia: ^c?iff q: ^rruTH, 
^JV^\ qff ?i*«inq q^raar ^i^tvjfnniir'iT: ii I li " 

war sTit^riut ^r sfsn^rat^a, ?Tr qr^runr^^r: i «j<ifq 
»5i?rfH^«rrqq(rm^3qraq«r sf ^rngra^iMr, ?T^rsrq ^- 
ufgqr^fssirf ^.1 sttmij^ %i:nq Mm ^qff^gJin: ^r- 
^<5r i^faa^fsrvfrqa- 

^f%r>^# cflf ^Tssqim^^ura;^^iii, 

f ?5i^C^: qs^K: ^JTsaf^^^wTJi II \ II " r<in^ I 

anr ^- 
" ftRT^a ?;qnm ^cfrMq^wfRfl^iiiJ! smtsfem, 
tK'^a^r f^qjila^: qf^Tr: 4T«^i55qrj%: i 

^jfrg ^3qr5»^»gasi5r> q^f?fg9rra*Tnr: ii Ul 
^jq=a 5^sT^j^rqja57T^r5TrtWTwf^<»ir, 

q^q»?T: ^q<nr f^i f^sr^oirwnrq "fi ^ wr^q;f iRii" 
qgn^fvi^r f»*nrrsiai k%^ sre^q «Hfiq?qwc: 

^ ^jqi^H^q Wfm4f^^ ^mq^mrf ^5% ^ /«- 

«qrpTsi cT=q;w?qf5:r*T[Ss^arsr^ ^ w5rt??T, q7r?Titi*rT^ 
aerwra ^ vjqrqAqr^^qmf. «n»^>Ji«Krqq>Hrq*iV*ir^ 

" q^vrir% HtJTcrsfi^:, >TW«rn.f^ ^^r^ I 
»T!nf»5i: Q^^JTum, «^rg: f^^ acr II > u " I 
S 

I 

tit 

z t 
t 

$ 

* 

i t^ ftt ' ttXttt f-******-**^************-******* t****.*.*******^.***^ &**** **** *-***'i****-*^***********.*.*^ ***** sr^T^: (3) fjgqWrnrr-? ^[^'rr, iKHf^if, q^ ^ri, %k nw- 

?:^qrgr^»Tigrg. 4T^r?:r^^^:, «wrrvraifr5cq«?n^- 
^r5T^^rgi?T^iT^rfl«?rrfqrr^rfg»i«i^q:u€rT5rtrswrHr- 
5i<7ariT^?i ^Wrs?T^f?q?^RrHr5fflwrfir5Tirr;T?Ti^#ar- 

km aii5qrs|qq%fiRtTfsrq ^r^ruaqr «f^: i mxn- 
ai?:<iifqjff»Trr^ ^Hsijji r^5?r^ p*rqF<f?'fKi?r5 ^q^- 
5?i aT=r^rrcr^i *m55rrg?riTg?iT*irq^, ?cTJ:qf ^thi* 
^ msqrfimjTmci^^qirr^^ w5^q;rK:<mjJ!rgi5[; fir- 

fgsfrsjifiijirafqfga^: 1 3i»jf*ir»ieiqtitwmHqrerq- 

WR ^ r^»T5ff5:q-«*qra*j g qr^?^^ 11 ? 11 
3i»qr«rq: q^f^firsr:, %^5q m^^i ^k: h " 
«sr^ ^r»^, Rrq:^ ^ Sf r^mqia: I ?15^!1- 
" WtqltfRmV 5^*r5[, !ifqgrqi%?mqr 1 

Vk q?^r«rarT?i5qqrei aP5KHJir«?«i ftiTrwfl- 

aqrw a^^ffHrnp'trfV 1 af ;? ^rff^q 1 ^qwmr^ 5frH«i: 
a^J^ n5'^Hm«iTqsq<T?;*rrHrjr«ftTr[*r$nq^'^*rr- 
m«T«R'qrqr?:w«q?»i ^«^rg[, »Tf«r^w«f "C»3if <i sw^a^- 
»rtnit:^Tfvrr^tg;^timmf*a^: ^sr?»«i:?i ^wiji^r^ 5 
FJTtqriir^rfltiTqrrfJKirai qrqrsRqrRfra^T^oi^rKwrqi- 
f?af mssiTTr«fw'r3rqr%Hm«q5i^ ^f^nful^sfq m- 
H«q «H*rr«t?T «^9, «i«if«it^q:&w mf^tfraf q^*rgrqs5V 
«Ji^ l^sTf^fffEqsff'rsjffVir^sfq ?ri«s^gq?riq, 

2^<:^paiHrq[(^riSfmssr>fei«nnt^, a^ii T^qCrat^- 
f'Er^^ fjnmrf^rqq^: « 1 msrqrftT^^ 9 gi%t3?«i 

1%; rtmm ^5r<^q^fR?frqff^a???q*jpriri;i?:^q^^. 
V^mw^ffvjqnwra, ?Tf?««;jTi» frir^jaH.! *rwrq*fr- '^ ^u«i ?TTqnf!r5Trssr^, a^w ^r^afisfjrq «t:«qr^ig 
j^wfa * I eq»frni^ a^^ ?a>«Hiw^«T qfnijf: sr^- 
^at««t^qrn«g^(qq%ff ay^q^^r 5r%«*Ta: 1 
^Wf^rff fa ^ tg: ^'arsTr^^f •9«'(ss?ia^^>q5^fgr^ 
T siiawrHiHrqiK: 1 ?iw:srf^rssi\^"(qr^;7rg5T n «?i.i- 
j??qf g^qaiinBr^oi ^^qk^ gr^q.a ga^qas^urwri- 
^atsrqrg^ 1 q^g ' anrfvr^argrq^iaTq^fa^^i ' 
5?qrr^ I ai^cqg^hii i wfvisTrq^qmirsscrvrR ?3qr- 
aq«'riTrH*Tqi?i, H^r^sfq ^j^^w€i si*f^Rar *T9t- 
^r^arq^jj qfrWrsfq af':a?:^^maR<=?ifgrjfavu- 
rn? ^w ^q3ir%: 1 ^rjiqTfiagasrrarssgTC^f^is- 
eq^na:, a^qrfq 'Ti^n»TTqfm«rq<»r awaRiH?qrq«i[?jr- 
^f:^ wlarriTfWrw^: 1 

^ ^ ?3^f'^f'^ ^f%)g«rfjT«rq«T srqajrra^ ^n*T?#, 
WJqnpranraq'^^^trrTrnTuspi^lr^rj^r^yq^iisgqqHiT 
arq; awrt^af^rf , ^Tqiq^Trl^^wfaijiw^^ g ith^t*;- 
^l€ri:T-Jji:Jaa^r'?r^q«?q *?ra5Taq;^q ^%f?iq*qrqf 
gg^r?:j?r^[H ainn^rtBtf^arrjqnT^Rra^w vtr^- 
^f5jirrq?tqKqrH«ra gwfi>: ?:rfi7?WJi 1 afti^w 
w^ai H^^»?f5r «rrrq>iiH(qffara^;^q;: 1 «» 5?if««i- 
m>£iHuqf rq55:^r Ig.- ^ «wr ^Tgaaffiqsfq jtr ffa 
afaqrTTa^ I ^ra q^ FfurrigTa^^ja^rR^rjSfiTflR nw 
tg3rf%ij;?i^R « w'^afagra^f^rf gi%ar<<q9*rq«T^qT, 
»ir*q fi>r I a*T igff.Ji;— a^q^rfaai ««rq5fr:a?g- 
'^^T^ri^fa I «f 3^'«w I •«r»5ia<qTgq*frnrr^fa 1 
aT3^*t I «q«r«Ji9 af^fqigqqri! afaairfa^wrq I 
15 Rcq^Rmq^igHfi ^^gTfirar?q%: an^ mi^- 
^tq^irTjgraqiCfrVoi jprarss^t<!irssf^g?i:»ifiqrat»i- 
«?#a ^wgr|iraarr?a?g?^a ^ aratrrf^at^ I af^- 

ww^««r'a"K^<:<ii«qrqf wqisRqraraq^ q^rvqq^nqa 
ffet * ^rfwiR^'r ^awviH^STar^Hra:, aT%ramTrtt- 
?*ma^qr?a?ip^tg?^w^ttia «w*r^fTaii 11 

^WHW qjHoi^rqiiq. Wffg^qra^w, «rq^WH*>qn>»T- 
ran T-Hafq^qiqigma «^raftf loi x, fir ^k WT'ia <»>?! 

X gr^?<»nrjrf*iq^-i»3 al^^tr qw fq?^?^, aw ^d 
qif f^^f^wrsrarR, 9rK:a(»a<ii arf ?iraf Jimaraf h«^ 
aiqqjtrtaJaira %trs5^qr-saa*f vrgr% 1 q?r?-"q55- 
"TTOf ?:'i»TT, q^nfa ¥ nst^si^'r'wr l wfff| wnriffr, 
1 5t^ 5T«a«Rr »r«< qt II t a " 5fH I ar^«T ww- 
»ii^r€f< smwra oftRat^r ^m^ sqwrf^ia etwrH^r- 
«aw ^iqT%ar ^Tri^v. «qw ^fa ? 1 ww?«»Ta-w§- 
fw^Wra'asna arr<»iai ^g^atFRor: wqrr^rjqsn- 
q-a I q>R "3 la^r-Hrq^, fa^qtjw « 1 aw qrfii 
wn^ifrfa «rq!KR?iqtati%, at*qw f^arfa^nrrsq- 
^n»ir'a, H^jqvirf«i>;q5qrm5»^ 1 'na g ra^q^R- 
wrRwqTOTf^ ar^qq?^ fqqr^ai qarfa,3T5Trvq5qriviw!ii 
wa «^w wwrra:?T«»^«Jf«^'Tf*waraf mataiRcqgq^pjT- 
%?:¥nwT nT?n5rq;tss^ g-q^nr^ iwi^^^'^ f m 1 t t***.^^^^^^^.^.^^^^^^^^.;^.^^^^^^^^^^ ^^ j: »y 4: t » tT T T T»****-»**^^ I 

* 


&****-*-*-*-***•*■***■***■****■*•************. (^) sr^ai^: I fffac=virir53,T::,«rr<ir: w^H^rf%Vsjsrrr?t!i^r'^5rf:5T(%qrT- 
srii^, ^Roiagfq^f^, wiUw 3?jaq(q5q^rssfn^?gmgr<:, 

mqr: ^in^ruft^qorq^,^Rr'5T<7qqr^^:,^m5rgri%rH^r- 

' ^r^''!jT ' ^s^' €trfq rfi»j^rRf«^flq-fnrfi qg «• 

SI5 ' q^fff^^V; «r;<Jif qfrMsgir ' %i^ g^^jr-n- 
?rtii:^q q^^qroi^?^ ^qsn^ I ^qq t q:?iw^q- 
Hr^ ' 7«JToi ^rc^r ^"rmsrcr qg ^rTrrprrs' ^rfH?- 
art ^rfqr ' ?r?T 5T^?rqqg''fHq'3Jirf ?Tr^q*r?qrrq 
q^ ^sqfn^rr^ grf.sqri'q sj:, sj ^ arr-nr fgqrsrq rrur- 
sq»H I FT^Rf^qtir' q^r g^tiBrt' 5^^ s?^?»Hriqi^ 
njqtwq^f Hnq nf%a:, q^ ^j^qroi^rpq g ' ?rr^- 
|?| ' %?i^5T ^5 q^^, fi»irs^rfq ' q^f ?qT»i: ' srq^i 
5j|i5jfTrj:qrf nnVq^^t'cr ireq nfoii'i:, qt ^aqroi^rM g 
' «r?nrr qkr^sf ?' f?q5i»T ^? q^g 1 a«rr5jTirTis€f- 
aRr«>|rag-' q^S'gfiT 'ffqg qc^ q^^qg aqr^qraif??, 
ft 5 ^sqroifrrFfl 1 psFia fKHsl^t'V^rriqr^irqsgT^T^- 
^q i(»viq^q?jfr^firqi yr^rqrHiq- aiwa^g^Brq^f 
na^isKR: \, ^q^^qqrTsqf 3T'JT ^, wrnisf?T=ig[-^5qr 
nrf^ \, qs[rr^?j5[??T?qf ^q^rq: a, ^rM^rw- 

^r^rqf Rffi: J( 1 (^q «frq"?:[3T^^ q^ q;5qf- 
iT^rP?! afF.r?fi I «»J qr> qg ^qrr^, ^^r ?T?qrrq r^sig- 
^. ^qi^i S'q'B-'O'^m^iqqi^^q^q sf^R^fq, «ir- 
Hq«q« n*nqfr<^qitq ^^qnu^f^^v^Hgr^-iR 1 
»r«i-" qgf ;g^>: " i^^ n^^iq^cia ^ergrriiRR ^?i_ ?i 

e^qj^^i ^% r^ *TTqr^ ^^FSlf^ffl^r ?rq?llqi:, lfl|iq?<l 

g f^^^rfqenr^: ^^{■ri, afwqrrqjrq-" q^^f^^^: " 
50i q^siiHjqsr q^w^^lfTii^^qrir^rRq^q 1 

^rqfqi:«ii^^3ff^q5i'?i'^«iq' ?15? ^iwisiiH ^qrqr- 
otTHerq>iIfq q^fq |i![r<lT)T5q^^'r?:5ir*lf?:TSr'q^ ^k^- 
sq*qtqHr^H^5q*qrqfq^ ^qrq^ sfqvugiij^H^, ^^. 
93 Ht*H^5qqiqrqf*iq^H3T:^^Cg;qi%^q(q5qfgqf,f;i^ ?Tr»:!lrqq5Fqrqr^S^^q;qrq-T^^qrqT?Tq*q!qi5?^q'!JH,« 
fT?fr vnqq;qrq*q wr?5frq^m?qfq ii^ii;q srrvirjsr?-- 
^■?r«grq'cirq w;qrqq:'i:Dirq^q ga^?q sKrvinrflissTfJif 

^i^qr5ir3^q?;i!j-a^i?sqRrssq?;(ii?i3qs?i^qioii sKcar- 

" srnt^afnqsqq-^TlRRRr 'ijitqfr *r?> 1 
ramr^fiTqt^^r^q-HUfu^rqHr waTr 11 s,i.4o II 
jirqrsq^r^»frg-f'TirH5r«n?F!iq?=[i|;g«w 1 
5r"rwr ?r5i?'qjt»r-^.?Hf%T»Ttin*?iR^?r 11 -t?t^ II 
q^^'3gRi^q^S?:-3Trq^'rqi5iirfjT'T|> ^unr 1 

^g;iri'?rr^q^,?:q-n5^r?'3J5qgr *iqi I! SA^8. II " 
wsjrr^^r ^^q'rr}5:qoiq; 1 

^qjqr ssiil^'ig q:qtq^?i:- 
" ^3 *?wr^f?T q, C'la qi^rqr sinjaTrT^R 1 
iqqiwr sniiq^TTr, gspqfqg^^e j^i^^^?t 11 ^ 11 " 
'' ^"fg- urm urq, enf ^ n^ijrqnai ^fjrft 1 
5fr ^w^ g^"=qr, q«f ^fir^qcrjHSjir II ^K. il 
5T^?r fq q ^i^qwrf qi, fliTf q;Hiqr frq ^^rfv^ I 
^"i gr^raq^m rqq, nqtr^rqjqKr^H jml 11 ^^ 11 
^rn^q^gc^i-^B q;^tqr 3i?« 3^irT ^n*^ 1 
Rvjrm 3^ir^. q Mcq^^ ??*« ermg 11 ^\s 11 
?j««rq g tikt?, ^Htqeff^i'r ji «-H«r ?fi? 1" 

«^«i7qr:, a?q*ir qtffl-rq^q-mqujqf^q-gqjgM g 
qir^ji E»:"'rviJTr^iTrqr^'miq^?qi% 1 a?**r77qm?:'rvjf- 
^qqiHITiffr^^qj?? ^q?I«RR[q^vrrq«fa'tq^a5q(: I 

«q[q"?i^g#. g- 
^5q?« ?f5fl»nr, ^1% w.^itf wqwiei 11 \^U 11 " 

" ^rnuiq qorafq, WJiffu'iq SF'=irq»liq g I 
H f a fq^^Tfqqaq.'irq fq f rT ^ ifi || » ^>o|| " 
^r^T ^q «qrqr'Wqf':»rrq fiqrqatr ^^sqr 1 q^r?- 
" srwfrq 5q35;ril, ?Tr« Hr^ftqq f 3*10T qr I 
31 H ^? ^wrqr, ^sq t'fTrqttn ^twIr II ? H 
^5q??T ?THm«'^-?^ anqwr ataru qjKq «7^ 1 
«oq ^nrqsTTr, ^(w'i^ m5^ 1'^ Rsq^w II k 11 
JHsq^H 5ftqcrr«-?« Jirqwr vjjJiR(?qi'^q?qx1> I 
«5q liiHrqc^r, ^Hinq ^sq??T Sf q fq H ^ II " 
" ^q fg^qncoTtm, firqoi at»i siqKnrqkq 1 
^iRia ^sqRtf, 3TS ^|r w«f r st II 33. II 
Wtqi?:q^q3wct, «i;i3OT «flnioi q^rqsq I 
g':qrjrqi3'lq;»:'ir, ^i^\ «»it a?rts^?:qj 11 vs^ n " 
^5qit> '^I3?^»n' ?iBf y'>U ^g^gsqK 1 atlissqsfq 
^tqrfHrc^i^rqr:. [5iq?itr5iqasRrq~if«»tT, ^qr ^flfqr 
q;tq>f«n WlflsqfiTfqr^qr iqqqi: ^rq^^lfwn^qf'ViqV ^****-*-1^P.'*-PP^'*-*^t^'p-^IH^-:f^'pi^t-^^ 4 

I 

tit 

s 

s 
I 

* 
* si^^I^: (^) I 

* * 

f 

* 
* 

s 

••if 

{ m sftgrsiT ^r'?r?«J^r'^JT?T*rsgv:}rq-: I 
ii^r'=Tr^5C(!TJF>j(q:ar?^rq?^Urirs5fr?if g?^^^?;or, ^r- ?rrfsr?r^w^qf^tg[;, ^r fV^fj^qr^ 5%: 11 \ 11 " 
" f?rvqf^^ [%ar a^, rafqt^rmvir^^ 1 " ^c^tiV i 
a^ r?'-?r3ffriTV=i'?TJTf?Tqf rn r%«:qf sqq^^^j-ji, rr^.^^r 
^^aHr^.sfr^^q^cqr^^q^sqqVf^T** 1 hn ^^^n, q^?i 

S^'5fgrarflrvi5rqorr5^^>*:?iqoiqqf?Tr^f 5i;ill!!Icq%: r^- 
^^ ?T5I ^iS^Fcf^'QI^l'a.'fi^'qq'lSsCiqaigr*?^^ tfTil'^T 

fg3Tq^57iqr?:JTaqfi^qqf3^?:'rqq5 MTfiifqn 1 sia ^.^ 
'KUflf^iqca^^jiffq ^eif%f >iif5f^!%r«;: ( qar^R^ r%- 
?Tq:- qr^ f?iii^r virg^r «rvqf|Hrqs«Ir<:qf^3rr: f^qrqr: 
r««:?^qr^q ?r5T»j ('W^q-tJicg;^, qgrarcqffr g ^gtflr% | 
hri «=r4^ iqrg;- ^r^q^qi%srT^"tvT-qf;f^q;i f%^ -EKrnsrr'f" 
qgr^w=:^rs«^-5Srqqff';Kf%^=m^^T^^f|[sc!r?mqrg?T- 

HMJJrtT fsi^^fqgwrcl I " 3T5J Sqrqr^r^TW^rqrSSi^H^f. 
qr: rsFqr^r ^:dTrquqr?g(^?qr a^-^q^r^l sp^qq?^ sq. 
fi=i\:^w^fi fi?i?TH lfT*qFarfHti^5r«;rgqq?T«]rm^t^. ?I«iqr-3T?i^5q(qi^?T[%fr^5ffra>:gr^«ir?r r%:ST'?i: ST- 

^rfqacU a^qrss sq-f^ssKtc ^f^^f^J^, q^arsir^g- 

fg 5T3 irfFit:"Tqft^ 1 =t^ff :-" ^u'h^'^ fe^rrirrf -?:^^- 
aqra^rarfru^ I si^frv^f sqRfi^qijj, ^r ^i^qfqrVivfr- 
qa ii K II " fffCfsr qT:^r>4R?iiq?qr«fl 1 sr^aJig«^i«: 1 
^rg??ir3Ti^?«i ^r ^iR5;Tr ^tt ik^j ^r ^?ii%qr?T 
5qq?5^?Trf I Fir^fq Jiqrnif, r^^r^'ir^r wg^ 1 a^rc^q- 
'Triq^i^f grsgqqm^rW^f gisrfit^flqRrajssf^^r gr vr, 
«r «msfq s^sqpsKgfa I wrgr%qr ffgqqf-si^fnr'^gr, 
^qrqRjjqr, sKroirqnRqr, ^Fig^rriir^gr, Iq'rqtifsFgi, 
^yq^f^r^qr, m5!:q(fgi%gr ^r% 1 a^ srarnr^Kgr 
Rifrgf^rg^fiarr rggr 1 ag ^c^faRsfi^ljcr'^H gq- 
mm ifgta; «?g gmrqqKtq grRsm I rm ?i^- R- 
«qr€t 5jr^^rqg"f5q>?:e2qqrn: t anfTfiR-" m^f f ?i 
^rfctqj, roiPfiTf a^ grfc^oi 5Jr»i^ 1 " 5r% I n«Hr- 
ssf^^r g sfifgfsFgg I g-qrq[%q[ g--^f5fss(%i ^^ 

qsTiqrqsi fsEqa I rTf g»ir ^5f^5I^^-^fs^-g^rss?:■r- 
qor-^lI:J:-•g*-Bi%rll-5T^^^Ksq•IqKq?g^^vreq^qil^: 

r%q^, «r ^gtsfq 1 gj^ofrqi^qr g- gf q^ n^^or 
^iTorrq a%%g rsKqa, sTr?q«ir 1 a'arff-^rer ^^ 
r?qtr»fri3f^^q^ i>rq?r, fi qr^rorfir^cTrisr^qiiqfa I 

a^(eif^Ufq^?Trgsi??i?;qaqr irqr sqg^tircqar, «rsf*i- 
vffqa I ^r g m«:qi?^tr^*q ^f n^qTri qrg^ jt^- 
IS I |qfq«ifeqr 5- ■^■qiwr'aRic-rTi'^'T HqrPir^- 
^\kfi qrgi'^Pa I Hiq^?^r%qr g-H?q>f|rflqr»qr: 
qjnriTfjcfr: ^H^Rpa«'?qr qqr ^«sirfa, ^rsrirarqa 1 
iH^qrfgisfjqr g-^gn s^aril^fg^^r^^q^r: m«i^rss- 

fgKqjqr: ?g,^qf«f«i ^Twrfaar di^^ 5rrgfS3frgr%qrca- 
5T,g;iia^q[pvTsrrai^??qr?r, sri^q^'rqrftarqR^rfga.srr- 
oirr3qrai%-^rs3cgf5qri!?lfiqr?%iT, ?rrtf?*r*fqK?iP?«r- 
rg5j, nTqrsf?qqrr««qf^:&aff?qirifgH, cie^r^gte^rfgii, 
srfcTrfcq^rHm'aTqRqrra^rcqa, ^f?f^«iqt^er?«iqrf%- 
5T, ?it?rfqR^r%gf^rqj^rfgsT, 3fari?r»Tqcqpq«rsflr«rjF- 
n?qfq^ng«T, qqafqrq^r^fqafqfq^rrga ^ a^fqr siV 
«q !i^?q, Rfq$5rsiaaTg?rqf%j?5tr|^r5T?q;i %fg«rmaqr^- 

JTJI^I q:q W«qTt'sKqr-!iqiTt%qr-^g^TSlf^qr-^qrqtU5Br" 

5Rr fq^r -srvfSK^oj ftiprir- m5i%«Kl • qr KHrqfa«BT- simr fa - 
i'aqrai%;qf-^5ii%qr-€q5iJJfipqr-HW?af%qr-igqr- 
af9F;qi-J^r*friir%qr-?3rf*ar%qr-R«^ra>qr-f%9!Kar- 
i%qr-ii§iiq5^i^qr-s?rrqif^fi%qr-5sr?¥rrir.?jr-qr%r- 
fiE(jqr-Hrqri%qr-?:r»Ti'!f7qr-i[qrgF7q(— ssTfqfsqTsnsKqr- 
ei^q^iq i^qtar: q^fg5iraigvi?g»i 1 ng f« tjg lipeTr q- 
sjf^q^sir, 'jg g^^rr q^rr^fflRqifiH^qar ^raJrsrnT'T- 
5;oT q?r vrngrq^ g're: w"! rsRqr qwif gT^?3^^«irasnTR I 
a w^qfqqrf qmiqfasj ^ anqjipi (aKar r'srqa 1 wrfw^- 
^[fSrJT qr f^q^ trr r%qi ?Bg: ^5q??r wfr^: ^«qrr>T- 


* 

* 
* 

f 

* s 
s * s I ^**^^^^. ^*^f.^ ^ ^^ $.-:}:, ^ j,^^^ ^^*,^^ ;^^_,^_.^ ^^^^^^,^^^^^.^,^^.^^^,^^^ ( Ko) S^rllW: 1 t 
t «[fii^qif^5qrTH55qi r^^^r I eflqaif'ri^ir ^risi^- 
Tisfq 5«:ig^tf^'! 131'^'^f I ^^5'nqT':<nHHfgtflmTf- 
glq5qrqi?:^qr 5:57, giiurg'-Ji^qi^rr^r^risrl^rqs^jr- 

r«irgfqfi5;qr t%qr wg^rfvi^r i ^rr, ^- 
" i%qrR<f5a 5*?! ! , fii5iW5tBri=i*i^n 1 

qa: ^'iWfqvrn^, ;i fit^rrj[_ ^r^ci> nsiti lia.ll " 

*gq ai'nr vT^iittIvt:, qi nirfag f5«: 11 ^ a " 
" ia?*j*K*jTil<^, §^i55rqjq3^^tenjifc '^ 1 
^^tgoTH^rq;, qf« ^nr s'lf ^%^z^ 11 ^ li " 

^il^rsnsq'j, 5?n^i«5fr:, j^frsii^q^, a^r H^n ^ ?>"^ 
W^gjTi^^ii r^smr: ' fi«rsi ' 515^ ^oa q.s^: enrt^q 

a»ir ^'^f^ta^rqai'sKqr^i^grfT:-" ^g^riin §^, ^• 
n^Jusi^K^ij 3ioTri g I qi?i g snoi«^>, siiu^aRrair^- 

alfa %yf?iri^R55:qoiawiq:- 

5ig ^ff ifl5i.'k3iiS^<»jj^'iiq?iH^iq sri55^gi;a ^m• 

01 aiR g^ti =atrK5)qR(iir*»^^rgwir-?T ?i a5«*i-"w 
^c<!j?[»3iriqfl[, ^r^ r^ata Bi§g«if^r«JT i 3?r^<^??5g- 
r^nw, ^sr ar^ h ^m 3i'lq?« ? ii m " 3j5tHqa-f5 
5H5i^ «^«aiJ3.%Hoiii^"ni'^q^q ?jrrqwr«iiiq «h- 

a»ji |«a"i=r«iqrTf,?,q5i[qa. «r ?» sf^?^?f(%f«*ir%. 
? wqftT 5f^^;^3«rrr, nqtsvjj^rsiq ^^^iRt^rq^- 

nrnaq^siiaTirgrT^^qfq qiqwt^ti'^ Ri%a^iWi5rrT- 

^: I «jiA5tjj;H'rgfir3-?^»jrs^^r,^,^^: „,„ .. ^^^ 
im «<:^'nssi^fli^T?jTfj3[qjTJiHvi# «R5ai^qs>:fr3q. ^i«- rrRsq^^il^H qrT*5n:^q^r.st>i5qrTKJ5T3nq?t, as^f- 
tiTfffSiq fiRTJ^'i^n'c^q^ifqa'r iJr:^rssgrqjafrsjr- 
?5Tq^?r?im5qq^g;^'^*55;qrsfaqf^^«KTr ^gg^q^r^j- 
^rrfiTr^rRofr fqfira^^efa i a^TfiH; 'qtrf srifq^q ^a- 
?3,r?i;?TqR«ifrfHa:|^<^^^q(sr'ji3qr%ir^fifa^S'?rfJi- 
5i: n\\\ '' aa^i nfarf^fa^rq^ «g^f;r5TH i wa q:qhsjH- 
"«f«?fUq^qa: «gf H=i««)Farssqt<n^?rqiq^ Rr^a??- 
3qqq'rq«tfirf^rK^^q -^qjifrfaiilR^ii" ?ra i q*g^- 
^«^a HfHtH^J.ulftmstl'Tt a'SiJflqr ia»JTf% •=jT^'?;»Tr- 
^rq, ?Tr^:i«;r3rgi^ ^r e^sr ( ^gsr ) cfq^iafri^q: 

?;q[cgi=I ?| ?ir^q% Rfqfina?q^ qr 5i[^H5«r¥3^^ri ?i 

a?q^ ^rjr^irrr'ff^, i^fs^^^rK^ ^r ? i qrvjfFtuqssirq 
rq^5?, «=r^^ gr ? i fsrqrwJTiq ^rq^srvrcf, ;:;;T:qqiq- 
?;q 5jr ? I ^a^^qf^sqRiq %qrq, 5?:?qr?^ ^in^j ^fq. 
^^n^mn^iTii'^Ki^^ a^^ivrsjiq^gr^vjjiTr^r^ i ^^sr 

^qrwrrwr^ f%«i^qrfli'?T ^iffi, g^qr^iq a^qatrRTf^r 
?aJi^qi!j, giJ>:q?f[5rq g i^^jrirgTi^ig: i ^fsq^^tft- 
^Jiiq-sirrri^ql^flqi?:, fr^q'iq'iT-i ^r ? i a aiq*-^ j?*i- 
^^f^^^ urfaJirsraKrR^q ^qffHrfq^qn^aQ^fssKrrr- 
5i*Tr^?:?qrcx_ 1 s!rf?T« g a?^rq* arg>jqa t?^ i c:r?^q 
g ^=T^Tq, q^^r?i gr ? 1 ?^€rq«qr?rafJT5i a^ q:f^i<T, [ * 
«4^ ^■^^r gr ? I qrfg q% iq? rqaig vr^R, aur a^- 
*rrg?Tr?RiriiT«q*rtSJ I fsa'lq g «qqi^5i*r^Tai5K7i3qi? 
a^vTfqg^Hr^rqc^^, ?a^m gn ? i srr^s'q ^a^t^i^ ^- 
f^m^ JT^rq;,, ■ngf^i^r ^^2?^f^^$rf^,^iqr?iq|:ai'q:fr- 
^^f^ffJ %^a^q arc^: srp??:^: i ^TT'^sT^q %a[,^«i ^• 
^5ff?T^r?Trs;ir^s»a^^^ nq^r qi^a ai^ armaria a- 
a'it%5^?????|qT€r^«qr^rarJi5 afarq «nvj?T,«qq ^- 
kv q«itr^fq*5q5Trn3iiT'cr=^a ?i a^^faa^T} ^ar^fqg 
vfrtai ff^tfa i ^»t qr qt^^r^^qrtw^r ¥rqiagH»iri ? i * 

S 

* ai?fiacqfiqiaifiq^^ qfq^ arqia? sJTia aa *«rai^ri;, 
qf^ ^r»ia qfqq:, arc Kt^fiivqfjar^firq afq^ at??^4- 
q^, ^fg^rTHa^^ar qq sqr^qt ^?a C^ a a*jrsgii«i- 
^ ? I ?i»j »i qi«af^'ioi: sraicraq'f^; ^g^tq:, q^csffrq: 
*«ifflfa qi^qn ? i a 'ssqq ^qani^ rqfa^q^ ^g 
?i^ari>T. q^er g ^»JrrsHir ^>nia, anr qqmq i «r«r 
agq^l^aiil *iqf^rT»^qq: a«r<nH l ;»;qq a?qf;q, 
55iafq^ qr eqr^BR ^qiri ? , ?fqri'^<3;qr^rssqfiaaraq- 
ftirqrgj^gTfT'a'r **i ^aa?qr ? l fsK^- efq^ffnfij^T- 
JTr^trqflfP^qmq^ ^^.trafqtjfi^q fq^.. ara-ivi qr 
qr«R«q qTr':Rq[ I ri ^ cq^flaarJirq; afqfioi '.-^qfi i 
aqff'q ff f%rq^rar«qca«q^qa aqftqJTriwqani^Jf 
^a5q»i ? I a«i afq^ af^>»rqsiraHiqvjiWi:^Tq: , 
?7afq^JTrq qBi?jr»Tiqiirq«, srq^'aiTroi^q qr umn- 
iia ?i ?Tr?j ^!^ •if? ra^(^??TrqiRj>?:^aJvr5»HfT*ir- 
5?ififtq'crssr^iTr^rafq^rarqifi a^rnvrfq) «q?^ i fh- 
aftq ^=T,; ^tq^qJirqR.. warq'pqmq 3r ? I virq^qwr- 
qn'qgflfUR, Jais^H, srmqT%:, ^qora qr ? i arg- •Si* 

S 

{ 
t 

s 

lit- 

I 
I 

♦i* It ^^r^\^'. \ * 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* (U) a:, qnr37il?fr ^r ? I M<ifr?Ta3fi, ^u H^ frrc^sTri^- 

f f^^^f^^Tsvj:, f%53'S;5qrmq5rrF5^7:,i%^^^rqfqar5v:i;, 
r%56«;^rT<jnqafs^7:, f^^^^f g?:[ss^q^(5vjg^r ^qit!^? ' 

fafs ^R<irirr^^aT^?fyq5iJT:, ^^^^issf^ ?:(JTg'sri5S(%- 

TacTlufwi% g,^^ t%5^^rq(T$ri»>^M%'g ^rqfqai's'a- 
^^ rrfsn^er^^fTr, ^n^;5i5rF«T«;i5i^'vififqfq?a3m'75T- 

g? r9rvi%«;r#^ ?irvfru??Tr ^'^jrra, aj^^r'arfR^ ^?g, 
ct^rfa^q^qfgqgsgKcqrt^gti i «T%^:Brrgqarsi:n"fq 
^gvjrgrgqsfii'a:, s^jiq^rgq^rfsia!, ^r^rgq^rrsvi:, 
^f':nitgquiiv:T:, Wf ^rrss^jgq^rri'irgFSmijI^a ? i ^• 
^Tf^rgq^rigtrq ^rjjif^si, 3'q^fi-J5r^<nqfafgt%^^t!jr 
*r s^it^^a ? I qn;?fqr at^(9^r^?:rss(%;jr sqffr- 
^rftoTr I re^ftqr 2ff<%5:r, ^4r%<^^ '?^«fr^r%- 
R^B?gr?i^l sqiq^rgqATrsan^-j^qisiq fW^sqr ssq'r- 

WqR?lll%?T^?^q^5i:, ^i?:'!rflf^5rrss^?:?!Tiqaq:, H- 

«viRt i%^r m^'k r%i'^%sr?fT, f?qr%?rf "^^rq;: i 

r%^^t«qar, ?r5TrgRr;T a^sir^ar^Ji, il siilq ^{rrs^R, q- 
a^T'^f^^qi qr^qq qr ^qtri; ? l ir (Trq^qt^qq^, 
Siqreqqfq^q q^^g HJjqrRiqi^ I qr^qqqiq ^q«ir- 

ss^(5F;r.s3^r^cT3?qqon#, ^r^atj^qqqfrci qr ?i sri^i I 
S 

* 

* 

I 

* 

t 

s 

* 
* 

s 

* 

1 

* 

s 

I q;«r m^i; ? , rg^lvirt^ I f^ffrq ?q«r 3^: qrqars^ 
gir^fq^gir: ^qjsrr: ^^qqq^: sfi^, h qr ? 1 ai^q- 
qfi. qj'i rifqiaqvi: ?, alqq a^TqifetHfqrr^ I rgatq^- 
(q q;?i'i=iTrR ? , !=jfsi«!fta5i5^9i qi^qqrT^rqTer^u*?- 
^qq aRmrrqT^RqiTi; II qisqqrqrrt^ft^qrrvii'^r, a^firq- 
R?<iC<iiiaqqaRiii?q aRr(iiq?M?if?T?qr«?^ v^qra- 
^?i^qt^ II qf'qqRHn, a?q ?Trc5'?Ri^qf^':f^i?t'^* 

« Rrq^q qRrai af qrviq^^'^R || qi^qatq^qH. a? q 
^TTrq<iRl%nRr^qaq;rqf ^r «3JT arqfri 1 q 3f»tr 

^RT^rl, fqqj^rJS^q^ ^^qf^r? S^qf^. qRq'qiJT, q^q- 
f5, Jir'k fi^qr^^siHRR^q qf ^: 1 a?i qrviqiRtqtfi «q;- 
^Scq^irriq: II qifq ^ir^^i^rvtiqr^x, ^laflm^qq ni^f- 
viqi^^rsfisiq tqq^qrci I ^th r%5 ^^'la^mafq^gn- 
f?j5TgTsiq;qrqnTqF^s^faa^qj5r5iTgrq?ai^ qjqsqr- 
Rqq ^qi^^n^i 5ra rf^Rrqgq^i^an 1 
ff^ ^qsffirq ^rqqf^^ qfaqi?! >Tq^u^q^fitq-m:ar- 

%q^|5rqf^q, ^sq^qqjrgRrqfqq ^ af Ri?rq?^sfqq 1 
35a qq ?Tgfqg»%q5f5irH(^q?q^^r vimfta^rqiss^iq; 
^qeiiriqsiq fir?qr aqiRvTq asrqqrqiiic ( fqqqt^) Riq- 
fq I a^rnJi;-*' s^r « qrtnqTot, ?T3q ^^fw 'qqR'q I qa'r 
^r^nam ^. ra<ni sTfnrcT qrqsTr iicii ^f%r«5 ^q^q^^q, 
5f(q sifoiiq q? q qr^ra 1 *qruTTi'?:^qr<ifr, atf r q %;• 
q^Tr ftra II wo II "^fqrf^ 1 sTT^f'JrssgqrHqrq^qnfir 
^fqrfr qTRMoi qjq^fr qT'J^ I vTrqrssjfr^ji^^^r-g'qr- 
q»<lq^%q'if^Rf^q^:nq^q5fr-qTf>q#?q5^•qrqI'«wqiq- 
m-?Tr5Tr^q^q'!Tr-qrfql%9Rq5fr-?r^rq^ai?fl3^q'<fr- 
Rrqqq?:q5fr-gT»?qrq5Tr-qq^r?:q>qar-Rfqrii?fr3q- 
qrq5rr--fq:RT«q^q5fr-^qr?r^'^^^5fr-«?qq«qrwq- 
%q"?Tf-?IS*qaff?T%qsrr-3ig?Tqrf^e^q$n-r^q|;qerr- 
aq:qiq«fr-qrotqncfq3Tnqiq?qlcqr^q'(Sq^ q»qraiT!fr: I 

WU qj^^qffK i^RTq^: e5^ tqq(qqf%:- 
?iq qjqi qi^^irq-qjqrsrqierqqqjR^rqrqqRfrX ^:jrqf«i 
^iqfqrti ^"fqrHiq ^ qsqarssfrrigqq^:, ^qferq: ^q- 
^fqqqr^ ^qaRUSifq q3rr'qrq^a,«Tr?-r?:^|^rrqf:?irj^ 
^^jaarssfrTf gfqft! wq-q^^^nq: qiqriiq: «KqagrKr 
q?^n:«q|ff q^q-ff qrqyq'Rrqrrl. qqiqf?T^'qfqtrqi? q- 
^qlq^RlTf ^q?:c^"qR?qi^ qi^^q ^q ^qqjrq^q ^- 
^qf qr^fq^q 3rflrqgR?T5Fq?qif ^5R?I'»f: s'sgi^qr- 
Kr%qr^:frqtqTri; 5iq'r(^^qrtnr wqqqrqgqq^: g^Trqrss- 
f^^n^eqr q?:"rqq>r?:<rqH afqssq'vjfq^a Rqq*a: ^q- 
srr^if r^ q fqf^q II wqi^qq-'syrrq^m^qr 3»fifqrssr%- 
q;f ^rqj: qrHS;^, ^tfSrqs/q q^q'rqlfVTqr ^qr Hk q 

?qi?^ ? I qrlr^'i siq-arRq w^qqqr^r^q fj^iqqr^rrss- 
{'^%^ i^>qrq*2qqr, qq fq^tqf q qrqr?Tq: ^viissnvrrq: 
?qrq; ssqiqrq^q ftf^iqsiq^'^^q Iqmatf qfar ffqr- 
jfi^^^T^r q^fqqfq wqa"! f"rq: ^^\^, rn^fqfqqirq; I q- 
^ni^ ^qa|>rqqrqq'g«Rrqq ^(laqiRT^q-ff siqtqrRq 
arrqfq, q q ^^rSsqVqrrRfq qq5gfq?qrR:i qqr q>TKq- 
" ^ria««R^qr?qr-s?iqr ^ fjq^fqqr 1 q^arq^rq q> 
qrvii, Hq"iqJiri5q;Rr»T: ii«. II ?i(f pc«>ir ^[S^?r?:-q«nir- W''*^-^'^-:ff^^^^'^'^^''Sfr^-*r-^r^^-^%'-^:^^%:^^ff^^:^'^ f^T* -lit 

^■* 
-"* 

in* 
« (<0 si^cil^: I rv . r< H II ♦«> II ar^'rf g sg^W5-fiR[SSi^*j<Ji?Tnai^i ^- 
virf^r fl ^rvjf^, "jrg fgfia JT^f^q ilUli " ?mrr\ ' %- 

r'oi*f^jrVT<»r^(IJrii, grnr^^rf^Hrwr%^risgr<JT«5?ig- 

^tr *rgr% i ajrfin-" ns^r w?r^*Tr^r, artr ^- 
^aroi R35rtr r^arerr i wr'jF^rftm^V'im-Jnfrf ff 
^r€Tq?5gr€r II k.K ll " ^z^h ^rfq^rfq-" ^ff 
^Tf^S^f'^iar, yTiyxqr% *Tr^«?jr% i siuf^a^nr^lg, 
qi%<qr« qfa^qf^ li ? ii " fi?t wr^r^qj ^in:- 

H JT^gc 3^^a 1 f ?qr?qTr^% n^^^T 5«i^?n:r * n^g ' 
?i^- t;o;i ^g araqrrVar; I " af^r ^*»t rwst, t- 
sj ^H'nqfl'i I gi%5ir q^« wh 3I, 3ji^«ff^ g nr- 

r^ sf q«:?jir I 3r gtft'oii'iTff , g sasr ^ g R^^ar 
II* ll" "wwr grer tar vjwt, «r<»ir«Tanig3S0Ti m^nir «i 
vmirqi, «^«i ^^Kf'^ ^f^«Jr ii ^^i ii sTr^Kar^l*!! 
*T^r, qKSTT¥rqr 'U ^^fa w^a i ^«rr^«3>iK'»^--pr 
«3ira ajqjjrhor ii^^^ii" ^%j\ ^""oifor^H ?>? ^Ttif), 
iwqTsn i^^ ^h^ a I wwr wr^^f roc, gsf weink 
01 g«fa II ^^« II "s[mr^qr r%q«ir: ^r^mw^ifrqr: i 

jft*^ rJi«qtcf^-«rf9t?5i«win«rg-wwfWcir^«j- 
f^taHJqntfB-t^Kcia-RJT^Hqar-aR^^^ra'rJif- 
^^fT'^^'^^Tqr— Rf?!^r^^^qtr?T-g^^qtTq>-q3CTT- 
»aw;"»fq^7arr»1^w?«J-•*'t<^lR<^t*J€ratm^w?«I-«'»Irn• 
^ggq-mrn^gfa^qiloi wg^w gT?j^<iRirJi, gii- 
?^r»iw*iT 3nT*q>f?r^»ar!^TmM a^^wi^ goi?«rr- 

IF^tirH^rfsi, ^?jf^tfaRMrarf»» at»q^ qaf faq^j, i^- 

«rwf a'Rq 5»q,g»!j?nira^ wiJil>a?i ^?qi^qr r^qqr 
f^qrHf MfrTei^igsfiqr: i 

HIT qr«irr<imqfWti "kijb?^- 
So long as the soul is bound by karma, it oan 
never attain deliverance, but the Jaina believe 
that there ii a ladder of fourteen stepR ( Cauda 
Qunasthanaka ) hf which, a jiva majr mount to 
moksa, .,,:.,„ «, ;^f...n-i?.r., 

The Fourteen steps to Liberation from karma - 
1 Mithyatva gunasthanaka, 2 Sasvadana gunas- 
thanaka. 3 Misra gnnaBthanaka. 4 Aviratiaa- myagdristi gunasthan.ika. 5 Desavirati, ( or 
Samyatasamyata ) gunasthanaka. 6 Pramatta 
gunastbanaka, 7 Apramatta gunasthanaka. 8 
Niyatibadara (or Apurvakarana) gunasthanaka. 
9 Aniyatibadara gunastnanaka. 10 Suksmasam- 
paraya gunasthanaka. 11 Upasantamoha guna- 
sthanaka. 12 Ksinamoha gunasthanaka. 13 
Sayogikevali gunasthanaka. 14 AyogikevaJi 
gunasthanaka. 

vTrqri£r[qV'or,5Frq*^fqn'o»,Tr^f rirfsmfnrraq'af:, s^rafj- 
f#f NTfirunq^i^f^ra fa^wi. m^rir^Titrgfq:, qr-^q- 
^K^ifk ^fR^\ n=asq af^qor.fre^rq ^qafa »if^- 
^q ai^i^q"!!, a^^r^^sqiHr, wrn q»jr ir-asq afara- 
qr^aiT, ^r^rss^igj ef^qfaar^, »T'f ^sisjf'iT gr si^q 
sr n?=isqmfa fa^qoxq, ^^r^qgraraxsq q laga;, ?i- 
g:5qrr% gr 1 ^^q?!, ainw «c a fagH, nigq»?i- 
atHr^^iu Hf oTtgfti:, qutqatssfirr a mo:, qiw^^rsr 
qi^flr^yrqr^:. q^nrq- ffusaiqfvi:, qt^q g?g ^gr 
qf^fi, sT(?q«rr, ^f^ura a ^\^^, vi^i^m^ri\ssi^f%- 
^\k:, »§fiat« ^^[fqt *gq ar^sfrqrii, ni^?:(ia^irrss- 
#^a;^, iTcartrra^tt niqfa^H, rsra^ulat r*?^rfq- 
[>:, vfJi^^^Ffaa fafirqf ra^^fqf^rMf^cr^s^r^qr »15- 
qr rgqqi: ^5T;i3;iarRr^5^«rqn I 

mq'UTJ^ I 

filT*Jia'rqr^araqf%araqrff5»qt?^< a?3R«^f^- 
aq I aun'y-vTrTfi^iq-Rff^r^fq-rasitfra^tqr-raar- 

i:a%fq-5irWa«fa«Va ^fq?q qSfiqvjcqti I ?nT 

^r a(%f^H f!«q;r5i^3ng*^ar«i q«jrTB«ffjtJi>^arqf 
q;rftar»ii raraafairtqr vt'w.k<Qti, i^arnqft^- 
raraqwrgsq Jjvqsjih JiiF5r?ariT^ R^^r^iefr fit- 
a[>T«t IJ^ «fa%fqR «, ffT«:rj;sqaa j^u^afsT- 
arssqnam^qrr^ ia.o\ ^| fq^qa -afqq^^ ^ss'aq 1 
«i!»i^35-a3 «jiqr??^a qur Waqrar ^qnnT^ 
Uf^is^m^TK, a«Tr a fafsqsiqaraqrf^Kia a a^r^?:: 
«?i»q ^I'a ^fj; 1 Hqq^i ^qnaq^'^r ^qsqraicaivrrgra'^- 
q^qnajsq(i?^if'C?qrvirgt<i: I a (5 «iqrss|a «gr iTsqr 
?n¥{5qr gi ata^q^a ?fa 1 ^^Tavnq'i^rsifarR^ar- 
^^ tsT^q^goqjfq ggq ?(a a taffq^qRr^?:; «Kf 
5i^qi I «r« ^ ?arqar«qrfwqarqq7argaia q=?ifq«rq 
^ag^qf^Hnqii, t?Ttw<:<ii^q"f»T5:q i*^ q^^a wr^wngr- 
a^^iq ?T<'it qq «i«qfa, a g y?rgvTnq?q^q, «r*nT 
^q a^^*iqifi I wra^-vii^^'kRqsrRiq q-^a arq- 
^^qr j^^ra'ira aa «^q arwssi«r*i^«:Rrq srrq^q ffe s? 
ai^raifa qfcmqq ? 1 wq q^rsTTf jTTraJ^sjrrfa:- 

• "5TrTwmiTqf«qfjrri,^faqjq: wiH qrirrn^TaTK 1 
wa i^ ^<ur iq^Ka-njTR^^wr a qr^fa 11 \ 11 " »»» •»»»»*-»'»#-»»»^^»-»-»»»f>». »j : ,t ' t ■ % t » »^ :#-»»»-»^'»-»-; .***-*-*-=Ht*-*-*.,<f-^H|» * ***-*•**•*•*** * ***•*■*****•*****-+ 'tcS. * *-** *** ****** ***•*•** (t ********** ** SRmw: I. (^O R?ir I af« qi 3ra ¥r(5rrss7Rqr,% lafjjcfur k^ ^|5=rr,a- 
[% «>%?? 3iroi ar^^fflsir i « vrqg ! ^q?: oi a wrgrss^i- 

a:<j qq; qoc srs^r^tm, ?t vrr^rssq^u:; 5r ^ gwfT«i- 
r^r^^g'i^ rq §Tir oi ^rTrrH^in fq ?rr»TJi??r grrl ^ftf^, 
^ TDfJTf^qFfrf foisfs^s^r I " fi'?T i %m aw: i 
TtiTg^*rrgarrf^riTsjqaq^y?rr?T r%^^:, nfn^ q^- 
^'Jffq 3<!j?qr earn fii«qi^(%f^i'H«?Ta i a^i^:-' sfr 
3i?gi«i ff f.at{, fflE3ir^|i asr f ^> ?r5tr ? i " f r? I 
f*JT^ ifffiqr'?Ta5Tr^<:sf7a»TRissrf^q^i5|q Hwri^r?- 
R%^rarf si(iif<jqr*3qjTWfi;^ ?5r s^rmc: ?, ?i^^q^- 
wa^q^^ ^f^r^if^rci I 3?=q»ji ?ijqfr3^rftl^qiirrfoir 
Rsi?T^q»liaqTr^q?T «^g fiJT^f^r^^iigTKr, a siw- 
^r-s ^rei «riqT^frs<lfjf s^-ii qpF?^ ^?q^?^ ^ ^qr- 
^coffq ?*rf ^siriTr iVqijj I Trfirtrqrcrqif ^ rfg^ ^- 
giii^i?:i# q^mvqqa ^j^'i'JiV?!-" ^r «5ff la qre- 
?r, a HiiT ft qf?T^r, 5r nroi m qr^^r, a h»j? m qr- 
^?r I " si'a I ?i«r=ir qi^cqr fjj^Tqr vTigfss^fqM^,%- 
farg?qr sr3qrss^rq?Tqr%:, hi ^ erq^iir^ irrsiq^qa- 
^ft «T(^[Sjgrq^(W??irqarg?l Mr:cr?fq^fra^rRRf,3fr9i- 

^^rqfir^a:, ?isi^*^Ht«?^qii:f?:H^«fiiS3^s;5q g avirir- 
^urq^igfq^a^asrqilr Jfrnrfiji^rfsisrf^iq^ RmsT'Viqf- 

Rs^sq I srrq 53-" sir r'^forrV'S m^, g^rs^l ^^;ic 
eqq^ I H?j»r^ stji^^Tti q, fT r%q-r»T5? r% ar?!- 
sqr II ^ II ■' ?f3Tii:iv;<iqfjg^qi^ ^rjj^mqsir^sqHrqHff- 
i'^?st>sr r^ifiqggeq^qrr'jr q^frr'iifqiTrssjriiqf^Rf^^- 

"SR I r^ ^-'- qjff ^?rrn fsg'ri^i" ^ft qf qf 

s^i^qratTH'Ti^ififqrri, aa ai^fr rlrPq^rfi^rgfqi^:, 
HI qf? «=if!r^?qrss*i?:^«i(qvTr, a?r a?^f3r^ ^rf;r?:- 
^♦irqjjrqr fl»Tg?uraHrqr: ^q^^q ^rvjJif ^^f^q, asr- 
'qrqfr>ra 1 ar^ ^rl qsrqr% ^T*:-gf^r rlriqrci?^ a- 
w^^r=^jr%5:^JiJi?rq^f*T aarrr^qolar JTfirq^g q^i% 
fiiE^qr^ aq?*r< f ra I afwf rq?f r'g^rp^aq, 1 jjrqq- 
5TJr»=^n:?q 'fi«rstf*q:' 5?5,a q:q f^:^:^ Jira5qr% gr- 
qaf5sr^a«^f;n:?q fqfqg%af^rfi;l ^f^^, ggrlfira- 

q-qr«f^rr'^?qrri;.5^>nR^q g grar raq: qig: er'w^^q 
'^'^^^'^5T''^5ara ^ r'^r'^^^^j^i^-^ %=iri:lHo£qgr%5i. 
t^fnrk^sqq;! r%^-.' r^sj^q iTor?^, r3t<JFqr>qr^. 
^Srqj qfT^t I qornrqq^ ^ T'^^r-r^^r^^ fts^^ 
5""^ II K II " ??qrr'^flr sfr^s^qispq Jii'aqr^^r^r? ^^j fef^ qq I r'^^'fTf. q«7T(qjjqrqiiiqrq^-'"9f;Rr aroquiia- 
fl rqi'^'ir r% ^r^^r'^mrir, aqj asv^qsfrqsiiT (k^ZHJ- 
wigi^q^rrrviffr 1 ^\ ^far^roirT^raqirqitf i^'5»^af«f 
5r^-i2-f^^rf5a«r'^'^??aqgsiiRirr gsirnr m^- ii^n " 
w^ qfV *ii.<:3^«irT-5ia=f^i';<iir'^?i(Tii«5r5ii sifam5?m^ 
«i«;r¥rrTR«iisir!q('i:nTiflfr,i'«R g srilviqiHgTr^ir i^^fiqt 

"Rii^n, f>''^=. ^qr?:f««f:?'?^':ai*M^ ^rqe^i?!. 1 era fn- 
^rtsf R I t?q ^Tf^iuia^q fg^nq^r ^n^sii 5(fi??r^*ilr 
w.^ m^_'i\^K^'i]^^^H'^^^w.^i\^iw%%{^ik^^ 1 «rr- 
?:oTrqf sfia:, a^i":qi,^5J'i3ir5?nrqr«qJi atHwqiri,; 
qj«i %f wtcTfq'^^rss^r aa: aHmi=?iRi afanmi «r 

ili-q^r vfirqfm?*, au^ s=i'^'i5{^<H?.'5^q5issr'^ ^q, 
a?i: ^fqfHt i?JT^f?ri?rnf5i|mgr^, ^siq^^i fir^ir- 
»if3rrfi; 1 a^?q a rq'^ir'jrrrq^i i? ^"1^ ^?q^»J^^- 

r%.qfliat, sr^q^^n^i r'g^qq^f^i^qifqt? vrnq^fira^a 

q?3fq'?? ^f'Sr^ gTfUcq^ligqqf^:! f^KJ^U^JTl^ll 

r'^^g-'gsqr^' sfq^i 'r'^a'r' fTfir?r viigj.qjqqfq?!:;^^ 
gr|?qra)Rr qqr»j:i g?q f fq« JTraq(^?9 gT^cfr' «f;r^ 
591^ ???ragcq3T q;rg^qrssr%g ura^ra ?|r-'3Tf r a;«r 
srir^aqrJrqr 1 ' Vfi ^im^q^wriffia 1 a?^ fira«w 
g?q af.raqfqqrar'^wr?; q^ 1 ?r«ir ^sr^q^ji^fi qq,^a- 
^i5f^q r'sTfl'ji'iss^rqq 5s;?'qrri^, "%r:q r^iirqi^asT^*^, 
%?:;> [5T*^«*TiaT:- I'^ra qTi^ira: 1 q:aa rqq^rasgtqwrr- 
qif^qfqqqrTtuisfq lac^a;, ^irnrf ^^iraq^qr?^, ?r- 
fnm qjsrbqrsrissr'^m^aiiws^ri^ 1 a'jr ^-?r«»tirR 
^fqifa q'??r 5fa ff ' ?5 %fiff ^f? ' 1?^^'» 
^[^q?qr«i: I « ^ %3iq?»q firar'if^ *» «it^, wnqT- 
5,a*q fr'frs^<:riSfTfr%cqr3r«i?rj^, 3r»rffr%fq5f?ir»q- 
Brv:irttTqa(r?i?rrrq^f5(i?i_, asr af^'i^acisi^: af^im^r- 
j ^q;arqr: jrrqr^qria'nq ^ arn nnqf q^Hfrq>sirn»T 
fti^qr^rBf^aes^ia; 1 aTqr^-^rasfWfqrf frtHr5%- 
rq^s^^qrqieqfq^'i^q f^i^qs^j^ir^irei w^\'^- 
svi ?T>jr q^iifqiifqrar^fi 1 ?T'q«ir ' q»q^ar<>T ' 
^?q^ ^'jg '^^qr; ' sra aqrnrssqr%: ( ocq q|r 
)!|q'r>?rraT?iT ^^gi^frvr^rrrsrq nrnqr'jSTiSrfaqrT- 
sir? 5irqHr?T;| ^x^KgqmraKrt^g »3 ^^ %% qqwr^ar- 
m I qq%q ^^qmnrqi g^r vinqm q;€i: "jm^mqc 1 
TtBru ?rr^rq^^g ' ^j^r'rqrq ' ?Tif g^qwroja^ftar^^- 
?iq: I a»ir ^ q^q w(qf%!iiq'?^ 'Kfr a^q rsT^iqTa- 
qrqf^^siq v?i q^qWfqqgjjq^ I SI %a^ q;qm;fq 
^rqtra^|qfl g^-i ^ w»="t irrq^q^r^ir^iffi'riiq^, 
^jqnTiO'f ^qrflirfT<:3fi^iirfqfqr4rvrqr?i 1 " ?r»^?»mr3' 
*Trq- f uq g ^qr»ja ^f gifr *rqa ' ?»*f t f ? iTtni^r-ff' 
gqsrqr?^ g mqms^f 11 ^ n " ^prrrT ^5'i Hf rP"^- 
%iqr^qir> \^'<%. ^2 rq-q^cin'sT w-a 1 T<'3 =5-" ?ftr 
5Tqraqrs%a fftqffr frq^rnqf JTr"?sa>, ?iri ij^-nr qr^sf- I * * 
* 
* 

I t 
t 

* 
* ^ 4!» 

* I 
S 


******^^*=f^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^.5^^^^^^^^,^^^^^^^^ *^ :fe*** *•**.**-$*** ******* * ** *****************-***********.******•» (?a) SI^c!!^: I Jj,^ g 1^U'?8 ilfrfifflt'iik'Zsq:! rim ^ 3r>JTr^r: <Kii- 

H('^9R5r?j|Ht|'jJTf?T=crff?rt *fl, w^ cjig af^riH^ gh ^- 

gR Crt R5T'r<iiq?^rflfvi5s-, aa^m ^ f iTurrwfT'q- 
^R3fR I ?r?T ^^ ?rr?Er^ ^i^JTrtm^i'-aanHflrff an- 

f :^ls?tfir 31^r^Tf«i=T 1^ r'ir?JT'Ct!!5f)gRt 5^?l?Tf5l- 

«H?(Tis5niTBrn^(^':ait?ji'fijr?Tf«rq R?tflrqr«a: «gi- 

q?Hsr^5HSjnRrag?::CT''rr?nf^FRar: ^^iRrfi^, f««ij 

fWai'JURaa'i^i'k ^q'rfa^^T:^!^?^^ nr^Tii^a.ntrrsfV 
h^'r RTiq 72sg?^n'?:5T^fnRt: ^ntj^m'^ v^siKfRtiq- 

^^"i^^T*!! r%vTrq ^rsiq r=?M'rr^i5Rq?r% rggii^g sr- 
Rfr^srqrrirr^fnf^twtRfigRf'^t: ^r^ing *?^irssJTR- 
«n?(S5fR^ oqir^qrw'?! nnRRinWif^rn a5^qa«- RfiRa?!^ I ?B 


^rJq^^RR^- ?Rr^ *Tar«:^iR ffWl^'l^i'^jrqqat'TS'F^jTqrm^C'qrnifJi- 
'Uff^nvrnrq HfRrqr«^r rgr?a:,n^rsfT g^ir^^rj^faiR- 
Rifl'Tir^rJi ?T?i'»irfTrR%^5^a^nTr¥frfi a^fRrq a- 
^■sq'RrTa: arqrsd^:[r: *»i^3 qf^r^sRoTrTrrri^ e^Jir- 
Hnaa, Rqr%RrursTrRRiat%RrgTa: ^ri^fH'URrRnr 

R.«qa^^n5i5?^^,RrRr%ar^4^rgrJi; ^qr^a*:?^^^^ 
T7i«irRRnf5i;?Trr^ ^^fg^r ^nr^5=riTRfi R^ius^^q- 
^<Tr«q^Kr5S^»a'fH=j[R5tn[5i?5rrFiH R^rSRq^r- 
K-^r^^^irRW*?;?: (%<Tq q«ir?Tr='i q?ri ^a^rq qf? 
^rj^^ ??3^^gqcT»?a a^r rR«qiT':?;a?R<j^#; fiRr- 
Tqim ^qiRR- ^ II II ^^ 3^g^I[5T II 

ft''q fU'rtfqr'^^iT^^r'aT:^?^!^ i 
q^vqRijaR^^i ?ra RffryrHT. 
gr%flqrl sF.ta^^uifq^a?! ii ^ il 

?rtgrq^qjTai»iK^ai5iHrj^r, 

ai«3«7Rr5^gRqaas^ r%r^q[ 
^"FjrtfirnTRqrxRiinkR^, 
Rr^f Rapan^irrgf^rqRRv^ I 
Mq«^< 5TITR JJlRa iqf'W^q, 

^7firR?r-qn5*f ^T^t g^R ll H II 
rHX7rrfq?d'l«g?'Tq R^jq", 

^grgrqqqq^^^rgqniq ^^m, 

^rrST'^'^rri'Tffl ^qjJiTrai'??^: II V II 

ItHfj-SiTR'?! ^ ^ H^Toi atiriPFa, 
ri^'5;^m»Tg'# RTRfqqT q: n ^ u 

q: g^a^iR i'^fsiVKR Kjvjrq ij^q^r, 

,q;5i,;giar«gq?a^rji%?-:i':(<iirq I 
f^f^Ifq q^ ^ ^^tqTijTqgj, 
atR<:q^i5iq^q Rfaiqgra: 11 g u 
m^ferk<«iagT?q g'ft: rt^. * 
* 

* 

1 .******•****** *■ ***ir***** ******* $^*************-***-*^-***-******* iff Sl^?if5: (in) »^lHr?fisi grsi^r rr'^a w^««i: i ^i\ msiflaqKqrff hi? «»i«i^ ^n-. i 
sPq ^ JJi^«F5»^§*i«i-q;$r^Ji, 
r5T*jg?:3Bw^rn«if^5:jiafgqf; <»: iik ii 

Ri%prRfq"m5r(^iii5:fl*g fif^r, 

Hit^^^ii^i'^ ^^^"r »u ^Oi% I 

fi% ^Ha^ami HKjwitiwfiflr, 

wanri iflSTfffqt 5r%.r?:Ti» fsuRijii ii \9 ii 

3rqr?r e H« ?rr<:*i5^5?[>aa?[.faj i, «; ii 

gri»m<«tii'5j5qifiqH^i'^^*:»i I 

H IS wqfa ^.?i(%ci a*q «.sri«nr'?T: u J|» ii frnV'^ i^mar nTit? n:?: v^r^i 
iki^i qfg^ ^f*:?i asTrfw n ? n 

g^ ^qrisi^qR ^wm Jl s^ il 
f^frsTfjTwtqc f%«rrf arrfa^fwrqc, 

Rf l«^fJ>TIWlJB''r«T5 '?: 11 ^ II 

«TJl*^i?^*rvgir?TflST3i fnTtf =1 I 
BTCictg ^ rilfnT^VjR •' V. II 

gsnsff ri^r «Rairqf?:oiir¥i: i 
^gnr=5ra?fi»'i s^sira w iir^ li S U 

HT'r wm'« giT': ^ si^ruf^ii «; ti 
§w a^»i «l Hq? wirg^flTJ II t « 1^ i 
*»-*"ir**-*^^**^*.3^*^,»^.|>.|E^^^^ ^^^^.^^^ $.^.=MJ***** -^njp***-** ♦********«H|M|. + -iti* 

'■• Pi?**" Mm: «nH%vqT ^m I ^f^^^PT^^S;: I »? ^I?% f^TO "^m m^, ^^^ f^xlFiT ^rq'xivTM I 'in (l^^) ^^ri^r ^T5=sft, if rat mTrrr ^^ " ffrr i q:^rR: ^- 

■ 1ST! ^T^ ""liKiKr^ =5 rTr^eJ^vmHi: I ^T^o I ^^KW 
STTfJcT 'a^ r^:^K'. I gvr'^ I "^ 171," 1=: I ?. I W I j[f^ 

^-^rsTo ^jT-f ^--f^-'snuR, sfRT^, ?n3*?5r% ^ i 
' ^ ^T^: 5rf^r^Hfft^TTfT'TTTtrTrT^T?rjmT»i srg ^i^- 

^9| ?T^?*pT tf»TNdlft*|<<i ^tr^dH^'!Tr-ilfrtii r«(Pf ^UqdHrfiif^ I ?Tjro i 

^-3tni: I q^ni tji^Tit i aro i 
^ ( T ) ( 'i^ )-'^- ^° ^ ^^ " ^f^ ^" ^ 

'Jrfi<i;^f5^=g5i5T»^rsfqqTr7gf|[?^r'&^: iK^r^H^: qft- 
wf^^Tcifwrac 1 1'^^ "laiqi ^iqf% rwr ^rg'jfnai?: " q;«r 

fq^ Ir^^'^s^Tq?^ 1 3T«raTSS^r!miTqoTTt^^- 

5r5q?^T5[T%9Rr n«3mi5tt"^W5RTtf^ rntwr^f|spji^^»i^* 
w^(?( I anra-^^rH^^'ifvTqqTr5rai€?i5?^ ^fl^- 
JTtarrg?)'^^ f%:TTni%«:qOTWinpi q^^ ffRtf^^, 

^f ^ff ?'5T^?^ ^fTf# ^H'?^? ^Wt ^'fll^ 
^q-w^ ?rrnrf%R 5^T^rf^ I a^j^^^'aJtqfWiO^OT^ I 

f ra^^f?T ' ^2JTo a OTO 1 "?I^TTl^5f^n^I^ art 31^- 

q; ^^^ 5TR qfw w^i nf rat rVn^si" ( '^*i'^ ) ^ (9.1 ^ rfimi m\ ^ ^niri'l, f^^qrn w.'^j uj ^^1 ii 

'j^'TrTrr.s^n?T%5['fFn^^r'rp-"'5mT5r ^'-^ «'ii+i'Ai- 
T^ I cr«n^ 1 " «<4oi^« f% JTswmr. rmifi^f^ i%- 

^11^1" i:m ^<f ^TT^, ^KofTJTf^ HK<:<**T ^TR^f- 

J^ i JTflv ^ ^rf , ^^r^f^ TOf 1 

o;^ ^['TTqirrm, ^"^Mli^M^^^Wq: II ?^ II 

j^^ frf »n7!T, ?# f^T?^ %^ ii?«ll 
l^ ^ ^, '♦.cdl'il^ ?T%^ ^M<U^^^ I 

»T?TT ^ ^TTItT ^mr,^ ^^HH'H'^UIII ? ^ l«TfT.T. tCT fsrjj 5^" o:^ <MidM<%<^^T ^arsTT ?t?^^s[%t- 

%5Rt i,'-'A'iJ *rr^T V)NH4r^*<^ ii.^fd I ?J^o '.^o ^^?To 

5fTi^;^1 ^Kmi, R^TrKFTT q "^Wqr^l^^ I 
i^QTTiTin^qiHr ^r^^i wii^.'mT tra II 

"^rrrftwr MUiii-dr ^^t ^^i v^^ HV^^m^ q3jj^«x:- 

^ 3Wr Tl^> ^fT MM^J|^*H =1^ I 

^<^ ij;^ n^^: ?ni •Titt**: «i,^ xia irm ^»jnj^^ 
q;^;^ ^f?i ^msTT s^^^ i^^ frrg^rf^ i era frf^'H- q^ 


q^wrrsTT 5TfFi:j^K ^r% nr«rr«r: 1 ^^o \ ?to 1 

ftjf ^ Tf m i%'^€t it? T%it g II 

?f ^^f'Tj} 'ET'sTr q^>Tir ^^i^r al^?;qrv?R Jri: ^. 
¥r^PH ^q ^tt^?r a^jJTrT q^?^^ f^^ W^ ^^mj^^ 

qsi^ =S[T5f T ^f(, H^^ ^^^T fTT% II 
*^-:^ s;?^^^"?? q^* r%r%'a cra«rr HraTWRra jff^ 

?q»j: I ?frr>5T5^iT^n?ifi^rr^^rqT3Tra^rf?Ti^j'5r^r 

^'^^ ^^''\\% ^n^s ^=^1 f% I 
^roriT^S ^^>-mW^*Tmt ^ =J1RT"T II 
qiTi^^* f^f^^Ks-i rlfJT^.rr figJir-Brffr^^^jr^'^ ^ 1 
f^^oi^rorf^^q ^r^'T; 1 a^rr? '^i 'Tfi^Tfr ^ar^rr j- 

^'t ?i(tanr%?Tr «?'T?f q^"- ^^^^- 1 "flrar^^ fe'-^r 1 stt- 
nR^r ^r?rfniicta 1 ?Tfnwar fifcrr g-qg^; 1 5Tt?rFTJnT: 

^^HfcT I ^^a\ sroi ^^, 5^"^, '=r^,^r^°i^nT^rT- 
%, f^o ^o I H^^, ^jtfTo 5;. ?ro I " u.4iqu:?rr 11% 

OrfcT I qo ?Ta I q;^ ^^^ TJi^-^tm-^^-^ 1 
uTo I ^^( I " ^^w ^rirBrqq: " ^?ro qo 1 %qi qi^Ti 
" ?r^mq qissiq; JTranra; " f?to ^o < ^jo 1 i^fr ^:mx 

m w>^ I ?r«f r^, " asrr CRrf?5i q;^^r " ???? q^=K: I qi^KT^l ifTn. vm'ii^i I q:^r wr^m ^5?irT^ i wt^?it 
^rngq^flri: ^:s»j?i: qpjqiRr^rr^r^^ ?j% 1 3tIo ^ 
?TC! I "qTTT^T ^r" ^.Rior^ra^^Tr^tr'T^rrqr ^ qr© 1 "?t 

^^0 U, 3TS1 qgR^^rqctrR 53ql<l(?l ^g[rm^9ESr^^r- 
q[^(Jii^^^ri^ I q^KH^-^rq?! ^qr^r, a^^Jir??, "^a »T^- 

avif?i" cr^^r q^^i'rr ?ra iraro n gro "sOgii ^rs^q 
Hur^ JT'cqQ ^c«m^q g^^siyarT 3Tc«jn^q ^t b^t^si- 
cjtt" q:^^: ^prkq; HnirsiTif^n^^q ^fq^a a^f^a ai^ 
q^r q^ri q:^^"- ^Rra^rqq^a ^f?r 1 ao 1 
^m (i\) ^'\j^-^° "^^f n^??f1 w^.Ti:i q^rT'T'i w-^^, 
q,iF etr ^ ^rfl c'lriinJfT^ur^ n^ga^^^n:! J?rf;»Tf?rfr, 

iiTqrcfqfqr:^ iT-?ffi?^n q^ '^^f ^^HrT^^c^m^irr^'i^ 

T^^ ( n ) ^ ( 'T ) ^- w^^--^^' ''^■^ ""^ ''^: 

f^i q.^?T--7m, "qnT^^isrr qiarr^^mr^Jr qfi^a^ir 
q^?s q^^f^^: ri^m|'7:fT.^ffl 1 '^r° 1 ^'"^f ' 
tris (s)(H) ( fe^T )( T ) ( Tf^r ) ^Jff-'^^I-^=^= 
" qT.Tr^^rf : T%w=q^ ^r " «J > '< i "^^^ ' r^^=5R!^-^f- 
?q?;^:q ^rq?^^q f^ w?i %'^^ v^^\^^ ^i iq^qi^iT I 

mo 1 q^T^ITq[ ^^, ^T^o I ^^C^fTr^. qnqT?i^B- .^^ ( IT ) ^> ( ^> ) ( '^^?> h^^^^-""'^' "^^ 
rrf^-" Ht TT a'^r gr " <i i '<! »^.« 1 ^t% ^j^ ^^'^ 

PfT vrm?i?3 q?:^TiV>'-:Tqr5^^"^ ttjjtcIT vig-rf 11% I 
^yiro. fo 510 1 " qTT^r ^^.n ^f " q^'-<n% 

^q^ ^Trrr?,^WfH I SF'^T' I '?^^= q^n=^.5^ 5^^- 

^zTrn^h I TTo ^o 5T0 ?. ^o I "tt ^^r^fwqr q^rsrr ra?- 

f^o 9 go I q;^Fiq?q^ ^ I "q.nq?^r«r cf^rrr" q^- 
c^ri q^^qm^: ^r% i 5?" '.a. ^° ^ ^o i r%r?i%> 
JTT^, rrqrera, f5a\^ I '% qimi f^^ltTcl" q^?T 

q^r?^ r%i%^. £t'# a?qr^^ 5TrI<Hlff! I sqe f^o f gc | 

t?:^iiT) W^?I-^^:'3I-'^''° ^^"^^^ "'i^sf'^^r" 

q^Tq{ f^^4q|^raT>m 1 ^■^X" 3 91* I rl^r: ^^qq^T 

qm ^l^- 35^r ^r ^rg^igniiqT>gr^^fsrra«?-^q^ n- 
t^ gH^H5mqr>aiTrf fq^?i ^r q:^i=i:'3r i q^?qr fs'lsi ^r 
jTrf^qf^iifi^f^i ?g^r^?T^q ^Tr^ffr jflsq^n^?i?.iT- 
^q vTr^fft'?! I '^'^^^ fer^r^S^'^^'ff^ li^fq^rqrfsi- 

af?l ^T^jfr^r I Tfo ;!.l| 5T0 B, ^•s I 

q;^ ( n ) ^inj^T-'^^^^^-''" ^T'-rf^^, q^- 
m-J'T-3^i^cflfir^i5Trii7Tr'?r ¥?t i ^^i^ \° ^« i 

g;^(iT)#'l'Trn-'^^?T:'T^^-f'^' q^q^qf %?i ^<xmi 
q^ ?T^^r7:q?TT^i I q^^^r^'iq^, ^'^irqsTT Rqq^ " f^ ^^Hr^r 


^rfq^q •^n?fr TJ^rn rrsg^ i ^g-?fr tj^ih ii^5"^o3,5Toy^o i 

'^rli^^fT'T^r q^rir qftfrr i^r sfl^ orsrar^^n?^ 
^SRfgf^ %lrr?jf;?ticfr ??r?nflr% I ?To s,u ?to ^ go i 

jflcjTo f srffro I 

fiT?T( 5^ " n:^f?pfrq -^->.H^ gr'. " f^o =^o '. ^o i "n:- 
HI' f fsr^ mnfimr ?r sEfmrrr^r ^ " nTTfrrqr ^ ^- w^R fsrerflwf tTiHnr nrf^n^HJi ^ fi^r jnj^^qrJRrf^.- 
^iir fin mirf%4^: qtq:^: H^r'?l^:^vir»T »?qR u,^ 
? go ?^ 3To I 

^nrl'^r JIT-q;^?fl^;T-^° f^l^'jVq^ RRf 'TR^^f^rq^q- 
H^r^-^T^tnT: I 3=Tg%^ qV:Tf ^7;k, VTo 3 ^o\ %o \ 
cre^^'Tf:Hr ii^rfrf^fq: 1 ^01 wHsr-a^ i%siV^3f|cirfg-- 

^r5q'if"ri^rqH^'7r3^r?r%nT^Tii:>r iRo:^o j ^?Ttli^igq-«^^i;ci?fg^- i" "J^^'^jtish^^ u^^^ fsr- ffrR I ¥ro vs Tfo > -ja I grai;3!nTTq', q^ro ^ i^a 
?nr^qTTT??i»T. ?^ >, «ro -ci ?io I rsj^, ft^io 1 ^rfo 1 
H^«ir*i, ^ro n aro 1 arsro 1 m^ ^m^ri} ^^ 1 f?rirJT, 

^^3, -;To t; 5T0 ^ 3-0 I fqST^, 'f{o ^ ?To 9. ^o I" qn- 

^ ^ fsfRTr " ?iro wo f^a I " ^mx qiT?7RFTi?^^^r " 

*mo^ ^r^i nflR q:^rfm??j'rfr f?ia3?i t^jj^t: i qspfrgif 
wf?<qj?^^*irgifiT'?rqL " " H^srr r^":qg^R;^H q;>tnn- 
^q^R'arr " «^ qicit^' i<-?a^T r^?i: «i:5FP?r^?t f^iia^ 

m^^R^ci tT^^c^TW^RT »?R=^T ^R I JiTTe fW wo I 

^^ ^tk ffa " qgro >\s mqo 1 
^W,(^) rlfiT-q;^I^f:;-3loq*;p7r;T5Firf% 5:'^?qT%^«n 
^rf^ i%Tii:n:^T?rf^;^r7qr^?>jrJRrq3 ^T^rrr, "qjf^ ^, ?irc ;( ?ro I VTO 11 

?K?i^:^rq?T n'iEfn"^^ fl^, r^i ? ^o^ ?ro 1 '>nfrf ^ 
vfqjrJj;foT^r" ^^ro? sjo^ groi "q;nrT5s»^3iKqqrc^r«i" 
?j^ ^ 530 ?fo I cT^^p=?i?rm?RisiafV^a3 jstjtt siqiR- 
aiir^T R'^r ?:=3«35T^cflf3 1 w??©- ^ go 1^ 3to n 

5H»TT 'Jr^K" 'J^^ 7JTT H ?To I 5:qJIf :qi7rqrR I ^^o\ 

5rq^^qrc??nrRf??T»ii%.=qtfrqrf«iH R^^JiR^asriif r,"'^?r 
^g qnfTHjKw" 3i^ s^^Pri'^T'c isa'l^vjm^Rtqpjr aiq- 
5r^r%^?Tr srvrRrfr'^ 1 wo tw ^to ^^ 50 1 q:^;?j^ 
^?gf%^FT sTf ris^g^ vjKq laFr q5:rqrrrq5fT%«?^otr 

TvjfTwj ■'j^f'TsqqiJirPiir'cn;" q»ir ?jt "i^'gR q^nw nr- 
^sTfiat^rrf f%^ qqf% 7fm- I rr= 5, ?io 11 

^iRrr^R^^r h q^qrr q^q^iRR^sE^ ftsiqr^^- 

T^I^"^R I JTRo I »?ici4i%q ( u ) ^ l^Tlrt??FI Trr^sTlJli ^n^rJf *T^?Trf oi^T^TTg S'fTf^?^?! =1^ ^^i" 

mT^jti " ^^o \ «to W ?To I ^ 

Krwrq^nforf^iHifRra??^" nTXcit^ Tti?!, R(%?:f 

»^iTW5i^T-'?;^l'^f'^^-^° "^^'^^ ^?rf'ff ft^ 0;^- 
airaimT^"' «i;9Jpfi^ 3f^ f^r^; f^^^: ^'f^;BTfr^i 
^R^rRori ^\ sH^r qT^if^isjt^rramra Jr^ja ^i^ cii%- 

jqf^s^qwir-sqTf H^f^ ^g»i- re«ra ag^ ?iTTT^?i^r ^r- ^Rrj^i^f'Trajfl'i 5^ 5JOT TTtr ff ^rf^^^i^aivsiH^- 

ar^roT^rf^fff ?r!Trmj;'?ir^p4tr 3TTT^raiTif^f?r arrHT- 
a^^r^I^^r si'^rr-^qrir: Epg^iH^inrw mm ^ gjRrj 

f 'an^c^ cT«jr3?i grfJTR jfr'rrTrTr^f^'TT^rR'TT f*i<.«3*t 
f%5Tqr^rf^K^ Jim ??rq^i!^rTig;?3tgn^-m:^ qrfmr^tJjftf^T 

»iK=T?:^^rTF;r ciaTS?fi^r^rn:?^T*Tigi'er^iT':?T^JTrH?qJi i 
g'7r^T5ir5¥7?^r^T%'j^ ria; ^gf>oT^:f^Hr^'?rTfinr: «?^cT^T?T 


i^^^ g^5:^T?r»Tra: ^?TJTr^5%T7?J?i: II 5I>JRrTr^s^T- 

^qmfrr jfrfrf: I sfla^r J^^rr: 5?r ^^^ ^^rrnJr ^qr- 

sqrfTr^rTH I ^rl^^^r^rv^^' 1 ?Tf^i|TOri?^r rf 57 ra^nnr: 

0TrJTFif^grrTT^srrrH:«arT =g f^^r H^JTTr^HiTrofr ^- 
fWqj^^arir>5f?:DTr jfl^ir: HFr^ra iTRrr^vrrasiraraFarr- 
f^k* rws; ^?i5?T!s;q grrt^-^r^^ s^re^wmm ^Jisms^; 

fSiriw ) II ?rg^r ^rRpWW^r^cigrf^Wcis^air^ljir?:— 

wtT^q^r gr a»JT nlmoir R?^a: tK^ii ^t^ rmr 
^ f^T?g^f^s^ sr^'TiT^ri?^ tr5;r^'^^r?a asfrj r- 

qr^g g f^Vwoir; Rf|;^^% fwsjf^ '^^r^^xi^n ag m 
f^liWr^dm 'E^^ir'sf^^^ Rmtj^irTjgrfr jt^p^t a %i^ 
«irf^5T: ?T'=Trr^g^f^jf^?r ^r^ f^f^'aJR^sr^rrg- 

rh: Hirrr TT^ffl?^'^: I 9.^ II ^o \ wo f ?ro| 
'?7FTHff-'rTFT«r3[rf7-^° «J3;rR^ y^rmj^ "^^rr??! 
«CTHrrq[ I tJ^rpd^T ararrtr, "oin^TfTiil ^ ^mr^Ts;^" irr^ 

^M^«mU-'^+l-df«mi%-i'' ^TTril^^^ >TR^ ^TRT- 

^•^TOTot, "jRrm 'J.<R4H *< i f|TTrf'' w?^ argrvrr^ n^r% ?TH^^ aT?:frir ^TtOT " qo ?|o I 

f^rri^ ^c^q;, R cT* I 7r^fqwrajr^*r^, ^o 1 ( cT3F5=t- 

^ ^ I q^o vs f^sfo II 

rarg^R% ^ " u.4id^^H^r "sr^w " «j:^p^it ^0^ 

fe^ a^T^r TrT^R I jft?f?7JTR|- ?T^4T^Tf^^T- 

^R, u./M<idRfr i^PTW " u.*i-d§fr^iT »Tr »3(i4r ^ - 

^ 3r3qfinJTf^^^R5T R'TOTf 'Jf !(-4 d AJ R »t^To\S Rg'o 
Rfr^ ^Tf^r% I 3tTo ^^ ?r«> I 

'^Md^<U,r-'^(^^tfTO-^° "l^s^ f%3r^ ^TTJ, i33^??i 

?T^q^l RlR^'^'ir^^nT^, tio II 

flTii ^rTS'i' 5^TF!IT flPTqT'^«*I'd^^<!IH^ I ^W.\ "i^- 
% 3"<MmdJit5r?IT^t W^^i<4IK jR'^f^^ ?T^ r^l 
g^iM r <i l i f%T?n§ ^Ft^ TTTRWcq'j: 1 cm ^^ ^JT?J^ 
gc;?TT TSUr ?J^i:: f%q^T^ ^RTT^r^rff^R *T^ SIT^ f%lR 

m ^^f% I ao I 

'^'firl'T— 't'T^l(^^'^~'^° "-^'""^^ vnRl^*lPd*: m^- 
??T-iTlf^, ^ol ^TT^o I ?R^^TRR, r^h° I 

?m«ir " H % ^ iTn^nrn: " ^^w^. -^: vTv. sfr 
smv^i^irT ^ I 5^5° I 

qr^Tr: q^^^^T^^'^TT: STI-i.d-^K-M ^Tr^fifl% I "OTT- 
#vfrR " ^^^\Z fR 1 ifiro ^ ITRo I 

^qr?^ u.'ti^^f i: 1 ^tTo ^^ sro 1 ^g^T^«ra'^':q- 

^fPSTTfMR^lf^^^, XTfTTo » 7^ I ^»TTo|^ ;^>?T^ 
J^mtRTWR H^o9. ?Jo ^ ^o II frf\^^ (31 q^i^^if^fT 'rt ^^rar%Tir: 1 rraoi h^rsi?^^, " snor^iT'iTra^r " 
( cig:^3?TcTr ^rn- 5rs^ ) i 

5T0 a.y 5T0 II 

^^^^Tff^ 591 1 ^«Jro ^ OTO I ( ?T5^K3!T?Tr ^^ 5TS^ ) | 

^ ^Tin^: I >?^ o;^ ^?:?frr^r=3T: 1 u:a^rrajl%, sTrarro 
m ?iri I ?rraTo ^ ao j( w^to i ^.^?i^ ^^ ^ rro 1 «^^CTr%?^fRSTfcrJTTvgqTm, 9ri^o ^ ?ro ^^ 3-0 1 ^r^cj. 
^o I n:^^qTm%'Tr ^m m ^ ^^(r^h^K^k ^rk'^^x 1 

■snT^r^rn h firan 1 ^n fl; ?Tif^f%t^^^f?r 1 jt ^ 

<J:**:<1IIM«:ST«nTW^ ^ o;^ t.*4R<^€:(lf ^r- TS*T^ ?T- 

??Tm^«lnprT^ cptft^ i flirT i 4 i s«:^v « ( » M l ft rriT: s^trvr- 
%JT rTT: ^j^^rr ?rrT?rr flr'-7% 1 ?t^ =^ «r«MnJii«i- 

'TTJ^ X^ I ^r=5rTo I ^o J( ^o ^ TO I 

^^m w^mr f im ^f^^ wtt? ^tiI f%Tt- 
^fi^^^l^ Wc?i^Tfr 'H^fTTO 'n^i%%^ I 

f^^r ^f Torq-f^ ^^f yrccrgf t T ff f r qr^ngTlrq^ir^qT 
?PTT^qftr%g:t^RrRT^r ^q^ qft^3TPrTq5fgrs<^^|- 
^r?Twri: ( ^ ^frf^ ^qrf^ ) ^ ^^orqr JTqT^i^5f^«RT: 
HqjT qftar^f^frr 1 Hf^ ( ^R*T![rqrf^ ) ^ tsrr^n:^- 

flr^^rrrt^ 1 %^ ( -sr^qr c r^far ) 9T?Tqr H%^%r%fT- 
^'■^ f^rjqjTirr%irTSTr%q?n;q ^^r tt^rqr vpqnr^ qrg- 
^^rr^irarr: ^ststt: liT^^g: 1 'rfr^ ^rt^r qhr?^: 
strtt: iTri%^r f mfjTgr^qt^'T^r^ srn%5r: ^a^i i qiTj^M - 

«i^q fqqq'qjTrqfWirrTTii^^ ?req si gmfqq: sr^ 
sm^qmwxvq^f q #?f^f fqqqmTm?fT?ar!i ?R53Frara^r- 
gtrfflf^ ^^rfqgjTr^ II qT^R^ 


I i^^^l???! ^ ^^ era 1%'T'TT.^'iraTOTi ^*t[^g^ ^n^ r^r»jff: 

f^^ q^fa 5l|5r(^a^^r ^^^TTORI WRgZ? ^cf :,f?t 5tf flT- 

?: ( ^m^ ^^rf? ) sra^f f^^^T^a? ^tts ^f : ??r- 
sr^ a^^s? ?(lf^is':qgTTr^irqT?T^rqaaf3m'a^^- 

i^qi ( ^raq(iTrqr(f } ^ar^flira':^ 13? w^jflqi^r^- 

^T!%c!TS'^^ ^'? ( ^ww^':iT^?mf^ ) q^^nr^f^^- 
fat:;?r»^feqr^ ( arraf 5;?nf^ ) vii^rra^: ^^r? ni '"- 

»iw^ 5^irf%^rRf?T HUT: srmr^TMr^q^r wrwr 
^T »i?r n^SrT nT5r^iisir?f^arqH'ifT^mT^isi^;^qsr JTT?^^ ^K^JIdMI ?Tfe*(dMf 3«laW^4fJrrrqgi^?g- 

<Tr«r?^T^yf^<mJ?ra^imf^fcr rsrit^: i rtm ^<Tq- 
^rrs^ra?T: ^^T^rr: ^rHi^^rvTsiT I rTSTrarmrT^T g^- 

5<rTjt ^T^'?Tgi7T"4 If M 4 -ai fJ^t^^T I %d^ ^TiXf^~ 
r%TT: H^ TT^rTTJllf^lft ^TT^T^?j5VT^r^fir^i;»nTT^ 

:eiTiT?5TTrT:^-vTWTsvr^%^^5?!rvrF!ir i wf??: '<fm- 
f^rv.a--^ " ^TRfw'JiTf Hg«iq:f? I iTTTifn" n nr t^? 1 1 

?r»iT HT% rTl^ ^f^^'J: I fiT^S7%^Tf|*H'-^«J, ?TT^ ^rf^T 

rara^rf^tpa Q'lTTsr ^rroim^ s^.jiti^- "i^^^'^T fir- 
vim ^: 57iT?q#,?)fcr fl»TrIH I 5Tg ^^th^^tV 
Sira^>:iT3^;?RT T ^IPErT ?^*Tg: QI^TTrVN^IKHWr: 'Kf 

g^sFrar, ftpnTflrit f^^nPri II fi.^ irs^^V' ^nr^- iFr^3?T «Tf^. 
56^ iHr<uNi«ij=gtt=^r, qTHf«iiTqr ? N^if?; ii"^rfT- 

Hgr^di^rrr g>T=!iaT s?q^r 5irg>T ffl^r ^^ tt^j ^hj^viiV 
»7?^ f^^mq^rl I qf^ SIT ^^erm qqr ^%T( ff^r JT- 
W>TfciTirar€^: arT^R^r^^n:<J:wr^rf*r|^5^ ^r^^j 

f.<:'Tf%, f fqcn^fm^^(!rTf^fr^'?frc'?i^jn3^>sp7r m^k- 
^^ ^1^^' ^'^^ ' aasir-i "sflrrf^jr Jii^nar, afm- 

^rqq" ?mr "?fti^rrtfcT gTrq^-f^fq ^rq: ^ ^ ^i v:fBn- 
^ra:w»:Tqf,sT?T5j qf^qr^rfr" wf^%5^:^Riit ^^- 
'OT^Tf'iTKar ^fc^rgi^flr^rq^jrftor: ^^^qrsrra^^ ssr- 

«Rfqf%^Rra%^rJ(^^r wgrW i h ^ ff^rfjfrifcf: ^Jir%- 
ft?finirf»bTn^?^cfr TinHTrff^sTr gr gr=aT Rft^^^vr 
wrr?TTRr?T^?*nHn^ci?:;=r^rgN>5i?jJTrjwf%?:r53:: '5- 
^^m^f JTiTr^^TT'q f?r?:^^rtm fg»^ ^rrflr vreq f^fiTJT 

srr^^JTT^ qssip fii?':iT^ ^*j< r di nn3>, VTii ^vm: 

'nf^i 5?:5T?i: ^qr^- TTC3iJi5rcRqr5rfii=aTTR^ Rr#TJT- 
wi55rTJm*r%^: <T^at ^r^^htt^? ( ^grf rfr^rr^ ) 
?TFn5^rr,»qgrT3^??j «j^2^: ^t^ra^i;:^,?^ ^rar: «f|?rT 
aw^raRcTT 5n;fTsr^rcr?Ti3Tf^r sa =^r ^ sr^sq: ^ 

^r: r^r^^j^f^^^TTrr^iTf (?Rrnjr3Tr frqrr^) cimf- 
iRfsr^rirfflrm^r^ff^aiqrf srramwra^f^qniTnrTJrr- 

^^ ^^^ ?i^Taji?Tf qn^rs:^^: w'.sr-T^rJrfq iif^- 
'3'rq«i^?TBrgqrjq;T 'K^rm5Rf^;?"^jTf^?2ni^r -*Tr^sfr ^^^tmR^^ ?^iraRr^ q?^ci^ ^ agr ^.^q^i^^^r jit «gg 
^rcTcmr^r^^5fiq=rra?ra3 gorr ?% 1 wigio^^osi^royijoi 

'l['l=^fT^R(ff)«^-(r^r^t[tq[^((T)^^-gQ''q?nqf^>, 

«T^ HT^r ^rss^Rnnr ^ m'iiik^ in%qRr srv V 
'^ '^ ^ ^, 'sn>|^ qfi^ I 

TT^ ^ ^nT^ W(fk, f^ ^T TTTfTfw^ II 

«^ q^ 'i^^qf^T^Haj^f^f^T^i^rfsrfKOT f^fVm? 
^■Ws^i^r Iwf ?i«}rfgvTTfl?ir»u qm^ "?(t gr ir war wa 
<ir ^Tf rsf^ !iirrf|5i ^ gin'^r «;to ^r I n:^r fk qr^ rasra- 

^^I'^f^'^ ^i^gS'n^WR ^rrqjTcflm urer: 1 U5i- 
^j^^vf^ ^ ^'iqar*!???! q^m ( qrrarOTsfgr ) a^t 
%^s^rq: qf^mrsTilrqwf^: ^ ^*r ^^nrf^^^qr^i^- 
v^ i^i^q qCTqfTsj: ^ gji^fafc^if sitbt ^rR^gq vi- 
»n: ^^^T%:Tl?iHf%fa% ?nq: qr^^ot ft^ ^r wf^- 

^w^ Fii?«rft, ?Tf%%^ qiT5^?^ li 

f^af^?:rt%HTH?n^r5seR5r: 1 q^r ^twtjt: trr^^rtr ^ 
?mf^^jrR: I 3T^!7^T ?TRn3Trsir?^c^^Brerarr^^ ^rsrr^ 

5 iTOr^^^mJi^w^r^g "nr^ fir ^ Jjnt ^ ?$r, *i- 
*JT<i 3T^ ^ ^ f% f5iT''?frr ^Jifq siTsir ^t) ['^i!< r^ ar- 
^wrBTSH^r »if^«r^r?7vTTRWfsm?TOR5itr Iw.st 
«5^^q^: qK^3i?i,«lfar f%f^ti h fR^ra^^Trflr q%^- 

iq^i^ ^^i*M^ prari^firf5fra?rf<crrai qrr ^«nicf^ jt- 

^ ^% UT^nwnr'^: 1 wt^«^ ^^^ra^rqr^grr- 
^=?t5q: I ^rgr^ ^r^5^ or^> ^r^isgr ^nii^rct ?rT^- 

9^^5TT Hflr ^RTT ^^r 5mr wifWi^ i^'im %\^^ ^TT^f^^IRfWf 


I qriil^ (% j^cg^fh ^o ?i?7fri^, n^J^t, 5fe^f ^nrflT, 3° 

^rr^-T?;^ f^o 03^ amrtjn srar ^^ w=H «j:- 
^r53r: ??H^?T?nnV, ^if^l^rp^, fr^un^^ =g 1 "^n 

V^r? J^T-^^S^-a^T'T^, q?r53Tf ^^rnt ^i^^ni 
(acT^ h?to|-, ^,0 II* 9,«- I go no 1 ^510 I wrsrrf^- 

^»J: I •T? o 1 ?fraro *. ?go V ?l«>^ g^ol 3fT«HD qo 1 3tfiraT^, 
^ ?T^-, tnro ? o?ro 1 "^rtr gftm grnr ^»re ^""t cfFf 
^^i'^K^s«fTS^¥^5?i5^nni3»r5rTo > |to uai© 1^0 1 
ir?jv3tqt q frfa q?reT" 1:^^ ??ra^5aT?faq=3i»vf^- 
n^f?»3TToW'no"Ht^3tr^R'Jtraf^b<«iy«Mgri^"t^^ gfrTqiqtw 5frraTra"3Traro^ a^o 1 "^%n|TOT^^:jf%" 

gf^ air tTfrf^i:'^ ^^ ^5f|%srs^ Jmrnr ^ ^«ti 
3ir?f crqfTRorr ?!irT«i ^^ it? r i:^f«(iiq:"'ieg«> 1 atrao 1 

jTff^a n^j^sn^T^^ g^f ^ri.^nfr?i5rarac-<5i^qf5itr^f?r 1 

sTHPriTTOiTar^^^wi^cfl^ ^nr5^iTri:fqF=!irH5<i ^^ a%- 
tt>^iUMMr*i i <°<4iH a^grr vfnR^>T%s^tqT^ ^urfUfT a/%?- 
^^ ^g ^ i Nd q:^ JTiTt,a4jH g^^^ qtorsjTTi^*<qfTfTt- 

q^r?Mar ^?f:rq5ir^«t ?p^ur q^reisiii^ ^^JiT^ra i 
vjo a, ?ifao I 

^uT^5f: q^^tirH'<ii3;r5T?3n^r?i'&irf?iqT^?jqTjr3i'jH- 

qTHl^-^^T^-S" "^Mrw^'&wrvrv:!?! qT»^: i w 
arxo HO no I qgro I a^rrii^ «i«i«<i^fWT w»<i'5iis- 
f^q;^ u" ( q»tr%cc??n% ) q5F«irw^^?gir^w «^«ra: 

^ i -^M ^^ vt^m arm ?n ?ra ?t»it srir^ra^ ^mr j^- 

qm%5 " t^f^ f^ ^f~^ ^ ^f^ ^f^ ^^ ""^ ^ 
»Tf?T5^- " sf^ ^^rr«wra\T«TO?orjn5nRmi«Krsfq *ifr- q^%^ 


I i?r,qrm (^) ^T^^^r^"^' ''^ '^^ ^ "^^irre*! ^^(5^ Q^m^'j^r: 
5i«) I " oTTrf ^i ^iTifl^ 3r^T ?ranrm " ro ^o ^ ^o i 

^T^f m^ m^T, ^^ q^^ ^^ '1 1 1 ? II 5=^ 5fi^- 
srftl, Rri^ ffti^ ^ =ag-p^ I g^^THTTT ?3tn:- 

f^ySTsffRTT %^TIT% W'T{i^ rrm% ^^1% T- 
3i»i ^ a «i:^rfl«i*r 3f^5f>r%«rr: g ^iHUrd^ jur i (if^k ^- 

^r: TT11T5I: ^ti^: ^?:s^r JT^fOTTsi: g^f^fl^ ^:^^- 

«TTrw^^^?:^^?iT^?iqr5T?i5?mT^riraf)'7tTn?tT^r ^^- 
sT?fl?Tr: ( ^ ?n^5irTf':qnr?:r ^f?T ) Sisfqr ^tkt a%ira^RT ^FR ^?^?Tra^cTi^«^=cr; sisfTTrcT H^rgqft ^f3-f??r ^ 

aWHfflrir: ^C^2V ^on: m^: Sfe^r: ?TTeir: ?TT^r: SJ- 

^r^r: TS^fri-^r: y ( qTrr^rja sfl^^Tri ) q^if'n arV^- 

^^^Tjfl^R Jfni;iTR'TtcraRq5i3f1g^>?rar?q;gif5}^fi1«i- 
^JT^wfRirr?- ( ^^ '3:nr|^r ) ig»TOq: i afio\ q^ i 

15^5^ 3iT^ ^q I Tfo S^5 ?^o £J go I 

^%q 5% 1 ^»jrTo lo ^o I 

cTT^^^, Ho I ( ?rs3J5T7n f^rgr^f%?Tqft?FWTT :^) 

ffrr oi^m^r^ ?r5^?rnt ^grr :iTl q > t ; ^m i <jj v jr <<!j i j J i ^t : 

ifrffT ^w ^^m I 

^n^ !CT^% n?- 4.'ii;jj '-- Mri ' ?f^ I ^rgo i cc^ n m^ i y r 
^qqrfir^^Rm: i k^f:^ fiq^, [%o 

'nf|::ni:|iTT5Tgr»Tr3j^HT^rm^^ror^^: i^^ra^^T- 

JTTIT^'r H 51^ 3;fq inKfRljnTT% ^ ^T ^^ R«IR- 

JOTT^ m 3rq?rJT«r^ra^at5fr^|iT:jrnrrT^^rq?Tir«TT ^TTTfTFT 


'Fl'tTRT^qn ^sorro I aro i ?rTo=^o I 

?Tvf ?m sT^aTT^aJ: 5'^R:??Tarfmrr q^o i ^a f^o i 
f fa I si^o 0^ 3ro I 

aro I cc^et^'^ ^ I ^«iTo ^o are [qnf^J q^cgw^g^s^ a^- 

" foT5p3% qnrrnq; " 5iraro '. «o «^ aro > ^o 1 

fi^a: ^it'.T^^msrrrfTtg^q^i^j^i^-^^jrr^q^qfTri^iir- 
iri 1?^ TiifsPq fqsnifisfqsT f^^^rq [ sTrfftisftrfa ] 
zam n ^^rta 1 ttttt q.^?^^raTJTT i s^o qo I ^o 1 wtn- 
^f^^rnwr ' ^ri€ih sf'-^vct^ 1^ , ^q^ %^^ q^ 

#i5m^cr II R ii -^m ^j^ ?7a ^rw^t^ \^ ^mr- 
Wfsra, v:mTr^?'Tf^ ^j^^n^raf^TTTs^ra^r^q^rm^ 1 ^- 

?;: ^fSf^ ^5TfW5TT H q^^T^^: qT:%^ *T%, J|T>^ri«^/ 
?rT: ^ gr^?T .iTt: ^Tr^T^^nTrvTR'T^ M ^ II <iqi ! ti»t.M g <mfq ^ g^ ^jf^ra^m+nf^ »mr^ ^^^W:«r- 
;mr^ q^rra^^mq^imrr^ ^tstt^ i ?rar ^ qft^r- 

MKIda-UHLI 3^^ I 

qf^HfTft ^ ^fT, H>^<TfTrn qft^t? II 
H^itNiMKaK H«ir qT^qtrq^TftcTf ft«Tr ^i-^.MtH- 

^ ^rfq qft^iq^frt 1 a?nar 1 

q^ ^ 5rni«JTT% "i^ cra^^H qftgrfq^ ^f^ <m: 
q^TTrwr^ g-q\|t ^| ^jt Hsrjrf^ h jt»i?^ qr^r% 1 ?Rr: 
f% ^TSRfRjrri: I 

^^i%<^fq\ ^r, w^ ^i ^ ^'T? '^ 11 

5T»r: ^ ^ q^ ?fcT ^rra^qT fferq^jq^vr: ^rg^T^TT- 
rf nT^*5jM«iH-ryH'dt sqTqremJiRf^ sb?^ 11 ^^c 

arq[ €fr h ^wif^r vqwra ^afa 1 snis^paw?" i 
5^ ^ ^"S^r ^ '^ ^im ?T^ I 

^ cffl^rm n»ft, ^pnr %^ ^'•4>i<!dW I 

5<:q:5t Jnqt aru j^^^as ^rqr ji^q^^l ^^ m wwi^jt 
^^ qj^qr 5«q^^r^wr 3"^qr^T ^ftqr 1 aifir ^tm 
wf ^fi?Tffoi qtrqt 3?H ^nirrTif^ 1 airaqr c[ <q>»^» ir 
THTT q^5^ sr^TTrt^ g'^qi^eirftr vjfimr qs^?qT 1 ^ 
q a ' - ' 4^-dcH i *raqr I^m^.-^ qrw3rfd*i«i cpirr^irq'jn^ 
«r:qm »?m 1 ^^ ^ q'l'ir ^q'n^i^H^rMfim 5«q^- 
«in^ ^vM i q; ^ r^sfsqq^^r ^Rme qgvtri qtq;<35r 
^ 3TamT'c> aof sTtnr'^ qir^? m^ ^tt s'^qi^rar «!*3ir 
Sre^ sETfif *TWTfiff% ^T?? ^ q *rqq f f^efw^^wTr 
'qnr ^ ^dij ir ^ Br HrfTra^^q;^^!' ^^^rr ott^tytt- 
^ vTTf^ *T?Jt ?rEif I qq qir^vnqoiTO w^qm v?rq- 
qs^f% I nr^fsTqra^ ^fq gwji !i*q^4, ^^ 5^' 
q^ ^^ 5»T^ q^ qawHfn'^vWr^i'^Riqfiqr ^ 'i i^JMviicimT 


I »?if^% «n Jim ^TTH I wr ^ ^ nWr ^ ^si i%i?t tt^ msi- 
^ar iK^n '^J^ *^wn:svni 1 ci<t: %^^\ w^ ! 5re«T ??- 

5ifyi<ivj4ifci 'jjjj'rtt'R^ sropr^rjRTTvm ^r^sttR^- 

ra^r^ ^n«nf^7'TTs<anr»TRfvr5wweft^'?!j; wlm^g 
^rm^r ^iram— vi" y 3ffv»o 1 fwrgri: 1 

t^ "^m^ ^5^ ^ T%,ii^'f^ ^^^ w^Hlfi » '. I 

n:^r^JT^T^T'Tc^TTf*rsrr?T^!^^K^T«Tg^m'r ^^rrl\ rf- 

V^ vrt»fl-JinJT"«il<l'IJ<.T|SFT5% ^^n^ W*d*^<irT f%- 

^t^ " «^ ^ iOTH^ ^rqr ?!jnrr^?rw^?rr 11 ^rh 

sfw w^ fi<i I ^10 ^ »<» ^ ?ro I 
Rff^^^lU^tf^t^, f£»I% lH335Tr^ir> II >s^ II 

^h^i I diJ'Wf^lfs^Tq^nft^ %s^'^- I H«rT ^TWJHt ^- 
*lt^Tf%HTi*T^TT?ft SPiTTrlT Jlrt^Sf ^T^pSt f^T^^- 
f^ imil ^o I ^a 5; «lo R TO I ^^?m vRr% II ( iJifri^rri ) cc^n^^ h^ct Jjni^rroT- 

5lfTT ?frT I Wo ^ R ?T0 a 30 I 

wo R :cto St gro I 

^»raT srafa" it*r^<wn Hvjrawr'raT vt«rrflf?T i s?© «; 

crrafiwwr^^^, vro c w©'*. ^«> i "t^iyHNiH^. "jto^t 

5m^c^r»i «il4tMki«an!fan!iT^?n'u»w«iflrvT^c^tTfi»i ii 
" wn^^ qnrflwra^Rt^ " fyftiWra^ i:^ar ?Tf i- 

(awalsRTTm ?fiq ^cfl'i w^wf^^<T ?^%rTf.j^"?r'^«j;gr 
"^nrflvTm^Tot" 11 ^T^r ^rf%f^%5RTOc^n^cire^wra- 

9;?TiTfwf^ I vfo 9.V ^o\9 50 I 

'^^-^'I— 'f^' "^^ ^^° «i:9if^»Trar!i5, gra» I 

sm ^HT?R»c I cT|<ft < trg ^a, w^^af r?i^ rifst^i" 

cr(^%^<ji^^ii: ^sf|^*<si^*<*i«y<H«iH'ij«fRi^i ?ra ^1- 
^^^f^^Jmf^tri^artOTq^l i^T^^^trVKTHTHW I TTW- 

i^f^^ SI 9[trTr>3r??irfjrf^ ^t i «Trgoi •Jcsr^fii'T^: «isr- 

n i ^ l 7t< aTqM fi»W I 'gfol'i>M l Q l ?H^'d :l^o ^ao ^?I0^T. 

w ?n!iT I ^«To I u:*i*K<'dM<*i,3fto \ irfofo i"j^- 

^Kd^rif) ^ Sr%wt?Tt " 1^!^ <(*dW «li%: 'T^fe- 
4^ W rl'ST ^ ^ y«:M<l^^<!l*MI"l<^*dT%WnTc^5I 

^kfC ^:^ »i^ ^ ?rar I wVqo i n^ ^ ^^v. w 

«B^^ ?^iH^5^T(wffl 5Tn|: I 3R^^m ■^rBi'o^Ri 
a^ vira: I jr?jo y g[ro I ?io I 5f)o I 

'^ISlT [ ^ ] — ^%\ — 'f^" .^^rr%^*i, " "Twr 
wraro ^ ^o k sfo a 30 I " ^f^^ qs«n foiwaf?! " 

WT^To ^ go lu aio 51. ^o I 'Plf^l'li 

m mi^r^yidii i Q i: \ ''J^ ?HfH^?1^W ^nr^i^Jir^^^^rf^ v-^TijfrT 1 ^o ««> u© 1 ^?ito i 

'^TTtTT — H+M^*-^" "j;^ 1^ T3T a^Jt.M-»i»H 1 3ra%- 
^^^ <^«jw nn^ «»rnT*rafw off rara^f?j"?n^o^3io 1 

«ra I sq'o !To ^ gro I 

n " ^ddM«^ wJl'il^ilrHT^^^ W r' - JM l ^dM I ^ : IffdM l ^d 

^f^»7rf^TO fvrfl^ ^fa I n^o ^ «ro ^ arc I (anrmlc- tmwj 


?ra smn g^ iR?T H air I 

"^ ^t^rs^f^^ljTr^^ ^ q:^^TT%^ ^ 1 ^o s, ^o ^ 
3T0 I ^»<j i jf«».jjiQ»c<< ifq"u .4m i g> T *<« i <j<4 i "«i%^«r^ 

^ ^o nimf^nsft sir artimt ^sgff^ f^fein: vrir f*i^ 

^fff^ " ^o 5^0 ^ 1-0 I 

Sim f:fcT-*r» »a ?to a to i 

srrf^ II ^i'HiHifii^ mgjftra 1 ^«ito ^ gro t «ct; ^ 
«^^:^: I owgc^, "ii?r ^^ if1mai"u7T3?T ^wnHraR 
^r^v ?fH I ^tiToJo srro 1 

^tmcq^j^nrnr na: 0.^14 -^«4 "TTO t^ fnyjy^ H^rg 
f^ =3 Hrfei ^s«i??ir mwr Jim ^ a ft*<^«»>n*>*^ irt 

^ I 5?I0 'i 50 I 

«?^»T5iT ^^ l ^M ' q ti% i «imo v aio 1 " ^ ?» xf^ 

g^^Sr O^r^H "13; ^ ^ f^^' Ti.^r^ ilt?:^^ m.*3(IvO 9f - 
rflf^^^ §»^iM|j^^i<=h 1 ^rao I ^cwr^r^i^ 
^ HI ^" «; I ^ I ^ I ^ ^m ^<4Hi'i?idi^if«i<*<< 
^^•. ^*iT^ ^m^ ^t^TTO 1^ *!?; Jir gi *t^ i «^»i- 
^»i I HTP I ii'^^.q'^fu , ^r^o 1 "m ««?i:oi 5^ ?jft^r 
tflHTC 95^ «^»mn ?re:»i^ ^kti;" ^f^ ^o I «nf » in^n 


I '^l^fF ^(wk ^rrar^r wfom^sT " ^e^* i 3t<» i^ 

t^nctf^'i f^^Plwrn qR^Hi^y siomr?:^^ i^ 
8T?tqifTTaf% ^i^fT^f S^^fl TT f ^ "^ ^^ 
a; qnrK=!T «H f*rFfqf»^ ^fl afT^TfeWT'T^^ WITT. 

?hT?T 3Ttf|'!jm ^ Hij'-^^iiJT *mq3irawT% m ^- 
f<:q3^33JT^:^n5njrT% ^r ^ ^yiiji^qs^ ^rg^q^r i 'W 

»T?Tn"T y g ra^'g ^iwT ^r^ qurn^rr qrf^ai ^^m 
?i)ftcTr i%f|nm ^i ^ ir '^ ai ^mr^ ar^qiTsnTr ^ 5?^^ 
I 3Tro ^0 « ?ie I ^ 

wv\o V 310 " »iw nr^ ?r vmr^ " m^ nt^ ^*<ift 
^fr^Rffa 1 5r«!io V ar« i «?^r ti/^^^ ?f^«<ii<»i K.^>tT- tipTiiRR-'^^iiiK fi^ ) im-^^° "^^^ afT^Rfl gtfH, 
" q:iafiiq " mx^ i fi ;?^^: 5T«j^r ^ 'w s^^hh flr^iw- 
rW^fT K^?! ^rfa $iqre?^r^T4'CT ^Ji^fa ^ q3>WT^- 
^ g?;?(lfq^9frf^^: i 5?io no ^ to i 

,^,|^_,}^^_(%e " gr JT%^JI5T «; I ^ I ^V Ufa ?i^'!I 

q:5r I RTo I q:^if%f%, ^mo a aro i 

gro I q:^rf^jf^rT(%^^5^?ra ^iqsi i era o^^f^r^f n: 

iTxir ^T^'n^iTt, i!TT^^rPf f^nr^ i| ?^ ii^ 

( BC » III M<44^ l % ) «^T(«F^TS3ETf nrPT f^^T^: ^! ?t- 

qr fqnirt% ^rqf^ rr^nir ( w?«fl^f%i ) ^ ^ arq 
a n^, ^r ^ <i*<T<>K^ ^ 5fmT3n"«'Tr >aT *1[^'!4*w<in- 

rni 3»iq^ ^z^'w^^ t'wfiinf % qqj^nr«nq^ aiw- 
Tfi?^iTC^^I%^ q^ ^ motT^qraf^tJ^nTi%TP3r;iTf^i%- 

^fTcqfnr^ 5^ I q^*TrT?r j^TiT^req <Oqiw*Mid, (^f%^- 

5lff% ) ?lfl[c!lq^ ?raJllqS?m^^rRW f5^^I«JJP-^ 

jj^^T^f^ »ft?Tm«rg^Tq^^R^?i'ffraT* \^w^- ^^ 5c: I n-^ i ^^MrMiti^ i ^^- Mi ;T H» t m iiigj^m fit^Ta^r 

4hT: I ^5?:gqrTorra: i ?r.^ 4i^<»rr i ?i»j »fifTr^f^«r^ 
^(^ w^snwr ^sFn^TO^^ 5^.T I ^rsfvTvfl^^ " ^- 

wRi^ ?;n:f^, f^irfw t ^^ ^nn^ 11 
*i^MdT ^%T, f^m f^"W ^if^ I 

arf^Tf^ fiKff^V^ l ^ ^n^^nl- <MTi«II^MKa«: I ^- 

^mT*r»PrT flT?l5'ir: I^JT^'^^ ^rmoHfjt: ^ R«^Kroi*.r:^ 
wtqM^: ^ 3T5^q^lrf?T^T: u fli^^sirfqji: n T%?n:- 

H 1 ^j;«^ f^^rntoT h^jtt%jt: |5"!io rafo c ?o I 
^rai^ TR^ vm ^fi ww: ^m ^r^v-- I g^rar^fr^- 


'Fl^fT^ ?^^ I ^ JST: a*K<{! aw *T^?f 1^ ^5^<m I 

g^!r=?t f5^, ^^*t^t|% ^\wm II ^5 II 

wTr% ) f^nWgfftT ^j^rfr^Jivr^w ^ fr^^ar R^n?- 
?i?aTsw4^^mHf^?rf5t# f^g^r: ^.mf^ 1 win 5a- 
fif^a I ?ifa5n 3Trf^7t a arf^^jat^r fiR'ilasr: i arfa- 
?iqrf^R^a^^a: I arfai^r^sjf^qr^rar^ 1 

?rfa5T^u?i«Tn^^a^«r^ fiT^niifpr |^ar ^«i?Tf?r ( 
?t«i^ "??TqfT?Tm<it §T!r^ gf^rw «q«^ /oim-r", ii^n% 

^«r^ 3T1T ^imRsr 5^1 vr^fa a^r ?irg^ifT^w sfflw- 
^^ ^/tt I 5Trf ^r a ftrsnar^ ar^n ^.\%. jf^^ga? ai% 
^rcHff Rnjas^r 1 ^? ^k^i? "t jjrm ar? ^^R^ff 
3fr^ itt| <j:^ rt tirm ^t«fr ar% 3«nHf^ gimf for- 
'n^ig I ?T^ qr ^ ^^ arr^ir sftr^ 5Tni art fo n a ^^ i 
sT f i te qr ^ qr 1 3n%5raa»TT%?i?T: a^TTfi fTa?Tgi^:j»»a: ^^- 
q->)^^r^ ^a ?iTc^ ^^ar ^ ^»j?Tfe 1 vTr^wjHjf?!^- 
frifa ftftrmH i JM wqiR ti '^gM ' V^a^ nf oi T^qri^ 

^Hr^rara": fiiiw)! ^ Jltnit JHUa f^fw^ I Mfl^lfuijTT^I 

iTif% ) a[rT5T^ ?T^ a rra ^^f «?^Jr??T^fii%;^sr- 
r^r iR?Tfotft^ m^simfjifa arari fl«iar: 1 mitf^- 
rn^ri snHJTf»TaJfffra ast f^^if^ MhA f^nm: ^rar: »?- 
trma m^ aft 3Tfa?nmTr%r?q «j;^rf%7gftfa ^tT^t? i 
( ntantq^r^f ) >ar^r *<^4<^^q arfli^^rRtOT ^- 
am ^: ^p^at m aa nfais^or a rjih: ^i«ri a^^ 
^f^g^ftiriT: ^^aq: ofaTT^amr? 1 

f^qwi =^^^^i!r, s^^?T^^f^<q^ra^ II ^m I 

<^| ^r^^HT, ''n^55Tq^^"l^ ^ Ylf^'T il ^^11 

^T^ar: <H r M^4:riNi vifit^ a ^fl^otrfjrfcr Jitmr wy: 1 
^ori wf^;^ a ^rraRnirfa fi[rOa: ' a^lwTvrfe^frr 
aaw: I aqrv?y*il3.*i ^r^ ^^- 1 HvTTSTT'rTr srvrffe^n" 
3TfTnRrq>jr: i ^r j't ^r^'mm ^rsravn^jTT 3 vT^gar 

ft*TI^ ^ST'T^qar ^3TO §^ q^K I [ f»T^^ ) 3r5T 

«^ JT?raa^ ^ a ^ q^ 5r%qs?rT 1 q;ag fafesr^ 
^ « ^^ r fdrfe^rar %5i *Tqf^ q;?*! 3rr?t7 mfr^ ftpn- 
asg 3TT|nT fornrqr ^ oT^qrtiit^ai «^r ^laisi qs# m- 
sTioTf ^Vtht am m ar f nqqrn: 'tt^ ^asfr af<-3(Tr -jf^ 
q*n qi T q^f^T arV ^»i irrTP': am^^N 1 ^ ^mrr 
^rm ^RTift qft?TRq3gifcif%a|!^^Tf^ri%5Ttf^oT 


-g ^«?r7«T =5 3rn% ^ f^f«r aif^^ui 'if^'nfoT ^g 
^ ^TiJsni ^n^i^*- ^fr%3^ v^^- 1 " ^ ^ ^rwi a?'? 

,ja^ji;^ ^nr^TTg ^^ ftaiH q^^ f^T: f^^ '^f^- 
z^^ w^ ^^ftir^irf ( ^?amfii'i^ni% ) ?iprf*»- 

M^R: qi «fl^5 ^ ?nr 51 ^'Jtfr.E^: I qp^I?^^1?mf 

?3tf aa v?^^: wfi ^ZERT ^fa i '* ^r ^^ asg^fa 
^r qfr^iTrw ^ ^r ^«j^^ aia^ 5jrS} ?T3;'>t ar? ^5^%? 
m a»^%3;'>r ?^ «?? I%«jto w^rfl ^ i ^1 5 ^ a- 
f'lnif^'T or virf^'15^ 1 5T1T *«M«rf)jjH«i«if^M ^ ^• 
wi«T fast ^ff ^ scq^ ^^ aiiia i s# g^rru i 
«^^^:r»tr wf?T *ds5r:*a?^T^inqTf i 

^ R q qf^^i^r^^, ?q>f ^iJR^T^n II Re II 
^g^iffsmf : ^ ^% I ^ a^JH. ^ f^fmb^Tf i 

(f^*(»Tf%) (^^ f^^: f^"^^ ^'inn^ «TfTr?TI»1 ^fa 

^H^a: I qj^^f«rf^fa a^q^srw^ ^r^ af^jR,»T»iaT- 
i^^JT ^ Jim f^ ^^sqfkr'w? I ( ^»<ii««t^/«Ji«Hs<f5i«n- 
(% ) sliq^wrafTKraTft^ f^g^ »t»'^ a a^rf?i^ 
^«i f^^iar ^?qr? i ( a f% a qw^vrf>?if% ) a ?Hn n- 

oftsTw 3ifii!j3raT ^^ofla^af^rar^sreRftqanc^^- 

orr f«ii«H!»*is?i% qN«< ^ a«T ?i%at ^r^ oft fom^ag 
ifip^it»T^35tar 5j q^f| sj?«ifa srra ^nt ig ipswa 
ara 3fi»T5jf% ^^ sfir a qt^^jrt ^>^ar sV qrRf% ^- 

«i(a I ?)T ^»FW ^'fa at? 5* a^E^ a ^sror a «s^ arf|- 
sr^ ?» 3T|^f art ^5=9fa «ff ^ or ^g«¥«r af% w^- 
ftr ^w^moT ^ « Jimfi;#qf^<iiuia% f5iiVs4"'m& ^\ 
^^f^m ^ ^^3^ ar?'^ araH^r^qroi w| a o; Rr ^tsir tcn^^fi': ail or wm ^mfr^larflot af^ 9?iTr%5! ^f^rssi^ ?H<t 
^irn^ wnna ^rf Mr q %^'aTot afl» ?j«5^- 
»iroT ^'im^^q? «^3T ftr^OTq^ aTCTa^hg ^ ^el- 

f)r53T? ?iT*^ g^^fa I «rf^ qa^^i g^ ^^a a sn^fir^ifa aa: 
f* ^asq?iFqrc I 

31^ ^^^%^1[, ^^ 5Tp[ ^ 5^ni ^u? II 

fmf ( ?f«Hmot^ ) «*rf: wjBn7?p4a ^ ^^"^- 
^ fan^sm ^ f^^ ^'Ksq ^^esg a^ra^trft n^ai^ 
^rfr^RT rl^sr (smar ^rs^ v^fatq^Rrar ^"s^ aa: 
f%R»rqTf^ 1 3r«i af^^^ Jifa^afa aftuww HraWlna a- 
f^^ ft«rrm fs^ irsvgrr a sf^sm: i %« f% ^^r 
fa^'-'TOT^^T'^'n^^'"^ (?n% f%^^fa(%r ) l^" 
^jai aat fevrr ^'^«»Tfq a fa^ f^^r i^^^lt tr 
^»^ qmrTOT ( ^(^ ) ar^inf^ a^ ^•' I "5^^- 
m i ^'mO *T^fa ^ 4j $5^f^ ai% «iwt 5W? f%J 
wurnt g« wc«r arV d^ araw f^s*if^^dr fwif^w 
^cm HoH i -uia f^ ^vrj»^4«4 i JIT »m «w ?F«^ 
31% ^ f^ w^# ai% Ja^ '^'mt ^^fa ^rrl ?rf^ 

^1^ ar^i q^r^ f^tar ^.b^Midi qf^r ^ 5?rT «b^t 
q^gr '^qw'R; T^ «35t or weil^ i q;^ ^ f«r ^r »iT^qT 
arV f?T qrai f^5T 5Tra r%f« faf^ ororr q?ft qft^- 
mar^^rJCcfr fkv^ i sr? a?(% a *rq? ai^ ^ ^ 
ffir wf ^ f% ^sron or gq? art q"f^>^ fl^ aftr 
gqatof or H^ffwr^ qq ai q^ii^wr %ct siftr^^*- 
a 5awqa q^f^(%'saq% ^^ a«rea^ «w;i n^ 

^Rlff^il^^j 5n^ ^ ^ (I ^ II ^_°Ji 
^rt: ^q^: ^;naq^ q^^ t 'nin sgqn^ 
^: ^asqTiir^qrq^ =3 sT'n snHiar ^ f^feqnf 
( trff^qftr ) aqtf^iq:^ nlar^ «?s^in& w at^r, 
H^^ ?»wt?*r *naMw ^raaqr. I f^q^ja: ^rwfa- 
qwifiqfwfqTf I ( ^fwigil^qn^ ) wfe^^i^^^rqr f%- 
mwi^ ^^ W^ ^^^^ ^ ' ^^ iR?rgq^saqn^7iqT 

ftpftqf^jq^f^ a gsgf^ ' <^^ g?ft^s(q a gjiwit q- 
<i r »i<wm>a<^q ?i!Tlqa i ^rwg^ qw ^ «ww- 
fat ^Fsn feat^ ^'JTqa »wi g<mi<t (^ff%) It wq^ 
^fqr'ag^^T^ <^^^ "?* %^i«i^iiji*ii ^rqTa 
a?r argrrfn ^ urt a?q i% w? fwat'^ «t^ ?nV a- 
?«i 5ff 'CTsfaist fsqq^qrq^fT^f qr^^^ war^wfti 
wr 5or f?t^?i^ vnsqr^^fwg^ ^mg^T^^^rqan 
^ ^nwrgfirar^ "^^ ^rqam^iqsragfrqqnrf^w 
^^ar'i^i^rwsrfiq ^r^rf^^ro ara^or =aw?^/»gyq3T 
^ %f?» 3Tf<:i?qf%^ Hwra" ii'feqa qWiqa^i^a^ 
sqr^qraq; i ^aq:"ailtqftqi%" ^ a^sr^'JpnqTf qrfm^TfR 


^^?f^ ^'^ SfHH frtranr^rt%T.rwj5fl ?t^ ^Rwr^fnTforl^?!- 
n^T^nm ^ ^?ii tt^ ?rql f% [ '=i?r w ^nfr^r'Wxi] a;jrg' ^ftot 
BR>(?T I orroTTT mumr it ?t?t Tnc^frc-siR qru ntpii?^- 
f?tfT I ^ta^ tra»T==r'E:rTSTfi=iqT?5n'?r^![Tr5T^mfT]^^ 

r»n^^irf^" fgRq?cT: ^^^'J ^t ??!Tt? ^(jwr^'c-^irar: 

?rJi=?TTJigr««n^ re ^g'-ltfq ^^r ^?^T?[^rnT^5?qTf^] 
*i^^??j^;s:q^5TsiPn^ 1 

5?if^Tr?:r3jr3T^^aijrtl:ifr%ct^R:3i?rKifrnoTvn[-:5Krv 

«n<ir R ?T^a>73irnii?rTT jfraHKTi^^^H^ir'siT? ^?j 
5r: ^TT^??tf ??i^r^rviTJii TrjTH'ar vr^Pi " n^ ?^f ^ 
qr^T 's 3t1|;t?» =^ g?ni3i?in 1 sp^TnfoT ^ 5HIW a^ ^rrsn 
«^rra ftK»i " fifincTr?* nil II 

^ffH^ hilars ^Rhui, |"Ti^riT?n ?T^r ^^mi'^Kr 1 

^f^-si T?Tg^'n1, qftqnj itisf^TigfT^ lisa II 

nr^T^"^^ iri^«»r^T- ^\^x^^M\(h ^m^^ ^JTraiaftT- 
%^5«^ I ^scf^rxi awjjJT^nrmH: 'Ff^f^'g^mT 

«f^^<4 "a^P^r/^ ?Tr{^ fsff^lr^PJ^ TTHT *Tt^^; f;^:irfi 

ifTH 5q^9riT?m 5r%?t a^n^rq v^PT^lTa fr^a^ ^t^t Hr?T- 
^parr Hq^Mrff ^t ^^ \ ?it??t»t ^??jt a'lrm*^ 
sHr'^a ^Rt f:>T'i I ^STrfir^pi ^ ?rT?;T ^trj^ffrn^r ;?» sar 
<Taw «5«ra[ 1 ??^:5r sr^?t fi'Sn ^>^=^%ir'^Tft^r ^^ 
fia ?m: JTTT Tf^^ qr^Jir ?j( ^r'^a: f^g^^jr T^a grsrrson^f^'a^fT qr^r^mrfoT^T ^%u??T^t;':qoTr 1 ^ 
qfiitiT 3T^wi?rTfl m^ft^mar' q^r Tnr^ ^ra^ 1 

fMN^n? vTrPTT'JTqfk^ 3<<*<.0T?p: q?jri q^gor^g ^33t- 
f^ I 5Tf»I 3fH|TlKT57r^ fTmf^iTTRm ?>c3tr"' I ^f^a- 

srt s^Tf-ij^'Jr^fe'C gf*n!T3nrf c5ii'«Ti%]^maq.^iq=ri 

5J^^ ^r^ ?iraKJH*<H^J«^^TN [ JTt^sitlOTf^ ] WTUT 

sTfTS^^ qraaT ^jTSTrnT'l *Tn?n a^ ^f rTr wrgiTf ^irn- 
?^ -m^qr^rqc ir^i ^'r^r'a fq ?r??:ffi'Tqraar ?rar 
^af^frfi JTTsTT qf^arsHra ^f^r araqs ira^ qraar 
aaa^lprJTCT?! Rk vr^ralf^?^ [ qgr^jor :^ ?i3ir gfr^ ] 
qgna aroa 't: ^ra?:^ 5'!T^nE>ja^T5i: h aa qg ?.^ 
5% [ JTTp^irT ] far^a^'asE ^^^ *r>a gr qn,»f i 
i\^x 5TST g^njnfiq; arr^jmar qft?^ amr ^th% qur- 
^ar JTTaT ^ qf*^qr%"qTT'Fr ^ wr q:nrnl irar ^^ ^m 
ii53ir^r w a^T orrn?" ^i^jar =qr^% ^la^Tc " ^r^r^r- 
Tv^'^ qr»r^si% " ni3rfe's^i^?:T?" I 

5^ qi'W ^?«i-qifr ^siT^mrir um it 
3*rf «i.^^: ^Ji5^5pjTa?Tsir^?=!n^^f^a\trTT^ar''?T- 
rsrt^ %\SM q^r^ >??rsfR^ ^'3%.5t«m?n^ec"rq: ^^is 

aa?a^a5TeTf«nRr€sr ^tct&'^i^s^t i ^qf^ a\n^s 
vT^^ar: ^q^ai=q qRr^aiTTfaa: qf(r»ra*jr;«ra u^a ^ 
q?i nT?qr firag^r^r^T^Tr^Tfi 1 5?% uralfrr ffe^r^a^n 
9 feffi^q §nrJT»T: fir<!^Kyr;ii^W5>if'?i'«yw^JT?q«f!^c^r- 
?H aqt km f^ftir^r^ Jf^T^i^TniT^ qi^wii^w m?0 
^Tgcurrsvj'ftqw. ^r^fm^ft^narj^flP jpiiTa sna ^?qf;- 
nvi: I «gfr=qT«5?3 ^ x\^\ qfir^air^ira^i i??ia" fsr^r% 
asT^T ^T ^^«5t «r^jgTi^ara hvtt jti^t?^ mtt^ q^T- 
fjia^asjTiq a sETPg^rt ^^rfa snia?gr^»irfq f^=?{a 
ga?gr^f ^rf^r t^Tirf^r^^miri^ ftin?T qi^ 
^?^r ^i^T^a^aasir^ q?;q':r*ign^?Tna: ir^oj a^ 

s^wqsrrarr^qT^mTf t 

fflqVqqf^T^fvrq^flfa faqw^: 1 ?iT*Ta^R^a^^ H«rr^ 
^Jmfa i^a'l'jrsrg oi^f^qfq ^^ qJ5 ^nwr^T^^ra 
wB»r'&: I st^s^^r m n^j'ixsiipi (f »iaT ni^f^^ifq at jj- 
BR55^TS>x^q nra^ftg; nfa^rirrgFtori^ 1 "3f^i% 
gr HT «r| 3T%Jre qf^r^35Rrm 3TRTT?:qH»TTH ^ or- 
f?«T f»!i«!TiU arV ?i5'?»J gii3iiTar'aHT»;3Tr^^:^'«r?;'=T^- 
itTf 'irni qrit^^w q--^®r ar^T 7m«rfqr*;>^vw ^r^ 
^j a^^ q^ l^wrtr air«qn% q sTae-jii"! s'^f'R q 
^f^qrm si^T^^ q «rR»3 aTf a7«r qftg^awf^urn^ 
qsr^saT M^^ 3f%>T^qfi;q^qjf n*n^ i ^ar ^^^ ?rar 3n^ aror^ir f^sr^arar «J:iTrTfl iim ^^v^i 

T^^^ ( s^r^-of =g fngnirfrT ) fnfiTOTr'JTre'gfiir »^JTml- 
fTcjtr H^?T ^r^t m *wf -err f?H# ^ arrfSr^ji^ ?3W- 

'^r^ flfrfl^rvfT^ HPT ! ^tk Jifr^sr?: jrmfkJ^niSTrti i 
m33mr artqfnr nrV s^ ^^ '^■^?; ar^'Jtf ir^ sm^rf 

W^'i ?T^H sErn^??!^^ q^ R^^wfraqrij^r a^iFf? 

a*T f^ti «i^ 1^?^!%^^ fir rTsTi strk^h ^'^ ^rmr 1 
Vcr r%e^ m prt »^(% aif 3«i4ra>«ir,^i%3^ 1% 5- 
or wi^i^ ^(^ I ^r viir^ f% j^ji «if% ^r^qs^ sTmT- 
V:Jf flir^ 1% ^? ^f ^r «nr^ I arf^^^^ 4>-^m g^^gr 

fir^fW f% 1 3T^r 5Wt(iT sfrraf^ff ¥rr<iiq- 9^ gnr «^^ fq 
^rtonuf^ I HT Hir^ asTr ^ mcAi ir^-oin ^^ ar^- I 
*Hf a H^r^^ *rflR«mi% 1 si^m^ iiarar qfan3^f j 

a JFTHW 5ir(t?jf«nir st^cqqrfr q*?T%??3(cirTr ^I'oryjt? 
cjffr q^flr sTRftn^ qfi;'^^ 1 ?n% f^i%«if^5i^ at^ 
a*: ?Tf r ^i ^^m <T^r ^Jraftiiir^ «r^i% 'Ji^«^ q'^^'a j 

f^^f tt,4 crnrtf .- f RSir 1 ^&^ tsRtr'E^Ji 1 3i«irarTq5i<Ti li 
^I^^ »T%>, ^^^ ^f!T ii=?jt^ W) I 


qr,pfci^IT ^Ttm ^gsiff qr^7 a^^ i^f^w ^^r ^r^a rqqrsg^^ 

a?T n=55?tr man ci*rrr%Ji^'«i ^^rm «r yj^^j^-. sff^- 

^(a ) ^rrfimTf ^rrrasfq f;r^?Ti^r =5r nuHsTOrsf- 

fir^fJrlrr q^m: 'Kf ^r qm mnir^at ?igaa ^r ^r jt srt- 

fa*TR^WJiTH?r sR^rf^i^nii: ^R^gs€r 5=TmT^i?r s- 
^qq:g<^q^rT5r«rq; anuT^^as^r w ftr^qr g^« 
njTH^rqfqf^^^cw ii 

»T^??5TT ^rnT»T3^, ^5}^?f ^c^irf^ i\j^\\ 
qTrm^Hrf^^ nimiw^ri^i ?ir3r4^r^«ra'jtR%T i?r- 

qf^mr m ii^?§ ^!t '♦T^^'i^^f '^ ^f'^ »?Tra:'g»i: 1 a- 
a^qTSHr^i^Rofrrst^q fiJi5(?THvm?qji«trflsqri?T: 

'?af ^<if% I mii^x n-gnj^r: Hng^ii Tf^rrra^R^aa^rr 
^vra^^ ^fq»=Ti'g5f^a^f f^^vifa a^nqf.faT.wq'-^a 
aa: Hi^^f^^r^j: F% ^trfa f^jrnwq: ^^ 11 

HT'^^Trj^Rf), "^mi^ 3?jif!=^W II b1 II 

qti^r ?^r5^ ^T^qfa aa: nr^rrt^ a^ qreifr ^r- 
f?T I 3T»i^r trf^5iq 'iTFTfa q^5ra?irTTa^a?T qf^"m- 
^^ ^fqfa I q;acqre^lWRoiJT*Toi kih 1 ja^fq ^ aa 
7T^.3arssTirq: q^sg^^i: 1 n?^qra qi^r^RT^ftfra 1 3T»:r 
a ^^3c^a: (^t^a ^^orr ^r^rirr) fecflqqrtJrfs^: ^rrr 
^ifnJTRijr:^ ^ awr?ni'(HR'carr'a) ?JTt«iTW»F45.^^ ^ 
5ira^i%'aJT«i«rr 5^^fw=i ^^riT^i'aT ^r(^?i^#i%pti 
( ^f% ) »aJTT'3rt'i«Tr a asrrar^fr a f%?r^ qf^rfe*^ 
^m( ^a asr ^w^^ir ?5a ar^ ( Htfi% ) ?r«n(r 
^^rlr ^^: ^f^JTf«rTTWi?«rat^Ra^aa ^f«ia qvr 
H str=3rq?a^ ar^'rr'a ( nf^f^ ) srq-^ ?t^l «r* 
?fT'!ira:^amTaq: (3raii% ) 3T«si;aTa: «f;?q nfa«q^ 
^r%^'^a 5r*Tr^«TT^n'^r^v:iT: ^rv:ra: arra'i^ k ^ ' 
aar aar ^^l ?Tt ( ^rfffe ) nrm- w^a^^ ^arrs^- 
;^'?K^tiTa ^r^g.I^'^f^fsrttffa] ifti^r »i*?ir ^^*Tr- 
^ ^f^r^fii^rtT qa^r'STTT'T ar?T*rrl^*ar^raaaSifHr 
f«qa ^arasinia q% qar^ n?ar a qgrvj^'qa: li 

"^^■H^ fa era af^Ji: T^aft 5>iaa iflar^: ^ttfa aa: 

a'jfiBiT g*>«('^«i ^rtrla 1 ^«iRiTfq ^fqf?f aa: TRsfr 
^Tqqi^qr: TOr^raaraira fipra 1 ^mmt ^fa^-s: q:^ qri^RfR ( 3 ) q^igl^^R ^q'l'T iHR^, ^""E TTTo^T mm =^q^ ii «? ii 
^r€i^ m^ 5i^fq, ^if^^ =^ H ?^^i II aa 11 

ftw Jjfl^ ^rRrar?:r: ^^TrT^n% renr^l^ <?cT^^,^ 
imm ^r^Tri f^u^ »T'^it ^irer^^Trf; ^ph ( ^ ) a^ 

iaTfriq^T m^, ^^{^mmw\ ^^^ w an ii 

3Ra>f% ) ^ wfir T4iiri<M'd: *4^r'55Rrj vrTR«nr!Tr*rf 
e^^?r H^mr^q^^Tfli ^??«tt j^r^w n^^srP^r i ^i^ 

I'lHT fiT'rir ^rsi?i vr^ ^§rt st ^s> msn ?m^^- 

»Zlif% ^fvj^i^^ri? ri^r i^r^ tnn% i aur gr? 
JT ?T^ *rTfi '»?riiramr?i?Trs<Tfcjr>i ^ jtrfri h ^sq- 

^51^ noirt ^'?''^ ^nuJTR 5jR^ '^»T^%n:- ^ t?^ jrr^JirSfvjJT?: ^^T%f5RTmf^ nnT^e^arawr 
^^ Rf g mwrf^ 'artg ?ra?!n ( 'Frf^iri) %r^ cn^ 

Wli'*.»ll«l'h<.'^-4'N gsTTTfl^q^^^fK^trflr^?!.! «£+,N illri J^- 

H^'T'ii R ?i?ir w^n wrra?^?Tf%^i=i5?H-4Rr 3T»ag^r 
( iTf nr?m ) i fl['-:»r^ im^rf ra: ^ anr ^m%?mg^ 

gra5irFTT"st 4j'iMiiy^+<!J hi*5(^:?< ^jraraf^^^^r^'^- 

qiwT^iTT qim ^qf^r^^ 3??r^^Tn i R^ i '^f 

»T"m^^^ I £^3 l'?^ ^RR^T^J:!^ II ^C II 
fyR^ n n-nrar ?j^^wi T^i'i^ ii 3T«rnpT ^J^^'J^'p- 

"=i?jp<i'c^ 'nft5Tf^*M'''wH«p-j*dg-*fi(?rrq a^ fk- 

^JT^ I ??l^ ffM r^l K f^PrTSTrT^iTrari^ Mld*M ^ I 


qii^l^fR^fljn ________ 

q'r"TmwqrTrT: srrf^TspTrflTT =3 sr^m^t u^-^ =^1 ^^■ 
JTJ JTf?nT^reji ^TT'i^'K^rar'jg ^ww^ ^T^»:^r ram: 

^mi^ ) aa^R a^f^ici nars^jr ^5!i§: i f^fii nform^^- 

^rr^nn'i 3 "^*«%, 'H'i^^^ Hsro^r mi i 

i?i^ ^ Hif r. ^T i^^^ m^^mA ^^^ I 
?^ftrafqfBq=^F^, ^ »3R^ ^R^iqif r 11 

i( ?rf^5Tq5T5rqifr?s!irTT ^^flf^k^n ^rra'Tm^ 5ir^ n^r- qri^fR'^fl^T ?n?:?iRT ^n^ir^Tr^ rfm^i g;nTrtT?r%n'TTgr'JTr 

rst'cTvrqJTr 11 

^ariHJT^n:^ ftiT;ri5T^r^iiRr«iffl^rf ll 

q^cjjfa ) ^ q 3T^ 5r^f^rr(ra?5fr^*Ri H3fr?iTfi- 

t%Rnm^5T?^-g^r ra':^^ era; nrspr ^unffT^-^r- 
^r^rsTrnmnrn'^TT^ fsrRn-gf?T rTri: ^ R^WTrmfJ'^- 

IvfttfTfrsTfTfTtr, ^wprrff i^m % ll ^ ^ 

m'^^^ I a?iira^rirq?n^ir vrgf^ 1 nr =g t^'^^'"^^ '■^' 

^ vf^f^ I i%^T ^ fV^i ?^irfeiir sitlrg'Tif^tfir ^^ 1 
^ n?0Tr5TfiT ^rant^JTii 3Tr^raHn%?ir m^^i^- 

s^5TaHJiraR5flq5Ti^rm^^'i ^?t qft^j^^^-i"*!- 
^j Hmrann ^r gw-^r 1 cmr r^?iraraT«55qT<l^ ^?» 

vTHJtr a^JT ^Tf II ^Ti^%fi^qfl«n 


'^JI^^TTlfl^ Tf^ 5Tm im 7T^ ?Rjrj5^jr7rcrrsR:: inn'atT^rf ^^§: 1 

^^ fil^vjTT %fir 3TT^i?Rra^^mT^nnH^?r5Tf!^ 

?: ?iT ?fi5Rn f^fiT a^TwryTn=nF-tT?r? -'4 i H» qr 3wt h an? *rTJr 
^TRPtft ?»?'T^?n Jm^il<Y qTH^ q^fvmrasTTfjisr^ia 1 

^m e%«^ Q'^, «?.iT%nT ^^rn ^ [ 

^^^v q^TT^RT arrfir rmm ?rn?T ^^h^ ^^ ^'r?^ 
5$r?T ^ I rT^ a«TT»?r^srfqf?nTti?5Tr«hn« 1 

^iTT^ ^3§ ?F7Tt(?r <T^ »i(? (%n:fq fi^ ^rgn jpr^h- 

Rr ^f^gre^i^^ "^ <Mmjg(^^ ?icr^iiwq[ q^s'^TjqT- 

5i^lt^qafi«JTJTw^ adr55RSR;r^;«Tn;?TTf^f*r;g\3n^ 
^(rmrq; mmx^ ga^ilr qft^rs^fa ^fi ^ ?n^aq-f?T 1 fa era ^ift^^lra??^!^: I nnrC^ ^m fkfr fnftsr- 
^^K^ qra^ r%i ^fgr^!n srg^^rir^^t ^^igq^rrfi- 

^??Tr^t4rati% I o;^ a«r<!jdwi^TfTnt ^rfa ?nw?w- 

=gg»j ^JT^m^ ^ ^1:^ gm^ ??^r ^^w vr^ arr^- 

%Rm^ raf^^-a^nnTmr?' 1 

'^MR^^^ir, '^rra'si^iqi q Wl^^ II 

^Eaw a'frvTn: atiJ^iTorrj^^TOf "a; nra: I »^^ ^3*1^- 
gmirrf^ aq: f-^sj ^ ?rrrif?i'JitTM*<r ^la^: 1 wi^rfr- 
fct ^^^? a I ^^ i r'H aq^r q^^MH *;wHa ?iV:t^- 
wHTa u,<4rq*fr g^a ! aa: ^ amw^^TTfr'^'c: '^^w- 
fuar %^ft^ 3T^ra: ^hc ( 3n^Hf% ) 9iii=^'»;?:nn«r5 
^rJi5 a (^rsr^w vT^ i »Ta aTTPTmaraKq^ 1 
3rgar ^Tf^JTT^arsrtJrr^ 1 

q?qT •j^^^qfwi, i%?qT ^f| ?TjqT =^^f^q r 
^gm^i^ '^a^^i, q=^fqqT ^5 q^ipji^q 11 

% sifrm^ afaRf^RW^rasa ^ ^ a^ir^Rr^JTRr g;- 
PT^JTTjfrtTT^^^a^arf^^T^ ai^ ^r^rfa m^rr?^^- 

*fr ^ la^'i^^ ^, ^ra^JTifrft ^r ram^int 1 5T?af^- 
5Tnn[ fjg-wim f% a? ^^ gr^r^r " lirrfl^T Hf^araar 
^mvpx^n ^Rr^q^a^ a^ % srfam afeq^r^^ ^fat 

argal^ ^Trwvrmar ^tg^ a^rasnjaat raiVJ a^^>?T- 
^■^^wrq^r^v^ *T^q: 1 ^3«fTi?ip3ni|, qjjjfi^ ^m^- 
a I a^ f| ^^ftrR ^rf^liqr ^%qa?:r i^ik^ir ^rvn ^ ^ 

org ^, «M^<Hd<i 5j^ faf%?7' "^arfyr: qjimrfq JET^w^r- 
«rarTi*WN<^ir*JH vrra^rfa ^rar^^ Trar ^ ^ g^ft 
*flR?s^ =araf^ ^^^h I 3# ^ " ^^rf wflmr actf^ 
fr^rr ^r ?T?Tr sn ¥fi«?i^FVar ^TrnTT^iiTrq: gt^ia tK r- 
3>Fat ^n#" I nar H^vrraar 1 

Har% ffSvTraawT?^ I 

^[Tr5q>RHl?!T, ^ q ^^ ^^ik^ 11 

^sBi?;asTr%JTmfciqrat^Tr qfrsKx^-^TRfl ^rr^: ^- 
qT«nTrqff5irf^3?^f5raYs7^i%aTf^^r^i fqf>grB ir^ 
5q'ff:aaT^!Tv^?^<oTr'-TTS^7rTfa qtrrsr »=rorTv?T Tw^r- 
n^q^c4<ii^a I "^t+iiTiRai^n q.*«^%a ^ ^^r?r <:-wf 
ararqtf^a^rfa *iHrq4«ri: 1 aa: gqi^aasrr ai'^K-r^ g- 
ma g^a. ?f4«iif*!irT ai^rq^f^Tg^^qr iioT^rfa tpr^t^TqflJTT 


qiiaPl^^qfl^TT tfrfjjr^RTgTST^RT^?! tr^Tjjtg f^cjJcnflvm^Tsfr- 
^m T^\ ^^, ^m=^ ^^H 'J.^piT'^ I 
HI f^ R HlfU^,^ f^? "t^^^ =an^ II 

^icRiiri ^qi, iimT^^K T ^fJir^ II 

ccgrsr^ ?I5(^^ ira;JTOT ^^ar^H^rrq %?^«n wr^foH- 
rmts^ JTrarafr gaw^J^T a^it 'ifrrT ^«ir e^q^^sf^ 

3T'pfr 3r^«fqT<ir it Rirhqfijj<4«iv*«Jr, ^r ft^ ston- 

^mm vrr^tUT ^r i gr g jt f%a? htt , ^ ra^^i^r 
Tft^^jm fw^: I vM ^ ^r??TTiTrfinT srrasrr i 4m^ ^^IW f^^H^f *niRr I HI^¥rR?rTa(Sv;g=qqqWTa:xrroiT- 

rr^ arasronrr: fqstrra^r^fq^TT^^a^'i ^ f^ irh^ 

*Tni^ RJT fqrfr jTf ^?^H^rf r^ ^f ^^^^ » am s^- 
^r f%a^ I qRSf'a-iTiT trra qi^ith ^'w k^ y-HWHt i 

jiHr% ^r^^'js^ I aa> ^r jt^t^^ n^ g»T^4 ^'s^r 
qjikt li^ ^T^'i ^t ^ qrjJiFS^T ^^t ara'fq^mT 

^"r sTwrar Iq^i'E^ f% ^ i ^i^qwr 'J ^prra ^ t^t «? 
q^faigrr^n qfrr^rrcnT qflnr a 3r?:fiir^ qrl^rar 

f^Tfi f?WT ?}«r f^ 3iriT5 f^w^fa 3frarwnftTt% i ^rf% 
a^HT qRT^»3:?JTr^r i ai^fqwrat ?rrnar i *frair aft 
qft^rrnfl: rwr wr:w^^^ ^ ^rfrfg'a ^(^ i a f^^r 

^»T»it f% ^T afa aq:xi>ira]^: a qn^a i «R«iftifa 
^^a 3TTW II 

3Tr^r4^aq:^rTrqTjrn%aT h^ttw a ^irq^q^Tl^a 
a?]?rT ^raarfq aq^ a ^grrprfa a?r ^ aq:qn:^^- 
at pasa: m?fr g a fg^rerat wnrrTsif M>aTq?n%- 
f5r^ ^^r% a^ w^rr^Mx- ^V 3 fl^J^^ra a^i^ 

^q^r 3T"afn7fa ^^iH^ trWr ^^ T^' ^«faam ^- 
vpjfa «K«T'ife tTTf fiTas^: ^ i^vrrsramf^^^w^- « qriWf^R'^l%*IT 


qji^r^fRqit^r ssfsir^ginT^ in«JRr ^m^r ««*-<4^ nriKi^^rq; i ?^- 

^J>?^ ( ^TSj^ra ) qTT*?m^f??T ^pi- I ^^TT^'TUEir? I 

{ %H^i% ) !(nn?TJr f;?Trfnn g?^: ni^f^^??: ( ^- 
^ f^m 11^1% ) sjrlt'ir s^ apm ^p^r: "^^ f?fl^: i 
sn:?mTrq g ?75fl^oT g^qr g ^^■. qi^ggsj: i ar^ ^cfl^- 

airi^^rawf^rrat i >3;^ ^ «j:^r^ra?n:^mqTT5r ?)?i<Tf^- 
^ ^r%wr!Tf?iqTfii sjr^RTf^f.q^T^ ?i*ir ^r? i 

fq ^ f;r?^r qf^r^q-q' ^7m^^ qR^flror riq:a^r%- 
sra5qrq?<ra ^ ?w "tiItth vjt\x ^ ?:?i?FrroTr: ?;?ir7^T- 

irrrsTTHm sTraq^gf^frr 1 ??: q^^r^Rr^'fT ^n^sra ^s!!- 
^ffT fT^TT qfr^firrTrs^im: sri^q^ n*ri%f%?r':nf?Tin- 

?raw 5?!rarTR[-^nTO fHirt g ^n^t 11 

ffT^'^qqnrFT ^ cfq^r? H^: i n;^*! ^^or ^"fn: 
««!«: I ^T^a^JT jmTP^i5Tf5(:^r5:^rrot 1 a^iq^r^: 

ir'Rt 5iT I^Trt ^«rtl t(c!^^ "j^ y t t Wi^*^ ijf^- 
fTSJi JTp»i^ I TrRg I " qlJmrqr^^^fT w, fnitT<-|T?TT- 

^^T " I ^ 3T?rq^ JRTT^^ q^f^ fjfd'iTirarTRra* ^^ irwri^ ^r?rf;rJR^rr3vnJnri, 1 ^^jq?Tf ?n^5w 
q^ g?Ti^?Tr3TCT»^gHi%5if^mfrf ^s^s^^ji i H«n '^- 

^^(orf 'ET?Ji5TMfiT5q'?rirsri^T a^f qg sn%«t ufenr^sf- 

5JT3^3nT^^5iTqr-qi^?^iriT=^5Hq^iM II 

firq^^ ?rrrwqT:Rqqi 'sTRst^gr^g q?:^gf«f^ g*riwg- 
f^5 ^?^«r: 1 qfrqlf^ffT n?^a 1 f^^^ ^ arTrrJ^ tm- 
fHti^uigqii^otwa?^ l7=rR?i??!i %r Irinjq ^nrs^^\ 

^eir xT5n?^ ^qgfi^^ratTRSsrmqr^ sTRHr'rr: a??i- 
qi% ^rR I qq JTr^rrar^qr^: 1 

^Naww^ R5i?f1q: «i^^r^ rTr^siK»qRqR 11 

WHTTT^^^^^, ftf ^ ^ >Ti'f II 
qfr^?^m^rq gs? ^riqrc^wfrr ^^q^ 5Trq=s3^?! 
?R cTT^qqr'i: I q>jr ?qqi ?Rr fT?qrr^^TnoTr f% ^rr t 
^{^ %gri ?T^qrr^r iF^qi'^qiTpIr srr ^ 5gfTTrCTrsT- 
5?if|qT fR >tr: I ^^iTrTsmrq^JRr (%q^ ?R g??T 
?nf I ^?T sTTfJTq^rflT^rq^ 3TrrJjqdfrq?rg?*r3 qrlq- 
t^ ^gf?Mt^3 ^ija ^-3 ^T^% I q^r"^j T:mrq!^n^«ir- 
Hriri I sqrq^T^r qr f^m nr i^fi qRq^r ^naeimR 5- 
?qra^:^5n %^ I ?T?j% ^ ?rrcKqrr*Tqr: ^;»jr:qTlqfT 
^f^ ?Tr?nRqr^R ( 
q^q^'i'^TSjiT'iT, i\h qprrnm q ^iptt'^ I 
ffl3il^T?R 'R, ffj?T%qi?1 ^ 5=^ R II 
n*iff: q€lq?: gf i^lq: fqqrnr ^irf^TO^Trrfq?: ^fm- 
^q^lq^qfoi?-: 1 am^r^rq^lq?: ^rnqifiq?: uf^rf^^i: 
Jiirr^q: q€1q?T ?irf^5Ts^r^f;r5Tr/^qft5r?:: 1 q^ ?nf»TR 
siFJjR^gfKir: qrlq^r: 1 ri'qf 3f1<in^r^q: ?fl^i«it'<^m- 
^T^rf^q^'lq^T: qtqtRqqr:q^?Tg?*TT^rq'&: i^qfa^- 

»3qR " qj^^orsm^^frf " sqpjqRT^q^JJR I 

55«r ^^Tf%?ft ^, H ^>f t^T^-iTmi II 

?r: ^^ <j%wHrfsRr q»ifTf5TR*wJiqi ?»qR^Rrrr 
v?^f^ I q«rr hfi qJT^ff^a^ qia^ ?irrnqfmq^?% 
q'Hqlq ^-^ ^^r^:^%m^7J^^^ 1 gq^fiiriT^lrqR- 
?Tf*Tr^JTra ^ ^ 5T^R qq':I^|[qT^fvrRHiq;gw- 
qrinTHR^i q»ir ^iq^'R'JT gr? 1 
qftfn^niT^ ?f?qt, ^ ^^»m>'3: f^ ^^r^ I ^Jtu ) g?i»n s!f5iTf%^ ^^jgrs^ i;^ ^ Irfi^: 'nt^ra tt^Rt- 
fJrfa arn ^^a^r ^>Trs>^H a^E^rf^r: qra^H'aRTK a- 

T% *^ra I ^^^7nf "w^grff ?rnift4fsra^frf 1 5srfRr 

?:^ q^r?! iMr( \ aaf ^^^^^it qrftrTT vpjjf^ i ^ 
^^n qi^ff I ^f '^g'Tf ^q^n ^^¥Tn: ^^at I ^fgr 

^1?T a ^l^r ^^^.f^cir I \fi ^ ?f^?lf^ I m^ rf1«i:^- 
^ ^>f^ I arc Har m7K^f^ ^:^n^^ ^'^(umi^ i ^- 

(^riTf^ ^RqF<it, ^?iRg ^qqfl^l ii 

( Ts^rf^.^^rrft-^TTii ) ^Tpr^^jsirli^^iuTT^ ^^- 

5^T^H^ =^ ^[¥, (H<^'t<i( ^^^ y^M II 
?(?>f^5q^Rr%Trg7^qir¥rraiT ^^imfq srf?mr3gr^ =;TTfr^i%rq#^, ^imi s?t=iiWf «? 11 

iRf^rP^: ^^ ^r^ ^rg TK^W ^I'f'T ^trfn a^?j 
?Tt^?^r?u ^Tfs^: am ?qj|<!iiH'i(<!J BTTRar anr ai: ri- 

a ^r^asr ar^r^fi^iwf ^iRsar; ii am fvr|iqgqv»Ji^- 
asm g?rHT?^nr n^af^ m^^K 1 am iRmf^ cr?smn^- 
Tr^Tira *nna a? ra^»i 1 am ^i%"rfif^«grar ^m 
^^s?T^a»JTvn!j»fli: I aqr ttrst f%?K?rr?n?m "^^Ti 
^TTS'Ja^r: ^«rBTao^niin7i5iTmm<=T%mm i^tfira- 
h 'i i HH sqr^ijm^: sim??T: qftraa*r^^^i<*iK" 1 

^,m [^^ m ^Fi, i^iF^^ TIT ^^wiiwr II 

qiT:raawf«r?TOwj^a ^^ft^ wa ir ^ qRT%aw?T: 
^TswrjkfiqjneJirf^ l^^r ^?qftw^ sK^rra 1 ncq ttar- 
spsronir n:^ ?Trm: Hfrwraf^fWra'^'^qt ^J'^qa: 
wrr??: qfl*i^<jjim q:aRfaimnT?iJ^ft^?^^^>T5iR- 
?aT ^ qtrq^TRqfauf sTRfqf^amf^ 3T5^^^ g?^- 
^5!T gqT^5!?<^'^Aa; ^TTnqgqiJ^iJiTqiem^ wi^- ' a- 
%Ts^qi^u'JT"Tgqfvi Ji^'15 ga^m^sfa 1 ^r^J^iiii^fa 
'i^ a^gct^Ma g ^rHfr^l^^^^r^gp^aT f^orrfrf i 

'Jt gR^% (qraa;) nrHiq; qfam qifi"^4(f^ ss a^(aR5i) 
m'=Tr^ vri ' -jwjH qfr^jir ^rt(^ anm «:f^*f srfajrf 
sTfafq7^>^ nm 3mr%^ ij w^ Wm^^sjcmw^ 
q:cr mgirMH^ i R<# ^Tca inwR.n?^ ^ jtr^nkkv"^ fT 
<<mT(%^qi: qf^'^^^swiy ^wrfcawqmfa i«i3T^^=g' 
jiv j^ ii ^ 4rt.« ^^: I <Ta: qr n/aJTRi JTra-: qR*im!i«VT- 
mri^ ^ f^t> q a^* tf^Tiyq qa*. qR*'t*m!i9^at ^trttt *icl«i 
qfrjoTwrnwraR n^fif^ wftar *i^ arm^m^ns^: 1 
a^t ^rsrq^Tgfqft^^&^r^sroRn;?^ frrHfl^fsrfaJTRt 
aftn^J^ ^ srraqra-. ^« f m *q paVsfviiVrgTrf 11 
?T5^Rq filf^^r "Ti^T^fl ^F^ ^Rirm I 
W^gq^^^ ¥, 5'^?Tt^ ^T^"!! H^ II 
^r^tf^rar'n sif^wRr aa^ 1^ ^1^^ qftf^- 
^nrrfKi^rJi. af^'a^ ^^ nf^qfri^qfer'ftaTw^l^w- 

Hf^^i^^T m af^H^ n^ afaqi%: 1 ^^WT%a k^- 
(H;w<m^g*a srfa«r^>r^^ ^ wxqrsiTRTq'i^T?- 
g^(^ iiv^RRc^rri I qT^JiTf%^1 qn!«i^*'leiHJirT%- 

RfW^'??^ qR«wi^ra^«i URtm'^rc-i^q ^Ri^uwq- 
^^rf^^lff g7^ *<MrNtf ^% ^a ^ m nf^r q^r'^^ 1 
tT^qr^^sif^w^ m Jrfrrsrf a^ qK^^lrorr w^?m ^i<l- 
5JT vTgi% aa: ^ra sfT %^f^i i%g*« *T?ir% 1 r%^r^- 
?:aaqr ^^ nar^qr^t ji^(% aa: w>Km qftfj^W- qTTmlsRqit^n 


I PTl^f^l^RqflJTT nm?5^ ^jn^?? ^OT^m i T^ir ^f? f*f^^faJT(crrfr wqr 
Ji ^ vr=5?Ti q?%a[ ti^t (%:5T5'!Tr f?r':^'!ir^ fi»iar»Tlf% i 

orr a f5t jjftjirq^'lw 1 fi 'mmih ^^\\tt, m^nk^ ^r- 
{^^ hm" I q:ir '9'T^a^^^ ^ g^jjr ^fe %»?; ^^q^r 1 nir: 

a?^ jpiTT ^, ifl^^Tfr^ igot^i^i goTT ir^ ; sirai^nt t^»i^, 

mfTliq?;(%fiT^ gTHccwiiri M^-tuu fa^iroir h«wt- 
nh ^nRjRgqfvTsr^JTr?: 1 sj^qjfrrfvRsrTgv:?: 1 qra- 

#5 rk R%q^iT»rr5 f f^iroT 3T'q-«n grsqfega ^ ^h: qf wra g^iqfa 1 *i^ 
fsffiq^T':*! I 

arig^T 3Trq'5»nm»iflR'?mtTm^ ( 

>raf5rT 1 TfJHrq^^Rri^ 1 m*Jd;ri«r< ( ^i%Ti^fqri% ) 

^rJT^ JT^^T^ sii^tt^ *TTBqRr^:i a^ T^Hra'eR^ 
?^m 3qf^?jat p^ q^r ^f(«q sral^^fa 35 ^nj- 
^^ ?T5[T af^?r^f%% qm^ggq^qtjJTTH^if'jr ^^ink^r 
gq^^ ^(n ^ ^ Hanr^rfT i ^^ rn»w^«iTWT- 

?»3R ^tf^ri: ?iT%Tr^ gsj^^*:^ *i^.^ qR^ grn^or 

^ra I »m ^ » V<V> | <H I HJRSRJtTf I ^TtK filfiigq?: q- 

?T?r ^^qr^r?! n^^ (7f%tf sif?wm^qf%F%ra?^t 1 

S-hnR^^ m^\, Rf^^UIMIiH'l^ui 5 II 
qg»t5 ?i^^ ivtsnaJiinKiTTiT (if'iTf^) n^^s^f^Oi 
(sraftq/^) ^TT^rqrqTvqr*! ^Tfic^ i%gTt: «gmq«nnT- 
5hT xrrajn sifrrq^ nfaqw^ f^fti;5Tfi^a«n inrr^^iVrJi 
si-yrmqrt-qrq ^ irf?tqTT£^: 1 am 'a q^^isf^ ar?^ 
?if^!CTa air? " q^ rv^m^ <^ arprftarac-^Km" «i^ 
miRii^*i ?fsrJr?FTV'ir iron^^^ q^^sf 3Ti=gT4?^ ^qr- 
vqr^?^ 3*rgw"fqT«n'ni 1 a?i5!n'"»i«Tm^3^q ^ *mrar 
aq^im nTifrf^^i^-qftf'T ^^^q^riT'T' f^f^r h ^- 
qar tfrafqa^ srrj T^^f^-Hiui f^ftrrqigfir ?ir- 
mq:«jr jnrr qf i;^*<<Mi i 1 g^r g^^H qR? rc^^ m g^- 
)5i qg ii 1 am ^TT^ftarasw^T *\»uA\ ^s^^qn^fst^rr- 
qn; JT g^^rqf^Tor f%^ w^nfir " s^n^'Trs':^^ ?j^5~ 
^^ nh^ 1 3T?TF«»ii'*j^iy<!i ftrfirf^ qfcimafaqmf^f^- 
Tj^Ttsim n^ ^(%a «« fy is^i 'J ^a 3fT?' (n«^fswig- 
«if rqri^) a^t aRRg" ir^r »TirH^qui 1 vjj^ w^^ ^im 
5R5^ »mTg^%?5f n^r^r qf^m «Oq«<i arr'arq^sFqirur 
vii; ?mqraT^ f^^q: 1 anj^r ^ ^r^nara'^noj i tj-^j « [- 
gr^wif^:! aRfr^ nnirg^g^r?ipgTqV 5rT?^ifragqr4 
f^%«q 3T??T5qRi xir«ir'7gfqr?i ^Rt xrraq?^ ^^grw^' 
^?ffm HM*i i ^ gra^q 1^ SrUHW^ ^ram^R: fiKqwnit 
^r?^jt ^-sfq f>»^*ki!ig^^ arr^m qi ^r srm^- 

»i^^rr«Ef%?rTafcKn sifaq?i ^m 1 a ^r^^ r^5re«- 
af^ 3iRFa ^ >?[N«i %f«i 11 creqTqi«iaTg<lifi*TT- t^n^f^R^fe*^ ( 93 ) ^ qJl^f^qft^ jV'TJir^rsrq ir^r ^ r?iBr?T ri^r ?^#fK5^r ^ ^ ^«ire^- 
fi^ rift ra^|=5jT% i«rr «r f gl ski ^ ^li% %q; i a^^ 
^f I ( ^grerTTJTar ^m ) ^^1 ^W>J gr^wnnrsfq ci?fr 

JTTJRcra ^k^\rn^- 'A-^ih ^trfrT I ?T^: ^TTg ^^ ^flf- 

!T ^r ^f';^nk sir^^ ( ?rqrtT% ) ^^?T'ir'^ • ^ ^" 

C^r fwfirgtr: ^rnT^ai ^Tirn^^r^a a5iTn^n?ii5T ^^- 
3^% I ^^ifia i Hf^ «ff^^ gi q^r% a^ 'ET?gr?T 
^«r!n% I «i«ir ^mrfqcir jpti snam aar-Sfwrra wfa i 
cT5jr^r<<T ^r^r R^fTf% i t»ji 3?ff^rJT?rciq?^'l ^mm- 

smr^^ ^ siTi^: ct^^rm fi^^; »raq5gT(^<r?*Trai ^rg- 
sOTv-^a^rais: ^^ ?Tm5if^ ^<^< ^^r% i ^^rtt 

a % q<lii *i rqi R [ I q: 4^q ^!j ^f^r^isj n^j sr^fi^ i 
^n^K'jj si^?T5Tr'?rfw ^pn: i 

^l^HU I I W^^f "^^ ^ l%r«rTf I T II 

SI^^^?^"^ McJTlH M'j -el ^^ TW^ Sn^5^5T ST^- 

9T!T vmffT I atir 3n^qf gf^i ^nq^i ^r^srmJTsi T»ir^^- 
jr:%^ 5?H^ w^ ?Tra;r^ ar*rra^r vr^m i T^r «rT^^- 
wrr^rortw^qt ^ ^f JTr^rgq^rr*^?? ^rr^m^^r^ ^^en 
wet Jif rxrarfq qrr^s^^ ?Tra^ q^^^:?ir wf rnqresR ?frt i 
jnsn fcfl^ mrn^^^^^JTH i f.??r»3RrTTqgraHr ^^rm i 

a^ l"^?!! JlfT'=T?^5Tl ?iqr%5!TTO*rrar?l l rim 5T?affrl?^5q 

83 1 «^ ff u^^5i^^rRT5t'ig^«r"Tf ^K^- ^i^Trrrfi f^- 
3«i!=^ (W'^^RTsi qfci^^Hif r: xT^^ii xTraq?T'3 riar *T5- 
(h ^^stirerRfrf I ri^a qft^jTO'jrTfw^iR sT^rnf^q- 

f%: q%5I^f^TT;a^ *lf^: 1 WWaJlI^^?!^^ ^nT'TtHflf- 

f?r af§rggr?:^re i 

«r?^[f^m4 51TF? ^wm 55-^1^4 R ii 
3tr?Tr^^^=35i^ vTfgr?i 1 %^»i gfTroi ?uin% sgr^^nrir^ 1 «4. [ :i l <JM I ?l^S'TOr«J?.i=l-. J!f5ir%qTrft UlTRT-S5^frK3a«?|5r- 

>?^: I sTs^TrRr 5fw wai g^rar grssntBTSqfT^T^rtsr ^^- 
vTfoTri ^ ^iT^ 5!^Tf;r%^^JTat^'Traq^f^ ^ aiiirhw- 
1% I %^iT MPg^vi ^3r^?T nriwr% 1 ^^? i q^arups^- 
^s^im Ji ^^ ^^T^ ^5r?i »T?i rift a^fint f'?f srmfin 1 

^rKcSTJT^g^r^rr); 3Tri w^ ( ^^tfT'j 'CTft^mrirf^ ) qft" 
^WRorrRTv:iTJi?ra 'jiwr=^n:^?iTS f7rfisrf?fJ7nTrrg^ ^«rT 
" ^^'JHTiflHlf ?rmi^ " I am "qm^g'j^raiiiH^t^m^ " 
g jTHflrmrifif^r sT^fqan^^nra^T ^^^ngurimfri f.f^r 
f^;^ Tf^xrt II "q?Tj5raf r^qr^q- H^Hq'fertmjj ^k- 
xm^'^r^rRRrisg ^^r^i^ 5^ sc?T% =5 ^mi{ am ^^- 
fq ^^^?j^iqf^qmrs-:jrTf;?^q^]r^5Tq zr^r???!»jfTrt a- 
ri;5^#,3rq ^TTTTJimf^ I ?!r?f.r^'7'i qr^wiaTif^^3^- 
f?i^r^: I JT^TUiTTHr^a^^TqT^qrm s^w.ik^^ ^% 1 
asiTsq^ q?ir £Traiftxnaqi%H3C¥R^annTqT^qf?t 1 

4<|g^^UIMK^^1F, ^ H^mt 5^ II 

wim f^f^R, ?€! ?:t^.^ l^f^ ^^ I 
f^f^q# q^^i, ^ra Tfl'^T 'aftrR^ '? II 
^r^ Hr ^srfrUTT tr? ^rr^rr f-f^T ^"^ w ^ a- 
?ir 1:^ ^nrw 5^-^jti^t fsara'Ta' xifaq^ra^ ^r Jn:q^- 
^^ ^*jmq ^TTrTT ?TT jrff ^ ^v^ami ^ramw p^ 
jjfrar gtrirrl^rqar frfpcar g ^qisfi^:! vii^m: sf- 
sTTH^Rf^^^a^"^^ I "q:^nr ^^ «^^h 'iwi ^f^ ^- 
q I tmr^ siia^tt an';«*ta> 9i»»TOf?^'t ^^5^ : ^svrt- 
f^ n\ik:^?n m T^T Ji grf?l aar ^ ^raitar ^^arair^r 

^ iVrg q i<4^U I ^ ^35i? ll?^l%T% ^i^ TT^^r.^- 

JTT^nf v:iT^wf%rn Hrfr^T 1 
f^itj ^m^, f^r% ^Tf^ 5^ f'; II ^ 

^ aR?sii%JTr: i r%gTfi vrgfa 1 ara^Trir^^r^^^'T 
jimw: JTf^TTH^r?araa: ^ f%fti?^aw>iTJisima^r 
a?Hmr^r f rq ?i»M-w qft^win'Ji^Tvimfri ii^ra^iV 
4i^<HmH PTPgfii ^sBif:a?|5ni'Tf^'»T rWiar a 'ft- 
^rnqia: ^ sn^rqoi gi^^ i ^ ^ grqwirtsfq q^r 
r^TT^ri^Hrq ^f^ ^«iwq 5f^qTrqli^ai?t5uRiag^a 
aa^Ea^?! nt^rsi^ ^^t wiB: 1 ?> f Tirafagr^a aa urf 

^ ?^?i^? ©q^fioiwari I ?J?^r^ ^i 1?>^ ^r ^^- 

f^ sirarra ?Tf^^am% 1 rra: prjrr«i^''TC^'5r or^r^ ^r. 
q:qt ^^'jworramramr^T ?*n:fa 1 arWf I qTT3f^^fRqf|?iT 


«-^j|&iN^R«(r§^ ^ ( f ?5f% ) ci^r ^33^^: 

Tc^^ §?? r^, nq^r i^^^itit^r^ |f^ i 

T,;^rTV g »I?^^P3: ( ^^1% ) si^?raf?T I ^ m ^- 
rmi\ w^^ WT^n: I ^fi ?frrJT^g?zrr afr^ ^^r; 1 ^Trnr 

MP^MM R dl f^ MH ^ , Tf^g^ ^ f^TT^ N II 

JTHTT 5Tf!ft g^^T, =^id 5?!^ ^ '5r7T?p»nT 1 

^WTormm nT^pr m 1 -•< O ^ pgnn«Ti ar^ira^ g^f^mm 
vmTuH TT^ I tR-gr^ ( rtot v^mir ) irr^^ ^r^ 

F^>i ^f^m ^^fliw: 'j?T^ si^ ^rgrrr ?j?9jt: ffiH 

'^T ^ ^5im i^^r: I sT^V^^r^ T(nTmr»Kg: rr^rrr: 
tjr??i^mqR qf^ ^: 1 Wr-JM^ri^ q Rd i N ^ ^^f ^ ?i- 

W^tJTm% ^<^TKt i|5^: JT^rT?: g|g;|^ r ^ TTTXTrfTT 

rnra: a^ jj^jt jj?:^: «nrjTr^r: r^g^: ^r^^qr- 
'n^ qT%^ q^?i\ 1^ nr* qRHi i 'ltd ^r?^rs;T^^iirai ^ ^r^nir^T^nVrf^ ^^, fntjf^firs ^ >tt5i ^11 

«t|; ?mT ^^ 3T^rsT^$ 3t»4t q<) q»<^».q 3if ?^f%?T(% 
^T^ 'J PTOfT^sra q?rPTOTHr^ -yr^Hi ?>i^r wr^: 1 

rT»IT T^HT^r f^fJ^rT^?Irfl?EqT?Tr: "J^HI ^nT^: Hrf)- 

fw ira?? q;(n^ qr^ii'jnrTfrqmlr^q g^s^r: ( ?im- 

^51 'K^2«»i«^oir gqsT*itii?Tfi 1 *iii*iv<wini qi-^ji- 

ar ff^ qftrrpr wr^ ^^rs^fsn^^i^^or g Jwror*! irr- 
'rfsiTjmf^T 5n:nT*ir^l^qr'ar; 1 ??ta?roHm^ nrvt f^- 

^TSSIT^ ^1^%^?% ^ nW XTT^^qrH II 
«if 5^r ^ ^^di^qi ?T^^ «j I' i«qi5'?n;q^svmr?qrT- 

qt niH^m rT^'frrt am ^W, ^jT n<iT iTsg nr JIPH^^- 

f^ ^qr ^^\-^ qf^3% gf^TK^ f%3S5^T q/iTJTr- 
nq^B' ^f^??T ?arjf)^nT^rT!jr 1 %»r^mfnr ^r^j^mrm 
^mfh tttT^IttJ 1 :?TT W!f5 {^r4 tvjfir 3ira?TrwJn^- 
?i^ I ^? wr ^tnr qr?or 5w> 3f^? afe wrs^ ?rfwT 
qsr%Tir ^ 3^it fq?»r qrf^nrFfr vrft^r gis 1 a rq^i" 
rT^^q'STTOT f%oTr qf*>"^i Hr??wfi ftj^i.Ndrjorr raarnn 
q^rO?ra;<JT fq??r qrf^'Jvift'i htk a|^ qfi^rf 1 amftf^- 
3TT%^r 1 1^ a f^ ni ^rt f%3VKi%?Tr ^^i qi '»;*< i n at 
^Tf *TiTm qMt'.ui f%WT%ot 5Jf qf^^fwT ^i,^qrt% 
M^TOHT ^ v(uiHi<n*^ qf«3^ =5^ ?r^^ jftt vr«ir? g?r 
qj^wriqTJi gq^iT ^icq^rnr qf*;« qf*;^f Nt^tt arrff 

^T^i ^w^, ^^rrg \C^ ^ xmi^ 1 
t^ rTTW f^^^^, T%l ^Tj ? ^^ir m II 

?T ^xn%?-:^^ arrq'ffTiffq ^r^fr^'^or f^im^^^ 9r- 
?^^r sq^^^rr srnjTqf^rir^^tr^^r'f^ ^ ?i^ *Tr^: ?TJfl- 
q^5T f^u?ir gi^ I ^ur TfrTmr^fT^qrqr vT^r^q^- 
Tf: ^m^ ^rf%?T «T»ir q«3g^ uqnTSTJT^Jrr^ ^ir^fT 
aar JTfrq 5 q^r^FTJ?; ?m afiff rst? ^^^ \^^^k: 1 
aa: ^a: ^RT jf^q5T ^; I R^rqg^iw 31??: I am 
narqqrars^^ PFf^'flj^q nar n^^Torr^ Rg«m: c^: 
^ nf^RrqirTq^f cfT =^ qrf^ qapqrq q^q KnToft 
afl'rmnrar^ sfa n^w^ ^F^ irqs^ ^^ qrtrm ^5flg^- 
pirc^H. a ^q ^crra a?qrft??T«r: 1 ^f^ ^ «niofrsf fk- 
fa ^ a?fr siT^fkrt ^33^5 1 

'O?? e^'^, miImkm^ m f^^ II ^fmf^^f^ 


crn^r^^f^it^f q<r^ 3T^q sT^Koi 5i>i:^ar»?^rf^ff?s!ia^ ^strfl- 

Ki sRiTi3nmTH.«rfe ^r% «3;5r cnrr ^^m W!^^^^\k'^^T 
a^qrf II 

a^j ^f^ ^n?^r ir ^'jt ^"f^ g^: ^^r [ 3T?qMr% ] ir- 
?flf5% ^V srrTf^^rt wgf;r?53?5rrcr jjf j^nrr: i 3T«irfq 
3c?*w^fi€i5ir^^ fTfrrq ^3&Y ' "^^^ " WTH5J^f er- 

cnrfnt ^TRT^'aTT ^m ii 

^^rtJT 5T>^^s f^sfiiT, g^in ^(ftijr^r ^^f^ ii 

aTff^ <?^ m% ^f^ ^<??^<<ir TiarqfrfqfrT ^rqr^^f^ ^- 

ft% q^ofa fT^ af%JT5Tfq ?^ »TJv 1^ ^mrR^KT^qR- 
f?Tt 'J^ vfT^: '?ft«irrfr vT^rfa ^5frt Hm^% ?fa rt^r 

B'-:nreJT irtr^^a nf^^^ri ^j^^ i oTr^^rf ii ! 

i^ffiiUTqRqi'^, ^f( ^"1^^ Tir^l II I 

fl^rTi^'aR ^siflta^^iip;^ 'n':rf^^^ qrari^rar ^-f r- j 

?Tx^mnoTg^?^rrrn5^:[gTm^?tl|»T'5r%] am^rgfrn i T^=a *r^fa a«Tr ^-t,«'^H i ?to# n<Jrr^^Vf^: t(^\^^ 

«TT^f^ ^ «?» g^ I qr^r^qre^ sr?: 1 wnrft^r^Jt 
^F^^r% ^^h ffH'^^'^ ?J^^I t^ I 

^mq^TR^'T, (^^ t^m% ^^^mqi it 

q:-7Jif^''.iiiT jrem =3ri^: H^^tfa i ?j^ sst^^r^tin*- 
^?a «r ( f?s»Tr%r% ) wl'-^'^tPrT ?fqw^«iHt«fqr^r 5^^ 
f^^^N: ar*cTOa^rTf;^=^a w^^fct II 

f^ m\^ WiW q, =i^*m^m 'T 3T^%qf^^i 1 
^?^T^ ^fniTf, ^ m% '^m ^^^ n 

¥rjT: 'sirrna: sr^t: q^griui ^f g^^nr^tniaairq:^ ^^ 
maRfrr: 1 cia<Ti JTHfri Jm 'at: arrti^win ^^tTirram 

'^g5iJnar^w5=fti^jif55qa^q?:r^ ffirnmra^^n^^ 
-^r% f5TeaiT^T«?'crer arar?^w9rgT^ii5^7 ^ "^ tzv^- 

^rsj; ^Kt 5[tr?afafaf^^qr'?7a?: ^ 1 aa: '*a ^^kor 
^«n9=!i a ^'r^a 1 ^t?^ » 

T^jpTt ^ fi^f^t ^^r n {^^m >T^ t^ II 

?i5^5:^a?xa TT^^ 'S? g>jqwTa^T a^a i"-^ wc- 

^^(s ^^%f fafa?a?^*ii*it "^^ *» ^=^"^ f^^" 
?gmm ff I a ^^x 3?^riragrft?i: si^(5ra^ ft^^ 5 
?^;grft5f?aars^^ ^ aq«iHa1^r ^rsf^i^a^a^rmi?a- 
^ ^fHraawq:^n^ a ^r^r a^fa 'K ^irf 1 ^^q?^- 
????aa a vTi*?a aa-- ^rs^i rewa: fq=at>: a^r i^lfTT *Tii?T 
f^rleiqr ?qi^: ^'rra^i if'^'^f? 1 m XS\j rt^ ^, ^151 T ;|(1TtTI II 
5»»rc ^4 5rT 'cifir I???! ^rf^fT ^ur ^r HTrifw^Tr^^f^ 

3^ 'iR^it ^, ^ ^T^ ?w qjfr li 

nf^vT«r5T awr^^PirfJT n^^flfrfir ^ m^fwa^f ^cii^ 

7?5!f: n^prsi f^^ 'crr ^)=tt »tot ^t^ asr ^ -r ^uPfy - 
rt JTmH.s5ro jTo \ ^o II 

^nawflBr^Kf^^iTsimr^r^^mT? 1 

Mi'i^^iN '^j smTJiir T^ ^ jkfQ^ II 
lami'iT'iift^rjinRqRni:: I iTct)|?ir afrmr: ?g?i m%- 


I qji^fi^^^tir ?g^ q^^ I n^i^gre^, 3]^irif r 5ct, «j:^W55 5T% ^ I 
^*«!«'t: I 3^0 ? 3To I <(ila4!«14)«im^, ^^Ho ^ ?lo vS g'o I 

HJflr%7a '^^ ^^vt 55? ^Ismfoiar^ ^fl^rags'oii^- 
irafl'ii*g<5,i«*ii'h<'n Cif ra[ffl'TO^^goi^;(i?FrTaT ^'i^r 

HXVXR I q^ *<JNa^ fT^T^rrfMa cTl^-etrJ*!** «l(?'Tqi- 
^IBqi *n^«Krig|»-!A: I »re?li^T?nr.*l I "W^ W^^flt 

a^q ^wr^Tntrfi t ' ^^ ^mtf i^ io i foru^Mam^ ^rp wi^o 

^m^JT ggRfl^g^^H I ^^^^^, gi^t«r ^- ^«no9. 
gro I ^^^^i^ ^ ^ra 1 ?n^o ^ wo 1 ^^sfq ^- 
i^suarg^ggsm "5? siqji^r^ ?ai '' ?ra *i§n-Bi;ra^- 

flsfq 5ntq7fi^^g^fR l^^^ ^m I SJI^o ^ Wo ^ 5flol 

^in^H qiTuin 3Tn>i? ira?, ( aft^m ) 5iraR^g^5i- 

«i**iyrr«ii»f i^^T^TfTWH ^p^^f^ 5T « *fwf 
j^'STft^ir^^ ^?i^rs^(riiejii*r%a; 1 ^^ %^n^«i 
f%%a?T<H I «?ii *7rga«n w«ti -;»*<<< vm'i awr ^r^f^ 
^ it^ff^^paR?!^ 1 ?i«i#^r *r^?: R^«r qr a si'ar^ 1 
^o ^ wo c wo 1 

*To ^w ^o ^ ^o I "t^rarf ^^si Hrt5" «j:wrt%i* *??nV 
u»i-*fiifa I f^5To 1 

( qas^wqar «in^?n: ^ ) 

f^fqsiT swftoT Nvnsi 5<jgpwT% ^qi a aw ^g^ f t^- 
'^^'l^l^-'^R^imi^^TTr-go *m^iiMyi%^«j;5F- ^n«fl^?fr[Tli 


^T\m^ JORfr t^ywr: ^jt^trswm^: ii nmo ? sr© i 
^^^^JT^iS^-H+^M^^U^Tf^-f^" "^ ^rrnj ^n^rri; f^f^: 

3^ I tl^r %: I D I a I Re 1 ^ra ^WTSTO «?^- 
S?R^F^T??gra f^: II «^*l'H«l<rt*<!il'* ^ '^«l!tl wfiq- 

^r^ ^ JIT #?![ ?r^f^?r5<Tgqf^% wr^ i mo i 
^j^TJi^TJi^^ ^r^r«i§, ^T^o I " «)'Tii<!!rM •(.*(« " 
u.*i«ij*^r<: t: srfrj: h f^ t^ l STo ^o to i 
'^TWf fll-t?i^» 5ir5JTifls^i^T3PTn%«rm»i, ^o jjt* ii 

ftrarr: 1 f%«:^, snpro ? 1^ 1 «<» 1 -^o \ u^i^if^ ^ 
9f^nT^ «3:%^3frsrftTr^<i«Hr^^%sirT ffrr 1 iro 11 

■gro 1 ( ^rVtRs^mr g«pwrT?T«^) rror^" ^l^irfj^''. ^ifiar '^ii%*{ '^»T%6r irq '^'i 5K«r ^f r '^'^ 
^^ri ^^^\ Hit ^qiRi^ n 

^r»«Hi-Hf*ji<i fs^^ vmr% I ^»ir g^Ts ^^^feif^ 5- 

^«r^ p^r: 1 «^^ 9f5Tf fHRmnsmwrn 'iasRrM^sr- 

"?ra^g[ST*?fq vTr-Tifl^fir^: Fj^grsiq?? { ne^r «^nr gftc- 
^rfvr ) ^«I9»: 5^^: I.**! tJH I'rl y *>"»?J»?r ^r'ra: 1 n;^ 

f5r% I ^^ <hnvw ^tzmf^x^ wwfl'R. 1 ^w ^ 

t?Hr q^patlfiTii^a f^iffw^JT il.3jgo 1 n^: avTR ?t~ 
<iir^: i "^^T^, 30 1 95« srffRTfq^, firo 1 9f«o 1 

?i^ 1 1 ?Rfami^, i 9. ni^iOTrf 4t, I \ ^^TfiwhF- 
»|irefT =5 ! ?r ^ pjr; a?H^rft}c»giirra«T: II " ^rt'TW- 

^rr^ar jjarr: " 1 afcj: Jr^^f! «^ rht i^briw^: ' 11 q^%m 

?»Tfo » ^o I 

3f^rg vrrrV ^ttb- ^^^%^rr orr^ orqt f rf'jrr ''-" cf^^ 
«;«f?Tr^fr ii^^rs orriq ts^V ^rr«ir ' ^" t^rro tr^- 

^Jlril q trm ^ft, T^TT ?T^Qf( T Tf (:^<t ^J^I^ | 

m^^ ^^ it^t, ^ ^^"t ^*h%t^ ii 

5r?ni 3^^f Prflr»T5 jf%?;fm5^ f5^f?T ?i»r^ $i»it(% aar 
timlf? t«:nrfn^«^rf5^^r^r ^ni=4m mur??^: '.031 

"fro: «K».«'5rTnT e*^rwriff tp^j^rfg^ gr rq<ififT: nr^^ 

B^Tfl'wfr n;nriiTi»niTf^gsri:^s<t?Tr*7r%" 11 '-os n 

sTvj^rf^wjiJiTTf^cKTTrT^-iTJTrfir 1 


^TTT| ^':tTf% 3j5!i5iT fTSf-rqffl 53rg5«Tt^rR3*Tin^«TT^ m^ 
3?^ t^rrq- ! f JTrrw ! fir ^^^^ Ty^-^r^^nfn^ srr^^'ifrT 

"i^rir^g^ fq^ " 11 'ii 3ff 3T?: spcw sT?, a? ?t?5I^- 
m g^= giifii 1 rT'JT5Tr'ir??rw ^rf^nJ, 5i g^^ftr ^tsraHTt 

7?r?T r^>ir "m^T ^^i^r ^r^5rr cir, ^ f?RT T f . r ^ «i'i vikri 1 

g^: II rfo ^ '^a I 

^J ?.•:?? R^r'iTi'^r MTrrfni^p^ nr^R^f ^ l^T^mT- 

tig 'jrgT^qr>a7rrft»f^ ?rmfT ?7gffrifq fprrn^pq- 
^r '?;iqi??Ri'fi, \€hh^\ ^^m^^tr 11 

EifTr^ T^'PfTrT^rtT^i^'ira ( f^^FT^ir fjiri spntRcr ) «^ 
«5Tgf#:r'7r?m'*ji5rwfq ^rvr^if'iTirrnrn.^r^'l^ q^ fq- 

vn^ ^^^l ^mr, ?Rt ^'trr vP^-^-^ 1 
w^n,r. 5Tfm ^^nr, fM^yi^^rt ^^m^ il 

f??Ji Jj^JTi^TT sJT^gr^ ^TV^f^ ^ '^^TW «T^ri%5f I ^f rf^ 
ni?Tf^rigTfr« 1 ^nr ffj^TTrimf t 

'i^liTRI*!?! ^r, ^^1 R =^3ngqRll 1 1 
^''ji'gTT^r o:«Kr?^''^ f^Tfirtr ^jT^r^rr jhhp^ ^fea^- 

h^\ ^h^n^^r Iwfif ^r^ fr^rr ^rwng ?^q*?i ^gsr ^^ 


qrn^ 1^1 mn\f i%(T^? ?i^ w iR^mf qR I 
^rrqlM^M^iOif, i% 5^ q^iwi «^r t 11 

/^*i^f%jfl ^ fffciaV f^S'rfl ^r^ra uiatf^ vi%^ f^- 
? I ?r;rr?«j fag^ siisr?^^ Tf^r^ 1 i^wirn^r: ?E^^r^cre- 

^"7;T'»t.%'? ^"im, HT^ riw rTff qi^qfi'^ I 
i^^Wnf qfs^^, tFiT ^i%i^«nn »t«W 11 

3(r?i% I ^liTRrr^ra'irTrffsrr ^ n^raari^ r%Trvq?^ i 

^^^^ It 

«if*rar^M: ^rt^: ^?rf%?^Tr%^f^ *i^^ ^^^ 'Jciht 
'aT«r5ia^mf«^pqq,^^Hr'<i5^ hum i ^w^r ^ra^ iit:- 

^Hm ?isrfa wfimfq a^g 5%^ q§?fa 1 f o U ^oii 

ii^'T^fi 1 IT d T^Jnfij ^^r?, Hi^f vnq'ifa m im " 
^■^fllrW^: n^^r^Hi^Jirarq: , 1 ^'jro U oto i 

q5f!re?T ?TT*n:aig^i5rerfi'JTr ijimx Rq^rrKSR^r tr^a 
?t«jra *To ty ?7o \\ ^o 11 " q?n*n:«Tr^?nJTr " m^vur- 

nvfv- ^T a^a 1 3f?iTo ^o ?io i q^^rtfrn: arrsfin Tn^r^fr ( i3.nf^ ) «i^r^ «^a% «i*« 

^«TraVf^'& ^fcf 1 ST^a I 

fgr araT'^"^ ^f^^ ara^Hmrali^ Jiff grra^^i*^- 
^5ff a^pa aac^m^^'ar ?f 5iaw» ?r% 1 ^ao^ atrvjoii 

^(^ " oc^i i^HiJ^iii u ii ^^^i^ui ?npi} njR g;?R f^- 
^fa «J7?;f^5i «n^^ "q:»n?ia qs^^mafacw" o^f^ar 

na ^i^r nmf f{r^ra^!ff^«?mJPi^raftm 1 «»rar» 

^ wo U. 3»o 3. ^ 1 

«^n:-wq^^TT-f^° «P5Tra3rrt '*OTa %— srw— ^« 

«nTKH ( f ) ^^STT^-'"^" "^"^^^ ^^ '"''° '^^ 
"H'smTrRT ':= c I 9. 1 ^^ < -^^ nr^iH^^ ^^ t: 1 
jiTo I n^r^^rawi*^, ^rao " " «i.^^ g^W^inn " 
q^^5T 'aiiTH^Ri aifWT vT^-aira 1 u^o «; ^to i 

»^TTmnigTlc«Tv^T^--T^^:T^TW?7^5rT2J^Tq:— 1° '^• 

^r:i ^om ^om^i^^iRiHffRiQ^i'a'insk^/'ti^r^- 
?:qi% ir a aR^T^srrw^^r^^T^'^^ ' ^f^! ' , 

jifa ) -^^T^Jcrr «rH^»35Tnramrnfa 1 ^nro'^ ?!o 1 

?gRo HI HO I 

?^r^ ^^^T i3:^raarRT!j:!ci# ^^.i^^«t Rm^aM^i^' 
ifT^r^ I tr^o I q^T^ 


»?TiT^ ^Ti " Wo ^ ^0 y scro I 

II K II ^ttRfr^pW^T HiMsrs^Tc; sf>.t}«xB5^"5^ 
'^Cf^" I! I II q-ariTW ?msrf?t «r^ ^i^f^cT^ ^<('d?.NH ! t 

i%^ns«i^4[^iT nferr smm ?T7t " ^fcT ii ^ ii ^njgr 

^i HI ^f^^r ^>^, i%^^i?uTf ^'1h? iLOi II 

riTt^aiTTJri^o^^q «3;^T f^SR, ^^^ i ^mi g??;»i i 

^^ f^sar ^q ^ri, ri^-I t^^ f?rr^ ii ?o n 

?TaT q ^r^v^ nnoR: f,<1i!}erTf=!T ^sR ^^'s^ wRrir jmr^- 
^irr^^rftror sqnirV r?i:pt.a( sn^rf.r: ^K-irr ^T'^it^- 
^ =? «?T*???nfTt%: f^yiqrTRi ^mirfflJir tiw^jt^- 

( R'4=5?rfriH ) ^fr'IcgTgf^g^TT'i «J:'K?raf?j?*rft 1 aa»r- ?t^?tt^ ^rF5r ^fsmw f^t^ffr '^^bi «r^f&r ^It li^f 
^prtggiPjHmfq ?f1a5:^rm^5?*<a: ^it^^f^'f'i^^Tci 

cr«ir yg'Mrg ?Tr?n^r ^=^:3w?;nwm^«rTJrra'nT!iitnqr- 
^^fw^rvri^Rsji^^inui'^Hivrn?^ ^^f^m 1 «i?t5[^- 

fir ^ri=^RiTf£^:^qra^^ a?m^^ ^pm i=^?TRr^P'Tr- 
j^ijcng H ^r'^^^Jn?rtcH^rs,HSfgrri 1 a«3T q^jf^- 
'EVfJTi q^f^«jr(H?jRt f.THRr n^w Br^m^H f;i7qr 

3Tir%?i5f r^^ ?^jj^i^?;qq"iRrr^9P^Riii: ?(a 1 a^^ ^- 

r^rci; I a^rF.q; 1 qi^r q^ ff "^rtj^rn, v^ riji nfrnferr: 1 q^- 

r^iwm'^^^ 315?: I ^Nfi^fii^ HT^rfl-M^mvPcmTRTn 11 
"rt^^nir^ agi, f^r^??;5q«f%gqri^qi^rii?iTq^,^?T^ 
'T q^r?ia U ^^^ii'-:i:5ira-HJ«r?»i xTr|?:5q^ii; 1 3:^1- 
ffT ?I^ q^fR, q^ g^ ^ h^C^ri 1 5?.q q=i^ Ǥ T?'^- 

m'm I ^iTl%n, ft'fg ^ ^ 5fl^ ?T II 

qt: ar^ ?if^ 5Ji^riid'yi^!T h ?(r^r ^^'^I'q jttt^- 
fa'5i^?:mTtqiT5rg sqrrn;^ q^ vr^^n g ^i'CTRlarrfir- 
virfsra^ft rik ^m ?qxji ^?5r^?;g^ jjngisrr^i ^taw! 
agjw H^''^(q fqipii ^T^f^iiqg ft^ja^ ^^:\%^- 
«^«{?>7Tqn^^55q^gfrf 5?R ?i?%q;<^ 3f!g^^^ I'g^i^- 

f^FfiOicgT^^^^^j? ^ QTfirv55rif\i% 51 cRr^^egrela II 
5151 qsqmiTr?: I 

g^^^^l^T-ViW ^ "STWr ^7^1% II 
^^rp^m I3: f^sn^i wa €^a: 1 q^g si fi?ra s^^ 

^«j ^HkriU i JIirKqiT??eIl[,aii^ ^f^JTf II qm^I? 


I iniiqT^ ^TTf ^^ 4% ^''r ^HTff 5ifFn^ 11^ 

f^Tcl H^sfl^HT, ^ll* H ?IW *icgT^> 'TOT ^VT^ 

^fci I ?rfT =g I 

i^Rar 'TOT %%:r%?ir q^ ?r^H??innrar*i?g W^J ' 

?Tr^!r5i%: 11^ swrniT^a'tor M^sTfcjqfiT cif^s^^i^^ir tr^ra 
=^^ri^^^'i^^rsr5qjpa^T ai-^ir qjifor)j5TiTtrWSTOr<ir- 
fir^T^t ^ ;gT=aT^T5q»TTqiTtHrm sA sr^^lrrtrtfTiT- 

'gr^t^nn??; t ^f ^'J^m^rraqt^'EcIFT^^^gTJ^f?^- 
f^^q 5Tr?Ji> 3frm^r s^r^rf r^rr^i^i Brfltfsr^?isi- 
^«q^T xir':nr^'t'f^?tf2f^oT^>qi%Rr5r|aarBfr?Tf%: ^qri% ?i^f^-<» «'* jfr'Jf^: ^^rq^T^qnnflt^ag^'Br 
sim^r^r?? ?i^^r=a>?i?j- (5<1 « ) erarg ^nm a^^la w- 

nJiniR=q ^^^^ %nTOTi^> niV rmionst^ srlarmj: 

Jiri^^fir^Tfe: gv:n^rq«5R¥irani?ti%wmq;5q»5i^i^ ^^- 
si^m- fsca'Hqfisfq ian«r%.K5t sjmnT^aia^qfV 5- 

^=g s[=in^RRt^ qt^q5=!?if Tt^q^qi^^ri'^n^'?;^^^?!^ 
f5^fqaiar.%^.t«jm^^ ^p.las^rff.^'aiaa^Jitfq \^^- 

^.^aiirsqJiT c-m^i^ Rgr'^t'ic^T^lc^^eqTr^vTT^iRW- 
^cgs(q gi^^nm ^k^ ^km^^i ^mm nt©mr- 
^^r5:qcii5Trasna^;^^t^T^T^T»R'rr crus^nf^.'^qBPir i%- 

^qr Hi^rmnrTK^i a^r^rara: 1 a^ s;5^i^fiTTrq m^- 
^^T^iir^^^'T ^re^q'TR ^«ml[a f^-T.p::^^ ^ rq^frrK- 

g^qirr'^Hmrs<^Tfu?w^'?rqcf1qmsj: ^^ ^ qRUTi^iV: 
^fr%% g^s^a^'T fipcqr5:qc^r^ 1 ct>jii^ Rqsar ia*^r- 

g^'^'l^ ^(^a I JiTf^qfis^ jT^irgn^R: q^^r^i 

Tf fm ffmC^Mvr^T^^i^ (h-.^^imri ^\ i ^ a^iJi- ^=q.- 
?K5qJTri: ^sts^ ^ra^*if^RT fflfiaaV^.'^v^gr^ 1 nrfq 
\w<\'^' i*i^^'if r^tfij'^ p5i ^ ^rffeq'?^ ^r h n»3w^ 
ratf : ^TTH'OTHtr^^^^'i^'i afamfnT qaienfifq fea'Kf^ 

^»fRrq sf «r ^flr ^<l 5T5 vTramr^??«TTv?jt ^Pfsncfifti- i^rMr? 


^RT? fro: af^wvir'Sr^ ^^vTni?T55f^irftf w^nwr^^n^^intT- 
f<st?^ srqs^^ ^Tr^^tinr i<<q^(?i ^rcim%ui%r^^i?i- 

dsg^gr m^qi^JT ■H**tH ?qPt I sin fSyM flrSIHI ^ TfW- 
^imq':^T XTm^Vl^Sl^ rTtT^ro'ltiH frqmr^riflg ^l^frK ^ V _ _r^ nrtwn'^^j^ cr?ra ^f^i ^: i srn s^^frr:: jo^^h ^^rjrf;^ II q:^ =5' STTSSRT fjpc'TrfCrilW'R: T«j MiMQT- 

g qi?T w5irMgn^TTiR ^TT^r mwir ^^ rmrfrm- 
^ ^TT^f ^rn^fM*5M^-'4 <nTTTrr»i^rrmrf9cgrfMTf5"r^- 

r^ 5TfTm ?TTfK^fI^frH-^»I I a^^ ai^TR^f^ *J^I^ 

qrr^ri'Tr 53^3 ^I'a wm: ii vj n 

r^ffi vrar ^frnc g vj^ri^cr: i% jn^f^'siinrTg'nsTJt 
m^r^rq qf3af?iT5^r-Tf??Vr-4!T:-a ^^^a-grgq^rCrse^- 

5=!i^or !i"fla?:ar h yi*jM?ai Hqr's;qr^q?T?flT^gp4gix 

?I^i ?Tnr3r«TH ^T^irrcr^ <i?rr ^r^tirrfcflgJH^vvjuir- 

?5^^ T^m 1 ?ra fguraqfri: 1 i^.Pii|ainq qf^ «?5^ai 

»T?i^q;^ii^fa II c II 
iirrn^iiig II 

?i?q,5r «^ ^, >ii^^i^»i»rr ^«i ^ 11 i« 11 

qR^.f«qar si^regR^: ^^ST^rwT^RiwRrreR'rTr ^m? 

WFtI?T»l ^f^ *T«P=lT57gq»TiqVT a?T: qf^^fewdr'-JI^SI H 

JHi^ H fg?i-a ?P^ q^^nsi q;*iJiHl q?T«ir: ^gw^j- 
^ ^f^^^*JraTS':'nvq;qTinr?? I ^rv-^ rj^v.j^ n^ f»- ^^v^\% 


qiTT'^T^ «j:^r3rarr^?!Trf ii 
^^\^ %^ ^c^, ^'^T^r ^i'^"^ ^ ^Tc^w II? oil 

trit^s'T^rsrq ^ Q:Tr3rriin=a?:inim'ir?rf ?^ I rg^^qr- 

f^qoTT=riT*rrf I ^(^r v?raT-s^ w ^Irt strj ^i?tr^^- 
^'erTififiiT^rgTqra: qf^^crqfgrst^r^rarvgqiiJr g 

TO ^^«^i^, f%ra5=qnr tt ^3: ii »?o <i 

iT^r%ftfirvgqfcr a^if cT'xr^^TRr *i^?ft: I " 3f5Trr%i%- 
•^3 Jr aiT ?T5^^T# ^^fi'Tn; i mg?ias'&*rrgH jti^t ^jth- 
^r ^a " ^ra I ?T?^iq": ?rrf^;5rqr^r r^o^ f%^r?i^?r*Tr- 

r^ trf^Tf?Brns^^5i^r?JT^^R^g ^n^^^r^^^qRi^- 

■^qr tq^Tir ^rari:i 3«rr 'Terr smci: w^^r irra[?f^ar e^- 
^^vn *r^Rr ^^r?RrrcTf^r% i ^u^ ^ 5f^n^jre:qr ^^^^a^- 
P^TOmqrT: ai%^?^^'^r^^ a^qr^f%«mf^rfi i ^^^ q- 
?:ffa^f75??i(ri:«i'THq^?T'-:jijfr5q?nfiFa:^T;%rtgn?qrT I 
aTf%^ nqtnTT^npq^?7S^ii:g jT1?I??It^ cT5THiS^;ggTwi- 

ti^ 5Ts^^H^iaT%'ir^rTnK7}^%giira«Tr%a: i^lr- 
?Tf^»:TO^«Trs^i^^':?Tr^1sTrm^r5ff?RiHf ^^R:«irr%q- 

fj. a5!irq^^TJT5;Tgr;Trq7<T sr^^if^rl^^ 5-5i^«ifmT^iT^r- 
K^rqr^»im ^ ficT: sw^grRr^r^r?:^5in^lfqr ^i^rfj i 
•51 g sw^grfJi?ir^n.*«^%nj^iiii<j(^i)Ci ^^:j^5Tf|?TT ^j«:^?n:»i?^rf%n^':^^*i':'nrqqr%: HrJrsRrt^^t^aV ?i- 

«itgn^?g^q!m^rT»T?q'5r?m^^'':5f?i'7^^i?t,p5iw^aT- 
^^firqfTif*r=!?r ^i^i'^i^^R^^r^q^j^^r^^^l^TTTqi 
f>\^m. I '^^ir 9r?T5c*iq^gR^if^ gT?^c5rf^?^a5=r ^^^^n- 

^irgvT^^^ f R^r%m fTRmi^^ra" %^ ^^mi^^} 
^tr^w^r^^ 5rr^»i^wsT*5qim^ ^j^fr^Rrpsitgn- 

q-n ^^'"^w^iq^ "fl?^q f%^^?T" ^f^^f^^sriwrr- 

^rscT^dr^ra^Rf^r =g a'-q;5Tnqs^i%nw g^ 33^- 
airaraf^'^^ ^ q:w w^ ?% R':a?i %:^^ ^r^ :?r^- 

i%?r?3g«^T^ri^r ^rqqRTftm ^q: ill f^m^w- 

?:5^: i ^ix art ^fras'aTf^ivrm ^pr ^g^f.preqfiqr'qr: 
=T»ir Ir^'E^ g'g^^ ^qmiqrfvT^spvirflrr^afrrra^^- 

m^'i cr4^%^>qqTrra5i^^R:<£q^Rg^i3atk^«^^^ ^• 
ss:gpi3^i^WTR?:q'!rT^JTR(H''T^ n^sr^^m-sfa^^i^tiir- 
R 5^=^niT#f^^^ i^n^^^RcT 1 ^%^ Hi^rf%^r^»^5- 
^m'^ loras^'T i%%q5Cif|R':T^':^W'Sr 1 ^pt^jr- 
:jri^i^'7!^rff.feTtrvTR^'^<i?n:'3T:of^4«iT-sg?«xr^q- 
^q- <.c4^W: q- ^r:q^^Ji^TM ^3^m^"-:riJTS[ir%55 1 n^ 
^5rrgT5i^mt3pfr^^R'^*<«i'^i^gTnr*Ti%Ti^:5iri%- 
siqa^a^i^rf^flT 1 i%i%'e(rfTH?T^m'g: ^ ^i^^^rr- 

?rf^l^.% f^^nratr^prr: 1 ^^irRreqr 5^^%!%" 
w^: I " o:^v:n ^'^ %w r^ 5r^T^s^:^%f^ " 

5imrq ^qfbirorrTl?if 3itRrHra[:a'g;%'5:5«5¥irfq a=i5,- 

srffifing^q/fq ^ f^f^f^ s.?qfi5Ti^rr;^i t%^H I ^ qTllclTf ( ^D ) ^ q^n^^ ^% ar?T%sfqR^'n?(a?^qaTrg?aRg'rT?Pi ^afrr: i 
wf.waraw^i «'^^rf,in<5^ ■gn'^^Tq?:*! sif R5iiaMjf»«r- 

?T^ 55trq^fji(% a^ffa'E^>gr^if^5'ir'T^gni,w^Va- 

f;racT«i>griitJrf,JTrq^'^ t>3t si jTrsmfrfcr q^r^gtiTfji - 

VT?^>aT^qrtTr;TTTfiR^r?57:% ri^Ti%a^as«ri:?^ ^- 

f^?^^ nr^T^ ?m%^ ?pjTC3qrfiTrm^^:inq'?^Hra^- 

*jfTn?^T^5fiRif^V^f¥rT»=r: ^m% rT'^m 31 ^r 3TJT?5rr?i ^ 
a^TTTTrrTqrw%n5^:Krgr: 1 r%!^nTmrOT^i ^ r < : gfhnflrfH 

vq7Wr^r5^3?5T ^ ^:Trg?^T^-^jTqfigrr?r7T i m d 1 - ^ 1 r^^ rqT^r 
•3 HPjrqrq^ %^s?^rrmT^fT?rgrR ^^rrwvgr- 
^if!^ ri^qfir^JTOsi'^'f^rqrer^ri^jjRrfVrq-irj; 1 5T?jirvqrH 
«r? f^^qtf'^i* ??fT?arqfi<itrfi 1 ^r 'anrrsirvsriw^g ^ic- 

c?^ ?7'qf ^trvqrat ^s?!^ 1 ;i nrw^ nm^w^; m- 
r^ g^fjira ?q5!g73r;a?:R¥fr?Tr?i. t^^jsi fwq-^r^rfq 
arM^a)q?T ^r 'qrWpHsfq %3RTnn?TVl«Kni?l 1 

^ ■^^?Ti?a^%f^m^a^^icP!irq=5T#cTnnfl^?^^^ Jr^jfT'^?^ f3?giq»:qqrq-'f qiT^^tifg^q' ^TR^^^fl^^^^r- 
rqr% nrsHT^ ir^'lfjqq^g^PriT^gqfi '7rr?m^i sr %^^- 
TB^gTq^a^rrqr%n^r^^7TTT^=Iq;T^'^f^qTq-^^ raamfH 
liflR^frqq^f^ra ^r^q a«ir hr Tua^qprn^r^cnq^- 
g^ fq^j^Rffqcr?ifiTf5^q^'=Ti^^qrTa q^r^^f g'mii- 
rafl5a:iv^iTr?q%^ f^^g5flqg«!U^Tf?qr%: 1 ^ ^ g^^^i- 
f^^^Hi^^vTT^: sTRqqrw^i^'T'^'T afHr-^^^%- 
f^5T^rawBqR^'^:iq^v'qrT?r^?i^iR''^R^'t%3i^.^i 
^qr»TRriTi^?Tr%usfwff?Tg^ g^rftTg^RjUTrfl^- 
H m Tn^?qTTfK^f^Fqfq ^raff i srg r%fiT?^ ^ir^^ 
g^«Bj^Rwm ST^:& q:^rrei^R«fg rra ^ g^m- 
gr?iT5R g^ifqrer??ifH?mRqmgr?73 1 ^srv^wi g«- 
mfn q7fl?iTgq':3qqTig^ ^^q^rafr ?rff 5 ^T^n^u 
^RT ^ ^TTqrr^ ct/I a^?q%* ^q:^^F^r?5siTi^BT5T 
?re^ ^r^aqiH^w ifegn^fcT ^3?^ q^ ©fv^sTJ^f^nw- 
rRqiqnvj^fmrRr ^T^m'jji Hrqnqq??% u?i'^ ^TTqrr^- 
^R5qrT%^?fr57^r5%7si?fWr^ ' nm%^- ^qj'^'Fr rrJi- 
grfq ^f^q^Mi^3T?T^fRsqT5^Ji;5rr?iRr^[l\?T iT- 
i^T^i.^qiilc^icTr^ftJ^TgJifR ^rqif^^HHrgrrsa^:! raf^ 
gi^rfq g^ 'tqir^^r ?T?iqTrfi»mt ?T?^'^Tijjr^?q?j?ir. 
^ff^ wq^rfi^nrf ?T5qqf%^a^nmr^sf'v:»sR i% gg- 
laTra' ?ni ^ *?^s^ atff g'ar^^ sejr'flfiRrJs ^ g^r- 
'?mrqf^ ^^ f^q^ q:»i crft ii^^wsfq ^qm: Hfq^qrT 
fiTf.r^HTf RTT^qr ^r^giTRf i%s^fffTrf i^r^^^q^sat 
q^fjr^q?^iTRfTTi^qrr^Rt%: jtqirr^rr^F^ranarH- 
^g^qRfi%: g^'ci^rfq(%q% g ^^'Jl\%w,r^^^ m\i^i. 
^qrr^f? gq JETjfiq xkvr^ ^^^\n vjnjr-^nn^qRflf^- 
^^^ j»f^ giarfrT^r^rer 3qrm?:ft?T T^^rrrtqr^Ejri; ir- 
^^"^l^ ^qqj^qrqifvj?^ B^r^rrr 5^: Hrqfq sifqr*r- 
f.R qR^qffvjH^iviqr^Trgf i%4^?:T rr^ura g^anrasR 
^^5i-^rKq^?T?T q;:^^Tf;Ri0 afsfqtir.Bc^fq Jinrrerr- 
^ wrinvrmi^ 1 Kr€^^qr%^?qf;rsTt^qi?T5i qf':i^^w- 
?^qTqr-siq:n:r«TTfT(qT%ar ^rrg'smr a^m5irgwr«^r- 

^rr^nr>a':: ^J^RqRiqfiqa %i=l?if ixl'^ ^Rms^RT- 
gqfer sj^%df^l>gT: arfir^rqflfr ^ ^.^ CR ^ g- 
'5qr ^^r-m^T^ST'tTq^jT'lg^ii^i^q?^^ ^/^^raqr^w- 
'^fia I ^f^JT?^ q^'jfl^qgsigTf.Rq^^i^r^Rf^iflw 

^^ ?^^r^qag^;jrr^raq^f|-r?sjq<iinq;;irr^^r5!jr^r?w - 
^fiTr^t ^R m^: ^^f^lnj iTr?i»jg<if ^i^^^ 5- 
r^i^wm^\ ^rgg^gR f^qT5qrH«^tr^>i q^^q^ra^^ir- 
aamr^qTrr^urB r%ir3r iq t%nqi|^qmfa irfq; I'^m^ 
g?af^ R^.sqr H ^gia ^nr^^i^r ^r-ii gr rr^.^ar ^- 
cqr^fqsEsqRi q^afff uf m^:Eiqr?i ?Rrf?5j9Kr ^r ^.^- 
Hr g^q^r^r^sTJTq^ 3 ^^Hqr sfigsgrr^virnTf^sq- 
gw?T ^»i asT fq^$q^q^"i ?r ^^;pwRK^:n^ ^t^pjc qrilcTi^ 


i^illil^ qftfR: I a^Tf ^1:?%^^^: " i^r ^^\ ^Irfj^fr ^~ 
ftn%: sTcqnrfiifJT I ^Trlr^i m%^r^r, ^r^^^r Hr^nra- 
fwa" Rra w.^^[cq^f%'^?fl^r'&f^re^ na cirr^ta sir- 
fa n^T- 1 ^ ^ sflms^ruwfc^^rf^Hf f^'ctrqnarf^irr- 
r^rj^^rfjr^^^sftr atr^3T%w^iTr5fl^pa:^jTTim?r5T m- 
h^(Tj^^\iri I a^ai^R^ ^r«i?a:^>^oi^ m faf - 

TpmR^r^qrHsn^r^^rat t a^ nnirr ^f^rsHat ^r^^ 

JTf^ff^a^^^^ «T;»igT^sqrnt^ a^ggm^Tragr^ar'sr ?it- 
q?ir^r^ra; i "rsa^Tir g ar^i ^Tjg^i^^rrw'jori^im^m- 
<i^*Trfi swr^^^^'l^':rTrTr?qRei^r'nrTi?:iwHwfa f%- 
^T^^jjrt^f^Jsqrg^^ WR^fl^iarfr^ ^r ^f^«3ifa 
a^^ s'^r^iia^^a^F^rf^ar ^w^^'si'if a^ ^r^a:- 
^?:?!jirei^iras5Tf«Ta t^jgrfJisi h^: %^^^ a^ 'frr- 

^■JTr^rtnT Tf^^pT^'i a?^«irHrs^JTi5Kr^n;qrH im nl- 

^^firaqr^q;%a?qn'^rai^:i?gr^^'TT^gTf^5F'-jr?'Tr- 
^f cflfaga; i a«ii^: q;?:^ ^^frmwr'Uf fTi^rgR^q'rg^sqi- 
^sR^r^ftni qpcnra f%Tr5r%Jiarst^i?:?T5^s4gf=^a?- 
^wgr?JTat^rfi;qar«T^^iirawTrJiR^'3f:^rr^'amwjT- 
^ ^qrfvi: ^qrni^ ^nrrf ^rw^ wrrt r^^srw qi^r um\^- 
q^as:wTr?^r5Ta1?ir:mr'FrriT'rCT*ir%ii?n^'irgnTr?'T?^ 
H-gwl;{-e( gRi?:r5r^ars>aT??paa«ir ^5:?a^iTl-: ^^Tf^r- 
srqsjrrJTTiq^^r^ a^FS:qrTRi t arTTr^q^qmtJf 
wr^WfTUtfla: I ^f ^g JT^qr^^mra !ia)a?ar^r?J5raT- 
«»^a ^ ^a'^^qf^^FT^^ qq%tf^wn^: ^r^^: 
«n:qr?T3^gvfTaan:a?^r?=g smaRai^n i a^^qrf%^r- 
wa "rafTTfg^: m'l: q^irffqn??: fqirKTri^fFS:^: ^fp^qv^r: 
trt: ^m- srrtnif rfur q?:: wt: " a'^rp^i-^r^^rarB^^ra- 
5rf«i^rsqqvqT»?: ^^?r^rT5ra^Ti^^?^n5i?KaTrt?TT- 
^T^qr^qjTT^qn^asqt^ra. i ^^k^ HHRr wnn ^raar- 
f'^^rma aTT^Er^rrf^Rir •r5Jff?Kr^r?JT^q^^a^ar?q- 
^r qiqira^j?^ h^^ d^ qs=3ri>a?raT?q^ ^sr^r'uia =5 
aqrR^ Hqmm$iqrar^«Traf arSR^rr^rV a=r^T i^n?;>j;- 
vj?:i^g5f 5Tg5R53gi^i?^si?n:rorfq^a "^ r^rerw- 
vjrarac ( frffo ) 3Tr?jT?5RTTT^ sir?ifirr^sr^5rn%qjn^\-qT- 
i??: ^ g=wra Hrvjarsa<Jims^?j^ar?ii^^fqafsrer#isa 
«3pr SI fTFtm ?rp-:jar^<xir?r»:fq R^wmv?!?^ ^i^tafqr- 
^gfaJT^Ts^r^fa ^r?4 raR?iqTfJTi^sfq "^fa^raq'C'iTr 
fera^r^jgqf ?^^" wn%ar 3?^nrin^^r^?j«i^tn:^: tm- ^Tf^ a?^:Jf|gtsr«icgTTi^^3isjisr«vwftqi'F.q?Ti^^ 
aTRmf^r^r^^r^ft^^ sn'inm^ q?:nrr*rTfl HrftT5T f^- 
a I ST^ sTmrw^^Trq'^ ^^a:^vT^: «?mr^: JTia5^>iJ«f:- 
fa^a^rmTTraf%83 ?^?gat?q"araraftTf,raqf^^'nici i a- 
^^wfa q^m: qn^c^iqTiific5raRi€%a=i'5qi«m^r- 
g^^r: wqwpiT ^i»iTarfv:pprir«T»i i a ama:reT^T t^^ 
^frrafmrg^q^TR: ^vr^fa a^tsfrritraf^a; i ar(q 5fRr 
s^fag^qTHarii wa? re^wa^sqam^r^raL i g^q?^sfq 
a a'lgrfqwrfV^^^maTiq^T?!^ nornfoiaf vn^TS^^r- 
a: MJi ui i ^urf^'3af%^:insT arfq «»: "r^; w *.<.-^Kf?r 
^r-:fi?TgvTqtfei^qa^r5rn5i^njs5q^*rraa?TiT^ i st% 
^g^rraiu 3fnin^r?reqq?Ta a^r?q^r^qT: qK?qT;^qa*- 
am T%^'!jr%?nsrfrT^Ji?firr^sr<Tt ^r^rej^r ^s^ ^^^^ 
rfcT a f^^-s«ri4M i ' vr^mir^qTtir?TTacfr%:'gT^ gr^RFT q- 

^^cfi I a?^^awirl[ai%srT^fq ^«r smsj^ qrirr- 
f^^fcir^ii^ tfrf ^^^^m TRC t^ q^r<j wr^r^ii^qit- 
JiTrei^ ^ afqTT^^'»TOfe^#?rrqTT'3rv'qqTr^?^f^ i 
?ri^ qrniim^ ^'i f^q^^W^r^a^^ w^c^r^: 
qji^qn?^ w^f^^i^qH^^'^ iriTf^r5n^: ^Teqa^'% 
3PT<t: qjf«qcr^fli5!if^ aT!it*HH4iT4Mi<w<HW«^*i^ fat- 
i^cT^R^irqs^ifl^FTfefe: I ^rsTWc^m^q^i^gTTT- 
fai%tt ^ i ^i'=w i ^^"i^N!^^ ^?^ a-^^imwrRg?'^?!- 

qiJiWrf^ #= I s»=^ ^?^r:!TnH5=: xTn:5>5?'nr%aTOTn,i 
cR^ at^^^ r%tm^5r f%JTi%s'3iHqc^'i?%^: ^- 

aTa;aasigiaa a^Rw^wie^JTai R^f^ra^ m- 
?:sv:TSTm5r'Vir:mair%'6ri^^i'9^mT sTrtsvjtT.^ ^^r- 
^^7^^^ 5tTf^:icng=iT?n q^^r^^^nJiiTTJit f^mfaq- 
v:Tn v j -4>K^ifq : 5=T^^iTJTr5t:^5frar?:: xinrs^^ig^ nar^- 

qr^rrarai'ar q?iTgr%.a5^'nEi?rRratf^araa'r ar^q-- 
^ffrff arfq ^T^^?fr sirwir;qcn|aa^#t^?i?5n%a^wr- 

s?i^, wrTT^K^^m^^'' mi^^^qL^T^^sfnmvR- 
t^^iT^rWRq'n^ f^i%q^Tisf^i:ra[ 'a^litnan^rqw- 
jH.^ H^m sr^r^Tpii^aRsr'^ ^wwmroliaw^ 
ng- ^q^H I q^jjq^'rr^nrji f en'^'arirrei^ jt^ m^ =^7r- 

iti^ q^5:rfi^%<i«^^ ^?f '5R^ a^raT^^qrgqq^- 
83 I ?nT In^a. Hc^?Rrqwf%?i ^cT^^^ir^isrRfWf r^; 
a^^ a a?^fiT^ srrnr^Ea gq^fimcq^ ^q^vjrv^^ia— 
f^ff^r^^si^'ai r? 'Z^'J ^.raq5it%af^ a^fq a ?rrarqeJ- 
%ac5R'5ifq Hf^5|a5qmrarri^3T^fir g^^jTc^igqq^: I 
w«qrc% 5rRfaa?^f?riq% iN^wt^ z^rqRfa^%: i 
a ^ af^?;istri5q^r%<Tm^ %ra'qjra fir-S^^nwf f^? 
^^u^ -git^smf^^x ^=5^5^^^ s^TRfiRRf r^^^'w 
f^R^ii fai(%^^ =5 ;5qT5aKqi^oiarqr^R^^?^WT ^^^ 


«FiT?^ ^^ 5r>4 frff ^?TT ^i?T ^^rsi^Tirrram ^rt»ud<M ^m1- 

JTfiRrr^R^^iKOTrw^fi^?! sjgrwriTirqfTT^fiTHmT'rr i 
5n»r5?i?t ^r^sf;RrfcJKW.r»ii?JT€re^r^i> nrr^spT ^ ^m- 

?f^fB^':RnH:ro#rsfvigT5if!R<f^^pn^^ ^vi rR^- 
H^?^^ ^uTOflgEHa^^ici I gr?iErr ?i3Rr?rasRftrf?T Jwro I ( m4\M I K:d*H^jmJTr|rmr^ ^r: ?roTT%H$ ) 

'^TH^iir q^?^f =^fHt 1^ ^^it 3r^ tm 
nfTuf ^liimq^TiH 3^3i5^?prTfr TrfrsR^i- 

"'^m^c^\^, \kwsi^\ 55^ f^? ^rfl: 1 ?rmiT ^r- 

s?^=T ( Q^^ngiTotTii ) jj^*5r«irHr|^?Trai4^ sir- 

«rf^^^r*T^r^r^nnTT% gmft^-yi^sT nw^rw^rai ?r^ 

^*) H <♦) I <H ? T w n^rngHT^r^rt ^ qft^f^ vr© :^ ssrmo i 
?n^o I ?TT«j'^o I n^aa^ Tro:«?T¥TP?rnRi?KTa^ri?1rt- 
z(^ »r«n niH:f7Tf|[T^vTr^il^r:?T»R=5 «rrsr^^ R% fsf^- 

qrao I (^rra ^ \^i sn^in <j:*uf:«ii m jwr^or en ) 

SI^T^t^d, " ^»TT?« ^'TTf ^ >?RTTn% ^fJT " •l^^T?'- 

ctfirfct Hc Va tto^ 50 1 "unr?^ f^^v sflf^^arr ei- 
qtHv " q^:Tf WT ^^ ir^TO q^ sflra^^iTriint s^- ^(1%'? 


m^ =q^f^rT3Tif ^m, ^^f^ "ii'wt ^5^ I 
f%^ (> "^ ^Tw, ^^^^ r^^w nam 

WIf ^^ %f^ ^1^, ^f^^ Iff ?^qQ^^ I 
g ^qqf^l^t, ;? rJ^T ^T^R^^TO =^ II «« II 

r^'S^qjTf'i HRr!^q«ri ^ ^ lOm WW *Tr»n«i: 11 "io ^o 1 ^f q^TTi '^ %^ I ^^ ^i"?^i^m i% '^ '^^«»^ 
=sr^^ YTTf^'?^r I 5i[?r ^ir^^f^s^niT i srq^jTTi- 
5f q^fCi^^m iji H^ ! ^^^iT^qn'TT^TT q^TiT^'i 
nmm I ^5 ?F»jqnifi^i q^rn^li ^ ^fr nii- 
Tin^^f^^ ^]^ mii^^ I q^=?iii'T^5^'i^'T?'^T nf 
^ I ^f ^RJ^qq^^l^Tf q^xii^r ? Jinrqi'^re ^.wjqrr- 

g^qnT^^i^S? ^wsqOT ^^' ^^ ^^'T'Tfi^ q^- 

^^ ?Tqq?ll?t?n q^TTIWl J^^ ^^ I '^ TOi ^'TO 
gp^^fT^is^ror ^ ^rRq^r^wi Hut ? jfiqqr I 

5^1^! ^I'^n^n^^ =^*^i% I q^i^i^TS^^^'- 
?TTfif 9f ^ ! ^ ^qqq^fl wt ? ^ ^ '?;^ ^^ ^i^ I '^- 

«i sIt^^^ I ^ '^■^*'^ui ^?w »^^ q^^^^T- 
nRqrl '^ %f 'f gfq^^rq^^n^ t^i^ I ^^ 4- 

mqqr ! ^f^?T q^=^ ^11 il»J5^'1^»''r ^ ^^- 
T^€m%^i ^ mi 1'^%'? '^ ^^^ ^'^ ^~ 
^s^fqj I 

frg qr3r%^ JT^t^: ("J:^ ^^oiif ^uitirm) ?R^^qqv»^- 

€[^\ 1 mq»Ti'. 5rs ^wrq^nfi^fT q^rTT^^^TiDT- 
?ru nf -q^k ! ^f 5RTqqn^1^'r q^'^ri^n ? niqqi I ?ts qffif^^ 


^ >t^ SR% I #1 1 Rrii ^upidm^ ^ifT 3n!T- 

^K^^ ^^WU Hi%^ ^l^f ^nTf%^H^?l 1% =^1%- nj^t ^¥^#!% uf^^RT ^ifttRs^t ^(kfA m 
^r^^ "4^ ! qrir^^^T =;nT%i^qT ^mirm q- 

r^fT q^^i ? mqm 1 ^i quTir?n ! ^^t^t g^- 

qg|i?3di^if^ tj iC^ \ ^i^f T q^Tn ? qiqin t f ■ 
f%^ qw^ Hn^T qwrrnr q ith^jitimi ^ t^ ^- 

^fiiq^i ( =^0 ) ^f% 'q =^ 1 3Tiif^m5fwqT 
^^WT >Ri%^ET^iq:fjT^Tqin!iTn? m^m I q- 

fiffq^ q?pTrTn?T>wr t ^R^TqinnTTr rf3iff§|- 

"^i qjtr^^T^^r^fe'^ ^ =Jim ^q Trficrii- 
^Rvnri%T%'^ fq ^ =;TTfnj^ »7TTwfnf^?ni^ 
^q ^g^^H^s^qTHf^^ft i% ^q' ^qqRfrwt 
^(q^ '^ 4^ I ^EnRmi%qT q;f^i%^T qii^rrTT T 
mm I TqfqfT 3nRiH/^qi itruTEri q ^fr 
5f qlq:!?^ ^q q'^T^qji^q? '^ ^q ^qnTf^RT 
vrfnj^ q;q ifmlf^. w^fqf^f^qn^ njqr nR3T- 

^^m ^i q^f%^^=a?r%fe;qq:^Rq«^fT 

(1^'^ q;»T^^n#i^q^ qjig^^fi^^qJ^f^q^ 
^R^qfqi^q^q ^ =q^T^ ^TP.qr5tTfe,qi ^^rur ii;gE 
i!R ^\wu. =Fq(q I ^° II 

^fq?i nf ^q J 'uqr?qt q^^i m^qr I q=qiq- 
^nr^^TfqJT^i [ *co ] "[mf^i =q3i%?T qijtirTTi qf^if^q 


^fm^ ^ifqi =?o II 

frrRqr q^niiTTi mm\ Iq^i^fi qrifR^UTin '5- 

^Hftf^H'T'^ ^? [=^g?2r^'t a] =F^fffT%'T^ 

'SlirmnlT ^T^^T^TT =5lTf^nT^T ^^ ^ %^ '^ ^.^^ 

msi ^mm w 3Tf i ^^w aLT^qw '^rq^q^ ^'j- 
^qri^ 3Ti%q^ m^kq^ ^i^^r^q"^ i ^ "^m 3'^ i^T,^m fir ^^ri ^Rg^rr? i ^wt 5?c?i^, 
^ra arg^r^F ?tht ii \ ii ^^Jpn JToft 301, a^w^- 

II 9. 1! ^m • 3 sr o I 

^ f?^ ^[fm^q^^iRfTqr^^sfl^T q^^r ? ^[fitrV 
T€^Tn:Hqrq^5(]?qm^tirr Tqfqf i tw^ti ^^t^i 5?^- 
fJi^qi W(¥^im ^3^15^ ^ri^^qr qiu'FH??!^ 1 

^^f^srntrf i^gf^gr^r 11 irfir ? qt^ 1 

srf%w?^r^msf^ R^'NiPTf^?^«iraTi^jj?rr: ^1* 1 grao 1 
" Trsre^ "Jf sre^'Rt q?i«iT^mr«n?r arfrff q«iiT?t?vr " i 
^Jio ^ly H» I 

f^^^fs^a,^ I ^rgo 1 " qjjjirorrqrt 3T«:j?r%r^" ^rao 
ct ^o I 

f^rN?r g I «rrao 1 ""JTipralHTgr^ Trn^'ronar q^^" 
^mo S,Ci ^D I 

?Tm^^rf?q?i ^ I 5rra«» 1 |" ^tjuNMi i v '^f^ " ism* 
aiy ^o I f«no 1 

^nro 1"^ ^o I "ijni^^^ trsir" ^mo %. ^ro 1 
^nijinn^^qqsq-^i^ff^^wql^-'^' "wsaJHswr- 

f%^, ^ ^^o I "ccnarerrftT^^grt" ^mo 0,=; h© i 

ar^^rr%^ ^ 1 ^^«i "'?»T0T'5i^ft mni ^r€i?<q5g'Jt 
Mmy ii" ^Ro ^c ^o 1 

sm ^0 I 
'3;'tl^-'i[^^-3° 3Tsr^5ir5nJpats(hnnBn!iH^rit'5rT, ^I^ 


t^^ nreH, ^cnm^ g ^nif ^ i jt ng ^iimf nit, srf^^ g wr 
51^" II ^^^ ^sriTR^ Ttr^im ^n^irq; ^jfim si il^- 

S^'UTO ( ^jja ^i^ ) m'*TT ai¥rg?flf^ sr^; ^n*x- ^r- 
tqf m ^^ sT^g»i: ?TO^ ^ra "j;^ ^tpTst a:3rirflfT^ gra: 

?^HfHf^r ^€r vT^rflra qm^ 1 ^rr^ro ^ wo ? ?io 1 
" wr^'ir sotot" f^a^T^^ v4iH(tjm sro y ?f»i ^^^ 

^ I q'^jiqf?! ?J5l3Pn?I 3TT. JT. [%. I ratT. 1 rl^IT =3 Sy-IJ^ 

ireqr gnH^^TvTmr w ^^wWfrT i ^o :< «ro r ?io i 
^>T ( q ) ^rr-'^RT-^° ^''^' ^^ ^ ^' '^ ^° 
R ^o I ?i?qT vr^r ?T»iT I 

*' ?Jrs^ f^3: Hr5ri%«R*Hr?"4W^rnr\3FiTf^*Kiii^ n- 

*TTW: ( ?f5«4iw^i5 ) ( ^'Tirt% ) j^firi ^r^^TrV 

rRT ^%5i^r ( 'a^'^'Tm ) w^ HT^^rf^%^ ^^jtri- 
ininwr ^^^^ ( ^lr^orr% ) ^rir 5TrT;^rf^^r^ ^a- 

JTRTit 5n^^r<l?ii a^rij^ire^^nm of5T?fr ¥rT%5nTr ii ^rT^^rsg^^T^par ^(^v- li 

H mm ^w ! '^ f^f wTjq^wuT ? 'i;^ %^ I 
«r^F^%qiin viTfti^F^i ^^ ^T^T#%qTTrT ^^ 

R I MO ^\9 :(ro5go I 

\^\^\ f^ \ ^ m^ im I Ki f^ nfl^T R^i If 
fnj^ i^ ?»n'?'Rr t ^^n fT%?T 'TOTiT^3TfT»t*?i- 

^jTwm^m m f^^^j i w^nr ff^i "rarn 

m\ ^"^ ^h 1 1% '^^^T ^^^ ? ni'rm ! '^^i V^qf 

^'k^ nf 3T ?T Hsi^iVTitf ^ni ^iif mm i ri?^ iif ^ 
^ ^^MiTi%f BT^i ^ ijTfi^ri ^'^ >?^ ! f?^w 
^5^?Tf ? nmr ! ?^i r ^^^'ir r i « ^iiii^ 

l^asr^r: ( ^i^^i^ 1 ) ^tirr: ^^^^^n ( qr^- 
^^ I" rTfSj ox ^ a ^"gWTnr^^nr ^oiffrrqf^" i fsre- 

\v^^ i%r^^rmsra'<^fi 1 h^^nc^n g n^?^: ^%jr: 
< H .Mkw^ r H^ iTJHaiTn^fsffe ( affg: ^r^r <^3irT ji ^ 

^ (^ ^5>qr H I ^ ^ixrr ^t^ ^^m n ? trrt I 1^ («U) «m 'STR ttIT%qT II 

^'^ ^Wl fro I ^^ ^I^ S;ijrTTVRT'? I TTmf !>- 
TTTRl^^'i?*!!?!^ ■4^ ! 1% '^^«r ?^5^t^ R-^:^ ? ?ft^- i w?r^l^^!Er?T sigl3T?ir?itf ^r^isi^?^ "«^(uT?3in: ^ k\^- 
ft^ " u,oT?T^r iff^tT: SET 59 ^ri^^^jRqT>gan^1*m<l- ^o c^u ^o « 50 -.y I ^ I ^^^.^^ . J^^j^\,'^^^'~ ^^'l,^,-^ %^5>r ^q^ I g,^. 

»C ( f ) «TqrnT-'5;5^R-f^= ^"^^wr, "Jr^rq #?rq j iiT?^s^^m?tri^^«T5iis^^'^^i'-'^.'- ^^ ar?i^B^«nr!r?i 

5q>3PT?q 1^ ' ti^J'aiir: ' q?i5-s>^r: I 'q;^ 1 ^^5^' #r 
%fTTr^-.'=:i^i^ ^i%ar?:i=i5pioR^TSirrTrfqT:?q ?qi?: ^^fr- 
jt: I qm qn I ^HirrTtirm T%Hr =;i^.iGU, sm nr^w- 

"Hs^^fT f%q^ nl"'35g!aT \k qRn^i'irq'^iT?'! iq;^- 
^^iqrfeJi^^?''?^ "^i^ f^'^ ^"^ ^"'"^^ ' ''^ "^^ "^^f 

?:^q ^r q>^ar w ^^R I ^r jf^^ ??[ nf^srr q^r 
fq'4r i q^r g^r ^rf^?qg qq ^:rar eirq ^rm nf^sfmr 
3r^lg 5f% f^n ^ "^^ "'^ I 2f ?qvr^ " fViT^P^- 
qfTf 7qqi Rorr " ci'^i^'. w^ J^rssTf ^^^ot jit^^ir if ^ 
^nrr^:! qf^irr q^or qsgT^jsrg^g?! ¥r% "tinrT^r ^?T- 

'm rrrl ^?^rirafT^r ^ 1 ?>i =3 ?5if 1^ '^i^i u^ ^f^ 
sn^ri^nT rh q> w'^rrV ?f^^'Jira qirqiVrr^ 1^ q'cTr 
qrirl-'qfi q3?T^r q?ng "i^rrf =f^r q^r 1 ^nH-='Trf;T =^ qf«wroTr^" qsqjiRT i^r^fiTq^g^Ti^^ urkrt wa^sar 

^rrquRRrfa'- sfro ^ sira» 1 
^^liMIIT-'^JTIRR-r'.o arrnsijR it^?r ^ I "JT?raiq 

^ q^iiwroT qr^rar" n^r^fa m ( q^owiorwR' ) armr-ci 
n^^ gr qsrq-ffira 1 rm" 1 
^.^-q;tir-5° ^0 ^ or a^ ^t^ji i fi'ior^crit ^?r, m^i 

3T§ ^.n 3fQ;i[ gi g 1 arq^rSj, ^>grrfjii?f ^?;qRiq5;r- 
=g5caTrqTrvjjT'q?gnT qiq 'a 1 ^jt^o i ^r\ 


^l^^ ^W- ?frar h^^- 1 <t^ I'i^^vj qT3T% ^^tM i #r " «^- 

?r-7ftJ7 ^?jliii n^jfjJT I sirs feq'r ^rq; <??fTf? firsirfc i 
3iro ?Ro I '."^fT r|HJT5rr?T ' v=n gsri 'a^irrRHfiOTrJT^it- 

'^f (^T) fr [h] ^i ( ^i ) R^-t^ ( TT ) n:=^?- 

^-^— ?Tr?-rirf 51: I %p-- ^\ z^^^- I 1 1 UR^fa 
srro I 'T'=i=^5^5f ja^j, srra* i oi^rft^ Hf r^m '' a:ar^5iT- 

ft. 

5f5f_?j^o "^^ q?T? ^-^^^ ^V" (71 y I ^^ I ^r% 

CTr^?T?f^0T5llT'iTq?^ ^? ?r^r^?T: I UTo I ?T%Tr%- 

C^ i%qsj ^f%3f ^g ^^fr: CJ I ? J^vs fj^ grgag^- gar^ a:r%?i qT%5ii n? ?^ ^fqr^^T nassjs: g i ^rrrl^'a- 
«^cr?qiTJirnr, %qr ^'j; ^ir^o i 

a^ui4ir<i<f?T: I siro i sif^HT^qq', gr^o i " ^ a:;n- 

^y qo \ qrfo I 
^r^l-'^rni-^^'io iT^?T^mf Trca^?5^ir^ H^jTiiqs^r 

^rg-^isT-^^" p[n 071? w^— q?5f.5fi5r c I y I It 
^msir?ra^§urrqg-'^s^ ^f^ri^^ «?t5^^ r^rri^irg ^^jf- 

^rasn^!H?porrqgH ?ig[a^«r: qr?qra^ n^^i^T ^^Ser 

^^jl^flsrij^ gr: G I a. I ^vs I ^fci sir?;c?g^oipaq^- 

t^c_^^"i^;|_ 3T5qo ' qsir^^iii^rsff u-^ aw: q^^ 

tcrg? f^q?W5^ q^f la^q; a|, =; i y i so^ ar?;ri?iV 
"irq^^i «^^ng?t^ m^ if^il^a: i ato i •^^la^r^' 

,^^1_r^j;|flir- ^^o q«r^gngi?-nfm: <: I y I 9.W 
f?qrf? ai '^dfj^ ot^rnlw: «J.i^t ^?qt^: I mo ». 

q^ 1 "mi^oTT^ BC^nr^ gr f|r5rr%?i5i kf^" a© ^ 50 i 
a«ir 'ai^iTS^ ^sisq^KJTfvjfTq "v^or qtir ^V" ^§iRf 
iTf^ qtir^r vTM gr a^.-bja %t^, wr^io? wo wo » 301 

sm ^1° 3IW »Tto jfli. m I qrao 1 
q^?^-'^i!?;r%<T- 1^* ?^«f5ra,-"'rt:^«? Hr% q?c*;^- ^''Tif^^n'i («3') ^^***^?J ?Tr5^f^':r^r^ra i ^o a 31° i » v 

ik^^\K, po ^ ?ro I ^ ^ ^ „ 

t[?i^r '^rs?qf5f5im ?rcr aa srrci: ^rs^ f^J^^ ^f^^' 

nji iT^ »ia f^^r " ^rram nnr^r fnrrnrai nn^trr: 

OTcT ^J^cTt ^rs^ f^rarw ?r^ ^^ smr: "^fs^q^^^^' 
5150 " ?Tc«i ^1 ?^5^ W^' ''■^^^ ' ^ ^^^ ^''^ 

^o I " ^T^ =7 ^rm "OTsr^ f^^nrr" ^» w© ra^o 1 ^:jrs% ^^^ ) 

^^wmrnrf^ " w^- I «o ^ ?to l to i "?^^ 
ntrfjrrer 1 ^» 1 " "^n:^ ^^^ "^f " ^"^^^^^ ^'*^ 
,j^^ ^ 55^ ^^^ 'PTC ?imr ^^n^ 

^'M^'^ m ^r^ r% ?T^t fir ^5^ ^•^'^t ^ 
^ m>ft ?r?^ ^f^ ^"'^ ^i'?r ^^t^'T n^ .^ 

m-^^^m ^^> -^f^ ^ ^f «^5r^r^«^^ «IsT^F???3 ( yc ) "W^ ^m\h ^^^'qorr-v^Tmrgri^^ w^^ ii ^'^ ii 
^ar H sic^r?i-?:WTr^r ^ s^rrr?!^ ii ^« ii 
^^ar ^r^ai ar^;!-^^^^ rimq^i: ii IK, ii 

<^»r^r^ 3KJrfir-cl5tT?5TT a? ^Jrlri: II IS II 

ft^rr ^fci I sT^o a 5T0 1 a:;i7^r5jif%5Tq ^^-a^o cjy 
aroi sjfiro i i^^r wt^t ^rt i ^oS, g^oi :jqro i ^iaro i 
5W^«iT ^ 3r^T ^wfa "5:?jrin?rrof n^ srarf^ i ^. 
^0 ^, 3-0 1 g^T^jrn, ^gsj^r ^, ^Tnra^ ^?to y?To i 
'^'lJj)T-'^5r^ijf;-3° ?,^H%, 'q^a^ ^qrs^iTfi n^i=T?ir 

^ cniiiT 3ig:r 3^^33':^| Qi^'STr ^ I ?rT?io a 'sro i 
eiq^Tt *rfH5 ?r?R: ^'<: ^ircfrrari ro :^o»^ 30 1 "a^r 

<^3: ^5»5T?mr>7V ^T mg^^^igr":^ 'T^5(^ri-:^i^^r- 

5TTmw^?^nuj ^, ^t w<^ sf^fi II ac ii 

T^f W?r g mating aj^cjid I iiii^ ^r^q ssHfr^^mnrf^- 
's'rnfsm ac^ai %^ *TRF?P^rnR^5i ^m ^tt'T: li 
?nno u aro II 

f^rn ir%, nf^o ^ <t^ i 

?Tr»Tft «^-?.r?ra«'ir^" ^;57o 1 "ngr^iff^»TffT qf rfi^ sr- g'rr^r ^: SET 'Jianr'^^'Tni^^ «i?^ ir^nnRi^ 1 'jfi^ «t- 
^F^o ^a Tf^o I 

'srt H^K^r^rrfj?" ro =^o^ ^<3\ 

^ STRo I 5?jo I " iHrT5:?J7q ^^ " f Hnvtf ^.M h T ^ IT- 

^^im «i:|[^r ^?aiR 1 5f1o^ qf^jo 1 " rn|-^r%r wr 

'Riif]'^ q^wnff^n^ ^% %^ ^ snwsrr \A q;q 
^^f T%^[ '^'T qpf ^ff? f^=^T '^^'Tf^f??r^iTr[ 
q^^ q;^"^!^ '^^qiiTi ij^^?3n arifn^r ii 

3?RrnT^r ^ ^, ^f^^T ^ Rrrwr ^'^qt 11 

^^r: I ar'<jT sirfr^'i ^rrfji^r^r^qr ^r: 1 lar^jr ^ 
Niiynr sirwr^r^wr ^Wii^i^wj xi i \^ g^wiorr 
cTm^n'i 

r^fT^r^mdi r^ti\ ^ 31 f^% qr?^ ii 

^T^^ ^?qi^ q, T%^iTf ^e"w^ ^ I 

f r ^m^asf^ra^ ^ JTftii a«jr a^^rr '2iJr?q=^at irfgr?- 
^^sTT fsTT^s^ Hi'ar: ^ g ^a ^^jt iiaTv???nT »Ta 
^ ^r^*^ 5Tir?^TT*ir ^Rraqrarsirfar gr ir«i ar- 
nncl ^^n^rar ^qR[ ^fc^rar-v ?tf t^q; assir ir=^-r ^- 
?^nfl r«?^Tr^f^aTa ^^rR ^gHgaa sit qr^^t RT^a 
a5j ?aars?iwfa ?TfT^?Tr'?T»jr?Tia»jRaWa a'l«i^r^- 
g^trgfrRrf I Hjm j^^ ra' aars^rTT^ra^rT: a^nrj^r^nrs- 
far^fimT strt? ^?a ^^^ii: nrgairfq^ttii f.q7?a«Tr 
i^i ffRJ^i^m: aT»ra«TST^'n sfirgar^srT^'rq'n a^r 
r^ear ^Tgar i^a g?TW 3ra*mrar ?Ta: af%?Ti% 
( ?iRTqra^rg^r%)'4(ra'l^r^wr' arn fa'-.^^rr^rgwRr- 
^a%g^ v?srfa ^i 'j^ir^r'^r^^aRf^faaiir '^sral 
fvjij^^ ar%^ararrrnrt"loirgs5T^ vr^fa 1 am ^- 
f^srar ai^ ^-^gK^ ?75^a a ^i^jtrt ^if^oir qvw^- r^n 


v^ f^i:ir^rc(%<«H4 ^J ^rri Rvjr^ »tt^ rg%* ^ 
w?tjt^>a^^:iTl^ frq^ra[ i RirramWl^q^sm^qpn'&JTTf ii 

i?ra^ ? 3f ^ ,^, gi5j,tti ^mi[^ ^MfH I n^Hat fl5i^q[ ^^m q«n «j3 ^r^ stuwurt *»«i 

i im^lT^Tir^iTr^af ?-.«^r^r 75^7^T^(5aomar«r- 
j 3r^ =^^531 T^^, fifp[[^P^ i% 5n?s+giiTiri I 
I grrn ^ri^^mn, fr^ ?r wra jti qf^^ 11 

j W^ ar MVX STf^5Tri I 3?3I ^TT^: m? I uf^ "11^- 

j ^^f^ 03 TTTT ?f5ri: sif%3 m^^riRaa ci:g^f%«^f«i- 
I wiRTj^ ^tnrra srr? 1 

j ^ 1% llW JT ^, ^TTf^rfl ^ 5TTfT II 
j ^«TrsTq n^«<n^ a ^nm 1 ^iwr^^ ^faqra: ^sif^q- 

^rtf^TiHTOf 5T^, =aKTf ?T3fr?T f^ Tf^q^r II 

^Tf g »T^TT^rf^^T:rgriTOa: ^rv?T «rf^!j^^r5T: 1 nar 
^^f^^^rgrr:: ^grar aw Tsr i%qm^ *i^^rfrq>: ^^- 
^ifai^gi'ci ai^r^rr »frf:?f aqj' qiHi^uuiOT saw 
Rm<rtHH*i<:<i'M-J:yM«a^ ^«Ti^5 ^ ga^ srareror 

ag qfcnrismrqwr f|:?r5% ^ i%fviar a ^ l ao^q; 1 

H^^qw'Tq^^ R q, ^'iqi^qr^l %»^q 11 

Ttir qfgrwr^ q^fn 5m%qf^%qf^t^^rfa a?ft qvi- 
gjvit^q-: sHTj^rqr: qRisar *rgr% 1 ?r«if fa^fwir 

^ 1%^ Wt «r5i fTTwttrq o;^ tyf%qR%qr g- ?^ 

u^t^ n^\^ fa'SKJTtira^ w^f^r mi g-f^q^^qt 
a ^T^ q.cj*N«.**«JTr^ %V ai^qr*? f^Tor?^ f*t^- 
wr^ q:q "^^**i'='w f^q^r; 1 s^ro ^o to i 
'^5^qiq^?q>T-'^qrn^»>T- i® ^i*^r^j^ip»i- ^ ( V 


qcj^ nr«i??rfTtTTra fM f%^o i ?r^vTiT%, tj&o i 't^° i 

^uV^'Jj q:^«^fsrt 1 3r3t|niicr5^^fT^R^^::qrnJTi*raT- 
«j:r%^ " vro \ t^o ?. to i aitjT ^g^rg^r^r R^;^rT ^i?t vtr ^ra nr«n'a: ii a^oi 

?i% ) a«T^ g^?i ?R[f3["^T5%: ?T 0:4 ^T^vj5Tr' i^nm^i 

?fr ^RTfiytsf^ H ¥T^f^ r%?^=^^at5m3JTrn: i^^^ ns=P^ 
^^ ^rrorsT ?is^Jra?rR/*?-55Jiqr;'iiF^T:af^%x.an5?r 
fg?Tqxir5i^r»arTr«ir: i ^^ r% 4'rrqfH^a^res' ^i^tittit- 
r%.qFfjTfflT! ^rcwr^wg ^«Tjrr*m^ ^ nwran g ^i^- 

sqwfcT " ^3T<nJit«iH5fl4 a:^5nr fg^%^ ffe " ^5- 
5Tf qf^ "kwi-^ m ^fl ^ 1^ h^ I! 

