Skip to main content

Full text of "Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum"

See other formats


V ^'% ^ r- y / i* V? j^fP^^^^^MC^ t s 


t:^ 


"^ 1 


M>^ 


^:^ 

w ^ 

- * -^ 


Jr 


''mkm>>jJW'i^^m^!^^^ 


/ 


~^^^<®^ 


1 


^K 
1 ^ 

4. <^ 

\ :., u^- Digitized by tlie Internet Arcliive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/actacapitulorumg04domi MONUMENTA ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM HISTORICA TOMUS IX. ACTA CAFITULORUM GENERALIUM (VOL. IV.) RECENSUIT FR. BENEDICTUS MARIA REICHERT EIUSDEM ORDINIS ROMAE 

IN DO.MO GENERALITIA 
lo, via dicta « San Sebastiano », lo STUTTGARDIAE-VINDOBONAE 

APUD JOS. ROTH, HIBLIOPOLAM 

3 3, via dicta « Kanzleistrasse », 33 ROMAE 

EX TYPOriRAPHIA POLYC.LOTTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE 

1901 ACTA 

CAPITULORUM GENERALIUM 

ORDINIS PRAEDICATORUM VOL. IV. AB ANNO I5OI USQUE AD ANNUM 1553 lUSSU REVERENDISSIMI PATRIS FR. ANDREAE FRUHWIRTH MAGISTRI GENERALIS RECENSUIT FR. BENEDICTUS MARIA REICHERT EIUSDEM ORDINIS ¥ ROMAE 

IN DOMO GENliRALITIA 
10, via dicta « San Sebastiano », 10 STUTTGARDIAE -VINDOBONAE 

APUD JOS. ROTH. BIBLIOPOI.AM 
35, via dicta « Kanzleistrasse », 53 ROMAE 

LX TVPOGRAPHIA POLYGLO TTA S. C. \)\i 1>R0PAGANI)A FIDL; 

1901 v^\ ^:gjU:^oi^ Y' 


LECTORI ()uae \n regionibus occidentalibus tum Hispa- 
niae tum Franciae, tabulariis ac bibliothecis diligen- 
ter pervestigatis, invenire valui circa capitula generalia 
ab anno 1501 ad annum 1553 celebrata, in hoc vo- 
lumine, benevole lector, collecta habes. 

Multa quidem et aha apud Hispanos documenta 
non tam acta capitulorum generahum ipsa quam eo- 
rum historiam, ut ita dicam, attingentia mihi occur- 
rerunt, quae tamen in prolegomenis pubhci iuris fa- 
cienda rehnquo. 

Parisiis iterum apographum Echardi (i) partim 
transcribere, partim cum codicibus in tabulario ordi- 
nis servatis conferre oportuit pro actis capitulorum 
praesertim ab anno 1501 ad 15 15 celebratis. Quorum 
codicum lectiones variae suis in locis inseruntur. 

Acta capitulorum, quae hoc in tomo recensentur, 
integra esse quoad ordinis legislationem , confirma- 
tiones nempe, ordinationes admonitionesque pro certo 
habeas ; sed ne idem de provisionibus studiorum, suf- 
fragiis, acceptationibus conventuum, denuntiationibus, 
commissionibus ahisque non stricte ad ordinis disci- 
phnam institutionesque pertinentibus expectes. Cuius (i) Cf. tom. IV pag. 2. VI 

rei ratio indubia est, quia unaquaeque provincia non- 
nisi leges sive totam praedicatoriam familiam concer- 
nentes sive specialiter sibi datas attendebat, reliqua 
vero, quae alias provincias seorsim respiciebant, tam- 
quam sibi inutilia praetermittebat. Unde contigit v. gr. 
ut Hispanorum codices nonnisi nomina lectorum et 
studentium illius nationis exhibeant, neglectis omnino 
assignationibus pro studiis provinciarum aliarum ; hae 
autem simih modo fecerunt. 

Qua incuria quot nomina fratrum perierint, conii- 
cere poteris, si conferas acta genuina, ahquando ad 
duo centum et plus nomina lectorum continentia, cum 
actis mutihitis, quae vix quindecim ad viginti lectores 
exhibent. Adeas inter cetera acta capituh generahs 
Mediolani celebrati anno 1505, a pagina 46 ad pa- 
ginam 56, et acta capituh Romani anni 1532 a pa- 
gina 248 ad 252. 

Actorum, quae in hoc tomo recensentur, ahqua 
typis iam prodierunt, puta, acta capituh Romae cele- 
brati anno 15 18, Sahnanticae 1551 , Romae 1553, 
omnia sine loco et anno ; sed paulo post habita ca- 
pitula typis tradita esse suspicari hcet. Acta capituh 
Papiae cel. a. 1507 prelum rehquerunt Romae apud 
N. A. Tinassium, anno 1656, una cum actis capituh 
Romani eiusdem anni. Acta denique capituh Sahiian- 
ticensis iterum prelum subierunt Romae apud Anto- 
nium Bhidum. Rehq.uorum capitulorum acta manuscri- 
pta manent sive in codice sign. n. 1529 Parisiensis 
archivii nationahs sive in codicibus III 3, III 5 tabu- 
larii ordinis generahs ; et isti quidem sunt codices, 
quibus ad tcxtum conficiendum utebar. Vll 

Hispanis, Gallisque bibliothecarum ac tabulario- 
rum moderatoribus, qui perhumane mea studia iuve- 
runt, fratribusque, qui me peregrinum tectis ac sedi- 
bus hospitahter exceperunt, gratias refero quam ma- 
ximas. 

Dabam Romae anno 1901, die vero ianuarii 19, 
beato Andreae a Pescharia sacra, quae est onomastica 
reverendissimi patris noStri ac magistri generahs , 
fr. Andreae Frlihwirth, huius operis munificentissimi 
fautoris. 

Fr. Benedictus Maria Reichert 

Ord. Praed. --oHSo- B G5C 

yi/0 TITULUS COMFLETUS 

LIBRORUM PLURIES CITATORUM —v Bullarium Ord. FF. Praeiicatorum opera Fr. Thomae RipoU editum. IV 
et V. Romae 1732-1733. 

Brunner Seb., Der Predigerorden in Wien und Oesterreich. Wien 1867. 

Hoogland Alb., Conspectus Historicus et Statisticus Provinciae Germa- 
niae Inferioris Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum. Rotterdami 1895. 

Masetti, Monumenta et Antiquitates veteris disciplinae Ord. Praed. ab 
anno 1216 ad 1348 praesertim in Romana Provincia, Praefectorum- 
que qui eandem rexerunt Biographica Chronotaxis. II. Romae 1864. 

Scriptores Ordinis Fratrum Praedicatorum recensiti a PP. lac. Quetif et 
lac. Echard. II. Lutetiae Parisiorum, 1721. Siglis usus sum his: BO — Bullarium Ordinis Praedicatorum. 

MOPH = Monumenta Ord. FF. Praedicatorum liistorica. 

P =: Codex Parisiensis (— Apographum Echardi). 

P = Codcx III 3 I , , .. 

f* tabularn ordmis u;eneraiis. 
S = Codex III 5 ] "" 

SSOP = Scriptores Ord. Pracdicatorum. 

Uncinis ( ) inclusi, quae delenda, uncinis [ ], quae addenda esse puto. m HPimOlli CElMLli IWl PMiimiROi VOL. IV. ACTA CAPITULORUM GENERALIUM 

ORDINIS PRAEDICATORUM Tn nomine domini. Amen. 

HEC SUNT AGTA GAPITULI GENERALIS 
ROME GELEBRATI IN GONVENTLf S. MARIE SUPER MINERVAM 

IN FESTO PENTEGOSTES 
5 DIE -XXX • MAII ANNO DOMINI • M°. D'. V- 

Sub reverendissimo patre fr. Vincencio de Gastronovo (i) s. thcol. 
clarissimo professore, tocius ordinis predicatorum generali magistro , in 
capitulo generali per viam scrutinii unanimiter ac concorditer et pacitice 
electo , diffinientibus communiter reverendis patribus provincialibus ct 

lo diffinitoribus suarum provinciarum videlicet : 

fr. Antonio de Gleda (2) magistro, provinciali provincie Tholosane, 
fr. Antonio Geneti magistro, provinciali Francie, 

fr. Petro de Gavalcantibus de Utino (3) magistro, prov. prov. S. Dominici, 
fr. Ludovico de Viterbio (4) magistro, provinciali Romane provincie, 

15 fr. Stephano de Gajeta (5) magistro, provinciali prov. Regni Sicilic, 
fr. Valentino de Ungaria (6) magistro, provinciali provincie Ungarie, 
fr. lohanne de Roma (7) magistro, provinciali provincie Grecie, 
fr. Vincencio Merlino de Veneciis (8) magistro prov. prov. Terre sancte, 
fr. Petro Andrea de Alexandria (9) mag. prov. prov. Lombardie superioris, 

20 fr. lohanne Gorona de ladra magistro provinciali provincie Dalmacie, 
fr. lacobo lam Grego magistro provinciali provincie Trinacrie, II) ir. — Trinacric ajile Kpistola ojn. P. — dc Glcda ojjt. P. (t) De fr. Vincentio de Castronovo cf. MOPPL VIII, 382. 

(2) De fr. Antonio de Gleda cf. 1. c. pag. 345. 

(3) De fr. Petro de Calvancantibus cf. 1. c. pag. /j22. 

(4) De Ir. Ludovico Gentili de Viterbio cf. 1. c. pag. 279. 

(5) De fr. Stepliano dc Gaeta cf. L c. pag. 384. 

(6) De fr. Valentino de Ungaria cf. l. c. pag. 364 ct 423 not. 

(7) De fr. loanne de Roina cf. 1. c. pag. 384. 

(8) De fr. Vincentio Merlino cf. 1. c. pag. 422. 

(9) De fr. Petro Andrea cf. 1. c. 

MOPH 9 2 ACTA CAPrraLORUM GBMBRALIUM O. P. [l5oi 

fr. Alphonso Aquillar de Hispania (i) mag. et cii(finitore prov. Hispanie, 

tr. Thoma Glementis magistro et diffinitore provincie Francie, 

fr. Stephano Belcaudi magistro et di.finitore provincie Tholosanc, 

fr. lacobo Leopoldo de Utino (2) mag. et diffinitore prov. S. Dominici, 

fr. Stephano de Bontempis de Fiorencia mag. et diif. prov. Romane, 5 

fr. Thoma de Aversa (3) magistro et dilfinitore prov. Regni Sicilic, 

fr. Alexio Puezl (4) magistro et dilfinitore prov. Theutonie, 

fr. lohanne Benedicti magistro et diffinitore prov. Ungarie, 

fr. iMorgano lohannis magistro et diffinitore prov. Anglie, 

fr. Bartholomeo de Eugubio diffinitore provincie Grecie, 10 

fr. Vincencio Frigerii de Veneciis (5) diffinitore provincie Terrc sancte, 

fr. Laurencio Nicolai (6) magistro et diffinitore provincie Dacie, 

fr. Bartholomeo Stephani de Maioricis (7) mag. vices provincialis Aragonie 

habente, 
fr. Ludovico Fongues magistro et diffinitore provincie Aragonie, 15 

fr. Laurencio de Ucellis mag. et inquis. et ditf. Lombardie superioris, 
fr. Pctro Magni magistro et diffinitore prov. Provincie, 
fr. Thoma de Gataro diffinitore provincie Dalmacie, 
fr. Hermano (8) magistro et diffinitore provincie Saxonie, 
fr. Antonio de Maida diffinitore provincie Trinacrie. 20 

Epistola reverendissimi magistri ad totum ordinem, 

Universis ct singulis fratribus ordinis predicatorum frater Vincen- 
cius Bandellus dc Gastronovo sacre theologic professor ac eiusdem or- 
dinis humilis magister et servus salutem et spiritum obediencie salutaris. 

Gum ad supremum apicem ordinis nostri non mca mcrita, scd ve- 
stra bcnignitas eaque de me existimacio , quam vobis pius affectus et 
forte plus quam se rei habeat veritas, evexerint, in omnium salvatorem 
spcm nostram omnemque cogitatum iactans, confidens plurimum in glo- 
riosa matre dei divoque patre nostro Dominico, confisus quoquc, quod 6j Aversa] Autisa PK. — 22) ac — magislcr om. K, — 27) sc oin. R. — 29) divoquo) divinoquc 
quoquc) ctiam 1'. . (i) De fr. Alphoiiso de Aquilhir cf. I. c. pag. 393. 

(2) Videtur ideui esse ac lacobus Tina dc Utino, de quo 1. c. pag. 4}/\, 

(3) De fr. Thonia de Aversa d. 1. c. pag. 384. 

(4) De fr. Alexio Puezl (Puchel) cf. 1. c. pag. 364. 

(5) Dc fr. Vincentio Frigerii cf. I. c. pag. 383, 

(6) De fr. Laurentio Nicolai cf. 1. c. pag. 321. 

(7) De fr. Bartholomaeo Stcphani cf. 1. c. pag. 410. 

(8) Videtur esse idcin ac Hermannus Rab, de quo SSOP. II, 62. 25 l50l] ROMAE MDI. 3 

preter spem et desiderium meum provinciarum priores, diffinitores et 
eiectores unanimi voto in magistrum ordinis, imo pocius vestrum omnium 
servum elegerint, quod non possum non credere sola divina providencia 
actum esse, ideo firmiter et pie existimo , talem nobis divine inspira- 
5 cionis graciam affuturam vobisque eum religionis amorem immitti e 
celis, quo et nos ea, que communem ordinis nostri reformacionem et 
regularem vitam concernunt, ordinare disponereque possimus , et vos 
omni ea humiiitate, omnibus votis omnique obediencia compiectamini. 
In nomine siquidem domini et invocato spiritus sancti numine congre- 
10 gati cum provinciarum reverendis prioribus et diffinitoribus discretisque 
patribus studuimus inquirere et inter nos mature conferre ac consulere 
ct ordinare quedam, que charitatem et pacem omnium pariant et con- 
servent, deformitate deciusa, reguiarem vitam pene extinctam reparent, 
honestatem vite doceant, puichritudinem conversacionis afferant , et eos 
15 mores inducant, qui sanctos decent, quive edificent popuios et saiutem 
animarum ad iaudem conditoris procurent. 

Presertim vero nisi sumus muita disponere , que iitterarum studia 
concernunt, ut fratres nostri, sicut eos noiumus carere vite sanctimonia, 
ita elfuigeant iumine sciencie, ut iuvenes , qur poiient ingenio , optimis 
20 discipiinis imbuantur ; qui vero iam eruditi, sed desidia quodammodo 
sub modio abscondebantur, pcnantur super candelabrum et iuceant omni 
Christi ecciesie omnique fideiium popuio. 

Oramus igitur et charitatis visceribus ac zelo religionis accensi per 
dominum lesum saivatorem nostrum eciam atque eciam obsecramus, ut 
25 has paternas admoniciones, hec saiuberrima statuta, que non gravia, sed 
honesta, non difficiiia, sed amabilia, que non arrogancia aut supersti- 
cionc, sed urgente charitate et honoris divini et animarum vestrarum 
zelo ordinavimus et vobis transmittimus, ut boni fiiii a bono parentc 
duicissima monita omni affectu et devocione suscipiatis, impleturi gau- 
30 dium meum et desiderium meum, ut fiiii lucis sitis et dei carissimi 
fiiii, ut ambuietis digne vocacione, qua vocati estis. 

Obnixe eciam postuio et per viscera pietatis impono, ut crebras ad 
dominum pro me offeratis preces, ut possim impositum michi munus 
exequi, omnes consoiari et tandem in ceiesti regno cum omnibus vobis 
35 patribus, fratribus et fiiiis in Christo omnipotenti deo presentari. 

Vaiete. 

Istc sunt confirmaciones. 

In primis confirmamus istam, quod festum divi Vinccncii confcs- /\) csscj fuissc P. — 0) commiincm nvi. R. — S) omni ciij cnm omni V. — 13) doclusa| sc- 
clusa P. — 18) vitc om. P. — 2/|) cciam atquc cciam] cliamquc P. — 29) implcturi) implctc P. — 
30) sitis om. V. — 33) muiuu^] oiius P. — 35) patnhus] ct iidd. l\ — 3S) in primis oin. R. 4 AGTA GAPITULORUM GEMERALIUM O. P. [l5oi 

soris ordinis nostri utrasque vesperas habeat, non obstante, quod fcstum 
sancti Ambrosii concomitetur, de quo fiat tantum memoria in primis 
vesperis sancti Vincencii. Et hec habet duo capitula generalia. 

Item. Contirmamus hanc, quod iste quatuor octave solemnes fiant, 
videiicet octave ascensionis, ad instar octavarum pasche, et octave as- 5 
sumpcionis beate virginis, ac octave omnium sanctorum et octave beati 
Dominici patris nostri ad instar octavarum nativitatis domini nostri. Et 
hec habet duo capitula. 

Item. Contirmamus hanc, quod in provincia Lombardie superioris in 
feria quinta, quando fuerit omnino vacans, possit fieri de sancto Pctro 10 
martire eo modo, quo fit feria tercia de beato Dominico ; et idem fiat 
in provincia Romana de beata Cathcrina Sencnsi cxtra tempus quadra- 
gesime nisi in prima feria quinta post octavam epiphanie, in qua iuxta 
rubricam de sabato dcbet fieri dc feria. Et hcc habct duo capitula. 

Item. Confirmamus istam, quod in feria tercia, quando fit dc bcato 15 
Dominico, secunda oracio in missa sit communis sanctorum nostrorum 
vidclicet : Concede, quesumus, omnipotens deus, ut ad meliorem etc. 
Secreta cum oracione post communionem erunt de fcsto sanctorum Fc- 
licis et Agapiti, mutatis nominibus. Et hec habet tria capitula. 

Itcm. Confirmamus hanc, quod de sanctis apostolis ct cvangclistis 20 
ct quatuor doctoribus fiat totum duplcx et Credo in missa dicatur. Et 
hcc habet tria capitula. 

Item. Confirmamus hanc, quod fiant octave angeiorum ct festum 
sancti Remigii transferatur in primam feriam vacantem , et de sancto 
I^cdogario fiat tantum memoria sicut de aliis memoriis, que infra octa- 35 
vas quascumque evenerint, ct quc cum festo trium lectionum vcl maiori 
occurrunt fieri debere dcclaramus. Et hcc habct tria capitula. 

Istc sunt ordinaciones. 

In primis dei cultum rebus omnibus preferentes, volumus et ordi- 
namus, quod ofiicium divinum diurnum pariter et nocturnum tam de 30 
tcmpore quam dc beata virgine in singulis conventibus nostris cum de- 
bitis inclinacionibus et prostracionibus pro temporc ac pausis, non mi- 
nus distinctc ac devote quam breviter et succincte, sine caudis et pro- 
tractione vocis iuxta nostrarum seriem constitucionum a fratribus per- 
solvatur. Et quando cantari debct et potest, cantetur ; cui omnes fratres S5 
clerici sollicitc studeant intercssc ; a quo nullus sit cxcmptus , debilibus 
ac legitime occupatis dumtaxat cxceptis; nolentes , quod aliquis fratcr 

i) confcssoris om. l\ — ■) gencralia 07n. W — 5) octave post ct om. R. — 6) octavc posl ct 
nm. R. — 7) octavarum om. P. — 17) ctc) vitam \\ — ly) Fclicis ct] Sixtl Fclicissimi P. — 25) Leo- 
dcgariol Lcovigildo P. — 26) ct] vcl V. — 30) diviiuim om. R. — 33) dcvotc] dcbct JR. — 37) aliqiiis 
fratcr... graduatus... lucrit... occupatus.., intclligalur cxcmptus...] aliqui fralrcs... graduati... lucrint... 
occupati... intclligantur cxcmpti V. I 5oi] ROMAB MDI. 5 

quantumcumque graduatus, excepta infirmitatis causa, nisi fuerit in actu 
lectionis seu in actu predicacionis aut alterius obediencie quotidie occu- 
patus, a sequela chori precipue a missa conventuali, completorio et ve- 
speris festivitatum simplicium et supra, intelligatur exemptus ; mandantes 
5 prioribus et presidentibus conventuum, quatenus transgressores taliter stu- 
deant coercere et gravibus penitenciis castigare, quod per eos hec ordi- 
nacio inviolabiliter observetur, nec ullo modo permittant, quod tempore 
officii fratres per ecclesiam ambulent seu inaniter discurrant. 

Item. Ordinamus et statuimus , ut pro edificacione secularium et 

10 ostensione reverencie et devocionis ad deum et beatam virginem, (quod), 
quando in choro dicitur : « Sit nomen domini benedictum », fratres stent 
et caput reverenter inclinent ; et idem faciant, quando « Ave maris stella » 
inchoatur. Quando vero in missa « Gloria in excelsis » et in vesperis 
« Magnilicat » inchoatur, in ipsa inchoacione fratres caput cum reve- 

15 rencia discooperiant; quod eciam faciendum est, quoties in choro aliqua 
oracio dicitur. 

Item. Ut uniformitas ubique m divino officio observctur et confusio 
ab ordine toUatur, ordinamus, quod festum trium lectionum non possit 
ultra octo dies transferri, et in hoc rubricam alias consuetam observari. 

20 Item. Hortamur presidentes conventuum ac eorum consciencias gra- 

vamus, ut omni diiigencia procuretur mundicia rerum sacrarum, maKime 
vero corporalium sive mapparum et panniculorum altaris, vestium, pa- 
ramentorum et omnium eorum, que ad usum missarum deputantur ; et 
ut fratres devote missas celebrent servando inclinaciones et ceremonias. 

25 Nec volumus, quod aliquis ff-ater pretextu lectionis, lectorie preterite seu 
cuiuscumque alterius officii infra provincialatum sit ab hebdomadaria seu 
a communibus officiis quovis modo exemptus. 

Item. Religionem collapsam et totaliter deformatam erigere et refor- 
mare cupientes, statuimus et ordinamus ac districte precipiendo manda- 

30 mus universis et singulis prioribus provincialibus et conventualibus et 
eorum vicariis ac eciam locorum presidentibus, quatenus omnes domos 
et fratres eis creditos efficaciter exemplo, verbo et opere reformare pro- 
curent secundum regulas et constituciones nostras, tam in substancialibus 
votis, quam in cerimonialibus, quantum condicio conventuum et regio- 

35 num ac humana fragilitas permittit ; et quia reiigionis condicio et decor 
maxime ex obediencia consurgit , rerum communitate proiicit , castitatc 
perficitur et doctrina illustratur, volumus, quod circa predicta diligenter 
invigiient et studium apponant, quod in victu, vestitu, ct in moribus et 8) seii inanitcr] sivc P. — 17) ohserveuii'] scrvctur P. — lil) quodj ut V. — 19) obscrvarij servnri 
P. —21) procurctur mundicia] procurcni muudician"» P. — 22) sivc oiti. V. — 2S) collapsaml lapsam P.— 
34) condicio] forma P. 6 AGTA CAPITULORUM GENERALTUM O. P. [l5oi 

ceremoniis constituciones nostre serventur, ut sicut sub unius professionis 
voto, seu sub unius gerteralis magistri obediencia vivimus, ita uniformes 
in observanciis canonice religionis inveniamur. 

Item. Quia, teste scriptura, obediencia omnibus sacrificiis antepo- 
nitur, sine qua omnis ordo confunditur, pax et unitas religionis tollitur 5 
aut perturbatur, volumus et ordinaraus, quod omnes et singuli fratres 
cuiuscumque gradus et condicionis existant, teneantur suis prelatis reve- 
renciam et obedienciam prestare, et permaxime reverendissimo magistro, 
cui omnes per votum professionis obedienciam promiserunt , quia non 
aliter sub unius professionis voto vivimus, nisi quia sub unius generalis 10 
magistri obediencia gubernamur. Mandantes omnibus et singulis fratri- 
bus nostris sub pena gravioris culpe, quam contrafaciendo ipso facto 
incurrant, ut nullus. litteras reverendissimi magistri aut priorum provin- 
cialium retinere , occultare aut, ne suum consequantur effectum , impe- 
dirc quovis modo aut eorum preceplis contravenire presumat ; et ean- 15 
dem penam \olumus incurrere omnes et singulos fratres, qui per quam- 
cumque personam extra obedienciam nostri ordinis constitutam quovis 
modo procuraverint ordinacionem de se vel de alio fratre pcr suos prc- 
latos factam vel obedienciam sibi vel aiteri impositam revocari vel ad 
aliquem gradum seu ad aliquod officium promoveri vel in aliquo con- 20 
ventu assignari vel inde amoveri. Et volumus huiusmodi fratres noslri 
ordinis perturbatores et destructores omnibus graciis et beneficiis ct offi- 
ciis ordinis et omni voce tam activa quam passiva esse privatos , nec 
cum eis nisi per reverendissimum magistrum ordinis posse dispensari. 

Item. Quia sicut scriptum est : in multis offendimus omnes, et cul- 25 
parum ac defectuum multiplicacio, nisi per congruam penitenciam expie- 
tur, in gravc periculum animarum cedit et confusionem ac ruinam ma- 
gnam in ordine inducit, volumus et ordinamus, ut singuli priores con- 
ventuales in suis conventibus de quindena in quindenam vel saltem semel 
in mense capitulum de culpis iuxta nostrarum seriem constitucionum 30 
tencre debeant, quatenus ex frequentibus admonicionibus et reprehensio- 
nibus pravi mores corrigantur et in melius reformentur; a quo nullus 
frater, cuiuscumque gradus aut condicionis existat, remanere presumat, 
nisi propter infirmitatem aut aliam causam de licencia prelati. Priores 
autem qui in hoc negligentes inventi fuerint, ab eorum officiis ipso facto 3 
per octo dies qualibet vice sint indispensabiliter suspensi. Nec aliquis 
frater possit eligi in priorem nec confirmari, nisi sciat in suo conventu 2) scu om. U. — c,) ordo om. 1'. — 8) magistro om. \\ — 12) noslris] ordiiiis P. — 13) aut — 
efTectnm om. V. — 15) ct om. P. — iS) fralrc om. R. — 19) i;ictam om. P. — impositam] ininnctam P. — 
rcvocari] vel rcmovcri add. P. — 23) ct ofTiciis om. V. — 25) sicnl om. P. — 26) multiplicacio] mul- 
titudo P. — 34) aliam] arduam P. — 35) ab corum] a suis P. l5or] ROMAE MDI. 7 

fratribus capituiariter congregatis competenter proponere verbum dei, 
sicut Volunt constituciones nostre. 

Item. Gupientes religionem collapsam erigere et per moderatum et 
discretum regimen prelatorum ad aliquam reformacionem adducere, vo- 
5 lumus et ordinamus, quod priores provinciales, qtiorum potissimum in- 
terest conventus visitare, errata corrigere, bonos hortari et fovere, malos 
compescere et exturbare, studia erigere et promovere, ex eorum tantum 
numero eligantur, qui doctrina, moribus et zelo religionis aliis preemi- 
neant et qui super omnia sint discrecione, prudencia et sanctimonia pre- 

10 diti, ut sciant et possint fratres sibi subditos erudire, dirigere et imper- 
fectos ad perfectionem, deformatos ad regularem et recte vivendi for- 
mam reducere. 

Item. Obedienciam subditorum erga superiores et pacem inter pre- 
latos nostri ordinis servare cupientes , statuimus et ordinamus , quod 

15 nullus frater in conventu reformato professus , si absque licencia sui 
prelati ab eo recesserit, possit de cetero in conventibus extra suam con- 
gregacionem recipi aut retineri; mandantes omnibus et singulis prioribus 
provincialibus et conventualibus ac presidentibus conventuum in virtute 
spiritus sancti et sancte obediencie et sub pena suspensionis a suis offi- 

20 ciis, quam ipso facto incurrant, ne huiusmodi fratres sine licencia sui 
vicarii generalis aut reverendissimi magistri recipere vel ultra duos dies 
retinere presumant, mandantes sub eisdem penis vicariis generalibus aut 
reverendissimi magistri, presidentibus conventuum vite regularis, ne fra- 
tres de vita communi sine licencia sui prioris provincialis aut reveren- 

25 dissimi magistri recipere aut ultra predictum terminum duorum dierum 
retinere presumant. Nec volumus in locis, in quibus sunt duo conventus 
nostri ordinis, quod presidens unius conventus (possit) sub pretextu cu- 
iuscumque cause fratres alterius conventus sine licencia sui prelati ullo 
modo recipcre possit ; nec fratres unius provincie recipiantur in alia pro- 

30 vincia sine litteris testimonialibus sui prioris provincialis vel reverendis- 
simi magistri ordinis; nec aliquis frater ordinis sub pena carceris, quam 
ipso facto incurrat, accedere ad curiam sine expressa licencia sui prioris 
provincialis vcl vicarii generalis sue congregacionis vel revercndissimi 
magistri, nec in eadem moram facere presumat, nisi prius se presentet 

35 procuratori ordinis aut locum eius tenenti et ei causas et negocia , quc 
habet pertractare, fideliter cxponat. Volentes, quod conventus, qui fue- 
runt sub cura priorum provincialium, contribuciones consuetas eis sol- 
vere teneantur. Mandantes prcsidentibus dictorum conventuum, quatenus 
ad omnem requisicioncm prioruni provincialium dictas contribucioncs 3) coliapsam] rclapsam P.— -1) aliquaml aliqualcm P. — 22) mandantcs — prcsmnimi o;». I\ — 
29) possit om. P. — 31) ordinis om. R. — 31) faccrcj trahcrc P. 8 ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5oi 

absque contradictione integraliter solvant ac reverendos provinciales, 
quando contingat ad eos declinare, cum honore suscipiant et caritative 
pertractent ; districte prohibentes, ne tratres regularis vite conventus non 
sibi subiectos capere vel ut eis subiiciantur, procurare presumant sine 
licencia reverendissimi magistri aut priorum provincialium illorum con- 5 
ventuum. LJt autem debitus ordo et reverendorum provincialium ordi- 
naria auctoritas observetur et excessibus ac scandalis obvietur , maturo 
super hoc habito consilio unanimiter statuimus et deinceps inviolabiliter 
observari mandamus, ut quotiescumque conventus aliquis scandalose vi- 
vens necessario reformandus venerit ad peticionem principum vel coni- 10 
munitatum, reverendissimus magister ordinis per suas patentes iitteras 
provinciali, in cuius provincia conventus ilie extilerit, insinuabit, ut ii- 
lum rcformet in cssencialibus et precipue in communitate bonorum 
omnium et in stricta clausura et in cerimoniis ordinis , quantum hu- 
mana permittet fragiiitas, et esu carnium tribus diebus in hebdomada, 15 
maxime, ubi conventus propter suam paupertatem aut loci situacionem 
pisces faciie liabere non posset ; quam quidem sic factam per provin- 
cialem reformacionem, dummodo si observata cxtiterit, sufficere et ve- 
ram esse declaramus ac presenti statuto decernimus. Si vero prefati pro- 
vinciales post denunciacionem et intimacionem per iitteras reverendissimi 20 
magistri sufficiencer iliis factam per se vei per aiium ydoneum infra 
tempus deputandum pfer reverendissimum magistrum id facere negiigentes 
extiterint, reverendissimus magister ordinis conventum predictum , cui 
voluerit reformandum committere poterit. Districte in virtute spiritus 
sancti et sancte obediencie et sub pena excommunicacionis late sentencie 25 
unica pro trina canonica monxione premissa, quam sedentes ferimus in 
hiis scriptis, precipientes, ne aiia auctoritate, preter quam ordinis et re- 
verendissimi magistri, quicumque eciam vicarii conventuum reformato- 
rum pro huiusmodi reformacione aggredi aut attemptare presumant ; 
quod si secus fecerint, sit iliud irritum et inane ; eos vero, qui id fa- 30 
cere temptaverint, excommunicacionis sentenciam ipso facto incurrisse 
deciaramus, a qua non possinl absoivi preterquam a reverendissimo ma- 
gistro ordinis. Prefatam autem excommunicacionis sentenciam execucioni 
demandandam committimus reverendis provinciaiibus secundum casus 
predictos ; cui quidem execucioni teneantur ceteri vicarii obedire. 35 

Item. Ordinamus, sicut iam sepius fuit ordinatum, quod conventus 
novi teneantur soivere reverendissimo magistro ordinis singulis annis con- 
tribuciones, prout concordaverint ; monasteria vero moniaiium pro sub- 
sidio rerum agendarum pro ordine dent eidem singuiis annis unum du- I4) stricta ciausura] striclura clau.surc K. — -jG) luit] cst P. — 37) singulis annis 0771. P. - 
39) pro ordinc om. P. l50l] ROMAB MDT. 9 

catum ; mandantes omnibus et singulis prioiibus predictorum conven- 
tuum sub pena absolucionis ab eorum officiis , ut infra sex menses a 
noticia presencium debeant predictas contribuciones eidem magistro solvere. 
Item. Mandamus omnibus et singulis fratribus nostri ordinis sub 
5 pena excommunicacionis, quam ipso facto contrafaciendo incurrant, unica 
pro trina canonica monicione premissa, ac eciam sub pena privacionis 
omnium bonorum , ne quis presumat bullas quascumque questuarias 
predicare, aut cum questuariis ceretanis huiusmodi indulgenciarum buUas 
predicantibus se in socios adiungere sine expressa licencia reverendissimi 

10 magistri ordinis, prohibentes sub eadem pena , ne aliquis frater presu- 
mat in terminis aliorum conventuum nostri ordinis discurrere , vagari, 
predicare, questuare aut moram trahere absque licencia presidencium con- 
ventuum , quibus damus facultatem , ut huiusmodi fratres sic vagantes 
possint punire et carceri mancipare , invocato , si opus fuerit auxilio 

i>5 brachii secularis, non obstantibus quibuscumque litteris aut quacumque 
alia licencia. 

Item. Gum in quacumque religione vicium proprietatis sit execra- 
bile, in ordine precipue predicatorum, in qua fratres in arctissima pau- 
pertate vivere debent, et quorum professioni abdicacio proprietatis est 

20 adeo annexa, ut super ea non valeat eciam summus pontifex indulgere, 
maxime detestandum et cum summo studio vitandum est , idcirco cu- 
pientes communitatem rerum , ad quam ex voto professionis nostre te- 
nemur, in omnibus conventibus nostri ordinis inducere, et vicium dam- 
pnate proprietatis damnare et ab omnibus fratribus removere, statuimus 

25 et ordinamus , et prioribus provincialibus ac presidentibus conventuum 
mandamus, ut omnem diligenciam adhibeant, quod de collectis elemo- 
sinis tam in terminis quam in missis et officiis et de omnibus aliis ad 
conventum venientibus seu eciam de redditibus taliter disponatur, quod 
fratres in communi vivant et quod nulius frater , cuiuscumque condi- 

30 cionis aut gradus existat, eciamsi magister fuerit in theologia, extra com- 
mune refectorium aut hospicium, excepta infirmitatis causa , regulariter 
comedere aut mensam tenere presumat, sed omnes in refectorio aut ho- 
spicio ad communem mensam conveniant et facta benedictione cum si- 
lencio et lectione mense comedant. Nolentes, quod alibi comedentes pa- 

35 nem aut pictanciam a conventu recipiant ; mandantes in virtute spiritus 
sancti et sancte obediencie omnibus et singulis fratribus nostri ordiiiis, 
ne aliqua bona temporalia nisi ad usum tantum et de licencia suorum 
prelatorum teneant , nec ea vendere , donare aut pignorare , commutare 3) cidcm maf;isiro solverc] pcrsolvisse P. - S) ccretanis om. R. — 12) qiiestnare om. R. — 
presidcnciumj dictorum add. R. — 20) cciam nm, R. — 22) ad — tcncmur om. R. — 24) damnarc 
et om. R. — 30) condicionis aut ovt. R. — 3S) prclatornm] supcriorum R. lO AGTA GAPITULORUM GE^^ERALIUM O. P. [l5oi 

vel quovis modo alienare, nec pecunias aut alia bona apud mercatores, 
campsores, seu apud personas extra nostri ordinis obedienciam consti- 
tutas tenere sine licencia presumant ; mandantes sub interminacione ma- 
ledictionis eterne et privacione omnium graciarum ordinis, ne quis ne- 
gociaciones seu mercancias aut artem alchymie exercere presumat. Vo- 5 
lentes eciam sub eodem precepto, quod omnes et singuli fratres teneantur 
saltem semel in anno de mense septembris omnia bona eis commissa, 
ad usum concessa, ad pedes sui prelati realiter ponere vel saltem omnia 
integraliter et fideliter in scriptis redigere et suis presidentibus tamquam 
seipsos omnium rerum proprietate expoliantes presentare. Qui vero iioc >o 
facere neglexerint, sint omnibus bonis sibi concessis tenore presencium 
privati, et si contingeret eos cum tali proprietate mori, ornnibus benefi- 
ciis ordinis et ecclesiastica sepultura privamus et tamquam proprietarios 
privatos esse denunciamus. 

Ad toUendam eciam proprietatem, et ut possint conventus melius 15 
reformari, volumus, quod provinciales mutent fratres saltem de biennio 
in bicnnium , exceptis senibus et infirmis ; volentes , quod infirmaric et 
loca deputata ad recepcionem hospitum et infirmorum siht libera, et non 
occupcntur ab aliquo preterquam ab infirmis vel hospitibus, revocantes 
omnes litteras, si que essent contra premissam ordinacionem concesse. 20 

Item. Gum salus animarum, que per studium et predicacioncm pro- 
curatur, sit magis de intencione ordinis quam carencia possessionum et 
reddituum, et in pluribus conventibus propter defectum rerum tempo- 
ralium studium et predicacionis exercicium ac devocio circa divinum 
cultum et regularis observancie desiderium penitus defecerit, non valcn- 25 
tibus fratribus cciam cum magna et importuna soUicitudine ac insoUta 
multipUcacione questuum et non sine magna relaxacione regularis vite 
et distractione ac eciam periculo animarum, ea que sunt necessaria ad 
victum et ad promocionem studii et divini cultus invenire, tum propter 
multitudinem questuancium et ceretanorum, tum propter sterilitatem Ip- 30 
corum, tum propter indevocionem habitatorum quarumdam regionum, 
in quibus caritas refriguit, qui parcas et tenues elemosinas eciam invite 
largiantur, cupientes huic malo obviare hortamur in domino et , quan- 
tum possumus, astringimus omnes et singulos fratres nostri ordinis, ut 
in conventibus, qui sine redditibus commode et sufiicienter vivere et com- 35 
petentem fratrum* et studencium numerum tenere non possunt , curam 
diligentem possessionum in communi habitarum et in futuro habenda- 5) aut artem om. I'. — 7) scptembrisl novcmbris l^ — commissa nm. \i. — 14) deniinciamus] 
declaramus R. — 15) melius om. K. — 16) dc] semel in R. — 21) cum) ul R. — 22) carenciaj convencio 
R. —26) insolita ojti. R. — 2.S) eciam om. R, ~ 31) habitatorumj liabitancium R. —32) eciam om.R.— 
invitej m vita R. — 33) huic] ruinc ct adJ. R. I 50l] ROMAE MDI. I I 

rum habeant et sine scrupulo consciencie coliatas recipiant, et si possi- 
bilitas adsit, emant, cum tali tamen modestia, quod mendicitatis nomen 
et meritum non amittant, quatenus per huiusmodi redditus inter ege- 
statem et affluenciam medium tenentes fratres a frequentibus et pericu- 
5 losis discursibus ac distractionibus et a multiplici et excessiva sollicitu- 
dine questuum liberati facilius et commodius valeant litterarum studiis 
et lectionibus vacare et cultui divino ac devocioni et contemplacioni et 
aliis regularibus observanciis ardencius intendere, cum constituciones no- 
stre hac de causa possessiones et redditus prohibuerint, ne fratres circa 

lo talia nimis intenti et occupati, pretermisso studio et predicacionis officio 
a divino cultu distracti deficerent ac desisterent a fine, propter quem est 
ordo noster principaliter institutus ; non intendentes tamen per hoc tol- 
lere potestatem, qua preiati ordinis propter studium vel urgentem neces- 
sitatem, que iegi non subicitur, vel propter aliam racionabiiem causam 

15 possint cum aiiquo conventu particuiari vei cum aliquibus particuiaribus 
conventibus, etsi non cum toto ordine dispensare ; prohibentes sub ex- 
communicacionis pena iate sentencie, quam in hiis scriptis ferimus, una 
pro trina canonica monicione premissa, ne sine iicencia capituii generaiis 
vel reverendissimi magistri possessiones seu aiia bona immobiiia vei aiii 

20 certi redditus conventuum vei iocorum, qui sine iiiis commode et suffi- 
cienter vivere non possent, uiio modo per quoscumque preiatos vei fra- 
tres aiienentur. Possunt tamen commutare de iicencia priorum provin- 
ciaiium vei vicariorum generaiium , dummodo in evidentem utiiitatem 
conventuum ac iocorum cedat ; et mandamus prioribus provinciaiibus ct 

25 vicariis congregacionum, ut diiigenter invigilent, ut hec ordinacio in prc- 
dictis conventibus, qui sine redditibus congrue et sufficienter sustentari 
non possunt, invioiabiiiter observetur. Presidentes vero ac patres et fra- 
tres iilorum conventuum, qui sine redditibus et absque magna soiiicitu- 
dine ac distractione fratrum ac eorum frequenti discursu sufficienter q\ 

30 eiemosinis et moderato questu vivere et substentari possunt et compe- 
tentem numerum fratrum et studencium cum continuacione iectionum et 
profectu reiigionis tenere, liortamur, ut sine redditibus pristinam ac mo- 
deratam mendicitatem observent, et in bono proposito perseverent regni 
ceiestis a domino mercedem et a nobis benedictionem accepturi. Hanc 

35 autcm ordinacionem fratres nostri ordinis prompto animo debent com- 
plecti et execucioni mandare, cum Sixtus papa quartus, theoiogus acu- 
tissimus, inter mendicantcs enutritus, quem nulla reiigionis condicio la- 
tebat, dispensaverit cum toto ordine et concesserit omnibus et singulis ^) egcstatcmj mcndicitatcm R. — 7) contemplacioni ct om. R. — 9) nbstrc ovi. R. — 10) occii- 
pati — oflicio (m. \i. — 11) dcliccrent ac nm. V. — 19) alia otn. R. — 27) ac otn. W — 2S) illoriim) 
dictorum R. — 30) vivcrc ct om. R. — 34) ct a nobis bcnedictioncm om. W 12 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5oi 

conventibus et locis nostris, ut possessiones, redditus, proventus et alia 
bona immobilia pro subsidio studencium et supportacione aliorum one- 
rum eis incumbencium in communi et non aliter habere, recipere, emere 
et retinere libere ac licite possint, non obstantibus constitucionibus apo- 
stolicis ct regularibus institutis dicti ordinis, secundum que mendicantes 5 
appellantur , et sine proprio ex incerta mendicitate vivere debeant , ut 
patet in bulla, que incipit : Nuper etc. (i). 

Item. Castitatis et pudicicie splendorem in nostro ordine servare et 
augere capientes, volumus et ordinamus, quod clausura conventuum ta- 
liter et ubique servetur, quod secuiares per se libere conventum intrare 10 
non valeant, sed ad custodiam porte aliquis frater vel secularis probus, 
prudens, discretus et maturus ponatur, qui ea, que ad officium portarii 
pertinent, diligenter exequatur ; prohibentes sub pena excommunicacio- 
nis, privacionis vocis active et passive omnibus fratribus subditis, et sub 
pena absolucionis a suis officiis, quam ipso facto incurrant contrafa- 15 
ciendo, prioribus conventualibus ct aliis inferioribus officialibus, ne uUo 
modo nec quovis exquisito colore permittant mulieres ingredi dormito- 
rium aut alias officinas seu clausuram nostrorum conventuum, nisi foite 
ob antiquam devocionem in claustro vel in aliqua parte conventus esset 
populi concursus vel alique nobiles domine et matrone cum decenti co- 20 
mitiva vellent visitare conventum, et hoc raro et de consilio patrum con- 
ventus. 

Item. Mandamus in virtute spiritus sancti et sub pena excommu- 
nicacionis late scntencie et expulsionis a nostro ordine omnibus et singulis 
sororibus nostri ordinis, quatenus perpetuam et strictissimam clausuram 25 
ostiarum et fenestrarum suorum monusteriorum iuxta constituciones 
earum obscrvent, nec predicta monasteria alicui ingredi nec ipsis mo- 
nialibus egredi liceat, nisi in casibus in earum constitucionibus expressis, 
sicut per Bonifacium nonum sub pena excommunicacionis, quam con- 
trafacientes ipso facto incurrant, statutum fuit et ordinatum. Volentes, 30 
quod omnia profana et suspecta commercia et vana colloquia quarum- 
cumque personarum ab ipsis removeantur, et quod ipsis monasteriis per 
magistrum ordinis vel provincialem aut eorum vicarios deputetur aliquis 
frater maturus et discretus et honeste conversacionis, qui seclusus ad 
cratem earum confessiones audiat et sacramenta ministrct ; cui mona- .-55 
sterium ingredi non liceat, nisi egrotancium exigente necessitatc vel ali- S) scTvare] conscrvarc R. — ii) vel secularis probus om. R. — 14) cxcominunicacionis omAl.— 
\C,) contrafaciendo om. R. — iH) dormitoriuni) domum R. — 20) nobiles] nolabiles R. -- 24) late sen- 
lencie otn. R. — 27) earuni] ipsarum R. — 31) ct suspecta om. R. — 34) fratcr] pater P. (I) Cf. BO. III, 550 n. XCII. l5oi"l ROMAE MDI. l3 

quo casu urgente ia earutn constitucionibus expresso , non obstantibus 
quibuscumque privilegiis et litteris, quibus quoad predicta per presens 
statutum derogamus. 

Item. Honestati et uniformitati ordinis intendentes ordinamus et 
5 mandamus prioribus provincialibus et conventualibus , ut fratres sibi 
subditos inducant, eciam si necesse fuerit, per precepta et censuras, ut 
in tonsura cum debita corona et forma et colore habitus se uniformiter 
conforment constitucionibus et nichii in eis appareat, quod nostram non 
deceat paupertatem et honestatem, et quod comas nullo modo nutriant, 

10 nec parvis, sed decentibus utantur coronis ; cappas vero non alterius co- 
loris quam nigri deferant, que sint saltem quatuor digicis tunicis bre- 
viores et duobus digicis scapularibus longiores; et in capuciis honestam 
ct religiosam formam servent, que magis tendant ad brevitatem et stri- 
cturam quam ad longitudinem et latitudinem pomposam ; nec exeant 
15 conventum sine licencia prelati nec incedant per civitatem sine socio nec 
sine cappa et capucio in capite, nec sotulares alterius coloris quam nigri 
^4eferant, nec sub tunica aliquam vestem nisi albi coloris habeant. Pro- 
hibentes sub pena excommunicacionis late sentencie, quam contrafacientes 
ipso facto incurrant, una pro trina canonica monicione premissa, ne fra- 

20 tres nostri in conventibus nostris arma invasiva ferre vel in cella retinere, 
vel ad monasteria monialium quorumcumque ordinum accedere presu- 
mant, nisi de licencia speciali suorum prelatorum, et eorum, qui ad earum 
curam sunt deputati, si sint de ordine noslro ; quam nolumus posse dari 
nisi ex causa urgente, honesta et racionabiii. Volentes ut a frequenti et 

25 suspecta conversacione et collocucione mulierum fratres se abstineant nec 
ad confessiones earum, maxime iuvencularum, nisi fratres graves, maturi, 
honesti, discreti et probati exponantur. 

Item. Gum numerus fratrum ferme in omnibus provinciis delicere 
videatur, huic defectui providere cupientes, ut ordo noster debitis sup- 

30 positis, numero et merito augeatur ac multiplicetur, omnes et singulos 
fratres et presidentes conventuum hortamur et astringimus, quatenus vita 
et moribus, exemplis edificatoriis et honestis ac sanctis exhortacionibus 
studeant iuvenes presertim bone indolis, honeste natos, polientes ingenio 
et ad scienciam aptos de periculis seculi eripere et ad nostre religionis 

35 portum evocare. Quibus, donec professi et bene fundati fueiint, magistcr 
maturus et discretus, honeste vite et conversacionis prehciatur, qui cos 
instruat in officio, cantu, moribus, et aliis cerimoniis ordinis, ncc illos 
discursibus cxponat nec cum aliis fratribus convcrsari permittat. Kt quia 
cx multitudine imperitorum ordo noster deturpatur ct vilipcnditur, stri- 6) indiicant om. R. — 18) lalc scntcncic om. K. — 27) ct probati om. R. 14 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5oi 

ctissime j^rohibcmus, nc dc cctcro aliqais ignarus granimatice ct indo- 
cilis, et qui non sciat bene ct expedite legere et officium dicere, ad pro- 
fessionem pro clerico recipiatur. 

Item. Mandamus universis et singulis prioribus provincialibus ct 
conventualibus, ut circa instructionem et informacionem iuvenum curam 5 
adhibcant diligentem, ne tempus amittant, sed in divino officio, moribus 
et sciencia instruantur, nec exponantur discursibus et evagacionibus, sed 
solum in lectionibus et aliis spiritualibus exerciciis occupentur; nec pro- 
movcantur ad sacros ordines, nisi per prelatos suos de consilio discretorum 
tucrint approbati, et nisi habuerint legitimam etatem et fuerint bonis et lu 
honestis moribus ornati et in grammaticalibus ceterisquc, que ad corum 
officia pertineht, competenter instructi ; nec uUo modo exponantur ad 
audiendum artes iuvenes discoli, insolentes et inquieti, sed solum dociles, 
moribus ornati et imbuti, ingeniosi et habiles ad studendum et bene apti 
et dispositi ad proticiendum. Volentes, quod teneantur quolibet die legere 13 
unum capitulum biblie et in diebus de precepto circa spiritualia se 
occupare. 

Item. Cum doctrina el humanarum ac divinarum litterarum studium, 
cui patres nostri antiqui frequenter incumbebant, ordinem nostrum plu- 
rimum iUustraverint, et istis nostris temporibus, quod dolenter referimus, 20 
in omnibus fere provinciis studia defecerint in dedecus et contemptum 
nostri ordinis, cupientes predicta studia reformare et reparare, statuimus 
et ordinamus ac omnes et singulos priores provinciales hortamur et astrin- 
gimus, quatenus diligentem et singularem curam adhibeant, quod studia 
gencralia et eciam particularia in singulis provinciis quoad sufficientes 25 
lcctores et studentes reformentur, et quod constitucio de mittendis duobus 
studcntibus magis ydoneis et aptis ad proficiendum ad studia generalia 
immobiliter servetur. Mandantes presidentibus conventuum et officialibus, 
in quibus sunt studia generalia, quod fraires ad huiusmodi studia missos, 
si apti et ydonei fuerint, repellere non presumant. Et ne conventus, in 30 
quibus sunt studia generalia , inutilium fratrum multitudine graventur, 
volumus, quod in predictis conventibus certus numerus fratrum prchgatur, 
et per priores provinciales fratres inutiles et onerosi ab ipsis excludantur 
et ibidem solum fratres utiles el necessarii pro confessionibus et predi- 
cacionibus et sequela chori et aliis officiis dimittantur, ut sic studentibus 35 
possit melius provideri. Prohibentes, ne fratres criminosi aut insolentes 
ad huiusmodi studia generalia mittantur, sed solum fratres ydonei ct 
bonis moribus imbuti ct ad proficiendum magis apti et qui ad minus 2) qiii non] nisi R. — 3) profcssioncm] admittatiir ct ^rfrf. R. — 9) nisi — ct om. R. — 12) com- 
petcntcr] suflicicntcr R. — 13) docilcs] bonis add. R. — 14) ornati ct om. R. — 22) rcpararc] rcponcrc 
R. — 28). immobilitcr] inviolabiliter R. —37) gcneralia] noii V. I 5oi] ROMAE MDI. I 5 

per tres annos continuos in artibus studuerint ; ct volumus, quod in 
e|ualibet provincia, si fieri potest, tres vcl saltem duo conventus de magis 
ydoneis eligantur, in quibus ponantur studia particularia ct pcr priores 
provinciales mittantur iuvenes iilius provincie morigerati et apti ad stu- 
5 dendum in artibus, quibus de sufficientibus lectoribus provideatur. Ubi 
autem paucitas vel ineptitudo conventuum prcdicta studia iu diversis 
conventibus poni non permiserit, poterit in eodem conventu simul poni 
studium phiiosophie et theologie. 

Item. Quia auditus maxime deservit discipline, volumus, quod omnes 

lo iii quacumque facultate studentes teneanLur continuo sequi scholas, dum 
lcgitur, et frequcntare circulos, quos volumus quotidie lieri legitimo ces- 
santc impedimcnto; a quibus nullus sc possit abscntare sine licencia prc- 
lati, quam non concedat sinc causa urgente et necessaria, et in dispu- 
tacionibus non clamose et protcrve contendant, sed modeste et religiosc 

15 sc habeant. Et ad subtrahendum omnibus evagandi materiam et discursus 
inutilcs compescendos, et ut commodius studio litterarum possint predicti 
studentes vacare, strictissime inhibemus presidentibus convenluum, nc de 
facili dent fratribus sibi deputatis licenciam eundi ad alios conventus 
vel loca extra terminos suorum conventuum gracia recreacionis ; et qui 

30 in hoc inventi fuerint culpabiles, a suis officiis in penam absolvantur. 

Item. Utiiitati et instructioni studencium promovendorum intendentes, 

ordinacionem per multa capitula generalia circa studia et promociones 

factam et male servatam approbantes et renovantes, volumus et ordinamus, 

quod constitucio in capitulo de studcntibusquoad promovendos ct graduan- 

25 dos in omnibus et per omnia invioiabiliter observetur, et quod nullus dc 
cetero promoveatur ad baccaiaureatum seu ad legendum sentencias pro 
forma et gradu magisterii, nisi in aliquo studio generali pcr tres annos stu- 
ducrit et in disputacionibus et circulorum frequencia exercitatus fuerit, et 
nisi tamquam ydoneus et sufficiens per provincialem et diffinitorcs sue pro- 

•^o vincie capitulo generali fuerit presentatus et acceptatus ; nec aliquis ad gra- 
dum magisterii promoveri, nisi cursum suum quoad lecturam scntcnciarum 
ct actus scholasticos secundum morcm illius universitatis compleverit ct 
nisi pcr capitulum generale approbatus et iicenciatus fucrit. Oppositum 
autcm faciens sciat se secundum nostras constituciones esse excommunica- 

35 tum et omnibus graciis, officiis et exempcionibus perpctuo privatum. Et 
volumus, quod circa huiusmodi promociones constitucio fclicis rccordacio- 
nis domini Bonifacii IX. in fmc constitucionum nostrarum inserta in omni- 
bus ct pcr omnia inviolabilitcr scrvctur, quc cst infrascripti tcnoris ([). 

7) poni om. V. — 15) cvagaiidi] cvagacioiiis R. — 20) culpabilcs] ncgligciitcs Iv. (i) Cf. MOPII. VIII. pag. 304 I. 16 sqq. l6 AGTA GAPiraLORUM GENEKALIUM O. P. [l5oi 

Item. Ne conventus, in quibus sunt studia generalia, in preiudicium 
studenciuni graventur, mandamus omnibus et singulis studentibus ac gra- 
duatis et magistris, quatenus, postquam in aliqua universitate tempus 
suum vel cursum et actus scholasticos compleverint, aut insignia magi- 
stralia fuerint adepti, nuUatenus ibidem immorentur, sed ad suam pro- 5 
vinciam redeant vel alium conventum sibi deputari procurent, nisi ibidem 
per provincialem pro conventuali vel alio officio fuerint assignati ; adii- 
cientes, quod baccalaurei in theologia debent ubique locum immediatc 
post suppriorem, in cuius convenLu reperiuntur, tenere. 

Item. Ut studium Parisiense, ex quo maximus honor ordini acccdit, 10 
conservetur et augeatur, ordinamus, ut statuta infrascripta ad eius pro- 
mocionem et augmentum serventur. Gontirmantes omnia privilegia ex- 
traneis per reverendissimos generales aut provinciales seu per capitula 
gencralia vel provincialia eis concessa, et volumus, quod omnes ilii stu- 
dentes recipiantur, qui cum licencia venerint, ita tamen, quod prior con- 15 
ventualis non possit assignare aliquem. 

Elciam quod lectores ordinarii eligantur secundum supposita audien- 
cium theologiam, non secundum naciones. 

Et quod nuilus promoveatur in studentem honoris per quemcumquc 
actum antc triennium sive intraneus sive cxtraneus. 20 

Et quod extranei habeant loca, sicut consueti sunt haberc. 

Et studentcs honoris secundum antiquitatcm promocionis sivc in- 
tranei sive extranei fuerint. 

Insuper quod non solvant pro aliquo actu cxtra aulam ultra sex 
albos. 25 

Et quod extranei habeant potestatcm cligcndi suum procuratorcm, 
quocumque privilegio non obstante. 

P2t quod antequam deponant sua beania , teneantur unum scutum 
auri in manibus procuratoris edificii ecclesie Parisiensis dare in augmen- 
tum dicti editicii. 30 

Legentibus ct magistris districte percipientes, ne quemcumque fratrem 
ad gradum studencium admittant, nisi prius dictam summam integralitcr 
pcrsolverit. 

Declarantes hanc ordinacionem vim aut robur non habere ultra duos 
annos a data presencium. 35 

Item. Ordinamus, quod magistri in theologia pcr bullas aut brcvc 
apostolicum sinc iicencia et favore rcvcrcndissimi magistri ordinis vel ca- 
pitulorum gcncralium promoti libertatibus, exempcionibus et graciis ma- 26) procuratorcm] priorcm I?. — 2y) procuratorisl priori.s R. — 31) lcgciitibus] rcgciHibus R. — 
36) ma;?istri] ad magistcrium H. — 37) brcve apostolicum] brcviii apostolica R. I 5oi] ROMAE MDI. I7 

gistris ab ordine concessis gaudere non debeant, sed solum pro simpli- 
cibus conventualibus habeantur. 

Item. Gum ex insufficiencia predicancium et confessiones audiencium 
ordo noster veniat in contemptum et vergat in periculum animarum, ad 
3 quarum salutem ordo noster principaliter est institutus, et secundum 
canonica instituta nuUus ad predicandum verbum dei et ad audienciam 
confessionum assumi debeat, nisi sit sufficiens et idoneus ct sciencia 
preditus, statuimus et ordinamus, quod de cetero nuUi ad predicacionis 
officium vel confessionum audienciam exponantur, nisi sint sciencia 

10 idonei , maturi , discreti, vita et moribus approbati et de casibus sedi 
apostolice et dioecesanis reservatis ac de aliis, que ad salutem animarum 
pertinent, competenter instructi, et nisi per suum priorem provincialem 
vel generalem vicarium aut per discretos patres per ipsos deputandos 
fuerint diligenter examinati et pro sufficientibus habiti et approbati, 

,3 cum magne temeritatis et arrogancie esse videatur, eum qui litteras 
ignorat, velle erudire aut picarum more verba non intellecta proferre. 
Qui autem contra hanc nostram ordinacionem ad predicta officia propria 
temeritate et ambicione se ingesserit, pene gravioris culpe cum perpetua 
privacione dictorum officiorum ipso facto subiacebit. 

20 Item. Ordinamus et districte precipiendo mandamus omnibus et 

singulis nostri ordinis fratribus in virtute sancte obediencie ac sub pena 
excommunicacionis late sentencie, quam in hiis scriptis ferimus, una pro 
trina canonica monicione premissa, quam contrafacientes ipso facto in- 
currant, quatenus si quis de pecuniis aut bonis, cuiuscumque generis 

25 fuerint, bone memorie magistri fratris loachimi (i), olim magistri ordinis, 
aut magistri fratris Franciscif^), olim procuratoris ordinis, aliquid habuerit 
vel habeat vel donaverit aut quovis modo post mortem eorum distraxerit, 
eciam si ipsi, dum viverent, sic ordinassent, aut aliquid horum quem- 
piam fecisse sciverit, infra triduum a noticia presencium, si presens in 

30 Urbe est, infra vero duos menses, si absens est, restituat vel rcvelet ma- 
gistro reverendissimo ordinis aut eius socio; reservantes absolucionem ab 
hac sentencia reverendissimo magistro. 

Item. Ordinamus, quod nullus valeat editicarc aut edilicari facere 
conventum nisi interveniente consensu reverendissimi magistri generalis, 

35 et si quid secus factum fuerit, cassum ac nuUum et irritum sit. 
Iste sunt declaraciones. 8) prcditus] pcritus 1'. — 11) sodi apostolicej a sedo aposlolica R. — i(.) ignoral| alios iiJ,i. \i.-- 
erudirc] audire R. — picarum morc 0?«. R. — 25) irairis om. R. — 2(.) Irairis oni. R. — j;) vcl lia- 
bcat om. K. (i) De fr. loachimo Turriano d. MOPH. VIII, |22. 

(2) De fr. Frnncisco Mci d. Masf.tti Mouiniieula el Antiquiiatcs ctc. I, 471. M0PH9 l8 ACTA GAPITULORUM QBNEUALIUM O. P. [ I 5o I 

Declaramus, quod conversi, qui transeunt ad habitum clericorum, 
non habent vocem in capitulo nisi post quinque annos ab assumpcione 
habitus albi et nisi fuerint in sacris, non habent locum supra illos, qui 
prius habitum clericorum assumpserunt. 

Item. Declaramus, quod mortuo vel amoto priore otTicium sui vicarii s 
totaliter expirat, et in taii casu supprior, cum per legem vices prioris 
plenarie gerat, potest vicarium instituere, qui in eius absencia, si electio 
prioris fuerit celebranda, scrutinium tenebit. 

Item. Declaramus, quod quando plures priores simul esse contigerit, 
ille debeat dicere : « Fidelium » et dare benedictionem, qui aliis pre- jo 
cedit loco. 

Item. Declaramus, quod electio diffinitoris capituli generalis et ele- 
ctorum magistri non debet committi priori provinciali et diffinitoribus 
capituli provincialis, sed secundum formam in constitucionibus expressam 
dcbet celebrari. 15 

Item. Declaramus, quod nullus potest lieri predicator generalis sine 
consensu prioris provincialis, et nisi sit maturus, discretus et sufficientis 
litterature, qui sciat bene et congrue j^roponere verbum dei et sit 
ydoneus ad negocia ordinis pertractanda , ita tamen, quod numerum 
conventuum sue provincie non excedant ; absolventes omnes, qui a tribus 20 
annis et citra facti sunt. 

Item. Declaramus in capitulo de sutfragiis, quod triginta misse, quas 
quilibet sacerdos, et viginti, quas quiiibet conventus in communi cele- 
brare tenetur, debent esse de Requiem, si commode dici possunt ; ubi 
autem propter multitudinem festivitatum aut alias obligaciones hoc com- 25 
mode fieri non possit, sufficit, quod quomodocumque dicantur et quod 
fratres numerum missarum predictarum non omittant. 

Item. Declaramus , quod si contigerit, procuratorem ordinis extra 
curiam pro aliquo negocio sc invenire, locum ubique habeat post prio- 
rem provincialem illius provincie, in qua reperitur. 30 

Item. Declaramus apostatas ad ordinem restitutos non debere neque 
esse restitutos ad gradus suos, nisi post biennium bene conversati fuerint, 
et annos, quibus fuerint in apostasia, non debere computari eis quantum 
ad iocum, eciamsi fuerint quacumque auctoritate restituti iuxta formam 
nostrarum constitucionum. 35 

Item. Deciaramus, quod nullus iiat iubiiarius, nisi habeat viginti 
quinque annos a professione, cassantes omnes et singuias gracias. 

Iste sunt assignaciones. 

Conventui Parisiensi pro anno •Mbi* nacioni Francie debito ad le- 27) predictarum om. P. — 30) priorcm om. P, — 34) fucrint] sint P. — 35) nostrarum om. P. — 
36) itcm r- vicarius congrcgacionis ante istc om. P. I 50I I ROMAE MDI. I9 

gendum sentencias in magnis scholis assignamus fr. lohannem Forre, cui 
substituimus fr. Petrum Garbohie. In parvis scholis fr. Maturinum Tre- 
cellim, cui substituimus fr. Antonium de Fossa. Ad legendum bibliam 
pro eodem anno nacioni Burgundie debito fr. lohannem Cabardi , cui 

5 substituimus fr. Petrum de Gatinio. 

Pro anno •mdii* in magnis scholis extraneis debito fr. Alvarum Os- 
sorium, cui substituimus fr. Georgium Amici. In parvis scholis fr. La- 
zarum de lura. Ad legendum secundam bibliam nacioni Burgundie de- 
bitam fr. Petrum de Verti, cui substituimus fr. lohannem lolici. 

10 Pro anno •mdii» nacioni Campanie debito ad legendum sentencias in 

magnis scholis fr. Nicolaum Bochardi, cui substituimus fr. lohannem 
Teruli. In parvis scholis fr. Petrum Martini (i), cui substituimus fr. lo- 
hannem de Rosa. Ad legendum bibliam nacioni Picardie debitam assi- 
gnamus fr. Nicolaum Cuturelli, cui substituimus fr. lacobum Rotelii. 

15 Pro anno -mdiv» ad legendas sentencias in magnis scholis extraneis 

debitas fr. Alfonsum Ricerium, cui substituimus fr. Guilielmum de 
Marca Villa. In parvis scholis fr. lohannem Gaspardi , cui substituimus 
fr. lohannem de Broa. Ad legendum secundam bibliam nacioni Picardie 
debitam fr. Mattheum Mascera , cui substituimus fr. Petrum Paschasii. 

20 In studentes generales fr. Olavum de Monte provincie Dacie, fr. Mi- 

chaelem Ballete et fr. Honoratum Rochioni pro rata provincie Provincie, 
fr. Danielem Barra provincie Theutonie. 

Conventui Tholosano provincie Tholosane ad legendum ordinarie 
bibliam pro primo anno assignamus fr. Antonium Thomasii Castren- 

25 sem (2), cui substituimus fr. lohannem de Ripaja. Pro secundo anno fr. lo- 
hannem de Ripaja, cui substituimus fr. Guillelmum de Marcarilla. Pro 
tercio anno fr. Guiilelmum de Marcarilla , cui substituimus fr. Tho- 
mam de Quirito. In magistrum studencium pro primo anno fr. lo- 
hannem de Caberio, cui substituimus fr. Antonium Thome, cui sub- 

30 stituimus fr. lohannem de Riperia , cui substituimus fr. Guillelmum de 
Marcarilla. Pro quarto anno fr. Guillelmum de Marcarilla, cui substitui- 
mus fr. Thomam de Quirito. Ad legendum ordinarie sentencias in eisdem 
scholis pro primo anno fr. Petrum Germani (3), cui substituimus fr. Ber- 
nardum de Caberio. Pro secundo anno fr. Bernardum de Caberio, cui 

35 substituimus fr. Antonium Thome. Pro tercio anno fr. Antonium Thome, 
cui substituimus fr. Antonium de Riperia. Pro quarto anno fr. Antonium 
de Riperia, cui substituimus fr. Guillelmum de Marcarilla. Ad legendum (1) De fr. Petro Martini d. MOPH. VIII, 407. 

(2) Dc fr. Antonio Thomnsii d. 1. c. pag. 432. 

(3) De fr. Pctro Gcrmani c(. 1, c. 20 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [t5oi 

sentencias extraordinarie in scholis conventus et ordinarie ac extraordi- 
narie in scholis sancti Saturnini pro predictis quatuor annis pater pro- 
vincialis providebit. In studentem theologie fr. Claudium de Froncato pro 
rata provincie Provincie. In reliquis reverendus provincialis providebit. 

Gonventui Salmantino damus in regentem magistrum Petrum de 5 
Leon(i). In reliquis providebit reverendus vicarius generalis cogregacionis. 

Conventui Valisoletano damus in regentem magistrum Antonium de 
Mena. In reliquis providebit reverendus vicarius congregacionis. 

Iste sunt denunciaciones. 

In primis denunciamus, reverendissimum patrem fratrem Vincencium 10 
Bandellum de Castronovo (2) s. theol. professorem fuisse in hoc capitulo 
generali Romano unanimiter et concorditer electum ab omnibus reve- 
rendis provincialibus et electoribus, qui ibidem interfuerunt , qui totis 
viribus ad ordinis erectionem ac studiorum restitucionem elaborare in- 
tendit. Quod ut efficacius assequi valeat, omnes patres et fratres eidem 13 
studeant in omnibus promptam et debitam obedienciam exhibere. 

Item. Denunciamus, reverendum magistrum fratrem Thomam Caie- 
tanum (3) constitutum esse procuratorem ordinis in curia Romana, ad 
quem omnes fratres venientes ad curiam accedere habeant et causam sui 
adventus exponere ac eius licenciam in Urbe commorandi obtinere. 20 

Item. Denunciamus, sanctissimum dominum nostrum ad instanciam 
reverendissimi domini protectoris dedisse indulgenciam plenariam omni- 
bus, qui huic capitulo eleemosinas contulerunt. 

Item. Denunciamus, fr. Raymundum Barthoiomei et Bernardum 
Magum ad conventum Montis Albani provincie Tholosane propter eorum 05 
irreligiosam vitam nullo modo pertinere, cum in eo nullam professionem 
celebraverint, decernentes, quod quidquid de eorum conventualitate quoad 
predictum conventum per provincialem aut eius provincie capitulum 
factum vel approbatum fuerit , irritum atque nullius esse (!) momenti. 

Item. Denunciamus, quod conventus Ausimus provincie sancti Do- 30 
minici pertinet ad nacionem Marchie Anconitane dicte provincie secundum 
antiquam consuetudinem, non obstante divisione facta in capitulo generali 
Ferrarie ultimo celebrato. 

Item. Denunciamus, fr. Vitalem dc Mespleda provincie Tholosane 
conventus LecCorensis translatum ad conventum Burdegalensem ciusdem 35 


15) eidcm om. K. — 17) iralrem om. U. —23) conlulcruiit] dcdcniin P. — 24) ilcm — quc pcr 
cum occurrcrc om. 1'. (i) De fr. Petro de Lcon cf. MOPH. VIII, 348. 

(2) Dc fr, Vincentio de Castronovo cf. supra pag. i, 

(3) De fr. Thonin Caietano cf. MOPH. VIII, 404. l5oi] ROMAE MDI. 21 

provincie, et fr. lulianum Gilemen conventus Bituricensis provincie Francie 
translatum ad conventum sancti Emiliani provincie Tholosanae, et fr. la- 
cobum de Mantua de conventu Mantuano congregacionis Lombardie ad 
conventum Salernitanum provincie Regni et fr. Hieronimum de Ferraria 

5 de Parizatis ex conventu sancti Dominici de Ferraria provincie sancti Do- 
minici ad conventum Angelorum eiusdem civitatis et provincie, et fr. Mi- 
chaelem de Argentina provincie Theutonie ad conventum sancti Nicolai de 
Tarvis provincie sancti Dominici, et fr. Gregorium de Soncino de provincia 
Lombardie superioris ad conventum Fanensem provincie sancti Domi- 

lo nici, et fr. Hieronimum de Tridino de eadem provincia ad eundem con- 
ventum Fanensem, et fr. Fiorianum de Brixia esse filium conventus Montis 
Silici, et fr. Franciscum de Garra provincie Hungarie ad provinciam Dal- 
macie, ct tr. Dominicum Rospicis Traguriensis de conventu sancte Crucis 
de Bua ad conventum sancti Dominici de Tragurio in provincia Dalmacie, 

is et fr. Dominicum de Gesraa baccalaureum ex provincia Dalmacie ad pro- 
vinciam Grecie in tiiium conventus Candie, et fr. Petrum Tagliciferi (i) 
conventus Castrensis de provincia Tholosana ad conventum Brive et de 
consensu fratrum conventus Brive et vicarii congregacionis Francie, et 
fr. lohannem Phelipeos de conventu Arelatensi ad conventum Blesensem 

20 et fr. lohannem Balini de conv. Antisiodorensi ad conv. Parisiensem. 
Item. Declaramus fr. lohannem Matheum de Sibenico non esse tilium 
conventus Sibenici propter scandala enormia, que per eum occurrere. 

Et nolumus , quod alique translaciones de cetero fiant , nisi acce- 
dente consensu maioris partis patrum et fratrum nativorum illius con- 

23 ventus, ad quem aliquis est transferendus, convocato consilio, et attentata 
in contrarium sint irrita et inania. Nec predicte translaciones facte intcl- 
ligantur nisi cum hac limitacione. 
Iste sunt approbaciones. 
Approbamus iecturas sentenciarum fr. Georgii de lanua et fr. Martini 

:,e Soro, fr. Petri Bonfilii, fr. Hermani de Hora (2), fr. Michaelis de lanua, 
quqs licenciamus ad magisterium. 

Itcm. Approbamus magisteria fr. Dominici dc Mortario (3), fr. Ludo- 
vici Fonches presentis capituli ditfinitoris, fr. Garzie de Moros, fr. Michaclis 
Puchi, fr. lacobi Suirmi, fr. Caroli Gregorii, fr. Thome Maglie, fr. An- 

.c tonii Sabauti, fr. Pctri Augasti, fr. lohannis Ciivcrii, fr. Antonii Ruagnes, i iG) Grocic] FraiiciL- PJ^. — 23) ct iioliiinus| iicm dciiuncianuis V. — cctcroj iion aJd. P. — 
2^) iiccj iicc I'. — 29) approbamus — Licra om. P. (i) De tV. Pctro Taglicifcri (Talcferri) cC 1. c. pag. 402. 

(2) Dc fr. Ilcrnianiio dc Ilora cf. 1. c. pag. 451. 

(3) Dc fr. Domiuico dc Mortario cf. 1. c. 2 2 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5oi 

fr. Hieronimi Abril, fr. lohannis Monge, fr. lohannis Bcnedicti de Almas, 
fr. Antonii Trasini de Corona, fr. Hieronimi Fingi , fr. Prosperi de Ro- 
ma (i), fr. lohannis Nigri, fr. Henrici Venth de Saxonia, fr. Laurencii 
Nicolai de Dacia, fr. Pancracii Castinel, fr. Hugonis Proni, fr. Francisci 
Archieri, fr. lohannis Dominici de Alexandria, fr. Dominici dc Apulia, 
fr. Augustini de Ragusio , fr. Thome de Sardis de Florcncia , fr. lo- 
hannis de Belthorem, fr. Bernardini de Taurino, fr. Thome de Rocha, 
fr. Thome Clementis, fr. Adami Manenti, fr. Blasii Cotinelli, fr. lohan- 
nis de Cruce Tholosani (2). 

Item. Approbamus lecturam biblie fr. Antonii Liera. 

Item. Approbamus officium visitacionis beatac virginis per reveren- 
dissimum magistrum ordinis compositum, et volumus ipsum celebrari 
per totum ordinem, declarantes, quod octave fe.stivitatis huius eo modo 
celebrande sunt, quo octave nativitatis beate virginis. 

Item. Approbamus reformacionem conventuum Antuerpiensis ct Trc- 
verensis provincie Theutonie sub provinciali eiusdem provincie. 

Item. Approbamus translaciones hiiacionum fr. Antonii de Latia 
ex conventu s. Maric de Castello de lanua provincie Lombardie supcrioris 
ad conventum s. Dominici eiusdem civitatis , et magistri Raphaeiis dc 
Fiisco ex conventu Bononiensi provincie s. Dominici ad conventum s. Do- 
minici dc lanua ; et approbamus filiaciones fr. lohannis de Rechanetto, 
fr. Theodori, fr. lacobi de Mento et fr. Blasii de Scodero in conventu 
Veneto sanctorum lohannis et Pauli : et approbamus translaciones ma- 
gistri Gabrielis Gallines ex conventu Alchanisii ad conventum Caesarau- 
gustae et fr. Gaulii cx conventu Sedisurgelli ad conventum Gerunde ct 
fr. Thome Calnal ex conventu s. Matthei ad conventum Sanguescc , ct 
fr. Petri Badenes et Bernardi Malenda ex conventu corporis Christi de 
Lucente ad conventum Sative. 

Item. Approbamus hos predicatores generales : fr. Lucam dc Le- 
borem de provincia Portugallie, fr. Simonem Baltrephagen vicarium sub- 
stitutum congregacionis Olandie pro rata conventus Rostocensis. 

Item. Approbamus hos iubilarios : fr. lohannem Carro de Maioricis, 
fr. Bernardum Gibert, fr. Petrum Marimon, fr. Petrum Soler, fr. Hicro- 
nimum Brum, fr. Guiilelmum lacobi, fr. Petrum Casadal, fr. Pctrum dc 
Arca veteri conventus Alesti et fr. lohanncm Ferreri conventus Buscic ct 
fr. Petrum Paboni conventus Tollonii. 10) Liera om. l*R. — 17) item — Tollonii autc istc om. P. — 23) Cacsaraugiibtae — convcntum 
om. PH. — 30) J^ostocensisJ Koscbcnsis PR. 15 30 •<3 ( 1) De fr. Prospcro de Roma cf. 1. c. pag. 402. 

(2) De fr. loanne de Cruce cf. 1. c. pag. 423. I 5oi] ROMAE MDI. 23 

Iste sunt acceptaciones. 

In primis acceptamus locum Marra in patria Foroiulii provincie 
s. Dominici pro conventu, cui damus in priorem fr. Clementem de Fer- 
raria; de predicatore vero et lectore et aliis fratribus committimus pro^ 
5 visionem reverendo provinciali. 

Item. Acceptamus locum s. Marie Graciarum in insula Bagni, la- 
drensis dioecesis, in provincia Dalmacie pro loco et membro conventus 
ladrensis eodem modo. 

Item. Acceptamus locum Gorguie sub titulo s. Nicolai in provincia 
10 Dalmacie pro conventu, et committimus reverendo provinciali eiusdem 
provincie provisionem de priore, lectore etaliis fratribus. 

Item. Acceptamus locum Paulicie sub titulo s. Georgii pro loco 
ordinis in eadem provincia. 

Item. Acceptamus locum Paptarie et locum Capranice et locum 
15 s. Marie de Foresta pro conventibus, quibus reverendus provincialis pro- 
vincie Regni providebit de prioribus et lectoribus ac patribus. 

Ista sunt suffragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro papa , qui indulgenciam 
plenariam dedit omnibus, qui contulerunt eleemosinas capitulo generali, 
20 quilibet sacerdos tres missas. 

Pro reverendissimo protectore ordinis, qui multum afficitur ordini 
et plures labores pro eo sustinet, quilibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro reverendissimis dominis cardinalibus Alexandrino, Portu- 
galensi, s. Grucis, et Golumnensi, qui pingues eleemosinas contulerunt 
25 capitulo, quilibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro collegio reverendissimorum dominorum cardinalium qui- 
libet sacerdos unam missam. 

Item. Pro omnibus, qui contulerunt eleemosinas capitulo generali, 
quilibet sacerdos unam missam. 
30 Item. Pro illis, qui per litteras reverendissimi generalis recepti sunt 

ad beneficia ordinis, quiiibct saccrdos unam missam. 

Ista sunt sutfragia pro defunctis. 

In primis pro animabus reverendissimi oiim magistri fratris loakini (i) 
generalis ordinis et magistri fratris Francisci (2) procuratoris ordinis qui- 
35 libet saccrdos unam missam. 2) locum Marral Alaraiii I'. — V) cui — ac pariibiis nm. V. — y\] Iratri^ loakiui om. R. — •^4) or- 
dinis — Fraiicisci om. R. — ordiiiis om. K. (1) De fr. loacliimo 'rurriani cf. supra pag. 17. 

(2) De fr. Francisco Mci d. 1. c. 24 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5oi-l5o5 

Item. Pro anima domini Matthei de Ursinis (i), qui perpctuam elee- 
mosinam rcliquit capitulo generali, quilibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro animabus defunctorum illorum , quorum consanguinei 
contulerunt eleemosinas capitulo generali, quilibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro animabus eorum, qui recepti fuerant, donec viverent, ad 5 
beneficia ordinis per litteras reverendissimi generalis, quilibet sacerdos 
unam missam. 

Item. Recipimus ad beneficia ordinis reverendissimum dominum 
cardinalem s. Crucis, qui singularem gerit devocionem ad ordinem no- 
strum. • 10 

Item. Recipimus ad beneticia reverendum dominum magistrum Pe- 
trum Almuram, qui et ipse singulariter afficitur ordini et doctrine beati 
Thome. 

Sentencias iudicum approbamus, et volumus in suo robore per- 
manere et suum per omnia sortiri effectum, et volumus, eorum et pro- 15 
vincialium ac diffinitorum auctoritatem durare usque ad diem domi- 
nicum. 

Goncedimus omnibus provincialibus et diffinitoribus presentis capituli, 
quod possint recipere duos apostatas et facere duos iabilarios. 

Mandamus acta presentis capituU per priores provinciales ct diffi- 20 
nitores ad suas provincias diligenter conscripta atque siglilo ordinis si- 
gnata deferri. 

Scquens capitulum generale, quod erit diffinitorum, assignamus Me- 
diolani in conventu s. Eustorgii provincie Lombardie supcrioris anno 
domini millesimo quingentesimo quarto. 25 

In nomine domini. Amen. 

HEC SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS MEDIOLANI 
IN GONVENTU SANCTI EUSTORGII 
IN FESTO PENTEGOSTES 
ID EST .XI. MAII ANNO DOMINI .M".D'.V". 30 

Sub reverendissimo patre fratre Vincencio Handello dc Castronovo (2) 
sacre theologie professore, magistro gcnerali ordinis predicatorum prc- 
sente in capitulo cum diffinitoribus provinciarum infrascriptis : 5) fucrant — vivcrcnl] suiit R. — 0) rcvcrcndissimi gcncralis] rcvcrciidissimoriim ;^ciicraliiim P. 
8) itcm — nostrum om. W — 12) Almuramj Almusen 1'. — i^) ct volumus - domiiiicum om. V. 
20) mandamus — dctcrri om. P, — 24) anno -- qiiarto ow. R. (1) De fr. Matthaeo dc Ursitiis d. MOPH. VIII, 437. 

(2) De fr. Vincentio dc Castronovo cf. supra pag. 20. l5o5] MEDIOLANI MDV. 2 5 

fr. Petrus Hispanus magister diffinitor provincie Hispanie, 

fr. Raymundus de Uina (i) magister diffinitor provincie Tholosane, 

fr. lohannes Cotelli magister diffinitor provincie Francie, 

fr. Zacharias Ravennas bacallarius diffinitor provincie S. Dominici, 

5 fr. Thomas Siculus magister diffinitor provincie Romane, 
fr. Marcus de Verona diffinitor provincie Regni Sicilie, 
fr. iMagnus de Uima diffinitor provincie Theutonie, 
fr. Bernardus Bentivegna diffinitor provincie Trinacrie, 
fr. lohannes Ungarus diffinitor provincie Ungarie, 

lo fr. Andreas Cracoviensis diffinitor provincie Polonie, 
fr. Onuphrius de Parma diffiiuitor provincie Anglie, 
fr. lohannes Ludovicus de Monteregali (2) magistcr dif. provincie Grecie, 
fr. lohannes Naverdus magister diffinitor provincie Aragonie, 
fr. Matheus magister diffinitor provincie Dacie, 

15 fr. Antonius Raugerii magister diffinitor prov. Provincie, 

fr. Benedictus de Muito bacallarius diffinitor provincie Terre sancte, 

fr. Ambrosius de lanua magister diffinitor provincie S. Petri, 

fr. Henricus Sigel diffinitor provincie Boemie, 

fr. Antonius Dalmata magister diffinitor provincie Dalmatie, 

20 fr. Andreas Embricensis diffinitor provincie Saxonie, 

fr. Thomas Durandi magister diffinitor provincie Portugalie, 
fr. Sylvester de Prierio (3) magister diffinitor provincie Scocie. 

Epistola reverendissimi generalis ad totum ordinem. 

Universis et singulis fratribus ordinis predicatorum frater Vincen- 
25 cius Bandellus de Castronovo sacrc theologie professor ac tocius ordinis 
prefati humilis generalis magister et servus salutem ct spiritum obedicncic 
salutaris. 

Post generale capitulum immediate precedens Rome celcbratum, in 
quo domino disponentc universale nostri ordinis magisterium susccjii, ut 
30 pro virili parte meo officio satisfacerem , ut implcrem eciam ardentissi- 
mum meum desiderium, quo colapsum ordinem cupiebam erigere ad re- 
gularem vitam, non parcens etati, quoniam sic Christi urgebat charitas, 
assumpsi longam et difficiicm peregrinacionem, ut gregem mihi creditum 3) CotcIIi] Castclli 1'. — .^) IJciitivogna] Ikntiqticur R. — i()) iMiillol Milo I'. -- 20) limbriccnsi.s] 
Hemojcnsis R. 

(1) De IV. Rayniutido dc Ulna {al. Ulmo) d. MOPII. VIII, .joi. 

(2) De fr. loaiiiK' I.udovico de Monteregali d. SSOP. II, ]i. 

(3) De fr. Sllvcsiro dc Pricrio d. MOPH. VIII, 451. 26 AGTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5o5 

in diversis distinctum provinciis, ut diligcns pastor inviserem et cerne- 
rem oculis, que religio, qui mores, quis zelus, quis fervor reperitur in 
ordine. Italie multas visitavi domos, universas pene Gallias perlustravi, 
interiores Germanorum oras circuivi, demum ingressus sum et pertran- 
sivi lata Hispaniarum regna. _s 

Reperi siquidem, quod aliquale conferret solacium, sed superanbun- 
davit, quod affligeret et tristiciam ingereret. 

Inveni enim proh dolor et tievi in plurimis deformatam pulcherri- 
mam speciem religionis, corruptas neglectasque ac pene oblivioni tra- 
ditas sacras ceremonias, extinctum zelum sanctarum patrum nostrorum lo 
institucionum. 

Horrui videre adulteratum habitum, quem regina celi munus ex su- 
perna altulcrat curia, tantam in verbis immodestiam , in actibus disso- 
lucionem. 

Erubui, fatcor, scandahi, que per ora hominum secularium volita- 15 
bant impropcrancium ct mihi et ordini. 

Afflictus sum plurimum inspicere et experiri insolencias fratrum, in- 
disciplinatorum abominacionem, ad communem vitam procacitatem et 
pudice vite corrupcionem. 

Doctrine lumen, precipuum nostri ordinis decus pene extinctum mi- 20 
ratus sum, nec ullum pene animarum zeium perspexi , sed questum et 
hicrum misere cupiditatis. 

(^uod nonnihii sokcii attulit, fuit in nonnullis vera ct stabilis re- 
formacio, ardens zelus et prompta vokintas. 

Letatus sum perspicere noveUas plantas, que si dei muncre et no- 25 
stro studio coalescant, erigent, dilatabunt et illustrabunt sanctum nostrum 
predicatorum ordinem. 

Tandcm iuxta morem ordinis sanctam nostram et univcrsalcm sin- 
odum congregavi, ut cum patribus diifinitoribus de rebus nostris ac no- 
stra republica tractaremus et consuleremus. F^t propicio celesti numine, 30 
semotis cunctis sinistris atfectibus , acti solo religionis et divini cultus 
zelo, maturo consilio ct gravi deliberacione acta presencia disposuimus 
et decrevimus ac in ipso generali capitulo promulgavimus. 

Suscipite igitur, dilecti hlii, hec sancta instituta et salutaria monita 
patrum vcstrorum humili devocione mentis et sincera obedicncia et votis 35 
omnibus adimplere satagite, non sicut servi, sed sicut liberi sub gracia 
constituti. In his cnim reperietis vitam ; nam quidquid paci confcrre po- 
test, quidquid serenitatem consciencie parere, quidquid religiosis moribus 
proficcre, quidquid disciplinam docere, quidquid sapicncic lumine claros 4) circuivi] pcrcircuivi I'.— kj) vitc] coiivcr.sacioriis K. — 30) propicio] primo P. —32) prescncia] 
prccedcncia P. — 38) quidquid screnitatcm — proficerc om. R. l5o5] . MEDIOLANI MDV. 27 

reddere, quidquid animaram salutem promovere , quidquid denique et 
apud deum et apud homines gratos et honorabiles valet efficere, conati 
sumus exquirere , excogitare , inserere et per presentcs omnium noticie 
propalare ; mandantes, ut suscipiantur et omni studio observentur. 
5 Oro vos, dilecti filii, et obsecro per viscera charitatis eius, qui ut 

forma lieret gregis, quem salvaret, suscepit obedienciam et docuit et pre- 
cioso suo sanguine redemit , eKurgite , induamini zelo legum maiorum 
vestrorum, ut filii lucis ambulate ac suscipite verbum exhortacionis no- 
stre, quod salvabit animas vestras. 

10 Bene valete in domino et me crebris ac sanctis vestris prccibus in 

tot sollicitudinibus pro vobis et laboribus adiuvate. Deo gratias. 
Iste sunt contirmaciones. 

Contirmamus istam, quod festum beati Vincencii confessoris ordinis 
nostri utrasque vesperas habeat, non obstante quod festum s. Ambrosii 

15 concomitetur, de quo fiat tantum memoria in primis vesperis s. Vin- 
cencii. Et hec habet tria capitula generalia. 

Item. Contirmamus hanc, quod iste quatuor octave solemnes fiant 
videlicet : octave ascensionis domini et octave assumpcionis beate vir- 
ginis Marie et octave beati Dominici et octave omnium sanctorum ad 

20 instar octavarum nativitatis domini, excepto quod in octavis ascensionis 
domini dicuntur in matutinis tantum tres psalmi et alia sicut in tem- 
pore pascali ; declarantes, quod si aliqua memoria vel aliquod festum 
simplex et supra in predictis octavis occurrerit, de eis fieri debet, sicut 
fit in octavis nativitatis domini et in missa cantari prefaciones et in 

25 hymnis cantus de iilis octavis , non tamen debet Credo dici in missa, 
quia infra illas octavas non magis populus confluit ad ecclesiam quam 
aliis diebus ferialibus. Fa si post illas octavas immediate venerit aliquod 
festum simplex, in secundis vesperis psalmi erunt de octavis, capitulum 
vero et hymnus et alia, que sequuntur, erunt de festo, et memoria fiat 

30 ad Magnificat de octavis. Et hec habet tria capitula generalia ; non ta- 
men debet dici officium beate virginis aut preces. 

Item. Confirmamus hanc, quod in provincia I.ombardie superioris 
in feria quinta, quando fuerit omnino vacans vel in ea occurrerit festum 
trium lectionum, quod possit infra octo dies transferri, fieri debeat de 

35 sancto Petro martire eo modo, quo fit feria tercia de sancto Dominico. 
Et in missa semper dicatur collecta de spiritu sancto. Et idcm fiat in 
provincia Romana dc beata Catharina, nisi in prima feria quinta post 
octavas Epiphanie, in qua sccundum rubricam debet sicut in sabbato ct 
tercia fcria, quando fucrint omnino vacantes, ficri dc fcria. Et hec ha- 

40 bet tria capitula generalia. 32) itcm — sciicralia oiii. ['. 28 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5o5 

Iste sunt ordinaciones. 

In primis incipientes a divino officio, quod omnibus aliis rebus pre- 
ferendum est, volumus et ordinamus, quod omnes fratres audito primo 
signo divini officii postponant omnia et preparent se, ut, cum pulsa- 
verit secundum signum, statim sine mora cum matura festinacione ad 5 
ecclesiam veniant, et inclinantes profunde antc altare vadant ad sedes 
suas et postea facto signo a prelato inclinent profunde vel flexis geni- 
bus prosternant se super formas pro tempore et dicto pater noster et 
eciam Credo in deum in matutinis et in prima. Et iterum facto signo 
a prelato surgant et hebdomadarius incipiat horam morose cum devo- 10 
cionc et maturitate, in voce mediocri et eodem modo conventus respon- 
deat. Totum autem officium tam diurnum quam nocturnum cantetur et 
dicatur in ecclesia distincte, cum debita pausa in medio versus et ver- 
siculorum, et non protrahatur vox in medio vel in fine versus , ct non 
liat pausa inter unum versum et alium , nec incipiatur secundus ante 15 
terminacioncm primi ; nec fratres stent appodiati in choro , sed stcnt 
compositi cum manibus sub scapulari , inclinando profundc vel usque 
ad genua vel prostraciones faciendo pro temporc , sicut in rubricis est 
ordinatum ; et prcsertim ut servetur ordinacio precedentis capituli gene- 
ralis Rome celebrati, quod quando in psalmo vel in graciarum actio- 20 
nibus dicitur : « sit nomen domini benedictum », fratres reverenter in- 
clinent, et chorus, qui debet sedere ad prefatum psalmum : « Laudate », 
non sedeat, donec sit dictus iile versus. Ad « magnificat » eciam et ad 
« Ave maris stella » in ipsa inchoacione caput fratres discooperiant. Ad 
quod officium omnes fratres tam de dre quam de nocte venire tenean- 25 
tur, qui racione infirmitatis vel lectionis vel predicacionis aut studii vel 
legitime occupacionis non fuerint dispensati. Et « salve regina » post 
horas et post missam, quando non sequitur hora, dicatur morose cum 
debitis pausis et devocionc. Volcntcs cciam, ut inchoaciones horarum et 
cpistolc et evangclia et oraciones et lectiones in choro ct in missa can- 30 
tentur secundum notam ordinis. Mandantes prioribus, ut infra unum 
menscm a noticia presentis ordinacionis procurent , quod in epistolariis 
ct evangelistariis et collectariis ac lectionariis suoruni conventuum ha- 
beantur et notentur ca, secundum quem modum omnia et singula pre- 
dicta sunt cantanda. Et faciant, quod in principio quadragesime ponatur 35 
cortina ante presbyterium secundum nostram rubricam, ct quod in cena 
domini omnia hant, que agenda sunt ; ec quod in parasceve in mane 
dicatur totum psalterium ; et quod in dic puriticacioiiis benedicantur 
candelc cc postmodum ad otfcrtorium offerantur, prout in rubrica cst 6) anlc — prolundc om. R. — 30) missa] mcnsa K. l5o5] MEDIOLANI MDV. 29 

notatum. Quod si presidentes conventuum in predictis fuerint negligen- 
tes, in penam a suis officiis absolvantur. Volentes, quod in fme hora- 
rum beatissime virginis semper dicatur « Ave Maria » nisi post comple- 
torium, ad quod sequitur antiphona « Salve ». Que anliphona semper 
5 cantari debet post completorium, nisi in ferialibus extra quadragesimam, 
et nulla alia antiphona dicatur, nisi iila, que in revertendo ad chorum 
dici debet, et post completorium fratres stent in oracione per spacium 
septem psalmorum. 

Item. Volumus et ordinamus, quod presidentes conventuum provi- 

10 deant, quod rubrica de celebracione missarum habeatur, et saltem semel 
in anno legatur coram sacerdotibus congregatis, et omnes apponant di- 
ligenciam, ut missas bene prevideant et eas uniformiter secundum cere- 
monias ordinis celebrent voce mediocri, ut circumstantes possint audire 
et verba intelligere ; et celebrantes, si non possint quotidie, saltem semel 

15 In septimana confiteantur, ut illud candidissimum sacramentum digne 
possint cum pura mente suscipere, sub pena gravioris culpe. Et qui ha- 
bent celebrare missas privatas, sacras vestes induant in sacristia et non 
ad altare ; et similiter finita missa revertantur ad sacristiam, ut se sa- 
cris exuant vestibus. 

20 Voientes eciam, quod per totum annum semper in missa maiori 

fratres habeant cappas , et similiter in vesperis et completorio a festo 
omnium sanctorum usque ad octavas pasche ; ab octava autem pasche, 
que dicitur dominica in albis, usque ad festum omnium sanctorum in 
vesperis et completorio sint sine cappis. Ministri eciam , quando acce- 

25 dunt vel recedunt ab altari, semper inclinent, et dum cantatur magna 
missa, lumen sit semper super altare vel adherens altari. 

Nolentes eciam, quod aliqui sint exempti ab hebdomadaria vel com- 
munibus officiis racione paternitatis vel alicuius officii preteriti infra pro- 
vincialatum, nec eciam magistri sint exempti a missis et funeribus et 

30 processionibus, presertim a processione, quam semper volumus fieri post 
completorium in ecclesia iaycorum salutando matrem dei cum accoly- 
this ; a qua, si quis in conventu existens defecerit, non legitime impe- 
ditus, volumus, quod in sequenti prandio indispensabiliter sit privatus 
pictancia. Processio autem sic fiat, ut postquam inchoata fuerit antiphona 

35 « Salve », fratres exeant bini et bini extra chorum cum debitis distan- 
ciis et, cum fuerint in medio ecclesie ultra accolithos, omnes bini et 
bini in codem loco inciinent ante crucifixum vel cruccm, que est in medio 
ecclesie in parietc, que dividit ecclesiam laycorum a choro, ct facta in- 
clinacione vadant ad loca sua. 9) convcntuum] convciitibus R. 3o ACTA CAPITULORUM GENEKALIUM O. P. ' [l5o5 

Districte imponentes sacristis conventuum, ut curam et soUicitudi- 
nem adhibeant circa mundiciam sacrarum vestium, mapparum, corpora- 
lium et puriticatoriorum et aliorum , que ad missarum solemnia sunt 
opportuna ; et quod paramenta bene custodiantur et resarciantur, et quod 
ante sanctissimum sacramentum in ecciesia semper teneatur lampas ac- 5 
censa. 

Qui autem ab officio et celebracione misse sine causa remanserint, 
teneantur in refectorio facere aliquam penitenciam ; et qui deprehensus 
fuerit non dicere officium, privetur pane et vino, et si non correxerit, 
eiiciatur a conventu. lo 

Item. Ordinem nostrum collapsum et totaliter ditformatum erigere 
et reformare cupientes, districte mandamus universis et singulis prioribus 
provincialibus ac eorum vicariis ac eciam locorum presidentibus, quate- 
nus omncs domos conventusque et fratres eis creditos efficaciter exemplo, 
verbo et opere reformare procurent secundum regulam et constituciones 15 
nostras tam in substancialibus votis quam in ceremonialibus, quantum 
condicio conventuum et regionum ac humana fragiiitas permittit. 

Et quia silencium est pulchra ceremonia et multum conferens re- 
formacioni, paci et studio conventuum, volumus et ordinamus, quod in 
choro et in claustro defunctorum et in dormitorio et in cellis et in re- 20 
fectorio silencium servetur, presertim autem in mensa ; ita quod, qui si- 
lencium fregerit in mensa, in refectorio teneatur in communi mensa in 
uno prandio aquam libere et unam disciplinam coram omnibus accipere. 
Declarantes, quod nullus prelatus in refectorio potest licenciam loquendi 
alicui dare. 25 

NuUus eciam cellam alterius ingrediatur, nisi in casu necessitatis et 
nisi sint prelati vel preceptores, nec duo dormiant in eodem lecto vel 
eadem cella. Qui autem in hoc deliquerit , in uno prandio sedeat in 
terra in pane et aqua indispensabiliter vel eciam aliis penis secundum 
condicionem persone puniatur. 30 

Nolentes eciam, quod alii fratres loquantur cum noviciis, nec eciam 
spacientur per ecclesiam, quando est aperta vel dicitur officium, nec mo- 
ram trahant super ostium ecclesie vel in spacio, quod est ante eccle- 
siam, similiter quando fratres incedunt per civitatem vcl sunt in pro- 
cessionc. Imponentes pcnam gravis culpe omnibus et singulis fratribus, 35 
cuiuscumque gradus aut condicionis existant, qui iuraverint secularitcr 
vel blasphemaverint vel aliquem maledixerint vel vcrba scurrilia aut turpia 
ex ioco dixerint vel alicui contumelias aut iniurias irrogaverint vel qui 
verba suscitancia discordias reportaverint vel qui improperaverint alicui 17) rcgionumj rcligionum 1'. qu(jd Echard vull corrii^i in rcligiosoruii'). l5o5] MEDIOLANI MDV. 3l 

defectus, pro quibus satisfecit, vel qui mendacium de industria prelato 
in publico aut private dixerint. Et si prelati taliter delinquentes non coe- 
gerint predictam facere penitenciam, graviter a provincialibus vel eorum 
vicariis puniuntur vel a suis officiis absolvantur. 
5 De indumentis. 

Item. Cum ordo noster in aliquibus provinciis sit valde ditformatus 
in habitu, ad ipsum aliqualiter reformandum ordinamus , quod nuUus 
frater, cuiuscumque condicionis vel gradus existat , deferat vestes pre- 
ciosas aut pomposas nec cappas aut tunicas latas et longas terram tan- 
lo gentes et scopantes ; sed tunica solum descendat usque ad cooperturam 
caville pedum, et cappa sit brevior tunica, desuper consuta infra capu- 
cium, et scapulare sit brevius cappa consutum cum capucio. Nolentes, 
quod sub tunica deferantur vestes aut calige alterius coloris quam albi. 
Nec fratres per civitatem in albis ullo pacto incedant, sed semper cum 
15 cappa, nec in choro aut per civitatem deferant birettum discoopertum, 
sed semper cum capucio coopertum , nec deferant scarcellas , sotulares 
aut corrigias aut cultellos curiosos nec tunicas apertas ante vel retro. 
Et qui in predictis otfenderint , pena gravis culpe a suis prelatis pu- 
niantur. 
20 Hortantes eciam omnes fratres, quantum possibiie est, ut tunicellas 

laneas deferant, cum constituciones nostre prohibeant omnibus fratribus 
eciam infirmis non debere uti lineis ad carnem. 

Et nullo modo dormiant sine camisia, sed cum camisia cincti. 
Volentes eciam, quod in rasura servetur constitucio , ita quod ca- 
25 pilli non descendant summitatem aurium, et inter tonsuram et rasuram 
desuper non plus quam tres digiti. Noientes, quod accolithi vei alii, 
quando induunt superpeliicea in ministerio aitaris vei in processionibus 
vel quocumque aiio modo sint sine capuciis aibis, nec subdiaconi, dia- 
coni et sacerdotes, quando induunt sacras vestes , ulio modo dimittant 
30 capucium vei scapuiare. 
De cibis et ieiuniis. 

Item. Quia abstinencia a carnibus et ieiunia in ordine nostro sunt 
ad magnum decorem reguiaris vite et secuiarium editicacionem et mui- 
tum conveniencia honestati et studio , ideo hortamur omnes fratres , ut 
35 induti virtute ex aito observent integre et ferventer sacra instituta de ie- 
iuniis et abstinencia ciborum, mandantes omnibus et singuiis fratribus, 
ut per totum adventum et per totam quadragesimam et in iciuniis qua- 
tuor temporum et in ieiuniis de prccepto et in omnibus sextis feriis per 
totum annum strictissimum servetur iciunium, ita quod cxtra prandium 1) prclato — private om. P. — -37) cl iii iciiiiiiis om. V. 32 AGTA CAPITaLORIUM GENERALTUM O. P. [l5o5 

nec panis nec aliquis cibus alicui detur, nisi fructus in sero propter po- 
tuni, et talibas diebus ante completorium facto signo congregentur fra- 
tres omnes in refectorio , et cum lectione mense bibant, qui volunt, et 
sic processionaliter vadant ad chorum. Mandantes presidentibus conven- 
tuum sub pena absolucionis a suis officiis , ut in diebus ieiunii taliter 5 
provideant fratribus in prandio de ferculis et pictanciis , quod possint 
ieiunare ; prohibentes, ne secunda et quarta feria dispensetur quantum 
ad esum carnium , nisi in aliquo casu infirmitatis vel necessitatis. Et 
eciam in prefatis diebus in ieiunio sancte crucis non detur in sero alius 
cibus quam panis, exceptis itinerantibus, ne videamur tale ieiunium no- 10 
strarum constitucionum, secundum quas vivere tenemur, contemnere. In 
aliis autem diebus poterunt presidentes conventuum, secundum quod iu- 
dicavcrint expedire , cum fratribus indigentibus dispensare , ita tamen, 
quod numquam dispensetur cum toto conventu, sed semper sint aliqui 
tenentes refectorium, in quo nulio umquam tempore comedantur carnes, ,5 
nec ullo pacto in adventu dispensetur cum aliquo fratre in esu carnium, 
nisi sit intirmus. 

Item. Ordinamus, quod omnes fratres tam priores quam magistri 
et alii, nisi sint infirmi, comedant simul in refectorio vei in auia vei in 
iiospicio in prima vei secunda mensa , si in prima non poterunt inte- 20 
rcsse, et utantur omnes eisdem cibis, nec aiicui fiant particuiaritates, nisi 
quando sunt liospites vei racione iaboris aut aiterius necessitatis. Prior 
tamen possit dare iicenciam , ut aiiqui extra predicta ioca cum liospiti- 
bus adventantibus in ioco lionesto possint comedere, vei quando in qua- 
dragesima predicant vei pro aliqua necessitate et casu. Proliibentes stri- 25 
ctissime sub pena gravis cuipe, ne aiiquis in camera sua mensam te- 
nere vei comedere presumat. Et eandem penitenciam voiumus incurrere 
procuratores et dispensatores, si fratribus extra predicta ioca comeden- 
tibus panem , vinum, pictantiam vel aiia cibaria dare presumpserint. 
Quod si aliqui moniti liunc modum vivendi in communi sequi contem- 30 
pserint, eos ex vi presentis ordinacionis voce activa et passiva in iilo 
conventu privamus. 

Item. Quoniam substancia religionis in tribus essenciaiibus votis con- 
sistit, inter que prima est obediencia, que magis deo accepta est, quam 
quodcumque aiiud sacrificium, volumus et ordinamus, quod omncs fra- 35 
trcs tam magistri quam aiii suis preiatis obediant ct eis debitam reve- 
renciam exhibeant. Si autem aiiquis frater deprehensus fucrit aiicui pre- 
ccpto sui superioris scienter contrafecisse vei proterve cum eo conten- 
dissc vei vcrbis cum dehonestasse vei penitenciam sibi iniunctam facere 
recusasse aut a correctione vel preceptis maiorum appeiiassc vei sine ii- 40 
cencia extra conventum per unum mensem stetisse , ipso facto sit pene l5o5] MEDIOLAm MDV. 33 

gravioris culpe subiectus; quam penam volumus cciam eos incurrerc, qui 
pcr personas extra ordinem constitutas presumpserint procurarc officium 
vcl dignitatem aut assignacionem seu remocionem pro se vcl pro alio in 
aliquo conventu vel qui defectus fratrum, unde possit ordini vcl fratri 
5 infamia vel scandalum oriri, predictis personis revelaverit. Prohibentes 
sub pena excommunicacionis et gravioris culpe ac privacionis omnium 
bonorum, ne quis presumat buUas quascumque questuarias predicare aut 
cum questuariis et zarretanis huiusmodi indulgenciarum bullas predican- 
tibus se in socios adiungere sine expressa licencia reverendissimi magi- 

10 stri ordinis. Nec eciam aliquis frater sub eisdem penis presumat in ter- 
minis aliorum conventuum nostri ordinis discurrere , vagari , predicarc, 
questuare aut moram trahere absque licencia presidencium dictorum con- 
ventuum ; quibus damus facultatem, ut huiusmodi fratres sic vagantcs 
et discurrentes possint per censuras compellere ac eos , si eorum man- 

15 datis non paruerint, punire et carceri mancipare, invocato, si opus fuc- 
rit, auxiiio brachii secularis. Possint tamen itinerantes , dum transeunt 
per aliquam viliam, ibidem celebrare et predicare non questus, sed de- 
vocionis gracia aut ad hdeliura preces, dummodo ibi moram non tra- 
hant, non obstantibus quibuscumque litteris aut quacumque alia licen- 

20 cia. Nec aliquis frater ordinis sub pena carceris , quam ipso facto in- 
currat, presumat accedere ad curiam Romanam sine expressa licencia sui 
prioris provincialis vel vicarii generalis sue congregacionis vel reveren- 
dissimi magistri ordinis. Nec in eadem curia moram trahat , nisi prius 
se presentet procuratori ordinis aut eius locum tenenti et ei causas et 

25 negocia, que habet tractare, fideiiter exponat. Volentes, quod nullus frater 
exeat provinciam suam sub pena gravioris culpe sine licencia sui pro- 
vincialis vel vicarii generalis seu congregacionis et sine litteris testimo- 
nialibus eorumdem. Mandantes omnibus et singulis prioribus provincia- 
libus et conventualibus ac presidentibus conventuum in virtute spiritus 

30 sancti et sancte obediencie et sub pena suspensionis a suis officiis, quam 
ipso facto incurrant, ne fratres de vita regulari sine licencia sui vicarii 
gcneralis aut reverendissimi magistri ordinis rccipere vel ultra duos dics 
retinere presumant. Mandantes eciam sub eisdem penis vicariis et pre- 
sidentibus conventuum vite regularis, nc fratres de vita communi sine 

35 licencia sui prioris provincialis aut reverendissimi magistri ordinis reci- 
pere aut ultra predictum terminum duorum dierum retinerc prcsumant. 
Nec volumus in locis, ubi sunt duo convcntus nostri ordinis, quod pre- 
sidens unius conventus possit sub pretextu cuiuscumquc cause fratrem 
alterius conventus sine licencia sui prclati uUo modo rccipcre. Nec cciam 14) coinpcllcro] oxpcllcrc 1'. 
MOPH (j 34 ACrA CAPITULORUM GE^^ERALIUM O. P. [l5o5 

aliquis prior quemcamqae fratrem sine litteris testimonialibus vagantem 
ct discarrentcm prcsumat ultra unum diem naturalem retincre, nisi fortc 
contingeret illam inlirmari, aut propter magnas pluvias non posset rc- 
ccdere, sub pena suspcnsionis ab officio suo per octo dies pro qualibct 
vice. 5 

Item. Quia reverendissimus magister ordinis iam multos conventus 
reformavit et eciam alios conventus intendit reformare quoad substan- 
cialia et eciam quoad cerimonialia , idcirco conformantes nos litteris ct 
privilegiis apostolicis precipimus in virtute spiritus sancti et sanctc obc- 
diencie et sub pcna excommunicacionis late sentencic , unica pro trina lo 
canonica monicione premissa, quam scdentes pro tribunali proferimus in 
his scriptis et quam contrafacientes ipso facto incurrant, quatenus nuUus 
frater ordinis nostri, cuiuscumque gradus aut condicionis existat, sive de 
vita regulari sive de vita communi presumat conventus subiectos prio- 
ribus provincialibus tam reformatos quam reformandos , verbo , scripto 15 
vel opere, directe vcl indirecte, per se vel per alios procurarc, quod exi- 
mantur a cura ct iurisdictione prcdictorum priorum provincialium, qui- 
bus secundum regularia instituta nostri ordinis subici debent, sine spe- 
ciali licencia magistri ordinis ; decernentes irritum et inane, si quid prcter 
prcmissa per quemcumque contigerit attemptari, ct quam excommuni- 2u 
cacionem execucioni demandandam reverendis provincialibus committi- 
mus, a qua cxcommunicacione contrafacientes absolvi non possint nisi 
pcr magistrum ordinis. 

Itcm. Cum decus sancte obcdiencie paterna monicionc et cxpiacione 
culparum per penitencias in subditorum cordibus augcatur et, cum no- 25 
stra religio merito et numero floruerit, quamdiu quotidiana capitula pcr- 
duraverunt, idcirco mandamus prioribus seu presidentibus conventuum 
sub pcna suspensionis a suis officiis, ut saltem de quindcna in qaindc- 
nam capitulum de culpis tenere debeant , quatenus et frequentibus ad- 
monicionibus ct reprehensionibus pravi mores corrigantur et in melius 30 
reformcntur. A quo nuUus frater, cuiuscumque gradus aut condicionis 
existat, remanere presumat, nisi propter inlirmitatem aut arduam causam 
de licencia prelati. Prohibentes sub pena gravioris culpe , ne quis pre- 
sumat propter quodcumquc dubium asserere, priorem sui conventus non 
cssc pricjrem, aut ab eius obediencia se subtrahere, donec per supcrio- 35 
res, si quod dubium est, fuerit declaratum. Et eandem penam volumus 
incurrerc eos, qui arma invasiva in conventu super se portavcrint vcl 
aliquem fratrem percusserint graviter, aut qui ad liberacionem alicuius 
fratris incarcerati operam elHcaccm dederint. Mandantes prioribus pro- 6)' ilcm — id Jijri prohibcrciU om. V. l5o5] MEDIOLANI MDV. 35 

vincialibus sub pena suspcnsioiiis a suis officiis, quatcnus posl capituium 
gencrale celebrent suum capitulum provinciale, in quo diffinitor eligatur, 
nisi forte bella id lieri prohiberent. 
De paupertate. 
5 Item. Quia communitas omnium rerum maxime confert ad refor- 

macionem conventuum, ideo, ut perfecte paupertatis votum servetur et 
vicium damnate proprietatis a fratribus excludatur, volumus et ordina- 
mus ac sub pena gravioris culpe et privacionis omnium bonorum sibi 
concessorum districte prohibemus , quas penas quiiibet contrafaciendo 

10 ipso facto incurrat, ne aliquis frater nostri ordinis, cuiuscumque gradus 
aut condicionis existat, aliqua bona temporalia nisi ad usum tantum de 
licencia suorum prelatorum habeat, nec ea vendere , donare , pignorare, 
commutare vel quovis modo alienare, nec pecunias aut alia bona apud 
mercatores aut campsores seu apud personas extra obedienciam nostri 

15 ordinis constitutas tenere aut mutuare, seu debitum aliquod contrahere 
sine licencia, aut tabernam vel macellum exercere, aut eciam negocia- 
ciones seu mercancias aut artem alchimie exercere aut animalia in so- 
cietatem tenere aut de pecuniis ordinis possessiones sive proventus vel 
quecumque alia bona immobilia non nomine conventus , sed nomine suo 

20 vel parentum vel amicorum vel quorumcumque aliorum emere presu- 
mat ; precipientes prioribus provincialibus et presidentibus conventuum, 
ut omnem diiigenciam adhibeant, quod de eleemosinis tam in questibus 
quam in missis et officiis collectis et de omnibus aliis redditibus et pro- 
ventibus conventus, ac eciam de aiiis ad conventum venientibus seu per- 

25 tinentibus taliter disponatur, quod fratres in communi vivant et quod 
nullus frater, cuiuscumque gradus existat , eciam si sit magister , extra 
refectorium aut hospicium excepta infirmitatis causa comedere aut men- 
sam tenere presumat, sed puisato cymbalo tam magistri quam alii fra- 
tres vadant ad abluendum manus et ad sedendum in loco deputato prope 

30 refectorium et facto signo a prelato cum campanula, fratres bini et bini 
intrent refectorium et inclinent ante crucem vel imaginem, que est supra 
mensam prioris et vadant ad sua loca, et postquam prelatus cessaverit 
puisare campanulam, qui scriptus est ad responsoria horarum, dicat : 
« Benedicite », factaque benedictione in nota ordinis, omnes vadant ad 

35 scdendum secundum ordinem suum. Quando autem fuerint fratres in 
mcnsa, nullus incipiat comedere, quousquc a lectore mense lectis duobis 
versibus, prelatus fecerit signum ; quo facto cum silencio et Icctione 
mense capiant cibum, nec comestionem multum protrahant, nec pcrsone 
secularcs dc facili recipiantur ad comedendum in refectorio cum fratri- 
bus. Gompleta autem comestione fratres faciant gracias proccssionaliter 
proccdendo ad ccclesiam. Mandantes omnibus et singulis fratribus nosiri 36 ACTA CAPirJLORUM GEMERAMaM O. P. [l5o5 

ordinis, cuiuscumqac gradus aut condicionis existant in virtute spiritus 
sancti et sancte obediencie ac sub pena excommunicacionis late sentcn- 
cie, ac sub pena gravioris. culpe, eiuatenus nullus eorum audeat de bonis 
ad communitatem conventus quovis modo pertinentibus sibi aliquid usur- 
pare aut appropriare. Et si quis de preJictis bonis aliquid habct , te- 5 
neatur infra octo dies a noticia presencium totum illud restituere aut 
cum presidente conventus terminum accipere. Nolentes eciam, quod ali- 
quis trater possit tenere pecunias in deposito ad usus incertos, sed so- 
lum ad certos usus et dc licencia suorum prelatorum, puta si habuisset 
ab aliqua persona ex predicacione vei confessione aliquas pecunias pro 'o 
vestibus et libris emendis vel pro aliqua particulari causa , tales pccu- 
nias poterit tenere non apud se, sed in deposito, quod habet duas vel 
tres claves, quas tenebunt tres patres, qui in uno libro sigillatim scribcnt 
dictas pecunias , quando ponentur et quando extrahentur, quas non li- 
cebit in alios usus commutare, sed tantum. ad usus iilorum, qui eas de- 15 
positavcrunt pro eorum necessitatibus expendendas. Mandantes prioribus 
ct presidentibus conventuum sub pena absolucionis a suis officiis, ut in- 
stituant fideles procuratores et dispensatores, qui discrete et tideliter ha- 
beant bona conventus conservare et dispensare, et teneantur singulis men- 
sibus coram patribus raciocinium de introitibus et expensis conventus 20 
facere, omni excusacione semota. Precipientes eciam omnibus fratribus 
in virtute spiritus sancti et sancte obediencie et sub pena privacionis 
omnium graciarum ordinis, ut quilibet eorum teneatur saltem semel in 
anno de mense decembris omnia bona eis ad usum concessa ad pedes 
sui prelati realiter ponere vel saltem integraliter omnia in scriptis redi- 25 
gere et suis presidentibus tamquam se ipsos omnium rerum proprietate 
spoliantes presentare. Qui vero hoc facere neglexerint, sint omnibus gra- 
ciis sibi conccssis privati. Prohibentes strictissime sub pena privacionis 
vocis active et passive omnibus et singulis fratribus et sororibus nostri 
ordinis, cuiuscumque gradus aut condicionis existant, ne aliquis eorum 30 
presumat duas cameras aut duas habitaciones in diversis conventibus te- 
ncre, nisi sit actu regens in studio generali aut inquisitor heretice pra- 
vitatis ; nec eciam dc bonis sibi ad usum concessis per viam testamenti 
aut donacionis disponere; et qui in aliquo predictorum defecerit, ipso 
facto predictam penam incurrat, a quo non possit absolvi vel dispcn- 35 
sari nisi per magistrum ordinis. Mandantes eciam prioribus provinciali- 
bus sub pena suspcnsionis a suis olFiciis, quam contrafaciendo ipso facto 
incurrant, ne aliquis eorum de cctero racione fratrum defunctorum pre- 
sumat aliquid a conventibus exigere vcl acciperc, sed ipsis provincialibus 7) nolentcs — cxpcndendas om. 1', l5o5] MEDIOLANI MDV. Sy 

pro exepensis eorum alio modo provideatur. Voleutes et ordinantes, quod 
in quolibet conventu sit una camera pro hospitibus deputata et una alia 
pro infirmis, et si talia loca non sint, edificentur et quod bene fulciantur 
de lectis et iinteaminibus et mappis et omnibus utensiliis et aliis neces- 
5 sariis, et quod preficiantur eis unus hospitarius et unus infirmarius, qui 
omnia pertinencia ad suum ofhcium recipiant sub inventario. Volentes, 
quod fratres hospites cha-ritative recipiantur et humaniter pertractentur, 
et eciam infirmi et in camera infirmorum charitative recipiantur et cum 
pietate bene tractentur ac eis de servitoribus, medicis et medicinis et aliis 

10 necessariis secundum facultatem provideatur. Quod si presidentes con- 
ventuum fuerint in hoc negligentes per priorem provincialem vel eius 
vicarium graviter puniantur vel a suis officiis absolvantur. 

Item cum Sixtus papa quartus dispensaverit cum toto ordine , ut 
possit possessiones, redditus, proventus et aha bona immobiiia retinere, 

15 recipere et emere in communi et non aliter pro subsidio studencium et 
supportacione aliorum onerum fratribus et conventibus incumbencium, 
non obstantibus constitucionibus apostolicis et regularibus institutis dicti 
ordinis, secundum quas mendicantes appellamur et sine proprio ex in- 
certa mendicitate vivere debemus, et cum iam totus ordo prefatum pri- 

20 vilegium acceptaverit, prohibemus omnibus prelatis et fratribus nostri 
ordinis sub pena excommunicacionis late sentencie, quam in hiis scriptis 
ferimus, unica pro trina canonica monicione premissa, ne sine licencia 
capitLili generaiis vel reverendissimi magistri ordinis possessiones seu red- 
ditus aut proventus seu alia bona immobilia conventuum vel iocorum 

25 vendere, aut alienare presumant; possint tamen iila de licencia priorum 
provincialium vel vicariorum generalium commutare, dummodo in evi- 
dentem utilitatem conventuum et locorum cedat ; et idem dicimus de 
localibus et rebus mobilibus conventuum, quod non possint vendi vel 
alienari sine licencia priorum provincialium vel vicariorum generalium, 

30 nec eciam presumant prelati pecunias conventuum secularibus mutuare. 
Presidentes autem et fratres illorum conventuum, qui sine redditibus et 
absque magna sollicitudine et frequenti discursu ac distractione fratrum 
sufficienter ex eleemosinis et moderato questu sustentari possunt et com- 
petentem numerum fratrum et studencium cum continuacione lectionum 

35 et profectu religionis tenere, hortamur, ut sine redditibus pristinam ac 
moderatam mendicitatem observent et in bono proposito perseverent, 
regni celestis a domino merccdem ct a nobis benedictioncm recepturi (i). 13) ilcm — rcccpturi nm. P. (t) Cf. Supra png. 1 1 sq. 38 ACTA cAPrraLouuM qeneralium o. p. [i5o5 

De voto castitcitis. 

Item. Quod nihil nos ita odibiles deo et abominabiles hominibus 
reddit, quam promisse castitatis votum depravare, districte imponimus 
presidentibus convcntuum sub pena absolucionis ab officiis suis , quam 
ipso facto contrafaciendo incurrant, quatenus, si aiiquem fratrem le<^i- 5 
time deprehenderint in peccatum carnis cum quavis persona incurrisse 
vel lapsum fuisse aut post paternam admonicionem in presencia aliquo- 
rum patrum sibi factam ad ioca suspecta accessisse aut cum personis 
suspectis conversacionem aut familiaritatem habuisse , preter penas in 
constitucionibus taxatas, ipsum eiiciant a conventu et privent omnibus 10 
bonis ab ordine sibi concessis, que volumus communitali fideliter ap- 
plicari, declarantes huiusmodi criminosos incurrisse penam gravioris culpe 
et penam carceris, a qua non possunt absolvi nisi per magistrum ordi- 
nis vel difFinitores capituli generalis vel provincialis ; quas eciam penas 
volumus subire eos, qui inventi fuerint ad taxillos vel cartas lusisse in 15 
conventu vel e^ctra conventum aut falsum testimonium di^isse , aut pe- 
cunias ad usuram mutuasse aut aliquem fratrem vulnerasse vel graviter 
percussisse aut quamcumque mulierem vel mulieres sive honestas sive 
inhonestas, sive propinquas sive extraneas in cellas aut alias oflficinas 
conventus introduxisse, nisi essent forte alique magne domine, que bene 20 
associate de licencia prioris cum consilio patrum vellent conventum vi- 
dere. Easdem eciam penas volumus incurrere eos, qui mutato vel oc- 
cultato habitu aut larvati conventum exire aut quecumque monasteria • 
monialium intrare aut extra conventum de nocte exire vel in villa seu 
civitate pernoctare, nisi forte pro infirmis custodiendis aut cum licencia 25 
prelati, presumpserint. Randem eciam penam incurrant illi, qui in con- 
ventu permiserint coreas hominum et mulierum fieri vel qui in conventu 
vel extra conventum coreas duxerint. Si vero prelatus aliquid predicto- 
rum commiserit, ipso facto sit ab officio suo absolutus. Volentes, quod 
dcputetur vir portarius prudens et honestus, et claves porte, quando fra- 30 
tres sunt in mensa et eciam de nocte stent apud prelatum vel apud per- 
sonam securam. Imponentes presidentibus conventuum , ut diligenciam 
adhibeant circa clausuram conventus et dormitorii, quod de nocte sempcr 
claudatur ab infra et claves remaneant apud personam securam. 

Item. Quoniam vagi et eflrenati discursus fratrum scandali occasio- 35 
nem solent secularibus prestare , districte prohibemus omnibus et sin- 
gulis fratribus, cuiuscumque gradus aut condicionis existant , sub pena 
gravis culpe, quam quilibet contrafaciendo ipso facto incurrat, quatenus 
nullus eorum exeat convcntum, nisi raro et dc licencia prelati cum socio 2)-itcm — sociiram <}ntc itcm om. V. i l5o5] MEDIOLANI I\IDV. 39 

honesto, quem ipse dederit, et sine bottis ; et quando habent exire con- 
ventum, non vadant ad loca suspecta nec discurrant ad diversa loca va- 
gando, sed negociis expeditis cito ad conventum revertantur. Et sub ea- 
dem pena nullus presumat in civitate in domibus secularium comedere, 
5 aut ad loquendum cum monialibus in quocumque loco accedere sine li- 
cencia prelati, aut litteras vel munuscula eis mittere vel ab eis accipere 
sine licencia prelati, quam non possit dare nisi ex causa honesta et ne- 
cessaria, sub pena suspensionis ab ofhcio suo, quam ipso facto contra- 
faciendo incurrat. 

10 De studio. 

Item. Quia gloria et profectus tocius ordinis est studium arcium et 
sacrarum litterarum, ideo volumus et ordinamus, quod in omnibus con- 
ventibus, in quibus est generale studium, iuxta ordinaciones multorum 
capitulorum generalium via et doctrina s. Thome legatur, teneatur et de- 

15 fcndatur ; et si quis scienter presumpserit in aliquo eius doctrinam pu- 
blice impugnare, sit ipso facto privatus loco et graciis ordinis ; preci- 
pientes sub pena carceris,' quatenus nuUus presumat sustentare conclu- 
siones hereticas, vel eciam in populo scandalum generantes. Mandantes 
prioribus provincialibus, ut diligenciam adhibeant, quod studium gram- 

20 matice in pluribus conventibus provincie ponatur, ad quod iuvenes illius 

provincie mictantur et erudiantur. Volentes , quod lectores continue et 

solicite legant et iuvenes et studentes lectores sine defectu visitent, et fiant 

quotidie circuli et conferencie vel examinaciones. Nec possint fratres in 

V aliquo studio generali assignari, inde removeri ante compietum tempus 

25 trium annorum nisi propter crimen vel totalem ineptitudinem ad litteras 
ct de consensu regentium et officialium studii. Prohibentes sub pena gra- 
vioris culpe, quod nuUus promoveatur ad baccalaureatum seu ad legen- 
dum sentencias pro forma et gradu magisterii, nisi in aliquo studio 
generali per tres annos in theologia studuerit , in disputacionum et cir- 

30 culorum frequencia exercitatus fuerit, et nisi tamquam idoneus et suffi- 
ciens per provinciales et diffinitores sue provincie capitulo generali vel 
magistro ordinis fuerit presentatus et acceptatus. Et postquam compic- 
verit cursum suum quoad lecturam sentenciarum et actos scolasticos 
secundum morem illius universitatis, non possit ad gradum magisterii 

35 promoveri nisi per capitulum generaie vel magistrum ordinis eius lectura 
fuerit approbata, et ipse ad suscipiendum magisterium per predictos fuerit 
licenciatus. Oppositum autem facientes secundum nostras constituciones 
sunt ipso .facto excommunicati et omnibus graciis, offiiciis et exempcio- 
nibus perpetuo privati, sicut eciam patet ex constitucione Ronifacii IX., 

40 secundum quam eciam cx vi presentis ordinacionis decloramus esse pri- 
vatos. Declarantcs cciam, quod illi, qui pcr bullas aut brcvia apostolica 40 AGTA GAPITaLORUM GEMERALILTM O. P. [iSoS 

sine licencia et favore reverendissimi magistri vel capitulorum generalium 
promoti sunt vel de cetero promovebuntur ad quoscumque gradus in 
theologia sive biblicatus sive baccalaureatus sive magisterii nuUis liber- 
tatibus , e\empcionibus , graciis, preeminenciis huiusmodi graduatis ab 
ordine concessis gaudere possunt, sed solum pro simplicibus conventua- 5 
libus haberi debent. Mandantes presidentibus conventuum et omnibus 
fratribus nostri ordinis, sub pena gravioris culpe, ne tales sic per saltum 
et furtive graduatos pro graduatis habeant aut eos graduatos nominare 
presumant. Et volumus, quod in qualibet provincia, si fieri potest, tres 
vel saltem duo conventus de magis idoneis eligantur, in quibus ponantur 10 
studia particularia ct per priores provinciales mittantur iuvenes illius 
provincie apti, idonei et morigerati et non insolentes atque criminosi, 
quibus de sufficientibus lectoribus provideatur. Ubi autem paucitas vel 
ineptitudo conventuum predicta studia in diversis conventibus poni non 
permiserit, poterit in eodem convcntu simul poni studium philosophie 15 
et theologie. Et ut studentes ad studium missi comoditatem habeant 
studendi, mandamus omnibus presidsntibus conventuum, ut suis fratribus 
ad studium missis teneantur singulis annis dare duos ducatos aureos, ut 
possint sibi de libris et vestibus providere. Mandantes omnibus et sin- 
gulis fratribus nostri ordinis sub pena excommunicacionis, quam contra- 20 
faciendo quilibet eorum incurrat, quatenus nuUus eorum in locis, ubi 
cst studium, presumat manere extra conventum sine speciali licencia ma- 
gistri ordinis, dantes facultatem presidentibus nostrorum conventuum, ut 
tales fratres extra conventum sine predicta licencia manentes possint ca- 
pere et incarcerare ac eos punire, invocato, si opus fuerit, brachio auxilii 25 
secularis. Et idem dicimus de his, qui manent extra conventum in locis, 
ubi conventum habemus. 

Item. Mandamus omnibus fratribus nostri ordinis sub pena gravioris 
culpe, quam ipso facto contrafaciendo incurrant, quatenus nuUus eorum 
presumat imprimi facere libros ordinis aut a fratribus ordinis editos sine 30 
licencia speciali magistri ordinis et nisi prius fuerint bene correcti et exa- 
minati. Et sub eadem pena nuUus fiat lector principalis in aliquo con- 
ventu vel predicator generalis, nisi sit maturus, discretus et sufficicntis 
litterature et qui per tres annos ad minus theologiam audierit et sciat 
competenier proi^onere verbum dei et sit idoneus ad negocia ordinis per- 35 
tractanda. Absolventes omnes, qui a septem annis citra aliter facti sunt. 
Sub eadem pena prohibentes omnibus predicatoribus, ne predicent scan- 
dalosa, nec detrahant prelatis ecclesie nec aliis religiosis , sed predicent 
doctrinam evangelicam et sanam ad honorem dei et sanctorum et ad ao 
edificacionem populi. NuUus eciam exponatur ad confessiones audiendas, 
nisi sit idoneus, maturus, vita et moribus approbatus et de casibus tam l5o5] MEDIOLANI MDV. 4I 

sedi apostolice quam diocesanis reservatis ac de aliis, que ad animarum 
salutem pertinent, competenter instructus. 

Item. Volumus et ordinamus, quod omnes priores habeant regulam 
et constituciones correctas, que sunt noviter impresse, et regulam semel 
5 in hebdomada et constituciones semel in anno ac ordinaciones presentes 
ter in anno legi faciant coram fratribus simul in mensa congregatis. 

Item. Ordinaciones precedentis capituli tamquam utiles et raciona- 
biles ac eciam declaraciones diversorum capitulorum generalium collectas 
per reverendissimum magistrum ordinis et diversis passibus constitucio- 

10 num applicatas approbamus et volumus in suo robore permanere et quan- 
doque in mensa legi. 

Item. Pro serenitate et consolacione consciencie omnium fratrum 
cupientes, ut pocius corpora paciantur penas, quam anime damnentur, 
removemus omnes censuras et precepta omnium precedencium capitu- 

15 iorum generalium et illa commutamus in penam gravioris culpe, exceptis 
dumtaxat censuris et preceptis, que in presentibus ordinacionibus conti- 
nentur ; hortamurque priores provinciales et conventuales, ne sint faciles 
ad censuras et precepta fulminanda. Mandantes procuratoribus provincia- 
libus, ne ultra tempus visitacionum solemniuni, quod quidem non est 

20 multum protrahendum , non gravetur conventus trahendo ibi moram, 
quam si traxerint, teneantur sibi et famulis atque equis de suis contribu- 
cionibus expensas facere ; nec eciam in ipsa visitacione magnas expensas 
in cibis delicatis et exquisitis faciant, sed post secundam diem sint con- 
tenti cibariis refectorii ; et idem dicimus de vicariis generalibus. Nolentes, 

25 quod vicarii nacionum instituti per procuratores provinciales habeant ali- 
quam iurisdictionem in conventu, in quo sunt assignati. 

. Item. Ut removeantur lites, que inter conventus solent oriri propter 
limitacionem terminorum, imponimus prioribus provincialibus, ut assum- 
ptis secum aliquibus patribus discretis iilorum conventuum, inter quos- est 

30 disceptacio, taliter limitent et dividant terminos, attenta maiori vel minori 
paupertate conventuum, quod pax inter ipsos servetur. 
Iste sunt declaraciones. 

Declaramus, quod ad consilia vocandi sunt fratres, qui sunt magistri 
in theologia vel fuerunt priores in illo conventu, ubi deputantur consi- 

35 liarii, vel lectores principales vel vicarii nacionum vel in studio generali 
sentencias legerint vel qui sunt actualiter suppriores vel qui per magi- 
strum ordinis vcl priorem provincialem instituti fuerint, nisi propter ali- 
quod crimcn meruerint privari, sicut eciam alias declaratum fuit. 9) passibus] parlilnis k. — so) iiilcr — convcntuuni om. R. — 33) dcclaranuis — Jcclaratiim tint 
nm. P. 42 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5o5 

Item. Declaramus, qiiod fratres in ordine nostro debent tenere loca 
in choro, refectorio, capitulo, processionibus et in aliis locis secundum 
ordinem sue professionis, ita quod iili, qui post professionem suam la- 
citam vel expressam diucius habitum nostre religionis portaverunt, dc- 
bent precedere eos, qui non tanto tempore prefatum habitum detulerunt, s 
exceptis magistris in theologia, qui habent locum immediate post illum 
priorem, in cuius conventu fuerint, et exceptis baccalaureis, qui in aliquo 
conventu , ubi est generale studium, sentencias legunt vel iegerint, qui 
locum debent habere immediate post suppriorem vel post seniores patres 
conventus secundum consuetudinem patrie. Magistri vero et alii graduati lo 
locum inter se habebunt secundum ordinem et tempus sue promocionis. 
Illi vero , qui in seculo aliquem gradum habuerunt , priusquam recepti 
faerint in ordine , tenebunt locum sue vocacionis , nisi per magistrum 
ordinis vel priorem provincialem cum difTinitoribus fuerit sponte slbi 
locus datus. Studentes autem in actibus scolasticis locum habeant secun- 15 
dum ordinem sue recepcionis, nisi sint studentes honoris , qui omnes 
alios debent precedere. Magistri vero studencium ubique locum habeant 
supra omnes studentes ; biblici vero locum habeant super magistrum 
studencium. Patres vero de consilio, nisi fuerint graduati , locum sue 
professionis ubique teneant. 20 

Item. Declaramus, quod si per inferiores prelatos ob delicta vel de- 
merita fratres aliqui minus (i), quam culpe eorum exigant, puniantur, 
nihilominus per prelatos superiores possunt et debent secundum constitu- 
ciones ordinis gravius castigari, sicut fuerit declaratum Veneciis anno 1437. 

Item. Declaramus, quod inter festivitates beatissime virginis solum 25 
festum assumpcionis eius habet octavas solemnes ; festum autem nativi- 
tatis eius ct visitacionis eius habent octavas simplices, et in festo visita- 
cionis debet cantari et legi officium editum per s. theologie professorem 
fr. Vincencium de Castronovo (2) magistrum ordinis ad instar octavarum 
nativitatis eiusdem , revocantes illam rubricam factam de celebracione 30 
huius festi, antequam octave corporis Christi essent solemnes , in qua 
dicitur, quod fiant ad instar octavarum corporis Christi. Fcstum autem 
purilicacionis et annunciacionis et sanctificacionis eiusdem non habent 
octavas. 

Item. Declaramus, quod si post octavas solemnes immcdiate non 35 
occurrerit festum simplcx vel supra, in ipsa die octava debet dici ofTicium 14) spontc om. W ([) MOPH. VIII, 242 1. 23 falso lcgitur « cicius » prn (rminus». 
(2) De fr. Vincentin rlc Castronnvo c{. snprn pag. 25. l5o5] MEDIOLANI MDV. ^3 

defanctoram, ne anime, que sunt m purgatorio , debitis sutfragiis frau- 
dentur. 

Item. Declaramus, quod in vigilia s. Laurencii , que venit infra 
octavas beati Dominici, debet cantari Kyrie et sanctus et agnus dei de 

5 simplici, et gloria in excelsis et alleluia sicut quando venit in dominica. 

Item. Declaramus, quod infra octavas sancti Michaelis dcbet dici ad 

benedictus et ad magnilicat antiphona de die et cantus hymni ad laudes 

cantari debeat ad instar hymni trium lectionum unius confessoris, sicut 

fit in octavis sancti Martini. Declarantes eciam, quod in dominica infra 

10 octavas corporis Christi debet dici missa de dominica et per totas octavas 
tam in matutinis quam in vesperis heri debeat memoria de sanctissima 
trinitate; similiter dominica infra octavas visitacionis debet dici missa 
de dominica. 

Item. Declaramus, quod in festo ordinacionis beati Ambrosii, cum 

15 illa die non migraverit, debet cantari hymnus : Iste confessor, eo modo 
q\io cantatur in festo sancti Remigii ; eodem die in missa debet fieri 
memoria de sancto Andrea. 

Item. Declaramus, quod, quia quando prima dies mensis novembris 
venerit in dominica, non possunt dici tria ultima responsoria historie 

20 dominicalis, nisi fiat de feria in uno sabbato, sicut quando festuni beati 
Egidii venit in dominica, ideo in dominica infra octavas beati Martini, 
quando littera dominicaiis fuerit in D^ debet fieri de feria, ne sit opus 
omittere ofBcium in sabbato de beata virgine Maria. 

Item. Declaramus, quod in die animarum post lectiones in matutinis 

25 fiende sunt inclinaciones inter pulpitum et gradus altaris ab eo, qui le- 
ctiones legit. Similiter ad « fidehum », quod dicitur post graciarum actio- 
nes in sabbatis quadragesime, debent fratres tantum inclinaciones et non 
prostraciones facere, cum in vesperis immediate precedentibus prostra- 
ciones ad ipsas vesperas et ad ipsum « fidelium » facte non fucrint. 

30 Item. Declaramus, quod quando nulio prelato existente in dextro 

choro, prior aliquis fuerit in sinistro choro non habens aliquem magi- 
strum vel alium supra se, tunc post cantores thurificandus est prior, 
qui est in sinistro choro ; si vero habuerit aliquem magistrum vel alium 
supra se, lunc post cantores thurificandus est chorus dexter et postea 

35 sinister. 

Item. Declaramus, quod, quando ante nativitatem domini cantantur 
antiphone O, debent accendi due candcle in vesperis ; similitcr pt)st 
processionem, que fit in ramis pahnarum, debet crux reponi super altare 
ct ibi stare usque ad completorium inclusivc. 14) itcm — Andrea om. P. ~ iS) itom — Maria nnt. \' 44 AGTA GAPITULORUM GENERALTUM O. P. [l5o5 

Item. Declaramus, quod illc memorie, que habent perpetuum im- 
pedimentum, de quibus numquam potest lieri in proprio die , tle eis 
non debent lieri tres lectiones, nec festum trium lectionum ultra octo dies 
potest transterri. 

Item. Declaramus, quod in tempore paschali dcbel cantari cantus 5 
hymni : « Ad cenam agni providi », in hymnis eiusdem metri, nisi in 
festis totis duplicibus, sivc habeant specialem cantum sive non. 

Item. Declaramus, quod cantus hymnorum de semiduplici debet 
cantari ad hymnos in duplicibus et totis duplicibus, nisi in festis apo- 
stolorum et evangelistarum extra tempus paschale. 10 

Item. Declaramus, quod fratrcs beneficiati vel qui stant extra ordi- 
nem ad officiandum capellis vel ad servicndum in aliis officiis, quamdiu 
sic extra ordinem steterint vel officiavcrint vel bencficia tenuerint, nec 
cellam uqc voccm activam vel passivam in conventibus ordinis haberc 
possint, ncc conventus eis teneatur nisi ad sutfragia in morte, sicut fuit 15 
ordinatum in capitulo Perusino anno 1478, et ibi fuit accepiatum brcve 
Sixti pape quarti, quod predicta coniinet (i). 

Item. Declaramus, quod priores in conventu suo ct in eorum abscncia 
suppriores et corum vicarii omnes fratrcs nostri ordinis hospites ad eorum 
conventus declinantes ab omnibus peccatis et censuris tam a iure quam 20 
ab homine gcneraliter prolatis, sedi apostolice non reservatis, possunt 
absolverc, dummodo in fraudem hac intencione ad eos non accedant, ac 
eciam eis sacramentum eucharistie et extrcme unctionis ministrare, non 
tamcn possunt a sentencia lata a iudicc nostri ordinis absolvere , nisi 
iudex ille esset eis inferior. 25 

Item. Dcciara.mus, quod bona fratrum moriencium apud monastcria 
monialium ad suos conventus nativos pertinere debeant ; declarantcs 
eciam, quod ingredicntcs monasteria nostri ordinis absque licencia reve- 
rendissimi magistri, nisi in casibus in earum constitucionibus expressis, 
sunt excommunicati per constitucionem Bonifacii IX., a qua non possunt 30 
absolvi nisi pcr magistrum ordinis vcl fratres, quibus ipse commiserit. 

Item. Declaramus, quod cum cura monasteriorum dicti ordinis sit 
per sedem apostolicam commissa reverendissimo magistro ordinis et pro- 
vincialibus, nc mortuis vcl amotis prioribus provincialibus prcdicta mo- 
nasteria remaneant sinc regimine et cura, idem reverendissimus magister 35 
de consilio et consensu nostro ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex 
nunc dat illam auctoritatem et iurisdictioncm vicariis provinciarum super 
predicta monastcria , mortuis vel amotis predictis provincialibus , quam 
secundum ordinem et privilegia apostolica ipsi provinciales habebant. ri) Cf. MOPH. VIII, 3^2 1. 5 sqq. et BO. III, 561 n. 103, l5o5] MEDIOLANI MDV. ^5 

Denunciamus sanctissimum dominum nostrum lulium divina pro- 
videncia papa secundum in presenti capitulo misisse infrascripta brevia 
pro augmento religionis et pace tocius ordinis conservanda, quorum pri- 
mum est sequeniis tenoris : lulius papa II. Dilecte iili, salutem et apo- 
5 stoiicam benedictionem. A fide dignis nuper accepimus, epod multi tui 
ordinis fratres reformacionem per te salubriter institutam libencius avi- 
diusque amplecterentur, ni dubitarent a conventibus suis post huiusmodi 
reformacionem expelli. Quapropter nos pro dei laude et religionis honore 
reformatorum numerum huiusmodi augere desiderantes omnemc[ue dubi- 

lo tacionem fratribus illam subire volentibus adimere cupientes, universis et 
singuiis antedicti ordinis fratribus de observancia nuncupatis sub excom- 
municacionis late sentencie pena districtius inhibemus, ne conventus per 
te rcformatos et reformandos directe vel indirecte a regimine priorum 
provincialium , quibus iaxta constituciones dicti ordinis subiici debent, 

13 distrahere aut eximere curent sine tui speciali licencia. Decernentes 
nihiiominus quascumque litteras super exempcione regiminis antedicti, 
in posterum eciam per sedem apostolicam faciendas nullius roboris vel 
momenti fore, nisi in illis specialis mencio de tua licencia fiat. In con- 
trarium facientibus non obstantibus quibuscumque. 

20 Datum Rome apud s. Petrum sub annulo piscatoris die -xviii- 

marcii i5o5 pontificatus nostri anno 'ii- 

Sigismundus. A tergo: Diiecto filio generali magistro fratrum ordinis 
preiicatorum. 

Item. Aliud breve. 

25 lulius papa secundus. Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictio- 

nem. A fide dignis accepimus, quod nonnulli fratres ordinis tui et non- 
nulle moniales ordinis Augustini sub habitu et cura fratrum tue curc 
subiectorum degentes, uc debitam correctionem et absoluciones a suis 
oiliciis subterfugiant ad cancellariam Avenionensem et alias curias secu- 

30 lares vel ejclesiasticas a tuis et aliorum prelatorum ordinacionibus et 
mandatis appellare non erubescunt ; quocirca huiusmodi subterfugiis 
obviare, quantum cum deo possumus, cupientes fratribus et monialibus 
antedictis, ne appellaciones hactenus interpositas prosequi aut in posterum 
a mandatis huiu"smodi appellare, iudicibus vero quarumcumque curiarum, 

35 ne appellaciones huiusmodi recipere aut illas cognoscere quoquo modo 
presumant, sub excommunicacionis pena districtius inhibemus, irritum 
quoque et inane decernimus, quidquid secus a quopiam quavis auctoritatc, 
scienter vel ignoranter, contigerit attentari ; constitucionibus ct ordinacio- 
nibus apostolicis ac dicci ordinis statutis ccterisque in contrarium facicn- 

40 tibus non obstantibus quibuscumque. 

1) dciiuiicianuis — prcdicatorum ^Jtite approbaiiiu^ om. 1'. ^.6 ACTA (JAPirULOKUM GK^IHIRALIUM O. P. [l5o5 

Dcituni Rome apad s. Pelrum sub annulo piscatoris die 18 mar- 
cii i3o5 pontiticatLis nostri anno sccando. 

Sigismandas. .1 tergo : Dilecto lilio generali magistro fratram or- 
dinis predicatoram. 

Approbamas correctionem nostraram constitacionam et regale factam ^ 
per reverendissimam magistram ordinis, qae Mediolani faerant impresse, 
ac cciam declaraciones per eandem collectas et divcrsis passibas ct claa- 
sulis applicatas. 

Iiem. Approbamas magisteria infracitatorum fratrum videlicet : 
fr. Thome de Hispania Durant, fr. Augustini de Vercellis, fr. Antonii dc '" 
Dalmacia. 

Item. Approbamus magisteria et iecturas fratrum infrascriptorum 
videlicet : Reverendi patris fr. Eustachii de Bononia (i) provincialis Terrc 
sancte et fr. Petri Govarrubias Hispani (2) presentis capituli dillinitoris J 
fr. lohannis Vlagni de Ungaria (3) presentis capituli diffinitoris Ungarie, '5 
fr. Thame de Sicilia (4) similicer diffinitoris Sicilie, fr. Antonii Reugerii (5) 
provincie Provincie similiter diffinitoris Provincie, fr. lohannis Naverdi (6) 
similiter diffinitoris Aragonie, fr. Antonii Hostrcheriis (7) simiiiter diffi- 
nitoris Dalmaci^, fr. Thome Durandi (8) dilfinitoris Portugalie, fr. Gre- 
g.)rii Pardj Hispani, fr. Mathie de Pace Hispani (9), fr. Raymundi de -° 
P^abro provincie Tholosane, fr. Antonii FusK.usv3ns provincie Tliolosanc, 
fr. Maturini Teyreclin (10) provincie Francie, fr. Antonii provincie Unga- 
rie, fr. Rodulphi provincie Polonie, fr. Hieronimi de Ghiero, fr. Thome 
de Garresio, fr. Grcgorii Leti ladrensis, fr. Martini Soro (11), fr. Georgii 
dc lanua (12), fr.Theobaldi de Alba, fr. Bernardi de Saluciis, fr. lohannis ^5 0) que — applicatas] ciim recollcctionibus divcrsorum capilulorum gcucraliuni applicatorum 
diversis passibus ctclausulis coustitucionum P.— (luae scquuntur ad istc sunt absolucioncs om. W — 
I.)) Covarrubias] Cavasruvics K. (i) De fr. Eustachio de Bononla cf. MOPH. VIII, 451. 

(2) De fr. Petro Covarrubias d. supra pag. 25, SSOP. II, 81. 

(3) De fr. loannc Magni d. 1. c. 

(4) Dc fr. Thoina de Sicilia cf. 1. c, ubi falso dicitur difiinitor provinciac Ro- 
manae; cuius provinciac diffinitor fuisse arbitror fr. Marcus dc Verona, dc quo 1. c. 

(5) De fr. Antonio Rcugcrii (Raugerii) cf. 1. c. 

(6) De fr. loanne Navardi cf. 1. c. 

(7) De fr. Antonio cf. 1. c. 

(8) De fr. Thoma Durandi cf. 1. c. 

(9) De fr. Matthia dc Pacc d. SSOP. II, 38. 

(10) De fr. Maturino Tcyrcclin ial. Trecellim) cf. supra pag. 19. 
(ii) De fr. Martino Soro d. 1. c. pag. 21. 

(12) -De fr. Georgio de lanba cf. 1. c. l5o5] MEDIOLANI MDV. 47 

de Septembri Hispani, fr. Ferdinanii Chinensis Hispani , fr. Pctri de 
Capite Laude provincie Tholosane, fr. Petri Taliaferri (i) provincie Tho- 
losane, fr. Petri Sameone provincie Francie, fr. Guilelmi Fossi provincie 
Francie , fr. Alberti provincie Polonie , fr. lohannis provincie Polonic, 
5 fr. Augustini de Vercellis, fr. lohannis Sangreci Siculi, fr. Raphaelis 
Moner, fr. lohannis Millonis, fr. Michaelis de lanua (2), fr. Thome de 
Conate Alexandrini, fr. lohannis Petri Siculi (3). 

Et lecturas infrascriptorum fratrum et licenciamus cos ad magisteria 
in primis: fr. Zacharie de Ravenna (4) presentis capituli diffinitoris, fr. Al- 
10 vari Osorio (5), fr. Alphonsi Bussilio, fr. Luce de lanua, fr. Hieronimi de 
Thervisio, fr. lohannis Buxtaldo, fr. Ladislai de Quinque ecciesiis Un- 
gari (6), fr. lacobi de Victori.i, fr. Antonii de Miranda, fr. Gabrielis Per- 
chii prioris Barchinonensis, fr. lohannis Tenes provincie Aragonie. 

Item. Approbamus studium generale positum in conventu Insulcnsi 
15 provincie Dacie. 

Item. Approbamus studium generale positum pcr reverendissimum 
magistrum ordinis in conventu Bituricensi provincie Francie cum privi- 
legiis et exempcionibus et immunitatibus, que habentur in aliis studiis 
generalibus nostri ordinis. 
20 Item. Approbamus studium in conventu Olmucensi provincic Bo- 

hemie. 

Item. Approbamus reformaciones infrascriptorum conventuum vidc- 

licet : Frisacensis , Antwerpiensis provincie Theutonie , Brageriacii pro- 

vincie Tholosane subiicientes eosdem reverendis provincialibus cum mo- 

25 nasterio sororum Vallis gracie, cum acceptacione novi conventus fratrum 

Marie Meuce (7). 

Iste sunt translaciones. 

Transferimu§ fr. Albertum de Cherio de provincia sancti Pctri mar- 
tiris ad provinciam Hispanie. 
30 Transferimus fr. Antonium Baute provincie Tholosanc ad provinciam 

Hispanie ct fr. lohannem de Borcano provincie Tholosanc et convcntus 
Anicii ad conventum Marciani eiusdem provincie. 

Item. Approbamus translacionem fr. Frederici Principis provincic 
Francie de conv. Cathalanensi ad conv. Remcnscm eiusdem provincic. 

(i) De fr. Petro Taliaferri cf. I. c. 

(2) De fr. Michaele de lanua cf. MOPH. VIII, 402. 

(3) Dc fr. loanne Petro Siculo cf. 1. c. pag. 404. 

(4) De fr. Zacharia de Ravcnna cf. supra pag. 25. 

(5) Dc fr. Alvaro Osorio cf. 1. c. pag. 19. 

(6) Dc fr. Ladislao de Quinque ecclesiis cf. MOPII. VIII, 152. 

(7) Probabiliter agitur hic de conventu S. Mariae Cauccn. (Coca), dc quo cl'. 
BO. IV, 185 n. 123. (i) De fr. Thoma de Reatc cf. 1. c. pag. 402. 

(2) De fr. Petro Boncti cf. I. c. pag. 433. 

(3) De fr. Angelo de Saviliano cf. SSOP. II, 47. 

(4) De fr. loanne de Tcrdona cf. MOPII. VIII, 367. 

(5) De fr. loanne Nigri cf. supra pag. 22. 15 48 ACTA GAPITULORUM GEMEUALIUM O. P. [l5o5 

Icem. Transferimus fr. Dominicam de Motono de provincia Grecie 
aa provinciam Terre sancte et ad conventam Nichosie. 

Item. Approbamas translacionem magistri Thome de Rcate (i), ad 
conventam sancte Maiie Novelie de Fiorencia. 

Item. Approbamas translacionem magistri Petri Boneti (2) de con- 
vcnta Annanciate s. Marie saper Minervam provincie Romane ad con- 
ventam Baxi. 

Item. Approbamas translacionem magistri Angeli de Saviliano (3) de 
convcnta Salaciaram ad conventam Albensem provincie b. Petri martiris. 

Item. Fr. lohannis de Terdona (4) de conventa s. spiritas de Senis 
ad convcntum Vigaerie noviter erectum provincie s. Petri martiris. 

Item. Transferimus fr. lohannem Mamer conventus Posvalcensis pro- 
vincie Polonie ad conventam Lucembergensem provincie Theutonie. 

Item. Approbamus translacionem magistri Alberti de conventu Plo- 
censi ad conventum Cracoviensem. 

Item. Fr. lohannis Nigri (5) de provincia Theutonie ad provinciam 
Polonic in conventu Siradicensi. 

Item. Approbamus translacionem factam de fr. Clemente de la Sala 
de provincia Hispanie ad provinciam Aragonie ad conventum Pcr- 
piniani. 20 

Item. Fr. Antonii Rupe de provincia Hispanie ad provinciam Ara- 
gonie ad conventum Perpiniani. 

Item. Approbamus translacioncm reverendi magistri Martini dc lanua 
dc conventu s. Marie de Castello ad conventum s. Dominici de lanua. 

Item. Fr. Cypriani de Brixia de provincia s. Petri martiris ad pro- 25 
vinciam s. Dominici ad conventum Cingulanum. 

Item. Fr. Scbastiani de Suessa de provincia Regni ad provinciam 
s. Dominici ad conventum s. Viti. 

Item. Fr. Pctri de Castello de conventu s. Dominici dc Veneciis ad 
conventum Racanatensem. 30 

Item. Transferimus fr. Georgium Bendi et fr. Nicoiaum luliani dc 
conventu Bitcricensi ad conventum Montispcssulani. 

Item. Fr. Symphorianum Camaleri convcntus Aniciensis ct fr. I^c- 
trum Gibardi et fr. Petrum Sibelli conventus Chamberiaci ad convcntum 
Montispessulani, et fr. Petrum Gcusini de Buolis ad eundem convcntum 35 
Montispessulani. i l5o5] MEDIOLANI MDV. 49 

Iste sunlT assignaciones. 

Conventui Parisiensi pro primo anno videiicct i 5o5 pro intraneis 
debito assignamas ad legendum sentencias in magnis scolis fr. Guliclmum 
Galli; in parvis scolis fr. lohannem de Rosa (i). In secundo anno i 5o6 

5 extraneis debito in magnis scolis fr. Paulum Legionensem (2), cui substitui- 
mus fr. lacobum Blomcali ; in parvis scolis fr. Herveum Claudi. In tercio 
anno i"5o7 intraneis debito in magnis scolis fr. Petrum de Bruceliis ; in 
parvis fr. Gulielmum Babilon, cui substituimus fr. lohannem Anglici. 
In quarto anno 1 5o8 extraneis debito in magnis scolis fr. Deodatum 

10 lostrini , cui substituimus fr. Raphaelem de Ragusio ; in parvis scolis 
reverendissimus magister ordinis de eo, quem pecierint prior, regens ct 
oiTiciales studii, providebit. In studentem theologie fr. Raymundum dc 
s. Martino pro rata provincie Tholosane ; pro rata provincie s. Petri 
martiris fr. Gabrielem de Vercellis. 

15 Conventui Bononiensi in regentem fr. Eustachium de Bononia (3) ma- 

gistrum pro primo et secundo anno assignamus ; pro baccalaureo fr. Hic- 
ronimum de Viglo ; pro tercio anno pro baccalaureo fr. Thomam de Cal- 
visano (4), in magistrum studencium pro primo anno fr. Donatum dc 
Brixia (5), pro secundo fr. Hieronimum de Laude, pro tercio fr. Leonar- 

20 dum de Mediolano, cui substituimus fr. Chrisostomum de Casali (6). In 
studentes assignamus pro rata provincie Polonie fr. Dominicum de Po- 
lonia, pro rata Sicilie fr. lohannem de Giesio , pro rata provincie Dal- 
macie fr. Vincencium de Catharo, pro rata provincie Hispanie fr. Petrum 
de Zarathe, pro rata provincie Trinacrie fr. Nicolaum de Panormo , pro 

^5 congregacione Lombardie fr. Damascenum de Laude et fr. Antonium de 
Parma , pro rata provincie Aragonie fr. Garziam Marchisi, pro rata pro- 
vincie Bohemie fr. lohannem Psarkircher et fr. Gregorium Doren. 

Conventui Perusino in regentem pro primo et secundo anno assigna- 
mus fr. lohannem Petrum Siculum (7) magistrum, in baccalaureum pro 

30 primo anno reverendissimus magister ordinis providebit. In biblicum pro 
primo anno fr. Petrum de Narnia, in magistrum studencium fr. Nicolaum 
Perusinum ; baccalaureum pro secundo anno fr. Petrum de Narnia , in 
biblicum fr. Nicolaum Perusinum, in magistrum studencium reverendis- 
simus magister ordinis providebit. In regentem pro tercio anno fr. Gre- (i) De fr. loanne de Rosa cf. supra pag. 19. 

(2) De fr. Paulo Legionen. cf. SSOP. II, 76. 

(3) De fr. Eustachio de l^ononia cf. supra pag. 46. 
{[) Dc fr. Thoma de Calvisano cL MOPH. VIII, 131. 

(5) De fr. Donato dc Brixia cf. SSOP. II, 333. 

(6) De fr. Chrysostomo de Casali cf. 1. c. pag. io.|. 

(7) Dc fr. loannc Pctro Siculo c(. supra pag. 47. 

MOPHy 5o ACTA CAinraLORUM GENERALIQM O. P. [l5o5 

gorium de ladra magistrum, in baccalauream fr. Nicolaum Perusiiium, 
iii magistrum studeiicium fr. Raphaelem de Floreiicia. In studentcs thco- 
logie fr. Pctrum Siculum, fr. Gabrielem de Mediolano, fr. Thomani dc 
Bohemia, fr. Simonem de Viterbio , fr. Andronicum de Saxonia, fr. Pe- 
trum Hiroch, fr. Gerardum de Rotovilia, fr. Mariotum de Fulgineo ; in 5 
studentem arcium fr. Thomam de Trevisio. 

Conventui Florentino pro primo et secundo anno assignamus in re- 
gcntem fr. Thomam de Reate (i) magistrum, in baccalaureum fr. Thomam 
dc I.iniaco pro primo et secundo anno. In biblicum pro primo aniio 
fr. P>anciscum lohannis de Aragonia ; in magistrum studencium fr. Be- 10 
nedictum de Floriano. In biblicum pro secundo anno fr. Bcnedictum de 
Fioriano , in magistrum studencium fr. Bartholomeum de Crestis de 
Fiorencia. In regentem pro tercio anno fr. lacobum de Michaelis Ve- 
nctum, magistrum ; in baccalaureum fr. Franciscum lohannis de Ara- 
gonia; in biblicum fr. Benedictum de Florencia ; in magistrum studencium 15 
fr. Bartholomeum de Crestis. In studentes theologie fr. Dominicum dc 
Sicilia et fr. Baptistam de Fulgineo ; in studentem honoris pro primo 
anno fr. Bartholomeum de Chrestis. 

Conventui Senensi assignamus in regentem pro primo et secundo 
anno fr. Bartholomeum de Sicilia , in baccalaureum pro primo anno 20 
fr. lordanum de Utino, in biblicum fr. Benedictum de Saviliano, in magi- 
strum studencium fr. Ludovicum de Hispania. In baccalaureum pro se- 
cundo anno fr. Benedictum de Saviiiano, in biblicum fr. Ludovicum dc 
Hispania , in magistrum studencium reverendissimus magister ordinis 
providebit. In regentem pro tercio anno fr. lohannem Baptistam de s. Mi- 25 
niate, in baccalaureum fr. Reginaldum de s. Severino, in biblicum fr. Pau- 
lum Sicuium. In studentes theologie fr. Mathiam de Viterbio et fr. Do- 
minicum de Apulia (2). 

Conventui Romano assignamus in regentem pro primo et secundo 
anno fr. Bernardum de Saluciis (3) magistrum, et pro tercio fr. Augustinum 30 
dc Vercellis (4) magistrum ; in baccalaureum fr. Hegardum Mcssoris dc 
Saxonia ; de aliis autem officialibus reverendissimus magister ordinis pro- 
videbit. In studentem fr. lacobum de Saxonia. 

Conventui Veneto in regentem pro tribus primis annis reverendum 
magistrum Martinum de lanna (5), in magistrum studencium pro primo 35 
anno fr. lohannem de Augusta Alemanum, in biblicum fr. Aloisium Vc- (i) Dc fr. Thoma de Reate cf. 1. c. pag. 48. 

(2) Dc fr. Dominico de Apulia d. 1. c. pag. 22. 

(3) Dc fr. Bernardo de Salullis cf. 1. c. png. 46. 

(4) De fr. Augustino de Verccllis cf. 1. c. pag. 47. 

(5) Dc fr. Martino dc lanua cf. 1. c. pag. 48. l5o5| MEDIOLANI MDV. 5l 

netum, iii baccalaurcum fr. Franciscum de Graciis Venetum ; pro secundo 
anno in magistrum studencium fr. lohannem Franciscum de Veneciis, in 
biblicum fr. lohannem de Augusta Alemanum, in baccalaureum fr. Aloy- 
sium de Veneciis ; pro tercio anno in magistrum studencium fr. Domi- 

5 nicum de Ancona, in biblicum fr. lohannem Franciscum de Veneciis, in 
baccalaureum fr. lohannem de Augusta Alemanum. In studentes honoris 
pro primo anno fr. Antonium de Veneciis, fr. lohannem Franciscum Ve- 
netum ; in studentes theologie fr. Nicolaum Venetum , fr. Vincencium 
Gcrardini Venetum , fr. Albertum de ladra provincie Dalmacie ; omnes 

lo alii reassignentur, etsi non stetissent, fr. lohannem de Este, fr. Antonium 
de Veneciis in biblicum extraordinarium pro secundo et tercio anno. 

Conventui Patavino in regentem pro primo anno fr. Lucam de la- 
nua (i) magistrandum, in magistrum studencium pro primo anno fr. Ale- 
xandram de Padua, in biblicum fr. lohannem Baptistam de s. Miniate, 

15 in baccalaureum fr. Andream Tridentinum ; pro secundo et tercio anno 
in regentem fr. Augustinum de Padua (2) magistrum, in magistrum stu- 
dencium fr. Bernardum de Siciiia, in biblicum fr. Alexandrum de Padua, 
in baccalaureum fr. lohannem Baptistam de s. xMiniate, in baccalaurcum 
extraordinarium fr. Andream de Tridento ; pro tercio anno in magistrum 

20 studencium fr. Maurum de Bitonto, in biblicum fr. Bernardum de Sicilia, 
in baccalaureum fr. Alexandrum de Padua. In studentes honoris pro primo 
anno fr. Bernardum de Sicilia, pro secundo et tercio fr. Zanetum de Tre- 
visio ; in studentes theologie fr. Isydorum de Padua, fr. Thomam lu- 
niorem Venetum et pro rata provincie Regni fr. Antonium de Cordona, 

25 fr. Dominicum de Ferre, fr. Franciscum de Cherio, fr. Emericum de Re- 
gno ; pro rata provincie Regni reassignentur in studio Patavino pro 
tribus annis fr. Maurus eiusdem provincie , pro duobus primis annis 
fr. Michael de Augusta provincie Theutonie, fr. lohannes Baptista civitatis 
Theatine (3) pro rata provincie Terre sancte; pro rata provincie Trinacrie 

30 in studentem theologie pro primo anno fr. Paulum Siculum, pro secundo 
ct tercio in studentem honoris ; in baccalaureum extraordinarium fr. Ste- 
phanum Ravonelli. 

ConVentui Cracoviensi provincie Polonie in regentem pro tribus annis 
fr. Albertum de Polonia (4), in baccalaureum pro primo anno fr. Andrcam 

35 de Polonia, pro secundo anno fr. Nicolaum eiusdem conventus inquisi- 
torem, pro tercio anno in baccalaureum fr. Mathiam de Polonia, in bi- 
blicum pro tercio anno fr. Albertum Laurini. (i) De fr. Luca de lanua cf. supra pag. 47. 

(2) De fr. Augustino de Padua d. MOPH. VIII, 365. 

(3) Dc fr. loannc Baptista Theatino cf. SSOP. II, 43. 

(4) Dc fr. Albcrto dc Polonia cf. supra pag. 48. 52 ACTA GAPiraLORaM GKMKKALiaM O. P. [l5o5 

Gonveiitui Wratislaviensi eiusdcm provincic in baccalaureum ad 
legendum sentencias fr. lacobum lohannis, pro primo anno in biblicum 
fr. Tiburcium, pro secundo anno fr. Michaelem Narhiel, pro tercio anno 
in biblicum fr. lohannem Nicolai. 

Conventui Golonicnsi provincie Theutonie in regentem pro primo 5 
anno fr. lacobum Hoocstratensem (i), magistrum , pro secundo anno 
fr. Hieronimum Raynerii (2) magistrum , pro tcrcio fr. lohannem Heier 
s. theol. licenciatum. In magistram studencium pro primo et anno secundo 
fr. Bernardum de Lucemburgo (3) , baccalaureum formatum theologic , 
pro tcrcio anno fr. Glaudium de Lugduno; (pro primo anno) ad legendum 10 
sentencias pro primo anno fr. Claudium de Lugduno , de aliis annis 
honorandus pater provincialis Thcutonic ct conventus Colonicnsis pro- 
vidcbunt. In studentes generales fr. Menerium de Sutfania , fr. lohan- 
ncm de Susaco, fr. lohannem de Fruningen, fr. Georgium de Mirceburga, 
fr. Mathiam Herchen , fr. lohannem Dorstensen, fr. lodocum Harlem, 15 
fr. lohannem Osnaburgensem, Woifgangum de Egra, fr. Nicoiaum Huppc 
de Dacia, fr. lohannem de Wessalia, fr. Thomam de Prussia, fr. Bernar- 
dum de Wessalia, fr. lohannem de Tremonia, fr. Nicolaum de Zirchsee, 
fr. Henricum Loe, fr. Petrum Alberti dc Polonia, fr. Umbertum de Wilna, 
fr. Nicolaum dc Ungaria. 20 

Congregacio Francie presentat istos ad legendum ordinarie in con- 
vcntu Tholosano pro primo anno in biblicum , pro secundo in magi- 
strum studencium , pro tercio ad legendum sentencias fr. lohannem 
Creonis convcntus Bituricensis, pro sccundo anno in biblicum fr. Bar- 
tholomeum Gallici conventus Glaremontensis, pro tercio anno in bibli- 25 
cum fr. Bertrandum de Buxia conventus Gastrensis. 

In aliis universitatibus provincie Thoiosanc prior provincialis cum 
diflinitoribus capituli provincialis providebit et ditfinitorcs capituli gc- 
neralis. 

Gonventui Budcnsi rcvcrendissimus magister ordinis providebit. 30 

Gonventui Viennensi provincie Theutonie in regentem pro tribus 
annis fr. lohannem Werd (4), ad iegcndum sentencias pro primo anno 13) Sutfania] Suefama R. — lj) Fruningen] Fruncgcn R. — 17) Wcssaliaj Wcrcsalia R. 
iS) Wcssalia] Wcrcsalia R. (i) De fr. lacobo dc Ilocstraten cf. S.SOP. II, 67, Paulus N., Kolner Domi- 
nikanerschriftsteUer aiis dem 16. Jahrhumlert in Katholik 1897, II, pag. 160 sqq. 

(2) De fr. Hieronymo Rayncrii cf. MOPH. VIII, 402 var. 

(3) De fr. Bernardo dc Luccmburgo cf. SSOP. II, 93, 824; Paulus loc. cit. 
pag. 166 sqq. 

(4) De fr. loannc Werd cf. MOPH. VIII, 402. l5o5] MEDIOLANI MDV. 53 

fr. Martinum Huppaur (i), pro secundo fr. lohannem Dandl (2), ad le- 
gendum bibliam pro primo anno fr. Rupertum Hasel (3) ; in studentes 
fr. Albertum Polonum, fr. lohannem lunck (4), fr. Venceslaum. 

Conventui Heidelbergensi provincie Theutonie in regentem pro tri- 
5 bus annis Everardum de Glivis (5), magistrum, in magistrum studencium 
fr. Corradum Kollin (6) theologie baccalaureum ; ad legendum sentencias 
fr. Corradum Kollin et fr. Andream de Transilvania, ambo pro tribus 
annis. In studentes generales fr. Philippum de Pettovia, fr. Dominicum 
Dieminger, fr. lohannem Hennemberger , fr. Hieronimum Saltimonam, 

10 fr. lohannem Lapicide, fr. Bernardum Sengerlin. 

Conventui Montispessulani in lectorem principalem fr. Henricum 
Sercherii magistrum, ad legendum sentencias fr. Bernardum de Arbore. 
In regentem pro tercio anno reverendissimus magister ordinis providebit. 
Ad legendum sentencias pro eodem anno fr. Gulielmum Rocheti , in 

15 magistrum studencium pro primo anno fr. lohannem Gameri, in bibli- 
cum fr. Andream Bruneti , pro primo anno in magistrum naturalium 
fr. Gulielmum Rocheti , cui substituimus fr. Michaeiem Paschalis ; de 
aliis officialibus reverendissimus magister ordinis providebit. In studentes 
theologie fr. lohannem Fabri, Symphorianum Cavaleri, Laurencium Mar- 
tini, Matheum Fari, Gregorium Benedicti, lohannem Egidii, Petrum Mo- 
nerii, Petrum Gibaudi, Marcellinum Drome, Ambrosium Ramoneti ; in 
studentes philosophie fratres Petrum Goardi, Bernardum de Bosco, An- 
tonium Laurenti, Nicolaum Subsanis, Laurencium Grosoliti , Antonium 
Gilberti, Bartholomeum Maximini, lohannem Gulielmini. 

25 Conventui Ferrariensi in regentem pro primis duobus annis fr. Au- 

gustinum de Ferraria (7), magistrum, pro tercio fr. Georgium de lanua (8) 

magistrum ; in magistrum studencium pro primo anno fr. lohannem de 

, Ravenna, pro secundo fr. Leonardum de Veneciis, pro tercio fr. Domi- 

nicum de Ferraria (9), in biblicum fr. lohannem Mariam de Portiolo pro 

30 primo anno, pro secundo anno fr. lordanem de Ravenna , pro tcrcio 
fr. Leonardum de Veneciis, in baccaiaureum ordinarium pro primo anno 20 (i) De fr. Martino Huppaur cf. Brunner S. Der Frcdigeronlen in \\'ien uud 
Osterreich pag. 31, 35. 

(2) De fr. loaiine Dandel cL 1. c. 

(3) De fr. Ruperto Hasel cf. 1. c. pag. 4. 

(4) De fr. loanne lunck cf. 1. c. pag. 35. 

(5) De fr. Eberhardo dc Clivis cf. 1. c. pag. 31, 35. 

(6) De fr. Conrado Kollin cf. SSOP. II, 10; Paulus N., Coiirad Koelin, ein 
Theologe des 16. lahrhunderts in Zeitschrift fiir Kath. Theologie. 1896, png. 17 sqq. 

(7) De fr. Augustino de l'crraria cf. MOPH. VIII, .^04. 

(8) De fr. Gcorgio dc lanua cf. supra pag. 46. 

(9) De fr. Dominico de Fcrraria cf. MOPII. VIII, }.]6. $4 AGTA GAPlTLfLORUM GENERALIUM O. P. [l5o5 

fr. Thomam de Ragasio, pro secundo fr. Tohannem Mariam de Portiolo, 
pro tercio fr. lordanem de Ravenna. In studentes honoris fr. Petrum 
Bassanum et fr. Marcum de Parma ; in studentes theologie fr. Leonar- 
dum de Veneciis, fr. lohannem Baptistam de Foligno, fr. Bernardinum 
de Liniaco, fr. lacobum de Ravenna, fr. lohannem de Utino ; in bibli- 5 
cum e\traordinarium pro tercio anno fr. lohannem Baptistam de Foli- 
gno, pro secundo fr. lacobum de Ravenna ; pro tercio in baccalaureum 
extraordinarium eundem fr. lacobum de Ravenna. 

Gonventui Lovaniensi in regentem fr. lohannem Veltovensem , ad 
legendum sentencias pro primo anno fr. Gregorium Aurici pro forma i» 
et gradu magisterii ; de aliis provincialis Theutonie cum diffuiitoribus 
providebit. 

Gonventui Salamantino in regentem pro primo anno fr. Petrum Le- 
gionensem (i), magistrum, pro secundo fr. lohannem de Septembri (2) 
magistrum, pro tercio fr. Thomam Durandi (3) magistrum. '5 

Gonventui Valisolitano in regentem pro duobus annis fr. Petrum 
de Govarrubias (4) magistrum; pro tercio fr. Ferdinandum Grurasen, ma- gistrum. Gonventui Hispalensi in regentem pro tribus annis fr. Gregorium 
Pardo (5) magistrum; in coUegio s. Gregorii in regentem pro tribus annis 20 
fr. Mathiam de Pace (6); de aliis vero ad studium pertinentibus providebit 
provincialis. 

Gonventui Treverensi ad legendum et disputandum fr. Mathiam 
Franchel, magistrum; ad respondendum pro secunda forma fr. lohan- 
nem de Andernaco. 25 

Gonventui Argentinensi in lectorem fr. Vitum Hagen ad legendum 
et disputandum, in magistrum studencium fr. lohannem Fredlin, in cur- 
sorem fr. Thomam Bluem. 

Gonventui Friburgensi ad legendum et disputandum fr. lohannem 
VincheL 30 

Gonventui Bituricensi provincie Francie assignamus in baccalaureos 
pro primo anno fr. Matheum dc Massere (7), et fr. Petrum de Lavinio (8), 
pro secundo anno fr. Petram Mallerii, fr. Gulielmum Pollati, fr. Petrum (i) De fr. Petro Lcgionen. cf. supra pag. 20. 

(2) De fr. loanne de Septembri cf. 1. c. pag. /I7. 

(3) De fr. Thoma Durandi d. \. c. pag. 46. 
( \) De fr. Petro Covarrubias cf. 1. c. 

(5) De fr. Gregorio Pardo cf. 1. c. 

(6) De fr. Matthia de Pace cf. 1. c. 

(7) De fr. Matthaeo de Massere (Mascera) d. 1. c. pag. 19. 

(8) De fr. Peiro de Lavinio cf. SSOP. II, 23, 336, 82^. l5o5] MEDIOLANI MDV. 55 

de Fortis, de gracia speciali reverendissimi magistri extraordinarie pro 
tercio anno fr. Vincenciam de Simonis, fr. Dominicum Davideti. (i) In aliis 
conventibus eiusdem provincie, ubi est universitas, reverendus prior pro- 
vincialis providebit de baccalaureis et aliis officialibus necessariis. 
5 Conventui Papiensi pro tribus annis in regentem fr. Damianum de 

Rippolis (2), magistrum, pro primo anno in baccalaureum fr. Andream 
de Voragine, in biblicum fr. Sebastianum de Ast, magistrum studencium 
fr. loachimum de Papia, in biblicum fr. lohannem de Cherio (3), in ma- 
gistrum studencium fr. Petrum martirem de Papia , cui substituimus 

10 fr. Leonardum de Mediolano (4), in baccalaureum fr. Sebastianum de Ast 
pro secundo anno. In studentes in dicto conventu fr. Petrum Fran- 
ciscum de Florencia, fr. Franciscum de Saluciis, fr. Michaelem de Ast, 
fr. lohannem de Montepoliciano, fr. Augustinum de Alexandria, fr. Pe- 
trum Andream de Papia, fr. Baptistam de lanua, fr. Baptistam de Ast; 

15 pro primo anno fr. Dominicum Novariensem, fr. Matheum Astorsi pro 
rata provincie Saxonie, per triennium fr. Bernardum de Mediolano. 

Conventui Taurinensi in regentem reverendum magistrum Antonium 
de Taurino, pro primo anno in baccalaureum fr. lohannem Mariam de 
Alexandria, in biblicum fr. Thomam de Voragine, in magistrum stu- 

20 dencium fr. Sebastianum de Clarasco (5), pro tercio anno in baccalaureum 
fr. Thomam de Voragine, in biblicum fr. Sebastianum de Clarasco, in 
biblicum fr. Baptistam de Ast, in magistrum studencium fr. Franciscum 
de Cherio. 

Conventui Medioianensi, in quo reverendissimus magister ordinis 

25 posuit studium, assignamus in lectorem arcium et theologie fr. Theobal- 
dum de Alba (6) magistrum ; in studentes arcium fr. Dominicum et fr. An- 
gelum de Ast, et fr. Hieronimum de Pinarolio, ad legendum gramma- 
ticam et rethoricam fr. Vincencium de Francavilia. 

Conventui Perpiniani provincie Aragonie assignamus in regentem 

30 pro primo anno fr. Petrum Poltina , magistrum et provincialcm dicte 
provincie ; ad legendum ibidem sentencias pro primo anno fr. Augusti- 
num Stanyol, pro secundo fr. Felicem Barbir, pro tercio fr. Michaelem 
Alfonsi; in biblicum pro primo anno fr. Clementem della Sala (7), pro sc- 
cundo fr. lohannem Manudila, pro tercio remittitur reverendo piovinciali. (i) De fr. Dominico Davideti c(. 1. c. pag. 103. 

(2) De fr. Damiano de Ripolis cf. MOPH. VIII, 405. 

(3) De fr. Toanne de Cherio c(. 1. c. pag. 381. 

(4) De fr. Leonardo de Mediolano cf. supra png. 49. 

(5) De fr. Sebastiano de Clarasco cf. MOPH. VIII, 348. 

(6) Dc fr. Thcobaldo de Alba cf. supra pag. 46. 

(7) De fr. Clcmcnte dcUa Sala cL 1. c. pag. 4(S, 56 AGTA GAPITULORUM QENERALiaM O. P. [l5o5 

Conventui Barchinonensi noviter instituto a reverendissimo masistro 
ordinis in regentem pro primo anno fr. lohannem Navardum (i), ma- 
gistrun:i et diffinitorem, pro secundo fr. Petrum lohannis Saul, pro tercio 
fr. Gabrielem Pug presentatum, in magistrum studencium fr. lohannem 
Sarial ; in studentem honoris fr. Michaelem Punsar ; in studentes theo- 5 
logie fratres lohannem Manniila, Franciscum Pugiolla ; de aliis legenti- 
bus committitur reverendo provinciali. 

Conventui Oscensi in regentem fr. lohannem de Campo (2), ad le- 
gendum sentencias pro primo anno fr. Michaelem Alber, pro secundo 
fr. lohannem Sarriar, pro tercio fr. lohannem Caldor. 10 

Conventui Avinionensi provincie Provincie in regentem pro primo 
anno fr. lohannem Raymundi, magistrum, in baccaUiureum pro secundo 
anno reverendus provincialis providebit ; pro tercio fr. Ludovicum Pan- 
drani magistrum ; de baccalaureis reverendus provincialis providebit. 

Conventui Aquensi provincie Provincie assignamus in regentem pro 15 
primo anno fr. Pancracium Gunstinerii, magistrum, pro secundo anno 
fr. Mononum Bauderia, magistrum, pro tercio fr. Honoratum Landin, 
magistrum ; dc baccalaureis ordinariis reverendus provincialis provi- 
debit. 

Conventui Olomucensi provincie Bohemie de regente et studentibus 20 
reverendo provinciaii committimus providendum, volentes, quod fratrcs 
iuvenes ad studium habiles ibidem assignentur et deputentur. 

Iste sunt acceptaciones. 

In primis acceptamus reverendissimum dominum Oliverium , epi- 
scopum Ostiensem, cardinalem Neapolitanum nuncupatum, dignissimum 25 
protectorem (nostrum) tocius ordinis nostri et omnes fratres ac nepotes 
eius tam vivos quam defunctos ad beneficia et suffragia nostri ordinis. 

Item. Acceptamus locum Viguerie videlicet s. Marie de Pietatc pro- 
vincie Lombardie superioris sub cura vicarii scilicet congregacionis Lom- 
bardie, cui damus in priorem fr. Bernardum dc Occimiano et in lccto- 30 
rcm fr. Pctrum de Averaria. 

Item. Acceptamus in provincia Hispanie conventum s. Dictini in 
Astorga et conventum s. Thorae de Carboneras. Primo damus in prio- 
rem fr. Hieronimum de Madrid, secundo fr. Bartholomeum de Torris. 

Item. In provincia Aragonie acceptamus domum s. lacobi Falari (?) 35 
sub invocacione bcate virginis de rosario, cui damus in priorem fr. lo- 4) rugl l*ax R. — 32) Dictiiii] Lualgini R. (i) De fr. loannc Navardo cf. 1. c. pag. 46. 

(2) Vicletur csse idcm ac loanncs Campos, de quo MOPH. VIIT, 404. l5o5] MEDIOLANI MDV. Sj 

hannem Sasset, magistrum, et sub obediencia reverendi provincialis eius- 
dem provincie eam ponimus. 

Item. Acceptamus locum s. Michaelis de Guano extra civitatem 
Lucensem, cui damus in priorem fr. Nicolaum de Luca. 
5 Item. Acceptamus in provincia Ungarie locum S. Grucis Vocrtes (?) 

Item. Acceptamus locum s. spiritus in civitate Perona , terre Li- 
vonie, provincie Saxonie. 

Item. Quia sanctissimus dominus noster lulius papa secundus man- 
dat in virtute sancte obediencie et spiritus sancti reverendissimo generali 
10 nostro, ut conventus s. Dominici de Sarzana provincie Romane trans- 
feratur ad provinciam Lombardie superioris , nos raclonabilibus causis 
moti volentes obedire sue sanctitati prefatum conventum s. Dominici de 
Sarzana eximimus et separamus a provincia Tuscie seu Romana et trans- 
ferimus ad prefatam provinciam Lombardie superioris atque eidem pro- 
'5 vincie de cetero incorporamus. Volentes de cetero, quod per fratres Ri- 
parie lanuen. statui (!) magnificis officialibus s. Georgii non suspectos 
gubernetur (i). 

Item. Acceptamus translacionem congregacionis Hispanie de vica- 
riatu in provincialatum factam per sanctissimum dominum nostrum lu- 
20 lium secundum papam et ut (super) Didacus Madaleno mutato nomine 
vicarii prior provincialis appelietur; mandantes omnibus et singulis fra- 
tribus atque prioribus dicte provincie, ut ei tamqnam vero et indubitato 
provinciali pareant et obediant. 

Iste sunt absoluciones. 
25 Absolvimus priorem provincialem provincie Tholosanc fr. Antonium de 

Cleda (2) magistrum. 
Absolvimus priorem provincialem provincie Romane fr. Ludovicum de 

Viterbio (3). 
Absolvimus priorem provincie Regni Sicilie fr. Stephanum de Gaeta (4) 30 magistrum. Absolvimus priorem provincie Dacie fr. Gudurundum et facimus eum 

vicarium provincie. 
Absolvimus priorem provincie Provincie fr. Arnaldum Arnaldi (5) magi- 10) Sarzana] Scrctana R. — 13) Sarzana] Scrctana R. — 33) Arnaldum Arnaldij Amandiini Ar 
nodi R. (i) Cf. BO. IV, 220 n. 12. 

(2) De fr. Antonio dc Cleda cf. suprn png. i. 

(3) Dc fr. Ludovico de Viterbio ci'. 1. c, 

(4) Dc fr. Stepliano de Gaeta d. 1. c. 

()) Dc fr. Arnaldo Arnaldi d. MOPTI. VIII, 348. 58 AGTA CAPITQLORUM GKNERALIUM O. P. [r5o5 

stram et facimus vicarium fr. Antonium Gilberti, magistrum, prio- 

rem Montispessulani. 
Absolvimus priorem provincie Dalmacie fr. lohannem de Corona et fa- 

cimus eum vicariurg provincie. 
Absolvimus priorem provincie Saxonie fr. Danielem de Egra (i) et faci- 5 

mus eum vicarium provincie. 

Iste sunt penitencie. 

Imponimus fr. Nicolao d3 Casanova Ciprio penitenciam gravioris 
culpe et volumus, quod expellatur dc provincia Terre sancte ob nefanda, 
que ibi gessit ; similiter et fr. Antonius de Sicilia ab eadem provincia '<^ 
expellatur. 

Item. Imponimus penitenciam gravioris culpe omnibus et singulis 
fratribus propter sua delicta rclegatis , eiectis et expulsis a conventu 
s. Maximini per reverendissimum magistrum ordinis, qui postca contra 
prohibicionem eiusdem magistri ad eundem conventum reverti presum- 'S- 
pserunt. 

Item. Condemnamus ad carceres perpetuos omnes et singulos fra- 
tres, qui dederunt auxilium , consilium vel favorem ad perpetrandum 
furtum et sacrilegium commissum in ecclesia s. Maximini circa iocalia 
et reliquias b. Marie Magdalene, a quo non possint liberari nisi per ma- 20 
gistrum ordinis. 

Iste sunt commissiones. 

In primis committimus reverendissimo magistro ordinis auctorita- 
tem nostram ct facultatcm immutandi, addendi et diminuendi ea , que 
in istis actis ordinata sunt, prout sua reverendissima paternitas iudica- 25 
verit expedirc, approbantes omnes et singulas ordinaciones ac litteras, 
quibus volumus , ut plena fides adhibeatur , ac si presentibus essent 
inserte. 

Item. Committimus et imponimus prioribus provincialibus ac vica- 
riis congregacionum , ut fratres eis subiectos , qui non attigerint qua- 30 
dragesimum annum, de biennio in biennio aut saltem de triennio in trien- 
nium mutent aut ad alios conventus assignent, nisi fuerint studentes, ita 
tamen quod fratres reformatos non assignent nisi in conventibus rcfor- 
matis. 

Item. Imponimus omnibus et singulis prioribus conventualibus ac 35 
presidentibus conventuum, ut fratres iuvenes, qui exeunt gremium no- 
viciorum, ponant eos sub magistro iuvenum, sub cuius disciplina ma- 
neant usque ad sacerdocium. 10) gessil) fecit \\ — similitcr — presumpscrunl ovi. P. (t) De fr. Daniele de Egra cL 1. c. /|22. l5o5] MEDIOLANI MDV. 5*9 

Item. Prohibemus omnibus et singulis prelatis ordinis , ne aliquis 
eorum presumat facere aliquam ordinacionem in conventibus contra pri- 
vilegia ordinis, et si in preterito aliqua talis ordinacio sic facta sit, illam 
penitus infringimus, irritamus, abolemus et totaliter annullamus. Man- 
5 dantes fratribus in virtute spiritus sancti eis imponentes, ne uUo pacto 
huiusmodi ordinaciones observent. 