^r^5^q tc^^^ 3i5fii-inrrf^f^?TrF.«TT ^r g ?«ir^«n:on%:- 
^^ ^T^Ts^: 5«'^?r g ^vg=rf!;^^ a^^rvjim^^j?^ 

fT awj^T^friqriia oi^fi^a: ntq^^^aft;??? |g: u- 
aTnT^ffJ^^kf^ ?:^r=a: I f^iqq?! sjivj^ht^ (^«^Pjrf^) 
fc[grfi vi^fa si^t:^^^ nqn:o^rfi^r«usf*5V5lq^ ^r- 
^«ir ^TT^^: im^r*am % ^r^ ^q'^i'^.Tii'^^- 
^Tsf^ fn^fTrt ^iqja^ ^gsK?T ranJi^r srfi^^a^r- 
^T^jraTSMfc<T: % m snRRi^sctn:>£ip:f^[^f^Tar ^- 
z(}^: ?T'>Jrqw^^gr5r5irmftm ^t ftq %\k f^rj^^- 1 

^: I HtHUJ^K 'ffr ^ r^.^f ?T^ar q^ ?Tmrrg^r?r cf^?rP5i;itTT?iTigiq- 
<T%^r^r ^^ ^ gJT^f^^f^ ^ire^^T ^r ^en ^rrf s^r- 

fflsr^^itT" frar ( ^wio ) i^^^t't JT^rrjgTf^^T J^s^nTf 
fffum ^R i%^r ^5f r «^ gra^r^^Rl^ ^r ^w^r- 

JO^i^r tJ;^ 5t^ a;^ ^rj, I ^^ H^ f qi?^RT i ^^rR^^- 
?% I tf^o I 

wr^t^sfrr^ ?;r3t?i55[-yTrn scr^i^is^^rf^qr ^ wgfli ?Tjmf - 
55?tnTjfs(fnTrr>Trarf%5!i»jr: i Jifg^rfJi^ s5f'7T%mfnTr- i 

^r. ^^fTi^Tfa s^grJTTrff r%?:??Frg cTrirg^'rratTr^iT- I 
^scfiatri%5rjt%3?!?irr?n2^ffv?;r3T?g^'?iflf?isiinTF,^qr5qT- ! si?nm^: sr?f|ffifgsir?Trci3r?r?tr% i ^b »ir Rf^is^^^If 'f 

^?in!:qq^v:ren;ir(%ci^T ^^g^rt JTr«i<Jirr%5!;^rcfg: i t:- 
^ro %o I ?rro wo ii 

^^g_|T^_ f=To Wff^mqVar: c I a I c I ^m nr^- 

j^^_x^_sRJTraT-i«Tri-^r33*fl^ *Tri%(^, "q^fJi mg^ir- 
si^" cn:qr vTf^n 5? ar5i«jrT?t?fft I ^rrg.vi^. a:5g?^ra ^ i 

qgrqrq:Hvr^rf|m i T^f" ^ ?ro i 

ti:Hsf% ^sg'^firra i ^«jro ^ 3To I 

orr^ g^f^ra i ^'k'J^, qi^rfrra =g3«^''& fem'ir ?r?i^- TO-miyr^ 


^^ 'fg^ci^m ns^gfira' isr'TTmr st^tt^^ arm "ciTr?T??fl f?i 
■a 1^0^ wo »' ?rs I JTr5fSTT?mr, "o-.gr ^rmBif f^s^' 

%^;;y^qqfNT 5:M«».U[ ?lcT?^|: in'J?T5r?rm »?^o ? Wo 

rir?i^nrrrf^Ti%ar: snh^n\(h i sn^roR wo^sro:^ ^o 

H7onr»orr «i?T^^s«TOr?r,37frr^r5f: « ^ t t<.'^M» r, n^o 

vra I sjflorr^iTRRrTTp^rVwgor, ?«no ^ 3to i oi^rT- 
^qorr g^o \ ?fo ^j^r^tn^, ^ ( ^T^n^m ) «^^- 

( \ ) "JiTflTRT: ^r: I 

( 9 ) f^^fJfT^rr: H^OTTTr: grTf>q M< ,l<f> < uml 

( ^ ) "mrrfjTfiq: i 

( H ) q«TOimr f^w^ar k?i%^qori^i 

< i ) JT?ot'70TrT%R^: I 

( % ) «?^<irrar: gr^mf^ r^^qiun irfq- gfir^^^tt r 
( \» ) f%?aV:oT wf^TtirrR^TTf^^n: i 
( ^ ) oTT^mfirasi w^^^iflaqft^t: i 

( '.» ) mlrTJtrf^rvj: i 

iV,} 5icw^"^m^ <^ontrjqK?r^jrafrnc: i 

( l=i ) «mirr^f'5n=rf?7fw=a»i i 

iW) f^lI%^aTrf^KH?'!Ta«KTT: I 

yvHirm<^!^rf^"^tcr ayc^i^ i^?n i m^m ?q7^q- , 

?TTf%q^lT cTH: ^qiiWIKn^'irsi ^ Jl^l'mrT ?nERri%f j 

otrwf a^T q n^^WTf nar ^"^^r q^?!sm?<ror Rnrfturr- i s^at: ^ a«Tr ai ^f^ a^ ar3"5r?a4i*j*qt»!^ \^ srona: 

'^ ^ '^^Jin'^, ^\m q?if^ ftm II 

t^^mr n^^on wrnorr var'fTT i «nm^ ^snwn^ii- 
oTfsi^a'lf^ ^ iTT'iTr^r ^^rf^^TW stwrnr vr^f^a t ?»^ 
^ ^^^riiTH t^Tiir «mTT ^sgr n^^oiw'^ n%^ »^- 

( ^ ) q;«roTRi fa|iRr ???ir 8 
^ ?^^r ^{^% liTT^rwf T '^^t SXffqs^I I 

^T^^I^q^^T?!, ^^im^R^T,^iT5«?IW II £^ II 

s;sq^tjir g f^r%vir *i^fa gfe^rT%^m«^q t q i ti 'T- 

m ^^^^Tf I 'frf^renar f|['??^3«3}^rq9rraf irqw'WK 

«44.'M^M|uiiii4ki ^r^VMumiiuir^r^^^^qoitsiJafe- 

ti^fif»Tf:5?n^«s:sti'TT!TiTijr^rani'3r5^:i wf^N«ii«i< 

jnwT^'CT <Tf??m, ^ffq^r'qi ^Wlij mil 

*Tt%»Ttfrr g g^rffsrar a^iwt winfrfai ?ira«<r i qa^- 
m^TT'q: I sT^qnrarorf i 

i^\ ^m ^^w^, ^^T^^ fqn'^^'Trr nan 

^Tafv?TvrgrT5 i ^m 


1 vr{^ rfi^S^TTr^l ?I^ i^'^OTf-fTS^r^^n??? ^qffl ^^'Rftinajfl- 
?!T=Tr 5T51 g ?q^s: "' grT^far JTr'^rfl/fT " Tf^ ^gfirn, : 
' rr^K^ur? ( ^^cqr^T ) ^^ ^s^f^im *?c^ =g *ii57- i 

JTTOtwrf I 

Si'^ ^^? '^'tf.. g.'T^^I ^ ^^H*^ ^S I 

»^'# ^^% ii^T, '^T ?f5i[ trfr »r^ II ^H 11 

5jRmTJif?ivil'T?T <T« nar^'JrrTRrq \^n^\ ^n^mn^^- 
in\^ cp^oim: qqnrr grKr: 1 »iir'^«nf^nnT g 7tfqt Th- 

raiiffia^?! '7^r«r'E'j 5Hq*r?r ra^'l«fr rm w,^<7f afinotr- 
=!i^ n^Rorr^r T^f ^rnrn i?j?q: ^isfq f^^m^irT^^: t^^t sTTTf wrhoTrf^qr 53^?? ^^^ ?Tt !5.^ f^r^ni'iirg^rrT- 

(q gsT^riiir^ a;ffq ^rsi nVqq>i sf^q: q^^mn'^ m q^r- 
^^Kr^^w^qp^qwrorl JTgrr%q^iTr%r5iT^g^iVoi ^^^h ^.i- 
(q q^: ^q5Trqqf;2!Trq ^rflq^r^i sTrJwqnai^ i^^'iq- 

qra^mi ^ ^W"t, T5ltl1 ^IqTtTrff il 

»n^( fjpirT^qq.?'iTrnrrV5Tq: 5=Trg:'iq q-rmr vir^qorr 

i?i r^ar MurjiVt'^'wrwfpt w?r-i *?rsfq ft>-:Tr i^^i^m ^.u- 

7^ nqqniTTjrr ^r^r ?r?%q^r cT^r •prrlrq^ 1 
qrfqr'3Tftr>j ^r^q'Sfrifr'^f ^n f.m\K \ 

^RTif^q^^ ^q\, Hiqs^T ^T^5^^1g II 
?f ^ n%fqcT^qrqK*Tn%rf ?^ fq^j^i?^?^ -qt-^q ^r-^ 
^^a^qftvrr^: ?T?f: qiq^irrraqr^ <^q 'i^^??; ^fa^^' 
5FJTT ?rRTsq: I fq» I ( n^'!TrK#qTi^ nq^oir ^^. ) 
( y. ) sic^qnirf^m^q^rTgr qi^q'jjmr?: 1 

^TfrJi^^nr^'^t^ f^^rrTT^f ^5^q'% . 

^•?T W5 f^ Tq^qf, l^fstifT ^ *Tlfl'^ ^m II 

iT?T« gqjifq ^vqurT!i^^^q ^^'^r^f^'* ^"rqRT^rt^: 
^gf?«iHr!i irrHrf^ 1 ^qi% w^T'JJT'Tr w^qj^i^ 1 

?^> ^R^^f , •TRli'^ ^ 2:^i^^ ?IhT II 
rT?i«rr sffR?T5?nq'!jr ^virq^rn^'Jiq^nr ^ 1 ^:^wf «jt- 
q»3ir vTT^rw^qwr ^ ' ^t ?nT>Tm^»jrqsT 5r?%qnTr5rq 
^f^^5?Ti(r^n^Tr rTraa[ ir^qoir^jsi^^r 1 ^^fr^Hsq- 
^t(rz7j{^{TM\ g ^a^4«g ^qqTfm^ 1 ^^^^--^mi^q'iir- 
mg^fC^ 5ir?r^'-j>ni 1 *Tr^JT;r%qi5rr fsyiJ '< 7T^*Jr 
^nnst^T fnni ci^ ^rqg^'t 5fi?n»m?T^g fsvn ?t?.'*it 
sno^fTT y M3 (H;TTi ^ I H^ srjfTwr ^wj<«fsirf^r%qqr 
??q:[R<Tr :^f|pTrf^fr'Ti'z<TfRqRrr%r%qqT 1 m ^ t?"- ^^IWf ^f^'-:il^l^?5r: I ^J^nrr ?5imi ?!^ ^frKwq; 3;^ ?i^%^aii g^rm H?niH- 
?5> ^w^i- ■^Ri'inf ^ 37iiJTi^'ijr II (yiu li 

rTS( ^y.^Tm sTrmrfr sir %finu^^ 1 ?n»w^r a^oiTtirfiT- 

:f ?qi h^Vpw *7iir 3Tfn^ rir? if got *tsj^ ^^ q- 
^\i.i. arV ar cioi g^ h^ vrm^r ^sr^? gcjTR^r^ ^nrf 

qsrn:? 3TT'7 7^^ cirRiT qTrm y'lfrm ^rnr^rrf^f ^ <)- 

»T?»4 grg^q qrm=!T m? j% 3 ^j%tn 1 fT?»i 3ir^ gij ^=q- 
nr rTfiR rt 5'-"+>'+i5Twr ?jr^rm'Jrf srr^f 3n? or ^ ri?H 

^'Tfi^rra'jfr 3rrqr 1:% ^g ar^rrsrcrror ^r^"T ^Trcr'^wpr- 

3?fr?i«i^ift'?^«fcq?irf&r ci??! q -^Rft^m gotr% h qrt- 

o^ DT wm reikis nr gq yiTf a W^^Hfor jirj^^mrq- 

?TRliTgjrgf?T JTr^rr^: ir^^^if 1 
"^Hi'Tq't^TTf, ^(Ti^i 3:5 ^7|fj qe I' 

ikw^j^; firTT q^=T^T^f:r?R5i^ qii^iT% qRTjmiTf^. ik^h R Tfcf.inq 'jmi'%-^ qRiqrsr nI^5iR r^r^Rt- 
^.q ;T7rqi% I '=*?'q?r ^ rTssnarT^ qr»-?Tf2?iqRirq^iT'T- 

rfTJTfT^q ^gq^r=q cir^i^qTiy qi^nqiq I ngqra;qT h 
h^ »jari'vTq?jr'i^fT?T»Tft'T 5iq g^^TTim 1 « ukh ^- 

H^T*7 a^f ^q^ri'Ti^q jtirqR^r =??: q^ 7n u^^if^ 
^rq^-RJ q^rf% cfq% jt Rn^r-a 1 a>TOr|^ -^vk- 
TR^=^^ nrs^i ^ Jifq^g fqsR tiT^'i^ I'fig ojf^irar 
t^^r ^\%w{ iTK=f ^^j %T =?f r R^^f?:oTr R » q &,--< ^»Trfl: 

^"r^ q«i3:^: f'=i ^ 'q'T^5?rf%5rTg^fln%^r3T7r»r saV 
R^^: I ^w.j ^-:qn?op7orr I ?=TiTR vTT^Ji^orqnn ^w.- 
sqr ?nr ^grp-^firrt 5q?i^qi [qff»r^rqiiii ?t^ si^p?^- 

H5T^ ?^q-f?i II 

^TK'Tqi%TTgifq, t^-^lTRnHr ??*T ff^'^l II 

!3f(i^?m I RfiiH ^r^^^^Tfqft wirq^Ji 1 r»f??r «fe- 
%iT lE'^rrFm I HS=^wq3if/;Hq I ?r^i^#?^r I ttsrst 

3T Rf%q*Tr^-^f, tut'^Ihi ^'^'t g<i II 

51 arfqr^ri^ I ^r ^^ ^fl^l JT^"t ?i?%?« ^ra^ ^fa 

?iT if n?or ^fa q?flq: 1 5» ^^s st w3r ^(a ^^g^: 1 
snr ?iqRr? ( ?frQ^ir?Trf^ ) g^mq ^r^ri^q ?T?or- 

JTrST^rq^^rq ^( q?R qsi JT^oi^rfl I JT?% ^fUrqrqr^l^.SR. 

i^q ^'r^fqrf (5t ^f^rqfnr^ii^ ) qi:5?ire«if iqiorw^';- 
oBT^'^iniri q^nf^R^^qoT ^tf^a H«n%ajmwr ^a- 

??? ^Rr ^^ffr ^rssvjr^rJi^rq<iT ^'^vqa qf^ %^t\^''^- 

5I^> !f %5!Trq iff^ ^'gvjR 5rq?|5 I ^ ' qnref i^f ' 

v^ aa^r^«i qiaA^ifJTTWRr? i. tT^'irt 


^m ggi?^: w^if^rjfl ?ff?^f JTRiTflfT: p^f^jii ?r>i.nm- 
fjr^iTJTfor^: 3TriirnrmRa?T: ^^■- 1 n:^R^r»i ^'m'j(h ii 

^-7$qfq ^TR^^r^^fq '5f ^fiT»ir a^fRRsinrot -m^ i 

^4 STRrOTf^^ SIT^r! WTf-f^?^ ^rsTwrT^ ^ifi^CTrf^l- 

»l_3i?qrqmr(rq 'g^'jr^q ^rfrsi^^fVTrgr: w^Ji'ci^ii q*ir- 
^;Hr':i?n':f^rira%qqqftf;rjn^ar^rrT^i ^I'l'm^'g m- 
^r;Trar m^r^Tf"^ ^3 <1 iirR'ifij^r ri^qr ?i?i5qf^r'^r?i i 

i^S'^^^f Hfi^'^IVsrf ^^^r? ^Rji ^it4i 
ss H^r^ qw, ^ =^5Tf ij'Hj^r %?[ II 
%(Sfk ^r^: ^*Tr^f ^raf^r^i *rw% i ?ni «ffq 's^ 

f ?T f%JT^ JT^TT fii^r ^f^ I ST ^ ^3inn jt^ ^r% 

fT?T n^ JSJ^^X W?^ =?fff?r "i^ ?Tf g^ f frT U^IW- 
WJ^?RT I 

^q^ n?^ Jorffn h ^raw ?r^i^^ ^fl^irri^ i 

l%^'^(?T ?j,%'3n 1 V^f ^^"^ ^i^ m "^ I 

XK ^Trrq ^rgjrr ^arf^r a^^wsjtf^^^r q»iKfT: 

Vini ^Tfir si^rt q^Toi %?qfq srr^^rriTJtTr^ m^ 
sir q^^ ^rTf^f^r^Tf ^^rTmT?Tmr% i cifff rsrrNm- 
^i^^(^^ wfgr?fr f^:^^^f ^ r's:ffw vtIf «r?t i 

^ifi^^ is^q ^;g[T, ?^T f^^] WK ^l^n^ I 
«*'.i<ir^tTi»iiw^% ^1% ^f ^ m^'^^ »T^ f^i^f q- ?i5r qr vf\% I 
r^^H'^HTH'^i^ '^^ 5?tjm%«ifiq ikim ii 

'TfT ^sr ^'rq^TT ?t?t h^ ^f?r f^mTm y^m ^- 
rf ri ^^ "T?!^ *r^ i :nir^>qTqr-^rfi i <T«ir ?m- 
nfwqfq r>:^ff?iir^rqrr g:sf qratf^r ^fm^<T?wf?t. 
H %% ^rfe ^iTrgrfT: g5r^Eqr?j;g^q- ^r ^^nstw^nrr^- 

jr?TTT»irf^ I 

'^fn (q fujf ^iili, 3i^reqf« R 5^> 3 11 
wf^^^: qftwR-i ^^q^^iq: %^r fir^j^ Tr^i?' i ".- 

?Ttf^JTwfq q^sq^rsf <■ ^f^ ntrrr ) «rT#?m?j^ ra^- 

rrfrr w^tpr^t xrmRqrrTW^ ^»feRL xn?5€lr ^: i 
?T^^grR 5ji^jrTarr5CR^;Tr wf^daKW?' i 

^f^^ 5^r mVf wf%% ?T? fRcg II 

^f?r»V: I rT^i ^^f%%Ji ^Ri5qrf^(S^3fi![3RT Hr^na-«i 
^?|5Trr'^%Ji ^m€(Tjr:q^%siisw»jt^3^ ?i^T^^ ?t^ 

oCfTTW sqT^7PTqr% I 

^f^ri 51T trI, JTTff'^m^f ^'i{^m 3 Ii 

^^^qf^^nmripT =^ I fT^^ qr^?^ qr^gTrarq^nrci 
tjPi;q ff^fVi'' gm-Tlfqff tfR | ilf^Trqf^Trafsfi?* ^si- 

^$i:qr^i?^m'qi Tisnir ra^sqsrr ^r ^m ^$i^ i ^f^ 
»?RTT7i^j^l^rqgff>4 qqs^ar wraqf^ n 
^^W ^H^'JT, *lf^'?nnft^nT 5?[?^^T^ II 

Tf «f'^T»qr>:r^1*wf fir-^r ?T?wr U'^ vji^ i ?ra 
gf^oT ^niT^^Jirfflq^rn^qr *T?q«5^ ?T^^r^ 

r?T-5 f ^anTSUi^ wf^rrqf^^^T^f^rmsinM^w I 

arfirq ?ic5;R9f^^ g?gnTr Hf r; ^ratngt; ^ q?^r- 

^q f 5=iqr^T^aTST?5r5RTf^ 1%^^ ?T?st; «rR i T^si- 
^^VftJTTrqsiTn, fe^ a?qHn^ i Hr^si«>»f1q^— i^m ( u*. ) 
srfflv:tHTT3T?5[: I qy^nrr ttm gr 5fff>?i It vfcira I Hr%f?rTrTVj5f^*n^n?R>T'ispT 
a^r^s? RM%jrn% si «ifici?^ ?Riri a^r gr^ i^rOfq- 

^^T»MK<<simwT, frsrq^ ^ fl| ^?^f i i 

?nfiwt^ Tfl^d, '^\<^ ^ ^^n ^ ii j 

^ ^Ti^r: ?^ ^ 5^^RT5i ?jr^rqt I a ^ ^r^r^ vtji 
v4\ dfjm g^r ^ff^fm tt^ ^, i^^af wRprrr ^ ti^, 
«Tr^ nf^4 IT ^r, f ?ar a arm qra, a^rfifw *T^l5j^ 

^n^ ? JTf^, ^i^hi[ ^rT^r^ iiz II 

W5t ^ ^g^Vf^ 5[|:i f^vriTJir r^ ^^^ rrtii^Tn: ^inr^- 
a^i a^r^nir^^a ^arfVJir sffsa st^, n.^aH 5 ^r^firar 

«if^'^rrif5^ ^, m ^^^■^{^^]^i\m^mf ii 

^^tRctt^t a'Jr:qf5i'7farT3fl5f3Tf;T7'Jt nrrJ^s^^rr^iT 

JTf^riia^^^Jl%f7T?^a'cn ^V^n ^r^rir^m ^r ^^aqr^ir- 

Hf iTrcP^rRqlf|T^;Mrqqwff>i^a?i i^T^^rflaf ^ranrHf 
^?iaf en^sir ^f ar f^jrrfiT ur ^f^fnr ?>r^r n^ta i rM^m . 

i^n^rf^^ ^ar^R ?prTf^5ffiaJr?fr^^f^hTrr% ^ ^5- 
f^ I ^Jirk »Tr^riTn?Var%5T^JTrf 1 

5=^^> f^i^rf <|, fff^lTff Mr^ II TTv^l wss^ai nffR ^<jqw[''T ^^fi 1 Stt; 5ffiagj»Ti 1 

Tgvn I aTr»jT vr^iJaT qrriT g 1 a^fa=a';n5?jqvjr^q 7Tqr 
37ft %^ ^r^Etfa 1 ^? ifTf rufqTr^r4i%«fn f^^t ^:- 

!«« '< fijy ?ir%TTH ^ ??r^% ?ir^T5n: a %\h aa'l^r ^- 
a5«in I Rq?^»^qra^r?rq?:f^*rr*mr? !i 

qr«I-7l^?I^^I':5KT^ 5ra fs;?flq: 1 Cl^ml^PI^?^ ^31?E5R|?I 

fg-v a^or ?ia?<TTq'Cfq?:qr =a 1 s^i^aTqfqts^r^^TH ^i 
q;a3B ^TR^ ^^qra 1 «qr% ^i*i^=?:r"^ ffrf.q^^ «i^^ 

w>i^j laf^H ^Ja qryt^r^tqrsif.q: qisr q:# ?rqaFrr'5':^tq 

^^^i ^?iw, TTgicM q=^ q^ II 

^iTr: tr^ q^ qr«if^ 1 afifr^ gi»i5r^r^*:i?.«rahFrw 

q:^»i"^TT^'iJiini^»TR5i'f'au: 1 aa: ^^^«iifl n,$.*>«5^: 
qT»«n?r q^ q^ r^^^ p«w=g3"4i%^t'iT: ^f^.^ ^i*^- 
^wfq^^q stiir^iif qp^^ra.fli^r: 1 ^i« q^m^g^- 
Ifm q^ h'i «^^ rsi^r^fj^fq^gvi^F^r gri^^^nr: 
at?iqi5«Tr?f I q^nn ( U3 ) ^Htsn ^^wa'iri^q, TfrfiT'iT ^ =q ^<ir?R II 

?j?rm^355if^r^f^?rT35 r%5 f^vrw^ ^dWMWH'dt qt. 
T^ SIT ^5r'?qr%m^ irc^^jT^<t ^r ?r?^%fi?n^ w- 

w^fecRiw ^rarim^ ^f^^msi ^rf^^ftrasi^'rjq: 

^ St? STIT^M, f^f??^^ %q5[g ^g I 
rlf qJlifl 1" ^(Tfirt, lTi!Td<Mi<J< ^ II 

5HI!J^ 3T<ihl^-q^^I rTR m?^ II ^1^ w^ f»t, 5Triti%"^T ^ spT'jn^ II 

»TT«ria.*<'iTf I 

^I'^qrTT ^ ^^, '*n^ f^T g 'Ml Tra I 
?s 5^1 +^«Mi, 'jTi^mriif f^^TTT ^R^ II 

^ fr% fqstJwmr s^M r 4<>4=.<4r: 1 qg*if^]r^r:^r^t»OT- 
(irq>T ^Krar 1 ^m^ ( si mraa «i ^qorw ) ^??igtr^ sqi- 

fq^'c: qT>ag ^i%EKqr g^r fliar sigra 1 <l^nR ^^^^ *?- 
f^qirmf^'frqsn'Tat ?i^fq^q;CTT?^wrjR iri%f^9na 

far Htrg^^irr wgf^ cTfT ^ 3n^i?r?i sf tigr: qjsqa 1 f f i!% 
^lowr^.^^^^^^^ ^«iJTiq r%s§f|: qafa aff « ^q t^ 

gflra ^fri q>3n:^i T%5iq<irg^q: i am r^iretg^T^nr- 

groitifqjwiq 3«r?:«qT^TTO?»«i^ ^irer i ft;g?B 
w(gf?r ^5r q>iiV !l*r: «^ 9;Rrar vrafcj ^if^sR. f^/fiw 

vrara I acR<i?5RiTwfq^5qa 1 atsniqqrwfgfaH^jrf- 
f^«r?mqT^?m^*ic^fcTfwliq<T5'wgqr^rJifq 5'ss^ih ici- 
tnnri a'sffetcq;^ jt^j^^^ ^n^ruRfq^^Twrps^- 
H5Tm'^?irTTf^»rsgcrrmsrw[^ cifrqwR: q;sc^a frqT?f 1 
("^%qq*i;iTrq«r?n*fi)g^gsi5isTfgf5i3rR'Wcn srrf^- 
^rcfq ^R^j'^t^SEmRmaq^'i^^^ ^r qRi^Ji 5nfaiKi%:i^- TTs^r^/lfH: ^^K' s^Tf^wjit ^?iJiR ^^?:^r(^: 3Tqr^- 

fa^r f|[?f!^^ fk^ 3ij?T?t afTaT53?^R^c>- 

^^^^j f^^r gir^ci srrrrr 'srtr %k!^ g- 

o 3'''5 ^^r Jj^^ra mmv- ix^^ n^r^cTsigjifr 

?ft v?#r^?rra: ?i^3 q^^5ig 

^r^q:?! ^f%Tr-^r g 1 asuif? ^q-r^irq; nra^ an^ars- 
rgrof ^STfcTi a5T an: era; vfraa f^a^r '^rpg^isj ^gja 
5wrrJTf%?:Tg5!r 1 ^srnqr ^'^i^ ^r^ ^»/a^ aJTicqfq;^!- 
1 m ^ua ^ a I a«ir ( ^ot ^roflgpTT ) ^rrgrorf^^- 
wf^ ^^ g^r^fl ^ 5T^rfa area xi ^r ^»jtnf^ ht^- 

w^r ?f% )aT7 ¥rr3ia??i ^r^ar ^r a'wr^rc'nfg^^^ oia?- 
?nirT^f;qr ^t crraT'jr?7r^^riT5=3a??T nrr^Tsfi^a^^ryg- 
sora'Tr aFlnfa »7JTr w^ 5:1??: ^^nfj 1 a«ir ^ sr^r^ 7 w^t- 

qtT5iirf5aigrarf?fiBr: wsn?:Hfr?tirfyar: tTTl^^ar qq- 
fTt3:^r5Trr%qqiT^r3Ta^^ rar jir qtcRfafliaii ( ^Uvj- 
f% ) raHr^sfTTTS^ar ^qsTfjoTiraa '=TTfl5r'nfT|R^^a- 
jpfTa 5^gR*Ta Jnr»rq;rRr 1 ^^m qa^qfarq-T?* fgiEr- 
aRfq rarliaJTTf 1 (i^a) ^^TOT nil 1 isii { sill I ssil 


HIS i ISIS 1 siis SSIS 


11 SI 


ISSI 1 Sis. 1 SSSI 


liss 1 isss 1 siss 1 ssss 5CT5r»jfa5 3?a=cTr?:ar faffter ^ji^qi!^^ ^fa v'^: I f ftar- 
s^ama'rqKf^'iia^rq rqatrr^g faf?;?n: ??'jqr^'T: qt- 
q'd'arfiaq: 1 a^JT^tsflg^Hl^i ^s'sia'aTtarfiHT^'jqr^: 
5ra^^?adaf?iH siiflg^'Tff ^5 q;^ ^t^^ sg^ff^ ^^ 
vnsaj fa%aT w^^r?^: q^q?:raT%HHf f ^^sna-a^- 
fa%^ a mil ^/^=a'?f f ar^rq^w^ri 1 qtqrfa- 
t%5T g Bf^Ti^tiiaTRr 'n^K'n 'laa'^r umffifa e'a- 
^m- 1 3^ rar%asr?:n i 

3T«i fqf^a'srtrrr? i 

?f 'srf^rT ^qr^r ^raifl ^?ftqm aar-sqina: ^rii'apsi 
arrax^a fiisroi grfqffa ^a^^^l ^r^rai ?R3ia?a^^- 
^a^ I a^ fa^rag^r^r flf5Fa?m s:^^^!! 1 a^^r ^lit^ 
fn«w^r?q^ f^atiT ^fgTiif%iTfq^n^ir aatm mw- 
MTiq^Tv^TiTia^^f^TraHfaTf fqffa, fnsioT, ^%^ 
^f^Tfa nT?J, ftr§iir w^imfa u^aJir ^g^^ i a^ir u- 
f^a ^i^Tf fqff aqr 1 3rra%a ^f^rf 1 sFrra^arf^^fl: 
?Tra%arraTrfjTra f3:^r«rr ^g^iH 1 ^*ir iRy'u wk ni- 
f|a, fiisniTTraTn^ I ?rf^%a m^K 1 3TT%%aTf^Titma i 
aafqr I asj qr«irqq'=a g5i^^g=aar?a>-mggj7|f5n ^.~ 
^^ *r^ ^ ^jsqa fsrfl.iiij^fli^g^fiqjrar^ n?5i— 
q;jirf^fl5 rag w^l a q;eqa ^r^h• 1 ^^ii g vjip 
' 3faHra5^?qri^ar ' ^gqira ^^a^ 1 ^ara. ^g^^l- 
5i^raqjng[?a?>j|f5fi^a^fa^5TW? II 

^^ %^ S f%ll^%, ^^l ^^ €iT^ ^a'H T I 

\^%^ Wlf^r^q V^, ^MTim t?fq=^»t II 

^^ faffiH ia%H3R ^f^'erff^TTiiisiiDif ^^\^v. sirr 
3^r^^ ?f/%Ti^f«i^^ra^'3iqf5c faffiH ?<^g ^a^«rr- 
a^^«i(aiqf>7ir^g*rin^q«%-^%^r'^ni^ «^ q^fim- 
^^: ^an^^^r ^am: 51a ifa ^ri^yi^fe^iia 1 a«ir- 
^nq f^f^asR ^rqsqi: ia«iri|rnrrn^r^rq=ag)l^^q*i 
<?^^f^a3 vTipHfg^qmaiqirq Hr^rrqftmlq^rqa rq- 
fw^K I ^rarT^r^i^^fqanressifltruqfii^^paTi^in^l- 
q>rara^a^qffa, Jaf^Tj^m^l^ejassrfq^'cntrqilaii^- 
^:qaqi!»;q^8waqT^<TR?Tfa^f^q^5i5Ta[ vt^t: ^^H^^rar 
^f^rfi: 5?aTi^ 5Hi?i^^T(a ir^tani 1 aat fsal^^- 
fflqggj?IF-gx: Hcq^ ?ia'|q 5.5?% wraTq5rq?7ii'riim^>ar 
f^rfiH5Ti:rr?i afqworaiarfana^q fJii^.H s?ia s^.r- 
^oira'atq^q^JiranTr f.ar si^t ?^=^a srqrr^ ^??^^a 
^ vrra: I a^ «i%Ti^r«jO^,fqara^s'a JTi]rj:q;rr^ ^- 
fgTTam^l^iq-ra^a^rqrfa ^fe'aqfngnqtrans^qfqa'cr- 
f^r%%a ^RiTf^f«Tq1^rqqtq^m^^ir^ ^^f^rrpqji^r- 
a?a?:fqff a if«rT^a5wfq3TTf7ar f^r?a ^igTfr<:^iqr- 
afacfqr^a H^^asi^wjrqrr^mr^ana^^tqKqics^ ar«n- 
aqa,? i «a ^^qfaraqq sra-a^iarfw ?:r%rr%s ^r^TT^'h'V- I ^^^ ^fT^r^, '?ttj^ ^frW T%|q H ^m 


^m ■-^ _^ fl'grf^sTr^^r ?lifi a^r ^^rffr^ ^-rrrsgri; ^^^^^r- 

^Wf^'-ff^^f^f ( ^^'^fTT ) srrcT^rrf <TiTH=TT^rqrt^ ETT^r 

«iq: I Tvr Wit gsr^Tra^rrarg^ <f;iTri%JiT ( sr-^^ra ) 
3ir%^rf%a5! fqf?^cT«5Tf?T^iqff an II ^?^gTT^ ^s^^- 
^rxj^xft RST^^'?;5Tr%nf^r%?T ( ^Fa ) qT:q^fti%- 

^»Tm'73':rr^r i^fw^K 1 ^?Fr=cTJ:r'i7if rrn^fe^'r q^ir- 

fgrfla: I a^ g^niffr ?f?flq: ( ^T fif iff Tr5T% ) si^ sTfJTr 
r^rff anrrlr gg«T: 1 0:5 ^ gn| *t#3 ji^^ s't^; arniia- 
rfl'iH^^iTJrrii Q^^i^RRri^ ^vurm H^q mfi qr- 
^fiT^W^^f^rri; aa: qrR:|r:^rr5[_ fg:?fl'i=5rg«f^rfli;qrar- 

«^ff%^rfr5Tr ?R^*r^?j, 1 ^tk r'qr'^asi':^ 1 

^TT^ft^ Tf^^rt, =^IT^ =JlTl«l ^mr ^ II 

*^rf r T%?gT aJTP^^ i^^lr! a^^ ^^ra?erg%!f ?i%- 

^?T:org??iH I ?frr:H?:^?rr%Trr3ir^^?T^gvl5n it? 
sirrTra^^'?^ ro?jg3;&5n ?t^ 5Tr?ir^^:^g^n%^s33^qT 

almBriiTrfrarTq^rwr?, ftrarr^Tiq^rT^i a^'Ni^ 1 ?t? 

r^rf ^t^Ti 3Tf%Tiq: ssTr%% s^r^ximflT rsrf I s^r 1 ro^ fir?j 
ypfl'n' I ??^ irmrcf^'fT 55T5=^^m«^rfa«rJig^r^^r?Tr: sortie Pir^iH rt'^hsit ^f^rnf^'aroswrRi ^^inr; 

TK Rr%H ^cqW^^''jr;m:?nRr^?i'?T ^a^ #i^^vi?F- 

n: 5icT(R 5rr^?i^!^^fnj a^^Ri cinr^rn ?Ti?i3rt s;^- 
5?Tr: I a«Trff arfhsn^ffT ^gJ>#-^im%5Fr^«aj vr^ ^- 

f^^m: sjcq^ ^rfr^ vT^ sTH^^^^qtJTT'WTrg'-^ R- 
fi «? Wf ?l «TT, ^5 W^ ftf yi^<ui I 

JR Hra^"- 5T^^R ?rV nt^r^^ f^H'^^feT 3»5Rr^ 

?i|rf><nr^?T(biir^?at'7tT'cqni':ms5^rtnfl'3(T i rTam ^• 
f^^^m^^^JT^ ^^r ^?tRrT^isji^t^raTTqT%sft 
^m ^%^K I ^r 3 ^r^Tiq??75ftaF;r'j^'Tr«TRre%ia i^s- 
Tr|r fT?^R ?T^r q^q^r^rr ^fgrjapyRr^R ^^jrr- 
«^r?jT%i^rq ■■iumfi^xi 1 3TH?a?:?ii:3 jt ■Erm q^qTr^Eer 
qf«f^(^Rri^ ^ifvj TjrsmR I ^am r5:rfl^^'l'T^g*T- 

gr^ ^fTR Hf'^q^'iR I 
^^iTTc^g ^ S^'T, ^Tf W i[^ gg R^P^ I 

^f^Tiqf«im^in%^, <T^g sTigRq;!^ sj^rra strs I 
ci5f gR^trrf.qi^^rc^r^s'jqRi^^'aiTtfFR: i am ^f^- 

W(^ 1'^ 'T^> ^^ ^ 5 ft?^^I W I 
?i: I ?fri* 5«^mTH rTrCr^i I 3ft^ sn^fSia ^g'&i i 

^p^rf^q ^t^ g':^?7fHrof^rr'%q ggg vrlfq^-^ q:«ps- 
nw'? iT# ^g*i# ati«ji ^ar% ^j^ ^ai^ ^pK 'Eai^ 
^'^ gf ^ ( (k^<\^ ^r sT^tfrT ) q:?iT%q?naT ft 
?i?4t 71^ ^:^r i a^m ^^^ ^^^ ^ai^ ^- 
«^:q, 1 «ff^ =Tt% gs; ^-^mfa I qW ct«^ siii-mrifrf^- 
'ssrrq ftq wwi ^R^ ^aT^mr^Tf5[^:qT ^^^^ ^^^ 
vfmfOm I ?f g^T's^Tf qts^^r fr^v i 3t^ ^5«if^r^reri ^^m 


R^m '^ 3 ^ =?^'^ g5Ts^^|% ^W€^ vnrra a^f^ ^«^ 
wt€: gr cf^r ari^TTTfi si Irqq; i f .h ff^^-^ (^^ 5?^rf^ ) ^f^ 

^nt^Ti ^"[=^?, sj^R'f ff ^ pq^ I 

g7>Trj-5iJTT?i(fwshw^ fri, ) Rr%^TJTr% ^fs^rr: 't^itt *i^fH i 

^T^f^^ rf^^^T^ ^3^^?T i^S^gsj^: I ?t«Jr RffcT WjT^ 

«TH "^T^ ?5, 5% m 3 ^f^=^ I 

fW[Tq ^t% sjt:^ ^.qa tj;^ rirf. i ^t^j ^re: a^rs^ra; wr- 

wra: I q^ gpi ^r% q^ qr hi=?^ ri?i sTHrCror f ^ 
^r^iTf I ^^^^^t^k: iKTi^rqisR?atTn»iiqrfTf:^V ^ra 

^m^ T^T^, ^^ 'ns'TR? ^ I 

TiT^ffl q ^l?rfl q, ^'1 ^ tTf q i\^^ I 
fi^i^fl H^tf), W>^fh ^ q^qiTl q I 
^^iq^n^?^I, FRWST Ht^f^ ^ ^ II 
H ^f ^TTt^l, mi^\ T^*?fl Til 

^T^ ^TTfT-TW q ^"r q 'qtRq ii 
qr^f'rq q gq^l, ^q^qqiqi "k 'q 'sfr^ i 
WT^ViqufNlJif-t'T ^^1 qBTfnj^a'^ il 

i»1a^<JniTf gr irqrtgcif ?. Htt; 'flf^wt^nf^: ^ ^jfrt^j ^^rgr^q^g^pq^ ^o r^a^rr ti qr?rWTtf?"JT^w=vi^ 
^^: K\ f^cTr*^ ^^ Trgrf*^ ^arar%jafgrci 11 U^^r- 
fty^KT 5T3«T^: V<i I ?pfr ?rrq^*TfgriUi wrsf^H^j^eir- 

?v?Tri^ JTti'ar I ?\9 1 ^riw'an ^5?n ^fJi^^f^^H- 

f%^^ 5^?fr I ^R ^M-rfl ^Wr^ Frfg5=!Ti iTraq^rfl 
S^ r%Tii f4al s^K. «?^rgsqn?[^i ^<.J^w ^T^>g y=!T9.^ 
^^ar a,v9 ?TRg ^^mr:i^jriK«Mi qr^Twri ^ra^is^O 

i \U I ^r^TS^Rlf ?rRW «l^*Wrq[ ?i^5ltl?T^?I%tt^ 

^q^Ru I Ri! I 5nT*nTT0Tr m^^ ^^^\^x\ far^rrfi^rxft 
I ^o I ^H%R ^^'irf^r ^"iim fan^^r ^^r^j^af^ar 
I ^^ I a^irs^N ^5^^-mf^ai ^R^^RraHwrat^rr^s- 
r(w^\ I ^R i^ai?ai »i§frq3?:rf^*55?^ a^«ir^^ 
\\ ^pqrtoi ^^i ?R^ ^at ^a a»ir =^t??:a ^at ^sc 

^^^f^qrqr^Hrs^mrJTrrrmgrf^r ^vs a«ir f^r'^a^r- 
^5qfa>:%oiqTn??i ^ivgrf^^Sf^smg-fmiqct a?^A 
\o a»^ssvffTra ^rnj^irw^r a ^^qa ^t% qR?r^r- 
qqT'ir ^^ ^^a'f ^uj w«igr sRTHinar^^^^ar yo ^. 
?j^q«rr=gfgrK^^*fqfM^?ni9>arf^SR:g''H^f^3wr?g33t. 
?T»TrRf^q:f^ fq ^trtB^Rr?" 1 ^?^r%P^ ^^TrRrfsTrr- 

?iflrTriTTTrq"f^raf¥mR aT>rq^T^^tRiorr^^;^^3^- 
arvrtfrq^r^:! ?hn^aqi^^T^i^>Rni,qgr^(vj^q ^* 
;TrajJaf%*rnmTf 1 

^Rt ^qqnjf, qw ^'^ f^- W% ^^^ i 

%fH ql^jq^tlt, rlfs^^nr vT^Jq^rd 11 

^a^ H?i(HK'taf ?[T^^af JT«ir ^r^rr^^^a wi •<.>■« qaa- 

gf^?ir «K5q^ ^tq^frrir aRr 1 a»ir ^qr%rq^r'TsmT?-- 
^ar^at qsgi^Ri ^^ar^wf of fTrfrnn: afeqfra^ v- 

fvi^i?ir ?T^ ^ ifr^: ^m^f^ a ^yfalqRa^ a«roat 
^T5mf^?;cq ^mRr? 11 

%^f|qTaTiT%-^'q ^% q q'qf ci'Mxr 1 
?qfqqq"Twi^, ^jfT^ qi^qiT^fTi 11 

f^^ ( ?rqTr?a.'JT fa ) ^^?^ vt^ ^^if^ |r^ 3f*n<» 1 
nai^T a^iT 'inf^ "Br^: ^'tira^r fiffimma: a»n « 

^a^at rnraq^ gjiaarr^miRJi^mqaErai^r '^.^ ^n\^ q^nTT 


q^'tnr ?^ ^r^RTi vTroTcTr f^gf^^r i ?f^ ^f^i ! jraiw^Tf^- 
^«^ ^rT^iffl 1 gwg; ^ ^f% «=Tr srrf gur sirr ?irvi- 

5?nTra ST'^ ?f"^(Jim I ?Tci: ^fsfyfrrasirre^r ^^ ^€\ 

w}(t: ^Tr^?TJirl%?p?fT ?j.€roTrm%*«n*iri i ??g^sara 
Bi^'tt: ^^r?TT?i Trr^f^r ^rf^fm ^qr^firTf sr^trt- 

^rtfyrea^'ir: HginT^=!i ^ ^uff w ^T^RWc?grq^5cnf 

«raf«ret ! 

•*.iTflRf^ar vTgfa i aar f ^^3:q^ g^is^sq ^^ =^- 
«t Rqafa a«ir =5 '^jr^fl^^r'^RTraTr \^n ^t ?*i- 
1%^ 5r^R^gRia«rr ^g nra a^<fri7T=ip^rrsia^jr5fl- 

^^^ifl *T^fa aa^^ sfhrnwR sr^ tm ^fa fg^- 

'fq 5f 'Egrw^s? R^Tfi^q f^rT 35^: ?qr?I. I W ^ 

5nRTH>Timr%3TT, ^qrrr wg? 1% ^innrf T ^ I 

r5r!Tr%i'i5T^?rraf^aJTFH^ fafRf qma gn^ ^i^- 
engTi^ m '^rn^qfci I aar ar^ gg^ ^r f^?r ^ir ^rra- 
^T-X^^m ^ Hrrr^tfirn f^ffiq^Jalr?? i o^Ir ^rsfq -Rfr 
H^^tfjT^KaJir t qiTJT ! f%JT5iiqrc5 ^fe a^rC sirariiTa 
i%T^t'[|t an o;^ ^rar n%sqnir9f4t ^r-^TRatnp'i aar 
nrnii I qs? a P:TnTk^s=Tr^'?r ^r^ ^khm"^ a^u^sf^ 
a^irmarsrq ^ Jtrun i V'^'Tllt^TKf'jqT, "H^ ^^3 ^^ ^TTO^^n ^ I 

t^^ ^ ^'{K'^{i^ f^; ^T'CR win ^ 5jfiFT I 
gfqarw ^: H^r?fT%?ir5r|5i ^q^^^; qr^wan vr- 
gfa q5[T qrsi ^rg^TTSRrefl;: ^r^'^ar t^ ^^ ffiq^ 
qgr qJi ^«ncqrr%str vthrji tpc^r f*»^i«iiqfa a- 

vTRsrlqr: I f%^ 3gKai?f ^ 3^^ ^f^iT ^r^m^ci i 
am ^^ 3irfr q^: arft sriil srrf rriwTjr qi^ 

^•iii^fq HTfit ^r5JT?T«Fgqat fvTfif igFrTlfa i am?T- 
4"isqr?trq[ Ti^Tv^rt \^qrrad«4\jiRR^rama Bt^vjir i 
^«rr ^rgr^ ^^sra: 'ett wj^ rcr?!^ i am ^ ^rfn fw- 
ffTafRrarfTnz^fg^^?r'EmKm^wrsRws: i ?Tm ^ 
^ gvg qrsi ^TRTSTgrf ^^rra: nf?f^T?^f«ra; ^^»?i^?>^- 
^fq H umK 1 ?Tm c^^rrf'^rH % f^'sra f^rf i nf^ 
^:^ m^rtsw^^^^f^ 5q?qi^ q^qr^fin ^r %q »i^iT- 

ttr q^T ^ ?Tm aftiR, a^My**i*ii i:^:s^rf^^5CT- 
fpa: Fna; cr^rn^atsPr ?? siiwc i 

qrR ^qR.1 am q^ ?raft fw?if sR^«Rqftarqr ^:^ 
?rei VT^ I am ( ^gcf^r ) a?i ^"mf^nr^t smn 
?reiT^r^r!»:rtiTrH^iwrq[ I aar fSrfirstfnr mh i»p«rq- 
«ir»fl w^^m q%a?w^<:i5f^?^3^ra[ fiTfimr9[^ ^1 

vTRsi ?ira5F7tnirH>T^ra: ; aiasjfTirf;^ a^i ^^arvrR 
qvT i>r^r «RRa f^ipf ^^rfaq^T^q ^'Ega'EqqaHwfq 
vRR ! am ^ ^!a qp^Rfa^KTqsqrm^: 1 «j7=t'?:^ ^nr: 

q% f^Kd'^TT^sftj- ^Rrt 5?5qT: ^^ TT^vTRTT a^E^ 

rafJi^RfT JT^^w<a: arm Rq^ra: qa% urar w%^m ^ 

JTJ^ fiTfff ^rq^ssTrT wFJmrJTqTi^; 1 amr? Jtj- 
^T^r^flftf OT fnfiT?^?^ sffaqft^q^ srafa «TaR irft^- 
qr« ?r?q HJH^^T m-^r^f #Tflt ^^rr^J^^: "Frgq- 
5TTi^ I aar ^3^*97 ^r^fej^rat^rapR aq^mr ^- 

f ^fii w ^ ' u) ^r^ iv» t -4mg I qR^qr^TRT^i am Qir% ig- ^m ( '^9. ) ^B^\ gqf li^jf^ 1! 

T.m\ m%f\f RwTTTrf RTrf|jjfT 1 

^xinrpjT rJTfif5rRr»jwf¥rar^r f^^if sft^r ^»tm ^q^- 

?T'c^ra IT^ rlrq ^^Ti'^ 4=i^l?fi T^WTT I o^Wr^ rTrTf JTglH 

sTfirrrr ) r%^ ^:^r irfS^sfrr^fr ?rr rtIt.':?! ?if5[ firfit ?- 

^^r^ R5^?cfr ^riiirq ^^Rrf I 

^Turot ^^ f^^niq?T I ??>! ^ ^^'i^^r^JiH rnf a>^ ^- 
rii'?:fa nf^T iT?i: i=j«ti a'sir ( ^gijar ) ^nirf^ iT«frfr 
»iRr ?f^T3Trf^^^TR Jisiira aft ^^ ^^rR^-^r^frr Tan 

^=?r ?fR ?:^aPH ^-.qa 1 

qq!ii?riiJ7?(-THrr[r> f.qal^i ?:f?^rf%f;r?Tfar ^i^^^-n- 
*^gfH ^fci.a>7fft fM[q;?f| q^r rSfir^Mrqfr%ara a^r 
tq«qiirT!iraiirf^5ir^T: ^fsrRnfTqjr: nrarir ??t^ 5- 
^ar^r «?/*tar: H^rq/^a aar i^^irrarq f^arf^spetRrj^ 
fvTfir qr ^^qr fvrfifHqq;aTarHi fq^imar ^rqfa f-i(^i 
=9 ?Tqr fvifirqqq^^r^^f f ^r 5T^a qfirnqa; I aa: 
qqot g^^jqliTHq^af 1 q:q qjcrira^s^aqrcf^ qtirqin 
vTrqarqn I am vi^a rafif ^^'m quraiiaa ^r^i^f^- 
Hqr'inri^fat ^?a ?qra, 1 a*ir tq5:iTa ^53TafTrr%?Ts?T<^- 
^qqqy^ g jqar n^*T ^rqr fJTfiTqqq'q^fear 5^r 
a^a qfiraqa aa^qrcji^s^ ^a^^qalfa a aar fir^r 
^=qa I 

^qfa q^q;rqsqq?farf^qs^q:^q^ qr^inrq-arf i 

^srmqrnil ^m'^, ^w^il^l m^^ \^i^ I 

T€ ^r "T^^rq^q^f^ar ^^qa q^qr 5^^«3f)q5T^Di- 
g^q7w(Kiqr5TjRa>qT qf^a:qT««ri^^^5T^':ir^^ iv=^m 
^^( qr fq^% aa: ^ q?raqf ^?rjf)^^rq'>?i'^awii^a a^fq sTworrH^TTaru ^qi^r lat^iH af^ a ^57a » 
anr ^r^rnfarainr^q^aqf qa^^lqraqnqraf qi^ ^^- 
a liqsCTqa f ^arf^ar ^q^a «^ifaqrT*TJin!F 51^- 
r^ar ^qrff m^^i t siaa ^Rrqtqnqr^*^ t?k; i qgr 
Jic^ra'T ^a ^sraa ^r^r ^n^j ^^rr^r ^Vhk^h 
q^rfiT q^r^qsa"r qf^qTf^rkjfiq55qn'^#:^q'af q^ 
Hi'-^qnTjn ^(^a: 1 aqa^ni^a ^quq^ar <?r^T' 
^oT %>qTai: gre?qn^qK qr ^%Tiqra>jarqa^a: !n%q- 
^ qaaTf5rqr?gHqiT?vr tw,-. i a*n 5Tr^iT*^'3t?Tr?:- 
^ ^a> I aq ^: 3^<:E^r%.: ^sTTTga fq^ncot aqr«q^- 
q^ wq^iqtqTraarq; 1 'wrf^^is^TT'^^giifraf 5T)- 
vian^qftsr^: 1 a?ir fsr?^?a'rq^ra.q^^rqR: 1 JTr^i^- 
^ 5^5p:^a ?frJ qi^qinirra. qi^^W fr^^- ^ 

9Ra q«*iq«:w ^rfji | ^fjj qi5^jftqw*|qHK»l«H!,n- 

qr 5^[5i BfKjqa 1 

^fa q^qrrqsqqtr^ ^fa q^^q sqr^qra war^arg- 
q'^^qfrT I 

T%^r'!iM^'-^iRii T, mTfi«i f^5^? ^wi% I 

^fg^rarqH q^qrrqsqq^^^afa q^aa: ^mr^fa q^r- 
^(a ?iif^5i5^Trqjfr?Tf^qftq^: 1 ( ^^asiqr^fa ) qj^t 
fqa«:n'a aTr f%re;T^^3«qTfa f?i?:r%r ^rnfa q^f^ ! 
?;^q?^ it a^q q^^q" fq?iqt Ja^M'Jr^: 1 

?rq^ ?qraiq%?fFiT *?tiif% I q?n ar^?qrq 5T(%aTf^ ^• 
quti^iN ^ qv-q a5:?«»r qi^qrrq^qiT^^a^^qr^aqRa aa; 

^K^uM ^Tq;rf^TK^?TrvTif>Tq^ a ^r^ a^arqrqlqr 
qa 3Trf >Tirqa 3Tq"rTK ^Iqa 1 q^g grrq^q? orf^nrr^- 
qjrKq q^'h i q sqq^^fq^ qfi fq^a a?q;q5^qa a; 
a5?<qfqta 1 

'^fa «?TT%q^qrf^Ttqrar? 1 

s^HAKwra #FriTBqf5qqTa ^kj inrira ^fa;qar ^s^- 
OT fira; ^r wq ar q^r: wx aqrrqar ^rq'r fii^i ^- 
^•ar ^rfaFjna, Hfqf^. 5f% 1 a^mf^r q54a a«rr jt- 
f a: f^grr^^Tiq^q ^^v. I ?iqar?^qm^ H^rfr — 
JTfqfrCTf^fHrq'-qi y lar ^:?gTR viqfa q^f^Tsr q^ a^r 
qr aifqnsi^ aif^ qsir aqr ar ^^r^- w^rqr^ 
1% g qqritafqsiiqrrq^r ^i^a, aa^^rf^Tcq mq: ^- 
ftqrT^: Rear: ^*rqf^ 1 aar qrr a^qgrr?T^55^ 
t%f%^rra a^r a^rfaasr^g^qrqti?: 1 "i:^ =q cirqi^arr- 
aqqrasf^ sr^ fq^i^ i aqrfq rlr Jjjqt faf%^qT5r 
^fa^sr^q^ar qr ^^rftqfaRlfe^rf^^cqsqrma:! sn[?q ^ 
a>jnja^q q^ ^Trqrza ^rg: qisrsfq ^rqfa 1 a^Jira ^TTTT 


q^'HT ^rRq^ nf uttI, ^'rq; g^fis tt ^^ ii 

q^jrf ^r^jK'ir ^f^ ^frfa aft a^ ^«rr srrij sf^^ 

^qfl^Rri" II 

^■»rr ^Wg^qc ^i^T r^^fif ^^^ni^ "^^i:€r^|tra " ii 

?Tf?>Ifn?i rTf^':^^ qtW?T?T: ^?^:flm T cI7 ^'mj I 

fjjr% art 'arsrnnif % cPr ^r^tra ^m i 

^^iir^^ f^ r^j W^^ ^ ^^^ ^ 'TTOT^ II 
w%%^ Jifrg^Ti^r ^a^rs"a5iFrjiT:(Rj?«rPcT a^E^rr^K- 

^r ji1id<TW5T'T'3Tf«fra?oTrH=!i«a#r *T^55q ^fa sif^sfr^r- 
hrf'^i ^^mVt arsi, ?TT'afi^r?^CTR'Twr^r^iq; ^trra 

?^ift?i^ri grsnf^tnnr ii ^'irra ^^^ ""^oiftT srr^nrraf 

Har^raw(«Tfq vrjnrwr? ii 

?rragp;3 gi^sT ^7?tor r%jr?i ?^ n»iji ^fr^'ifa ig=Ejr- 
?:nr ^ra ?f3f!r qTMi^raJTrarf^^if^Tgr^asir sigfa a?^r 

•a-rim f^?ar ^aa 'e^t^^'w ^ f ^at^itl'a «Tgfa aff aa: 
?K5qa I ?iiif 3T3q^ war^ 'Jr jjtt: ^rsfq ^ ??% -otcts 
fSrgKaaTTtg^is wwia I a^srrt^fg'ar^JiTrra ?t^ ^fn- 
ft^f a flr?ia aPi^ «K5qa a^-?q?!if i w?HTrrRr=5ig^i%'T?< j a?T a^?ar?^7a ar^^r i wriars.^ m^ ?s?iar ^gfa 
H f ^aa ^zf la renrq a^^ qaR* a^ a^wT^iq ^"ra i 
3^ftar5rrq ariW 1 3?;> i^^ ^fai ^paura ^f^^^ ^^ 
ai'^a 5pnf^ar vja ar^rra ^?.^ir sjtl:^ qf^ m ^ «i:gi- 
f^is^q^a (%^a: 5351; f Ji ^^na aft aar nm ar'i'ar 

iTiTjra!J*ifafsr^=g^Bf»Trn:^ Hrnnt^rvfR ^^ra ar? 
acT". ^»5qa a ^i^f %a: ^rnrft^ gi q^fa qr^^restsfq 
q^ *T^r?Tgg^»araft«ia^5ri ^r«:<it ^fa ^sqa i a«iT 
BKirat: qr^'Tr^n^ 'iii^ ^i^^k ^a?^a^ qlirni- 
fcPCir n^ 5tTR^aar ^rgir^fq a^mc^Jfeqa i f at?<3 ^ 
?a^aa ifgw^TTR: « ^gtimi: ^sjc ?TTfa a ^ ^r-^r^ 
g a^ ^rTTK^r R?ia aff aarsfq '^sqa f ^ag^s:^ 
Rj^ ^T§*rfq a ?r^rf^ a?( sifa^'^ "tsr a ¥nrar s^r^ifi- 
orffatj. 1 ^ liPa^dsiq ?tRc ^Rrn:«Fr*n^ ^Trra^tf ^ 

aa^arsfq 5Fr5q^ i aj^r^rf^'aa^m'TOt *T^ar«r? i 
fqvq: ^':tpt^^1, t^r'!rorifli5^f^<«Mr i 

aJH^r vri^ ?rar%^'r f^raar^r^^^Hrt an: ^- 
5qa a«Tr ^rrq^^Tr^isfq q-f^ ( gr^ner ) ^aT??5;^f^ 
fqwFi; grar nr^sTmr a *t^% i aw?THr^T*Tr ^r^ vm- 
ar?^«r: m? ^^(^^m^^k- qR?:rqr i?r«ifTrfa[qTnarqT 
?TEaT?'E'af%t:^r«'T^7Targq5E«q^ ffrr s?«'-*ih. i a«rr qrsf^ 
'gr^T^r^r ^?p=qw^r'cr^if%f?T^p7T ht ^sxr^R^f^q^at 
qftf rar a «th: ^»:rr%<,* usM * i ai irfq ^fijqa T%»TqTi% 

^ I H % sTnr: ^CT^irnr w?r, W^ a^r a nrsfrTri^- 
^rr'^at^nwHff: i qr g vrn^far f^ra^r^q^^ '?^^' 

;n*r^Hrai^?a1«EiTq ^rsrar wr^rapun ^ #^ 5|;5^ar 

:s:?arcqF:<iqa i vrirmar^f^ qj^ra^ nf^^srrf^^if^i^ 
r%H a?T6reT^rRarqi=q^ ari«nfq ^a ^«rl% 9nfT- 
'arqf^ ^ng^rara^ ff^m ^^^# aft ^r^^ i ^mr 

m^T^K =5 ^r^grimcirei^ q^f%Hi^ ?i%?Ta m mi 
gSTfi^^ T^rqfa af t a:g:?ar?^T5q^ i ^ly.^'r'n: ^ra?J- 
arm?qri^ gw a ^ cn%q;5W%qi^ ^ns^T^^if 

??mT%T^qf ^Tirawrc i! j^nTi 


f^wirT qi%^^^^ ^rnv^, f^iT =if^ ^v^^^ II 

% 3Tf^% m^ ^ I cr?i^f^jr«r^ftr«r^?nag^ ar^ :sn- 

3)f%^ lira, ^V ^trf^'^H, ?fi%'?i sti^tt?^ i a^ nr- 
*ini^'% g5tsT^rg^^55^«TT«it^f^rar5ri gg^f^^f 

^^ ^ ^ ^T^n^, ft? i^^'if ^R«i II ^: I ??ri 3Trf ?ra am: ^f^^ f f?n w^usrarii q?:^q*^^- 

iffiMULif^qilut, 'prif^^^T'T^'i 31% II 
^rasq ^r^^R'$r"imrJ?^rcrs^ a'sg ^rarr few 5- 
qr^T a 5 «rfq 3[sq Rrafqc^ T^^a ir^?^ ^'q- 

?«in^^rfr ^gf?T ^^m i aars^riwqr: qt^qt fsr?Tq: 
facflqtjcfrq'^gillfl'CTrqrErg^'rvriTJTiJiT? 1 

U^arrsr^f^ ?3^q> WT$ ?hi4,uj^ i ?th "^^qnwi ^ 
#^nt ■^^ 3T5q^f-r^ 5SffvT?;rq sgrmr^fwr vr^r: 1 
?^*Tr ^ar^ ^^ ^r^ 5^^, w>* g^ ^'F^ ^«'*n5i- 
f?r I q^ ^j'q; ^rr^irf^^^rafq vf^Bf^: q^^ ^g^riH 

^ 3iT^r^Rr=gt^ ^<?^r*r«*-'jiiP«& fnrasqr: 1 a?i«ir 
^«% 3T«*?«r4r«'iiif ^f«n7 *T jTHT sicq^ ^ ST tr *!# 
^^ ^arqj^^JTW qf#r ^aN;roc^q«qr^r q>«<4ir ?t^- 

ar vt^ aR ^gtq r a^ arrtrfinf^TTq^Ti^a; ^wrgviraT 
^t^rrHH^j ^f Tior ^^ ^^0*11: t ^Wiigi?H«i5f^*i i 

5rqft<naJrf^ fgi^'ir a?j«rr 'sisq ^q?^f%qq »?rn jitt- 
^fqfqq^ V'<i»M^MK qTa wqt^jrqftira ^fq'l: 1 qsR- 
iql;* ^MJACi<l«q'>5T!i i^ I aa«iT j^sqiq^ora ^nj- 
^n^ t) qq •JTrarqftoTajnq 1 a^ ^[^qniriiia^^qwrf 1 

f^ ^z^f\, %^ ^^fmA Tf^tnq ^ ^ II 

^^h «gaHr^?irqnd si^e^i^qr^rqir?^ s;iqwq- 
ft«irag^qa m g sflq qr^aq; 1 v^ ^i=ar srci^f^'i i 
?T«rTf^ ^'Sff^fqp':?? ^fvivnqJiTq^ qftoiagxqa fvi- 
wrif ^rsqr^a ^rqf^awq qmqr^rqif^^Jrf^ ^q^qiq 
B^Sra ^3fr^rqifqf^sJTqft«^ag^qa sTr^T ^ r^qgrK 
qr^^namfa 1 a ^ q^r ^rg: ^r^rqt ^^ a?rT 3[r^- 
«f* q^T g wCrg^ ^riiqi a^r sr^nj^Tc^rmfa 1 
^q^a ^{%qq wNiuRirawr? 1 

|iR 1% ?! %Bi% ?'? ^qfrunt vii^gfr '^q II ^m 


q^iT ^3^?q ^^qf%^f wrrSffi mar: qftorjilri ?r^mraa?); 

fg^: 3W?T ^rvjr^TnifJiwF ^i«4*'Hit>N ^*TT^rTft- 
orawf I 

«J:%Hlf^ ^^f%g[ ?14)d^H TT^rr^ ^ «i:"^^WT%JPT- 

r% r'5[t'%'-j??Tr(^ vTrsrrTK<ii?i^ fg'7«TiTT?(^f53Tn"iT?^rf^) 

^if RT raHsrrt ^rRsq ri'sr raa «Rr ^^if^3o^<Jr a»if^ 
a^^ SI Jirsra I 

5T T wrff '?'H»fir, ?? 1% #mt >T'»r^ II 
rHT^ra ^nrror qsiTr^rac^r ^^rf^rlH^^^rr^a f iref- 

»i ^ ^\gr^q^r5tfor t^qfesr^r^ ^^r=wy?[?:si[*q- 

5rf q^3 ^qft% ffm »?T%^ t^g ^^^ \ 

r% aa^ria »^^ art WT ^^rgsrRr g i^ g^^ r^ i «^ ff 

sar?^ ! ^^^^ ^nrq^ar^SRcTqnsq ^qor 5K^a: ^- 

sfl^ ffqai ^r^ I gitm ix- arrf ^^ ^#^rra fni'j ^3- 
HWrK^^rf^ q^jms'fiq^ l)?^ qrT:or^rJi^q?;cir firfHH 1 
3^?:r5^^f^q;ciq:^^jrarnrqc^g ^rarfa ciff ^g 
u ^sfq ri??T ffiqvj:i am sfqrsiq g'r^^r ^ I ^ii^aff 
^imr^R. aqpsqiTjii-^H ^^i^ a^ a^^jwra aa «?^5i- 

»Tr«nr {%r^5rfa 1 

WPT^^^ iTflT, it^?t\ ^«q^^ g I 

5fTariifa ip^gsni ?ni =g[t^^ ?(r^ 1 '!ira^^^a^[^ sr 

*> W* " ^^*Tfq 5TjRrfa aaoi^r^sf^ ?p^ ar^r?JTr- 
Harif^r^ ^mr^^fwihs^r^TTsi^ it? of ^tg i^w^- %fl f^ mU^^, ^Ptf^i?^ Rf^ I 
m^ H^^^ fiqoir ^5Ji5irR?5arl qiiJirerr(fa^?at ^ 
q^f^T qr?TiT% air^r?-^ ^'rg 1 m^ qtuirerrgq^^ a 
?i^r!% aa q:^'^ara g ^^ 1 n:^ q^wT^r^t^^- 

5r# afaf^a raaqur^rJUH^ ^fiiTn 1 

?!%(%) a?i w^iv 'Rsjta i^r^ q?^ra gr *r^ 
?jriiifT^: ^?5qfiiT[r^^^qu;$mg^r a fl'^frr af? 
vrsrrgfiqgj: q^JTr^i^q^ar a^r ^ ?iq^nrawrfl%5Ki^- 
a?T^r ^^rrfj^^^rirroa^aK: ^rarq?jJTr^ig^:j5qTS^ ^- 
Tfg t^^w«^5i#r w^^ ^\^ ?Tr^Ti[^q aq: ^iscrg q%^ 
^xfa Ir^^^aawf arrea arefsH ^if^ftfa aasafqV 
?ir raHfljgra 1 3,a?;iq q»: ^n?: i\ 

^ 1% R^ni ^f T, 1% HR 3t| ^ 3T[|j% II 

sivn ^r HIT ^ w^rrrs^T: ^i5T^^:^W5i^'m^^5 ^^- 

g ^roFlT^ '^M.n i ii^i fjTa^sfq^ ^^rawfasir^aatqi^ 

asqr?^ mq^Pa ^rr^^^ aff a'TT BT^t^JTra«hT- 

aa i%'5T ?ia^r mffnna^fef^^fiT qTqqf^a a: ga?:r- 

nT% gf q*im 5f1a srooitat aa mai^^^mrar^[^T^ 
aaFj^nnga ?ir?Kqr^m*manf1'nT^^f ^rar; sn^iWr?* 
a?^ raqnf#. ilft'^i na )OT?nt^Hi5r5Traiasfq aqriiiFT- 
?T^igF»vngaranuoifi^rqT5it^fa aa^aqf a«TTq«raaT?if^ 
a ^ra^rq: w^^i ^jw.alcqr ^rqi^aa ^r^nia a^'^?i?«JT 
^ivj^TO^firaii 1 ^5 atqc qraar f^^aqfbrr^qfeqrn- 
a ^%^rfH?ii'n^mqa'rq ^^^ira^ ^ ?i?n?^rqr?^ ^q- 
^^mffefaiiiTr ^uT'-^mrqT^.ia«i'rwm:ia*jr gra ^^ 
" ?if5?f ^ laf^m »nir ^ ^rr! " Tara?:faqK5;T^i»i ^ 
a^ragrq'TTTflra a^^i^fn ^arrf^ ^gfa^tf^«^ 
jiaT^5nfotvTi3^ fg^^feqalqfl: 1 JSTac^n'^qrsra'irq^r 
^rq a $iq^§i^fa aqf srf %qf^ta; ^3^i%5ia^?WT« 1 
^v T% aflww^ia arrf II 

f^f?H ^ stH^ ^TH, 3T? ^r^^ ^^Kl 11 
srrji?: ^fvi: ^[I'lqr sflt^rq ^tlirf ^ftarf^wla^sfq^ 
wnw *ni^ nar^ariia fasi^jparirrfq (^f gf%) s^m- 
ar qrsats>«Jfa»:aM>oia at^ar^ sft^a I a^rf^^^ 
^nia=q?ira[ mm- 5i'qrqf^^?na[ ii q^iri ^f^^*^: , qerUT %m$ ^%%i-T^w.\ ^i^ wft w^^\ II 

^ fr-^ ^f^ UoTt^ ^ft^m qrv^ STr!2?R^^ w<g 
^ ^ q?ft?T qnw?T gsqiH* ^f^^r^^ni ^df-^n^w 

^1 =5rfTfi "q^^^j«T cir^vrfiff^" I ^amcTw^^rsr- 
sTTJTOvrr^f^:^ ^^^?k ii 

TO ^g^nr, R^HF nf^ g '^'^g ii 

f*T^f ^TTfrT ?r^f^ w^^'j5JT^^^jfs?nTr^Hr^''^q- 
r4?T?:5r ?rHr^?rqq; i q^TTf ^ ^rarwf q^^rTr <^^a^^d T- 
RiI5JTr^^r^^qs:5q^qr?!j? ^^rf^qgnrri q?:^r^Vf*T- 

»i II ^ 11 ^HEjqt ?^?ft-j;CT^ JTHT ^rm^q jfsirac n ^ n 
^^% W^^^i JTHT f^^lrq SFTH II w II ?ref?3ir 

f ^: #^ m^ ^T^^ S^vqJI^ II H II ?m^ C^: 

?j^ *nir f^t^j^ j[3qq^ II ^ II «m^,^ 5^: ^^g jrnr ^n^^j^s^m 11 \9ii »)«<iur ^tnM=i^^ ht^ f^- 
q%q ^ocrun c II m^ rjry^ 't^ h^^V R^mtfw^- 
^ ti4 i <H^^ f^qjig *i#!5 sr«nT^jcTt^q2jw^TTm5 ?if- 

iPT ^nr vTr^Hr I n; §:^ irm grr a ^rr ^qmH 

?Tft 5^sqq?I^ rrqr ff ^m ^q «r'4^iq rlllrt HT^S' 

^^Rrai?! srrq ?t ^r^D qfiT3ir?i =^qTsfq qft^q — 
iT^r*T5rr?i 1 ^m ^ Mrg^tq ^q ?r5r Hrg^RT^iMt f^- 
T*ra^cTf 5q7'-:m:s(i'5T«rr ^51 rrr^r ^ ir^rsr^ 1 am flc- 

sT^iJTrf^ 5T qsirc^RgriT^ria: ^i^q^ ^ 1 3tk ran- 
3[K»i I 3T«T ^rarrrarrJTr? II 

^ ^ff^ra% qv?Tf%pJT$r aa q^ ?f^a ^ PijTt i f^ 'ti- 
m«TSC5q^mrqrT5j5nJtr^=ij?n5Tt ^ ^qmaas^jV *t- 
^fa I 3Tq :jTrarV^q^ cTm-sqjT5!ir'^rrejsrp^if>n srq- 
/5?T I <ra«ir ^f%'a?flsrq^rr^qjr ^rrarnf^rTq^f^qf 
fkfftir ftrarf%^q^n:qf ^?rnn 1 a^i ^"g^ ^Ri% 
yf^, fim ^f^^, ^rari ^a, fJT^ m«rf*rnT 1 xT«mr 1 
^f%% ^r%Tm, ?Tf^% m'^Tt, ??f^% ?if%TiH:, ?rf%- 
% ^tf^TrfWrci fefflm I r^w rmm m^% ww, fjiw 

5T vTffT: I ^T^ ^ 5rf^3 «t%^qRl^l^rqTrEq 3T^fT ?- 

rmf^^qaqi ?g^»!iRq^?»iran^ q?i^:c?i,q?f%^f t%- 

tKII^?^ fsT^rTflTH I m^ gsm^^ ^q^TTa ^TfJ^^ ^TT- 

f!r5Tgnf?irm«qr?qf^Trasir^q^^rqT:i r^M'riM^«i JT'cq^qr- 

f^ «^"lf«frl ^I-MK'l^Ul^r^^lMijyMIHiq VTrKT^^t 

w?nt ?ji^i^<fr ^tqr jr^sqru frqfrr ot^?ut^ ^ttrt? i 
^miU^ ?!% ^-^ ¥^^%3i! ^i\^J^l m I 
^T^^^WrJ^q fT^, 'H^tC *^ it^^^Tnf II 

=^iqrfaaRf qr ^rqwr gf^i-^qr^i^i ^r^: ^wrci 1 ^fras-- 
sq^T '^w qa^ ^Trf^rar: ^imv qRj^qr^qi fq?:i^^s- 
^ qfaa w^f^^J:^qi^ 1 ^R^ag^ jtw sm^ a^mq- 
^^r STTR ^3TT frwrRr?qr qit^^rs'q^r gnqftaR^qsi 

2^ a^q ^f mfq?7?i 1 a^tqWa^tr rvr^KMiq sr^a^- 
a^trJr^r^JT?iqrqw»|a^ma?gcqffTaqa1 isnfr^a?: ^sf- 
vmf^ aa: ^aiiTmsn ^r^^^nt rnqraa: laarrrnqR. 
vrrn^rqr gf%iq?^af?a«:H^r ^ruf^^R qjiivfr^ »refqT- 
f^^a^pJr q?i^q ^?T?::5ig ^q ?:mr%fji^3aatJT?'ig*R: 
vq sr^Kgm^KtnfHqsr^H^r vmqjqf^qmfinT^iirqm- 
f^^aTJTfr^Rnrr fj?^q ^f^a^rr^sr a^wra ^ q:5qa ^fa 
qR*fT?q aar f^nm 1 qui^qR groifq^n^raii^irfl*!- q^nri 


q^nn h^ str *Tn?ii^ f^h^H, i%^?ifa 'sr ^^af^ wwjih 
?n^'CT^ R^ari ^^grK ^fg^ nffi^r: Hwinc^r^ 

^Kici^^^sTi g^^f5iar^!^'affffq^i%f ^g fJiK*'^<- 
?riri I ^ g wf r?wr ^nH^sf^ R:^?r qvnTfsBrfirJT^T- 

^ar^o:: f>«;^a-foiJir^u 'Ejrf%?H;«'ags'^ «^f!^?r?r^ %- 
( %. ) 13^ 5iriar^TT^n!jmf^ ^fiTT?# ^m i^rffa 

n^ H%?T m?>sF.^5t%?r wwrsqR«iTHH^?R^^ji- 
^«5^ affraiWrtT w%i^fjigf|Krq; i ^^^^%^ ^?tm- 
Q^^Racr: f5iars3Rs^oi^ft^^f?mi?^r s^t;^!^ 

^RT a ?rar ^Jr^^RTs^risr^rf^rf^'Kc.frf rsrf prgTr^rrrR 

sTr^RKoraf^rf i ^frrT*TmTqRnt# g ^R^gffRni 
^(^^a^a f|v:ii »ift?Tr»if|rT^^r?j:nr|%«f?mTnjfr- rf%?:f^Trgf^ciHnr|:aH^rmf%j'«?[%a 9. frrf^ ^- 
fi^Tfr^ fq^a ^ fqf|?i ssfra^rf^Br: ^r*ta « 
^a qa f^»ii5ir ^Tw^rsf) ^rrattsait^^ ^r^ftr 
351 ftr^qnf^ qr qf^ ^Tr!f:^??i?5rr^%if%%^rrf;«?qr 
^Ji ^%^r^ rTr^^ U. ^rqq^^rqr q.jfif^rH^fqirf^ \ ^' 

^?rH ?r3t ^f^ g^5 frqwra ^qrqftorrT iararqf^oia 

f|[aiq^q ar^fsq^oi^r a ^n^xvnm'^i^ aKfaarqr- 
qftnicrq; I ?)5irf aTRwia^q vjrqrqftora'fq ^ «Rt xk^T'\ 
^qa fa^rqrflsrf q<rf,«^^qi?^aT R«t Aqf^ *riqr- 
qRwa 5 q^ aqr: ^rvqrmfii'j naq>^^ »ht% a^- 
^ri%^JT5=^ qftoiaq; ^r^q^q ^ ai^q ^^w^ c i rera. 
^Iq: T«^r^r%Ha ?^asT ura^or ^rwirT! uf or qata 
^rigf'era^f^ aqr^rTSR "fJi^5qr%Jgqrj;-«Tf gtqjrji 
q^sqjwrr^ i a q ?:^ff qq,^fg% qTiq'hrtq"^3f^- 
an frqwR^qrai^: ^qr^iqtf^^^i^i^af^aii^loH 
3flao I nr^q«ttRf;q n^Srq'JrT maqratrRq; i ^nia 
jit^qniT a^qa afxrar?^ i 

^r ^ frr^qiirT f%;^aT 3[5qa> *irqa« a^i s^sqaV *t- 
f?qt^r?T»iTii "t^qt f^sT JT??q?vJr s^Hi^rq^ ^am ^V 
arfr^ a g q^af ji^> s(m\ 3Tf r qw q#r f% ^ qfeii: 
aoT ^^ sr^ ^iT ar| q^r^ ^> ^qq; nsurr^oi^ jj^- 
q^^ srnn? q^ nr1?nr% i qq aor ^s^ ^q i;^ jtn 
qiRgq«Jr ^^oT R^oT arfl'q ^BT 3r?^f a?«i srrffJF 
ffq^ ^irq ^fwrq ^ i a g n^zsw-i irt^q m n ^^ cq a^- 
qa ?i irsgr vrtir? srf qn^ =g?:a't nf? ^r qarq nrV 
arqqf ^t ^^'s^r q^?T Ptgr? a^ ??t qr ^alsET^ 
qf^air fi^ fq?q j^ fa^ fq g^ qi%^ art "^f «aqr 
^g?^ ^i n^r a?«i jt^?5(v:it q^qr *»ir? q>^fa q;»:qRr 
arf ^Twi[q?rrqTnra;er ^^ srf sfq qqflq»q: q>^ qiq|t 
aif asE^T ^ *»'!<:« 3Tcg«KUi srfana^ ^Mx^ fanqaqr 
g^rsfr w^ ^rrjrat fiM^x^ qr^rar f^tf^^r Rsit 50T 
^rt 3r% f5 ^rqf^ ar% t W« ^^^ 3T«jnw a^r q- 
^RiT f^r^qrwi ^ ?TffS9qT s*| Ffe ?Fif f% or wq 
3T^ q??r ^ §i%ff T% ar? ^> ^ ^ ji^^m vi5t 
q?fl orr??! ^ ^sq §;y^ qrforq wqr ^^ 3f)wfa a??» ^r- 
^ iT^jqar ?irq3ir nr ^qnr n?rq ^aq qtq:r% ar^ «q<ir 
^ a 3T# fq ^ikx\ fq^cKrirfiT srrq or rq^ro w arq ^qrq 
f^am ar"^ afk w^RJ ^ifatrsj ?i^ 3^ q%5:or f^-;^r 
^r ^rroT? qq ^rsq qt^s^rw itjjtj stw^ ^r^ qrq^ 1 
at«i 3Tf JT5?q ^ qf^ar q ffrorr qrf^i^ qf%^ a ofra"?Tmo 1 ( \9 ) fq^a^ m^-qorr ^fjqrr^^ a^ 1 
^r3Tar<lR RTtrnji qrKsqrr'a aifq ^ nmqorreiqi- 
of)f^ qnu^fr qr^qorrqr f^fiqjiTf i q^niT 


q^^T 37rn«?ft ^r arrnrrrisa 1 cTsTriwrar f;T?T?ri^ ^t'^^Tr;: 1 ^ 
'^:tjtt? II 

^^^ ^\m^w, pmm^ ^frTurgN ii 

f^^'n^?^ ^wrvwrmi^Tf ?^ yI^rflf^c^ ?Trf 1 ^:w- 
^Mt^\t(^ih wwiw^Tfir »Tii: «rr n^J^ irf^rfiq ria 

?5^rsq;j^nTT 1 iTf^q5t?vii g ij^lai nlf^r ji?^ ^m f^r- 

qWTRrT^r^ I "[^O^ ^n:H[ Ut^E^r urt '^'^ct^t^ ^ g 
fi^ irqiTR ^flnr, ^n^T 4f^g^ ^ni? jf^ i 

f% W\^^^ ^ ^, ^'^ ^^ ^fT 5rT?lTWffe II 

?Hm^ ^-qrqi^ f%=^qr% |r^ aR^t ^«ir ?^Ji=Cf^r t%- 
5^^r ^m'^ II 

f^^iiTn 5?r5^f. f^^=m ^'^Tf 1 1 
f^TTf^^^r 5ii%it, ^fg^i^!^ j| II 

f%i^^ ^iiv^^ »I<lrT¥rTri?qqr g^ q|iqr*T^-4gffiH- 

jOf?i q?i f^^=rq 5r?Ki?ir ati^ fa qfr^^wFTT g^rsi 1 
r^ar =^rsfq aqrv^gffffH^^^ ^f^rftqiif^^rtg^^rrq- 
Rgs: I ^^flq^rum 3 irg f^qfrta^rrr ^quifqa^ymr 
f%:i;r^sflrc ^TTRC ^jTTfT'ng^^iTr^rg^^rft^q fnq- 
fam ^fi=Tqr ffla ggq^ ^f f%f%nri: 1 avir ftri^ra^- 
r^ q^q^iR^urrq^ JTrff^q^T qffiH srr&qm^^fq ^J^- sirli^R " fjrflqr q^a- ?q«r s^qsqr 1 ci«rr ^fri q^qrt jrrrf^^i^sT =^^5iau=^5j 
^^rq af^!3[ =f^ r?^?q; ^f^r^f^q: H?r? ^i^a : 1 

^ ^. RqR(q rlR, W'SWr^^^ rqTT?rr??q^ ffl^onq':?!- 

nr^qi sTTciqfri I aar ^i ^fsaqr q*ir ^ wrr^^ ^ 
qj^fa ?i«Tr ^qiiq rTmq:?Turqi ^^^^^ sjmrgr i^ia: 1 
^ g ;Tr(??qq^^P3[ JTr^qtsi, q:^iTfliHTq[ q^furag ^rrfH 
3iqm ^ =ei ufsr^qjit^'iq^'cu^jq -fff^c^^ a5««T 

HHJflqr^ II 

f^T% iT%TTr wi, 3?ft ^ ^%0q^ II 

^irTT^qrqm^ ^pt =3rs?aF?qw^m ^f ni»sT n^Dg- 
fii^r a aq spfrqrar f^a^irara 1 a^qgr^ ^^qti i H - 
q'jirqi ^^pn- 1 ^fa ^rrqqrlrqorrqTgqaq: r%^a 1 ji- 
r^qwr^fl^r: ^r^gjfmwisflq >TTf,qT5f)q JT[rf^q;?»r?flqT 
?:mr^rqniT: qm h OTaar Jf?^ ;jqra?7aa a»jr ^r^- 
^fq vTrRTf^^rJTvqqf 5-^r?JTrJTOg5Trfeiq?f5TH tfi^n, 1 
amqrgwt^ q^^q'fa 11 

^ril? ^? JT »T%^FT, ^5ifTT TTnir^ff II 
^ qq«iTm?aTj» qqnrmar ^iqr asr(?rvi1q^a aarsqjm: 

^^j fqqir JT^oT vT^qRr^larJTT^ra l^flq ! rq' ^ 3- 
flra^fTa ^^mt ^qfa ^^[rar TTnsqrvqf q'jr a ^5q% 
a«rT ^%5qq; | 

^qfa amq viwJWMuif qfaqrrqm 1 

^T*T?m T^ltgT, rn^^^Tl^T T^r'STT ^ II 

g I aq q?T^rn q^i^vir HqriTarfaq|^q;ri5Ktjwra«q;t'c- 
nreqT I af3;q'nar ^qr5Tarf^^rq'^arq5t^arfqo(^qr- 
3iarr% qtssqar ^^irsroir ^^ ) ( ^T5ia q;r^ariiT^n:q- 
JTTO g 3Tr?T^5i«^ ) ( ^ii^RvjHtrqi ^rqi^^^Jirf^Ar ) 
a»ir ^— 

?i."^Rf€*^53T[i^, (^T^ mf^i i^^iift^ II »> II 

nqquiiqroqon qqq^qoir nrftq aiqorrTqq^iTTiqg^i- 
?^iT??iar%^n:air q«im q^^^r '. i%rf1qi ii?otqtirr \^- 
^rf r':?q q^^it q?^^q«m ^ fjalqr qftwqqiiT q?^ ^- 
Ji^arac g^q^a 3Tr?T^'^^qi'^qr%(a qRamr jt'iWI- 
^iTJTaHqq^alqr fq^r^orr qRirrnqiTT qan^a^sfq q:- 
qorr srr^Rrqf^q^iiqr^ i%?nvTqri. ^q^qr^rV q:q qar 
qqair t ^q^: r% 5 ?Tr;^r^ ^q'lf q^qqr^r 5i«qT ^nr- 
wq: ^^rTT?;^rTf^^q ^q%qorr rq^:T^T ^fq^: 1 "^^mn 


q^iTT ^"iir^f 5ifT!5i^Tr vi^int ?msTr sT«nT ^r»r?i g^iJi- 
^3 T^o RU wo I (im^ormi srfsi^ifT^-. a^nw|r^ 

TWR airr^rt ^^fa ^ ^fri^^: qs^w: K. inrr 3t- 
Ht^ ^r^TW^ ?P^ gn^ ^iTTi: rliOT^if ^ns^ 

^%^ VTRTHT^IT'T'I 'TT^rrrTBR N-^K^H, xun^RH 

II vS II qTT JfS^ i=HMfl<9d«IflK 5TraR T^: J^^Jir- 
TT^ ^h ^^W^ «i:55TFI ^^^ ^g JT^5f^?T «^^>^^ 

Kjrew: II 5 11 ^^ ^v^^:f^tr^;^^^ ^ srs^ 

^•. ^^ri, II «. ii ^^r r%f»jT^T ^a^%^^7ir%%ff^ 
'TTjra'l.^rrfR ^■3[7fcr cRfr su^dr ^fj^wr ^nri^mtiii^oii 5lg H^ ^iensTFTT^r^: HKm: I ^ 1 ^^ w^si'tt 5^^- 

JTr^i: ^rrfcT ^^ vfvmivn \k^^t ^i^: 1 ^ 1 ?T^r 'Et':- 

m?3r: I \ I f^^^JITCI^ f:^ ^R3i f-w ^T wf^i?r 
?r^r ^g»fr 'jTifiT: 1 y 1 ^^f ?!^-^i'^f^%^r%^iii\^- 
^Ku iqg^ fsRT sfgr^'r^j^^ ^R^T^rt ^Ttf?T g^ q- 
aam-S^RW^: I **. I 1:^ T2i" ^i^r: qftmrt'^otmi: 
^: I q;# ?5T^ I yvs I ^m^?^rft3^r^r^ vraf^ ifr^fm- 
"snjrnrf ^g^ ?fr^^g^ ^^ ^^ ?i? ?3=t^T'$Tm: 
Hf ^Hi ^ q^wi'^ ^t^ ^•i|*'R nsj'srg^cfr ^?^g^» 

i^?rr: 0;^ I «^ I q^<mF^^?TOr «gff?T wsigr mw- 
^iM<uR f iRwn^w^ 5irem5fT?im^ f^^^ ( I ) Jo^^r 
( H ) ^^ ( ^ ) iT^r ( y ) «??i«§^ f%:?fi-'A?ni^ 1 ^^■ 

npim: II ^^ It i:"T^i«Ti<a«? "En^^iir qRg^^m 
3r^o Ry -wo I 

on^rwcj: ?avi^qiii Tto^'t;^ qfc'j^jf^'^JjJ?^''^^^''^ ' 

B5^ ^m 11 \\ II 

?Hqnfl^qf|^rtRfvi*r?n? II 

w^N^ QH'irT: s??q^^ 3f "a 'TPT^ ^ ^ ^^lar 1 3- 

1% 11 ^y II '^O \ wo »'. 3IO I 

Tf^^qr ^m^, m ^%w -q^^t^ ii ?^ ii 

^^q?^«im v?^«i; dsicTiq^^qtiiT^irasi^Tjfrfi 1 ^sj q- ^m (3') f^m «n!n ^r| ara^or sthjri 'kw'I n^^'i i Tgr af?T : Mr«iq- 
J'i f%^?RgjTlsTi ^%i ^Hraq^ <icr?;?^ifgpar?:oTrrJi%jr^- 
^jfrKTvirw^raiffi'niT Jig ?U5I 3^ 3ra qm '^'% ^- 

^^HTiRrfj ^fvqtqf%5innq^g57rq»7*rarri. ^^nm 
"siwsr^nr Trnrrrr, ^rtjt rto^^t^ I ?T3j;ni qf N-d i ui , 

cT^qor ^ vT^arT ^55flaM ?5?rw II \o II 
( «K ) q^ 5rTqrcTn=q-MS*hf<tvf^^fT^ f%fvmr^ i 

'^"r T%sT =»fTf?r, sii^Tn i h^^r i 

sTTcT^ ^s3:!Tr?T^r?irn^%Ttsr%rg!T^q^r% l^^r f^T%r% 

sT?ar^rarf?rR^r^gr%R ^sg^rrn f^grr^t gn srf^rTT- 
^5:^?rcT ?f?j ^iwetf^ ?iw?aa»^:?q5f ^iift^?: 

5T ^ft*^ f^f^cl T^^q ni7^q^TJn:^;JI0T UrflfifT ?!% o;^ 

sTTO^ uf^rl cHJrfq 35rnlrqqgT^n^^*T^rr%^ ?3 fsra 
"Kr^sr vTfi^rf f^ 5Tnr^r^[^iTf*mrq ^rgfrr^fireTjn^- 

gji^j^nrr^^ ^ ^rqr^fci ^rrqnraR i ^tr ^ "srf ^or s^?i- 

5r|iqR|iqRftfinirB¥rgr^FT^qrq^3s;Tia i igr ^- 
?3^: :?^^'^JRf^«n?^a g=^^17?^^f-3^:a'!TT gr ^^ar vTT- 

r^l%ri:?TtSOTqrHTO(r! %'q?IT^ ^Ti^TH ^ ^T^^rim ^T- 
ff^ n*q?t qsjt'snT S?r^r?i'|;qoTr5;gfqTivnn^qi ^rqr: I 

qt^ ?ir^<iTr5s?Jir«j q?:m^r ?a R^reici q?:i^i% ?T(fq- 
^5-m?T'T qR'jfiqrrj;#5§:cnriKr«fFi> srraRRq^'^: \\o 
{ l« ) ^r4 ?5^5qfr n^qrjTiTii&iqtjrrraqqr^rag^rsrr- 
nr^qnTfRi'^iTrf i «R^ H3n^ %% ^^ ^':qR^M ii ^d ii 

cjjTOTr: mm5T?a?isiToqr ^irggnifn: aiioifu 'jr^«??r- 
^feqsaxn flRirwqT^train^^rnsgr^i':!!"?! 5qi«i^i^T%- 
ra nrq^ i H^irs^qir^ si%?rwRrR gluuJT ?Ti5?ii<ir^ 
?n%T?n^5q«fl3r aPEJr=^qit?i«iFgR=ai^ ^r^l^ffj^^r- 
f^^i^rf I fig ^^r^qqrot fr^^ s^qgl^ sr jmrar ^sn- 

^ ^5 ar^ ^%?t: snifr ^u^ a'i ^ 5if?s;'nCRTO^ 
^«igR 51 ^'isn^^f^^rrnnrnT?! ^%j »i?Ti5acir a^ifq 
sTR^s^ aqft sii^oiffjgh ^^r^^u\ «qnri*m^^qR^- 
;Tgr?i sBi^r qr»3irr: ?r^5|Enf^flr ^^grgn: «5sqf ak- 

3Sqn%^!0ffT?i et?Tr ^r ?T^aiw=3R?;«tiiifi i^u^tju^: 
^f ^r^^i?fqg ^^sjqsciqr ^g^reiu^^qr m i ?^- 
srr? I "^r?^4r m raq^'ir, Rifaa "in^iTi s? at«i^w 

n^ qg t^R^ftq^rf RRfq laj^^qrqnr^rTfiT ^ ff 
"n^ t%5r Rwir^" 5r?jri% i ^w (^«^t%} ^niig ^- 

m 'jraRfq'a: ^^glai^il^iri ( 5i^r )qaiTR: (5<:qfT;- 
^ri%'iref) qkeif^i^rlfimfa w^Fv: ii^cii ^tto^^toi 

^^HRTqr ^rqt sfnjf^ aft rasi^^i^i^'c^a^q' ^.t^ 
^?%ig n^5 «njg: ^Jnfm'ai^w^f^t q^?^ ^- 
^a 5la I eftrr^ ^O^i^^r ^i^^qr^r^rf Htqairrq qft?- 
^i^a am "jqiii^ qR^a^'a: ( aTaiJfonJji q g^OT% ) 
f^T^: ^sfa f^wgfra^iTaiTJR irq^ni ^asqq; aasif^ 
srrgrq: nrf ( Rsreor^rtnT srfrri^ ) r^^k^ qT% 
»T^g^ a^i gtgr^r &tiq: ^r^ qf^ a n^fa a^isfq 
^?qRt stra: I arlra^ arqqfa i 

WR qqa: q^Rqaf^'FTvirqr smqfqrawqr: WR 
qqfq^q: 9rgqR ?:«3wrar a^f^g qjrS^ ^qaiirq 5t- 

a?T: ^ra^iqi «f ^?T: ^f^'^qr: ^F^A^: enq^f: I 

^qa q?!ir qa^ ?riv:jr^fl\r'^?[q5TV:iarqt JfqR fq?! 
aqr f^Rqnasfq a mrq^a: qqmrgi'ir ?;aq?a t^^-. i ar- 
qisfq qt: ur^ i ng g « ht ^q ^rrTr: ^ra ^ nsr- 
?r: ^»t fq ^iM-^: w^rf^ ar%^^'la*Tim^<'TH?9;- 
^qnrr^i^qjnra cflir^T^ravTffqifliiqoir^reigqwTgjT- 
fiT'PlqmH ^afqra ^ml'^i^K ?Ta a^r^ "qs^paTJi q^r- 

^, ^tI%SW " a ^q ?TT ^q ^rnt S^qrlsq^STiqWT 
rf I ^^?^Tasfq y i ««^qr qq ^I^^qq^^r |i^ ^nq^?:- 
^a ^ t^ara^^ a ^awairrq ^aRrgqrar^f qqr% ^wq- 
«»^a 5qg*q% ?TV:iq?a^q<iTi aarsgifiqa efl'a^?:^- ^,wm 


q^¥T j^f^'Tf^: ?i#rs5{rri sr?^gn[OR 'ahia'wsflJi^jra'ET^ir- 
fqcf^ci^q?r5frjr:^3^^«rHt^i^fia n^ h^\ ^r^'gs- 

^rsri^i ?p^r.', jpr^?ilf5rTRrfvn:f'5r *ifi*i««|^.9%- 
!3^'%^ ^^^ mn^" q^t^ u?^ frTpr ^fw^ ^ 

nr^^[^Tiq^q?:!Tfcif8?TJTfq ^irnm ^g^: ^t^T'ct^- 

vrqtqTiTftTf^fmfq *f5rTajf^rr g^spr: sTr^^'irmJT- 

q^qr^rr ^rr srfrf%?riTrTf r^r??! ti r^ j j ^ 1 sfr^ag qficV^- 
jttPC ^t nPriiarf »jirr: qs^^n^T^^rR ^T^^rM I ?r5r- 
^ n^^r^r I 3P^ 5 ^^ qf^rii^j^jrt q^ ^ :rfcr- 
%d«W'^iH^TW^ <rfin%^?Tqsaq^ 1 ^itt^ ^r^cR qt 
^ ffraf^ ?jg?Tr jpsfrfwrn I ^n\ qr sn^ ^'srriiRSrT- 
»:!jf^i%^ ^rrag^^T^: q'cq?:qfnieHin^5i5irr'aT n- 
?^ w«r ?T?T'fiTJTn=n%rmT^TJreq^ 5f5^ Tira": 'rc- 
M^MitiPaci ^gnrr ^5 ^rfir^qs^^rq 1 ?nT?^ rii«rs?Rit 
nirrfs^ irrern^ qrqTnrlrr^ jyu Trfitf^^rq^^wTl r 1 v|qui4iqi.*q'4i qft%5 1 '^'^ %r3r T ^^tt, ^Vf^ '«<!i<i qc- 

^R^ qtqt 55 sTmrB?jJTr^?rT!^^ m^feramf^ i 
9r^r frf^ ?t§t^ 'arn^??^ snif^^in? 1 

i^^>^ ?T^sr sT^rbjf f^f^^fq qr^ifar^ ^rKs^i r%- 
g^ 'fl^f^ ?T?jr f^%H sTnTi^rrgrBira' q^ ^^'sr set- 
r^^^rrarist f^snir ^s?F?Tt q^qj ^rr*r vffT^ ri^Rr 
s :g^ q ;T^TJn%%T ii5^"W n^%^ is^r^sii^ ^t- 
%q:fi wra^m r^^ i^rgqjret??nr ^v^ fq>f^?qr%H ^?t 
?T^T=^^ ^fc^ ?^& a^'ai ^(=5^Ri<imTirrq?Tqi^"iiH?T- 
reiT5rqR«n^ 5:3^ ^5^ qiirTa?qRr if^^: 1 ^t^% ji- 
iflici fi^V^ ^c?fT^ g^'^r: I iqsiTJ^qi^Tft^T^ii'aira^- 
ttuqiT^^qf =?rg irf^^ f\\^^^ 1 ?iq^ ^rqq>^rq3 =3- 
fSTTtr erf qJT: I ^f^Jm ^raTiR^fira 'srgg^ 1 \ivsm- 
^vi^ jn^Tiy? I ^i%Ti!T?^^w«r ^3#5 I srrq^w«fjiw 

^^. I ?rH^qrmfHr«i 3^ T^F^r? ^q^a'^Ri^^ i 3?qr?:aia 5[5^r- 
qft^sja qTRTH^q^ ^ ^nn: af^qr^qr *(i'd«vwi ^r^rr- 
ftmrn a ?M < i qqftfq^;i?T3T ^'^n^'^qpnirai ^g§|pj- 
K I ^H^d ' «:<qKuidti ^3^ I ^^ " a«iiMk"id ^Tirf - 

»tr af s!T RiT?m " ^^ ^% 5^r juh: " vTrarqiWrT ag 

^gl^ gsriT^ilf 5ir^«ini; 11 

^1s«fi^ jTmr, ^% w^ ^ ^1% II 

ati^: q(f: ^qfjRrqf =g?^rTrg^q»T?r^ yi*H^%^^- 
qnRTqi ^r^^r g^^r ^(a qmq^r-i H«iuiifdK'*flrfiT- 
q'rh ^fqra 51^^: ( w^ni^rm ) ^v^v^ <wj<r4«i^ 

f|rei'%ij 5^^: ( ^^ sTf»n^^»q^f%r ) irq^^^^^fq 

qYflfar: I f 9 \ ^e I 

( ^ -j^ ) fquVrorr 'g rqirro^^a^Tcre^Tna ?ra aar ^i^ ' 

TH^'r II 

f%^i u qwrf^.Tr, ^ gicwi'awr, ^r ^TrfJiqr" il \ ii ?t- ^m 

r qi% 5^ ¥R^ " II «^^ ^?i: H«:in s=r. — ^^j ^ 

war fi[rflen i ^^lar hijt swro^i^ ^e? i» R vrnnraT- 
^^ m f ?V " II i^ti ^jrT^Hlqr i ^rsq^qr srm ?!5q?i- 

»fl I sr»i?nm JTm sTraH^gi ^rg»n--3?ra^ ^rn^x 

Ho^o I «mro ( a*jr^gRr# m^rrmqiK «?^^pt- 
ik^rm ^(^(^^ ^^^ , ^j^ f^^^ntr^t^ ^^mn ) 

1?»^ «rT?iniaq;rfT«?^tr>T;qr^'t trg: ?jiti^ ^^ 

"* ^^''^^''- ' ^*^^ ^ wr^r^fsqiur fe^^R^r^V 
"^Cff ai f>r^ ^H'lSrasT^rgq^Rf g q^^fwnd ^>- 
««^l«W: 'flHH^B^ Ti[»r ?f^ ^fa 3Tcq;^^ni I e- 

"Ti^'jr q"Tf%qrgf^ij;q'ij«TrTH=eri«m v^r^r'n ?i^r- 
^?^ H a^tjqtJif ?PT?T msfq^fqg^qon^^tnrfsT?: «- 
/%«»rq^: ^m^mf rsT^Psjra: ««ifi ^^i f^^f ^'l^r- 

?mfa% " "rmrqfeTOnarfqytgTRFsfqiir^qoifqfr^- 

q^^T^l 5flqrq<h> ^?» tc^ ^frHq^t^nirfvi^rJTirr^- 
iTwrsj^f^-fUfmf f^^rraa JTmfa i f ^rro ^ sio i "sotptot 
'irqfVf Tf=i qf^^rfsrar Hngff hr^jt^ wqR?.tar«i 
q;wniTg«f^r^ ^?n ^im q' ^rcqm ^ »rRRT?)q ^W 

ffT«r ^t:?j ^ iTTttirnrg^: i nqtnrswRRf n( q< ^g»>- 
^H, ffo ^ go "rarafoitc ^TO^nTRt^^ qiiiji^'- f^- 

f^r^q^ ^ii*TrfT5rqf%g^trT5rif^ngqom5orii^,0TT a- 
fimrjfr irt ^frarr *^it^ nv^^^j^ir mfir^ gror ^ q:«r- 

f|rirr^f*i: n^ri^^qiiT mk^x ^rqr "^qnrr^nr: i v^o 
^vs 5ro I «?^?!nqr: :?rff ar%% ^iq, i^qtin qftrtrr <l«i- 
wifrqir^r^wfrir a^rqr: ^%ar^qr ^fa i ^nro ^gT» 
( a ^ «wn 51=^ ) I 

( aa^sqPTT r^TTlC 5T^ ) 

fa f%^-aa: ^n%# ^r^ 5^ «^qtKr 1 g-ao a a so i 
•TT^r^ngiimi^^q^^^a: wfirra^qon^rfliri: qto 1 
«<q<!,mqur( n^mrn?'u JTr%q^^: wnEarf^iri^fitr ^r a- 
v^ ^Rfat'TOTf ^Tmh- 1 fTfJTfai?^, 5^ ^ "iquuyfn- 
fa;7m nra^Tia^ gfinir ^rrq^jq^^^si a^aRr^qfr^ 
urgiriTfa- 1 ^nr* v. 3to i ?n^o 1 n5i^Tpi?:<n?ni^quir- 
^f^'fiqa^e^i MMM rt ?:3rr??wa^^f^wratfti^Tni^: ?t- 
gqr'fl d»h:-<»T<A'^< ' M^iM«i^ !^'rqvna fg^^^^? w?i5q[^ 
T^'jirariifaqgrrf "3tqi^rTiirq'JT-v^i5^rTqHi«ji*n.«n- 
a:i ^qt3Rra fqir?, 7ir«raariiqarrH'irfa" ftfa 1 ^o j^ 

i^^jmRrqirfnt 1% n[»7 u.4Huii«f«fa 'i^onfiftfa'? 
T^T^oT ^^?Tar<^forrjT q^^ r%g ^ ^m^r ^^^mx- 
'*ff forq^g q^ ^ffr^rrt <rTnTrHmfat^ Jrf?flfa " 
rao ^0 » go I nq«7nHfjnaf5'3?5rn^5i<iqtiii»««T 
vTcBir^iTfnr iif%n:fa 1 ^wo i T^'m^maT^fT- 

(act tmgar ^^ rt ^ ( nra^nw ^ ^xx^ ^^^ ) 
nnrn f>:j3HT5 ^^'irr a^H »? vitT<r5imi>rf insert aw 

^ra JTrTsr^^fwr^wRr^^^qrT:^qq'!r a^ 3? f- 
?«i f%.% at ^rirwrJeir a ^ m g^ ?TT»nF^ g^ ij^r 
a?r fa^ afnlif^ ^x^x^ ^rfn ^ftrt m*wi ^ t^ 
?T i^gi^T m a^st ^e^ Jmar^? %aR ^r^m ^r 1% 
T at^ a^ afa'i fq a^sr ^ rar Fafvi war%^«iT^TT«T- 
frqm ^nrer hWh i 5n^ gfr^jmrarrcra 11 ^rV 

Cia^^^fVwrqjr^ pr^iyirf^^r wa^wry^^^wrn- 
^1 5w?tn Tt Ririrw ^rra^rrmf^n^T ^H^fsrfa- 
•Wf 5fff^»rat %a^f ^ fwr<^ qr^r^r irqf^^ 3 h- 
I? itiwr ^ -j^g ^iVq gq ^ a ar^^'^'n 3ft ^- t^HTlHl^? 


^^ «BriTi% I ^i JTW tHgi%T%Jnr3fr "^^r^ argr^in?: ^ ^- 

^iiimr f^ ?r? ^f rfir 3t?t f ^rrairor ?ti%^ i r^i g- 
s^^^r ST ci^nfJr'Tg srarr^rirT^o: ^i^ii at T'iTt 

q^ f% ¥m^ g st nSt^ Ti^Hrn^ a t^ ra^^rrir ?:- 
^ iT'i %:^wg iraar W53rw f^^^ *Toifa 1 f¥h? fIr 

?j V^ii ^ '^ivJX !pTf vjf^tf^ ?mr ^ ^i^^r si?" 
?jar »T m^fsH^ "JrHnrro: sr^^s^ 1 ?rf m f% le^ ^r^^ 

qr<iin a ^r ^ ar^r^'jf^ff jurfa sr nf^^r a «r- 
crfflPrt gF)rif*T?TfaHrrvr5|qr t arrao a sio 1 ^rrg^- 
^^u'iT g " '^Hirramat'J: a^nnn anrmrtr inrarsr- 
om<J: wrrli'nTJTr a?2fnt mf r^rfl a^H g^r aff hot r 
a^H n5>Tf«RH fqat Jrat Jirar 3wm%^^H mgrq?Tr<^ 
^^f%<TT I ?iw^r ifrf^^;^ ?ioijikt ^rvjfHMK^Jvi fir- 
^Tumfr a iTni»Tm5Rr ^sm f^r 1 Hr-^f^rw^^H nar 
af^^r *niTra 1 ^ ^ ^ft^r ^ anr vrrnsErr^ *t- 
forar ^jr^nc^r wmm ^^m am »Ta 5^rr% »Tat g- 
f^grTf qs^frfr 1 3|^^JT3Tr srrat 1 ^r^i Jttrf^ra 1 
^^r^^ jm ^ras^rra I h# gnpn? dt ^>Ta I arf roimir- 
??r Wg^ ^^ffar 1 ^r i( ^ ^^ra ^r^a a^^ ??r 
^ra I <?nr ^ m^jT^rr am^iar sTmat^ns '^^ ^~ 
gf^^r ^¥ra"«r qrsTfH^ ^rnmt a Kf<m4: H 3^?^ <tt- 
tornr ttw q;g|r ^f%^^ l^w^JitiTT a 'mt wnm 1 
^fa^ RHPJ; 7T»rar 1 statarra^Tr ^rrre- 31^ ^r^ H^?fa 
^TT^ra gira ^Tfoi miin 3ira 1 af^ofr ^nrrirat ^ 
qroiq^H TTw 3ifanat f*r^ar fk^a^r ^^r^JTrg^of a 
aafa I f^?:ffT sT^ IT? ra iraY wj a i}^?ia gff tra 1 
fgitoT gran^ ^or ?tfaHrT^^rHTf^f%Tfiqa> *Torfa 

ft^gii!3**>fa I qm»i ra^ u^fa 1 ^rorfa %^ a 
nm am 1 fk a^^or ft^toif^ 1 wnfrf imot si^ 
^ qfffft ^TQHqjsTJtsT gqfa g^ ^ 1 %r^ 
^rm wsjffT ^ *<T»«s<<?<<^<;T r f^xjfi 1 g^ g?T- 
r?T% I u:^ qf^ lywiflWT 5Tr% 'ir ^rrfrr ^xfrg 
?Tr|" ^ g€r ^^^r Tragwr qf^rrr qf^ar 1 «j:h ij:^- 
^Hwat I 9rf^ fJT i^rsyriasf «m ^^rtf Jii:^raT 
Wtiwsi'«t a'l^ 51T r%%aT fa"T^ 1 q^r^ nrjf ^- t%'T?Tr Mi<j|<i inn^ 1 ij^y^f ?fmt ^f^ 1 t ^rac ^- 
^mar "i^ ra o:a cwjtr 1 ?rro ^^o y 3tq i 

Hf%q«iiTr HTTm?T: f^«ra: ^r^a: ocqrjjra^: i pi^- 
^r^ ^r^^ f^«ia, M^'^igr^mftT%, ^^e %. ^° i 

Igi^ryitM^iir^fJia: ^^aqnrf tTK<f^^< Tfe^sra. ^^- 
RRSTTW^T^ra I ^^°\ ^0 ^^ wo I am ^ i 

^^^^^^ ^^^fi, \^fi^^^ ^m, 11 

ccq^rr^mfara^qT^K^jr^ jrm anr ^ ^naTat ^- 

^45HWi^: wsmqJT^aa hfitt: i ga: ^\^^'- WJuraJ 
smr^^rfta: 1 ga: ^^:(im%rf ?fa) snr^wft »j5^^twT5 
fqu-^i|ia m^ 'i^^iiiri^'i^id yi^dHicMaFrN*!!^ fi- 

'^IQT^-'^Wt'T-^® rr-'Jiq ^ ^^^ 9r5fhr^ 9n^- 
?i^,a?^ ^ grraoi q:^ n^q^ Tswrf^^r^N * <!i d^i 
^^mqrr^qwrqri^ ^, 1 ^«no ^ 3To 1 " 't.i^q^T 
PT^nsra^H ^W^^ HTg^n%q^H ^ Hwt t^^h^i 
*Tqf " I q'ara iT%«qa TsriTT^rqrfiTTaqrqq^: 1?- 
ST^^ra I wo y sro 1 " u.<Hi<ii«iu»r% ^fqraJTi%^- 
qTfcf^rH^S^wfcT " qo =^0 I " t^^/oRgj g ^^^i^- 
fq":qg^ fa " qo ^rro 1 

a: H qqoTtq^a: 1 ^qman^, ^«ito^o groi qq«iftq^a 

qqorqr a^r%f?Tm: ^ffarf?m^q^a ^ra ^«iro»jl 3toi 

t^ ^i^im - ^m^j -r%o !R^fa, "q^iirqq'EwniT q^^v^- 

sr " qaqr ?fa^anw.qr y^Muiq? ^^«^q<<*a «t^ 
q<r g^ I arr^To ^ wo v, ?ro ^ 70 1 

^reif^qjjpqvmrao ?iraro ^ wo a. sro ^ 70 1 

fqrrJTqra BrfiTqrfKqT-sf^i^ra 1 ?TmroR ^r>\ woUeei 

^f%^-^j_?rsqo i^rqjirfK ^f^?q«i "qre^q^ «^f%- 

Tir" m^JK fa^rq ^<l?qra 1 5qf^«q?q5, «^o ^ *to i 

,^j%7f_,^f^-goqfqg w1im^qrqfq^:i ^gs^i^frei- 

arq w, qiW^* =9 1 ( "^f^^r ^fr^ 5^ ) "^ 
?f1sTfiTR3fq^ ^nisviqjr ^ftddiwiM Hml^qi^ ^- 
flaaaj q^i% a*ir (»;^jpi'S«Tr^q> ^ 1 a^ir q ^ts^ 
qr^ftjTq^ jiraTTaWrrq^^^q^'^'r^'ma mfqqq^- 
jirfa a nqstqfqqrr ^rg^% 1 Wf°^ wo n? wo 1 grrra- 
^, [ qwq^OTfoT qr ) q^qfa nrgr ^fa " aiT^o ^ 

wo ^ so ^ ¥0 II 

fff^-fqo qqoflq,qTqT^ qqoflqgj^srrf^TfTOlEariim 
^^o\ WQ» woU ?o I ("^f^^^r'tr) qqoflq^q tq- ^;^^ 


ram urawfa ^9 ^ ^3 ^ 3T0 II 

^ gvg? «TrT^T^r^Tf^rtcmq ^ t!Ti ^ wqf^gPcqrf^rrf^^5P^- 
m i 3TT'?io ^ a o t 310 a 50 ! i li ^ v_ci' •Jigrf TO s^'Twrr^^^ ^^5iT^*iu«4rm sittpia?tr»T:ffr« ^l 


■^#v^ 
^T 


iqtrtTl^ 


c I ^ VSR ?i^R^r^qH^^rT xih f^^.oTr^fJiTra ^ 
9n^: ^^t^?i qrni H^^'^s'iissRJi H^ ?Jrf sir ^^ i 

sfratJir I a^^morr i ^ra^ ^rgm argnsr i sr^Tifr 3"aT- 

a^_?r3qo 3--f%^ I d^q^, a?rfT^, ^TTtor, ^ig^sq^, 
^ «r\oi ar^sr^ wr ^i^fir qsrr'^ri^, ii^ii ^r^m^srr- 
i^iTrmr: ar^FTf^qq; ?j^=g^r'jra[ " ?Ji 3if^nT?ra (%&§)" 
qsiFTTrq-"^ ^wn; ?i?ir5f?i3Trq;" r%^q g^^fr^^^^r- 

" q^o ^ ^^o I g^rr '7^g^ff^oi-iTg'3^=^niJTmqrf - 

firif" q^ro ^vs fggo i 

^_jo T^nt, |i>, ;t%, war^fq sf^jfnr, ?f|i=if^r, qf , rv rv V *N ?Ri^, r^^^^T, q^r'^r?, ^sr, ci--:r, q^, ^f^T^ B?:w3i, 
Htq-, ^^:^grfi?f^, marc, o^^ro i 

=53rr cTi^r g^3iF g3-3r ^^^ |^r w^^r ^^jfar^sr^Fisr 
gara q?r'^ m^tt^ ^rr^r qr^: " cj i a i (J© i ^ ?5r- 
TTST^^^^; I 'sisT^'a^ I qm^ q?^fri rjro t 

3?r?f^ I arrrg?? i arrf^^nfTT I sir© i 

V99 I ^m ^^^^^s^^ Hf ^ri srro i w«rar, qo go 
Isro II 

TifwT H?:rgT^, ^?TT^I%gfsi^r fq gr^^r"qogo^are 
^^ n'mn ^wf " 3'wo n 3T0 I 

»T?^^:q^7>l^ir^<rqKfjT^^"^'^'"t^f'^^^* i g^r3;w»Tfq'c^'i^^?n^ " ^re \% ■wo i 
^j_3;*_203rsqo 315J 3T23 3Trsr gsj ;i ?5 g'3[: I qrirfeq- 

igk, "^i|^g:5Egr:ric?TmH^rTr=!T," sTrmrrf q^^rg'^^^nT- 
f I ^«nw% =3:;f's^a I 3T^r% ?rt?T^rarfiTii i ?f?r^- 
?Ttl?T5rq^q f^P5;gTg^^=tira[rfitni srr ^Faj^i^^^'irar- 
fi?; -, 7 ■^r^^rv^i^T^^r^r?!':?!:, q: ^f^ g^?q5Eqi?irf:TJi 
^^■ss{T3K ^m ?tct: ^f^g-ci^iT^ aff ?r% I q%^\5t qr- 
??rg^5irq=grot^§ra: ii ^rraf^HH "wmj^Kigr^iftiar,- 
R^orrw^icrq ari^^^?fl i ^^r^^r^i fg^<E:^str, ^Iw- 
^m Hr^ sffniqT II K II " ^fci iTt«fNBT?^qa q?:«f- 
fsq^^rirg JTi7fif^rmflr -i-^^iwm ii q?:JiaT^ ^a: 5rfi- 
qrf r: ^e^ tcwisat ai^^viiJir: wr»iaT5?::^r^gjina^:ira I 

qRqf3?T ^4raaf%marRjwf^5T^rs57:g^^cq«K5q- 
^iT^qiTWf^??iqfoiqR?^r3rif q^^aqriTHWeiq ^ 4^m- 
frfftTfijr^Trr'srHr^ ^rrr li m\mrzr^i ssT^-CTnngfJi; 

w^ ^^r\ ^Ti^q^'r'j'JTr'^r^q^ ^^^rf^rfrTranRSTrsE?! 
^^^^W5i^^^>fr5?rRjrrir ^^ta^qgr^cTtg^rrrfa qRvi;- 
g5f]4(Hdi=i_ I nro I sraa tsj jt^ aqf ^HifT^: i f%^- 
JT|'>g^g^req^qrrR#; l>ai>, i s^r^i^rs-^ mt'-'J: sr^rrr 
fy's^s^^^a I H^sg^r n^K^g g^^^arJci: I qo^o a 
STo^Rq^oi nm^,i sfroTT, i ^^^\\, i ^rgirar, ^qifat, 

cra^ g I fr%:?TPfi¥T^ ^ ^o I gra© I 
3fr^-5fr^-3»3=^-^--^^^- 1 qffiToT, iq|r, sna^g i 

3^ ¥irar ^33[ f;fgj:i^ | ^j?gr^ I €ir=go I 

g I gar^^: r^f^^^H: Wcqri% i ^i=g-o i "*.5iqc*jf^>j 
g^^a^^ ^srrm g<nf ^ftr i nigr gff ^F^raiRr'<gT gqk*V 
^Hjig^ft" ?iro ^o I 

H^r H^»3ngiTg^iTtJT^gn=g5#5t=g?igr?:§5Hr?:^?^ 
f^in^?'^^ «j I 1 1 3^ I ^(a sjn^: ^T^g qcDT ^r^- 
?:5?T^aH ^f ^f gr I siir^^ii i ^j^?^ i %^rff fgnisfs- 
rg Tsalqg^r^qpinjg:' o i ^i i fyo i ^m rs^l^^^tq- 

WrRF^r, II ^frrrit^ (s^) 3n>T«^lH^^^: I 'nm^njT sBi l^r^'^r qrVq«T^-; (^z^}^r■ ^t ^jfrfm 'j^ ^'3^- 

w!rjr^ an: ^i^g-ir si??rR?T qra ffiHw^an i ^^^ ^- 
fem 3ra-«i»rTS7T «rmftifa i ^ g 5^^iTO7rw;3^i^: i 

3, ?7«i?^ Trr^itr^rfa " I a«ii a^^ m^mh : ^?fRR[- 
ik^if^ ^^Kj% vTTfi*rr3rai^nRsrra% %«ila a^^m- 
^^amfa st^jt: s^m^^i i '• ?i^ ^r^irirnii ( th^r^- 
f%m^:)g, g^r ^ ?j ^a^i^^ssrr gr%3Tra^>, ^^ 
«^Hr f^ p:Hnr% " am «w *RF:m^^ r»ra?:ri%^ %- 

ftrv 9;rlnTr^ wit?! f^^rat=aM^q%H aat *n%^v?ft 
^ aar »Tt?;>i'* «r^?T; tV3t% «^5Tg^ ffiq^ ftira: 
qft^T^mrfa ^r !T^37g^ ^rsia a=a?fl?TJTg^aq: i 
J^r^^ l"^?'aR^3 3i ^-(fr, f"4?n ftrarrr^ i ^f^aT 

^^'^^^' ^f^'^f^'^^'^'^'^ 11^ ^ II. ^ ^n^ g^ ?i- 
cBifiqfnra g^qs^ «ra f% Rra^rrr^g^ ^fa 5?ir^i?iTqa 
^3^a ?f'E'i sJc^qrsgr^sqRu^^.fufa ^Qc^amn'Vi^i 
w? ^ I " q«FCcfgi? ^^i 3Tr'3;^r ^gf rl^m " ^mo 

?a^ ^n|5^?Tr^ ^t'5nTr??;r%: i q^v^na^T gg$, i 
" s^nr^?^T ^a^^T srr^ir trroriinior" i?o u «to i 

irmfw?i»j: I sRrefo a, wo i"a -gnTT^cfl ^isjal <JTa'l«r"i 
ar^ q^^^sjqiTiT^HTait qr^T^f grsi'snrn i f^o !• 

cRt-^^K I'd Jiaqfrirwir^, ^•ruo i 

mswm^^ I ^^sia[%, ^«!Tfo ^ sio i srarm^?^ iw^- 

%^, ! ^rgo I in'^tHr^ w^, ^jto i ^tmi^r^ ^j^ 

ly'iiH'^ Ira v^ i^n^rr ar^rT^: ^rrs^m^r 1 9nowo 
«« I ^'^ro Vi. ?ro I ^n^RTW^ ^%^ 'Jn'*rTJjrsa¥^ ^^K, ^mo I 

( ^ ) ?m»Trf5TraT ^^: i 
( R ) ^r^R^i^rcRigRT^amraq^i 
( ^ ) ^«?-?iTTram'F^rT^R»Tn:aTJTrau: i 
( « ) f5T%^gn:f*s[qi?TiroVTn:^ig7Tnai i 
( V ) ta^^q^f^^r^f^^Ta^t^rajn^ai i 
( %. ) wgwrr^r-^qr? inr^j^KT^nifHi i 

( VS ) %[*qj(H"K*:'!4N4I|^HroTaq[^ I 

( c ) ^«s?n^af %(3frTCT'a^T^»TT^aT i 

( «. ) qs^f^qiataf ^f^.^rafreranrfHrnran; i 

( l" ) ^Tg^r^wi^rTfTT %fiRq:a»;rag»TT^t i 

{ V< ) %ira-^€( t^*i N J I KH r^rraq; i 
(\\) lhm^n^'^}^i^\^'i\w^^ i 
( ^«) o:^^ 1^ «^ vnn[%i^n^[i^Ti^g»Tic : i 
( \iL ) ^zfti^^^T^xmi^^^^ ik-'m I 
( \ ) 'M^Mi^Hnn: ¥r?-R<ra?Tr 

?r^TTT5'a ?rraa ^9Jrar?iqi?a ^r m sfmr; wsgnr- 
^ar 5[pfi^ 3fS!ia*TSimTsai s^sqigirri^r i «i:^ «^ i a^r 
g; -.<jdisHrHrfv!j r%^aM^'^i^?n^i^^TigT i^r^rs^- 
^(qq^H?m?ria^r vrt^r w?i^'?i!I%Ta i ?i«im *r- 
^nrf ar Rgr%a?3?r^qTvin:»jar ?n^^si^^a?T if- 
sTRrrJT^nr^aT j^^^r^nr^ar i ^^n^mirr^ar ^r^- 

^nr^ar sttdt jr^^gnrw^r 1 fi^ %^55^^'5r^^ wr^rar 
2^5^%% ?if^«rT ^Tg^qr sm^qiJTia 5t*ir<»y3To 1 

f^^T^I II ^mo IW TTo I 

( R ) ^mp^ra ^i^^^fm^nT?:amraq: 1 

^^ R '^ ^ 5ifT ^nf'?^^ II 

^rc<T?Tra«m^nw 'jf«r^f^n^;rifraf ms^fria^qr 1 t- 
r^-ia: ^na^ ^rsra^rf^w^r ^ <=! ojygj^^Mffr'ii'tr^^ 
'roar^mr'^^^j^iTa^rasqT 1 ^^q^iai^a: ^i8[rR^^'fT- 
t?^n?hqmti I "^fl^pg^^isfq a*jr ^ic 1 " c^m^- 
«T3T:r%^^^ «^ k^ 5f?T ^r%q^R i[^ " sTfiro9,» tji^ 'WtTTTftSn 


wtiritiTT TTf^T "H^^rr ? ni^Rr I ^^^'i ^np^fr ?i^^- 

Tiqinf ifgiTW 3?'?i#5rf>:nn^f^ii ft i^nr ft 
qiinniK I ^^ ^Ri(%^H ^f|qw i ^^ t(- 

( u, ) f^5q^'fs;#fTrf^^?i^'^^*Tr?5imRq; 11 
qi%i^f^^^rfni'^K sf^l^^TRin^f^ft ? I 
«^ H»if^3TTOr 5 I TisrT^tTnir ft ^ I ^ ^ ^mm\5 1 TnTtn'^ ft '^ ^ M ^n^i^a^nw 
mi! q^rrTun m^^^ ^^o? <^t, ^TTft^'^m 

ft I ^I^qnsiT^^^qTHT'^rTT'^ 'iTHTrr^^ I 

f?Ptf ft 3#tM ^5?^ I %^i^ mimm^m 

w^^rR 1 <lf^ fT^'ijmrgq^n% 1 ^nm irwsgrjprr^- 
^%'fmT'i I rrarq^rag ^»-tr3 »iT^iq sjtRra Vr^- 

^mrrn: i 7?^^: '=Trmfqar%T^q^r^^g sra^'cg 

qq^gR I ^?::qft^q^ttf^^ n>T55?5f;T(%*3 ^ srrn^- 
^f ^ ^qr^?^^ ^ra^q^iwr^ ^jrq?'c^q^%^3 *i^- 

a«i^f^q: ?f^ ^^sTT«r ( ^aor?T?^^r^f«TT^ ) n^og- 
fiKi??iiiri 3TiraTning?^"la: ^^f:r^nr^!TrRT5t ^jR^?- 
^ g3wr^^Usf=aTnin ^\ nw^TM 1 gt^qfer^'^si'gTr- 
ori ^ iTs^rf^ I 5r'::qfTHq?«ra^tm{ 'iJtiR'R^ 

n3?ra^q«frSW , qff5^ 'ag:q«j^?ggt:qfi^q^^i3i^T:T«Tf 
^i3T^^«i^, ^3iqR^^?«iu^TT^i =51 vjg:'j*rf?g(«f% 1 
^.fa'^q5%^£[^r^rft3fr'utlti€nTr55Tu^R*i 1 
( \) ^^r^ff »T5^^q^^#r^rf^?i'f)Trqnif HWRJirf 1 

m^^ T^^T ? nl^RT I 5jg%T«T IJI^T^ ^^• 
W^^^ g^m'Bi ftf^l TI^qR I ^TSTrflTir ^^^- 
l!T ft ^^^^ ft ^igil^ ^^^BTf>in»t I ^3- 

f^?mw ^€^^ ft 7^^ ^ ^ ?njrr^ ?i»f»^3jT- V ^- ^rniinn «Tf^M''M'-j^.' I ITTilTf^T m T^f ^i^TFJ I rT?«T ^f 511 ^f sTO^jo^qr ^r 

( "^ ) ^sira ^(»T3^r<l?ii %f^5nn^rar»Tr?Jimnror^ i 

'TOtti? mq»nI^T%r'TOciT#3T.!T =?q'-TKFi«nT 
x^m .3fr I *i^^':q^R ^m mm ! ^r rtc^r or ^rr ^BT?=^m I ¥TiT^3fi3[qi ^mw ^^^^^ II 

sr f ?ar w^^^JT^nq^*! i qs^w ^m >a^ ??Tri^wr- 

50^ ^rraiR gr^q^arfji i «?^?t qj >a^ ^ 

far5iRrg:«itR7 ^jq^rsr^i ^^h viwR ^^r ? ??ir: q? qR^- 
"jff^l^iiTR I qq ^'i cfTfq^'iJj: I a*i^ n^j ^^srl^^g- 

^'rR q^ q^^/?T^i:grfH ^f^':?J^a crai j^^itte n^aif 
^rtrrr^nrrf iirqrtJiioi vmf^ i g'rR ^g i "T:q<irrq; qsjrq^A:, 
f??iRn^5gr^BC¥rfnr?n i swjf^fgsi^rgr, qqr q^ c^st 
llH '' I ( tif»i "I ^r er 3xf':5i^re^qT ^fTtf^ ) 
n^5=qms,3f-g[5a''5qq¥rr<T q»j7THHq5iq w^^r ?i"s=5i^^- 
unrrmjjmmj o:^ vrr^r?^ i h fsrn's^q^m'irJTrnTT i ?rr- 

'j^^ranr^HrqiTJTnij w??i sf^?t>sg??rrtsq ^rqq 
a^'j qrg^ *?^^:nToflqJTr^rq^qr fs^jir q?q?nqH i 
?T^<JT¥rrqf 7i^'-:Trtnrrqr gr^crt q^^^^i'^T^fq ?Ti;^r- 
?i?^<Tr^^ ^fs^rqcfr vT^arR<nriqi^nrf5Trqrj:iTror«q;r3r- 

n^^t ?ra vjjjfq ^siJt ?^?ir: q^ gi^purfir i rSdlq n^ak- 

^^ arT?'! jaff^ I ^^ ^^ ^^^^ qsg^^irs^cHR i 
qsg^ ^?T »-5^fq w f ?cTt: 3T^ri??T ^i^^jTTR I qg q^F- 
^^ v:i4iq sr ^?TrqgRR?Tf?iT5;sirR i ^Trmgr^?! >a^rq 
5r ?^ar i stsr ^qr^^r vi^ q:^r ?:^?T^1foT ^r^sfrffr i 
wi^xf ^^5T vji^fq q^ gr's^grR i g[?w^5f ?i >33fq 5iqr 
f ?rnJi^ ^r^nrrsr i qqirrtr w^rTfJiq qKJTToin i anirq'r- 
^ rmqqtl, i q^w q^R^ qfqftnriirg^ a^qr?: q«TO WtTf^iUT ( 3cy ) WinifWT ^'|5^ II ^ II >3;w^:Hii 'T5r>:, qfj^H 'aQif^ s^rf^or ?:^^- 
3fr I ^r^iw'iBnTsr^, i^^THmr g r^^ ii ^^ ii " nr^TfS- 

gr^'lci ^?%^^r vrm^: ^a v;^ ^^r «j^f: ^?^ gi^ar- 

^^ir^irrjfrm i 3^TiT:%l%;^rf^<3rRiTrnmr^ i «j;^f%5im- 
vi^ oi^r f ^: I ^ ^ "J^^r^ iT^?n: m^H^^ro i ?i^ 

tT^^5T >:i^r^ sr f ^r ar^eTTgJun'ji i igrfl^ jt^ ^ra 

?^m iT^ ^rgsiriJi i ?r?R oi^Rft^t^:^ <?^ ^^■- er- 
vjtR ^gf^r^i^jTrR I Ji^a ^mrB^'i qRwrorn i srinR 

^■^ u^ai ^a c^ctt; ^f>^rR ^ n:^THr^5TmT5;OTPi 
^tm 3fiH3grR I rrar ?T«ir% n^n\% qRwot vr^tfa i 
^ ^ I "^r ^^ 1 ri^^m, T^ T'l^rftw ^f^ ^^f t i 
HTi^r^mlsr ^igir, woT-ir^ iETgiil ^ ii I II ^'iK '7^< 
«i cifT, 5Tsraq!i?:fiJi ir^ ^*frf r i >^5?rrfoi q:iTar?T,n;^.r- 

^^"^cT gf^vJI ¥tK: T^^5I 'O'jf^ gf f^#r 3P^ ^Il^if TR 

w n^ ?l?fra?qr gr^nvTT'ir: ^^^v- sT«rar st^cTT wf%- 

^(^ %^Rf%5Tf6r?:^ijrR i ci5!ir ^ ^fcT ii^h st^^ ^- 
*if% H^'ar'T'iii^r^rnTfHmR vm(^ i oi^ni^i^r^ <3:^r 
?^?rr ff^T 1 7Ti^%r^rfir^fti7f'Jinrf i 'SRi^^wf^ sir 
?^#f qcisa ^^flu^rjTr'crafiH^^'JJi i fi^g g sr^c^ 
^jr^ir*rg':Trt'JTRsrororrq^?ir f%:goTfaf?[ i ggx^n 

5t f ^#r ?^ g HRW nt??i5: ii?^4 ?T^g g si??i^^^ qf sr- 

*ir^ !T«Iff S^rrV OI^R^^f^ t3:aKr ^*fT: l fSrfra ^ ["^ ^ If l 

5f ^■^Ir "frir^ir^rR i ^*r^^^^pr?i^^f^ si'it^'^ar TTiut grh a^iitiqr': xr^rfT a??ra >Kwnt qs^ ij^jft igfim- 
T^aRlr^ra^^qr ireiTrgipasirr i aa; ^jst infaj ^i- 
TfjqRTTm ^^T% I 7#. g I " m ^g g-3?«fl«i:, 't^ q'l- 
?:if JT ^>w 5^^^i I qg'o^sn ^?i3F,q^ q^> «t i^ ^ii ^ ii 
^r HTfJTO 'T^>, Ji^^'^nJT g fr^ ^^nft ii gR^l^^^r- 
#,^rf% ^ t^ofl ?T ^os^r" iRii ?i5PTr?T »n«iis^?Tr?iTn- 
HR^r sTpg^^^TT II :r?TT:lrf%7Trf^qr':iTi^'Tsgfii?T- 
ffrqg:?!^ ^^ ^asr sr^^ i ^tti g sr^^ ^g^^^r^- 

vTgqfTnflqrr^^'^r: 73gR5T^:?R. rf^^ T*^ ST^rTT- 

re>a?f^ sr 5^r i fl[rf|qss^aR'-:i?f^ t:^ ik^^-- 1 
371^ f^5T^f>r ^:iHf^ 5f^ i:?ar: 1 =3g«i ^%^t ^^^^ 
q;^r f^i=T "T^r ^ f%cif^cT:i ts^ ^^.qftmoin i ?tb(t- 
rq ^r'i nrcq^i^-- 1 ^sr«iff sr?i^ qRirniTgrR ?i^iT 

JI^ SI?r?> ^W TS'^T^T ^:iWI% ^f'5rTg[?irRl«KrR 

Ji%a5TTrfsr i h^ ^ ^f?r ^'irr^ TS'aflr sp??ft qRaror >t 
gm I arrK 'SI I " ^ %^ ^ "rgjfia: t^w q'^cawT f r^ 

q^Jit^ qt^, ^Hfr vj^^ g qoi^H i " ?r^: ^ra- 

jTT«iTjq^5g?fl'3T^ qgt^arR I ^mf^ '^ a»ia u^\ ^f?- 
?T5^rR I ?tqi u^a^ ^5i^g*igqr?afi?ir fss'mHfa i q- 
8^ ?w.avTRif qfqsmgr^qar vr^^reofi^ir i 5f^a?f)'jr- 
fji vag:?Rr^ I mfH ^ iJ^O^ a^a? p?^asyii^ i avi^ 
g sTTfra q3gR5i(a>:J3:5t?T, m.^\h ^rl^n\^i^(^^ 
>3t5;?Ti=T, 3cfl^ g ^'^i^.w^ qftJTm ama i ^ g i 
" ^r ^^^ g^o:, q^^w qq^fin ?rf 5^^?r i graff^jx- 
^^li,q'J>:TM?:^ l^q; ii> ii ?l'lq rts^^qq*:, ?f ^q- 
qw^'^rfrfa" i fi^qr':3rfTragra^njf »n»irar sfi^nw- 
fji^ Hng?i ^^'ir I vrf^^f^rf^qqft*!!^ q^^ ^^:- 
?Trit(JT arR 'g ^^\^ sreai ^l^ri^arR i ?Tr?i'Jr?g S'rr: 
sRrTi'Tr: ^^.ag'ar';ifl'3Tq?i'ir is,'pTO^wi=s:5?}ii^ i ^ 
q ^ai^i g qrqsqi A^arrofigr ^^^4?!: qs^'o^s^iar- 
^ gTi'c%faR'r33:?Tf^ ^kn vR'ar^flqT ii^?t-sis 
^sireN^q*imaw(«iir Trrwi5F:«n5N«i'J5?R5tJ?inTR i 
( «. } qs ^Pg .^r^^^T %f3K^!a^r?:raiTr^rm5TR i 

Rq^q^f???^??! %f?:^ : (ifiT R nT^r ^f^qm ^hr- srtTTTfiirT {00 ) m\^^l^^J 1.^ im^ II et irraqT5[^fri i ( ^JTar^niang ti=g Kqofi?it ^fer ) ^^ 

ar^.^siq ^ ^fifrmTiTurm r^rf aw' -i m dN rf l h- 

«MKiM«r,^ aTT qs^ ?^r aV ^ f ^<R^r^?T*TnTV 1 
^qf ^^KWHt'Kfror^ alt qs^ ?^?ar i^ ^^- 
^^i-^^i^nt: I ^qf ^^5i^rnrrqjnm (^ufa^qi- 
qp:^ qrg ^^j ^n^Kummr ( »T?7S«^f ^?ik^ h- 
wR rqtjfr^rr m ) +4^i^H.H^te»Kqra!a^r T^qr^jr^jq- 
?Tt sTTKr'cTrqT I q;?!^^ ^f ^Jhnrirsi stqt^^^nmqji- 
{^•iiRT^^ ^^rRhj^Itr %%isqq: I ?iq^Tmrtqnft?- 

^Migf^qar *?^5iTor7^r qr^^n qs^ ?^t: i qqf 
qsq»9[ifTnTTtqiTrf^ aqf ^r^rrr ^^^ar^mKi ?^;^r- 
^^Tvnnr: 1 k^\ qfrr^THnrnqurfoT aqf ^r?ir^ <r^?u gV 
g y^a^njT^^nrr^r 1 qqi ^ar^TermrqJTrftT ^qf g- 

H^?T^rnKrqmfoi HqrflRrr^rfr *?^3mn'NT 1 qqf gsr: ?7?r- 
Wt ^fl^offfq^r^?T?Tr»Tf rqJTTror rw/a^aqf q Tv ' ju i n g- 
r^KT ^^ar vTsrvjr^Rr (srnnqqnjjq'r^T^^^^qs f^i^ 

vT^roKoi^iT I «^^^r^5?(qr^ ^ift^r/a^nrnqRi^^rfh- 
q;n[^mr^i^rqRRsr^'-q,^q^rnmwr*;«ira'^qq:^i qqr- 
jn^aslq^5qqR^rfsr rqjfsgf^Ji/^^rfaqr^qii^mJT- 
nqjnf^iT r%f^qf ^^T^Jw^^f^m ^^r- Tr^gr *r^:>i?:- 
nfrqr 1 qqf gTT^rHf^^rfa^rr'iTiqiTff'i aqf ^^ ?^?ar- 
^snw ?^rT^q;TT5nnnr: 1 jrr?!j^^ ^^q qqrwqrrJT- 
f^M^^mtfqjTTfor ft*ira^aqftirTraffr =3 >?qvjn:oftqr 1 
qqf 5a; qm">T ^;^q r%?Tm'=Tjqrrqfirnt!T ft*im^qf ^iqr 
?^fTT ^r ^ ?^a^§^^?T*n'fr 1 qqrwrrnisrtr '^ li^r- 
fa^mx^fq^rft!! i^^jfa^qr^wra^fr 5jgv:jRifrar 1 qqf 
jaT^FT^sfq *'^q q:^^?TM^»Krq?nr«iT , f^nfa^aqf 
5;m ?^af qq; f q ?^a^q^^?TiTf*Tr ^r^virfofiar 1 
ar^g^if^ q>5q qqm^fq?T[%:BR^tqnrf% R«ifa^- 
q^i^RiT^fq'i 5T^:xTrtiffqT qqr 'pR'^gn ^5q 5n^^f?T?=rT- 
»Knw(i% f^«if^?a^g-r^aT wnvjrr^ifrqr 1 ^prjpim^ ^TtTTTinn 


^TiTTiTinn ^^r srfir^Tffj^riT'a'wrroi f^«ir?i^a^f5rqrf^rtr*i?i'aisc- 
f%5if?iHT»TrrTOtfoT re»ifci^'TmaR?f1 wsr^Rofiqr i ^ti 

«rT ST ?^#r «T^ ^^^W^r^TTTinr ¥r^aT?TiTl?ir i ^g3s- 

?T5r ?TO?W3Tf?TOTnfraiimiT ?i<5ri sr ?^r ^c^Tt ?^^- 

WT^rqirr?^ aqwcriwrq^ *rT-:iKtifr'n i ^^ ^^Rrj^sr- 
m^Tfa^m^'iqjirftr f^ra^aqf srf ^#r':?^r?^?E^^FTa[?I- 
vTr^TT: *ra^:iT':^'l'TT I ^nmsfq tj^^^ «iqwyrf%!ara^- 
iRfquiTor a^rRcTi^rfl i qqf q?i^5j ai^Rni^f^nrfq- 

sTsnrjfq h^^% yqf f%«if?ir^Rf5i?i?^T»Tc"fqjm% ^qr- 
wai^sirrmr ^q} q^^^i f^^rfHrndqjrrfnr f^jfri^qf 
sr ??aV n^^ ?^a^WT^5T vTmr*T^:n'nnf1qr i u^w-S- 
iq ^ipi^ qqj fer%f^i?T?BHKiq«rror aqf >T^:n?Tifl?TT 
^ararswrror i qqf gnT^li^if^imrqiTnnt era (kv(^- 
?aqf qft^ sf ? ^ vjg^:iT^nfi?ir ( qsr si^ttV wf^r- 
f^) i^^ JT^^T^#,Ji n^.Tor sT^rniqqrfa^t^r^wf^ '^- 

sq: I na^ 5iir^*i<-<Hm^rqnf^«ifa^R am firas^ ^qf 
q^rrasrarf^ =351! fsrw^g q3)i%?T?^m<rq»irraT fwr%- 
?aqt qf^'^r sr f ^r v^gv^fTnfiqr 1 qqf ^?i^lq Hvq- 
JiT 5fM4ic«rn^rqwrftt f^ra^^qf q^r f ^ q;^7^ f- 
^relt^r^ vTmr a^vjitofl^ 1 qqt q^?fra ^grmra'- 
^ w^mnf^ ^'Tf^5i?^m^"fq»ni% aqi^qst f ^r >igm- 

5Rf?flT ^5TRr r%f5g^i?:^|^: a?IiR«rq?T?!T*Tiqqr- 
TivT^jT^-jrq a^qr q^P^qr q^rsir^rri 1 a^gTKT^n:r- 
^^5T<k^ rqfvi^?«Tr^nTf JiTOiJirR 11 

( 15. ) %3iH?T=ch:?qTg'Tr?rimT5wr?- 11 ITfiOril «*l^^a^?I ^•rTf ( ^ JTf [t%'TT^frT) f% »If?f) t% 

TvTmpq ^arirrf irr 's^s^'t m'-**CjH qrfs^Ji ^9»^: 1 
ci^ f^ t^tv T 3^<if^i^^arT::^Tf5^g'c: gg^^ar ?jrqmi *^ rv *^^-f^ ?im5i^q ^^aqr 1 3f!Kq?fr sir^r^cirsfi^if^i: 1 i%g#. vj5r- 
(h I 3ivftar^r'at^^=rq qras^qai^-ci: aF;i;gai^»rai?T- 
x^r^ qrq^vr^rq;pa?aiqtaJTr<iiT ^fa i ^q ^ n;5W5Eq ?«?- 
?:^ q^f?s:q^q gf^a^r si ^iq^qra^viqrfi 1 «;l;H'5::qr 
f% ^^i qr^?:r53 q«jTqrn ^T?i^a-Jfq ai% st^'fi 5^ wqr- 
^aarq^r ^fm qr^^r qr qq;f%:qT5'arai^ q^jrm: 
3\-qijU9Ki'?f ?|fnaqiqT?^aqrqr?q^w^?f?ct ^awr- 
% qr erjih: ^m qri?^r qr ?iqrenq;i^ ?^»f?iqr qr- 
efT^qr ^anqr^qa a^r a^q nrtninfaqj^STaTi ^^nq- 
fa^q qqrrRSTKTqn a^ra^i^roq^u^HT v^qfa 1 q^T 
qr^i^qH^f^rgq^^qfag^ritqiq vrrfqaifa ^^ii^j 
aw ft-55f nqi^q:tiqq^.s>arai% 3i^-qai% qr qawra'r 

q^l^^^I'I^l'^i'l'''*'^^^'"^'^'^^^^''^''^^^^^*''^" 
sTt^svTra'iq; qr ^gfq=3?n'5g(a a?r >rqf^ a?q wcm- 
r^qj^sraa ?iHqfa*qrf^qar aTqiT-ma^sfi^Kr^ qrq- 
-^ir^5t<l':rqqr^aT 1 qqjr^rfqqrrRt^fqap-qq i ^f^- 
q^q 3nqr&q ;a^?qais^r^'sqqwJ(Jwi<3Tr; q^^qq^ 
<lf%qts?:i>T^*^q^r»Ta«ioi1^iRq^'!T'c:^afq?^wa^- 
51 q^iRs^qrf^aqtfq^ia a^rsq^qr I ?r«jqT qf^f^I^^ 
i«at ^rc wrTiTT^'5:'753Ta qi^rra a^mai^'n?;r?i*m:- 
nTipaq:^5;faq5iigr'fiqR'raa3j^r?T^i^rqiniq«Rwr- 
(q^aiVqqr^srr f^^qa ^ a?^^n?:«tewr, ar^q^r wqqq- 

fqt%q5l^pq?f!5fara^:^^«l»T?q q^qaafs^^qal ^q- 

aq?qTrT?i':'(':r<nT «wfif ^^smi'^fqifi 1 aar H^i^fq^isfq 
^r'%^1 q^^n?qi^^ t?T q^r=5qaq>cqsa a^s*^!- 
sr^^q^rnRJiron qr^asqr igcq:qaRaq'aT'Krirn;r^:l ^Jiifnn 

3?niipn g-^rsfq qt!?r^q5Tri?T srf^^^r: HT¥t^r??r ^Rr ri?^^rj- 
^3r ?irq JTi^jfra II 

g- ^ttrt 5ffl RiR't ^n" H't^T'T^ ^ ^ 

frrf^^^i 5qt?Trn?i sr^f^m qf^rraV^ 'Jrrh??!^- 
^vmar g =?^i3:?iqrf^iqnrarH^35T^^ ^t5iji^^- 

rfr ^rT^r Slr^a l^rsv^: ^HHqT-'if^MK^: ^^t^^Jjor- 

^g^T^-a wffg?f^tfq?]fr qriT.^^'k 3':^n:nfrgg(%r%- 
^qs^5'j^^rr^<^t^a^'^rgppms3irrq w^m 5n%- ttt ? m^m I »T<)^qqT'iTiqTrT R^=;n^f?iTn I 

^wi\m^^m I wmm ^^ ^^w 5<H- 
^i'^TW HHf^'^^H %^iHfTT^ % ^w\\wn ^^~ 

^ ^t^5%':f ^[^if ^Tf5%(j Rx^TfT^fl^ 

^mnt 3TR ^i ^(f qqmr i ihm ^m ^^^- 

'^w^jmirgfrHi :iT'Ei5^rcfrs5^r'a'sJ!r5rvrrTT: ^«TfHi% ^f- 
^^ I ITT liVr^^g^fq^'fr ?im 'T^ ^ 'f^r¥i<<u*«<^r- 

cTr^rr^Ti^^nrqr?T??r:^^ ^r':?»jn:^mroni%5 ^«nfr- 
JTTwr %3r^RT'fTTTg»Trf5iT I ?n^ ?g^qnr5?i vrr^r^^ 

Wrft 5T T^ M<JJ^: 'qp^HlTgviT^m(% ^m^r^ ^«! ll tl^ I 

R?T^^ m^rr^^ijTJnTr?iTg^:^q' miiT gi^?FT'<T: asv^ iffmn :m (u\) ^ 


I ^TiJlTf^I ^5rq¥rm:mniiT ^3iH:CT€r^?^»n^sTr i ^>if5n% ^5^1^ 

nawrirr jT^^qr 1 3T»-i^rq4^TTHrp-:j^f irg^^.^-a JT^^q'JvT- 
'i^^fS'T^^^ »Tr3T5?:inTicfi-m9iqft^^3r?t qf^^s^ ^ 

^q?i1^?igrqti?fa^a7T^ a^r^i-^T: qrara^'-a^THi 5Tfi- 

vT5«T!iqq'ai|^^ Jir^'^g^i^^q^ciN'^^^i'd^'ir i ^^mfgr 
%^q>T ^? ^5Tr9FWTrfif??irflm?'J%^rasraT ar^ri^Rfeq 

^f faq'Hg^qqrqTTsqqi^ 1 a=i ?T^r 5T5Tr-f;irr%^rsT=q-|^ 

?iT?^rif ^r^r mq^ ^gq^jtJi'ijqq?^ ^^ ^rs'aiqrarir- 
^u^rrsTT f|[?flq fq^nn qr^^q;qref^rwrq^';oi¥irrar% 
Wr?qrf^?!qrrq?i^ ri^r nqftr <i^ faqii'^r grr qmrf.^^- 
^iT asr^Tia'fltr^qf^^fc! ( o:^ 5ir h? ^^ir? q?^i% ) 

?:1trqqrf5ir arq"5:r^^rqrqf^f^n:^^q*n^fjisfq g h§- 
?Trrq ^ H«rTr ^rr^rgr'^q^qTrq 3nrqarsw^r^'sqq*Tm- 

cq?ii=h I iT3'3ira n^tiqfi^ qqm q;?iiT|f^r^'sqqHrq- 

srqr<iir 3^q^ I ^? "jq^Jqr?^:!^! Hg^qi%rqJT=^iT TI5«^- 

cirq^^TOr^ti'^q: ^s3'Tr^wRifn«T?T ^qerv^i^^Ji^f^- 

?Tqr fqq^^^qwqfqrq; ^c5i=gK?Tq(%5qrri^ ^OTct?:r%- 

'fq?qr?l ^wi^nfiffifqr^'? 1 ^tr ^ 1 " ^cgrsn ^ft^ 

1%^, fqf^^ir qjlr^t qfci: I ^rf^Hfq ^ qjmrsii, 11%: q- 

^^fi^i^^r " ^fa 1 nr^rgTrqif^fnifq- ^m-jrq a^i^f 
qK«q3q a^qr^qqf tr 5eqrgT^q qf?i<^re^q ijr^??! ^r- 
g:fiqrcq>ri( ^fqi q'^r a^qr qq ^t^ Jig^qqlar 115^- 
?q^?q^ I JTg^qsflii ^ 3nrqarS'rig^g?^'Jar sref^r 
5|aH 'Tr^'fqicigia 1 sttk g 1 " H^^Bq'lq:'^ ^a !qjT- 
sir^ q;q r%^ fjf. ? nhmr ! si^^'jt ^rar gf tt ^^enr 
^\K^ gf tji i:fri" I am sr^^g^H^q^V: gq^grsf qrc- 
«gr3q ^a?q aqqrrqr%%tJi?^jT ^S5?n 1 gr^'f^r?-^- 
^rq^vfr^TT^qir nmrT^aqn qrq5=JTg':q^qi|Aiq qrq^- 
=533 ■• ^feq^arq^qeqr 1 qr«i^fa g^^qa 1 ^ q^- 

sra^: q;^qT":q^q^Pq f^qr ^I^ga^tq qar v?qfrr ^ 

^ a^ qa: ^T^ q;r^ ^fqrsqr ^rfsR^qj ng qf^qrng^q- 
$iqqqfa wgwf qarfqua a^i ^9qa 1 qq sroiaRTnr- 
'sga^Keq^qrarmq virqaiq a«n ^ri; 1 " qq ^rrq ?Tr^- 

ir5(-q^H a^^q^q^^T qq %q qq^ g^ ITrq 'HqT^ fqHT- 

oiFf "^^ar^ga'^^qrfqii^'qa 3r^^a« aiRTfi^n- 
'crq^^ar 1 qqjiq «^q qw%m qt ?iqqr^ I " Tt 5Tr^ 
«qr^ iqiTr«nr^ " ^fa qxf.sqfu: 1 a g " ^^ sirq a^ ^ 4i q>^r " ^ I 3r^3a\qt fl: q^r f^f?q?t a^ «k- 
*iq\% grq^^^d'JhcM ^ ^Ria a^q a^ fq^mi'irqrac 
qrqgJT^a^qtsfq qji^rra^:q ^ra3RT5iq^=a qt^^^a- 
fa a^r ^ »ft: i=i^ q;riiJifq ^RTrfa arT 3w.»i" ^ sn^ fr- 
qr# fqiTmrw"wra 1 tiqqqngTfCQTTvTnqvf^aTf^^.Jrf^ 
^^^rn qq ^q|% aa ^fmnqt^¥rqT^|-^l^'^''*II»T- 
iwnniaTa«iTqa 1 fqpfg qi^laT^qarirq^imirm's- 
?q^H a^T ^?«iTaT^Tr?qT^qr qrqi5?jraT«n!jq^rq- 
rawrniT 3T^qr ^iTH^i^'rmTr^f 1 3rar-sf^ ir^q 3isi?q- 
a^qr 5r^v?^ra[ 1 ^ c g . gr qrq^'qran^r.r nmr^atstqq 
grqr^r^viqrfi 1 faq»r mq^irgwifi^qq^^aH: qt i^- 
ir^fqi^TvTi^iai 1 q^f^ f? fq^raTr fq^ra%» a^'rw 
qr-isr^^'^a ??qT^ 5=rwimfq 55qf% a^rrfq qg^qtw- 
?q?:at nw qg^qs ar?q^'a aaftaqq ?Ti^r5jR^^^%- 
^^,K isrp R^ q^ i?«noi (f^isrRrJTqnrf^Trf^^Ti^st- 
fqrfjT-^rqasflqTamq^i^JiT^qt^T-qqmRT ^t^%- 
fp^qraWrfaq;^ a^^q^^qw^^rnqr^ar ^qqrq^rs^) 
( ^^ ) ?r?T jflqq%?7qftjTTqtR5s;q«^i4^ fa*Tt^t<1 — 
ariTqqr^aiJTra«fHf^i?§p:T?" 1 

^]jg'5j^^9rmi, FfTPT^rl^m^nTHrif ii t ? ii 

atqriflqqr- qcq^JT^qqr; n^r tj^i^ a ^ qt^- 

fam?^q a^q^q •ntsiq;'Eq=aiqnrf ^fa 1 fani^rf^:^mT- 

^rr^q ^1^> f^q^, f^'TPT^I ^P^R %^ miff If I 
I%ctTW5 3t #^, m % giR»TTf"^qT II la II 

^f^JTHL %q sfrqrsqnr?^ af^Ji^ fani^r fanrr- 
5qn<qi 3fra^qTq^«irai?i I ( aiirT ) a?T^a^a?a'c ri- 
%^ wr-sfq fa^q?ia iqqt^ai^nT^iqnr^sTrfrrft- 
TRTqr: ^qfanr5[rq»Tr^iqT »Tr^r^r=rRnqi^«T ^ti^jtt- 
sn^nf m ^'* t ^q ri:aiq'r ?fcT 1 'q^i^JTi?%q' ?n^^ aa^?r 
5nma^^'Tr^^g5qigmi:^q;r: ^Jnqm^^i^T f% 1 

^^ 3frm?i^nrirTT^nar^JT«qaq^q:5( JT^^STR- 
sT^^nTa ^^fcT a^i^S'Eafq^iiTqaT*! n^ qn<qyi^'i 

^#TFi»it'?^*i ^, nr^fT f (% ^qmrf iiimi 

'3;%^r':iT q^^, iti% '^^^ii ?i^^^r I! U II 

a ^ f^^ q;5qaq7 ^f^:^ra^=n5q^q" ^'N^i^TfrTT^: 
JT^:^^^^ ^^reqsfrqrqTiT^a^T ^ri't fa ^^wrnr 
vrq^aria 1 ?r«i fanr^TRiRifqr^ 1 

^im^K ^^^"^f ^hm^^\^^^\ II ?3 II 

^rq> ^ ^«qaqr a^^q^rfr^^RTma^q t^ wt»t M»fr- ^^Ilf nrr 


'srnTfWT ^^rHT^SiTqT. fti% Tn;frr ^mT^JjrriT || ^C II 

mr^ ) ^wi: I ( tJc^T'Tt^nfrgrwpT ) ijc^r^mcnrf^- 
srs^-q-: H^Rrrfi T?5reT5-Jn%Tn=Tr vr^f^r i ar^r ^^^ 

■^^% Ts^scT, -JTr^cqr ^5^m5ri% ii ^tuii 

BiTr^ra II 

mm T^(fTTt^-^ Hrnr^'^^f^ rii fir ii s^o ii 

3^RT^»T^V-^TU%5^ ^^J 3TT?[ II ^> II 
fTH^rq I fji »fr5T^r^fq^?;57?n'W3flqnT?7r5ii ^ g^q- 

^i s^wq^-^RTq'J^FTg qni% 11 ^^ 11 ('.y) iJi^l^ »i:^ iawf?^^nn^jr^?ir ^ranrer; 1 iw 1 

'?;^"r R I He 3T^T '■:iw?f?Ji?;n?H 1 ^ar "t h^ ! t^it 

r^^ ia\m^[ i%q int ?rmrfT 1 ^j ^FiT^r i^.Tinir, 
«!;^ ^[5r -<i{^] ^^^\ \ w'^ ^r i{^ ! q;ir ^f.srirsr^R- 

r?2T^qq7*TT r^ 'J?^ ^FTref?>T^(qqVqr f^ 1 l;^^qr 
%^c^i vT':qi?ii^TD ? Rt^ ^^r, Rrq Tff^, '^^ 3t- 

v:p-qrr?T^T^«Fe I jT?^ ilf =5Tf1 ! I^ferr q>nraT?«I- 
^qtq^JTf ?ffq[5F ^r«I ^ff^f •'T«Ff?>-T^TqqTqr 

?ffqr^r ^ Ch^ q;€i fe'T TFfm feq F'Hf^ t^t ^- 
wtk't^r^'t i% I "T^ ^T.-qF^F^^fq^^ f% I %h 

fir>:rr ^F^^^fiT^rt mH ^"k^ im ^f^ ^hft? Rt? 

^^^rr, Rrq TFFTiriT, F%'T fiFF^JT, 3TF^ fH?T TH I 

'^'^F'^ (m w ^TT iurxi:], ■^]^ rw^z^m^ 

WkaH I ^4^^F'T7 f^^ ^4\ ITif F>n '^%JiTT 

r^ ^nrorijrr, ^m ^^■w ^,4 ^t'^^i f"^ I ^miwiri 


^ft'TTf^Ffl'T ?Tq:,3rraTl-:i ^R^rrjj 1 'irr^r^irnE^^r^wq^ ( feg^TRr^r 

^rqn->:jr u:^ ^^ ^'^i g s^rTr^r^ra^^^i^^iggnis: 

^rr^^lnn; ( ^h 3i$r v:iTW*r^rq^^f% ) ^frm?^- 
?i>ir ^amr'i=T^r^a\5T^TR?crrTnr9TR asiir g^iia^- 

3 fill aaff ^'i ^f^ I ^^ff^amRa^r'i^^r^r^irf^ri^r- 
T?^ ^ ^Rmr (^?T 3i|?T i^iTf f?r) 51^ 3frg^5?ir^r?7- 
u^rrf^a ??5i^q ili^r 3[^r: gii^irf ?T?Tr?:^»Tr5r%'ar=Rr- 

( «»:# q:^^ g-^^Ts^r ) ^^t gs5T=i^^^iraJ7rf f^?cTr?ri 

^^f ?Tr '•:i«T?r«r^rTciTq:^r arrnrsr 1 r%T ti:^T r%T ^r- 
^3 5i5FST^5i^g5^f^=arq'f ri^r ^ir^ir qerr a':gq 3- 

«i^ -«T<ir?Trgra " 1 ?T^^r4 ¥rRr<r:i"5Tc«T oivra ! ^nirn 
«T^f ^r 3f rnrer fH=!T >j:^> f^q ^rfg^ 5Tr^ tht ^r^- ^irf^%?|qj^fTqf^2Ifn?Tcq3jrT ^^^3311 %^|qT 

^jsrr I l;^fqTW3^rfqi ^mi?r 3T?:i^35Ti 1 ?.^s?ti 
^^imfr wni?TF 1 ^?^ '^ 9.^ ! tjitt ^re^i^^ 

Tfs^ rT|^ H5T T%'[^^H -^11%^^ I ^r^ ^m^^- 

'<Tr^af3^?Tr ?f5PcTa^5Tr5rr«flcrrr%^nT^?i 1 gsT^rr^^r- 
?r^^?«T ?f«r5=Tr%jfl^^T ?*ir f^'Tfa: ^f^irr^sfl^ir 

3T?inra:r: 1 T^f^ 1 " 5Tf>-i ti:»tr cif«i i^^w 3t^^«j^ " 
( ?v ) (viJTrf^ri^rarTT«inr?rsfrgnrf(qr%'3r^fi5nr- 

5ftiTT?tTlRm-W^iTr^RI?fTq^-'^° '^^^^ ^^^^ ^^: wrJTTfwninT' <0\) ^ WK^i^ ^0 a wo II 

JT^rrrf^jt-" *Trarf^»i " ^w. i vjo ^^ wRie. i a^tji^Jii- 

^if^fcT: era: qrcraiwfft ^rmnm^^ fin^^sF^r^^n 
s^sfq ^;5q% I 9ra"^^ ';[5%^ air^^i gwrjr H^rfsrfi^ 

«:«nn^r^ 1 ^»R. ?n^*i a^rfe Fi?fl«r "^w^iT^rirrft- 

siM^r mf^ ^inJtT ww ^ht MiaH^ifui^ ^"^^ 3n%^ 
«^ h4 t^ tft^i^fci ^arn^rrl^^ 301 ^sfmr Cat hcit" i 
f^o ^o a goi V40 I tr^rararraf^ #g^ "^r^n^ «rei- 

*» 113?pftfmf. 1 >5o ^ aur^o I eJo JT» I qa go | ?iTgo | 
f^iH^ wrfTir3tF;?T'T!T ^gfcjji^sn" arr^re? ^o^ sjcti ^o|| 

v^^m «rgwnr " ?;ro ? ?io it gg^rrWr" ?jgo ^ ao \ ?fo 1 ^jr^^, wggfea^ ^i 
5t^^rtmnr^^?rmp«TTggpar*<j i ^ra, nfifovs t^t 11 

gr"^' I ^o I! 

mq ^K^^wn " sro :^vc ?io ^ grc ir 
W (1^) R-l%5JI ^f^f " 3T^-<TJ^, M^id^iVhrmr «; 1 a 1 

^5. 1 ^M R^:g^E^ ^^rarrstr^fi: : iTi^? Rrerra 1 jtt* it 
^n^ \ M=M-^l%c'T- ^° ■af^a^ vrrg: 1 ?gpisr:nH^, 

^^n I mrirr gumm, ^rfgrw^^fia-." go ^ arRio r 

TR I j^<?MKd'^ qmT-?rfgfm ^ ^4^" ^"H ra^o it 
iirf^ ( =^ ) ^"[JT-^rf^c^rtR-S* ?r1r%f?T5gmr- 
i:, I ^ro ? fg^o I 

?flr^ ^ r%gT%?T ^ H ^?Tr I gr^^rr^iTrigT th^i%> 

gig^t I 3IT=gro ^ ao H 310 ^ go II 

^?r^^i I "T%fc ^ ^-i^fk T aufsj^qfas^on " 5f|a 

^ afao I 

a^R'n: H? i^a anfrra gr *ra% I ?ir«E^r 1 f^ibi^t tn- 
(tsr^gnt, Jifo I w^o ^ ?lo I ^J^ , I " ^Thumafiq ???!n(frar nflgrrot qsiT^nir^ " 1 

f^o ^o ? TO I 

TwBll^^RiJTO^aT " I ?fraio :^ wo II 

gr ^TrW^^Tif tlTK^^ " fjjo 5Wo ^ g-o I 

^ ^Ti K M- ^^diit ti-^° 5i<nrTfi q«nj ?ia, fiTo a «To I ^: i^nr^Tg ^or, gr^o 1 " ^'w«m'm5ra«tfaV" =; 1 
w I a^ I ^riP«r^nrararTi^a^=7 oiaigT^^ft *?ga^fa ^j- 
imnr^?T: I arr^ra^ gpnr«i!: ^«i^-^np«jK?i 1 srro n ^imf^, wrgg^rlwr I h«k, "«^ afra aftwa ^jgt 'ftrTT-m'^-^' wr^^rf^, 1 " frnftn^g^f^nr- wri^ 


^r?^ q;f]f^^„^^;3Tf^->jo s^g: ^jforf TlrTr^: W ^^l^- 

fRT ^nr f^n sTc^nr: i 'jo ^o ^ aro i ^^m^^r^reg r-v V *> ^m^ ^ ^T 'Jfl^^l^f^'m ^ ^^^fr^f^T^ ^ II 
?»»T5Rf^^ ^If^^TT^ s^^W:^l| ^t"!fll^ sR^^ 

T*? st^toT '?iJ^nK 3^^'^^ ^^i*f) ^K^^ 
3tRt^ «Tf ^l^^f^^ II 

^N-^UHl ^T^TT^ ^^-Uf^ti ?PWW ^'T VT^^fr^?ra 

ftr^i^ f%?rKni I rT^'^ g n'vrg^t%ff%T:gg d^fd ( 3TrfefiH^^q5«m ^^f^ ) 53r^rfT:^>?i?nTn^*iqrtoi- 

?nTaqr»m qfMKUi*tr% jT^^ ?i?i ^^rf <?^ ^5&ragwr? i 
( q^mqftorrmn ^bj 5??jrf^ ) qs^Rmfq 5ii!ktoif srm- 
Jtoi sMiqrcii qftoiTira ^i\^ gofr'M' ^f^l'^ ^«>Tti^^- 

Jig ^«n JiRqjc^^'Jt: q^^r sfllf *im% sfl^r^^fit'-Ht* 
3n5Tq^ '^sqs^ <J3 ^T^I^Ttrqfq sfNf q^i vigt?tqa^j'«(- 
fq ?r^ q^m^ ^g: i (%m?^^^T^'n^w: vf)q^, 

^n^js^^ f^qr^^^THrerl^JT^q^ al^fq^*Tra: 5i5flr- 

5r5jqn I ^Tfit fara^^t-stqrTw^: i ?igo i 

c:^ ^^sfq >i??TTT^r ^rmrag^ ^r^rq^ ^rra *r^ i 
?Tm ft ^cT^r 5iT:^r^n?Tqr JTi:^q?qrf^w^Jni?qr^ 

^i qr^q'^jTr^qifi i ^^qrq^^ g qrrrqf^mt Ir- 
?qT ^qrsjq^?T qrni^* iiw^^nfr^qiri^ i qqf g^ra ^qr- 
qR^'^r iT^qT^a^wqrqoT ?r'7Tqqrfsf)q^^qr?t i 
qqf g q;iTR«n=^f ^qr^^ir^ ^^rrfeqrflTJgTwqT^- 
qq:T?:^rT'TTf^m i srs^wq raqq?cTqna^OTqrq?RT- . 
f^ §;rHrq^>iFW«qTrqwr^1qti?qra[ i q^ gqjRq^ w- 
?qrafiT'"5'» ftrqrq^ifqqifqgvR ?T5^E?qqqiq»Trqrqfiqr 
^nfq ff q^r-qqtnaqrq fqqq^rT grfiRrq^Tjflq^irftqr- 
q?Tq «^q vTqfrf i qfjq^^qq ^q4fH^*"iq|iT5Tfq aft 
fiRmTOT^qfrsrwr^Oq q^ #ra^ i ??qq;^qT?iT5i^ 
ffrarq^^^i^rq^^q ^ sr firevqri ^fqqw^qqrfq 
fq^'-aqR^re: ^Hsq ^?T I r^qTrqqfq w«qrrqqr?^qr- 
^iq[ 'wiir^crq aRqfsq:"Rr'in5 1 s^qwrsfq^afq a^^- 
qcJjT^qRrq^TirqrqTqr^Rj. ^qinqrr ^m i Jig fsnTTJa 

q^^f rTr%^?!fl q?T^Ttcqrr%sni?Tq.q=^?THT>Trqr 5r?^fq ^^.^ 


^I^T^TTiqT^^^H gqro ? '3T0 I qriro 1 5Rrs;grTqfi^"r, i ?iT'?ir«> '.«<> ^ ^o i 
^oT s sr^iTJij 1 ^ I " ^nr ;^a^»7^?# a^ i ^>Tro ^ ^o i 

tr^rr^q- iTf r%: I ^r^oi jfrfir^*! jranrJT/'^r^r^Trnrm 

^ff ^j^_^:^^f^_5o ?i^r5tlf^R?m?niTtq^'7fq?iR it|, 
?^o aos^o Tf?oi ^iia 1 ^j^f^iR, f (a ^oiro ;<o qrf oi 
^aqra^iir gr n? ra?, i " ^r ^frsTTHr " i wro ^ ^ro n 

C To I ?m'%;ff^, sr^^HnnajqtH, ^o \ wo ^^t ^o \\ 
if[ ^-^r^r^^a^r^ram fR ^ i ^^o ^ ^o ii wfir I f^f5Tq^??q-raaJT fjigV, ^^o y aro i vio i 
'3U^r ( ^r ) ^TTO-^I^VTiq^Tfi-fH" ' ^^^Tra, I 

?RJTrfT^?5^^?iq ^iTqngraB^^-'r^'igf^niTam^T- 

^gsraari^vrT^^fi ^R^r%j^: ^%iqar ^r^re^i^ra i 

'^W, *ro ^J 5T0 ?^ ^0 I 

q^^e^ 3=cq??^^5?ri a q^^Vg 3i,wr%35iinoi q;^ ^- 

Kmi" I flio ^o 3, To I 

5ll>TFI%^-^^*TTf^- ^° 'nf^a, s^e rs.° \ so i 
qtma , I 5Rfo I sT^vrrqow^iHtrqa str ^: i 
qr^H, f o V5« I 

?frg"T-^3r^j^-f%o ^w., " ?^eriTqvTHvim am^.i- 

f^fc^T'K^^f ra^^r '5WT^ini%^aj;nr" i fro c «io i 
5f,q_^^q_f5io a:a,^«rro'^sroi --^^k, i" 3Trji?JW"^3fl- 

qr" I sffQ wo sjo I fia, iii^»TrT5T5nsRT-r»TTr^%, i vt- 
gro ? ao ^ 3io ^ go I grir, ^to i ii^aV, sgo fgo a 
^o I 5i^qtq, I ??Toi ^sjroi "?TriTri% ^rV^^riof" I 5^- 
ur aro sinrria gqnar «i^q sia"-?jrqm^.iT 5<'ii% qqifbi 
ararfq qft<j<nR'lr^s^: i ^^o n o ^ go i ^Ha^, ao " sr- 
r%o: 3?m" i gn^'^fiw^^u: i fao ^^o ^ go n" ^m 
f^nuioT ?irer?Kqiq: ?i^^ (^^•q na^^ " li Tao 

w-o? TO II 

^jq^_^^H^_f^o I fngi^g'a^T^, I IS '. 5° II 
5I(q[%5T-^^qRfr!-f^2io I ?Tv:i;g?ifl?ia, " ^irJJtimtn'joT- 

wv^^^m " ?rarg'3l^ana a^aai^a^qrl^T ^rhir 

iqr m a*ir fqqro g. wo i po i 

^(or 5!I?q »7 SqR^aaR: I Il5?r^5f^ 5fl^?ga 91T3^- 

nrq^i^raTfriar, 'aimganT ^ ^fqwj^i^r »T^^^fi% 

f^m? f^^rfe, 3tT0 f.', 3T0 I 

^n^^f^^-s^^^^ra^-S" '^" '^ ^^ ^Rng# nm- 
ora: qRoTwaf g;;?qaM a?i^^T^?'^?Trqgn^rs,^: i q:wr- 
"jjcqqfeqrnia: f^^'^^jTiftfor, " v^qr ^as^'^ ^^^ 
^mgcrq ^r^^ii qiTOiV ?it^ro ? «og ?io ^go i ^w 

T^^ratftfOT I ?rraTo ^ «o "^ ?T0 \ TO II 

^iq^tf ?r^qFqq-3° ^irfiiqnir, q^ro?^ r^o i 
v^l%'^'s^ ^?Te '. =ao n WFTS:^!^'!! ( bft' ) mJ^TTf 51- ^, sq-o Ro ^ 50 II 
51 wo ^ ?fo ^ ^o II 

2r%" rr^rfrfr: 3r%"Tm ^^r^jq; 1 f^^rfi^, "^^frRrrrr 
^fTH q^ oTjij^TO^ qj^ asiffT^ qs^" ^«rro a ^o 

w\ q^?giTTrar^«Tr 'an^ 11 

^'fiRTlI qH W^T ^ 5TfT t?!^'^ 15f ^TtI^ qs^ '^^R?!^ 

RTornnrr: q^ st^jrhit: irf .m^^m 'ci^<^ q^fqrfr'g- 
nnii i ?io sro ^a. qr^o n 

^i=5?fR ^Tiq^'^, ¥i%r»nfr ^^n^^ 11 

q:qr ^Rfci^rr^a^i^qr rai'«r(%<^qi%iT?jr i%^?t^ u^^rq q- 
KC?^ ^fiii^r qmqrRTfTT 1 ^'am «Jn^?i ^fiqir t%^5I 
fi;r%=Jif5JrTqT araqr^q^ ^j^wtr^r:! ^f qiw I ^ ^n: 

5T ^m ^rfq ^rmsiifq ^fta^tq ^^^mgq: 1 aa: «*jj?- 

^^g'=TW»R ^9Jcl 3ITf II 

fjTireq ?iqrf^faEqiqarfKT;EqT»Tr^sraT5'Tmwuf?ifH'!m- 

r? sn^3s(?iorq:CTrSIfqq: ^qrfefq^iT^nfli q^f?: qiRnw: 
JEqar^a^fiOT "sqrqqrscqrwrwfa " qsK^iri^^qat^EWT^ 
umifi ?i^ ^«iw q: ^vjpcq ^fq^ qsgift aar^qiT^ 
qqwqt Tn^«rai7f^^:^fqrq?nTq nm^ f^jiTi^l 
vrqa: I i^jjTh *T^ra 1 ^nmm??iqjTTH^flfg?aiqf 
grc: ^^^qrqf.qr 5 ^qisf^ Jir^t^a^qfaRqa^q^q- 
vrrqr: q<ra?i% jt g m'hri vm^ f rar^rfa^^; 1 
wmt a qw §,i«^iTimq?q ^^ipitR ?R^wrBnq^q nr- 
wr%^P!i ^u^pq ^rrsT ^?iqRr 1 I % ^"^fTTTT^rrr, =;T^frf urt^h hh^^i i 
^ ^rrJiraqTT^^f%5TT?n:raimToia;^:jii^ q^Rfii- 
^t^-^r^T^ srr^?!^ sr^rgvrmr ?iftTr^^q 1 aaw^m- 
^qfciTtoi^ sjeBw^^q q^wraqfTwrii^ kmia 1 q- 
<?q< ra'«7: feqa fq^q ^ ^a ^fa q ^?it ^Rar 
g^q% nt^fsraf aa i n^ qr^a ^qfJirm^q^.m^s^ir- 
^[?r qif^ aqftT 1 wr^sqqq^ aa^ri?^ j=r?r.i^?T wm 
w^^qr^??)^ 'sr^qt: 1 fsRg* vT^fa q^i%«q: qAwr^ 
qfttjicrr efa BmresT^nq^-'og 5Tcisrqre*rmr ?iqjitr- 
5Rq ^fw-w: ar^far ^fa 1 qf?r Jir?rqq% qarqauw- 
Jitrar wrr: a[<:q?a aa; araf^q^r ^rtst"^^ ?faiqf^ 
wr^rqq^ qar^r^qntfqjrr?! 

q:q7^*R; R^fsERii «?%^?^si f^g?r ^wt^^qf^g^ 

^iqjjTf^^q H^^l V(qfg«TiT: «J^^: ^'jirq^ I W^ ^ 

fi^«q»ar ar^afqrJi qi^Jra? q^sfqa ?f?T ^^qa In?! 
^qgr?!^ i a»jrf|: qa q^^[%?5i, f^^H qi^r ?rq(^- 

qntr^T vrgpt i i^grR vrqfa i ik^if i^q^ st^utt^- 

aqaa ^1% I q;q ^ Hfa q q^qferTwrs^rTrq'friflH^i^.- 
"sire?TW srqfqrTOT ^ famf^'aJinqnara STrr^aJTr m- 
wai^ qPaai^ s^^f^H I ri»Tr gr? i 

^^, qKJissRqrtnJT 3Tfi?:i^ I 5;fq q^qftaw^q \h- 
vs\ ^sTHJTrqta: ^ srqfpaur i%r«n;5J o;q;qiqa« w^m- 
Ir: q??:? l^J^ i ^ ^ 'Erm ?|?^ grqfqaHwq?nr ?ir?i- 
3«f%sT q^>:^ vrrna qK^rq^JTRrqr srqfqrTJnqrf^ir: 
^ q:q:qf?a»n f^^T»T?iqqq«PT'FrqTf;niT f^:jHgq- 
narrT vi(q: I ^afa qqTi%Ji?fl'f»i'- f%5 'agin^aJiiisig 
im^ ^mRa|\ v^vr;^ vtqapqa'fe^qquT i 

?? q^^ri5i'3ir rT?i«Jr i qqr^F^r f^w^^pvft ^rra^nr 
%r^^•' I ?nwiwif»!"^a g ^rsfq ^gw** t».M « t oi r: i qq'r- 
4.H^;q ganWamif^ aiqnir^^qmq-^qqfoi qqHt55T- 
nrrq: i a^^ qqT^5i^ ^5ii5^q|(fr hhw <Tqf^ fsarar- 
^qjTTr^^a^faT^fla^ra?^ ^mq q^m qw^fi^jr q- 
*i?5t ^?frq(sqiTT(5Rci^^g t[fiaq;i^^ saw T'Sfoi f- 
efi;q^^?T gg»«a^^a?atni^.i^iq ^rit qqi% q;?rr- 
^^pnx 5(qtfq?if?Ta"iT 'Js: I ?'?r5iiqT5raf ?fr%^:?iq:areT- 

irN^Wfrewnyr^qr qqV-f^nnfsrnHS gaT«itr^q%'3ur- 

f% f5i<q: qw ^trmfh tl WW^Tf ( tVlo ) ^"pRrnr TTfe^ n mi^f ^s'n i1^ ^^m it? (^^ i 

Rf'?!^ I^^'^I'^t ^^WT^ ^^r^*^) 5 II 

srfriq?jq«tra\>jarqi ^?qi %nM^ T^m qfi fe?flqr 

^^RT qr fnmggiRfBi^iq'HT^i ^f^nsi^qqfoi ^Q?fr 
ijpnqqr^? vV:iJigqqi?qf?i i fl:g ^i^r^ft ?%r>j'js'3q?T- 
Tirfoitrrqig iu^jrre:5=.qqi7?rirnrriqr?:yrriqHjg q^jf]- 

fUT^qiJi 5s^ *rr*isT q^?'rq;Ti5nqT: qK^nuiiJirqf fern 

qqftr na ^rsTTq^ ^mmr i ^a^ «!rfii i ^g«qr f^m- 

»qi qr «njl «?q nnrri; q^i?5?Ti rn«irgqir»:r?fl^?jrqt q>- 
(^x^ 'qk(^ nfkqfqr frtw ^i?rln?r i "i:sf f?T^q^q sr- 

Milieu ^3Tr fT, i?3?Tr( iT^T f^i% ^rrqs^ I 
'si^ ^? w\ '^^?imi^qi qs^i II 

*Tr I arrifreqr ^pu^wa i ^rarfqq^ ?rw 51^ aa =ei qr 
«r>^reqr«n: unuat ^;qrra^T: fsR^^a rrm f|fiion^a«n 

qrfw vmf^ i^'W5J3ig^sq u«: ^f^-qgr'aj af^ii^j^r- 
w^nsfl^ann ^gqqrcflfa rj?r sTf?iqri,r%a'rf^qr ^r ^ 
uzmrfa/Jtfbq^i fw^a ^i^Trrfti^t /sRqn 3fTa ^ ^^ ^ 

ams^Ri^ gTTf^ristg^ q^for maqfjgjiTr<i;jrTiq| f^- 
Hl^T «mfHgqqRflf?y ^tk %i?r?!«ir f? uraq^^rai ^• 
f^rft 'nfrfOT aiqrf^r q# ^ q»=g^?i(a'Hn?Ji^ na: qsg- 

f^ a ^ avfrv:j% srflpH STar a[n»re: ht =3 5rq^«n*T- 

j^Km ^HTf<i««ir/^*<.oi»i,i q^g^>%iq^ q^/«r fj^fl^T- 

ft»?r qrrj;?^.^ ^r mcra 1 H^qrf>w;: m^ mmjC^j 

?irR R^f.vTTTO wn?»5i?qqrTm 1 reg^p mm gnr- 
t>ct: ^mf5r?m^ q^f^ n>i rgal <4 i qmn» t ^ra 'hj-amt 
ipn^r ^J»r5Tm1f?r ^j^Trfrr ^^ ia?fl^ia«i 1 a«ir fV 1 

f^rsTfi qaS'^s.iMiJuq'a ^uarm qaa^rarf^ qar»^T?T- #V V m aq sirti'^-^'d ^rarra q5^5TaTfq?Tqsgr?i3raq;na 1 
^^s(rf 5crf?J5rq^5rT vrr-quwr fa?:?! vri»7 qq^ijr 3- 
siiraj aqfqmar a^r-jq^rra ^ra ^i»fl'sna^?:om 1 nw 
^^^rq fapj5 ^T'lnTTqai'KToi^jflglafq^ifqar 5^- 
JKran?^ ^ ^srq sTRar^T 1 q^ra^Jir^ (k^h a^ 
ijcflmqi ^3'Jr ^nmrq^ qwm ira ^gxqr q^jfr o:- 
^^f^irr^iTiR qi^foT qigjqt q^r sr^^t ^m qt^ 
B«a^ q^^F^rrc^TTW qqfni ^«:?rjqrn«i;fT qw^i 
a<«.i*'j| aqiJir t^sRraqs-^tVTi^ a^^r ??iifT R^iraaw 

faaw 5R[?qT 5tqr^^ ^r^qsgwriit ?iqT^?qi gg^- 
?fl 3?sirf%?TiaaR =ggf^ q^T5jr «w^fea« ts^- 
!^qi Jifaqr^ 3[Tf5i?naflr ^fa q:qjjar g<nj^ fvj oM gjfr- 
^Tirasfq sr^sqr: I 3qr« u qrf « 1 ^o a© 1 ^o jt© i 

^f ?:(fg^a 30KHsqqfPcl a?q 5TraisqqTrfaq;arar: 1 
'laqqTqarqm, ^^jo l\ fqgro 1 

wqnfa^wrqr ^^aqq'rqar a^ qr fiwr ^?;ni ^t aisn 
a^arqrra, q^ro ^^ fqqo 1 

qjirara, 5t1^: a^qHrajfl^s: 1 3tio ?.\^o i 
^^^\^-^'' '^^^^^ qR(%??ia ^ama'.rar ^rai^R- 

rn ^arorqaq^if 1 vj^fq ar^ri' 1 

^ ^ ^Ir^f I o[*T ^i%^ ^ ??ji, f^^(!I^»TTT!I?r- 
^n? II ^'^ftq ^*ini«i,I%% ?t "T^ ^ Trerfiq I 

?3nT ^ JTifli^i'^, f^!!i?fr 'nnj^^'^ 1 '^triiT ^- 

^^fWTOUf f^.'sf fV^?Ti!T ^^ H ^^m^r II 

q^^JTma ^rarf^ a^ma *Hni*i1q^ ^rqT^"fT«n!y 
qr ihi qr ??qrf^" aa f ?ar ^fqwroifq^qagT^^ifq- 
gswrarsaagi:?^a ^3Wf*a:R';qwr3nqHRf5r5i^?r- 
Tn»>ii33'ian9i^^rfig^a9:qT «i^ h?t ei*r% 1 3ia «?qrf^ "^- 
fP(f f ^ar ^HJT, ^^3^n arfewfi Hrftg^ii g" *i<!j«raaq- 
fiw?f^^3jra'ma?T5Rrr wrsrr^r^f^ ^v^^'- 1 <(<i^i^'fc 
jr^ ^i'i^f^cqic I =913^ ^^fMf^^fw&«qw 
r*^ 'g fk^ffHwF^m^v^f^ iniffij i ag q% ^Trer- 

^f^afir-qrffr*r/^f% q*gf jrgqnrrjfii^ 1 3^q?t fl«r^T^g<5 ^(*?iTr ( i'» ) ^V^ri^ ^TOR^f^ VS^STTtl 5f^^r I Sfftr^^eJWMMMHijST 
^TTO wo JTo 1 ^«no I n^ ^ I " f^fcT ^HFJJTf " R- 

JTT^: I ?ir*TT%. vro U s[ro ^? ^•Q I 

wi^t ?T^ ^^Jt^i^'^»c I sn^nrqiw^, ^rfo ^o ^e \ 
3n^ro I f?jHr^Tri['THi , ?n^ro ^ wo ^^o :^ ^0 i 

n^ " I Ro ^o ^ ^o ! 

fTTHT W^rT?5 S^Tn^c^m: I ^nio ^ Sfo I qT© I ( R- 

'^RJTT^fNvT HT^n^rm ji*^h *to \s J^o ^ ^jo i ^rf 55^a?!«HTt^«i q?iRr^?iT ^r ff^^- \ ^rrJ^ra^ 1 «(=n^- 

^f?;f-^(^^--^o R^r^, '^Jfr^Roir^^qoT^a^'uio 

fgo H go I 

3T,=gro 1 55::3q?i: q^imw, *fR?i^5 'cinaqR^a, 1 "slr- 
q:^=!TniiTasi ^R^T?fl ^<jfr xkx^m " ^o^ wo«?roj 

g gsTTi^fa^'i'^f^''^^ ^^^^ ^ ^'^f >itR3 1 |,^j- 

^^r 5jri^ =3 !if?rtRJn5Tr ^ TtiT|qr???r ^«Ja ^^'jli; 1 f <> 
K TO I tR^TTT^ ra%, I ^?ITo V ?T0 I (^t«m?:TW, I 

sTm: I ^«ro a ST I 

;^l5T'7-''»-''S'':-^'^ ^' ' »n?t*Tr3rqw, roi fro 1 

5Tr€lt, t f^rfr^^ srr ^Ir, ! ?ttht v. go^^ro^Ho 1 a- 

^m ^{^^ JTg I <TS^r3T: si^JTv^V, vjrgm: raq'f ^^t 

y i^ d^T i^ -ijq^tit^^gt JTl^To q^ I 5simlr, ^1^- 
^(^:^(^ x^, I " 3r:q^ ^f wr 5?«ff rff*i':qHf'3W 1 
spiqiit'r 5if f5^ q,n?RrT ?Tf»i 3TT=q? " «rro a ^o 1 
•^^T^rf^f^a^^ v:jju: ^fpqrf^r q»ir 1 qi^wng^JTnnsa 
smr^ f R ^ f^'-:n- 1 wf !FJt^ i^5T^'=» rm|rfi'^g^»i ' 

^i^nqcrqwrq g" ^fa a^^33TO^q?r?^«3 a^rTrr; "5- 
^N^ra^aRTr^f 5^ 5^5? <i^"f^^r 1 ^q^^ir gqRr 

^ni% ( ^ Kwt^r^^-'^' 3rraf»TT5T^R5*n?a5T- 
^r5i^ I fiio ^ ?ro 1 r^o i ^TR^r^wg^ , 1 vto :iv 
510 ^ 50 I JiRH^trq^, ^o II a^rgfo 1 " arKf? qfbur?; 
ra^m^i f r^qfRRU^^^" 31? ^^ ^? goi iji 5 grrq^f ri^qrir 
lir" ?nn#T 5TR5Tnnm nrRlnq^rRg!e^i=Tr qftonfi ^r 

^T 5iT5fR^:^;«T "^c;: sr^fq- ^s^r jt ?Rrfvi«Fn»mT 1 
( f^RHff^ ) 3r'7sr-7R?^rairw^^ f^mrr^R hw g- 
gfq qt^%^ JTRar^q^ 1 ?T»if vr^mroi =5 qfr^rR 
»i ^r^:«RT?Rq^f^^Fs'^R vtr: 1 ^trrT^rTr?n%^nj3r 
g^rj ?ra^qT^rR sfrsT^'r i i^t 3-oi "wq^r ^^m- 
f?r ^r a^^ 3?r4iR ^ " ?tt^o ^ wo :i ^ro ^ go i 

vio a.v 5T0 ^ 3ro I ^iqf^^T (C?9 ) ^fl^T'.^lHf <i r- rrr ^-^ ^((rhi3(t1 ijf^^iTiw aftwr i o?^ ^ srt- 

Ro 1 V m ^ |^5^iT5^'a^5( ??n:a ^ ^ rii ^^^- 
fi^qBirq^ «h;o ^^ cit ^'^RPTTRq'af^t^R^ ^^- 

q;^o 5^a ^JJ ^rrf <TT ^T'^s^fTl^l ^ ^^ ^'^q^H 
?^ftr^T?T: Erry/T'-7f^r^?gf3[r 1 ^rsrrTHrrr:, ar tarn nigrm- ^^r5Tr.Sf^f^^rT 3rf^?nm.»;uqrci ??qniqrar«T?j g?ci 1 

g^^ gf??i5g: 11 "«J7t o^qr^'s ?Tr aT^rr^r%'jng ^r?:?i- 
?^ 'dm\ ^m sggsjT^ sr^r ?rg? ^rtt^rTr gusjiT t^n 

sTr^r 3<WT ;j':q33i^ ?rar arg^ «nr^f^ ^qsjIT in a.g- 

3T»5T ^7«r^ 5T^r 3»g? ?nffgf% sinc^nr a;n "^giTT^g 
U «^h 5«iT ng«r^^ ar ?r^^3«g ^Rq^fT 5?gT snqr 

qn ^vi\ ugHif CT ar sji^a^nnflg ^r^?^ wim si^jt 
gcqjsi^ ?i^r 3^g5 ?nTf Tr^g gc^sirr tJii (iqw^g \s «i.h 
gwr t?g«rf CT m arrgeg^^^g ^h^^^ ^rar st^t 

3315 ?f«ir 31^ 3Tr7i?5i% gT.Siir rJt «j,^nrega.' Rnq,«iT 
«3;giTit^ fir ?r^gr«^ii*g ^k^*^ siisrta^^r^tq^at 
?j^r ?Tg5 3TrFtqr% gfi.«Tr oi't qrgnr?^ ?. o in ^or tc- 

sjwr ?ig^ ?f rf|gT% gcr^^TT «i:»i dgwi? w f K ^h ^^ ngnr- 

3TWT3?g5 ?frf??if% ga;T3TT «i:n o.gnrig^s.'iiT^tfr ng- 
int^ ^nsfsgwg ?^'^g?^ awr^Ji^r gcqc-^if ?;^r?<g^ 
wrfl^iM go;?3r in ignrig ?'3, nn qor igiiR^ ar 
3i^;g^KJtg *fn:g^^ ^Ti^n arwr 3>??c3!? ^mr ag^ 
?irif^f% gi73Tr qn igrriig '.a "7i 5«ii «?.gnT^^ ar 
3T^^H?^^iig ?^ii;^^^ sirar ?iwt 5^1^315 a wr?ig- 
w ?)tf?grTT giJsiT in igwT?§ '.* in 501 igjiT?g?ir 
?rn^q':g^q^5^^^g wRg^^ s'l^r ai^I 5<:q:.5t5 ^wr 
??g5 3inlgf% gi35rr in igwrig \%. in 1^ igiir^g 
ar ?r^qfef?Jrgnwg RRrgsw aTi^r anBn 3':q35i5 sw 
srg^ ?iTffqiTi giTBT in ignri^ I \3 in i^r ignri- 
5 ar sq^qra^rmn^gwg Hi'Vrg^H ^Tt'tt ^m gi^-ST^ 
anirr a^g^ snt^f^ gi^srr in ignr?'^ lo in 50T 
ig»n?g ar sr^qfei^Jrgn^^^Bng ^K^^'f? *wt sisqc 
g':qj5J5 siwr arg^ a^if^grTT gic<ST in ignrig ».i¥ 
ungor ig;;i^g ar ^r^ifssflfigw^g^^^'awg nkg^^ 
^Trir 3i^r ^qra^ aiwr ^jg^ ?iu1grTr gisir in ig- 
nrtg So ITT itiT igwrig aT3T5»;Tin?:rg»jng«;R:g^H 
srrgr ?T^r ^'-qc-aw ?rair ?ig? 3!Tr?gf^ gi^str in ig- 
JTT^ 3X I'n giT igrri?^ ar ^iTg^rnTrgii^qiig 
fjfrg??? -fl^r ^r^ gcq^jT'? s^rr^rg? ^rrf^grrr gi33ir 
in igjTrjg \R in q^ ignrig nr ^ffgRin^igu^?- 

g% giJirr i?t igm?g ^^ in ^'^ igjirssg ar ?t^- 
?7ptTctgJT^gBf ^^TTrg wr5cg??T3f;gr5^r gcq^^i^ aiBjr 
^h-^ ^(t^(^ gi55Trini^jRT%g R« in 10? igjjrtg 5iTrq^f^? 


^I^^f^^ y^r^ grqiH ^f^^ ^\^ ra5|T%f?f st^h ^R^ wM 

sgR"^ ^jA ^0^1% ^r^ ^f ?> ttii^ ^^ II 

( ^ jijj ^oTTT^ ) ^^ 3Tt:w ■<^v-i*ii<iiy^^ ^^rJT- 
^^^ JT^rTirrw ( en m^ffrr^rf^ ) err ^ i^?i 3r- 
j^^r^ Jrfciw^ TH.'j^ijiiTyr nr^^ fsRj'^ftn^ ^n^f^- 
'^ ?BtjT: sr^rsiTTS^flKm vr^rar i T%gTB ^ra'^?!^- 
sfr^T^T^ ^^r ?J5: ^^H-^frn: ji^^% ^it =5TT% <r^ 

^^T w^r: n*Ri ^^^rra: ( a^ Ttf^r ) cTct: it sR^r- 

f?qTf^ ) ?T^rff7r^<!jifg^'f«if(i<i'*ni^^ifiq?:?T: sr*i- 
JTrfT H^<Ht|f^«^r^rq: itfJTr'EirJj. ^^N^^qf HT^snT^T- 
^mtm- sT^r^ !Tf^?TTi^^%^^w nTO^fvi^sr?i^r3w?T- 

?T^si'?rt r'sefiTT'j^ TTiJTi^rT^ ?iq^'^r«<«r*rq: ^ra???^: 
srf?T^rtr^Ji%^f^:a^f^7^r^ri2tRi<i<H^^*im^c^Hifr^- 
vih^ ^m-- sT^iCTW^^^^Ti^r i i:?!^^ ^^ s^r^ i 
( f^'PBrTmT% f ?^rf^ ) ^rm i ^^^:^m ^^r^Trr^ n- 

^rsr: rTcr: TTJTJT^^IcITOI^ I ^K^^^ %m^^ I%>Tr^- 

«Rfg«i^^%ir^ ^r Ig:^;! Ti'TT'Tr:|i^g^*Tn^sTr^ i 

^^ ^^^^i A^4 ^^^^\^-^\ =^1^ =^iw i ^\ "f 
^q^:sTT?n^SR^§% i^^ =;i^f^ i ^rffeqi^- 

5«riT^flTlT ^I< '^Rt ^'SR^ff ffl«ft ^^^ q»7sT 
^T JRIT ijr ^'SRHg^ l^^ ^1^ ^l1 l^fl 

sn^ =^T =^^f?i I ^^ m i\ viT^i squ^ ^ ^if^'Wt 
f^»T^^H r%5|f%^f ^f^^^^ ^f^^TTr '^i^ ^>Tr^ q:»fqn r't^ ^nq'ti^' ^"^l^'^w i%^^ #^^ 

WIT ^ ^s^s^iT^t ^tji qfnj^iT^ '^^t^ ii ^\m 
Tji^i^m ^"ir ^A^ €\€ ^\ w^^ ^i^ ^^^- 

W^^^ f^5|ffTlT TTm^TT^fl ^R^flxTT =^Tt 
^Tf^rr f^^^ =*J^f^ '^RW q?K 3WIT% ^^ij ^f^ 

q^5f^?iiq[ H qn^f^TO w^ ^'^ ^'^'^^^ ^qq[% 
qs4i% ^R^fe f iff '^'4at ^^^ ^^HfHRxrr ^ft 
'^^ I ai ^^r Iff ^J\^ mV^m^i A^^ ^n =^r< 

5^1 TT^r ^>rf ^^TT 5^M^5i^ f^^^ ink ^ft- 

^ ^^^^RtIT ^ =^^1*^ I ^I 51rlT Hf ^^ ^r?t 
rT^ qr^ 5TI^ =^R ^U'^ I ^I ^ il "^K ^RR^> 
^ ^Ff^f^ft ^I%^=?T^ \^^\t^l f^^f^^^W^- 

I^ttt rmr HF ^TSTT^Ti^n =^3^wr ^^i^^si'^ t^# TT'M^ 


sil^f^ »^f5T WT ^w T^^^ 'J.Rw '^r^'Tm I "-^ I ^rfl'^'^ 
wt ^m\i^ ^ pr '^ ^^'Ti ^i ^^ (k ^ i^- 
W^ '^rt^ I ^ngsTR nr s^raT '3:^'? '^^ i 

( ciT 3T5ton%?irf^ ) %i ^sff!^,n^i^^ ^^^^ ^^^^ 
TBSfl^ sm^qpfl^ ^ ( err 3wi 'jrwcm^ ) ?t^ ^^r ??4: 

orm?qn% ) ara q^t glc ^m«rrT?:R^t fgtfl q«m*> - 

«r^f??%5T^fvj#;: f%?ic^ i%g^ >?gmi fefflTmrrnr- 

^j^rfSJi^tr^re»^qrw^5T?Tcirr% f^^t^fvi^if^ vrrnifli qft- 
«5T?a I a^^a ^%^% JTTJTsi siv^i ^jpfT^TO^sir^r- 
^or qR-sr^^^:^ 'jr^i'craiff fei^T'ggasTflr'JT: u9\^ 

vrrm: ^i4:qr (ci^Tctt sjiq^ci arrap^Bi^Ta^rrrrR \k^- 

qrarr"a4'?('^<M<if3 s^^Hr^jfvj^ *ji*i^id ^^3i»ra^ 
a^?i^q fmi^ar rsTR^^^q ^tf^gvir?mr >f^^ 1 5^- 

srmei^vTriT^raqRT:3iRfi^5f?iTf>Tg4:^ ^fh ^rijf\ixjvf- 9r f^gHfi^tTri?isr^r5T^^r^?TrTsi^^ei*fTnr5ft?q^^?T 
"fT'sn'Tr ^TfR^gf^f^^ ^f^rMi"«^i;^miqirT^fi«i- 

^[Tr^rTcT; SrfcRJ^ ?J^^fgr^1Tq4^^ ^T^H ^Srl?: HU*»si fif- 

cTH I H^lfv^^t ^ w^*r^ fii?i^ gfriR. ^^rqf^^&mg- 

^ ^rv^'diHrdi; rsrfrqn^j^wrfag^ ^nc^nnrfif- 
m ( ^ sinj^ «*<iHHL ) d^=4g-* ^^ sn^ ^nrm 
HRwnr*^ I cR^ 'g^pwmr^RTn:: ^^^ ag ?t^!T 
*Rgq[ ! ^ ^Tyn^T^ g?T Rafs,"??! sra^i^wrr? i "m ^ ? 

f5[: qtcfrm^RT ar^qTV^i: ^n^m: ^*iiff^ ( cir«rrqn%> 
cT^ ^- snag<^ x^^^ ^t^w iir?irasrRTqTTq: srf^m: i 

Hrf : I R^':q^: njq =Ei5cqR ;T?^q^?nfc QqiT nn^- 
t qnra^q ^^: a^r^^ era: ?js5: a^t^i'iqc g^^Tal- 
f^sqgr I ?rarq^f r: ( t^n qi^nr?^ ) o.!; q5i^;?r5: \ 
ii^q^rT: ?j=q ^r:^^, arni^rrr 51% g^n,^^f'=3w?n:t 
( qit qi^RTf^ ) q:gfiT?qr% I t^gg^a^Rnt ^^qrafd- 
^ra^qpRqirrafl cir^^as^ qr^rr^mcTirr afcjqf^P 
^T %^ ( q5^^q<r«injifHrmf^ ) q^3?:ra: qga: ^ g?:- 
qq[ sTT's'irat ^m g??! q^R qi^nifRm t%g^ ^r^r^T 
?T?ir a^E §f?^afcTfTaT?i'T^i%?7TaaRq'T^r cr a^qon^ 
TRT:a5T sF.^<irr?iifq ^T^^v I ^qrarsfq a%iJTaf^qT%iTrT- 

im ^ rn^^h ?T^cigTKi: q?:cflf«iq^ai%q'?Tq: 1 ^amvi- 
ngpi:'e^H?igq^fTqR (g?i yn ff^irf^) g'i 5^?:^ g?q- 
JTrnra^Ror ^rTRaJiq aqntjrr^ ( ar ^^^ r ^r^rr^ ) 

'>^05'-<J^<4d AINrM^rT^nn'.S'^'JcT I q^I^ aiTT^ ifTTR^ 

?T^r fwyf+i'JiNN^Jidqr u^-ht; atrt-.r^j: araq'a'i: ?rt 
3Tf^ {mm^.^r amq 'dsq r ! t afq ^ ;? ^5T w^^ «r% 
g?:qR Rft?g^sfq gvc-ir^^r^f ( ar ^ ormrqif^ ) m 

m^iq^T ^^r: 'F??Tf^3 h^iit :^a^Ri^rgq^?j53?:- 

^' ^3 ll fq<q<d<^ l %: ^ ^5^1fq^q=^ i^g a^r^q- 
JTRqsr^ir: aiiiTi ^^:^jr=TT»Rr n^»i?Tr gr ?|q^ a^rliar 
a^rqr ?jfJT?g[ra^:^-iligqnT.yPcT 1 asftr ary-d.^tt^qr 55^ 
^Km^ ?isfq ^ goTe(?qi^'T3r:^twlT?^ ^^T^^q-. 
TO*r: ^jT^TT^si^ ?f§ ^^if% ^Traf^ qq<ir a^u^^t- *Trqm%^ 


WRifln? srac^nvRf, pare y ^o i 

^^l^^'^ 1 3flc. ^ siraro |i 

3nnii-( '^^n: ) ^nir- t^° ' ^^^ " ^rngf^^- 
aHff^ sTrnr" i ^>irolo ^oi ^^oi gfjrm'=a^^r%^ 

3^, ^^ sir/^^rf r, ^^ttoH oto "^ f% a ^^TfrTa^Trrr^r 

^m s^iqri: ggw?^^ff%?iqi Hr!i ^: 1 jjjio ^ ^o^ sto i 
" WRfsrqf'iTHrrot ggsn " Ternr ^r^^Tax qajf^^Hi- 

?!, I ^■7?T?n':rq?t?ir f frsrwnji f ^rrr ^Rq- %ra>q n^- 
sT^'ORxjfrq ^f?5r?r€rTTq?{qr j^s^^r 1 ?p^«irTiTlri%q 

fftq^'ir irf«m: ( ^^o ) 3i?iqT ¥tTa ^sqir^^rqf'arT- 

^R a?HJTqqft*TTqqr 3?:nTT^rar !7n;?ifHir^n:r^q-<TH^(Ho) 

irroTriTt-xqri^w??^ m ^<]K^k, 1 ?«Tfo ^ gro 1 
srrqo I ^ko I f f sir%5:r%s:r'n^r?f^gtorii5R?:oiqirT- ^^t i«? wa^ 3^Ra^fl^Ftji^f:j"q^Rinj|irai- 
^is?<*Mi«ioT^f^HJT^r|qcqH[ai«i<rra'* w^rm^w^ 

BTTcfr^mra ;jT:r«J Jn;i ^^5qq^sifiqf^?ir^r^=3fvi?Tj;qq[ 1 

af^jr^irgrf^-gr:^ e'^m? ^JT^^nair 1 srtrf^rqfa q- 
3^, q^w faf^H?:HTl^ 1^1 vT^^ ^ grmRT, T^r?i?^ 
^oic«w% qcqi q^t f Jifhi ^m, ^'^^'^ fkm^ ri ^t^ 
iRrq«WT, T%4 rq w^gn 5ff r i^ 1 TOr%Trf reg^, 3?:t^ 
HJT^fqftarw \\\ ^^ ^TT«h> f8EJT?^?i: I 'aii ^K^fcf g?^- 

fW%: I ^sro 1 ^5Tro I ?Tgo I ^0 I ^9To I jjfTo I 

^ I ^R% TO^ ? m^m I ^f^f q^ w'iTfr 
fk^w(\T q I ^^3fi%^f Tr r> ^=T %^ '^ ^m 

'STfT Hf3f^3rq^srmf^'r^qmitw^5r[fni5T?m%- 'STRTlIn? 


''TT^T%q'^g[RilJTtn f^f^T?nf5nT*^0^ ^ I q^vf^^Trnrq^^H'Ti^^gTi TTi%'rfnn^ T I 3TqwTrqiT5^^fwii^qf^f^- 
3^n%^r^1^ T II 

ri^ I 3RraT^^i5q5gp=5;qt^rR^,5i€li: igr^vi ^'^'^utt- 
as5?^rRi^5T^rfi i «?%^qrq 3JTfinff^,?T^miq'-iraH^fi i 
^5i^':r%^q5g[psrq1^R^?T5in':qTq ikv^^Ti i ^g^^- 

^ Knm -SK- qn:^q=53iqKFj qa^^m f^f^3q[ ijjr^^ fk- 
vir ^qT5?qnA--5'5frrf%^.W'^iri i cmffq 3^1: stf^^r g^vir 

^r^gr55Jmy?53?^rfc!^7*r^rti n?*iVq: 1 3^5:%^^ r^^jr 1 

=c r^5TraH^q[^ I q ^w< qs^ f%:qr5"nT^r?T?n t RjjT^sJTnJr- 

^ifr^TK^^ ^Tf,r: 1 sfito 9.J, q^ ( sr^^r^Tir'^^^Tra- 

f^a ) ?T5iriTasart^TTq^Trra[ JT?^«fr5?arqrsr ?a'r^n:^- 
^i^'cgfesfl^jimqro^so^se inEri;5q ^fqwr, i"tri^. 

lo 3T0 I ( rTr^'S^qq; 31^T«T;r 51^ ) 

5fi?jr5i^q|^»n!T[q-^i3[irT^^rqrw^TTq^-'»-^^i''TT^T- 
IFtqiwf^wrqRirm^qjTm^ cT^r^TiT^rr j'rqi^^Jjrar ^hoi 

?rRTni'T'inq-«frTTit^;?iTq^-'T° ^ftrr^'Ki^q'-^j't srm 
^r^TR^^rq ?nn^5nq^^,q^^q?Ti^r^^?Rl':sitqr- 
iq-p)' p^r^r^rq ^r^'Tr^wOt^fqaqt qft<>T«^ ^ 5ii- 
^a^lr: ^^^qr-qigqw^qaqr ^■q^:?qflT a^r^rftqr^i'H- 

#rqr^rri?qq etfi"r (gq:, ^h<» i 

9TrT!ra'TqT?aTqqi!i-5fT5TK^qT?F'TqH-^°'^'^'"f^- lf(TTI%q^^q^ 


^icfsrr^ ^iTi rn^t^W-^nTf RqR^svr^-io ^arqTtK"rft^3- 

m5Tq^?Trf?crff>":?T ^f^^Rk^n^irq; qsnTigqi^nr^ras- 
0;5r?T^q?ifHwqqfra n^?fa ?Tr^|[(^q'tr?rR?F5r€r— 

TR^fT ^TTTi«ir I ^r^Jl'imqRorcTiT^, I vTo g 510^ ^01 Ksk, ^» I '^fo 1 ^^rcf, I '•qfSRT^rd^^gnjT " 1 '?(?r 
^?TpiT^maTra'3JiRi. I sfro ^ afao i 

afraf%af% ?ft?r1 " ro <^» ^ to i T^n^r spv-^r »rar^r- 
m jTriT?r, ??rT» ^ sio 1 " fas^qifir^ ^mxk^ " ^t 1 

HO I 'HR, 1^ ^ I §iTo ^ 3I» I 

?ro 1 f;ro I (^o I 

m% (^r) ^rra(2f)-^f° ^>^T5=qr q# a U^ d> 1 sTrrir- 
5T^ q%5iii^R ?Tra ^R^ *i^f3 1 auiTr I q^r, 1 q^rf^ilr 
r% ^tmt ^'tr 1 srro 1 f o 1 

3ffRrTRIW-3l^%^-f^o ?!^5)q ^^ra,i siraroi ^^ «o 1 

fTcfraq, I f o 3, TO 1 ¥f» I ^«iro 1 siraro 1 

5rRT^-^^qr?l^-^» sq-q^-vrr^ ^^ f^q^^, wo I 
fmam. I ^o 1 ^aft ^: 1 sT^lSr, -4ro n 

T^n»n^ anjar^^fr ^Kr^HPmnrmar^" 5To<^>?to1^1 toi 
gq ?irfJH: ^mq ^^His^a?Hr€ ^?3^r HC^irgqjf?: 
^ sr^ispm^^f^rq^^T?*: ! Hqrr^^vr^, ^tq^ ^nm^r- 
§ ^r ^§1^ ^ «j^Hc^^ 'H ^rq?^ft^ ^^^- \^^^ ^'^ 

510 " S>|Tjr ^?e *T§«T ^ITT ^OT^rCOIT ^^TT fif? I 

5T^ ^ fn fq m^r, ^rtor^r T^mfcm " ^^^ 3 
qt5^it^^*ff"' 5'?'^ Hr»rar^at%wi?^rTT.ir^ rafwysr 
?>f rf^^ ^ q-rg^rf^^qsirc^: sir^rf^^a^r^Rr^fTT 
^ra ^rmph i qo ^0 1 >»» ( crE^3nT^*niWff^?^5- ^T^|qrc!j-3T^>|q^-mo ^Tir^qra, wo H 3TO I gfi^T?q-^H^rf^^-^» aq^.ai^=&acqj^ ^n ^^ ^m^l'S^ ( tycf ) ^ITWT ?o «: ?lo II 

55:qq: I wo V9 ?T0 ? 30 II 

i^H'nsf^cT ^ scfrT^?^*idi*i<iif^'( ^r^mi^ o; u^ 
^tmriItt f m I ^«rrQ v^ sro i T^Rrt^ q"m^^[%- 
fSTf^^rmijer an ^^ra: i: « '?frTRf%r1r^: i m^- 

rJnr: I <H m R4 ^f v-zpT?rTf ^ »< ^^^i ( ^TT tu^W i wii^ ) 

^^mfk^ ^>T^^, T^JTRTT^TTij ^f<*i<jiym^iJT5Tr%- 
^r^mr ?T^g ^ :a^^ cTifrtrm^fiTRT w^: 1 ^r^o 1 
w» I ^*ir»i 3T0I '%%3r ?rTm^9. 51%?; T5^ rTsrfr 

^fqfPiT-5!o JT^mr^fH:, ^«it«> c ^ro r 
tf^V^r ^^ I f I =5ir5=e^'r ^?j =^ ^fi ^q^t 3ifi f5?i ti^T =^Tr i 
^s^'^T^.'^Tifiqr fjs^eif iq ^^^^ ?i^?t cTfr 1% ^^ 

f^^ ?4 ^^ «5^*HTfW? H^ Hlf Tqi^trf]^ I 

=3 JT'^?:^^r5fRrit a^ Hf^Tr^qq^rs^Rtq ^f^ 
^respTO I 'prg^rtniqar^r: Hr^F^unm i 3Trr%?q'g?JT- 

^f%?HI'-:i?^ ^*R?a ^«^ fil^riril^lf : I fir^ gi^JTR?^ 

^jrfrq^^qj'^mrw^^ q:^f^5if 5ir^ 1 asnrq ci^ r%?i- 
^laar^frT i cc^ g^^rag(§^wrf?«^tq gt^^nt i 

wf'k ^Ck^ ?i^i \^ ^'^^ ^^ fir^ ^^^ ^if i vom,- 

?T^R ^i^^: ^ra^rrar nnrq'^ :OT«i%^r h ?nc?iT 
^f^cjT 3iq?'T «nf^^ ^?ir^ra •! rrar ??t?:: st^ ^ ^\^^ ( ryty ) Wt^I%^ fTC: ^r ^r siqr5WJiHj?lrq^rft^: ^ ^r#r (^qsi I 

^\, ^^o QJ 3TO II 

wo ^ ?io ^ go II ¥qTr?ir33rr^T ^imasn: i ?f«rarg^- 
qfar n^r ^prrrTa^r: i ^^qt?:^5, ^o a 3t» i sn^ro i 

q^r^i^, ^o I gqqra3PJTf^fn% ^^^irt^rnri '^^^:i- 
(h %[^^f\k, Jio I qo ^o !: 5ro i ?TT«rTT^H^f?qr^ 
sT«i^ gqrlf, ?j^« 3. wo 8. 3T0 i^ro i " ^n^ffRWJusq 
ufqrs««r«i5nffi?Tr i wqqrfrj^5ir^r?T, sqr^qr ^ii%- 
fs^:*!^ " aT^rqqrf?f^frt qj: 5T5^T^: ^-13 I sqq- 
asTgqqr?^ ^qstr^r^jT-TT f^r^^rn^ grar^?iJTmf:cq f.rw- 
vqq^intqqrfcr^w? ^mri ^iri^ i ^n'^rtrif^a f? assm- 
jTjqq-^ ?T^qftfir ?^^qr?fr?-?T^ ?i?if^^^ " q:q^m% 
;ftJnq *raw ^\v>j m w srrqr g^^r^ ^Crvj ^r jt ^rrar 
^g^r^ ^ qr 3ff 3^r^ ^ ^r ^^ ^n: q^r ?? ?rf%- 
^^TJfl^qrf^ " ?5 =3 ^ i^qqrra^cqRTfff^r T%r^q a- 
f^f aq^?T ^f^^ars^^q HfnqvrR^^gqrffq, i ^r% 
53fq%: I ^to I 
^RW»TT-^T'Sfn^-3»^^^'f^ smqf% ^?3rqro3gj i 

^5pqitr ^ qt^o I gq^JfoT f^^rrn qq^^qn^^ Jim 
5[%, ?fro JTo f^o I f^^o I q€ifqfq?if5iq7gq^q3 
qflrcjrgra; i ?rg» ii ^qftra?«Trq^?rar-S'g?qrvTra: i fi[ra>WTn=^^^ f%«q;- 
?:>T<»t»i ( ^KQ ) ^TrT ^r^cT I ^«i *jri«rq?i*r: wq^q^iw 
g^qcT I ^ ^ mi^q^^w ^DTT »i ^tq'Eq i "y^-^NR- 
nr m?^q 3 " ^m q^HT<i ?ra ^ ?i5^3grqi%^q- 
5m qqtq^m^: ^r«r ^qrmsTfqm i ^rsr gq^wiRf- 
tt ^rq^imq;: i s^rvn^qr^rraqjsi^q ^fl^^q q^^tr- 
?mq^«j[^r^omRurTOfit?[iq, i ?iq gq^iori ^rratHt u^m 
fscflm qr I irqo ^^\ "sro i qo ^o i stto ro f^o i 
isrq^Tfji^^q Vli f^f^f^^ni- 1 

s^rq^rm^ f^Tqv? gq^m^f^'^^ra gq^mw^ g 
( gq^aqrrf ^cqrrf ) ^^iq^tr^iffhjrr^qq^^rrff^fq 
qraJiTiq^qr: i%i'arsfq s?q% i s^i w^sflq^'aR?!- 
WJi ^j^qwtf 5fi^ grfoimf 5flq g>q?TT??i «Tqm i crrq- 
5ir^?»mr ^ ?q^3m ^^r: H^rqf^a ^ ^srq^rf ^ ^ 
sf.-qr ?ra ^rraffl'qq; i ( HTiRrrqif^ ) ^ffHjq f^F^^r 
fefq'IrscqrT^Tm^: i 3i^» i fg^sq? I ( Hw^^'n 
q^ffvTT^f^ ) ^^^ q«iw^ ^^k^fjflq^rR^w^Wl- 
q^rq?m«j5i ?t^^ ^t^ ^ nw sra viik ^iq- 
?ifjrq;g^ot vT^?fir% Irq; i sf^r R^sf^ tr sr^trq^i- 

^ fjT«nrq?q W^h ^r?T ^rgfloi^^r 3^5t^ r1rqiqjai%?T- 
qi?5re;q^q flrf^^j^qrfq 3-^q^^ l^^aot ^^ fjt^^nr- 
q^rm^.Ti I q;^o i vr^EJT^g^rfjm?! fJt«iT?q«rfWlqfqT- 
5rargq^:i^ g; ^EtqnmrnqrirrvrmuTgiT^rq^ni ^- 
VK\ qqrsni qqsrqjw^q ^rq^ifsr* ^^ af^Tiqqrq «3 1 
^j^jq-qir^, a^5Trr^fii«qT^^: q;?Ti!T3c^^lr^Hr?a^fr^^ 
^gnfa^^nq ^fliqqiHqs^f^q^q 5RinST'«r*T?TST- 
fnK yjqalfgrfiqrqm q^r ^qvtqa'iqres^ 3q(?i i q- 
^Tf 1 " 7q5TJmfe^q?w ^, ^>? ^q^rrij-^ g ^ttt i 

3f1qT 3Tq;qr% gsfr, amm ?fmr«IT 3T^? hwTtt" I Jif »i- 

q^5i qTqf ^TvTSq^r^fq 'FT'TqqrnjN^q ^T q>r§T f^B^ 

^ ftnaa *T^I ^5qw?I fJlWrf^ f?ig:q\foT qiq^pflrT I 

f3Rf«:^5TJTr?I, ^qfll^rr'^rqT^q Tlfil!T?ni arfTvTqrq; I 

3ia q;qffl?i^?T^qf^ ^fw«qr^?Tr.fq^qTfT^q^^^^i 
v:io a, 3T0 1 a:?i"?^^ ^tWtJ 5Ti^ ^'rqqr%^5qqr^fq- 

'sqri^ ) 
%(o 1 q^o I ^n^Hf^ 


^^m <nf?nr: I ^m%r, ?TW?i% 3^*t^, ^'^iro ?o sra i 

^noJiosTo I q R^m^ , *t« ?. 5j» ^^ zo i ^oi ^ro i 
^^f^^'^'^T^t¥^r% f^^Mcriw irTtrni% ^rim^^: 

y wi f%^oi ?n=^r»i "^j^t^thtt ^jt^ q: ^: q<trar i 

C OTo II 

^TITJRtgt^orq^ I v:to'^3Tfvro|^?iqT»TI»lRTf'l'T?T^rara^J';- 

cq^, ^?Te a mo II ^^^(^Krk^ qrm i ^roi^^, it© ^ sro i 

f?r ^: ^rrg^^: I :rao ^ 5r«> I s^ro i fjsro i ^^o \ 

?J,{ *ro ^ ?To \sgo ) ?iqB7^ia ^1 f^rlrfncTPwrf!- 
nrn sur^a ^giq«5(: i go ^ arfvjo i r^^ffiHRHrJiiaH, 
?rm?^^^^r«ir'TST?3qfioi«TRT<l ^[Ji^iq^im or, f,\o 
\ ?To I sTR^^f^H'i'yjr, 5qo fgo ^ go n 
a^^r q«iT- 

SR^rar ^ >7^I<T ^f%^r ?raeq: i a?rerr tti k^^' 
a^^r? II 

^i^^^ C^J^^^, gm fWl^rrjii^ ii 

?rt3Pn55r: I >rraT^??^qq i ^riq^q^HRqcT^^Tsi ^m i 
if^ ^ ^^ ^?i^rqr?^»i7f^^tomi i 3Tf^rr?r ?rr ar^q- 
f!T'&W[^^:^raR^n^tartri i ?T«igr qt^%% ari^q- 
^ ^^ afi rrra^ ^K\ih i ^mi^ ^-4 |^r%q; i 
ci«rr^t«Ttq q^qr^qrif^ ^r i sni arf^ " f;^ fgfii- 
fcj" jpiffT^ Q^^T^^t^^q r^f^g^R^ sjfgqTqr arfq- 
qor ^rf% H 5K^f?T qr «^«it fgq'fl^r gr ?RtrR i 
q;rraqi^qrg?q;r(1?^ m q^rsi^qt srfa^'a^wf^ 
g^[<l5Ttwqa^%%^W(Rfcrft^ ^ ^q'Hm qr ^t^qr 
^^trt qjTtT% am wjR weqrJr gf.^qiH q; q»iT 
qrr^f a vqrqfa I a«iT Mfii a ff HJra li^nrr qr wfirRg- 
tkt "pH'S^ i%ra?rR^ sTtfeqfqr fftrtga i Btu sttr- 
xn^^ qqrsR «vj^ q sfttr q *nnr5qf ^gf^fct i 
qjrq^TiiTrf^lia qi qjtrm i tr-if g sqr^fia ( ?i- 
TrEi% ) ?i*iTf;r'qq?Tir frqritqrqT'sqRiqc-i^oT aarsq- 
w^: I qfqr's^R qfOTa s^in qr vrf^RT 'jcg'q fq;f^- 
^R^g^pqr qr^rra srrniiq qqPA^ q q;^rf^ rqn«q 
arr^flqqS ^ ^<irq a^-q^rq fq^fi^q ^qq?iq fq»^- 
ciq 5Tqq qqg r^TRror^ q q?^qfiiTf f^^rq i qrf^ 
SJir^i 5E^Tr% I 3r«rqr qr^q^'jrqqraq ii'J^ II 
'fTiarTflTqj^^rqi'^rt sqr^qrqqfq II 

^nq?qq.wrqqriw'^5nq:rsi qf^qr. Oaq^rqrsfqf^^B 
fqqftrT qi q;€rfq g^rr^rq^a^^ q^q Q^q'aq qq fq- 
qrqt sqTqr?^qn?q^ ^TtT ^'S^r q^rfrr i r^gvb ^r- 
qr'q I ?2^«nT r'wrfiTf^^ fq^Tp: ^=rq q^g^w^ f^(k- 
?Rq »i[qqrifr qsiqq n^^g^q^qTgragfq i nqr^m- 

sq^T^q: I 3Tq mqf^^fqrq: qTMI?«I^qt3^'^'?5 I 

q^rR " g^^rg'ar qaq " ^fq q^^f^^q (qf^rfq ii WtfT^ 


irt^f^rt 5if 1 ^ ^iii, H5Tf^ ^^^4 ^^t^^ ^ \ 

grclrwi: ^firin ^r^if^ i «?WN sr^f^^ si^ai ms- 

^TWRi ^ ?r#Tt, 'iR^n '^'ft ^ II 

f^^ sTraraaTTTOm i n?wg^?i^*l i ^o a© ^ so n 
" ^ fii^^ ssTt^nrnf q^ gfri grr ^n^^sr? " i ^ nr^ 
?Jr^nn>f t^? 'm??^ m ^i^33tw ro ^o U eo i 

f^f^lt, TO \ stfvio I ftifq^mfim, 5^0 ^ TO I Jl^, I 
^o ^ wo SI. ?jo I SJr%, I vfo ^o 510 a so II 

^^^^ -f%o at^, I araro^ aroi smis^, ^;^o i?riwo i 

^ fefesrat »ra ^TORTTiwlr 3?TSTHira>^fqTr»rflRufvi- 

or, sijo qo \^o \ 

?ra sii%: JTT^^ ^ff54 ^?^ "i^ ^"^i I 'I'^^f 'ar^^raftr- 

!ft^: I >=|^R^ B«m ef^, ^«n» W 3T9 I no I 

5flai^^^rWl I *ro Jt 510 \^o\ ar^^^a fl^mrjn- 
?PTT «Trar 3T??irf*R^g^tWl I ( ?im?if«TO5i5^ ^^mhj- ^Jrear 3Tf^ ^pn W^- **iuiM*r1ii<Jld^T fl'^'a I 3T1I- 
STfviraT: fM^mH-dJjUld^l Tt^^ I ^o ^ «lTf o I 5T0 I 

q: " I ^«TTo ^o gro II ?r?i ^rf:?:^: " ^[fs^r wt'ETr^^iafl 

I ) si^erl'jir ^) I 
'i ) ^siii^iHl smmK I 
^ ) g^H^^nT^^^CTq^i 

a ) *recTTillR^.*<^"HH I 

\ ) ^r^mwT^rf^mf^^^^^m I 
\s ) ii^tairtl^i *i^«r(%: I 
Q ) (s^Trt^^FT*!; I 

^0 ) 'gg^i i*^ «>qf^^«Jm: I 

^5^ ) ^gn:wr^^^;q^«i'ni i 

( K ) ?ra^f^ij^ ^r: I 

'TPT'TI I ^l^ ^If 'rar% ^ 'STfT ywi^^TuH^iM 

f^ 'rat ? JTHTm I 3l55jt T^ ^5T^ g^g- 

«3^H*(mi 5^?Wp«^R5I% II 

g^:^;T^^tfa " ^^ ^r^T 'ar^r ^^r ^ ^f^ugTw 

^^g^qi^^T o;^ a«TOR^ ^^^'- 1 HT ^#r ^Kraafa i 
is^im: ^Jima: I gam: n^5r5:«mT ^sr: ^m ai- 
^nnix^ ^-^mi I ?3^*iT ^^r ^^^ ^ §«wf :^r i §- 

ffr^TOT =5JT^ gror ^ ^iTJTgWT I f : WigW^^fsTISq- 

i^* g 'gTOl^w^ II 

( ^ ) Q^WSfl^ UHlUllilrM'i: II 

^1^ ^T i^s^mr I n f^f^ ja-PT^i^l^- 
$fl^n^ ^m^r^^ gsfe^n^i^ l^^rqifim a ^wf^nft 


^TWf^'tf srragwffT qaaragWr fr^flc : z^ vrra^r^yg ^ vR 11 

^ff)^ w ^^ I fl^ -^i ^i^ ^q]^ ^mi"q- 
^fH^T^m^fif^f^ tT?«TF ^ ^TfTiiTrqT^ ^i%n5- 

<Tr«T Iff' ^^ qqj^r Tl^t^ft ^t ^l^qm ^f^ 

f%tf% T%^mf^ ^m ^"^ ?T{i^ 5Rii?i I ffi^ 

Rl^TT UlftlMr ?^«niTT f^iTRMI ^^WliTT %.5JiTI^T 

^^-gBrqf^^g?TT m^'lijr aTj^^i^r^'ivrqruTrRjm 11 

t%'^?inT^iJ5qf^r>T n«q:s;{7TTfttT Ei?iJTr?:^ig-flrgii- 
^rg^r^r: fiHAri^r^ ??a»Trar: 'j-^^nr^r; ?gjfi^r: sk^- 

3Trf^T vrrnr ^r^'it^r ett^e?!'^ tj^ ^^^srq^m^jf^ 1 T^T^q'^'H I 'T^rer 5^733 "t;^^ ^ra^^^raT?T^g:^r 

ri\%m ^^\r^ y\j:\ m^ ^^^ ^^ ^?'^ Vr^rTi^rr- 
m'^^m^mi w^^mji ^^^^m\i '^if%'3:- 

^^r ^m^ =JT^| ^w ri?»^ w^ 5j[f ^ ^R^rigTui'T 
»irr^5Ti?jT'?T ^Ri^?j«ir ^''g^fl^n^^iT wl^rnrm 
^r^igRT ^"^^T^^r fwr^n^qr fiSri^i^^wTT '^li 

%w ytts cfrff ^^fTq»iTi%^YTfii^iif ^T ^r Rpr- 

^^ ^m ^K^ rR«T ^ff Sft ^f|iriq:jlT^qT?n3TT^ 

^ii^^^'i h4 f.^fR'5!ii^> 5n^ ^qi^^i^Ti II 

^RrT^f^^Tr: HFW: ^^^ fTT^ ^^l^: fH«M<y: U^rf- 

Him ^Jirfsr ^"T umri ( cfi^wfirf^ ) ^rtt b- 

^r: g^^?j<jJTr: 7j;r%^nic;iir: JTi%^r5c?qr: ^r^f^n- 
^gsirr: ^regsiipjjTr: l?gTH5fenT: ^r'rec'^g^w: g^q^g- 

^q- ?i^^?i ^HTuofi^ 5jw"+Trq grr^fgvi^r ^r^^frqfiT ^i 

<fl?J5iififT?cTrmg^r q: q^q3»3i: ^ qgrq^^ir: gsrr asr 

^racf 5,Tfi ^^-atfci ( ar^rflf^rf^ ) ^gira?! anqei 11 

( U ) ?i?irlra' gq^i'oraar^'jr? 1 

€f^ ^m^ -qj^ m^ rRT rRST tjf? tfi^ ^|f~ ^mi^'^iirt / 5 0^ ) ^l^'^HTl^}?^: I ^j^i^iut vi^t ^T^ ric?T ?T?«T wff ^(^ ^'^^\ ^lA im'^} ^- 
^i w,^ ^\mm mm l^nm ^m'^i i 

^T r%ir?"r5(Tr r%ir^^?mi3?r nu^rsr <irfe(^3Tir3Tr fn:- 
ms:s jr=!Tr3Tr far^^rwt m=-^^:3r?JT?Tr spngfrfsrsTJ^^gr'TrsTf"' 

wm7(\ ^ g5tgtn^.r%5T^rnTq^Rt ra7rrJTfiiq?Tr'!TrHfa 

's??^ I " ?:qjTTT?^T'7?FkTmqi?-ii^"rJ:sT»T3n^ ^flgiifl^l- 

eUsJJTf^cgJTJjstrifg^rT'f ?Tnrm?fr ( wtrsjjrf^? Ji^gfrif ) oir- 

fir? "K-grar ( foid^i^ra; foTTTTrqr^ir ^is^r^r sf^^Tif;^^- 
rfl^r^Tr ( m■c^(^ ) mi^JT^irf rftir ^jifvj^f grRrji^ij 
?:^ g JTC==rin qsgfSr garri'l? sit^i qr^f^isrrg y ^m i 
s^r'sir u^'^r^ ^gt ( tcTRrTr: ) g^ar-ur^JTr k q^q- I 
^r?ir 3fl^r ^c^rf^ i q:grr^ f^ ^^^r?T: q%^T5T?T?0T?T: i ! 
" 1^ 3irsr rr'l^ ^^r^gw^rr ^^ 3f?r ?f^if^' ' T^rf^- I 

«t%ir^ l^rR:i^r?:Tf^'iq?«;F?i^qnr? ( aiVrnrmfgrfr ) ' 
ri^i HHrqf ¥r^>T ^q rr^i ?r3t 5-% at^ug; af^n^ :r'^?T : 

gfqvjqf qfa^^ir: 1 ?j"M%q;q'g^ STl^rTr^rtj I qrg^g?!- 

sTra^?^ri^agf% qg' qrq^srar nm frrnarr: q^inr ?:f?T i \ 
^^ ^qr qrq^js^rvqi ?Tfgm WTTii^tr^sifq'^r jflqrr- ; 
mnmTRrg^r^'Ji vrrasflq: i h ^fq " ^rf r ^ ^f^qvi?- 
wfqrfq^rqq^:^1^q?:qrgfqrgjrrqqTTg' -< T iq.^ ^f^?tir5Tr i ! r^j 5i':HqT:^rq^nviT^7;K w^Tfqif igpraqfii'mm nsr 
fq^n qgcqirr^T ?ff ^ a Ji=#nr fq ^Jmorr ?(^nqf f^fq^- 
ql^wr qRcnqr qnts^rrq^lc: ^q'^^rr T^aft '^Jl^i ^^^ 
^nr fi^Tqg^^^'^frr i m^^s^irfa^g^r mfrt si^- 

q ^q^fWr^rR f%tm?rl" l axq sqr'sqi I "?^ ^ SET^rt- 

qf^qjT'K'^^fq sqr';if^'XHm?:5<7JT3:iT<^ qrc-qn; g- 
a?ir ^^irar^ii ^q^qr^infir^i g^qmi "Tinr^if ^rq^ 

iT^Jl^q^Eq qf f^qT^r ?:^^flH 'FTrrr: I rT^ilT qf^rf ^- 

sqr'jTigqt ?qrroTf q^qi Hiu^ifR cn^t ^vTRJnni?^ ^3 
^ ri^i q;r«T ^q^ qrr^'ri ^p'q^?T^^^'Tr?if ^qmrt ^vjjrJT- 
qr^iPlWcqsJ: fl^lir:;3I[q5=^ ^frf ^TaHf?qOT q:^rqs-:irs3 
gr ?<wqr: I faRg^ wqTcT i q^?fqrfTq;^-q*r^?i 3W^ 

q:^5^q?5^m5r^5T iq^qoi ^^t^; i w^ii^r irafq^r- 
qi K5I *m:qr Kia^w'^^f^v-^^wr-rfr, stt^ti^w^- 
r% qre^r ^'':r irim: ?rr^i^3: ^Inc^cjar a^^rr ^?:n%- 

cTr^fq 55^^^^"T 5T 3i^ifrT I ^nrsa*?^^ ^<^^ q'r^jTJirri, 
??%5=Tr?:R';q^ ^ra^f^lr^: i 1"t^; qftTiq^rn^fr ?t: 

#^r^ ?^':H^^f^'T^r ^T5?:ii3r^^lsfq«^f^RT^r: I 

'jqqrrw ^fqjsrfH^f f ^r^frarq JrrT^n=^':<Tr ?Tr^?Tr qr 
'I'ijft^^'t qf^?T5^r: I ^»J^r ni^ w?ir%^qr ffTff ^- 
qij ST q?cTt^ri^(cr?jTi%JiT «3:% ^-^h ^^^i vm^ ^ 
3^r: ^?k^J q^^^rqr qi^qf'cqrmr qqf ^ rr%ir ^k^' 
q^r?:r jTrf^H^sr q^i ^ q^ q^rti: cT^qi% q^fira^Hfjj 
m^5Trq[ I ar^r ^q^q%^ ^i c^^rr^^vr ^r^itqr^^T n^q • 
qrnr'n'iTqrrT?^ Hrrrfr ?Trq ^JT»F!jr ^m ^rrq: i ^r-qm 
^Sf'ciqr^Rr 5T ^^qn ^r^f^ i %f^ i%rqr%^5T ii^iqRi- 
h^XK I 5T5i^r5qrai^^?i,5i|qij<T ^«rr ^^rrr«rrt%- 
fgrqr ^rr%¥r^r5rr?rrqq:rTr iTr(%v[^^r HRrfq^:! 51% 
*Trq: I ?T =5 sRqrfq qj5Tqr^n%^r M'^rf^f^Rr ^vrr- 
zrvif rT?T ?n? msTHqi ^ffrq^ rT'crrBT'^vrqrf^K- 
jfi'm^q^TRrT qft'jjrfr ^ qrHfis^tn^ftr M^rfrrr f% I 
rTsr q^q^^ qT5^q^5^r^^T qjuvTRq: i ff?^ ^ 
^fqm^^: qr^5Trqr?i; I a^ ^ w^fqpqJTTqqHr r rrr^r- 
r%f^f ^qrfTif^^ r% g q^rf^f^ i rim ^tk i 'K^S 
gmn H?ifqpgr¥rftf?r tt'TO i hht^^ ^rfrqr srr^^TcgraLi 
^q: fq^q?^r% ^5jf?gr Hm5s^TrrRgnJT!=?rnT%fTPJT^- 
fq-4'i^a;f%f1[im?frr% qrs: i arq%qr'Fr?m% z^j^- 
^H^\ T%g^ •ff^ffr I TTqf qrsrrwqKqrqTTRTH^ifqpqnTJ 
^Vm ?^t'-^r^rTrq:,JT?ifq^f r?55^??frt?r ^rr^: i trq atig: 
^^ f5rfrq^5qi^jfr(rifgre;qqr'jqTgnr-€ i 

^("^UT Hm^, rTF?r rT^^T ?!ff Wft ^?l f^TT 11114 ^^f^lft 


^I^'^T ^Jk l^^^^^l^ 5^[ fsR (^mm II 

^TT^r ^5^: gr^r JT^r^rz: ^^^: arfRr: i 
m^^ir ^r^5TJT=!fr Tnft ^^ iRt^aiT g^^n ^r^ifr— 

eiRtsr 5Tm% 1 ?i«i?rr ^^5ts^^ fir^HSF^nr ?«5Rt asr 
<?;%: ^r wravrr^Risir mTq^Jir ?^% ^ra ii 
?T«T 5i=T'l?r^feqf fi^creqwn: It 
rfl^ljr ^qH^ tTtll ^^ <f^ rTil ?f^ ^fl^JTf 

?f|^ ^ ^f^^^r (% ^ffmj I ^^»R|f^f^^nT qR- 

'fi'dfl 3^1 m f^^gf^ f^l%R ^\^ f%grf)r?T II 
3|f5r ?mrHir^5R5^=rraT%tr^: i "kt^I gsn^rsr i f*r»T: 

?fcr »^?m: ^tWTT H^i^*r JI^Tf^:'^^^;^*^: I IFtV %rn^T ^5q;TniRTfT^f^-rq: I ^(% «r^Rifv:jf ^r Qirr^P- 

aracr: q?irq ?:?ci32 ^ 5Kra^qfg|iq: ?i«ntq ?T5^a?T- 
5f srfaiita: 5r5^?Ts^ sff^cT i qcn^?TT 9rrar?iRvjq?Hq- 
a^r^: Rq^t ^*if h^'% q^ »T^:raHRq ^ir^HJTq 5- 
5rsir^%: ^i%Hr sqrTRci %jh vrnr: 1 qji: f^ratf^rat ^- 
^^ I f%g ?irr%mqR«H^ ^'iiR^ ^'^ C%^^( ^- 
«it^B^r^^n%qqr u^ st^^rf h 3^^?«TR3qrqr7:«n^^r- 
qg^i^irfq ^5?rf?Tr: 3^ if%riT^ ?riq ^jjiidtt^ci^ ?T«n 
sr^rtni JTrqjqrsltsr 1 ?fa qritrf^#; i^m qif n%^ ^ 

?ncn?iRRiiTfqq?q: tiq qmrq; ^fa 1 

?i«i ^^sqffj^g^qjTT^ II 

^m ^mK ^^ ^«I ^ft ^^ ^^ ^n^fHf I '^T- 
qj|?rt 3^r fHRf^ ^R f^l^Rr 11 

?T?qf JETRrqi sfhrli^T ^^ ^rqr%^reif^rq^fc^R[ 1 
3T;q?!iT sqr^TRqriefr^Ji daiiiK^TRni ?'rqf?T^r»n»rs3^- 
^(j^Jri I q^rsRr qi»^ I qqr firSRvqr^T fw^^ ;jqft w- 
wwaf^5i JF^ ?:m^??mq ?f?^^!RRfvqtq^«i»:qR- 
^ ^ =f ^r frqr frfq^^af^rf g^rqr it ^?»: qfbnrirer- 
VT f^ ^krnrqrf 1 a^crr ^q^: ^rr ftrqqalqr ^a^r 
q^q ?rrT«ir 1 qqra: qft^: w^^arf^^ q^aTt«n 1 
qfoTsifJrfq'qgssgrreiasR q^ fam?:i?tq:ti 1 jh; r% f%- 

f^nSfRrqT^" I *'l*R«»>':: Qq^^n?!: Ji^rT ^3 rlriqiRsiT- 

riq;qq g jftqa^JT^rqsiqq^ am aps^afqqjRT: jnrr 
srnBrir q^q aTi^T i qmqar ^TgTTqfqtiqoTgrRw^^ff 
^g^rq^g^nq^r: ^^ir^qc «r^ ^ra c«qfqqq[ ^?g!^Tq^- 
^rqnwq \k^%- ^fl^rfqfar^qnrT^qr^ i ^r^sfq qrRf^> 
*rqi^ I qf^ sr^qqnn JTfT^* a^^^prf^ ( 4>-gi ui rq [f^ ) 
qjrfir: ^ttwrrw^ ^q^:i:i ^^=ij?nf^: s^fq^rfirra ^^ 
qrrsaqwf^nxiiJTrar^jrsrr: ?qnTrfqq:prr^q;qa?;r%ai q- 
f r?r qfff^eqrfV i aqjfrq gqtfrfq^iq^aqrjqetT ^mrs 
fqraqq^'r sTjirr qrat m^a^jr arRr: h? ^ qqi^iir q- 
sgrrfgarsj ar ^f^ifqarsi q?^rHqoTq i a«rr r^nvj jrt?^ 
^ qrerf ar^^ir ^n:qqRt ^3r5=qt w^rqc iqqsTisq 
^^qpiqqitq q?qaft q?^q;?^s| ewT q*n qrof ar- ?RT^i^qtifi 


WF^f^^^r ?T«Tr f%- ;g^^f ^^ ?j^qq ^i 5^3 tj^ffH STvTI'ET^f ^ ( r%f|5- 

n:% g cT?=?iRr'jn?jrrafq^r's^f^v^r f^tiq- ^ts(q v^^- 
?RF5W'51I Tt 51»Ttrrr 1 ^Ifff^fO^fn Tft- 

^n? Tf T"^ m':^ ^s^^*i ^nmT# ^^i% ^^- 

sftmRr^n^i 3^rfafq^ ?ra ^^^^.^''srTti: 1 rnrrfq 
srar^spsrr^^: srapi^^ nfJT aim, 3^rfaf%^?t5?5T 

fg^ra^Br ^i liq^grin^.sT^ii^Tf^ a«ra 1 h ^ t% f5ri%5r 
^?mf I ci«ir ^ ?f^<r!4ii^fli f^raf ^rPra^ ^m^: 1 

g ^ i^wvi w a a«ir 1 aw: Tj%q^ f^^T^or^wr'^: 1 

?a«frTP^a5^^<raT rr^^raq^ 5rf^ria*iifT^T 1^^ ^^ ^ 
antr^^mifraraq^qair.'j^ir^^^t " a^iraqrfiTf^^: 1 ?=T*T5r|r5»5ifk^af 3^ira'^r^5fas^vTra^??nm *Tra; !a*iT 

r^grR vT^fa 1 'j^ firarfia^^rfafq^ni^aw?^ ?tgnfsr 
a^n^Ji^^^r *<^T ir g t q5iF^m!5a^a?^T ^ranrsr a^ (%- 
^fltaa^lR^r ^r^rn^r ^rrt "m<? q^rq ^rm^ q*rrq ^- 
arf^" ^ fg5ras[n:aRora^ff^:it^^Tti?,^.^ina s^T^^r- 
arafa 1 f?if%^?^ri^ ^^a; 1 qqf ^ gf^qtql^rqf^i^r- 
lfisr^r?irqfi^ a'rasa.H^r^n ^r^rflfa ^^\ m^q: i 
3i«i qs^«qf fi^^'^qm? 1 

rO^nf ^qi'? ^Tr^ ^c«i q^^ ^%qr miq^qiri 
qirccjTii I »^qiTTo^ ^fi ^ ^'?=^3?i^ rqi%% T- 

M^^ I%llwr^%Tiq^T^R^Tqf^qqsH .qi^iq^lq- 

^"i^qrw 5[c!jqT% ^qiq*? %^ f^'^qqro ^%^ ^ f^- 
tri (^ ^qT!n^5rq^%i1i<l^^qftn3qi5q&- 

ikiK S^^^T f *^f^f^ ^^ M€lFT I 
a^?nnTrwr^n^jn'gri,ii^'r%^nr' ?fa ^^^ra^r- 
a^n^TR^finn: srrar-'^i'WirM^JJi^" *<"i ar^qnr^f^- 
rm,^ 9rfq t%^ri=r: 1 ^«rr a?jjfiT'j^ f^ra^r aran%^V 
qawa q^ rf^ rw^m ^^^''Jr Taf t% ^% ^Tf^nrrf^a- 
ft ^TSTrT^r:! fk f^ra^WcTrf 1 ^'rf^^q^rrai qiwr: «iit- 
q^rrvT^^j^ t^p^maf^rri^ 1 a«n w^r, i%^^aa- 
?n JTarf^am g tf f^^'rr^ 5^^ ^'- 35^1 q^rc^^ 
^f^a am f5r^%arra ag ra^art ^r?;^ ^€iTa5a[, 
f%?^ ^?qaa fg^i\5t i;a TF,nr5rq ^ f^^r%ana r^- 
efl^aita fgf^^rnJT ^rrfa nTs^rTa nf^viag^qJTTsTr^aqf 
q:snHgTf: fir^rsi^q^aa ujiiRa?^ qRsgJii^am 
H?^«ia qt^<Jr Jif??Ta ^isa ?ia: ^«qgf^f^r%qtqrt- 
f|i?3^^qi irrifT^Tqa g;Ra 'TE5H'f'^?3n3''Tfag5ia ^^^ 
^mraw qfg^q 3^"! qt^q^: arast^^ia ^^n^a aa: 
^jiriKg[?^ q^ra^a WTS^a l^ftffeqar qT»i^%oi q;- 
at^ariairrim^aa f%ar%^'w^5f^a q^^i qpq iff^- 
atf% aca^raa^^: ?i^f^f ^n^^q^i a^rqfsp:!^ 
T5W[%?a^ sn^tnc^ jtatn'^^f a?g«T^oi «^f^ am f^q- 
^w^qfctqi^ararf 1 f^qf.li^^':rl! qs^^t: aa: ^- 
nrn^:^: 5:;gnf rafJi: wwrra ^anrwr ^^awsir ^^- 
amiri^r aif^wt q^Taxim 1 a«n^a ^^I'^^^ra a^^ 
fqsirwr 3Tf^ am ^imirr: 1 ?r^«r|^fir^:n^«reTrqfror- 
aa nrs^f^RiaTqqar: "f^^fi^f%^F^:^f^"^r'^' 

rO^ ^qi^ ^T?^ ^^ ^^^ i%^flT unq ^'Jn wraf^nfx 


m^\^m\ ^jbi i^f^ti ^^ ^TtTTT ■<t,I*a^'T T^f^lIH: Hl^dr=irvi I 

sT'-:ir5T: mvm f^«r g^^^rrrr^ ^r ^^j^ ?tt^ stt *t- ''nvjrrr^'r'T^TTT^ifliHap^^ 3i3=ri^ ^n^nr ^^^ih 

5flm>TTTiT^5i'3t: I ant ^mrwirir fg^^^r k^^OT'i^ C- 
fi?i arfot^ni^ ^r^?T5T^ ^mfm^nR ?r^a3q?;^«i^t. 