Item. Imponimus quibuscumque vicariis congregacionum, exemptis 

a iurisdictione provincialium, reformatis sive non reformatis , sub pena 

absolucionis a suis officiis, quam contrafaciendo ipso facto incurrant, 

lo quatenus contribuciones prioribus provincialibus , qui fuerint requisiti, 

ac expensas factas pro capitulo generali solvere teneantur , quemadmo- 

dum facit congregacio Lombardie, que super omnes alias doctrina et 

morum viteque sanctimonia ac conventuum multitudine preeminet. Et 

ne fi:U questio de quota, volumus sub eadem pena pro predictis contri- 

15 bucionibus et expensis , quod quiiibet conventus sub predictis vicariis 

existens de cetero solvat medietatem eius taxe , quam solvebat, quando 

erat sub provinciali ; de preterito autem solvant de tribus partibus se- 

cundas, non derogando tamen per hoc composicioni tam diu servate 

inter congregacionem Lombardie et provinciales. 

20 Ista sunt sutfragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro,- qui induigenciam plena- 
riam dedit omnibus, qui contulerunt eleemosinas capituio in tribus festis 
pentecostes, quilibet sacerdos tres missas. 

Item. Pro reverendissimo domino protectore, qui multum afficitur 
25 ordini et multos labores pro eo continue sustinet, quilibet sacerdos unam 
missam. 

Item. Pro christianissimo rege nostro et regina Francie, qui ordi- 
naverunt pinguem eleemosinam dari pro capitulo, quiiibet sacerdos duas 
missas. 
30 Item. Pro omnibus iilis, qui contulerunt eleemosinas pro generali 

capitulo, quiiibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro illis, qui per litteras reverendissimi generalis accepti sunt 
ad beneficia ordinis, quilibet sacerdos unam missam. 

Ista sunt suffragia pro defunctis. 
35 In primis pro anima quondam domini Matthei de Ursinis (i), qui 

perpetuam eleemosinam reiiquit generali capitulo, quilibct sacerdos unam 
missam. 

Item. Pro animabus eorum, qui, dum viverent, rccepti fuerunt ad 

I) itcm — proviiicialcs iVilc isla om. V. — 31) pro dcliiiictisl mortiioriini P. (i) De IV. Matthaco dc Ursinis cf. supra pag. 24. 6o AGTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [iSoS-lSoy 

beneficia ordinis per litteras reverendissimorum generalium, quiiibet sa- 
cerdos unam missam. 

Item. Pro animabus quondam illustrissimi domini domini Herculis, 
dacis Ferrarie, et illustrissimi domini domini L.udoyici, marchionis Sa- 
luciarum, et pro animabus quondam reverendissiini episcopi Chiensis et 5 
aliorum prelatorum assumptorum ex ordine nostro , quilibct sacerdos 
unam missam. 

Item. Pro animabus omnium fratrum et sororum ordinis nostri, 
quilibct sacerdos unam missam. 

Item. Recipimus ad beneficia ordinis reverendissimum dominum 10 
cardinalem s. Grucis, qui singularem devocionem gerit ad ordinem no- 
strum. 

Item. Recipimus ad benelicia reverendissimum dominum magistrum 
Petrum Almuzan, qui et ipse singulariter afhcitur ordini et beati Thome 
iloctrine. 13 

Sentencias iudicum approbamus et volumus in suo robore perma- 
nere et suum per omnia sortiri etfectum ; et volumus eorum et pro- 
vincialium ac diffinitorum auctoritatem durare usque ad diem domi- 
nicum. 

Concedimus omnibus provincialibus et diffinitoribus presentis ca- 20 
pituli, quod possint recipere duos apostatas et facere duo iubilarios. 

iMandamus acta presentis capituli per priores provinciales et diffi- 
nitores ad suas provincias diligenter conscripta atque sigillo ordinis si- 
^illata deferri. 

Sequens capitulum generale, quod erit diffinitorum, assignamus Pa- 25 
taviis in conventu s. Augustini provincie s. Dominici. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

HRC SUNT ACTA CAPITULI GRNERALIS PAPIAE CELERRATI 
IN CONVRNTU S. THOMAE ORDINIS PRAEDICATORUM 

ANNO DOMINI M° • D" • VIF. DIE SEX TO lUNII 30 

In quo electus est sancte ct canonice et consentientibus omnibus in 
magistrum ordinis reverendissimus in Christo pater et sacrac theologiae 
professor fr. lohannes Cleree (i) ex provincia Franciae, confessor christia- 
nissimi regis Franciae, vicarius ordinis per sedem apostolicam institutus. 14' Almuzan] Almiiscn \\ — 17) ct volumus — dominicum om. P. (i) De fr. lonnnc Cleree cf SSOP. II, 11. iSoj] PAPIAE MDVII. 6l 

defuncto piae memoriae magistro Vinccntio Bandello (i), quod capi- 
talum fuit priorum provincialium; in quo et fueruntdiffinitores infra- 
scripti : 

Provincialis Hispaniae fr. Didacus Madaleno (2). 
5 Provincialis Tholosanae magister Adam Manentus (3). 

Provincialis Franciae magister Tristanus Dolo. 

Provincialis s. Dominici magister Benedictus de Utino. 

Provincialis Romanus magister Vincentius de Narnia (4). 

Provincialis Regni fr. Nicolaus de Petra (5). 
10 Provincialis Trinacriae fr. lohannes de Oddo. 

Provincialis Graeciae magister Sigismundus Venetus. 

Provincialis Aragoniae fr. lohannes Pauli. 

Provincialis provinciae Provinciae magister Antonius Gilbcrti (6). 

Provincialis Terrae sanctae magister Eustachius de Bononia (7). 
15 Provincialis s. Petri martiris magister Benedictus de Alexandria (8). 

Provincialis Dalmaciae fr. Mathaeus Pharensis (9). 

Diffinitor provinciae Hispaniae fr. Gondisalvus Hispanus. 

Diffinitor provinciae Tholosanae fr. Arnaldus" Tholosanus. 

Diffinitor provinciae Franciae fr. lohannes de Genas (10). 
20 Diffinitor provinciae s. Dominici fr. lohannes de Liniaco. 

Diffinitor Romanus fr. Nicolaus de Perusio (ri). 

Diffinitor Trinacriae fr. Stephanus de Sicilia. 

Diffinitor Bohemiae fr. Balthasar Bohemus. 

Diffinitor Dalmaciae fr. Albertus Dalmata. 
25 Diffinitor s. Petri martiris fr. lohannes Antonius de Cremona (12). 

Diffinitor Aragoniae fr. Gabriel Pug magister (i 3). 

Diffinitor Ungariae fr. Osvaldus de Ungaria magister (14). (i) De fr. Vincentio Bandello cf. supra pag. 42. 

(2) De fr. Didaco Madaleno cf. 1. c. pag. 57. 

(3) De fr. Adamo Manento cf. 1. c. pag. 22. 

(4) De fr. Vincentio de Narnia cf. Masetti 1. c. pag. 27 sqq. 

(5) De fr. Nicolao de Petra cf. MOPH. VIII, 381. 

(6) De fr. Antonio Gilberti cf. supra pag. 58. 

(7) De fr. Eustacliio de l^ononia cf. 1. c. pag. 49. 

(8) De fr. Benedicto de Alexandria cf. MOPH. VIII, 366. 

(9) De fr. Matthaeo Pharen. (Fari) cf. supra pag. 53. 

(10) Dc fr. loanne de Genas cf. MOPH. VIII, 401. 

(11) De fr. Nicolao de Perusio cf. supni pag. 49, 50. 

(12) De fr. dc loannc Antonio de Cremona d. MOPII. VIII, 366. 

(13) Dc fr. Gabrielc Pug (Pux) ci'. supra pag. 56. 

(14) De fr. Oswaldo de Q.uinque ecclesiis cf. MOPH. VIII, 433. 62 AGTA CAPirULORUM GENHKALiaM O. P. [^^Oy 

Diffinitor Poloniac fr. Mathias Polonus (i). 

Diffinitor Daciac fr. r.aurencius de Dacia. 

DilHnicor Portu^alliac fr. Franciscus dc Portui^allia. 

Diffinitor Angliae fr. Gulielnius de Anglia magister. 

Epistold rcverendissimi imxgistri ordinis, magistri lohannis Cleree. 5 

In dei tilio sibi charissimis prioribus provincialibus et convcntuali- 
bus, magistris, patribus et fratribus universis ac sororibus ordinis prac- 
dicatorum salutem et transformari dc claritate in claritatem. 

Divina permissione ad universale ordinis magisterium delectus coepi 
mecum pertractare et supputare, quotus sim in numero eorum, qui bca- ,0 
tissimo patre nostro Dominico in hoc onere successere , et invenio me 
octavum et trigesimum iocum attigisse; qui numerus est misericordis- 
simae curationis illius evangelici paralitici, non habentis deferentem sc 
ad piscinam salutiferam, et ideo tot annis ianguentis , quem supremo 
anno aegritudinis suae benignissimi lesu aventus brevi compendio verbi ,5 
salutaris restituit sanitati. 

O si etiam nunc spirituali paralisi laboranti ordini nostro salutifcra 
ipsius clementissimi lesu visitatio, velox curationis remedium adhiberet, 
nc forte incurabilis fiat. Illo enim tanto amplius indigere cognoscitur, 
quanto morborum maior est diversitas, multitudo et diuturnitas. Oportet 20 
autem , si tam inveteratae plagae medicinalis manus salutem atferat, 
unumquemque vestrum pro virili suo operam dare, ut medici consilia, et 
salutaria non negligat documenta. Et quidem quantum ad me attinet 
cum tremore considerans, quale onus humeros meos premat, quod sci- 
licet districtissimo iudici non de una, aut duabus, sed de tot mille ani- 25 
mabus rationern redditurus sum : studebo pro viribus meis divina suf- 
fragante gratia, ea, quae officium meum decent exequi et quidquid in 
me est virtutis, quidquid scientiae, totum superimpendere ordini instau- 
rando, et lucris animarum, laborandoque omnibus omnia fieri, ut omncs 
lucri faciam ; sed necesse est, ut, si non esse debeat inanis labor noster 30 
ct sollicitudo, ut mihi in salute vestra cooperemini, omnique desiderio 
ac devotione patris vestri disciplinam suscipiatis, ad quod totis praecor- 
diis hortor vos et per viscera miscricordiae dei obsecro, sit unusquisque 
salutis et professionis suae memor, et studeat digne deo ambularc, vo- 
catione qua vocatus est, laboretque pro viribus sccundum gradum suum 35 
cooperari, ut collapsus ordo in decorem pristinum resurgat ac reformetur. 

Qui praesunt zelum divini cultus induant in sollicitudine, circa com- (i) Dc fr. Matthia Polono c[. supra pag. 51 I 507] PAPIAE MDVII. 63 

missum gregem vigiles omnia sic prudenter, et discrete moderantes, ut 
et fortes cupiant, et infirmi non refugiant. Corripiant inquietos, conso- 
lcntur pusillanimes, suscipiant infirmos, patientes sint ad omnes. 

Qui vero subsunt cum omni humiiitate, ac promptitudine, et hila- 
5 ritate obedientiam praestent, sic reverentia et amore eos, qui pracsunt 
prosequentes, ac si parentes et a Deo missi sint. 

Ante omnia vero charitatem fraternam continuam inter vos habea- 
tis, omnes idipsum sapientes in domino, et non sint in vobis schismata, 
ct dissensiones, sed Dei timor^ zelus sanctarum institutionum, et dilcctio 

*o mutua, ut supernae iilius civitatis, cuius cives decreti estis , rcgnum ct 
gloriam consequi valeatis. 
Istae sunt ordinationes. 

In primis cupientes a multitudine ordinationum et conscientiarum 
laqueis fratres liberos reddere, cum sacra regula nostra et constitutiones 

»5 satis unicuique sint ad bene beateque vivendum, revocamus et irritamus 
omnia praecepta et censuras usqu2 in hodiernum diem in capitulis ge- 
neralibus factas, praeter eas, quae in regula et sacris constitutionibus 
inseruntur; remittentes omnes et singulos ad regulam et constitutiones, 
monentes et hortantes, ut iuxta votum professionis suae secundum eam 

20 religiose Deo serviant, transgressoresque secundum illarum instituta pu- 
niantur ; si quae tamen sunt patrum nostrorum ordinationes sanctae et 
rcligiosae, non contemnantur. Ut autem paucula ex constitutionibus rc- 
memoremus: Et primo circa indebitas promotiones, quibus ordo confun- 
ditur et despicilur, ordinamus conformiter ad nostras sacras constitutio- 

25 nes, ut nuUo pacto aliquis de cetero assignetur ad legendum sententias, 
nisi per tres annos ad minus in theologia in aliqua universitate studue- 
rit, et per capitulum provinciale, vel per capitulum suae congregationis 
capitulo generali expositus fuerit. Nec aliquis magistretur in thcologia, 
nisi prius actus exercuerit pro forma et gradu praedicti magisterii pcr 

30 quatuor annos ad minus in aliqua universitatc, vel per tot annos aiibi 
theologiam legerit ordinarie. 

Item. Volumus, quod in quolibet conventu sit unus lector princi- 
palis, qui quotidie vel saltem quatuor vicibus in septimana de aliqua 
utili matcria legat, legititno impedimento cessante, alias omnibus gratiis 

35 lectorum sint ipso facto privati ; district^ imponentes prioribus provin- 
cialibus, ut in suis provinciis faciant hoc inviolabilitcr observari, et prio- 
rcs conventuales cogant fratres ad lectiones audiendas. 

Itcm. Ordinamus, quod postquam aliquis sententias legerit, et actus 
bachalaureatus pro forma ct gradu magisterii fecerit, non poterit h:ibi- 

40 litari ad gradum magisterii, ncc magisterium suscipcrc, nisi lecturam cius 
et actus scholasticos, quos per quatuor annos fecit, gcneralc capitulum, 64 ACTA CAPITULORUM GKNERALiaM O. P. [iSoy 

vel magister ordinis approbaverit ; oppositum autem facieiis eo ipso est 
cxcommunicatus, atque gratiis, officiis ordinis, et omnibus exemptionibus 
cst perpetuo privatus , nec secum dispensari valeat nisi per capitulum 
generale, non obstantibus privilegiis, gratiis, et constitutionibus aposto- 
licis in genere, vel in specie , quibiisvis fratribus , provinciis seu locis 5 
conccssis, aut concedendis sub quavis forma, vel expressione verborum, 
ut dicit dominus Bonifacius IX. in bulla , et sicut ordinatum fuit in 
multis capitulis generalibus. 

Item. Gonformiter ad nostras sacras constitutiones, quae appcUationcs 
in nostro ordine sub interminationc anathemaiis tieri inhibent, prohibe- w 
mus sub poena gravioris culpae, et carceris, ne aliquis frater, aut soror 
nostri ordinis, cuiuscumque gradus aut conditionis existat, a correctione 
iuxta ordinis disciplinam, videlicet secundum regulam ct constitutioncs, 
ct consuetudines ordinis approbatas , aut ab absolutione a suo officio 
appellare praesumat, alias eos ipso facto praedictas poenas incurrisse, 15 
ct a suis officiis absoiutos esse declaramus per praesentes. Praecipicntes 
omnibus, et singulis fratribus, aut sororibus praesentibus , et futuris, 
quatenus nuUi praedictorum obedire presumant , vel audeant quoquo 
modo ; declarantes praelaturas nostri ordinis sive fratrum, sive sororum 
csse simplicia officia et onera gravia, et nullo pacto beneficia, quaequc 20 
ad voluntatem superiorum possunt semper disponi. 

Item. Ad tollendas rebelliones, dissensiones et conspirationes, quas 
aliqui sine causa rationabili recurrentes ad curiam, vel alios superiores, 
faciunt, ordinamus ne quis sine licentia prioris sui ad provincialem recur- 
rat, ncc sine licentia provincialis ad curiam, vel alium superioiem accedat 25 
contra praelatos suos, nisi si viderit aliquid in praelato corrigendum et 
habeat commissionem a maiori parte patrum conventus, si sit prior con- 
ventualis corrigendus ; si vero sit prior provincialis, non possit frater ad 
superiores mitti, nisi de commissione maioris partis priorum illius pro- 
vinciae ; inhibentes etiam, ne quis audeat pro huiusmodi alios invitare 30 
vel litteras mendicare, vel quoquo modo malitiose alios inducere. Inhi- 
bentes etiam, ne quis pro huiusmodi audeat ad personas extra ordinem 
constitutas recurrere, declarantes, quod, qui contra aliquid praedictorum 
fecerit, ipso facto sit poena gravioris culpe subiectus secundum nostras 
sacras constitutiones. 35 

Item. Ut omnes in obedientia et humilitatc ordinis, sicut professi 
sunt, persevcrent, ordinamus et volumus iuxta nostrarum seriem consti- 
tutionum et apostolica indulta , ne quis beneficiatus in ordinc nostro 
dignitatem, officium, praelaturam, vocem activam, vel passivam, came- 
ram, expensas, habitationemve in conventu habeat, quibus omnibus ipso lo 
facto privamus, et privatos volumus, et declaramus, nisi infra quindecim l5oy~\ PAPIAE MDVII. 65 

dics ab haram notitia omnibus beneticiis resignaverint ; quod si infra 
praelixum tempus non fecerint, mandamus praelatis conventuum sub 
poena absolutionis ab officiis suis, quam ipso facto incurrant, si contra- 
fecerint, ut praesentem ordinationem executioni demandent ; revocamus 
5 omnes licentias, quas ab ordine habuissent ; eas vero, quas a sede apo- 
stolica impetrarunt non acceptantes, quod facere possumus ex indulto 
bullae aureae. 

Item. Quia dedecus ordinis est fratres extra ordinem commorari, 
quod etiam in perditionem eorum vergit , ordinamus ne quis extra or- 

lo dinem commorari audeat pro quacumque ratione, vel negotio, exceptis 
confessoribus principum, et his qui de licentia ordinis sequuntur curias 
principum ; et omnes praedictos requirimus, quatenus infra mensem ab 
harum notitia ad ordinem redeant ; quod si contraierint, privamus om- 
nibus gratiis ordinis, mandantes praelatis conventuum, ut tales praeceptis 

15 et censuris, et etiam detentione cogant vel ad ordinem, vel habitu exuant, 
nisi tales sint, qui rectores ecclesiarum sint instituti. 

Item. Ut occurratur levitati fugitivorum, ordinamus , quod si^ quis 
frater sine testimonio quod licentiam a praelato habuerit, ad conventum 
aliqucm declinaveril', praelatus conventus talem pro quanto sibi videbitur, 

20 disciplinet et si opus est, incarceret et ad conventum redire cogat. 

Item. Ordinamus ultra praedictam poenam , ne quis prior conven- 
tualis, aut provincialis audeat aliquem de vita regulari fugitivum ultra 
tres dies retinere, sed supradicto modo puniant, et expellant sub poena 
suspensionis ab officiis suis, quam ipso facto incurrant si contrafecerint, 

25 nisi ratione intirmitatis, vcl alterius legitimi impedimenti per plures dies 
sustineant. Nec patres reformati recipiant fugitivos ex vita communi, 
quando fugiunt disciplinam ; sed si debent recipi, habeant licentiam 
vel testimonium, quod veniunt ut vivant regulariter, vel quod petierunt 
licentiam. 

30 Item. Ordinamus sub poena carceris et gravioris culpae, quam qui- 

libet contrafaciens ipso facto incurrat, quatenus nuUus audcat artem mc- 
dicinalem cxercere et discurrere ad curandos intirmos. 

Itcm. Sub eisdcm poenis inhibcmus omnibus fratribus nostri ordinis 
qui sub practcxtu studii, vcl alterius negotii morantur Ulisbonc cxtra convcn- 

35 tum, quatenus infra quindecim dics ab harum notitia ad propria rcdcant. 
Istae sunt declarationes. 

Declaramus in primis reverendissimum in Christo patrcm fr. lohaii- 
ncm Cleree (i) votis omnium nostrum in magistrum gencralcm clcctum 
fuissc, cui omncs obcdicntiam ct rcvcrcntiani cxhibcrc debent. (i) Dc fr. loaiinc Clcrcc d. supra pag. 62. 
MOPH ij 66 ACTA CAPITULOUUM GENHKALiaM O. P. [^^O? 

Item. Dcclciramus , quod cum a sanctissimo domino nostro lulio 
divina providentia papa II. edita fuerit buUa limitans temporalitatem 
ofHciorum ordinis, cumque per sequens breve suum magistro et capitulo 
gcncrali fuerit commissa iibertas eam acceptandi , vel non acceptandi, 
unanimiter altendenies multarum provinciarum et conventuum inopiam 5 
in praelatis et suppositis, visum est nobis, quod comode in ordine nostro 
observari nequeat, sicque diiFmimus in modo et ordine nostrarum con- 
stitutionum circa huiusmodi permanere. Non infringentes tamen privilegia 
ct provisiones apostolicas provinciis aliquibus et congregationibus antc 
bullam praefatam concessas et consuetudines ac statuta inter se ordinata 10 
ct observata (i). 

Item. Declaramus, omnes fratres ordinis nostri, qui usquc in hanc 
horam absque Jicentia ordinis contra constitutionem Bonifacii et statuta 
ordinis nostri magisterium suscipere, et ab ordine non sunt accepti et 
approbati , magisterio , loco, et gratiis omnibus magisterio debitis esse 15 
privatos, et de facto omnes tales privamus et poenae gravioris culpae 
subiicimus. Intcr quos privamus et poenitentiae praefatae subiicimus 
fr. Gabrielem de Fiorentia conventus s. Mariae Novellae, qui ordincm, 
ct praelatos multum turbavit pro huiusmodi indebita promotione. Eos 
etiam, qui facti sunt per ordinem , et sunt notabiliter ignorantes, pro- 20 
vinciales vel vicarii congregationum secundum conscientiam privcnt. 

Item. Declaramus , quod omnes praedicatores generales, qui sunt 
facti praedicatores gqperales contra modum constitutionis , sive quoad 
insudicientiam, sive quoad numerum, sive quoad aetatem, tali officio ac 
dignitate esse privatos et de facto privamus ; imponentes provincialibus, 25 
ut ad debitum numerum secundum constitutiones taxatum reducant , 
suilicientiores dimittendo, et alios repellendo. Declarantes et mandantes 
tam provincialibus, quam vicariis congregationum , ne numcrus praedi- 
catorum generalium excedat numerum conventuum sibi subditorum. Cas- 
santes quidquid usque modo in contrarium factum est. 30 

Item. Declaramus omnes praedicatores bulhirum ct indulgentiarum, 
qui vel falsas et suspectas indulgentias vel bull^ls sine licentia praelatorum 
ordinis praedicaverunt, vel de parte quaestuum pro huiusmodi buliis com- 
ponunt et accipiunt, a capituio generaii Medioiani ceiebrato i5o5. incur- 
rlsse poenas ilias, quae in actis iiiius capituii sunt positae (2); et si quis 35 
deinceps talia praedicaverit , poenae carceris cond^mnamus ; mandantes 
praeiatis conventuum, ut si quus tales possunt deprchenderc , carceri 
mancipcnt, etiam si opus fuerit invocato auxilio brachii secuiaris. (0 Cf. BO. IV, 230 n. 31. 
(2) Cf. supra pag. 33 1. 5 sqq. I Soy] PAPIAE MDVII. 67 

Item. Declaramus magistrum Guilielmum Parvi (i) csse inquisitorem 
generalem Franciae. 

Istae sunt approbationes. 

Gum reverendissimus magister ordinis adhuc vicarius multis labo- 

5 ribus et impensis insudaverit auctoritate apostolica et ordinis circa refor- 

mationem monasterii sororum de Pissiaco ex iussu christianissimi F^ran- 

corum regis fundatoris eiusdem, multasque perpessus fuerit ab aliquibus 

sororibus contumelias, contradictiones, oppositiones et appellationes, per 

quas ad curiam laycam tractus fuit, maxime dum absolvisset sororem 

10 loannam de Stouteviile ab officio prioratus, utpote inutilem et reforma- 

tioni contrariam, et rite instituisset sororem Praegentam de Melun, foe- 

minam magnarum virtutum ; idcirco ne in caeteris monasteriis sororum 

talis temeritas rebellionis amplius contingat, approbamus reformationcm 

dicti monasterii, et omnia inibi per reverendissimum facta, et volumus 

15 ea suum sortiri effectum. Declarantes dictam sororem loannam de Stou- 

teville rite et legitime fuisse absolutam, eamque et omnes ei adhaerentes 

propter frivolam appellationem et contumelias in praelatum suum pro- 

latas , poenas incurrisse gravioris culpae et alias contra app^llantes in 

nostris constitutionibus sancitas. Quarum poenarum executionem com- 

20 mittimus eidem reverendissimo magistro ordinis. Praecipientes in virtute 

spiritus sancti et sanctae obedientiae et sub poena gravioris culpae dictae 

sorori loannae de Stouteville , ne se pro priorissa gerat , et omnibus 

sororibus sub eadem poena ne eam pro priorissa teneant, aut ei ut prio- 

rissae obediant. Sed omnes suam veram et legitime institutam priorissam 

25 recognoscant praefatam sororem Praegentam de Melun, et ei humiliter 

ac devote obediant in omnibus. 

Declaramus etiam, quoi vicarius ordinis mortuo vel amoto magistro 
plenam habet auctoritatem super monasteria monialium ordini subiecta. 

Approbamus magisteria infrascriptorum : venerabilis patris fr. Alvari 
30 dc Osorio (2) provinciae Hispaniae, fr. Didaci de Victoria (^3) provinciae 
Hispaniae, fr. Petri de Victoria provinciae Hispaniae. 

Approbamus lecturas et bachalariatus fr. Bernardi de Nuremberga, 
ct fr. Osvaldi de Frichenausen, fr. loannis de Fricxenhausen conventus 
Rupinensis, fr. Gasparis Eberhardi conventus Erphordiensis, fr. Eigardi 10) Stoutcville] l^:)Utevillo P. in mar^-. c cod. Insulen. — lO) Stoiiteville] Kouleville 1'. in marii:. 
c cod. Insulen. — 34) Rupineiisis] I.ipicensis PR. — Eigardij Ogardi PS, (i) Dc fr. Guilcliiio Parvi cf. SSOP. II, 100. 

(2) Dc fr. Alvaro Osorio cf. supra pag. 47. 

(3) Dc fr. Didaco cic Victoria cf. SSOP. II, 107. 68 ACTA «JAPITULORUM (iEMERALlUM O. P. [l5o7 

Mcyer convcntus Libicensis, lecturas fr. Gaspari Tcstani, ct fr. Angcli 
Stauyol. 

Approbamus lecturam fr. Laurentii Petri de Dacia, ct ad magistc- 
rium licentiamus. 

Licentiamus ad bachalariatum fr. Vincentium dc Catharo (i), et 5 
fr. Wolfgangum dc Bohemia ad legcndas sententias. 

Approbamus bachalariatum fr. Albcrti dc s. Angclo (2) conventus 
Papiae, ct fr. Mathaei de Saviliano. 

Approbamus magisteria fr. loannis Martini (3), et Melchioris et Ho- 
norati Lanteri , el lacobi de Grangis , fr. Cornelii dc Ragusio magistri, 10 
fr. Gabriclis Pug (4) praesentis capituli dithnitoris, fr. loannis Attcnes (3). 

Promovemus ad legendum sententias , quando ct ubi provincialis 
Hyspaniae cum patribus-provinciac decreverit, fr. loannem de Victoria (6), 
fr. Didacum Viztaxuo, fr. Bernardum de Mesa, fr. Alphonsum Natinenum; 
fr. loannem dc Salamanca ; lecturas fr. Augustini de Fungis, et fr. Antonii 15 
Creado, et fr. Martini de Sanctis. 

Magisteria fr. Stephani de Scutifero conventus Hortcsicnsis provinciac 
Tholosanae; fr. Guilielmi de Marcavilla (7) conventus Baionensis; fr. Tho- 
mac de Abban conventus s. Severi, fr. Petri Rulh conventus Lemonia- 
ccnsis, fr. Alani Rayerii conventus s. Emiliani. Praesentaturam fr. loannis 20 
dc Guilamota (8) conventus s. Severi. 

Approbamus acceptationcm factam de conventu s. Mariac Incoronatac 
dc Anchona per bonae memoriae rcvcrendissimum magistrum Vincentium 
Bandellum (9). 

Lecturam fr. loannis de Augusta (10) provinciae Thcutoniae, quem 25 
ad magisterium licentiamus. 

Approbamus studium Budense ad instar studii Bononiensis, dantcs 
rcgenti et priori auctoritatem lectiones philosophiae ct logicae commit- 
tendi ad disponendum de horis , ad legcndum, ct quod conventus Bu- 
densis teneatur vestire officiales studii. Lecturas fr. Valcntini Lconini 
praesentati Parisiensis, lacobi Qberti , Alphonsi Ri/Ai (11), Guilielmi 30 (i) De fr. Vincentio de Catharo cL supra pag, 49, 

(2) De fr. Alberto de s. Angelo cf. MOPH. VIII, 431. 

(3) De fr. loanne Martini cf. L c. pag. 434. 

(4) De fr. Gabriele Pug cf. supra pag. 61. 

(5) De fr. loanne Attencs (Thenes; cf. 1. c. pag. 47. 

(6) De fr. loanne de Victoria cf. SSOP. II, 51. 

(7) De fr, Guilehiio de Marcavilla cf. supra pag. 12. 

(8) Videtur idem ac loanncs de Gunlemoto, dc quo JVIOPIL Vlll, 345. 

(9) De fr. Vincentio BandcUo dc Castronovo cf. supra pag. 61. 

(10) De fr. loanne de Augusta cf. L c. pag. 51; SSOP. II, 80. 

(11) De fr. Alphonso Rizii cf. SSOP. II, 26. I Soy] PAPIAE MDvn. 69 

Galli (i), loannis lolici (2), loannis de Rosa (3), Angeli Scaymoil, et 
Hervei Claudi (4). 

Approbamus acceptationem conventus Vilnensis, ut sit sub cura pro- 
vincialis Poloniae, et absolvimus vicarium illius conventus. 
5 Istae sunt acceptationes. 

Acceptamus locum s. Mariae Burgi Lave^arii , et declaramus esse 
membrum conventus Novariensis. 

Acceptamus iocum s. Petri Martiris apud Ciglanum, et declaramus 
esse membrum conventus Vercellensis, et locum s. Mariae de Supergia 
10 pro oratorio ordinis in provincia s. Petri martiris. 

Istae sunt poenitentiae. 

In primis eos fratres de provincia Provinciae, qui appcllaverunt et 
qui causam prosecuti sunt, et impetraverunt litteras apostolicas vel impe- 
tratis usi sunt contra absolutionem magistri Arnaldi de Arnaldis (5) a pro- 
15 vincialatu provinciae Provinciae, factam per diffinitores capituli generalis 
Mediolani celebrati, omnes supponimus poenae gravioris culpae et poenae 
carceris, eo quod litteras obtinuerunt , quibus ad iudices extra ordinem 
in Avinione magister ordinis cum diffinitoribus citaretur. Absolventes 
omnes tales in poenam ab omnibus officiis et magisterio et quocumque 
20 alio gradu , dignitate aut gratiis ordinis, iniungentes priori provinciali 
praefatae provinciae, sub poena absolutionis ab officio suo, quam ipso 
facto incurrat, si contrafecerit, quatenus infra duos menses hec execu- 
tioni demandet. 

Fr. Petrus Szelie conventus Lubecensis provinciae Saxoniae privatur 
25 promotione lectoratus, nec possit ad aliam promoveri sine scitu et con- 
sensu fratrum sui conventus et suae provinciae. 

Istae sunt assignationes. 

Provisionem pro studio Parisiensi, Bituricensi, Tholosano, et alio- 
rum studiorum provinciae Franciae committimus reverendissimo ma- 
30 gistro ordinis. 

Conventui [et | studio Bononiensi assignamus in regentem pro tribus 
annis reverendum magistrum Rustachium de Bononia (6). Baccalaurium 
pro primo et sccundo anno fr. Thomam de Calvisano (7). Pro tertio et 24) Szclie] Szcllc RS. (r) De fr. Guilehno Galli d. supra pag. 49. 

(2) De fr. loannc lolici cf. 1. c. pag. 19. 

(3) Dc fr. loannc de Rosa cC 1. c. pag. /19. 

(4) De fr. Hervaeo Claudi cf. 1. c. 

(s) De fr. Arnaldo de Arnaldis c(. 1. c. pa^^. 57. 

(6) De fr. Eustncliio dc Bononin cf. supra pag-. ^i. 

(7) Dc fr. Thoma dc Calvisano cL I. c. pan;. 49. ^O ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [iSoy 

quarto tr. Vinccntium de Vicentia (i). Pro primo anno magistrum stu- 
dentium fr. Chrvsostomum de Gasali (2); pro secundo fr. F^ranciscum de 
Ferraria. Pro tertio fr. Ludovicum de Landriano, cui substituimus fr. Hie- 
ronymum de Papia , seu fr. Gregorium de Faventia secundum eorum 
professionis ordinem. Studentes assignamus pro rata provinciae Romanae 5 
fr. Hieronymum de Perusio. Pro rata provinciae Trinacriae fr. Petrum 
de Landulina, et fr. Dominicum de Sadano. Pro rata provinciae Hispa- 
niae fr. Vincentium de Macenedo Hispanum. Pro rata provinciae Ara- 
goniae fr. loannem AL Pro rata provinciae Poloniae fr. Felicem de 
Gracovia, et fr. Thomam de Varterburg. Pro rata provinciae Saxoniae 10 
fr. r^udg[e]rum Snachs. Pro rata provinciae Regni fr. Nicolaum de Vi- 
literno. Pro rata provinciae Provinciae fr. Michaelem Paschalem et fr. Do- 
minicum Bondoni. Pro rata provinciae Ungariae fr. Michaelem de Ungaria. 

Gonventui Perusino de regente reverendissimus magister providebit. 
In magistrum studentium pro primo anno fr. Gabrielem de Vercellis (3). 15 
In bibllcum ordinarium fr. Gabrielem de Mediolano (4), extraordinarium 
fr. Felicem de Hyspania. In baccalaurium ordinarium fr. Garziam dc 
Aragonia, extraordinarium fr. Petrum de Narnia (5). In magistrum studen- 
tium pro secundo anno fr. Nicolaum de Siciiia. In biblicum fr. Gabriciem 
de Vercellis. In baccalaurium ordinarium fr. Gabrielem de Mediolano, 20 
extraordinarium fr. Garziam de Aragonia. In magistrum studentium pro 
tertio anno fr. Georgium de Reate. In biblicum fr. Nicolaum de Sicilia 
ordinarium, extraordinarium fr. Marcum de Floriano. In baccalaurium or- 
dinarium fr. Nicolaum de Murellis Siculum, extraordinarium fr. Garziam 
de Aragonia. In studentem honoris fr. Nicolaum de Sicilia. In studentcs 25 
theologiae fr. Thomam de Ferraria, fr. Bartholomaeum de Ungaria, 
fr. Georgium de Reate , fr. Leonardum de Terracina , fr. lacobum de 
Utino, fr. Vincentium de Sicilia, fr. Dominicum de Sicilia, fr. Marianum 
de Andria, fr. Bartholomaeum de Ferraria, fr. Marcum de Ploriano, fr. Au- 
gustinum de Sinigalia, fr. Theodorum de Saxonia , fr. Simonem de Vi- 30 
terbio, fr. Dominicum de Calabria, fr. Thomam de Varterburg provinciac 
Poloniae. 

Conventui Minervae regentem magistrum Antonium de Caramanico(6),. 
baccalaurium fr. F^ngandum de Saxonia, et casu quo ad alium locum 
pertineret , ipse sit cx.traordinarius , magistrum studentium N. In stu- 35 (i) De fr. Vincentio de Vicentia ci'. SSOP. II, 58. 

(2) De fr, Chrysostomo de Casali cf. pag 49. 

(3) De fr. Gabriele de VercelHs cf. 1. c. 

(4) De fr. Gnbriele de Mediolano cf. 1. c. pag. 50. 

(5) De fr. Petro de Narnia cf. 1. c. pn^,'. 49. 

(6) De fr. Antonio Caramanico cf. SSOP. II, 13. I Soy] PAPIAE MDVII. 71 

dentes theologiae fr. Ardonicam de Saxonia, Reginaldum de Tholosa, 
Hieronymum de Ragusio. 

Conventui Panormitano regentem damus magistrum loannem lam- 
grecum, baccalaurium fr. loannem Baptistam de Sicilia. Studentes fr. Tho- 
5 mam de Sicilia, fr. Franciscum de Viviano, fr. Petrum de Tauramina, 
fr. Ludovicum de Sicilia. 

Gonventui Senensi in regentem magistrum loannem Baptistam de 
s. Miniate (i) ; in baccalaurium pro primo anno fr. Reginaldum de s. Se- 
verino (2), in biblicum fr. Paulum Siculum (3). Magistrum studentium 

10 fr. Petrum Siculum (4), pro secundo anno baccalaurium fr. Paulum de 
Sicilia. Biblicum fr. Mathiam de Viterbio (5). Magistrum studentium 
fr. Raphaelem de Florentia (6), pro tertio anno in baccalaurium fr. Ma- 
thiam de Viterbio, biblicum ordinarium fr. Raphaelem de Florentia, ex- 
traordinarium fr. Petrum Siculum. Magistrum studentium fr. Ludovicum 

15 Senensem. Studcntes theologiae fr. Hieronymum Siculum, fr. Ludovicum 

de Senis, fr. Laurentium de Senis, fr. Nicolaum de Ungaria, fr. Enricum 

Theutonicum , fr. loannem Theutonicum , fr. Raphaelem de Fiorentia. 

Studentes artium fr. Theophilum de Senis , fr. Gonstantinum de Senis. 

Gonventui s. Dominici de Neapoli damus- in regentem pro primo 

20 anno magistrum Vincentium de Suessa (7) ; pro secundo et tertio ma- 
gistrum lacobum de Mantua (8). Baccalaurium pro primo et secundo 
anno fr. Thomam de Sessano ; pro tertio fr. Antonium de Gaieta. Ma- 
gistrum studentium pro primo anno fr. Antonium de Gaieta ; pro se- 
cundo fr. Vincentium de Fundis ; pro tertio fr. Bartholomaeum de Nea- 

25 poli. In biblicum pro primo anno fr. Angelum de Matera; pro secundo 
fr. Antonium de Gaieta ; pro tertio fr. Vincentium de Fundis. Studentes 
in theologia : fr. Hieronymum de Montepolitiano , fr. Bartholomaeum 
de Neapoli , fr. Dominicum de Gatharo, fr. Sebastianum de Montellis, 
fr. Bartholomaeum de Gaieta, fr. Vitum de Monte Murro, fr. loannem 

30 Nicolaum de Monte Murro, fr. Dominicum de Gosentia, fr. Onofrium de 

Salerno, fr. loannem de Valentia, fr. Angelum de Gerito de Sicilia, fr. Hie- 

ronymum de Gassano, fr. Sebastianum de Sicilia, fr. Angelum de Matera. 

Gonventui Salamantino provinciae Hispaniae pro primo anno magi- (i) De fr. loanne ]5aptista de s. Miniate c(. supra png. 50, 51. 

(2) De fr. Reginaldo de s. Severino d." 1. c. pag. 50. 

(3) Dc fr. Paulo Siculo cf. 1. c. 

(4) De fr. Petro Siculo cf. 1. c. 

(5) De fr. Matthia dc Viterbio cf. I. c. 

(6) De fr. Raphaele de Florentia cf. 1. c. 

(7) Dc fr. Vinccntio dc Sucssa ci'. SSOP. II, 106. 

(8) Dc fr. lacobo de Mantua c(. supra pag. 21. 72 ACTA GAPITULORUM GENERALlUM O. P. t^^Oy 

strum Alvaram Osorium (i) pro secundo magistrum Alphonsum de Rupe 
fideli cathedraticum ; pro tertio magistrum Petrum Legionensem (2) ca- 
thedraticum. 

Pro conventu Vallis Oletanae pro primo anno magistrum Mathiam (3), 
pro secundo magistrum Gregorium Pardo (4), pro tertio provincialis provi- 5 
debit de aliquo magistro universitatis. 

Pro conventu s. Thomac Abulensis pro duobus primis annis magi- 
strum Didacum de Victoria (5) ; pro tertio magistrum Petrum de Vi- 
ctoria (6). 

Pro conventu Hispalensi pro duobus primis annis magistrum Tho- 10 
mam Durant (7) ; pro tertio magistrum Alexium. 

Conventui Montispesulani in regentem damus pro primo anno ma- 
gistrum loannem Martini (8) , pro secundo anno magistruni Albertum 
Villareti, pro tertio magistrum Franciscum Arceri (9) ; ad legendum sen- 
tentias fr. Guiiielmum Rocheti (10), pro primo anno in magistrum stu- 15 
dentium fr. Ludovicum Gandini, pro secundo fr. loannem Fabri (m), de 
studentibus prior provincialis providebit. 

Conventui Aquensi damus in regentem magistrum Honoratum Lau- 
terii (12). 

Conventui Coioniensi provinciae Theutoniae damus in regentem pro 20 
primo et tertio anno magistrum Hieronymum Rayncrii (i3), pro secundo 
magistrum lacobum Hocstraten (14). Magistrum studentium pro primo 
anno.fr. loannem Oleschlcgher, baccalaurium formatum ; de baccalauriis 
provincialis provideat. Studentes fr. Mathiam Berchem (i5), fr. loannem S) pro tcrtio magistrum Potrum dc \'ictoria om. V. (i) De fr. Alvaro Osorio cf. supra png. 67. 

(2) De fr. Pctro Legionen. cf. L c. png. 54. 

(3) De fr. Matthia de Pace cf. 1. c. 

(4) De fr. Gregorio Pardo ci 1. c. 

(5) De fr. Didaco de Victorin cL 1. c. pag. 67. 

(6) De fr. Petro de Victoria cL 1. c. 

(7) De fr. Thoma Durandi cL L c. pag. 54. 

(8) De fr. loanne Martini cf. 1. c. pag. 68. 

(9) De fr. Francisco Arceri (Archieri) cf. suprn png. 22. 

(10) De fr. Guilelmo Rocheti cf. \. c. png. 53. 

(11) De fr. loanne Fabri cf. 1. c. 

(12) Videtur esse idcm ac Honoratus Lnndin, de quo i. c. pag. 56. 

(13) De fr. Hieronymo Raynerii cL 1. c. png. 52. 

(14) De fr. lacobo Hocstraten cf 1. c. 

(15) Dc fr. Matthin Jkrclicm (al Hcrchenj c(. 1. c. I 507] PAPIAE MDVir. 73 

Dorstheim (i), fr. Bernardum de Vessalia (2), fr. loannem de Tremo- 
nia (3), fr. Andream de Vratislavia, fr. Enricum Barll, fr. Gerardum Bie, 

. fr. Ottonem de Busco, fr. Nicolaum de Tremonia, fr. Nicolaum Spruit, 
fr. loannem Gerton, fr. Vincentium de Lancent, fr. Bartholomaeum de 

5 Lovanio, fr. Gregorium de Bohemia, fr. Thomam de Nova Ecclesia, 
fr. Ciementem Amersfordium, fr. loannem de Nuremberga, fr. F^nricum 
Suiter, fr. Andream de Cranissa, fr. loannem de Francfordia , fr. Marti- 
num de Vratisiavia, fr. lacobum de Bruxella, fr. Andream de Frozem, 
fr. Christianum de Dacia, fr. Fredericum de Ratisbona , fr. Clementem 

10 de Metis, fr. lacobum de Ungaria, fr. Rodulfum de Lovanio, fr. Paulum 
de Bohemia. 

Conventui Viennensi prov inciae Theutoniae in regentem magistrum 
loannem de Merdea, ad sententias fr. Baldasar Mendel (4). 

Conventui Lovaniensi provinciae Theutoniae in regentem pro primo 

15 anno fr. Bernardum de Lutzeburgo (5), s. theologiae licentiatum, pro se- 
cundo et tertio fr. loannem Heier (6) eiusdem facultatis iicentiatum. Ma- 
gistrum studentium fr. Georgium Amici (7), baccalaurium formatum. 
Studentes fr. Eustachium de Zichenis (8), fr. Rodulfum de Busco, fr. A- 
drianum de Bruxella, fr. Petrum Mellis, fr. Cornelium Verstoch, fr. la- 

20 cobum Losier, fr. loannem Ubant. 

Conventui Argentinensi provinciae Theutoniae regentem fr. Vitum 
Agen (9) s. theol. licentiatum. 

Conventui Treverensi provinciae Theutoniae magistrum Claudium 
de Rota (10) in regentem damus. 

25 Conventui Friburgensi magistrum loannem Vinchel (11). 

Conventui Heidelbergensi provinciae Theutoniae in regentem damus 
magistrum Everardum de Clivis (12); ad legendum sententias pro primo 27) Clivis] Erlinis P. (i) De fr. loanne Dorstheim (Dorsthen.) cf. 1. c. 

(2) De fr. Bernardo de Wessalia cf. 1. c. 

(3) De fr. loanne de Tremonia cf. 1. c. 

(4) De fr. Balthasare Mendel cf. SSOP. II, 60. 

(>) De fr. Bernardo de Lucemburgo cf. supra pag. s^. 

(6) De fr. loanne Heier cf. 1. c. 

(7) De fr. Georgio Amici cf. 1. c. pag. 19. 

(8) De fr. Eustachio de Zkhenis cf. SSOP. II, 106. 

(9) De fr. Vito Agen (Hagen) cf. supra pag. 5/I. 

(10) De fr. Claudio de Rota cf. SSOP. II, 94. 

(11) De fr. loannc Vinchel cf. supra pag. 54. 

(12) Dc fr. Pvcrardo dc CHvis cf. 1. c. pag. 53; SSOP. II, jtS. 74 AGTA GAPITULORUM GSNERALTUM O. P. [^^OJ 

anno tV. Ghorardam Ghilin (i); ad legendum bibliam pro primo anno et 
sententias pro secundo fr. Dionysium Grieb. Studentes fr. Hieronymum 
Salezman, fr. Bernardum Semgerlim (2), fr. Michaelem Vee (3), fr. Do- 
minicum Spagman, fr. Petrum Franchel, fr. Georgium Sellatoris, fr. lo- 
annem Enschman, fr. Vitum Vicehni. 5 

Gonventui s. Thomae de Papia damus in regentem pro primo et se- 
cundo anno magistrum Damianum de Rispolis (4), pro tertio magistrum 
Vincentium Dodum de Papia(5); pro primo anno in magistrum studentium 
fr. Petrum martyrem de Papia (6), cui substituiraus fr. Bernardinum de 
Mediolano. hi biblicum fr. loannem de Gherio (7), in baccalaurium fr. loa- 10 
chimum de Papia (8) ; pro secundo anno in magistrum studentium fr. Pe- 
trum Franciscum de Fiorentia (9) ; in biblicum fr. Petrum Martirem de 
Papia. Baccalaurium fr. loachimum de Papia. Pro tertio anno in magi- 
strum studentium fr. Bernardinum de Mediolano, in biblicum fr. l^ctrum 
Franciscum de Florentia ; in baccahiurium fr. loannem de Gherio. In stu- 15 
dentes theologiae fratres Secundum de Thaurino , Petrum Martyrem de 
Terdona, Michaelem de Ast (10), et loannem Baptistam de lanua. 

In studio Thaurini assignamus in regentem reverendum magistrum 
Hieronymum de Gherio (11) pro tribus annis. In magistrum studcntium 
pro primo anno N. Pro secundo anno fr. Petrum Bassanum de Liniaco (12). ?o 
Pro tertio anno fr. Lucam de Hyporegia. In biblicum pro primo anno 
fr. Baptistam dc Ast (i3). Pro secundo anno fr. N. Pro tertio anno 
fr. Petrum Bassanum de Liniaco. In baccalaurium pro primo anno fr. Sc- 
bastianum de GUirasco (14). Pro secundo anno fr. Baptistam de Ast. Pro 
tertio anno fr. N. 25 

Gonventui l^atavino de regente committitur reverendo patri pro- (i) De fr. Conrado CbiHn (KolHn) cf. siipra pag. 53. 

(2) De fr. Bcrnardo Semgerlim (Sengerlin) cf. 1. c. 

(3) De fr. Michaele Vee (Vehe) d. SSOP. II, 95 ; Paui.us N. Michael Vehe, 
der Ilerausgeher des ersten deittchen Gesangbnches , in Ilistorisch politische Blattcr 
Bd. Iio (1892) p. 469 sqq. 

(4) De fr. Damiano de Ripolis d. 1. c. pag. 55. 

(5) De fr. Vinccntio Dodo dc Papia cf. SSOP. 11, 338. 

(6) De fr. Petro M. de Papia cf. snpra png. 55. 

(7) De fr. loanne dc Cherio cf. 1. c. 

(8) De fr. loachimo de Papia cf. 1. c. 

(9) De fr. Petro Francisco de Florentia c(. 1. c. 

(10) De fr. Michaele de Ast cf. SSOP. II, 182. 

(11) De fr. Hieronymo de Cherio cf. supra pag. /\6. 

(12) De fr. Petro Bassano de Liniaco cf 1. c. pag. 54. 

(13) Dc fr. Baptista de Ast cf. 1. c. pag. >). 

(14) De fr. Sebastiano de Clarasco cf. 1. c. I Soy] PAPIAE MDVII. 75 

vinciali. Assignamus in magistrum studentium pro primo anno fr. Mau- 
rum de Betonto (i). In biblicum fr. loannem de Tarvisio. In baccalaurium 
fr. AleKandrum de Padua (2). In baccalaurium extraordinarium fr. Ber- 
nardum de Sicilia (3). In magistrum studentium pro secundo anno fr. Vin- 
5 centium de Asaro de Sicilia. In biblicum fr. Maurum de Betonto. 
In baccalaurium fr. loannem de Tarvisio. In baccalaurium extraordina- 
rium fr. Bernardum de Sicilia. In magistrum studentium pro tertio anno 
fr. Albertum de Utino. In biblicum fr. Vincentium Siculum. In bacca- 
laurium fr. xMaurum de Betonto. In baccalaurium extraordinarium fr. Mat- 

10 thaeum de Saxonia. In studentes honoris pro primo et secundo anno 
fr. Nicolaum de Padua , et fr. Matthaeum de Saxonia. In studentes 
fr. Thomam de Venetiis, fr. Ignatium de Padua, fr. Isidorum de Padua, 
fr. Antonium de Cortona, fr. loannem de Ast, fr. Franciscum de Cherio, 
fr. Marcum Antonium de Venetiis, fr. Emericum de Regno pro rata pro- 

«5 vinciae Regni, fr. Michaelem de Augusta, fr. loannem Baptistam de Ful- 
gineo pro rata provinciae Romanae, fr. Dominicum de Novaria pro rata 
provinciae s. Petri Martiris, fr. loannem Baptistam de Salerno pro rata 
provinciae Regni. 

Conventui Ferrariensi assignamus in regentem pro tribus annis 

20 reverendum magistrum Bernardum de Bergadanis de Salutiis (4). In magi- 
strum studentium pro primo anno fr. Dominicum de Ferraria (5). In bibli- 
cum fr. Leonardum de Venetiis (6). In baccalaurium fr. lordanem de Ra- 
vena (7). In baccalaurium extraordinarium fr. loannem Siculum. In ma- 
gistrum studentium pro secundo anno fr. loannem de Utino (8). In bi- 

25 blicum fr. Dominicum de Ferraria. In baccalaurium fr. Leonardum de 
Venetiis. In magistrum studentium pro tertio anno fr. Nicolaum de Padua. 
In biblicum fr. loannem de Utino. In baccalaurium fr. Dominicum dc 
Ferraria. In baccalaurium extraordinarium fr. Leonardum de Venetiis. In 
studentes theologiae fr. Gerardum de Nicia, et fr. loannem de Regno, 

30 fr. lacobum de Placentia, fr. Vincentium de Liniaco, fr. loachimum de 
Ferraria. In studentem artium fr. Sebastianum de Monte Silice et omnes 
alios assignatos et non amotos. 31) Silicc om. V. (i) De fr. Mauro de lietonto c[\ \. c. pag. 51. 

(2) De fr. Alexandro de Padua cf. 1. c. 

(3) De fr. Bernardo de Sicilia cf. 1. c. 

(4) De fr. Bernardo de Salutiis cf. 1. c. pag 50. 

(5) Dc fr. Dominico dc Fcrraria c[\ 1. c. pag. jj. 

(6) Dc fr. Leonardo dc Vcnetiis cf. 1. c, ct png. ).|. 

(7) De fr, lordanc dc Ravenna d. 1. c. 

(<S) Dc fr. loannc dc Utino c(. 1. c. pap;. 5 ). y6 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^^Oy 

Conventui Veneto assignamus in regentem fr. Augustinum de Ra- 
gusio (i) magistrum. In magistrum studentium pro primo anno fr. Domi- 
nicum de Ancona (2). In biblicum fr. loannem Franciscum de Venetiis (3). 
In baccalaurium fr. Marcum Antonium Lucianum de Venetiis. In magi- 
strum studentium pro secundo anno fr. Matthaeum Siculum. In biblicum 5 
fr. Dominicum de Ancona. In baccalaurium fr. loannem Franciscum dc 
Venetiis. In magistrum studentium pro tertio anno fr. Michaelem de Au- 
gusta. In biblicum fr. Matthaeum Siculum. In baccalaurium fr. Domini- < 
cum de Ancona. In biblicum extraordinarium fr. Franciscum de Franciscis 
Venetum. In studentem honoris fr. Franciscum de Cararia pro primo et •" 
secundo anno. In studentes theologiae fr. Innocentium de Cherio, fr. Mat- 
thaeum Siculum, fr. Franciscum de Franciscis, fr. Emiiium de Esculo, 
fr. loannem Baptistam Theatinum pro rata provinciae Regni. 

Conventui Mediolani damus in regentem pro primo anno magistrum 
loannem Dominicum de Alexandria (4), pro secundo et tertio magistrum 15 
Georgium de lanua, priorem dicti conventus, cui assignamus fr. Thomam 
de Liniaco baccalaurium in lectorem. In studentes fratres Petrum Bas- 
sanum de Liniaco, Hieronymum et Lucam de Hiporegia, Hieronymum 
de Voragine, loannem Baptistam de Albinghana, Dominicum et Baptistam 
de lanua, Antonium Giiberti et Antonium Laurentii de provincia Pro- 20 
vinciae; in reliquis committimus reverendo provinciali. 

Conventui Cracoviensi provinciae Poloniae in regentem magistrum 
loannem de Spira. Ad legendum sententias pro primo anno fr. Nicolaum 
de Ferna ; pro secundo fr. Matthaeum de Costen, pro tertio fr. Andream 
Franstolai. Ad legendum bibiiam pro primo anno fr. Albertum Laurini (5); 25 
pro secundo fr. Abraam , pro lectore fr. Dominicum, studentem Bono- 
niensem, qui tamen non recedat a Bononia, donec sui substituti veniant. 

Conventui s. Mariae Novellae de Fiorentia in regentem pro primo 
et secundo anno magistrum lordanem de Utino (6) ; pro tertio magistrum 
lacobum Venetum. In baccalaurium pro primo et secundo anno fr. Be- 30 
nedictum de Floriano (7) ; extraordinarium pro primo et secundo anno 
fr. loannem de Panormo ; pro tertio anno ordinarium fr. loannem de 
Panormo, in biblicum pro primo anno fr. Bartholomaeum de Florentia, 
pro secundo fr. Dominicum de Licio, pro tertio fr. Frcdericum de Civi- (i) De fr. Augustino de Ragusio cf. 1. c. pag. 22. 

(2) De fr. Dominico de Ancona cf. 1. c. pag. 51. 

(3) De fr. loanne Francisco de Venctiis c(. 1. c. 

(4) Dc fr. loanne Dom. de Alexandria cL 1. c. pag. 2?. 

(5) De fr. Albcrto Laurini cL supra pag. 51. 

(6) Dc fr. lordane de Utino cf. supra pag. 50. 

(7) Dc fr. Bencdicto de Floriano c(. I. c. I Soyl PAPiAE MDVir. 77 

tate vetala. In magistrum studentium pro primo anno tr. Dominicum 
de Licio, pro secundo fr. Fredericum, pro tertio fr. Franciscum lustino- 
politanum. Studentes pro rata provinciae s. Dominici fr. loannem An- 
tonium de Venetiis, fr. Fredericum de civitatc Vetula, fr. Gerardum dc 
5 Alemania, fr. Thomam Bohemum, fr. Petrum Coch, fr. Vincentium I^u- 
ciani de Florentia. 

Conventui Barchinone provinciae Aragoniae pro primo anno in rc- 
gcntem magistrum Baldasarem Sorio (i); pro secundo magistrum Raphac- 
lem Moner (2). In biblicum pro primo anno fr. loannem Martines. 
10 Conventui Perpiniani provinciac Aragoniae in regcntem pro primo 

anno magistrum Michaelem Pu/s, pro secundo fr. loannem a Thenes (3) 
magistrum ; pro tertio eundem magistrum Michaelem Pu-i ; in biblicum 
pro primo anno fr. Dominicum de Monteferrato, pro sccundo fr. Clemen- 
teni dc la Sala (4) ; pro tertio commitcimus reverendo provinciali. Ad 
15 legendum sentcntias pro primo anno fr. Petrum Romei ; pro secundo 
fr. Gar^iam (5) vel fr. loannem Abella, pro tertio fr. Georgium dc Atheca. 

Conventui Oschae eiusdem provinciac pro tribus annis magistrum 
loannem Campum (6) in regentem. 

Conventui Ilerdae eiusdem provinciae in regcntem damus pro primo 
20 et sccundo anno magistrum loanncm Melans ; pro tertio magistrum lo- 
anncm Ghybere. Ad legendum sentcntias pro primo anno 1t. loannem 
Blasco, pro secundo fr. Bartholomaeum Grau. 

Istae sunt translationes. 

Transferimus fr. Olavum Nicolai priorem Stocholmicnscm a con- 
23 vcntu Insulensi ad conventum Stocholmiensem. 

Fr. Petrum Magni lectorem Strengenensem ad convcntum Stochol- 
miensem. 

Fr. Hermanum Pictorem Trcmoniensem ad convcntum Strengenenscm. 

Fr. Bernardum de Bergadanis (7) magistrum a conventu Salutiarum 
30 ad conventum s. Dominici dc Ferraria. 

Fr. Vincentium de Camerino de provincia Regni ad convcntum s. Do- 
minici de Camerino. 

Fr. loannem Baptistam dc Mediolano dc provincia s. Petri martiris 
ad locum Castribaldi. (i) Dc fr. Balthasare Sorio d. SSOP. II, 159. 

(2) De fr. l^aphaelc Moner cf. supra pag. 47. 

(3) De fr. loanne a Thenes c[\ 1. c. pag. 6S. 

(4) De fr. Clcniente de la Sala c(. 1. c. pag. 55. 

(5) De fr. Garzia Marchisi cf, l. c. pag. 49, 

(6) De fr. loanne de Campo ct". 1. c. pag. 56. 

(7) De fr. Bcrnardo de Bergadanis dc Salutiis cl'. 1. c. pag. 75 yS ACTA CAPITULORUM GKJ^EKALIUM O. P. [iSoy 

Fr. Simonem de Est ad conventum Suapii. 

Fr. Vincentium de Brixia ad convcntum Suapii. 

Item. F^r. Alexandrum de Tarvisio transferimus , facimus et dccla- 
ramus lilium conventus lustinopolitani. 

Fr. Paulum Legionensem (i) a conventu Salmanticensi ad conven- 5 
tum Legionensem. 

Fr. Dominicum de Victoria priorem a conventu Vallisolctano ad 
conventum Victoriensem, salvo tamen iure haereditario dc usque nunc 
acquisitis primis conventibus. 

Fr. Scbastianum Rauleti conventus Claramontis ad conventum Mar- i«> 
tiaci provinciac Tholosanae. 

Fr. Guilielmum de Furno a conventum Malibicini ad conventum 
Lcctorensem provinciae Tholosanae. 

Fr. Bodogenestam magistrum a conventu Albiensi provinciac Thoio- 
sanac ad conventum Reole eiusdem provinciae. 15 

Fr. Theodoricum Rost a conventu So-^atcnsi ad convcntum Trcmo- 
nienscm provinciae Saxoniae cum omnibus bonis ac rcbus suis, mobilibus 
et immobiiibus. 

Fr. loannem Giliberti a conventu Albiensi provinciac Tholosanae ad 
conventum Reole eiusdem provinciae. 20 

F^r. Ravmundum de Perterreno mai^istrum a convcntu Tholosano ad 
conventum Bracheriaci eiusdem provinciae Tholosanae. 

Magistrum Ghimer conventus Augustensis provinciae Theutoniae ad 
conventum Rotwilensem eiusdem provinciae. 

Fr. Berticerdum de Brixia a conventu Gonstantiensi ad convcntum 25 
Rotwilensem provinciae Theutoniae. 

Fr. loannem Vercenti a conventu Tarragonac provinciae Aragoniae 
ad conventum Hortesii provinciae Tholosanae. 

Fr. Bodum de Leuca a conventu Malibicini ad conventum Marciaci 
provinciae Tholosanae. 30 

Fr. Ewaldum sacerdotem conventus Oslaronensis provinciae Daciae 

ct fr. Theodoricum convcrsum Rcvaiiensem ad conventum Lubecensem. 

Venerabilem patrem fr. Dominicum de Gremona prcdicatorcm egrc- 

gium a conventu Bergomensi ad conventum Gremonenscm congregationis 

Lombardiae. 35 13) Lectoreiiscm] Laccutc I': Laclicrc K. — Tliolosanac] Tlicutoniac l^R. — 14) Albicnsi| 
Aqiicnsi R. — 15) Tliolosanac] Thcntoniac li. — Kcolcj lcrlc — 15) AlbiciibiJ Aqucnsi R. — Tlio- 
losanacj Tliciitoniac R. — 20) RcolcJ Icrlc l^ — 2 |) Ivutwilcnscml Kcrclicnncnscin R. — 23) Constan- 
licnsij Costicnsi R. — 26) Rotwilciiscm] J^uclicnscm R, — 28) TolosanacJ Tliculoniac Pi^ — 32) Rc- 
valicnscm] Rcylicnscm S. (i) Dc fr. Paulo Legionen. cf. supra pag. ^19. I Soy] PAPiAE MDVir. 79 

Patrem fr. Dominicum de Trivilio a conventu s. iMarci Florentiac 
ad conventam s. Mariae ab Angelis congregationis Lombardiae. 

Fr. Laurentium de Pisauro a conventu s. Mariae Angelorum ad con- 
vcntum Pisaurensem. 
5 Fr. Albertum de Scotis de Placentia a conventu s. ApoUinaris Papiae 

ad conventum s. loannis Placentiae congregationis Lombardiae. 

Fr. Hieronymum de Vercellis a conventu Vercellensi ad conventum 
s. Mariae Gratiarum Mediolani congregationis Lombardiae ; et hoc de 
consensu reverendi prioris Mediolanensis et patrum eiusdem convcntus. 
lo Fr. Pacium de Bergomo conversum a conventu s. Marci Fiorientiae 

ad illum conventum congrpgationis Lombardiae, cui reverendus vicarius 
generalis eiusdem congregationis et maior pars vocalium conventus con- 
senserit. 

Fr. Vincentium de Viqueria conversum a conventu Forliviensi ad 
15 conventum s. Mariae de Pietate Viqueriae congregationis Lombardiae. 

Fr. loannem Baptistam de Viqueria sacerdotem a conventu Savonensi 
ad conventum s. Mariae Pietatis Viqueriae congregationis Lombardiae. 

Fr. loannem Gumasugla a conventu Leontini ad conventum Syra- 
cusarum provinciae Trinacriae, et hoc de corisensu praefati conventus 
20 Syracusarum. 

Fr. Gregorium de Vogonia socium reverendi vicarii generalis con- 

gregationis Lombardiae , qui in aetate dcbica existens post annum ct 

menses in novitiatu professionem fecit, transferimus ad locum sibi de- 

bitum, ac si suo tempore professionem fecisset, cum omnibus causis satis- 

25 fecerit, propter quas professionem suo tempore non -fecit. 

Approbamus translationem fr. loannis Vincentii de Salutiis ad con- 
ventum Rippolarum', fr. Nicolai Pederana ad conventum Alexandriae, ma- 
gistri Georgii de lanua ad conventum s. Eustorgii de Mediolano, magistri 
Laurentii de s. Agata ad conventum Hyporegie , fr. Pauli de Villanova 
30 de conventu Tridini ad conventum Vercellarum, fr. Gasparis Gumacio de 
conventu Politiensi ad conventum s. Benedicti de Missana, fr. loannis de 
Soncino ad locum s. xMariae de xMutiliana provinciae s. Dominici. 

Istae sunt absolutiones. 

Absolvimus ad cautelam magistrum Michaelem de Albaregali a pro- 
35 vincialatu Unghariae. 

Item. Absolvimus fr. Americum de Quinque ecclesiis assertum j^ro- 
vincialem Unghariae et praedictum fr. Americum instituimus vicarium 
provinciac Unghariac et electionis provincialis. Dantes auctoritatem ma- 
gistro Michaeii de Albaregali, si fucrit pracsens in capitulo provinciali, 
/10 vel si illc non fuerit , antiquiori diflinitori illius capituli conlirmantli 
provincialem clcctum ; ct quod faciant cupitulum infra tcmpus s. Martini. 8o ACTA CAPITULORUM GEMEKALIUM O. P. ['^Oy 

Iscac sLiiit commissiones. 

Committimus reverendissimo patri magistro ordinis omncm aucto- 
ritatem nostram et facultatem immutandi, addendi, diminucndi, dispen- 
sandi ea, quae in istis actis vel in quibuscumque aliis ordinata sunt, 
prout sua reverendissima paternitas iudicaverit expedirc. 3 

Istae sunt acceptationes ad beneticia. 

Acceptamus ad beneticia ordinis christianissimos rcgcm ct reginam 
[Franciae] cum prolc sua. 

Itcm. Dominum Rotomagensem, Albiensem, Auxcnscm, Vivariensem, 
episcopum Parisicnsem, Senonensem, Massilienscm, Rcdoncnscm cx or- 10 
dinc nostro assumptum, qui ex praccepto supcriorum acccptavit cpisco- 
patum, qucm volumus gaudere gratiis ct privilcgiis ordinis. 

Item. Duces illustrissimos dominos de Borbonio, de Alenconio, de 
Dunes, de Calabria, de Vandomo. 

Suifragia pro vivis. ,5 

In primis pro sanctissimo domino nostro, qui dedit capitulo indul- 
gentiam plenariam, unam missam. 

Pro reverendissimo domino protectore unam missam. 

Pro christianissimo rege Franciae et rcgina, a quibus habuimus pin- 
gucs clcemosinas, ct pro nobilissima eorum prolc unam missam. 20 

Pro revcrendissimo domino cardinali Rothomagcnsi, Albicnsi, Au- 
xensi, Baiocensi, Vivariensi, et domino Parisiensi, Senonensi, Massiliensi 
unam missam, qui dederunt eleemosinas pingues , et pro toto collegio 
cardinalium. 

Pro dominis, qui dedcrunt eleemosinas unam missam sciiicct do- 25 
mino de Borbonio, domino dc Alenconio , dc Duncs, dc Calabria, dc 
Vandomo et aliis. 

Item. Pro omnibus, qui dederunt elecmosinas pro capitulo gcnerali, 
unam vmissam. 

Item. Pro illis, qui pcr littcras reverendissimi sunt recepti ad bc- 30 
nclicia ordinis, unam missam. 

Surfragia pro defunctis. 

In primis pro anima domini Matthaci de IJrsinis (i) cardinalis cx 
ordine nostro, qui cuilibet capitulo gcncrali dimisit eleemosinam, unam 
missam. 33 

Item. Pro anima quondam bonae mcmoriac magistri Vinccntii Ban- 
dclli (2), magistri ordinis, unam missam. 26) Alcncoiiio] Laconio l'R. (1) Dc fr. Matthaeo de Ursinis cf. supra png. 59. 

(2) De fr. Vincentio Bandello cf. 1. c. pag. 68. l5o7-l5o8j PAPIAE MDVII. ROMAE MDVHI. 8l 

Item. Pro animabas eorum, qui, dum viverent, tuerunt recepti per 
generalem ad beneficia ordinis, unam missam. 

Item. Pro animabus omnium fratrum et sororuni ordinis nostri 
unam missam. 
5 Sententias iudicum approbamus et iubemus in suo robore pcrma- 

nere et suum sortiri efifectum. 

Item. Volumus auctoritatem provincialium ct diffinitorum durare 
usque ad diem dominicum sequentem. 

Mandamus acta capituli per priores provinciales et diffinitorcs ad 
10 suas provincias diligenter conscripta atque sigillo ordinis signata deferri. 

Sequens capitulum generale, e[uod erit diffinitorum, assignamas Lug- 
duni in provincia Franciae post triennium in pentecostes scilicet i5io. 

Gonceditur omnibus fratribus et sororibus licentia pro una vice, ut 
possint confitcri et absolvi ab omnibus commissis usque in istam horam, 
15 sicut posset generalis absolvere. 

Datum Papiae die •xi« lunii 1 507. 

Actis addita sunt duo brevia lulii II. 

I. Sub rcligionis iugo Dat. Romae M.D.IV. sexto Kal. Aug. a. I. ; cf. BO. tom. IV 

pag. 221 11. 14. 
20 II. Apostolica sedes diviiiam imitata providentiam.... Dat. Romae die 22 Augusti 1503 
a. II.; cf. BO. 1. c. pag. 230, n. 31. 

In nomine domini. Amen. 

HAEG SUNT AGTA GAPITULI GENERALIS 
ROMAE GELEBRATI 
25 ANNO DOMINI MILLESIMO QUINGENTESIMO OGTAVO 

UNDEGIMA lUNII 

In Gonventu s. Mariae supra Minervam sub reverendissimo patrc 

fratre magistro Thoma de Vio Gaietano sacrae Theologiac professore, 

tunc noviter electo in magistrum generalem Ordinis Praedicatorum dilh- 

30 nientibus reverendis provincialibus una cum dillinitoribus provinciarum: 

Provinciali Franciae magistro Tristano Dolo (i). 
Provinciali s. Dominici magistro Benedicto de Utino (2). 
Provinciali Romano magistro Vincentio de Narnia (3). i) itcm — missam oni. P. — 29) (iinc — pro mc oratc om. IMv. (i) De fr, Tristano Dolo d. supra pag. 61. 

(2) De fr. Benedicto de Utino c{. 1. c. 

(3) De fr. Vincentio de Narnia d. 1. c. 1MOPII9 82 ACTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [l5o8 

Provinciali Regiii tr. Nicolao de Petra (i). 

Provinciali Graeciae magistro Sigismundo Veneto (2). 

Provinciali Aragoniae magistro lohanne Pauli (3). 

Provinciali Provinciae magistro Antonio Gilberti (4). 

Provinciali Terrae Sanctae magistro Nicolao de Alemania. 5 

Provinciali Lombardiae magistro Benedicto de Alexandria (5). 

Provinciali Dalmatiae fr. Matthaeo Farensi (6). 

Provinciali Trinacriae fr. Thoma de s. Salvatore. 

Diffinitore Hispaniae magistro Alphonso Bustillo (7). 

DilHnitore Tolosano magistro lohanne dc Fenario. 10 

Dillinitore Franciae magistro Eustachio de Simoneli (8). 

Dilhnitore s. Dominici magistro lohannc de Rhegio (9). 

Dillinitorc Romano magistro Valentino de Camerino (10). 

DilBnitorc Rcgni Siciliae magistro lacobo de Mantua (11). 

Dilfinitore Theutoniae magistro Vigando de Francofordia (12). 15 

DilTinitore Hungariae fr. Nicolao Hungaro (i3). 

Ditfinitore Aragoniae magistro lohanne de Campo (14). 

Dillinitore Daciae fr. Laurentio de Dacia (i5). 

Ditfmitore Provinciae fr. Contio Tebaldi. 

Dillinitorc Lombardiae superioris magistro Blasio de Hasta. 20 

DifHnitorc Dalmatiae magistro Blasio lohannc de Scbcnico. 

DitHnitorc Trinacriae magistro lohanne Petro. 

Littera reverendissimi magistri ordinis. 

\n dei hiio sibi charissimis prioribus provincialibus et convcntuali- 
bus, magistris, patribus et fratribus ac sororibus ordinis fratrum prae- 25 
dicatorum fr. Thomas de Vio Caietanus (16), sacrac thcologiae profcssor (i) De fr. Nicolao de Petra ci. 1. c. 

(2) Dc fr. Sigismundo Veneto cf. 1. c. 

(3) De fr. loanne PauH cf. 1. c. 

(4) De fr. Antonio Gilberti cf. 1. c. 

(5) De fr. Benedicto de Alexandria cf. 1. c. 

(6) De fr. Matthaeo Farensi cf. 1. c. 

(7) Videtur esse idem ac Alphonsus Bussilio, dc quo supra pag, 47. 

(8) De fr. Eustachio SimoneH d. MOPH. VIII, 410. 

(9) De fr. lohanne de Rhegio d. 1. c. pag. 384. 

(10) De fr. Valentino de Camerino cf. 1. c. 

(11) De fr. lacobo de Mantua cf. supra pag. 71. 

(12) De fr. Wigando Wirt cf. SSOP.'lI, 13. 

(13) De fr. Nicolao de Ungaria cf. MOPH. VIII, 384. 

(14) De fr. loanne de Campo cf. supra pag. 77. 

(15) De fr. Laurentio de Dacia cf. 1. c. pag. 62. 

(16) De fr. Thoma de Vio dc Gacta cf. 1. c. pag. 20. I 5o8] ROMAE MDVIir. 83 

ac totias dicti ordinis humilis geiieralis magister et servus , salutem et 
spiritus sancti consolationcm. 

Divina permissione ad universaiem ordinis famulatum assumptus, 
considerans quale ac quantum onus humeris adiectum sit, cum de tam 
5 multis districte sim iudici rationem redditurus ; cum vero charitates ve- 
stras cogito mecum , ita enim speramus , hoc onus levaturas , meliori 
animo ac viribus ad perticienda omnia iam accingor, praesertim si pau- 
pertati ac litterarum studiis omnes simul insisterimus. Velitis itaque, 
patres optimi ac fratres charissimi , ita nostris institutis et sanctionibus 
lo inhaerere, ut rebus bene ex sentencia peractis , omnes denique coclum 
pariter ascendamus. ^ 

Bene valete et deum pro me orate. 

Istae sunt inchoationes. 

Inchoamus hanc, quod inchoationes, quae liunt in capitulis genera- 
15 libus, non mandentur executioni usquequo approbatae fuerint per alia 
duo capitula et factae sint constitutiones, nisi forte eadem inchoatio fiat 
per modum ordinationis. 

Item. Inchoamus hanc, quod nec magister ordinis nec aliquis prior 

provincialis, aut quovis modo praesidens in nostro ordine directe vel 

20 indirecte aliquid accipiat etiam sponte oblatum a quacumque persona 

sive praelata sive subdita praetextu Jitterarum, sigilli, registri, licentiae, 

confirmationis, et universim cuiuscumque gratiae aut iusticiae concessae 

aut concedendae , sed quilibet sit contentus contributionibus et visita- 

tionibus. Priores autem provinciales et alii inferiores contrafacientes in poe- 

25 nam absolvantur ab officiis suis indispensabiliter. IMagister autem ordinis, 

si in hoc excesserit , a diffinitoribus generalis capituli corrigatur , et si 

obstinate restiterit, deponatur. Et quoniam reverendissimus magister sua 

spontanea voluntate statim post electionem suam declaravit, se hoc velle 

omnino a se et a suis observari, ordinamus, ut ex nunc a reliquis ob- 

30 servetur sub poeiiis supradictis. 

Item. Inchoamus hanc, quod tam in constitutionibus quam extra, 
quicquid non secundum se mortale mandatur sub quacumque poena 
nisi excommunicationis, ad solam poenam obliget, non obstante quod 
in capitulo dc graviori culpa dicatur, ut qui membrum diaboli culpam 
35 perpetrando non erubuit lieri ; et hoc ex nunc volumus sic inteliigi 
cxtra constitutiones. 

Istae sunt ordinationes. 

In primis revocamus, cassamus, ct annullamus omncm vim prac- 
cepti ct censurae ecclesiasticac ab omnibus actis, litcris et mandatis ca- 32) maiidaturj cst maiidatum l'K. 84 ACTA CAPirQLORUM GENERALraM O. P. [l5o8 

pitulorum, magistroram ordinis, priorum provincialium ac conventualium 
ct quarumcumque congregationum ac nationum vicariorum aut praesi- 
dentium in communi hactenus factis, transferentes eam in poenas gravioris 
culpae, et restituimus totum ordinem tam fratrum quam sororum omnium 
quoad hoc solis constitutionibus et regulae. 5 

Itcm. Ordinamus, quod praelati non faciant praecepta, nec adiudi- 
cent ad poenam gravioris culpae aut carceris nisi in scriptis, et hoc raro 
ct pro rebus magni momenti ; nuliusque praesumat mandare sub poena, 
quod non possit absolvi a peccatis siiis, cassantes omnes hactenus factas 
huiusmodi ordinationes ; nec sinl faciles praelati sub poenis gravibus aut 10 
privationis vocis pro communibus et levibus mandare. 

Item. Ordinamus , quod in conventibus vitae regularis, ubi provi- 
detur in communi de necessariis tam sanis quam intirmis, nulius praeter 
inquisitores, etiamsi sit prior conventualis, teneat pecunias nisi in com- 
muni deposito et de licentia superiorum. Revocantes omnes gratias in 15] 
oppositum cuicumque hactenus concessas. Volentes depositum pluribus 
clavibus clausum inviolabiliter custodiri. Prohibentes , ne praelati aut 
subditi recipiant deposita extraneorum nisi in communi deposito con- 
ventus. 

Item. Ordinamus, quod fratres existentcs extra ordinem revocentur 20 
ad ordinem p3r priores provinciales, in quorum terminis sunt ; volentes 
quod nulius prior provincialis de cetero det alicui existenti extra ordinem 
licentiam morandi extra illum, nisi pro societate praelatorum assumpto- 
rum ex ordine, aut pro confessoribus principum ; quodque morantes extra 
ordinem praeter confessores et socios praedictos, quibus vox tantum pas- 25 
siva relinquitur, vocem activam vel passivam non habeant, non solum 
quamdiu sunt extra, sed etiam post reversionem ad ordinem per annum 
continuum, et nihilominus quamdiu sunt extra , cameram in convcntu 
non habebunt, et contribuent semel singulis annis unum aureum priori 
provinciali illius provinciae, de quo teneantur rationem reddere sicut de 30 
contributionibus seu collectis. Volentes quod fratres huiusmodi cxtra or- 
dinem morantes ad distinctionem aiiorum non cum cappa, sed cum 
pallio incedant. 

Item. Pro communi pace ordinamus, quod contributiones consuetae 
exigi per provinciales a conventibus subditis congregationibus de cetero 35 
exigantur a vicariis generalibus iliarum congregationum, qui eas collectas 
infra duos menses post elapsum debitum solutionis tempus in uno aliquo 
certo conventu simul depositas significent provincialibus. 

Item. Admonemus omnes fratres vitae regularis, ut rcverenter reci- 
piant priores provinciaies suarum provinciarum , iuraque hospitalitatis 40 
religiose exhibeant, providentes generose de omnibus opportunis. Vo- 1 5o8] HOMAE MDViir. 85 

lentes, quod omnes fratres ad loca ubi sunt conventus, venientes infra 
viginti quatuor horas praesentent se cum litteris testimonialibus prae- 
lato conventus , cui secundum constitutiones, quamdiu sunt ibi, sunt 
subditi. 

5 Item. Mandamus districte universis praesidentibus provinciarum, 

congregationum ac conventuum , ut nullum sine iicentia reverendissimi 
magistri aut sui provincialis vel vicarii recipiant ; voientes quod fratres 
aliarum provinciarum, nisi per triennium fuerint, aut alias notorie idonsi 
liabeantur, non praeficiantur conventibus aut locis , nec fiant magistri 

lo novitiorum aut sacristae, aut similes administrationes habentes. 

Item. Aggravamus conscientias praesidentium circa promoveiidos 
sacerdotes, exponendosque praedicatores ac confessores. Volentes potius 
paucos et sufficientes , quam tot fratres in illis officiis, unde cultus 
divinus despiciatur, excaecataeque animae ad mortem potius ducantur 

15 quam ad vitam. 

Item. Ordinamus, quod serventur constitutiones de ingressu in mo- 
nasteria monialium, declarantes solum magistrum reverendissimum ordinis 
posse dare licentiam ingrediendi monasteria ordinis nostri. Revocantes 
omnes gratias et facultates concessas quibuscumque capellanis, confesso- 

20 ribus, prioribus vicariisque monasteriorum nostrorum concessas in oppo- 
situm. Et similiter omnes gratias concessas , quod moniales possint 
monasteria exire ; declarantes omnes sorores exire praesumentes esse ex- 
communicatas ; volentes quod, quando visitantur huiusmodi monasteria, 
audiantur relationes sororum ad crates ferreas extra monasterium, repel- 

25 lentes omnem contrarium abusum. 

Item. Ordinamus, quod si contingat aliquas personas ad ordinem 
quomodolibet spectantes raptum aut extasim pati aut aliquid huiusmodi, 
nullus praesumat divulgare saecularibus sub poena gravioris culpae, quam 
ipso facto incurrant. 

30 Istae sunt declarationes. 

Item. Declaramus et volumus inter festivitates extraordinarias com- 
putandas esse festum Pietatis beatae virginis, quod celebratur feria sexta 
antc dominicam in Ramis palmarum, et festum praesentationis, quod ce- 
Icbratur duodecimo calendas Deccmbris, et celebrentur in locis, ubi com- 

35 muniter celebrantur sub toto duplici. Et simiiiter festum s. loseph sub 
simplici tamen. 

Item. Declaramus omnes fratres et moniales ordinis, nisi habeant 
animum in veritate paratum ad ponendum omnia quae habent ad pcdes 
sui praelati esse in statu damnationis aeternac. Et similiter omncs qui 

^\o mutuant quovis modo, aut dominium pecuniarum aut rcrum pro sua vo- 
luntatc tamquam domini rcrum illarum transfcrunt absque liccntia, cssc 86 acTa capitulorum generalium o. p. [i5o8 

in statu damnationis aeternae. Et nihilominus contrafacientes deinceps 
privandos fore per praelatos rebus ipsis aut pecuniis , conventibus pro- 
priis iuxta constitutiones applicandis. Fratres itaque in posterum provi- 
deant suis conscientiis. 

Item. Declaramus in bachalaurios assignatos non esse bachalaurios 5 
nec locum habere, nisi incorporati sint in universitate ; retfellentes omnem 
abusum. Volentes omnes assignatos hachalaureos extraordinarios et pro 
cursu non posse incorporari in aliqua universitate ; in locis tamen, ubi 
sunt assignati, loca habere iuxta illorum locorum consuetudinem hacte- 
nus servatam. 10 

Item. Declaramus fratres tertii habitus professos in conventibus 
nostris manentes continue esse subditos praelatis sicut aiios fratres. 

Istae sunt denuntiationes. 

In primis. Denuntiamus reverendissimum patrem magistrum fratrem 
Thomam de Vio Caietanum ex procuratore et vicario ordinis unanimiter 15 
electum in praesenti capitulo in magistrum ordinis. 

Item. Denuntiamus , quod sanctissimus dominus dominus noster 
lulius papa secundus concessit breve quoddam infrascripti tenoris : 

lulius papa secundus. Diiecte fili, salutem et apostolicam benedictio- 
nem. FCxponi nobis fecisti, quod ambiguitates quaedam circa vicariorum 20 
facultates in tuo ordine exoriri videntur, quae si incertae manerent, gravc 
esset praesidentibus in eodem occurrentibus subvenire necessitatibus. 
Quare nobis humiliter supplicasti, ut super praemissis opportune provi- 
dere de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos igitur tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tenore prae- 25 
scntium vicariis pro tempore praefati ordinis provinciarum conventuum- 
que eius, mortuis vel amotis magistro, prioribus provincialibus vel con- 
ventualibus, omnem potestatem et facultatem tam apostolica auctoritate 
quam quomodolibet aliter concessam et in posterum concedendam ma- 
gistro, provincialibus vcl conventualibus prioribus praefati ordinis, exce- 30 
ptis iiiis, quae in constitutionibus dicti ordinis specialitcr iliis inhibcntur, 
apostolica auctoritate respective concedimus de gratia speciali, in con- 
trarium non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die de- 
cima septima septembris anno millesimo quingentesimo septimo, pon- 35 
tihcatus nostri anno quarto. 

Istae sunt acccptationes. 

In primis acceptamus ad beneficia et gratias spirituales reverendis- 4) Ilcm — scrvaiam oni. V\l. — 35) Istac — aniio c!omini 1508 nm. V\i. i 5o8] ROMAE MDViri. 87 

simos domlnos dominum Ludovicum de Viterbio (i) episcopum Signien- 
sem, dominum episcopum Motonensem (2)^ dominum Raymundum (3) 
episcopum Philadelphiae , dominum episcopum Aconensem (4), domi- 
num episcopum Nassivanensem dominum Bencdictum (5) assumptum ex 
5 ordine nostro. 

Item. Monasterium de Catiis Papiae. 

Item. Fr. Squaliernum et fr. Ludovicum Barones provinciae Tholo- 
sanae beneficiatos. 

Item. Gollegium s. Gregorii Valisoletani cum omnibus gratiis, salvis 
10 iuribus ordinis. 

Item. Monasterium s. Gatherinae de Senis in Abolen (!). 

Item. Monasterium reginae Goeli in Gorduba concedendum per se- 
dem in provincia Hispaniae. 

Item. Acceptamus in provincia Regni conventum s. Mariae de Gra- 
15 tiis in Gastro, cui damus in priorem fr. loannem de Brundusio, in lc- 
ctorem fr. Gristophorum de Matera. 

Item. In eadem provincia acceptamus conventum Annuntiatae in 
s. Severino sub congregatione Galabriae, cui damus in priorem fr. Au- 
gustinum de Talina et in doctorem fr. lacobum de Cantararo. 
20 Item. In dicta provincia acceptamus conventum s. Petri in Galatina 

sub congregatione Apuliae, cui damus in priorem fr. Andream de Me- 
dullio et in lectorem fr. Augustinum de Litio magistrum. 

Item. Acceptamus conventum s. Vincentii de Gastanea in provincia 
Trinacriae, cui damus in priorem fr. Vincentium de Balbis et in lecto- 
25 rem fr. Bernardum de Gentiii. 

Item. Acceptamus locum s. Mariae in insula Brioni in provincia 
s. Dominici pro conventu, cui damus in priorem fr. Benedictum de Padua 
ct in lectorem magistrum Marcum de Ragusio. 

Item.. Acceptamus locum s. Sylvestri in Exquiiiis de Urbe , quem 
30 reverendissimus dominus cardinalis s. Petri ad vincula vicecancellarius 
dedit congregationi s. Marci. 

Item. Acceptamus reformationem convcntus s. Pctri Martyris iii ci- 
vitate Parmensi sub congregatione Lombardiae. 

Istae sunt approbatignes. 26) Brioni] Briotii S. (i) Dc fr. Ludovico de Vitcrbio cf. siipra pag. 57; BO. IV, ?.S\. 

(2) Dc fr. Antonio de Aviln cf. BO. 1. c. p.ng. 279. 

(3) De fr. Raymundo de Fabro cC 1. c. pag. 283 ; supra pag. ^6. 

(4) Dc fr. Martino de l-rustcnipaldis, cL BO. 1. c. pag. 275. 

(5) Dc IV. Bencdicto cf. 1. c. pag. 192. 88 ACTA CAPITULORUM GENERALUJM O. P. [i 5o8 

In primis approbamus studium Bituricense in provincia Franciae. 

In provincia Theutoniae reformationem Sleestadiensis conventus et 
monasterii s. Barbarae iuxta Treverim. 

In provincia Regni reformationem monasterii s. Annae de Noceria. 

In provincia Provinciae reformationem monasterii s. Marthae de Na- 5 
zareth , cuius sororibus praecipitur, ut obediant reverendo provinciali 
m\u\ professionem suam, solitasque contributiones solvant. 

Item. Approbamus magisteria infrascriptorum : in provincia Regni 
fr. Augustini de Litio (i). In provincia Aragoniae fr. Gasparis Stephani (2), 
fr. Angeli Scangor et fr. Angeli Lendron. In provincia Hispaniae fr. Al- i^ 
phonsi de Bustesso et fr. Pauli Legionensis (3). In provincia s. Dominici 
fr. Bonini de Liniaco et fr. Zachariae de Ravenna (4). In provincia Tho- 
losana fr. Petri de Capitulanda et fr. loannis Amici et fr. loannis Petri 
Matthaei. In provincia Provinciae fr. Alberti Vilereti (5) et fr. loannis Da- 
miani. In provincia Aragoniae fr. Francisci Benedicti, fr. luliani Garses(6) 15 
et fr. loannis Vige. 

Item. Approbamus lecturas infrascriptorum : In provincia s. Domi- 
nici fr. Antonii Luciani Veneti ; in provincia Hispaniae fr. Alphonsi de 
Vinero, fr. Antonii Criado, fr. Didaci de Lasconas, fr. Francisci de Va- 
lerano et fr. Arnaldi de Fonte ; in provincia Provinciae fr. Eracli, fr. Ber- 20 
nardi de Arbore (7), fr. Stephani Gaii, fr. Antonii Desiderii, fr. Gulielmi 
Rocheti (8) et fr. Petri Desiderii ; in provincia Aragoniae fr. Antonii de 
Marra , fr. loannis Stemma, fr. Onuphrii de Usman, fr. Garsiae Mar- 
chesi (9), fr. loannis Blasco (10); in provincia Tholosana fr. loannis de 
Pernusio ; in provincia Franciae fr. Ludovici Gualtherii ; in provincia 25 
s. Petri Martyris fr. Sebastiani de Ast (11) et fr. loachimi de Papia (12), 
quos licentiamus ad magisterium, si compleverint cursum suum; fr. Bar- 
nabae de Thaurino, fr. Andreae de Voragine (i3) et fr. loannis de Vi- 
ctoria (14). (i) De fr. Augustino de Litio cf. supra pag. 87. 

(2) De fr. Gaspare Stephani d. SSOP. II, 78. 

(3) De fr. Paulo Legionen. cf. supra pag. 78. 

(4) De fr. Zacharia de Ravenna cL 1. c. pag. 47. 

(5) De fr. Albcrto Vilereti cf. 1. c. pag. 72. 

(6) De fr. luliano Garses cf. SSOP. II, 157. 

(7) De fr. Bernardo de Arbore cf. supra pag. 53. 

(8) De fr. Guilelmo Rocheti cf. 1. c. pa,^. 72. 

(9) De fr. Garsia Marchesi c[. 1. c. pag. 77. 

(10) De fr. loanne Blasco cf. I. c. 

(11) De fr. Sebastiano de Ast cf. 1. c. pag. 55. 

(12) De fr. loachimo de Papia cf. 1. c. pag. 74. 

(13) Dc fr. Andrea de Voragine cf. 1. c. pag. 55. 

(14) De fr. loannc de Victoria cf. 1. c. pag. 68. I 5o8] ROMAE MDVIII. 8q 

Item.' Approbamus lecturas et licentiamus ad magisterium fr. Fran- 

ciscum de Castelegio Hispanum , fr. Eigardum Mair Saxonem (i) post 

completum cursum suum , fr. Vincentium de Catharo Dalmatam (2), 

fr. loannem Morelle, fr. Andream Bantellis , fr. lacobum Morot provin- 

5 ciae Provinciae. 

Item. Approbamus et recipimus infrascriptos decem magistros pro- 
motos in hoc capitulo a reverendissimo magistro ordinis , quorum no- 
mina sunt haec : magistrum Nicolaum d3 Perusio (3), mag. Benedictum 
de Floriano (4) , mag. Paulum Hispanum (5) , mag. Garsiam Marchesi 
10 de Aragonia (6) , mag. loannem 'de Riparia (7) , mag. loannem Sicu- 
ium (8), mag. Bernardum Siculum (9), mag. Aloysium Venetum (10), 
mag. loannem Franciscum Venetum (11), mag. Alexandrum de Padua (12), 
mag. loannem Mariam de Ferraria Porcellum. 

Item. Hos facimus iubilarios : fr. Lucam de Quinque ecclesiis (i3), 
15 fr. Armandum de s. Martino , fr. Salvatorem de Puceria , fr. Antonium 
de Ferraria, fr. Albertum Venetum, fr. Armandum, fr. Gulielmum Emi- 
doriis provinciae Provinciae, fr. loannem de Burreta, fr. Gulielmum de 
Castris, fr. loannem Mola provinciae Franciae, fr. Augustinum Salarii, 
fr. Vincentium de Salerno provinciae Regni et fr. Thomam de Pontecu- 
20 rono ; in provincia Dalmatiae fr. Andream de Lesina ; in provincia Ro- 
mana fr. Andream de Senis. 

Istae sunt translationes. 

In primis transferimus fr. loannem Mariam de Portiolo (14) magi- 
strum ad conventum s. Dominici de Ferraria ex quacumque filiatione. 
25 Item. Fr. Petrum de s. Salvatore ex quacumque hliatione ad con- 

ventum s. Dominici de Messana, fr. loannem de Floria a conventu Ca- 
thanensi ad conventum s. Dominici de Messana, fr. Vincentium dc Balbis 
de conventu Trapanensi ad conventum s. Citae de Panormo, fr. Malate- 
stam de Arimino de conventu et congregatione s. Marci ad conventum (i) De fr. Eigardo Mair cf. 1. c. pag. 68. 

(2) De fr. Vincentio de Catharo cf. 1. c. 

(3) De fr. Nicolao de Perusio cf. 1. c. pag. 61. 

(4) De fr. Benedicto de Floriano cf. 1. c. pag. 76. 

(5) De fr. Paulo Hispano cf. 1. c. pag. 78. 

(6) De fr. Garsia Marchesi ci\ 1. c. pag. 88. 

(7) De fr. loanne de Riparia cf. 1. c. pag. 19. 

(8) De fr. loanne Siculo cf. 1. c. pag. 75. 

(9) De fr. Bernardo Siculo cL 1. c. 

(10) De fr. Aloysio Vencto cf. 1. c. pag. 51. 

(11) De fr. loanne Francisco Veneto cf. l. c. pag. 76. 

(12) Dc fr. Alexandro de Padua cC. 1. c. pag. 75. 

(13) Dc fr. Luca de Quinquc ecclcsiis cf. MOPH. VIII, 113. 
(14) Dc fr. lonnne Maria de Pottiolo cl'. supra pag. 54. pO AGTA CAPirULORUM GENKRALIUM O. P. [l5o8 

Ariminensem congregationis Lombardiae, fr. loannem de Grasso et fr. Lu- 
cam de Russo de conventu Leontino ad conventum s. Dominici de Mes- 
sana, fr. Bernardum de Brixia s. Petri Martyris ad conventum Plotiae in 
provincia Trinacriae, fr. Dominicum de Catharo (i) de conventu Ragu- 
sino ad conventum Catharensem, fr. Symphorianum Cavaleri (2) de con- 5 
ventu Montispesulani et fr. Nicolaum de luliariis.... 

Istae sunt assignationes. 

Innovamus omnes assignationes, provisiones, commissiones praece- 
dentis capituli Papiae celebrati pro secundo et tertio anno in primum 
et secundum annum praesentis capituli, exceptis illis, de quibus in prae- 10 
sentibus actis aiiler fuerit ordinatum ; volentes quoque , quod omnes 
officiales secundi anni proxime futuri in studiis Italiae sint officiales in 
eisdem studiis et gradibus pro tertio anno, nisi inferius exprimantur spe- 
cialiter. 

Conventui Bononiensi assignamus pro duobus primis annis in regen- 15 
tcm magistrum Eustachium de Bononia (3), pro tertio magistrum Geor- 
gium de Casali ; in bacchalarium pro primo anno fr. Thomam de Cal- 
visano (4) , pro secundo et tertio fr. Vincentium de Vicentia (5), cui 
sabstituimus fr. Donatum de Brixia (6) ; in magistrum studentium pro 
primo anno fr. Franciscum de Ferraria (7), pro secundo fr. Ludovicum 20 
de lanua, pro tertio fr. Ludovicum de Landriano (8). 

Conventui Vallisoletano pro primo anno assignamus in regentem 
magistrum Mathiam de Paz (9) ; in maglstrum studentium fr. loannem 
de Fiandes ; in bacclialaureum fr. Antonium Borregam ; pro secundo 
anno in regentem magistrum Gregorium Pardo (10); in magistrum stu- 25 
dentium fr. Franciscum Cordubenscm ; in baccalaureum fr. Damianum. 

Istae sunt alleviationes. 

In primis alleviamus conventum s. Mariae super Minervam de Urbe 
a solutione contributionum deinceps propt^r onera procuratoris ordinis. 

Istae sunt absolutiones. 30 

In primis absolvimus omnes fratres ordinis beneficiatos ab omni as- 
signatione in conventibus nostris et ab omni praesidentia et officio in (i) De fr. Dominico de Catharo cL supra pag. 71. 

(2) De fr. Symphoriano Cavaleri cf. 1. c. pag. 53. 

(3) De fr. Eustachio de Bononia cf. 1. c. pag. 69. 

(4) De fr. Thoma de Calvisano cf. 1. c. 

(5) De fr. Vincentio de Vicentia d. 1. c. pag. 70. 

(6) Dc fr. Donato de Brixia d. 1. c. pag. /19. 

(7) De fr. Franctsco dc Ferraria cL 1. c. png. 70. 

(8) De fr. Ludovico de Landriano c(. 1. c. 

(9) De fr. Matthia de Paz cf. L c. pa^r. 72. 

(10) De fr. Gregorio Pardo cf. L c. I 5o8] ROMAE MDVIIt. 9 I 

ordine nostro, et nolumus eos nobiscum in conventibus nostris morari, 
nisi forte aliquis propter suos mores de consensu provincialis et duarum 
partium sui conventus capitulariter congregati retineatur, sine tamen of- 
ficio et praesidentia et voce activa et passiva, revocando quidquid in 
5 oppositum concessum est. 

Istae sunt poenitentiae. 

In primis declaramus fr. Mathaeum Hasaeum provincialem Dalma- 
tiae, quantum est ex allegatis hinc inde tam in praecedenti capitulo 
quam in praesenti, esse immunem ab obiectis sibi , videlicet a matri- 
lo monio sibi imposito, a vaccatione provincialatus sibi obiecta, destructio- 
neque provinciae et aliis huiusmodi infamiis. Eos autem, qui manus 
violentas in eum iniecerunt , subiicimus poenae gravioris culpac ; qui 
autem defecerunt in probationibus contra eum, puniendos declaramus ad 
arbitrium reverendissimi magistri ordinis, imponentes in supradictis uni- 
15 versis fratribus silentium. 

Istae sunt commissiones. 

In primis committimus reverendissimo magistro ordinis omnem no- 
stram auctoritatem et facultatem addendi , minuendi , mutandi , dispen- 
sandi, et breviter omnia et singula faciendi ac committendi, quae capi- 
20 tulum generale posset, etiam si talia forent, quae mandatum exigerent 
magis speciale ; volentes , quod simpiici eius verbo credatur ; appro- 
bantes et pro insertis habentes omnes et singulas eius litteras. 

Commictimus et concedimus omnibus provincialibus et istius capi- 
tuli diffinitoribus, quod possint facere duos iubilarios. 
25 Committimus reverendo provinciali provinciae Provinciae remissio- 

nem poenitentiae taxatae in praecedenli capitulo eis , qui appeliaverunt 
contra absolutionem magistri Arnaldi de Arnaldis (i) ; volumus tamcn 
illos, qui prosecuti sunt causam, cum bineficiati sint, a nostris conven- 
tibus expelli ; acceptantes poenitentiam datam caeteris a praefato pro- 
30 vinciali. 

Ista sunt suffragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro lulio papa secundo , qui 
dedit capitulo indulgentiam plenariam, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro reverendissimo domino protectorc quilibct saccrdos unam mis- 
35 sam. 

Pro omnibus qui eleemosinas dederunt pro capitulo quilibet sacerdos 
unam missam ; et nihiiominus acceptamus cos ad participationem bo- 
norum totius ordinis, quousque fucrit satisfactum antc tribunal Christi. 

Ista sunt suifragia pro defunctis. (i) Dc fr. ArnnKlo lic Ariinltiis ci'. suprn png. 69. 92 ACTA GAPITtTLORUM GENERALIUM O. P. [l5o8 

In primis pro aiiima domiiii iVIatthaei de Ursinis (i), cardinalis ex 
ordine nostro, qui cuilibet capitulo generali reliquit eleemosvnam, mis- 
sam unam. 

Pro anima bonae memoriae magistri loannis Cleree (2) magistri or- 
dinis quiiibet sacerdos unam missam. 5 

Item. Pro animabus illorum, qui recepti sunt ad beneficia ordinis, 
dum viverent, per generalem, quilibet sacerdos unam missam. 

Sententias iudicum approbamus et volumus in suo robore permanere. 

Mandamus, quod acta capituli per priores provinciales et difrinitores 
ad suas provincias diligenter conscripta atque sigilio ordinis sigillata de- '" 
ferantur. 

Sequens capitulum generale, quod erit diffinitorum, assignamus Go- 
loniae in provincia Theutoniae post triennium in festo penthecostes anno 
domini i 5 i i . 

Conccditur omnibus fratribus et sororibus licentia pro una vice, ut '5 
possint confiteri et absolvi ab omnibus peccatis suis commissis in hanc 
horam, sicut posset magister generalis ordinis. 

Datum Romae die -x^cvi. iunii anno domini i 5o8. (i) De fr. Matthaeo de Ursinis cf. 1. c. pag. 80, 

(2) Obiic autem praefatus pater Reverendissimus ordinis magister loannes Clcree 
vir utique vita, scientia, et moribus clarus in dicto conventu Papiae eodem anno 
in festo bcati Laurentii omnibus munitus ccclesiasticis sacramcntis, ct devotissimc 
ex hoc mundo transiit ad Christum ; cuius mortcm merito deplorat totus ordo saccr 
Pracdicatorum versibus sequentibus : 

Heu iacet extinctus lux quondam clara loannes, 

Q.UO ducc clara manct reHgiosa domus. 
Mors tulit indigno clarum decus invida mundo, 

Quae sprevit claros corde furente viros. 
Qiiis tam clarus erit qui tuto pectorc vivat, 

Si rapuit clarum mors furibunda virum ! 
Ille fuit doctor caelesti munere clarus, 

Cuius erant dictis consona facta suis. 
Ille vagos claro coniunxit foedere Fratres, 
Non fuit in vasto clarior orbe Pater. 
More Patris clari prudens benefactor habcbat 

Auxiliatrices ad pia facta manus. 
Errantes cLiro divini semine verbi 

Flexit ad aethereae limina clara domus. 
Asper in clatos, pcregrinis hospes egenis, 
Solamen miseris, subsidiumque reis. 
Scd lue iam lacrymas maestissima turba cndentes, 

Orat pro claro vita beata grege. 
Quis negat? aeternas lux chirior ivit ad acdcs, 
Gustat ibi meritis pracmia clara suis. 
E coil. Parisien. tahuJarii n. ij2(j, IJI, Jol. 21']. l5l3] lANUAE MDXIir. 9 3 

lii iiomine domini. Amcn. 

HAEG SUNT ACTA GAPITaLI GENERAl.IS 

IN GONVENTU SANGTI DOMINIGI DE lANUA 

GELEBRATI 

5 SUB REVERSNDISSIMO PATRE MAGISTRO 

FRATRE THOMA DE VIO GAIETANO 

SAGRAE THEOLOGIAE ALAGRISSIMO PROFESSORE 

ORDINIS PRAEDIGATORUM GENERALI MAGISTRO 

ANNO DOMINI MILLESIMO QUINGENTESIMO TERTIO DEGIMO 

DEGIMA QUINTA MAII 
DIFFINIENTIBUS REVERENDIS PATRIBUS 

fr. Hicronimo dc Monopoli (i) difTinitore provinciac sancti Dominici, 

fr. Bernhardo de Altavilla diffinitore provinciac Regni Siciliuc, 

fr. Everardo de Giivis (2) magistro diffinitore provinciae Theutoniac, 

15 fr. Petro de Wadasd diffinitore provinciae Hungariae, 

fr. lacobo loannis de Wratislavia (3) bachalario diffinitore prov. Poioniae, 

fr. Antonio Ynangues magistro diffinitore provinciae Aragoniae, 

fr. Martino loannis lectore diffinitore provinciae Daciae, 

fr. Hieronymo de Gherio (4) magistro diffinitore prov. s. Petri Martyris, 

-'u fr. Baltha'^are Mindel (5) bachalario diffinitore provinciae Bohemiae, 
fr. Gaspare Eberhardi (6) magistro diffinitore provinciae Saxoniae, 
fr. Anthonio Gantella diffinitore provinciae Trinacliae. 

Epistola magistri reverendissimi ad totiim ordinem. 

In dei tiiio sibi charissimis universis et singulis praesidentibus, ma- 
25 gistris, patribus et fratribus ordinis praedicatorum frater Thomas Gaie- 
tanus (7) sacrae theologiae professor ac totius eiusdem ordinis humilis gc- 
neralis magisler et servus salutem et spiritus sancti consolationem. 

Quanto studio , fratres charissimi , collapsus ordo reparandus sit, 

magnitudo ruinae illius testatur. Tantum siquidem abest, ut integritatem 

30 vitae regularis servemus, quod eo usque deficiendo progressi sumus, ut 

et religionis nomen protitentibus communia, ct nobis peculiari ct par- 

ticulari quadam sorte propria magna e\ parte perierint. Hora igitur (i) De fr. Hieronymo de Motiopoli cf. MOPH. VIII, 404. 

(2) De fr. Everhardo de CHvis cf. supra pag. 75. 

(3) De fr. lacobo loannis cf. 1. c. pag. 52, 

i:\) De fr. Hieronynio de Cherio c{. I. c. pag. 74. 

()) De fr. Balt.isare Mendel cf. 1. c. p.ig. 6r, 75. 

(6) De fr. Gaspare Eberliardi d. 1. c. pag. 67. 

(7) De fr. Thonia Caietano cf. 1. c. pag. 86. Q4 ACTA CAPiraLOUUM OENEUALIUM O. P. [ I 5 I 3 

cam sit a somiio surgendi, obsecro vos omnes per viscera misericordiae 
domini nostri lesu Ghristi, ut ad reformationcm ordinis parati sic sitis, 
ut sint vobis omnia communia, et distribuatur unicuiquc vestrum, sicut 
cuique opus fuerit. NuUa vos sollicitudo opportunae subvcntionis defi- 
cicndae teneat, dum quod e.^ vobis est, facitis : absque peccato siquidem 5 
ct iniuria divinae providentiae sollicitudo haec non est. Facitis autem 
procul dubio, quod est ex vobis, cum secundum regulam et constitu- 
tiones professionis vestrae vivetis, et omnem soUicitudinem vestram sic 
viventes in eum proiicietis, cui est cura de vobis, « qui lilia agri vestit 
ct aves pascit ». Haec siquidem est religionis radix, haec reformationis "o 
clavis, absque hac omnis reformatio reformationis nominc indigna est. 

Circumdate deinde Sion, ad celsam speculam divinae veritatis ct legis 
ascendere contendentes ; nec labor diutinus vos revocet,sed durate, ut 
complectamini eam. Non involvatis siientio doctrinam, qui complexi illam 
estis, sed vcrbo lectionis et praedicationis narrate in eius turribus excm- 13 
plaria vitae et doctrinae, non in fossis ignorantiae, hypocrisis, aut scan- 
dali. Ponite siquidem non voces tantum, sed corda vestra in eius virtute 
expulsiva vitiorum, genitrice virtutum, duceque certissima ad caelestem 
patriam , et distribuite domos eius, ut quasi in quibusdam habitaculis 
distributi, alii grammaticae, alii logicae, alii philosophiae, alii casibus 20 
conscientiae, alii subtiiibus theologiae quaestionibus, alii sacrae bibliae 
lectioni, studii sui praecipuas partes impendendo discant , ut in distributis 
domibus confessorum, praedicatorum, iectorum, doctorum pastorumque 
praeesse et prodesse possint. 

« Confundantur autem el convertantur retrorsum omnes qui oderunt 23 
Sion », humiiientur, puniantur, et deiiciantur omnes, qui nec ipsi scire, 
ncc aiios scire voiunt ; qui nomen sibi doctorum aut pracdicatorum 
usurpant, doctrina autem carcnt, qui seipsos amantes saluti animarum, 
literarioque profectui fratrum recusant incumbere. Gaudcant aiii, fratres 
charissimi, suis praCrogativis, nos nisi sacra doclrina commendet, de no- 30 
stro ordine actum est. 

Benc vaiete, ct Deus pacis et dilectionis sit sempcr cum omnibus 
vobis. Amen. 

Datum lanuac vicesima prima Maii anno domini i5i3 in nostro 
capituio generaii. 35 

Istae sunt inchoationes. 

Inchoamus hanc, quod fcstum sanctae Katharinae de Scnis iiat non 
in prima dominica maii, ut aiicubi lic, scd in dominica prima maii va- 
cante. Vacantem autem in hoc ioco dicimus, si nec festum apostoiorum 
Phiiippi et lacobi, nec festum inventionis sanctae crucis in iila evenerit. ^o 
Et hoc istis solemnitatibus defcratur, ct uniformitas in ordinc sit. l5l3] lAJ^UAE MDKIIl. 95 

Item. Inchoamus hanc, quod de praesentatione virginis Mariae tiat 
ubique totum duplex undecimo kalendas decembris. Kt de beato loseph 
tiat ubique totum duplex die decima nona martii. Et de beata Anna 
niAtre matris dei fiat ubique totum duplex vigesima sexta iulii. De di- 

5 visione etiam apostolorum iiat ubique totum duplex decima quinta iulii. 

Item. Inchoamus hanc, quod in missis de beata virgine tam privatis 

quam conventualibus, quandocumque quacumque ex causa de ea cele- 

bratur, dicatur « gloria in exceisis » sicut communiter in aliis ecclesiis 

dicitur : puta post versum « Domine tili unigenite lesu Christe » adda- 

10 tur : « Spiritus et alme orphanorum paraclite » ; post versum « Domine 
deus agnus dei filius patris » addatur : « Primogenitus Mariae virginis 
matris » ; post versum « Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram » addatur : « Ad Mariae gloriam » ; post versum « Quoniam 
tu solus sanctus » addatur : « Mariam gubernans » ; post versum « Tu 

15 solus altissirnus » addatur: « Mariam coronans lesu Christe ». Et aptetur 
cantus ad haec. 

Item. Inchoamus hanc, quod appellans ab absolutione facta vel fa- 
cienda ab officio prioratus provinciaiis vel conventualis aut vicariatus 
etiam praetextu gravaminis ipso facto sit absolutus ab illo officio. Vo- 

20 lentes, quod in istis ratio gravaminis tam proprii quam communis non 

habeat locum quoad appellandum. Et volumus hanc per modum ordina- 

tionis efficacis, interim quo tiat haec constitutio, observari inviolabiliter. 

Item. Quod ad nullum iudicem extra ordinem nisi ad sedem apo- 

stoiicam, cui immediate ordo subiectus est, aliquod membrum ordinis 

25 iilique subditum pro iustitia recurrat sub poena absolutionis ipso facto, 
si est praelatus, et privationis vocis activae et passivae etiam ipso facto 
quoad alios. Et hoc etiam ordinamus, interim efficaciter et inviolabiliter 
observari. 

Item. Inchoamus hanc, quod fratres extra conventus, quorum sunt 

30 tilii, assignati ad tempus, id est ad ofTicium seu exercitium certo et 
determinato tempore durans, completo illo certo tempore, ex quo sunt 
absoluti a tali assignatione, assignati intelligantur in conventibus, quorum 
sunt tilii, nisi superior alibi eos assignaverit. Assignati autcm simpli- 
citcr, nunquam intelligantur assignati in conventibus, quorum sunt tilii, 

35 nisi reassignentur. Et hoc volumus et ordinamus exinde observari. 

Item. Inchoamus lianc, quod in locis, ubi completorium dicitur de 
die coram secularibus sic, quod possint ab cis fratres vidcri, disciplina 
dctur noctJ sequenti post matutinas, exceptis noctibus vigiliarum nativi- 
tatis eL annunciationis dominicae, in quibus omittantur. uj) Itcni — obscrvari om. \'H. g6 AGTA GAPrrULORUM QEMKHALIUM O. P. [l5l3 

Item. Ad supplcndam plares defectus, tollenda multa dubia, mutau- 
daque nonnulla in melius, visum est proponere universo ordini quaedam 
constitutionibus nostris addenda, diminuenda, vel mutanda, ut fratres 
sic ad invicem conferre possint, ut ex singulorum conventuum votis in 
capitulis provinciarum et congr^ationum, tam de propositis in actis istis, 3 
quam de aliis quae proponenda essent, tales constitutiones quales ob- 
servatio ipsa cam eiiecta commendaret, et eas delere, quae communiter 
non servantur, et omnia clara et consona iura nostra absque ambiguita- 
tibas, quantum tieri potest, concludere possint. Et si aliquid forte est, 
quod potestatem ordinis excederet , a sede apostolica facile potestatem 10 
habebit generale capitulum, consentiente ordine , propter quod infrascri- 
ptas, quantum ex. nostra pendet auctoritate, inchoamus. 

hi primis in prologo constitutionum, ubi dicitur : volumus et dc- 
claramus, ut regula et constitutiones nostrae etc, mutetur sic : volumus 
ct. deciaramus, ut regula et constitutiones nostrae non obligent nos ad 15 
culpam, sed ad poenam, si a praelato imponatur , nisi propter praece- 
ptum vel contemptum. Quam poenae taxatae impositionem si praelati 
neglexerint vel cum acceptione personarum exercuerint, acrius puniantur ; 
ct si in huiusmodi perseveraverint , absolvantur ab officiis ; cum poeni- 
tentibus tamen misericorditer se habere poterunt. In tantum autem prae- 20 
lati imposicionem requiri volumus, ut nisi sit cxcommunicatio latae 
sententiae, quaccumqus poena etiam ipso facio incurrenda tam in con- 
stitutionibus quam extra requirat declarationem praelati in particulari 
rcspectu huius ad hoc quod incurratur, quantumcumque etiam notorium 
facti aut iuris aut utriusque interveniat. 25 

Praeceptum autem in regula nostra nullum, nisi quod cx natura sua 
cst ratione trium votorum vel divinae legis, contineri volumus et decla- 
ramus. Et idem in constitutionibus, nisi ubi ponitur poena excommuni- 
cationis aut formaliter exprimitur per verbum : Praecipimus in virtute 
sanctae obedientiae. P]t hoc idem in ordinationibus et in praeiatorum 30 
verbis et litteris intclligi volumus. Poenam excommunicationis et excom- 
municationem latae sententiae per nulla verba tam in constitutionibus 
quam cxtra in nostro ordine intelligimus, nisi ubi explicite et verbaliter 
poena excommunicationis et excommunicatio latae sententiae exprimitur. 

Porro praelati non faciant prascepta in ira, praecipue contra subditos 33 
turbatos, et si fecerint , irrita sint et inania ; nec faciant praecepta quieto 
animo nisi in scriptis extra necessitatis articulum praeter commune praece- 
ptum, quod ht in visitationc; facta tamcn valeant. Nec damnent aliqucm 
ad poenam gravioris culpae vel carceris nisi in iudicio confessum vel con- 
victum ct in scriptis. Fa si secus factum fuerit, irritum sit ct inane. 40 

In eodem prologo , ubi dicitur : Interpretationes regulae et consti- l5l3] lANUAE MDXlir. 97 

tutionum etc. mutetar sic : Interpretationes regulae vel constitutionum 
factae a generali capitulo non habeant vim constitutionis, nisi per tria 
capitula continua in modum aliarum constitutionum scilicet per viam 
inchoationis et confirmationis continuate fuerint approbatae. 

5 Ordinationes tam capitulorum generalium quam magistri ordinis 

quoad vim praecepti et censuram ecclesiasticam cum ipsis expirare vo- 
lumus ; vita vero capituli usque ad sequens capitulum intelligirur. 
Quoad reliqua vero quomodolibet per generale capitulum vei magistrum 
ordinis facta durare volumus, donec fuerint revocata per similem pote- 

10 statem ; excepto quod si quem magister ordinis vicarium totius ordinis 
instituisset; hunc enim volumus cum ipso expirare. 

Ab inferioribus autem capitulis et praelatis quomodolibet ordinata 
cum ipsis tamquam ab homine ordinata expirare volumus, exceptis sup- 
prioribus, confessoribus tam fratrum quam monialium, vicariis monialium 

15 et magistris personarum utriusque sexus tertii habitus et officialibus con- 
ventuum absque iurisdictione. Hos enim volumus durare cum ea quam 
habebant auctoritate , donec revocentur ab habente potestatem destituendi 
eosdem. 

Porro praelati omnes a multitudine praeceptorum et ordinationum 

20 abstineant, nec laqueum animabus subditorum iniiciant, nec propter de- 
fectum unius aut paucorum, quem vel quos non audent corrigere, com- 
munitatem involvant. Nulla quoque potestate in ordine nostro in com- 
muni vel particulari aliquid ordinetur cum hac poena, quod non possit 
absolvi a peccatis suis ; et si secus factum fuerit, sit irritum et inane. 

25 Priores tamen possint aliquos determinatos casus peccati mortalis sibi 
reservare, ut viderint expedire animabus. 

In capitulo secundo de inclinationibus, ubi dicitur : et in gratiarum 
actione inclinamus solum ad pater noster et orationem etc, addatur : 
ad utrumque pater noster. 

30 In capitulo tertio, ubi dicitur de sutfragiis mortuorum, quod : fra- 

tres nostri numerum missarum non admittant, legatur: amittant id cst 
perdant. 

In capitulo septimo de inhrmis ibi : similiter nec alii fratres come- 
dant nisi in infirmitorio vel hospitum domo, addatur : nec priores pro- 

35 vinciales nec magistri in theologia etiam actu legentes, nec praedicatores 
actu pracdicantes comedant in camcris, sed communiter in refcctorio vel 
hospitio vel domo iniirmorum vel domo dcbilium. 

Ibidem : conventus sui , addatur : conventum suum dicimus, cuius 
cst filius. 13) ciim — ordiiialii om. Plv. — 1 1) vicariis moiiialium om. VR. — 31) id csl om. VR. 
MOl'II'J 7 qS acta capitulohum gembralium o. p. [i5i3 

\n octavo capitulo , ubi dicitur de minutione : minutio quater in 
anno tiat, dicatur : tieri possit. 

In capitulo decimo de vestitu post verbum : lineis non utantur 
ad carnem, addatur : exceptis femoralibus et calceis et pulvinaribus ct hu- 
iusmodi. 5 

Ibidem : Linteamina in infirmariis nostris non habeantur, mutctur ct 
dicatur : concedimus et similiter in cameris hospitum. 

Ibidem : coopertoriis pellium nisi in infirmariis, addatur : et hospitiis. 

Ibidem : pellium silvestrium, addatur : pretiosarum. 

Ibidem : tunicae ad cavillam pedum, addatur : inclusive et plus non lo 
descendant, et sequatur sic : Scapularia mediam tibiam cooperiant et non 
plus. Cappae vcro infra scapulare et supra tunicam, sic ut tunica trium 
digitoram latitudine discooperta maneat. 

In capitulo de siientio ibi : nisi forte silenter aliquid loquantur, 
non tamen oratione perfecta, mutetur sic : non longa collocutione nisi 15 
de licentia praelati. 

In capitulo de recipiendis addatur : pueri infra quartum decimuni 
annum aut non recipiantur, aut si in aliquibus conventibus oportet eos 
communiter recipere, recipiantur de consensu capituli conventus a priore 
et non aliter ; nec retineri possint in aliquo conventu, ubi non sit novi- 20 
tiorum similium congregatio cum proprio dormitorio et magistro, ita 
quod alibi non recipiantur, nisi statim mittantur ad huiusmodi conven- 
tus, in quibus profitebuntur pro conventibus tamen, in quibus acceperunt 
habitum, et a quibus conventibus de vestimentis provideri debet. Priores 
autem conventuales, magistri, praedicatores vel quicumque alii contrafa- 25 
cientes omni voce activa et passiva sint ipso facto privati per triennium. 

In capitulo decimo quarto de novitiis post illum versum : similiter 
omnes fratres, addatur : nullus frater etiam prior recipiat depositum cu- 
iuscumque, nisi in communi deposito conventus. Gontrarium autem fa- 
ciens incurrat poenam gravioris culpae ipso facto. 30 

In eodem capitulo addatur: mandamus universis fratribus, quatenus 
novitios volentes redire ad seculum libere permittant ire, redditis sibi 
omnibus, quae secum attulerant ; nec sint eis molesti propter hoc exemplo 
illius qui, discipulis quibusdam recedentibus , aliis remanentibus dixit : 
« numquid et vos vultis abire ? » 35 

Item. NuIIus recipiatur ad professionem ut clericus, nisi sciat plene 
ct expeditc legere et dicere divinum officium nocturnum pariter ct diur- 
num solus, et sciat vel quasi sciat in proxima dispositione grammaticam ; 
et per duos menses ante professionem examinatores rccipiendorum te- 3) post vcrbum om. S. — i<jj dc] commiuii add. S. l5l3] lANUAE MDXIir. 99 

neantur eos cxaminare de his et referre priori et capituio, et si inventus 
fuerit multum deficiens in praedictis, vocetur in capitulo novitius, ibidem 
ct assignetur ei certum tempus prolixius probationis, vel declaretur ei, 
quod numquam veniet terminus probationis nisi postquam iterum in 

5 capitulo vocato et pro sufficienti approbato, octo adliuc dies ad minus 
probationis relinquantur. - 

Ultra autem hoc ne pueruli recepti ad habitum inveniant se potius 
natos sub iugo religionis quam illud elegisse, evitenturque inconvenientia 
multa, statuimus, ut ei cui ante decimum quintum annum habitus reli- 

10 gionis est datus, numquam elabatur annus probationis, quantumcumque 
decurrentis temporis spatio, nisi vocatus post completum decimum sextum 
aetatis annum a praelato in capitulo coram conventu terminum ad minus 
trium mensium acceperit ad deliberandum, an profiteri velit, ita quod 
annus probationis cum taxato illo termino terminetur , et per hoc ex 

15 tunc incurretur professio tacite. Et ut hoc inviolabiliter observetur, cui- 
libet ante decimum quintum annum pro tempore recepto ad habitum ' 
assignamus annum probationis modo dicto. Mandamus autem sub poena 
absolutionis ab officio et gravioris culpae praelato , ut quando vocatus 
fuerit novitius ad terminum professionis suscipiendum, expresse prote- 

20 stetur eidem , quod professio sua obligabit eumdem ad tria vota casti- 
tatis scilicet , paupertatis et obedientiae secundum regulam beati Augu- 
stini et institutiones fratrum praedicatorum , et non secundum quod 
hic vel hodie servatur, et quod statim elapso termino sibi taxato, nisi 
contradictum ab ipso vel a religione fuerit, incurrat professionem, etiamsi 

25 aliter non profiteatur. 

Novitios quoque recedentes sine iicentia cum habitu a conventu, 
nisi infra octo dies ad eundem redierint , pro refutatis ab ordine habe- 
mus. Et si ad alium conventum declinaverint et fuerint in illo acceptati 
pro novitiis, volumus annum probationis inchoari ab illo die, quo in ipso 

30 altero conventu fuerint acceptati. Quod si nullibi acceptati pro novitiis 
fuerint post exitum sine licentia, pro refutatis et non novitiis haberi volu- 
mus, quanto tempore sic permanent. 

In capitulo dscimo quinto de professione addatur : In quolibet con- 
ventu habeatur liber particularis, in quo scribantur omnes, qui faciunt 

35 professionem, ibi notando annum, mensem et diem, ct nomen praelati 
recipientis ad professionem ct sub quo magistro ordinis. 

In capitulo decimo octavo dc graviori culpa ibi : si quis crimen 
capitalc commiserit, addatur : id cst poena capitis in scculo punicn- 
dum etc. 11) scxtiiml sopUimini S. — 15) obscrvctiir) prac.scnti statuto adxi. S, lOO ACPA CAPirULORUM GKMBRAHLrM O. P. [^^'^ 

Ibidem in eodem capitulo : Si quis procuraverit, quod ipse vel alius 
ex.imalur a potestate praelati sui, mutetur et dicatur sic ; si quis pro- 
curaverit, quod ipse vel alius eximatur de facto tantum a potestate prae- 
lati sui. 

Ibidcm : ad tempus scquestretur a consortio etc, addatur : Poena 5 
autem sequestrationis tunc tantum habeat locum, quando propter mor- 
talc peccatum ad poenam gravioris culpae cst damnatus. 

Ibidem ubi dicitur : ac donec per magistrum , dicatur vel doncc 
per magistrum. 

In capitulo decimo nono de gravissima culpa addatur : Fratcr pro- lo 
pter mortale crimen damnatus legitime ad poenam gravioris culpac, et 
recusans illam ferre eiiciatur mature et iudicialiter de ordine per priorem 
provincialem vel illius vicarium de consilio discretorum in scriptis, ita 
quod appareant authcntice gesta omnia cum processu et sententia cum 
subscriptione discretorum. Nullus autem cum habitu ordinis ob quam- 15 
cumque causam etiam criminalem a sua provincia eiici possit simpliciter 
vel ad tempus nisi a magistro ordinis vel generali capitulo. 

In capitulo vigesimo de apostatis ibi: nisi pcr diffinitores gcncralis 
capituli, addatur : vel magistrum ordinis etc. Eandem sentcntiam , ad- 
datur : dictarum privationum. 20 

Et haec de prima. 

In distinctione secunda. 

Capitulo primo de domibus concedendis et construendis dicatur sic : 
NuUa domus concedatur nisi de licentia sedis apostolicae ct a diffinito- 
ribus provincialis capituli fuerit postulata. 25 

Ibidem reducatur constitutio ad formam antiquam clarius sic: Con- 
ventum citra numerum duodenarium fratrum professorum, quorum de- 
cem ad minus sint clerici et sine licentia etc, possint tamen per generale 
capitulum aliquae provinciae excipi, in quibus conventus antiqui in magna 
multitudine non habent etiam dictum numerum fratrum. 30 

Ibidem ubi dicitur: totum sit irritum et inane, subiungatur: et possit 
in huiusmodi diminutis domibus ubique etiam in dictis provinciis ficri 
prior absque electione per provisionem superioris. 

Ibidem : non fiant, addatur : nec pcrmittantur ficri in domibus etc, 
et in hne versus : in ecclesiis tamen permitti possunt. 35 

Ibidem : prohibemus districte etc nisi per tria capitula fuerint ap- 
probata , quia hoc numquam servari videtur , mutctur et dicatur : de 
licentia magistri ordinis. 

Ibidem : Statuatur aliquis frater discretus, maturus, securus, unus 
de numero patrum dc consilio , qui sit principalis portarius, ita quod -lo 
nullus possit esse portarius, nisi patcr sit de consilio conventus. Hic 
l5l3] lANlTAE MDXlir. lOI 

autem portarius numquam recedet ab ambitu portae , et omnibus pul- 
santibus responsa dabit patienter et benigna, et diligenter ea quae ad 
officium portarii pertinent, exequatur ; habebit autem secuiarem, aut 
fratrem vel donatum vel tertii ordinis, qui vadat per conventum, cum 
5 missus fuerit a portario, et reliqua opportuna ad huiusmodi officium de 
mandato ipsius faciat. 

Volumus autem, quod fiat cum maturo consilio peritorum in artc, 
considerato loco illo, in ligno vel alia materia , formula totius domus 
astruendae, quam non licet transgredi pro voluntate varia praesidentium, 
10 sed iuxta illam aedificetur. In domibus autem constitutis mandamus 
nullam fieri constructionem aut mutationem in fabrica, nisi de consilio 
et assensu eorum, quos super fabricam in qualibet natione a priore pro- 
vinciali de consilio discretorum constitui mandamus. Oppositum autem 
praesumens facere, absolvatur in poenam, sic quod per triennium nec ibi 
15 nec alibi praesit. 

In capitulo secundo de electione prioris ibi , alias nec eligi, expri- 
matur sic: nuUus eligatur aut conhrmetur in priorem, nisi sciens gram- 
matice loqui absque falsa latinitate et ila instructus saltem in moralibus 
divinae scripturae, ut sciat competenter proponere verbum dei in dicto 
20 conventu. Et si secus factum fuerit in convemibus habentibus integrum 
numerum fratrum, coniirmator absolvatur et per triennium omni officio 
ordinis sit privatus. 

Ibidem addatur : Electiones seu postulationes in nostro ordine per 
scrutinium, si solum hoc servatum est, quod maior pars medietate con- 
25 senserit ante publicationem scrutinii, possunt a confirmatore pro cano- 
nicis approbari. Et semper intelligatur confirmatorem supplere defectus 
electionis, qui eius subsunt potestati, quando sine clausula diminutiva 
confirmat electionem. 

Ibidem-: Fratres post quatuor annos, addatur : si tamen sunt con- 
30 stituti in sacris. 

Ibidem : Si vero fuerint de alia provincia, dicatur sic : si vero de 

alia fuerint provincia, postquam per unum annum continuum in aliquo 

uno conventu assignati morati fuerint, admittantur ad clcctioncs in illa 

provincia sicut alii. Et hoc si tam ad tempus quam si simplicitcr ad 

35 alienam provinciam quis assignetur. 

Ibidem : Nulli autem praesidenti ordinis liccat extra obedientiam etc, 
addatur : nisi ex ordine assumptis super socios eis deputatos. 

Ibidem : fratres vero nostros etc. vel alias in minoribus etc, dicatur 

sic : fratres vero nostros tam in episcopatu praecise tituhiri vel [sinc] ordi- 

40 nis licentia extra ordiiicni commorantes, quamdiu sic cKtra manent, supcr 

quos volumus, fiitl non solum magistcr ordinis, scd jniorcs j^rovincialcs 102 ACtA GAPITULORUM GENERALllfM O. P. [l5l3 

et eoruni vicarii possint potestatem concedere omnibus ecclesiasticis per- 
sonis vel alias infra cpiscopatum constitutos, et quomodolibet benefi- 
ciatos vel exemptos ab ordine, exceptis magistro sacri palatii et poeni- 
tentiariis perpetuis domini papae, qui sequuntur curiam Romanam eorum- 
que sociis, in nostris conventibus etc. 5 

In capitulo tertio de electione prioris provincialis ibidem : Instante 
vero prioris provincialis electione etc, addatur in fine : nisi ipso priore 
petente vel ob causam criminis vel gravis scandali, vel in capitulo pro- 
vinciali a diffinitorio illius, tunc post electionem priorls provincialis fa- 
ctam licet pendentem quoad confirmationem. Instare autem electionem lo 
prioris provincialis dicimus, quandocumque provincia non habucrit prio- 
rcm provinciaiem absentem vel praesentem. 

Ibidem : Ea quae acquisierunt tempore provincialatus etc, addatur: 
pro medietate provinciae et pro medietate ad conventum suum, cuius est 
filius, et subdatur : alia vero omnia sint conventuum suorum , quorum 15 
sunt filii. Et idem dicimus de bonis procuratoris ordinis. 

In capitulo quinto de electionc diffinitorum capituli generalis vcl 
provincialis ibi : diffinitor et socius solum (qui) de suis provinciis, ad- 
datur, quarum sunt filii. 

Ibidem ubi dicitur : socii autem priorum ad capitulum etc de suis 20 
conventibus, addatur : in quibus sunt assignati. 

In capitulo octavo de capitulo generali corrigatur sic : Gapitulum 
generale una vice ultra montes, altera vice citra montes alternatim 
celebretur. 

Ibidem autem post illum versum : magistris vero in sacra theo- 25 
logia etc addatur : bachalariis, qui legitime incorporati in universitate 
sententias solemniter legunt aut legerint, post suppriorem ubique in toto 
ordine. Praedicatoribus vero gcneralibus in provincia sua post antiquiores 
patres quadraginta annos a professione habentes. Praedicatoribus autem 
per quadragesimam et per annum et similiter lectoribus theologiae post 3° 
eos, qui triginta annos a professione habent, in illo conventu tantum 
locum damus. 

In capitulo duodecimo de praedicatoribus : Statuimus, quod in qua- 
libet provincia a praesidente et diffinitoribus instituantur aliqui viri docti 
ct zelum religionis habentes, examinatores et approbatores omnium eorum 35 
praedicatorum et confessorum, quos non constat manifestc doctos esse, 
ita quod nuUus talium nisi approbatus a duobus horum in scriptis vel 
declaratus a diffinitorio in scriptis sufficiens et idoneus ad pracdicandum 
vel confessiones extraneorum audiendum, praedicet populo etiam in vil- 
lulis aut audiat confessiones cxtraneorum sub poena carceris, et nihilo- "^^ 
minus praesidentcs hoc permittentes ab officiis absolvantur. Distribuantur I 5 I 3] lA^jaAE MDxrif. io3 

autem aut mittantur huiusmodi examinatores per conventus sic, ut com- 
mode possint praesidentes scire, quibus officium pracdicandi et confes- 
siones audiendi committere possint. 

Ibidem : nullus fiat pracdicator generalis etc, mutetur et dicatur sic : 

5 nisi in provincia illa gloriose praedicet , ita quod saltem per tres qua- 
dragesimas cum bona gratia in aliqua civitate seu terra vel aliquibus 
bonis civitatibas seu terris praedicaverit. 

In capitulo decimo tertio de itinerantibus ante iilum versum : prae- 
cipimus autem etc, addatur : fratres nostros beneficiatos vel quomodo- 

'o libet vel etiam liabilitatos solummodo ad beneficia inhabiles reddimus 
ad praelationem seu superioritatem in ordine, seu etiam ad officium in- 
quisitionis, inquantum pendet ex ordine. Nec aliquis illoram possit acti- 
vam aut passivam vocem quomodolibet in ordine habere, nisi per annum 
ante beneticio et habilitatione legitime renunciaverit, ita quod renunciatio 

'5 sit legitime accepta publico id instrumento attestante. Renunciatio autem 
cum regressu aut quacumque reservatione fructuum, nisi huiusmodi fructus 
mere et integraliter ad communem utilitatem conventus et noii tantum 
alicuius particularis personae proveniant, non acceptetur nec alicuius mo- 
menti habeatur. 

20 In capitulo decimo quarto de studentibus de bonis fratrum mutetur 

et dicatur sic : Bona fratris defuncti, quoad illa quae ab aliqua provincia 
vel conventu habuit, illius erunt ; quae vero aliter acquisivit, sunt con- 
ventus cuius est filius, si iii alio conventu non est assignatus simpliciter, 
sed ad tempus propter studium vel officium aliquod. Quae vero haere- 

25 ditario iure obvenerunt vel obveniunt, erunt conventus sui originalis, 
etiamsi alterius conventus factus sit filius. Si vero est assignatus in aliquo 
alio conventu simpliciter, ac pro tali ibidem praesentialiter receptus, et 
conventus ille consuevit, prout tenetur, providere talibus de toto victu, 
vestitu et aliis huiusmodi tam tempore sanitatis quam intirmitatis, divi- 

i3'5 dantur haec aliter, acquisita mobilia aequis proportionibus inter conven- 
tum, in quo est assignatus, et conventum, cuius est tilius, alioquin tertia 
pars tantum erit conventus, in quo est simplicitcr assignatus. Immo- 
bilia vero non haereditaria successione obvenientia semper erunt conven- 
tus, cuius est tilius. 

35 Ibidem : Nec aliquis habilitetur aut assignetur in aliqua universitatc 

ad legendum pro forma et gradu magisterii in theologia etc, subsequatur 
sic : nisi Icctionibus et disputationibus praeviis hoc promerentibus, ita 
manifeste constitcrit magistro ordinis vel generali capitulo de sutlicientia 
ad legendum sententias, assignetur sibi lectio aliqua in sentcntiis solc- 

^^ mnitcr in crastino exponeiida coram deputatis iudicibus, cum quatut)r 
aJ minus conchisionibus ex sinL^nlis libris scntcntiaruni sigillnrini sumptis 104 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l3 

eodem vel sev]uenti immediate die sustiiiendis coram deputatis similiter iu- 
dicibus, argumenta contra conclusiones ipsis iudicibus vel aliis viris doctis 
prosequentibus. 

Similiter nulius liat magister in theologia, nisi sit sufficiens ad hoc, 
quod sit regens in aliquo studio generali, ubi viget in veritate studium 5 
theologiae, ita quod si daretur in regentem tunc aliquorum praedictorum 
studiorum, secundum commune iudicium libenter reciperetur , quantum 
est ex parte sufficientiae ad officium regentiae illius. ludicetur autem haec 
sufficientia, nisi sit manifesta, per examinatores deputatos disputationibus 
et lectionibus theologiae per unum solum diem, ante assignatis punctis 10 
et conclusionibus. Praecipimus autem in virtute spiritus sancti et sanctae 
obedientiae omnibus pro tempore deputandis iudicibus examinatoribus tam 
in promotione baccalariorum quam magistrorum in theologia , ut omni 
fraude remota secundum deum in veritate iudicent, referant, officiaque 
sua agant, et iudicium, resoluta relatio ad iudicem deputantem erit : est 15 
vel non est iudicio nostro sufficiens ad legendum sententias solemniter, 
vel ad hoc quod sit regens in aliquo studio generali, ubi viget in veritate 
studium theologiae. Et nihilominus per suae provinciae provinciale capi- 
tulum vel illius diffinitionem sit expositus , et a magistro ordinis vel 
generali capitulo tantum assignari vel licentiari possit. Si quis autem 20 
absque dictae provinciae iudicio bachalariatus vel magisterii in theoiogia 
gradum, eciamsi per licentiam magistri vel generalis capituli assecutus 
fuerit , pro non bachalario vel magistro habeatur in nostro ordine in 
omnibus et per omnia, dantes facuitatem cuiiibet diffinitorio, ut constito 
notorie de insufficientia promoti sibi subditi absque iudicio vel examine ^5 
suae sufficientiae hoc statuto declarent ipsum pro non promoto in uni- 
verso ordine habendum. 

Item. Statuimus, quod si quis in nefando crimine concubitus contra 
naturam, homicidii vel propinati etiam effectu non subsecuto veneni com- 
miserit, perpetuo carceri sit addictus, a quo nec pcr magistrum ordinis 30 
nec per capitulum generale ante annos viginti quinque liberari possit; ct 
nihilominus poenis aliis puniatur secundum praelati dispositionem. 

Item. Nullus ordinetur in subdiaconum, nisi sciat grammaticam, 
ita quod loqui et scribere latine sciat absque falsa latinitate. Et si cst 
subdiaconus non fiat diaconus ; ct si cst diaconus non fiat sacerdos. 35 
Praclatus autem exponens aliquem aliter , absolvatur in poenam ab 
officio et per triennium sit ab omni officio ordinis privatus. 

Constitutiones autcm ordinis infra notatas volumus mature discuti et 
discerni in singulis capitulis provinciarum etcongregationum, praecelebratis 32) disposiiionem] discrctionem S. l5l3] lANlfAE MDXIII. I05 

in singulis conventibus consiliis, et annotare, an expediat mutare maius vel 
minus, vel relinquere eas, ut stant. Hortamur autem omnes et rogamus 
in domino lesu Ghristo, ut in statera iudicii ponant, quid expediat magis 
paci et profectui interiori religionis, studii et predicationis, et hoc prae- 
5 ponent incommodis corporis et exteriorum rerum et apparentiae. Sunt 
uutem constitutiones quatuordecim infraescriptae : 

De ieiunio sanctae crucis. 

De carnibus non comedendis. 

De non equitando. 
lo De expensis non portandis. 

De possessionibus non habendis. 

De perpetuo silentio. 

De capitulo quotidiano. 

De silentio mensae. 
15 De tempore rasurae. 

De electione diffinitorum capituli generalis in anno ultimo. 

De capitulo provinciali singulis annis. 

De electione magistri imminente biennali. 

De unitate campanae. 
20 De uniformi habitu et tonsura conversorum sine corona tamen. 

Non enim intendimus aliquid immutare nisi de consensu patrum 
et fratrum, qui quae sursum sunt sapiunt, et non quae super terram, 
et cum pace totius ordinis. 

Istae sunt conlirmationes. 
25 Confirmamus hanc , quod inchoationes, quae fiunt in capitulis ge- 

neralibus non mandentur executioni , usquequo approbatac fuerint per 
alia duo capitula et factae sint constitutiones , nisi forte eadem inchoatio 
fiat per modum ordinationis. Et haec habet duo capitula. 

Conhrmamus hanc, quod nec magister ordinis nec aliquis prior pro- 

30 vincialis aut quovis modo praesidens in nostro ordine aliquid accipiat 

directe vel indirecte, etiam sponte oblatum a quacumque persona sive 

praelata sive subdita praetextu literarum, sigilli, registri, confirmationis, 

et universaliter, cuiuscumque gratiae aut iustitiae concessae aut conce- 

dendae, sed quilibet sit communibus contributionibus contentus et visi- 

33 tationibus. Priores autem provinciales et alii inferiores contrafacientes in 

poenam absolvantur ab olliciis suis indispensabiliter. Magister autem or- 

dinis si in hoc excesserit, a diffinitoribus generalis capituli corrigatur, ct 

si obstinate restiterit, deponatur. Et quoniam reverendissimus magister 

sua spontanca voluntate statim post electionem suam declaravit sc hoc 

40 vclle omuiiio a se ct a suis observari, ordinamus, ut cx nunc a reliquis 

obscrvctur sub poenis supradictis. Et hacc Iiabct duo capitula. I06 AGTA GAPITULORIU^I GENERALlUM O. P. [l5l3 

Contirmamus hanc, quod tam in constitutionibus quam extra quic- 
quid non secundum se mortale mandatur sub quacumque poena nisi 
excommunicationis, ad solam poenam obligei:, non obstante quod in ca- 
pitulo de graviori culpa dicatur, ut qui membrum diaboli culpam per- 
petrando non erubuit lieri. Et hoc ex nunc volumus sic intelligi extra 5 
constitutiones. Et haec habet duo capitula. 

Istae sunt ordinationes. 

Mandamus universis praesidentibus provinciarum, congregationum et 
conventuum sub poena absolutionis ab officio et gravioris culpae, ut 
nuUum fratrem mittant ad curiam Romanam mansurum ibidem plus •« 
quani per mensem absque socio. Et si quem iam miserunt, teneantur 
infra mensem a notitia praesentium sub eadem poena providere illi 
de socio. 

Mandamus universis fratribus , ut reverentiam debitam sacramcnto 
sanguinis domini nostri lesu Christi exhibeant in missis, ut scilicet ante '.'^ 
abstersionem oris et ablutionem digitorum sumant ablutionem calicis cum 
vino et deinde abluant digitos etc. Et ut hoc servetur inviolabiliter, prae- 
lati hoc publicent et per visitatores puniantur graviter contrafacientes. 

Ordinamus, quod quilibet ordinatus habeat litteras testimoniales vel 
ab episcopo ordinante vel a praesidente loci, ubi est ordinatus cum subscri- 20 
ptis testibus, qui ordinationi interfuerunt. Quod si non fecerint, non per- 
mittantur exequi in susceptis ordinibus. 

Mandamus districte sub poena absolutionis ab officio praesidcntibus 
conventuum, ut vigilent ad hoc, ut nec ipsi nec alii audiant confessioncs 
cxtraneorum nisi praesentati episcopis locorum, et sciant casus reservatos, 23 
qui in aliqua cedula in sacristia vel in alio loco patenti conscripti affi- 
gantur, et sint sufficienter instructi in casibus conscientiae habentes libros 
aliquos de tali materia. Et ut hoc inviolabiliter observetur, provinciales, 
vicarii et visitatores examinent per se vel per alios in domibus ad eos 
spectantibus omnes, quos non constat manifeste esse doctos in casibus 30 
conscientiae, etiam si sint docti in ahis ; negligentes autem in hoc ab officio 
absolvantur etiam in poenam. 

Ordinamus et mandamus, ut visitantes conventus inquirant dillgenter 
et provideant, ut cum etfectu serventur munda et nitida ea quae ad altaris 
ministerium pertinent, docentes minus doctos ea quae sub praecepto de- 35 
bent servari munda, scilicet oratoria, vasa , pallae altaris, corporalia, 
vestimenta iuxta cap. ult. ext. de custodia eucharistiae ; concedentes vi- 
sitatoribus alias impotentibus potestatem absolvendi priores et alios offi- 
ciales, quorum negligentia haec non serventur, ut decet ; inquirant quoque 
et provideant, ut in ieiuniis ccclcsiae conventus omnis ita provideat fra- ^io 
tribus in refectorio dc cibo hora prandii, ut omncs possint ieiunare et i5i3] ianiJae LDXtif. 107 

ieiunent ; nullique in huiusmodi ieiuniorum tempore panis quasi ad coe- 
nandum detur in sero, sed tantum in communi potus cum aliquo comestibili 
per modum medicinae, ne potus gravet stomachum ; alioquin priores ab- 
solvantur et fratres non ieiunantes absque legitima causa et licentia sunt 
5 voce activa et passiva privati tot annis quot dies violaverunt. Inquirant 
quoque de confessoribus etiam fratrum , qui et quam idonei sunt insti- 
tuti a priore, ne fratres tam morantes in conventu quam hospites con- 
fiteantur, cui voiuerint. 

Reformationi ordinis operam dare volentes cum effectu mandamus 

10 provincialibus prioribus et reliquis praesidentibus provinciarum, congre- 

gationum et nationum sub poena absolutionis ab officio suo, ut in quo- 

libet conventu iuxta constitutiones praeter priorem sit lector, et in com- 

muni provideatur de cibo et potu in refectorio , non solum de pane et 

vino. Et ubi non est facultas vestiendi fratres de omnibus, uti debet fieri, 

15 donec conventus ad vitam simpliciter regularem deducatur, teneatur qui- 

libet conventus singulis annis ad exponendum pro quolibet hebdomadario 

et iuvene ac converso non habente aliunde, unde se vestiat, duos aureos 

ultra calceorum et aliorum huiusmodi provisionem, quae omnino dare 

debent in vestitu, sciiicel cappa, scapulari, tunica, subtunica vel tuni- 

20 cellis ; ita tamen quod non assignentur ii duo aurei fratri in pecuniis, 

sed in solutione panni illi fratri opportuni ; nec provisio haec vesti- 

mentorum in alios convertatur usus ; lucra autem missarum ad com- 

munitatem conventus pertineant ; et quod omissis omnibus serviatur in- 

firmis decumbentibus de communibus bonis conventus omni excusatione 

25 remota, non minus quam priori decumbenti provideri deberet. Et contra 

fratres suspectos de aliqua familiaritate secundum constitutiones monendo, 

praecipiendo, puniendo etc, et quod frater nullus solus per civitatem 

vadat ; nec vestes adeo lungas habeat , ut tangant terram ; nec cum 

biretis extra conventum incedant ; nec caligas nec diploides nisi albi 

30 coloris et de panno habeant. Priores autem , magistri aut patres , qui 

huic sanctae reformationi resistere ausi fuerint , tamquam destructores 

nostri ordinis omnibus gratiis ordinis, cum legitime constiterit, nisi resi- 

piscant, priventur per eorum visitatores vel superiores. 

Ordinamus, quod fratres fugitivos , qui scilicet sine licentia legi- 
35 tima, hoc est prioris provincialis vel vicarii congregationis de sua con- 
gregatione seu provincia recesserint, nullus audeat ultra triduum retinere 
absque speciali licentia magistri ordinis in posterum concedenda. Si quis 
autem acceptare in suo conventu, provincia vel congregatione praesum- 
pserit, a suo officio provincialatus, vicariatus seu prioratus absolvatur 
40 ipso facto. Revocantes omnem potestatem cuicunlque concessam oppo- 
situm faciendi ; volumus cnim huiusmodi fugitivos ad suam provinciam Io8 ACTA GAPITULORUM QENSRALIUM O. P. [l5l3 

seu congregationem redire et petere veniam ac puniri iuxta provinciae 
vel congregationis morem. 

Ordinamus, quod suadens alicui fratri fugam ex carcere aut etiam 
quomodolibet adiuvans ad hoc sit ipso facto privatus voce activa et pas- 
siva et poenae gravioris culpae subiaceat per dies decem infra mensem 5 
adimplendae. Frangens autem seram propterea carceri per tres menses 
deputetur, ita quod elapsis tribus mensibus poterit a praelato liberari. 
Mandamus universis praesidentibus provinciarum ac congregationum, ut 
per se vel per alios inquirant diligenter per terminos suos, si qui sint 
fratres extra ordinem absque legitima licentia, et eos voluntarios seu in- m 
vitos, cum prudentia tamen et charitate, ad ordinem reducant. Volentes, 
ut fratres extra ordinem quomodolibet etiam cum licentia apostolicae 
sedis existentes subsint correctioni , punitioni et potestati praelatorum ; 
nec detur de novo alicui licentia standi extra ordinem. His qui extra 
ordinem assueti sunt stare, si expediens visum fuerit , permittimus, ut '5 
contirmetur licentia. 

Ordinamus et sub poena privationis omnis officii per triennium man- 
damus universis prioribus provincialibus et vicariis generalibus ac quibus- 
cumque inferioribus, ut nullum fratrem extra provinciam seu congrega- 
tionem suam eiiciant tam cum litteris dimissoriis ad magistrum ordinis 2<^ 
quam sine litteris ; sed si frater incorrigibilis est, exutus legitime habitu 
extra ordinem eiiciatur ; si autem hoc non meretur , toleretur et corri- 
gatur ab ipsa sua provincia ; revocantes per praesentes omnes facultates 
in contrarium concessas cuicumque praesidenti , congregationi vel pro- 
vinciae. Volentes et declarantes clausulas et facultates appositas et appo- 25 
nendas in litteris conhrmationis cuiuscumque non se extendere ad hoc. 
Similiter nullus prior provincialis audeat eiicere aiiquem fratrem ex con- 
ventu, sed si aliquis sit, qui non expediat conventui, consulatur prius 
superior et expectetur illius mandatum. 

Mandamus, quod magistri etiam cum licentia ordinis promoti, qui 3^ 
sunt adeo insufficientes, ut non sint tolerabiles in magisterio theologiae, 
pro non magistris in ordine habeantur in omnibus et per omnia. Ra- 
chalarii quoque, etiam cum licentia ordinis incorporali in universitatc 
quacumque, qui adeo ignorantes sint, ut numquam sciverint legerc sen- 
tentias pro non bachalariis habeantur in ordine in omnibus et per omnia. ;{s 
l^raedicatores quoque generales , qui non iuxta tenorem constitutionum 
nostrarum in capitulo dc praedicatoribus instituti sunt, et similiter nu- 
merum conventuum pxcedentes iuxta tenorem constitutionum pro non 
praedicatoribus habeantur. Hoc autem dicimus de his, qui iam pro ma- 
gistris, bachalariis, praedicatoribus generalibus sunt acceptati in ordine ; 4f> 
illos siquidem qui scmel a praclatis ordinis refutati sunt , semper pro l5r3] lANUAE MDXIII. IO9 

refutatis habemus ; adiicientes, quod iiuiusmodi refutatos nulius prior 
provincialis aut conventualis aut vicarius audeat admittere ad exemptio- 
nes vel loca, tamquam si essent promoti ; sed ac si non essent promoti, 
sicut non sunt in veritatc , quoad nostrum ordinem tractentur in omni- 
b bus et per omnia sub poena absolutionis ab officio, quam ipso facto in- 
currant. 

Et quia est parum iura condere , nisi sint , qui executioni iura de- 

mandent, mandamus prioribus [provincialibus] et vicariis congregatio- 

num, ut intra mensem a notitia praesentium instituant de consilio di- 

10 scretorum c[uatuor examinatores praedictorum magistrorum , bachalario- 

rum et praedicatorum acceptorum ab ordinc ut supra. 

Mandamus etiam praesidenti et fratribus conventus Lubicensis , ut 
reformationem sine esu carnium, quam assumpserant, reassumant. 

Mandamus universis studentibus in theoiogia ubique, ut ad lectio- 
15 nes sententiarum bachalariorum accedant. 

Mandamus universis et specialiter praesidentibus ac magistris, ut 
videant diligenter constitutiones et acta capitulorum ; nuUum , enim ex- 
cusat ignorantia iuris, quod scrire tenetur ; propter quod mandamus sub 
pena absolutionis praesidentibus provinciarum, congregationum et con- 
20 ventuum, ut habeant acta praesentis capituli et communicent omnibus 
fratribus, et in conventibus magnis acta capitulorum generalium con- 
scribantur et in communi habeantur. 

Quia iuxta iocorum, temporum diversitatem decet diversimode ho- 
minem se habere ad exteriora etiam pietatis opera, nec est aequum fa- 
25 mam innocentium et praesertim communitatis laedi , ut membro uni 
succurratur , idcirco nolumus priorem provincialem et patres provinciae 
Theutoniae assumere in se onus solvendi dominis Bernensibus praetensas 
expensas, quas petunt occasione casus illius miserabilis, qui elapsis annis 
apud Bernenses successisse dicitur , sed cura solvendi relinquatur illis, 
3" quorum interest solvere , non obstante reverendissimi magistri litteris, 
quibus credebatur pie consultum esse, vel sic redimendam esse vexatio- 
nem nostram (i). 

Monemus patres provinciarum , ut sic provideant venturis ad se- 
quens capitulum generale , ut et contributiones debitae reverendissimo 
35 magistro ac reverendo procuratori integre persolvantur, ut debitis com- 
munibus totius ordinis satisfacere possint. 

Ordinamus, quod praedicatoribus in vita regulari nullum stipcn- (i) Agitur hic de causa illa faniosa loannis letzer, de qua cC. Paulus, N. Ein 
lustiiniord an vier Dominicanern hegangen. Actenniiissig^ Revision des Berner Iet:;er- 
processes vom lahre J$o(j. Frankfurter zeitgem iisse Broschuren. Bd. XVIII. 3. 1897. T ro AGTA CAPITULORUM QKNERALTUM O. P. [l5l3 

diani dctur ; provideatur tamen eis secundum discretionem praelati et 
eorum necessitatem. 

Ordinamus, quod conventus exempti a prioribus provincialibus sol- 
vant pro rata sua expensas di'Tinitorum euntium ad capitulum generale, 
quia generale capitulum commune est omnibus ; nQc aliquis presumat 5 
contradicere. 

Mandamus praesidentibus et prioribus conventuum exemptorum a 
prioribus provincialibus , ut solitas contributiones eisdem persolvant ; 
concedentes prioribus provincialibus pro tempore potestatem , ut post 
elapsum tcmpus solutionis possint dictorum conventuum praesidentes ac 10 
patres compellere , ct per praeceptum et per poenae gravioris culpae 
comminationem , condemnationem ac declarationem. Volentes, quod si 
quis inobediens in hoc eisdem declaratus propterea fuerit ab eis incidisse 
in poenam gravioris culpae, a solo reverendissimo magistro restitui pos- 
sit; revocantes omnem gratiam cuicumque in oppositum concessam cum 15 
quibuscumque etiam inexcogitabiiibus clausulis, declarantes hanc nostram 
esse deliberatam voluntatem. 

Mandamus priori et lectori sanctae Mariae Novellae de Florentia 
pro tcmpore, ut pecunias legatas a bonae memoriae reverendissimo do- 
mino Matthaeo de Lfrsinis cardinali conventibus ccrtis et monasteriis 20 
monialium, iilis conventibus provinciae Romanae distribuant tempore 
debito, et nulli alteri assignent , non obstante quacumque consuetudine 
aut ordinatione cuiuscumque capituli provincialis aut etiam cuiuscumque 
magistri ordinis. Volumus enim testamentum ipsum pure et fideliter 
cxecutioni mandari. 25 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae et sub 
poena gravioris culpae, quam ipso facto contraticiendo incurrant , revc- 
rcndissimo (!) provinciali Franciae vicarioque congregationis HoIIandiae, 
singulisque dictarum provinciae ct congregationis ac eorum procurato- 
ribus in causa Pissiacensi, ut quantum in se non litigent in hac causa ]o 
coram curia saeculari. Et si forte lis pendet coram saeculari curia seu 
iudice, cessent ab huiusmodi lite vel iudices ex ordine eligant, qui nostra 
auctorita-te, quam per praesentes eis conccdimus, iudicent vel a reveren- 
dissimo iudicium aut iudices ordinis suscipiant non suspectos (1). 

Istac sunt declarationes. 35 

Declaramus, quod sicut memoria in die octava beati Andreae non 
omittitur, quamvis veniat in ca fcstum duplcx vcl totum duplex, ita nec 
memoriac aliarum octavarum in die octava omitti dcbcnt propter festum 
duplex vel maius, excepto festo ascensionis domini. (i) Cf. supra pag. 67. r 5 I 3] lANUAE MDXIIT. I I I 

Declaramus, quod si contingeret alienae provinciae provincialem prio- 
rem in refectorio comedere absente praesidente provinciae, prior conven- 
tus debet ei dare iocum nolae , cum ille non sit locus iudicii , sed di- 
gnitatis, ut et abbatibus et episcopis datur. 
5 Declaramus et voiumus, quod poenae extra constitutiones appositae 

ipso facto incurrendae, nisi sint excommunicationis, exigant declarationem 
superioris in particulari, nisi ipsemet reum seipsum declaret , quod fa- 
cere debet humiliter recognoscens errorem suum, si factum est publicum 
vel notorium, si enim ipse se declaraverit, alia non est opus declaratione. 
lo Declaramus, quod si quis frater inventus fuerit pecunias vel alia 

bona temporalia habere cum communi admiratione fratrum , unde ha- 
beat, quia sciiicet nulla communiter creditur subesse legitima causa 
acquisitionis, potest et debet contra talem procedi, primo inquirendo per 
praeceptum in scriptis coram patribus, unde habeat, et accepto responso 
15 in scriptis, nisi satisfaciat, inquiratur veritas. Et volumus, quod si men- 
dax convincitur, privetur iilis bonis et voce activa et passiva per trien- 
nium ac in carcere per mensem puniatur ; ita quod elapso mense in car- 
cere, nuUa restet ex carcere nota aut poena. 

Declaramus, quod in capitulo generali provinciales ioca habeant se- 

20 cundum ordinem provinciarum, ita quod provincia Hispaniae teneat pri- 

mum locum et Franciae secundum (i) et sic deinceps. Inter priores tamen 

provinciales qui non diffiniunt , si in hoc loco capituli se invenerint, 

primum locum tenebit provincialis iilius provinciae , in qua iit capitulum. 

Declaramus, quod festum beati Remigii et Leodegarii debent notari 
25 perpetuo sic, quod in die octavo octobris notetur festum Remigii et in 
die undecimo Leodegarii. 

Declaramus, quod ex assignatione fratrum in biblicos in Italia nullus 
possit incorporari in aliqua universitate. 

Declaramus, quod propter renuntiationes vocis in electionibus nul- 
30 lus frater est inhabilis, ut eligatur aut contirmetur, sed obiectio ista ex 
arbitrio pendere debet coniirmatoris, cuius interest considerare, qua ra- 
tione quis renuntiat. 

Declaramus, quod sufficientia magistrorum in theologia cst, ut sit 

sufficiens ad hoc, quod sit rcgens cum etfcctu in aliquo studio generali, 

35 ubi viget in veritate studium theologiae, ita quod non sit locus querelae 21) et Franciae sccundum om. S. (i) (( Id hactenus inauditum ct numquam exccutioni mandatum. Sccundum enim 
locum semper et posi ct ante hoc capitulum sibi vindicavit provincia Tholosana. 
Forte irrepsit ille error, quia non aderant diffinitores ncque Tholosanae neque Fran- 
ciae » ; ila Echardus in marg. cod. i$2(j. 112 AGTA GAPITaLORUM aENERALlUM O. P. [l5l3 

studiis generalibus, si eis provideatur de tali in regcntem. Sufficientia 
autem bachalariorum in theologia est, ut sciant solemniter legere libros 
sententiarum in dictis studiis. 

Declaramus, quod examinatores promotorum in pracsentibus actis, 
qui non sunt hic examinati, cxtra Italiam deputandi sunt a reverendis 5 
provincialibus aut a reverendissimo magistro. 

Declaramus, quod secundum constitutioncs cursus suos perfecisse 
dicitur, qui postquam est incorporatus in universitate , pcr quatuor an- 
nos omnes actus scholasticos in illa perfecerit, et iegerit omnes libros scn- 
tcntiarum et unum librum in biblia. lo 

Declaramus ct volumus, quod nuUus prior conventualis possit cx- 
ponere fratres ad suscipiendos ordines nisi in suis conventibus assigna- 
tos ; similiter nec prior provincialis aut vicarius possit exponere fratres 
ad suscipiendos ordines , nisi sint aut dc sua provincia , congregatione 
vcl natione vel cum legitima licentia in sua provincia, congregationc vel 13 
natione assignati ; contrafacientes autem, praesidentes quidem omni ofh- 
cio ordinis per triennium sint privati, subditi autem sciant se essc sus- 
pensos iuxta constitutionem Pii papae secundi, sicut et illi qui antc le- 
gitimam aetatem sunt ordinati, ct praeter hoc poenae gravioris culpac 
subiaceant. Et haec eadem dicimus de praedicatoribus, qui praesumunt 20 
socios suos mitterc ad ordiues suscipiendos et de ipsis sic suscipientibus 
ordines. 

Declaramus et volumus, quod non detur fides novis rubricis in brc- 
viariis impressis et imprimcndis contentis nisi ex capitulo generali cx- 
tractis, et quod in festis visitationis et praesentationis beatac virginis fiat 25 
officium nativitatis eiusdem mutatis vocabulis. 

Sequuntur denuntiationes. 

Denuntiamus, reverendissimum magistrum voluntatem suam , qua 
voluit apostolica sibi auctoritate concessa personas ordinis confessiona- 
libus vel indulgentiac iitteris etiam per sanctam sedem emissis vel emit- 30 
tcndis gaudere non posse quoad absolutionem a casibus pcr praclatos 
suos reservatis sine sua expressa licentia petita et obtenta , restringerc 
tenore praesentium ad fratres in conventibus seu non extra ordinem ma- 
nentes , ita tamen quod de hcentia priorum provincialium , vicariorum 
generalium aut nationum liceat omnibus uti praedictis. 35 

Etiam dcnuntiat reverendissimus magister sanctissimum dominum 
nostrum Leonem papam decimum suis supplicationibus inclinatum con- 
cessisse oraculo vivae vocis, quod non tenemur servare intcrdictum ge- 
nerale, quod non scrvat matcr ecclesia , nisi ordo noster seu nos fueri- 
mus in spccic nominati, et hoc in foro conscicntiae. ao 

Denuntiat quoque reverendissimus magister eundem sanctissimum I 5 I 3] lANUAE MDXIII. I I 3 

dominam nostrum eiusdem supplicationibus inclinatum concessisse ora- 
culo vivae vocis, quod electiones per scrutinium in ordine nostro con- 
firmatori praesentatas possit confirmator habere pro canonicis , si hoc 
solum servatum sit, scilicet quod maior pars capituli ante publicationem 
5 scrutinii aliquem elegerit, et hoc in foro conscientiae. 

Denuntiamus reverendissimum magistrum alleviare ordinem a lita- 
niis, quas sua reverendissima paternitas imposuit. 

Denuntiamus universis nostri ordinis fratribus, ut si eis videbitur, 
poterit secundum tenorem constitutionum a provinciis peti capitulum 

lo generalissimum propter supra notata de constitutionibus, et pstitiones in 
sequenti capitulo Oiferri, in quo etiam petitiones congregationum admitti 
volumus. 

Denuntiamus universis , e][uod per reverendissimum magistrum et 
omnes reverendos diffinitores unanimiter dispensatum est, quod conventus 

15 qui habuerunc quandoque integrum numerum fratrum secundum consti- 
tutiones, admittantur ad electionem provincialis et capitulum provinciale 
quoad priores tantum ; conventus autem , qui numquam integrum nu- 
merum assignatorum fratrum habuerunt, in nullo admittantur. Et haec 
dispensatio facta est, usquequo constitutio facta faerit super hoc. 

20 Denuntiamus, quod inter casus reservatos sedi apostolicae in mari 

magno annumerandus est quintus casus videlicet conspirationis in Roma- 

num pontificem, et hoc auctoritate felicis recordationis lulii papae secundi. 

Denuntiamus ab omnibus acceptatum esse unanimiter breve felicis re- 

cordationis lulii secundi infrascripti tenoris : 

25 lulius papa secundus. Diiecte fili, salutem et apostolicam benedi- 

ctionem. E^posuisti nobis , quod in ordine praedicatorum tuae curae 
commisso quandoque pax turbatur et regularis vita impeditur ob appel- 
lationes vel absolutiones ab officiis vel exemptionem a iurisdictione prio- 
rum provincialium, quodque providere dignaremur de benignitate apo- 

30 stolica, humiliter supplicasti. Nos attendentes, quod non solum religionis 
communi rationi, sed dicti ordinis propriis statutis appellationes disso- 
nant, tuis in hac parte supplicationibus inclinati auctoritate apostolica 
tenore praesentium statuimus, ut, si quis frater dicti ordinis aut soror 
sub cura et habitu eiusdem absolutionem ab officio prioratus provincialis 

35 vcl conventualis vel monasterii a quocumque superiore dicti ordinis ha- 
bente potestatem absolutionem huiusmodi faciendi factam vel faciendam 
appellavit, etiam praetextu gravaminis aut appellationis huiusmodi quo- 
cumque nomine interpositae inhaeserit, sit ipso facto absque alia decla- 
ratione absolutus aut absoluta ab huiusmodi officio, pro quo appellatum 

40 est. Et pro augmento vitae regularis volumus et declaramus, quod ma- 
gister gencralis pro tempore possit in favorem regularis vitac eximere 

MOPH (j 8 I r4 ACTA CAPITULORUM GENKKA[.IUM O. P. [l5l3 

non solum conventus fratrum a cura et iurisdictione priorum provincia- 
lium, sed etiam monasteria sororum sub cura et habitu eiusdem ordinis 
et coliegia ac personas quascumque tertii habitus, quamvis secundum 
constitutiones dicti ordinis tam fratrum quam sororum et statuta ac pri- 
vilegia apostolica, fundationesque monasteriorum nonnuUorum specialiter 5 
cautum sit, ut provincialibus subsint. Statuimus nihilominus et decrevimus 
omnes appellationes ab exemptionibus huiusmodi interponendas nuliius 
eius roboris. In contrarium facientibus constitutionibus et ordinationibus 
apostolicis dicti ordinis iuramento vel quavis alia lirmitate roboratis, con- 
suetudinibus, priviiegiis in specie vel genere quibusvis, quavis auctori- lo 
tate concessis et in futuro concedenJis cum clausulis derogatoriis fortio- 
ribus et insolitis, etiam si de his eorumque tenoribus speciaiiter indivi- 
dua et expressa de vcrbo ad verbum non per clausulas id importantes 
csset mentio habenda, aliisque non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris dic 15 
quarta novembris anno i5ii, pontificatus nostri anno octavo. 

Sic signatum: Sigismundus. A tergo: Dilecto tilio Thomac dc Vio 
Caietano magistro generali ordinis praedicatorum. 

Et bane notent omnes, quod ad incurrendas contentas hic poenas 
absolutionis non requiritur declaratio, ut sic voluit summus pontifex. 20 

Istae sunt approbationes. 

Approbamus litteras reverendissimi magistri ordinis, per quas ordi- 
navit in conventu Parisiensi, quod de cetero nullus habeat voccm in elc- 
ctione prioris et socii aut scrutinio de retentione aut absolutione prioris 
nisi solum fratres de congregatione HoUandiae illic legitime assignati, 25 
trcs antiquiores studentes in studio de provincia Franciae ex convcntibus 
provinciali subiectis, antiquior regens, duo antiquiores bachalarii in cursu, 
magister studentium pro tempore, et fratres pro rata provinciarum assi- 
gnati, si ultra annum illic fuerint ; alii vero tam studentes quam iuvcnes 
recipiantur cum privilegiis studentium, unusquisque in gradu suo, ct in 30 
aliis censeantur assignati; sed signiiicetur eis , quod vocem praedicto 
modo non habebunt , et si nolunt acceptare, conventus non teneatur cos 
recipere, et iniungatur vicario pro tempore eiusdem congregationis vcl 
cius substituto in me/itum obedientiac , nc conlirment aliquem electum 
in priorem illius conventus , qui non sit dc illa congregatione vcl ad ^5 
decem annos continuos in ca moram fecerit, et qui non ad minus fuerit 
triennio prior in .alio conventu, sed huiusmodi electiones cassare poterit 
et fratres ad ius eligendi restituere, quousque alius rite sit clectus, ita 
quod socius conventus ad capitula cligatur sccundum modum in consti- 
tutionibus expressum, alias non socius habeatur. 40 

Itcm, Quod nullus sit de consilio illius conventus, nisi quos revc- I 5 1 3] lANUAE MDXIII. I I 5 

retidus vicarius geiieralis dictae congregationis cum consilio discretoruni 

ad hoc ordinaverit, et antiquior regens, et duo bachaiarii antiquiores in 

cursu, et magister studentium pro tempore. 

Item. Quod regentes et praesidentes habentes auctoritatem a quo- 
5 cumque magistro ordinis assignandi fratres pro lectura sententiarum et 

bibliae in casu defectus, nullum possint assignare de congregatione, nisi 

secundum morem congregationis et indulta apostolica ilii concessa sit 

admissus, et si secus factum fuerit, assignatio sit nulla, in contrarium 

facientibus non obstantibus quibuscumque. 
lo Et haec omnia quatenus opus est, de novo ordinamus et obscrvari 

inviolabiliter volumus omni appeliatione semota. 

Approbamus acceptationem conventus sanctae Mariae dc Gibello pro- 

vinciae sancti Petri Martiris factam per reverendissimum magistrum au- 

ctoritate apostolica. 
»5 Approbamus studium generale in conventu Budensi provinciae Un- 

gariae. 

Approbamus translationem conventus Saratsanae de provincia Ro- 
mana ad provinciam sancti Petri Martiris. 

Approbamus ordinationem reverendissimi magistri Hervaei Natalis 

20 generalis magistri ordinis factam in provincia Saxoniae anno •mcgcxxii» 
infrascripti tenoris : Nullus fratrum provinciae SaKoniae extra provinciam 
pro studente generali [assignetur] , nisi iuvenibus legerit artes ad minus 
per tres annos aut in aliquo conventuum provinciae per triennium theo- 
logiam audierit, et postquam de studio generali redierit, ante lectoratum 

25 in aliquo particulari studio sententias legat. 

Approbamus monitorium factum a reverendissimo magistro gene- 
rali ordinis conventui sanctae Mariae Novellae de Florentia, ut scilicet 
infra totum mensem septembris reforment se vere et stabiliter in tribus 
votis essentialibus et ceremonialibus ; inprimis ut omnibus redditibus par- 

30 ticularibus renuntient , qui applicentur communitati conventus ; ut offi- 
cialibus non detur stipendium, sed obediendi solum studio serviant fra- 
tribus suis ; ut omnes nisi infirmi sint, in communi refectorio et de com- 
muni cellario reficiantur, permisso eis dispensative usu carnium tribus 
diebus in hcbdomada ; ut omnia lucra et eleemosynae undecumque pro- 

35 veniant in communi redigantur ; ut omnibus sanis et intirmis de neces- 
sariis a conventu provideatur ; ut strictam servent clausuram conventus ; 
ut omnem familiaritatem et commercium cum quibuscumque monialibus 
dimittant, nec monasteria accedant, nec litteras vel munera dent vcl ac- 
cipiant ; quod in aliis caerimoniis in ecclesia ct alibi regulcnt vitam 

40 suam secundum regulam et constitutiones, alioquin nisi parucrint effi- 
caciter, tradctur conventus alicui congregationi pcr cam reformandus. Il6 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l3 

Approbamus reformationem moiiasterii sororum in Posnania pro- 
vinciae Poloniae, declarantes eas subesse vicario generali conventus \\'ra- 
tislaviensis illius provinciae et illius privilegiis gaudere. 

Approbamus translationes fratris Hieronymi de Monopoli (i) magistri 
et diifinitoris praesentis capituli de conventu Monopoli sanctac Mariae 5 
provinciae regni Siciliae ad conventum sanctorum loannis ct Pauli de 
Vcnetiis provinciae sancti Dominici. 

Fratris Matthaei de Parma de conventu Parmensi ad conventum 
sancti Dominici de Ferraria. 

F^ratris Bernardini de Lignaco de Padua (2) de conventu Portucnsi ad 10 
conventum s. Augustini de Padua provinciae sancti Dominici. 

Fratris Matthaei de Petralata de conventu Tabiensi ad convcntum 
Albinganensem provinciae sancti Petri martiris. 

Fratris Andreae de Voragine (3) magistri de conventu Voraginis ad 
conventum Pinaroli provinciae sancti Petri martiris. 15 

Fratris Gabrielis Torrent a conventu Goquiliberi ad conventum Bar- 
chinonensem provinciae Aragoniae. 

Fratris Hieronymi de Montenegro de provincia Hispaniae ad domum 
de Ghotor (4) provinciae Aragoniae. 

Fratris Hieronymi de Sebenico ex provincia Dalmatiae et fratris 20 
Simpliciani conversi de congregatione Lombardiae ad conventum sancto- 
rum loannis et Pauli de Venetiis provinciae s. Dominici. 

Approbamus magisteria fr. Valentini Leonini (5) conventus Ebroicen- 
sis, fr. lacobi Huberti (6)Gathalanensis, fr. Petri Bruxellensis (7) Parisicn- 
sis, fr. Guillelmi Gobiilon Trecensis , fr. Hervei Glaudi (8) Montisrelaxen- 25 
sis, fr. loannis Ansoult (9) conventus Parisiensis, promotorum Parisiensium 
et omnium provinciae Franciae, reverendi patris fratris Vincentii de Ga- 16) tratris — Aragoniae ^/i/f fr. Hicronymi om. S. — 20) Iratris — Dominici om. PR. — 23) tr. Va- 
lentini — capituli om. S. (i) De fr. Hieronymo de MonopoH cf. supra pag. 93. 
(2j De fr. ]3ernardino de Liniaco cf. 1. c. pag. 54. 
(3) Dc fr. Andrea de Voragine cf. 1. c. pag. 88. 

i^) Unde corrigas Analecta I, 61, iibi falso convcntus Gotorensis anno 1520 
fundatus esse dicitur. 

(5) De fr. Valentino Leonini d. supra pag. 68. 

(6) De fr. lacobo Huberti cf. 1. c. 

(7) De fr. Petro Bruxellen. cf. 1. c. pag. 49. 

(8) De fr. Hcrvaeo Claudi c[. \. c. pag. 69. 

(9) De fr. loanne Ansoult cf. MOPH. VIII, 361. V I 5 1 3] lANUAE MDxiir. 1 17 

tharo (i) provincialis Dalmatiae , fr. Gasparis Ebrardi (2) diffinitoris 
praesentis capituii, reverendi patris fr. Gornelii de Snekis (3) vicarii ge- 
neralis congregationis HoUandiae, fr. Vincentii de Vicentia (4) conventus 
Vicentini congregationis Lombardiae, rev. fr. loannis Fabri (5) vicarii 
5 gcneralis congregationis Theutoniae, fr. Sebastiani de Ast (6), fr. loan- 
nis Mariae de Alexandria (7), fr. loachimi de Papia (8), fr. Andreae 
de Voragine (9), fr. loannis de Gherio (10), fr. Benedicti de Savilia- 
110 (11), omnes provinciae s. Petri Martyris. 

Item approbata sunt magisteria 26 aliorum magistrorum diversarum 

10 provinciarum. 

Item approbatae sunt lecturae 5 bacchalaureorum et licentiati sunt. 

Reprobamus magisteria omnium promotorum sine licentia generalis 

capituli et reverendissimi magistri ordinis, nisi postmodum fuerint appro- 

bata, ita quod pro non magistris eos haberi volumus in omnibus et per 

15 omnia. Mandantes sub poena absolutionis ipso facto omnibus praesiden- 
tibus provinciarum, congregationum ac conventuum, ut pro non magi- 
stris eos in omnibus et per omnia habeant, et ultra hoc priventur omni- 
bus gratiis ordinis ac reducantur ad faciendam hebdomadariam et hoc 
in poenam suae praesumptionis. 

20 ■ Istae sunt translationes. 

In primis transferimus fr. Angelum de Saviliano (12) magistrum de 
conventu Salutiarum ad conventum Saviliani provinciae s. Petri Marty- 
ris ; fr. Dominicum de Trivisio de conventu Suapii provinciae s. Domi- 
nici ; fr. Urbanum de conventu Lignicensi provinciae Poloniae ad con- 

25 ventum lablonensem provinciae Bohemiae ; fr. Georgium Rache de con- 
ventu Gulmensi ad conventum Gedanensem provinciae Poloniae ; fr. Tho- 3) fr. Vinccnlii — licentiati siint om. PR. — \2\ reprobamus — praesumptionis om, S. — 20) istae 
— Ungariae om. PR. (i) De fr. Vinceiitio de Catharo cf. supra pag. 89. 

(2) De fr. Gaspare Eberardi cf. 1. c. pag. 95. 

(3) De fr. Cornelio de Snelds d. SSOP. II, 82. 

(4) De fr. Vincentio de Vicentia cf. supra pag. 90. 

(5) De fr. loanne Fabri cf. 1. c. pag. 68; Paulus N., Der Dominikaner lohaiin 
Faber und sein Guiachten ilber Luther. Hist. polit. Bliitter Bd. XVII. 1896 pag. 39-60. 

(6) De fr. Sebastiano de Ast cf. supra pag. 88. 

(7) De fr. loanne Maria de Alexandria cf. 1. c. 55. 

(8) De fr. loachinio de Papia cf. 1. c. pag. 88. 

(9) De fr. Andrea de Voragine cf. 1. c. pag. 116. 

(10) De fr. loanne dc Cherio cf. 1. c. pag. 74. 
(u) De fr. Benedicto de Savillano c(. 1. c. pag. 50. 
(12) De fr. Angelo de Savihano cf. 1. c. 48. II.8 AGTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5l3 

mam Galli de proviiicia Saxoniae , fr. Lucam Sutoris de conventu 
Opaliensi ad conventum Wratislaviae provinciae Poloniae, fr. Gasparem 
de LJngaria conversum ex provincia Poloniae ad conventum Quinque 
ecclesiarum provinciae Ungariae. 

Istae sunt acceptationes. 5 

Acceptamus ad beneficia ordinis reverendissimum in Christo patrem 
et dominum dominum Nicolaum de Fiisco nostri ordinis protectorem 
tidelissimum et de ordine optime meritum. 

Item et magnificos dominos loannem Ambrosium Paridem et Fran- 
cum comites Lauaniae, eius secundum carnem germanos eorumque proles 10 
utriusque sexus. 

Acceptamus in provincia Saxoniae incorporationem et donationem 
paroeciae Leuthenbergensis Maguntinensis dioecesis factas per reverendis- 
simum in Christo patrem et dominum dominum archiepiscopum Ma- 
guntinum et generosum dominum comitem Baltazar de Suarzberg con- 15 
ventui Leuthenbergensi et commutationem factam cum eodem comite, 
prout in litteris desuper confectis continetur. 

Acceptamus ad gratias ordinis reverendum in Christo patrem do- 
minum Albertum episcopum Aenensem (i) ab ordine dc licentia suorum 
praelatorum assumptum. 20 

Istae sunt assignationes. 

Conventui Parisiensi assignamus ad legendum sententias pro primo 
anno intraneis debito scilicet anno •mdxiii* in magnis scholis fr. Clau- 
dium Co[gJnati, in parvis fr. loannem Busqueti; pro secundo anno «mdxiV' 
extraneis debito in magnis scholis fr. Vincentium de Harlem (2), in parvis 25 
fr. Antonium Cardonis , cui substituimus fr. Amedeum Lamberti ; in 
tertio anno -mdxv* intraneis debito in magnis scholis fr. Antonium San- 
guin, in parvis fr. loannem Martini (3) ; pro quarto anno -mdxvI' extrancis 
dcbito in magnis scholis fr. Franciscum de Victoria (4) provinciae Hispa- 
niae, in parvis fr. loannem Carineau conventus Metensis. 30 

In eodem conventu in biblicum pro primo anno videlicet -mdxtii. 
fr. Petrum Oudardi eiusdem conventus, pro secundo fr. Claudium Cam- 
paniste, pro tertio fr. Amadaeum Meygreti (5) , pro quarto fr. loannem dc 10) Francum] Franciscum PR. — 15) Suarzbcrg] Suaberc PR. — 22) conventui — cxtra convcn- 
tum om. S. (i) De fr, Alberto d. Eubel Hierarchia II, 92. 

(2) De fr. Vincentio de Harlem cf. SSOP. II, 66. 

(3) De fr. loanne Marlini cf. supra pag. 72. 

(4) De fr. Francisco de Victoria d. SSOP. II, 128. 

(5) De fr. Amadaeo Meygreti cf. 1. c. png. 58. 1 5 I 3] lANUAE MDXIII. I I g 

Vero (i) ; et mandamus studeiitibus in theologia in dicto conventu pro tem- 
pore tam intraneis quam extraneis , quod completo triennio recedant, 
nisi de magistri ordinis licentia speciali maneant iuxta constitutiones or- 
dinis. Declarantes et volentes, quod provincialis Franciae nuUam habeat 

5 iurisdictionem super fratres ibi assignatos et receptos atque morantes, 
quamvis intraneos, quamdiu ibi sunt , nisi forte revocando suos. Vo- 
lentes nihilominus, quod tam ipse reverendus provincialis quam qui- 
cumque alius non hospitetur Parisius extra conventum. 

Gonventui Bononiensi damus in regentem pro primo anno et se- 

10 cundo fr. Hieronymum de Vigiono (2) magistrum ; in bacchalarium pro 
primo anno fr. Augustinum de lanua (3), pro secundo et tertio fr. Chry- 
sostomum de Casali (4), cui substituimus fr. Ludovicum de Landriano (5); 
in magistrum studentium pro primo anno fr. Bartholomaeum dc Pisis, 
pro secundo fr. Baptistam de Mediolano, cui substituimus fr. Bartholo- 

15 maeum de Bononia. 

Conventui Perusino, quem nisi ipsius patres et fratres ita reforma- 
verint, ut et priorem habeant, qui non soio nomine sit prior, et in mo- 
ribus ac studio, ita ut a reverendissimo magistro ordinis acceptetur re- 
formatio, unimus congregationi Lombardiae', salva in omnibus et per 

20 omnia auctoritate reverendissimi magistri atque obedientia ei debita ; 
mandabitur autem executioni , ut et quando reverendissimus magister 
iudicabit et non aiiter. Huic itaque conventui assignamus in regentem 
fr. Gasparem de Perusio" magistrum. 

Gonventui Salmanticensi provinciae Hispaniae assignamus in regen- 

25 tem fr. Matthiam de Pace (6) magistrum ; ad legendum sententias 
fr. loannem a Toleto. 

Gonventui Valiisoletano assignamus in regentem fr. Garsiam de 
Loaysa (7) magistrum, priorem eiusdem conventus ; ad legendum sen- 
tentias fr. Thomam de sancta Maria (8). 

30 Gollegio Vallisoletano assignamus in regentem fr. Franciscum Ga- 

stillejo (9) magistrum ; ad legendum sententias fr. Petrum de Fontes. 9) conventui — providcbit om, PK. (i) De fr. loanne de Vcro cf. 1. c. pag. 81. 

(2) De fr, Hieronymo de Viglono (Viglo) cf. supra pag. /19. 

(3) De fr. Augustino de lanua cf. 1. c. MOPH. VIII, 364. 

(4) De fr. Chrysostomo de Casali cf. 1. c. pag. 70. 

(5) De fr. Ludovico de Landriano cf, 1. c. pag. 90. 

(6) De fr. Matthia de Pace cf. 1. c. 

(7) De fr. Garsia de Loaysa cf. SSOP. II, 39. 

(8) De fr. Thoma de s. Maria cf. 1. c. png. 213. 

(9) De fr. Francisco Castillcjo cf. supra pag. 89. I20 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l3 

Gonvcjntui Hispalensi assignamus in regenteni fr. Alexium de Pena- 
fiel (i) magistrum; ad legendum sententias fr. Dominicum de la Fuente. 

In conventu Toletano instituimus studium gcnerale et assignamus 
in regentem fr. Didacum de Victoria (2) magistrum, absolventes eum ab 
officio prioratus, si sit prior ; ad legendum sententias fr. Michaelem de 5 
Olmedo ; et mandamus inviolabiliter observari , omnes hos legere sen- 
tentias solemniter et non tantum principium facere ; et nolumus omnes 
has assignationes supradictas provinciae Hispaniae posse quovis privi- 
legio per provincialem mutari, sed potius in virtute spiritus sancti et 
sanctae obedientiae statim executioni mandari. 10 

Reliquis studiis et officiis reverendissimus magister providebit. 

Istae sunt iXbsoIutiones. 

Absolvimus reverendum patrem fr. Americum de Quinque ecclesiis (3) 
ab ofTicio provincialatus provinciae Ungariae et facimus eum vicarium 
generalem in eadem, quousque prior provincialis electus, confirmatus et 15 
praesens in provincia extiterit, volentes, ut capitulum provinciale omnino 
celebretur in festo sancti Martini proxime futuro. 

Absolvimus conformiter ad acta praecedentis capituli generalis omnes 
fratres ordinis bensficiatos ab omni assignatione in conventibus nostris 
ct ab omni praesidentia et officio in ordine nostro, et nolumus eos no- 20 
biscum in conventibus nostris commorari, nisi forte aliquis propter suos 
mores de consensu provincialis et duarum partium sui conventus capi- 
tulariter congregati retineatur, sine tamen officio praesidentiae, voce activa 
et passiva, revocantes quidquid in oppositum concessum est ; et volu- 
mus hoc per modum ordinationis quasi continuae vim habere in futu- 25 
rum ; extendentes hanc ordinationem ad eos qui beneficiis renunciave- 
runt cum regressu vel reservationc fructuum , nisi illi fructus omnino 
veniant ad bonum commune conventus et non alicuius particularis per- 
sonae. 

Istae sunt poenitentiae. 30 

In primis volumus, sententiam et specialiter ultimam executionalem 
datam contra conventum Wcssaliensem seu illius patres provinciae Sa- 
xoniae observari et executioni mandari cum poenitcntiis in eis taxatis ; 
concedentes revcrendo provinciali Saxoniae plcnariam potestatem facicndi 
cum cisdem misericordiam et gratiam , annuUantcs omncm appellatio- 30) istae — liabitu ordinis om. PR. (i) De fr. Alcxio de Penafiel cf. 1. c. pag. 72. 