*'|*«4"^r: I ^:'^rarf.{a?;dr T^?iv: m^^ ^"m m^- 
fg^ ?^Hrt%^ ^5iKr?n^airrSi^wTar 1 'srs^l a^- 
uri^ f^iictsT aTrvTTTijfg^iT: I qrR?t?i ggifg^T'^: 1 

5^ 1 f t%«r g^rfti ?r3^rT% sqTF.rlii ^^^nunrlt^ h^«r- 

Wiiy^x ^m aR*-4n ) «Af)N| nrrli^ ^f^: 1 ?ra ^ s^ir- ^r^i^nft 


arf^rf^nft rft^ Tif ^n? ^*I n?^ 5(f> »T^PTm WR ITH^ 

ft^^ 5fftirf»3iTt»Tq%*n'?^fWNTnT'ff^fa?TT^ 

lif^t S'c^^ m^TTTT T^RsnT! 3»r*ri?id5r ^^Rnf%3- 
?ti:t%jt »n!»:^: ejr^ni^ iirarn^q ?jT«nTra$i^: i «^^- 

mf^ sp^irgaWrtrm »ifn5rT?^rf s^stqnrgrrdsig^nr- 
Jiqgir ^ir^rwr^fT^u: ^q^ki^jTrf^" r^ratTf^simtrf- 
?f ?j4»i 1 3t«raT ^mfh irn^ti v:ninf ^i ffhw 9ik.w- 

ff r: I ^'iTf^^r: vT^^vj^T sTRgswRf ^j^ra^jsqr ?- 
r?P5q: I ^^;TjTr ^fqt?; 1 f^^f : ^qRqrifl 5naf^ ngfT- 
fi^g;?-. I f^^?: sr^fqftd^qfs^fltf^^?^^^^ siq^r^: si- 
?fla: I ^f^5irT%^r ftr^r^R 1 1?^ 5:qT(5fra*?TfnfiT; ^- 
m?ir: I a^^ vrsri^fgfvRtqqriT^ iif wrn ?ifq ^jt^fp- 

flig^mfa I ?fsiPa: fiR f^r^I^H fqBR«!TTf I ^^RT^f- 

^ R^^jfot rtijt: a%5T?g q^i ^ ?t«n i q;«ig% ^- 
55qf«^'Trf I ^t?:^qrsrT%^ilrri^ ?nj t^. ^arar 1 ?i«r ^^jjsKsqf^w^qJirf ii 
?fWl!i^m^ W??l ?fr?T ^ ^rnPTaTT mTR ^- 

¥^wi f^i^^ ^r? f^tf^ II 

ra^r^ •iwn^mr^r^TjRT ^^^^ 'sr^stt: i ^^^ qr- 
^^^ ^15 siw^lMH^fH^^Kifa (3TraforT ^ ) ??T- 
^ ^ rlrf^am^: HW^q-ff 1 q^d«^^ i ei 1 m ^ra^m^rqcf^- 
^ sfl^firn^ «CTre5iqrs^r?^Rra[ 1 4<ii'j>h* ytitnU 

^rR 5rr q^rf^r qf^^i^q^r^r snvTT^f^^rrfor fgra^ 
f% ?jr^'^r%^rr'n 1 '^fUTR ^^Jm-gR'iq'SfTfH ^.5qr- 
iQ^rR q<:w ^^prrqaiR 1 f^- qO^r^^iq: ^ ^ ^ai 11 

?iqr: II q;^ ^ffVR^?i^ ^^frfqw^si ^ ^ a«ir 1 ai%- 

JTa'cT^: ?lf5RcT'?t^: a^^T qf *T^qr RT^a'tRt V9lftlSr5- 

q^ aTifjjf^rc^qTr't cTwr^^^r flrf^prerr r%(^^ra^raRr- 
vjtrrr^^gtmrf^Rr: q:HRr??i^q a H'^«Rf arfq -tit- 
tjott: I ?R^qf f^I%jf%^OT qf^a?^ g'sfM^'ftq^^TI 

fli^'^q^flf^ €5^ I a^ f^ sqr^qra ^^ q^'rar- 

gpj^asq rupritni «Tq^ qra^«:':rq ^^5T?Rfgi^Rt 

( ^ ) ?i»:i cTf^iTTnkarg^R^req i^3Wf it 'rmf^^'r ( toe) %3^H I ^^n?r3rfn%^n ^ ^f^ WTfirnrTr 

^Jiflf^f^^TTRfT^q^^fi^TT ^gwnw?T^?3m?^ »t- 

RTfnns^gsrR[«TiI^f^qisTq^l5^q(5r;5TflRTl| m^- 
ITHT ^IT^TI^T W?Tqim. fSfpTTmr ftwiT{^3Tq1?Tn;- 
^5iqmT 3T^?:5^^(!Tq^3iqT%Tqu^:;iTPTf5!^^_ 

\^^ ^jwrn^^^^'^wn^Tu ?.wqi%55nTiBTs?q- 
^r^T^q^gq^^^??^! 33i*Tf^=^q1ir?:?a?qlq^q¥5- 
^f?^I%fl^5^'qmT^q^#T5?;qTqT^€T?^[f3^^T 
=^3T7fmf^T?T'qTq^qT''rqiflT^--f?^^qT| ^tt- 
wsTTq^^rq^^qH^rgirrqq^Tr^r^Tw^siir^fe^^TT^qT- 
»ift Hm^*iq?Tqt5s?i3n ^iwiMmg^^^fe'c:- 
vm\ Mw^^v ^^qrraligT ^^qn'^^i ^wu- 

^^TF^mqifq^T iH^q^^5rq^=?Tqq?it'qg?^q- 
qilwT^q^ffqqTT^«'^^q^5ra^^«nriTqTqf^'jrtf|%- 
^^w(\ =^^5?g^qqTw^^fq^R»TqRr q^^fr- 

3Tf%i?f^'^qranqq:^mi%=Hiv?r^5T q5^^*TI%H- 
q5rf^i^wTi?^?^ifn5ri=[^iirf^^»T^qgi!ir%^r «r- 

^WT «^qTWHft5q^qTrTT 5^^%;^^>^tnT 

^r%^TfTwqTTrT ^Frin^iqqw^rqwii'^T^iitjrr iTF^l'^qri iq3J=qTq^s?I%T?5?YT^^e'^^^»Tqinqq^^5rPTW^ - 

fffiwm^q^ ?j#«5qqriT3TT^jTrT g^^xsn 
'fiwqH^:^?:qi5T^^nTiqT f'T^'^^q^sqs'^^^^q- 

HqiTI^ S^qPT^W^^q^qirii qirfnnq^n^^t;!!- 
^^^^TmRf^TYifqiTf^in Rli^ ^^Tl|J | |^Ti qq- 
^ ^ITqS^q^qqiHrtqfljrBT^TITRftTFq^fl^nq — 

%^^^>|ql ^Tq^R^momN^iT ^r«r3n'qtfq- 

^'Tq^2I5iq5T^^tng»fq^?:^^qllTqRiFr^qfqj- 

«T§^qr<s>TqTqiuR^fQ5f^RR?nqr^mrR- 

3Tf ??nE^ e»T5^^ ?i^i% j^nn^.^rq'^^T avm i i^% ^V 

^^tTRT f nror^rr ^r w?rj *i*q?T i ^^^ m^rm ^r^: 
qi^niRq^ ^qf h ciur i ^rargq^^f^ f^^i^nnei qr^r^- 
^IR?^ ?rraTO^ ?H3 ?i^ t\^-,^\rl i t^ttt mq gxr- 

^?TH-:i: qrlOT^Ernaf TItRT: ftjTnir: f^frTq^rf-clIIvn^: qr- 

^Tirrr ^(a ^m«^5rrq»r i ?j^Ajm'vrTT?:rtj,qq7 g- ?T«ir i 

"Tciqr f^iiiat ^i^jslr wmj ^r^rmikvaic. i nfr 5^ wf- 
^air^r^fqai^r 35^ igfe*^ ^qf ^ <T»Jr 1 qof) ^f^_ 
qfl a^E^r ?f 3ifT Jrrgir 1 f^i^-^^oifg^^: 1 q% ;arw?i 

t^fa ?iq: 3?f qqf?TfT«Trialrqqi%q;f^r3 5pq?^Tf:i 
nn^-tHiq: ^fir^ffer^gKrf*raRr rmf%?Tq^if^nE?^- 
^ ^qrq sqF'iqTciJTRfT f%??m^ 1 atj^ wgi;^: mi- 

»Tm5if^r^q?T?q arrg^r qqf h rT»jr 1 vf^ri "f^gwn^R- 
yiJjs^rn;" ^fa qra^a^ngsr^^q^ qf^r%lmq^^^. 
*rar »^ ?g?Tmm JiiHeTrm^rg^ ^ g ^rq^T/^<»:rtrT: 

^ ?T%^ n5T?q ?rf^a?l: >g^TH: ^ lj*> | .^< i f ; giTm: ^f^- 

?r3iTars?qT^m ancq:T%?^rf?fri^sn^iq: 1 ftefmor^fr; nta- 
TiJTfT qqi FT am 3T^F*T Jm5T5^q f^^i^ra: qr^qm: 
qr?Fa?g^TcT I qgf^ar ^mrn^rViriTm^^r qTqsrqm ^fa 

«Kfr ^iqf ^ a«Tr ^?g?7T^^ gjrragijH^sT g- 
R'sqw 5B^T qqf h a«n 1 3Tr^l«5rfq- 5^ 5Trfqr>5 ^^f^Tlfl 


gfrai^q^'r far ^rc^ ^PtJ^nm a^-qf^^f^isirifrm^ a^a Jr=^ ?Tg 

^mr ?r?^fa ^fsi^ ^^i^r^r milr J^-^mmr ^^ 

m ^^ h rT%ir I ?ni =5t " qif BrsiK'nT'iTr '' ^ ^^ f;ra- 
srasTPci^ arftr^ufq 3tr^h m ^srerKT^riHir ^i^rf^- 

v?^rr'5iTr ?:Rr^^wr^^or?f*t^'Mfmrigr%Tfn^a ^fl 

H t;rfq ^n^r?cTT#5TnT^qnrre«rcTT^fspTRitrsis^ra- 
i^3^ Q3Trar g^-ffT 1 g warf^^d^iat ^i^m i ?t?t 
•j;^ sirPir sTvnsrr a^ jt g ^aur ?:^an ^ g w^T^r i 
m^ir M#im t srr^ ^iRTtrfqrraT ^R?f) ^st: ^Jitr^r- 
g^ 5rr 1 3^^ raliq^nsROT ^m^a (a*;<i%) Hir^fnt- 

5'^7r>gr: gjifcf^rsgr ^far t^s^i s^t^^thi am wa ^' 
Kfjw JTrf5i#r uraRa I a:^TT5^^mrT?fl^Tr^rp9rV 

ri^ir I 3Tf^?iiirH JTf^ii^rgqsT^JTniT *«J4* qg^- 

^fi^ra[ n.^ m^5i: i sTgTTr^'«rfaTi\g7l^ i 3T?igr si^it- 

?t: ^^r5frrra^T*i?g^Ha'c?^: i §5irar ^rjrnoiirr^nrvqr 

(^^v qr ^?^fi:gcf?:q?rf)f^%?flsTr^«Tr ^^^Riamii^- 
5^3^^ si5r?a HnrJetr^qjrgqf^a ui^a f%^cfl'iti|^='m- 
mq?i?ir ^55r ^Fafi'irrTi'rm ^fi g^r ^qf a a'lr i srl^- 

Hrqar^?! g ?j^qg5=!nq^'l#T JTf^c4r scra^r q^^ar ^HnV 
qr^':q^rg^Rrfr?T^5rTf^^r ci«n i ^reurtr: ^^nr^ra- 

^f ^q} a r!«ir i ac!:q^s[?ufl5(^ qKli'-:iRq: j^rariR^r- 
q war [%f fl»f 1% I ^5tir>g<f ginrctsRa^q m%m ^( >T»n: 

fTcT<i**r%<Tq%st qr5T^5^f^ffR[rc'Tr^H,i ?nfr im^rr^Jcf- •^mm ^qf^cni^ar ^rqf^^ ^rt%at 3igtqmar m 
5KWJ 5t^mTJTrq^^r Jjf#i iriwr ^;jrrafr^T% q^^i^r 

f% s^Trf.fl: 1 5n?Trar tq;[^.T: cT^r^n: sm^: w^^- ^- 
f^^r: ^r%?;r q^^rfrr: R^i'vir ^sre^ ^n^ ^''t a a«n Jt^- 
^ rsw^^ m^^ci 1 ^p^ ^ =sr?3n-^rm qmu^-^J 

w%" ^^sm^r^cT^r %f;m'^^: f^qsJi^TR: ^^fta^r 
^rVirr^^: s^f^rr^ X'^^ ^ «n# '^^n ^ ^ ^^*" ' 
qrT^^rsFo^r^KfgTjrq^q^^ f^ HJ«*ddr si^Kwam^- 

5T^tTiipi ?iqi :?TOrwT5fT5!lT^ I ^^^- sn^^K: STVJTH- 
^^RrerTin: sr^CTW^q^hjfTr: sj^q-; qi^r ^m: ^^- 
^wm fsi^qri^Tr: qmjfrwr ^ h ^iwt i ^':Tn%^: a- 

f q*TT m: sTmsrr:: sr^irsnTST! Giqiw^ qf^:^"- ^^ii*it- 
%5TriuTr T%3^ f%^?fn|: ^^^am^^^r ^ % a«Tr i 
'agrf ^ ^^ffrq^RT ^^gr^^nrwa ^'^, J^t*?^ swi'5 
«nprr: ^n am i sBTf^rwcsjr *wd-Mi ^fM^^ij-uMH '^ 
srvTRsjs^^mr ?fim ^ a a«rT i f^%qjf^^(^ g 
srmJTrm n^:T^if^«n5Ta'smm =3g:q5^ ^gm^, ^ 
^m m^\m^^^^m^{nir( i «raw js am ^ftna 
^t^5iR a^ JT^iRrT^rfrraa ^w^i^romti i surf^r^^ 

ctJjiR ^f^vTrsrw q^TEq^: ^ar^TWRBr^TfrrfH i a g 5H- 
n^inatvfii:*^ sm^rarrfsr^T^^R-^ra^":^ 35^^- 
3^r f^ g#^rfa f^^rf% ?rf?p:5?iam^ria ^w^ 
^^r ^i a a«ir ^JT*^<3jrjf*iT% qTrsw^ sTrcrqirr: 1 
Cr^TRiac^ ^f^^rH^f^Rr^qiaTaqm: 1 '^'-^JTraf^ ^ ^- 
^*K*<rfs(i3Tr^rKf^T^rfa arR'^Rfn<3il«a?^q:^ 1 '^- 
^raw%' qR^fWa qf^^nsq n^m ?rr!rar%^»T^n?J- 
Wc^mi ag nf%^f?^^a^afT«rarf qq^'-i ft4.^«+,- 
^ qsi'Tf^^rq^ a^r: ^frfam Tir^a'rr^.aJi^^a^r ^et'^t 
st-X'-^'eaar ^^'s^r ^qf a a?ir qrir^t ^^f^Rrqrw 

at fp;^ iaff?T«i ^' ^sr m^r':"^a^ sra'hrM ^^^ f^- 
^^a^ ?:?-5Ta ^idi^d^^q^^: 1 '?'!ri%q;r=?qT%ai^- 
^ as^ST^^rr ^fain%^3aa'^i%^ a a»ir 1 ^r^ns^^ar: 
qf^ljw^ aqaT: ^r^iia^^ar: ^rsarri^far: ?ra q;^ ^srr- 
a^^r: srn^r^tffa^^r ^rfitt^^ar fat^aKr^rr'ar 
qqrT^RT^^af^qqf a a«iri a ^^ qt'eq^rgqiTf^urm- 
^fafg'JTnrrgia: ata^ ^ifii^T^^'ai ^qf a am 1 q^ aru 
a^fg?:af !=ar q«iT ssaqi^^r srfq H^a: q.5BTq;ncq^q ^^ 
w^^'^ ^fa vTta: 1 fa^|arr%ar fa'-sna fa^4 ^ai ^:ifcf 
^iTTraawsJaH^arq aqiO'i ^5r'JrR?iq^'es??f-a5i ar%- 
a^q ar^ ^ q^Tf.^ nr^r ^ ^'ffar ^qf a am 1 n^j^^q^r 
qffjTRreqg qm ^Im jits^fT'sr^sif a^r ar^ar a gw^- 
eirara'iq^qg rafq^r at^r an^^pr i^qf a a«jr 1 ?i^?r- wwf^t 5ri¥nJH<M-*\: I ^^F^'^'t ?rm I "^: ^tf!^3Tf??rer^gKr ST^t^^Tr^" ?iRq ^- 
rT ?i»ir ?T?'irrra?iJn'55irr?!ri«rnr<iaTOm wm: i ^^r^ ^ 

^rat ag-fotr ^5x*tw g'srr^'^iiT «r«n a asrr i ^15^ fq^qRt- 
K I 3TqiTlg^5:fTcm ^mt k^i k ?im 1 ?pi HJrrafa ar- 
^m H«n#j ^cTsr q'lf a a«iT i q3[s?ir^?r w^aar «?^ 

qr ^^r hm a nvr 1 ^rfj;jT3«"i^ sr^rinqr ^i Pi*^r 1 a?ir 
aq^l^Ji =g :K???fi ^4ei( §arar ^j^ ^rGif?jflq4;5T- 

=^W: ^5TI?^f%R?JR»J7Tr IT^^TrST^ ?rrt ^ a^ff 5TT5JI- 

5^f^i%5rT^^?j:^^Rrjcqrisfa5f smT faT^ar 3Tr%?iqa 

?I I ^t ?rr?ar ?Tf^ a*jr *^5^rVT ^m^sfr ^iFKr^rrgf 
^arraraar "^r^rras^ 1 aaafsfnofrTr^tnu: ia%iT ^- 
?Trs^?:r: ra^i^r fawn?: a^r^ai: sf5Tw^<l=^aT: 1 ^- 

aur ^5mg^r ?:^T^<!r: 1 ^^f nrw^rr: 1 ?r^ JTf- 
•^ 3 ^rsff.'^^^^ra[ 1 al^r »i?:^awV: ^«riT nrfia 

^ar f^>qr: i^?;ivf?Tr: e^: fafgar a g fir^om 

fafiarraaW t^ik t'Sicnrr sii^r q"Tf a o«n 1 ^afT- 
i^-aJTra^?!?!^ f ?F»j :^g«;5iq:5ra^a H^orna ^fer- 
^T^'ira sTaaJTsfiia^^JtiriiH 1 jjnrr: firf?qr^q?a^.qm: 1 
Qjira ^?Ta[ 1 grg+rrfir^af^n^Rr i^rxfigf^^^^^^r- 
sna: I ^na iroinfiq'?^ rj g TJr^f§i^r%gfK^rfvj*«- 
W kit ^'TT ^ a»jr I PwrfRr ?fa q^^ijc^ nar^fa t 

f Fh ^fin^l^q g^.gfa II ^^r^4%^qRrsri^f^f^Tft!T*fTR^''iRrq«?- 
^??'^fg^TT^^r^Tr%rTHm?i:^g^qf5r«fr^"nTTT| A- 

^'M^ i^4-=M*^MHM rm^^,'4 'JwTTf 3i'^'3i^ ^wm- 

?l»ii ^rft»T5':qjaT»Tm'flfTq^^i%?)HTT^T i?- 
prf^^'^^r^m^^fTK'^^T^^Tfrq^^irmS^p^fT^ 

9.^ 5R^[qH S^c «^1^FR S^ty ^W^ 5 o h1^? > 
^'^?£^^TiqtRTcHr^'l?T*i^?^irqT'l?fl I t«^(t^TT 5«q5rn'iT^KH'^Rft*Tg^^'nTrr ^ w q^iiqnf^- 

TOTfr ^R(!IT3^^r^ "J ^'^ '. 2?Cr %ftfT^ ^T«l- 

^i m\% m ^iwRqr^ ^ ^l"^ ^t^t^ tut v^\ w^ 

?jr JT^3^: ^a t d im ^'&rTRroroirqr?i?r^r ?usRiT?JTrT^ ^- 

U^Tj: qfq^r: reJl»^:n: f^WTf. JJ^T ?IT^ m^W "'ff'PK 


^RlRff^^ ^in^?RvrT^ra>:iR«rrfci5t^!T ^fl«ia '^'EtiR w^ 

guf «Tf"T: ^OTJumr Tr^f aRam i ^^rvmswiiar^^ 
^^^m^ sr^^r^awTor^ a^r? fegftna isijii ^- 
gf^?Tcq^^ f^fii fW^a'pfr wrhj gs ^^ wi siara- 
^t 5Tvira^(%«{^vTPi Hir^r^a'ir^^ ^fiar: srami f^q- 
01^ qrraqia: sin^^ i ^sa^fSTrr^ra ffra?^ a«n sw- 
^sifi^ ^rgf%^^f>ar?T^'i?i'in^ ^^< fg*dii<.<ffa*i 
%(vmi fa^i??^T5q?^irmr^f%5rf!^rac i raw ^a'n ^^ 
arastfef^JI, 1 a«ir ^irlfa ^ra^ii a ^ ffTJTf^ f^sWT- 
^^•^ ag ^^r aa agr agaaiflq^awc^^r: i i%^ *i- 
«i ?iiH( area«TT ?^r^ ^srfq?T: i ar^^awgrsCTwrf ^- 
JTfar 35^iai a f^ ^r'S^f'Si #if arai ^raaRJ a f^qr- 
'aTeis^ral^afwai ^JTR^Rf sr-:iTarai^ia^^?Hrorf 
^OTtiai Ararat a 3 H^T^nrrai ren^aTai «3aa<^.j*irn 
^r.'T'nai siessmTai ( ¥Tf f% ) emraraf i^rraiai g- 
^vr?Rtaf ^parar ^^Halqranra «^^ 5Tr»TJTraiaf ^'^'rtJi- 
ofiaramfaJiarfTiiaTf xivnj trrm^ra^^f aisfam 1 
" TtiTr€i%(a " q^ m'^a; 1 3i5f^rgg5^«>Tr Ji5i?aV cfl^ 
appr qr^ aream 1 ^Riaqr>arf^fg^^inR sn»ga; 1 
^^?nKsf?rqtR^ sranir ?i^reat 1 a«ir ?r^ qt^qcgs^ 
Im wta ^ERtsra^ 5fa vrra: 1 ^ar ^f ar ?Ta^Vra- 
rm ijoTfei^Jifq a u^?t a^ra ^^ jtr: i s^rrai 5PW- 
^TJcf^ar ^qq^^r^sT^r Jiarfi^ajj^^ra^V ^wc^t 

f?ig^g5iaV II qlai gtii xm qcg^rrrfirra "fl^'crm^r <l^ 
gfr q^t^^lt ^raf ai^tiri 'S^lF^iTTSg:^^'^ ss^orfvirs- 
^mtj ?m«r: I ag^CT ?ia q^ jfij^g^i^ wtr a^^qt 
gstr nflat wvq^^nqfiqrr^ar aaraw^^^^^r- 
aa?5ria[ I ^n^'H^fagvTna^Vjif sifffrfr a^r^^qppm- 
ar 3rrf^^?7T a^ayr 1 qf^f^f qrr^ai 1 i^:xqrroR'5rr ^% 

gf^^^aT-.sfaroaiqrfm^^rarFTf ar??mr 1 qlar aq^- 
araq^T a^iar arf^^iar: fjfsra^^/^aRTW '^^^ s?i 
jjfPT^r ^Tr^HT areitiT 1 qft^^'r nsr^qraT qwt ar««rr 1 

f^ ^^^: I "frat ^^a: JieRsi ?^srqfrqT tqs'=5wra:» 
^■^a anf^^i naiTT sifsw f?q^: 1 nx- srarflrsgrt- 
sv:,^Ha^?Ta5^>?rrHTai^«sni^^rar^ 5:^^- 
qala ?nTra ^i^.q^nsrs;: sxcila: I'pif ^ m^wig- 
.i;ij5ia???%f^$Tqq;f^q;T ag-^^' • ^s^fsO^^s??^™^ ( '.'.*, ' ^R#TfT «rfvT^:?FRTV^; I 3Tt^MT Hi%f^?rrsfl?i I ?rr53^ arrgmrT ^mn iMrar ^?pn 

ravrr Hrnr iraf rrrorm i ?m^ vra 5ttt? ir ^wi ?:- 

^t: ira^f^r^?^ a*arsi5i^ 1 5Rfiigi ?nT5^ vT^ar- 
sirT^ ^R^rR^qiT f ?^>^: I ^'3 ^i^ ssir^i HR?n!rr i 

?i=p-ir (3Ti'!rfW3if%) '^'|irra?i«m sn»^ti i ^f l»n nran- 
^^aTTraH ^^r ?rr^«iT i =53! ^r^^ ^rtot^ afPfi^TTr- 

HJTfff^^ efeirj ?!ri^aR?i?n 1 ^tt ^ra^l 'frfnwT 
(T^r <^M^<ft4'j^^ agTfgtm nra^DTfffiJT wiT^^nsKt ;r 

^ a^CTHT^qfrijarr^ 3:rrir?Tgrfi^iR ^5^?% ^rr^fTfRim ^ 

51 : ^if^ 'TT^i ?Ji^?wr I ^par: ^w?fl?n: «g^?T aq[ ar- 
f^wa^^ ai**<<r3JTHi: ■^iwHT^i^^^rr^ »i»imf7 ^- '. 
«'jr ?fa *ira: 1 gfic tifti^q^Tg^^^reiifrt^?:: 1 qflta , 
"JTiT^: ^^: s^nrimR er??TTf^mTR 5rr;q^T*nnT 1 ' 

T^m^ g arrnft ^f^vr^otf ^'r^R ^r^rr Firatm^ar: i t 
^f%fqaf5in5^a>^5 ^s^r- 1 a fk ^^'gnlaJign^jfr?^ 

a«jr 1% ^srfa 5^^?^ ?ifq;anii;5fi^?ir a'r^ ^nf raqra ^ra am 1 ^ ng^miTiftfa 1 a«ir ^ ^i q a «^^ >i^i- 
K- >i*K^q&«i*5 Jrarar ii^ «rraf ar^m 1 mm fara- 
*KM«<**Ai*i 1 i «'j^*f^a g «Twf 'EflJi^ahwartmn- 
ra^^i^'MivTrani; 1 ^niagi^a Ta »raa f^mT»ra?i 1 
^f»?n=f ?T5Ta ^iffWf^JT#rnfi ^ vrf^ >ma nwrl- 

'ETT a^^^ I ^^1: ^rm 'ET^ ?T^»? 'E^S^Hr^iqai^- 

Jr M i^iMiiH TiTqiT a?t fagorream g^r; ^nar ^i^q'a rtr 
iit*=<4g^r^r^3 f.*i<jTr: 1 aa: q*;tfy^4iaR«i: n^ igvj- 
N^ i M^l ir Ja ^^tna ufa^^--'-rj:i a 3 irrg^ srfacTmfsra- 
^rn^^mma[ nag^imam tt^^ ala aTrnJ?f»iefr?T- 
M^<iir( I ^ ^ 5fiHg*>Mi<!imrT q<^ nfH arfii^rr^ 
?RT srfaq^Tsnq: 1 a=^ ^rm smr *m^a: ga^Tqiw- 
jTf IT ^«igraa wa^q jr^ a^r-. qt^5f^:irgrT%tnai^i 

" qs^r STSFH'liJTs^, af^ dFelti^ui ^KW iff aft I ^^ 
qf sf^HK^, rerf m%w Tf?*i<i^! " 1 i^ au h?- 
5Tra4r: gwi^grm: irforjif^ij ^n ?»rmi 1 a^^rCiaa^- 
^rsflorf^a a^rrar a^'ir af^.«;f^n^ra 1 ^^.ngru 
^q'l^iT? g^\5mf^o*i-*,ii^ 1 agt 3isr?4 ^3Ri:^in*i: 
iirairqjTr^nr^ f^^ilO^arr^w: 1 ^'^i ^eitira"^-' i 
?n? xi I "?tirar^am?arar, ^^aaiga^^.^oif %g 1 a?q- 
^ f^w.^j: f^: H 3 f^irrer: ^'^TTri" ia=^^a ^cr- 
rt^I^ga a^^ f^giM^*i?Tt s[fiK%a»jw»T: a^imfr-- 

^iif arnrf^ ^fpijflm: 1 sn^r^lm ^r^\\^ 1 ^'jifa ^sflj- 
^wrmnr^a ar^.irmn%w3«a?^^q igg^Ki^nrf 1 
( aiT JT^sTT ^?mfar ) a ^ng^rermif^aT n^^\ ^t- 
w. iraTiH ?act h^\ a a^r 1 4^^^^ w^':: ^^r li^t h 
am i5^^^grsr^r*Trafanarsfqafi^^5T5qrq'l ^arr k- 
qi a a«ir 1 a?^ sr^i^viawf ^'I'Ea^^ ?^ ?T5^rr=a: 
Ri^rqnf I ^qRT q'sri a air 1 a=^?iT ?a lam^^ar^r m»t 
a a«ir i ferf ^ gfag?^ ^i ^ am 1 ^ fe?- 
mqr: gTBf^ ^ i Nuii ar ^?lqtiT5t:rt3»Tr'3% 1 g^^tr- 
^^rm: ^mm wiipfh3rfaaT?^«F^^?Tm ^^ af^rgvj- 
^ii^t\K ^nrl a am I JT^r^r urfsf^^-. 1 ^^r^q^aRr- 
^ arw ^mri^«r^ ^rcaa iv^ a am 1 ^nr^gr^ ^- 
^uta H=^f??rar 'sTf^faf^Tr'^ ^f%qar: g^qf ?cifg fsro- 
a|n: farJar T^af^OTfTTT^rf^ntf^TTf^asrgq ^mrj-. 1 

3T?xm (31%l%) yf%*l^:l 3f^3f^JTait^ITmTT?pic^- 

airga^rqiar 1 vm JT^rafe^ni Jiiwf^r^^H^^i*^^ 
¥fTTT^cT^5wrc?^3rFT ^Fq^: I qsjif^rH^Va mk- 
qR^M ?(ga'wr5g^at.m5ka:?t^'l?:(?a^1mairarq'Tf 
^ a«ir I mgggJTTf^> '^<^ - c^Md[;;i i: nfa jj^w irraf 5ft gr- 
3^f vTSTcflra»Tra:i qf>f : qfffrci|rv«^^^ IT? ofrg^Rim 

a'Rnw^^^am q^ am ^qra^'ia qf^fa^iq^i^ qft- 
mra^n^iTqrTqi^T^aami t^ ' lia^^^ fg" ^idofir: qi- 
«rniTa3RTq jrrr^fflra arr '^ ' »>^ra<-4 aTWR ?ir<4i«i<H?- Sffwf^^ 


wwt^^ arra TRxjpnfsT »:JKlH^gd<llr^ar^^ ^^i a 3«ir i tkfh^ 

T^^H^s'Mmrf ( ^r% mwt<^ i i^ ) a^ wg^niri It ^^• 
is ( Tsrg'iq^^cqTr^ ) ^ onrrfer ^^^i I Jrgstr: «to ^- 

T?Tr?eir 5t g 5j7?:r: i zf^r^T sr3ngrsf?iJT=^^cir: 3Frv:wrJi- 

^r: I ?rif)fir ^p^mmfwriT arg^Trewsfqr ^ 3^ ii- 

sflJfr gar sTrs^ar^sr^ftni ^f?i'&: i vi^*i: sRsm^ir^rr- 
fitiiJ I *Ts;iiT ^r vT^?R?Tna^: 1 %ih»r f ^cu^M - 

^''b ?T«li?i ^5jT?r ^r^^: I 03 ^frarr W a am ^ 1 

(^f^ *T^ ! »r!pm!ifiTriri^) a^ 3^^ ! wg^iRf ( ^- 
^W^rs»wi% ) ?ra?^^ ^1 I i^^'irf ^jr^ na n^r ?iTf t- 
?^3 »Tgrq^a ^?^ 1 srarq ernrf rft?^stara?^^ a^ 
^ *< d I ■^ *i I wrara "n^rsTrRT^r f firlr^t? aq; a^i^mr- 

?iT ?^ I ?rt>cr qi{i^K<4f^ a?r? ( gs^jwfe^rf^ ) 

•n^f^i^ w35Tr: HffOT^: I f«m%f^rf^ i^^fi 1 ?r«iR- 

^^Ql- <JW^: !^7^: ?IT^f^: nfiHTmgJTa^^^rJR- 

^ar^?^ 3in?Kr^dr^fy«iTfT^ *r»T^pn^ jtrair ! asi- 
515^: ur»^ 1 ^Tnf g»7^^f»rc: 1 ?t^ ^n^rr^avTwr 1 r- ^1 5ma[ I ^^i%f^ra N+cMi^iWMMiaH ui^ 1 *raira- 

JT^i arm'wft^r o^ ^T^m\^ srfiHT ?ia 11 

3W 3«q<f;arJirJiT^r^ "j-o^yK i 

€)^ nf ^% I ^'■H>t»^n!i %f^?^'? ^m^. ^m^ ? 
f^^qr^^ ^^"^ t^^n^ wt fii| w^ ^ w 3- 

^r 'TTPfl "j4^ ^n^Wl^Kr^H STT^TTariftf^ »T- 

smifri: lirTr a^T *«ryH{!+i*l'-dy«N^ WJT»n%%'T: I 
!Cra^i^fi|>'M'H trlT^o<4i4HV-|« ci^'TlfdRIII^HIdJI'Ma^ I 

wf^r^wt^gq^a 35R m^^r^^arr^^ ^T^^rq^a ^r- 
^^■OT ^^T ^rfaJOTr^rqqai 1 5rRq"r^«fra ^nrr^T 

^'J'mfa ^ta<if?rftna' ^m^fr^ ^Tj^r^rc^^jfnm- 

3T5T*r^T?i 1 1^^ vir?tq^nT^if^ra[ ; «^li<li ff^- 

JT'^: HWi: a^f g^TK^i^rrfirasw^raw^nnf^^^T- 
fcPiisi' "tiif^nii w^ridfiiTcj srrePS! ^rf^J"! ^rtT ^ f^^n "SRlRTl^qft ( u« )^ 3TT^(^qnrt 3IT ! iT^^.MiRi ^?T% 'WKrfiii ?n?wr ^:^ ^ ?t«jt i »^^ 

^ ?I«IT I u^f^^rr 4«J|u<i: JTfiHT:,! SRTOrqif^ f^?i ai^t- 
imsTTffr Trrtgsf an^q; nan a^^ «i"^^ri'%aqr'T3i^- 

lift %^ «n ^f^ JTqj^W Tfr^nTrTI'^ ^RT»T^i?f I 

^:uni^« i < t /^«iP'H< : ?ni smrrfSi gjfifj^r^TOtfsT ^i f%- 
?i?r ^r ^ cirfir H*<i/«r n\ vivd^^f^ 5reni%i»iiiM'ii- ^5rr ^ ^TjTvji^m ^ra .s^n: ttr ?p^^ ^t ^^ trai 
«^jdi: sf^rf^qf ^^?i ^,<Hk<r ^rafa'-i*iTt.H i Jn^swr- 
^jf nifiTST: ?i ^f^cTm^grr^Tfr^ ^n^sn ^ s^ r»- 

5H5I5^|r!MRf5ir*?r^: TIT »1 * ^ **! T'tW ^r'ra ^1^- 

":mmridti<=i"i ^r 5^ ^ifcr 'fi^^ Bfcfra, ?^ ^^sn- 

?ciijt^'h^ ^y ?ra ^u H^r^j: t f^f§qsi^r»nr^r^- 
^^reqwf^Hq^^%aaqm«iP-:i?«rT»En5'>'J^m re^JrW- 

»i?5(ot Elf ?iR?T rf ?^rqrf^aKmT% ^: 1 %^ h^'i J1351RT 
^4-i»u^ ! ^wnq^ V'»<4ftTj<^ Iffofr ^^fqf^si ^^"h 1 ?m 


WI^FJlft 


^I'En^'tT f5ir%: I m^T ^TP^'ira^mTia^: r^rffotpr ^^•\ 

wra ( 3Tr?q<Jrmc^rf5[ ) JTrar t. sr^ar i f^ar 4t ^'hsi r- 
f^Tfigrq[ I arm ?t: ^f sna; i vifJMr ^?5iTcTr i *n^rr vrn^ i 

5^r 3T^:, >gcfr film I ^^ 3^^: I 3T51 *m^R(f I 

gfq?jfiia<jn%vi%^^g*irar?i:Tci3srJT^'ViRa ^PiR ^m 
fer% lar 5?iqjTm trsp^rs^?!^: qarTfrqt ^«i^ cT- 

wR«r ^ Hri! >TTf ^ra rtti?^ ^?%r^ ^ nn- 
Hg':q«Tf I 

RfffciinE^r^q^m gf^^; w^«^^^n^r^ji5:5rf*r:gr,n 
fCcTrq^^rql g i ^r^ra^: 'ErnraRrw^fr: i ^Sr?irr% r^^ ^g^STSTriTq^n i sii's; fq^fip^ir I ^«n^qT^: h- 
u -ii ^w m : i ^afq^i^r^^^HTM jjV;^: ^5tR g aal^- 
Jrawr^f^^iqTT'r^TrWi^ i^^tritsmn^te*!^: i 
s^qnarrsscnf i^^T^'iTfiW^^T^ qr^jjatqti'rpT^^Jit^ 

giiTfsfq I ^^^: ^rfa^: i mnr vT^srqraf^tjq: i ?rf[- 

JTgrr '^ ^ greivr: srf 5:1% 1 ra*»+"=j*r ra^q^r: 5»sf%- 

?H'^rq[Ti^':*T: I 5[^^r ^ srPTT^fijnarf^^?:?!^?^ 

^H^r ^ <r^^r^ ^i^-Fa aqi nfsr ^q^fiarr^Rm^^q- 
^f^f; I ^rar^tJirqJT^: ^n^-i =qar sqqiraf i|^?rr- 
^et «33ir: JJfOT: II 

9r5( ?i^3rf^ ualcTiK 1 kvv 5K)Tre«ir^: 1 qF«i% nri- 
s^taiTKm s3rq?qrirHr?'i3^^^qnnnrraRTKTR.»ToqT- 
<1^ I 3>^ j5qrr%i5mR;r^iR sfwrRiJi??^; ((%%(%) 
3^q3[^(nfim ^rf^^r ( f^igsra ) ^??rtn'^3:^Rwa'r 
^nBi^rq: %[%^ iralcir 1 ^?Tfg[wrR^r g^qRwaJTmr 
r%Tg^rf%?7q! i wra srfa^r^ sifiwf^Tf^ qr^^Ror ^ g ^TT^f^qnfr 


^^f^^ ?T^r>gr: fflcnr: ^^^t: arrftar: i ntm ir: n^^ ^nn- 
3i«r f^rmru?i?PTOTf ii 

e?T 5?i^: I f^7^r?ir W5iKi: I >a?I«Rr: >m5i: I ^TO%^ 

^m>^ ^ Titr ^x^T ^rq# T^f% I sRta^ysi^r Rfr»^- 

fs^qri^^ II 

tt sirfl#r I q^ni^r ^igrf^^^r: ( gKiif%r ) sKurfliiTn- 

^^: I q?irrr«TfaHT: I JISftTra Ta^S^XrfelfqCTvTW^- 

t^tr: ?T^?crr?i^ I ^\^^v- aalcHM ^^^gr-- «f1arm^r: i 
( ^tnf% ) ^rnr v:iT'qr^?iqr: ^Qr^sTfsrf^ am^-- 1 ^- 
ef^: ^(%5T«I nq )R Tjra ff fe^rr: I ^I^qra^^sT^: I 
?T<ir f^^snirfRTsfr viP'^R^q: i ^rw; Srflar: I ^^- 3ra nrfr ;Tf i^iTTTt I ^ ^f q<M r ^ i)rTreT^ ?< ^u*»r i ?r- 

^r'lr^ ^^ MIH<H fi^m II 

*^-iJ4T W tiM*ltJN«IHIil1 «MK*: nfiH: II 

3TTf qi fli^^f qr ftiwi^ q[ fqg^n^ ^nnr^in^ 
fl^Ttfi ^T ^m 'TOttt II 

iftq; ?^" fq^j^rejs^^r ^sn^r^nh 1 s^rrna^^^n^j^- 
^rr%^ am (^g;oif: fq'g^q^f^rarfl^ai: Tsnf^vn- 
^t: ^ ^nrr xr^w 1 3nr ?j^ *ai q ^ 1 d r:^ rf^f^sy n <!i*jii 

f%" q^ srflrr^rqf^i^i% fRTO i cT^«t^ dc^di s^rnrn- 

^rir^i w ^I >iT^ ^^ ^T^5 qr ?PT»rrf^ m im 
^f?«T inr %q 'IT ^1% iT^^mir wmi ^ ^^ Tn- 
5>T?^TTT!i ^ ^\^^m q^^ ii 

^ R«n!i =»i^ 1 ^^f m% ft^r? ^t ^p^gqrii^iT^^^T" 

»T^^f T^tTT Ii 

<K^q <*«H^* <i Hd < 4 i fl^^'c^^KTrv^m^nr: 1 ff^r^^i^i 
5?i^^«ir^RJT5TtT!TT: JT^T^rmwra^ff^s^j^gT^rqara^- 

q?TarR f^^i^wn %ftg Jrrasnfa 1 wfr^rer^ Vaqw- 
gprfsrf^nRr^^t^RT, I aiT f^ »fHHi^r ^^ig'^Kif^^ s^^i^^ 


^^ll^'lft Hl^ ^^^rg^f'Vi: ^F?TT5I>Tt^ SI^ ^^I^ WOT 

?ra f«ir 3i^'aRiT<l^rgqs;g^gariar: ^^r: i 3?^?t- 
enrug^ f ?ra ^f^'Sm f:gd»Ti jTrincnn Jursg^mr ^nr^- 

?ipi^r^q^g?ffTrarf^^am5^rtn:Tf? ^^»dN:^<^i : vigw- 
^^^ ?T«ir R^r: I qf;ar; I f mm ! ? ang^ngc I I a^^sr^^rrnir ^mmi 3«w«>t far% qf^raTr^wr^ " i 

ot irrra^qi^wqra " sfar ggjn?i 'jarrq " dy<y«5=g:- 
ftrjnsr " ^m ql^St^Jramf sir eR=q^ ?TOT^fq 5t- 

?i?( f% ig <iri.«?^ ^(^ ^virc^; i q«t?^?^^ ^fn: i 
Jirqq-- 'tfaHr<ir(^ g^rlvimTT^^J^ffi'i^ w^sir ^m ii 

§*ra ;rat r% ^re»ia ^?«TrH w a a^ir »nisfq qq- 
^'^qr^j^^ fqltqoisrti m<j\ ^^smrrtqJWT'sqra aurfq ^- 
3m i *4(m ?icq^snTrra:JTrof;?T?:«iMi R MT^ansqTqsn^H^ 
?j5r^q q^Ti T»<q«:f qr^R^im si qtsreq^qur^rfsffqi?^ i 
rm q^raqfaMigq>T^n:^?^"a)^^ ! JT^^rmfti " 
r^n " qj^^qr f^^^t^^n^rqr qw^r nr?mr ! " ^ 
sj«g*iKus^T?rq ^ (ai^^m^qif^) aqf qigqft^iTq:- 
5rrnf^ <|4(-**,Mim %qff?T ?r3i vmqRTf I ^ q? q^T?T- 

ttt ?tf ^ ^=inT?n uffJMST 5r^%«rT ^^R^iT^'Ti 

?t jrg^TT: qrrsreq jt^^t^ JiTHr qf%JR.qTOT%5Tq: ara- 
fqqwu'air: aftw^ q>Ta ^rqt w^^qsiffiR^jni qjRf- 
f^'kf T^qrof^ 3[^, « »T^f%«rcq?i??i- ^fh a^rscqsfq 

?qTTrf*naR ^m^ ^mt^'^-nidU^xf^r^^rmx^ ^^ i vm 
qr Tt^??n^tsTrraTf^ w^fflf?» « »T^?*?fi?^|-q q^V 
oTT^ sjr M^''d ^qr^worr 5iq^a i ^ra oiqira^^'^jq- 
q^aT r^vhR: ^r^qr^'^raK?^ i qimiHN^iqrgq: faq- 
?:3Tqig^:n i^ »T*q 2»njre s^a ?f?t i taaqwrg- 
ftrsHTT^t q ^^^ i j4^ =^rvTTqtTr^ i a^^hrr^i^ra ?7Rj- 
^qpqtt'^Tqrftr qrqa[ H':fif% i ^f^diq-eiK^iuid: m- 
aiqi^ ?nffqrqf% 3TaT»Tf'tfj?'Ea»!n«^*q:^>q»=inrsi wmf^^T 


^fml^q^ a^^SV^^Hri|4l<MHd-W>l)'!('yd*|Vd<<l'^'iora^M-^5ll?I- 

^TfTT ^vt^^ gf^jT^p^irasr sir ^Mwk^d i fcjt^ 'ir<S5- 
^H«ivd?TT SI q?ja^p?i 5p^ra^3 I as? 5f^ gawT- 

««<.<ii^ijij ^'jqrarra a^rsff cn^^^i ^rasr ^ ?ia i?r- 

%^a: ^:am^ »irf% ^^ijf^^a: i ?^?i{fiiM aa: ^- 
sTrnnnjawi +>'j-'-i^FTre:ar:, <HHr^ a aar vT^i% g^rjr^r^ 

^Tri.?ir^ac ^Ttra?T'7T: ^a: ^rfs fa^a aar fkara^m- 

aaHgi^RTTWt <^at[^ i q^: J(rf?a i aa: -^ Ja^H^ ^tut- 
imrfar *?g^ t aa: «hh«h* aretpr^mr^ari vraf%i 

^Fwf*r «Tn3^a ^ r ?ra sr^ar^ra: '^Tf^ ' ^^ f^i^r- 
fii^+VvKr-ifHi j>^dr^H na^sTrt^Tnrt an TfrrfTrg^^a I 
?Ti ^ii*>M« ;f dM:Kt o n:a tfa a«n 3ma[?^sns^m sftir^g- 

ft^i "^TT f^ wrifJisaTai, ?krtf!t JTf ra*ir: i anc^rgm- 

qc-j^ni aa q^n^in q^^nr^jfaa^'^fq a arfa ffivar- 
ra |pm I ag ^Trijqarsi'^ vjg;^>i^^iTra^€rH^?i;q- 
sromrfa arf^ w.n Jja^rfa ^??t^rfq ^rm'-Yl^ia i ^fwi- 
?RlT:niir*n=|Rifi'»^ n^irmf^a^aa ^^ ^trra^ ^fa- 
iT^ar^^raa i n^x "aRrg^fcTw" r^^ ^ ^rtr^tr^m 

n^:^^^^?(-5T?'aa w'^l^'^a --vj^k^ ^rij g^V 
Rnp^T^lTura^?! q^rreriT^f^^^rqfim ^ af aTafaw- 

vig: tw^^Hvu'^iHi ^ vrarrra: ^:Ts?a?ag w»«^ ^aTf^^- 

trxikwim ^^'■:jg:'pj^=TtTr%fTr'3rjnflr^Rr" r%Rr ?Trf^ 

i^Vfrsft^ a ^TT^^gtnr^: ^vrr^^a i a^a a^wrrarqii i 

^# ^ ^ it^a'3af^^^T% a^^aa s^R^ran i sfw^- ^g»rraTfv:j^n:"<«^i«^*:Hr#, «*rart sna ^nm w^ r 

sa^'Tara^?: f^m^rfa ^ §^«ifem i 
3TU a^r RgjuaTR^^aga aiarfa^wa si^qar^ r 

a^ hjmI'mI flTant '. 5rT^ a^ «fafa*5t arTrrV^ ^ a- 
^rrr wgwr srgTaja^t dr*i3ii'd<ng^Tj^=a: i ^rafa- 
*rraa vra^r ?w?^i&: i vwarar^ i »ficre ! ^a^irea- 
fr»n I tron^:!!: ^ ^arrvn: R ?r»mr: ^ asi^ga: u 
^Tf t: K, ^awTR^: \ ^w arfaat=a^r: ^^- %fiRT^- 
raa ^3t: I i*iT ^a^^^Kiiy Jf^^ajma^^jaraR^sTTiri 
sfrj^^vi^aa dnwi^Ki-ri-^t-M'-j if^^3^'r i^r i atir- 
s?jr^a 'nsf^oT ?TT *54v?Md «^arearfa i ^nam «fr ?i5»a- 
$a«^K.t<i^rq:ai4i^-Ma^ia«H^r^^% q^RTRT^^a: ^- 
n^Tpvj?r: Hn*K<rtaT: ^^na a^ ^ ^q a'^m^a'ifa aa- 
?afaa: «ftv!j*i: htwp i fi^fi^g^a;?aT*?raT^TTm^- 
a 5friir^?a^«Tar sar^ararrla i a«rrrq avifavj^sr^rar- 
waiac ?retrvuT:«iK^s3^jr»Tta sta^ STrfay^Kioii ^ar- 
«r?a ^rfrarfyiaJTi^r ^^mraar sm^ar^apaarsaniar* 
a^^ara a fa^T-Ji^r sqfrRiJcira inwr?:^: i 
( c ) ?ra f|[a'[af?:ajsar^^r r 

i1 ^«'?«f^T% will '?JWT5^Tr| ^mXi ^m"^' 
?n!Tai1 3ipsi|T5Rff w^rff ¥5H!Tf:«R- 

3T?TaT '^ff^: ?TTTi5ft«T«*Jaj*Firf^: vTifftT^ aftiaaT 
Qiaa^arf^ ?T5i^TSTT?TTt5 ^mrar ^rar i ?ra ^ t^ ^T«r 
^'lat ^w r ^rapriV ^raraTJar ^nrrw^: aTdi^ara: 
sTnfa ^fa ar^arjaf^j^araar Q^nraff«r<TTramf^ aa- 
(^r^ I ?< H'dy « N f?:?TaaroT s fff^rgaa^^^ s^^^ 
/^aaaag^Twa ^ifaftfa ?Ta: 'fVa:gi^»;fii'wraa: i 
^T"! ^rii^a fa^^rsafaa ^na^TTrra i ^^*jjsim<k 
^a?T fa^T^g^apira:^ a ^arf^aa ?it? i sa^gifr- 
TTra Rrii i k^^ qfr: watflaraisflgfis^iri^Ta a^^ i ^rfa- 
5rT^a^ a-^ataiTRaa: i Mdi^f-^dwyuiw aaa^^- 
?7ar faPavnariTrnr q^nnnsi ararra: i ^«FH^an7T- 
?^aaaTtre^T^a^asai a »j<irt 3ia^^r^.?J^i*naRaar ^n^i^r 


^Tr^f^qitT WHW^ ^^^JT^'TTSFrf^TT^r ^: Jam g^n: ^^r^ta^e^ 
^r'ft:s^iri3atr»Tfg?^sgiif»Ta¥rRr^f ^ ^ a ^'s^rcrr 1:^ 

i^ <v • rs • 1 ' S I ^_. ftrra gr^^ ia?a?i ^«ir r%^"^cii ^is^rm ^ni^^rfi a«ir 

^f ?:l?TOniar ia«ir fif^sEr^fis^^rWlsjmoT q:^aa: «n:- 
gmrqoflarmTfTU'ir^f ar^ 5f^ ^5?a ^fa ??i 

^fl ^R^^, a«TT 3t^lf: ^?'i'iM4^Kfa %f a^irpt ^n*^- 
f5j3PTc^arr%lirq^qTf% 1 'H^-4iN+<wKi^-^Mv<wn:ra- 

^ srT?iR?f nmn I ar^vr«Tn:r%r^am»Tr=rTfi^ 1 '^sffu^ 
i^iwjra ar^ smrfot afq^ stt^ a%^ fri^jfl^rr: 1 
^fj^t^ 5r<li: ^^m^ I a^^ ^^^f?^ ^n^- 
JTra^m^ aa: i?:»m=%: trr^: ^u^ =^ flq^ 
sfa I a?ir #^»iRrf^ srr^ifcreOTfar i ^jraat^i^^iihiHT- 
f ^fi'Kri'ft-^m^ fU^^^^^ifNrgr 1 asg a^ ito^r vmk ^m 
^T^f^ aa: q< a^ f i5ra 1 ^fh a^rar#?i<1trf^:j^- 
«t a^ aw ^R5r f^PT^q^aswrnq?^ aa: qtarsroMar- 
taiq-^iqr: ^m- i/a-ar: h»?^ ^ ^^1% 1 ag a^ ft 5t- 
'fl^^ *'»NMi<SH3r|rar5qfta«ilq[^<iaii*T:M^sjiN*iirf?# 

nr^H'i^yr arsi^5Trr«^?^ra[ 1 aft ^«i>Mj*M'ar^^«i grra- 
sawniRr^rwr ^"ra^ ?fa ^rr^^ai « ' -tm i ^4> Jr'aw^ra- 
nrrM'ugrt.a ?r€rtT«if5f vr^fa 1 aat ra^^rf^^SJnmqwT- 
ar ?Traar^a^:y<iiN4iif^ ^ g ^m ' ^^^m rf ^Tfa^aR- 
?^s^R=a^ ^VAUT'i jf^sqjc I arrninr^rHR^^f ia?:ra- 
^iT^rT^Tf^frT I aaraq^r>iiTTrqa?ar^ f^u a*r:aa?T^- 
nr?^ ^3fq^^^T«i?^Ta[ 1 a«Tr srrg^ffi^a a^fq 1 
a^ u^fm^k r^^^j^nvmx^^^ a^asrrt a?q^r 
wRr 3i^^r: Jifa??w?i ?7q% 1 ag qw ^«i»^*t qtaT flr- 
a?TTNi ara:T^?naHJT?ir3c-?wf^nfafi:ra /^(a: ?«rr- aar?:a*^V4i ar^'smar ir^ srrgtf^ar^^^ ^mm?R- 
^^^^ri art ^*i ':3?r^?a?i^:qq%fe2TBii 1 sr^^ nfa- 
HH^ s^Tiiraflqfawra^Kofr^aT^ 3Ta?arfa ?tt^:9;%- 
r%^rfa qft^tqja 1 aa: ^>R0Tf rar ^ra? RTRRT^r^a 
arfa =a >Rf?3Tfa^RTirrgT?T^:qq^r ^^ 1 ssra^a ara^r 
?fa I ^^^r ^fa'an^si^q^lftfa u^g^^qrior 5r??:5e^- 
Kre^o^irfoT 1 ^i^fiT^%f^?jriT^^a3i^^qn% aar^^Ra- 
^ ST# %f^Trf r?:^^r?:gq^m^af^rR^5i'rrtwf«5qr- 
f^T^gnfr^r^^gnTHJT'T ^?Tr:l aa: qt cf^W ffq^ %3T- 
^wrfsi^ ^q^raqRorm^^irgTirfR^r^g^a^rfir^m^ a^- 
^i Jif^Jp^a^rff^ra^Tcara: ^,q ^(a 1 am ?Ta=^Q^n^- 
q^ftla I adn^sra^^rfor ^j^vs'jrftr arspga gt|r^,fsr- 
^fa R!Ti5?TTfa I ?rf^sn w^^iaf vsmila^^rrar^tareftr 
q^^rfasi^i^: 1 arR ^ sFT^orjRfvrrarfsi^s^arrftT 1 aqf 
q^r^i^'H+ds* *mu<4^^ ^ra^^sr^vTRnTorg^RBT- 
sm^r^Trf^^q^^ ^ flnrairaij^ p?^?^i*r^a qai^ a<4^ 

EKT^i^r^r?^ iR^^q^ a?7af^%ar^f^3nqa i f^»>vidqr 
^ a^rfq ^n?^ af^sar 1 aa: qi: sKwiTR^ar: i^^r Cf i-a 1 
Wd'd^sr^iiaiKq^g: a^rr*TR^>;^¥raa ^ ^ i f^ qwi i ff im- 
ar?^ ^ ^t ^i<\t sTMr: 1 Cf^ ^fRfrmf :i g^^^BTt: qr^- 
qrfjTffR: q?:raww ^ a:^ ^rrfvinrfHJTaspfrjia: 1 ^v^x 
g^^R: g^f^jJT m ^ f^qr ^ r%'qa a^Fr^?flfa 
ar^JTrgr^f^ra fa?iqm a^j^'ir q^rawEg ^a f^ m <^^ 
aa t^a JTiThH « H q^ g-rfj^r^aa: qi:sifaqniT:a^Oq%i 
a«ir " H^?m ^gm, g^xf %n^^ ^ Jtij^rnii 1 ?t5w- 
^qftfni^, sfr^^fquft ^ra^ww it^ii ^rfJT^mnritw, 
^^vf ^^ocu R5?Tmi f>K^5T5Eir»TToi,a'iTr5JTf^^- 
5^ fq II 9. II f^^^r sTHijin 5, f^Jfrfnr 3t sm^qgm- 
ornif I f^HJTR ?T i^rt, ^ ^ ft««r^ wmr# 11 ^ 11 
f^^T^ 3T 9[TH^, f rfcj3i ^fcrf ^rerft^w^ 1 sTf^ff- 
55^ "JT ?i, 3fr^ ijr^^^ onTit" iiy II f fa a^i^g^- 
f?:^ ?R^fqoff5CTiT^it grfa^rRT 1 Hf ^rf g^a^^Twr- 
mHm sr^r^g a T«rr^^ ^^f^ 1 aj f^t^'r^n^- 
^1?^ ?R«T f r^f^r% q?^arH*Twnfifn%^r?T»rT§ ^r- 
^q^^iif ^rfa^ar a ^ j^siyw^aff fi??r;m flTHr- 
a f^^rfia: ^w- ^*i ^Ra ^^. jt? ^r^aa am r^ 
f^rr^rr a^r^j^ ?ac!TT arfq ^^rf^rs^n? ^ ^s^rar- 
;e?t ^f^g^ajinr ^rtoTfirnsn^j^rni ^4aar ^i ?RRor 
^q^'a ^ROTT^^paTf^la 11 

R^'CTTn'^ y^W ^\^W ^^X^K m*A\iM\mh[- 

^ »tj;mimH ^nf^n^^^ ^ a %? 3t g^wg^r- 
^[^ ^s^i^*^ mi WTT5R ^i^^i^H^^^Rr^rr 

f!^ W^^ ^^^^^ T^^r^T^ ^!ir3^ w ^ ^?^I^Tnf| { \3o \ icit^if^^'f S^iwHr: a ctH^nr ar»^arr%5T5Tr f;qr: i ???^rir %gq[ i 

^ri ^ft: 7^\l^ ^^^fk: ^r^t ^^^: ^r^niji ^a;^^: 
^VK *T^l^ 'RJRi'^Ji^g f^^i^g >T^^ ^\^^ i^3U«iT;:l<if% ft:f^^T^>TPi I oii^sinfm- ^THnroHl' 

?TT^W.«ii I '»■'»" ^«ii4Mii''r-'-iM<!ff%'sr <li<t^i 3qr% ^- 
7^ " fr^Tt.H I ^i^T^Tr^vrnrnrm?^ Jr^:»i%qH i 

nnr^rr^r f^ q (r'J iv * <r^ Ni^4 i v|dit^ ^n n a r^ qi-?rfT.^yft- 

^i^'^Rtlii^T farfr^rt^r^r (^pi^vmx^- f^^i^qdi-oj^ 

?f i^ trf ^ I wm. ^^^m r^7.v\ riTf ^ ^fmw 

rxTMl^ %^ II 

»T^3Ji"»t ^rs^t «^^% ds^lT ^?i^ ^(% '^^H- 
5^t^ ^T^'^^fw ^WTs^ WR^ ^\^^ 'n- ^I^Qjt 


«it^f^^^'\ ^f^TTi 3i^>T5^T f^i^Tnn'ft 3Tv^<u^i f^n[^nn»fr 
^qTi^T i^reHim 3r^nf^ "k^^w^ ^st^tt 

3r«ii«iT%5j[,3niara'?«rr^>j;«i^![ i 

g^l iTit^l s.€i^^ ^^HiNt «^^ u^tn^ 
Uti^'^? irr^ U-^rifl ^a3^^ ik Riii 

( ^g^*r^Tft^H ^^C JJT^ ^^TfiH ) 

T^ ? 'fr^THT 1 ^ JT^rT" ^5^ ^M«I"^ S(^^ 
^JT^ ^fl ^ft ^ ^^^T!i ^f%t^ ^ 5f tT 

f^^^^nnf) 'JTT^ ^»infl sr^^lTT (^^*Ut 3TR 
«'>'tl'H««IU!Md ^"^(^ I ^O^*^ ^RT'^ ^3^W ^Ti^- 

i%«n ii "3Tf T ?Rt^'^ ^^m'l'i^ ^^tp[# <n^ 
««JT^ ^M Rr^pttt '^n:^ ^^^1 t^ ^ra^ 'ir^ 
^^ ^rg^ferrwr It ^q^fl^^ iiracqftfFim i^^mnT!. ^ »ra ^jw 

^?IJIR R McTtf »ld^H I l»g *«l5tt*lgS W<ii*M^& 

3W?ni Jug^reri sre^w ?rnE 1 
^f H^^^^^^wH ^^ II ^ef^^ ( ^319. ) ^ffRf1^?llft 5^% I 3T^ Tii-di**^! gg»JT?:«R5nrT3^T5Trcm'Tf^ n^^ 

wi^n^q; I am 'a Bra ««4«m5K*i«(Ic?i'^ <wai ^ "s^m ij 
^yav-M<i q^fa 3irf i wst <TT?rat% ?isa ^4'<f)f^r vrfir- 

fFW^m: I qm a 'Brndtw 5nfr ^rsi «^ ^rin^ 

%5^^a I «$^tM*<i*>«TIv<?ji%df«^Ml*fllf^ Bl^f^rl I 

H*iwi"i ?iid*wf^Bfa a gar^f^r^a^^fa 1^1^51- 

figi^ finRn%Rfd <<N4 1 a^ ^i <<< <^ uctRfc Tt sq- 
5r?TO ^i^rrf ii^:i qr^trTi: 4ii<wi<<4<^vf >^:sT?ftangi 
<.iMiM«7 WTT?^rg!TfTf^: I 3tTaa5TT wmnftarsfaf^^ 

=5i5r5?rK^3?nifn:^ i ?t^ ^roq^sjTr^w: i !iiijar?ra[ i 

?^ /%a5ri%sri fl 3if%fd^Uf^^ ^rfcrarg: ?fa «^^? i sr. 
fiHi " «^ y+Hww'-MWii " ^ fa 3«9n^% srmr ?T?orr- 
gc I sb/^ f(vu-!tri Hiwirtsqir?T vn^:na': "j^wsc^; i 

a, ^wj«^wi*iMr*4ir (Frw mm^ araqc^ i ^ wnai ! ^ 
gfya^ vT T:a ». MMv iqr s : » arr: si^?^: i vjir^rarf i s^aqctirjpsq ^^Jifij^f^: 
^ar ^rf^'sif^ ^?^ Tt^t^i ^r^nja: ft^^f^a^icr- 
s^?i ^:^Tc(^i^ ^^OT ?[tr^qa 1 cT^^: mm q: 

^iTef: « ^T^ijcr: I 5TWT ^r^^ 5:^1 anqrf^fiT: ^TTIIT vT- 
*OT^a I a^^jat ?T: B 5IT»lHja: gratq^»<u | ^ | ^ |f%^ I 

^T^^: w 5fTvn»ja ^r^re?ra i «RhrTi«i ?fT ay»H »m;^- 
?vma: I a ga: src^i: *iyr^c-i-^a: HKigwira ^uf^- 

«<"^*jNr ^rM-a^dKi I gsm ^ JufaJTr ^ mar^ am i 
gf^'T?! 5^BfT:i sm^gr: amw^HT ^rmr: I vT^frr: 

«KT«J !jni5Rrgr<lHi«MftK*r mafgl^i^iw asfq m^ti^f^ 

'U^^IH^ ^?i: Hinjarear ^rmf i B^ratfi^^at rsi^pr 
^r^^RT! sa "^ cyjai ^a^t *«ivi wflrarewiT i aw: 
MiHHi'y^Kf^^ ft<ic-ri*r Pkwh^ i ^h ft<.w4ivL - 
xiBtrm 1 aa: M'^di'M*4yi<<<:i B»rar ?:?fam^ wei^- 
^m ^r«n5: 3iff ^ arRnF ^np^ g^^; 5f1a f^ wrf q- 
f%5ifqf% I atra giihaq'^a arq mf'F?flfq'4:i ^a- 
^Tfmir 5Pcl<^t^ a^i«^rfvj?R^aTwmTT*ra ^fa II 

s«rrT<: ^ w*^aw ! ^ivfifni 5a: 5a: aK^ETi ?mat?T ?:- 
^nfidJisiT ^ iraRa a«jr I i^^^n ra^^crw ^ flw^ 
atir I Hd^^ctrfifsq^aa 1 fit^inir: B^rp^fiRWiRiTc^'r- 
^itot: I ^^iT^m^^esrarqanm: 1 (^?H5t%) «i%- 
^'ja I a5ii4^vd^i k^: I sT^jt^r: wf^^j^ ig^rfeagr 

^mi: I ft^rswRT n^ sggf^jai ^^rtfh- I f%g'ftniTa- 
^r^t^ri^^^iTTa^twfesafa'nagr^r mwar: 1 ^- 
irar: I ;aaJi^g^^t: 1 ?i5i "?Rn^ ^r" ^r^fq q^ 
«f%a,^qa I fHiTqiT^: I ^sc^ffiaqnT^a: q^n^^r- 
^mBif&^af^a m -^^wv- 1 ^rarq^lq a mqar v^tk- 
^Rg^* q'lf a rT«n 1 ?iwJnma?BTfcnir Wfh'\ «f^^ 
(^fotsr^m ^rci) a^rmas^nrar ^?!ra:i na^ 57iai% i 
5«irrQ<c^ra«[%^R«inqft«iTra'B^?rT: 1 ^v-:m- fkv^- 1 5Tmf^nf\ ( V<\ ) ^HFl^l <liTJir ?i5imHW^ ? f^<<M i' -i qTr ^ qft^m- qftqr^r ^- 

^ ^j^TJii^cn^iTi^cfliq: nsJTR. ;rairrrt^5i<lq: er?iT ^^ 

^TiT 3ft^:flai ?TT5^tr^^:rarj.>-^*j*j ( q^^w^run^ ) ^- 
«n % q%a H i ^rH':if^ydn.m ni i t^rtt: !!f)*nq4di: i 

^arfiftr^! ^^iWt iigRt f^-ui'difjid**. (%^a^pnsi- 

tV»<-j>i ?tT^'4d«t*J5Sfl?lf5T^rqKM>4disi srltRcm a^JT 

wn% ftwiR g cnw^rarf^ ft'HiydrH ^^^m'sr^fl- 
m^- 1 Taarr 5^: 1 aff^ ^ ?iw^if^ 5Tr>gHsifrrgni 

t^iT^Tflraii 5T3r>T5ii gTRW>mi ri%5j^3n ^'^^- 
^^^\m \^^%m \^w^ ^^:^m\ m^%m ?TnTJT ^TWT geir s^Tam m^ vjjir ^rmr m ^r ri«ir- 

f^:ifg: r^: -^f^*! If: SR^IT:! T^T^: ERTIf: 3J^: | ^55- 
^Tr^RT 5:^^ R?ITT BOT: ^TH^r ^^m HT I ^r^T^SKWr fT- 

frnFJnfr^qn: I g: Hg^?i afq?T%H ^R^rf^qfen;: 1 
5^SJT ^5^r 7#IT 5^:W pTOT 3rfoi5T ?T^ ^- 

Fmr ^f^m ^mw^n wr^imr ^'fht ^m^^r 

¥RPcT €l^5TT fmrf 1 ^^qr: 5:^HRr I ^^: ^"ppr- 
rT^afr: I «^^ fn^qr:! fTHf: ^ir%tnm^?t^?rcRHfq?iT: I 
5:^?ft: I ^4>?m^fac^ra^q?TT: I 3TR«CT ?rf5r^irrR«mT:i 
3TR^wf^ ^rac^ipfl'i ^M i Rr^ ^ 3Tr«^ 1 ^i^par: st^jt- 
jflTi: I ?T^Tf?rRfq^'ra?i^T'cara5Tififtci^ ^i^^rfar^T 
amrml^ra: 1 ^r'irj^ ^ ^ gpi ^t^c 1 ^r^^rr ?rfir- 
VR m^^qr^ra; 1 ^ jj^if^ ^ T%liq?T srr?- 1 ^ jrot ^raw^- 
JR ^afrar ?irq''ct ^f^nRr^: 1 »i«Hi^d<jr figarcmrq 
^■^^^rraf gr^irR^rinii f^ra^w^rri? ^^u^^ 3iTf i aro- 
«irt: t HSRn 3jT^ n?q=^ 3^: ^g?^ s^rUHHrni: 1 n- ^^i^nft ( »^y ) 3ilBi^qnf\ ggr^sr^f^^^rr^r^rscq ^^ ^ rim i sr?^ »raT ^- 
?:roTf?KqnpR^^^:n:TvTr=^n[, i ff^ Terr n^r: ^r: ^- 

w^fi; i^ttr% JT^^rfjT imf cT«rT i ^fq«ir: ^- 

viK I af^sfr «rH<iH?gB qK^irrirar =g ^giRr ^J^rr^ii 

zq'Tj^g^aT^Ji^^^f^rerqiHa^fr 9n^a:'g5;n;^5fr' 

a<ir I f%Hsr ipi^ ^ a ?T«ir i ^i^r Hf^r ^qf a a»ir i aa: 
q^5?i^v:irT:5r: I ^T^ qrgpfTTnrsq^ Hs^r^ssT gmrvr- 
r^?Kf gn^?H *flqw *rTjR^ g»^ qqf a a«ir i i^f%%- 
iTf^vHTfsi *^5.gig5rq[5??T?iTvjT5iT ^f%ar q^qr ^ 3ra: 
5Tin<:?^o w a a?ir I a^rT n^r f^^^?fr: ^^Irmq^'CT- 
?fltr: ^F^: qrm nqr ^^^sr ^r^f*T^aT sqrnr ^ ^ 
ami ?irT qi^^cal^oT^rarrii sRfgJin'tan^rMf qjc^r^air 
Js^pjT^ ^Tfiar lirT^?^ rrg: ^^Ht irqf ?t a«n i ^teii- 
?rcT^ q^r^arsRTO: ajf^fi zt^rr ^r% qra fdi» ^ruHfra g*- 
^fTfr^TJiq^rrr: a«TT I fqqjTri^ <1tRr?^vti^ ^fp^^r- 
1% ^^^JTTR qqf a fqqn^Pv:^5F>a»rr: a«rr ^r^^^r^ 
^m^^TrTirrHf^^rM ?rft«r'?;rR q^^rfJT i^vrrRr^ ^ 
?^Tj"»Tr^r'aTrsirf^ kfi a a»iT i ?ra fy^jqitq^-sqcqir: 
sn»^a; i s^^nir ^m^ . r%?rnT^a«if ^qwrgf^ta; fg*rrf;r^ 
wnisn^dqTff ar qqf a aur i 5^ur sia^lar f ^^art: 
^^a^'faar: ^^rnJigHar: f^HE^Tar: i ^:^^trrar. aa; 
q:qi star^qrri'qi^Taf ^AvqK<^: w^ n^i fvrr: jgaq: 
am I ^ijrffTHar: i j^i^qr-- ^n^a^iqai: i swrsrar 5- 
sTrarar^aa: •n'ff: q^: ^j^tr^: i ?r^gq: ^araa^raqr- 
f^^'^ar: I nwfiqr grr!m?sm^: 1 sT^^jnnfviqf^fjr- arsq: ^«5r*at fgffffr g gj^i^a^r *naqqi a am 1 fa- 
^r^f r: ^TraqiTwraaT: 1 f^^a^^ii: a^frnw: 1 vrz{- 
fa ?T*f)ftiT5f1di''UK.<+i|^Nqi^:(i^37;%3T)nn'^5qrHiJr 
m^' I Jffira ql^j^qui ^it^tt a g ^p^qr^TOranr^^rar- 
:^^%arfa ^(^p^^^^ ^^ qaT^?m# ^qf a am 1 
'Tfw^aJTTaJTmrarw- 1 ^wt?;r: a ftrra ^fvmgf^ei^ 
^qqf a am 1 ara qgr ^J'^^rrRia: aa: ^^n:^: 1 v- 
«iqr 5:^T3qf^:i5:«yllT5lH: aa: q^rnrq: ("a^fa ) «r- 
f«qa 'a««^r v<ii«M ?it^^ g arfqf q ftg ' -^ i: 1 qr- 
gtr^H^ora qm «*q<5 4*4^^*1^1 qr^ff^^^w^fa | 
am>iRaa?p^ sqnjqran 1 ^?q;q^ ?^t?a»=q qr^f^^r- 
rqgsJ4(fiir zmm aa m^ir qRwi qq} ^ am 1 ^f q;^r- 
f^ qtT5t wf^ qj^ri^^ tip^rfaqq^rm q^irr^- 
qqj a am 1 «n^^^ft% g qr*r?T ^mf qqnot 
f^Rt: 3^ qrnT^fa 1 q«[af gTTori a'sjnrf q^qm} 
^: q^mr^a^q' xmq^; h q^ofr ^f a am 1 %f^ ar- 
^Trg^qjcirsi^ qgq^iai aqrg^r ^r^qarf^ qrr^ ^t^a- 
^T^rmf^ I ag a^r »i^i?r*n^ w, a q^aiRqi^ 1 
iT^f F^T^JT^ra^r ^r^ ^ qqa ia«ri w^ (ar^^rtfa) 
5T^Hia^mafq|rqif?Tar fanr^; jjiqifa fs^nfa- 
^N^r %^ ^Hi^n^Vniptq 1 *:a i ^r aqam%w^*Tm- 
gr^r^^ q:q f^vm 9rrq ^rei^^jr qg ^ ^%urT^ *i?:a- 
irgirr ^rerf^a 1 %aT^fa Trar aifraTsq^sqr^ «^q a- 
5irfq (^'"^didiq ?iw^?T qia-j ^ra^T'-i^TTami^at 
JTjprr anPa 1 trsrfn^ ^r^ vrf^tarcri 3raHq;fTai^- 
f^irT. I ^3T^q wnrr qftwrTij q^r a am 1 ^^^qi: 
?^^;qa 531^: 1 fa^rmfear J^sprr vri^'^^ra'rfa ja: 
^ f^Traa? n-qHH a ja^rro^Hra^-qR 1 

a vnr^a; ! jt^^tt: fqwr^rrqi^iVqi^d 1 fq? ^r^Ta' ? 
^RTqrar^ ^air ! afwi q^rlr q.+.i'd^tqjiT^^r^ a- 
%a: ^TO^ q« i <<».« i 'r<4»q n^rtR-'^w^id^yt tmrm 
!(.i * i-j *5.qqfiiar jn^ir?^ w^ qftirnj q^q" h ar- 
5^r fq^a?:: qm^sqr^ ^m^a' ^m 1 ^^ ^nKarm- 
%^q:T^ a^T ^ar "gr: u^^^rvr a^ smm aa irm- 
yiri^a't i^T ^ amr%vi 5T^q^ra:i[^ smT%a «R>f(T 
ira" vrf lm-a r=?n5r: 1 ag ^y f^*< ^ <? k*^ << 4:mTr%- 
?ia H "ndqu^'^PtMdqi^Hqr: ««ji^+q aqy4dij*>^qi'qj«r 
H'T^^d I j v.q d J i g-mq i d ^i^farrffr^a^a^ ^^ 
qrr?Trg^MjfftdM^d»jfii»iddiq^3aKqf>i»<r);at^ ^- 
■^yq^r aqi*Tt.HmiMi?rqiT?TaTf%?^i^fa 1 a q,n.q^qq- 
mn:/^ 1 a^f*r ^i >rf««igMr4rq*-^*qi*'T^ a liaq w- 
^(rf fl^*iq «-iitdiqrq<i'^iq!^^^^j<?tftffm i 
arr^ JT^r: ^jrfRjragp^^ifrR^ra^a 5^ ^ ^rqrn:- ^rrei^^l ( ^^u ) ' WTHf m^rqrRRfm^r^^Tl^itwr^ I f%%>"^r f^W Ht^t- 

^ "3T ^1t ! i^iiTT %^h1^i f^qi TOPg^rr ptrh 

^rf Tf RI fW^f TTI flT^RT^ ^f^ I%gT ^1 W^- 
'sfff^^ ^^^iBTflf^ II 

'»RT?Tr?nwRreTqr?^^rq?it?Tr^^u: i 't^^' ar^ m- 

^^ ^^rs'ia q^mlr «H«Md ^t\?t f^^Jif«'?Jim<n^ 
c^^m^ir^ci I ^^^\ q«ir?Tsr^rqn?Tcq^ 5m^^f[ i ^- 

^r TTfhil::ra ^^?fa i 
?TT^Tr T%^ ^^iriJI q^IfITI»i=^?T^lTI ^\%K\ 

f^Rr^iTi ^T^Ri# 5;r5T T?^ ^f if4i1i% 
ffj^^ 4?iifRT 5iR?ft nf^jf^m ffi| 3^i^t- . ^nm5T^?H^T'^nTr^ " ramf r^rf^ " i ^{m ^^^ 

^Ri ^^uro ^^ro ^»ir^rxsfq"3i5<l^*n:^q:cHni:ggT^- 
§al3iT'^3TwR'Tof|q:"i a«irq'aiTrg^Rg'3TTr "jt^^w 
Di srrg H^^RTof" I f^TRfg^^q f%;^R f%'E»iR ^^ a^ 

q^ ^gT f .5q fTr^!lrfij^ K i j4id PTr inil*>*wr*i ll ^o ii 

go II ff^PT^T, -^JJlo ^0 wo ^^i ?ro II f^^^da<<I'4?»r- 
H=^Hr, q^TO ^ f%^o II 

Q ra^o II 

qsgio ^^ fg^o II 

?io II ^ro n«o f%qro i ^^^t^:^?!^ ^f^^ffWr^T, i 

^, fo ^ 3°i 5»f5^^^g?m, f^" ^» ^ ^0 I "^OTsr^- 
^l^r^r, Tiio ^o ^ go fjo II JT?fm^^r^Tfr,^ >to v9 
?To lo go I f^^5«r^r, I po D 3to II f^<T;^rfT, g II 

^mo « 310 II ^msiir I ^rw g I m^» II ^^f"4H^ 


wifPiio^i% 


asTOT " STfo t ^l^r iufm 1 Slf^To » q^ II ao 3tJ0 310 3TT0 Ro ito q- | 

^ro ¥ro ?j^oi (f^nf^iTfianjmvTf^ r)f?T??!T5t% r^- | ^Fl^rH, I qo :^ 3ifqo li 

sifiro I ^5iro f 

!?■, ^Iifrffiq nf^T^r^fa aisgt I. ^o ^ ^a a ??d U 
^rnt ^1^ qrw ?T »^«*Ot I Brio f U, t« II ?fo I ^5^0 1 

To I ^Tmi'^!5^rT, I ^e> ?^o fq^o I ^0 ^rm^, 1 3Tt» 
«o fsoj qgro II ^i^: ^rn^: HmT^fiT?'M«fr??rrn 1 f^o 

^o ?<?,:ja I ^m: ^|jq: ^r^:, hTo ^o R ^Q II ?TmFH- 

5Ti^iMyw, 3WS JTo noy irarV, isro? ^^o ^j, 1 srio 
a?r^ f|[^:H jn^vrra^PT^i '5^^ ^sH^rnf^; 1 >T^t^- 
s5Hwt ^w ^wm m?nT ft- RrtnTiTJaHnT ^rc3g?raii'.ii 
an^ro sj. ^o\ TO 2dH?yi^T, II ?n«in?«% ^?z^k n "t- 
^qrnjTH^ I 57^5* ^ 'I irfr" n ^ra" 11 
^f ^— ^^ g-virosf^ri?:^, I T^reToar^o 1 ^sr^^kxi- 

f sitTHc I ^ I a I cu 3TgRi?:a<T?Tt?i; 1 srr?^ 1 ^r?T^ i 
4j«<d<[d I aro I 

%o I UfiTQ Trio I 

^n^ I 3irar 5l ?fO ^go I ^W?71TBl?fl^, I ^'Sio ^ 
wo » 310 I "qH ?uia\gnfr" R.?fo IsfrT ai'd^^T^R- 

^gjR ^rf^?i€l^ w^v^\ >Tra?Ti ¥T'ti^ arf^ Tjs^ g- 

a: ^sr iRh? r^^r vrgra 1 qr JTi^a: ?75^Ti^i'irT^r- 
<^«q?=rr%?T?:: aas^ ^rg^r^ grfq^-^rar gR:«n:^ vt- ^miW-^^qiT;iirr-'To gi'^iHf -rr^t?^, rg^. 1, 3^-^j^_3^,^,^_aroq?^^T a^^m^rFn: r^r 5^- aumo y 3ro I 

?:i%: ^«i^^ qioi ?T^^TT5q#lJf HS ahfl^HTo II 
WT^l"^-^° 3T1sfl^,l an^ioy wei aiq^^n, | |^ro 
^^ woi ^ro I "?Tt'HtR?iq«H^' wq*?rfi-^r w^gferar: 
<T?ii+H^'iiriTf^?TqT ^TT a an, II ^qio 5^ aro n " ^. 

HF %^ ntT?:^r?ig aTT?Tr 1 3^0 i ^^o 11 
#m^?T-^^'ff7^-f^<' II TRmrff frgfi «; I I Uo II 
^m i^rr^ ^f^K I «iTT?Ttf», I aro 1 

" ^r^uri-fJiraq.so; ^t ^^ ?JtnRra^T *iqm " II *^o ?Tf^ f%qa^, t " ?mr?r£qnt " 1 firo ^?i ?to i ^r^t 
fSpnr^, I fiTo'.c 3T0 I 

^ H'Sif^a, I ?nr fir "imr arf'T^n'T omr (%«t'jt f\w 

^s^^r^r" si^: gfs^^r ggV?i^«^: a«it I ^M ^5i- 
(^ 3franT»-irH5f fa[a"rqnT>ifq^q^r=^^'a at^ 3 r^- ^f^3^i% ( \'<S ) ^ 


«BiTT!jiifiwrsrq ^q^^: I ^r^'rara^wc^^'iftspmg^sR 
^ chK" i ' 35r^H^«^N^3?mfa2f^^ 0:4 nr^^^'ETPaHr^- 

g*^ g^5^rf?^T%f5^aTarsm "gR^wf^rf^ " i^fk 
fl'ja i;grr^ ^r^^^r^a^ra^rTn: aifvi^T ^ttsht ^^fe- 

*rara I jar ^'la ^cqra ?iTf 1 g^nt^?;orr3?ri*iTa[ ^4a 
51a ^toT grf ^Rpir^^ aarff i%^a ^ra ^fttot m^i?:- 

ag^^ m m'trs^^m: 1 st^i^t sf^ ?j^ wf ra^: 1 aar 
JTf ars^i ^^r ?j^iu ^rnr^'^rn: a^ra?T>i5K?;nTT3^- 
TTti (agrrK ^r^q gTTjj^twrnfu^r^^taiTT^ja 1 q«ir s^tr 
^ ^'crra sg^icw^^^ as^mqrfa 3i»-igr 1 '^vn ^ a?^- 
Koi ^ af^TT^yr^T: a?in^=3':'n^toir5^mii%2iTf5 ^ 
f^ ^fa a^aai^^Tgarrvraqgrf.q; g<ui=h<ui fa^^^rir- j 
vil'ia f% ^i^qt fn5r% ^f ^ ^f^a sin; i srs^r^fi^n'^ ! 
«i^r: m 3T5qTfi?:r atJt^ir^iTrH^jsrT i%qrra:a^^a??.«i 
^^k ??^a 3Trf I sTSTtfi^ ^ar^rfit gf ^ ^ srgarfi?:- 
i%?i'&: t%H5'Tr?i?:wg af^r? 1 jtct§ ^rt^ 3»«jm *i^ta- 
«jf 1^^; «r JTf mr at wf T«fr ^^^ a^aarm'gqf^^- 
^ot qr^Trff a ir^fa arsqrfi^JTf rqrwfqaa g^vif^^ir 
af^Trf^ar w^fai cc^;T57rf)< sr^am *rara, a«n?ia; sr^ 
ar^ 3T5qwa«irsi5rar§ si^ars^iTSTrfitJR'im vTsrra 

»tq5tsf ■ aqraa^r^a aa: gq^KR; ir^raa ^^k a^aa n- 
n^rsjauf^qtM 57^^*11 #^ ^f? ^ia?rT^ 1 gr%r?- 
aiaT5iraraf^f^aiT35ra ^fRf^^f^f^ar: ^i^jg^^ 
gflrf^aranT^nfi^rafagfTf; grf ?t ^ra ^t»t: mo II 
wrjar vrrs'i^^^fSRJra'^^ s^ns^ra^f^ a?r aT^a^qqV 

«ira:f^rf^r5ma1% ??Nt: f^q^a f^(r»r: ^wa^;<i ^f'T- 
>&: I ( ^rowr% ) ^»T^ ?T«rer: 1 atg ftqor ^ro^*Tr- 
qa 5i^a ^iq^fjTrT'^: 1 a^r^ ^mr^a ^^ «j:^ rafter ^?ii=a I ^j^- ^fffHt vT?i?flfa qrn: 1 ni ^r^gfl^ fawr 
^51 jflsfnl^iT ( ^^(% ) ^ffT«ir ^fiq: ^gFHflf^a 
a^ioirwrKT^: I g^r^: arRg-g^q ^r5[rra?3Tf,^ig^q n^ 
5T5f : sr^R^f^*: I <^=^RaqwrT fqi^r^lai ^ wtt^ 
jfl^T^'ir ^fa fa3f%5q^s^niiTar'^r? ( for3^f%q ) 
^f^rf^ fatrfvi^^ 'inra ^Rr ^rrRi^a ^xrt m^a-.r: 
3T«ia ffq«r: I 3Tro 1 
srgarsqrfi^i Rfi'^irRia ^^tr asir^iar^r^ 1 

%m gg^fff^r argqr^fi'crr^ ^'^k^^ a? gqrfii: ^ar- 
^rffTTiTf'T^: I ( ii?r?ira ) JTf rasor ^f^in^ ji^«i a^- 

vT^;i 3T«iar'^f?^^a vT^ra (JTd'Ks«'-q?»ifa> iTf rfi^ si- 
ijarfiT vTarSi 1 ?i5qm f^fe^ramfa f^r^ i%ff|qr 3^:1 
?r«jgi?qR^3a wg^ ( !fr^ fir JTfr'i ) s^rr'flfa ^ST- 
fm^'Tt: ^fgr^fi'crvifvn? Tfr^aa 1 Ra^rfi vrafa 1 
aaarfnc srarar^ ^ qal'ft ^^•- a^n^^ni, ^^ *rafa 

vT^kT 1 3i5qr|f':JT5Tr& ^ra a«r(a aa ?rr»T«T%a u^f- 

?T^ar ^gnfrJifq *T%^raf gi^T?TTiR[^^fn?r nraRi- 
3Pfn? I 

^i^?^HT<), 'STi^qr^nmi ^^t\ 11 > a 11 

sffra^mT^nH sT«TOvn?^;j^rf ^ir vrafa 1 aa: sivTaTfi;Tr5r 
Ji«qr^ gfa rlerfla: ?k!: pan^^arf^ST^ sraJiwa?^- 
pgg ^»iraw?3^'T% 1 aa: ar^arfiTr^HSTr^ ^ra fk^j- 
^*T^% fjraTVTT^arT^Tf?'^ g?n^???ra ^^^ ^rfr 
5q^f^«ia sf^^^a ^jal'jvTi?^ a^rf^nrnRirars'^r 

afaqr^T'lJTi? ( 5^w^«K«n^ri?^ ) #rf^?P 'ag^lF^r- 

?T<3T xk^ ^^rarf?- 3nF^?T^rf^^5T5rT^!T^: ( ^%- 

^wtttt ) 3T35»wrf^ia ^rg^or qrcqtOT^ a<f1?if?i <t- 

K\\h I ^rmn^^atra 1 ^^vi^^ §f^i%aTarri?f^ iij* 
aa«n^^rarat?rr?^oTar«ir 1 

in^ T ^''m^, vs(\^^ ^un^w II ^R II 

If rftntr*ig«F5Pqr *Tgfri5rar<largqft«sf^^fr?;5t nq vu^- 
%i ^rnjamg^qrsurgf^T ^r^^gfa^ra ^<r>i»:i argar- 
f[?:n«f^r sirar:f^5ttrsftTvYi^% ^ srri^i anf^^ii^- 
f^4^trf^qfeif :ia<it ^irarrOargq^g^*?^ t^?^«i:i^- 
f^ ?K^<ji <H^g q'a arftijat ^^'rf er B^flf : sta^^irsrs^Pi- 
t%VgRr«T'&i *rci: sKt<ir ««4Wi: "^it'iT ^rl*<«i a^^ 
^f*r^Tnr ?r«irg^?qT a^ ^^ir^it 1 sttR^ 
stntt f^ra^ ^^T^ 3nari^^!j^^^roinft^>i 1 a«ir f^ ^- ^ifrtn^frl 


^^lf5lr5ft% R 5Tr5^rOf% «-*.n^ ^'liiffir ^ vr^h ^ gl5T*r5:q: 1 q^ 
Tr^ 1% f%f%a ^^^ ?:t3^ jw 5Rtr?TOT! 1 qf^ ^rt- 

Hinir^^^TST, ¥^f?T Wr^f^^irfl II »^ II 

vr#; ^^ ?:rfir ^ ^jfJTfTJirg^ifrvmi ^ <i:^ ^nBft: 

^grfit'ifr^^irfWR g^ ^ ^gr^Hfwra ^^?r^ f^^, 
W^' ( ^r(% ) ^^ ^f qmoT^fian iira^^5nfT?:TT r%TT- 
»j /^s^^ II a^r^ I ( 5rii'4*<iuiiuii^gT% ) 3mrg^rii 

f^5!ia «T^*Tm'ETrmgr^nfJr7^^:i g^TST^^roTHmT^nn 

^71 'ETT-J'TT ft.HjJ^ti^fsVq^ I SI^^TTTT fWr^q" ^^^5^: 

aqr ?m: aqt^jR ^qR[^ ^"^37 iH^r^^fTR: ^RRir- 

nmqr^^rsrr^ il 
TiVq^ni*n^PTin, ^i^ ^ fkmfi gi%|TO ?s 

r^l'qRgr^ g-f^ arT^JT^ ^' ^H i f^ftf.- ' -i i M - j^Ai'^n j M gr^ 
s>raqi?^<fl?^r^q-a I ?fr%fiT^R 'ttw^ vnm: a^Tctr- 
?!^ I W? (f ^^T^rf^r^qr n^TTrf^^^ srqpjKUHtmg- 

»T|?^«ia: ayW?r^ ^^r^fta: tt^ rja<^i ' j^ 'arr^qr qhr 

tf^r^^T^ srfain^ ni^^Jir af ^f^m ?pt i qajrh ^r^ 
^MiMHMKiT qr f?re:tron Itt^: ?tt nral^ia i g^- 
^TTfafa^^sTfag^alq'?!!^ i wj^i ^k^r^iri srf^^- 
^^i ^ ^f^ I ?qpiT?TTTfi I ( Rjfm ) mir?^ f^inr: ii 

«r: ( T^^Tunnrnfa ) dH'^yr^rgrnvj: aM4H ii *f )'^ ^- 
aJi voK^ira qr'^fa ^rq«i: i « ^ Mm i KV ' i : a^smr- ot a« nnrarnimj srariisTm^ ^ i (?tonqa'!jq:-3t?a)a3?r- 
^aanaiqaa aa^^J f^rrj^mfqa^ q?ii i asrar^aa i^j- 
MU^*: ^httk ??5aa ar5q?na»Tra?R ( qft^goirfi ) 
aPalmaT oia^^ vRra ^^mg^xwrri. i aalq^cr^m- 
3?inra^i^^ af ( sfrara'jTfTi ) ^ir^rgsjirrarguR 
qt JT^f^^ 3raa ^trjttotI^: i ^r < rfi-ei Hr-!4 favf1qa[ i 
feRnTrajme? af^r^ ( 5if^ ^^ ^^m\^ ) qqr Jra n^riior- 
f^5iir^: firlrVur ?urvi: f^rra: na^rfe yjgfra i f^^- 
"TTanf^a ^rirra ^rfa a^n^ ^'rnqrHrrsi^a ^tt f^r- 
ra^rrJTvO^a i ai ik^uk h^ ^pv,^ f^?frTv:j a^r^ i 
g/^^aRTJ^ ?fma Nrf angsra ^^ a gRffar^a^ 

^rgmarm ^?waia«^a ?i^?:orafa^Hia g i ^^j ^r- 
i^^^am ^f q ffa i ar^r^ qW ^Kir f?»i srw^qm 
fe a^raaiflcq^Hqa i 'jwrn^^aian^q ^g§qwin?: 
f^^a^afn^rraa ^^tq^^r nRi§,»aa(g[r»gq-q^e^ nfa- 
a'^TT^i^TsifRtnr^^i n^oT agfa i ?ra: mnJi^jfiq-mw 
^wi'^ii'^: ikm^niTr^j vnw- 1 ^fa a^a-atHtrfvisTT^r- 
q^^rn: %qa T%nliraTa^?^ f^i%Fr:a«TT5«r-jrr?nf?T- 
tm u^lg !n^^a i ara ^qr>3smj<ir a?a=a^«mvf|q^ | 
^^ l^'la ^Tr^iV^sa a gBfaj?=a^orrq>?r^ r^a i 
3iar amaa^-qwf^^ s[R?jrq=?ii^: i*^), afai;^- 
ai f4a: fq^jr^oigqf^Hpijq; 3iar?Ta?iHiqaag;R»r 
»T^a:^^r%?i^tKigfi ^fwa: ?ifagRr *nRfr?qar5ia- 
^rT5T< t%^a ^^rfagr^rs^^^TJTrarga'lqr ;?r^^^- 
wa: ainTraarTi^^reT m^fsi^ a^»?i aar fraa i ?i- 
ar feifre:5R^>qf?iT^: ^a: I ^c?ramaR^>;or i airo 
( nfe|waTr^5i5^5 a^f^vraR ) sftuiRJi^ i afro i 

yiw I 
gnwr I 

U^^ 5inm I me i 

* I warmviR aa fa^qw ^ra?ii^q?i: faf,q5j^, 

3Trafa^5i«gi%'v;: a^.H^arim srvTuiJTJT^IorjTm; 
fiqw t^arfa ^fgn^ sr^ wwRr^rggi^^ra^agr- 
i^wra?^:^Rn!if ^TrTTrHjrf^ i iim % w»Ti M4<*.*< v^T^Ta- 
g^'ja qf^ m ^i^irj fanna k^jt^ t: jnrrqrm «?«■- 
1^ gqririmvfrarT i n^ ggf^ra^^n^^mvinfr- 

'TH, I 'Tgo WTKo I 

^^^-^iq^-5° ?mR a^Tij ci^ q^q a g ^- ^f^ 

^,j^^^_;io 7«i^r f^sr^ ^fHr: sipj^snrain: 


wtflf^ ^ MH.<iifi < tH ^?T^rf^: a^Ri^^TJTPTT ^(^5^a^ i #- 

sr?:^ 'Tar " araar ra^a sn^ " ^?^n^^^5n?i i a»ir 
2T?r «33^iTJ»3Rii«;Traa^fTar«m^t^5i^;Tiiw **«« • «'^- 

mm 1 5° 1 ^_ . ^ 

^r HTOT^nfl I ^rmp^ra: ^?5'nrHv:n5re;§fmagT^fisrfa- 

c^gar^aaTgaTri,( vj^^ri^rfiwij ^^^^ ^^ '^^'^• 
,romrann^ ) ««mT^f, 'a" ^ "^^ i sra« i ^no i 

^^^-^^,^-r^o ^^ «m^ ^ ^ (^> 3TTfTW ( Uo ) ^ ^^T^'^ '■^■i^\i'{-^° N^KI^yN^'l fWT^^ra^ ^T fllT^ 

^ m «mra I art^m^ i jar^ ?i?if% i m© bito ^o n 

3lt^Kmir VR?;" 1 3T^TWTfvnE«IR^^l^?mi^oS,o ^o 
^^TT* II 

ni" 3tio ^ 310 " aJrcrrm an^^^inciotg vtm at *n- 
^ "Wit >TH ! Huii^nfcT sTr^TRTifl wrar i^Hiii^wi^iJji^s- 

^^: ^y<j.MW^I%«m ) If 

»HI'*.«<l?raT^: I sn^HS, V4tHi. ?ir5EOT% I JTTo I 

eo I ^cararjR", i stjo ^ go i <«(cj«<ut, ^o ^ :;^f|ro i 
'^TCT ?f?i 5?io ^. 3ro I ^gn?-^v^Rrgq^a b^t^n|T.^^^ ^^ sm I WK am^'r Bf ^r ^r% i ?t^ biib=?t: i rk b ara- 

r%^ ?icr: qrt^K am: nr^m^ urn-- ^^fi^vj g^ i 
5T ara%€r arc 'W 'rfrfK um ^t^ mr^smm^r^fa- 

%5t! ! ^R?T? I Wrqareifir5q^n:r^?fr<5?^|i5i?ir \m 

^ H*m^ vn^m ?3Ktr5 1 «ca^if^nT^ ^r^: ^Tt'ir: "w;- 

qr?f wr^fr^m «3ftrat.if% sft^m^^rmfer vTra:i ?rf^- 
^ ?f^ ft-jiMrnnfiiiiMd »^'ja<ai«ia^ ^rr vr vjria {%.- 

%^ 5Ttira>;^%»i gT^3i^«iJTriT: aTaw^anJrtci t?na 
cWf B'^r^ afrif^i% bTct f%;gcT sra^rrfii i f%^ hi^ 

^^^:JTTfq BiTHf3TqTHm«jm ?T 5=^ g?T^^fa I ^t- 
5trfvi: onrftm w^f^ i <ii^f i 

^ I ?TT 'Hf^'^f%'nn " ?mra^3g 3Tf»n " ^frrf^ ^- ^^T^nr 


^^^^ ^4nvi 5T(f^:i: ^:^?T 5f?t vrr^f.K: I ^aTrl fjrai ^^- 
?TrfS>JTr^ " n^r ^c'Tifr " ^f^f arfm; ctrjr. g^^r^r 

T3TiT(^Tf ^f>ff> €\^^V TTHJTf #r?T I 

^T^ra q?:: m; ^n:^ ^^ *kur srsi^^s^qi^^ kz 

f^ I ^I'rt ff^ir vTR?Ttfvirer% arfiqw ^Jir& fi5ta: ?rr- 
fwr%rarQ?^f I 

f^irf^ ) sT5iirq ^rrnfr q^^i^ 1 amsqirlr: 1 ^Tq^irai?:- 

1% sTJTnJTr ?ufvKcr 3rr? 1 qs^^i^^riRg^^t w^- 1 
5iini 5?raHr 1 ?:r3ni?ir?q3:^?:rf5j%firR snrtsT^rrfWr- 

*»r?T?r^; 1 

^Vr 5ETsra: sstrrawr^ 11 

^1% ^^Jr 5irr, i^tTt ^^^ ^ ^%?i n 

^«ir^ SIVI^ ^g^ fB,;^^>f cI?T^f^JT5?[.IT«r^ r^g^ R^- 'ETQ^ I qsgji ^^^1 ^ "^^5 1 ^R^ 5^:i 9refl q^n I 
ii^ii ?f»i^¥5iir^«; I ^5m qRrr'NaTOR 1 ccrr^T^ ^m- 
fg^'ir ?TiRi: wR?n 5r?qHi«UT 1 ^srafqa ^^^ ^[s^r |i3j 

s:5=q^^ fi'T^'T g H'rrn ?iV^ jsifr^ ^^mon *raR 
f^firRpEciriTrf i ( irqiaiiHwrf? ) ^if % TTsms* 
^.^ ^qq«ir%i |ig»Tf^?^r^^^ ^alsr ^q%?w^m- 
srr^OTfvT: I n^ ^f^ nsjR ^atq^ ^f r Rfri: i aa^- 

?T^ ^ ^^ qsg^r^rafsi^- 5f.iiT!r ?Tr^3[=^5?i iiRjfi?:- 

^HTR €f T f^^JTR^ ^?i^rr%t%?iTf^ ^?IRTra^J»r5T- 
^^T q^^?i :j^R^T ^li^aapgTT.gra^ifa* ^^x r^- 

f^^^TTR^ ^^Rrf^KcirR q4|iftK q3^3^^ g?jR |^- 

^ifa^s^R^T^Rqr^rTtr^ qs^f^^ifrt ^iva nm^g 

5irTiwT ^gg^jf, f.Ti^ra'»nf^?rT m^f 11 

n^^r ^T3tq«rHra#^fTRgaffR?^ qs^^ff Trr^r^^r- 

nr^^ I ^'iHiRECTi ^grfi^Tsi^ 1 ^m 3^V:ir% fir?ir^Tf^ 
xn^rrffiiTTJisrj gg^^^^qr I citi?ir TT3rq?r %Tj^:f^ ?f r r- 
g^RR^ T%?TRr?n:r^ sR?:i[r\ q553R5Tfa^.?!R vm- 
^^ I ^rar^^T^^rqr-aTtlr w^^^ 1 ^liv^ =a3«re»i5 1 
fRiT fvr«fli«r% m^ "^^1 1 a?j«jr ^nsiq^ ^mt ^- 
f r R^^HR<-?i Rrat nr^: I qsgfg^ifatraY, nsufsr??!- 
u: I JmTg^T?: nrera^ 1 g^R wrerij^ ^^M</ )T^Mqt*a- 
^rar ^gjfi^sT^ 1 ^fi^ ^rgsfr'aTi^ 1 ^lnrfhsCTmr r:- 
HsT^ 11^ 

f^3% mmsfl, 3F?IT»t ?TS ^rWST^ I 
T^> ^ ?5^^l%, ^'f^JT^ 5 ^1^51^ II 

grf^^TJT^^if^ ^1^^ w^R I R^^ir ?-raqn jn^^f «fT 

fri^JTR^ W^^5 I SRTSIT HW^ I ¥?II^ =33^3 I 

y*JH<:/lTHn:qRi^ar ^gg? i 'efinR TtriiT^ii^ i ^rt- 
fasRipir rrr^jj^ i a^sr ^^fi^i^m*! ^trji i ^a grt^ 
5:5^ ^H ^ ^'irnfwR ^f?iRm wf^irrR ^«ir srmfiT- 

n^mir w^^, ^m Frq% ^^ qra^ I 
?*Tft ft#ft ^-T^ i^^ir? ?tIt ^"M II 'ftgRqj 


Tlfl^tir v[^f^ 1 ?fyijx 'acflcr i%-^a ^ihtm w^ f^^ufsr??! 

»Tra^ I ^^ ^^«- g^^ 1 qs^flf ^RTRT^Tiig I ^l^-f- 

»»r^T»i^ ^n^^5K 35?3?;flr '7?wg «J^^^rf^ ?7grr q*ir- 

f^efl^ ^^ 'agwBjfp 1 ?pfiJ| <!nim^ag 1 ^^ ^- 
w ^Ttrr^rTRra ! ?Tnr gar^a c^ ji^ir ^^^ r^- 

5?fomr 5frfv:iR^r ^fr^^ ^??iziHf?r ^fc^ j iM t t i ftJo^rrtrR- 

«!TI^ ( i[lf^ ^r% ) 5=ir?qR5Tfe II ^^Ift 5T?df|, ^^l^'t ^rrfi^Tm ^unjr n 

^^?Tr%^qg^: I ^^\^ rHT rT«^:^Rg^?mRT STT- 
rrT!!JT STWra^ I cm^T?: I 

f%'?^?'^ T%^ ^, ^ ^^ ^ m\ \i^ II 

3fT% ^ ^[^^^, ^^5^f m^^^iri =^?^^ 1 

'Wg R T »flg, 3RTiI^ ^ =??3?»n II 

f^^^»i: 1 5ET%cTf|[f^Ri^ I m«qrdw 3i«i^r-x^j«- 

^*<Hy«<iivr=iffi I ^smnmi^^ ^ ^^ ^^r^^ 
irr^ra^ ^?n^r ^r^^ sTn^^TTR "w^^q ^g R55- 
m" fT?r sm^^Rqi^ r'uim^ f^q 5a?gi^m " I ocrTn:^- 
^ ^fr«if %gTR vt^rar 1 Jn^rq^nr^n^rei^PTT irr^- 

' TRi^^r^ ^ yi4ii*>iu ' ff^ I ?Rra5re[ro«qr^r%g- 
^W 5Rrwq^^=<HiwT«^JT grr ^it gs^itvi^q- ggg- 

f^^ q^T 311^1, qHTijHi^fK sjJ^^nr ?? II 

mf^: 3^^T^%^ g Hff 3><rtMw q^5^: 1 cr«ir 
( %%/% ) q%^>^ q^^Tgi^fqrq^nrrn^ 1 ^ qr sw wrfq-- 
cir ain?r?:^Tr+nfq?n?iJT5W!Ta»Tr(^f?!ii%)jTg5i«nTr 

^q^I^ ^^rfl'^, ^ ^'l=»Ti^^5i'TT II 
'J5Tq?:OT*r^^mr¥rnQ?Trr^: ^ftB?: ?i^ ?wr ^- 

fit^?Tq?qT ^T?: »ff5TJr I ?T«n ^ar^q^^m^ ^ ^ 
nrqfsi"?iq: 1 

wrn?ra?tg' sqn5qRFr?rjTii[ 1 

vr^fT I a:?R ( 5Tfnr q ^t^i% ) ^qi^qirfu I am 3^^- 
?7wri s^^T^rwrf srvqmf^ ^ gsma^q y**i«TVi<t 
g^mnr: 1 ?rajf "^>g q !i^^t" im smi^icIh i ^fl^^ (1^3 ) ^f| ^f^ ^:^: I sT^io I =^0 II 

?sraT%^, I ^51° I '^flfo II 

lofr fir ^r crrn^ ?T?f1^ " s^o (%:o «; go 1 

irracTT f flt^, fsnif mfre 1 f rm Hr^=^i "?ravnrlrHr fg- 

sTfTT^Tii w^Hrara:, gs^oi ^«iroi ^o 1 ^rwiw, ^ 1 
si^aaj f|[sir I ?inTf%riw^a[r g 1 awo ^K> ^» 

si ) ^igt^rra^lr (^fm ^ik^^^^ nn 3iTPin%^^r:i 
y ) sirHT^^rafg^ f^ff^: 1 
■ St ) vrasn^ftr^f^at lefgwrt 1 
%. ) ?iHra?ignfit5Frf^ "sr^ ^r; II 

^rfwrifl^iTmit ^ 1 

U ) ^T^JftT^ ^^STK^r^l I 

\R ) ^#^nr%ra^'if^aJi^ 1 
\\ ) ?f^: ^^«rm*i I 

lU ) $iTq4^^Mf%vTg-^»"l^rTg?TO I 

\\ ] li^mHTrf^sT^TroT 1 

^\s ) sm^: ^^Ty<s>M"tr sr^cfra^n ^ 1 

f^gtias^^gra:i ^istr ar^if^w ^"^H^ ^^^ Tf^- 
^g^^Trrar a^f%^;qT?i5«Tur?i^ihi5W^^=i'J5T ^^v- 

»i^3o R 31P40 I ^^ro I Tro 1 ^rgo n 
^"TT^T '? ^^t ^RfTl^ rI3Tr^ ^ q I 

^^{^\ ^tflq;, 3;5^rs W'T^ i^f II ^^ q??nflc!nf3!TTC^'m^awrj^^rTsifi''rcrT ^^^ ^^ 
ixT^s^ ^m ^553 ^HcT^fva: ( ?ifwraf% ) 5m^T 9r- , 

^: 3 <M hi< ^ ^^rf (3T^^«irfa) ^^rs^s^^^ a?rar 

S3m\^h d'Wr ^ ^ ^rfir5Rc^c^^i¥i^5^sifi"JT5qT- 

^:yan(^ ( g^% ) ^n^nr?! 1 ^eja^a ^Kc^r? 1 qt^qT- 
iw<JNdf«faq^:i ^^fci^ i"?i?prJimriiq^r, srraf^^ 
at'n st'.^^xi fr^ifw I gf%H[ Rfgr»^<?r, nrs^imiT ^v-x^^" 

fist?! ^JTT^fRt f^^ral 3Tto ^^o| qo ^ol ?I^-4$iHI«9l- 

fiTJTf^'^ I 3T^r'^?r5Tracor<'» fgra^f^tr^' fwn5i»i*i?-- 
irrf^r^lr Er?^4V IcJ^'t^ arr'sTri ?i5i sr^simsr qj:^??^;- 

^Ts^irH ^mr ciw^rar ?iifai;r5=cir: 'eT^ircTraT: ?i^'^'ir 
^^h I a^^i'Tri^tr: ^^: H^r^ cir: sTf^iia^ «4jt- 
17?m: aaf'a tj^frrR^is^r^^^iraf^iiPT^ Ira^ar i%q- 
^i^r^f^ic^ H^ ^r^^'j^: a^ci^r w^ *T5tf% 1 am 
licraitn^r-s^ra^^wiir^':^^ rT?=jiMi^r l^r 
3t^ar ^r^snr ^^wwrirr^^^q^tr^sn'^ li^^'i^ ^Fci 

mrr^r 1^5ir T?^arsH'5^'fr?^fq«rftiifi'^r fg^^ ^q- 
firareqtt 1 1:% ^ f^^qHTrra^f^T^fq ii^ wm s^r- 

$r^ 3^'% I ?si?i«^f f^^T'mr*!^ 1 f^mf?TR^rr?i 
^vit^Tf -^:5^nTfcRr5T^ra-w5i'-HST%f5ra5r?i, ^qr?m?T ^rft ( \\u )^ 511% ra»piqRui wira^cffimTSTJfirr^nn ^rn^-. i «^i^g t%- 
^|fq ^?Trw I ?rrjjl^qv5n^^r ^gfe: sirar %?^ irra- 

q?II^qU«!U{^ ) ( ^ ) a^^gv;!^^ snTcflsii Sf^R- 

JTHir 5rf?«Kmfqr? i q^v^u fisra^^rqf^jn^ q^r^ ^• 
STHirqqKJTniTWrq^ q^rrer^rq %^^r- 1 fi^i^^gr sr^. 
WMt 33?WTiicgrYT«ir*Tir;TqT« ^^rafiit^Tr^sRj^a^^i- 
r^5T: 917? I t^rj.u ti^ut?T^a^TOqqnJTrni»R^jiiq 
sraf^ I Hrqr5tfT^;?Tqm%^*TT^jiqi^s^ Rf^r^rTrr^ 
?T^rqv5gq rr^r^^^qf^ air qftr^s^ ^eq s^f^^jj. 
fta cT^ ^^*rms«KT^oir^at^^q*Tmi^rrfa qra^H- 
'5q^^r^r^r?TJr|-;nr^^»jr?iFa9rr 3i«'^q«r*xr?rT7q qr- 
^T^'5'J^rfBrq^qq^Tqofl^^r,%i% | ^^^^ fprn^??- 

watiH-s^Mm^^qqfrwnTJTrT: fig^rafi»n Ijqr^fiqrj- 
^^^qqr: STr.rrq ?r%l?IU ^5T^^ fq^iqiinqJT ^%m- 
^ yqR?^: JT^rfl^^^r^ ( ^rorlfgrfr ) ^'jqra')^^ ^- 

qilRH^^Tqg^qFI | r% art S^ ^ rT^qnq ^'iqrcn?!- 

?qTaifiT=arn%^ ^Tqf^5Tnjr^JT?;T<TqKJrnuqfq ^^- 

f?T I q?I^?Sl^ q^r% I ^^^ 3^R%9rTq 3'jnT?^Tm%RTn,HmiTi^5n^^fq^3Jt ii 

f^rarq^ W'l^qc^ I ?r^ ^ q qR^ i<[ q i ^ ' i 

«N f^ ^, *r# ^ yti^ ^ m^ II 

5:wKqKq^rfh8r^T»nirviWiir *r%rr: 1 ir?qr^ ?r. 

gqR »< i mH I 

( ^ ) 'agt^fqvn f^%qr stt^tjti^ ^t^t ^r^^qif^Jr^: 1 

?%TTTTmift^ ^, ^m «Tr^^5)> II 

■e(:(i»:(«y^dr^ici; q^^^r^^v f^fvir'^%q^>TTft^r?q- 
«T5^^ I ?T^rqRTjfrjre»TnT^r'ifir^f»^ g^^sq: 11 ^ti 

5T^/5r^ vraqfcrnii q^sq^i irii ^msq'^: ^*ir ^- 
^^ II ^ II nmsgniTHJ^r^ ^Trgnrm^j^par: ^srf^- 
q^ qrsq-: iiyii ?r«iT sr^qri^^ %q??T - ^Mumdqfdd ; 

liJc 11 cT«Tr ^y«i.i?TqT ^nrJTRrTqr g^^5;Tqr^«mr^- 
Ri^^sq: n\\\ ?T»ir ^rar ^r^r nvqff«r^f^4^£q; uvsu 

j^^Riq^qr u.**iri snrTqrmrqr^ gr^^i^ Th-^q t n c 11 

<^rqrr%¥r5^: q?^q?:?TsrrjfpTm^qqfr-q- ra;^;frqq, 11^ on 

?T?T53 gr^T^^lf^Vffrrsrqil. 11 '. » 11 rT»TT(^^r%) ^T^qr^- 
^^qq^ ^fqW-SqfvT^TKoq: || ^:^ q qf?rfb% ^^ni 

^fv:iqTR5q; ;| ^^ || rT»^r Urfq^^qiTra sqreqrsT^^q-: 

^ ^^^r^ ^ ik^^i, ^t ^m^\ m%^ f^rRr 1 1 

9T^Trr m-- J i MM^«T< TJgg?^ pr%»n: ^erar^ ^rg^- 
stf?: t:i4'J f^s^i'<"id^=i 'Jnt»fnns=ra': ^^rrftjrrcijJT- 

^^ Hrs*7?<Rrgfy<dQi"4<lm <4i^4Nivt: i ^ ^ iw-v a^- 
Hffi: I ir^3ric^r?i avir ( ^^^^ ) ^^rrafqiRjs^ ^- 

s'ni I (%gTK vrgr"i(aiciM fi^ ^r^ ^ ^r ^s^ifot arM 
5Ti5TT?flm I vTr^ar,j;r?irac t'ifit^ ^n^fa i xrfa^^^ra- ^^.q^^ i g im -^ ti ll tfi rs^RwivgrTn ^as^: i ^^ arafl 

iTJjTM I ?Kra"atsrfl?TrHr»T?irar^W ^^TKirag^Rofr- 
«piraT<i(Wci<rHiq[ I "«?n ^sr qs j, s^qR^ gn tjit^ a- 

?r«T ^v7 * ^ 5^^t^ql r 'y|4^d l <J^l<a tm%^^H^ sn? i 
?rara4t *Tg:a)fa i f?r^f%5nrar^|5qTO: i aw fireati^ 

g^'^ffffi^iw^, ft? ^f^w? r^^^t II 

Hm*ii^«iNiyHl«iMiy^-<»<<d 1 ^nuT ai% JT^frTrar^*^- 
«ihia I ^^rm^mr ^imruM'sjrai^i: ?vmwNiyiS=if^ i 
^'jf^'ir^ I Mlm f^refr-S^^ <^^ei'd>: ^flr *tp^ i 

^ I M*KI'd<<iT •nR^^TTT'TT^ S»Tf II 
diUjIMKf^M, <Tf5f f^rTHTWlf II 

«niT5ir ( armf«T ) srmi^f^re^^ i yf?*mf^nf i a^^ 

^ ^|;fa I fTT^giEn^wmrancf^ ^^a^rarairf^mvir- 

^^'^it*>KN ^'n awi 1 ^^rf^qr?: i a^?iraf^?iR^ 
^^ T%^ra^ =^=?'a:':r^^ 3 *n:arf^tfH^n;iR>ja- 

r%^^f^a?^a"Twr^^sgrf^: i ^«ir:aa ^f^ mg: i ^ 

f^flre;am^r^rt5rr?:^f>m^^^?a srinrlrr ^Icf 
fsr^iq f i^ 1 ?r«i ^^rraRi^^a i ^ ^ ^^ra arnroalr 
^r arrmra^ i a^imwars^fvw^i'^^W'i ^rgq^rBt^g^- 
^m 5j5^fffa ^^TT^ ^^s^rrarra: i ^ armJTar ?ret»n- 

^(^ ^qWf , ^^T wsfl ^ ^ 'H^'^ ^ I 

^^niR ^, ^? ^^^ f> I 
a^sir ^Q^Nf q^k^a ( ^"isi^ 5ic«i a^ft^ra ) «ra f^- 
gar arasirersntr ^imffHnrf^fl'iicr^^ ^m^^^ams- 
^ aj^ f vi^KM^Jd I ?T5r ^:^:ror^ ^ "s^^ asn^f^^ ^ 

44 l «<»MN ^;^ ^<» l R't>K U || fqyraf%l«».K<!i^">jd^>TT- 
3T^ ^i(*l«IH'ifl ITT?; I 

^ 1' 4'^H ^■^IV-ld : M<»,wid I q^ WT |i^ 5?rar^^!Irlrf^ ^lism- 

5TI^ =!T^ ^^^^, ^^ T^f =^ if ^ft^l ^ I 
"m T HI%n, ^ff *? ^l ^^HR II 

?mld«»iiMci gr "^sFrf^^i^JT^^^TraaH wt ^ vra m^^^jPi i 

^^ I ^ ^ ^^^Tf^»Tmq»^^fWTcit¥rmT^ q^trm ^ ! 
f) vTR ^h^ ?f^ I ^I'HicirfRr^rf I airirT g cTf^rj^r- 

^iMuid^r HHi^id*-'-ii^'7rif*?f^a sfci 1 r^io 1 ^rro^o 1 

^\%^ ^(%TTrrw^^^ ^>T'^HiiiiM^-+{,=i ^Hf 

^IJItT I W ^%\ WVr^^i =^ '3?f(?HTiI^ ^ I ^ 

^ ??W ^^l^iT'mirr ¥^w ^'rflJTmf ^v^l^- 
i^^ II r^mr I *raur?i^ ^ ffr^rrwiiw* ^ 1 cT^ vTgT=Ti gRRg^r- 
graJT: Jnf5Rrsr%irara ^ ^i<.*ikj1'« jjirRTiia 1 ?ira- 

ira^g^TK^rnsT^H^^f^^^: 1 #r ^ It ^^Nd-d^^^ ^• 

flfcT I 'mTfi<<4JN*l»TSl fi^fn^tW fTTT^i R^ ^qf- 

^ I d-dM i j^M-^iTi qrcT I ( sfnr^r%rqrT^ ) 3[^n?f^^T^;?^- 

*T^ dK*r.' I ^"n ^?i=^ ^vpT^rfr <?JMdrd**r??j;g^: 1 

^cTT?T^fq q<nr^d : *r«irM*im*Hyi ^^ h: fiq>q?mt 

♦jciUrU^ftid sqq^pT^ %q efrq: I ^irT^f fq 3rR g n 

5TT^ rrait ^ *T% qfl^^ft *Tw? g^^^ w fst ^3tHh- 

^ ^ f^m q^loi ?rTTjf^JTOT!J ^ ?T?Tr vrgq^^ " 
(^m^Vifri; 'i^ gqr: ftnfrq^fsr^q. ?Ri»ir w^^mr 
^ qs^f^^rnirf rai'TrfsnTnif ^rarfq ^?i«^t a^q^ ^- 
iT?Tr^^i?*Tg5^ q»%f?!r^i%q»JT3^nTf ^^rraf^rn jit- 
cijjqiwiRt I ?Tri: ^Hidsfq finrrq^iw^?^ *Tgnryqif^g[' 
f*Ria I qtJTT'Ja: j^t: M*st«"^-i'jra[fiR fii'-liq^i fij* ?t- 
STO fiTqtq^iT^^^q qfaqT^qf?i 1 ( «rt f^* *<t^h«- 
fimfci ) SFT 1^3: \k frtrir^ qg^rrT^r^fiiH fiTqiq^ifir- 

^qm?qn^ ) fsraiq^im^ ^^ ^x^ a^rq?:nfiqrRr- 

qT^rg i»mH i BM i *^q gi'k?i f^qm^jqfg'^'Ri'ii^rfioiHi^- 
Rf^ djjcM^Jd I asT *K»JW fiiqrq^ifii^mr^^qa 1 fj^tq- 
5i«s ?5niTf?n:R^q^T5ng^q w% vt^tt^ i ^^g^rm- 
te^'-J^JT'nH: I ^o II ?i5(r€if?nF;Ri?iT(it^s^?fiqt a>jr- 
f%v:if%^j!5Tfqg^nTVTrgrT: H^r(?i3 ?:5T?q»3^'3 ^5T^f- 
m«iqa<4i qftoi filing ^Ji^m^^^qq^'^iq graf^'^ag 
iMoVK«l^a5 3r^qrgfli^rniH^qt?T^q ^ ara^^l^^q 
^rq?TJi f^qi^^r^qfq^^RT^i^q sfiq^ravqr^qr nort: m- 
^:«i^ T* g I " ^i^qg ?7^^r|, ^^g q^g ^?iw- 
Inri 3flg^?T ijon 5nq-rrT ^rff flOT^q^wT^qr 1 ^ 1 ?ra 
fjirVaRgf?! ^5iwTdi<HJ(:M^*aqT 5qgf%»iB3 ^rq fpr- 

fa^H^q-^*dqr qftimq??? 1 ^Fr^T%iSiJ(iUM"!sf?«qm- 
W'dt'ii 9R=?rf^?5'iraf^iii'j<'isn%qT'ir i%i5is»pnnaqt%- 

JPcTTTiT ^vftf^ ^5^q?l I ^ q«n fir^H^TJKTJTii^^- tfRW 


^Tf| ^% g^TT^: I ^510 ^ =^0 II 
?smr%H, I cf5To ^ ^leTo II 

5rT^fI^-f^° I »srRJinirf^a, "atfii^di ^ frs^, 

Trs%^«rf^?nTifrfSrgr%5^JTT vT^ffcr fiT?i5^:ii5?To u^o \i 

sTf TT^^rif j^^r^miK, ^o\ ^«iroi ^o i wrw^lr, ^ I 
?Tgma? rs^ir i ?iwrafi:iif'ir^r ^ i a^o ilH ^ro 
K ) 3T^5n^^ 53rqi%i?iot g i 

y ) 5iimf^^rHr%lt Rfiq: i 

% ) SI^TT3»TfJl?RTf? «R5 fl^r: II 
VS ) 3rara««>MnT ^TT^^' I 

3rf«rif1qirmif ^ i 

^o ) fpRRTspfrf^^^f^Jirsni i 
U ) ^(m^<v^ ^qflK^HQin I 
IH ) T'^t^a^f^'^'ifV'ciJiJi I 

K\ ) 9fq^: ^?«IPl»l I 

K\] |pinr^rf^»:rror i 
^\3 ) 3?^^: 'Ei^qyv^uu sT^frrafiir ^ I 
[ I ] 53;qi%^^or»g I 

«^«d«JT afm^'Tra^qsiffi^l^iTH^^iiTarr ^rq^r- 
HJTrrHflr-J^: mfiR^?:onmTm-jqrqr: II ?rr«RoiTaii smo 

»r53e R ?jrao I ^ro I qro i v^o \\ 
^IRfl T t^iijl, ^T^ui ^^^ ^ ^ I 

JTsnqr ^^^, cfs^ q^iiT g^^ II 3fq JT'irT'Tr niar^fi^ qf ^iq; qcrrarNi ^»<4HjW q?a 
^^ q?^cf1c?nRq<'t;i4<RqfjT?i^3i;f^ef^tjnjT Hfli?r q- 
fli^^ci ^rq q^ a?ic^rar^: ( rrmiqf% ) sra^r sr- 
^5Ts^^i«i5^»i I a%qT^:f)'ra 3fl^ afliTqc grfe^c^- 
^f^: 3t^R^ ^Jirf (sT^fioifa) m^TH^fs^graa aaa 

jq^l^m a^r^jg^ wnprife^m^f^iRrgqjifiOTEqr- 
^•«iMifW'!ifi«c ^^s^j^i (^ ^ Jisi«if%) ?T ^Nj^sreqr::- 
qf^^^^qR^^ sr^awTHcSTT^qgRar jt^i^ qn- 

^qrf^ ( gnn% ) ^n^frfa i ^^^ara ^r^?^^ i ^rf:^^iK- 
mqfjicrfHfa^iqti ^^ra^ i"?(jpTJirafej4ar, 3Tm%^ 
3»nir":gf^ ?r?jf«Tigf^m f^^^at, ira^Tror mvis^" 

?I5^ ??»r^ fm f^5T0| *TTo =fo| qo jfTol 3mf%|iRTq- 

fiTJi^tf^ I smrnfir'TT^'ccr^'j msrafgtiq: fr^nq^rq^rr- 

jn^^ar q?^4r t^^^R arr^ir i ?ra vRstm^ g^csrf^qjr- 
orr nnrsr??i?i qjT^Trat^f ^ ^[s^irf^ ^^t sriq: qra^- 

{\) ?raRra*r^r: ^^^fTrar *R5cflfcr sr^^rfn ii 

^r'HTR ^N^r emrarar 3rfd*r*cir: ^^^atar: ?rei'!^^ 
^r^h I sr?>a'frJ5rr: ^: H^ra ar: u^^^ ?f^si- 
!pgq: aaf ^ 'j^rrfi^rs^r'&^eTr^f^iinT^'ii ^^isRieir r%q- 
^^armrarq ^^ ^«;<4«*«i<4r: ^^^t -^^r vmf^ i nm 
fra^?Riar,s^T^h^?TWTr^r»'T q^wa^c^ f.3?n 

g^a I ^r^isfq srerqa srrwdi^T^rsqi-tTTin^rrif^^TJT- 
JirTr?:?ir q^m ^^sars^^wr^fqiifaffoir raq^r ^jq- 
f^:ireia I «^ ^ f%qq^^r^qrqoTT5fq ^ vfa wrr- 
qr?i %^*:r?J^fiorr%qqRirH''j^:!m^gr?^T«q^?^qT 
^^ vT^a 1 ^f ?is^^f rasTq^T?T: I nsfiff^fl^fa 
g^^qa I -^^^r^gf ^'r^^ramw <«iqT: sr^^ft vra- 
f% I ^sqvrrlr fmi^ir^ira^aT ?jfq ar: smq^ a?RTT ii "a- 

iCT>irrai^-^^n7paTf5r'f f^-5m^a^%^r!!|. ^i^qr^nrj^i 
f^tf ^ ^ fv qr »rTlpg^?sqrtj3f^«f^q^Tqfi:*m?TJTq^4fi- 
a ! afa ^ < :d*idifi <-'q qqqp^^ ^ ^^m^ ^qqifRw- 
(vnoreja i aia: w§«fq ^^^'la^rqq^Biwrww a?q- 

»r^ ^fa I 's;sq-wni7u^Tirraqqj^qr i^qwar ?jfq a- Wlf^ ( wo )^ 5Ilf| ?iri^ vi^M I aft ( H^aT^'trmr ^tc^[% ) f^«T^ fRT 

^rsfq fi^rq5i«4:dK;H5iT'^w»:¥R ^r^^?t *raarr% ^- 

^'ircdrirriTJTqrRw^icfiRr ^rg: *«^(df^Tri. i ^jj ^N^-d i feU - 
f^ra'!in<^JTaf?rTr?qHrJi«^JTrrJRrsq?'5raT?: ii 

Rfi'T ^^'TTw I ^rw^rq^mf^^r ?r?%".: areu 5t^^ srra- 
zrn a«iR»Tf«tr^^raim^=qRj§ vir':?!!!: i 

qqi'^qKHriir% ) ( ^ ) a^'qrRv:i?a^g sr^cfl^i sf^qR- 

5iJHi 3^«RfgrsT»n*T^5?m^ ^JT^R^:nr^H^?:q^5i- 
(^v- «TTf I •i^jr^.y ti^si^?T5BraHK??qiTRt<JiJR;?mrq 

Smf^ I 5tf^f^lrl%?Tqf?;r^^vTI^q^WSq R?5I^cm33 

fqa cTir ^^uma^^roirgsii^a^qqvrfiTr^irjq m^^^- 

erT^^q«fT?^f<ii!?T'^B;q'ifl^wjri%in r q?T=5g fi^sr^^r- 
q^ei'=m^5TWH'Hiqqr'c*iiirjTrr: ?i^^7s?fiirr liqrqfims- 

?rj^R?fTT: nf;?f)i^:rrqm ( ^rwlfqrf^ ) ^^maflat^ ^- 

<-?rr5n'*T^rrT%5T a^*^f^i?^R;iHriqf?rrfqr?:??n!i«fq *ig- 

^'q ijafflRqr? I aT5pa??ijR'riq?iTq ^ «^i=q5rTre^q- 
^iqg?fnTfi?iiq^isqv,T:u^r: n?:r?ir ?r i 

?7S!I qq^R2i^itT'<Jf?n;ri^ ':;qrr'%^r§TTf I =;iqqif^i ^TRq-^^TiiT ^w^nj m ^^nmu 1 
gwqT%iqRRTrT,^mi!3?^5iiq^iq'Ti3rT 11 

ft^R'T^ ^mw?r 1 ?r*ir%qqn:fTTPTr5 1 

?Tff1?^wRHfq^, ^\k =^nfi^ H^ ^^% I 

rrfiqflWftlT^, =a^ =iiqq^3r[ rTI Br II 
^rf^fjiriTTTr vrasrftFn?; i 

i^q^q^^iq^qi-f ^qr it q sf 'f ^qun =»rfnrqT l 
^sq f^ fiM, ^ ^ ^iq =q fn^ 11 

^^ ^ I 3m: ti<'<'<*H!ji d^^«qvjrq7%: ^qnr?i- 

^^(sqq^fW"^, f%f <imfHHjqRTTTf1qFTT I 
qiR?RT Bsq Bsqi-:^ '^I^fe^qill'T II 

(\) ■^rii.mf^^ R%qt sj^wH'^a ?ra 5rsTfmf^*i?[T: t 

^TT ^^lOT'qiir R%q -^JiiyflH I 

wsqfs^ =q% f^q-q^q^K qi^^^f q If 

f^qrn^wtq q, ^m qf^i%^'t ir 
^r^v:-qT3frR <ifdq4'diR ^gq^ gKiI^ 1 ?srar€3" 
^:^^gf^acqT«i:q^q;?r^3^ f^Rii^%q^Vift^nq- 
»r5^^ I ?nrRRisTTO^«irqjnfqirqm^T yr-*,o^: 11 ^11 

*iqm^ %^nftjTn^ qrf^'m IIRII ?T«TIW^: ^tJR m- 
^^K II ^ II <T«rT53TTTR^r^ ^rrgnrro^jqr^: ^srf^- 

q^ m^Si: llVill ?T«ir JTSTflq^ %^a *KId»<Mldqfdd: 

list II aqr ^ibTRaqT 5tJj«Md<4i g^^sa^'^siarj^- 

fvi^^)5q: ll^ll ?T«n arar JT^r JfvqiTSirarfvj^TKsq: llvSIt 

Jf^RTW^ q.**I^ JTIdMldlrqrqr ^rq^^^^^qt 11 cU 
am gTd r^! U '<r^H g-it(i-^'t <i : II til fqjim ^ r% qr q^ 
^rqrRnr^: qr^^qTrT^mpim^q^f^ T^r^rT^raH. ii^oil 
aaa fTRq^Rfq^sr^r^rqii. 11 ^ 1 11 a»JT(q^t%) ^>^m^- 
^jf^rq^: H^R^r^=?n:T^'KH^: II '.R II *Tiafb% h^s^ 
?f?T^^ ?rra5T?rTaa3 "iT5f f^^T^rrq;" c^qrtq 5r<*^ivr^ 
^m^rRSii: II ^x II a«rr sn?^#3^FT« 5qi<H4R^q: tpi'flnr ^ H^^r, ^t >Ti5T^"t =^7TT ftfrf% 1 1 

9r^i£^r qr: »Tf?rr^rsrgf s^ Oi^tir: ^rar^ ^T^- 
Ktfv^ I r%firfcr i ^ ai^sm^s^rprq-'cfrr^TTi: ( srrfrc^rff ) 

^CfS?: ^^ f^^TOigr^^ 'TrJT^rqr^^: ^STTKilHijH- 

^rii^T?3^fr, Titfi^ ^7 Tf'f^TfT II 

?»rgi: I sr^5?ir5Trfj; a>ir ( |-?ttC1wt% ) ^^fq^rTjs^ ^- 
f^r^'jT: ^^^jq- vrnm i ?f rgfSjfik ^jr ^ ?g^qa: 

^ffT?T 3TRrfrl I frqi<fldHI?'4^S3^f%qqr?Trl "?;i^- 

«^4nartfri" ^^snft i w? %3(=f7rsT^^JTgqgr^r ^i%?t- 
sqq: I f%gTK ^g?qarqm fi^r ^r^ ^ qrR ^s^rrSr^irR 

^T^sfq ggofr ^qt^m^n^'i^r'sqmi qqWraTTJTgnwT?i^i 
"?r q«tq fgrnq^squ^sT Pt^jo; a^j^r^r^Tr ^gfr" {l\(^) WTfl q[^<i H^rri;5['T^irrqF:ja vT^rH ^=?f?i;?qti7raivj^5qa: 
^jm 5s;niT3:^rfnT ^iRTfa ?;^ai ^r^ir^wnirm ^- 
ttJCTfjT 1 5Fr^arsalar?irTar?3r^^«'TqT ^-r^fqirqgHfqofr- 
»TrgarsJT=^ar^ ^^m\^ ' ufas^sq ^Qq^r^rm^'sqiRi 'a 
qqrqmwqTm'T 1 "cc't ^^ q^j, ^'^Rtgqr'TjjT^ a- 
^^ I T^>^«^W3r, ^^3r q^ o:^? " ^fa sr^airi^i 
a^ ?T%iT5i?qr mqJTS t-?Ti^f^:T: ^^r?i7^^ q':Ji[qf^: 
^rarvi: a'lir^: fi^^^T =^^^5^ 1 f^grR *T^fa I i\^Jix- 
a^: ERfiOTa^ajraf^^rfsq sfa sj^jto '^^ 1^ I 
( a ) aTRRT^^HT^^ir laffq: 1 
3isr a«TO^nsqrr5war?i5f:3qrT%^qr'E?qr arf i 

^^ ^ 5fi%w, r^€t trs^TTf^fT II 

aiJT^«jrqars5q%5r^T5T«q*Tr5i^iTT ^^t^ctfgfalw: i 

g^orrf^ff f^^%^, ^^ ^T^f^rs f^^HT II 

5t^q 5tl^f^qfT'^^nqp:T(Tfa aiR %qa 1 ?f^ atr^r 

ariTirr^wgrmarRTq^fvi^^qa i ^^\ gr^ jrqT^igrWfl^- 

vfrq?t I ^trrraqr ^virqHmra'jjTqfvi: ^*inaRr%^fa i 

^qwfqr^ I fafqr ra^qwr^a^g^^cg^a^ ?fa ^n^h 1 

^ra I q^rrratir aw€'i?nTar^:fl HTf II 

?T*i^r ( awra ) amigfg^^^ 1 qf^w?qTf 1 a^q^ 
g » d ^^ i^:Tgira^q qsgr'^ftra goifEr^lm^vTOm'^r- 
a iRfifa ! ^^^n^Twr^Mrrfa f;c^ia^rgraiTrqf*Tvir- 
a a^q^Bifira^q g<ga^q: ^qq'rq ^fa n^o^H. 1 ^«inar- 
qf^^^r^t^^i'Tt vTuqa 1 ^qrwfqri 1 a^E^^Rifira^i 
^z^ f%qq^a =^^:n:rrTfi^ 3 vTcaif^^ifHcgrrvrrrija- 
^iv-5rrf%<a"7rflr^rTfir$rq: ^^jrqarqf^^: 1 ra^ra'^qvrrar- 
f^^^f^af'^aa^rm^rtsciF^:!; 1 ^?ir:qa ^ra wrg: 1 ^ 
Hqf^rsfffT^fqqpiTfiTawq^asfq aw^'irTa nr^i sr^ f^- 
ffl^iita^'-qrar^r'cqr'^'^fJTa^si'-vnJr^a arfsr?^ ^m 
f%5t^ ?ra I ?rsx ^^qrafHT^^qa I ^ =5 rgr^vj sfrmrat 
5Tr arriTJTasa 1 a^irnirars^fviqi^fi^^ ^rgq^rRr-sgq- 
?T[nr ^qmfrr ggaia; s^s^rara: 1 ar srmnar fi^r^- 
^55qr^f^:ia f^?iOT:¥r-:q?imsqraf^TR 3 ^qmm nr- 
«q^r^: ^q'wqrf I 

^mmK ^, ^T^ rTT3vr^ f If I 

cifsq ^sqrqfa^ini?T ( gqsT^ 5i?«i a?Trqr% ) q^ f^- 
^r stcira^q^ 1 ^sr sra;viTTr%^ ^ ^ aami&ar ^ 


^IT% fjPT^^ ^i^^TfT-. iiW?r 1^^ ^r 9"^ ^^=ir%^rirR siis^r- 

'^q^ ^ Hi^r^l, ^fi ^ ?i^( ^^R^q 1 1 

K vTR ^^T wfci I ^«'Efcirm?qrf i getrr =g rTcSFr-s^r- 

qnniTf I ?T 5(f J H^T^f^T =^ »3?fi^mq't =^ I ^ 
f^ i w^T^^ =aw^q i;?!? ft 3T^ I ^^m ^ 
^-^m T I R f4i ?t ?3^NHm J^ ^iT^ ^ ^?T 

^HR4 ^?^#=mq'T rim ^Tfai:«f[af ^WTlirf ^(^m\- 
^ ^mj^ ^^f^fTTTinF g^HW gfTfl^Tmr ?^q':tr5T- 

? I ^f^\ g^qi'K^^'T ^nTjqpr^ ^ul^tir H- 
i^«r? II ?Ta Tr^ I "si^^ir: 5n"7»if;T5T-f3ra>ai^rR«^" ^ ?th^: ^- 

fai ciTi'^iijW'^Jrrqrcr i ( ^nr?wc^n% )s[^r#R <H<j,^4^i - 
vf^tf^^^ a^«ir ^^n un^iot} g era ^Is^r^ f^^qff- 
5rnJ7mg^^'?(lfa ^^r; i am si'rraL^rqf^ ?ts??n% ^^ 
Kjar^ir 3i^R^»T0Tr^?:m?a ^j{^r^ ?^>jra sla u?^jr:i ag 
*T^r art^r.' i a'n g?is^ ^vpj^rf^ ^JTara^¥rT?j;g^: i 
a =ai ^^^n^^-amnro ?^f^?a i ^^\^ qt: i a^^nnvi- 
rra gnfTrq^iw^ trst ^aa 1 5TT?:^rt%7fgar^iq^ a?^^ 
^r<)aTR^4fira w^jr^rowm s^iqi^^^ra i %q efrq: i 
Jia^asrfq q?^^: ffT^rq^rw^^ k^ ^. ?;^>q?Twr 
^^arcaKvT^^^^wral i qffnm JFTanrTaafsvjn:^ aar 
¥rasrrci4i(iitfd ^qi^^h %q ^VJ- I ^a^^fq 3tk g ii 
j^off ag " ^r^l '^^Tra^fiiq; vrT^r a^^rr^vrg h g^m 
vTT^ aart ^ *T^ q3??rr *n5? s^^a w f% '^afR^- 
fimt ii^ f#:3 ??r ^-=^siHm aT?^^^*?^!^ ??ci«t vr^w 
^ ^ f^'ar q^loi ^trit^iw'tt ^ a?iT vr^q^^ " 

^ q5%r%^raTt faq^Jrlajuaj ^rarfq g?T^ n^^^ t^- 
irara^JT^wgaRr q5^f^qi%?TiJT3'^i«Tf ^i^r^afiTa ar- 
qf^^iT^r^ I aa: ^masfq f>raP7?7m^f^ ^rga^^rarf^^ 
RqRia I q^m^a: ga: ^^imwi^f^ra fir^^rw^ ^- 
sna firatq^TJT^^^q Jifaqr^^fa i ( ^ t^^ ^t^rtft- 
fir^rfa ) ^r f 3: r% farii^ qs^rr^r^fiia firqiq^iw- 
^fjT^^'Ta I ?r^ fa^ggaTTf«'aT3^w air^ ( ^istr^- 
ro'^ffrcqif^ ) firqrq^im^ ^a ^r'^a a^R^nfnrar- 

?irafa^r«smiraTgq5iHa mqT^>?'Ji^';^f5iiiH?i<nai^- 
Rifiiagrq^Jd I aa ^r^^fimrq^rrn^r^r^^qai fjqrq- 
5IRSI ^5TnTfa':?T^q«;^rarg^^ ^rfa J?^a 1 a ^?i^rra- 
^^^q^i^arq; 1 ao 11 a5irgl^:Tf;tai^ai^n?;a"iai a«ir- 
favn€r^j^rv^?T^ri*rr^a: H^rfag ^^?qw^ ^^r^r- 
fa'5q'=Tqr qRorwa^ ^^i^rra^^^W^'^tq graf^'vig 
3T5q^'Ffl?;ag 7^qr■-Jf5^^raTH*^i?T*^ ^ ara^ior^sr 
=grq?TJi fgqr^r^^jfa'i^T+i^q id^^^rgwri^qi nofi: jjt- 
5:«pa3^ ^ I " Rrt«tg ?Tsg^r^, r^g ^^ ^?iw- 
i^\ 5fl€i*?T gorr w^-ra ^Tff^Hoi^^m^ir 1 » 1 w^i 
farVaf^fa ^5itiffcR?T^q:5'^fi^r s^^ir^iag ^iq gn- 
HR I ^^rrafa ^ ^^^q^r-^anofiraRfTiT'iJrTq ^?iqr- 
fa^TfT^^q^^a^T qrcoroaR 1 ^^r%r5r%^*prra(aqf%- 
H-aroT ^^rT%?5arar3Tq*pTaTaq^r i%i'$Te»pTsifaqT%- 
jrarni ^«jmfa ^^Wa 1 ^^ qvrr fV^rH*?;ni»rg?^^- 
aq?3T^?rfVa??i ^.»ir%f|ryHr qftirwa qaq^aqRar- 
ai ra55a^>J5 qftfiqa; iFTgqinaa r^^ (bmKf^w.Ki" ^\r% 

I Will %^rrflR »:^^5;^rfJT |5i^r<flR *raf^a i ^m ^rf (?r- 
^^cTf^ ) ?i«i^fa u^rn^a^M'^^iM'T u^rrr-ficcTi ^ g- 

EpHoi fi^iq^TiTvTrgmsgmfjrJig^jir^ 1 JjsTiT^'fJfiRr- 

?!Tra^^^TnKorrf'=Ttraq?>a''i^ qjT.- ^^^nflffi ^^^^ir- 
^iR I ^51 all 5ir^^^^TFr5tpaT?iHmrg^'j 5[?TErr<flfji ^<i- 
^T,j(^ *T^f% I a^i asiir ^^*TT5^ra; aar JTfaf5rarari:'iTr- 
^l^n «t^ ^5rarfaar*r^ ^^^^srnrrg^: i ?T%g =g 

^f ^ar^oTPa'rrair^Ka'rai g ?t^ ^tnfa^^<:M-4'»'i- 

^fa ^ n^Ji I ao i ^mo i sT3=;ro 1 ¥ro II 
( \ ) ^fTgnrm^TTf^ -t^^: i 

?ig»Ti?a:?fr^ ^rrgirrg^Ft ^•. ^g^wt^^f^; ^ ^n^a 
^^rparifff^^pawgrr^R 1 ^fraag^^r ^ri^-ing* 
f^^- 1 f^^ n:^r^f^:rw^r% ^n^c^?; 1 aT?:^n!it a»n- 
^raf ^ra 1 air ?rig^rg^ T?fi^w^^: ?Rrg^tg^r^f^- 
^re«Ta>z§^rfa ir^^fasifrq^rsi^a: ^^ gr'ra^r^- 
vr^j?ft 3in% I ^^r war h^I'<<-=« ^^ a^?a?:^r%a- 
5^^r7^^r5Ta^f?nra33rra 1 ?THr wsr^^ia i 
ITT nn%v:TfS'-^^fv:nJg'3ita^ ^ *mcfri% 1 fa^frK^rr- 
Kim: I ?is!HTr^ii: 1 ^^Tr 5i^HI^I^ ^> 3?^T ?W? T^H ^^? '^ 

JTar«T a:^ TrRnrgirrg^si^rq^ 1 
?r'!it^f^«ra5n:g^^ i %(^^ ^m^';in:^a%^cT 
^"T^fT^r ^fs^iiasr M'd»fT?ni; 1 a^ w^^ ^T^maajT^ 1 

tmna ^jri^a ^^irrrarcii ^fT^f?a i ^i^grR *T^f^ i wg- 
"at^TT 5r5r ^"^ ^jt-jt^h^ ?p7iirsT^a%^r*T^^^ra^%- 
S?a^sa^a?%5ipv:iar3'5^?;^:^ ^'^i sprf^RR^riT^i'Tq^- 
^rnrar^H^^^ira ^Tsr^ i 3wm?^^^:^arT:^3TR- 

firagf a«^r^^«ira a ita; ?imr«m¥n^r^fa i a^t^ 

^^a^rs^^^^w^ '5mT#r g^r ^JTTTa^^^ira a i?:a:i 
gjscr g s^r^r^a i T^rWti fsvqr rpjjx: im^ra ?ra ^- 
^^aat gwr- SfJr^' jfjirarfa^^ q^ftTr a^3?:RiTi?-- 
Tf^^^ g%^^f r HJmrag^vggjjNiM+r'UM maTi^^ ^th- 
HTpna'ria ??j^ fl; 5[5?t aa a^n^agf^ crfWrnr^nfa- 
guiKHd : I ?jj^r^aa«^ fin'TT a g%wfrjfir n^rm: 
^^f %j^ I ag HH««<4iHL m'^f^fa *?tw: I 3r«r ^- 
f5v:Tats^"^i^^?naflr5 i 

^mm 5 '^q, i^>^q^r ^^ ii 

^tr^^t *T^r% I ?TW^mgrr%frraH<jiTsj<riM:tm«?ii*re- 
qrar ^vjrarsa^rJTgfviTa g'^^nrr'ipTTW^^^ir t??^: 
emrmimnr ^r^a ^^rwrfk^i -^rar^a i g^rs^r^r^^- 
«n!ji^c^ratfl^H^^jar ^rr^^rs^ra^rrfa ^u^ifa i 

ag?fr^ ^ti^^jvi. i vHM'^ci ^"^^ h^ ^rrwr ff^as^: i a^ 
ima?:st ^nr^rfv-^n^f^: ufaTRTT^T^rnrsTS^r /%- 
Ir^r ^^arr^rnjjf g ^^i »t^^ ^tttthj^ wrq^pgrar- 
wfevTWfna'Tm^si'TfT^r ift^flrra i aa: Tt ^ ^raf 
?T^i^ma ^ srs?nr?T a^m^ sf^s^: i Urt f^%nr«ir- 

ijT^R i^R, sT'^l^ ^ fffsr ^'nm I 
R3% ^ f^sf ^f^, ^% ^^q-^s II 

?nv:n^m'ir*T5#-:n%^«^^5^^'na' H^'a^fvjrr:: ( Jt ) 
a^mg^:j: ^^ H^=-q ( aruf^r ) a^rw^a ^^ ^^m- 
5tf^moqiinr?i€rat^?'!ifafiir^ ^' ' ^; 3?= t>^_^ ^^^' 
^-'^ ^eiH^ra^^fasa k^tt? i f^qrf^^^aTi^miTra?5<»T ^if? ( V'i'< ) m(^ ^5^n«r^, ^f T'^'i f^ ^n^ II 
f^5? 5T^ ^ iWr ^TRrr^TTrf^^fNrqr II 

g7pfrqn5\^r ^rrran^^mji qtrs^ii^grqei i ^w. q^ht- 

^ 9^ l^iTmw, f f^BT Rjf i^TT^g II 

« jt: tJ<'»K*iuil 5^rf9[^^gRi^-3q^r»RRra^i=T: 

»TcTT»nJnflqmfq vraflr 1 s^qrf^^^^: H^^rr^^rst ^- 
^aiH^i ^ era »mr: y<HK*i :? »(cjrrq^ { ^f »TT:lcm^- 

^ctIi f^gdifwrd I cTs f^ f^g?Ti t i<'i i <<*> iui m^ v^; sjf^- 
^ ft? #ff^, »PT^ O^fiq ^ T'Tf II 

^g ^ ^(^fT, gf5^ pi 'T*!^ ^? II 
^JTrsm fvum^! gr sr^rf^ 1 ff^^nfl g qi^:i ^mpq- ^^'^h ^.■=»'». i c-<-MV i fj-r< ' j'jri.'q grT'^r ggr^or ff?r?f f^ 

an: nf?TRW'nT^T's^n?T^r*Tfr'J5:^fi3?q^rot^rsfqH'igr- 
orsji: ff^i q?7Tf?i 1 q;^ ^^xiprofq ^te^iu; I «^ |i^ f - 

^ijsTsqrR a%i^ aa: q^ aT^rsjrrTwmT-a^f^ ^r?3?q- 
?qr?i I ssrqr^ ^v^rs^^qarpq^ arfii q?^fa 1 h ?^^- 
^^a^mrrf^^'^rf^ f«:rM ^^g^^rvrnqrrqt^^i^T: qt 
ggiq^r3iqv?frs;T??i*Tm^r5nnT 5^qrf% q^t^rq^^^^a- 

^HfiT qfjwoTfq f fe?riWr *rarflr% R^t%.nt«iT^- 

qm: I \sg.vs I 

«fe53TT4r^^3TT-l!rrigt!T[ ^f^ gs^f || 
?i5RisirR^q'Tsr ^'sqqaj ^ ?T>Tr I ?T ^ ^ ¥rmr^ ^qi 
fR^'rM^rq^ rafq^ irq'^r frs:?^Rr vr^TsqorcqH^r: 

^qT:-q^ I cTrT?^ ^V-IM<JUir ?reT^qrrTQlTr 3?»T=rn2«lTr^- 

^ f^f^4 sTrq^ f f^irrf^^rv ffef r?qr: u^h^ ^- 
arftia qf|^;Rq *TT^lqwf?1 1 at# ffe^r^: JT?^ q- 

^in'^Tf r%fTO), T^? ^ 7t r% ^mrf ^ II 

ncTTO ^^ I H^ ^q^TsTqR? 51^ f f^^ Rf JT ^r^^ ( q- 

^ ?rqrf^ ) <<«J4^iri ST^q %^^T9ft 5Tr5i?#r sr^RsfiT^ 
q^TR I ^^tk^^Ttr I ?ii ^:5»rf^q irfq% rsraxi^- 
fe^pfl qqnrr^qqtg ^fk ^tr ^ spq^ qfl^jwr^ "?- 
«y«"R wf«f'i„ ^ 3T5T'riaiTr55Tr;TrWTS^=af5T?<T»Tn^^ 
^^ ^f^gfq?4idrR I q?rqt ^ srsq^^i^r^vTrariri qr^qr- 
H^m f^irqjTM q^r^q f ^rq^rqr^ ifen <%^^ ^^ 

?iqT^q?TFnTqra 1 ^ttt" '^w^wj s;sqiV?friR g^ g^rHi 
^ STnmRriiiM'K't-'jrrq 35%^ ^'^?^r1 srqr ^ 3 nnr- 
^rbt «jui*ii.un':4i^?q ^^fr-'r: sra^Rqr^TR^rf^ ^"ifl 


«?^?T?mrg=? ^ r^'P^j^^ frfJi: ugcTri I ^^ (i%t5imr- 
4:fRi^q?q*ir 3qni^rq->i i h^^r^^ f^ra^Kim q^nr^rer- 

QJtI'' ^^5irTl«ir l^^'^ 5TfJK^ JJ g f fe^ffih f%q^:| 

3T5Rir!T 3 ^ir^'?1m ( srrh Hmrfrr ) n^^q ffsr^?;- 
^«rr5T m w^'h i si a vtiih ffe: l nrqar %?tci ^gsq 

^^n5T*a*TPTf^T sir^JTrHRi 'Ti^'TrirwH^^^FRrfT- 
srfdii^d I ^grR *jgfr% 1 |i5irviT?:rfaT % s^rif^ ^^^n- 
^f^pi^trrfq ^tbt ?Tr^«ifiTf %ra5q- #?i^ ggf^ ^fe- 

j^ssrrg^f^: ^^^^>r ^ruT'^TT: Hwr%j f^m: \^^^ 
f%ii f *a ^cT?f^JTcT*i 1 3i^f*r>T?TarraT-i ?^r? 1 sr f^^- 
f^»f>Rf%'^«i?%Wi^ ?Tfvracirj 1 ^^^m 5?[aq; 1 3i^^%- 

'sWunfif^ q:^ srrn: ^i^or ^^ ^R^j^nrf^^r- 
ii^^ir^riaiiTf^ *rnt ^re¥?Ta?qq>?n:r$i<«Tsif?iriJir(?- 

gft^r ?i%^ fC^af) ^«4rdrH 1 5;:5!T^^nsi?a?iJTrf^^- 

qT ^ tnirar7vT^»Tfti^?^a^ li ti K ^ T^ ^tsf) Pi«rdf<4g - 
miw?r 1 5ig ^mr*^ ^?:«T9r^ <?^ g (k^(^h ^ f fe- 
?T5fl a ?i^ra5iMRT:<irff^rq?TJmflHfgTf|[f%^ ^rar 
»T«mRSf^>R^t|gr «i3r ^ jrr?q^f% 1 q?i^r«ir?ii^u 
ingi^ir^ I R^r ^f m frf^, ^rrrui'FfKf ^ qi'^Jii 11 

^ ^^^q^ aNf«H<:d2V4ITf%?l^raHffnTlR 'S^c^miK^- 
cITc^fi^r^H'dilJlIT Rild'd ?fd ra^S^fqqsiraifq '^THld I 

«.aR^r5Rr5isT^5is»i'd^ M<.+ji!it^yi5f:ri^^a4HryN*ii^«<i- 
«i^ni^r^td'dM<<i'yr^i%^^ ^i^^frf ^^req ^?r 

^ I ^r^V4*^d;)M dl^f^a JTirdTI^Tf ( [^^mT?T- 

^fm% ) 5^^ R5i9>r=in:: fi^ T'fRTiirT g f^*rar^ 
ss^n^ a^sn 5r a^ s[5i!iq'irannim»TFqsifi^'t^- 
?gt vT^fd 1 1»^^ ggRv:inn f^ ^r m ^[s^^rf^ 
dlrg d !Tp:g?r: I 's^sT^ fa[R^^mif^ ?t#t ^ "nfrar- 
oimfq dti^ ^ 33^ I ^r^# q«n qt: sifaqT^?ir% 
d*iT gw*ifq ^^^Tif|»ira^rmTf^^nri iRim? iitki (%- 
^n^ ffd w^: I qr 1%^ (si ^ ft-!4<4«*iif^)si g i'^5i*T'ar- 
?^?n^Rif^'ars^RrT%qqr ^'o^ ^«td ^r ^d: q^s 
qfdfjt^idts^r q«n-**.MnT ffrarq^mRqf^drj^r ra^- 

sradd I di < i^ t>< i ^q rfq ^r ^dri ^1% diWrfd: ?iwi- 
ar gi^-^ sn^frfqwrTT^^ni siwii t% ^^^^nrfri^'i^d- 
#rg^'itq?qwrsi srmT !i^r?i«iiH*i# g^fq ^r^Ri 
n r< J H^^ I<|! I »Td ^aor^i I 

'Sir '^ ?TH^4^I, ^T#^ f^ '^JR')^^ I 

'^»r^3nJt, f^qirr h^^^i 3^t€i 11 
qfw?^qf^^|, ^\m ^ ^^^hf^ 11 

?rT^5FjTf9[3rrsTq)T^d':^«isr3n ^^ ^ iPi<1« ^urt^ ^iraBi- 
fjsiT^^ fj^ftq^mipqT^^T^f^Rf^^ftjTWTSTisflf q;|w- 
?g^q% I drf^ %^ifl w^ #'5^?ir5q#s^qi^fq 'sr *raT%i 
d^i %^q>5^q'it'fr 5ifgf^^Bnr^#3j ^%:rq q;s%'5q- 

iirqg^^ra 1 q:drfsi g "^f^rfsi f^'ar vi^f^ i^d^^rr ar- 
gnjRflirr^TgnTgqjrf^ q^ ^ f^sdr5m«w«fr sfl^^r- 
?qw^ ddts^Trfq 35id^^qrgqTfqsfl?q^: iqdr|[q^- 
err^ ^H i :i< i i«i«t' i i'^ siTgnrg«FnTTgnrg«Rr»Tq^g^;qTf^ 
g fjiwM <».t ( ^i^ > ^ ' M< l d^ r^flf^ ^r/d^w?q^: I 
u^xf^ sir^ 'a gsiftwT visji^ I dtmr afdqdsr^fl^nrh 
!rflrqT<flfsi f^q^Jif^ ^^ twm ddt v^^i^w^sft- 
r^^•. I dfeq^dTf^ fgaf^qtrfr^ «i««J!!'d*rr^Wifq^: 1 
srf^qnqqf^qTrgvi'reqnwrg ftwrf^ q7f/^r%irfdqr?frf^ 
qirfni'^wr'T'^: I q^rfH ^ wg«q^^ msqfvnRif^Jiwq 
si^*^! SI ^gsin:^T^:m%m 1 wr^ 1 13 rflsw?^ s^^ 
q^^yfire^^ sif^qr^qd: snRwf^mi fs^rkr^h 1 mqr- 
sgnw^rsmeiqidtf^ q^l^f^ efl^fgijfeg^i^ran^ ITtff 


WtT% ra Jn% qrf^ ^ ir^^rat mr?: i rTsn n kT'wici Trif^ "^fna- 
^^T^r 1 3T^5^:fi^rq5ifl:Tgwci^ HiflflrH: ^ =5 ^\s 

■o 

Tcmn I ?ra ar^siir^ qft^rsir^ II 

cT??^jf) nu^^ ^ma^ T^r: 3^: q^ra^i ^f^nf^ i 
51 ^r^^^^'g^i^q^rnrsRa 1% trff^ mM' iq 'lt n q^ 

%^ "^^N^Mr ^(h ^ asfara II 

?? ?rr^?T;|^f% i^qr *mr% 1 asm sf^nnflf^^ f^- 

?ir% ) ^aTrrm^ar^ *tw^ i ?i?im sig^rmv^ ^cto- 
^^TgnT^fiT a 55nifriqT%?^ ^^rf&r nfri'-iidifq n ?n- 

3T3»TTT^r^f^ *T^% I r\^m I argnTT^^nnfrR 3 h- 
i%qT?^amqRf;R 1 afi^w-^r^^f^r t; ( i^^^^raw ^ra ) 
^rTT^r ^T3iTi?^T^^%^f firf^5iTR vR^ I a^«n i 
w^TirjfiM I sjfaqTF^ia^qrfFniT^ra^rif^ivir qgngnritT- 
^fq r'i'ar 1 sr^nrT^^grnrflf^ic^ S'T^i'^^iqnn^K^R 1 
TTi^fJr a?3iT^jj«TOvf^TriRq^ f^f ETrK^rrJi I aa«n 
^rgnralfH aT^jr^TTvgRnJr 1 q:^MH^<ii ;i)^ fq rmw^^ 
nrPR^nTJfl^m( raf^^r^fa ) q:?!i?^ =g sj^^rm^mr- 3nT ar^: srrs^ 11 

RfrirgTiTliT^i <a fdqirM^irrfjnTT! q^f ^'JTTr?^'^: 1 ^ 
?iK^'iii«sTfeqTRHW9-:i 3i5jrTtwrf 1 5^ R«iarsaraq,?f1 

's^rgmifl h R^ar ^ ^^r^^ar ^r ?iaRf a^=35T^- 
ufaqTffl m ^'ir^q'f^aaraJigtfufciqral m ^if^;q«r: 1 
snaq^^r^ ( g^^ra^r^rf^ ) ^^^^ «^q nraqrfq^ 
Jifrrqi?0 ^gar-sfq ^ t^inrT': ^ar^a ^f^j^j ^5p=!i^ 1 sr^i- 
3^T*j*4:3 ^ ^^r 'jaisBf ^ra f^ rasa: Rg?q^- 
^^faga^qq^ii ^^^msfq g ^^at g^rri^q- 
frw^?! «wmia^^ «^f^ arfaqTr^^rgnrg^i^: 
( jRc^Ti^ ) ?5 rfl^JTf^sTTfjT^ cfl^H^ar ^ «r.|^;^ 
i^4!r^«^v^N5Tijj!i-!4d I fg^Ti:^!^:?!!^ auFT^vrr: 1 

( Mtji^MRKTi^fTi ) •ro'a4'y^it ?;amf^ 1 
am sraWgrtrr^T qft^iyi^ ' 

MNM<!i'IIIRT%^F, 1%^^ ^T\ ^ ^^ II 

vtrm I afaravjRmf ( qrafkr^r^ } ^i^msflsqaraqr- 
alR ^ "T:FFn% ^wira[ anr^lmfni *T^f% 1 ^arrror 

r^^nnflR srmqTrOfji ^ snqr jt^r f^?:iTr% <?h?t^^- 
vTT^i^a: t.|*M»vq<ij PTrf^fa rfl^nf^^^r nr^a <i^frr 

sT'j wapargq^^ a^^r:qra?:^amTf 1 

^^ qf^^i^, ^ ^ir3[^Tnmmff 1% 1 

^TTf^fT^WT^^/nt, ^^^\ ^ N ^ f^^ II 
?r^ rMi^tqV. I " qr|ra3T«^33n " ?:?^rf%»mi^ ^^• 
w^'zxr^i^^m 3TJra<H^ ^f?iw% sTiaqra>rqr^[^ 
m I " q^'TrsTr^nrHlrqr^ " in*iPTiRnig^r<lR^- 
jflJirafi^i ^ ^n:^ a "^gm^f;^ ^f^r^ ( ^j^ibj- 
nif otnif?! ) ^Bfg^ vj^ra i.sifaqTatrqif^>i%i'feji5'^r' 
ef^Tcg awiTi^Tifaq^jra nfr«qRi?qr^^?;jiar ^^f^^- 
»Ji?«nr'^as':^iTrfJT^r^^ 5i^r: 1 araqrarfqr^5r^n=aw- 
fg^ q^t'iT^rqiwurq:! ^TO^r s'Jt?:f^ sflaw^rufJTqraT- 
cqr?aTT^ftT»T3»TTg^Tf^^?K«Rw^ar h f#:f^fk*<».H 1 
rOair^^^^q sifrTqTarfqTi^^R 'gr^Jr 'iTgirrg^rf^^r- 
HT ^niHtf^fa nr«n?^r^: 11 vsbvs 11 na dlfip^sriTi^i 
?f*i srfaqmifqr^sroTTW i 
^r|T^% ^^y ^^ ^% ^ ^^PTTW T I ^>1% 


3TI% 3??! ^rn^q; ii 
^^\\% >TTm5^r, ^^TPn?^^ ^»nt II 

of srrc ^riK^ ff^ ^ 5»fr i ^iggiT ^ ^fjprj^'^ai ^r 
f%fc«il'? m f%fr'an5f%nt ^ n:% sir ^^ff ^r ?r- 
^^5it1 ^ 3T'i'ifr? ?rr? Ti^rf «i:h grr%^5i?Tt vrw^" ii 
3TH5T vTr^rrf.^cfl'?^^ o;^ T%fe?i: I ?rr?iTfi3:^ g r%- 

^fl^'Ttf^Rnr'T, r^jtft^Tt i ^ ^^w il 

^rasHfiiJi: araqra^^rt^isiar fi^q 3rTr^ vRra i 

r^R^fqwrur^^lr i1[lr^^i f^fsj ?Tf^r^j?wqr^^a|Hrr- 

^%^ ^Tm a:^f|JTg,^?r sr^ni^ ^ri^:Tiw-f5TfOT ^- 
tir?^l^ Hn^ 4<'^¥il ^r% MsJ^**< Hfr^sifnir: ma- 
qra ^cmf^^rbiitcqr? i •? 4rslr^r^Kq[ ^jt^ ^srI^t: i 
sni q?:; srr? ( sb? gsr^fwc^rf^ ) ^«ig?qr^srfcrqraf%^- 
<5>jR5^g?fnrg5T'T^^r^^refl^ ^rni grK ?! v:^ n^ 
«j;ai%rer qm^wiT: i ar^fpa^^fTrf ( (ii^TmsTr a sr hs^- 
^^r%) ^rg^ T^fcT I qf^ fl: ?R^r«ig^TtT^^qT- 

fwvnnar ^^d^d-^i^q^uTri^^rfiifyr^ II ?i«n ?r^rrasrrew:i: ^^f^tr^r-sfq ^?i 5tr?i frs:??:- 
^f^f% I sif^r^ ^rsfq |5i: rireH^ ^w^ ^qfrr ^- 
Jigt ^fal^fTrqI^s^r%qrar5^qri[35^aI?( i fm m«n^?n^:i 
W^?ir^^r?qT^sif?iqTm srjiifcRr^lr f^reqmgjn? ii 

'J^M'T^nai^ f^ ?j, ^nW '^TH^T^ II 

^tT^t I 3r^ ?n:ir?cn:T^ivr^TR: o^vlv cTfsnHt S^i^l- 
w iTRrqTrTrrqr^s^ gnTr?!;^:^??^ ^rrrecr I ?{irfl: ?r«T- 
^TRpa: irfrqir¥rTqi<>i =»< gf^jimr 5fr^ ^f «hWi 
Ir ^-aM 'Jr ?hp>Tt ^rrit ^'rrt^r ui^r^^^q: i ?RT n:^^ 
^fv:TRrvr^:5rRr%5jps:^ I ^«rr ^rrfi =^ I " cH'J 
?r^*irTT^n^ JTrsr srrg ^fsT^^ ?Trfi:Jm?T ^ng'-qtu ?rai 

tOT%i%" I ?r%T&#r%^j i3:^f%i5H3qts¥?T^cTOR'fr q;- 
<»fVK ^^^ jn^qrtr<qR^n;^cT?: qiw ^rfcT i ^g gn- 
q^r^^ ^:?F^ii^rwi^^^nJ^ r^^^^wxx^^ i ci'sn 
f| H< R^ % ^cT: 115^^ SlfiqJTWq^W «^^%=JL ^»i^ 
^^R^rT^re^TcTT: q^ VT^fcT I ^ R5R^ f^r% ^T^" 
^TS^^T^JTI g R^TTT: f c^% 5iTq%*««<il 5Tp=d%'EcTTT 

*T^?r: qisfiT^r'frR ^r: i q:?T^5rrf (^-^qiqi^^r^fR^- 
mm ) ^ ^fTRin«ir5qr^ i 

gr«i ^[^^ I 

?frM I ?T«rRr?qr^iTfcRRRf^T^ i 

^'^qi^Tr RT^ ^r iMw "^^^ ^v^ w^ I 

^ *T^I% I ?f%^ RJR'IcfrR 5^?T 1 ^^^S^r?[1TFcI- 

^ rir^^^^r^ffr*! ^^^i^ i ^qr^s^r ?mr?r^Tf- 
sprRT Rsn^'Tr% I i r °^H<< r R^r^«rcTfRnsri fRci^^r? i 

R^ qf^ ^ '?*xr q^-sf^ =i?t: ^r^'Mi'^MM ^^ ^^?^- 

^'trq?R I rTf^JT^ ^*T^ ^^r^ M^Rt I Sn^ffiT ?! '^^ 

siR^ I q:mwiTf^ ?5irrerJTr^>:'^?qT?T^qr ^f^^"^J ' 

H rV^ ^W^ 3^q^ g^'^i fT^^TTf (5T ^ ?ff?W^f^) ^ifl 


^^1% ^mr^ ?T^ ?i^3^: HTm^ *Twfrr I ^rfr =^ ^irw^^ ^- 

If ^^^ gj^R, >Tiii| ?5^Ri?fr ^ ^ II 

^j\ ?^ r^xg, ?^4 qij m fiq«T^ ?I^ I 
3^(fiq?tr^, T^S5W? ^^^ II T^gjiiaT'i: fl^TRT'TrT^ ^i^WK ^mhj^^ ^^i%^ 

rl^ K^ "m^ «n%qf Ri':i'ir qf^RTi^it^ifr- 
nuqruT 5^-?! I 'fprqi I ^^^TTm'^ h sfi^ ^nir^fs- 

3i?T ^rr^qnrf 1 

sqrft f?r5i5;q^r^?iniTi ^^re^TT^^fvntm 1 sfro ^^ q^ 1 
( Q ) ^I^n-Tfi'^rpwit qJT^jfl^^^RiiTriHr srnralgr- 

3T^^:Tqr5:q^?T fi^ g^^ w:? suniT ;a ^- )^tjr.^. i i nwui 
5Tgrf?i I 5T^r^fi^Riq«inna: nr'^tirrfr Rtjcq^id 1 h^ ^• 

'rr^^qfll%^1^-'>TlJTrTni q=Eg^f Rf?zi^ I 
^'l'^ ^1 ^^", ^i% f^ 3^Tf ?ff TO^> II 

ti^^R^^Tqnr-qiilf^?^ i\^^k 11 
^|Tsgrq3*iR: a>i« Bn^ Wim ^faf>qR 1 ^ ^ ^f^t**^ 

^ qr^r-flf^^-^^q R^?:'E?iraR?isrqa'?5ia?rT^qnfl?q- ^(k ( ?«3 ) 'ftft JTr^'Jr ^f^r ?^^rq^?r q: I ^fq^^r ff ifw:, qin«%^ ^ 

^mrrflrfPsTT^iT-fsrvrrTRrfe'mR g ii ^ ii ^^^:ri^«j3- 
r5»jT^,frviM'iii<J jTi'^^rjnRn?^! ?mr«Tf5#T^^ijra,^fr?i 

JTRRrf er*t i isr^rcT^^ir^^'r, ^rfl'WJra g ^s?q ii an 

a^?n-^nr5^r ^rarfl *rar% ii n ii tTR^gnnr^-^fsr- 

Jragf'iq^ II ^ II 3T?i q?:: ^gra I 

»nt^*r ^'^^ ^ "^^> ^ ^ sTf^f^TTf 5i3?> II 

'sr^rTTT^TTf I 
^ f%T qqrTI%df(-t!I i^I ^ »TT^ilT ftjr? 1 1 

g^R^Hi^rHsr, wr^f ^^\%^ II 
^i r H R 5r%q^ I ^ r%ir sraRi^li^f f^^j^jT^nr^ 

^5?f ^RT: 31^ r%fHf^ I Wc^r JTFT51: »IS^ I JJfrhTO'JT- 

%»ftn ^ n^^m a^T ^sfr^sj^^: fijf^^^crt ^r^^ftr^^- JT^rirK*H^?!jwm 1 31^ ^qif%'«d*{%Nq«r^ it 

rfr f%T ^^f^WTt 1RI%f^ ^{^ 5 II 

^at^rerjwg tri ^%^ MH*r^»Tr?qT^ >i^ 1 aar^ 

«^% =9 ^f^ sTr^ar/aCT^JTf =3 qirsR?^^ f^cr v»?m i 
a«Tr g ^ " f d^ffq i g T o a^E^ '^^'^ q^nral^^fa " 

a<is4l ^I'^m I a»n ^s^^r qT^ssTf^iR, oMr<s'-4R ^ f%- 
tr^ r%g5ra1f?T ^^fh ( ^^^ti; '?rar^r% ) ^ctrr^^ro^ 
«?:=( 'Tar ^wrrrfr^s^r mh*-/!^ ^h-m ?fa 1 -iiy»<4i^- 
»TT?ar *rafa 1 st ^rrg «q«i5 fi[cflmf^1«r»T^?^i«J- 
^m^nr^rsi f^-j^r aiThiwalrifdHtwNf^i~4:?rEiR- 
fa^rTfi^^n?;^^ ^^^^f^Ea^RJTrsm^^a^f^srnifvif^qq- 
=^ 3i?r=!i |>5» *T^lfa I ?ra wrRrmyw-rk^iifq 'j#- 
sl^rarr^f§Tf%ra in^ra vMJj-o.qd 1 aira t g^RiT ^• 

c^^rewia^Fi ^ <Ta^^ir!Trm'JnTnitsq'if«wfq sr^p^nwr 

^PfworrfaK^ar ^ ^f^?sT^5TH r% aft ^r^ h 4t- 
»i« ^ i?^ a^gfkitr 'j: sitm >iiy'<4N»nfreaf%*ra^ 
«T^ ^mq^Rmrfrt ^ral?^ f^^a^otf^ nr^iRSHirtr: i 
a^^»igf^i%qq>ja^ 3T^qfi5R^ qRwrgrKFr^fcffe- 
^a^i? I 

^rirm (%^ffia^eTrsR«iTf^v^-JHa3flg7?r o:^ v^t 
<^4^^<=< : I T 3 ifcnTiNvyi fnni ^ ^msflgfiw: f:ars»5r- 
smf^fa 1 3T?nia> a sfl^rsa ^rnnfl^T; ^gf ^a ?t ?Tf?i- 
5flgT«i <:<JMfifa jflgT R^^t ?raa Wa'al'irrf^^! 1 irat- 

ft^rsT tc^ ^f^TJTmgTTKTT Sim: ^«r?^S5TU5ftgr *i^- 
fw^m^^'nqrmr?i^r»ifi ^TnTm^: 1 ?^ ^R^arr- 
^f^lranr ^MH*K4i«T^ ¥RPia srrf ( ^j^f^mfa ) 
^rt^ f^^u q?i a?^r%^q sRsi qt^«i«3i-Ml5R ^- 
a: ^gimafwa a^rr^ 1 qrnsiWR^f^^a q^OT^fsi; ^ff 


3T35ErmT?rjJi«rjflmrq%^5-i^^f^^rarar*TRr ^nrfg 

TR^mf ^=J!5rwr, ri ^^ ^ ^^^ \\ 

^rT 1 rl^ar5fr^TTnk3fl%: ^f H^WSflsTRf qfeiT- 

"^ *rar% I ^^JT^i f f?iq I ?R?aR'cir5e^^^'qof|g «r«T 
ftrjff(%%: ^^^^ifl>if|gT5Ti ifbrm 5fWfcti?naew^JTr^- 

^f>i HcJ^qr? I 

^3t ^^TOTTT, ^f'l^ g^TRHt II 
Ir: ^'^^^1%^'llr: ^m^gr^ ^r Rsr^: ?«ir^^ I sr- 
«ir«rc^rf i q;%^Frr^r?TJT5tlt 'ik^rx^^l^^^pmj ^^^nr> ^ 

^^Rfir I ^V| o o 
o o o o o 
o o 
o I o 

■jr qRr5THT5n'T^»E«rrrqa^r ^''^^^•^ i farfl'iJrjm ^R ^rtiir- 

"^a I «i:^^w9CT5Tii^3T «i;%^wf)g^*TrqHqr ^ ^nVli^ g- 

vr^T rT3i ^stirrTTq^^gg-4T^: I q3^Ti^^r^r5Ta%?T^«rnq- 
a%^ral^ii^oT^f^q^rsrq ^ Jirwr ^r^irg^^rri i am 
(^ q^f^vi?iTS':?^?t5ir ^sjTTsniT ^^rfqar 3if?ralgr: ^i^^- 
i^ rtf^^fvj?>TR^rsef^;^^^T grr^Rtorr: ^cfr^^ %- Wim 5f1giHi*ir^HMV3T^^rgFr5q?r7Ta3-5Tr^iTTtrs'^c^ ■ 
iffiiR^ranrl q|;5imW3fl^»ircR5i m ^gfint: ts- 

M'^«iT^r?TH^ikiM4ii? 5^T^^«nFiaf^gf a^ fisi ^^- 

^^^f^:TfT^: N'wiM f^^g^r^ij'H'Tr snfirar Reft 
^rar^ ^i'*««iuiir4HH^s<i.n45«!*vifq ^^^p^ri q^iraffi^- 

5i ^rfaj^i? I 
MUlHMi^KMItlN*, 

5KflMK'+<5<^^ ^^ft II 

vT=gr^:^rar5mV?TmTTr^l crs<Hi4d<$ii'<^i H. i 'd i 'i ir^g|'- 
?iRi ^'iq'reiq irmrt g^^rag am^^^qir^r^rn^R- 
nigr3Tlg^msi?T?^m^if?rR;r?ra^?TRrJTri nmrt ?*jr 
qr^qt ggyij^i i crarr fi^ 1 rn^rT <tl[%^r^5rnV5TR»TT- 
fl^n 5fl^Rf y'ii*i^iy^*iRraniT^cT ira^srq ^tt ?ir- 
^?i <^ jn3F:mR ^(%^iqr h'j'i ar^at q^ anc ^^(h 1 
^frisrwRa^^qfr^:T^i^rT?T!7t^^€ir%f '^^jT^q^inrT — 
?ia^?TT5r»Tis^ggrjiTa^«)rTj:?ir^RiRjr?m^RnTm ^- i 
^^R JTlaRgsTaT vn^nfl^r^rafs^TTrf ;^^^[?ifirar ?r n:- 
^Rg 1 ScTd ^r ^\^'m I 'ff^r g Tq^^qsir q^^vr^Rf 

*c.qH Rif^fcT 1 f^^ ^ ^^Alfilc-ymSTm: I ?T5t fjft- 

TT? I vTtr^a ^xri: f%f«r!iT^ I ( gft^qf^^arr *r?fti% ) 
?Rr?j^r: ^ff^tftfeqirrur: if^: ^«rfir?rr? 1 s^q^Rfiqa: 
^■^*i^' fc^ ^K ^Wf'y^i'di't.r^isr^^Ri 5=T^rRii?gfiT«T- 
?r^ ra^ 1 ^ih Tk aft tRT^lsn irrarra: ^rf&re?g5m%?r- 

^S^RlfiTRH: ?T^gf^g gw*liulr«rf at ?i^ ^^R R 

q;^f ?ir?i: 1 n^ =g ^^^r^jfl'^f *TT^«n ?i%;^q^?Trg- 
5TRn:^:5Tlg^is^^T^>]Df ?^R i aars<^^iT^?TRnr- 

fiiRsr: Rm^ r%^ «4-Ai«iiuf sT^T^qgof ^5r 'E'j?nfa 1 
a«r^'r$> ^^j^nr^-^^'j^qr^r^i^nJcrR 1 ?fa qg- ar- 

>TTr^ ?ftl%^r-% '^tcr^Tt er^ II 
grf ^ ^#stH ^ f| ^tt5^ II 

W mf?t-a«jr arR g arfa sif^l^7r^?iRT g a'mr- Wll* % ( »ya? ) ^f| ^qr^tTtTR^, ^? ^5^ ^R«r fq=^^ I 

^l*^^ IF^qt, imi\ ^i^ T^ " . ^ 

u;^ I %ga 'J^ra ran^'^sr |i^TW?r«i ^lawiJi w^fa 1 

^S^i^T^mi, ^TRi^qr ^^Tsi"^ II 

^K^\^ ^^h fl^^^T ni^qfrq ^\^^^l I 

^nrmf^^^sTT, q^^ qrafl'PH^ Ii 

viTf frq ^'^^Hi^i, ^n^i^»i ^if|^ imt I ^^^«^ w^ ^^^^n^n:■\ ( ^fs^nnrf^'T^rf^ ) ^- 
f5^ 'T^^ %^?t: ^m?t: ?rra%^t^rEr^iT(^r%^T 

«nfr sfrs^: ( 5nin!jf^£i^g^r% ) qi^Tfi^^f^'Tts- 

^r^nr: q^r'crm^ t?> t^'i'I %^^= q^ra:CTm^5T^i?T 
q^qf^ (vrr^rw %r^\J^) *n:?r%3rfgq5rsgr^lt ^i^s- 

jTi^: 3i^^rjm?T5rqHg3[5r?;w irg'^r^ g c^L.?^' 

^^?j^ 7^ % ^^T, %w r^q 3if^(%q^iqT i 
^q ^% ^f^TFq ^, ^t'^^r ^sq^iTTFt^ II ^ 
^^^35i^[q> ^TqT%qT^ fq sfnf ^? ==^t^ i 
^ip'q^ q^4^r, wi^f^rqwT itnf w.m ii 
^^f%q i^rqiUJT, ^i^ ^=^5^31^ I 
^,^ %% ^m, ^lii ^^ "^ ^^^i II 

wnrf^^ ^r# q!{qrfrfq5ir[q =^ ^rs^relrqtHW 35^ 
strmt ^ !i^3?Tr^^jt5a5Tqr»m: q^'t^re^igc 5^SHm% 

vn%qir?%?irTKH 1 ^^\^^ %5nT?nR m»?i^rq?H?nT% 

?[53:^fiq «r ^M, ^Iq^^i fq ^^ ^^wr I 
^f^rfiq ^T^a^sTTT, ^'Iq^g^ i^^r^qs^i II 

?Tr-s^ ^^?TC^r':q^?fr ^uar i^ct ni^r "jlm-isiTqt "^rrar- ^^ ( ^u» ) 3m% ^r^ ?mf^^t ^3«R ^TcfiRT ^\f^ (^^?ii)f%) 

«r: ( ^ar vrw'is^ «-rtg^nqf% ) fs^i^^n^ranr^^?^^ 1 
=^«ir f^ ^^^ ^vfj n^yrri ^'j^^ ^ii^^r f^'m^ ^ttt^t- 

IJgf^rl^^Kfi) Tf^^IalTRrT^r SJvTrHT^^TnirT: ^RrfT?!- 

sfT^mi'^ <MTf+ic4i, qR^%g ^HMH*i I ^ ^^ ^^, =FT^ ^ g "JI^fwyiTT II 
jrer ^nr^m 1 

wf \k g^ *Tg«'lsmf?i5R gra 1 s^grs jt^rt i "s^- 

HTgfvrfgqqciqr sfrrf.^f r Jr^qqrRvqrrq i <?f^.u q'r« ^^- 
W^V ?Tqf?VRf q^r^rf ^ ^qqtsri e^qwiraifq M'H l ^ 

«^ qRqrfiM: s3^^ra%^^«5qq»TnTr^: ^^Telf^^^- 
qgilR^ fi^ q'T: qr^ I 

B^^qqr: ««qr ?fn??i1rqinfl qfriqra?! 1 si ^rmq^^ir^ 

^qr^^irirforJnil fi^ qmq^ »Tiiq*T'iRqr qf^q^ri- 
qnnniTO^Hf^trqis^^^recfl^ilTf^^TBr: I 'e^^tt; *T^f?r 
sr^iramrrra li^i q: q^5i^rat: w uMtr i wq q^rq?r- 
t^rqi=?q«p>its«^qiqwHrm':qi^q^ 1 ^ h^'^" 

?I»I *Tr«q»l I 

'SR^^^^fTl^TT^, ^^^m ^^-^l SFRTf II 
iT?llthT ?ir? I sig ^alTcl |f^ Wf JTWrq^nriqr I |iqT^ 

KqwI^HI qmrTt WfWcqtq^itsiruqrs I 

^n^r T%Tf ^, ^nfr t ^^ti< g^^qr i 

^r^^qr q^rrt'cqfjmTT: ^nrgqlq-^r 1 jair q^i: <h-- 
%qrai'qi^qq?^qraqTfq?rqraqfiqr ^rq;; ^rar *?i^a:i 
^m: fiqH#t?qq2^ a^tsfq jf5sr«;is^:3wr qqrqr^ "^^qt- 
«r ^^ir, ^^rarq fqq«i^ «^5" ^ra q^s»r?i. i jfsqr^- 

'B^qgnirqfa 1 q:<T^ sqrtflf^rq v?raqfcl I 

^Rf^qTH^^, ^rqqq^H'^qqnw li 
^'^'^^ft'^, <^«*MH'i5ftrq q^H^ I 
^\f%m ^Rt, ^iwim w^^m^i ^ ti 

Tftiraqqfq nrif^ismt q^Hn^q>r^^ar^ 4qqw t < it- 
^* ^-gi q^^qia'?pi«<sqq*Tmr^: q;riir^wf*»iTqmr- 

^^^^^jpifiT^qn^ 1 ri4r*<ir^ retT^q- ^^wrf^qi wgnqr 
^ I ?T«i 'jqrrK^ ^^JMi^rgrT^-^q ^ q^?irqsi[jiT? i ^% 


WtH' ^fww |fi^^ vTirstrfi I ?i^«r fV ^af^'sni gT^>ft si^T- 

^^ t<tim 'd ^^Tri=a=CT^ ( ci?«im ) ?rai^|w a^^4 
5^5^ emit q^qicT I Ji^»iri^s^3fiT5iiiit«T^sgraHra- 
qrefrm ?imfi i f% rri^ afrf^r?: i n^ingn^si^ ^ i 
JS'Sei^^'rarq^ ^«iH, arg^iif i^Rrq^ f^n^iimra i 

SVH ^THT Pigt irref SlRRtlrflPI^:! 3T(q 515^%cr3|^iq- 

sarm afetqrm-q^RifT^s^ «nqT ^i ^a^^?? afeqai^- 
%ra R2iTCTr«n«i: i 

5?R% ^ f^s, g[|ni TT? ^ %^ II 

p Mi m m-di ^^if ^^ qf^RrflrfrfiJi I srai fk^T: g53rT% i 

f^^rthr^^mrq^qnmitr^w ?Tf?n^4 si^qf^ ^wi hri- 
nrr ?fq^: I f^5i« I ( gjirnrr?!^ '4i<l<yrWf^ ^f^^m ) 

vrf^PT ^qr^TRTi, RM^j»'^HR^ruii'^*<i"i i 

fm: qftngrR ^ ^a qri^ rrc^nqsn^rs' ^ ^3^ 
«i^ I " H^rMi«K«j|ui«d*:r «??«? g-^r^ qfw^fr " ?- 
f^Tit ^ T^, Rg's^jnift ^^^ II 

^m 1%^ %, TT^Ff r«TTTI ?T^f II 

^^m «gr ^rfajfqarfa^vwMifiHoit^iy^gsnR >TiqT- 
f^^»<ji rqt q? q^ i q"^ t f^^yrarwOT^qm i ^ a^q^ 
g<at<v^<^5qi feq^ q>r^ ft*irqr cia: araqa^ i m^fi- 
^s< v £^ a q°qqM*<K»^J T-s^* fiq i v»qKsv: i ^tq^-. i set ^^• 

sqxnjj q?qf^ i ^(^^«ifq^:i^-smM ^^\^ «?q(^Tqi![^ft 

f%) ^MMKdiniqfq o^sT^ifft^f^^^lfH qf qi% i f^?t»i 

( 3ti|^g^5T5^ jp^nqr^sn^q'JJT ^^T ) 

( lo ) |i5»*Mqlrqqqt^«H«if i 
»i3 ^ ■»Iiii^3<4.^I^iq : Mrq* ^rqjqfeqtqJTHmr: ^^q'- 
qr fqq"qrq<TrtBr: i ^r^i g *iAui5iCk^:^'i: iqi^ra ^m- 
^ |i^q;r%r fqqqrqirr^T i ^rar^qa i ^ qnfj[sqTi% 
qwqnormarR sflqn 5i^^aqTi'4^i':ji-*iR i 3T^ g cl^ 
qcRT q^lH ^laifjf 3Tq^7?qa q^fW q^rrmT *Tq- 
(ki I ?i^gcVcr=g7qr-J^3?Tri?gi a«Tr^5fjirf5arsq ^ra- 
ot5T^?:^?i5i: ^r#r fi^^aV fqqqct^rrfiirqf^ i 

i^Tlf 5T^T ^^ 'T, 3:^f|wh% ^H^rliMl*^ I 
?RIf^rt ^?f> ^^^TT fe^RH^Ir^ II 

•^ra ^'g i di i i "! qp^Tf^ cT^T^ ^rt^r ^^*iarqq qr- 
rKTiqra I mqq *mqcimfk wr«qR^r*'n«r'q:i ?jrw ^3 
q«ir ST^pqJTsqwrqvft MT^^^^sTr^qWq^^nqqqri- 
tbt ?i^ni^rqfvn:fq 9rrf rf>qcH^Jtfq ^(qsr^qn^ q?q- 
drrqi4i-^+yi$ I 
'^q«#mf , TWf 1 5Tf f +«l<I^Ot I 

qq>%rar^r?isRf^sqirrs i^«mRq7q^5iTq»TT3 q^Jtrw- 
•jjr5^;KR'rir!5^^^>aqq=?i ^hm 3(«mi\m.wsrm^(^t^ 
T-ciTTqf?rerl^qRjftFq»j: 1 w^ qi^qfa i ?inr aRTnT- 

q^rwT^ei^qjTi^ ^csq iptqar i qrqdi qi^sTt^nqmi 
q^rir'renn^wfgqmwq qi^Rra qRq?r i %q sFmnr^nTi- 
?:^qTO'^q!^'rTrqnTf??q^q^5irqiTTfrqrH*iqnfra i 
?np^3 ^ i[5q ^«fq q^wrqi^: q^qfat I ^?Ts^?i 55- 
115 xi ^ qfqra I srrrqqfi ^qsq^gsw^m liq.-q?5ira- 
rtTST^ q;rii'>T5iOtnrq?F5r^f^ II^^W*^ '^ ^r^frtxqfq fe^o'um.qyr ^wi^ viim I am aa^wCr^iq'q^- ^%r qrrciaf *Tq'i«i^?q qr^^^y^Jwri^Ji'doqq, i «.n^Tt» ^ITi 


^Tlfl =^ vT^>j^ ^ qrV^ar^fcf I sir? i q.^4*a^?TT^- 

qi ^i?^t ti?^m ail pryjm^^'T f^rTswTr^ 51 ^rsf^ 
^r3»j^!?g^^«i tr^'j'sr-ijciivi^ Jj^^i^gi^a i ^F^j^rmj- 

orrq^'?T ^wii?TTrT5t?:aRnT-?ffi?T ^n^rninTif^rrW^sT g 
fla^r^raqTf% qrnra^iiTrTi^';!:^ vrgf^r i 't^ ^ ^rfci ^- 

'^q^^rnit, ^gf q^-?? ^»q ^^^ n I 
^nT^ijf ^s^ife M, ^^^i p^f^ f^ I! 
^ ^ ^f(t TT«, Tr«[f m 'tm^'^M^^ \ 

^gq^s^ 3t?flri«RFid =g q«nrtg^«T^ qw«r^ ( or- 
g vtqx^Rifir^rgfq^ ^^rri^r n^ 'jj^'r^/^JU ?:i2H.¥rgq - 

3T^ £r:<»>; pt? II 

?j»T^^|»T?'^ fq ^, ^nq'^fiT^if^i fff^ I 

»i«r«S"^ I sTg^H^ar5[?Tranrl: wfoia fiKfirfa: i ^i^oi?t<k 

tqr? ( qnqq;^vnT^ f%f ^eqif^ ) ^q^Rnsr^^f^ i 
W3( Jj^';!?: ii QTfmi^ =fffiTj'^, R^«*i ?rHt^3T^Tt^ I 
^W^ fr^cTr, ^^ ^ ^^ ^rtt II 

^^\m m% ^f w ^iHi trsn ii 

dq<Hj<yi^ 11 

jnw^ ^FTR, I;? r^H^ q^f^ II 
^rf^grfjR f fa I a^Ki'dVtir ^imnswr? il 

tT|^R ?T^^iT|f, =^ ^?5n puf^- fq II 

^5^^??7pff% q, i^ f%^ Hl^q^l^er II 
R^flTT^ ^5^qf^ ( «^gf^q ^r^ff^) qct^ qriimraTf^- 
^ ^:qiT?tiTR:qt t%niq 5s:q^aJT^'im nmtsrq^ru: i 
a^^ qT7n^iv='i4di Rtq^ ^ttk: i ?j«r fi^^Kr^i af|[- 
q^=?^r snf i 

qj:ii^t«i-4-4nqsj q^^TT^ftje I fi^ar-S^^^n ^>^nTr- 

^r^rTiT^T^^uqiTrT'Fr'^qqr ^^ «T«a i sr^qcreg «qn- 
^ ^^sn^sTTci ^§ qtwriRrr^^rii^ js^rfer^i^qfiifq- 
^: I en^ q^fd I ^rnifT^^^'jWf^cirqqrarRfat i ^.i^- 
Tf.JT^^4^rR gr^rrrarfor ^JTj^m q^irrarvt: qspitflRT rr- 
?B^qq^ ;^JTri:i^ =3 ^H^^ar frnraifRTtiWTf I ^^m- 
JTgqfwcUTT^ (^2l^r^^•^ ^n^^frqwa ffirqwcr Jimrir- 
fecir ccgrf»Tjfrar: i %^^. a^ra i 3<?;pra^jfqq^?%5T fi- 
3iar ^s#^5qqr ^r^T: jJr^r^ irmr'^ff ri^^gnr^^rr^q- 
q^mfqfTi rti w <^ y ^t;Hqr^^fH3t1 gw^m qnTrgm«m 

^jra^rqr ?R I 3Tr? i srg ?:qn?T siwH ^qm^m^-^^?:- 
m'TnTrRU?frsr«T%?rPRR r^w^ 5?r'^-=irr?rKcm^q- 
a I fsf^JHTT^TTa^^ pqfjT^H 3(inRr%f?rir3r^«i3r i v^ 
^qnawf^fifq^d^4(*rsj'K'TRdq''R'n sqi^-qra'a i 
aum I ^>^nrBrr^«5qq^iT^r#5qR>^rqnT!r^^f^iafr- 
eifm q^afi^i^riTgrt 55;qTta5fq5rsqr3»Trriiq ^vh i fi- 
g q;q^ frst^is^t^^ac^r^^g Jsiq^i^^if^qqc^riitm 
f%2r%»Trar^: I 

^ 3 «5^j?^, qre? ^iH ^t^^i^ II 
^jhtRi: q?q(?i f%qf^?qT^ I sTH'jqqrfs* ar^^rorf'T 
ar^ggqfR 's^jnsflfa *T?qaiq:nT gr^r q^qfa i f^q- 

?fifq ^q^aa i j^ g «^q q^qfa i viri g aqm^ 
^'q^.qnni qqrai^q^qRnn^'jqqt^ jtrf^ i ^% 


Wlfl " ?r?^f ?mfoT3fl^ x^T?si: 5n%'i HKSjg " ^'3rr%Tr- 
( ^ N-^r^f^ ) r^ srrijTTjmffrfflt fiinroni ff^n?- 

^fmrjpf ^=^5, IT ^ ^ f^ ^ "jf^r ^tfrt ii 

qw^T^^^Refq^r, vrfoi^fr f^R^iw ^r^fq II 
zm'^'- 1 ?i'!TrsTfcr?irdH^T? i 

%^ ^sRrt^'jrgfiT^rr^rf^: i %iTrft minr qif^rr^ nii'n ^ sftlV^i ^tiff^ Ti^f^ 11 

^nm^'^'iT >i<vjr<ji44n'qT^4( 5?^qciaar^f^ •i'»<jdit^ 
'iTt ^€t!j =T^R ms^if I ^i%wi ^itm TWf^l 

sTFTf^ TTHFii^^Tarj^f^'R^'niiT s^Tj^rnrml^- 
f%«i f^ »Tr¥4 ^(%'d ^ maqif mi^m 'sri'^ra 

^^ i^^ nr^'t ?ft%mT ^111% TmRi I ^f w^wk 
M^m ^rwm qraf^ n a^o ^v q^ > f^rlro i ^ 

Jim sra^flfk R3r%.ni?!ir'&: I SH^fq qf«i^3 snsr^- wtfl 


^ n^fir{ \'4m^ qf^T5jT?Tf ^1 tprrat'jr *Tr€", ^jtrt n^q^i, 
iraRi^^ Hit "^T^^nTriTiTrCt ?n:^g^"^a?; sqr?'^- 

JIPTf ^TTT^ ^%lf toI^ ^I'TOI^ S^HW ^^- 

5IFT 1TW«1^MHJ S^^nt STH^^ ?1^5l ^• 
^^HT # ^ I 3TT^l!TT %^f^ ^ ^irtQm 'tRT- 

'^r^lwM =^% I %^^ ^n>rT ^imiff^ ti^i^ I 
H^s fwijTTt wiflnn ^i%f^ qr^ff^ I '^ f- 

»TTl!Tn?^I f% »1^f «?n^^! T% '^ %? ^ ^t 5TT- 

fill ^«iH I M^iy*q?^n^^r ^^<!fl<? ^'^^- 

yH'^ 3,?^1q: ft%W ^'^4^ I 3TTT!Pr7IT!PT?TrT^^- 


iff ^jiT? ^^ R^ntTFTs ^if|irT ^jiroff^ wm i 

ntrarioT ^T! JTTT^ arm i^rwramn^f^ 'sHio^n^ i rr^^ara- 

5;^^'T vT^fcT aft q5?Tr% irgf^ ^^vn^ciq^^ira i o^ 
3Ji?:at%SR sT<35cw^'^Tfvjrria i q^ ^^nsraf ?«;iir^^^- 
faia«ir a»ir ^^ ?j^il ^i^aci:? ^^:?vn^ t^^r i^ra?- 

^ar gw arrrl, ^mc»i ^^ ^nsai ^^ i Sf^^t ggi ?i^,q- 

'dg^dJT ^iiia(*c»{t«iTrr%^fa i 'iia ^ " qtirr^- 
siroi^w, a^ariar g|Ti^%<iT " ^f% %iir^^T^ qac 
5iip?n^s^UTO^pmnT!nTm Ii^i^tk a^i qr ?TTf i ^?^- 
^irra^q^rmwra^qftfirars^: < a j<riv<.^r r *T^fa i 
^4jfy'q^T^f^4^-j<^<>*iM^ ^ ^q^ qa air^ i ar- 
wj^fl, ^^.aif^irarn i ^r^EHi u^jwi'-oi^ hi^m ng^^na- 
i»^M^=<^ sra^r •iiwl'i ?rqroii rtc^ir q^if^ i af^sr- 

"^qqTcTSToi^^a: ?i*r^fa i ^ ^ ^rf^r^sra^isfq- 
grqqTaR??T^ 3 a^^^HFaar ^ ^raai^rq: sr^ 1 j:^*?;"-:!- 

assra^r ir^ m q^?T II ^ ^rra h^, f^irnrr ^fa" a;- 
v^ ^^r^^rar^ RjflMrfsi ^^^^f^HiT^MMjiii^*. 

m^I^f'J^: ( H fUv^<IHI%f% ) qK"|>fi-c»rJ'^^K,M<l» 
{?w^ ^^TSW^lrRm *Tm: I sifJTo ^\ q^ i 

*nMmuiM+% 5^^ TRTFi 'Hft 5?ft i 
i 1^ imror^^l^, Wt^^^Tir qiwiri ii 

^^^in^rt^, 'TmrH n^^ni ^i ii 

?m 5T?r^5TMa TtaR^irar 4iyi^?7R^5q^g^ a^qsr- 

r%aTM?: ^ra^i?irfl*^qf^^ra^: ^rorH^r^m ^i 

?if^ ^i^ph 1 a ?i^ram avurf T?^niTrr^:jr5n "jf^r^ q- 

!j?r?flfa %^ ^p<l^»n»jpn ^ ^r^ 1 ?Tm fa^'if ^ ?rrf| 


^tf| wmri^^r^'Tr km: qftqs^ i h (5 iVfl^ "jf^Ji^- 
^>qsTffKir^r^qin^rT%5ir ^: ^Tmr?Njr^:q?^f%i 

qr: #ff?^ ?^: q^(% I qsgjff ^fwaw^TtnifsgcT- 
^fiVr qw% I sR^q^^RJi^^ t g sq^^^^qrir^ ^- 

^5^^ I ?r ?TJT:sr¥rrm'-:n5n ^f«i^ tj^'jct i trm ^bh- 
jff g ^f^r^rgqKcTHiti ir<4 * i |^r: q^Tr^ 1 ?rrr: 53(^511 

q»^Ti"'hTBrrsTSTr q^^rf^cT 1 ?r3^^«(iic<if^Ht ^r; «^ 

^3^^r ![s?Ttfqrs^qe(sg[?n ?m i^i^^jt^^Wt^^^- 
fvi#5tsTOr^ sTRTTrer f^^rjjvl ^ ^Tfsrf^qr^^w? 1 

g^rs ^^^rr^rnro^: lnrHrs ^^qK^aL<id^ r.S ':i^q f 
qi^Ri I =3rqftJTT ii^nRh*!: 3 q ^m km Cd^ <J wr^f^i^- 

'lrTTTr' ii f <«> i Hm'i<R ^^-»mM * <uTVTra^r;rr m«Md4r?T§[3^ 
t^r^f Brfirq^^wi? 1 

^'=T TT^wfefT, ^{%mA ^^^^ 5 11 

sn^ ?r^r«rqft^ii%3TO^H?r ?r?T: qt ^"jofr^^rm^r- 

PTTT^ ) !^J(NM4H^<?(f^*nfMf Vr^JTqfdW^'-di.Klf ■avir^j- 

»i^tvi%^ q3ji'^30i?Tyi3T<^ 5qtid5*«jinf^^»Tf g sra^ 

STfqf f^Rqfiq ^, ^nro^^^T R%^ II 

fnTfm^ra:r'^:i%5i^r^r ^r Rr%q: ^ ^^r 1 " ri^qmre 

^ ffcT I ?r3i ?i^q" ^5WT q^^na g " ?Tre[fii^- 
'^'K I ?T^5?iT3^rfcr«*%mR^JiT3ra^H^%?wf^- ^Rf T fk ^\^m^, ^^\ m^^m^ 11 
Wfnj^T'^R3sT-^mR«^ ^^m'm i\^ 1 
sf^i"^ T^=^R^>, ?i5=;r^ ti? ^ T^^T II 

q»Tjf^!4lld«ri3T«TrM TJjT^rTJT^fyt^^grR craqf ^- 

m^ri f!?r^^?^sim<!!r ft^na: ?rqt«^ f%fWH i ^ ^ 
^T^siqms^i^rRi^^qr o:^ s^t^^^in jjf-ay-^ jf*ma 

qg^Ti qj n I gm^f^vrm^ g ?hnn<^^mito i ar*«d^ 
^q^firRi^ qfj4)M»4Jicfr 'i^iijjM.f^'i Jjg.i^*r^i^f*4 

?n!iT^^grmTrJT?qTf^"Nwrqrgfir^JTqfi:T%^Tfi ^ 

R^5Tf g srsr^s^nii: fi^rars^^i^^^r'nTHt *i^f?T 
^ ^fqrf ^TO?! qi^r qirmf^^ m^mi me- q^trrra' 
?rrf^^ ff^ inm^fqr^: i3ol 1 ?T«ira«^^'^qqTg?^- 

s^^mq^i, Tf?^ ^t ^'?pr^? II 

l^r^ I cTqr irg^qri^fiq^^ a^^ ^ra^qr ?? g§?:5»R- 
^ ?ra 4 i c»u i.sm^jr5f^r ^Tnndrs5r^riT»i?ra ?ra 'Jri- 
#1 ^ra^^t^Jir^??Tf ^?^: wi^5is^isar^3q?r53f r«T: ^ 
aidq d ' i^r ra: nmqr?*! ?rafrrqTcT'l^ *i^fa 1 cTct: qt q- 

qRmm^K rfq M^gd uy^di f^^qrgjr^'^ srraqirosi- 
raqrfa^^Rqrf^TvjRWrqf rq: I ^f?i M^i^^imr^: ll3oa.ll 
^ |5^qftwriisn:*c 1 iq?ro n 

( ^^ ) 3T«r ^^^rr^RRfHfvTf^T?' 11 

sR^^H^^H T, ^tt^ 51'Jrn^nift 11 

{ 5i5tf% ) ^ar frr ^q^; 1 " srra^qr faBwqrfrxTi- 
^rq rf?ar " snaqr^a^rq qsrqn^^r^^rti^^'iqafr^K- 
?5rrf^a 1 ^r^rqf^g qtin^Ri: i%f^?rqa: i%nfq srfr- 
g^ a g 'R^m srt ^?q^: *j ursHq^j^'rafy «-<iJ <1<^nrf - 
iTfa^^a 55Tq«nJrrqTq:afT^roTT^rfc[fa 1 sr^iiafs^R^ 
a sra^r ar'^^rfrsr jthtit ^qlr:i ?ra 5a: fr?a: ara^ri^ 
?re»iTatR q^q?qaqr^^«TTaf *Tq?fl fa fa^frfinTm'qrjvso ^ 

Tmw f^pr^n^t, at?T ^rf 5i[^^n a^»TKT I 

^Td «f?qiT^, ^ #^5^^!^^'^^'^ 11 So» II 
^ar^jr^s 3iqRTin^V^igirqriTrifrqirfoiqfTfiqT(T«- 
^i?Tqa ^fa tiq: 1 ?Tq ^twh i ^3o« i fq^to 11 
9ro JTRmra^w^'K'ET^yM^ij-* afl^^qar ^ sSq^r^il wifl 


3flt 3?t?1 q^ II ^^^ !^T^ II 
f^R^w^^ ^at^^f ^m^^mj^ ^m^\ 1 1 

R^^^i e^r h T, '{^f ( fist ^i<q| tj^HT I 
^RRt[r^T%i%?nir-^sT'?^^T ^ vRf itm II 

^^^'T^*'! 5|m, Iji^ (ft^ft ^qi^fl I 3Tf H55R;T^m3u, ^^%^i (kmm II 

q>*nPTqrqiff^5rRt ^qrwr f^q^iTg^^nur ^rr%^rsri 

vT^ t-ifyrh vT^f?T I rramr^vTTWTWcTm HR^^ra^TT- 
rJTT^TJTTJT^^: ^^MJJ-* a^^fli?^ aNIH^jlvi: <B«l*ia 

^«r ?in? Rf^rs, ^m% i^r ^ n ^Wf| 11 

^ 3«Tf^^4^*<jj'«q3 fi^qt'4f^Kryy*<"-<4iyT<iT4i-H4dia- 
^fq gaqjTrqrRRrrarq *Tg^%q gnufiifli 1 a^ ^^«ii^ 

Ji fjra^ I ?ra t^a^^^qf^n^^i ^?i^^r^ 11 

?raBi^?fr<q;i5ira^^^a^ I ^rt jjffsa^r ;tRr5iq;rT: %qi- 
T%^-t ^f?;fqqi f^'ot q^i f^^^qjrar^^q ^^ *ira: 1 

^ 2nq^^fvi?fj<i« I 

«i'iKM^rnTTTT, ^tfrf^f^rw ^^^pn 5W 1 

^r ^TR «Ft ^ (%*rs^: fq; err m.^q<d*rj<rMTsf^^ ^- 
RT I ?ra qt q^g^r flr5JM«kq«r^*: ^ ^r*i^: h =5 f.R- 
wii Hw^^yr^qr^^g ^ qq m¥r??if^*i ' ^^ ^f- 

f^h^ f%a^?T5^ 'T 3 i^vr^iiRH: 1 ?T?r q:^ ^*sj?it- 
Jtf%vr^sff>tn- sirWit^ *rqf?r 1 crq grqfvrfiisT^^ a- 
«IT f3na'g??;R a^ ^ ^-^ q^^qif^^^r^Rj^Ji a ^ 
?'!i^^^*iR q^^qnqfi'qisq^^iTTH grqtyrq«5^qrfi^H- 

dl':f«iy"MIvqr«K-rq qryjMK^iqq^fqiTRrf^tTRT^^ 
TT^cT: I ?Tg^ *TqR W^-iqi'rJtOv-l 5lKYq qTq^W?!ST- 
f ^fs^:pf1 a^ ?fqi^fqv?^fiR^5R fi5n%T%qq^ f%- 

qq w r/ a? q q?:^q':a^cq *?^fl: i »ivqn35qR«T?nHT «i 
mq^ a a«R 35^ ^raa: 1 arrfrqg^^f^vrflsn g ^rfjii 
a a^ gsq 5rea: 1 qr^t ( sm<?;«%«ryi ; iwq^fe- 5Tn% ( ?.U3 ) ^>fl Tcw'illHi'ni'^q, ^ fTwrnqe?^ ^ '^ II 

( lie ) T?Ta: ^^clSir^iriT: I 

qrafri ^s^^t ^g, lr?iT ^^i!i Twni 11 
^f^cT I rf g ^pTT ^Tjnr ii^f^ JTS^^ ^^rl^cT^'flg^qr: ^) ft q^Jiw ^«r ^^: f%T*j?T: ^%ir5 1 srgfvjm- 

?n^ 1 5T5^q^ JT*H 'd d K * m'^'T:^! gi I y I'^JT^ ^ vr^iH 1 msr 

• "Tr^hfrHir" gtTT^ Mdfti ^ff^qrbTri%HTT^gn^t%?^B^ 
^m^ I aft^^ rg^'vTsi^rr%W5nr£^^frtr^m^JTgTf^ 
i^^ I <.r<Jd^ ^^|L!^^ "TRnfrf^" f^ f«rrfH?^^f%- 

r^f ( ^^qra«ifp5rj«iici ; fvrwa ^5Tri: qjnT??qrf ife- 

»T^i?^qTf^»T^T, Rt^^^w f^m^ II 

^r f^t^ ^m 35 1 a^ art w a?^; ! arrT^an ^^'.w w- 
r^'^ fii'?aTg^:i'Jr Riwrsgf^ipar ^r?:*<^<^d'i^^>^: 
3i^?(^r^ fa^ng^^T snTsnTr ?nrf^3Tfirwf^<i^ar m 

f%«ni «^^ "Eif^r ^^^a 1 R'lar^f^r^ ud<wK"r •» er- 
=r^^ I ?ra^afJTfaqr^r^R^^?^riir *T^fa'r#ia^g5n%- 
f^ vTm: I altTf4^i-;^^«cq^r sTR^K^grHTliT^rf^^^TT- 
^m I "^ff HrVfl: ^R'nrar'aq-?:r srr^ frfct fiif ^" 
^tq'if^^'ira f^'s:^^ I •Tr?^\^ar'!i^rT<iif f^war^- 

^ f^^tararam"^r%^^5nflTr?>fa" ^raspTR^ms^ 
f^^^qa ^^^r^ *nifa ¥nTH9j'Trf^^garr%;g?Tla fawa 
^?:^TfraTumRiJiT^ qt a ?iraa r%;m«^f>'?»iJf1«rT- 
jT^'t:ii^gfrr 3Trfrr>Jif?^'i'amT^3 ^?=ir5Rr srf^Taanf^ 
rra^ "'^rff ^^ '^rt^r frcflrq" aa ^prir^^^H: f^^a ^k- ?fftf^ ( ^uc )^ »int ^^«:w^, ^nm^it^ ^ ?r^i ii 

(fl^SI^^I4j^ff«T ^(^TcTiWrMlfar SW'+.ryrt^lQMW-:! 3fl- 

«>iwn3[^ gr ^^ «ra>at sfrT^ ^tgT^fjF«FT ^'Rqi?^- 
f^mspj vnfSET: ^^(^ 1 y I ?f^ rv^m N**tir*rr^. 1 

swfci «r^r'^ gill ?r^ aT^?i^ ^rr^reros^: ^ 
g^ ^TTfft 51 at'Ki'a I R I a>^r% ^^wft ^ g^^ffn JI7 

1^ *r^ 5T f^5^?^^ ^f^?i*5*r«*m: 1 ^ 1 jt ^i^t 

wc «w !T^?flf?i I « I !ra HiF^rvn^ ii^ f^^f^nrai- 
v- 1 «ra >iiw<H I 

^^nrfl^-^^tirf^ ^ ff f^^eat 11 fa^sfq <idi < Ji [:i :rai: (^fi-y^Kn^rml^jrfa^a^lq^^ 

Hl ^^01 ITfiT«>l 

^i 5tr ^1^ I '^ ^n ^f^MtMKiw i mRk'-ik- 
ft^^s^'tf^pn^ 5^T I JTmr I ^ '^[^ ^ift i '^- 
^*ir»f 5^r, ni^r I ^t R ^^ iw I ^^iiHriioTi- 
f RpTwf^^^t 5TfT m^wn I 

aqT%^: rt<^W'^HMfct a M'd<<ir i rdM*i'^*<lfH» |:| H^IT *r^^^- 

'wi'^ir^yHr-^.Hia'Tr W'^i-d 1 •» 5 4:'^*v'*j^>^i rai^s^ir- 
iRravwr Rf^jw ?Tm-d<.r5J h^?»: H*t;^<^«4y«i( gi ^rof^a 

*lld^k mVfm^TT? I 

an? af^Rd^^Wis^ qRjiiad 1 arissTrT^f^Tc^ri^- 
5mf^ ^>ir--»wir«j^ «id^MMV4oii«^i^ " n^ if^- 
^r^ STR ^ ^er^^^rmwrar^noi" r^riit^r am "«a- 
'TT '^Mm ^r f -r^qfrnii" ^p?n%«ir ^ afaMiKdiR 1 crncr- 

^f^^ js^q^BIT, fT«lsTT«^P!SlR JTIt^ II 

»t q<i'da<JHdgJ <Tr(ir ii*fcMi<4 r|»tf%) ^dfrn: v-nm^fl^ 

at^^ a«rw$g jR:Wraf^T;ig?q^ i ?> JMii^V^f^fsHt- 

WH^ r: I 5^ 3 ^wf?jqfdd*H4-y'»^lfeT^ *n^tJjv^r ^- «TTTf srfvr^iHTr^: i ari^mnir ft; ^w flr<ii^ I ( f^q^cqri^ ) f^lrf's:'!! ^ ^rffw- 

>TM^ ^RlirT it^. ^fl R <!W »Tt i*^ >n!J? I 
*i^44ui ^4, lT5^T%?«Tf«[5 ^ II 

^i44. [ < qT rrsro f^^^rs^rerpst srew q'S'^ g^^fsr ^- 

^T^T^^RI^IT II f^^o I 
**W«m«^1 =^^?^ T^I^SffTl^lTI^- 

ys^if ^«[^| "sinii? 'n»T? I %Tr^ ij 'infl^- 

<j^ w i!j 3n^ Wf ^aVr ifi^i'-MMCifinnt w^ 
^m(% TRT^ I 4.i<dWt ^ w^fl^min «Tf%"^ 5M- 
fepn^ ^f^rsTf^n'T «TTOf "nn? I '?i^'^ ^^" 
%«ri^ ^^("T*^??! ^"rtm^I^ ^if'W'^m't 
^ ^^ srmi^ Tm? I hi^ ^ ^ft^l^fTcft 'si^ 

^ wf f^T=^,^l #^ T ^ ^ n I ^Tf'i^f^- 
^f ^nr "Ti'pf^ I s^ I Inr ?riI^^iw i 

W«ll^^StM*,MUM *ldl<fl*cil^ •! 3«^^fT»>*<*4l^»4«^<WI I 

»ig irP^^^^ftr^f^ fetijfh fw^i 5«i<im si^ci: jp :- 

^ ^ipnl, 5Tfw 5f%4?n^ 11 ^«r^T?frrTr§: ( stg^rf^ ) 3iwe'^'s'ir?fta*Tmf^qT- 

Sfl^^^m^^n, fl^^n^ ft T^WW II 

'HW^^f 5^^-^^ T ^f|^^ '^^^ II 
^q«a?q?i^^ 3fi*iy*iiJi?i; ^^q^ra^at <4"N<n^ - 

9NRm^^="5;T, ft ^f^^rar^ fift '?^?^ I 

»T^^ vr^"^ sRT^: I srafyyi^H ^ ^:3m^ mk^iciiI^ 
qftripirm ^i^'^ywiHM'Ml'MiPii ^ *m^v. vpimi sf- 
sqT'Ti ^rrg Jcr^Ff^ ^fir vrra': i «if^ f^ ^^^dKMifi-Mi^ 
grpfran^ ^ ^'^^yH*!^?! i f o c ;jo i >iH<i*rj srf«r- 

^trfcT I y iHt1<y^dN^^m.l l *<Hl'^4.l<J<HI-!4*4HII SWPcr- 

^r^^JTts^TcTTJRnmra Tmm'T^fa i wwa^ srfa- 

5=^ ^gt: q^qiMI'M^T^rfrT I T?^a^ JfSBTcTS ^ratT- 

M i <j^<><f<!ri'4> i «t»Ri<s<ib*»N'iig i i^ ^T^iiqf^ q;-<as^<«Tn'% 
q^qf^ I "^arft %*ftnw«i t>^*l*l^*^<^^lWlfH wi'^'^i i 

a(: i M<»ri'*>| S' g|4| | <gH i aM'^J^M 3yTThHMIS^^^«J)-»*l^ I ^>T^- ?T^ IHIH^PS4<{^<4«n^<!ri««l'««^HM- tt ^(^ hM'^*i 1 a^ vriM-qa 5r*"ed« «iRMw<<i! 
a ^ T K irgr fi-«T^ v <4 !i ^^r^ff 3 ^«^5r?T%qaTTB^a^^^ 
^m^npH^f^wnr ^*< i hh i fti^o 1 wo wo sr© 1 ^oi 

sT^o iJt aro I 

^?n:nifti?r o « '=i < :' u <ii vpnrsrfWsnc no 5 ^o ^i t» 1 
^ictvj^M^fit^a irraJTST^: 1 :rao Rl^ g[To 1 qo ^o-i 

%im^ <j,r'^s^««yiti!iu*K*i*.*D >rra^, ^mo^^ sro \ ^fffnjw 


W[l|jT?tir 

( S^^^t^^t: ) 

«ifH^ iTw^ri tTTJq^r'^ ^^'^isn I 5^g ^ 3- 

^€\^^{Wl\^J^ Sf^^^TIHTTf 3f^?^¥^^ g- 

^m^ w{]^j:mi II gTibnmfiq^: j^iRpjn ^•Tf arfn 1 a^ir ?j?i^r jr?n«irr: 

R>qra^Mf^R »framTTT% f,w^^m ar^^fq sr^'l- 
onf?i qqm?T^ aTT^ Wr3m% ftrirrpqnrrnanTfw^ 
ST^lorr ^qf mf^ q^nnTm^rnrTroT qf1<irnr5n^?:rm ^ 
'^^gi'^jvjfrgrrR^Ffifq 1 n^rm? sj^m: f^ra^^r- 
^a 7fi?5iT RHy^TTT^ qr^flRTR ^TTrfTTfrf.flnriqoir^. 

5rr^T»Tl!JRW-'3J^^^^I^III-5To ^q^ 5^ ^. 
JTTHisn^rnir JT^-^'r^r^flrf ??q?T ^nr 1 ?i^ra?^5T ?t- 

JT^^n^rsf^q^ ^r ^JTTirf?rTq^r mv:j^qr ^?ifr ^rmr- 
?iHi'-4<ui*ff^, ^qro cy^o 1^0 I 

^3?5 w'T^ 1 5T^r a^raJlTT^tg^^I3 1 af^^rrqfiir 3- 
fsorarsTT ^FT^ra^T^if 35T?J^oT qRiirm^ras^f^R 11 

^TT^q^w ir^ I %^ TO%? jfnr^TT I q=?i'% 
«TT^ I ^5^tr1«TTWt)5 =5?^ ! w;^| qw% ? m^m I 

%^f*l*v-'nR ^fsRT f|iq% r^iTfs=T arf?! ^'''iKj^Hrn- 

?T^r^ gH^'rT STR^H' ^'r* ITP^JI I fl[^'4'?r ?q^TT?<flm q- 
TlvlTrq^^^sqmf^RrOTg^qH 5r% ^q: " ^ ^orf^ " 

Hsfir rfr% ^q m^gnfr' 1 5. 1 c^gjra qm ^lraRT<if ^- 

5^Tf[^q;Ter*rq>Tra^^: qrgf^q ?r%^JT^fSlW?TJTJrfrcq-^: 
?THMV4Hr5 I 'TTm ^: HUrUm: ?iq^?TrR ^q (hc5 3- 
OTf%; f^^-i<4<-qq«T irf^r^ I JT: f%g^ vrafpT 1 ?Tqf^ij- 
q^r ^^la q(R ^irarrflR *t^% i sFvjsTriqr^ qf^ir^f^r- 

^r?q^^q fitqa 3iT^l\ clT^qrg^q JTH «qffT I a^ ^■• 

sqrqmjf?Tir rifsqrqfpqr 3^^?<iirqra qrq5flq?;q wtfl'F'ir ( IV. I , ?Ti^mf| 


ar^^a urg: ^qfq: I ^^Trasj^, f^o ^« a. go i ait- 
5ir ^ ^t^r^r5r-:f1i^ i qo ^o i ( ^^f^^n^s^ noim -x:®:+ V'Wf^^ ^ 


^^oTT^ 
'^^^TTTTTTfi ^w: LA444-i-fe444Sa 

wnJTR^, R?^, wf^lo if%^, fT5?frao I ra%,^t^, ^- 

Ha 5Tlr, ^ g HO fff^ I ^?i, 5o-'>-:mor: II ^r o^ir- 
?JW*r5n4^^^r3^mfiH5 1 a.li ^ mrag^ciiq^ m: 

5I5f : Bgflf^^: I «4HI*iyuriThi q^rJ^^R f^f^^^q; I 
«: 'E«Tr(?'THTR^ 33, Hf^ ?WH Mt I ferT^oi w^ 

^, ^rtf^rrHR ^ffHSr I 3, 1 ^^rar^%?T5^ ^ siw?i 3% 

««==rH I «?^o I "^% ^JJ ^ "Tf^" * ^r^'i ^'^t ?i=f JTSTT TPT- 
ft?^^*»r^M<lIi ^'^a I 3tfo HO feo I f*«<^!ti: ^- 
^K: ^, 'PIT ^ rncr ^\ H Tfira I fHo ^o ^ go I 

m ^ ^"smiin " uto i 

I ^ I as I ^^ ^5 ?ra'nf ^«f^: ?frl ^JH^3T- 
r^fTHT ^% ^ ?T'TTSqau5g«iipqci a^ER^clt'I- 

or, I qro I 

0Tf^lt^^qsi«fg^^5 i?r%, ^r^'o I 

imaTiar^^, »t?H: JT^rRavrra^ «^'t: ii vto r sufvjo i 
wr3T*^(<, I ssfgo II 

enft ^ cili'*.m^: wc purT3^:i^RT?m,%?nH:,moi 
rfrft, '»r'TT, i^T^, <to I ^i%TT-ra» ^-?r^-5^'3 1 5T?^r ^>f«n^ «:i»jitO| 
ffcT ^^*IR h: I ^rra^F^r^, aro 1 
5? CT ) ^?q^f%-€^^Jl^ ( ?^ ) ffl- '5^° ^- 

iT?r^r: f[^^\ ^nrf^ ^fl^sril^mm^Jugfi qig ar; 

%cT^MyH4J: I ^SS *<ic|^iH(Wr ^^Tlftra^fH 'IIQ ar: I 

^3 " ^>fq^'?w?fn!T, HH5 3iwTq^rari!i " ao i ;¥mr " HO I 4.^id:H[ftt'q'??H H^'^ ' ^ t< M'\rmK<!itj<ii H Rf ?rrii i%- 
%rfnT5«r^i^qR^: ci^ito I ^RT ^u^m^fe^ra: I 

^rq-^^q-TH© %H;-:gHR I HVHH^HTr fffHI'T^^ «;RI 

y=;i fTH flrHPT^^rH r^gn: i ^hw- i ^?h: hto i ^ht 
«r, ^Ho I! 

^:^5f_%^^_Ho i 5T^ ^fn-^-^^-W^ ?=THI^: I 

^HT w^t^^^ mqn; ^rm-I^Kr ci? ik-<i cfrr ^ p:r- 
t^: I ^rcH 'skth' mo I 5:5^, ?RPrq#,9rnT:; 1 ^5»r, 

go I %HH, HO H^o I 

^c^j^.|^y(q yf -go ^ 5r^ ^^r ^ranf rmt^ ?ig^ 

?ni ^ HHPPTH-s^ 9n^-?nvin:-^-%^T^r m c i u 
k'< I fT% ^H i^ HT nro I m-^m ^ »r?n^*r q^- 
H^ ^THiwrg^.'^f^nn^ii Wr^T^^Tg^w^-atHTH^- 
sr^^mrerriH, ^fro \ uiho i JTimfn^'H Wto i 
% (j T Ut i « ^rt% ^jfT^nfrf^ I ^WRTHrnr ^ h^ ?^: 

«T5'7rTWT^vrcl^: ik^f^Th I HH: Vjjnii: ( H^H ) ^- 

nrPTc^r aRsn^ir ?:i3vii5fi ( 5flo ) ( aigV^vit^'^ nam^ 
HtR: ) a^:ri^^«T=^:^HTHTni, ( 3f)o ) ?p^i>a?:q?:jni^H 
7^mpa<THT Hf pg:^ qs^Trtror^^ifH^ ^H ^ iflo^ niHci 

«w, fqo;%:m?Ti^m ire:"ri?«i 3Tfn!T^gvrgtjnroT"H'^- 
<.gKt< i <i*< g,i"'^STTCrtnT°n'^agtrHaTg3vf;yrHrt " fno 
^o^V^oi3nr|HiP*ini^?ar?r5qig %?Ti5i5Ts^r€?'>H 1 

^ %areTT'Bj^qww^HT'ri rrsroT^m, ifl© ^ afiio i ?s*:rf 


<+'<'! <j<hl-lj 


nftw^ g Iffa I =g^Ki?ir ^stvfl^ ^■'j^FHr^ 5^3^; I ^^ iir?:^: irfa ^- 
«=Pif|;^r ^r^flijar'sa ^r^raf^cfr: I ^«no ^ ot« i «3C^- 

vfo 8,0 jfTo lo 30 1 ( g?r^ri?15^ ^rh*Md|Thl ) 

^7—3® ' ^^ ^^ ' " ^1^ ^JW ^^ f^ ^^- 
^'rq, afmr ;Tr^^ 3%, ^IqvrVi ^f^T^^rr, ^r%^S 

3TT 3T J I 35 vim ^r STiJ I ?I3: qirffr ^ I D I ^ I ^5^ I 

j^^rrgr^qR, a^?TiT^ g f5ro f^i #|q ^g© i 

5flo I gqf%|[ g^r^r, q^arirvrm ^ i crr^o i 
?5If-^^-^lo ^ si^r?! ^r^ffn ^'JT^ f3)q ^f- j 
t[f^?wrf?^f%;: 1 ^Tfi^r f : c f ^ i R^ i ^f j^^is^'E^r- 

^.JTTo I n=T?r / ir'STO^ rbj^rmfri " s^i^^j: qf?if%5rqr: sniT- 

U 3T0 I ^mqrf>f^5i>r, i sflo ? uf^o i irfro i 
*f:'nfifl-^f!ifi!n-'3fi'> 3" ^= qrfvf%?rT5Rre«ra 

§rqjnir^rifi5iin wg^ria ^^Tf ira; ( ^m ) a??^ ^ 

^(^Jo ^ro d ?I0 I 5flo I 

ansir^r- i m^o w^, Kio i 3r» i 51)01 ^©i sSto 1 ?na 

"JTT f%;% **** f r%R q^:^!: =1 ^wr^" ^ft ?rpi|t- 
^^m" *^5?it f^^Jirw fefe Ji 35r^ 3reH ^^nro " 
?i^ s^^fr?:: ^fiT^%^ ^ wq ^ h r^gfnsgq^f^ 
€1 9;rff^5?mfr':'iwrfi ^^if 5^: »^* ^ ^° 1 

sqq 3T^^* rl^ ?fniT: Sfg^or, jo! gr^o | 

q^jt^, ^I'l^wo a 3T01 sTTT^sir^fi, ?i^ "Trrr, 3m^ I ^ro 
?i5q^q. inr^H Hq, 30 ^e STiTrJfcrTti f^rn^lq 
^?TJ>Hr>sT^rq, nmo sTlq 1 grao ^ ^ ^ 

#;^r>l"TR-f;im3I«l-3° nra^ra^^qw ^tmiRrnnrr- 
srrflTiT ^rfcf1?n5TrflNr3T5raTW, €)<> 1 ^sqo 1 

^^[^^_q^q']3^_rao 5irarT5T^?nT ^q#r, JTT^iTra^ 

^f RarTJT^ireasqfgif ^^mx: ^ror^Prrf Jrcf^rfqftsflrK- 
HTRTxn5JT^r^?5s^gn<iiqra\gq5fl =9 5?^Hf N^ q^/ra- 

!iI%«T: a^ol ^^qol ^ ^^ 

^^^^-^pff^-'f' ^ff'if^' "^ra^ ^ifri^, mW- 

af 'anr^ a^r " mo ^o 1 g^rq} wq: *f f^^^Ri^- 

si»iH^t?qT3^Rfnpr: 1 Hr^ra^, arr© I 
^m-^fm-3»^- ^r%fg5iq^rfKtJrrq»TT?ra 
^wvqqq^^tri ^"rqw: I fa4»!idK^?", aqimr^WT- 
ff ^^ finsfq ^^^orrfT^: ^wrifq: ^[^^ftorm- 
93 ST^ra q# arf^a»:ajt ^^vT^q^ ^qr^Jiai ^ ^^^H 
?f?r ^«iro y 3TO a 3«> I 

wTTJHi, " wqgcr ^ f^ ??: q fq" wf^-^^r R^^ft^ 

qt^^^m^^^R, 'WT30 ' ^^w^ 


^^^Iff^^ts! ^ ( 11^ ) ^T ^^-^PTfTJT^?- 3° ^-^- ^W 

30 1 ^ih^spjm^, ^« I ^" ^U. '^° 11 'Eiqrnf^To^rV, gr- 
^o \% ?Ko I 3ir*a(^rla5:^, ?^ro \ aro i fiwsrt«T- 

go I f5To I afo I ji^o I ^0 I ^sotro 1 =rqTo 1 qsjg 

^^t{^giT5 f^rfl'T a:^: I Sflao I ?T^^: ^f^ ?sffir- 

5n?iT(?rwon?j??t5ig wgislviiJn yr^h-.^^i g^reR"^;^ 
9i5JTwir^op^?r" ^ jJirkitrr ^?j^fiT ^r^fff ^ar 1 ^^ 

^Rfat I Mr^O ^ ?T0 I 

3r!F<5: ^am ?ri, ^n^m^iti^TR #r 11 Ul 

ar^THStfif^ w^r m?;, 9r?-% ^ifimj? rr^, 11 ^ il 
f.?^ *r?fl 'i^'^tT, fMr^frfn q^-^^^ il H II 

^^Rl?fer-^l|T^?Hl^-''« ^T^^^'rf^ m^^ ^ 

^^ ! ^ ^^ ^ ^V ^^ ^ ^ ^^^^ ^ 
^%t!t ^^ ^^ Hit ^^m \^^ ^'^'n q-> ^5? 1 m if^ A igifmfaf^^i ( **»f% ) f.H feqtftw^r^fink 

n«: g-^T^ ( f fTT ^ffT ) ?I13^'I ^fl?^5qq%:l^5 ^ 

g^gsf: ^f:t^ ^3^T#t r^ um ^ir^ ^^^if^Hi ^g^r 
^:? i ^ i ^ ifiT ^)^rf?T I ^nm ?«iR^5i^^ ^ro??T^ ^- 

spFgsT ^?^ ^rfffiRi?5f)y*<-wi sn?t awirar^ ( ^ *r?» ! 
^r^Rf) ( ^f% ) cT^ ^.toot: >f^ ! f+.mfa irij ^^ 

f3[5fra:i ?r» ?Tinn ^gV^P^r ^?t: ^T|T^f^f ft ^ ?f?r ^t 
( «o^ui ?T5^ ^f% ) 3ft'^^r*rr<»'-iir«4wa'^^ii'=i*ii«<i- 

q^r^^ I " «?iTq«OTr mt, wi^T^^ff ^^'nr Him i 
^:i^ 3TfTit#, ylii: qq^i^nr^frt iif 11 "sTRriifi^ir ^?^- 
^^^^^1 ^ ^ u;^ n^^irwv<*?ni#H^^5rsf^5Ti^qtT- 

»»K*iK<(u,f*ifi si^iraw? II 

=illl%^ II 

hwrrm fernc^^f^ i tt^t i ^? ^ «» s^f^, 
f^^i 'T^?^ i^fe II 

"sfl^rorf^" frrf^ Q^rhw^^H (^'rjfjra) ?i?flfTflKit? ^- 
?!, q^ ( ^^ ) wfof^ ^(^ 1 5c^ ( *Rwfrr ) s^ ^^Hlff^^ 


^^imfPtr^tiT ^ ( ^rsraura ) ^rn^HTTraarafini ( ^7^?if% ) ^t- 

i%?:^tl( qf%5Jii% ) 3<lfei^f^?iR5frwt wr^^^ar W( 
h^- ( i%i%T% ) w^fwvjT ^?q^: ^^\^ g^^rsr ^^- 

'WH <TS[?«T^K"JIHfd"7r^TT ST^?ira<4'yi$ II 

t^f ^?i% I %^ nj Ti^ 1 5f]f r f.??Rrf tV^ ^ 
f^HmiR?qr ^T^Jfi^^nr ^h^jir^it ^i 

sfl^ ^ ^i?i=Tilfci snfe^ra \k 5!t: sph: s^s^^t ^- 
^ftrraar^qr^rott i srais^ " gs^afor^ f% <7^?r, ^ 

^^J^r f%" II ^ II ( ^r1 ^rl f^ ) %#|^fHt'ci?:sjg[^f:ru- 

?iirf^f3T^= f%riif?ni: i ?i%tt f^r5TrTKq^«iR stfct h- 

«s3«id*+.«ra^ra5TfT: I vr^^Rftrar ^m f^mi r^Pwr- 
?i^^ftj^ wfai%q?TW »rar: I cc^mra ;j^ n^rm fnr^ ?T|iTTsr I ?T^rat ifT^^r iisi, fsrsgnnfat atw n 
II I II ^Jfit ^rar «f 5*THr, viwftw T ^uri<4<r ii 3itnror 

?ltm-IR:SPjfrIo-MNKH:H fkHr^ tg^^ clrT^JT ^*VJ- 

'?f1m BtTirfg^t^ %^^fi ^ ^tMCs^syHiii: 4)Ui4- 

^ "^fji"?7r^('TJTni: f% TsrfRr) jwr?t^«<^ifa- 
w?% !raarf ^m I r% Jra?: "jrgr^a^iT r%sTvra: (^m^mci- 

q?i?fr>Tfm^^fm 30^7RaiTOf%?IT: I ( ^HT^^f f% ) 

^nr rsyxT ^^Tt!fir^:T»!ria i rnrr^r^^ ^(%5t: ^f^r- 

f*4|^ ^^ HHHI*IA|'+><<JTHTVR: ^^T^'SRft^^Fr^l^r 

?T«i a^nf^r JTWW^wri f^viq^Tr^ ( u:^ ^^ ) q- 

JTrgrssn^irr^ 5^^5!A^vi5(Tf^if^?ir%cT f^ 3^T5jr%%: i 

W gws^r ^ I *jcfr^f *T^ ^jf^ f^ sn?^, srr- 
w^q- *R^ 51 *Tn%^rsf^?f stt^: " ff?ni^im:^ % ?m- 

^TTTOTTsa ^^f^m 1 ( :3frw ^w ) ^1^7/^1% 11% 

*Tq^ f fHJ ^Tsi^^ ^1^1 4*^1 1^^?5^ <^g*i^ ^ ( ^tJt 
^f% ) 9OT 3'r%TTnT%'5jrf^ ( q% fq^ ) ^'^f :yiO<: 
siniT: I ( ^TtflC ^^r% ) ^f^ sft^rc^r^: ( gfi ^»K'j<- 

i i* ii[i i{^ I <*> l §l4 tfWitT^ ^ qfVl« ?T ^^ ^^: I ( \\% \ 'ft'nn I RT ^i^^ ^7 It? 'I ^"t ^^^ ^1t^ 5 
"^ apiTm"?qrf^ (^si'^mi k^m) vrTm%^ frmn^ ^^- 

«0T5TTW ^ WtlR?i'?^rvjTTTq[ ?T»ir ( 'ETWT^ ) ^- 

nmi^ I ^^ smir^ 5fi'j'-4i44:^^ era ^PTjp^^'t^r- 

ftrfcT uvrsorer^^i:^ s^re^mgcsr^: i era ( ^ :t%5j 
?ra wf^^TefrfeT *rai ^ jri^-^:; j^luu i ^rf^^rri^^ ^iW^injS^ ?H^^i, ^^TrafiwT ^^^T^^frij I r^p^^m^^- 
jjiwr, ^f^ f^ ^t% ^FRTHii " mil ^"^^yuH ^f^^^ 

ffcT ^"r^ Hd.nr\ fjk ^i.^^^ ?ra ( ^^ ^^f% ) 
i Mj'^'^ i ^HrU lp?^vn^T?i I ?i»jr5'fr^iini ^^/h i ^rk ^- 

$rwr: ?inrar?f Hn^TTTg^jfT^^Hfjin^m -i'{^i<uiN:(.mV- 

Sf^ «i j^nt ra sf^q^ij 1 ^?f?r f^iTjTtRT ^, um-^^riifk 
^T5^f% " mil ?i*i ^|=wr^«fi^^<»iif^^ f^^^q::^- 

U I 5?n?T?qTO sail ! ^^(qT^fel^ ^ t^% I 

'Tnwl^f^nr^l^i!! nTr ^ ^^^ ^^^^ ^ t- ^^Rt^f^53! 


^^T^ff^33f >mwr ! art ^^ aprc^^" v^(^ ^^ i fJi^^r^^rei ^- 
gAi<«» rwm«Tw" c?Tn% s^rCTrar*! ( «^ ci^r^gfrT ) m^ 

( ^^^frT ) ^fTOfqfWf^ fJR*l ( IWT^gf^ ) snpT 

«WK»*r^^?TH ( ^H^w ) =JiH-e»MH ( ^^ a %^i% ) 
smr ^^jflwTui ^rgw^^TT^^sT RW^^iRf secret «et- 

^jn:dff ^rrroft ^i^nf =^i^V^ f^rw- 
Rq^ft a'ff:!! '^q^fl R'?«hi^it Trnw^fl 

fr^T^rrr^^ wr, ^4 ^^ I M^i% 11 'r?t«'? ^- 

^•# i^*T?ft ^I^'^ II 


^?I^ <H4-*j^ r^H^f^^ riRf^'Mi - ^f^H5T^ w^ijjfirflT I 3T«i^ ^^ H»<j<trj asr q 

?I^I<- " ^'Stftjl ^^^, ^5^^ a ^ ^^f^-oj'^ I 

^mf gf^em^, a^<H««ui «??? 3f]^" 11 ^ 11 jratrsnir- 
^ f^trq Trfssrmifem 1 ^rorraai fi^nr^jft ?^^^ 

wr g^ir, ^^^ nr ^^^ fq " 11 1 11 3«n ^rfN ^stm 

«mfq agfiir^^ w^ra^rmro^^rratffre'Tr^rwf^swr- 
^^ 3w.»irRTfg^ I ?ra ^mra: sie^3n;gH.a*xHi a«r- 
»ixi?iinRHPj5frm>gr^«TPi s^frq^^ini'fl^ig^ wrirrt- 
qot ft R»lT^ ^rmf^RRTfj^^R ^ai^tf'RTg^ ^frf^ 
g^^rfbc^ ^?i^;q?^f^fa %(^' 'PTT?w*m<4*«i5t g 

^Kir^^aqf ^rnrfej 1 stt^ ^ " re«j^*«*>isft%, li ?i- 

^^ " Hill rmr fsT^ Hr^q^^?r5r g iifaf w«w^^«n 
5r5v:ra^req flr# ^n^^rrgq^s a^r /^^ a«m^T:»i- 

flicir >i<wdi ?reqVq^^%^ ^qTgq^<«*>n<^rT^f^ 

sn^ ^sftjra^afrrqr^t^ ^^ srn^arnwqBR^ qgi- 
^nwiuwi^qr^ «^^iwiHf5r^5:^^i5irgTT''tfq 'S'lrf^- 
wrg^JTrsf^ Hr^rr: qs^qro q^rar ^gwaa^ qftn- 
|s:a%?iNi€Jiqi ft Tm qR^i^rir w^ ^^ -^Nif^fct 1 
air R^^sTJT^a ^ftr gr arra^R: inenqfrar «i|5r- 
»w: jJbqw^i qf:: ararifjwB q# 5^, swuEcy^fJiRi 
i^fwr^m rif^firf^ ? 'fT>irfin&<, ^iTi:wTt?sfl'jr^mq?w- ^F^RF^ttn^^ 


qj^^TRocI^ 'Jrsj i%i?f^^rmfi^ siRt ar^r^^inr^n^tci i ?T«n *nn: f^- 
g^T^rwrnm^rmrarrT era ^^f fe^=?T^^^i^^q- 

fir, ^fJT^?nwqjiT?Tn:^f?r" 11 K 11 ?Tm »T?f ?mM n:^- 

jjuiy^Ni^r ^ r% " II ^ II ?Tm vTjfrBnf^^^tTJT^ 
*iw? ^ j^i^cTT ^m \im^ m^^ ^^tf^^j^^lf^- 
tet ^ ^ a^ JTWsfq *i^r 53?Ta 1 ?m: ^n ^i^irar ft- 

a j5fiiir«mTT ^t'iit fl;-" sfr ^ qn^r gR^r ct^^ ar jirn 

II ^ II 3Tfii ^ffa: 5tfr Ji ^4 ^TfjT «^?Tirr<jrTfif|Hrer?i- 

m «><Sc<^if^f^ I a^iPiqr 1 e^rfe^^rr^^^?! if^ ^- 

"^ 3^: ^ «3t^ S^I^^rt^T f^^ I a«n ^Jit^f5^?^?ra 

t n?3r 1 «'mra5r'%5m»T^-%ot armmt f%%^% " 11 ^ 11 
etin smm ncUfirr^ rnmrosmroimf^f^ =^^reqft^na- 

^ Ilr^ffft^ f5:?IT^5T?Tt f^^wf^f^ II STVIIRT^ ^^' 
^5T^: II 5TO I 510 ^ 30 I 

«fli'<i<«f«) «iR4if^ ifB?^, ^«no w ^o I RaM<.^ r.rf^ ^mnn ^r%«^ %%q: " ^^?t^ ^rrg sra: «>jjt^ti< 

*TTCTRqT^ff^nTranTirwri7f^sTF?i5f5T5T?THg?q?i(m 
^o y ado I 

?Tr^» I ^0 I ^f^, ^0 ^ ^o i 5?Tmr^r^, ?^o 1 
9, wo g, 3T0 I tflcTcTtr^g =5 1 :ko ^ ^fio 1 

*Tg^rr^^5Tr?THr^, «io ^ arf^o 1 h^o i 
^q-^RT*^;^-'^'' ^rT% ^T^ vTTsr 55^ 1 ^rat, ^nf^- 

'5m?r f ff ^ go ^f^o 1 ^ar^ ^ji. *i»Tjw<i^, ^ r sriq - 
mw ^TFira %-^-f ft?irF, to ^st^to i ?irf|j^, g^o 

sR^, srao Rvsa 3[ro 1 STfiTo " i^; T<uig< ■^V^pyj " ?fj^a 
^ wo j( 3T0 ^ ^o I " ^f|inf^T=n^ ^^irsi htjt st^ " 
^oi5n5^^~SSTgt,fr5rsg^r^^:i ?no^oi?n^oi 

qo a 3io 1 

z, ^mos sro I 

SfT^Sltl tl'^i^ T^cl^ srr^ %?T, *>-<J*'4<.Mgr!^^ 

^^^^frrf^a snifo r ?io 1 
^^djjj-^j^jf^-^o ^jT5g^%ldyiW5?m5f%^y^, 

3fl, "i afao I 

*?o ^« 5r<» C 00 1 a^ f^ g?M}jr<lf^ ^rr^g^^rvrTfoi ^- 

nnx ^ ii> ^Hy ( f »ra^^mf^'T:f^T^ n ^^^^r ^ict ^ 

fi» ^'q<,«b*>'*'*^<" ^ «iT%%roafcra^»i3flo \m^o 
^N i 4^^i-ay1 ^fr^^ ^-j ' 'mfc<mH qTq^^THoi»ifi 2p=^TUTiqScl?| 


^i?^T?^^?'ir ^ 3 513 «?5r >Jirci€i^tiJ:^Wi%':^^a^?rf^R II «ro 
^a 5TO «; ^o I 

'RR qn>:, " ?^ vmi^ ^ir #^in«i# uw ^nt cRvi 
w^*R?nfr Rw ^f«nr?r " ^W" i 

?fl«ra^, =!i9i ?inrTRraHnn «f)3i^(JiR>: i cfl© i ^570 1 

^^sn gaff q^^^ nvr 1 ^wrsi^r wgr=ft,'%q5g7 (*i^) 

^5j5f g im^si T:RrR ^ ^is^iiJTfaiTRTfHa^ gs^mr 

^w^^^iqr ^fet'Jinr s?: I wRo y 5<i« 1 ^iro 1 
^o I ?n« ^o I 

■^1 li ^01 ^ra -tirg^f?:^ ^ sf: f'^f^s^afr *^s^" srroi 

HvTira: ^^^TPf^: ^B5^: R^q^ w ^f^^r ^^t?r xk 
?irq,^a ^ 3o| v:ioi ro ^ I Hn^iTra, ^ra^Cffif^- i ^^ol 5^TO5I1^, Txfimo 1 

^R^m: TRr%ar raffiHr ftwiKrit ^'Tirak^^fr- 
^?ifRH^ q^ ^ a«jr I 5^?iR5fei^»4Hgr?:qmT- 
niK, ?To «. 510 ^^ go I 

^l?^fi?vf)^?r I ^r5TEsjfi% 5T3^>, m^o I ?if<T:^?3rar- 
3RR^^^ i^fPC ^ I ao ^ 510 ^?. 30 I fjo I SIT air- 
JI^ ^TO^Rv «; I y I ^9. I ?R ^Itll^rfJRt iWT^t- 

aro I R'^:!^, ra?io 1 sn^, '?^, ^^^ ^ 1 gM«>M**^^.T- 

Ro =^0 ^ go I *ao 1 1;« I 

5Trl;, fo ^ go 1 

^f^, ^o \ wou 3Toi (♦><ij.'j>qfd , araio ^ ssnsio ^3i» I 

n»o 5Tvio5Tol?io I ^«nr^R g^^g5q;axp?3V,E'iol^oi 
u?^, 5T5?Ko I ferai ^'1^-^!%^, 3» I ?i^«Rrerr9 1 
jT^silti, tiRJUo I »TTf?:, ^Ii, ^^^f> ^ 'TSjrJio i ^- 

WO iifsra^^.s^o^^"' g:3[^'r%5m (5ro > ^fio ) 

wi, ^<no 3IO I wsqF^*'^' s^^y 's^® ' '''^J'J^Tw 
"Sisqm gsf a'lJ'R^t^^r w^a^ ^gt^f^fw^R: ^ g- 
«rio y 3roi^:T!J^a? ^^ga^fsn: ^Tmr^irr^t^r «i- 
^^mgRst^g: ^10 ^ fsrgo I Jif?re7TCrsf^»fw^ fi- 

4t, "SW;^^ lRT??l*3^" f.To I wo I ^'SW, ^^o I 

^o :^ wo \ wo u.go I qrgo I 

|: ^5!i^^ I ^ Wi^^%T^^ 


^!?:^3^nT 'nk^ '^mm ^q%: uf^^^ ?ra ^a?^^'^«iars5f r 

fe^ ^Tw^ Jifd 'ji.'ii rirs wn ^m^^3^ ^atf^iTF.R; 1 ?t- 
^ f^k-m %m4f- 'Ttf^m i^rwf^Tivjsif %ii\^ rr^^R 
qr% «n?tT^ 'Em^i w,v[^i mtrr\ m :g^tr gn q^V 

ifiirft^ R^?vr ST ^PF3Trr[^suf3fiT??iif? ur'^ii <i?fr- 

m^, ijRsj r^siiit, ^RTumt ^^^ ^m^ \ /V V ^^<[- ^^mv- ^^1% ^q^^Jii^'5*^ %rT^^ a5!inTr- 

«n^^ JTOitrf^ «j:^TflT%fT ^nnrTH 1 s^rr m?^ ^d<,<rM 5^- 

iiT^r ^^r: I ^^r 3 w^'ur Rit?«^: ^jrr^^g^'ri^ 
^*5fni^ 3^T, m%rt 31^%^ q nfrlxlf^ r 

«sra^rra«r %agt^ h^r[^ «ti?^^>i^,% qj^ ^rp.^ 
^f f^ ^ ^m^^:?:<iil'!jrm^'a- I HW-^UT^q iw Yiik- 

■*^R I ^^i ^ a':'? «^^ f^««'!ii^?Ta»Tft^RJir?T:i 

^^"ira ^f^'i^f- Tiw ^fimlfi^T II 

THj ^\n z^{^ ^'ran'oT r^ I aw sot? sxreifoi awr 
aoi vjgnt? 3^ qrf^ffor vTr%^T ^fwf% ctto j'?^^! 