(2) De fr. Didaco de Victoria cf. 1. c. 

(3) De fr. Americo de Quinque Ecclesiis cf. 1. c. pag. 79. l5l3] lANaAE MDXIII. 12 1 

nem interpositam ; praecipiendo dictis patribus et fratribus , ut se liu- 
miliando reverendo provinciali obediant tamquam suo legitimo praelato, 
[etj executionem omnium eorum [non] nisi humiliter acceptent ; com- 
mittentes reverendo priori Coloniensi cum plenissima cogendi potestate. 
5 Item. Damnamus ad poenam gravioris culpae fr. lacobum loangrem, 

magistrum provinciae Trinacriae , convictum in praesenti diffinitorio, 
quod excessum prioris provincialis sive verum sive falsum publicaverit ; 
alios autem in hoc complices in publico instrumento notatos visitatori 
committimus puniendos ; praecipientes in virtute spiritus sancti et san- 

10 ctae obedientiae et sub poena gravioris culpae, quam ipso facto incur- 
rant, dicto provinciali Trinacriae et ceteris nostri ordinis fratribus illius 
provinciae aut in illa existentibus, ut dictam poenitentiam nulli saecu- 
lari revelent, et dicto fr. lacobo magistro, ne ad centum milliaria prope 
Panariam accedat , donec per visitatorem fuerit ei licentia data. 

15. Item. Fr. Antonlum Ninii de Sulmona privamus habitu nostri or- 

dinis, nisi coram reverendo provinciali Regni citatus comparuerit ad red- 
dendam rationem, quare non debeat privari habitu ordinis. 

Item. Gommittimus unanimiter reverendo patri fratri Vincentio de 
Vicentia (i) magistro dispositionem provinciae Trinacriae tam in capite 

20 quam in membris et monialium et personarum tertii habitus cum ple- 
nissima potestate magistri ordinis in omnibus et per omnia, quamdiu 
in illa provincia fuerit, ita quod nullus reverendissimo magistro inferior 
possit in aliquo impedire ; dantes ei, dum ibi fuerit, locum super re- 
verendum provincialem utpote vicario reverendissimi magistri ordinis 

25 plenissimo, quem tenore praesentium instituit et institutum declaramus, 
revocantes quidquid in oppositum militaret. 
Istae sunt commissiones. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- 
ctoritatem et facultatem addendi, minuendi, mutandi , dispensandi et 

30 breviter omnia et singula faciendi et committendi, quae capitulum ge- 
nerale posset, etiam si talia, quae mandatum exigerent magis speciale ; 
volentes quod simplici eius verbo credatur ; approbantes etiam et pro 
rato habentes omnes et singulas eius litteras. 

Item. Committimus reverendo provinciali Saxoniae et rcverendis dif- 

35 finitoribus provinciae eiusdem, quod possint contributionum taxas mu- 
tare alleviando impotentes conventus et gravando potentiores proportione 
servata. 34) itcm — - tcstimonialibiis om. PR. (i) De fr. Vincentio de Vicentia cf. 1. c. png. 117. 122 ACTA CAPfTULORUM GENERALIUM O. P. [l5l3 

Item. Committimus et concedimus singulis istius capituli diffinito- 
ribus praesentibus, quod quilibet possit facere duos iubilarios in provin- 
ciis suis, alias dignos, idoneos et aetatis 5o annorum , et recipiendi in 
suis provinciis unum apostatam, servatis constitutionibus et cum litteris 
testimonialibus. 5 

Ista sunt suilragia pro vivis. 

Imprimis pro sanctissimo domino nostro Leone papa decimo , qui 
dedit capitulo indulgentiam plenariam et est ordini nostro multum affc- 
ctus, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro reverendissimo domino protectore quilibet sacerdos unam missam. lo 

Pro bono statu huius inclitissimae civitatis lanuensis et his, qui de- 
derunt eleemosynas pro capitulo generali, quilibet sacerdos unam mis- 
sam, et nihilominus acceptamus eos ad participationem bonorum totius 
ordinis, quousque fuerit satisfactum ante tribunal Christi. 

Pro illis qui per litteras reverendissimi sunt acceptati ad bcneficia • 15 
ordinis, et pro pace totius reipublicae Christianae quilibet sacerdos unam 
missam. 

Pro bono statu et reformatione ordinis nostri et reverendissimo ma- 
gistro generali et eius societate quilibet sacerdos unam missam. 

Ista sunt sutfragia pro defunctis. 20 

In primis pro anima reverendissimi domini Matthaei de Ursinis car- 
dinalis ex nostro ordine assumpti, qui capitulo cuilibet generali reliquit 
eleemosynam, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro anima reverendissimi domini Oliverii cardinalis Neapolitani et 
protectoris ordinis nostri, cui ordo in immensum est obligatus propter 25 
beneficia accepta, quiiibet sacerdos unam missam. 

Pro animabus omnium fratrum et sororum ordinis nostri quilibet 
sacerdos unam missam. 

Loco missae clerici septem psalmos poenitentiales et conversi tri- 
ginta pater noster dicant. 30 

Sententias iudicum approbamus et volumus in suo robore per- 
manere. 

Auctoritatem diffinitorum volumus durare usque ad dicm domini- 
cam sequentem. 

Mandamus acta capituli per reverendos diffinitores ad provincias di- 3^ 
ligenter scripta, corrccta atque sigillo ordinis signata deferri. 

Sequens capitulum generale , quod crit provincialium assignamus 
Neapolim in conventu sancti Dominici post biennium in festo pentecostes 
anni -mdxv- 15,) pro — mis';am avle ista om. S. r5i3-i5i5] Neapoli mdxv. 128 

Goncedit [magisterj omnibus fratribus et sororibus ac personis tertii 
habitus, ut possint eligere confessorem et absolvi de omnibus praeteritis 
usque ad notitiam horum et dispensari in irregularitatibus, sicut potest 
sua reverenda paternitas. 
5 Datum lanuae in conventu sancti Dominici vigesima prima maii 

anno domini •mdxiiI' 

In nomine patris et iilii et spiritus sancti. Amen, 

HAEC SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS 
IN GONVENTU SANGTI DOMINIGI DE NEAPOLI GELEBRATI 

SUB REVERENDISSIMO 

PATRE MAGISTRO THOMA DE VIO GAIETANO (i) 

SAGRAE THEOLOGIAE PROFESSORE 

AC TOTIUS GENERALISQUE ORDINIS PRAEDIGATORUM 

GENERALI MAGISTRO 
15 IN FESTO PENTEGOSTES 

VIGESIMA SEPTIMA MAII ANNO DOMINI 
MILLESIMO QUINGENTESIMO I>EGIMO QUINTO • 

Diffinientibus reverendis provincialibus patribus et sociis absentium 
videlicet : 

20 fr. Gabriele de Padua magistro priore prov. provinciae s. Dominici, 
fr. Sebastiano de Perusio (2) magistro priore prov. provinciae Romanae, 
fr. Antonio Garamanico (3) magistro priore prov. provinciae regni Siciliae, 
fr. Oswaldo Quinqueecclesiensi (4) mag. priore prov. provinciae Hungariae, 
fr. Zacharia de Ravenna (5) magistro priore prov. provinciae Graeciae, 

25 fr. Francisco Archari (6) magistro priore provinciali provinciae Provinciae, 
fr. Damiano Grasso de Ripolis (7) magistro priore provinciali provinciae 

s. Petri Martiris, 
fr. Vincentio de Cataro (8) magistro priore prov. provinciae Dalmatiae, 25) Archari] Achaei P. (i) De fr. Thoma de Vio Caietano cf. supra pag. 93. 

(2) De fr. Sebastiano de Perusio d. MOPH. VIII, 381. 

(3) De fr. Antonio de Caramanico cf. supra pag. 70. 

(4) De fr. Oswaldo de Quinque Ecclesiis cf. 1. c. pag. 61. 

(5) De fr. Zacliaria de Ravenna cf. L c. pag. 88. 

(6) De fr. Francisco Archari (Archieri) cf. 1. c. pag. 72. 

(7) De fr. Damiano Grasso de Ripolis cf. L c. pag. 7.^. 

(8) De fr. Vincentio dc Cataro cf. L c. pag. 121. t24 ACTA GAPITULORUM GEMERALIUM O. P. [l5l5 

fr. Antoiiio Meyda (i) priore provinciali Trinacriae, 

fr. Garsia de Loaysa (2) magistro socio provincialis Hispaniae, 

tr. Paulo Hug s. theologiae lectore socio provincialis Theutoniae, 

fr. Dominico de Vsovidinensi socio provincialis Poloniae, 

fr. David Bron magistro socio provinciaiis Angliae, 5 

fr. loanne Zareal magistro socio provincialis Aragoniae, 

fr. Andrea loannis de Rivo socio provincialis Daciae, 

fr. Georgio de Prestvalco socio provincialis Boemiae. 

Epistola reverendissimi ordinis magistri ad totiim ordinem. 

In dei filio sibi charissimis omnibus et singulis praesidentibus, ma- 10 
gistris, patribus et fratribus ordinis praedicatorum fr. Thomas de Vio 
Caietano sacrae theologiae professor ac totius eiusdem ordinis humilis 
generalls magister et servus salutem et sancti spiritus consolationem, 

Naturalis appetitus ac pudoris humano generi insiti aemulatores si 
quid in seipsis defluxum, infirmum aut imbecille sentiunt, omni q\ parte 15 
in pristinum robur reducere conantur, et si quidpiam profitentur, execu- 
tioni proprii muneris adeo student , [ut nec] circa operis exercitationem 
horreant, [nec] eius se fateri professores erubescant. 

Hinc vos, fratres charissimi, ad religionis gratiam vocati, quando- 
quidem gratia perficit naturam, attenta meditatione, accensisque animis, 20 
quae in nostra hac republica coUapsa non audimus, sed cum nostra ma- 
xima iactura experiendo patimur, reparare in pristinumque statum re- 
ferre incipiamus. Profitemur quippe inter cetera duo, quorum alterum 
nostra, alterum proximorum salus est. In rerum communitate religionis 
nervus consistit, sacrarum litterarum studium proximorum animos illu- 25 
strat, accendit, salvat. Conventus communia omnia habentes, non solum 
praesentis vitae commoda singulis, prout opus fuerit, iuxta tamen vires 
more dispensatricis naturae praebent a soilicitudineque liberos reddunt, 
et tamquam nihii habentes et omnia possidentes constituunt, verum etiam 
caelestis patriae partlcipationem in hac peregrinatione favore divino, cha- 30 
ritate mutua in Christo lesu ac apostolorum eius imitatione communicant. 

Sal terrae lumenque mundi caelestis sapientia procul dubio est sa- i) Meyda] Menda 1'. — 4) Vsovidincnsi] de P. — 8) Prestvalco] Postramio P; Preslarnio 

S. — 17) circa opcris exercitationcm] cuius operis cxecutionis S. — 27) praescntis vitae] prioris . .. 
P. — 28) more om. P. — 30) favorc divino] Iruuntiir dum S. — (i) De fr. Antonio de Meyda (Maida) cf. 1. c. }ing. 2. 
(2) De fr. Gnrsia tlc Loaysn cf. ]. c. j">ag. 119. l5l5] NEAPOLI MDXV. 125 

cris codicibus credita. Quocirca ad id proptcr quod convivimus anhc- 
lantes communitatem in singulis conventibus , ubi deest, reparare stu- 
deamus ; erubescant primates talium conventuum se professores ordinis 
praedicatorum appellare, si communitatem bonorum non "opfant, non 
5 procurant, non efHciunt. Neque enim conventus nomine digni sunt, qui 
in solo claustro communicant, neque professores paupertatis vocari pos- 
sunt, qui propria communibus anteponunt. Circumspicite, fratres et vi- 
dete, quod conventus in communi viventes temporalibus abundant et 
crescunt, alii vero dilabuntur, ita ut ob hanc causam multos defecissc 
lo dubium non sit. Recolite , quod sanctiores et doctiores viros protulit 
ordo, quando ubique in communi vita agebatur quam post. Et nostra 
a3tate meliores et magis eruditos oculata fide prospicimus, ubi in com- 
muni vivitur, quam ubi quisque sui curam gerit. 

lungite, quaeso, communitati sacrarum studia litterarum, ut exemplo 

15 et verbo pascere populos, ut tenemini constitutione ordinis, possitis. Alia- 

rum siquidem religionum professores quidquid impendunt doctrinae gratis 

erogant, nobis autem vix imminet , nisi studeamus , ut evangelizemus. 

Haec duo sunt, quibus servatis, ordo noster facile reformabitur. 

Hortor igitur inprimis ac moneo vos, praesidentes ac patres, ut re- 
20 sipiscatii et vel saeva poenitentia proprietatem ignorantiamque a vestris 
filiis profiigatis, communia propriis anteponatis, et filios sapientes, qui 
gloria sunt patris, alatis. 

Mando deinde vobis iunioribus, ut toUatis suave communitatis iu- 
gum super vos et discatis in terris ea, quorum scientia vobiscum perse- 
25 veret in coelis. 

Bene valete et dominum pro me orate. 

Datum Neapoli die... mensis mai anno domini i5i5. 

Istae sunt inchoationes. 

Inohamus hanc, quod diffinitor generalis capituli pro temporc pro- 

30 xime futuro ante ultimum annum electus, legitimus sit diffinitor, si alius 

non fuerit postea legitime electus. Et idem dicimus de iUius socio, quod 

valet et sit eodem modo iegitimus socius, et in anno eiectionis magistri 

ordinis sit elector, si non est alius elector clectus. 

Inchoamus hanc, quod qui ordinantur sine licentia legitima ordi- 

35 nis, sint ipso facto carceri addicti ad minus per quatuor menses , ibi- 

dcm secundum arbitrium praelati poenis aliis puniendi et postmodum 

non permittantur ex^qui ipsos ordines sine speciali licentia magistri or- 

dinis. Et hoc interim per modum ordinationis volumus observari. 

Istae sunt approbationes. 
40 Approbamus hanc, quod festum s. Catherinae de Senis riat non in 

prima dominica maii, ut alicubi fit , scd in prima dominica vacante ; 126 ACTA CAPiraLORUM GEMERALTUM O. P. [l5l5 

vacaiitcm autem hoc in loco dicimus, si ncc festum apostolorum Phi- 
lippi et lacobi, nec festum inventionis crucis sanctae in illa evenerit. Et 
hoc ut honor istis solemnitatibus deferatur et uniformitas in ordine sit. 
Et haec habet duo capitula. 

Approbamus hanc , quod de praesentatione beatae Mariae virginis 5 
tiat ubique totum duplex -xi- kal. deccmbris ; et de beato loseph liat 
ubiquc duplex die -xix- martii ; de divisione apostolorum fiat ubique 
totum duplex die 'Xv- iulii ; et de beata Anna matre virginis Mariae tiat 
totum duplex. Et haec habet duo capitula. 

Approbamus hanc , quoad appellans ab absolutione facta vel facienda 10 
ab officio prioratus provincialis vel conventualis aut vicariatus etiam 
praetextu gravaminis ipso facto sit absolutus ab illo officio ; volentes, 
quod in istis ratio gravaminis tam proprii quam communis non habeat 
locum quoad appellandum. Et volumus hanc per modum ordinationis 
cfficacis interim, quod fiat haec constitutio, observari inviolabiliter. Et 13 
haec habet duo capitula. 

Approbamus hanc, quoi ad nullum iudicem extra ordinem nisi ad 
sedem aposCoIicam, cui est immediate subditus ordo, aliquod membrum 
ordinis illique subditum pro iustitia recurrat sub poena absolutionis ipso 
facto, si est praelatus, et privationis vocis activae et passivae etiam ipso 20 
facto quoad alios. Et hoc etiam ordinamus interim efficaciter et invio- 
labiliter observari. Et hacc habet duo capitula. 

Approbamus hanc , quod fratres extra conventus, quorum sunt tilii 
assignati ad tempus id est ad exercitium sive officium certo et determi- 
nato tempore durans, completo illo certo tempore, ex quo sunt absoluti 25 
a tali assignatione, intelligantur assignati in conventibus , quorum sunt 
filii, nisi superior eos alibi assignavit. Assignati autem simpliciter num- 
quam intelligantur in conventibus, quorum sunt filii , nisi reassignentur. 
Et hoc volumus et ordinamus ex nunc observari. Et haec habet duo 
capitula. 30 

Approbamus hanc , quod in locis , ubi completorium dicitur de 
die coram saecularibus, sic quod possint ab eis fratres videri, disciplina 
dctur exclusis saecularibus aut dc nocte post matutinas, cxceptis noctibus 
vigiliarum nativitatis et annuntiationis dominicae, in quibus omittatur. 
Et haec habet duo capitula. 35 

Item infrascriptas, quantum ex nostra dependet auctoritate correctas 
ut infra approbamus : 

In primis in prologo constitutionum, ubi dicitur : « volumus et de- 
claramus, uc constitutiones nostrae non obligent nos ad culpam scd ad 
poenam », si a praelato imponatur « nisi propter praeceptum vel con- 40 
cmptum », quam poenae ta^atae impositionem , si praclati neglexerint I 5 r 5] NGAPOLI MDXV. I 27 

vel cam acceptione pcrsonarum exercuerint, acrius puniantur ; et si in 
huiusmodi perseveraverint , absolvantur ab officiis. Gum poenitentibus 
tamen misericorditer se habeant. In tantum autem praelati impositionem 
reperiri volumus, ut nisi sit excommunicationis latae sententiae, quae- 
5 cumque censura, absolutio, privatio aut poena gravis culpae aut supra 
etiam ipso facto incurrenda tam in constitutionibus quam extra egcat 
declaratione praelati in particulari respectu huius ad hoc , quod incur- 
ratur, quantumcumque etiam notorium facti aut iuris aut utriusque in- 
terveniat. 

10 Praeceptum autcm in regula nostra nullum , nisi quod dc natura 

sua est ratione trium votorum vel divinae aut ecclesiasticae legis, conti- 
neri volumus et declaramus. Et idem in constitutionibus nisi ubi ponitur 
poena excommunicationis aut formaliter exprimitur per verbum « prae- 
cipimus in virtute sanctae obedientiae ». Et hoc idem in ordinationibus 

15 ct in praclatorum verbis et litteris intelligi volumus. Poenam excommu- 
nicationis et excommunicationem latae sententiae per nulla verba tam 
in constitutionibus quam extra in nostro ordine intelligimus , nisi ubi 
explicite et vcrbaliter poena excommunicationis et excommunicatio latae 
sententiae exprimitur. 

20 Porro praelati non faciant praecepta obligantia ad mortaie pecca- 

tum in ira exteriori praecipue contra subditos turbatos ; ct si fecerint, 
irrita sint et inania, facta tamen valeant ad quascumque poenas tem- 
poralcs. 

Praecepta quoque in scriptis facta censeantur sine ira facta; nec fa- 

25 ciant praecepta quieto animo nisi in scriptis extra necessitatis articulum 
praeter commune praeceptum, quod lit in visitatione , facta tamen va- 
leant ; nec damncnt aliquem ad poenam gravioris culpae aut carceris 
aut privationis habitus nisi in iudicio confessum vel convictum et in 
scriptis. Ec si secus factum fuerit, irritum sit et inane. 

:p In eodcm prologo, ubi dicitur: « hiterpretationes constitutionum » etc. 

mutetur sic : « rnterpretationes rcgulac et constitutionum factae a gene- 
rali capitulo non habeant vim constitutionis nisi per tria capitula con- 
tinua in modum aliarum constitutionum scilicet pcr viam inchoationis ct 
confirmationis continuatae fuerint approbatae ». Ordinationes tam ca- 

35 pitulorum generalium quam magistri ordinis quoad vim praecepti et cen- 
surarum ecclesiasticarum cum ipsis expirarc volumus. Vita vcro capituli 
usque ad sequens capitulum intelligitur. Quoad reliqua vero quomodo- 
libct per generale capitulum et magistrum ordinis fcicta durare volumus, 
donec fuerint revocata per similcm potestatem ; excepto quod si qucm /|) rcperiri] requiri S. 128 ACTA CAPITULOKUM GEMERALIUM O. P. [l5l5 

magiscer ordinis vicarium totius ordinis instituissct ; hunc enim volumus 
cum ipso expirare. Ab inferioribus autem capitulis ct inferioribus prae- 
latis quomodolibet ordinata cum ipsis tamquam ab homine ordinata ex- 
pirare volumus, exceptis supprioribus, confessoribus tam fralrum quam 
monialium, vicariis monialium et magistris personarum utriusque sexus 3 
tcrtii habitus ct ollicialibus conventuum absque iurisdictione. Hos enim 
volumus durare cum ea quam habent auctoritate , donec revocentur ab 
habente potestatem destituendi eosdem. 

Porro praelati omnes a multitudine praeceptorum et ordinationum 
abstineunt, ne laqueum animabus subditorum iniiciant, nec propter dc- 10 
fectum unius vel paucorum, quem vel quos non audent corrigere com- 
munitatem involvant. Nulla quoque (ergo) potestate in ordine nostro 
in communi vel in particulari aliquid ordinetur, cum hac poena, quod 
non possint absolvi a peccatis suis. F^t si secus factum fuerit , sit irri- 
tum et inane. Priores tamen possint aliquos determinatos casus peccati 15 
mortalis sibi reservare, cum viderint animabus expedirc. 

In capitulo secundo de inclinationibus, ubi dicitur, quod « in gra- 
tiarum actione inclinamus solum ad pater noster et orationem » dicatur : 
« ad utrumque pater noster ». 

In capitulo septimo, ubi dicitur: « similitcr nec alii fratres come- 20 
dant nisi in communi refcctorio vei hospitum domo », addatur: « ncc 
priores provinciales nec magistri in theologia etiam actu legentes in ca- 
meris comedant, sed communiter in refectorio vel hoipitio vel infirmo- 
rum domo vel domo debilium ». Ibidem : « conventus sui » addatur: 
« conventum suum dicimus, cuius est filius ». 25 

In capitulo octavo de minutione , ubi dicitur : « quatcr in anno 
fiat », dicatur : « fieri possit ». 

In capitulo «x"* de vestitu post verbum : « lineis non utantur ad 
carnem », addatur: « cxceptis femoralibus et caligis et pulvinaribus et 
huiusmodi ». Ibidem : « Lintcamina in infirmariis nostris non habean- 30 
tur », mutetur et dicatur: « concedimus, quod possint haberi, et simi- 
liter in cameris hospitum ». Ibidem : « Tunicae ad cavillam pedum », 
addatur: « inclusive, et non plus desccndant ». 

In capitulo •xrii*' de recipiendis addatur: « pueri intra •xiirt- an- 
num aut non recipiantur aut si [in] aliquibus conventibus oportet eos 35 
communiter recipere, recipiantur de consensu capituli conventus a priore 
ct non aliter; ncc retineri possint in aliquo conventu, ubi non sit no- 
vitiorum similium congregatio cum proprio dormitorio ct magistro, ita 
quod alibi non recipiantur, nisi statim mittantur ad huiusmodi conven- 
tus, in quibus protitebuntur, pro conventibus tamcn in quibus accepe- ^o 
runt habitum, et a quibus conventibus de vestimentis debeat provideri ». l5l5] NEAPOLI MDXV. I29 

In capitalo •xiv"« de novitiis post ilium versum : « similiter omnes 
fratres », addatur : « nulius frater etiam prior recipiat depositum cuius- 
cumque nisi in communi deposito conventus. Gontrarium autem faciens 
incurrat poenam gravioris culpae ». 
5 In eodem capitulo addatur : « Mandamus universis fratribus , qua- 

tenus novitios volentes ad saeculum redire , libere ire permittant , red- 
ditis sibi omnibus quae secum attulerant , nec sint eis molesti propter 
hoc, exemplo illius, qui discipulis aiiquibus recedentibus aliis remanen- 
tibus dixit: numquid et vos vultis abire? » 

10 Item. Nullus recipiatur ad professionem ut clericus, nisi sciat plene 

et e^pedite legere et dicere divinum officium nocturnum pariter et diur- 
num soius, et sit habilis in proxima dispositione , ut sciat grammati- 
cam ; et per duos menses ante finem probationis examinatores recipien- 
dorum teneantur eum examinare de his et referre priori et capitulo. Et 

15 si inventus fuerit multum deficiens in praedictis, vocetur in capitulo no- 
vitius, ibidem ei assignetur certum tempus prolixius probationis, vel de- 
claretur ei, quod numquam veniet terminus probationis, nisi postquam 
iterum in capitulo vocato et pro sufficienti approbato, octo adhuc dies 
ad minus probationis reiinquantur. Ultra hoc autem, ne parvuli recepti ad 

20 habitum inveniant se potius natos sub iugo religionis quam iliud elegisse, 
evitenturque inconvenientia multa , statuimus , ut ei cui ante quintum 
decimum annum religionis habitus est datus, numquam elabatur annus 
probationis quantocumque decurrente temporis spatio, nisi vocatus post 
sextum decimum aetatis annum completum a praelato in capitulo co- 

25 ram conventu, terminum ad minus trium mensium acceperit ad delibe- 
randum, an profiteri velit, ita quod annus probationis cum taxato illo 
termino terminetur, ac per hoc ex tunc incurratur professio tacita. Et 
ut hoc inviolabiliter observetur, praesenti statuto cuilibet ante inchoatum 
supra annum pro tempore recepto ad habitum assignamus annum pro- 

30 bationis modo dicto. Mandamus autem sub poena absolutionis ab officio 
et gravioris culpae praelato , ut quando vocatus fuerit novitius ad ter- 
minum professionis suscipiendum, expresse protestetur eidem, quod pro- 
fessio siia colligat eundem ad tria vota scilicet castitatis, paupertatis et 
obedientiae secundum regulam beati Augustini et institutiones ordinis 

35 fratrum praedicatorum et non secundum quod hodie vel hic servatur; 
et quod statim elapso termino sibi taxato nisi contradictum ab ipso vcl 
a religione fuerit, incurrat professionem, etiamsi non aliter profiteatur. 
Novitios quoque recedentes sine licentia cum habitu a conventu , nisi 
infra octo dies ad cundem redierint, pro refutatis ab ordine habeamus ; 

40 ct si ad alium convcntum declinaverint et acceptati fuerint pro novitiis, 
volumus annum probationis inchoare ab ilio die, quo in ipso (ab) al- 

MOPH 9 9 I 3o AGTA CAPITQLORUM GEMERALIUM O. P. [l5l5 

tero conventu fuerint acceptati. Quod si nullibi acceptati pro novitiis 
fuerint, post exitum sine licentia pro refutatis et non novitiis haberi vo- 
lumus, quanto tempore sic permanent. 

In capitulo «xv*'. de professione addatur: In quolibet convcntu ha- 
beatur liber particularis, in quo scribantur omnes qui faciunt professio- 5 
nem, ibi notando annum, mensem et diem et nomen praelati recipientis 
ad professionem et sub quo magistro ordinis. 

In capitulo •xviii°- de graviori culpa ibi : si quis crimen capitale, 
addatur: id est poena mortis in saeculo puniendum. 

Ibidem : Si quis procuraverit, quod ipse vel alius CKimatur a po- 10 
testate praelati sui, mutetur et dicatur sic : si quis procuraverit , quod 
ipse vel alius eximatur a potestate praelati sui via non iuridica. 

Ibidem : Ad tempus sequestretur a consortio etc, addatur: Pocna 
autem sequestrationis tunc tantum iocum habct, quando proptcr pecca- 
tum mortale ad poenam gravioris culpae est damnatus. 15 

Ibidem , ubi dicitur : donec per magistrum ordinis , dicatur : vel 
donec per magistrum ordinis. 

In capiculo -xix"- de gravissima culpa addatur : Frater propter mor- 
talc crimen damnatus lcgitime ad poenam gravioris culpae ct recusans 
•eam ferre, eiiciatur mature et iudicialiter de ordine per priorem provin- 20 
cialem vel illius vicarium de consiiio discretorum in scriptis , ita quod 
appareant authcntice gesta omnia cum processu et sententia cum sub- • 
scriptione omnium discretorum. Nullus autem cum habitu ordinis ob 
quamcumque causam etiam criminalem a sua provincia eiici possit 
simpliciter vel ad tempus nisi a magistro ordinis vel generali capitulo. 25 

In capitulo •xx'^' de apostatis ibi : nisi per ditBnitorcs generalis ca- 
pituli : addatur : vel magistrum ordinis. 

Ibidem : Quicumque litteras magistri ordinis etc, eandem scnten- 
tiam, addatur : excommunicationis latam et privationis. 

In distinctione 11° capitulo 'i°- de domibus, concedendis reducatur 30 
constitutio ad formam antiquam clarius: Conventus citra numerum duo- 
denarium fratrum professorum, quorum decem ad minus sunt clerici et 
sine licentia etc. Possunt tamen per generale capitulum aliquac provin- 
ciae excipi, in quibus conventus antiqui in magna multitudine non ha- 
bent etiam dictum numerum fratrum. 35 

Ibidem, ubi dicitur : totum sit irriium et inane, subiungatur : et 
possit in huiusmodi diminutis domibus non habcntibus scx fratres vo- 
calcs, ubique etiam in dictis provinciis potest fieri prior absque electionc 
per provisionem superioris. 

Ibidem : Non fiant , addatur: nec permittantur fieri in domibus etc, 40 
et in fine versus: In ecclesia tamen permitti poterunt. Volumus autem. l5l5] NEAPOLI MDXV. l3l 

quod fiat cum maturo consilio peritorum in arte, considerato loco , in 
ligno vel in alia materia formula totius domus construendae, quam non 
liceat transgredi pro voluntate varia praesidentium, sed iuxta illam ae- 
dificetur. In domibus autem constructis mandamus nuUam fieri constru- 

5 ctionem aut aedificationem notabiiem in fabrica nisi de consiiio et as- 
sensu eorum, quos supra fabricam in quaiibet natione a priore provin- 
ciali de consilio discretorum constitui mandamus. Oppositum autem 
presumens facere, absoivatur in poenam sic, quod per triennium nec ibi 
nec alibi praesit. 

lo In capitulo •ii°- de eiectione prioris ibi : alias nec eiigi , exprimatur 

sic: Nuiius eligatur aut confirmetur in priorera, nisi sciat grammatice 
ioqui absque falsa latinitate, et ita instructus saitem in moralibus divi- 
nae scripturae, ut sciat competenter proponere verbum dei in dicto con- 
ventu ; et si secus factam fuerit in conventibus habentibus integrum nu- 

15 merum fratrum, [confirmator] absolvatur et per triennium omni officio 
ordinis privetur. 

Ibidem addatur: Electiones seu postuiationes in nostro ordine per 
scrutinium, si soium servetur , quod maior pars medietate consenserit 
ante publicationem scrutinii, possint a confirmatore pro canonicis appro- 

20 bari. Et semper intelligatur confirmatorem supplere defectus electionis, 
qui eius subsunt potestati , quando sine clausula diminutiva confirmat 
electionem. 

Ibidem : Fratres post quatuor annos , addatur: si tamen constituti 
sunt in sacris. 

25 Ibidem : Si vero de aiiena provincia fuerint, postquam per annum 

continuum in aliquo uno et eodem conventu aiienae provinciae assignati 
morati fuerint, admittantur ad electiones in iila provincia sicut alii; et 
hioc tam si ad lempus, quam si simpiiciter ad alienam provinciam as- 
signetur quis. 

30 Ibidem : Nulli praesidenti ordinis iiceat alicui extra obedienliam etc, 

addatur: nisi praelatis ex ordine assumptis supra socios eis deputatos, 
et quamdiu sunt eorum socii. 

Et ibi super apostatas et vagos : hdc est sine ordinis iicentia extra 
ordinem commorantes, quamdiu sic extra manent ; super quos voiuqius, 

35 quod non solum magister ordinis, sed priores provinciales et eorum vi- 
carii possint potestatem concedere omnibus ecclesiasticis personis. 

Ibidem: Fratres nostros etc. vei alias in minoribus etc, dicatur sic: 
Fratres vero nostros tam in episcopali dignitate praecise tituUri vel alias 
infra episcopatum constitutos et beneficiatos et exemptos ab ordinc, ex- 

^o ceptis magistro sacri palatii et poenitentiariis domini papae perpetuis, qui 
sequuntur curiam Romanam eorumque sociis in nostris convcntibus ctc l32 ACTA GAPITULORUM GEMERALIUM O. P. |l5l5 

In capitalo in°. de electione prioris provincialis ibi : instante vero 
prioris provincialis electione etc. addatur in fine : nisi ipso priore pe- 
tente vel ob causam criminis vel gravis scandali vel in capitulo provin- 
cialis factam, licet pendentem quoad confirmationem. Instare autem ele- 
ctionem prioris provincialis dicimus, quandocumque provincia non habue- 5 
rit priorem provincialem absentem vel praesentem. 

Ibidem : Quae acquisierunt tempore provincialatus , addatur : pro 
medietate provinciae et pro medietate ad conventum suum , cuius est 
filius, et subdatur : alia vero omnia sunt conventuum suorum, quorum 
sunt tilii ; et idem dicimus de bonis procuratoris ordinis. »° 

In capitulo -v^- de electione diffinitorum capituli generalis et pro- 
vincialis ibi : diffinitor et socius solum de suis provinciis, addatur, qua- 
rum sunt tilii. 

Ibidem, ubi dicitur : Socii etiam priorum ad capitulum provin- 
ciale etc. de suis conventibus , dicatur : de conventibus , in quibus sunt '5 assignati. In capitulo .viii°- de gcnerali capitulo corrigatur sic: Capitulum 
generale una vice ultra montes, alia vice citra montes alternatim cele- 
bretur. 

Ibidem post illum vcrsum : Magistris vcro in sacra theologia etc. 20 
addatur : bacchalariis qui legitime incorporati in univcrsitate solemnitcr 
legunt aut legerint, post supriorem ubique in toto ordine locum damus. 

In capitulo •xii"- de praedicatoribus : Statuimus, quod in qualibet 
provincia a praesidente et diffinitoribus instituantur aliqui viri docti et 
zelum religionis habentes examinatores et approbatores omnium eorum 25 
praedicatorum et confessorum , quos non constat manifeste doctos esse 
ita quod nullus talium nisi approbatus in scripturis sufficiens et idoneus 
ad praedicandum et confessiones extraneorum audiendum praedicet po- 
pulo et in villis sub poena carceris, et nihilominus praesidentes hoc per- 
mittentes ab officiis absolvantur. Distribuantur autem aut mittantur hu- 30 
iusmodi examinatores per conventus sic , ut commode possint praesi- 
dentes scire, quibus officium praedicandi et confessiones audiendi com- 
mittere possint. 

Ibidem : NuUus fiat praedicator generalis ctc, addatur et dicatur: 
ct nisi in provincia iila gloriose praedicet, ita quod saltem per trcs qua- 35 
dragesimas cum bona gratia in aliqua bona civitate vel terra vel aliquibus 
bonis civitatibus seu terris praedicaverit. 

In capitulo •xiri'^- de itinerantibus ante illum versum : praecipimus 
autem etc, addatur : fratres nostros beneficiatos vel etiam habilitatos so- 
lum ad beneficia inhabiles reddimus ad praelationem seu superioritatem 40 
in ordine et etiam officium inquisitionis, in quantum pendet ex ordine. l5l5] NEAPOLI MDXV. l33 

Nec aliquis illorum possit activam aut passivam vocem quomodolibet 
in ordin3 habere, nisi per annum ante beneficio et habilitatione legitime 
renuntiaverit , ita quod renuntiatio sit legitime acceptata publico id in- 
strumento testante. Renuntiatio autem cum regressu aut quacumque re- 

5 servatione fructuum, nisi huiusmodi fructus mere et integraliter prove- 
niant ad communem utilitatem conventus et non in alicuius particularis 
personae tantum, non acceptetur nec alicuius momenti habeatur. 

In capitulo 'Xiv^» de studentibus et bonis fratrum mutetur et di- 
catur sic : Bona fratris defuncti quoad illa, quae ab aliqua proyincia 

lo vel conventu habuit, illius sunt. Quae vero aUter acquisivit , sint con- 
ventus, cuius est filius , si in alio conventu non est assignatus simpli- 
citer, sed ad tempus propter officium aliquod. Quae vero haereditario 
iure obvenerint vel obveniunt, erunt conventus sui originalis , etsi alte- 
rius conventus factus fuerit filius. Si vero est assignatus in aliquo alio 

15 conventu simpliciter ac pro tali ibidem praesentialiter receptus, et con- 
ventus ille consuevit, prout tenetur, talibus providere de toto victu, ve- 
stitu et aliis huiusmodi tam tempore sanitatis quam tempore infirmitatis, 
dividentur haec aliter : acquisita mobilia aequis portionibus inter con- 
ventum, in quo est assignatus, et conventum', cuius est filius, alioquin 

20 tertia tantum pars erit conventus, in quo simpliciter est assignatus. Im- 
mobilia vero non haereditaria successione obvenientia semper erunt con- 
ventus, cuius est filius. 

Ibidem : Nec aliquis habilitetur nec assignetur in aliqua universitate 
ad legendum pro forma, gradu quoque magisterii in theologia etc, sub- 

25 sequatur sic : nisi lectionibus et disputationibus praeviis hoc promeren- 
tibus, ita quod nisi manifeste constiterit magistro ordinis vel generali 
capitulo de sufficientia ad legendum solemniter sententias, assignetur sibi 
lectio aliqua in sententiis solemniter in crastino exponenda coram de- 
putatis iudicibus cum quatuor ad minus conclusionibus ex singulis libris 

30 sententiarum sigillatim sumptis eodem vel sequenti immediate die susti- 
nendis coram deputatis iudicibus ; argumenta contra conclusiones ipsis 
iudicibus vei aliis viris doctis prosequentibus. 

Similiter nullus fiat magister in theologia, nisi sit sufficiens ad hoc, 
quod sit regens in aliquo studio generali, ubi viget in veritate studium 

35 theologiae, ita quod, si tunc daretur in regentem alicuius praedictorum 
studiorum, secundum commune iudicium libenter reciperetur , quantum 
est ex parte suae sufficientiae, ad officium regentiae illius. ludicetur au- 
tem haec sufficientia, nisi sit manifesta per examinatores dcputatos dis- 
putationibus et lectionibus theologiae per unum solum diem, ante assi- 

'lo gnatis punctis ct conclusionibus. 

IVaecipimus autem in virtute spiritus sancti et sanciac obcdicntiae I 34 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l5 

omnibus pro tempore deputandis iudicibus examinatoribus et arguentibus 
tam in promotione baccalariorum quam magistrorum in theologia, quod 
omni fraude semota secundum deum in veritate iudicent, referant, offi- 
ciaque sua agant, et iudicium, resoluta relatio ad praelatum deputantem 
erit : est vel non cst iudicio nostro sufficiens ad legendum sententias so- 5 
lemniter, vel ad hoc quod sit regens in aliquo studio generali, ubi viget 
in veritate studium generale theologiae ; et nihilominus per suae pro- 
vinciae provinciale capitulum vel iilius diffinitorium sit expositus , et a 
magistro ordinis vel capitulo tantum assignari vel licentiari possit. Si 
quis autem absque dictae sufficientiae iudicio bacchalariatus vel magi- 10 
sterii in theologia gradum etiam cum licentia magistri vel capituli ge- 
neralis assecutus fuerit, pro non baccalario vel magistro habeatur in no- 
stro ordine in omnibus et per omnia, dantes facultatem cuilibet in dif- 
finitorio, ut constito notorie de insufficientia promoti sibi subditi absque 
iudicio vel examine suae sufficientiae hic statuto , declarent ipsum pro 15 
non promoto in universo ordine habendum. 

Item. Statuimus, quod si quis nefandum crimen concubitus contra 
naturam, homicidii vel propinati veneni etiam cffectu non subsecuto com- 
miserit, perpetuo carceri sit addictus, a quo nec per magistrum ordinis nec 
etiam per gencrale capitulum possit ante annos viginti liberari, et ni- 20 
hilominus poenis aliis puniatur secundum praelati discretionem. 

Item. NuUus ordinetur in subdiaconum, nisi sciat grammaticam ita 
quod loqui et scribere latine sciat absque falsa latinitate ; et si est sub- 
diaconus non fiat diaconus ; et si est diaconus non fiat sacerdos. Prae- 
latus autem quilibet cxponens aliter aliquem, absolvatur in poenam ab 25 
officio et per triennium omni officio ordinis privetur et poenae [gra- 
vioris] culpae subiaceat. Et haec habent duo capitula. 

Istae sunt confirmationes. 

Confirmamus hanc, quod inchoationes, quae fiunt in capitulis gene- 
ralibus, non mandentur executioni, usquequo approbatae fuerint per duo 30 
alia capitula ct factae sint constitutiones, nisi forte eadem inchoatio fiat 
etiam per modum ordinationis. Et haec habet tria capitula continua 
dcbetque poni in fine prologi constitutionum. 

Confirmamus hanc et statuimus, quod tam in constitutionibus quam 
extra, quidquid non secundum se mortalc mandatur sub quacumque 35 
poena nisi excommunicationis, ad solam poenam obliget, nisi praeceptum 
formale vel contemptus intraverit ; non obstante quod in capitulo dc I 

graviori culpa dicatur, ut qui membrum diaboli culpam perpetrando | 

non erubuit fieri. Et haec habet tria capitula et ponatur in fine prologi 
constitutionum. 40 

Confirmamus hanc et statuimus, quod nec magister ordinis, nec I 5 I 5] NEAPOLl MDXV. I 3 5 

aliquis prior provincialis aut quovis modo praesidens in nostro ordine 
aliquid accipiat directe vel indirecte etiam sponte oblatum a quacumque 
persona sive praelata sive subdita praetextu litterarum , sigilli, registri, 
licentiae, confirmationis, et universaliter cuiuscumque gratiae aut iustitiae 

5 concessae aut concedendae, sed quilibet sit communibus contributionibus 
contentus et visitationibus. Priores autem provinciales et alii inferiores 
contrafacientes in poenam absolvantur ab officiis suis indispensabiliter. 
Magister vero ordinis, si in hoc excesserit, a diffinitoribus generalis ca- 
pituii corripiatur, et si obstinate restiterit, deponatur. Et haec habet 

10 tria capitula continua et debet poni in fine capituli de electione magistri 
ordinis. 

Confirmamus 'electionem factam in capitulo provinciaii Gratianopoli 
celebrato penultima aprilis huius anni de fratre loanne de Genas (i) ma- 
gistro in priorem provincialem eiusdem provinciae eumque in priorem 

15 provincialem praeficimus supplendo omnes defectus , si qui intervenis- 
sent, dantes ei auctoritatem in spiritualibus et temporalibus super omnes 
conventus, monasteria , loca , fratres, sorores et personas tertii habitus, 
a iurisdictione provincialis pro tempore non exemptas, quam provinciales 
in nostro ordine habere solent ; praecipientes in virtute spiritus sancti et 

20 sanctae obedientiae omnibus et singulis fratribus et sororibus ac personis 
tertii habitus dictae provinciae non exemptis, quod ei tamquam suo vero 
et indubitato priori provinciali obediant. 
Istae sunt ordinationes. 
Ordinamus, quod nulla provincia , congregatio aut conventus ac- 

25 ceptet aliquem in magistrum theologiae sine licentia magistri ordinis aut 
generalis capituli sub poena absolutionis ab officio, quam omnes prae- 
sidentes ipso facto incurrant contrafacientes ; patres vero consentientes 
sint per quinquennium ipso facto ab omni officio ordinis et paternitate 
conventus privati ; sed si apostolicae litterae in contrarium exhibitae fue- 

30 rint, cum omni reverentia recipiantur, sed non acceptentur, cum expe- 
rientia teste viderimus multos Romanos pontifices huiusmodi litteras no- 
luisse in gravamen ordinis , et huiusmodi promotiones sunt in gravamen 
ordinis manifeste, dum et minus sufficientes et ignorantes et contemptis 
praelatis, quibus voto et professione sunt alligati, fiant magistri non pro 

35 uno conventu, sed pro toto ordine. Et suspendant acceptationem usque 
ad consultationem sedis apostolicae per magistrum ordinis faciendam. 
Et hoc praecipimus in virtute sanctae obedientiae inviolabiliter observari 
sub dictis poenis, cum hoc sit in totius ordinis praeiudicium et ad nos 
spectet acceptarc vel consultare, ut dc iure communi concessum cst. (i) De fr. loannc cic Genas cf, supra png. 61. l36 AGTA GAPiraLORUM OENBRALIUM O. P. [l5l5 

Ordinamus, quod in conventibus, ubi pulsantur organa, infrascripta 
moderamina observentur ubique : 

i". Ut non permittantur ullo modo vanitates saeculares sonari, tum 
quia sonus in organis est pars hodie solemnitatis divini cultus, cui pro- 
fanum et vanum aliquid admisceri constat superstitiosum esse, tum quia 5 
sicut secundum sacros canones cantus saecularis est inhibitus in eccle- 
sia, ita et saecularis sonus, licet utrumque possit ad sacram applicari 
materiam. 

2°. Ut quandocumque contigerit in organo pulsari aliquid, in quo 
oportet fratres inclinari, ut sunt « gloria patri » et fines hymnorum et 'o 
« suscipe deprecationem nostram » et similia, cantor sine nota alta voce 
et morose dicat illa, et dum a cantore dicuntur , omnes inclinent ; et 
hoc ut simul et uniformiter fiant inclinationes ab omnibus. 

3°. Ut quando antiphona aliqua , responsorium in missa , ofTerto- 
rium et postcommunio pulsatur in organis, cantor alta voce et morose 15 
illud dicat in persona totius chori, et hoc ut quietius omnes simul audiant. 

4°. Quando hymnus vel canticum inchoari debet ab organis, cantor 
incipiat primam lineam illius versus , verbi gratia cantor inchoet can- 
tando hanc lineam « Ave maris stella » et organum subsequatur illum 
versum, et similiter inchoet « Magnificat », et organum subsequatur il- 20 
lum versum etc. Idem dicimus in vesperis paschalibus, quod cantores 
incipiant iliam dictionem « Kyrie », organum illud subsequatur, et hoc 
pro devotione popuii, ut intelligens, quod inchoatur, assurgat. 

Ordinamus, quod si contigerit conventum aliquem de cetero sub- 
trahi a iurisdictione et cura prioris provincialis, transeat cum oncre suo 25 
integraliter tam quoad contributionem quam quoad collationem pro ex- 
pensis diffinitorum. euntium ad capitulum generale, non obstante quacum- 
que consuetudine, ita quod semper intelligatur transferri et acceptari cum 
onere suo integro, ut dictum est. 

Ordinamus ac imponimus praesidentibus, ut praedicatoribus per 30 
quadragesimam provideant de loco honorabili inter fratres ibidem pro 
tunc, ut prudentia suadebit. 

Ordinamus conformiter ad acta capituli praecedentis lanuae cele- 
brati et mandamus universis provinciarum, congrcgationum et conven- 
tuum pracsidentibus sub poena absolutionis ab officio et gravioris cul- 35 
pae, ut nullum fratrem mittant ad curiam Romanam mansurum ibidcm 
plus quam per mensem absque socio , et si quem miserint , teneantur 
infra mensem a notitia praesentium sub eadem poena providere de socio. 

Mandamus universis fratribus, ut reverentiam debitam sacramento 
sanguinis lesu Christi cxhibeant in missa, ut scilicet ante abstersionem 40 
oris et ablutionem digitorum sumant ablutionem calicis et deinde abluant i l5l5] NEAPOLI MDXV. I 3^ 

digitos, et ut hoc inviolabiliter observetur, praelati hoc publicent et per 
visitatores punientur graviter contrafacientes. 

Ordinamus, quod quilibet ordinatus habeat litteras testimoniales vel 
ab ipso episcopo ordinante vel a praesidente loci, ubi est ordinatus, cum 

5 subscriptis testibus, qui ordinationi interfuerunt ; quod si non fecerint, 
non permittantur exequi in susceptis ordinibus. 

Mandamus districte sub poena absolutionis ab officio praesidentibus 
conventuum, ut vigiient ad hoc, ut nec ipsi nec alii audiant confessiones 
extraneorum non praesentati episcopis locorum ; etiam casus reservati in 

10 aliqua cedula in sacristia vel in alio loco patenti conscripti assignantur ; 
et sint sufficienter instructi in casibus conscientiae habentes libros ali- 
quos de tali materia. Et ut hoc inviolabiliter observetur , provinciales, 
vicarii et visitatores examinent per se vel per alios in omnibus ad eos 
spectantibus omnes, quos non constat manifeste doctos esse in casibus 

15 conscientiae, etiamsi sint docti in aliis ; negligentes autem in hoc absol- 
vantur ab officio etiam in poenam. 

Ordinamus et mandamus , ut visitantes conventus inquirant dili- 
genter et provideant, ut cum effectu serventur munda et nitida ea, quae 
ad altaris ministerium pertinent, docentes minus doctos ea quae sub prae- 

20 cepto debent servari munda, scilicet oratoria, vasa, paliae aitaris, corpo- 
ralia , vestimenta , iuxta capitulum uitimum extra de custodia eu- 
charistiae. Goncedentes visitantibus aiias impotentibus potestatem absol- 
vendi priores et aiios officiaies, quorum negiigentia haec non serventur, 
ut decet. Inqulrant quoque et provideant, ut in ieiuniis ecciesiae con- 

25 ventus omnes ita provideant fratribus in refectorio de cibo hora prandii, 
ut omnes possint ieiunare et ieiunent. Nuiiique in huiusmoni ieiuniorum 
tempore quasi ad coenandum panis detur in sero, sed tantum in com- 
muni potus cum aiiquo comestibiii per modum medicinae , ne potus 
gravet stomachum; alioquin priores absoivantur et fratres non ieiunantes 

30 absque iegitima causa et iicentia privati sunt voce activa et passiva tot 
annis, quot dies vioiarunt. Inquirant quoque de confessoribus fratrum, 
qui et quam idonei sunt instituti a priore , ne fratres tam morantes 
in conventu quam etiam hospites confiteantur, cui voiuerint. 

Reformationi operam dare volentes cum efifectu mandamus prioribus 

35 provinciaiibus et reiiquis praesidentibus provinciarum , congregationum 
ac nationum sub poena absoiutionis ab olhciis suis, ut in quoiibet con- 
ventu iuxta constitutiones praeter priorem sit iector, et in communi pro- 
videatur de cibo et potu in refectorio non soium de pane et vino , et 
ubi non est facuitas vestiendi fratres de omnibus, ut fieri debet, donec 

40 conventus ad vitam simplicitcr reguiarem deducatur , teneatur quilibet 
convcntus singulis annis ad exponendum pro quoiibct hebdomadario et l38 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l5 

iuvene ac converso, non habente aliunde, unde se vestiat, duos aureos 
ultra calceorum et aliorum huiusniodi provisionem , quae omnino dari 
debent in vestitu, scilicet cappa, scapulari, tunica et subtunica vel tu- 
nicellis, ita tamen quod non assignentur hi duo aurei fratri in pecuniis, 
sed in solutione panni iiii fratri opportuni, ne provisio haec vestimen- 5 
torum in alios convertatur usus. Lucra autem missarum ad communi- 
tatem conventus pertineant. Et quod omissis omnibus serviatur infirmis 
decumbentibus et provideatur saltem pauperibus infirmis decumbentibus 
de communibus bonis a conventibus omni excusatione remota, non mi- 
nus quam priori decumbenti provideri deberet. Et quod contra fratres sus- 'o 
pectos de aliqua famiiiaritate procedatur secundum constitutiones m.o- 
nendo, praecipiendo, puniendo etc. Et quod frater nullus solus vadat 
per civitatem ; nec vestes adeo longas habeant , ut tangant terram , nec 
cum biretis extra conventum incedant , nec caligas aut diploides nisi 
albi coloris et de panno habeant. Piiores autem aut patres aut fratres, «5 
qui huic sanctae reformationi resistere ausi fuerint, tamquam dcstructo- 
res nostri ordinis omnibus gratiis ordinis, cum legitime constiterit, nisi 
resipiscant, priventur per priores eorum seu visitatores. 

Ordinamus, quod fratres fugitivos, qui scilicet sine licentia hoc est 
prioris provincialis vel vicarii congregationis de sua provincia vel con- 20 
gregatione recesserint, nuUus audeat ultra triduum retinere absque spe- 
ciali iicentia magistri ordinis in posterum concedenda. Si quis eos ac- 
ceptare in suo conventu, provincia vel congregatione praesumpserit, sit 
a suo ofFicio provincialatus etc. absolutus ipso facto, revocando omnem 
facultatem cuicumque concessam oppositum faciendi. Volumus enim 25 
huiusmodi fugitivos ad suam provinciam seu congregationem redire ct 
petere veniam et puniri iuxta provinciae vel congregationis morem. 

Ordinamus, quod suadens alicui fratri fugam ex carcere aut quo- 
modolibet adiuvans ad hoc, sit ipso facto privatus voce activa et pas- 
siva et poenae gravioris culpae subiaceat per dies decem infra mensem 3" 
adimplcndae ; frangens autem seram propterea carceri per tres menses de- 
putetur, ita quod elapsis tribus mensibus poterit liberari a praelato. 

Mandamus universis praesidentibus provinciarum ac congregatio- 
num, ut per se vel per alios inquirant diligenter per terminos suos, si 
qui sint fratres extra ordinem absque legitima licentia, et eos volunta- 35 
rios vel invitos, cum prudentia tamen et charitate ad ordinem reducant. 
Volentes, ut fratres extra ordinem quomodolibet etiam cum licentia apo- 
stolicae sedis existentes subsint correctioni, punitioni et potestati supra- 
dictorum ; nec detur de novo alicui licentia standi extra ordincm. His 
tamen, qui extra ordinem assueti sant stare, si expediens visum fuerit, -lo 
permittimus, ut confirmetur licentia. l5l5] NEAPOLI MDXV. I 3g 

Ordinamus et sub poena privationis omnis officii ordinis per trien- 
nium mandamus universis prioribus provincialibus et vicariis generalibus 
et quibuscumque inferioribus, ut nullum fratrem extra provinciam aut 
congregationem suam eliciant tam cum litteris dimissoriis ad magistrum 
5 ordinis quam sine iitteris ; sed si frater incorrigibilis est, exutus legi- 
time habita ex ordine eiiciatur ; si autem hoc non meretur , toleretur 
et corrigatur ab ipsa sua provincia seu congregatione ; revocantes per 
praesentes omnes facultates in contrarium concessas cuicumque prae- 
sidenti, congregationi vel provinciae; volentes et declarantes clausulas 

'° et facultates appositas et apponendas in litteris confirmationis cuius- 
cumque non se extendere ad hoc. Similiter nullus prior conventualis au- 
deat eiicere fratrem aliquem ex conventu ; sed si aliquis sit , qui non 
expediat conventui , consulatur prius superior et expectetur illius man- 
datum. 

^5 Mandamus, quod magistri etiam cum licentia ordinis promoti, qui 

insufficientes adeo sunt, ut non sint toierabiies in magisterio theologiae, 
pro non magistris in ordine habeantur in omnibus et per omnia ; bac- 
calarii quoque, etiam cum iicentia ordinis incorporati in universitate qua- 
cumque, qui adeo ignorantes sunt, ut numquam sciverint legere senten- 

^° tias, pro non baccalariis habeantur in ordine in omnibus et per omnia. 
Praedicatores quoque generales, qui non iuxta tenorem constitutionum 
nostrarum in capitulo de praedicatoribus instituti sunt, et similiter nu- 
merum conventuum excedentes contra tenorem constitutionum pro non 
praedicatoribus habeantur. Hoc autem de his dicimus, qui iam pro ma- 

25 gistris, baccalauriis aut praedicatoribus generalibus sunt in ordine acce- 
ptati ; illos siquidem, qui semel a praelatis ordinis refutati sunt , sem- 
per pro refutatis habeantur ; adiicientes, quod huiusmodi refutatos nullus 
prior provincialis aut conventuaiis aut vicarius audeat admittere ad exem- 
ptiones vel loca, tamquam si essent promoti ; sed ac si non essent pro- 

30 moti, sicut non sunt in veritate quoad nostrum ordinem, tractentur in 
omnibus et per omnia sub poena absolutionis ab officio, quam ipso facto 
incurrant. Et quia parum est iura condere, nisi sint qui executioni ea 
demandent, mandamus prioribus provincialibus et vicariis congregatio- 
num, ut intra mensem a notitia praesentium instituant de consilio dis- 

35 cretorum quatuor examinatores supradictorum magistrorum , baccaUi- 
riorum et praedicatorum acceptatorum ab ordine ut supra. 

Mandamus universis et specialiter praesidentibus et magistris, ut vi- 
deant diligenter constitutiones et acta capitulorum. NuIIum enim excusat 
ignorantia iuris, quod scire tenetur. Propter quod mandamus sub poena 

40 absolutionis praesidcntibus provinciarum, congregationum et conventuum, 
ut habeant acta praescntis capituli , ct communicent omnibus fratribus ; 140 AGTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5l5 

et in conventibus magnis acta capitulorum generalium conscribantur et 
in communi habeantur et custodiantur. 

Ordinamus, quod praedicatoribus in vita regulari nuUum stipen- 
dium detur ; provideatur tamen eis secundum discretionem praelati et 
eorum necessitatem. 5 

Mandamus universis et singulis praesidentibus et patribus conven- 
tuum exemptorum a prioribus provincialibus , ut solitas contributiones 
eisdem persolvant ; concedentes prioribus provincialibus pro tempore po- 
testatem, ut post elapsum tempus solutionis possint dictorum conven- 
tuum praesidentes ac patres compellere per praeceptum et per poenae gra- 10 
vioris [culpaej comminationem, condemnationem ac declarationem. Vo- 
lentes, quod, si quis in hoc eisdem inobediens declaratus ideo fuerit ab 
cisdem incidisse in poenam gravioris culpae, a solo reverendissimo ma- 
gistro ordinis restitui possit ; revocantes omnem gratiam cuicumquc in 
oppositum concessam cum quibusdam etiam inexcogitabiiibus clausulis, '5 
declarantes hanc nostram deliberatam esse voluntatem. 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae sub 
poena excommunicationis latae sententiae , quam contrafacientes ipso 
facto incurrant, quamque una pro trina admonitione canonica praemissa 
ferimus in his scriptis, ne quis subtrahat conventus a iurisdictione pro- 20 
vincialium sine auctoritate summi pontificis vel reverendissimi magistri 
generalis. 

Mandamus universis et singulis prioribus provincialibus pro tem- 
pore sub poena absolutionis ab officiis suis , ut contributiones reveren- 
dissimo magistro generali et reverendo procuratori ordinis debitas intra men- ~b 
sem a tempore , a quo debita soluta sunt ponant in deposito non alicuius 
personae particularis, sed communi totius conventus, videlicet : 
Provincialis Hispaniae in conventu Vaiiisoletano, 
Provincialis Tholosanae in conventu Tholosano, 

l^rovincialis Franciae in conventu Parisiensi vel Lugdunensi, 3° 

Provincialis Teutoniae in conventu Nurembergensi vel Augustensi, 
Provinciaiis Hungariae in conventu Budensi, 

Provincialis Poloniae in conventu Wratislaviensi vel Cracoviensi, 
Provincialis Angliae in conventu Londoniensi, 

Provincialis Aragoniae in conventu Barchinonensi, 35 

Provincialis Daciae in conventu I.ubicensi, 

Provincialis provinciae Provinciae in conventu Montispessulani, 
Provincialis Boemiae in conventu Pragensi, 
Provincialis Saxoniae in conventu Lipsiensi, 3S) Pragensi om. W — 391 Lipsiensi) l.ongensi S. l5l5] NEAPOLI MDXV. I4I 

Provincialis Portugalliae in conventu Uiixbonensi, 

Provincialis Scotiae in conventu Parisiensi vel Brugensi, 

Provincialis Bethicae in conventu Hispalensi, 

Provincialis Hiberniae in conventu ; qui conventus te- 

5 neantur eas quantotius mittere reverendissimo magistro generali et reve- 
rendo procuratori, ut habeant, unde se sustentent. 

Mandamus omnibus fratribus et sororibus, ut durante concilio La- 
teranensi dicant conventualiter post matutinas et completorium has ora- 
tiones: Psalmus « Ad te ievavi oculos meos », « Veni sancte spiritus », 

10 « Sub tuum praesidium », « Kyrie eleison », « Pater noster », cum ver- 
siculo: « Emitte spiritum tuum et creabuntur », et orationem : « A cun- 
ctis nos quaesumus domine », ut dominus deus conciiium illud dirigat 
ad salutem et utilitatem ecclesiae suae sanctae. 

Praecipimus omnibus reverendis provincialibus et vicariis generalibus 

15 praesertim provinciae Hispaniae, Aragoniae, Portugaliiae et Bethicae sub 
poena excommunicationis et absolutionis a suis officiis, ne mittant fratres 
ad collegium de Alcala de Henares extra ordinem, sed potius iam re- 
vocent missos. Et damus auctoritatem reverendo patri provinciali pro- 
vinciae Hispaniae, ut fratres iilic existentes jpossit inde eiicere et inobe- 

20 dientes punire. 

Istae sunt denuntiationes. 

Denuntiamus sanctissimum dominum nostrum pontiticem moder- 
num divisisse provinciam Hispaniae, quae hactenus fuit una , in duas, 
quarum una retinet nomen provinciae Hispaniae, alia vero dicitur pro- 

25 vincia Bethicae (i). 

Denuntiamus fr. Aegidium Carronelli (2) magistrum in theologia ab- 
solutum esse ab officio provincialatus provinciae Franciae et non esse pro- 
vincialem, ipsumque persistentem obstinatum in dicto officio cum omni- 
bus de cetero adhaerentibus tamquam schismaticos in nostro ordine ha- 

30 bendos. 

Denuntiamus sanctissimum dominum nostrum papam inter plcras- 
que litteras suae sanctitatis, quas dedit circa absoiutionem fratris Aegidii 
Charonelli, etiam has subscripti tenoris de verbo ad verbum dedissc : 
Leo papa decimus universis et singulis praesentes iitteras inspecturis 

35 salutcm et apostolicam benedictionem. 4) provincialis] vicarius S. (i) Qua dc rc cf. BO. IV, 311 n. 24. 

(2) De fr. Acgidio Carroneili (al. Charonelli, Charondelli) cf. MOPH. VIII, 401 ; 
BO. IV, 303 n. II. 142 ACTA GAPiraLORaM GENERALiaM O. P. [l5l5 

Quoniam quidam Aegidlus Gharonelli ordinis praedicatorum gerens 
se pro provinciali Franciae debitam obedientiam erga superiores suos, 
quae una virtus religiosorum maxime propria est, animo ambitione de- 
pravato, ut verosimile est, fugiens, iam bis aut ter obtinuit obrcptitie 
seu subreptitie, contingendo se a quibusdam molestari litteras apostolicas 5 
sub plumbo et in forma brevis, quas nos cum omnibus inde secutis et 
gestis a iudicibus deputatis annullavimus et irritavimus , prout plenius 
in iitteris nostris desuper confectis continetur, et adhuc verendum sic, nc 
sub alio palliato colore alias litteras apostolicas in sui favorem in ca- 
dem causa subreptitie quoque et obreptitie impetret aut iam impetravcrit, 10 
eapropter desiderantes pacem dicti ordinis in provincia Franciae, volen- 
tesque absolutionem dicti Aegidii ab officio prioratus provincialis dictae 
provinciae factam a dilecto tilio moderno generali magistro dicti ordinis 
etiectum habere celebrarique capitulum eiusdem ordinis generaie in ci- 
vitate Neapolitana absque omni prorsus sua aut dicti magistri generalis 15 
molestatione, motu proprio , non ad alicuius super hoc oblatae nobis 
petitionis instantiam, sed de nostra mera libertate et ex certa scientia 
nostra declaramus , omnes litteras, commissiones, concessionesque apo- 
stolicas , etiam in forma brevis, etiam cum supplicationc inclusiva ad 
certos iudices quaiitercumque etiam -per viam cancellariae nostrae aut 20 
contradictarum obtentas vei obtinendas , cum omnibus inde subsecutis 
aut subsequendis, quatenus dictam absolutionem impedirent, aut aliquam 
capitulo aut generali praedictis molestiam afferre possent, nisi consimili 
motu in illis expressa ac specifica praesentium literarum et datae ipsa- 
rum cum derogatione mentio liat, nuliius esse , fuisse aut fore roboris 25 
vel momenti ; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus aposto- 
licis, necnon omnibus et singulis appellationibus a dicto Aegidio aut 
aliis sibi adhaerentibus praemissorum occasione quomodolibet interpositis 
aut interponendis, quas cum omnibus inde subsecutis seu subsequentibus 
irritamus, ac quibuscumque litteris apostolicis cum quibusvis clausulis 30 
etiam dcrogatoriarum derogatoriis et insolitis, etiam si de verbo ad ver- 
bum et non per clausulas id importantes mentio habenda esset, caete- 
risque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die -xxni- 
maii oidxV' pontiiicatus nostri anno tertio. 35 

Advertant bene universi et singuli litteras apostolicas , quas in fa- 
vorem ipsius Aegidii Charonelli exhibentur, nisi hanc clausulam conti- 
neant « motu proprio » et praemissis litteris specifice derogetur, omncs 
subreptitias esse et nihil illi iuris confcrre. 

Denuntiamus renuntianda esse reverendissimo magistro generali ad pe- 40 
des sanctissimi domini nostri papae haec infrascripta monasteria : sanctae l5l5] NEAPOLI MDXV. I^S 

Annae de Nucera provinciae Regni, sancti luliani de Fiorentia provin- 
ciae Romanae, sancti Dominici de Narnia et Fulginci provinciae Ro- 
manae et monasterium Aquense provinciae Provinciae ; et hoc quia non 
potest iila ordo gubernare. 
5 Istae sunt declarationes. 

Declaramus, quod baccalarii in his actis assignati et ex commissione 

assignandi, antequam praesententur universitatibus , debent esse exami- 

nati per deputatos a reverendis provincialibus, ut possit constare de eo- 

rum sufficientia, quae habetur in confirmationibus additionum, quae tiunt 

io in capitulo de studentibus. 

Declaramus et volumus, quod poenae extra constitutiones appositae 

. ipso facto incurrendae , nisi sint excommunicationis, exigunt declaratio- 

nem superioris in particulari, nisi ipsemet reus seipsum declaret, quod 

facere debet humiliter recognoscens errorem suum, si factum est publicum 

15 vel notorium ; si enim ipse se declaraverit, alia non sit opus declaratione. 

Deciaramus ex virtute cuiuscumque assignationis vel licentiae tam 

in actis huius capituli factae quam faciendae in posterum per litteras 

reverendissimi magistri vel alias quomodocumque ad gradum baccala- 

riatus et supra, nulius potest promoveri, nisi habuerit licentiam capituli 

20 provincialis suae provinciae vel suae congregationis. Nolentes, quod fra- 

tres congregationis Terrae Laboris possint promoveri nisi in conventu 

sancti Dominici de Neapoli. 

Istae sunt approbationes. 

Approbamus clausuram monasteriorum , quam reverendus vicarius 
25 congregationis Theutoniae fecit in sibi commissis monasteriis, praeci- 
pientes in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae vicario pro tem- 
pore eiusdem congregationis et aliis praesidentibus sub poena excommu- 
nicationis, ne quis quovis quaesito colore praesumat dare auxilium vcl 
consilium et favorem, quominus clausura huiusmodi inviolabiliter ob- 
30 servetur. 

Approbamus ordinationem factam ab eodem vicario in capitulo suac 
congregationis, scilicet quod quilibet conventus et quodlibet mona§terium 
suae congregationis contribuat annue unum florenum aureum pro ma- 
nutentione ofhcialium et studentium studii Friburgensis. 
35 Approbamus Iccturas fr.Francisci de Ferraria (i) et fr.Chrysostomi dc 

Casali (2) congregationis Lombardiac et licentiamus eos ad magisterium. 9) confirmationibus] approbationibus S. (i) De fr. Francisco de Ferraria cf. supra pag. 90. 
(2) De fr. Chrysostonio de Casali cf. 1. c. pag. 119, 144 ACrA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^^lS 

Approbamus conformicer ad acta praecedentis capituli generalis le- 
cturam fr. Adriani de Nullay et licentiamus eum ad prosequendum cur- 
sum suum Parisius usque ad magisterium inclusive. 

Approbamus lecturam fr. Dominici de Alcaraz provinciae Hispaniae, 
fr. Petri Mellis (i), fr. Gerardi Bie (i) provinciae Theutoniae, fr. Hen- 5 
rici Baell (i), fr. loannis de Tremonia (i) et licentiamus eos ad magi- 
sterium post examen et sufficientiam iudicatam ; fr. loannis Martines (2), 
fr. Amatoris Spi, fr. Hieronymi Gallae et fr. Ludovici Romboletto pro- 
vinciae Aragoniae, et licentiamus eos ad magisterium post examen et 
sufficientiam iudicatam ; fr. Michaelis de Insulis (3) provinciae Daciae et 10 
licentiamus eum ad magisterium post examen et sufficientiam iudica- 
tam ; fr. Andreae Gingonis, fr. Marqueti Lombardi, fr. Michaelis Pascha- 
lis (4), fr. Severini Vinandi, fr. Petri Arnandi, fr. loannis Cedronis pro- 
vinciae Provinciae, et licentiamus eos ad magisterium post examen ct 
sufficientiam iudicatam ; fr. Gabrielis de Vercellis (5), fr. Michaelis de 15 
Ast (6), fr. lacobi de Cherio, fr. Archangeli de Iporegia, fr. Barnabae de 
Taurino (7), et licentiamus eos ad magisterium post examen et suffi- 
cientiam iudicatam [iudicio] examinatorum a reverendissimo magistro 
deputandorum et relationem faciendam eidem reverendissimo magistro 
atque approbationem eiusdem, et non aliter. 20 

Approbamus magisteria fr. loannis Hurtado (8) et fr. Michaelis 
dc Salamantica et fr. Nicolai de Polanco provinciae Hispaniae, fr. Adeo- 
dati Austrini, fr. Reginaldi Gastulo, fr. Dionysii de Casanova, fr. Vitalis 
de Bathanis, fr. Antonii Giberdonis provinciae Tolosanae ; fr. Claudii de 
Rota (9) conventus Lugdunensis provinciae Franciae ; fr. Damiani Lori 25 
Veneti (10), fr. Antonii Vencti (11), fr. Alberti de Utino (12) provinciac ,^) fr. _ Hispaniae o;«. P. — 6) Bacll] Bad P. — 7) fr. — Hispaniac otn. P. — 21) fr. loaiinis 
Trinacriac om. P. (i) De fr. Petro Mellis, fr. Gerardo Bie, fr. Henrico Baell (Barll), fr. loanne dc 
Tremonia cf. 1. c. pag. 73. 

(2) De fr. loanne Martines cf. 1. c. pag. 77. 

(3) De fr. Micliaele de Insulis ci: MOPH. VIII, 434. 

(4) Dc fr. Micbaele Paschalis cf. supra pag. 70. 

(5) De fr. Gabriele de Vercellis cf. 1. c. 

(6) De fr. Michaele de Ast cf. 1. c. pag. 74. 

(7) De fr. liarnaba de Taurino cf. 1. c. pag. 88. 

(8) De fr. loanne Hurtado d. SSOP. II, 62. 

(9) De fr. Claudio de Rota cf. supra pag. 73. 

(10) De fr. Damiano Loro cf. SSOP. II, 86. 

(11) De fr. Antonio Vcneto cf. supra pag. 51. 

(12) De fr. Alberto de Utino cf. 1. c. pag. 75. l5l5] NEAPOLI MDXV, I^S 

s. Petri Martyris, fr. Antonii de Gaieta (i) provinciae regni Siciliae ; 
fr. Michaelis de Saravezzia (2) provinciae Romanae ; fr. Stephani Gay (3), 
fr. loannis Garbonis provinciae Provinciae ; fr. Balthasaris Mendell (4) 
provinciae Bohemiae ; fr. Sebastiani de Gonstantino provinciae Trina- 

5 criae, fr. David Bron (5) provinciae Angliae, fr. Benedicti de Luca pro- 
vinciae Romanae, fr. Antonii Griado (6) provinciae Bethicae, fr. loannis 
de Eckenfeldia provinciae Saxoniae, fr. Dominici de Gataro (7) et fr. Vin- 
centii de Lesina provinciae Dalmatiae, fr. Nicolai de Moliterno provin- 
ciae regni Siciiiae, quos reverendissimus magister generaiis post examen 

10 rigorosum sufBcientes declaratos auctoritate apostolica in hoc capituio 
gradu magisteru donavit. 

Approbamus magisteria fr. Michaelis de Augusta (8) provinciae Theu- 
toniae, fr. loannis de Gampis [et] fr. Matthaei Sturin (9) provinciae Sa- 
xoniae. 

15 Approbamus translationes fr. Petri Martini (10) a conventu Ambia- 

nensi et fr. loannis Belti a conventu Gompediensi ad conventum Bituri- 
censem ; fr. Marci de Este a conventu Estensi ad conventum Montis Si- 
licis, fr. Marci de Tervisio a conventu Bononiensi ad conventum Tervi- 
sanum, fr. Georgii de Ferraria a conventu s'. Dominici de Ferraria ad 

20 conventum s. Dominici de Givitato, fr. Petri Martyris de Parma a con- 
ventu Parmensi ad conventum s. Dominici de Ferraria, fr. Hieronymi de 
Parmiladis de Ferraria a conventu s. Mariae de Angelis de Ferraria ad 
conventum s. Dominici, fr. Benedicti de Zoano et fr. Francisci de Gla- 
rasco ad conventum s. Dominici de lanua, fr. Antonii de Savona et 

25 fr. Pauli de Gorduba ad conventum s. Dominici de Albinga, fr. Augu- 
stini de la Gruce ad conventum s. Eustorgii de Mediolano, fr. Marci de 13) Sturin] Sturnii S. — 15) Approbamus — Vallesorrisj Approbamus translationem omnium 
fratrum in actis positorum, fr. Henrici Alaynardi [et] fr. Nicolai \\'eger ex provincia Saxoniae ad con- 
vcntum Treverensem ; fr. loannis Danielis, fr. Conradi Institoris, fr. lodoci Modesbach de provincia 
Saxoniae ad conventum Contluentinum provinciae Theutoniae, fr. Gotfridi Han de conventu Magun- 
tino ad conventum ConHuentinum, fr. loannis Burchardi magistri ad conventum Argcntinensem P. (i) De fr. Antonio de Caieta cf. 1. c. pag. 71. 

(2) De fr. Mtchaele de Saravezzia cf. SSOP. II, 38. 

(3) De fr. Stephano Gay cf. supra pag. 88. 

(4) De fr. Balthasare Mendel cf. 1. c. pag. 93. 

(5) De fr. David Bron cf. 1. c. pag. 124. 

(6) De fr. Antonio Criado cf. 1. c. pag. 88. 

(7) De fr. Dominico de Cataro cf. 1. c. pag. 90. 

(8) Dc fr. Michaele de Augusta cf. 1. c. pag. 76. 

(9) De fr. Matthaeo Sturin (Sturnii) cf. 1. c. pag. 75. 

(10) De fr. Petro Martini cf. I. c. pag. 19. 

MOPH 9 10 146 AGTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P, [l5l5 

Alemania dc congregatione Terrae Laboris ad provinciam s. Dominici, 
fr. Antonii Hyvibrersensis magistri ex conventu Albiensi ad conventum 
Fanjovis, fr. Bernardi Lamberti a conventu Altivillaris ad conventum 
Agenni provinciae Tolosanae , fr. Henrici Nicardi , fr. Nicolai Urger ex 
provincia Sa^oniae ad conventum Trevirensem [provinciae] Teutoniac, 5 
fr. Engelgardi Pistoris, fr. Vincentii Berden, fr. Aegidii Esterchcr ad con- 
ventum Herbipolensem, fr. loannis Danielis, fr. Gonradi Institoris, fr. lo- 
doci Modesbach de provincia Saxoniae ad conventum Gontiuentinum pro- 
vinciae Teutoniae, fr. Humberti Alberti de conventu Ghamberiaci ad 
conventum Gebennensem , fr. Gotfridi Han de conventu Maguntino ad 10 
conventum Gonfluentinum, fr. loannis Burchardi (i) magistri ad convcn- 
tum Argentinensem, fr. loannis de Ganali de conventu Ghamberiaci pro- 
vinciae Franciae ad conventum Garpentoracti, fr. Heverardi magistri ex 
conventu Wormatiensi, fr. Alexii Burcher ex conventu Bernensi, hos ad 
conventum Thuricensem provinciae Teutoniae ; fr. Petri Albarethi ex 15 
conventu Rutenensi provinciae Tolosanae ad conventum Aemiliani, fr. la- 
cobi Scaloni a conventu Barchinonensi ad conventum Balagarii provin- 
ciae Aragoniae. 

Item. Approbamus concordiam factam inter conventum Vapini et 
nobilcm virum de s. Marcelio dominum de Vallesorris. 20 

Approbamus reformationem convcntus Montispcssulani et Avinio- 
nensis factam per reverendum patrem fratrem provincialem provinciae 
Provinciae et concedimus ei, quod possit rccipere fratres benivolos ad 
vitam regularem venientes cum licentia sui provincialis vel vicarii et fa- 
cere filios conventus Montispessulani ; quodque possit de consilio discre- 25 
torum fratres, qui adoptati sunt in filios dicti conventus adversantes vitae 
regulari filiatione ipsa privare. 

Approbamus concessionem et auctoritatem datam a priorissa ct soro- 
ribus monasterii beatae Mariae de Prulliano diocesis sancti Papuli senc- 
scalliae Tholosanae domino loanni de Ballaris presbitero et vicario per- 30 
petuo ecclesiae parochialis sanctae Mariae loci de Fortis dioecesis prae- 
dictae, ut possit fundare unum obitum seu capellaniam ex fructibus dicti 
vicariatus. 

Item. Goncessionem factam ab eisdem priorissa et sororibus do- 
mino loanni de Fargis presbytero, utriusque iuris bacchalario, syndico 35 
eiusdem monastcrii, ut possit conderc tcstamentum ct ordinare de bonis 
acquisitis in administratione bonorum dicti monasterii. 29) beatae Mariac om. S. — 31) loci om. S. (i) De fr. loanne Burchardi cf. SSOP. II, 114. l5l5] NEAPOLI MDXV, I47 

Istae sunt translationes. 

Transferimus fr. Bernardum Armandi magistrum , fr. Guiielmum 
Roque, fr. Dominicum Roque, fr. Michaelem Berbeti , fr. Reginaldum 
Gastulo magistrum, fr. loannem Gerlandi, fr. Sebastianum Clari, hos ex 
5 congregatione Franciae ad provinciam Tolosanam. 

Fr. Bernardum de Luca a conventu Lectorii ad conventum suum 

originalem Marciaci, fr. Sancium Gervasii magistrum a conventu Con- 

domiensi ad conventum suum originalem Altiviiiaris provinciae Tolo- 

sanae captantes eorum incorporationem in dictis conventibus , a quibus 

'o transferuntur. 

Fr. Pauli de Lenclano de conventu Venusino ad conventum Varri, 

fr. Benedictum de Petra Roya de conventu Certiae maioris sanctae Ma- 

riae de Libera ad conventum s. Dominici de Summa, fr. Antonium Mar- 

cionis de Neapoli de conventu Aversano ad conventum s. Dominici de 

15 Summa, omnes provinciae regni Siciliae. 

Fr. Nicolaum de Ferrandina a conventu Messanae provinciae Tri- 
nacriae ad congregationem Apuliae et conventum Ferrandinae, fr. Mar- 
cum Fribergrot et fr. Vitum Panger ad conventum Augustensem provin- 
ciae Teutoniae, fr. lacobum de Prato a conventu Pratensi ad conventum 
20 Calliensem , fr. lohannem de Como de conventu Comensi provinciae 
s. Petri Martyris ad conventum Fulginei provinciae Romanae, fr. Hiero- 
nymum Gianottum (i) de Pistorio ex conventu s. Romani de Luca ad 
conventum s. Dominici de Pistorio. 

Fr. Alphonsum de Castro magistrum, fr. Paulum de Espinar, fr. Chri- 
25 stophorum de Gamire, fr. Thomam de Fuentes omnes ex provincia Hi- 
spaniae ad provinciam Aragoniae. 

Fr. Andream conversum de conventu Fribergensi provinciae Saxoniae 
ad conventum Wratislaviensem provinciae Polon-ae, fr. David de Mira- 
bello de conventu Casali ad conventum Franchae Villae, fr. Marcum de 
30 Laud.e ad conventum Claraschi provinciae s. Petri Martyris, fr. Wilhel- 
mum de Bohemia ex conventu Ratisbonensi ad conventum Litomericen- 
sem provinciae Bohemiae, fr. Hugonem de Leidis ex conventu Bremensi 
ad conventum Harlemensem provinciae Saxoniae congregationis [HoIIan- 
diae] , fr. Stephanum de Farenilla de conventu Siracusano ad conventum 
35 s. Dominici de Messina, fr. loannem de Smiroldu ex conventu Plotiae 2) fr. Bcrnarduin — IModuni congrcgationis Apuliae] Marcum Fribergct ct fr. Vitum Pangct ad 
convcntum Augustenscm provinciae Theutoniac. — Fr. \\'ilhclmum dc Bohcmia dc convcntu Ratis- 
poncnsi ad Litliomiriccnscm provinciac Bocmiac. — Fr. Hugoncm dc l.cidis cx convcntu Brcmcnsi 
ad convcntum Harlcmcnscm provinciac Saxoniac congrcgationis Holhmdiac 1\ (i) De fr. Hieronymo Gianotto cf. 1. c. pag. 75 1^.8 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5l5 

ad conventum suum originalem s. Dominici de Messina, fr. Sebastianum 
Poglisotum a conventu Tauromenii ad conventum s. Dominici de Mes- 
sina, si eum velit recipere, omnes provinciae Trinacriae. 

Fr. Aloysium Hispanum cx provincia regni Siciliae congregationis 
Apuliae ad provinciam Baeticae a reverendo illius provinciali alicui con- 5 
ventui assignandum, fr. Andream de Manganes de conventu Benaventano 
ad conventum Zamorensem, fr. lohannem de Hontiverosa a conventu 
Segoviensi ad conventum s. Mariae de Francia , fr. Bartholomaeum de 
s. Maria a conventu Givitatis Regalis provinciae Baeticae ad conventum 
s. Mariae de Nieva provinciae Hispaniae , fr. Garciam de Ghinchilla a 10 
conventu de Ghinchilla provinciae Baeticae ad conventum s. Mariae de 
Nieva provinciae Hispaniae, fr. Alfonsum de laceba a conventu Givita- 
tcnsi ad conventum s. Mariae de la Peiia de Francia. 

Fr. Nicolaum de Trano ex conventu Andriae ad conventum Tra- 
nensem provinciae regni Siciliae, fr. Petrum de Surtino sive de Orologio 15 
ex quocumque conventu ad conventum Siracusanum provinciae Trina- 
criae, ubi recepit habitum, fr. Franciscum de Moduno de conventu Bi- 
tuntino ad conventum Moduni congregationis Apuliae. 

Istae sunt acceptationes. 

Acceptamus vel potius acceptanda committimus in conventus ordinis 20 
reverendissimo magistro generali loca Mataloni, Briatici in provincia re- 
gni Siciliae, et sancti Vincentii villae de Ontinyent provinciae Aragoniae, 
sancti Antonii de Gamerata in provincia Trinacriae. 

Acceptamus oratorium sanctae Mariae de Ascrone et oratorium san- 
ctae Mariae in finibus Ocleti inferioris in provincia sancti Petri Mar- 25 
tyris. 

Acceptamus ad beneficia et suffragia ordinis R. P. fr. loannem Ma- 
riam Ganisianum ex nostro ordine per sanctissimum dominum nostrum 
in abbatem generalem ordinis Vallisumbrosae assumptum. 

Istae sunt assignationes. 3° 

Gonventui Parisiensi assignamus ad legendum sententias pro primo 
anno i5i5 in magnis scholis in loco intraneis debito fr. Antonium San- 
guin (i) conv. Ebroicensis; in parvis scholis fr. Amadeum Megreti (2) con- 
ventus Lugdunensis ; ad legendum bibliam fr. Stephanum Gymbali con- 
ventus [>exoviensis. Pro anno secundo i5i6 in magnis scholis in loco ex- 35 25) finibus] foribus P. — 31) convcnlui — Vcr^^aria om. S. (i) Dc fr. Antonio Sanguin cf. supra pag. 118. 
(2) De fr. Amadaeo Meygreti cf. 1. c. l5l5] NEAPOLI MDXV. 149 

traneis debito fr. Franciscum de Victoria (i) provinciae Hispaniae, in parvis 
scholis fr. loannem Garineau (2) conv. Metensis ; ad legendum bibliam 
fr. Nicolaum Gregorii conventus Trecensis. Pro tertio anno iSiy in magnis 
scholis in loco intraneis debito fr. Giaudium Gampaniste (3) conventus 
5 Galalaunensis, in parvis scholis fr. loannem de Vero (4) conventus Bel- 

vacensis; ad bibliam Pro quarto anno i5i8 in 

magnis scholis in loco extraneis debito fr. Adelbertum Dionysii de pro- 
vincia Provinciae, in parvis scholis fr. Garolum Pinelii conventus Nan- 

netennis, ad legendum bibliam 

10 In studentem pro rata (?) forma fr. Franciscum de Sevris conventus 

Tolosani, fr. Wilhelmum Andreson pro rata provinciae Scotiae, fr. Ni- 
coiaum Lang pro rata nationis Hiberniae, fr. Petrum Manrique pro rata 
provinciae Hispaniae. 

Conventui Goloniensi provinciae Theutoniae damus in regentem 

15 fr. Gonradum Kollin (5) magistrum, in biblicum fr. loannem de Vien- 

na (6), de reliquis officialibus diffinitorium capituli provincialis providebit. 

In studentes assignamus fr. Ghristianum Michaelis, fr. Hermannum 
de Zutphania, fr. Wilhelmum Gladbach, fr. Petrum As, fr. loannem Mo- 
litoris, fr. Nicolaum de Horn , fr. lacobum Wedlich , fr. Adrianum de 
20 Haga, fr. loannem de Lewardia, fr. Thomam Brisich, fr. Robertum de 
Swetia, fr. Tilmannum de Syburgo, fr. loannem Echt, fr. Sergium Hat- 
tingen, fr. Thomam de Buren, fr. Petrum de Haghis, fr. Anselmum de 
Novimagio ," fr. Antonium de Golumbaria , fr. Dominicum de Swollis, 
fr. loannem Halvet , fr. Wibrandum de Lewardia , fr. Franciscum Has- 
25 selt, fr. Wichmannum de Brunswich, fr. loannem Hoelmer. 

Gonventui Viennensi provinciae Theutoniae assignamus in .regentem 
fr. Martinum Hopper (7) magistrum, de reliquis officialibus et studentibus 
diffinitorium capituli provincialis providebit. 

Gonventui Heydelbergensi eiusdem provinciae assignamus in regen- 

30 tem fr. Michaelem Vehe (8) magistrum, aJ legendum sententias fr. Vincen- 

tium Wisberch et fr. loannem Baell eiusdem provinciae ; de magistro 

studentium providebitur in capitulo provinciali a diffinitorio ; in studen- 

tem theologiae fr. Dominicum de Swidnicz conventus Wratislaviensis (i) De fr. Francisco de Victoria cf. 1. c. 

(2) De fr. loanne Carineau cf. 1. c. 

(3) De fr. Claudio Campaniste cf. 1. c. 

(4) De fr. loanne de Vero cf. 1. c. pag. 119. 

(5) De fr. Conrado Koliin cf. 1. c. pag. 74. 

(6) Forte idcm ac loannes Illing, de quo Brunner 1. c. pag. 4. 

(7) De fr. Martino Huppaur cL swpra pag. 53. 

(8) De fr. Michaele Vche cf. l. c. pag. 7.1. I 5o ACTA GAPITULORUM OBNERALIUM O. 1>. [i5i5 

provinclae Poloniae ; de reliquis providebit reverendus pater provin- 
cialis. 

Gonventui Lovaniensi eiusdem provinciae damus in regentem fr. Mi- 
chaeiem Salmanticensem (i) de Hispania magistrum, in baccalarium ad 
legendum sententias pro primo anno fr. Theodoricum Boerzze, in magis- 5 
trum studii pro primo anno fr. loannem de Insulis, pro secundo fr.Theodo- 
ricum Boerzze, in studentes fr. Matthaeum de Busco, fr. loannem de Bergis. 

Conventui Friburgensi eiusdem provinciae assignamus in regentem 
fr. Michaelem de Augusta (2) magistrum, in baccaiarium ad legendum sen- 
tentias pro duobis annis fr. Wendelinum de Constantia examinatum, in 10 
biblicum fr. Nicolaum de Argentina , pro tertio anno in baccalarium 
fr. Nicolaum de Argentina examinandum. 

Conventum Granatensem provinciae Bethicae erigimus in studium 
generale et damus in regentem fr. magistrum Alexium (3), ad legendum 
sententias pro forma et gradu fr. Hieronymum de Vergaria. '5 

Gonventui Bononiensi provinciae s. Dominici damus in regentem 
pro primo, secundo et tertio anno fr. Vincentium de Vicentia (4) magi- 
strum ; ad legendum sententias pro primo anno fr. Ghrysostomum de 
Casali (5), quem postea ad magisterium licentiamus ; ad legendum ex- 
traordinarie pro forma et gradu fr. Felicem de Cracovia (6) provinciae 20 
Poloniae, pro secundo et tertio anno fr. Ludovicum de Landriano (7), 
cui substituimus fr. Ghrysostomum de Mirandula ; in magistrum studen- 
tium pro primo anno fr. Bartholomaeum de Bononia (8), pro secundo 
fr. lohannem de Bergamo, pro tertio fr. Angelum de Faventia, cui sub- 
stituimus fr. Ludovicum de Verona. In studentes fr. Vitum de Mathera 25 
et fr. Augustinum de Balneolo pro rata provinciae regni Siciliae ; fr. Pau- 
lum de Aretio et fr. Archangelum de Florentia pro rata provinciae Ro- 
manae ; fr. Adrianum de Cracovia pro rata provinciae Poloniae ; fr. Fran- 
ciscum Thim pro rata provinciae Saxoniae usque ad compiementum sui 
triennii; fr. Stephanum de Gassano (9) pro rata provinciae Terrae San- 3<^ 
ctae ; fr. loseph de Cattania pro rata provinciae Trinacriae. 16) conventui — Velazquez om. V. (i) De fr. Michaele Salmanticen. cf. 1. c. pag. 144. 

(2) De fr. Micbaele de Augusta cf. 1. c. pag. 145. 

(3) De fr. Alexio cf. 1. c. pag. 120. 

(4) De fr. Vincentio dc Vicentia cf. 1. c. pag. 123. 

(5) De fr. Chrysostomo de Casali cf. 1. c. pag 143. 

(6) De fr. Fel. de Cracovia cf. 1. c. pag. 70. 

(7) De fr. Ludovico de Landriano c(. \. c. pag. 119. 

(8) De fr. 13artholomaeo de Bononia cf. 1. c. 

(9) De fr. Stephano de Cassano ci. SSOP. II, 93. J i5i5] nbapoli mdxV. iSi 

Gonveiitui Salmantino provinciae Hispaniae assignamus in regentem 
fr. Petrum Legionensem (i) magistrum, ad legendum sententias fr. Mar- 
tinum de Pedrasta. 

Conventui Vallisoletano assignamus in regentem fr. Alphonsum Bu- 
5 stillo (2) magistrum , ad legendum sententias fr. Vincentium de Va- 
lentia. 

Gonventui Toletano assignamiis in regentem fr. Franciscum Gastil- 
lejo (3) magistrum, ad legendum sententias fr. Petrum de s. Maria. 

Conventui Abulensi, ubi constituimus studium generale, de novo as- 
10 signamus fr. loannem Hurtado (4) magistrum , ad legendum sententias 
fr. Thomam de Cayas. 

Collegio s. Gregorii Vallisoletano assignamus in regentem fr. Domi- 
nicum de Parraga magistrum , ad legendum sententias fr. Dominicum 
Velazquez. 
15 Istae sunt absolutiones. 

Absolvimus ab officio provincialatus 'provinciae Theutoniae vene- 

randum patrem fr. Laurentium Ufkirchen et instituimus in vicarium 

_^eiusdem provinciae venerandum patrem fr. Paulum Huq (5) priorem con- 

ventus Wormatiensis cum solita auctoritate vicariorum, quousque prior 

20 provincialis electus et confirmatus et praesens in provincia extiterit. 

Absolvimus ab officio prioratus provincialis provinciae Bohemie ve- 
nerandum patrem fr. Paulum Wezzerlin, qui officio renunciavit et a ca- 
pitulo provinciali illius provinciae, quantum in eis fuit, renuntiatio ac- 
ceptata fuit propter eius senium et impotentiam et facimus eum vicarium 
25 cum auctoritate solita vicariorum , quousque prior provincialis electus, 
confirmatus et praesens in provincia extiterit, damusque ei auctoritatem 
confirmandi novum provincialem canonice electum. Quod si ipse ab hu- 
manis discesserit, possit ipsum provincialem confirmare primus diffinitor 
capituli provincialis, in quo eligetur ; quem si eligi contigerit, possit id 
30 facere secundus diffinitor. 

Absolvimus reverendum provincialem provinciae Romanae , quia 
complevit quadriennium suum, et facimus eum vicarium, quousque pro- 
vincialis electus et confirmatus et praesens in provincia extiterit. 17) Ufkirchcn] Ushuchen P. — 22) Wezzcrlin] Wcrgerlin S. (i) De fr. Petro Legionen. cf. supra pag. 72. 

(2) De fr.'Alphonso Bustillo cf. 1. c. pag. 82. 

(3) De fr. Francisco Castillcjo d. 1. c. pag 119. 

(4) Dc fr. loanne Hurtado cf. 1. c. pag. i j ]. 

(5) Dc fr. Paulo Hug cf. 1. c. pag. 124. l52 ACTA GAPITULORUM GBNERALIUM O. P. [l5l5 

Absolvimus reverendum proviucialem provinciae regni Siciliae, quia 
complevit tempus suum et facimus eum vicarium , quousque etc. ut 
supra. 

Absolvimus reverendum provinciaiem Trinacriae, quia complevit 
quadriennium suum, et facimus eum vicarium, quousque etc. ut supra. 5 

Istae sunt poenitentiae. 

Damnamus fr. Aegidium Charonelli (i) provinciae Franciae ad car- 
cerem et privamus eum voce activa et passiva et omni officio ordinis ac 
mandamus unicuique praesidenti in provincia iila, ut, ubicumque eum 
habere poterunt, incarcerent ac detineant cum invocatione brachii saecu- 10 
laris, si opus fuerit, propter rebeilionem ipsius et intrusionem eiusdem 
in officio provincialatus post absolutionem a dicto officio factam a ma- 
gistro ordinis cum multis poenis adiunctis et specialiter carceris , si se 
gereret pro provinciali Franciae. Et si obstinatus perseveraverit in hu- 
iusmodi pertinacia et intrusione dicti officii, ipsum procui dubio gravis- 15 
siina culpa reum habitu ordinis privamus et eiectum ab ordine denun- 
tiamus et d^claramus. 

Damnamus fr. Vincentium de Casali confessum in iudicio tot cri- 
mina et propter (invictam) transgressionem praecepti sub poena gravissi- 
mae culpae, ut apparet ex processu contra eum facto per reverendum 20 
provincialem Graeciae nobis exhibito , ad poenam gravissimae culpae, 
hoc est privationem habitus, nisi infra quindecim dies a notitia prae- 
sentium iter arripuerit et recta via continuaverit ac se praesentaverit re- 
verendissimo salutarem suscepturus poenitentiam. 

Privamus habitu ordinis fr. Matthaeum Nisseum provinciae Dalma- 25 
tiae propter suam incorrigibilitatem , quae apparet in processu contra 
eum facto per reverendum provincialem etc. ut supra. 

Privamus habitu ordinis fr. Hieronymum de Ravenna propter suam 
incorrigibilitatem, quae apparet in processu contra eum facto per revc- 
rendum provincialem Graeciae et nobis exhibito, nisi infra sex menses 3" 
a notitia praesentium comparuerit coram reverendissimo magistro poe- 
nitentiam salutarem suscepturus. 

Istae snnt commissiones. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- 
ctoritatem et facultatem addendi , mutandi , minuendi , dispensandi et 35 
breviter omnia et singula faciendi et immutandi, quae generale capitu- 
lum posset, etiamsi talia forent, quae mandatum exigerent magis spe- 25) Nisseum) Misseum S. (i) De fr. Aegidio Charonelli cf. 1. c. pag. 141. l5l5l NEAPOLI MDXV. ,i53 

ciale, volentes, quod simplici verbo eius credatur , approbantes etc. et 
pro insertis habentes omnes et singulas eius litteras. 

Committimus et concedimus singulis huius capituli reverendis pro- 
vincialibus et diffinitoribus praesentibus, quod quilibet possit facere duos 

5 iubilarios in provincia sua alias idoneos et aetatis quinquaginta anno- 
rum et recipiendi unum apostatam in sua provincia, servatis constitu- 
tionibus et cum iitteris testimonialibus. 

Gommittimus rationabilibus de causis nos moventibus reverendo 
patri fr. Francisco Archeri (i) magistro , provinciali provinciae Provin- 

10 ciae visitationem provinciae Tolosanae in capite et in membris, et fa- 
cimus eum vicarium reverendissimi magistri generalis super conventus 
et monasteria quaecumque eiusdem provinciae cum plenissima facultate 
absolvendi quoscumque officiales etiam reverendum patrem provincialem, 
si videbitur expedire, praecipiendi, excommunicandi, puniendi, ordinandi, 

15 capituium provinciale , si oporteat , pro electione convocandi et omnia 
alia faciendi, quae reverendissimus magister ordinis posset, si persona- 
liter praesens esset ; praecipientes omnibus et singulis eiusdem provin- 
ciae personis a iurisdictione provincialis non exemptis, ut ipsi in omni- 
bus obediant, volentes hanc auctoritatem durare, quamdiu fuerit in pro- 

20 vincia ilia. 

Gommittimus reverendis sacrae theologiae magistris fr. Petro Mar- 
tini (2), priori conventus Bituricensis et fr. Antonio Damas Matisconensis 
conventus provinciae Franciae, ut super excessibus fr. Vincentii Mignoti 
conventus Aurelianensis, fr. Glaudii Rolini conventus Gratianopolitani, 

25 fr. loannis Magni, fr. Stephani Maioris conv. Poliniaci, fr. loannis Boni, 
fr. Martini Alberti conventus Lugdunensis et fr, loannis Parisoti delatis 
per capitulum provinciale Gratianopolitanum eiusdem provinciae huic ca- 
pitulo, diligenter inquirant et forment processus ; dantes eis ad hoc plenis- 
simam auctoritatem citandi, praecipiendi, excommunicandi, testes cogendi, 

30 processus formandi et omnia alia ad haec opportuna faciendi usque ad sen- 
tentiam diffinitivam exclusive, quam reservamus reverendissimo magistro 
generali ferendam ; mandantes dictis commissariis , ut omni passione 
semota recte incedant et quantocius processus, quos fecerint, reverendis- 
simo magistro generali mittant, et volumus eis ab omnibus obediri. 

35 Ista sunt suffragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino papa Leone decimo , qui dedit 9) Archeri] Matthaci P. — 24) Uolini] Volini S. — 25) Maioris] iMarionis S. — 26) Parisoti] 
Pcrisoti S. (i) De fr. Francisco Archeri cf. supra pag. 123. 
(2) Dc fr. Pctro Martini cf. 1. c. pag. 145. I 54 AGTA GAPITULORUM QENERALTUM O. P. [l5l5 

capitulo plenariam indulgentiam, et est ordini nostro plurimum afifectus, 
quilibet sacerdos unam missam. 

Pro serenissimo et catholico rege Aragonum et utriusque Siciliae, 
qui dedit huic capitulo largissimam eleemosynam, quilibet sacerdos tres 
missas. 5 

Pro reverendissimo domino domino protectore et coetu dominorum 
cardinalium, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro illustrissimo principe Bisignani, qui et ipse largissime benefecit 
capitulo huic, quilibat sacerdos unam missam. 

Pro serenissima regina loanna, quae largissimam eleemosynam dedit 10 
capitulo et illud muneribus suis ornavit, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro inciita civitate Neapolitana, quae pinguem contulit eleemosy- 
nam, quiiibet sacerdos unam missam. 

Pro omnibus benefactoribus huius capituli quilibet sacerdos unam 
missam, et niiiilominus recipimus eos participes in omnibus bonis, quae 15 
per ordinem fiant, donec sit pro eis satisfactum in conspectu divinae 
maiestatis. 

Pro bono statu et reformatione ordinis ac pro reverendissimo ma- 
gistro ordinis et eius societate et reverendo procuratore ordinis quilibet 
sacerdos unam missam. 20 

Pro iilis, qui per iitteras ad benefiicia ordinis sunt acceptati, quilibet 
sacerdos unam missam. 

Ista sunt suffragia pro defunctis. 

In primis pro anima reverendissimi domini Matthaei de Ursinis car- 
dinalis ex nostro ordine assumpti, qui perpetuam cleemosynam reiiquit 25 
capitulo generali, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro animabus omnium fratrum et sororum nostri ordinis quiiibet 
sacerdos unam missam. 

Pro animabus eorum , qui dum viverent , fuerunt recepti per lit- 
teras reverendissimi ad beneficia ordinis, quilibet sacerdos unam missam. 30 

I^oco missae clerici septem psalmos poenitentiales, conversi triginta 
pater noster dicant. 

Sententias iudicum approbamus et volumus in suo robore per- 
manere. 

Auctoritatem diffinitorum adhuc existentium volumus durare usque 35 
ad diem dominicum inclusive. 

Mandamus acta capituli per reverendos provinciales et socios pro- 
vinciarum diligenter conscripta ct correcta atquc sigillo ordinis signata 
ad provincias deferri. 1 8) BisignaniJ Uessiaiii I'. I5l5-l5l8] NEAPOLI MDXV. ROMAE MDXVlir. i55 

Sequens capitulum, quod erit diffinjtorum, assignamus in conventu 
Vallisoletano provinciae Hispaniae hinc ad triennium videllcet •mdxviii» 
in festo pentecostes celebrandum. 

Concedit reverendissimus magister ordinis generalis omnibus fratri- 

5 bus et sororibus ac personis tertii habitus licentiam, ut pro semel pos- 

sint sibi eligere confessorem et absolvi ab omnibus praeteritis usque ad 

notitiam harum et dispensari in irregularitatibus , sicut possent a sua 

reverendissima paternitate. 

Datum Neapoli in conventu sancti Dominici •ii« iunii «mdxv* 

lo In nomine patris et fiiii et spiritus sancti. Amen. 

HAEC SUNT ACTA GAPITULI GENERALIS 

ROMAE CELEBRATI 

IN CONVENTU SANCTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

IN FESTO PENTHECOSTES 

15 .XXIII. MAII ANNO DOMINI .M".D^^X°.VIir. (i). 

Sub reverendissimo in Christo patre fratre Garsia de Loaysa (2), 
sacrae theologiae professore, in eodem capitulo unanimiter electo, diffi- 
nientibus communiter reverendis provincialibus et diffinitoribus provin- 
ciarum videlicet : 

20 fr. loanne Francisco magistro provinciali provinciae s. Dominici, 
fr. Michaele de Genua (3) magistro provinciali provinciae Romanae, 
fr. Hieroriymo de Monopoli (4) magistro provinciali provinciae Regni Si- 

ciliae, 
fr. Everhardo de Clivis (5) magistro provinciali provinciae Teutoniae, 
25 fr. Ladislao de Quinque ecclesiis (6) mag. provinciaii provinciae Hun- 
gariae, I) Haec — Germaniae ante In om. cod. impr (i) Acta huius capituli prima , quod sciam, praelum subierunt ; quae repcto 
servato scribendi tunc modo et interpunctionis. 

(2) De fr. Garsia de Loaysa cf. supra pag. 124. 

(3) De fr. Michaele de lanua cf. 1. c. pag. 47. 

(4) Dc fr. Hieronymo de Monopoli cf. 1. c. pag. 116. 

(5) De fr. Everhardo de Clivis cf. 1. c. pag. 95. 

(6) De fr. Ladislauo dc Q.uinque Ecclesiis d. 1. c. pag. -ty. I 56 AGTA GAPITtrLORUM GEMERALiaM O. P. [l5l8 

fr. Zacharia (i) magistro provinciali provinciae Graeciae, 

fr. Francisco de Vorirasia baccalaureo prov. provinciae Terrae sanctae, 

fr. Francisco Arceri (2) magistro provinciaii provinciae Provinciae, 

fr. Balthasare Mendolin (3) magistro provinciali provinciae Bohemiae, 

fr. Vincentio de Bucchia (4) magistro provinciali provinciae Dalmatiae, 5 

fr. Hieronymo de Cherio (5) magistro provinciali provinciae s. Petri Mar- 

tyris, 
fr. Hermanno Rab (6) magistro provinciali provinciae Saxoniae, 
fr. Petro lacobo magistro provinciali provinciae Trinacriae, 
fr. loanne Gude magistro provinciali provinciae Scotiae, 10 

fr. lacobo de Ghalcar magistro prov. provinciae inferioris Gcrmaniae, 
fr. Hieronimo de Peiiafiel diffinitore provinciae Hispaniae, 
fr. loanne de Fenario (7) magistro diffinitore provinciae Tolosanae, 
fr. loanne Lamberti magistro diffinitore provinciae Franciae, 
fr. Alberto de Utino (8) magistro diffinitore provinciae s. Dominici, 15 

fr. Prospero de Roma (9) magistro diffinitore provinciae Romanae, 
fr. Mauro de Bitonto ( fo) magistro diffinitore provinciae Regni Siciliae, 
fr. Michaele Vehe(ii) magistro diffinitore provinciae Teutoniae, 
fr. Thoma Fulgentii baccalaureo diffinitore provinciae Hungariae, 
fr. Felice de Gracovia (12) magistro diffinitore provinciae Poloniae, 20 

fr. Guilelmo Alden magistro diffinitore provinciae Angliae, 
fr. loanne de Sala magistro diffinitore provinciae Aragoniae, 
fr. Sebastiano Berardi baccalaureo diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Martino Sturin magistro diffinitore provinciae Bohemiae, 
fr. Martino magistro diffinitore provinciae s. Petri Martyris, 25 

fr. Thoma de Ragusio ( 1 3) magistro diffinitore provinciae Dalmatiae, 17) Vche] Ulrc S. (i) De fr. Zacharia de Ravenna cf. 1. c. pag, 123. 

(2) De fr. Francisco Arceri cf. 1. c. pag. 153. 

(3) De fr. Balthasare Mendel cL 1. c. pag. 145. 

(4) De fr. Vincentio de Buccliia cf. SSOP. II. 119. 
($) De fr. Hieronymo de Cherio cf. supra pag. 93, 

(6) De fr. Hcrmanno Rab cf. 1. c. pag. 2. 

(7) De fr. loanne de Fenario cf. l. c. pag. 82. 

(8) De fr. Alberto de Utino cf. 1. c. pag. 144. 

(9) De fr. Prospero de Roma cf. 1. c. pag. 22. 

(10) De fr. Mauro de Bitonto cf. 1. c. pag. 75. 

(11) De fr. Michaele Vehe cf. l. c. pag. 149. 

(12) De fr. Fel. de Cracovia cf. 1. c. pag. 150. 

(13) De fr. Thoma de Ragusio cf. 1. c. pag. 54. l5l8] ROMAE MDXVIII. I Sy 

fr. loanne de Teiis magistro diffinitore provinciae Saxoniae, 
fr. Sebastiano baccalaureo diffinitore provinciae Portugalliae, 
fr. loanne Spens diffinitore provinciae Scotiae, 
fr. Petro Aiadonela diffinitore provinciae Trinacriae, 
5 fr. Dominico Meiagareso praesentato diffinitore provinciae Baeticac, 
fr. Andrea de Deiphi diffinitore provinciae inferioris Germaniae. 

In dei fiiio sibi ctiarissimis universis et singuiis patribus et fratribus 
ordinis Predicatorum frater Garsias de Loaysa sacre theoiogie professor 

lo ac totius eiusdem ordinis generaiis magister et servus Saiutem et Spi- 
ritus Sancti consoiationem. 

Regimini totius ordinis : impari licet virtute prepositus intuendum 
mihi diiigentius iudico : et quantum meis humeris est additum onus : 
et cui in hac re successerim precessori. Onus quippe maximum cerno 

15 et meis viribus importabiie, ni divinum adsit auxiiium vestris precibus 
obtinendum. Precessor quoque quantus extiterit et nostis et novi. Is enim 
coilapsum ordinem sapientia , virtute et prudentia instauravit, ut pre- 
ciara eius gesta omittam, que commune ecciesie commodum attuierunt : 
et multo ampiius expectantur aiiatura : cumdignis eiusdem meritis ad 

20 senatum iiium supremum evectus est. Prefuit is ut diiigentissimus pater 
totis incumbens viribus subditorum saiuti atque utiiitati ordinis, ob quod 
et satis et opus fore mihi non dubito eius semper inherere vestigiis: et 
cepta sectari. atque utinam mihi desuper concedatur ut dignus inveniar 
tanti patris ac ducis operum emuiator: ut ordinem ab eo erectum ser- 

25 vare, ab eo tutatum manu tenere, ac decore ditatum sub eiusdem alis 
servare vaieam. Erit hoc si vestris continuis adiuvabor orationibus. Quod 
ut efficiatis instanter obsecro. Erit quoque quoad mea interest si predicti 
ducis, quod mihi penitus cordi est, directioni inherens : in nulio pror- 
sus ab eius declinem iumine. 

30 Accingimini ergo obsecro ad sancta nostri ordinis instituta servanda, 

ad maiorum sectanda vestigia : obedientiam , ceteraque reiigionis vota 
totis viribus compiectimini. cerimoniaiia ordinis ornamenta non spernite. 
studium quoque omni favore prosequimini ac fervore : quo proximorum 
saiutem : ad quam ordo noster institutus dignoscitur : procurari non du- 

35 bitamus. Sic fiet ut bonitate, discipiina, ac scientia conquisitis et veri 
predicatorum ordinis professores inveniamini : et ad iilius consortium 
pertingere : qui cepit et facere et docere. Hoc rogo instanter et obsecro. 
Bene vaiete et deum pro me orate. 
Iste sunt confirmationes. 

Ao Confirmamus hanc : quod diffinitor generalis capituii pro temporc 

proximi futuri ante uitimum annum eiectus iegitimus sit diffinitor : si \ I 58 AdTA GAPtTULORUM GENERALIUM O. P. [l5l8 

alius non fuerit postea legitime elcctus. Et idem dicimus de illius socio 
quod valeat et sit eodem modo legitime socius : et in anno electionis 
magistri ordinis sit elector : si non est alius elector clectus. et tam dif- 
linitor quam socius habeant litteras testimoniales : non tantum a priore 
provinciali, sed a toto ditRnitorio : alias nullo admittantur modo , nec 5 
ad dilfinitionem nec ad electionem magistri generalis in anno eiectionis. 
Et habent duo capitula : ct hoc ultimum per modum ordinationis in- 
terim servetur. 

Contirmamus hanc : quod qui ordinantur sine legitima licentia or- 
dinis sint ipso facto carceri addicti ad minus pcr quatuor menses : ibi- lo 
dcm secundum arbitrium prelati penis aiiis puniendi : et postmodum 
non permittantur exequi ordines ipsos sine spcciali licentia magistri or- 
dinis : et hoc interim per modum ordinationis volumus servari. Et licc 
habent duo capitula. 

Contirmamus hanc : quod de presentatione beatissime virginis Marie 15 
fiat ubique totum duplex •ii- Kal. Decembris. Et de beato loseph hat 
ubique duplex •19- Marcii. De divisione Apostolorum fiat totum duplex 
• i5- lulii. Et de beata Anna matre matris dei tiat totum duplex «^^» lu- 
lii. Et hec habent tria capitula. 

Contirmamus hanc: quod appellans ab absolutione facta vel facienda 20 
ab olFicio prioratus provincialis vel conventualis vel vicariatus ex pre- 
textu gravaminis : ipso facto sit absolutus ab illo officio. Volentcs quod 
in istis ratio gravaminis tam proprii quam communis non habeat lo- 
cum : quoad appellandum. Et hec habet tria capitula. 

Confirmamus hanc : quod ad nullum iudicem cxtra ordinem nisi 25 
ad sedem apostolicam : cui immediate ordo noster subditus est : aliquod 
membrum ordinis illique subditus pro iustitia recurrat : sub pena abso- 
lutionis ipso facto si est prelatus : et privationis vocis active et passive : 
ctiam ipso facto quoad alios. Et habet tria capitula. 

Contirmamus hanc : quod fratres extra conventus quorum sunt filii 30 
assignati ad tempus id est ad exercitium seu officium certo et dctermi- 
nato tcmpore durans : completo illo certo tempore, ex quo sunt abso- 
luti a tali assignatione, intelligantur assignati in conventibus quarum 
sunt filii. nisi eos superior alibi assignaverit. Assignati autem simpli- 
ciccr numquam intelligantur assignati in convcntibus quorum suntfilii: 35 
nisi reassignentur. Et hec habet tria capitula. 

Contirmamus hanc : quod in locis ubi Completorium dicitur de die 
coram secularibus : sic quod possint fratres ab eis videri: disciplina detur 
exclusis secularibus : aut de nocte post matutinas : exceptis noctibus vi- 
giliarum Nativitatis et Annunciationis dominice : in quibus omittantur. -10 
Et hec habet tria capitula. l5l8] ROMAE MDXVIII. I 5^ 

Item. Iiifrascripta quaiitum ex nostra pendet auctoritate correctas ut 
infra confirmamus. 

Imprimis in prologo constitutionum ubi dicitur volumus et decla- 
ramus ut constitutiones nostre. etc. mutetur sic : volumus et declaramus 
5 quod regula et constitutiones nostre non obligent nos ad culpam sed ad 
penam : penis tamen absolutionis ab officio, privationis vocis active et 
passive, gravioris culpe, et aliis maioribus quantumcumque : tam in 
constitutionibus quam extra : nisi sit pena excommunicationis late sen- 
tentie, nullus sit subiectus : nisi superveniat declaratio prelati in parti- 
lo culari : respectu huius, quantumcumque etiam notorium facti : aut iu- 
ris : aut utriusque interveniat. 

Preceptum autem in regula nostra nullum nisi quod de natura sua 
est : ratione trium votorum, vel divine aut ecclesiastice legis : contineri 
volumus et declaramus. Et idem in constitutionibus : nisi ubi ponitur 
15 pena excommunicationis : aut formaliter exprimitur per verbum prece- 
ptivum in virtute Spiritus Sancti et sancte obedientie. Et hoc idem in 
ordinationibus, in prelatorum verbis et litteris intelligi volumus. 

Penam excommunicationis et excommunicationem late sententie per 

nulla verba tam in constitutionibus quam extra in nostro ordine intel- 

20 ligimus : nisi ubi explicite et verbaliter pena excommunicationis ct ex- 

communicatio late sententie exprimuntur. Porro prelati non faciant pre- 

cepta obligantia ad mortale peccatum : in ira exteriori : precipue contra 

subditos turbatos. et si fecerint irrita sint et inania : facta tamen valeant 

quoad quascumque temporales penas. Precepta quoque in scriptis facta : 

25 censeantur sine ira facta. Nec faciant precepta quieto animo , nisi in 

scriptis, extra necessitatis articulum. preter commune preceptum quod 

fit in visitatione : facta tamen valeant. Nec damnent aliquem ad penam 

gravioris culpe : aut carceris : aut privationis habitus : nisi in iudicio 

confessum vel convictum : et in scriptis. et si secus factum fuerit : ir- 

30 ritum sit et inane. 

In eodem prologo ubi dicitur. interpretationes regule et constitutio- 
num : mutetur sic. Interpretationes regule vel constitutionum facte a ge- 
nerali capitulo non habeant vim constitutionis : nisi per tria capitula 
continua in modum aliarum constitutionum per viam inchoationis ct 
35 continuationis confirmate fuerint et approbate. Ordinationes tam capitu- 
lorum generalium : quam magistri ordinis : quoad vim precepti et censu- 
rarum ecclesiasticarum cum ipsis expirare volumus. Vita vero capituli 
usque ad sequens capitulum intelligitur : quoad reliqua vcro quomodo- 
libet per generale capitulum vel magistrum ordinis facta durare volu- 
40 mus : donec revocate fuerint per similem potestatem. excepto si quem 
magister ordinis vicarium totius ordinis instituisset : hunc enim volumus l6o AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l5l8 

cum ipso cxpirare. Ab inferioribus autem capitulis et prelatis quomodo- 
libet ordinata : cum ipsis tamquam ab homine ordinata cxpirare volu- 
mus, exceptis supprioribus, confessoribus, tam fratrum quam monialium, 
vicariis monialium : et magistris personarum utriusque sexus tertii ha- 
bitus : et officialibus conventuum absque iurisdictione. Hos enim volu- 5 
mus durare cum ea quam habent auctoritate : donec revocentur ab ha- 
bente auctoritatem destituendi eosdem. Ordinationes autem visitatorum 
durent quousque per generalem vel superiorem potestatem fuerint revo- 
cate. Porro prelati omnes a multitudine preceptorum et ordinationum 
abstineant : ne laqueum animabus subditorum iniiciant. Nec propter de- 10 
fcctum unius vel paucorum : quem vel quos non audent corrigere : com- 
munitatem involvant. Nulla quoque potestate in ordine nostro in com- 
muni vel particulari : aliquid ordinetur vel prohibeatur : cum- hac pena 
quod non possit absoivi a peccatis suis. Priores tamen possunt aliquos 
dcterminatos casus peccati mortalis sibi reservare : ut viderint expedire. «5 
Possunt quoque adiicere transgressoribus penas aliquas : quas nec (!) fece- 
rint [non] poterint alii confiteri nisi ipsis prioribus. 

In capitulo secundo de inclinationibus : ubi dicitur : et in gratia- 
rum actione inclinamus solum ad Pater noster. dicatur : ad utrumque 
Pater noster. 20 

In capitulo septimo de infirmis : ubi dicitur. nec alii fratres come- 
dant nisi in communi refectorio : vel hospitum domo : addatur. nec 
provinciales nec magistri in theologia etiam actu legentes comedant in 
cameris : sed communiter in refectorio : vel hospitio : vel domo infir- 
morum. vel in domo debiiium. Ibidem. Gonventus sui. addatur. Con- 25 
ventum suum dicimus esse cuius est filius. 

In capitulo -S* de minutione ubi dicitur. minutio quater fiat in 
anno : dicatur. fieri possit. 

In capitulo decimo de vestitu. ibi lintheamina in infirmariis nostris 
non habeantur. mutetur et dicatur. Concedimus quod possint haberi et 3" 
similiter in cameris hospitum. Ibidem. Tunice usque ad cavillam pe- 
dum. Addatur. inclusive : et non plus descendant. 

In capitulo tertiodecimo. de recipiendis. Addatur. pueri intra quar- 
tumdecimum annum aut non recipiantur : aut si in aliquibus conventi- 
bus oportet eos communiter recipere : recipiantur de consensu Capituli 35 
conventus a priorc et non alias. nec retineri possint in aliquo conventu 
ubi non sit novitiorum similium congregatio : cum proprio dormitorio 
et magistro : itu quod alibi non recipiantur nisi statim mittantur ad hu- 
iusmodi conventus : in quibus profitebuntur pro conventibus in quibus 
acceperunt habitum. et a quibus conventibus de vestimentis provideri 40 
debeat. l5l8] l^OMAE MDXVIII. l6l 

In capitulo decimonono de novitiis post illum versum. S^militer 
omnes fratres. addatur. nullus frater etiam prior recipiat depositum cu- 
iuscumque secularis : nisi in communi deposito conventus. Contrarium 
autem faciens incurrat penam gravioris culpe. 
5 In eodem capitulo addatur. Mandamus universis fratribus quatenus 

novitios volentes redire ad seculum libere permittant : redditis sibi omni- 
bus que secum attulerant : nec sint eis molesti propter hoc : exemplo 
illius qui discipulis aliquibus recedentibus : aliis remanentibus dixit : 
Nunquid et vos vultis abire ? 

10 Item. NuUus recipiatur ad professionem ut clericus : nisi sciat plene 

et expedite legere et dicere divinum officium : tam diurnum quam no- 
cturnum solus. et sciat vel sit abilis in proxima dispositione ut sciat 
grammaticam. et per duos menses ante finem probationis examinatores 
recipiendorum teneantur eum examinare de hiis : et referre priori et ca- 

15 pitulo, et si inventus fuerit multum deficiens in predictis : vocetur in 
capitulo novicius et ibidem assignetur certum tempus prolixius proba- 
tionis : vei declaretur ei quod nunquam veniet terminus probationis : 
nisi postquam iterum in capitulo vocato et pro sufficienti approbato octo 
adhuc dies ad minus relinquantur. Ultra autem hoc ne pueri recepti ad 

20 habitum inveniant se potius natos sub iugo religionis quam illum ele- 
gisse : evitenturque inconvenientia multa : statuimus ut ei cui ante in- 
choatum quintumdecimum annum religionis habitus datus est : nunquam 
elabatur annus probationis quantumcumque decurrente temporis spatio : 
nisi vocatus post expletum decimumsextum etatis annum a prelato in 

25 capitulo coram conventu terminum ad minus trium mensium acceperit 
ad deliberandum an profiteri velit : ita quod annus probationis cum ta- 
xato illo termino terminetur : ac per hoc ex tunc incurretur professio 
tacita. Et ut hoc inviolabiliter observetur, presenti statuto cuilibet ante 
inchoatum quintumdecimum annum pro tempore recepto ad habitum 

30 assignamus annum probationis modo dicto. Mandamus autem sub pena 
absolutionis ab officio et gravioris culpe. prelato , ut quando vocatus 
fuerit novitius ad terminum professionis suscipiendum , cxpresse prote- 
stetur eidem, quod professio sua obligabit eundem ad tria vota : casti- 
tatis scilicet paupertatis et obedientie secundum regulam beati Augustini 

35 et institutionibus (!) ordinis predicatorum: et non secundum quod hodie et 
fit et servatur, et quod statim elapso termino sibi taxato nisi contradi- 
ctum ab ipso vel a religione fuerit, incurrat professionem etiam si iion 
aliter profiteatur. Novitios quoque recedentes sine licentia cum habitu a 
conventu : nisi infra octo dies ad cundem redierit (!). pro refutatis ab 

40 ordine habemus, et si ad alium conventum dcclinaverit et fuerit in illo 
acceptatus pro novicio : volumus annuni probatioiiis inchoari ab illo die 

M0PH9 11 162 ACTA GAPITULORUM GEMERALIUM O. P. [l5l8 

quo in ipso altero conventu fuerit acceptatus. quod si niillibi acceptatus 
pro novicio fuerit post exitum sine licentia pro refutato et non novicio 
haberi talem volumus quanto tempore sic permanet. 

In capitulo decimo quinto de professione addatur : Tn quolibet con- 
ventu habeatur liber particularis, in quo scribantur omncs qui faciunt 5 
profession^m : ibi notando annum, mensem et diem et nomen prclati 
recipientis ad professionem et sub quo magistro. 

hi capitulo decimo octavo de graviori culpa ibi : Si quis crimen 
capitale. addatur. id est psna mortis in seculo puniendum. 

Ibidem. Si quis procuraverit quod ipse vel alius eximatur a pote- 10 
state prelati sui : mutetur et dicalur sic. Si quis procuraverit quod ipse 
vei alius eximatur via non iuridica a potestate prelati sui. 

Ibidem. ad tempus sequestretur a consortio fratrum. addatur. pena 
aulem sequestrationis tunc tantum locum habeat quando propter pecca- 
tum mortale ad penam gravioris cujpe est damnatus. 15 

Ibidem ubi dicitur. ac donec per magistrum ordinis etc. dicatur. 
donec per magistrum etc. 

In capitulo decimonono de gravissima culpa addatur. Frater pro- 
pter mortale crimen damnatus legitime ad psnam gravioris culpe et re- 
cusans illam ferre : ciiciatur mature ct iudicialiter de ordine per prio- 20 
rem provincialem vel illius vicarium congregationis sue de consilio di- 
scretorum in scriptis. ita quod appareant autentice gesta et cum processu 
et sententia cum subscriptione discrctorum. nullus autem cum habitu 
ordinis ob quamcumque causam etiam criminalem a sua provincia vel 
congregatione deiici possit simpliciter vel ad tempus nisi a magistro vel 25 
gcnerali capitulo. 

In capitulo vicesimo de apostatis ibi. nisi per difTinltores generalis 
capituli. addatur. vel magistrum ordinis. 

Ibidem. Quicumque litteras magistri etc. eandem sententiam addatur 
excommunicationis latam et privationem dictarum. 30 

In distinctione secunda capitulo primo de domibus concedendis. Rc- 
ducatur constitutio ad formam antiquam clarius sic. Conventus citra 
numerum duodenarium fratrum profcssorum : quorum dccem ad minus 
sint clerici : et sine licentia etc. 

Ibidcm. non fiant. addatur. nec permittantur fieri in domibus etc. 35 
P^t in hne versus. In ecclesiis tamen permitti poterint.. volumus autem 
quod fiat cum maturo consilio peritorum in arte : considerato loco illo 
in ligno vel in alia materia formula totius domus construende quam 
non liceat transgredi pro voluntate varia presidcntium : sed iuxta illam 
edificetur. in domibus autem conslructis mandamus nullam ficri con- ^o 
structionem aut edificationem notabilem in fabrica a priore vel procu- l5l8] ROMAE MDXVIII. l63 

ratore nisi de licentia prioris provincialis et consilio atque assensu pa- 
trum. Oppositum autem presumens facere: absolvatur in penam sic quod 
per triennium nec ibi nec alibi presit. 

In secundo capitulo de electione prioris ibi: alias nec eligi. expri- 
5 matur sic. nuUus eligatur aut confirmetur in priorem nisi sciat gram- 
matice loqui absque falsa latinitate : et bene intelligere grammaticam : 
et ita instructus saltem in moralibus divine scripture ut sciat compe- 
tenter proponere verbum dei in dicto conventu. quod si secus factum 
fuerit in conventibus integrum numerum fratrum habentibus confirmator 

lo absolvatur : et per triennium omni officio ordinis privetur. 

Ibidem addatur. electiones seu postulationes in nostro ordine per 
scrutinium si solum observatum est quod maior pars medietate consen- 
serit ante publicationem scrutinii : possunt a confirmatore pro canonicis 
approbari. et semper intelligatur confirmatorem supplere defectus electio- 

15 nis qui eius subsunt potestati quando sine clausula diminutiva confir- 
mat electionem. 

Ibidem. si vero de aliena fuerint provincia. dicatur sic. si vero de 
aliena fuerint provincia postquam per annum continuum in aliquo uno 
et eodem conventu aiiene provincie assignati morati fuerint admittantur 

20 ad electiones in iila provincia sicut aiii. et hoc tam si ad tempus quam 
si simpliciter ad alienam provinciam quis assignetur. 

Ibidem. nulli autem presidenti ordinis iiceat alicui extra obedien- 
tiam etc. addatur. nisi prelatis ex ordine assumptis supra socios eis de- 
putatos et quamdiu sunt eorum socii : et nisi super apostatas et vagOs : 

25 lioc est sine ordinis licentia extra ordinem commorantes quamdiu sic 
Citra manent super quos volumus non solum magister ordinis sed prio- 
res provinciales et vicarii possint potestatem concedere omnibus eccle- 
siasticis personis. 

Ibidem. fratres vero nostros etc. vel alias in minoribus etc. dicatur 

3" sic. fratres vero nostros tam in episcopatu precise titulati vel alias infra 
episcopatum constitutos et beneficiatos vei exemptos ab ordine exceptis 
magistro sacri palatii et penitentiariis perpetuis domini pape : qui se- 
quuntur curiam Romanam : eorumque sociis in nostris conventibus. 

In capitulo tertio de eiectione prioris provincialis. instante vero 

35 prioris provincialis electione etc. addatur in fine. nisi ipso priore pe- 
tente vcl ob causam criminis vel gravis scandali vel in capitulo pro- 
vinciali a dilFinitorio illius tunc post electionem prioris provincialis fa- 
ctam licet pendentem quoad confirmationem. instarc autem electioncm 
prioris provincialis dicimus quandocumquc provincia non habucrit prio- 

40 rcm provincialcm absentem vel prcscntem. 

Ibidcm. ca quc acquisieruiit tcmporc provinciahuus. addatur. pro 164 ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5l8 

medietate [provincie] et pro medietate ad conventum suum cuius est filius. 
et subdatur. alia vero omnia sint conventuum suorum quorum sunt filii. 
et idem dicimus de bonis procuratoris ordinis. 

In capitulo quinto de electione diffinitorum capituli generalis et 
provincialis : ibi. difFinitor et socius solum de suis provinciis. addutur. 3 
quarum sunt filii. 

Ibidem ubi dicitur. socii etiam priorum ad capitulum provinciale 
etc. de suis conventibus dicatur : de conventibus in quibus sunt assignati. 

In capitulo octavo de capitulo generali corrigatur sic. capitulum 
generale una vice ultra montes alia vice citra montes alternatim cele- 10 
bretur. 

Ibidem post illum versum. magistris vero in sacra theologia etc. 
addatur. baccalariis qui legitime incorporati in universitate sententias 
solemniter legunt aut legerint post suppriores : ubique in toto ordine 
locum damus. 15 

In capitulo duodecimo de predicatoribus statuimus quod in quali- 
bet provincia a presidente et diffinitoribus instituantur aliqui viri docti 
et zelum religionis habentes examinatores et approbatores omnium eo- 
rum predicatorum et confessorum quos non constat manifeste doctos 
esse. ita quod nullus talium nisi approbatus in scriptis sufficiens et ido- 20 
neus ad predicandum vel confessiones extraneorum audiendum : predi- 
cet populo etiam in villulis: aut audiat confessiones extraneorum sub 
pena carceris : nihilominus presidentes hoc permittentes ab officiis ab- 
solvantur. 

Ibidem. nullus fiat predicator generalis etc. addatur sic. nisi in pro- 25 
vincia illa gloriose predicaverit. ita quod saltem pcr tres quadragcsimas 
cum bona gratia in aliqua bona civitate seu terra vcl aliquibus bonis 
civitatibus scu terris predicaverit. 

In capitulo decimo tertio de itinerantibus ante illum versum. pre- 
cipimus autem etc. addatur. fratres nostros bencficiatos vel etiam habi- 30; 
litatos solummodo ad beneficia inhabiles reddimus ad prelationem seu 
supprioritatem in ordine : nec aliquis eorum possit activam vel passi- 
vam vocem quomodolibet in ordine habere nisi per annum ante bene- 
ficio et habilitatione legitimc renunciaverit : ita quod 1 enunciatio sit le- 
gitime acceptata publico instrumento testante. rcnunciatio autem cum 35 
regressu aut quacumquc reservatione fructuum : nisi huiusmodi fructus 
mere et integraliter proveniant ad communem utilitatem conventus et 
non tantum alicuius particularis persone : non acceptetur nec alicuius 
momenti habeatur. 

Item capitulo decimoquarto de studentibus dc bonis fratrum. mu- ^o 
tetur et dicatur sic. bona fratris defuncti quoad illa que ab aliqua pro- l5l8] ROMAE MDKVIII. l65 

vincia vel conventu habait illius erunt : que vero aliter acquisivit sint 
conventus cuius est filius si in alio conventu non est assignatus simpli- 
citer : sed ad tempus propter studium vel officium aliquod. que vero 
hereditario iure obvenerunt vel obveniunt erunt conventus sui originalis: 
5 etiam si alterius conventus factus est filius. Si vero est assignatus in 
aliquo alio conventu simpliciter ac pro tali ibidem presentialiter et con- 
ventus ille consuevit prout tenetur providere talibus de toto victu et ve- 
stitu et aliis huiusmodi : tam tempore sanitatis quam infirmitatis divi- 
dentur hec aliter acquisita mobilia equis proportionibus inter conventum 

'° in quo est assignatus. immobilia vero non hereditaria successione obve- 
nientia semper erunt conventus cuius est filius. 

Ibidem nsc aliquis habilitetur aut assignetur in aliqua universitate 
ad legendum pro forma et gradu magisterii in theologia etc. subsequa- 
tur sic. nisi sit sufficiens ad lecturam huiusmodi solemniter perticien- 

'5 dam : nec aliquis fiat magister in theologia nisi sit sufficiens ad hoc 
quod sit regens in aliquo studio generali : ubi in veritate viget studium 
theologie. ludicetur autem sufficientia hec nisi sit manifesta per exami- 
natores deputandos a provinciali et diffinitoribus capituli provincialis : 
qui sub iuramento absolute referant : est vel non est iudicio nostro suf- 

20 ficiens ad legendum sententias : vel ut sit regens in studio ubi in veri- 
tate viget studium theologie. et nihilominus per sue provincie provin- 
ciale capitulum vel illius diffinitorium sit expositus et a magistro ordi- 
nis vel capitulo generali tantummodo assignari vel licentiari possit. Si 
quis autem absque dicte sufficientie iudicio baccalariatus vel magisterii 

^5 in theologia gradum etiam cum licentia magistri vel capituli generalis 
assecutus fuerit pro non baccalario vel magistro habeatur in ordine no- 
stro in omnibus et per omnia : dantes facultatem cuilibet diffinitorio ut 
constito notorie de insufficientia promoti sibi subditi absque iudicio 
vcl examine sue sufficientie hic statuto : declarent ipsum pro non pro- 

30 moto in universo ordine habendurri. 

Item statuimus quod si quis nefandum crimen concubitus contra na- 
turam homicidii vel propinati etiam non subsecuto etfectu veneni com- 
miserit perpetuo carceri sit addictus : a quo nec per magistrum ordinis 
ncc etiam per capitulum generale possit per annos viginti liberari : et 

35 nihilominus penis aliis puniatur secundum prclati discretionem. 

Item nullus ordinetur in subdiaconum nisi sciat grammaticam ita 
quod loqui et scribere latine sciat absque falsa latinitatc. ct si cst sub- 
diaconus non fiat diaconus. ct si est diaconus non hat sacerdos. Prclatus 
autem quilibet exponens aliter aliquem absolvatur iii penani ab officio 

40 ct pcr triennium omni olTicio ordinis privetur et pene gravioris culpc 
subiaccat. Kt hcc habcnt tria capitula. l66 ACTA CAPiraLORUM GENERALiaM O. P. [iSlS 

Iste sunt ordinationes. 

Ordinamus ut nuUa provincia. congregatio aut conventus acccptct 
aliqueni in magistrum in theologia sine licentia speciali magistri ordinis 
aut generalis capituli sub pena absolutionis ab olficio. quam omnes prc- 
sidentes contrafacientes ipso facto incurrant. patres vero consentientes 5 
sint pcr quinquennium ipso facto ab omni officio ordinis et patcrnitate 
conventus privati. et si apostolice littere in contrarium exhibite fuerint 
cum omni reverentia recipiantur : sed non acceptentur : cum experientia 
teste sciverimus multos Romanos pontitices huiusmodi litteras noluisse 
esse in gravamen ordinis : et huiusmodi promotiones sunt in gravamen 10 
ordinis manifeste : dum et minus sufficientes aut ignorantes et contem- 
ptis prelacis quibus voto professionis sunt alligati fiunt magistri non pro 
uno conventu sed pro toto ordine. et suspendant acceptationem usque ad 
consultationem apostolice sedis per magistrum ordinis faciendam. et hoc 
precipimus in virtute sancte obedientie inviolabiliter observari sub dictis 15 
penis : cum hoc sit in totius ordinis preiudicium : et ad nos pertinet 
acceptare vel consultare ut de iure communi concessum est. 

Ordinamus quod si contigerit conventum aliquem de cetero eximi 
et subtrahi a iurisdictione et cura prioris provincialis transeat cum onere 
suo integraliter tam quoad contributiones quam quoad coUectas pro ex- 20 
pensis diifinitorum euntium ad capitulum generale non obstante qua- 
cumque consuetudine et quocumque privilegio : ita quod sempcr trans- 
fcrri et acceptari cum onere suo integro ut dictum est [inteUigaturJ. 

Ordinamus ut quilibet ordinatus habeat litteras testimonialcs vcl ab 
ipso episcopo ordinante vel a presidente loci ubi est ordinatus cum sub- 25 
scriptis testibus qui ordinationi interfuerunt : quod si non fecerint non 
pcrmittantur exequi in susceptis ordinibus. 

Prohibemus districte omnibus et singulis presidentibus ct fratribus 
provinciarum congregationum et conventuum quorumcumque ne insti- 
tuant procuratorcs ad defendendum se vel alios ordini subiectos coram 30 
quibuscumque iudicibus secularibus contra preccpta et obedientiam ma- 
gistri ordinis et si secus factum fuerit sit irritum ct inane. 

Ordirtamus ct mandamus quod visitantcs conventus inquiraut dili- 
gcnter et provideant ut cum eflectu serventur munda ct nitida que ad 
altaris ministeria pertinent. docentes minus doctos ca que sub precepto .^5 
debent servari munde scilicet oratoria. vasa. palee altaris. corporalia. 
vestimenta. iuxta capitulum ultimum extra de custodia eucharistie con- 
cedentes visitatoribus alias impotcntibus potestatem absolvendi priores et 
alios officiales quorum negligentia hec non serventur ut decet. Inquirant 
quoque et provideant ut in ieiuniis ecclcsie conventus omnes ita provi- 40 
deant fratribus in r:ifectorio dc cibo hora prandii ut omncs possint ieiu- l5l8] ROMAE MDXVIII. 167 

nare et ieiuncnt. nullique in huiusmodi ieiuniorum tempore panis quasi 
ad cenandum detur in sero : sed tantum in communi potus cum aliquo 
com3Stibili per modum medicine ne potus lavet stomachum : alioquin 
priores absolvantur et fratres non ieiunantes absque legitima causa et li- 

5 centia puniantur gravis culpe pena : et precipimus omnibus patribus ut 
hanc ordinationem faciant servari : inquirant quoque de confessoribus 
etiam fratrum qui et quam idonei sunt instituti a priore ne fratres tam 
morantes in conventu quam hospites confiteantur cui voluerint. 

Reformationi ordinis operam dare volentes cum effectu mandamus 

10 prioribus provincialibus : et reliquis presidentibus provinciarum congre- 
gationum ac nationum sub pena absolutionis ab officiis suis. hi quolibet 
conventu iuxta constitutiones preter priorem sit lector. et in communi 
provideatur de cibo et potu in refectorio : non soUim de pane et de vino. 
et ubi non est facultas vestiendi fratres de domibus ut tieri deberet : do- 

15 nec conventus ad vitam simpliciter regularem reducatur teneatur quilibet 
conventus singulis annis ad e:^ponendum pro quolibet hebdomadario et 
iuvene ac converso non habente aliunde unde se vestiat duos aureos 
ultra calceorum aliorumque huiusmodi provisionem que omnino dare 
debent in vestitu. scilicet cappa. scapulari. tunica. subtunica : vel tuni- 

20 celiis : ica tamen quod non assignentur. hii (vero) aurei fratri in pe- 
cuniis sed (non) in solutione panni iili fratri oportuni ne provisio hec ve- 
stimentorum in alios convertatur usus : lucra autem missarum ad com- 
municatem conventus pertineant. et quod ommissis omnibus serviatur 
intirmis decumbentibus et provideatur saltim pauperibus de communibus 

25 bonis conventus omni excusatione remota non minus quam priori de- 
cumbenti provideri deberet et quod contra fratres suspectos de aliqua 
familiaritate procedatur secundum constitutiones monendo. precipiendo. 
puniendo. et quod frater nullus solus per civitatem vadat ncc vestes 
omnino longas habeat ut tangant terram. Nec cum birretis excra con- 

30 ventus incedat : nec caligas aut diploides nisi albi coloris et de panno 
habeat. priores aut magistri et patres qui huic sanctc reformationi resi- 
stere ausi fuerint tamquam nostri ordinis destructores omnibus gratiis 
ordinis cum legitime constiterit nisi resipiscant priventur per superiores 
vei visitatores. 

35 Ordinamus quod fratres fugitivos qui scilicet sine liccncia legicima 

hoc cst prioris provincialis. vel vicarii congregationis de sua provincia 
seu congregatione recesserint. nullus audeat ultra triduum absque spc- 
ciali licentia magistri ordinis in posterum concedenda retinere. Si quis 
autem eos acceptare in conventu suo. provincia. vcl congregatione pre- 

40 sumpserit sit a suo oflicio provincialatus. vicariatus scu prioratus abso- 
lutus ipso facto revocantes omnem facultatem cuicumque conccssam oy»- l68 AGTA CAPiraLORUM GENEUALIUM O. P. [l5l8 

positum faciendi. Volumus enim huiusmodi fugitivos ad suam provin- 
ciam seu congregationem redire et petere vcniam ac puniri iuxta pro- 
vincie vel congregationis morem : prohibemus quoque ne quis fugitivos 
huiusmodi faciat ad quemcumque sacrum ordinem promoveri. contra- 
rium autem faciens presidens sit ipso facto absolutus a suo officio et s 
nihilominus pene gravioris culpe addictus et ordinatus non permittatur 
ministrare in ordine sic suscepto. 

Ordinamus et sub pena privationis omnis officii per triennium man- 
damus universis prioribus provincialibus et vicariis generalibus aut qui- 
buscumque inferioribus ut nuUum fratrem extra provinciam aut congre- lo 
gationem suam eiiciant tam cum litteris dimissoriis ad magistrum ordi- 
nis quem sine litteris sed si frater incorrigibilis est exutus legitime habitu 
ordinis ex ordine eiiciatur si autem hoc non meretur toUeretur et corri- 
gatur ab ipsa sua provincia seu congregatione revocantes per presentes 
omnem facultatem in contrarium concessam cuicumque presidenti con- 15 
gregationi vel provincie volentes et declarantes clausulas et facultatcs 
appositas et apponendas in litteris confirmationis cuiuscumque non sc 
extenderc ad hoc. Simiiiter nuUus prior conventualis audeat eiicere ali- 
quem ex conventu sed si aliquis sit qui non expediat conventui consu- 
latur prius superior et expectetur iilius mandatum. 20 

Mandamus universis et specialiter presidentibus et magistris ut vi- 
dcant diligenter constitutiones ac acta capitulorum. nullum enim excusat 
ignorantia iuris quod scire tenetur propter quod mandamus sub pena 
absolutionis presidentibus provinciarum congregationum et conventuum 
quod habeant acta presentis capituli et communicent omnibus fratribus 25 
ct in conventibus magnis acta capitulorum generalium conscribantur et 
in communi habeantur. 

Precipimus omnibus reverendis provincialibus et vicariis generalibus 
presertim provinciarum Hispanie. Aragonie. Portugalie et Bethice sub 
pcna excommunicationis et absoiutionis a suis officiis ne mittant fratres 30 
ad coUegium de Alcala de Henares extra ordinem : sed potius revoccnt 
iam missos : et damus auctoritatem reverendo provinciali Hispanie : uL 
fratres iilic existentes possit inde eiicere et inobedientes punire. 

l^recipimus in virtute Spiritus sancti et sancte obedientie omnibus 
presidentibus provinciarum. congregationum et conventuum sub pena ab- 33 
solutionis a suis oificiis quam contrafaciendo ipso facto incurrant nc 
quovismodo permittant muliercuias in conventibus servire : vcl morari 
in coquina ct aliis offici| n]is : et si aiiqui conventus iam receperunt do- 
natarias. vel prebcndarias omnino expellantur a conventibus infra mensem. 

Prohibemus omnibus et singulis fratribus sub pena carceris quam /|o 
contrafaciendo ipso facto incurrant nc confcssiones audiant in hcbdomada I 5 I 8J ROMAE MDXVIII. I 69 

sancta in basiiica s. Petri de Urbe sine speciali iicentia reverendissimi 
magistri ordinis. vel eo ab Urbe absente sine licentia reverendi procura- 
toris seu vices eius gerentis in scriptis obtenta. contrafacientibus autem 
reverendus procurator predictam penam infligat invocato. si opus sit. 
5 auKilio brachii secularis et si impune evaserint manus reverendi procu- 
ratoris in suis provinciis subiiciantur eisdem penis. 

Prohibemus sub pena gravioris culpe. quam contrafacientes ipso 
facto incurrant. omnibus et singulis fratribus. cuiuscumque conditionis 
sint. ne quis libros quosvis a se vel alio fratre ordinis noviter compo- 
10 sitos edat in publicum vel imprimi faciat sin3 expressa licentia reveren- 
dissimi generaiis magistri in scriptis obtenta et sine premisso diligenti 
examine et approbatione doctorum virorum : revocantes omnem gratiam 
cuicumque in contrarium a quavis potestate ordinis concessa et nihilo- 
minus servetur circa editionem [et] impressionem huiusmodi librorum or- 
15 dinatio concilii Lateranensis et alia de iure servanda. 

I^rohibemus omnibus fratribus ordinis ne quis vadat ad urbem Ro- 
manam sine licentia sui provincialis vel vicarii generalis sue provincie 
vci congregationis et hoc sub pena carceris. 

Mandamus presidentibus et patribus conventuum exemptorum a 

20 prioribus provincialibus ut solitas contributiones eisdem persolvant con- 

cedentes prioribus provincialibus pro tempore potestatem habentibus : ut 

post elapsum tempus solutionis possint dictorum conventuum presidentes 

ac patres compellere per preceptum et per pene gravioris culpe commi- 

nationem. condemnationem ac declarationem. volentes quod si quis in 

23 hoc eisdem inobediens declaratus propterea fuerit ab eisdem incidisse in 

penam gravioris culpe a solo" reverendissimo magistro ordinis restitui 

possit. revocantes omnem gratiam cuicumque in oppositum concessam 

cum quibuscumque excogitabilibus clausulis declarantes hanc esse no- 

stram deliberatam voluntatem. 

3u Precipimus in virtute Spiritus sancti et sancte obedientie sub pena 

e^communicationis late sententie quam contrafacienles ipso facto incur- 

rant quamque unica pro trina canonica monitione premissa (quam) feri- 

mus in scriptis ne quis subtrahat conventus a iurisdictione provincia- 

lium sine auctoritate summi pontiticis vel reverendissimi magistri gc- 

35 neralis. 

Mandamus omnibus ct singulis revcrcndis provincialibus sub j^cna 
absolutionis a suis oiliciis [utj omni studio ct diligentia curciit rcfor- 
mare conventus suos maximc iu tribus cssentialibus ct subditis ut illis 
sccundum profcssionem suam obediant. 
.)o Iste sunt declarationcs. 

Dcclaramus quod fratrcs extra ordiiicm quomodolibct ctiam cum IJO ACTA CAPiraLORaM GENEUALiaM O. P. [l5l8 

licentia sedis apostolicc existentes sabsint correctioni, punitioni et pote- 
stati presidentium provinciarQm et congregationum in quorum terminis 
manent. prohibentes ne d^tur de novo alicui licentia standi extra ordi- 
nem. iis tamen qui e^tra ordinem consueti sunt stare si expediens vi- 
sum fuerit permitrimus ut confirmetur licentia. 5 

Declaramus et volumus quod quevis pene ex.tra constitutiones ap- 
posite ipso facto incurrende. nisi sint excommunicationis late sententie 
exigant declarationem superioris in particulari nisi ipsemet reus seipsum 
declaret : nullus tamen presidens potest declarare se ipsum absolutum 
ab oJFicio suo propter quamcumque transgressionem admissam. lo 

. Declaramus quod ex commissione que fit priori provinciali a diffi- 
nitorio capituli provincialis : ut omnia facere que ipsum diffinitorium 
posset. non potest provincialis absolverere fratrem aliquem a penis gra- 
vioris culpe et aliis que alias provinciali per constitutiones non conce- 
duntur. 15 

Declaramus quod assignati in his actis ad legendum bibliam vel 
sententias non possint incorporari in aliqua universitate. et licentiati ad 
suscipiendum magisterium in theologia non possint gradum huiusmodi 
suscipere nisi examinati a rcvcrendissimo magistro gencrali : vel eius spe- 
ciali commissione per litteras facta. 20 

Declaramus quod non solum beneticiati sed etiam ad beneficia extra 
ordinem obtinenda habilitati : omnino sunt inhabiles ad quecumque of- 
ficia intra ordinem obtinenda. approba:"tes et innovantes litteras rcveren- 
dissimi magistri gcneralis olim nunc cardinalis sancti Sixti quas de hac 
re ad totum ordinem misit. 25 

Iste sunt denunciationes. 

Denunciamus sanctissimum dominum nostrum papam creassc pro- 
viiiciam inferioris Germanie ex aliquibus conventibus qui fuere de pro- 
vinjiis PVancie. Theutonic et Saxonie nominatim in litteris suc sancti- 
tatis expr3ssis in quorum numero sunt conventus Atrebatensis et Audo- 30 
mari. quibus precipimus sub pcnis privationis omnium gratiarum ct 
ordiiiis et graduum atque olficiorum ct carceris quam contrafaciendo ipso 
facto incurrant ut provinciali pro tempore dicte provincie inferioris Ger- 
manie obediant : precipimus quoque priori provinciali pro tcmpore ct 
omnibus fratribus provincic Francie sub penis absolutionis a suis olliciis 35 
ct carceris quam contrafacicndo ipso facto incurrant nc sc dc iilis con- 
vcntibus visitandis vel gubcrnandis quovis modo impediant aut eis offi- 
ciales instituant : vel confirment cum non sint amplius de dicta pro- 
vincia Francie (i). (i) Qua dc rc cf. BO. IV, 323 n. 37. l5l8] ROMAE MDXVIII. 17I 

Denunciamas sanctissimum dominum nostrum pcr litteras sanctitatis 
sue in forma brevis revocasse congregationcm vite communis provincie 
Theutonie et litteras quascumque apostolicas institutionis eiusdem sub- 
misisse que omnes conventus et monasteria eius reverendo provinciali 
5 pro tempore iilius provincie cui ex nostris constitutionibus subesse de- 
bent. quassasse quoque omnem appellationem a quovis interpositam ab 
executione et effectu litterarum huiusmodi : precipimusque omnibus et 
singulis personis utriusque sexus dictoium conventuum et monasterio- 
rum sub pena excommunicationis late sententie quam una pro trina ca- 

10 nonica admonitione premissa ferimus in his scriptis et sub penis priva- 
tionis omnium gratiarum ordinis : et aliorum officiorum graduum et 
carceris ut mandato apostolico et submissioni prememorate pareant. 
committentes reverendo provinciali ut inobedientes penas dictas incidisse 
declaret : et illas eis infligat cum etfectu : et sub eisdem penis prohibe- 

15 mus ne de cetero presidentes vel fratres dictorum conventuum et mo- 
nasteriorum presumanr aliquam congregationem vel conventiculum fa- 
cere sine licentia reverendi provincialis in scriptis obtenta. 

Denunciamus sanctissimum dominum nostrum papam dcdisse litte- 
ras apostolicas in forma brevis subsequentis tenoris. 

20 Vide BO. IV, 36 1 n. 79. 

Denunciamus omnibus quod festum sancte Chaterine de Senis ubi- 
quc debet celebrari dominica prima Maii. Si tamen in aliquibus locis 
esset scandalum apud seculares si dimissis festis apostolorum vcl inve- 
tionis sancte crucis quando in dominica prima eveniunt festum sancte 

25 Catherine transferri in aliam dominicam et in casu translationis huius- 
modi sanctissimus dominus noster papa concessit vive vocis oraculo ut 
etiam indulgentie quas consequuntur visitantes ejclesias nostras in festo 
iilo censeantur transiate. 

I^enunciamus conventus Gripesivaldensis et Passivaicensis transiatos 

30 auctoritate sanctissimi domini nostri pape de provincia Poionie ad pro- 
vinciam Sax.onie debere manere in eo statu in quo nunc sunt. attamen 
reverendo provinciaii dicte provincie Poionie et fratribus dictorum con- 
ventuum datur locus agitandi hanc rem in proximo generali capitulo in 
quo finaliter decidetur cuius provincie esse debeant. nuilum enim prc- 

35 iudicium voiumus esse iuri provincie Poionie per transiationem iam 
factam. 

Denunciamus in f.ateranensi concilio fuisse ordinatum ut pacta et 
conventiones inter fratres ct preiatos atque curatos pro tcmporc inita va- 
leant nisi pcr subsecutum capituium gencralc jiroximum vcl provincialc 

^o refutata fuerint ct refutatio huiusmodi intimata fuerit ct dcbito tcmporc 
ct idcirco inccipimus omnibus nc faciant pacta vcl convcntioncs cum 1^2 ACTA GAPITULORUM GENEUALIUM O. P. [l5l8 

quacuniquc persoiia ecclesiastica sine precedeiiti requisitione generalis vel 
provincialis capituli et eius bene de re informati consensu in scriptis ob- 
tento. quod si necessitas urgeret aliquod pactum vel conventionem tir- 
mari antequam possit consensus capituli generalis vel provincialis requiri 
non tirmetur nisi cum liac conditione si immediate sequens capitulum 5 
generale vel provinciale debite informatum ac requisitum consenserit et 
tunc consensus eius requiratur. 

Iste sunt acceptationes. 

Acceptamus locum in Molinis quem iilustrissimus dux Borbonii de- 
dit ordini et erigimus in conventum in provincia Francie sub cura vicarii lo 
gencraiis congregationis Gallice cui illum unimus et damus illi in prio- 
rem fratrem lohannem Gregorii. in lectorem fratrem lohannem Parisii. 
eidemque incorporamus fratrem Guillelmum • Anselmi et fratrem Michac- 
lem Prenecrii. 

.Acceptamus locum sancti Vincentii in Chamaiore diocesis Luccnsis 15 
in provincia Romana et damus ei in vicarium fratrem Santium dc lAica 
cum potestate substituendi alium loco sui vicarium et locum in civitate 
Ferrentina nationis Campanie dicte provincie et damus ei in vicarium 
fratrcm Petrum Martyrem de Papia (i). 

Acceptamus collegium sancti Thome in provincia Bethica qdifica- 20 
tum a reverendissimo domino archiepiscopo Hyspalensi cum privilegiis. 
gratiis et ordinationibus ad instar coUegii Vallisoletani : et ponimus illic 
studium generale. 

Acceptamus conventum sancti Dominici constructum in insula maris 
Indici que Hispaniola nominatur. et volumus [ut] tam ipse quam alii con- 
ventus et loca in insulis illius maris edificati et cditicandi sint membra 25 
provincie Bethice et illius reverendo provinciali subiiciantur. 

Acceptamus et approbamus congregationem Gallicam factam a rc- 
vcrendissimo olim generali magistro Thoma dc Vio Caietano (2) nunc car- 
dinali sancti Sixti ex mandato summi pontiticis ad instantiam Christia- 
nissimi PVancorum rcgis rcformationemque conventuum Cenomanensis. 30 
[^ugdunensis et unionem eorum ad dictam congregacioncm factam aucto- 
ritatc apostolica ad instantiam dicti regis christianissimi (3). 

Acceptamus in conventum in provincia Ungarie domum ediiicatam 
per dominum Moysem magistrum curie regis Ungarie ct committimus 
rcvcrcndo provinciali dictc provincic ut ci provideat de priorc. lectore et 35 
sufficienti numero fratrum. (i) De fr. Pctro M. de Papia cf. supra pag. 74. 

(2) De fr. Thoma de Vio Caictino cf. supra pag. 124; I50. IV, 345 n. 57. 

(3) Q.ua dc rc d. J50. IV, 313 n. 27. l5l8] ROMAE MDXVIII. 1^3 

Acceptamus in provincia Trinacrie locum in civitate Montis regalis 
sub titulo sancte Marie de pace et locum in terra Millitelensi sub titulo 
sancte Marie annunciate. 

Acceptamus ad beneficia nostri ordinis illustrissimos comitem et co- 
5 mitissam de Urenia ducem de Giron et dominam Menciam de Guzman 
eius uxorem cum eorum liberis. 

Acceptamus ad beneficia nostri ordinis serenissimas dominas Mariam 
sponsam, Annam filiam serenissimi regis Ungariae, quae id instanter per 
suas litteras petierunt. 
10 Acceptamus collegium fundatum et erectum a serenissimo rege Por- 

tugalie circa conventum Ulixbonensem cum gratiis et privilegiis et or- 
dinationibus apostolicis que illi coliate et facte sunt (i). 

Acceptamus locum pro conventu edificando in provincia Tholosana 
sub cura reverendi provincialis qui adest in diocesi Tarbiensi. 
15 Iste sunt approbationes. 

Approbamus magisterium fratris Antonii Villegas provincie Hi- 
spanie. 

Approbamus unionem omnium conventuum provincie Saxonie sub 
reverendo eius provinciali factam per reverehdissimum dominum domi- 
20 num cardinalem sancti Sixti generalem magistrum olim nostri ordinis 
cum capituhs in litteris unionis huiusmodi positis. 

Approbamus reformationem monasterii Vincemensis eiusdem provincie 
et illi incorporamus sorores iiluc ex Banberga pro illius reformatione ad- 
ductas. 
25 Approbamus litteras reverendissimi domini domini cardinalis sancti 

Sixti olim generalis magistri concessas provinciali Saxonie et gratias in 
illis factas. 

Approbamus reformationem in provincia Scocie a reverendo eius 
provinciali factam et volumus eam ab omnibus illius fratribus ob- 
30 servari. 

Approbamus pactum initum inter dominum dccanum Dunclidensem 
et revcrendum provincialem provincie Scocie super fundationem quinque 
vel sex studentium in conventu universitatis sancti Andree. 

Item pactum initum inter eundem provincialem Scocie et secreta- 
35 rium regis Scocie super translatione antique domus ordinis ad hospitale 
Montis rosarum. 5) diiccml 1'ciriim ndd. S.— 7) Acccplamiis — pciieriinl c cnd. S.— 22) ^'incemcnsi-^l \'irciJcn- 
sis cod. impy. — 2S) yXpprohamns - ThcMtoniac nm. S. (i) De fundatione collegii Ulisboncnsis d. 1. c. pag. 345 n. 58. 174 ACTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [l5l8 

Approbamus ea que reverendus provincialis Tholosanus defunctus 
magister lohannes de Cruce (i) ordinavit de fratribus in monasterio Pru- 
liani deputatis. 

Approbamus reformationem conventuum Montis Albani et sancti 
Emiliani provincie Tholosane. Avinionis et Montispessulani provincie 5 
Provincie. Treverensis. Confluentini. Rotwiiensis provincie Theutonie fa- 
ctas a reverendis provincialibus dictarum provinciarum et similiter mo- 
nasteriorum que reformavit reverendus provincialis Theutonie. 

Acceptamus et approbamus congregationem vite regularis in natione 
Hibernie cum gratiis et priviiegiis ei per bone memorie magistrum Vin- 'o 
centium Baniellum (2) generalem ordinis in favorem vite regularis concessis 
hoc adiicientes quod priores conventuales darent in officiis suis secun- 
dum tenorem nostrarum constitutionum : vicarii autem illius con^^rei^a- 
tionis finito triennio officii sui sini: ipso facto absoiuti a suo officio : 
possint tamen reeligi et conlirmari. precipimusque reverendo provinciali '5 
Anglie et eius vicario ac presidentibus pro tempore conventuum dicte 
provincie sub pena absolutionis a suis offiiciis quam contrafaciendo ipso 
facto incurrant et sub pena excommunicationis ne recipiant fratres fugi- 
tivos congregationis illius nec impediant communitates seu personas a 
pio proposito vite regularis et favore eorum. 20 

Iste sunt absolutiones. 

Absolvimus priorem provincialem provincie Francie et damus in vi- 
carium eiusdem provincie fratrem Marcum Cuscot magistrum cum po- 
testate huiusmodi vicariorum quousque prior provincialis electus. confir- 
matus et presens in provincia extiterit. 25 

Absolvimus fratrem lohannem de Riperia (3) magistrum a prioratu 
conventus Condomiensis et a vicariatu provincie Tholosane casamusquc 
electionem de eo factam in priorem provincialem eiusdem provincie cui 
damus in vicarium reverendum patrem fratrem lohannem de Fenario (4) 
magistrum diffinitorem huius capituli cum plena auctoritate vicariorum 30 
quousque prior provincialis electus. confirmatus et presens in provincia 
e\titerit. 

Absolvimus priores conventuum Atrebatensis et sancti Audomari 
provincie inferioris Gcrmanie. vcl potius declaramus eos non fuissc ncc 
esse priores utpotc institutos ab eo qui nullam in cos iurisdictionem 35 
habuit. (i) De fr. loannc dc Cruce cf. supra png. 22. 

(2) De fr. Vincentio Bandello cf. 1. c. pag. 80. 

(3) De fr. loanne de Riperia cf. 1. c. pag. 89. 

(4) Dc fr. loanne de Fenario cf. 1. c. pag. 156. I 5 I 8] KOMAE MDXVlir. I 7 5 

Iste sunt assignationes. 

Gonventui Hyspalensi provincie Bethice assignamus ad legendum 
sententias fratrem Vincentium Peraca. 

Conventui Gordubensi eiusdem provincie assignamus fratrem Seba- 
5 stianum de Vargas ad eandem lecturam. 

Gonventui Granatensi eiusdem provincie ad similem lecturam assi- 
gnamus fratrem Reginaldum de Aguilera. 

Gonventui Bononiensi damus in regentem pro tribus annis fr. Ghry- 

sostomum de Gasali (i) magistrum ; in bacchalarium pro duobus primis 

10 annis fr. Hieronymum de Papia (2), pro tertio et quarto fr. Ludovicum 

de Genua (3) ; in magistrum studentium pro prlmo anno fr. Matthiam 

de Mediolano, pro secundo fr. Thomam Mariam de Bononia, pro tertio 

fr. Gornelium de Mediolano, pro quarto fr. Thomam de Doxillo. 

Iste sunt translationes. 

15 In primis transferimus fr. Donatum ex [conventu] Barlassino et 

fr. Martinum de Francavilla ex conventu Alexandrino et fr. Matthaeum 

de Albinga ex conventu Albingae ad conventum sancti Dominici de Ge- 

nua ; fr. loannem et Augustinum ex conventu Iporegio ad conventum 

Montis Gapelli ; fr. Gregorium de Gastagnolis ex conventu Galvisani ad 

20 conventum Pinaroli ; fr. Vincentium de Laude ex suo conventu Nothen- 

sem ; fr. Thomam de Gollo ex conventu xMorbiniensi ad conventum sancti 

Dominici de Panormo ; fr. Dionysium de Mediolano ex conventu sanctae 

Mariae de Fiorentia ad conventum sanctae Mariae Gratiarum de Medio- 

lano ; fr. Hieronymum de Lesina ex conventu sancti Dominici de Vene- 

25 tiis ad conventum Pharensem provinciae Dalmatiae. 

Transferimus fratrem Garsiam de sancto Laurentio Bcthice provincie 
ad conventum Rupisgallicane provincie Hyspanie. 
Iste sunt commissiones. 

Gommittimus reverendissimo magistro generali omnem nostram au- 

30 ctoritatem et facultatem addendi. minuendi. mutandi. dispensandi et bre- 

viter omnia et singula faciendi que gencrale capitulum posset. etiam si 

talia forent que mandatum exigerent magis speciale : volentes quod sim- 

plici eius verbo credatur. 

Gommittimus et concedimus singulis huius capituli rcverendis pro- 
35 vincialibus et dilFinitoribus present.ibus quod quilibct possit facerc uiuim S) Convciitui — Doxillo e cod. S. — 15) I11 primis — Dalinaliac c cnd. S. (i) Dc fr. Chrysostomo dc Casnli c{. 1. c. png. 150. 

(2) Dc fr. Ilicronvmo dc Pnpin cf. 1. c. png. 70. 

(3) Dc fr. Ludovico dc Innua cf. 1. c. pas^. 90. 176 AGTA CAPITULORUM QENERALtUM O, P. [l5l8 

iubilarium in provincia sua alias idoneum quinquaginta annorum etatis 
et unum apostatam in suis provinciis cum litteris testimonialibus : et 
ditfinitores qui aftuerunt sine suis provincialibus faciant binos iubilarios 
et totidem recipiant apostatas et provinciales qui defuerunt nec toto nec 
parte huius priviiegii gaudeant. 

Committimus reverendo provinciali Polonie totalem curam monasterii 
sororum sancte Gatherine in Poznania. 

Committimus reverendo provinciali Hyspanie futuro ut in conventu 
sancti Dominici de Benalac possit instituere studium sive coUegium et 
ordinare illic iectores et studentes instar studii conventus Salmanticensis. 

Istae sunt poenitentiae. 

In primis quia fr. Dominicus conversus, qui se nominat aliquando 
de Pisis, aliquando de Venetiis, aliquando de Candia, multa ct enormia 
furta et scelera in diversis locis commisit et a carcere, in quem a reve- 
rendissimo magistro ordinis condemnatus fuerat, fugit , idcirco damna- 
mus eum ad carceres, praecipientes omnibus praesidentibus conventuum, 
ut eum, ubicumque invenerint, incarcerent et non liberent inde sine ex- 
presso reverendissimi magistri ordinis generalis mandato. 

Item. Quia fr. Andreas de Ragusio olim conversus, habitum clcri- 
corum per se ipsum et sacros ordines sine licentia recepit et a carcerc, 
in quem iussu reverendissimi magistri ordinis et cardinalis sancti Sixti 
condemnatus fuerat, fugit, idcirco eum damnamus ad carceres et prae- 
cipimus praesidentibus, ut eum, ubicumque invenerint, carccri manci- 
pent ct non liberent sine expresso mandato reverendissimi magistri or- 
dinis. 

Item. Approbamus quaecumque facta et iudicata a capitulo pro- 
vinciali provinciae sancti Petri Martyris contra fr. Gasparcm de Voragine 
magistrum ; et reverendissimus magister ordinis absolvit cum ab inqui- 
sitione lanuensi. 

Item. Quia fr. Vincentius de Casali (i) non paruit sententiae rcve- 
rendissimi domini cardinalis de Flisco , protectoris ordinis nostri , pcr 
quem dictum fuit, fuisse rite contra eum factum in capitulo Neapoli- 
tano generali, et nisi poenitentiam acceptaret, poenae gravissimae culpae 
subiaceret, idcirco eum a nostro ordine expcllimus et ciicimus et ubiquc 
pro eiecto haberi volumus. 

Item. Quia fr. Alause provinciae Tholosanae maxima ct multa sce- 
lera commisit ct a carceribus frequcnter fugit, idcirco eum expellimus a 2) ct posl teslimoninlibus — gandeant om. S. — 12) In primis — expolient e cnd. S. '5 30 35 (i) De fr. Vincentio dc Casnli cf. 1. c. pag. 15?.. l5l8] ROMAE MDXVIIT. 1 77 

nostro ordine et mandamus omnibas praesidentibus, ut ubicumque eum 
invenerint, habitu ordinis nostri expolient. 

Ista sunt suffragia. 

Imprimis pro sanctissimo domino nostro papa qui non solum in- 
5 duigentiam plenariam capitulo dedit sed etiam magnilicentissimam ele- 
mosynam dedit pro capitulo generali et est ordini nostro plurimum af- 
fectus quilibet sacerdos tres missas. 

Item. Pro reverendissimo domino domino cardinali de Flisco nostri 
ordinis protectore qui largam elemosynam dedit capitulo generaii quili- 
10 bet sacerdos unam missam. 

Item. Pro reverendissimo domino domino cardinali sancti Sixti ex 
nostro ordine assumpto et toto collegio reverendissimorum cardinalium 
quiiibet sacerdos unam missam. 

Item. Pro serenissima regina Neapolitana et nobiiibus dominis et 
15 civibus Neapolitanis qui largas deierunt elemosinas capitulo generali et 
pro civibus Romanis et aiiis benefactoribus huius capituli quilibet sacer- 
dos unam missam. quos omnes recipimus participes in omnibus bonis 
que fiunt per totum ordinem quousque fuerit pro eis satisfactum in con- 
spectu divine maiestatis. 
20 Item. Pro receptis per litteras ad beneficia ordinis quilibet sacerdos 

unam missam. 

Ista sunt suffragia defunctorum. 

Imprimis pro anima reverendissimi domini Matthaei de Ursinis car- 
dinalis ex nostro ordine assumpti : qui p^rpetuam reliquit elemosvnam 
■25 capitulo generali e|uilibet sacerdos unam missam. 

Pro serenissimo rege Hispaniae Ferdinando, qui ordini nostro devotis- 
simus fuit et in habitu ordinis sepultus, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro animabus omnium fratrum et sororum ordinis defunctorum, 
quilibet sacerdos unam missam. 
3" Pro animabus eorum qui dum viverent. recepti fuere per litteras ad 

beneficia ordinis quilibet sacerdos unam missam. 

Loco misse clerici septem psalmos pcnitentiales et laici 3o pater 
noster dicant. 

Sentcntias iudicum approbamus et volumus in suo robore permanere. 
35 Auctoritatem diffinitorum volumus durare usque ad fcriam secun- 

dam inclusive. 

Mandamus acta huius capituli per reverendos provinciales ct dilTmi- 
tores diligentcr conscripta ct correpta atque sigillo ordinis sii^illata dd 
suas provincias deferri. ct ad minus quatcr in anno Icgi. 26) Pro — missam c cnd. S. — 32) 30] 20 S. 
MOPH y 1« r-S AGTA GAPITULORUM QENERALTUM O. P. [l 5 1 8-1 52$ 

Sequens capitulum quod erit diffinitorum ponimus in conventu Va- 
lentino provincie Aragonie hinc ad triennium in anno millesimo quin- 
gentesimo vigesimo primo celebrandum in festo pentecostes. 

Concedit reverendissimus generalis omnibus et singulis fratribus et 
sororibus ordinis licentiam ut semel possint sibi eligere confessorem fratrem 5 
ordinis: qui eos possit absolvere a preteritis usque ad notitiam harum: et 
dispensari in irregularitatibus sicut possent a sua reverendissima patcrnitate. 

Datum Rome in conventu sancte Marie super Minervam ultima maii. 
millesimi quingentesimi decimi octavi. Laus deo. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 10 

HAEG SQNT ACTA CAPITULI GENERALIS 

IN GONVENTLJ S. PAULI VALLISOLETANO 

PROVINCIAE HISPANIAE 

CELEBRATI 

SUB REVERENDISSIMO PATRE MAGISTRO ,5 

GARCIA DE LOAYSA (i) 

SACRAE THEOLOGIAE CLARISSIMO PROFESSORE 

TOTIUS ORDINIS PRAEDICATORUM GENERALI MAGISTRO 

IN FESTO PENTEGOSTES 

24. MAII ANNO i52 3. 20 

Diilinientibus reverendis diffinitoribus suarum provinciarum : 
fr. loanne Hurtado (2) magistro diffinitore provinciae Hispaniae, 
fr. Vitali de Becanis (3) magistro diffinitore provinciae Tolosanae, 
fr. Paulo de Acrecio baccalaureo diffinitore provinciae Romanae, 
fr. Angelo de Centis magistro diffinitore provinciae Trinacriae, 25 

fr. [.udovico de Castro Pavino magistro socio diffinitore prov. Aragoniac, 
fr. loanne Cabonis magistro diihnitore provinciae Provinciae, 
fr. Petro Martyre de Terdona (4) bachalaureo dif. prov. s. Petri Martyris, 
fr. Petro Stacio magistro diffinitore provinciae Portugalliae, 
fr. Alberto de ias Casas (5) diffimitore provinciae Bethicae. 30 S) ultirna) vigcsima tcrtia S. (i) Dc fr. Garsia de Loaysa cL suprn pag. 157. 

(2) De fr. loanne Hurtado cf. 1. c. pag. 151. 

(3) De fr. Vitali de Becanis (Bathanis) cf. 1. c. pag. 144. 

(4) De fr. Petro Martyre de Terdona cf. 1. c. pag. 74. 

(5) De fr. Alberto de las Casas cf. SSOP. TI, 118. l523] VALLISOLETI MDXKIII. 1 79 

Epistola reverendissimi 7nagistri ad totum ordittem, 

In Dei lilio sibi charissimis universis et singulis patribus et fratribus 
totius ordinis praedicatorum fr. Garcias de Loaysa sacrae theologiae pro- 
fessor ac totius ordinis eiusdem generalis magister et servus salutem et 

5 Spiritus Sancti consolationem. 

In eas temporum calamitates incidimus, ut quod in primis propo- 
sueram, posteaquam sum magisterio totius ordinis permittente domino 
praefectus, nunquam potuerim ad calcem usque perdacere , ut scilicet 
gregem mihi creditum et per christianum orbem ditiusum visitarem, ut 

lo si quid forcasse claudicans aut morbidum reperirem, admon'tis fomentis 
infusoque vino et oleo curarem. Si quid vero iioridum est , quod fru- 
ctus honestatis et regularis vitae produceret, eodem quasi in hortum 
nieum descendens pomorum meorum fructum comederem, quae a meis 
maioribus consita, ac laborum, vigiiiarum studiorumque sudoribus irri- 

15 gata magnam olim foecunditatem ac dulcedinem atferebant. Negatum 
itaque mihi est, et in haec usque tempora dilatum, quod cum accessu 
ad vos raeo non posset, profectione ad me vestra explendum esse cogi- 
tabam, quod tamen secus evenisse videns quam putaram, literis saltim 
posteaquam coram constitutus nequeo, vos conveniam. 

20 Appello vos itaque omnes, singulos mihi ante ora constituo, non 

arguo, non increpo , sed oro , obsecro et divini nominis interpositione 
commoneo, ut ita vestrae professioni, in quam sponte intrastis, incum- 
batis, ut non solum nomine, sed re ipsa patris nostri beati Dominici 
vos esse filios ostendatis, memores, quid promiseritis , non oblitos , in 

25 quam militiam nomen dederitis. 

Duo enim sunt, quae praecipue vos, sub imperatore et duce me- 
reri declarabunt, si vestram primum , si proximorum quoque salutem 
curaveritis ; in hoc enim vitae institutum, et pater noster sanctissimus, 
et quicumque ex tam nobili plantario processerunt, totis praecordiis ac 

30 volis accurrerunt, ut se et proximos ad rectitudinis ac beatae vitae por- 
tum de errorum tramite et inundati mundi squallore revocarent. 

Has duas ob res calcato mundo, neglectisque omnibus tot egregiu 
facinora, tot virtutum insignia , tot gesta illustria confecerunt , ut iam 
non sit in orbe angulus, quem bene gestis maiorum nostrorum non re- 

35 fertum essc videamus, quorum si filios nos esse volumus, ut debemus, 
iisdem nobis vestigiis insistendum est , atque eodeni studio et pulvere 
dccertandum, ut videlicet, quae nostram primum, deindc quae proximo- 
rum interessc cognoverimus , peraganms , et in nobis si quid concisum 
depravatumque est, totum fere video in paupertatis voto consistere, quam 

40 ita vovemus, ut nihil tamen nobis decsse patiamur. l8o AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l523 

Hiiic nefaria illa- in quibusdam pecuniarum bonorumque deteniio. 
Hinc iila communium rerum destitutio , inde domorum templorumque 
casus et strages, dum propria complures communibus anteponunt ; ita 
enim in quorumdam animos cupido illa habendi ac retinendi irrepsit, 
ut trapezitas multos, ac patres familias, non mendicos, non paupertatis 5 
professores , non evangelicae veritatis tibicines , non Christi, ubi caput 
declinaret non habentis, pedisequos, non demum praedicatores praedica- 
torumque tilios videamus. Age iam vuhius hoc in nostro capitulo nunc 
curabimus, plagamque istam sanctarum institutionum fasciis alligabimus. 

Permittite, rogo vos, patres hliique reverendi huiusmodi curationi- m 
bus ad salutem restitui, recipite ac servate, quae pro convellenda penitus 
proprietate sancivimus ; neque enim asperum quidpiam aut iniucundum 
afferimus, sed ita omnia salutis plena, ut nihil tamen amaritudinis af- 
ferant, sed omnia sunt melle linita, atque omni suavitate respersa. 

Alterum est, ut ita in nostram salutem incumbamus, ut tamen, 13 
quae sunt proximorum nullo pacto negligamus ; ita cnim illa oportet 
facere, ut haec nequaquam omittamus ; aiioquin claudicabimus, si dextro 
tantum pede, sinistro sublato, ingredi tentemus, hoc est, si nostro tan- 
tum, ct non alieno fructui institerimus. 

Quo vero tandem adminiculo hac in re melius utemur , aut quo 20 
altcrius vehiculo ad optatum terminum, quam litterarum studio sacra- 
rum deducemur, quibus tanquam ignitis facibus ac flammantibus corda 
populorum frigentia calefiant, et subditis tenebris ad aspectum lucis can- 
didum reducantur. Quod si aliquo umquam christiano populo fuit com- 
modum et salutare, nunc est maxime necessarium, cum vineam domini 05 
truculcntus aper exterminet , et singularis ferus flagitiosis et perversis 
dogmatibus Christi fidem depascatur ; pro qua tutanda maiores olim 
nostri scribendo atque praedicando, vitas, corpora, animasque posuerc. 
Accingimini ergo, patres ac fratres charissimi, quasi boni vinitores, non 
solum ad excolendam religiosis moribus , sed etiam sanctis studiis ac 30 
praedicationibus orthodoxam fidem protegendam, ut quae fuit praedica- 
toris Christi sanguine fundata atque apostolicis mox tubis ac praeconis 
in hoc pulcherrimum aedificium erecta non soium ab impendenti casu 
ct ruina, quam videtur minitare, conservetur, sed in antiquum nitorem 
et inconcussam sinceritatem florens atquc intcgra rcdigatur. 3^ 

Bene valete atque deum pro mc orate. 

Istae sunt inchoationcs. 

Inchoamus hanc, quod de beato La/.aro Quatriduano episcopo Mar- 
siliensi et confessore fiat officium totum duplex 17 dccembris, et dicatur 
oflicium editum a fr. Mathaeo Bandello (i); denunciantcs, quod illi, qui 40 

(i) Dc fr. Mnttliaeo Bnndello d. SSOP. II, 155. l523] VALLlSOLEri MDXKIII. l8l 

interfuerint in ecclesia, dum praedictum officium celcbratur, aut qui illud 
recitaverint , indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum 
CK indulto Leonis X. consequuntur, et qui missae praesentes fuerint dc- 
cem annos et totidem quadragenas. 
5 De beata Martha hospita Christi fiat festum duplex , cum eisdem 

gaudeat priviiegiis et indulgentiis. 

De beato quoque Sebastiano martyre, quia universaliter a populo 
christiano solemniter celebratur, fiat festum totum duplex. 

Idem dicimus de festo sanctae Luciae, quod sub duplici ; nec non 
lo de festo decoUationis sancti loannis Baptistae, de utroque festo sanctae 
Crucis, quod sub toto duplici celebrentur ; de beata vero Barbara fiat 
ubique festum simplex. 

Inchoamus hanc, quod de beata Maria Magdalena tiant octavae ad 

instar octavarum bsati Augustini , et facultatem damus provinciae Hi- 

15 spaniae, ut si per capitulum provinciale fuerit institutum, quod simi- 

liter fiant octavae de beato lacobo apostolo, simiiiter ad instar octava- 

rum beati Augustini. 

Istae sunt confirmationes. 

Contirmamus hanc, quod diffinitor capituli generalis pro temporc 
20 proximi futuri ante ultimum annum electus iegitimus sit diffinitor, si 
alius non fuerit postea legitime electus. Idem dicimus de socio illius, 
qui valeat, et sit eodem modo legitimus socius , et in anno electionis 
magistri ordinis sit eiector, si non est alius elector electus. Et tam dif- 
tinitor quam socius habeant litteras testimoniales non tantum a priore 
25 provinciali, sed a toto diffinitorio, aliter nuilo modo admittantur , nec 
ad diffinitionem, nec ad electionem magistri ordinis, nisi aliter de iure 
constiterit ; et ha^c habet tria capitula. 

Confirmamus hanc, quod qui ordinantur sine legitima licentia or- 

dinis, sint ipso facto carceri addicti ad minus per quatuor menses, ibi- 

30 dem secundum arbitrium praelati poenis aliis puniendi , et postmodum 

non permittantur exequi ordines ipsos sinc licentia speciali magistri or- 

dinis ; et haec habct tria capitula. 

Istae sunt ordinationes. 

In primis ad toUenium detestabile ac pestiferum vitium proprietatis 
33 ct ad observandam professam paupertatem praecipimus omnibus ct sin- 
gulis fratribus, ubilibet in toto ordinc constitutis, cuiuscumquc gradiis 
aut conditionis existant, in virtntc spiritus sancti et sanctac obedientiae 
ct sub poena gravioris culpac, nc quis praesumat scicnter apud se vcl 
aliam personam, cuiuscumque gradus ct conditionis, in deposito vcl ali- 
^n ter, aut alibi ultra viginci ct quatuor horas rctincrc ct habcre pccunias 
aut rcs aurcas vel argcntcas quascumque quomodolibct acquisicas ad suum iSa ACTA CAPirULORUM GENERAMUM O. P. [l523 

vcl caiusvis alterius secularis vel regularis pcrsonae usum, vel cuicum- 
quc fratri vel seculari mutuo dare, aut sine licentia praelato mutuo ac- 
cipere, vel quomodolibet dispendere, vel alienare ; contra facicns in ali- 
quo istorum ultra poenam gravioris culpae, quam incurrat, et quam 
ipso facto absque declaratione incurrisse et ad eam condemnatum essc 3 
declaramus in utroque foro, et tamquam proprietarius furti iudicio con- 
demnetur, et ex nunc omnia et singula apud huiusmodi quoquo modo 
detenta, ubilibet constituta communitati et conventui, in quo fuerit as- 
signatus praesenti statuto applicamus et applicata esse decernimus ct dc- 
claramus. Omnes autem pecuniae et res aureae vel argenteae sive ex 10 
eleemosinac intuitu a parentibus, consanguineis, amicis vel aliis personis 
datac, s:vc alias undecumque, et ex quacumquc causa quomodolibet ad 
fratrem aliquem devenientes ponantur in una arca forte claudenda dua- 
bus ad minus vel tribus clavibus, forma et magnitudine diversis , qua- 
rum unam praesidens, reliquas diversi patres seniores teneant, ita quod 15 
nullo pacto etiam ad cuiuscumquc magistro ordinis infcrioris praeceptum 
in manu unius unquam tempore omnes claves servcntur ; omnia quo- 
que, quae frater acquisierit in officiis praedicationis, audientiac confcs- 
sionum, lectoriac in quacumque facultatc, scu e\ arte aliqua mechanica, 
ad communitatem conventus veniant, cui assignatus cst, ad quem cum 20 
vencrint, statim omnia, fraude et dolo s3motis, ponant ad pedes prac- 
h\ti pro bono ct utilitate communitati. Et quamvis omnia, quae ace]ui- 
sierit monachus et religiosus, acquirat monasterio ct non sibi , et prac- 
terea ad communem usum conventus debent vcnire, et ex communi de- 
bet omnibus providcri, quia tamen adhuc quaedam domus et conventus 25 
in diversis provinciis ordinis semel a pristina observantia collapsi adhuc 
ad vitae reformatac statum, ut cupimus, non pervenerunt, ideo permit- 
timus huiusmodi de vita communi et laxiori nuncupatis, ct adhuc non 
reformatis, scu in conventibus adhuc non rcformatis assignatis , donec 
conventus huiusmodi ad obscrvaniiam reducantur, ut si iudicio pracsi- 30 
dentis et patrum simul congregatorum habeat huiusmodi frater aliquam 
necessitatem pro indumentis, libris, infirmitate vcl magna inopia paren- 
tum vel consanguincorum usque ad secundum gradum, possint illis dc 
acquisitis ex dictis ofhciis portionem aliquam dimittcrc, non tamen apud 
illum, scd cx communi arca, ut pracmissum est, scrvandam ; sub eis- -^5 
dem quoquc praccepto et poena ac bonorum applicatione mandamus, 
ut quicumquc fratcr habucrit quamcumquc possessionem vel res mobiles 
sivc hacreditario iure sive quovis alio titulo , statim infra mensis spa- 
tium a njtitia praesentium ilhis consignet conventui suo originali ; valde 
enim absurdum cst, ut frater aiiquis habeat possessiones, quas toti or- 40 
dini nonnisi cx dispensatione papae licet. Gontrafacientes supradictas l523] VALLISOLETI MDXKIII. l83 

poenas iiicurrisse declaramas, et applicata esse omnia communitati con- 
ventus illorum originalis praesenti statuto decernimus. De fructibus ta- 
men talium possessionum et rerum dari poterit illi fratri talis portio, si 
necesse fuerit, quae sufficiat illius necessitatibus ad arbitrium reverendi 
5 provincialis pro tempore, vel patrum sui conventus originalis. Sub eis- 
dem praecepto et poenis , quas contrafacientes incurrisse ex nunc ipso 
facto declaramus, ne quis negociationem exerceat quarumcumque rerum 
et mercimoniarum, cum prohibitum sit clericos ipsos seculares, nec dum 
religiosos, qui se arctiori vinculo alligarunt, negotiari. Eleemosynae vero 

jo intuitu personae a quibuscumque personis cuivis fratri ex conventibus 
adhuc non reformatis et huiusmodi assignato, datae sint pro iilius ne- 
cessitatibus vel honestis utilitatibus. Studentes quoque, quandiu sunt in 
studio, quia omnibus non providetur a conventu in quo student de libris 
et indumentis, acquisita ex officio praedicationis et audientiae confessionis 

15 possunt retinere ; ita tamen quod in omnibus casibus praedictis nullus 
sub dictis poenis et conditionibus, ut praefertur, pecuniam apud se rc- 
tineat, sed semper in arca communi modo praedicto , nec expendatur 
sine licentia praelati. Praecipimus autem praesidentibus et depositariis 
pro tempore tam provinciae quam conventuum in virtute spiritus sancti 

20 et sanctae obedientiae et sub poena excommunicationis latae sententiae 
et absolutionis a suis officiis, quam incurrisse statim declaramus, ne quis 
quaesito colore etiam praetextu urgentis necessitatis pecuniam iuxta prae- 
dictas moderationes in usum fratrum depositas sine eorum voluntatc, ad 
quos pertinent, expendant, sed teneant iilas non pro iiiorum voiuntate, 

25 sed honesta utilitate vel necessitate dare et expendere , ita tamen quod 
semper omnium ecpensarum causa et quantitas scribatur in iibro ratio- 
num. Et sub eisdem poenis praecipimus, ut fratribus ad aiios conventus 
iegitime assignatis, dum illuc pergere voiuerint, depositatae ab eis pe- 
cuniae reddantur, et pro eorum viatico et aiiis necessitatibus. Qui au- 

30 tem in aiiquo praemissorum contrafaciens dictas poenas incurrerit , vo- 
iumus, quod a nemine possit absoivi aut restitui, nisi per diffinitorcs 
capituli generalis vei per solum magistrum ordinis , nisi prius paruerit 
ordinationibus et praeceptis praedictis ; tunc enim ad ordinariorum au- 
ctoritatem pro absolutione ilium remittimus ; ne autem fratres cogantur 

35 in vitium proprietatis incidere, mandamus sub poenis absolutionis a suis 
officiis ct gravioris culpae praesidentibus, ut fratribus de competenti victu 
ct vestitu provideant , et sub eisdem pocnis, ut intirmi tam maiores, 
quam minores sint bene cc honeste tractati, sicut priori provideretur, 
ita ut non cogantur ire ad hospitaiia vci domos sccularium ; institua- 

40 turque inlirmarius vir charitativus , qui eorum curam gerat ; praccipi- 
musque reverendis provincialibus pro tcmpore, ut priorcs, quos in hoc 184 AGTA CAPITULORUM QENKRALIUM O. P. [l523 

invenerint negligentes , statim, alia causa non quaesila, absolvant ct 
poenae gravioris culpae per spatium dierum octo puniant et castigent. 