^oT *T??5 :ir 5ir^ ^TT^ ^fiT^T ^'Istarnia? «r g- 

R3*» i< gr a1q ^m^ ^?^q i ^r ik Tf^njfrar %^^ 
TRRTfr *mf JT fr^? ^^frr lalu: asf*? q^fr Rirei 
niT afe 5^r?=q3=i «T^g:s[ToniT rfrq^ai^^t iq^ er|air 

fw^^^ gfTg>, f^Uf Oil ^^<UR^^At I 

ur qri^si'ea^ir ^liraffsjfr a vrqprT ^fr^'^r ^t vi^a: 5?t 
q^wq q(9r Tj^lar ?T^a»pq=^(t^aqr: Hi^fq vrfq^^qfai 
RRra'TT ^r frqJi^ *Rfa '^^ir^rqr^ f^=^ 5t?;r^- 
^q?|oii^iTTq WR^q*5T*i^R I ScTr "g^.^ifnsfrrgTf;- 
^rrqaRr aqt: aR»nR»f qr i^rqr ^^ra^qr: i 
^T«x f««qr«rqT srreqfn i ^^^fl^g^flT 


^^I^^^THI aTr^rffs^g^Trorf ^»i^ ij;-? snarfar i afs^: ;k>i^ ?rsT^- 

f>^ ^.^f:^rf■■ qsar?^^ vT^f?r fi ggrrpr Tf^ ^ra'! sum: 
suTorrfiT ^ijz^r^':nt ^tT^^ii I w^ q?:-- nrf i 

FIIf^r5T%?3TRT%TTr'l, qT^RsrfqXin IWR^^^^T II 

ri?m^ =g (%R'':ir ?»if%?:r n^irr cT^ofi ^f?r i er^ jjf - 
?^asTfii^ ^.I'ff: qgg^ ^jtr^r 3i?tra^r^'r ?t^ f ^ 

^"r ^ ^^m 5j F^f, ^^ T^frf ^\ ^A ^m ii 

«Tf^ f^^ ^PT ^r ci^r gr qra^ ^r^g ^ sirs^^ st gr 

^TRR ^TT'^ncR, ^i#f| ^>f| ^^5^ II 

?rr ^"sj^r gr qr^r a^r ^r<Pi?T5qii^i <^ram*Tfg m:?iqr: 
sTHr^ni^rra^^rTTOTfq ^r^^fi i ?tt» fitravr: ^nf%- 
?:r in'mr^rTTnr^fffit i rig utm ^«if^?Tr aru JTf^j^qr ^t- R 1 srri: aJToir^TO*Trg ^mra sracf Ic^rfiq; i ^^^r jjt^-' 

m^ ^l ^s^, ^ ^^? ^if^^^ W 

if cT^: fTP^rJT^r'q'r 5^%fi Tq?rfiirr^?%gTi%w: sfr- 
orr^^ Hiira ^f^fq sjuai q;^ ??rq?!meiT^TiT^^- 
^Tfrg ^RciHrqqcqTJTj^TnTT^F^^i'sc^oT^ierfiMs^jgr 
^: f 515^: H f ?:^«ir ^ gejrr ^ ^ ^iTT5;fsf5;qr5[: q^nr- 
fq n^ SI 5i^rf?r aa: ^rrKT 'ici^ir ^as^r I 
asT <?Twr?q7i qcT^wi? ii 

m?rr: ^ra?n: ^rarfn^r: 5?:qi^a: n«iJt^K^?ii a^^vti^r 

?I^i q:qT ^q^ ^a^ir ^rmar i s^trq ^q^r ?i qr^a i aa: 
" q^q^^ " ^rmi^ g^'riiq. i q?:qti »z?^'!Ji'qar?«i^^q 
sr»iR 3^q^aar m%a1m^fq'^rT:^i aai'^^ra^n^m: 
j^rlra qrRTqifrqJi i ^laqgrf i ^^rg^f^?i?rRf q- 
faqffT «f ^T^^f^arsf 5i^rsr ar^ g^?^r ^^f^a^qq i 
3f%a^ a !Tr:q'a a^r ^q^flmrrq ^;n:qa[ i astrfqiraJi 
JTf?j7rfTFqrf?rfj^^Mq^fma?rfli^ 'sra^Niflw^rq w- 
RT;ro^"qwra^nftr*rq»-jr^ ^irqri. ii 

^«T ja^fa^r ^nz^ ^^^^jmm ?cqrf ii 

?ife?ingT^a^agT qr^ a ^^?i^rn ^xR^.g^'Tfa i ?r- 
u# a v^d gjgiTfaita qr^ ^iot^flr ^c^fr q^r ^is ^r a- 
^ ^ 3;fr sn w^ ^^m srafq 's ^"^rfl^qaV §^ 
fariqi^^a: i 'tq ^1'5*<ji*»iv<-cfl5 Rrm?:5m?a5n.- 

ij:WiiqTf3[^-jfq ^q»Trq ^^.^n ag< ararrgr g?q(??T- 
^rsg wgra i q«ir r%3 ^pnqf ^['sr^qr ^t*?! ^rrara- 
^fq qfaa ^nuiqffla a»JTs^^r^ ^rrarsa^tq qm?^ 
?pTr^: ^r^ir faawqr ?iqaqa #?ig?flfa T^TSrrargmj i 
fim^^narwq ^'^^ a^^i q^Tr-?j aq^ q^rra^^rf ar »t- 
gfa aa: nfannari^qT ^rqf ¥1^3:1 i|[i=flqq^ fanwj^ar- ^5^nf 


4-^1^ ITS' 1 ^Ui*r3 ^SMtir q^sf^tn^r^T'Jr vrnicT^g =3^:^ 
rorqf;: i w^o y 3io I i^jTT^r^i^ qf*!, s^o ^ ^oi "sr- 

JTTHf ?i, ^Jflq, ^rnj<i*,iiigj!>^.i%firri^«rR, ^rnr^^, 
^^■^fjiw"^ =3 ^tr4iB i=Tr3o I *Tg^> ^ |H=go h 

%, no 9, ?irao 1 
^?Tr$i!3T!-^(T^Rrrg5f-^o5Fir^W7;m^?it^,sp5qo I 

?rr"*T^^, ¥ro ^ sjo ^^ ^° i ?fro i 

^?m I fro ^ ?r«> I 

" 4>'^"m.<^i 'T'-m " wro vs OTo I ^1%, ^, T^r%, $>«d, ^, ?r^^, iT#r, wc- \ 
f^^^r?^, ^wr, r%^, vi?:f^: 1 srr^rt^ t^*it, 
Rf^o I ^i^ryiH, iTTrio I gr^o 1 xrfrro 1 ^o 1 f^- 
?n^¥, ?rT^o « ^o I ^r^, wno ^ ?r<> 1 si^ro 1 s^, 
" f«K<^m*W " 5rro c ?re 1 ^cfiKn^r ^SJO^^riwm 
srsrr: 33TT.%a-rrY?J ^r::f^?T.^^«».M tr^rre^rr, Ho ^^rj- 

^ ^ I fira I %)^Iil%, 30 ?T^^o I ^T^ol q: ^ | ^j( [. 
^^tfTl**:^ l%m5T^^ ^ STo HO I 

icfT " fto I ^ro I HO II 

gqnwT^: I W'cn w^ <Tn:r: ^n^vnnj^; *u;i*m<ryi^- 

•^oS;?Tei ?rToJTof|;oi c^r?TTk^K^u-^'*.,9rraro5(«Qi 
tnPTTTmsw 'f^-M ¥rr M <ji T?i ui , ( tjo ^to ) h a^ ^w k wpt- 

Hf^rMr, ^^ ^fMf^vr^ffrrT: ^H3?t?Rkra: «frait« 

f^rg<;TTV4 ^r^K^, ^o ( ^inpTmis^rs^ ^«ir )hi*«it- 
snTT^r^rfs^^ jTTt^Tr^^^msgar, vne ^e \ ?Tmo 1 
?rroi^o ( H ^ ?T:^fnT^r^q^?Twrp:mf^':H^rnT3R m- 

l^^jTHMCp-a^^^ K^JM^Tm^'i '7^[5Jrfrfrr%HTJj?T 3^, 
jir^r^r^rj^pr ^ tt!o ^0 ?to i ^ro ^o i ^^rHr^i%^ 

^<^iMi^i%^ q^q ^(4 TT^ frr«n w^ w ^(mm\ wi^if- 

fin?: tR<m i ^ ^i^ 5^1<^ ?r %w^ ^ I if»n- 
iTqiPTTFTr ^jk ^w^ i^m. 5W^ 1 ^""T ^^'^ 

Tw 3%xiF i5^«^ 5»r<l^ ^3n 511^1 w't'? 5^tnt 
'iOfnoTi^ irT<K^l5q^ 3«n^ 'Ff^re? 'nK^i'^ 

?^»ifTii ^^^ ^[t^^t ^\w^ ^^i^ ^"^t^r 

in^ 5^ 5n? qs^nf wt ^ »Tfn:Rf^f%^x!T 
3Tf^f^=^qTfq I rn^ i!j ^ t^^ ssrlq^ t^ '^- 
»i? ^i ^n^fri 5irt 5R<jjn«c ^r^r^! cti^ w q[Tr- 
tH'? ^m ^fi^ 4>^\A i\^ fq ri4 fq ^i^ ^^mf) 
5TR 5%l!fT^ ^l^gf^ I ^ lit i'sfi^ 4>^^\^ f- 

mO% ^qTl^> j^fsnuqTirim swimT^t qfVf^- 

q?^f?T qf^ff^^RfHrTI ^fl^F 5fiii^qf^[^ I%- 

»? q^fl: -^ ^r ^5ni^^ ^n^ ^i^qs^ilf^ qi fq fq^- 

tf^ ^ ^i ^^ ?T9iqi q^I^ ijTIR 3¥f^iqilfT W^q k\k ^rqi ^^ ^^T ^^^ ^T<1^ *ii.Nu> ^$Fq ^^• 
»r5?f^ g^w^^mm qi^^q q3[iti jnwm ^m<^wmi 
^ifOqw isTTn^ fiflT ^sqRi? ^d^ qr^ 

^TfT SfTiTrnq^^ ;T#f^ ^ q^*(t 9Tf ni'a^l 
^lOq^ ^rcmi^w wfiqe^'t ^^ i^rwff 
snq ^??^ ^^im ^ i^^ or m m^nmm^ m\- 
w^ I ^ w «nT mi^ t^il^w qpri'^1% qf^- 

«RT >Tqqtfi 3T0q ^qii^^f^ f f^qi ^roiqqiqfi^ 
fq«jff^ ^ i^ % t^m ^mt tmi ^m iq^- 

qi% ^5^?^ fqfe;'^ iRq; ^^Tqq% ^ ^'^^^ 
I^Tfiq ui^^sxTi qfltJi ?j5^sf^ ^R fqf ^- 
=^ rFr^rq ^m^ 5im ^ ^ ^ qf'rf^'^ %.^^ ^r? 
&i3[s ^qr^ trfu^ 5i%¥TqKqTsi?^qfTi^ %$!q^- 
T^iq; iBfUTn: ^fdiq gqiq^m 3^q=^m=*TT ^'r^iq 
^p^\ 3TTqn1w q^[?^w qs^ qr^i%Tn q^ m- 

f«Ri qsq^^ q^^sjf^w ^^t'^ ^ ?qi^i^q^ ^^^' 
^im^^ ^stwr^Olqqq^ 5j uf gq ^ q irrq #- 
^^ ^ (q^M fq-si'^^r'^r H'Tiqf i^mq^rn ^nq"- 
q^?^ I ^t ^ ^^^ ?jq>'T3'^ T^ ^ ^iq ?j^^ 
^ »tTO^e'3[ q qjiq^Yti 51^5% ^nq a^^oRiqq^jit 
wm!^ '^Tq qsq^TT^ ^ ^(^ ii 3^ ^r^ri^qqfr I 
^rrq 50fTO% ?T% nr % ^i^K ^mk 3^7^^?? 
f^rTRS ^ msif^ ^Tq ^f^fir I ?r^ '^ ^ ^t^I"? 

pvm "JT d% fq ^^ Tq nrq |% ^^qi". l^qriq^ 

^s^^qH 5r^i"? TR^^ 3T<tq5Ti3'5e5m'-Ti^=Mj- 
(^ iirfl ftrf^ qi>n ^'qqqfq^R iqf^f^ ^ w 
^ qn?^ ^ 'ai^ <*i^ ^ 3*'^ ^(5 iq^R^ 
rrm q=^ ^qtOTi^R^ ^qrrifnoRiq^ ^q*^- 

^ft!^ qmq^rw q^mqif^^i wcr t'^fTPmfM'rO 
sT'iiq qfiT'^fRH T^ ^^q iqpr^i^ gqiq^mTiT 
^rnnqf^n? ^r^Piq^qiTq^H ^t 3fqir%5TTqpt 
^ Rf^m^ f^^iqr?ri ^[^qqij^'^q snqf^irj- ^^?rmtff%3jT ( K3H) ^FWTtffoi^^ fui^TWT ^\^ ^^\f ?i*<i'Jr I??!": ^It ^?t^r^i- 
^Rfl ^ii ^w ! ^nnff %m ^f?*i 3i?> I ^ nf ^ 

Ri'tti wm ?ii^ ^R^rq 't^ g^H^fk^fuji 

^^m ^ ^^ ^^TihUiH ?I¥^rT^ ^^q ^^- 

5iR T^^j^ ^qiq ^w';?^ qj'^'F'i'^ ^rq^m ^^i^- ^f^*^^ fq=^g«Tiq '^"i qf'T^^ gs^qniTT- 
^R ?T?qr"n^q 1^ qinj ^^n^r qiTrnrti^i trf^- 

%% qnr?^fTTi er^ft >Tq#i| ^s=;i^^t^ ^qr^ 
^%^ 51^1^ b ^R^is'tfir qf^^i% I ri^^ Tit ^^*i 

^iTHR^ ^^rqinnfi't snirT^qi-n^^ ^ ^if i\ 
qfi Hq qRtrrqfa ct^ qj ^RfT s^r^ sturni^iw H- 
fRnra IwT qii^,m ^^^ ^R i^f'lqr i ^i- 

^'f^f ^^!W ^qq:%i!T qq >P5IT^'?;^Hlf '^Rlf- 

^^ q^^fWR ^f (q^it'=r'TH% m-^+I'^t'^ ^^ 

^n^ fw?mf?iq^ ?'^m i "^^^tq^ «q^Tis?n ! ^n^ 
qs^^ HimnqTin^'T'^il ^q^mf? ^\ ^«Tfri #r 

m^q^ ?n^r^^"ii?*T ?i^q| qt5% I '^^ ^ 
5T|fTqwtTF =JT»R'qi q^if K'n ^^ wfenf^ ^wt^. h- 
qTTiTii gsF? ^nw q?q^^ n^^^^?^^ ^^m q^% 
f% liquid ^'rfr^a^Tt^r^^^^'^'j^nqram ^^^ i 

3tF? #;»c^?rr 2^ mil " nm " ?icijiir rV ^t^inf, i^ ay ( »\5V ) (^ 1 ^10 ^ wo ^CU ?lo| JT^o I ^0 1 sno we f|[o |?JTo 

^o I ^0 I ^«rro II 

sjerg?^ TH'ir 3f^, ao I 

^o ?:4 ?[io ^ go II 

ajr-fr, a'ST^ =3 I ^^o S ^c i 

% " ^o no ^0 mf o I ^ 

a a I U ^». «i:3 3^?i wr^«^m?5?^i #^3iwi^!Troi 
^^i^ra ( a ) ^mrk^ ^^^ ^tr^q^ f^^^ 
?iT^o ^ wo ly ?ro 8, go II ^ 

^rn, gi^« i «Ti'?^«if^ =3 i sflo ^ suao i " *^ n 
f^# ^^, i:^^ ^i^ g^ " 1 srro ^o I 

^ n^fa qo^o i ^ ^ 

^gol ^^T, po V^ 310 I ^^^, ^« ^ ^* ''^ ''•' 
^ go I po 1 ^^no II ^ 

f^jq^i qK'a ra^ei ^J^rq^simr^J'i^H.^raoi strliw- 

^n,:^^^:, ^H^tfl^tfcl: I 3110 ^o II 

^»T^?.rwq q^^ g^ ^^q^ q^ ^ ^^t m^ q^ 

a^^q: q?Jt fqiqr^d^'q^r^^f^f'^^i ^ITf W ITOf^qT" ^rTT ?q^rHq^:iqifTq^TqgJirq;!iqqc qjtirfirfqfgq^-q^,^' 1 
?ifrT, gnimq;q5T^^qr qr ^r%T ^'rowq^'ETqffJTn:- 

^ wo ^ 3T0 ^ 30 II 

45r|-iFcT-f^» ^q^^n^^r q:ti qr-^"- 1 T>-^, " *?irqq^- 
Hoir " qjpa fi':?? rqq ^^r^i nwi^r?qr^* T^q ^q 
qqr h rT?ir ?io 1 ^^qe ! ^wqlq, '"Hr^^iqr^TtqiriFq- 
qf^Tot" ?ir?iqrHr5qr^r5: Efrr-asg ^nqrqjRT n:q ftq ^- 
t:|oii ^q ^ q^q ?r K'JT aq,vTo \\ ?To '.' go^ 1 
jTfiTo i ^sqo I 'fqroi ^'^'J, ^t* ' ^wqnifrqrifqr^ fq- 
f?Tiqmf^3^. ^f '. ^f^= ' ^^^' ' 5TTJ<qrq, ^» 9, 
3T0 I qqr^imoT, qro ty fqqo I " q^3 ffqqqqi^q" 
^sqoj^roi 2^?:f7ra'^'jfrq,^5iro'.o'^oi3P?Toi^f5T5irq?f, 
po^ ?io I sTftrq^, araro 3, aoi^qr^rqVq, "j" ^^ 
qo ^(u qtf o I qrqr, ^%) q's???, ff^5i%, i^q, qo 
" qp-qr, /qq^^fW! ^ i ^°qi^o 1 wqrj^qrT-cirgqT^?- 
qq^rqT^iwqr, wfffPFUw i:; g^m\, '^fio q;rq^- 

W?;-, 50 qr^o I 

^^_,jp^T^_rqo qrqjflqa>, q*ir ^^q^q^. 3fl- 

^tCT^qrsfir^'lq^ l"«^l qJ^TcTTTq^ «5amn«-K W 

?,rc»r^qqqr?n^qrrf%qTqf%ci?iqi *??l^: q^Hf^^" 

K^v ^ro ^ ufqo II ^ ^ 

^^_^^q-3o ^r^^i%wv3k, q<nq3-tqqr^RTr^- 

cflqr ^ I « I ^a I ^fq ^alq^ qqq: 1 ^m, sto i 

^^^_^i;:^q-fqoqwq1q.q^, f^qro ^^ ^o ^ ^°i 

^^^i fqqqr ^i?fq;r^^> ^jqiTiqqjqi^r ^^r^^qr 
^^5^#r fqr%ar fqrag^^'^rqar ^totr^ qr^rt cq: 1 

^;,^^,.,^^-fqo ^pq: .qer q^ ^ ^r^^^' ' 
q;qq1q^q^, qfiT' "^ ''^ ' . 

qrfq 5jos.qf;oi w. 1 wsm qmcirqi q^^H, 1 '^ 3 
qmix qTqqrq^qrn^r^qiqrsq: ftnq qqa^r fqt- 

(vqtT^fq)q^^^^rg^^^ fqcq^^qH^^r^KHn^q ^PfTT 


^f^^$fv s^?irwr% I ?r^ Ararat ^ra^srar gr ^MiW -sfq^ «- 

^qicq^T ST^T^^, ^rsrr s^Rm^to II H II 
m q*ir3^f scoifi^m^ra: sqrara^fSicir w^rvisf^st 

^^T^fSfq g«^: ^q, !Tq[?qf q< q^ll »£^ II 

qiqr?3R??i^=[T-#T qnftf ^: q^ li> ?il 

^ ritq =;Tqtf57;Tr, ^nn f^^«?ni^ i 
•Ti^qRsfq Iff ?i?n, =?T q ii H MqT%rT; mail 

^>fwriTsm i% fTiTfR-jT^ r%s??ret?m ^rmn^jniRr- 
.^T^ ^Iqiq^'t ^^-5'^?^ ^ st^r*?^ !I ^ i: ii 

a<HTrf^f^r^?:rgr??_3f3r?!7T'aJTr?: 1 frqrq?> 5rlqr%TT5i^r irmt?ni: II 
#rf*n ^iq^ ^^!n, <Tif>^-^ MN't ii % ;fr i 
?[^^isTi%5( ^ ipn-^? ^^?mq3:3n3^ ii !^ ii 

jftwror ?rf^:^ROTT ^fifq^r ^^?n: ^parar m? vgp?i. 

515! asf ^t^ w\ ^^icETHJT^ ^w^firafsimTi^r f^ 

cT^ra ^R I aio =<« sro I mm, ^l?gfRj5T5s$ ^ I sioa 

^TgH-*MlaH- f^" 9>rm5fl«f5^, 310 9.a.c gro u 

vrielf^l^ ^P^ JRtii gfT T^T^^fa T^orfct sic- ?rnT-gqo 

sTE^fn, T^ vT^qRif^emrt •! «*>i<3ir i stro i " ^rt: " RO »im ?KW SI?'? *?Tjmui or asHR 

R^, ^Tv?^, aniitK^ ?i?Tinisr^?T, ^o 9^ ^o ^ sro i 

fy^^N-^i^^^JTi:!^^, aoi5roi?i^Ti^,3iRo^aoiwr»i 

m^qr^ *T^ wnr stttot JTr'sn^ ^sRm^vR- 
sfq T^ H jy+tjd ?T»ir 5t^ srn'NTqTTC^i^ ?% '^rf^ 

%rn^»TfSmr^r-+|HK<IMWMTrt,dl-^° ^nrn^ 

^I*l?rirMK*r5ti| I ?To I 

^rtg7i7«nTT3qf Hf^^vqRT% ^m^, ^iro d st© i '^?r- 
^ qT^'jrm+.tHjn<*.t?'-<4H 1 ^a t :tro ^^ ^9 » 

^"r^, SDrhTi'Tni, 1 ^y^^ 1 ^o 1 u^rqni, yio l^ ?ro i 

Ht^ini I cPEqii qTJRTq<Trqjnr!!p^«i 1 n^o «" aro ^ 

stranr Ira ^.i Pd^- wnr^tt^tn" »T'«»ir'4iq^iirn%^?ft^- 
^^rrtiR qjTPere^qTt 5m i-trnjqt^ ^r« ^o 1 ^f^H:'^- 
^fmT5 ^T^° I ^qijrn?!^: Hfrqciwgra?q?i5T-5Rqu?^»i?irj^^- ! ?T^3wg^o!Tn[;>^?:5rq^«gtvi^rJn:ra^ vrr^mr*!, 

"Sljf?? ; q?rfq feTirqrnfq ?irfIP?fiqr VTrrTR1?Tr#iN?«r- i ^«? I 4f^qfi- 


^^[tqq ^I'^dK, ?rro jTo fg;o I 5rr«> ^o i ( nnrr^r^ ^VW- 
rao ^r^o 1 

"iTRRrvTJiJTmJTT, frnT[i%g^n%^^ f f^R^ni 1 srtmr- 

^ %i%riT, nf^r ^n??^ri%r%5i^H " ^o m ?n^«> 1 

^qq-^2T^-303Trf^r>k ?T>srf%^^,TTro \\%{o 1 wro 1 

^-^^—30 5T0 ^^r% ^7^^!% ^r=^^ ^f^-?r^-f% 

$r^, ^ro I WTTo I ?:ro 1 ^i;T^n^g%, ^o v.'^oi ^^jo 
^fo I f7o I ^^?>:if^4T*rm^, si^o ^0 sroy bio i »j?i- 

^TW^ JTr^i^lT^ ^4i%,aro isgo 1 snj ^rm^K: smr- 

^^ it^ ^rmf r^5Fr ¥rar% ?ifTf grotsfq ^ skc'Ttt 
^ 'jf^ Jirfi f r%H5?T ci%?R[^f% ^o \ ?rf^o 1 m^o 1 
?rro ^0 I tj^ro 1 a^o i <io ^o 1 ^r^rf^mf^ajf,' no 
a. sri^o I sngo 1 " ^^^^q^u^^fsi^Rrarf wfwr^r " ^ci 

^ra, 3ro f o ^ g^o II 

^'?':q^^T^?tir-^?^«Tr^j^-'»''^ro^«irat, <ie^«i 

f^rl I HO II a^sro I ^r ^o II 

^T^qHr^df fiTf II 

=9 f^5r vrar% ^:^q: %«[^qf%q^ ^rm^TT sRF^fcq^l- 
?i^: I ?R^igvn q^gsT^rtr 1 H5t: g%: ^si< pi ?^ cinr 
T'^qt qRfr^^m jpirr^sfq ?Tf R^^^^T^r^r^'^i: 
^'^sTrqrFrT»:rr ^riT^^rr^^irt nm m^%i^^ ^(% 1%- 
>i?R'o:T^or ^^rq^5i^ri?jr ^wi%qqr sto^t ^ %^s^- 

^^rrar 1 ^j^tq^^t^^ot, #ji^cq?Tii;q^^ ^ " a«ir 5:5- 

^r vriJ^CT rl^q^ ¥Tra: I ^l^q Hf S>ai ^I^I^^q m- 

^fm'j^fm^R^^m hvx ^^rr% ^^r q^r i^Hrflf^ 

a a ^^5 3r? f-^^i^ qtr ?irrnTr sr^^?^ qr " ^rfi^'i 
g Tf qKf r^avTR^^rig^JTinl raravj^fr^rq^ag'mat- 
^T^rf^rT^r g q^ ^r^^aifa 1 ^^^ ^ " ^mr f ^^w 

S^r, a jjqw ^<n 5^^oc ?rar 1 qnirimi? mn%^, f?s^ 

gT3?:i: ^^ " ri»jr f 5 ^fraf ^^>Tr^ ^^t ^ f :?fr§r^a- 

*Trqa ^^ ^Kf^lr ^"^ ^srara^in=?t r^ ^a ^ n- 
^jfcf ^^ ^^^mjflrl^?! ^r^i fa fa ^fe 1 ^^ «- 
vTraf%«iaisfq at^r^.^?irf^q<iT ^^cTra n;af ^t^fra?^ 
^^ " w^? ifq ^'i *T-^jq 1 ^Rg s^ jtt s^r ^h- 
rq I ^^^^^^^,'555 ^m'sffr fq ?'^oi" a«ir vmjT- 
^ qrqf fsT^rm fq^q^ q w I n r N m m\^ mr'a^^rqqq^ 
f^%^r?^^ q^q^irqcl ^irurrrJRsi ?rH ^rsra- 
ra ari ^r^q^i'^n 1 q^rR " q^qq^rl ^m, <rfui^di 
spqnfr q^r^ ^ 1 arf ^renfTr% *r5T?, wrm sq sir Rq- 
??m"" trq'Jrrf^ " ainr; am ^^^:iniiq^mT5r:f?j?^: 
q^flrqjr sfg^r^ir^lr^ a^Trfq^niTTqar^itferlr^^- 
qjfr%^JTqjTRr qrfli^isTrq^^ 5ia^ JTarfq^jrgrqr^qfa 
arq^iq^irqsrJTa q^rr^" ^r^iriirm^qr?- 5, x^r^^ ^ 
or? afSqfSPiR^ I ag a fq?? q^ ^q, stt?^? ^t^ 
g " 3iq " 3irfiT% " q|Tliq?r jl^rqj sTTWJiqjqrq: si- 
f^c; ti?q siqo \s^ 5T0 I qo I ^^\o I qo qo I 
^^?:j_^j^f5r^-acq;5fq^afT%: qqrsraireq ^\ 

q;?^^: qK^^: ^ qqwi'^a aa qr q gn% a q^f^f^- 
qjT: q;r'^rqq:r qr i s^qf r?:asR;irqr^qq qs^q^if^ir- 
f^Rq^, w» ^ ?T«5i^e I a«jr r% (q>^q:?^f^H f ^, 
^-rqr(% =3ia^rsrq ^^r^'TvTTqoTRTs^ ^r^iat: ) ^R^^q- 
nvoia^fwqjrKH ararfq'af r^qqjrf?^, #1° 1 f r^q>rft3 
w^JTqtqs ^qfqliqa ^ ^«° ^ro R ^^o 9. aro 1 ^^f^^TT 


spn'^T^ \\^o\ figV, "f5[Hwftfc%'?T^f5i^^n%f%5T"[%qTo5ao 
f;To I ^zum, mj^ ^roi u^u 1 ^i?^?Tf^3ro^?Tr^r, r%o#; 

q^ aT€5t ^*jm, sraio 9. «o 9. 310 ^ g-o i 

U, OTo I wo i 

^fT^a^ci^^ " ^qro a, ?io i 

^7^ — ?.5=7^ — ^" ^^ — ^3TF^-^^q, 3qTT7t, ^- 

1%: I 5fl(m, 30 vTI^ntO I HrMH«iai'«II, fToS. 3IOI Jitrf g- 

^o "«5rJ3nT^l^*^'4*r^e»%('irq^faqg'* 1 fro ^ ?ro 1 
»qrR^jfl'^rg|Tq, si?ro f q^ 1 
q, ?To ty ?To I ^?^rT:5i5^^:T^, ?t5^oi v-«jRrq5iq^^cr,xi25To?ivTof sro 
5?4Ht^rMr%5Tq, ^ozt^o-^ir-ioKwc^^u^or^io 1 ago i 

gnr?m5:^r5i.^,( 3tto w vn ) susR^^q?!^, "«- 

^R^ rwdh ?}^^ m aim I *jq?^^ qamicT, awi'C: I 

^r^^rN:: 5T<TT5f1^: ^rfa-^XT q^rsiTOri^" ?iro ^o I 

f:T-^,;:^-jo#o-^^?^- a- ^arq^. i JTTi?i^r%qgH- 

wTjR, fgro ^ ?To I Ifen^ jivo 31VIO? gro ^ ?:o I atr^- 
^vi JHqN«M 'a I w^o ^ ao y ?io i 

f^rl^^ii^i a&^Tnr^q*^^ ^sw,xi ) 'ErraR'irasi'EqKiiV 
?iq, '30 nfifo ^ q?[ I 

Rqm: I qro I sRJT^r, ^ro i 

?TTr^arf^^t^ayT g^riTi^ifr, 4Vo i *to i 

go I :j^ g "sr^sr ^q^ ^^g ^wjir^ n^yM i ^^laT- 
^-555x5flrrjnir^?T^itV5Tr5f)fTT.f% nrar?^Jfq3t5R,^o 


^ulRr^m-^P^n^'frT^-^o q;f^lRvq^raR nif, 

?TTxjTo 3. ^o^ ?Toa go i^:5^giT ^r^a^^^-^isqqW, q- 
I'^Tr^rs^rrJi;^^ vq^rgqqrR ?ir^ro R wo ^ aro a gro ii 

Wo? ?Ioc; 3^0 I 
aF.TT?n:-^5^TfTT-3° ^'^W^TfR^ ciRq^sj^^, afro i 
frjo I mo no sio I Priq; ilgn?1iraTq: 5ia>:aq 1%^ ?I^ ar-aTO^^lT- 

5:»3T q'jJT^'T qgs^q^H ^f^cm fi^ ijRH^JTK^nca- 
g^Rsflq»I ar-ao > qir I 

^jfiq5TT--i'> q^rar^T?q?iVT(3rar^rH, nf.ro » q? i 
f,js I qqo I TrT'> I vri=go I ?fTqo I ^o I »FTftq5q^- 
tq: I gRrftq^'^gV ^ir^TRi atWw?n:rin^Rf ^i?^- ^f^p^^ 


#i5r5T JT 5Tta^3n I ar?T ^^T ^Tw JT^PT^ridTvnn'rF^rmwwT- 

^vr ?HW g^^F ^K^m Jim *^^m[ i v rt^ 5^t^- 
oiRsqroT?!! iuk ^"^rl €R?rc!: ^Hf?«J:ff ^nvrm m- 

^nm m %f%qTHm3Tr a?«i t^^j^t aw ^mniRr- 

nni^ijf q:^ qr^r af*i ii^Hrfir ut!mr< Trf^TH ^- 
Rnnr qs^T^r gns tttt g ?f^ a^^ mnsflfirm fq- 

wr^ ^ 3T af? irrg^rf ^ar 1 n^ ^rr^f^^r fqft ^tt- 
r^ ?rf?remr 1 ar% ^ qramrnrnqr^ f^^^r mf qr 
^ FtH^M^T nm?n fg 3i??trfq«eff ^r JTi^m^rmqw ra- 

f%3igf TToiTraW aTHP-Tisni 5?gfT arir a?:^§^rg|' 

^ ^i T^ofaV a ^g »ji^ qf*;^ T^f? i%^':qwm aron- 

^o I ^^^ ^r ^f JTfrwl T^qarKiTTft'aar q^ti? q- 

5cqil^r'^'TaT^ragaJtwir^ig30ira^ fq^on^ ^rra- 

^01 q^g^ Tm«iTnr$«ir ^r^q kz fa??TTn:??r a^^a ^- 
nrrniyrra'ir 5»T^r \^ ?^T^ uoTa^r^^mnK^rnraf m qw 
aqt wf ffa?«i?f«i faf*i3rar^>TtiT''r v?flr3Tgr3TTMUi<Hi«- 
or^^na'ir ftjf ar ?ii5ifa ^ aisuM^ad^sr^fr^ far«iq^- 
amg=w "gfqi^qf^wft^in.qifqgry^^ q^?:fa??i^^i 

^tqq5rT3^^T5r^ T, smf Hfonqfr ?j€r II > II " ^m m- 
fiq^qgr^sq: rflo I wnqg^r: fqaft, ;ttTo K\ ^° 11 

aqt xj^\ gf^^a^rarfa aTRir ^at arwms^ ^ gm- 
»nq: " arro ic a^o 1 

^^ ^rsn, q^r ^rftq^qqriaq; " stto q;o 1 " q=ar3Q sior^qg «Kfqig3< m^i ?rr«r 5^g?r ^^r " 
a^TTo fw so I tr3T^?Tq?^mq5 aar ^ i q^i ^>rj;T?ir- 
sfiT'iira; sfr^rli: sEng^s^fr^f^i^r: "atrivjar: i r%^o 1 
?no »To fgo I 

Sffa q^ ^at, ?i^-aT ^q^rVi ^t ^ 1 5i%, 3tj^^|= 

5Brrm^, ?iraTo ^ «jo ?( ?r« ^ 30 1 qrs^, 1 f «> ^ so 1 
gqrq^qftr, ^o ^ ?to 1 Wmq sflat^, vTo^^5Totygoi 
awrtq5Tq,q«o^ ^ 5roy3Toi?mqq),qr^faqTn, ^iraio 
^ ^o 8. ajo ; a»ir ^a^rf^^i^fck^q^ ^ig^sran^r- 
aTw?qt%tRa a qfa 1 sr^^rjT^nfl'r^^q^iqfiqr ^ 
qqr a^: Srq^?a ^rq^s^Tftr s^u^ ^^Pa aa?:t«jfrm 
?no I ( gr?i^59[ a9;?aTi|^) ifaam^qt^ nT^q, w^isa^r- 
aa ^far amjrrr^iqq^: 1 af^«rr %an 11 

^iTrn^j^^? ^^ ^pftfl^TTTinT II 

sqreqr qr^a*i-i$^i ^ ^■^h. I 
5^Ti^ 3i?^tqT?a-*R:a%^friT¥a«i; 1 
an^ w^fTT am, qm ^rf»ra^jm>g^ 11 \ 11 
fira^Hr 5^%^ rra, srraqf: qTwrtrr: 1 
?rt^^: ^^r q^, nra^ irnrfHia 11 R 11 
nra^^ mqr a^, fqqfri'Tf^s^r 1 
vi^ Tf: H ^r^cq^qr, a qr qt»pjamfq n \ li 
vi'h I «-.i ■c i ^a rqr^-qri rrKri^ -et if^r i 
^nKc^ s^q^ai ar, g^'urgq^^rcr: 11 y 11 

%qqmrTiqRm-*mcqTfui«^ VHd : I 

aa^T^JT'TrJjnar, at fafq a^narrfw 11 J^ " 

#T ?T^TTT*f?TTJ^, qrqr<?qia-=lfi«'Mr|V I 

q.-c<ii'd<iMd:^'-qr, >qwqm^:^??3r 11 \ 11 
^n4r: qm?a[arairT,: qr^*fM»j'!fn;%: 1 

JTPC^mT^^qm:, qjq^ ?KTW3T#r II vs II 

j^^-i^ f^T^ar^T, Q^qT^qTTHrT^ar 1 
^nr arm: qfa^rf^-qrnw qfaqrHTJi, ii=;il 

( qr^iq^i y 
a^raf nra^r^qr^, nT5%=qT» ^a^r: 1 
g-qn^rra ^^rs^j^'s^rqgaqtR^ n 1 11 

faJT^^ jtr^^%-ft^T^tq^.^5«i m 1 
3;=ag: g^rfq arqiar, viq^ ai^iH at an; 11 ^0 it 
^^iT'flr'^5^Tf^-r%^r^rqqrnt ^ri 1 
a«iT qr^'rqr^T-friwi?! g ^gram 11 U 11 
a a^aiTt^q, fqar? sq^rriaq: 1 
jTv-q Wffq; aqf, 3i% :?jmrra:oTrqat 11 U 11 
fqqr^TiaspTT as«r, aqTfaq^r^Hr5«R, 1 
^nqr^ j^ri^qTr^r-vrrsrar tr =5 ariqi 11 WW 
?n^ ^^qcq<^, nrfqt ^^?pT: 5a: I 
?rfa^^Vfq aqr-q=v:^r ar a^ a q^: iiiy 11 
Sreqt «Tr^ri*I JTF^ ^-'rr^T^T afffq^ta I 
qr^rsjTftqrarq-^^^nrrmf i"^^ 11 ^Jt 11 ^•sjcyl 


^?:?r5n z(^j ^^ir^TrT, 5^^h^=jt.*^ II ^^ II 
?TrT^r irirT vfr^^^j-usjr ^rv:iw^f%m l! 1=; II 

4Hj1ldl-r^r%^iW^.-^rT4r: Hm S^VTTc'KTq; II U II 
^TSTJ'T^S^dr ^-'TTiTT, VTrgT ^iraT1%^ I 
?"tr5W T^ ^"^f t, ?RPI^^-§^ JTI^ 11 '^o II 

g^^qr rasi^fH^'T, m mjtr Trtrra II W II 

H^RF^ rt%5r, Rrg^^T 3^% w ^: II ^R II 

j^r^^i^jT^T^t^r, rfrgrar^rn^rf^im ii '<\ II 
iTTr^r rT^rTjra?nT, 5^rr ?Tsg rnc^H i 
^rrarr^^TT ?TT^rR, ^rH--aiK«4r^^ ii ^y ii 
m II =grftjT=^rf^-jHr?TrrT} ^rTt ^ ;i =5 i 
m^i%trJT'!ir^PKTr-^:§^Tir5^ra w- II V'v II 
¥r3f ! ^r ^f^ ^#r, anrrrr^iffT^sirri; i 

hfw T^crTTapr-JTrTq'r: ^r%?r lt(: II ^.f, II 

qig^r it <T^f^, gr?^ q^-rrwirRiT! ii k^ N 
fn^sTJOH^r #r, i%%-^r sr^ir ^r i 
i^'rTm'-:TiTi k^\, ^R^JTfH ^rfwT^ II Ri; il 

m r%q?if^qiicri, ^-u ;rr»Tf.;TrTqrf II R5^ ii 
9rTo ^o I ( arrv^ ^rw sfr^Kg^^^Pi g^r^: q?T- 
fiT?T f f?T gfrr:^ ) 
^^r^nU-^^IT';?^-^" ^3ri,TJ^:vs(^, " gtil ^rt^ ^zf^ 

^'\^. ^xr^rTdi Jit ^V^ I #;^g^cnjTr^7if, n^ ^?r4r g- 

Vm-.^J " ^u ^ ^(J ?^ 310 I 

^^c^qHTqTJr =Jr% I 5TRf|qqT?;>,r?n; ^qj^ SIR. '^T^^r fi*TT^fq g^^r i ^^a3PTiT»iTSHj=(rr% jt^t^rRi- 
^^'5T^ »^ w^'-M^rtrrr, ^Tiq^r sFrf^sfr ^fjinwr la- 

mr T% arm ^^3 <5^ qq^ ^m" ^o f y q;- I 

qi^o I 5i5f, Hio g, ?jpao I ^*iTo I "3Tiumir?:|mt^ ^- 
n H^ m^ 3T^ ^»n" srro ;tu r%;o ii 

g?:«7r !wr;T?Tf ST ^?5it ^5^?TgT1Ig^I^■rITr7qi ^wstt sfl- 
^r ^TTst ^"jf a am ^<i I sfro i 

%#T-^^Pl-t^^f^*rT, 5iWJT^, Rff o I trs^ff^ ^jth:- 
=?^ *^^^?r^fipoi^?T: ^TgrjT?5T ^?3^ ^?i ^ cir^o i 
"«gflr 3i?^r ^ #;^nTtoT ?irs?i #:>m %?Tr" ^vxJ ^rigr- 
3iTJTi ^j^nr^sir^RRTj^rsTi ti«i ^tT" ^'. ?io i 

^^-#:*?-T' ^'^ ^*i-w. ^N^, ^^orrsTarr^Rm^ qR- 
Tra, ?)ra:^ ^r srrat^; qf^jfrnr ^ arj^flo grgo i ^rnt- 
^r^T qrV, ^5ro ?, 3T(,| ?:w]|«r3ar «^?:m3r, ^>JoK ?i«i. 
sr. a -=iT(^ I ( fT?^v4T Hgr ■^^r^Ti^iT: '=riTgB=!Tr ) ?rcr- 
^frRJi^raf rorr srfq^ ^qrfif^i m w?rn^, ^>jro 3, aro 
^^01" ^> *Hr^rTT" ^r=#r5TraRn^?i ^wo 

9. 5To ^ g^o I SFgqo I ^^0 I 

^t^-3o^ii;-?rofl[t^rf^^iKig^r> c ? \so i ^(aatrmsr^ 
srroi JTinr^m i Ci > i s «m ^rst^^r^^t ^rgg: ( f- 
% ?Tr?T ^ sro I %frrfvir8fi;?ra%?Trr?r3i'rT 5T?:r#rrgrao i 
^^^-^^f'rqRqr^rT r%?T ^M\^ a^?? r^r: i gs^?- 
^rq: ^T^. I ^4,*'trgH^T»T^,JT^. 3tvi. gj. u^r.i ^^ra^^r- 
ei^fT^q >ar3*T|, it. f srlvj. i ^-.quRi5i5iq g gqr. a ar.i 
^(nT^-^JTRr-3"3T5T5flf?rJTfrJT?mf si^ir^ nt, 
^j^orro 3,0 qrf o i %o ao i ^gqo i ?i^q ^^^t^ sf^qV: 
siriT ^«qo I 

^*TWM-ft^^M-''o ^^rfsrqPfq ?TRra*T"^, 3f|o ^ 
STRo I "3Rf f^q ^'OTfliqr'lj" XU) I ^j^m \ gjro 3ro I 

+«HTfl( qrl )-^t^Tl^V'5rlo ^i^JusRRViq, ^nro 
«iJ3Toi "*Hqrf cT gi^arq" ^TT^qralq g^ rnqfirq ?tr 
^?r qsT JFT am I qm ^fejqrt a^qsr n fgcqa am 

STTWraC ^tsj SI fgcqcT ^R^: I ^5qo I qT'J:^, f'^'Trq^ qr ^r i ^srf ^r^oTqT'mi, ?iR^r qft- i^m II yT^»?^ " ^?To % 3T0 sraro I qjjqsTSirrq:: qiTqg^q; ?rraq;: qiTq?i5Tr3:q> ^t?t s^- j ^*^HR'n-^;TPT>Tl*!^--'To ^i^qqi^qni, "^fqusTcr^^R. 

J%: I ^f^hn-- qRqfqaT miffa'f ^Jq%^: qqija: | ^rrnqnt ^q 5prffq; " JlVo 'k ^o g[ro H 9T0 I 

«r^ qrqfl 3Tqqil?7rRi: qRr|:?liq:r5iqgr?TnH9I^:|^?- j ^^^-^fT^t^-do^iqrolRJTm^rOTi qq^fqlr ITfTq|:, 
f r ?Tqqr?T Rgfcl ( fqTSq:q'rT% ) R?:f^rTlsfq RT^'r f.arsfq rifq^qr^r5TT'at aR%qTq;r5T3^5Tr:i, ^fr r%- 
gR vTqqRr^ I "?^r nrqnf"i:Rrrf ??ftr qfqqvjrror- 
jfqkqafi qRH ! q^ "q;iqq^ri7n:oiw'>qrf^ a^q^qr- 

sq Hf;qr>i: qrqf? qqrqTr^iqf^ir^^qi^rT: w;i qjiq- 
€T?Tr2^TSqmurqT%'g^ arqi% n:qTqjr?7q^?Trq[, RrTrfriT- ^r qi^qBffT ^^nT>7 ^fqqr a^q srro go qos.o qr^oi 
n? "^r^iRqi^rvrf" ^^rroSgio'^ ^o i go qo i ^o Jio i 
r'q^'rq/^oi ;to i ^f?rTlT'Tr~^t?^Wrf%frT-.'^^'^ar^, 3(10 \ arrao I 
^rta^ vn^: f^r#, srro i 

go I g^^qf7fe^tT,!T?J?^rf^3 fins fJI^MIdfl ?Trf?R: 5t- 
;fr^?T^?Tri: ^m m ^raif^r^T^^^r, srao 9,510 1 

"^ ^s^aw^" ^'i^qm^i m ^i%«ia wo ^o ^go i 

spsro H 5l sfo ^ sTo II 
^^^-^^-jo ^^-3i3?i. ra^^^, a^ti a sro i 'i^o ^ 

jt ifi 5^ ^qm ^ ^ ?^^^, ^57f%^ro 1 ^r^ ^^ ^- 
^TgT%<3: 5piT srrer^^ ^orairnii^H ^[^ f^ ^'':f " *to 

^O 5T0 "^ TO I ^ ^ 

U 510 I ^lFTnsq<T;iff%?tq^^(R^T^ ^ I T^oU.r%Io II 

»t q^o y 5T0 I ^ 

^^ w^ m"^ q=gTo Ko i%^o I f<io I 
^^'^.^Ij^'^-^Io ^ikz-^i I 5Tr5H#r, w^o I sHq,5i- 
5??^o I ^^^ensTHr^mt, Hrfq^rif), k\i{(^o i ttto i 

q rJ im <s( u >. ^\, ?:t, ^rWsi, rao iri^o i g^>, 5ij^^o i 
" sf^r^ xk'^r^ " 31T0 wo fso ,1 


^r^, ^*iro \-3jo\^o { ij:qr ^ ^rg^rert?" ) 

?^, 53^0 a ?ro I " ?itT f^^m ^lei^ vjiwiht ^wt- 

^tr^?TO: I srro 5^0 « ?ro i 
^^^^--^r^-go ^npq^qffi, ^1^=1 W5gi?i,^t ^ two 1 

*^rs^'!ifW?iqT ^m^^- ^ro 1 r«o i " rag^r qri^^r- 
qnrsT ^JTT i?i f^sm ?^t?qr?irer " n^tnr: 1 i%no 
^ wo ^ 3to 1 q^s"^, q^o a, 5ro 1 ^q;?T^qfji^ q;^v: I 
3Tf^, iTo(i^5To^^Foi ^qroi jrer?Trarr ?iv?rarra^t, gqro 
9,3?0 I 5R%?T-JTq:l ^^^ ^^^' ' ^^5i^'^^«''i%^f^i 
^tr^rai m g!?m^rq:, ^'siro cy gro 1 r%5Tfe vr^jflr q^r 
^%fiqiqf>Ji^^q: ja^HT^ ^^tttttr ^rmm ncurrrJia^- 
?ir!j: ^rtCTfcfl qr q^mqsrrqa ^i^^r ?jo 1 =gr#?!fys- 
?^qi grra, 1 ?rr^ro s. ao a ??<> ^ 3" i ffsa^rsniff, 
XJ^^o II 

^tfiHiq: q;arT?T?^t ae^w ^fi: i q?^raiJr5ii'^^ 
Hq, ^qt* ^ ?To II 

(^ arfJi ^^g^'flqrw 1 ?qi%e(rgi^'arJHrmqfer 1 
?r^riq^1q3 ^»fS 11 

^qr ^^R 'tn'ir J "^^ ^f^ ^qn^PTCJ I ^o 
w5%S^f, |irg^^gi%Jm:qTsi^r3rnrqwqjrtq3f.r?i: 

^l^_^j^_^o^5^S^qr^imi ggg'^rqtqqra sJ)^" 

•' :aT sq aTTOT^^ra: ^R^ =3TWrf€^S ^f'^^S ^"^* 

^« g^^^mr^ fq^^f^H qT^Tl.H=^ V,qT fg-^S^ 

<iq^^ nwr ?fq^^W n:n qqmts i qro-^> ^Ijnqt^- wM ( KU'< ) Wl^-!! ^ r^fwroT a TfjiT^^T? ^f5iT^^5 ntt^f ^spirrqrn:- 

^iOTrjr ^f%l%TTr R^TTiinor iTrf^^;?^^ \ ^^^ vnrir n^nr- 

a^^ q;n^^ ^Igtrr?*! ?T^j?>ir ^ora^fi ^ifriurl 

3Trnr^"fr q?;T%4 ?^n%% afl ?rTfT%?;^fcT i ?mr ^ 
f^^rf'^r ^sRTr^ mi-fr?Rf?r ^ f^ 5r5=TflqT%5rvqrfTiTf 

f^?roTTm i^fi^r itnrq: 5?: iwiTJn rtiqs?n?-r33ifr?;rai ^- 
msr 3rTH:rarr%i%q Ji??»ia ?ir^r|?i g^^nm ?:mr af«r- 

or ^?irwT^r «iti ufjisf?^ t^g (^mz^ R^j^i t s sr w ^ =5- 

»nV r^f^HC I a^r Trfir^^^RK'iqgfRTr ^rHtJi^l^r- 
mrfr ^ra ^ra^^'nr^rff ?flq: fg^rr^sjir sn^ *i qsj- 
f«q??-f ?i3n ^frant^uof ^jgr jprr^iiw ^sr airmw^- 
? I 3iqr «^H 1^ ^q'iir H qrj;€ir?3if|w aqr s^ot ^^r- 

w^gr«\ araqTi^i^'i'Hfi'j qi^fa^it Jiii>: w,(k%m'k^^- ^ ^R Tm ^erj qil qiffV4 =Hqn%35i:Fq 

m] ! % %S rpHT h1^ Rf t^^r ^^[%^- 
tl^^^f^tr f^'Sq^t^TTf %rTeqTirff^ fefs^t i| 

^1 «^ ni^^^ '^ #^ >?? ^^% ^mk ^^m^ 

^m^j^ Hff I ^^ ^ =^'7rq^ mq%H ^^ ^ 
w^^^h] 5?fl E^ qn:?Tf i9r?iiq»T| m^^v^\ ^^ 

^ i^q^TirrqR^ H^^nq^T^5l^>iT3% 

^ ^ra 511^ xjr^ m^i ^^7Jl [ qfxo ] « =^- 

^ff^ ^%^1 ? ni^tn 1 5TTq rrf ^'1 ^rq m^ 
^wjk ^?T^ g§ |=£§jT qtqqr U& R %f 5il:^ 

3^^Fr ftf1 I ^^q HT ^tirqr gq?^*vT 5^?^q^ 
^l%^-^(5=^- Jfo fff^^^qRaT.7^ Hm, ART ^15^- 

^q^r-^"%fR- 3» Jifar?%fi^, " ?rRT^9:fTw:5t^?i- 
WI'J ( g' ; -^^J-jo ^^w^i^qf^ir^, iTfjo ^ ^^t¥^ 


^^ 


T^^r eifTtirerg^ q:5it^ f^^^fei cif^f^i^ JiTn^niT: 
^#ra«*;: vro ^ 510 t^ wo i sflo | ( \^^^rr( wtT':?'??!- 

fcTTXl I f^a ^o V^ WO II 

^^j|^f_^f^f_;5no ^fimi 5mTi ^fima^?7iiriniTO, 

f*T'. ^faaH I 30 I 

?T3o I ?nro I " nJt ^»^^^ " ^^'n: ^f^^rsTjirsmfiOT: 
q^ I ^Ir?tft^, xrpo 't "^T ' 5fim?^r(?^, "agpr- 

^^5[5^ ^mr^re, ST^O ^051 5foSt 3101 ^OT, "^^^17- 

<!it ^ a«ir I ?pio ^ wo 8, ?ro I ?Tf?nn5«r, fg^ro i ?iro i 
Pro =^0 Qi wo I 

wrara ^r?:'ir ^qf^'i ^^%XK\^ " ^f^^; ^fsr^r afaaf ^ 
?:OTf ^or gri^rtra nt^'C^^^'r^ ir^cisqfRra i Ho^^ioygo | 

^F^dinwr 1% " ??ro i " ^T^^^twri ^^«j ^t ^zk^ 
m " ?Tr^ro ^ ^o ^^ 9ro i 

^^a^^^gc>j£rffq'^»3:«r " sro ^f>og. I'^^r^, i"«r- 

^=^j^, if«iw^>iiq g I ra5«[o I w«i, ^^i^^rllr gs^grr- 

Jirsg I m^o I 

^f?3Ti^-f.^r53-3* 'PnT^??^^, two I 
q^_^^_nfo 3im, arrrnTTTH^T* sr^S'^-^'TI^^r^- 

(kf^riK I vio ^ arrao I 
^^-f ^^R-f^* tfi^m^, ^olwo9.3io^ ;jo I 

ei5^ n?q^: I a^PTf'J ^fr^TH! I ^o | aFrr?13KqT5im?i^- 

igcT g^, ci?fqf^'5Tar% ^ " ^sRirerar a HTrT%fr «x- 
iJtjt H 3if I a ^ri%^i n ^'sgt?P!ir " ^mo \s arc ii 

RJTR^ra, '• ^?r H¥H% «53i?i«JT^TWr% 'wer " m> arc 
lo qrf o I 5J0 I "^rsrfsinn: npiTio: it? mfaiiH ajpigrr^ff 

a, ^o \ wo I *ro ii 5r« ^ wo I po II 

m^o I H<i,3T^q(^l%?r f fitf^fHT?', ST" \ ?to <; wo i 

9. wo ^ ?i9 I a\, 4r^TW =3 jo qft'-:irHT5^&, #° |tcI 
cn^sif ^ft^nri =g ^° nf"^' i 3«f 5P> f^o i g^#- 
^, ?jr^5TR3T^^,#*'i't: g R^o 1 5m^€q*r^Ji 'ET^ 

?rro iTo sT» I 'wro ^9 1 ?rr»'^oi ( ^^h^i^ wrKJia?!.) 

igwn^ ar f% ?T5^ 'TgR:gFr5g g ^?t graw qfj^f^ai'ar 1 g- 
f^n^JTinra ^^irm a^ ^^3^h gfffii^w"3io^ 

m^ m -^^ ! ^<^^ % Hmkk ^w ^i t!iw 
^i{% q^%?'tmm! ^l^iT'^ ^Tfmrf^ s^t^ ^^• 

^trs^TT^fT qif^a^nt JTra^^i^ ^r^^'^s^^i^ 5^- 
\%3H^ q:c2T in 5l\|t^ ^1^ »if Tfgf^f ^1% ^^ "^TW 

( ^ot via 1 1% ) 3i JT^a 1 5T?f5rq *rf r^i: ^^ ^'3> 
?n»T f^iT'J: sTf^"- ^ran ! !(narH?ra^ ?^':?'?f Jna^a> 

qfawtTi JTr^^ar n3i^farsFri:?T?>^KtT^^ ^^^^- 
^ 1 3Tfir^>: Jr?rr%V5 ^^ ^-?r ^^n ^spgraf^asar- 
=^;Tm^qr f%aq: stp?: )ET^r?«ar (%3ra5^sra3ra^r- 
mfa ra^q: srHtf^-a^r^r^Traair ?r?T aa^wg^wrfr?- 
Iiq Hgwi!rr5iir%fa?H=arq^5iaw^ i w^^fi«nrr^T- 
w^ra: ^4Wf^a1^:q«^^»ir^^^«»^-^,^^3^^ 
r^m. I ni:ri^37qt JTfraifrrqilar#ia ^ qlraa^^wr- 

qt ^nrar^r wf r^^f. ^^'^- ^flai^r^r tt*^: q^^r ^r- 
lFrr«?^3v^t qm uar 1 ?tratqr?Trfm«?T^^: ?frarTr^r 3- 
fpsqr ^qr^^r t^TTK'iicflv^Tf^ra ^t^ffiorrq^ra R- 
ipfrra qrJ:?T4f5Ta^?wr% q^^^r^warfa f^ag^ifvi. 
^r^ ti%#ar^?iravn'7r m^mwirHR i ?ramf%qm 
f^^f fg^arrm^'Jr^w (^^^oa) ^^ («) ^^ "^^^^^ 
^rar^rqr n'> i^^^rm m^rq (Roo) ^q; rfr'^qgr $rq^r« <+i^Si- 


Sfv^ vTr^ct qmrR jnH^Jifa I ^^ni ^TiifTraT: wrar^rniT art 
^rg^im?! q:^ q^5i?T?fr5Tsr5ntTn3jr rin;^? ws^^r^i g f r- 

b« ) w^iifrgr ^fTHf^rrSr ( Joooo ) ^W^T^^rrir- 
jpT'TRr?nJT^gsi?cirrtficHf^rroi ( yyooo ) ^^jfrii- 

( ^a^iya ) »??rraJ^5rqm?otr?:rfj: ?trm^ g hr srra 
»i ^ars^^a: ufiH; ?r: ^^ r^jTO flrar r^irm^cTsra 

A f^i? qig% ?»TPTqi ! t^^H q^^w ^ii^ur 

^'l^K »?^flfr?'^ SxTTnt l^^ff^^ ^^^^qs^q^^ 
Hr% ^ ^-f^^rn^^^r sTnr t%5t^: ir^ra: jfrfnr ! "^ %^R[iRTr?mT»f 'TrjTJreqrRrmJii:rT^Trqi%^?j- 

^=?i^'ft^r\ qi5=^?Tfh»n ! ^fi^RTRTO^ =^fq=^T- 
^ q^% ^ ^r ^m ^qil =^q: ?T^i%qi'^ ^q 1 ^- 

prrqq^^ q^% mqqr I ^r^ qj q^^M 3- 
Nt ^^ ^q «5^|q^T"qq^ qrrm 11 

q;f| 'q =«> ! ^rqf iq ^^q ir^rfq\f qr^ Iq qr^ fq^t^ 
q^l mrq q^^^^ q^% ? qj^qi ! ^rf^^r^qi^iq^iq-- 
^e ¥ttH T?Riqi=s3^H ^uprnr r^q^ij^^ q^^i^- 
m qisiq^^ ^TiVq^j'^r?? iir qp^sr iq^r^^ q?i| 

flfqq^Rqsq'? q| 5^r^g%r^ qfi'fiT^ iriq ^u1 

iq 25 ^^f qa^i^w^q; i m=^t i\ qr^mi ^Iqi ^^- 

qi =q 'q 5 ^iq^q fq^q|qq?q^«R^ ^iqm'q fqq^- 

■qi 3^Tr ^sq? T q^ ^ fq^T^T^^l^i q\q wqr 

qtirq^qqi fqcTif "T'q^Tr qi^i qpgTn ^Tpq^rq^- 
sl^Ti sTrf^^iwf fisii^T^lariTT |»TT'q^ ^^^m «- 

^^gR^il^^ > qi=^ 5 75;?q 3 iTT'qla llBl H^- 

^ f Rfq^5ft v?qi=^> q^qin s q% f*iiq ^ I 

f^^^T^fi^^m 5pto: ?q-Hq ^JisT^fcf I ^m ^r^r 
?3fi^«K^«itr "rgr^gfjT^ ^5P5fTcqs^4 qsf^wgrrt^ ^t^t- 

^^r^c i%5ifjT;Trprr5T qisiR^mr ^r^n qisirr^ q*^*K 
Hft^^'ciJifT q^ 'srv^if ^'rftv^t ?qq.: ^r^cumigq^s- 

^r^cjImi^'RS^ ^r^n?^ I raswR ^^ffrl'qj fg^g;?^: ^- 
fSgffl^^rq^trq^^rr^?Tf^5Triq^r3t5i5q?^si ^?-?t 5Rmr- 

^?a i%^«T: q^r?igr3R^q: 1 g^g?^ q^ni?Tra4rjisT- 
5;q5%;vj: q^ra5ifei5mTtrJi?F^7T!q^ ^iragrir^^V^rrq- ^5^ ( iCU ) ^ ^-'53 nL^i^rM i «n^ ?rafiw^ gTT^«j«^V 5Ra%ar^ 3 ?%- 

5frar?n *T^fsrar f^R^ rarfl^^T^^ h^-- ?Tr<Tr 
^fffni^T: ?T5R'Ri?T^fc^'5^ I r%^ vitrei ^fr^f^r 

^m firsw^m ^%ar^rat]nciqf[^r j^^s^n i ^m ^^tr 

jr^sijsqjTT^^j^r^R ^M ^r^^FR a^mr fefl^ ?r%- 

3i«frTr^^*^3 n?;^^^ il 

# mw f^JT^ 'ra^ nt^m I l?r^»T t^w^^ 3- 

W ^^^T^T^^W ^n'^tir f^rra^^^ ^f^ITT- if^-T^ r\ fs *\ ^s q^.=E3msr ^TT^T^^^ ^T^iMHM^ ^[^i^irs i*^- ^3 ik^^ 'trnf? irrq f^ q^ ^ qiqqi ! iw^- 

M^q "^r*! ijr g^i^r^ qqift iiriq q^ ^fl 
^m"qif iTPTTqRq^^ir €^^ ^^ f^ ^i^ ^- 
UT^TTiiT q ^qRR^qrn 11 

nrf I "Htfra^i^yft^ ?i5^ ^^^ ^c^rf^" ^nrrr- 
«iq I »7i?r»7w 5^nsqi?i^<T[ I <t%m gr^w^j^rR^JTrf 1 

aar JTiFr^rr ?fcT I 

iimf^mTTJTTf I 

^ qnuiuT iih I '?q 1^ qr?^ iq^'C ? ^- 
^qr I qr% fq^n^ t^i^^ q°qqw ^ft^Tw 

wf *? qf Mf'?[ 3Tf^q"q ^tm^qi'^r^'iq^y q- 
f q^jJt^^Ti'? ^K^ tn ^qi unq TPT?T"q)<? q^xfi 
{^m]^j TPT^'ql ^Rm ^rfqiwsqT 1 ri?q % %- 
qR ^iq^T'ql'^ ^^ ^iq tpti es^qw? q^qr ff- 
qq^ ^rrq ^^ >T^ft s^rq'q vrifiiir^isq f^q^qqur- 

q^ % »T^ >TTf^5I5q 5fiq ^JT*^ qi^^J? g| qj- 
^(Tiiqv^^ a?^ ^?qi ^^ 5Tiq qf^^wfll qft- 

qn? !T ^'^fusni qprqi I '^ pi? ^=^ (k^^ 
3TTq Hira I 

^frS3 i^^ %d \t k ^ffiire'ii wlamr irfHRir ^tti^ 
irs^rm: JTi:r5T?rr: TfsuTrar r%=>ii«^w<ir: «j^^f q- 

^rs»4: 1^^ ^<<M<i*,>TiThi swfMtia ^ ?T^ ar^! ^>^ 
R^R ^ ' JTl^ R^'-idr^ rfq^: ' ^m ?t«it ^i^: «rT" ^^3! 


«h^?Si.f ( ^« §»iJTf^ra sqr's^rar ) ^o a ^q i ^nro 1 "^r 
grrao I q+KHi vr^i^: sn t.dfti iri^ 1 s^r© I q^ 1 ^, T^ ;?^f%^^^ m^SHR^ ?r^ ^r^ ^JHT " 5OT% gj» 

?>^i3n ( ^1 ) -^=^71-^° ^^^w*f= 3rrm?grrti ^- 

"^r^T^^^vi^" sir%o I 3»rr^% ^ I ^o 30 I "^^- 
^^r^?m rT^^fr »t??tj fq?^r g^.^^m " fo ^ 70 1 
5fo I 3fmo I r%o 5^0 I vjo I ^rrq-c 1 !h-o^q'i3^^ ^- 

*T.?^tfr3jcfT^ ^rmi I ^^0 MZlo ■^:jo \ 

w^i ?--?! '^ wf%w 1% ^^ ^^^ m^^f- 
T^ T?TT#^, ^*n ft*n ?^^f ^[ II ? II 5n^ 

;:s:T'??r5TrH*i"riKHr^ '5Kuiji«ht' qr^i^r'fl^rPaqmrr- 
5ir<l?n iiRtJtr^5a=^par5TTiT^pfirTar5Tf a^qn^fm sPer i 
^^rf^ I t^T gn*< 't >-^oiq"?r%^s?t^r nT«rarsgn5rJ5qT: 
( ggTi?fnn?^T ) ^gr^fpqrflf^ q^^ 4ramf^5 wm- ^;^3T 


¥^33i?|vTTtrr^I^ gtfew^ ^seot^sq: 'ra^^'ir" 310 y ^^o i 

^ ^, I 3ro a ^f[o I 
^S ( ^ ) ^1 ( ^ ) ^- ^»^- r^T^i ^^^»- 

5RTrq^f?i: qmrgrRr: ^i55»if?T: ^^rf r: i h^ 4:<+.ii*ti1- 

g^r%^^T,^r TTirJTt: ^^^^WT ft<T^T8j" ^i^rfxilfiOt 

sraro w5t 5T0 :( ?io i ^o^oi 

air ^R^si ^#:wi^ar s^rmr: ^ ^ as?? i imRf- 

^^T^-^i^I^IJ^-r^o ^fim^^i sir ?jw fT ^firg- 
fe^: I q<lar*pnw?%, f o 5^ go I 

nrso I ^mf rgriTf%, sra* ^« R sro n. ^o \ mo \ 

H. 9T0 I STTrTo II 

qj55{_^?:^_rao lio ^n^ ii^ i wi^ ^' ^ i R i 
'iy I ?fcT ^3=35^1 3r: I uro i ?rar f5?^q[ i iwqrTr^- 
^fcT r^'iJTrci-^jrNjia^Ti^ sir^r ^1%% ?i ^ uro I 
^^, I'^oi "r% fr33T Hi^fcT ^ g ^r^r ^'j" «rf*c5crs%- 
^c^h I sTmsr^, ^ro ^0^ 3Toi f^oi ^r^, sto^^ 50 1 
^TT^ STH swrsr^r ri^rsm<i;c<n^^: srq^rsT^twrc^r^q; I 
i^?r^r?'ici ^tkh "^rTiqj r% ^ ^p^r% ^r«?nt" s=!io ^ 

g-o I f^r^, T^?I k^rt r(r^l^^K «BHo I ^r'^^t'^^, 
"3rRRri[i^WjTH^%"R0 ^o I ^o\ ^ t?r < l < i |<HtN ^ 

^^, s'lo I ^o I s^rTi^, si^o ^ 5ro I ^frr%, ?j^o :^ 
woj(^c.| f^ i^^si^r\?!j ^T$re;i%'-^ I ^^JT«f r»-4 ^- 
5Kr^ ^ I rr^ ^?^5i^r^ fg^^r ^rv^rmH *fd*A =g ^- 
'^*"iwS' f:^^'Trf^*r^r5f^i%v:jn 1 ^r^qu^^^lrsi- 
's^ ^m. ^v^ cTr^r^^r'STr^m s^cTti: i f o ^ 3» i 
^cfWT-^P^^l^WT-'T'' ^!f^^ *i-!4h i sTfnff^ g^i Wi- 

^■ij?:^i«JJ, " th^dX'u ^^ ^^ ^RT^gr ^ ^^f?r " t- 
^o KR fk^o 1 

'T'Tt ^ 551^^ ^ff?T " WTO Jro Uo II crTr^rr^: 1 ?:gfg*rf *tt^, ^m ^fz^^^jr^ vz^ ^- 
^ srr% m^r4( ^^^^^^ tri itfrr ^r^f^^i 1 ?i»tt^ 
H?wrr^T«rSfrr?:4^K<:i'^<Hc*i-!^tii^sTf^53r%«r^ n?TH 
Hfur^ 1 cm ?rHcr: ^stt't^ f% #r§rr: 1 sn?j?q%t^- 
f^TT^5qT7rTTfrtRi?r ?RT ^^rFT^r^q-: I xn?jfi%: ^- 
f^ ^Kuio^rqncr^fijs-ni^d ^frr ^rg-gr^^r: 1 asr ^?fr 
f^^cT frer g^TPcTJT: I 'iR^rJT ffcT ^rf^r:i ^«r[%?5^«fi 

?r^r?ir^n:^^T?im5TT^'i!3[ 'B?^r?4gi^ ^fq^r ?irf 1 

5r^ I rTr^^rgsi "?i^?j^«irrfiTr^iT-5r^<JrrfwleTv?gr- 
*Tmf?i I ?TTfi^ ?TqFi^?:>iTr-f5prtot5rT^r^ ^f^rq" r'wdr- 
>a?:fj«ar^ arfaqr^a: 1 ??^ ^r^^^f^wrr^fa srnm |g: 
^Tr^BT^Hraurrrqwi^a: a;5r ^rof'&rT: ni^ i^ ^rtonfWR 
g?^: sn^ ^?r q ¥rr'%«?Tr?T H?i?*iTf^^^?R«q?i 1 
5r*ir in^rr^f^^JT^rn: 1 q^srrs ^»ir%rf5Rq?r 1 ^m 
J!«rJi%5ni ?T^^ ar»jrT^: q^jm^r ^iireim s?irq^f%- 
^^TinR'ajr^ j: \ ^ %^ ^r^m 1 cT^jrrtiR^Kqa frrar- 
fe-Ri^srn^^m a^WRsrrnfq «f^r?r %^ ?Tf%^orr- 
fq%: Jirnfq ^rt^^p5q:i 5€tf%i;vTfT'q^r ^ a^^^rrqlr- 
<rqi^rt ^qr?rHJi-^arrf^r?T isa'l'jfgHJi^Rq 1 ?ao^- 
i^^ ^fcnir JRTq- ai^r g^^rorj arrar^^^rqi^RJif dri 
^rei I ^ir^qrarf^^g ^irfir^srjf^rqreri^^ ^ sKr^:^- 
^31 rf^ ^yj ?Trra<mrf\3 ?Tr5irT<lJTrwBfg5=a»jr ^T% 
^s^^jiT^^Rr r^ftim g^ ?t^ 5Trf^f;sTr^'lHT«- 
^r> srf^r?Rar^^ sjirl^lsnaflffr ^si% ^ ^r^g^- 
3ir^ ^rr^m *r^:gT^m-srq 5irt^'Ssnr«r"ivi^ian^- 
Tsi^r^rfer?Tqrcii »t«i ?i^iT;g^cgf%^ !irqr?ra% ^h- 
^ ^m^mnvi 5tir%7iiirr«r^ ac«fie(^'q?^T^iqrti 
^Tri^ I ^rs;i€rjT-:r'si %^ v?grrci a^RrrT^ cicq;riiT^1r% 
»T»q?T I Hs^^>7gr*n^rr«[i% ^€j^j ?g: 1 ^jF^ gj^- 
^ ^r^gfqa^ a^ r H5^^f»TTroTqj>m|': ^jTsg ggftfksmr- 
r%^r4wrq?ici «5^f^=5cqr'%iflffi w^ ^ri^^';^y?rgr- 
?w?irRit$^ri%r?T^r^rf^^ ^rt'jjg^ u^l^ ^tr: irjt- 
r% g ^rW"5:Ttaira f^tiT. 1 jt g ^^ «m *T5fr% a^wr- 
^i ^an^lrg a^ ?r^?JTfffcJ »Trqa I ?'!?T^?jfSFr?Tirr- 
Hf niaRira^^^ ^^5 ?1tt;?i: arafflfjar^ciH sRr'i^^ir- 
B^srqr%T^%^ ^q t%;=!Ici ^ iTwr*^^ fei'^fw 
^rqr^rs^gqreffqa a|g ^u^r ^r g 'a?^ ^t^f^safci- 
f^r^ia ^ g ^sq ^c'W^arr'^fq^^cracr: w\w,j 3?fq l^a- 
^: qjrqf^irr: 5I5f?}f^^'^-.^^f^ 57i:^q f Wrfa i 
WqmmqavTgcrTf^fqfT^fq ^k ^'cTrtqarq^'Eqa 
a^ aqf ?T^qra;q^^^ci^q»rftferr*2q»TOT%«rr?T^q^- 
/^q jqf^ aen ff qi?"HTr^1^q cj^sg^Ttqqr^rr^q^r- 
vrqrm^iq q^Rr^qrr%^qai?rq;r5Tg^rqqjrn:a?jr^rTgr 
'erm^r^?ira?iq?;q ^vj k,^{kz^^^rf qjgq; 1 ain ^^- 
^^nraTaq^fqr^qri qq a^?i^":q^fsiparqrfJT5rnTnra: 
aat fq^rrrrq^wwrqi q^^qrcur ^s^qr^vir qnq^ a^^ 
f rfn: q^sqri 51 ©^ct: ^nnqrqKfqrq qr ^^qar qrr- 
rqrnrqftcqrq qr ^ ^?«^at mciq^wfcr %#?5q^q ; ■• ( <DC ) *^^*K»J^5( ^^^^^ni^^n^ f^ ^aTTwrar^f^ 'r^Tt^?^ rt^rxr^f^^^ir^ra w^- 
urn nn^iMH^: I ??a: ^rrfisrra-R'T«T%'i3Tr':w?i3[^^ 

g^^ ?T?iT f? 3T^r9Rr^r^fl[f-sfq ![nf'Tfii^fe«iiTfVTqrg 
^'T^^iigRHf^ a^ ^r f^JTirgrqi^ ^;«mgrf5i^qa ^- 

cfwii^jR^f^ ^ ararrqr^?n?i?wrw?fcriq; g^rrim?!; i 

wri;qajTf^ci: ^ik ^m s^rqgRrgqsifsvj: i sr^^fHivrst 

rJRf^fq ^s^vjq^m grRrmr s^rcli^: i ^ g a^- 
jiirqtn sTms^rRff^T^qorrfq ^ratiW ^rfqT<)?rirR 
%^rir Jis^tr%TntT5q5T?qTi^^qoirTq ^rriflrai^ ^r^- 

sf*i5q^^ir^iT^ai^qrr«iaq^?Trfq?nTrJiccn« fig^q ^- 
qr^q^# 3r%'-mi I ^<\ q:^ fa[Ffl^isf^ tg':ftr^r i%?i- 
»iHfmf«n^^'?rw5q5f?^jr^r55^rag^«irR|iq?qrrT ^- 
^ssqq. 1 qms^i f^^gq-s^j f%iT^rafcr?Tqrsm5^5pqra- 
q?«ira: sTinr^i^^rsg^jfrT isref)w ^n^fe^ar^q^t 
aqrn"5;qrq'q^rf|g5q^q i 3m ;TTHl?gJi<:?if^^q: ^*i 

^r\ ^TTvq^qmrgr^RfRJifmiTgqq'ST ?*irTTtHrtTn??rF- 
erars?05i q?;T^%5qr?Rqft?!f rpsHTrTT^ fTlTTtt^''^- 

^qafi ^ ti^HRi^ii I cizfi ?r?R^ Ji^^iTorn^wa^rq pq^Eq ^ ^n?it mf^iTvqreflm^ uRiiar 9:n:aT*rrqRi 
^TTvqrijNK^ ^cq^rqqr^sT gr % <Hn a r t%ct^ ^ ^ a ^ rsy 
Hr^rq ^RrtTTR^^JTqTJTRuy g-i'^qqq: qsg^fq rh- 
IffrrasiS qrsqrsfq ^ jfrgRq fi: ^mR ^qfqqq siqlr- 
WR g[q fq^'arR ^sroqmfqq^ ^rqgiTRt ^?iqi%q- 

qr^ R^^qR l ^nmfqqq g RSiqgq^I^qR 1 if 
%?I?^TFfJTqqr^ 3^^ ?TTR?^ I <l»IT (f ^Tf fqqqr- 

^ yjgf^: r% Ir^T-q^vnlr ?r?3qq^^ ^r^ w-j^ i < - 
iR:^qw ci^ q^ q^nr: q?5: ^et ji qrfj^cTq^cTqr 
ciqr*rqr%?»f?3qnqi^v2*m qrg^f^Tqpjrqmfq^fpqr- 
93qTTiTrTr^^qqr??iqrtT2?qTqf^f %?:RqTfismiF: ^r- 
v:R5qrqrTrTTqi':Rft%83%a^qrarqfqrti i f|[cflqq^r- 

Sfq 5T qrR: I^JR^rRcqfq^ rfm^Vi Rfq?qrraqT»- 

'rnrra ^ f^saqrrqfri^ Hrq;ir?'FraqR i a^qr ar- 
fq eq^rqf^>ja^q»ir ^??Rr§qr^r fq^flq^ im i 
^r'a^rq-qr^aqt^r rtk^; ^rfqaTRi ^qq^strqn^j^ 
arrrirf^ i cwr f| ^^qtrqrarTr^i ^r^T^r aqrrr R^q^qr- 
fici 3rqr%t5n^<ir *Tqfi; ?ifq^qfflR ^ sTRfir qr w 

Rfq«R 1 ^q^Jlfqtlvi: ^qq qq 'PrrvRaqr»Tqq«q«r 
HIM K R RSiqr^^'H^ WVlJn«3fq<H ^rq^Of^^ I 3- 
^H^qit'^f^r'^tgqs^^^T^^Tf^agKrTT ^q?T q q| 9g - 

qjRf *iqR Rsjqqr^Frrq^qr^rr q:q scqrqrq^rai^i a- 
«ir If q'in Rsarq^q^Ri-sfq ^^ ?T5tqi%{^mTi ^ q- 
«ii fqf^iSHr'asiqftp^ ^ ^ q*ir a?q *7q^JiT?Rrvjsn7iT- 
^\\i ^^rqi q*ir ^rH?Ji^q# uttri | 3Rq?qa q«ii g 
^RorHRT trjfl ^mf^ ?I»IT ^Rsfq *rf^fflR ^ij 
Jir#q;r(?a^Ra3q^^^^^nrrf5r?qTr9[Vriq: i h ^ q?jrq 
s(\^ ^v:Rnqrnr?^'^q Raaq^ci^rfq h ^ivR%q'^ 

qri: arnsiiVIsqTSI ftaaq: qsSP^ra^vqr £q?TKJlT^l^q- 
^Irqr%q^q'i ^P^qqR: ^qJsT ^R 5IR«lW^qifjlf?! 

^^?fm 5q%Tifi^xq[fi i ci»ir fl; r% ^qviRiR?iqifqi%- 
?:m5qRTO*r-ilqfr anfrriaxiisq^ w^-:kk ^n a^q^- 
?*irqr?:^rqnji w ^W- a^ ^t arqf^^HrqiR^iqirqf^- 

?:i¥r5qr%,qar^I 'E^vliqifa^iq^ fatKiq^q*I(qi^ sqfa- 
ir?^: ^qi^sqiafrrTfii qi i q?ioqr%ftTfiW^r R«q?q^;q- 
q^req ^f qiqf^«ia^ 5q%5Tf,q?fr l ?in sqRK^^- 
«irfq a^r^fqR ^q^^7r3?qiTi^5?i Firaroviqaf.uTrjT- 
RTjRqj^q^rqrs^r viq^i 1 1 vfkrsi^Ji- qTTEq^qgq^rqrq- 
^ircqi^a^^^qr^q^iT'T^qnJTiTqrqq^R^^riq ft^vi- 
»Riq H«PaiI%fe: 1 3iqtiq+I<*^^qf ^Rq^nra^- 
frfi: I 3i«i ^«i';?rq ^ 'Firamq^^qrH^q^qRaaqr^qiq- 
^n:^'a'^5i^rR?iq^'Tnq%; i a giR?rq^q ^rf«i^r- 
>intr grRt qrirq5Tr-:i:5ra«qoirJiTqr5"^5i»n%qR«r»3^fq- 
apoiTr^q sqq^'-jRrfi i sT'qaR^^rTqa^frmsfq a ^w^t 

^rK-.^q^q ^qfvyr^q^q qi^oT^ ^f%irf?I?qrr:si?qJim- 
lOqnqfriq^^: I ^ ^ ^rasiqqiinqfffqRa^^rR^- 
qtfqi^^fq gtRqgq^rfttnTqfiiqRT^ 3'q^?:rr5q»^r 
qr ^: ^qqai^q: i ?riq ^rfa^qrsfq q^i"?:!: r%qjn«»T: 
^Ji^?lf5irqa ?iifii?qf«rara ^eq^T'^qJii ^i^fq ^- *^<rt^l^>n^ 


^^3!^5HTii>Tr=r ??!!yffq3fOTTS^7r!T5^%^ ^ ursirfT f^w^rr^rr^r- 

Wrg^:iTg :ET^q^?i?i R:^>Tr5rr^TTf ^r sfirs ^ ^.<m» i - 

ar^M BirTrs^f^aw^r% ^g^fg^sq^rgir: ^: 
«ra <^ ^ ^^rsfq a?qfi ^nm m^rp5Rr;m|[^^ ^^- 

^{^s^n^x^ ^v\ ^m fe^flr^ ?T5[^m: q^^qrqrt- 
fm^«rar^ sr^tTfatr^5;?grTi«irfq qnq^^qf.^q- 
«rr^ <fquii*<i<Hdraf^qT?f»ia*iCr a^ra: Ji?»^r?i i 

?T^f%^ «**rj*«<+<NW^ f^^:ft^WTaf^r*2qiTJirw^i ^ 

g^r ^^g^vTr^srra^vj^T^R!j?orrra:^gr*Ti^^^ i ^ ^ 
i*<4*«iui ^^arq%: smrfer k^ 9%w f^s^^w^ Rr^- 

^i T ^'Eg.f^tf : ^rafa!'-:ir«i^ ?T*irjv3q»TrT: i ^- 

^: ar^ ?^^^*5q»m: i ?m ggM\sf^ g<Hf<«>iflr^ 
Erj^ f%wf^ ^: Jsr^^iwar ^g^ vrarncqf*iWr?i^ 
w^r^rT?! *TWtq%5':q^ ^«4*<T <Hwrwrt*r!^ I auT r% g- 5^ «f^lRf^ %^Tf?T ^r^^ Hat tg^ >l«ldi<:y«r*l^- 

^iKHii'^H'^rTr'sng ^r^^re^ »f ?r d'«d ffef^fer t- 
•T a^ f^«ra a ti ^Roi^ifrhRqwirM'^iq «n4i*^*?:TfoT- 
H r%^icT r3^nwm>:n5n^r^rnc^ a^^: " %?j«w^m- 
r%^5f^, a ^ «4*T<*H r ^a'^s^^^f^) t ^ 
Hor^i<*H, " I ?r*5qTJT^r^ ^ ^is^a^^ ^rr^g^ 

a JH^dt^lW I rTOT f^ «^fq *l4*KUl-!|1^ ***«w- 

I'-^Mr'hK^i! ^ra'fa ^^q^PTTT^TRr^r'a^Tnfa^^^ra'- 
srfaR^TJT^r^ ^ a^i<*f^*d*i^jHf^ ^f^ ^g^«- 

rT^ *T%rt^ I v(i(^ g ra'^q^, aswr^^q f^^iB^" ii I ii 
^wr^r^r^i^a- ^rn^urar aF^aqaT: zcrrf.qra^re^ 
^RTTrJiTTam^'ifraTiTia^q^: a ira'f^ma: h^t^:#*i- 
^a siqrnsn^i ^ 'a^a^pqf^f^jr^scr^r a a fa^qaajr^r 
'mr ^J^r^n^r^: H^a^nnqf^^ir^nBr ^f^^rsn^r 
¥rr^ nm sqrq^^rgq^T^T: i ^a-r^u r^m| g ^rar^r^ra^t- 
^T^: ^rrr^qfafaqJi: 1 3^ ^ i "3igvfraT»Tra^q%-f^- 
irat^ a i^pfw: i h?^ ^ fa^nr^ar^, ^tr: m^f>^r a 
^i%"i?rH^an.trfiT^^rf%WK^rai i ?r«n s-^^Jlwr- 
^m^MtiV ^^q- 5fit3?qT^a suRRfria nnttr: $»^ 
;n vt^ ^f^ a ^:avqrofqa H^rqrr^fa?:q9p g^^g^g^ q^a- 
'^t qqsr^qJTfq g^r^^t ^[5*1^% a^q aiaq^^ oc^ 1 a 
tt ?T3^flrqr5qraf q?( sqrffri^?! sreg^JTiqr^fqf^^- 
a qm sqrqqj^vjra: ^r^ gi sqi^aJita ^sqr^ ^5- 
^ qrr^^rq faqcra ^m 3^ aqt^aRqf m^q^i?^ 
a ^ q^i^ ^fvnarrfiftgii ^gq q^w^ fqqjsqt ^ vnqr- 

af sqiq^^qvjra: ^r^OT qr qai^ raqSIWTia: ^Wiq! 

5R>Trq faqaqa; a'grfaVqiiTrfq arq^^rqra: qar sqq?- 
5n fqq»6qrH fatti^K^wm q'sgia q»ir»^HuaTnq;RT: 
sjq^awar Tq^rTqr u,*^«i ^is^r^^q^ria^qn^qor 
fiiM^ ?=roq^«jTrafyrqrf^j^^5iTi5^.5qatrqna^t^- 
twr ^^gafaqcqa«fTf.sqq^5ira^«qqfi^ ^i^^^qj^qrai 
a^^qq^^ftrqq^^: I a InR t^sj^TTf.wgrq^s^raa: ?i- 
r%jrfafaq?mrq;r^3[qrar1['alqa a ?rqfiitq%^rPa'Rsfq 
W^rT^lg: ^qr^iaq^iTii^fqi'iVig^giq^qra qqi- 
WPa^rqil, I anr fV ^rr ^^h?^^*i^ faqa>qr?f- 
aaf ni »f^r?«=5; aqa. a^q ^rarqat q>rtoi5Tfeqf%- 
laqji^airfq stfafaqaaTqr^aqfii ^^ qq ^qwrf^- 
qw ^vTqrsiq qjifit?! rrKatafaqw 1^ q ^ a *Tqia ^q- 
^ ^cjHf^?^^rTtvTTq?q^rrafe: 1 «r?f^ q^rq'rf^^iqfjf- 
fqr^ a^^f^mrqrqfTfitai^ qar aRRif*rtv?rq ^fq- 
^la ^fcT H<md fq <t»n.iM^ r a^eq ^virq5rfaaHiTK?:fqti- 
a fq; g ^^^ wa^qtia ^fa nraj aTaqrf^rni 1 
a« q^ qnjTqT^r^H^T^fs^^nTfiT qifreqrgq^rsvjra- 

wiw^ffauH^: ^rqrqTgqq^sr^H'-^a^ 1^ ^\^ 
>^n.v\*fi 'ffrwarawfq'iT ^ aTf«jr>faHfra aa ar^- 
q?T ^f«i 5qq%^a a 5qTqncHJirq?7r^qjfgf%af%- 
P».qd gi ^v < 4 iqT m oq Ni< , tct r tt I a^qpinqrf^^f^ q- 
^mr B*:^ 1 ?th^^i ^T^g^vrrqafaq^^afiaTrqTa; 1 +^^l+KUlvrT^ (Wo) T^fn^ ^^T^trT^ri ^m vmm wa ari ^«r ^r^^are^i'^j fi^r 
'fl ^■^wrw ti^ ^ttt^ 3^^a ^ rTt^r'dt ararfi^ a'lrra- 

fjtf^ IK II ^ rv^mm^ ¥?qr^ m?ra^?TRrr??=^ ^^■^- 
a «'?«<iTracrar?i ^ ©Hf a-^^fa i ;m ^tttt «i^*nr- 
r%5n ?Hr="qa a??T ^^w^f^f^^MH i^^ar 3 ^li ?rar 
^^ ^N«ia a gi^»^w f^r^^fta ^^rMiTjnrfgroci 1 
sj^f'ma ^fa g fiSTarf^rf^a^**^ « Kwni *.jMHicfi5i 5 
!ifaH<4dM*^ I «ira^iqa5^:R^ ^<T^^ri5T^3^rf\ai sith- 
^'UtTrq^'JTa-. sTR3^iiR^a^t^§fq%; snsir'i^'i a 
^fr^ qwi ap^i^f^ a^%gi*nqia; 1 si^ ^ q'qfjsnjfag 
4> i <u i ti ^wni^^ ^i^H^ifa qf^ ^qia a^r ^.w.^ f% 
sMfrf^^qoi cra^ H?i^*J ^fe^qf^ aat qfa^ ^qfrs^qoifa 
qfi: ^ a jtr: fflicraq^5!irgr;T[^ ^qr<lai ^^'ifrqiT- 

^v:iU«|flfl Him ^I^^qni ?ta^^ ^^^[%: ^RF^R^- 

f5qjT »m»Mi?i ,rq;w^^tCrr?gTi^ 1 ^f^ a^^ a^r ^j^- 
qapvist^r ^m^: I ?r«trf?j(^(a i^i^^t ^nOTrwfa 
^wjreflfa 3i?wm^f^TTira?ia,i ^rmf^^raar: 5im;- 

mssr%%araT5i?'c«5flq^qnKrf^oiei<5rft^Ra\^ ^- 
«irf^^ ^r^rg^^a fnT:r?i^«ii^i ^ ci^T^fsaiT^farar - 
im^e}v?TRTaJTfrs35fiTra^«jr^JT^a'cfa *ayi-ij-yr%- 
^ a?^"ira a w^fa a ^r??T??i «ni-s?'5f^^q?^faiT^- 
3^ci I a ^rq^Krc^sqaqr asiq\5i^^sf^ w^gsri^w 
^"s:^ ( S^^PH'; ?i=T^ ^^g ^fa > afaspm^rrara- 
^SR ^^g^^rarm^ ^twto i ?rao 1 

JiRa a^TT ^rtur^^^q^ac ^5?^^:qr3?qfTT!r?TfTRa [| 
^4n'i?ia' grT^^^^wiw^Tf^ i a ^ «*)Kuio<<mi<yr- 
«K5^ asjTqrrfaqr^^^ ra^nrrar^ra; a«Tr ft ^Rnp^nr- 
t: {k ^^Fr^r^ STT^fsata: ^rq^M^rTJTfa a^ra^w^- 
af?T ^m i?if. I a^ a ar^f^r^ff'Tn^ a?^ ^f^ ^rr^- 

S^s^a^gr^qrnnii ^TR^rnrfsrar^sRr a ^rT^^grqir; ^ar 
fgrarerrm^r^^at *irg^^rfTr?5ia[ a^i «?^r4^r^ ^:r?:- 
^sqrqK^HC+KryH, I a ^F^a^rTfqfta^nrar^qgKTSwi^- 
ffq^r?*T?T'=i,^rqr^n:^rq3Twr ^ siT%T^a r%f^TT^- ^K^5?T^?»!ii'^a a ^^RRtJura ^'irr^ a^ a^q^ET- 
T^ xTfH«:: a grar 4 >i i'^»q» r^fq '^ <'^ a ^f^ T^ f ^^ r 
q^ ^T^qq; I f% g atr^f?:^^?! naf^ *kojh^A g a ^- 
<un5,M^<j a^v^-rXM'-i^H ^'Pi q^ afa^tar^sra^ 
53 ^«ir ^rir ^Kuiiv^-rKHNyHiTi'iiiaw^ arqa^^^ 
a«iT *K«iV-ir'-'-i^qd fsvjsw^: arafa^^TRia a^^xjf%?r^- 
m^^ai I 3T«rRv:i^Raci a^^iaufa?!^:!^?^ a^rmT;?R 
a^gq^^iasfq a^q ^q?i^qsi?H a^if^a^y i"-<4 ^jk a^^r- 
H^firia a^T^rt^ ar^reqraai^^?^ a^rr.qti a ^ qji- 
tf?^ snr^^ afcT ^rcnR'q ^n^'ki'^f^wfa a ^?fr- 
qur^: q^-^ sg jjfrqTnr«i% a^rfa^:mrqwf^:w^- 
ITa; q:^rfvT5^55iiqw^:j« ag^^ra^lq^iqiTn:!! aw'- 
ravira3^5;re«rara^vn(5[^a: 1 1% ^ ^r^ *iy*^ ^i?^ 
f? « jf ?^ ^^utoT aarm^a ^rfq qrrq<i*>*i^a'n qii- 

^Ha: fR'nr^^:n^H?^^rr^v^ a ^Tr^^f%fe: 1 u - 
Trn%wa snngr 'ETc^^qr^ %j^ a qa^^^a 1 wasft-aTij;- 
aqftoTW^rvq aiaitia q^ a ssa^^TiRwiwmiir 
q^Tiri^q^ ^r^TH^fiws^: g^nrc^R^^'^^'ara ^ qft: 
oiwrvrr^ qRorrfiraistq mki 3^: qRonflrfa^^'oannr^ 
qft^w^^^Rr^^'^ f% q;^'iq'cra^<jr5i^tqr?rai?iTa5ii «i: 
^FrPi trxJsrj^ujqf^BiTOi a 5^grR^lRF.pam\ *n:«JiTrar 
a»/i'd<*Rmcy'-4«'-u*r^r wx'Traf^ m^ ^rRifqi%- 
qrr% ^rt^^^r%^f^ d *,q ?^ ^rarKo^iwr^^ ^^ 
^^frrR^qsr^^ra; asifaft^^'i a^ ^^^ ^kuj^ m- 

rRa^^q%WI«rR«iar^Irl^3r^aT^^^lrqT%^^ ^PTT- 

^^ gHKa » I << ii it: ^ ^:qrqr'tgTinra: 1 qRr^m ar *i4*i- 
<<i . H:<^<»qwig : K< n a^i^rare>jaf^:^^^^T%ir: 1 m~ 
m^ 53 *R<!jir*iAi<:y ^!iM«H*«s[asT a ^ a3rn%- 
ar^a ?r^fq%a afJRTff ?fa ^Tf.5?mgqfaa: ?nrar- 
q-^ g HMr^-^ mafqiiMiq-^r^i^ ^KuirgTmitrK a^— 
^^ ^rarffBi^THt^ q# ^sc^p^h^ i a»ir ft; «^*i'a- 
ar laf-^ ^r^ *i4*i(-q4id ?r^^'^R^fa^f%: 1 ^- 
qi'as^ ^m ^r^ao'T fri^qc^sfq a dMr»)i«j,Kry ^iw- 
r^q^nan ^im^r^^fq ^k/ii+h-^i-mi?! i a ^ifa^^t%^- 
'Ea^qijf^'is^^rq' ^ikqrTj|«T ^'Ti[g?qt%sr^: 
arf^ ^r^^:'TT ai%r^f%: *H<i!f^T^t ^i4^eii^fq- 
^\:^ ^ ^'^Tgjqr^^u^a ^rR'jj^^T'^^f^R^ i a ^r- 
fqna?:^ ^RorRf^tTRr 9f:R«T^Tia ^rrqr?qrat^% 
aPT ^: ^^iMifMK^T ^r«t! * i dTg^Rj^:qf^r?f raTr%- 
^r fij^Rtlk^' ^ ^Roirafrjai *NVqr^ *K<ji ^q^- 

^i^: I ar^*r'T^:qT af^i%%rrqir^ f^d i ay * t^ fg^- 
f%a^nr*TTr3Tri3?Tfafra;n&'r3nrf7qr%qHr%: 1 ?mr«^- 
?qr aT^fiTT^nrfq ^^ ^TR^rvri^a ^^rfrqi^sm^- 
fatg^: ^Tm?qr^ ^ ^?T*it?it*Ria^nT: ^i4^ a 
^Fmn, '?r*nara ^lylfq^r fa^air^'^si »?^5t i arf^ ^v^- 
5(TT^?^r a^fri: ^'Tr3fqr%iR?ifrft^ 1 ar^g^r^wrar- 
^^vrrar a4 i <m ^'^ ^ '^'Jq^'' ' an^vwr*rra^:qt ?^- M^<s^4>iTwv7m 


Rl^ ^jt^r TTVTrmrerai: "i^J^^rq^ra^ h^^t^^ — 

¥rraT^f*r-:n5ng«TqfTT: wthd^Jvi^f^rawadTsi^iwcr^- 
afafiT^MT^^ oW<4i^^ra g^^aIraT ?nq ^ irfe 

f^RTH^S^: I sranfm fm fqyTVi*i'dc54iTfiT^?n^ f^- 
Rr¥ra5Rnq^5TTgrqfJiaur *Kun:^«.>n >i':j»<4KN<iyi<T. 

ftirroi a^mrsRiT afa^nra siTrtf rot sn swinrfi ^- 
gTs^rci«rrriW?^^5wmf*ngT?i i ct«iT s^^rRTraiirf^smT- 
at%flrftsf)TT|;s(q ^ q^^ismf'sr'cr^r^w^qrsrTei ^- q§?wi s^rgr^rrr sir sn^Vrh JTra^a^iiRf^^^T^- 

flrBl!rMIWufdN^M4H-k<i4T: siw^iTi: ^f MMft-dyUldl- 
?T«IT ^R^I'dcmiufrHl'M^W^ra ?jqiHclV? ^^^i S- 

Rf# dl<-y*l'ddlSHf# ^f^TU**^^ ^yM4d<^Md<4( T- 
ar: srcfl^*ll«iH-r<JM<l'd=^H 1 1 ^ *IKOisi^i%: ^tKUI^cIT 

cqtf^clSli JTTtq ar«f)^cmT jf^'^o^TTKWHUHlRdlcfl- 
m»T: T^^ ITf^r d^MKIflam 3TI5Jl^tfqrf?at5PF5l- 

?Tn^ ?T«IRT%*f^ JTcfl1Jn!IIlfatrfr^5T^r^^^ 
<t>K<ijy-i.T^<t!l» d ilf'^rT lVl^ I IT ^ f^STT^^ ST^I3?r- 

^?n 5trt ^rrrl^^f^ ci«it i%^j51JT^ ^tittit^ srr- 
sTpv:!^ f^?:j^?m'j!^rf^r *tt9^% JTT55nreiT='ra^- 

^f%i: w -t : d^g TTT?T Rrq^'^i^frq^^ini^^^iT ami^- 
wTf?mT3crrr^f^ i '^ t^nrad srm d^dK<Hmw<k 
f^rsif?t^Tra ^^^T^r^Tn^ if?T sTT^^rei^^ 
f^;TT:[r^«t9rm€r^frc^!j^Tr(T«4ni; f ^^flyrrarggffr- 
^r^^'RT 3r^«n ^^^ji^ irrarsf^ w^f^i Qi<fi^^ ^- «<»»^«bHUJ Hl^ 


^i^+K^TRT^ »i<<ia^viM 'kMMi'fir^T a^qRitfq rT^«r I qtJir4?T^- 
^ ^rr^ifSra^ |g«f!«im: ^rf *n^ ^% a-gr'r^?!: ^- 

«nffq3fi'ire<T^ ^rWrnr^n^ m^^vmwj 5TjBrf^ 
foT% «<T^«w4irv<iifl<5f!^'!4iDj<!iyif^<qrejTK ?t^ w- ?iruHh'4l?J-r^MJWf>U|^I«.HrV4i,^<«fi,v:it5It^ftraRfST: 

?*iR*KuiMT^vjRTW5raRrTF^f tfw^ ^^'mt^m^ 
f^^Tr^'ra I ^^if^on^tr^sft qtt«R fiRqiKiy^: ^^- 

•RfW3T^^I''lfvratSv3'l»T'^sqf 9R^Rf^^^S<^Tf>nt~ 
%3| II 

4M<4.i'd;HftK<4^ <5s»*4 i fe<«i> i v<iu<mn-^ nTr? ^q»w vx- 
uuraTT^ a«afr5i ^i^x ^nj^ ^^'mr jnnm *i<jmw- 

fqR: ?qR[ 1 3W v*i%t^ frrtrnvn'?: ^i^rttsjr?:^- 
r«mi ?i^ ^f?T ^ rf^ ^: «rr?:wr*Tmn'TR ^jt^tct- ^^^Rnnri^ 


^*3!^Rm^'5 vnm^ ?re^ ^>T^r «T« *!4j(irM q^ncftscn: ^rt^nm- 
^5iF?rt ^€1 5TRT5 anrwr^t^wnro^ *k'!!^ s^- 

yj^rl ! 3?«I tRS^Pvisi: M'dH^ *W*I<"W W- 

«4^T*aRcirsraT%: ^n^ i r% ^ a^rnP* ft?qc^ ip«ir«T- m af^^aran/^: i «i«i *M*iWr%sft paw f^roi- 
^ a^nf%lnn3^wnq fpraJT^taraafa: wrf^th 
asm^^nw msTHia i a ^ ««ia*i«i^rw**<s>*M4i: 
tCT 4»[<.md'i«4 g5^ra a^sf^ m a wi^T^a^'nfq f- 
TvTPT g g< Li ;rtia r <ja w rf^ Jfeaaw «%^^ara5n%- 
ww aatSRj(^wi(5?gTt ^^ %qi ag jr^sfq^aiSHi: 
^ »i sraqt afumfitai^TT^ ^fa ^fi nd^ia^ «ma f^- 
f^mrar^jst^a^^^i^fa f aiwr^ar^- 1 a^atnfsifiT- 
a vraa: a Jim ^W^ii^«R«TW*a?ir5a?na: i a f^ 

» ' <a< f w aw!T a? t^^wmjaw *M^g'4Hi^*dqTsaf- 
%:i a ^ ^atoR^ smif^: ^T*r^fa a m^ aaiuMi a^ 
^ ^N<w f^m «4'***^i**«w iwa^w^iRa'jr a^%5 
a ^ <H<m<rq aat: a^'M^r: qr^a^rt? r'ji i"aT aa 
^tU^a i H ^j<<m*i»r^^ ^% g^iaaOaaiTta^i??^^- 
nreaara^^: i a ^TcarsMj^HM^fa a^Tfir^aapna^rai- 
«A^T^5raw ^^>?%ssrf%a ^ a«i«»iH<«i* bc^t^- 
HH i s» : »!<N*<'4ij;'^l^M4:«j nTfa aw a?Tf "fJ^araq^:! 
a '§d<:<< i wiv<i fafiaraamra: af^ a¥[»ft*<^a awr- 
a?fla: I a sa l l v^i far 3»«i«ir a^ mwaflfj fifor^t 
^4<:44:<*>Ki ^ a^aiac as a^atraa: aaaqjraara'i^! 
a i m^a a^^nf^ waaa^Taiaa#r am^f^arsHmtaV- 
ct I aa ftaiTfS'Jmfa ^ ^ar: ^trr saa^maf^ ^m- 
vf ^f^«Ki5a^ iBreaffw a«ira5?aiaa ^aka «a^- 
^a «^^ aigaiawrfa aN^q^i aif^reaw ac^iwaTBti 
afawafaaws^ aT^*i^^^aTOfa^»«aaraTa^aRa?>T- 
sT^xnv^aaarr^ awrenqnaar?: aanJWifa: i ^?aii§aT^- 
^ aFRT f^^^a^aRTH^ "^ ' ^^^ ftrn^ asTWift- 
t^ aa wrewT^rK fdraw ai?«K*iaf«i*;a: ^«t^- 
«iT«mwfrat^t i a f? f^Ra^^^PBraearf^: »>f^t*i- 
sS^aiaroatf^iT: ^rn:pE§aaa?35ifaa:i wr^j^^^nsar- 
f^a^aw aa wa^ »ria«rf% a^^raa: «aw ''nft: 
aw am a?flaatia^a^ ^Taa»rer s^rfirefa awaa 
t^ar^aaaasflar ?wi i wvganwa <w^% ^«^ arftt- 
aa^w>Ta5af R^ < '-aafa a ^Xtn«jq^« %: ?^T^«fiWR?aar 
snarat ^rowiar i a =3 a^ *i4ji«<*ar ar^ af^f^- 
?ara ^^ I 'df^ra^^N't.t^ t M tt aanaafrerfea'Enssx afe- 
aif^acia gra^ ^ f^^aararsi sKncTJisaiare^nraRj 

^^a aa eiaf sajarrtsar a ^ "^Jar ??f?aT ar t^pi 
an^ ba i ai<.^ai snrta^ a^^ia/ac i a atic— epJjT^IT'iPJTFf ( lQi« ) ^.3^^?iirvn^ tn^ arairi^asi ^r^T?i: ^m?^ n^.m ^i in?^- 

^^ air^,w^qmK9inn?i jt ^m jtrt V^^r nrrR^ira^nra:- 

a^i t^ ^fsfq s^nqR: ^rT^^Vm «m3^mw>T^- 

a^ 5?inir<.quqiriy^ff?Tr^r^ ?Kr?:«r?^ ^ ^r^raf^r^r- 
eqr^ sjafri: 'prr^i 3isp?iTs^TMKi'u+'HiM'(5«i'HT»f ^m^i 

sn^ea: «<«n:rr?f;iqRqi%: 1 5Tf^#^?:«n^JTR^i%«r- 

Wf^^R^i^Twf^jfrsfq fa: gRpq^^i^; ^jmr?qi%^rlr 
a?5Rn:«rfga: wttf ^rtif 5Rraf?qi%: 1 sKr^Jbafrr^rq- 

^r Ji ^ Ha: *i<uid: ^qrrqraR^rr^qnjrar^ii: sBt- 
^hqi^^ra T.pcit*q Hf^ #PE:^^g fes'H^^faa^q^?! 
=at a^ H^^ ai^rfq a ^rq^Tsirf^^a^rioTc^q 1 
yi*^i a^^ ast^ gt ^iifq a^T^ ?ii^f^^a^Ror?gra[i 
a^wwq=%^rt?aH?^ragr^rj^f^frT^qi^t m ^Tsr^ia^- 
?rq§qt^fi 1 aiti^^a e^Ha'rr3Tf?i?qi^5ta^)rgra ^t- 
q^ROTwr^rarani. 1 ^^'^l*? a^^wgrR ^^wfa ^- 
9Jn^ai ^»i^r^ ^^??ar^?Tf^r^^ 1 a %^^qg ^^- 
^^q?^ \k%^ ^.^jfef^'afflffi^-qfi^q ^^;fjf^^^_ 
q^RTTRiari^fia: srfaq^a gnsif; sjTaq^'a ^^g- 
fi^ f^wvq^^jf^^q^ ^ra ra5j?:qnransraq; g fg- 
%^R^q*^ 'Kf fkrisi: ^ra, a>ir ^ ^^siraa^q^ wiV 
sqr^imfa^^ifq^r^ fij^=s:rrv?vjra ^qa; 1 ?i?ja^g5iig(af 
^in«iii*V4mniaR^?if%a^?^ir=i ^q axi?g=qgrar- 
»r:q^^F^^arMKagfr^^nTf^q'rrn?^rg^rvirfi 1 ?r«i uf^- 
^jrac(% 5^iirranF:flr%«f; ^q aft a^vq^f^rgt^rf.^ii- 
q VT ^raa qtJH^a ^faf^fjra'sprqjT^q^sqri^gejrag- 
q^ sfla'^la^qs^rsqT qa »tt?it ?ra afaqra: ^?nri a 3a. 
fe^^^q: q?: ^4^^RRqf^an??rgra[ ^f^'^srrarea^r^q^- 5ira^;^qHm%rgwv^a5ira atrrtq f^l[^K^qnr%??i^- 
gqqi Ti<a* ^q^rar^i^fHi^ti^ a'st «-^ryii?^as^wa«i^ 
^ra: 1 srflivifa 53^ ^wrafKsi^amgnJtt /^tiq-uiiram- 
^*rarr%!a *^'JinV:jraTa[ 1 ?i5qrq* qii^s;"* «?«f^- 
'wrgmf 3i^<lai f^ti'snjojRW^HiTsaa f^nr afh- 
qrf^: H ^ ^li-^ri I f% g 5r'n^iar«*5i q^r^raa^- 
^vrnm ^ rf^ ic n^ qmrn 5qr'^f^if??i»qi«qf m?^ sri r 
sT^q tm^ i 'ri f^ 5m(nrmra^i5^fq?gfttra f^^^a 1 ^iisre- 
5?nfq(^scq^ra'!raBf|as<ajgqt^'^q^vqina sq^m^- 
5n3qiis'-:ir^qa^j^qmaqRr: «ia ^g^qrinJiTWis^r- 
{qfOfri 1 5R«i ^«fei«j^^T«ri: f^?(^% a^ nv\ 5Si{%- 
^r ^qTk^q: ^u aj|jH*i*K*j*<>.qN*s^ *i^a[ 1 rw- 
^^li-aqniT^q i%5ia'^grri i ?i»j {^l^^q^i a?^ a- 
r^^oi qrfraa Rtf^^^f^ ^«?q?R^qaqr ^ra^^R^v 
q^q^ ^^^^■- sifaq^r (k^ra: «E»i *i^a ^ ra^iq^r^g- 
qRa5^^f?rg?aq ^;qJTr^ a^qawjT^inrgqqTqRa'Uq- 
Tr^*Fa'^ r%5i^:q: qz ^la afa^rwiaa^^.: 1 3i«i q^- 
^^r'^^^RT ^air^qioii rasi^^qRr?:?*?^?^^^ ^nx- 
DiTpuRrt^i^v^qan: ^gr^^^w^nrtaara: ^n af^ 

q^(fq%^g?^ a=fn^^n=T9fac^fa, 1 3t«i a«avq«ra- 
v^^ayqrrr^nprfq^a ^7qTS^H^aa[ gfarr^^qf^qs*- 
faV^ii ^^5rf?-?fOTP=qJTqfR ^[qni^^r^rvTTgrac 
wm"!4«?i ^ faair%wijT-'4r^r-^ ^3 ^qjTraRq^^aw^— 
v?: qi ?fa qfasrim ^tk: 5^WTf^q?qq^rTq aPa^- 
^y-j'^a 5^Frr^itqf^?iq^qpq>TTaq^: 1 a ^ra^i^ma- 
^5re;qi?i, q^KM^amar^rsgqg'^fq a^qr^vTarae 
a nrwiv^^i-ij^* ^ffieamqrasR^ ^f^i^flJia- 
W5i^q«raHa a^ ^ra ffiar ^qiR^aaBRfkR ra^a 
3R^aq;i^ ft 5^a?an^^^fvT^g^a ^q;TT^ 'a^^T- 
(^a^rq^fca aw 5^s?T^fq?rq«^a?a*TiaTa ««! a f^- 
TTvi: 1 a^q ^^iiraa^n^T^^iTxgqiw %ar a^ rv- 
qqfcf Rrfirvira fWi^^ ^ Hmar%:^q?iffii«^ fa^t- 
Nyuiiarir^Rjn'mm^^Tara raa^i^TRmi aqrgqsjsr- 
a[ q:*i'bKiuiii4'*=i agai ws}k q^^a ^^eirr^afaq^i- 
faac^r^^^'^*io*i'<T#^«qqfr^Fa a^vgqaw: 1 a %- 
aJTa^qFrnroirmfa a^^naa sar^r^ar^ft^faR^- 
sq^avq ^iqnfaqf^arg[ 1 ?f*i aicqf f%fga fa^ra^jq: 
^'^nnrRreiaaarfqraaaraavn^'max^qimra a^a n- 
WRarqfaaTai«Kro(^ap^atq?tavriai(%^q^5i5Eaa- 
faq^r a?^ a^nt=ra q^Raraa: sTfaqT^^a^raaroq^j- 
^siR%.qq?aqf%»:rq aaa 1 arraqafaqraJTsa^or a^- 
'^T'Taw nfaq^JTH^: 1 a ^r^aarpqairsqrviKfasq- 
fafrrfi a^q a?r=a^F:qnarT?aaa^iiaa;?^¥rraqrma: qi- 
WR^faa^: ^vTR^^'aTfiO!'*! I «<^yr??ara«jT a^- 
arnia. 1 a^a^asfq a^rarHi ^«r afa^r^Ra% ^jia 1 
sf>j arsfaqxTr vra^ ran'raqT^reaff farp-jp-^a ^^a 
maq^r gor^qat fa?flaa ^^raqif^a^rnrarrarana- 
»a a g a^arafaq^r a^fioranaar a^aTaa=^ ?i^aT aR33!f;i?nr'flm 


eh^sH+Rnrw^ mris^siwnw: sntnoirai»i?gr?i s^TTi-wiuwrmf^ greq- 
q?j?^sc^repiT3qrfq?raTW'^^piiirm3qca*vn9B m^wmr- 

Hf rrm w^ ^r^>^rfe%Tq^r'T^?:^^r%sT^5qHnnJRW- 
?s«rfjm%: q?^ iirdqTq^q^:qiTicnTT^rj5j5rsnrf*iraa:- 

craTr%vi^ ?5,q^'Trfqi^fi^iq ^w.k i «^^^^^!Tfcr- 

^ m «^ q^ (^ vj 5?i^rf^^M <* «^q*n^rfi i ^«it 
f? g^^r^r^^ «>qf<4 ?i«Tr r%^»Tfq ^qt%^T ^^ 
r%?Rrs?^r^T lefcr a^qircw^ i 3R^r*n:^*r^ f^- 

sjgJTi a^c^rt^rasfr^rrf^^Tm^i qTT§q>r%^^WTwrq»- 

^ flr*>**< ♦^q^i'rrsqim "^^r^^^Kqc^ira^req^r^- 
wq^^Tf^-s^^i%'3q^*qwR ib^rg^T^i^^% r%?isrr%- 
w^wi^ gTTqpTiJrfqc I ^^«irf% ?rarfq f^afrrvrr^: 
i:m<i^ 94<:jqf^sqr?qr aifq^q 1%^ ^i^^^^r«ire:qrq^- 
Tw^f^^'rT%q^^^f5ri5T ra^taraw'jT 5PTO?fri% ^^ 
ff^4. i 4 vn?fri I f^qf^4Trerg?qf%R% ^TW^Ji^^t%- 
^r^^gq^c^'^iraifT^i ^ f? 'ar^airrqr^r »i5WTorKq- 
ci?ns^q'(%5Tr gpfTRW 5i?'»t ^i. ^^ ra^req^^ratqj^i- 
qt ?ni ?:qjTnmf%cT ?ra^?aRTqwf ^zim.^ vikri i jt 
%i icfy «< vq I q «!i *4Tis^qi%^5:qqr%q^r ^fi^^^^Cr Kf^t- 
^m ?i^w^rawq^*rri%«?:^r?:'r(%?T;T^'!j ^ ^rf^- 
^ ^'355^i^5:qTq^iTwq^rqfm^:^rq5rT¥rr¥rr^r?i; i 
?r3ir^'S?i^^ra^q'ra^wtq^n»7iHvr^Trt, i »r 5rf%^f^ 
^:qtq^f^^: wrer^wf^ ^ HT^q^gq^f^viRm ri^rRm- 

'^^^qi^vrra' f^raq^^iq^STFeTv^qiTrrsqq; ii lf%fq- 
^:^ ^(^Hifq ^sTtnrsrlcivTT^^^i^^^iq^raTgqiT^- 
m «^q:Mq;^ ^^?^*gqim^^ i ?i«i srfrrvrr^rs'^HKT^- 

i«^i^i^d ?TcT q.*i'd!iTr5^rer qrr^ »t q)«uaqr q i «:d'( i- 
sqrqiT: ^gpn^TOrqrR?TT afciq^dfra ^rcq^sqrqn:- 

«t.<>l4rt4»4|fc|N<<f^ ?H^*l'd<^I^mi^W*JHI<l ?r^qTfeTq»- 

q^f?ir%TqrTvqi q^q^rv-qj ^tTrvqTO?qts«Tw?:q^rn:^f 
5qq?«inq^ q*^=jy<<<iwr% rTJnraqT?^ i^jn^ ^ m^- 
frt s^q(^%icrit 1 ^rgwqr^iTfqqs^lr^rwn jf^q^^r?- ^ S[3qq?ift%?iq:5Tqi vrsRqr q?:^?;'5i>Trqnq5ir^?m- 
qjqjflat ^^^qiR»5qq«3^«f ?Tar!?»i^**iqq>T^:^- 
f^^^q^qr^qjc^tqqH^at q^ vmn»;?T?T ?T*q»^^- 
HJTgrTt jfreq^mT^q^^ vrmi{ ^vmw^^v^ >m^i 

qt^qtTfqf5n?rTqrar^;5qqq*rqTrJT%5FJq^5rIrqfqqq^^qT- 

wqjqrfvrarqqpq^qwqrqni i q^r?qfqts?qR<q*^5qq- 
^q^rf^qr^q^^rq^frtf vraai^r a^r "^r^qq^afaq^ i 
q^wri; ^^rrc*irNj«'»4r^5:^fqwrfiW9)f*ri^ ^ ^jjq 
ST^fq #r si^ ^ r^rei: m«qTfirHrHFr;fqrinF:«im?p»qr m 
tqFcT ««v t ^^ ['T g ; q rRfTqr%f%:: I ?tfaqqq«r».<!Frgifi i ?«r- 
^^srr^ ufciqi^fHirJ t ^h: srdHTfi aa: q:t^»!jrfq»ra 
qj«if^^^^a qq ^a[^?qdqr ^^r^^^qgirarvgq^- 
f r?:gr^«iirq^^qf5rr? i 

Hiref 5;j5q=^a^«^fqrf^v?n fq%ir rw^^^n:: ^i^rflr- 
5qfrift% ^^rrarrqr a^^rgqgwR^ i fq> ^ qf^ «?ir<ji^4r 
^ «pr^q:p?tar f*i»TT: ^rsf^ qi avqt f^: ^qm^ 
Ji 1?^ ^Tf^qa?q ^rgi^ i ^afsia^rtrr^w^msfq 
5T?T|r^(^ft^ asfqmn? i ^^rfq ^Tir?n*Ki^i«'di»^ 
f%Ti^^?fqrscq^r;nq^qqrqsnp>Tfqqq?qrwNTrn i Ira?^- 
ajrqrqrfT^TOTnrmfq «^rf^v:wvqt ^^ ?i^fq ^?^?t^- 
^ ^qr *r% ^q?qT?Hcq^>quT>f: 55t%% q^arfi aa: 
?i^'^?;qaqT ^qsrYq»n5TfqT<i y?^ a^qt Bpsreqar- 

V^iT^sqr awqsqq^iia: qw«TRq^JTT?t.l ^fr^- ^- 
aisfnfTT^if^TTcTqr ^ ^T5[ii^ Jfr^fi ?rars^!q^<sivqV 
vi»qd qr m^ ^r^^?^gj>Rrti smfq a^q^ ^^f t 
argq^TT^rqrnra: t s^^ngq^TT*?^ qr ^nqsqfvrarfcqT- 
^a^qarqi ^ fqtf'arsarqrn^qalqjiTHi'qf a^mrn^qrfvi- 

5Tcwrrt.^tq>i^qrTqa[ i «wro i 

^^g;q^tgqqr^ig ^qif^^qwf ^fi q>qrf^^f^f^ «- 

^^ ?T ^ ¥ =nw?,3':«mf if| m^^w ii 

qraaqq s^rr^qrar *i?i araemf rrt R»qf^ ^otm? i 

?rf ^ ^ i^ ^^, ^r^r? H# iT^VTOTfl II 
q^ f^a ? 'pnq'f rWffl ^ ^w%t,-)f;R irmqarT f fir 
rqqrsv^pm^qa af? arawrq acsi?qq?q fiTsv =?r«V gir- 
cqtqT^q?n% ?im«qkTq=^»i »» "a sna ig^uiiR gsr^fq 
srrqa •! qrsrrrq aa; rqiqa Wrqn: i jra ^^qif i *nqar- 
rq^JTrHfqrf^ra«q?si5r!qf^9iaaq^T!Tq5raw^fWfq— 
qrf5f?qrer^^ awnqfa ^at^ qfe^rara a-T ^%fr^- 
q^ qur ^R'iq^r ^iz- i^mk ^ ^rrqs^: ««<qk<^- 
fiRsat a af y ^or g qq^ < «r«i ?»anf^ fqw^^ af« fq>- 
qaf Rf^nrftm fwqrgqrjraiR^: i a ^q WrinKwrf^ 
qfi^kq *?rf^ qft^JwrKftia q^jid vj i m fawrraqi^rfq ^^n^fJRTjn^ 


*^^^.1^^T^ 7^ I ^ -JKi^WJIT^ «J:^ a^4«<a I Tlf^ f^M*I^VI'4i 

f5ig«vre»Trw<Kt?Tjq9rn^ra » mf s?^ra ^?it^ i «- 
35«ja T g ^g»iir^J?r»ir^T?i 1 '!iWT^r^rq'?nr h ?p- 

z^ R5j«T^q: irfaf%v:jnmrT 1 

«rT5f3ffa *Rar anHf^W^rsf»ivflqa aw ^^kPt 

a njjfM^d ^r% !ir>5^T?wm?^r^f%?i«ra?^rf^cg: ^- 
jwimrfa €^T^:i ynm^ f^q^i^i ^rowr?'! g <JMMn r ^ 
srraa 5iniaf ^^•- ^Tf^^rnmfq awrarfMWrf^fa 1 srf^ m 

a^ ^^^»fTr^: ^ir^T^'^ 5f ^«^f: JT^^rea^ ar^- 
h ?i«pra «r?5 jRmf?^^ arf w'lai i%<i^ an- "Ji^rerra ^rr^sjfl ^["sfr a?^TT? 1 «B^ti ^ fwifi^mr ^ 1 

efr^sfq ^ar*ii*i5iT^T»ii i*iiyi=j?TiTviHiiif»w *if:«n- 
^ Wc'Ji^'in ^3 a^ ^tkr: ^TgTuvTi'a " ?ri^?r j^ 

HTT^ SjiKTroT 'RT'ir ^*T^fa I aa: *»id<l^'II^ ^f^ 

ijfMiid ^wra af^ ^ a^ Ji%a t% ^Kfdcii'JiHiq «p- 
w^a iHT^rqrwTa a t^u^ aMi«r^rf%^«rn%a i^^.n 
" <lH^ <lft »i STfT f^ftm^-^ ^ " awf I 

^'IjT aUM l^l^l, ^O^S f% ^ f ^W II 

■K • . j nr\-M ■■■■ Li i g.. 1*^.. j.jui ._|_. 1L. 

«reu ^5^a aTV rew^ f^^i ? 5»aw yii^4t<jtaH.i ?^- 
^ w^fe afa^TJT^ f?T55n «i^ fk^v ftrar-^^ g jjpq- 
H*»fiH*i^^ ^wi**!! y4*g y<S*f^rfiirm^»<iiq^ 1 

*rafa aft ^t:«*wji*ui«i^vTif%ra tr ^"rirfem^r- 
^H^ TT^qrtamq w^^rgtra 1 ^tr "artVi f««i ^- 

a^grgflwq q?rT a n^flt arrwr^n^ tk: jtriv^: fk g 

gif3»^a*ijlryil*vKlM«ll'{l^gitl>ilTia ?T??nt»^ ^T'l- 
r«K«j ^5^ a «5^nT "WTf^'i: I mn M4KWT HT: I »I5^ 

^ if vTTf^at qa «^^ ftiat^Kn^rars'^ «ra: a^«;Rr 

?Tr^^ «F«IJI^ TOT S?«jaWW»lTJ51«t&5^'?q ^HT- 

^l^ ^ flTf T^, f^f f%T? f%f ^ "^Hfiq II 

SRq «^^ f^lWfiot 3JR«>7t qfi[ q^^r^TO^ €?^ aff 
<Fi ^m a ^^f^cq^'i am: f**j*<4« I ?iars^«jR n^r- 
qii«^ aiHj^ rrars^ «i^?m^ f^'ia ^?a ^ (? ?f »- 
«un%%^JTfimg aiTs^Jr t ^ «^^"ri i ^pw g /^rfioi 
jm^^ €?^ ^ af%i^ ft»yiH«<i f^'iiHr^ fRT «^^ ^- 
*rr^ f^t?arma[ «TOf^ar^fqrm:Ht^ faiwa ar^^ ^^^^nrvm ( »fw\s ) ^^^^PRilPRl^ ^i^ ^dfa %^^ argJiw grf%rwj?ra ^fa ^^grfl i:^?! 1 
vPTTHf ^ erqj^^f^rO^t ^r^^c^JTrs^f^^stTKorrg^TTfH- wf% a^ ?irs^Rr?f=g??RHTm^ren«a"^ ^isafsirig- 

arfa 0cq?3tfRfw ^ cii^i nqna-gng^fi^refi^irr^ 'ii 
^i^ci I ri«ir % Trqf%t^T^rei a:^ a«TJTcifga^?i- 

f% ?i«ir ^ si»iq f^^rfi^ Hr'=Tr5?'TR^*ifTrt«^r'^ fj- 

q3?j?T JTr'q«JT ?i\^ 'i«iT q? 3rq?3fliT q.qrfq=iiffi^gr- 

gg^^ ^.w^farw I q^ ?iar m^ f^ a^^*^ ^^s^rmg 
^=^ag^Trqrei^Tr artf^iHi fj;^ ^ ^m^ ^'jutT^t 

=gii?ftfHi?ra: ^^t^r=ga?tsmw: i ^^^ ^f'^ ^th^ ^if^ 
faf^JT'T n^ r%f^«raa^ ^^^ a%aira^ ?rara?^ ■oji- 

?^gi;;Trg5F:jT0T ^tm »rrs^«Ti a^^ g«i?nT 3?^:?^ 'gfei- 
cTTVT^rfira II I II rl«ir ( 3<lft«Tm^ ^<llTa;r% ) 3<1- 

gcflf^i II ^ II a»ir ( g^anroT ^^q:f% ) ^ ^H«iir ^- 

II •^ II riuj I ( qlsmm qf^orf^ ) u^^ g ifl^si^lr: 
^5 HR=re^ ^Tm^T^: qriJmfT^<5TO'w««-nqftiTr- 

f^fn II a II a«iT ( f&TJTiTT^ f&%f% ) I ^'^^ g^)Wr 
^li^aRt fw^flsTT g^?iT^^ir ?T^rq^^5Trf?THjRsi ^- 
^nn%5iqaT ^^rm i rv^ ^ si^sm^^^^^mq^ a^ 
?^Tf^HJt«r f^n^rTf5??3Wsi ^T^ f^gwuRr ii mi ?r«iT t 
( f^simtot fw%f% ) 51^^ w;flTii: ^vr^^^^^ 
^J cflcT'c^'^^rq^^^r^:^^ ii?^r^^<ir jt^^'t ^r'sasir- ^3<H*i^>n5r ( im )^ =*v^^4.Km>TR ?m»i^ t^r fii^niR qn^ fii^rm^ ii ^ II ?ror i ( ^- 

^wm^t ^nrmrrT ii ^ ii ?!»jt ( msmror «^r% ) ig- 

f^fn II c II am I (f^sTrtSf^rrnr rorf^^frr) H3ff4»TroT 

Jf^r%?^i^ r%3fmr^^rqq^iTR?^rf^??i «R^ra- 
« 55T5rq^ H?5rr?R^r m^: ii i u a^flrm^ira srw- 

^ »traJR v!»m?TT *Tiigiq[ fffrC?:; 5?: ^Sf^cif^ I 

fJTff^rT I ^?i?rjf;THTg?:ot, fiMr^iirsif.ra^^m ii ^ n ?j- 

?=tj ^m ^irmm^mvi <i^r^ =g «rira%5frsniw3v??T- 
srrrq (^cwm f^irifT) sr?5^T^apg ^^^^^ ^i%aiw?qT- 

=5^1^ q?iR §narrTi^^craiicii?iT ^raq^tR ^flftivi?f?T 
i^ ^a I sitiar^g =g3!5iis!nr^ q?:^qTci: f% gsm^n^ w- 

% ^^^^m ^^ ^m ^^\f^ vn '^'bt Tmwr- 

"•wn arT" ^?qr^ 5?iTf; g^n i (q*T|f% ) «^^«ir^- 

^^Itti^: I ( JiioTT ^ffif% ) ^? 5'T^Jfr'?Tfi?:Trar I (g^i- 
f 1%) sarf r Rqrar f^wi^r^: (riTorei%) fjT-arw^qjf^ 
^ ^ ^g*«f I "^TS t:ir I f>5i ^ ^rrf^i^^m^^sq^. 
mfJT ^«ir fi'K ^Htf^c^rsOR ii^ii a^inj^rfsr t^wrr^irra ^TarsqrjRfR ^m fn< q«i ^r^r^lR ii 5. ii ?t«itsji^- 
?ji;ij<t.»-j<>^sTrR ^ims^iTs^mnf qtMJT ^rnor ii ^ n a- 
ms^rR aRT«frR Jrrais^rssRTR ^rn ^Rq -i<HS-^ ! < lR 

II a II rT^ gg^lWJT^sfq T%rl)?T=gg^W^ U^- 

^ R^^a^ g ^erarOfir =3r^n^ q^TJ^nSr?^ f|[?flJi: 
i??iJTRTTfR 5 q^ q<i-yrf«if^ ^^ ^a i ag g%- 
riT^Rn(T»fRi 5qTra?[fqrrf^«mratR ^r^ft q^r^"?.!- 

*IF^f?IT?Tf?Tr?- I ( 3cqwq^^^^r% ) ^f q WiifMI ^ ") vn^ 

5fq^q|iOT ^rqr^nfl^ibn ^rqifi^ q^rJi qr^^jli^- 
«jf^ai^x.<4^ I ?r«mi H?qraiqff^ ^rqi^r^^j^^gf^^sq- 
^frrav:rq^riftf?T frq: w^qm^rgf-qr^rf^r^^rsEr^rK- 
rqT^^r;ag|^3;r«T.flri%gii g^'T^rar^^pa^^fjnh 
*rR:i ^3?re?qr?i^q: q^jrqr rqf?ip: %^r?qr^ q;^ qa: 
^«ra?arartwt: sr^w qsrs;?! ^^u^iR^sinft al- 
alia ^r^T^ li^3rfqr^Rqqf?n%9TOr:^Tf5TR qwrg[ ^- 
^W|iRqqf4r sfl^a a ^tr%^f^ qra^^ q^Ewm smR- 
^aa^^s* q^ S^qjrar^^a^iTrf^ qsr %^a?Rnqi%q- 
^frqr-Jvgqna: • i^qr^ q^Rrir^^fRmfq ^aumw^: 
HTimjnfqa^Hr ^^ "^a^sTra 5^?0rq5i: i ^tarasj 
^?ia ?rg^a ^fq^: i a^ f^v:n /^vrfafiqrf^^rarag- 
^T«n?n g'^n^qgq^aaasiTgvrgRFa^ araflqa ■^ri'hia - 
?^r^^r^'?qr?nfqxt: i «^aw 3fl^q:RJTaa sm^qRjr;^ 
g sqri^mfa t^«ifa5P;Trai%?ir^^rJiP?r^jT4i«iqf^r^- 
qirr?T^RiarR ^^rrrrqr?q?i^q g ^vj^.Rlfa ^^^fk 
^iiar<lRq?r'q^;n'^^?ft?2% fiqnnTa^rm^rTJflra ^n- 
JTwrf^^ifiw^ l^^raw erfircirfaqT^wgJTT?- 1"& 

5rfl|Uir!4IK " SqrR a^ (aTOT|-(%) aRT«lfR HMI^t^* 

^ r?^mRra^Wr^rq^R?iR^v:irsni qa: ^i^nh^- 
^sil 9R?a^r^ qrqia'fh-i ^Bg^nrr ^amaranNr^qRf 
fa?joTf q^af ^^Fefr%Tra3waf f T qf q ^y q Vrn JI | f%- 
% (^^qr^uTOT ^fa i am w^mra i^?nSrqa?q^- 
gvnq^^:tmq a^ g qi^nq; ^3 f?«rfama^Triaat%r- 
w^ STTW THmaulq ^etfrrr ^^ ^r^rma: ftm'a^Trjr- 
^vq: *«H<j-^-r4tsfnri?joir7qr%^r5ar3aa ^^rara^^- 
^ "j^wrf^^ru *RTa i am btiwr ^aftrqafq^ 
at^r^virsra qt^rq^a??^a?aRma^q|^Rf ^^5=v:nai 
^*«r^iqr?a a?q ^ q^g^^ihJT: ^rqirai q^ g^^r?i- 
'ii'di<ui*reiqH:ifTOqrsB?5ma^»iqqT gmimftTgaqr ^ 
Tf^aRT 5Ta?^m^mvjiN«yi^w%qr«nan»aaT sraw- 
HKm^R>q qT<4'^T<4^R^p?ai^7qfa^ffq Jn^nrm^q'- 
giTcf^raf ^RjiisiRf ^f a ^^rsaa ^ ^ar^ a^f ^[q^ur- 
?q?rf rvrai§ qsf agfa ?r?»[-!4 sii -« urwst-sqr?' w^- 
f^^rr^m'Whf.^rqa a^ c -< f sm^6^qq qq snsr ^fcT i 
agr rltq«m ^awrqafq^r^rqiRrqqq qa %fv^- 
'^giiSfRi qta^qq" ?iqr H<.ai«^a g HTWI^ < j^q^ - 
vm ftwi4r4if^w%i q^ *Tqia am rgqin^ ^wf^- 
aai^i^JTqra qa: *3^ fag^^aTf^^qa *u)<^ ^ sp^^f^TTfTrR ( ^tyty ) ^r:flx^?^Rrerframi^ ( m^-um<w+«=<% ) f%n?r m»T- 

fejm f?^?f?i^raf;Ji?v?rarsfynT^r ifrgJT a^rsrm^ 
iTarsr?if?Tgqr^^?^Tj^^refi^^ 3'hMnirere'Tra qann 

Th^^ ^ffmf^ r%naq^re^ sn%qr^^>Tsflf55^% i q- 

?j?igqf^?Fcimfcr a^^ufiRfcqi^Hg**^ r^nirn^viTJi- 
^q^rf5T!Ti'!4aMi<t<4HH f%of?afwi%, a:ci?g5i^Ni%%«;%- 
sTT=5iT«rr5^'ji?: " ^isimij^sT, :t^ C^^^ ra n^jw i 

?iHr»Tc^^Sr^T5^*rM5ii%^f^rargq4 j^grswrqwrir- 

?ra^r?q?mRT^s^iTqq^^vm^RCjf34 fgr^iqqra i «u 

q^^^ ^s^rf^jT^ranJir^q^^ ^rmr?^ 5qn??nf% 
1 ^^hR^^'^ ?T«ir f| ( ^efwrnr gi^qi% ) ^f ^cPih- 
i^«p;?^q^iqoT ^^gji ^qraf: ( g^wnm g^qfrr ) ^- 
9HHiA sp?qJTni s^r^ ^ftqa»rf **q»i wf^ ^^^rrat s^- 
3RJTft affqr^ff?ir?qr^ o:^ ( g"^1ft«rmat ^ftq/% ) 
^fr<l^ f^tit:^ ?rt: ^oi ?T^fq gaw^ ( q|«RTO 
q^^fti ) JT^I^wm ff^^qsjc qRqd%?TO: sr^or si^t 
qftqr^ai^!^: 1 ^rfq srflor ^a^^^ ^asn^Jif %- 
^'^r^ «3nI »Tr!i'lf^rr^ ( «r;Mmq<fy*<Hf^ ) ^sRc^f?- 
iiT q?fraoTr?M«rci ei ^ui q fi^^rr^^sini^^iifl ri ri«ir %- 
^^f r? JmrfjiatnTFq^flT«iWfq 5qre^?iri% asipis^R 
=5 snfV?T^ f*rerr^3r jfj^rn^ s^Trf^jiT erar^i%q- 
«i^3^cinn:T^5n ^tifl^raq^r ^r^rwHr sfr^rf^Rqqr 

( MM«<q^^?Hf% ) f^rar«n^^q «mir<4^r f^rorm- 
«>m^?^aR'Ni'J: I ^ ^ 5nf!5q f^tiaefJiTf^'vrR^R- 
^;fq|?:?ir^VTf^rt^qrftfli a!iaf^«,qHiii«t.c%in^ a^i%- 
fea ^>«iq5TqjRr^^ ^5^^:q^ STfiTq(^ HH i <,» q t ^i s ii> !< r 

vir^qjTr5rjTW%^ft?iraT^^q^% 11 ^o ^ ^o ^ gro n ^otrqi^^q %TTf;«: wioi: ^N^ Mn^qq?i 1 

Iff %W ^«nT^ ^ ^^f rT^ T!T ^W 'SIRIM^ 
^''rnTT^^ ?RH^l¥% lT59TfrS?'3f '^\^ ^g^^Tf^^IT 

^q|?TTi ?ER^ f^Tq% «Tni «f h^tti ^^i ^m^\ 

^m ^^^ ^4i ^ig =^qM =^f%^ ^ %^ ^5^ 'iiT^ 

nr^Tw mi ^Riw II 

ir^cTt ( f% ^ ^JST^frl ) ^ R^?»T ^?J M«>q4l^ 3T- 

%?raniiFn^arTBr ?Ta«T^ ^^q^^TH^dK**^- 
^r^^Ti»iqr'RW?frcq^iqaqH. f^qjmit ^ q^^7gq»TTq?ir 
?r=5r ^r^^^ q^r q^r i^qjirot iJ^wsq^^qT^ a^i f^- 
wsreq q><mRKq r ufaq^nr ?T«n ^ q?m ^rqrearm f? q- 
c?^ af^Rqitm ^i >Tqf?r ra?wr;Tfqri'^<'dHyi«iri i ?ro 
^?m(q ^Rq^ cr?i: i%q?Tf r9t ^t3rrrqy*j<H«q ^^rm«» 
g r%m^JTTm^qra 'Erq^r ^qjTnJTrqrf^^JTqqf^ffr 1 
ri^iT qf^ %qmir ^ ^qirr^r ^jqraqisj ^r^araq^r 
qq creqi: HT^c^niq^i 'jqw^^q *Tq? ssfT^r ^?q«i*- 
fqrrasi I a«IT ^CTf?^rqR^«i^ ^nlj: %qrq>TWr <^qd 
qm ^TirvraRTsT qq ?rer?5[^q' ^qa Jirfq WRTTr^^a 
fq; cift crf^fiqrqHR qasrq ri^f ?! r%qr^r1r 3=* ^ra 
f% g %qrq^TR 'Jk(h ( *To ly ?io ^^ go ) 
" srcsnr^qr ^nnn ^n«ir q:qjTf ^r Hf ffcii% " \^^ 
n «i^^jr% ^qi wcjt^^ •Tr^cTJT^j^mfq^jqmrff^^: f%- 
?igt 3TVTrqir'35^qq5i qi% g^K^cfir^^^'ft?!*^: feq^ 
a^r gRr^q f unrq fsKqarro^rqrfq^iqrai 1 3if^ ^ q ^- 
q;?:tiiq^ Rrqfs^rqf^qr sfr^r »Trurdi*!ds^?*<uiq^sftr 
g5qT qri^ I ?(m % imq?croHf?s;q?isH^Tqrq[;^tr%qr- 
iijTO^ I wii qrcq-df^T^fq j%q3 ?r^r R?q ?irqr?:oTsrer#r 
wf ^?qfcrr^T?i: q>«:ot f^r^mra^qm ?imrqf?irercj: q;- ^rnT^FRiPTI^ 

I ^J^^TW-flT'^ 'c^ m ^irraBm fq" vTo S.5TO ^^ go I s^m^ra^Hror 

art ?itt^ ^^Jir?JT ?^-{^ Q;^frr "^f?T'^?*ifq ftRwra a^st 
q^imt^^ireTf^f II 

'^?^q*n1*l5t, "iltdM^ J^TW ^qx^m II 

^W4 ^n^arsfq ff?trrr^f%>aT5ra5f;^iT<iiTr^ ^?^rn- 

f^T? 1 sffaHJmpq?iwrrirgnfrqir»rflT^^^»ir^^'f?nf^^r- 

cqfi: fci: s^itrrf^r? 1 urn g d^ i <n iFvT^rqrsr% fg 
^rs^f ^^'r'39F'3lg?:rf^mqr?irgcqr?'i?T ^?^^ ^^f 

JTTrrqtT^V^ %g«ranf^ ^rmq<jfq?i=rj ^.^fh g trrf^ 
^ awq^m^rR r^ ^rjvxi^ ^^qraRWrT^^^^ 

aa'Fi^iTqff org ^aHR?im ^kirfq rir^rirsi tnc un- 
if%T I arw 5rrTfiH^^rfioi^gr-q=q?gr3 Tizn^\ ^.^ 
^ %qr^r& ^T^sTfM ^i^JTi Ji tj^tw I ^ 3 ^=iTT- ^i+Kurfw fiw, ?('^ ^rfrq ^ ^k^jc n 

^^r?sT ^ a <:4.Ku' i ( ^ ) K\^^ i5r^ffi?T^rq^ a^^^t^^r- 
jpj t^^rf^ 51 sr«inrfTH;^^^<ir ^ a?;q?ja ^rnr €f^- 

l^'Jr^'m I 

^rfwr ^ ITT ?rfgmf, ?n ^^f*=R^Mf»=R ii 

rTit f;R ^r%r^ ^r& vTf%':qan?i Rg^rarq; 1 ^qr^m- 
q?:iT g vTgr*i4i^rm'^irMi<iiq ^r^JTra vrgKifgRrrrfsfr^ir- 

^ ^ ^^^TTf ^^r, 5'^^[ ^rfnT ^"i«T ^ ^ni? I rv •s f^T^r q^ ?iR R^v?qr% f ^ !f5r^ waf^R^War^H- 

JTtafiR vTsi^iq?:: 1 3i»irf^ci sTi^TT g^WfRvn^ vr^- 
^Rinf q ^^ WRfiR^i?qp^^r^ HTsqrrs?m?asq ^m 
^^arw?ir? 1 " ^m" (flc!irr% ?;r ^ uRfiRsrfi'iT a^- 

n^ a'i^qnirTOg '^mg=!fTVTTf^^r«friirf?q%: 1 h ^ a- 
gfarf^Rt^iT^rr «jq«f;Rr?qt%23q^ ¥r--^^fq ct?^^- 

^fiR ?T^-qrfa 3T^r ^-^.g-^.q; "^tTst^^iwr" i?t- 

H^ 'TO^nmrrr^i^frr^m^^ JTr%f;R Jirfq ^^^mfq ^• 
Tigq?:w i%r^^ftR^rT^?:iT^>T^ fi^rT7q?i R^n^ ^ 

^nf 3:1; gfJTrq %qrTT ^.^^c^rra^i^r^a: «?TirRq^«if?f 

q^ sTT^Tit^irrq 1% g af^?^^ g^uBHq sTKT^^t Rgf 
^ qRlf?» f^: ^si^fq ^r4^.t?Tirqm :? cr*.<.oiM^^«cfa[ ^3;3I^TW^^ 


^.^^^^ fa I a^ir »n^rfn:?fr f^lr ?im t f^Tft: i wro no uo i \k- 
^5n:^IH-f>F:^K*qr (f[) ^-i" ^^^ ^^ ^'^'^^ ^' 

5T0I ( ^smrnt ^^% ftr^T^a; ^si^Tt<ir*?r^?T5^5fTfra: ) 
«rqf^?piTHFq5[i^ttr qf^gqa?^ww[^r? ^m^- *T» I 3ja»i^: ^Jj^srrqnirf^^ |;g w^x wa Jnfqar- 

ii^, '^ ^^ra^r' ^«no^^roi 'gosioi^roi qo stoi tKsqoi 

sr: I rTiyih, sno i 
^5^rfr i- tf>;q^ [-gno ^5^r-^^ HRwii KTuq^iaj 5s»:i 

CI WHKRI^ f|[W S5t: I ^?^5I^n , ST* I 

^■^^ H^ir^ra cpfj *^<Ji-=^?r ^«*j^ ?raaT^, 'ks*i- 

^5_^^-3(s^<» «iqf^ra ^T^Tsn^'?^^ i:sno i ^i^- 

Bi^, ^mo =; ^0 1 ^^ ^S ^ta ^c^T ^?Tro ?. ?ro i 
«=?[«> I ?TT=gro I sigo I f%qro I ^^qo i ^^jrnqr?!*??, 
"erat qwr? ^isnr ^><nr frfir [%«qisit ^ gf^ia- 

s^rg^T^a a i ^ i ^y i ^ra s^ 3: i wo 1 ^1- 
jx^A^rmxK ^: D 1 R I «i!o I ^fa ratcflq^qft ^i 1 

sno I ^^, fire Q? wo I ^*I^<1*' ^^ ^ ^* ' '^^''"'T. 
5^«iiqrti, 'fl *> i j|^ . »if^, "flin*!*:*, ^WTT:^ «f|qnfflr 
5115^ ftjTiw, I ^^^ra^, qfq ^ 1 ^rao 1 

g ^ aoi^iTPn" ;j^«» V=>. ?io 1 ^rem, fqo 1 5iTerr- 
f^^a»w, Ro '^o u. go I "HHRJi^^^ ^ , gfesi^ 
^rnqfli I ar^rs ^j^rjirqrf :, ^R?^f^€ig^^ 1 ^^- 
i^iTfi% 3[T55r9rg ?irao I ^rra^m^is^ ^E^Jiw^a «- 
FBW, ar^<ir viwsa^<«ni^«rar airo jjo feo 1 wro'^oi 
^jtg^^-ejjjg^^a-si'' %«ra ifa ^« «i% ^ '*>ts- 

iR»i-^iBm«f fja ^^, v;^ ^uxw^^' fk^ 1 9r3«>i 
no I f^o '^o I Jw'aRa?*r^:r^t0, arr^roi Iwo ^ wo- 

^ «KfT i ^reJT'igf^^m^prflTqor, ?iro ^^ 9ro i 
^^[TiirT-^ipilnT^-''* '^^^K' '" "^nqft^A 
T%^a I srraro ^ wo g. aio 1 

^TTJfl sr f^nmnr Jiat asew srff «n i% "u^ a»« ^^^i5ki 
in^ra^^w ^re**;^ sttr ^" wtto no i|[e 1 ^iro ^0 1 

^r>, Bran* 1 'fl'CT^r':^, «^o "^^° ' 
^M^ 'lT-5° ^r8f5T5q"fqjfi/gr%, ^rgo 1 afiro 1 ^^^tofi^ 


*i?qR«arf^' a^r^awii^^ ^n ^rjf^H ^jg^; g,^^,, 

3Mo I ST^fo 1 

Jfr'Ti ^ I wr^o I 'niT^iri^, irro ^ ?To I sr^rr^ ^, ?nn:: 1 w^rnr- 

iif^crRiTr^ R^ram^ ^rnjRf^^, ^ ^^ je^ 5^- 
=^Fn ^J?T TOtIT H^T^ gg^ r^5Bl^*q^^ 

Wi^^^ II 

(j^rTT ) ^J^ra^ifir^T^: ( R^^^f%) ^^j- 

^TRWRwrcT I ^mo a sio I ^o^o j,o 1 ?rRT?^;fra?r, 
^ m^ ^rlr, ^1% ¥ ^TR?!! ii\i\ iimi 

'KIT *T^'rw«rrr^^r%iTr ^f^sj^ ^ ^vW^^mffTt 
?ro^ TO H:?ra ^rTT!]R%q!T^:&H^ ?:rrR%qrsR ^>viv 

^ra, "^^TH -JT ^H ^^ |« «iT H5^ 9;5r" *ro ? ?io - 

Hn-i5raT^ir%?r 5?r R^f^^ srrareRror , fjsjo \vtvi. 

«0^^ 3»oa go » •' ^g,^^ g ^5 J^ „ g^^ ^ ^_ 

^5n^«rT /^^rRrrgrK^?T^ «^^nn!j|gni rqiroi ^^^^ ^g. 
'^' ^» '. «o -<3To 1^3^ ^o ^fvj^, ,^, ^'rn^ 
nro =J3?:^^, qr:fr^?rV, Tr^ir^ ^ Jo-hr, w.-m- ^^m 


^^qqwi ^»«'Ti3-^f^-3o ^ niHJTjfim s?T arm ar^ stttw^- 
g^r 5cpTsirgt^rr%cTrf?i firo ly sro 1 3?i:^fiwr ^^ioi 
" q?Tf$r^t^frn3r^q%3T:JT7J7#ira"^ro 1 *foia^rs^- 

Tf" 'TO ^o In ^o I g^, ?ijk: I 5fei^?jjr»nnr§r mg- 
^iT^%, ^rar^ir^ ^ «t^oi :TiT?m»i,5i5^T:oi ^t^o i ^j^- 

a 70 I 

Ti«ir 1 or^R^fHTci^ J? aB5ir5i^,^^5g '<j»iMii^yi»ji^T *fnr- 
JiBrr^^r ^mmrFi^os,^?voif;Toi "^jj^oi ^rrrsg 

fif^JI-^rigjT-tD 3?5rf%?itnr^^^H^^5rfiqro?iri ^r- 

^^ ^r?T ^53rro b 3ro ^ go i s»;o qo i f^^rRH- 
n??TiS f^^ ^* ^^To ^ ^o ^ sro ^ :jo ( «?rWr 

vrasrfiRT i?^r a?q^?nffiT5Rrsi r%5T ?TFrJT^fi?Tr «^^- f?=crTTroTsig:q€ciqraar >T?T.=qq?r':??n^r '^vj ^g'^^q- 

vjr fjTT^wifmti vfo \u ^o \zo \ 

<rf5i«^, ^rr ti%: xrfrt'RJRT ^g^i^oriqf^^^imoT h^pt- 
«^g?Tr^ 5mr% a?^>Tir^:q^%^RTrrr qgr^gTi=f 'tjit- 
DTTTf-Tr ^r%: I 3Tq?r':«fl'irq?i'jr g ?;a^JT q^fa ?r- 
a'j'H^s^ra: I Jim 5itpq-a: ?ra^5T 3^ f^ gg'^^ti- 
i:iT^^fsgf?i««ia af^nqrasc^R n^ira sie ^a ?to ^ go i 
^T5T«m^(TT-f:W5«l5?ft5!-3o *o ?Toi JTf r5»jn:n%^- 
^, ^r trfti: ara^w ^g^iqfi\»mTi1q»Tr«nf^q^?r- 
^Rf JT^R cic^w^rag;q^3iwaT «i:m^f 3Tqit^jn<JTr- 

»Ji5^3T 5?3^a I ^m 5itisora «J3hiif^?i^^?ra f^ 
gg^^q^iT'iT 5im-j^r?T^^ rr<^affq:ra?vit "^gfa ^» 

mon fgq^^sPEns^r *TgT% Rt<iTW'7Ra3:q^r%?Tr q:^i% 1 
ST^ST srqrg^iJiroTrqfi^ srq^'*r: 1 srqf rr^erirarqfi'^f g 
^^m fihm ?;n5nTSiq<3'JT: 1 ^^\ ^r^^rrrsqi^w 
era f^ gg^rqf rbiT sfr^i^'-^Rr ?rf^flt=Jiraa?En^ ^m 1 
5T0 ^« ?io ^ go I 

fr^5^"?'^mni?-^=|jqq^?irRJTTf-i^» R5tf?TqT5Tr- 
^^fe, R^ia^'^rqgT^ ^g: q^-q^reRfgR i "qftjT^^ 
ni ¥r?r! Haiotf%^*rgwTq'^HnTra:" vt© a.v vo\ ^o 1 

fT'T [^] ^liT-^rnTTiT-3° ?Ja^r^;5^rqi^, qo ^o \ groi 
"aW q^j^^rm" aqRr ^^nr ^m ^^aqtra^^^'-ar 
snRafrwr ^9 ? go 1 

lol ^m f q^T 'THTT JTiTr^rsRrq^iqnnTTf fl q;: ^ ?;aqR: 'jt 

qqiwf^ a liaqrfhH: I STRST^fiirimi^qr^r^qR^^ 
g , sqo \ ;jo || gg»ii^?iqftT ^aqfn, '• qiJ7^»f1 «iini 
=g7?5!ir^q ^a:nTnt " fno =^o ^ go 1 rflam, ^riqr»fl 

q, "wm r%R:qr ht wiqr itot er ^^^nfl *tor" ^0 1 
=^0 ^ go 1 ?r: ^cTqr»fl 5nH q: »icqi^ qjasi ^am- 
q[ f o ^ go I 

fj i ^^hq rf q:i;ntT^qrf " *to d 9to ^ ^« i 

qr ^r%^r?Tqf?Traq3irw ?TTiiqjr nr?iJrr?*ia^q ^^- 

^P^^^ ^ are n 30 I ?H?^, tr^rras, «ra?T^, f^re K^o \ 

^rf;m% ( Ti^^ )-f^^Tr^-5° ^^''f^ ^'^^ ^^'^- 

^¥% 3T^ ^'t'^, t>T5% f^ ^m II mi 
l^m ^^ s^i^, ^^im^ ^%w: I 
5fl^iifl^^Ti%, g^i^^^^if^'^ II ^ I. 

ra' ;TriT^3TW(rwfT[%iqc ^i^«j:$>^ ^ ^^\m^mr^- 
^gi^ gnr ?:f%cn |^m l^^r yr«^i^*w^MwRt 1 

?ir^^ smf^m I rT^MTC^ i;?fts^ ^r^: 1 «^^ t- 
Mt*-K«F.r 'KfvT^vifar jmi'!!i^t?<T ^r ^^m^ i%Tf^- 

jfeRr^rrcnrg^mm ?rr«n vi^: fi^yMMs^i^^r^- 

«T<irr^»if^ srfT«qWrT^f3[fcn cTvnsqr sim'nn^TqT 
avnsni%?;?fr ?Tr^:i ^^tsr^rru^i ^rrmw^msr^fa: 1 

m ^ 2^^r»ia^^^i3Trr^JT?oTr«5Tf;^^fn[,^arsi^jrt- 

^r3riRlf?Tn%^^r uf^qqr ?jfg«raarra 1 qf^ ^n 3irfsr- 
nfJTrf^^Rff^^ jjjg^ I artaraiR'^: 1 ?^»ti^ ^> 

TRt 5fl%5qqR5ifi5>^rT»-jr ?ijfl%>^r^i^5T3i;wri?%: II f^3S II 

HTT'^ «^I »IPTT, %^ sJt'^ 3T*Tra«? II \9 II 

wg^ flfrflTr ?ii%: eg?trar ci^^nrrrn^ smfWftjT^- 

?ra=^r3fq' ^ hit ^'t^f «r^ ^TrarrnwTvnn^wi^r 
wwrfrra RRtsvqvn^ 1 et^ ^nV^rr fi^ar f;rTr xmr- 
f^cjT Jinn ?niT ^ »Tni«ir ar^rr fwT^ h ^ itwmm afl- 
^^PTni <M»" i *;M s^Tmr^F^ar mW 1 q-ms"!! ^- 
?rwr ^rq ^TOS5ir»a?TTsf^qrsi%?irefTm nrqa 11 vs ii 

( »JU*»t'f^l[^«d ««M «tRH ) 

^rj^r «^r^ ^t^Tf^im5n%iiTg^T^T»nq7^ 1 
^ ^ R «Tno'fw, tlF f^iUTHl ^T^l^l II c II 

f^fR'^ir^a: ^q"ggrT sq>3tra afw'^if^dMiqqr fwyd I 
cmTS^:53Tsiq a^r^FT ^?q(q 'R^^qtm^T^rafvT: Jrraqi^- 
qffct I q*n5^«^-*.iic< H?q ^j«JKM I a =l=^r^i qrf^- 
h: «isfq a?^ q^msiT q«n5ctR:«dai**^»<i<i ntf^nit- 
?n% IT ^p^ raq^qf^<T 1 q«rr^ ^t^ ^:^^- 

m I a»n f% q^iq§^ qur ^Rrr^ at^ vn ?Tf- 
^^ q^r ^^iM^ar^r^HRfrf^-n^irfqii M^iui*tf^ h 
^ mHim^j;i"^<4ff R f^a^iiiRfm sSrarqrer 11 ^>3?:^t^- 
^ir^»i ^^tr^ fii'BTa: fi^rq; q^rq ^ra avinTT^- 
^sq OT^ ^RT d<'^«5d q?i^?tnmi;i ^ ^*J^ 

gr q?J^ •» ^i^r ii<»)<i*<i^4.'^*:*^'^^' ^^ ' "^ ot- 
«KT?Trf?^f%5fq?wrH'iTra^q^ j^dlwdqi: ^nTnT^rrar- 
f?r% 1 arq ^a a?^: ^gfqi :i cirqr^q^r w^^qrf^ 
a'rh'n^iwffni JT^q^qarstTq^mqwrfa 1 isn^nTSg- 
cq^^ iraHitiflrf^rqiTT^ JTsVi^f-^Tq 1% ii'q^T 1 
sTq g 1 4H'-^<<rtw qHT Hfiqiq^m qv:iMmfq^q?T ^ 
^rf qt.d i cMvjHi ^f^r^^tqOgK^a *rqf^: 1 t ^ fq?>- 
^ sTqriT^q??TTr^^'^^'l?q^r t srarqr^Rf ^r^^fqRr- 
i5:f^ I ?itq ^g<Tiirqr: qfirr: ^*i 315^1?! smr afiTT5J. 
5TT?q5Tr wrqrqqrqr wf^: ^qif^r^ 1 sr^^ ^^rrq if^ 
^l%q aft ^qvrtq qq qiflqT^ q^awfq srfifrT fsrqqq- 
fa aa qq g ^nFTJ^^ r%w??sr-jMif^*t?Mdqf^ I ?r- 
<Tif^q^mi f4 :q^rq^nq qrrr^fq wif»f^['^Ta ^^ %^- 
^ 1 q f^ ^^rqrsv^qqTqTnqr q: fifqqrqqrfa 1 avr 
f^ ^qwq: ^qqflqT?qT%: 'En ^ q^urqrfwvqd qqfa I 
a»JT q^T^ r^qfa^rsq ^fr^ ^f^ a^f^ fqqqq fqq' 
i^q«imqq fqqfaf^^^a w gr^rsqqrqr q ^^ ^;^r^ 

wir? I 

^^^^^inir'Trii, ^f iTRf^ ^t^ I1 1 « II 

^m^'j^a II lo II 

5^!ir i%fR^H'^, m ^?«i ^^T^iJif in ^ II 

aiR a ^M g^f^ I ^^nsJiuicJir 5^r irg'^Tv?^ u^ ^- 
"CT^Kf >T?^r sdTnciroqmi^iif r nrfisqiq^ sigm 1 

r^t^tssRfsWa I f ^grf) w^ra 1 ?r^ it ^sir^;^^- 

?i% ^^n^T^i^qsK^^irrm 5q^^rs^Efil*>i^qivqrR3- 
»Tfir?cTTTmr ^i^rHirer'n^^l^j'TiiT^ rjTHr mlsfrmiia 

^ ^^ iiifl ^i*^, T5g:T ii? w^^K I 
f^'itl^^T^^^ ^'i^'i ^^qrlfT II IR II 


^^^^n^ qc!i ^f ?TTmr ^mMTJTT:m ^\^-' s^^ q^ai^qrqt v{^\^ 1 
?rqimr^q^^^^r ^i^rm *rr^: 1 ^^- ^^m^ 

ra^frq^v^^ TTq^qT?Wf^:ifq?TrftT5CTrJTr fgr^rnr^- 

f%^ l5fqT «I«n M'^^ I ?I«IFS^JlcqTrinSJt?^T^^1 ^W" 

qnrr wgrfr^ W^rt ^tto^^w^t *mr!jn«?m- 

^TrT I ^ ^ " ^vtvijt: JJI^^frT *I'^ SWOT, R^^- 
HT^T^gvrrf^vfi^RTS: I grf,: ^^ ^H*ra» qTT««j?:- 

^?g[^^wTUR^f«gr?: w^<i>j^ij*R" \\\^\\ 
S^iTf TT^iT^^ ^°*^> 5iw?^mHi m^"^ n't? II 

q?tR, ^Tf^ HTrf^sfrsgra^ w^^rrai srerRtq; Jiqkr- 
t-graif^T^^^n^^ s?r5^ ?T^qcriw ^ ^''^nr?;- 

5R ^^^llSKr^m I rT«IT ff ^^JO-'^qTIU ^^J 

^w^i^R^^fHWTT^JiTrqj^^'^aT *Rf«Tgr =gra?raT ?T?^- 

cR^q^=q^5q^^r^U'^w^:S''Swrarra w^mRU 
jf '^ grRTHTO^q^w^^TiRr ^cf^f^urwqucTr^q'JKrr- 
gf^«r?T^3?iTWiiTt iFTO^'^f^r^w'TctnHrs-s^ift^^q- 

^'Ji ri ^ g ^ Eq^'^«Rrea«rT5fq ^ff^«5 ^rRiviraw h- 
T?Tn3?rR¥rnT wf i^^nK 1 ?rr^ ^ ni-S'^q^ srmi^: 

iT?^ ff^qrqfq^pc ki% 1 ^ ^ ^^ fm^^nr^m 
fw^:rqf?r IU\ H 

^qflq wqRB^sT%rac3q?»JR ^qwiBiH ^?ft ia^- 
;gT«>r^I«qTi^^T ?if%JT«^ feftscw^tq^i^rft^aqs^^- 
f^^^w^twff ag^m JiT'-q^ HT^ a^i^it f^re;^^- 
c^ ^frT I cf?ir fl ttqf <1fii^ "^ '"?' i^gs^f^icirs 

«j(^sfq %^p?i^ li^jRTi-qjR^TflTRwnngsr^f^f^S- 
^^^ ^^qgjT-'qirq q«ir ^#5ir^f>Hm srfaqr^^j?^- 
fa I ?T5iq5=5rq':»Tiifiairat: fere;nr?roaOTrsn»Trq qm- 

^'^rTfTsspirivnqr?e!i^>gq^TW^ vRcfim ^qf^ 1 3»t- 
fjT^^ EifaJT 5fliiweiR3TTrJrq5tq?ff q5«f^s:q'5r^ srgr- 
R?!siw ^l^Tft%= ^qvTil^'^^qa I ^^ qjwr 3rf5Tsjr- 
qr^tpqcii: ^q^rq^ ^ sq^m^niqar qR.qR:qJTOR: 
q;mq^ ?T as« ^^H x^^v^m qRfi I ci'ar r? 1 to?;- ^¥^;^ ( '«>^- ) ^r*IMH<Mr«;: I tnT?q3^>a^%r%»Tgm ! ^^vi i sfoim afsmr tRrt 
(% II '.biirTT5fiT%^r^?T^.T55?rVjns?Qmm5ffintT %rar- 

3^ 5fir^-, ^r?T^ »xfNrT ^m !! ?u ii ^ '>r" sroi won, aoi^l^^uqargnJi, ^o irfToi^raor 

^O I 310 I sTrn^^mRTiT 5^i: araqr^^irTiR asfq qfijirair^; q- t ^WTO-^f^vr;T-5io w.xz!f^m 5i^ri%»ir gj^iju^q ^ ^JTrtURTRRi: ^JT^a^rfk^ ^f%,g^^q.fflf=, , ^^j 

^miip^fw,3-iiiri 3rf5TT%%r%qT ni^%i > ^i 

w^^^.^M^ H^m^rq^mr^^ ^^tht^h: i a^w- 

*^paT<r!rqr?j^4qr?ir: qr:aR5inqar: ^w.^^ hr- 
^rr^am^^Rq^q?!^ I 3tir r> ni$^%?weiR,^^- 

H^\ m^^Kfiv^^kmn gj-asRJiar^^irr^i.^fjTwrsq^ra i 

^r H^lfet ^kra i -T^q^ir^ snjrT^Brag^qg.^ «•„;,_ 
t^ I^3i5?:r ^^^TRtr-qwr ^iniuiTCrT^rtTsirfq jt itv:it- 
m: r% ar?r%r5^f^sKr?jvam: a-^am ^Tgqv^qri^^ivfmr: 
'e^5qr5:WJT^^'^f^q^r«^ vrcr^rfiw ^o^ ^o^^roy ^o i 

rs*! ^?i5isrr«rqni, r%qro i wo ^ ?ro i 

rqsi ^\^^^7J^m{^^k, gqro^ ?io i siwuRCTyriwif^- 
qr>i:CTf, ^f^oi jtt^Vt, frtro i ^\ ^riaj-oi"^, ^^ 
^-5 =g^wm w.rriji gr=3o i q^nif^i^^^^ %?r<^^i%,' "^ifl^qqiirqaT, ^a^ftqTvjRa^qf^nJi^sT "Hi ^frlff ?a, 
»rcf: ^fe^g^^qsvj^ f.5qpfj aff;^ 5ii?s arrRn^'iR a- 

^ waa*iTq ^^sja ^ta f "s^^; ^^ao ^^o ?i^^ ao i 

^f'J'if^-^lqjfr-S' «ura^sr^, " wrgi?^ ?ra gf^- 

rfRT WT 51 g^^ ^ficq^q " ?no jjo r^o i " ^fi>q?«^ 

^ r^ca'l " sB^lq?^ h qR^arq fjf ^'1 roiarf a^q 9e- 

^%<T=!T-^i^'R-^« ^^ «i:5 q^ aa^f^rtr^gg^^q- 
aqr g «inf^ifi^»i I ^fsq^q^i^su^ji^rji, "^15^^ 
'^f'Tq^^w ^jptrek ^^ " ?i^o ^ srno 1 

vm^q" ^is^fvo^ 3>c3qf^H *^»r^ ^ fg^'tnigg- 
?^^inar^r l^qor ^.^lawitfr ^fa' ^irarol wo a sovs3»i 

^'^-^f^-3° *^^f ^S- I «»>K^^, aa: 5E^r^ ^jii. 

iiTHif^'^rqqr^ arei^rsisi'+i'ian^^rfaa: ^?io ^ si© i 
felro I ^SvHifqi^areq, if.Rtr^9.q,f » U 3" » 

^fio I ao 1 fijt, I sfto I ^|>qiiq ^rqr^TTraa vngji^ 

gqfa wra^ snHri%a> stuti 9;j-3^ i arqa^v, am- 

?mrreia ^^5iq, q^wif^ "^rjneiiifq 5ttq^, i^^a^- 
^rq^raa:i f\^: qra^i 'S^qr, 5;^onjra^fjsq^: 11 ^ ( ^ovs ) ^^PF ^, 5i5^ro I grao i 

^: ^: I ^rf^^V, '%sri?pjT ^ff^r" ST^TTo^ q^ I 

s I 51 I ^k ![m W^ ^ C?^l^:?r: "*5«Ie5" ?If^q#^, 

^^^, " OTT ^T5«^ " ^5010 \ zio I qt nrffir grvnr 
§W9| ?Tg[t%, ^T^o I *iK^ri?r, 5r» ^ ^^©i ^^Jift^- 
^mJi^ir^r, WT^ro H wo ^ ?r«> ^ ^o I ?iro i f <> i ^o i 

g, *ro «. 5[ro ^^ ^0 1 

'ETTsp^, ^ni^^s^R^f'^'^^^vnl^af^: I qgro ^t%go 1 

«fo y ![ro vs g-ol 

?T"qrn>ri q:<i?»T?T q:cTi%q=q: ft f% JTHrraier^ ?;^r?nrT- 
f^^^i^ fl'^f^ i qro ^y f%go 1 

^^^ q<^Tfirq ?r ^a?^ qf^i " ^iro *io uo 1 ?io ty ^o I 

^f-^^'iiro R^^, ?Tiq^^ g I v^roqto^qfi-sifJi^l 
^: ^Iw^T^is^orsgnJTs^grqsgr^sgr ci y 1 t;^i ^ra 

^>lt^^r-^r-''^® ?rr^^ qrar^«T, i qo go 1 

^qrr% " 55ii**y«i'>tiTTqr <^ ?rt qrarerJi srao ^ 

?rafo g[ro ^ 3T0 I 
gRftT-fS-i^" ?»T^r5ra, "39R%i" n«o \ wsio ^0 K 

3IO I ^'^^, 3^rft^, " lyrirefT ^fe^mi " sgo u gro 1 
^^l-^r%?T-i5p-''5qo qfsfgcg^, "^"a wr^" q- 

r%rgr ^ff^^Rii qo go 1 

^-^q.vjfo g r ^MM-^ , ^^igvife a I a I l«K I ^r^'r^w 

ff: BFff^, ^«iq^ srro I 

^?j-viro R'^rr'^, vgroq^o^rsRo^ w^rtj: ^^i b 1 ^fui 

^ I sBsV^TTvirg ^:55 ««ir% i>t«i q^cflrq^i: 1 mo 1 
fj[5{jj-^^-f^o 5K3-i[g5i. 9R?:, ^gV, be^, ^?isqi ^ 

irf^o I ^^Tffeqrq^, ^o ^TtTo STo I ij^fq ?T%?:TOrq, fsr- 
s[g: I grao I ^4;5rT^ sFmnr, ^ro 1 " spfsor^wiq- 
c<n:at«T K« T d " grfa^msi 5b^?iir ^vr^infl?^: i qinr- 
m^ f;nTTg<''n3fli'' ra»qr gr g q^?ncr: qrqnnT*??: ?Kgr 
?n:iT^^fgi%«ii5i.sT^o^ ?mo5fo^3ioiaf?gvrTg:fg- 
^f^fgq; I grra^rarg, go ?t^ ^ragcrr cj^ig, ^o wusr 
^r3»i 3^rg, go ^rg^^ sfsg^ 55jKW«4i<irg?jqigi 
^fg^: ?i5^^g §g>arrg»i 1 ^ggr»n?gra ^^, qo 
" sFtJET^qaq ^qmr r%qBTiRg^r%g^r«q^r 5T«r 
5f%g^53Tr ^fsTJtr wf R^l " ?r1o 1 g^r^sr^, go an- 
gro g. «o 3. ?r ^ ^o I ?n:5E<n^, f o ^ wo 1 

^f?T!T»T-^f^^-''''* 5niraig5T ?[<ing^q, qof, uvo- 
3. ^o 5TO ^ *To I 

^r^ll^-Wi^l^'^-S" '5fro I fggi%^,sqo j(9roi 

grraro g. »o ^ ?io g «ro 1 airT§^ , w^o ?o 3510 i y^- 
*5*t|-, wrvjriiot^nntgT^^JntqRi^^, STfr© I 'T^o i ^^ 
m wfral ^30 "^ gR^nr" ?«irt>9. gid ^goao 1 ^sqa 1 

sncg'gre ^igmgt gw «jrgt^>^f i^arnmtTqr" t^toi 
?mgr " srjrgw^Krg^ JTt^'Jtr giorg^ ^gra^BTit «- 

oT?^^f5"?no I 

^noifer " sfio ^ s«ao 1 ^nr^iUJl ( 9,oC ) ^vTIIIItq>r v(\, "it w^JT^fnm" ^«iro 5. aro i i^qo i ^o no i 
^^r^^T^--^?itrriT5f-wo *<jj*uifd ^jwo no no I 


f^ " ?ro f 5^0 ^"nfTn-^.^irf ^^--^'^ to ^wt??nj^aR^ ^(nwr i ^ni»nTfen-^:H^;^f^z^- ^io ^"JtJwa^sjfiiSRiraT' ^r fire^: ar^^^trtp^: ?F1^: *uiS.H*>^: ^'To Iwol 

^tj^n-^Uj^-j) Rf^, fiui^r^m^, 5^0 I qnm^^i^, ff- 

«o^ araogro^^ioi "Hfrr^TOTTraTR^Tiin?^" n?5to^ srao 
TSjoWo I jro 1 ?re^ JT^TP^, "^t ^uiMi" ^«iro a,3To i 

aro I ^«4 < *>[>-c» ^ , ?Tr« >Jiore[u i qragqoi, *toq» ?to ^^ ^o i 
^o! ^^mni, %o sTol qrfo i wo i ^oi vaoi ^p iroi 

<jrf^^, ^> ?jp no ^ly qtf I 5ro i fi\^im i 

'rthmC^'^ g 30 Tj^o 1 errffmrr, ^^^t^o i qr3aTr?T- 
*M^H^, ^55!^^^ iftwtpi WW ^R^^ I at^r^JTror 

^ar 510 a qf!o 1 ?«rro 1 ^^^ ^^^w^ ft »i?q[ ftr- 
^^ 1^ ?T^»TT ^^R^ftrar^a^, sfro ^ nMo 1 tro 1 

^«f^***if^^ ^7?irfr g-3TT^To ^ wov 3To>go I "^or- 

^li'T'^-^rn^r^S^-^' 30 ^gsirjps5!Trgr ai<T^r%T^,q3i 
=snnT^ifli^Jwr«rT^ >5tfEi^la^r »ia: 1 wj^^o 1 "art ^m- 

3jro Jio f^o 1 3Tro 5^0 I "^=Tr?^fii s^rraf »i^3-^=^ m 
" ?fwnfTiK%^^^t%irTff " ^^'Kfnwr^'T^ ^r ^^^ K, aro I 

i^ 'i^ H a*n an vTo a ?ro c; 5ro 11 

^>, 'TO II 

vfl»^, ^SfRJl^^TO^^I^i^ f^ ip^ 5^ ?^^- 

^vji^Jtr: ^^ar: ^^qr^ sngm: q^ro v rk^o 1 

( ^^^: *<*IH.«^* ?T5^ ^Tfiq ) aafel3<ST»mfvatm: 

«KJi^«T^ 'nrariR wvTiw s^Rq^ qft^a aa%§?T- 
amrnR^vnqpsrr: qh^siTOr: f ffi^T?^?r g^, sro ^o 1 
I 3T0 I ?iTo ^o (501 ?ffo I ^^o I aaili ga i?i <% ^^ 11 

wai^rqcq^ «miq<»im^ 3W, ?ito ^e ^ hjo i wro ho 
no I ( ^^vT 5T«% afliaii^^'TwqtTT^jrgTiiq: ) 

+mMRM|<rf-^5R>R»r ( T ) U-Topm^mnr^^u^qr- 
^nTTnTi^tiq, ??io II 

9FTir*TTO^3^-^^f^'^TTJ-f^o^iT^m5gR>i, 5f1o^ n^oi 

v?r: ^^ ^^ arR I 3yiH«*>d*yui'i, "m? J^ffl^mg 

5flo H nRTO 1 

^filpiqf-^^qf-So ?a^?i^^^q5, arraro ? wo u ?ro 

^ 50 i "^^01 3T^^ qF ^?n a ^oiJiqj 1 si^gr fjoj- 

4 i qi i f?*i<M " ^o f(o3 ano I 
^m^'m-^i^fPTT^-'f" ^'5rq^, ^^0 1 
^nyTjq^-^- v^^^ -ao ^HTfl'^qminfT, *'*uhi3< x^^t ^ 

^H ^^fmm ^7t*T!ft 51^ fqq^^ k^i " fgqro ^ 

Wo^ 3T0 I _ 

5^req^>ir q?inf ^5T q^^?i':Ti^=q^a ?Rqq^ wg^rrar- 
q^nTTcj; ^R^3a^7^5Rqqf5[ q^i^i? m 5^: w 9i«i^3ei- 
9»f^q^Kq^ni<: 1 «i«i^ q;??^^ 1: ^«Kt 's:^^ ^mi 
H' S ^ gT ^w.ii ^^'- h^?t: qR^35i^RT.q: 1 am 
q'jraf^q^rniT^a; qr 'tk: aa: q^q^^ q^gn^: 1 

rro 1 310 I fqo I ^^o<<I«qT g *d**#4 eUfT^q: 751^: 

^rm ^f!T?Tq^a?nv:n^ qr f%q>qt ^ rwi q^q^w- 
^^^ a's:^ nir: ^et fn*M*qq3f*i'Tk: i 3rm?i^i?r- 
nTrq^fin^:^^, firo ^ ^o i 

^;T!n^H-?;5l^ifH-3"'2^^''''^' ^" ^"^ ^^ '"I" I I ^JnfTTtqvT 


^WiTT^^O ST^H 5%<n3iTr i^m^ ^ v^mr^^ " ro ^o 3 ^0 11 

^, ^^o I ^\^vJ, ^mo Q} gro 1 

«^3t?inc?:f5T?E?i Jf^x\-ws(^ ^sqi ^ 1 ^ho 1 ( asaft- 

3no ^o feo I giTo =^0 I ?rro I (aafeis?! ?i^ ^m) f%- 
5ni3^rar>g>, ^«no ^o gro 1 ( ^^^ %^ viJ^safT^nHST- 
'JTr?a\ ^5?^^f "?r 9rr'Efr(^?5^+M<'^yi ?i^ grRn ) q 

??i(o \9 arc I 

5TO « %fo II 

qrer^i fk^'i'iTswK'^ni, ^^10 y aro 11 
^nnrcieipinjT " ^oqo^o qr^o 1 ^«no 1 ^$qo 1 ^o no 1 

|5tT ^JTR 5TTO k'^ a ^if^'RJTrsRrJnH: I IJOT \ ^- 

Sl?r^3» ^o ^o '^o "TTlo I ^o I ^o Ho I 
^irWTTK-^J^^flft-^o ah%^^^^, ?J3o I 

"T'J^^n'njn'jfr ^rw w^^\ xs^(k "^'^r«n " ?flo 1 

afao ! vdR^'i'crfi'^^^:^'! ijcflqraJirl^Tni,, *to ^o ^o 
V, 30 I ^ro II 9JR aqRr ^ lar^^^q ^ qR^iT?T»iTm»nqr3qotra?iq- 
^sqjTTr a^rqjft 'Triq^af^sT^Riflr^^yd 1 ar^«iTqHr %- 
% ^g$ q8«y*i ^TrnrraorR^ir^ aqnr-irsqrgrqmR ^^ 
?grTt=ar^rR q%3[«Rr-jq^^iq5fl?irtJi ^v??jaf ^^^- 

^«Trq5fl'jrR ma^^^>arsv:i«g%n<l^ gg^j^i^nq^- 
^if^ aa: ^a^gr%?r«T»?in^feq5raTg3%?i^s?Tff5Ttir- 
R ^JTrr^r^JT ^ 5iiror ^r^irK q^ q^ q^ g?g(R ^'ifoi 
I ^r^g ^*ip:qrf% I a«igr.s^in%: q^fVr^ bsrriT: qsg- 
fii?Tr€r:?^rf5^3ra >Tvq ^=q ^r?ir ?i^s str ^«rrq5fl- 
irjflR I aa ^q^qR ^gn|RjT!wr<lR ^«ir;?iiR aa: 
g^g^^R'siJTTR I aars'^w qg ^g'^ ^rt ^g«irs!nR 
gEP^^>qgrerrff^qr'»flfe 1 ?i?r g^^sri qftqnsri ik- 
^mvc qi?Tii% fsal^^ f^if^fa^^nnqw^qisTr 
'^g^qWr ^rrawfai^ra^W^i qfrqrsnR^^^^t^r 
JTT^rr: qsa f^rR ^ 3[f^5i qftqr^ 'ag'^ 3 «g?H- 
Ti: qsxi Jii^r q^ i^jjTR '^r^^r^^tra 1 4ro 11 

qft^T JR mm ^wiT^^k^m m ^^ ^^ mm 

^m\^\ TRfoiTfr ^n^ f%^i ii 
T^miqif I ?q<^, ^'k? ^'qqi^'r ^ii ^^ 1 1 
q:wi I'^rf^qq'?, ?T^q3^ qqq ^ 1 
qKqin7=^5% qft-?rq=^(^iij§TriuqT«f^>T 1 
qsqqf^^r w>m, mxm^^4\ ^^^mh 11 ^ 11 

qRqjjnwmWa^qwjjqorf^tiqj qR^igaT a^^r^^iir- 
qaqr '»Trq^cir^q;5^a'i?5^^a 1 ^mm ^j^H^a'laqr <^r- 
eflaqjspH^ %^ I a^ %w^ ^rf^^in: q^f; g f^^r 
q^ f^^Tiri ^«irqqr ^q^^sE'?^- 

fq ati^R I sfer^ aqf% ^nj^f^T- 

q^l; q^fe: 'fT^'a^^^r aim ?j- 
m\^ g3?:??icqf^rR ?r«iT5Trfa^ qrcoRjc^^nwca- 
ffqnac^ift l%a?i<irf^ sr^af^trm ^gfqir^i g^* 
siqr m^r: a[i'^5tRr?g^r: ?f^rfq^g^gw^'na gqV 
r^T qsgjirar tr%arR^i^^TR5TRTr?:icJi ^rai^^irf^ 
g ^iuw^s^r q^^ ^ttkhs^ ^ fa'E^sn^ f^^ ^ttrt: i 
^^i^fciii ^ fs^ ^ra I aw Ji'Wciqr%5»g/^?faq?nf5r- 
a 1: ?i^w 3ir^tn^^: qr^tir^^f^igTR: ^ nm ?iq:q- 
^qjsfq a^f TrHf la^rf'TagrKT^efl^xaRifrafs^ q>^- 
sq: I qirra H§ qnr^^j *Traa«g^ SRo^^ai 510 I po I 
W^\o 1 5fro I ^^WsTR Sfr^ ^^ 'a I cHi ejq «3- ^ 1 »J ^ 1 a 1 u 


^ a| v| ?i5. 


mM3. ^la 


-il^iainK ^wnr^ 


^^rar^ ^^aiJi?ra(t f^ mo \ arao II 

^, ^o II 

\ irferoi 

^5^, 3fto ^ sjfao I 

frg^l, jffo ■^ qfrio ii 

^T^^flfg^nin^wm, sfra ^ arao ii 

^fi^Rflf^RT^m^Rf ratr kit mo \ irmo ii 

50 ^K;T^^(ii^igw«ifl'?V^, 3flo \ sifao II 
50 ^vi*«>N iaqTi^^ w<HgM^ , 3t!u ^ aftio 11 
«Ki^fii^TT^^;n««gM^. sflo ii qRro 11 

rlnw^nn, wraro 9. »o ^ aro 11 

^ »ro I ^ir^^T^, ?iP3T» I wo ^ 50 II 

^T^V or: (J 1 J I y^ i ?ItT K^ or SlTol Ifl^TT, pol XJfiTOl 

S ! WrT? ?i«g?»w^, fe=«7ir^ *«IKr 5q I ^5 f^Rq;- 
iior ?ra.5iR^'%^r 11 " '»i»J ^il^ iw ^uit^ra^i^rf^- ?WT(%*inRin'a: g^l^raro^ d'* l d<-!i" l iiN«) ' H :^t \- 

^orjlRl-^IJT.'^JIr 3" *"»KgHr, sfo » 

ripja^ir, tni^o I 3irrTfjfiffT ^ fti w -i^ f j i g- ^'|o 
^Rfo I ^^^ ^1 ais^r^, ^^.g ^m ^H, ^m^ \mr- 

fern, ^ro ?ni jmn^r^ ^'i J^^f^Rr^r^oi g ^i- 
':irq^ ^^, *To ^ ?rmo 1 3T^^ =5 t%u «Eq;o I 

la?^, ^n: ^t <if*T»F?:, i%o 1 ^^o 1 ^^ij-m^-Tf;: i 
v^, ?rmo M %(o I 
^IJPTT-^^rFRiT-^'*^ • ^5m^: ^, ?irsrro ^ «o ^ 

^si. WT Cf^K I ?T%rTRraT» ^Kar^W^ ^ »I^o| ^?^, 
%K. ^>Hr^: t a;^^^^ ^TcTrlT, 3^fTt, ^ ^T^o I ^- 

Wo ^ ?To D TO I 

^nT5?i-^iti?^-i" ^'^5 '^- "^ ^'^l ^''^^' ^^^ (RU) ^firsmF^ ^rioi srgoT, gqro;^ 3ioi "^^sTfg^q^TiT k^ R»ra^- 

«ir" srvo ? 5T0I Q^ifisOffi, R%o ra^r«JiiK%k ^^- 
«Brra^«n3i^^ «^f^?, ^rao i jr^uT^rr^vTrir, ^o no g. 
Iff 01 fTtK-^oftsf^a a^ jn?!^'^ ^vo ?i^ a^qq^Sr, 

^ ginorqrt m^ ^ gjt ^Rtg 3i»Krq" wto\i ^o\ ?f)oi 

?ra3^-^F^f .55T-30 T?T¥I^, H g ^?fr »T^qgiiqr^ 

^isa'^fana: a^5Tnv:it^ sntt^l-, "35% r%T: f^ft^sr?- 
^orat 5i^r ^m rf? fi^q^r omm f?«jr'' ?flo 1 

^%nra^^ I ^itfl^rt^'^iirc ^%h «rqK ^ ?i^ ^*r- 
«if^5^^r^?jei Ra<w a??i ir ^^ir^t si<1<3t^ ^ qjoi- 
TfrT: I 3q.o ^o qt^o I 

I^??Tr?l k'^n^ "T5IIJ ^?J^ qW I ?f?T ^r^rwqf ^- 

g«q?frq tnr^^, ^ ^ [%gOTrr%qRqsiT?t "3igi^?fl!i- 

fq^$ 3rra ?iT5Tra55qT: 3^ ^rtre^?'^ 'crsm^, qt f? 
^wTlt^q?:r3R #R5rF«ir^ ^\Cv?i- 1 ?no i 

^ 3T=5it5lq5is?- q*^ ^r^: qpo ^ q9r«>qqo^»jr'> i^io 1 
*^r ( ^ ( ^1 ) ^qr^ ( if) ) ^l"^*^ ^^<im% 
q;ntl5i«^, ( ^r%^rar )3?qqqsi Jii^?flfl^: qra» 1 
^rq?trt^Htn^q'ir(q5iq, ^ro 1 

jruJTsqJTq^^-^ql^vit^ " q:'nt qq qts sraq j^ik- 
a^arTfqrr^at^lg,^3g^»TrTJ^?ll^ ^%^m^,^^^^ 
^ q^r^ql ^ q3q?iJr?r«f^<irql3 % ^ at f;«r»cii h(^ l^- 
5[qotr^r,qg[: Uf^rifqrr^RqTtq: w^^ ^ qj??^ qi§rH- q: ^ cT^r I ?fqqr ?r]p\ g f iririi ^ gsq^jrerlr ^'ft- 
qtir g q;<Jir>Ttairq^q^?r ^^rtqfH q: ^ a«it i ^mo 

fq?tq,firoa siei ^rarfq'iT, f?i^qf ^, ^tviqsifi ^ "^tqf 
3^: ^qjoi^q ^qr vrarflfct aqi fT«rifq*t qr^» 1 

?qf ?\, qraoi^qm ^5!:3«qnq Wr*T^Tiira?Tq,?To=:3Toi 

5^qoif orn ^r^tq'nq'q ^0 iho 1 

^ i»< jt^q ^rq^ arq^lq^ ht-^isto q;-q;ffiBr «!<s*^^l 
"?:w^ aR^q^at^rm" kiwo\ f^jqi, qqiqir^^qi?! ^1 i 
ffig^f5r1-^'n^f 50-^" '^'^ 5[r!f^fq I ^'tt- 
5r% ?^JT^:q^q:I^ ^ qnqo I 4.ufiqr<4iH, " ^ig^'P- 

?T5!rrVTo c 9ro 1 

^n:^w%, " qj^r'!j^r^^3^qr^nrm?r^ ^fq«w g 5- 

.^ra 51^ q^ 'IT ^S q '^ g fnW^ "qo *ITO I 

,ri:cf qren ?^" f^o ^o « 30 1 

m^ra[W%sTn^Tt%T^^rao 1 ^rqR^rmm 
%qra, ^ro ? ?ro 1 ^rwim, gsgro Kjk^o 1 wqr- 

,:^r»fnpqOTq^#^'a^ f^qr^«<^= qT^|r#- 
^1fJrri I ?«j^q:^rqr^%':w'!IT'5q^Tqr^q'=iira^Tt, ^si^n^i^ra 


I ^^TM^njT^ f;^T^-^;^-3o"Ki»Ri*i ^wit*^, ^frr^^m i%^>aft! 

^iT^^q^'T^ir #^»n£^^=^ ^r^Wf^TI^ 
^w^^\^ T^JWT^'^tir rfrisTFi^iir ^^ ^^r^ 
^S'TT ^^"^5^ ^'^i m^^\^ srrffiif ^'rni wpt ^- 

^w 91^ Mf 5t^r ??«T 5H ii^^TitRT^^^ Tfl 

3TR^"t ^ST^^; ^53T5 r^T^Ml ^1$»RU1^*I %f- 

St ^fg^^Miufi f^ 3f R ;t r%f^iTf wf? mA ^Vfi ^ th^tiW Ti^^w^tm^i '^.'^i e«^^ r?^r^ ^4'n^- 

Rl^^ITNTHI ?l[^ g^R^fTIW tmi qflTII^ 

'^r^nlr^^^lr f^ft^^Trl'^^TRi;'!^ »ftft^T 
irtR'^ ^5^ ^4 sun TFnffTPr^ m 3i^l%4 

^gii!?^q 3^«FrqiHqi^3iTH ^fl^^qit^- 
i^^ ^\m m^^{ I 3Riq[ m"Ti'§ ^toI Rnt- 
^f ^T^m^jn^TT^^^Oqggfrfr^iiru ^^^tij?^ ^^qr^r 
f^^ ^w^^ %^ ?t5^vrTq«>T ^I'^q^ m?^ q>f^ 
2^q^T"^r!> wi$J^ 4f^> TrqTl%'[iq'^ ?;r^iq^- 

»i%^+i'i<^iHmr q^^Ri^^^ ^mt ^t?t)- ^WilR^ 


«Mt(I<ll<4^t'l »T%^JWR5T?TU^'? ^^'n ^\\m pit ^T^T^t 

^rq[ qqsT-qs^ ^ ^Iqrieifq irarg^qqqrfqr ^^- 
qf^Tq^(?^i^^T^^^q«qg?j^qq«iq1 w^i ^qr q- 
^rf^^l'? i\3Tq^S'? i^'^^lit fqi^^qfT^r- 
w> f^> ia^'^T'q^^i^iTir ?f 1^ mrq ?Rq ^t«T =qTn- 
f^ 'siqif erqqfUTf %rH?^ nif^qifur ^q ^ttt- 
i%q "TWf qicTT qiRn>T5rq^qiF!if ^srtqiriqin 
?f?q # %q ^^ f^qfHrd fwqri^r q^T^^ qqr- 
\f^ ^rqq^r q^fir^qqi^ ^m^kmtii q mqqr ^^n 
qf«RrfTTf|qpt nm^^ ^ 'Hq^ra q;i%f^ 5t- 
mi U ^i qf^fqfqq, ql^i%%q^iT gq^- 
^^q I wRqwfTq^-qmHqwTO w^ fN ii qr^- 
Tq^T'rfTq-^qqfTqTTqfsqqi^ q i (*jf|fHT sojl- 

qft^^RT^^, q^nrq^^qr'^q^ II > li 

q> ^Tfigtm^^rf ^iq irq^rq:Tft5i%fwnir 5?;%- 
f? €\x^ 4q ^^'q^qnrisq t^qn"^ f^RT%«r- 
^TWuqjiiqiirifq^qfiuqTqTf^^aqrcj f^qqrqui- 
^^ qq^nrq ^qit&qqrqsTqqqqri ^rftqr iq^nn 
'wq^q^lq^nntji fqqqiinqiq^qisqqrqqi^fqji- 
^T? e?^ '^iftit i^q^rq^flTqiqr^ qi^q^nir 
^niT'^'t'r^wq^tqT^nq ^Hq^3n:f^qq^^fq i %^\ 
^ \^7x^\^^tm^ %Tqf ^q^^ifl^qnf ti¥ quf fq ^^^^k ^^^\'^ qf«^ni^i?^?qf^^RR«^qqiq- 

qfiy^M+<iil i^r ^ q^WTcjiFTq^qr^^q^- 
q^vg^c^ l^yq; '(qqqr 531? fq^*^ ^fe;qTii%- 
^"t ^ %q ■^rgi'^^^g^^ qqw^frq^lTift ^^4 
3^ ^qf i^wqrq^mfq^niiiq^ ^qqr^^^M 

^3^rJNKKHI^> rJr^i^qf^^'^fq^nrqr^r^qT- 

5Tqir i%iq? 1 qf irrq I ^ % q?^ q^'qrqt qt 
^r^PT^ql^qH^qmi fqrfq^m mi qffrr q^t ^*=ff- 
ft^JM^'^^qrw =^fqqi^T^*r %q ^1^ ^^i\ 
=^i qigq: ! i%Tq qfp ^qlT^ i1ifT% fi^qi- 
ij qfT^g I q?q ^qfi qif^^^Biqwfl'? %q qiRqf 5- 
'q ^^fq I qw ^ai ^^^ qr^ ^f%ii j^qmir q:- 
q"q q=q Mi^nqiqi^^'ki^ ^i^^ ^ ^fqijq qq^ 
qiqw mfTfJ^^^iw >T5T^qmii%i^T5n«f5^ 
q^mqitst igls^ '4^^115 qi^ii'q qi^t f^?«- 
qsqq> ^T^rq^m Riisfe^qiwl'^ tv\^^ m^ 
fi^r^nR^n? ^^qw^qriiT qf^q^ qfqr fq^q>'q 
5^iui qjw ?i% ?T^ qf^H^t '^Tis^iiqqqr fq 
«q^qT5['q ^^qr ^nra^^i^rq'qqqqqRqaw^^- 
^<?iqqi q«TSinrit d'^i.n ii^i s^t Pq ^t 
^qiq^qfqqRwqiqfl qil^qnoT q^ ^nr^- 
iqqT<ir w^^gTq3^|iqqTqqm««? ^iiq'qi^ 
sR^i flT^'? f fq^^qiq fq^f^q^q sf^rajw quir 

^^^f| wRf^i'q^qigjnfl fq'51%^ l^m ^^ 

qiqsTfqT^ ^iqf qui ^rqi^'q q%q;^qqi«*?s^q- 
g«f?^3?q?pft fq^^ i^TOww^ q^Rqqi ?| 
qw «i^s?iq^«iwT3iwi^5^^ 3^ i^ qwlqi- 
f^ %Rwff^q^^iqq\ ^f ^%'5i qRrwf^'c;- 
^^5qrqq?«j^qqqi aj^jqiR^rr w^ ^^J^x^- 
q^Tiif)qK^ ^^ m^^ I ^s^i f^frqi^iEiqrq- 
^'^"q ?iTT^iw^i1 ^iirq(qT%3fi fqiiqqft 
Tf I'^fl qqqq^'^r^ q^iqr^ril ^RKirq^^^- 
qqfq^ qft??R^r wqq f^^T^ql^rn^^nqr ^iq- 
^T*if4^T3q^fT^qq^5i ^^qrfqsjiTft qq^- 
i| Qift u^r^rT'qfqqTq^Tsr Rri'^q^HHfqiqqr- 
^QT 3i%qr ^q^m'? f qiTq5i% it^^t ira- 
r^wt g^w qr^rfq qrfnj^'OT qft^^ srfl^n^ ^^ 
#qi?Tq(^ 3^rl n qifiTiTq:fqw3?f|qqw)qqni- 
grr-qq =qq^rR^ ^^qnu^qf%?Trq»ifTqTf?it fq- (g.iH) ^^iqpiniFl ^rf^NFm^: f-Winr^^n i%^t 5^'Tt ^jwTUJt m ^«nij2i$ mfearr ^rociff 
ffpn*^ ?qr ^^1 ^ic«r i^'^^^n 'f^ tTi^qr^d^m- 

f TRWrn ^^^^^m (^ I rif T 3T5l^ Hftt'iT ^<^> 
f^^TTRTT^W ^Tff^tT^'^^U ^Hiii^H<:t| 3ir?5r 

qi^^irfirt ^^\ ^mw^^\i^^^Tx^ ^[ws^(i^ 
^T^'q q i^qr^q'q^ q.'q?! qrq^^M ^^^i ^• ^^mr =qffsi^i i ^'q^iqi q^qw^qi^ i^qf^H^q- 
5miqfr«it^T!T ^'^rqi ^ ^'^ij ^fr3ii ^i^ zm 

f^Ti%r^ fi^ife^iT ^i^ilfl ^^qriftrrT iN qi- 
qi^Tur H^?iqT^ ^f nr q^w^jtJT q^l^liu ?si% ^ifi 
qRr%'q ^f^ ^iq^i ^?ngfT qirqi^^n ?.i^nw 
q? H^q^'sTT 5^*1 qifd'q (Iri^^i^iinsTi^i 5- 
WHF ^nTRqr r^tsto 5wqE^ ^ qi%3ro ^- 
afsqt ^q qJT^i^r q jTrqifi'^flw »n§qiff r«iw 
^^q^'^rraq qfs^T ^rg^% ^iMH-swi^q^i'?- 

nTK^lr^HllHUvciri'jWl f^I^l'T HlISM ^*^q?- 

qrf|?^ioq^FTqT «*q^r I frR^fq ^^ ^^^^nm 

I^4r?tiHin:i%lITfqqT%3if^^qiW q %PT5T- 

515 qiqt ^ ^^R^sTif qpqT ^^f 'qr b^ t ^^^ 
q^zrat^^M^Hiiri? qWlqq^r^rT ^rqqfq^ft'sr- 
TTmr frqiq^ qfnr'? qq? m ^i^rqr %?q«f1g «- 
qw? ^^ STTfNRqprqi^^ wK^srqr'd q- 
^fq I q^Rq ^TK^sq^rqW Tqiqiin ^rswq'T^t 
fqf^ .'H^'Ti't ^5^H§H^qn q f^^iq^q u- 
^(fnqfc^-ji^iM lui ^t«< I ^qr^nTT^iiqiiTp^Hi- 
^^*r ^qf^^rTvij^ fqi^Rrq^^^ q^if "5^1- 
ujqf^ ^^(=iiqit feR^^^spnqfTqi^qi^Tqf^- 

gqT?Rr€;H5if^q^frfl^T|q'q?W^'^^ 5- 
sqjRm (q: ^lm %k\ ^iqfmr jj^fc 3nqi%- 

^fq q^q^^f^qH^')g 's'r^^ {%^q^w?- 
'^il fl^i't q^^R^^^^w^wi'^qMiq^^r- 
^T^nrq^fl^i^'i ^iH^i^ raftq?iqlT5>^^ ^i^^- 
^i?niqir1^nrqn!jqi':g^rq^Kqi'q^i f^m^^fl^- 
<fq ft^^T^:^ ?q ff^qi^R |q ^ini^^sr (q 

^?rqi^ r^<q^ie'q':qqiq^i^ Tiq^fh^sj'^ 51^'qr 
^ '^ pfH 5W qiqli? i%fin |q ^^qtHPoiTiTt 
^qj^qr^ qnr^fq qi%=^qi ^q n^qqtif ^qfq ^ 
i^mi 5Tiq Hr^^Pg?!! n^^ ^^^i^q^q^^^q:- 
srR«;a]t qTfqr?«;iirr f^isq^^sTireiifii^i i^wiq iM[ 
TTq«>T['? 3^"^ qiinqfq i^fqq^ o'^iqiq fni^- 
'^l*in;^'^:i^Tqqnri| fq^qt nqq'q ^Fi^ifsl 
qf^qf^^gqifr^'^cj q^t'^ q'^q'^q^fqii w^- ^j^^q^lfHI 


^I fmn ^^rfr^ t^i^tttt w^t q^ M^ Tft^ri- 
^f# ?T^r %^i? 5f)% ^^T^'fliu T=ami 

^ft^ ^??ir#^q;, T^el woi ^rtti^^ «T?r^, snpto 
an ^r^ *<^m3T rfcf r^ ' 4<<^<!rt4;a qOT%aq: ^mol^io i 

«ira:, ( 3^ ) ^^vqr^aV, «f^o i g^^ni, f rer© i an- 
inrfa^raro itq i wre^f^'hf^ 3«h.^ are irg^g^- 

rarrac a^(^ri^r?^tn ^t^o i m^o\ srsfsro 1 ^mo 1 nr^ira^'i 

qrf Ji 9^0 I ^^fvi^T^ nm, ( ira^r ) ^r^v^, 1 ?is3-- 
m^i 1 *ars^?irerflfa ^M ^'jfJ ^r^ r»i« 5r»TJn^- 
v^^h ^i^mf%a ^?in^a ifsi ^i^ gr^ KVia ^st- sfq rT^rerflHTfh^iiJjfaTr^iTr^if^ ?t5?: firo a, ?!<? i 
vsu, I ^ ^3^^ oH^rrnKP^ ?^rT: 1 m© 1 q"n^T, 

f?!n(^ ^rr^io ^ wo ^ 9ro R 50 1 ^^oi^masmri, who 
si^o I ( 31^ ?Tr3TO^«n g^^f|T!?WT ufaqrf^ar a?i 
?T^ tf^ ^n^^r: R^Jrmrgrrsqrf^ ^r^^^?i^ ^f^f- 

qs^^ ft^qr I to^'t ^r^ w ^^ q^9[^ "^l^m 
^F ^Ir^n I qr^rq^ ^<^ ^T''^ qnr^'^iii ^ifiVmqT- 

^^[w ^Hii^4«Kiiii fs^^^qTm^^smi q'^^q^l- 
^^ ^^ ^^^Tfwl'^q^'it qnit^F^rnrs:- 

^fqrimT^r^^TO m5(m4 ^^tt^^w ^wm- 
ir qiqi5R3T!!J "^^m ^rftr^raT^W'^ nr^Ri^^- 
Hjt ^f^x 5iR '?F^i|ir ^^t*^ njqCn? 5i^h- 
^^^w q ^^fT ^rt^^ ^uq fqfTi% ii 

^r a^Ri^ ^rKwf^ ^c I " 5=?arre^^t fq ^, ^i- ^Rllf 


^itrfTTS jftsftf^, fqii^femR, jfrfsmni, ^o ^^o I sihigsRraT- 

"raro ^ wo I «^Ri^iM, ^^o I 9T0 I gfio I ui^o I 

^ Jif?ro ^ TO I 

»nar qm ^ ^wtn^^ft t^iwfferar fM^pranfr *iwf?» 1 
sqo \ ¥0 II 

^wiK\x ^ror *r^fa ^rsTTFiT^^^^f^ t^ i j^w , ^o 1 

^^M (^(<l^-f^Trf^-S* *''"l'4»IU<«l^f?T *WJIMI- 
f^: I ^o \voW(o\ ^^foT, mo I wf^cPC- 

II ^ II swTo ^ tj^ I »io ^o I ^o f^o I ^nro ( ggpi- 

inuvT^B^ ^ I ^0 I 
1%, sfro 5^ srf^o ^ ;jo I 

wnjjnj^^rg^^ r%H^, ?no ro^io (?i^ ^^^ %?H^r% 

^o V. TO I ^lr!l*3'»>«»IM^r, ^5!iro G 3T0 I 

^frrH^t T^^^fr « ^? rj =;i?i I «^^[ ^?^f- 
^1^ qmrn^TT 1 ^\^m ! ?ftq ^t^fq^^ifl^trf 
^^m f|fi 5iTi^ ^itqi^ f^m^ ^^i; , ,^ ^ +u^ii^ 25T T9?:5>iini f.«if ^f 3?f>dMiif^< 

( 3<ri*i*<!|f^ ) S'r^cTic^^in \^w\^- 1 5 *v!.ki^ 
"^'<H'<4iwf^ at I ?T^ sn^rq?CT ^rwr^rncr ^^J^pri^ 

^K'UfWvii qt*.^^Mi«nTq It <rr5i ^onrsff ^^^ r^- 
*ifi<^ T^^^ii'^^if^l 5 mil fi^'JitrHi^ ^g^socf- 

Hj'Tiifit I ^nr^^Ti til =a^ I % q^i^^ifi q^rrr- 
?Tt ?»ftqqT 1 3nT'»r ^^'1^ ^^ ^nHTui <l^%'^«a 

^tr^li 5^5n^5TrfqT w^^ I ??u3iir<!i 1 H^l 
f5fj ^^^ ? JTRqi I \^ q^ Ri ^ ?rgd ^ qi^fi 

iTl^r rTf T 'fjfr^ tif =^^ I ^>tTf TT^g ^[PT> ^rg?[»^ 
ftq ? cjT ?'qf mk I 'Tif*! ^ ^^^I'r^ =^"^=3If ^ ? ^R^^ 


^tIT ( SIT wgT^ ) Hg?:sjni^«i<iuu rra n*RraT??^Tn. i 
( ^«r5^?f% ) ^^^ri ( K^nSirf?! gr ) «i«»i>i<«iH- 

?»Tfq oflr^ ^^3f sfi<<j(r«llr<4ft^niT^»Jr^lf^r ^ra'lf^" 

"nTW^ ^ITfT 3t€ irf^qTsft f?fl^:U q^^- 
^n ^^Tt! ^wKtJ<<i*Av ^ si^wfifl%TR 3n%^rtwT 
wiv<T*ri<^f^irraT «i^ %^ra^ f^i^ ^tiw^^"'^*!^ 5* 

grrf V^TW^ , " «OTT 'Erarai »fTO smtl «? nrafe^r gn* ^ nfiT Htu^^JH g;o jfo ^o »nf « I 
snWkf, |q<t 'T» N i Kraft, ft«no ^ we v wo h 

SI go a «ie I wmld^^ ^r^ ^^^n^i " wrsftf^- 

H^rjft^: I ?IT0 »T0 ^o I WTO ^o I f^o f^o\ WT© ^o | 

^m^_^f^_si5?io «^§, ^?no «« «io I *^il^«««i, 

^O I f^^Itnr, 3?^»3^, gto ^ wo H wo I «o I q^^ft 

^r^f^-^r5ft5«K- 3» 'K'^f^ 3^' 9^^ ^ '^" 

frg<^-^1- ^* ^"^ ' "^ '^ "^^ '^"*" 

( «?iTjft ) "fo?wm?ia3^,«^ 5fTfnrwnni,i -"^^J""" 

cira ^0 «n5, «5c ^ft^sc^ ^«» 5rra« ' «n^» ' 
,;^^_,:^_ 310 ,«^^^ iTO^, vro :i ^o , 

trrq^, qr^irmvi wnp^: 5^. wo «o mo go f^i 

a: ^ ^ W^ «^l^ft«J^ ) »»^ 3^ "'W «<*"^" 
VTO*K^3(m:IWolwro^Ol9tmol^^ 

„,^ ^mk^" II sTo =^0 t »« II , ^rn 


^ifrPI ^?T ^tjt^h" ^r?frT wltci#> ^^oT.- 1 ?Trao a ^sro i ^oi 

=531 3[i^ tn^*5[H"wni »fi^ift ^^^ =^1^ m- 
^iX HT^ 'Tpw 'i^ ^^r '^ ?s^ »fnnn t ^ ^- 
%i!T ?iw ^q^nr f^ ^f{^ ii^ ^i\ ^ ^^m- 

«»r«:CTfa»iTiri 5Ta ^^ ari: ?icnKgftm ^s^rfa: 1 m^^r ^ 

^^rjsnr at^^a^r atm: era fir^ BRrra^rqft trfr^BT 

T^m prarr ri^ ^> qrroi -^Rrrr^ kt^ ?T*im snli«T?i ^r- 
m^mTrRH I ^^ jt^V IrftaB vrnnr ?ra: ^nTfH7<iftTK sr^tTT^sfr'^ »qdv ^^v^ ^^sv; H«n urw 5;'rag«ia 
?na ^^vTifg^ ^ gsK 5fh ^75^ ?jTo =^0 1 3Tr^oi aror 

?!^ W ^ lilTi^^Ci ?»ft H ^R a^ flTHir ^5- 
^ #i 35^ ^?^ 3i rJl^t '^^f«niT I «nT»i5- 

^^^ *l^^54IR 515^ f5^ Tl'^R fl^ uf ^i k^tg- 

f^oi ?rf%q qs^qifq wfig# ^^ m qf'rt^^? 

q^rei 'iq ^f ^qif«?qT 1 11^ ^fni^sqqw ?n;- 

^ii^f^ ^i^if ^i ^^^m 1 HHR=;!^3^qiJt 
5iR qs^qrfq ^ 55^ ^i!3i«Tqi I 1% ^? 

^^^^i%q^i|'^qq^i^i ^r? uf ^igf^qi I 

^F?qT ? PR ^^ ^raq ^ ^tfi^ q? qi'tq^T qi 
^% fq w ^qr^i^i H^^vTvi^fsqini ^m ^- 
"wwrcj Tqiqirq'?;^ ?n^ 5i%g^q^ ^^- 
^ frii%^ i^ =^f^'Tn ^nm^i ^iq q^q^i I 
^T"^ '^ ^ qrf%^ ^"t $!it»?5«?^^ ^i q'Ti^l I ^i^ 
nj ^lijiRqi t ^HK^^fsqinr =;n^i *i«iM<m(- 
jj ^^ m^ gfcDigsq^ ^rq q^iqf 1 ri n^sf ^ 
gs^ ^qi^'^q^T I h*^ ^^'^g n|g fqj^ uii^ 

"j^R^^^^sR ^l^f^rr ^Vn^n ^¥?^ 5¥??^r T^tt 
f%'^ ^q ^ni ^nFRTTR^m %q qq wm qRs^rqf %f^^ ( 9 »t« ; ^^ iRsef^^^ ffi%; ^'itj^ TsgffM I'Tim 3TRin- 

q^Jff ^Tm ^f r¥^T"^ VtT'^ 3TfH4 »TRff^RI?- 

^it ^q^firqR^i't qi?T? qr^ar^TTf qrwqT'^HsTf 
mr^ ^TTinf ^\h i^^^r ^I^jttit? ^rif^iiTT^ 

^iqy ^f tifN^'% m ^f T qT^Ti^q ^ti'^ ^nr ^- ^siifo ty gro I ?;i%^r m" wrf'irj-^^^^^-Wir(^ ^^- 
r%^ I 3if)rni^rf?g ^5iTt jt^s^t qr^o i f/rr^rflfi^i^qr- 

"•^rrT^T^ iraxTJr^p^Tir J^q^ft^l" qo ^o I " ^Triqr 

inf^% grrir" qo?To i ^nro "^r^raJirsTr??iro9,gro i 
"^ra^roT^F^ H-:^r!nf|':r-ifr JTJTirrTq: ^eir Jr*r?T ^rk 

f%^PTfi^7K^iir':gTir?r^f^^Jir^;Trfli'JTr3TOTqPFir=!irn, 
go sio lo qr|-o I ?^o jTo 1 3TT=ro i 

^%^R^-f;firq-fto?iT*jra?:r^?T, "^%gr%iTi% g^iff 

':T?niiiff " ^^o ^ wo a 55ro I 
'RTri-|;w?T-''^°^ ^f ^'ff'f ^r CJ I 3 I ^^o I wm h^: 

xicsm^'i ^?iR ^r arro i \k^: ^^anrai c i ^ i ^vs^ i 

ra BTT* I arro no rgo i 

\ qfao 9 30 I5T0 I TTO I ^«fraf ^Pa ^^^TO fiTrTrt^m^- 

gq[ I ^rsqvr^, ^^o y grs I sr^fa^^^qras^, ?rraf«> ^ 
310 y ;go I STfiro I 

^^ D I ^ I 3'. I £(% I%»i: ^: I ^«r, aro ( 5 ) ^f^w- 
I%^$ 5^0 ^ go " *f? ^irt g^xll»ir, ^c«I sif^lit 
r%jij;5 " ^To I 

:^2|j_^j^_3T-:?To w;r%fj I Tnorr^^: D I 3, I Sy I f frT 
r<rTi?T-T-l SFf«T?, srro l JSlfe^?!, " 3?aif?i^r«I^ " 
argo i q^o i 

a 1 a I atJ I ^ra are^r rsf^ ric'sfemnJi ^^p i m^i 
u^^^^l^, aro i ^^ arm: qiTrrr^r-ss^^ 5i^^rT ^q^r m ?T^?rri ^»ifo 
a gro I " ?r5r?fm5^f5i^^n'aqqn%'ref1<^^=^,m- 
^nq?gf^^«T^" 3^» ': s''-^" y 3T0 1 ^RffT-sm-qrq, ^^ 


^v^ ^^jy-^jq^— fire ^^«r ^rrafan^r^ra^ ^-5TTia*if, 

go •^ 510 1 

■^■^Tn^ 1 ^;t ER;r^oi9j5, arc i 

^"cqH ciroi?tft?!T5j:i.»^.i ^:5«T5Trir«T,^»T.<SCTo 1 3^^,=TOr 
^<:<iir%qr=!Tfi, ^^j ^Ik'J^^ inns^m sfr^^RT 3;ar ^f^- 

^annni ?f ^^q^i^^ <Rrq^ ^sict ^fa ?iT.JT«sToi''gHRf 
sq ^<:qr " ^r^i: ^C?ir: H^aS, ^ogTaJl, ?ro| siTq^rfT, 

anii ^, 3??i ^:t^ ?i^r I '<^\'^vj ^ijix^m, ^ ^:5<t?ts^ 
i%^[^5r'. " fo I 'io vfio I ^ro «<> fko R'lr* i ^^e^vq- 

1S^ ^q^tf^ ^nr*nsi?grTT«ir fir ^n^^amt^ra^^^- 

^w^ari^^q^wq; i ^vm'f ng'jnitsa ^5qqfct gnrqarm 
^feq: I grR^ I " ^qfwT q;Rq^r w^, naiiiT ^^ g-"?!- 
KnoTf 1 1 ^^^{x g?n:qr, qmi^i^rrr vt^ci ^" 3^flstq 
<Tq:7rrfvi'if?iT.r'af^^ ^^^rffsj^^^ q^ra f3^f% 
^?:aistq ??f ri arqfsi'^ a^i afir sr^ ^rfa ^5q[>:-^?;- 
si^Tir ^>JX afqri ^iqfa i ?i«mr ^sq^fa SR^r^ir^ra- 
^w'rt ^q«%jrff ^^fccrr^R^ ^Kcqn^qjT^Trr iRpq- 
iiTr% miFf^spq ^sqr^Jfqrra^^rfi ■)iJ^m ^^jrjm ^^q. 

S5t: m^faarrfg^^T^r^rq; i vf^rarasfq ^^^qrvTiq^'^'tTr 
^.sq jn^^5^ ^"^r^sq gr ^t^riripgiVoT qfr^ ^rriDT^^ra 
g,5i«fci?tTR ^ 1 5iT?r-:n '^5q ^»jfgrT^5q fji^^Ksq ^trf^i^H- 3T^?I %^qqr5[ifT: I 

JT^r?'lf?aR:^^-q^|g^»im^5^5i^:^qjl_ 
'mr ?i^'<<i*n:-^'^qflq;rd*<;qd*!*(eqn: ii ^ ii 
5i?=^r «flJflT:r%5T, g^q^^n^rR sfrofgjsiTR I 
^5qi«?q^ fq^orrw, ^5im g^pwmsi ii 3, ii 

a^ni 3TPTa ^3?rr, ^ nm^ f^r^^J^^ ii \ il 

3['iq ^gr ?T;Tr% ^m, wjx^ ^r(\v- h '^'t^fj; ii a li 
^i^ f?T^ori JT3^a^i%qf^Ji?ra ?7t^Rqr^r m^sgHtSr 
^V^^ JTl^iWm^Jrmsqq: I qcl ?Trf^ JTl^^^T^^IfelaTf^fl W- 
55iTfar qrt»TnfifH ^mi^ i u^j^r^^qftTjflcnfsi f^i'^^- 
i«:^RnqrirR f^^qrcf^i^gTsn??^ i q^'an^^g^mg- 
imR i5i«qiiT%"^q<4.q<i4i«Hd: ^'?ncfl*?cn% i g^g i 

Tsw Hr«r«n ra-^^ qK^muii'T fsrixl ii 
^T^ ^ ^ raarsi, ^fsTiwq 3»i%JT fq dw-^ i 
W5^f%?i% f^m%, r%^^Tq%^^i^ ^««ri ii 

" sit ^qf?T rHnfmoir m fsiwT?f|oi gr ?nw m^nriV 

mf^q^gHrn;i^iiH "jk^«r ^qi%rfl iw^" ^r^r^ i 
a^ n^i ^3«'r sif ^wn^g^qH i ^^ ^^r ammrir vjt- 
^JT|p^ a^ ftra'd ^jgvrfoia ^?qr5T^i^fTf,*rf5Rr ti 

'^ a^ ?r^ahmr^':T^ ^^ aT^jR, fq5if?J?T« snf^ 

feiTiyq^iaa ^s^rj^or g ^'^wig^irgar ^ra^Q?^^- 
5€;>i[2:q^rag qfT:^l'TJTtni2 ^rfar ^rgtnr^if^ ^crar- 
1% am JIT ^awfaras^^^^fa ^fg^rw^H^ra ^if- 

rR^ gr^rfr: i g^^fq -g ^^w^iR^rfO ^h I 
?Tfq g sK^^sqg^n^ ^f^r%^ sTc-qn-ija^^r w^r- 

a«ni??j^TO5q?T^»if ^Tc^ «3<«jyK srra ?Ta: q^- 

f^JT^fagrfi^ngnamfa ^^qfj&qjRjfe^fi'^ V«Rr w- 
'^ 5Tra:i HT 5iT^¥^'fr«Tats^ ^rq"r^aHrrafwaa w- 
?TT^qts«iT 5^r?fT ¥raf^ I «T«n ^qHiq<:j<* aw%g^. ^ 
" ^^ *mfH ?rr«rT, ^1^ awmr iH^^^n i ^^1 srafa 
3T?«JT, g^mqtfT a? r ^?^ " 3qTgTaTf«r«tH*j'd<«i 2^: 
vm ?^(5far%f5is»Tfq a amfirag^R-qam Nii-rfd i a Tnna a^r^a^ i gqrsra f%ar 5iT^,a ^rsTm amf^aR" 
a^r ?jp*TroTa»i i " ar ^qra fan^nii ^r fa"i«/loT ^x 
'^m argiq^at " ^firf^ i^^ir'ti^fagrTTj^ri^am^H: i ^^ 


qjT?^ 515^ ) ( ?T3'irn^%s^?Tr3qriT ^tr; ) f ^ 50 i 

^rm%«q?r Rfi'q ^sq fm ^m 1 h ^ "^rsr fT>jr ^rw- 
^eq: ^sfirq^r^sqr ^s'l^Jsq: fi^^^tq: ^ru^j<Rr wra^- 
5733 I ci^ JTTJT=?'<Trqft Ucflgr ^i^e^t ^ ^TT^qtsar- 

^^^ 1 ^I?2r H=^T»fT. ^s^TT^l^'-T^ld m II 

cgrrK?Tr5^q[83 tUcT qs^irq urgRr^r: q^g ^gq s^ins^raF^- 
«rr firasqr q?q f^q flrsrrn: qs^q^r^r vTr^^5qqftf,R 
^rr% ( ^ ) a?:q s^q^ ^nrr^asKr?:: 11 ( f e ^ ^o ) 

a^ r%=qcfl f f^: '^H ?7^cqfq grf 1 
Hcm^gflrfajnfJTei-Hnng^n^jq^Strrq^^iTsin i 
^^IW3ri^=5r, ^\€\i 4fw ra^T^nrq; \\\ 11 

§f5rf?af|%qstrH'-fir, crqfa afl^rsi^rf 3^: 11 5, 11 
^qs^sqnn'fq, a^iqejTqqfcT ^r^^Rf ^?5jq[ I 
sfr^Tf i^ns^rnq, r%'?r[JTOTq »w^ri^ II ^ 11 
f^crT'T3':'=''5^5^'T, ^5q fVqjT«fq ^'^irro^ 1 
CTqjfl^^rfcT ^^-fStfiTq^r h sr^fa Tcflfj?: 11 y il 
snJTJT^nJTqT^-SFi^f^arqr f^ifrqat fq^^m. 1 
ETs^^qji^HTlr-^^qm-R: ^ ^nrm q«if^: 11 n 11 
acT^^^gq^q, imrqiflq STK^nT^r^fqtl I 
V^^ fegrum:, ?q?p?ifq ?tr^ g% li ^ 11 
ar^q?q^%?:^, 5TrsTf5T?::?T^^rs':^f 5;^ 1 
I'Eqr: a^r^^icT:, ^a^^ ^rs?5 h ^^^ li 3 11 
sfliigqmfTqji.^T, qf ^ggqT5>TT^?T nfrTir^T: I 
Br q;eq*iiwTqfr, wqrg^irq'^Sfeqf^qr 11 a 11 
^? 5f iJ^rar^^^rff r%'s:Tfriqmq5;R5f%:?n^?T?l^jRr- 5jvTr^: qTrq^t^:^^^<)fiTOr%ci?3^5t?T^rJr^q: 1 sirasf- 
snf^qwr ^^'^^orjxifrqjTr^rq'r'jqrqJTi'Jisifaciq^^nT- 
ciq?Twrsirq^ Hr^Hivglnafrfe":qt^5":qq;»^i^^r^r'^fvisr- 
ia[qq^q^q?jrqrng?'ETniqqr^q^q?qi?i'5i^^'a5T?:'3inn- 
^ q?:?q^«g?qrirm^*q''3?:qqrq?:q;5iH^i^ qrqusqRt'sq- 
ii?wjqr'cincTi^Rjrm^?jrrrqq?g':?^qR'^=^^5q^5q- 
^iTviqjT^qq5T R5r%3=ff; rjjs-; rg; 5R^q =g ^gc?q?i'«m?r- 
«Ta^r qfci^TwqngHRqnfrqF<tiTraqR?'lqiri<itJifa^^aT - 
qRairf^5'JTJTrJTrtaR^2^r^^i'-j5n i^gqivaaqr ^ ^^w- 

fqar^rg"+TnqR'CnrfiJ?r¥iqnT^w5RTrsfT^:iq: yl W^^>H»T- 

foii:^; maq^qq;f>f^^irf;T?nq^ri':ii^wg^,aq?qqiq5ngr 

Rjnt^^TjTqftqrii^rqfq'Tr^'cf^r^rara sET^mffqirf;?:- 
at^rcqT^7rr'^RT=3qi^^??5PT":qrc?»TT*flt?iqrJi'f»ra«i 
^t^JTiw^nT^ q?ii:qgq^qTrq?;R?rir '^or^rir '^in- 
?:f?|Bt ^mrfq^r f^f?nr3TfXH<rf4^r^ai^3TiiurHtm^?if 
5T'rjf T JT ?i»jT!%>5n^qp-:iRq^:iiigqjnq^ ^f^ qiriirsq' 
?i»^rg5irH5Trr^r?i5'atf%^riTq3^rf?i:qsq':«T^nfe5gm~ 
f*T: «fliT^qmn:g^"Tf^qqf^%gTwr^?;oinq^^iT a^fq 
f^rsfq |-cTrR:^i€r n\v3^ ^iqarqFq^r sr qR«rsq r?^- 
Hrawrflmrnr?frs(q jfqr g^qT'ft R?fr?;?'T wre^qfqr- 
f^m^q^iotrffe f^scrgwiv^a id© ^ ^o ) qlra^r- 
?THTar ^r^mK 11 

'gnr^^qrwRqralg-qrHTT'Jsq r%ii ^^q?TH& i 
tj,N4i°i '5:r ^Hi^irsr, ^frmar ^sn^ qrra^^m li 
^ra ^cqqrfa^r qKHwrnr 1 Rwrn qi!?^r^5i ^rsq»i 1 
5n?«irH^f?g*rreqNctqr ir^sfq cfrg q^rr- 
fqci^mf^^iat=af%5'T^rqr55'u^?iJiT?i I 
n?^ q^ qej- q^ Rsmqrr^qa^re hit, 
qjsq qfau^ qnjqf^qq a-^T^V gtrtar 1 

wr'ET^^q'ETiirm ^^^n; 11 
=^fSr^ri^yTT«qq»2RqfR%i?T:=n^«]TraTmr- 

^aiqi (^--im ^^jpgraqt^fi?gf?T3rTq5a=!i, 
atq^ jirB^5qq?;rafq^':''T^T^ ^qr vrsqq-nm 1 

qar^rq ! qi^Trq^a q%iqr3;Ji^?qT?f q ^^ ^ SIRTTcI ! 

sj'oqr ^qwq'H- qi^qr^rq^ qr ^ irr^Tua H^r^gt'T ^^ ^- 
f qiir<JTf;r5Tg^f^''t vrqfrr 1 a^r? %jt>t a^qiTTf^^^qT- 
jf^?^^ 5T 5iRRr?3?f.i|^ ? s^qrf I 

q^t ^i ^ H5^, =^ra^^M <"Ti%fii II 
=5g.-?Tra?q »i?^qn^;q7jr>T qg^ qr qq^iRnng^ qff- 
qr3^ira^"- ^^ rT*ig:?ir^ ^qwrq q^i5T?iR qqw- 
5iiiq ^q?4?i^qqTqRR q^^^e^ qf^^ q*iRrf5Tq:^r- cpu^ ( 5^9,^ ) WH ^^irar^ sr-mr? pj^itVri t^' 5»ire^Ji?j^ i 

^qr R^ lurq- sf<^nif sifrg? r?':^ ?Tr? h j^^r *t- 
^ 5ft^^ ! i^ srKif vraf?a5iro ^^r ??ar ^r jtt swrt 

5^ gf^¥% ! ?TO^?T^ ^T^fi^ThrH, ^cT^Tfigf^ Jinn^ 
^^rw I ^j^ ^ w'|<rw$-:<ifCisiifHif«as4^i[<ni: mi; ■ ■ ■k fit 
a^T a ir^jrrst i f^wrpT ^sqr% ?rf^fH ^r^rH ^ 5^rR 
^f^gw^ f?T^^ vdiHiiii ( ;gr gjTTauf, JTair^^jJTfq H 5Tr- 
«rrffT I ?ia[<^+(4«jiRcfl w ar^fi i ( ra^^rf r%) ^%- 
sgrf^^n^r^TTTtr WT ^r^3*i^5i: ii jf^s^n- srrf i 

^]^ I f5 fiwaKrvT?i?nTT?^r'T^r^?«rr^qrft? J^H- 
XX qt sraifw m JT qiar? sra i 5f)q% sn? i 

f^rfv^ ^wh^ ^ V 3Tjpi ! asffT ! 55re!j *rfl?m?T^ 
y?-Rfq €fr qR- TTs^f^i aa^r^JTrr imn?T/iisTOT^rq!^:i 
3Tei *r^7 M^j-WR varnnrTq ^:^=!mlf^ ■■am: i ?r(q g i 

^^TOTrO^g?^ JRTcIT Sfrn f^TTT ^'^'1 ^^ 5^ 

=^ rVn^T^R I ^»jw?qr? ! ^?fnr ^ r^ ^?: ji?^ 
xTf^r^?flfr5Tg»T?mfqqRT^Tm fmqifq frsf^q^q^j: i 
^ ^t^iR\^r fk^r- ^m^ vf^^- qft^wg^rr Trm 
m I q*Tr ^i^trc-i'Eq^ nia^ ^^ir^H^q Rqf>-Tr ^ ?7rvTH: ^ ^^JTraar ^ g^rnrlrl qttfr sft^fi^rnranrqfirHf 

f«qr«it qrr%3 «aif?i ^r ^jt gRiST s^i vw? 1 wi 
«3cirff f^RirrrfV ««4«r smr wqrrsn ^3r 1 33r3T(? 

j^rtmnrar qremir 3r^ aw r ^ swf3 1 3 urtJif^ wg^^r 
qq«T ^wt ?iw^^ q:« ^ff ?T^»nf^3'T 1 33ir >?f«r3 
?n? 3^ f%.^^ ?ii^H? f^^JOTf i^^gqr«r!jfai?ff^- 

|4 3(^ ^^f qoT 3 w^r^ra^q«^?w^ii 3^^q I 

33T ^'irirr w fe'TT^rrm •ttt ^frero ^rfr wK3r 3^ w 
mm^r 3T^i^ N<i,i|i q^ gir fq ramf^^rffm f%f%^ 

ggT%^=^iRf%^i%, p ^'^ ^ 3T»nti!»TTiifr 1 

q^ gf^"^ qf^ ^rir q7«i 3irr%^ sfrar jtu ^g^ ^fli^ 
33: ^% ^5fiq 5frq«3jR3'r »m hr ^ K ' -qR n 3 fqwq'ifh 
vira: I qt ^ ! r^^ r% 3 ^■^ii'%'^uj3cj wraiani fi w^- 

3H I qf 5F3'C: fj5l?^*iqT: ^I^R^^: ^»J««I<Jd: R^ 

^3qrrCi ?ra ^»jT3^u; "qT^q%ga3 55^^^Rtvi- 

K3 gmr 3m FTHfoiqT WJ\(h 3^ RgOC «?ft 3^^ 

iiT i m iw 3Trnra;iT 3^w^to ^im i q^g'i <t.di iui -4 'wr 3f«i 
^^fJi r3^^?mTq; ^ru ^rik 5CJTrin 't qr^rr^ q^irfq^ 
3grTm?i ^a^rm qr 3Tq^f%5TT5jfji3Trt!j3qTn^^m^« 
srrRHi ft^^rq q ^^r«»r ?r«rT mm^ ^ 3fti%3 ^ m- 
^^i 3=^ fq«?f^ vTKqrn: 3 t ?^f^ ii^ncqtrfr 
q>r# ^R?: ! gn ?igrc% 3??^ ra?f3 3 fii^r 3^ irm rr- 
mkm a'tq; ^rti qrar trHOTvurairm giwiftw 3 »T3i: 
^r^ iU'wqdfuj diM^quH retrJrr3»i3T s^n:r 3Toir«r 
§wwi ft<ft 5trre:3if3 ^ft3^3oi ssscr fq q ore irwof qr- 
^q^^ f«f ^g^orq qm^ 3ii'^*«i 31 ^*i3l ^rrqai 
vfjf In3wi 3Tn3j5q i w^ 3?7T3r q.-3rr qiqr w^t wq- 
f|3f?^<^^iIcTq a^ aiKftqi r%atqr^««M|fITqror 
q%B«ji«if?:qr qroifT m^K ?ragtq?:r3nqcw^r»x 
33rg aft ^r qR^r g^irrq qi%^r*':^rHJTT<ifr €m %- 
q qriTTiut g^ fq uq f^atqtwin^^feqt f^ hr ^- 
qRft ^m3 313 qqrrTiq: "^q^5it3 ^msqr, qi?5T3ic- 
wi 513 I q? q qH<.«<4<ir, gqf r f%ii?t ?a:" 1% ^^?nx i 

q«ir ^T^ijisTspEwiaTr ^iiq 'CRofr^ii 3 si^m Hirq ^- 
*Tr^^ '3^^^'FT: ^i^H qqwfq gf(?f|fi3qc Hin n?3 
3 sTRmiR «ra: I 3»ar q'rg3 ^f^g n-g ^fr^w^fa 
qrT^'fr 5^ ^^« ^?Tf rrquq 5 ^x^r. s ^ ^- 
q;':q JimTni^?qi^i q»Jrf ^q«iqramRq;fii^ 3»ir v?q- 
cqr ?ifq f^^sRj? qiTHRfa «rq: 1 «^ 5frq%«ir% Hrh 
Bf a^lR II ^«q 


^q 


^^rT%f^^^»:ir%^^?TT ^*Tf ^^^k4 ^^iw'^r 35trhi 
sBRi ^55fla, gfl'j^rwjr ^^^:m " «r«T ^frWrr? i 

^ 3»T ^rff^ ^pwli, ^% i^ ^^1% ^^^^nt II 
igrr I IK Hcf i r<4 ry i rpot^ s^fh^ ^ ravrw irm ^n^ 

Wff^\ f Jrrra »t<gw5fil ! ara^g qig^rrRri^ 1 wwfir- 
g gp^a' q?fjr5ir^rfJt^f?iRThM^Jir??TPi^rEna 9Kft^i% 

S^^^^r ^13 51^^, Wt'T^^^ »Tnw ^wr ii 

^r 5R3r^T Jl^f f^: ^f ^ra^-^n ?I«IT5rcI^ 5ff^^^ 

^^^(Itft WrTimi ll\3Tft t^ ^f ^"^ fi^ ^^i II 
^WI qRS^f? ^cffi^.rl^f f^^TO^ef q m^ II 

'tf \^\4 m^^ T%#m, H.'f^^ ^»T^[^^ II T^'f pRi^uT 1^ f^fir^, ^5^ wi^^ m mm 1 1 

srqniDrfa ri^isw h^ '^fir fr?n^ ^trVn ^i^?t: «i,^- 

qft^ama ^ n?HkH^K«f»KqfraJi^^r^ sTRas?!- 
n^^rfa aiarfa 1 (f I ^o ) si»nnf?T^^T»iT^r ^r5^*ii 

«jpfr gsjraqiia^iSTf^iq^ ^F^iKqi-s^ si^r 11 

^«ir5?i^7^T!^ ^f^K 1 
sf) -^ui * I <^ ^ H I » jj ej 4r»i?:?^- 

z'NKrrRqoT ^mxt^(ni Brasi li 
q^i|Ti^^^ri=a *i'--'-iH I! 

'CHF^^ji^^^f^asi^r '»re?2^gr ^ig<!l 1 

5rre--*nqr5q€ra?f)w?-ftiwwf^?^^rq€i»i 11 

?mm jre5cT?in^rTfirafvi%q'fr9RJTfkomqi'ji^ ^- 

MWt I 

df^^fi qmf^f^i ^T^ratr'^rT^rTfi^^Wn xu^ arrq- 
gr^^i%^ ^?nwrst?Twr5iramqt ^h'h ^h^^m 

^rsrj um 3c^: i^^: ?iqgt^ JTO siqgT?mr>a^«i- 
- stqr ^5q: I ^ %k^\ a^iwif I 

q ^M UI H ^ ^ i^^-^ ?f qT>Tff^r«fr^5T?r II ^vtXl 


^p^ piiranJTT<l^ «i^fm iimFaq?iRm7^?T IT ^^i a^:i'icT 
r% g 5RTaT5TRfS35rfl^«Tw vrkfj; cT^qtwg ^?^'|irJia- 

^:^f^fv:iflgr% t^ETii^rgR f;RI^^t^w^?7s^^g^I^f%- 
eis^^r a^?i mai i;?^r vrrufg ^^ri^si ^^lofrq ci'jr-swj- 
^^^ ^334 a^ I ?i«rr ^.v ^\Kr^w,r «Jttt fiR^^irrar- 

54 ?if3 ^tra ^ qff '■:riTfa2f^^ ^'^g'r^mri^^T^- 
«ir'ri'^nTmgjium?5T ^ ?rqr^ ^hi> yn^fa i ?r«i 

?:^iqiqT^mr?1-^d ^ '^\i^m^=^^^^m(\ ii 

^?rq'-:ir?^: I qinr: ^^^^irq ur^'-y^rx^^ qR^rrrfl jt 
f%rlr?iRpsR ^^r% i giTrHiir ^m 'T'-it geir ^;Tf%«i?Tr sr 

nRg^5:wn^g ^m; ^ g^iHR :j^?t^ i ^m^-. q^^; 
^«fam: ^Turgrf;: oi^R'-i^giiirqa^V^TTf^^^ ^ra^q- 
W I Q:q ^ar^ ^5q^ Jin^r^Tf:^?! ^a^tJTravij^qrg^ri 
li^r *??TR I ?mWr ^t ^5qr«mH q^faia ct v-ii^m i- 
•iiiTf ^: ^TR a?^ ^Rsqq; I »^^ f:^ar ^qar^r^qm- 
rq wr^^^ ir^r^isTr ^ai ^r^fa I ^^rs^rfq qggoi^a 
f:i6=!ir^ '^Bsr^ra ^it^R i ?r»iqr ( f 1^oti% ) ^ qr- 
aqpst^mr^r T'l'^^WHTiT^q^ s^n^qrsT ^fna a?=q^ ^ra- 
E=!ni: I ?Tf^ gr ^q^r ^w grRrj^r'qr^gf^n <1q^fa i 
^rq^^t^Rtqq^i^ ^'Iq'qra i ^v?qT?Tfnir?TTg7TTqfq 
i^^qqili I ^THrfr^f ^ ^rqR. ^flq^jfa ^m^riar^ jpn^ 
5f1q^fa I ?i q3»^t ^fTT'^riTJTr^Tf ^IqsTTqf =g gaa 
T^ f;T5T5r?rJT^r%(iT^ ^r^jwrr jr«mrrfr?T ^s^rrvTRT 
*T^a I aaarrrq^qr f5^?TTn^ vT^r% i ^^m^'aas^q^i- 

ct^Rt^ ^^\^ afiTrararrg^r55niT: i f o^^oq^io uwi, i 
5i^^^^T?% ^?:^aTJT?r'flra^^^r^''q[<^:t, 

g#r^?TTr=q?TT^ ^5l^*^M«Sr: ?J5TR3T%^rq§f: I ■siraj^ q53crr'PTqTiTRg?«^r^f.5TRis^J5 jTaRT ii %. ii 

^TWHr ^^ s^?igfrarr!r?riT^5qf«i33^ffli^r i 
^rW( Rfgqr'JTiR^ar q.a q^V^i^;, 
sfr^qsm^vjf ^^y. ^^c^^r Tf^'^S^'^Tq^r: i 
c§T ^nfrw^'isi^Tfitara f ?^^ O^'tr-'^r, 
ifrar ^rawwr nwr jrrarjaw'ar: ^^rmi^r: IKII 

^r^KSq^J^JT^rt raiptrq^TIT- 

^r5;a nrairar «f«iara[ »f ais^:, 
sim^^g?;^ spjarsf^iT a^ ii R ii 

TTffiT^qrq^ri'^: ^.^r^qqigsTR^^ ^^Mn^rm: i 

^'Wf^^'^^ l^^qftnar^R^rt (kri^, 

^ \H:^f^j?n^ -i^igRirgq *tt^^ *Tpai^rtii ii ^ n 

sJr^r5qn'T^s^-5TmiTT*fRT«r^i';qqi?:^rflm i 

r%qJTq'tN^<"t*d, af=^fnr?:a aw: ^%h li « II 

^a^^rarsr^r^r-i^^JiviqqiT r'^f ngar f^raH, i 

^TSf^rfq iTir aa, sTi<:g?jt qrBsH^Riraq ii U, ii 

n«a^n*Tl^rt-T'^^cfBmq^^gr^rrH: i 

5T%^a^faTJ=Tr nRrnm sraraRjiima ii \ it 

sft:ta?Tr^aa57^asT fa JTirr^ii : , 

«frq^ra^S:iiq?ii%^r5T^[fr ,i 

^^qnatrfa^nt^Tj^Tgnsar^, 

vTm]^ vRsaRn,^: unua: gms^rq; ii 3 ii 

«JtiA5i^^ii^iRiT?rqr':iTrasr^:a- 

^^r4^3rq^V:ia?:faT: «ir%^'a^^^5TR I 

aa «fr^sia-'^?^l:5g^g;^^q?5 ^\w^- 

S^ffa: ^goirfq^riatfTTR: 5?;rsi5if:qoTfS*i5ia[ II <I» II 

a?qr^napwiJ:a HJjffgfq?is^r3jf%:Jir- 

^'r^^r^rn^fifq'JiQ'itcqiTrJif ^Js^rT: i 

BFT^'^ ^ 5TKi^ qR?':^ ^^^ ^?JTiafT- 
^«rr?fr ^^rn^ramimg?:: »Ji^>t^: u^-. ii \\\{ 

x^-'-^^rix^j-^j-r. ^5rr%anrff a'r^i:?^ ^%%: i 
a^r^: HaaR5TTgnra?aJTfa: ^r^rn^^^sc^in::, 
^am^'k^^:^-' BK^^KUw^^%mrs^w ii ^si. ii 
aa)^f5Twir: ^a^iR^r^sj:, q?:'lq?;r^rrqna;Hwvia: i 
3r?if5?TqrRjifii5T5i?^^^'?:,q<rq^rTrf^<nm^?Ti:iiV^il 
sfrs H^^iqim^ f^^^^cf ilrJi ^rat^qqf, 
qqi^^j'^oi a^ JT??fr nssxfa^r^an^^ i 

^m: Jsipquf^qfa: f*?f H?%5ar5T'^ ^r^a^ ii \\i ii 
=gTq ^rq a^^a^^r ^rsTTrm i^h^- 
|ia ^ Qqftufaa ?i5^?ti^[i'^^k: i 

r%^gr aa R3TasT^TaT^ ^Tt^raec^q: il ?H ii 
ti^irR%: ^TTiT^iirq-iaT^RmT^ ^flr ^^spm i 
?r3r.q^o^niiii4rTTnr'&;, ^f^q: ^Tr^vaa^rnrra {\\\\\ 
i% gfar II fvcq 


1 W^ a^ir: ^ftilisra^^KJgii^ii^WTwnrTQiT- 

Wl^: 'BTTTlf^ m^g^d-^^dT h^- « ^Taf qf<T: II \^ II 

f^Tr^T«Tr ^v^ ^ra n'sjiHi^H I 

amT^'^^SEF^ ^^ fs^ra: il lo Jl 
ara('ii*wMi, («iH<TMi*<i<y<Hi}iwi^sf^H.i 
sfffSJT^i^ft-RRWT ^1^9:5^^ II lt« II 

;MrB>^?i<^5iwf, ««i5}Smi g qwf II R« II 

UVilTK^I lafeRfT, «^<TMiTHi^fd*jffir*l<MT I 
ij^n^ 3^>Tfe-»TO3[?»JI<^Hf«df?irrftT: II W H 
^ ^ ^i-SI-^Jua, ^^ H^<TV4I ^T^STT f%4nW*1 I 

f^^jTra *n^'Trqr:, stt^: ^^qra ^pTfn^: ti ^^ II 

r!cT: q^T m *n^ W, ^TWraWT^I'JT^S^nT ft>»TT^.I 
nrferi m rai^^,m5H*«ll^'^ >J!TFn,lia.^lll5?TO^:jo 1 
S'l^l^, ^^HH , ^o ^ wo ^ 3TO R ^o I ^^l^ ^f?I 

^5q:i «ir^, rav^T, 3Tr^, ■<:«ur*<.«is<jmi'i, 3rT«ioa?Toi 

f^fvi: wrWT^T^h^'i: I qo^o I ^o 1 9170 Jio fe;o | ^o | 
f^^io I afh# ft?ira«^*r^ s^g^dr (1^ q^^rnrr: 1 ir© iqo 
5r» iq^o iqo ^o 1 ^^r fticTrft«icT^?Tf ar^vrr f*^: i 
"T^o 1 ^wt^aTSTrTfe^g^ ^n %i«iiI^*teT<idi: setivt- 
^r^^J<Tq?f% ^ ft«iaiT^5q^^^ (%flrir|^3iTT- 
afirvTRRTf I 

aT5r3[(%«Ta<:T*ii-=ii< ^TJTT^ni: ^^m ^^rsf^^iT^ (sfer- 

% ) ^: JTfTO ^dilSpan: JraTJTTJ ll^ Rlfk^T??!^ ^ 

^ f^wrai %^ f^fli»T: f^^icn^^Tsni^ ^ ?t»it aa: "j^- 

d^MWTWfiWl'^ill'W! ^ ^ »(^<T*{«^U|^iysT^UMlQi^<- 
MHiiiiT^^^^I^I < T d l Mt^f^ "0C^^ Nl^^rjm«t>'-'l lf^ "^- 

^RiflciTT «feTiKw»i jqr^irra nrm^: i ?i5ift«id*feqM- 

fa^r^'TTTTf I 

??ivn ^^TTa: M%K<3<yd: ^wr^ H ^T^^T — 

qq g q^ 35T: «i«r'<4*<!q: ^^?RnirrarrT'^(%TT(5Tg^- 
1»Tf R«i?i^^r5gRnH^5q «re^a Jct: Hct dWMWW i qi - 

i?T<T ?Jr? I f|si?T^>5qT PjrE|««Tl^f?r »TT«H^: I 
§R«r T%W f^?!lWH5qrT ^f^If I 

^^^ n ^nsniTiii^, m^nmi. %^ w?f li ? ii 
^Hljtriq^gqr ^^Tmtfrragcqts^TO^ f^na^tTr q:^JTr- ?T?Trq ^T^TS^rert ^^^iftrri^fempiTr f^iniwR:i a«m- 
«T»Ti5TrR(^a?!iT*ir^^?flf!TT?i?rTfT?»"J3t'THt%^a^ «^- 
^nrsT^TrgTiR ^TTfj^lsig ?a^prsr^i^'K ^mnifiira 

JTT'ilT^: I !J?f1?^:TITfrl<TT^I^rf I 

sml^T^ =^, pi? ^mf^ fR 5 T?^ m I 
^^^mfii ^ f '^m, ^'T 5 THPT'T #1 II a 11 

(%3I <h*<4 l '^Mi nia: 5^IV<T'dMy<TT Slg^ ^ ^5 ?TFI «- 

nfTitn^TH'irriT^ arrjirra'jTr^^Rigvi^'aMif^rarg i 
^Tt ! Iw ' ^'^t i ! wjj cR^i^^Ttn w^^5^^^a^JTq?T>^• 
fk M^-»r!4 IMIdl^Md^:^ : I ^l^U ^ rfTSI.SC^^'^^TipiT^ 

qxT^^ asfq arq; >h*imiTHta^d !T ^ s^rrra *^*<Md<Tr«T- 
q^^ n^^r^TwrsT ?Tra s^rr^ftf^ n*^^ 1 <wt ^r% f^TW 
irsn^ gWr^^i^T^ a?* sqr^ g: ^sr^cnr 
4 i u<d «^^ 5T ^^Mi'=uftr^4 H'aw^ tn^: «**ihi i ^m 
I? ^pfl^^^^mTH^rh ^tm ^JTrTQ^-dH^'^ g t ^- 
r% 5T Rra% I d«n ^cfl^i g ^€\^ gro^ s^rira ^ 

jrm ?THfa qi»-^ l ^WUf «^f?I I ^'il^cTWTlRuoTTTt 

^mi^ nr^n^: i ^ eyi-dwTi*^!*' arcr^creifH- 

VTRT^T^I 

5^TiTRF 5 ^i, ^ift^RHTqi!! 'mt II H II 

4' i< 'iiWHS'^ q ? :[ ' jT^?^-raTT^ ^m<h-«^n f*Mi«i'n> ra^- 
m^x^i ^^3: TT^ ^'^'t gf^*:wNid,«^ ?Tt¥Rr^w 
grnra^ ^K0T5T?n?^^ ^^T^iim^ afa^iuii^ii^sufji- 
w»T ?^r^nr ^ »TniT«r:i ^?rqr iTa: ?r5q pgrR^q- 

rliftrr^^^TTTf I 

arfgrenrr^i h^ ^ «i??TT^T^^5T*fd:«m wt^^twi 

^^ ?TIipN^>5T ^fTltr|[f^T^JTtVlT^ ?FR|T^ 9«- 
FJTT ?rcRT 'ETmt^TTTtWra ^I^frTT:: ^ ^ ?T^T ^ ^<ia- 

?Trl»T^^^TTf^ 'I'lT^ f^:Tpmrf?Ti f^dlff:*I?tr: 
Wra^T *IW^c?TmWHT^T^5q: I «^d^ ^ JT'iUT^^flT- 
HHtVT^: ^dT "^^fd (^^Id^ST^^ dlT ^dTR Hf TS- 

^ ^m^ ( wHftifd ) m^dr^r^^^' "jft ^«n ^- 
^iTH^n^T^r fJT^rBra^i: ilpjj^d^s^^rfm: ^sq 
ST^K: TTT^q ^ '^ UIttig q^ST ^ fl«idn^d ^?n^ i?f«» 
iTT^^rHI^l'S: I ^tR: |%y[d*cM: I 

?T«Ilf^«IH^5^r^aT5TT^ II _ ^ ^ 

wi ^qq%^i%^T, ^ti^^Traw i% ii ^ ii 

qrsi ^JOR^^THTtiT^^ q^^ ?l^d^ ^T^T^f^d: ^ ^tq *<f^MH<M«"^: I ^jcq f^RRt ««n?5[ ^Ri%fi: ?»JtRn^ ^?rf^?^ qTim=Tilili 
150 I qt: srr^ 1 5Tg ^r^Tt ^gfiT^f «f ?t "^ (tarq^^r- 

^T^^r: s«t4^J7f: Tf^JTOrrw y*iT*>i JTHmr ?eini- 

efi w j -dtfp ^ ^BTiur^r^^ ewnrrrt r ^ * ijr^flr- 

Tm srirrf^ 1 5r3 ^ ^Rtt wt^: i ^ a?? i jh: ^^ 
nfq qfc?Ti?ci I ?rci: q^ ^vq^i ^nsh ^rcr^ !i ^- 

^^ C^ ^ gfi^%, mfm ^^ f^ ^^ n 

a^T H^Wq irq«fl^ ^i(^m 1 su B^i a ^ »mnq^ 
sqraq II 
^fq^ ff snsi-TTiTrTiTr ^fJ^ #:^ 5^iJ>qq f?r I 

m ^1^? nr ?^, ^'ItT ^^^ ^ '^jfr 11 

smTTfn«i^TaT^ ^Tfr ^pg: ^fim^ fa ir??f^ a^rr a 

fjif^t ?^ftf^ ^sr: ^-a ar^c^ ^»Tqr^ 1 3^»>- 
^af\Rj I aa: ^rgWfa nwiti h^k a ^.sqa 1 m^rgrfj: sTTcTR^ a iTr]?Tn5[^nma 5^01 ^f^^^r ar^re^ ^nvfrrsir- 

q^ g aqf ^r^arr^sm'-:f]'xa ^^sc^u^rr ^rrr: h^'?? 
?Ta"iai fan^r a w.vi^ srr =5^^rw:ftifa a^i sfnr ^fa 
^r^r aa o:^ ^fua ^rfnta ^f?oT: ^Twrn ht>^ ^- 
gfa>:^slii'^>4i'9f fr^f-a I 3r?i q^Tf aru ^ wr^7?r=!T 
^STJ^iq^iKoi^sfq ^4<ri*;T ^fa 1 si ^^^ncqgr^'i.- 
^qtasrrf 1 

m^rM i H ) a^ si»rorf Isa^THrvfn:^ nsri^ ^^^r-a- 
v-q^ ^r^ j|i»>m i H^^<4Hi a i-^-'4 i d 1 qryi^rersTral- 
qi^ ftqpi ^rilqfa aa rr^ sij:?^ h.^'i'-MK i ^'^'^rsfq 
q%^^ ra^rRa a^^r?^ f^ra^ fi^f^ i awi m sjOa- 
t><itK% ^rq 5^f?a i tcaqf irscgq; i ^r^ ^: ^rr!: q- 

^s^ai vrr^qfa i 

t:?^^ Trsrfcrama a^fTJrra'raRi^fjflf'iTsTr^a^Tr 
JivqJTal^i^^Hi^japjgr^ «^s^ ^r^a: wqnni a^ral- 
iraromai ^^•yM-r-y?M a g^nar fi^Ri aa: st^jt a^t n- 
nrtRfsm i a % a^^KT^r'^a 9:3 «5q% ^?3^%t: srcr.- 
air ^ijarer qRjrra mi--<4ii% i «itra?rn^^'?:a ?:ra- 
sqR^^:jafjiRi w^j qRpc^Ta a^rr ^r5Fr^aa^^n%^?[- 
awq <iMdi'JM'ir^jad''-ii MK^cloq^^ra rargsr^asn^ 5;- 
^f% ?ffra^ ?sim a^ra^i^^T«TR im a ^rf^qa ?- 
t^^f^r Ri^'ipa I q^a^rq ^rqt^;gq?f) q^ ' a i ?i^sfq 
astfrflqr: H^s^^^sq^ftm qm^a^ a ^^^^'Jr^nr 
^t^ Jt«jHHPJai a «5qfa 0:% i%^i^i'<4i:iin«<(tqi« 
l^Rj I ?P^f ^ ^pgaf f| aa 5^^ i 

qiw*«d'r'5*<«i'a^ y*f^a i%44wi*tq sTfa W^ ii^ a 
^«mT%aT^^^% I <4d«i<ji ^ 5rTa5=ar^iTTa?aT ^^ 
?rEa%^rqTT*:Tq5r sr^^ arrwr^ j^r^rei guKn - 
ar jpm: ^r; ft^fir^ar k^ R«irTRaat wijifa i 7- 

^ ^r ^na w^m, 1 ^ =a n^i Rq^tq^fra: 1 ^nff^jr- 
s^f'^ r^i ^ w) gf^vjg^^ fi^r^a ^Pa 1 ^r'^is^:qT>ar^rfr 
^ ^r vn!ii?a sn^^ ^rmrfRa^^raf^gq^fraJT- 
?JTr^ HT f^ ^(rnrm^ai^ *rif. ^sr^ «nsT ^JT^ifa 1 3-- ( R^3 ) ^P^ ^fifmr^A^: 2F-tq ^fri ¥ ?^r f^^, '^"ife ^m ^rnnri ii «a ii 

^i;5^ T g H^ Hrs^^r ci:^ *rgf?<T ^e^: ( ^7^rr% ) 

^nnu f^> rnij, ^»^ '^1% ?3^? ii vu II 
^^fft^Bin ^r ? ni ^ ^rrj^ I 
^ "^ ^ =^q? wxt N ;i a^ II 

fir? sTspir ^?:(ij ^R^r ^qiTW5rr%4 rawr^JTrma^: 

^T^^irgif isrf ij^^g n:^recT q^f^r i ?ri^5!n:^ v^n\- 
^r gsT: ^r^rra?^ fr^'J: i *T^ ?5rr%TTtJ?j^: I ^Tfi 

f%^^rfm? 1 5T j^^ct^t:^ 5FcT ra:n:^^f?i i ?nr ^zi- 

5J: I ?rfq: ^^^ ?% iTf"jr5«nn: li 

^^ =^WFR f^^iT, if? ^irrf^Vr^ni^ft ^innt 1 
m g H5^^%>5Ri, «rt^ =^rftTnTR> R iiasii 

^^^iirwTvn^rj: ra?«?T3rer^rariq[ ^fefyjufasfw^r- 
fK^^^ 5! g %^ ?fla<H'!t5i:jii!3r<*i«3<v-icj«|.yRf^ra ji^- 
la gnr^mgrsnT 'grtriTrtnTm: 5sreTla»=T#?T^T3r^- 

m^\^ qPT, ^ws fq f ^r??^*f%iir 11 «= 11 

5^ g?:tirrgTv:i^ JiT^«iRmr% ?im: 1 ra ^ kr^j^ 1 ^- 
r?»ia f% mlrr^ir? ( wr^^nrra ) mat: ^^Tsf^palsiT^?!;- *r^r% I «5flc^mq afmJTr?TiRsr?qJTJi«rgT ui«|?i5^Ji m- 
«fr^^ I rici» a^irr: ^^\^ (gki'rr nrfj^^Ji'^ J^rRr^r gr 

3qr%^Rrf I 

«i: ST «Tim?^ H ^r-g?^ fia ??^rw 1 ^is^vrrmfi ??3?T?rTr 
^g^mR ?RSrir3^s^rf^Hnrii<ig5E-TR^Tfq; i^f^qn- 
?tsi ra?;?? tira^^ fa^sf^ ^^fli#r T^nrorrf r 'Rr^^cri 

a^vTT^ ^% 5^^f%lTTr1?T ^«i ST ?TJiaT?gmrq?T 3irc I ^5% a^r? I 

l^=^«t 3111 fi^, ^Hiri ^m^m 11 i(o 11 

^sfq g ^TJT^atT srr? sr g qi;f%i^^r(%^ro: ^f^f^ta - 
jfwr: ^s^srrI g ^jcr^HTis^T^^raiirTiRr^^^r f^«iT- 
^ vT^FcT ^i I jjirsTremrr^ra^i^ fsr^msT'Tl^^ ?i- 
■^tii i M^ Ti g r ^^fi^^v ^Tr^sT^^^ ^^Jrl srsr^TiirmJT^r- 
g^^^lTT ^TTTnirf ^:nf^*iT^RrgT^ra-" ??^a: ^- 
3^5i;TS!Tngw^ w^'E'iiR =arnirvrR^r'c% h ^m^r^Rsfq 
g grJTFrra^rajjTjr^T'cT: ^grrm nr'orrq:: 1 5«'7m^f ^ra- 
nrfcrog SI Ji^f?r arra^nrsnfw^rrT^ sr^^ a*i^?Tt- 

vTf^ ^?in: I «mfHTftfT^: I'^^f^'T MR^f, ^^Tnr- 

tTi^fl^g?'^: Rf'^i I ^rf^g^ ^ 'gft^, g^rirm smr^rT 

'•ST fsfJI mr^R^ff, ST f?if?!im Rq«I?IT I5«tq ^WT 

3iTg, <TT^ 3T>fl«a<iTr Tfi?" w5?T^i^r g^fr^lsi'TtJir- 
Rj thCj ^^'l q^nrrsfi ^^tr? ^^ = 1 "sfr frw^sTR*! "awr, si jj 

OTO^" ?T^ ^^ps^^fiir ^sratraj^RftHTTJi^sfq 5- 

STHT m^ -< Kv»i>. iq: I <>'^w'^N '3? 'TT^, 3IT ? w gfl^ij- 
ef^ncwfl" ?nuT^: nk 5i^TK?n-^5rsiwf«ir<?s?r?gtrHn- 
jf^ •j^fRritj ( '?Tjfl^R^r%^ q% fqirj^stf ii^- 
g^cr^^r ^?TCTrasK ^ 1 fT'arrrTrv^^TSTP^r^r'r^mq?:'!- 
^rsfT ^ ^TRrT%^:^% ^ ifiT; ^fe^igfiT ?i^JSTr ^i- 
rf^jsvj a anr 5Tma: ^rdwrfe^Fi arn^siT =5 q^^s^r 
onF^^T^c^nnsjirf^fvTST g m »t vracflra nrar^': 1 

3^T5TlRqiniTr-7r, ^\m 'FTI^'irF Uf^r II RMI 
ij:^ gT^Esu?!ir ^^?isi-.?TRRTf>^qrar^^si smnrr^m- ^Sf^ 


gRTsq ^f^: <JH ! <.>?( t^: %r^ <J3 5^ ^^fTT'^rriniTqw 

TlT^??I^ T^^ ?, ^7r^ f^ ^JTW 'isr^ II a^ II 
Q:^g^R»(l9n *t-MNWin ?iT^ii^mf^ f^?m%«icT^57- 

q^nj yf^m^i^, '^^\^ ^T^TRT^fr ^ 1 1 
*(i^awniir RiT^, gf^rJo^i g^^i^ ^\\'d^\\ 

jTiqTrTj^f ^ cT?qft?n:«w'ar-:iB: ^Tw^aq ^fa nT«n^: i 
^I^'TT 5n:»TT ^, iin;i f^TjrFu ^ f^ frr v^m\ 1 1 

grpriTT; i^^?rr?jal»jHr-:ra:?srfg*rqr!Tr3frTT'&: sr^rf^- 
oi s?it^^mq[ ) f ^' II 3T?i ^ ^5i!i^rsR sFreqr ^tt- fa ?^ tTTmra "Sii st «pT h ^rr g ^mfa 1 xrm srrf 1 
VRRR ^^ag^^H^ ^r^vja r%ii; 1 fs!^^: stt? i «^- 
«m irTH^^ im ?ra ^*n«ni ^ a*i'-<id 1 ^r^r- 
tK ^ WH ^ fic u rnHgc^H ?isRTf^ ^^^^ ^^mn. 1 ^r- 
11: siTC I K^ftwt^a ^^ <iTi ?f% a^*Ti^ g ?i^n: 
^p^^ m^^re ^rim 1 <i*ri-* f^mvi ««i-=fR n^- 

jvjjif^ I ^i^o I qo ^O I 

err^irfwafgTTf 1 

m ^^ TWr^j TmrFRcm f^^^ 11 

?n ^Ri^RT *rfntrrr at Jmr^t ^: xmrr'^ta am^ qft- 
frq^fci ^ «Trj3 qT>a*«j«^ ^«im ^a 1 aa?a^ girag^ 
ajj ^5 ^nw?<itii%^ %»fm a f:«un[fa >f r^: 1 ja 

^?^!f I 

mf^ g TO^, % iHr^ t gsjjf^ 11 

^ fj^refl^^: ^Tra^?^ nrairr^fji: sr^ aa^re?r 
f«rra irwnj: ^ «i«iw.«i;<r-jiOMK^iqi'^i f%i[ft sr 
g^Rt I ai^ ^f^«fti^Kria *n^: 1 

t^ift^ 5 H^MrCl, ^ r^\ f^g^^rrf^ II 

m'i^'T ^«iTa ^njF^ fji^; ^«n^w nr^ a^rrro^m- 
5^ *T^fa ^^sra^nr: 1 

^^nra anr i^»Taw^ ^rg^wta i^^ia^^qHuiraT- 

SCTJTftVd'*<!q JW <.H: Vd *«!M <H I *i t^Tft "TO^ at^ 

^ Q i 4<i^Hifi<t[ w^ *T^fq^ I aa ^t|^!i wmirt ^^sfi- 
la I Vi^^ 6<4Tt?i*^*jr4 I 

^qTTi% fa[/^^Trs'qfTT%g ^iTffy^jpu^gtjy: ^g^tyq^g - 
^qf^mMiCrq:: ^ ^^r^^: fT^r^ g P^a: 1 fo % 
50 ( q!<^q <jj T^^qiTia q k ^ q>wq*i^yam^ ^^^rrga- 
^^pq^q I \i» .s^pjvi^ ) f^o I qT^qo I ^7^q?a ^n^ vr- 

a, sqo ^ 70 I 

qaiq^5mqiKiwa» qrnr^t 1 ^•7 


^1^ •PTi'^ ^«f^^ q, ^5iq %!% rTI^ I 
^^^^ l%ft'^ %5r, vn5?^ q ^^ f% q I 

^^'rn ^fr^^, =^n:% wisf^f^ i ii 

Tf^?% #: f%R|, 1% ^itu f^ qniT II 
T^5r$i=^T?T^,m?i'^f^m wi qo^rroq^ro R 

9F^^^ ^[^f*^w4r, fin^%^f sNfT a^r^ i 

iTTW ar^fjjT ^^'^, fl3% ^ri? ^T YiRqi^« mow 

^^r^^^^f^qrf), tkriitI n^oj^JiTfqro^^ i 
^i| 3 ^i^Rtii/t, miTf^ ^r'nqmrf 11 

frTR^f^i ^^f^^ ?, ^^^r fifii «i^^':qr g 11 
?fnqT^qi^qR^i-m t i%i'^^rwi i^^fiq I 
RrTf^fl'^ ^ ^^T, ^Ri^q^^rqi ^m^i\ 11 

^^ ^^^'Ti, ^% R'^T^qlnr ^Jifr ^>§ 11 
nf ^ ^ f^iq^M, q^fi ^iff =^ m ?rf ^xf I 

^It P ^, ?mlrl?il "ITO^^'JIcq^n II 

^5^-3^^^i!iF«? q, T^i: ^ w\^'^\ ^fw^T I 

?^ft 3 RT^^q, f%t*i«R;tr( i^yjia^ ^i% i 

g[Tt ^^ "^^ ^T^qr ^0 =»fro q^o iRiqo'^oii 

^'^\^^ ^^ w, eqwrft ^f^^t m^^'k'n I 

?Wq ^ 3I^q, ff^tiq rT?T '^W;':'? q I qo ^fo II ^^qg "TTq^qi, ^qiURi^r q ^rqq^':qr ^ I 
^% ^T% ^'^qr, ^Hw^qr q grr^^qt q 11 
w^ii'T ?! ^qKrr-f^q q ^i i^fl ^*fq ^Hiq I 

5}MR!Ti?q«q^, ^>q ^Vh^I^T^^I I 

^^^mfiqq^^qr, ^^qi'^r^?qfrl% f??i^q> I 

gTin'%iTi^^q^^rg_^^ g% ^qRTTq^j^q^ II 
3^^iqtTrqr^-=E3Tin q qr%q^qfT q 1 
^> ^q^m f^^f-qf^i? ^?iw qq^ q I 
^qqfqrJTjf 1^ ^, qqf t^i ^tt^% q 1 

^^qijTWf ^i5irfr,?^iiT^^"^'7mq-'t I qo^io 

( ^iTrH^5qr5Hwa^5^r fg^Rir r%f k5i^ ) ^, 

(gqi[) ^i^H qfiTR'q qesTTi ^ ^rf r f^'? ^^^^^ 
qfsiq^ ^T^R'jr ^^q!n^fT qi^q'^ '^Ff^%T^'? ?ft 
qTqffq^ qf^q'f fwrfcrj<^ '^e'^iq'tq^^^ ^P^^\ 

qi^^^q'q^^ qfnq'!|;'7qr2T ^qq^i ^iJiqimqiq^^m 

qi%q^ T%^qt, ^iTtqf^TqJTnjFq qiiTq^^ *t I 
^^qiliq^'t 'j;*!^ ^t ^nqi^ '^^giq ?i^i il 

rT%T^ ci«rr sR^I'jj ^ 5^T<:«i ^icT: qTOT'^it vfqffj I am 
^vi^^jT'JFri'T^rqi fpri^i w^h i ^ ft ^' 3^^: ^T qr 

^I^ I^il^g-^IRT I ^?^iai a^irt'TiTR «J'5l3r^rTrf^ ¥rq- 
r?T at! ggfgvu ^?iqr^fu: I tJJjm ( wqfrT ) vTrqfq- 
qq: q?T:Jt'«i: ^g^l^fq ^t'nrf^ ^m^T^ *rqfri 1 rra«rr 
^^or^JT ^T?^itfafs^qiT^TRigsq:^inTmqrT arf^- 

i?TiT?T^ ^I'T nvtrfa, ^wfoi q?u«qwni ^qirrr^^R- 
«q^i^rsfq vnq^ 1 

^sqfiq qnT?i ?qi, ^^ im^^ ^?t ^fI'? i 
^fq^ ^1 ^"Tt, qi«J? f^ qTif ?TT<)i^ II Wi^^ 
^.«T W%: U RTF^ r%IK«I*l^^ STfrriT?3: %. " f ^^^ " 
JTrrTiI =^I?W7, njn^ ^ ITif ^f% II 

gr^l^TT'ET^tTi, '^ ?Rm ^^wngT i\% II 
5Rre^^r ^5^rRr ^:^?r ^ra^frr ^r g^'T^^m^ifm^r 

5T^fra ^isTHHr *Ti%3 ^«ir3 Pi^fg^^ »5iRf=si arvfl^q- 

^^^^ t T%?tWr, i%f%Tq7 frf^ ^nr 3 11 

'eTR^sM^ t^^^^rfqr>g^r fsrfrqRjrqt, qn^ ^rrm 
qc qrqr^fsi: f^qfrr ^q^ sn g?75TrJi H?5rTg^^m:3ir%- W^ft^r^ srq^^^JTI? I ^[^?r%^ A^y qi%arr f^^niR [% 11 

f^rftt^ mRRWrVflrqvqil^ir^qcat ^ci^^ fsqlf ^?i?Tq- 
fi ^^?frq^ g w'Sf^g ^qlfl I ^?imr-qrf 1 qq ^ff- 

srqcTi eqrqrqcTrrffjq'^: 1 

?if^r3^^q' m ȤrR?q ^^ ?^r^ n5sjci;:t grfq"kgrar- 
^rgq^tn '^'nirj^i k^i^^ qr q;»^^ qfl?frvf «f^ n=??ji 
^^i ^ nfri: Hiq?r 'iTR^q r%f%;?w w.in^ 1 v??r ^r 
jmirr%#: qftq^qq^ i^?r% i%q gr ^^riq ^n^r *n%i=r 
a^ flj^rquri-H 5^ Rq^?ir ^R?ii^'iar^ qfcirr- 
?i^ 3T3 qi 'P^qrfq ^[iai5fv^qr% jtjt imr^^ »T^?m 1 

?T^q 'jR^q ^q^fiijFqtJi -irtgrar^^r^rqk rrrf?aroi- T^iTR gr iwRrmqr'q ^rqv^i^r's^rcrfsfTnii^rrTfr ^i 

i i^^fl^qytra^q i^RT«r »i?Rr3f ^^s^n: grqfqsuR- 
R^tsfq q^ri^: I ?TifT?i^Tr^rarf%qft!Ti:: 1 TTong- 
'<T% qr n^qjT> takrarrrF.gqra v^i^jj 1 q;g ^iqrV- 
^rJT q^ q^Tqrqr sotq^ nq^rq 'siRr^ninf.^j f^sflq- 
q^g^'H I 

wt=T^i wsTvfqr, ^%R qi ^fkqrmwrf^iij 1 
iq«f ^T^g^ qi, ^^qr ^i ^juh^^ftt 11 

3Tvg(?i ?^JiiHf r%fi<)^T ^r ¥rqr^qfiJiioT ^rT^rra 
f%igr^nRrsfq airn. ^f^ qr ?rv^R ite?;?^ ^rf^fTir- 
wrq?a^Ri ^r Hmra^^fRT vjiq ^«niR ?r 3 gti^rir: 
^P^T ¥ra>qi5TraqJT^ 5%: 1 ^niqr ratn ^f^^rH^rii^ 
?nar ^T RT mwT'^^iR ?:Fqr ar qkq^q5??jqfiiir- 

'^^a^^r ^w 3iirp?i^3^^?ir ^^m^ ^5(?rT Iqir- 
^rgq^^r ^=1 *t^?^r ( ^nirrHrn?^ ) r%^ra^5irri^^- 
^^n qr ^qr^rgqqpi f.qrfi, i 

fq^'TJi^t^rq fq':qca^r%^JTRf'CTF.q'^qra q^l^irsi vjr- 
?:q'5;r ?r«rqr q<fw#fi rirrn nfHar^qtR a??: q^faip- 
irrq ^:irTqfi 1 ^;5qr ^jTar^r^q^^Tt^ ^rrrV^is^r^qr- 
grr^^sa ^aw gqr^^RKrRrsfq Ji^cT^q: 1 a^gii^qR 
f|[rflqqV«rfq^H 1 qqJiqit 51*^^ a^rr^^r^r^r^i^af- 
^rt^ qr fqig^ ?Trr^f^ci^TqrJTrql^ qsaR^ qfeT?^*!- 
^"f^rsr ?rasi fgrflgq^ 5F:n?Tg(TT,^qraqf^i q^ R^^Rq^ 
g^Fqr q^^g^rq sRrff f^^ri^^ qrT:n=^q Isrflqq^rf.n 
f o ^ 30 ( RffHSMR^S^q^i ) ^^cqqR^siiqrR, 
5flri<i » jqijiJqsT, qa^rf^fqqq, q'^ar^ \^ fq^o 1 3?^- 
«T?, "3?':qjTrqf^^r wsfm nq^rnq^rqr^^r" f^Teffi- 
«nrsq»Tr?r: ro =^c ? ¥o I ri»jrmvjH;Trar?:afaqi?'fe 
(ro) ?;f;T%'grq:CTi^ ^?TJ) ^^q® I ^° I fJd HRo i 
W[o wofg;o| ST^^rqi ^fWRfirqrq;, srol RwrqiH, sq'o a 
ao I ^^qR^, q75q«5f^: ^^^^ ^pa^ arcqq ^- 
^PiJ^ ^m qq qprqraqr ^^gs^r^f^rt ^R nr%srf«^ 

(cq^fii qq: ^5qr: 1 

?;^ ^nqqmn, ^f riwi? fq^qTrr ^?qi 1 

S! ^rM ril^FTf: ^5?r fq^:im: q?T^WVqir RrJTJTOr«li *r- 1 «p^ 


^q vT^ra I fo ^ ^o 1 vjo I 

orm ^q?»?"^ fsw: sTfiH «aRJic?sr^TT?rT§ ^ go 
^ grrvio I qo go I ro ^e I ^ro I 

afl ^'^^ I ^S ^f^5F>(w^^5q^Tg^?irarjn w- 
iTrlHT ^T^niT artiT ^filT f^>^ ^"tf rfq c?^ I ^^9^ 
^>:R3ga5i si^?'?^'^ gi^j^Ht^ ?ii;ri^r^[q^: i 

^^q^ snf^ H vT^?^ I 3n«TrJ<JTrr^!l'TlTf<T^0Trrq 

wnf5T(%TJiir%n:m i ?i«ir " ^7m^?^gw-^i<n3jf^- 
^i'grvi?3?«»'^<= ^«'T nClas^t: as ffJrwrnTu^rqrar ^m 
^rirjm -mrn ^r-^ ^Kanqq^^aTir^m i a«ir(w#rrTT) ;t- sttictt: ^5qr: ^^jTTq'?r JTr%^r>^m^T ( ^tt^tt ) ?jqr i- 

fe ( a^f% ) ST^^rq: XTrfra: ?^sfq ^^rWlq^^T- 

5Pm^: qam srcflaH^ 3?ri%?i5^?a^'fq?r3i:a^ar5Tt q- 

folf : I Q:!iqf ^a >T?TgifTT%TaRf ^fifRWrT ^5qT:^T3lT- 

flrnq^^ a^«i ^ ^ar sra'SR^i^TJTqft^f^ g^wwwd 
JsTT^rsTT'irrq^rp: ^3 rr^raiRT q^nrs^irrii^ g»agi%^r- 
rar?'canr^^iq?;':ii ^JT'jrg^f'^: ^JWiq^rfegJi qr- 
3q vjorsflqii II ra?io ( q^ ub^ ) ii ^'^:HiJmsi^q— 
^;;iri'^-:qggr?^q ^i'^vr, qfiro » q^ i ago i g^ ^- 
q^r%, vTo u 5X0 « 7 i ^«iio I ^r'-:r«Ttr, ?mo s- 3fo i 
( h =g ^ra«T^q ^c«r iRnW^^i^Rt ^«jraq^qoi ^m- 
5T% g?q^, )h 'sr^^r Bra«: ^ ^?tr; ^ ^nP^rnr: ^ 

Q> qmra: ^0 ^rrtir: ^» ar^n: ^9. 1 afiro ^ q?( q^qi 
jTPTTr^ «ifdini5i5^ ) qas, I 

fWTT iniR 51=^^5^ I ^g ^ ^^i 3[« t^ 
q^Tf I h nfT ^% f Hfiu ^i^ 5r?i«? I q:w of ?- 

( ^^fqrfsr ) ^rvmrfRjrw?^RirecTrg^al«g^n!TT 
f?(3trw?r?iciit«it?Tireg ri'^^m^rtr^ B^'^^i^jvimm ^^r- 
maqr g ?irq<:q:i^fgrTraTa irasq qra?^?:ivr^"I^Tm / 

^wr^ I ( ^1% f fTrf^ ) 5T^: HP-w=^: hy ^m^.- 
HURHTWTJT. 5iq ^'romra I ^?^ii^^Tn^g afenRpqif I 
( qat ^?qrf^ ) qr^qrof ^J^rpa^miH ?TrSTqi3w qqr ansr 
qrftquorwRiTJi5iqqrjnTT5flfq5^:iqT^ f5iR^T% n^r- 
^nfwt rawRTR ^^raqr qr^ff^mmri^ jt g ?7i^cTrfjT 
;Tn?iq>r?:nitlcq5T: i 3^ci^r^< qm^s^r ^ ffqa qrn^ 

^ \ r^ftq^% a^f^q[g% v^nqw ^ql^iro ^sinmir*; 
^fn " is:f5qmra i ^rrfsrmfn^r^a ^ fgiTT^fl^Tq- 
^Ifa I ( ^«iro ) Q3f^>aif%wr5Tqrfq5T^fjrr: ammf^T- 
5Eriq^r «g^1f^ I 

%^ ^^Hm %^ I im ^M ^r%g5s?^Hi q^nn ^ 
5Tf! ^tfif^ ^^ 1^1^ ^^ I ^ns ^':^^^^?T ^^- 

%^ q(it^ ^ I ^f ^'^^^l ^T ^tRitt^ q- 

^^^IT %^ II ^^ 


^"^^T^w^ T^t ( ?i3;&^% ) ^Kr^gr ^5^r: ^- 

sirq: I 3?r5Trnf^ ggt ^573 »TJi:qnc^rr^r ^grr 5m- 
^oTTf^ ? t^ ^r??! I \im^ ^j f^ q- 

^Tl ^ JTT^i '^ %i%q^ (^ I ?rf?«i '^ H^ ! srr- 
^ 3«r?^R ^r?\ WTri!i^r«^ ? tifr ^mg ^;% ^r^. 