Ordinamus , quod ubi est consuetudo pulsandi organa , nunquam 
symbolum tidei, quod in missa cantatur organis , vel ex toto , vel ex 
parte pulsetur in quovis etiam solemni die, ne fidem quam profiteri pa- 5 
lam tenemur et popuio praedicare , sub modulis organorum videamur 
occultari. Hymnus quoque angelicus « Gloria in e.Kceisis deo » in festis 
de praecepto et dominicis diebus aut aliis, quae a populo solemniter ce- 
lebrantur, semper cantetur a choro, aut si aliquando visum fuerit ex- 
pedire, dictus hymnus alternatim a choro et organis cantetur, ita quod 10 
nunquam organis tantum dictus hymnus pulsetur. Antiphonae autem 
quaccumque nunquam ab organis, sed semper pcr totum annum a choro 
cantentur, nisi aliquae repctantur, ut in festo toto duplici, et tunc pote- 
runt semei pulsari cum organis sive sit ante vel post « Magnificat » et 
« Benedictus ». Sequentia autem pro tempore etiam solemnissimis die- 15 
bus nunquam organis pulsentur, sed unus versus a cantoribus , altcr a 
toto choro alternatim cantentur. Ut autem ordinatio praedicta efficaciam 
habeat, mandamus praesidentibus conventuum ct choro sub poena ab- 
solutionis ab officiis suis ipso facto incurrenda , ut hanc ordinationem 
inviolabiliter servent. 20 

Prohibcmus districte omnibus et singulis praesidentibus et fratribus 
provinciarum et congregationum et conventuum quorumcumque, ne in- 
stituant procuratores ad defendendum sc vel alios ordini subiectos co- 
ram quibuscumque iudicibus saecularibus contra praecepta et obedien- 
tiam magistri gencralis, ct si secus factum fuerit , sit irritum et inane. 25 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae pracsi- 
dentibus provinciarum, congregationum et conventuum sub poena abso- 
lutionis a suis officiis , quam contrafacientes ipso facto incurrant , nc 
quovis modo permittant, mulierculas in conventibus scrvire vel morari 
in coquina vcl aliis huiusmodi officinis, et si aliqui conventus reccpc- 30 
runt donatarias vel praebendarias , omnino expellantur a conventibus 
infra mensem. 

Prohibemus omnibus et singulis fratribus sub poena carccris, quam 
.contrafacientes ipso facto incurrant, iie confessiones audiant in hebdoma- 
da sancta in basilica sancti Pctri dc Urbe sine speciali licentia magistri 55 
rcvcrendissimi gcncralis, vel co ab Urbc abscnte, sine liccntia rcvcrcndi 
procuratoris seu vices eius gcrcntis in scriptis obtenta ; contrafacientibus 
autem dictus reverendus procurator dictam poenam intligat. 

Prohibemus sub poena gravioris cuipae, quam contrafacientes ipso 
facto incurrant, omnibus et singulis fratribus , cuiuscumquc conditionis 40 
sint, nc quis libros quosvis a se vel ab alio fratrc novitcr compositos l523] VALLrSOLETl MDXXIII. l85 

edat in pubiicum vel imprimi faciat sine expressa licentia rcverendissimi 
generalis in scriptis obtenta et sine praemisso diligenti examine et ap- 
probatione doctorum virorum, revocantes omnem gratiam a quavis po- 
testate ordinis concessam, et nihiiominus sarvetur circa editionem et im- 

5 pressionem huiusmodi iibrorum ordinatio conciiii f.ateranensis et aiia dc 
iure servanda. 

Prohibemus omnibus fratribus ordinis, ne q-iis vadat ad urbem Ro- 
mam sine iicentia sui provinciaiis vei vicarii generaiis sive provinciae 
sive congregationis, et hoc sub poena carceris. 

lo Mandamus praesidentibus et patribus conventuum exemptorum , ut 

prioribus provinciaiibus soivant solitas contributiones. Goncedentes prio- 
ribus provinciaiibus pro tempore potestatem , ut post eiapsum tempus 
soiutionis, possint dictorum conventuum praesidentes et patres compci- 
iere per praeceptam et poenae gravis cuipae comminationem et conde- 

,5 mnationem et deciarationem ; voientes quod, si aliquis in hoc eis inobe- 
diens propterea deciaratus fuerit ab eisdem incurrisse in poenam gra- 
vioris culpae, a soio reverendissimo magistro restitui possit. Revocantes 
omnem gratiam cuicumque in oppositum concessam cum quibuscumque 
excogitabiiibus ciausulis ; declarantes, hanc esse nostram deiiberatam vo- 

20 iuntatem. 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae et sub 
excommunicatione iatae sententiae , quam contrafacientes ipso facto in- 
currant, quamque una pro trina canonica monitione praemissa ferimus 
in scriptis, ne quis subtrahat conventus a iurisdictione provincialis sinc 

25 auctoritate summi pontificis vei magistri ordinis. 

Mandamus omnibus et singuiis provinciaiibus sub poena absolutionis 
ab ofhciis suis, ut cum omni studio et diligentia curent reformare con- 
ventus suos, maxime in tribus essentiaiibus votis , et subditos , ut iliis 
secundum professionem obediant. 

30 Quoniam fons vivus, quo universus ordo noster aquis sapientiac 

irrigari soiet, est conventus noster Parisiensis , ct iicet reverendissimus 
generalis zeio reformationis accensus, quasdam ordinationes factas in ca- 
pituio congregationis Nannetensis de dicto conventu l^arisiensi , quoad 
numerum recipiendorum et tempus residcntiae conlirmaverit , iiiuc vo- 

'^5 catis magistris et patribus gravibus, qui Parisius cum omnium pertinen- 
tium ad conventum experimento et certa scientia longo temporc fucrunt 
convcrsati, ct iiiis auditis comperimus conventum non gravari , scd iu- 
vari multitudine studcntium , ct morcs eadem muititudine non perirc, 
scd dcfectu regionis praelatorum, idco, tcxtu constitutionum dc duobus 

40 mittcndis aut tribus, exceptis provinciis ctc. ct dicta contirmationc re- 
verendissimi non obstantibus, praesenti statuto ordinamus, cpiod de cac- l86 ACTA CAPirULOKUM GBNEUALIUM O. P. [l523 

tero fratrcs, qui cum liccntia ct voluntate rcvcrendissimi ac rcvcrendo- 
rum provincialium et vicariorum congregationum mictantur Parisius cum 
sullicienti provisione in quantocumque numero recipiantur ad studen- 
dum in artibus sive in theologia. Volumus tamen et praecipimus , ut 
venicntes per priorem et regentes aut per alios magistros rigidc cxami- 5 
nentur dc litteratura, de aptitudine ad litteras, ac dc atfectu religionis. 
I^raecipientes in virtute spiritus sanca et sanctae obedientiae ac sub poena 
absolutionis a suis ofticiis vicario congregationis Gallicanae et priori con- 
vcntus Parisiensis et regentibus et caeteris omnibus, ne in fraudcm huius 
nostrae ordinationis et absque aiio impedimento legitimo aliquem audcant 10 
remittere seu recusare. 

Item quia promovendos ad lecturam sententiarum in quibuscumquc 
universitatibus , et maxime in studio Parisiensi , longo exercitio studii 
lectionum oportet esse exercitatos, eodem praecepto et sub eisdem poe- 
nis praefatis vicario et priori et regentibus et aliis quibuscumquc prae- 15 
cipimus, ne aliquem sufficientem provisum , studiosum et bene mori- 
geratum occasione trium vcl quatuor annorum ct supra audeant remit- 
tere absque speciali revocatione reverendissimi aut suorum praelatorum. 

Item volentes providere, ne vagatione fratrum religio solvatur, ordi- 
namus et volumus, ut si quis studentium cundo ad actus scholasticos, 20 
e.Kceptis tantummodo bachalaurcis Parisiensibus, processioncm studentium 
dimiserit eundo vcl redeundo, hoc ipsum sit causa sufficiens suae expul- 
sionis a conventu, nisi forte priori cum consilio visum fuerit hanc ex- 
pulsioncm in poenam gravioris culpae commutare. 

Itcm ordinamus, quod si aliquis extraneorum aliquod crimen com- 25 
miserit, propter quod secundum nostras constitutiones incurrat poenam 
gravioris culpae, ipso facto ultra poenam possit expelli a conventu Pa- 
risiensi. 

Declaramiis ctiam magistros ec bachalaurcos Parisicnses nationis ex- 
trancorum ad consilium strictum conventus Parisiensis pertinerc , et ut 30 
doctrina sancti doctoris Parisius ct ubique ad utilitatem ecclesiae fructi- 
ficet, imponimus vicario congregationis et priori ac toti consilio con- 
vcntus Parisiensis, ut omnem curam ct diligentiam adhibeant, ut ad mi- 
nus trcs lectiones quotidie de sancto Thoma in schola suo nomini. sacra 
legantur cum suis conferentiis et frequentia circulorum et aulicarum. 3^ 

Monemus omnes et singulos totius ordinis fratres ac pracscrtim qui 
litccris et praedicationc praecellcnt, et in domino hortamur, nec non si 
meritum obcdicntiae volunt, iniungimus illis, ut contra pestifcra ct vi- 
rulenta Marcini Luceri dogmata, quac paulatim serpentia in tantam per- 
niciem eruperunt magnamque stragem in ecclcsia ac ruimi minantur, 40 
non solum orationibus , sed sunctis pracdicationibus totis conatibus se l523] VALLISOLETI MDXXIII. I S7 

opponaiit privatim ac publice ia tempiis, domi, foris, apud populares, 
proceres et quoscumque principes orthoJoxam tidem contra iilius tig- 
meiita et haereses tueantur. 
Istae sunt denunriationes. 
5 Denuntiamus sanctissimum dominum felicis memoriae Leonem X. 

divisisse provinciam Regni, quae hactenus fuit, in duas, quarum una 
antiquum nomen retinet , altera vero provincia sancti Thomae appel- 
latur. 

Denuntiamus eiusdem memoriae Leonem X. nostro ordini affectuo- 

'o sissimum inter plurima , quae in nostrum ordinsm beneticia contulit, 
etiam hoc per litteras suae sanctitatis in forma brevis contulisse , quod 
infrascripti tenoris est : 

Leo papa X. Diiectis filiis magistro generali et fratribus ordinis 
praedicatorum salutem et apostolicam benedictionem. 

15 Exposuit nobis venerabilis fr. noster Nicolaus, episcopus Albancnsis 

sacrosanctae Romanae ecclesiae cardinalis, vestri ordinis protector, quod 
videlicet inter privilegia fratribus ordinis minorum concessa ab aposto- 
lica sede, hoc uiium esse dicatur, ut quoties sancti Francisci, sancti An- 
tonii de Padua nec non sancti Ludovici et sancti Bonaventurae ac san- 

20 ctae Ciarae festivitates, et eorum octavae occurrunt tempore , quo civi- 
tates, oppida et loca, in quibus huiusmodi festa celebrantur, ecclesiastico 
interdicto, etiam apostolica supposita sunt auctoritate, dictis festivitatibus 
et eorum octavis respective durantibus, interdictum huiusmodi suspen- 
dere et in ecclesiis domorum suarum pulsatis campanis, apertis ianuis, 

25 nominatim excommunicatis et interdictis exclusis, missas et alia divina 
officia alta voce celebrare possint, et omnia privilegia eidem ordini mi- 
norum et eius professoribus concessa ex eiusdem sedis benignitate sint 
dicto ordini et vobis communicata, vosque tam illorum , quam forsan 
specialis indulti vobis concessi desuper vigore , ut alias in aliquibus 

30 mundi parcibus in sanctorum Dominici, Petri Martyris , Thomae de 
Aquino et Vincentii ac Catharinac de Senis festivitatibus et eorum octavis 
respeccive durantibus in ecclesiis domorum vestrarum similiter facere con- 
suevistis. Tamen, quia super hoc vobis, eo quod de dictorum fratrum 
minorum, ac specialibus vestris privilegiis, legicimam ubique fidem sine 

35 magna impensa facere non potestis, ab aliquibus posset molescia vel im- 
pcdimentum afferri, dictus episcopus nobis humiliter supplicavic, ut vobis 
supra hoc de opportuno remedio providcre qs. simili benignitate digna- 
remur. Nos autcm ad tantorum sanctorum merita et vcncrationcm ac- 
bitam respectum habentes, huiusmodi inclinati supplicationibus devotioni 

40 vestrae, ut quoties dictae festivitates sanctorum Dominici, Petri Martyris, 
Thomae de Aquino ct Vincentii ac sanctue Catharinae dj Scnis, ct co- l88 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l523 

nim octavac quomodocQmque etiam per translationem celebrandae oc- 
currerint in tempore, quo civitates , oppida et loca eccleiiastico incer- 
dicto, etiam auctoricate apostolica sunt supposita, in ecclesiis domorum 
vestrorum et monasteriorum, quorum cura vestro ordini est commissa, 
nisi ecclesiae ipsae vcl vos nominatim interdicti sitis, vel causam dede- 5 
ritis interdicto , vel etiam foveatis, possitis , pulsatis campanis, apertis 
ianuis, interdictis ec excommunicatis e.^clusis, alca voce missas et alia 
divina officia diurna et nocturna in diebus festivitatum earumdem et 
octavis earum respective durantibus, etiam si per octavas ipsas et in die 
octavarum non nisi memoria de sanctis ipsis tieret, libere et licite ce- lo 
lebrare auctoritate apostolica concedimus per praesentes et volumus, ut 
quoties dictarum festivitatum el octavarum earumdem celebrationes qua- 
libet Q\ causa etiam extra tempus interdicti transferrentur, etiam indul- 
gentiae dictas ecclesias in festivitatibus huiusmodi et per earum octavas 
visicancibus pro tempore concessae , ad tempus celebrationis huiusmodi 15 
sint et censeantur translatae ; quodque ad etfectum praemissorum nul- 
lam de indultis et privilegiis praedictis fidem facere teneamini, sed prac- 
sentes et earum transcripta, quibus manu notarii publici subscripta et si- 
gillo alicuius in dignitate ecclesiastica constituti munita eam prorsus 
tidcm, quae ipsis praesentibus adhiberetur, decernimus esse adhibendam, 20 
ubique sufficianc. Non obstantibus ordinationibus et constitutionibus apo- 
stolicis in provincialibus et synodalibus conciliis statutis et consuetudi- 
nibus, iuramento, confirmatione apostoiica vel quavis alia firmitatc ro- 
boratis. Quibus omnibus iilis alias in suo robore permansuris ex certa 
scicntia expresse derogamus caeterisquc gratiis quibuscumquc. 25 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 2 3 
iulii i5i8 pontilicatus nostri anno •vi- 

Istae sunt declarationes. 

Declaramus, quod assignati in his actis ad legendum sententias non 
sunt assignati pro forma et gradu magistcrii, nisi ubi expressc hacc par- 30 
ticula addatur. Declaramus tales nuUum haberc locum alium, quam suae 
professionis, nisi in actibus scholasticis, aut habere privilegium aliquod 
aut cxcmptionem , nisi actu legerint ct lecturam ccmplcverint , scd qui 
invcnci fuerint viriliter in st.idio litterarum desudasse et reipsa profc- 
cissc, poterunt postmodum suo temporc non tamen absque capituli ge- 3=^ 
ncralis vcl magistri ordiiiis cxpressa et in scriptis habita liccntia ulterius 
promovcri. Illi autem, qui in liis actis ad legcndum bibliam vel scntentias 
fucrunt assignati pro forma ct gradu magisterii, non possint iiicorporari 
in aliqua universitate, ct licentiati ad magistcrium in thcologia suscipien- 
dum, non possint gradum huiusmodi susciperc, nisi servatis omnibus, quae 40 
continentur in additione novae constitutionis in capitulo de studcntibus. l523] VALLISOLETI MDXXlIt. 1 89 

Declaramus omnes iubilarios factos hucusque et in posterum fa- 
ciendos in toto ordine nulla alia exemptione gaudere, quam non eundi 
ad officium nocturnum, et ut ad officium hebdomadariae non notentur ; 
in his enim duobus propter infirmitatem et senectutem a labore illis par- 

5 cimus, in aliis autem omnibus nuUa prorsus exemptione aut gratia prae- 
textu iubilariatus gaudere declaramus. 
Istae sunt acceptationes. 

Acceptamus conventum s. Mariae de Gratia in villa, quae dicitur 
Lepe, provinciae Bethicae aedificatum ab iilustrissimo domino marchione 

10 de Ayamonte. 

Acceptamus iocum sancti Vincentii in Monte Albano provinciae Ara- 
goniae in conventum erigendum , ita tamen ut in receptione ecclesiae 
ordini a populo collatae nihil in praeiudicium contineatur libertatis et 
immunitatis ecclesiasticae aut nostri ordinis privilegiorumque nobis a 

15 sede apostolica concessorum , et si secus factum fuerit, recusamus et 
reiicimus et refutamus praedictam ecclesiam, non autem locum et do- 
mum, quae tale praeiudicium non continent, cum sint fundata in solo 
ad ordinem pertinente, quod sic non contingit de ecclesia. 

Acceptamus conventum sanctae Mariae de consolatione de Gotor re- 

20 ductum per reverendissimum magistrum ordinis ad conventum de loco 
et domo ordinis in provincia Aragoniae, cui dedit priorem et ad regu- 
larem observantiam reformavit, volentes in suo robore permanere omnia 
et singula a reverendissimo magistro ordinis constituta in favorem prae- 
dicti conventus pro conservatione vitae regularis. 

25 Istae sunt approbationes. 

Approbamus magisterium fr. loannis de Salamanca(i) provinciae Hi- 
spaniae, fr. Dominici de Alcaraz (2) provinciae Hispaniae, fr. Petri Odu- 
ardi (3) conventus Parisiensis congregationis Gallicanae, fr. loannis Gorneli, 
fr. loannis de Anisio, fr. Raymundi de Abbatia provinciae Tholosanae, 

3^^ fr. loannis Apaysi, fr. lacobi Armandi, fr. Antonii Gilberti (4) iunioris 
provinciae Provinciae cum conditionibus tamen, quas per litteras rcvercn- 
dissimus magister ordinis expressurus est , quibus non servatis , nullius 
sit roboris praesens approbatio quoad istos trcs supra scriptos provin- 
ciae Provinciae. 

35 Item. Approbamus magisteria fr. Angcli dc Centis (5) et fr. Km- (i) Dc fr. loannne de Salamanca cf. supra pag. 68. 

(2) De fr. Dominico dc Alcara;^ cf. 1. c. pag. 114. 

(3) De fr. Petro Oduardi (Oudardi) c(. 1. c. pag. 118. 

(4) Dc fr. Antonio Gilbcrti cf. 1. c. pafi;. 76. 

(5) De fr. Angclo dc Ccntis c(. 1. c. pag. 178. IQO AGTA CAPITULORUM GENERALiaM O. P. [l523 

manuelis de Esta/.o, diffinitores praesentis capituli, et fr. Didaci Nogueza 
provinciae Portugalliae. 

Approbamus lecturam fr. Michaelis Moguela provinciae Aragoniae. 

Approbamus licentiaturam fr. Guillermi Martini conventus Rute- 
nensis provinciae Tliolosanae. 5 

Approbamus lecturam fr. Sancii de Calveria , fr. loannis Racoli, 
fr. loannis de Brabio provinciae Tholosanae , fr. P. Romani provinciae 
Provinciae, fr. lacobi Raimundi eiusdem provinciae. 

Approbamus sententiam datam per diflinitores provinciae Provinciae 
in capiculo Cistaricensi contra fr. Antonium Boyni conversum conventus lo 
Acquensis, qui in habitu albo sine licentia assumpto multa scelera com- 
misit. 

Approbamus et contirmamus pacta et conventiones initas inter con- 
venLum s. Pauli Cordubensis provinciae Bethicae cum domino Ferdinando 
Alfonso milite Cordubensi super collegium in dicto conventu construendo, '5 
itu tamen quod collegium visitetur et collegiales eidem assignentur iuxtu 
tenorem bullae erectionis dicti coUegii (i). 

Approbamus sententiam datam in capitulo provinciali provinciae 
Romanae contra fr. Petrum PVanciscum Cambium de Fiorentia , volu- 
musque in suo robore permanere. ^o 

Approbamas fr. Sebascianum de Avero provinciae Portugalliae in 
praedicatorem generalem. 

Istae sunt translationes. 

Transferimus fr. loannem de Oierto provinciae Hispaniae a con- 
ventu Salamantino ad conventum Ovetensem, fr. Dominicum de Aican- 25 
tara a conventu Corunae ad conventum Petraefixae provinciae Hispaniae, 
fr. loannem Portugalensem conversum a provincia Hispaniae de con- 
ventu Valiisolitano ad conventum Caesaraugustanum provinciae Arago- 
niae, fr. Dominicum de Segovia conversum a convencu s. Petri Domina- 
rum ad conventum s. Pauii Palentini provinciae Hispaniae, fr. Cyprianum 3^^ 
de Aicovendas de conventu sancti Dominici de Scala Coeii ad conventum 
s. Pauli Cordubcnsem, fr. Petrum Alos a conventu Palentino provinciae 
Hispaniae ad conventum Caesaraugustanum provinciae Aragoniae, fr. Lau- 
rentium de Ebora a provincia Hispaniae ad provinciam Portugalliac, 
fr. loannem de Contrcras a provincia Bethicae a conventu Hispaiensi ad 35 
conventum Segovianum provinciae Hispaniae, fr. Damianum Angei (2) 
pra2sentatum a suo conventu ad conventum Murciensem provinciae Be- 
thicae, fr. loannem de Nieva a conventu Maiaticano provinciae Bethicae 
ad conventum s. Petri Dominarum provinciae Hispaniae. 

(1) Cf. BO. IV, 340 n. 52. 

(2) Dc fr. Damiano Angel c[. supra pag. 90. l52 3] VALLISOLETI MDKKIII. tpi 

Istae sunt assignationes. 

Gonventui Salmaticensi provinciae Hispaniae assignamus ad legen- 
dum sententias fr. Reginaldum Carrillo pro primo anno. Pro secundo 
fr. Didacum de Astudillo. Gonventui Toietano eiusdem provinciae assi- 
5 gnamus ad legendum sententias fr. Didacum de Aiaia. Gonventui Sego- 
viensi eiusdem provinciae assignamus ad legendum sententias fr. Domi- 
nicum Galindo. Gonventui Abulensi eiusdem provinciae assignamus ad 
iegendum sententias fr. Sebastianum de Olmedo (i). Gonventui de Benalac 
eiusdem provinciae assignamus ad legendum sententias fr. Antonium de 
'o Espinosa omnes de provincia Hispaniae pro forma et gradu magisterii. 

Gonventui s. Pauli Hispalensi provinciae Bethicae assignamus in re- 
gentem pro tribus annis fr. Vincentium Mariam praesentatum. In ba- 
chalaureum pro tribus annis fr. Antonium Romero pro forma et gradu 
magisterii. Gpllegio s. Thomae Hispaiensi eiusdem provinciae assigna- 
»5 mus in regentem fr. Antonium Griado (2) magistrum pro tribus annis. 
In bachalaureum pro primo anno fr. Dominicum de Murcia, pro secundo 
fr. Dominicum de Baltanas (3), pro tertio fr. Didacum de Alcantara omnes 
pro forma et gradu magisterii. Gonventui s. Pauli Gordubensi assignamus 
in regentem pro tribus annis fr. Michaelem de Arao3, in bachalaureum 
20 pro tribus annis fr. Lucam Metinensem pro forma et gradu magisterii. 

Istae sunt absolutiones, 

Absolvimus, cassamus et irritamus electionem factam a provincia 
Provinciae de fr. Antonio Gilberti (4) magistro electo in provincialem, 
nulla eius culpa aut exigentibus demeritis, sed ob quasdam rationabiles 
25 causas nobis cognitas, mandamusque, ut ad electionem alterius procedant, 
damusque in vicarium provinciae et electionis fr. Albertum Virateli (5) 
magistrum, quem volumus sub praecepto et poena excommunicationis 
praedictum vicariatum accipere et exequi, quousque provincia provincia- 
lem habeat confirmatum et praesentem ; absolventes et absolutum esse 
3" nunciantes quemcumque alium vicarium, qui praedictae provinciae prae- 
sideret. 

Suspendimus ab o.ficio provincialatus provincialem provinciae Por- 

tugalliae propter transgressionem praecepti a reverendissimo magistro illi 

facti, inhabilitamusque eum per spatium sex annorum ad olTicium pro- 

35 vincialatus, nolumusque illum a praedicta suspensione et inhabilitationc (i) De fr. Sebastiano de Olmedo c(. SSOP. II, 168. 

(2) De fr. Antonio Criado cC supra pag. 145. 

(3) De fr. Dominlco dc Baltanas cf. SSOP. II, 170. 

(4) De fr. Antonio Gilberti cf. supra pag. 82. 

(5) Forte idem ac A. Villareti (Vilereti), de quo 1. c. pag. 88. 192 AGTA GAPITaLORIlTM GENERALIUM O. P. [l523 

posse absolvi et in gradam pristinum restitui , nisi forsan vicario pro- 
vinciae, quem instituimus per praesentes reverendum patrem fr. Grego- 
rium Pardo (i) magistrum provinciae Hispaniae, propter illius liumilita- 
tem et probitatem videatur. Cui vicario damus omnem auctoritatem absol- 
vendi, instituendi, destituendi, puniendi et incarceranii, excommunicandi, 5 
et omnia et singula faciendi, quae provinciales possunt in suis provin- 
ciis. Mandantes sub praecepto in virtute spiritus sancti et sanctae obe- 
dientiae omnibus fratribus et sororibus , aut quibuslibet ad praedictam 
provinciam Portugalliae pertinentibus, ut illi in omnibus sacundum suam 
professionem obediant ; volumusque durare vicariatum et potestatem iili '^ 
concessam, quousque fuerit provincialis praesens in provincia et confir- 
matus. 

Istae sunt poenitentiae. 

Removemus a conventu Genuensi s. Dominici fr. IvUdovicum de Ge- 
nua (2), et remittimus eum ad provincialem, ut alibi assignet eum; nec- '5 
non coniemnamus eum ad poenam gravioris culpae (et) propter enormem 
excessum intentatum contra priorem suum, nec volumus restitui pcr ali- 
qucm infariorem reverendissimo magistro. 

litae sunt commissiones. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- ^o 
ctoritaiem et facultatem addendi , minuendi , mutandi , dispensandi , et 
breviter omnia et singula faciendi, quae generale capitulum possct, etiamsi 
talia forent, quae mandatum exigerent magis speciale ; volentes, quod 
simplici cius verbo credatur. 

Committimus et concedimus singulis huius capituli ditrinitoribus 25 
praesentibus, ut quiiibet possit rccipere unum apostatam in suis provin- 
ciis cum litteris testimonialibus. 

Ista sunt sulfragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro papa Adriano sexto, et pro 
rcvcreniissimo cardinali de Fiisco nostri ordinis protectore, nec non pro 3» 
revcreniissimo cardinali s. Sixti quilibet saccrdos unam missam. 

Pro clementissimo et potentissimo domino domino Carolo Caesare 
sempcr Augusto toti ordini affectissimo, qui oppulentissimam et Caesa- 
ream dedit eleemosynam praesenti capituio iiludque sua praesentia , ter 
venicns ad conventum, decoravit, quilibet sacerdos unam missam. 35 

Pro illustrissimis dominis domino duce de Alva , ducc dc Albur- 
querque, marchione de Denia, marchione de Villena, domino Comesta- 
bile, domino Admiranto quilibet sacerdos unam missam. (i) De fr. Grcgorio Pardo cf. 1. c. pag. 90. 

(2) De fr. Ludovico de laniia cf. 1. c. png. 175. i523] VALLISOLETI MDXXIII. IqS 

Pro receptls ad beneficia ordinis quilibet sacerdos unam missam. 
Ista sunt suffragia pro defunctis. 

In primis pro anima reverendissimi domini Matthaei cardinalis de 
Ursinis e\ nostro ordine assumpti, qui perpetuam reliquit eleemosynam 
5 capitulo generali, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro animabus fratrum et sororum ordinis defunctorum quilibet sa- 
cerdos unam missam. 

Pro animabus eorum qui, dum viverent, recepti fuerunt ad beneficia 
ordinis per litt^ras, quilibet sacerdos unam missam. 
lo Loco missae clerici septem psalmos et laici triginta pater noster. 

Sententias iudicum approbamus et volumus in suo robore per- 
manere. 

Auctoritatem diffinitorum durare volumus usque ad secundam fe- 
riam inclusive. 
15 Mandamus acta huius capituii per reverendos diffinitores diligenter 

conscripta et correcta ac sigillo ordinis sigillata ad suas provincias de- 
ferri et ad minus quater in anno legi. 

Et quia ex impedimento bellorum et pestis non omnes diffinitores 

convenerunt, mandamus in virtute spiritus .sancti et sanctae obedientiae 

20 provincialibus seu praesidentibus provinciarum infrascriptis, ut praesentia 

acta mittantur ad alias provincias infrascriptas, quam citius fieri pote- 

rit, ad expensas provinciarum, ad quas mittuntur. Videlicet provincialis 

Tholosanus vicario congregationis Franciae, provincialis autem Franciae 

vicario congregatlonis Gallicanae , et provincialis Angliae necnon infe- 

25 rioris Germaniae provinclali Theutoniae. Provincialis Theutoniae provin- 

clali Saxoniae, provinciali Datiae et Poloniae. Provincialis s. Petri Mar- 

tyris provinciali s. Dominici et vicario congregationis Lombardiae. Pro- 

vincialis s. Dominici provinciali Dalmatiae. Provincialis Dalmatiae pro- 

vinciali Ungariae et Bohemiae. Provincialis Romanus provinciali Regni 

30 et vicario congregationis s. Marci. Provincialis Regni provinciae s. Thomae. 

Sequens capitulum, quod erit provincialium, assignamus Florentiae 

in conventu s. Mariae de Novella provinciae Romanae, anno domini iSiG 

hinc ad triennium ponimus celebrandum in festo penthecostes. 

Concedit reverendissimus magister omnibus et singulis fratribus et 

35 sororibus, ut sibi possint semel eligere confessorem ordinis, qui eos possit 

absolvere de omnibus praeteritis usque ad notitiam harum , et dispen- 

sari possint in irregularitatibus, sicut posset sua reverendissima pater- 

nitas dispensare. 

Datum Vallisoleti in conventu s. Pauli dic 24 maii i523. M0PH9 13 194 ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. * [l525 Iii nomiiie domini nostri lesu Christi 
et beatae virginis matris eius et beati patris nostri Dominici. Amen. 

5 

HAEG SUNT ACTA CAPITUI.I GENERALIS 

ROMAE GELEBRATI 

IN CONVENTU S. MARIAE SUPER MINERVAM 

IN FESTO PENTECOSTES 

DIE 3 lUNII ANNO DOMINI -M^D^XXV"- lUBILAEI lo 

SUB REVERENDISSIMO 

PATRE FRATRE FRANCISCO SILVESTRO FERRARIENSI (i) 

SACRAE THEOLOGIAE PROFESSORE 

IN EODEM CAPITULO UNANIMITER ELECTO 

MAGISTRO GENERALI 15 

Diffinientibus communiter reverendis prioribus provinciarum atque 
diffinitoribus earum videlicet : 

fr. Vitale de Bechanis (2) magistro provinciali Tholosae, 
fr. Petro Martini (3) magistro provinciali Franciae, 20 

fr. loanne de Liniaco (4) magistro provinciali sancti Dominici, 
fr. Philippo Strozzi (5) provinciali provinciae Romanae, 
fr. Thoma de Aversa (6) provinciali Regni Siciliae, 
fr. loanne Garsiae magistro provinciali Trinacriae, 

fr. loanne Gambonis magistro provinciali Provinciae, 25 

fr. Leandro (7) Bononiensi provinciali Terrae sanctae, 
fr. Luca Gallo magistro provinciaii s. Petri Martyris, 
fr. Balthassare Mendel (8) magistro provinciali Bohemiae, 
fr. Vincentio Buccia (9) magistro provinciali Dalmatiae, 
fr. Andrea Ugonis provinciali inferioris Germaniae, 30 

fr. Vito de Mathera (10) magistro provinciali provinciac s. Thomae. (i) De fr. Francisco Silvestro Ferrarlen.cf. SSOP. II, 59; suprn pag. i/|3. 

(2) De fr. Vitale dc Bechanis cf. 1. c. pag. 178. 

(3) De fr. Petro Martini cf 1. c. pag. 153. 

(4) De fr. loannc de Liniaco c(. 1. c. pag. 61. 

(s) Dc fr. Philippo Strozzi cf. Masiitti 1. c. pag. 35. 

(6) De fr. Tlioma de Aversa c(. supra png. 2. 

(7) De fr. Leandro Alberti cf. SSOP. II, 157, 825. 

(8) De fr. Balthassare Mendel c{. supra pag. 156. 

(9) De fr. Vincentio Buccia (Buchia) cf. 1. c. 

(10) De fr. Vito dc Mathera cf. 1. c. pag. 150. l52 5] ROMAE MDXXV. ' IQS 

Diffinitoribus vero : 
fr. Petro Matthei (i) magistro diffinitore provinciae Tholosanae, 
fr. Gulielmo Andoni magistro diffinitore provinciae Franciae, 
fr. Dominico Rolingio diffinitore provinciae s. Dominici, 

5 fr. Nicolao Columbo (2) magistro diffinitore provinciae Romanae, 
fr. Sebastiano de Montellis (3) magistro diffinitore provinciae Regni, 
fr. Aloysio de Gatanea magistro diffinitore provinciae Trinacriae, 
fr. Gregorio Transilvano diffinitore provinciae Ungariae, 
fr. Adriano de Polonia (4) magistro diffinitore provinciae Poloniae, 

10 fr. Michaele Mayvella diffinitore provinciae Aragoniae, 
fr. Petro Nicolai de Datia diffinitore provinciae Datiae, 
fr. Antonio Turcimandi diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Andrea de Voragine (5) magistro provinciae s. Petri Martyris, 
fr.' Gregorio de ladra (6) magistro diffinitore provinciae Dalmatiae, 

15 fr. Petro de Novomagio magistro diffinitore prov. inferioris Germaniae, 
fr. Antonio de Caramanico (7) magistro diffinitore provinciae s. Thomae. 

Littera magistri ordinis directa fratt^ibus omnibus praedicatorum ordinis. 

20 Frater Franciscus Silvester Ferrariensis sacrae theologiae professor 

ac totius praedicatorum ordinis generalis universis patribus et fratribus 
ordinis eiusdem salutem et spiritum gratiae salutaris. 

Divinus nos apostolus monet , ut qui praeest , in soUicitudinem 
praesit. Propterea, inquam, quod nisi vigilaverit pastor, evenire facillime 

25 possit, ut dispergatur grex, dilanietur, dissipetur. 

Quare cum divino numine, sine quo nihil aut in coelis agitur, aut 
disponitur in terris, effectum sit, ut sacro nostro praedicatorum ordini, 
quamquam immeritus, omniumque minimus praefectus sim, meae partes 
esse duxi huiusce nostri ordinis integritati salutique pro viribus inten- 

30 dere. Maiores itaque, qui in soUicitudinis meae partes sunt assumpti, 
hortor iii domino, ut omne studium omnemque diiigentiam adhibeant, 
quo in nostris coenobiis religiose sancteque vivatur , studeantque malis 
moribus, qui religionis nostre decorem commaculant, (et) evulsis, bonos 
mores inserere, quibus noster ordo ornari possit et eKtolli. (i) De fr. Petro Matthaei cf. MOPH. VIII, 432. 

(2) De fr. Nicolao Columbo cf. SSOP. 11, 72. 

(3) De fr. Sebastiano de Montcllis cf. supra pag. 71. 

(4) Videtur csse idem ac Adrianus de Cracovia, de quo 1. c. pag. 150. 

(5) De fr. Andrea de Voragine cf. l. c. pag. 117. 

(6) De fr. Gregorio de ladra cf. 1. c. pag. 50. 

(7) De fr. .\ntnnio de Caranianico cC. 1. c. pag. I2^ 196 AGTA CAPITULORUM QENERALIUm' O. P. ['^25 

Hoc ipsLini autem agi faciie poterit, si ad communeni victum , si 
ad obedientiam, si ad studia, si ad spiritualia exercitia inducenda men- 
tem animumque intenderint. Quid enim aliud, patres, nobis, qui prae- 
fecturam gerimus, agendum est, quam ut supremi pastoris nostri vestigia 
sectantes oves perditas requiramus ? Enitamurque eas omnibus , quibus 5 
possumus modis, ad gregem reducere in pristinamque et antiquam reli- 
gionis nostrae formam. Bonus enim pastor animam suam ponit pro ovi- 
bus suis. 

Ceterum minores moneo obsecroque in Ghristo lesu, ut suae pro- 
fessionis meminerint diligenterque cogitare perspiciant , quae religiosos 10 
viros deceant , qui religiosorum huiusmodi mores esse debeant ; quae 
sint eae leges, quibus propria se obstrinxerunt voluntate. Debet enim 
religiosorum vita, quando mundana omnia protitendo reiecerint, sancta 
esse atque divinis rebus addicta. Obedientia illis prae omnibus est co- 
lenda, servanda ; castimonia, paupertas, quam servator noster Ghristus 15 
tantopere commendavit, diligenda. 

Est et praeter haec praedicatorum ordini studiis noctu et interdius 
incumbendum, quippe quod nostrum sit christianam fidem Romanam- 
que sedem ad sanguinem tueri, contraque haereticos gladium spiritus, 
quod est verbum Dei, assumere. Nostrorum namque patrum exemplo, 20 
quid ad praedicatorum ordinem spectet, edocti sumus. Nonne diu pater 
noster Dominicus totam suam in augenda christiana fide, in extirpandis 
haeresibus vitam expendit ? Nonne et Petrus iile martyr ad mortem us- 
que haereticos est persecutus ? Nonne angelicus Thomas hoc sibi tan- 
tummodo visus est institutum praescripsisse, ut suis litterarum monu- 25 
mentis catholicam fidem confirmaret, Romanam tueretur sedem, omnes 
haeresum sectas e christianorum finibus eliminaret? Quid? Nonne Vincen- 
tius, Antoninus caeterique religionis nostrae sanctlssimi patres multis su- 
doribus pro augenda, pro instituendisque christianis moribus elaborarunt? 

Sitis ergo, charissimi filii, nostrorum patrum aemulatores, sitis no- 30 
strarum legum observatores , sitis sacrarum amatores litterarum , ut la- 
bentem prope christianam religionem sustinere, reparare, defendere va- 
leatis. Nihil aiiud summus pontifex noster Giemens septimus cogitat, 
sompniat, loquitur, quam christianae reipublicae pacem, quam christia- 
narum legum reparationem , quam propagationem fidei , quam morum 35 
integritatem. Sitis illi pro viribus adiumento, sitis integritatis eius buc- 
cinatores, sitis haeresum eversores, Romanaeque sedis perpetui defensores, 
quo tamquam fideles vineae domini cultores summi illud nanciscamini 
praemium, quod suis cultoribus se daturum dominus est polllcitus. 

Valete meque continuis vestris apud Deum precibus iuvate. .^. 

Datum Romae anno salutis «mdxxV' die 'X* iunii. l52 5] ROMAE MDXXV. I97 

Breve emanatum a sanctissimo domino nostro Clemente papa se- 
ptimo pro electione magistri generalis. 

Diiectis filiis vicario generali, provincialibus , diffinitoribus et ele- 
ctoribus in domo sanctae Mariae super Minervam. 
5 Ciemens papa septimus. Dilecti filii salutem et apostoiicam bene- 

dictionem. Cum in hac vestra generalis. capituli celebratione vobis et or- 
dini vestro magister generaiis creandus sit , qui his maximc plenis et 
periculorum et solicitudinum temporibus cum iustitia et integritate re- 
gere sciat sitque vitae exemplar apud omnes , gravis ac doctrina prae- 

»0 stans, in quo scisntiae ac litterarum genere vester ordo in primis quasi 
peculiari a dco summo ornamento insignitus fuit , Nos soiicito animo 
intendentes, ut haec electio vestra in veritate et spiritu sancto, postpo- 
sitis privatis cupiditatibus peragatur, ac is curae et gubernationi totius 
ordinis praeficiatur, quem et vitae continentia exornet et consilii pru- 

15 dentia commendet et doctrinae splendor insigniat, cuius administratione 
et vigilia iste ordo dilectissimus, quo in primis sancta dei illustratur ec- 
clesia, uberes et deo acceptos suorum operum bonorum pariat fructus, 
ac in tantis haeresum et dissentionum fidem Christi oppugnantibus pro- 
cellis sub optimo rectore solitam suam in vera religione defendenda vir- 

20 tutem exerceat. Quamquam de uniuscuiusque vestrum sinceritate et recto 
animo bonam opinionem habeamus, tamen pro nostri officii debito hanc 
curam etiam ad nos pertinere noscentes, sub quorum oculis facienda est 
haec electio, vos et un imquemque vestrum in domino hortamur ac in 
virtute sanctae obedientiae necnon sub omnipotentis dei ac beati Domi- 

25 nici auctoris vestri nostraeque indignationis et anathematis et excommu- 
nicationis latae sententiae poena requirimus ac monemus, ut in voto suf- 
fragioque praebendo publicum religionis vestrae bonum et honorem dei 
ante oculos vobis proponentes , omnesque cupiditates proprias , omnes 
affectus caritatis et sanguinis omnino reiicientes ad eum generalem crean- 

30 dum mentem et studium dirigatis, quem potissimum existimaveritis et 
ordini et fidei et regularibus ordinis institutis et toti christianae reipu- 
blicae optime consulturum , qui , ut diximus , vita , doctrina, consilio 
maxime praefulgeat. Verum si quis vestrum aut ambitione sua aut al- 
terius affectione corruptus, quod non credimus, a respectu dei et utili- 

35 tatis communis ad suam aliquam cupiditatem deflexerit, annuntiamus 
illi nostram iram et omnipotentis dei beatique Dominici perpetuam in- 
dignationem incursurum , cuius aeternum iudicium in sua damnatione 
sensurus sit, necnon anathematis vinculum, in quod eum ipso facto in- 
cedere volumus ritc ct pie soluturum, in quo ipsum deum et beatum 

40 Dominicum vestris intentionibus, conscientiis et mentibus testem habi- 
turi estis et iudicem, quemadmodum venerabilis frater Felix, episcopus iq8 AGTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l525 

Theatinus, praelatus noster domesticus, latius vobis exponet, cui fidem 
habebitis. 

Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die se- 
cunda iunii mdxw, pontificatus nostri anno secundo. 

Istae sunt contirmationes. 5 

Conlirmamus, quod de beata Martha hospita Ghristi fiat festum 
duplex. 

De beato Sebastiano martyre fiat festum totum duplex. 

De sancta Lucia et dc decollatione sancti loannis tiat festum duplcx. 

De utroque festo sanctae crucis hat festum totum duplcx. 10 

De sancta Barbara fiat festum simplex. 

De sancta Maria Magdalena tiant octavae ad instar octavarum beati 
Augustini. 

Istae sunt ordinationes. 

Ordinamus et sub poena absolutionis a suis ofRciis pracsidentibus 15 
conventuum mandamus, ut fratribus de competcnti victu et vestitu pro- 
videant secundum facultatem domus ; volumusquc , ut infirmi tam mi- 
nores quam maiores bene et honeste tractentur, ne cogantur ad hospi- 
talia vel domos saecularium accedere, instituaturque intirmarius, vir cha- 
ritativus, qui diligentem eorum curam gerat. Praecipimus autem reve- 20 
rcndis provincialibus pro tempore, ut priores, quos in hoc negUgcntcs 
invenerint, statim alia causa non quaesita absolvant in poenam. 

Item ordinamus ad tollendas rebelliones , dissentiones et conspira- 
tiones, ut nullus ad superiores recurrat contra provincialem pro eius ab- 
solutione impetranda aut pro impetrando visitatore, nisi habeat commis- 25 
sionem a maiori parte priorum illius provinciae ; oppositum vero fa- 
ciens ipso facto poenac gravioris culpae sit subiectus. 

Mandamus sub poena absolutionis a suis officiis , quam contrafa- 
cicndo incurrant ipso facto, conventuum praesidentibus provinciarumquc 
et congregationum, ne quovis modo permittant mulierculas in conven- 30 
tibus servire vel in coquina aut aliis officinis morari. 

Prohibemus omnibus et singulis fratribus ordinis sub poena carcc- 
ris, quam contrafacicndo ipso facto incurrant, nc in hcbdomada sancta 
in basilica sancti Petri de Urbe confessiones audiant absquc reverendis- 
simi generalis vel reverendi procuratoris aut eorum vices gerentis licentia 35 
in scriptis obtenta. 

Item ordinamus, quod fratres exempti ab ordine vel manentes extra 
ordinem sub praetcxtu cuiuscumque liccntiae deferant mantellum recisum 
a lateribus cum bireto rotundo in capitc , ct casu quo inventi fuerint 
cum cappis iuxta ritum aliorum fratrum manentium in conventibus, 4° l52 5] ROMAE MDXXV. I99 

mandamus praesidentibus conventuum, ut adhibeant omnem curam , ut 
coherceantur, adhibito, si opus fuerit, auxiiio brachii saecularis. 

Item ordinamus, quod fratres, postquam fuerint in conventibus, ubi 

sunt assignati, teneantur consignare omnem pecuniam , quam penes se 

5 habuerint depositario conventus sub poena applicationis ipsarum ad con- 

ventum , et si fratres fuerint de vita communi , depositarius servet eas 

pro necessitatibus eorum. 

Ordinamus, quod fratres manentes extra ordinem sine licentia su- 

periorum, postea si redierint ad ordinem etiam cum licentia superio- 

10 rum, non possint habere aliquid praelationis officium aut vicariatus infra 

decennium sine exprcssa licentia reverendissimi magistri ordinis in scri- 

ptis obtenta. 

Prohibemus sub poena gravioris culpac, quam contrafaciendo ipso 
facto incarrant, omnibus et singulis ordinis nostri fratribus, ne quis li- 
15 bros quoscumque a se vel aiio fratre noviter compositos imprimi faciat 
vel edat in publicum sine expressa licentia reverendissimi magistri or- 
dinis in scriptis obtenia et sine praemisso examine diligenti et approba- 
tione doctorum virorum. 

Prohibemus omnibus et singulis fratribus ordinis, ne quis ad Ro- 
20 manam urbem vadat absque licentia sui provincialis vel vicarii generalis 
suae provinciae aut congregationis, et hoc sub poena carceris. 

Mandamus praesidentibus et prioribus conventuum a prioribus pro- 

vincialibus exemptorum, ut solitas contributiones eisdem provincialibus 

debitas persolvant, concedentes eisdem pro tempore existentibus, ut post 

25 lapsum solutionis tempus possint dictorum conventuum praesidentes et 

patres compellere per processum et poenae gravioris culpae commina- 

tionem, condemnationem et declarationem, volentes, ut si quis ob hanc 

causam ab eisdem fuerit declaratus in poenam gravioris culpae incidisse, 

a solo reverendissimo magistro ordinis restitui possit. 

30 Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae ac sub 

excommunicationis latae sententiae poena, quam contrafacientes ipso facto 

incurrant, quamque una pro trina canonica monitione ferimus in his 

scriptis, ne quis conventum aliquem a iurisdictione provinciaiium sub- 

trahere audeat absque summi pontiiicis vei reverendissimi magistri or- 

35 dinis auctoritatc et assensu. 

Ordinamus, quod fratres discoli et vagabundi, qui non habent as- 
signationem reverendissimi generalis aut suorum provincialium, remit- 
tantur et nullo modo admittantur ad studium Parisiense. Volumus ta- 
mcn, quod revercndissimus gcneralis et provinciales et congregationum 
40 vicarii, quilibet eorum seorsum, possit mittere ad dictum studium, quos- 
que idoneos iudicaverint ; ex quibus duo statim assignati iuxta nostra- 203 ACTA CAPHMTLORUM GENBKALIUM O. P. [r525 

rum tenorem constitutionum censeantur. Reliqui vcro nisi infra terminum 
mensis a vicario congregationis assignati fuerint, pro assignatis habeantur. 

Item ordinamus, quod studentes tam provinciarum quam congre- 
gationum in dicto studio Parisiensi, postquam per sex annos in theo- 
logia audierint, non computando annos artium, pro non assignatis ha- 5 
beantur ct ad suos conventus revertantur , nisi provinciales eorum aut 
vicarii cos de novo assignaverint in eodem studio. 

Item ordinamus ad toUendos superfluos discursus studentium, quod 
fratres, qui ultra quatuor menses extra conventum Parisicnsem aut alios 
conventus , ubi vigent studia , manserint , nisi ob legitimam causani id 10 
fccerint, ad suos conventus remittantur. 

Item ordinamus et inviolabiliter observari volumus, quod studentes 
morantes in studio Parisiensi non exponant ultra tres francos pro au- 
lica. Respondentes vero de circulo theologiae non exponant ultra -xii' 
solidos Turonenses. Quoad alia vero quae praedictum studium concer- 15 
nunt, ordinationes ultimi capituli generalis approbamus pcr omnia, prae- 
terquam si in eis inveniatur, quod sibi possint ex missis, sermonibus ct 
aliis huiusmodi pecunias procurare. 

Item ordinamus et statuimus studium gencralc in conventu Baroli- 
tano provinciae sancti Thomae cum omnibus gratiis, privilegiis, indul- 20 
tis, exemptionibus et aliis dari consuetis huiusmodi studiis generalibus 
in ordine nostro. 

Item instiluimus ct ordinamus generale studium in conventu Go- 
sentino congregationis Calabriae. 

Item simili modo instituimus et ordinamus studium generale Gibi- 25 
niense provinciae Ungariae et in conventu Roschildensi provinciae Daciac 
cum solitis et similibus gratiis. 

Monemus omnes et singulos fratres ordinis nostri et pracsertim eos, 
qui litteris seu praedicatione praecellunt , et in domino hortamur, nec- 
non si meritum obedientiae volunt, illis iniungimus, ut contra pestifera 30 
ct virulenta Martini Lutheri dogmata, quae paulatim serpentia in tan- 
tam perniciem irruperunt magnamquc stragem in ecclesia Dei ac ruinam 
minantur, non solum orationibus, sed sanctis praedicationibus totis co- 
natibus se opponant, privatimque ac publice , domi , foris , apud po- 
pulos , proceres et quoscumque principes orthodoxam hdem contra il- 35 
lius figmenta et haereses tueantur tamquam boni pastoris nostri catuli 
adversus fures iatratus edentes , imitatores effecti maiorum nostrorum, 
qui pro succidendis haeresibus ac impiis dogmatibus de ecclesia funditus 
cvellendis soiiti sunt non solum preccs ac studia, sed ipsum sanguinem 
ac vitam exponere, ut possint salutem ecclesiac, neglectu suorum cor- 40 
porum, ultro ad mortem properando redimere. l525j KOMAE MDXXV. 20 1 

Denuntiationes. 

Denuntiamus sanctissimum dominum nostrum Clementem papam 
septimum hoc anno de mense ianuario vivae vocis oraculo concessisse 
omnibus et singulis fratribus et sororibus nostris ac personis utriusque 
r; sexus de tertio habit-i nuncupatis coUegialiter viventibus ad preces reve- 
rendissimi magistri tunc vicarii ordinis indiilgcntiam iubilei, visitantibus 
tamen altaria IV seu quater in die altare unum in ecclesiis nostris tri- 
ginta diebus continuis seu interpellatim, sicque intimatur omnibus, qui 
non acceperunt, quod possunt accipere. 
10 Item denuntiamus eundem sanctissimum dominum nostrum Clemen- 

tem septimum litteras in forma brevis pro officio sancti Antonini et 
sanctae Catherinae de Senis infrascripti tenoris edidisse. 

Vide BO. VII, 127 n. 116. 

Item denuntiamus restitutum et habilitatum ad omnia officia ct gra- 
15 tias ordinis fratrem Gulielmum de Casanova , fratrem Gulielmum de 
Bello, fratrem Gulielmum de Somniaco provinciae Tholosanae, qui fue- 
runt in poena gravioris culpae. 

Item denuntiamus restitutos ad gratias ordinis et habilitamus ad 
omnia officia fratrem Vitalem de Gabino , fr. Vitalem de Ristallo et 
20 fr. Raymundum de Somaco eiusdem provinciae Tholosanae, qui fuerunt 
in poena gravioris culpae. 

Item denuntiamus restitutuni voci activae et passivae fr. Vincentium 
de Brunna provinciae Bohemiae. 

Item denuntiamus restitutum ad gratias ordinis et habilitamus ad 
25 officia eiusdem fr. Paulum Lemonensem magistrum ex provincia Ca- 
stellae. 

Itcm denuntiamus restitutum ad gratias ordinis fr. Stephanum de 
Liniaco provinciae s. Dominici , et fr. Nicolaum de Tollye provinciae 
Germaniae inferioris, confessorem domini de Simacho. 
30 Deciarationes. 

Declaramus, quod si quis provincialis vel vicarius congregationum 
aut conventualis prior occasione litterarum vel sigilli aut registri, licen- 
tiae vel confirmationes et universaliter pro confirmatione, concessione 
cuiuscumque gratiae aliquod munus etiam sponte oblatum susceperit, 
oE^ poenam absolutionis a suis officiis incurrisse , prout in capitulo nono 
distinctione secunda, ubi de eiectione magistri agitur, continetur el alias 
declaratum fuit. 

Item declaramus, quod si quis convcntus carens priore suo, aliquo 
casu et legitimo impedimento occurrjnte non elegerit priorem , provin- 
cialem non posse de conventuali priore providere, nisi prius vocales et 
conventum talem requisieric et monuerit, ut ad aiiquam electionem vcl 40 202 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [iS^S 

postulationem procedant infra certum tempus, et si secus factum fuerit 
a priore provinciali, id totum irritum sit et inane. 

Item similiter declaramus eos non esse conventuales priores, qui a 
suo conventu electi vei postulati non sunt vel confirmati a priore pro- 
vinciali sive vicario, ad quos spcctat ; et si quis fucrit institutus prior 5 
a priore provinciali ob devolutam electionis auctoritatem et contirmatio- 
nis, tineatur in suis litteris contirmationis confirmator explicare devolutae 
ad se auctoritatis et potestatis providendi de priore causam. Quam cau- 
sam propensam in suis confirmationis litteris , si falsam invenerint fra- 
tres illius conventus, ad quem talis prior mittitur, non teneantur eum pro "o 
priore rcciperc vel acccptare. 

Item declaramus, quod priores, qui praesunt conventibus non habenti- 
bus numerum duodenarium, habeant vocem in electione prioris provincialis. 

Item declaramus , quod possint eligi in priores conventuaies , qui 
saltcm materna lingua sciunt proponere verbum Dei. 15 

Item declaramus, quod existentes in poena gravioris culpae in una 
provincia non possint absolvi in alia, etiamsi fuerint assignati in illa. 

Item nolumus, quod fratres alterius provinciae recipiantur in aliqua 
absquc licentia sui provincialis aut magistri ordinis. 

Item declaramus, quod assignati in his actis pro bacchalariatu ad 20 
legendum sententias, non sunt assignati pro forma et gradu magisterii, 
nisi ubi expressc haec particula fuerit addita, declaramusque tales nul- 
lum habere alium quam suae professionis locum nisi in actibus schola- 
sticis. 

Item declaramus nullum fratrem nostri ordinis in urbe primarium -5 
aut quomodocumque ab ordine exemptum habere vocem activam aut pas- 
sivam neque aliquam praelationem in ordine habere posse. 

Itcm dcclaramus fr. Andream dc Pernionc essc filium conventus 
sancti Benedicti de Messana , non obstante quod acceperit habitum in 
conventu sancti Dominici de Leontino et fr. Antonium de Abattcllis csse 30 
filium conventus sancti Dominici de Panormo, non obstante translatione 
facta in conventu Valisoleti. 

Acceptationes. 

Acceptamus locum sancti Petri in Galatina provinciae sancti Tho- 
mae pro conventu ; de priorc ct caeteris ofiicialibus reverendus provin- 35 
cialis providebit. 

Item acceptamus monasterium monialium nostri ordinis fundatum 
auctoritate summi pontificis et diocesani in oppido Lewardensi partium 
Phrisiae provinciae inferioris Germaniac (f). (i) Cf. BO. IV, 442 n. 21. l525] ROMAE MDXXV. 203 

Approbationes. 

Approbamus vitam sancti Antonini archiepiscopi Fiorentini a reve- 
rendo procuratore ordinis fratre Vincentio de sancto Geminiano (i) editam. 
Item approbamus eius officium ab eodem compositum et multis in- 
5 duJgentiis a sanctissimo domino nostro Clemente septimo munitum. 

Item approbamus filiationem seu translationem fratris Bernardi de 
Lencha in conventu Lectorensi et transiationem fratris Inquerandi de Su- 
tura licentiati Germaniae inferioris ad provinciam Tholosanam et affilia- 
tionem eius ad conventum sancti Emiliani dictae provinciae ; fratris Gu- 
»0 lielmi Petri de congregatione Franciae ad provinciam Tholosanam et 
affiliationem eius in conventu Regulae. 

Item approbamus translationem fratris Laurentii Pulli de conventu 

Compendiensi ad conventum Nivernensem provinciae F^ranciae, fr. lacobi 

Berfelini de conventu Fontiniacensi ad eundem conventum Nivernensem, 

15 et paternitatem fr. Petri Euchetti , et tsanslationem eius de conventu 

Parisiensi ad conventum Senonensem. 

Approbamus translationem fr. Pauli de Milano, fr. Stephani Catha- 
nei, fr. Matthaei de Soncino, fr. Archangeli de Milano factam ad con- 
ventum s. Dominici de Genua per reverendum patrem fratrem Lucam 
20 Gallum (2) nunc provincialem provinciae s. Petri Martiris. 

Icem approbamus et confirmamus provinciam inferioris Germaniae 
cum omnibus et singulis conventibus eius et praecipue quoad conventum 
Attrebatensem et sancti Audomari, praecipiendo omnibus ec singuUs fra- 
tribus dictae provinciae et dictorum conventuum, qui in alienis provin- 
25 ciis sine licentia sui provincialis morantur , in virtute spiritus sancti et 
sanctae obedientiae ac sub poena CKCorporationis a suis conventibus, qua- 
tenus post notitiam actorum praesentis capituli intra quatuor menses 
proxime scquentes reverendo provinciali dictae provinciae se praesentent, 
alioquin si contrafecerint, non teneantur eis postmodum de conventibus 
3° providere ; eadem districtione praecipientes reverendis provincialibus alia- 
rum provinciarum , ne ultra praedictum terminum eos tenere praesu- 
mant ; quod si aliter fecerint, teneantur eis postmodum de conventu pro- 
videre sine spe reditus ad suos conventus. 

Itcm approbamus assignationem alias factam a reverendo patre fratrc 

35 Hermano Rab (3) priore provinciali provinciae Saxoniae de fratre Mauritio 

Gagelman eiusdem provinciae conventus Hamburgensis in sacrae theo- 

logiae studentem pro rata dictae provinciae in conventu Bononiensi de 

anno domini .mdxxiii- -vI' aprilis, volumusque cum per huiusmodi as- 

(i) Dc fr. Vincentio Mainardo de s. Gcniiniano cL SSOP. II, 75. 

(2) De fr. Luca Gallo cf. supra p. 191. 

(3) De fr. Hermano Rab cf. 1. c. pag. 156. 204 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l525 

signationem posse et debere uti omnibus privilegiis et gratiis tam in prin- 
cipio quam in tine studii apud patres suae provinciae consuetis. 

Item approbamus donationem factam inter Claudium Pitiati merca- 
torem et conventum Valentiae. 

Item approbamus studium generale institutum in convcntu Bituri- 5 
censi provinciae Franciae per rcvercndum magistrum Vincentium Bandcl- 
lum (i) approbantes lecturam et lecturas sentcntiarum fratris loannis 
Vaieti, quem licentiamus ad magisterium, et magisteria omnium eorum, 
qui sententias legerint, et ad magisterium promoti sunt, et tali institu- 
tione mandantes reverendo provinciali dictac provinciae, uc laboret ad 10 
continuationcm dicti studii, dantes eidem auctoritatem providcndi prae- 
fato conventui de regentibus ct aliis officialibus necessariis tam in thco- 
logia quam in artibus et assignandi ad sententiarum lecturam in facul- 
tate theologica pro gradu et forma magisterii et similiter in aliis uni- 
versitatibus dictae provinciae. 15 

Item approbamus generale studium institutum in conventu Burde- 
galensi provinciae Tholosanae cum suo regente magistro loanne de Fe- 
nario (2), prout fuit institutam per capitulum provinciale dictac provin- 
ciae et contirmatum auctoritate revercndi magistri tunc existentis. 

Itcm facimus praedicatores generales fratrem Matthaeum de Zanto 20 
electorcm pro rata provinciae Ungariae et fratrem Michaelem de Tregh 
provinciae Ungariae pro rata conventus Quinqueecclesiensis et fratrem 
lacobum Goem provinciae Franciac conventus Dinanensis. 

Approbamus [lecturam] fratris Thomae Nieto, fratris lacobi de Por- 
tillo, fratris Didaci de Ayalla (3) provinciae Hispaniae, presentaturam fra- 25 
iris Didaci de Astudiilo (4) dictae provinciae Hispaniae, quos licentiamus 
ad magisterium. 

Item approbamus magisterium fr. loannis de Fraxino (5) conventus 
Tholosani, magisteria fr. Gulielmi Martini (6), fr. Dominici, fr. Thomae 
Michaclis et fr. Antonii de Petrutia provinciae Tholosanae. Licentiaturam 30 
fr. Francisci Raymundi , praesentaturam fr. loannis Garlandi , quem li- 
centiamus ad alios gradus usque ad magisterium inclusive et fr. Arnoldi 
de Badito (7). (i) Dc fr. \'iiicentio Bandcllo cf. .supra pag. 174. 

(2) De IV. loannc dc Fenario cf. 1. c. 

(3) Dc fr. Didaco de Ayalla c[. 1. c. pag. 191. 

(4) Dc fr. Didaco dc Astudillo cf. 1. c. tt SSOP. II, 94. 
(3) Dc fr. loannc dc Fraxino cf. SSOP. H, 90. 

(6) De fr. Guilcimo Martini cf. supra pag. 190. 

(7j Dc fr. Arnoldo de Badito d. SSOP. II, 96, 332. l525] R01\IAE MDXXV. 205 

Similiter approbamus magisteriam fr. Petri Vareoli conventus Aure- 

iianenis provinciae Franciae, lecturam sententiarum fr. Dominici Sturat 

conventus Pruvinensis dictae provinciae, fr. loannis Roberti praesentati, ut 

possit promoveri ad alios gradus de consensu tamen congregationis suae. 

5 Idem dicimus de fr. Gregorio de Bosco. 

Item approbamus lecturas fr. loannis Veiregiae, fr. Firmini Poden- 
tis, fr. Dominici de Ironis, quos licentiamus ad magisterium. 

Approbamus lecturas fr. Petri Romani (i), fr. Romani Malieval., et 
fr. Petri Vignoli et magisterium fr. Gulielmi Gordonis, lecturam fr. Al- 
10 berti Taurini, quem licentiamus ad magisterium. 

Approbamus magisteria fr. Garoli Pinelli (2), fr. loannis Payoti, 
fr. Gervasii Bothorel, fr. loannis Fougert congregationis Gallicanae. 

Item lecturam sententiarum in conventu Nannetensi dictae congre- 

gationis fr. Guidonis Sevelli, fr. Humberti Martinetti, fr. Stephani Bati- 

15 leri, quibus concedimus, quod possint promoveri ad gradum licentiarum. 

Approbamus magisteria fr. lacobi de Venetiis, fr. Isidori de Padua (3); 
lecturas fr. Ludovici de Genua (4) et fr. Hieronymi de Papia (5), quos 
licentiamus ad magisterium. 

Item approbamus magisteria fr. Pauli de Aversa, fr. Sebastiani de 

20 Montellis (6) provinciae Regni Siciliae, fr. Aiexandri et fr. Stephani de 

Cathanea provinciae Trinachriae, fr. Georgii de Transilvania et lecturam 

fr. Andreae de Quinque ecclesiis provinciae Ungariae , cui concedimus, 

quod possit suscipere magisterii insignia in conventu et universitate Bu- 

densi. 

25 Approbamus magisteria fr. Adriani (7) et fr. Dominici conventus Cra- 

coviensis et fr. Martini (8) de conventu Wratislaviensi provinciae Poloniae, 

lecturam fr. Thomae de Sichsolo, fr. Dominici Rosolarii et fr. Petri Epi- 

scopi praedictae provinciae et licentiamus eos ad bachalariatum et le- 

gendum sententias pro forma et gradu magisterii. 

30 Approbamus magisterium fr. Michaelis de Mayvella provinciae Ara- 

goniae, lecturas fr. Raphaelis Villar, fr. Petri Boxo, fr. Hieronymi Ca- 

merasa, fr. Christophori Lasquebas dictae provinciae Aragoniae , quos 

licentiamus ad magisterium. (i) De fr. Petro Romani cf. supra pag. igo. 

(2) De fr. Carolo Pinelll cf. 1. c. pag. 149. 

(3) De fr. Tsidoro de Padua cL 1. c. pag. 75. 

(4) De fr. Ludovico de Genua cf. 1. c. pag. 192. 

(5) De fr. Plieronynio de Papia cf. 1. c. pag. 175. 

(6) De fr. Sebastiano de Montellis cf. 1. c. pag, 195. 

(7) De fr. Adriano de Cracovia cf. 1. c. 

(8) De fr. Martino cf. 1. c. pag. 73. 2o6 ACTA CAPITULORUM GENERAUUM O. P. [l525 

Approbamus magisteria fr. Innocentii de Gherio (i) et fr. loannis Ma- 
riae Bilionis de Saviliano provinciae s. Petri Martyris ; lecturas sententia- 
runi in conventu Parisiensi fr. Matthaei Oxae et fr. Hieronymi Pomerii (2) 
dictae provinciae. 

Approbamus magisterium fr. loannis Nicolai prioris provincialis 5 
Daciae et licentiamus ad bachalariatum pro forma et gradu magisterii 
fr. Mauritium Suenonis eiusdem provinciae. 

Approbamus magisterium fr. lacobi Criton provinciae Scotiae, licen- 
tiamusque ad bacchalariatum fr. Alexandrum Cambel , fr. Alexandrum 
Barclai , fr. Alexandrum Lanson , fr. lacobum Cheuvot , fr. Franciscum 10 
Carpitarii, fr. loannis Makcap, fr. loannis Makdorod, fr. lacobi Pryson 
dictae provinciae Scotiae. 

Approbamus magisteria fr. Andreae Ugonis prioris provincialis Ger- 
maniae inferioris, fr. Antonii de Gymittrio, fr. Gotofredi de Zitart, fr. Gu- 
lielmi de Wesalia, fr. Laurentii Paschalis de sancto Odomaro praefatae 15 
provinciae inferioris Germaniae. 

Item approbamus magisteria fr. Viti de Mathera provincialis (3) pro- 
vinciae sancti Thomae et fr. Alexandri de Tricasio eiusdem provinciae. 

Licentiamus ad bacchalariatum pro forma et gradu magisterii fr. Ni- 
colaum Bagnatorium de Brixia (4) in Romana provincia , in provincia ?o 
vero Angliae ad gradum bacchalariatus. 

Translationes. 

Transferimus fr. Dominicum de Sexis a conventu Cocolibrii provin- 
ciae Aragoniae ad conventum Rivorum provinciae Tholosanae, fr. Hi- 
larium de Calvisano a provincia sancti Petri Martiris ad conventum san- 25 
ctae Mariae Magdalenae de Siccapio provinciae sancti Dominici, fr. Pau- 
lum de Mediolano (5) a provincia s. Petri Martiris ad conventum sanctae 
Mariae Magdalenae de Mutilano provinciae sancti Dominici, fr. Constan- 
tium de Atri provinciae sancti Thomae ad conventum sancti Dominici 
de Ancona provinciae sancti Dominici, fr. loannem Polycarpum de Si- 3" 
benico provinciae Dalmatiae ad conventum Minervae de Urbe Romanae 
provinciae, fr; lacobum de Aquila provinciae sancti Thomae ad dictum 
conventum Minervae, fr. Didacum de Mendoza de provincia Bethicae de 
conventu Hispalensi ad conventum Segobiensem provinciae Hispaniae, 
fr. Petrum Fundimar a conventu Rothomagensi congregationis Gallicanae 35 (i) De fr. Innocentio de Cherio cf. 1. c. pag. 76. 
(2) De fr. Hicronymo Pomerii cf. SSOP. II, 75. 
(5) De fr. Vito de Mathera cf. supra pag. 194. 

(4) De fr. Nicolao Bagnatorio cf. SSOP. II, 34, ubi corrigas, quac ibi de nnno 
mortis Nicolai refert Echardus. 

(5) De fr. Paulo de Mediolano d. MOPH. VIII, 401, l525] ROMAE MDXXV. 207 

et fr. DominicuQi Faverdi a conventu Lugdunensi ad conventum Belnae 
provinciae Franciae, fr. loannem Sati a dicta congregatione ad conven- 
tum Verdiniensem, fr. loannem Pousmotti de conventu Turonensi ad 
conventum Dinanensem , fr. loannem Bompan conversum a conventu 
5 Ebroycensi congregationis Gallicanae ad conventum Parisiensem. 

Item transferimus fr. Ludovicum Collados a provincia Bettiicae et 
conventu Grannatensi ad provinciam Aragoniae et domum sancti lacobi 
Talerte, fr. Christoforum Lasquebas (i) a provincia Hispaniae et conventu 
de Villaton ad provinciam Aragoniae et domum sanctae Mariae Rosarii 

10 de Tudella, fr. Lupum de Gueto a provincia Hispaniae et conventu de 
Victoria ad provinciam Aragoniae et conventum Caesaraugustanum, 
fr. Paulum Clavarium lanuensem ad conventum sancti Dominici de 
Neapoli provinciae regni Siciliae ad conventum sanctae Mariae de Chio 
provinciae terrae peregrinantium. -^ 

15 Item transferimus fr. Matthiam Pistoris de conventu Harlemesi ad 

conventum Helsinburgensem provinciae Datiae, fr. Mauritium Suenonis (2) 
de conventu Antverpiensi provinciae inferioris Germaniae ad conventum 
Ottoniensem provinciae Datiae, fr. Sebastianum Cresi conventus Atreba- 
tensis congregationis Gallicanae ad provinciam Provinciae, fr. Hieroni- 

20 mum de Mantua a conventu sanctae Mariae Angelorum de Mantua ad 
conventum sancti Dominici de Camerto, fr. Leonardum de Buda a con- 
ventu Cassoviensi provinciae Ungariae ad conventum Budensem eiusdem 
provinciae, fr. Lucam clericum de Tysanan ad conventum Pestiensem 
dictae provinciae Ungariae, fr. Stanislaum de conventu Budensi ad con- 

25 ventum Cracoviensem provinciae Poloniae, fr. Thadaeum de Buccelanico 
a provincia sancti Dominici ad conventum Orthonae provinciae sancti 
Thomae, fr. Aloysium de Summa de provincia Regni ad conventum 
Therami provinciae sancti Thomae, fr. Aloysium de Monopolao de con- 
ventu Maltae ad conventum sanctae Cytae de Panormo, fr. loannem de 

30 Calabria de conventu Messanae ad eundem conventum sanctae Cythae 
de Panormo, fr. Dyonisium de Malta a conventu Maltae ad eundem con- 
ventum, fr. Franciscum de Gurerio a conventu Castriveterani ad eun- 
dem conventum sanctae Cythae, fr. Benedictum congregationis Calabriae 
a conventu Cosentino ad eundem conventum provinciae Trinacriae. 

35 Item transferimus fr. Lucam de Ravenna a provincia Graeciae ad 

conventum sancti Dominici de Ravenna provinciae sancti Dominici, S) Talcrtc] Trcmpcnsi (?) S. (1) De fr. Christophoro Lasquebas cf. siipra pag. 205, 

(2) De fr. Mauritio Sucnonis cf. 1. c. pag. 206. 208 ACTA GAPITULORaM GENERALIUM O. P. [l52 5 

fr. Vincentium de Monopoli provinciae sancti Thomae ad conventum 
sancti Augustini de Padua provinciae sancti Dominici, fr. Antonium 
Pendelle a conventu Burdegalensi ad conventum Riturlcensem provinciae 
Franciae et eum assignamus pro primo confessore in monasterio Vallis 
Angelorum prope Brugen. 5 

Item transferimus fr. AleKium de Siracusis a conventu Bononiensi et 
provincia sancti Dominici ad conventum Siracusanum prov. Trinacriae. 

Assignationes. 

Cons^entui Parisiensi provlnciae Franciae asslgnamus pro anno do- 
mini •mdxxvi* pro loco extraneis debito in magnis scholis fr. Hieroni- 10 
mum Paschasii ad legendum sententias, cui substituimus fr. Petrum Bal- 
lati conventus Castrensis de congregatione Franciae. Eodem anno pro 
loco intraneis debito in parvis scholis fr. Petrum Deaurati conventus 
Blesensis congregationis Gallicanae, cui substituimus fr. Petrum de Trieve 
conventus Nanetensis eiusdem congregatlonis. Anno vero •mdxxvii. In 15 
magnls scholls pro loco intraneis debito fr. loannem Micensis congrega- 
tionis, [cui] substituimus fr. Hieronimum sancti Propositi ; pro loco de- 
bito intraneis in parvis scholis fr. Egidium Bineti conventus Belvacensis 
provinciae Franciae, cui substltuimus fr. Ludovicum Morelli conventus 
Rhemensis eiusdem provinciae. Anno domini •mdxxviii- pro loco intra- 20 
neis deblto in parvis scholis fr. Antonium Burcel biblicum conventus 
Ambianensis provinciae Franciae, cum substitulmus fr. Petrum de San- 
cto. Eodem anno pro loco extraneis debito in magnis scholis fr. Petrum 
Soragine conventus Baionensis provinciae Tholosanae. Quantum vero 
spectat ad lecturam bibliae supradicto anno -mdxxvi- fr. Nicolaum Pote 25 
conventus Blesensis, cui substitulmus fr. Chiudium de Campis conventus 
Turonensis. Anno vero •xxvii- fr. loannem Beguenetti. Anno •xxviir^ 
fr. Georgium Dronetti suppriorem conventus Parisiensis, cui substitui- 
mus fr. loannem Rapinati conventus Gathaianensis congregationis Galli- 
canae. In studentes fr. Thomam de Pinarolo [et] fr. Franciscum de Genua 30 
pro rata provinciae sancti Petri Martiris, fr. Aiexandrum de Scotia pro 
rata provinciae Scotiae, fr. loannem de Otton pro rata provinciae Datiae, 
fr. Petrum pro rata eiusdem provinciae Datiae. 

Conventui Bononiensi provinciae sancti Dominici damus in regen- 
tem pro tribus annis fr. Hieronymum Fornarium de Papia, quem licen- 33 
tiamus ad magisterium, cui substituimus fr. Ludovicum Genuensem (i) 
licentiatum ad magisterium. In bacchalarium pro i^ et 3" anno fr. Bapti- 
stam de Mediolano(2), cul substltuimus fr. loannem de Bergamo et fr.Tho- (i) De fr. Ludovico de Genna cf. supra pag. 20^. 
(2) De fr. Baptista de Mediolano cf. 1. c. pag. 119. l525] ROMAE MDXXV. 2O9 

mam Mariam de Bononia. In magistrum vero studentiam pro primo 
anno fr. Augustinum de Miiano, pro secundo anno fr. Lazarum de sancto 
Columbano^ pro tertio fr. Andream de Pisis (i), cui substituimus fr. laco- 
bum de Geriana, servato tamen ordine professionis eorum. In studentes 

5 theologiae fr. Paulum de Trayna [et] fr. Hippolitum de Aquaviva pro 
rata provinciae Trinacriae ; fr. Gasparem de Sola, fr. Bernardum de Ga- 
steris pro rata provinciae Tholosanae ; fr. Venceslaum de Scimberga pro 
rata provinciae Bohemiae ; fr. Philippum Potingium et fr. Arnulfum Heim 
pro rata provinciae Franciae. 

10 Gonventui Tholosano provinciae Tholosanae assignamus ad legen- 

dum sententias pro primo anno fr. loannem Vigeri , pro secundo anno 
fr. loannem de Lamon, pro tertio anno fr. loannem Lavatoris pro forma 
et gradu magisterii. 

Gonventui Patavino provinciae sancti Dominici damus in regentem, 

15 quem reverendissimus assignaverit pro tribus annis ; in bacchalarium pro 
primo anno fr. loannem de Udno (2); in biblicum fr. Vincentium de Fio- 
rentia ; in magistrum studentium fr. Benedictum de Utino (3) ; in studen- 
tem honoris fr. Antonium de Manfredonia ; pro secundo anno in bac- 
chalarium fr. Vincentium de Florentia ; in biblicum fr. Benedictum de 

20 Utino ; in magistrum studentium fr. Antonium de Manfredonia ; pro 
tercio anno in bacchalarium fr. Benedictum de Utino ; in biblicum fr. An- 
tonium de Manfredonia ; in magistrum studentium fr. Xistum de Vene- 
tiis ; in studentes fr. Hieronymum de Tricasio, fr. Pomponium de Ebulo, 
fr. Guidum Antonium de Padua, fr. Dominicum de Liniaco et fr. Petrum 

25 Venantium de Rechanato. 

Gonventui sanctorum loannis et Pauli de Venetiis eiusdem provin- 
ciae pro regente pro primo anno fr. Thomam de Omnibono Venetum ; 
pro bacchalario pro primo anno fr. Benedictum de Padua (4) ; in bibli- 
cum fr. Patritium de Mantua ; in magistrum studentium fr. Gonstantium 

30 de Trevisio ; de aliis duobus annis reverendissimus magistcr providebit. 

Gonventui sanctae Mariae Novellae damus in regentem magistrum 

Nicolaum de Moliterno (5) pro primo anno; pro secundo vero magistrum 

lacobum Hispanum ; pro tertio reverendissimus magister providebit. In 

bacchalarium pro primo anno fr. Ugolinum de Gortona , pro secundo 

35 fr. Eustachium de Lesina, pro tertio reverendissimus magister provide- 
bit. In biblicum pro primo anno fr. Eustachium de Lesina, pro secundo (i) De fr. Andrea de Pisis cf. SSOP. II, 21. 

(2) De fr. loanne de Utino cf. supra pag. 75. 

(3) De fr. Benedicto de Utino c(. 1. c. pag. 81. 

(4) De fr. Benedicto de Padua cf. 1. c. pag. 87. 

(5) De -fr. Nicolao de Moliterno cL 1. c. pag. 145. 

MOPH 9 14 2lO ACTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [l525 

fr. Gregorium de Sibinico , pro tertio fr. Augustinum de Florentia. In 
magistrum studii pro primo anno fr. Gregorium de Sibinico , pro se- 
cundo fr. Augustinum de Florentia, pro tertio anno reverendissimus pro- 
videbit. Studentes in theologia fr. Sebastianum de Alemanis , fr. Anto- 
nium Bernardi de Fiorentia , fr. Mareottum de Fiorentia , fr. loannem 5 
Petri pro rata provinciae Datiae, fr. Petrum de Ravenna. 

Conventui Campi regii de Senis damus in regentem pro primo anno 
magistrum Gregorium de Senis, pro secundo et tertio magistrum Vin- 
centium de Castello ; in bacchalarium pro primo et secundo anno fr. Ni- 
colaum Bagnatorium de Brixia (i), pro tertio anno reverendissimus provi- 10 
debit ; in extraordinarium fr. loannem de Litio ; in biblicum pro primo 
anno fr. Dominicum de Perusio, pro secundo et tertio reverendissimus 
magister providebit. In magistrum studii fr. Petrum de Brundusio , pro 
secundo anno fr. Felicem de Roma, si fuerit inventus sufficiens, pro 
tertio reverendissimus providebit. Studentes theologiae fr. Valerium de 15 
Dalmatia, fr. Raymundum de Castello. 

Gonventui Perusino damus in regentem pro primo anno mag. Anto- 
nium de Perusio, pro secundo et tertio reverendissimus magister provi- 
debit. In bacchalarium pro primo anno et secundo fr. Simonem de Ca- 
stello pro fjrma et gradu magisterii , si fuerit sufficiens inventus , pro 20 
tertio reverendissimus providebit. De biblico et magistro studii reveren- 
dissimus providebit. Studentes fr. Valentinum de Mantua et 

Gonventui sanctae Mariae super Minervam de Urbe damus in regen- 
tem pro primo anno mag. Antonium de Garamanico (2), bacchalarium 
fr. Bernardum de Neapoli, magistrum studentium fr. Ambrosium de Bai- 25 
neolo. Studentes reverendissimus assignabit. 

Gonventui sancti Dominici de Neapoli provinciae regni Siciliae da- 
mus in regentem pro tribus annis fr. Paulum de Aversa (3) magistrum ; 
bacchalarium pro primo anno fr. Petrum de Caieta, pro secundo et tertio 
fr. Stephanum de Gassano (4), cui substituimus fr. Thomam Gaietanum, 30 
fr. Augustinum de Balneolo (5) et fr. Bernardum de Neapoli; cum supra- 
scriptis licentiamus ad bacchalariatum pro forma ct gradu magisterii, 
observato debito ordine bacchalariatus in dicto conventu inter eos. In 
magistrum studii pro primo anno fr. Vincentium de Neapoli, pro sc- 
cundo fr. Thomam Lisium de Neapoli, pro tercio fr. Matthaeum de Gas- 35 
sano. Studentes in theologia fr. Thomam Lisium de Neapoli studentem (i) De fr. Nicolao Bagnatorio de Ikixia cf. supra pag. 206. 

(2) De fr. Antonio de Caramanico cf. 1. c. pag. 195. 

(3) De fr. Paulo dc Aversa cf. 1. c. pag. 205. 

(4) De fr. Stephano de Cassano 1. c. pag. 150. 

(5) De fr. Augustino de Balneolo c(. 1. c. l525] ROMAE MDKXV. 211 

honoris, fr. Matthaeum de Gassano studentem honoris , fr. Alexandrum 
de Neapoli, fr. Nicolaum de Senis pro rata provinciae Romanae, fr. Do- 
minicum de Florentia, fr. Antonium de Neapoii, fr. Didacum , fr. Fre- 
dericum Hispanos pro rata provinciae Hispaniae, fr. Albertum de Bal- 
5 neolo, fr. Gregorium de Balneolo, fr. Thomam de Fano, fr. Salvatorem 
de Anversa, fr. Franciscum de Apulea pro rata provinciae sancti Thomae. 
Studentes in ^rtibus fr. Thomam Gocum de Neapoli, fr. Paulum de Nea- 
poli, fr. loannem Baptistam de Neapoli, fr. Erasmum de Gaieta, fr. Vin- 
centium de Sinisio. 

10 Gonventui Goloniensi provinciae Theutoniae damus in regentem 

fr. Gonradam Goliim (i) magistrum, cui substituimus pro primo anno 
fr. Georgium de Hattinga licentiatum , pro secundo anno fr. Tilmanum 
de Siburgo (2) iicentiatum; in magistrum studentium fr. Tilmanum de Si- 
burgo licentiatum ; in bacchalarium ad legendum sententias fr. loannem 

15 Rispe. In eodem conventu continuamus studia philosophiae et damus in 
lectorem physicae fr. lacobum de Baiaraco et in lectorem logicae fr. Gui- 
lielmum Reonnixdorff ; in studium theologiae fr. Augustinum de Usdem, 
fr. loannem Ghlenembach, fr. Matthiam Vrefem, fr. Hieronymum Glad- 
bach, fr. Paulum Lobbrich, fr. Adam de Maguntia, fr. lacobum de Ant- 

20 verpia, fr. Franciscum Albornoz, fr. Petrum Ansbach,,fr. loannem Meyr, 
fr. Ghristoforum , fr. loannem Robms, fr. Sibenonem de Suetia, fr. Ni- 
colaum de Bamberga, fr. loannem de Eslinga, fr. Laurentium Gregorii, 
ff. Olavum loannis , fr. Benedictum de Basilea , fr. Bernardum de Zan- 
ctis, fr. loannem de Arnem pro rata provinciae inferioris Germaniae. 

25 Gonventui Budensi provinciae Ungariae de regente et ceteris officia- 

libus providebit reverendus provincialis provinciae Ungariae. 

Gonventui Gracoviensi provinciae Poioniae damus in regentem, bac- 
calarium, magistrum studentium, quos reverendus provincialis provinciae 
Poloniae cum prioribus suis iudicaverit. 

30 Gonventui Bituricensi provinciae Franciae assignamus ad legendum 

sententias pro gradu et forma magisterii fr. Petrum Fundimar (3), pro 
secundo anno et pro tertio fr. Dominicum Faverdi (4). 

Gonventui Andegavensi provinciae Franciae assignamus ad legen- 
dum sententias pro gradu et forma magisterii fr. Ugonem Gerbaldi. 

35 Gonventui Montis Pesulani provinciae Provinciae assignamus ad le- 

gendum sententias pro forma et gradu magisterii pro primo anno fr. An- 
tonium Giuramandi et fr. Antonium. (i) De fr. Conrado Collim cf. 1. c. pag. 149. 

(2) De fr. Tilmano de Siburgo cf. 1. c. 

(3) De fr. Petro Fundimar ci'. 1. c. pag. 206. 

(4) De fr. Dominico Faverdi cf. 1. c. pag. 207. 212 ACTA CAPITULORUM GE.VERALIUM O. P. ['525 

Conventui Barchinonensi provinciae Aragoniae assignamus in regen- 
tem magistrum Ludovicum Castagnoli pro duobus primis annis , pro 
tertio mag. loannem Martinum , in biblicum fr. Honofrium Darnet, in 
magistrum studii fr. Antonium Arnae conventus Valentie, in studentem 
fr. loannem Crespum. 5 

Conventui Perpiniani eiusdem provinciae assignamus in regentem 
fr. Raphaelem Moner (i) magistrum , in bacchalarium pro primo anno 
fr. Honofrium Mautt, pro secundo et tertio anno fr. Petrum Costa. 

Conventui Oscae eiusdem provinciae damus in regentem fr. loannem 
Campo (2), in bacchalarium pro primo anno fr. Alphonsum dc Vaenna, lo 
pro secundo et tertio fr. Antonium Ysava. 

Convcntui IUerdensi eiusdem provinciae damus in regentem fr. Mel- 
chior Pou (3) magistrum , in bacchalarium pro primo anno fr. Inquo, 
pro secundo et tertio fr. Petrum Gallenda. 

Conventui sancti Thomae de Papia provinciae sancti Petri Martiris 15 
damus in regentem pro primo anno fr. Thomam Nieto Hispanum mag., 
pro secundo et tertio fr. loannem Marcum Bilionum de Saviiiano (4), in 
bacchalarium pro primo et secundo anno fr. loannem Michaelem de Ale- 
xanJria (5), pro tertio fr. loannem Petrum de Zenua, in biblicum fr. Bar- 
tholomaeum de Saviliano. De aliis 0'hciaIibus studii reverendus provin- 20 
cialis providebit. In bacchalarium extraordinarium fr. Dominicum de Ca- 
thanea, in studentem theologiae fr. Hippolitum de Genua. 

Conventui sancti Eustorgii de Mediolano eiusdem provinciae damus 
in regentem fr. Bernardum de Mediolano (6) licentiatum ad magisterium, 
in bacchalarium fr. Xistum Nardinum pro primo et secundo anno. De 25 
aliis othcialibus studii reverendo provinciali commissum est ; in baccha- 
larium extraordinarium fr. Franciscum de Baghiella. 

Conventui Taurinensi eiusdem provinciae damus in regentem pro 
primo anno fr. Benedictum de Ast bacchalarium , quem licentiamus ad 
magisterium, pro secundo et tertio anno mag. Hieronymum de Cherio (7), 30 
in bacchalarium pro secundo anno fr. Simonem de Pinarolo, pro tertio 
fr. Petrum de Vigono, in magistrum studentium pro primo anno fr. Pe- 
trum dc Vigono, pro secundo anno fr. Hieronymum de Cherio, pro tcrtio (i) De fr. Raphaele Moner cL supra pag. 77. 

(2) De fr. loanne Campo cf. I. c. pag. 82. 

(3) De fr. Mechiore Pou cf. SSOP. II, 178. 

(4) De fr. loanne M. Biliono cL supra pag. 206. 

(5) De fr. loanne M. de Alexandria c(. 1. c. png. 117. 

(6) De fr. Bcrnardo de Mediolano cf 1. c. pag. 55. 

(7) De fr. Hieronymo de Chcrio cf. 1. c. pag. 156. l52 5] ROMAE MDKXV. 21 3 

fr. Georgium de Bagella, fr. Hieronymum de Yporegia (i) in bacchalarium 
extraordinarium. 

Conventui Oimucensi provinciae Bohemiae de regente committitur 
reverendo provinciali , in magistrum studii fr. Wolfgangum Albeo ; de 
5 reliquis officialibus et studentibus providebit capitulum provinciale eius- 
dem provinciae. 

Conventui Panormitano provinciae Trinacriae damus in regentem 
pro primo anno magistrum Aloysium de Catanea, pro secundo vero et 
tertio magistrum Angelum de Centis (2), in bacchalarium pro primo anno 

10 pro gradu et forma magisterii fr. iMichaelem de Salonia, pro secundo 
anno eodem modo fr. Thomam Fuscellum, pro tertio anno eodem moio 
fr. loannem Petrum de Cortisio , dummodo inventi fuerint sufficientes 
per examinatores dandos a reverendissimo magistro ordinis. hi magi- 
strum studii pro primo et secundo anno fr. loannem Petrum de Cor- 

15 tisio, pro tertio vero fr. Michaelem de Myrto ; in studentes theologiae 
fr. Petrum de Manilia, fr. Vincentium de Myrto, fr. Antonium Longum, 
fr. Nicolaum Gracianum, fr. Petrum de Monaco, fr. Cosmam Lamelicam, 
fr. Benedictum Tramontanum. 

Conventui Lovaniensi provinciae inferioris Germaniae damus in re- 

20 gentem fr. Vincentium de Aerlem (3), in magistrum studentium pro primo 
anno fr. Cornelium de Duvelanda bacchalarium , pro secundo anno 
fr. Matthaeum de Busco (4) bacchalarium. De bacchalariis autem bibliae 
et sententiarum et aliis ad illud studium necessariis auctoritate nostra 
providebit reverendus provincialis* de consiiio diffinitorum provincialis 

25 capituli in eadem provincia proxime celebrandi. In studentes fr. Henri- 
cum Creme, fr. loannem Ruter, fr. loannem Fullonis, fr. Gerardum Fa- 
guetti, fr. Gerardum de ZvoUis, fr. Dominicum de Zvoliis, fr. Corneiium 
de Scedamnis, fr. loannem de Nerdis, fr. Georgium Hauist, fr. loannem 
de Niveiia, fr. Reginaidum Portchist, fr. Henricum Bosch, fr. Ludoifum 

30 de Groninga (5), fr. Guiieimum Lemerre, fr. Arnoidum Vucht, fr. Henri- 
cum de Daventria, fr. loannem de Valie, fr. Petrum de Busco, fr. loannem 
de Insuiis. Volentes, quod quilibet sacerdos studens in eodem conventu 
dicat quatuor missas in hebdomada una, in aitera ad minus tres ad in- 
tentionem eiusdem conventus. 

35 Conventui Baroiitano provinciae sancti Thomae damus in baccha- (i) De fr. Hieronymo de Hyporegia cf. 1. c. pag. 76. 

(2) De fr. Angelo de Centis cf. 1. c. pag. 189. 

(3) De fr. Vincentio de Harlem cf. 1. c. pag. 118. 

(4) De fr. Matliaeo de Ikisco cf. l. c. pag. 150. 

(5) De fr. Ludolplio dc Groninga cf. SSOP. II, 51. 2 14 ACTA GAPITQLORUM GENERALIUM O. P. [iS^S 

larium fr. Eustachium de Aquaviva, dummodo fuerit sufficiens iudicatus 
per examinatores dandos a reverendissimo magistro ordinis ; in magi- 
strum studii pro primo anno fr. Biasium de Castellaneto , pro secundo 
fr. Nicolaum de Marina ; de regente vero et aliis officialibus reverendus 
provincialis providebit. 5 

Conventui Cibiniensi provinciae Ungariae assignamus in iectorem 
theologiae fr. Franciscum de Segesvar, cui damus licentiam ad gradus 
bacchalariatus ; in lectorem vero philosophiae fr. I.ucam de Bistricia. 

Absolutiones. 

Absolvimus fr. Adrianum Nulli (i) magistrum ab officio prioratus lo 
monasterii beate Mariae de Prulliano provinciae Tholosanae praecipiendo 
sibi in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae et sub poena ex- 
communicationis latae sententiae, quam ferimus in his scriptis una pro 
trina canonica monitione praemissa, quatenus nullo modo de monasterio 
praedicto nec de pertinentibus ad illud quoquo modo se impediat et in- 15 
tromittat , et sub eisdem poenis et censuris praecipicndo , quod infra 
unum mensem a notitia praesentium redditis computis integre debeat 
recedere de dicto monasterio et ad suam congregationem proficisci. 