^^^ ? »T>TI I CJT ?'^5 frq? 1 ^^^^ ij ^^ I 
^'k I ^f?2T Hf 9T?! I %5TT? ^ ? JTRiTT I 'Tf 

f^^r'? ^ ^'^R^'^ ^^ ^ %^ iTTf r *' ^5- 

%5fW^H?, fi^p^fw? fJrrfTTf^ "II ? II 

jfra H^3T vrr^TT^t^ ( q:^ 'E»%i:jn?:jm|^r% ) x^- 

^i^T^r^s^?T ^ I q^ "^^(^'^^ ^nr ?T5^- 
Tf r%" 9rs5?f qrwr%9T?J:i qr^fr ^^^rfq ttjtt srrefrf^ 
?rf>^q^rc^r^m^: 1 ( ^f^^^.^r q ?% ) ^x^s^j. 
qrjfJ5Tqrrq> ^fl^qr^iff qq^r: I ?nst " ^ ^^1^ " ?r5. 
^Jrf^-w q^>s^ f^qTTKrf^qr^t Ij^'rwjq^ ^rsq- 
^r% Qf^RHi I ?T«Tf tr^^rfrqfqn^TRP^ ^^tr ^^ 
?r?T%fqf^f<TqT^^rqrTT^qf^ f^>=mr vqqfiTf^l 
^T O ^ :jQ g TO I W3Rr'-rT^qnTrf?>qr^H,»To ? ?rf^el 

( qrqq^q^qf ?t f^r^rqtqrm ) q?^^ ^M^} y^f^ 
f«r%qi% H^i^tris^iqr ?ro^ *Tgf^ ^ ^, 

5^ ^ i^^n^ qr ?m ?:q; %?r ?Trvji^ ,j^ , 5,. 

^ ^mrrt ^^r^r^qr ^ qTr^Jrr, ^r^o 1 g^, ^. 

^t^-f^o ^'%^-qj^;-q:5q^"i%, STV* ?r>;io ^ jfo | ^-T^T ?n»-n:q, ?r3sq, fqVq, qr^o I ^i^r^'r^qtfy g " ^r- 
rjifi^qr^^rr fqqjcqr »rai% " iko =^0 ^ 30 1 

fi':TfT-f.?qf:-rqoqr5qqr%?75qT%?rmqqr<T qr f,q. 

1%^-Trf^.t^^, ?rmq%^ q;=|>, ^rfq^r, 30^^,^ ^". 
^1 :(j^ri ^ ^;^o I qrfqrrrqqg^, Jjiqi^l^ga^q^, 

?Tf ^ ^»TR I 

^rmnP^Wvqq: ^iq-^Pq^^^ f^^p II :^o || 
SnqfJ^ q qr T%T%-r?fqqTvfif f^^: ^cTR; I 
?Tr^q: q;f*Tq ?T^, Wtq^Sijrllq ^: jj ^^^ || 
?im?q^iq| rr^q, f^»jar: q^sfq RHfv:jq: | 
STTfJWq: CTrl^^T^q, ^^rT'K'tqf RcT: II 9^\ || 
qrq^Ipq §^I>|qi, ^^t qi^qqaiqvj: | 
qyr^HFsq^ff a^, qr^q frqT^vnswqJT II W II 
?rqrq^: <=T 3T|sq, fq^rr R^mqg: I 

'Tsg^q g ^ar^l, ^ iqw^a?i%nq 11 ?.a 11 
aqr^qsFT f|[5i: q^-imqiiTqqn:qR I 
^qrwi^rttrqfer, a^ ?rejr qtrsRa q 11 3.v n 
js^wjr q.cqqr^qm-gqr^q ^^req?q 1 
^^f ^ ^'snr, ci?mq mq«m^q?i n 9.^ n 
«f r q:5qqiqTqr?a-Ji=r34i^aq ^^.rfR^ \ 
«Kfqar wr: qqrar?>Jr, q g'6;trci n^ ^r n ;i3 h 
ci^^r iiqqr q:5qr, qrfqfqr ai ^qT?;qfi 1 

^ir?I aq f|[^q>^:, ^T^TO^vit >Tqr^frI II 8.(7 || 

srqrqqr^^q, qq^r q.^q^q ?Tr i 
qsn^rqqqmq, ?;?ir ?:mRqr«Fn ii a.n; n 
fqsr^ qj^q^r crgr, ^rs^rriqr^qvfiqri i 
q^'l jq^m ^fsqi^la:, ^^a: qrq ^fq^: n ^o h 
qrt qRWc 5^, ^^nrqr^^rf q fqqr i 
?v§r Tr3!r mqr q^j, qrm q?gq?qfq ii ^Ui 

q^rfni qr-sqrqgr^-ffqqqr sr/^rs^^r ii ^;i ;i 
t5?qTqi4qrqi^, q;5»T^=^q?rqiT i 
cT?^ qrtna^rfSr, ^qrsqfqtqrfjr ^tsq^fi ii ^^ n 
qq ^k^ qrq, ^qs^ jq: jq: | 
mrJnqV^-r^nJqligr, ^: ^tqirqf^q: 11 \ii II 
qr j q;cqrsf%T ^"?ir(sr, Taqrrqw^q q q i 
w^: gfrqrrqi/oT-qqrsq ?;5iq;faqrq[ ii ^n, n 
3i^-S^I^r'qqqT?q, ^rsqq^5»^r^ni^ i 
qr^fqfqr q^^rnr-^suq^rrq q^qq;: ii \%, \\ 

q^q|% Hqf^^ir-^r^^qfS^q qi^qq; | 

qi5^^sf%^q^r^r, q-'qqr^SHT q qp^qr ii ^vs h 
q^f: %qqfq^, aiJ^nn^ grr qf^ i 
qivifqtq^^afq, qqr n^gr^qt ^qqq: II \G ll 
RT qw q^\?T"?T-^q?iqr si'qqqjqq; i 
TnffSvq?«Trq q ^jtf, q'Ti^qi fq^Pqaq; ii ^cy n 
^rrq?^^?7, f^ qpsfr ?:q?qq: i ^F^^ 


^'^q%^ a 2f rqf^ JJ^T, ^51^ 'cra^rftoT: ii «» ii 
&Jtr«r 3^€r^r>, uri^fli^^'ini ^^^rr II a^ il 

?:r3^sfiT^^5^[nrsfei, ^mt[\ arenif i3 ll a^ II 
gi5^i: Rf^^ tT|>T, ^Timf as^^=^^»i'3[ i 
^sq^: ef^T^rs*!, fiTqcTT ^gsjrsWi II ay II 

%^tb ^r ^ ?ar%^-%sg^rar f^^ ^^ li y^ » 

^m^: mz^i^, nftg 3iTf?ft?Ti II as II 
^^^r :t^: ^ JT?5f1 %-f^Tr^ ra;qt ur^g^a^i: i 
tr^ra ^spq T% #, vT?R 'ZiiTrri a?n^ri ii y^^ ii 
g;^^irr% ^rsrra, af r^r-sfq w?mf?i: I 
air wf^^^qr ^:, ^5t: t%?3 ^sq^: 11 aty II 

^w^ra f%f?T4li:, ^fr^ Hfpar%i^ lU^ii 
JTi^irr^u asmg-ni^r^: ^5q^S':^iTrqc i 
^?;^^^Ktq^^, ^^'^rq^^^^asJT II V9, II 

mgff^JT^^r^^! ^sq^r f^ant^^T i 

a:^Hrgr?ra^3^rgr, errqc s^iwra f^f^^m I 
fsrm^r^a i%3^T?g, 5i»g: ^^qrffa% ii m ii 
sTfjra^sqrmnrir, ^n^^a sr^iqf^^r i 

cIWqs^H JI^T^, 5r^: STTTRrS?! uf^OTT II kU. II 

jjw^ ^ci: ^m-, ^sqs'^l fg^rrferi: ii k^ ii 
ifTfT^^^at^, JTPSjrir ^q^^ali: i 
9TT0 ^0 ^u q^o I ^^^ I ^f» ^' ' 

5*I^q, 510 5?I0 3 7« I f ° I 

^^«ir^, q^sq^ TT^Hrara, fo ^ 30 1 ^fKH g I 

(1^^) s?i%^T ^qrgrfl q«5^ ^ 5TfT mqTs^^»i5fi':q- 
flHl gjf i^sif rarq^iTw:qfl^1 Hf^^H'^TO^^iflrf ) 

qffvir qs^q^BncT q^q qjsq^rittf^^^jHm^r': ft»i- 
r%^^»ir5i q;5qR«ifa: 1 gisq^ ^ ftvifawq't^r qreq- 
f^*ira: ii?HT cn«iqjK»m-a1:: a^fqrrr a^J^rgq^wi: 
HrJTrfiTq;H?3q;5qre»if%^^r tmrf^^mr^a^tT^^t m 
mm ^^\^^^\ ^mRm^- 1 ^^ ^^^vam^ ^- 

JTRqq;?nraq:sqr^«jra: 1 \ ^^i ^q^^^^q^rqifm- 
JTr^rq^^ a^rogtrq^iq^flq z^?^,^ mmamqniw- 
?q§: I a?q^:jrHT ^ Hq^r: aqt qj!5qrwf?i: J^fq^nqnt- 
?T?hTaqj=qfera: R MR^rnrflT: qr?:fRf^ii^<i ^^- 
jn^n^qr qjsqf^faHT^^wr^^sqr^ra: \ T^ra'^iV 
qrr ^m%' qft?n:ragT%% aqr 5q% fjim^wi^'^arftr- 

^qi ^sqft^'a: a ra^ n^3ia^: ^t^i^^aqi^aqr 
qrsqr^jm: raJTq^.sqr^m: I u, I ^Kxkri ^j'^m^mj^- 
'sgqm^Raqf q:5qf^nr%: ^?!ng?:^«qT^^m: i ^mr- 
tqqaqftHJrmr g^m 1 ?f)«rq7'^nira^q^ ^r^iniq 
sT^grT?Ti^rTT;q;5«qT^'^i%ra ^'JrfPq ^ %^' ^J^fq^- 

qr% ?j^>iqrn: 1 ^ 

^■qfa ra?a5CT«r f%-flf5i5wnqq^»:: qr^q^^eiq^ q^^^r- 

faxrnqwT?TfT qfr^^T^ir?- 1 

??iR q^ ?ra qj5q ragra H ft*jatH^f^?i ftm%:i 

acl^q q«nwmTf^qriFl f^»:iiei^Rqr: q?:^qtJPqr^- 

^ [^m^^^iriiqK^fqH; fjisaqa^g ^Jaqrmmqni q- 
jir^jqa sTTf I 

7m^ ^1% w, qf?q^"i ^^ ira) f^l '^i I 

cir r\^^ qr 1 a?J '5«ir'^*:q »iJ?^ sriaq^ ^t^rj afqftit- 
a^q ^«rRT>!mrfi 1 aa: f%wcqr^ 1 

B\m^ ^f^ ^'^» qftq^T ^^ *m1 e| qi 1 

fasRiq^T T ^»iPOT^ ft«na^.«irJ(qr^qr?^Ji atir a ^ si- 
^ nwvi qfawat 5F^Irq«T^ sqCafrrR ^qT% 1 q^firat- 
^tq ?«irsi F^^tawm ^qr^sqraKTfi nrasqq;^ I ^15^%^ 


5if jw^rfr 3?^nTr, ir^g:i% ^^j %^m ii 

^ niM rn^JTrT: q^TT^t ?«inm?i aars^ niaw^ 

fef^^ iniTra Wqf 5TJ^ I *T5rin ra^ <4i^«^i ^ 

q's=r»^»ir%?fi^?FrraqsrR "t^tr i 3«nr> "F%f^!r"q^- 
^sjRjnt^^i^raT^^f^j^^si arR ^?njf7 i^?n%f%W 

fo Wo q^o (wn ^.^o I q^rsw^TPa^ q^»T?ra?T^- 

^Ti5^-^:5^riWr>-3"^K5^ ??jRvj 3Traa^^ R«mr: 
^5qf%>jrTr: I q^^5PTOSTraq^,5o « go I qgqfaw- ^.'^C*? w^m c^fTT^ ^55m?Tt, thMi<4<^ g^ =5 I ^i^oi 
^55mR, '•TO R ?n>gro i si^o i 

?r^ ^ ^jfro^r^mTrt, crr^ia^^s^ ^rn:?fn«rR, rao i 

qi4^:i fwra^, sofo^g-o|"q(r^^ ^nrarsr^, ^- 
t."-qf^^t ?ffr^rwT?" ?rro jto fee i r* =^0 

?'^-^:^^-'T« 1J?-*TR 55^ %^^, qj^g, ^o ^w» 

^ ?ro I ?rraro 1 ^pj minra-ftj^-vn^-^gy 1 r^nj- 
^jm, f^viR, ^TTCTq ^ I ^ra^o I 

ST^q^jjPTr^t, ^0^0 ^ g-o I M*$q, ^ftm^, " %?nt»- 
JTTvfRsjJTR^i^r, ^ %mxirf:r. ^iq i Mvt airmPrTT:, 

!T^r^ c^THrafT, ?n»^^ ^ % 51% ri 

^i *r? ^ ?^, ?T R '^^ '^ (w^i{^ q'o >no|f 

fcq^i ?T7»i ?nfR ?j7^rrRf|-jnT srr^ ^Twrvnirfi 3^1- 
ii'^'-<i'^««T <H<t!i^% ^rfcq^ *qK«r^^ 1 ^ rifeq^mJT^- 


^ " R(, ^n >o zo I ^nRrsTRRRm^qTr^o^- ^R?Tq,33rraTo^ wo^ ?t<> 1 ^'ir^Ri^q, nvo arvjo^- 
3T0 " ^^ pd+wyKi^, fKqrri' ^^<jfrf^ ^ 1 ^rRq^w 

^^'^TT^-^i^^l^-^' fT^V 1 3TJnf r gN^ijiiPirtiH a 15.1 g I 5^0 ^ ^o I 

^tqtq^j'iTj 


^F?^^fR I stRa JT^o7» ^titeMU'tig tyq: a^re^ffrfk *o^m*iV4JI! i 

»^?mT ar lo" xT^o ?\5^ sjo ( "w^f 5?n^^ JT^rf?it^- 
915^5 3^i^f«qofl^5^ ^^oT qtn^ grfir ) %f»f % ^ 

" M'tgi4f i fi i m<»w§ aim vi'-M^iuiiroi rafrnirrror ctt-- If ^ oT^ t^, ^f;':q^ifrT^1^ 3 ii 
^qxirFT^<!niifT't, m^ %^ 5 ^^ ^'^^^ i 
TKTT^nf^^HRt, ^ ^^ qrq^fRr li 

?^1i^pr ^it #f), ^Hn'^tfi ^>mf?r^^^ il 

^^ qfTTT '^ ^^r, j^im ^if^Trfw? 11 

\i\^ 3 ^^'^nRi, 55^»mi«i 'T^I'^fiR 11 
^w ^ %\^^ % ^ft^m ^m'^Km'^ '^ I 
^^f^^^ m^m, ^^ ^=^ifru %^ 1 

qi fTifl W{^ ^, m TRftq^ ^^ifir^T II 

^j^ R T ^5T^^i, u)?;fT5R3T^ fn% ^^m II 

?jit q^'^JTO fq H, wiiTqq^n^qT?fT'n 1 
(^F)^r^RW fq ^ ff^rrT^'r 'Tf rif) pTf^^^w =11% 

•^Tqfrf q ^^m, nid qKTiw ^ ^iiTnir I 

g=S3?lf r ^im, 3Tl!JMqTT 'q ^q^T I 

fq ^r(3 qRf T"qr, w^^r^sr'^ ^e ^ij ' 
R^^s^qrii^, itt %1 fill 5 ' ^q^5f^ 


Sl^";flTf ^t 3^^ ^ *^ 5' r^iTfrt wfr«iifr 3 (k^^ \ 
^ f PTi^^nf-'ir '^^^ 'tRi^ ^^ ^1% I 

tTf =^^fT55^rT^, 33ir^ =11^11 3 I 

^inr^ Jiff'^ Tint, ^m%m #1% RT'^Rrfnf i 
^Tf 3 ijr ^ ^33, m<i iW)^*^ =ii^ II 

qo vTTo II 

5?i^RT^ fl^wjs^^^f m f^i^isr ^Jimr ^sirf:! ?rT- 

i t M ^ I R^m^r^ qTsnrai n+.e'^d 's^r«ai^sif;r:crri^?^^; 
?f^m: ?iraRini5q-. ^nfjc^s^r^f 1^11111^1% ^^^r- 

^♦^tRag'5^1 ?pim^37rf^r% ?i^JTrei^?TT?j^ ^l^r^- 

?U h'i\ vTir^m JTHmrar js^tw ^rf^^ ^^qai^^itq- 
fui«Huii<n nrcT 3Rf i ar^^Tifl^rHW qft^nifa ^rf^j 
^^ sft 5^r^r ^ QTnr5iw% ^^nrf^tr vrf^^m 3- 
s^irq TR^^roT I ra; ^ ^ti^h ^ ^raiefr ^ nrf r 1 ^- 
% arg T^^fcqtxrr ^^ q^^ qfrf rof] n^oi'anroirtif g 

3T.5^7rq^(?f <? -jTfi V3 I r%^^f qraiirani^'^:! qrerr?- 

ntf r mi^^nigK«jr a ^r^rf qra^m nr^r air vjn- 
^cTT sd^^rrqqiOT irr grf%?i5»?^rflf^ ^ ^f m^ qr- 
?% tsr^a ?rqin wfaarroi 5Tg*?rfni ?nirei ^ ^tttTot '^^-—.^^ ^^r ?ifi?rsi»iniR^rfr ^r ^gjnir^r ^k^ nr tm^j gr 

f%^Rl^^ 3fTg a>*R^ aq^ (fi^RH fjflfl g ^aa^j 
tWi: 1 1% ^ *Ai-*i*i gfH^rr^gtTqriqqTT: ^qirra ^raf- 

^mrwafiw $:ia !Rfiiara¥ira grg^ ^jyif^q- 
Rqraa^ *f?iJir% s^'^stt^^ ^guram *?gra 1 ^rwif 

?TPTrncigaJn5T>Tr^g«ie^^fiffh q^nir:! ^wR^.^iii f;TH 

g^awf^*!: II 3 ^gs3^ra5TT^ spr^Tir 5j«^fqq^?q^ 
sit ^fir^Hr ^«Tr5Tr^r^% 5irfq: ?i^Hti?^r ^nraar ^\^^ 

Rraj ^wf^f^rgrfi: ^tr: grfq; '-^ got scqoTT s^w 
5% 5Hc^ ^ 5F^ a«i §% g^ sff ?rc^ ^^ 35 311^ 

^nni «r f.ciT #;*ir q^jrr arf qr it -^^flw t?g ?T^^f%- 
nffq^g^ «r«P3^^ 3THrar^ *rafa 1 t%%^r q^«n 3- 
cqrfl g^ ^»ir ^Tiii t% ^'loi ^"^-:ggfn:r 311 315^ q- 
fii ^')^m f^WctsTf T ^jr^i^q gR^rrqft^r 1 qft'str^^- 

af^iF^cq r% gtr^ g'ir?fl4 ga^ nJiWrq ^^iJflqiJi- 
cgv^: I 3^^cj ^":q g ^Rqq ^ qr?r ^sqr srm ;fl- 

?F^'^m^r^i'%^-f'5=q^^HTq'TT%^-^«^T2 1- 

*igr ^^qr?^ 'train^'fr ramarOf g a^qR^ra^q^- 
<lfg sFTsqraJirM a^j Tqqi%^qqrar5i?JTg?m: ^^mrac 
w ^sqr%JTtgfqqTr%^ 1 ^g5m?:rvqm>j%, ?,Tfl[r?n5cni;5n- 

^^x WKKW 5t5|sg^irr ) 

^virerw^ gra^r^^Hf ^TO^ qs^fvif^lr: sigfir: f,oi: 
«fr^5q^ gr^ipa ^sqo 1 ?r3i ^nrHnra^r qf?T q- 
f^JTafg'^jRirqnfoT^asT^ ^nr n^^or: ^rsq^ gi^q^ 
%(«i^fq%Tfq m^«ra a^^itnoi t; ^=rfira hw «tt< ;ig- 
^or: «i^feq^ gi^g^ q^q?:ra: ?f=aghq Jivg irgfior- 

firffan^sq^qTr^^iK ^t^Ki^^m ^ ^cj^qar ^m 1 
a«iT g^r -oivj-^^yi ^sqigi^qa a nrgr^nf^a^r gr ??«r- 
greqtqf srf?Tqf5r gr ^rsqr gRqa ct^t q^aq: 3> f^vrafir- 
fa q^ WTiTwr? I g^^^^^^.sqr gr^qa ^fqrsrsf q^- 
aqrfgviR ftTfrqf^ sir^lfa q«rref^ aisvflgrrrftifa ^ ^^HtT 


<t'"^M<iTt qs^fviT^ IT^: ^57^ gr^Rhr a^ qm ^-ir^ ?'?..• 
^ «fTS[r^4wrTn$, sft^^TrsT qt wmi" i ^ i H^rnr qj«q: 

HI-cHWT%^w^fq I f^Rl^rSS?:Tfvj^: ^5q: , RT^^rl^- 
^JT?! HFq«n q^JPT ?fT^^ISiq ^^TJ^^rqm=RTHT- 

vnJr^vTRRsrg^^WJiT^^w q^ ?j«ii ■<*,<+,<!» |g: i ?r?q- 
«n" fw f% ng^r^r, f^njr^^^^TB'^H ^<«iui^<h li h- 
^?^TTJTO?rr, mV^ Jit ^ snR ^" i d% w?grr fi;%- 
ru<4i<:i<Hiw4 ^i^q^r^Tjjsf^ HT^T^T ^^^ ^::v^'> I ^cq- 

*<iM*i^^<r!i qwuidr gr^^sqr i ^ ^ ^g^^nj5ra^iTqvn«T- 
«?rw5qrf^^rar ^^iw^^qi-vj^q ^isw^'^^hbit a?^i- 
^qrsrq^r^Tm^rHiti sr^w^g'tfi !?f:?q ^^cq^^r tf^n- 
^rqc I ( qr^qo ) ?i^iTr^a^^r5^qqw?wnT grnr? q 

"5% r%iit^^ ^qrfi, c^ ^^ qf? l ri«irf^ q^^- 
wicirq, ^4 '^^'^ 'T ifR%: " Ri ?i«i rHEq sfrqj^q^q 

fq qrr^m ^crat fqfccr^w?Tf oirf^flrv^i^f ^fPf^f ^ra- 
H sT^ijj ^ ^rv-qfr^if fn?fr»i'^'jq%TRT%fsRrT i^isfq ?t- 

JTcTTrft^ ^ nRqi%5cT5iq:5fT ( «.t^ ) qqrra^ 

^?rT^m% fTRffr^ ^Tf^sq^ ^rgfqgjTr=c5vni i ?tct: 

f(H. I ^JTpqfq qsg ^rqtrej aq?^ ^^11% a?i«iT %?q- 

13: ^rawiifiwqiTii y arqii riqsa ;( qqmfq^sqsm'jr- 
qsT^aa^rq^qjtq^q ^sq?q BrJirgfTHcq g fiq- 
H I aq ?req aq: 3'qqreqqr?n'«R JT^rq^siqrrTni ^;r)q<4 - 
qi^isq ?ifeqqqV'q;ii5i sifRqqqrq^ q;rqqr^qra^rq?Tr- 
^^ fqsaqqirqq^arq^ f%:^q«q^sf*(gr5%?:q?q qp- 

|j% 5n»T WSTI sfr^KFclT'sqsa sqqf f?n I rl^ sfr^^VTT- qr ^rqr ^ qf qrr^r-s qq;: jq: q^: 1 ^ ^ qraq; wra- 
^ q§qoTTqqfoT ^^j^^diqenqfcfi+ti^uq 3rmi^%- 
sEtisqqTsfq ?reJT f;?iqnj; aa«i ^JrqRqfrqM q^fq?J- 
»rnt?nf.^(Hq j^RHTeiiqq JrmrfqaTt ?Rq;T^ ^Tqrqf- 
RHKg: I qiJTra q;53T srm qra gfi i^Tcqr ^q^wr "^m 
RTfiqr% ^ I acist fquq^^r rrai ?f gq ?!^:^ ?t- 
nq?Tt g ^ fqfuq a:g»Tqf orrq QvIJpqqqrqTO I f^- 
» ?IiqHq:q>TtqTra^f?q?Tr^qr «ltnt?^: 'ETqJef <Tr^q^- 
q fqpq >|w^^ qia^qjjri^szqr •sn'aj^q fqxtvi s- 
rqr 'a:? »i«5^Rfirraqr?^rqrH 1 a?! ?fqr ^i^nsfq aqrn- 
?qfqra I w =^^ ! qTTq^MidiW'^iw^^i^qgq^^JTOf'^ 
^^ Rqrtqra I ^^r^qRfHri; 1 ^nra,! sflqrq^ gq: 11 
^ix fqr'Ealm ?Tim%i'^r^ ^^^ sflq^a qra^ ^t — 
^rijrq- fqvjRraq' ^^qww I a^: ^qtfq^fqq^: ^r- 

Ta: gm g^triM Hr^^q ^^rm^: ^t? t^qT'qqrqaTsr%i 1 

tMIKf^^Th SEqnq5t ! ^TcIWiqw ST^q ?reqaq: ^«i ^ 

qrgqjfq g^Jirqq; in^lrj.! b ^ ^iq^qmr si?q??i'fl?q- 
Ktrqr firarq ?q ^m qi«rqmra ^rrfq jqqr ^^- 
WTR ?T«it 5T ?:h aqq qtmq avw i ^gqf^sqr- 
^ I ?rar-j^ quT?if^ ?iMiHi<i 3irqrrq*qT q^q^irrq- 
q^qjrew qjf^qTJflRr »Hf^ ^fst^ awrf^?: §«qr- 
q I ci^r ^ ^Tsvirq^TTTT fqqrqr 3iT?T^q<lqqq;r^Rq- 
t^< i j»d q Ri^H#q ^ 5??rr^ Tqflm Htsfq ga; 1 ar- 

BWtTirqra srq a1q;T^qtrqq??qr 5TRT^^Jqq ^- 

*Tqi%fsci?m^jmq:i ^q?r ^q ci^ qfrgw n^^wiir 
WT^q^ v?q grajqnfl q?qriisflqr vrqarqfq JT?"cT ^q^r- 
?:Tq *qqT:q?f1ra :T^rqr qrq?:i3r: ^qfrt afqr'j^ fq%^ 
?q^«iTq snrrq 1 ^r\- sRirq: s^qir-ci^q ^aqir^ firaiq 
ci^q qrq^Rm qm^^H 1 qwr«a^ qrsqr^rq (^afpsf- 
q: q?:q?iiTq^r q^ 1 qqi^r ^ fq^fq^q^r^q q;w?i sf- 
^tr^rsfq ^tt^^eif q ?^r sq^^rd nrq: ^ «HKH<KNtn- 
arq tItsit t(%?Tqr^ ' '^rarq qr^q^KOT ^Rri: qipq r%?T- 
M»ii'j(4 ^ qrqqrqreriq^ ^ qrqqrg: q;«ifqq Hyqr^r^fq- 
vq^ 5flqq; q^riflm q^^ir qwrgrf?i«*p:?in5®i rWiqr- 

ftrrqr ?H qri: s^r sqsq^rsfq ?raq-^fTKq^?qfq: Rqqf 
<Hg,rq qm^g qqqi^ qa[^^ ^qrqRrq ft^q^^j ^q- 
qR. I 3T?q^r ^ w qrqq;3fjiq's;'jqr ^^ g^qq«Tf%q- 
ira^'q ^sfq q^qr^qqr rnqqi^^: ^aTfSrqqT^rf^- 

fTqrq. I ?Tq: arr^^i^qqrf^qgf^qqfsjt fq?nq ^q 1 fi4 
qin^gq;«ri ^rqi ?T=^rrq ?i^qqqf^ qqjflqq[ 1 ^f^ 
sflqm^qjnr 1 sT«i«fl^5qwq q]f%qr«qifqq«ir \ 
gftpg^qriT qi'cqt, qq^t qv«!<ilTdfqRJT J 
^qf?:qrf|qrf3riT-q<q^r!?«R:rqafl^rrfr 11 9. 11 

( gRq^Rwrorfq ) ^ «fl5wq^^?:f^nTqr: (q:«:inT ) I 
•rq <R5q: arr^rt: q^f^*r^ w qr qtqq^q q§q«irT 
»%5qT I ^qsl^^llfqirl, ^5qwq qrasflq ^ ( qqa^f% ) 
qsR: aiqqr^r?:: ^qt ^ q?^ w^Tiq^rrot siqfq I q«;q;- 
qqlq q^^qr^qfq^qrf I q'^qr?^?: qr^^marfq (RT«qr%) ^^^tI ( R^c )^ ^-'^'mf^r ^57(sfq 3^^n^ STcTM'^fa ^nim "^?rf1^?:riR ^^^ ' 

STwr ^KV^i " II I II 3p^ sr?ra i "jr^^rar^maiaw,. ?n 
^r^g^f^mr^ i «t««^ ^wi, sir^ ^rf^ Ri%:" 
II t II ^r^J^p^^r^^^'^^\ri sfrmiiR^rin^^rrcqRjEKTT^- 

f^ grirt ^^ 'T^^wrlr i ^ivt g^- kgr%5Tr ra^alr% 
( ^r'^'^a"^ qnrf?n% ) ^^jfpaV 55?^^ f^^ra^TJi: ^- 
^mt- ^r?n n^j^uRt cf'J'^ 1 ?f^ ^r^3??T^ I ^r^^ir- 

^^k rlr»3H <mT ^f^^ ^f ?roT?^F:Ri5T5R'T5Tmra^^r 

cT-frfaf^q-^^r?? Cfa^ ?m stt^t. I ?pa g^^Rc^ I s^^ttt- 

crn!n ^r^JTP^ir ^'^fmix ^x'^^%'i 'rsir'aHr'ri?; ci^^ g- 
^tg^?fr i??iw^^ 5T?^^^r^ t^R^ftfw: h?i?«t: I a%jr 
^arqiT'T. 1 Ji^RtriT?TfRf^iTg^ %-.q^^^ g^ri^ r1'3W 

^1^ ^;sq^r=3?iiiTrtii cTi?T;7'Ti^ t ^: ^^" 1 I 1 g??i- 
^%?3^iniT^ I ^i^- 3?fp=T a:^ " ^st? ig^nw i\^\ " 

sR^qo ^ fi;> I ?l^ ?ffgVT%3Tq qPr fir:>15jtrqnfoT^?i- 

f tqift 5 «fr;re:^rf ^^rfflfsr: aiflamfrr ^»j ^n^g^ 

ftrri Hi^oivq?:: ^^^J rTT^ cTT3 ?fnTs:^?qTmf5R. 
gjT'jqn?'?Ti^'i^^^^73-^'^f^?'T^*'iv^^*i^q^«i sfrqjsq- 
jfj^irfq 3^THi?i T T^raTS'^q^f"*"^ < ?'|o ) s^ g qr- fiTnor g ^rquT^'S ^o 1 ?Tq^ra ^gg: ?rr?r«iren- 
a^ jqjiei?^ ?ii^^q^ qgf^ qra^% f% gr n^r^k 
qgfct qir 1 ^pog: ^^^'it «f:5q??^ qg-ri: qr^^r^risj h- 
p^a I anrt'crV ^rati s;iT^rr''^^^jn'a ?Tmm5CT5T ??%: q- 
gjiqrH^r^TrfnT jt firarrsi ef^a q^ wr^rr^^gi\?TT qg- 
H ^ q^qwrq^ f^sn :? ^35i^rfa 1 '^oyTf^ro^^ sro 1 

qqiifnif^Tf^gi^fl^r^Tti rfTTTTJTri ^^iiqfrrjjfrqqfqt — 

q7Tg?5^qi'^»r?T5iJr l( ^frR'fHri^lgsTq ( n ) g^T^n s^ntt 

" smpra q?:nijq-^^< sffan^'fJ^^R I 

^q g^ipa^t f5^, ir% gr^rq^rKifru II ^ 11 

qgrq ^if^tfl-cr:, ^^q H'?^g t'HgDTqnmT^rr 1 

a^fq JTwi T^, qi^nft: ^sqwasffvjTfi 11 8, i) 

^^!^ vrrgCTcT^:, ^iqf g^g^Trra^r grg^: 1 

?T^fq Ji^'z?7Twt: JTflfqtB^qf^ ^j^ 11 \ii 

•Tr^^rm'jf^5TqT, ^ ^m sirfq '■i<jqint»icqjr 1 

^^jTJT^noT'pn, Hd'<4d sjTu^rvjr^ ii a II 

?T^t sTr^eql Hr5> s.-5^dnT?n?<iT5f^fT I 

?j5q%5iRT ?T q:^ f?r^ ^[si q«n?Tr% ?msfl?i»t 11 u n 

wr^qo K^o\ ^ 

am sreirei: II 

S^^'^?^"'-' ^TTtra^n^: >jrm'«VJ^3TrT: II ? It 

^r 3il?if*T^Rr*rriTir«rJTqffi ^1q 'T^frfirf^^JT, 
q^rHrqrH=5qg??JTf^?r ^g^^ntnr^s^fi^T-^ 1 
*nr MTTW *'i rn vrwr^rm^r M'>*iii<4i!>*--<^<:^ 
w.-^n ^5?^rT?m%omf?r'-^mq^^' sprn 11 5t 11 
afqf ffJirTg'Irq^^TO^-^^'^i^^ 5^%, 
I ^Tr: sf[i%iT^rf^^i2ii5^q5ra'rnJTf%: II ■ 

I 5%q"^ S^a^f^^ ^rrare?T> ^W?T, 

I :^rar?3^^^T^rqiTf rTf ?T5mr irq^r^rrft 1 

^rm: n?qqnr5T?jiifTRJTr qi?rrf^n^riqcT:ii y u 

' ^nnrf'T gRsirrr rj^q qf^^^^rr:, 

; r%rJFTi?r gfr^t%^ra3«T^'T ^n^: 11 » 11 
j Hrqf inif?T f%?fr>gTrTr%?gr^ff^f Wr5 

I ?Jt nr^^r'^'i^Trn^T^ iffjtmT ?q^^, 
* ^vjfrsrngTf^^T^^^^T^^f^ ^OT^rrfsviqnr^rrT: II ^ 11 
I 7i^rT:^wf^^^r%^nTm^nTOR jht- 
j TjTmH^JTiTTTi^qrTrfTTiT >f?gT iT^ffrfqg: 1 
tiT^f p|mBrq^m5«Tn*i rr^n ^^ ^sr, 
1 injT^q- ij»p:int<!itsmw?ppTmif*m»Tr?JriT: knsii ^^'^TO^'fft^T 


^'^^ ?Tr^7r%^>f^r^5Tq-rm'^^rg?r5j li c II 

^?: Jcrrri^T^Tfij^ srfcrvT^^^r ^ ^^^ir^k- il 
!a»9r^^^rT^rttr%^:, ^gr»T^iTTr%r%: li \o n 
?r>friCTf55ir'5^^r'-7^a, ^: ?=TH^r.fr^^siirTi: ii U ii 
ra^^f^jprr t^h^-, ^^'rm^f 3?TJ:gq-c^<;7 lll^ll 

rU'^^(M?^iii'^W; ^^^ ^^€ft^^%KV I 
«ft5TT^3r?T^r^^-^€r5i: ^CTP^^im^^r: ii ^y ii 

jj^g^ q-?^rs«i, ^T^gr 3t|! f5?fr?Trqrq[ \ \U \ 
»n:i»Tf^rinr7ft['r?T-f5T«^rr%3nTf%fgg7s»TRTi^ i 
?p?q?i^sfq tg-f%|i'TT-s?^r: ^^r f^^%- ii ^^ ii 

^TR5^-^ ( 5^^ ) ^^TT (^^) ^-^° ^^ r%fv:i- 
5'^wcKfi I air: Hiit^r'"s:^s;r;3[T5<TT^5'T ^^^r^o'^'i ^- 

a?i^5tV, 5TOI 'jn'n^Trnf 'axrJrrf^i^nfrfjT ^r ^cfl^if *Hg- 
^ri^fsf g ^.5^ ^ nth v^^:\ ^%\r[i.K ?^»rT;jHPRjJTTfit 

s^fio R ^r» 51 JTo I 5R''aH^5qf;Ji arrf i 

fq^r, 5T0 5^U, 5TQ ^ go I 

i^ttjf^-^iqfif-jo HO I f?j-3^VT 55ir?7, 1 ^rqn%^^^- 
Ig^gRr f?i^, 3TiT?::i^igo i ^qWqrsrra'm^fi^ ^- 

mi^ ^^^ '^nr ^'^%3:jTT ^":qrHr ^^m ^m^ ^ ^«n- 

>T^I% " Ro ^o ^ go 1 

^qy^-fao ^qkir 3T^q^: f%5^ro 3roT ^qrgrra^t^ 

fR«q^ qjT^, ^rgo i ^qra^ ^ '^«' ' 3^30 1 

?iiga I 3^?Ti?rir^r?T^^r^qr?'Tr^T: ^ra a^r jj^- 
W!r?gq;i straro t ^o 1 3T0 9, go I 

3T0 1 ?ri^ro 1 ^3^r 3^g?«?rf^3, raqio^ ao ^ ?io 1 a- 

g^ft^rewK* acflaim 'sf'R h am ^ei |^ro 1 ?:r%^, 
^ro 1 3Rgre:^5qsiri?T5qrJtwer, ^?to \ aio 1 ^r^ra, 
"^gjT^r%^f^'i" ^^JRT ^m^rgq«T raravum^KS^CT- 
^»!j ^5q?r ^f«icui 3to -^ ^fio i antrum ?rr%ciini, 

vjffiinqqn^l^, ttR^i 3W f^iw^Cr ^( 5 1 
r{ri\ f^ ftf% ^f^fi, ^Tiq tifT irinq V^ 11 

nftTifrq ^rT^*! ^g, "^^M =^ ^^TOT II 
;^ m ^\-jn^^\^, ^I^TT^I wf ^ ^fl"^ 1 1 'to>Tro I 

5f%?t3qt " qo ^o II ^1^ 


^T^fW reisR ^R^ 'TK, ^IJ'UlilHiK+'-W T II 

<it1^t ?t;^ I ?nr*.«J: eg^rg^ ^^sg^ ^(F^ ^ ifK a^- 

^ ait n^ *r^^ I 3T^ Mf^*i^J-) 3Tf^nm3T'.iKp ^ ^qT ^g- 
qf«^m *Tfirq " 1 

9nTs^?tHrf%vT^57i%7q^i^T ^TPnynrsrsrwigrtuTf^ 
^- ^Tr^T nBrrVm ^v- ^rf% 1 ^ttt ^nrjO^rr: j^^ q^ 5^r^r ?:w^?T^nTT'^r 1 ao 1 

W''!I'rsrRT3, TTO I ?Tna ft<,i|l<<IM*I^d^*-'-:nTcT: Utl- 
Rf q^: I ^T'd*^ 2(1 1 S W>4 1 ^-H 5Io ^ ^^0 I fd<.yNf^- 

^ ^ ^ilMMi^iii ^W^T TS^rw ^"T^ R^?- 
M^m»l«4 ^^ a g^f k ^ «T?nnT% ^ <)T^lt 

q«ii ^T5qT siqfjrfa afjTei: f Rn::i »^q g*.(5<<r: ?;^orrqr: 
Jifit'''"n?n ^ifwJif^: ^nH^roniT: ncf^f^iuqr ?i- 

fM^^d*wi: 11/ R?r«d*W|: ^o ^5U( ^fq^ ^5ir«rq«TT " ^."^^^Wrl ^TT^TI^RTg fqi%a~iqioi " 5flo ^ si^oi 
q^qrfjT )l 

^RCmtfi^^ " q" ^9 I ^'•"^♦illl 


^J!^ uiWri^^r ^m'l: m^o ^ wo ^ ano I 5f?TTo I 

*n^5qam^i»^, r^o ^iv f%^o ii 

^mm wjm wiwi ^r^i^ ?r ^^[^^ ^V 

|>ro ^ X7^ ( VS\9 q^ro ) II 

^jfe^qw: ^o !To u "n^o I ^rvuftf^gren^rr<iw!3%- 

inrei ^»T3*>d^'^WN€T z ^ :''f'3;^5^«= i^i ^^ f?<T 

»iqra sflqofiff %, vmKi i 

q^(jj_^T^_5o BRIT 3Ta!i 'f;«if% «T^-»r i ^nHt^ ''tg^^, 
«irao I "^^ !pff jf: i^a^- JT#^1 fl*4<fgr^9j:" i a- 

f^qr: I ^?Hvi^i5i^fsFi?ia, ^JTR^ «wrfor g^^frcT 
cTSfiT: "ill ^mio a OTo II 

q; %m^HW ^r?i ^re^K jt«o ?rao ^ wo i »^, 5Rr, 
tr^ew^, eiT^o I 

g^Hdwi^raq: " ^qro r ?ro ii 

%: I 7r?f%|iq qr^, t^t^o i ^n^o i fqo ?rf r!»wrR»W 
sransai siflsfl^^ttoii ^jJiraRirr: i ^isqro y 5i«iro i 
'It^'t'T^, sroR^ aero I mRmi«4ih ^ig^FW, f^o s^o \ ^oi 
^9 JTo Jio I Id gsere i snwi f%?i« i " gs^r^jfN ?! 
«iwr " ^ ^Fw^rgfi ^[%(: ^^*r3^ m qjarg'j^ ^ i 

Jf^^f^K, ^«iro « gro i ^^n ^ fo ^ ?© i 5R-3® aTri.cj I R I ^ I ^fa f«(5j*?ra?i ^r^ «rra?^- 
?€rra mo i "qrs^iraTw: wn ^-ai«:: «t^b^to:i W'^' 
w fra ratwff%:?iT»JaRT'>a^:" ^f^Ttsj^nr wr*i^ wrao 

5m'?c-KT-i:-w:ir^rf^o i ^^, w*re: i ^raoi 5:ft?n»;r- 
qr*!, ar^uo aniio a 3To i ^loi arq^rqMmra, ^o ?. 
^Tff! I g;?i^%i ^rrao i 

^^FI-SFtRtT-S" 'Ti<Mi-fi«<4NK,"^w!ir *«3rmoT, «i- 
"nqm ira^ro" ^?io u, aro i qinsBTT - J* »iftn^ «»i»i 

f o I ^J I 
^^_^fjqg_^o q»n- «ra^- ! OT 3r5 I 1 1 IVQ? I Tf?l 3- 

^ t: mo I ^, f^m 3tn%fgR?i ?^^i ^^, jo^is^oi 
tr^^ft>) 3® «m^: I ^Ttjo i mJf^w^Rnra nqfw- 

?r: q^if^3uq^t'n^f??it^mTi*a sinnHf^^^ «iai 
« »i?^n% ^%rqa^ l fT w^ »^t I <5m^?i wJ^ 

%5ff f%rT: *»ra5fim^?i I ^ ^ isRfT twrvRP^lf «r w^ ! 

g WPRT n-^-ri iM R?MPi u^^fq ^qft^Tt^ ?§ q^i 
?ra ^n^frrafumR »rf m^q ?»r5t f^fsra *'^'JTi<««g- 
«CT >4M<^wi ^ I fsr^t ^ ! aqr^R^j I ffe ^qf fq^r i«n 
*t ^f^ I q<T: " ^qiJ^^lw? rai?:, «5 vjm-s^i^: i 
ereqf ^rTgqfnm,f^q^f^Ri h (^kr"\ ^r^rvrw «^: 
qB»i^s^^5i I ^si^m fl n5Ji>gif^'i«5y'ff *g giRi% 
>irwr g ^q ?Tqr»aJir q^ ^iRlJi^rT: igitJjJirstwi«njriq[ 

f^^rf^?T: I B =5 5nTgrf«T3^.5'5«rg«rs5m^«iti^ mm- 
^^R g ^5i*q Jiffiiir f^a vRor^ gna: I «r?ir finfr 
^R 3r: 'F^^jir: ^fjpfl ^^ 1^1' I »*i3isfq aq^- 
Cf^ «?r«mTi RTimar ara: l^y «F5qo i ?rio i 31^, 
s»o "wgr g ?>!% ^Tii m:i( ^ Hj jtpt a w.vi wfli^" 
f^o 5^0 ^ ^o 1 ^nfiRsrf^ m'fvj^, "i53nm «ii5- 
trf^" 93i5n otm qirr^nmrt a^ntjr 'KS^af?! ^ing^ 
Sim g^qjf kw i m rn-^K m^^i^^tiv^i^Jx ^r^- 

g^ wn^mqilt, " ^^^ 'kw^'^ i^ " fo ^ 70 i 
" ^W3>i ^s;* i *»*^ ^^TOTTW^H'j'rtr^ =?rr<!iq5|i% ^iT?n ( 9.H^ ) ^JI^mFiq 

*«4<uKJT ^^wfwv^^^f g^iTHRiffr Hii^t<n*) r ^H *Tr^'W tfl^oisiirR^ii^ ^r^ irm raiiiniKTTORj 
^^^ j^k^ ^^t JT^ 5?T^w **<d'^.*^ ?5rfH^- a>A I ar^Rr^ Jjil^'^ sfra r%r>rvr: aii ^^?i ggusi- ^gr snfiH at" 1 ?fr^: qj^^^rtH^ c 1 y 1 \s ? f^ ^^%Tr^ firo 9, wa » 

m^r «noTrT'%r1rTr»'7?Tr^reRfr Rf^arifpiKT^ 1 q-f^ ^r^i 

g^r^, ^S5^ai ^iTr5Tqf%7?T, ^T^oi T^^f ^'J?' ^ gf^oA aRfrraag^i^^ T^ awk <tti*ii " ?rgo 1 ^^o 1 ^Eqgiq'l? (qsf)-f;q&II'U?(»llT)-5* >frff^jw.^^nn- ^:57o I ^H^ qwTTt%f^ q^5T ^5cr3Tfi?m q^f. 
f^lro I ^^rr%^W('niKrrT*T5^> ^a sqra ^ qr^o 1 

wi<q^ fq?rr?', 30 ?to ^ «o i v^'r?3iiq^:feq^?Ry:- 
s^T^^w^'W rvs- ^m^rvrmrrqir 3^^ ^:ao 1 iRrffR- 

^F:fl[^n-T.q?ll^- TO varj<yir««trqw?rrm?^«(, --ma 
'I qrf a r 

^qgnqq-^jjq^-jo ^^Mru^qR ?irgrq, ^wga- qr H fT? ^ ?is>aT^ » ^ ^ ?i^<> 1 ( ?i;fq gor^ vn:f 515% 

?rtqRf%Trrirq3TqiT'a^V ?I?q^ ) k 

^^r^T'-qmrtt, f%tia 1 bttq we ao 1 sno ^o i a^^o (?»- 

sifoT, qr^o I " gfisi fee ^r?:<»5:fkiir ^mfiw^nr 5- 
fT ?fl<> 3,tj ^a II 
^jI^RT-TiqiTl?^-^* ^^^'^'^*"^^" " ^'^ ^ *■ 

'^■qr ^i«=ii rir: aRq^qqr^^wRq-ar^'n: 1 ^af.Nii^, 

»io BO I ( ?TTSI TK^TR'i: ^:«I 5P^ q?q^ ) I 

^q^T-5Pq^'=l-'=*^° ^ifTTJ'Eri^: s;Ri?i^ql<^rqr 5t^ 
s^ni 5f.iT 5Ktl0T EKH0i9jrf^^s?i, qrao I qo ^o | =p^^iirrt?T ( *<yB ) ^WI fj^\ 7j>jr nT^r4?ws^^^:jr^q JTfrf%?fl?iarRrtra^?irs9g- 

a^raflTRr?! umo II 

sfc^r err c I 5 I ^o ^ra jj: i jir<i i nr^rf^^ji^, g^i^ft, 

efr^O I ^ 

^00 1 ^m 3ipqn I ^w^i\ JvTT ^r "^ I ^ 1 ^0 ^r%^:^l- 
STfo I ?i?TT Tf^ir^r ^^?ro srnr ^r?«K: ciV^th^, mo ^r- 

^j:q_^_v:iro ^tor wr^i^R^qJi, ^ ^tw: d i a ' 33. 1 

^rr% Tj^h-- srro II 

^q;j_Tio f^q'a f^^aa ?7Tir^§ ^i^iojraiifiar ^r?^, 

m^ia I ^ik iTR=^ r%qT^iR, ^1° a sroitjrio 1 arraroi , 

fg?io 1 ^rnr o^^rr: ^4 r%>??Tft>ip?i?:q: ra?io 1 ?iao 1 

guotrf^f^qr^rq^, ^"-jro'.gro 1 ^tt© i u^o i -^qrc \ ^^roi 

sTfsgro 1 nvro 1 ^f^Rr^gi^^m^if f^^rr^ri, ?|^o ^ wo i 

^ 3T0 I sTg^r^, ^srr^ro'.^jo; y stm 5 go 1 ^^ro 1 ^r^:- ! 

3SR, ^^o f ^o 9, 3T0 I 

( I ) ^Tflrwr^^^ ^''f ^'Prf^'^T^ia i 

( '< ) ^FTwrRn-T^rfl^: 1 

( ^ ) %?Trr'%^lr^r^^'!l^: ^rr^T^r^ffr^T'iTq: 1 

( y ) 5TrJTri%?i: ^*JTf^%7g5ffcTr cTcar^i^irm ?js^rr^?T 

( '•> ) ^W^^^TR^T'Uit I. 

( vs ) ?r^riR^rf?Hr firf^a^^^ «cT[?f?:r^tqiq: 1 
( - ) ^r^'^r ^^f^ cT^r%qTRf r^r ^ 1 
( t ) 3mki%5Vq 3^^f^ ^THrerr^R^T^n 1 
(^0) jftg^fiotf: ^W'^r- 1 
(V.) ^JfJT'^k^nff^H I 

(U) ^^flTRgrr^i'^^i^'i'jjti I 

(V-i) ^i^w- 3i^'?n5^rfJi^?g-i%^re: I 

C.vs) ^JTfoi 5i^^qq^Tr^ifr5wrr%?rR|;^;TrTRT5:q?TT;i I 
iiv:icsrwqr iTKTirf%an 1 (^.^) ^r^^r^rf^rnrf^JTr^qT^qc I 

(W) \k ^,h k^^^ %v ^«Jr^qcrrr?fifa ^^m ^ 

^^^^'E'T r%fafrn 1 
( ^y ) ^^rn^jfatg ^"gqrr^r^faJTq^ 1 
( ^U ) ik^i^iT^n: ^.xkxh^m: sr^qr^nr !T5^ cT'Ha- 

fTni=a R^nau: I 
( ^^, ) ^r75f;m^^q^JT^«^7^v^ g^^r^'ctiTq 1 
( ^^ ) q7*qfiqfq^K sTr%qra iaFq<n;f^r^-^wiffqR- 

qvT^q; I 
( » ) ^^^f%vq ?if^q^qR^qDT^ I 

Rrq-qor nr=r\DirriRr ^q^qnrrg^pvjH prrrrsrrsTf f%5ifi- 
orsT ^^ Rjiiir f^m^if ^m^r^ g^r^^ st^r q^nr g- 
Tfi: ati^qfiir qvin^^qsj: 1 a^^i raqg^f^ ^rw 5- 
«frq«i JTf^r Jiirrm ^Trf^efl^sr^r 3iR?r Tciflr^rRr ijg- 

^Ua I f% 35T: h'i ^qrfi^^fJlfqfq 5T5^r?i:| 

?q^?T ?ir?3T5Tr ef=5?iJifq qrqq^ afrfq 3ii%qr5iq?qr- 
qr^?Tgf%H(5tjF?i a^ici: wf^wRrdrfioir^jT ^tw^r^- * 
a?i,i 'ifr?^ ciTrr^c2qra[^a?i,fl[cn^if Ret r%?T|q g^- 
^1^ 3 ^i^s:55ii t:*|5i5qciiTR«ifr gr^^^r nan ?iwr- 
f?^ qwlfrajqtrf^^q q%ir ^fl^frr^aTqir^rRRi qrorrflsrf 
qstmgui^qRqrWsirn; I 

5Tr'?ifTqr qjqrarf^Rii^RR^rvj^qqr ar^sa'^^URji 
3f|grf^aTqHTq^Kfir?iR»Trm^>5qjTrgEi aa'lqirgq- 
"'a^^ ^« ^rarraqq^^rgsr^FTf m^Tnrssi=Hmarr?R5i- 
=qnrf;Rqrffi>R^rqi:rrHw^pr^qr^:i^qft?^Tm^ vr^m 1 
qci 3Tr^ I "?rr?ra^qf%TTr;-^jJrqrf ^qqiTTci" ^m qiVjii- 
^r^rqp q^?;?i 1 af%ri TrTr^nirrgf ^^rrrqrrff^rf^g- ^^ 


^.wi ^r^f^niT w^ Hr^j I aTTTO^"r'a[rf|qTTi''T%'THr, 5t^«kt- 
m^':ur?t f.^TiraJTsn'J f.r^?jtnrrrafBajm^in«f;K- 

i^^i^ »rrtwr, q^ro ^ f^^o 1 "^wjirfiir aor^nTrrf nor'" 

' ^ ) ?i5Trgp-^* anflr "arTipai* ryr5q;T*i^r ^r^r%?^ 
f?i5q «Fr^Ji^rT gr q=:^ ws"^ 3 f^?<i6umic: wo ^R, 
510 n wo I ^gsFifaflR ^w as I trsc "^ ftr^rf^iir- 

t^Jil- 'TfT'jfjh I qn; 3a: ^ wia?7crJTrgrqrqar?T^ h- ( ^ ) i^TT^narr^^r q^i^i^i ^^ qs^iV:;*! I 
" «?ar ^TR aq ^ 'T'ar^ «M-«^uiw«f^g«rTq^7n:?!iT- 
j^ormrnJi" «kw qs^fgiq a^«n 3f7fiT"Ji*<e<^q«'i«i5.i^«i 
mriKu' i njpifjTm 1 sjrojrofao 1 srro^o 1 ^o^e 1 f^o 1 
Ctf^^ ^Wr M^T^a sm 9;fr 1 r»fmwr»i, ^ttj ^;t nfcr 
^jHs^mrt: I f^lro 1 q^3»'ircfRa?TO ^n ^(ci qfJ^mV?! 

jHir: fnr: <CTro 1 «reo '.'. «so 1 " ^^r^ln^r ^^ «^^ 

R^ 3 BOT gr srHcT^tai ^^^ ^ equfi'jjfiRr ^jt f»!T- 

f^ 9j*jq^^nTrq"5n: ^^JiorrjiiaT:! Tsr q^Tsngrfftrfr- 

f;af5nraTr3Tirfq?i''irg%qnmjRiT^r'"qs^vjT 1 ^rr^arftc- 
qi I wprurat ar^mmasa ?rr»ma: qr.Rq^nfnn aq- 

ao I ^^« T^o\ fao^oi ?Tr^Tnjf(a§TRr 3 11 
?l5^l»I?f^^r?^, ^\^\^^ ^I^ II tU'. II 

^^^^ 1 ^M, ^ fl? ^fl^Rf II Qi? II 
aT»n»Ti? ^rwir«T?jfqjTriTvjTJiwra ^vrqariRT^ g^a^^- 

sqfaft^ f3>n ?^«JTO ar^q^R ^ 1 a^i a?? 's;o»i«ktw- 
sFwrwh^TpaiTTfaa: ^m- ^:iqr'qr arnimar ^^rsig- 
qf^iTiTr ff^ I ars?5q^?w frf^fq^rfT^CTr 1 3j«i ^rrir- 
tiMuriKT:qT^: giinr s^sa^rwTq^rf^Tr: jawr qnorr 
#j ^#asa (3iT^[o) ^^aqrnsKflHgTra^^ofraJnjn ^- 
^^«1M ^'S5qj ) tT^ aqr<r**ioi*^qaqr 'j^raiaf ^- 
gjtnirai H^qi^Kr^ra^raT^u^igflrgaV^iq^/W^anT- 
qr^^n ?'?m^rq^rfa55:qqi avn 'ppifHq'a^^raarg^ti- 
qr^ ^l^i;':ir ^^gr^q-' aN '•^f HgT''?^'^ a^ q;?Ta^fa- 
«i?v^T?irara?T»ilqrf^'^TT^a^fa!i^:T^a^qa ^'-rrtn^naq-OT 
fMr^iflq q^:n JifawaT^'-:rea;qq^q9Rg$ngTt3T^- 
n %f\H\o ? wo a.50 ? go I ( ^qfqr«T^^JT wRararff^ ^pwj 


^?R srwqr^:, ^i^rtTi^ iH^wn?^ 5:^^f%:: i ^r^l^^- 

^HT? RW 1^1. %^r m ^ I iff^ ^R II 

ibiHq"5trr^^^r;ir^sr^"ig5it5ii [nj^iq^flrwiqnJTci: q- 
KH^'i^' H 3f lg: ^T'l: arofl 3TR^9jn%qqt^: 1 ^ ^ 
"??: ^^""r ^^?Hf,*ir^ ^^n^a ^ I ^Hrrr TKR^rar, 
3 nrrWH^qufiOT" im I %: ?fcn sflgji rarqa ^f^rr? 1 |g- 
rflmsnjrfqrfqrm^rt^'T^sifi^aagr^: B m iw< <»^ : 1 " q- 
fKofJi^Tiun'^'^^-qsrwdstww ?m';rn<T 1 ?i^^r^rqcnir- 
m, liT^^'T^n 5fl^ 3jor5 " ^cqr%%i5(5rq!^Kft|gg- 

f^WI^:! a^'TJ?^ ?ir?qqlu:l %^rr 5ffW'T ?^^ ^RDR 

aci:^^vH5T?i ^IrTll ^oiT^oi ygTqrq[ t M4>'«>4f^,^oi 

[ ^ ] ^TSiT ^r^fe Sfliqfrl I 

^^i^JT^sTra^nr'^^q fJnqrStfRjflfqcF^JT^fl:^— 
ft^Tif^q ^T %ra5q trai^|g^«5=^ JIT srrq?^^ *Trar- 
arm^rqsT^^:! " f^cq ^^ir^Tq ^r, tcffCTqRqfiOTf ?!_ " 

^r:,?ff;T^5^rTqrliiiqs^m^roiKmr?rqr: 1 ^rvrwrg- 
*nRq^nm|!l^^^'f'Sf^ ^cl?:^; 1 qTTfqjq- Rq^v:H ?T^fq (??m" qKffiJi^r stfq ^«r%re: af%q?ir^ a«ir =sj a qr^:! 
"q«n q>jr^;^^^ qwit-,q:a Rv^rfl^^jfij^gi^ga 1 ^xtj 
crar arqmqn^^Riar, q<lq?^q Jira: sraaa " ?m- 
fgrr^is qj^, q ^jtc^? Ji^qr: 1 ai^? qr^^c^g \\n- 
wf^ftralqa I qf^ap^fq m^irm, igf iciaq ^^^: 1 h 
^n ?ic9RKtqf%, q^ i;5^?ici i^rqr 1 qi^ ^^t^- " w?t 
"^JT^r ^^, ?i^?qr « 3^r ??i: 1 eiJi qs^f^qiqJH , 
qr^ ra^5r%r fsTfiw: I rr^fq gr '♦ >*ias^s « -'4»>q srfaq- 
•Hsq Hi«-<iHH-^M ff qrHor: ^r^grr ^ t w^ rrRgrrf tttit- 

rlT^vmni. ?rr^>T?TT(^^ q^^ ( qwo ) " gsqSRTRra- 

jnETT^^TMf, ^f%^>T!% praq;rqfwfe»i 1 qt jt at finr ! f^- 
n?icif R, q»Tmf^ f^?^ q^ sFisfq Ig: iHii fqra^^- 
friiHqwqp-:i-q»}r^3rrr%sr*ra^«rai:iqj5n%^ *rq^s- 
raqwfr-fsRTrui qj^ Rt^ jk^v- 11 a. 11 fq^q Jirar?i^ 

rqsqr:, ^ qwa: q^ fqgrq ^qj?^" qro ro i 

^waqrr^qqiRi^ aif^r^ri^RaJTrqwgn i amil sn- 
rla^'Earq^tT^fjTqqrqc ^grq^^^: f^r?iq; q^'ri%aisw 
^r^qrqffrqrfs^TTrfiHTgrTf^r'aq^nTTqraTf^iRTqr *!%- 
?l I a arq?q?iJi: qf[: qTrarfq;^: qr^q^n'^arqRi, i ^ricq- 
sTrqfirqi?ra^^qrqf^fi ^ awr^ m q«iflq% ?q- 
RqawT^':':q*rTqt nqf^^rfla^ a?q aqrsrrqipfqTf? 
a^vn^ vTqarscq^nqr vTqr^cqfr n^arqr^q^^^fl i fk^- 
q^sqr^-^iscflqTq^ ^qsOTiHHrMfiflcuftg SB la^nna al- 
alia grR[ar a^qgw?!^? maqr^r a a5(Tq>n*<*^iys 
^qal qr^fi^a qq r'q=grafiJT?qjrqf5»T ^5ia%^^- 
Jirtireq a^ ^i^ani^i ag ^5T ^i7a a«rT f? a^faw^ 
HfafjT^ qr st^ I a ara^fautTi ^?r ^?qracqqr: 
q^rgTri; I " fafq <Hrj^<Hr'M qr, l:ant?qfaq^«Jiin," q^T 
3a: ^faiwa a^nq fafrraw^srritHq ?i»75qrf^q)qTq- 
^ l e^wi f|«r(^fq;qr qr a«iH q^^aq^m 5«4'4^^ i fa- 
?f|q a a qj^fq qr^qifq wwrqr viqri i a«;ar KX^rsr 
q^qiqqjTi^q^ ^^i^Tfriirf vrrqra: 1 f rfl qq^is«T^- 
qqi?: qrqsiqlgfqHwraqr fl^r^^^srri^rsRqqt^qm- 
grT^aTa[ i ^oiq^qtq?:tqTiTqiT<<+»iKy|f qjqi^rear- 
q^q^f fqriJTr«|liniqqri^^rriorpfffq ^qff%^gqa^r- 
^^^^ncs^Taqqqn^^n^^Jirri, i f^aqTaq^qia^irr- 
qtnmrat RT%?wii'oiq^qnqiT;q;5iTi^qrKt'nt»Tfq qjqi- 
ig^^rq^qi^ri^-5Tg^rnfrr5ri?^qgrqrart%fa ; ?rq W' 
qffqqjr'qarqr^'lf^a qq sn^qre^^^q^iqnir ff smfl 
^m^jqrf^ar qi m »q m <i qcnT ^ fqrqn qjT^mr qnqa i a ^ 
n?iiiq?iJaq^*nfre«qg;a?i''*<^'*J'^ifi i ^5n|;ni^- 
MniM'^q , ^Tfara^qiat^?qa?rqrai 1 ftafqsfq qfir 
q^^qifq ^jfrwi^ a siq^w s^ai m^ arq^s g%^% 
a^arqrsrq a^iiafWa i 5?flq g qr ft^tqarsiq 
ewfe?:|?'pnqa>sf^ ^Rsnfli: ^r wm^ qnjqixi^q 
q[qr^qpv^a: jti^^f^ ^tjqr^qfpoa: qtq^ ^ lisH?, I wm 

^WT w-:w[5Tt ^raf^^iT: I ^?3^: «KRr?rnT ^p^^fi " s^aa 

rrr-qiq ^?TJirR g: fnT-^rrR asTTg^nrtsfq ^:^^Tfr^^: 

5Tr?msnTf# Trr: 1 sm^jJTRtf?; wnn?m %ix I3: ^^rrti 
f^^nn^rsm Ri?niR?qr^q ^n ^m?7f^: ^^tji; i g^- 
vrorsfq fjf^; ^fk^^r ^ir ??^?aR^«tFT5Tqr 

vfarf^ftrKr sfri^q^'TT ^ sr?iH Jj?irswrTT qi ^q;>- 
52PT^rg??Rq ^^HT^Hrr^r gvTi'ii^nj^: gji: 7^: qT:^r^- 

';?^aR^'?r3JiR^ 5TrRT^<f?t'cn?awf^JTqT3mRr%=e:- 

giTj^: ST sar^iT'ifTiTiTr Rqfm%?T^%jr5i5Tfm^^: ?im- 
n^r 3^?i R'nw^F^r^wiwrarri ^^vrr^?^ g fsram^r^ 

q?i m?:a?;^;^vrrqf?rrtTf%imTTJj5i^?i 3 wMm ^r^r%- 

^^^f^'^^^iT^^i'^f^ %rRrfq s^ifirgr?:: am ?i?iw- 
?:r?JiR5n?pT5rfiat, ^ifq%: sT^aR^rT^, ^trna^n- 
Hre^^g, g5i^rnTfif?:R?iT?q^'T, '^'s^^zu'vSk 1 a^qpEa vs tTKoi qa?«§ f^^tw 5?»T^?ir satm^riKT^m fgara 
nirasc xrfa ^Tra^m ai^q^ st^raRr? 11 

^a fip3Trr^f?l3« m^M asT sTr^r ^^ ^rrstR^^n^^ 
afr^wr% ^a ^ fq?Tff3r%a^?ra ^^j^i: 5^ ff v?qf?T f%5- 
'5;^^'T^ftg^a^ ^H^ aqt ^ ^^q^ini f^R^ sj 5irii% 
?R b":^ ^rfq ?rqt g ^^^rih^ g^'?Jir>iTeifi«ifis«r 

fkm ?Tq ^Tff ^^'- Srq^l3JltJTri%^lRrTHJTH!5Tr5r- 

^?rR»Tr^?:raRVriT% w-^w rrnrif n ?TRrir?T^ ^*& 
?rrfrr%^rqrri_ ^Tr%qnf!qi%fq'ri%JTOi^Rq?TRR?^ m- 
»^r^?R- gKTjnsjTsnt ^nRifRf^?i wi^RraR ?t- 

?lTfrR^ ^ ^^ 5VTig*T^r5U<!J ?fcr ?IJR ^^wgiTR 

?jf^?roftri I 5Wf :'^r3*?^^ t3: ^f^Tf ^%m I 

^mr sT?q%^ *Tflr?T3q- ;i ^ m^^K^s^i^^^-. ^- 
f iifq wr^r^q" sT??r^ ;t ^^ ^ jt ^ff?T qrsrrgfRimq n- 

mk^^ nW^f^r^^WT^ItT 5f>WI RqWfqJT Vm STf^T- 
^f^rrTr^T^qf^?]q^WST^^frT ST ^ ^Tf^q fqfq ^q- 

Hq^%fr I 3^^:^ qir 5T 5iRi#"f?nT'^5Tr mn^ sifrrf%- 

?T«ir ^nri^^^hrq^fT^ TTJTrrijq ^f^r i^rf.ii i " 35 
?t»T^JTRJHT5^ " m% ^T^^rgiTRTTn: I 

sriTTSTI^^flT^qT: g^:^qi^3<R?T ^qfqi?(|;f^^ 

grirmR 1 ?ra?: g^5:^r^3frTr«R;n5rfqR?T ?Tf^^ 

S5q[=Jr%: ^T^FH=9pn|r'TT^:^^'eq ^mf:^^^ r^TC- 

sqsTt yjsrMWR^iRsiHsiTi'^^-* sqfa^m^nr % 
( ^r S^'Jnf^ ) r? q^5q^r>q;jqrr^q;?rs^Tr^i%«ra- 
g;'WHT'iTST^<TqTO'H^^^T^:isT^n5Tf,qrH3qTirf;Tf m 

'S^ 5?S5:WT3>;qsi^T^nnq5J^?TT.'r?liq^r C^?T I 

iir^qr'-:TTq^f ^s^g^rr^a^ ! ^^trr !iRq?T^r% 1 ^^ ( saa ) ^WT I »iTfarJifWT9r^[iR Icigt Jirar: 1 ^^ 5T?JTr^?:irff?i?T'fl^- 
WRffa^wq ?tf?H^ HT? II 

ftw 'm'^m^^, ifpi3^;4 ^^\ ^^ 11 

( ^Torr^oi tKKr% ) ^f arRTfarr%^nirt TJHRfei ( r%- 

q^^^q?!: I ^«ir linr^'iwr: 1 ^5 ^r %?T^rcsvi%?ii 
^mv ^^ 5^ vm ^^^%'nir: ^?RiT^:>r«3rRrf^- 

inut R^IIr^T'ffTTtI^34q>3r^rfvriTra^^ a^7?:**iRli 
^m frf^Rn<?;!l?^JTfq ?5^a ?lr«*^'fiHRn7T%STm»«fl- 

5rf:57r^5^5^ H»i:53?irf^eT»rarf^^^nmT ^iqi^is^qi 
sfq R«^$rr ^^-a <?%c^?r: i m"^ ^ra q<4<<i%dr 5- 

oil iRW T^T^HT^wrmq sniff J^ta^r^f^ ^^g^ *i^- 
fa ^p^r5[f^?7r: s'^ar^ig^ifaqi^r s'^: ?rar ^rfrrf^- 
faramrofq^^^*H:srr^TTTT(%^ tik *ir%w(a ir%5j^- 
«i^iifi<ir^P':Ha aa we(^55;^r'*arr%;^rsi |g: a^- 

qf<T^ a^HR ^>Trr ^wran^i ^rg »ia:Jiw^4rM(R ^- 
K qruJifsraraa ^^v^ ( f^n:?nmsrwr^ ra ) ?^5^ 
sT^mr JWiiT'Frr^Jiq feqrBrTqFflJi:n^^^r?q qiitq 
^rf^as^ng qia a^iTj^a^^gfasr^f^gifagR: i?ja: 

q «?;^ i'S5:^q^ii ^ lar qwrri, i^rc^^or: ^«r- 
^rrarqa 1 ^*i =^1: gj^rfq ^«nja '5r?§'a^;«af;simrqT?: i 
a^i ^j^areasR^:?g5T ir^ftoiJisi qft'tRa^fina i 
•^a^^ vi^ia ia: ^jihit: «^RTnaiaf,«iT arqRoifa?;^ 
g'si^i^'T:^ snftiRT ^isiraa a^j;^ JRia^n^fsnPTt 
?rfq "Tigirmnaq: i ?Tr? JRia^^nTiffirai ^Ri K i ^.n'fisi 
?R^fa ?f?aT TisTfTi^^ *-i+iuj: <*.KuigrhH I ?i5r g JT- 
si:aHr^r^?Tr afSFr^Tn^'S'Ta sra ^^ a g^'r^Trarra wfa i 
^fi r% g »T!T;:THr^n'^%'T5iR'aifoT ^winr: ^?:nT %- na: f»R'n^r?:nr ^n:<mq^m^^ ^fa i 

??^ ga^q srqjrr^if ?r qR^rnrTf 1 

^ mufr T%>, TF^TTf f%^ ^ ^s "TTit g<l I 

a 5T MIMtItII "i, mrsf ^T?^ r^^WT II 

?ia q^T q^^ar 3i%:: ?irr^.«jjf ar ? r'lr^ i ag jrt- 

|TTma:iiH?in^r^ii?n ?^^qr ^arfynrqg f;?T a?is- 

^^ ^rwa JTr^r: i ainriraTq; ?iarf?i%^tar Jia:si^r- 

^fi^qr jnq^a a«qai q^^iTRr c^qn'^^p^rff; ^atfq 

^yarr^'^f ^^ifa ^ 5a: jaifq fRnK^riii^: f?^ h- 

a:n^i^r^:q;^JTT5 stt ^i-iifa *?r-. i sqq^anra^^r g- 

f5:aTOf^rff*fl?^q^n^.5qaafa CT'^^ 1 ^\^^ 5^'r r- 

r%Tir^rf«a;n^rf ir^Bf:qf afa ^Rri^f^^.qr'ir fareTi^r 

?;<n?irT%?i«i: 1 q«rr ^rTqi^r ^zm Taw^ ari^^^ Tiif 

giTK5r%a TtR^«;mr^fa ga'ifq s^r?a"r?;a?".'!qrr%r%- 

Tra^wia^ ^^Wwq r%.qr<ni ^^q;g«ra^qar«^ 'siv?- 

«»^aTf Ut^: I 

«i ^ ^Tii;% f^, 51^ q^TJiit q^r^tni^ II ■ 

a^nfq g'+i^q-^w^'^nsrTiK^rfa^aar'flra ^^x 
^Rif^sfq r%ir ^^qral^ srei^r a *T6'K5ir ^?n=a> 
H^irer I i«Tr iJ^if^wqr ^CTfyuigr^r%aJTqraai >Rra 
auT ^rarnr^qr ''rq ^r^ti^% r%ra?5wra^^sifi3a- 
JWRRT *mfa a'jrrsiJT^ %jre^qvii^:5qaa 1 ^ ^- 
ar ^ faRTT ?r^si% a ■^1*4'*.%^ ?^*ir^q;l5j g^ira are- 
^qF;wT q»jr c^nt^mTTFiiT q^tqarwisRqr a ff q^^- 
H H(MW4m^<J ra^'T:at& ^rsc^iT^a 1 i%g JiiFrvTfi'ifr- 
»TJTa^=wra^li ?rr aRawrqi%asiqi3Rf^r^ ^Rrf^- 
faqtqr wfq ??rturw 'wrari^^ %f^cq;g ap^f^ 1 
?T^qar4H?j«iaT§ q;nTirpa?^r^ 1 

?ii^'5'?T^ ^^i, ^pn^=iTm N II 

5 qwaa ^f^^q^srrg ga^'rar^f^qrg a??T^?mmr> 
fq a g^a ^faqqnni q;^ ^n^j^rg un^h a arf R???- 
>&: I aa^ f%Hri^aw^vn%ir'mjre^q;srr*rr^^f*TfgK- 
?«otwfq Tf^r<lHi««y*yi»iMi «t^^^ ?ra q^sn- 
^•. I ^fa vrn^arf 1 

wr.?'?J^ri ^ ^^, i?5'?:^(^> nr qflf^fr 11 

?^ ^rrq ! ia ^m sflm a s^qmrei^f^qi^ aw^irf 
a4€uqi-^ rg ga^RT^^rg |j7r%qr^ ^g^qr q^ sr^fa 
aa^ a^Hf^ ^rc^Jirar ?ifq ^'qFf«iR*i ?^q;i»rf^- 
m: u^^q^eu ?jfq afaqrj^^TTgqn^? 1 ?9r9^ *f^Ta 1 
imq iifqfl:?rif^t%ir^TfiTr ^^q^a*r^^«^aT: ^mrr- 
vT^a ar-3wn^ a^irfqa ?raw5T?iirq(q^qw?^q^aw?a^- 
a q:a 3R=^aB"?TnTTnir^'jrgqq%?a ff ^rP^Pf ^rf^f^R- 
qTRWTwaf^fqan'^cs qnnrfiir q;^ ^f r ?R'a^- ^FR ( *<yc ) ^^ ?i5.i7Tmsi ??r^^r 3«fq nf.qf'Tr 9t^ 5*rr5« f;aw- 

^ ^S^K^ ^«3H*li<!Jt*iraFgi% »1^3*rt?lH Jim: 
JT^7T?rrT5F^ 3M7TT: J^Pt ^rirf^f^f^^ STcPlT:^?^! 

TR151 qsFTsfq af^-iRW^T ^BiV B^fq jfrqsTfqcT^r^pr- 
5I*Tf^j^n35mK: 5*mfq;5?f%qr^Tgv?ra?i[^q^^ kmm- 

a^m^nroKr^lTq ! srfriq^if^ ^r ?r5>n ^^3»rq 
mjqr ?T^ g*iT5*i ^;iJT^qTi^T%#; q;n" q^qi; ?rTSi%- 

ftiT?qrH^m%f^qTR«^:i^r gvq^JH^qr Ttjqr.oiiqqt^r f :- 
«K ^ sqcq^: ^^JTT^ VT^lfa ^^qa 1 3T^Ht%qTOI»T- ntmq qf??Tr'E55n%qr3^i^i^ ^ 'E^rfeq?qvr^% crar? i 
;n^y?feqrcT*Tq^oirjrfq q?i^'^q^ vjqi?r c?f?^tqi?» 
^Rri^f^qrc?*?^ ^q ?i?r'CT*T^r-:iq ^fj&'a^i^i^t 5- 
gmr jt |?q?t ^rqr? ( 5i =g H^c^rf^ ) q^Jri^rf^n- 
R«iJT^ q;^ q^r: ^n ^i^rR^q^r an«c?j3af 
feqf *rRrjqmroer5f%:^qq!t ^sfq ««R*ra ^fqar 
^ ^rsfq a^RT^i i^^Wr f?^ a^mr^^sfq f^qr f^- 
q;rHi*'-hrira afaq^^^ia jT^fq q;«riijir ^?qr^ 1 
(f^ori;'T^q^i%)f^ ^ar-q^^oTeimi^qjjRNhiT^a^- 
^^q^flftq qjsi q^r: ^iqqifuisqTf^Buqrqr: m^rqa- 
%q;[^q.<K5ir«q'f5fq r%.qr 1 ^?g% nqm 1 ^li^r sfq 
fsRqrqr ^■iy.^-A ars^^jr^^^q Jr^fci q^ f^jqiii a?- 
Wr^a^wq qj^rf«=er^^qia ^^qrro^^i^: 1 qa« ^- 
q;w^i%q»T^iqj?qJic^rgnTqflqRr irfaq^rsqR 1 irf^ 
^qRrerr'-:iJTrt5vj55q(%^niri 5[qtq|5Tf qr oiqj^q s^q;- 
otfqi^rai s?q^q g J»^a?^?ajT=?iToffqq?ia ^fa vrrq: 1 
"la^^^ qf^rF.^qfa 1 ?nmf f*i*i^ srar^^urTR^nvi- 
awq q;»4 q>qr ^•=H4rqr^ "s^qr qj^rr t qw, q>-r^-«i- 
oi^mHif^q jsq I q^RToiqr ^jj^h q, fqjKqrT q;ii a- 
q f*ra" ?Tqqr "^r a^^r^ttitii, q;^ fq^m ^ ^r f^orr 
f3 I ^33TTi«imr nrqjT, ! ^jfr sq f a; q ^q;wr" wrq- 
^i nr^qi qrqvrira: q^ q^rt^^ ^ ^rqr? 1 q;- 
e^T?5q^^:RRi q: qjs fq^tq^^n^q^: I aatsfq 
q;gfq?iqRqj?H ( r%Rqnnaq %ii 6t^i% ) a^q ^ qj- 
?H wqhrrJTfq r^qrorm^ q^fit?qqfqf rfq «r^a 1 
q»^^ aiTq: fq:qr?qt fvT^ qrwii: qirqfqrri fqrqiorf 
^ qiM uir«<ir*iq*Kur-'-rnff q<<:M'i: ^^n%f^ wq: fqtio 

(d) q:JT«tr ija?q aq aiq^rfiq^ft^rrr qrf 1 

^ 5!j frfrTTir-^T, ^^^^ ^^vm 5^f li 
3irf M<*r 5T3 qRT *i*n"rf ^nHn^sif ^^afTpqjTfir- 
wa q;j^ ^rvq^ af^ q;rqT'!ii ^?qr?^Jnfq ^% qrarfa 1 
3iT^rq ^^?OT? " g^ fguTcqrr^ "^^w\% q?aq ^ra- 
fqasqa^qarfq qTm«;nriiql*?i^.qT55r%:aqiR'^ssqr- 
^rfvTsnqir Hrra^aiiq 1 a«ir if qqqfq a^r Jf^^ w.m 
arq:Tq^ ?nntt5r^TirqriT? q^-q^rq »€ a^ a^q q;r- 
fvmx^ ^ qm ^n:^ qrmwrq: 1 q? ^% qiiq 5t a^ 
qKCT q^% quT ?5R^r;irfa ^qqnqqjR^jj ^^:i- 
f^^ JT fstf^TrTq^n^viaT ^qrefrqir'T'T ^ra vr^ 1 qg §^- 
^-.QTT'J^^f^ ^^- ^rqsra?aqTJ<q;nfqrfi qj^florr q^^- 
?qi/fq marf^ a fl: grrf^^a^r 3^qa q qr q:q;w- 
< i^^rq qq ;% ?q 3TT;fq^«:rqr^r^qa I q?qa qqrq wqqr- 
fqq^qifT^ ^TOPafq^ q lam^qir^Tii §^r?Oaf ^rfJisr- 
R?qr^i?l[q ^qqtfqqTrTJjj q;« ja^qrJraqRir^fqqrT^- 
q^ Rm^qTT^imqcq^'rq vlr 1 

^Twotr iJ'^Trq'irvRTq t?q^TTtjqt^ I ^^ (9.BIS?) ^^ ^T!?t?^ i?H^:i ig^n^ ^gran a?g4 sq ^vir ?r^Rrar- 
^^jf^ ?T^JTiTR«'gf^:j§^?^#^^^^^ irr^ra II I II 
iH^ =9 qi?fiB?r^4 I^Tfrsi^^a^rtP^^iwm ii ^ ii a- 
r^ ^fh nrwpi M*»Tj-.^ >rr^^t%?iT 5i?»?pinT5TO^raf^m- 

I a 1 «?^mflR If^r^TwiR ^ROTT ^fqc^ninn^lR i 

^i'^> TKWWt ^, ^f Tl^fTRTi^ q^*I II 
^c^3^ ?n?:^rsrqqt<«nrfr: Rt^:: (^OT3rrr%)'PTW^ra- 

sRrf^vrrVi qftoimrfqi^rsfq qRnnw^ Rrfsrraq^'ai 

TTf 5if ^t^iflw, ^^^ m m^ m %m II 

SIT? ^ if'iirsaiiiN^KHnmrdtonTq ^*^ %fe^ 

f^*Tr^ %f^5^ ^f?r ^ i^snri wrtct: iff J!w?rqr 
*ra5i ^SqRil^: I 

flT^rm^ I 

*Hd**'><U'ri<HiThn'^TTf^ %f%5qTO^?r «:f|WJI ! WrJ^T- 

era IrRjjii JTfvgqiTRm i jt ^ i f?r 1 ?im ^ficrwr^sr- 
e«4T?n!!m+fi«4i <Tf^3'^3T^5K^?r5tff;!f i ifi a< :<«»- v <Mi r%- 
f^^mr vj^sfq r%gT ?T«Tr a^ M^KU ii >d< r <iimf^ 

^»T^^'^:TRT 55i5TW?3R% ^TORSfq 5fT?Hf ^dc e| jjj fg%-. 

JnHre:q?»?3ri qR^rrirf^ af| ^i%: qR^^tm ^ri?:f <t*tt ?i5>?jiwi¥?i^f ^?, qf%^^ ^»=»mT f^^isr I 
sTisri^pni^ «RT, YTTflm n f%TT^Tr«nT>r ii 

j^M^v^rfR f ^ qfwnrasRT f%«raT qft^^^>^i- 
?7i^3V<jTqK^wr%^<Tr ^^FrrJcrna^qwrer sir?i^?r «^^ 
ist'Mri I ?rm incrqR"^j^rTr^ *'W^v><jiH(«fq ^g^- 
5:^R(%7%3q5RJreqi R^re^T^ qf^onuf^^irir ^*t 
51 ^ri^ I 

?n» ^r: sn5 i 

^r 5T^ rT^tfrt l^j f^ WIT ^JlfT^inT 5TR I 

^4 fq ^ ^^%T, ?Tirf^^5WT ^'^ II 

u:^ «M<^ q^r 5RrffW%^n:fwrw^ ^t^js^trt 
f^ra^qKW^'c*?iM<iwd i?rar msr ?i^r?nRaRr^^- 
3Jmw%^ §?:q5^q§^^:^Tfg[vrRR «^^raif^R^rR:- 
^re[f^?r^q?Rr qRW^Trftr^^PEg q^ »Tm gww'^t^- 
s^T ^fl^jc^M i'd ^^jiU^' gT^^ qr«i:^: qft^sq^T ^^w- 
wiT^ ^RTwrfq 3ii^rq'KWW%ra3^??i («<-<;» r%ftr 
im^Rf^ ( ^rw qfrTrf^ ) ^rmfwrrq: ^cnOTf^rsr^r- 
^I'lnftR ^mi^T^sqHvjqn?^ srfl: srg qjwrtfqr ?t3- 

af^MUj^w^ixq ^ icr% w^: I ?i^wafl«r qK^K«i5 1 

^ ^ r^^n iim, "i^rT^ ^^^^ t^th^fw i 
^fwif^innwr, ^'^ ^ mi^jC'^i ii 

^rr^Rqtirq^vgq^^gTJT: sifa^s^i'URg ^.J^'^qRi: ^- 

«i ?r^*^nJi ^'iq: ^S'^rq^ffh a<Tfs'ilq^^ rifa^- 

a I srrai^: ar?^ i JT'iit^nir ^«rmr €?'5WRaR!r ^«n 
^Jig^j^ 5r?ikvT^Pri':n?i^ae«a3H?'nRir^j|^af ?i- 
fT [< «><4dd* 4-d '' : oTTa<t=H'^a?qiTyiRa^p» ?rq: 'SHrqn- 
ei sr f? fsr^ncTO^ 5TOtr^^?oT sj^s^r?? a?i» ^ri- 
tH^ingqq^n^TitR^'c ^??ir:'??i'fl':Ri?q^%^ #Br- 

aa: ^ren^rs^g^^T?^ 9#^«in% 5f!g;Tr?isfr^qw5i- 
^i '3Tm?Rlnaiwiq wfrnq^^'T aft r^^koi «w w- 
gr?«iTfq ^mRj ^«JT^^?fiT5»i =3 (%raRn^«i a'*<**"^' 
(^«?^nt a:^ ^^irqra: ^^^ratr^ ^ a^^'stw ^'^'sar w^ 


^T"T fq ifl^'FT^'irR^imm 1 
f%sj ^':'^tM, =a4rr[ 5f|#^ II 

fi^r^T ?T?i^ «F»mfq v?^n% frff Hiuiut isfq nu ^- 

rqr^jfi-^rawifuil jj^Tfq mk<imm f?'gTf^^fq^fa^- 
ap? m 3Jf #3fq ^T^s^i fl w^rfrw jf^^f^rr? 1 

5rf^ q»Ff.4, ^^ ^^^^\ ?nj^f% I 
siqqTf^jwTTTrif-qiTtnw^^fr ^ 11 

jrar q^<^r^^ir%^wT5=T5<ff?iqKtrrronT?^ ^^^■. ^»7- 
^m5«?qrf^4'=rrir^qR<nt%^?reTTi^} ina «q ^^^ ^ aiJTTr^: ^fJ&iT: H'^JR: sfrT SifclfT ^f «EWr<jfr: TT^t 

«il3Rr¥tT jiTw^d ?rf ^r^fq ^r^ ^Isigq^iRiVi «i;^ ^t*' 
qiwi ii^h ^<nr ^ ^f ^f^g 3*^: S'l^f^ qr^qoiHr- 

l?aais^rRr«JT^T?aR ^r g^a[i^"nrfq ^^rvj^ssfff i 

^^f^'T (^im%, ^rmz%i( =^ ^ni^ 11 

*wifut ?ir BR nVaJf ! snwrtr^jne^r ?^»W»T^q^ ^- 
^Rf^a ^"^nrq ^mf^qv^ ar%^=^a ^Wi^; 5w«r- 

oif q^ ^Wri^ um^ a^f^ (^^-'^^ 313% g^ "r%R- 
^tq»5T5rRT 3 ^HTT^ II q^ i%B^T qs^r" r^ar af?rf^- 
ff af^rf^R I Rtio ( \o \ q5To } ?no ;to j 

^(Wl, ?rVie^ lll[n?1t^ ^STliT^r^i^ 51?V'T?'^ 

^qt^r^ Uini^l'? ^TSRI%^ ^^ilfW^J'T^ 
^f^^ft "^ftqRf^«Nj^?qrf^" t?rq«n »i»mwn- 

ir %if^nn%qR ^r ^R^o'rnHq^gfear^Ji ;to^ 570^301 

sTTiT gisR^s^KT^a ! maiT ! q' ^^wjrff afcir^ftgr- 
^'r ^T^a ^Tri ^ ^<^r? II ^^ { ^^K ) w^^ a^irrsgf^frf i ?r?ir^: 5firs'7r>g?:?a^?frTr':?v?r^ sr^- 
f5f?q^riiTr^rr?r^rf?[- frg ^T^s^^^rr 1 3f«i ^TTlTr^f^rrfl ?t^?- 

Ji^^«r 3iRg ^3 ^flrTTTf JTPJis^r TcrflHi ^r i f^ 

^^RT^^^?^ ^?rf^^rnr=s3T 53qa a^qRimq^^q- 

[ l'^ ] ^iTTWfqot fsra^: 5tfr=^?it JTmfq'argiiTf i 

f^cT, R:5iq a^^Tfi^ 1 ^tj\ ^j^^^rmi^, ?T<ir %^ §- 
^r^:" a^ri^5!iir# JT^H nr<m !rT^rs y^q<n-4i*iR 9- 
ITT^st^ anr ^ ^ t^TfRT ^^r ^g^>n^rs73qn?q?r 
?T xk ^^^jr^^qi srr 3j^R?!j?Tr m ^^Jiwr kfh ^nfl irfcr- 
^^ ^ ?rrg5^gRT?iq?f.?fr?^3iJTrorTviigT^aj;iot^?mtq- 
Tfq^ ^mftfq srrr^qnjqcr ?if ?irfq ?^fiisrr?nJTrawir- 

*TT^5ig%R I 3l5iIR)R«ir?ir^?lHra V^ rraiWlfiT^T£JT% I 

1^ Hfj^ROT 5i?f)rrarq^m ^f^qw^: ^qrTi«Tr =51 ^- 
f^ wtutrirrsR^ ^«rrsitcgr^nq^5Tqir^rcqrf a^^: i 
srq ^f«RtrJ*nr^f^»T^ ?K'lTr^q^a ^cqvgqna vfk- 

m^rt q^iT sigrf^f^^R: ^rrf^RrnfaRqcir^t g 5t- f^ nr^<J t(.^ i si^sr ns^rf^i^^'iiig qi««iTrS'Ji^q^rat ti- 
TfT f ?5Tf^ I ?r«r q^^r ^:itA: ^^vn^rSvgqmqa i ci?iis- 

^r^rTi^TO^'?'^'iiaf??i«^ 1 ??«i^fi?T?^--^?JTr54T aft 
r%^^r^:Rr^?«oTr^(q gicurfta^rqqqraRieiqr^JiRffT- 
ratvgqncTrsrrr^R i srrq g "j^q tT:^^'4 ^^iHr^if^''^- 

^T'^qSiqiTr^^IrT: 5K?Rrf^cieg^5Tq:| ^qf f? si3"q5R[II- 

^^^>:^^r(^ knm I'^qftg'aa ^^q Wrw qq^rirsg'^icm 
e g 5^qrRftTf;^q ^Toqf.i=(i»sR:r5-: ^Tfr^q^^s^m: i 
^^^grsTcqi^ 5i%UR 'aaar^a'Tt^i^q 'gfefa gr^qr- 
5f rV q^a«?fla q^ ar^q vjig':qf§r%.eBr';iqrq e kX- 
?q-^: I " garJjajq'eq^TRwra " ^a ?it^5":q^ arfq^v^^T 
^g^gq 3l^a?q?q '^rJRar^gvjrq^qiTrfi^q^lia: iC^iX- 
rq>V:i"q^Varrarrfra " ^^i^^^q gn'Eq ^^^f'rrs'ar^iflr- 
^Wtrf ;qfa?iqa f fegqta i q't^ia ^gufa q^grf? q- 
^311% ?! ggR q^arf^ q^>?icfrfT[nf aTr'a% ^515^1 sq- 
qrroi q5Tfa% ^wq a^^fq g^q qq^qsq: 1 qg[?a4f^s^q 
^aaf^a^'Eq ^q^q qa[^ ^q^qi^q^q qrfia: am§ 3^- 
q oiqfqa'ea^faRTf^q *+4ui: f%q fTrrr T-.^^qi ?fa a 
nfa: I a^r RfiR^a '^t^t ^a^pq ^rqr^fiHifq ^tFt 
^jjffHTqqfaqr^^TR jt^ih f^»i 1 aT^T<:qq?f:?7:'Eq ^wfr- 
r%RTTr5qq-.j?q':?qiTi^q«aqr " %^ ^'^mmfi^i " 
f^i^a^ari^ai ^q^q^raf aiqjim m vRa&afe q'a?r 
arqf q?Rr«qvTtqr>i:3^q q:irt frqwqTfrnT^arqfj^q- 
^faqT;rfaT 5TTcqrf^u^?mntarT|[?TvTRqraqr^qnr(a ^ 
q^fa I a g ^ri^Tfr^qq^jr^iM q^qr^qrfa f? sRtR- 
fg^qqfi^-lTrfni ^ifq<:?i?hlT5-q'arari=qqTrfoi g argqr^- 
q?:rr% "aqriRftq ^qrr^qqn-n-' ^fqrf rH fqRjqT?qrr- 
m 1 fqfro ( ^i^qr^q'^aipq^) "a^rfq^q iki ^t^m- 
^qr^na" q^q^iR 5Eg?qqqr^qHiRrRs:q5qrra 1 fqfiR- 
g:a qq^^q ?rqqrcqqjT*i: fqpa^RPsq: ^^^ qqrq =^- 
^^qTSssTT-at ^%a ^ ^ ^Tir q;rq ^ 5T<l^r^^r^fa 
sn^ ^rraaira 1 aaaj q;t^r^f>^'Tf«j-r^':q5r»:ui*)^iflq- 
a I a>:irf?- q^ qja^rq^rrq^aqR^q^nf^ ^k^ qzfrsq- 
^^i?;rT^: fq^jJTB^rq mzv- qri^r^Rara: ^r^Trr^qfrqV 
(%f^r ^tnTJTrqirrq^ af^Sfa qfaq?!^ i ?rfq ^i ^- 
fti^ qj?fieT»rqfaqr^rR wq-a ccq q^r^r^'^rfa a^sarr 1 
"gijq: q.rqa ^wjurr qrq: qrqa ^irwojrqrr^" a^r^n- 
n\^ r%s: sri^qg^q q;?^fa II fq?ioi ^5qoi^«Troivso I 
( ^« ] a?q jnqqrqsqf'Tqjrqfq^R: 11 

?f q;qrRi^if^«RRq qqr^; gtrqjjq^iif^a a qrq- 
K 1 3T?q fqrf : qrqjH^irfei a 215QH: 1 ?rq> g q^f^a 1 
a^vrqipq^qr'qrgrq^^q^qqq^roi ^^q ?i?^«r§?'^:- 
^sr^qqFi^lg: ^raRwi gtjqqrqr'sqff^ qfeqfa 1 ai-q 
g qfaqrfqf'a ^qa^qg^rq fqfqtR^iqf :'5r^.r?;ir ( i\m- 
f% ,) H'^:?i?ra I sffq sa^rf wjia; ^K^tq arf^a ^qvirq ^T^ 


^w? tt^^'t ^^ m^'t ^ir^5«f[^^"^?T( II 

TCT ?re^ f^ ^i^f rar^'TT3'-7i}?Tr w^s^ ^f^ %m 

^rT^RTfrflt, ^^Tf ^ ^»m\i-*ii\ ii 

T^si: I JTg ^^ srT^^ ?if^ jtRT qnr ^1% tt^to^- 

^F'qrf'sn a^>T 'jc^t^t g 'mrwraqr q;^^ qTqttrsTf^jJ: 1 
:u^q qnmHn u^rtt qnf5a^^ ?nsr^ gnqr MUdd ifcr 

iJT; Wr'-t ^R«T ^^I, ^f^^^rO 3 ^i^S*^ ^ I! 
H^^ ^qfT%^JT k ^rq r'irtr ^ct^ ^^m\ qinr- qrq ?T?^>Tq»j5nTr: g^^:^gtrraTnq^HTg^^ m i m^ - 
msTR^ fflw^rra^^^JT ?Tf^n:T!pjcT^r: qq^rqrq^jTpSr- 

f^':?!^ rt^sr ^?T: qs3tfq grrqqiqf^qvT f^T.^qi: I 

«^lra3 gmtHRrm: ^^r ^ m^^:\ fn^m^ ^3^- 
^fwfrw^ q^fffii^ir'i frrg^i fqr^gw^ ( ^rorrTn^ ) 

f3 ^ tR^f^er ^^, ^ ^Fq^ fTT'^ 1^ II 

'^ff^'T^m?, ^ q w ^tttt ^?^^^ 11 
^wTf% *?^^n% q, ^? fr 5=^ jt ^ttti m 11 
3^^ m H*KUiMi, ?fr '(STmw 311 ^13 11 

^ ^?^ ^^Wff, qj?l!TiqT m fRiWRT^ I 

^wi q?frifHf?», qfVTJ^Trqi\ =^?t^ i 

^ f%q *^Tf% i%K^ii/ N 'n 5^nj>iTii?n il 

nana nr«ir: JiratsiM*{^M*ioi«i<t»^ sqr^^iPTr «?^ g- 

gTTqqTqrf^^R': qRfrw: *i<;uih ^raiT ^rgifl'-id ^rr- 
orrjRRrr^qi^HMi^ ir^a 5?qrf 1 q^i^r^Jia^nwif 

OTT ^ ^I<''lr-41r*RUlV4f^Ki4<i?Tr*+>a-^?1Wf*l'4*.qg'W- 

^g^rar'^^rg «« 1 '^ f^rft^fq>i qi%fii^, aVfsff 
^rs%T 3 ^fsfq vi«t.' " "^af^TntrgnRR ( ^ri'>iftr- 
cqrf^ ) ^f r^t^ff *r<ui«f^ 9;rti*.qr^r%qf q«n yj^- 

q^Jirm^^rrf^fi^qt Ig: «^lg^T?q-sfq g^atrf^sn- 
^ ^^f^Ri %^5q^^Rr^^ ^'iu*HT^q^g*<'d<.uir- 
«Tm?T q^ gTqqrq^^ **6«ni Itlgvq ?j*?^?TTT5Tt q^- 
*i'Ur^ii%?i?^ g qrq^^rjir^r^TK ^ " ??^ ffvitfy^*?/^, 

w;n: " qrTrW^griR crm jq^fJrf^JTftfa ^ ?7^5fic- 
"^frTgT^Kfq f^ JTraqn^ 1 ^f;^^5T?mniqn^f^«i: I 
a^fq giiqqrqrqariR 1 


^ef^ 


w:^ ^m?»T«Tr^m?^^;qr^n9r?Rr gu^j^tMirH^ ^^ a^- 

vn^: ^rtoT ^^r'rg^qiT^ fir^ ^ ^if^a^qflr^ra aft 

g ^wqs??i^qrfq^rq?^rrr^?i'Jr:^i4^rtonar ^ iki^ri^ 
S'lr^fq ^^"^ H^m 3??rRST^r^rf^f%ci^iTr%^r=^^T- 
g^Trrr 3T5TH?;q?ir^^r«r^jr^?ir: r% aft i 

ff i%ra^'?i^r?a^rg^ ^irTr?1fr»i ^ ^^^tT ^^ c^^- 

?;qii^ ci^r f^Rq^^ fg^iqoi 1 iw^^^^d ( 3TW??Tr% ) ^r- 
vj I g5^T3=T?% ^^Vr^ ?Trq ^T^i^Hrr^Roi?^ ^m ^^q- 

s^isfq q^r^: ^r^^ire^ q^^lw ^\h a srfcT i%g^^ 
^r?Tii«^mjn5qiTryr-ilq% 1 ?rf? srg ^?i u^at i'^^:- 

<3T a^ ^ gj^ q^k q:^ 5:^?qTfq sfl^qrq^^R: ^rr- 
ir;i?T5ri^^rfq f :^ qqm q;^ 1 q«ir ^ g^ ^^ ^s^of 

rvjviifHiq ^«TP5r 5:'3Ji5+T»i^^qraTn?5T^Wfqrf^^- 
f^i nrarr^ rT'qr rTf^T^onj?^ qrq^^^JT'flRt 1 R^rqar^g 
q^qqfq ^^■•'^qrKgvT^fn^^r^ ^rt i 
3^q qt: aq r^^l|w^<5^i?f^dr: ^^?r% I rq; q?ir n€ 5Tlsirf^*«HT<^ ^5iifri>T(T^f,M^^ mrt:- 
^ If ^ar^JT Q»35:^qT: qirqqrqRiT^ sFwJrfq ij^'h^ ^- 
f^Rot q?if jn?i?\ qiq^BRwBrqjJirr^^is^R^i^^^^sniF- 
5Trfff%qq»(r^^r[^«KW? g^isaqr: »€ Hrqjr^ a§[- 
r^wfrfq a^KffT vTrai»4: 1 acf: r%mfri gf^q?T 1 

Ira <Tq m f^^-w^im ^ ^ gf m^nrTiii n I 

s^H a!t qwoir qft^ffeqasr ^ffasra^fTi^d^ q^rw- 
^5qT5q^rafrr% 'en>^rw ^'r « ^m^r^^v j^qreaqi- 
Jifq q;3 ^^:^iff>% q^rq^^^; qjit^fr sq^ni €?^ 1 
g5qv:q3rrf^« ^ ^^qr^qift^is-q^ 3 ^nr^qf^rt- 
?q7T vq«i:i q^?q g^qraiff Hr^T^TRnrfq qjifvi?: «is- 

^^f f;^Tii-^^R =^fciT5 ^nTi ^^? II 

1^ ^w ^'^^^ ??r\qwP3TJiq;rKtgrt$**i^?i«ir rw^- 
JTr^iTffirf'qji ^T ^?r<l5i( q^^nvj^ n:q qRUT'^R ^^^^- 
cq«r:i ?i«r^r nr^ sft^t 0%?? ^n^g^^rf^r ci^qtq^?n»- 
fior^q gg'Eqr'-5r^JTRfqrf5T*m?i»^r n%c^ %^f^JTT q- 
ei^n-:f|qjTR?^rf.nTtwTr:iq:^^i^g'^»iiKHr ^jq^lqjir- 
Jifqrr^rnrf^ H%mfd vTf^nq^qr n^qj?^ |ff^^a?^T- 
q^ w^i^eq^nir^^'TT HTr\^f^r4^ af^sfffq^^r- 
01^ wrfr: q:w gr?i%^fq;r^^q- ir^^ ^?krfi q>?m[q 
H^riirq^: I q:^ nfairtq s^i^irT q^: f^w^'ni: I 

*?^;qrfT(>a?g'q5:»^#p-:mRr?'rJ!T snqqKirrH^arrTTsn a- 
n^rqr^^r^tvqtgsrq'iiffq af^rq^^JfrRqi ^ arr ^^ 

^ ^if*^ t^> ^4 T*^ q f% 3 mar ^1^ 1% I 

g^qrflsTf sK^q q^^ qirt*^ t *rqfrr \k g strarsfq 
?iqf 'ETJTqriqqiKaT Hqm qi?q qsT^ciarHJiqrra^c'n 
vmalR ^ ^tq: I ^g^ srqra §yK<w'^rqn ^ni^i- 

m'^Rnr^l 3fl?RqiBra?q?T?rqq ?JSEmqrfqqir^ni^q gq;- 
:(^r^^. gs^nro^r^si ^cq ft vrqcficq^flR ^T ^q ^R I 

atqgTfiH^gq^?T%q^'iq?ifi«iT q%ifffqq;5q ^q- 

fqgJITf I ^5WT ( ^ua )^ ^^ %?Rrr^ treraq^aif*n=:T^^rif^PWHmwn^^ 3^- 
mf^fa I ?riq g II 

5i«f g^n^jTOTi, ^qg^TT n%^\ % it 

^wm iF^if a^i ^3 §:r%a: ariftqmrJfVs^'t- 
Hif^^i aT«j 3B=5faqrqqf[5 «^ifqginnrqqii g y^- 

^^ qrw?Tf^?T 5i g gtr^ qrqrqxr?T;Tr^5F?n^r?§^^q- 

^«^fH5^l^ ?T^r-2ni5TRa«^r5qmq g^fflrcqrr^ ^- 
^f^rc 1 sr^r^ifr »! ^ ^ivnr:rn^ ^"^(fr^m^ q- ^^ 3-^ qqnrr s^r^i ^€fm»Tq^ q>ii& 3T^jn3jmrNi%vT- ft^ ?i 3 5>TW^, ^ N w^r ^'i^^ II 

f«ntqrr«iiN<idatTr^^qiq^'im '^-i^rr^ ^?Tqq% qr- 
nff*T'-Trnrfw^5i ^j^^q-vj^^^r^'^q' qrnrmJiT«Tr^rci qnrr- 
Tmq ^^iw^mfh *4.vj^inRTjTTrg^qa 1 h ^ JiRmr- 
^nn?jr^r ?im u:^r?jr^mq g^rsgvfr ^j *Tq^ ?5<t- 
q^qrsrf: *K<!,nij<^qr^ir*i44:q^ ^rrmfq d'^j^^ ' -i g«T 

iig Jl5Tt^TSiqq*fjn: ^W^W^a fitWl f:rq-^:l l^rr^JT^ 

H^q €!^q-d <rr^m^^^ \ ^isgw ^(qTHfl^ifwr- 
gwsgvrr Rsijnrn^rrm T%jr^iqmfl^i^5ii^:T»4gq- 

3tr ^ ?rqr^ " ^o^Tjfrt^i^ " i-^g-ch *;qra' fi? fe- 

fsi 53qn% Jnfrqi *i *i q K*q'< i rn * r qmai jfsq^nT: 
?r^^d^*j''4V4<4^<i^i<-Wi«<«w: JE? *nq^r»R?rq gm- 

sfq ^oq4lJt 5»i^^T?iqf^^^^:i§siR:^ *iq^f^ ^W- 
sjvR^rq^iwr mwn^: ^i 3 w(^*iqqi*iMq'Vjrsmq- 
gren^i^^ 5flrrar^r?:% wsiirii* qrnsqTTmqnr:! sesq^tnr 
sq^fR^q-^^^R^ ^wrr^vreqisqr^et RsiW^sf g jj- 

f^q^^*s^oqqMrHiHfq ^wsT^rwsnKqi^in d»*jd»ii*rT- 

fy^Uiidceiiy %^>ii«^5*irR qr'«r^^qw»jiR H^^qr 
^r^vrraarqHrq^vjTTKq^cfrqj trf^'CF^m w^^iJt^- 
a ^vq^i«iqv4 m^m 5*ng>7rar ^?nf^f% w^'rt- 
^m^RT^ «^q»fw^JTq gws^Tm m ^rqia si g w- 
w^rRi: qjTjfrfq grrSr^q ^*i^ gqq^ qrq^ «n qvqgr 

liHT g^ri^i m, §>TW ^ ^^f ^ II 

«qR q^nrr^rim ^j^^j virw^^qifliwsK ^wtt^- 
'cterf«*«ij»T ^ mr^e 51 g ^•^rrJT^req q^»n« «irHt- 
q?:^sfq Ir^qr ^iRfrir^Ri^r g*n ^qrcfrqg^r qr( 5- 
m tjcq?^ stttrt ^ g ^>n5-iT^:qr vqH^!i<<iif«*i 'e^w- 
wqmRcT?r€as<^^^ gw ?T?vrr m*mf% ^ g firwr- 
^?nff wrrqqmf^m^ qrwr^q^r jtr^rcirq; g^r qvq% 
qiqrcJT^JT^TiT qr qv^a ^ g wwnfq 1 3rfq =3 1 

^q«iqr q?T^?7rm ^?;Tr5qa q?^q ^^s ^ q^ w- ?FrwT 


^^ f»tiT^ ^ ^P»i f%^, ^^ 3fTffl ^^?|5W I 
a^ g^^«mrc»PF^ ^Tff^ifr 'Jp'to^ tfcWm i MH 6:;- 

tr^rar ^srra t g%ra%w: i 3tr ^ i 

H'iMHm»T,f, 's^^qt^^Tf ^;f^m ^i"f I 
3^^ nf^^m, «=»iig>T(WTuf ^ II 

arsfl^^ ^5iq5JT^r?^qf^5iriir23^i?iat"Ji^rq^jfTf- 
?r 5T f ?ir^fTf^ "K^^rmsrni: i aera "w?ira^r?gnTm" ««*« ^i§5& ?i»jf ^rwioirsrq ^r^«r»Tr^Rir?raFT ^ ^- 

^mf^'it'i^arml^^sq sT^?TRr»T5q^f vni^rsrs^g 5fl^: 

^ ^»g i g I qtrrj^TiTmr ^frar.Tnr ntQi^fti ti-^Jr arffnt » 
ifr, 3if?»Tr avW'oir r% g iif^*Hs«*K"iWT,raii^«ir 

g j^tKu i g ii' M iij U'nq RoTm; ^^^ 5f«rra 5sn%a w ^fai- 

^(wni^ ^ g5^rv^ ^Cl?» ^ir^KWf^ri^r TRwmra i 
fTi^r'^ virsqtj ?ra«ir i 

gg(%^vi??Tr: i*p!T5itiT 3fr?rc^ qfturraran%5?i ^%' 
ctHi WT ^'T^Tsn q«iT q^ftjrsTrq s^-^f^?TOT f%^%scV 
^»^;q w i tLK i ^^a^cR^*^ 'i^ <HHi«!i:qRTnTW3raf?r I 

q^m^a'??'»^:i^«n ^ws"^raf?i«5?T^^?re»qftorr- 

m^ ^ '^RT, 5R^=T^^i>TTS5nqirTTnT i ^wr ( siu^ ) ^ ^.wi ^^^T ii^'^^n, qm^^il^^T'^'t II 
^Tr^-^tiTTt 5^3^, ^ip^ ^^ ^ ^^,^\^ ii 

«?i^ ^?irr ^^»^: I a^ jirq qrq "a ^^jt s^mw- 
cy R?^?i: ^nFffTr^iTqqrqqfi: I ^jisna^TR: ^^^rrq 

nmoiar-Soq^ff?^ r?rt sF^^qar *i^r g3^"cT i jt f^ 

iT?t^f^r^fq at ^^ rfriffr ma q?ir ^g^Ti^€;Rcif^- 

flfflKif^: 5^?^, ?r^n:aT^?T:^nrqH^§ qrq^, arwrRr- 
?:fq "?:i«?^^^?imr 3iv3qnRr=?T?mf-qiT?Tqrq?iqT raf%^ 

qTWf4»3rrKvfl3iTHr/viafgTa ^^^: a?^?!^: 1% gr ?t- 

HIT ^rT? ^rr^t^sf gT!r?iqrqr?Ji% eu^ jn%«; af^imH^- 
"^ ^^f^^^rrq ^tTqTiiifgrfj^j^qrq^Traa ^rg^fsrara- ( l\ ) q^ai^grav:i?g^ | 
gtnjqrr^r: g?i^?^^^tqq> ^ 1 

'^ 3^ q:n m ( ^^mo > tt^ ) ^ir's^ ^ 
qB?w ^ 3ffT 1^ nn4 '^n g^g'^'^nitin wi^ ^- 

%=qa ^m ^rsTf^RT^^ioflqif^aci gH^<i4i«t'M^q gir: 
^^ ?nTR^'^:jrm^^ar<lHrfiT^ 5^ rT'iiwrg^iRj.flR^- 

atig 5iTT:3g¥rfl?r;TRqf^:i?^r^«r^5?vTT^^nJraf?T 1 aUT ^ 

g ^winu sFTJir^^igiT^^T^^rwiryiqR^tiiq^rT^^ ^ 
"^^^W^T^^\^^• ^q'^rn 5<^ arm: af.?fl: 1 ^ farwi 
jjar^-iraiHf^TRqqr'TOTra" IKII a^im^r-at "mTTorqr- 

i^ff ^m *Tl%^rfcc " II K:\\ qg«:JT5*Taqr^m g ?t- 
*i?Tqr aa; <jrfl=q =^3«r aFfiafirrrr aal^ ^f^^j^irar^fs- 

y 3ro y 30 11 
(^3) 3J«I ^n|tJTrs5i5;?qq^rr^nrgwrf|^R|t^JTan.ll 

fi^i5^«Tr=^RT 7-^-4:TWifig p=^ II 
^^ ^^ml^w, f^i^TT'^i (^ »75^^Td I 
■»i^*i*iui ^ 5irr, fl'^^^JTHi^iummr 11 

^fira ^qs^ 3fl^ «T^ a g ^^mr% jn^^qa I *raar 

^sEqci I ?TT^f>a^gq4'a f^^q^^ "^^r f tT ^qiirotq;! 
^fa a^ »Tfa: a^ ^i^ Rfan\?7 f "rr^^rF^i^nrq a??^ 
<i(\k H^Ta ^J^ nr^Hffa 1 a^rr^ ^- <r<--i< r a wcqrg I 
af^^riir?iff? a^^i sflg^'n^rTii qv4 aT^arrFawra- 
^^«irawfq qrRTfsqTfi'eqTa^?»-jRrT3«:Tarrf^!^: 1 a 
f? ma iRT^f f^r ^r^m irlg^q ^-sfq m^u75T 55;- 
fa qa ^rwrn'fa^r^^na?^ ^rTTwrr^r^rr^Tstcj ^:woir 
311^^ jrfaa\5T sqra?gTTi?q 5fr^ ^^nafgr f^?r^^ 

fasFTrvq^^ ^?If^;^q^?q ^rs^#r ^rr^rf^ra fsffl^ 

^^ ?TTr?rr^r3^qT?T??qq ^wr^qa af^ w^i ^ m ^ ^• 
sKmars^a^FH awr^a^a a:^;3fT%a sTTarf% fg^fq?i?ai- ^^ 


^HFq ^^?iqf5j^^rf%^qrg5mrR 5^ ^^r«m '5?iii 
w^gtfr^mf^ '.w^trwm gnrf^ ^^?7^ HHrr: 

3Tf ^ If IH^^^t, N ^^ f5U? ^Tq t^^m II 

?[l<sni^ri%^^JTr ^r %rw%r g'^s^ Hr«i ?tc*k<i!- 

imra (TcT^ml i%^rsf^^ ^i^iTRf?^:^rf%^^r^^r- 
f5r^rr%R I 9r»i srnm^^rRTO'Trr ^rsfrT^^rsvgq^- 

qf^^5TmRsf^ q^«ir^fiT?cT^^r cTc^k<h*j;ci^ ^^ ^- 

Hm w^«lf=^f^flSJT^:"q5^^ ^ f<i^ %^ ^irfTrqvgT- 
»TTi^ <?^ ?Tft ^'or ^ tg'ir ?r^:u^r^:^ ^rffi ^T'"^^ 

*fTf f^ ^^ITT, ^^I^'t f^(\^\ Wt II 
3T^r^^ ( T ^f|w?!Trr% ) ?t?reaft ^^ikv ^s^^r^ — w ?j^JTrR ngpatJT^Of^ I wr? sf-^miisnt "ganm- 
^f*in %" q^HF^rrtnnKi^ Tii^T^H ^ II f^^o II (^i^^^r?:- 
otitr: *M<H*rTtir)Tr=siw«^ ^i?r: ) gasi ^ ^^W«^r- 

^fsir ^:m R«n:^"s9iri^gjiRi*n"Rf^ram'nfsrf^- 
orgrK a^ ^^ ^fi^ ri« nv^ nrwTT h ^jit 5RRg- 

3T;?T^^qSrqfe ^T^fcT HRfiT g^HrH^gn'^r% "53: ^^€1 

fa,3TfR^r^gf^rari: ^orrsfq a^ viRasqiikR ii%- 

g^T'^^ ^ ^JT^rTH 1 gna?g r f^R I a?JTrPfl5£qR^T<l»n 

«5rr?JT«rT ^r arrf i ftg ^^ ^g^:THnTT?:R*Tm?rT- 
ft cTra[qrnr*TRrf»rrfiT*TTg ^fg^^g ?^oTr«f?if?Tf «rr^ i 

s^mqii'Jrftsi (%wg5i R^mr fiRf^^v'if 1%^^ i n^r 
chrSr ^ffofr iH^^rr^/^rwrr^R jt?w sfllR <ai- ^qrnr 
R>:nia v^^^^• i ^s^rnr c^r: i ^ 3flg??nf%*rR^R- 

'E^jf I3'-:iT fg?m 'STT^raiJT ^T? ^^r ^ I rI^r^r5T5T 
^f q^R*TTnT^*IR ?T^ RJ^^cT o;^ ^^l^^^«Tr^R[^l 
Z(<^ qFJfltiT: ^?Tf%ITRI^^«ir5i f^^'^TSTS^Rt H Rg;??^ 3- 

sm^ 3 ^^m'T^?i*irR>^firJT5iT:'5rrH!il?T^r^ ik^- ^w? 


^wt 


V V tf-v HTfiTi^^iTf^rvTfg fsyr^t m jTn^jM ^rrmr ^j^rrr v^ t 

3^^"t f^fi^if, 3T^ qfr^n^r ?Tg[5iT% C^mrt I 
<if tT(5# i^^^ g>fr, f% Ji5> <i(5^»t R II 

5»f5isTf 3^>r?3^^^ I ^«i srr f^ ! ^otji: arr^ 

jr-*T^ H g 3f%: I ^ ^Hfq n^?ftj% \k: miwr- 
^wt: ?n^THRi'3jat «w 3 'itt^ h^^^ jittPw^ ^- 
sr^Mnc^fe^ vT^a; 1 ^^rsif^^q^? 5rar$ i ( ?m% ) 

g: ^ H^ Hg gr % j|Tf . ?^r|gs»T ngfrr vrra: 1 H^rnal- 
^ ^Tf rR:Tmr^«iri^rfq ^^ai: f%^ f%'?PT ^?ci 1 t%- 

510 I ?no Ro fgo I 

*i(fcivij 5iT^8TRrO'i?Trni: 1 
^«4i*Hi*M'i(^, ^^^ =^^^RT!r«^ I 

?Ttd**<KW«JI<^1«n vrg^KUIfMl^di: STaRirWfT^^H^v^- 

"nra sT'^^K.ui ^THifiM^ HTW •TRrr^gqrTaJi 1 srro 
\\ aro I siro rir« 1 " ^rwrfa f% ^ ^;g^a gr ^fa ar9w ^^5qranJrfT5T5^T«i ^'^r gg^JT^rt ^«r^ 
vTWcflfa ?ii: I yn mrqt^ ( '?^f^^«'TO?rna ) ^ 

?^ nf:^Rtifa?:e!T?5TJTTf«J?q sT?;ra^'^f^nia^=?n;^- 

m^^ ^fl ft»rg »k-<ft^nd ^ ftnra^^: 1 *««|V5n- 
Hrara 5^r5^*JF ^ yif4igRfl ^ ^ ^r^: wsgvir*ra^ 

^a?^ r^j'i'^^rina qtRrn? «ii 31 1 ?r«iT ?^ ^iji>»mr, a- 

g^: " 5^ ^ Mt'fdft«ifaT?Tirif?TRt ^jv^ Hi^^K^ ^rfSr- 
g?{l'im i3|jfl I q^? qrfoiR: ^sii*<i^*ot 5?ir^jqiswir- 

^rf^^jTTiq ^s vT^fa aa: 1^ raHr?Tr^fci 1 1^: 3^; 

*^4M5[«U«^faM«|uir: ^^^ g SlW[rT5^Tn»Tn>Tr: ^TRt- 

€\^^ 3jqr^ g «afh«T»Kr'7W^Ji9Frfeifiu«<^ii'^ I 
^*^ ^ I ( ^«no ^ 3[o ) =^31%^ ^ TlTiI^ 

^ ^f T q^'l^ 1%^^ ?H^<n^.«[ ^\^^ I 

^?TTD a ?To I 

il^H'i^'r . frm^qvir argrg^H^!^ ?ra ^^^^'s^w^^K 
^y[Ku^^\ qi?af;rar^5T'7^^farTJre'4^^T?i«3?i s^ 
«i^ d^y | <H^<^^j^'^ a8pgI ■p^^^^*^^^m l % 1 ^^o 1 ^rr^i© 1 
^o I 7^0 I H I «ol Rro UfTo I «rol S^o I qo ^o I 

^S^JRT^ ^"I'^rfiT, ?rnngf5? w.^ I 

%f^ ^ ^'T ^1^>, ?t^ tM^ I ? I ^f^ 


^PWT ^rfor ^qrm i f%^% fj?«?ir?5rrT^^m^'7T'T'Jin«f fir: 

?rofrq ^nr^k ^i^H^^ ujw^^^ ^i^j^^rn smur i 
arr*< *rR sRwm ^»^f?r: ^««i^ (5i?ir^ms^ m^'^ 
^(^K ^^rn'^ivm i?^§?i r%r^^rq[ <i4mH. i 

i^^iprr? ^RTf, irl ^ s^rme^T II 

^IJ^IWrgWfTltTrflfa ^^^rWT^ HcflfT^^rl, ?PP1fc^il<i 

q?iraK srri^^ 5f)^ srra ^i% ^im Rf^npn^ici Hrw^- 

ra^ra 3TT^Tcfl??T5rr<T^r ^m rrsn ^^f%^Tggq^5Tf?T 

sw >T^r% 1 asra ^qRT ^JTnrHr^r ^iMr^r^Jt ^^i^r^rrtir ^ 
srfairf^q; i rni ?nrJR: 'rw^^ f^rn^^TH^ "^strfei 

farg^fl^T f^^i^ar fir^rw^ ^:^ H^a«^3Rt arrra: ^^n?!; 
a^i?i^f»R?q sipai'=!ir^r^ a^R<<Jtwrh ci?rg *<ihi'4i- 

qr^ *q?TR^ |i^: 111 (TtTo 11 3To) I ^I^rST JHSTTgr- 
0T[3T=^t^ r^f^^Ra a'JlvrfHJ|d T5!4I*yi»->M^^ S!l^ 
^cT ? ?I^ra SRT: r% ai^TcT ^^«lc» I ^^^ flR ^jftsT 

?[«JTr r% 3fl^^?T: ^ f;«T ?RT^5Tr»nt *i^ fir^iT^- 

?:Fi^raari%: i 3ift ^ eqr ^rrq s»'a'Jt 5f1g^^ «T^rr- 
tRwitRir 5ir^ n ^5RRqRrtr^,^q 1 " lETigrarr ^- 

*;«NRg^r sfl^: ^sn'^a ai%R, ^«w fiT^frq^rniTg- 

snwg^ ai?TT^ g ^trr^ f^Rrq^f^nri^^gaw^- 


^S3*{?i^ wf R^firaTg^gR^tr^H^JTRWR strifR: 

^f ^a'crf^ ?(^R RjisT^i^r t^^r^r gf 3RTra5nr^- 
JHfJiTH 1?^ gJa ir?^a i a^irsRf^fsr^wtrarmfir- 
TT^'rf q 3frrqpan'^<:3«^fa 5:'5e^ri ^gjinrarr^wr- 

^>fT?JT I aa «i:a^'5iifaqTq5j 5f?i5TratnTRfa< ^?4w- 
5i?<'t ^5fl^ g S^=^ 5R7cflr'TflTgrJrvflsr%"^'W- 
^^ xTi^ijv ^^Rorr Ki^is^T ar ^ nr^ifpHr^g^ aa 

a 5r^a^r 9fT:?HT: qKar^sr^R ^i^f^rr^TrfiT sf^i^^n^- 
^^wi^^qRi I cTar wffruR'a<iir3!l?it a<*m i^wfi- 
^^r ^r^spT ^^nr5(ifrf% arar^Tsrrqr^ i ?ia ^rrj- 
t^rat frnraf «3t ^iTrami^ ^ =g RqRT!§^al tj i w^atiii - 

ni^i^ ^^= jiucTR^ sTrm ^R?f f vrpd<i y I i^^«n- 
q?iwr vj^ ?CT3Tq3cfl^f ur^qur ^TR^wii'^af^Rin, sfl- 
%: ^g*t(q^^ ^ ^RKtvTpa^T^r^'^r •fl^^nralsn a»Tr 
g[?THr?i I aa oca^«TJii%qTq§ nrsrR^a'ciT'dfi^y^wi- 
fjira I ^^o II 

a<I4|*l*!ji ^ITST^'5': I 

R? q^o II 

^r(%^iw "^ ^^^> R'^^TTOT =^ %^^ II a 11 

?TTmf^i^'^^ JTia^R ?r?T^T^ fe^^nr i ^d «<««?- 
r^RT^^^ I a^r nnr^ Ti^.rpwm^r^x^ ^- 
«r»i I a^»n qs^ ^^-^TfriJnsrt^H i 

Wm ^ ^Tl3jln<l, ^ T^m ITS ^'^^I II R II 

q fi i a^ q^ ^mnirra- i ^ar^r Rj^n^ f :i^ar?T^r'^ i 

sr^^r I Ha': '^55m ^??TR^i%'TT?jfr l^r ^rmm 511 
^rer#w ?«^f ^r ^qr^izf^: 1 ^»i^r ^f^rar ^^m 

i^aara^ifi^r ? q- q^^w *Rrar 1 y 1 
'TT 5 J^f^n^, ^^ "^RMUIH<"i ll^ll ^FH 


I ^)^ fin^ =7 w|w, ^cq^raiq^ff r^ II \3 II 

'fit W^H ^ Q'^JTJWf?! ?7r?i ^rsTm^sfi^ nars-q^HT- 
^mrg^^lq^qrsfq sr? g; ?Tra?iW^;rirqr^qr ^^ *ig- 

1% ?!% 5iq: I! vs ;il 
^qnj r^l%^ ^, ^r^ 5T>t =a^ II c II 

^^r^i im% 'TTTfi-^^T, ifrg^if.iJT^H ?h^ iityii 
^RTiqi^ir T.^A, ^1% j 5 RrqT%^ i 

^HIW^I%35f % ^> ^THR ?T|f ^ 11 »D II 
*TtTI%^[^^, Tf ^q ^1: ^^iqjf II ^a || 

^^h ri»jr =groT i^?rVi ^^Tfrrgqir jrrgffl^ ri»iT xroi ^t- 

qjT I B^rrfq ^lik '^?wi?^i»jr .iff-^flfvi ^|V4^>^% g^_ 
or ^rrV^f ^-'W^^\zi cj^i^fqa mk^ ii q h ?^% f,rn'h 
silmcfq: q^r-a'r: ^Rirr^ ^?iVn i a^ w^^rfa ^*tr- 

jfrm^TTTW »I?I>T I q^ ^qqr^ Wqrr^ST^arS^ >T3T^ 
^*q-7cg<eq ^fr^Kf ^ilP<\ cRTT fiT*:qrr-^ wqm I q^ ^?i?iq?:rri^ nrfT vT^rT 3T«Tqr ^rq^iTiT^n^ »iTf - 
5mrT3TfqeTq^qOT?€rqg^q?ri9r>jT'inRiT?qw?Hrq^- 
^g^q^ I )=rrq!f;qr5TTq m«qT?qq 3T5pE;?T%^^^ qfl- 
?rn% ?irT?q^?:?T?q afq^'^^rqTR riRjiscqrfq ri^ gs^ 
^T% m^"qRgjTrf ^'^TR i q^ ^^qf'Jicqrc^r^'f^ a'j 
^r^r^^st^f^^q q^wisiiTHtmq??: ^rurr^fq ;» vi^r?T 
sqfsfq »? ¥rqr% ^r^rigfTsr^nf^^q q»ir urR^T^tq- 
^rfeg^^qriRnqfr TT'qfq sr vr^f^ k'^Pq h vrqm rTT- 
^^ ^¥rm m%jqr^[^ ?irfrqg^^?r i "^^rrf^cT^: a?;- 
Hqr 5fjj^ ?iTq^ I ?r>j ^5&5i*q y+^^^^q' ^ w^- 
jfiT^^orr ^ f 1% %q: i ^rrq^q^'T argrrJf ^T^^fq- 
JTn:€pq mwTf fti^q ?rirr5T w«:^rf?nTr^^pi wsr^q ni^ 
m«rar^HiqiiTf r%H?q?qw:^?^w«re:qT: sfrg^q vj4r 
:7^q-^ it.1 ^^aJTBrfjTR r%fq^:igq=?gT I ?t*i ^rfeim^- 
^rqii^f?ir^ ( ^r%i=?t ) 'Tr«rrgqiT^r?ET i ^vjif^m 

uf % JTrcqr% Jjjj qr^rnr 1:1% =grK^Hr^n*i 1 ' ?r^ f? 

gfgTiqjtr^ I ^rrrq^mf jfw a«m ^qiqr: srivirTq^- 
fqrr^nr^qrfrm q^qrqTrrf^Tqn: 1 1 1 ?T«ir ^rq;qT%^- 
^mwRqrT^qg,q?i%q;^qwfqmi'?T jfr^qrqwfjfran 
i^d a^ ^ru^n ^qiq^m? ^r?i q:»T cT'qr^^Tqvar ^qtlr I 
^TFTr fl; sF;rv:iJTr5m[^t^r*Tr: arq^iPi^r^q^vTr: q?qr- 
^sqr^rafqr'sqT^^cq^q^^j^gmiq^: qT5sri;fi^7: ¥iq- 
f-cT I ?)u 5Ti^qra5T ^rfjfrq 3fw ^afq^ir ii^i%vi gr 

^m\ ^ ^Hr«Tr^rTRj5TqT q:q7cq-kq irrq^ 1:1 ^'iii^- 

^^>qr: *T5T'?r a^r Jrqfgvi rfr^qiq-ir w%.^\^ w- 

?T»Tr5'^qiTrfrTg; I 

'srig'^flr ^gp^^i ^rqirf q?jr ^rfq^fciqTrg: Rrq' 
57^r ^^(^r: %?:rq^rif^ f^gsg:?^ Htra^'jTq^^^^qr- 

g^W ^Tf^^I, "^q^ ^T^f^'T f% II 

Hf^rT I cgiqsr^j^^q ^r^^^jrTflf^HOTrrfqq^ir^ ?rq"Ri 1 
i=Tq ^>?^q 5TTTT'?I?^arSq?<15f7r""qsfq JT^qwTqfjqr ^- 
af^^^^ vTqrf<T ^ ^3T«1 wg^nm ? ^nm ^. q5^%- 
q5rr?qr ^ ^rfrw; a %fsR^ u ^rr^ir^ *, hst^ 3 ^Rfir c 
wwagr^tR^mfj "»>qir j^q^T^rra'^ W^4r ? 3 1 f » ^fR^- w^ 


W^ a 'iy !i5r^ra?T'Jmf^ V^ 'liw W ^v^k R'3 qqia R'^ 
a^fi 8.tv f^«K ^o ^ \\ g*nT ^s q'e^?^ '^^ ^^ ^b 

^HW<h^ qTr jr«iJmf ra^fiTT ^%?i%^ >i^^ i a- 

^ ^o Ht^jTg^l 3.^ faWg^ a.^ sgqtrraT '^^ aw- 

ra^fpn surRr: 3?i^ra^fim ^lo\ ntrBr: ^(^ri l"^! ^tTo 
^^ afe I ( Jim^mTi?:s»l)<flaTOrT ^^ T^stmn^?!?^ ) 

*i>5f ^^ fln^'i ^s g 3^^r^ g i a^ ^«ij*iJTraft 
^i^jjir^rf^ a^52q^^"|g5imT55»^^waaqr5n»Tr- 

^r^r ^TTvr vfiJt ^ s-^tit ^IR^ ^ I 
<i^^f»Fm, HRi^ fwi%4 M ^u II 
3T=?rair ^RreR ^fi^or tjsgfg^a sqri^rH ar^ssravr- 
m^ I ^ oir^ win ^lat't am ^ra «^ 123^ ?FatT- 
«ifm^ igf^w^cncnro: 1 a^i ^^ra ua ^r aferac^, 

"Jr ^ ^wi%Tq[ arn, ^^raja: qa%3^ ^^ar^af- 
^r^lf^ ?fa ^q^m^af^qc ^Ts^nt 1 a^r /^^moi f ^■ 
^^^^afa^S ^f^wa sf)^ ^k^nsaTiTfiifa^fwia 1 
^'m^R73if^'-^nT=a?T?ui 1 'nr'!Tr^5i^g^?j?TafT 
^^ ^^I^ a^ "K^ -iiHwfq ^ a si^aa d<Mini<.i- 
«n^ ^ mUmi i%f?T?sf^ ?Taft ^a ^rraarfagoTt jfq m- 
^^aw*iaa5in><i'cKWH Rgara^r^r^T ^Tr^ar^ s? 
WKif% a^Rfa^mH^ ^atT^mi^p^^^fa^Trgqvn^. 
a?i^qa agq^frnr-aicran a «i«?i^ia: sfrrnr^^rsfq 
g«'mfq «T^ a ?iWTfr»a^ 5*«i*m ^qi^<t<i ww li^m ! 

fa^: amni^HiM^^ ^r^fiai «roR«na g ^^a^ 
WT^Tar; ) TnTl^l TPgTTi^fr I 

Tq¥]^r TJB^^i I 
( 4^"icmf^ ) ^^ara^ofr?!^?? ^rj sj^a^Tr arai fl[^- 

"TOTTr^i I 

( arw^^m^ ) a^ f;myn,'n^*i Tsi g-^jfNr^i B[ an^T- 

f;«i firarar^^ «=r3Ti ?^ara?:«n^ a^ ^^^^n 3 ^- 
^sia^ arfar r1[^?^rR?)^r^^ k ar^^rra^ <^5gra 11 

^rrTTn'fl^ q^Tn^Ti I 

^^ a^ it ammiia: 'sra^t flpgr^rf^a %t^aren- 
^ iflaa H.^iThM<°Mi ?^f^f^ II 

wrgafim^kf ^wiMt ^Mi^KUN'^'Tra^'ft^aT- 
g Mi i^ f ori iFsm q^ a^ a?rgrm5tfa f|[=gc^Tft?ni.'Taf 
^arrii^ i wo $.3 wo 1 

m^[^ II , , _, 

(?.o) wsrfa atwroa sgrag^^Jf^ft^wmnraqr^aT^ 

^tr^raJiwtat q^pa^mrrqi^a^ vnajnsum? 1 
^a g ^T^qrmKrm>4f?tT vmalfa^mf^^mr:- 

^„^ ^^,^ OT a^qt^'^^f^ 1 ?Tat aa^^^ n- qpwT ( ^%^ I ^^^ Wf% ) ^!r^^^,^Vi■. ( ift^TrirTf) TITfFTT: q?:rarI*lRi:l 

U ?nTT:R^RTHr?^r^ l'< i sr^?F 3f?:riar erf ^ ( ^ro ) 
'i^ ) ( ^^fs^fErgrnrTT ) 'sg^r ^^iT^T'j^^mTrar: 

^ wm^ I ?i5!ir Trrr^g^ff ftpiir'TJi '^^^^t^ ^^u'k ^n^ 
^msifuiffq^^Tniri^^ sr^ i ^iro i qo ^o i ?rq z(^- 

fH^Ti^HRT^?:-iTrT Hi^p^ ?m^Tn u ^ ii 

*f<»u4«i(y^vI5RJirniRma*T?T^^r: I ff^r ^>:^r a- 
?r5igmJ3f^^^iw^wofrg5a5?5rm'JTrqw^rR^?^rir ng 

5(ifnrq>Tnicftgr=atm^^?q^fqafiTrq# ^ra^c^nKfr^^- 

^i^R^qT^r^-tRT^'l^r Tfi^^qlw^ i' ^ 11 
w 3i(iri£H[|-ir(?rWT?n:T ^aii 11 a 11 

wwlroTqra5raT^^:if^^rr>f?cir^r?i ^qrifrfsr 5lr^R3Jr#- 
iT|fWfif>q-r#qri^f?Tt^r#rqri:^qrfffr sfttr^r^KW: ^- ^rafl t^¥^5:^€TF57'3'n%q^5TTr%qq5^^'3reqr: 
qsg^ iTriqr T^JT3^f^^ftn:q;?if,«3Tr?^iaran 1 ^nrai^- 
i:wRm:sr?T5faru5i^rra^rri^fs:ar (§Bgi%) q\^^?r q- 
?*Tg^rqrq^rrr^r5^qr ^gr^^^rflt^sng'j^a^nr^- 
^Tin^T^qgr^qR^o^: 1 T^tji^w <fr»j^?:5TiW >3W- 
^n <i^^m^m^h-- g^m^w ?iTcTq?iw qcitrmHrir 
( rf^TCr^TfTr ) ^i^^ifqaffKn f%?rR^wrir?ifci^w?5i^ 

ar I %?mq ^T^^sfr^rflernq^^iqmrrrfgvjTi ^R^nf^- 
gn^fk^ f (^?i^fqra?ir*rf^v:m g^c ^r§5i^«^f?;qr- 
m^-- i?ri^fq ^r3«^5Trff%cr4nr3^T;q;iqfTRt g?grft 
^fqcirf^3araq^ci?frsa^paf^r *r^'cfrfa tiq: i Km- 
^i R3i^3fr^ras"c^i^55T^s^:irJTraii?a3igf?arqq: r n^i 
f| ?Trciq 35T^'¥F5;^iirapqn?fa^^^ft:?ifl^ q^i^- 
ar^mnrar: q^rBsiiira ^rf^ar Jirq^frHHigrsarsa- 

a 3TnrR^T|[^f3Rfli# ?rrq n'lttEflr ^q*iHT^^rqjT?st- 

^^o 1 qo ^o I 

a^m ^ ^fqJiiara^r^qq^aHi ^ wf^p^rawrsi^ 
g f%^?i^rf ( vm ?ionsHrt ^«in^ ) afi JT^^r?^- 

s[^: ar?;afgrTtf^?T5^^ ^t''^ sr^aHpafT^r: ari^ 

^<T?9f^T^i *r^r% 1 ?T?iaT ^tni^^-ri: I ?7Jirr5rfTr'a: 3. 
?i«i ^^r^ «pa ^ ^ *Tif^r a^'3 airrr^ 1 

fir^i^q wi^ w, f^i'R ^^^ 3^?? iflTfr iiicrr 

STi;frT5 JT^:^ ¥^3:1 aaT.ff ^ ^?f?T 3irf?rq*^ ^JTlf?- 

^rsmi. H^riPiwra^ ^aa qi%: ^rs^rrTTJm^^^r^r^- 
T'iTm'JTi^a?Tf%arT2^i;^*?r5|fl%3i^^Tn'nqoTggt^fr- 

T| ' ^at:<<t> | r aTTqq5^^'^VMTjf^'^HfiinRf q^f^?TRqf:?0- 

5TT a^r^'jRwvrsqRrrsifq ql^rt^^: i im ^s^rf aar- 
^qq|^3^r Ji qr^rr^w^^'^^lR i ^*n a^ri%?gr^ 
Hr^cTsfgRnr^ra: i a^ fRq^^^i^ti^qs^qi^iisi^g- 

l 4><^q |0Tf ^g^n?>rfRm»nf^*TeJn^RTR3T^«TRrf^: ^- 

f^^TPa*!^^- 1 Rwroifla^rft«K3^5a^5TRra^3rai>r- ^?R ( 9-^^ )^ ^.J^ HriTf^Jirfir?! ^rirr^V *j?itsr sq^^^ JTn:?im ^r- 
wr5r<:7sr5?irrsr?j: gaafla i^^ vr^^f?v2Rl: sm ciic^'ir- 

vitSRiirrar^rrf^m^ nm: m^ ftrq; 5rf?^rrj a^fT w- 

*Ti:^: iq^ scfci: sTraTffiri: gjrar-:imvir^ yiRr^Jir- 

=3^ ?m I ggofr ar^ii^nTr^nTiiRi ^=^^ ^5iN<dy*i!- 

?fl^r *T5^: I act: siraqmat ^'Jr^fq^:^:!^ wf^Tr^JTwrar 
^^ 3a: sTHTiffrwq?^:i^ 5T5ifa a^ 'sg^fr w^^ti %r^r^J 
^qrar^arr^ii c^nrra^TT^'^'t qr^arr^^4 ^c^r ^Jj\ ^- 
5iRr?:ar^r ?i^'^:i^ vT^m a?r rgal r: laa: aiaqfaat »j- 
^jf^nr ara^ g'=-aifa gaC^qi ^^\ ^^ima^^^vj^ >t- 
^fa a^r ya>i ^fa 1 m^qrcg^qra/^ra^a^ars^aar 

nra a^ f^l!!?: I gawsiTccnmaa ai^^^s^ ?i^ sj^- 
'it-srr w^T^t^erm ??fa=^TSfq sr^ a flre^qaa^ ^- 
a«r: I ^^ vnwpsRlafsTf^?!^ ft«Tqawfa 1 am f^- 

^ri^pa ^ ^WvTr^rarqt vmi% 1 a^rar^a^ar^jp^rav f^qfa afa 1 ?far%er'a^qari%rip:qrs^Ra=!T5aJia«ii 
^TJq^raRm fR^qrc^^^mr^a Hir^^T^: 5a: sr- 

fa s^^r 3f'^jia?a) fe^^riTq rl^^f afq a'^wrfar'Tr- 

3>ir *Ti^: ^ri^^r'a?Tfi<^r ir«f ar: h^i^hi:! naf^a 1 
a^ivraaff-oarai ^^'ra^r^^fa^qrsi»jcflainaaai^ia- 
far^a HTi^^rfairfiOT: t?^ «j;a *?# vrafa 1 a^nsaar- 
i»-?iiargTa: ^?ii^ar g^afa^""^ ^fa a^srsiiiiaar^a- 
vraa^aafaa aaa ^ra ^rf^: 1 ?ifT^f=aTW «pa?^ 
gji^i^qsaa^j^rf^naaHra?^ eri^^Err-a^a^raaRf- 
graiainainsRr vT#r vrafa a^ar wa^aT^ata *rra: 1 
wtrt: H»nar«ir vraap'O^rmaap^pa?^ sfiaa: a«- 
j^h waratr^arat sr^rflai vTi^f^g I 

?#EiRT vraRraJi^5rKfa^;qoTran: ! 

( fawnF^ ) in^H?arrawot f^«KTi^«jT:q[; ( aTirei% ) 
3Tg^sT!g ^wf^ asrer ^m<Jr ^anTa^:ji«<:M^i nftw- 
Wraar s[t^?t arar aar^ar ^raraTioiasg^JFaTPiasi^ 
^a=ag«^ w^:arr-awfa Hafa?uasi^aaL«aR[''r ^^ 
^t:i sgaRTmfa ^r^a5aa«?f^ii ara^saar^w^a- 
rarf^ ^iraifar aar^ar: sriJaa-. 1 

?^ra7aaar^ar: a^r^r^i 

H^^^nT«fl4, ^^^ ^'n^^ ^m^^ ' ^ ' 

^at?i5^^ atr^ ^^jrac ni«T>:aT5j*ra ta^fa-a jj** 
faar ftaruf^?!?: srvrag^r faai Itar i^^ra^Hfa^'^ar- 
sraaapa^: ir^aa^ar ff IfjTW^ram'a^ ?i'fl':faa»- 
jf^rar^aa ^^ara^^ ^?aaaj nrraas^a; afaag'^ 
rai7arafafg[arRrg"jala3«^ istaa.w a^r^ara w^- 
aaraa anara a^ar^^^^Tram^acaai^iTag^an^aa- 
:^:afira^?TTaw^f'''»'^'^f^^'^'^5^i5=^'CT^f%^f'T- 
^icaflfa^ag^ara araara ^rarHraa^jfla ?reat?f1 
mfa^rr^r ^l^ag^^r^a a^^qarg^g^arfara 1 a«n 
fa«ana faar mfaaarfa^^^K?! a^ar an^^r 
^arar: via ^?r^r iasrasaa^aaraara m^ Hia- 
a^a^fa a^aa^':Har^aT sgaf^^^f^ai^^a^ 5- 
a^^^T^Tarf^fa 1 atoa fa«atfa^r<3iHa(^N 3- 
3a^ ^TTaTcain^r saafesw^ana af^a^ fji^ar- 
r^tmk 3a: HViai^fa'sTi-wi^ ^nrn ^ a^?at aj 

^aar ^a|fa^ra^f>ar a^a yui^tiia^^ %^T^^m 
«afa aji^xfa^ra ar qatga^^at a^rfwai ft'^n^- q>w? 


^-5RT ^afiR^r 5nr?flf?i fii«?iTr^;e^ g ^ irfiot qa ?-g % q qa 
?in^?itrmRpt, ^i^m^'RT^fTTn^arafj 11=11 

w^?f% ] ^^jT^r5g«^g^T^r^ma'TqTraraR?ni 
fmsf* g'![i'wi>^r'TT « i rq M ^n^hfg rqTnflT6Tf>qT ra^- 

^twraMi^-nPyHiijci «m: ^ »ifq Ji^?TOt «nn^«TPi- ur vra«^i«T 3«^ I ?mft?f HranI: Bwi^^r i««r ^r 

pq^r^ar ^Tr!?fq nTJrjR qr^f^^^frT q;^m^^ra i 
«rar ^3RR«rW) ?«n'-iiiaif ra^^^ r^gfa Hs^n nf 

^ a?pvn3rar?^T^[m a a^qa ^P^ig ^*f^?qfq i a- 

^qiTi?[i^R ^v?^f%fafa I a«f(^i5TJW5nH^^rw^q ^^- 
«r3raTf3[f?%asr>ii5Pi wr^Tiara ria^ ftma^qnt gr 
^nwr a a**^ a^rm^^nm^sflgnwina^rsaau^ij- 

a*Tm arrar^wf^^f^qT gm »pr^«na^na amrBr^- 

jnra?^"'?a ^r^^mra ^rarm JiT<aTa ^r?r*i: 1 ?raar?i- 
ct; ?TM<a«w**r«^^if^<a««-a«T?TarimTW«?ar^«- 
•i-ui I Pi t m*i r ■^ ?;q_?=fl « >^ < 1 'ii q ^Rwrf^afi^ ?it ijor^«if. 
ag vTTj^ ra^KcTsflq w^f^ ran^nf^ ^^rnirai^ 
^^^rrawf^ I am If 3rf%<aHT«j»sqmr^ar fffqaarf^ 
aq?ifi?a ?m^ hi^^i-^h ^ faiira ( HWTf?» ) ^- 
vq^r^ fT^^T^amfal^iTfinn sri^fa: ^rfs^mra^^ 

^TRmg^?T^rmg?i>qa: qKT^fa ^ N ft f ^ im ^rr^r^r 
wf^h I a^ g iaqwTerf^?if?tH?^ilJ^rFrrf%f^ *rr^: 1 
(5p3iT?^Ft^T5T^ rflT^qrcs^rf^ ^re^TTa^f^^rq^rr- 
Jaar^^^ma^^ma^g ^^re'j^g ^? fg^^^ *nia- 
m ^T*iw^ "a^Ri ^r^9^a «ra gfa 1 am fl; ft- 
vinrt 5fl'^ar^^5fw^T?^JTW5flra^ix?i^??i33t m 

^ «7«Ta ^ » I ^fFT 


^jw? ^^rqorr ^ R^nr, ^g q^g f fa vTf^is^r ii 
aJr^Rf I sn^«3iasrlfvi^qT?n: i g: gjR^i i^qur q s[^r- 

qRcT^3 g?R^9;inirrr% ^^^ a?^^r arr^i v^i^^- 
r'jrjnqT rar^qrfsraR^igsit^iaqjqra ngTq?iJraibr*ifq ?itsswTirTq?rTTq[: ^JTa^wr^Tf r^EK«H^^?4 ^mrcr^- 
fa, q?*j ^^giTf%^!s:iwi^^ra^!rii^ftaiTJiiR^q^- 
=?qitg;RiiT?pr^m^5 srtaqaraH sfr? rr^^a^R si Wt- 
r^w ag'vi raa^rqfci^ai^^rfl^^wn^^ra asf^jwa^ 
^r^M urai^a ^fa a«u ( mia jjotigoir rac«ifa ) 'ct- 
f^^iair^KiraT ^w?jnjq ^^qsrrrq ^«FvjTfl^ w^Qoi^tjr- 

a^?:ff a^ sr^^n^sic^qrj 1 5rr f^¥rrq?n vj^pmj dl^- 
^?^w ^rarqi ai^qa ^ra i ^i|^^ 5P5?fi^f^?:aT»Tq>^- 
-s<:qf?i?rf%:^?ne[ ft«^T??mfq n^gfa a^ ^nRintHW- 

rar^ cfl«i^?:HWB'TrT^r f? w«^r5E^n?5T*TT% a afaqga 
^^57nirX%f?T aspgar?! i 'jttr i??^isi^*tt^" faf^iq- 

^ ^ot, ^iTwrH ^ q^KnJT " i m qar%g5;^rr^^sfq 
^ra a^ ^arfa a^ 's^ir^ma^j^ ^tc^r^a eraa ^ar 
svwt: ^qnH^qffgiTfrar^jirqq^^r^-jlq spgrmgr 
^rg^ ^ttt^vr; I <i§Tfi ^iisififg5Ei?i$?jm'i ( srrf r- 
??ira?«x^^i ?T3(% ) 3fr?r^^^a^ai«i^':ar9f ^^r aict- 
*Tnjqfa w^: 1 cc^JTr?K^^ra% a'r^^rrwwfa ^ u^^ 
HTjr^q^r^faswH (jn^rrere^lq 5i?gw^aTfa i f^^^a- 
g^Fj^naram^ *Ria a ^f^ feiair^iisrawr^ ( s?t*T- 
^ ^ ws^frT ) at %^nTi^iiTc^*H H*<ii ^^^ai isra- 
fforfW^ ^f^ ^W^ ^fa ( fe«>f% ) fii«qTcrei^^q[ 
^s«r: iSH^^^rat ^qT?^ a n^jcfrfa str: i afl W 
erai«wcaroHrrrqT fym^ *rar w^^rref^^aTr^c i 
( siawf^ *?% rac^r% ) ?r?ag|aJ?fa^am?t^# >ra- 
sirsra ( fw^ra ) ^rq^qnirfq ^^^«tTf^i«qr«fg*raat^ 
f; ^if^r^ (fa?^f%) afJ^t^iam+wot wxTRigawa 
^fa nr^a i w^g%5 vRfa 'Jt a^ g«;i3«^ ^^'^«*'j»*- 
re^arsJ^^w^Rr ^^a^rn^r^^ii^*! "Errq^ qft- 
prareTi g?qi%eJi5pa?5Paggaiap^^?'i ^rrq^ jt- 
r%qarc a^^n^grKqwniT: ^rar iiT«^a ^ra ^tk ^siraqf! 
jat^^'rTr^qiiiasr'Cfl. i ^« i 
(^'i)?rgar ^qfaqf; M^^v^maarfmait sifaqr^qwf i 

^^irgnii ^c^rr^^ra^^ir^^Ta^q a^qRiw ?n«?r?^ 
?fi^ofi gr^Tsrgngrsr^ ^^ir^iar^r^ ^gr^^HN<ur 

^ i rrai '^^q r: v gr^^ifa ?RqT srf^JTOqTTr: ^n^rasim- 
i^WT g» j«<»MNH !RraJ7rawqiih?aTt^%^v^S!Far3«r- ^^ 


^^ eftsr^ ^qt'^s^Ji^r: awrawfaif^ st^r^^rtst^^ \^- 
<igr?irfq ^rr%5nTr HHTfai "§if%«?^^i?,fr^qfT 

«J^-*ii si?^?i^ " 5tf 3«it ^ 1% strarea m »ii 
sfrar s?5flg[Tn!i "iiraa " ^rsfq ^rgfeqrsnrwmt sr- 

vr 3isr'qt^?i'-d 1'^ y R^a%^ ^i^^^'^5Rf(^r^^^iR«rr- 
?j T?!Tfa ^ Ix^ar^aRTon^^rr?! vraja f^ m% ^^f- 
^RT^^orr^'^" ^^M I ^^ art ^^yft>i'<''=«"'^ '=<crf'<Ci - 
wrgrT^rtfi^ ^<mrt jrfafjRr(^^^:d?nf^fij^qmnT«irJn- 
w^'-if ST xTTwra raijfjnrfg'^qc^ii^fa ^rj^ a^^jThH i 
gra^ ^irrar-Ki?w ?rin^qi^n*TPxi*ii^r?i wJiirm 
|i5i5rr;fr ?nJiRrHT=a»n^f^ra i R^rqsa^jrf^ «^^^?^- 

fiS^ mksj^ a^ ^arog^M^luT ^r^n^i a^ir-warg^- 

rr ^yj^:n *a^m^ ^^rf^f^r^Rac ^^grfcrgrfH ^- 
^ar ^:t^% ^^rarfasTt a[t^?itfq ^^r^: i ?r 2^a"?f 
srasaT^s^rTqr?r^%f%T^ntgtTSTwia a^ sirfw^- 
'^par m^^: i am m^nm^ g nwjnntaar^^reiR^^^ 
«4^*c«i H^JTfq ?^fa 4^jfc»r it I ^ a^T nwT^sf^ 
Hg«T7?^rf^^r^g?3!CTH a^ 5Tsivm^Tf mrrr^^fiifa 
snfgrar: ^4vifa^: i wsfa i[5T^TTa!=^T *tt5?i^ vigjir- 

V't T*Miy<"lf'r% '?^?T5T|4|<nirSxl|!if?THrattlTm- 

«rv?r: I Hf^TFir ^r^^^ra^ir^^vri^jje^TT^ar^^V^'- 
5«*^4[4:^^«?T !T^i^Rvi«'a<.|ii ^TSTwrawRrwrir- 

<.*BI^«I3*** **l«^IMI«i<!Jllfl fRipd H^f l ^ W«TT- ^v<ia ^ % JT»!ira<<!ii?i<<4 «oT a?iW3i>jaTO^5|5?T- 
?pn!5 q^i snWr^ h ^v^-^ryRmmi^^t^ ra i ^^- 

■^: !i ^M'«*< ' 'iU<a't?it a ^J«yi<fiH I a«rr % ^gt^^r- 

^ I am «vrti<!THi a^ H"i*«<iqi!?-j 9r5-^^^ ^rfcrw 

a^^c^ra: i 'rr^ff^ ?!fm^r?:rHTxrT^: i " ?t^ f^ ^ %n:- 
mTT, ^rir^rt!rr^ 5 ^r^^ fia 1 ^*!^^'^<dl ^ ^, m- 
T^nji *«i<<i<J! " firfa ^ana^rrmfna T^pa?^?rr- inrrr ^^ran^nr am r?- ^iT^riw^mFmrnRi ar^- 

'5.<»rii^a"*iii'WH'd*T(tT^ ^ cc^ g^?a 1 ?rair q^^^n- 
"arfst jv^nfta^ra^^ra j^^mRj qi^ w^ *n^- 
grnrt^ ^ a ^^rfrr arfa gp^T^mwrarq ^^ m iTt ^ ^i - 
m% a?y<jy5ji?ft5^^ 1 ?i'h ^ET^^n^^affa j?oqT% «i 
^^fa a ^*Ta a 5^ at^qg^ a a^raparFn^^ma: 1 
ft» 3 a^iira it^'jj'aRtitffspTqc^ar^^m^^af^n'^i^ 
xisao«m. I yi'^i'dirairf^ ^^lyit^^i ^^ gfra a ma^- 
tfffa ^irm a«n f? ^j^hi^^'? ^rmfa^i«nm^,s^- 

narfg^RT^ni u.d I y I HL sfra-Varra ^ v^ ^'i y^i m 1%^ a- 
f^*tNjy«H\iNd!(-c* ta'ft^ifRin^r f-fm qf^f^^jj^u- 
5^aT<?ai'5«W ^ ^ifa^ ^laJT ^ arrawn^^rf^ 1 
^^Wd^-y «c*&v^^^a H# ^r^ ^raalia ^^rar^fr- 
?n I q% JH". ^Hiia ^^T^a^r ^'^ m«qrfa^^ «B«ir- 

3?5 =5 ^y-mwt^ a 5fwra a«i^ ag^sfq a^ gl^ 
sra^qjif^ m%[^ a ^roa a %^jii^ a^rf^^f^ ^- 
juuialra f^«iafiT?3^Fan ^a^mia^i: 1 ^uf^ argi a q- 

Ja^ "^ar: qai^^^?^: st^amjfJivfiipa a^nr 
( T^qf^ ) si^i H*d*j: M<i*jiar^raratn«uai»j^- 
?T^F^*<.fdijl<!riMyidV4r w^ ( a^fa ) a?m :?r- 
Kdm<!<f^ aTtgy " a^^mraT^H^?!j5nw?^a?5- 
^f% " ?r^^ a^'e^ a^ aaa ?n^ft^r^iiK^- 

^maifa ^ i ^^aarfa «?^ i ;wT«rx: ts^ i ira^naa^: i 
H* i S a I 'js^rg^pf^av: 1 1^ a^^ «*d<4: i5^r^- 
:{Ta[ I ?1T?JI% 'yf^ft I !*<:<n<^fa«M'^J(l**:«IN<<^^«- 
ifwarat ( 'TtT^nm ) ^ii^^i^anr^^a \i^ ( nra- 
ii'nfwftfa ) in«ima HfdMiKd nrag^jff^ jfraiff^- 
^jfa I «idi«rav<4idi<d'ra fatm i a^ "rnif^^r^rs^ 

iBRrer u%.d'4i *i,8J-^ r^ar: a^rTOT^yifd-Mt a ^;^ra 
»Tai^g^ wa^-^if^ ?rrm^JW«M<s[JUMifa'rrf^: "ri^ ^^ ( '^^3 ) ^5Wr ?nf niri^rwTt^r^qn^sr^qTrR sTrr^ ( ^fTr% ) ^^^- 

^c(^: ^c I ( iTTUiimf^^nc: qRtpTf ^ai^ ) ^ixm- 

^3^, JR'^ ci^ JKS^wiuKH I Jrcm^fo^^TO,cTfc ^- 
^^ni<!.K« I ai^TJRgjf^'TT^, mf 7^^ ?i^fc »rfr«i" 

f%^^ tJ^RT T^5T: ^sil^m*!: U*<i4|: I ^TRo I qo #o | ^ Ig^gg^^ 5^5:^tRtanirq5T:^II^5?finrq[ 

1: QTHtr?ni^^5TT9i^;qT: ^k^- i ^jmfa: n5T?Hra?i^aiV 

qsjrg^i ^f^w^5^5r flrqr^ *ra^^ »Tcf)fiw:qri^T 
^n ^JTDT fR^Pdt am fw, m^»Trro5Trs?iqr »Taqr n- 

•n?^r 5n«*ii<Jii ^'iraij'^mra ( ^aTffe ) a«rr 
f^<n:Tflu^S^3^pTT^^a5t^ ^4 'n q pi v a at<f.w r% [^- ^WT 


spTJ? T^ ] 35C#g ^ff^'ra^r qRoiag q^nr^^ \^^^ g-?qf 
'^''^fl?^*^: I a«Tr ft Rf?hjri'^'!i^rfe?:r?i^ar€?;f)rrmr q- 

^frrTiciqr^lawfq ^^qf fitl^gjea'^ ^E^raqr^^ ^^- 

sfiT: h^ct^t: I ^?«o i qo ^oi ^5 3Ye?raqn%'.'|firflfi5rfq- 
^;Tf^^?R aa^acSTH^^sT ^rqa^rfriFRiq ^^zravr^ nr- 

qTamf^c^,?Tf I 

ac ^rq^iRt f^%aT h ^?fiq%i«w?q^ nq^rirfq ^- 
wi HJT^Ri. I a?iT ^T^rara^siRi^^ro^^ ^orr^- 
^«Trar%^Tai%q?^iq?TJTH raqi^rT^ftrrvnT^nnr fjp|- 
?t: ?ir^rq?Tw^: i ?r ^r g^Ww^ mra^Rm gi[wr^<.qr- 

f^qr^T^^^ffr>?raa: ip^rq^mr^m^ni^ i ff^qifttnr- 
fir^r^f^a^JTr^ fr^i^irfq ^trirf *raf% i a^i ^?t ?it- 
?qf%*[-5jf^: ^ ^ Jitiar^?! Wf xr^qTraJ7aT^«rT5t^^?T 

^«ir5T^ 3Ttjrra^^rJi^nn$i^%JT: i H«n qft^^iR qfi:- 
oTw: qRorm "a:^ qrftnnm^: 5fl^s^f^: ^f ^'•^^>.d '!n 
m^it^wHmf^ *ifiT: I msj aTf^^o'-Jti^^rarwramirq- 
fim a*if a»ir Hsratr^^^ra'n irqpcom^ « qrftnnw- 
^ Hm: I ^^i^sRfVa o:^ ^^^miq ^^nrsfRi^mfq 

?T^i firf^^fiimq?i?n sKrq^im^i^R ^q[RorTfjT^5?f ,^: 

^fq^qrftojiw^w^DTr^q ^% i 

'srqfcJ qftn^*?(qq jyiTriatT^wrffaasiargq^^iqwf I 

m^, %fi1«1l|, ^5^^«^^I IWI^^qr II 3q?T« JTnT^'^^^nT^tmq) *irq ^rra ^fa s^r^q^tqrr^- 
^]r?qsffqmq?i!iT^.«rr%5T5^r^rrt3 ^ ^qmTm^qmq?!- 
m% vT^?a ^gijofr '^rTa^Jrirf f;rqfq?irfiq; v?r ^aai^ 
iptr?grrt5r^qr f;rjf^»TijrvTr^ir: nr^tqf^ i a^ grrt- 
5r t^irqtra^q ^qiq?;fa^q m ^kwm^^mih mw- 
fq^ ^qi^«iTq^ qR^r^fq^fe^ *^?Ji^trq qi q«ir- 
^ra a^iq?iiT fiq gr ^aqra; i f^R uraaaran^na: 
qq'rqsT^ni ^ ^-jh^.r a^q fir/qqifqTa; i T^^a ^^^:q- 
fiq^^a^q aq? f^-fqa a V^Tsi^aJifq asCT ^tftqT^qra; i 
^rrqqrq fir^nq^rraq; ^alan; sTraqrvrr^qf ^raanr- 
wntqvfrn^iq'rroT i ^j^ fira^^lia qfcqsq r%mra ^rr^- 
3Tr?qrnciir^fa ??mrfaq ? a^qa ^f^^^AilfiTai^lia- 
qr?:q?q5Trq sfa fif qar^ a«ir frriqqr *nq ?iia nfa qjqar- 
^: qrqqf^aq:q5i^5Ta^[^q?Ta5]5>;qr?=5: i aq fiRT^rr- 
irf[^ q;qjipa^|iarqTtiif;q^q?i:^?ia wgalqfi^^ft- 
qJFanq^q ^RO^IIsviq: ^^eiqjJi^qqRTafafqfHra 
^T^nr^gavfrqrq^j^Turoi aa aar^fqqR v?tqaq sq- 
q^?Tr *Tqra q«rr sTqqf;raiqT:ofi^q sf^rrfl nqg^^arq- 
tnfr?^ ?T^Jr qn:j«c q^rff^asrirqqjei ^rqnt q^arai^q 
^^ 5:'at qr I j^>q:ra?q qrhol wal- urqrqr anflfqrf^ i 
amr^ arr^aq^^^T^qqjrf^^Slfe^^lf^sr- 
3Rr%q': qs^r-^q^^r qii??::qqra 5?qii^ I gsanr^ii^^ 
fifqq^qrsq ?jfyu^rsqwq^H*i:^R a5T?Tr»raf sqq^^tr 
^^lil^Kq q5irfgarsq?qqicKi5^f'iirqT^^:qaqr r^t- 
jT^r 5qq\?T: I sTfaTTqr^ ?i^ar ^rqtvfr ?rvTMIfqrT% I 

^qfa qiRoiTfjTqT*Trqqafq?i'TOiaqi?ar?fHr? ' 

5TPTra^n^in-V'?%'Tit!f 3 "kmi ijf^ \ fgaTq^fTTfatR^arq^irq^ar^amq^^Tq^qT imTTT- 
^<t: qrftnirfnq; vnq r^^qqra |r vrfr ST^a I a?im 
?RRiqq^^5Triarf%qqqeRa i aq vfsqrara?7qrari%- 
^qqqHRFaqr f|r sflqqjJTJrt^atf^: ^q^a ^^r^Tvrrqr- 
^arf?HR;»maHffq ^ sqq^^^rf^qqqHra: i ssvrsqra- 
Bil^qRr^iqqHTa: aqTarf^?q?rrqar nriqa; i ?rqqq??R- 
t^q;^rf^^'q sq^^^TJrrqrfi ?iqq;jiort w^arqi^arosrir- 
qriri qftirrw: ^r^q^raratsfq >TqR i aTHEamar^iq- 
qq^Rrsarf^q^»?R^q ???ifq?Ts?r»j: i ?^ qr?ir^qr- 

i; a^oTT f«?iqrJT?qr5TTtT^ ^^lOTfqq qi^qa ^ =5 

fq'^tiqiJmT^qirqrTS R?''' ^I'^'ifa i w^^qrqariRr- 
?TTiTf qnfsafqrartai^rTrafJcqTq ^n^qq^Rafiij- 
^arar vT"^: Jn-^a i qnrr^rMHjfq^,^ g;qrrfrTqq sr iT#r 
a«n srq^ifnqi^jqTt^Rr-ar ^?qq?qfifqr»n5niRqqr: 
^*T^: I qsgr^qrqqrcar^f^qTj^ ^rpqqrqar^r aV- 
Sr^ana: 's'q^TqRRr^TKqTia.^^q fa ^rf^qqq^raar 
?Ta?aRqr^:iJTg«jf%;9CT%'TT^^Rrg5/aaTaT?Trq ij^^sfq 
q?v:i^jTqii^i3:af.aRr =a qq'rqoi 5?qar«t ^"52^ wf^q- 
^q^aar I 3Tqf^n5qia^:ir^f?ift^5T€rrTi^a?gmqer- 
f{^: ga^Ti^nf^alTTra^s^ vioqiainaif^^fqqq^R: 
?Tii5qTamaF3qqq^R ^fa ^rqq *r^ 1 q^n^ ( '<^ty ) WPf^ ^TJ^ 5ff «T^^ f^TT?" a:^r, <I^'«3r^?lft« OT??H " ^^ fiMT^T- 

i;^rsTrf=??i sfq ^q=Ef?5rarffr^^nTfiqr ^'crr^fi'QV 

'E^rf^iT^!n=!T: ^q^rr?j^: ^q^rrrasflJii ^ ?:5ERi^:^fJi 

5[q^ ?;^rq?uTHfra: ^ g a^5fr^q 1 sig ii|:ar?^sfq ^■ 
^ fir=!rrq-?ifN;vTrq^?VTgr: ? ^^mrcn:^^4:^sif5TnnH- 
q^^rfqn<n^rcf^?g*rr^f'5[iTi!?3rF,q; 5f?gcic^qRf;r- 

li^i^r JRnJT^r3WEilf.c=qig?:5i^<aciqr g?THrJit?Tm- 
fa^H^^^^^-a: Hgi%ar ^ is!Tiqr^s3rajn?jrm?irT^ 

?q^?T%srq n ?ir R5?rnfq |?irasnicifqr JT^f^rT f%qi^r- 
?^ 3 jraawiJT ^iiqrq^Tfji^iTvng HJiiJwr/aKjwa^rfcgr- 
^mf^^-qr vT^ffa II ^^,11 
^w zf^Mm^j^^j vir^ rgviT vrnfa ?i?j«ir ^sgr: 

<Eq^^M4^quimr? 1 ^R f%;^«TR^rR T$i?>iR^iR gg:^«iR^rR ^ I am 
jjar^Ri ?^^?^n^i%^rqnrS9i>?iif:a1sii g r«i- 

u:^: ^^rs^Ri?: f5t^?TrH5E?^rg# ^iqWrftRa^ ^ 

^ir r%qT" a^ ^g^rmsiRX ^^i^rfajfRi ^jt niTrflJn 

i5;^rR aiR HgWRHlat ^^^1*^^ |?T^n%Ji1jii g 
frra-rfoi ^TRi^qc ^g^m'lR ^TRrat^i^alR 1 5i^r- 

^ arR ^ ^^rmra^^i wH^f^a fi ^^^ifajfl^ii f;ar 
?q4:^xT^q«Tr iRSii 
i^iafa q^[?rq^r w^i: u^t vmra q»n ^ ^^IT- 
^rnrgf^^amq'T^'if^ • 

?mrv:ipaR?TiTsn5a1fii ir?7^rfa^ ^^f ^^%g ^- 
wraK^TfT^^ a?iiRV5Bi55[i«i^^rara?i^«i|:.^ R- 
f%-qB[ ^fTsnfa^qa^T qRormai ^^rfln-y+M^+^fq 

?E?Ji^Rr%eFTirm^w?=3r ^ ?n^ ^q^ir rti^- 
ViR^^w^ ^R 5flg^r^:j*iJr:qqr'JfiT5r3^i^^HT- 
^m ?ptr: ftrqtq^int^r w^'h !ir^^f?a i r^grn v?^- 
m I ^TT ar^iPTfiRrg^^l'Trfl^rf ^^mrRRi ^k^itt ^• 
^rcflR ?:^^q^*rR Rqr^'i^'jiTRaTR ^a% a^f afs- 

rat^T^q^^Rrg^'^^^r rTf ^^r^TTra^ wsi: ^raq^rr- 

^^RT^ f.^ ^iq'ET ^r^r^a^^m^rr^ firqi^^iro^R ?ili 
fiqrq^nrrgr^^r ^r^^fq^HR: i irfa^aR^ar^a^^'^iaR- 
?TJT«^cf)5Tt g ^^^ ^?i?Trra5imq ^^55qwargTm h 
^mra^i ?rH ^^^Trt^ aTWJn^R^?f;iqi'??Tm^T vir^t 

gtif^^R^ ^TE^acsie#'i ^sifa qr^i a^afJJi m^- 
Ra qpwT%.cq ?:^^4.^tR w^f^a arai ai^Pa f^- 

3iRT:aT fiRi^'Tfif ^Itaiq^ni g I af^n=iiawrqif 3t^- 
q^a ^q fira #a qr ?^1r% ^^R ^g^rraaf g ji- w^ (ago) ^W fsjr^^ 13 »:^f ^'"vjUfn^ifi Jt^^trr^^: ^^^rrauflHt 
ST'j^q^q^sfq rg'f'jR^frrgir^^vjHH^rri I ^T?g gvrr: sr^.- 

«T1T g?[^ rlT[I ^^»i JJJvT5T3:^?II W'^:m^ Hfqif^cl f.?I^- i 

a«rr »?^r¥rrs^R; fewjR^^q:^ r^^^ w^it %^?*iR^f =5t 
JiTf^iH ^^^jm gfqr% "ion? n^i^T^r^TKflc a?T ^^- i 
nJTi;?fl^rin^»TR^?:H5i?vjr^;nrRi_Hfii^'l;TgTfi;n 1 f|;- J 

^g^rtinf ^^mr, ^wm 5 ^^^ 11 ^nj 11 

^«JR^ fs^»jR^ q^v^f^^^^ ?:^r q^vmrqffR ^- K^^'V le^iSI^orvTf Irl^aT^nHC^Ti sr?qT^^IRm?:iTO- 
fnl?m-**f:««p4t 5TiR?l<<5»t«€^: ^THiasirT^it^^W- 
Si^t«^-4: BVf^lR t '^'iqt? 5?TS^^ra^r4??^HR[ 
^^tTvRIJT^ ^TPrT51^=:!IRTll^^r ^ H^'r^HS^Rf^ 

^R 'c«^*'4«'^ 5fvTr5[vr!Tpfl»irg«THr5:n:ot srsq^iRi 
?r^IvTRTO^!ii;^JiTw^^%TT«r^r tot ■gprra^iRj^- 

qm'-Jr^R^lRT^'aTScll^Rqr^^^^R^R: I ^w- 

^\ 5>TiTiri=f lnr«:^^>jR^:^fr3^: aiviw^t ts^VR^^fr: 
52>T!T^.'f)Jii fgT?'!jrjR;^«^'vn n «i^r Rrt^am^wiV 

a^nrq ytJT!T5rfl5iw^^«rR^:TRg$^: siram^ f|[^r^- 

^'jR^rn. THrRpTT f|[^ur^9Rr^qr ?^tt: ^ifOT sR^ag- 

oT^a^RT^fq f^WTims^'cniaT-. amrfq Tjg:?qR^rifl'a- 
jjjji: I ??Tiravn5Jir5%^^'JR^s"fqTOr R-^rTTrf^ii^r- 

5»^r TB: ^ Riq^nR^lTT^r^n: I q?=^ ^aflfflHT e- 
cq ^vjMt'cf l^ti fl:^«rR^f^>JR^^:^»lR?T;tR |y5T5T- 

i;=05T( f%^?iR^^g?«iR^rR <H^«;^tR sCTJjjRfa- 
3«nrR flr?RrqrfH a^^^ H^awr Jr^^,rgy<HThH i ^<>i 

^ jRwiiTfij«g«qT^riwfc?r?>amT5TO5^'fn?Riranfl?:r?r- 
FrT I 'jgt ^j^r^g^m'if ei^:n ?Tfq 5E>Tn:^»n^ na^ira- 5F^ 


W^ ?ir =^rs':35^a JT^qfirwTpT ^T^TTH^^Tgwrq gr q^^'rscir- 

»?irf% vT^Pci ar'qvr?i^rTrrgEr«ifari)an^Rr5i«!€ijoisTfa[q- 
frTfi: ^Trrfi^rn,r%f?i^«n5ifaqT^r H^wfq^^oif ^- 

Hf for rlf(%'^r^'-irafa^rr?i ^^a^^rcrrTf'iirf^'aMira'^Di- 

«ir II ^m 

era ttcifuei^ri: «RPTitr?r*rr^ ^r ^SR^t'iTJ 

^^^Ri^^^maT, f%>i »Tf?rr555ff**f II ?5^ II 

ra% ;Tg'3ir^^rlTfg^r%5Rgir<|q?T ?T3ji as^%^rT^r^- 
^ aarrgftra r^^^r^irfas^il^ 1 a^^fgrpr: ^siraTfir: 
H^HTT.^r: uiJa?i: 1 

a^;m srrf I 

¥ii m ^T^j^iaTr, pi ^vprr^f^r^^T ^11 ^? 11 

^[m 3^?rlaTfj|3Tifpq?g^*i%sfq^n.tnT3nfl4tf^^57- 

j 5i^rf^R?ifa'5^jrfRrn a'l^^<5TT»ira«T5TW ^t- 

Wisi fi^q?:fa?Tt^ %^?7mfa ocar r% ra^mra^^'n^r: j 
5i?ia?rr RSi^'^i^gwHVsfq ar^?^ 5pvwr^[r% a«(n 
f| q^rarar^r^TarRfrrgrT^rf^fasmpaf gH»?gsf^ sr^r 
I'xra^RrJT m^ a^r sr-^^rirnirar aiw T^ra^RTw 1 
^vi^r^ ?rfaqariTr-^^f^<Tsrr^nqsr^fa^'ai q^jwrn- ^^ilj a tr^T^rsm I aTia^frT^^n^^sKrli^^^ '^ 'Ptvrr- 
^ ^rPT^?% «i^«t ^5 ^ms^ar fasi^iraV i%i- 

fsa^lar ^^''afaiq^r^s'^er?^ -i^-^rvfrg: gaata o;^ 

^icoflir^^ar^^ sing iriaqrRrarrii '^\i\ 
( 'ly ) ^JTfa a^rT'irar si^rflaw»isriN^^rg: 
JT^ira 3^^'T|agT^?i?jrR 1 

Vg^THH^T^r, ^R? ^i^r^r qnV^ 11 ? a ii 

^? ^^{m ar^ar *TF^a: q^ 3^'ifa^?a^»JT ^- 
sq ffii ^fFt Hqaa vTra^H 1 a^i ^sq ^«3i;?i^'t ^r? 
^r ^'r^i r%JTrq amr^':ig^asr"^Hr^rawTT q>jr «iqjfnir 
5flrirRa;mf5"n<»« %k>'4 ^nar^ar^ %^wr^in ^rir: ^- 

qa T» a«^5J ^T^?ag: f% a ngf^'irea'ir ^r f 3^- 
Rffia Hg^r^'' WTR^^re^roTf 5:sqf^'lar Igar ^Jrraa 

^rqrfl «?irf?^ra?a5^qf §Kfa a ^af^sqf^^K: i 3^r 
^^^ir(m II ^y II 

Hafa vr5irgg?rqjTraf.ti mrTTar^ 1 

^*((^ j^r R f H^^?, ^ro ^f'ti^'fr flri?r( n ? m ii 

^mi srf a'lal ^i^^i^f^sq^^j^rcfgf^ 3?5q?if%ar9T,'s- 
gn^aa ^^^r^ar aq^rTir JTfafifar^?:aTf^^: 1 urer 3a: 
iTfia'lai sqqfigr^isiq f^arogqfTarsiq f faft^a a- 

^Ra ar svi-if^qrj ^la^^amr^^i: 11 \'^ u 
^hra (aa^ffq^^^fra^yrrgvr^rfiOTJTrf 1 

'Rfl^q^fq'^^'^-iir ^i N miTiw =^^ iif^ii 

?srgiTt^ ^*rr^ ^ ^fa wV^^th'^^ sr^rarat ^- 
^r^ar «?^r*ir: 1 a^ir f% «ir (%qr^r?re'>i^5'C'eTT: iii>a- 
^^ar 3r^r: ^reg^l^jani^f 3^:^1731^ r: 3\w. 1 a*7r 
?it: ^4«ir «q^rfa?:H?q4;^rf^ar: ar: ^IfTiTfa^^r «rr- 
^ ^5isirfa^H'prir^r!?5iaRaT^?mrfa^: 1 u^mfar'ir 
^^ta?^ g srfaqi?rTfa ^fgq^r riaif^awitr O'lT???- 
?5r ?irqraa a^ q ^r *i^r ^^nrr^^if^'^^a ^miw- 
qfiT*a?:^iaa ^fk- ^(^h wTkk^ ^sr^r^f^ ^?i^ifa- 
f^ g ^q ^^^^Rq^^rta^i: ^rlrarra^i i5^i%^^w:^- 
frarfas^r ^?rarTai=^: "^asa m^ virr^aTma a =i^'3f stt- 
sqa ii^^.n ?w ^^5?^-. s^raraf H-amfa?^ ^^^fa?^ g 
is^nar i:wJW ^tgit^f'jrfarSR s^^q^rfa i 

^•. ^^"^^q i^riT^ ^^^sfwfq 5na?rf« ^^PCT^wrvR ^F*! 


^pf^ 3;i7iTjm: ^^^ ^ acH^r5T??T«rr 'E^req^rsgTT^^: ^V 

«ira: II ^=^ II 

aH?ir^qr?iTOTt T%Trgq«r?^ 1 
WW f^hlr ^tT, ^3t^<^i ^THi^T^Tr q II do II 

s^par^-^r Hf^ni^r ?:r*qK4r ^fri% HTm-^Hrawrqr^- 

fiR'T^ji^Rn'^ en-«^^?st?immr^Hfif?if;Ri€Ran?n^- 
siq sTfirr^r ^?Tra^rr'a^r vrrasTIm: 11 a* 11 
Ham q^^rfjTRnf.alHt sTfiirirr? 1 

m f qK^Tmnil, ^(%^iTfO ^qfrq^n 11 «> 11 

^'jRrR 53=i5r a^rggs^r ra? rgrTrfrir^^RrfTTJirR 7- 
^TriTnm 5iHr!^f^5Tf?i: Ts&nf^ yfl^nH ^ 1 ^^^war: q- 
TRafUfm sf^r %T^^> ?5 T^jr^ -fr*:^ ^rqnr: q^ tsr- 

rt1g:nr:rFJ5r;vnsRTxi^t?Rt a*irfq ?i^R['iRq% a^ h- 

(q !7^a^: ^7frftTf.r^q»TgaRPTT: if^r^vrrf^trrr^vT- ?iqr^3 nf^i^^Tf sj'ggiTg cir H3rTalqaf;fa5rv:jii2[qis[- 

KV-^iri: in?Pa fra^cTr ^••tT?l'!Tfiq qtn^aqRt: II tf> II 

Rqi^m f^qr^iRrm?^ u^^[ f^%yn fga^Fr^ 
vr^r% I ?T?i?ir ^gf^qrrr T^Erraqr^rsi 1 ?ra ^- 

fwfiiqnpr: I r^m ^r^grfi^r^ mi^Hf^sgjiHrqr- 
^r ar ^^raqt^i: 1 'chT^tt^ ?iiq j^^jj^t ^^-.u^- 

giiermr^r: fs^fgqr^r «?ifgqT^r arafgqr^T^^ 1 araa- 
ant^rrKv: 1 am ^t%5^^??irR^T«*f^r^gaRV3r ^;^. 
f^qr^r?a?i»ir ^gi^^rr^i^iTHn^^nR^TFrT ilnenR^- 

ani^tTf:: 1 113 f^qr^iar (s»5i uf-am vr^arra snin- 
»jr^T aiqrrr ar^'aw^raf mfa^ a-^^Tf,«d,qT^f^ra; r%- 
s:: a>ir ^ff ^cRras^is^fsfq ra^isqa ^r>irsar =5WTf srrrn- 
%ir»:ir n^?i3%;?T5i ^^t^^r f^^sqjf (g^cqa^marasf 
srr5;s7i^aaiS'jJT^c iqqr^^?^3=5:r vrsr^^^vr ^n 1 a?ir- 
Fq»irm ?[3T?T¥i^fi gfqwj^ ^^'-'iTwra 1 vj^ 1 

HTifa ^rrNqi^'^W'^ >Tr^<<'^ie 1 

^n m'^^^m'^^i, ^^rrpT^'irrrf s^r^r^ iias 11 

HJI9T ^nr^ fgqi^^^gq^ri% aRafsqtwJHt^r ?t«tt 
55re«iraamT%^: a^^: ^rfc^tfrq; g'sur^ ^apaii 
f?fqT^rT^JTra«)Rr^ aa^r: g^irfirqr^: airg^j^^ 
tinraiiq %^ ar*^ wqi*f^?T »T^'mfa ^^i^rqr^nr 5- 
rqrfq tr^m'jrarR 3 H^«r*« rei^5F:iTidi^Hi<{iH gn- 

^r^kfl ff r* ^, ^^ ^.T^irTT'^ n liaaii 

irg q^f^ ^r: afTrf^: 5^^rq; nar"^ fgqr^r^'wvp-T- 

^fsj^ ^ai':^ *raT% cT^rriq gv^HiH-.j ^ar^i^r >T^f?r 
?efri vrra: I <T»jr f> ^'TX5f»rRr^sEq:g^nr<^r^qr^??i: 5- 
tqifr'^q^'''? '^^^ I ^a^ ?rfq !p;wf^qrr%^r 3^- 
'i 5fr^raqTi%'^rr%r% q:^' qr^jr ?;r5r aij^ ^ Hcgrar- 
qisfq ^ifn^ acjTitriTr? (?n=s% f? rt r% jtt) ?r^ ^hhvju 
?jrfr^r ^r^-jV^rq gvi^'^^fq % ^'f r ^r^JT^rr^rf^qr^i?^ 

^#f ^fq fsprrraq^^a^Ji^'iTr^ar c^qa ?^tRm#qr^r- 
^q^a-^rag^itTf^qiRJ-m r%g 3fl?if%qrr%^r r^ qriq- 
^^T^a^qfis^Tf^ ^f-jrff^rwfq ^O^Rrqrf^if^ vir- 
Epfrq^Ri^iifa »Tqf?rqrr^-'5nri4??q q^ aa a^^rgqf «t«ii 
?i?qjT^ q:-! Nqr^t^qf vi^fa ^r-^^ a»:ir TTcfiamrq ^w? 


W.V^ ^i?i^ f ^g'^ "^: ^T^oT ^r\%ri T rg?ra«R m Rmia^ 
nn^ si^^^rfiTcBi5Tn>ir^«Tjr%5iirfinr|;3^5mq^§ fisi- 

sfra^ra'^frerrb^^TTHW^rfi, 3?t: ?=rWr ?rni sft^f^- 

Slrf iaTV|K<JJ^dcT+d4UT^<4I ^fl ST^rfRT (i**f\t fth<<d 

5in^ ^^r ?n^ 3fi^f^«ji*j n^ ^r^rT^Trarr i^ ^ ?n- 

5>T*ntt!f m#, f^s^T '?T^Rn:« ii «= ii 

'fli^i^ 1^5 ^n^ 'Kmir%^5f5ir^M'^i'«f?tsirT«iici*.- ^npnf^ ^m?rwn:§ atT¥i^m^5T^m<i5n ?miTn%- 
JT:^ ?T^'nmm^rara«^smirma[ g*n^HT =5 g^a?- 

3[ iTi'T n 1 ^%^, 'n^'5 «5^ ^ iiatu u 

?m^>TmT»Tm anjTR»Tfa¥iwr5i<«n«<ti^««"^*''»^" 

r% g JT5ir^f^"qwR ^p^r?^^ ^ gHiHi*uM*dMi+i- 

f^5Kn?^T JTt^nraai^n^r %BF?j1raw^^: ij;*n: a^- 
?Jt ^wrarRi ?iren»Tfq?T«n^^*Trnn!i st^n^Hnsfq ^- 

^«IR^ 03 t^r ^^Vwf^TI^3f<» %^^«»I5l^5 II U,® II 
?RI q^; a?H^R I 

B^^ ^»iwi ^mn^q a^Ri 'iTwi^ I ^ ^"«- 
5qf^|oig^^m^^^rV5?^"cmiq^rvq^em^ ^- ^i^ ( ^38 ) ^«T SKHT'^i'^'V^^ ^l«^>^ 5En^^ iln^i f|pi5KK Qr 

•ra^ ^*'*i«in"%mPS[^ 3in'cj'-ri-cj'*JTi^ii<*tiL* ^^pfT- 

5IRI JT#ra<uui«ifil4*i'if «T«iM<«: xr^rfl^jrera^?^- 
ijayij^^i^jii-yui H^r^mrf^ ^rasr^Tft^ ^^^tI^W" 
^fn?i: ^^rq^ws^rm ^r ?T'3Ta^Fr^5?iq^5nir- 

vr^BT»r^n% ii itR ii 

«w(^ era n^Rrfrsn g'?r^f^:»?gKci^^fq f^^a i 


y>(4i'i(f^j'*i^-<j I ?r^ ^=^^r3^ «^ w^j\ fir?j?i ^mi 
?tt: fr'-ji^'^-mpia-^r: I wWi-^y fm ^vit i%?i^ «iren ?Tr: m^g "3¥t" ^r'JH'? qt^ ^Cn»r- \ am 5W<»» ^ w^^i^ 
M:;TiK.-^i« ^^j:^"qot szmf^^^rnTar q^vitBT^r ^r^ at: 
^M--^A ^KJ ^HM'W tT^r: I ar^^ "^a" ^HiH^i^R qR- 
qflar: I am ^r^KsriT ^^g^q: q^^rg^a; ^?q^iffi^ 
sq^T^g^mt^r ^^^tr^r 'Jt«t ar ^?5RR^q^f^3^mJ»^^ar- 
?^:iq:aT?g"^^" ^f^raar^qgir ^frai; i jaria^^m 
f%vn sn^q^a^nrr " Haranywa^^taP^ " fir^at- 
^m: 0«q^^:»r f fa ^pariw^TaT^rm: R^rat^viT?^ i 
qarefi^effi^ ^qir^r^r^m ^^^ifa aiwmq^ 
< |H<mr <Tm ^ra^ sfia^i^m ^r^ i "a^qJH^ig^^ ?- 

3T3^<4"!«''-jir*yr?Ti I am qar^q^T ttm n^q^a^im 
;y^q^rqtS3^q^5q?^ " ^Ri ^Fm^ " «iar: ^r arfq 
a^aqt qmsRW f^fsrag^ v^^f^a anr^ a^g ^^jr^gr: t 
^ra^ar: «gr( stfq ^wnt ^^risqr^a^ Jrmia; 'rarj^- 
?qrJ!q^>^: H^a'rwr^^r^?^? i 

i^^\ ^^^^^^, ^^i^qna 3 s^(«i II HH U 

^T3ac^^?Tnra^^f3^^(aT^^faa<*i^'i€(^f^ — 

^RfT^rsFrqr^rqfffwipii <4f^;'-jq^w4K'W^**ii?n:^- 

^i <i <« I f T^r^T^^rqr^^q al'q^tawarow^r^^ra^'iai 

5*4: ^^^i^^q^a «^ am (% ^smrara^j^^ ^^nat 

^(*rq^ I a g ^r arr^r m qar: a^N — 
^Pa am vR^grrvir^qta,! ar^i^^amrfq ^ ^^Ffirairr- 
cat^'^qHiM^jfa a ^ a^rar a?q ^'-ij: ^t^q^tntijot- 
^maq; <^q a^ q'visq^^g^ra; i aiTf r<** iw^m r^af ri 
ysv^qjflgaa sn^rsTJTraa^a^^^waq^ 5 a«ir^4ra- 
5*lwMar »F^^^mr^^«i(aqfa?qrarf it^fgqiq^miK- 
*Ta aa qar 'Et^ ?ifq ^qra^qM?^: vr^i^qiai qa- 

3ifara?Tnq»^r^i??iai^^:oTgaqqi^?Tqq»^^fjpcqrc^R- 
fpinai yvi f3i * 1 ^sriirftarg^q «^ ^fa q=vj ^q^irqa 

«if^^^: $iqr^ f^fs^tqs^rqrarf^rqsg^H^URq^^faa- 
qj%mqHi*;s(i'*HtiHi<KqwM<rararqmaraq(ara'r^ — 
HHiaiy I a^i-^^q wfr^araH -^^a ft^fa^^f^i^r^f^ - 
f^^w?T^ara?T?ari[frqrnfa5i^qr5[<qqTviUcq^^mgr':^- 
fmq'-4i'-cWTvii<<i!^^^H»Tr^q?T:qrrfa5";^€R5^r- 
aT^qR^;3^fa^qr s^^lta^i^qr: ^>^qr3?qq%- 
''i: lam ^lai: q^aqra^air w^'-^-iiuii qr ^qiqrnRg^- 
^ w^ qr q?viRraTf% aa; ^^qrg^qqpEpq ^- 
str^ II UK. II I ^vWI ( ^3U )^ ^?R 


^ ?lr^rr^f5^iT«iiTH^5pnfr^RnccTHTq^r 5rf^«iTr- 

5^r^^^: siffTi^'q^ 3^<iosr'^ C^^ rs^^^:^% ^n^wf^i- 
^rt>Wr^rfR^f|[*<svmuii4jr*Huj in^«i?7 s^^^^: f^ ajr% ^fgr^'TTsqjm ^rat^^^T**^ i>.<^4>r|^?:or ^- 
^nc^rt^^q 3?t < 'j;^ '*.<" t i^s^as^^r^^ ^^^isifg^^rs- 

tgf5?<j<< d<jH< -T%Rni^^Hrn^fN? ii ^U! II 
iTrnfa: %f^qft3F»j|t^ft^t* S^i^ wg«^rit* fa^- 
^T^r^Tw^asft^^5ffi<Jiw?5Rir: ^"<ira5traar^?i^: ht- 

wm^ w^T5f tt-^^iht ^nnr ^^ m^i I 
i^ (^^\^^ i-f{m-m^i\ ^fr ^ ^^ ii ^^ ii 

v*j qr^'=?rgfa fT«n:a?rir:^RfrrfHvit5n; ^^vrofq^r^t- 
5?fgfa*T«JS(^ ^f if-a^ot 3H^:iI^ siig^a^^fi^Jf 
^lr% «n^at: ^|r a<: r ^ s^qT%gar'?ri^y«i«i<u«rr i 

^re*fa^?in1cT^'!riTT3gaRT?Kf??i^fa5ns'a^T3Trr%- 
*n3qa?ciaiKjr«iw^ra'Ktgri^T fjw»m: sraTfia^^- 

5;^ ar?^ Jirn^: ^JT^aarw^: "Baf^r?!^ n^a?i: 
ar ff sra^a: ^m^wnt g^j^h aa: «t»a<r ^r^^ 
5g^t^Ti3rf^^"^?un^ ^if aars^rT^iaH^rs?!^- 
^^*Tr5m5R?an: 1 ( a^ 3 iTf^ ^f^ ) ^n^jf?^ 
3j?r^n^ ^: sTi!ams^g^qra?i^«^^'^ ^^'^^ ^t w.^ 


^wi •f ! IT5!lW?lT5mviR5RTTCT«Tf I 
(?fH^ ^JTUn M^, S^rW rlT rT5:^?^?n II ^? II 

^TFrr g mTi^rT'nwTgr ^r^ai ^r-jyft»jf?T?T?srJTrcnm^i 
^m ?ig^qH^mr?.yi<5qT: II %''. II 

R»TC^':^^mif, qi^^srA^^HT li^R II 

??f f? 3f;^JTrg=^nmi5iT qr raqfi^TTT sTT^ircq^raii- 

igf^rf^^rf^^sn"^?! s?qrTr^^q^5Fwr??;DTwviTHi: ii^ilii 
^^wg^q^^nr^.^r: sir%7r?qr% i 

i§^^ m ffTHT-^^H^njl^m 11^^ 1 1 

ff^qsiiraf^^q: ^lf^^cq?flff5qggfTr?5s;q3nra^q ^^• 
finr ?j_^«nqmw^3rT;ircTf,iiT ?fl^|;T;;Tm «^?ir^r^^ 
^^,'^^'. v^'^^^^w^v ^r\ q;qrHrg?^r ft»jm: '?^- 

ifl»iww^'irs?f<l?qg,!fq*3if:wp?n?r: ii ^^ ii 

«sTfqg^qg'vif?^.qr.^qT''aT?^F^!Tf.i<lnf I qinra^Bfrqf^*|LL*>^«:''jrHMii^i^F^giyiairiM^i«rMi- 
riqr55^u^?Tii«*iin!.iM«n!ilqyM^''m'^-^c|v*,iHif^?i — 
trf^^ ^i^rf^'ag'G^iiHm^^fpi ^ft Vn^ ir^fi sf-^nqr 

r^ar: ire: sT^q ^^^parrfqr: nararg^qirmr^f ^- 

fir^yqrrfra I ^^HK*ia^ ^ q^fq q^Ju^rsg^^w- 
?i f^^iTfi^ ^m aqr?;fq ataiq^:!: i 

^iK»w«nfci 5Mq, infH ^fw^ ^%k rimr i 

^rgT^qfTTT 1, I^^l ffm TJlf^"! IKU !l 

^rreg a?;rtq: g^q^cjfr >T^Ra 'nni ^?a#j goien^ 
^siRr ar aim^q^rrfl^^vjT^^m ?TTf i 

?ir5iR^<iiq>^^fl^?TT:rqq»^^WT353Hq4 ^^r^ragipj ?tt- 
arwri^^'lq ^siJH^^^ ^^^r 5nJT5ig^5;qr — 
^r?^Hr Ji^qnr%: q?gr%qinM^<HHiii qri^tsTra q^r- 
H^JirJT ^H5Tr« §??T^w f^K^HiJ? cflii^^^w auT 

?^gf^^ a^^riq: a^q-^^^eir r% fifHrg^wiqsTHRr- 
;ri'rrqq»^^|i'i(^T'Ji^<55'!re:qT<in ^ijir^TaiicflJri fn<ir- 

fn^qreig':n«H^ ^"-graJiat*?^ ?j^^q^irtq^«i» 

^Iqqr: 50sT3H^'g?q'f«ir3=?q^rllr^»Tf^ ^H^f^ ?T«n- 
Sfq ST^iclflt^T 3<lTJlc}H5;q ^Tfq^qf 5^4^^! Hq^?*«ftf?t 
g^qqcq: "J^pq^qr^^t: ?iqi^ '3g^5^r^T:?trT?T^?q( 
aHi^qqrq: ami ^n<^:^q ^?:»IH«^ 3T=q^ HH.HWIri: 

:fqraqr^;ir^r*Trqr?i ?T'af ff 'siTRr^^^r ^rwH^^H^^- 
r%qnr5l^i5f^ggkff^q3iTm^«irq^'=j^«^>aRTiiraqt- 
^Tin^in: 5iqT s^re n^^af?Tq^.riqr »frg»TH gfqrTT 
fk^mmn?.?!'!: B^rmrqrg qrq^fflq^JTinarg ^tit- 
HffT i%ig^^nF:i;ii nf^i"^ q?:afi^r^q^5i^T55?q?qqr- ^^ 


^^ g u^ag f^ai^^5F.im ^«=!ira ^nnn:q,fw?Tr'aT':<Jir- 
?>^ ni>r%3 itT^ nffPTf^ ricT cr3r: Wr ?if^ gg^^irrn:- 

5m»jr% ) sTfPT^fi^ ^ urOcq yfiq^^=!T iiiM i <: T <qf l'^ ^^ »nffw^ Rr^ "^rf?*-! Rrr i^f?'^ ^^h ^t «tt- 

^ rn^ 3Tr??i ra^ srfc?! f% " ^r^lniifff fflomrf ^ sr- 
^?i g ^^HrJ5rJTT% 5T g wrfsfr^imra ( q^iTitfor q^- 

nr^Pr^rrmq ^l^^^. \ in^^w " ^?r siraq^r^rr^ " 
is^mJii g ^?ffriJTfei 5T f^f^^i^?!^ ar5iqaiw;»i 

3T»j iTrfjfl^m'q^^gw: ^r?" r%nqa 1 
Rqq ?rf?2I I W^ im ?TRq ^KtH mi^^ f^ 

^i^^ m ?Tf?^ ^ ^rm T>T '^t!T|^ =?[ qif^T- 
5T^ qtU ITf^^J'T w^*T wi^ 1%^ ^^^ I '^^^ 

TTf -qh ! VTPt rl^ jff^ ^IW m^ ^H HIR ? nPTTr ! 

^^»T 5n4 ^^ m»TT tN ^^ m^t ^m i^»n ^WT ( 3 3C7 ) ^:f^ "f =Jrl^ I «T< R^II% ) mS<i-- I " ^»«l sn?^ ?T?^ fH^*TT 51W 
?H 5n3^ T^^ ^mP? f^'l 5?fF«J mV nf??T % ) T- 

^r?" RTrq^ I ?nr. ^^^ ^tm h^^ (huwvm ^ispr nrgr 

rT^"!? RmrrWRI cTSOT ?I^^ ^im a^W'TTTFT^JT^^rq^g- 

^^fWrn ? ?f[qm ! ^w^m m\^ ^m^s €\4 

^R«3t«gf^f?ii 1^4 Hii •^■''■THw^r^To-^ arm ^k^^ 5n- 

ir»Tv^ ?I%^R M <h<r^ f vn^Tfi I ?Trf ara f| i^flr^M^: I asTT 

f%5^ vr^ ^(?fT>:: I « %5i itsxjtT^^ st^^ fgrrfr- 
^iftiim fg^i^jfR ^i m^n^Rr r^^rr^T^rar cri^rRsqr 

^r^u*>*MV^"'f ^^yTwN^u^.Morr 4ic"4'ii^r«4M^wuii ^1% 57'E33rar^rS'rfgf^i?graf 3r^?T: «j^^i?ir^m: 1 ?ra 
«^^*i^pqr^n5Tirr-iTr3^r5rr-:m^^^rm ^^ ^ra^lmfii 1 

sra»TH»m ^^ZJ fsRW^Rq ^^ acf l^^wi c^^j^ vra^i- 

fa^?Tr^nT^nw3Kr^*iau*diMi m'siir^r^tnqr ^RHfa- 
^ir»KRJi^r^^1s?JTmqT wn f^wbr ^'^ ^^ 

a q^niTO'5^qvtm?1iff: f^w^ crat vram q^rfR^tti- 
Rirwaqftfiraifjifa 11 

H 31 ^n «j*i«ui '^^T^ WHi^q^p^T^'il qp^- 
jfnrm I ^^^ 3Hi5f^ ^^rwui ^nf^ni- I fw 


■;»■• ^FR resrvir RR^a aa«rT H^r%g=:^ «flrf^?r«:T 3Tr%^^^ 

«r^»T ^rT?^(!f ^r^Ti^ ^<siii n itfffjpi n 

^?TmaK:(i'»<rMR^ig^r'N^ ggtnngn ^^rpT^g^qy. 

^f^^ii ^m R%% I jfriTTOT^ 5=^37 jmm I 
5T?w m^ s^%^ 3Tfi gptf^ I MiMmv»t <di j|R 
5=5?r m'TRT 1 5T^%i^ iT^qiR ^mm ^ ^- 

Sl^t g^f^dj 5Tfr %^^ II m^i ^r^rfi 1 sR*^^^^ tj g^i nRqr ! i{^m 
^^^ ?T«Tr ft ^ ^zfrrm «nmrnm€r^RfRm^: 

^fpnt ?T?if[ II 

m^ wrfrgg^RSYiff^Tf^ ^wiif mTfln ^r»Rn- 
3^31 »^^qr 1 ^?^w ^'^r55=?f 3^ti3?i f^^;^ 

invwum 5fl(«(T^«Tr?^rii7^wR?5nt:t srw ^^ if 1 smo i 
h<mjiPhim«H ^^ I ?:w^ 5^?r jfhnrr I sp^T ( 9Po \ W.^ f?T''?i^ HT^JTT ^'i%T^5rg^l IF "f^^*?TTi7riTm" 9Tr?r g i 

" T^0r»iTfqjT^r:3T^T<l?fr TH^rr^T^Trt 3ngr?r ?Rr- 
5Trms!rT5i: i 

ft^qf^inml^T usrr^r^HqTs 3r^r I ^^- 

sfrRM^nidHiqT'T 5=^ ? jfrqqr ! ^^tj mnfr- 
m wnm im^r^ 3T5i?:»^^R?r^q^'rTi€i^1^T ^rntnm^rrt^filirmon'iir wfr i%^a *Trn« :» ?q?» 
Js^^jiRraT: f^^% ?im<i ^f^trR qftinoifJira 1 q;^ ft^- 

T^Rq*TfW ii HrTiiTqi qT%^}^*?w ^'?^«rf=aT- 

^f ^ ^^r Hprfr^q^l'Ti^nq: ^^\m ^^i- 
m^^^mi\^\^\^K ^^T^wr^lT^qn? i ^r^- 

^le^^S ^^I^T I ^^(iT^^m^TTqii^ f% q=^^ 1% 
^\m^ ^J^^T HuTf% II 

sfrt^ng 3??;qr f?j^TrT?im^q»i^ra^i^i: i^ut1t^?t: 

Tine^ Hnvrffr ^*^^ q< gfaFr'iqjn^??^! i^r^i%- 
mi(-4 T ^^^% nKJ^retf^qa^P^sTTTWrir snr^^rarsf^ 

w^^ yu<4'd cm: ?j^>tr qfr wjj *t^f% ^nrrrqw^ ai 
?T^^ ?TH>TT*TRT ^^fq^^c^T^ ST ^mrrmiwfcT 

Iffrn ^TQ^ ncJtiit 1 ^vq; ^t?^ -^ryn:— ^ntqg?;:Tn»T 
Br=^ " 1 » I ( ani i5.T|uifjif^ ) 3r?Tg5i^rii??i'&: I 

?i 3r^qa?^ f^*4rfTqn:*ji'ng^ nng ^»nn ?i<l^^?^a5i- 

^r^i^i^Rroq^'^^TnpTiqT'^ ^^\ T(^\m^ i ^h^- 
Hi^Tj^JiTm q%^nq^^ ^^r^JsTrfirrirr ^iw^i SS^T 


^^ 'T^ ^?r]^EyTT»TT qra^Rq^ IRfl^^^^in^ ^ ^xT ^?HltT?=^iqr Tfsl^'l^q^H 5T^^51T^vnqaf 

r^»i?qrfT':5ftiHrn^r'?iT^r^i^^R!fJTOr<Jir *n»fr p?i?r a^ 

T^riifS ^gmgti'J^ irrar q3;gi5i<i3T'a5ta^r:;fq 'B'<?ih- 

?T;^r vjqfsfq 5Tfq?r qrnur^svir: qsg sr?rrg?iia*TT»7T: 
a qg^rqw^iqaJTm^'mr: 1%??% 1 ^Rina ^^its qft- 

^ 3j«ir(g5Tfa*Tmr. qsJrquw'i^i^ims'r^r: 3?^.qn^o- 
^^ ftna: qsg^^t^inrfqn^rar^ri'isfmirfgrci 1 sTiag- 
ntJfT?^: «t=ir^i^5iFaamr: q^rqw^^^iMmfiflr: 

nmotf^r?! qftvrr^sfrqn " wgg^fTWW 5T?r "j^^g- 
^ot^Hr% " ^^m^?sTH?q^ 3m=^q^r It w^rrrq^i^i 
^'irTHmr qs$rq*ir^'Tq*Tm^lRr 3?^q^rr^?im«i»i^(- 
q««Rff^ra=q: ^nrg^iTfJHtsfq grKs^r ^fe *ti^: i 
5f5^;rq;TiqT«^ ^T^i^^^^iq?^ ^FW^fTRT'^ 

^%i ^"^^^mw II 

^q a^Ttr»i'a<:n^rrRW?ei h j^rs^qa 1 

irrtr iifi g:^!^ 'i^ s^^^JFTRTqi'^ R i^^%f 11 

xm^ wg^r(\^\ qRqr^ir ^isiriT a»ir ^r^sq q«rr 

qn^q HHmn: q5qrqiiri5r^qq«Trn^frg?^qHr^?T^m- 
TrqJHTT^l^r^r ^^rqq^TrTTsqrqrvir ^mm^m<s]^i qiw^- 
rirqrf^qq;: ?r?^^?THr?^r ir^'-^w qij ^Tqc'iqwj?qTgrf%- 
5T^*irnT: qsqrqnrft^'qq^rnfrJTr: 5t5f:qms4:^qrT?T- 
^FTT'T.qR^'r^T^i^q: ^ ^ ^5iqq?7?Tr'qTqf'-:jr ^^q;^^- ^WI 


^^ H^snr: I Jifi^riisir a^'^^a; mm?:^: *TintrqiTF? ^th- r *^. r- 


^FW^Fii^Rq^ rJfR 5[qfH ^TT'^BTHR-if ^Tr»t ?^"i%T!f q^»:«»Ti»Tfr- 
5^)i7 q=5^( ? jffqqr I ^s?to Ti^rfcTq^?^'^ w^- 

"TOTf? " ^^?M7^5irT5!rirq irrr^fT i^wnifrq^^^ ^- 
U af?F>inT^^r»TfrqR^r^l^T^lamnmirfi i rT^jfarrRq 

vs^l %\h II 

^^w^Ri'^ 5^1 ? qtqqj ! st^t friftqT'ngsgni^ 
3iPT^^qr^ i> ^C? ^ gj^^fq^nqn^ ?% 1 qHrzr.V »fiqqr I ^?^ RTna^qna frfw *T?i=^r7r qW:- 
^^q 3»»i^ Rf^nnTiT gssRT ^^rernf ^1q»^nm^q- 
^fTT^iTliBT ^1»T q qFTHqTJ '3Tf .^ i rRHjqn^ «rT- 
^••^.qi'^ 'T ^q ^ I ^^qqi«qq: ^t ? »nqqT ! 
3T?^r!t *TTqfrqq?q inqmq'lqrifni qf^i^ qw 

'TT^fil^r ^5r':HqwJTqri ^^irr I qi^^^nqir 

ITJI 3r^«?^rqc.pirqrr!qiq«fl I ^^ qnlTRTqi'^ 

Tq I irq^TrT^iqi'^ iTf f ^^MWR^ q%q^<lT^- 
qpr fq ?r ^nTifPTi Hi^'q^'^l^qiqi'^ ^^r ^^- 

^rqR '^'fi ?ig=fl5TTqp^ ?r g^^q^nqr^ w ^- 
s?rq^iqn^ Tr g^q^rqi'^ ^^ ^,m<wim'^ ?t ?n- 
ir5*i^rqi^ ^qi iRRT^qiqi'^ ?r ii^iqp^Oqiqiq: 
i{^Am ^% ff ^T ■H^iHui T?^fTFRTqq^t^r- 

ij'^qRr^irq^iqnTrrRTq^ '^ fs^qmRiqi^ iq 1 

^^'Ji^Vi^i^i'^tu fq i<^ifnqnqq^'nq'i'r'l'^q;q 
wm q;qi ^r^^inr ^q i^^hm ^ Riqfiqq^i^r- 
qfi'j'l^fr ^ qiq^rqii ^q;?[ 1 iirq ti ^^>tfiI 
Ws^ ql^ s^jHui ^nTTiqq^in^'l^*! q^i^ q qw- 
^frq.j ^qifi 11 

a«ir ?J^RT HTH ^^ 3Tpq^r •<'il«l<l<i»J«*^l qs^gfinr.^- 
*tt: q5q>qjire>i^q*?mi5'iRT s'lf'Sc^jnrasnw \n ^ra^- 
«n: I ^jf RHr^ ^qf^a: ^?i<yK*i«tiK'jq«vr^«ET- 
al Mmu i f^ rti 1 " ?if re^ gf Rr^ira'nnT " ?fh ^^hp^^ 
i^^JiWKHrviKTnsir^^'crq wrarflqii i sir^tqijren?^- 

^qqvrniVi^ gr^Rqar fii5TraRrmrq»i^i^l^q'ra»iT 
" wqTRmR 5r?r ^a^q^rqf^e rqrnssTmt«^ ^ qcsrei- 
Jirnrq fg ??qTr%" ftn^^^ng^^jTi^^j^qnnf qs^r^rf sjt- 
?5it aq-'jd: f^mrii^: «mrrqiT^q ^th vrmr: qsifiqiTr- 
^'^q^nTRT I R?T:^lmRrwr^ si^T^fTrstt gfw: 

mq ?5T^rRtiqji?Ri^i5Fraq:"f'i3Tr5-;5;V^!3n" ^fa^^- 
^\ry I -flf^«m5>T7Hir5:?^n5ir^qrq?T:^im5Tr»5Tf 3 
5T^r^?Tr ^ mnrfqin=q ^imnir q^qtqwra^qqwR- 
?l4r T^q^q^r r^^ira^Rnqsr'SBRn^q: qcj fjjjiW.r- 
THT^fq qtt,»4i ?fi'Kr^<^t*«ii 3n?qars^q?cT:«mfrqjiqKT- 
^i^r^ ^^^^rj'^q^^^TmnqjT^rr^iqTr^ 1 ^g qnr 
■rf vi^ fusfq pn«RTSTRRr5^:^r»mqTTTr^^T^lsnTnirr 
ftfiRT^ff rir^rqr: f^n?tffi=rq*;Tq »jR u m»'d< qi ^mg- 
R^T^^r^ni fqjqi^ q;ra ?»iv*<Hin«r*nTrfq fa^ ??- 
%?l I. H ^nii f«Tfq^^?mr -i x -^.H. 1 " f?Tn:«3rg ?Tfc«r ^TRT 


^1^ ^j^r^^rr? ^g^ ?J^gg?f. si^^a 3r?iSrTsi wwpq?i: 

if-T^ ? rnqqi ! m^^ 1%'^ ^-w 1 "^Rnrqf if ^ri ! s»nTqrfvTF??rq: 1 

^^53Tj>nn'^ wm i^im ^ '^ "^/^r^ f ^f f^ i 

q5^«rom^a>TnTrflr: ^f^^a^ m vnk^pir- 1 nqw^B- 

g HJ i » ' i i5r'^r%^r^n;ga'ggro?ftfr^^rqgffT^^qrgT - 
qqTiTO?q^rft*jTr5^fa»r?:^?r5n5-<iFq?T:5ETf?T'f»jr: qrr- 
?iqr=ar?fr: 5T*J^?i^RnWrai^'?s5r3Trfaq^f=^:^3ir- 

5^>qiiPFmq*jrire'r4r 5f?^"7t?NdT%^ qRamlfigFa 1 jk- 
fq9;fiq5^^rs,qi% rsr^^g^qrfn^^a'^WrU'i'r.cHiKii - 

i^r^m^^w ^m^ ^^ ikf^ I ^'tw^ji'^ri*- w^ 


W^ '^ ^la ^3?i'^a?^rror €j'?«$^rii¥rnfrTH:rtn?rvi^rR 


rs * r>. ^I3^H 3fpR 3i4in^^ •J^ffT'T 5s^;i1r ^ ji"^ fq=^Tl?,?I%33f^ irr ^?ii »iTiITi^«w4 qi^'^R- 
^■>trrT ? nRqT i 3T^ »^FRf^qBf^ l^l"^ 'T ^^• 

%f ^''s^'Ti ^ m %^ »ni! ^5T ^fs^T'^ ^^k m- 
^i\mm¥^^ Rq =j}Tfwq5^ ^^ ^^ HTTi% I TR- ^WT < Sim : ^i;^ 


wHr RT^ ^w^lTTrrwr^T ?T^?T^3^I?W ^ ^^ «Tf v?i^ act r%i|i!fl^^ q5?n<TJlr^'5^^Hrf r: ik^h i q^^t^TO'fT^"! T^mw R 5imfiTqTRqmi*i€'['^ 

i4{^ ^^< f q ^f 'JT'^ ^^1 f I ^Rfcr ^f^rJi 57 5^% 'R 
^115^7'? ^s^fe^TIf ^flTT^T^ r!R>Tffe'l5^ II 

nq irfrtqTii^: ms^rqs^^r^Tri^Tf^'f^w^qrf^^Tmsr?- 
?i*rT|jff g ftqan^ g^rn ^?hi ^ih ^qf ^rsr^aisnq'at^rm- 

fcf^JTgsqsr^ir^Tf ^^^^g-"v3t^sf?i5c:^f% JTf.ro W q^ 1 

^^o (^ROTf ^nsTar^cTJqr^ q;>r%f%r5q f^^rarr 5i«^) 

( =<3 ) 3T^^f a'l^i^rtTf R^rg^'Jt: nrrVsT^iqamfq 

K«rra^' sra^rar sr^qa f« af^-fqr? ( fsorfa ) rfl^^^rstr- 

qj^rnrnq^.^lK?^^: ?T5jr (?n?rti%) wr^rT;^r?rrq;5i^'r- 
?:r?T<^rr#rqrsif ^<irofagf€ ^ra^q^i^r ^-mh \^:ik%^ 5- 
f ^r^«im^ sra-^^ q>iqei ^f^ aq^ nm n I^trh "wr?- 

(s.c) ^ ^r^q5^%q?i^ ?THr^?^rqn^Jr!jf gra«r: 
^«rm5P-Jrss=t5^rT%qiTiTrtiT la;: ^ qjf?«ii. ^qrfirrJ! 
a^qa Wf nrfirg: qs^m 1 

i(h I ^q^ 3Tc^f^f^#vR % ? jfiTqr ! ^?jr^ 
^N^q^R ¥^Hrq^^T^^'^fr^»TW mqqr Iirrf- 
f^pfiT^q^^TqfH^iT^fsfw^'T'^ns^^fH^^ II 

"^mra^rmsiT^^" ^rqrTa^ gn^ ?iq^JT=q?iT?i3=»i?TTqrT?T 
^'rt q^T^w^q 3»n^7rsi ffq^ ^q^w^r qr ^f R^rrq- 
irrq' ?? finnqtir^ q»:i: f;qqr?q ?jq5TJT^?q ti 3ra- 
^;iTS??Tgf^qiTn!T^arS'?igg;%rqTrq5TqT?i 5q?m^r 
qr ^fWRf 'qr ^j^r^H^q^nq fiq«Frqfpqr Tq^TRifr^ii ^n^ 


W.^ m^«n I H?^ '^j'%1^ ^5rif| T5TTflff «t5^% 
^ni^^rrTK g^^3% rT=53TT>5r ^[T^lra ^^- 

»fnnTr I ^ ^^ ^i% f?fR??^i%3Tt i,^ \ 

^q^fwrf^vrpftfTfT?^ qi%Tlri^ ^^ q^TTflT? 
^"r^mf^'^STTt'^^ '^ft^lj »1Rqr I nf^faiiTf- 

■5^^ I ^'o^ if^hr^ftif^^ ^3q^ ^vjfH ? %_ itm'k 51 ^^^^r^Tgqrrraiq ^i '"^K^^ii mqqi ! q- 

^7i>T ? nnrqi ! ^^q^.q^ m ^JWJrfqqf^Hmr ^i 
^r^ g^RTxTf ^f^[%i\ g^%^i ^qr^niqi^^siiv- 
qriirqK'Jiiqi i^f^wqi"^ ^i^^\ I ^^^^ ^raq 
?iq T'^i^ I ^iiTTF^^r^t ^wT^itgs^ i ^ t^- 

5^qr^^K^T'ifT^aj'^5Tfrf<tiTsi rfr^qiKWi^T q;^ 9iqr- 

^?^5rfr?T It f^^^jw II ^r «^Rr*xr, v?f ?jr ^'rg*- 
»Tr ^ ^q>: wr i ^r5^m^5^*«-ir?ffT Hror^^r Mw^oi" 
II I II cia ^r sr^q^r a^H^T'^m^r^f^a Wg^i« q- 

gq: q^*rqrt^§«ir% ^ g ^f^sKm^q^-^^T aff^Rnnr- 
^?r?re»«pfTrg5iqraqr ^mT?Tfi<:'iT«;rJn%TiT ^ra i ???» 
wr?^ " 5rjr Hik " ^fmi^ »« "nfirfct m^^r^^fV sTr^r- 

?TH?i«^^rsn%^: aaw sfT^ ( h ) ?T^qrarfi«m^Tarf%- 
«T^ jff^^qrg: ^ f^^targq^lT^gmirfsr^f^Rt^a arr- 
gqp3f5i4%njrnr q^ ^rer^a^rr^a sr q^ar 5figq«>m 
^(% v?nr: I qi a^ ^q^ciTjn?^ " ^e^fn^w? rflt^ srw- 

vi^inm^^WHW^ ^nr^r^r^e^ q«K^qironirT ^f 
^ srr^ 5^?^r*<Tq^ " ifr^^ 5m ! r%THrwr;i%Hr3'q 

«T q^ wrf ( ^n^H^rp-iqrRr^ ) ^Tjnrqf ^^ii^qr 

Rrrqr?- q^rqq'rmii 5Tjf1?:r?s:qq^rHR^^r5?T— 
«qq'(«^'4i f^g%5TRJT'iT ^»7JTrTT^^ cTHqira^rofq 
reqr^Ml^RHWiir 5^ 7mt <lJT^?:rmf?T ^'^^ ^^^ 1 q- 
T%q?Tr^urf? ^ H# q^ ^f^'r: q?:H^r^^=v5rf faqs^r 
!Trsq«n tn:»T^r^qKj w^:i 3lr^rf?^q%?nf r^ ^t mn 
^RPT^q ^ ^r^ ahraiFr%Hw ^r a^rar? ^^- ^^ ( 9Cv9 > ^-^ ^ ^^ ) ^f ^ gj^qr 3ir^^ a?im ^aJT:TT^<ir>j5ir- 
(SA) 9r«ii'?rT!T?^1flTtWrf^^f^fa^'v;^w(rnr^HTf i 

ra^rf^st ^^?, Rsfj? '^mWttn ii ami 

'* far«i?j?:rwT ntqi|Hr, 3Tf'%*.<4«w ^h<^^ " im ^^- 

fti'"»w«wir^r^^r ^^ %5 g tsaf^ ( ar ^ [ iismsa^r- 
«r«tin»T«wh?<i%ira^f«w;fgr^iT«rrf5Tg^^^ w?it- rwfa I avir 3Tr^i:f5^JTr?rt^?Rl?T^rT^T5^rT^jT?;^»T i 
( ?rqRTTr% ) ?rn?T^^^atSJWTr>TT^irag'aJiisi ?ia f^- 
5tir z^- Tf5«iR«ira^ ^^.ra ^^^i ^^ ft^raft- 
f3??;?H^-3rti^rrf.^5i sirv^ia ag^^iff ^min'^mr- 
sw^HrsfTra^^m^T qgrc^i^B^frg^ st^ia ^a'lr»i f^- 
r^i^TTai a«n ^w^rg^^r^^ aJTrfH^trt'ilrsFiasirgTaii- 
"a^TnTrfng^ %aJiM'{5^rra:?rfi«»i2^ vrms^ na 'S- 
ra aar=!iiTnT^^ra^TO^ ^i7qr5=?iRi^^?T^rl:ra?TTmra- 

ai^rrr^^uV^Tc-aar 5Trfi>^?rr^a arsipar^rri Trt^ffl- 
af'ga JTvtiJTf^i:Tt3K?'ir?reiJT?i?i?'nq: ?m»T'35?f^rfvTg^- 
arf^wTtii af| i%JT»>riTfa ^^^^la ^g^r'i ft^iraf^g^r 
^^a ^r ^r^^ ^T^iJTrjirr'^nvrg'a^^^ eivqa £r% a©sT- 

g 5^ ar'T?^ 3i«TfT^'*fl " vfa ^i^^.n^i li^rT} ^r?:- 
?TrTTC?iaiar'57aT.ar5Tf s^rgf^afagfjs^ifa fipt^refq: 

^a^isrriqr^HftfifS^ gp'O^^ nw Ri«qrem^5t ^r^a'r- 
fa vTra: I w^ ^ srr^rfr^r ^^-i^f^ir^r^g^^a 'iirgar 
fa^f u5»:7Tg'7l 7f?iq arJTffnqr Rrfj^t st^sHralra ^p- 
57 ?T<Jr: ^vrf^JTm^r^sT f^gfi;;3i?qf^rri^3Tf; ^ " ^n^- 

w^mair^sT^fTrat " fa ag irr f^^fea ^tw^^^- 
T?i at^'ja^rrc wTgr^q: H^r^rrrHr^mr^r rai^a?:: ar- 
c^a ^ ^F!Trfa3=-:j^--^a ar^^ra^ rj^^'i {k^^^^'JJ- 
3"^ « r ^^ K «i r a snarfa agp-^^ «Hra^n%i5i^rg^- 
ap?r»jr ^^rnrr^^^^^^J^rs:^?!^'?: *rara^r€r^Pii ra^- 
nr^-^rr ^*=^}r JTg^r^^ ge^ir^a^T^iTf^r^^'r ^sTaV^T 
T>5F5'ff w«7r?55r: fTi^gr^a^i qr Jig^'irg^f "'"^^f "5- 
^r^ ^T'Tf JT j:^»T3«'ir5'7l ^aT liif-jf^ ra^5>fr m- 
«7[f^: ^r^iTa^'T ^T a?^^g^ " m^sjrf^ ^^ f^i- 
^Tsi ^WT^^iTfirfa " i ?t^ jrfafHria ^^rm r> 
wiTr^arJTgwifaanTg^'jrgfir^rTO^^^g'iT^^^^r'T- 
ff|r«t si^gar^fe^ ^r^^r^ar a fairaqfa ^r?5r^a?=!T 
jjoTsrfaqianarg'a^ gijrfiTg<Sf'^3s:"^i(T«i: ^^^r- 
firfsjrcrrfv^^^^a^ni^mrargrrfi frr^pa^f^^ im^f- 
«^: ^^?Tr9!T%^?»fT'» '^ ^«frfr?:Jia*a»iotT%5'5:r: q- 
*»% a ^r^^r^au all ar^3roa?f^^r5ir'§7^fof{a 'ifff ' 

fj^ iR«'Trefe:^>jr?i>'3?:in5Ta!5ra^"rr?i'^fwra5r?'j^: 
wtwr^^a=^: H ^ JTrr^ri^^a r%'-r^maMg^r vm- 
Ri aar amFrrfta^s^t J^g^^^r ^^h irjvjvT^t- ^- 
kv ^k^'i ftaal^??"^r gsjra'rf^ ^^ af^a?i5»Tf i ^«T 


^>Wf »2 f^T^'i;?iT'r!J^r75^P^?ir?Tinfsrranq^ gr jrq^^ijnrrg'r- 
^iR?»7r=?r?irJTwq;niT5T?iai?a sTf^fara^rq 3ir t^TRrqc 

^?TM^giir^;TW^f':'^ gn Tgr: I 'TPJ: 5T':f^^q;^?fr5^I,7T- 
^^VJ 3Tfq raqjrffTmqnq^^j ^^r^rT si si^r^irmjir- 
qpq q^ Jqrgrq?q>TTqr=3^i??isTT?:q:r q:^ ^'f^^r^r: i 
sr^^rfu^r^qj^ fir^iRHrnrrqiT^Vl^Rfl g^or iq^t. ' ^ r 
r^Uf^T ?:=gqr% 3T^ ^rRF^>^nTfq^ryr^^q4,;^>,^. ?i?jnqr»q^|j5t q^msrr: Jr??TJTuf?i5q^r?i?^>:j^- 
«?rT?T^Rft^rjf^fiorf Jr^qflw^ f^ma T^qr% i ?i^ 

^f[^^^^5ir »IlPfT aS*r%q!TrqrRTJig R^qg^. 

^r?i I e^ff »Tr?:rr^^':ir: 35?: ?T^Hr>iT«jr 3jrq qsgr%q- 
friq^srrqr»qn^ ^^r-cT^^r^JTarq^q aqm^f^!5:qq- 

rqT^¥rrarTTfJTr?q?3fiqi;Mr5q^^?Tni:?im«tnTiqji^r€r- 
^n:?3ffT!TTg?in3r,^ijri ?i^^f%ii«ir: ^^sn^nKi^q q^ 
mm^^ sirvi?3HiT^r sfa 1 ^ f^sTnrrr ?nTK'r^>^ 

fe*^p5:qiirr^^'!irq?:;mnaq;Twmqf*^^1^TRq;rs^- 
^rrMTW^r^B>w;T^fi<iTRrJiqitq?ii'aJi?Kf|;irg?^^— 
ft«T%^5»irRrwT T5;r: 1 5iqsr?;?f|»ji 3 ^ qra?qr- 

511-^^j ^^^giT^qfrT ) »TTcirrTqrf%?lRqi:Tav^: 

^qroit r5;T^raH^qrr?:rfi;rf w^qr^qa^rifa^i arc^- 

f^i R'jfei ^-sifscr a^rTtg JTtq q^fr^ggt^^-ji^^^Dii- 

S^^^r^moirq^R -trq^gc?! rwsiqrfc^^.qrqqi:? ^, ^|:,r — 
sira?Tiiq5^^5-?i»r(crT0Tsrq^r:=n^rqq5^^.Wf. oTRi «r 

?i«ir ?iCTg^f>vt»i'iflrHrq ^vq awrirTm^it^uj^^gsf- 
q5^%^5Trf^^rr»;?;t^Rq»:rar^Rg^r?TTg;Tr%5TOnrrT-- 

^eqr3r<:q^qfHq^r?rJTf^'!rcr^;T^:?qT5vrTn:H^fq?T:-- 

^qmri ?qaqqr5v:j^|^T ^R?rTq?:R^,cg?jjgt<i — 
r5^Hgraq3^?;iqq>gq;r«rT.q-3pg^«Tr5iq5gq;sr?-,^a — 
f^fnTrnRf^>K5;T5Jm^g»:r^q?T?i:^'!rg#JTHnTgri-- ^\ 
ntRf q5gr5r?Tf?isr^'i;Ti ^15^4% g ^raiqr'q^r'TsiBr- 

?rT? " ?Tr?r^ns<img^-qr" ^qrf^ ^rrfrr^flf^ nr.;sjrii 
( 5ifm ) agf^»iR^ 5rawrN>jR^ qjTR'iR ?iq: 1 ^ 
^qr?; ( 3T^fsqr% ) q^ qj^ii q^TrgTrqtqgncT^^rs^- 
^W':«jfiq^?a5?g?:7 ^?w««rf?f5p-:i q?tmsr r^Jtrmnr- 

^igg3r«T;jniTf ^ sr^-qRsimfq^rf^qrJtqfgrri; 1 ^m 

( '=^R^?5B-3f5t<n5ftsig|-f% ) ^^qiTSTRf ^VlTTTHWr'n- 

"rr;T«TfiiiRr =gg<irr j^q^q g^qq^^q ^ ( ^m ) 

^5r*«JR 5T^^qTi'>IRg''qi)^ ( SRqff r% ) SRff^- 

9iT-[R rrgi'-:jq;^^qgrRfq^f:g:?grr?fa 1 

^1 R 5TR^T^, "raf'Tfl g ^i^M II HR II 

Hr?f RRq^q'lq ( 1^31% ) ^5T:^R:irJT ( ^^^jf?! ) 

^tiar^ii ( -dTrqr^jjR ) f^HrqTOTq>^T.^^?rm'n!T^g'^ ^^ 


^j^ q'/fw ^f??ira* «»;^rm r%^ *Tgi% %C^^ fj 
ar »?mnw?7HiTrne?^5'TawnrTr %f35?i^|^ sj^ir 

^cUSR 9>tnR ^gp-i ?Rff^ydll*><i Hf^rot<5 aa: «T^r- 

^\ ^^\m ^sqlfnrfi<if: ( 'CTJflfg'srTgm ) «fi arm 

fa4^:jig«qTRg^raqnr2qr:3Ji?;^^m^'rT ^^=^f^*i- 

ii'Vi^^nn^t: I 5Tir^rw?" ( ^rq^:qstini^?fT ^Ht^jfTT ) 

pa^3'i^rqcqr'5qRr5^oTgg5^j)j^'sqr?JT^t'ii^ji**^3- 

q5g^r?Trt3K5T€Tn^rft^r#Tqr#3T^T^«^!j^TW^q5— 
^nr^q5^<ngg«^w35ir3^'f r%qnr3^qf sr^r^rsi?!- 
^rif^liqriTrliqtr^rrir^^^r^TqraTrirg^M^f^flWfqw— 

^T^?:: q^ra^agpvr^g ^r%^5; qjsf^s^: q^rqjiw- 
^qisrmitsi^tndqJir^^H^mrrer^i 5i«pqi f^um wr- 

fagq^5qiT% fg^^ifsiqqs^rf^l 3TT«;^fi:T«rsiq 
?r?qa ^^r^ a^fq 5R*Trm3[^ a^lsii irwar r^«r(%gq- 
<gq=^'rfrr ^iqqftfntTii nw^^r^q^q^ ?Tf Jiwm 
amqrr^a sra^F^'araga^siTfsic^i^E^rjifgq: ( ^k^ ) i rawr% ) 31'=^ srqr ^rp^rirr: qar?ra^Twt\iT ^?f1wq- 
?qq: ?i;c?i[: q^^^ra^i: ^\^w^ ^ "q;r^T3^Hf iH3^- 
g?:«.^ii?rai«Tg?.w^f " ^fa spTi^iqi^'si^ qfaqri^a- 
ipwrifsfq fiq ^F^f^rsig: ^'jqr: ^q?Tr: ?frrrTniii?;T»>si- 

T^iiggt^q^H, 3TJ(jraT5Tq: sijflq} ^asofr ^q^rtJit i- 
vqrc^rsfq q^frr^: ^jrrqra^«:5T sj^tr^^ f^^a ci*n 

«K»^ ^f[^m^q?fgq5^:qtW^:q;fa^^t%1'V35fra^- 

figtfna: ?pr?'3'a ^t^or^lisq^wffga ??qa: ^w.-^- 
^^n^Ts^R-'anarqorrmR^ r%=5:H^¥rmgrt%q':wi^- 
«%rwra^«:^q^a[^T"i^'^*ifW^f"?^^'»f ^g;^;^^- 
grK ^»T^?3 qq g^cT^^^qrfgvi^q^ra^^ ^ qtrnnr- 
g*^ ^Ew^^^o^q^ ¥Tq'cfl?qciw nfimw^ffq^^f«- 
qiW'K ff^aq^^qt 3 ^^si^n^ir^q^fsq m- 
g^rena ^r^rqq^ ^ f^^^ir^'jfr f^^g^'rm gr ^fiT- 
wti 55f,wmT qr aaqrq^=^r wqa ^^ ga:?qfrr(%5^r 1 
rWT ti^cm^irfweifiafr ir4r q^q a? f37T=^q^?T5?=?q 
a?q^ ^q'Vircqsgra qs^H^qr qnjr: ^^orjfraarJf fT^rft- 
^^^^«i?im q^q?Tfq5^q<nqq3g 5r^r[^arKq:?q;q;qT- 

^^fv,i: ^jjr^qj?v:ir?a qq q«ir ^^ta ^^-HHrr'V^Tri^Tfqi 

n-vxK ?iT%TrgH;^5tra[nfa ^ a?qsgqift ^ ararr^g: 
^q^'ira[*T5=qq^qw(Jl,^''^^=^"'^f3'^""'''^'^''"' "^ '^^' 

^q^fran^^^^^'^'T^^'ET ^ aci qjiw^q^:?? ei ^ m^^- 
^g..^|,fa[n^q3gqatq5g5c^Tq:w^q;''a9[an ^f *w- 
^T.'Viq^g qsr?^'aqra ^ qi^n^Kir^a qg ^:^q:&- 
q-ar sfrqfi ^zsr-a ^r^rn:3Rqi%qr?r^:CT':'f':^'r'^T^g 
^qr-viT 'sre^T q:q qsr-a ?rt asr^^rimaj q q^^uniqi- 
iqr^?T3'q 'frq ^••^^'3 "^ sflq^f w^ ?ra n- 
;?isqq: iq«ftipvn;«i: g^^f^rR^r^l^t^qqTwq =^4t- 
;^t »rot^a»Tn!n "i^ '^^^^^ 15*^" «ir^T«q=aq"^fC, 
qf^qr ?ri^^?T'^^i > ^frqT^mr ^r, =^3qffr^fq- 
Irfeqr sqft " ?ir^n:qi?q:f^«J- ;jqRafir't"^vir^ar: 

^qsTrqvqrs^^r g^r ^^f ^ ^rq^qR^'^.'^n 1 ^ 

51, : ?:^Tnrq: iETqm'raT'tf?l?PTr» ^ KW?!,fq» «q:3ftqt- 

H^jjon: K?fn!!q^=5r ewr-ycT ^?wq c^n ?? ^- 
^^„^^r 'm^wtnr ?:«qTr^#?mTqq':Tiit!jg fr% qqV 

qr: I ?f g TWU^: HRf^qJ^^ «qq>wq5C:¥rTgi3 ^Tq^fV 5FW 


^STffrra II 
^^t^ ^^^^''^y ^^^"^ ^'T^r ^%^ II 31" II 

sT9r^?T: ?rr?Tr|?:ri;r'#TT<5rr^rTrr?^ir?^?T: rith^V%: 
iiiT^^-ir^r^^ ^uraflr-q-^: 1 3ff^;i%<rRf H^-rrfff^ 37- 

^JE>T 3fR^ ^JT^a^fsFrr^sTfu^^j^Tf^mrrDrr: u^ 

^irarmr^iT^^T w ^^ I ^vq^^ |^,^ ^f^_ 

'iiei^jiTr T'liirTrT 11 
( ^r^*rrTrqw^r% ) qftr^a^^r ^^ qf^^^ ^_ 

^ VRr^^iffr^^^ iTTii^r^.i^r: ^*i i^r^RTqrq ^r- 
^f^?R^ejrR.nnW^,=Trt^^,r% FTR^a q^ ^^rR^r^- ^^J| ^^Tj^w I 

" 9rr9nTRqj%^^f|r% " drg<H t ^ m; 1 
mr%^qR^r?Tc ? mq«?i r iIpt ?TRf?^R^ 

?f^ ^fs^qR^flT^ ? jfiqqr ! f^^q ^R^lf ^^\ 

^TmfTTO^^i^ rrV^r ?w =flnVT# ^rr^ t»nl'^- 
i> ^:wiM q^^«^^ 5!^ JR^q^^ tif r vrifnr- 

^^fq?:wr^W ( ^rRf^qR^fs^^ ) 9IT^f%?Tq??R- 

jjR^rotRrT rTfsi%:(r'Pi firHRtTifrqrRwrTqR^^^rR- 
OTqR^gfirsr^rfarR (jtcs^^h st^r 3fr^^H%) " \^^ 
^i^{^mu%" gr^qntRqur irgt^irqfiqT ^n^f^rRR^- 
fqrTR^ <Tf^?T?:^ g Bwrgrr^T 1 q;^ ^.-n^tofRwri-- 
jfRr=?Trrq^R gi^^ ^:^'rqTf':3fRrjRr% ^^mTwq^- 
q:^ vHRr ^r^qr ra^rw^r irg^q^ 3 stt^ ^r ^- 

VTo =: ?jo ^o go I ;r?ro ( spv^irc ^^ JT^^R^^rrmV 

H^^ H ^^% ^ ?i5^ gr^ii II 'c II 
^5RRrm ?iRi g q^'^i»m ?^fi ^^ f^x "Rwr- ^5WT 


W^ ^^hrr f^^: ^^hi\ f^ns^ ?rT^% f^l^J^^ ^5'f^' 

q>nr Jif'iTf^qrq'i 'rr'^uRr TrfjAfer i st'^^^tttw ^ cr- 
^T5 " q:rTfT^r % 4^ ! ^?Tf>ir ^j^t^wtwh^ inrw ^V 
wrw f% Fcrf^rer ^\f m^rfj ! f^ i%i^r% r%rT ^3-- 
T^r% r%ir q^r^w ^"t? ^tf^^'^rii vtct ! 3^^r nr^nr ! 

5i?cqFrff'?TrS'^ HJST'^^iawr ^ttr^^^^ ^Trwir^^: r%^ 
?r^7 ^«r^ ^k H^5 'ir«t vT^rfar ;T?gr?^fi i ^um r^ 

rlrCmi ^■g^^'\^r^'.^ ^^ni^(^;^^i{ m"6fJTt=CT^*Tr: ^- 

;[r5f 3i???:wrr ^-'^r g?>^ :?js^ ) la:^ ^^frr^^^r^i^ 

JT^ar^l ^siifSTiR r'53?n^st5Tm?Tg?r5rr f r«i^: ^*nJi- 
:?js^rs5r ^g^rq-^rat ^^vn'^yy-drg si^ra^«rRrf^- 

»Tri5^I^ ^K^r% r%^q^ ^ ^r^^f ^«rra^flr*TiTT^- 

sr^tm-' f^^ff^'^: srnfrrt JT?»irH ir?7r?i ?iir^r- 

vjHjq iT%t^ ["a:?*! T Tm?jiar%^!. gs^flT^r?!! ^^^^r^ 

ir^, ^^^ H ^rtrc i%% " ^^^Ifsr igr^T^ruJtr^ i 

^tnnTJ ^^w. H%T??gr ^TT^nsra ^^grnr cT»irui*^- 

%^^T f^'I^ f^i^^-^^cT sB^^rsfr r%qrt^?3l era ^ ^'Eg f%!(rfcTiTr37TTKwn!r ?rej ^^ Tfi ^»ffu^- 
'vrr^: ^g^^T^cTT ^r^i^ri ^fr^a ?T^r^f^ ^r^q^si^%- 
01^ ^^f%'q;^m 's^Tf^m j^^^^^r ^B^srr^r % wr- 

ff^Tf^Tnlg, -if-m^q ^ ^^i^5^"t II s^ II 
^'^^^: ir%Tr^ a^T'^i ^r% ^Tirrr^rfr^"^ ^jf^r 

^ 5I^m^: fT^T^f^ ^ ^rf^JT^I, IT^?% ^Vl^rl gT%^ 

ff a^TTrsiJiRr; ^»^^r:sr5=!Tr: 1 w^ g^srtJ?r^s^ a- 

HHT nr^JTHTFT ^5 ( ^o ) I 

r%^«TRrR I rrai^rr ?r«lt ^m ^^ i^^a^ 1 ?ra ^^u^- 
r%^g^mrs«ir cc^r^ ^ <i?^r 5rafi=Tmr^^<iri??Tg^^- 
smm: ?rT^f«r fi; g^J^nr^ ^n^tfir a^cflHr ^vi: irr<^ 

gj"^ 'iT^fi; ^r^^tij =^ 5Rn%3CTc^nTTrTOTR ^rtrirmr- 
STIR ?r5rrgf^rfi^^Tfkf%*TnTr>^m^rR 1 ?T«Tr ht 
t^gn^r^r^iffi^q^srr: ^ 1 uTrr^r ^ '^^r 3nr=q%- 
^ ^TO^ ?T*TTi'c "sicrr^rg^.vTnjjt ^wf sifn^H^MUjil 't^ 

g?^T is^friTTrr^ vm^^'jj t%# Tct: ^r5;t^?:HT *t^- 

?«iR^^qr?cTg^smniT?gifl ^m ^HRf sr^n?^ ^vr- 

% ^iT^H^fr*nr>Tr^rq^5rJT^ir?TrgT?Tr!ri Rr?gtiT^»n- 
^ mgrRST^rTTTi vTrgjfl'i: ^f^or g^l^^rnf i^^rf^ 

n^nm JTrHiFiR^gl^t^ s^^k ?fl5w^ qrRfJT^^iJT<ir- w^ 


W'^ 


^'^n sp^-R^T ^H^sf^u: I ^niH ^?qf sr?;#i ^v^mRTq} 
gf^ sTCTmR ar.'rrgfm Jig?=tm ^^w qv^f?r wfjfr^sg 

1%, H?r^g 5H^f " ^e I qo ^0 I 

^'ai f^f^f^f r II m?r? t q^nii, TJurm a ^ ^'airr 
^^'CfT^^r " II K II ^ ^rTSTr^cT^Tra^ri^^r fJTSTraw^ 

w^ ^ ^4 3TR t^irot^ ^^i ^^l^ ^r^ sff^ 1 

"^?:f qmr *m !" ^r^Jt^ ^f 113^^% 5mi tr^g ^g- 
'-iT^ ai^^ *TS^r VvVi»4r HHra^^^f^i^r srr ?T«:rg\q^- T 3Rf%^:nn q f^f% ^m 1 ^i ^^ m%qf«n- 
^si"^? 5RTT 1% I '^^ 5TR ^"T^^^^i^qr R I m- 

qr^rfi ^5tpt sIv^i^ ^rrrrtr sr^i^q^ p=ri ^i gr ^rr ^- 

jfr ^w- '^Tf '^^f if^'i?' ?^f fs^TnTf ^^T eir*r g «j- 
3l^ ^f% I ^^ra^: ^ff ^a^:i^^rT ^ ^qr?T art^ravrafva:- 

^m «??r^^ H^f^gB ^^^^jfq vT^'^qfeg wrasTnH om- 

^^ JT"^rsqmvi^^:i^r5Tmfq h^^i ?ig ^rf f'^^ 5?«?:im^r^r?i 
f5fif33ftr%'»m^^q5^fhr'i?|^1 ^i^m^ ^^ft^^i 

fwrr q ? ^f qi ^TTi>f t-^ni 5^?^5R'^ ^ a 1 
^^ HTiT^f^qm q 3i°9r^qqqiq y I ^f?,'HTi- 

viTT q 5. 1 "yq '^ri ^^ ^Ji\ mf\ mm^Ti^^} w^ 
qwrqr ^^T m^^ ^ttr^ Tf^qvprr ^'^m <TfT 

v^m i^m WK"^ N q^^qriri m^ ^fi^n^ ^»rtr- 
HHmvj^''-:nPT ^a !i«jm ^: '=mi%>;rawagRRf ?^^g ^5^ ( 3.0J^ )^ w:m ^ITI q gigfq?qvnTiq 3Nf#-^^ ^ D I ^^qr^^H 
m^\^m^n\\ q!fTO5^ 3Rqiw 'sftq ?;f ^«i- 

wRq ^ q>T»Tm ^? ?3^»T'fi^'t^^ ^ 'fi^T I 

f^qRI ^i'^4 %T^^ ^TiqqtTTfe^ I "^^5?%^ ^ I 
»?q ^^n:^ ^TR qqifnH^ I ^ Sf ^"^ f^ =^i^PT^ II 3Trq nt ^"^i t ^iTrf?TTi%^ W'^^ ^^^ ^ ^- 

^qv^c^ qi gfsq^q'^ qT <^qT%fq^'ir qi II 

sfiqitff -iih ! JTfUTTq'jms^ ^h q^JTWT^f ^'^'t- 
qq'T[^> Mm ? mqqi I n^q iqqiq ft^r ^'^i^- 
^qqqi q ^rsiqf q-'T^r ^ i ^l I ^f^ ^Rf^^- 
m q ^iH^H'-T^i q st's^f^^Tq: q i R i ^r^qt 
^Tnq^^^T 'T ^ffq^^^^ni^ sn'^q^^^i^ i ?J ■y nfqf qqqi '^ I ^ i ^r^qi ^^it^q^r ^ ^ih 
qqqr q §fr-q^^'^n 1 tcirqf^^^^ ^ K I ^f ^T 

^m '^ I ^ I ^f^T H^f^f^^T ^ ^^sfq^qqiTT 

q ^i^q^^m 'T '^qrq^^^TT I D I ^^\ mf^^- 

m[ q 5T5?qf i-^ni ^ ^fsq^q^m ^ ^^ ^ ^^ ^^t 
miu TjjJfi^rn m\k^im\ ^ wsfqfqqqrq ii 

:j¥ra^rwq«qr^f"kHHr":^HniTr^rrti 

qm^TO 5^ ^^niTqi I ^5^ f^ ^iq ?>^t ^H- 

^(qfqqqi q m\^lkm\ ^ ^^f ^^ifq^ q^qi 

^ s^fsq^^^ q '^^ sjf^f ^^^T^ fq ^q ?> =5l»T.- 

i^fq^TT^'^ Tq ^^ ^ =^^T ^^^ ^^n^^'TI'T 

?rSHfq^Tt^ q^T^^f^^"^ "^ "^^"^"^ "^^ ^^'^" 
qqm ^ ^SP^^^^ T^m^^'^'? ^ ^^JT'^iT a=(f qi- w^ 


^M'm^ gr^ft'^ni ^^R-^^^'^i^qq fi =^qT ^- 
qs^rr i ar^^r sawMv^qr q irsfqf q>?qr q ^^^^- 
fq>^qr q ?r5^?qq«^ q ^rq'-^x^ q=q5=^qf ^"^^^r^ 

W »3;i'q(^qi'q 5f=^q^ ^TfTqisfW ^q=^qr ^q 
tqrfe^dT ;Tqt q^^fiiw 3^^r, esq fq qrq frsii 

^nrfq^q^^r ^ '^qf q^I»n q ?I^qi fTrn^^qqniT 

'^qfqfq'^qT q 5i%?qq^ ^ ^r^fq^^t^ ^ ^- 
Rqrg qiT!TT?qi^iqTT^ I ^ 5TfT q^Rnw qfT 

arr^q ^q qPT =q ^rfm^sq q>f fTir^ q^qi% ^^T 
^r^q^:i^*TgT?i; 3i^RT^rsmfn^# ?T^qqrm*Tra— 

«Tir5':?r^f^v;!5;vi^r ?icrvj^ra ^r^ri%f^ "^^^^rr^Jir g 
5Tn»qR3rT^qw*n^ e'^r%vi5pvj^r ^i^^n^v^spvi^r ?r- ^w? ^4 HT?;^rf^ 5 q^^ «':^fT':i5F\^>styi^:,gjv7^> ^- 
rq:^^^Ti3?i ??fHw?qtnr^rwrqri: qxrciv:m;:vTJ»;fgr«-- 

^r: ^^rf^^ ^^^\ ^ vJt ^^ ^^ ^^^ ^ 
vqf 5T^4r *ri:rr^rri %Tra^rr?q ^afeifJiRq^q^R, 

^^^5m^^raq^q5^r^^5 s^^ts^'rra^tjirR^^ ;g 

^smq^afrq ^fei avir^r? i " n^ihr^ ^q^r^j ^^^ ^i, 
rTwi q^fg^rraciiT it?g?v:jr^?i q^oHJTrc?Tii srfiro ?L^q^o i 

^m =^ I ^'qiq^r%^ qrrq qrqri^ qr^ q^^i 
qq'fraTi tt? ? ql^rqr I Hrrrq^tqi^ ^i arsTq^l, 
'T'? qi ^:q q^#iiT fq ^^mi ^^^^ f^ ^^^^jr 
1% f^qqr m qrRqqTr?3it q^^ <3Trq qqffdjqr i 

q^^.^fr q^fq ? »nqqi ! «s% f^ qrq ij^ irg- 

fq^^qi ?r^qi Wgfq^^ ?T ^rqfqfq^ ?T ^- 
?qr ^ff^fqf q^T q e^nqf q^qr ^ I 1^ qm^r 
iq I ?KHl!Tiq^f5T3li ^r[fq =q i;[q %^ >Tn%q- 

sq I q^%^3iR?TqTqqnn^ q^i^^ q:^ qf^^rqir- 

Tlgfl % ? qnrqi 1 ^^ qqqr q^q^H qq%^ 

q^r =JiTfaiq5qTrni ^ik^ 4i\ I '^i^irn^ q;i:q q^. 
qrijTi qrf q^Tq^TTiHifr q?^ ? in^i i j-^j ^^. 

^rw\t\^lm q^ I ^ Ol^iT 3Hq qqii%,^ | ^ 

5^^ iq I q?wt 


W-^ iF^ ?»5imTHgm n:^ sr^'TrgTof)<4i'd<i«<iJisrq ^riisir 

JifvifrcTSST: ^ri%5iqqg?TR;w=g ^itp^JiPrigg^Jwroi: 
^q^maofrrT: araqr%a?^35T5r<:q'ag|^H«F^qriq g-q^r- 
JTsfoiqfcf q%i ^f^qoT g ^^frsiiqrerjiisjqtRTi: ?T«ir ?Tr 

wf grr aiwicT ri?i ^fsif q^iram^gnr^tiiR^ qgs ^^^ 

ay-^vi^ ^jjir ^R?ar^^ 3?^q«iT g sr^fr^a sq^rr- 
fajfr^goi^iiR^^ i^omrfipT^^siwj^ ^r 'sm^^'^m- 

feuTTir: ri^ iraj T^?mfy*r<4 ^^TRu^qTsn 1 

«iRf ^ <i^r«^i^ ^r^'=Tq^'ig'jr^«rR% ^rpj ^thrt- 
nqjjii'diJif ^l^wf ^ ir^mrg^'mm^r"ir*}^<i a^iRT 

«Hinrgq5TT5TtJTtl: ^rormV ^ ^^TwnnfffTr^rir^ g^'r- 
«rr^Rt ^'TrfnW^'^mrn^^fliR ^ I '^raih ^^m- 
f^f ?q- n?;R^?!Tri!T^q>in f%q?i ^Tiresjra 50]% sii;i%- 

s«tr q:?Tr^ gr^^Rf b^t 3r*rs?iiHiy*H4 8THrr%q 4<jm »<r 
vT3?TRm^?^RTi%«q^g?TRr ^VT wt5'^?5r ^r% ^brt 
^nn I ?iT ^ <rfy'4ic*M'Jii'dggTiM«iorr w ff f?it!j- 
wV fTnnwf !yire?iR% gr^g;frrsrwoimR ^rm^R^- 

^nrsTsnsqrnr 1 nam ^^\ nulrr e?m ^fm a^fd^r^M i- 

1% ^^fJlf^Jf;;'!! Jir:?T'3 ^a(^^:^^ W^sfnTeHT^SRW- srf ^mr^TT ^r ?T5n3:r^r5q?TRimf^gwre«iR^ 'qR^Jir?:- 

KHRT ^ vTR»ir sirm^ ^a^i ^^r ^sr^m^rsrm^ 
^r ^ H'Jrr'Tr^^irgiT^'aRV g sp^^r 1 ^ro i 
?r»afrT ^^:rr^q-^^rai;R^«jRT^t q';^q?: 
it^sreqtirrsuJrr? II 

^r^r ^TRtfoT a[c?T% ^»imR ^^=5^^ ^f 3isi%>^- 
BasRT 3iqJT?TPar: ^HR^^R^^^r ^TRf HJi<5H ^< ^qTTqq- 

^^HTJTr: qff>ij^5=v««Braj ^j^^rq^nrr: 1 03 ^ ^wsf^ 
^<Rr: ^TTr^ g ^T^^r^'jr^qiTrqci 3^ ^ «c^^- 

qrs'sjRvrr ^^\ q;^ R^fisq arrg^vi^r^ qq g ra^r- 
^^SOTi^TSTTJTsm^Rmg^qr ^ h'^mim^kf^mfmrntir 
^mfir^r ^>^rs'^RVi ^^rss^R^^n ^^r <?qR^5q 
?Tr^:i¥rrg qq ^ fiPKTr^??TT<l5TrJiR^%^^Bq?:raroir- 

qq R^gq: «?f Jr^q'rrqr (qnR^r fa^qncqirra) q:^R- 
«t t^q^K^j q^r1JT5j; qj^r^^^sfr^ qv^Rt^r ^tq«r: 1 

f^^FfSq f R HHnrtf^llr^SCqiqRrr^^T^f:^: 5im ik%- 

cqr *R^7^^: I ?i?rtir qq;r%i-Jr w^t- ^thr'^ ^i??i: ?i- 
«iR>5r ^^r «^ fer^sq ^q^TRnfr^gor^jR^ UMt^ ?i' 
51 w^jfrqspu^ H R?R ^^T 3?!tT% a«ir 0;^^^^? 
^^T. ^mi^Hir ^tttt q:q R^gq: ff)«nw| gon^^nJiq; ar- 

i^f^^'^\^ ar^q"^ K^^ m? ^flq^ r: wqarsqmrrqc i 
a'otr q^R>Jr ^?v:nagRq ^e-qaagt^^jT «"?>r qq jHf^- 
^sq: ^qrRq;qrl5"JT^*iR^ ai'^ci ^^ «nr%^4«irT»R'- 
qgOTq^rorti ^a^'nf ^rarraa^^JiFn^q ^^iqi ar- 
"jqiinirRT^ (q»ff^*Fq> ?)q>^rwri% )3nrq?yr»TRq^q- 
^ R^eq^am ^grqvi s^qa^R'^ ?i^r qq ^Rrf*r 
^gfagiT^tirH'^ ai«qci i asi f| qtnrwRrac '«^"T sr w- 
^% ^1^% =gr^rRqiHnTf *t^?T! a^ q^sta^Kra^«!i 
qp^^Hra^RWRiiT q^w ^^^ ^af^^jsqr »^r5 
q>*f<» qo^ I 

^nw T^irm ftm ^pm'^j ii « ii 

^ 3itq^»Tr5trR ^f ^ ^T?i«ir ?TqqlHfit«*(^: t- 
'Tm^fw^(?s:q: arq^nnqr^t^f^^rq: qqmqr^^qip^q: 
?iqqRi5^r?s;q: q'frHS^f^sjq: ^q-ym^irF's^q: q'rra^f^;- 
^! 3TqqrH^f^5^: qqm^^ftr^^: ^rqqmret^- SPR ( m% \ ^JWT '>ii^r3f^ ^I^ M'< ^ »^lrtt.'^ u^ ^nrrgf^ sraroTr^fi [ >?ni«T- 
q5iT^»Trfmr^«rH% nr^^ I airr q^RvJr ^^t. ^ra- 

^mm am^ ^THf^^sqr'j; ?j<iR«n^q f^q[ri?Twr?' i 

" q%^ w^, ^^[^ H^l^JRTiF II k II 

??rc?irwi^ar50f^ ^f ij^rsfaai^fk i ?i^ tm^jji -'^yrrn- 
nifeq ?iiqf'««qr^^^q^'^':<iTr%fi%qf^«^eq'TOr- 
q5TP?ijfif^r<iTJrrf^qrRr%^rasi?i%q mh^ irvir^q 
«c^^i[A*r%^5qr *i^ra ?i3%n Hmrm«?iT^^iiq- 
iwTonpTf ra^T^rj ^Rt^f^iHrr ^=^j; 3?^ti%vi :j^q: sr- 
'ei^ir H^r i sitiaq 3i^ra>3rsFq ^fv^: ^?otvt »T^ra ? 
9^a ^gvTT^icT «^ qaqrnrw^r'qrvq'gHFT^qRsj^'T- 
??jTfi^q^Hqa^ ^rjvir gpJ: a<vi,Nq w?q: ?!«2ig^ar 
«Tir ^m^qnqr f^ qr^^qrqrvrr^r^iqjif^Jn'i g jt 
n-iJiif^ ticiaa qfj^Jf q;^ qpir *ram i 3TT:aPa*q7q^ 
q^fjrVjr ^^t. ^mf^J g^q: *j'^Nvir ^rjr i ?T3 ^q- 
5n?cimf qrqf^i^^vir^rfj; jt ?iTqf=^orrR q^;sTTf^T f%a 
i^i^mqR^ ^qii fTrf^'i^qiFqvi q^^ ^j *r^fcr w^ift- 
tr^ g>q?TPti?^"f^mRr^^q: ^cifq^: ffhirm^^TT 

^ ^m'r^n^ T^ 'FTrirqi g n ar^q^ acT: ^mrqvir ^- 

wr H^r ^i\ ff gawotdrrq ^ras^HV^f fiqir v^^^ 

^ra^ir q^ir ^r vrqfa; qmrirnirci rrasaaf^'a ^^wgrq- 
WT ^TfT I asn q^ n<iT^r%a'j nor^^ j i n^^ fii'HTff f«e- 
^mT^ai[%5CcT«??T*rRit?Tm^T%UH^rqfl^re:qq u^^ 
q^ii^?TH?qjR<Jir tr It fkw:^^t v?w?t: aaqr ?rsjf%vif 
^^: sn^fqvi ^^m ??^Rvjr ^rrir «w N<t.qq ^ir^q^- q^iT q^qr srgqpjqf^rwrq^ni^nRHvTqrfi q?vi: sr- 
qq?ja I a«rr hht^jf ^^T. sT^q^j g^: ?it2Tq>3T h- 
"^ir q^ f^^jsq arrg^^jaFTTiT g-fHt 5iqq;ra ^^i ■^rr^- 
h rT^^ i3;jTq??!frTRii;?q^ q^ir^q^^fn^a^mapri qr^ 

^g ^tR ^qrfJTrq g ^Tlfiyfirag ^?qvT:iqjiio qsHoll 

^T?qr%fjpTr^?:imq?^ aTT5qfqT?^=?nT^^q g'lTT^qiicfr- 
xj^a^ir^ qpjrr^^'aRireqoTr^Jir? ii 

#r =^^ 1% ^^ ^^m ^\\k i^ ii vs ii 

fiRrqrot 3i?rT?:rq ^ qfqqTq?>3r5r^HTjr^qr: ?i?ir: qsH 
qsgjT^fqifJTqrr: i ^rgrr; *t^ i fRrq^rV g?>3g^ 
Htti grr^^ ^Vq q^^q^^qr RR|^Rr^<Ji%|af;Rrq': 

iTrq('^Rrq<.*!JflW:qqq^JTrq<ul*.qi: qr':q'a qc^qi?S[5{- 

qrf?q:rgq q5=^:irr^rqRi; I ar^^^qjfq q^^^g^q ^Trii ^x 
fti?q qfq^ 13%^ ^rHPri?:rqiTmf'a':rq^3rnr?ritrq^qV 
PcTtrq^qr: q^ qf^rq: qr':q% ac4^IS5qri%q;r wqqi^:n- 
f^rqr^q I a«rr ^ JTlafiRrq^nrrfarrq ^ q^arf^g q^- 
q;jTq qsg q^^qPH* n^f?T^U(JirHrei I jfiafa^iqvj «^qa 
fir5TrqT^^ q^:i^r5r q^ iqiqr q^: q^fq^a g^: q 
sr?q>qT ^Tir I q^jpcr?:iqwTfq qq «^^ fq^sqr sqrtfq 
^^^JT'^rqrrqijTr^^TRSF zn^^r\f^^: 1 q^:jT3rTq 5^?^ 
sTrq?:nT ?P?r?:rq ^ q^qj qs^ripq g^q: q5gfq^:ir ^rrrr 
a»ir 'qr^ q^35j?^sfq q^jrmqsfq fiRrq^otr^Trq^TF- 
^^R ^g^q 3^fT% *l^?i: qs%^ q5gqf;?qrPH^ 
qq a fq^i|[sqrf^^ ^r^q^=?frqKqTri^i qq qq iq^sqr 
Sqi'^^q^i^rT ^j\ if roTJTrV ^ sn':qa II 

^'iqrr^^Rq^qirr<l*irf 1 

^JT^snui^ 5I, ^^^THpr <^iijHiili II G II 
^5t^rqoirrw fgmqqrwi'ffor ^pj^ e^rqtw^ qt^qt 
gsqrffj gsq^^qrm ^lloi qf:R^*iR[R vrqn^ a?i«ii 
Hq q^ ga^: H^ ^^nf.faHgi^pJi ^iq at qq liq ^?qR- 
f^qqififir: q^ «^ar?g q?^ Tstct qgiiiifRRgn^: i a^ 
sm q^K^Trit^ q?vR?m?i fij-iqi^^lr ^rw^'sT qr I rT- 
^wjqrfli'^frfqRr^qqqHR ^^rf^^'q sqq^brT^rrqr- 
fl^ I vToqRrvjf^rqrHrf^HqqqsR q:rar??itsqq^5'?H*T- 
mfi I Hiq^"^rqf?rqTq' fii«qr?q irarsTT ?irf^«qqq^T- 
^ rfn ^Ttp^s^gfaq^r^ qiq^rqiqar ^iRrqm^- 
iT^rq^q^^ q^sr^qniT^ q=-a^«nst ^T?TfnT«qrrf^iT- 
^m H^n Kvqr^q;TOT^ quJT vmr qRfi a« 3?*pqaV 
s=^9f^ ^i^gr^qar 5 q^q«€THT*RrqnRf fi??i^q- 
^qrqr'cTTT^ ^TTqf»iT«qTfqrfaft?T^qarq=TT q^reurqwrw- 
*T^rfi aa g;^ g q;f^^rj_ ffq^iifoT qr%q?ia fwi«:qrcqii 
q;fa3'"3nTrnKrr?q ^ qfciq^l ?Tf?l 5iq^ ^jqfqvir q=vi: 
^g:qi^rfJT^ g q^>5^*iRiiqqqf;taTr%aiq¥rmr3[r?:- 
7q »5fJi«qTrq sorrq^fi sn^q^^ ^TTjqn^qars^- ^i^ ( s^tyvs ) ^^ ^"•;utkv'tiji'tTt:h?t^ ^r«r^f:T# ^^rm ^tli ^r^r f^^ 

5iflsjfoT;Tr%i^f^rq5rrfarjfrc*pR^rJi#; m^T^f^^H ^^- 
>Trr'^f^ff5rf?T I ^q^m*i 3^^ *T^a: ci?i«ir ga^: "^s^ 

^q(%qT¥^nR, Rhw ml 'it ^1=^ II ?« II 

5rq5Tr^H^r'q?TJiqi;r^sTfiqr?q5'5f^:i: i htiwBj?:?^- 

^J5qr ^r^Tar rT?i«ir JT5rra'-:ir 5r-:iKigr5[vir ?tttt q:q ra^sqT- 
R?'r?qrv?r^Msfri?q'g ^^fw^ar ^5=^1: qs^r^v:} ;j^qr srw- 
mqr HrTr ( g^^^q ^g ih ) qjrg?q ^^^'^ ^ ^ "I^Nf- 

a^Trr: T%qf^3Tn^^?:ctr?^ ^qf^gRvji; qsiraat;^ 
gf ?t: »mR^r fTrrrq^^ ^3 gr mqjsqf ?ro?r ?ra«ir qf|«it 
q^:mgrq'-:T ^qr ^i^fqvir ^xrr ?i«iqr qf|>3r nf^i- q»^- 
fsrag^^^Ji sT^fgr^r^^ri q^T^srrq^cqrfiq^Kgqrgi^g 
^sr^irfq qpq^Tfiqqj r^qjq^ f%^req??T?5i«ir qff ^ st^^a- srfoT arfihq ggrsfV: qs^iq^ir wr ^^: sr^rw^^r 'CT'tit 
^q^siiTOJTf^firq gs^^^q^r^'sr i^ ^tririrst snqqt- 
tru I ^r^rjir: fiq^^TrcrrJUf^fq r^q'aeTqre^qfir- 
5?Ri=? ri?^iTq^rqr%Pn; ?=?? f%^q^ Sr^q^^ qr^^*: 

^^frqrwfq ^f^»iT'i:ra^ JT iptqir ai=r?w^ -i^f^- 
#q ^f frqr^^ g ^ qr§^:jr rr^rrarf (^3^^^'^ ^- 
m^x qr%)^? ?T5t wfrr ^f^msmvfrq?r q^r? ^faii:?i 1 

lfTiqr^^?R^q':rq?jiT^»jr5iq;r^rqr: «'5qq7?fr v?rn7^: 
q?xi: ^r^Rf^f^i^ ^"roT q%v:ir HtTf qq rerqjsq^cTrarsniq- 
a qr^r?i:^R?Tqi:r^rqr?^TR^Rq:q?:?i^ jt sn«q^ q'vn- 
*rrqrr|^ri^q'ggR^5q?>T^^q'^qr fqq>5qr^?i«ir ^^fq^r 
^'Vi^rTiq^ «r?f qt Jjqra'^n 'ETrTf q:q ^q^TJra'iiqi wr qrqfi 
^cqMr^fq^ Ji ffrqw ggrq^Jr q'«i: qs^RHj g^: qq- 
fqsrr ^rrr 1 a:q 7q?TR«trqf ffq^^ijqf g q^^^Jr^q- 
^qrvrrqrei ?i«jr ggra^ar q-^^gHrtvi g^ q: qff >^ «'?it 
q:q rqqjsq: ffqqjwcrqf ^fqr^imfaqifiqT^FcrtRqH^: "^- 

q?;qq^ " ^fqrfT ^l':^ sqqr^SPSt q?vj ggrqvi: qsg- 

fq'or qr g^q: ^iqrqvir ^ttt qm ^ tt (%^5qriq?ii^ 
Rtfipi'E'iJRq; q^qa wq^nir^trqf ff H^rqgstqref^s 

HWq^ ^qr^f^fq^ ^ ?! fiq'gqq^SR cTaJagrqvT: 
q^fq^:ir qr tr^r vrqia Jrqfq^r ^ ^rir in^^ avr ^- 
HfqvjT g^q: qffvir h^t qq iq^jsq: ^oi^qiq^ f^- 
■siTRHRq qiq^qii^a 1 am =agrqvi -(jf qagfq^ar ^ttti 
«^q ik^m- ^orqiqrq^q ^rtRHRq nT^Tq^^qfra=5?:- 
R^Rq qq fifqatfqr?! 1 ?T^q ^^rqT:nf ^q^qqr q^- 
^?T fqqrsqr: 1 q^f^ g^r; ^qqjfnorqrqrq^rq R^ra^jr- 
^r^^^ ^'^q^ rifl ^rq^r ^>a: qarq^ai ^^'^f: qff 'ar 
^ttf q^r^rrq q^rq^ 3^q: qf|^JT 'a^r^cqarar fq^- 
5^ ?rRi^ ai^^fT ^(% ?rqr^ firasqr: g^^flq^ ^q- 
war^ri^ q^5f;qi^qfqi ^q>:rfqq;5qrq^5mi^rf ( qq- 
fnrqrjqRrqfqvraf^ ) q=?5flq wT^fq »Ttq ^ q«imR 
qfvjfr^^5!nqrR ^q'-jRrfsrrq rqvf^ fqqjeqqfi n^ 
q9r^q^ ^ffq^^ qj\3^?iTq a?i«ir waR^R qrsJT^rr: 
q^^qTfq^^rqrtx ^^n^uR 5 a^«rr 5 qq: =q 1 rni qr- 
q^qrR?^a?:q[ q fflq^ arq^i. wfq «?n s^qdR 1*^*1 
gn«r qqifRR 1 wfstirf ^qni a^q^ 3Tma^ q?^' w- 
^R^qr^: ^rar^ra ^cf) 1 ?rqqr ?rHra?q q»«i: ^a- 
^qrfq: ^rarnia ^ffl 1 qar ^ iq^gqr fR«qiTre?j'»r- 
^tTR^fi sn|fa qRTTgiT^^iR^ qrq?r, 5n«^a h q'ta: 
q?:ars?Tra^ qpjr*nqra[ a»ir Hr?R^ q=«: ^r^mr^qt- 
^q: WRT^m ^^ "^ar if fk'^^mt ^cqr€i^gnR«iR- 

qn^Itv^ ^qTfTTqrqragoRirq^K qiq^^viqa: aa: q^rTr 
qrerTvfm ^i^ra^qr^: ^ramm ^a1 ^fvrqr ^na^- 
^q: ^rarwa ^rfl a:lr tr fqq^iqqrfnqiqnifq m^- 
cRjsTRq qsqa; qr:qa ^^R^Rq g ar^TR^q't^q: 3?«t- 
a^ WtK q^ f|[^?:R^R^ ?na ^lor q^q ?q*rra f|[- 
^^^TRq ^'i<ii ci^Trq fq^sq: ??ia5qrf q; sFTR^q ^a^r 
qar^Siqfq fq«5qiq^)HrRrrq^^^^qqr '^q^V*?- 
^qrir vti? n 1 aqr ?it^fq ^aTRT? q%^ q?«F?«7R ^gtiirR^q??- ^^f^ ( 5,tug ) ^pf^ at H^r?«TR a?j«ir I n^; ^ i 3%^ ^gafrR-^cjiin. ^^ 
^ffqa^ cir^T a ^Trfl I eura ^^vj g^^ia ci^rgqfe!- 
g^:tqRrai^^«ir q'lwgtgst^JiTii^nitg^^ir ^ i ^^ %k- 

^»^ »«*v:4«^m<i q?:^^3^:i5Bra fa^irrgqt ^r 
sTK^gq' ai^ sfr^ftrqin^'^ ^?f) qq f%^5qr fJi«2Tr 
cq: ^rnr^Ji^ srr s^tr^raqrg'Ki^nTyisRqrf^ci^nigqt 
't'vi^iT^ri,! ?r«i?r ng^r^qr 5?>aT HR^prgq a^qr 
jfrt^R^iqrgq^l ?Tc»1 q:q fg^sqr TO«qis^: ^rnr^si^ir- 
f%?:cJ?TJq'?q3r ^rrfi^rsi J^rr^gq a^qi ^rt^'^q- 
Trg'fl ^tfl qq fat^sq srrag ^§':4rq ncr^siR^g fa- 
§iTr^«paR?a^ ^^rrq fr^q^sr ^wqfinxqi^ gt ir«5i- 

tq^qsTf^r?! 1 q^rfiq; "^grr ht^^ qi ^gg j»k^ (% ^ 

qjra ^ ^^gsfrt^rqv^^r R^Rsqrvnsrrfi ^q^'sqqr q- 
^q fq^sqr vf^f??T qq Iqwwfq q^(qq;5qT >?f^qr 
!iqt ^«:qrT^:?'?R[ ^gftra ^^.^q a^tjr tqrq^ ^q; 
^qrgq: «^r ^rqrf^ 1 rim laqntqq a^qH^aqingq: 
sETwr qq f^^n:^ srras 'i*^ g^r^^in^g 5Tqnai^?iT- 
^%^ m^q^fiH^<=i[ I qq fq^sq: q?>?q[^q?vjq;r5nri, 
^ qfaqfrlr g HirqiTgql q^vj^iq^n^isr ^^q; sif^gfj. 
fd'MJ*riq«fl Hcfl qq fqq^qr m^qre^^'q?* Jurqir^qr 
»»7r*fraTa[ I srnqr mqnrqqi q^feiWgq a^: faq- 
nrqql Hrfl q?^ fq^sqr f««qr?:^: ^iHr^^re^r qr sir^^^ 
?i*q'€a^5i(qTa^q r%?:HTS(q?:ci^q ^ tqt^q qq q^^- 
5?qr^i?i»iqT^rgqtqraf^rrqnr3qg^: Iqfaqmq'^i 
^Rfl q^ f^^^qr m^qrcg: 'ETier^;T^qT?qTciH*=q»€qf w- 

^ f^q><rqT: qT>?qT5§=aq>T& 1 q^ 3 sqqri??^ raqqrqq 
a^qr •ir^qi (%4nr5^ ^cO qq f^^sq ^irag q^g 301WT- 

5tg H<.*l?iy'yH=a^«*q^F?qT?rqrqTreRHvTqtrI 3T»jgT 
f^4»TI^q a^q"> raq^f^qirraql ^m aTUqr f^qtrgq 

^^ ^aqqtg^r nm qasfq qqr fqqjcqr arraq q>^g 
jpj^qrat^ ^q^ntq'qr fatir^i ^rq fq^iiqi: ga^[«qfq 
»Tr%3 (?it5f^rgFqr^'iv?qr?i^a*n iig^qr^q ^qr JT^qr- 
5^T: gtxTr qq fg^^q't^nrrn^.qrasi qrqri; 1 a^r ^rr^j^ij 

«^rs^: HRTT^iHR qr ■ ug^qr^qf q^r wgwr^ ar?^r 
'^S^'^'fg'an^qr ^at qq f5rq>feqt m^qrs^: ^i^n^n^ 
^r I R3«qr^qT q=>37 n^qr^q g^r Rg«qjifl«;!i[^ffr war 
•TT (qq^sir riniqrc^i: wt^^^^q gr ^qr^qr q=>ir u- 
sprt^q 3^qr 5-qjr^qr^r Hcfl qq rq^^qt awxrgor- 
V:m5i«K qrqfi qg ^qr<t rq^sqr: q?:aq(qqTOq;rif ^ g sqqf%gT^ ngtqrqq ^^qr ri?:q;H^qiqq'r «ar q:q 
fqq;5qrsimT!QaT^^rsi#; qrqfi ng'^qigq a^qr wg^ii- 
gtqr^'r jpTcir qq rq^Soq: Jir»^wa^i^ a^r ^qirg- 
«qf^Tf wa'r qr fqqj^q 5jm *i i 'c? mf »jTi^*irEi^ qiqfi 
^qrgfq q%s«qq?TJmtrqKr5««raT;i wq^^q^r irg^qi- 
m sra «?fr: at^w^q M^^'^qqr ^j^^rfq^ifciiR^^i 1 

gr q^^q^fqw^JT qnq^^Jmiqrfi ^q^qnrowjq; a- 
?fq s^r^^qarvj q^q?:fq^^cqq ^''f gqre^ivn- 
qra ^ WTrre«iR a?i«ir ^ qaR g 1 era g%nhi5fr%i»ff^ 
jsg^a a aiT^qjrfqqrrg^vTqrg^^nr^ Hsfia q:qjR 1 
?i»iqr ^4»ff^ ssfqun^qrlira^Tfl^mq ip'or q^H w- V r\ <. »* Wra «gv| ^^qa HI^nra'Eq q^a: RraJira^qi^: SH- 

%jffq^^ Wfi q:q fqf;feq?a:ir?q;rfqqiqr5q?Tfq^ ei=J«T- 
a a^gr?5^ qr liqifRrsgqrfaf^iggf^fiqTi^r^g 
f*qr*r^ fff#»ff^?q ^^r- sfilf^fhr^r^q: w^xi^gnf 
q^ gpa: e^nfa^r^qt TsgJff^JTTq Hrfl qat "3 
ST fqqjfeqr w^qt^iviq nrerr^^ m ^ iAmfiWi-tn 
5^grr^5 aqf sfr^nfqq^^rarqr?! i ?j*it as^ntq^ 
q^ir Ht%'Tra war ncq rqqssqt w^qrmg'r^UTJiqsrTr- 
rf^ ^^irq^mjpr^rrH^ Trq?!^ sr«qa ^ q?^: q^ar 
!T'r%nfq?Jr^r*Trgrfi a«n g^qr^r^ q^ s^nrq — 
?qr^: :j^5u^nr^ war tsc^ fqq;5qt fti«:qr?%?:i?^^- 
^fKwq^r <»»|u i ^ <Tr^^ qrqfi ^ q^a: q'car q?viT*ngrtiq- 
farnrg g^'Trq^qt^q: ^«sfr%rn^ wa") qq iqqieq aq- 
5iP^Hrf?rn^p;iq;r^Kvnr^ri'Jiq^i%f3^ww«q qiq^- 
qwq: I ^Irnr^qr^: g-^rq wfi qq rqqrfeqrsqrmq;- 
m%^Kfm»^ a^^a niq^q «q««qqr wh >fw- ( ^- 
i: jfri m^ ) sa: q^ wi g^ nt^sffq^ q?aif^- 
^'jTHrr'a q?^ 5?qn: " »Tt?rTfR w^ tttt, ^rg i wtt 
?qfa qarnnq i qot si^ ag q^r 5q»TT, a^rj^a^ m ^wwt 
3- IIUII " 5'i ^f*TT jj^g^aqi^q^r^qjiRrrq frqrrg^a^ 
TTT^lfa ar^wrm*. ?^t^^: n^rf^rar, nrfq s^Twrar i 
aq qnw q?y«i«i««vq«'n^wr? ii 

'qif^n^ ^ ^, ^^^IFirff i\^m II ^^W 
iTt ^ irq cf5i q^j^Etrrari^r atjir snrqinrcr. qqirq^rfaiw 
?r?5i q'TTf 5T a^ q^ ^a^: fa^: 5 qqiT g a^ wiqfnjtqr 
fq q?v3 *i *Tqar ag q^rnir q^iai ^nqg^: r%?q«Fq;r- 
ewaR^q ^t^^fagnejrcfaifTtq^^ srq a g^qg^J- 
urqra: BB?q^Hq gqa aar nr^atq^qrr^qa: q^aq«- 
fqq^jr 5rrq?ifa; wr ^ iar«qfTr?g«ii^ra% Hn^a aa: 
wrTW(^awfq'?re3°i^''iraqj m^qifq^q q=^*irqra[ i 
q:^f q?if?r: q?3'3n» HJw^q'T^qrfq q=^Jr a vrqfa a»jnq 
af^^jia ^Iq^: j^qq^r qt nrfi<:qa s^fq^rra'cq q^:| 
aar fji«T?q?:aw?qKi«?iui ^rmaqjqr'^'ataqf^^mrq 
q^jfjTrqfa; wn^?r i aar^fq ^^fqtra?pT^qTaq:3qcqT- 
^qraqrqrqroil q-'vjrvrtqra; qr ^^nqra^ar^fq q^^ru- 
RTii'jq^';^ qcqr^qrarq^<nraf q^arirrqiak aq qa<3q- ^5WT ( *fyfy ) I ^«T or^«rr5i% si>i«57rr; q»^r»ir stpj: fsrfl^^rJr 5^t%^»i 
nmj »rfq jt ^^: <T9rgg=^rR nrgifT'i^ ^g^RrR i 

^^^m^s^r iR^r^^r ??if^^ ( 1 1 R i a i st i % i 

IR^ STfi'T ^H^ ^%^ gr nr^n^gr^^TOI^^qiWIIHi-M^T- 

JT^^ a|iq ?r5^ cil^r ^rgofriTH?rTrg^ffia^^r?»mrjpqci- 
»i^^ sTfiT ^gsF era m«nrrijM5fiV i?5T^»i I cRi^ ^mr- 

*irafqWa 1 a^^grfr^'j^^'ir^R i ^?^o i «io ho ii 
5I5^TfqB5^¥-f^JT?iTq;iTTf|'TT =51^ ^'l^r I 

?i^?i^([T^RH, f^m q^? '^^T II ?a ii 

^4«<?<4'Mr q^f^ ¥raf^ i %^^^ mfq^^rj^^ i nt^^k 

g^'irs^rfg^fa: I era H?^i^f% ^sfaa ^nra^im^Ea- 

'n§'?TR: 3T^ri?i5i?a: Hf^DTrsTi?ar^i^^igng?}fiq^ ^3- 
1*^?!^: ci^fjfq w'!:^TT?5r ^Tqa ^^r[%5rr%: cirfrsm ^v^^ 
vm^\^ ^rqri grRj^ifcr: era: ht^^?% fifq^r q^fii?;- 

cf«3 ^^f^?T cTar qj^T^g^ fifq^ 5T^?i as: ^i^^ ^- 
fq^ q:f;r^5t ri^r: q^^ ^r^qr^g^ otq q^ a^rsfq ^^^ f^^rir^iTRq ^r^^ ^hMi?? ^?^\ Hwr H^f^ci eria 

a^rq; q«IRrSlfriqra?TRTqL^WI7jTrrfir? II 

c^^ a5!iHar s^vj^^r^ *?5^R¥.q'^r'!fwrf ii 

^^ ^^Tf ^ ^if^ ^, ^^^qirt ^{ w ii '^ ii 

srrasrm srfg^iia^ q^ra^sqi yigf% i ?ra ^r%- 
?Tfaft:^ rn^qic^ qr»r?T ^qr^F^^nni %?Rr«^am ^sr: 

g I ?i^ ^w- '^. I ei«rr% ^r^cr^nk 3n:rar?i^r^3n^ 
'^ sTr^q; 5rf%fira: Jrr^a ^r at ^ tr J?#r ra>5gfq ^^3 
sr^sF raq^T nr^^^ '^r gr ramgw^i ^rmv q^ ^ ^ 
srra^CTRr^qTr^^r ra^rq:qiR?iRH^Tira5Tk'qaTr ^^ 
wra=^TK3qq: iq-gq:q;ra?7fci5i=*'a^r:Hmr^'B?q»?^q^ 

^q^^ (flV4tf4r^qR^^:i?r?5r?i ^r^^r^^Jii ^ rjr«:qr- 
c^i ^ jjm n r: I ?T^ ^ ^T^na?ofr?:: mn ^r^ ( ^r^^Tt?- 
nrer ) orqrra^rar q:qn^?rR«i^ 'acgr^ *T^r: eT^ ?r^- 

^g^ 3^q^^ ^ xTf^?! fT% 51 5r*qr gmlfr srrcn- 
S3rgrr:'lrg %^ra?TRr^'?Trg5n?'a^g^q^^:nJTra- mi^ 

Hgrt:Rqr^fr'?f rg^'^t^^qR WTTcqRi Hiq w^qrs'g^ir^l • 
Jii ^rspeirg^i^f qrvTrar^ i ?i^ ^ ^r^q^R^^raf^qf 
srrmq sr jtwt ^r "^ htt^?t ir?rrqrsq;qnfqr5T^qrq^g- 
qq':r1?rr^q'T??r ?rarfq irrm^ ^r h#t a*ir^r? (?3-tT- 
^H^T^ ?r iff) HH'^^N'^ ^qiT?Tqf>ai% tr vr^r m ^ 

^rrTR^Trqfi^q'eq gnii^q qretr^^rarfi rim err 077 ^ 
^r^q':H^<i5iHq4ii'-yi*(^:i5qq^lr? q^g ?raqj <^ Tr^^: 
q;^ =g5f^ej*q^^fq sr^qj^q;^ q;^ ^^ qr^'q: I 
a'qrar^ ( q:^q;fl^r q^ ^rnr ) srar ^rq^— 
q^grfqr q^Tr%5 a^r: nfqq;wqj«K: q-.^^qr 
Irfasqr wqjnr^qar^q:: 9TR|qf ^ 's:rra?icqr- 
f^q;i^«rr^rHi q^marRrorfHsf 5T?q5ifeq^vT^q q^r^r 
Si?sqmf%^?qHraqqqi^3: jjsqr^ii^iicqRrr^qqqf^ 
?i: H?q^qqr5cgsTSTr%?^ stsr-qj^r^eigf^sroroir 5??Kq- 
ar ^^rrqtqr^^gqtrq'a: q^iq^ifriq'^a^q w.\m sra — 
'qjT Hwqw^ ^f^qci: qiTRT^qsr; hh?5i i w^^^n 
qrrar 3i^qsTr'5g|% "rf?q;q?T: r%rafH«fvjsKTR5Tq%^- 
f^FTTn^rqwrm 1 a^ir?? ^qr^^ir^in^qwrror ^jg-rT'c^r- 

i^q stp:q=^fl STgrT^^^qra ?g?gT qiqr^?irrq t^riqtRH 

qr%feT =3 ?r URqtm ?irqrH«^?i 'T'^r q;qfa i%ra?sBHr- 
taqnf^ ^jq^^if^rn^rqwrroT irqf^5T qsfvii^qfiq q'Vi^q 
^ ^ta: q^^ 3i?FqjTr')!ig^gf«q?i^ t^rr^ ^^nfl 
qei^qi^TT «n=«ir ^5rrq^#r siq^q-^vRg ?5Tqr%^rci83r<"q;-> 
qarsfq ^sfr^i'jq^r^qwroiT q3art%g 3^'Vj^mflS ^t- 
W' sTfq^ 5i^*q^^ ^uqgfqpTOT gp=agf"^«i; 1 qq;H«T^ ^Wf 


Wrf^ ^m ^»Tr JfTcT 'afi g^rq-i ^q?mstiq{ nsiT^ w^'-ymr*^ 

3i£^ ^w, ^^^ T^i^ "jts ^ ll^sll 

WH^ *Tq grr ^Q'^r^r qr 3j^i=?Tr35t(^^:iR '^r af^.H 
sTqriir^f q: I ^^ yf^rf'r sTfq^«r%;^r ^gi^^fci: JTi^qaf 

^^i^k qr ^nrflr(W?[fi'ar5,af;ii^^q?:f^a: U(^,: i 7^-qfl 

qfOoi: i:cTrq[^^ ^ ^rqr^r=cf[ ji f««:qrfqrRrfiqr?r to- 

ah: fH'-i'-irc^sifqqdr ijq.'sr'^JT^fjr^qr^Vi^r ^^mm jrm 
q-HIRfit^l qiqvir?3t':qrri5T:mf^ cfR^-rrg^ifT ^ ffgfrf 
q-'ar^fii^rqi ?qfrT5s;r'-irqi vrlf^ra i ^3 ^it ^^:nqfer. 

H^ffliirHig^q: ?1^IW4-V^rw^ t^^R^a ij|H.i ».' ^ m yf^- 

Rff^^raq?-^ vTyr ggf^^mq: ( qgq:^^;^i?Tf% ) >^^- 
^mitf't i?r^Pa a?j>ir ^ra •^Tar ^w a^i j^ ^R-^rrj^. ?iqi4?qRqr5irq'TnH^a?jiPTvn?fl^W'qait=g gnrrt: jtt- 
vrrf?[-^P5iqroTT ^^Rnrqawr k^- 3 qr^^ramr^qaTqc 

^WT^sTW ricar «ifoT»iar3«if<iiiTas3 1 a^tiannna ^i- 
q^ «r<i7iTa?ri^r^?TS«fr ^'^^rf :^?I5^^r3q^^:ra■r=^;Ir^- 
'TOJmr vi^fa qa^^ ^i^sfq ^guT n§# ?^a " ?j»t[^- 
Fr^R^q^*/) " ^^rf^ Wlnw amq?!^ ^,ns?Fti^rT- 
»iwrg ^rT»ia ^'iirTfiiR 5i'i?!5^q?*jrqif?i v^gp^ 1 ^nK 

W.VR aqf Ha»i kofia: nfaqr.q[ ^i^i^^if :? vi^ra a^r- 
ii?ais?tf\q^qwfi^ia; 1 3ia-rTr^"5iPi:"^TqBf?aa ^ri^r- 
^jf i(«qa ■' »iJiaR,q^^q^r$a^H, ^r'=i«Jii?iqr ^ ??sq- 

^r?irTq ru«qrf^ maT^ja a?rsnRJifair.5't^5.q'f?ais- 
fq erHT^^qf ira ^ vrig^a'tfa f^nar^rs a?qTT.iHT 

^ g JTgfer *^ ufaVvira; 1 arqav'jqjTJrr^^ 1 a^i^- 
a^r^^rv^i^q^f^a: ^r^r^r ^ Hga'ifqg^ HTqqq; 1 
( sr^a^R-ffTH ) ^H^^^ qj^jvfa qx:T?'!fa a^qi- 
^rfa ^Tr^rg^q^tiraTR vigf^ a^nrr q^ ^r w^ 
a^ «H^lFT ^q^if^s.q ^TTqfjjrcqrTPq^isf^raHjq- 
^€^^v I aii H«JTO5Kit?:^'lai ?iHiq?q^*irana a^im 
^R 'sret a^r 1 a^ra'ar^^'^^ai^TS^qafl ipratT^q: 
^iq-riri ^?rar5r5=qaHr ^?: sqianaqR^nTa: ^n^ w- 
?qiTRr«qrf^ km errTat n^f^nlarg^q: ^iqf'ipcqrerq'? 
H^: I 9n» snna;ww'»r *T3^rat, ^ar?(:nr?t: a^i^iiw 
ww; Tfq qr ^f^rrqi gr nf^Hiqurerarg^q: 1 wsj ^ 
5 gaf^JTTfl sT^rarq^ 1 *Tq^[q^-Hqt?a qrrmf^Hqr- 
a^wrgTq: ?i^ =3w;t ^ai'^j^iraMj^^^rai sra^'sqqr 
^jqpincqr^'laf ^fT^M^r^:^aq: 5?r«iraTiw?^lat 
ki^^v ^svi^r^ri ^?^3?q?«rrarra atr>iT q? «H 
wgr ag a^rq?T^?Tjq'?qlai ^irnT^^iq'etTraj g wfq- 
^afR»q««?raiJia?ar3qr=vjq-^'t^qr5-qaH iinviif^^.T: 

SfqrtiTi q^raifl'^aHI q^:'6qt^»Teiqn«]aTa,^»iaf»lf?l 

q^rg^r vm- v^ armsr irif^.Taw^.r ^^i^^rfa; s- 
f^«=^ q|^ «q qr ^'^Ffrai qr grr^Rrq^trW qr irffiH 
"FTfTTatgirq; 1 ^'^ *Tqrf^ afq^ii%^r ^fq^ifa: ar- 
eq'a ^fa ra^r»jgr^'?Taq: 1 *fq^»y:Hiq^T:«?q^"W5 gir 

q?aff iPig aqrarg^: 1 wi ^w;r ^srai ggrliVTia: «ir- 
TaHTqjc^'lai ?TqTwgRXraqrs^r ^qn'^'qqr HH???q- 
^or 5:t^5T ^aA^taq; ( arq^swigr'T ) ^qr^^rif; ^~ 
=vi^?jia q^<l'qqq^q*arfa xir^f^^q^p'ararf!* ¥r«»i% 
axi»jr Ts^ 'T^ ^H *J^ I a^ a?if«5qraR?;oT*^j?iaa^j- ^.^^ 


^WT «psi%^ swTTr(^^!|tr^''rRHRT4'aTr^ g?^!?^ ^^^'j^'J- 

Off g?THTJT'=!iriw g^: s^rgnsi^K^aT?! gTra^J^rir- 
FTTi'^rs^ Eir JTHTirr^'3 vm: ?rg[ ^^r vI^^t^t ^gi"^- 

^f^^r: nffiU'ir: ^Hiigr^q: ?T^Frq ra^a3<ii%5Tciq> vii"- 
^r^T ^T^rgifHfii^^HJ'T^^^ g 3^''^ nffiH^ ^Hr^rr- 

sfr ggr%?ia?j: ( "i^i^f^jr^ ) q»gigvi5t;vj^.q qri^^qr 
5=7r: af^rasTTfJi^giTi^i^^wf^ ara: \ aa ggni'r ^^g^- 

^r >T^f% 3^q^^5f^^5qg^3f ^fa 3^^^^?^ '^^- 

'ir'Jif gr?rsTrJT'iriJT55q ^^^^^r^rrr^gPa acr??t'-*Rfr g- 

^ ^m g"^ «r?T'» B^^^is^T^r (5^r^^?=5fgi^5Tf%^^ an- 
5rr^^RV7 urgt^q: ?i5i a^Jr vf^r: 5T^TT?ra ^s^iRaFr'-:!- 

5?m gg«irfi a«rr ^ br ^gRsi 0;^ gra; siRrK^afr: n^'r^T: ^gii" ^RFTr sffffr?i[ " ^r^ttf.^'t 51%;: siriTi- 

vj^- 1 5f larq ^grrf^^ gi=^:T?»jrR7^:-g35irTirg^mi- 
ro^i'T VI ^f^^?i R?n?=i5arrfq si?':-R»irfTrq?i'ir ir^rs- 
^?ffR ^T^r: ^nnn nniT^tiqjfiriwrg-^rqtirsrV ^f'vrrw- 
^srq «rfsfrq?a ^f n'^q'crqg^nR^ q^Rvi g^qr 

r(r(: q^rg^^mr^sfq ^Tqiqir'^sfq ^q5TifcT^TrmTr'Ki?^?T 

5i;vj^»jr^"r^q^>TR!5 qT^q'T «^^:r f^-^rmag ^^r h- 
fSKHcirrvT'-^iRgq^rTflR 1 

HJTR ^^nrif^ n:^qqgTTR5 ^g?ar VTffT 
vT'^ffa ?!T^?rfr Rff f^f'rr?- 1 

^? ^?ir<l'5Tq?»jRr-qrr'af;fq i«rr5FT^^ ^f^^rq?'"- 
3T5ir ^^sqr ^r%?T ^?Tr^q fr^r 'aniq^iR^Vr^^ q^ a- 
a«rr 5r??T5iR€t'VT f?i^: n:^r5r3"(Rg'^ fii^rR'TR'FRq- 

'^fq^''-* ^ SIfq% f%??T: I q'^ER^TRg?^ m^^HT^II- 

?a ^ n?q^ 5 3[ 5rqr^?Tg=^^ ^^r 1 nm ^i^q 5"?i asr 
5rR:?Tr?iqf^ q;^'i[5if%«i'^:i fRSjRH^5T'!i?^ ^ a^n^^r 

Har^isf'^ q:^T ^j^r^^tsp^ ^g^g-a ^a srV^K fa^; 1 ri«ir 
q^^JT^ ^rj^: ?i5r ^qr^TisTPa q:^r ^rg^^-a f?r5i: 
ggti^r^^ q:?nr ^grt?TffT: ( tro: =g75ii'=R='-(r% ) q^ 
3T;rrTdrRT ^^\f%^v- ^^\(^h'^r. ^gf%5TRnrTr: gg- 
R^Trqnt'arq^r: ^m ^T^r-fiarKTaigR^ia'Tr fiTa^qi ^f*i- 
si: I tiiaraj ^g^R^qm ^c^rT^?Tfi fT«rr ( gi?^f?i ) 
rs^r^q ggr^^iRt^ jt^^rtr q?Taa jrm-ri^onTf.JT- 
?q?ir ^JT^ 'sr^lrg a^r ^i'^ii5?jr; (w^^it ^^r?;i%) q- 
sFf^q q:^Rr?ii v^i^r^ -^^i ggR-a^'^R; rgfeiqq^v:i^qr 
%'%^:i«i?ar if q^(^'a5r?':T q^: ^i^^rw^r %^ ^r i 
^wrqaqw^ *T^rfiT RrsTScit^'sqrfJt^qiTr^iJTif I 

?f ^5ii^^ il[^q'.qgHT^ ^^q^«TR'r?'j?»-jr5T*?]F- 
9>RWfr^?^rR?nagi5?iriqr sisvirsErTtT q^^f^pt:?!^- 
g(?f?Trqr giT'sraf gwarq; ^ ?Tr?Tf sirrirfsi rrgr^frrq- 
f^^rR H^?TcTrR ?Tl«r?q *T-s^r:i q^r??[rg qr>?tq ft?r?T- 
cirR qs=j5ig?qr^^R v?gr% I qrtRi^'ST^^^JRra- 
^gqq^rqrn ^^ ^^rK'JU ami mf Hrqrif ht Rfi- 
qr: I ^qm q^)=T^qrf^«q<iir^tiTf ( sra^TTrrqf'ti ) 
a^ q^ifVR sirw m«qr?gRq?qi=^qi?i5Frvisir^r^qr5i[gTor- 
t^ra v^JirfrffT I ?im ^r^J^i ^^iia^q^^JRViroii q- ^WK ( ^»9. )^ ^.WT 5^5 q?:r5iqia: h"^ 5i%^?»H?qr^%^n'Hara«'s5m- 

?n2T?m^%r^5T ai^rir: fiHi^m «?^n??T «at^: 

ma^ g ^rg q?FT^?jv?5:'T=Tr''q^:rT5T siffi^sa ?T^r ?jm- 
^??'Fir^ q^Ri ?nrR *T?iPrT i ? «Jr ^ s^^nrs???- 

^iijttfc ^1^^, 'nRTRq:!'? ikwn ii ^^ ii 

l'?Rri?r^r?ii q^Ri fra: ^m^rgrir^i^ralR^R^^Hfa^- 
^^«rr'fm e^siq ^*irfT«ifT ^^r «r[%m jrriTifqn^riT 
m|»li: I ?T^r^^«lRg "j^TTfiasFiTaT "iR^'s^rawsT^ 
^ wapri^nrrT6i^;5f^35i^:j^»TR i3[^r?Vr 5I^?t Hffr^as 
qfrr^a am ^rg ?TmR ?T5i'l?'ify3RrR H^^rf^^STRi 
5igf?a v^g g qfte'i'jnTJTrsT^ nar'arfTfsw.Jiwft'iai- 
^ ggig'5TffaT?r''j'J5frar'?T aar q^nrEr 'istrt ^'j^ *r- 
?jfa I ^f^ T^HT^ 3^m^a?[?7Ki crfywjd u*f?miRj^r 
^^TTa *ji'd«i|Ta^r: I i=r»:rrf? ^^rr^g ^r^T^-a^- 
^?iiT^aJTr g^rs«ja?;a[ grr^r ^sTa ^^t^'TsJ'tth jt«i 
s;^aT^?'i ^Irff^rr?^ Trr^r^a 1 a^ n»tjhm^*j^- 

a^s^fiTfa I aa ^r^^asr^sRr^qi^q: sa^scqr^aflr^fi^r 
fa^TT^^fT'^T^ ?TFa4r^na^n: ^nrflar «^ 1 ?nTT 
qi^ f^ri^a 35[-?i 5T^ m t?^ RiHr ma^gr fgara ^m- 
ii noi?>iraRat n^sfa a?r 3t^^ «pvi^«rra^'^ra ^^^- 
qar ?ir fa^igTipaV: ^rs^r^a^ gr ?TRlfa ^^'^5[it 

'erwifa ^rri^jfs'r: ^? airr'^fvifgfr^ n 
f^q^ T ^^'1^, ?^\^ ^rs^'l^ HtTTH I 
S?iR ^TH^^-^»tg 't%^ ^'^ri II R3 II 

qTTiT q%^, =f TiiR 7 ^^=^<^ II S^a II 
srr^riial arfV5Tfag''a^f^W'a[^5!iRrraa-?i«r arqrr^- 
5Trcj: ^Rf^^ifa: qpf ^ifas I a«jrfV sim^irasfp-ir fw^qr- 
sqai?qr2'?'if«rRna aa«Tr ^rareV sra ^5T 1 a^ ^m- 
%q 3Tq(R5iia^^ HTfr^«ira ^^■ ^rr^ri^'afa^-Tg- ^R^ar^^T^iaa: ggfiiar aa: ^[^ir'a^or qftoiiRg^rar 
finc^irr^ iraa ^^^tsfq frnc^rrcriT'^i^a a sR'ara^-gar 
«i^Jinn."^a r ^^ (iT«:?JKRt-J'-:ir?n%^i^r3 qr^i^R'aig- 
^^^^qrff a: ar^a ar-'i: ?i ^Tqng^Tia^f^^q?^^- 
r^5Tfai:l% HH17V1 ^rrr^nranir^V ^Hjifq ^Trr^m- 
mra 1 qm^qt^qr r|[vjr -sra^aig'^^^Tqrr'Varra'ar^q- 
^3^q^Bi?as3 1 a^ ^rrssrarg^Fv^^^rff arsqi^q^^ m- 
4jTt,^4^rsqTrfT?i fa^5 sHrtiwRq: 1 ^rafaR^^^'j^fsa 
g 5(l^fq HTir^«jrarR a^ ^nrarTiifq ^w^^ggscRq- 
fa ar5^fr^5Tfa^f^u; ^sriia Fra^^Tfa: firam^al^ 

a?ar3si?f5?^^i%asqn^5iiaT^ 3;H^r3,q^^?rq«ff?f 
3 ??'ijT^rq Hrrr^uiarR ^r^q^g^Rsr^^^^j^fla 
«?g vigra aa^a^iq 51 nor Hrrr^tiRira virga'rqrm 
( vvfm 3re^l^f% ) q:^ig?iat qi^Riinfaq^ ^z\ik- 
^f^K^ fiTir^URtt i q:^.rai5iia^'CT if «i^t^a«?q- 

guR^^rqin^a BT^^r^Qiia ^ i««qp^ I'^'-Ji ?;a a?jtrr 
«Tq«ir^ mw ifl««JU^ g laar ^^laia^.^qifq ^f^.Ha'TT 

^^ «^r^*iR JTqfa I { «Tt^^ 5^^ ) «<<i^?.si'Vf qa^ 
^Trr^fVRiRa^ir ?i?n^5ira: s<^ig5iTa?«at^9Tia- 
^^rfir^irasira^irat^fgiFna?^ 1 ^ta^^^^^irQ S'iRi 
vj^ii'a a^«n ^T?q^«af^am??T'a^iq'ro'iqig 1 a^ 
^iTqfiji*.7irc^'Ri^tl5^^RrTaa?j»if ^^tci a^^t fj^ 
?rfq?:aFi5q'^rai g?grft a?3«n ^ ^'<i ?T^f a^ 1 a?i 
q^qi-Si^TaRral«T5ii««^iq'?^RTfirft^'3iq'^^'lai 
m at^ja 1 a#iq?Trji^«»q>?^RT k «^i^*tr as'ar 
9i«2iik5Tiaf^af?i5i?a^g 1 asjr^^rrr'i^Tra: spjuew^^r- 
r^r^^.^ sq^ifl^J'nJigaRqxjaeq^if^ra'nivaa.w^i- 
fg5TiaWiiaR^r^5r=>aaT ggiC^ira: f;n^^« w^'^ir- 
ai f^^r%5ifa\g i ?in^^«jq^r# . r? «<<i^.iT aqta 
«":a*fiq ^ 5i^?:^fg57faHf^H(a ^g^'r^qm ^^5q 
?fifoT^TTTR»jRna a?j«iT ar^ra^iia: «ni^5ifa?^ai1r- 
^Trasw^ap^tmw^^naf^Uot ^raR»JR(Ra?i«n?T«?r- 
mifa: ^rafsr^rf^^^^^ifa: a^(m-s^inT?ifa: ^?^m 
^^ ^TjqjJfPiqrH; afaT^ia afJivii^^ifa: qagawqic 
f'liar Bar a*TJT ^jq^orgsraa B?q (m^irrg g afir- 
"^slligJTr^ivqa ^rarsrK q[?armg?Ta: fH«qT^rr%Rf t«i 
Biqjjwqir^ a^qaa a^^ ?r<Tig5Tia:i q: 3a: «jq»^ 
f^: B^afaisnii^vjm raH^rni q^gifq^orrog^ia: ^^^- 
r«T«qTf^ a^jq^ia a^q ^aia?ifa:i w 'aa^F^rtr ^ira^ 
ntcqa I qa^^arifa^r ^rTq ^ii'^^^qisa^rg^i'^vja't 
fq^qtsraPa a^Tf. ^riaf.?qi»i " ^^n^m q»^r, (ai%i 
rq^jnqiir li^Vr^ra 1 ^.^r'nit fai? Bi«iroiaT^?^«iT 
^g^nr ^ " f la anj ( fai^iRm ) ?rf^':ar ^fsr^Trr: 
^gfg^rar m qqraRmfa ?ia=^ata^r^4 r5;f^qni — 
aR=a^ ^ $ff^qfT<iirJi^5Ta: «jqr»nwjp?iidq apaq- ^^ 


5p«7 iT^^^r, r^^^nr ^^^ m m^ " aar 5rrg?il%M- 

T% SET arm^rg^^as^rfH ( ^<:fii|srvjVi^ i^ 3mr'f%— 
??iRrfst cTiTOT 3Tsrft?7ras35(li5Tr?i^rm5Tra5r^?Tm- 

^?iR3 V «^^ httt^tr a[Ti?iT 3rerf^?ira^rg5iR- 
H I ?T^rer"g?ira^R5iw^rHT?T'?^=iRt ?n[^«W4?nsit 

«r?T^am*?r?'j:g ar^^ar ?rr ^wr^^i affirm" 
k g iTg«?T ir^mar^aqf Ts^^T^gffrot ^Trrr^nRrra or vrraifl'TrR i n^r sj^jj^Rmfq sw^rsmriRt uvi^ 
^3^r^^ ^n% Wrrni HrJT'E^iRrR a^im ?mrR5ifaM- 
gf^5imt^ig5TR^ I qsgqjTT^ "T^i^?^ ^inq^q^q^ 
^Tir^«rRrR ?mr^q ?^^T%5irag3UR fiqiror ^r^tfi: ^« 
ttr^rfr gr^^^rR i (q=gtgf ^agj^^n 3;j^i%) q>^- 

^q^nrai^Tf fiq^;inrqiH:5T':«lr ^>qiqr qras ^m-a ar^r 

»irR q55g(%vi«i^ ^ar^^aTci: qssar^q^jvi: g^qg^ ^- 
vqjTi^ w^R qr^sa 5^^^?[^tr g?^3^ar^?q^ ^r^qmr: 
^fcT <^^^ 1 ^mva^fva g^^^r q^ ^Tire«iRrPT rT?K»r 

'iITR?Tr%ggf%?I?q56:fg5Ta^: ^q5TJT«tnqiJT^??r;?T: 

fiqq^tr^Tf zntzi^ i ^^ ^(s^^qr^'^ 9>qq:«# 
xTRq^: ^ ^ ^r^f^gw^'^lr qqqq[ ffqqfrr I ^r^^- 
5r^R^^ff'4«H*r5JR^ 5^q^i^^ ^^ar 5^gl^g;?ia ?r- 

^S'Rqrf^q^ ^vjri ffq=i7R qr^^ ^ ^"rqa tn^STTqsir- 
rq ^gT^:iq?viq^r^*TT:r^?i?qq>rTq' ^^wr^q oiqirf ?t^ 
^Trr^«irJTRqr:qa i j^qq^^r^^rrr^q^qr^ q^qfi i?t- 
qTTrorqtaaa??: q^aq: r^p^f I qq ^ ^ ?^rar^ ^g^roiW- 
t^i ^r f;q^af%qRq^?qq;qn^'qrfiT5F5TTTr^RRqr- 
«qa I t: gs^qq^T fiq^afSr qRq?T^ a^q^ ^^qrqr- 
9!q^?TJiq;ri qrrq^^ q^ijsqq^g^r vRfa arT?a^ 

qsgqfJr^irJTqj qs^^mqr^rr^r giHramqrrfsqj ^i^ei w- 
r^t q^asqr: aa:g^qq^ifrror ^^r^^r 3^":q^gf^aq>T^ 
qrqq[ Hr^r^qTffTsqr: (^H§ m^ q%q q%q q^qw) 
Ifqg f^fq«rg[fqtiqjrq^ q^ sr?^9R qaj q^^ w- 
^r^^rrarR i era f9ii%^ q^q ^wr arsirf^^TRagrq?!- 
fatq;fq?ifeT: ^nT^: R^si: I aqrf^wfK sOiTgq^TsreRfl- 
»Tra?>rq qf^qrf% ?rq g ^ ffq^^imi a liq Bsq- 
ajrEKr»as5q q'qjif^«irirqrqr%q;r5iqrqf q*«arf qT^frorr g- 
iqijrq^ff^rarpa aqgr^irarg ^ crrg q^vir^Rvjf 
3ir?i:i ^qiR^»5?q g ^^r€i n«UTri«ir%n3mqmflBT- 
*Tr^ H^qsqrarqr^^rrit^s^^ ^ ^flf^ f^^qr 3Fqf^ 
^"rir ar^fq ^ ^JrqsqRrqfsrqjrf^^m^oi m\^ f»qg- 
qqr^qfa qrq^ h tfr arqs?i^: a^qi%irqviq=^ ^- 
f^: ^"r^g af^wqcra^: arsOT^gf^^rw qrqfq>rasqr: 
rsrq'aq^-a gi':^ qs'q eTTf^»jRrR aTim a^^r^w- 
Ra3grq?TRi:qrf%5rR: r^: 5 ^ 1 cj^innf^ sfiror nr- 
ntq 5Tq g ?iqqi5arnn a liq »=T3qeRJ»r»i^i q?i|t^r^'l- 
TTirr gn-qf 5^Tqf%j?isar arg 3qqf%^;TT^ q% flrf^'J. 
sfqR ^nq^nrnR^q ^a?Rlf q^jirr^^ifaqrwrqf^^raT- ^rq 


=3 I ?T3r?irf*r sffor sTrMrT^i^iTaTCi Vt g 5 fiJ?^- 

iwf ^^^ fn^TWHirrarqi : !T>7flfr%rir7rqr<?r^r?r7T=!Tf ^:ir- 
^^fffToiraimf i?i=7^j^;57Tir^^ ^^^^-i.^-^^^^^ ^^ 

Ntm^jfr^i, 3sf[^r 3T5f(H ijnirfmr i 

RT?nf^5TR>^t^?^?',qC i^^q q^fll5TfI q.^r ^3 I iflWR 
'^^^f^'ff'^ 3^»IT gq,m?ir%: q^Rn^rfa: qft^IRT?:^ 

?viR gorTT'OT^^^ip wg^^ ^q^friJirjT Wig^^fir 
?jfJi^^<qr»;^?i?:«qqtH^^(jrsF^^Hr>aK?n4rT^riTjr- 

f^»Jt?lW SiT^HJTrR 55JiT^r»T aurtTJTW ^T^^^T^^^IF^qm 

'I I q^sarqqm^rq^f jq ^^^^\ w^^r^qr^^gii 1 3?=i Hf r»- 
^-^rr: ri»jrf^ ^7?:?irfT^ 5i>iquR q-^r 5rqrf%5tfa: ir^-q^^r- 
*^r?T^Rr<:q>ifs:riRr^mr?:oirjr?sirq^ ^fl^ir-qfq ^~ 
«qm^ ^ stqrr'^^rff ^^H'sq^r ^?Tcj:iq^3r5iqrf%5T(?r: 

q^rlT^JW^f^fir q^fil?TR: U?q^J7mTrH?qrwj?lfs- 

mqr ^r'jr?:<ii^T^ 5i^?:iT-:iJ?r«3?qfl'tqil R^qr^q^f 
q*r^s;q3f rR: •<^r^rr>^^ iiR^rerorrR fTr»fig^»jR ^'rff • 
^gsqjig'Kfia ^q^rri^n? qrrarasTm ^^^jr^qrir ?»irq- 

iT^WRracqRJTTnrri)R I q:arar q^f^fiRSfiTfRf ^g- 
3Tq:| q% q'-vj^m^ A^ qqm%^.P^qqrqr»q qvqqr m«qr- 
SS^gipJTS^H I 3T^ ¥f5:r R?im: I a^ qR-scqqTHSTrij^q ^Wl' j a«irr|- ^T7tq=qrH!T;q^ft!l?:5>Tq gvqiTR^ q?T: ^fqr H- 
I ^^q^: r3[rf|qFsq?7:^Tq> I qm =^ #r 3#r ^'^^si 3- 

! s^ir q;gjT^*Tq^5irrq m «# 5i>Va aar ^iraraap^r: 

^'iraq-vir ^jr^fR " h> g^jif?,hoT 3th " sr cj^^^rrr- 
a^^rraar f^t^sqr ?r qn:q% ^\^ FR^'^-qqr qsgr'iiriR- 
ar-vir ^?iRa^: qq^ q^R?iR'-Rqr3Rrf?in?:^rlHr ^- 
r5TiR^qTiRqr;flsjq^'f?jrr'a?inRRqHTrg^^f?^q5Tr-- 
RTr^rr^^a^RT^ilioifR ^rrjr^iiVsjrsj 5iarri%^g^»TJT?2- 
»5^? qrraRgT:5m^w ^iratfrarRqRq;?!?: ^^^tsir 
qqiTTSfrm v^.^]^ x^K[r\x^xirmj^r\T ^Ar^flqrT^- 
^i 5*fniRr?q- ?T5T;qRr?q^5T: ^r^rV^^T RRr<irftTT?T 
^Tm '^5'5»Rq^rfli ^g^ra q^ gr^^m^tr q:?T^ qqV- 
H%i%f%qurqr»^JTRqr?iT?Trfqa5:»?ir%?T sf^i^ai wqr^^— 
?^mfei?TH I im H^^r: qrirsr fi ^^raqrmaftsurrft^jr^prr- 
^^q^Ti^rRq^sc^Krqp srRqrarrrr^i ^ ^^^m^\. 

^ HTn^, amqffjr^qror ^rrrpr" sf/%qmqriq q-i^ar- 

RqinfarmqJTrgi;qf 5fr%q^?Trr3-f?r^a3rFr^qarrR 
f n?jH?»Ti^ ^^Ti^?H^VrR^r#rqri:qofrr^=^3q?j n- 
?I^5l^q?lR^rff5J^^Rqi^^JirJJ Sfqq'iR^am q7q^m- 
U afra»:Jl5¥t54nJI5Tr\q;Tq?T:€rr%RflfoifHfa q:ar- 

Hf q3=grq^'Ra?;rfRi eg^rq qqi q-vr^^irJiq^ a^rqarn- 
^Sms^ECrquq q\:^ar TOsnjrsqtg^q^ I ??qq'ra'^a e? 
qTr?mRRn^aqrs=j^ q^ q'-vj^qr-arR ?>-gr ar^^ 
«^ IT?:; I qj^rr qsgrq^TR: qTrgRR|rFTrq?T^arV 
^rq>iRqqm^5:^<fn1ar arqqra^Triar qr^rJii'^- 

5T^R si^rriiqiT^ ^r^ RqnTRRqnrQ^fsiP^- 

qiTr?r.TrYfT^5T?:7TJif;^rR^.r|ffqr5^ %ira«r^oi ^ttjt- 
gq^r-ig^irj^vim ?iq?T5frTrq?rqrnR: ^^T^wqr^tvirw 

f*jni7Hr^q q5l:^lf^q5T:^|;qKq.aT RSIoimf^ | 

q?ir«rii^Rr^:fr'-n?;rflat ^g^rq q#: q;vj?«ii^ ^^ q_ 

f^trrf»TTg;Tr5vrqv7:^^q?T:^in?iq^TD-r ai^n ^^ 
qqfRfic^iri^s-grR^fcar Bt?Trt^?Tgrrq a qqrtr viyn 
W^^'fqqr RH^5T qq ^flr^^qgrqr'q ^m'^r%qqrq1»ii 
^ qvaar ffl«qrcp^if?n^ii%q'Vj^»iRrR qi^rR ^^t 
^Ir^qnni a'li^^qsTrtar^^fqfi'lqr ^gjftR^is^iaisrq- 
^ wi^?i ?TgB>5qqT q^q^r?iq; 1 g^ ^ " qii- 

S3l^rqqf^-f^qr^ ^n.SIRTT^ fq" RqnTfaqsgfS^q. 

nrqr'qqRri^lfor 5rv:j?»jrqrR n^jmq^RsrrrJ.qqTR- 

\k%\ry \k%^^ I t^sr q>gfq;nR^tr%q5Trqnq q>ifl?T 5^ 
qf^asqr aqt g^lP'SqirrR^^IR qs^t%q5IFRqTr,WlI 

a^ ^ q^r h^; q^Rfq?ifi j^frq Rqqrg'jtff qs^f^- ^^ 


^p^ TS^Rf ^?«nHT5inT''I?TJI?^^'5rT^ IS^TJli ^'f JRRWI?T 

?TcHf gRwrn g^^q q i 3T??ir%^Rr3ifTf?T^WF^^Trm: 

3[R^f%5rarR ^H^^irfvi^rR i rtm ^■^;s^nfh^^^m ^^^^^ 
a^l^ spq^^Rrw cra«Tr i:gRi5tfcr^^Rr'5i5i?T r^jiri i 

«<ra:^r^5i5TKr Im cfls^^T^Tftar jk^ri 1 ssni =5 r^- 

??r?Tr JT3^»Tf?fsn=Tpq^?a^«iR5 vr^: ^'^rc^rR?!^??!!- 
R HH^^irra^rR 1 srss^g "q^^H^fwT J^^, amra^T- 

<t«n ^^imwrql'^i gw?ciMc^R ^R3^«irtr a?i«TT s^r- 
^ftv w«qf?r«^r^r^5nHwrmc?T^rT7ii?f^[^f5R:rrRt ^Rt?rRr |^»n%!Tra-RT ^«mmy«^H 1 ?r^ r^«nT- 

?fRiwrqjiTOaE5TrR sic^r^ fet g^^rt^r s^fTJirir ^s^w:- 
Jinr ?T5ir%q^rer ?r^:^%f[w RWtiRrarfH 1 tucrmf 
fij^^Trm^msTT wgrw «^ ^'■j^«rR»i 1 n:?!^ ^nf^r- 

«j:^ q;^ v"^- 1 «j^ nn^Tfr^^t^f^T or^Bj^r^^fit 1 

pjs^ iTTRr: %f^;m^rqff? diiTy*rn^ -f n:g-?:t?:?jR?r<iTV 
aTTr^riTSTR^Rsi^ffRm^ g5=i-:i«r?iHrr^ m^cmxkr- 

^«rr^g*nfrsir^rt?^ Ir^PSf^srrqr"!!^ gn^imswH^Tr: 
ar^^ 5rqrt%?TRg^:j^«jR?qrJTr^«ioirgrci 1 qs^R^i- 
R^^^i^nR qs^r^fiRVT'S^r: 3»%%f^<4Mr'?t»^i qs^- 
r^^fri ^^m f%JcrR: I 3TqqrH^RragK%^rawT. 
3?%^qjj3«isirqfni ^iTcrrn^ ^r «4^'sn«iri%5iT%5 \ 

ssKjJT^rer^psRi^r^r^cTsqT: i ?ni^ti%^R^'Vi*(:»JF^ w- 

qrT3[r^%^%^strqf»qn^ T^rs^^T:3T^« qf|?n%- 
q?si^?TRiqrRr'3mrir?5rR[ sr^f^^iR^n^^^i'^ *ti^ »ra 1 
a^ ^^iiRirPTr»qmw(ir5iR sn^^i^rsfr jpcsRimararKn 
g ^-sra q;^ ^r q;^rsif^?T5^:?^R ^w- ^re-ar^^- 
?F3wn^ flR^%?Rrf^ I rra Rrq^^T%;qai4i«4iM'FR- 
Br^ni sj^iar-s^'g^R q?t?c^ift5v^^TR ^g^iri%- 

ggw%:^srf^qf ^gnfcwmM'a^^r^^^it^'T^^Taf ^WI 


^^ 5?*T?Tiiin% >T^, H^^s 'T tm^iq^ ii ^c ii 

^^^«rRtR 3gri?5T ?ra«n i5r?T?WT:^f%?TT?iaigr1f?i??iT- 
^a qi^RHJT «?%^rfvi^r: ar^s^fsor ^ra^rk?!;! ri^^i 
'srgA^ifa: i^^trf «Tr|-?Tr%;?mwira':en'^5n'fR^r5T 

5f«n ^Rm*KH!flr% ?TF^rf«ir?? Ha^^s-ggq^^^sr i rra «^- 
iK^jT^niTrgi^i^tiTHT^ '73=3 cram «?^f^5ir%si5flr5Tf?T; 

?:qaTHq?i:^rfTrm: «f «^ ^m ^mq^imir^f ^i? 

^^ ■eHW'fl'-fd Hd3UjiNJtlRT"4wra' ^ST^ ^ Vf^l ^ 

5;:^ 'dr^ft^fT^viM g-f^ ■'^f.bii era SI cT^^rfq ^g- 

^:9ritJ^^^> h vmcTiM ?T^f«nn fgRT^m 5T sn^^ 1 ^- 
^H^q^TT =^3f%^a-^"?T a:^!^:^ vTffr^rTrr: ^rTT^V 
cciT imn^^ Trr^r^ f%H TjgffEn^fcr: 1 ?nT ^r^fr: %r 

'OTO^'^ 3--:^r^ ?rgftf^ TtnTM t%h Tsgf^fnvr^frr ^^^m\ Tpf TT^r 9rTcT'iriircT'Trt^?nT':f%H: st%h ^rrr 
Hri(iiW^f?T ?nr vri^r: t^ I ^ 5iRTTrT'TmRTi?^rn:^- 

^CH T I ^ 5KJTHI ^nt, ^^rm ^rm ^ts% fir" arr^t- 
^Tg^-^T9JRriH^?ni«im3Jmn%: Trf:^RTtqn%JanT- 

ii^-^MM^ ^ ^?T^«jRt<3id ?n« ^^m^- ?ra«TT ^tT^rn- 

^JTrmf^ ^'^JTR^'T ?m?T:^1r!U ^? q^: I q^raHTm- 

^'rrTi^^t tr v?^r 3TT?Trc<i^nT5T^^?r'irn(qr?:aT^qTWT- 
^m era: nnnrTRq^^qr q^'r^a^ ^^^ ffivt n^rsi- 
fa^T?!^ 3T3T(q cim^ ^ vi#r I 'srim ^r^rr'^itfsar qq'r- 
':?eT^q ^^^ 3igfg[^^m5irfeT a/^ ^J^fk^ri, anir- 

vTT'^rtrqp?^ q^r:?!^ 3^5gTH^f??Trai^^Rfii5iR ^g- 
^i^.^^TqTT^fTTreJH^ srffi^ fa^Tri ¥rgr% 1 ?r5T g^r^:- 
^gTq5T:^'rf%<^^?^ro vtjt: I "?r*nn sfton'-iMqqfcpqr 

q?i;%r^?7:^rfT>r%^5qivqi 51 *t|> ^^ i5i?ira q^c^il^r: 

ci3:f5»?Tfi5^gT5:^Tq^:gFrrqq^:^'rrTiqta?^m v?jr: 

Psrqiorf ^ sr^^ q^ 3'^^«iMrf^ vTiqiflqrf% Jigi 
3nF's:^3irmr»JiJr ^f%;qTnif 3fi%qToif sfiff^q^iT- 

grf^wartf^T s^^^hrnqr fq^ai%iriTT ^^r. qfq:| 

r%xrf f^ " JTri^ffrq^qs^iv^roTrg^q^siir^rfJi q^ 
?ra«n q^^?rf?T: qfj^^rra: ?iBn^5Tfa: q^5Tfq?Tg 
f^%)ri q^f%?Tri^ I 351 faq»nfcTf*aqifrg«igf q»%r%q3ir- 
fd^^Hd ro sfr^T^TO qqp<irqqp<i^rTq;a^ w^m^n- 
qr<^d':m?qrar^qqrr^Kit q?T;^fqq5T:*?rcqrT^aT:fii- 
fqarsra q5;.:Tqr5T^5if^^qrfavmKqirH: ^ri^qi^^^ird: 

q:qr =5rqnrirr5?*im q^nw^q raq^fq^f^TT^q' grs-a- 
mr I v^ v^^t 5T^ I qqrCT^J^nrr^q ?r^RR^q gwn^w ^J"T (\'3) Wi^ ^^^Cn ^ K(^'^t(k aim ^rmr qff ?tfa: i ?t^ ^jj^\ 

!?T^ fi5:Rmqr?fl?^ra% 3?q5im^tiJT^?«rR^gr^5vr- 

^^ffm q'lm^ 'Krara sr?T5?Tr!Tin'Rifgf i'ir'Tc^rT:^cR- 

5 ?Ta vr^^Rwgnrflc^fvf^ ^^ a ?ni fgf r'?rnrais,#;JT 
jjfor^ ?raTp?T^ I a«Tr^ ^qa *T5^Rf q^ 5icirR q^- 
fiHc^Ri^rR *i^r% a?i: qnnrqRqq^'^^rqqrH^q 3^- 
^ f^ q^Rf^?ifl ?T^rtq *Ti^r: aifJra q?^ ?TarR q^- 
^arqra^TR I ^m^\ ^^vjm^^x qq'ia^ ¥^^?i5- 
f^gr T^ra^rrii r^h q^T^rm?!^^??! sr^irfq a^r: q^ 
ficTfR q=tJFracqfar^rR ^e^qqi ^rffRw^rsrra^rfi 15- 
qsgr^TfRr^rfH q^i?5i 5tmR 1 ?T^r frrqrqql'^r qqV 

^ qrg^r^fr qg 5i?TrR qj^sHfqra^TR w^(^ m^^ 
^K\^k^ ?2^q% am 3iRrR faqsgr^r^ffvi^rR q^rr^r 
warR I 3»«r=ir snorqRqqi'^qr qqia^q ^^ ^3T^a 
T^ta^ra cif^a ni57^^R 3raTfq ^rifRi arfrmqsg^T- 
?TrR q^HHf-ufvj^rR H^^^qr r^r?Tm vii^r^ ^tw^ 
5iarR 3T?rr%5i?qpii^Ri aa: ^T^larqf r^^ ^m- 
?Rr% xrfffk a:^ra^p^^r% 1 ?nT ^ stt^ ^^r^f^wrqf fir- 
5TR vrs^r racqs^i^^rvj^^r^^TH'j^r ttrf^ qs^na^^rr- 
f^ vy»'-ir: I H'l^T'sqTir Hi'i>dfrrq'^q»irri^Aimji*j'^?ro^r 
q:^^q^nfr^3arR q^vr^rR 1 %^j€r %f?Rq7%?:^ri|- 
^^^TfTfR q^ ?T?i«n qsgfgr^: ^Hf^rwterr^fcr- 
t^RTif^ni.f?r!a?j; 1 ct^t %f^r#qrg ^iT^g^^gq^ra 
snq^^wfrf q»^ n^cra': srrijTErqf id 'i ^q »g'i^q-q'n7Tr- 
qfJr^itmr qf^'^-d i^qmgg^ ^rqjfrqa aa: q^- 
fqyr?a5l^fa I ^ra Qvin^^nrwrrar^Ri^rwirq^:- 
^nq^^-.^rfrT^qT ^rar ^nfr- 1 hct: ^tRqq''i'^r qqV 
TRq iTT^m q:^re?Tf^^rn?TV ^ qr%Hrqf ^m^ra: 
T^fq qiMNiar w^r: I rTrr: q^rqi'iqq'i'-cqT qqm^q 
5^i?nTrr% qf%^ ^rerR-^Rvrqra 1 ?rarfq qmrnrl'r 
vf^r- 1 ^vm !^€t?T^^'^r q^'m^q ^r^gr^ grgi ^d 

^^^m 3rer^^ ^r^r: qrs^jr 1 am vnqrq^r'^^qrq^fr- 

9rqrf^ snfnqr^r v\^v 1 ^viqr qr^rqfHq^i"<qr qqr- 
":a^q ^^^ ?T3f%a T^rrasrrflf ^^a qi^^^^fT, ^- mfq qrm^rer -^Ijfr: 1 ^^^q^ %BKq- fr^ q^rrj. 

^r:^^ v\j-j: iHqqf r'aq^q^ff3[^TOf ?7?i^''5qqT qsRr- 
Hqs^ria^^rR fsqqirfvj^FrR ^ri^RrH^^rqrR 1 ^t- 
wr^a sr^^qr^ig^cq^viraria qs=5 a?j«jr oi^f^^ia: 
qf^:CTfa: ?rerr5r:ufa: qi^Rt'^:^?!^ i^fi 1 qarfa 
'3^'rtTqiq Tj^t qr^ ta^^qs^^^r'jjTg^rR a«i^r- 
srrfq ^TsnirR a^i: fa^niafaqjTni'jsqhuR ng'^r- 
nfaJT^^rg^sqf %t%a5^ i q^Rfii^a^ ^ifjatrfar 
^rRcqr %ferr5i^^^qaTH: g^R^r ^q^i^'^t'irrg^jiar- 
^qmr^fi aa: q:^R[%:[fR v^mi qsrsr :^r?a q?jH- 
HrqfvjqTria 1 fsr^^rq^frrTJij ^arfa Tl[qs^r:^^ni^r=^Tq- 
ipasqrR 1 ^^^'^qr qr^jawg^n^i qf^^rajCTarR 
Tsqrrfvi^rR «^raf H^ffa i %f^JT5^n!jrg^q^«rr- 
arR qs^ a^«tr q^fqsafa: ^Hfq^ia: ?iqrm:oia: q:- 
3ERi%^fi {ifTun. I a^ ugwniia: qs^^.q^ifa^- 
i%qT#Tqr^ ?m^3^^gq'?jra sj^arw qi^arir qqr- 
H^arrr ^vrnf 5^^qK*?- a^y; 3rR[qTar^qr\q>at 
q:a:^Rq?rCT:qfrT^n:^ar g^ncpg q^a^r sr^^'arr- 
TO^qr?q7?>T: ^T^ qs^firacrfa: I 'snr ^^rn^^nr^qr- 
ar^rq^Rrjq^rTqqjfrtqfrfaq^T^ ^W- l=crfq?:aTat ^- 
aRT ^ lrr%q f qat ^qsn^^a q;^ qq w ^asq: 
aa: ^T.Wi'^^r q^'iH^ qtrma q:a^f^?iqinaf^ 
q%HTqi ^rnmrfa:! ?rarfq a qqrlr *?3^r: 1 aa: qr?!fr- 
qraq^r'^qr q^ffH'pq ■d-^Ji^ r%TT ^r^f^^r'a: 1 sr^rf^ 
qrmm^ *T|Fr= I aa: qicrrqraq^<<q'r q^m^ 'sr«i^T 
^qaTargTT^^t%q ^at s[if r?:qq*r":fqT qqiararg^i^ 
?T5f^ -j ^ idHifia rji^as^rBRTia: I ^^ q:^ *r^f : 1 
#?Taiaf ^nraT^qi^5j:qfrT5?qr¥nmri. 1 'Erq'S'sqqT 
^rerf^^rm *Tffr a^ 1 aat vnqTqqi'^qT qqiH^q^ 3^h- 
^f^arq-TO5rr%:^r ^^qV f%^ qi^ptamio^qfa 1 ^r- 
?rrfq snr*mi^r *T^r; 1 ^srviqT nqdHt ^?: ^131^ 7- 
^naarfta fjn^a qr^Rrkia^-^ra 1 w^rfq qtr^^sK q?T 
v^- ^T^^T^q^r qi^Rfif^nr «iFr aw 1 ^^'c^i%«Tr- 
q-m^RHTOTa '=niaaTf?a qi¥a niJfn^fa ?nirfq 

qrPqqq: ccq *nf: ^^'sqqr kf9F:^lT3«'Tr^t VW' ^- 

^ripfnii ^Tf^TT^iCTqcTRig^qwnarra qs^ asrvirqs^- 
fwJ^rrar: ^Hiqjafa: wqiRw: q^aT%n[(fi fii^a; 1 
a^r ^TTfitqrH^irtspi^fqi^ ^jr^gT^5r)e«iragq^a 
q rqq i wfa q>^ n^aq: 1 ar^rfirqi ng^nfaqi^r- 
?fr'qRrrii^f%!am qi%"^% JJ^'^qis^^'r ^iqatqlr 
arft jTtar qsgf%:^ra: 1 ^q^rm^ qarfa ^qli^qf^ u- 
3!T^ap=qw vTwPa 1 3Tr^';^^'raRi ^^ffirRT^qrq^i^r- 
rl^qrvTTqra; 1 ?ra q:q> q:qr^ ■■n^-w- 1 aa: !CTCn:qq^f>:9jr 
qq'irreq qrr^a q^r^fsr^rqmar ^ nf^afqf ^raiir- 
j^ia: siqrc^qrqq' *Tff:i aa: qnjirqjaqqit^rr qq'rn^qr- 
^gra i%H?rsrrq:CTrai^qfa9r^i^^ qw ^r^;: 1 ?T«iqr 
fi^n^qq^Tir qq'ra^q a^r^s^f^a ^^raarria ai?a 
???rBr5Tfayjqfa ?iqt<^sR q:q w^:: 1 aar ^rrqrqqi'jqr 
qq'i":a?q ^^r^^ffarff^rfq^af ^^q'c ffi^a fit^r- 
^qra arafcq^ q:^ *i^: i w^jqf qiiTrqrairqi — 
"■^r qqW^q «Vs?Rf^a g^aarf?a ai^^ q;«KR- ^WT ( \90 ) ^F-WT v(|f; «J[qr g af»i^^"^fs{5T: 'Frg^Rrnri'E^ ^mopirrwfi 

ft^\ ^rof^^ifavigra o:^? ffl^^'c Wan afr^ft^w«r- 

?rmr^Hg^'Ji5[q'E*ii^'?>rq Jir«^?k ^fa t q»j^ wr^ 

^«JJT TiafiHEias^: I ncT 3xji^ tH^ «fa arsrfgr?! fa: 5- 
aiiq ^^»ji5i*iar: q^vi5-r:tq«inmRas^r: ?nw'«rn^* 
tqi^q^%jiriaf,m»i '5^ia;gifi i a*jr JT^^TTfaiq^^P^^- 
3Tiia^«^w 5rr?rfliw qmn^-Jnir ^^nm^^i ^?i-'^i%- 
?7Tl'a^?:Jimrfr sigi^qr: i n;^ ^ a)»Jiiars^rfJi^gr^;r8j 

^^ri3?;a: h'^'j q^^^sq^^jiii'j a'i«if.a: "^jt wg^r: ^1^- 

f^^fM 1 ^mfrtg^?«n5irR '^ as«jT <^«Kfg5Tra: ^- 
gf%5Tra: ^?if^5im?:«iiR»ira^^jifii?ici fi??Trj^ asr ^- 

iT3«nqrV^Ki^:JTrT^Rrt'^qr?:^?Tt ^?i:^f^?7:^Wr- 

m^ira: I 3nr g>T»75*Tnrt^5ii^q5t:^r^?i?T:qflmq- ^ ^m^g^^^^mjiwla q^ sr^a^; ur^^^a ^-qr^^t 
^r^Rl^^ aar srrar qgra^ifa: ?nirrq a q:m#r vr^f; i 
aa: ?TTntqq*r'^'7r q^m^^ q?T^a xr5T^fg?:rqrnar 'i 
snfiHi^ ?TH(ir5Tra: 3T5irr^ a q;^t^r mi^i: t^ramsr?i- 
^fg?m»Ta^^rwgr?i acfif^raT ra^sqr h *T^r% i aa: 
aroirqiaq^hTr q^'i^i^'^i^fT^ t%h aiwi'^wa: ^istiti 
a q^r^T *i!fT: i s'sr^r ?i':'Kq5ft'?^r qmn^ g^r^ 
argf^a ^raarra ?p^ai'Kri%?if?T: ^rarrq sniiNtyV ^- 
^r: I ^^^Jsgrn ar^fii^iar ^^^r; «Tt»T?T I aar wqtq^rr- 

5:«'a^'4i ^-^rar a snralra f:fSii a^n^^ar f^^sqr ^ 
*T^pa I 3i«igr ararrqRqq('<^t qqra't^ §^^ ^igf^ 
gf^raJTiiit ^y^^ q:^Rf%?T^^[a 5Ti?;l^r%^ r% ^ar 
I^^^Ti^fral^m a^j^a ?iaifq ?t q^ntr 35:1: ^^'S'ai- 
^r i?9BRii?iR qur?j fl^i 1 a«i vn'^rq^'R^r q^iH^^r 
g^reflararn^Rniwfa ^ara ^H n<?i^^fa 3i^rfq 
a q^TOT ^^r: 'H^^r's'i'jr t^Ri ^g: qfqvi^r: i%?:pr^ 
orrg^'T^^naTR qi^a^nji ^.w![k^f^■^ qs^R^ifa: ?rar^- 
^fa ?^rf^?ifa'c^Rr^5i?i^i a^t aT^nm5?':^r3^'rr qs^ - 
p^'i^nu'n^'R^m ^%K^]ti qpm^.arJT 5^»iaiw <fl[ar^- 
mq?TO:^if%fc^aia^ afra=qT g[T^?j«':'^?*?wgr?mfjT: 
?T? q^i%^ra: ! ?ra ^mrmfq q^fa ?Ta^?aiMr^ia f?^ 
q^ q^ *ii:: I na:%fsw%T%^n^rqTs fiTR^^nragq^ra 
sn^r^fjira q^ :iii?T^: aPofi^^ra aT^g^gf ^iqatna aa: 
q3igf?i:[r?a*Tg(a i«:m<4* q:^ ^^- laa^; :aCRq^I<?qr qqV 
H^^ q^i^icT ?i^;Tr^?fcfi»Tai ^ srffiHrqf ^"^Tf^j^fa?:- 
5ir<^^ q;^ vi^-: 1 aa: xjr«iTTqraqql'<qr qmvR^r a^rw 
ffili ?rsrr%5i?a^iiiwi* v.^ vrif: I a^ar ^'5nq^'r<?^r 
qqrR^ ^-^m f?ia q^RBnaa: ^raicJi^ qg vry: ^^- 

^'^^r aTTO^rtfri q^^ ^i^r: 1 jRSFeu^^trraw^r: gj^: 
SfwmaJ^aiR q+w-jr^Ri^rfa 11 

ra-arqf at«*squimHr?: 1 
R***t =^ TRTT, ^?^ Wg ^^r^ 11 ?o II 

fir'T^f^ ^i^^^^'T: 3T^ISr^iTTT ^T^»?5T W^T: I <T^ 

f^r^nrVfT a%^l%nRTq?:^ q^^ R^ai^^r^jRfvj^- 
?g a'? qs^r^sc^nano?:^ an irj^nna^rvjiT^T ^m a'i«r- 
^jTJjf^-^Hj*: fj<.Hrvi^?Tr«n arm^TRry *f <i ^ ffa f^ 
^■^^jfr^rl I ^gflr;TaR^^?i a %^rf^3pTR^rfvj^?n nr- 

R?iar !rq[%^a[ aV^?'S:^ai%??n ^th %BFnfaqTT- 

^rqaraifsifqqF;: ^^Rwt>f*ii'^ Jrcfq^Ros^p?^^ ff^ 
sjqri^reT^ I qfi-^Tar q^ ^arR aV^f^Rrrw?*! ^m- ^JT (\0Q> ) ^W7 ^!^ !^?TrR «T^?THr?lf^^TR %f^qJT^qRr'^?>?^ 51^ 

HTR ?m^5T(f^:i^TR ffsf R^ai%?iRrii^^r^r^:a 

R^15gr%?TrflfW'C'I ^a?3T^ dl'*4»^IN^rqr^5f?IR 

^^Jkf^i^f^F^^ i^'TrR %^qjTg«?jRra?;f^^: srr^t- 
^^TiafRrq^K^^: ^grr%?iHfvT^?§^j; ^grnna^Tr^r^r i 
t?^r5i^cqf:rf :^ !^^rR »T^'7^5!if^:T^rR ri^ far^&r^- 
iRmiiti STffT R:&^»%f%?ir5TRT^f5r rstr^Rr^fv:!^ 
f^riT!a^rirR?n^^rRfvif^^:q;^r?J^?^ q^rs^sr^q^ 
»^gf?^^R7 ^^'sq'Tr ^H^HR^m^^sT^t^fwrR 
?R a\ggtf,Tr^ sRiT^f g^^nrsirR r%dr?j»n?;rqr ?r- 
^: ^f^nfaai^ *TPTTff^rqrJT=?i»-ir urw^ttr rrzji uiti 
sqnmnrar qtRRM^issH^ ^Hf^^^^^^r^a^qs^q^^r 
fa^f f'mri; a^r ra!jr§^ n:^flra3jR^aria ^m^r^iJT- 
fii^iR *Rr% I aRHmJi; R^ff^m'jjmsr^j^r m- 
«=^q3%^s;<jniimtjrf%!^j?^ra^TR ^m^:[j tjhu^ t^- 

%f5Kqji3^qr^rH^wr?rT^i?!rm«F ^r^raa q^ ^^ar- 
Jrtr «i3 '^ (trKr ^m i a^^f^^r^^ R^Ff%:^rori 
5!^ q5^i%^ lar^f f^5gr5j?RT5Fr?^5rr'n^ j^fr 
^gleta q^WfSJ qs^^q^rrvj^^^r^g- ?TarR q%^r 
vi^rs^^f ^ ^qr%JTr v?gR 3Rr nm^as^r^ Wf 
*nf: I f%5Trgqy<;!8iRr^n:9qr^r^qq?q'ci 5r??fRr?i^nr- 
Trf>r I q^ ^sir^iqqr q^sr^f^Rj^rR easaa^arR 

w?qr% H^re«rRsr^q«>irwrf i 

^r?^ JTm^iTHoft snffi ?T^r^«iRiR a^«ir f^H^fars- 
5T^T^RST^T:w?flr%: qjf^fa: 3T^f?RqRRT5flfa?:- 
s^ihr: q^^THra: qsg^mfa: jr arsrfgfa i a^^qi^rar- 
^3TR'%»''^rar5a'?fa<^jR^faT^ ^^ rflWcti^ar 
f^qfaRsrJi^fa^^r^iTqi^a'fl^T^rt^r^rqrsjrf^pc^Bm- 
ar?^r':^;^qa^:qg-3^5T ^r%ar q^raaqfa; i Im 
en«r^^<f|ar 3T^?flfa: am aT^nfa^^rj^qi^tg^r- ^^TreRT^rg^qr^STTsram: «nr5f)ra: ?r»im ?T?flfa: i 
arhwjwfr HT^mmqrqT»q war Jit^^rraHtqirg^q- 
fBRq?nn?^f^rifTqi5^r%:^^ali%q5^:THg^:i q^:^- 
r^: 3T»i^ ?rs[f1fa:i ar^Friian ^•Waqraw ^sar ^n- 
R 1 ' ^ r jt; j t%r%q^ggq^'^ q^r^flfa^aar a^^nrlR':- 
yr^a^#fgKq-eiga <i ^i N5 :a a aru^ ^^nraV^ig^rlr^.q- 
^3^t3fi5r ^ 3T?nfa: i aar w^ii^iraiT^ig^qre- 
smaqr^^HHR: I qaRTffq^mi^r^i^'JRrR i ^q^rnf 
gsT^R Braqa^R^^aaT^R^ faq'^Rr^^ias^- 
qj%q3nra5tf?^q3Trra?^r%^5irraiagft(?^i:q3nra: wr- 
3^Taqr?iia?i,fJt^f'aRoi^q ^qr^^i^ ifD^ ■3TOrr?r&^fai 
fga^a: ^m qq^RfJ^flfa: q^raaqa: ^^ q^^rara: 
?r^5fR:?flot q5^HafnH5':qma: q5%r%q5Trra^raar- 
Jiqr^i:qq'rtTg*nntqq?T:*rfTTa'l'&q^nfiia" ag«R^wr- 
^qra a^^rqrR^^f^a^T^^^T^ ^TrJi^nro ^WR^ 
qfcqa a^ ?fl^?:^5fnfaHTTrHJiq a'r^q;':aTH'cfsa«- 
^qjwfa I a^q^TKTR ^^wirtr ii 

w^nm Hq'asfaqr^mgq'KRa i 

lf(fi3TI'^i!T ^, W^ ^mM R^% II ?^ II 
arrar^ti^q^Trtq^ra^nraTR qiraRirn^^rar^isr- 
^^T'fNqiqjrR arfa arr^ wnr^qa ^\^^ ^ fq^q^i 
g qqwvT^ qiR qa 'J^n ^Ji^f-a aria a'gr a^ir ra^- 
ac R^«qqa: i ^arrr^wirg^Kii ?iq 5>g^ q^?»iR qvria 
qaRf^a s^q^nRrfa qarqf^ =g ^-wr^tnaR'ifa mm- 
^ fip.^re^->iT^3 goi^'iiTag iTrqit?3 ^ 5imoTr'E«rRg 
a^^ qaR(5a ©f q^^iRrra qaraf^ ^ ^'?rr?«iRrR 
qq aqf q?:^q^ ^q^^: wfqr^^t: i ?t3 iKiwa: ^[Wfq?T 

gf^q^ T^ ^, ^^^riw jimm II 3 a ii 

^qrfq^rraqf^ q^R^rfa^^F qfl^raq^ ^ irrq* aq a^ 
tj^^^iraTR I q^q^^T^r^Rrfaaqq^nq^ifaq^atsq- 
qrHqjqjPsiqqrqr'qqqagfvi^sr q^fK^qsif^q^ffe- 
qggftr5rqRq^2fi%qr w^'iqr^ i qaqf ^ aqirq^rfaq- 
JKiqiTai qtiRR ^fJTpqa aqr^q^'TR a^m qqjRsTra- 
jagrqsTRT- q3?qrij3Tfa; qfR^rfa: ^TmqsTracerfqsrraT- 
^r^r=(3Ta; f%5iri,qq;r5n[r?i;i a«ir qq(Tq?Tfaq^:»^R wqiR- 
sTrg^qrsqrsrKTairaV q^etwRRm^^q^rf^s^q^'if^q- 
;g Jj^f^qj>iq^T3gi?s:^jR'qnirmq'a'q- 1 aqiirqq^rlq;- 
^;:qm} qraR^faq'Ji3«qf irf ^ w^qrc^t q^^g^qr: i 
qqr%q:R[qnin q^frHrqqmfgrfa^aw^q^q^'^^i^?'^- 
jT^wrmi ^ rfl^qrs^ai ^wRsjcf^qr: q4rHfsrra=53- 
kf^?aq^q^f?^^w3^T^r T^qr^glam^f^JijfTqr 
fqq^f5^qraq^5^'>s;qmt r%«qt?^aTn^Jqr: ^^ 
qtrq^ra«p^^iq^ a Hq(% I aqi ^ . wfq^^— W'^ 


^m 'rftT ST ^ pjur ^"rrk ^?^ ■' ^3f^«ig[5s 3^-?^ T^gr 

?:^r%?Tsirfwf^a5r^^rf^^rRi fi[f'^=gg:q>iif H ; ti imi 
3^»Tf?TJT3«?jr5^5!ff ^ ^h(5ct ara"^<mre^m/a: Jjr«3ra 

?Tf'^r»tJr|5> Hrar xrr"^>T i h ^ airr^r^^raqhircTffq-: ^- 

rs:qurqr»'»<?gr%^f?T (•^rt^rfa) ^-vr^TRr ^^RrR^r^?T- 
Mq5^r?J5imHar-:i5Tf?itwf^47?q^rHr^?Tfc5i5i^ ^i*f% - 
^^*3i^'} T^a^^?:gr?flfaMir?r 5 a ^TTR»jrr^ ^r^ i 
?TqqrHf%5f;?i^5;qfH'7-T'j5%f5jr?wgtq!Trarnif g cr^fir^r- 
fa T^r JT ^i^r^ ^TT^mg P^srar^jr^g m^TTs'^^T^s^q^ 
^•J'^g ^ ^'i'J T^rarg?ir5f riTr«irq[ 1 wiTf-^isT sjqrR^rfan 

fTar-i!n:KRqrr?r?7fa<^Rr5r?rfi Fsr^r^r^rii^ri,! ^f rs^:^ 
^zmf\f!^^^fT(>(^l^i1^\ si?:9RqRSTf?THJ!Tr ^j i a^ ^- 

-a flT:^>Tr'?rarm>?ir?Tr?3 ^r^vi %; ati^jr r^^ifi ni'iKr^j^-T 1 OJTJTTT'rRriinrlT y^H(»lRI*<4M<J: I qsgf^^Tf^^^: flT^r- 

^laf ^ a 4 mN :(iriii'*rRNiLi^?qr^f^ q'^r^ ?TT'l':n- 
^ff:?^ T'TRRf sron'TR'nrctqr grq^WRt fa^^Hg^nirf 
firfq^FTJ^'cqlsri ^<*«w4cii|jn ^ i a>jT ?n?i?^^q- 

»^ '-^U ii ^^n-i g^a} rin^r^?T: 1 i^rhr^Rq»TTg«qrorf 

f%?Tfa5=^39Br^ ^inr^q^ ^t^th: ??TTir»iRif~^ a?wi 
fgprgfri: n^>R?iRfW5flfat:«rj;![frRH 1 a^^rg^Tr^sr^ 
^^RRT ^5ma5inwTqts?Tr^:d^=^'3^Jii k ^ttr«ii^ 

^"areviR I ?ra ?n?K*«*iar fsRUT^T^^r^^^Tr^jn aa- 
^a^q faa^R: ^tjtwr ^rrra ra4^ na'^r ^ss? R^H- 
f^vUTon ar^irsi vr^fsa aa^r^i^ ^(^ ^Tire^im 1 «t- 
f5^(aHHi53(ityyiHS[|H4^Rf^^f^q«q(q a n^ a ^- 
fn^nR ^mi^ ^r^a^ 1 fiuyj^'i ^5»Traa?:^»Traii»- 
?ir«Trcrf^^^^:?^^RT Bmr^JT ^f^ft ?rar^»iRTla 
rram fsa^fa^r^Rsigra: ^ren^ra- "rWlft^ 1 a^fa- 
srafa: ww^flfaKi urfng- vTraal'n 1 q^rsR^a: ga?:^ 

K^r^^ a^^rmg^: ^r^i^f^iia: sffaq??? iii«Kiif^ »Tat 
a^q a^ ?f1^*<^w*j'^arr*iraiw<%'ifaJirainjriren?^- 
/a ^wra:- oi^rasTma: ^rri^f nr'^a 1 ^TJ5f)ia^f%^ f^ 
al «TOTTf r^r^gg^VgJir'aV^r^^R^^nraa^^gT^ - 
%fe»=g3q??Tr%ar raa^fa^^fifaiigra a'«r*mq5^f^- 
q^faWyn ^r sira^^rsi. ^^iCk- qi'rmr^T: q^im qf% 
i%5^: aar ^gnfaaiqi'srw^tigw ^«nra ag?^ ^ V- 
^fg^i ^i^'J^g^^ ?TTTr«n 5ri<^ ^Fa a^^ ^K?flra: 1 
3T«i «'3Hf%i)^^ai aT^^TfaJTt^r'^ri^iRTIR^asF^ 

a F^^ufq a^ «r*n^lra: 1 "^^Rnr^rr^ M\m «^r^r- 
aria a?i»jr fsagfa^njAR- ^JOona^^Rar^fan:? a 
Jiicqa qT4ii3a?a['n (% faq-w^f^^:^ af^a a gfaq^ 
cfl'&ifi^aiR ?T^^fa ?n^f;?:arfl?Tr^H<ni ra^ griqi^r- 
vfr^ra; 1 ^vufTaBrtr^ijRHr^sir ^ snntg gf?as?ir i aJf- 
g«^p-i^Ta«i''^^^RrJT^rf ^'?«tarMTi^?;c^^RT^:?ra: « • 

^RF^^afin^Tja^^qwaRisrq^ aga^ T^?i^«iRr- 
fa ffH g ^T^r^tTRrra 1 ag^r^^nRr^^'a arjvjr «^- 
^f^j^aaigf^iCTra: q^^^ra; qf|3afa: ??Rrg^raT^r- ^^ ( VA )^ ^.^ lirHf1-!^IHM^?Tpi^<4M*l<*i|»4lHB\<<H^»><4IUlf, ^THI^5IW- 

5rnRsrT^inTmqKr?jf5r?Tri ^^n^j ij^^nk^^wpj^^^- 

^ ^1k;^ ^m JT^s^nur ni^i^jfrR ^rqrr^^i^'TRrR i 

«7rorf%fc^«rrqf;4?Trg?fr^r^qr*Tf^fi i ^rwf'W'KRr^- 
sjrg^a fis ^TTr^»TRpgnR rT?i»Tr m'T^'^: ts^t^rt:- 

af?s;^R^7%f55r>jsTr?in?TriT^f^f?r5r?i n-i^rtj q^'ranqr- 

ar^?^qr%wfS[rf3[qfrrq^'?s%r;5:'TiaTrRSRr^i5rf3T^ ^ 'sra- 
JTRRT Ts^ ^Trf5?*TRrR ^^zfj fs^T^ff^: ?rqr^lr%: qK- 

5Tc3^q'^fq ^rRSq-q | ^rafir?Irq?irR?T?^^Rr'i?TR5t?T- 

Tn^ Hr^r^fR i ?i«ir ^^rr^isTf^q^Rf mgrRr i a«ir 
ar^rfq ^tRo^t JR^rrrr^irRmrrw^Rraam ^^^r iq ^Pv 

35i§«Taf Jig^'irorf ^ ^r^^?iRg q>jmr*t ^jtrrf- 
wre^mg^rfjf ar^V^ ^<^rft^-?rr?«iRTR wr^qn^ i 

(j^^^rq^frRsj I ^ir ^'^^^JTmsFrreq^rflu^t^- 
?^i^r flg^nmiiraT»q:r«3FRra^ >?vqa: ^>f in qsg- 

WR a^riir r%sT^f?f5:^^(SRgrr?ia i ^^ Ts^afgi^m'^Tf^- 
^TT^w-^aT^Wr^iqrrirJCTf^^Rfic^irwj^^q^PT a <^ ^ 

^^ ^^*'f'Tr?fTfl-^iWT f^H^R^7 ^TrT^envrtmn=a5q M 5?n%?TTfH ri«ir ni^rurj^R^flaf r%^mRar«Tr«if 
«r;srarePi;%qT^Rrw?q?i^R«3RTM vTrg^wrfa i w^«t- 

iri ij-^ •'J « ts r^errJTr^g^'Tffr cTsr ?^^ ^mtfii nreta g^Ji- 
n fn^vr^^ ^^RR^?i s ^frr^tTR rai^gRT^Rfra- 

R53 I q:^%?Tf2^«r ^3RR^^ f|?:Rre^q% 'CTTfr^^IR- 
^il'igMl^lH^fT^ rT^^ ^TrTR'aR ^ ¥rWR am^Tf- 

1^ q3im?n^«'^R5ir'!?^rr%?i^^Rr^5T^q':^ *»r- 

??% ) «^*Mi?Tra ^ijqJiRnirJt^'^'i^^R fireir^ ^a: 
«':^Br?Tri^5nimiirar'?if ?fl«i*<i^ii*f4*^f??iT 5«Rr- 

nr^*irJTH^i%a^fn: ?fl^*<i^i<*^gq^ q3 B^w*T^r- 

<T ( "^ «^?IT'' Wf Hrlfw ) H^flflfsJC V?T:^R^ %k?^ 

?t?t: 'T5gR?Tf«rT^1'gT?i^«rRTJrr?Tl^ a nn:q^ arfr ^"trr- 
^^iRrfflt rRi«ir ftjimaft^jgRV^RJi^R: fi^mrR: 

r^m H^r^vRTR 5q?niwR»n«rar ^sfPsniTjf qr^- 
f^f^^rr^^pr^^R *tc^^qti?5r ^m(k st #qf?T 5T«fr- 
^5Tg 53 sTwg ffior^ JTRT^n^rqfi'irqftafnfH 'amift 
5=?^% arft^mq^T^^ai «ir5ifj[?j.fJi«qT:rq5or^«iRq:i 
( ¥^i7T^^ ^H ^'ET ^I'TOciwflr HT<irrt% ) ^q^^ if'^r 
q^rw^ %r^^i ( k^mC^ ) g^ g!5[: ^? i^ g[?^: 
^3^q Wf5r4: ^Tirar ^ af^^ ^?t ^?t ^^r?m- 

qfTT g'&JTr'im: I qr^T^faHafiw^O a?iR;wr^rft;^fJTst- 
^i^mqiTi ?rrr»TRqf^ci a'lsj^nc^^ ?=qwrg;pqf^?T f^sj'^-- 
*qq ^> R5«; >3;^Rrlii!jTf^^r^THsrq f^^sqrBr^fr- 
m^l^^Jt^q^srsT^rw^ qi^fk^ei g^g 5??^: r^ Wfcf 
^^?i »^Hsfq R??%: «^?BRfit7r?i 'm ^ r^v^r fsna^- 
^Tf^^^ar siv^hh I ?iqffJR'?cfl'a^v*'T gjji«nij 
g^wrrr^q jrar^r'ir: 3tcff^^<?qrqimsr3a':H«*iq ?rgr- 
^qr: ^^ 5FrTTr?»TRrrfi a?i*ir i%JiqRf%5??rfHT^si5r- 
R?:er?flfet^R<qfrsrr^R: m-^^hh r; qs^^HR: jt^t wf^ 


^Wf ^ ^flm ?7TTr?'<TTlirR r1?J»TT^?ftfFi:'?^RR^^ga5ira 

goT^^R3 =g rj^\ ^iRm v?^r J^^jf insjr vj^r ?i5r a*ii 

^i^'^h ^^mk n'lqr iraftrd sgffiqr ?Tqqm^f^5:q- 
?gr?^r-sgpa?:5Trfa^Tt: i sfhRi ^^qr. ^\^^'fi^\x 
^\^mm\^r^h: I WfH%ff,'T^P^?igiT7 5iq"j •rqr?^^ 

^?:iTrwRr'T'irg^^i^qHTrr5FTqrf^ ( RRqtqr ^j% ) 
fa5*TiTr?K'-?is':^iq}gr?5???iRf in: ( n.t\in; Rf mn':'Tr) 
^wfmK. qq'(Hfi^q5^F^^qg^oi 3r':^«iR a^r fg^^qr 
agrr-a 5> m fg^^qV i aa si^ f^r^^qr ^ir tjsriftTqr 
qnj: qsqf^v^ g^:,; q$;Ejrgvjr ^wr I na g q.f w^q^r- 

qg«lT^S!niT?K ^J^fl Uicqfa a?T: q^ ^^:i^g^ TqiJIPaiTf^ ^^^m. ( ^>Tw qs Q/n ?nwqr(% ) ?? sF^fasft rstt^- 
fiRJif^:!?;??! nffi^T ^ »T^pa ?5''<4«^:fT^^3r?i ^^sfq 

anr HRofr ^SR jT<ifrR9[ftit q^ fr Krftmr ?^r?i 
m " fR ^TKOT ^iqu^r ?:q xrarR? ?t:^ ^rqrrn^gsfl 

HTXTR g[-^^rg^OT jfl^nRf f^'rT=!lf?^ 

V^f'rsT^n^m'^, f^srw qit Tt f^? ii 33 11 

q^'rH^ff;q3gf?jr^gi^ ?iq^ a^r^g jfmf*TRrj ^- 

f^^qr ( infill *Tiim*rrf% ) q:^^Hq[ q^rn^^- 
qs^if^q^ q^r?3T m-gr^h ^ auT in^ ^mpq^ 
^^:TT%irtr<j[M^.i^^wr^r m^H [RrTTKT ^rT^^m: ( ii- 
3ifaT?T3fr^iiTq: rsnTTitrTi) ^^^Tm apafq »fr^^ q^rr^^- 
''artf^sr^Rf qRfR atR^nnrnTsTR^nRq [?«¥rir^ra^ 
u^% I cTsci Jif ?f('jnr?Rliq^5qf^^q<in«iJRi*n«'T»Ti w 
q^sfrrnHra'qT. ?if ga^ =g irim^vT^ I 
^iTTTRn g nrq, q^^i 3fi€i5n%?g 11 ^G 11 

W^R^^f^-^: eRT^R «?n, 55f«rqr ^IfTR^q^^: ?7R- 

Ji^r?!. n«jR jjni^tiR^ ^rnifi «i qra: q^^'isj^ra^^ 5^r- 
3Rr^ 1 aur ^R5Eq ^^r- ?T^R?qr^^: «r?iraR^?n 

ar fgr^^^r frnqTcfeipiT^^rR^^rTwi fi^rFTT^ag- 
ni^nR^ ^Rfi sTr-^a ^a: qrrrr g^v^r^R ^mR^ar^'Js 
^lafTR Hcfr ?f>Tgr ^a?^'Ti= Hrari?R Rat qar it 
ra^sqr ^rqrt'Tr^rljR fg^THHiri qr^a: srr^a gsriTsr- 
H^ g 3T?na^fi^: ?mR*T Hrrr q^q fsi^rRRTTq frra 
^roT q^i f^Ffra fg^'^iTH^Tq ^m a?q ^raf qryq; skr- 

ni^^at ^ ^^sqjTati'^: Hq'vn?^ff) ^^qr^^qa <fn- ^ff.fa 

qqra gr^arq^^r^fr vT-jtr: a^qurara r%555T^ ?^^ t- 

alca^it^^qfaR^a:^ w^^gjifl^WR^ qf^sK sT?q^ ^- 

f^{<i vTff r vHTf^a a^»ir 3ihr?5 ?r?vi: 3T?TR^"r^:«Ri- 

HTa ?rar 3j«nrT «Tra?q q^:?; ^tr^^H't: ^rarnra ?»rft 

?r?na^q^q:RTa?qt?pi: fTRiHia^ai «R^^q=v»: w 

^R^[^^: ?nar«r?r ?Tcfl "^^ q ra*f ^mq;" ^fa nrit 

*Tr?re^ ^ffjR q^Va hh vryr; aatir allt^fr^f^^ w^ »fl- 

Imt^q'f^q: a'l W^ «g, q^ rgq;«q?33iRr5vrgT^\f<T 

faq^qir^qef?if^a"t;qw ft;q?^ff sn^^th ^iWhr^u 

sp-:i: a^%nhr^TT^: T^at^nis «a1 «?«r3r fflWmw 

q^:?: aliifr^rT^: "marVfr^ ^ra'i «?aV ^ fg^fsqr q^ 

^fsR m«qi?^[ m^t^a m nKqa a ywwtiiicyq^rlt 

a^ sfl%n^5rT'^Ti*iTqra;ia»jr^^JtM<rK ^^:at%^r^- 

f qr^q: ^ff^r^r^aHi ^al q;^ fq«5qr m^qrrrB^irwR- 

^r^rrvq ^^rrq^nnr^R^ gr qrEni.qiwia ^ 't^^"- 'nrm ^^ 


I'lH ^f^R vryRf ^^3R W(H 3m^f^ srorr.R T5gr%q- 
'WJif^'T^ ?i^^r^5Tg gflg^sxT^i g^i^rifr^f Jt?q* 
^^HM I ?T^ ^rrm q^H ?jr 5reTra!amaffr: i 

^mm q5=g f^iFsqr: 1 q^ t^srrjrrq trs^R^sqr w^- 
fn^nrg^ijaTir ?f4 fq^rsq: qTvRr5^:i^r9rr?q^ q?:iT- 

wg^^^TTrgqr ^pTr 1 «?«igi ?grf qr ^;>^: fa^Ttrgqg^. 

^^'TOT ^ffiR q?Tm 3i^g:?rra5fifr ?rqafm^f|im ^r- 
f%^q:^ q^^^r^^^reTrfO^ qt*rgr^^v:ief;ra manro^'r 

la^nr^T 7f?fr 'rg^qmqnr^'r ^r 1 <?^ mTrajr jq?fr- ^"T ^^rfiH: q^ ¥!5:r: n^ «5^?T^^rfq qsg ^^^m ^^^iq- 
?Trj?r %^r jt w^ff^cT 1 3?q?;r'rcffT ff ^^t laqajig^qr m 

iiit:^*a I ^^r II qqr-^rmrrif^?:^! qjg Hi^r: qrjjTfire^T- 
( wf q^ ^rs3 m } ?T?t: qt w^^l ij sfr^^iR^ ^^^ 1 

fwn =^? ^gr l^^^, mm^w.^ Am^n iiaon 

3T5^ qs^ qi^rijm 'tztt^jtr^ 5 f ?t ^ JTr?;f^5T^?r%. 
w-'arirarw wr^fR H^f% rr^i^ q^' rarq^urr^i^fjiiqqHraT 
T^5)r%^arffs:^^ftrf5;q?TfqHf??T3%r'5-^q5 q;^ 
^^^^'iR gn^jg-Ri^qji^ I 5rf%:jifaJOT fw^m irr^Tj 
^^q-p fwrorf ^i^Tsnu-qfTw^^: iP=q?:R2niirTR?fr^. 
5*TsTqR?^?i7:^ ansf ?t?t ^c^r ^r I ?T5j r^m^^5r7»Tf 
?nsir7qr q^ *rifr: vi^r% qq-'rcci^r^rsrr^ggRPs^rH- 
r1iq5%f^q^"^5 qs^g ^R^iRg ^« V 3[i^^:;«r> 

HHa^ ^Tfi^r ^q g 5rr%?Tf?rr)^qrr^;Tr qi^R^^R: 
er g ^qif^ 5KttiTiq«fmR»9rqt ^rnr^rrvTR ^f^ ir- 
v^ar ST ^qj ?iq^r^ ^r 1 ?nr ^r^r^r *i5^r: qa ^f fr- 
je^^fr H "»^vmrqrfa wHTr?5rfT'Tr5rrgrti; ng^^^^- 
^ g ^^rf^r?qR^sv3jr?^r?i assr gr^qf ^^r?qf ^-• 
Fr?qt =g:f^rt qg ^n^r: q^fira qqw^r?^ iflsrf^ir^ 
5rf%5t9iR[l f^ ^ «P=5TOir5TTR arR =sr srngr wT*T5f fr' ?itk- 

^■J srw% ^ foi 5rn% •^qwrniR ?j?i«n 3i^ sf^ ^t^ "sr 1 
«t^ 'ETH^3^^RiR^r5^^ig^q?:r%<T a« Jirqa a^- 
HM?q«5T5cir3'«POT^q^fV?tfmq[ ^^w aqig^qqrtrr uj- 
^HK*^^ q^, ;t ^l%>^qT>q%fr 1 amsgt^q fii«qTrW urtvrr 
<1'(RPq?l»rr»J?qr^: iRTm%i^ i^^wqifrswTfitq 3n«- 
mrqw^W^nr: ^^rf^firicrrqi ^^mTqf 5T5^r?r#r- 
q<f >»^ ^ 5»r^rqf ^r srrHRf ig^i^q: 1 w§«qr- 
feT^m^>5q w^: ar^ «njr JTii^q-n ^ra «l^»qqr Jim^- 
^ sijFr: qrJT^ 1 l»j^qr^ 5»Tq?i JTp^iH'Tt^^ir'^jr: srasr 

a«Tr »?K^i:q3 qaBQ 3fl w^f^ q?q#j ^f^rft ^f^tR «i^?j- 
ftrmiR ?ni«iT "hh wct »fqr^?i 1 a^ ^r^rr^jrwir q^- 
RpjjR^i^ ^raresra^Fqim ^m ^q^tTRn^ qf»T «- 

«^'«r^rwi?Kgji*ifi?f^ I ?mr^?r q*.i^5irn*«i wq-: bt^i 
uifn'frer *r?fT5 • ^ ^^ 3»r«Rf m JT^Hrmuei^qj 
»raT^^ fl^^r: «i^»qqT ^^(^sil*?r^ 5T^: ^niiiaqc 

vni ^it 5T^ ^?i ^ I q?Tr^ qrf*i^ sTTgrjflqr^ ^^^k- 
^r^^f|;»qfq ei«'irrqr^ sn^^qc'^rm^rrnw^qnraTT^- W!^ 


W^^ 8T^^?jrr: 1 «?^r%Tq[. q^^rHFrrfi^q sft^^trnr rni- 
^^^rr^rrm wr^ ^ arfn^ HHJTrrf^ gTfi5»Trf?r 

5ftm ^TTr^tirniR cRi«rf 3»srnr?Tra: ?THf%Hm: 
^ifi^^si I iTs^^rq ^rrK^q^ 3fr^«rR^ rir^ra 
^rfoT ^frror HTTi?«iRrr5T a:^€*m q^ra^ffifJi qs^f^- 

g RH^afTR gr^TJsmR i jgitfa ^%>;i ¥^^^ i a^r^ iff^- 

»T^ ^^ ^ I ili^^Rn^ 3^q^*7\>l 5flnot^Tjr^?IRrR a- 

?r»ir ^TiiTr^^R: Haf%?Tfr(: ^if^-^rr^a i H§^«i?ir ^^ 
^^r^»TRTf^ oi^grK^sq^ i sfrg^r^^ ^ ^ '^:t^'!IM a- 

wrR €rr% ^rm JSTTrenT^rM i:^fir?ir%?P^ ?r^'s» sft- 
sn^qrn^g trr^h ^rer^5n«i^^Ji?rR5rm^T?«KmaT- 

earn JTiR^^ra^m^ fijfcra'Hi^ ii 

qiT^Turn 'TO=^3-T5j»t Tnrm ^^m m^R i 
qur^r^fjni ?=5S5-nTOrjt ^i^%^mf^ |i a> li 

'SR^ntrn'Tt: q^Ri qinrir ^^^'a^a^m " qorfirq- 
'H'TR mnf) ^^ arqsiTir " ^ i i , * i 4 h T trsr^n^^iRT- 
flt q^r^ni qs^^ m^ qsg^ g ara^^niR: ^r^^rq^r- 
Hr: I f iRsr m^^r ?TiTRrJTqqr?TRl qsg q^g ^^^»irtr 
5 5 3^^^R q>g q>^ RrTRiiRrR a^i 5r^?>TRr=^- 

qiR 5>^rr^5TR: qs^'sr^TR: 'Tf|5TR?:^fif^rI^rir?Trl 

3Tq^'i?rT r? ?r<iTfq mq»R^wiarm'qR^ 3r«!P?T ^ ^^si- 
ReT^?nR3q?:q^r-ti?|^i^ar\^;f?!r^mni»i q^ER^r- 

M3QgR5IRSl I a^rq^r':rT^T^?:^^T%5TRK'T mk- 

HTf ^^f%5TR?7?r^<ranaf ^^JTR?q irr^a ?i^ 5=r 
q^ q:gr ^j-- ^^^1^^ a^^rirsKf^^i^r ^rTnT^?Tfr^ 
finr??WRgqma^JT nrq^rHrvrncnrq^K^rKfirf^ u^. 
f?t^i3^qsfq srffi^ fh4nrg^?jr ^qHRwt ^^l^^-. i ^TWR 371*11 q:^f%5TR: «TPp7R3a I ?ll^R5IR?qmH- 

^^s^qpjjrwcr 35?^ 9F7rw'n;n2^5?^ftq?:Tft*iV ^w^j^ 

^mnm "ar^^w q^'i'<i^JTTiT ^vrTw^f^^u a5i:?FTf^PC- 
R «^qT %^f%?7RTqr?aTi5TiTm g^irrH^R^r 1 ?j^ 
^grnr^fq qrn^si^T^arwi^R ?;rgr «j:^ q^i ^r^- fR: ^tj?)?:- 
??i^qr5rrr?:^r^rR^T#rqr# f^JTH^mst ^R?i?5Rg- 
^m^ sT^^WRSTljffr^xiflfiwiaRiinigg^'f 'arq^flga 
aa: qr^5TR^^frT 1 ?nn^^ q^ *?!=: I «t^ ^lP5;qr?lJ!W- 
wif«*i'd5q'5Tgt ^r%^5irR^^^^f:^::^3ifRfc^r?:<in- 
^ax^JTqiW&rp^i^lsiisTf^^l; 5 a^iwR ^rt^a?;?^ 
5r sr *T#r ^f^asM w:^aqqqra«i^,5nfff^i^: «iar gt wi^i- 

fa sifq^ H^Rwq'fr'^TrJif qg qsg ^^rwrsriR aro«n 
fsngra: ?ner5irR: q^pr^rrm: ^r^frR <«j^<<iRa 1 «^f 
g ^^ mfrra ^vi-iin " qoigeq^JTia §fwr " im 
^wmh ^JT^'J qqr':^?^ qsg spa^tiRrR a^«rr 5im- 

R^^:jR«^qT=qr«n^ siTj^^rrf:! a%g gfnq4r<<T^?ir- 
rqt^^>Tgr?i I q^qi g ^^i^'smn^ ^nqs^ ^^arq^ 1 
^?T5E»TrJirR ^cgrr^ asr^jf q:5Rf%?i%sigr^?TR: qsg- 

%Ti:rft»j?: ^>tt5^ gnnf^Tirj«^4R«nii Rq«TRr%- 
^irrg'jg'T q^f=^5irR: ?«Trg?;5Tm ^nfirir q'r'rR^JJT- 
»T f5qRJRrf^fl^?T:^'rmr'TR 1 tjTjri ^^r^ir: ?j^jt- 
q5rr<:ri^?irqi?a'aa»TaV q^^rrr^ gt^as^r 1 ^^w.j 
vTl^: srRqfiq^3P5q^**-qr<^ wrr^^ 1 ai^mg^- 
f%5Tat ^TTn^^5i€rT gn*,<H>nrsTgq^R n^^^^fn^^rt- 
0TqtT:^a?:riiR sr^fa^g^^ qffi'^ q3ii%5TR: R^nrg- 
1P^ grq^qa ariagt%5iR«^rrT 1 ^r g 5nn^«r^^ 
sTT^a ^^ ar^^^rrar^rv^t st >t^t aa: ?nflT:qm":?qT 
WH^^ qn^R ffi<^ q^R?TR: ?r5iifq aR^ sr vj^t 
aa: nrirrqi^TqgV?qr qqw^qr^^ra ff,H qff 5TfaT^rrq 
aRsr sr w^r H^^^qqr fjfuqq'm?^ €i?3ir3^?T^«TRr- 
^PO^Tr^ iTi^r: ^H q^ ?TTiR«iRrR a?j«ir rSsRra: ?i- 
sr^rla: q^jr^frfa: ?iTflfa: ?re^RRa i k'^m qsgrn^Trg- 

HHRgiTfra ^P^ik HrirenRrR <i|Tf;54irR 1 ?T^kqqWit 
fl: qqrR^aiTRrg^'a': H^isfq ng«Wa wg^^j i^'jo-uf r- 
'mra; ^v^rfa qsgR^rlaqfl^r^^qr ^ ^r^ncq^fr?^? q- 
«nH^q Tf^a! aa; ^p-:ntiii?q Jjf irqqm^^ qsgRta?^- 
^ qf^-^Trg^ ^re^araa m':qa q?^^q^ ga^^Rrg- 
«Fr(q^ig':'i?a*Ra ^a a^ff^r a^ti^^RRliv^R 1 a- 
^ HPaftorqi^Tgnt q^R^iia^r^f st s?^ ^gi^^T^ir- 
a^r 5iqr^ qs^^ vrifr: qsi ^^T^«jR«pr: " qwt^nf?-- 
gfa fa^" anr ^r^rr wr ^"51;?^ q^rH^^if^^i^'j 
qa ^^awtarfa a?j^ aqtR^rfa: q^f%5Tia: qf|^Rtq?r- 
aR5ia; ji(V\ qarfa Rq'jrg^ffRnqrfa arfa ^ mfiR 1 SFW ( VA ) w:^ 


'*'■ *^ Cv_ ^iT'na^RW'^^rasTm sr?q^mgtT?TiTqr^.?i?:OTf3 sT?jfa- 

sjr^sgf^^r ?!rfiqraTar=^a^i^H»Tr^ qf^tcr: i ?T5n- 

Hr^f qf|-5im 3TrriqrarrTqn:^a?i^JH.siffia^m^RT:i 
^Tm%5Tar ^^ v^r- g-^ srr^twH^T af r «i:^Rf5i?i?i 

qqRr?:qrf^rrqsRq3frsi5i%5iar v^^^rstc^r?:^ 'Emsfq ^- 

^»iR^r: I "qaTg^qoTJTM" ?n? "ra^rlf^r g m^ «" 
?m ^ra^qa ra M tgi i^q roTT g^rorf qs^ g^qwRrR ri?i»jr 

fqfq fatq'flg^Mqrqr'qrR arfji ^ srrm^ 5:^qrR q^ 
iT^qwRfR cf^Jir qW%!iira: qsgf%?Tra: qf§^f?j>:^r- 
sifii?iti^ra?i?i n^rf^5r?l.a5r qqraifl^q'E^^rqTTraKq 

*m»f frrqwimf^aWg^'f g'lr^jTrra^ri^^rJT qT^?:^m 
qqm^siw ^wiRr^q v^•.^(ir^^^^■^\r^\k'^:^Tm\h i 
qqr %^f%?Tm: qqWlf^qrJrjqi'dMeiJTaV ^^rn^qr- 
qRqr ?ra tr *r#rq5i:?Rrfqq5T;^n%7qi rTa:5r'cr^«ifq 
^TiT':^rffrqr# f ttj^h^^ir ^^^r^^f iRgq^ra stfq^- 
mf^ sT^Rqi srffi':q?T mqir^^ grqjfrqgr cTci: qf^- 
^RJ^qR I ?iqrfqr>Rq St 5T#r I ?T?i: 5T€lTqqp<qr qqr- 
H^ ^KTwh :T3T^tTfq5TqTntrn%mqrjreffq?TR: arqifq 
wqq |r ¥r#r 1 5iroTrqRqqf':fqT qqrn^qr^^ ffsn q^R- 
BrsTri ^qrfq mqq Ir *r#r ^ninq r^qriRr^rfq^TaV ^=?f r 
«sgr^?i 3^rrRTf% fjff ^ q:^Rr^?iri aiqrrq mqq ^r 
>T3^ ^q^T^qqr q^Rfir^Tfi; ^^qm *T5^:i a^r vnqrqqr- 
'^qr qqra^ T^^^flarqwaRRrs^^rfar g^q^^:^^- qf)Tqq?T:^1f%q^sr?qTt: I 31%jqr T5jr??^arqf^t?l- 
fq^TR. ?qV;S3r^?r ^OR^r^rJ^^ fq5Tfl srqi^Rq?!:- 

qflTqq?r:qf]Rqtsf ir^r 'a^in^sqqr f%?iR q^ *Ti^r: i^f^- 

':?ir??I[qRq RTOcl I ?^q5^?:^:?q?^?I:qflTqq5T:qf1f^- 
qT^rafqrC:Hq^«qqTqqR5l%q^>T|f^ fir?Tf^:^TTTr 

WRrfq qsg a^?ir f|RqR?^T?flR:qjr?frf^wRn^m 
RS3 1 3Tq qrq^fq?Tr5^q ^ >T#r qf ^ q(|"5T?5^q i^ ^• 
?qR: qg ^Trr?«rrqq:r:q^rs?«iHR^rqT5?Tqr^?rqq- 
4m^ r%q?q5Trrq « i h rvrf.rq (q;qc*ra sn^q^ liqr^g qr- 
?r5T vTwr«rg:^TTR*iR^r#^q^«Fi«isjr:qjiTm?qrti i ^- 
^Rrgqsfrff 5Rl?:qqn<qr Rqitm fl g^q ^iR^g^rg^- 

sqr qvqptT a?T: ^TORyr^^^qwS'HHfa^an^a qq qrP5fq- 

'^jiKi^qiormrq qqratHt qr^sqn ( s^^^q^jjn r ) ^^ 
" 3T?T^ q " ^R ^qv3T?T sT'^ffiq^f^q^q qq'rtreqq- 
jrq^vnwqr^ atjm qqiR^iR. q^RuiR: qr^^iRr^fir- 
?Tr%^q^qTq?Tq; fq^Tri I sTBffiq^r^iqTf?: qq'rnr ^i^qm- 
R^nRqrqnqwfq qv^f^rr fra^qrirei fq^rrarf^ q^^wr- 
q a*q?t q^^ wrtth cT?i«rr q^fqiiiR: qrir!ar%: ?miq- 
:^r: q^r^^ri; rq?T?5(, qqifq^iq i rT%qrf%5i%ftq%3r^ 
^^itipiT^f^Tm-^iV 5>Ti5^ qtifrff ^n|iqi^w<itRw|- 
»qRi^qqrg^;3qf qs^f^qsirR^^Rm qrf TTTm qqr'<i- 
^qrw gvrq^^qqr^^cTrJTr^qrqr^qqr^'fR'c q?i;^r?qq- 
5r:9Frcqr^q;ci'ciJTfrr qqr %qrfq5iR'^i%qs^%q^rqtfr 
«?i^qrqF?TT:rn»Rr q^RR^q qrcq^r «nr g*ni^flfnr^r- 
;Tr^qq^:^t^q^:€rr%r¥iTlt wg^r: ?i?t: !^?n?:^«r^q ^r- 
^rft^wf rKq?r^fqrf? qwT ^?qRrqm^?WR; ^qrq q- 
wf #rf qqrqwq;?rofi ^f^RgqtiR arqqjwf^ s^aq?^" 
qlfi':q^r%qnr3^q'r =qrqqrqri crq: qf^^m^: I ssraq^HiT: 
^^«rq: q^fir: ?Tfq%: g*nT^^qrrqTOr|qRr^qr;qi 
q?T;qricqq:CT:^rf%7qf ^ I ^^ W^Rm^j:CTr?7?qra- 

^ I ?r?i: ^o^l^qqr'^fqi qq'r>:?T^ qtrar^ snu^rna^jR?!- 
fqfrqfqfqkfqciTfqiffqnT^ ^ qi%<<irqT?reiT^R: 
?rq qrarrqr qq vrg^r iq^rq^n^^q g^iq'at a^ 
*Twrqf qs^ ^larR q^jwatqra^rfjt 5(Tq^ i aa: ainn- 
qrqqq'rcfqr qqra'Eqt^^ %^ q^>arfirori i sqrf^ 
¥rwrqf q^ ^mfq q^w^isir^qn-R i w^iqr ^r^rtqqWrr 
qqhr'^q 3-^r^sg^^ ^iir Jjf^ q*i»iMWfi_ i ?rarfq 
qsg ^rarfq q^^rarqtia^R >rs^ ^#5qqr q^r^^i 
5rfirft r^qsgr^i^f^rerfq ?t?ft vTiqrqqkqr qq'rtRqr- 
«fr5THf|cirqiq^qrq5n% §^^:^^r^qR^r^^ 

qffia f5l?T^qf^rT I ?iq qnairqi<-"3'Q^t«il5>iTrfq vTl^RI 

qsg 5TfJTR q^^r^irqr^qrri^T g^q^rns^qR S'jq^ aa; 
q^r^?T ?Tar^ fsq^T^r^qirR ^^T^ \ ?T»jqT mm- 
qrqqqr'^qr qqVa^q ^q^rgr^'^ ^?nqqrftq ^f^ 
f5i5T^qrR srq iTffTqf q^g ?RrR q?^Rfqf^q:rR «q#- 
^qqr nrerfh *nfr: ^^v>^ ?rt^ ^rerTqwfqmqriR 
?r: ^':^if arq} f^^R 3^^ sf^i^ qq;Bj5i^qR «nt 
vTs^RR^r^?! 5Tar^ R.qi;viti?i^f^rf^ ^q^qqqr 
qqrHr^fiq5%r%q^^Tqq^T?T^3cnfq ^g?:pijq!pq#- ^^ 


^Wf ?i«rarT fsT^fa! ?rer?flr%: 'TJr^flfa:: sr^fa: sr^H^ra^ 
^:^«rR«Kr: 1 grrPt^ mg^i s:?s^r ( *)gv>r<«ii r% ) 

ffjri ^f?T ??€Tr a^^^R^'Jr fl^r^raf arR w^^m ^irerr- 
^ariirJT Wp<jr| ^tgr^^iR^'^^Rrr^rir^'W^Tf^^ qsg 
^pr?i Ufq;^ ^5T ^?T ^Tfre^irs^r?^ ??5rTr=ci5mR 'CT'^h*^^ 

!i^VR?im^^4^jRrHr^r^?TR^r^5TrFiq%?7?3^ir5 qsg 

Tgt1?TR: fm qs^R^Tfa: qr^?q<^JTf5l5Tclfil?TS?v:i- 

^RTsfq sirq« ^r'§??raMgf%?iR: ^rrr^TrirrR ^- 

lO^s^Tqqr^'FRf !j^Tm?7mg?vjgRRr jt^fm 4 irg^^ =^ 
qaj q^ ^^r^«nJirf% ?iqrR5Tr«r^Rra5i^nsi?T5^^ 
Slf^lF ^Trgtrft ^tr^lft ^g^^^i^T qf^T%: I q^ q«^R- 
?Tf^q%5T^r^Rr5«?TS?>a^iTf jt?^^ qf^R: q%- 

«igftff5::Tr'itrJTf^ q^n^iRf ^^s?nt 1 ?m^q5%f%flnni- 
wfq qqj«<iRt !i^rEr?ifr»5?«wrTJim^R?T?5^ ^ q?qqj 

«TSf qsg ^rWTf«JRTi^ ?reTf5r?Trqi?Rf%5lfiRT^«Kr5l?T- 

^n^ g ^ifqn^?: ^F^nHfH ^f^^'^faqr q/^R: 1 qs^m 
fTf^f|'Trcq^HT^?TfgRT?'Viq)RrJTfq^Tf,5qq[ i ^rsrf^r- 
f^>ii^Rf s^T^qi a q^i^^«iR ri^mr B^i^fij^i^ 
rPi sTrq^ilf^ 50roTH'?Trf«rRrR?itr«ir i^:JTgR^^TTr1- 
f^: qjT^fl/^a I ?TOrR5TlrTrt ^^TTf^rsnqfqr ?R^ri^qf 
w^^ffRTqm^ %r5rq^3iiqTf^ ^^^^ '??q?f1fq^H<<irft 
sf qr^rf^^?niqqrqqr^mr^^f^s:qrniT q^rlro^r'^ 
^nrf«TRRi 5irT qqp<T^qs^ M aK- m uir 5jqr/^f?iq- 
^HwrrsTT qrfn^ qf|-?Tf?T:HfTr^nRrr^ ^^qrf^ 1 q^ q>g- 
f%5iRq^*Rmfq H^t ^strt q?=gfir5Tra^^:i!KTJif q^- 
f%?Tc3^ ^<<TR?Tf5^q ^ V ^ ^?rr^«n^ a^itrr IgR- 
wr^<W5f1f^«i q^ «??i3[q3sr^^Rq%5ira^aT^5i»q^' ?T?i«Tr isHqRT^R5i qR t^T5fl 1%: qjjfflRW I q^qf 
^ >TR5Tr qm^refR5if?i«r^ ^^:if^rfeiRi r%^ROT f.3r 
R IT =5^: m^h ra^(qi*Tr^R n«!i^Tt^v»qTSi i q^fa?!- 
S^q Wlm ^^r^'arfTTl^r from /5Rqr%t^T5f1f?r: q^ffl- 
R«I I «4«%tl*<l ?refRflfa^^:i^r5n^^RR5TR: ??'?ir- 
sE^RFR q:^Rf3?is[^:wiTJif ^^r^»iRTf5T qsgR^iR- 
«F>3«Kr5TTmg ^TRjflqr^ <ttr g f%5i?i ^i^^^^t flr^rqt 
srrqci ?fra'^^jq»^^5inRqrqr»qrH^iJif5i5t?7 ^»ifi: 
q«R5TRq'r§-?if?iCTR^c^^r^rs5Tfit^ir?^5 q^i^ ^ 
SWT>r^«jR vm?T: 1 fi^«ir fsifigR^'FR^gRH i 
qs^r^^Tr^^ ^am?T?^^q ^ qi'sFq^qai^^rifsi — 
raf:?q ^ q^ a 5 ?i^i^«ir i ?wwr^^yrTq;^q?ii;Tfq- 

m«qr?r%»T[VTf;?q^5R^R: i ^grror ^g??T ^g^jqar- 

q;rsiwfq ^TTr^mHrfH q^gf^^iRq^vi^ii^mg wra^fi- 
qrR cirR ^ Bi^, q;gw ^qi^l n53im%qrqi'qi m- 

f^WR?T?q^5Tf3i?i5^^ a?q^5 sfiTiR'URaatir fg- 

H^RT^RUgfaH q^TR ^ 5r^?T fT?T: ??q^?qqr ^^- 

Spji^Jif fsfgrgrf'r?T?H"wr'?«iRTR q"rf3r5T5r^^:RR|t 
?rfir?«rRfR aam ft»HqRi5,r]^rriV:^iq^g^rfT: aTBT^fr- 
ft: qir^frfii: q^r^RiiR: q^Rfa-. qs5raR(l?« a^tr- 
wfH ^r^rjq^TJTwtiqroqgi fiq^Rimqi qr^wrarfqr 
wr^?! HmiR fi?q'^ ag g fTmg iqRaiTTR ^r^nj: 
H^i^«iRrf5T ii=?^^ 'T'^rwR ^nfiqqt"<TRW«ar ^- 
•m^qr^frR sir ^ sjsT^ci^.pqji ^s«qTR ^amar- 
f^ "ar^rrft ^"m»i^<3nre»iR a^q ^^«*qqr ^ffiqqV 
«?trsTf e ?TTfr?»jr^HrRsrrKr^ i qf^ gsra^^-qHsfrrsr: ft- 

fjT qr'l^^iRW'^f^nRts^fq wm% aom ^%qfaiii ^?t »- 
f^^viJufH aTmT?%?ift: q:^iRT^: q^frfa: ^r^fq?!- 
fa: «r^R?T^: qqiRfa?T?i f?i5ia qrcft^^sR *nzt ^ I 
n!» R?j?^q a ^tir^^iR antn q^r^nJ^rfa qsg^ra- 
faaa I qa q^ qTV^jT^^qrwRJ^rrq^q^fq q?q^ 5^^ 
q^f^^jTfg^jfq ^h 5 w^tWR w^^fa: q3;B<<^R«i n 
qq ^r<T?q?Tf5^qjfq q^RRws^ ^jqift ^Tri^m- 
im^ I aa«rr wsflR: q^'^r'^ra: q*Mi^lR.' qs^^ma- 
w I "^sTR^^qr nr ?f)^^ s^rClnqj?: ^ a\^h ?t« 

f^cw fs^rr^q xir^if?: "jji'iThiR qrwq^r^j^^^q i w^l- 
fa: q^HRRH I JRT^q aTrnr a?;«ir ^t^ir: q^^Rfa: 
a^ ^ iti^tr^ it cn«i^rT^qrqrmq;qra«fr r3r^TW??«q qr- 
qfi =gT *« H «q yq^FRR ^rqeg^qa ?Tr%5^T ^1%^^- 
raq; a J!R H"tn^»nJir5tf a^q ifR^*iRi^rai?q ^tfii- 
f^TRq; 1 

^qfa Tpr^vnm'qm^^r? 1 

f^^^^W ^X, ^% '^i'W ^^ ^ 'RWI II a^ II ^n 


^w? S1W ^ ^Tft^r: 'S'rrr^^: ^Trsi^aq ^m^- 1 "^a^i ^ ij 
^r^^r3T?ifrsi=ifir'ar!F-:r:q3;gi5r'a^f^r5raf%vir«'^r i 

^qqan^m %tq^: qt?fr fSrs^rflc^T^vrsq^^g^ qf|">a- 
^•«irai7^rq[ aa na^ qffvir ^^r- ^gra'a: qsgf^^ir ^r 
g^q: n^fir'^ ^xTf ^fa #r fg^K^qr ( ^^^:jr%Tr ^g^j- 
q?!I5T^Hr% ) 5f rq5^^«Tr«;rqT: aw ^jfyqaij wn 

orrf^f r%^r^'c<?^iT^qnq5;q ^gf%^^r ^^xagrW^a g^: 
q^f?piir ^ T?q: ( »t^H^rfr ) sraf%'^r ^%frr jh^ 
sr sr fqsRjjqf ( ?f^ wfa ) e^fsnrviircra 1 q^raragq- 
fWSTroTW>aiirq fjq^^^qf goi?>iT5T^^q-srq qsgfgq- 
sfqfTq^q ^^^JT^rqtTq ^ JT^Rvirqr: ^TTrrqr: srar^- 
wroTr^ei ( 5^q$rj?^r'ar% ) ^? fiq^«TnnnRfi%- 
^R[T^q':rqr^rqr: ^Nq^aw^ >nn3 q:^f^i=RC *TTn 
^^qqcTff ^fqfaswH ^cqr;rf%ra^>^q ^rrrsagxa^r tt- 
i^a rTrT^eT^^^"TR^TTqiTHi^^fT|;^q:g«"wr vima 
?m ?rTf ( ipra ) sqnrRfmqtT^^^iqTrqqr: 
gnawfa q^'ati^qri^'ia ggKr% ^rggrrq?r ?Ta«-- 
gfqqr g^:i: ^gf^-^ ^?q: {3'5«'rir%) qf1>qr ^^r 1 arsi 
q^ra^7 3T^r ** ni':q«T fiqq>nnwtq=Tfi%5«:?iqr r^- 

";f%-qqa'?ff'? 3»iiaT ^rirq ^^^r f%R^rqqii5^?:atH- 

iplfniw^f^'^, (k'H^ ^\i '^ ^T^ II a V II 

gqi^T^awi^ ^t ^ vT^m h^ ^jfJT^qrm q^ sqg- 

f^aw^m, aa: q;qii«igrav:i: qsgf^it m «^ sr^^vjr 

^^T 3q5TiT^iq5n^wiTT sff'i'ara^^r sr vim Pa ^w- eq^?? I aa ^jfrqqr5iqr^^i%^or[^rarqiT=^*rhqnrm i 
^g?^ If rrw ^"ag, q^^? gf«rg ^qfotqvfnr 1 
nro: qoi gg Tirag, qns^ ?>ra qsrwr 11 y^ 11 
wtqreitivrr^ JTJra?Tqaqqs=aq q^ qoi^^jR^ a- 

m^ra Hal, H{<T^ ^!v^: ^fri^q- ^ai^^d: ^rar^ra ^Wl 
?T«ir ?rqiTTiHqair%5 H^fnq^qfaq'T'aq ^Hti^jui^wi- 

f^ frrairq qv^f^a ftr^rraq; a«ir q^r^wsj^ ?rqrfn*^raw 
^?^1TT H^^r: ^ ^R ?r??r3^f^: HraTHri=T Hrfl ar^rar 
wra^qr^q: nraram nal , q#r gr fsfssqrqqrrnqT^rH 

^q ?T^r q^ rg^rJTHuq wra ^ror, ?r^q rq^ira f^^Jirir- 
?TW ^"nJia^Pirq fqqisq: ^raJE^r? q-; ^ra^q h^( mq- 
f^nft ) nra 'TT^r^q qs^ vT^r: fflrtqr?^ a ^k sf) %nhre»T 
?pq: jfl^nra^^rr^q: »fi^Wf^Hr5[^qq raq»5q+'a<ji^*ifq- 
qiqrq^rfqq^g avqa a^qr^?^i'qr5iqiTfqgr%q?^H 
^nWrar^q q^: ai^Wf^i^r^q: ;j^al%«Tr^ ?iar artiqr 

*if^»T|5Rq q?q: ^^nr^^f^q: asmlnqia H?fT MtlST 

^qf^q ^'^v af%nrqw>?q: 3^ar%»TT3 ^dr ^nr- 

5I^qqrV5: g-%q(ji;5q>^q: 3:^^7^qf^ ^a^f I WH^f^^q a- 

*jqq3rn a«mr f? *rf <Ea:arqrqqjrrq^ sr^qa a^qf^?q 
aqqr f^qr«Fra?rg a^rqiqq ^ei^JTwrqr avqa arfq 
a^mj^^aeqiraj^i ararssi srqjia jfsrmqia: 1 anr raq 
fH«»Tfqta^5Tf^,aq gg^q5=5rfl^qr5r>?^r>nja: ^^qr; 
ftsn^qr j% af%q?^ ?! q«if% ?r^ fqi^qa ai^rrara^ir 
qs^R «^^ *T^: "erewii q q 5iT|fc a^^qrq^^T g?f- 
qr 5rw" ^fa ^xjarri, ( qq^f^ ) swrRiqaa^iia^ w- 
^5 3<ir??irer^atq5BR*:^rJTi^:a^ aR^fa»n5rr^^K«ir-* 
laf Ptiqier^rg^^q^rq^ ^n; qs^r i?^: aqTg^%^- 
sr^q g qpqr^q^T^rqni I g^i^rfa^rf ^roTJiri:H^iirfe- 
qfafa g qwqrvTrqia; ufq^nq f^q;5q: s^m^^?^: 
w^^nfq ^ar ( ^rra q:«ifiiTt% ) qq;i w^ ?rqrm%qfiiin 
5r*T#r^5Vn5Rq>?q:g^^;fr'%'ir^fTrfr qq f^q^^qw?:- 
^fa[^tqHR^fqqr'qqifeq:3^'TT5^qr^q:7«nHfT?i 1 
jfrWiq ff fg^q^w^qq qq ^fnmf^ 'scw^mq »r mar- 
cqlr I R M «-qi ^Hj? r H*<-q^ ar«*sq«'ifn^qM'yi*jUq<rt'yT 1 

i^T ^^g aTg qm, rq^OTf^ ?rrgq vf*Tr il HS II 
f i i tq i ^g -^rrf^ yui^''i<M*MqTm^q^»j"i«M*qq'a5 
srnnia ?Jsrr^q:fq?TrqTfq: ^rr^m vTI^t: i aqijrcqrem- 
jjui^'UM^MH ira^ fq^arrqqt vj^pr: fnaqT^^sqrr f? 
^gnfa«rr ?rfq wrqpa aq Wqqrrqfti??q qsg ratws 
f vj^rq aq wg«qTa"=qrai7q sra ^Rraf^q qs'a q:^ 
g qmq Haq2a vnraar ^ a a =aqr vrrsq^a 1 m- 
^i^; i ^ q f i ^-t. ! f%?ira: qai^aq^T *?g^r qr w- 
HT^wq qajnar an:q>r':jqvqi% ^ra; Scq^p Ri?:«jf SISW! 


^>*H »rfgTrifT??T»^r^^%.iq^r: *%wf?r ^ly^q?! f?iWa- 

(?iq?r% T^T^qg ;ir;grgfq a^^ th^iMf ^r " rag 
*^r?iTg ^i:g ^rn ^f^ a arr??? " cm s'q^^rJTW- 

iDT sraqafa cia sq^iRafowf^j^RTrf^ fiq^airqi 
^aqrR%;^r *rs-*'ia*n qj^r^-? g^qt jrgsqrqq: fr- 
%fci(rag^fa) i%5^nnnrf«qrrn9K^5qqrin«Rqr?rv- 
q^ jirq^iTPF^r ¥r^^?nir ng^qr^q g^ Hjvq r^q: «- 
m^v^ B*rqr% ai^srirrqqr g^rnevni^ JTipr f^fqar:i 
w«ra irr^jfrq qrqrf ( mi nx 55? ) 
?Iri: qt m^^m ^q > 

?<mTl giT^'ira^ *rqm amrr meqirgar^ffc^T- 

^r?a^q^rq?TI^: ^5PqrJTRzqi€^?:fg<af?WT»?%»l si^qj 

WHT^^sTRrra^q^qrar?! ^mrrraJTrrr^j^^orRf !T?qq^ 
!T^ H^ I qarR g 5fi^3T?qfgfrf?j Hq<Tqs=irTJi nq q=>a- 
^»inTrfa arng ^rqqsi vrrr^cirarR a ^i^qr !irsq?a rq^r- 

qrnrqr^ ^sTflraJI^rijqrJRfoiqrjf:}? u^sr qq qrRsq: 

w':r^r^qrq^>?^q uwrrmr^^iR^ qq ^qq^ij^ni 1 
jTT^ snr?Trqfiqr aqqiq^vi^^a aV sripr ^f^ff^ ( crqr- 
fsjqf|3r^ ) ^f^f^^jr^H'qrrqjpt^uraq; q385P>»?srr- sma aa^ir q5=^ ^a^: fa^; at qq;r ^ni:faftfai^- 

SMif%^qTara[ qrg^R^q^rqr^rq^qrqtmv^jTwiq: 1 

^qc5Tq^qrajr^qwtr«rwr?r '■ 

^H^l^m 5^T, t^^r ^ ^^ ^ ^^.m\ ll Vo u 

f»T«qr«^: ^T^ir^'fM ^srqqfarfa ^rq^r%q^tiRrM 
vT^r^a a^'^T f?^ ?rEt aq f?T 1 as fjpqirqwJicqj'iqr- 
aMiuiMcqfsqrarqror^^^iia^vir^ampqaR ?iqj 
SKTOTr^^r: grarorj q? ranrqam q^f. ^f^qscjagiraK- 
la^Trqjjq-grqTtr^qaTanFWfqar^T ^aaf^alaigfqj 
wq: I 'srq ^5nqr: qrqrqfejm^^'siT^i 5*Ts?n:qf *ryr- 
^fq^fa?af?w^q ^a% ¥Rqr ^jpjETrqr qrsq^r^q- 
fpqfa ^ sTrfTa werarg^q: ?i^ wqr^r sr^qqi^^r 
^gflrfrfa: arcqa ?fa /a^wgr%5iaq: 1 a«ir af^Jra^ 
«H^ *Tq^jy:?qqr?:?iqr vr^ra^atg^r^q'rsfgr ^<^r5f- 
'argqr^viai: nffiHqtaqrarg^q; ?Tqr^#:=f;Ri:^ rqqj- 
^ *r"s^raf gjflr^rfa: urcqa ffa RTW^5(q5naq: i 
a'^T af^q^q ^fT^ >Tq^':5rra?argqi^g gnqraRj- 
Hi ^5Trarg^q: arl^r Tf^^fjrai ggi^^if^: ^q^'iqq? 
m^qrar^qqr ^gfqgaq: 1 wr??t^ fmi =q wHr^lfa 
aqr?q:qn'^ aqqq^aiR ^rr% Wfm =ri?q^'<irarfa a?r«it 
^iH ?isf a^ wq ^r??i^a ^nrarjq^qafqRqraafqr- 
^qrarq* ui« -q j( a^-r vir<l am^=oraw ^fqr^: ^ran'^^r: 
qqml q^rarffi^aw ^%•. icqrr| gasiq^r^-qa^f 3a- 
w'^fqarw ^ma^rflarg^r ^q: 3i3r anaqf.r ^iiftai 
^3r'5^r%: 1 anr ^q wi ^gi^frrqi qr ahpHiqrirqr^q; 1 
^^ it ^j^n-fl Hiffirar vfq^iy:Frq"r?5 sjfafsHqra- 
«^rT^: 3iW *nf^rat ^gf^^fa:'^q?K'^qr ^rnr^a 
^awETjf^scraq: ma «ia'argqf^'-:iq:-jit^qfs?qa^ 
i^rqr^: qqrwr} ^raw-qaar qsf: sq'rqaaqK-'xarf 
gng fJr»wfa ^mrai a^^aig^qr wq: 3T%q;r ^5fq- 
?Tra^5Krqi ^q^^qqqr fjw^fq ^^a^sigiqsiaq: 
( ?rf aq ^ wi^tqra ) 3irq?;a^»q^ q^r^li'a aqq- 
^arfa ^rarft ^^q^marPa *mr% a-<i»n q^ ^th wtv 
aq I a^narir3qf?v:iqjn^qr-swf?!ii »RrKrrr^?RT: qqiiti 
arrampqawq^: 3^rgaiTqTTJ^a'"a gn-^fafa qwfa- 
frararg^rsfqta^qTq?Tfaq;RP7*c?: ^rrqaR)Fr5Pq»^Wr 
oq: wtNftt ^gf^5Tfawy*raf aar siq ar ^?pRrqf 
at qrqjfTTq^ qr affia ^TRfargT'iTsq fa^i^g- 
fq?Taq': I a*Tr af^a^ qi vTquncRqrvrqq^^i^Tq- 
^;qqT^JT:ifnqTq;BTqq?qqrafr gaqaaff'.JT^rT^rarg^q: 
wqTFT fa^sjrjfti^iaq: I anr anFa«q q^ viq^y^frqr- 
q'^*«W«Fq tJ ^jMqrm'^H »fqraig^q: ?)qqrr =qgfi^- 
fas^^^^af Rq^T^qqrr wfaTafrrq^^reTq^ ^af??T?rq: t 
( ^« Tar^areq ) ^^vrfq^ia qap^'ira «qqq^ria ^- ^vR 

I ^F^ ««rqi ^r g^^fTT^i^^ nr srffia qwr^^^s ^^ fa^: 
^3i5?Trf«r: I H>Tr ciftira^ q»^% yrq vjjjm^^ r^gr 3g- 

^(%fra«i: I a«n RTa firs^rq^^H^ »«% g^q^; fgrar 

?qrrR T^q?>iRrfn 5T€fffi=j aa^jr ^?t^: qs^ q? ^h I 
a^ ^rR?R?jfqj^^rq?TTO^^rFm^5it ajr?i??irqjiTT- 

w^^TTq^?^»Jr^TrqtsiTfiH?fr: qwrg^'i: ^r^rfq ra^rag- 

5nqfi sif^Hq ^HRTg^: ?il^r ^gi^^^^wrr^f 
^i?T^q-q-r qJTTr^^nq^TTW =g- arfcfiirJTsr^ ^gflr^- 
^^^( ^^ S^^fiq- ) ?Tq:^^?% ^g^rffR q?:q^!rfrR 
^Ti% T^^wiHiM ?T?i«Tr ^H^: qs^ q^ ar^ #5^$ra- 

5qr^nw?frTsqm:^5rwc^Hi ^?t^tirf sr^Kfrsrrg- 
^"i I w<(4ym^r§nqci: qf%H^: qi^rg^rf: ^iWr 

'Ty^Rf ^5I^RT: ^^#sq?TT ?rilr^r<% '5r<T^^gRf. 
3^*IT^ ??q^: ?T5I ^Jtjr ^C-iiMHM W'gnnT u:^: 

^^ ^^^^■. ^ ^ =ijgRvijr,-c^ t%R^qf^ f«(%^»- 
^^ i^q7r%'qqf^ 'srmcq^ I ?T3I q?rfq qr^^f^v:j)r^ 
^rr^rt: r^r^^^qj-qr ^q-: f^Rvrq^'ar gr q;^(%v:!q?^ q^: 
tRT ^J^r *ii^r: qfrfqrf^crrecTscrr^iv ^rrBTT?^ ^gf^w- 

"'^ ?pT ) Jfj^w^q?!^ q-vrmi^ q^ iw^a^^9fsi- 
wn? ^^?r '?r%^ qw «i^: qg^i^r^q-vi^r: ^^riJTqT 
'Ts^ I ?T«n %q-f 3TTft?Rr Tq^rfflRTrfiirq-: wirs'ai^- 
^r: " imi^ ^ qjrra " rer^nl^ rnr rff«;qT?^m- 

'K'T qr^ ^Tmr?qRR»Tr^rqr^q^«TfST^rcFjr^q7T^r#.5I ^qt?» TW^rr^^^rrfT^rvif:^ ^mr^^swq^g'ffR^ 
*riS"Pf^'nT%^5;q'irnJjTT5 i 

^qif^rf^^^^^Tq^^rtsT^r ^s^qr ?tt lt«f ^:?ir?«r qqrr 

wsr «rr%t^ ^ qfqqj^%^r i ^reri^ «^qn^^ i cr^i w- 
«n?rlr ?rrq?:H ^ q?q^ m^; m^: i ^mr^^ ijjsj ^ 
sTfq^p a 5 1 ^?jmHr %q?r i ^mr?^ %^r?3[r i fm m^cqr- 
^ ^m\^ TOW sm% ^iqji^ ^sr q?^^q%^ i srm- 
'cm ^R?:^ ^ q?^ rW: tW: I qf^ i q:^^ i 

qJl% qr^^ R^: 9ra?i% ^ xi^'^ m^- fn^: q^q?r- 
^ 5JW I ?ni ^r%tH «^^r qjr% 5jrnn^ ^ st^^ 
m^: ra^: ?rgw^t% i[ rjg^i^Ji rwj i qn% 3iqjT% 
?i^q:T:% isr qfq^ir^r I q;^ ^ ^M^arrrRT oc^mfq;:: 
»a^gqrf%krqrgi5r%3q m < m ragf^ra^ -< g<4 1 v iiPj <» i q:?n 

«qqT rsqsirJfTfi fs^ 15^1^ *T5^ nrr^sj ^\^k qaa i 

^qcq^qriTW *Ti^Ri R%g<TT:as'g << i fi i »vmm ^rg i 

?f ^^T%5 ^:qq^Hr% T^^^r^nR^ *nf^Rf far- 
qs^r^fragf^j^PT'Tr ^vrcprar feq^^n^ 'ag^rorTr 

q.*i<^-4W5^r: qs^ qt%'^'H ?rat srt^t ^tcttr 
q3fq^<jf«iq;rR w^ri qrf ^^q i'^ ^ eqq^qm '^t^- 
^^ftWi 3fl^r HH^ar «r?'Triqrr^T fgf.qr: i ^afa 
q^^ireqrR^q«jir«raTf ( ^'5fl^'«^^fTi% ) ?? q^rt^ 
j^m TO«qrf# ScqnsqfJnKT^i: arq?qreqRra?:or^>:r: ^-q- 
^jir^R aar f^^if ^^iia^^T^^TR^^qioif q^r^ q^r?- 
^(h 8Ttq?qT?i Ti 4f.^^i {< ^ JTHi qr^rvgqnwTar 1=^- 
5Ts?TE^ qtfaqia: I h^i H ^ ^ a fq fvi^>^T^rfrreTa^- 
'sqwr^ar: ^^rrrtif'r afr^r rqfjqr: i qaT^fH^qrra: 
sBilqiTTaf^: qyiq>»i wn^ar sfl^r ffiasqr ^fq'J: ,i 
?i«i ^4 H«?qBr^rf% ^twIa^iarR q^Ri vrgr^ 
^rsqa 5? ^5fp^ ?^?t qf rR ^'^r xnraq: a9[^ ^rwfiar 
?;qn: I qq a^is-iirf^^^ifq irqrflR *?ra?flqrfir aar 
ar?7r^qr ^^rf^igti'^a^nar^sTJnir^qiq^'gr^^at inar- 
^^a^qarsrai srer^T q:«Kr^?T5T3trar «qi5fii^: wir- 
'5f?T q:qiT?f5im3ifaT ^TfTOiara: qf^ q^r^^im^fraT 
q"<^^t's: q.^^^q sTqm^frar: '^^«i?qrfT5i?i yg^qs;^- 
f=inTm<irai 3?rar "irTTS^ <^a ^sra 5«q^^ rfr^-a srHrfa 
r%qs^n[i?f?Tq)rR5flv&r5iarR i qarf** =3gtqi?ir%gfw- 
arR ?i'T5i?qTf5:3i5[T^?.^g:5'?'H^r'q^H?'5irinr qr<^a 
?fa ggr1[?T?qr ?y?q^ aar flt5RT^=qq'rfRsr^^'^ar- 
f^ =5wA^fa; q^n^^q^(R qs^ Hi^t% aa^ag a- w^ 


^.n? fir^gr^ ?n|5^>Tr, gi^e "mii ^ sfn^^r ii vy ii 

JTqr ?f^^^nr ^nw- "J^rna srmg wr'^crr: i si^f^ 
^sre^sHf i%^ri[> q<sii?^ gf^R-. ^^•. ?jf H^qtrq ^fe 

fViTHiT^r^gq^5im^ I 

h cnrnfaf^r ^f^si^O'^'^iT^ 'irgyar vrgf-a ar^ci wi^fl^c 
»joTf siR^ gar^'a^?amf^?ciftiiq[ ipjT^aR^ g^Ta^^r 

^»T^3g^^f^rR^^rqqfm: eif'STf^ i*n3n€t<iri%g 

5lr^?<*tHW ^"ir^R^rn g jtc^se ti?!^: ga's: <«:ar- 
«i 'n wR??rTg3f^g^q?Tf|?rT^i ^^ ^^Tsnt: i ^r?^- 

ra«Tfr%?ir xk^^h^ ^ qftoTrJN^rrfT^rr 5ETjq^?grfa^^- 
srf?(q?ifrT sitrs^ms'STfagj^'iig^i^ia'^T ng «R?aig- 

" f.«»I^ 3TOW flRTufijR" rR^f^«^g v?^ q^tURr IW- 

» xi^^q?t a^STrrJ^ra^TaV q^HR^?i*^qpri': gr n*iJi- 
ft«rir4i<w<4*}nT %f%:qTR«Wftr'i'jnT ^ «gr^ 3?na«rj?- f%g%cirH?g^trJi?:rq »i r%gffia»i 1 Rggrnrsrifq 

^rgifr't ^FT^: ?rrg<;?T«PTJ^tr%.g«r5rgrn ?t^t 
^5irg?:or?g ^f^.k mw.^ik}S(^\^\h ^ si;^v.ji«jt- 

a?5r*fli4igttr, sswri^ma^^ ^rV.g^w4in arot 

v^i ?jf<irc!T jtRrR ^r»J5Tfi^^iR fgtar%?iaiR- 

g%iTr:?^g q g''gfT:rs^^g?viRrg^fcqi^,^nr «flf?- 
g q:^l%^:j: »T'?r?gr rarrqvjr qgrf ?j; oi^fgvi: isr^ sijw- 

^H<»i^ggfn^ sr^TCwqrg^ ^^g^nRR^'^qr: q.^ 
^'ig^ ^ iTrggt gf^grrn'j ^'l%^3 itv:^ ?rfgTa^?Tg- 
H&VMr^*Tfgr<T «j:a?'? argrf %JTrf«i?grTr.»rgnr *^- 
f^?T ^Ig'^rwi wi^j a^fTTifr ^rgf^-R 1 t% ^ '^«^ " 
^gr tg fs fr»jg3?nq fg gTsgwn^m?^ r'?T"an"Ti?^g- 
?T?g"?ir?rtfr^rggrn ?TT?Tr^rm:»^rngr't^ Jmxrag?i- 
^r^'r^^grrggm g iifgg;sr?rgorf7g^'!ir;»rg^.fegT^sfq 
5f)g?TTlar gf^H^r: ?rrf r^^ f| gg^^g^ni vrgr?? 
"^rr^rr =gr^*T grigorr ^" ?ra g^5Ti?i;H jg^sflottgj- 
i5T^^grTVT*w: ??¥rgT% fjg srmqvnfi rr^Tf.q; 1 
g^^r nr^ggf ar, 'gfaf^gr ^garr g ftiso: g 1 
^?ia(T^g^f75jgoir, ^^gmt^r JiT'tflor 11 
^agrfr gm ?:fqgTT ^JC^r Bgs'^T^^^^f^^^gr: wg- 
B^ggr ggstFgrfr:?!?!^ 1 tj^r^ girrig^ioT s'r sigg g^r 
en^lr fm: si^g^ gnr?T gtJ:^ *i5ff: a?T9'3g?^rgrrr?T»i, 
ginr^nwgjjga strhit ^tt :^frrR ^g?:feg:i!g aifg ^- 
gTt^r uffi'^jfa agr srfgTg^Tjg'^sTr^iiT^rRSi^iggr- 
n g sT^r^rg^grgig^egr^g ggr^Trlar qg zir^n^ ^ 
'prflgTgj^g:g^'?Tr?ari%?igfH3w^g ^^Ig^g Hvg s- 
fgTia ^TTg»gi) ^f gr ?r vTt gra: <^a« ai^gRrfwrg"tfK ag h- 
%5fgrTgr%(vTg Egrw^r^c: 1 qaq ^g;a q,^qg^g srA- 
gjn^ggr qg *ts^ ?T«gs^ aaTsqf»TQ'jg'% srrar ^g:qf%: 
?=ir g 'jg^rsft aBf>':ga aa ?(r'TairH^gt?T^??rrr«»r 
?Ta g?Frg«Hrgfvmi 1 ( ^auiy ) qarg^r fti«gt«- 
siTT^^ f^n^rg^rgqgg^R'? 5<it*»ira^g T^gv^iff ^ 
^fwRRa in':g'a a^rf.xi " ^w?« g ^9^wr?, wg « 
normt ^^ginoT " spt'afa q^^=?^Tfa grrnTfiTarR 5??- 
sgfa ag ggr^gq^a^Kq««irg'iftgH=a*?hggi«iT 11 
«^^ g^'l^. g^l^ ^ff »ig grgsr 1 

fip:gf«gTrt«g^g;t«iiggg?TTg^ g»jm«gii^q?gT- 
^^T^grfg ;j7gq^fg>iTgf^a«nf? fii«gi?:^ ^ygrgr- 
g^WRTR ?ra«rT ?t« ^ gg t?i lag^^UT'^ q«Rr ^- 
fa »w » gd war «pf7 ggt^i^tgr sjg^: 5RTai H^f^wfii: ^^ ( ^9 ^ ) ^FWT ^rn:^m«j- 5CTH^!T5rnj^rn' ^ sif^^^ra; srrlr^PT ^^^r^- m% q:arR =gr-dJi*rT:w r^^r^Hf^r^^ ^^^1% v^ 

5!jHrR gT!?frrq-RT^TR qirTT^^RT 'j^tnlt sn%^'3r ?T^r 

«Tnrvri'-5tRy^',-y^^:&ir5T7r: tTa^qsg-^tT^r^: ^v^- 

^TTT^r^cTTSTf ?T q;^ «ii^ ii^:'7?igrf;R^r1'?Tr: en ^h 
m«^rs^^r^ ^f^riCTRn^n ^^f^TR^s^; " ?rsn^- r%fTTr'ir?jflT:i Hr^^rfir^T^iioy^T ^jtht ^Rrfb^R^ 
^^«r^vTF ^rrw i^frrR fir^^rtrv^^rfir ^ rwrst'f r mirsitr 
ff c^TfrR^HTg)THR')T|?grr?r ^ ^f-d ^^ z^r <jvM rq; trslrgfir- 
q^nrrR^f^cT ^"tt fl^r^r ^'rf%:a^rnR'^r^rTr^rn!r ^mm 
=ggR^r?m?TrjfrRT ^I^sjr^r qtt^^ rrm strfr 9i-^r- 
rm^^rR ^^THR^crfTiR I jmnrTTOT Tjj^^mRjfRnH 
■yfj^3^i?^:T^R 1 ?r^r fs^T^q-^ri^r 3[t^jct H ^^H .-uyTg^r: 
trs^ ^ mfwrrr: ^m^^j ?r^Rm3tT?T?cT ^rrTTT^Rrir- 

^f^m^rR^TH^Hm^mR 1 JTrrrfcrbu ^h 35'«T:rr% 1 
^ ^ " ^^^r^^r^rit^ ^Ti^irK^mT r%;j^?:T^TR " 

irgiqRrR vrrsqfH rT^r^^iTT^TT^R ^gf%![rirrirFTn?r 
"?rg|r g^r^fjT?!?T^iR " ^ttr argrRTR cirR ?itir^R- 
ig^'TrngTr?T%?T^ rRK^rcq^s^fs^^^^^rr^T^rR ^im- 
^^r^^ 5rrW?i fjri%Trrffr ^ii cTrqsgm^e^qf ^ni^ srr- 

mrmik ^^Ts^ri^Ti^r'^rR ^w^N^rt R3q-r?ifvT^i?q^^- 
RTifTR^cTTR I ?T'^ § w^TfC^rR^ msTsfq q^mr- 
i; R^r% ?T^iT ^^^?s?nTT ?f^:a^fTr^:i^iR fk^jT^- 

^rtr^CRTR 9r!^Vr?IPJ^TR I »TcTI-d\^ T'S'^T^JTrHf ^T- 

f%^^:i^rRarf^-^T:i[RTTf% i?Tm ik^r^^rq^TR^- 

R;TrTT?cI?:i!J35T:TS^^r^|^r%5fi-f% ^JTcTrR T:^T=^r- 

«i:grr^?3qmT?i%?TrR T^rf'^^Tf^ ' ^itr ^r^rgriijar 

^f?r5^^^R!0Rir?TTT?«i'E?iRR^:e'Tr ^n^gtrf^- 
^'s?TR?f ^«iRiiT ^r^rrJugimfk ^^ «it fti«iT?%TSii?- 

^rrw3iT?i^3iR ^g3ff?wrf5ba<l ^riK 1 am ^^rtci- 
w:aT%: HI ni^1r?«JTf*T?I'!Sa sTiar f5.Ham:i «^«?;or SFWf ( \^3 )^ ^WT »raifjf w^^rreir ^vimivi: jhih'-^^ srr^no^ ^*.«iii«- 

i^^^ WT, Cm^m 'T^^rjg i^»r3,=5^ i 

m: ^af^f?i: ^gjafci: I atni vrrafTT «i*wiThr 1 a«r 
«taFRn^ ^wr^stu:^ «^r^!iM a?im3T^5jf%!CTra:m^ 

i5r5TrrT«qrf5r?Tra5rr^:CT'aV^rq5Tf?r: 1 r'k5[%^^^^?ot 
'B !frm ^w^ttrarf^ aa*JT ?reir^fa»g[%:ar'a^*- 
Br^araKj I a^m 5 aq?w«nnim^ra5im: f!Tr'<4%««4»« 
^q5ijrej(f«Tt ^iT^wmi gr ( qwrr ^ratrwi m ) 9Tef> 
sf?i^raqT^q:^r^?THwr^«rT5TrriT a^»4r ^reiR^rfasrg- 
r5r?if?r\:^f^5Tra?5im^J(r ar^^ ^^v^ qsg ^a^: r^^: 3 

fi'ma ^Ttqtw; g ^\^ ^'^r^5i ^ig^^V^ fHor ar?5i 
3a: ?5ng^ iffl'T q:^r^ aa: ^g W^r^F^qs fflui^ qai 
?Ta: 55^% ffl't ^a^: #Kiaa«Kf"^ fTrit ra^: ^- 
3^$TaiTr5> fflor a a^: ^Tj^asTwqrqr i^orraw^fa 
( ^^ ^^m ) ?if JT^TT^ ^r^rn: ?T^r?»iT?rfa a- 
wm ?reim^raagr'55Tiai:^i^?i(ai:^ g 1 a^trarla 
^1% 7<J^wwii«JtH^r ai^a: fiq^Ji<4i»jqvr^ «q- 
?Tr'a«t5 '^m HT»R«irsnfsT a^jm ?rerra?Tra«gT^- 
?if?ir^'ip?iTa: JTr^T^ra^r I Hnfa ^^a ^^sq^r 1 ^- 
flr i?n!:?irTqr atf%?Tfa^«i?«TPi g?sriK a^q^nrnrM an- 
tjT RH ?ilt a^ ^'O I a^i wHi^'i ?iwf^favTW'F ^- "^rwraq^i srer^i ?^q?<iTaq u^^ ORrr ^^i^nrwi- 
Ta a?i»3r ?T«CTr^:aia: ^Hm?Tfa: qfj^naai 1 ?r^^^q^- 
ir ^5T I Hfrrr^ a3;f%5Traq?vj?«rM ^flqg^q^tirarfJi 

'TrrqTO'ra: )H4m«4yr ^I(<»t HTTi^^rrarR 1 ??5qrJii«qrc- 
«lr q^:i^«iia «a^5T ^"ig^^^irsiTra a?i^i ^H 3T4t 
a^qa^arq^^fifnr^'lm ^Tfi^^iFarra a^«ii«tie[rfq?ifa: 
?Taf^5naKrgf%5Tiaa3 1 ^^V^qqr ag 1 ?Tt%<a«w*«««r 

^^:j'?trR '3R^5I g?gTf^ 3^qf nRfR aaviT^ HB 3T^r 

aq a5i ^■g^q ^Im fTTiR»jRTR aauf 3»^rrt?TfaHgici- 
jma: q^fq^jfasr 1 ^t'px q^^ ssprTRmarR a?i*7f 3t?t- 
fq5Tfa53gT*^fa^rrq5Tfaa'^[rq?TFa\^fq^r%: qapq^ 
T^ srqr^q, a^r^q =^r^J\k a^ura^^rq^Tf^agiq^ifa- 
^qiflr?7i^aTr^5Tfa:i ^^^i's^'Ti HHT5T ^^rfqra^qt^- 
!CT^vi^»na ^?qTft ^^^^TRrfa a^tir qai qi^HH !<TEf 
aq qsi^r^^rot ^TTr^«rRfR a^»ir ?mr(q?iia«igf^ 
5Tfa\sKfq^R: ^^^ TS ^^r?«TrarR a^*jr 3i^tir?T- 
Rsigi?r?Tra^nrrfq5ifaarrq5ira\q;fq5rraa 1 ai'itq qsj 
«Hr^ I srei^ra fq^Ri5ifaq5irR ^rgrft ^rire'siRrR 
a?rerr 3TOrfif?imMg[%^ra^'Tnq?TTa'5fiq?Tfaw qji% 

a^q^vq-^fKTRR gf^I^^q^^RFR an»jr 'ifqrR qsgq^ 

HH I aarti ^iioi^^r^trRilaamn ?isni5iiaa)gi^?i- 
Trr^-.iq?Tra3a 1 q^r^ isg ^vrRnRrfa afi«n SR- 
CT"q5Tfasigi^?7r'a^'irfq?ira5tf%5Tfa^^^iaaa «>:% 
q^qsrq ?i^r^ a:^(%?rfaq3TrR ^rqrfr: h^i^^rir 
a?i«rr ?TOrr?i5Tfaa3gt^?ira^q>f^3iTaa[i%5TraH «q- 
e'sq^r 'FTH^^O'l'^^rraiT^Slq q;v:i(^ ^rTr^^IR^MrSr 
:7raTafaK?RI q'lSq:! 3l^^<ni ^Pa^URTRaq, ^Itr^- 

^q^^iRrraavimgj^rftq^ 'T^"':ag q?q^ 5fil% sflftij 
^T^r^nRTR an^r ?rerf%:ara«igfq^far^fir5Tfa: R- 

qsg ^r^TK '^ftr a q:^ ^ I ^m qsj^ 9*vi^«ia fa^- 
^ q^ ^T^aT^vTRrfa a?mi ^ ^1 NJ!.ira«gT%yrfaT«f%- 
?Tr%^m?:?r af^^ K^^^V i ^^g^q^^ura q«V^<»^ 
Wrrr^^iRrTsi a^iur 3iiiiM*iM?agf%?TTa?:^R:5ria: "wr 
^?T qs^j "^r^T?:!^!^ qJ?R«lR 1^{^ qji «^R«iRila 
a?i*ir sTTT^J^rawgf^RT^fqsjfaw^rr^ sflfor 1 (Vq; 
^^vi^*iR qq^^r^q qs:^ ^"ar^^jRrfa anur w?rfq:?jfa«i 
gi'^Jofa^fwa^lfoT a '^«*rf^^ n^ «j;«T^qqaa?i- 
Trr^vRtf^ atuTT ?reTi^miargf%5i'rrnHqr^TaS •I'k 
ig I ^T^^f^'rqr R<:?iT*^?Tfa: 'FT-fTr^Tiarfa q^TvrmfTf i? 
^q^rq "^i^ ^hitR «'«t?»iiarR aa«ir anqif^JuPasi- 
gi%rratq>ra?na^* ^ 1 ^q^rram^it^^ a^:i r- 
•wrwRiraga^lfoi a'^mr ?rerR7rfa«gf%^TaT^rnr7rf^ 
?T^(q g qnr^nra amar q«JT ufnv^rarrKqvjfg^rqf 
^araT^rarTq qi^isqi a^f^f^paa ?y>TWTaqig w?5fl^ ^^ 


J^'t ^g ^JT ^g, 5TI ^3 f g^g^^^r II Uiy I! 

"7^fHr5f^g5Rrfs;qra=q^q^r^q^uiJir?Tr'?i =g gv^a: 
^v?TJTr^gr vTi^r r^5ir%:i?n'jmf|[raggRr^qf?f!i?Fq3^ 
^^H^^qr qs^rV^rra: Wralj^rf^Jiqrqnqgv;^??: q,f- 

«^^^r ^^ I 'Tq>HT§rr^;3gr;cr^5;qra^,q5^r^^„^. 

3'=^Tr^rrrq wr^mrq s^grr^^rr^ ^^^^vc^^^^tV^^. 

gKr^^^sTf^Tn^r^r Br5rr% ^f^^^^r *r|fr: i ^m r%^^q^ 
r^^f^ srr'W:^! xr.,ra; ^. ^.^rfw^^rm ^r ^ ^^.^nra 
^r^^fS^^-^Crrr ^7^ ?rfq w«qr?-5^5i.v:rmgr?i: i cfi^. 

*r^H'5?Trff)^q«jrmHri n 
rr^ r ..q.r^=^.-5^^ q^^^^rK^, ^V^r^^qr^f ^.??7 ?? I rlS^^^qrorf qj %r*qRq^q^i%qrorwP> %%q- 

JT^tjqrorrFnli Tcrr^i;T^f ^r^^mfir^: i ar'^jrFqsa''??"^ 
q^f?:[r ZO-FTrf^ ffrr^f^fij^rR ri^r mqr&r%qmf"q^ 
Rq^j^fj^qrnrr q=:^ ^TrTFR q^H9)f?:j5f7rR I %rW- 

mqifq^^r'^'^qrmf qri^srr ngtTiriTjf q;^ 5TarR q^nrq- 
m^FR I IrV^JTgtqrtirrrf^r s-gRf qr^rs^ HTT^Tntrii^:| 
Qi^Rpsr^T^^q ^R^?T :afir?qqrr5ilFqrq^rR I asr iV 

^^^qr'JIT 3rT?T r%q^q=:'^r'^^qniTmq:r??7 :^arR T%q- 

5gr?T^fwi!i7rR I %r5KqRq^qijf%qrirf qrirra wtiqr- 

^f q5^?T<irR q^J^Hr-qfvj'TJr?^ %r5RqiI5^qT<j|rntr 

?gr^f qrir^ ?rrrq;rntr^^: i fsr:^^^ q^RT^iia^ffarf^ 
^3??irm9;rR i a^i m^iir^qriitwqrT^T raq^qsg^;. 
^rarr ^HT5i^^arR ^r^ijrrqfq^rR i %r^q%V^^ 
5^r^qr<Jim€r Jrgt^rr-irriTqjrTJ^r ?Tr?rR firTs^r^^R-- 

rv^^FR l^;F^ReF;^r^^^qF<iri5Ff ?1 Rqsfqs^r^^for,^^^. 
?3^ 5T^rR F'3T5=gF:fFfIVTq;rF> I ^^^^qqf ?TH Wf^F m 
^H :[rmR raHHPqfviqjFR I TH^tF?:^: qj ^;^f^^rqf. 

f^ ar^m F3^qR>:^r^qgFa?:?i2^ir?r: ^iF%?::^|r%?:- 

^^^HF%: I ?T5r f%?I^r: ^3JTl%^r^FJTfq ftwTFCelHFir- 

VI^^FJT^rf rT qF'^rnFFJTqTR^^ Ffl«qFf^ nar fFT^l 
Hg?qu^ ?T?f fl^^^R^^R^Hsl^ ^F5* qFq^^q^^ 
^t7Tl^=5:Ji;?Tgf =rTR^?F;e 3 ^FSfq m^^if qRqtTrl I 

^qF:^lf?jaHnMq:RFflr'qfe«qr?qlHFq: I q»r!efira?:?F'li%- 

^%F%qq qvjrqril fgnRqiq^Jq ^^:q;nraHFqF»q ^FS- 

ma ^Fai irvqa ^^fFFa^^f?^^ r'^Rqa^a^F^qrtJrr- 
f^rf F^^^^^q: %,%^-t| ji^^,^ ^rsFVrJHF'a^r^^^ 

rT?T: q:^F%qHqF5p^T fqqjVr^^q^ f^^^qs^ff^qq 
^^^^^ ^r mq ^gfq^fF^r ^qqqrrR)TrqF74:Jr:qf?T- 
5f rT q;F# qFqgrKr>T qtaFSq??T ^f^q^j^-^^ry^^^^, 
^vrqFri^ I 3T'J?TfTR?a^FqFq5F f^^^^flf^^^^r^^j- 
y^raaqFr^m^qll ^trqr^^FqF^'^rq fqqf^r'^q^ i^- 

T-Tqsgp^qq qr uv^ ^g^q^FFHF^^agi^ qrr,3 ^r^.. 

rl, qjrarSq^qFRR »Tg':q-qFaRg^qr3'5':qrq-.v:T^HgFcI I 

ci^rq ^fhf^^ ^'«^fCs^'^^r^q-HTir^5iirsTr?3Tf;FFH i 

?taR ^Hqvj ^^qa I aq F^JI^qFS^^rFqi^Fa q-c^fi: 
qFS^FfjT^qr-^fq^iir^FR ^qfT^FR ^TvTqfJa qjcTjlRq:- 

Fq^TFaq^F^qiCrFawarq^rrfqCFFq^T^^rHrq^F^Filza^qSq- 
^^ ^3-q:f»ir^q |qfI?:rqq:F5TFi4f.tq q iq^rr: qrcq-"^ ^ 
HH¥r^f?a I 5fq>rq!^l,Fl 3Tqqmq;Vf5^q!TFqr»qr H^ 
?qr ?rqqFa%q;r^^qqrqFnT qv^f^ ^^f rTqW^rJTFqr- 
n\ ^fh ^':R^r^JqmiJTF?qmS':q^%?TqT?TF»qq?v:rT^^- 

^fcT i^ftarsq ^q%T:rq^?T?gRrfq«r^iT^ ff qFc^r??! ^'?rr- 

«RFR ^ q»g ?T?I*Jr flRqR^^T^frirrr/ qJr:^7F%?7rfFF%- 
te^HR^IrTqq.rqJjrFa^gfq^riqsgrlTOF'^qrl^g^^g 
q^^aFFq ^'^fF^^TRFF^ ^t q^^RF^ffr^^q aSfRmqirfire- 
mVT?;?TT^^R: qFtqaiqr'jJa?^?-^ ^^rqF^^FF^^rei^. 
qr^^qFT^rq rqq;?FF^S:qRq^q^^^^q5^^^ ^?q^r- 
^ Fq'-J'F^^T ^Hrq^?q?Trrq?7-^^:r;ifir^^:j,-^f^3jf^jf^ W'^^ 


^.WT rv t rv V jjr qrJTg5-^Hiq'?feq:3"Hly^»"rjTinTrq^^^ ft«^ir?^ 

^m^^f.??? iffVas^TT 5TTrr% g^^'nor HxTr?«fr?ti?qf%?iq- 

•rrr^afJTfH i q^r^^^frrrf m»j^':^w«'r??Tr jt =g cTrsar- 
^?:^rw R^^ ^vrgt% tt^^t'sij^t a^'^ifq^ii^si'Vi «a ^- 

qRiq'7q>^r'^q3fqi'qf flgisjriraarqn'^i ^ srtJi^r frr- 

TTT?9jrBrrfi i=i3»ir r5Ji^r?iT^'i?[f{EifriTWT5TrfrT: T'T^Tirat- 

^TFrrq'sf qs^^^RrsTfirq, q J:5frf?it?T'ri?isi r%q^l?r^s:qfri- 
q>grg?T?3?^5rq qs; ^TTr^'qRrfJT rrrR gtj^ra^fg- 

Srq WRarR Pi5jqf¥rRq''rarR|qrr?l?q^qq^R^gR^- 

si'rR bqrroT q^g FfTTr^r^rR ?TrR urnl^ wrg^nrR q^- 
H^^R?;^ H 5lrq"?l q^^r f«>:qr^: ^^ a:^R»Tgfrf ?lT^^q- 

?g3-q: WVi^R I ^m^5T?3^q ^TW^HRSfSj'rR ?7qri% q^- 
fTft[^»7RrRI ?!?f-T.R??rTf^: qrJjTR^^^q^Trq-^JTfvjfT^J- 

r%JT^R'"TTrorft^ ^^I'^^rfq^KwgsiR^gP^qRq^qs^- 
i?s;qr^(vif;;^ qj^TfiRTsfiRsi q^f%:??R^affS7JR^- 
«fq»%r?3rqir5^qr^ra?^^ ^jt^rhrs^^ waq'R era: ft- 
apJi^Tfgi^q ^^rgTq^TjfrJTm^P^^TiTrmHqi^irriT'^aT^- 
fl^ir^f rirr^r^lJTfqr'JT^R i?i=3^qrir^'FTHR^'?Tqr«?i?q 
Jig':qr5^5p:vi^'yT^^ i qr^rf^jgqsg^xTT^^rr^Tfq^TrR^- 

JTrq^'rirr: qiT^IR^?]flf?TH fq^5ir?^:^'Hq^q»^ff^^qR3- 

^qr^rm^'-q gr^n^^r i q^ii^r5Ti%[r5?q':q?Tr=q^ qsg- ^rt^it^ir: q*r^lR?:5frf?TV?irR RSK^r^'q-Rq^^- 
5%f'3:qfT3':qRRjf;9T VTs-rTcgrR q^r^T^iqro^g ftsTf-q- 

rt^q fttfq^^nrq^ l ^g'^tft^^q f^^Tprqrsf^fTl q^- 
fk?T5^qS':q^['q^ 'grqrrc STTR ^ R^^riP^qRq^^q^- 
I^qrHf'or^^ ^iT^qfR I ^^♦=r'^q=!:(r iii«qr?:^V^^- 
f5r?TFi !=r:^?T: q^^?qu?:?iq[ ^jrir^sarRTR i qr g Vg- 

'TJT nrnqr^ii^i JTg^q^qTRqiqr'qg^Tr 5iqf (^5i^ m- 
^^r^qRq^qsgrfs^qqT'-ii'qi qwi^r: ^TOr'qfrmijTf.rR 
figr^q'Eqr^r(% qi^KrJiJTgraq^TrR qg ^Txir^'aRrR i i%i- 
^Ji^R^g ?r ^^rgra ^c^.ir'nnEriq'iiRnrqi'qq^JissrTvi- 
^^rqrri^ rir\k =g q^ Hrrr^'ariirR q^R:^ra^3i1i^Rq- 
3^'i'g:<iraqf§"?if5?qg iTiIV;?r?iigfftqrr^ i ^^iRJUcq^r- 
R?ifq^Ri5j5iig?i^q;Bi5Tf qg qs?^5-q»»iR3 a'^^H- 
R'^wiR q'q% ^jqrfoTgr^rft^rqrf'r^rirwr^rRflFg- 
WlqrrfT ^nii^m'ciqRqvi^Ktii jrrQ^.n^^^r^'rqq: i ^^■ 

^'5qqT m'!-"^r€^f^?T?T q-«m: grquJC^Tcl ^Tir^>II5ltR 

Ti^nR^q'TR3fqr'q^rr5i?irj^fip'qr^2^ spoirrqrR irg- 
^PTRaiqnqr t|T'5i?i?i^r«T^':^WBr^?tr, ?qnRqrqr»qr 
<5rr?r':^!S^cf!viq:T^rn^r5c?i Hr^: ^r ^.<i re«qre\^- 

?TqR ^t?TT?Ji?q5p'^r7q^TTT^»ir?rr'n^qf?r < r?TnFrTT!3- 

*TI% ) ^lun^^a^sjRTR ofinr ^J'STTrqJOR: q^'RT^t^fl 
I^!0^ I rT^T^IR^IRS'ar S^giTRqfqT'Crr riT^.nfnJri^r- 

»qr '^ I JT^T »iT^»TRqrqr'q: »7r?TrT?;^ ^ ?'?^::j^iqjR ^- 
gnRnrqr'qrqr?^ ^vj^ri%i4^q»%r%qH3"^r?'3i a^qr 
^i^iR?im qt-^nRrqm^T vi^fr: i ?^m ei^r^^tr q^- 
ts^qfgq;gr%qRq'?q3%r''s;qr n^t^r ^qr %»tq«Fr?^ 
Rq^fq5=5it%qniqt'qi iT^'^qnRqiqi'qi ^r q'F'rfli5i?i<T 
Vi^f^ ^ h'^iK I ^51 g *T^r: =gg:qi«^?iaiR i a'Jrff 

5a'reTfi?^»lT qf^ (?iq^sg??3[qaiq-|RTrHOTq?iRqtqi»q W- 

^r^ir^^ifT q^^i??i a>jtiq ^i h ^hj;^? sjtji egi"^ ^ fT?5??i 
gvHf-ri tRsnrifqi^qtvTrqtri Firing Rq^qsgfjTrqnrqf'qT- 

Cjaqriilirq?!?? q-'Jlri: qiffw: ^WR: 'J^fjT ^^H^T: q5T?'=TT- 

ir?i^rifq?rqrnR*?n r?'anr?«r'"rvq! ^gwrsnTuvqi^vm- 

^7R>qi ^ ai^r srfq^T^tTiR i q^ u^^^rnfpiiTTqnqt- 
jT?q q^^i'^r 's:n^5T^s?TrR i ^h; ^q^^qr ^giqi^m- 
R ; rTrT: ^fHr^RT qq;rfs:qr rq^VF-^ir: Rq«fq5^i?^qr 
^qr ^^Ttq^r qr ir? ht^ct^t q^iffar ^ti? Rq^qs^i'jT^- 
arqi'qwqintq^^rcfTi ^ ^qi«, ?ii q^^i^ri ^ nff^ *f- 
^RT 5rFir?i^3?TrR i Hqq'-Hj^^Rwif^c^qr ^T'^rn^qirM 
qi^qpT^TmR i 

^^w^R'5'irf%^Tn[qwqH'7T7i'«^nT«ir I 

fTT^r^j??:q'r5-q^ni?TrR ^h ri?"ir q^.TqsrmT^fTi^- 
:^r: qsgRr^R: qf JTg-RrnV^Rr':;:^^; fqr,^^.(^^<l I ^^m ( v<n ) W'^ ?T5r i^*r^5if«^ Pi^l^ira^eiff^raq^T^if^^^^Jig- 
*f^ f^3 ^T'Ti":^ I ^ ^ ra^itf^^roiisr srfgfcr ^? fcr- 

vTrg?q'rrqT^^'arg?«r^fr: f^Fs^'-jw^J^Rra^wi^ ^ra 

^iK 1 3T5J jfiff: q^r^^ 5i?TrR fgqsgr5T?fii^rR 11 

(fir TTRfr firmcT3^^«^q?rfqjnJT[(q qfe:r! g^c < ^. ^- 
qiivq^ ?m sqr^qqrfq ^rqqmrfq 3T^?3^rw:»Tr^r%sr 

^^H ^fra ?re q, qr^i^w^qr q qg srw safqr 1 
qrrrlqr^^, qrarer^K^ ^m q 11 \\ 11 
^qr ^^w^^'sqqr ^HJTstfqfvj^nfr ^f^rRsTC^cTr^ 

fa^iqraq^ ?rr^R^gg^ ^^r ^qsririifoia: srraqa^ 

^T W?rqiTrqgqq^?rcl a^q- ^7q?l 51 Jiq^ ^VJ t jf ) (ftaj- 

^RSKRwfq ^rar^sffHiq; I ^afa jRyia 5^qa g^r- f^^^q'^ wfq ^^«UR a?i*n feJigfar^TOTfa^v 
mq^q>=gr%^R, wrfTrf!TRf«i?:wr^r:?!firciT:^qnT tj- 
5TqfrT^q:^Sl<jfr^: CTRqaaT ei^^qa Ji^ RTwrgq- 
?Tq%jf%^5rq: 1 q^fii^^i^qs^^q^JTwm^a q?i q^i'Ttr- 
5^?if^^5jqs^i%::?jr'Jrf ^ ^rtkit fjTqR: ^vrqfa qr- 
jj^vq^: I q^r5n%:^i3 Rq^q>=5tr^'qqg«J»iqT«qf ««t- 
?t: ^r^T^CTHHr^^q5=»ir5tT(%i a?i «^??^qR^wf^- 
^Rq^q5%%qTi3«qt^^^fq^rnTf frr^nT'^TJn^tTwf- 

«;n^^q fesi^fa: i q^ f^:frs?viq;?=qrTq ^Tf,5?r ^Ft^ntf- 
^^tjRffqraiJrq ^wr^qq ^q^'jqqr ^fBr^^qrcn- 
iCV€m r^<n'trfiT i ^gfa ^jqr»q«qf^%q''>aT?r^«^iwr5TT- 
^Tkvfrq'a (^nranm) n^ ^ spvjj^tiR ciam ?r«5TT^s[r- 
ra^^tJiflf^fi I rtri: RqjqHwrriit ^j^nqeqrc^rsii ^^- 

w^r 1 '^^rflf^iJ^^ «H«qnmqrqr»qi qwTrir grqjiT:fq«r- 
otreariq^r ^^r-- a ^ e*?q^rrqftu'ii^%iT^v?f5;*TO:?r: 
^fqqjfr: ^Iraq^^q^^: i ^qr?g qtrq^HHRsr^ftir: 
^m qg ^j^rJH«qr^^Ri q^vjmqrpci aa; sjqr 5?^r: 
5T qrcq?a i ^sq^iqqr qnrJ?! vr^^r: ^ri^^T^uRrR 

rra>ir q^rsjr^fi raajTr^^ q«fif:fra i ali^rsir^iw 
tqRf^Jf^T'itr ^l^^r ^?:jq^TO/^^cq^: ^qiRfqqt 
^g 1 la^CTR mq^qsgfr^qRra^^q q'TPfqqqn'w- 
»qrf^ raEq^TOTr^'^rR q^r^sj i^r^trft JiH^qRrvj^rq 
q^I^rjr ^^FR fsqs^TJ^r^'^^R i wM^qqr ^qrri^R- 
iCT^fR ggrni^iR I q:qims[r5^qr%q^q5gf^qT5ii%- 
^fq a^ wi^r: fsqaar^i^'^a^r-q'Tr^^T ?TmR ^qr^ q»«rr- 
iraW^^WT gijfik^T^g^nR q^q^wrvi^rR i ^ht% ^- 
^vj a^q?T^jq^w53Ti««?^«j[r'q5Traq='a^w Ir^^q^S'Jr- 
H nnvtj ni?Tfi qqrf^?i?i i q^^fergr^niUR )f 5 r- 
■gft ^ uTH Jni'arT f5''rqR?:<?T5frR» 1 q<Brflra?is^:T^?^ 
qsRg^q^«nfiH€Rr5i!a?i w^irrq a ^^r?»iR ?i''^gK'%:- 
q>f^q^^T^^«IR 5 5 B^T^R ^R ¥iq^5^I^ q^ I 

^TqrqTq';a^T?q'^q=^'r^«Ri«jf*n^q^(Rq^^^m) 
^iroT q?ia't«nJ»rR aa«r ?i^R?iR^5KRfii?Tci ^?i?i. 1 

cf'K Rq'qg^fiTRfq'-a^Jq'^^Sfi tqnRSrqpq ^ 

qv^ramwR^aR: rT^i'^tr ^w- ?iR?:?reT*q'c^qr f?; 
fa^uT5«qr5T ^jq^Rnraf^ qv^^a^i H?:q;qraqrqTiqT 
^mfqw^ iT^^ qg^toii ^gnfaqranqf al«iqr?:^- 
T?ai qwiam^siR^fR: 1 ?rqr<:q#T *Tifr: 1 ^g^Tfqqjrori 
Hg^qqfaqrqnq sTt^aw^^rina'T. ?iqrfq ?» q:qivr vrj^f j 
aqrirq q^qnfaqrqt'qT ?fl»i^»:^r%ai qv^ai f^sjn: w- 
qrfq a qqrlryi^r: (^scf^^qm srr^a) n:qH^?rg?q- 
wHTfjT a^*n q^RS[ria: qjaRfiR: qf j-?T(a: ^afq^ifa: 
»T2irgr?ifa>:^t^ik5in, f^^?i q:q>ni?T^ i a%?;iq?Tf5?qr w^ 


W'^ %Tr^5f;r5l%w^raqn*g^isrrrv2(?:;m^^^r i cisi irrf^- 
s^i^r'qfg^lH »T'cT3l»3rr?<?r <t afst^r^q ^gfsg^fwT (a- 

^^Rrrar ria«jT f3H?irci?s;^q:fd?:^rHHgfa^r^raaj i 
fi5( qrs!WTi^qats^lrc?:oii ^r cfl^*=rr^i<^Br1ar- 
^fiRia ^v-gr qKrr^i'^';aH'Rj'ctY^gT ^rrfr^aufvi- 

?TOf^?3T^ I %f5F:^rriq?Tig^t^rai7q cc#i^f%ji^g- 
«ni?«TR rI «^r*it^ k\w\ f55T^fa?:^?flfaw i ^^r- 
sff^?!?!, fapoT ^nf>iin'^»qT »Tg^^nmJTfq^r«Tr =5 i <t^ ^■ 

jjrra: <T^F%^ra: ^|tim: 'RmV?Tf?TrqT?%?Tm?^iirsr- 
r?itwi^?ifar^n^5iT^r^Tq3g?n9fc![=^5 si t%[ffiHr 

ra[^qf?lTqi?flf%«I l^g^nPaurenvl Fw?Ta»Tf^frT?7?^- 
Pir^n <^q;f%^r?(: q-gf^rrffr: )3Hf%^f^s %(«rr%^fsT: 
ftsiqf?r?:«Rr5i5T5im«i^tiq^rtiTnj^q'='5trHTm' q^ agsxrir- 

(jT^T^ur'f'j H^r^msTf nr CT?ir* ^?mrT ^igiK rTa»jr rasr- fat^?flm»i ^rl^q'jr =5r3iq^![T?i 1 ?tqra^inra?;a- 
^5=vir^RT'3^q=^ ( §n3«R^ ^3^f^ ) ^3n%ta^ 

^raq^^i^jfT^q ^ ^jTfqfrTFf %^nrfi3rqf»qr I Har# 

f^?itfiirfl^^^'^f^5W>^rvir^r?i^?i^r<:q|ryjjr: q^ ^^^ 

g^qroTwar qlriFr ^j-. R^q^ rt iw^nrmm f^v<^^(^T- 
q^nRrRiq raqnjg^nnmai *T^rsrf ^ga3fqrr':?T^riR i 
351 qr^: ^wr%: qrr:^f »i^: 5^?:^:?:grTr?qf HUf wr sm 
?E<if5r«rqrnmvqt ^ jrrq'a ^^»TRT^q(q5T:qfl"^Rrg^qT 
3<iT5j^qr\^ ^ 7rai=nr% ri^frwtrr f^qrtqr ^ sn^^ f?i- 
:qni3«qniri sr?'4^if'^«Kr >^s- ( ^qi=»^fq^ sr^r^ftrqi^- 
^ ?T=?S[qit ) q:^fl5T<T T%^83i ?nirfq rr qq wyr: 

HrTi^UfJirM ri^trr f^flgrrr?fesicj'mi:«rHsigTa':sRTl- 
rasj cT^ qif^qq"^r-sg§q;?;«iTr ^r ^r^iVtrifcc^ g^"gT 
qK<iiw=^rast a[5tf%Tm am^ri^ f^nm%: I ^qiwit 

WI5»II ?rR?:a^*q»€\tKq ^"risqf I ^m% ^VI 5- 
sq^ 3^ wg^qatq e:5H%rr1^r^rrq57Rtq^vj^W qsa «- 

3-q^«ir5irR ?Tg«ir q^fq:a?H: HHr%5Tr%?:Brf%5ifaV:- 

m i55T?irq^r?fiiaa3 i i^g i^^iarifq n^t a?q q^^- 
:^5^r^(q ^TRsq; : ci5irfq Vci q^ 5 htjiwr q^Twi^- 

^S^^f Hg^q^q^ ^ra?:?T^qcT58qr^qWT^IfqHHMTt.pq- 

^ q^^ ag siHi% 5 5 «Tir^«iR ^^m {^^^^Crik^i^^- 

gra?a I H^^ ^5TRtH??T q>giq:jrfqrT%5 f5l5T?qq=^g 

^r^K ^Tr^ik HTrr?:«jRrR q^nt^i^i^q- 5 ^^r- 

^Ur^ ?T^Rr.qqr 5r?q?Tf?T: H ^R SWrlRqa^ H- 
^vnf^^?IR[=5^qf?T ( f nqnig5r% ) qJt^^qrl^ 5 9- 
^»!«IR ^l^TT ^rerfq^IR^^Iflfil^U?! I q^ ^5II%?^^q- 
«I ^TRsflq I q^ ^?q?«IRIR ric^jr qs-aiq^rm: ^H- 
fq5iRTwf%5iRT^Rr^?i^ \^m^ ( 7rrqT?nq;rqf rTilTar- 

'^r'argqir?^ 3Tqf?TC: ^^jTqgrsqrfr R^^i^rnw 
am«ifw: ) qrirR ^Teirini'^r^iT^^qaiq ^i%q^qa^ 
nj qfir<T5qrf5T I Ik^ti ?gvTF5R»j«q-?i?qrrq n^ ^firq- 
^q?TRrJTr?"i^^^qaRf ^ i>j^ qsgiqTifai^TOrq?!?^^- 
^ qi%^ir#:?Rr (^ it ?r w^r^^qr) *iy: ?Tsrfq?T^ 
q^Rf?i:UR 5t g[r rarjiR gq:q:: «^^r=qqr 3g??T 1 

ra575T'»: ^^TvTT^^tl^qTfq UFq^T rTria3g«rqriT5t^?fm 

a^ ^rrq^ri^q^ *TRi(|q ?Tq?r^qr sreqs^arfT^fviqr 
V^K ^fqrfr ^TrTr^jRrR ri?r»jr fst^rTrff^r^rerV^R- 
5T^m^rfflR» I ftqRBirag^qn annrq^nri M-vt^f JT 

q»^?qcq^?»IT^Jlfq^ g if RTTfTlTR <^?mr fe^qR- 

n?T?fiR5at I rTar?rTq;^q?i^ FtsrqRVq ?7r?iTfJHr^- 
wr ?ir?rTqi:3rrfl?^?qr^?f I r?r a?TW^q rV;f3Ri:q qftrq- 
^qrr?^ 5^ ?rrq ?fl«Tq7r^rn?Tr-qTjfnT5^rerrq?Tra * )vw [fl - 
fefjqRTr^.RJTqR- fT?Tr?P"^^q3?q f^^qfe^q g^q^- ^5*^ ( ^9^9 ) ^Wf Trt^ 5^5 3Trq ?T^ arHTTHTcJ^ii ?r^':^'^T^^*ir^5 

Ta^ ^'jT^Jj^q^ (gg^^gm) aTsr«'?T?T'!m^'j ^- 
<pprrf ar f^^Tci 3rT?r<^f%;^a I i^^r^Hftar r^^riifni i^h- 

sTr:aa i 3T5t 5t ^^ ^j %faRTf^rit 9n^ii^^=5r i 
i:^ r^?T^^sfq sr ¥r#r ^vrrg^T^rsTqrr^ia^'T ik- 
f rff ?rr vi^fa i a^ w^r- ^ -i<Mifl^r^^^ ^iw^^f- 
^r 3Tg:gr?iTrc5T^?aq; i HTjR»irHrr% ^c^rft aa«rrT%H- 
qfaftHgrat^^^ra: argn^uaa i 3T2[fir?Tra^^:j^^?i 
54r'7:2i????5;irfiJrer?flfa<^Rf%:as*^^^^^rfq g^rr^j^- 

H^ra: I n?'^ f|" al^a^^w^R^ ^ ^fH R^WTis^ir- 
fa a^i qlr^r^^ ^^ qi^^w^ ^rarwRit i ^i 
9rtr I ^iTr!4"34*<ui??i g^^ai<)=^?T'a ( 'Toin*Tr% ) 
5r<j4^toT?i qsg «Fvi^«inTrR aavT ?f^rir?7M: «i?BKr- 
Trii?Tci f^5Tri «j:5frra?Tri: u:^ ^ i aarorfn ^f^rR 

aTSHTrTHia'E^^ S:?5^TR "Jf^T g ^^:^fa: «T =^ ^- 

nfanr^'r»q^visq5i^3% ^ra ^f^as^r I a^ Mr ^^* i % gRr 
»Ty : ^EfH^'^'jr q^ asj sic^^aF>aT5?jra ni^'ii^i^cpi^tjr- 
a^r €rr%a5^: a^iRiHgJR?^ ^r^iJET^tiRR^^: <7k vt^^r 
^anr ^f|wa^rf%?na>:qiRr3J5iri^ ra?iti q^r^r^, 

^aRframfamvii^rsigr^^ira: ( *n^€i^rqtJt a «^^ 

^fl^CT^: sTTTfiT ) 3if^ r^r^ra'r a^a ino^ea- 
agf^iT a cqpTaJT^^aagrF.r si'^g^T^wiar uraq^i^ 
a^aa wgr fa^efa: i q;^Jii%fr%^r?r^?=weqTT«ir- 
q^TRiJitl^^rq j^^k i '^^ift H"aTf?iRrR a^«ir 
f^a^faf^a^la^^sR^ratsr'Eflfasi 9reTr%?7c^«Kr5if5(- 
5TrW?i^^fir?fS''5i^Tat ra^i^^^ ^Tji^tiRrfa '!i«it'kr- 
JiqT5i1fat5i?iaa?ifar^jra(af^praraa3 I q^fgvjgpvx^^^ 
^?tt:^^ rif^rafq H^aT?>jRna ^vwfa ^^Wr I %^_ 
9rqrT%'Fr?^^m5ifir5i^^r5i?ig^q9;r: Sr^sF ^g^rfasir- 

?«rTf^5if>»^Ri =g ^«rr5KJiJTqr9flcqr<lfa ^r^reajrarra 
aa <i:^r^v:j?j?^ g?^raft ^^r^vsTrarfa w^^^ i ^sr?gR- 
fr%^r^t5i?v:j^»jrar=g^'i'a ( "^nnq'CT^ )?rRir%gr?t- 
^1 ^ i?=a^ma '^?i:^l%>^g9rq^«ira fii?-ifa ?mr 5fr- 
^r^^iRfR a^qr fiR^r^ri:aqiai:^Rn^ia?:^3nfirri<- i ^flfaV^Rralfa: T^^^ifa; ts^hrsi i a^rarfa^rc^r- 

scirT^ig g rf\^i^ ?T«ii5CT fflor^ laa^c^Tf^^qRaana 
^f^rre ^^R«ifarfa *T^f?a iifv^r^q^scjia ^HT^rfj; i^i- 
ars5i ^k^: a <HJ{^?fl fa arm^l'^a i ?|^f?7wqmi?u ^«ir 
^'l'^??!^ ( nanqgns ) q.f j?^'t?:r^'t i^ «Fq^»Tra 
ir5T:«iia: «3:^gT«T'E«iR ft?itt sr'lr 'a'^n^^TRria 
aiR ^rfaaf^srr^^^'iw gf^as^irfaa^raiR "af^gq^iw- 

niiHcqrrf^ ) 3^T'E'!if5Rr ^q^fir^am^T: ffloiwfi; rei Ir^rlr- 
nrar: ^nJrfn^gflrr%ar5Rqrfn^graaaia^q«ii^Ji5^- 
^^Trrrwiarfa " t^ ^a; " ?5!Tr^fa i a^R^rraifr^^q 
a:^g^?i?«iR ni5ia; ^^\ik ^'^r^nRiia a^^JTra- 
a^(a: rga^^V^raagfat^rsrtliaH i ffltn^m^i^ n- 
^T^^»jfra f^?ia[ 1 5ra vr^^nagi^^f^iT^ m^^H'K'r^ 

^f^rft H^reafRrfa aa«Tr si^flm: ti.sKRT?f)f^: <!i^^- 
afa: qs^iHHfa^ 1 ar^rsfflfais^^^THal ?fa1n^TB?«R- 
wn\ ^f^asq I 3T?flm^r^Hff) g apj^cHr^or:! n^r- 
fTT^^fl'arsg:i^'T^«rrarR a?j«ir r^5Tfa^^R5i (a: ^%- 
5ifa: waR^rfa^isrf^laWraf^^T^ ra5Ta[ t?^i%5i?i, i 
q:arfa ^rrHPiar arra a^^irenaf^^nif ^ht:^ ra^rTai- 
alfa a sj'fr fsrf^'ia 1 ?i^ gf=5rTn: H^PE^iirarR a^m 
^TwIm^^Rr^nfa: «i^^rara: qs^^nfa; 1 'ft^vi g^qa 
^ ti gg<|ijiy sTR^ma^ Wm'sfliSR ^vj ^a^snanR' 
vTT^rqasq: I ar^Tm^^fiiar k w^^wra a?i«Tr a^ sjtr 
^ I a?Tr€t5f^ gflrnr wrire^iRfR aam q^Ri^flfa: 1- 
s^Hafa: artr =5 1 asjra it ?Tr?i^ rar^rnsemq^Rfxrr- 
cqa xi?^^iT^ ^Im JSrrr^niaifa a^«rr ?i5<lra: "t^^t- 
nfaagt ^ 1 a^ 3 'n^ re['3'OTHiT=!i: ^^rrem^ ag 1 
a^^ syn^^r?^^ ^mT'^HTinE^iRr^Tfirfa 1 
m^?i r\m\i^ Jira^rema^'5 Rra^a^ jr«mar 
nfa^ ai^if^a'jwT^ I 

c[t 3^1=^^, TUT ^^ ^mT^A i^i 1 

wraria 1 a^f a^fq^rwifiiw I a?i«ir "^^RrafTfufi^itj ? 
a%^f%?frl''3'^»Ti'aia^»nfasjr«u«TT m^cis^r i ri<?ia[ 
fa«f^T5ap5C?j!iRpi=!Tr <r?ira^flfar Hg^nrnsmnai g 
a1«r^^^rfar 3?fra sriiTRr: sB^Sfq ^:5^r: I m^tai 
^:^ ^'Ta^iiraiR a?T?jf a-irfir?Tra: ':;aH:?Tfa: T^sfifa- 
<srF;?rfa^^'rar^fia: fir5T<i ntr-.afr sirm^ ^u^ariR ^- 
w.^n% ^?iafWRr^5tac fyf^saqr ffl^^n?r?^«r%ar 
m a ^Tfioi^f faofff cif%3Fi':rf T'^5?--:im*?^Ri I JTg«TC- 
tJiw^r sr=si^»jR.!:ra ^ii«ir aqtfg^tf^: qs^?lr?f^: «i^_ 
ra5iiaT^iR?ira>tKrarairJi?r5i%"3fii%?iaL»'.'Ff 'a r «ta»- 
'Ti^ arfn^ ^rm^ra ^rRs^rff K^v^furf ^gj^^'rur- ^«1 


^^n «rf§-5T(%^?Tqr^p^?TT^f?m *T5ir% aaisa ^jv- 'tt*;?i 

•^('ik I ra?:«iT ^r^ ^^q^ui^nR asm q^f^^i'^aaHra- 

nr^'^r^iaiM i ^ri q? s^wrsirR ?iw»ir q^fi^- 

•Wf^'TRi'ifyj^^r^^ ( R qii tciRr?:^ g^^R) nrfq- 
<»>TOTi H^t^^TRTR ^rfai aanr faH^m^^R^^ia?:^- 
5frRa I ci:^r?R^R«rs:xfr»j^^»n?«Tr Iw^nm nff^q %t- 
^^rri^mriT^qige'jr Bi^str^ ^ *f«^R m«r^?:r^r?:- 
*^Tr^«ofr jjT^qr^rJTRi?! 1 rtmi q^^ WtTR»ii^r 
i?iur r'35i^R':^?flR: qTr^uf^niTft m <.a«HRW 1 cfr^- 
q^ri^'-v^fR fiq^^'i^vfrR g ^'fJT^UTsirR ^a^ffci 
?ft«ij?Rwn5T: fiq^'5Eri^^ Rq^ ^mw^m 1 jrg^qnnr- 

r'hk^ ^r^ ^ 1 ?re^HR?^ ^ ^*mf?T JT^qroinr — 
g?q »T3«qra;^'^*rgRl 1 ^Rt '3?qrft ^"^ir^m— 
sirR ?ra»ir f'R^Rftsr^'fTT^RH^RT^^frR: ^qirnr 
g 51 ^5?^P?T ?iqT fV sFfRr^'^Vr'Vq^^vitR ^r- 
f^ri, ^iqq^^^'^iafrR rR: sro arR I'g^RT vrragw?. 
r?^ I «aR f?%vi Tsqa I "^fq^^ Rq«TRaTqr«mT. 
^T^rrV^a wi^ci: qjf 5ar^Tr?>iiTrrR arfJr ^R'^r^r- 

m«T^.^Br^-aiot('^ciqWTRaf^l«qq5T3rw*rairl^ ^i^;^- 

fq a5[q^ur% a^#: *% ^ftfor ^'wr^ur'TfR etovt 

IS1irfh^*I5^f<q?^rCT5ftR: 1 cr(<&^riH?gfijjfr fi; TT^- 

fTRt qrstr'^^iqrirg^rg^rsTf^r?]^ c^tir «rq^ am 
qw«?Ta rfrfr^pcnm^^rsrq q^vrR: 1 ^qnrmarqt- 
'qigwR^r??rt R^nA »rsR: aaj^fq ^q^vRq a^^ 
i 5 ^Trir^qR aa»n faJTqRTetsTrR?^ I <^«>;iJT?r?«T- BRR^v;»?i:q3f^q^q^»iRqimi«rn^ «^r?*iT*r- 
^r^fir^Tfi I ^ram rtt^i h^vi ^^qft 1 ?rqtfk9i(?r- 

M^^iT^^E^ RT?^ qq;R?IrqT3frR ^^qf^TRFR 3rR 

'^rsPri^flrgrrfnR 1 fi^irj gg^g^rg^ira^^fl^iRqjf- 
R?ii^qi%?7R*qq a?q^ q3» ^"ar^URiR aaurflfii^- 
f^'c^Ru^: q»f??r?ci?:5fffciKe«HR: 1 i^«m«BR^a<BRi- 

^cT^qi^STlI^riVl^rq ^l^?isqr?iqq 3 ?iHRfirqric- 

2 iaj?i5q^»jRq 'refra5i?^Tf^3 qajq^q^w^jg wc- 
^HR^aTiR ^^nx «^i^«rRn'JT ^mR^irqr^^qs Mf 

fsi^ram n3'3i^Rra^'=f^gi^;z^HR^ a^^fi 1 q^ qi|- 

R5ir^^jn%5Ti?5r?ij5Tj^RiJTTq ^w.^ ^^K^^i^rkv- 

5nR g?^rt ^Cr^ri'^ «^t^»jrir «rciR^R^>i^^^ 
^u i ^ ^q^^TfTTR H?3nr r^rjor: qaiR^R: qf^io'- 
R:^m%3a^RT:wR3?iR^?Ft5iiir^Ri'5no^'':^'i'iw^ '^' 
qi^Rwr'Tf^T^rrq^rR^R^Ri'wrTi'^^^Ti: qai ^- 
m: t^tPr^HT^r^RT ^^*M*<4^»rRt ^ 5TR^f?f- 

^^tfni^ ^nuTT fa?raRT:^^R« 1 qarf%:aR^HR- 
i^r^^t %r*^ rd<,Jaf gT%?TE^ ?r3rfq ^ q;^ 5 5 saMr- 
^«iR Bt^j^^rw^ap^ ^^nmmq'fmRf ^rrq»€^t 
ertj^^^r I q:%^'^w«i ^frnn *i% ^rrit^nisTrR <Ta«rr 
fa'T^R'^^rR: q:g:arr'?na 1 qts^^'iRfiHqT^J^TTn^*!- 

q3afgTCTf?nr1wr^r5Tik3?nlRn?vi^3 a?V^ ^^mir- 

^vifj^^ H^ Jig^i^ wRsy Moj'Vi^ w 3^qr: ^m 
nfuxr q^MJ q R ! qjf firm^: qf^^d^r: ^wR^tcTtw^- 

"!nTiR^riq?'-:i^:^q qafR^frt^rriR^^^ ^ gfW.*i<r.r- 

*ir lIpraRT^^ffrr: q^^RT5fTR« qaT^SdR^KR^- 

3 eTir?*iRif^ ?fTtR7T^q^paT%^^r5TO^*TRaT^r«rr- 
^rR 5t ?t«^i^ ^^^qm sagRTtR: q:^ qar^^R- 
qr|}3(.iMfl'y*iHmf^ w^^ irgimRai^it'qf ^^innr- 

^nrrer«n q.* M y M t q$ii f%^a : qfj^R: «hr:^'?tt- 
^Rfiuyfrsuyti q^fiRjii a?i q^ra^'?rq^:?F^^r 

»n W<'mW< g^: ^TTTTrq q^ lH^q- qagf^^rTHHI^^RJ^ 

%nfrqr^r^^<T^q 'TiWRyrc^^sif^a't ?rR^«Tq- 

nmrre^sn art q^fraFrf^JTsi k 5 ^-^rr^^iTST ^vattj fgn^R- 
jc^r^rRsa I ^n^rr^rpq f^R^Tritg^ Br^jf '^q ^r^ik 

^frT^»TR[R cT^Ur r55T^Rt^R5TqRrSt:?rTR: T?- 

^RH 1 a^r^RJRrfcr: sn^rrfRsnqRira^f^R str- ^»?l ( ^30) ) ^wr R^»»Tra[Ernif'%^Rrir5TfiRj5T5?"^ ^5fq:a:i^^r%T- 
«i^ra!^r??^ 1351151 a?;frii^'^4 ?rsrf%r%, sjsvrrvn^ ^^- ?iTRiT§f^TH»T%, TUT 'T^ ^ ^? #>^?TtiIIT!T I 

Tajs^^T^^TT, TtTT q'Ji mi^ ^ mr^ II ^y II 

V^^: T^f^5Tr%: ^r|5if!T?:^Rf%?Tfit:CTrt^ 1 a^i |ciTif?f- 
( 5t^'ifir5irci5 q^[g^r%: qf|^fa<STra?im^Rfii^q; 

»^T(?t ?rsia5[[f?t ^gS^fR I BSt?5?'T^?IRTf55=Clf?f (qoT- 

qr§rw%: ^ar%5Tm: «?<itR ga^^FR srrm ^rRsqrR i 
rg^%rf5;'QrT'Jti q^ ^^^^^rfr ri?T«jr ti^rq^R: qrg-- 

«rTJvi^cir^TnR n^^ JirKs^iR i q^i?3[^i<irrJi^q^T- 
^ q^rer 1 «i:^r%;qf^^Fs:7ifT?gRr^sf%iRrR q;HR?^r ^srfcr 'FT^r?«rRP2=s'T?^ (qii q^ ^r^^ i ^?Tit%f%T) 
q;w;f^s?!T?^?.^ff3['Tqs^r'sf'Ti'nr i>-ir^ qsxi qsg gr?- 
?T ^?Tr^?ir»iirTT I alj^F'^q'RSFeif'^^i^i q>^ ^WR 
cT?i*ir f^JRi^^Si^flfa: qjjio'ira^^flfa^rs^HRSs iqsii- 

^?frf?R^Rn^rR^^'3m%: qj^am: qs^g^RfcRqi^T 
%R ) ^grrtnqfq ?TTtr?%iRrR rr^# ^frtr^rrr ^^^^it- 
^^^TTir^^iRr-^TfirR I ^ETR ^^^^^qn c^p^qfnf 

q^ R^r?;«rRrR i ^HRsafg^^'^g^^aRgsfrR h^\m 
^r^rft qq q3gf%:CTf^qr5?Tfir^Riii5Tg'^jq:rJ!mrq grs- 

sq »7^<HViqqr ^TTRVIRrR R5T^nR I R^^f^qiPTT 
5»qrR:aTrii5i?v:T^Rri?^R?ir^^q. q%:af5?q =9 qs'EI 
q>g ^^T^«ir^rR kiqg ^'|?q?«rr^^^^FrHi)r3sfTR 
j^rr% ^?grR ^f^r?t ^rir^sijr^rR q^ qs^^Ri^Rq^- 
5T?q^'r5Tni?Tri[^5T5fi-:T^Rmfq ^rTijq ^Ir^^'jqqr ^t)t- 
^^RTR f^5t ?iriq: I q5^r%qr«iii 5^f;%:araq?'Hq;Rf 
q^q^?TRrR a?i%ir q^%?iR: q?5-?iRTqTR:nR- 
^^Rf^ri, rii5Tci q^tii:^^; i q?irR Rqsjq^rssjqiHC 
jT^^qfaarpaiTrq wr^^rqiR i ^rl^R^Wf^^^s ^ q^ 
q^Rfa^fTTJifir ^TTR«ir^rR ^q^ a^q^^q^RmqssfrfJT 
^qrfoT gr3[7?: ^rqrpc e-errwRiR ^tij^i^qr 'ii^TH- 
f!r: ?TTiT?«irHrR I q=aR:oR^'"atq;^qi^r ^^^q^RfR 
?r^»ir oi^r^'r: qsTRfira: qrVj^TR: ?iHiii?"iRtqr- 
R^Rt^rmaj^rt^ f^^i^^ft^^r^L I fli^R^ifq^q qr§5T- 
?^^q g q?5 qs^Rfa^raiR ?^^r^^:rRrf?i q^R5if^a[«i 
^aRJ^Tfqf q g 5 5H=gr?»jRa?im fsH^R^'sr^flf?!^ 
?iqwsrR?T5qtr^q ^gq^q^Rg qcq^Rn^^HragisitR 
%qii% ^Fgrft '^grft «^T^?iRfR Bq^^qqr ftj^f^ 
^Tit?»iif?tR I q;^ q^R5iRqp-:j^RrJifq 5rwR?iR^- 

''J^RrJT^t^f q^^IRTR ci?im q^R^R: q^R^R: q- 
f§"^f^:^HR?:tR':qTR^RrisBRR:?rri iii5ici qqifirscici 
qHrf^ Rq^q^fS^qrr^'^Rrqi;^ ^f^asqrR i q^R- 
!^?qrf5r^T^RB(:?Jrqq'S5 qrq^ g; 5 «"tTR«IR ?Tti«ir 

qK:5flT%':?ilRa3 I q^rR^igR^'l^Tqi'RrR'grrqrfl'nr m- 
«qr^eH^aRnRq(qr'q qRcTr JTg«q^^R«qi ^qn% 3- 
q; ^TO(?q^ Rt^r Hg^ifqisRj^tT qf^asmf^r i q^fii- 
'o^^^q ^Ifof a?jqr fsJi^R^^iitflR: q55i'it%ai qarR 
Rq^q^P^qfJjtJR^TiR ?pq't q^t?^q^q ^ct q^- 
ii5t§?qrwi^iri,qTr5iiRsr m^qre^risii Rq^q:^i?s[qr- 
otR?i^qT5iH?q'?5l'ir ^^q'^^^mg^q l^i^q-vt^- 

tir?TR: q:^R?is^:iq5^ m^q^r^tfrq^^rrHTR ^%^- 
f%5if2?q'qrlT[F3?q g^H'EmH'?iF^*TRrR acrm fk- 

?RRTqr?flR: q^5Tlm^5flfrr: q^SRHRI^lsiqRT^R' 

!iqR:i rr^ f?Tq"Tfaqrqr»qrH'^Rf'?r5Tri q^si^: ?frarR q- 
^) wg^iRaiqr^ q^^a ?rr?iir% ^qrir ^nRnr- 
qpqt ^siar^paJT 5 ?rer?^5f?q^RR?Tni5T^<fq5 ar- 
fqqi^i^'^ciRqsirR q^^^r^RiRi qq;R5T5^q?iigr- ^WT ( \\= ) ^i^q R^ ^^ '<\ '•t.'S 3.«: R^ \o \\ g^yr ^garrsrrrwfi 

s a ^9 a ^ ^ % y 

WTTTf^irflr^ f^^g^vT^FTrf^ ar'=iigrqT5^-7^arRrfH?ir- 

iS'T^c?re.'?f(R'TJr5fTtq?f(??re??nfa^<Trrnr qs^ ^rir- 

^ur-RT R> 3M 9.^ 9.V9 'I- =ttw ^o \K 
a a (3)tl « % ^ ?i y 
^?ifT'?^m F^sp^:i f|[^mrf?^rerTr^»TT^rR «i:^''^:^g- 

#iTO^^m^RI, »T^HW «I%^I^R II ^g II 

^fRmt ^ HiV, ^TTRf^ =^ ?Trf II ^=; !l 

?»IR^5 mW'^^r^ fgjTT^^ nrflffs^^rni ^f»icq «i- 
?TT3^TT<^ ^;nTmnTf^f*m'r^r5*jR3 ^^.5^:imriirTl- 

sr?rT g^=% ^fa ^5TrfrsR 5-?ir^g si :?r^?T=^ i tr^^grfr- 

^^rftr^ 5Twm TRrs^^^gr ^^r%i5^f^ n^'^^r f? ^- 
aw^nlq rOsrfrgTTT^nirq^TRjn^HrfTliTr (%jTr?7iTr^r 
?pr^iTr«JTr ^r^q^ i arfq^n^fq =qf?^r^?f7 ^^JTr77?i?T 
?T%?Tfq5fli ?Ti%iT^^'!iR^=^Tix.^*T'1^')5Tgq^ni ?T^r 

anr^ ^pvir^'i^rwr^URrR ?iri=i5qR'i3n?" s^g.-sr^fTor 

^fq Wra'flqiR I ?^ ^^^^^rrr^^R^^ f%^r?TJIR '^rsjpari: ^>sfq ^mr-iisiam «p'-iri?^i«r^fl^iq%'?- 
5:^ JT^T *esi !TnnJR5ir^^'Tri'^w?:fv:iiTrir i^'gw 

5=»ini<^W'4ISI^^?^ ^RO ^5Fol qo^o | "§R?^JIW 

f% ?Tf^^ a^qtar^q ^n?:TR^ ^ ?ii^ro 1 f ^o ^ ?to i 
^5Rvi ^«rj?i »t n^^fa ivi^^n^ ^r a^fwT^jgtrs » 

^:«iNniMui?Ff, ^m^^ T^'f 11 

tji?q-^7TjrT%^ sraR mifiTWR;q'^cT?Tg sjflij ^qf a 
Ri^RTf^fl^aqf ^:^aiTR»i: Bf7imj{k'^^H 1 pf»j- 
ar^a i%?jrari^ ?r^rf 1 ^wi% paR?:T!irr^^ fgsrjr 
q'li^ff^a ^if^?ar a^'ii: noi^ ^rqirar: ^nra-arn- 
orer: I ?ja^ ^JRsrRr^qraa ^^rvt ^^^vt w^-^ja: 
^flf^^arsroror^qf h^ ^sja ;5:?3?^?vj^?ir«Ri?qqTq- 
rrqr R^ia jj^fa 1 5;r%?^er?:^'^amra qrat 1 a ira 
maq?mRi: ^er?:?q fi'ViR f.^f^ ai^^^mfa 1 
(^U) ^rj] ?r ^w^isaRt a?i^»n ^^Rgur?; i 

wm ^I'^^r 151311, ^1^'t ^ =^ ff^rm i 

S?i ^?^ qr, ^r^tt ^ m^w iij^kii 

^'i f?" sna^gi^SH: srrfoisu flaRa ^.raa ^Rrf:^ 
fT^^^^a I ^TrfTfanrj?: ^ fira^ q^^rRr^rjfl arj- 
f^arf. ^1 I ?5^gTK vt^r i qr r% ^?Tr^RTn^i!i ^.mii 
«arsqnr?DT sriRjar oirqr^^fa a ^ ^sr nrnq^qgRf 
s^avT^art^^ s^rqrV q^a a a^isggu: 1 a^ ^nTqg- 
^i a «ga'lrq«i: 1 atrrsg'^r^uRR: ^Rs^rqr'niRoi ir 
^ ik^xm nTP'iia a^tfq nar^qrqrrivirgrsi ^mq^mia 
saa ^ ^.r^.ma ^i^tr ra^fTf.fiar q^tir "ggi'^'ti ^.jt 
arq^'Ra Tw^sn':? ^fa" aaqKfjqr^anRfrrqi^ar- 
«!?i vi^'sii ^rfiF^qra 5tq Rra*rq«n=g'^[f?a«Jiw?5^ 
gijrs^a'rqi'aH 1 a^inflq'r *T«a af««rer: q'«n ^^ru- 
?a;uTq?i ^nqrq»iii I cca^rK jrafa 1 qrti ^i-o^ar 
^*iT^*ii^am^vrBtfJmwr^Jirqi^a «5iTa ^sotm qr a 
v?^R I a»ir ^gr'snf^a^rnfa 1 w^ «J:gr at^r^r^r ?€r- 
eapa: w R^a ?i^»i ar^«nf^a^ a^fq a ^^ 9^3i*t 
q«n ^g^ "?f3T RT^Rf ^q*TR^a«iT ^^rs<Jr^ ^ ^FT 


^tR r1:^^S'TT^=i^r1njrr?grkH^:i cr«Ji ?3r^ 1 "aiofr irrm- 

( Sf n% ) fTR ^^JRr5qrTiT^TTftpqr%rr!T ^^i^- 
^oicf qtii^^yffT ^ H^arfvi^r finr^rsf^ 5^irqfri<T- 

R??irTigiq'Jf?q:6T^^U5T qR^I^rf?!*^: 1 STrl qig' cJ5PJ 

rr?nr?T;«qK?5t ^r=^^m% ssqrR^^ fq^qrw^rg^- 
mJTr^rfi i a^gii^??Tfi hw r^ ^^ ^cl^ cifqKpqra- 
ajRT^flf^ II Ri^ II 

cTrf^rq^^r *Tqar?qcf^r:?rf^r? I 

?g1i%qfr 3Trflw: ^.flTcJir^RrfrT I i3RT^5i ^^mffi I %^r- 
^m: i%qa R^:flii^ f^qr^iai qrq^ ^5Rq arM ^r^^T 
^^tfsir ?ifH^T^??r?srg^irn g^q ifrRi^ ^r^f^r a^r^r- 
mg^ [%tt f^r^r^ 5551 ^a o:^ sffirfi 5?Trqr^qr% ct- 
^^ ^itHt'th: i ?r«rr^qt ^ arrforgT?fT?i s^^i ^irrf^^ 
?3rtsi[fai3qrqT^5i r(% fs;?flq ^«r?r*iwr% 1 ?i»ir5qt s^r- 
qr^?j=cT TRHTsg^iHlrj 5f^a'?|ri|q ^fli^R^f 1 rnxm^- 

argiTri^r: sTrmnrk r%qnroi rg^?f f^sr^ig^R^ar 
sirqiTraqrcT^ ci%g ^mq^^r nr'^T^m ^RgiTi? I 

^arR eJT^aTRsrr ?rT^RrRq^^^qg^rq5qqfi:qrqqj 
^tTR^qa ?;(% I q^ ^ r^a q^i f;i=T^n7'^aTgiii=t?T: arr- 

xT^^nrJi^ rT?qfq qriJirrrnqra ^•y^H iR^rr ^rrq^ ^r 
JiHim^r%?:r%riJir*TqrT g-i r^:?-^^ ^rnrq^^^^vrr- 
«mg r^^rtjT ^RSsirqTrrTWHrJTmi^gr'Tmg'k^ srar- 
cflra I vTRgj^r aq^JiR^ EF««F>^r ^i 5?^cflcq^§ 
sw^airr? 1 

^"^^m ^ ^^J^], w^^nm ^i i^m^^ i! '.o ti 

S^JHTrq fq^T :jR^: ^THR9t s^fPTrari^rm ^^qfj^- isrrs'jfq ^^rars'flcq'a: a?g ^§:w fa^^r 5^t5[r^: fq- 

=aiT^ vj^: 5^ sqrqr^cT^^rTTfific^Jiij^: ^flg=^:Tr sr 
*TgrR cinrS'q^qrcqtTR^gr^cTi^^at^q qrf^'^^ ^rqrq 

^faa^^mqrf i 

^ r% s:?Tfajt^iTTnfiTJi^rS'a:^^%5t ag'i^fsa agq- 
gqqrpa qqf g>^qf':nRr5rf ^ r%^ t fgga asj^ q%- 
TWf a ^^i ^^aiTJi:q5q scqjra^ ^mq^'ari*rrg jPa 

ffq^rs a j vr-^ ff^, I ci?ir[% ^n'fq^q ^ris^ h^i q^ sraiH 
^r':<iT qa^»:fq «^Rft ^^^^^rqsqrqrV ^wq^^JTr- 
qTsf^i%a: rictfflr q?rrw5!: ^ra ^r^cq^m g t sram 
^tt^ imR ^fnr^lwfa I ^ a^qrfq ^rR^^rrffa^qrs 
^n:oifqg^n ^qgrRR 1 ^r^rf. ^ qm ¥rg%lq *?rq- 

wvq-vjrRr a«rrsFq^qr¥rf|aq^"'r%^ff^ r^ ^^k x\m- 
i ^^ilN Tretrni I a'^q %F%RgTf •♦iwr??! ^r ;F«qa" aw 

?if^'-qf%fi:?fll "JTRR5iqiT5T^€?q qr^JT^rfq J^j, qft- 

"iJTf^ ll*if|r: 't.gijM i ^l TfqiTq I RT;?TJTm^f^nf%«iar: 
^qJigr,qqr%a5pT5i^^T?jv^*T^5?rsfq" I a^^ *r- 
q^gqnii^q (s^r^w^rcqiqir: ^Jrq'^rqrgrfi viqfa 1 ?i- 
nqkiisfq q^igqg^ ^rfaa^rq^ aar sgq^rfiaq (%^- 
^f^^af^ ^nq^ ^T^wq 1 ^T^irq^Tfir ^rR aafsqnri- 
?qi^q^T^^ qq a?ir grTf;q[ "g«rraiq fq qrq, ^ferinjir- 
q^^ ^^«fTq I qtcTsra frfsiif), *i^ a ^rfMinr^s 11?. 11 
01 q a??T aram=ar, ^^-^i s?Hr r ^r%??r ^rtw 1 aini- 
qsr ^qqrJt, or e^^HRir ^r5n:?T"ii9,ii i^jarf^a^ scq- 
551%=a?i^rqr^qg?'ar *i^?q"g h ^ v?qa>s<^irqqTt?T 
qqrsqrfi afHR^nflcq^aR asfq n^^rsfq r^-y4i<h*q^ 
sqrqRq^a^i^qT?! q^rs ¥fqaT arofl urmfirJiwfqTT^ 
a?5T^ ':jTqa ^fa 1 q?':^^ 3^ fqar wwrrvVqrr? a- 
^<:q^ri^n=acrrfwvna qar WRqrifl?qrq qr^rer r%TTqi^f r- 
RTsvjrrrqvj ^^-g^rqis-qfa q:q=5af%Trq'pc'#ja w,^m- 
^r^^ar ^Tf;?iw5T ^i=3?q"*TT^ q;frq^:i ^fqsrq'fTfq 
^gr^is^fa I q^fq ^ %: ^if^^qa q>iT qtsqrqn^a- 
fqf5ia*i^% qT^wi*iir^r?;?r'5 1 mq^vt ^"rq ifraa-sriq- 
%a>T?i%sgwa^qR^ar s^nra ^nq^«i ?r i a«ir gj- 
^TTqfHf?-a;i 1 "sTgJT-ar R^i%aT, ^jat «[jqf^?f:tn ( 
^^a"t grqwrsr ^, ^a^sn^nsfif!" q* isa^n:m- 
gnm^qffr^isnfg ^rffr^rr a|{st?s^flt?r5fqr^qns[?riT^ f>- 
T^iTif^ 1 ^'Tq ^iq^^q ifrq^q qtcfl^ a^i^^vnJir: 
^f^'atru Jiw fR gmasf?T^?iii% II Riy 11 
arg^qt f%qRrf9r5TTJR'5rqtqtF i^^rgirrf 11 

^w m R??R(iyr. Nw] q^^JT ^nifr i| ^0 ij i;«? 


^WT r^l qirqing, 55hTTT^i>H]^? ii V. ii 

^'j: I a«irfq%cTT?T??r3HfiTHT^'f:?g^?iJTTg7:rJT<iT ^^r- 
c3c{??fifrf g^'lififa g^qf^m ii^^ ii ^^o>,ato» -iro^goi 
fqtrfn?:ri«3t% ^^ fVtoi :iifr^mf?i gro a,^ 510 11 

Aw w^ vo v-i^^ v^ I "Kw 551 f^^n ^q^ fi) *>q*JT 

■^ a^ TrfiT IrrT^rf^ ?TnT!?.J15PTqniTf% ht^^ ^Rxfrr- 

^^T^ ^M^^lH f^f^HM'd #r I f^tlTo ^ ^o I 
at^ to l^rl I HRW'^ ^n^qi n^RKtlT 31T^ ^T%if 'H- 

jj^RTin^H m^^ ^fmm ^%r^m ^m ^^m ?. ^% ^m ^iqr ^R^TT I rTrHTirf Tnrfnf mq>^f^itriTriq 

qTR[ ^ff^Ti qR^i frnin^F 1 ^'^ ^m^^ ^^ ^^^^ 
^(^ if « f^^l ^i^^l «?;# ^^m 1 ^f nf =f;?i ! 

^rH w^*^ 3[5^% ^ x.^ff q ^Im qifqr iiw 
ra"qqi^ ^^ 5^^i% 'STT^ 5rsft qil^n^lff 

3[qfH qiW^^T % 5iql HlTqi 1 H 3^ WI% ^TSUf 
qf?qi^^ilj S^qTn'^ ^am'TT!!'^ ?rR^=fllR^Tiiq: ?- 

i^q m'^irqi'^TTi '^^ ^Tm^T^f q^'EroYi^lr i "^^i- 

f^i wfi?T5iqT'^^i%Tri 3T|iTi^?T^qs5rai rmi^ 
^j^ 531 qi^i ' ^iwr ij^tt f s^qrq^r^ 1 ar^nj 
qfqqr I h 5^ ^f'Ff q?%qi% qftqili^m ft- 

•^m f^?rrT I ?rntn^^ =^trr ^^ (q qPfqiii^ ^^ 
5'^s'^T'q mf 1 ^5 ^^i '^^ a^Tq'T fig wgw 

^ttt Bf*^ »TflT5i^5?q??nn ^^f 1 m^^ ^^i I 
«n^ qTini^^iq^^q^w ^fii^ iq^^grT^in^^'^q- 

cq^TiT m^ r^r^^rqFfTWT "ni?^ ^i ^ »Trqqi ! 
•jfl^i qTi^^ ^5^qTq^% '^ ^ ^JifFrqnTiTj ^- 

?iqq? q^% Tti ti^ ii ^»«T 


^f^ ^f^ ^TTw »raf Piii'^^d mrnf^^m?^: ^T^- 

^5F ffr^qTRt ^T^pqrT g^^Kiirr J2»>^.d^ f.rt: ^iii^^irf'ir 
wf5cr3r»{?t¥nTWt5rHr% vrr^: i g^^irrft^rT^ra g 'aJ^'s;- 
^ij^'ark|rR33nT^rr^!T?iTSTmqr^rarrf3i_(7|cq)«qft '?r?- 
^?TTt' STf^Tfgrrf d^.-Ki (faTrr%r?T ) ftafim ?Ji^af »t^ | 
Hft: 5f»3?t ^'r»Tf 7n^ Ha: qfr^R-^ qrarf ^f^ i 5^ nm I 
" jT? r^a grr%TT, g^ g^ ar^r g^r^ o:^ 1 ^rryr^^i- j 
?Fnw2^, sfl^r ^mwftni ii^ii a^g(%^g^, 3i5frq- i 

^rf^ " pro ^ ?ro I I 

iT^^T^n^wfqrTrH-sr*jvfl=!TcT a?T: ^sHoifjj^tTOr w- I 
5tT ?r«n »T';^Pci ai^ar <|^fiim ^nXI ^ m^^^ t^^^t j 

?n( gsiV^qi Jr«i q anHl%Hlqqif a ^4^ricr mi^^isi- ' 

H. I a:g^^t?a5T^5^g>TT^iTrq firf^^fcT a5^a':R ^i^qr- . 
if: ^^arK^f^*rr ?T'-5rTmsirf^?Hr?i 1 a^mf^^r g'fgjj: \ 
^\km^f ?jfNw^5t smfa str^t g?g ^ ^§ ^z aa 5t- 

WHT ?T5^5if, ?T¥f^35^I ^T ^5^ 1% II 

tfT9 ^qT«g ^g^7r?^iq?rr*i: fiCr^rsqiqi?: qaf^i 5^- 
•r5«f«r% Mf ^»t I qiR g u^rvirqrqtq'i^nn^q^fioi- 
?gr^H<j»f*4«irT qrqnqri% ?T^i=HTT?rgnrffi ^ ^^tqnor 
qrf% ^ 'ET^'iqRr vjjrN:jniqn;:g3frtjrr^a^rqFfi^ifq^- 

gfm'^Ttiq^Hr, ^p^i sth tRRii^ ii 

swqm q^RF<!ti3RT^ sit^tr qi% :?mt qqr% ^r^- 
'^K'n qr^rJTw^jfr^q^ms^r ^m %^^: aqf spr- 
»q^fjr qrPT qj^^rtrior mCn m q^rtrqfq 9r^?:qK'(!j- 

^nrrinf^i^rsflw qT:qi^q^^ qrq^ ^:sqFr% arf^r 
^Whiqg^n^f^ I 

^f?»TT?l^«lI^, '^ ^'I'^TO f.wnf II 
•T^^rnrq qr^nfi^tq Brfqrvn^ i[5qn% ^rqipfT ?r- ^mr »j^qni% rr^^rf^t /q?Tqn^ ^ ?y5^qi^: 1 

era qrf^ ftqjj4 gr q%HT?qf^ ^?TTqt^qrvj> Rq- 
Hf^ rTrPT {i+»<+.iRii q«Tr ^^spjtfir^ 1 qrf^T ^nfrr- 
f^^rrqr^ ^nf^r ^T^qrrfH. qnr sr^mn^rf^ i nH^ g 
TTi-jrnFT^^^rqrrit st qr grrTf^r^qvrrqrf^ f% rift f^r- 

^ffrf^ q:q iftqrqr -^nViqnt fqf^vjr ^rq^fT 5^;rq vr- 

^i^ il*>ni ^yi qr I ?Tq ^ITjfr 3fiqT ^T^^TTfrT •ffq'^ 
?Trf^ jj5^Ti% q^g ?t u.^i^<im Mi'-qM cTIT^ tr^^Tf^t 
%: jqf^dqjq^fqqj^ qr irg^ qr nfrr qrr^ arf*i 
jpc^rgqrTR'rra' rr^ sqq^T'^qqrfiTqrq'jr ^raf^: t- 

iqWf ii*?HfHVJcojJi+.<iitJr^i4fl<!IIH: I S5T«r qt: STT?" I 
qg ^nqr^rq^ 'fqqJOT n:q felIHiq^<!,lIK^ qjmqf^- 
fqi^ ?rar qrqrFt ^frf ^•^unqr % q qq'riJt 1^^ 
TJi ^q -4 cri r^^ qvil^qjqr qtqv^ I ^J^q^ I 

?R1^ l%rjllT H^ni, rT^T^Iw? g T^^r CtI% I 

^^ ^^? H^^>, HT?^? »T i^r ^i\ II 

sftqr: ^qj^rr: ^q^T^qr f^^ m^qTrqTf^Trqrf^'^: qTW 
f^5^f^ qvW'dlrU'^: q^ rr^q- qr^?!T ^q ^ sfrqi: qr- 

q^crr ¥r^f^ 1 ^^i qrf^jw i' ^n t <i^< ^qq:ji: ^r- 
firqrqrg^cjqqTtT^f^ ^ =q f^rf^^tjnTT^TrirTt f^n- 
^rq^ q^'^^jy: ^qrrqU'Hi^^q fqq?T% I ^ITl" '5^q ?1?t: 

% ^^nftwr ifmr: ^trq ^^qT.q:?rT «^^ i "j^q^ sir- 
q'trqrT'cfr q^r ^rr^ 1 

^^q:m: 'a^ srtqrriT ?nfr ^'^iRiUI ^ftqr: qt f.qfe- 
rStqw^fcrq^rrf^^^Tq' ^rqrrjqfq iftqqi^fq 1 ^rgirqt^ 
^yi'dH ^^^m q^ f:qra^rjrqq^r^T vjr^ sqq^- 
^r qwm^ f:qf%?5q: qeq^qmrfir vii*:f^i*: ^fpi'-xt- 
^-jfq q^qrq: 1 ?qjrq wqqr 1 qf^ ^rqq^^^qqrfr 
?rf«r?nTTqf%i^r qr 'qrrf^^^r^ vif^^r q^rinq, 1 
?r«i ^qr^%q^•. Jirq?qqfir qr q^^qf ^r icqi f^fnr: ^qr 
?r^ q»irf^^q f^vi ^sqqr%T ?t^ >qrT:fi!r^ q^qx^ 

nqiqviqR'^jT^i^qsjR vTm%q:^qrqi: q>miT: 'Rqili^r 
^qrvTqprT §^5:'qrqvrrqr(^ ^aivjnrqrfqr'^Trrqrq 
*rrq: I q^«Tr ^ 'Fr'ffr fq^jqrqfqvrqi 3T^??arST'q?IRrqiq- 
srqr iqitf^sFr vTqf?q aq ^ fq?iqrqrq>Tq qrTibiq: q- 
fq^^^ ^f^ ^rq ^rqfq q^r ixjr^qsTJr if v^rrrcrq: g- 

fqr ^q«Ivq '5:sq qsrr^ qirra ^ ^ v:ir^ftiTtf;?qr^;;q; 

^q ^% ^f^ srqofivTqfq 1 gri ^rsr%jmqiq*iqfq-. 
m >3R^.q ^qq^flrqjqq ^qqrrr?:^?^ qrqtTa'Hinr qa- 
qrqt ^-.^i ^mmji^ JT^r^t^^fqfqqrcrqgflqrq 1 ^=r- 
qqrfq ^^iaq^ ( a^r% ] ^xtit ^q q?T q^rr^TKrqqai w^^ 


^fH 'fkw?^T^;^r'7M<Tr?iJTgvrqR 1 arr^ ^gf^mfJisramq- 

(k^^ ^T^ arUfiH 5rR»g fT Hrflfi^ t^qW^ ^wfiq r%- 

^vnfrffq 55^^ ^mr^m ^f?i^ bvj.^k it?r^"c- 
»^r:^r !»???% JT^agTa^i: ?m^njr?^ ?.«^, jfllriff^rgfir- 

^frit =5 m?';qra ^ !■, qrq:?jr ir 'ScT^ Jjoirrfta h 
*7T^r|^ (q 31'^^, qtrsfr 3^ mw ?ir^ro"Ei3io^g-o n 

srar ??f srrnrfqcqr q?i^r qrm ^pi^ , 
^fir^ir: <hTT[r ?.Rn%, ^f^^^ ^fl qri I 

SFi^TT23Tr??i, T^RT5^^^ II ?^ II mf?r qgsTr^'rnTTq ^^raif ?iq ?r^ur^5^^r«r?^JTRqr- 
fcrirVrJTTT 3Tr? qr^nV^ f;Rr%;^rfTg«qsTf;?!TT?i ^^- 
^^t 5TPTT<?qrrla"rrMf arf^^r^rf h JTtTr^Tfw^wrJTjT- 

M^^^rn^ fi ^Ji'r'rirjisT^?qnracir^rfffq=gHqi?i?it 

f^gTTrf^Hffqr ^Hnr^qq%: ^fl<jrr Ti'rnn?:^r5TTrq^?jtfq 

oirvtrqrn; 1 ^H<iri psTqiq5ir?qci?jr"f.Hrf»?i: Rq^.miot 

^'5r%lfr''rrog ^Fr?T5T?Tfmif^?iTr^q rarrrsiqr^r^rT- 
»3T!%Mr!=!jr^n?Tmi5tiri a^rTivrV nqnT^r^riir^iJi^^- 

rf^ ^TT^fiR^q^ e?^r^?q^ g^'i^^qfRif % ^ m«Tr- 
fiR r?'H<rrr<^ife^rnr^qr ^ vrgf^ 9;rT?!ir«iq ^r'SfTrg- 
fqr^r^rnr^nrra ^ ?Tc^tq'r af friemqTiH rrsvii^ ^ 
>;T?qrv:?T;&qR3fqrTi?T^5vi^r?J^iairqy)'ini?n?,q ^la jgiiV 

fj^-*rwTHrFf ^a ^"^wri I fiRfw^^p^^inrioT, vi^jt- 
Hr?^a am" sd^rq^^mr^fq sfsir "^r^ ^\^h ^^ 
^r^q^rft^actfi" ??ir»iJTr3f?a a«T^ fq^^TVrqrjvr- 
qrr^.^irq- sRnjrmPFrgq^inTS JTfiqrgwi^fq5=qreTiTRr 
5r3qr% I ^q^Tmo^HRrVg ?nq% tt.u iftii ^t i ri t.jJt 
arT^qai^T^ fflia ?T»irS3'^J5T?'it^wa«n %n?^- 
J& a^mrqwrnrVq fTlq^a fR 1 ^ ^rq^nifiTfra 
^?ff r?cTf ^qrq^qJTrqrr^^rcrg^?^: 1 ?TRrrvi^iTr??qwrT- 
?q?t5i^qrana^jTH^roWrcqrf^cT5*Tq^?iq3a^i^5FRr- 
Huiq^m^ ?FTJi'pTtnftri%fjirnTrrn«qrf;R3Tf5iaTgw- 
f':iRrq^$r?q 9^r5qqr%^5q«"tn R^ir^rwuii srfi- 
«rTgqq%?j5Tarsfq a^fuaqr jr^g^rqV^rT^r5T»qqr- 
qisqrara^ fiT^H<:qqjT5Tq:ia':'i':"rfqr'a5rVTurqwnrr^- 
jfnnT f%5in^^rqnT^r'5if?:qfq^qa ^m £?rK«qq« 1 si? 
??i^r'^%cTar^^ ac^fm^^TJjf *wir^5ir^re?T?^f;Rrr'^>- 

rl 5T^ m^qr§SRaTRa^?^Tt^«^^TrtT5r5WqTI5.a- 

irrsTrfqfq ^nwRT h 5rnr=^at^'n?Tijqn:«t^ r^vgqii- 
jt: irqt5grqrr?fa^tq^q *J«5rfi^^q ^r4q?3^: xifi- 
?Trf^flfqrqq«^: 1 amRrnaqrtsVpTOqre^qRfSTRqvi 
?Tfq?rR^r f^f q^fRf^^r^^ ^«j a^uqrqqft^Rr^ af - 
^ "R?tRfiTmlr?:g, fsqr'ur ^ftafi^H 1 ?;R^fqJT^r- 
5;oq-srrqr^ g q M^di 11 ?T7qr^?qfiT%?R:, ^mm 
^w^ sTt:" II ^^ ^rrq Rf'jns' ^ sTf %m%qvnHTT- ^fm 


^WT^W ^^cTRr^^fJ^'-HiJI ^y ll-U! jft^''?^ Id»l f?J=rrff^T5JIST~ 

44ej^fiiuiiJ<!j sTrfir^^fxT y-^<d<yij'iv4+ii*4HirrspnTr- 
d<:<4ift ^5»^Nirij<HN<ii iT^iTT»TFfV^^5iKrrgrT:% 

sftrsTf ^ ¥rg?n n^ r^vrr^r vTrr%'aTJTVj**iM m spvi^: q-- 
^H aTr%>^rawfr*qf r%^r |g: h a^ Fif^?ieTr^ 
sfq ^ ^f^ sifcrtTritfiffrT c^q ^rr^TgiR ^^ q^ffi^rrff^ 

irf^cTrgni I ^ fjRswmM^MjjR ^^f^rWffm: sir- qr?if ?Tgr%^rsTr%qvi n^Ts^qn^^ra ^ra ?i arerm^r vi> 
WTforlrs^JTr^vfrg: i ii^r%RTVTT?:rrqr?a5F?it^f5^q^- 
gc^i%?[: HJJTo i cr«ir wrf : ^JHrHTwa'^i sf isisw ^^i- 

?Trn?ra'-:i?^4T^f a^i qerrj^r^sr ^5 qtirrnjfi qi%uri ^r 

^j^r q?:qr?!iqf^?im'!T3rTT ^^5ti%" ^o ^ wo s ^ro i 
ra^itm Hr ^wid^^rr " ^^atfr ^^ qf^^rrq^ ht ^• 

^o C ^o I Ji:sTo I 

qidtrg, ^oi 
qfRHR'Ti^Tiir^ T ni ^^tm^ ^m ^'nm =^r?T 
^r urrimfe^^ ^K^tni^^inr^s! qi^f^s^??- 

^ri I IJ^T^ITM^HnTVTTl!! ^T^I f^ ^^ifl ^- 

^m ^ w t?T% 7f sffT %^'^5^i 3TT^ nini »Tm 1 1 

crr^ToinTtsfm JT^^ra igrq^^TraTntTWrnimpji^^- 
w fir^"T?TrirT?wvT^^^q vstr^^cfrf^ •drMWifiM'^i^M'a- 
^rs^?Tr^rr?fe^*gaf;M=7a: ^T^rnrg^^rrersm ^?r-. 

5TKci^'^?r^Jiqi?rn^T«J^r?irc^rr?:?grf^rqT5r ^rff- 
'j5Tr?r^?n|f^n Trmrf^^raf^TfeiTJT: i^^arR qft^oir- 
f^ fiTHTsriH ^J^^ 'Brwr H%^a1fcT I r%^?^^ «Kw?»q- 
m^^ g u .t ^Hnq' ^4-*jc4iti^ ^mo a ^ro I ( i ^: fe^ar 

^q^^-^f^T-f^o^ cT-^R^fcra, \sgo^|R>torrfV 

»nJT s^^rti 'Rg^q*^" - HwsRWfir^raar'if qt^, 'stt- 
^r ^^JT^fTi^lq^r sqrqrf^cfriicT i^ m ^h^\ ^o 

S, !?To "A 3^0 I 

^t%, r%rm ^lq--grgo 1 ssn^ro 1 lato 1 ??ro wo 
?ro I ^nrfy??? ^V, ^jno jto fko i ( ^<:5n^ jrf^liq 

^qiin%rf ^iit a^'irRjiJaawr ^ af q a»n?«rg, fm- ^^^IT^ (\\% ) ^rivf-^fHTl^?^: ^rnqfnj^TW tr?pf1(% ^^^^TT^q-rr^nr^jTr 7's'jfT ^frTJi: fg^ng 

^J U ^o II 

3fi5rr >j.i;(M aV^?nw3is5- t^.h ) 11 
^w^^?T-^q^-go f.i^rgTiT/iTTr^njmqpT, tto i ?n^oi 

?rro 5^0 I ( M3^5i5^ riw i%im^rq^m ) 

K*Trft#; t%.Tr gr 1 ^ir ^ aWaaim ^Hiif?r: 1 ^• 
nA f^^-^^^ qis^iffa nm;! ?iRr^':oiif?^'^r nmt?ft, n- 

ffq? ( I ^5^qqqq5^igr, r%?»Tm <j^ fg^nni "a[o ^ 
710 0,' vjo «< go I 

jw^a^i^^irqiH. 1 ^o *> ^' ^'^ ^0 • ^]7j: ^«?agr 5rvj^ir;T?q ^%'=s^/Tf?.i%aa5''3;TiH- 
w^R-T^^irvi* ( ^:(ru ) =gg:?fi?i»i 1 =grgq:<Tj;:ariR5Tm 
eq^^K^ f?T eqr»?qR g rPHRfl qrrar:(lf^^m;r [3 c o e ] 

?Tffr ^q'^^nrorr r?ir^aqri%?TM n-»7nR ^nnir^r^- 

^'^H^^^fTFU ii?r>TriTrTrqTf^rr3fr^r»?jjf?ga^'fliiT 
;TqT5[n;^r^??lrTrfv3^ r?(?T?)5iTl[V<;DQ^] ^qq-^rorRtl 

\^1fa cqr^f rR«qR nf?>wtR^q*ri5'r^RnirgRofr^- 
?[ ^?2Tf,q: I ^'ro I 

^^^, f%o ^0:^0 t 3-0 I 
Ht^, ?i^o ^ H-^ » WO ^ TO I 

^iqiTUltj-^q"J1VR-5io ^fiq?i-:j^rT%, f^c^^o ;^ so , 

q:^! ^nfjT^ar^rwramT, ct?t friq tjrrrrijfnff t" ?j^o| 
^o I «t,i(<3 jfr^r: «^t^^q; 'Tr?T^Tr-:RTqTf'T ^^jhstf:- 

f y ?ro I 
^.wi'ifif'ir-f.q^I^T-^'' 'TT5u«Hnf^^g^[r$, fM- 

^.^qfTffT-^Fi^^H-'''' "'T^'^^^'^.f^'in'^^ *^- 
sfnrwTH, ?rraTo ^ wo «. wo =< to 1 
^OTT5^-^f^^i^-^"T° ^jTRra^iR^ra-, *To ^ ^ro ^ 

qT«rnra^»inn?^^t qr ?mf^'!ifTt, »7*ro 1 «t>44ij"i: ^- 

q^^T^: ^ th i yiK Or'JM^NJ ?t ^r*»IrTq':i «»>J«3*- 

ftrrRt^ '^Tfir^m^ tm i^ < t.MH, ^° '.y sj^^^o \ ^^"fl^IW ( ^^3 )^ ^n^qrif^ 5rf^ ^RIHTTTli tTd vqJ ^o c ;go I 

f^^, *ro ^ i^o ^ :jo I ( ^«n %r^ i^'^ ^fj&^ni ) 
f.jqijr-^fqCTI-Jlo ^rlnnt W*l<: ^Jji f^*I>.-St!i« <<<«<: 
'IST ^^ *l4<!J ST^TT^ WTf -STir y cq ■M : I ^Jl<jt:gClT, ^ol 

^qTf— ^qi'^-rsT' lief: 'i^MKcf: ^»Jir*T5:T%cT, ^WmJ 
«^TT^T*nTTlTWr*^««««fT^[^H|: ^T*Ht ^RTT: ^TfrTr 

^qc?nT-^q^cl^-3o^:%'^r^ftT%:f^"ci ^vrm^^^- 
«|H f^f^rl, I ^^§^3^^ fulfil, f^^ 4:«jq<N*|i|44 ;^ 

rs^rf^ ^r^rarf^ ^i44:H i Pi Tti^^wM^^jiy^jr^^t- 

f5t:^rT^iT^Tir-=cfi7i^^^53 ^fr^^^q; II \ 11 
f^Wrf't^ q^ filHr:, q^^ql s^irq^ ^mRtfeelR I 
MiHW'-^vii^WTh!, ^ ?:fl^rrr r%^ ^^^ 11 ^ il wrnrgrrsTfi^TrfroTr. ^^m^ ^^ij sfr^ 11 d 11 

^JI^^ppj^ 5% ^r%, «fi3in^T4r^*^Ta: II JC II 

5tn73Tf?i?i^rvTrqf, a^i g5;gfTr5iaTrq[^ 1 
ik^^u HJT3ir5r?cT, gprff^g ^^^j : 11 ^ 11 

^^^?ra?^ fr^q-, gj^r^ijr fgfJTOiT 11 ^a 11 

?^qT^«%5F^5T^-?rT%3r H^rfviaT ^'JfC II '^ II 

f^af^ciT^^:, ar^r^^rrara a^^rvqji 11 o* 11 

3T0 \ go II 

"^r ^n ^ m73R^ iV^rifr ^^f%, ^3i?^ ^rrqi^r , 
«*<rr**)%^ f««qrr,R3pqgm5Tr^'q i\k, W© ^rao 1 
?yiiarm^^:i^^rw^ ^ 1 "^^ro ^« rage I 
appngq— ^ t) s; q— go ?Jirq^TWr%^ ^4i%, " 3Hr 1: ^^ff 

rw: II ? II arr^o^ wo s?. aro a gro 1 

^ n=: ^ ?^>n^ ? ^WNTT^ vj^sTi ^Hfi «?^g[- 

d r3^s^mg t?i^er^>wryrrg ^r% sra ;jr^r ^r^r 'frsi 
gg^N^dr ! ^v-irc< ra nP5^?3^'7rr^?'T^ ^inHP?T: ^^^ +*+^'Nll^ ( w^ I ^^•^^n^j^Tif ywi*'-! *w^rfH-ejiK^fir, si»T?^r^5TiTf5:5:^riiii \ 

^,5^ I " wqfw ^f iiroTi5T vraf% w^rjmRr i 3T«ar% 
nsfTiflf 3;rrT ^nf-ri i^Jira^r " ^fs 1 5^ ^ n^?:or ^- 

s.'^ ff'T xrarsmf f^fiRi; jralrf^ ^m a^rarrl a^iq^ 

^sqgiJ^qf^si-l^rtiiqqfiTr^ ^sg^rtT II \i^} II 

^:T0Tfqr5!T.^^P?P7mTg?^^Ti?j^R^ ^TF'-i^qKfir'T^Tf;- 

^^.%ijrrT*m(H5rgTHrirTi] crr?ri ^^iTi^'j^ttirt ^t 

f JTJHCr rl^^r: ^Tgi (^^^H rf^^ ^^ ZffH 3^n S^hf 

hi'i ^ r\Ri^cr%?:<!jM«wr?nnrt ^fr^^r:(B?ciffi^r?) 
FfriTfiVr irfsTfTgr^rr^^ ?ici ( ii%ct?f ) wsi^ ?^^- 

Rr=rTTiT7^Tr^: ^rofi^: ^r^r ^ ^'!n5T%Hvi?n^ 
^vc ^5T ?n?»jn!i rfq r ^ar^rar^ arrrJTJr 9R^rcrq qfrf- 

R^Tf^^qTi^^^iT^, ^t 3^^l5^nT'^.iiv?3aii 

iiT i;^gror^u5?q^»TreRf ^^rrr g^qrT^lf q?n flpjr wii 

•j^VoT a^T ^ f5=fi^nTnTf^ir)qTfjr-:TRJT^^rTi^HJTf^- 
^ i;^ q^ii q^?5r%;Tf^ar>5,'^qr^iTrof rr^ qrirafrrq'req- 

^K n-?nzrq?q?i:i isn^rrsj a^K^ qfi [%;Hfq ^^rga ?ii?- »T«r3»=iifV: ailf;'=a ^»4i-3 i^?«^ ^i ^jfl^R fl^- 

^a^mar»j^ awii^ a^R^ig^rimra q?;jq^qi ^.k- 

r%ftqr% iivqjifli5irf*i^t^asi af^Tanf^qTqTmnHii 
^^qjTfq'ri I q^^rifl-surmvjisiavjiga: 5^: f^'aisf^- 

3 '" 3i^;?:^?.»g^T?: ?rs?ii«ivj>: qfiji^iqucfirfT " 11 
Ham jsTT^HRJT'S^anT^ 1 

l^q^R ^"^Rf^r, m ^ m^n ^?.li]T\ 11 

H^q^frtj sr^qor fg^ftr^r 3^ra ^Rrfciiis'' ?iq»Tam- 

RT ^^faH ^-^?^, 'ETraTrira^r^T^TT 1 
qgnr^n?T^a-a^faar^fTHg3??TT k^ I 

a^T?lfrqTTgma;i:-«i^^'^»Tt'T>»iqT»ir: 

« ^T5q^n5jT'T?^«"Tr5?'R I 
?T»n(q Hwnnwa^nrrT, 
t%%cT *<5^T>ir fg^^T alrqr h « 11 
^wwfraRVTR, ^%^J Vjt ar^Jif Ctiaa: 1 
g^ qfra^v^, 'ar^rfr?".^ Ha^?T^a nun 
tTJTmf?f»TT¥f1n, »^a?;r=r f^rfrrg^T ^^^h i 
ir^gifq asnjfhiTOTr, fer^ agT»5?ii 5fi^: 11 ^ li 
?b|=^i aifjj a T^:, TR^rf'j wr a^^gq 1 
jTifrT f?rvTg: HT!T-nRr v:iaT55fg sfftsra 11 \s II 
^isfraif'amTrraTf^rrr ^aa?n?i^^T «aiaT^« a«>i 

s;TmTTJr'i?Tif^'^7Rr'5rng'Tg^ Mi-cia-j+fj^T^^ggti ar- 

^?T, qro ao 1 

'T2a^Tir??i??Ri qsjarmsFR, qo ^oi earn «Kaai^- 3R«Tqrn¥^iT^ 


f f^M^fKwf?! ?i?n!T ^uf RHfirqt ^g*ff ?i«r <m 5ia 

«m^^ ^m 9\km^ T?^ra" i?fa"«*»T qRwnr^Ts^r^r" 

, rr 3Taq^r?i5^^ ?i?iH^i ?i«j^r ni;feifwf'»5*Tr»Tii^;[rsT- 
virsTT TWrir^ ^3j?rq^>T^g q^ q?:^«?Qqg RffR- 

^^I^T^-^^^T-S" 'nrqr^sitTarfff^ 1%, ^m ^^- 
Tr^qr^ff frm sTfafsaTfi WiirR «i^ ^K^qi^tn^if 'et^k 
^^i^vrrm q;?rrfjisTfhf|rrTR i an^ro ^ wo a, ^o ^ ^o i 

•^5 1 ^JT^Rrf^^, g^io I wo a w I ^o I ^wft%- 

i^fsi^qai 5i^iare«i?q53rna|:aif^rH«f: ««q^ ^?- 

fttr?qg*Tr*Ta%inrr^raa^^f^^ratrTr?:fl^^ ^i^^ 
rfr^trsi^r^ II smn 'j^, rifq^qf^TFora^r ^rel at?f)- 
mw ^?^fnT J3-0 ^OQ q?T. I ^o I ^o I ^qro i "^ppRcq^r- 

wf?i ^im^^n^: I ^^R %h ^Ri^r^i ^^g^T^lm 
59jRi^?ii qrf^rsg^ ?n=gn%g w^sj, a r? "aum t%?ii jt 


orrrq*?f)R aqf ?r*ir?«r»i i q«rN ^k^ut "i^mm otjt- 
«FT Hf^, w j^'^^^T H ^rg^: I ^Tfq firmq^rt?rq'r, wi^- 
?v:rw g iTT"*::" cm "srroqrr 3R'5qrTf^?qr%^?Tf^«- 
Fsrr^ir^rfq ^rma'rr ?T^r?gii ^^o i 

a?^ srw#s3^^ 391 awrR^iwg: i ^w»rf?[««j^Rt«, 

?TT^ro I »o ^ 3J0 \ 3o I 

^, ^iRo ^ 9TO I vno ^o I fimr^TTt^qrgtiaFi^, 3fl- 
mgo I ( 5n%5rRr^qrai=r^ ggf^vi^ftiirr ^^^rf^^rir 

R^*^^^w<!i*dq«T^^ ^?:f^3r^ft:5?f5^TH ^m 
^rgrTRnTRRS^'i' rmm^^'^T^'TT grs^jRn tr sr?i 

pqn^T: ^^1 ^fl^vrsrgqtJTR air g^mr?' ?f?r 7- 
vTirrfq 5CT^:TTr>qfTiiTm??T sr?^ ^spvi^^r eft^ sr^f ^ 
5 W^?4 vT^R I iflo I 
^^qs^^- Wrf^-i" ?rr^f^':^r<1'»t ^^tjjnr?^- 
f q, " fjnrv^^qr vTRfq^ ?r " "^^lo ^ w^^io^Te i 

*TTrt^n%?TW^f *TrK^?ir^»ji^r*mt^Rr ^>w*nft^ar i 
^^r wrV, *To «. !jro ^^ TO I 

^r ^^qviRT «jmqqt ^ iFiT^r ^uvrtiir^m^TT^arsa- 
rq^: I ^^m «^ ^sjrrer: i "iiwjprH^ »»3^1. 

JT^TTO ? q^. I ^ro I ?TTO Via fao I 

wwR qCT>jmq>si^aaRqj^Hii5*iiy \ 
n| 1 w m\^m ^% 'i^'^i ^fi «n^Tft^ ^ 

fqiiWlf^ II 

( Irf^^rrirqn^ ) 3t?i ^ a «»^iiTO^r! ?j.f?:tr^ i ^^- 
m%\: q^R^ravir: sr^mr^^ra q^pdr^^^'^ %^vT^r?i 

Tt^a: qsgf^^rf^^m^mRr: q^^^rBrai *T5jrf?r i a 
^ q^^5TfgviT: HiTiHc»rre[^ruf5m'e?ra«n?Trq'rT#E?T- 
sr 1 H^rtrfi |q»5^Yqr qRr; srmr ^qi^^iviSiRTqrq^: 
^qrfftrar^ fR Wfrwi%: I ??r^an «i«q^»TRrawr 
gmig^3 ansqrfsrqi arrf^ ?rrT«i^5n?i sn^racm 'gTrqsf- 
^ ^Ji f^w=f»R^^ef«^^tnTT 5^t««i V%af?rqTr- 

sqR I RfTo t q^. « 

W'^^^[ HT: t^s^^tr^Jl II 

T3i «»%fcT nqo ^^ 5ro II 

'^T^'^lf 'T^ qffH^^ >To ^o ?To c go I 
^Wrrfqq-^qYlfqn-^o'^w^'^ra. n?f° ^^ »??. i 
^r^q^afqJTTTllHTR ( ^H )-^^^iqqfw^l^-t» ^^- 

??ir^W3m grfjT a^f irra: ^«sjwnH^?T: i ?i^ g 
ri^f B ^HsrrsrnalFmRl sqqf^^qa ^fcjafjo^^q^r. il 

^fw^w: I i^?j=irf3[^T q^^5ivn a^ sifHr: ^.H^mur: i 
^w^fwjTm? «g^«'"5, a^f ?5ff^, ?€to ?«rro ^groi sfroi 
^^rqqi^-^q^T-^" 'its^a narqwa ^n^r, " a^ 
5r ^ »mns i ?T5ir " ^o \s sro ^ t© i r%5io ii 

ifrrnr 5 w w^r " ?i*iTo 1 

fsT?i*iTf? ^^T^^t^'rfnT jrarfjf m vwiy*rr*j air 5TT- 

^^qqiR^-^qqi^-S" ^r^^^^^, tfr^^^ ^rum ^ 
j53n «?^! sRRWT^; ?r«igr ^?reT: ^r^tm q^; ^:*w. 

^5!n» I ^mo II 

3, gro a. ^D II 

^^_^o ^vm\ 3iTcT *«iiH I ^rmoi^nD?: , sfto ^ 

t^fl^^^rS^'Tign'ir: «^: SiKW *.Url'm qfrniq^ % israKT^: ^rT^<iif«f^ rT»ir grrfiq: 1 

^?iTf^*Trrr ^TJT'u-JTff^rafr^mifjr^fsit 1 
^Ts^fe ^rtl?:rT!T, ^rT«ir=^?T gnrq^s^ 11 ^ 11 

^R sR5r ifj^r ajT^T^rf^a^ qR^fcrr 5T^4TTir$?TiTq- 
5T'if?qfTi^5T»Tm«':Tf?r I Tg ^Ft %jT3f???rr^riT'n^3;- 

>fm '3ga<l^s:^rnf^?^giq; amir's T'Ci=fira^t s^j^?:- 
SR'^^Ji " ?r??T?:r ^r^^grsfq, ??;? iT?^rarq5rvq?T 1 
R-JiRrm; uf^^T-^r^fg, ^r;?r^f jnl fimrf q1r?r " nfiro ^\ 
IT. I 3ilo II ^^o I ?Tgo I ?rf^o I 

Ho ^ ^o I 

^qq (»»[) ^iqif(q-f:Tq?( nr) ^iiqfq-30 ^w^nfl^ 

r?T^: I ^fflrot^T^flV:, qo ^o I 

^qq-( ^r ) mfq-^iq? ( in ) 5irq^-'^° '^"^^' 

( IT ) Hf^afli Hw «KWi; ( ijr ) ^rw 1 ?i?n??Trwaar, ^• 

qftoT^qf^ qftoT^ag ^jfr^a^: ^r?T^pqi3n»reqtT^r 
^«rai?flr% 1 ^«> \ ^o 1 

^;jq^(!Tr)^qiTT-^TW('^)?nT!n-'5fl • '^^'^ 5nq«TOmT- 

5n% ?^^ ^f la ] 

^j^q^j-^q^n-'^" sTir^TT^ ^^ ^^^^ i5(i<fqH. ' 
?TqsTT ^ri^rf^nNfi r?T5q wr%^ifg^ ^^ 1 'Fw^'ir 3n?TT: 

q5i, I firo I ?w ^H5mr ^^^h^uwi^ i 

«ff^qf^5HT^T, ^wr^qqiw5!Tin%«T5FT 1 ^T'Fn ( ^a» ) ^iW?3fT5 qf^'^i^H f^^fjc: rirvm f^s^rar ra^E^rr^gq^m ^xr- 
^lFqn:^rsiflrg![rrai i anr^ff?:?! g^i;?iwm f%5^^: 

^rm 5FilTH'3:, ^ff^ 'fR 'T sfxTq^T^'^ I 
5?IIT^?? ^^-^ ^ ^^J^Tl^T^ II ^ « II 

|<ir?i^r r? ^€if^fir?fa^'TJi;msfv:i^Ksfq ^cr«ET:CTr%- 
jTfq; 1 sEfrfq ci^u tr#r ^i«frsr i?: i?Tt^^ 'ara ?sf?i- 

or[5i: 1 acT: UIcl^^I^ci: af^U^q ^ «nr»T?-:i 51^*1: 

^sq 5K?T ^w^ 5r% firc5iran'q^rgr^^rnitrs=5um; I 

^%\^.VS{^T^r^J^T^ ^W^ art Bgr?5<^-^rg^r^q:ramrw 

fgreqa^ar: ar? 1 qra?T ^Wira^qvirgiwr^?ra f^i^arft^r 
ijRr qi: qrfaar: H^S':qv:irg^:g5r[-.i:jnarn?n%5PHi: 
^rt^zr ar:(r?^a ^ix ^^^^<f^^ ^v^ffif rtt^mfim 3r9[Ta 
5#rt:i qrf^ JTr'-irg'^r: TrRrar: ^rw'^^'i^ a-atf%?Tmri^ 

( ^^tf^Tra ) ^f^nF^a^s^T^-. H g^^ d^iH^i'T 

5TRtI^ u.dNl^ : ^;Tr?%: itf flf^^f^ ( t^ra ) 

^ ^:^3r?Jm% i^^TT^T^ iTTFmrT% ( gmfri ) ir- 
?mT icTar tr^f?^^ ':*« h srflRFftf^ { ^i^r% ) ^- 

sTRt 5T %JirPr ^r^=!T^ ( ^w^ ) ^%: ^=^ se^^- ^q5Iiq^-^4^l^^-'T° w^ ^rra^, ^rrar* ^ f « 
w^ W^f^ ^^^ ( 1%^ ^5^ ) ^ ^^^mi^ 

^ 1 ^TTO^ ^q|3r? ^trgi I grwni-^^r^^ s"" • 

ftpTt ftrv:^TTr^f%TFTXmT^^T^ ^: ^ ^ 1^^ 

Irr^B^ittsif^ ^r^n^^^m ^=;\^ ^ ^*" 

^m crrmaqr^^mm, ufnr^^a^ w^= ^^^^ ^'^ 
^ " ^^^m 3^ '^. ^f T^'^^^ '^'^^ ' ^ ^'^ 

qf^^^*ira^TT:^jq«g?a^^ ^wicja^iq^t^n^i'^'?- 

fg^(^fl^a^m?g^^^^?T^':'^3*^-^ ^ ^^ '^^'^^''r 
rq a^qa(q%: I if^T^^.^raft^^'^ a^^r^^r^ aar 
qr^m% q.aa?q^r^^5^raK^f:H^-^t^'5t ^^^ ' ^^- 
^a^ 5^T^r^irrT^Knn^at>.-^fia: aal^nt^'^ Tft- 
^t^.^ qtic^^K'na^q^'ir a^qftcr^ qn^i^- 
^qarn ^«tn^wa= 5^^^rq^r.ormataa^r3'»q^^ 

^^ ^a.^ q^r^^q q:i.«ngqq^^^^^ ^^f-^^ 

nk^^-^^i^ ^'^r ^^r^sqgqqr^H^rtm^r^^^- ^i«T^r^ 


^F'lR^nT w«i a^fv^rq^: gi^r jv^ttx^ h aft «H^i'rim- 
^H f^f^s^ rfTfarrMttT ^fcr^??i ^Tv?^lr^^?.- 

9T flm^, vio Q? ?To ^a, ^o I 

i g%f ^JTiT tTfi ftfw Trwi iNr fi^w f^ffqi 
m^ ^?m^ ifr^gs^ ^'e^R'^ 'ttih ti%^^i^ 
S^ff ^^^r q^^^ I nf^ TTWf ^ranr thti go^t^ 
'??T^r ^rmraJirfqiiTi TmiTrof r^f?m qTfT5fi<^ 

^'JT^ »r^% ^<)w ^3^"^ 5Tt « «(g^+w ?i% 
fra Tfs^f^ ^^ ^Ff ^ ii^i ^^ qK^iR'Pji^ 

^•|fta«Em5»r^5i3t?Tf WK^TOTf ^j *T^r% ar ^^r- ?i1?^r%'f5?f"(H;, 5?af^w: qt^g^83^: I 
q?:gr^3T^Tg^^-?Tm^:gr^^gTrjfir;T: 11 

^jvTlg ^igiiw^'vinsrar nnr?g^Fr?ifar: I 
»j3^ c^w^T^'H^ f a^gr?Tfm?TOraifr, 
^fHT^mavrj 5rsriTg^!FTt^f?*jar: i 
^wh f^ar4;gr|ga[^r: »p^?cT arra^^sir:, 

as!iTS«^^f?TrTq HHqrra^fiT:?m^ j^r^fjiTfjr^far 

^^r€rsFfir: ^^srs^n^^H i giqrrnr hh 'rri^iffii: 
^m ^ fi^rra^fiT ^afar w'^ ffiar^rr^jTfaar aRr- 
^mr «j:?t Hc<j*<^a^ia^ arta^fir: ^n^miiaa^^- 
55t ^«q*,MVJi'-^Jcrrm^m: ^g^KrfriTfir^a^g trars^- 
Ji[aa5=aRra ^nm J^aa^ap'raarr^rirar arareqr ^^r 
?fg¥R5ir^ I fg^aff?s:^nirrJTf^ ^ tr mffrw^r f 5jsei- 
^T^g ai^sc^roti ^h, ^rr-^^iroiTJi^, ^srgfb^r^mT a^ 
f ='^ 3 g^'4M[Hr^rrdiwir^n-waffayqrs v<<sftijc< i ^"tt- 
Rifa TJar^^^raTrMTTTrq ^f^rrt sTrfaw^: ^g^rfer- 

spa, ^:"TR?Tqrarf ?3CT, ^jTrrr^qraifagj^^ar^ arar- 
^i\ ?nf^cTTajf <3¥mf?a ar: sxr^ifir qrqfa i 3tr ti "^^r^- 
f?JTP5TOr*r'in%'HTaf, 'J^rfiraras^^arg^TT'jr*! i 91^ 
faTMmr%^:f«dMi, giaia^jf f^g ^rrwa " r%?qTf^ 
JT^aaiEi^ ^3^51 ^raiffiT 5r??T f iisRtfreiffr k%' 
ar ^tj^d i ^a i 

55W '5fij>i'^H^<< snTHi^? vT^ nTflRTTH armf , 
^^rgr ^rfq 5:^ JTii5fe)ad^«'hT)T:qraftRm: 1 
arw^ ^ri^ 5:^ *rar% rac^ i^wi<lisc?i^r?::, 
^?7iT ?: W3«^r ! g^a ^r^ §^ 'F^cTrr^f^a r%i%?T 1 ^l 
qrs^rifu^fa ^ rrh-s^rsf^ng^j qr-^rrirc ^: 1 
:?ft«K^'?r*Tnir»t-5^^%^?3ra^f%^-. 11 
^"^rf^i^orrfafTnrraTTTr-fsnrTf^qr^: f&crf^smitr: 1 
^rvm^^RTrar^Wr^if rei-lr^cqrrTrrr^fH?:^ga^=^: i^.i 

« '•^^g^^^iaj^qra^r^Rrg, "FrWnrffl^arfaTifa- ( ^raqroir ^c^rflr ) ^f'^ f%?i% smirT: arm^r m g^- 

^^iTri^^ ^wiT%qrajrTrr%^ s^igft^ai: i %^ s^n^'TT- 
rrm^ ^iTfa[ aw^ir^^m f:gr?nqrfT?ir^r%:^rT^ra- 

f^TK^qnTrf^?:w^f?^: Br%5T ^g^: ^f?I^ a?T: ^fwf%- 

€^ sr^5^: I ?ri^ r<:ii*RiJiimH: qf^ fc^ 
" TTH f^qrf^ " q!j<4(t|VTnTT ^rt^ -yji^^iK^Jsryikw^ 

>J5 eqf^^^cT 5^qcT ?ITC I "^TcTT ?c!ITr^" ^^(■^•fl- 

'jnrf^^ f*r^HTbjj gqgf^^^^l#T^Tft%w J?rfrt^ srer- 

^ qf^:^ %^ ^mi^q* hiRrt ^f^ qif^r wt# 
nn|[^r*irrd: m**J<ii ^df^ sr*i:ifcr d^Ptd-^^^f^ - 

Ml^hl^M^^U «r^ TS^frT I ?rf^ ^ ^t^tg Hr^ fr^- 
S^^T^TF^ ^T^^ir: «*<l/r> ?T^T? ""TO «r«rT^" "WTH: 

fiMdw^ir ^rtrj^^ anjijqjtr^ 
<TTl^TTO»TT3^q^nT: JTFigq?T^f%i%c?raT ^ %^qi5- i ( ^«^ ) I ^^T^^fm^^T 
rafqrmftRT 1 f%^ " "^ ^wrf^ " qi^Tcanj^q^r^r^ 
af^ T Tf^^H. ^T^R I srt: f% fprl'f^ ^i{l^fd 5nm- 

JTJimr^r JlfRT^TWRl 1 qf^ ^f " q?^ ^tit ^Tf T^ " 

r^m^^ *p«r: 'KmrsrfvTi:?'! f;^: i qarJi: Trireqrqt. 
q>mr5i, ^fsi, ?5r?gfr arraswrsifs^f^iTg^: ^w«3i?vit 
3iq?^ xTrfor#i: qRcrqq^ftf^rf^sn M*ijuifer arraro 
^ «io ^ ?ro ^ gro I 51^0 I tir^rartnrf^^Jnn'f cr?rf r- 
^oi^t^^T^^f^sifior f%qr^, ?5io " qq?rer=q^- 
^r-f*n^'vn^ g^iti^NJT'w t 5ftnrf>Tm3ifnT?T, ^- 
Twr%gr»T f^rara^sTT " wraoy ?ro ( ww ?i5^ sqpsm ) 
q»q;<iif f^RKwrgO^ii raqmsaw^: ^raqr^t i ^• 
raqr^xrfrrqr^^ sr»isr ^rinr^, "ft[^3ti^<iM HtjiUdrq^R- 
^^reiaraa ^wfciT^ I qrs?Trqq?^^f5rqr^»q^ ^^ g^ 

a^re[-rarm*freT^crT^fqri^qmqrT^^rfwTt nr*imr? i 

^^ ITOll^t, ^'t ^I =il^<l[ ^:wi !l 'I II 
tRmcwffJif^trrfT " snot^f g: \ g^S'qifs, ^ ^- 
Tmq^ c; ^infai:wfor f3Pt«ro<inmf?r" sFq^r^arrfdwr- 

sfrwf:Rr^^ siraRrani ?frg^:JTR^grmi^ ^^?^r 
f 5 r ji-gH r?mqfoi'aPTHffFqr^?i ^nqrnH^vjr^r ^r^rqlriH 
^ snirrq ^ ^qr^i^^rftf^ ^=3Rra[ qari ^w 

qf>rgrrfTirr%qTflrr? ^trT^qr^ ^f^ i a^ ^ftm f^rnr- 
q-tori^Ri r%qr^-S3*T^: ^r%qr^^ ^iir%qT^ ^^ 

?!j f%^abiT s^qjTT^w^rq^niwrimsnf^^rriRg^irwi^- 

« q:q wrew^Jvrqqi'^i: i "^=t ^r%H^fTcwwrfw;Er 
srqnwwr^ijs i ?T^?vr»^^«Trq(%»ii^: ?i €rqw^qw§rf^5 

^ flrqi^: t;^ =?;«r%qr^iEa?ai%qifs[^ ^^fir 3ivq?nTi?w- 
sKT^^r: ^R[qr*9[^r: i f^qr^w^r^q'^qir^^jTiF^ 

^^f^qr^qfaqt^^si i H^r^ff^fsnrri: WRrs^s^.- 
^ta?^?i i tfa I qro I c=q raifcfj i ft'n^^ ^ 5^^, 5a^ en*? %^^\ II 

^Pf 1ZJ *T?'rTr^rs'f)?rr^ iTr^qfiaT an-^Na W^T^ 
;jm?T^:r»TJii?frag'7r^^5i I Jiran^g f^T,?^" a^jjr?! 

BTiHfT^cT ntcw^sr ?Ki?Tgcfr i ^ran^ a«fr[^r- 

jjrqr H':^ iTrT w?^r% ?jgrf>s^rir nrriqr^5T«TOJT>;q?T?t 
H^nr^ig^mfa i ( nirrwr% ) in?^r?^rT'5rfMr^ »7r- 

vn^TTr *rr'!TRr: ^^-s^jfi, i ir^T^^sr ^wi wf nrrTfr- 

^Jrriiir fgqi^^ ^n>T;ri^^,?)?T fi% il a, 11 ( ?T3(% ) 

?riKoTr 5rrr<iT3i5fr^q f^5i^rm>:iR^'T mTrsnT^nRTT^- 
^R^i'fiirrr I ^ ^ f^^9Rr iR^f ^^rra ^'^s^t'thst- 

|?i?5^airrri^rrq'FR i^gi^^r^flq sr?^^ sm^^gr^ 
a^Ji?i: fq^55ir%j3qr:i^f>t^ ^ir^gi^ fspir?^ fa- 

ir(^ wm r%qr^^gT »nf(^5» ^^l^nvqq^^sq^ ^ (^. 
nflr^r^Vra ) ^^r^fliar grq?iTvq^ a^ ijir^r^qf ^- 
irqr ^5r^rea^r«r^ci?H5;rr%vjrfla^f^q(: 351: ?t^i: i 
^R ^ g-^orrrli'iiriTOrrqn 5i^?7:TTmvTrjmror^r5qffT^.V 
«T«TraT^f JTryf^af^^rv^nrT aj^>jrrqr^r f^firma: 1 ^ 

^ ^rffrf%^?^sTm^ =gg»jrmm 11 a 11 ( w^oTfTT ) 
^tr?Tre3^ fC*:qrrr^^Hrm siRFT:^^P?T:5T:s?irrr^r5- 

^i^riJj|?-:?':?"?Tf?rTTT wfia: 1 h ^ fjT^^r^T 5ct?;: :^3- 

?r<*w'i)e^rr%q ^r tr ^PTtrl^qf ^^a3?T^: ^nirrTirw 
w^m^^cHt nrri:?! qry:^ qT:^m;rn ^>^i.a<jdH ' -ii'jri qr- ( V<i-<i ) ^ ^F^il^fe ga"r ^p^qiuf g^^ii^r f^qi^.^ct =? JtiJ^c;«H: w^^ h 
^ Ti5i?T^^qia^^ TTfir JiiT^i^fsTr ch»ji ar? ^^ 5^'n 
^R aigvjm^m^iq^^C^ ^'rcisp?.^?:^ rn^ifia^- 
^,ss ^r^iiV'^r ^'^^riiVoT qTrqar-'fTmr ijT^nnr.ri 1 h 

5I51WT nmqr^T ^35 1 ?!^^f%^3rqra?nrvT^^ q;^nf?i?cir 
nar ^t:^ nagnsi^qg^RiT'^gtrria ii^ii ( ?7rr^r%) ^th- 

JI,-^q^^^^r J?'^I^^J?g=g.q 3|?qT JJtq^ JTrf: I w ^ ^mr- 

f^^rs^a: iftq^rrTtram^fq^sr ^f^t 'arm sicq; ncr- 
gn^fa ^hha: ii^it ^^ ^r>;qq5i r'^qi^was^J^«>3T^R 1 
(^^gtr%)qr^ii'i^t!'rsi»i': HTn?:^Ti"ar«igitS?r385^- 
?:?^r sinsirsaa: 1^^ qir^ar fiiiT^i^r^msja'^r jt^ tqi:- 

Jiiwrr vj^-aRsiror %^ a^ra'^Ri^ 1 Jii^iuqr J?mrq'^sr 
%r'a q:;gr ^w:^ naqTia???i2nq 110 II (H?§,?;r|i%) Hf 
^I5^?nr?^?: sjf.qr ^r? : ?t?^i?t?: «?^H5T ar ^r- 
qfnfqtfT^: ^f^Ti;r^.(?nJieiq.i% )':w?ig^faR?'irJTT«: 
^m^qjT iTTr?^qji«iqiay^ aqsn I a^ f«^ gnfas 

qTfnfM q^^iarfa l^^i ar-iHRRft^iaT f;r?gr ^ig?r: 
??n afnr^iorw^Rqa^rrrfjqfaiifsq q^qiriV ^miw 

^?qr vrrTii^rsr: ???^q fijsp^JFR «Vsfi^iT% ^qKgn:r- 
foT e^m 5R^5=v:»u^^niK!nf tan ^:jgf^?Ta"rs^ n- 
3ir ^?wr qB«n ^ »T?ar ^r^a^ an?: f ^Hi«i^rf ^q 5- 
if ar irg-^^rf'fliqraisJisra; 1 w ^ 5«iar???Tr tr?ir qn:- 
oflar ^ ^ mg^f^.T^aqr frf^sarfa f qn«rJ?r^aqr ^ 
WTTi%^q^.rK<ifira ?Tfm33gci5i?«rti?;»qiqrasT^,«TTc^?- 

*5?i fgaifli^fcr fsnr^wa ^^'fiifa^^i^ Hgjimra iiQ/ il 
a«ir ( 5*1^% ) jjjKr: ?:r:qr?r si^qr jHKr: nqn- 
qq?5!iT^ni^ ( l^lsTm ) fst'^si qfnmairm?«J ??t- 

^i?:rq[ wnrJi; ^T^cia'r q^mar q^gr g4;jnaniR via^g- 
^pjgrf ?ff ar sjssrfeqtvivjRi 5>raici «r ^ fg^iq^t^T- 
qpr^ia^r ?jr-sfa37i5i ?^ sfrfgfgT iii:^ nafa 1 ?Ta qg 
fgqrq;w^ ?i3^ ^Fa 35i»TO>:qq^gxqa ^Ta "Wto '.^oi 

^qy^^ij- ^^1(^-30 q;i(M^<rqT»l, W^o ^ so I 

?R«rqqH, I fqqfgi'jffla q:«i%, n^o « fgqo 1 
^'^1%^-^^ 5l^r^-3" '"^''^ ^ ^ ?iTarqn!rr^- 

wrfq^'KroT ^^grersrni " ^o ', ?r«> 1 
m ranilt, ^0 ^ v w 00 1 ^frfl^it 


^WTR v?o \ ?To ^3. g-0 I 

srro I trrq, sRfo i viTii^, f^o sr^rvj^: i " spR^fi qfaf 

% srrq: ^qT5^>i^gr ^T^r^'Tor sqcrc?:% ?T«ir |[?T^?i 
wrHflRT^c^r^q^rrfJH "^wfr R^^qro:, JTTHf ^gf r?^r- 
^nt ^rro: i ^nr b- H^rrrq , q^f re ^cr fg:^ " ^o 

arf^qr^^: *Tng;qr: arwf^^r 3CT?t%, 5To ^C 510 i ( ar^r- 

^,wif^q(^"vi-^^qiTT^-3o ^ ?To ^JTT^twr?req^r- 
^^'i ^jIw! Tqr^Tt^r Tqrsffrqi^, arr^ro ^ wo ^ wo ^ 

arc ^ TO I 

*|ft«" ff5^5alfi% ^lOT fsTBT n^, ?ITo Ro feo I 

%^ *r^^^ ^f%?^fq ^i^m ^rfrnTfrftr^^ ^ w ^- s^Tr ^ gijj qq;ri: ^?« ^ 1 5??r ^ oi'ir 'fevzrg^r jtmr 

§^^ f^s^qrHr^f^ rm%m 1^ ng^Rurr tqftnqcjni- 
^roi vTHT? f;^^^qr^rr1'T§r?iT 1 w^g-arr ^rnr^ mT^^ 
?rj Jm ^^ f^re?T fe^cqr imr 1 frar 'ir " ??^ f^^^: 
f#?: ^mi ^nrqiRT" ^^r^m jt? wTrrfr ^5c i t < ^ vjrt 
^f ^ I ?RiqT fTTf ^or jTwroT ?Tr»r5?r% a^ atfir ^r|^rj- 

ft"rT?H R»n ^i- 1 ?:iniir *Tfora ?i>: ^f ! ^ ^t »m ?Tnirr 
tfqqr I ^oT wbiir ^q I a^ g^mmrff ra *igw w q' 
JTroTrr ^^r ?n^m qfirg^JT^or ^rR^q sjf q:# m ^r 

[ RSTfi: ¥rr5c ^r^xh arw q^ mf sr qrft^fr q?u3?:r viwi- 
^?T ^"T ^n^qr ^ ;T?RTqr f3jra ^w 5TRr ^ f^q f^- 

qf*:^;^ w q ^^nrir qotnq qqarq sis^f^r qnr 

^iI^T-^Rp-rao ^ir¥T'^, sqo ^ ^o II 

qf ^ am JT^r?^5tT?^ ?n'3frqRriT^q«irrTr^ff^, "rar.u gr. 
^%, q^io ^u, r%^o I 

q^fiFR ^r^RiR 1 sRsiqr ^minr sq ?rr=qri5[r^rfsT 
=q ^ii??j^ vfri fim?: wa cr ?To n 70 i ^mqr^r- 
^^Wl' "3^" ^.'. 51= I *ro I "^ f«r ^rpnrqraqr vTqf% 
mk ofr ?:^qf^ ? irr? qiron:?? ^n^r^r<Jiri ^q ^^aq 
qro fJiTir^i^ " ??q7r^ i vjo c ig'ok gro| ^jiTSTsrrWrrq- 
5q^rq^^rq^qrqr*JTqsfq aqrgf^iirRrq'ctii'tqrr^- 
nlgfqr^Tfn^ ^JwrTrarfsr lirasqrR i ?irqo %, gr© i 
(aqvTprr: qfrvTmcja ^j^ f^rfa: ) **itiif ?iT?irqT<Jir- 
fRTj?r?T«nTi q=^^?ira|ar, ?i'cio v3 ^ho\ am wnqfqf 
ar^sraf q^j^^o^jfr^ rfrraq'si sfr% fff^g:! ^^qa ^r% 
a^^^fTii: «rr^RT q^^TJa^r^RRqvi 9iT'f ffl^f ^ 
sqqT^q% ?r qftfi^r^^rfiV ?i^5irwf Rrm^ arR ^»-5q?a- 
rqrfa loy Kqit \ r^jo 1 

4^u{(q q u| "^q'tqrR-'T° ^"nf ?r5TM<«iiii{Hr«rqa!!u: i 

q?VT?5!IRf m, ?rao \5 qqo II 
^PJm ( TT^ ) qrT^-fH?N-3» ^fwj^^rf^^r^ v;vt- 

?jjr^, !i|5ro » qif . ( ^rnrfrq 5j^ ^^ms^ ^ttO 
^qj^-f;q^I^-3o ?Tnir^3rraq^ft, ^o g. qffo i (^a^) ^l«^ W^^ flTr^ mil, ^^ *r«mH.^: fjm^anrjrr^m^a: ?tto=^oi 
i ?To I ?Tro «<» fa I 

:?rOcqnfl ^vi^ ^sjit ij?<l^ ^ " *io c :^o ^ 70 1 

( 3ra ^J^?T% ^TRmT?l <'«>N'-gil l < l cJiTt. ^(fl^fiT a^ 

^{J^^I-s^ f^T%'' ^Rorf fqfljR: srrnJsrr 1 ?r^% ^- 

^^F^ ^n^R'^ ^^ II 
qiwrr^i iTtllctiRthi^lf^ ^ror gf^if^rarfiRT^njTifq 
^nro a OTo ^ HO I 
«fi^fr^?r?i^ ti I qo ^o I 

7J9 Vi. ^0 I 

aj'inn ^^4w vqn^ h?* nf <^ m urfm^^i 1 ^ *i 1 ^nr^- 
u<<4^^ m WITH ^mr<n<4y^u<iv«jHH. 1 si'ro ^vmi<.«!jr»T- 

'H^r% rfTPi wgo \ qo 1 ^^ h' !?o 'i^ q^. I (q«fwn'^'»R^??i q^ir^^^^^ mir?T: ) 

g^HjtKuilq'MirflffT *mq'i: vio ^y ^jo ^ g-o 1 ^rr^- 
^«^, *44*i(^^, ?pfo ^ wo t( ?io I " a^g^Jir *;- 

f^f fh " ( ^^o ) a5iir^:jH g5j^f«^iq?3«R5i iK- 
WJ[j aA«iair^«^5r ^si^qfag nq wj^I'^^ a^^w^ g 
?m5qi 'TCff^rflfH ^*ifqnr vjfj^ ( ^o ) ^ r% ^^^ 

gtiH al^, wmni JTr^: JETg^^fa 1 ?i^^ a^ sflsr, 
a^f^fqsra iT'Fisr: " ^o ^ »o i^ so 1 

a^ir^eri'if ^florrgq^ir, ^ti^o ^ wo :^ ?io i 

*ff i^^qivr: i^JHrqra: 1 gqfvnn^, ^«iio ^ ar© ^ g-o 1 
2Ff^nT-^ft^tli?5i-i%o qiqrrqa, ?reo t. ^o \ 

^??qr^: I ^a ^rqu, snol 

!t» l <4H4 9rTT ¥Rm STTO 1 " ^?HK4.*ft ^T C|5^|^0|ff?| 

B^Tfi^^ ^ err I sRTJTTTr ^^r^tfr sno i ^^ ^gq^r^sr- 
q^, cTcrfvr%a?[5TVT^ ^. qj^qo i 

j^jnrr^ ^ i ^r^o i 

^_rao fj-qjm'&r-^-.i arar-Sti; c i ^ i ^^ i ^ ^\- 

Sr^Ji mo I r^f^, "^;?r^H^stiTirqr%^Mr" raqro ? 
wo ^ 3TO I sr^o I ?n^o I I'^r'^a, 3n=q??T, ^\no a 
3ro I nrsqrf^H, 'Fimo i " ?r«^"Figq7q^^rr^5^r " 
^o I wrgo I "^qr^rrr'^r" ^rsvjysri ?TT^rrr «r^- 
fw^ i ^ qr 1 ^o I sqfnrh, ?rrgo i H?q^, ssrro wo (^e \ 
31^, srqnr^, "3r?«iqr«^" ^v^ ?r«n«TH^ i^o «« so i 
«T)o argfsrr, «o i wr^rea, ??^o ^ ^o ^^ ^o i 
^pq'—go aKl vrrsro sr^i^q^ sr^: i ^rrvnnw^qn^^ 

qjlgqc<4:fi*<^ "ti ''^o I ( qnqqjq5i5% asqii g^m^r- 

!STsfl ^<jg*C 4:r<u | gM4 | d | " WOITOSTO I "^q5tll'ald*»l" 

^ars^rflrjir: ?no ro qo i 

^qr*!, "rflH oi ^qrnirrcr nq^q w^^inrna ?TTqr«fl 
nrni ^T^ ^frvn" ao r jjjo ^ ho i ?no ro firo i WiW\ 


^'Wi ^ ?f^ sT^erf iifTr«ET:" ?r^o i %b i^^i^M ^^ ^t*^- 
»i!^ H^Trflf^sgfq??^ Iran, ?ro, a^5^mt^, " <»wt^^ 

'^ %^ ssTitc :i ^4t, sffRTiffiwr^TT f^Tt^^itmrf i^r ^r^o 1 

IK, HO ^o 8.0 ^<t I 

^ aero ^rgJTrMrfiri^ra^TaqrravrR: qR^Wri5i€K, 
^q^iIFT ?^^ ^I, ^mm ^ riff f^TT^^r I 

f%f^^f f%5r'Tr?n, mM^i ^v^Rmi{\ ii 

^ri^^arr ^m ^greJT»f^nTfii^^:iri'TrR^arT%: qf^^ w^r • 

fi^^^: I a^ ^ ija^TTnT^a f|[fg«rr^ci?i?ir ^rr^r: 

WT^fiT n53gr%H: I RTrar: si^fiT ^r^^at r?:^^^ 
f^fspoT nr^ni^: ?i?i«it l%5T^%r^: if5;qr^?rft^r ^^ 

wiaiT^rfq ^57^1 siRqT^^mrq[ 1 ^irq^r srfq rai^var 
?iT^inir^^a?j»ir ^rr^wr ^qrv^rnir f^fi^sr 1 q:?i ^- 

W! JW^R^U^^ ^T^r^cTrl^^ir ^^[m\ ^a^t^ITT 3T^^^- 

^iffii'T^^ffTWTi, m\ »TR^mRf( %| II 

^a^TnTr!Tw^qgt^im^f*re!qrf%'^%^>T^q^rar sinr- 
isTTqr'ir ^l^nm^qr ^??i^; 1 qR^jwrnJ^rcntr^ f5T?r5qr^- 

iTOT^rf^ " Irf^^fr^'n ^ s5Ti«r»TciT^gr r?wi?i *d*<«Jn 

WTrTrfrs'm'J: ^a^a^?T^f>«q^?nT')'TrJiRa^r mm ^f- 
s^rsr^a ?rrTa^mnr^'r ?r5TgraT% RiimrsRnmr: ^- 
d+.i'Ujr ^m ci^g fiar j^q^r^morr sqo ^ g^o 1 ?r- 
sif^ nrqfsi^ qf^s^ ![n% ) ro 30 1 "ifl?ir?xr ^T^T'irr , ^fr'Tl%R^-^rlUP'-|-^° ^cTT ^r*RT ?i^w;?:iiif^f^^ ^ 
^ ^ai%?i: I gfKT^^^r%, ^o ^ ao ^ 3?oi ^rratoi 
^ar ^^T^^wr fear ^aTnggrJt^:qr ^ ^ ?«Tf«»ja: 1 
^^h, ?j^o ^ »o :^ ?r«> ^ ^o I 

g^JT^fsi^nmr: ij?^ ^^, aqro a wo 1 " «?mi%- 
qnw ^:?TOr3iJi»Tiiqraf«3^r ^v<-qi «to r jjo i^ ;5o 1 
^5qo I gro I ram» 1 

f f)^cr?^ jPrl^TTt ?rrge. ^ 3TO I 

^m^ q;: ^?tr% ^^^ ^?i9R5JC m^pnrw, q;?:<irrstTfi, rV 
^sR^, ^o ?riT^*.i gr'301 ccar^rqinTrg^r^f^Tv^q'Tw^ 
^7^:^^, go -'a qf^fir^orw aar q;anrsT7!Jf?i" ?rro jto 
sTo I JT^nrvr^ ^rr ^^tsttt ^ ^^Jrwrrstr ro ^« ui^oi 

5rRi«i gsfrur: qj^r^rafn: ^stg iTfot, arroJiosToisfi- 
grm " ^?nn?m'^q^c?T^q5*Tsr^g^" fc wgsi^- 
jnt*^ ?j^g^: q;5i5 n^w ^ ^^aiif ^asfj^lrrti 1 r!«n 

f q ^ ^ r q^T? tT«> ^^ T« I flB^RT JTf F O^ I q;?I«^^ 

>iiqiT, grao I 

^, SIP30 1^ g^w^^qnirf^ ji^ «it% crvt jtw- 

ra? 5aqr% ?Tflwqc, VIC ^ sfftro 1 ^ 

^Bj^( ?JT^)-f^-r^° ^5q?irq ^Tqrt^wr^ qt*:- 
f^q; =3 q^ 5CRna h f%|^ ^Rffrar: ago ^a aro 1 

q^q^TOf%Wr<q: q^RR^O^m^gnTRTO^ Sn^^;, ^o 

^0 1^0 i^PcT^m ff ^lr5it':iirTf Rfi ^wwr?[a?ftf?T 
^Tnaw^Rraw^'il^^^TTnoT^R^t^?T?r qtqr??ig- 


< ^ac ) V \ <(rtf Fr4^«?r?fr fir mii ^^ gr?:^ ^jrnrfq'J^ ^qir- 
s^ff'^ir hi^ ^'m? ns^rng^T ?Tsgra5FfTrq»jT%?i 3F- 

iK5W'ra% vjiir airsrg?^! qasrs'riT q^iqrTT OT^i^r 

^ Uf ^ ^5- Rgf^r^sir Hu: of H ?,fr\ ^gfef ^■ 
wot q^r S': ^3 ?!j i%^?rnT^jrarTi'j: ^]m T%?prar rii; 

DT « JT?5gq: W^rar ^?I(? ?K^ |q ^WTor ?T^H ^fil?^^ 

H^f 18,1 ^5 rr^r^g^^ ^HOT*,?? m ^ifor^H ^rr ^fa^i 
Qimm 3?iK^ viftflq ^^^'^f ^sai ffiFUH ^.r^Hr^^ni 

*?r^nc^^T ^ro^T ^r ft^aTT; ^l^^imnot gr ^»Trq- 
sum wfyf^ ignr533ir I ^or f^r a^H •-qfRiqiT'^^^j- 

s?rsra^'wr q^^^xri q^rq=?Tr afg"?ir vi^% 1 no: <n a^^i 

" fwm^rn wmT-firiT> «jm1 35a 5n^,sfl«?t.i a^ 
y^ft?^g^ ^, §5^^.?<tt: aa'l^rT: " ra 1 aa^awr- 
?^f arar5riTfati5'5^«RTq[ 3cii»n fir^^ji^irii ?,tar- 
^mf gr fHc^i^ania JTT^a I 50Tr?T 5otnr?iqF"?im»'T- 
»^ ^TKmjiir wrfvi^nTfq=gtJ: f^a?; TTfi^iT^ttTf vjq?r- 

qimhu g[^Jin?j, ^^tg^jrm fiiffr?^ T^^rrlf I 

Tvr«^5RrRTf5rafag?r, vr^gHfgawnnww^JT^ 1 
a9»«y<uiyci«ir, >?^jir aiJioi a?*! fsrar 1 r i 
^^^ gcrr^^n SJT-cT^ii?Tr faR g ?J5w^if?fl«nT 1 
^ T^ ^sn^WH-ST'H 5?rJi a^^^ffi I \ I 

at^ <m?ii f^iTnrr,^?if3^r i»H-^<^«?rt 1 y 1 
f^t ^w^^r%r%5E^, JT^ofr 5r^r%tir5 f:?r>7goi 1 
in2?r q gT«^ na, a^w fTT=?i w^iji^du i u i 

^mji^atinfl, ^jsr^ ^ f^ a q^t 1 \ 1 

aw a^Wf orqqtt-fagMH EJT^^im^ ^ I 


a^TJg yuif»^u4(ui, gr^Jr »tg ^^rf i i g^ a 1 
?nHiOT q fri^DT, faqfa a qTJT^?5c 1 ly 1 
f€r q ^gt ^ft^r, ^I'^y^i^ra^flH^^n'nT 1 

Dtntn am fri, V V fa^^ ^rg a ^f^r 1 
gjTrg vcVg, jnig gf^^ n fsra^RT 1 U 1 
a gfom qR?g^^r-?THrmRwgra-< ng<gg <r 1 
g%rntmf30warr, (grfopirg^r 'g^a-^MT^d 1 ^=( 1 
ar 5^^g^?rrH. ^rr^ff^a^mflra^ 1 
sfiq af?T *ra«iT, »T<ir(WT ^? ^ i ^. ui ^^K 1 »^ 1 

a^r fjjfaTar^?«fi, ai^«iaT r%(or^ar 1 ^a ; 
^i =3 vpir^ i%W5T, ^i:g^j? ! ?:^»s T:^<g jt *fl^ I 

w 5Rr?r ^r ga^, gr?rc«ir af?vi 353; vpi 1 ^n. 1 
^-ar am? <ii?»i, Tar ^rr ^^rt imoiRwr 1 
flfRsrgijg^^wiT-^qrf ?t? ?*ifiT'*tr tt?ttt i '.^. 1 
Rr rg q g-3^a^r, firnfiiJr wf ornaVjri q- truroTr I 
a^ln a»nr, fir^^rer ftrf^nr ftt r% 1 »\si 
wf^^H^'iT faffr, f^r'TT aq^^a^f? asrm^^r 1 
a ar? ^arff, ^jfj^ra a"arvr?Jr frr gr 1 »c 1 
^nnr ?! aw fqf , rargra qw 3T^»=fOTqf ftir 1 
3T? ^r^ ^^? ??r, Jr grT ar? ! ^m »mr I ».'. I 
^a^JT jt^T^f^s, ^(ri{m ?na^ m^grtm I 
srr^r ^ ?^ia|T, ^r grcTr ?rJT^r'f?'?r e^ ii ^,0 n 
*Tr afiiu 5(01^ raiTH. a Osn ^3 -^^ n^ r'ir'a 1 
3T im JTjj; r'qqr, ^Ita'l 1%'g^r 4l^ I 11 ^> 11 
rqJTar m wor^ arsf, ^'J'^ r5F??;5i:qoTfT'+Tflror ? j 1 
r% 5 ^iT 3^=a, ^n^ ^m t'W ?'? «q? wk'-^w 
^rr^u? ^q^rarc-a-^Traq; "iw^nr a^V 1 
Km\ momrarm, w:^qT%?r wrnTir a^?T n ^^ il 
ar«n ^ ?ir«!I g^r, %<iiqtKt Tq<in?r«d aw 1 
gqr ? ^ra t^^, TqonfT?r jn^nrWr a a^ iiRa 11 
^q^%^ ^(iimi, Tft^ifrqr sr^arasqttii 1 
ar% ^ s? g^r, ai«<j ^q«ng^% n ^n n 
?TmqwT?*s^Vj, qfttnlqr Jif%r«?r g am fq 1 
"Frarqr ^1% gqr, «ra^r g^«?r t q^^^^rr 1 <^ 1 
a^ ^qoT^^^w fa, Tf «jar aifimr^ ^vqro 1 
5nqT «?m i%T «^-jf^^ «^cr a^r 1 ^\s 1 

af?qT 3 fa^i5i?^iT-»TOripir^ q faor^rr 1 3,c 1 
^TonHeiuif^qrw^-f^T^grTfR fnurq^rrtr 1 
irraii u^ Hr^iT??r, ?T^a 3i?<»rviTwr3TT 1 » iv 1 
a?!! R^'r^Tq.oT, ^tjnrjl snnat q jt5w '3T?q ^1 

farV^r ?" ^r?' ^--a^oroi qiw^ ^r^^ot f^ fq I 
f^siT g^i ir?-), «^^r ^ ^rtar s?^i 1 ^» 1 
ar faprar m^'jf. f^fr ^^qr g^ <=f ^'T'^ i 
^ ^^^ a «r a^, r% g f« sangf^ 1^^ 1 ^^m ( ^•■i^' ) J?5^W ar =^i?3j€r qft-ror^r jji: m ^nr sif i^j^ 1 

5^1-j,?arl? ^<»fr, g^r^r ^or 5^ tqii f ft^'i 1 ^^ 1 

srrqrt aor ?:«, nf ^fl^ vrrnc^ an 3T?:gr 1 
^'T^rr fqr >T»:r ^inr^r, jf^g^qir rI o:^ i^^ i 

m f^tras srrq;^, gs?? fq^ f^ ^i:^ a:H sn^r 1 
3Tf ^a%(%vT^i%q -^t^ir^r 3rqq f^JTsr id'. 1 
iff r^oT^JT =^rrr-JT«ifr g^rrr?? q>?g at^rfwr 1 
?Tsq fq aq fql^^, qq^ a'ir r^':^^ i yR 1 ST ^rfjiffiTrq *Trq?flr%?Tq: > y^ 1 

1 I ar ^riqoiq vTRjq, w^^ox ^t i hsir qr^raw 
nrir^g ?r ^^tot, r%?Twfot»:qir?irR=5g yy 1 
3fqw ^^ra^reir, f^ g irq: ^ ii^^jmii 1 
?T?«r? 5^ qw, g^^? ^w^>tr v?^!i y?, 1 
ST? ?r?MTfl?vrrg^, nrrgnsr^^ f^flii*Trq?H 1 
a^^if ?r=3il a, Tqot ^:t? T:qoi:^-t ly^ | 
5[f r q ^mVqr, ^rgrrq^sirRiTr^q ^# 1 
Sw?:?B Hilrq ^^-f ^iTt^ ^qr^T^H 1 y\9 1 

'Jftrg^nTTtfR ?rf ^, nniri^q ^r%q ?jt?«i Uj; i 
m m'Stq 'sqT'ji, ^rrqT: ! 3it?»T q^riior fr«r I 
«j? JTRnw^q^RT-nnrf^imT^e =5r^ 11 y*. 11 
a im ^T^ qnni, ^^'ct ?^ ?Tntc«^ f fj^ 1 
"i^fa *rf%q ?T3lf, i%DH7gaTrfyT5?^iT?' ^rfsiqr 11 Ko 11 

*T*r^Tq^(af^f , iff(q^5«^nq 'S TJjTfJT I 

^nrJ^qflr ^g«T-qqi?^ ^ ^gi: ^ eqr < 
yyfi, wiqHUjj, =^ifl'ref^«<!fi*sieir \\u,\n 
^'or?: qfi'^'T fq^, hh =g q^ ^ ?fr%q ^ 5e?% i 

gf%ri^(^w^, f^m^nr^=arwTrq?i 11 yy 11 
q i^-i^u fg «qq, STTCrfq iref^i ^ II un II 
vtfkffi %nfkw^^, 5ir%qr %%i% ai% a^^r cy^ti q:r'^?^^ raq, q?^ fq jjq; sEf|- fg f^K r% I 
f^aar 5^^rq, q%3fr ^Jtrijrq^ ^n-^r 11 y=; II 
ST^ qcjDTqqrTTT^, q^rnq^qoir qtifr ^^^h 1 
?rf5rrqV»iT q^r, ^^oi r% gq; qfa 11 y 5.11 
ar ?:qnT^jrg?:at. hht? ror quim? varg«nrq'ar 1 

g JTwr g =5r fqqr, g ^rqr g g^ gw ^^r 1 
g qriw-qr 3fr3t, ri hj>?; g k^ 'sqrq?: ! ii^sji 
SfDi %jf grarg-^^s^rnij jrrq-fariTTrTrqfil^ I 

qq i^^FinT, gjTq ^rf tw^f r ssnTnim 1 
^'^51 ^ 5?f^rar5f, f^mrrHq q^-n^rsra 11^3.11 
'^q^r r% fl^f ar^ , qT:qi=«i ?^sii f% fq ^r f ^m \ 
fqiT^r R 3Trf ^rwq, ?73Trq ^r^fTToi w ii^yii 
q'-=a7iq^ fq q5*fr, r^nnrsfq gf^q j^n; »Tr^ 1 
^iTTT^r'!T^»;Twi-gT^ qpcqrnTq g[:^ ii'iyii 
m^rqRrT^^.oir-n^TirscrijvTfi^ vTifsr^r 3t<^r 1 
5^gr^ Hq «F"q, ^rsFrToiar ^ii( fq ii^^n 
?i Jn^r; ^q gjrq, :a qrnTj^ foffa «> *?? ! 1 
^ siqrft 5^r, qfJT?fr ^^q R^ '^- ^ org ii^aii 
3r?rfR?«r ^^htj, R|g -jjnqT ^ r^Tqaorq- 1 
^.i:rwq ra g??g, 'R^[%iT?f 3rqq: 'a'q^r ii^cii 
I w w ?rn:^5^7ar. ! ^q^r ir? ^mf?q ^sq 1 
^a- qq g^ Hrfr, firaiHrl: fn^^^r -jrrqr ii^ryn 
sroi q- q?7 ?rt^r, qq^^'V'^r ^r ! g^ ^-r^ 1 
5_ri 5g'itq5r%, fRTcsj ?:;Tra ^rcjRjrr iissoii 

^tf.'j " aTfir?ir^v:irsi^iTqr^rirqr5fqfir^ar^fT, 
mn ^f^ ^iqfa rq)Tqr*frng5^rlr?i qr 1 

msq^qr^^ fg^fqw q;q?q'?ji'5r{% ^151'?^: 11 vs? n 
fiR=5 f^qTrrq^K^t, qTwft? w^ jr% qrfornif qrq 1 
QOT^r qjqgoi ^r, g q^? qrrTsp^^oroi \\\s\\\ 
^'^w^ti "i^g?, ^iTixsi q^q ^Hw ?rr^ 1 
■5:3^ qr€r aiq^f-^ wrq'oi Rqff^e^i fq 11 3^ 11 
jriq gii g^rqai, q% R3iKf»i TrrqjT§fr?nr i 
a f af^^r wq[ g?, ?t>fTrqqr^r w'Trnr fq 11 vsy n 
?Tf ^r ^ 2?jT srr^f, 5RR5T^(5w:-3wr<ir?:"rTT^r 1 
raoiqqTDi^^ 5rrar, jft^^JT ! nrf ?^rf irr% llvsidi 

q'TWc'I 5Tf!R%, ?I5TlJTncr^nfr»Tq j;;??: ! I 

3r ^^'r m" ?Tq (%q, f^w^aw^ ^ifr q?fr m \so n 
iirqfaqVqiV, ei:^55grr f^i^^rr ^jt? (^ 1 
mf^fh a?r fq, aif? a f i^ ^ 5*5^^ " ^^ •' 
?T? ^q wwr for ^a^r, iTrr%5r3: ?fr vr^^ ftqafrrair 1 
^TfST^ famnn, '^^ fq ^i ffa a itqr 11 \9(J 11 
a JOT JTJCK r^rrrrtfT-far^qriTTr^gffTOTqHor 1 
^^gru^jToioT, «5^ JT5: ^r?? 3r Jrrorq n \s«. 11 
3tr 3ir ^viifJTrwT, grf^r Hsrq^ rJTr%«»n ?rr 1 «»v 

^rfftjTm'jrTT'w vj, vrropT 1%?: g'^oiri^i ii D'. ii 
^ 'T^T^Rn^^r, a ig?T ^T^irm grftr g« li "^^^ i! 
q^i r%q- ??■ rsiir,3i g^iiTr 'j^or fira il D^ ii 

aroT'^?:^ f^^rir, in g^oj 5t ^?; u cu II 
f?Tria'J«nr^^aTrfijj^, ^^q?«ir TjoTij?;tJi gJj^TT I 
31 R^r%fT'Jifr-pTDi-rq^^^?:^*gqr ^^^ ii c?, ii 

H5=riprijf1mrf% fir , g^^irr^^R^rififl ii ^^3 il 
srr ^ftn ! f^f ^, gs^ q?Tr»^ot rirrlr^i rt^^ i 
r€ ij «^ rTTiTg^r, ar?^ ^5 ^:i^r ^xk 11 dd ii 
5T5 hfk ^a^^fi, jT't? ar ^ vrgnm ^^f^r 1 
m ^gr?*? ^^ n, 9r? T>fr *ni^ ^^\<ij 11 d«. ii 
?rr?u f?5TW^?fl,3T^H^«ft^f^rff?ff^WT 1 
5T? ^sf ^r^ R ^ 55", HF qnR^fr%33r gc ^^ 11 tyo 11 
5JT^^ cT?rr vTmq, ??r f^r ^r»i a wfrwir ! 1 
^r w? rf^jTror, fsjoiHHrtTT^^JjJrrn 11 ^'. ti 

im^koT nroiH-f^fin rari sggforfgei 11 tya 11 
rT^H 1 wsd; qnr, ht^ Jif%?rf^if^r^ratir^?r 1 
fqsTTura'rraf cvrrr, «g sg ^r^aT^nioff'ijr II t^ d 

qgn s?r RiflrTSTRTr, dm m ^^.^w^.-^'sx 11 ^a 11 
v^wT ^m?:nrDTr, P?^ JTfJT|T?T^oi n cyu h 

31^ "^^^^ vrngsTf, jjou^^sr s? ^ m 1 <>.?, 1 
?ir qml%q nrinvr^oT, nitJiTrirJi Tr?r%^ ^^ot ^ I 
^wm%nf ^rf^-oi ^^tJTfti i^foTWrfr 1 €.3 1 

':»5as s^ 3niinr, ^w??: ?^ ^crflTift^n^sn 1 ts; 1 

»Hrr33^s?^^i?^^r, Qwriif q^Rgoi^nr 1 «.«. I 

^i^r^^f^'S'm, 5igq^?r5;ii3Tf 5ff 1 ».oo 1 

^f^fTrik^TK^^TJ, f5I*7r?r?I^3^^5trDnj^aT?TIHaT I 

ar r%f?ia wq; ^5, q?T ^iiror aroift^r ^rr^ 1 
w^^ir =9? DTg^iijr, ^ff qr ^ i%gf ^^)3?r 11 ^og. n 
a»arf? I 

gsfl «T '.3. ^T'TfTrf&infl q f ^ jsqvj^r »y I a? q|q^fe^3.?rqq, 5.^,?n^TmRa^'rq^w ^i^^u i»osti 

qr?TinRagqfTiii, qurl jfa ^rsrarr 11 ?o^ n 
Frqjnc^TJTqnir^r, g,^g^»:eTir i%^^r mf% I 
^^ igirT% rgt, *Tw'r% q^f?» qr^^or 11 ^og 11 
qq ^^xk 5j?r, ^f*k ^s^r fg gjcr^tfrr ^q^r 1 
'crnrq^HWTr«jr, h f fa a^irRrf '^^r 11 ^o«; 11 
3ir goTs B^^^Tr goT- if jr^^fq^rq q ^nqmiof i 

goT^ q? qq ??'5, fww ^f^ra^rah W II ^oQi il 

ri:3^?TiTvT Hir?r-nrrf iff rtw| ^oTRnij 1 
qrq fq^^qfq^?, ^irrirrl ^Paq g^f 11 \lo n 

r%aqiTmHT:w ^r;, q^q?fr qraq^qfi^-ii ^» '. 11 
3T?Hq^t^??Ji?«ir, :a^rrq33jrr? ^t^gofr^ I 
a^r? 3Tr? q?w, R^nqjrT ^f%^t m 11 ^f.R 11 

c^gcqrqoi q^r, ^qqq?:r«T rfr qfiTRqar I 

qlqiir 5!f^a<ir^, ^i a^qtJCJi ^irt t^ 11 U\ II 
q^W'Jr qjmqof, ^l3':qTqoT ^^ q^ I 
?T^g":qrq^ ?T?fr, w?^ 5i^i^i?:oTr a:? 11 Ua II 
q^qor JTrirr^TT^, finw h<1^ 3 qlqof 1 
q:5 rT?rr rT^nt, i^>q^^q-q^orr ^^ 11 f '> 11 
'■j<s«ur H^fij^, ?f)3"CTrrqor qjrirqorrJjr I 
«^ ?i a^i:''!, ^r iHiTJTrqr^Tifr i\^ 11 u^ il 
3Tr«r^r?r awT^-w^rra^r ^f%Br vtq ^iqf ri 
H qwHrr^Vqw, ?ionT?r ^TR?m»rmii ^?\s n 
^Tmf ?Ti?q*?raTr, qqrorcrqnn aqr ^qr jib 1 
$ feq y M§Tq^5T-g^?»ir ^|q€r q 11 U«: 11 
^r g^qqoT q^, yq^iyvn^^ qqr^CTTTT w 1 
jft ?r?>iqr^»!Tra, ^rs^r^ ^ qlqf^n ^ II \\m\ 
^q^r 5T?5Tq?i?:--gw?T'5r 3 5Tf^ ?wnw 1 
?rr^K«<lTTqr, tssi^ *ra ^?«n 11 ^9.0 n 
^TTift q qr?:r 3^, ^i^frq^qr q;\w ^rr^rt 1 
^Bkiw q^ar, qn*rq ^T^qKufr 11 \^K 11 
fhr*jq^ftf^^^-wi!rr«i ( ^ ) Rf%frqn?Tir§# ^r( ^ ) 
^^qi^%qf*i,( ^ ) nunt ( yj faoiqr^rgwfwi iiis^iu 

5^ qnrci^ ^ q^ q y irqir^ ^ :( 1 
^T^3^ \ 3nr^-t»T ^ v» fr q:qr^ f*??-^ ii^:^^ u 

qsr^qq^^Tl'l, ?f5 ^ 5? Tr 'S%T!T 5nqf?l I 

^^"Jifirnc sq gwr, ^rgr^ 'st^t^ q ii'.^yii 
qir?ir qir^nfl^n, qjiOifcr ^rsr z ^*r?T^^r^ i 
rgaTTOTi ^, ^*rf^ ^rmiTir r% qf ^ ii \9^n n 
wagfrt JTTq, ?3ifq ^Trirrr ^r^R^qg i 
^qsR ?rsr»ifw, 3^«i^5«i<yi ^rr^r ii ^9.^ ii 

3TWionT5T<JTf?Tqr, fi?^ ITJTrfoiq goft ^ I 

qrcsri f%q %^f , qjqfV f% ^t 3^ «wt? ii ^!l.vs ii 
vTqf^fcrqgKFir^Tr, qqr? ^yfawrotqeiO^r l 
*Tqr%feqiTrf am fgr, 3rT% ^ inqfa a 3^3 11 ^sq ii 
wi'^^fi'^ ^riR^%.^^, qay wF^iwi qt^gKoii^jigr i«i sr^f^^r^ft^or gnr, ^^gfi^grr^ li^flt'^ ^ I 
^r^jT^^t^ul, air^ n:m^^% f fa ii \\9 II 
srvrr^pnTf^iTrot m f , "^^t tj fr% *Tfnm^rBf1?rt I 
wy^R w^rH-al , ^^ ^ ^r ^ ?rra^^ ii ^'^l ii 
?Tr srrfr ^g^rs^q'-^Tf^mwoT HTwni T^'jjr I 
5it^ fg5;?re;^, wjt^^ ^r^rBr^ g ^ iK^R ii 
tu f^ii^n^ii gwT» gr»'T% tx mi ra^i%?TT ^^ i 
f^r q ml ^?im^-«^e(i>fi vrwr^rnr w li ^^^ ii 
^RjFrr q Q?r?:«gTt~^^r ^"rr ^ ^% i 
agr ?T gnfl (^jfr, r% jitjit o:^ grbr^rfr ii^^yil 
vTTora ^ %nr gftmr, ???i' ?p; «?h g^^nra^^r^ i 

rf gr%'i 9r^ fl^r, ^iwr g^r Tsrr ^amTOi i 
q^^^^rr ^^jj^ , n^ f% sr^irtii r%iTTr»iT II \\% il 
aoT *T%Rr 9r^ ^r, %^^ sjf ^ <^ ^ ^r? f^ i 
ar 335; si^:!^!?, §?0T v:n:^ fq ^f?«r 11 ^^3 11 
5f JTf TK^R^H q, viw f^SfV ir ra ?Tf^ f% I 
rgrfq r%3f%^, aof qftr?q^'«iori^ 11 K\u 11 
f^JT^ vrorsf §5^^, ! 9rswfr«r?T ^»i w ^roir^r I 
gjT f fe'T srqarr, q^ r% q^so: ^'i^ lil^iy 11 

frJT^ f^ f^ ^ftrj, l'^"l\j<!J f^TT%^TiT^'JJTOt I 
tPT^f f^rl ! «J7T, TTT't ^r^rmJTt^ II \^\ II 
3^"^ ^k 1% ^^) ^3^^f^f|;f W JT^TT^ I 
»t|: fft^ 0:^, 3TTf i^ 3^ 9RfTqT?Tt II ly'l II 

^ »fi^ ^ ':^, 9r^ ttit ^ ^ ^mtll[ 11 1'HX II 
4Fi»^ f^JT^r^TT:, ^\fij irg rni Ti^njj 11 ^yy 11 

9(J|f<>.N^*<M*ll^, *lf^J<<di'yr f^ %^ ^ TT^ I 
5rr«I f^'I^^T ^IT, '^ T^ <Tg^ II IMK 11 

?r5Tr«I f^l'^'M<-M<il , f5tfq^ f%cTf I '^^HR II ^y^ii 

T f HTf iT«^ r¥w^, if r^^ HiRm rni it% i 
/«tf^?f^ ^ fir ?r^, ^ ^ ^ ^l^ ^ li^yvsil 

yiftjN^rH JN-W ^, H ♦4<{INlQl ^HN l ft^l ll^yc« 

3^^ ^ Tm^, gfi:^ gft?T Twt ?Trt ot% i 
<rt ii '<> i ^^<:^^ r^, m fw^ ^ {ii t k ^mt ii^y«.ii 
^■Bi i <i,H i 4 i:f%T, ^ ^m^ ^ gFfrrr f^ i 

'rar rTtt 1% f^, «IMK^di| T f^f^ ll^oll 
Ht *IW+I<<<!J, ^ f^4:4^R-M<^4<ilA l ^j?<lj 1 
'ft"?!! ^^f^^i<<i!, filHj^J ^Md«Hs<^d II^^C^II 

T%i%^ ^f^^ft^:, 5fr Nn^< i ] €r^ ^r^rft i 
imf^ ^rrg g?; f^^-^rra^ ^ f% tt^t?; ii^yRii 

^mr ^>7? ^t-frf ?5Tf%Tt *fmTwt '^^ I 


Hft «^|f^^^'^ , ?rHT 'TO^TT T fw^^tjTi li \ici li 

SIT ^t^X Minimi , ?TT f^^^ ^^tHiH*H ^ lllJtJdl 

M^Hi'U^'yyl, N(«i^q<jii% *\</'i 1 ii^S(^ii 

r^T q nft^^j , M<ij*4'M<i!i'iiri Mi'ui^i^r ^wrt i 
u<T<*4mi'^Ti rmt, »m?ni: *mi<uii^ " ^^^ n 
??s^«i f^ 91^1^4 df, ^^rf^fk q^o: f^ jftH I 

^ 'mt iMk) -i'sHiM'iri t.«<MI«Ti44 IKJttll 

^« | 4:<<U H^fa-M , 3ft fUTW ^:f^ ^ firrf I 

5T ^^%^ grro, tj^^4« cTt f^ f1 9TT5 II \\o II 
?T??IT ril<l,H«<Ur«i, 'NfT^ ^ T^ STJ fTWCf I 

f^npT^Rjj^T?^^, v(K ^ 3^ ^n^ f^iifi* IK^^II 
ar^ ^T?^ frT Trrr, «wr 'ira^ ^ ^rf^if^F^T^ i 
^€rT:^«^ ^, in% ^'•MiQ^^ 1 wt iil^^ll 
^r^ =T fjct^, rat 5rw f^ wtot 'SRrtt i 

^fTT JtK »>'=<N<l'i l, >i<I^>i ^mrSTTT lll^^ll 
m^ 4^*tid'i<!J, Tf^^ f JT^i'I^ ?mt Tft I 

T^ q g? H^, ^^;t^^ ^ =5 1^1%^ ^ II l^y ii 

^ H'^f^-t 4 4 :< f^ < l !- ^-4-i4<i.K-M<iJ l t'CQ»g^ fW^ I 

tTOTiR: ^ 3Tri, ^ ^^ g^ ^|t iil^Jdi 

fr^rarf^ ^JTt, *l*d1 f^ »Till«Ky\<!i I 

^%?Tt f^ ^^, qf^^ ^^nra-gjsmi: ii ^^^iitrorf^- 

at ?nT^ f^wt, !3^ ?T WT ^ <Hg^^f^ «4t i 
'mt ^5^W5tR^, % % % 5r^ ^ fe%^ ii^^cll 

^lg.-!4N<f^^>i<l , ^ T3^r ^ f^f^^l'^R<4 | i}^ I 

ST ^ 5rmt ^ ^ ?j^, ^rf^.f%JT%w vfK ^^ ii^^«-» 
5r <j'>'^< l ^K«!J , f^ ar«T 'fgji!! fy-^^u. itt^ i 
?m^ ^ f^^r^, i^rrera^ 3^ 'mt 11 Ivso 11 

?r? «i:tt if%r«ft, f^^finiT wfkM i^ ?nt 1 
^jffs^rf^ g'Ti^j ^^'^TT f^ig^^f^ ii^^slii 
g^ f^*i«eji, «iiNJKM TTtf^ ^ 1 
*ftw 3T^ ^3^?, |tt!i^ ! ^r^ ^ ^ gw ii^\»^ii 
^n vfTK it ^^-^^ fN: "^ »T^ '^^ "^ • 
3T ffinjjT TT^, 'sn^ ^ q^^^ ^^ \\\'^\\\ 
inKiMm^^Ait^ , a 'r^ f^f%^ ^rgut^ 1 

rTT ■i^K<:<H ^TTSnjf-SnjI^JT ^HT^ f^ ll^vsyil 

at f^*<^<!j ^, ?Twrfr*i^ m?[^r ^nrqf^T 1 
^ f^ r^^K^^ T, 5n^ gf^ a^jimt ^ II t^sJc H 
a^ f^ 5 ft*jHt.HiO, mfiR*4i^M-!4*iM««g^ 1 
33# f^ ^ a fq^^, a 5 ^^ir ^«iT f^^inc ii^vs^ii 
»iMK<iifin ^rre^, s.«<l q^ MTVj'^*i«i<yfi« 1. 

fa?<K<H^H i ^ ! g? qjT-ai^rft^ 3^3 ^SR^^ >| 'F'rar 

3?; *«*t)H«rr rarra", TJTTTOT-JTT^ ?jrg, ^girr ^ ^rj^^TJTT^ II ^c^ II 

^i^ ^"H^t^u ^, ^%^ hiiiki nr%w ii ^c^ ii 

% JT f :jIT^ ^^, Wt nr <M*« 'RTt^ ll^c^ll 

^% ! 55 !r!T5^'JW, f%5:srraTrT»ir JTf^^m'?^!! i 
^'DHi^iij q- stf^qi^nT ^w % irarr ii ley il 
3^t!PT^% sra%, vrra" m^ f^ 55 5^% I 
m Mg^H^M i ci . ^ TTfRT 3r^ ^ f^ra^ II K^n. 11 
r» ^33Tr ra TrifT-r^T^rT^'^T^rsnTiT'a^r ! i 
*»? k^ wi'T*«;, vr^ *r^ r^th; ^r% ii '.c^ H 

#^ 5^ rerTTirlr^- q^n 5:^1^ Tm=rr5r iif d3 ii 
m <T5^ q^r, sff »5nTT:qfbT?fr r^or^irT 1 
it ffotqr f^JTrTf^f?^, »T^ qf|^ >m^ n^ 11 ia<; 11 
^r ^rf ?Tr^ ^f^^r, I f?tf%?su ^ »T^>q?f1 ^^ 1 
^fHf^w firfaiTi sT^'V fgr5r<5 ?i^3^ 11 i=;mi 

wf^lfe^T^^'jirl, r^^r ^ vt^ ^m^f r iUiy» 11 

^ JT? ^fin^agfr, Kv^t I? ^org rT?*T iH(yi 11 
wwir 3*5 ^^wr, q^r 'aj'rfiq qoirRm ftnm 1 
?n*Tflrar^ «T ^f<, ^f'^^'S^g^'ra^f? 11 liy=( 11 
^(m^ rifw? f^%, JT? «yTiMr?i^f? Jsft^fiTorjj^cTr 1 
i^^Ttm pmrq ?t, <>--T^r ¥iT^'4r ^ tot ii'ty^ 11 

5^r C^im ^^, Trr^-forqg^r 3" rasin^'r 11 WH 11 
3? ^jntvT*RmT:wR-»;mqr q=?iqr?TiT ?n% I 
^rarrs 1% *Tf%^r, n^ ?rjt ?f^qR^ 3 11 umi 
'^i Rqw^q>:fJ, f^f^qr at 1^^< ^(mtvu^^t 1 
m^'Hjrr « f% f^orr, H^r^ir w g ^d ^^ ii U^ ! il 
^mk.^ 35 ^^, qfT:HR^ ^^kwjt^ ar? 1 
rVst qncig jt't, i^g^'l ^ft^i'lR^r 11 U3 11 
%\\^r 3' 3^^r, ^qgr ra ^ cre^ «RW^5^^ I 
3t?r<Jr^nTf^, 3r?TT 5? er qg n% ti uc li 
tq qrr^roirs 3»5' q, aRr^f^^rq^n ^tik ! ^ q^r i 
^q 3rr ^It ^qtt, m qyfr nfw m *rqq 11 Ktvi 11 
W3 jTrorqrw^fi', 3iTq q^nrq^rr >t ^7T< i w i 
fqR^^^?Tf «Tf^?ir, q^T jj^TJiiuM^ qrrTJ 11 a,oo 11 
mqqrr^-aflqirj. ♦^qr^jou q( iii 1 i j.<i ; g^qiu: 1 
'Tm;T?:5w??i'Tr, ^yiq^Tr ^r^q'^^rmr 11 a^c^ n 
w*! nsn jjTj ^ij, gq^P'T^^^iq ^ R I 
i?r^rra^^q fsRqnr, sqnr^K ^(q^fim: n g^o^ n 
»Tq^9fl^?i ^q, Trjqmrrr^asfq f? 1 arqg^q clrl^^qf, afrrqfq (q?iqrT: I 
mg^rlrnr%qra-g'qrar?T qftrirg; 11 Roa 11 

ITlJrTf^ frTT^. ^OTf%?r VJTirH^rq^ II 9,0 H || 

tmr ^wRqrqrnsq-^^ ^i^q^r^ra; i 

^?r ^^mj t^t, ^^qrRiT«rg?Tr ii S.q^ il 

WfflrTqr: yg^rr:, ^J^fjgoTJTr^^^H I 

q;?T^?q^qTfq^"^ R^ <:d w ^ \ ^-y ii ^o3 n 
^fJTTfviqrq^q^q, jf^ Rmjirmvira: i 
- ?z~? ^q^TnTRr-gqrq^?T h qr^ ii ^oc n 
ams^jTf^r^fifer, grar <T^qq srq^: i 
mq't qfrtrm^JT^^, rrm n?3Tfq': ^: ii sota u 
w^qrs^qTff^r^, l^^*r^r JT^rgT' i 
qqr^r RiT^'#f, qf^'iregwiq^-. i: \lo ii 

?!?qr-c! ^?^ ?lP?qf, fq^TTFT vTnfqqfT: I 

< ( ^ **(flra ^^%-q;RT(%fqTTrlr?ii : ii S,U ii 
^Tijwr^rwll^^q, q^rq^'i^'sqr i 
yciiTSrT; ^f.t- g : i ^ f, Hrfe^rirrm^r g?F ii ^'.s. ii 
?Tg?Tafq<irr Emijr-fvrjH mg^r ^qn i 
i%?^r ^»T?TPTrT^r, Hs^r nCr wrri ^^ri^ii \\\ li 
^■^r f-3^ ^r^rJn, ^arJT?qf^qr h?^ i 
wr^fqi-jfq h ^tr: ^qr'-Pnqrrrqr^ ^t srut ii s^'.U ii 
?T5ff 'g^mcTT gqr, l:qr Erroi^f^^r ^q; i 
^|iqirT2?rjr;q-qr?<isqTs|[cT qr^Piit ii ^V^ Il 

<?q vqfrqr f >a: f^qT, CTT'^'l ^f H[%^ni I 

ywryqiHrq tt^th, ^^^q^ro sFrmTg: ii R>A ii 
v^t ^q?Tr 5frqi<i:, ^n'>qrErn»ia^^: i 
?m=^R5^v:fiH^r, urq 5;^ q^ q^ 11 9.^3 11 

^irtriVf^JTrii^T-t^p^^^tiqqr 11 ^\u 11 

w>j(K^jn^\ trpfqr, d ^mi i v Atfi r*^.^ 11 R»t 11 
^nsr rif^TT^ ^mq^, gf^m r^jqcttr^^Sr 1 

f% »T5Tfq»IT^, rTrT^rim^ffT^ I 

HiftrnT mq^r h^, um^ ^aR*j-qr: II si^l'. 11 
mrfi rqdi :* < < fti ' ?T, fq^rr: mf^qrRfa 1 

?TnT nr^si a JT^, 5T Sisqr ^ "TinTiIR II ^^^ N 
W^i araJTTqf =37— ^r^^3<T RT*Tf 'J^Trl, I 

I^TR; fr^^'n^^q, am ! ^Irg ijicg 11 S!,5<^ h 

<Tq ?T3^q»isqfq-«^ nqm5=^rii iis^yii 
at ?§r ara ^arms^, q^r^^q;r%?r: 1 
f^qi^aq? tq, Enq^iTdSfq *H*dH II R8,U M 
"fifSfq AT ^3^ HlTfi, %H ^ ^««rqT I 

f^^ qrj^d«*fl, MiH^Rqq ?qj?rqf 11 ^r^ ii 
?m: ^dMu ii"m.s^, qfTRi ^Tirr^tqr aqr 1 
qjfrq qm ! Rqrs<:3Tf;, fv:iqoil^y.^+i!H. II ^K'^ •• 
e^^^rsrqa^ i:fm-^5T^T[%^wr na: 1 wm 


W!^, ferrtrnqr ^^^ir^f%w, ^rr^ iTr»»T?gHTT'T?iT II H^© II 

?»^^^^^^^. smrs^i ^Rmir: ii 9.^1 il ■ 

h^ ^?^f|>?j H5§, 'g^ ST ^grr^TH, ii S,^'^ II 
»rai rmn ! ^^, a^ ^^^^'TTgin i 
5?:«?net^^rTsiT, nw «|[»??frc!nfi ii ^W u 

?if%^'a^s=^^ tr^, MmqiTTr g^q; ii 3.xa ii 

fk^\w^ Htki r%^, f^V ^^'h g^ li ^^K n 

?T?5rT Ifm^ ^r^, 5^ «l1r=l*«N^»t I 
fMt^^ ntR>ZW-^!TTrTl'^ fij rM !< : II W\ N 
^ 3 ^"^H^Iri, ^TtH ! ^ JT^T^m I 

<f|c|c«r ^>«nT^%, rTTcT ! JT?i ^i|i^<H I 
<T I <4^Tal t d r ^ ' 4<W^ , f SJFtT: wp?Tf ^ 3 II 't^c U 
m? JTgT?1%H^, •?(<<« H: liN^tji: I 

S^r^fefr ^rf%, Ji^r^ ^mik-*. : ii 'i^a. ii 
v(^ r^xr^: ^s^, xk: ^ nr^xT^rfci: i 

KTsn ^rft^vifm^jn", ifrr-^TTjn ^ ?Tr^: ii ^y> ii 
tji^rr^ ^ arf%f ?^, JT^mcr^raf^: ii j^vr ii 
'H^ fsreOTfcfr ^tH, ! '^i^-. T^rf^fir: II \M\ II 
?T^ ^nr j>: ^, ^Ts^ %!&^7T siFvim: (I ^«y Ii ?raT-s? -f-dTd ! JTT^ ^W WUTrl^ I 9n^-jf^ jnrg^TTvftiCTT, ^i^m <^nj!id f inr n ^y^ it 

f<TSr ^^l^cJW, ^TOTHTcT: ^ ?ttm: I 

^f^,sw hV^-h< , i^t??tw f^^f^d : It Rye II 

d-dtji*WdWld, 1 ^tf^rrft^g^: I 

n^ JT^Tir^ ^, fsrStHrMTPJ ^TT^^: II Ryt II 

ftn^ 4l^^V^<i!, ^T ^?«jaHn i «-!jri^ II ^yo ii 

^lftNy4<M«J, G»*)^'t ='4'd^ ftim: hrv^ii 
«Mfti«lRdUc4r^,j, ^ ^HT ! ^^i^<rfH I 
^ ^ J|J!|JS'^-*-nfl<4*Wi: smrsT^: II RKR N STT^ST^ *3Tg- g^HFT ! II ?.y.\ II t>^m^*<P4 ^T^n-finjTTT ^ f^>^: ii RKy ii 

mgn i Hij n^^TM, TajTrjfrarfar ^^: u 'Kkk ii 
m^^ '^RT irnj, c^ WT?rrofrT srm^r: i 

■M'i|M<4M':fl<UI^ , f^it^ l ^d ^Wrf^ ^ II RX^ H 

•yif*.4tyj5iMW, H"(MMd ^fr^nn irxvsii 
?Tftr/^: ^nr^^cr, m^^rrf TT^qr^i, i 
W:H5t ^m ! HT^ - 4 < >d ■i-^*< ^1 ^ Jl IH, w RVe " 

^ 1 4-Md d I dMKM f, Wffi^ »T':i*irt4*: IRK4.II 

^T^JT^mftT'^jfr, H%^ «ra ^n^vjT ii ^^^o u 
?T?TFTrrTTgpT iNt, mm ^ rim^m UR^» " 

«l'ft^+4lRdr ?Tr^-^tJIIVt»^4jqH: H R^R II 
9Ritm STTorm?ir^, ^vj^^irmr, f fir ftnaR ii R\'^ II 

^g??fl^3i^mn, ?Tfti?5rw f;^ ?wri 

?rr^r jffT^^'cri5''>T:, H^nfr JKijr?JT?F: li R^^ ii 

srf^r^ ^ ^ Jimr, V'i ^r a^ ^fftrrr ii R^S n 
cT^r 5^n?Tr fnr--^?f5TrgT g^w^'r i 
?(tm ^f^r^ ^?^rjr3m-?5Trorsi gg% fsorrq: lia.^c|i 
rT W'^ srrijii^^, r5r<ra ^I?=t 5«;vfi: i 
(^^•. !Tra3i«:R-^PTraTqi*a^ fv^: h ?i^«. \\ 

sr^^fsHigt^fs^a-^arHgr^Hg: ll 9.3o u 
f^f?:^^ "^nm:, ^ «i^r.sf ii?:>a?: ! i 
335-3: ^55^^, ?T?ff «=^*^ ^fean II R»f n 

rasr«rr?ir ^jtt: ^^, w^j^^^a i;fkK ii r^sr i i 

?r?r >m^rir ^:^"H?r Jigftm fntm 1 

wf r q^rT^Krfeg-JTf r ^rvr^r^rgsfl ii r^^ ii 

«r"s:r WTwar-W^, ^ft^ «=r5^»iwTfr 11 Rsa 11 
w? ^RH^ mrr, «^<Hi?fr q^ qw ^jit i 
g WS3 ! fn?j? 'CJST, ^li g r^^ *r???Hwr ii9.vjkii 
vioT? ^rrr f% rirqr, g? 3r? ^ ?n%|3Tr ^m^t i 
rTJTT'^niifir^Wi ^w»i i^^iw ¥r53Rra- ll R'^\ 11 
a ^m^ it% gsr, ^mtr ranmB ■KfK^ ^ 1 
^;?ia J^sTf^a^, fHT?:sr*n:feT b^^^ I! r\sv9 ii 
fgmnf^r^wr ^. ^a??:q3TWMJn?^w i 

^R^T^'fT? nr f f JTT^r fgpF^, ^??tr?iR Jir^s^rn'^ li 'icvsfw ii 
ikniCifwu^^vri-mfi^w r% ji^tt "irk ircoh 
s?TTr f^ ?rr?: t^, sr gsKr fsm^^fcr f% ii 5i<i^ u 
s»w7 ij^T^^H^, HTTTr H^^sf^Trj^T II ^=^ n 

Rfiar fT? 'a^5?R^f-?rcr^RaT-i ^^Tfyq^^t iRC^il 

^goijffjR q^r, rg?rf fit^ H»:^r%(%5H ii ?.^^ ii 
ffrgi ^r ?T ^3^r, fi ^s^u f^ nor? <itt ^3^ i 
^^^ PT i?^5, ?T??T<«r e?^ jrKrr?^ il ROt; ii 

ff?rg 3^5 ^^, ?i|iV'^r ^^Tr^tfl' 11 ^nnf i) 

fnfsi'wr TrC'igF^i, «w sirair i^tfiawmr ii ^cy© n 
in f^g ^fs ! ^'T, ^^ '^ f% vrfnpi q, wrf i 
sif^g qw^^f. ii'l2^f i^sir^qr^rfiR ii s «.'. ii 
f f^oiij ^ ^3;kt, ?nor^t H^aiHf^'nr arfr i 
Ti3K<»i q^^vurr, ^^TfUR m^r ui^r ll ^UI'l II 

sr/T R'TiT'nJigitr, 5flHi%^i ^frmi ^^gi fi 9.%^ il 

?ii?rvTt=i5 ^r fgr ?r. irrrt qrfr f^nnJTrq ii 9.«vK ii 

irri ^q'^q^rr, C^ n^rr f wV^t fg " ii 8.ty^ ll 
" ^?q-q g i?Tf!?Jt«jnTgvjf iT?Trq(5r5^'rfq^f i 
:5'5q[qTO3i'ri»T?:r^q^^^'r nn^rr ^^rsrmfq i 
qrq qr?TIiqrqW^?TJT=j: ?q;rTt*i^Hii^, 

5%, ( vio ) ^<i5kTT^ Trrfi'Tq , H^J^ir: nsKtf^a: " 

q;rc f5T':ffT *TfTi^g jr-^wm. qj^r^rq h i^^«?:r% ^r- 
vTJ^^^^R I q>inqii% q'la a'ni*T';q ?jt^?<t:, f?mli 

?rr^, Hi^ giagq^fT ^iv(i\ ig?JTcr% " 5 fa i vro ^ 
Jdi'vio I TCrq^ft T'^fif =1, aro i ^af;ar ra^ w^iT^'T- irr'iTf^qTi rlr%^*^q^aaqr ^TRrfa a»j[S«TT?=t^«?- 

?Tr^rtqq5jqftfiR[qqq: sf a ^ra q^fi f-ti ^ra ?T?>af5 
3"5Tki ssj^rs^qncgq^ri: "^nm H^a i ?i«i^ifrrTi^- 
?fqf^r^nfpi«;qrfqwrn5i fraw wrair^^iFT tg^rq f^- 
q^ ^q^ qft(%jsn% a galrjraqrr ?>a»?rq ^fvf^ 
mnrfa^qr ^ r =ir jt kih ajr^fHrg; ^a^ar ai g- 
^3 fsaf^arqrc'i r^rt ^a?i?rn"^TTR qro ^^ raqoi"'^ 
g^qfuroTf, ^qtTjqr ^^T^ir^^goii^r " Q^wg^m 
?.afiar ^rrtRrar -ir^fa uv(\^jai^ j^q^ g'nr at^srq 
n'lTar i ^T'lrff " ^ ^^r^^rnf^s:, h qftj^aiH^Bef- 
sjrr^afl h: i fa:?i^«imRB: i ?a?^a[ q «His>qa " 
?iT^>rit^iq qqiH^ra'T'UJi^** qi5?T q^m i vjo ?:(» i 
;^q^aj_^^j(^_i^o ^arsjor: ffqrspt ^a I f.a^simsia, 

vTo > :5o t; g-o I ^fo I 3iro no ^o I ?ja^q, ati^i^t- 
qiwnqq?iTT^se«irg'cinjrra5?^^^fi"iiq^q5^q;qr«ja^- 
^T (v^im fa^fi^asi faraaT^, "f.aiuRi Taiq^-qth- 

^T^-rao 1ST r%ffi?iJi^ iia ifer%aps, «it^o > 

^^-50 f r%ars^: " ^ct: ^t aa: ar^rrhf Im fti^o 1 

^i??iqm jrmaJT'i ^^r^hflrq^i: 1 rtn: tr: q^r^: 5;- 
f???aT«jf?ra, ^r^o 1 " »Tr^^r m *uu^'i^T^m^ ^- 
^HrTT !f5gf " ?iTo Ho fsEo I 53^ qj^^aq; f P^rmir, 

STRiro ? Wo C ?T0 ? TO I 

5jjq»fjjj_^5j;;^_^ 9[raJTair a?xrqra»imf?r UT^q^r- 

rr$ q^a arf^^^rarirrg^qa 1 ^wirr, ^ '^ " ^raffi: 
?>a^rqqjw, ^rra ^ h^w^tt nmaa 1 ?i?nfq^frfirrq;- 
i^a[, S'-^q^trq a^iafirfn" '. ^nro ^o ^o \ 

mswnast vnrf ?ia H rT»JT I firawavm, " m^^gq^ 

^ go f^ %(o I 

^^^_^fv:f_i5;o ?;arnT^fn?TT aryiq^^i^awwi- 

^ ^n-rquH gq?^^ fT^rTi '^'l^feqqi a ^arvnr: 1 Rjqnaff- 

qi| TOq^, '•?q^qra?5iTa^?erfii^7THqqr: ITa^raq':"?^*! 

^':»q'iTI%-^5TT3^%-^'' ^'^^^ fKTqrs^TTWa.qt- 

qqirrawf^Tg^r, a sirwiw yfr^aTT^j^s- " ?rrwo ^ ^ro 1 

^^falrqfirqrq'n'r?Ta?rari%q?'TVi ?TTaB'rq=gncfiRqir- 
'?, q'^ro ft f^qo ' ^o I " qiqqftr^V r!^^ " ^.a »tw- 
f^q^K q^T-ar: griq: qfaiiRi argqqiR ^prfar^raa 
i M mr^^'H 5Tr ar?*^^ fa^Vfa arRrr^era qra: «bt^:i 
wanrqitfi^^ i^rwri w^f '^ snrqa'tsjwaaia irai- 
ft?q?t: f^h^ rqaiir wfaas^m 'so ^ srmo 1 

" q;3^ qfirf^Kfl ^q " ?f^ ^^ 'J: '^''^ f^q: H 

nfaifcreTfsn?! qi%i:m^<r ^ fcjaq.sqo^ go 1 ( ^c%- ^T^ni^^^ 


'^P^^ZIW^ "*-^qf*r^i «^^>i goTf Tl^3r " ^^larauaq- ^m «?:%- 
^«iro a ^o a s^o 1 

%WJ ^TrfJif^rJi, TTTo ^ armo I 
?;^qq^(iT<:qfrrTq-f ?TSR=^JmnR-f^° ir^ nrf«a: sr^*- 

%q^-^r^^(T?T-riio ^TJTRiriqrTi^lJ^, ?rro ^ ?to i 7- 
qrfSr?T?pT^Ri%, q^ro ^ ik^o 1 f^o 1 qiqw^R^ ^w- 

ql%^ ^^ ^garni "jin q^ h *d«JM*w i ao 
5<.cy 70 I vro I ^qrirsit f^fcaqfafqvjR, fq^o 1 

i^iimwqrf^Hr ^ f.crnr^q, " q^rqiror qr^^rfSrsr^^r- 
?inr q ^^^mqjTJT^ir " f o ^i a o 1 

»4 i Tifq r *Ti5r^ q^ " ^^iro 1 

^ 1 shtt: 1 qr^o I q|>, 3T I Jirwi ^aqm, fqo ^rao I 

'5^3*. H^5Kq^ fri?: Trsrr^r Jir^q^ q*if vTca'^fq^r 
^rq'qr^rqrn ?rro ^o 1 " <=iq "i ^ ^ssTq^ q^r^grr- 
f^ mm^f rf*r^ q^mr fq ?r??n srm rft'^ 3^ ^ 

m^m q>q?neiq irw ^fliqr«nr wqma strcr qlm^orrf 
^itqii^H ^^nn^r^ft 3^raqirt*»JMri% ^ irrq arrw- 
'^ijTnii q" ^rro^o? ?j-oi^tfti^ 'crm *Ri« 1 fill ^miTh 
^ran 5fTTrT%'q^rr-:TH JT^tT: IFTTT^TqW ii*'*'< ^^■ 

qrr^: ^mo y ^a ^ ^-o 1 ?ttwo i ^q 'st " ij-^^-t^ ^^^ %q;5^ ft «>«♦,<?« r4 qiT I TTT ^^vqi^^ f^^rt^ 

Rs^itridrsqr^, " »Hi4i^ i .N^t.riJ , ^H^*4 f^rm^ 

q-: I wi ^mm af ^ vnfs, qjiRnF':^f^"?reo^y?ro 1 

^qT_^^j^_i3ro T%R-^fR-5qtjK-^ vri i cq i f^ rti f^ql rT:- 

W^ iraRqq, ^T^o l %T)|^, " ^q^ jprr 'ST^'ST^ 

«rrf%^ muMi " ^o ^ ^o ? ? ?ro 1 " ^jq^ ^ ^ 
HTqferT JT^^vn " jtwo ^rmo l st* i 

^fo trf^o I ^<riii^< i ^fd<KMi'i^ gTq ^rgfa 1 
^ g i^ ^ r ft ^H ^ ucT^rgw: I ^' «. ^o ^j^ 70 1 5?r»>- 

^ 70 1 ^o 1 

<i i nditm^dq i m^ ^ror^ qq^iwlr *4<«flWMi«f^V- 

q?^5n ^, srqjf^T ^rJT^r cf^g^rnr aurafqJT^ ^- 
qir igqrHrfq^m?gq;ff i a H^i^ p=qq7)^f|HT ^u^^ w- 

f=aV qgtr f^^a^T^qr'errnqqqciqr ?Tqr'd<,i^<^iH^r 

gi ^tii4d ?rr5iqr5?Tqr^iig'3T q^ qfaq^^^nar h f^m- 
Kmui I nf?»qw^st?TT^r, fa[?flq«imqwm»ii srmqw, i 
?r^ q«n- ( \u%. ) ^?T^q^^ ^ 310 « TO I 

?iTo vs ?ro I ^yr^iJT, ^raro i 
^^f^^-^r^I^^PT-3°'35^T qfgjfr W5timr?tiTqr:,noi 

^■w^ ^nimm I f^ ^^ TR^fei li 

^5i: f^lf:?i=5rpr3iJioTT:5ni^i»iTr% nrnmH-'sor ?t n^ 

■4?f, ?Trgo I 

m) r^vrmr ?3r^ i ^sur?:^: ?^, jtjto ?rrao ^ 8[ro i 
^Rf^-f^l%=^^-f5io f^^rjnwirT, ?5To ^ wo I 

'."jWr^qf^: qiT^WJ^r /^nrmcr: q^o ^ wo g wo i 
q^o a mqo 1 

m sr ^T5% " sqo a 30 I m" ^^ro ^ STO « -JO I 
^'TIE-^Tir^-^S^To ^^r^Hrn, ?J5Io> wo^ ^o\ got 

no fgai i%f3jr^?i r^f^^fS! ^ I ^^ ^r«5 ^ wfi« ^- 

^^-^-vno amo gvro^r^o ?tr? i ^H^wr^qrr: ciyi^^ 
??!ra^i im^^r: q»Tf-^rfcT, mo i V _5 fv ■ WOT sm-fe^oT, irf^o I ^r^oi iro i"gHrT:'mrTq)gT- 
^fir: " fffo W TO I ?i"r«> I n^rflsrf m%wq ^nr- 
^?T 5^5^ fiTo ^ 3T0 1 ^^qo I niTT^»"it , Sjgo R 

^^t fsrlfiq: I 
;Tm=?rrt ?^ii^» ^^wi ^TRJ^m^^'^ I 

q?q-^nm^5r«m ff^^rr: ^rsw^r frr^r^r':: i «^ s^ 
^TT'ir <»<W'tr<^ jkwf- TT^^TT Traf?t I ?T^ HrfT^«rrq^ g- 
^f^^^^q 5:sq*':nmn-7rgrr?r i 

w^\ ^ wiiTT?ii%, ^^r?;ii:m^^^ ii 

qf% qr mfgwq^i^ 5:q^qig?r nrqr?:: i»i qq nf^q- 

«r: I a, T^q:T: ^ q^pKT: H S^ral g^W cTrq;^: snifl- 
q;t: Jt dH4^m fqqq: qjrpjTJTqTT: ^ qar^q:T: vS am J- 

?Tq>T:: c q;r5?FT:fw w^rr^T: ^« ^l^r efripeiq^Ta: ar- 
nrrei'q qrff nrnr vn-qqr^q »h1ctt«':: u ^rqct kw^ 
mlrqq: qscr ?fqqjqraq*i tmh,*< ^a. qq sif rq;<: ^^ 
qijnq^^'- ^y ^^'i'^"- V'. qr^q^: \\ 5s»ft vTrsnT n- 
^ q»t: f^nqjt: w ^ni nrR^qaj f^rr^lar^q q- 
f^«; q:q ^\9 ?rer^^ q><'tqr?qf%: ^qqi^q^m^^qf^fS- 
m ^i\ -^» H iK \ '*^<^^ (^(^'- ^^^1 q;r5qars^T^5T: art:: ^ 


WJ.^'^ '^<Tt ^ 3r^H?m, '^^rl ^^^^ II 

rTfK^^injf^ 3w^*t: I cT«ir ^mr'-:n5T ^mf^r: ^^^y 
?tf^^TiT5fr^rs^JTrpii^?::i fHfm: g^riRf fa: "fl^ ?Tf^- 

^^T^d T Rq^r, gw^ i%Ri^ft ^i^iq i 

^J'^Kn, II W^f^gpTr^-^oTfjfjTq^rT?: " I ^^^^- 

firsTf^^r:! sTr5T5r?i cfl^^org^ij^, ^t^^r^^^prsrii ?:rarR 
m?io I ?Tj^37o I ^^r^ ^n, ^K^: n ^ ^v:^'^ go m^o u 

'5iT»T'cirrf?r«M, HWii, ^mo« 3i»y woi mo ^oi (^qr- 
rlmg" %fr^rg<j57T%!fq%^5'Tn«r«73a^r^«^ Jr?m- 3tTrs=^ a^«i ^z^iTf r^cnrj^r q^rr^rfl m^ 5irar wrs 
^Kjm ef33{^n 1^ ^"f?^ ^rr:g^r gfiH^iTRf Hr^5Tii^> 

R>|TW ^fl[t^ 3J2gf sTpa ?Tiamq: i ^??i5ri^: q^mw- 

HIW H 'E^: ?TIT *T3P» »T»TrP5raTr ^^^fl^meRl^l?^- rn?l 1§%H asi K^^ JT5-?flJrem Jfrar ??^rff?[: R ?Frfl 
^gf^ Tw'rq q?^^ti:^H^r^r?Tfqrft3TrJ^<fl4- ^r^^- 

jfl^arRci: «Tfj?cifgW:CT i ^t|CI ^r??iR ^fr siofsflar 
R?fl JRfn q:4 f^^^iJirR i a; ga'anJ: i5 g rt «fi: « 
a=TTf^T * frr Fr^T^s^r ^^^aii fiiTT^q; ^n n »raR i 

ST'Srrrl I g*dlf^ V^Hl-SI R^jft#3 ^mf ^c^ ^T5T- 

'F^ ^OT JK?5'rfl 5<Wr^ rlTW ^^ I mi^^fl- 
ira ^^^r^!r^ ^r^^ 5^r ^r^^ f^^ '4JI*rl(<^ r^JT^ 

:?rm5T: ^: I RT K\^x m^^ f^fM^rc wflsi^ ^ir^r 
fir^ijj ^ dr»4«H ^ ^?^ 1 r^rar Trcr: ^ f^'di 

^TcTT I icTCTT: STRJTOT <f;lr: »»>lRdl I ?m4:«)^3(.lffrw at 

^rmr ^ ^mrf ^?7Ty:^ ^ri^ era •^•■d=i*'<mr rrar 

^ cnn R^fTOTsf^ ^yil'd: ^jf*T?r:l ^TT^ fT^TT U.t(gi|- 
^ ^^ ^rf^JRi^^f :<slWII^ #RT^ 'g^HT^TTO' 1^ H- 

lmr«T i?Tr ht ?t^ fr^ ^rm? ^^^^rfgrW^nn R^fir 
^ %ir d-dMf^ rPTTTf; mr i^r^^FiTvNt mif ^^- "^^^^ ( ^f)u 1 i^i^i-Hf^if'diiimTrKiTfe^Tifm^l^^^imTqf^ iot 

^qf c^rqrq^^q q;rrf?r rflfaia Tvirf?i 1 ^ qra^: t- 
Fsr-?: n5trVjaTfi ?it^i^ »-fim 1 sn=!r^ ar^nsi fJT:aT- 

wr^q q: ^^HJ^lq ^ufq^la HTsq?q ^r3q srrarr^ I %^ 
^i^qgraq qr«r«q ?T5i^«i%«F.sj rsr^TiT ^ ^ issr^g n q- 
liTRr'jjt^R;? raf^T qnir ^sffa mqf^^r^ir^r af^;- 
^fl ^ q^r qf'la: ^aq;?: ^^m %^i jqar feorw 

tr?!T: Mfj^fqr «?af^4^r ag ^4 *iqfa a^ fq?n-j^ 

tf^T r^?rq SJflf^fl I ^^Zm: ^ IT^ff??: r%faa^ 5KT- 

smr?fr«T srqjTqrCTq^Bf;: I ?)qrf^aRIfqqr?irfH?qq 
MH^: ?qq ygf (5T?:r% f^ucT*i I acTrsqrf^?:fcr h^f^r 

'^f^= ^*TsiRr^ gn=?f : a^?q^ arqigsTr^ ^^r- 
sqfjTrH ???'7T H irw aTr ^^: « f^jr^^ qCT^n^K t- 
riifffq ^> 3»qrc 1 37fvrgr?iTlr5qlrfcT ra aquq ^jrtt- 

<jTt^JTqn!nf^ra a^S^ w,\q ^^t ;^tTj;: qr^r% ^?^. 

^'?r g»T^a?%j?;f^ 5«75i? ^!^: I vfrarr: ^?aT fquT- 

^^^q ^fa ?i?qr qri:qfC«r:^'q,^g«?-p?T qr^cr^- 

cqgqr^ w^r sttjijoi ! q>, iTqf>ajr?TjrTar nr??Tr?a=T: 
qirqc «^^fcr>q sr^Jir 3jfq> jt g srfjqr ^rsif at^r 
^i^rwTTf qregr5Tqr?Fi5qr«rir»rr^r Hi^nifrfrfn: 1 


?T?qr?iq 5n?i%m?R iif^ ^prrqf q^a ?tit afa[qqTiT- 
»m^iT57ft% 1 5r*i qr <<t.(i^^ ' -iMMi-m!|<H r^!T^ ^:rqT- 

?^»jq^: ?T^ feonq rq^[qq?mra^ ^frfTT 3TT^ Jir- 
fgTjfrr^, ?TT19T1TR% »<.<*.ii^>iU.M4 frT f%ftqa^P^> ^' 

^^T^^q: qrrqr^: ira^g^ ^rqr ^g- ^^-q^ qrq^?^- 
fvmvmm^ i|(d*fq ?Tq ^iftw: g^ iTc^i;rfr«nBn^ 
^TFqfa <3cqgq=f^ ^f^rqr?^ f^<*^r\ t ^ f^r^a^ 
*icMi<t>j-*J!^^qTqq>iplTT^^i qrrqrTrj^^fq-xr^rpf 
^: ^«rTftfrTajfqT55rermTj ^mq ^r: 1 ^j^qr^- 

w^n^ qrqnrf ijn^r mqrHTvqt d^H i <a ^^^^i if — 
?qfa JifcT^q^ ?rcr ■ifc<'«v<;g'iq I fqqr ^ft^f^ij 

3T?:^ ?nirfq *<**i^4qjjfimTimi; ^ft > d< fP^qr?^ 

qrtr»i*i<^*>iitrii^Hr ^f^rqr^^njqrq rurt ^nv^'reTT 
««r'i^/^ qssrkRqrr ^wr 1 %nj Tf^rqi^^r^^ ar 

t^i-^-^tK?! qr7:?>vTg^ rrpT ^TrqrqffT ! JM^r^tfrq r ?rg- 

^5T#: jqr-Jq Tl^qg^jrq ^f^rqi^WM^fOK: ^^qr- 
if^: q>^qRrrq sFqq ft^ w?TqT^ i «♦»<<♦> <j^^,q r 
<i^<^«<i qr^rqrJTm- ^rqi^mirq f^^ i *Hi<»< r rt ^ i ?T^q 
«ii3.<!iift i^T^r «<iHH, fJ4«<M i '»M-:j<jiN i i^iti r M ^nfr- 
?nf^ 5Krf3r«*qrf% h^ ^fMrirH ^ ?nf?T m5=?R T?q^ 
ir^m snrri^ wn?( i ?n^g: v>.r><i>Hti r 'T o:^ m^m- 
^ ntfTwiTEq ?^: ?rq qrrrrq^vTr^jtn^: sj^q^ ;JV- 
^^ifrq ^ nPTT^TR H ^rrfirsqR: ^T'^rrr ^ mit: 3^- 

*i4*«(|«"M«r »jq^: qiftrf%aqfi% qi^^l^^ ^nqpr: 

qt g^qq^r q^^r^q^f: ?i?irff: ^^fTia: a qtirfq'q 
igr vTqT?i( fqqqr fqqrtq^ qj^qjn^^tr^rr qq ra^q- 
qnr qur^m ^q;?: ^qrq^tif R#f?JC( qirrqsq %m f- 
^q?»Tf qrn: a«if ^qlsfq H«r?:l H«rV: qqf qqmq- 
^vtmiiiM m?i Irq "^^rq^^ir w^fg rarqwVq jn- 
cqq «rqr tsfqqqqq RtqnrTrvjqriiir^ q? Irrr^q um: i 
?^qr»r^':r5n ^qq^q un^q^^^qrrrr^-qrfi jrfq^:?: i 
^v- saT«q?r»qrqq%?f ^^q^TRq qrVqsq un^ i nrq 
;TtF ^ " ?qq »jiTrq giq^Tf ^fF, nr^Tf ^ ^If q f q :»r- ^?^ 


^w tRr^ fwr^ ^^rn: ^qro ^ wo i ^^ml«: ^l^?r, 
^^^^-^^R-'T' q»Tq^, si«o 9Tr%io ^ iroi sfrei ^o i 

?j|r ?T?r «Tf3qiaTr%aii: qff^cajgT:5i)m?iw ?% "wju- rv ^N ^To 3i»k: %?n ^'^ ^5?Tf%, 50 f!Tf?nflraf^, fVo 
^'fl-Wl-^o 'jmii^, " 'wi^'i «frt»flor 3T|^?i 

«BO!i rajq^ vrrat "rr Hr^Rmmf ^7'Enj]^( ^m^^r^- aw /^a a^i^ ^Ti^j /^i^ grsf^Jif^f?T ^r ^<. <u m - 
9ir/^ ?r?5r ^j?:?5 ^rw%^r?^%WTf^ » 

arn^r •tt^jt: ^j?:ot JTW^scor srrir^f ^ ^^rtrr Hnreroi 
•?g[sTrfw;?:wrci]5r'^Km:d: ( g^trrfTT ) ^tifq»injw!rg- 

T%^ar rn^fa ^^wmm ^rrrtiT?!*^: sfj^jstti^: f^^s- 
VR:, %qTT?nwwf?TfvjR;Tot«raR:| 35 ^tA^^ grf^T' 

«7r?irgrart?^?^r% a^ "^n^Trrrj^^rf^ »Tfir# ??> 

5Ppft ^OT^^r qg^i'TJw 1 m^^fj^ "?|3w?w «n5|5w- 
<sfr !T «rma)f^ ^^^'^ nf^vt^^a^j ^ g?fi'«?wic'»cT- mm 


w-m ^f%fbn =;iniwr, T^fm^r ^'le^i?n ^ ii 

«^M*<,uig=5q^ tt<»..gtfiU i| <^y ^T:nrfH^ITP?V: I s^f^ ^• 

15^7 war ^ qw^rf^?nraf^r% i st^^t sr^Ti^t 
qfHvjMivjrst ^nraRJ»Jjrr^^raif^??qrg^»ira vn^r- 

'KI?'T5^TTT3, qnTT^T k^^ ^TR II 
qHf^M ?i«t a%«5ff treTf^fvr: «?^ Rqinrr^^TTiot ami- ?^^igq[firr JUT, gjs'Rc^itifiiTr t^^ ii 

a I a« ar^ 3»m ^ a§*Tq ^iwa^^a^vitr: ^;^ r%- 
»i^ ^fa ^:?T>T w.tfkn^:^^- ^i^wi^- ^OTavT^?T5*i«i^- 
'r^q; I ^»s^gviir^4;^^jfHJifa5^iirn?^ an^if gr^'TW- 

?Btira¥ii^a^?i^rT'!ni i am^nfrfrmrtirjjs^patirftr- 
vn^'ar5;^ifar5Tf 351: ^Tniwra n'kh 3w^*jRfl5imnt5T- 
»^: ^^naM^^^simqr^nj: 1 wu?^n^r^^m5a^: I 

^cfl^fq^fH ^r, T3)i»PFTT!t ^^ ^^ II 

TRffT RTjfnroi arJi?ii»(*i,nr vr?!^a a^ J^raficunfr^ «r 

n?Ft>»r '7^RrRrTrrr^r%?TTntr«iri 5:^5^*1 vi ^ ^^• 
T'Ttr^R^r^ioiii^? fsnrajc I '5ra «^^?^ ( ^r; sfra q^^*"- 

T^TW ^ a?i ( n«i^<ui,fniiq fa ) qsgrsmrnT 9T^n- 
irf ^TTO s^Wf^maw^rnf a ^wtyt^ Tor gf^as^q^ ( t^- 
Twrcmq^^TWi% ) g^T '«><u T rc( r( ^ i 'in«><4) q ^wthrw- 

«9;?:t!j f«rq^T?rT^Tcir«ia ra*TiipT ^.«imrj???nn<r 

^TTTR^'aTO, ^^^ %Hr?^ ^ II ^vTO 


^TTT w^T^Hmr^i^tH I ra^o I 3'ero I wTosrofgo i qsto i 

^nrrw g^nmR^, ^isfJM ^ ^iu 1% 11 
wi<4a*<iigvr?i ^^^ f^fg'-ii ^jt«^ m|,«ui 1 c^i ?^- 

( fkCtx) q?wt ^'trraTrbgiairnTqiiTf ^jTHisnavflqa fe- 

5>.«i*r} qft^ra^ qfw^: ^fs^««^ ^nit wgr% lo^- 

^a ^r% ?r^: I =9:?j5fTr^mar<laTWrici?T^raw q^a 
fft ^5vftrTa I 

^ iirqajrRra[fvj^rrafinFT?ia5qnT3'TT ^g??n^?jfw^ "r^m^H g ^ vj ia etrqH 5=5^ «^a<Tf^t3:: 3^1"^^^- 
■fiKT^ Jriu-M f^^farnq sra^ar^Rf ^trraift^^raqir- 

arftsrri ^irai: ^7c?i " '^ta^^ara^ ^mf^Rrai^iT 
wf^i^lf^^^ ^^ar35Tr ^Cit^ ia*ir^rr^^1gsagrvT: 

mMg^'^g ^(a^rim Xr^n ggiwrfq ««^?^ gs?'^- 
w gn ^ qf HtTratifaTrTraq^T 3jw*'-4^rCT: jtt^jh af?^- 

T^: I Hr^ f^f^wi ^:^?TnjraT fiwiJiar q WTa: ^- 
j^q: ^ ^ tiT>T^si»jJT«nq a f^qt%a: %g g^w^^r- 

r'hif5^lr?:n[^rTgnr^mff>ai^r?ri(lqn&iffrwsf«i ?i- 
cflq^TirV g?qf%^^ra n;'g?i=a'l?qf i^ ^f?T ai^ifq^i^n- 
S3TW. af^ g 5f ?^f rai^'cflfa 1 ^%arfa ^^r«^^- 
?^w q:^ftnfg^t^ia;*5ro«[ra\^roi ?jk^5t ji^- 

w tT^'aqf i4H4 t fjri) gH^aqfi^ia.M<4'»<tstmqaiwr^ 1 
iW«t mm^\, ^I ^ ^MN"J|T«»T^1«5'l I 

f%^ ^ ^HJ^rf^^Iwi, TfT'ETP^^^'^ ^Hqr^q II 
^ qt ^f^'if^'lT'ra ^t^rft^;?rtH:^'J aunwiq ^- 
wa ^r^r 5(im ^ qfeqjqjnfa grf^.wi^: tiKqisq f^- 
^^ a^q ?T^ra«JTq«pif^ 'Om qsqrTJTua gr?^^- 
mcTqR?TrovnJ^r^: ni'=^ 1 ''''f? Tg «EtiJiw.aq shw- 
qa w[arsqufi?>:flqa qr^rar q^r ^ifr'cw^'JTHuiiHJi^ 
^gra^auT a!=JTrfi^T«q ^g^K^ii^r^fq ^r^fa aaw- 
KHwfq qft^iieJTq «n^'^ra ^TJiq^qsRi^nistarRTi 

^^ nfaigi%grr^ 1 

vrtiqcT ^W'ait w^w ^rnsiq ^^^ ^maq^reiJi- 
qjii^ aq%>i q^ ^iTlTqiieiiaf *^a qRwis^ira afq- 

ftrHqaqnar«ra»ni^^T^a qfl^gi^^w h '"Vf l^tiiaq- 
ft:^*rq^r^f a >?5f?flf?r 1 

war sqgf i?:Hqm^ ^qfrr 1 

^ ^mk ^I'^t, f^I^^Tf?!! ^ ^f^ ^^^ I 

jqa Rrarr^ss ^^tr'^t ^cq^masEq ai??m^ ««r- 
q ^rara f«qa a^ fqfr n^^ar^^^^^ ^nq?f^r?wii^ 

f^rmi ^hmT^q^r^T^^n^TajrrTrm'rJqc^f^S^a'J^I'c 
q^^TTtrat »ic«<^q ^rfq^«:rgri^fa 1 ^smr 


^w ^5 ^ TT^T^r r fiff , m m €: fr? e-RtO ii 

^'jm^^i 'THTar rlrRr^r=i T>r7r^riTrHgr^rer^R^r- 
^f^ ( 3T?r rf)if% ) q«7r ar^^aT-ff^r?- vnTr ^r^-a^- 
ro^^-f vrr?TrTT»ir 's^fa^JT^s^^ w jt vmc?i^ f ^ vrg^f r- 

rTTsj: ?r«rr ^fRr^THqsfs *ig:^TrcfviRsqr?[ *igr'3r% 
^kf^K 5Tg5qq'^!^r5fq ?T% ?=!Trai^ ^r ?Wr ^ ^fkr- 

^^5Tei: act «i:^ ^^r^r^sc^^r qx*T=T^^i5Vir^ iq-q^f?i: 
q?:vr^T3T ^^l^jgir-q^vrgrjqsfg sr^ f^sfroTr-^rr^PCT- 
gqsi if iq^^T H^K ?i^;igrr?rcT i ^fa'Rnir g ^r q^- 
ar% ^f : ri^q- ?qTr.rgi'striq ign^ =g5Fr.tTRr?i^g af??T 
^^frTFTiTq W5?qqrcflr^7T^5TJTqr^f R^qrrc^r *mi?=if^ 
^.jcqrrrq;^ i ng im nm ?T*ir fgjr^^r^ q^5iET^?r5?r^- 
sfq qT«g^fi»ir ^fa^nq ??:??T3-?*irqs(q ^^^ agrs^g 
^f ^>qrSf^r?T3TF.fii? fg^r Jia grf, ?w=a=?r^'rRirJ^^t- 
"Tjqifisjrrt ^faBJTq???^%?r¥rrg?fi»ir f iT^r^qisczi- 
■■rfT5f^?T^qrfq R«<T'4m>JT?q ^^ f^iTsBrqrTtri: ^^j^tsht 
53f?f»^jm ^^ «^( >?gg ?W?'irg«:5Rt?qrT?mir5w^^.rlr 
g gxK qrfl^T^^^r^'j^^^iQm a?Hr;q?:j?ci»^2m^- 
Rq: q':*iqr^^'~(??iir^?igqir5g?f^s!ir H^q Rsqq^- 
n^^rcra: "q?:vrqq5^ ^rx<iTf^,%" Mtqaq^i ^\g aff^j. riTmw. ?7«^5 ^^.ag5T?ii 5!ti^rSfaTq;ra: nr- 
«^ « ^ T^r ^ra^^r^q;^,5ficrr Jjrr: sjjq'cq- f^- 
Rtf f;f5rT ^^JT^JT^nng^^j ^pj^^rrr^^r-qg^^rfiq^- 
wq ?fV^rr?:^^q j^Td^ fifvr qyr4?.%f*i: Bnq-^^- 
^^irgJT^ ^tTraqRicnsi*!^ fgvirq ^r ftt'^JilSi^ 
'^^nqr arjfrisTviir ^flrsqifiSf'g'Fqw ^i^n^q;:?r'n^^q' 
«qi?T qrm% a^rr a^q sr^cntr^rKqj^rfiT^^m^ ^ 
fwTi'rqHig^grvTq?T?<iiw^oT~r 5i^=qrj=a?:^i^r fq- 
ipq: I ^g- g siti^qTsa^^ra^^T nmqf^fqg p;?gacm?Ji- 
tiJT fsriif orma?ifl% g ffn'^nl^^icqr.'^aiSfqtii ««(j»r- 
*a?:9jrasr?^ffTf3[T% i 

^r Hmfr^rs, ?ti'^|$!^ ^^\A ii 

wrnrrqJTnifl^qfq sqqffcT: ^i^'vr: aaaj ^qH^RTJ^r- 
T^qurftif ^R^ri^^qq5ri35Tpi;«ri?q~f?rM:^5qtirapaT" 
3'"?;^ flqcflra mq?r i ^p?r gsi'rq ^TnrTi^?^.rar 3- 

"rqa r^qr? I W 3Tt.^*o(: ^T^ ^^ ^iflqe«q «^?I' 
qa: im^rr'C^J^iTTl'C^q ^m?t jqar ^WH 51% raa'lq- 
nrurqf ^^f : i r% sTm ^--^^ 5?ii'si?q^qrirfqJT?ir?^ 
cirq'«^W4*Tq HiTf»Tfq siqJTSiiq ^ma ^.^^T f^^jft 
fq^Hi ^^jRsmniifji^Tq'iqT qftqr^ naw sqngnr- 
g'^ '»q%:^fTm^nii^iT%^n5"?i':^'t^^>jq aa^^g- 
fqr ^Jfqgrq fqq|- rV:jrq(?T snr g fqiif ?TfqjHJTq^q- 
tr«n^^ niTf?i^5sraqf nf^-q?r i^ ^^ra gq'%RT<?TT 
nrrqqrrai Hqqrrvr^tjqsFr^if'vT^rf^ ^TFfi^rTr^^'CT^'i- 
^*^^rar^t rfT^ vrqf% i ar^q ^rq5T^orfqr?gq*'i»jT- 
^-ir w^q^qrarfasTJi^?:^ ^g?q?rc«i 3??Hf^g?qw^^^- 

3nr?qgr?^ gr^T^5?flr? i 

fqwlo: Fitrk ^fa l r?g^ >?^r% i £?• ?^rft^.:?r'fl5fl- 
^r^:qq?a qTq?^^IH'4K:ilIiI*iq- ^?qr ^Jiafl*Tq ?lf^- 

n5oit?qTfr^rr?;^^%q RTira fr^qr jiirrq ag^rqiTK*?^ 
a^q B <iq^: H^mi^nqr n^qg*TqRj< »T^ra <Jt»i ^R^ ( ^^^ ) W^ ^R^ ^?iiq?Tl'7<T, ^(ki ^^c?t ^i=^J II 
^'^^ ^ ^iz^ fi'^i ^^^^ ^fer ^«;(STi%?ir?TngTf i 

sl^rR^^^ ^r^q ^r^~5c ^f^^rr: ^n^i^\^^\^nR(- 
«Tci^^TTHir^ I 3T^rrq3q^fT^^?rerirei'!nirT!cTa:=i ^sr^'^^ 

fa'xmirj ) ^r?TR^5i?lR?frr5TT':lr%':iaf5vmof r%^- 
mg^rarf r^^orgTR%f^q^rDi a?^rf^fifigoTTf%- ^^K W^ ^^, H-^^^^T ciq cl^f? II 
3^5H^a^nsT: ^n^rs^ v^^ih ( ^^ ?r?^(% ) ?t« 

33rfct a^r ^ JTspff^n^ t(BR?j??j- ^"^RT «K^im a^^rsr 
%f^^HTa5=TO^"rs^^rqTg7flq^g ^g^r^^'ifa i 

vigr% H "5 BR^r: HRqs'i %i%^ iT^r ^a^q ^i^ssji: i 

^ g a^ sitrimR^ ^^ra fsal^^m^ g ^rmaqft^ir- 

^JT^^r^nfr srrrq-: ^t^: Jrr^a ?ia q<5??;swn«»^^ 
f^'Sidnrn' a^g wf f=rg«3CR^Pia':rft!j Hr»Ktiiirior q- 

qf; ^r ^«:sqR)fa I a^^ ai%=!JB^ra?q =gr>T';?^ ^ ^sr 

^mq^^qsTr, fiiRf5r?r5^qq?j[5?H ^Wii^ I 

^'l f^H ^TtU^Tr, tT^QT ^ ;i?T^^ ^s^fiq II 

sTTrKs^r^tqisRa^ma^E^ ^^grafjiH^ra^^ ^ fera^H- 

^gcq?i?«i af^^r^ ^a'm?m^ |g%(5K?T^ma f^a:- 
o;^: ^maTK^€^rvTq««'^: ^awaraT: ¥r^?nia i 
9ra %iaF7iFi^aqK?Trfi*m^q ^pz^ 
«r 5ra''?iR?a'c^($fnr? i 

9*?«j^«r %r^^^i ^sti^'^jt: 5i^raTfT:?jia:<ji*^?^ ^»t- 
a n^f 5m'iiT'a^ «^?i«ii5r: I «^i ^parfta'wm- 
<ara ff?jr? i%nTfa||TfHH ^ra fg^s^gi'^sr^i^rf^- 
r^r ga'^?» ^Migsf^Ji^iTci^^ 3t=^a>: ^ttra??^qrr?at 

3q^rcTa^i%^?i<1^; iR'j't ra^siT5^iliT%^f^«ifa^tr 
^ ^rac^^raqR?Trlif^>^f?Tr'a^a ?ii^!i|«iT =5 ^i-i^^ «Rm 


^iTW *T<i)rm^y%^ f^i%r-sT^rsRwrli ^^irq^ii^ i^ttt^si q- 
ftwjfRi^^(%^wgw!rr5-|r«R?TreijmTTaRr.mTq ^ct- 

^ ^qft?iR: f%sir?: jJ^^Vfit'Ryi'^TnifusPEria- ?r!r <aT- 
•Hg^"^ fttTrgr jJiTt^cqf^smrsR ^fsFq q;drq=?tg^ 

ttf^n ^ WH %f^q:a^TTTjrw^f%5q *T^a i «rh 
wm*r?r5ira^T 3TEr«ff^i,^T«T 3^: sin ?PirtJTnr3i>r- 

«uP5qoff^qr q^qmq;r«r «r?j\: *nralm 1 

w^Sl^l^^i-^'i'^'TK^f'jnr ^ II 

*^raqfbai€t*T^rf7T?i^ fawi: ^c^?ir snT-^inwi^- 
9iaqK;jjrEtJ?'iRf i^3Tr^^niT»rr^q;ra!)q wbp^ a^?i- 

^EP?it TjqnTraiq wr<iqft?ir?t«^rflt f^f^=^^ 5^. !inH?rr^ nfTTF5f!f«gM?y g 'jfmniT?nn?'5r«rR*?«?i- 
ftq?r?gT(^r% aMi»^Th H^qRviiisfq ^sra^morairw- 
"jRi ST vRrq^ ?rei f^r?q m H» K7 ^^qqcqrgqt ^ erwr 
»Ti«»<tiiv«'JRf g ^q ! M ^^ i ( f ] ^ tn^a q wq^era: w 

^ ^mrfqa^ 5^3q-: avrq g H^r;niR^fi)pi ^- 

HviHH^rrvj^qrHt viqr% arqTqT^n^n^sqRf g qrqfm- 
rwr?mn5T«Jiq f?n=agT(Tq vrq^r^^r ^«n arqmi^ - 
*wt: g ( m (^ ) qrjqr^ !Tq?qq ?jvr^r5iwsTrr^fRtn»- 

?qr^qr: JTsqrJTT g wfVa5l?qS«qfq»^rqq'riTH ^qnTTrJJT- 

^aRy'^mr^rrq^^q < |Hi<^ u ii w^rq;raH*Tqrf?r% 1 ^- 
waqft^rTT5rai5q<ir HurHra^g^^ ^mi^q^Jln^fttjni 1 

W«ir5f|qsTqr»Tq;TX(JRf?Tf:irgn5 I 

^m^TOTRHT'Tor, ^^'t ?I^m^ 4? II 

w^qr»Tf qf'^ ffq Vk af^rqi?^ 1 ^rtjia^ fl'cj^f q^ 

qit^r^fjritq ^qa ^r^ofi^T*!! Kfft*^ 9^ ^'tuaqft:- 

wresTfrfnT ?i?fiOT^ifaqsri^'rrTrr^3«FZ^ir { ^r *iqf^ ) 

^atrnqK^izrvTtrf^q^: i ^ijrrqr: ^5u«:«Ktorrr^ 

I%q% ?T?«^«3l)'J*l,uirRfa ^qW5 I 

qq qn^qRt q?5iq7TBTrqioTr<lRf J^qqqrnraflq- 

V'j« t» ^* r% qr fqvflqa <i?«q«3flq^^rflra 1 a^3^ 
ifsqqn:oiq: i mvo i g^a i m^io i 

^ 5^mnj ^^j-wTOT^'W^nr II 

f^ " wr^^n^q cqqft^i: STqrnr ^qrerqq rq*Trq« i Hfl 
^rqi&; I >i(5Th sraf^ I /^ Hyt«qc<rr: ff?T %q(^ 
f^W(% 3flqr ira1qrwT5irqlr^fr^^ qarqq f[Tif»r?q- 
^io.j-tf qffsq^fq ^n: ^qgytrft a^q ^ srsfri^^f'f^r 
Rwn^^i qrt^ mfflf^cmfiBuTrqi^qR i qf^ w^^ 
q^ qrf^JT B^ ^vin^% qra: fqsw'Slijrqiiujvn i 
( ?i« ^t(^ ) 5RiwT fsq^tnsf't 9i^ci ( q^rqr9% > 
^Rx?^rgf*?qinfqq[»nf^q««qi>»ifeAfq^i t <^W ft ^^ 


^!^ 1^ wr ^Tfl ^?ir7H5^rsfji?5t?aJr i^'r^ ^tiht ^og^^rr- 

i: irrcc mr%^':'!rr f fa ) ^«ir ^r^ ^^r^r jt^i^ct :?rrrw- 
%5rfiTf%^ ^ H'JT ^arn?^rf^ i •wngr |i^^ ^^aimfa 

^^ ^ ^^^?sir? ( ^ k^mf^ ) 3T«rgrT ^^i f;^ ^rt^ij 

^f^ R?qc^r?i li^^'iaT a ^n^^ ar^«i Ira^'w^- 
*r^ 5^^a a f^sTr^r^m fk^h ^ R^f^ i^fa ^w\ 

fa ff5i?T3g[^r^^H[«ET5T a«n ^ T^'ra^r^gr^Twhr?*!- 
JTr^vTRiT^^^ m^: a« 5?i>^R^5^^fa^^ i^ar- 

snrra: "%3i'!r'jRm?r'a am 51 ^ra^rRrsi^ma a ir^ 

<i-oa<i(Tl^^ +^IM<'4r>*<>'l M<!HsIt1*<U|" ras?^^«R- 

q^ffrar ^(z^ fa^H«r J5f^fib5CT'=:5|%ii?r?:ram5qrf9[ 
afcra^RTormfa 1 tst ^«l T%a,^^%Ta'!i5i^r^r% 
iSK's s^i's^raa ari^^Tii«?;ai«a^raa-.[^o ^ «j.^?f.l5.] 
fliaw^jTsiii^ si^trfaw^ ( ^^tar^ ) ^it v:: 
^wiTf^r^^rqftnrni; ^r^^ra«qrT^fnW7;Tt%a 5^- 
ifsTJia I fiK^Tfi H^?i?^*ft3raT^Wr?nt^T3[^mf ^i- 
aa f^'?r^^« ^ 13 ^i^**:**!! a%^ a^ ^mi^an 
<%a f^ffia?m<}[ I if^^^i^fJ^f^^f^^iTRr^^Tf^ni^ 

ira^TTiiHT'-:r^^ fw^ffia?^?! *«U'(i'^^^ ^ffmrafa at 
?nKH!tiMM'^?i^ar*iiifl*«!J am^ ^^gnr: "^r a<»<< ! j li 

^^r^^r^'^nr^a *tw*T^%?*i^m^:i ama: gan- '^JP^ a^f a^ i^m^r^^Ra^fgrf^ra nmm: ^'aov^rci 
?r«r *r<<f*T<Jr gr^^r asi ^T^r^Tn^Tfrfani^rflKT^jT ar- 
f^a s^^TT'TniT^rra^fi^r a*a a^ggfr ^fa ??ififa 1 

tTI ^tJT fT^^ tifiq ^, ^ fwc: ?T5^ ^ip II 

^: i^q«i ^:s^r5r/^5i?aar ^*n ^siw a»ir a^^i^ 
^t^ a (^^=5:11 1 ^'firjTctiif 1 aa ^i^ a^ ^ af^JT- 

?r*i^r 3qtfa«^«i*iMHHvii^?^ ^rawrrjj 
^ua wfa f J^^ia 1 

w^j <4'iAi^^ \ vihn gs=5:rf^rtirf?ri'Trfaf«i^^aaram- 
^oT ^5«im af^ ^ra^TTJT ^sia i a^ ^ ^^rT^^q 

r^n^^TT'^Ta fimare^ faprg vrraTf^a I 

^^ ^ ^M^ "^^, ^*Tii^ ?flr%ifi'?iir I 

T^^f^?^ ISTO^f? p^^r^qr ^ §^^^i«i I 
^nrfl'^^m't, ^ 1%^ ^q^l^ tt% 1 1 

^11^ ^ ^^^ m a^gaTfi^i ?ir?5Ea>jarsfa^r:ar- 
'Ear f5g<jfr^q% aaama?:!?!: ^rofsrwar i=?'sfa 1^ 
g i;a qf^TTJTJniT^gta am^afa^r f^'i^ ^gfe?R 
fa^mi I ^Tirm* g a^gr ti#r qnr ^i^n^^jwi 153- 
fniam} fiii^ra^^fa aa: ^Hrawm 5a ^r»[, ^qr *im'5=a 1 
a^i^!^ ^ afoT3Tnvrara %^w^ 9;^«ir ^^ ^ aaa- 
ffi^ ^rana Tgre^r^'-JTa ^^ra ^rm rrwra «i^Ji- 
'i^tR ?;«Jm^ 5['!i5^ I i^ni^ ra5t«Tmf 1 
( f^^rf^qr ^ ^wlwmrw^ ) 4i*M^ fjjji^afci- 
i%Trfr|f qrf^a aar ^m^sF ^c'jjJTm^Jia ernvra wnf 
a i^a adw^^Rr^ ^t ^<^ ^^ "F^ 3 *r^^ ^"W 
ra?5if5Tv:na ?jr%Ta ^t^ ^Tv^a Et^n-m^fq ^t^t^ 
wraarmfa 1 c?; g ar^nT^s^rona^arTTins^rsTO fsr- 
aa I a^»ir " tafc^g^'^ ^ r%rt Sfisft^^ft ^'^ ^ 
«?:wmm " ^' ^m(HK nrerraw ^gmwas^ 
^T ^ i M-og a"! a^RRa^?^ ^q g vmh f^^^ma 
s^u^iiistfa I 

Wlil'^3?«^nTr ^^T^ ^^ T^ ^'"^I 'I 

3TJTra^qnit^g^^g<q^':raramniaqr'^^ar fife^g^a 
|nT3T^ri^7im'^«framT'Tasi^^:Tom^^5r^fa i ra:^» 11 ^m 


fl^iSf ci%nj ^h I ^:xm t^^i J'tpwi '. ^.ix^ ^^r 

fni«f f^5i t^hR? qj ^tt ^itti ^tt I =^TnR wm 

^^"^ =^^5 im^iK TT^r ^i^> ^^fir =iTT5 im 
^m^ ^T^ =i?T^s ^H3TT'^ i\^j '4\\^^m^ ^m 

'r?Tr?'^?l q^R> fr^f^RTiM ^i^T^sfsK^r- 
^T^^ TT^> ST iR^r^itn ^TTqltr f^^r irnm ^r- 
^[^m^T ^gq> %r f^^l Ti^Trf^ iirqql'5%1 
^f5T^ Ti?fr ^ji^ ^qin; %r ^'ii'^ift^ijj Ti^Tf 
ins o^^iT^I^ ^^r ^fitj^ xiiaj rsI mw\^. (f ^i 

TT^ W^ X\m ^iHar^H'jf ggli^ f^^f q^fi ^f^Hf 
^r^^ TT?il W-^ "T^ql^ %f 'qlf^^fi^W TT3TI 

^i xm m^ ^\T^\^ fcT^i ^\m Km^i^^- 
^"jf '^m^ fjr^i ^TTif Ti^t ^iQisT ^mlT^ i^i 

^faf ^roTfR =€irTf% ^ra ^^T'urR fwrrm uf^Hn^ i ^- 
MT'^Rf'^^r^fgrfii ^r^rR f^^i^rm 0^^ mfij iTrf%- R^TnoT ^??j?jftT»TOJnrr^qHi ^r^nnc •» t :<!.h (% ftvirrraT 
s?mrR ?i«3«ir ^cr-j'^rf rR ?|^t?etr oirirR ^f^p?: ^tt- 
"HfR r^zrrrfbi ngnrR fPri 5 RnRsmnpin 1 mT«i^- 
RnnfigpspTs^irVst ^n» jjt^w.: i «J:?iTf ^^iprfsmii uz- 
JTT?: (Q:af«'nrJT?qt^) spt^ g?TftiiT^%^ ^m iy^TnV 

fiOTrag^TRjT rr^r 5Tf:R: ?mrgf'7T^ ppir-rjrjw^^ rr^r 

??ra^ mmq ^rg^lr^'i: 1 31= \s g^o 1 g^o 1 ^o i 

^im "^^w^A, f^sjji =^ ^r^rm 5^r |i% 11 

f^'?=^3T'1^rTT, ^Itifl qT>5|BT^ ^riiT II b? |! 
ITR =^3':q^qr (^f, R^R^qtTT ^"^ II «H II 

=^3^?Riif f 5Tf, ^^^ nfa^R'^ 11 as ii 

^i\ ^qif^r ^iR^5rT, qr^'nqqmiw ^ iiacii 

h^'t g^£ ^1, ^^fq^fr f^^ 53TT1 II aa? II 
^=c%^ ^ ^i-q^if qii%Tf( q^ ^';fi ii^ I 
^xmT ^ ^^fr^f, ^%^ ^ w^g ?>? II uo If 

^ fij ^r^'TT inr, ^^ ^ ^^i^^i i\?\\ u? II 

^Wr ^ ^? ^I^H, 5Ii5Tq^ ^ f ^? H?l IIUJ^Il 

if^?^ ^*3*TTf , 3^ i\^ ^m^J:^r^^^(!Jl^m. 11 

'^'^ f^^TgfTlT, q%5|% 1T3U f^ II u^ II 

f?s fif^l'Niut, qqiq*^"! ^^rq^r^mliiir 1 
T^?;TOqi?iiJ5Ti, mii ^Ht ^^^qpTf 11 ua li 
f^tTf ^^T sufr R, ^i Tf%ii=^T j%qTf^ I 
fs^Hg^rmft^, mmmm ^m^ 11 wu 11 

fq% ^^ tl? gfs'^ ^, ^r^T? <^ ^t^ ^ I 

^T^HRTiT ^^l^^nir, ^i<# 1%'^'?? q II u^ II 
^•^ S^^^f^lj ^f f^q^ ^ II w>m 


^vi 4^ ^ ^nr ^f^fi'?T ^^^ ^w ^fi I 

^mm TI^T^nqni, ^TTqi =^ ^^'3: II uo II 

'^]v^^ Hjf^g, m\\t ^kk f^3> li Uf" li 
^^m "^^^^f »T^^^^rf5T ^^^. I 
^R^5 f^mg, R^R>Tr(% ^^^ 11^° ii 

Sfc'fJt^ 'Tfi^ ^=5?, ^5^^ ?^ ^\ II ^1 II 

%^m mm^%. ^^§^\m ^ i 

T'^HW^I^T^g, StT^S 3 ^T^ II ^R II 

^c»Tq[j:q q?T^g, ^gtJri| >TW =^^ II ^3 II 
(7R^S) =^»T^FI^Hil"Tig, ^f R^^rq^f ^"^ ll^ail 

g^ #^l5T^5ii3fT, ?r^ q Hiff^ II ^H II 

^^fKrr^iT'ng, ^^1w mi ^x I 
^i^^iifjjjag, ^tj ^TW 5 ^r?:'^ ii \3 ii 
^ nf^iw^jqg, o'^q? 5 ?i^ I 
'^^ 5r^T% 5Ti[3i^, r?^i^ g^R^rafi li ^c II 
RrqiJT^Tt^"ig, ^?R??3w ^ ! 

f ^»TfRiI"T5. irrq? 3 ^I^'^ II ^ly II 
IWng q^r^, g^?^?mr^ ^K^ II ^sa II 

Rjii»ir(lr5rR[fariJii, ifaj fii«r^TT%'^ il ^? It 

^T«T ^ftw^q^ II ^9^ II 

gf?|(ji fqfq^iii ?rr??rT ^i nisr^j i 

5TF ^ ^T'lqrfqi rwm, ^ =^ ^qfH sfTjj^rr ii s? I 

wsf\^J^ ^ ri^in't, wr^T^xrr ^ m%>t ii aa ii 

rTl^^'I ^ rTI¥^, mK^ ^V(^'^ RlfH I 

F7^r3R»THlq'^g, ^'^T^^q^f ^ii ^'k ii 
5T5H#fFq%g, H5^i^55^iaj ^^^^, i 
^n'^^g Rfq%g, ^r^^Fr^i i^^^'^ ii s^ li 

HRt i^l^ ^ 5Tf??r, Rfq% Hrftg^JJ^ I R[q%f TOr^g, ^Irg ^lii^ ^ i 

^fR7??qW f Wr, '^^SRiriftrr q n vsc; n 

q'^^q^ f^^r, qf!jf>: jr^?TR»^ i 
^5q^3^ii% ^i5ir53ii, w^q^TfT'if^T It Do II 

3r:qq?iTl%iq%g, ?I5?^?3TrfaT ^TS{^ W D^ il 

Ri?3Tf ^% 5 gs^f ]T^j^ I 

^^^ttt ^^nrqrfg, ^mr q^flnf) ^^1 ii cs^ii 

»?3(jTT^r ^^feqr, ?T3ff RrqTJ qfiir 5 no? ii 
H^T'qmr Rrq^rr^^, rrtt ^frrq i 
q^ ^R^^oj ^11^, fqrq=rTi ?( ^% Yiq n o« 11 
'^qr ^J^fiTRef, ^qra^rr f%T%^"( gRfl'^f? 1 

W^^VfllT qi-qqsvrr, ^^z^\ ^':qq%f| n Gk II 

q[^rR5iTr q^^ flnH ^oqo a qqo 11 

=3R^q ^ =5Trff!T q, 7fiq WJMl^ ^R^WfW 1 

% nlqnf)^rfq, q^qf^H^^> ^^ ii 

?TmeMc(Tt.a'jr«irq5flg5Tra^^'JT aiqqi^ I 

^qT^qq-^rq^ 5t, ^ifl^^^rl q^iRT^r«3f i 

^q3fl^^Rq:?:tj, ^':q53?[qcqinrqq^ || 

iRr^r^ I ?r^r5re;qrfTT'5fpTr ^ srrsq^^irf^^ ?i??jr - 
i:m=^ T^^n^Tiflqr^r ^g^rtq^ ^Tt^q^^q 51^^*3 r- 

^^^ ^qjff^^T'ii, ^ q^R? 5 trri^q 1 
^ESTw^qriq, ^\^ %^ ^>3 wfr^ 11 
q^f^t ^T%i lf?^?f^j =^ q^Rc I s'^^ i%oi 

q ?^rcT5qt»^H«Trqr% nr»ir4: 1 qaq^ ?qer%g»Tn' ( g- 
w»iT?r ) ^tHn'Vi^q^??^«iR %vrvr«T5 f^^^i^msn 
am ^irrfqr%qq' vrq'R ?TO5qwjf|q^;T'iiTOrar st^w^^ 
^ot: ^J^'jrrfq: ':^: q^f^'ar^TW^ n-yfr fa^q.- §R:fim:- 
?nsT ^sjrsqr^vi: iri^fq: Hf«iw qjjnn? qfrwr^r. 

5fffq>aiq5qTfq- " «^ s;^«^r?^i^ f^^ ?^^ ff ^m ( \^c )^ ^J^ ^ TJiT^^^nt, ^ssrf%?j5r5tiT'i a ^'' ^m nr«ira: 11 
^^cT^^ >Traf;^nrmmf?amf?r r? ^ 'rT<^?KT'T<:qon^- 

^;?^ ^RTtr: I ?ir? ^5 ?i*n wrWR sflsreq *?ra^?RTr ?t- 

WTTfiXl^ I ^T9i f%?r q»ir TTT^^rqTT 3^q^^T%5!T WrT- I 

^m^^i ijj^i ^rf*^, m^^twi: ^ 1 g^w li^ f^zi n^- 
»T^ ^ I aw »niq^reqaqr T:r%?i ^?CK 1 5^ ^ 5TT?sr- 

^^Ti \^ixm^^ R^ fgvK visffa ^ » ^ y< t!) i^n- 

?ri* w(fiq«;i'5M^5THri(V4ri% sr 5^: ?TT^Rg^rR 
5n%«i< ?^R^«crR T3j^?TF'<ir^^fsrr ^r^^sqr^ ( *i- T2jr%?T5T?TrfTi q«ir ^fcq^awi^Ri ?RT^^a^qR«Rmi5- 
•J^i^H ?nf^5TST^nTR^^^«nri^: wrnsa ?i^ra^ 

Rvi jpr^ntj a«ir (^^nnrfiT^ fa) gsg^a ^fa ^nr- 
jRiaaaq^aqf qr^toi 'T^i^Rri'^viTa ^pc^nrnfa a?j 

?:(jnR;<ot H Tlv\w.KT!J^z^^ ^fa 1 

'Ji^Hi<ti«!j<^»JN<i'ao4ii a^^JT^Y^m v)i^<»)f<!jH I a- 
4«iyR ^^ Tmrf^vi^: Tff '^^Jifq ^T'r^fiifaji^^o 1 

^T^ I fHT ift^rfiSR Mi4iT^i* *i^t?f*<<!j TafRTJ^T^trniif 
sh^Tf^TawTT s.qsqfijf^ 11 U II 

% iffi mi ^\^^, gT^i^^§'«:«Tr?'lg ii'un ^w 


^W »v:ir^ Mfr<T^<!J ^TdWI+^rllR+IM*! TJRftinT II lY II 

^|yd wrTirRJTf^r^^ 4j^<?i'*<<iii-jf*nvirti<<i^-Si; i 
( g^r'm^ ) ^ 35?: «pra?^ *i^«ji*«iiui^ f^^ 

'TrT ^ <<fll**4l'%I^ ^^5>T^gc^ni^ *d^'4I^^~ 

*dmfc( 11 ^^11 ^«ri ^ jmKxRf HRT ^proTiFiiTf ^- 
5J^ ^^^grTfgr \iNW<:( i i^fi4.H TY f^f^.^:^T^ I 

^jn^^vmtmR^ q^^»d TfFgf?^r^i^ra- ii^vsii 
JTmviT5^m ^iTf ( 

^nTnTunt j4ii*ikm<^ »njnA»^cmT%'5t: ^^ rf^ w- 

'?IT^^ ^■M^RiyW tTrSlfrrsrg" ^ ^■y!"|JUHI^Til«l'KIl%- 

^r^rifjifcT II '.t;!! <M<,'U'<^»l'c<Mc'-4qT f^P^'»KR<ii>gM'Hlft''MMi4l^ lilt II 

5»Ttf q«n w^f^ fsT^rTiHif I 

wq?iPT?gg5ar?:«ir ^TS^«irs«r^ nraqiyragfl^n^pr^rr^ 
WrmrcTin^^ sei^^sTr ssj^rrg^^ nfa^^nrm vrmwri^?! 

^qr cwr ^ Ig^'iT ^^^^^ir^ ^.r[M?s ir^^x- i a^rrT^ 

5P*it^nr^r?nT! H"T?iri ^fa ^a^g »Tmrqa3Ti:5T ?^^ 
( rif *T'?rnaffT ) 3Tfit3oiJnlrei^^j?rqm5f ^^Rwnz- 

^f^firfa, ??^e I St* \ 3T0I ?5 " gr^^floiqaia " %^ 

gq^ nr«iT W3^T ^i-a area vTTt^^rt'rr afi^fvi?^- 

fioiH 1 5;?^ ^? ^mrni^^ ar^aa «Kdm jt^^ ! ^r- 

ira^r'ii^rv ^Hm^rgmnsF^:! ?iar ratio %s\ qsi. 1 
(^ar%¥r-. 5fira^:q«Jr ^mrr^ws^ ^irtfq'iqa ) f^rFoi 

^tKtli ^TJi II 

^trJT^: 1 

^f^f T "^ ? ^ I ^51 qj^^ JiKm 1 q^rCf ?^^ 
q^% <nT^ 2[5^^^ ^'?r;^ fiT^^T^ mr^- 
m m^is =^% J ^Nf ^^^ w^ mm\ "h- 

f^l fiT^ q^ ^V ^55R5W ^r^ =*IRfiW "^t ^Tir 


^^ K^'^ ^m -^j^^xm '^ii'tI, ^^J^m =^tf^|, 
w i%fYc T^^ ^iTTr sRzrtf fiT^r qr'^^?-:?:?^ trj- j 

"T:^ ^r% ^psk mm ! "t^r? qiin% 5?:^:,^ q^^ ?f- ; 
^fT^Rf;?;frr jj^^^'ir TH^»:'Tf "^jr^r^T^ ^grtu^'ir ■ 
^^T,m ^ H>T ! qRjKl qfg% ? mm I i^\Xs mk i 

nr hM^ 9m ii'^'M I ^R R^cj I T5^ ^^% ^j^^ vt"^ I 
•^I^Tj^TH.^q^q ^f^^\ :3\m ^^^w 1 ( >?o ) 1 

5F:^^TTJJr^Hf^,7TrRf r%?g w.m^^ R^qraftfrT ( ^-:^- 

owfq ^i"? fl gV^aR^qrfn ^RfguRmf^r «i:5^r?im!rif?T 

sqrqrV, arr^ro ? ^0-5.^0^ ^oi^rg^R, ^nro ^ gro , 
b ao^ q^ro I r^rvir^r, btI-o i yv^ro 1 j^^io 1 " ^rurraif" 

^roi f;;i ^rKnJJ3Ji>f%?T ^, Mo ^o ^(U ^o I :jqjq, qR;Tr<JiR^qTiiT*Tin? 1 

«^ ^r^f: Jif;Rn^:n^>3mr»Tr^qa: ?i% affsr^ si 
^^ ^TrTqr^=5rr: ^ar^ ?r?T 1 r%WT^ *Tgri=i g^^w -»<o it v q- 

jiq?gT5r^^ra, ^qro I 

^i ^£Tm H»Ti%r%^«TTai ^n^ ^qTrnrquir ii 

nfs&¥r^ri^Tqflm5J=!iroTrflc^qmT.i'j7=.^r,' %(mk srf ?i: 

^T*^ TIT|^ rf5tfT RI^T^ ^^W,l^ W>\^^1^ ^^^ 
WJ^ I ^Tf^t 10 «[>! ! ^^r^l ^trr q5l% jfiTTqi ! 
=^[11^1 ^TJlt Tt3% d^^ Rtn^W ^H ?.WT^,^ I 
^i qf%r?5lTiT »^5tw =^3I5^> ^TJH S^ '^fnrTqilTJ 

5n^iq ^^^rr M^ ^^"^^"t ^iTiq ^"^j ^jr% ? 
m^RT '. ^^r ^ w^m ^topt ^«!i ^f?i lut 

^RTqrnf ^^^r^^ ^^ TtH^ Hsiff q!!l^?% W^ 

{ ? ) ^.w ^TR^irr ?;«i^Tq i f^nj ^afN- WiW ( \^\) SR^ t w^^ q^% ^3T^T R5j?;w ^s3f:^^ ^i^^^i^^ ^^^- 
HiRf WTT^ T^^ i^Tsi ^li'n^m ^^^^^^ 

rjfr ^fgwr, 5:ir^?jr^ g ^5^1% ' r% 11 '.11 ^<^«i<+*rr- 

HlRf ^W Tffl% H^^T ^fiqi^ ?;W ^mfrq^ 
^(^ qfiq?Tiiqr^qT;r ^^qr II 
lira: ^<«w^SHH, asa viirwi^ri^^imsr^sT raR'^ 

5WT*^m srrm^: f^rq^T^g ??i?:ri^i iJi^^en^wTj^siro^ 

5^ 9R%rt, ag '•ac'^r ^irijnw ^??r" ^t% rja^lir ^aT 
^fffar i«ir ^ra ?i^ a^r fi^sr 1 f;a f?!*^ JTma,?»iTo 

^ go I " 3F;sqHrf naJT ^koito 3 fqJT^r?: " ^rst- 

^ffqrrjjgqr^R ^TTgr^RWTiq; 1 ?rso ^^ ar^o l^iRfo 1 
"^?Trroi ^tor hit% ^k^ ^^ fjirrer f^n^qw^or 
^r ^Hi*'-qai ^Vaj^ ^r^gafa q^^r? gr 5^ 

;^og, ^^o\ " ^ROT f^si ^^, ^r^^\'r^^rtt 5%: 1 ^^ 
«fT g^rfa ^iV<^, sre n^fa ^aer " wro ^ gro 1 wi^^it 
fij'ar ?i?a: ^»:<ii gf^: «fi?:ni ^ 1 ?Fa: ^?:<iir W5?r, ^ff : ^;t- 
•ir q^f?s;mRiT, ^ro m f^goi ^«itoi?iio h© stoi ^?jo| 
5^0 I ?ifgTo I " a^frgg% ^%{^^^^K^ " ^?:<^rfjrafm 
>a«ai;ria 3JT^^^^:^r^i:o?g?35ii%i^5fl(^, ^^o 1 

«ig*jor m^jv^^ sfl^qrroTwm?!^, 3no no sro 1 r?T>fq q^ i%?T, ^^? W^ n TRjTfiqt II 

«iTJt 9T^^^':"n;i affa^rrJ^Tiir ^fa 1 n^ ^^ 3?arr%^ - 
r%'s:!i^f':'^ sr^^ ^^rrsf % r%^a ^jf^q^Jraafcr 9^- 
?j ^^^ 3flwqftt!TTO q^R'iH q-vnn^^ g af^tiT ^ 
q*irnf '^^T'jjR^inTiTiiifq ^'t'lrsjo^a ^j^:itt^' i ?r5ir- 
f^^r^rr^nfiq«iiqf^TSM^ci«rqr^5iqr 'j^itstitt^'iot- 
mmh- I aTsrR'3;^nq5f^«ifatTra?:^^raraq=rmTjra'a- 
% cff 3Tq4ragTR5fr?t 'la^r'^' ?ir^T^»!?!&asirvTra lag- 
%a ^cT^: I narfa sfur^rfq ^^^'^K fg^^rfg^^^'Cf^- 
^j:g;?THr'£^^^i'T'5;'Tn<Jr vT^qTsn ^tjjjtr vTgr% ^a^«ri ?^- 
vn^iraf si«iiJiwg ^^rra^TT^rtr^ ^rafa ^ar 5 ^rt "^aqf 

grarf^^r^r^f':*'! ?;R9;f^ia^»iR aR?iT«m Tsrrsif^- 
^?7^ Trara ^wl^q«I^f^ra■'^^a?^rs•:^?qrHr'm^3l^ «^5[W 
vnsrr?! ar^Ri ^iwa^ararg^^iTiHRi ^^^ fsqitrnr- 
fa H^^g ema^war R^r^i^^r^g'^^w *i^ra snjp- 

arsmg^'FrT^^sT ^9J«i-. a%g=^?T 5fl^ *r^fa aa i^- 
gr^g:5;aJTf^''Tg^iq^qr?^tTt?TTO^T^^r*rn'^fa irrnr- 

^:U^,r^:, r^'5Io I ?lTo Wo no I ^o | qo sg-o | ?rr^o I 
?I^o| ^lo{^o ( q«ir lTfTqg§^?:oirRfI%^^<iiRt 5f;jT: 

3-q^?T^foi5i5^ ^sw.i ) (nr^vr^?!^ sff^i^^arear^ «iqf 
g^sfr-sf^rvjr^'ia ) aiJPr^rfTSTr?:*^'^'^, a[^o ^ sro i 
1%=?^ ^fa ^t^nq- gTn:?i%, g^o ^ ao ^ ?io 1 fqn?;- 

^^ ^ qr^s. ^H'^ rqT5R3lFs:^T^n>rT ^g'OT f«rnr(%?ff(%:: 
RW^^T^wt a 7^n:qT'H^«>mw5i^^mT'iiqTfrEraf^ 

m?Twt IJ, ' f f^ ¥Tfitfa:i ^TfarTrTTVn^r I *)J(i<.<!,mi^HI 5i 

arra^TH^ar ^s ^rgrvrrastr c f5T^?;rara5tr «. vj«5^*(<hii- 
aamraar \o ^r^vrr^ar U9rm»TT^snlR?fcT«rraan 
^t^sff Rr^^r^JTraTr 'ro^r^ amr nrr^qm^^f^- 
wr I ^mn%^r 5- fairrr^qT ^ ^gwrr^nir a qgHT%- 
T(\ n. smwqr qfi^«T ^ ^TniTr%?ir qfiR-irr ^ ^Tjrrtf^- 
Tir tvnr^qftrRT c ^^r R^n:r^ir M«H^qff«r ^ a- 
^^ eTT^r?f^«ir isj^qprm ^o ?rfr?:nr?Tr M«H=iqft- 
m\\ q:n^n[qr m^^fTwr K'<m sifa?ir 1 war?m#F|^5 
^^ ^ ^q ^ u^vr ^ c^ a ^q3of3 '^ " «>^ ^ ^^ a.g'f^ 
or ^ fsur y rm'JT^s;'^ :t r%'T4t>jag ^T^rl^^r^nrnTsj- ^JTHT 


^T^^r 5-5T ?f^ g^^rf^Rrmfa^^JTT: q>^iinCTr%: ^5: " qwr- 
nrwf r: ria ^rTorfirm nrnra'^: 1 no» ?ifvio 1 ^oi ^o 1 
^ a[f , 3TOt:i ^^T'TW^r^TTi^ atrr?^ I " <r7WT^iTiT- 

frriir^ ( ^ )-^m^T^-'^^«' ^^^^ w^^ " aur^ 

^JW^'n-^WlPlT-^" ^^ ^^^ ^^ ?5?TT H»IT 
^lir»T5-^^lIT5T'T-3° ^'^ r^i^ fT^'^f ^JT?: ^JTinr?: 

TS '* ?no =^0 ^ go I ^?7TjHf«R ^TTJT^Trif; r%^ram'Ri 3T?rjra 3^1: ^roi^r^ 
^JTRr mm\ ^«rr ^fr crnr ^rtl h^r I'W.'tim c^^; 
gw^ m^ ^ru >T3f^ ar^^r r^qr^ari 1 ^- 

f^ <T^ *<[M ffrT W^: I ( 3tT0 ) 3FT% ^rst 

^T^ ?T»n ^:t^ ^rf^ vrwfrr 1 ^ ft ^j^vA^jht ^vhx 
4<j<^^i ^rni irfrr ^tt^t ?f?r ct^ ?rrf^ *<<ui'fini 5- 

?T(!rT^"TrarT-frT'^r5TTfi^-3° ^ t^-ttw"?:: f^Ri^- 

q^f^ v<444c4m^Hu.<i! jNt " sTwo ?nwo \ 510 1 

»<.<Jn<4K STTO 1 ^Tfsq^, srq'ra^, 9To ^ ^o \ ?rraTo I 

?Tft^ d-H^'j %^ HT^m t<^^vi f^^qm^, cT«n ^ 
qTIo ^ wo ^ ?ro 1 

OTt^r!T-^:WNTT-3o ^^^ ftiMyNwi ^«i^i- 

Wrn!r*i<!jfi<^ ^rrW ^Vi tfn' huh rt^n I'll M*^K<T.fl<< 


f ^T^^ 


^q^^ jTc«TO ^nrfir ^ ^<w w^i^? " ?:r«> ^vs x^. i 

^^ ( T ) eTTRm-?;Tri^'mm^- ^* gf««rd, 

^ro 1 tT* I ?rTo I " ?F???T^rTftfinr3reTc«if^^%W^- 
^df^«<Qi=»rr gf^nr^qr^ l^a i ^^J i 'Jdt <ntri^K»rv^ 

JT^'mnTT ^imT- m " '♦.<dt^wn i *ldMJll4:dB»X I ^ '».'< - 

^ ?i^rfl%, f^o^ ?roi ?rroi wrd ^rtra^ tt ^t?^ 

^ f^ Kd : H ^r{\ ^V{^ ■«d'"Hf*<'Md H^fcT ST^ I TtH:- 
*I f HT d*m ^ fedr<<KdI'^dI fe-flAIKd ^rfHlT^ 

Tf^ liio^itTiid i-c ( ^0^ TO ) ?T«rT *M<rt^'y<i<- 

d*II^«**KI^<^lr*trMd ?fH ^RR ^o « TO | 

^Rr^Ti-^^T^^I^-fiio ^t=?m at%wr ?:fifia, f o^woi 
arro 1 n^, ?iwt: 1 w^m ^, m^o 1 ^ ir^sm'' ^TRo^ ?fo 1 ^^^^^ f^^TTfJi^r ?:r3T- 
^■TvTmm^ «^ ?Tt?t: ^^ fm,fo^ toi ^k ?^ cnr- 

^^r^TW^rem^, "^t^^^h" ^prw,?rTHg^^ 1 ^nna^ 
wvrir, a^ «r«iT ijrrrm^^is^j ^rg^rjcflma^ Erif^iqsrs- 

^ ?r^f^^ r^»jm?i w?rg<«m 5t?ir% " cflo^S ^5^° 1 
^^yij_^^^_3o ^rm mls'^rqiss^ tf^^inifa «?: SJi- 

r% eir-^-^r-^nrcR^Tfi a^, ^pwr^ci, ^, ^>, t- 
^3^, vT^TPT^, f^ro itT%o I 9rro wo fgo 1 ^mr^r^- 
i|r, ^ro trsTlJfo 1 nrrro^r^ 1 ?f?fT^R¥r%, 30 ^;^1q»i, 
33 ^fo ^ru-^ ^ci^^: Trcr^, g^T^fii, go srrao 1 
^na5Tm^%^?^T5i, " »:r?!irw 'sm *frar: ^wrfi 1 ar- 

%«E-f :, vro ^ ^vt(o I 

:(n: I '^^cl ' ^^^^^ I ^r^5 , aro 1 ?rej vrr^r^^foi 1 ?k 
^ f in^l rKvrra^^s c 1 ^ 1 ^^ 1 %•• ?^r> ^*ngr ^rJir- 

^Harf ^fts^r^, aro 1 
^^-^TI'R-^" f'^'^^f '^^^' ^' ^0 ^ 5T0 I 
^TT ( 'n )-^fH-3° ^° '^^ ^f^' am^^r^w 

^ 1 f reaf^, 5rra» awo I 

q^ ^ft?r ^sq^T, nfo I ^^trs^ 


^^Tsr ^TfT*, *To ^«9 ;!ra 1 ( JnTTTT ^5«3?Tm «»Fvx^ ) 
^9 ^o \o xjTgo I ^o jro I ?E^o ( 

fiT^T!Tmft;'aa,V<iTfH ig^?im ?ift;i lEf^Ht ^^ 

g^: #JR7: 5^: ^ r^^^TTT, 3qto ^^ fTTT^o | ^. 
g^ ^ mffd*^^. 50 5T^^ol ^ VTT^ ^ I ?n^- 

i^RHl^- Wtttj-S* *^<j.in'!^^ !TfW?r 5:n?i^, tJti- «Tio ^^ ?ro I 

^-c^ijq ftra m\m^" wro i 

*iJir«m*ifft»nq[. qo ^0 I 
%, wo ^^ fio ^ go I 

^^_5f;^_vaT0 f?9qfiT,^Tq?05T^, wq<oY?r-1RT<qT0 Ir? I 

m^o I sE^Bisn^ v(m^jsiih?irsPj i:f?T ^nfrJtsfq 
'*:if^*3TRTf^ «»?qw^thf)i%^, moi r%ioo iraol ^r^- 

^-jo ic^a^r D I a lO^TRf wn«rf T^tn^ a: 

^5? qT?o " ^;»iftmnJTfT3?fl?TW?rra«5<^Tfwcw" 

?q ^: 5%, ^TH^:nar, no m^o ^'%ff;, go ?ir^- 
|i, 30 rr5ff?jo I wjfio^, Jti^o I ^ar^^rq^ w^-^rar- 

«y*^iu, mo I i ^5f^ 


^^♦i^lf^I 1k4^-^2l^3® «?nmT-ftj^-«^ ^rs^ra^^cr^i^inir- 
if^ H^f?i »i«3i^ 3iT% Tm wm mf^f , tnr^^, ?trerT- 
Tlf>Ti5j5ri nnV^, ?TTwf^*irfi.«iT5rr%f^«Mc ^ i wf^oi 

^, ?mr Hff «5j«: "^f rHTr?»T% f>^, srifrwrrfsr^^- 
*i:" mo *ro fjoi ?Rfs^rq^ ^ «raf^ ?i^ r^wt ifl^ 

qT^r " m^o \ 3T0 1 

" «F^7fTOniror " ^o i a:^ ^: " sT)<TtJTfT^?r*^: 

'R^^k-^J^Tsfl^-*!'' screim^^r, rant* ^ »o^«roi 

fTm^»Tr% aft" 5:^lif^>q«R«i I ■sf]o \ amo ^ 70 i 
»jp uo « <nf o I 3ra^*?^, wrar* ^ wo ^ ?io :« ^o 1 fffo I 9IT0 I wir^sTOs^Hq;^, 450 no ^ly qr^o 1 3io I 
W»i:, awo ?rTsio ^ «r« 1 ^aw firijrffi^ «E?n «»^ 

^ffi, si«« wrero ^ 5roi " ^^r^as^m'^t^ " ^a- 

^§I«H<ir^ g^fcT rt«ir, UWo Wifo ^ 5(9 I 

^ ao ^ 3TO I 

JtTfx er^ir?^ 1 wf^, am, p^ ^, ^r^o 1 ^^j^ar, ^ 
^HR ^, i%^o I " % tsr^T arra ac'TRra^^aRr5f^^ nv\ 

^raai ^T^, 3rraoy ?t9 " t%^w>?rTiiw ^i^ " jt9o sit- 
(Trfo, ^rgo II 

^OfrHT^S?^T-^° ^3ra^*n^TR. WTO ^ SI'S I 

ofl: mo \s5ra I 

iRT% " f5»o ^o ^ 3® 1 sfftta^^, « ^ ^smni ««/i^- 
;&«: ^ srrano 1 ^rwrarjnl»?:'rrqa«n5=^w% ^o "snqr- 
■tiT, 30, si^o I «rw<» wo I 

vmi I aa: ^i^wt^is «o ^ 500 ^^ ^« I »"I^Rr<irwira«Rfir*jti^ vq4^, ??« (V ^* Xi ^« ! «n«> I I l(TT%%^, «o ^ «r^« t ^^*Tfrii9rf%«rf%^ ( ^9'^ ) WTvT>qH?l3F€:: ^5TT wri?TOlTifqr5;(f^-^?rR5iraftH^(^W-''^° ^5m?ir- | ^$r^P^-^<^^^-f^'» ^^rfj^s^, " ^^^mt^^w 


?>*f?'ftTT-^iS?^I^-''<' ^^JTHM'd'C 3Tra lira, 5?lo « ;j. 


^o I *ifRn%9r'??qf;fl?5f;rqr*r, vro \s ?to ^ ^o i 

iR^ii ir^o a. 5T0 I 

r;:, m^<3 1 ^:^rfv3«Fr?;^, w^o % wo ^s, «to i ^^^- 
riit, ¥rc ^ ?io tj'^o I ^ffgo I tn;^'K vtufko I ar«o i 
5fro I jT^o 1 ?rVo 1 srpo I ^?n«> ! ^m© i mf^vTST?:^, 

JT^f^r Ja;5^P^Jr,J?qwHn5iT?T^r^, i^^^^ wvi^jr^- 
f:«Tf H- ^r^^-3- R»°*?»T wvj<Jim r ^ ?*?t: ^^^Rr:| ^;^^_^5jl_?5fro ^K ?T^. JUT rar.R, ?ira ^njfnm^r^ 
^\(^^ Ro qpTflq R^ nit R^ r^FT ^? JN- 

?j^Rq T^^R^ ?fi>TF»T^T ^FRiT i^mm ^- 
rnnr T^^m a» ^^«=^r «j^ ft a? wn^\- 

^r^f^f^ bc JinTH^'T «ii^ i^r^ i;^^^i4 uo 

'nn ub ig^5RT»t yu mrimh'i u^ vn^Tm yvs ^- 

^3 ^>V^ | i:^»V ^? 9=^%^ ^a ^^hi ^U 5iTfi1»T- 
•^i vso Rljfl^ 3? H^anri^ 3^ I ?To > 5 o q^ | 

rftn ^s(n 'Tr rf •frill HI fd i ?tti ?i^ k^-s^rf^f^r^- 
;frf^ u^ qnr^T^K I «j^ *T#^ 4i^HHr ^Tmr i ^ ^ 

^TT^rr wd i rvi'd^'^^w^'j i rM Mf^r-iii^^MifavTi^ ^s- ^JeTf ( ^33 ) ^i^ »frrr^j5nj5THf ^M-^'-'wi^^i'cr'jTf ^tpto: ^ q,«>*<,JM 

^'■^ T^Tf frnr^ rTrH^rlMpl^Mq; " *MTil<<l^T»I- 

f^HM^'hvw W jti'frro^wfa' j^tt: j^ct: *M ^ra^- 

f%^T^^nn sr'Fnf^f^nET ^?^Ri^5?i^?T cTt^^^tk^^- 
?trn, ?r%i^T ytjT'4Hi%m: ii^rrT'iT^'Tq' 5^>i^raFR- 

^+'^*<[f^MR^IdH, H J(.Nd[4(PiI 55RT^ JCr^^TT ^T^^- 

fT^rTfi[r%t iff %# "^m^^ ?T^r^^-5^TTH- 
5T^ni ?;cTr il ^ il ^r^fd: h^t ^Jj^r, gr? fierHr r^- 

gar? wmrf^" f^ ^c^ irmi ?T^^?r?i^«rRrf%5r;s^r- 

^rOT%itm!^^3 ^f^3 ?rTffr%di[5qiT^Rq^ ^t 

fTrsR^T ^'nn?fr%^rii ^l ^rln^ffnt •5Trgf?^sir%^ 

?iRR ^y TST^fior " q^PsTm: en ^n^^r f ^-q^q^ 
???»r: qft?!rriTTRni i q^fsi^r^n w^j^w^r, ^^'r»^rnr gr<Tf%?TR^?tt ^M<rir<i ffTrqTni i sqrqr^r ^ fff^i ^ jt^ ^ 
l^or y spir-^Rrr^itntgr fi'rTTT ?rn?f: ll III irfHi ? ^ s; v^h ^ 
fi^a ^^rg^r, ?:my^r^^3nT^r» q^r%: i •j^rr^mfg- 

r^ \ ffqcil fHr^?i>, 9. eim-- ^ qrrm qg^Jinira ll^ii f rs: 
qsTrfr y iir*T^ri53?Tra V5^r%^5»ffi ?i<)!'^TniTnT" 
y ?r?ir(% ^?. ?fT%r4??fnTn " ^r^aJ^dr^grriT, ^^- ^r- 
rqsjR^fa: ^^: 1 ?i^^irRr5?;^r, a^-s^^r fgqji- 
qir^'j; " K 3t^ s^rs^r sr^-sRrmiigTiJT: sa j: q^- 
^5[r?q^3iJTr^5tRd; i %f^^v- aJTr^jj^w^^qre^ici: ^^^- 

HHr^3 rsrfl'Tg3>jq^r^»Trf^5 ^t: (^?i?t: h ^vr: 
fffsri enraq^T^lrg jtv^r ^c^rrfr yo JTmjTfi- 
"JT ^^^q^'ifn Ji?«irTfi^^q^JT%^q!^%:^rr'^fq:(r^;- 
tHr?g^^^oinra?iTT;^iTrra?^fr\w%ip»r?Tq(%fiMJi y? 

'•jn^?nirinMqK^ri^ y^. gre35TT ifswR^ir ^r- 
^33?rr^sir%g: ipifrqf^TJiq: d^ ^^?^:Tr^rc^i m^m. i 
"q:^-^^<^r^5^?5i:, qr%: q^ qyrfdqjr i ^^rr H^irg'^ 5- 
5»fr, ^rf|ffl ^5n ^ig;: \ 3rif^r%5fl ^ q%: ^r-f^*n%- 

%gor: EKRrfii^:(TrnF=qfS!prf|^1cqrf%" y^ jm^rHR 51- 
^?TqriHRm?ig'-rr3i^m?rrf^qr??iRJii ^-qsifioirsa ^i- 
5iT%%fr^'jrj5^^^fqr'Brq«iT?«irJig?!j}rfe^^*nqft?ir 
^»i yy gr^r ^qr^aart^rgfiRq; b^ aR^i^: str- 
^j^aar^r Ji?r<in cr5Kn«^rf^?cifqn:finni 1 3T»igr nf?r- 
^iiiT snd^rrr ^ifim; ircfr^R^tnr ?i3fir»ni y^ sgig" 

f^3 ?T3T''»'?«nq^f%ycr sTRsg;^ri?iiR5f?sRi af >T#fqr- 
Brqf rvr^f s^cH^yfy ^RT^^r sg;?r'crnrTcgf jfq srvriifHC- 

it^o jr5K3^^T^J7T^d|pqt^Rrw^^: 'a*. «^4 ^i*i4^^^H 
s^H 3^ f#TRrf*ra giT^rgni^ ^^arrfri^ fri^r^fgr 
55?H?ir^=raR5»T5i*i U^ r^ »T|r3^*i uy 5«:tr- 
g^ 's^TfrsT^qijIr^ Ji?T^ ?i^ 'i STR '5:r%?mJit 
p^nnf qR: ^'rra; yy ^i%f^ 'iraqR'iraqrsa^rR' 
RflrqR?«iR*i y^ gf^'pr 'rr^qr: q?:?q^ ?^?tt ?^*i 1 
U.VS ^1^1 J44 qti4qf?Rrq"qTr^F'i ^TTrt^rfrft^ R-' 

?irg;5THTr%t??iT^re! ci«ir t^ ^r-r- ^j^m^i^t *Trt 

Rql^q flrjff qR?TR cT^ d r g'gH V.U! ( iw»if?r ) !JT?R- 

( y^^sffTR ) m?: ^^gfe^T^gq^q^Rrfi r^re^- 
sTSTT^ 'S15 g^qd ?Tgq^ fTgrrqrq^rr:^^ JT^r^r q^j 
vm ^^ r^5Sf=rr^^5f^^r:areiw9i»^: I srf!T:qr^?:or 
g " f?I5!RH " ?r% q.-S: ^^ ^7g5^ ^3:?iTr^q ^Si fw 
i;Tqqr?;g7'tqr^r T:3T=Tffrr'«;^^^f%srf ^ f,^, V4 (g- w.^ 


^1% ?Tvqir ( JTrffT^rr^Kf^r ) sirfsT^n^ ^rrrir^j'T m ^^f^- 

9i?r ^JTO?^ FT'^fq ??f^R%lT ffi^vTJT'%^ irrf^rara'- 
9rJi£rT>iir'^f;n^r>i ir^JT ?if : ^vs '75r^"^?ii ^qi^*:5T?T- 

JiT^rs^^irfr flTji^fir^r^r '^rq^im \( ( ^nrl^fcr ) 

silsrPT ) isTjiT^^rTOT ^r^'^iir^rTrTni r^^?^ ^yfarrqor 
5rr 3'. 5T':E^??rq^ iT^ ^crf^q^ ?^qt ^.v-.^it ?i^ ^h- 
r^cnrrgrTiKi^^^qrfra?:: nra^wrfir^iit^^rfs-qf^- 
n JS3 >s3, ^fcT Sf^'Tr^' p^^irr:, ii ^3:^1^: ^i'^^-. 

n^Tf,?Tr?ifqcil5i}?Trsi a'jJi: ¥fr3jjq*T^w1 n^rrrir^rH 

irf;HRWTlit%^^$nf!W§5 'Erirgr'jr^^q w^n^feri- 

5i*-g5iqsTf.a:(,'.v)T^r?^( ^mqf ^tT^rqrff«r(^:c)q^- 
r^?T^grqr jrgrff^q;:??fiiqfiT^qrj4^sf(THgf%i qgrJifEf- 
»[«1T I U-^a n?vi3;5qRTg5Tq^i ^\s-5i^ ^rr^qorr^l %- 
';^HtrT^'?rt'-:iRrf^ 1 V^{-y.l 3;>gr%?ir 1 %''-!<'< njin- 

fiR gq-giTTrqfiTfi ^ 1 ys.-'^u ?3^T7R?ffi?!jq^ 1 y^-ac 
si^g^^jfTfrr^'aRq^i ay-ysaR?:^Rmfif?i^7R^ 1 «v- 
?R,yt^nrrfir. ^jqa^qCTf^psra I a'.-yl^^^^rfngroir- 
g^qr^^rf5[q^sf?RH 1 avs-y^as, 4THiJ^r*ir»qT%?ir- 

rSTrrlrqf^:, ^r5rrrf>-:ir3qr5R» 1 \3-\3 g^RrranrliTfg- 
fiRR I >'.-?''. i(H^{T- (^r^: ^?wrqsT5rqi'%Ri:> 1 ?t^- 
^^fVTqr^T:'^''^??^^ B«fTq,i ^'^^ q?:^ q^^f^iir^rfi^Jir- 
ar: gvifrriqrqrTrr- in«ir ' ^? ' ^r% ??rJTr;q^arqT«^, 

^ft: ?«i5fciqr fflf^qr: 1 sr^ra/a^'qTqrqvTqrtfq ^rrq- 
mfri ^ R^rvT^T^Ti^fir 1 g^gn^ir *Tnqr%: rlK^q^rqr ^ 

9:^01 ?no no fsoi qcjBi r%sifiroi f^qroi n'^rai ^'rsi 
^ifnT;»ira3 ^r?fmn?fr gf r%^¥r[gi^?jS'?i^^^') f?i rir^qr?'- 

gTqf5'rf^'«iqr%^r: I ^%o \ " gg»^f%^?nq— qrgo I ^ij, ^?jro » o ^o 1 q^^qfrn^r ^tlr, vTr?qr?i- 

iqqir-ssr nil ^srr: " ^qjqqrn, ^gia^r^fxr^ ^rrqrir- 
»irv:riM^ 3-Tmofr'T ^IqiTR cjf^r^q, nf^ro 1 rar^, ^r- 
^rqnr, ^q^ ^, nr^: 1 ^rr^o 1 " ^?rii:';i?r?T^g'^r!?- 
?nr3q^(%qr " ^fiTrfr:(r?ifR^nsTrr5r?Tg'^rgrir: 
^^rf ijT^rsj err: ^g^fji ^jmmiim *?T(f 5is«^^r- 
sfsTri%rTr?m?g ar:§<qrf^?ir?%f?i ru?: isF^rr^r^Ofc^- 
^ra^Tflf^iirgfRjfiasflgg'srqifnFir'^Tg'ciJigsqrr^^, 

r^o I 

?q a>ji?^q, ^raoi sR^o I fir=i ^^^^TT^r ^mk ^- 
f^T'CTn:^. ^?q ^rqi??r*TF-=5'r?irg?qw qrff^r ^n^fl 
^iR^r ftriniq^ qft^l^far, irro '.y ??o 1 ?rr= jt^ 
no 1 3TT0 :^i I (' ^lafajTT?!?^ 5Fnr ) 

^U^ groi pjo xToi no) ?r^oi "^irr'jr ^^<irin" ?«r. 
U. 3ro y go 1 ^?ns 1 " w;^rn^ " gqro ^ ?ro 1 

^^jqf^_^^p5[i;:q_ go f^cq[r^q;^%fi^ITrfqrq, 

?. R '^^ I sra q^ ct: I uTo 1 H^, ?;ro '.?ro 1 5t i ?n» 
jTo sro I "3Tre^rHT^m^5rq?^'^r^TW^3T^r" iwro 
^. q? I "?^r^4r=?Hgmftran:" qf;ro ^'.q? 1 »?oi ^roi 

^T, 5«TT0 \S ?To I fTo I 4to I S^Ktjui =3HJTq ^511^^ 

^, ^, '^rq. r^TTii, grr^o i 

srrq^F ^grvfaj" ^mMi n^j^r '3rr%q; ^^r «isfq ^: 

9)^q5T^?r^m, nio ^r^o i ^J?" ' 

^suro lo gro I g;5° i ^ ^ ^ 

vtW'^vi gqnnfR, ^iTo y gro'^^o ( qr^Rqrnrarqr- 
^a^^T^H;) ^^ ^i^rq?iq, 9I3» I '^^' ^"^ ^ *?° ^ ^flr 


^flr^ ?it«i ^$fl JTW q^g^fr " nlo Hd ^5q i 
^rgsgrsrqR^iraJir ^rsfr r%qJTtrT%f^5Tq: ^5^r3i: s[rt i 
sr^^KJTinr 3T^?lJCJTioi: qnqsgr^nc ^^ ^Kwsfri^ " 

vTo ft; ?To a ^o I ^mo I 

3Rrn" (^o) ^5yr5T5qr3iTr:gi «Hi?^: vo\\i :ao ^ ^o i 

mq; ^ a^H t[t%^^ sTgiirrfrtfTr ^fsT^rm ^ti ^- 

flf3nn^r=i?^CTr" ^5qriT5rq\ ^Kii?^: vro '^y?To? 301 

^lllT-^f^r^-S" ^"f* '' W^ T>rw«^'T^pn^qffirDr, 

?tot: I rT^^ H^rT^ qfafef gr^TT^Frgq: %rqi ^rrra- 

^ I ^f^'j^, Jio I r^mqiaf), 'is^f^ ^, Jir^oigrao 1 
^^>^, iTsr ^r^qgt ^in^rq: 1 nfrro I q^ i ^q» 1 
sT^o I ^^o I ^^o I srraro I 

« ?ro I 
^fjl5T-^r1l»>!-3° ^-^cj s(53ifrT rt'a^^ ' wnr *r^^' 

^i^o I " ^fei^r iiw ^5wq( ^fJT^f ra^dr f^ vri5r%" 
qftnl. a^o atpsro y gio 1 ar^^qsir'^ii^i ?rnjT<iT5ia:^^^nraqrr%«i»iroTiq: ^qR- 
qs^^rr ?t?h ?r?r ^Rfq:^¥ ^m ^^r^i: 1 ?t?«i sr^ffgl 

^\i\ qf fqwar srr?^^ ^rrsr r%?n[ 1 'a^? ?i 5 ikkw^, 
?r?fr gfim irmTHrs^'fi^rft^ Hifrq g# rg^fr «- 

req; f% h^ri gg^qr^ ^rsr irrftw Hfira 1 ^h w:- 
^m^oitJT RqtDT wn ^ 5tf T 3^aT T^r ?■ f^ r% 1 

^r? riT?n ^■s, qRrirr%3T35gTTi%3T^i:imr siit^or qj(:j 
Ti^r%#r grT^r sirarr 1 qigir^'gsg^T ^Ki^ffr m^s^r ^- 

«»Tr?j Rf 5 ^Ji^r ^r ?Tnr stot v^^ q^r 1 'w^ g 3^^ 
m I q^ ^r?T<T:^H gt^r vrrforisrcq^rraoT ^g^-ftr- 
<:qw!jr qfjTiTr qr^^^^r fT?fr gsr ^r^r 5rq 5Tq f^ 

m ^^?i fq^wnni ^ ^r^^ ?;5it ^fg jjtrc^ q^rrast 1 

5f jTr?rr% qirF^JTR^ ^ ^wr^V qqr^w 1 5Tf r nrir- 
cTrnr ^niTT TTrgf% *tw' fi?^r ^fs JFR^rr%nTair f^ ^- 
flis^r I qfrr ^ra^^^^ T^qxTr 1 ?t1d ^v ^sq 1 ^fli- 
f 1^ JTin^r? ( g^- ) ^ ?iflqr?gjim: rflo au <»)5q 1 
^f|[fjj|^_^|%|^(^_qo ^qRn^>: ^mlq ^%q^?r, 

^%2nfrqr%ar^ q^j]^ 1 
HOT ^rn%^ ^w HwqoT ^n^ >m^ JT^r^it qid'H^w- 

^ %^ Hirr<JTr rawt'Jjr^'Tm f»fl^ T^^pqqflq: r%- 
CT ar^q;^ gf^g ?r5»raJiT^r%?iq^f rTrlgwraTH- 
lTH ^3^? 'jq ?Ttq: ?TrgTSgs:ws1^g^'^'3'^'lf^^*"- 

a?:#q rtrm k^ R^m mi^^K*^m ^^\ fn^fvur^r 
guT w^i: Trj wffiTJim ?i?jnrqq<r? ifl^?i% Jir# ^flr^m 


^'fil^iPT f w'-H?<M rft I ^1^%% ^rf sirg^iif qr'j^if Tmram 'ra 

tiTTTT qf^'STt'^Trq;, «^nT Hrar«fr'j:,^'CJir ^"i wfc^TWirgrcr,?- 
5rrotar nnfl ^r?r?Tqf ?:Ti ^^ ^irf ^'^*J ^f^Twm?ft 

iKa5g [kh ^ m^cf ^r^ ai;! Hii^m 5rf r a':q^nn^r 
<Tt«rar>Jiiflw ^qiiiT f^%fnn RgtHfor ^^rf^t^r- 

^ ranfif^fr? ^ f^ 9ffg%f^niTot?T?Tr a mmtk^r^^i^ 

?iiitq; fV s^^roiam g.^'iD,Tiiiiir«i»gt%?^ra 1% qgJi- 

!?oTr ar 9r JTcjrrni ^r'^qror f%(%^f^ ?m fir ?icT^r ^rt 

1^ ^R'CT •I i%'^'i% I ^h 3Tr%%r1 naTHsff^ r% 1 
Qi^^FT q^ qnj ^ Jt ?TRtr«rrnfrsTr nr%^m ?r:qJTTj%<it 
^aqjTwm%<iT ^ ^?u1g|»T^3Tf?^|srnTrt?TTsoir ^- 

=3r ?rww fg r^sR^«it ^iii?«ii ^ ?ii% ^i^i^q^qi^rjlq: 

Ji?r isTT^^r a^^^i^'mi'^ it wq^ qqr^r%t% 1 ^ t nfV 
f^f^rsfeTa 3Tf «^3?q'nrsr wr^f^^^ ^ 1% 1 ^rag- 
tflop^ir II 5< II aswT 301 f m ^^^iwr^aW /?% ^^^ 

»rf?njifa ^ 55^101 ^ i%| goinfe I t.^ 5 q^?^- 

r<7T ^r^qr gi ^^^ ^iPrisrjJTjaiqHT >iTJwr^n?- 
^nirqrr g^r5T^=3r^'JTqTT ^ a ?t ^fvqflf^ ^fii ^- 

?!rT9rt w ^ ?r^i^iTT!pr5mr»i q^ ^f^nfM^ 1 <t?t- 
WH^fTTrTrrT ^ VTOTTSfT ^ l ^q i -H^li fW vrf^^Hf^ TtT lU II ^- 

JTTin^ ^ cTr5!T ^rg qf^ %T!f f% fww-^ i ^ q:^ ^r- 
^wr^TT^ «i^<{ii wnfrrr ^wf^^rrm ^<:^" i n^ i- 

*iNi<:i<,'-qNi j'jT 335 TTf^'grd^ vii:jTvrrftt!jt ?rt^^- 

f^ ^tfm^^ h JTf^jfkf^ 5T^ JT q:^ vxHT^nrr t% g 
tniPTT^T^ rT^ ar *j«<^di ^ ^ OT^m f^rf%i^^- 
f^f^ 9r HHT^ q<4^^m! «iTfcf^ % ?t ^s'^r^nr vrfer- 

?5^ ^ II y II qr^f PTt ?T%T^NJJ^I<!II-i^ f^^ 

5r% JT3^ ^r^f JT^f f%fT H 'T ^ sFf f^ fy^ii^rl: f%- 

m%^ ^i h f^^lcrlll ^J^^frT frl I q^^ qTI^H 

^n^ q^Jiqi q<'4it*<^:i<f<«Tir*rr ^ qRt<^<iyqrt- 
q4<4<jiqy<!/i'Mi ^ ^ jrofcT q:w q^^rprr^T^ »j^- 

1% %T ^r«iqT^?T'T|?rfr?i5Tpr?rafTT^rr^r^t^^ 

am ^brT^^T q^mjjH-i^ir ^JT^rrfraiV 3<^f3sfif% 
a^rq^r^ ^ ^k^m ^j^ M?:5^HR^rqf%f%svrqTi- 
'ii;j^f%^faq^^'inaiiUii^30Tiw qmrnrr^rn- 
»nt 3Tq^?tn n^*rn^r gr q^w ^ ^^^ff^m a ra ra- 
^^ ^ fT?r 'CJif^af^ q;^ g qjtir7TC?^r<ifl?iTf^ v:i«t- 
%wi ^f^r? m am vrrrfr qmH^H^ ?r f^ <<|i<g^q- 

H ^BTiT mf|[^Hfa [% II ^ II e^m ^r «r r ^irnnr §- 
^^q^r 5|^<ii«F^qT>' qrr5?)jj»irvj ^i^^ wffi ^1- 
?ir^ »T5Tm Ofrf^Trrrq' %%^ ai^TTT^gqqqr aw.-oi ^- 
ffr^rq f%^ g^ ^1^ ^r^rnie gfe% ^ qR?T:5 f% <rq- 
?H q;ii ^ ^R'^nfrn'^rraT ^^mviru-^^ a ^ ^fs^q^ 
snom jittf ?r:qT3'TTTf'ir rq ^hr^TTiT THnrlTT qrg'iTr m H- 
war aniTf% ?Tq^^ Trffra^fti ggjqm qm jg^ ?p:qr- 
7'qirJj;i%f%g^ ^q vrqs a wgqrrifa^qri ^^rom- 
^ qR^K^fa q?^TTi% ^ronror ^qnr nr?nrq JTf^«i- 
f?T I ?r5r^ srr ^^^jir'n ?TJf1m arwf t^ ^ fq nr^^^'lq: 
5fi^!q;grT fnr^^fifa ?Tfrnig 'srf^^'^ ?t qrf%f?Tf^ 
gr?r j^q^r ^5 ^ftnarr ^r^flH^r snflqrr&r ^qr- 
for jTW^r a^ ^^ af^iqrarra^irsT sr^sq q ^JTJrr^Hjr 
^^iTia qp:q g r^oiT qr ^or^rfa ar^r^r qr qn?^=?r ?i- 
%mfiT a^fa "3 ?iqniinv4wi??[% mi^r tq ftjsirg- 4if^<Hil 


^im V 5rf|rfT ^qgM^^J i ui r ii »ii" ^-^ 501 ?TiTf|%nf<aJ«n:r»i- 

^ ?f<Hs*IWl^W*4 "ra^^ qs^ra^fi^ q-fig f^ q^l J?in 

gnfr smr TT^r a^?T Hcfl 55^ irw a^^rar wir^mHTO 
a«r vrl%3^ w^rora?: ^m 3ief^[ gfti%^5ET? a^H sit 
*r^ n^ ^5^1 5rT%«?? a:35iaTiot'iT gtjxr snur 5grr«i 

^ 5ir «f r a ^ 'ani^'i alt ^r^iij R^faor ^nm? 

ml TT'ifa irafa §c«n<3t f% miaV %^ TraT ???i^ 
ar ?riTf?at 3rt a far%4ra a ^^ ^«n fetfa a?fr w- 
jiar^F? mHr^f^fe ^ra^iw^ faWM^^w "k*^ tifa- 

<T a^T tt<j; ar^^rr-caw 5flrq< ^jeqg^^ir?: <:ranjf gqr- 
ra^nwr jjcflaw hfk ira argm ^^'^r f^^as^rwr 5^ 
*^«ii.far ?r:qn;iw^»4i fa? i^ af^^^gg" ^^^4^- 

q«a a ?mf r g^r asrr T^frwail^ ^ a kfjj irar 
ara Ji3^ ra^i^iir ^^^ar fgnBra aafr a crrHarl g^i 
31^ ?Tar Ji^r m sri^^f^r ^5rTara?aia?g aor ar^ 
»Roirti^^^r a?TT ^r^at^ Iff^l sir^r aar9['T ir h- 

f^imlrg wR^rr ^rsor ajar srcqou ^w^ JTrfaw 
«n^r(%ar %i^m fasan:w^fa «i:^ wf^fBu- 

#aOT 3^qrsTafi:^T ts^s^jf r%a aafr «ot =5 f;?iHr««f^ 

fti': ^r^K-^JH'-uWi 'ngr ^%^^ ^aaif^?TMiu.<5 
%m ra qq:^ a^^soru: t%'ET nTir arcf) «H!TtTr?;j ^^jjaT 
fecT a ^ 315^?:^ Tcirrifwrr i^ai^rrg^r r%aa% art' 
3TiwT?i sa ! ?TT»Trw'^r ^w^hkw ^aaa fa^H ?r- 
«^<a*^ 'K¥fHii "SRw^a TPBTTi^w *«v^ ^P^« fa^ r^r^^'TO^sT ?ra a «aifrf^H^ aar arraoia^^ii^^r 
a^i ?nT3r^5^ qf^^<nji ^rora^Haaaai^ri; t3^ 
T a^rar ^ 1% f^fr 'a^fa'aor am Tc^^fr arai'iaH- 
^i^^ g^^a-fsrar a^fr ai^a^oti ^f^^urf ^m^ \k- 
j^rc JT^rtra ! qa* ?t ^^ 3r, ^faor i^^arflo; arai la^- 
fa^^fa a a;f^^a ^f^inmaijr^r^qr? faorf^^?? 
jiiFr^ ?T"T53r arafiiT vnJTj^^ r^ 3Tf ar^igr5?i 
3iif ^a ^^ afn faa'a arf^fl ^a a ^sa aaraTrsr- 
mar%ra;f^aTrDiat^if aafear^ia a ^sa ^nas^ a- 
r^?TlT% gj w^^Kj fe^ ^fatmr faa^sa ^mm ar?i 
5fe?i ?!a;ft^ g'ar ^^ a^aotfaa^ a:atra^aa a?; 
"a CRW qia:^ f?fT ac»i ^rflaraa^^ a^aia^isre^a- 
tirosf^g?ffr iflaasai^Jn a aotoi afltamfl aat^^ir 
^?it?e aw g^far^^H r% a? aft flf'Sprorra^^^ fa 
a% fa ^r ^ a af^jra a^^ <r^ a^arwa fa«^i% 
3r?T jya^TTna a^aroi ^jsriurr^ a ^ *ria^e? a a 
Kr%- arirf^fa fawjoir«ir aifafToi ^siiot tj^arr ^i^rrr 
^1 a arrlf^a stia^^s 33^1 ^Ttaiai%a»rti^oir C^\ 
qar i%a?r ^af^3f a^:ara»a3if?iaanj wa^^^tsfif 
ac«i f% 3|tc ftraf s^aiVf?^ 3v?r aetata ! ^fli^Erk 
w^rrg^ aia fa^si 5?fa*H? aigjafTRw ^srmr aa- 
f|^ at farafa^H fa aw?H ar^qiii ^faair^r fa^- 
nc^r^fa ^mi ni%.^ fa 5? ^r^a af^^H? f^a^^?aT- 
cc 35ag;<ii5 aar?arfa^^R*fa^rat?^raf«r m\t^ 
" ^?irarf nft aoi-d t'f.ej Ta^ar fa at«raraoiar 1 
ar| f%a33j^riiaii-?T«aa^?7^^?i'?^ia- « 1 1! 
^srgf^r^arif'Ji-aaaf ¥r^a?:atifi%^vrcot i 
«WTT? wr??TirT, 5Tmfa fa ^i^^rair 11 s. n 
aarrcarHf 3%a?:-aTT3i^^>aws5'(af^ 1 
ar^a^ ^K i ^ r. q;ar^3Trf ?Rfwr n ^ n 
arrasraaiT farfafa-si'J:^ a3^ fa aJ^^g a?' i 
HtraCTfar^To:, sjrfinrarara a;flion?a « a H 
a^T 3f f^a'if, fjiafta f^^isrn^a aftw 1 
aarl arg Tr?:-H«w f^iETware? f% " «m « 
aatm ^^m 3i;»ir ^a<n arrar^ Tajfrm'^RT i Tar 
^?!ifr*Tnn1?^r «5a% avj'afTisa^^sfiit ^r^a^- 
tirrir ?irarf3^r?5 sFfa^asf'sr^fr ?R«i»afm a7ft^% I 
a?:r a^ 'Kafafa'ar afr aar sifa't^^ «?;^ g^^r 
g^r a^g^*?T fa^j^r a? arta sf ^a »Ta«iNtj^^«nr s- 
carf^^? R af^aiggra; ajwia i^^ar^nrr aiggi «- 
ornfl vira^^ ^^5fla«a ajK^«? ^ ^r?ai ai^r^'l 
laiRTiIa a=5:r ^r ^afaragaaaraafasr"? qjuaeRH 
fai%ar^DTr arar ifa^^^i « 5rr?awTaiK?i^<a?iaT^a- 
^ a?NSoig?ir5rr'a *TfgR«5f%*TTar y«':a^^g fa- 
fTccg v:iiaa5w^ ^imfHsr^r a^ij^ra^ 35^ viw- 
grftg 3(1^ a ¥ifa?H5 u, g Fa^^ aig^gaKJj trfw 
aa«a vrfase^j ? f'agi^^ /ag«5r 3i3%5'igaf| af 3- 
%[? ^aatrta;^!?^ as^r aia ^\m wa^w^^^ r:; 
aissa 'ETa^ a^a^r^. ^rfa^^X aa?«inif1ag 3^afi- 
Ir^ a^^ara^nnrar^^rf^'^ ^^njr ara^ ar vria- ^I'^WI ( \u^ ) +icH^ldQr1=^ ^r^ra^r m^r >iTfNHf ar^ftw gf^m?: ^i^<:qT«jTg 
rat f^v??^ iT'^'F^T^ c sTfr ^isj^R ^sr nqr m?^ 

qwir ;^ %;t f^g 'i^qs^rr ^r?rtirfwr^Ttirr?rr w^^ftcc 
^rwnn^r'^rgftog ?r ^rnriTRrigr m^a:^ rat tt-^t q- 

^ q^; ri?rr rM\n. ^f^nETiioT vfrw^off 'TfTftqr^R- 

5^rT3frof rrnr ^^^ -n-m?.^ qfl's^r git m ^rt^r gf 
vfrw ^jiKw a?r fTf T ^r ^'gs ?T?ir Rra??f *f?r<JTr 

f^roT ?r|TTt«qoi «f rvrrtl; ^rw nETTrrr ^im^^ ^. 

atw *5qo I 

^f^njr " raTTs ^ ao :^ ?io 1 ?toi ^01 <lro 1 grq^, ^^- 
t^aq^^Tu^T " xr^^o airao 3. gio 1 arr^^ro 1 r%f^^, 
ma, g flf?r<>i in"^, wf^r^, v^j:o iqfr^, g^, fggr- 
ftk, ^5:, sg- wg ^- f;nii5ir*Tifr, ^o qrgo 1 

sj^ a:^ U u« ?f?Tt^ eT:jirci ^^fftn^, ifgqiot 
4J0 \s afo I snpto i ^qPEq?", S19H01 wrao '^an^oi t%qroi 

fR, n^o \ «o ». ?ro ^ 3-0 I " pfH^ frPJMJlffT R15- 

fn?][f3rsTqrTrafia5'T«ir»qnvif^f?nTrcr^"gir?Ji: ^grgw: 
*)^r t^ ^fa 'im^ii f%Rqra-. g?irft*n:'^ ^rgji: q- 

irrfxrer Rr;i«'~r i%«kit: ?iq r%%HfRR 1 
T^f tor ?wr I 

?R»T ffwrn 5Tnn, 55^^ w 5^ iir il^sii ' w:^^^kf!n^^^^ firgm ^^ ^sni^ ?i 5^ srm ^^ar 
»5aR I ( TjT^Tqf^rrWfT^TR ) av^m fsiq3Jif%q?TJTR- 
raf^at r\^ ^r^n ( ^rfR'JW'^-Hi^iintFFi) gr«q^rnrijfr- 

mrrt 11^311 ^rgo ^yo tr^ioi ^mij^, Hgwrrorf %Tmr ji- 

y 3fo y go 1 pr*i|, ^0 ^r^o 1 

f)R, "^R^oiqfjrmq wJicjn vrfwrqiu: maonq srr- 
®r"3Traro 51 Wo ^ ?io ^ go I 

y aro ^30 1 

^aiiri-^^^WT-^f' ^qr^TTR, qro y fg^o 1 fRTi^«93- 
^qiTra, vio ^ ^jftio I 

HT^T i»iT »55rRirr^ar q«=?g?gn^aTr*ra'R5i^oiis- 
5=!Tr =g 5:ra7R'j <lHK'^:(Mr?i a^ ar^arer5:r?T?::g^- 

q^jjMiiHriiiiTjwf^vn 135^ " iJr^t^^giTFqfcagar 
W ^^fa " arrs 1 qro y r%^o 1 

^ gq^r >iji?t* ?r m 1 jtt?^, trsTRo 1 f^f <iTiMf^TfT 1 
^l*? 3R^,?nra^, f?ro?mT:i »Tf|a, TVoi?i5»raoi ar- 
?TW, ^n^o I !TlRr?Ti^, ^«noy gio y ^oiaqgmrf^- 

"jfra *^«M gt ^R m ^tm m q^% ^ winr% gr «^ 
•nrftrir" ro ^o^r goi ??to ^oi ^rwq, g* "^igH- 
^H JT msp^r g^fei^ ^r^f^ q^r' ro fro^ ;jo i 

»?T^q r% " ^q frnTTW-- in^iiR5kiqRq^qiiif<^ 

W^mrM f5RTJ?flf5Rf% ^^^CirniH JR, 37To^ vo { 

^nf^'T^-^Jf^l^-^o 5^%, fro ^^ 50 I (^c^) ^^risr^ sn^n^lRTHF^: I ^JiT^T .ftjj'Ri.^Sf ^fJ^rg ^rg: a?i!^, ?nT?::i ^rao 1 3Tro;Tosro 
itio I ao I sir5:sn'5rr?Jr, ?:ro 1 uvn^, ^igo 1 ^wifJira 
«:, f;T>= I ?ro I " ^ oc^^^ gornrerrucfqfjrfesfrH 
wr gr ^w " STToffofeo I ra^o 1 ^o 1 ^570 1 »fl^r- 
n?^, fiTo ^ ?io I " ^ r%wiTr"T " ^^ r%^r^p^g- 

*i?Tfk-^q^nT-''o sfl'cmf I, vn\o \ sro ^ 3-0 1 

5q»l 3T3f^Jimcq§, " ^T^% ^i^r%?irar ^ " i%qTo 
■^ sRo I qmsi^ran, 3:qro vs aro 1 ?t?to i fir© I 

qm strq^Trfira «F.5^rir: gfefar, 3^0 ^ 310 1 i^^;?r- 
S^iToQ^^I:, 5ilo ^ afao R TO I a?ir%, vto 5^ 570 ^ 
«o 1 R:«q^, f«rro ^ 310 I 3?!^ ^flm, «ho i ?iraro 1 

ga, g^i^T^, Trio R. ?ro I :^«t^, 3Tro ^ ?T0 I ^g- 

OT^ll s^iq^i^gr^rft, ra%o I §?^, g=»o ^ wo ^ 3T0 I 
ciT^fTfr ?isiirfk^:Tm(5!ireqT«i?Tr?iR 3T^«frq!^5Fn%%, 
5flo ^ afao R go I ?:roi q;iiir%rq^q, ?rTo ^ 9sroi ?i«i. 
^WTTir^nrHr, 55=10 r ao <^ sro 1 n^ sr, ^«iro y arro ^ 
^o 1 Hi^5^, ^'jro I wq^gr*!!^, ^5qoi qv%*TSV2^Jir, 
«igro ^c R^o 1 3[5Trom^f^[^gr|r, ^»iro 1 " ^^- 
^TttI gnjfc " wr5^r?irsrrmqrir^(5T:,¥ro (y ^ro ^^ 30 1 
310 I ^HmsiriH^f^^Frfff; ^ro 1 'SBS^jr^urfJi 'a^^'sj^- 

^ rl^ H^TW, flRm^su^qR ^t^ (if li 

^il^ir?f% 1^1, n'PTf f5(R? if ^f^?? ^r^i I 
>TOf <rorn? ^^i-i\ '^m ^^im^ 11 ?!0ngrrm5>T^*irgr53r53ri>iT n^m ^r ^igs^ f ^ 1 a- 

mfh r^qrr^ar i a?TH ^w ts^ w^ ^^I'k m nfora 

»TrTr«fr, ra%c ^c^ q^oi ^«iro 1 1=10 gjrao 1 ^^r^rf 

3^0 \^o\ ^cTfoi^ar, %o ^s; qi^oi^^o 1 ^c^rrm^- 
f^r^T^^q^at, ^o I siviiH, auro 5|o y, aro 1 Jir^qijq^rJi 
m^o I nra ^, arfiro ^ q^o 1 

^rg-q; ^^^c qr^r^ frm ^r^r ^351 ^^ 1 ?f)o ru. q^io 1 
( snf^g^^isif qR?in ) 

^ ^inir: ) 5ro \s 5T0 s. a^o 1 

l^W^^Or, ^TTO ^^ 310 I 

Hrni R^^mR qsi cTiKJ^ m qKi^at Rgi%ai^; 

q^ ?n >»n:^ra ^ am ^»iro ^ro 1 ^qro 1 ^fe^ror- 
«iil?5^ , 'ETTo D 5T0 I «i?ir%, q^ro rasro 1 
fswrsft q^^f^qm^FR wrsqi'ti^ 
^g^5:qa: <Tiga^f 1 

•^ ^ tij j i45.iti fiTOM, ^T^nrn ^r^T ijriqs^iii'^^ii 
q^ ;i?r55^n!jiR q^H^r'nw «^ ^nKHwrruRra- 

a'qrg^g^^Rfsrtsfi^^gpira^aarR Ri%^5^i?T- 
sj?TTR r%3^5T3RRfc^-^^^rtrqr ^5^rnr7:sfrf%^ fntk 
»i«T¥rrvRr^[% ^: ^^^ ^flqRf aiftjwflfH n«^ Wr- 
viR gtrji^^'wr -^; fi^: ^W^^ ^^^ m^i^^^^ Ca^ i^^m\ 


ap^PlFTcR ^^% 5n?i5?iTM |^R'lr% TiT»JT5^ro: I aasi i 

ri!qn=TlIi>HfR^, ^ 'T i^ ^^MI"l^fT 113^11 
^j»T^^ ri^JTrci ^^tfq ^grf^fttr <^.l<^ w «r n ^ 

nnV fq^Tgtrc ( ?i ^ % ) arw 3sm.flfrf^^rR f^rrR 

rTTfiT?q^ g ^v^ ^i^isf\r^jim ^^ ^r^rt qr^ ^r- 
fsT ^^rurf^ vT^r^ H^](di ^g»m ^E^rf^nn ^^ii'^sTfr^or 

^im ill 'T^ i^ ■q^ ^^^m^fnpri (m^\ \\^\ ^qnq^»Iig^V5 I^^^.qrfJI fiTasqfR g^sq^t^r iq^q- 
oqr% I w? ^ qr^q qvitt^f^iriR 3rwra[rq*iTt<TT5nJj^- 
sti^raHRJ fir?qq ^^*i^Rt frtrrqar^?! ^ qpqq ^ 
a:"ci«rTJTfqmq^ncqtg}i arwjq 5q?qq^[f^f^qT34«?ir^ 
nr'Tiqi: II ^^ II q?jro c fqqo ( ^rsqior^Rg qnntqvjR 

w <i^^5qiui*yr^ !ir^ I 

51'JK^ "^ 'R^qRT^rq #ra^ Irq^i^'^qg^qjiR " T- 
^'^^j^r «Rrarli"^<rq ytm^il- srw^ ^ ^«n%" 
-jfi^dfl '^y ^iHq^iuT^ wig'wr^rr^ q^ ^5qiui*ii% q- 
TKeqTR ^: 51 ^ aiR ?qqrf^ a«jr^^?i«Tm«iTqsg- 
3H3<j<Hi^ ??qq igsiyiwid ?T5qrmq^ »rvq nftja: 
qi: *oqRI«*ilfii g"«TJfts7fe"^cq5R ^ qsl^jTOTSqr 
f^ "q^SfH^V x^^ irf,»«<H(*qici TrarrjRt jtri it- 
ftTtT". qt *.<rqioi^ri'ii 3 "?Tn«oTT qfcf^55*r" ^fqsisT ^^ 

q^:qq Eq^qraiR JT g *«rqi"'l*lf^ Vn ^ I 

«n?Ka5:7TrT^^qrqTq^:a'^. ?l*Tq^q^Tf;?Trqf t\- 

qsiqinfq 'siqis^fsqs^f n^^qw: ^ '^^s^r^qr^^^f 
^Ffi \ JTmr^a^ijTjqf aaq: ^ q^ii^^j^r^tqf ^qjr \< 
iFira^Fqwrq^fqi m?;: y qq sflq'K^ qaj ^oqiw- 
qiifir ^w.ifJT I w qfg;- q^ ^r^RfT n^qrfq n^Jig?K 
JFqrfi 5si^^^ »f|'5^iirafqq!*«,M^ wraffpti^q viv- 
q^q^q qflrq^n^qint ^sqi^nqsfq^^iqngr^rnq^i s«i 
" q^^r^^V: " ^cqq q«fq?^ qing^mm^a ^cnii 

3i*T'Tfci:^qrTTi'wT^ro"qHlrg[^Tfij "q^gjiwrq^n- 
%n5T I ^oqpiiq^rfjT q^^Eqo^o I qg[ Hi<r^i q iqi ^niqr 
scO^n: ( q^qifsiom^r^ ) qjiw^q^q »iq«^ 

Wt atJl^^^q 3TT^V, 1510^0^ BO I JT^qf^S W^^J- 
ctT.f?i«qn%q;fH5nqTfqVm n?» gigtwr^ i Jreriq^^n 
q;5^mrq,ra«qff?f;fH^iiqfa h ^rjvrtsq^ q^rr w^fq^fr- 
^■ai ^qqnrr^^^rir^ a^r aq fa[q??H^iqin. ?!?«?«»- 
qr^qrr^fjrnrqiq qrq^rvq^^, i ^'ro 8. q^- i 
*8im.nlMd-*i^mi«F'icl-'»'' g?^r^ wqmw^5^ 
^wVi r'^o'^o » ao I ( ?tftTOt^!jfqf^: Q^ qci«3«^ 
qq qr^^qiar ^ ) 

sqittrq.fjT^rc^q, q'sro t rqqo i 
^Ii!Tn^!^-Tfeqrtjr^rrrT??7^''^^''f'^^' qq^.i?i«iTm- 
qwir% i;5qn!iqirR ^ qran^ qr nrfe i%q^ qr^f 
qrqrf^^ qqff'cT n5TiraTqni?;wir«i% rlrcflq*JN<fly9>- 
q% assqTor^TrTqr rq>57q^ ?TrR^am>i qfa nir i g'WCH i 
eqqrrirHiq^qT^fermnrg^q qi^rnqjaqi^rqi^ftf:- ^■giirncT^ 


^Tf51^=^ ^j{^ ctt: ar«iff f%;?fr^ ^ »ir% ^r^ era n^ I3^?m 
fifjqfarfrrra \lc ^o \ g^o 1 ( a'STF .n r d r ^^- 

are fc^ ^5qo i 

^, " 3T^^ ^ras^r f^^jjKi ^>5ioT K'U^ti " 

«B*iro I go I 

^-fsro^eqr'ir 5*^ ^r^ t ^ rr^sq pr^ raOTa r%- 
^cfrora^a g^m^^ arwarra ^sm^j^^R- 

tgg^rs^T^ qjTPT " ^ao a, arRro 1 

5« i u i 'ti en%qr^>rfir 1 jTRTPK^f^qr^i *iM^'jo<4i*<uis 
f^gmrf «imT<Tir wV" ^0 ^^ q^. 1 

q^o u f^^o I 

^ ^q? <H^ji<ii<m!j m lygfa «i?i:, ^:it qr^ qni f^ 
fjif RTqT'i 5T f^fvrr: 1 «irf)qt ( Ct^rasnrqr^ ) 

q)5^RIN<rt<4t: I 5TO ^^ 5ro I HO I 

^^ r%^ y*«.<HWK*j4 grt, «t^ ^ fg^w B^fi q?i««- 

efiiPRra ^^:im«i?TT?»imH ?jf qm sifrrat«T era ra^rsr- 
^wTER^qt arraf^qsa ^'rfriRr ?ra %5rrg rareraw- 
tf?t, Iro 50 I 

5qmgrf?i, i%rqt #rq ^ ^ ^^JimTT*^, ^rrsrfrro 1 
m^o I q^ro 1 5qqTsT?z|-^ i%?T wsc^rs^Hg^rrVri ^ti raiT?^fa argo 1 

q;"^f " ?iT^o ^ 3T0 I 

5§^: qpnmq virir?r3iTra7%%qr >iT^F?i " f o a to i 
^if^-fi^^R^-^'^^" ^?i'BTq%, «no JTo mo 1 

ao a 9ro ^ ^o I 

n^JTi^ ^r wfwr, ^o 1 ^«noi g^ro 1^ ^ i %fti5r, rao 

^^'R-^^fR-'To $: 3^ 5m fi?? ?i^ ^-^T ?^^t: 5t«f : 

Ro STo I iri^o I 

^^^JT^n^q^, aroi 

q'OT^JTm^ Z' D I a.ll'3^ '^^T'i^ ^^'^^^^ ^• 

f^rar^ff?:^, aro 1 r^ r; 

^^-^iq^-^^io *i-««^'J^-*a§noTiiiq q^ ^m^- 

wwos ar. I f!f. I ^^r»jr?i,%crawT?i 5ra?rnq ^ ^' 
tfn sraoa. aro 1 ^wqmwnfirr^q'=^^'^^'p'»^ *»- 

*ITS:rn?^%^ "^ ^ qrtq^^qqtTlT^rar^rqTWIW- 

^rari^Tmi^ ^tn «i^«t ^t^hi:, ^o r 50 ^^ 

q^ -^o,rr'%f^fl^'»'n'*^^^ f^^f^ '^^^• 
STT q^nrRv^'^ «»;5i « w^«?«;[If^ "'^ r !2 ^Fi^fl^^^ 


^1% tor fy^rr f^wT n^ ^g^^srr wn^a ^jTm r^f5 ir^&Ji ^j^^ *r^f% ao ( *g^5TJiT?3jwTiT?^^ ;3tt^ ) 


^^r ?i^r HT^ r%r% ^xfrij^'m |m ^r T^^^WTtr j 

^gsnTr^frru: i\^m ^^^ qorrirr ^msgr ji^^\^ ?t?- | 
r% «Tfjrwi33T3;aT g^orr Tonrigior f^q^t ?irn«r ^(i:% 

Jnjr"7rot ^'^3 ^rirr s^igrgr ?t[€t fiT3a^?:f|?T?rffn?:- 
?rf%f JiJiT<?r% qfirgrr %ir 1 ct ^gni fipcrunifr Jim 

nf^f r[^^l^K ?7farfrf a??! 3?rn^ar arncrror m^^ si- 
'UH't ^rt^r r%»ii^ ^^tfi\ ^ravijjineinjir^irqr ?r^^- 

?T?rr ^qq »t? r% fg T%^Rr5?=Tf g^irf ^rrq^j v^ m- 
?^ f%^ gjiq; ^i?q5# R^riT ^nf^r^T ?ir%?roqr sr- 

»^r 3Tq?R:?r5gr 1 rr^rr g^or qru: w%?t ?T^r% qf»r?T- 
fj5»q n^ffr 3T^^rr%^r fqtriTfnRWfc g^rs sifr 2?:^- 

?r^cq^f^iitT:q5^_q^f5 ^^^qotrsir II \ II ^qf^^Tfi^- 
5q:, ?flo ^o ^57. I 

^^rfr-f%<5[-3'9"r%Jr: ^r^ ^^ou wr 1^1 a U^ i arq^fit 

m^o I " 515 JT g3Tr^5i^5, ^i^^ri ^rtr g? 335; 1 ^q- 
uN-jj«»r5 33, ^rf^n Rir fq^ ir^ ^ jtj^ " aro 1 
^^j-^^-qoq^jrnrir f ^, qi?:qr^ g fln%oHwrc, nr- 
g^TOT, qr^r*T§:5-^lr :?r^rw?T?:^DTr?iflff >Tr^q ^r? r- 
f^Rw?r q^for, go^io 3w?::i^r^o 1 ^^jr^r^liq, 4ro| 
ag^rorfq^V, ii?»o ^rrwo ^ groi 3f)o 1 fjfoi ?rToffoqo| f0T55-SErin 1 aHr^flgJT^r^, JTf!Tc9, q^ I gnT??IiR, ^3T0 

?:qr " tro I ^o I ^0 I 5fe I 
^m]fm — WW^ — ^® ^qrzm?i ^tts^ji^ ^ 3qjii»j: i 

f^sn ^TTirora ?T5?Ta a?ir ^g^rt^'C'jjqi^rfr'finarsiriTr- 
ma^^ir^ 7^k?:^rfiT!rTT!?:Tg frg ^:qrj?T^«ir?Rra^?Tr- 

gi^rq^s^ ) 

inW^ r5?^cTr fsi^^r ^r cg?ir =^mt ?srf^risqaT^TT 
via ^r^tJfl5q^ RqTqr% " ^Fo^^JTr^^umq ^w- 
q:r% ?t v:mqf q:ra^:^rpq a ^rq^g qi?« ^ igfci " 
^5!iio a zjo \ 30 I 
^(^-^TT^-^® 3" ^-^ T%^r ^f qrijrqfrT qrsi-55rrrr 

mfirTr^, ^m^T^l^rTiTqq^ =3 1 *r^?fqra*f? g, ^r^ao r 
*!?, a^q ^fqjiTafgrrr^ ^mi-, vnfli^TqTti, ^^frg?^ 
^fif — go q:T5^T=FrRf^, ^«no vs sto i ^r^Pi ^ sr^- 

fcrfrid, Br^oi^rsro 1 iftoi sr^o 1 9rr?Toisraro|^o i 

mrm w ^^^ tth^ mrarrm " ?n^To ^ »o i 
<«><i^f^j<H4> ^^^, ^» ^ ar%o I snrro 1 

^o ^1^0 I ( ^r^ ) yj-sfi-rt*!^"^, ^n^i°\ wo I 
9r» V ^■o I 3fto I ^0 1 sTiTTo I Trfo i?r^ q^, To "3r- ^T^g 


^i^^ fT^TTf ^TTf ^f%i ^ " WT^o H. STo I MiMf^^HT •+f^^ 

gqrr'^ii:, ^r^o I fTJiqr^^;?g ^T^narriT^q ^ m\^: 
^PTwr ^r;i ^r^iq^ir vjw^w-^'ir r^5[■p?^^nI^TrT fjh ^- 

f^f^rr? 1 mriw- ( t3;r?i Rf r% ) 5Erpj5i5;>-^qEi^n:rsar- 
r^rf^r^q^ft^r: ^atjwl^ ^TfajTiir ( %^.t Rr% ) ^^sq- 

»TW sT^fsT^: II U II ( arro no ) ^fqar-sfq v^-nm^ftfii- 

TT?f : sfT wf fqr%HJiff'a?:ii^rgrf%r sr^crRc f% iT'jr frf 
^^ gr ^FH ^nqr (%s^r ^^fi;: nmfa ^ g^JT^ fiff r 

^/ 1 ri^rrr^fq qrir^T^Trri u^^m q^^jfTRlf^r?^ " 3^^ 

(^''^i^s? ^^iTrrgqqri?f'T':^rm)^1or ^Ri-smjjh^:, ^fq 
^: qm^r ?ir 1 3f ^qr?f^r?i5grH:, q^n: ^"rg ur^gq, 1 
^rrojjofeoi^i^qq^r^i'JT^^ ^^TRrj^TfsiT^iTqf stift q^j, 
qjfqiTRtiqiTr?' 1 

^\^^ ^\ ^\^^i\, ^iwmRw'i ^ h> f^i'^fr il 
RfiqrfJTw: ^fqV 5Frqar%q?T^g:Er^r^r5TriT^«rrqj?r- 

%f%^"'Tir^Tf I 

wrq^RTs^r^Jin^rT: qajrn^ fr^TT^f q- fST^nrmr^^^ 
jTT^ jraT^rfqnTT: ( ^ra^rfrf ) vi^^jtu: jr^^Tr^fqw- 
:a^y^Mk4j*qeifq' ^^^r^j h f ^'^^ =-u frrfr^sr h: i 

'^^af^T ^?rT3^^rif+rg^^JT»fr^RT m^^-. 1 ^rFr^rq^iTrf 1 

vT^r^fqoT^rPT^rT^r^i^ Hgf?«i?Tm5- arig7Tnv7mHi{ 
( qjif^R-j^rFT ) qrrfq^'r'Tfnf^^i^T rm nrsirn: i 

w>mfk w>]^^^m, Wi\^^A w^^r^ t??^ ^ i 

?5^ '^ ^TI%^f,"'^^[%rs^^'T| THI HDD!,' 

^T^rn;^>^ ^fl^i-^^fi ^t r^*i^> Tft ti 05.11 
Ti^T ^ Vj ^t, r^ 2:41 %tn ^ ^ii inuoii 

^'l R =^?^'iT ^rft, 5T(i qqilfr HmqqT^*TtlS.S^II 

^^^^\h ^'s^s^t, ^m^ w^'^\^ Tnfnl I 
1%) sTrqriTfit m^: (:fTl niMc t%) sivrr iTTq^TT- 

gC^ffra) SUTJ: STf^^r^ q^^# g^^RT 'T^ ^ <T5aT 

gy<-y M^tir^r^^TtTTis'P-sfq af^: 3^: 1 igj src- 

9r§r ?:iTT T%) JTf%wicq5q-: I q^ff jTHJTq' 'jlr^TfcT^^- 

frr) ^fe^fr wr^^'jiiTJi T%Ti3fTf^qTqr-sv-crimin%^ ri?^ 
^3T^ ^trf^ <Tr^cfr f? 5Ksr%t%5TTiT?r^^^ratT^rf^- 
qmq;t<JrH-*T^: ( vjTff^?it% ) 3r[^fm^wir«ra?gi^rvT- 
cT'Eaqf '^^fr: ^qrrf c^^rrii ( iflgf??! ) ^93 Jw^w^irgiri 
ifla ^ ^5?:nmrginTiflf%^rR5t^m?n^f«m^ ^^rra"!- 

c ?To I q'ETf 5Rr?irf5zrf Hnm nirr:^? 5^1311 i:rc-4 ^^r- 
f^ ^^ ^r^zrqr argiai: =5r3t?if^^f'E'if'''Tf'^= ^f»^r- 
oii Tif^ral^ Hwa: ri^q K\wi «?ar fTTi#^r ^Bt^^rq- 

fei aMFJT^ ^'q^ ^rrir q^ ^ra ^T?qqr g:rfi^: ^m n^r: 
^ ^K\% ^fqlffi ii «ia; I f% ^f^q'rm "5rr stvf g?^ I i^5T 


W'\^^ ft r^ftt ^rfWjRt em 5r-!i ^^ W q^ sn?R?im ^r%w 
i;(^ a^ yic smrrrr i5rT "ot? 3^ ! ^rw ?Tg sr ^- 

?e?()'T irt: ^ ^i ^^ f 3 ?n'Ticr: 1 ^fw'r ^1 ^- 
^remj^ ^^ ftrag^r^nvHT^^T'? qr?^ q^ ^»zV *Tt- 

errrrana^rsm Tafct asnft amq^Ji 1 ^msr; 5Trr1r- 
5f5^ ST?^? 3^ l75[T^!j^Hsnqsvqr% I :?rrr%¥re;^f 
%w:[ ^refr ^fia ^gn5nTiTfie5TiiHt ^^s^^fi 1 stkj^ er 
»Tmnfr 5ir?rr ?kw^ u^ir?' 1 3?^ rm q?5fr ot^t nm?^ 
?^^vfr inTTt ?T?i?^^r ir •♦n^irqi'TOrf^ ^^ 1 ^fw- 

^ wsf f nrq 1 jT^crr 5T%rf ^srmqc ! ^ rrr f^n Jt- 
^Thij^wqra ^^ I ?r3r viHHmr a^r g^?i ci^i ^: si- 
«w snrra »Trgr crsrrq^fa ?t^ ggo| wqs:^ ^ri% a- 
?<^f^jra sTvTra nr^rr u«rt ^rq^ 'rm w^'imrq- 

9fr«ici?a^q wfrjf 3Tq^: ^faifJTT !to;t ^rqr^fci 

rTfl I e^T^rf^Tgrrrer 5^ TTSTT XIT^ I ^r^ flT^Plf^ 

^rnr: I ?niteK «Rtftirf*T crttw- ^^rrfJr ?Rt?F ^^f^ 
*nT^!j^<mtmi^; q^'m^K^n^^irwqi^Rftri^qiffT- 

1f^' ! ^ 5^ ^^?ft XTT?^ I m^: «Ft^ iTTf^ ?TrT- 

3rf^ ?rHmfR, ^^TRfij? ^f^qTrr*^ I { ^w wgr^ ^ItT^R. 1 w^T^rwT ^?*i " 5T firs? g^^ 
: f%^, jorr gofr esg^w^^Ti I ^^ <im? ^f^' 
I ^cqm ^gtq?i sq'ifa " ?i^ vmr ^ «?^r?q^Jna^r tra mjk%: q FiWM > ^, ^^T ^t^^ ^rf^ " wm I ^r- g^fiT? ^i sfliwciraf ,3Rr^r ^r%5iJ»?n% g^ wsfq 
r> g$r: I " qsr ^r Rfqir 5t <T«ir H^wri«^g ^ i%q?i. 

H ?Tm ?irf^a^r%i^ ?7W^H f? girf^?i«iTrai%jfa':iq 
B*?Vaf«V:i g a^ar snqniqi^rfqqrqtna^TrafeHqra 

( f ;sq??:TOr% ) Ji^fq^si a^sKrfor JT^frrf;! ^-mxik 

cc# m^?Tr ir5T 5:^7^1 a^ ?rT?ir gmr ^^usi, ^ am 
aRiiq[. I ^mm sir nmfa ^sng^irqr gr^gia^K qr 

:CTm ^a JR^n^^ ^ »T^ H '7rq(H^ q^F^^ ( 3r- 
^r^ i^rncfl ^ jtt^^ n?r ) gnjw^ *m^a: rawB^a- 
?Tc^ grrfiirrwrmr ^q^r^^'q ^ qra^H"^ q^nih 
qrrq^wf«iqmm5iii 1 JTmi^Ti^ a»jwq^ii^ q^'*?i 
( ?rg5rrn- Hi^Jir^oiTQ; )^^ ggm^H^r snTwfq sr^gRra 

wi^iTf ii^^af^JTrara ^j^t'i: i q:^ ^ *T»ramifl^ ?is«q- 
sisrw w^^ acg^qpa an5r ^i ^qf^a aw jr^^'^ 

i^rfff ^s^flsfnt, ^ m^ ^ik ^m I 

qftT^ar jn^fqaii^q: ng^rs^^^-a aa^^q^rfm?^- 
^^158 ^^iRVTJrr^fifJHqin: ^sp^a: q^«<Ji»i*H aa: t%- 

af%) Ǥ^ra am sr ^ ipj ^tHR i (sftr^frr) srr^- 
rs »r Ta«<a^ ^rq ^?r f^raJTRsiraq^vj: (feot^^f fa) 

R^^RariT^^qtfif7}fq:a^rm ^qq%?^Kr>^m5tg^qa- 
acq^ r%g^ >T^a fatfa'^rr^i^r vnrwJf^fHsr f^ 
«F«raT?if^^ ?f r^q^ jna^T5:qn rcg^rn^^ M^i<ra w^s 
Tiar-a^M ^rqa^Wra ^r%iH^ WHWiqif^rsr: a^- ^f^r^r 


^^5T ^% f^qif^qgi'^, ifTwl gfnnrn R»t^ri^"i II 

«i(ir ^r urijacgrr'ajm qR^ fifJi^yr^ T^?ir^r ^vj^- 
pqf ^n: f^HUHW >Tma ^r^T^^ ( f|^R?^^ ^ra ) 

f5mjfiuTqr%vi^floi: g!!?^?:?!j ri^^r^: a^tsR r%irfi- 
*i^i% ^cfwara: srrnr m inir gTmRf^w^ ^r^^ra- 
gfng^ gRavjTr^: i rgnar r%5T^ mft s^^ ^j^wgr ?i 
^TW^^rgr^ al" f<5^: "ar% r%g^^or|r f r "srraft. 
»af3wrfi?!jr^arrir>ar?iq: i s?qa r% str^rT: ^rrorar r%- 

?T^^r vrrsra a^Tf i 
^t n?T ^^ =^, fil«T3T| ^^ f^^ I 

^% ^i»niT'^, qTHRreTr ^ flr:'^! wtI ii « ii 

rafa <fc4'j'V -T|g ag vmrq^T^^'flfqianT^: i m^r^- 

( qpRir^rRr ) q^qq; a'lSJTniTr f%qT^ *^+irH«»i' rnk- 
ti^ ^5 sTw: Jif^^rvrrarf^R hr; ar^a ^m'fj m ^?»- 

^T^ ^ 4k<^ ^, ^¥F? qfcST 3n^ #qrfq II 
^wT*a ^fcr wnr jR>fir: sn^isr^^a ^ a ?Trfjm ^r?!i- ^ g a^r^TtR^ rgr^5r^^5jr ^rqfircq^r 'sr rt^m- 
qi?rqR^w: ^iw ^ " ^^ra frf^^^E^, f^mlf^ Rf- 

f«nqRa'^|" (ff 'jf%^?T^ffem«/%) ff a qi^rsdqtm 

R:«raHr Wr^rSHqr: ^WtVIIt^ T%rJR:w^^ I ^w 

riar q«irr5reTrqaRq'Tr^r:9TisY5^qr rsrai^: ?t tm 
a -M r t 'A ^ asT sra rnJrgr f re^cTrsn^qr^Rq^r «Rf a- 
5qi Rq^^nr Rq^^q^R « srr fgqq^cTr ff ar%:sw»?5- 
feq^T ^: Rq^^ariFiffr:SiqH5i%gr Rq^^yi^^^- 
g qTRqra: singci: i ^r fsrqq^ar f^a R:|rqT fr%q- 
?!T H am ^sfaaifi: ( a?f^t^i% ) ?|?i?srT?JTs^r vmr^r- 
^^^<ir ar?Tgtiar w^r wf r^%affR^: ?t '^f^'^r. f^w- 
c^rrf I sniqa i^'fas»lr?i f;rHR';orTf|^w'!jr jt- 
f^qR ( ^"sf ) %5^for Tir^m mqa i f^grk st^r 

51? ^f^gsf^i HTf, ^ cirm iJT^t ^m^ ^ i^i 

cETSTT ifjj.^c5< r JJT^ ^fRT I735R rr^q"l^trMvnni<°^r- 

qqr 5PTf ^d^MH<4i:i^^i^ ' ^q^^r^^ 1 'ST^^fttir^- 
^?f^ Rtr5% J^lWJTT^ HT^ii^rTHn^f^af^^ aarR i%- 

55rTf^TJrjIT^ftR ^ a ^^tTT: I :OTS?IT ^IMdf^di: 5- 

qrf^: %'TTf¥r^'^m% ^rratr ^ fq;racqii q atfjcr 
qtqTRT':?qTR^mf% ^FUcni: a^tgir^^ f^'T^rin^ 
vrqr ^r qr f^ ^npr f^ ^zu^^m^^^n^ i Tnrf^ ^- 
f<!.Mi!>d< jfrtfvnTT 5T qN i R ^ttqjq^ ars^^srasfq vftrr 
j<diKHiMi'^diTh.(^ q tid<44 vim^^^frrams^ I^ar- 
c^TTri, 1 q^^ ^ ( ^ a^ m%^r ^ ^rg^ fa ) ^j^k 
ttr^ ^dpjrl, " ^rq'JFnii: qrT3%q, ^rtfa ^p^^a 
a f<r3^qH I ^varfa wy^iig ft', ?c<^id'g^«id* " 

fitfrT ^J^TTS^: I f% 'Crf -jf^ ^VI^,jat d<T!4d a^JIT^ I 

q^ rt4 ^^% ^T5n qn^^ff ^IsHif iisii 

sjTx?Tf?a gq^«J f^^a tfa wtrit: mw 'g' ?c?mT- 
ffffaf:aT ^c--< t fi;-uftrti% ^^Rcft«Pr?a^qT ^^^trt: mr- ^vw ( BIVo ) Wi^^ ^^rrf^nrrm: MN"^rir*rqrTrf'H.ir*r%niM^j(i«iir'Hyi''-iv 
3nf:RrfjT5r qj ^, ^ ^ qm ra''^ " ??!Trf^^n¥rt- 

f rrr 1^ ^r-rr'c a':r% jt ff^ri?: ?f^w. w^r% 1 r%iTrjfi 

3^ afiTCJi^rrroTi qr^fi Hi^vixiR r%fif5icfir?r ^sim: 1 

( qroT 1 'jjr^grnsfrT ) g 515^ 3qcTr%i=f^?-a^acraT 
srniirRps;qq^^rfp5irr%qraqft^^qqwf?i »T*qk 1 g 
5iE^r?gR?:f!Tr3q?qirfq Rqvir ^qrqr^rffRfT^qcT^fnt 
%<Ta[ I fewra qriTff^irf^qfHqi'^fqr?; 1 q: qrirf'^rffr- 

qrafqrir ^ erafT: ?^wr^Wr%fq?q^Sf^vfrq?T qfis-jjr: 

^rr^i^fqr? ^(q^r fqq^q qrftiTqrcTr ^rRrir-qsfq ^r lyn t- 
^q'a I rT?T ^ra fT^qf?fmr?jfqrri; ( ^ ) ^?q^ qrq^r- 

5^ ?J?q fTTqr'JTrf? Rq'rm f?Iir^3RT I q^i^ri ^ "m- 

^r"^rc! ?Tq^^5frq^?qr^vjr q=5gr% f^f^qr^'Trnq «j- TfT 5T racqw qrafR ^ q^^HTJi^qrcT H qm^spq qrqq;- 
q?nv gr?qrq3qriqr vTrqisqrq^ g^jq^q f^ ^fHnrrV- 

gnq^qrrq ^qTtRTJrqTqFiqr rq^im qq rqgr%;Ki% 
??qrq: I 'i^w, "aniTpJiifaqmqrfi" ci|-q ^qqfqguT? i 

jfr ?lT%qTT^ T^, *iw^r ^*^T ^^HI %^ II 'I oil 
3nTj5rq;?rTr?qffiir%ifTpqrr?jnrfsT 5mrH:rVHTR ^15 vt- 
^1 3T^g ( ?i«5Tm§r% ) qH^riTqwri?"qqrg qrf^s^qr- 
fVg ^nrqT^ fT'Hw^ws-qqrfi^ gmsqrr^g ^- ^5^- 
q (qr) qq (^PFtFcT) ag ^rfioi'qrqff affr^: snrHrT f.q>- 
^tr»;q ^irif fT ^f rmqTril?qq;^a ( wriJHr qq^r ?KTq?ir- 
^f%)?rrqfqr'«tqHr q^a^ir qrrqq ^?i5^: ^iq^^^rqufi^- 
^rlriaj qqr Jiq«r qq^I q:rqq ^ ^T^r qrrwqil s^qr 
^■+Tflri(jirqcqfqrqgji^cT q:qTsqvj[?:ur r+T^^qiHam qq qr 
^fq^iq^at qrrVcT: I q^IH ^ " smfql^^qroi ijqroT 
3^(11 urqrrot q | qr ar%qRiT ^J^r% " q^rqqq I 

3Tq^ g " 3nTfq^^kr?fqi^ " rj^rqr^?raqqi?frqrf 1 
aa^ 3qfemlfa?i^H: ^«rrqW ??qqiqrq'lfrT ^qr qq 
fj'^r'ciiq ^ifj^q^irqqr^Trq^gqqjq ^ Ba?tq; 1 " ^- 
ST'nrq mqqg^r ^Vf| f fri w^qn ??qqrt?e f f«r 
fq^'mr ^qq qRqg 11 qi^qrwlfq ^r«fl qr?TTr*Tnr 
elBTT^^q;?:tii ^fa" ^ qq qnpqrqrq HfqrgqTjvfi qq- 

^acgTT^TpTjr qr^qr^q^q'^^'jrr ^^fqfasj'qrqfq qmr^ 1 

^m^ ^\^^v^w], x^V^^i m ni^f?^'^ ill ^ ii 

g^r: 5r%^r!TF i^rqTr1;qr ??qu: 1 qrs qr qqarrsaTi;- 
qqoir?n: ^l;qon qfrqqnrr: ??h eg^rar^a^ir "^?re- 

JT^e^TiHiKSq^aTcqiiq^T^q 1 5'qr%qr qjqf^qr, ^JRT;- 

qviTur q Hriiqqr" qqrg ^ 5[^qon: q^ r5iqq;fl?q^r- 
q^iiaj^ ^iqfq q^raqrTr " q^ qf r ?rg ^jfyrmir 
1% " qalsi fTfqrsq^viq i%fii9ir5 I firq^q ^^i fq^fq- 
ftfq I alqiifR ^qrqqpqq^q? fjTficr sfqq >^qrqf^f- 
^r€r qfq fsr^: w^qr^Rrq ^q t5Rg#. ^rqfqq'-njiiqfV- 
^RTii qqoir g^s^qq 'js^rqirTi^rq (^.^h(w^\^ i ( ^rrqr- 
qra ) qrqrq Fiqqiqq^RiqxT ( qrarq ) sr^qqq- 

Vqqq5#,ff "5T?HqK^qqt, WAr^ vKq^nTqinTIir ^• 

^i I q^ lynviTiqf oTfq[ 3ir?^f^r qvrqrrTii" fq i qqoir^^g;- 
qcqr^rq qrq ^rrqisqfflfcr qr^qotwrf ?:^ fsEq^^jrg- 
v(%1 i^r ^'^Tr^ ^wq^i q ^qrsr siqEi i (r4T^^rq- 
1% ) fw^rtr mfii^r qr ?iqq Trqqft^R T^r sqqf?:- 
^^qKjp'Jr %q qq?g ^rqk'?:i%^ ^s^rqrgrf: vrqfq 
q^rR "?:rq?r'=rrq5^r, ^i^rarfqa^rq^lfq" ^prqw^; 
?Ti^:« ^^3 qfjrq'rrT^r^ i ^f^eT ( 3CU> ) ^I^ ixf ?^ :CT'l?rr'<ijr?att i 5fl^T-sRr ^r5«irr^r^tnfr: H<?r i^ 

i^57?»iRfgrR5q|iJ7a^^ ^ 3?T^»i^i'C ar^g^^f^ ^r- 
^'err?! ^Tf^ ( ^^a;r% ) ^ar M^^^M 1 Trq^r'aw- 

«Tf^ gtrqirr ^rfur^ ^^irqVfa afs^^ir ^'^^jti^ 
% ^^^t^r =? iTO in\ik^ ^ % qg^f^ I 

m^, r^r^ ^rnr: %qrsr%5 1 n#r mn ^^ gr^ir, 
?i«rr "?p ^r 5:^3 ^^, qrl'r ^ ra^rferni 1 Hfria^ 

cT q;^ \k^v. ^rJTOTr: mvra ^5q?ar nt%qT?i% ^ ^ 5- 
w?rT?Fr f%5rrisnqr'cni q:g^^^a ar^^ir ^^€rTei?rr- 
yi*i'*riqr^!Trscq^^sq?^rq¥T^iira?:r^r^'r'sJim ^- 
luwJTHH 'i«iraf^rT^'f3^nfa?TTS5rRffr q^mi^r^fr^ jfrnTf ^ R^iit^ sirfqfinTrs-gr 5»i[qn:r: Hwfi^qmi^- 
=?^T R'Tr%rrr?RJiT f^ q^ q^ ri^gn^rvrg sra as^?;^- 
'r^r: ^wfl'm'i^mf^rt^g^qq ?:^r5?^!rTT^ra^.q^ 
^^rCT^^rr>T^r|:rgi??T: s^wTTrnr^jj^r: 1 qgr k^: g«i- 
irg ff^RiT^r jpin^^f ^r5iriTr5=?TJiaf^srq %^i qsig- 
qrfrfliTr%'jfeRq?T?ir'?qrqar^fqq?3!% srra^ ?TrgVs- 

TfrTr f^^^ffrTi, qmi ^i ^qfr^t fw ! 
^ff:itt%?T%Trro, ^\^] ^i^ g^^r mf{ 11 lull 
aar-srq ^^rg'fjT^if^fT^ aTqft?^mtJTf^5t n?^ ^=t- 
^R ^rrrri^q " gp(5^^?T ?rf arq -^ «rar " ^r^rf^- 
^ R3QTgTr%5fr s'i&Jirsf rngst fg^mwRT ir^f sr- 
mt m '3gT?nra^ifJiwfi?Tir " ?T^qKRT m " " ?r- 
tTiqrbTf% " JfTra?^ qa^frrf?T5&: q^rr ^ "ar^Miid- 

^Rrtnair firHr^^nr^frR g^jflrfoi r^m ^q ^ 
arqr ^if ^jr^oit gr %q ^q^^r ^f^nl^q?^ r%- 

*TT^fa5iT§?:rqr aqrmra it sffforrf? xnjsra q^f^ 

'jrrg^r'-JHrat ^rq^cT^cT?Krvi;Rrqr^^ ?rffia;qram v\^ 
f (rf ?3r«f: ! «rr?: i%jirI ^5ST«iir inj^'ar-sfq q^ afi 

^\m R ^r ^4 ^M, T(^?^ ^%sr t^^^ i 
?i'^rR ^ JT gft^fr, 51% ^"^IT'? i«i ^iiqr 11 

^r^irfq q^wfq ^: g\=^r^Knr a?!i^ ^rar srrifqfr- 
qii[ vTHvar-^rt^iriri^^ct ( ^^1% ) ^^j^ f^ ^7?r 
^r^r?- 1 ( q^^HfrT ) q^^H ^^I'^r^-qi'^^nrrf^a^^ 
a^fq >3ir^r^rR»ja«JT*dar^?'ra^ |ar ^?ri«ir (^) 
sm ^ ^ ^3«q^ f^^ r%g^ ^Rfa ^r^rirax^arsJPi 
qRqoiar i;^i% jt gf^m'^iiJi 1 ^^(k " ^^ ^%^^^- 
55, iifr^gr JT?r?Ri: 1 JTlrgtfKr'S^or, ?i^q^?iq- 
fqg aiNTri,!! qfT^f^^"^r-5rq, ^TJf^q: ^«i^Jt 1 
?rqq'ra: s^r, aivn'^^^ t%%: ^^: " ^faV^w q:^- 
wgsuTK^rg^ 5:^ ^[^ ^i^^ ^^^i 5^^f 5=15^ 
(sHr%)3Tq'aRifi «Trfm 5fl^ q^f^^STm: qRqi^w?!^^ 
f^rf^m ?j^r^' i t%mia s^ ?ig«ia'lr% ^g^f^f^ 

^f I ^rar rifT ^^r, ^^ iftHr Tff ? I w^^ ( \^3^ ) I 


gl«^ ^^ci aasi ^«ir im 5Tr>T?rT«Tr cTTT ^hIt VT^- 

qt5H a^5 ^\^\ 3«'7ai^?T^=^ «Rjsirfq gg<rr?i- 
53:t?t fra 5rra era g^n^: i 

5fT T?^h1§ mfsHSTl, »li7?{^Ei?T3 %itMii I 

tTKH^^«i|*M^a 3frT%a ^ xTrRprnTTf ^^fq^sRTr anfq 
a?^ar r> ^RnO-qg ^nrga ^gr^ra arR ^arm^<?r%- 
?Tfa n^ anr ^ f fr^: " grmr^^at ^f m f a^^fH«K 
Jitrnrr, jitTt Jtm: f fqagjR^^t ?t^ i pa 5fr# rg- 
a»iR^tT^rq^f€rfrra%fi^, Wra'aH^^ra ^faar^grtR- 

scfri ( Trjr^^T§f% ) nwirf 'iraraafqwafqinr^s;- 
qa^r »i5Tr"jfa^fq?:r^r^*T^r?g a^qwc^r^n^ jigr- 
frfir a ^fir% mni ar^»ir^nEarg %?:pqtrqr^aTU 

flair% iiraf ar^arg ^rasRraTirig arrfg " iF?i^?itf 
iT5Tia f%5i3", gr«mn1jg:«r 51a, «T??i grar ^q^rra f^- 
r'TwiJi^jq ^ dfa I ?isii |f% ^^fa ^5ira sn^ ^- 
'qfirc, arar ^r^'srr^a w^ f-^ =g^m ^fsiw^" am 
( 5rra?rf% ) urr: 5^ n^ fsfraJTqna irrqa sr^rf^r 
f^i^ ?i?:<JT fg^ira ^ rfira?rf^ri%iKrfwgTWTTgimr^ 
'^frxf^a ( 3T?r gra ) 9r;[r53-^inT<^?:r«T?gra«>a ^: 
?: siriTcg m m f# nrgr^'it^^n^ ra^fiaJOjfai5?:!Fr' 
'rn^RsfW'cflfa ^jk-- 1 

ja^rw^rfat^ai ??iqw<f 1 

^^ ^ TO^ ?T^, ^^ 5N^ f^^JT^TH!! II 
arO^ ar ^ spj#pir^s^ ?n^^w aar ^^wrr^- 
arfq a fk: ga: f q>r^ ^rrw: ( ^c?flig^qqf^f% ) %m 
faf^^: a^t:: sr^^ ^r ^t? ria r?nT?f(f^ ^li%snr?: 
'•Toir^m ^jiTu'' ^ I ^ K I ^fa ^fira^Rr^: 1 ?igT- 
( ^irif^ ) f%Rr ( ra^3T|ra ) raasfm^sg^ arfui- 

f^rs^a^r^q'fa i[f^ a ^R^'Fr'igq^TpgrjT 1 wanrr: 
srti^fl 1% ga: fq^'^f^rf vi^^^r H?T^r%q ^^qra- 
qRair^arrq^r^f^ qr^ %^paf^af^rTa»iar5f ^rrfqr 
^^^ r(^ »irS wmfw^q%^arTf«Ta faqqr- 
fwwrqfaqvi ^ ?p»m: 1 ?r^qai«irq^mTT5 1 ^fl 5lRlff^ p iitn mftl l!R«>ll 

g^t^TaTatJ^ftrrarTT^ ( afrfffrr ) a/r«^^ *r^- 
<lNfi<fe ^: I ^ ?r^^rqmTv:fTa 5: "ir^ aa>3f^- 

5^JT5^r5^ ^?itTf^ ^TK^??^ ^ fl[^T^ ^ftqrr- 
f%?: ?ft^qTHtqrTf^5j: 1 ^ Ji^nTa^?mm ^r^ ^ 

% I a?Trar xrn^f^ 1 ttio c ?ro 1 >j<d<^<!-j^»mi - 
«»it4^^<H«*i«jfi^ yid*1«<i-^i'dJia«i<j\^Mi<d=iqH- 
r^rgrrqran^ «t^ ^t^^^, ^o\\ ^°\ ^mo (^ fir* 

wa: «rrfBr<raTrT ^rxf( ( ^^rr ) Jos^^^a ) ^«iaT- 

fjTrT %*r (^^ ?jffl"q^ -ir^v. f o y TO I ( qfe- 
^i!jT^^ frm ) a^^mTr'T^q' ^cjq*?^ fqarr, 3rT«> 
qroi ?rTWo 1 ?ro ^^o 1 ( qrtq^n^ ;j^fl[ ) qf%fq^, 
5no ^\s ?To I ?^o I sw/6 1 g^iNsii'^, Tqro R %io \ 
?igo I as^H^, fqf?^, f^o I ^qro r ^o i qrfq^- 
'qrqf Rr^qiqiH,^o. TiMf^oi t^q^ramrr^vj^cq^ qr- 

qTri_ I ^%<>riifciT^Ail g irrfaraTr^ ^?rq ai^o 1 

*mfr, ^fr^•. ^r^naT-jf^: 1 *i*Tjlr f^^: g^ ^ i t*4 i 
qjf^RT^^aa " mo ( n.dftt<i*<<!i %^^ ) 

gip: q;^r qqj a a^r 1 ^Traic;^, vjo \s i^o ^ go i 

9,0 qrf o I ^0 sio I 
^[af^_^ifUy_^1 o ^am^qrarqiaT5Ttrqr«, "51% 

qrreiwqftq^ rnqf? sif^ q qjiq«i JTr^nir fiiq# <1- 

qiqf^ " ?iro ^0 a ?lo I 
^\k ( I ) ^-^rr^-*'** Jnj^qiq^faqjfqrti, ^- 

nro I " *T% qrra% la^qf^^ " f o y 3° 1 "q^OT arar- 

um 5T ^ qsas ^srarq" isno jto f%;oi sptrad sioi wt i 
^I>( ^ ) I^I^T^-fl^f^lTR;- 30 ^^r^^ra n^l- 

arfa aqmrqrqj: 1 vmraq^a^ma, ?«ro D 3to 1 sflo 1 
^j^^'^^_^1^4-ao q^ai fnq 3^q«nn, :^q:o 1 

jitq^Tm, t5tqrTe 1 'T'flar sTrq7Rn5iqTft?fq ^raw^srn 
^ai^ q;: a%q, araroi " q;fq^^qqp:?q?^f5qfq?:Tq- 
miTi " q;rq:jnq9R: f^rro^^ai^^a: 'ar"^«fliiqT?Ti^- 
tura qf ^fqrnmTai ^f amar qr er am 1 ?to i?ic 1 tpoi ^^f^ 


^f^ =^0 I w^o I srr«w««Tre 3^3n^»w^, 3fl« i 
^RHRTT^T-S® ^° 9]K(^f^, fqoi raqr» i ^qrc i ^^r 

gt < q F rqr y <a ^ r?^TfiTg, ^rt^ f*r gwrrm: 'nTpJi^- 
"^1q nr?T?ia)tc JmsHii:^^ ^t?i^m 3q«r»sf*r?rT 

?r^ a ^ ^ ^<lc ^ 5R?qfei5fl5i^??^ifl^«'ira«fr5n'cic ' 

R 310 I " "^otR^ai^rjj^^wnn " <\^ jlt im ni- 
510 R ^fio I <lr<» I 

omi ?T?i: m^i ¥\^ 1 ^: w;« nj5|-qi;ra^«raqgRn:% 

^aiN^ ^^ 'n!r% ^^ n^ t^ ^^ ^ 1 

^n^ ^x^ p?»rvqqiT^cl 1 t^ unFRn'^H 1 ?f naqoi- 
fm I ?»jro a gro a 50 I " orffg^l ?!jn:?jra?fl, ^jo^- 

gH^ iW i md r; I C I 9. 1 yO! \WI JT^q: ^«ti^ f^ft^i: 
^5^_^pj^_jro ^-wj:-^^:siRjrTi^ar, ?jf*r?r: qi- 

«5qo I wto I firo ! nr^t \ wgo 1 9(0 1 ?r5ri^R ^, ^h: ?^: " II ^Rrwr^qfswBT Km «tai'ran: fCrr^ipr- 

^TI^^^, I 

( <Ji<. ll «(JU*«H "TT^^ ) 

^TOi?T Hmnrofq Km^n ^ffq?!; ^^req ^ ^^-a^wiw g 

^r^3i?rqi^qf Rrf^ra^^ ?i^ic^Tg?qwr: 1 ^^g^R ^7- 
^r^T^l^rcra^r ?reirgri «^;5nftq 3^??r!T ^rsisfw 
Htq^Td q^r " ^qi *j?T256re-n5nin nfi^^sra; 1 anr 
Tia si<l m?:r, f^fq>g?:«igrf?sn " 11 » 11 ^f^i^ a^it 
^Ji#raf<Tr^rq^ ^^anqJT^ci: fTars^sTrar^rar^r^JT 
g;^r^orr^^r t^t R^q^^E^im ^fass^ 3^qr?T?r^'riT 
g5^"rqarFR^^ar i'tt «''igjiri%%sn«»fl, sn^ frqan 
^ I ra^rwq^RTf.aj, mm^x q^ m^iitr' cfqrr?!?*^ ^^ 
q^iq^rcT^finnf rq^^ wk^^arqq; 1 ?v^rs^<frq?TrarT- 
?i%Ji '^^r^qui ^k^^rs^ iHf^^?q^R?qgifq ^v^m^■ 
^ 'Fj:^qi%'aMi^«i'if«qm^sqr irrar ffrr^rracq^- 
^ ?rqra[T5TRqq^q qhre^ snoRirf^'Krsjf ^ mvs^- 
^j^7^^mv!P^\mm r%«q%Kf?r 1 jst: ^faiRr^T 
sTjfr H^^lfqrf ( ^\h g5;r wr nwr 5jf% ) u«:t ^r 
msrr qr 5?^fe^ ^rsirirriq 5^ «?^ ^^ Km fj!«<ra?f 
s^ra^ laii^^^m' ^fa*Ti^ff^»Tr«im:i?r3o^y^q^ 

qiH, i»5qo I 
^^s^-^^-go f*nr, uTo ?io I wT^ro I :jr«iH, r%o 1 

?nro <^ gro ^ 30 1 
^g^q_^g;^5fj_5o qhr?i Hm^ m R^ml:, " ^r ws^- 

tqr " ?*iio ^ 310 ^ g^oi 4ro Jioi ^ro 1 ^sqo 1 
^j^_^J5y_^0 !IT«il«<*l<IIH, ( "smo Wo ) ^wtik 

^rrauij sTWo 3treio i sro 1 »«» 1 

9^(s5i jp'q^ =« q?:^qtflr?*i5i nrftni! f f?i «i!i: 1 ^o- 
^ ^o I w Ro Jioi swfo I 8iT^« I q;«q?rjr%jqc ar% 
5^: 3!TOif%*n^w3*i^ «Kqiq«*M?«i'!j^«i<f:gr^l1f 
^: I «Bqr?r \k^n^ "3f^ ^fif^ ^- "f\''" '^'^"•'■'^ ^H 


^'Bm ^^ sfrf ^Tii, ^«iro « gro ', 3^0 1 ^^•M'^ ^n;??^ in- 

TKnraii<-ij4iqfT^r m ¥r^?T:i ^je«ilT ^feoir ^^> qiir 
^fk r%n f^'itiif ^Cf r, aro i 

v?ii;ni^ 'a q:q 5«: wcT>iTTn uci nrarv: 1 

^i ijr ^^f^^9Tr, ^l^^ ^^ i\^ qnre5> 1 
¥rat% «i%qvj arinsr ^n^nf^f^fSHH^^I sr g wjrirnifii ?:5F>T rcHf q^irrfi " mof) aifotf^tH, ^a^i%% ^ ni,- 
ar^qr 1 srroia fgru'im:, q^r«?:Tqn^ ff ^ " atn,:?^- 
i^tr^Trii ^HKinV^^r ^rm f rt a«rr ^qi ra^^^ gr- 
^ag frqrf I " ar^T^r^fq ^^r^ir ^rqj:, qTqg;gi«rjfl- 

{^^ik am vqrH ^ vqrasq^rqrr^i^ ^nm •' 5r^^r- 

^q>^ a?qa: " cm nrtml: 1 qo 9ro y afro 1 

fqqro \ ^o I ?iroqio I fto I 

qp^, FHio ^ wo ^ ?io I sFrvjRT^TJTrqr^rfsiR, ^^o \ 

^o )( 3T0 I SIfiro 1 

^HT^q-^^r^ti-f^'' qjqrqr^q arn, sqo ^ ^o 1 ?iro 

iTo fao I 
?JHI^'T^T(-?qr(q^qT^- r^* a<)^«i^'Prv:nf?^psrTq, 

" sr 8^r«iq ^Rtt, ^Q«Tfq fq gsq^riDq i a fq «^n[- 

qWr, ^ra? Ji^r gi^*? " f o ^ 50 1 

^ c I ^ I ^^o ^fa- q^ W; mo 1 tTf!^rqnjq?:^ft fq- 
*fraqrTiT?Tq:fTfqf«iraTraa t^ra?iq, q^5Tn% " ^Crf-^q 
q^ fqri, BRqfqr ^'^a Hfqa: 1 'Sff. ?fiar s^qr^, rr- 
g^«i sEq^iqa: 11 l 11 q:5qoi ^o\ ^^o 1 argoi ' aj\ w;- 
?TTq ' ?T'ST^ra<;a5Wfl*rqjqrq : ^10 ^ 3ro 1 a-^fa q^r 
^r, ^9'^ ^0 I aoi g^r#r, ?>to ^3 ^0 1 ^qf*a fqfef- 
^a q>^^q ^i<^'^:'sq=;5iqr*q ^(^a q>gqq^ qr 5^1- 
qmfa fa^^^rqpiiai ^qrqr: 1 5aroTrr^^ arrqsrfqqr f^- 
qiaar« ^e^nr^q ^^w 1 q% qr ^.gq^^ ^rsr^mr- 
^ fr=a qrst JTT%q fqf% iftqwfn ^Kqrqrr: ^q^ri ?nq- 
mqqr faiiaarai ^i^q^s^sq fonr^^q aRqrqi^?!: ^tr 
^ " 5^^"»yq4«^q, ^wra^ ^^rfajst 3r??r 1 q^- 
^fa: 3fr ^ 3frq-, a«T sp^ncf^i f^fa " qpo ^^ q^ 1 

'F^nn^f^ ^ ^^, »tipt(% ^^ ?w?N II 

q>qr%qcqrfs" f1^T?ir ^TT^sFvajg: ^wi»a- qr«ra smnr- 
arsaafa %^ qr?^ vrqr qr a^iqr irw qqf qa^aa: 
qjqrqr: ^^r'-TTTq: 1 ?i«iqr ^iim qjqmq^virartrq'a^qr- 
qqPa imql-a snqqf^a qa^aa: ^qrqr ^fa 1 awqr 
?TTq »qf?rta?g: ^ra^fq «Kq^qni ^qr^a ^a^ q- 
^['^a: qrqPTr: ^^oi r^oi qR^asf^Rn>fl 3a:5a- 5FWT^ 


^^([^ ms^rm, Rrnnffr^rm: TO'ifa rat 'wgf?i5?i ?t^c^- 

it^* I srrgro i sfjjo i qo s^o i q© i qo ^o i ^^o i 
TTo I «r5H'!^^)&3^aT^q?iT«mnn^K'!Fm3«Kt«mR- 

^^ ?^«jrr 3[R(^, g^iffl Tf^ ^ ?rT^ i 

fiv!5q:q7n»:5^(fiRTR^:3^^qR»Tr?^ I 
firasqr: l 5rrew|5:5!reqrqg?qf%^;qf?j ^^ \ 

^^r^^f:T€), 5i^T=»i?r ^ram il 

!»l**iij[4q^r^ qjqi^r: «k ?rqr^ i ^^vrnrrf^^: 
%^^\ ^^^: I l^irf^^ g^g ( ^Tgtqi%% ) 9?qftiq:- 

^91% ?i?tiS5^r^ g^ «R«rrqr?qr'W5g?m5rqf%^- 
qrar B«q% i *5wfa s ^[iqr^: wypff (?^qw> ?qf%; ;jrR 
^ "i% q^r ^fq^, * qrr WTfnfoi arrfi:^ i «rr^- 

qjq^T^jqrqjTr^ i 
«^r£^ %|, 5T H5'^<r fw HT II 

ipqiqiq^KOK^q: q?qqqrqrar ^m% I S^ g ^ MgT^i^ 
q^ JH«^*;mi^l«|qq«r*4: SRqqqjqnr: ^ 5qfTtjf>^ ?T- 

wjtr q?T 3?qf%*qi<jii«i?fr m?ra g^aqi^K^ i a^m- 
«ri^v*qTqm? i 

%f H^I^MJ-S^Wf^^ ^^t T II 
^r55?T?if«Kqi<**j'd<uiifq ffq^rsqwri m^ ^- q girf^^^m 

5^5q: I k(^ ri7qvirf«riir^»T?fr aHq wrtw^jqrq'^rlr T^»Trq^;qrqrqr? i 

irfra^PTrfl^i qi r^: ^ ?:)5t?t: qrqwr t^^qpar: i vtt- 
q*>vii<4*3 *Tr?Tfrq^»qTf qf awr^w «Kqrqqn:ni(;T: i 

«i«i iwmiT^T WrtJTT 'Ft ^q: qjr^^jeflfqf^ I 

?rariq|fsrrw«Tr srqrqgwfq ;tmii'^»q(q(it^fiw q g 
rq?re7^srir grggqHqr?%?r^wqscq^wrrq%^qr^r 
sj^^cT f:^ f?qr^ I ( ir q«8qi%in:qi% ) q?i?>?r^ar w- 
^ qcq<^qiqr^q»5qr q?qq^cqrqm finsm aur y 5?q- 
ftr^qiq: q»qTqr?q^ q?qq f?^tF.H^ i ^trr ^n^fnRqr- 
'^rsfq liaq?ars«T^^iq"f?q^r a?qqr *iq?8r«r(?i ji ?rem 

raft* s^sqiRpaw^i 

^W?^^ ?>|, rTSiTliiTT TO5TTqi?'n II 
^ **M<M*Vr, 5fr g ^qiK^lf?!^^ I 

'^ ^ffW^, Hg?^ ^TR'FT^^ m II 
ffjfsq^iftjqfjrft^r sRtiat iw ^fwl«^ipr^ nrip- 
Tws^sqwrvj?^ I «ir qpqrTqr^^'^Tf «rgWw: j^wr: 
q;jTO:3qirrv»: 1 9! i»^^< »: *qih i<iT^ ( ^Krf^m ) vr^v 
i^rrarq ^jWt:: ^a^^qflqir sflw^tr^frft |iq:i vrr- 
qi^rvmr^ i qyipnaq^JiTq «?& i^*?r: fig^i'Jrg^q- 
JTR?i a«^RT?^ JFPiiqft^JT: « wqiBrsr Ti?T i «w 
, JHTr^qTsfq 5ir»TiT^^?i«nqTif ^igf^ arreqr I ir«wr 

fier ^f^qpsrrf i 

^f^r«3RT ^r, ^ 5f?nm'i«n? ii 

trarar l ?rqf HTll^q*tqi<rqi»MM l €« m iUrHI«nH tqT- 

ora^y^^MnufsKmr^l^rqwrf^'r vm^ ^q^qw? i 

mf«rf«*iMi*«orgq, ^T^^'h'u »iro> il 
^n^ fftf^'^j +^Mi*HiHwr flwr ii 
^9RTT%tT^r^i-5f?nfrQ^qir w II 

qm: *>Tf^r'7C:^ffIST?fl<Trq?qrWf sqreqrqs^ ffit I 

froo I wRofa[« I WO ^« I «vonrTq» i w i ^WJ 


^HR ^thR ^WPH TRTtTT ^^TfT ^t^^'^ MHll*^m 
'STtItR ^IR^r '^^Tlf W^ WX^ 4M*i\i^ \ 

?i^^ wf^fTR^ I '^^R^ ^ttiR w:^nn ^^^ 

T^fR Ij^itjtt 'to^i ^r ^fflp^^nrn^ iis- 

?j«jrfnirn mA ^^\^ ifl^ ^5f ^ '^'^ 
m^ wj^ ^^ ^^^^^ 3^^«Tf ^?liffaj^ m^ 

sTTi f%^ «?R ^T»n»^ TO ^^ yq»fu*>»<< m 
9W*i? ^mr^^ gsK g^g ^a^ i^"^ a^ «(^l^^ '^ 
iTTwr^r n?flm ( w^^^ftm^ ) ^ q i> ^ «iui ^ ^- ^tsrrror : aii irr^nism^ " riwrft 'ci'i^ir qia^T?^r a- 
3r?r qs^otrt gsfimt ^^rtrt arani R^m^ ^igfs^f: 
^^ " twii^ I JTraT*pfTf% " ^n^flnri'T Ta^ Tg^- 

^^ ^^i TWxn <!"3ffT fra«i^ irfl^f^ ?i^^ 
ma qnn ^r^^^ ifl^ ^^ ^ ^'^ 3^- 

«f? ^ 5in t^ftjr«WI'i|Vl«HI«i HM 91 ^'■MN^ 
5t1^ 5»iM 'KT^ ^^ S^^xiTf I 

^w wm ^j'TT r%R?F?Ti!ir ^ ^rtJRT^'lm RR^mfq 
Inr^^tTvrrfVHiTrstrTr <T5?Tf 5W5iraraf«iJ^r^nt?^i?i i rtjtt 

^tHI'T ^R«JT TO^T ^5TfT l%fRTTn^% 5?^<I»R% 
RJI'WlT^^r'T^wW ^RR^'^'^i ^1^ ^1^ ^S 

aRRS^n'^l 5^^ 5^^ fi^^ V^g ^^^n^ I 

?m T^ ^W JTt^RT^lTf '!»S3R ^«Tf<l5n ffn[T H- 

^^«iTf^ a^^^ai afwTHT iF^ CT^HffHHis'f'iawrg- 
^TOU ?mo y 3T0 ^ TO I ( ^^ ^^^mr^tpirnTmr: ?ig- 

M^kMlrtii: ) w{m 


^^m ^\^ tf^^. ^ mm^ t^m, nm^ t^- 

arirHMj^ Jirai^cT: srrfJisifrrfgrT-. i f^grR vT^m ^?mr- 
«T^ 7?fr?:^m ?fr^5irafTfrf ^ ^V i^H af^^f: ^^: 

?f^^^5F^r>^wvr^ ^m i ?nirafsar srw ^'^^: ^^ ^- 

WTvir?Tci?^rfJTr%^'jf^rvTmrci i aifq i?:afefgcT: q^^m- 
»r?^rar»irg: i csprar ^ ^^rfq ^u^rf^^^^r ^^ sKPii- 
^ f^^r^^rqr %«rm^ vi wi^ ?» ^ f%%ra[5rr:?rqKn- 

fa I vck RRRrir^ar ?rfq ?irrJHTO«isnai%?n?^ 

fag^rmRfa ^«iRrf% ^f^'mf^ ^r%m; t%^?)w^: 
^ur: ^';%: 5pr^^fqf%a^R ? »?iraRr5-=^gw: 5E«ir- 
1^: ar^rsr ^m^ir^rf i ( ^ qf^^t f?qi% ) era %Tm- 

'qfpTu ^f^RT ^g^srn ( ^f5 q5^r% ) ^^ ^%?riw- 
^?R srr ^€re sRifq ^i^ft^ici rareq ^i Tqi":i smh^- 
fit q?j?nqqrc<iT rim cn^r^f^^r 3nT(=i^miWT^*ir ^ 
u€lr^ q:q ^f^rqrrfl^^pj*^^ ^ fq, qfijo ^y q^ 1 3R- ^^ ^ ^[q^ffwir^rw:^ '^r^T 'sr5qr5rR[ ?r«TT axiR'E^r 
Ji ^?fl r%g inar ijugorTi^^q^ ^tr^ ^fefr jr: 
^fi^T erfisr^ ^k^ rara'4 ^^iwr^jfrir qj^msiifafg^i 
ignT^wrfjfrirmR 1 ^rg "qs-iR^^rar a?^ R?m" ^?^- 
f^ fg^-?ia =^i^r^R^j^T ?TTq5yf^gR^r^^q%'c?i 
q:^ hhr^ ^^wr^Jiry « * n sarar^v^i ^TK5wr?»nq- 
WR Ra ^TRffr¥rrcflf5!j^r^qa i qgw^^i^Trf^TS^ 

^rq^qTfnf5rTri^r%Fr"ftir fincqr?^ qqi^RWirfprraiT^- 

^q qr'Rrqror r " ^f qrqr^ri'jjT ^^jfR^mtrm- 
?:qr?q^fq ^^qr^ftq: Isgainfl^tt'R^i^'EaRiiii^ 
a^ wqT^n^^argqT^fiqrq^iJT q^ «jq^?g^rvT ^- 

m«qrf^^qrq5WffqqiR a^r^i^ si ?Rq^?^wR i 
q^ ^TRRvi ?iTqi^!&RflT^qwR wai^t ac^iq- 
^r^^T?^r^rifq5Trq!?WTrt3'!lRf ?T?qw«rarT:rfM^ jt- 
RTTHf ^fqrr^ 1 si r^h qrqpjqrjw^aran^^q ^- 
f^^rSSRqr^RT ^^Tfq^:cqfqKq:: I q?qn?qrJmrq- 
m^qi ^^R^fav^iif^^: I l^cflR si^r^qRR^oi:! 
^3^^qicf Oqqfcl eq^R^R':RJl«fl^5:^I'&^"»R 

m ^Ti^c^m afltqa ?r ^c^w^i: i ^^r 'sqicv^^rft^iRr- 
?:q;: q% qRRTqraT^^q^i^ig^^"^rr%^=5RqqJl^;q- 
a5^^'HR i "^ R^ra: qj^irqigTRi " 3?^f3r?q^qwi- 
ffa, qai 5PHfSi sraq I ^Rr-j^t-aigq^i^qT, ^i^\h% 
s^i^i II I II 5ir«qii'^c^i^''f qfqT^Rftrtr^'iRLi 
?rnfqn5qR^par, fgcflqi Rqmai 11 R 11 ^^^r- 
^?ifqtR:, qfqreqRg^rscm 1 cI^R^IorerflR-'E^cflqi 
fqqf^iar II \ 11 3ff5?rf iqc fqqqra: sn^i, ^5^ni?a ^ar 
gf: I ?ia: ^nq^siriR, ?a3?iRrmwi^q?i" II B 11 ^^0 

« 310 ^ go I 

?=Tsr^qR3r R?iqci: iq>l%??g^ qmfqqi^raf'Tf 1 

^rqr^^o^r^l, ^^PT^RrTqiq^^I II ?C II 

"qRTitg«frRara%jrRi^ssnqn:^t^l^«qq: " =; 1 

^ I ^"SK ^R sn^ciQ^ qqipc^iq ^ siRSJiw "s si'^ ^ 

^«ra ^ q?>?^ qTq^R^q^rg?fri=iq*t*HRC ^^3'^'r 

^ qRS^fRqq^W^qfiTi: "Hff^tsw: J^nqfiq^- 

^ Rf " ?R ^ snqq:i 5^^ *?^ra I qR^sfr^ignR- 
fcrrgqr^^: ^hi\ saFqi^qRRT'ifgaiiRmi: sfcqi'sqT 
5Trq<aiq^q[: ^3^sR: I 5^ =g " q^HqqSnn f^ 

^^ sfffwqar q fij? wr^^ " w'^ri^q'S'^- 
^n?iqjm«i?qi5qar 9i^ui ff qrfqi^q^al^ q- 
^ff^qrarsfq ?i3qaiir€igft«rR: aqa si^qql ^ 
^qai^sit JTiHg^ri^9KTl qfqr'jqRi^'jtRma^ir- 
^RRrttnRrJRJciTgqf^virif ^nrig^Tj^F^^K q;i^- 
^: ^qa' fR I ?ror 5i?:^qR*rw^R=^iTgqi^>iR: 
^iqiqi 3i(q snrqjT hwret ^ ^nA ^Fiqiq^ncraiii 5it- ^HP? (\tilG) ^HP? 3^ Hfar^ «n^Fr ^f?i \ «^ ra'T'nfa*i«{.i<^rf%- 

finifT *rfoitrT i ^sm^ft^Hn;?!, n^«r?^|qgi h^i " 

^i^rTwfq rnscm?:!!!! ^^iP55'3fe?;i5iitq5Rg;?qf%: «[- 
?iar 3fsif^r^Rmr^rt^^gami%?:a«?q'€?if manrj- 

aRT ^nfcT: 3Tsrc?iF5qmiqT?5r^qgai ^ ^r^i'^'^t- 
faq^rfsgra^f^rgrfitr a^ mar ^k^r^ai: "^Twrr^" ^^- 

tRti " ri?q*HTqr^^, q^g^'gioTrq?:?!!JirHi'vi53Tn!J 1 
»ir'5qicTgTR5^ ^i^m 51 ^rm^a: ^Ir^^a: ark g 

nra^^Wra?H3?l^5i: ^vj: q%ir q^grf^Pff^JT*^ 

^mftt^TT i%JmTin ^lEmq R^^a air ?t: ^»i«c^q- 
amism ^^tira sqra^a w j^s^sih: srxmjftrvfiqa i 
t^TrBw^^: JirqreqRravroiqRtvi: sq f| #:-g^rJi5Fr- 

vtra: I qfa^l^sfr^gyr^t^arqr^^r a t'jti'n: q*iT?"5fea- 

«3p?ii^^'q afqr^qr^it^T^fqfiqT ^^ f^a^aa ^fa 
wg: I fHr5raqga?:fr%)R?:CT: garia^i^:^ 5^13: ^- 
tnrfq facTrTnigjRr^?! ?rq«r: 1 ^irh^-aa'sfvi: s^rvi: 1 
^^r^ war^firvflqa a^i fara^raarro: ^Hjcuriw r jtr: 

mt^ q^ JTR^rSfq' 5l1q: ^m?T^ »'*r4 \ ^4<Wt| a- 

*ifa ^ ^^aawa: 1 q«iT ^a«vi i%Jifq ^n^n^^- 4IK«<g,ma: ^qa aiT^g q^q JTR^ql^q ^fi^tSR ^- 
^ aJif?f H ^r§nTJi: sTcqnsqRrgt^r hr: qm^ft^i 
Cf 5fat^qR?^an Kfar ^^awq^ q?q hr^t- 
?^ sfl^trscqfaaci *i^r ^^ aura ^rs^qmsjTcJiT- 
'sqi»jN<uM Jnat 1 %5nqf trnra: %st: %ei^^rar ^- 
WT?^ lisT^ar^af qji^f^a^ra^^ir wr: ^^ur^qn- 
;T»flq ^fq?T: I ^TESr^ft'-ir WR: I 

in?! f^i?^5T(!T-f:^f%%nT htR?«jt (?TimiTi1[) '.o 

iiwr55r^k=f*i««i ^Tjg^r vigtrfRrgi^^qwraRT 
qTJi^^r«*i q^fgsrqr qaia 5«imr ^fiwiTfqrai q^- 
5 srrsjT^rf^qa i^# q^qr ^^ ngrq^iq ^^- 
^ifflnar 5^5 ftqaa ^r ^j^rra'r wm 'tilf- 
^^?a^ JTR n^ijar q^aqr qiFai g^ar^r ^rr- 
»rf5i^3mv:flqa q^irs^r ^^r qqari^w: ^nfq ^^ 
arqjflq^r q# qafaar jfesar qj^rqn^^ra ?rr nig- 
i^^WJTr sTfqusqRR^nfr irnn Hi qg Jiq^^^^rwrq^w- 
wjHrqRqraR^Tiwrqr^f wraar ^rar figtirqr ^^a?:- 
R^a'lqr 1 tRg^flwu^iTT rga^argqi'^jal wqr nm 
Rr^J7g':rflw^?qff^$rar^ii^f|iarfqa ^na qq qsgr- 
Rar jR:f f^^ar ^.rsnn a fa^^a HR^r3q?^:j5f) uw- 
rq'j: I am ^ar ? ft^tR^irra: ^sgna: q«iT ^- 
^ftr IK^rnn: ^Rq^^'rfeJTrar^q lagaa a^irsq- 
*rflr5'&: I ^^ragafflqr q^fq^?ia<iqri^S53R?TOR: 
sfqr'jqRi^^Tjjarw: I ^qa^^qaqr ^^rq^afa^^^^- 
RsmarssrrqRqRrsR^^rw: 1 ^^^rKTRq^^rnnT- 
;tr: *UJr^qa5Ji?i«Fqrsa'argq'«fl ^r^r ^fa 1 *wo ? 
w;o 1 ?nqro ?rrgc 1 q© ^0 1 ^trro 1 rIt" i 
?r?si^ qaqww w^ar^laf Rf r%vi^ar5q^*n^- 

f^i^ ?^^ ^^^% 1 1^ %^?^ro 3Ti^ ^^\[r^- 
mm I '^ »n^f!i 1% m^]^ 1% s^m ur r '^- 

q^ q^^qrqtr^jr ^jq^R^vq ^tq^'Tir ^ sqa^rra: 
3SJTgK?sq aT5=q5!ir^ f^frqirrqa ^^r^ffq^rtq ^ lir- 
>a% a^t SET ^rq ?iT^mfaqt%a: 1 q^r rqaira amf^- 
vrg^^q^rr^^rqm^R^ur^ifq: qrq^l^q ^rq f^ 
cT^T ^ ^qr ammfaqr'aH: ^q^ir^ars^^qRw: ?igq- 
?TPa ^qrq^»J: I orqwaf^qq ^tTR^r^J^Jirq v?T^|qq; 
tC^ JTRRT^^r^TT: qfq^ ^:a^^r: BWFqar ^tru^- 
^W^T ^ qf^sqr: I 

^T^qfa "s^'^a "^^Ta^tq^friaf vr^jrfw^^g^m ?Jr? 1 

f^g ? nnwT i ^3f| ?T^f| ??5 +«<M'i*.'i3« ^WT^ 


W!^\^ ?l3fr i^mH 1 'fpwr I ^3ft ?mfl ttJifi €i|qi 

^^ *r?fcT! ^fam: ^trilt^r *Asit:5f lfa<T^?i: ^^^ 
?T?T ! ^fvr: 5E«n^ri^?iir sct^^i rr^ Jri^fir ^hji i 

5Bia ffl^TKRi ^^?iq^«rr?itqR^f^r^5i^rra^ra5igfR:- 
wrrgff?:nirqKTDiereci: ^^p^siTsrgf'TsiricTrJirg^r^fcr 
sKTin im?7JT c!^(q f? r%r^^'!jT(%>ar^':rrqqRatraei:(ri5 
galfcT "^^^ amrl ^rrflw ^tTf% a?'rK?^?fl" 
?^n I 3r'"^?n ^^r!is^f?R^arrfq ffloTOr^raf^ ^trf^- qtttr w T^^ ^nrcfmfRra ^ ^w^ %fl?TJnrJTOmr%3q- 
ifrq^ffiri ^^ aarsJifarHgr^q^maifici a?5i'a»:Hmr- 
nT^r'7W%cTcicTa3^q^'T^>ar^[tor^^n%^rt'%^qTf% 

^5Ioa ?ro I "^Hr?I3f% ^T3OT »TS3^3iRl" HT^:I JTf TO 

\s ?)o I " ^ri iTPiT Hra, ^Tt ^ 5RW3a;qim ^titr i 
irqir^ror ttt^^jt jot? 11 «iMy*J!JZH<?!^^, ^^rirsr^^ 

5arqqr%Hq[ ) i 

^q '^^rR ?raii ^3^1 r^T'i'^w II ?S II 

!ovT JIM ^ m^i ^ ^r*r ^a qiqg^ sei^ i^*?? qrq%- 

aw fm qrqg:t?i3'jq^5i: 1 Taar^Jrar gn^ig^r ofrqr- 

iii3i^!Rt'2iTarR,ffaf^wwfi: na^nJifl ^€ 'HiV 

f?l W3fih: 1 ^ 

^ra: arm sr^n^r^ra 5^r^:ii^:t?r^srrr^5^%T??i'nq[ 

m^TT^ !TT!5RnH ^Tf^irfT '^ci^wrrr^^?!, 1 ht^: ^- 

^H a:^rr: I 
^H^in «% 5Fttr imiT ^%Vl\ l^tUT I 

qi^ '^sT^vTi^^, mk mt^w 1%^ ii^iyii ^FR ( «oo) ^HRpiis==rf^ '^^i^ #f^ HtrlH^-d I ?nT *'41'MH{ji ^WM'^^N^ 

Q^f^^^yf: ?Tgr«ng ^'c^fri ^rtr^r^ ^■•imh ! ^ TiT T^^ vr Tr ran: <T- r^H I 'cT«Tm Hd^ej ^TTirT *Nl'!4<HI«S!3^^a?raT?" I 

i<*iK<!(ifci?:JTT^aT?i gsi: ?# ^^rvrg^^^^fa 1 ^qrar en ?T» H^TR M<4iid ?T«irr? ^ tJRri *ra «^ IJjegr^ !r 
i^r^m 3c^q?iJ?3 ^?ir»wi;55ief'TTrg'HJrfq ^mfTJRg- 

^rrq^^rsa ^irqifTO^i ^uajrvJHi? I 
JI f ^ tlHl^nrs^, ^Tr H ^*TN^fiq II 

^m^ ^mmi, 5Twfl«n^ ^fim^R =^ 1 
^ 1 =^ CwmMH, 'jfR f^ 1 rT ^ i\^ II 

^^sfq ^<7iq?7'T 51 5 sr^ ( 5f ) *T^t%i¥saf^?T5^ii j 
3Tqir^r«T «€iii'a *n^«rm ( ?i<ii«rranT?Err^ ) aror^ 

uiiK«jg srsra *mra ?i«ir tir^r«*t^: 1 a«iirf ig^ 

mo JTO HO I 

^[S^q q^rqv:jc^fl[ ) scjo Q!^ gTol *To | 

g^TTelsriT =; JTcHt: M<«q^r*^3ftt f%TTRniIT>aqT i 

^NH i '^^ t, ^ fq f ^t^ g^ " ^^ ^^ ^' ' 
^jo >S^ ^0 ^o I ^IW^^^TO 


^ 


^<:yim< ^T^nr^JU^TH. Tft^TRPT^, JT^o 5:^{. 5TO I wo I ^ ao ^ ?To ^ To I 

i[7RT^^TTf^^ 5T%, SWT9 l\ 1^ I ( *"4NH!.ll f^ 5l5^: fc 3R^ n^- 1 •^^,^j|,_,5^j^']^_ j, ,n;,„^T^, f^o I ^'^ ^^NFTI-^'lo ^RlrR'I-f'r* ^rv:ufi[5IWT?im W^ an- 

er^, ?n^ro r wo ^ ?r«> ^ 50 i ^0 1 grro 1 " %- 
T%ou orr« ^jslr " srro ^o ^ 9t« i mo ^ao 1 ni??- 

5fT^, ^i^ro » ao » ?I© ^ 50 I ( SRI5Ti3f trW^ ST R - 
ItT: ) qft^, 9no Ro fgo I Rt^lr^, 5<lo ^ ^o 1 "«R. 

^ ^ro » go 1 3ilr, f ^r, 30 grao 1 

^5[ij-f^o 1^2, T^o G 3T0 I Ji?jTjfl^5rrerw, ^ ' 'UiWui , 

gifHirfH^^^ir " 5Tio ^ arfcTo a. go 1 ^r«> 1 ?^w^3r, 

:5T^ ^«iw«qTW ) ^0 I f^o ^0 I fra^f^TRi qs^JT- 
Siff^ g. ^,«TIo ^o gro 1 

?Rf^<!j«H3»rT!nT^ « ^^ " r^^nsT?! ^^ ^»^ f rt- 
^of)?iTr%«R^^s<Tq^ wf?i MT?^5mrf 1 ^r^irg^^r- 
qiro f^ ^^«r xih ^«JT ^^^ i>^ ^sisrjisqiT^ w- 
frt Ti^r f^rrarr ?Td^ ?Ta?wr^qa^BifgJT: WJTrw%- 

^ r^5io I 

q^ WT^Tirgqft mH.WHfnqw-jq'crsf) aqf fSTnwir' 

qr*jr^ wr qR'j^f^ ^f^^r sfj^ia ?^ w^^:, ^«Tro 
u sro ^ 70 I mo =^0 I ( ?rr<rq<irr:jrsT f^f ^: ) 1 

^^^-? ( ^ ) ^-30 "s^ ^ "^ ^^*»- ' "J^. !!• 
^ ( f ) ^'f^-'^'^® r%Txi^r»:, *jg ^rf lira "iriwf- ^f 


mo I ^f?:^r a " ^r v^: " c i y i \\ ^R^f^iK rj^ 
-v^ ^r mi ^i, nro i k;^ irsKftVsrii, ^o ^ wo ^ 
«ro I " ^f grrr *rarT«ii ^5^ ^f m " r%» ^^o ? 70 1 

?f% " ^?;?iaHr^a^5r: 1 ?«ito ^ 510 ^ go 1 arraro 1 
?iro tro Efo I 

^^n-^^-f^" «t?T^«It9K«jVl^ «f5I^BRqf%^rR^, 
3ro ^ g^o I w?:?5T^«TiEr5f;R, ^^s^o goi 0jo 1 fsio :^o 1 

^?'!rT% gr «j'-wium«rrT% gr qnfr " arto^o ^ 30 1 

^crr-cT^: T^^nqf?:?^^: !JT'Jn^Tr?Tim'J»f7JrHrii?j-j- 

3^ ^5qrj?T4TtgTq[ I <T*ir^qrf%^ ^fTT^f^RTHrrflr 

ra%g?gT^?nHT^7rr?:^m?rfi[f?j nmh 11 am v^ ^- 
«l5tr%f^:i: I art^o \ ?to i 

'J5iq=5i^^«nH5F;srT'7fgr"«^, ?j?(o » wo ^ ?to ^ 70 1 
^^'^n;-^>^'=H3FITT-'^° ra?a^>, ¥ro H 510 t^ go I 
^f (^[-^'■IhR-'t^" ?;^?^?q«, sT«o 3Tfso ^ aro 1 

5rarJTrsrT'ira5''TTr^aHa«iR?tgoi^r?[^?ri g^in^- 
t^sr ^\rr q^TTi fi5i?r ?TrU^5:r vi«t^^ ^ir^^ " ^ 4ir^^t\ ^m??I, vfTRfi^l % iflf^^ ^ ^^r I 

^^\ ^m^i ff ?T, uiirf^fi ft? ims^T II ^lya' ii 

( 3T?>j^f f^ ) f€i?nf^w^«i?a?nviRr w.^i %iijw:-n\ 1 
«n»j: f ta i ^oRo'^ 3T0 (?i?'j^»jTrV3a5?5 ?f^a^«rii^- 

aqjBqjnjorra; vjR?rmi% ?i^5rrri^i% fiq;^qji5«ii- 
^?iniv:iK?!ri»jmrri^lTg ^'jr R^^ri: ^r%ar hw r^- 

^I ? r^^^ '^^^, "m^l '^'kif^Mlt ll£^5!3ll 
^: ^ia: hrtit: ^qr^rRf^ir aw^JT ?:R8,q5i5Tn?T: ^a 

f%viqf|TiniTR5pv3q?qf,-^3!^[^iP?:r% 1 siRq^oTR^^ 5 
?T stFa ^«irfatwlgr «4q ^ttwht ^r^R irrar^; 1 

Vt- i u^H ;m«i<lq^ 5%fai^r 3Tra?F <1fq?ir ^rTir- 
f mir qg gT^r!tRr^?TTJn^?rg?»ii?JTqrVairH^q: 
5^*^= ^'^^f'F'^^T ( ^^r^r^afrT ) jTR^inr^r 
3TR<T ^R gnF^5Tq: ?ri ynr5?T: ^fHri rt^^^ strct 

'j^ mgitir q?3,% ^=5^ Ji^fiTisf^ II 5^15. II 

5nf^q2jT«igRomrf^^qi ^irfq f^nT»?^r 5t Rrrsrr- 
^5iT ^mrfaf^'imr ^^ ft^j^ if ^ni whit n^^-. sRr 
8Rn% n^fa ( ^^qufi ^R )^rTnR^^^RnpiT«:i 

JTf rt^^fq ^>ir 'JTqft^?igf sir ^URrTs^rr rTTRrire?T- ^fT 


^T^:am ^'^ ^r^ ^R^, 'fTr^c4 '^^^m f^^i^rij \ 

mcii^^'T ?Trii5PT ^rfJTSTT f;rf?Tr sf;?r ^^ij^flicr 'fin: 

m nr«ir>T: i Wrfir ^iir i ?:cto f-io ^ ara i "%- 
:?TnT *Tmr^ T^w^ firf^, ffw^'T ^r 'ii ^f ^- 

PTTgTTRT ^raT?!! TT^qT^ft^q- ¥rr«r^T VRrJ^?!^^ ^- 

( ^o ) Ir'TTra^^rwr^ ^rT^mrm^ q^^-ii%, " fcrei: 
•^'jr m^^r srs'Jr T%cr^^ ^f^ "cr3riiJTn!ra^Hr^:T^rTT- 

^5:iT: RTSCTf^TTR^^: T^T^^f^'IvT: MMMti[IMKM^ 

HMa il ^^iji HTvi ^^3Trfcrf?i5rf^vR^ra^nTT^riwr 
3t<;t: I ^ 1^ sTirn7^?jrTSTr^r f%rT?!^r?r I ( ^.nr^^ 

^TT T^rjrTT ^T n\^ ^nf\^J ^'^gir^r ^r^^rer 
H^ 'TK:iTr«jrf=!Tr-si-2q7T55 ^ ^rrr^ g^^ra^n 

^TfT \R\\\\ 3-?TJnT![i55RiT, ?i^wT?fr frf?r %^^ 
(H^rrnKT^X ^RTT'STr^ %nT srw) frro^sy 3-01 ^©i 

^?Rt!T"^T ( ^ ) ^W-'^'* IT^rM: '3T«I ^'^rirrl vrf^^rflr 1 moi ' w." 1 r, i ;( u^ ifgr ?^ jt fss^H. 

5^P5iTf?5 ErTO5'mtim5r^^^^'TTOTrH^'»mRpa^T- 
RH*<<t!i<^ I ^ijqt %^i% ?r^rr-. nrsiJi^j^qa^iTf^ 
?K^rjf^^TTT!TTH" ?T«rrf%'airfra^qTt&i 1 ^mriifra^, 

THi, ?T^r^ ^:^5 ^ 9rm^^%^, ^o 1 " sr ^^^ 

c I ^ I ^o ^fcT %it: wr^ f^r\^: srro i f^^r: ^rt^: I 
^%7ra9T^, 3fTo ^ Jifrroi " ^ff w ^r^ft^r fr^ "^- 
%q: ^, i:??5^: vro J. 3[r9 1 ^01 '% ^it ^^wa 'i^ ! 
fn^r ^K^^jT " w: ^, ^o 1 " ^ff qfirir^^, 

m3>K? " giro 1 " ^c ?r^^^ " ^rgjrf^'s: a^rg- 

^T^ ^ *Tra: ^r» I ^FT^ 5 " l^Tf? tg-TOTf^r WTt^ " 

5rmo I ufciiTr^rr, ^»K ^s X ?ro ^ 3-«> 1 ^qfT^, »^o 
sTo \ qr?o I ^'lars^rfsar^, ^^r r^f^qor iTRTrf^r- 

^^-^^f^^-rao ^.^ fnig^ 1 5fT5rr^ ^'l ^n^^rlr, 

y I ^'.^ ir% risq q^ f>:tr^T':r^rtrfcTrt:^:i ^^oflq.qroi 
^_f%n-i^o "?rqt^r%q: aFtf 5F5r<nr" '^I'l^coi ^>% 

qqorg ^1;^ cJsT Hf^q, ^r fq? ^fw st wrg; " srra 1 
^jxjj-^jq^-f^o ^jh^ r^<\k^ mfrr: qrrRqr: 1 ^rq- 

?^, ?rr^a y ^° I f^^° I ^'Faqr^rf^^ f?^, n^° R 
^0 5^ 501 5iKrr^ ?:iarq|fFrf^qr^?Tfq, ?«iro (« ^lo 1 
irq: qqra^ nqtsi^rs^qrm^arrr^qrc^ ^rfq^: 1 ^rar- 
am^f^^t, ":^r q3T53fm^'^r q:r^^-=^r ^r%^\ nmi^- 
sr" 5Rro^oa 3foi?;rq ^ qfrfq^; TW^r^ gfvo^^ sroi 

fgsTo 1 " (m^%^ ^r^qoT, f^jrat^ <i5 qi^qoijjrm- 

( wrqm^^ fq=|r%: ) ^^^ ( V'-y ) ^i^ffHT 'FiJ^-finq?]-^'" ^''^^ -.^^ *i^: s^^Tt ^r^ *r€fT 
^r^JT f^f '?rr gr ^r^^'l i vfs ^ ?to ? 50 1 if$;ro 1 
fsRmVf^, =^r?T^miir, fro 1 ^qro 1 vjo 1 f ??iTf^5?iiqT- 

^TJ^r f^nTTT ff^^T, qvfTTT ^ii^T ar^^rq^q- 
f^R^T %? ^'??^fr^wr^'<qi %? II 

JTflR?T>7rsRr%;^Hrf5ir9Tr:.5vrjT^:^r^5q5rVorrq?TWrr- 
mrrTFT ^riqapTr 3f%qrr%?T?iiiir niitrT ^^gf-qtsra^-a^r 

fym I ?ja7vr ?rs»TTT'^qi=ucir gq?:?^^ qr^: ^r?i?iqr- 1 
ir^qr Rf TT?q flRirq^r 1 n?ir ^rfq^r (^rr^oa sro) v:io j 

^^^jrvTJTifiVqqoTqTi^rTV'sqiqi ^r ?vr, ^ 1 ^r^e> 1 j 

5^rn^5q5R, JiiTrfr ?t-.7, ^ ttfo " g^qrfT'^rjqr srrT, 
f rarar?i^<Tr n^gti 1 »rf?r9F?rT'ir%iiaTWi^:qtri^fe ! 

T|?:ra^q?TS^f " JT':qR STfq rir^ q:':^c??^fa ^IST sqjqa 

igvjfq?^'^, ^<> II 

fqq: gj ( r ) r^h gr I :ji§jqT-nV, 9i;3-?:rSiro | ^^j^ 

i*;r^r^qri:^r:q5t ;b#i,, ^^r^. I ^r^o 1 agrro 1 jffo 1 

h: ( 9rTqrf?TTT?is?fq ??ng^!q<ii q^^irr-jrsRm: ?i«ir ) 
( > ) ^nir?^fi5i557«tn 
( ^ ) qrqra3'?iiniT5i[qTrvT!HT|Ri%?FrT ^qra qf^sqor 

( ■^ } !5:sq*Trq'^r7f?? ani^f=i>;gn?iq^5fli?rw^5?rTT.»i 1 
{ y ) q;iqTfcinnr^^?Ti^K?TnH5r':T.''!T R'M^f.^rf.iR I I ( 3 ) qs^ 5T7qKorrJTwa5TT jrgwV^rfNrT ^^1^^- 
I K^T^i ?iTqrjT^rq?i %gra^TrrV^rq?^EFR^i^r- 

j q^rw HfrqrrfiTfJT, sgrWrrq^ra:, g^i: fg;qr, 

I smrk^^rrgrvisrrTK: 1 

( U ) TfltqrirfirafTqjrq^FfTwfTfT^ I 

(>.o) qgrgra^ww^rgrctr^ Trgr T-'N^-JM Hi' Jmrr^r 
^iaj qi^qra ^qraUJifiof-'q" ^gHff^^iT I 

(U' ^HJr ^g^w^ W3i5n:«5f ?iTf;5gf%: ^R^nnf 
f^^fl^r^^n I 

^»Tr?T5qiiTffl fqfvi: I 

( ly) ^*i ^^f% niig-T^»T^TTR?rqt??fi^rq ^^h: 

q?irrT;q^??qrr vra^firutj^-jr fsrvrnr^ef^^rtar- 

?T *Tq?firrr q?r%rlH I 
(»y) tT,^rT5T qipT^r%r%^rff%5T;^r^rq^qT fe'-Trq^ 

5^?uTrfVM^»iHq5r5p, 5fjiTfiqqrc4JTra^rV: qrq- 

feiri 53 s3mj?r%7Tq I 

( > ) ^rritr^r^w^'i^: I 

rr^AiHriwra^^ MK<^i'r, t?ro i srfrro i ?Tra=i3TTg-c^^ 

T5Ti%^q =?, qro I 

( R ) qrqr»rivrqiRrqT:p-:maTraf%;?^f nqra gf^- 
3qot ^5TVjr qPTfsiTtJiqST ^TiniTr%aJi I 

H?ni *iqir«lmv^qjnTTrv^?T ?rpT ^prirm^q^vi: 

JTRTTTf^fTT I ?T 3 ^W^nTf^^TTrTT-SqTTVra^f^^q^- 

vTtTT^TRrTr S|j<¥i ^ttt: sTTqisiTT vi q ji h I q f I vigriT- 

^qT?T^W!T3nTT!T *.+Hfi('^Myiriqvi: uiriqiK^: I ^VJ 

^TjhH, I " f«-o^T»qf:3*«<!J) ?tI;^ ?i^rqw qf^^^ijr i 
+^!qi<ll qf^*«<!i, irr ?nT!iJi'^^f*in!i" ft?qTf^ i ?^ 
3 qfrqTr«""i*«!]lfl STTgqrrTqTO^PT: sTfrnrm^ ^■ 

?q^ ^ " 4T^ *fM«i f<liW.d<, ^r^T^r 5^r f^sronr i 
??T fq7?tfJt ^t^f^TT, qrrT5E^^ ^Trrrt i *ij^*4"i 
3r^g%ar ^Hvrafri ir^j^mrt i ^^nrrm ^f^, ^■ 
ffti" qj^JT =pf^TT^ " mRTTT? 1 vfn^T frmnW ^rfHr- 

gq^T?m -rJrJM^drdfH^ ?'5i^'!j^fH: ^TT ^ ^H-^llJ- 

jjTm ^ 1 q I -M q irrfjT ^' i y u T ijiir^"g?^Tq rr^ gr^^rrj^- ^g'WiT 


I ^3^5^ ^ ( f5t^nr% ) ra%?p: 3iTi^'^^?^ >?TT;r^: ^?ira^?> 
a^ qfe^rn ^^u: a atir ( ra^^rJtf^ ) anrs^?)^^: 

tTTf?: ^ff^q «i;mqm^%?iiwr% c^^rq^ v9 ( st^m ) 
smmfaqrar^t jsi^ar^mnTfiTf^jn: c ( ^m^^arar^ ) 
f^?ra!5nf?iwr^^R5^ritqr'^otrjifgrT??r5 ^ig^'iraTa 

ar^r^r m^^ifa »ir»ira: Ri 

S^siT'iJWimW-^^^'^ ^l^fiq II « II 
( a^^ ) agN ag^: ?^ ^^^: I SI alf ^g^JTcTr- 
f org^ftifa *rra: i a ^f^sj ^frrora r^rf ^^qi^riw 

r% ) qftrSTPfrf ?T5q ar^a^sqrs^t g%5Jf%^: ( ^- 
w%5r^ ^^ ) H ^ ^qa aror: 3T5<T?^R3:5q'5Rr% nr- 
«rru: II ^ II n5!iiTS!]r5^5ii^ \kv-j: i rgalqi K^^igiiJ i 5^- 
T^ (engferTfrjnrrf r) ^*ag^?j af^Rsi. %?flii grwwL 

( J»fli?3rr% irfci ) ^s^a ^i% qt atjj ^ra gr^^rni 51- 
5»iT^ nisi Ewr^ »jT^ "^^Rsir^qr ?T^?rarT% %m^ 

^rnmrl afftq 51^ T?a' »TT*irn: HUH ^^s ^Tfi% f%Sf, ^yR»r? 'i=^q ^^ml 11 u il 

nr g^r ¥rf%':^rcflm rm 's^^ ^5^ nr«'RT% 3dn%?i 

^^ 5T5^ wm a^iT ^^qrff ^I5rrof?i ^^r qftspT^ar- 

f^fi'Jrr gr^a %q^ua ^^n v^ ^^h n'ms^T^oi- 

fa ^ofr a^^ £if%a: ^fsra^rcgr^s^^r^iTr *TT«rr'&: 1 H 1 

fiif%^rqTf fg^^, ^nrq^ I.f^^if M ^ II 

fr^qfa ^ qg ?[R;q g^a «fa ff awaw^rl f^ 
q«!r fna ^r«F? wgsunr gi am ^ira^a^qa s-fqa 
( ar%^^fa ) ar^jfwnr %^ «f^ ^5^ ^^ 1% ^ 
fairreT^ira *Tr«ff»»: h^ii 

rTf r5r'TiJsrTRW,'fro«^i%n3^r^R^ ^ f^ j 
^')ts ???it^!, ?t wfs^Ti H^^^SI II s II 

a*in^ ^ ( ?rfpim%r% ) wiagfa ^Erfa ferere^cfl- 
r^h I 'TRwaw-rfiar^i ^rt;^ ^t?^ i^a r\^j-^ 
^: JRr^T^r ^rq^fiT^wfa nrert'?; 1 t^g aNg^'jsCH^- 
r«fHr ^ sifaqr^ar tivsii 

3^^Tif^^=;T^>, ^\^^rm m ^i^ii li c ii 

^mr^*^^ ^rq^inr ^ra siK^is^rqa 'g^?yTr: arttrr- 
faqraif^ra^imsifi'sjr ^rr^Qiir: mtrjo^^^gif^'T: «ia 
^^ 55"? TW ^ ijsii'iriTi<ii«i«>q: a?T arrqa; ^v^- 
^^\m ^Kfn^^n\^ Hnr^'a^rnqscnan JTT^<rfg[iir- 
^nr: a «i^ ^jr^'Jrra a^g: ii«^: ^>T^r i^t ^ a«ir- V V rs fsjrT^q^a f^f^mr srfaqraa 1 

f^iTr u ^^ft^ fqf%,^lR ^i^r ^ig^r ^i i ity 1 1 

m^- 1 ?rff^?rs^rf5?TT:^5^r%»TRa^r ^fjiRi irar-jfa^r^ 
q^ anr <^^ ?r%?t qt3?«t I ( f%r%?fTr'a ) gfla'iqr ^r- 
sar^wawraW^ 5f sTewars^lfa (^fnfa ^e- 
^r ?r»|ar ^r fip^^^iKimfa f^?wr?«?q^ irm'i: li t II 

?n? fli^HTO^, =^TTJfnHNUH5r^ll ^0 II 
3a^Tr%r^^rfa?3 Tvh sq ^ na^TT ^xa: ?ra ( a^^i^- 
?pf% ) ^a>qt ^or: ms^q^ff^fEFjigrr arr^r^arafa^- 
»n!j5irwT %^f^*J■. f5rcm ?raq«iflq«^qrf^ flr^^Rr ^r- 
g'l wfa »imr?i: 11 

^ f^ 3i^3Tqn!T, 3r3rT>«H( Rent Tri i'i?»ii 

qgrq'im q ^jirfq ^^sifa^na^nrt^iaj^^gwirr^ ^rsa^ 
aq»TT qpqre^n^w^sarf^ jTm faf^.ia*Ji%aT qqJiT^ *lcjw^^l 


^JT^^^ T\\mk- II W II ^^ ^^v^^^T^\^n^[hT^tm's^\^ sr^rlrrTr 
f%fi-?X'^ ^3^fwr5^rif^nT,iiT?;^rrfgJ7:i it^ir^r^^- 

( y ) ^[^rrHnnivr^^ 5n:nr«iTm? r%3i%^n:: i 

T5i^ U ^'n? II '*.^ II 

(%'F^^r%) ^I^R^Tit^ 5irilirTIT?i<iTT V^f^- ^\h: \ 

(q:nf%ra) q;^»HrR ^rKs^rR ( Rf ror«?nF% ) ^^n- 

( t%if r% ) ^rrBH^Triirafvi^r^^T: c ( ^fHf%) ^tm- 
(^n:rwr%) i^argr% sr^rnifim nrar^JiTWu: ii '^ ii 

rHnr^f^T^r: arm^f a5;TJTr ^f =7 ^f% irrmlr: h U ii 

^ cqsRn: 3?qigJiT qr^rrTsir 73,\^^\ Vgm iTr«nu: 1 
hv;^ «KRW ^^n: ^mir^^ ?r% 1 
s^n^^^H^T? I 

R^^ ^l^, T^:^!!!! rT^»T 9FIT5^ lid? II 

f^w^irT^riTSJU, 3^fl"nrHgn% i\m iib^ii gR'F^itg-n- ^tr?fif?T JE^q^ 1 5?igr gqftniorriwqrT.H 
^r% nmf^: iiasji 
q^nirwi jR ^RR II 

%jT% R fir ^ iBi?, ^TR^mi 1% 5iirT? ;?^'Ji 1 

?«T?:«rTSR wmr^q^R^fq ?TRrCl^?gwTJir0 ^ 5^- 
aJFvRm: I ^'Eqra''r3 ( r% 3^rs 7^^nir% ) t% jsr: 
^RrrH^^wfi^R liE'iiJTror H % ^Tf n4»-ft?isr 
^r: I ^rfjf'iRsi Tqr 5i%?T »if;q;?j^gr n^T'nrwqr- 

a^R ^qrr^jf«mu5i»T5traJi«^m ni«rt^: 11 \i\ it 

mf sif.raar a^ «r?a?RVTq« i aru^r »iiiifjaair^r 

mgnm^^ ^taf^^'ria ^Rrr^frH 1 gsj^^^r R?m- 
oiisj: ^V'nrl r%g5T gigmf5?=i?'iR ^t^^t^ ^ \%\Hyi 

irrm'J: 11 «« H ?%3 1 

^g»T ( ?:rars^ ) ^frarw m ^^ w ^^^tr^RR^m 33^1- 
a %{^^^^^n■■ ^^^\k trrraR ?rf9ivr^: ^^^r^r^R ^^^ 
*JT^: iiyv II rT%^wr?qw!"ti ^RTOr si'Ira ^woTTsf^i ^r- 

^is^fe^ 3 fTq4-'l'i ^ f^^r^T r^THT^T iia^ii 

f^: H^^J: ( ^^\kt ^ ^ ^f^ arftiift ^ ) ?T?lsni- 
q^; q»m?f;RRroilmrt ^(K'^^f ^^^ ^^^ ^l^f^ 

iRftm^Jt ( ?is^nS"rgiTi ) ?ii.Hg^Rrff»iar ^^ k- 

SRTR ^^F-a R^'«n: HfVI^ fr^a: ^WT^Rr^RST ^qf- 

f^R aRsnfq ^RTf'fTVr ^r^^fei ni«ri«r: 11 «'<k 11 
<T«r ^f? I 
rf^H ^RI'^ =^^ItTr ^'TnT ^q^r^T?!^ I ^^^TTT ( yog \ ^r?WT 5Kr^7T^^r f?ra^r: srv:rrJir: [ 'rr^'?BWT«an ^rfa ar 
igv:TMJTrJn3Tr3[T':'R; I 

"STR ( 3-gK gr^gm ] ^Tntwa^Tw ^ra m^Ji^J iiycjii 

5fJii%H^^> %^ ^ II ao! II r^T^r^Tffi \9 ^^^- 
q^R, T%^q^ir ^r^^ ii H" ii 

R^^: St fJi^ir^R'^ir'!! \ ^km nrarairrar^: ii d«, ii 

MTR ly SI fifHs^r: I «3:a"5rf g "ji^Ri sr^i^ h^ot g^y 
vh JTmmm^ihi ii i(o ii 

3ig^^t«TgciKsrat^w: ?ni i 

^5>ir q ^]m 't, ^s^^jt^uit ? qriqs^i null! 

jjs^f" ^S«^?i: ^f^: 3;«;'?«IR^«I: ^TRrl'- ^Jjlrfj^av'ji'fr 

wT^g ST ^^51 ^CT?i 3?r^«rrJT^^r ^r^a ^r^: ^- 

ar^ "iwH'iR^^gflfF^ram g^^arif^ia iram: ii u,^ ii 
^ri ^mr^iT vf^qiTJirot R?ri^ Hfqr? ^r^^: i h^ 

irraq5fe?rT«r^r?s!ra^r«i^7m%!ii^?T: ( ^f ^^i^fafa- 

^qgr ) MRfif^r?igr«^T ^ ?r«ir s^i%*m^ >mi% i 
aw [waw?! ^ir«Knnf?T] ^^mih g ^*rv?Tr^ vTTflHgs- 
•Tft'jjH "^'Rf JT «i^f^: 5r5r5iirqiTT*TT^r?^i?rrc^»n ^m w 3tir ?it ^i '^ 5^ '^ ^i^ II Ut II 

q^ uRTn^a a^g 5;?=-qmR mm^-- ii u.^ ii 
iR a|?Tf fsif^c^'crf i 

^^'^ m ^m, vsm ^^w Hq^t ^ imuii 

( ^RW^mrirr^ ) ^tbrfr ^nrhat^r srr^^sr^rf&r 
srnnrRqrrfTr^lR ^^r ^ a«irR'a: wif^R ( sjogrrar^ ar- 

s'Rr^^mr wiRR ( ^ram mt 3iw 53?ii m^^gr r- 
W ^r ) w^\ \k^k Rtjj^^'R i?«iRJTgft«rarg%qsi- 
finr ft«iai RWT Rg^ ^r a^Jin: i %?t^ g^^rt^ 

3T'?T:q;?;^Ji •RiRR "^'T^r aTf»im" «jRR^^?ia^?r 
*ioiv:i?Tf?(-Rg^BrR ?r^ gr air^ni T%^?rJi^R??R a^nj 

ei qRiir^TfTT ) vn\7( qr BrR^:qRiiw: ^^^ r%^rar- 
wq^ (^cii«jfgfrr?f«inr:?Tl«fra?:«rw i aw >Tg(a [ isr- 
oif?f lEtaT RRf R ^mftji ) a^« VT^R afn;orr- 
v^vrrfq ^i ^^nsan^ v^r i^R^sfq 'tr ithrt- 

vii^ffifaf«i 3^ 5^q|?T: n^i^a a«n Trrgir^ wrw 

gRTf^^nj^mrt^^is^rsraiqTi'a^'Tf ^t ^^ *Rf?5- 
f^Ti: Tj%v «irg: f iqH f m h sTr^^a 3?^^^a JTrv?T- 
wrra; ( ^r t ?q^ afu ^r Jrfc^ifTr) j» iiacr a^ tr ^ ^ 
^R mw^: iiitaii ^ir'H^H^ (yon) ^^^H^JT fmz: ^m^^^ ^m^ a?T ar^fp^i^ R9f^: ( ^«^- 
WTTOTci Jirar^: II H«y II ^fU ?! 3?^ =3tn^rT^g?nT- 

^t^ f^ 31 %nii^f mmim^^i %^ ttt ?>s i 

^q^qifflfr ^, mm ^5tJicqqi^g ||^oi| 
flpnm^r «nraTfTRrrvii?[ ( grqr>?r?T ) nnr qrf% ar- 

kr^v'. I «?^ jRpirfvi'aT'ir5%T%iti'T?p&qw^ " ^q^- 

«4<I-r^'^MVq^I«T?TrT'l!T^5IWHM«3'mr!qrtf^ 

3inj fis ^1 ^?F, s^Vg r^ ?ig '^^^ ii^'ii 

5HK ^*j\ air ?rTc?TtTfq a^rqr^raqrrqR^ n^ravn':- 

^ iMrk^A wn^t »5rr?T q^ ^rf^Kj?^ ct^ n^?:^- 
^rrgs,^ sTrgrr-^reii^?! ^m ar^r^<ig<M»i K i «nvi 
n^ Tnrgr? i 

?T««?Rt^»;7'H, 5f^m ^^l ^m ^i I 

TW ^ aW'Sq?! jrJT5I n^^, STTTWl Tmi WH^ ^j^ 

jnstm I ?T«^ ik "ii^^wm^ ( traf^ «r^ ^[^^ % ) gq: ?rqrqr^qRJTrqi^q[^RTK!j^3q^^f^q:a?H5I 3fl- 

3Tr? [ ^ q ^ ^ ^f?l af^ai ] ST g H ^infqi'jqTJltqtoir- 

^:l ?rT'J^^ 5qq^?T: [ a?q Tq ] a^ia^^m^ia qf^- 
s^dif^ Ttrqr^: li^^ll 
s^r ^^qa: ^rf^^R uta^ ^ vqraJTiq^qsr?- 1 

w ir im [ q.3ry ^3f% ] «riTg ^irqai qnqr t^ fm 
q:qj»xTOa «:q:nTaqT retra^fa vrrqar 1 ft: q;Tq^ r- 
?^ ^rq« *Rfa vqraq; qq^q waw la^ »RHT ;t- 
qm wnafqfa qr«im: ii^aii 

f?«i qfaqrf^a ^^qr^ ^i?*: 1 

ag q«XT ^rqiRfTf R?ra vqra qfriqrr^a aqar [ qr- 
qrq ^six a qqfa ] qrf% g^qa [ <n c:qfa ] aq qj^r- 
ra^afr^q RnvnHrqr?!^ I a«irf? a ^qwa»^l qqr w- 
ffff^ am qrfnfa i [ a^?;:^ 3 wm afrl ] a^Jnar- 
mqra a vfg?qq g9T«f?trqq?TTT«?qi'Sjqi%aaqinr5^ 
qrr qr fq^qrsq irjriJTfq sqqf^va sprfa qr^aivr^ jt- 
q?flfa arqra: 1 

5rq ^^^ara; fTfqr^ 2^: 1 

^^r ^nf^raw, ^T^^ liimi 5 11 ^^11 

JTT « ^^ ^frqarfeTa^ii^^q sqqi^a: aqm: ' a ^^ 
?ifqxqw: a^: :^?^ g^raiBRqifaTwa q«n a^jra 
[f<!|Vqini ^rf^] TaVsR^ fa^tq^q wafa [ s^iqmr- 
^fqfqRjTfH qr^Tilomq g] ^fqaTStqtfqqraat^^- 
qr^qfr^fTrq^: I qrfgq;-«qRflq qm qrrfq* 35Ti^r- 
sq>3n:iTrq era arm^r: I 

fTTToa ^q5;qa qq qrf^qrvqRgq^^wnr i 

rai ^?nfe*i^*w, >tth3ti ^ew ofn^ir ii^sii 
i^fqvjfa fa»:qzn ala'TQ^qa ma nqi a^jsqr 1 [ q.- 
nrwra ] ic^'i erqm a qasqr [ ^qqqrnrqa^*^ 
*rT?iar qrf^w <r;r<JT ] iiqii^rqaqr f*i^|Triqt^^?q 
«cfr iTrqTTT'jjfq arP^* vqRi^fa qrw^a: ii^aii 
q:q ai '-j g J'-JgK ' ^ a rarq^surrq vqRstiqr^an^^^^ 
q?f;%q ftfq^JTwfq ^^ I 

jR^rj^i^rmaiq^: e^qiqcTq^qiiq ^f ^ ara ■* 
viTTaf sa [ a^ftoTmri% ] a^qf^^inq! fqqfafiawaqrt- 
otTJT*. I wjqr a?qf':«TrHr qi'm^MKiiw: i h anrfsra: 
?i^f qitr=iqqnTinm q^qt'Bt afqrt'jnJi ^fa 1 aynp- ^!3?^17TT (yory) ^ra^H^T v^JT g^ ^ ur^:Tfciqi(^cT^g5;Tnr?f 5 ^m^h «^r?r ^: 

t^^I ^^^RIT'i, ?5f r^^'l il^ ?IR5^I I ISO 1 1 

TTilPt rig ?3=^>, ^^ gt iJ^» JUTirqif ^r I 
^55[T^[R^i%%, ^TIJTWin T^ i^^ I IS 111 

%^ g^ v?ir^r^ ^iT^ '^^ ^Hu^'^ ^^TH err ^r%cr- 

(^ mnvh II3'J1 1% ^ 
^if^TR^^J^ITlir, ll^a?5T l?5^TiqTTgTirif I 
lJTfn?5fqs=i?ct, ^ ^r^T['?.l!I f^^frl IISRjl 
5T f^cfqqvjqRF ?r.%ttqq^^r?cTqwra^qq?ir^rJTraR:- 
siTriRimrq'J: I i3;f^3?ir3^TCTTTfgHrcR?ii nr%?ar^r»i- 

^qT?rHt RSTir ff Isq^T5irwf?l ^5^ ?I5ir5?TTfi?ra^: 

qrt^nt f^'^ g ] ^^^k i%qrr%!Tr r%?^^cT^i7TgR5^TR 
^ gTsqrfjJTq ^:a5^r^^MiR:% 3^fa srrqf^^fqffi sir^fr- 
sT^orr^y^j^irsfq ^5T?TrT'tr% iTr«jr»4:i ^qrlafj qr^^^cT^^nfq 

%^ ^ i^ ^m, ^^^^^i( ^q M 11 s? 11 

J:^z^w, i^[¥. aiTr^si?;i^«jrf M^ *Tr«ir«r: 1 w?, afar 
%^ ^^^-^ (^^, fit ^ 5^> ^{3 II vs« ;i i3>^m'?^qrrfq Jisimfq g^ir f?qn: flral af"?: =^^^1 
n«q?v:irT: amqRigrf^: «'5Ji3lriii% [ s?ri% ] ii.gji5?iTR 

flj^qjeq f^W^Tfrsmnr?: ?m^?i?ri?qHr^T^Rif wr? 

3r[5r^%TT't, f%% r^3T ?i H ^ ^TiJr ii SR ii 

m wTiJiq: I "si^rgf Ti^r^ f^rj^H^wr^r v!^r% Tinii" 
^ ^'^yirfi g5T5^r?g?TJi 3>5|g^Ji " wrnjig^j qdt- 
m, ^^ i%i%| ra Tinnfw " ri^a?q?:^q'c(q^ ^«r ^?i- 
f^iravr wiR?Tra?TTq5m^i^i%r=9r i3TRrm% a«ir[%?R- 

jTcir I ?mrar4 ^ffTtrscsi ^tur^qHr^^rar^TT f f?i;?^T 
^f^r^ "r%^ T%^ a ^ ^ ajtir" ?i9[5t^rH arariinj jt a;^r- 
urora nr»irn: 1 5m:-3Tfifqr?ni?^^rJt r^mvi vqi^ ^t- 
^ur^ff v?TRf^r5qqr%!fTRTsir^q?tirr5rr?i a>irf^ 1 

'^^Jpc; vii^^at, qiTTif-H ^s^^Tii 3 II ^^ II 
jR:^r% a%^ ^r^^ ^crfcr Tr^fci ^^>;?Ta' a^qfTfir ^- 

^or g'gra 1 ^ir^f?*^ ^ i^irn ?Rv?:r%rT g 3[si^?:dt tt- 
gffi I aa^a^Tfi a^cflf R^ma^ nrf^a «^qwg ?r: 
injrn^w^rgq'iF^ni, i?T«irff ^ ^\^ jr^ «tf^ «t- 

f f'a siRqrf^a ^f^q?:^?grf 1 

^ r^K f^Tl-Jl^m, ^f %^ 55TnjiTq W il SS II 
?Tf^ a a^ f^ «iRq; " ^air wf tI^it, f^Ti^irwr- 
^T f^Tf wii" ^R g^jjrer 1 q^r 'sqr'rofq T%TTwq55i 
rrasi ^rfq^5irrg;^vqTJir^>T^ ^eimiiR^si r»^ ra- 

^j^^^ «iR n >Tr%«eifT ^fa ???i aft iiqiHiTf^% a^ 

" Rswr »wm T%ti 1%^ iH'ji " ?R qr^jpa'c s^r^m- 
sar R?imf?5i?ra5T grBufior r%=a ^^Rst^ [ otot m- 
sif^i^g] vsij^ 3 i%xi a ^r<^ i^arRS-^ fg^sqifFHi I 
3)%gT'5 frqrsawr? " 5Tf ^^KX df 5»Tr, fifr ar Ja?^r 
31 «5^r gr 1 ^«ir 'sify^r w^frr kh q^ f TSfrf im^^r: 
sT^^r^^r gr i7wrf% ^^yq »Tr'iit'&: 1 3r% gafc^ nr^irs^- 
»iR^ri=a ni«rt "W^sqsK'Jirs^m sqrg^a q^ 
"1^^ f^v ^ 5T <T o^mfa" ??qa^'!rr?^'«!Rk " qr? a ^[^^^n 


^^??1"T qrar^rn:^rri?:nr«rr '' l^iiRr irtot f^^, m^ titot ^ 

^?rt' ^r^rff RT'N H^^ ^ J'^^^ I IJ?^^ ST^*T'- I 

^m •^ra^im, Rq^^ri ^t? ^]^^j ii => li 

•-Tiq g# =^ p, ORiq^ Oimrrf 5it H-7^f 7 I 

^,m *f?^Hin[, H^f«^> g[? ^T^S5[T II =5 II 
'T'TT ^o^jm, R^?^^f ?|j ^R5?f II ca II 
«:[^i ^(i^Rwm. i^^ifT fi? irrqsir ii ou ji 

^^P^i^ 'C WS, ^rfqjgi ^q?2lf^ RT^j |lc^|| 
rh^Rt^ST [ ?T?i^rfnTrf r ] Rn^wl;^ ^^r^, [ ^rr- 

^r-7fiJiiRKrqa?^r^?ifvj^,;:T: i n?!r ^rw r^?^ RViq:i 

5E5q: q-fgrq jj^e- ^^n i " ^Km jjff I ^rmf^ " ^.r^v^ gr^Tci^" ^"^oi ?frm- 
trfwr" i '4T?q <=rr%rTn^f!oir s^fo^ qur ^wrJq^rwi- 
7T*q ?i'<irs^n^3q"r 35T^r»?v^R ^ u^rHR gf aru' i ^- 

mij ^^r"' ^?^rR[ ^RjT "?T5?R fJT^-srfii 5«»r" ^l^ 

^?q[<tR I q^r«J?g "5^3 s^^iqrn" ^fn^^rxw^^^:^- 

sr^sr^qfwr^qrw ^'jrawffT 'grnfaRf^ar' s^f^^q^q- 
rq'TT'rT^q ^»Trgrirr?T vrqra 1 ^rqrf^iTifiiR 'ras^ gqn' 
3?^q ^m-cT^q 'R?ir^r=3R?i^*rT:tqfiJTrqR«qt?»?r ^I'^i 
y '. ' wf?T g'lqaf ?R ^rq: ^ v^^t- '«3ri^?rn' sf^^^r 
gfsT gfr^'iriTqrrn^qq^rar ntj\uf^wM^ vh q^R- 
Ji^'Fg qrR HJTTPr¥frr% q?TR ^rqiJrq vrqfrr ^r^qrwR 

qq^fqiT^T q»jr qR^trai q:q ^ra^r ufqg^«i[H ^ ?t»ii- 
^vrqgqRqfgf qriT: 1 

aV^Jq^q-f^qH I 
rR'jr^fr^T"^'!! TT^r^WTT^TUTif I%'fl^'l^f!i'>T 

^5^r>ni ;{ qiVfq ?Tf=5f ^i?T ^Ttrrnj qMiif jj^ijr 
31':qTr!t ^TMTiTr II 

?Rq sqpjqr I ^^rrrfrsKTnt^T a^q-R ?nEqr?K?i»"qfg- 
^m yiT'3iqrq?T^'riFi ^^jf^qnr^r^ sirJiRr?3"5Trv:r:- 

a^rTTT3:ri:«7i5H: 'ET*^roigrVofrrTTfr^njTg'-q?i arg^c- 
gxTJ: r^q?f ?R Hrt'Cl^'roi ^fa: ^TorrnR 1 r\^ nrq- 
r»TT^7ui'?rV:oi iToiN'I'qH 5ir? [qrqr^3Tj^jr<irot] mz- 

ISlTfiO^^rU qf ^nT^?T?q ^Tot qrq^i'^TT^Trit ?TR ?I'!l 
grRf^'lR STraERtforqw^rR R^^r ^^sqrqi Hrt*<- 

TijrJit 3^<.TTr^r?!m?T^;Ri^r^^oi^ qrqraTi^»Tir^R 
r%qr '3;qq-qrqraT?q^''or ^ R^fe^iVor Hq?q?i isrr?^ 1 
[ rqr^r§:'t^»"iiniT ] R?iVqsi R5rar^qTrviura»n;qr?i?^ 
?':q'q: iu^r: ^^'^ hi w^^}i^m 1 ^^fe^Pror q R^- 
r-qr: ^ToifffTOT ^q^?q?T ?rrf [ RRf^'lqir'ir'ir ] fgrrrir- 
r»i ig^qrRflrqrfl'si q^qr^r fq^ji^qf^^rq ?:tt!T Rst 
"^g?H=i [ qrqroi ^n:Rf?i R'lqrqnj^oc giw ^rT^B^n ] 
qrqRl ^FrccRq-'-TTRr "^ikw |^^R":uTr<Rr r^r- ^ts??l^ J. y.? ) ^ 5f;t3?^?'it ?^iJTc^rcrr^y?T: m^^^ qRf'Trn ^r% vft^^x i fie ^i^' 
sir nr^fss [ 3r5TfgfTrfTn:irfci ] ^r'^^r^jf^afi :s^m' 
rT 5^?gr ^rS'm 5?Tiqrt?aJT s^rqr'rsiq; v'^k: II 
q:gr hI^ vtrf^n?!^ i ^ijkvtnH >«wag^jm^ a^f 
['ifl^r'FrQiiir'?^] ^^t< safHri a?i R:>gra'gr5i (^mwoitif^) 
^rm?TfRf?i a?flqfl: [ ^qorf^r ] ^^fj UrT^fq strflrTitg 
[ 5f¥rrKq:<irf?T ] afiH^^ f^frig^^?^ sniK'^'tifTT^nwf 
^iTJT?Tg^?i'ci [ HiqoTra ] :?vjTra Urfla [ ^ITfW- 

a'llg [ iqTig^?iti:i% ] Rrrw^j^r fq^m?r5^r?iT5Tr 

f?^r f «i ii ^r3-^?=rwTr ] tj;giTr%rafT?qTr%:CT5^ ^fir- 

^4rc^rT^r| n^r^r 5?q«i: ^Tr^tfg^JTRTnT ;» a- 
a^rsw'H: ^g'!jrjf%Hrf5ra: I ^ rq':rrv:Tar-jrqr?:rmm-sf^- 
Trfqi^r ^i^vt'^r^rvf'q'ltjfT «r n^r ^r^r^^n: wnk ^r^- 
f%mj^ [ ^g 3f^??rrw wiHfTTOT Jiwr^R^jj n Trtw ] 

vit^arR5f[^ra?n?iJTrrafrfrf??:tii isrrJitfflf^f'ci^- 
^w?cif *rn cTHTqr^a^ot: ^ f%^>i Jr'^f sr vTng??T- 
f ^r-^T vrrpiai ^^rJ'a'Tr hir^iV^ [ Jurr ^rftf ?Triir% ] 

^nnoT womr Jironji ?ftqr'ir ^rr^iTrw ] rrr^^g^f^ ^r- 

irrw f'w^ ^rg^r ^i^^^jr «R^;^r^^%^r^^raT%oT 
T^^T R^^^r^a^t; n^a^cT^qRi^nr^cigrw rtm 'sr 

^^^RWnr^fr^^T ci»irrEi^:i5Rre'3W^ aJTuuq^r: fgirqt- 
iFre5:riTf«iJrm5p5fcr gf^Hciri^ ^n^rr^'t^HisjirgR- 

w^r^i grKr^i^rmt ^rTRRfrvirri^ 1 ?r«r >?cit?i^nq: ^- 
^Vr^^K^ SI 3si?:ir ^ ^1% i%Ji*ig5r^oirriTr^ gr^ q- 
s^T'T'^Wrj %9iRq?giri:^ I 3T?T q:^isr?:%:irf?i!T«g;: I ^r- 3iPTvigr T oTRsgr 1 PT^F^rftqr^q^m, 3'^wj-4r3u 
5T«JTr sD't^r " ^JTflfq ^^ci^ft^r^a'": ?mfi ?FDr»jrr 
5Fl=qim^fT grDf]?i^T-S''-3rf;w5Tf^rei 1 grrj; =3 " 3^H 
Brrgfl'ET, ^T^^^gform^ ?i| sr I q a^^TJ^r q^gr'jT, 
"rfiiftnatri: 319^ " SI ^IcT sfcf ^cr5irf?5i5^rg^^- 

^^rqnri Qi^rgrfrqfe^:! grR ^ "nragf nirmr^l, sir- 

gqri% " 31^ g^gr%^mr^F% wf^tas^ qri^^^if^- 
qfoi?rsqel'^ 5iTr%:grf^Rsrfif^^BiT^riTr^^ I ?»«I3[ 
suTRwfd aiR^armfi I HHR^Rfl^mrTRrf^ a^^w- 
JT'Er'^^i ^msi3iRlq ^ g^grr^^i'Jfr: wqrq^tnn^r% 

krS, ?T^rfq rT'OTsr^rqrf^i^jT^OT^aRSirrflTfWn??!!- 

kth g^qcTrnnrrsiW: 1 ^ hi ^r^^'^if^ai^siRr^ftaR^ 
5;ra'?t^r'gtifn^5'ar aifimf^^r^TOTsigaTf^gsT ^g^a- 
jTSTi^cwrq swr'ir af fioirimrfrB ;a " ?rg^ ^Jir- 
5^, 51 ^?«i» ^1 ?i«rgrs I ^ f'ji^fT'^''[*'^fi'i 51 gf - 
jmjtqTiWKq " ii sgaf^^R^i ?5^r5!i??i nRiif^ci- 

SI =i3iMitR^Tftcf a^'^rasjq^Trr.jtfgf^RSirKricgi^cl ^^ 
sisTf JTaHq'11% fligsfiqii z\i sf^#si I q^rfsra a^gf^r- 
qff^n fR ?f r^gTB^msTr^bi ; ^ gs^'^RTw:! q«irq- 
ft?!iritsia?5 ^^rqV ^ TTirf^ar^frfsi tcr ^uisi5r'!ir»ir?T^^r 
fsigr?frrifl'i?rqaRq^rgj qiar^^msHsihi af^Rirs^':- 

^Tf^'^f^ I n:?r?iar r%?ir3r^^RDTrg^r^si ^^R^Fm- 
m:sciiq:?if5?f^r3qTR=5r 1 ^^q^ijrjT^'s-sHr^ sir^ 
^s»T I rr'rrmrgfqaiq^^T, si gsi: ^qg'^ ii^iim^ni- 
'wrHa^'E-rsq^ JT?rciisi;i aT^?R^wof*q,si psirsfq 
ira%ri II ^ II RqiT^H^ fl^Y^r, f^^gTr^r^^ar ?j«ir 1 
r^HfiT'-Ji'q^jfrf-r^qf^f^^f'^r^ ff n > 11 ti^ ^^^ ^ 

kri^ri iiyii %mfiRrf»T% '?m, *?ta?qsisi^^5iq^i g1a- 
^C^q eg^, ?TR?qif! wsrrfgrsi iiyiifragg;ii?i:3i=5- 
%ani3^mq;R 1 nf^ ^'^w ^ ff ^r^tr^iiff'a ^m^ q^ 
aar si^r ?j?:fan!JR sjnf^K^rtW^ ^gfap^asisqvir 
siR§5TJi|?:i 3rr^-iR:^ar»^ 5cJrrf^?»i^%5qR|uafgR5?ji- 
^^r?x3isir^g ?;^r-^r?'?TtfrT??irR'5Tsirfq tf'^^r^r'l 
g^?iR'^r|^r a«ir ^^sTrpTR 1 ?i«r sr^g^aa n^ q^ ^g- 
RHafq^g^r'irf^i'T^^faFrsa «iraa: ^graqK^mr^: 
3i=t %^ f:g:r qr^f^a, ^^ riKiinTasi ^crw^Hf^'lRa a^j 
J^^^ ¥fiRa: ^Mstt ^mq^rre^ o?2^:^?qa«re^i'?'r- 
r^'iT^gfaa a«if ^ir^isiw^sTsi^^JTaCq^rq^rKfgraaj 
^g^fq siu^^t^^'sgr^^ qr^qyalfa s'rr's^nar g^ar- 
^nrrr^'T: 11 ^o n ^ 

aV^?rw ^qrg ^r4^rr^n?Ji?^ts^Ri^»Tra?:fqrif 
qT; ^r^rrHq^«rra ^ ^[qaqr3ia^r%aT?irTiqrf%viqq?- 
sigf^rq^r^qrT awraati^ar^iTf^^Hii qa:- ^Id^^^^l 

^g^^n ^rq^mfjifi^ fif^TT ^r^m^?i T.r^r?TTn z^.^g^q fkxi- 

5i5^[g:r r%qm^ ^r?f 5Tr»ir^: il C\s 11 r^^: r%mOT5 
( qfrinr%:5:T!jrTr ) ^(rf^v ?irarirt ^?Ri?^r??jrTfi ^- 

?gire»-n5i ^r^r'jT(% »n«ir^: 11 =«; 11 

viltr: ?irvr^: f?^wrrr%=gn:f;Rf^fiTf^<Tiifi'!J Kimth- 
^oT rrRm=ar?:gT^liq^r?: 1 

»?iq|=^Rm5TTi, r^fi'TT'^ ^Wfj II tuo II 

[ 3i5r% ] q^ftTfim^t^ ^fqra^R: ^(hC^^^ g r%a«n 

^irq^ig?T»JT^TDt ^f^iiagn:: igrmpari^ gts^qtq»r& 
^rf4)*i'^'!53Trr: I ^^Rr^^ grssr'5'7r%a ^?irf ( g-- 

fHfaag»ar: t^ 'J^r nuiswoir Ram^^rot ^r HRl^f^a- 

HI^iJHWUmg^ ^cm^ ( *TTgf%fTT ) JTT^HT ^- 5J ?T«IT ^TjR >lle|f^H«<4ii[HtyH*fy<<iJ'^'-i hV 

gfHN'-iir ^m ^WRm^ nr^n^; 11 «.<> 11 
imsf liriTnii, ^lifR ^fn'^ ^I^HR I 

^^^ eqr^FTTi, f^^ ?i^ ^f^^irrfl ii8.^;i 

ittt: JTr?j% vnpTFr ( gfwnlf% ) gy^jf^^r ?tt- 

Mr-'JMl'^dl'ilMf^ ?T?T: ( 'EfS^ ) ^T^HW-elKI'g- 

^i fl^rn: ^jq, 3!^^q irr^ ^tf^ 'HT? I 
im^f^rfTi;^ ?Tr^f^fTTg^f5P^3 "j^ q^^?rrwn^'t 

?J^ =5 VTTraf^frT ITT*IT^: II ?.^ II 

?i%% fm^ nRT, ^nr^^T "f^H*?:! ii s.? ii 

?Tr% ) rT^ ^1^1: ^ ^^ Hft^ ^rm^ ^ni'^r^HK*- 

^MvM i: tiaj<;^H«i %^ra^T^ ^v ^qr ^rm- nrnrf^^ 
?:^^ *i'!4ir<:<''j|l*«!i Hmrm^ii'^f.f-^r yTHehUfij ^- 

Mi?! K-gn n'-jR g awrt^fe^mr^r^flr nrani: 
<^^ II ?r?fT^ ^^^:- 

nrr^^wfrT ^m: ii '^^^^rni 


^-RR^^ '^I^^JTsi ari: jTm^Ewa'lfa i u.^ii^^ (enwra ra^re^ 

Tfq JT^cflm i^gr ^?f1'i ^Jrrwsfj ^r^irHn ar%5Kr?cTr- 
^^^s^i?rf^r% C^^n ^(% »Ti>ir»j: ii Ust il 

wnr^iw? iWr, 1^5^ j[ ft 3r':qrt!Tii^QJ3!i 

wsjif^nrcr MJTff?r^r(U^)i:^R'f "^rir^^fe^rs^- 
^Tt^^ni ^\x^, ^\ ^r\fili^mm lit s. §.11 

** '?rq?^j'a fa " jjiiqa a?? ^r^ififr i ^^^h g ^rqfgyr- 
^tf5^^f%^ ?^?i ^oi3if^Rf^fa*Tciair?iar'jf^gTriii ^R I gf%:?;r^ I ^:33T5TRiT^fffg[-ar ?75^ii'frc?iu:i era ^sjt- 
^fe^s^TrfTHr q^F^:,*iR^'%;: srrqr^^'tTTf^Jir st^jrm 

«rwcjjr?rar^%a^r'ig?Tg f^f^rfar- 

3;#: agar ^r >3r^: ^Tg-t^:, a (n r^Vt? 1%) ^im^s- 

mf tj: ?rrfw!T%^: ^frrf^rr:, rT?[5Tirri^^rri_ ?m;j'an- 

rt: I (i%g'3T ^|r?n i%) i%3fl^(9F:r^rf«n*Rr 1 ia g 

I r% ) H?if JT^if R^r«r s^r'Fr?^, sasi ( ^fg^mw 
g ^?T<nr<j; r% ) gf wf^^^wg ^jriH^r gssr^r, ms^- 
^, m =^c5iTqtr(a ?ra nr«Ji*i: 11 8,0;^ n 

wi^«qR *n%arr%Hg5giSR^i grg':R^^^sn?R'?^- 
qt: I i%=g:fi— rflannjj:,griirffi$nw^r ^(rgvn 555^:1 s» 

fvi», Tt:crs?r?n'cqiJfrq ^vrrs^ja, ^rr^arr^R^'i^ «m 1 
avi-irr n^i^t^'ja ^rf%ar%^g^gq^^%«JiTr%isrf?rr 

?iaaf sff^a 5fa, '^aa'jfiiFa nr«itqr: 11 Ro\ \\ 

«rr5-R>a^aHf?T rj^tr^^qm H s»ir?s?ira f fa ftnm 
^'lom ? I g-^'!ia-^^r%aJ7 g5qfqm%Rc^rr^rci I 

^^ffffg^rrra^c^rf^^^rr^q^ s?Tri%???Ti)g?:r?:- 

^T^R^jgi^lT, ^^lUr fl?^^ ^^ ^ ITOf I 

^'JITT ^T %K^, ^Rif1l=^s5rg ^ Wq II ^c^ II 

sf^tr r%^a 5T r^^ g^^a ^fa 1 ( oT?r ?i foiTr?- m ) 
^^ ^ fabvi: fifi^a, ?rBJTrfvi¥rrgT#^ i w^rt sir r^ar- 
jfa^: ?iTa vfa 1 (^Tir^rg^jrg ?r r?ra« t%) wrf'q;- 
^q^rst R^5T ur wi:)fTr qraa?^t?«R=c:i«[itr vifq^^al- 
f& nr^Ttu: II ^ov II m^^^n 


+1<J"W*'»I '(Tf Tjq^, ^^ ^^rr^^rl^n ii ^oi^ n 

^afqi?H^^ ^^c<iid iTfur^'j: II \o\ II 

»iPim;«Tr^:, fsra^siqJT ^fa irrur^ior: iRoSii 

^flTIKJt ^^'^1r, ^H'*t t^i^qT^fl II S^oD II 
^TT sqrfa: ?^sjr% a=?^r !Tiq?:Tjiw ^STJifoi jqarsfq 

^"jj iT':qrR-^r(%f'5[e ^wrcHrrRR r%ga,f%g gr'^rtrf?:- 
wrorr 'i^ ^i??rfTTft ^Tfi^a^r a^^mra ^nmsfqf ar^ir^i- 

TtT) RTsn^y ^?T*r fV^'r 3^ar 'TnrT?^r"^?ia: ^^rar a 
«Rr^rr»?hR5::i (5rfr?T'5rf?fr^r%) •iuvcsur. ?aa^r^vqt 

R^^gr^r^ar ^r •?! ^larf^rnvr??: i ( <lir?ri ^ % ) 
H^^'i gr33?Ria 'I'c ^\ ^rvlr fT?f7r-J-S^?iJT «^"r«rt- 
«Ta: a^^ I ?irRK^?a ^r^r^i^rr:, atr^:, ^mt: ^zn- 
wr^uwr:, «?5jRrr^mr^ra nrtrru; Ii ^ot; n f?:5nnT???a: 't'^,'?^^'? :i QigrgjgrT^iigtsrq sr^^t ihrtii 
rirss^r fa^n^nr-qa ?5aRr^q:,3fvj«?^msaT?ii^aH«i, 
:jr?r^a?g writfij ari??Tqr3iaRRHi ag ajrrro^rr:! fk- 

^^g ^IW^JRir: ^r^RtlJ7$TT^q^i:,qig54aR^ ^ WR'Jt- 

qr»f 54r% ^r^'^^rr^r atgrsrrq^frs^aig'ratf^q ^- 
iirar;aa?^ ( m^fii^ a g?^»rr ho; hioj r% ) ;r?B«i i 
5r^^r q^q- 1^^ smqi^qr^^RifHRgrfa ^ a^^ «wf- 

?Tq ^ f?rRi: %ar^?^[?:^f'aV g^Fo^jisira '^m- 

^grs^^ur^Ni-qqr^ q^t g^^wii ^>o ii 

qf^ jaias^^^ra nw ^i^wm?^^ nfa^Ror, aa: j^- 
1% seiisfq ^\^ 3^^ ( ^ir?5ritiigr^rq«ir5 i^yr 
!p; sfa ) ^fa fa*i?i%^fRta nr»ir«i: iR^oa 

gTir^mirr^, ^Nf?;^ f^^rw ^^i%^ ll£( > » II 

^urg ?iR^: " ^ngf^^T a 355 jfa ^f ror wrwrm^ 
^rgjqj I fk famTTH ' (grTmH^oi^T) ^■^r^^JKoif gq 1 
(^TT^R^ f3^\irf t^f^'i rTT)'3TRK'^ %K^i rs^ a^H Hf- 
nrw^irg^m ^gf«?i ^^^\K fiiaf?T' 1 ara R<JTnT-"^iV v\- 
m^m Hrm^'i ^^^,a(^ a (^ a? r1?ir ^ 'Errur^^gn- 
R^qigf^, S'e^f ^^ ^"^^ ^^mn ra" nnin'T: IRIM 

?:=? arfei w f% ^Trf^fa ai^ r^fvurmRif^Tr^- 

w mfT?r^Ti|3ii, "ifif^ii ^ g^ ?r^ 11"^^ ^11 

r?iiir-^faT 1^: »nfr^: TftatfarjfaqfeiT^T g^lm^- 
c^^?:tinf%ai 1 ^r^rgfq f^^^irr^Trsa: ^k. «TT^;Q?r'a- 
H I ( 3rr 3« 3fa ) vmri g^^f^grNr w^Tif^nrnf?! 

»n=5w R«ia ^srfB^fiTf^rR aisa i%iwmryfii<.n- 
^^nm \^\, "^ng^ rlT [%I%Hl% II ^? ? II 

^i5???nt»r ^ ^, ^^^ 3^ ^ «(fRf 1^ I 


^r5 T?i^,f^'!F?»> qw ^ gr^'i" 11 «?mf^ i («rrann- 

H«rr — 

a a? wgj^fbis^, «Rjg?tn^nvrr<OT" huh 
( qiVw»m far ) "sr^rfB.^ ?>h, r^san qft^qru- 
f«3rir ai I 'ETmr^qq[5^«t, mifwn sr^sw^i qf»7^w 
ra" iinii ^mig^^^r qtq'^oi qr*;*«ir ^%ra ?iii^c*i- 
q^qvflii t ?iir^f*irt? 3^ ^r5TTif-fa?r^^"f>^J«n 
fti I ( i%nii^^ r% ) " as^r qi%sw=?iT ^rn«trfjim% 

gr sr ^? ^Hwr, ^rsgr mfirtui «^wro " ^ " 
«s^^^ HwjfB^-^^ vmg?n imfii «ft^ ^^ 1 
«o^ ^wra^ar, ^wiw wssre^ *J?'i fq ll 'ill 

'5^1^"^ ^qra^ T ^a^fmn' t% q:# wm^r ^iW*l ^w :R3g^^r% ^^iTOt^T^ fiH^ra,f%>«^r?q«»na^- 

9n^^-3^5jm'^, fu^xn e^niai ^"^ i 

^qqj^or ^mij: 1 ?1^ ^(5"^= ' ^'^^ ^''' ''''^' 

^i 5^Vr 1% ^i d-i ^^ ^tR'Jt qfwi^ » 
in^sT 3^ rm, 3^« ^ts? ^^^r%'^ iis«'" 

qiii ?it^i^^ ^q^ra Tir«n'&: il 

^ Fi^Tr^«TOrf, ^ ^^^%^^^m\^^ II '>9^ II 
^Ijuami^r^feirnra nitir«r: 1 

rflan I M^ =arf?r5^iinif^f t^ff^i^f ^^ 3 ^^'^' '^* 
fq ^if^a; ^^fwi% a^«T^ '^^ ' ^'^'^^ '^^^' *^ 

^m g^^mm mam: 11 

5K(5?wt:,q3rwHW(wra ww; I ^jmrc^rjTta »ir(vnl: II *ldw«l 


^•?jw**ii ?iaqR ^Tmrf^n ?(a nr«rm: II 

sraPcT ?Ta« a^rrq ^>'7: i atrm-arrr^^iq a^i'^'^ i^ 

^f nrq^ ^ c^t^rq^rc^T'f,^': ^Jr ^jj^f^q r Tm?T: ^w: sirraf- 
5Tvm%Hr^rq'rc^nT!T,a5rr?q ^:,?mm»f1?!^aT ?«ir^ari,,q:^ 

I:9TO:I ?l?Jl?Isfl^^lt-)Ei?;T^JTr^JT?qffr^:| V^^tx;^ '^Tt^' 

g^i^ftu^e '^^Hfr, Ri^ra 5lT%^»:qiic^ii 

^ I sTrT:r)7-^rqrf^niq%7r <i^q- g?frq?grn 1 w'ii^r^^ 
^gn: 1 1^^ fe^ifif ^m«r, ?T^ ^rli^JH- ^^^^^ 
^m q^rnrur^jTr^rn: 11 

«?Tiftg>t!T f^T^m, g?[^RTTr ?'!Tq ^^ktij \ 

^§1% «^f ^?W-%^'7i^i7 rl¥^qwf I! Ca II 

?*T^gi^F%rqw, ^HiIt qmfrqq':qqTO(!j 1 
^qif^^nr i^Pfciji, *§r^ 5?T^«Tq ?if>nGuii 

?Wr'T I^f^^r ^5f^.5T, ^-TP^ SrTf ai^ rici; '5«^<qct?jr- STi^^i^R«r^iT[-Rrqrrq^ qininqf^niriiD^il 

=^tri mil i^^-^\xm iiq 5 rfw R'^q'^t I 
m^riq W 5T53J5V, g<l T^isqj5s^1<^ ||c;SII 
r%fiTcqTf- 

S^^^q'cffi^'^Ri, Rns^nir ^ q?!^ ^t q^?T i 
Ss^^P'Tt^tTr fqfpji, f^^^Riq i^r% ?i^t!ri^> 1 tcci 1 

i?fTOfqrr^'a^nfn, cTrT: qwfri, ^'viforasi (qr^r, ^m~ 
^TTH ^^"T ^^f% 2KiT<^i^rqtq^fa nt»jr^: tiDt;ii q» 
^o ^ 5P1: II 

forq ^^ I ^q ^ qgr(;3[??rwqr'COTofr, aar onrrmrTW 

Tjgi'^^iia^a^ TjifiTvitq ?:wJiiq?ir«;RrH^fl^ qn- 
iir«jn f%5Frq*a: ja^ej ^k q3i%- 

qRrqi'^ ^j^TqT=Tf^rq ^»qpqqi%^'? qiff qir5T- 

«r^ sqr^qr-H^oTr^s^^rqrat ^Trw ^i^rc^nrma I 
a?! wi^qa €;?qa «R^$iirraw^ra ^t^:,^gf:g^- 
3^r?n^: qfi^ii^ia ffa 1 ^tr ^-"vjJTi<lar f Ri-^t<nt 
JTqfa q^ a^i^fi'fq i%55q: ^^^^-^arsqfra ?i^r^r- 
^qH"l^l q: ^^ ^^5Ivi(%Tjn:|ir^?3W:,5B^Wt«r ar«Fna 
«fq^r*^r?n?Hq^>^, 3ii^lf q frq«5: 1 a>jrr5'-^vqfra>- 
^ gjT»:rf^vnia3, faq'^fr^ ^rqr^asqna^^rqmsTn^g, 
^=fqqrt5"^5qr^ I gr|ar% ^rvjqrquRrr^^ ^sr'qqrt- 
^eqifa I a^ s:?jtq^racw?rarra5rqn%5:qt i^riR^cfl- 
Fql^^a'l'&^'cr:, aqi %qria afaiTr^?iwtT?qi«;qria 1 
^qn^ ¥iiqar-r%^W'a:^':?5r, a^q' vrrq ^nt% qr, "qi/r- 
^rl^"-ll^9l^^?.lli^^oIfa^roT f;a ^fq aqfa 1 a^rkai 
Jifa«r: usT^aentTvir^^rrqr^fqi^^^rqrra w^iq^a 1 
aqf % q;5aiflcg^iT3^^5f:q^arai;^5Tarfnrvqqqw 5^- 
qia I f^mcqr^^-^RTq: ?Trit a^qr?^q ^?qr, «rq^q- 
^«na wsriqrar%qt5qjat%qr ftsqr?aTr«Tr«Jinafjfq «PT3^H^ ( wt» ) =FT^^rfi? «^ ^fr^c<Tffriurnf?i I q:^ ^^ ^riT^r ^^r i a*ir- 

/car^^r%^m ) g'ir^^rwf^rnsa n^ fsi^siqjiavaRar- 

si«;r^nf^5r??i Jirm^Tar«u«ra;irqr^Wc?i?T sr?- 
<^?re:rq r^r fvi^n \TriTiirq: ai^w^^rq; ^^cwroflq: zi- 
ro ^r^^Hi^i r% ) wsr^r 53»jcT^r ngrm itwf^^, 

spW5r,H3n7a?Tr(5T^q3 E^r^^a-J?vi^ra w^Hrw- 

iHquTW9irr^^g^ar^>%^wr%i"qqgg^qrffTir 
'T/tTt5^f^laar-"^;Tr^^qr ^nrrw 5^rwTfrir^/%m- «t S^fTF?, p^ii qPT^qmiq II a?H II 
^m, f'nqfiisfff simsKrRm ¥Rf?r 11 

^^r, ?jar g^^^RtrVTri igR^r h^r i ^r^^rr^qr- 
fR Rn^rT I ^«l 5?i: ^*li^STq: ?, q?r RWfWsfq:CT^«n- 
5T,<f?^ girRr^r ^^frf^i^ ^rrR ( *rRr^r ra ) n- ^• 

?nT«r 'iiriRT w^r i ?r*j rh^r aa: ^r'ir?H»TW|f: h 

?j5^mf mm, w^T^^^^k w^m II b?s II 

^fk^nifa: ^rj:, ^ ^ 5TR WR ?Tr\ JTRWWqR ?r- 
a> k^m ^^R I aw-ffq^: ^raj^ »z^Rri^R:, 
am5«T: 3^HaR «rRR: I 3Ta4rafqr?:f% !ira;»r«- 
^ar qme^q q^^^rqnrar^r ^r^a: 1 ?iq«w 5^37, tjttq- 
an^ qftarq: 1 Vtra ^r^rr^jf r^^r qR?jr?a aa: q- 
^r^qr ^irf r w^fa 1 a^wr^ arsqnnisr ?»ir ^RfrfRn: 
^%5q-:, na^iTvprrri 1 (RrnrTqiTsr^ 3T7ajr%) ?i^r g 
5^: ^irrft:^ w^fa ^Rrmn frta^^rr wswr^ii^ 
^T^rfa, 'Ta5?Tr ^r swra'^fa-TiarsTaT^ ^URT^^rr sr- 
^?i ^T'^ff^n^^irsT, aa^af R^ar ^mrK^gta; r^ri 
gsjR, na ^ aflnqj ^sr^ 1 ^r^^^tnan 11 srr^o 1 
"Rs^r^ira arqar %g 5=^ erwR^ ^frrir §■?! angj- 
q^Pa, ^TR ?Traftq:<ir '^rf*??:rrR' r% ¥if%a,af ? ^w fsr 9j- 
faqf^ip? f¥r«Tr qfs5r?<irrT%?i 1%^1'a 1 ?rQr »7^fa-5rr^ 
^RKqr Hwr^'i «^rfar ar?- a a^f^r km w^- 
CR q^q ^ fiafa 1 9r^r«^-t^?»j f«Brafij^ ^ttw- 
?5?«Tr «1?:r, 3m or^q^^^r njj^i^wTr if mi, gir « 

irror? ^?^q'iTiT<ffr, gmV^f^nir? ?i^?jrr ii<:\Sii 
qr^r^rffoiaw q- 3r?rr, ^vk jj^jtoi q^rRw^j 5 1 ^i3^e»n 


^T^^F^n f?T«rRr ^rj ji.g "^rU ^r??^?i f^r 5Tr^ ?J^q?rT5w, r. • r: rv f H -»^ f«T*ir«a^« acqt ??raqTTF, ir^^i^iot v^iNanit ^ 

i^qm far'^ I fetf^,"?:^ aR i^'rw, q^,^ ^(taqt «raqm 
qT^sq5irawnr«q^q^Kqr oiif«i i oiaai ^kscjii T^- 

JifTTa oi,'?j(!j ?nK(«^qt ^rinjj g^^Kas^, a ^ oinr 
?i(Cf ar?!f fa «(%Tir qrVfa i q^r 5?a H'tfa i ^r i 

«?!r«itTj^a q "<jg^w at% it^<i vi^'lm ^moi 

mi I njotq^jfr viwn iri ^r« ^^^g^rw g^ h¥i- 
^q qiV^Tf^^rir 3^'^ g^ota^ qf%%|ra i h ^m ^fjtjj 

^RfR<^^rnT^-^?T s^j'i ^TiT^ H^i^n?; I 
^f^^rt ^ S^'^r ^^'^^f 'P ^ ^^^'^ II R»^ II 

»^^ fgoT-i qaniTTr w^g^TW 3r?infaftiqTOafrf^ ?- 
7it nsfr «3ra«r5n'? gs^ir^ ?ri« ^rnjrfa g^f« i 

ITIiHT^ ^V^wMh ^^ ^^^ ^fTtn 11^^311 

^^mi\ f^ R(i;''TT, ^Mrr^ f'JTKan 5p*Tin« i 

^rlf affa afrraqtrr arsr ^fr^c r%, ^forar qfjc- 
»jTf% 5?rrora»^ i ?ti: ?iPiqr^r qrqr^.^^ 3''Vn5f- 
^If fa, a ^ asT^ ^ig^^Kasw, m ^iqj^tirTTqr •^ a?jj«^ q«)iNroigrTui|7i^ anrir «^Jiii*ra^r, 

oiRTrf%ar g% g^ ggs^'r aiorfrVar i qaor ssrfirH- 
5^:«oi 3ir^rqiTr<ira^ «ini5'i, <Tar ^nu^'e'T^rT^nji 

^naurfamr^^T 3i?rg%?T?^ ^ H??oir ?raqn:?« ra 
af r, q^sr^orrfaqftH^ q fk^rr^fafiiri b^% qf^- 
JToi qf^fui w^wrraras^, g^^TioT \k a la^rm-, 
amnma q»^«Ha^rrl? r%, ^ram«iin!j q ^rs^gjr'oig 
5if r 9i^ifr ytRT a^r «ras^ i 

'^?l ^^ ^HURHriT, ^rIwWi 3Ii'^r^r^lI I 

w^si^^mw'^^T, 5i|^TTH f^^raif? II 
^^^r qiiTiTnif, 9H'^^^rm qgf qi^iij $i^?o^ i 

tjjrosg f?!rg^ g qr^^arw m ?irq??:qr^ ^^^ ««5riC^ 
^?mi m^TTi^asqri 

q:«^T!firw'H^ g^oifoiat ^w r ^ won, aar ^«»n f% 
sn^r ^wq^as^ i q^ f^nann^^w^ wf 3"htT^ 

ipiTarfa ^ ^ ^s grft^f^rrrvTiTi^ar qfi,*Muir- 
^qoir^i^ui jg^.a^H fg^tr^foTfiiTJ ^T3^«ntr f% gr, 

^T^tr^rni'iT 3n^ qim^irfn r% 1 qg HjKoRsriif mVar^ 

a«T awq ^fT^Hwfr ^qs^r 1 ^gf^^ «Fr^ qjir^ i 

*3'wr?Tnit'i'^sif^ ^t!iI^ qr^,qr^ qr^ sj^thft r 1 arq *mjr- 

" qr^fiwr :3"^^r»:r, ^r^rrnroniT f rfa orraoqr 1 

qa^ ^rr^rqwr, 3^«»n ^rs orrasgr " n 

rfrxim qTrufrmurar nrq ^a *fr?T^ ^=mf ^- 

qrfaq «aiT 1 af*i ^ntijqr^^R^ qfra q^?r rag 

\k ^>rj^«wTg ^^Hie^a ^qfa 1 h\h q^i ^rt\- 

VtjH-q y^^^Tng wsTg^'iT w^rsmf? ^r^ronnUJi 
if? f5n^i^q»nrqf«r ^r ar% ractnucTW wra^a- ^T^H'^ ( \i\t \ ^f^^WT f^^r^TJifffiorr ^r?fe»*t *T:ar q^to: JTrili^ Hoim- 
f^Tiirq ^r ?frf I sr% *faif?i-«<:i^^r r%ran'tr, arH ^c- 

«TO 5T-:jr 5^»jrfl?:oTr<lf? H^pcot H^umr Hmromr i 
^? vroTilT-^TWT'Tr q:'Tf|'jr arrf ?:r§ ggrKairi r% i 

?Tf'^ 'ci:r>j q- r^crrt^ wf rq; f^:iri)'? vjRarrcc ^rgc^frcj; 

?TrHr?Torrr^?:rf rfr ?Tf"«j5i nurr ff?ir i:rlj i r%TTlR^r g- 
e7f%?rqi^ 5':riTf<irg- ?frf:#r, sxrrw ^ mTf^rfli- 
?«raT I 3i?q g ijrroirq fet ?itf jyjTrf^^JTToi^qqr. H 

g«;iTwr i kx% gar v^qf r gr^rrrrifrc!; ^ 73"f?t i ?ra gor 

^^^fl I qggr« ^r??? r^^rs^^nrr ^umsr^or qreffr; ?^rH 
^r?!irfkqr5crg§r%?5TfH^ grrirr^or m^^«rf'Jin% 
^rff siia t% ^.r? ?i^« ¥mq?rr q'cr'? ^rilq i q:?i<:q^:^- 

=^ffT^^r^^f, •'^qi^iTT HWrfiT II Ml 

^RW^H ^^, q^'^irT?iqr^5ii5r^H ii ^^ n 
^Tr»iTFq?:'TrHRT'Jimi!r^ff, 

'^^^^ mi^^^^ ^k ^^\^ ii ^ ii 

?i?q sqreqr-js^^rrfar q^rr% %h^: vcm^: g^^r?^?::, 5. 
«^?:^^r?fr sfq^^^r^ ^w^r; a^qr^ »rRqr^tr^wrar- ^w 5r'lq:,?Tf?ns3 1 ?i>jrr3TT5^rq^fV^?arnviRr ?fr^iqr 
^sn^-Ciq:, aHFJTaiiqih^q^gTJ^rqqgrqg u^r^^jrrvjri^r- 
^r^^iJirT: qsjrggsorqfqrfT:! hn irrf^ vr?:^<^rir%7?r- . 
r^ I sirij^^tjqr fq5R:^gqr%i^5T: 1 5%^g?rrgrci ^tlt- 
^mgV?:i«f''fq JT^f^ I ^i^ Wrff ^rr^rr^jniri " f nia- 
a^rir^L 5ffgiRC, q59iT3;T?:?T?T a ?t: i v^^^rrtq^ gn WR, rT- 

XX ccg ?fa?>iqf ^gfa^nir i ^rxsiri wriviH?qre3T>i-(aJTra- 

f?Twt, aJTi%irfl?;n 3?»i€}T-rrm sj^j^^mvitJ ^srfrrsr?;- 
jjfrq ist^rf^^mrRT, a^q q^^f-t tT«F^am<qa^, a- 
r%^g«ii% 5?i^q^if?T aw^ciftT?,q?^Rv=j'«Ji^^,g«iT 

3*ir ^rn njricJTT^ f.^?fq?i ^tr^q: 1 a«ir-mjn fl^Wf 
vi[?:?inrf?i «iRrvT?::,#^ gi leir^qa^mi rr^^ra fsrfrqiJx 
^JTr% qgr 1 ct g'^ 1 a?^ gr q?Hr?r??q cJS=V 1 si^rgrr-a^T 

r^a 1 f% ^?T?q ?, q^K^oi ?t^rra?r jfr^sira mwncgrr? q^ 

^gqqffqg I %sn ^srqniTriig^i^JTr a^qg ajoirq^TO^- 
arV^ snuT'fraTqi RRqr^qwf-( srrVsfiwtaifqrrcr ) 
3Trf?T^qrT!:,:in:r gqr?:rfiT:,iT':'!J uroi^^nr:, ^<^- xx^m- 

5Trf%3n:r«?:aT:drqrr=jmir^?Tf^qjTqnT 3rrfcT:jT<i«t«n^r- 
qjqWf^T^! ?i^q I ?i*Jr ^ vfTviflrrfiTg^rsirf ^rn^r^q: 

wrTtiq«aT?fif?i q;5qr%, ^^q 3^Tq<fr?q^: I J'^f^ 

q 1 ^fcqr'jr 3«qT5f iq?Trii ^^gi?ra?fa HTqqr% ^^qnt- 

jfrg^WfiiiHqqng^mrtqH «3cg I w^ ^r^ r%%- 

a^R^ HR WTJT«qgqfTvq ?r?T rq^rq f q'rri^ smr^H 1 
«%aJi5T ^rrbi-'OrnqiTri?: qj'S jt 3^ f fa CT'Tii^^rf -3 
'ciFTfRT'Sfwffa'fqygTfi, g^^qfr^TSR^T^TirrF^a^qf?? 
T%H^riTra h srai'5qa-3fw»r«fgf^?'rq;i a^qsr?pr?q 5- 
aq^^q ^rT^q^v^ q;: *7qT^: swi^l vrir'ffrr?:^:!^ ?mi 

?T?l^qJTa:- 

aim 3Tt«T Tf r%?fi ^qf^tir ^^q^igt, 

^v^\ ^^■^ m^^\ \^^^^\ '^'=5=^^ ^a u a il 

5^w =;nr^?fr^Tq f^?^Hi»T il 

r%4: afa%a a?qr'sqm «r 5?qa^7a:?ri^«TrwrJTf^, 
q^^ vTi^a:, wqarsf q?ii:^r^qaTqra wm siqrq^ 
q-r[:i ^TJ qT?Trr%^ qqar Jjc^r gji^^^rrfa-'smt nr- 
!THa' ?i«frrsRr%;qn:qim:-^r (sHirarqiqHMW^'rs^ ^g^e'T 


^r?J^«i'»TT srn^fl ^r^:rr5En:rw I q^ ^ qrsrrr i<iigfl5*:Rr^«?f 

(^^ifif f^inj, qirnqf^i qjiq^nmnj I 
a '^^^fq%^, iH^^r^r t^ n%\^\i II ^ II 

( ra«T^ 5«:riiirflf^r(5r ) ^^^ m\¥m-m^ v?it^- 

w?fl^f5r^f?^naTT*ir*3qirc^'a 1 i:9t?t ^rrf^-T^prrirat- 
^•JiUJT »Trr*i5^Tfir«jf^r'TJTrfirf rT ^f^^qpr, a^Rri^r^ifNi- 

«rf?"^«T S^Pr^ fT^r?r^flf^3gTT;i^f a'r^.ra qr^^ra- JiwrT vr=?fTgT?gri^i»if 5-g:,'n-qr^fr^i a^f ^n;-^ ^^r: ar- 
^^n%^> ^g^gr: :fR;f^?T: arir%ri trf^T^ifiCTt^tTini^W- 

niTT!i5i?^H^^?qrr? ) q^r^fq HJi^^itr ra^g^f qir^a 
g^flii^q «ei?:?Tm':f?riKqr^ ^k «?r 1 ^iiik gr ^^m^ 
*Tr-^^r-Hf% «???»?vrH ^K'jx wgn^r w^jmor ct^rsfq 

^^ vrr^Tfi; 'r'rflr?:rf^v?ir ?T'Wf^r=5r aq^:;riij5pvqfT5F"^^ ?t- 

ifl^k H ^R^^K?fT»I^r^qR»7rTr: II I II 
q^^qfiir iT?T*iTn:, ^.^qsrrnr fit Trim 1 , 

a?^«qa5iJT?^rT,<?m^g5qr5m'a7^a" ii^il ??qir^i ?roi 

^'?5,5T ^ a^ r%qJT r'^ 1 "fsRR^rwi r ji^f H^jt^ ^^ 
r¥?r%^ T^iq^R, g?^qfr%q qrir^^R, ^ fri^raft:- 

?ffr^-T% RWrlffl^ gHfflWl?! ?, g^^a- 

5^ ?nmT% iq ^, sff^t ^isfsm ^qf^F??;"!! I '^m^^"! 


^g^^nn »Tri^qT%ni TirrJT 5i>ra;'jj n^3r% I a 'ag^ ^ra>"^ S^r 
^rgiai sou ^^§^^1 wr^ift^rrmSf r r%<ir«i^^5ff«i^«r 

f^ 3r^f 1^ f% \ " rTF«r iff«r gfi:^, ^^oi^^rl^ t^i- 

wr^'igs^q ti(3^iif?i, tfrfr ^^wjgsg-q ^nnrH, ?Tar 

^arfwir a^^ ^r<jff »i vt^t i aair t¥af-yfm?i ^- 
^ ^\^r, a f?^w Trrf^arenn g^ini afr r% a ^- 
<p^wr, q^ ^a vr^ m«r, am ^^aifc, aar rara, awr 
^TRT, aar ^r^rrrr?? ^j^ ^r^n^ ^n^ji^ tcntrir^ 5- 
itui mran r% ^ aHTiRrt^fe5T ^ t% 1 €tk =5-(5rftir % 

^Kr% Hni gf) cc^ 5T ?Tiir*ir ^i awH^vir^r Tr^i^^- 
fa, 'Tssr afTTTf ?j5Rr%^q q^rai^, ^?^ ^ am^^rr^- 
^r ^JTiT 3f fa, errrmraRT f% Hwfa t i cc^ qn^^r- 
wi^7g f^vrrwr 1 ^m rarei ^atsh ar^rjsg, a^<?r^«- 
f a ^, 5r?7 .^^^^rrTl ^'^r a ^Ira; aar ^ #?ra, 
aar w^^ wi%Hr%ra; aar ?^?T«ji if^^af^RT, ynr 
wi'^ ^nemifa, qrir«Tff^ "t-, aw ^nf^ qfirgfc^ 
«B($r laiJra 1 ^ ^^^fa-Hf^Rorat ^a H^Jia 1 ot kn qr'rrer^gKT ^ra? 1 n?i tr^'i 1 ?nao v ?ro 1 

^^rr'Sr ^{w^^ 1 afmRr igfr-3rr> ^r'^'T qr¥^.a( 
vi%?a rafqtnqr^^^Hqj'j arV 3^ raaJHra, a^r ^rrg 
^ff Tir *n5(a-s€^rrff ^airrfnToir ! qf^^a^i ^rimrrr (a 1 
07^ qrir ^n^ig^; a 507 ?«- 

M^ *ir*^a I 

a^trgrrm q^rwr-^^ arsrraqrf ^'ar?- 

(^nrJTfa^rirrq %) 3?cffrq^fflrf«r,g5vn% *nci^ r* 
s; I VM ST^-aar fdi'?a, s^^ct^ot ^zk ^rfiisra I q- 
«^r ij^ 3e3OT ta^f cr^fomru: T^srrg^r ^a ^rw?; sq?; 
T% :ircrtrqr'ciar'?: nsir f^ ?jq<nT^r%iiin ^r^ijia v^' 
r%q qiK^a qfq^^ ssnTOT qt^rnq j fcfaHrormceirr'sr i 
xj^ ?r?mr ra 3ifr^r?raT?Trfq ^r^ra 1 ^^w ^^V^J 
^oif3_^^,%?f qfir^^a qPn^^q qr'ic^^raf^ 1 aar 
iy»;?r?^ToT ar qf^^'i qr%^^v;it(T ^f 5 i ^^rni 5r?r- 
^(% ^rT^gfar^frraar v3«T3*?;n5mn^r ^<lf(a 1 ^fl- 
o; ^f TT?:iptr? 3r "^r^^ a??T qr?if%3^rar«Tr ram g;- 
^r^qrfoi 9Kr^?'3>'i ^'^rfa i '^^<^ ^^rqaR^c' r% aiorir 
^rs I qrfcq: '^OTg^t' 3? ^#a 1 q^sr 75i?5i|r g^- 
oran qfjT^i'^^r ^km 1 ark ^k^^ la^nir^grt wr«- 
(a I q^?T cTf rrr'iTor ^nmar ar wa^a imfiisir «a 
«f iT-ala; ^"aqr^^iror ?rtJf^^raT^«ta^?» ^'ivror 
^rar n^r 1 ?J^"r fa q;^ ^a aaff wr 1 
a;^ qf^Fg^ raoT^sraat^ ^lirfa Nra'*MiH"i§^'!j;awt- 

ff^TR ^Jiwq'^T ! fq '^ =^ ^ ^ ^ f?i^ 5- 
^Ti'TRsr^^^iSi'^riit ^TT^j ^ni«rr ^'f^*^ ^iwt ^SRH'TT 


^IWT ^i q'^^T rc^nriu ^?Tiq ii'. ii 

fstnetPT^^K I 3rr?i'T'^r war? ^rgff h;t fa, en^% 
?^3Tft ?5Rr^qifr 1 gis^ %sqTf ^'l|^ ^'^- 

w^^i i?ST «qi!jT ^i '^HqijTT ^ qiRi^qiq ^- 

^fri srsri ^i\h ^fa\m^\ ^m ^rnqr q^'^i 
«imrw[ ^?T% ?i^q iq H^HiTm?Ti?fi nr^ 
r«THT ^m^J qr^Tt^ni qrifq n 3 II 

^ ?r% ^"?:r^ i q;^ flgR^<^r i ^rsir^r^f !?<irfa- 
^?qlq q^^iq %^qi£ f^E^fq ^qqinqiTl ! ^q- 

f qi qrqi? qr qTqggqj qr ^rq^ qr qiq qi mt 
qi THefiq qr ^'s qr V? qi qi%ir qr qi^-q qr 
^^ff q f^q%in i^r qi? 3iiqm^ qf^^q ri- 
^ R=^riq p»> II a II 

n^nq ?if qlq 35qij T^qmqin) ! qrqrj ^ qfqrjqj- 
«nf ^rqrrqqr fqnrqq^ m^^\ w^jt^w mi%- 
^T 3qiqT%^> ^rfr^*! ^r^^> ^?ft qfN^if^> 
f^TTTT q qi'%'qnTiri iqis^Ji t 3^^ qq q^%fi^ 

qrf iHTHi qmnr q^'U'^in ^ifq u mi 

i^f| frrfrvi ffi^ qgf^^r ^rftsrr ^rf^qrwr r^- TTicrr? r% 3^ vfijira cpii^ ^^orr^ fa ctgt^HW 
nruTw: II R^> It 
q;^ ^Hfoi f^ ?Tr|or ^ht'JT g^ni ^f% i ?i^^ 

q^?r ^1^4 qf^+^fl'fa i ?Frf srorfa ^np^ot t 
3T^ vmfa ^morrs^ i si?tt ^f^^^'=T"Tir^ i ^ sn ^- 
gitcc q^ g^HiJJ ^fa qf^anii 3^ ^r?ag g^r- 
ofr^rr faf% ?p;gr ?jmf^qr ^nnfa 1 sir f% ^nnlw- 
^(%q"T5cur??r WTTirq Hm^R;r^ ^"a I q^r 4t- 
^nr f% Trnifa 1 af^^ea ^TfirRHf ^ ?iftrqr— 
i^Hl st^Tr wrffa, 5T??T 3if%=!Trm qfa 1 qnr q- 
f^'a'Tqrf*««ir%^) i3;?rjl^i^«rTTT ^m^^ 1 31^ 5?^ 
^irqrair^HiV^wra 1 3[^rHq qfir^a ^Tfnn: rj aar 
qs^i 5^ ^ ^rev!T qf^p^ ^(ir^ 3ii;Ttnrfor- 
qr«^, a^ 3^^fT? I qnj h^ih fsr si^rTrwf^q-r'^ 
'awrrr •3-7r%?if^ 1 q^r gf^^r Hoaa-^gf^q qfir^ 
qf^^q qf^^Rr^^ ^rm\^ ^i^ci 1 »rq qf^^q 1 q# 
'arrmrftr^ fq, a^ ^r?5«»ifr q^f?rt^«qrra! 1 q?r 
's^sf^'i fq, aqt ^nr^enfr ?rB»?f5rg?^i'j fa 1 ^t- 
3TRrf»iTq«^^3Kq:5 H^g \k Baa^^^rg'Tioi «ra"fq«ir 
5[r3:^ qf*c^fa,«rTi?qrqrq q ?^«»^ ^,^fa 1 ^^ 513 ^r- 
3^JTrten' ^art^qrq \k ^srs^wn ^tfa, qirrcc * 
vnr^^r^ ^r^ q^ ^^roin inj<fa, gsqnriTi q anfiinT- 
t faii^fa, 5t? ?rwT ai^qrfsw ar 5^«»n ^fa 1 gofr- 
f^ ?ra q^fa fa^fipq^iir or g^s atrfftj^rr ^q^^ftq 
?T ?fr5t??rq q>q qr^wq q^r?Tg^t^<^r qif^^a^, w 5^ 
qfi^ ^g ^roinri ^ qrar^'T ^sf^v \ qer ^ntrqrft rw 1 
«^arirq lr?Ta ^q^^'^ff w^q^nc;- 

^ra«irRT^qO:H, wm^m H^q ^\ ^ Trq^qr 1 
^^^ 5rf%Tq?nn 't, g^q^nfl'T f^qi^^ iRr<ii 
^iwnRT?iqK#, i^qim f^?qqi^ 3 I 
qrq?qqi%iaiTT^, qrftfq ^q^qir^qr %?n IR^^II 

( c ) 3T^^ T^a*iqir«''c Jif^qr^w?- 

*^(V^Ti5?iqrq^^-'qf5»nfe?r q|q qKH 's 1 

«^<^g f (q R«rn, ^«i^ ?rR?jqi ^»n li^stfil 
Rq^i'^T^rT, a^i ^I'^r nwarf^f^q^r ^fa li^\a 
jarrsm faqaqjrqrrwnrarrJTT^ia ^r»?Jna afaqi^^qw?- 

^iq Hq qm^, fq^q ^nrr ? q(% qq^qlwi 1 
Tqq=qf3^i^, ^rsHf^ ^ qifrfe'? ii^?uii 
^qTrifT ^ ^qr^TH, qW TqiR ffq ^bTt^ii i 
^^Rr^mj^qrq^q^i-'qfgTqTH^qrTH^ ii^^^ll 
qtrriOHq^ q^H, fHUR qwr ^ qiq^^r I 
^qq qiq^H, qqrq^i q qm^R?^ iR^vali 

( «iq frT ) Hfi ar^rq:,a5 ^ag^r^raf «t^ ^t^- 
TOTa«\i^fa WTTsra «cwnro«: m^ 1 ( nr?wr fir ) sit?p» ^^W^M 


^3WPfn \\\iL\\ Ti^rft ^r 5^$r?inrcr «Fr%cirar ii %\ ii ?i^r 

^TNra^fftsrm^nT^jT^^i: ^rqrr^nsTrqfkrrTR:, asr^i- 
?^fr: I ?T%5 sigT3M<gTrf?rtr^ r%aRorra»T^ *m5?i*i- 
K, H5frftr sTRrr^Ti ^rmm^r: i ( ^ ^r ? f?i ) ^^^g^r 
sitf?«^r%rvTHJrr«?:oiqKf rerq- srr^rar^ ^'Jr?^: i ^ 

^w-Hg^#r:jT?nfn,?rg?TRl,raq»»Trftpfl ^ i a^ Rg- 
^Hr: srw^, ^5T ^n^ ^-^ra i %^rrea^rJimH i ?rai- 
fq ^r a^r: sTfa^irrfmrwJTl ^ ^^xnr i ^rgsirmnr- 

"nmsfl I as! ^rajfitq^^ iwqrn ?igr^v:nnjfq 

^r^rr^n: !n?T%Tin i JifrHar^raagf^vi: i asr qr^r^^if 

Brvn i fT?I«ir-H^:,^:,rT5qr^ ^ | w^ 3r^^:^smT- 

or ^wre^q^ 9ra?: 1 5Trf5isiffT% ^^^^^ ^: igra 
^q^r^^: 1 qa«grfq w^ 'la^qrqgTB^q srrqfk^ 
'in^Hrqnr: i ^r«qpri wJTouqrsq.iTJi^TmriJH ^ sif^raw^flq #*Twra i 
7ir?:sm9f?!nir?g ^^^ar^ ^ff^Tc^r qftgr qj| m^i- 
Tws^w^iif ^jrffTr»qsei'c?T q^ rraff^n a^miiqK- 
grq^ gr f%?ir?:f%qFqg tt w^^^fq i?^r^3 qrrart^mr- 

ci3i w% qR ^r ^« TJRJini sTfaiKJUiiw ^^i^nr- 
% srrcTqr^sTWTii:- 

^r sr^rlf fsrfir^rir, m^^i fwfir'^srr vitrei ar^^qt sraf- 
rfigq;rjr:i( q^ffrf^q r% )tr[ ^r ^virqlfirB: «^rra- 
wic-f^ ^3^rtfr q^ sif^^f f tT3 !if%?ira (^h r%)?i«i- 
nx af^«5t?qf^flqc ^r srw f^^rmm f^r? ^t^ qfaijJin:- 
S'i.aaajsr r^frfcr ^m^i arlr?q a5C(r«<3w«: i (#^^1- 
i: ^r wfa > ^<s^f gr ^riwrqjrqf wi ijqfii 5rr»T 
^ra ifc^r fsf^f *q5i aarrlr^fflrsg^gfa i af r a^qq'r- 
qni^q4«qrqf«r^qrq(%5s:'«i«j nJiJi srrasKrjrar n- 
jwr^qq qfrrsKnot ^^a: 'KWcH'T-. JirqrsiTnii « ^ 
^rqr?^: q^r^Jtrra^sf r^qmoi: i ^s^rfrragr qr^^jiw- 
?fa qsfrisrra: TigrTrvifit c^ ^ ^rq:r «?qi;qr^r- 
t":i^ awpa I aasjgf^srfa^a^: " ^f gwffwnri " 
?ra qif qq?a: qjrqrf^n (%?aa)q ?fa sjtqr: i 

a^nrq^F ^ W^h nr^i iPTFI'f fif II 

^rra^irarriq n^j >rafa aiw<irsr?fl^ al a?n»RiT,ar%i^ 
«Fa?: raq^qrgqgw^ qr^^ irira ma?KJiW?«t «Tgra i 
a»ir(>-:CT'i^ aw ?r?an:q>rflr. «nHa 'fl^flCTr^, aor^- 
ar§ «^arfq na: , <nj »5rR^'?:af5r%H: qjr^^j i^rfH- 
^r^^siaqr srraqfenrr raawg^rir:, ^^mRirerxr^^ 
»r R^a,w%^^5i nar^R^^,aa^ sratrfiH^rw ^q'jqw- 
^qTqf^^parq ^ma sna ( sir^row sr arfr ^ ) q:w *t- 
jrqrara^ rarsiTq ^rq^flrnr aa; ^raro^ ijtr: iarqT- 
sw spqmaa a^ qr^^ronma qf?nK»ioftq ji^fa t »riT 
gara^ siqrjiaq arTt>q^r^rqn=atr^ fsrsreor *mh 

^TKT^ afa^JToira srrqa i ^k^u ^«^MUi3u«qr)siftij »rw- 
ai»i*}^ ^ sri?pRw?t5?T vrr^'rarq: i a^«n-qTr?i»Kn^ 
fsRw^ar^ %???a?^^m n?gT «rfT «rraTRr^^aRm«- 
iN^qfiRfff masRi^ raf3jr»afa, a^ r ^i^ »ma^^ snair- 
^m^qi I aa: ^qrsiq sifqrqranfmJTa rawmrwi^ 
anramsafirRi i a«n-qrifiq»r^r ^ w^ra^Tag wvra- 
^sgifq ct^ffu TT ffa Rr^: , aa?a^ ^rsfq «r*!4fl«f *Tar 
Ji^ f^wtTqrar ?T^ »iiJTa»i; aa: i^rqnjqsrcqinjR wtn- 

swjg^ g g^'f:a?TaTsf?85'^sqFa<# awt rawww- ^^w^ 


spR^^iT ^^ m^'iTFnrsT^Rm?q'T: i ^gffrr E?jK«yr, sjijq- 

qr^^R: ^JT?cTsigtl:jrR^5HfcnT ra-^r^rq ^m ¥rr^: i 
(3T|7 q ?cqrf?) ^?irqjT ^qniqrq'Eq, JTR^Ror ^m^, 
?Tqr: ^?:nr ^q>r«n: qrqr%^JT^rqqr^gr??r:, ?rqr^^r- 
^ETqwr^ij: I srrf^^s^f^^ sfr^^flFq qKHri^q ^q'rqra^ra- 

5?3qq^ I qasr^qq sqg^nc^ gofr ?qr f^rf^cTlJira I 

srlqrisliqffrirmrgTiri- 

H5 'ji q^urqjjf ^^^qr^qrq^qf^^ar.qarf^i^r^r 
3?qr%i firt: n^?ifq^i^rr^3 q?«irqHr35i5=<T^gX^?7rf?5 
«q^»i?rg, f^ 5 TfqrViq 1 1%«^ ^ ^^\^^f( ?ni- 
fatmrmqr ?iar, f^fJitcr "^ajrjiiTfgrqr qi^o^^if^q grRi- 

5:vtqr 3r:qr3q:5q't: ^jrqrfi 1 

«qa a^!nri%3 ?J^ qa[%qf a^'qrqfir q^r^^rtJ^qgirq- 
3, aqr JT^irqir^ qw ^la qnfq?iq; I wa: qr'Htqrqi 
^qg^r^q ^Tpr: q^rrq?»jrqijm 1 

^qfa '^ qi' i:m qr!CT5?Hg[«^ er^q^r- 

f5 '''^ qrfnw qqroRTfl'fTtqrwr qr q^r^: ^«i- 
?Tif ^rqiH I ^iri^^^reTr?! i?rqfq^^§RrJi'TTqR-ji^: 1 h^ 

qirqg^ qfrqsqrqi'T, rI>Jt qra ^^:ij: ^qWrr ^«- 
i£q qfrqtwq: f^a I aff: ^iqifH^hnr gRt ^p^- qrr^if ?jfT^r^r?ni?qr ftT^-qf^ifrr^tT^vr^q q: ^m(m-q - 
rqirl I q^k ^rtq^ vqp( qa^gg^sq^r, rT^q ?q^wq«I- 
^qurotfqrfi 1 qrq^rr gjiqir^^^tq^ rifq v-qR s;^ » 

q fq^v;qfT :jcB'T ^rqV^ ^;q[J? qifri^mr^^ qr^ff- 

HrqRqRiq, fqqqr?ciT^> R^^qJir^?qrq[ 1 ^ g f|[- 
tq^fq qgq^q arf,=lf-:ii?i I 7^ ^-" q^qqurqj ^qq^F- 
mm" I rTlt «5ir?Ttf?qR ri\k^: qR^joi ffrk ^rrq^- 
ivr^r qrRcj:, af^Hq; alftei qjrq'rfFrq, j^^qtoif vqi^n- 
»iw?qa<ci 3?fqciJTc^qrci »i 3?ri%irjq«rq 1 *tii=^kv?t 
5urri5qf?T?;5i;oi qrqrs-qq sqrqF'cK v^r^rq^iqis^vr- 
qr?!^! ?r«iqr ^rqrcBq I'VJi'qsrq g'lji: ?{*iqi'^a, (% qi 
Jri% ? I «^q%-^Hqfari'?i gu: 1 

^Ic^Hnigojl ^^, ?|^ff qsjic^qr %^ II 

qjiq^Tt^q^q ?ptr: qrrJiir^injcir: 1 ^rqrf^qg'^r: ^^q- 
jfl I ^T^ur-^rqrffTq: ^j?jiT=irviHr t'qvq'imTrsTr ^i« jj- 
fiHraiTi'Eq >3c^.rnrqiiq;tw»q^Hi ^rqqFa 1 ?T^#qjrn?q" 
q?:H viqrsiq;; "5r i'«i';ji3ir;qBioi a osrnimra" qgsirci 1 
^f^q :5r<rT?q,5TK?q 5ri^,?P<T (qJimqra, qqcfltq^- 
q^i: q?:«^rtiqs3»Tqrri^ I c1»I(-*RtcB^r*»JcTr»li q[«f- 

qflr% 'ciigqrqr?:^!!, ^r^q^rr ^xqsF^^Wn^graViqr- 

«ii^?T5W, ^r3^"T^*T w>w.^ II ^a'=>. II 

3i^f 5r qfsciq:, ^rrf^T^i^rr^rirH qraaioOTT? 1 t^ ^ »- 

qrf^qfei^: I ( HJT^w^gVw m ) HirgqrwgV^qr:, 
^n^firqf ^5^ ^ q^qrfwn^q sprrti ^3q?i nqra 
qfq:, ?rr<T^r?:frvrqr?^ni qr»jr«r: II '<v'< II 

'sr 511 'jr^'TJn^, ^mi^^i 1% fir? t^"! I 
^^ u^ R ?mT, qfw'^H 1% 5^ >^w! II^V 3H 
?ir^R?5r?^HRT: wa«^m?FT??ir ?ifq Rfqq?T?qr^^TTT'«- 

<nsfqarrq: q^rqirHMSjivq: qf^^gm. m g^rr *r^^ ! a- 

fqK^?nT,T qj'^sq: af!I^q:i^rf^?ifiq7'3TSI*iqTq:l 
?rqr?:t^q:- 

qrf^rf^^njr rnnf r^rsrr II ^y« n 
'grwoi^^ ^sfr r%' sit sqf^qrqqw?- ^s'^e^ 


( ^I^^^**! ^^?i r% ^rursu: 11 ^yvi 11 

^'cfRiir ^£i"^ q, ^ qm^'lH ^^nrm iis^asii 

f^rifl g^r^jn5TSTr%qr3rsii'Tr^ J?- 

HTT?r^?rr, 5?gt qr5[: ^r^qr^:i e^r'sqifri 'TO^nmrn- 
wr^ ^^"^ srscirr^ir 11 

^ ?^ tIIhi^IT^, ^TiR^KHdr qKUTIF^qi I 

'Trg^^Rrqf nfrTS; ^Hmg^oir-qfl 5^^ wg^\ q^- 
^^m«ETH:,^ra[fgmar^aqRBffF'^qr 35^i:f«iu-i rg^- 
JT ^^ ajf r^ri'^^ ^^^ri'l Tg^ngr? I ^^?g?^,Rf^^r^ 
"igrHf 3TJr:, se^if^aqftfiiflgnTrgRi 1 am ^r?»rr?ciir^ 

^R, r%grT garrwf^u: ? 1 ^^ ?, ^gtil^r ^a?^^w, 
^1^ ^ 'ff^S^*! I ^«T'fiif«Trf-(3i5¥rri:^jj *r^5 grii^r- 

R^'f ^i^mJm, ur forf RiTr? ^wipewi i 

«ITqr^ri»?T ^R, qr?^ ^W7lHi# '^ II ^u> II ^rg?"?Tri ^t^huji: ^q[ 5T ^Trra JTr^r^r ^Rixir ?tw- 

^i ?i^> ^iin^Cr, ^^«i^^ ^fm«rR:?^ isiHSl 

^g^4^Tq«R^Rcin 1 j^q^r ^r?q e?=q^f^sti'<m??- 

t" II ?rf^^ qgrfri-"q?4ii^ ^ 5^^'n ra" I ii^r'iHfasdt- 
w^qra ^fa mui-sy; 11 ^Jc< 11 

qaSjgJTa:- 

Rff 'T ^ll^H, ^^T^'¥^ ^qTI^4 ^ I 

W^ ^'^r^Ji^rH^giiffrg^iirjg^q.^Wil^^q ^, ?»JiQ- 
ftq^r^s^^r i%«a^?q: ^lu^iainw: s^r^if^iig fagai g- 
:a5?r9-«i^ fisfiTT^ra^^a q:grgra5f^m nim^jRV^i 

^m^^r-X^r^: «, ^g^rq vrff^^ ^ur^a fagra,^iir^- 
qm?^^:. »i rgpTfrrHa: 1 ^srfrsr^jrnT f ^h h gfeS^^^r- 
gaT3jq ^ras^H, 3'^?:^rH«rvjR'atJ5r^r^t^^<«iH«ji- 

HflSTTf^fcT nr«m: II RUa II n<T HSI^!ffl!d44KH I 

il\) mu^ ^i^Rr^r^rc^a^^ nrm- 
RW'fl n^r^^Ji, ^? ^ f?? '^3T lURV II 

fa?^^ra ^^u*j gr, ^tre^nq^^fa I ( fkmK % ) 
qr'l«fr?Rin'i *T^^fa ( qr?t^^ r% ) ^rf^'^ »^r«-jTM i 
(vTTiir%)'-7?i& i^^i^fa, ra?>rar w^^i f^T^r'k ^«F^r- 
fa,ft yj^^^5Hf''Wf^ nrum: iRJ<y:i la^yjaKJii 

^ms^^fi, ^5^»T^ 3RTwrff II RU5f II JPI^^g'^ 5n%w (a^^) ^T?I^H"T t^TfKOT ^fjs^ I <?'?"ii r^tlrtsjr v^rfj^ ^ft^f r ra) ^ir ^- 
TH II «ngo k ysfo i wo '^a i 

a^a ^r?ir?f»n vT^'f?=r ^r^T Qi^Rrai^rartra ?ijf : 1*1- 
qi.q ^ ^TiqJT, 3^?!%^ ?rf ^HJ»T II S^^S^ II 

^mn !F^'T, ^>it s'* ^^ 3^RJ»T mA? il 

^raitir =^rcfT«;i, ^nirqr ^rrftiiT^f^^ 1 
Ht^ suqjfqrr, %5 sfgrT^qnf II s^^U II 

im^r^wu"^], «i?^TsiTrT?fin?Hft II R^^ 11 

«RT3^HIITI t^qi, ^lfe<l g^I^il II S^^^ II 

^fT^ewf ^HT, YlRir^n 3^15^^151^ T% II 9,^0 II 

gN?^rqriIJ'^5TfT.T^^^^3iWT5TT^lt ii^^iyii 
■m? x!f I r?f|, "^^v^^] ^]^m ^ ^w^r 1 
?«'i^'?m ^^:^,f %^^ ^ ^l^\^'^ ^ 11 ^s* 11 «j 5^ ff-^i'ir, ^1^ i33Wriqi|g II ^«> II 

^^%i\ W^ ^I-HTl 5^ Wf p35 IU33 II 

^r f -^ ^t ^^^^ ^niA W5*if^5j^r<sr; i am vm 
g^rt^sivtrir TSfnfffr^Wr'J ^TrF^ffrhmrfr fl^i^i^rr f 

q>jr ?>iTj^ra, q;^ ^zinrlrctrr ^pi^^ ^trvqt ^^"ffgrH n- 

=gr<rTMi«rgn-:3Rr Rrraim^^iT'e^nnc ?r=ifar^g srigHrsr 
fagfa ^rqr??Tn ?!% srT^ritir^: i ?rg^^ra ^«rnn!i?qr 

r5^:Tr-5ir?jTfl:^t^r^r,jvj?aTirer^rf iT» i a^ ^r grgnr 

^ri:g^ msr^rf^iT "JIT g%::5^^ri%'*f?f'7r fim- 
5?i: 1 rr?Tr— 3Tf ggr Jil^r^r^r fg^^ra qt^m 3 ^ma- 
Rag'-^rHif cr? viTamT5v^T5=ar:?TWJ?'rr1:^r?F'i: I ^S'T 

fagr3?^n ^fk «?iai^tq: 1 '^n'lafn^ ^fif^rii?! ?:^r- 

fT^^nrg^^Hoi f^f mclfi'u gr ^a ^ffnr ?(a qi^H- 
^q; I q^ff^rvrq^i efrfqr^g^^r^r'Cr^a ^^fq 5i^- 
ui?^Rv;q qt f,?^r fasf^f^rn ^fa w'qrn^tq: i K'^n^ 
g[g ^v;qT ?«rTam?qfa 1 ijarfgs?^^ 5fl§ ^?qiat 
^rarf^fr^^^ :ai^ir^f»<»^?''- ' aw-i3^iina<i ^- 
f^n. ^Z^^ff^'ir ^rqRfPi>q5ii^»iasic!ir«aa4^g(a5 
ffrarf^S ai5rar?3(5jT^ "^ ^^ t jmfqsqTK^ ^% 
^^m^-'-gr^^ ?ra Jt^v^- 1 am^^^rq^niuamiif - 
^"raf^rqst.a^jr qrifr Hin^un^i^ sqrqitparR^q'ui^ 

?^q fagana ^^rst^^'rq: I avr-^r^TmnP^ar r^- 
Turragc^ ^^^c^rg^HsaTf^f^ ^^ralfa ^rw^rq: I 
^^riTrr^?r ^^itrw wr 9r^r?fq ??^«r 1 wg- 
a^Hr^uT aq^^r^rfsr^ rV-a^^^nai grsi?: ^^ ^3^- 
rqrgjTrfqfa afiT^rq ??qgRt5»i^^R: I "S?^ ^if^m^fFr 
jT^q^a I a^ ?ar*Tf:-35iTrqoT ^i^rq:, f^Trqaafa ^r 
raqffiar 1 a^xrsgf^rg^rVtnrrq ^mii'iu ^j^v'M- ^5F31F^JT 


^r^^'T cr»jr — 

q;'!?i[a[rTi>>a^^, ^j^i-S^^^rfgq^^Jl II I It 
^r$rr'7fitsqirt^ri%-5'nfi7f«Tf.fgriaTi 
af5?t5r%rTrgTif^, qrq^i^r?"i: q?:: ii a. II 

farsirfir^^n f^ w^^i sTq^^^imra i a^o i*. 51^ 1 sto 1 
vro I ^I5» I 3»ro =^0 1 
( KM ) ^r*a^ %msk art sni^^r^^ 1 a^rrfi^raT:- 
r^^rsfti ^mfsn 5Krqr?^JTr qwrfiq^ar v^lk «Tg- 

qr^il^^Ji^sqs gq^r^gq^rftijfRrq u^q^u: 1 ^tR ^■ 
"srr 4i^Mj<ii qif , grrfaq^ ^uhi^t ^ aif«n 1 #5^^ ifr q 
w^rlf, Ji5kr%i!ir rif«i ^TRvriqr " II ^^^ qt «% wr^q- 
^5Krg?fi aqr?T 1 aur-qr jr% qroir?iriT^!^ot, w\k?t ^ 

jf^f^c'IU: I ?RiT '^RfltrH a[% Hl^qsfiqgtfi vfqffT I 

'irf^rm qar^aK^ar ^rqfri ?i?mcT nrwq: 11 ^'SK 11 
WRfTS^^^TIdi, l^s^mj RI^fTrm T%R?TTO I 
flj:RRlf 3lienjl'^, Cli^t^I'n f^? g^ IP.\3^II 
wr^'JTsir riiqfrrcrajrgqHqfJTi rsfSTRf sq^a^ri'^- 

ar^it, JTg^qToit T^^i5rr?cf.aRf, aJcsr^'lnT Hkififar^rfRi 

^PT', ?if%q^l5T wfqq: 1 aciajTrqene^'orr: ^qrssnr 
*rq?fim iir»Tr^: Rfl^i 

(W "afarci qr^srwrV^rqa 1 rrs^ 'E5rra?5rr^- 
Tc^rr^rq^qr fsrar *rqra 1 aur ^rf jt^t^k:- 

^\ ^m^^^'nm, r^^l^'fr 3^ q^r^ Ii^^sil 

fgsfr^ ?Tcq>rqir«n"K5r?i^5VT^Tf?TJiq:i^«iiq ?-"q- 
wagt snrt.Hr?! r%q:?ni'crqr,MUK'cfj ?t^1, Hsrq^R^- 
^r, ?n=^^vT^ ^n^rr asrr 3ii=0q vqr^w«rfi nvcn'k^- 
^im wrrifiTr q 1 ^ ^ ?r«r?fRqn!F ^ ^? 1 Hsqr^q- 
??l<iT gqtair ^rroi^cror t?fr I <?r>^ ?35ffJi«Ji ^>^3- 
«Fr^?»r 3Tf3ir 1 v:nir ^ors, nrio^ q ^^ 1 ?Rtqr vrwr 
^g«q^ «»r%n:qr?5 ^rrsirqf , ar% fq 3j^^rfti9fr, rsr- 
m'^mi fq^wqJirafioivjaTr f^j^rr.q'rqrfr qr?Tr,r%r^r- 
3!r€^ fq er a n? rq %q »T3ffr,^in^^rgnqncqf wr n^fw- «T??f|qr5r a iwrfa i?T3ir^?iq^^ ^q.^rffrsoiqemif- 
^uafi^rqqraifWTrflfirTjnrq^jfa 'fiai ?Tsqra»r5»f%?ir' 
w wnrfa-qiHr ^3i%di ^g ?:*r ra 1 siTim ^ ^ qi%qf 1 

iT^f I a?« q qraf ?r w^ftji qr^ii qrqt 1 §*?^rq 3 
5frf rt^THr^^ini wqaf|q,ci?^ Rirra f^mw ^q»ar 1 aor 
fq jsqf^gf^^oi jj snroTiTr I ^r ^e?:? ar^ ?T5qrerqH- 

fnq^^rf H^rarq «air fa^rn fa 1 aiiTr rq f%ia?i-rsFriTf- 
^q iq ^ffssri?; ^i^qr qawar fqeqr» ?raiq*iq«*n«n1rr ^ 
f^ Ji 5r^ r% ii^f r ^rr^rr 1 g»T?iq fq qrf fq iqi^wr hr 
f ^ar I r^faq ^ ar'»:-qrqqfoi3ir q^ ejr^r q>i[ ^%- 
«?r T% qqqir'^qqRfvT^virrTam t^oflq: ^^reawi fe^t 1 
*r? ^faf^qr q;TT ^qqr arq ^frufrqwrtsTraioT ?iRqT 1 
vTfijjq ^ a"rq:-fq5 >i rqq "^Vfir r% ?. ar<5 vrfbiq-^ri q»- 
(JTT? I ^qqrq:i?f«uq-7;^fjr.q^^ ^inq aq^Trq afram 
»iiTfff i aar ?ir3?ru§ aqcg ^mm^^j srHa^fTrfir \Kn 
q^3R«r ii%0T fq 01 f%t?T?rr ?Tr ^r7«jnr qranjfrq qrpurqr 
#r^ lifi^j faiw q(> ^sr?, awr 3»^rirT?oi wra^^ia I 
aar gii rq vtrr^u; ^H^rnftjTrr'i q^r 3rrq:arfH, aat 
^'^ffer'^fe, aar TOf f^ ^r«fr, q^^ ri qifqr1:r% 1 a- 
^q ^q,q^« =5 q-nr" ii c^q ^^arwq q»Ta?«T>n'Tr^ 11 »»^ 
*ioTfa-"qr<rtK^1qg»T5rnc q?r«^^nfr qisr, q^n-.^- 
•efr yjffotqsqr 1 «;rqrr ^f^wrf^ r% 1 3-f??r[i%q*« ^cst 
srar 5ir>Tr»Tqr'aq<'fr'^q*^ eqH»nq*Fw^ srrq ^f%- 
visfroc (% I gqrq g?H<ifr ^f^j'ar 1 «r wrqift *rf - 
ffl^7^«}g^qr?:;jqrHnqfjrjiqi%q^f ! mff^'r^r- 
«^ qR«ism% a ^^^^.wiwqr ^"r^qrra^rqqrKR r% 5t- 
?»iqi%«r iuTrfk ^raat ^rfaofratr, ^qTq faq^qr ^ar 1 
a^^C q^^^rq 1 qrr?rr?'aTqrwr;»:?rr ^s^sr ^rrw.r^ssr- 
nm Harq: ?t rRTrqaV'^ wrr'qnrq ^q, Hsqror ir^w- 
^=HrtT>qirrq "»rr9?«'n rgqr 1 g?r^^^^ fq q wiwyrfbr 
qflt g[ r^i ^v:i s^'r qrr?:? e^roi sn^ j^T??!^ «KW 1 
w^r ?:5tr ^vt q 1 ar^ (Jr^q^fo: qrftq 1 ?t?t ( ^ 
^r?T m ) Br ?r^ ^qr 3if r anr^r?: («»nq>f% r%) 
q>>5 fqTrr%qwrii?i ^»ifr ^^n^qw 5(f rq Jrr?:? 1 ^r^q^r- 
fq'qr am r?^r 'srmsRr.^qVrq qire^^wror laar a wq?,, 
q'ssrasTf^^qnar" 1 qaV^^qv^i ir?T:sfrB"Trq q- 

rmti:) THi^mfi:; ^qjfr f qwi^M ^^^sTrw^qracqrnr- 
q'T^r^ qj^rmfa mm>j- 1 3irf — r%nsr: ^qraq;^??- 
qr? qi«qa; '*f^^a«KR^qrym^:" sra q^a??i 1 nr q:«i 
^rqrf«n«K^fijra 1 ^sqa-qiHjpq^q ^rmf^nqt^Trqri^ 
q<* q < rq^qi^qq rqrfiaf qr?i q>iqi?5rq«K^c^ qj«irqw i ^f ^ n^i'r Ri*^^, ^re im 3'=TT i> ^m I 

?T«T{?FrTJT^r r%)^Tqq raiJ?ara i?af% rqrr^^T.HiR?, 
f(« ^rt.Pqj 3fq^?,?im^?5J:,3a3a gsfwcqu; i q^R^ ^3?H^ (a5^«: ) ^I^cri^dl 


'*' ^^ rs f^ f*H jsT R7m ifm^^, ^f^t *^^^i^ II ^^''i II 

3ir?-ir?r ^tmmn 5r?tr?i^?r ^n^-a 3T#fTr5=TfiT 
aaa 5q[»TOrrl:fcir5firraifastf^^r^?ia-«t5^ ! %^»l- 

^^TTn^i^^f, 13^ >R*nr ^'ftTT^'l II R=o II 

^an q^: ^ra ^v=f qrsfir'a: I! ^^o II 

?I3^H7m 3"TT, ^R^'TEn W^^^fr II -5.0^ II 

.^5?«i5:^rcrfi5rm ni«jm: ii^C. 11 rTWifviwa RUfg- 
?:f|aH ^faar ^r^r< i%^risi ?, ^qnsvr^^Kor ra- 

^fa »n«jr«: II a.=;=< II v^Wi- ^T^Tr^fn: i ?irqo n ?i9 , 

.t>H^?)T nj ^^ 1 3fi^ 1*51; 5Tt!i'?J 'i ^rg^Rwt nr 

WPPT'^ m 9l^ f^?^' 'I 'R II 
1^ *r^^ 1 «rqr?^ aatrfi^rrfir^^tTv «Rrq^q s^?^- 

w^^T^Rj^araraj^rf q;^9i<Ct^t i%^:pnqqaqmi f^^- <» V 1~ ? «i: 1 H^??T«^Tquqi aqnfr: §^ n^^i rq^^rfrT g^rnf 
qt*qT:qT fg^^fa 1 ^ ?g ?,?T'Tsa*TRr wi^gr? r ^ ' ^ur- 

qrm»Tai arqraj^rqgr% ik^m ^^riras^qr sftg: g- 
^a fq^^arm wra: 1 g-rro Rt ?ro 1 

Ho^1s^5n:qiTT-?Tn7If ?T% =^^[4 II yj^ II 

H3frssf^£fHT?qHm g^rvT: ^f nfa^nor r^in^a^ mi%- 
a •^^PEJi'^qrfHn Ri^ra^ gqr: gftnt^, ^iqimr^- 
^T?Taq: I aui-ii^m^qrfirasi'ti ^qr?H57 ^q^jurwar 
ngjmq qrka vi'H qr ^rqr?^ ?if^RTrq'qr5iq eq ra- 
fai(lqH?atr?r qq qtR^ "^^fefqB'sq ^rrqicHn q«mi- 
'^ Rf#h^5RTTTl!^t^arfa ^q^fq ^ ^rarf^qq 
rV;CT^a?q w?i?q ^ ^rr^rirrj^ii I q^ q^a^jpq 
r^iiTiarq, qairfqfaafq q^rq-^^a?: ^?rn^ ^qqnna: 
si^tt;, nf % fi?Tiq?;?T?qa ¥r»a qi q»jre^'jqHq5r^Hq[ 
gqg fqq «qq sRI^rmi^tl IIU,9,II 

q^5 q:rqrf^nV>fa a ^rcq?T, a^q i%fiirqrf- 

^^^ ^ 5n:«^rat!T-qHW ^^^m '^sr^ 5 1 

3;f;?r5 qrf: q;iqi?^ifg q^q%5 ^ <3:^rrf q q^rfsi'qq 

gftn'i^iwaT^rnri-aifa \«£q«T 'azftr g) «qf?«^ s- 
fa^qqi 3i?a^»4 gi air ^ «vqrqwarfifi?*ii?!J;sT 
laftjr 'R^ff^q ?:a gg'&ii 1 aur fcfq^ fq^rfia ggn- 
q I sftaei ( q5rqrf«q?g «irqq;^qr^?flfa ' sirq^F^q ' 
:g5^ rsffrqwrqava ^^ qi'aqrr^aJi; cqusqrail'r ^iqr- 
tHn^tof 'q^^roiiqff ' ^sTt^r q?qa ) 

qRwrqrq, aqfo » ^i" i { fq^q =5rwr: 'aqraqqfe- 

fir^'^ ( ^ )-^r^-'f''^° ' " ^f^^gT^'^'TniTT: " 
II B ' " I la^ II ^ra ?qrarqq^ goir^^: 1 'q^ ^la g 
wri I sTro-< qr? I "qrqr^r?^5^rqV' lie K 1 '<\s\\ i^- 
g^q^r'aif^ar qr 1 nro Ui^ 1 "*": f^r sq^q^qataa" 
11 1; I « I ^^ * II sfa ^qr-j^cq^q rqrafqq ?ir^Rr?ai?^;i 
fqvirqrq^, ma w qr^ 1 q3j(° 1 

firq.a^njqtqK'JFW^'a rnin, ^«re I 3ro ^ ^o 1 

qifa g$^M iifa i^rr^, aarfor ^rq»a:i ar?Tf?t^qre 
srraT ^rqia^v^t 1 ^«rro ^ aro I ^o > ^^aisa^rlf - 
^qT^iqai5Te(vi^q;rga1qj^.?rnT>a«^s^«^^'"=. ^- 2PT^5T^ 


^I^l%5^ ^^vt:\ w^fa " I q?o s. wo ^ wo I 

firo 3 ?r<> I ^r^f?ri ^^rm irr^, gf r??!^: i?Twr <? 1 " g- 
Tl^Sif^I^erroT ^Tnta^r?K7»Tr<it g«ifq«H3^r'? " 

^ffef;^r«*;r?T^rfgfa r1i5i^oiq[ 1 ^570 ^o 1 " 3^- 
?TgiiRT5^r, ^rfs^T's^^ctcT: ««=iitiiilH" no y ?itvioi 

^T* [ JT ] i^qi-*T*r?^f r-^fo • wrgti?«^q^rg^ 

K, *5qo «; ^o I 

'^r^[ n ] 5fq-^;Rr!Tf-3» "f^^fW «^rraJirn>T;m- 
«rTo ^o I ( ' r%^f^ ' 5T5^ ^w ^^h ) 

" ^r^jTfT •»^'i*par, ^^arRr f^rmfiT i 
«rmg?Tqfr ^rw, «FR(>rf;rsrq sraJTr^ar ii 

R?RT 3^PT^r^^*g?:«tr5^q«Pflr'K " " ijr 5^r, ir'-Jr ^rrTra ^rnfor " ii 0^9, ii a[o ^ wo i ;p|. 
«T^, ?^ro I 

^^ [ »T ] ra^^-^F^ra^-^° ' ^^^"^^ ^'^- 

WA\ ^tvT^?:'!f)'=i»«iRfa as;q 't-^jiji I «• l« ?tr» i 
^5pgia»:F5T¥T5r, " gatn^'^HToiT ?jtjt5g<^rq^> hm " 

5T aw:?atrrq<3JTa ?m<fr, a^ aw^gs^rirjirq f^m^- 
rafirtfatf^Jt^D^fi, q?i? i%5^ji«m9fri%aa'iT ar?'?T^r- 

«m H^r^ia ^*gar H5T^^'«tfm\ ti#r «^ita, ?Tner 
a^r^ f^g?Tf?rr*=4<T rir=qmr?vi(r?T, i*^ ^ si^Ti^st 
^^K^a? ra[al'!i»T«;H?:anf«5tg B^:5rlt^«HawiireT- 
nfi afqurf^n amf^-a^t afgq; w^i. ^grf5??^a"k if«- 
jn'wrwaj ^ nw^ qi^Ri^aftarfa qsgvig:?7arssam- 
fq«^?¥rifg*TOqi>liqiqr5iJiif^ra^Triorg^r«^^»3iar- 

^q2}r?i?T JiTnvar''Ji/a'3^ 33^%, arR 's Ji^aif^ ^r- 
ir^^^K^w =55Kgtdqi^ qpcqr^ifa am^^tasa, »iCTsftt 
a'^j^if^rrfzar rag(%, ^^<k 3 ^'^ror wkgq^ma 1 

?T«*3 sKi^ofK^ Hr^sflci^S^itimqtR u^fiqg'larra ?;a- 

5^^»mi^rF«ig; ^^riq^'taar^rs:: 1 wro ;t«> ao i 

qr^^w tifia3gT:^g'Fgf%5T ipTj^^r^q^mTcqw- 
^TJifq g5^^rf^'nt?^afaqT3-an&WafJ^!T?«'T, fsreq^ft- 
<iTnr!^?f^q«i?iTqjrru <i^4<^oi, q^tn^vftaif???!^- 
r^araqr^w^ ^r/a^'sj:5[?%JTfnrriiTrT -, 3i^^igri%« 
<f;ft%<nKf5i; gg^Hra g^r^rft Hi5»^j<T'f:5Tr?^^: ^a- 
Rqq:,^^5i?5iareqqr q;^ virwrwrq^, a ^iiryHm<«- 
^ n^r3S3Tr,q3S^^r«^qf: ^wmq^:, ^^^^^m^^r: 
xj^: ggin: I oiaita ^ a^i-iuiiiaT^lfa >T?:a^5rwg'rfil 

ar^^rf^i 5iiK=^?i5)^ii-3ifWq;r«iftHft«ia afinfafa 1 a^ 
aOT^av-q^jfjrrfjf, v^n- ^rj?i:,^rf%«r: ^trrorfsranTr:, 

aai«>i;i I ^iro <i sro 1 
^I^ [t] faisIW^iT-^Jm%^^TO-'T«' ' "K^^. *f- ^^<Tlf^31T 


3Ri^^r ^T^[^]'-T5-^T^??-f^'' ' ^r^g^^, " rTru opif vnn- 
I wo ^ go I 

wt^T^ir ^ggarr g':?qr:CTif'afgri^ffi<n^?:5qr JJintf ?Tra|- 

^^^-^I^^'^-3» 1 ^r^3tf ^^, ^r f|- HW?f 3ff qr- 
^ac^rfi "Rf^'WTiTf : 1 9rr«> JTo rao 1 3Tro 5^0 I ( 'r%- 

^TPll^r-^lf^ml-^l" • ^rf^'ifT ^gavfmr »iti?;^?i 
^Ts:5q?q' ?r?fri%?iflt vrrh, Ttio ^s ?to i wg<Jr- 

ag^si^ srmfe: i s^o ^ ;jo i qftmsi^ig^iTrq^^ ^ i 
wo *o I ^^^qo I ?iro no I ^r^siuif^r?i^m'^«'liiciiir- 

^;jg_^g-r^o ; "^Tiini 3R^r: afJriqg^ " i c i a i ^^^ i 
??qr^n:: I ^m, mo a qrf i ci?iis?Ti'TT, lie I y I ^^u II ^fa ^m^^^: ^i^mn, 

^rsi 1 ^^ , ^Txra 1 f^^rfi, st^-o \S ?to i q^lJ^ 
XI^o I'.o ST?: I sqo I r»To ^o 1 ^^fq^, ?0 I go 1 

" *rafr fjiKr»JrmRrr^3^f'?\;*:, ^r m?: N i aH'«< ^nr- 
faracfrsfq r%g ^-^q: ? " u ?n^« ? »o t 910 ^ ;jo i 

a«ir ^rrtrTRr>^: i jt^c. u* stt i sbto i sjnmr^^Tr- 
?5rfe?5', siRiro 5^ ^0 I 9ro D 70 I 

^[Ijf^^-^tiJlf^-^o I 5rsT^^ ^1^?, JTf ro a ^ro i 
^'^f^g^-^f!TTT%^-^fo I ^r<ir?irqrrrfi^rfT^?irq,. 

sr^r 1%^ af r ^t^ " arro ro j^ i ^o i 
^mtir-^7R^-'»o I ^=3C ft#r roif 53^, s^gfr i ^iTfi- 

raj^ jjnrrrmJrqf^fJT, :CTr%i?f?rfa?T gr , %r^o i 
ifvo I fifo I *To I !ffro I ^rflF5f ^f^V, sfro ^ sirfTo t 
f ?Tf firqiriTrg?:r3in^rf^'T^qTf g^, '^'JT^raiTorHrr^q:'^ 
^Tto '.t ?To I %^^ g^oT ?TrH^q I a^njji g^, grao i 

«r» i go I 

«cfqa ^rfor^r g^sr?^ i ^cg^ju, ?o ^ 30 i , 
^l%m^~^TfQinf-i° I ^r?*r^^^rn?, stjo a go I 

?TflJ'T-^Hjq-^° ' «^r%TTJi, ?T ^ ir.=n-»m»Ta^^ifq- 
^a srra^q ^ 1 a^ n^^^^i^q ?T%¥rr*maraq5r aifr 5ir?q- 

^, RfTi^na fq^r#,'^r3»Ta ?j^5rr^qrargna m?;- 
, ar^, sna^q ^ ^arf^sifsTar^wq'^ *Rfa 1 a^wrm 
H^crm: xrr5:q'<Tlfa 1 ^'tr ^-"^arfi fqTTrf*ii;i^'Tt.r- 
arfH^q^^Mgri':?: fmVor jfiTa tinD.'ET^JT^rinn'K?:: "li 
wraro I Wo ^ ?io I go I 

m\^ [ 4 ] i-f;TT^-3<^ ' ^"fo ' ?^*TT, T%iqf 3rrf?r- 
^gr»]Tcqq I w|ir, 39 I qm, ^jriq^q^q v^ 1 ^- 

»^^?5JfP-:iR, f?IO I aRI^T^ tt^ ^f«^OT I ^ST^fi, 

30 grgo I a?ro 1 it'Vi^^ g 1 Ji^no \ q^ 1 ^■^ft 


^m v^^, «Rr: ^?i5-?t:, ^^lartr sfrurwn ^5?*r?[^^^«T timr 

frf?Haq^q«i5rrf«rffl, r%oi "ff^r aBrj^^^ff, gtfSfw- 
^'«:q^sr^>T5jq?a ^ fr ^wt; i »i^i?g ^o^ ^^frr- q«gTfT?i m^ml ^i^^\ t^tit I w 5t|t-htt 't^i'ti 

(iTl^rRf) Kl^j arfq ^wr ¥rgr'?T,3flg^rtlt^qTqf;»Tri 
9nflm arfq ^rwr *i^[%, 5i5^Tq^«rr, fg^cgra^rvnq- 
^'^r km ( afi^ronflcqrff ) sfl^Rrww ^wr vi^r%, 
*iw^fjr^Rl_i?riflETrHf ?i 5Frm 5Tgr%, aqf ^JTr^?*rgr- 
f^r%i vjo vs ?To v9 g-o I !^?«qiT'vre;q t%^, . ?iigo < 

^'^ W I mnw ^(*n ?^t?f, ^iiri ^w q^- ^J^^Hjf II 

^ n^lT:m'^r^q^gri^fai55:qr t% >3Wfrr,q?r? s?i^?:r?::- 

fk ^^- 5fr^^wrg:, ^15^: ^ir^a^^MKrer g^Rn%T%i fer- 
tasT 5l *T?^r iTj«^TRqf f arrti 1 ^1 *T?H^^r i? ^5^^ r?;?^: I 

^r^r:, ^Tf'J^HfJr^si aFmr?qpf ^^r^ri 1 tr^?:^ t?; 5Kr- 
^^^i\ iri 5iTi:-^5f. 5CTvraf.raft:r% 1 wro a sr « to 1 
vjo I g^o I ^Ji sfrir ?I3^ I ^s^q'rfvi^rr^, ao ; q^o 1 

?ji^ o I sTfifoi vrWflmm^rq, ?itwo ^ 9ro 1 n^rfvrwr- 
«mi3r, «rro V sro ^ 70 1 ^^rsftf^, ^^e \ ao j 3to ^ 

^o \ ?rTvio 1 ^g^^fit, If^/i^gnir ^ 1 hitto 5< q^ 1 
^I'TnrqfT'sgffr^r, ^«> ^ wo ^ ?io 1 aim^riqT-SSrJj^: 
'Rw ^ qiq?at, vro ^ ?rf^o 1 

crjrr%ifiq:- 

qr^^rarf- 
fr%F ^ ^TT^^m, ?^?I?im «Pna^«lT II^^GII 

??3qw?i?!jrtrrqr^fJi^rii f^ v-^i ^rserrafaa strc-gf fr 
q'im:,q^ti wra ^f : ^fifTfT^'PcT^qqW^cTfanr^rgwgr- w>m ( a^» )' ^W^i^T ^ fq ^ « ^«i, ^WT Tin f% qf^J^I ^f?I I 
^RTr^mtut, ^>ii ^^i ^ #1 II > 3 111 

( ?.H ) VRrr:- 

#r?fr =^37«fi, ^«?i 3^^ ^i? H^TiT II s^ II 

PsiTOi:^ rawr-^HtH'^fjwrfl?qrs?q«iTJ?«gr«T:, a<irs- 

Rwrq BSRmr, v^Pf awn^ ^^^ ii ss ii 
lirtK ^TTwt, iT?l«^ ^ «in«[ II 3=; II 

afJjniir^nsT, atxi-grrr^^^^H^r ^rmTi-fl^ s^k^, a- 
»ir=wr5T H^'a'Tif^m «ft5T3Tr^r5TfetT^.?iir-?r^T^: »d*>< i- a5"j,>2|?rr?;fTJT5:Er«Sr?t^,ftf:^ JTrirfugirroi Raa^rgwr 

SI fTUfHvJr ^f^j I r^f Icj: BTrar ^ iTf iH^r qR«ar?n\> 
a: ^ijif.gr?jg^r^5T ?., a»jr-m^sir«muRHr^siT- 

«iti&[TTqjqT^ii?t, ^f^T^rsiiiJT^krq II Sty ii 

j *r^ grrfqr?nisTf^3r*i , «w^5t tt^rirTr, saJT^nrr 

I gpsrr f?fJT^, ^t ^rii si fsi^r*:^ 1 qq tju; f^Hl^rrfi, 
^9Rcq^H gr^Tirair " sr^o Wo [ { 'ern^ijs^q' ^^- 
5q[»!?n ) "«»;w ! snsirfii h ^^, ^^^qiPf^^T 5ria6r 1 ^ 
?^ «5K5'7rq«qrr'ir,aar ir *i *ifgnEK«"i?i siigro ? ^o vt 
««> a ?«> I " *?5gm:ror qvrgr, JT^mfr ^s-T^'rifTqrqf r 1 
^w»T?r TTtqf,in!jsfviijq ^nr es^" 1 n^o vs ?io 1 (Jiejr 

?^fq j?^ iff r9E-qirsrrf :«ir'ar 1 a^r^^ fg^'mnrJTrq' ^ror^T 

a^T *?irJiqr^rgTTiu(fgq. , wf rtr^HfK, ^ir^sr^rq^ 

aprr^ 3ifr%3^wr: ^^ram^^^rr'^f^rf'ii'ir: 1 wr^o 

^q-^TO-wsqo 1 a^Jra, ?o^ ^01 f?io ^o I w^JTaiS, 

^r»r«, ^m'-ja^a^^i g;?o 5^ wo > 2to "apm «rg !W- 
^" fiio s^o ?^ To I ^?f^Tm!TT?jfTwarsf5rar^ 

a: «rj*:?r5?n^m: 1 fsro^o ? v go 1 "^ut =gT5;^Tim3R- 
fv ?^jn«??*i, ' (mo '^o >\ TO 1 isrrcio I 3IIO ^o I ^rs- ^I'l^i'1 ( «» )^ ^w^^^ 9iR ^-"^f^sig^iT^r^, T^^>5rfa rg5;'?^srq ^raq?iq,i 

n^mri\fm ^rffs^nrq, 'liaia^'l^ «r=[gwra'g^5i[?ii 

t ^,war»<igq3raar i ^i^r^Krar r^f qr^qrss5ii,siqr»T: ^k-^js 
^r " II 3f?q rg5ir^iiq;5i^#f ^g^rri aaiffq^'JMHr^i 

«r^«ir q»ir-aT|fq?^r Rjngvrgr^ifl i fi^^r^ W!m^- 
tioTsn, q^rgrt ^^^ qtit if " 5ra nr«iT<ar: ii U= ii 3r?BT 

^r ^qf ?i ^TR^mr: i ajH'Tfi^rii^, srfiro ^i^ i 

JT5 I ^?«qrf*isir^^, ao I ^tw ^JTr^i ^jm'ia, ^q 
for^ ^tsi I aT-^o I rqq?iai«i4, m^i #7 1 grao 1 

«KWR. aRiJrwjursrsifqg ^r^rn^r^ ^ir^m 1 ^- 
%raT: ^m^im ?{ HT^rf%viTsi.5:^ii%^qTHg*rga?fa ^- 
'EflrrsnHTfTflr^rJf ^ v^r^^^T' ?ir^^ii335ifrri srzmr 

5r^ *rs?m 3?:: 1 agc^arr^n fsra?n% ! naNaw 
r^^?TR,^ jtpt ^r W3TencT :?ravir ira ?^?m ? " il ft^f^ 
^f^a 1 a«ir (igT^ i%,)Cf ^si iknjh > a?n!ii-"a*iiT^'OTn^ ^CTW ^ra! ^a<aT^ [i»,5T ff ^i^nraara ^g^vir: fe- 
iT^"'il ??ii^JTrf? I aur (wi^f ?%) 'fa^ ?i^' fit^T'^ 1 ^- 
<m fftfa ^^5ifa n^Hrar g^a,R«q^rift5TgarFa irga: 1 

f?Ta a":qa qiTa<:?ifr,qarTirq^ ^^ifa 1 i«ir-5'^*5n»r^r 

giioT %arM 5Tr^RrfrM rgr^qr%^rassv:jr?a:«?:<nHT 
5:^ra?«r^^9KrR 1 wigr-s^r^a ?ra gr^H^oraH^- 

wwrqf^iR^" ^r jfr^rqnR nfa (iK .u'arr ir'f¥rt»«i5T ^- 
JT^i^roBrss^Ticr: QmanJiH^g^nrairtqR^r vnTr sir- rv rv r*v ^r^?i Rqaiij?:? ?:r ! irf%r%raf?a;T^¥T ^ra^f ji?ri.i 551: 

5fl<irg5'srr*i"ii^li rT«ir f^atf^rCr"!!^ ^^^sir 'iraaraiar- 
m I ^Tfi ^-"HijTTjqqgor m f^ar ^ra^rrcf.qft w^^'^r* 
4\ ^?a?T: qniJ^aq I «faT:H^^aiJii ^'iTwrfgq%¥r^t% 
5?q5rr?r ^q^sqr f^qr^; " 11 1 il ^mrr^ 1 w^ro ^ 
wo R ?ro ^ ^«> I 

gg'^a f&qf ^Tgirg^^Tcia-qT ^^cr*rr^rf^[% Rf ra*rg- 
1%, aa ^)Tq5fr^f^it:ftfa 1 'i^r ^ ^^imnnsT ^^rni 
<T?T ai g'^% ^KiRT, af^ ^rr^r ?» fgvT%, «Trf?r 
^^?r i»ir a?^?T»Ti ji H^fa, ?TaOTn?Tf#m5|«iiu^cT- 
(%: ?itt^fa i ?^o 1 

^xqf i7-^mf2-3° I 'Jw q^ ^ ^# 5iv:irsm^ I ^T- 
iuq,^qRrfgTaw ^ 1 gt^o 1 fgnRw^, sfro ^ sn% 1 

s^r^i-., crarag: ?E^vinea^a[g?*TsT«J3;?i: ^ro^^:?>5r: I 
'^TK ^W^'^riT, ^K^ ^ ¥^^^1 II >S II 

m ^ ^F'T? fTs, ^i m"^ ^ ?^^ I 
5jrqpf% ^^\m, imr^^ i^hi 3[% ii^cii 

f|> R^r?Tncm:;rfiif% i5r^H??qT%?f?ifa %3r,mRTSstr- 

%arH^i?ii^*l,f5^'5i9^'^H'3qii^niif3rrri,^^ri^^^,qw 
^i5>gRr^:, v^^ fifa ^"^^ ^T% ^wn qi'^r^n^qr:, 
?r ^, ( qren r^ ) q.^f^rrqi'sq^ ^ q^na^g;?:, ?m- 
qreq^.^sfr^nr: ^gse's^rr:,?!^ Tf %^ ^ir^fa Wr,(?- 
?:inifjmT rlr^fli:, i^a^ Vh ?ja'|qr, ^r^qr^sq^rfina j^- 
g^: l«??T %fff?«n5-^r»q?^rf^iir «Hr§i?is^^^:,a^aw: 
^vTr^f35i5r^?T: ^iT?^^r:, n'^ w^-a'tra m^h 1 
STffiar^sa ^ rat^a: 1 ?t5I a^ 5^3 (^ ^f"^) ^ ^^^^ 
?f iTni?i,?»flf5T %^*T3=g^f^i =^'"'f"^ ? ^gTf ri=qr<f I riwr- ^R^?3f^^ 


^Tl% w«ir ^ ^ ( ^ % ) ^ifr ^r4**.<u am WJT«?i?rr5i, 

^fJj; ^ WifiRT I T^o y ?io I 

?T ti ^ goira jii^vjm: ^js^r^ir: i «<> U. ^jto i q%- 
^'nr«%a^r^rfrT'r?rrf^qfT^q, :rwo \^ ?ro i sffr^o i 
nsrr «Krer " i ^o st h^o i ?n^« i ^-to i wro i 

(q^^^ r%)q^^ Ji^r^3«»< *.q <« »FvnEq:&5f srfqsjH- 
^qr q:gr i ^5i«Trs<ir?ci?:rravTFtHg*rqr'i: i ^ ^srr^- 
q>req'5r Timr^: !nr<iTr*T»7«^r|:5r?rT ?ra^rmr:,«fiTW 
qrsftqq^wn, ?t «^rrJmqj^^?lf^rf grin: ?i^nT?rTw:, 
sTrcRjjaJrqma^Rnir^rsr giir: «m»prr: i ar^rm-^- 

" ^:«TrafiJr5<nr5=vi-^r;pqrfqfeij^niR^r^: i 
wnifsg^S^^qr, ^it^ %^ fgfir5igq?Jrra ii ^ ir 
»TilTRgm|faTqrr-T:fT^^r^Fqj^rfifg%H: i 

wrHT?f?:rTrgfa^-^^^^rnqr^r^qz^ri«: i 
»TfvirffwaH5i^'r, ir^'; ?^ stP^rgqqnk ii ^ ii 
fireraqisiHi«r-^n?*rg?x«f%'?q^^rrJfr i 
»iw^?^qr5i^r, hr ^gr rasrr^irgqqrf^ ii a ii 
:CT«nir^!T«^r>=iJT-gtrT^5Tr^i5iiq:Trs,5jfiTK: i 
?q:?r5qrf:(%cT«FfT-u3i'S; ^g ^q^ q«: " ll y « 
^rq<T: ?5Tr;mT^w»Ttiii^ qft^inqRim qrn: i qi<» i 
«nq«> I H^^r^gqiiiqiJrsTo y sn^rosr?: i^nireq qffnq^ar 

^o I '• r%oirorqfi ^ ^W3tii " (ho =^o IX to i r^qro ? wo ^ ?ro I (mRjjsnrmgr^rTsqr^rf q^rgft^- 
«<*<K* 9rr5r^:; nnx^K * ^3«)?m ' ^ fsrOqwn 

^^% [ ^^J-^mmr^'^** ' icrsT^wmR, fro itroi 

ivwrq; I ?q^re«^rq^ ^aVqsM^K.qo \ sfqo 1 
^qf^55rTrvt^H-^q?fl^H5in-3° ' *f^= ^r^^- 

iirjJT^TcTg^ag^w^flgfrqqfej 1 qsji© t, fq^o i 
^q?^^-^m^-(^o 1 ^w sfnHr, ^-qr-mV?T: 1 w- 

yw ^, aqeqr « ?!j^^ qni " I vrm^ *i*»^yi «tgi^- 

gwjrf% ^rrrq^m ?ir?:mqt%ir ^fran wro y sro x wo 1 

wro l« wo I nlo I ^uro 1 
5T^ itr =iT^ ! H^mJiio ^\^ H^^^'f ^xR^ 3mw 

^^^ tj s«ri I fTT^fTj'T'^H % ?il "T^^ ? I '?^ ^ 

q Br^w fqxRT?^ 3r^Tn ^lajq qw???r^r 
}Cn '^ m f^=Ea[r^sr ^m m^^^, ^^^ V^ 

^q qf f^FI^ f^3»^? I 
tjqrrasrratqqm^Hfa ^rmgq^Ti^'-,^ "W «t5T:w- ^J^^ 


^^k^ ^ij^rJidml?^ ^ 'Ti%, %52wn!i^r?qr ^ fq 
tTw ^^m, 5i«T5i^rf5qiH'rFr^fjqi ci^e ?> n^^, If ¥?i«?qr tr^msrr: [ irflgr^vr^^TOTn'mOT ] :TT\«Kr- 

H ?T5?^M=«i?i»i;[ i^r^ fa] narTH 1 qrarfri>:-[ wif^- 
Tij^ir^srir^K^rqii] JTfrf%«Ki^^r^«^5nHc^ ^5^- 
^sfrqjTr eqjrrJi^r^^ ^'s( arim 1 [gg ^5^ g] ^inr- 

g 5^^ra5-[33iT^7iTreTr r%] 'TT^TT<H*)<frw%,fWroTrt- 

?wr I ( fff^raraf^roinpir? ) ^fr^wq ^nfl ^i^r^TRr^q^ 
^'r^^fe:,a?5rT rsTRn^r ^q fqR»^ f?i^ ^rwre^Fri sq- 
qRtirif 5r?j^, ?Tr%tjfr ^f^, r%f:aqivr?«^yd ffrTTcTH^, ^- 
# si^r q?ir q;<75p^wq gq^Tt^irq Hr??i»ir^rTr,j«<m- 

s^oT^a'Pi jt JTT^rqt crf^tffmr rifHi?ir nr^r ^infr^n 

^wr: gt 3^5??^ rrm^en?! ^retrm. ?jfcrf^rq^r^5i hjt- 

^r^^ra RCf fiwmrq^: 1 <i?Hr^«im ST^f^ [ H ] ?iei 
gri^q m?Tr^^q?q'^JT«rf%^g^r:,?T«iT^rqiTsr>f5ri?r- 
^ 5 tPE^ ^fq^qj^^3ir ^^nrr w f ir^i^ ] a^ 

trs^rirrRj, arr^r ?:CT^^^r T^^sr ^rw Jrarqin^r 1 qr- 
Sffar^-f^jrH ^rJTiR^ 351 ^r fq ^rqqr'ijTjtmr qrrwr 
^^q^fJ^jr^^HCi^T:, ?racgT?i I [^] a^^T, ?far ^ir: 
nrfr, ^?ir g.q^arstg Jir^^irqfm raiiaF^iff a^ 1 qr- 
^Fa>:-"Tl^'rara^nqw ^ a^H q^ir" fi?r cj;^ t 
a^i fl^f^r qwi3[=<i,a3qr sorg^ arrqira^i ^it^f^'cl^- 
a ?IfT5rf5<^ ??war^ a^q^^iq;! [^<<i^<i<ji r%] 5W- 
^rqfta^r *nn: af^r^tf a aTiaKn: siiaq^ <lir [^] a^a 
[f 5^ T%] ^mr7 [n^^firg ^ a«T nr] ttej qq ^- 
w qq.^f^s Jrr3^r%q^:i*ir5nt ng^R^f ji i ^- «w- 
«^% I a^"!! fq^ira^sqw [^ fa] ira^^vn^iit Rraww- 
*?nTWrq^: I [^ faj ra^r^q^^q 'ffT'OT^ «nr|rm- 
rf TRTsi ^a, '^fqii fa' g<^a: 'q^e fa' ^T^a; 'jt? s 
fa' q^rt., am 'iT!?fq>i':^ Jj^ruc^rqur ^?i « 
^ipf^^"ni«: [ ^ ] a?^, ^^svfrj^gpcr: [ 3^^ ra ] 
3?:5i^:^irifqq [^] a*^,q?i ^<::?«iw, r%^l'irfgrf^ i 

a^r s!!^ ^Rm^T aq «(^'i#T aw srq^qc^ ^r, 
?^«mqrTO: I aw ( RHTqrcT»r f% ) gw^?r^rqwTar» 
aei^fwat ^^^Tcq^^Wrqrfqr srqrq wuf^af ^3nn^- ^m^5[ 


^m^ mjar, ^m'iR?T>5: i hut (R^r^rar r%) fli^jrj^^: af?i- 

?T«n [ ^rt ] 515TH ?7T:^'g+.4^'l^*^<7^fl f% ^%^» 

^ *R^3i ^ftw ii far a*« f"*.«iwir] ?t^ vr^r^rcf^- 

?itr^3F5RT!^3rTTrr'nr2y5qH?'jm?ift»iarfgR H*Tf5?i?T, 

7JI 5»rg??jrrqrrif =T;r5r^r5g^WR?tf??T^r sr^ii ?f^^ 
a;^ 5tf I anr [31331155 j ^ [% ] aTS^f<jnirq^^:,?i^1 

f^ I ^rra' affnr^ fir^ci!f'i5j?r?T^^>r rim, 3rf ar^grt- 
>3Rra^r [^'csR^r'srr frr] ^iVji, f^mH w"i«j:i ri>ir ^m- 

qr^"[?r^$^:, ^rajj^r^trar: [?r] cT*7 Tr?r^w«i^i: i 
si*!araffi'S(JT ^i^si^r^ Rwr^^qui a^^r «i«ri^fi <t- 

g svfi?T^ — [ Jif^^^nni'^'a^tg"^ ] »jqi^fqfjm- 

wu: l^^ni HwiMcjfl] q?fr?r, rtfrm ai^rfei firfrTf- 
1^=1 g^JTiifiTj i%gt q»i a^mr 1 ?tw-r^'it%cTT fsn^rfe- 
ar wnragf rVgrqr *;H»Ti»fi ir? ?rw«r 1 a^r; *«v:rr'c«j: 1 
^m ^tr:: ^vaili: i;awrw^g^ ^itr^ ^t ^ a- 
^irar I ^^rwait jq;q*^5TT qf^iirar iftiraf 5?rri g^ r- 

[ f%5f q m ] f laa^r: *rpiq^7^ »f?Tai^<!^J3^H I am 
[ ?TrJ?wg?5TquH« yrg»tn^rT?W%Rq^oi ] xtf^nn: rT^ur I [^'C'H^r^H«Rrl?Tin%] fi^r^pf^iiJEm^iniw- 
wniTgnra m^ T?^ a^m I ?n^n:=5q[ ^;TR«Kri^«- 
rvrn^^RvstR g^sj wm grF,: f^^r^^f^^r nRR- 

1^ qrqvi:ar^iqi q?f ^[JiV^^ronirqrH^^r^'^rqrn^- 
R wtfa I ??; n^^ *iffq5'i5,5ri}^r Hf^fr.a^afTr vir5=!i- 

t% ] cc^rm: ?T5^r: «Fiqrm^qsr^^r«if: i 

^ ^m sT^i ^r gq srf^^f^fl? 3?^^ ^ 

(3Tcqr7»iq^qi?mir) arrnm^^snfg^fr:, T^rarfn ^i»q^^ - 

fa^T^m ^: H vm^rir:, a^^rm^^'trr i^ vrq^rrr !, ?n «^ 

^i ^nq;^ ^Rrf ti ?inT^rqffai^r:,fqqr^r ^r|^Rtarn:, 
qgntr: q1[^Ti<rT!TiNT5rfqa^q ct^f^jK'^r s^^f^rf^) 

*T^ ?i^a: ^g ^f^ f^ ar?q^ si gg'4i% aarsf f^r ^rrfr- 

R[»T^aranR RSCJItilFR.tRTrr^RRriq: ar^r^RFR, ^Jl- 

^^^Hi§7Tr<lR q(qmqgr?rRrwr'.Ti%«^5T ^gfSjmrt 1 
( gTfiir'%<5C ) iTff^r^t^Rnja: ^r^jfqgTrfTfqi^nimqq- 

S^«5 fa ) ?rr%^ vqRr%^q*r^ ^r \5f? r%; ^nix 
5?mfr 5R<('it ^^: qRa^, a^ ajra: q'lfica sri^- 
5fe^5ir^:| ?f*ni-?rmT ^w^ ?iia5:«m:,am-g- 
5R ^ MMflqi<d-3<i<3 w^- qfT7T?Tr ^?jra: 1 aa: ^- 
VTTq f fa II 

<^ ?!J e WUH^^f Wrm^W^ ?rw f?5|qf TTOR- 

^:W '?# 1% ^WT'J ^ivftt^ gT?Tr^ ll^Ri^ ^- ^m\^ < ^\3 ) W[T^^ fTT[ 3Tr^ HT ^?tV? ?rq^^ ^an^rrjrq Riq^Tiafif 
Tr^^u»Tifr =^rraTriT ^t ^rP^^'? ^ HqR"^riq- 
'trq;?! ?rTf »T?f qR^?f ^P^q s^ qg'iH^c, qfR^j- 

35^J, ^^qqfqil't «J:q ^fg^T giTiq ^^'^T ^iq- 

^^^ ^^iq'jqifjq%'Tir^qsT^^^si?H ^=^iTT^TFfl- 

/?5^R5T'^ imi^m =q#rTTqqTiTT^3T# qTrq^fq- 

^'t ^iq^^iUf^ TiTirrjo iTi^ tir ■i(^^^ h w 3I5T 
^t ^"^'^f'^ qiT'ifq, JtijfTfq^r qwfiriiTMr 
tffr'irfq, iifr^fq'tTr ^t ^?i4 ■jfN^rfq, ■jfi^^ifq. 

ffs'T 1% ] *THfwrrfl-=grf=irr: qr^r:, ^t;, -i^s, i^^st ^fa JTf^riiaRroTjTRq^g-rflRT ^ts^r: I 

^^ ^i^^\^ rrq^^f^i^q ?i^"r^ "hi^ i%f ^qrni im, 
qTHjxTi ?i-4 fq ^=5^ fq ^fq\^ '^^ arqi^l-t "^i 
^iqV^r ! wi f^STi I WR r^sir ^r?«T^^ ^[q># 
^q^ri^i^q ^=^>4 N^':qm qr^i, qm^^i mw^^ 
b qriqH ^qfJJRmq 'fr?!'^ iqil?, fqiifSTri ^t 

?, qpT^^TTr m ^Tm-sfR (^^^iti qfrgiTrii? i 

n^ qf e 3f;fqV> ?i ggf$f TTt^ ^ff TW5 ^(^ 51 ^ f?- 

55^ f Tr-q^^ ^(q\^ ^r^ ^"^r «=^r'^j 3ti^ ^f^irq R q^T- 
^^%, q^m^iTir qln^Hi^f^Ti qf?rr^^?^qr, qf?- 
m^qsTTt (^5^ ^(?q^^ r^«q^s?,r^^q^f?TiT t^n 
^i f?5^ ^<:q¥4 f^?5^?, ^jqf^^ f^iiif^H ^%\ 
^r't q^fl^m^r^q ^qiu(^^Tm3»5 ^T^tnjjTR- 
qT'^qqm ^Ti^^g ^vif^wiRt ifiqaiqi^^^eT^ff 

fTifi^^^oT???^ iTT^mv'^'^qqTdj^q^q^i^m ^- 
tnTTf^^Tfris^q^'Tfi^ ^';q¥^ f^^fs^'^Tr ^iiu^ qi- 
^^qrar ^5T^ fiiq?^ f^qnir^iR'^ ^i$^ ?^it=^?, 

Tfi4 q?iq, VffHTri ili^^ift n^qr^nqiTl ?Tfi- 
fl stPh %^ r^m% ^?' '^ 5'^ ^l^ff- 

rT^.^ fq ^11?, ^iv.i^ ^f^ ^^^^^ ' ^ m^^:^ 


WiW^^ qre?, Tm?TT[ '^uij:t( ^l^7^^^ ^T^^ ^nt 1^ 

^i"^ at ^ 175^ H':q^V ^trH ^i^rfi'T qr»?f , qierrrr 
mi: ^ 3 ^f^A '< q^^'r^^Tii 'fra^HMr^ 

751^?? qw^Hr^ ^Tqi^rtT?, ^r^RqjTfr mit- 
«mr ^PT*TH^r»Ri II 

?i ^fem g^^c^Ri^ jrft^: %:aBsrqrnT?i ^?7r i%g^r 

VH^m^ ] m^J^^^^^ wrreriri^^^ wjjrr^rjr^'r^'l- 
^m ?T55fr ^^^ ?T^?iri?:? g N^y ut^^r ^Rqrrr: nr?:- Tr^r 


frsgor iTfH?jT r^s^'OT ^^^TOot f^u( ijraTOTof 
JTrq f^Tor ?T^r«j: fesg'JT Huro f^s^rq ^^q 1% " 

q?^?i smt g;^ <:iKr%?T q^ axT^rr 1 ^5qr<ir56rf^ usrcrfor 

:?r'^rTi q^qfa q^TT^ir I rf 5^ ^or ^wfrT ireq?r m^ 
^^^, ^5j?:ii sjc?^r i^;Tr^g^»j^^iTrf^^?iF, ^w^j ??q- 

fHs^ra^r, ^si^r ^^rm, ^r^^^ir ^rrrJiquoiw^raraq:! 
a^^rq^c ?Tr*rqr%f?r ar^r^'r'T i^rrrg r^^ ^sfiHiq ?Tfq- 
??ra^ sniira, sfa^q wr^, afa^q jf^r?: '< am ^ 
q^q r^jTsq %r%q f^r^r ^T'ctr^ nr'k'ra: ?ir^f^ iw^r: ^""^ \^i\m m^^ mw- ^ ^ H9RT %^? ^^ ^i ?inj^"»T ^i »i- 

^\ ^ w sr^To fir ^ ii^T ^ ^ r^t «ir ^ 

it^ qig5^5 ^iq^ f?# qf^q'r, rri^ t?t ^ wik^ 
^nm^\^rl^ m^^^\^\h ?| qf^q qi*^ ti ^w\^ 


mw^i^ mwfi^ ^"^ »?fr??H^r%^'j; rairroi ^7{\i etf- 

Tkw^t:.gtriQrrf?5in':f%?rq^^ ?n^a: gt?T'::, ^*J^ 

s^iTf^m I am-Ts^rsrt r^^i^trt ^?^iT?mf ^ffna 
^??i g^a^mJT: ^r?<T ^ jm^i^crim-TT^r urn ^^- 

m rirw g^n% vnt'srm v-- ^ a«ir, ?rr%r%aiirefJTT^r- 

fHj^r ^renfl ^jfr^TsJ i^^ f^^^l ^^ ^ 5^^. ^~ 
««?? raf^^RRr ntr^r ^n h ?Tnr i ii'* srifirar% i 

^^^ srvTMqm: sr^imr inr:, ccgsirar-sfq ?nrJnc?iT^w- 
f ?:^!Rr»iHqf ^a^: ^f^inf '^gT^rc^ ?rn??TTm ^mr- 

^n, ^^\ ^ %%i^ si^5 w\\^ 'r# ?3^ *T»ti^ ^t^ ^%, ^^^ m m^ =5mai ^^li\\ ^\^%^^ ^^^^^ 
^m ^rq^ ^T^m w:\^ ^m =im ^^\iK 

V^ ^j\ ^i r^T^^ r^°^') r^i5^^ ^m^ a 

5TR V^ qf^n^T ^ 'DOT ^iq^^I 5l| ^iis 

[ 3T5T ^ r%] ^*IT ^: siR^r vTn^??TmRTr?a^?^»Jr- 

^j^gs^cenrr^^n^H^smr ra^'^ra, ?Tf : 5^: qr- 
,vj^H «grTnrr^:^:e^r'!!tn«t5r?J5? ?:awrii^WTq q[- 

^jioi «^ ;t? rait fa^^> ?innffot qqiffnt ^tx, ^^ 
% ?if^g^ 'rar%9K q^i^wf r%.rTti'!J «H^ «»ra «f r- 

qKHi^" 15a wr?^ ?nqTTfa^rvft?i g?J ai^s^fis'i ^r- 
g^ sxk^^\ ^ftm ^Tk^^ afanar 1 a%^ H^c^'^g"'- 
^^a-"a<? td ««or vin^ «f rrfrr ^rutg^e ^rwrnrgrH^r- 
^ rfl^ T ^Tf 5 wf r^fl^jro:" a^m(w?ra1) n? wi^^w- 
^ ^r% I (qftHf? 3T^q: qrt^rq:)ait qij^-cflfa sBT^^irs^- 

rnrfH ^rrr^ ?^rm qft^t^i ?i^qr?a%ir,a^qr vi« qij^«iq- 
alfa «?<i-'Vi: I r%^ar WT^'t ?, [^fif^s] wtistar, m^- 
rf;^^TT5'T5f^^«^^= g»ra«i5ffSra^r^5i'T3^'TrffTT?T- 
^^^•., jT?t^#sjrwaw^: I q:a^^sT'^^a-"srqftftT- 

a*iri^ir?JiKU nrnr: ^1^ ^l^^'- ' "a«rm5'=<»^ra- 
5% ■ %^r ?'>i%mfr?*'T n^rg^rr^ar.^^rr^a-.^^^twaT, 

^,-,,,,,n^,ara ^.^^^•. 1 "^^^^^^r^^^^^ra 

ii^ WOT-? w^5 3Kfi vrw qft'B?? ««Jimvn- WA^^^ (a«o ) ^m^ fiTflR?:iFHrg:?r^p?i^fot^Rc^5rrr^Trtf^a?Frr?f.?^'TM— 
0TrJTiTg?]c^ffr^[^rit^i rrm "?iTf«i a^ft^ar ^^^r g^T- 

a'-ir-"3iTrrq qfoir^iq; jT^r^rn: sif? wi^ior iif or qftj^f 
g^r R5^ alffu sirg ?rr?i fxi gq^ ^s^r Rrf>i virgr ^- 

!T??Trq?^, TrqtPfr ^^^h "?r?rw ?^r% qf^q;" ^^tiIi^- 

rit "^qf^rq" srf^arq '^^ Mifrq '•qf»:5w"B?3iT3?T 
"^Traq;" %qriqq% ?qrqRg "fTSrTnriDi" Riq-rr^^q^- 
TT^ "r%:srjnn" f5?wrmq«i: "gr%ffWT" ^rf^rif^^^aw 
7j: "rJTisriTijjnTT" wi'^V^rgrrnqu: "qr?-R5groi;T"T" 
^:wir*rT^qvRg^qw:, "fTs^^^J^qfr^ijjT'iT" ^m- 
HS'-^^'TTTq:, S^R^ Siq^JT TT^nr: m^qqf^T— " l- 

w^?iTr'giffm'^rlT:"qRr»r5grrqfT" ^5i^»Jr¥rgRT 1 1%- 
nm" q:^T5qr ?irsf<iq^qr: HqRrg^H gr q^r ^^- 

sTqr5rr=Trfr ^r, " gsq^m^FiH'n ara^ig ^^grhg ^- 
^Tiiq^ g^T^rm a^w, r? r%qg Jrfraq^ R?tn?ig 

?i^ ?Tf»i ^^r vigf?i R^f^qr 3ir^ ra?:f|5iir ^rrfgrrr- ^\mk rar^nor gr ' R^r% f% ' gfzf^i^: " ^- 
^r^uqg^c^rqqftffqr ^f^oiirq^Tpiifiir^^sroivTO' >Tr- 
?7?:q(i^1q^or;nif'aTr f?sVit ^^ fVo^^ nWoi f^^ot 
e^rq^oT frsVt?! R^roroT r'^rs^rq ?^?!q: r^^^fq: ^sq 
f^sgrq qRtqrr^ro: ^qrq; \^^?^^ 3j^'lq f%^ni ??qtir 
f^sgrq: kfnq ^^^^f^^rq gTarqRniiT q*rr»TRr<irr n?- 
^i^mr f3T^7e5r^r ^mrnr'VT ••frgr qrprrfqr 5-?'?T(%5:ar 
'smr?:^ qfV?^^r riRi^^'3T% " ^%? ■^jiro ?i?r^qr- 
fcr, ?T?ir " q:^ ^^r^ ^Tr? OTcrrr? ^fl^rr JT^rs^frrq ^- 
WT q^'ViPj" q^rrRf^ ^^mor3^t?:%ra "oit^q^arq 9f:- 
?R q^'CTir ^T^q»5 ^grq^irPT i a iTiT-R?:K>Tqrq: r^ 
q<'Rf [q q4ir%qg^ f foiRr^Rnt ^uTRra rt?? q=4 ^ 
qrqtir ^i*^^\k^ fkfi^ra^frfjtrq ^Rr^gqrq a^f^qg^- 
DiuT ^J^^^ttjqrq g'^oTqtq" ag Rrqr g^JT^r^;:,^?^^?? 
R^iig^^ sifTT^T *7R'fqg?d'iq7»viT^jTjr>j fi^Rsqr- 
qr'raqr sig^'ur^ g^ft igsTfrr^'jT " R^^rg qns^rf- 
qiq qrrsfgnjlqqrq ^r^^r^qrq ^jR^Kqrq " ir- 
^m^T^^Tr ^gwrgri qgrq^rq^rnirTr ^rg^ral i " ?rT- 
^k^ HtrR?T3nT^ i?jTRr^jTRTiT ^r^jTRTrrrrq gr- 
UrTm^wm ?rRr?^i^5 " q'^ggrp.^ Jrt<^fgrf?Rg- 

" 3r?r jprar hrs), 3r si^qr ing gqorr 5i?ti: i 
^fc'lTRrrri^ri, ^jw^Ti rafrr'a-^^rnfiq ii ? ii 

Rf^WT g ^ffora, grf^^TRroigqoTiqj?: 1 

^qr q yga^rq, ^MCi k^^\w^ii " ii ^ ii 

"^':qraRR^FW3TrFar, Hr«g«Rrg ^ ^garn ^ II 
T%r?r ^ r%f%;g?Trt, 3aigr«Jiq qft^?^ ii^ii 

3T? 3flgr gsiK^fl, g^fri st? q ^l^ra^^rRi i 
5is^ :f ^'ST'ij ii^, ^V^ ^^ ?TqfKg^T ii « ii 
T^r 3Tn|qi%TTr, ir? irigr 55F^^tq?:ggt% I 
3if gt«Tggnqr, ^JR^rgwi ig^r^fa" ii n ii 

wfTin sjCrtrir s^f^r «ir=er^r T%rTr: ?ri*rfTq1i»r?ir: 
stiTrWr vqr^fg^qr?rr=?Triigr^r ?ri "jtf rmi[ %-sm, 
^RTRm qrg^ Tr^iggrnr i 315 q qpCi^r'ij^wTr, r«^r 
w^srtaqggra' ii^ii 'srurggqrgHi"?!?;"^ viRRr5-"riflg 
v:jTR Ttg^Rr^r^'aq" qi vtrot r%5;r;r««:ifiTqgqqn'?T 

^ qg viRT fsig'=I 3Jr^qR ^pqu: I "^ mri TT^nrrvi- 
SR 3;oiqRv:jCTfr ?^ w^ ?T5gr3 " ^gfq; va^vjir^r^s- 
^?nflTry?q ' «5T3grtrq ' BtrfRir ^g':r?RqR5i!irRft- 
?qw: I " ?rinrcr?fr ^rornTf^q qsg^q^^f^r ??5gr^r qi- 
onsgrqT^rr g':Rw. q:g g^rgrqi^ ^rftsrs-nirra^r irt- 
W(if RfaT:?ir grROT q^nT^rr^JTrqin^fr grRui, q^ 
?rqRrT^r ^r^nnr^^rtRr^q 'aw qtn%, qq^iFr qjR^fr 
ft^»3rq Tgf|q R»q»j gr iJn»T»fi gr rg?'"Rrnir sroriq 
9Trrf^ vigT,5rqTraTJi ^grsrorg? ^nw^j 1^ jtit- 
qgTgpgqri mi« jyjiogqif^ ^xitK m^wrgqti qg ^IH^^ 


I ^ffl^JT gHrmiran gn:;Tnr,?n%^r^T<iTr^r ^twii ^r^rTiFrmH ?;• j 
^Tr^r^rrwrrtq ^jiir Tig%, <3m^^ h]?«?w fe^^rg^ ^- \ 

Wf ?m«wr qrFTWT "ftwoi viji^ w^f^k ^'nTrrr 5jiJT%Tri 

^Fi^^ffrot 3':i?ma sir^^^i' " 1 sFrvrrrarrfiqfTJTrq^: 1 \ 

ikmh- 1 "sTTirai «r5?»gjir<Jir 'st^t:^ q(gr<ir iCTHioir vtr?;- ^ 

^^ «>r5j 5rr irrf or gr ^ Q:f^^ vam^cj JTr?r>'5iTi h"!V^- ' 
ftrS ^t: I "'r^fln ! 501 uttt TTTT:at i^ ^F^^ir srrwg^ ft- [ 

^?gi ^cJi'jr: I ?r«jgr j??i(if cig?3^««r; ^na: 1 f-fif ! ^qmi^^nqF^^FT qFsr^TTi ^mi^ ^^\m^- 
i^q ^Tq ^j^iTT qji^rrr ^qiM^F'?; ?i^^«^r^ 

3?rai£^ ?iqnfq% q^i^^F?? ^?f f^^r *ii?^ ^- 
'^q ^rgj^qi^i^^^f^ff n^Ti'^RrfTi?:^! 3=?TTqTf^g['i?tir 
3reinT% I'^qiCT ?^tTT^ ^^?Rf I ^rt( irr ^r«FT5qi«Jr 
?^F1! ^^fK qfjT^I^qit f?f q^TH, ^jqV^^H F% 7- 

^fH=^Tn[Tqr5?qr^qiE P^jq^iTn; *Ti!r^?i I T.m- 

??{ fl^'l "=q^ I^^TRI^Tf ^^[^^^gtrrrr ?iq?FT =^J^5, 

q?Tf^T'? ^T^F'^^fs'iKTll^ II 
[ ?r^r 1% ] 3t!^r ft'nr. n:gurn-i^^Jnjri5r'n%r'?r 1 [ir- 
ifa fTr]gr=if^'rnrrr%? c?^Ji-""'w^m^ r?T^r?r"q:^t*ir- 

?TJioTai jtr^ ^t'tJ"! ^r^^?^ 3{:-a;^ •!!*'=? =^^«% t>5% r% 

r'fr*???'?^ %T?r ^rft^ti i rrio 'i^ ^57 1 gfr+r^si^q' 

sFuqqffWFsWTsi-g^iqqfTgjiar^rr-'^" i rg«T^?ff^'T, 

■s-TW. ?T »5=ir H JTi'^T^Jm I qrg?iiM fitr- ^c, Sfi'l^if: 
9, ^« y ?ro I 7^ I 

^iqqj(fT-5fiFq^qi-3» ' ^«^?^f"':^ ^^^^^ ^° '" 

^FR^F^-^iq^r^-S" I 5° ^^ I ^rJTvrm?i5?r5j?ir:, n^ 

f^r^ir:,JT?5T^mrfF5 wrnr:i??5o s. ^o a,?rs \^mm 
:?j5rrfRt qr ^r*T: i ?«Trci d 3fo '. ^o i -:;7i7iTyHin,iw?t- 
^tirar ^ ! no >. arr'^'aci i ^v^\ w.T*^'ri ^m ^rwr: , 

wi^i; I 'S'jro ^t 3ro y 7f i s^^r n7^t5Kmr^ s^RTt^-^r 
T%^qr^ci s?5r ^3?i;a ?r% vfmr: i fjat'' ^ ao », w i 

'iSi ?S7c ^. ^f : 3T[o *re ! ^ITSTFT 


I *WVll4I l?rf?qrEqflvtin%^^HT|«it ^TI^^IHlf^ I ^^m\ 

=aFfl,^( ^W^,JT[=5fTm't=5rqTrT5tm,=;Tlifj 5}T!Jr^5irrFll 

«if«i ?g:,?T;^ *rir^r «^^i (sfr ^rnr sir ^rrn rTi)m^r- 
^ ^ arv^T-SJi'aij'nr q^ i ( vTrr^ fe )«j:^r3[5f(P^T??i 

r!T ^f'^'hjr^ ^f ^ffItwtt ^JnfWH^F^T'^^ k[\m 

^f^^fq ^*TgqqTT5r?r-ffMr g^"TF '^hts i\m}i 
Fim^ qTOTqniqcfiii%^*>^^TV ^F^pj^^Tfp^- '^^'i^T'Tfqi'^r^F^tiF r^^HI'7 1^ ?U?«jrTl^^- 
^<:t!J^'m^?[fJF^ g'T^^^'[f^l5F«F'^T5R^lTiEra% 
rlF'^ mkm^ ^Fi^T^ »?f^ l«TRr»TF^=^l^- 
m^ 4T^T'?fF>T<T^1lJ3F'%^H5lRR5n*Tl«F3 — 

uriTfmi^cf qsTT"^ ^T^T'^F^ ^if'^^^i^ »i'»f'i^- 

f^^Rsirr RF « tiT jn:^ ^^ i ^qi^ ^isF^rq^fr %t>- 
H^ T m »TR(3 T^rgif ^qrar h?^f% ?i ¥ttst eq^T- 
3RT ! WF ^H ni ^R'T^'i ^rq^Tn^m '^ttf ii'^rpj- 
'^f^T%5?iTF'^ ^ ^F'^rqrFn'T V^Firr ^^^m ^rwq- 

^^in 7^1^ ^Fq^iqj'^^'r ^<5^'^F%F%?rT^F'^ %^ 

fr^njFqFnf ^nrrf ^TqHFqffm «r^ ^^pr- 
r^fes^^i ^ ?i5Tf qFTF^rf f?-=gTO ?^ ^r- 
q=^F ^g^f qi^FtiT ?^iir ?Fq=ffTqi1^ ^ttt ^r'^- 

^FJJfUf^fesWTF'^ %^ ir^iFf^jHTrlRF^^^ ^Fq^F^TI 

n? ^^TTcTRF^^rnT ^rq^Rilm ^k^^ih^Rt- 
%^x\^ %f '^r^q^ftqr'ir '^^t*^ ^Fq^Fm ^\ ^m- 
^5f ^r?q??ft^r 5T!£r«?i ^i^^h^f^f *TqwF q- 
^'5=^^qF^FT ik^m ii 

(?Tr ^f^iTccnf^) ar ?r% ^lgfi,^^5^r, nnm%^r^pn- 
3*f5r'ar f%if^^?j^iaiF^ ? i *T»T^rsTr?-(?Tr ^ 3r^?qrf^) 
a«lJT?fr^^r^ 'JS$t ^amrsiroi^?!^ hjtu; q^jfl'tc'-pfr- 

mxi' m^\rn\,k^^\C^ g'Ttf^cTT^ ngriior g^rf^ qft- 

^5TTf?f i^fstrsfr fqsff t wi qr^r i^ a^»ir,3?'?ra f? q* t 
§q^ ¥r3T?T,aa ?^ rg^'!J,5«:*TTfi^rq^f3rrt?»it9riqr* 
=3 Firi5^ ^ ?ai?uqr^5?[Hj [?ren:Hq'3r<JTTgarHm]?T- 
Wi??Tma(*aam5^asr-?ira5i^a5srr^ra»:rf.^R-?rer?- 

igi^s[r^^3fiTTf:3i, ?ir*'nm?ifr?T'^JiF^!?^i5Tifrq: i {^o ^WK^riT 


^R^^FJiw^f^^ln g^^rqf Higtrga ^ qr^torrr^rHT 'jqri^t^cT crar ^q Jjq- 

^»n,?rf^5i I a«ir-^ww: sivja^u: gr^*?TR: gfg^f r%- 
^ »jffT*n»Tr ^^ ru^%< a«ir-srf^':au'Tnr%ar'>T^V,a'jr- 

^^a ?a^ar rgsn^a^asrim^rriT ^iToTra ar^^ i ?ra fr-r- 
^ €r»rrg^^ wsf * i am-^*rHr »t^: §rr^:w?in i7?gr 

tns^it»^tr<i;' i^Ri^i 5a?5Ku??i«»:irTf^ff^,?Ta<i;5inpaw- 
fai^ af^Rq; arr^t sj^^'r^ 7*Tq?T arvr?Tr: Tr>a?ir^5ia 
««rsi ^ tT^giTr»it5T iwvfK, [mfknoi^rac %] ^f rfiJ- 
IFT^f^n ijrRsiJTrorjffT'ar^i ^aa T^^mi [^a^fr i%^- 

^ot ' Ti^R^ T?i a^«rr i a^i mk?L "iw^JTRawn 
f%" «?ra: I a%^ 3g?qf%:-afpTr fgr'wiK^fg'^'iir 5- 
^r ?ftH JirH,3Ta''ra g^qft^wa ^ra ^mu mr^rq^^R^ 
v^ a^qr I a^ [gir^^rfiT?iT3i7r'?5Tfk ^ijiy uijjqf'g- 

rjifq 3»Tgw t: qf ^ii^^f: afasEffi^ffr^^r^Tr i^q- 

lafTfJr^r vr^iar 1 ^^ ^s ^rqrHUfa, frr g^qiaf%?iq:, 

JTSTJfra g 9^^ <jw?ar^5T ^fa apg: ! ^rei "^a^w^ 
^q^cTr ^q a^<ir ar%m 1 ( ^^^q<4.Q«-^ni<;TqoTr- 

»»fr: ^zmm^'Jr,^ ^ '^af5qr%rtTBT€a«iimvir: stn^rq^r- 
tt^: ?Kf^aa?n ^rr^^aqr q^HJii«HJ?q5s;q?TqT g^jqwar 
^fqqr, (i%^T:mr<^i5^mq: r%) *z^j<^ «nq^: ?n- 
^jk: ^^ra^r q?q ^ ^rri^r'c ^?«r;ja^re: 5ir*T^r 
^"tr q^qr: m a^if^ar ?Tqr, [ ^»mnqf wq*TRrqr%- 
req'^^rrwf^^^RTor^^TqqrTfr^ai'^ J «'ncf irasr 
'5Trq5rr?T,5rf^W'!jnTW^;i irwcf ^am^ ^^g;f%a ?- 
^^,wfoTa wf^tir^iq^r fq(%?ir woifa:,^ria h^wjt- 
f sir^ijf rgq^sRf;^5?:?H'c rarq?q 5T?Tr-s^*inT, ^wjt- 
fiRr«>T ^r^ ^sror^ m^m vxr'XK ^^w 1 «^5 ra^rm^ 
^wefr^qr Rjor:, ^i^rif f^rnrqr^^i^isrHfqqqq^fli^- 
jtnriqa ??q»^: igrRt ^^^^r^ftqq^ ^Tq^r?^::?r?rqr ?r- 
5?:sqr ^9rrf%^qr%^jRqr ^^rs^^FTr ^rraqi Riiiii^- 
'an ?:ra!TeiBT ^*i<iia^TRr^q?i fr^irfq »Hr3fqq[;aT?q- 
^ Jisi:^^% ff !T qir^f^ai^iHraTna ^^JT^'wirj- 
^rqmi 55R^r5^?q^'!:^'5:q»pvreqra[ q^RijHCJirgqr- 
'IiTg'q*rq^^vra:^wamr5q?q5*mqc;qr'a^sf: jn- 
nrg^ 1 ^^^qm^ rsr? ^qr^sa 1 [m ^ «in'iTfqjr>]aT- 
?is^s^: sjwrq:, ?n5af arq^'^^^'i ^{Rsqrllit rfrq?^- 
«qrTf, ^ 3^q^f%ffq: ^praeiT^ ^^TT aqTfq^!nqiTr%- 
a: HJjqr^qH^: q;r^^Hq)E5RtT5I ^1^ ?qT?^^qjn- 
iRT^ #r^q iRqg*?^ r^ra i qqg% jIrtr wf- r«rq§a ^ra ^iiq a?qg*?g^ \kw^m i ^nqrar?'-"a?H 
DT Wfqrrf " I [qrir] q:avq?a3=!I g^q^q ^ffv^rq: ^- 
Jmrnv-q: [ ?niia3<irfqf%Ha^i? gq r%] ?rH?a?pTr?Tqr f^ 
i^^Tj rj^ sq^ar^qRJ ^a?»¥rrnr:,5q?a?f q^r»i^rnwr- 
s«:qgb5:^fjrf T^r^i ^wamr ?isi'a5TrrTqr%qaTT:,a- 
=rqr^?airirrqr%sa^ ff^arsuwgrjsirrRjf ^ q i^rf 
^riranrr:, axqrj':qji?agotFqT%^aTT n^H^am^njiT 
?qi^ ^JTvinrr:, ar^rs':q»i'agorfqf5isaTT: ^wwin: 
^•^<i4i<iiraar«^f ^^^ij) sqrraqfjfr: ^qrfaqTnic vr- 
JTHnrrq Ucq^irq^m iq?n% i g^iro^o qr^oisioigo stoi 
*' cTTirqrgor q ^rml, 5rq«^3r^r qr nw ^r^^Hit i 
!T TJfr 3flqr ^^r, ra^qt ^r«*fmrt » " ^o q« i 
" ^Jf ^r^^nra, ^rn ^oiawim fq 5j?:ar i 
oca q q:w*rrn, ^r^^iifa w^ ^ ^vrm i 
srgsq fg ?i jRi^, 3fl^> a^ Tq q ra^rq^T^ I 
3r5 ^»5?^ ^RFf gq-JTmr. 5?- g^ ^rw^ 11 
JTr?TT?:r w^^rr. ?Tf ^rw t?; §f qfa 1 
sir^^fa ?T^qfrr q, 3(i;^3rwT5f?:rJ?t^^*rq ^^ 1 
sf q rq^i^ rqii^frT, nrqir ! ^irr^imarqfhrnsflq" 11 
R^o^ ?ro II 

" ST q»T»IWqT ifnnT ^qpa, sr qrfsr ^TRT iqirq ^RT I 

Ir a«q?fr ^r sr qrco^ ?r,Hi a§ wtf t mnq ^q? " 1 
m q^qfa ) 

^To « 3trsro acK I 

«?^, wnr ipvitBwna^f:,a5 alerml^rrqrsrq'a a^«r- 
q^rfqcq ^r»mfnrflmTWsTP?: I ^q^rrr^'^rqw 'qg^-s- 
fa^iV:, aiq g-^fRws=ar^ f?-rqftfr?RrtRnTT5i:,a!f^ 
afq?^ Hgq^qr q>^r%<nqiqrqr q?»fsmqrarq?iTPT- 
fa ; qf3 qr3rl^t«3jrr9Tfr: ^rrr?Tr^rqT'faqqm« an?fvi- 
qrrgcqr?! ^a<f grr^T^^fir^s^ ^3 ^^rqrfawa ivm- 
uar RfeRqm t ^ % arw «*«!*: qwr5?qrTn.si^wqr- 
5JMa^<si qiij^rJirk^TT^ 'srJTTnnrflsrRratq^Ri 1 
3^0 K ?ro I 3nqo I ?no ^o 1 

Hf 5f^q, vmrr *T? v<<^»m(r r:i ?rqr^^raqnT:fq:««-»i- 
JTTW aq^ET: sisrrqr?!^ q?^ ^r»Tr»qr^ =^qn\tH i ^o\ ?r- 
m© I qf^ St ffrgwT^i^vfr^Trr^qrqncT: «q«?a rt^ 
Qrf^qra fq^gq^, ?qro ^ aro I STW-a'c ^scqa^ 
^ qTl^r Rfmrtr?%«: ^nt ^:qqn«r?qu3f a- 
f>% qr, 'wqf«i»mr?Tim?aq;Ha«Hwqotmvii»qf: h- 
ajw^ia^re, «o R ^vao 1 ^qr i siro 1 wrr^frT^ ( v?a« ) ^^m m of 5r ?T ^T?«j q^qftf K ^ jji ?irwi<:^rq: ot'i^ia: 
m " ! -«?= V* ^o '. ^o I 

^7^T ^rnr fgq^rr>:gf r:,l:sTffig^r stamjj^mfy^- 

q^r I 

^qr 55:q ir^ ^ ^^^^in^ =5 ?i ^raj ^r«^^>^r??Tr- 
q[ vTt?'fl?ii%^'1iTr: «Kr;T^fv:nr?:or: 1 ?;g^rfgfrrg«T- 

?T ^rnKTqjjj: 1 ttTo :t 50 1 ^g^^^^rf^, ^o jjo 
raoi mi:^ «q ^^irer gr5?f'?r rirc^r fg?rfl<?i^: 1 7^0 

rgfgvjgr%?T![r'?t«n^gng, ^Tfouisroi f^^j^y^, joi^s'ioi 

tTfi " II ua II ^ato I 

*ItlTOI-^»ns/-To I ^^nr^r^ rawJW^, ^o^qf?io| 
WR^f?rq-^RfcRq-gr.i ^JT?g% rang^^, spffotaroi ^ OTo \ eo I 

?IJffl(5": I »TR^f?nf»7rqfi^qfrq ^WH: I ^m: Hfliir^: 

^rJTOJT^ffi:, qp? gr ^rerr^ ^iqri^ qsrrfi ^grg^hrr- 
m^im ^g?r ?Ri ^n^jrosfrfi: 1 ?fq5:t5:?^i?r'Rn5T- 

mJi^w^r^^ 55 5fr?j??rV: j^'r i " "»:r:-if ^jr gg'3r,g^- 
virmf t|t 57: ^fiaii 1 ^rV ?75q a^^, g?:ii:Hrs^i:- 
^g^gii II " sRffo s ?n«o sk i 

5T[?mr?r qg-ini^ ?^gf^% 1 Hr^'^t^rsqcg qvfnflwsg^- 

^^o Q fil I 

5ii^r?Rm^rqjTi5i, ^'ara a zro '^ 70 1 

qrn, vro U 510 ^ 70 I 

^Tiq [ 'n ] — ^Tl«^— '^'* ' '«*f-i''Ji=. ToiRo I ^.i- 

^ noim, ^q^rgfrr ?r? 5^|£gf " l^io ^« ^J< ^° ' 
^ifm^^^ 3i^«r^R:i ?n'awnqr"r,^goi «oJo9roi 

foT, feni 3nr%rgirT^ :#|q. «fihr Rfrin, gw 1 *rii^ 
Rfr»f;reir, u?m #rq; 1 ^^mijgR ^t5qHraf.fq ^f n'»J= 
3j?5; I ^arqiq^Rtrr f.JT n'*!, gr^= 1 ^ife^;^ ^^^m- 
^^m ^TTrq^V, ?T?i q^^ m^wg^V ?gr ^i?t i 
ig^io I ( '9nw' 51^- «Fm gf q?r ) " ?r^g»:rf'3g^"r- 
^wRr'-i r^«aTT qiBT 1 a?^^ jt^: ^«^, raff wr 
WioT^^iVw " mil rTfo ^c ^.sq I ■flf*^^ 


^5T^ 5?g^q; I (wit) m^Jj, ?f^^ iffiatgfSrr^tjrrgR i gr^o i 

^?i h'RcT Tr% ^r:| "f^ra l^r^rerT^nn'aR ^r«ir^;" 
II ki^ivs^ !! i\h ^^ nR^aj^R^^T^fTR:! ^^oa^Ro i 
tjo ^o I ?Tro Wo I ^ro I !ct€k, ^rr^gro ^ wo ^ ^o 
V g'o I " i3:nr%?ir ^\^i ^f\i ^fT " srro ^o :( 3?o i 

^11 k^ I " ^qro I fjro I ;jtio i ^750 1 ^sa^o 1 ^rgro 1 

W« ^f qt, W?!'^^!!! ^W II ^a II 

(^r'l^w 3 f%) ^riT^^T g iH%q: (j^r^H^it r%) sr^- 

wra^ ^qf Tw^, w rTf ^m^^^ ?T inmi 

^m 3^»T? ?Tm, ^ 7^> fir p| ^r^> \ 
wm^w 1% f^?, ^^»TR R^mirrf g II > ^ n 

fr^yg^'Jisicr 3=5qa ^t?i;i a*Tr-^r^iTrorT.rq ^r^r >n5ii- 
a nrfifi g '^ri' ^r% I n«n-5^rwn7 r%r^3T^rrT[R^R- 

1% ' nww: II \\ II 'arw' ^^5T%, grrs^ gr ^tI^, ^% frf|w, ^a gr 

sra^^wR r^^:i ?jiTrr%r??T, r*»i?, «r<iHr^ir fginsfl- 
tif^ myjm: n \\s 11 

i\^ ^ms^R gur, fN 1% FFrI ?T?# IRcII 
I m^ ^^T^f^m f e?f f^ ^tir'THRr R^5^a [^b ^rsvrr- 

'^^TT T^T^d ^, *TflT^?9F 55fq5^[ II U II 
33[rt;: 3jc%: Rf^Hfi^rK^q, RRvrr i%?Tr RW^ir,^- 

^f fiR aiTR, ^wmr Rf ■« ^rwcn^ 1 srr^ tft#; %rl»RJTr^- 
?:^ at5i« ^rfP^ %5, 1:'? i^rvt: ^, :g-lg*a ^r ?T?n- 

??r% ^mi^: II U li 

nR^r?inRqr?5iRr^^f- 

^3g H nig 5rir, ?TT?^Tf frr sti ^ jrf^igir 1 
W ^ffT^mr, r»[»Ti!Tr fij ^if^TsTr 11 50 11 

f^?iHt:?i;?j^^'l ijjxn ^rq^RR ^ sq^r^^R^-^R^- 
«g(q wfri^ Hr^r^R^^Jcmt^T^Rrr^, Hrrwwr^^rtlT- 
^g^;j?jr srnr^r^Ri q: h irar ^r i(h ^am nra- 

sr%^ 5tr')t^R ?^: I rwrff-3lr^rr>«wf^Kif?ifT^KT hi- 
?^R?^rr^Vff ?R I arr^R srr? -(RH^nijT ^r^ ma^r- 
^ f%)r^|r^i!ir^ R^^oi?nH«?frf w^a *r: hr^r: i 
R?iqoi ^ra iRt ^Rr »tr^r:i g«rr raRm: ^^frrKoi:- 

ST^:, ^UR?:Ta 1 3Hf?T 13 ^"rg^^JTJ^TiKR^IrWa'?! 

?R I ii:^R5inf)m nwwt n ?.o n 

^r«Tr *nria 1 rr*ir^ri^- 

•^1 ^i n^^rart, ?i"^'T'f ^iwR^lt II ^> 11 

5RR^rri ^M^ar ^jir »T^?r% 1 ikn. ?, vRr^pjir wm 
^RfsaTR I aa jr^tk wgra-wg^^rf^wg'^niRT^^^: 
^flrsRorrqr^atra ^qrrT*R t^^r w irfa^Rr wwa 1 
ar^^r5rstRa> Tsjq-R-[3iri3>Tn qur^fa] w g mgar 
^H ^JT?Trf?Hr ar3ifa arw^ajR ^?m^r nfavRr ?»- ?lq 

\ ^.R »j-^4i Rm3 ^^gr JTvn^rfi 'Ri'%5»fR g^sm w- 

[f^a^nrrfnr si ^r=«r5ffgR^3Tr i%] R^ar r%r^: ^rar 
Hr^rq:,R?qf?rr ^r^ rsrs^TR ^g^ viRreiiarfsisFr gr ^?r 

mftaiWir^Siir^sr^rq^qf err i ?T«rr f?-'?^>iT'ir irg^- 
^ir: gf«i€f^rf??^:, Hr^r^r^i q:g^iTra7ar'jJifi^iq5p- 

^^ 1% ^"T"^*?!, ^tij T^SR^R^Pir^ II '<R II 
wqr«TfVTf5r:^r»ci ^vrraflri ^f jr^^rra, q?r^:Tq^gr- 
H3 ^ ^m w^riOTsirw ^ 3.o4<fgr^r1rT^ra'f^rgq'TT%: | 

«tia3 ^;ni im s^^jt^ m<ir^: ii ^i^; ii 

^^ 1^ g^, 3<f*<i>TT^wf?T, 5^ ^Tri: ^r iTrg^r k^fk 

vrrgrwr i%) i^r^s?^ s?T?rffrrr: Har?-ir: i fra&sf q?frii:-i' 
sr^^r^irr^H i «r^f r r%^5q^^5T: i qstrr^a: sricgr^- 
?ir vTrg: qgWR?iqw^"nr ij^ ^ a^ir^q-a i a:aT^ ^mxk- 
^C^HK. HrsT g^^ji 5^?i am t: q^irr^Tl^ra^fi^JiTjqa 
q»if^?T^T5rg5i^ i ^a^i^^s^^R'i) rTRrrznp titsi^ft- 

H^r 5^:0^! I I%¥rafa?, ^S^sqn 1 «T5ir%^J5?f^q sq-grca: 

w?f5gT^i)q*if3^rf':'ii'rq«Tr?Tr'a:i *?5qr qi»q: is;;??!- 
sgrfrki^ 1 ?qTT3( wrq^r-qr ??■ g^^rr^^rgr |^^ ar- 

WTsrifiilqci I q;grJ?3»jrT^gHr':irsfq 1 ^u^^zj\%mm^^\- 
r'VqrCJT?:,q<«rigjii'a3 irr«n S'ETrgfq gig^rf^^r^iar- 

»Tr«If^: II 0\ II TrqMirfi^^g^gri?a*iqc^irsfi''rjTrctmdt«*i?ii 

T^SO^KF ? ^"r ^, ^wT ^5^f?2T?T^ (W IRa II 
q^fer^ravrra: ??i^^rqr^?T?iw: (?:^q?Trf3?rf^«T- 

<^^ girnml *r^f^ 1 ^irrti ?, srf^^^qRf , ^mtf*a^'n- 
^5Trmr?T sqr^qfJTr^ M:^'ig raq%:i7mr-q «jif»d i ^^fV 
yfkri I (m a 5^3 T5^f??i^?i f%) aa?^ »t^t:^ ^:5^r- 
fer^rqr f ra nrir??: n ^a h 

?rcflriJTra3CT?aq,?nmT^Hr^ *irr>, q^^mf^rT^rrj^.^r- 

^jrqrc5rrq?piT «^^Wrgqrnii%Rf^^nii{artrrTr%) asr 
( 5^ Ttt ) r%3? %g5f ^^ir, ^3 Wrr'IcT^mrr^g, ^m^ ^ 
fsr?ifi(i^grffti^qrr)^5qrfejw?ic9,H\^ ?Ti^(£rqi*nf^- 

aurg- 'U^^q. , !fs?i%Hn^^7?rTnirKR(q 5:3^ it simr^, 
^^ cTsr^Twrnr^ 1 afjrff -^ «^ a?q w^( 

^ ^ fll? SfT^Tf, ^FT^?I ^"^1% 11^^ 1 1 

5r^f% fgji^: I ?rrf?:?j5Tr^ jT^qsnt^rrirwf : 1 a^, ar5<rJT 
rgrgrr, wra: h q:^ 1^ ?T?ra, rr^Rr jR^qri^irrir ^Fa, 
fir 5 t^wir vTraff , si ciRar^a, a^fT ( frf^?: ^ ^s^g (% > 
ir^i%ir5r3q^qr.?mi qcqr^rfi.qT'q^ ^ s:5q?msT 1 ^ 
%?T^«if5f?r^rqi5fr5TWi%T,q«j^r%siq g^g^^r^^- 
ra «Tr«ifqr: 1; ^i^ u 
«r«ira5^q?r^ninT?mjq a^rirsfasiHf ^ jth^f- 

^m^ ^^[^\%, ri^ ^ f«trfi ar^r II ^s II 

( 5f m % ) ^aflRJTg fwa^ ^*?qa q^q^irlr, 
waicT^r^ ^ (arara^rrf a f%) ?r^^ «?^ratar, ^^^ 
r?T^r ^ ar rrc#r ^; ^r^Rr^H^^rVsTR xr^5c^r^jq"a 1 
«T5i^^f^ar r^\^^^ ( 5TX Hri ; qf^ rT^r^q^, ( ag ar 
v?gT stoiagir P?i) «^g =5 «ia a?Tr «gr ?Rf aijtjjr:,a^g^- 
a[q5qRftTf;r g^JTR*ig*TRii ^rf^ar arwjrfa^Ki'ai^ a- 
fsqr^ I aaai <T^qfiq(sf^ ^sqfg^^qsir ^rrji ?i»it5qa- 
^Tg^gg^g ^r ^^naFicfa ?i ^sqfr-«^5fj^ S^^r^J, 1^- 
mm ^5^rfV^?T, 5?gr (a^fa) Jf^^g^^sj gi?a, ?si- 
a% 55^ ^fa *Tr»Ji^: il 'ii's il ^ra ( yys ) ^PT srr^— 

li^n I <T?r«ir-sir^;TOKrrqf l^^f^tf Hta g, w^i^^- 

^5Tr^^%qm^far nr^irsi: II 9.1 li 
%rgf» mri^m-' srrlTTT^j^, urg^m wrcj^r^^jf^ 
"3«<T%?^" ff'ir^'ri^, ?rr^q;?r nr^^^i:, ?15^t- 

^a I qraPrTt ^r-( inJinTQ: ^^^tt frj) nranj; ii^oii 

«H^ ?nif :, H <?w ^rq-: ^sTf ^r'Tti H ^rafr^ fr?ir- 
f -( onrr fg 3r?tr q:»ni?nJniT ^fri Tri) snj^r ?rlq ^t^^^- 

*Traf'&: t> ^? II 


:&:^m%1?si"l|l'.ll wll^feig5r%T«: n^f^TR^^ll f?J^- 
?maTBanrrf afffJi^ Jimqsrar 1 «?% wri^fq i%*?w- 

sfi^iTW^rft^ ^,^«jniR!'^w!i fswt? nil 

«^^: «ra: fHT^rar fa^r wrcr:,y4a<l«ir«ig 1 tT?»«^- 
13^ fri) ar^ I «R^ I ^^r trn^rot^rJi ^«iriT^ im ufesK- 

«ri ?i*^ aoirsg; ?!% g *?r?SRra: ^qr?q^r^q^ ^la 1 
iTW^r^nraqr^tnnss?:— 

«'l i\% >TI^l3ft, sfl^q^rl^ f^T^I^^T II \\i II 

^IsfqrfqsTtqi ^o^iimrn^TTT'jf ^3ih irrir'^: ii^yii 

^^ ?o vT??? >> ci^ ^RTfw 1? II ?mi 

^w: fnHi ^f r ^(%: ^'i gq^qf^ ^fra ssjq: ^T5?5- 
?r: qj^t v?^T 33: qr^Km nrm^: li^Mi ?itqo <^ arc 1 
??Io I v\o ^0 I ^rro HO I ^^0 1 fq^o I ^nsqH^frargq- 
H^qfastH^rq^^Tf^qrrr^ra: 1 nqs ^^^XStt 1 «ro i iV 
^o I ggisfr q;iq:-qfq5q"ifratgTqq?^ 1 wi^ro \ wo > 
?ro ^ ^o 1^0 iqrj^m^^n:, ar« ^^^ 5to i "gms- 
^JTrerr^srt«i-JT®^50»^g4m»ii sggfrsTT q^ qrw:, 
^rW a^q arfa: ?" iilii ^reo U so 1 (^fxpjmii^-- 
^n?nfiiq>jr'?niirqn:'5ii?q«iiT*rm ^?a "js iw^fqa: ) 
^fiK^FTT^^ trra^g^q, ?rgf» ^ go ^ wo U «o t 

^iim =a?i ! ?5T^ wm ^:t^ n rn^rn I ^I'^r T^ 
^:t^, 51^ ft^n^ I ^Ct >i'ri I m\^ ^^ ^i'^ ?l 
jfpnn ! ^# R ^fo^ ^^^"t t^ 'T'^ I ^ W ^- ^\^ ( w«^ ) **'l<4f^tyl^ q?:^q?:rsqmgi^af^^^^^:^grrji i [ w% f% w? f% ] 
iat?ifc^i[%^rqrq;^^r ifrgr^?q: ^rq:, aism^'ii ^^ 
^^kikm I [ sK^r fq ^f^ f% ] ^sr-qfir ^rq:, #r^K^r- 
f^«rq?«l^«qrq^qr i ai^qfq ^ri:, q^jhnqjiq^^rRT- 
^^« 5:fqf qJTf^fqrqfg^fi^Ffl I [ f^ 'JMk 3^ % J 
^TTRq^r?:oi q:%?rg?c ?^f r rq^ir i aa«ir-"^r^% vf- 

nt li?T?^^Jir^?tT?grri; i (sira^ m ^rq) grrrawrqf %- 
asq^raiwrri i [sfrq fq qsrq rT>]3frqTsrq fqqf^ar^i- 
^rf^arorg^rsfq vmm ^r^: ^rTTKqirr^^?:'i