Gondemnationes seu poenitentiae. 

Condemnamus praefatum fr. Adrianum Nulli mag. eo quod inobe- 20 
diens fuit et litteras reverendissimi contempsit et impedivit, ad poenam 
gravioris culpae. 

Condemnamus fr. Vincentium de Taberna ad poenam gravioris cul- 
pae pro eo quod conatus est, quantum in se fuit, ponere seditionem in 
provincia Regni, et declaramus ipsum non esse filium dictae provinciae 25 
Regni, a qua poena nolumus eum liberari nisi per reverendissimum ma- 
gistrum ordinis. 

Commissiones. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- 
ctoritatem et facultatem addendi, minuendi, mutandi, dispensandi et bre- 30 
viter omnia et singula faciendi, quae generale capitulum potest , etiam 
si talia forent, quae mandatum exigerent magis speciale ; volentes, quod 
simplici eius verbo credatur. 

Committimus et concedimus singulis huius capituli reverendis pro- 
vincialibus et diffinitoribus praesentibus, quod quilibet possit facere duos 35 
iubilarios in sua prjovincia alias idoneos et actatis 5o annorum , ct rc- 
cipiendi unum apostatam in suis provinciis et restituendi ad gratias or- 
dinis cum litteris testimonialibus. (i) De fr. Adriano Nulli (de NuUay) cf. supra pag. 144. l52 5] ROMAE MDXXV. 21 5 

Suffragia pro vivis. 

Inprimis pro saiictissimo domino nostro domino Clemente papa VII 
nostro ordini affectaosissimo et qui pro generaii capitulo opulentissimam 
dedit eleemosinam, quilibet sacerdos dicat missas decem, clerici et laici 
5 psalmos graduales ec xxx pater noster decies, ec pro eius sanctitate ac 
felici statu hortamur omnes fratres nostri ordinis, ut non cessent con- 
tinue orare, praesertim ut eius vota et sancta desideria, quae ad pacem 
sunt et tranquillitatem christiani populi necnon et zelum iilius contra 
fidei hostes et ad reformandos christianorum mores dominus agere et 
10 complere dignetur. 

Pro reverendissimo domino cardinaii sanctorum quatuor, nostri or- 
dinis protectore, qui bonam eieemosinam contuiit capituio, quilibet sa- 
cerdos unam missam. 

Pro reverendissimo cardinali sancti Xisti, qui pinguem eieemosinam 
15 contuiit huic capituio, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro reverendissimo domino archiepiscopo Capuano, qui et opuien- 
tam dedit eleemosinam praesenti capituio, quiiibet sacerdos unam missam. 

Pro iiiustrissimo domino duce Suessano, qui largam dedit eieemo- 
sinam capituio, quilibet sacerdos unam missam. 
20 Pro reverendo patre loanne Maria Canissiano (i) generaii abbate reii- 

gionis Valiisumbrosae et qui bonam dedit eieemosinam capituio prae- 
senti, quiiibet sacerdos unam missam. 

Pro omnibus benefactoribus huius capituii quilibet sacerdos unam 
missam et nihiiominus recipimus eos participes in omnibus bonis, quae 
25 per ordinem nostrum fient, donec in conspectu divinae maiestatis con- 
digne fuerit eis satisfactura. 

Pro bono statu et reformatione totius ordinis ac pro reverendissimo 
magistro ordinis et eius societate, necnon et pro reverendo procuratore 
ordinis quiiibet sacerdos unam missam, cierici vero et iaici psaimos gra- 
30 duaies et xxx pater noster semel dicant. 

Pro iliis qui per litteras ad beneticia ordinis sunt recepti , quiiibet 
sacerdos unam missam, clerici et iaici ut supra. 

Sutfragia pro defunctis. 

Inprimis pro anima reverendissimi domini cardinaiis de Ursinis do- 

35 mini Matthaei ex ordine nostro assumpti, qui pcrpetuam dedit eleemo- 

sinam capituio generaii ex suo testamento, quilibet sacerdos unam mis- 

sam , cierici psaimos poenitentiaies , laici " centum pater noster semel 

dicant. 

Pro animabus omnium fratrum et sororum nostri ordinis quiiibet (i) De fr. loannc Maria Canissiano c(. 1. c. pag. 148. 2i6 ACTA GAPIXaLORUM GENERALIUM O. P. [l52 5-l53o 

sacerdos unam missam, clerici psalmos poenitentiales, laici centum pater 
noster dicant semel. 

Pro animabus eorum, qui dum viverent, recepti fuerunt per litteras 
reverendissimi magistri ad beneficia ordinis, quiiibet sacerdos unam mis- 
sam, clerici septem psalmos poenitentiales, laici vero centum pater no- 5 
stcr et ave Maria dicant semel. 

Sententias iudicum approbamus. 

Auctoritatem ditBnitorum durare volumus per totum diem domini- 
cum sequentem inclusive. 

Mandamus acta capituli huius per reverendos provinciales et socios 10 
eorum seu provinciarum diligenter conscripta et correcta atquc sigillo 
ordinis sigiliata ad suas provincias deferri. 

Sequens capitulum generale, quod erit ditlinitorum, assignamus pro- 
vinciae Franciae in conventu Bituricensi hinc ad triennium videlicet anno 
domini •mdxxviii- 15 

Concedit reverendissimus magister generalis omnibus fratribus et so- 
roribus ordinis et personis tertii habitus licentiam, ut pro semel possint 
eligere sibi confessorem et absolvi ab eo ab omnibus praeteritis usque ad 
hanc notitiam ct dispensari in irregularitatibus, sicut possent a sua rc- 
verendissima paternitate. 20 

Datum Romae in convcntu sanctae Mariae super Minervam die •vnr' 
iunii •MDxx.V' \n nomine domini nostri lesu Christi 
et b^atae Mariae virginis matris eius et beati patris nostri Dominici. Amen. 

HAEC SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS 25 

ROMAE CELEBRATI 

IN CONVENTU SANCTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

IN FESTO PENTECOSTES 

DIE QUINTO lUNII ANNO DOMINI -M^D^XXX"- 

Sub reverendissimo patre fratre Paulo Butigella (i) Papicnsi in codcm 30 
capitulo unanimiter electo magistro generali , diffinientibus communiter 
reverendis prioribus provinciarum atque earum diffinitoribus vidclicet : 
fr. Vitaie de Bechanis (2) magistro provinciali Tolosano, 
fr. Nicoiao Pagani magistro provinciali Franciae, (i) De fr. Paulo Butigella d. SSOP. II, 77. 

(2) De fr. Vitale de Bechanis cf. supra pag. 194. l53o] ROMAE MDXX^. 2\j 

fr. Damiano Veneto (i) nnagistro provinciali provinciae sancti Dominici, 
fr. Bonino de Liniaco (2) magistro provinciali provinciae Romanae, 
fr. Michaele de Aversa provinciali regni Siciliae, 
fr. Thoma de Suzaph provinciali Poloniae, 

5 fr. Leandro de Bononia (3) provinciali Terrae Sanctae, 
fr. Aloysio de Cathanea (4) magistro provinciali Trinacriae, 
fr. Luca de Spalato provinciali Dalmatiae, 
fr. Vincentio Ortiz provinciali Bethicae, 
fr. Antonio de Garamanico (5) magistro provinciali sancti Thomae. 

10 Diffinitoribus vero earum : 

fr. Petro Lozano magistro diffinitore provinciae Hispaniae, 

fr. loanne de Fenario (6) magistro diffinitore provinciae Tholosanae, 

fr. Michaele Vincentii magistro diffinitore provinciae Franciae, 

fr. Isidoro de Padua (7) magistro diffinitore provinciae sancti Dominici, 

15 fr. Alexandro de Castello magistro diffinitore provinciae Romanae, 
fr. Honophrio de Salerno (8) diffinitore provinciae regni Siciliae, 
fr. Antonio de Ungaria (9) diffinitore provinciae Ungariae, 
fr. Felice de Polonia (10) magistro diffinitore provinciae Poloniae, 
fr. Spiritu Dotholandi magistro diffinitore provinciae Provinciae, 

20 fr. Bernardo de Saluciis (11) magistro diffinitore prov. s. Petri Martiris, 
fr. Dominico della Marina diffinitore provinciae Trinacriae, 
fr. Vincentio Bucchia (12) diffinitore provinciae Dalmatiae, 
fr. Michaele de Arcos (i3) magistro diffinitore provinciae Bethicae, 
fr. loanne Nochart (14) theol. lectore diffin. prov. Germaniae inferioris, 

25 fr. Vitho de Mathera (i5) magistro diffinitore provinciae sancti Thomae. (i) De fr. Damiano Veneto cf. 1. c. pag. 144. 

(2) De fr. Bonino de Liniaco cf. 1. c. pag. 88. 

(3) De fr. Leandro de Bononia cf. 1. c, pag. 194. 

(4) De fr. Aloysio de Cathanea cf. 1. c. pag. 213. 

(5) De fr. Antonio de Caramanico cf. 1. c. pag. 210. 

(6) De fr. loanne de Fenario cf. 1. c. pag. 204. 

(7) De fr. Isidoro de Padua cf. 1. c. pag. 205. 

(8) De fr. Onuphrio de Salerno cf. 1. c. pag. 71. 

(9) De fr. Antonio de Ungaria cf. 1. c. pag. 46. 

(10) De fr. Felice de Polonia cf. 1. c. pag. 156. 

(11) De fr. Bernardo de Saluciis cf. 1. c. pag. 77. 

(12) De fr. Vincentio Bucchia cf. 1. c. pag. 194. 

(13) De fr. Michaele de Arcos cf. SSOP. II, 824. 

(14) De fr. loanne de Nochart cf. 1. c. pag. 108. 

(15) De fr. Vito de Mathera cf. supra pag. 206. 2 [8 ACTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [iSBo 

Epistola magistri ordinis directa fratribus omnibus 
ordinis praedicatorum, 

Fr. Paulus Butigella Papiensis totius ordinis praedicatorum gene- 
ralis universis patribus et fratribus eiusdem ordinis salutem et spiritum 
gratiae salutaris. 5 

Posteaquam domino dispojiente ad tanti ordinis regimen meritis 
licet imparibus sum evocatus, quum non ignorem , quantum oneris et 
quae soUicitudinis moles humeris meis imposita sit, id mihi super omnia 
curandum inteliigo, ut quae apud nos recta , quae laudabilia , quaequc 
maiorum institutis sunt consentanea, conserventur et augcantur. Quae m 
vero ab his quoquo modo deliectunt, quantum imbecillitatis meae vires 
adniti ootuerint, in meliorem faciem restituantur. 

Ad quae peragenda quum sentiam me nulio pacto sufficere, pri- 
mum omnium velim atque ita fieri totis atfectibus obsecro, crebris sci- 
licet precibus apud Deum agi, quatinus is, cuius nutu tanto oneri sup- 15 
positus, tanto sum obiectus discrimini, ad illud comportandum et digne 
ac laudabiiiter iniunctum officium peragendum sua pietate me iuvet. 
Scimus enim impossibile esse multorum preces non exaudiri. 

Deinde ut talem studeatis vitam vivere, qua laboris quidem et mo- 
lestiae minus, plurimum vero consolationis et gaudii ex vestra mihi conver- 20 
satione proveniat. Scriptum est enim, quia fiiius sapiens iaetificat patrem. 

Potissimum vero maiores quosque , quibus tamquam in partem 
soliicitudinis meae assumptis per singuias quasque provincias et congre- 
gationes conventusque et ioca aiia fratrum seu etiam sororum cura est 
demandata, coram domino obtestor, ut, quod satis facturos in domino 25 
cjnfido, diiigenter pervigiient, fideliter in vinea domini iaborent , bona 
conservent, maia corrigant et emendent, labentem religionis integritatem 
totis retineant viribus, ad melioris vitae frugem subdirorum studia re- 
vocare tota animi mentisque intentione conentur, iilud numquam obii- 
vioni tradentes, quod pro animabus subditorum rationem sunt reddi- 30 
turi ; et item iilud iudicium durissimum iis, qui praesunt, fiet. 

Inferiores vero hortor et moneo paternoque affectu instantius rogo, 
ut suae professionis numquam obiiti mores componant, maiorum leges 
et cxempla studiosius emulentur, litterarum studia, omissis quae proh 
dolor iatius inoieverunt, supervacuis studiis et vanitatibus ament atque 35 
prosequantur. Sacras praecipue iitteras colant et has curent nocturna 
versare manu, versarc diurna, memores nostrum ordinem iam inde ab 
initio ob id potissime institutum, ut esset, qui praeiret ante faciem do- 
mini ad dandam plebi eius scientiam, salutis utique, non vanitatis. l53o] ' ROMAE MDXXX. 219 

Respicite, filii, ad Abraam patrem vestrum, Dominicum scilicet tanti 
zeli tamque indefesse virtutis virum et ad Saram, sacratissimam scilicet 
religionem, quae vos Christo peperit, curateque, ut tales vos post tan- 
torum patrum exempla praestetis , quales illi ante huiusmodi prorsus 

5 exempla se praestiterunt. 

Omnes vero cuiuscumque gradus et conditionis, qua possum in- 
stantia et sedulitate moneo, ut saluti cum propriae tum alienae verbo 
atque exemplo efficaciter procurandae studiqse invigilent, ne ubi super- 
habundavit gratia, qua ad Christi sequelam vocati sunt, superhabundet 

10 ingratitudinis culpa ; quod procul dubio erit eventurum, si quo tempore 
coram districto iudice apparituri sunt, gratiam dei in vanum recepisse 
sint convincendi, si vocationem sanctissimam impuris moribus et minus 
reiigiosa conversatione commacuiaverint. Quod ab universo grege mihi 
credito, pro sua bonitate, deus avertat. 

15 Bene valete meque continuis orationibus adiuvate. 

Datum Romae in conventu nostro sanctae Mariae super Minervam 
die decima iunii «mdxxx* 

Breve emanatum a sanctissimo domino nostro Clemente papa se- 
ptimo pro electione magistri generalis. 

20 Ciemens papa septimus dilectis filiis, vicario generali, provinciali- 

bus, diffinitoribus et electoribus in domo sanctae Mariae super Miner- 
vam congregatis salutem et apostolicam benedictionem. 

Convenientibus vobis in unum ad magistri generalis vestri ordinis 
inter cetera capitulariter peragenda salutarem electionem, etsi nos ex vobis 

25 ipsis omnem in eligendo pastorem ac rectorem animarum vestrarum cu- 
ram, prudentiam et pietatem, proinde ac vos decet, adhibituros spera- 
mus, tamen ut apostolica etiam vos in hoc excitet auctoritas, in quod 
vos fore per nos et promptos contidimus, memorandum vobis, filii, du- 
ximus, nunc maxime tempus esse , si quando numquam fuerit, ut pie 

30 et prudenter omnique animorum atfectu semoto ad hanc electionem pro- 
cedatis. l^lena enim omnia videtis tum calamitatum diversarum tum 
praecipue nefandissimae haeresis, quae non contenta suae originis locis 
et initiis in dies venena sua serpendo ditfundit. Cui quidem extirpandae 
tum praecipue cum. vester ordo et scientia sanctarum litterarum aptus 

35 et religione conspicuus et honore huius sanctae sedis ei rei peculiariter 
sit praepositus, ad hoc cum vestra membra tum caput ipsum eligi ido- 
nea atque egregia debent, quo et vestrae professioni atque officio et tem- 
porum necessitati ac periculis et nostrae in vobis spei atque expecta- 
tioni plene respondeatis. Nec vero dubitamus , eiusmodi virorum , quos 

40 optamus et necessarios videmus, ct ex quibus haec salubris electio fieri 
possit, vcstrum ordinem dei benignitate essc refertum ; siquidem ager 220 AGTA GAPiTULORUM GENERALtUM O. P. [l53o 

domini plurimis consitus atque ornatus ordinibus, vestrum tamen sem- 
per habuit hoc ipso munere religionis tuendae et doctrinae sacrae proii- 
tendae praecipuum et peculiare ; sed tamen in ipsa copia maius est adhi- 
bcndum iudicium, quod ex multis idoneis quis dignior aptiorque pro 
ratione temporum sit, diligenter est vobis adipiscendum. Nobis quidem 5 
pro nostro officio et in vestrum ordinem praecipuo amore illud veniebat 
in mentem non solum regularis vitae nomine conspicuum, sed etiam do- 
ctrina praestantem multis et labores ferendo aptum huic maxime tempori 
convenire, quem sicut dci amor et probitas ad tuendam sanctam reli- 
gionem incitet, ita etiam vires corporis non deficiant, sed in labore coad- 10 
iuvet ; variis enim in locis puUulante haeresi et scaturiente pernicie, ut 
quisque locus ruinae proprior videatur , eo accurendum fulciendumque 
propere est. Ite itaque filii, deo bene iuvante, sanctum animum pium- 
qae propositum in hoc tam salutari munere gerite, omnem humanum 
a fectum in sacro opere obeundo in -sacro homine sacrumque ordinem rc- 15 
ctaro cligendo deponite. Non mundana ambitio, non privata utilitas, non 
alia impia intercedant, quae cum saecularibus viris detestanda sunt, tum 
a religione profitentibus quam iongissime debent esse semota. At conti- 
ncntia vitae, doctrinae decor, morum gravitas, animi alacritas, viribus 
comitata corporis, vestrum sutfragium in eligendo excitent. Quare nos 20 
in hac pastorali specula a dei benignitate collocati, et vestrae salutis ac 
iaudis zelatores vos, filii, paterna caritate hortamur ac in virtute san- 
ctae obedientiae necnon sub omnipotentis dei ac beati Dominici funda- 
toris et authoris vestri nostraeque indignationis ac anathematis et cx- 
communicationis latae sententiae poena requirimus et monemus , ut in 25 
hac vestri suffragii et voti praebitione solum dei honorem vobis propo- 
nentes solamque religionis et publici vestri boni rationem ducentes, carnis 
ct sanguinis prorsus calcatis affectibus, eum maxime cligere magistrum 
generalem curetis, quem potissimum existimaveritis sibi et vobis deoque 
inprimis honori futurum, universaeque christianitati in sancta religione 30 
tucnda pie consulturum esse, qui, ut diximus, bonitate, religione et emi- 
nenti doctrina ita conspicuus sit et regere consilio sciat et viribus possit 
solertiaeque laudem ad cetera ornamenta adiungat, quod si quis vestrum 
id, quod nec credimus nec veilemus, a via rccta devius, vel sua ambi- 
tione vel alterius affectione corruptus ad cupiditatem aliquam suam, 3^ 
communi utilitate deique respectu impie depulsis, deflexerit , huic nos 
annuntiamus eum post nostram etiam divinae ultionis beatique Dominici 
iram et indignationem perpetuam incursurum et anathematis alligatum 
vinculo aeternum iudicium in sua damnatione sensurum esse ; optamus 
ipsum deum ct beatum Dominicum interioribus vestris mentibus et con- 40 
scientiis arfore, quos fallere, filii, non potcstis, et testes ac iudices uni- l53o] ^ UOMAE MDXXX. 22 1 

cuiqu3 vestruQi estis habituri , quemadmodum haec plenius venerabiiis 
frater Franciscus, episcopus Aprutinus, praelatus noster domesticus, no- 
stro nomine ac iussu vobis explicabit. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die sc- 
5 cunda iunii •mdxxx», pontificatus nostri anno septimo. 

Inchoationes. 

hichoamus hanc ordinationem, quod omnia bona, quae acquiruntur 

a generali reverendissimo et ordinis procuratore tempore suorum officio- 

rum, post mortem pertineant ad generaiem et procuratorem futuros pro 

lo bono ordinis ; quae autem ante officium habuerunt, sint convcntus sui 

nativi. 

Istae sunt confirmationes. 

Conhrmamus, quod de beato Sebastiano martire fiat festum sub 
toto duplici. De sancta Lucia et de decollatione sancti lohannis tiat fe- 
15 stum duplex. De utroque festo sanctae crucis fiat totum duplex. De 
sancta Barbara tiat festum simplex. Dc beata Maria Magdalena fiant 
octavae ad instar octavarum beati Au^ustini. Et haec omnia habent tria 
capitula. 

De beata Martha hospita Christi tiat officium in provincia Provin- 
20 ciae sub duplici, in ceteris vero iuxta antiquam consuetudinem. 

Inchoatur, quod de beata Agnete fiat totum duplex. 

Item coniirmamus ordinationes factas in praecedenti capitulo genc- 
rali, quae tales erant. Ordinamus et sub poena absolutionis et sub poena 
gravioris culpae praesidentibus conventuum mandamus, ut fratribus de 
25 competenti victu et vestitu provideant secundum facultatem domus; vo- 
lumusque, ut infirmi tam maiores quam minores bene et honeste tra- 
ctentur, ne cogantur ad hospitalia et domos saecularium accedere ; iii- 
stituaturque infirmarius , vir caritativus , qui diiigentem eorum curam 
habeat. Praecipimus autem reverendis provincialibus pro tempore, ut 
30 priores, quos in hoc negligentes invenerint, statim alia causa non quac- 
sita in poenam absolvant. 

Item ad toilendas rebeiliones, dissensiones et conspirationes ordina- 

mus, quod nullus ad superiores recurrat contra provincialem pro eias 

amotione impetranda aut visitatore, nisi habeat commissionem a maiori 

35 parte priorum illius provinciae. Oppositum vero faciens poenae gravioris 

culpae sit subiectus. 

Mandamus sub poena absolutionis a suis o!ficiis, quam contrafa- 
cientes ipso facto incurrant, provinciarum , congregationum et conven- 
tuum praesidentibus, ne quovis modo permittant mulierculas in convcn- 
'i" tibus deservire vel in coquina aut aliis officinis morari. 

Prohibemus omnibus et singulis fratribus ordinis sub poena carce- 222 ACTA CAPITULORUM GE^^ERALIUM O. P. [l53o 

ris, quam contrafaciendo ipso facto incurrant, ne in hcbdomada sancta 
in basilica sancti Petri de Urbe confessiones audiant absque reverendis- 
simi generalis vel reverendi procuratoris aut eorum vices gerentis licentia 
in scriptis obtenta. 

Item ordinamus, quod fratres exempti ab ordine vel manentes extra 5 
sub praetextu cuiuscumquc licentiae deferant mantellum decisum a late- 
ribus cum bireto rotundo in capite , et casu quo inventi fuerint cum 
cappis iuxta ritum aliorum fratrum mansionem in conventibus haben- 
tium, mandamus praesidentibus conventuum, ut adhibeant omnem cu- 
ram, ut coherceant adhibito, si opus fuerit auxiiio brachii secularis. 10 

Irem ad removendam proprietatem, quam omnino intendimus ex- 
tirpare, ordinamus, quod fratres, postquam fuerint in conventibus , ubi 
sunt assignati, teneantur de scientia prioris consignare omnem pecuniam, 
quam penes se habucrint, depositario conventus sub poena applicationis 
ipsarum ad conventum ; et si fratres ipsi fuerint de vita communi, de- 15 
positarius servet eas pro necessitatibus eorum. 

Itcm ordinamus, quod fratres exempti ab ordine manentes extra or- 
dinem sine licentia superiorum , postea si redierint ad ordinem, etiam 
cum licentia superiorum non possint habere aliquod praelationis officium, 
etiam vicariatus, nec vocem activam aut passivam infra decennium 20 
sinc expressa licentia reverendissimi magistri ordinis in scriptis obtenta. 

Item. ordinamus, quod fratres discoli et vagabundi, qui non habent 
assignationem reverendissimi generalis aut suorum provincialium remit- 
tantur et nuUo modo admittantur ad studium Parisiense. Volumus ta- 
men, quod reverendissimus generalis et provinciales et congregationum 25 
vicarii quiiibet eorum seorsum possunt mittere ad dictum studium, quot- 
quot idoneos iudicaverint ; ex quibus duo statim assignati iuxta tenorem 
constitutionum censeantur ; rcliqui vero nisi infra terminum mensis a 
vicario congregationis assignati fuerint, pro assignatis habeantur. 

Item ordinamus ad tollendos superfluos discursus studentium, quod 30 
fratres, qui ultra quatuor menses extra conventum Parisiensem aut alios 
conventus, ubi vigent studia, manserint , nisi ob legitimam causam id 
fecerint, ad suos conventus remittantur. 

Item ordinamus et inviolabiiiter observari volunius, quod studentes 
morantes in studio Parisiensi, non exponant ultra tres francos pro au- 35 
lica ; respondentes vero de circulo theologiae non exponant ultra duo- 
decim solidos Turonenses ; quoad alia vero , quae praedictum studium 
concernunt, ordinationes ultimi capituli generalis per omnia approba- 
mus , praeterquam si in cis inveniatur , quod sibi possint cx missis, 
scrmonibus et alias huiusmodi pecunias procurare. 40 

Item ordinamus, quod fratres nostri si in futurum per bullas summi l53o] KOMAE MDXXX. 223 

pontificis editas et edeadas ad praedicandum iverint quascumque buUas 
revocando nostra priviiegia, sint privati lucro ipso(rum) ex buUis acqui- 
sito et applicetur pro utilitate communi suorum conventuum indispen- 
sabiiiter a suis provinciis et nullo modo sint pro usu dictorum fratrum. 
5 Item ordinamus ad sedendam questionem ortam in conventu Pari- 

siensi super praesentatura iicentiae (?) huius anni i53o inchoatae inter 
fr. Egidium Binneti (i) et fr. loannem Benedicti (2), damusque commissa- 
rios reverendum magistrum Michaelem Vincentii huius capituli generalis 
diffinitorem et priorem conventus Compendiensis, adiicientes quod, si isti 

10 duo non concordaverint, cum consensu partium possint eligere unum ter- 
tium, quem facimus cum illis commissarium, praecipientes, ne aliquis 
dictorum baccalariorum se gerat pro praesentato, donec per istos fuerit 
iutiicatum seu terminatam negotium ; praecipientes dictis baccalariis sub 
poena privationis gradus sui baccalariatus , [ut] habeant istorum stare 

15 sententiae. 

Inhibitiones. 

Approbamus inhibitiones factas in capitulo generali praecedenti hu- 
iusce tenoris : Prohibemus sub poena gravioris culpae omnibus et sin- 
gulis ordinis nostri fratribus, quam contrafacientes ipso facto incurrant, 

20 ne quis libros quoscumque a se vel alio fratre noviter compositos im- 
primi faciat vel edat in publicum sine expressa licentia reverendissimi 
magistri ordinis in scriptis obtenta et sine praemisso examine diligenti 
et approbatione virorum doctorum. 

Item prohibemus omnibus et singulis fratribus ordinis, ne quis ad 

25 Romanam urbem vadat sine expressa licentia sui provincialis vel vicarii 

generalis suae provinciae aut congregationis, et hoc sub poena carceris. 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae ac sub 

excommunicationis latae sententiae poena, quam contrafacientes ipso facto 

incurrant, quamque una pro trina canonica monitione praemissa ferimus 

30 in his scriptis, ne quis conventum aliquem a iurisdictione provincialis 
subtrahere audeat absque summi pontihcis vel reverendissimi generalis 
auctoritate et assensu. 

Item inhibemus omnibus et singulis praelatis ordinis, ne audeant 
recipere aliquem fratrem alterius provinciae vel congregationis absque 

35 licentia in scriptis habita a suo provinciali vel vicario generali vel a 
reverendissimo magistro ordinis , et hoc sub poena absolutionis a suis 
ofhciis. 5) Itcm — sciitciitiac om. S. (i) De fr. Egidio Binneti cf. supra pag. 208. 
(2) De fr. loanne Bcnedicti cf. SSOP. II, 190. 224 ACTA GAPiraLORUM QENERALIUM O. P. [l53o 

Monitioiies. 

Monemus ac mandamus praesidentibus et patribus conventuum a 
reverendis provincialibus exemptorum, ut solitas contributiones eisdem 
provincialibus debitas persolvant, concedentes eisdem pro tempore exi- 
stentibus, ut post iapsum solutionis tempus possint dictoram conven- 5 
tuum praesidentes et patres compellere per praeceptum et poenae gra- 
vioris culpae comminationem , condemnationem et declarationem ; vo- 
lentes, ut, si quis ob hanc causam ab eisdem fuerit declaratus in poe- 
nam gravioris culpae incidisse, a solo reverendissimo magistro ordinis 
restitui possit. '^ 

Monemus omnes et singulos fratres ordinis nostri et praes3rtim qui 
litteris seu praedicatione praecellunt et in domino hortamur , necnon si 
meritum obedientiae vokint, iilis iniungimus, ut contra pestifera et vi- 
rulenta Martini Lutheri dogmata , quae paulatim serpentia in tantam 
perniciem irruperunt magnamque stragem ecclesiae dei ac ruinam fece- '5 
runt, non soium orationibus, sed sanis praedicationibus totis conatibus 
se opponant, privatimque ac pubiice, domi, foris, apud popuios, pro- 
ceres et quoscumque principes orthodoxam fidem contra iilius figmenta 
et haereses tueantur tamquam boni pastoris nostri catuii adversus fures 
latratus edentes, imitatores etfecti maiorum nostrorum , qui pro succi- 20 
dendis haeresibus ac impiis dogmatibus de ecclesiis funditus eveiiendis 
soiiti sunt non soium preces ac studia, sed ipsum sanguinem ac vitam 
exponere, ut possint saiutem ecciesiae, negiectu suorum corporum, ultro 
ad mortem properando redimere. 

Monemus patres provinciaies ad evitandos fratrum discursus, ne sint 25 
faciies et prociives ad assignandos fratres de conventu ad conventum 
nisi propter studium, praedicationem, praeiaturam vel aliam causam ne- 
cessariam ; et inhibemus prioribus, ne fratres assignatos possint remit- 
tcre e conventu ad conventum suum nativum nisi consensu reverendi 
provinciaiis in scriptis habito. 30 

Monemus omnes provinciaies, quatenus accedere debeant ad gene- 
raie capituium , quotiescumque ceiebratur , legitimo cessante impedi- 
mento , et quo casu iegitimo impediti fuerint, mittant causam, quarc 
fuerint impediti, alioquin mittentur visitatores ad recognoscendas causas. 

Revocationes. 35 

Revocamus omnes concessiones et induigentias quomodocumquc et 
a quocumque praelato ordinis factas et concessas fratribus, quod possint 
rctinere aliqua bona in particuiari ; ac denuntiamus sanctissimum do- 
minum nostrum papam revocasse quascumque concessiones et induita 
aiicui fratri concessa, quod possint retinere huiusmodi bona in parti- 40 
cuiari. l53o] ROMAE MDXXX. 225 

Item revocamus omnes litteras et facultates concessas quomodocum- 
que a praelatis ordinis provincialibus et vicariis congregationum ac aliis 
praesidentibus ordinis, quod possint recipere fratres alienae provinciae 
nisi de iicentia suorum provincialium, 
5 Declarationes. 

Declaramus, quod serventur constitutiones in his, in quibus consti- 
tutiones sunt clarae sicut de his, qui sunt assignati in conveniibus et 
provinciis ; de illis autem, qui manent extra conventus et non habent 
aliquam assignationem a provincialibus aut sunt extra ordinem, declara- 

'o mus medietatem bonorum suorum post mortem pertinere ad generalem 
et mediecatem ad provincialem. 

Item declaramus, quod ubi in constitutionibus dicitur , quod bona 
relicta per reverendissimum generalem et procuratorem defunctos, media 
pars dictorum bonorum pertineat ad conventum originalem et medietas 

15 alia ordini, intelligatur tanlum de bonis, quae iam ad manus suas per- 
venerunt, sed contributiones non exactae a provinciis ante mortem et 
equi et mulae cum utensilibus domus et lectisterniis pertineant ad re- 
verendissimum generalem pro usu suo. 

Item declaramus, quod si quis prior provincialis vel vicarius con- 

20 gregationis aut conventualis prior occasione litterarum vel sigiili aut re- 
gistri, licentiae vel confirmationis et universaliter pro concessione cuius- 
cumque gratiae aliquod munus etiam sponte oblatum -susceperit, poenam 
absolutionis a suis officiis incurrisse censeatur, prout in constitutionibus 
habetur. 

25 Item declaramus, quod si quis conventus carens priore suo aliquo 

casu et legitimo impedimento occurrente non elegerit priorem , provin- 
cialis non potest de conventuali priore providere , nisi prius vocales et 
conventum talem requisierit et monuerit, ut ad aliquam electionem vel 
postulationem procedant infra certum tempus ; et si secus factum fuerit 

30 a priore provinciali, id totum sit irritum et inane. 

Item declaramus, quod priores, qui praesunt conventibus non ha- 
bentibus numerum duodenarium, habent vocem in electione prioris pro- 
vincialis et vicariorum congregationis ; similiter ct socii ipsorum electi 
a conventu. 

35 Item declaramus, quod existentes in poena gravioris culpae in una 

provincia non possunt absolvi in alia, etiamsi fuerint assignati in illa. 

Item declaramus nullum fratrem nostri ordinis in Urbe poeniten- 

tiarium aut quomodocumque ab ordine CKemptum habere vocem acti- 

vam aut passivam neque aliam praelationem in ordine habere posse. 

4" Item declaramus , quod illi magistri , qui per scdem apostolicam 

fuerunt magisterii insignia consecuti , non habeant locum nisi ab eo 

M0PH9 15 226 ACTA CAPiraLORUM GE^IERALiaM O. P. [l53o 

tempore, qao ab ordine magisterium eorum fuit approbatuni et acce- 
ptatum. 

Declaramus, quod sanctissimus dominus noster Clemens papa re- 
vocavit buUas cruciatae et gratias pro fratribus nostris , quod possint 
gaudere perpetuo confessionali et quod possint ire ad bellum Turcha- 5 
rum personaliter, petita et non obtenta licentia ; et hoc fecit per mo- 
dum declarationis respectu bullae praedictae et praedicandae, obtentae 
et obtinendae. 

Denuntiamus sanctissimum dominum nostrum Clementem VII. per 
breve apostolicum omnibus fratribus et sororibus provinciae Poloniac 10 
concessisse et gratiose admisisse , quot annis celebrari festum beati la- 
cinti , cuius corpus requiescit in ecclesia conventus nostri Cracoviensis , 
altera die post festum assumptionis beatae Mariae virginis sub toto 
duplici. 

D^nuntiamus reverendos provinciales habere potestatem restituendi 13 
ad beneticia et gratias ordinis vel dispensandi a carceribus fratres suos 
quoscumque, prout eis visum fuerit de praedictis. 

Declaramus provinciales et priores conventuales tempus prioratus 
incipere a die acceptationis sui prioratus. 

Declaramus, quod nullus bachalarius ordinarius incorporatus teneat 20 
locum suum, nisi actu legat sententias vel bibliam vcl legerit in aliquo 
studio generali, in quo per annum continue fuerit lectum solempniter. 

Declaramus, quod fratres translati de una provincia ad aliam vel 
de congregatione ad provinciam provideant sibi per provinciales illius 
provinciae de conventu aliquo in sua provincia, cuius sit filius, vel quod 25 
infra annum remittatur ad suam provinciam priorem. 

Declaramus institutum esse inquisitorem haereticae pravitatis per 
diocesim Traiectensem et Monasteriensem fr. Laurentium Laurentii ma- 
gistrum provinciae Germaniae inferioris conventus Groningensis. 

Declaramus, quod constitutio, ubi dicitur, quod fratres nostri non 30 
ponant os in caelum, mandetur executioni contra transgressores a legi- 
timis praelatis vel praesidentibus ; quod si praelati aut praesidentes non 
fecerint, incurrant poenam gravioris culpae ipso facto ; monendo, quod 
nullus fratrum nostrorum praedicet vel scribat vel decernat quaestiones 
difficiles, es. quibus scandalum oriri possit apud saeculares maxime prin- 35 
cipes et potissime quaestiones dilficiles potestatem papae tangentes. 

Istae sunt licentiae. 

Licentiamus ad magisterium post annum fr. Petrum de Cortisio, 
dummodo examinatus et inventus fuerit sufliciens per examinatores pro- 
vinciae Trinacriae. 40 

Licentiamus fr. Paulum de Traina examinatum in praesenti capi- l53o] ROMAE MDXXX. 227 

tulo post amium, dummodo hoc anno manserit in conventu Bononiensi 
vel. in alio conventu ad beneplacitum reverendissimi generalis. 

Licentiamus ad bacchalariatum fr. Damianum de Fabusio, Anto- 
nium de Savocca et fr. loannem Baptistam de Castro Veterano post an- 
5 num, dummodo examinati et inventi fuerint sufficientes per examinatores 
provinciae Trinacriae. 

Licentiamus fr. Hieronimum de Catanea bacalarium conventus Lo- 
vaniensis, ut possit suscipere insignia magistralia in aliqua universitate, 
Lovanii [vei] ubi commodius hoc fieri poterit. 
10 Licentiamus fr. Petrum de lustinopoli, fr. Constantium de Taurisio 

et fr. Ludovicum de Venetiis , ut suscipere possint magisterii insignia, 
dummodo fuerint per examinatores inventi sufficientes secundum teno- 
rem nostrarum constitutionum. 

Licentiamus ad magisterium fr. Thomam de Pinarolo (i), fr.Iacobum 

15 de Cherio (2), fr. Antonium de Ripollis, fr. loannem Capretam de Saviliano 

omnes de provincia s. Petri Martiris , qui compleverunt cursum suum 

usque baccalariatum suum inclusive, praemisso tamen rigoroso examine 

iuxta tenorem nostrarum constitutionum. 

Licentiamus fr. loannem Bertani , ut compieto suo biennio possit 
20 assumere gradum baccalariatus in aliqua universitate, praemisso tamen 
rigoroso examine. 

Licentiamus fr. Petrum de Recanato, ut completo suo baccalariatu 
in studio Patavino magisterii insignia suscipere possit , dummodo in- 
ventus fuerit sufficiens et idoneus per examinatores dandos a provincia, 
25 qui iudicabunt secundum conscientiam suam. 

Item damus iicentiam provinciae Poloniae acceptandi tria vel qua- 
tuor loca de consensu diffinitorum provincialis capituli. 

Item licentiamus ad magisterium fr. Dominicum Romeu bachala- 
rium provinciae et congregationis Aragoniae, praemisso tamen rigoroso 
30 examine iuxta tenorem nostrarum constitutionum. 

Concedimus licentiam fr. Bartholomaeo Llor provinciae et congre- 
gationis Aragoniae ad legendas sententias pro gradu et forma magisterii, 
expleto bachalariatu suo et licentia sua. 

Item licentiamus ad bachalariatus titulares fr. Gregorium de Regno 
35 et fr. Antonium de Lesina provinciae Dalmatiae. 

Isti sunt praedicatores generales. 

Facimus praedicatores generales in provincia sancti Thomae fr. AI- 
bertum de Marata et fr. Franciscum de Caramanico ; in provincia Ca- (i) De fr. Thoma de Pinarolo cf. supra pag. 208. 
(2) De fr. lacobo de Cherio cf. 1. c. pag. 144. 228 AGTA CAPiriJLORUM GISNERALIUM O. P. [l53o 

labriae veiierabilem fr. Dominicum de Severino, fr. Vincentium de Pe- 
dricio et fr. Vincentium de Briatico. 

Acceptationes. 

Acceptamus locum de Genisaco provinciae Tholosanae pro convcntu, 
damus^ue auctoricatem reverendo provinciali Tliolosano moderno provi- 5 
dendi de priore ac aliis oificialibus et incorporandi aliquos fratres in eo- 
dem conventu, ut sibi placuerit, et dandi terminos ex conventibus Re- 
gulae, sancti Emiliani et Burdegallae; cui etiam datur auctoritas incor- 
porandi fratres de alienis conventibus conventui sancti luniani. 

Item acceptamus translationem conventus sancti Thomae de Tordes- »o 
iUas provinciae Hispaniae. 

Item conventum sancti Dominici de Porturicho sancti loannis et 
conventum sancti Dominici de Portu de Plata insulae Hispaniolae et 
conventum sancti Dominici civitatis de Messico novae Hispaniac ; con- 
ventum sancti Petri Martiris de Marchiena ; conventum sanctae Mariae '5 
de Guadalupe oppidi de Bahena, conventum sanctae Mariae incarnationis 
oppidi de Zafra ; conventum sancti Dominici de Guzman oppidi de San 
Luchar de Barameda ; conventum sancti loachimi oppidi de Ronda ; con- 
ventum sancti Petri Martiris insulae de Tenerifa provinciae Bethicae. 

Item monasterium sanctae Mariae de lo Rosario in oppido de Cas- 20 
seres, sancti Petri in oppido de Carion, sancti Dominici in oppido de 
Biiuao et collcgium sancti Thomae in civitate Compiutensi aedihcatum 
a bonae memoriae magnitico domino Carolo de Mendoza decano Tol- 
letano. 

Acceptamus in provincia Sancti Thomae locum Guastii s. Athimonis 25 
in prioratum et damus licentiam provinciali sancti Thomae , ut provi- 
deat ibi de priorc. 

Item acceptamus locum Sabaris, Serrae , Placanicae et Amigdala- 
rum pro conventibus provinciae Calabriae, dantes auctoritatem reverendo 
vicario generali dictae congregationis, ut provideat illis de prioribus et 30 
aliis ofTicialibus pro hac vice tantum. 

Iiem acceptamus congregationem Calabriae pro provincia et vocetur 
provincia Calabriae, volentes ipsam gaudere ac potiri omnibus gratiis, 
priviiegiis et indultis, quibus gaudent et potiuntur reliquae provinciae in 
ordine nostro ; nihilominus volentes , quod vicarius modernus sub no- 35 
mine vicarii remaneat per duos annos cum auctoritate , quam habent 
provinciales in provinciis suis tam de iure quam de consuetudine ; his 
autem duobus annis elapsis eligatur provincialis loco vicarii. 

Itcm acceptamus conventus novos iam constitutos et in posterum 
constituendos in insulis occidentalibus repertis ab anno domini millesimo 40 
quadringentesimo nonagesimo secundo et in nova Hispania et terra firma l53o] ROMAE MDXXX. 22^ 

noviter inventa pro provincia sub nomine sanctae Crucis, declarantes hu- 
iusmodi conventus esse separatos a provincia Bethicae et posse eligere 
unum provincialem, qui dumtaxat per quadriennium duret et completo 
quadriennio non possit inimediate reeligi , et cum electus fuerit, com- 
5 pleto capitulo culparum per provincialem antiquum volumus ipsum esse 
confirmatum, nihilominus instituentes pro isto futuro quadriennio pro- 
ximo auctoritate nostra in provincialem dictae provinciae reverendum pa- 
trem fr. Thomam de Barlanga cum auctoritate, quam habent provin- 
ciales in suis provinciis secundum tenorem nostrarum constitutionum ; 

10 volentes ipsam provinciam gaudere et potiri omnibus gratiis et privile- 
giis, quibus gaudent et potiuntur aliae provinciae in ordine nostro. 
Approbationes. 

Approbamus provinciam Germaniae inferioris et similiter provin- 
ciam sancti Thomae in regno Neapolitano. Et haec habent tria capitula. 

15 Item approbamus studia generalia his conventibus data in praece- 

denti capitulo generali de anno millesimo quingentesimo vigesimo quinto 
videlicet conventui Cibiniensi provinciae Ungariae , conventui Roschil- 
densi provinciae Datiae, conventui Barolitano provinciae sancti Thomae, 
quod transferimus ex nunc ob desolationem dicti conventus ad conven- 

20 tum Andriae , et conventui Consentino congregationis Calabriae, cum 
omnibus gratiis et privilegiis dari consuetis huiusmodi studiis generali- 
bus ; nihilominus praecipientes in virtute spiritus sancti et sanctae obe- 
dientiae reverendo provinciali Ungariae et priori Cibiniensi pro tempore, 
quatenus dent operam efficacem, ut dictum studium omnino erigatur et 

25 manuteneatur. 

Item approbamus sententiam datam per reverendum patrem pro- 
vincialem Franciae et diffinitores capituli provincialis celebrati PoUiniaci 
super collatione quorumdam terminorum de Polliaco nuncupatorum per- 
tinentium conventui Belvaci alias pertinentium conventui Divionensi. 

30 Item alias sententias eiusdem provincialis ac diffinitorum capituH 

provincialis Belvacensis super promotione fr. Michaelis Mulier, quod non 
praecedat fr. loannem de Tier licentiatum et fr. loannem Binneti et fr. Ni- 
colaum Burgensem, sed teneat locum suae professionis. 

Item approbamus translationem fr. Symonis Nerodi (i) magistri de 

35 conventu Bituricensi ad conventum Claramontensem , praecipientes iili, 
ut provinciali vel priori suo exemptionem declaret aut renuntiet, et ad 
conventum, ad quem translatus est, vadat. 

Item approbamus translationem fr. loannis Roselli magistri de con- 
ventu Rhedonensi congregationis Gallicanae ad conventum Bituricenscm (i) De fr. Sinione Ncrodi (Nernult) cf. SSOP. II, 87. 23o ACTA GAPITULORUM GE^^ERALiaM O. P. [l53o 

assignando eum in dicto conventu Bituricensi pro principali studii re- 
gente et pro conregente fr. Nicolaum de Vir magistrum. 

Item approbamus magisterium fr. Didaci de sancto Petro , fr. Petri 
Locano (i), fr. Thomae de sancta Maria (2), fr. Didaci Astudillo (3) pro- 
vinciae Hispaniae. 5 

Irem translationem fr. loannis Caroli de conventu Montis Albani ad 
conventum Petragoricensem et fr. *Bernardi de Comitissa de conventu 
Tholosano ad convenlum Condomiensem provinciae Tholosanae. 

Item approbamus lecturam fr. Petri Gallienda (4) pro gradu et forma 
magisterii facta in conventu Ilerdensi provinciae Aragoniae et ipsum li- 10 
centiamus ad magisterium, praemisso tamen rigoroso examine iuxta tc- 
norem nostrarum constitutionum. 

Item approbamus magisterium fr. Guilielmi de sancto Grisio, fr. loan- 
nis Caroli, fr. Antonii de Petrucia (5), fr. loannis Remaneti et fr. loannis 
de \'ernisi3 provinciae Tholosanae. 15 

Item approbamus baccalariatum fr. Geraldi de Aquis convenlus 
Aquensis provinciae Theutoniae, dantes eidem facultatem licentias acci- 
piendi usque ad magisterium exclusive in universitate Treverensi. 

Item approbamus magisteria fr. Benedicti de Utino (6) et fr. loannis 
de Utino (7), fr. lulii et fr. loannis Baptistae de Padua provinciae s. Do- 20 
minici. 

Item baccalariatum fr. Andreae Scoti provinciae Ungariae, quem li- 
centiamus ad magisterium suscipiendum in aliqua universitate , ubi in 
veritate viget studium, praecedente tamen rigoroso examine secundum 
tenorem nostrarum constiiutionum. 25 

Item magisteria fr. Stephani Bollani , fr. Thomae Garsyae, fr. Mi- 
chaelis de Salonia (8), fr. Thomae Sateli, fr. Salvatoris Magnavacha, 
fr. Ludovici et fr. Petri de Thesauro ct fr. Vincentii de Gracheto pro- 
vinciae Trinacriae. 

Item approbamus magisteria fr. Nicolai de Posegavar, fr. Gregorii 30 
de Transilvania (g) , fr. Thomae Fulgentii (10) provinciae Ungariae ; (i) De fr. Petro Locano cf. supra pag. 217. 

(2) De fr. Thoma de S. Maria d. 1. c. pag. 119. 

(3) De fr. Didaco dc Astudillo cf. \. c. pag. 204. 

(4) De fr. Petro Gallienda (Gallenda) cf. 1. c. pag. 212. 

(5) De fr. Antonio de Petrutia cf. 1. c. pag. 204. 

(6) De fr. Bcncdicto de Utino c(. 1. c. pag. 209. 

(7) De fr. loanne de Utino cf. 1. c. 

(8) De fr. Michaele de Salonia cf. 1. c. pag. 213. 

(9) De fr. Gregorio de Transilvania cf. 1. c. pag. 195. 

(10) De fr. Thoma Fulgentii cf. i. c. pag. 156. I 53o] ROMAE MDXK^. 23l 

fr. loannis Verrerie (i) conventus Montis Pessulani, fr. Arnaldi de Ba- 
deto (2), fr. Antonii Eraudi, fr. Antonii Guiramandi (3) , fr. Gulielmi 
Loge, fr. Petri Vignole, fr. Firmini Podentis (4), fr. Raymundi Singularis, 
fr. loannis de Vico, fr. Stephani Beloni provinciae Provinciae. 
5 Item approbamus lecturas sententiarum fr. Dominici Gironis, fr. loan- 

nis Filiati, fr. Nicolai Dodi, fr. loannis Biioti, fr. Claudii Urseti, fr. Lu- 
dovici Micelliti eiusdem provinciae Provinciae, quos licentiamus ad ma- 
gisterium, praemisso examine rigoroso iuxta tenorem nostrarum consti- 
tutionum. 

10 Item baccalariatum fr. lacobi Molera , quem suscepit in conventu 

Perpiniani. 

Item magisterium fr. Matthaei de Buscho (5) et baccalariatum 
fr. Theodorici de Sconovia (6) et fr. Dominici Damandi , concedentes 
quod possint magistrari in aliqua universitate, ubi in virtute viget stu- 

15 dium praemisso rigoroso examine iuxta tenorem nostrarum constitutio- 
num. Simili modo admittimus ad magisterium fr. loannem Bech, fr. Go- 
fridum Striroi (7) et fr. Gulielmum de Alten (8) provincialem Germaniae 
inferioris , de assensu tamen capituli provinciae suae. 

Item approbamus, quod fr. Adam Pauli possit promoveri ad bac- 

20 calariatum usque ad formam inclusive in universitate Lovaniensi. 

Approbamus magisterium fr. loannis Verze provinciae Germaniae 
inferioris, fr. Dominici de Lavadano, fr. Guliehni de sancto Brisio, fr. An- 
tonii de Petrucia (9) et fr. Santii de Claveria (10) et lecturam sententia- 
rum fr. loannis Theaudii et fr. Petri de Molendis et fr. Petri de Averio, 

25 quem assignamus Bituris, ut perticiat cursum suum usque ad magiste- 
rium inclusive. 

Item approbamus tres sententias datas per tres reverendissimos ma- 
gistros generales videlicet magistrum Vincentium Bandellum (11), magi- (i) Vldetur esse idem ac I. Veiregiae, de quo supra pag. 205. 

(2) De fr. Arnaldo de Badeto cf supra pag. 204. 

(3) De fr. Antonio Guiramandi (Giuramandi) c. 1. c. pag. 211. 

(4) De fr. Firmino Podentis cf. 1. c. pag. 205. 

(5) De fr. Mathaeo de Buscho cf. 1. c. pag. 215. 

(6) Ab anno 15 38-1 551 provincialis provinciae Germaniae inferioris ; cf. 
A. HooGLAND Conspectus Historicus et statisticus provinciae Germaniae inferioris. 
Rotterodami 1895. pag. 38. 

(7) De fr. Godfrido Striroio cf. SSOP. II, 134. 

(8) De fr. Guilelmo de Alten cf. supra pag. 156; Hoogland 1. c. 

(9) De fr. Antonio de Petrucia cf. supra pag. 230. 

(10) De fr. Sanctio de Claveria (Calveria) ci\ 1. c. pag. 190. 

(11) De fr. Vincentio Bandello cf. 1. c. pag. 204. 2 32 AGTA CAPrraLORUM GENERALtCM O. P. [l53o 

strum loannem Cleree (i), et magistrum Franciscum Ferrariensem (2) 
pro sedanda lite, quae dudum fuit inter fratres conventus Insulensis et 
sancti Odomari provinciae Germaniae inferioris ratione decanatuum san- 
cti Pauli et Licensis Morinensis diocesum (!), volentes, quod omnino dicti 
fratres pareant dictis sententiis, eisdem imponentes perpetuum silentium. 5 

Item approbamus liliationem fr. Francisci Bascheriae, fr. loannis de 
Puteo et fr. Michaelis Brinek in conventu Brageriaci. 

Approbamus magisterium fr. loannis iMariae de Fiorentia. 

Approbamus incorporationem liliationis magistri lacobi de Miro- 
monte a provincia Germaniae inferioris ad provinciam Franciae, cui re- lo 
verendus provincialis Franciae de conventu providebit. 

Approbamus expositionem factam super septem psalmos poeniten- 
tiales per magistrum Dominicum de Catharo (3) provinciae Dalmatiae, cui 
concedimus, quod possit imprimi. 

Approbamus magisterium fr. Michaelis de Archos praesentis capi- 15 
tuli diiTinitoris pro provincia Bethicae. 

Approbamus magisteria fr. Vincentii de Florentia (4), fr. Ugolini de 
Cortona (4) et fr. Leonardi de Utino, fr. Eustachii de Lesina (4) et fr. Do- 
minici de Fiorentia (5) provinciae Romanae. 

Approbamus fr. Petrum Episcopi (6) provinciae Poloniae ad legen- 20 
dum sententias pro forma et gradu magisterii in aliqua universitate, ubi 
in veritate vigeat studium. 

Approbamus declarationem factam in capitulo provinciae Provinciae 
hoc anno celebrato contra fr. Bartholomaeum CoUoti et reducimus eum 
ad conventum suum nativum et confirmamus poenas , in quas positus 25 
fuit per dictum capitulum. 

Approbamus filiationem fr. Aloysii de Catanea (7) magistri factam 
in conventu sanctae Cittae provinciae Trinacriae. 

Approbamus magisterium fr. loannis de Manso congregationis Fran- 
ciae. 30 

Approbamus, quod conclusum fuit per priorem et fratres conventus 
sancti Dominici de Panhormo de unciis octuaginta cxponendis pro fa- 
brica et reparatione conventus et praecipimus priori provinciali ct con- (i) De Ir. loanne Clerce cf. 1. c. pag. 92. 

(2) De fr. Francisco Ferrarien. cf. 1. c. pag. 194. 

(3) De fr. Dominico de Catharo d. 1. c. pag. 145. 

(4) De fr. Vincentio de Florentia, fr. Ugolino de Cortona, fr. Eustachio de Lesina 
d. 1. c. pag. 209. 

(5) De fr. Dominico de Florentia d. 1. c. pag. 211. 

(6) De fr. Petro Episcopi cf. 1. c. pag. 205. 

(7) De fr. Aloysio de Catanea cf. 1. c. pag. 217. l53o] KOMAE MDXXX. 233 

ventuali sub poena absolutionis a suis officiis, ne in hoc permittant ali- 
quid immutari. 

Approbamus mag*steria fr. loannis Baptistae Acasareti de lanua (i), 
fr. Xisti Martini de Dalmatia, fr. Michaelis Gastellani de Alexandria, et 
5 fr. loannis Mariae de Carabonica de lanua et baccalariatum fr. Georgii 
de Bugelia (2). 

Approbamus sententiam datam a reverendissimo novissime defun- 

cti contra fr. Gotifredum Achofera provinciae Germaniae inferioris, de- 

clarantes eum non debere licentiari pro magistro et promoto, cum fuerit 

10 promotus a provinciali Franciae non habente auctoritatem promovendi 

fratres [nisi] a sua provincia. 

Approbamus ordinationem factam in capitulo provinciali Calcha- 
rensi provinciae Germaniae inferioris de fr. loanne Brocheli conventus 
Duacensis provinciae Germanae inferioris, cui si contraire praesumpserit, 
15 ex nunc in futurum volumus, ut indispensabiliter subiaceat 

Restitutiones. 

Restituimus ad gratias ordinis et ad vocem activam et passivam et 
alia beneficia ordinis fr. Arnaldum Fabri conventus Burgedalensis , qui- 
bus privatus fuerat causa apostasiae et reversus ad cor receptus est ad 
20 ordinem, dummodo renuntiet capellaniae. 

Item restituimus ad gratias ordinis et ad vocem activam et passi- 
vam et ad alia beneficia ordinis fr. Franciscum de Suessa iuvenem pro- 
fessum provinciae Regni, quibus privatus erat per apostasiam. 

Translationes. 

25 Transferimus fr. loannem de Roma de conventu Bituricensi pro- 

vinciae Franciae ad conventum Draguignani, fr. Matthiam de Florentia 

provinciae Romanae ad conventum sancti Dominici de Rechaneto , 

fr. Mauritium de Mantua de conventu sancti Dominici de Neapoli ad 

conventum .sancti Dominici de Esio , fr. loannem Prusia de provincia 

30 Poloniae ad conventum sancti Dominici de lanua, fr. Gregorium de Ca- 

thanea de provincia Trinacriae ad Fulginensem conventum, fr. Hierony- 

mum de Petraficta a conventu Savonensi ad conventum Syracusarum, 

magistrum Sixtum de Sebenico de provincia Dalmatiae ad conventum 

sancti Dominici de lanua, fr. Thomam de Placentia de conventu Pla- 

35 centino et fr. Paulum de Casali a conventu Casali ambos ad conventum 

Spoleti, fr. Laurentium de Alexandria ex conventu Alexandriae ad con- 

ventum Fulginei, magistrum Augustinum de Vicomercato de Mediolano 

de conventu sanctae Mariae de Gratiis de Mediolano ad conventum sancti (i) Dc fr. loanne Bapt. Acasareto de lanua cf. 1. c. pag. 74. 
(2) De fr. Georgio de Ikigellu cf. 1. c. pag. 213. 234 AGTA GAPITULORUM QENERALtUM 0. P. [l53o 

Thomae de Papia, quem damus etiam inquisitorem eidem conventui, 
fr. loannem de Salutiis de conventu sancti loannis Baptistae de Salutiis 
ad conventum sancti Dominici de Genua, fr. loannem Mariam de Ver- 
cellis et fr. Marcum de Aiexandria de conventibus Vercellis et Alexan- 
driae ad conventum sancti Dominici de Genua , et fr. Tliomam laycum 5 
a provincia Hispaniae ad provinciam Bethicae, fr. loannem laycum, 
fr. Garsiam de Palma sacerdotem et fr. Alvarum de Spiritu sancto a 
provincia Portugalliae ad provinciam Bethicae a conventu sancti Domi- 
nici de Elvas ad conventum sancti Petri Martiris de Ronda, magistrum 
Andream Gigonis (i) provinciae [Provinciae] de conventu Avinionis ad 10 
conventum Aurasicensem, fr. Gasparem Raymundi de conventu Marsiliae 
a i conventum Draquignani, fr. Arnaldum Caribandi de conventu suo ad 
conventum Valentiae provinciae Provinciae, fr. lacobum de Luche lay- 
cum de conventu Giennensi ad conventum sancti Pauli Hispalensem. 

Transferimus fr. Hieronymum de Mutina de congregatione Lombar- 15 
diae ad provinciam regni Siciliae. 

Transferimus fr. Andream Tamani a conventu Avinionis ad con- 
ventum Alesii. 

Item transferimus fr. loannem Costani a conventu suo ad conven- 
tum Tholoni eiusdem provinciae. 20 

Item transferimus fr. Michaelem Gienovart baccalarium de congre- 
gatione Aragoniae ad conventum Valentiae eiusdem provinciae. 

Item transferimus fr. Fabianum Rasanoso de provincia regni ad 
provinciam Hispaniae et de conventu Neapoli ad conventum sancti Petri 
Martiris de observantia prope Segobiam de consensu fratrum eiusdem 25 
conventus. 

Item transferimus fr. Martinum de sancto lacobo laycum ex con- 
ventu sancti Dominici Lapidis lixi ad conventum sanctae Crucis Sego- 
bien. in eadem provincia et de consensu fratrum eiusdem conventus. 

Item transferimus fr. loannem de Panonia de provincia Ungariae ad 30 
provinciam Dalmatiac et facimus eum tilium conventus sancti Petri Mar- 
tiris de Lesina. 

Assignationes. 

Conventui Parisino assignamus ad legendum sententias pro loco ex- 
traneis debito in magnis scolis pro anno millesimo quingentesimo tri- 35 
gesimo fr. Alphonsum de Hererra (2) provinciae Hispaniae et pro loco 
intraneis debito in parvis scolis fr. Ciaudium de Campis (3). Pro anno (i) De fr. Andrea Gigonis (Gingonis) c(. 1. c. pag. 144. 

(2) Dc fr. Alphonso de Hererra cf. SSOP. II, 165. 

(3) De fr. Claudio de Campis cf. supra pag. 208. l53o] ROMAE MDXKX. 235 

trigesimo primo in magnis scolis pro loco intraneis debito fr. Petrum 
d3 QaercQ provinciae Franciae conventus Pruvinensis, in minoribus vero 
scolis pro loco intraneis debito fr. Petrum Tierson. Pro trigesimo se- 
cundo anno in magnis scolis pro loco extraneis debito Honofrium Maut (i) 
5 conventus Barchinonensis provinciae Aragoniae, fr. loseph de Corrigia 
provinciae Tliolosanae conventus Ruthenensis, in parvis scolis fr. loan- 
nem Guin Curt provinciae Franciae. Pro trigesimo tertio in magnis scolis 
pro loco intraneis debito fr. Petrum Divole (2) conventus Altisiodorensis 
provinciae Franciae. Anno trigesimo quarto in magnis scolis pro loco 

10 extraneis debito leget fr. Alvarus Ulisbonensis provinciae Portugalliae, et 
in parvis scolis fr. loannes Catti conventus Angolismensis provinciae 
Franciae. Ad legendum bibliam fr. Gulielmum Bathon conventus Lugdu- 
nensis congregationis Gallicanae. Ad legendum bibliam pro anno trige- 
simo primo fr. Claudium Orengis et pro anno trigesimo tertio fr. loan- 

15 nem Gequeti ambos provinciae Franciae et in parvis scolis fr. Mat- 
thaeum Pavi conventus Rhedonensis congregationis Gallicanae. 

Conventui Bononiensi provinciae sancti Dominici damus in regentem 
pro tribus annis futuris fr. Bartholomaeum de Pisis (3), cui substituimus 
fr. Baptistam de Mediolano (4), quos ad magisterium licentiamus ; in bac- 

20 calarium pro primo et secundo anno fr. Thomam Mariam de Beccadelis 
Bononien. (5), cui substicuimus fr. Vincentium de Placentia (6) et fr. Tho- 
mam de Vicentia; in magistrum vero studentium pro primo anno fr. Bapti- 
stam de Mersiiia, pro secundo fr. Aurelium de Peris, pro tertio fr. Do- 
minicum de Laude, cui substituimus fr. Petrum Martyrem de Laude. 

25 In studentes theologiae pro rata provinciae Franciae fr. Oliverum La- 
valle et fr. loannem Gofede ; pro rata provinciae Portugalliae fr. Fran- 
ciscum de lilerda, et fr. loannem de Valentia ; pro rata provinciae Ger- 
maniae inferioris fr. loannem de Zutphania et fr. N. 

Conventui Tholosano ad legendum sententias pro gradu et forma 

30 magisterii pro anno •mdxxxiii* assignamus fr. loannem Forcade conventus 
Lectorensis. Item concedimus reverendo provinciali Tholosano , quod 
possit assignare in praedicto conventu Tholosano duodecim fratres stu- 
dentes in theologia, mandantes reverendo vicario dictae congregationis 
Franciae ac priori conventus antedicti , quatenus ipsos recipiant et ad- 

35 mittant ad dictum studium vivendo regulariter. (1) De fr. Onuphrio Maut cf. 1. c. pag. 212. 

(2) De fr. Petro Divole cf. SSOP. II, 200. 

(3) De fr. 15artholomaeo de Pisis cf. supra pag. 119. 

(4) De fr. Baptista de Mediolano cf. 1. c. pag. 208. 

(5) Dc fr. Thoma M. de Beccadelis de Bononia cf. 1. c. pag. 209. 

(6) De fr. Vincentio de Placentia cf. SSOP. II, 118. 236 ACTA GAPITULORUM GE>JERALTUM O. P. [l53o 

Conventai Patavino provinciae sancti Dominici damus in regentem 
pro primo anno fr. Benedictum de Ucino (i) magistrum, in baccalarium 
fr. Petrum de Rechaneto (i), in biblicum fr. Nicolaum de Martina (2), in 
magistrum studii fr. Franciscum de Genua (3). Pro secundo et tertio anno 
in regentem fr. Six.tum de Venetiis (4), pro secundo anno fr. Nicolaum de 5 
M-irtina, in biblicum fr. Franciscum de Genua, in magistrum studii fr. Pa- 
ridem de Cingulo ; pro tertio anno in baccalarium fr. Franciscum de la- 
nua, in biblicum fr. Paridem de Cingulo , in magistrum studii fr. Au- 
gustinum de Genua, in baccalarium extraordinarium fr. Barnabam de 
Venetiis , quos omnes admittimus ad dictos gradus , dummodo inventi 10 
fiierint jsuificientes, rigorose examinatos per examinatores dandos a reve- 
rcndissimo magistro ordinis. In studentes theologiae pro primo anno 
fr. Petrum Martyrem de Padua, fr. Augustinum de Genua, fr. Thomam 
de Panormo ; pro secundo fr. Archangelum de Venetiis, fr. Thomam de 
Portuguario et Thomam de Utino ; pro tertio fr. Constantium de Tar- 15 
visio et fr. Vincentium de Tarvisio, fr. Hieronymum de Civitate, fr. Ma- 
ximum de Tarvisio, fr. Vincentium de Ponte, fr. Antonium de Martina. 

Conventui Veneto 

Conventui Romano damus in regentem pro tribus annis fr. Augu- 
scinum de Mediolano (4) magistrum, in baccalarium fr. Thomam de Fivi- 20 
zano, in magistrum studii fr. Hieronymum de Tricasio (4) ; in studentes 
fr. Thomam de Monteleone, fr. loannem Baptistam de Montealto, fr. Mar- 
ciim de Torpia, fr. Vincentium Confitellam, fr. Franciscum Formosa Si- 
racusanum. 

Conventui Perusino damus in regentem pro primo anno fr. Ale- 25 
xandrum de Castello (5) magistrum, pro secundo fr. Eustachium de Le- 
si.ia (4) magistrum, pro tertio fr. Vincentium de Florentia (4) magistrum; 
in baccalarium pro primo anno fr. Dominicum de Calio, in magistrum 
studii fr. Gabrielem de Theate ; in baccalarium pro secundo anno fr. Do- 
minicum de Calio, in biblicum fr. Gabrielem de Theate, in magistrum 30 
studii fr. Gabrielem de Padua, in baccalarium pro tertio anno fr. Gabrie- 
lem de Theate, in biblicum fr. Gabrielem de Padua, in magistrum studii, 
quem voluit reverendissimus. 

Conventui sanctae Mariae Novellae de Florentia damus in regentem 1 (i) De fr. Benedicto dc Utino et Petro de Rechaneto cf. supra pag. 230, 227. 

(2) De fr. Nicolao de iMartina (Marina) cf. 1. c. pag. 214. 

(3) De fr. Francisco de Genua cf. 1. c. pag. 208. 

(4) De fr. Sixto de Venetiis, Augustino de Mediolano, Hieronymo de Tricasio, 
FAistachio de Lesinn, Viiicentio de Florentia cf. 1. c. pag. 209, 232. 

(5) De fr. Alexandro de Casiello ci 1. c. pag. 217. l53o] ROMAE MDXXX. 2^7 

pro primo anno fr. Archangelum de Fiorentia (r) magistrum, pro se- 
cundo fr. Leonardum de Utino magistrum, pro tertio fr. Dominicum de 
Florentia (2) magistrum ; de aliis officialibus reverendissimus magister 
providebit. In studentes fr. Mariotum et fr. loannem de Fiorentia. In 
5 biblicum pro secundo anno fr. Raymundum de Gastelio (3) et pro tertio 
anno baccaiarium. 

Gonventui de Gampo regio de Senis in regentem' pro primo anno 
damus fr. Leonardum de Utino magistrum , pro secundo fr. Ugoiinum 
de Gortona (4) magistrum, in baccaiarium pro primo anno fr. Romoaidum 
10 de Roma, pro magistro studii fr. Raymundum de Gasteiio, si ambo per 
examinatores sufficientes inventi fuerint ; de aiiis officiaiibus reverendis- 
simus magister providsbic; in bibiicum fr. Nicoiaum de Senis (5), in ma- 
gistrum studii pro secundo anno fr. Laurentium de Gonsentia , in bac- 
calarium fr. Hieronymum de Senis, pro tertio anno in regentem magi- 
»5 strum Leonardum de Utino, in bibiicum fr. Laurentium de Gonsentia. 

Gonventui Saimantino provinciae Hispaniae ad iegendum sententias 
pro primo anno damus fr. Martinum de Alchi/:a, pro secundo fr. Anto- 
nium Spizar. 

Gonventui Valisoiitano pro primo anno ad sententias iegendum 
20 fr. Thomam de Guiman, pro secundo anno fr. Damianum de Temigno, 
pro tertio fr. Barthoiomaeum Ruiz. 

Gonventui Abuiensi pro primo anno ad iegendum sententias fr. Do- 
minicum de sancta Gruce, pro secundo fr. loannem de Artiga, pro tertio 
fr. loannem de Ochoa ; de aiiis officiaiibus liorum studiorum commit- 
:i5 titur provisio facienda reverendo provinciali ac diffinitoribus capituli Hi- 
spaniae proxime celebrandi, ut nominent , deinde examinent per magi- 
strum Franciscum de Victoria (6), magistrum Didacum de sancto Petro, 
magiscrum Didacum de Astudiiio (7), et si inventi fuerint sufficientes sc- 
cundum tenorem nostrarum constitutionum, ilios sic examinatos rigorose 
30 eKponimus ad iegendum sententias pro gradu et forma magisterii. 

Gonventui sancti Dominici de Neapoii damus in regentem pro tribus 
annis, quem designaverit reverendissimus magister ordinis ; in baccala- 
rium pro primo anno fr. Petrum de Severino, pro secundo fr. Thomam (i) De fr. Arcliangelo de Florentia cf. 1. c. pag. 150. 

(2) De fr. Dominico de Florentia cf. 1. c. pag. 232.' 

(3) Dc fr. Raymundo de Castello cf. 1. c. png. 210. 

(4) De fr. UgoHno de Cortona cf. 1. c. pag. 232. 

(5) De fr. Nicolao de Senis cf. 1. c. pag. 211. 

(6) De fr. Francisco dc Victoria cf. l. c. pag. 149. 

(7) De fr. Didaco dc Astudillo cf. 1. c. pag. 230. 238 AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O- P. [l53o 

Litiam de Neapoli (i), pro tertio fr. MatthaeQm de Cassaao (2), quem pro 
secundo et tertio anno in baccalarium extraordinarium iicentiamus. In ma- 
gistrum studii pro primo anno fr. Pomponium de Pabulo, pro secundo 
fr. Antonium de Neapoli(^2), pro tertio fr. Salvatorem de Anversa (2), dum- 
modo inventi fuerint sufficieiiLes per reverendum magistrum Aloysium 5 
de Catanea (3) provincialem Trinacriae ac magistrum Vithum de Mathe- 
ra (3), quibus praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae, 
quatenus secundum conscientiam suam, postquam eos eKaminaverint, 
admittant ipsos vel reiiciant. 

Convencui Cracoviensi assignamus in studentem generalem fr. Ale- 10 
xium Cracoviensem pro primo et secundo anno et pro tertio damus eum 
in magistrum studentium. 

Conventui Budensi de regente ac ceteris officialibus providebit re- 
verendus provincialis cum diffinitoribus capituli provinciae de personis 
iam graduatis, 15 

Conventui Bituricensi et Andegavensi provisionem dictorum con- 
ventuum committimus reverendo provinciali et diffinitoribus capituli pro- 
vinciae, ut provideant de fratribus provinciae tantum. 

Conventui Montispessulani damus in regentem pro primo anno ma- 
gistrum loannem Cambonis (4) provincialem , pro secundo anno magi- 20 
strum Antonium Eraudi (5), pro tertio magistrum Firminum Podentis (6); 
ad legendum sententias pro gradu et forma magisterii pro primo anno 
fr. lulianum Ssmate, pro secundo fr. Crispinum Olerii, pro tertio fr. Bia- 
sium Mirabelli. 

Conventui Aquensi damus in regentem pro primo anno fr. lacobum 25 
ArmanJi (7) magistrum, pro tertio fr. Guilelmum Loge (8) magistrum. 
Ad legendum sententias pro primo anno fr. Crislophorum Poresi , pro 
secundo anno fr. loannem Pechi usque ad praesentaturam inclusive, pro 
tertio fr. Stephanum Ruphi. 

Conventui Barchinonensi damus in regentem pro primo anno et 30 
tertio magistrum Gasparem Stephani (9), pro secundo magistrum Ludovi- (i) De fr. Thoma Litio de Neapoli cf. 1. c. pag. 210. 

(2) De fr. Matthaeo de Cassano, Antonio de Neapoli, Salvatore de Anversa 
cL 1. c. pag. 211. 

(3) De fr. Aloysio de Cathanen et fr. Vito de Mathera cf. 1. c. pag. 217, 232. 

(4) De fr. loanne Cambonis cf. 1. c. pag. 194. 

(5) De fr. Antonio Eraudi cf. 1. c. pag. 231. 

(6) De fr. Firmino Podentis cf. 1. c. 

(7) De fr. lacobo Armnndi cf. 1. c. pag. 189. 

(8) Dc fr. Guilelmo Loge cf. 1. c. png. 231. 

(9) De fr. Gaspare Stephani cf. L c. pag. 88. l53o] ROMAE MDXXX. 2^9 

cam Gastellioli (i); de aliis officialibus providebit reverendus provincialis 
cum diffinitoribus capituli, qui dabunt eis examinatores, qui examinent 
eos secundum tenorem nostrarum constitutionum et admittant admit- 
tendos. 
5 Gonventui Perpiniani damus in regentem pro primo anno fr. Ra- 

phaelem Moneri (2) magistrum, pro secundo fr. Franciscum Serra magi- 
strum ; ad legendum sententias fr. Ghristophorum Peres, dummodo in- 
ventus fuerit sufficiens per examinatores. 

Gonventui Oscae damus in regentem pro primo anno fr. Gasparem 

10 Augustini magistrum, pro secundo fr. loannem Martines (3) magistrum, 
pro tertio fr. Michaelem Moyvella (4) magistrum ; ad iegendum sententias 
fr. Martinum Yvagnes, si fuerit inventus sufficiens per examinatores. 

Gonventui lierdensi damus in regentem pro tribus annis fr. Mel- 
chiorem Pou (5) magistrum, vicarium generalem congregationis Aragoniac. 

15 Gonventui sancti Thomae de Papia damus in regentem pro tribus 

annis fr. loannem de Saviliano (5), in baccalarium fr. Hieronymum de Ypo- 
regia (6), in biblicum fr. Theodorum de Papia, in magistrum studii fr. Yp- 
politum de Genua (7), pro secundo anno in baccalarium fr. Theodorum de 
Papia, in biblicum fr. Yppolitum de Genua, ■ in magistrum studii fr. Gy- 

20 prianum Loriam de Bugella ; pro tertio anno in baccalarium fr. Ypo- 
litum de Genua , in magistrum studii fr. Benedictum de Taurino , in 
bdccalarium extraordinarium Gratiadeum de Ast , quos omnes admitti- 
mus ad dictos gradus , si inventi fuerint sufficientes per examinatores 
dandos a reverendissimo magistro ordinis. 

25 Gonventui Taurinensi in regenterri pro primo anno damus fr. Tho- 

mam lacomellum Fidelem de Saviliano (8), in biblicum fr. lacobum de Ver- 
cellis, in magistrum studentium fr. Petrum Andream de Alexandria ; pro 
secundo et tertio anno in regentem magistrum Hieronymum Rachis, in 
baccalarium fr. lacobum de Vercellis , pro secundo anno in biblicum 

3° fr. Petrum Andream de Alexandria , pro tertio anno in baccalarium 
fr. Petrum Andream de Alexandria, in baccalarios extraordinarios fr. Gi- 
prianum Loriam et fr. Archangelum de Salutiis; omnes isti examina- 
buntur ab examinatoribus dandis a reverendissimo magistro ordinis, cx- (i) De fr. Ludovico CastelHoli (Castagnoli) cf. 1. c. pag. 212. 

(2) De fr. Raphaele Moneri cf. 1. c. 

(3) De fr. loanne Martinez cf. 1. c. pag. 144. 

(4) De fr. Michaele Moyvella (Mayvella) cf. 1. c. pag. 205. 

(5) Dc fr. Melchiore Pou, fr. loanne de Saviliano cf. supra pas^. 212. 

(6) De fr. Hieronymo de Hyporegia cf. 1. c. pag. 213. 

(7) De fr. Hippolyto de Genua cf 1. c. pag. 212. 

(8) De fr. Thoma lacomello cf. SSOP. II, 208. 240 ACTA CAPiraLORUM GKMERALIUM O. P. [l53o 

cepto reverendo magistro Hieronymo Rachis, et si inventi faerint suffi- 
cientes, admittentur ad dictos gradus. In studentem honoris fr.Benedictum 
de Thaurino. 

Conventui sancti Eustorgii de Mediolano in regentem damus pro 
tribus annis magistrum Melchiorem de Mediolano, in baccalarium pro 5 
duobus annis fr. Hieronymum de Burlasina, in magistrum studii fr. Au- 
gustinum de Bugella , pro tertio anno in baccalarium fr. Petrum An- 
dream de Vercellis, in baccalarium extraordinarium fr. loannem de Ter- 
dona ; qui omnes examinabuntur per examinatores dandos a reverendis- 
simo magistro ordinis et admittentur ad dictos gradus, si inventi fucrint i» 
su(Hcientes, excepto magistro Melchiore de Mediolano. 

Conventui Panhormitano damus in regentem pro primo anno fr. Tho- 
mam Garsiam (i) magistrum, in baccalarium pro gradu et forma magisterii 
fr. Michaelem de Mirto (2), in extraordinarium eodem modo fr. Petrum Ca- 
roium, in biblicum fr. Cosmam della Medica, in magistrum studii fr. Hie- 15 
ronymum de Randazio ; pro secundo anno in regentem fr. Thomam 
Fasellum (2) magistrum , in baccalarium pro gradu et forma magisterii 
fr. Cosmam della Medica, in bibiicum fr. Hieronymum de Randacio, in 
magistrum studii pro secundo et tertio anno fr. Thomam de Castania ; 
in regentem pro tertio anno fr. Salvatorem Magnavaca (3) magistrum , in 20 
baccalarium pro gradu et forma magisterii fr. Hieronymum de Randacio, 
in biblicum, quem dederit reverendissimus magister ordinis. Omnes isti 
subibunt examen reverendi patris magistri Aloysii de Catanea (4) et trium 
suprascriptorum regentium, praecipiendo dictis examinatoribus in virtute . 
spiritus sancti et sanctaa obedientiae, ut non admittant, nisi iudicaverint 25 
esse illos sufficientes secundum tenorcm nostrarum constitutionum. In 
studentem fr. Thomam de Castania. 

Conventui Cordubensi damus in regentcm pro tribus annis fr. Mi- 
chaelem de Archos (5), in baccalarium pro duobus annis fr. Augustinum 
de Suarota, pro tertio fr. Petrum de Contrecis ; pro tribus annis in ma- 30 
gistrum studii fr. Ferdinandum Saverarra. 

Conventui Hispalensi in rcgentem pro tribus annis fr. Dominicum 
Mergaret baccalarium, quem iicentiamus ad magisterium, in baccaiarium 
pro duobus annis fr. Vincentium Calvo, pro tertio anno fr. Alvarum 
Mergarct, in magistrum studii fr. Augustinum de sancto Thoma. 35 

Conventui Grauatensi in regentem pro tribus annis assignamus (i) De fr. Thoma Garsia cf. supra pag. 230. 

(2) De fr. Michaele de Mirto et fr. Thoma Fasello (Fusccllo) cf. 1. c. pa-j,. 213, 

(3) De fr. Salvatore Magnavaca cf. 1. c. pag. 230. 

(4) De fr. Aloysio de Catanea cf. 1. c. pag. 238. 

(5) De fr. Michaele de Archos cf. 1. c. pag. 232. l53o] ROMAE MDXXX. 241 

fr. Antonlum Griato (i) magistrum , in baccalarium pro duobus annis 
fr. Alphonsum de Montufaro, pro tertio fr. Thomam Hatisli, in magi- 
strum studentium fr. Petrum de Gontreras. 

Pro collegio sancti Thomae Hispallensi in regentem pro tribus annis 
5 damus fr. Dominicum de Paraga (2) magistrum , in baccalarium per duos 
annos fr. Alphonsum de Galiego, pro tertlo anno fr. Antonium de Pa- 
redes, in magistrum studentium pro tribus annis fr. loannem de Ascona. 
His et aliis officialibus non graduatis huiusce provinciae deputantur exa- 
minatores reverendi patres magistri videlicet fr. Dominicus de Par[a]ga, 

10 fr. Michael de Archos, fr. Antonius Schriadus , quibus praescribitur in 
virtute spiritus sancti et sancte obedientiae , ut rigorose examinatos ad- 
mittant secundum tenorem nostrarum constitutionum. 

Gonventui Lovaniensi assignamus in regentem fr. Matthaeum Prien- 
sem de Buscoducis magistrum, in magistrum studentium pro primo anno 

15 fr. Gotifredum Striorii (3) baccalarium, pro secundo fr. loannem Bech (3) 
baccalarium, pro tertio providebit reverendus provincialis de sufficienti se- 
cundum tenorem nostrarum constitutionum. In iectorem artium pro primo 
anno fr. loachim de Quercu, pro secundo fr. Henricum Bosch (4). In stu- 
dentes theologiae fr, Andream de Galcar, fr. Adam Pau , fr. Gualterum 

20 de Mera , fr. Dionisium de Norebech , fr. Gornelium Evoeram , fr. Leo- 
nardum de Dalem (5), fr, Pecrum Leand, fr. loannem de sancto Tordone, 
fr. Gulielmum de sancto Odomaro, fr. lacobum Arpoli, fr. lacobum de 
Sarto, fr. loannem de Savelporel , fr. Antonium Gortui , fr. Antonium 
Zils, fr. Theodoricum Gremer, fr. Hermanum de Salacher. 

2b Gonventui Gonsentino de officialibus reverendissimus magisl^r pro- 

videbit. 

Gonventui Andreensi Apuliae de officialibus providebit rcverendissi- 
mus magister. 

Absolutiones. 

30 Absolvimus reverendum patrem fr. Lucam de Spalalo (6) provincia- 

lem Dalmatiae et instituimus ipsum vicarium provinciae et electionis futuri 
provincialis cum auctoritate, quam habent provinciales in suis provin- 
ciis, quousque reverendus provincialis contirmatus et praesens fuerit in 
provincia, dantes ei primam vocem in electione. (1) De fr. Antonio Criato (Criado, Schriado) cf. 1. c. pag, 191. 

(2) De fr. Dominico de Paraga cf. 1. c. pag. 151. 

(3) Dc fr. Godfrido Strirorii ct fr. loanne Bcch cf. 1. c. pag. 251. 

(4) De fr. Henrico Bosch cf. 1. c. pag. 213. 

(5) De fr. Leonardo de Dalem cf. SSOP. II, 200. 

(6) Dc fr. Luca de SpaLito c^. supra pag. 217. 

MOPHO 16 242 ACTA CAPiriTLORUM GENERALIUM O. P. [l53o 

Assignamus inagistrQm Franciscum a Gratiis (i) Venetum in conventu 
Ravennae, et quia dubium est, ne de facili velit accedere ad dictum 
conventum Ravennae, praecipimus ei in virtute spiritus sancti et sanctae , 
obedientiae ac sub poena gravioris culpae, quatenus a notitia praesentium 
infra octo dies debet iter arripuisse versus memoratum conventum. 5 

Condemnationes. 

Committimus reverendo provinciali Siciiiae, quod omnes praedica- 
tores Siculos, qui praedicaverunt builas sanctae Mariae Mercedis et quas- 
cumque alias in Calabria et in Siciiia , declaret primo eos esse excom- 
municatos et ipsos puniat poena gravioris culpae, privetque mox illos 10 
lucro acquisito e.\ buUis applicandoque convcntibus pauperioribus pro- 
vinciae Trinacriae secundum iudicium dilBnitorum capituli praefatac pro- 
vinciae Trinacriae. 

Commissiones. 

Committimus rcverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- '5 
ctoritatem et facultatem addendi et minuendi, mutandi et dispensandi 
et breviter omnia ec singula [faciendij, quae generale capitulum potest, 
etiamsi talia forent, quae mandatum exigerent magis speciale, volcntcs, 
quod simpiici verbo eius credatur. 

Committimus et concedimus singulis huius capituli reverendis pro- 20 
vincialibus ct dilFinitoribus praesentibus, quod quiiibct possit facerc duos 
iubiliarios in sua provincia aiias idoneos ct aetatis quinquaginta anno- 
rum et recipiendi unum apostatam in suis provinciis et restituendi ad 
gratias ordinis cum suis litteris testimonialibus. 

Sutfragia pro vivis. 25 

In primis pro sanctissimo domino nostro domino Clemente papa VII 
iiostri ordinis atfectuosissimo, qui pro generali capitulo opulentissimam 
dedit clcmosinam, quilibet sacerdos dicat missas decem, clerici et iayci 
psalmos graduales et triginta pater noster decies, et pro eius sanctitate 
ct felici statu orare non cessent. 30 

Pro reverendissimo domino cardinali sanctorum quatuor, ordinis no- 
siri protectore, qui bonam elemosinam contulit capitulo, quiiibet sacer- 
dos unam missam. 

Pro reverendissimo cardinali Oxomensi, qui et bonam dedit elemo- 
sinam, quilibst sacerdos dicat unam missam. 35 

i^ro reverendissimo domino archiepiscopo Capuano, qui uberem dedit 
elemosinam, quilibet sacerdos dicat unam missam. 

I^ro omnibus benefactoribus huius capituli quilibct sacerdos unam 
missam, ct nihilominus facimus eos participcs omnium bonorum, quae (i) De fr. Francisco a Gratiis cL supra pag. 51 l53o] ROMAE MDXXK. • 248 

per ordinem nostram fient, donec in conspecta divinae maiestatis con- 
digne pro eis fuerit satisfactam. 

Pro bono stata et reformatione totias ordinis ac pro reverendissimo 
magistro ordinis et eius societate necnon et pro reverendo procuratore 
5 ordinis quilibet sacerdos dicat unam missam, clerici vero et layci psal- 
mos graduales et viginti quinque pater noster semel dicant. 

Pro illis, qui per litteras ad beneficia ordinis sunt recepti, quilibet 
sacerdos dicat unam missam, clerici et layci ut supra. 

Suffragia pro defunctis. 
10 In primis pro anima reverendissimi domini cardinalis de Ursinis cx 

ordine nostro assumpti. qui perpetuam dedit elemosinam capitulo gene- 
rali e.K suo testamento, quilibet sacerdos unam missam , clerici septem 
psalmos poenitentiales, layci centum pater noster semel dicant. 

Pro animabus omnium fratrum et sororum ordinis nostri quilibet 
15 sacerdos unam missam, clerici septem psalmos poenitentiales, iayci cen- 
tum pater noster dicant semel. 

Pro animabus eorum, qui dum viverent, recepti fuere ad beneficia 
ordinis per litteras reverendissimi magistri, quilibet sacerdos dicat unam 
missam, cierici septem psalmos poenitentiales, layci vero centum pater 
20 noster et centum Ave Maria. 

Sententias iudicum approbamus et eorum auctoritatem durare vo- 
lumus per totum diem dominicum sequentem inciusive. 

Auctoritatem diffinitorum durare volumus per totum diem domini- 
cum sequentem inclusive. 
25 Mandamus acta capituli huius per reverendos provinciales et socios 

suos seu provinciarum diligenter conscripta et correcta atque sigiilo or- 
dinis sigillata ad suas provincias deferri. 

Sequens capitulum generale, quod erit provincialium, hinc ad tricn- 
nium videlicet anno domini •mdxxxiiI' assignamus Avinioni. 
30 Concedit reverendissimus magister ordinis omnibus fratribus et so- 

roribus ordinis et personis tertianis licentiam semel eligendi sibi confes- 
sorem, a quo possint absolvi ab omnibus peccatis praeteritis usque ad 
harum notitiam et dispensari in irregularitatibus et habilitari ad exe- 
quutionem officiorum, sicut possent a sua reverendissima paternitate. 
35 Datum Romae etc. 'X' iunii -mdxxx* 

Vidit fr. Franciscus Serra (i) magister et socius rev. vicarii generalis. (i) Dc fr. Francisco Scrra cf. supra pag. 239, 1/ 244 ACTA CAPirULORUM GEXEKALiaM O. P. [^^-^^ 

Iii noniine domini nostri lesu Christi et beatae virginis Mariae matris eius 
et beati patris nostri Dominici. Amen. 

HAEG SUNT ACTA GAPITULI GENERAIJS 

ROMAE CELEBRATI 

IN GONVENTU SANGTAE MARIAE SUPER MINERVAM 5 

IN FESTO PENTHEGOSTES 

DIE DECIMA NONA MAII ANNO DOMINI i532. 

In quo unanimiter electus fuit in magistrum generalem quadrage- 
simum secundum reverendissimus pater frater loannes de Fenario (i) 
provincialis Tholosanus sacrae theologiae doctor, dum esset in Romana 10 
curia procurator ordinis et vicarius, diffinientibus communiter reverendis ■ 
patribus prioribus provincialibus et diffinitoribus provinciarum, videlicet : 

fr. lacobo de sancto Petro magistro provinciali provinciae Hispaniae, 

fr. Vitale de Bechanis (2) magistro provinciali provinciae Tholosanae, 

fr. Angelo de Faventia (3) provinciali utriusque Lombardiae, 15 

fr. Angelo de Fiorentia (4) provinciali Romano, 

fr. Thoma de Elisio (5) de Neapoli baccalario provinciali Regni, 

fr. Marcho de Tarvisio (6) magistro provinciali Graeciae, 

fr. Dominico de Montemajori magistro provinciali provinciae Aragoniae, 

fr. Bartholomaeo Pisano (7) magistro provinciali Terrae sanctae, 20 

fr. Antonio Heraudi (8) magistro provinciali provinciae Provinciae, 

fr. Augustino de Cozciza provinciali Dalmatiae, 

fr. Sebastiano Gonstantino (g) provinciali provinciac Trinacriae, 

fr. Vincentio Orti/. (10) provinciili Bethicae, 

fr. Guillermo Altensi (11) provinciali inferioris Germaniae, 25 

fr. Antonio Caramanico (12) provinciali sancti Thomae. (i) De fr. loanne de Fenario cf. 1. c. pag. 217. 

(2) De fr. Vitalc de Bechanis c(. 1. c. pag. 216. 

(3) De fr. Angelo de Faventia cf. 1. c. pag. 150. 

(4) De fr. Angelo de Florentia cf. Mase rri 1. c. pag. \o sqq. 
()) Dc fr. Thoma dc Elisio cf. SSOP. II, 212. 

(6) Dc fr. Marco de Tarvisio d. supra pag. 145. 

(7) Dc fr. Bartholomaeo Pisano cL 1. c. pag. 235. 

(8) De fr. Antonio Heraudi cf. l. c. pag. 238. 

(9) Dc fr. Scbastiano Constantino cf. 1. c. pag. 145. 

(10) De fr. Vincentio Ortiz cf. 1. c. pag. 217. 

(11) Dc fr. Guilelmo de Alten cf. 1. c. pag. 231. 

(12) De fr. Antonio Caramanico cf. 1. c. pag. 217. l532] ROMAE MDXXXn. 24$ 

Diffinitoribus vero : 

fr. Vincentio Hispano de Mancanedo (i) diffinitore provinciae Hispaniae, 
fr. Bernardo de Luchato magistro diffinitore Tholosano, 
fr. Guillermo Gaonis magistro diffinitore Franciae, 

5 fr. Stefano Foscararii diffinitore utriusque Lombardiae, 
fr. Michelotio de Fiorentia (2) diffinitore Romano, 
fr. Sebastiano de Montillas (3) magistro diffinitore Regni, 
fr. Ludovico de Gastilloli (4) magistro diffinitore provinciae Aragoniae, 
fr. Ludovico de Thesauro (5) magistro diffinitore provinciae Trinacliae, 

'° fr. loanne Vereni magistro diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Tuschachio de Lesme diffinitore Dahiiatiae, 
fr. Alvaro de Abero diffinitore Portugaliae, 
fr. Dominico Melgarejo (6) magistro diffinitore Bethicae, 
fr. Gibrando Ordonii diffinitore inferioris Germaniae, 

'5 fr. Francisco Garamanico (7) diffinitore sancti Thomae. 

Epistola jnagistri ordinis praedicatorum directa omjiibus patribus 

et fratribus ordinis: 

Frater loannes de Fenario Tholosanus, conventus Morlanensis , sa- 
crae theologiae professor ac totius ordinis praedicatorum generalis ma- 
20 gister et servus, universis patribus et fratribus eiusdem ordinis in eo, 
qui in mentibus producit salutem et spiritum gratiae salutaris. 

Permissione occultorum iudiciorum dei ad universalis ordinis famu- 
latum assumptus contremisco sentiens onus gigantis humeris formidabile 
mihi impositum ac praesertim nostra infelici aetate , qua haeresum ir- 
25 ruentes tempestates obtenebrantur mentes Ghristianorum, ordo provinciis 
mutilatur, profanantur conventus et templa, fratres ipsi praedae impio- 
rum patent, et proh dolor non pauci matrimonia sacrilega attentant et 
turmatim apostatant desperati. 

Verum huius generalis capituli, a quo unanimiter vocatus sum, de- 

30 corem recogitans scintiilatim in communem spem salutis resurgo ; nemo 

quippe provincialis aut diffinitor ad huius capituli conventum accessit, (i) De fr. Vincentio Mancanedo (Mancenedo) cf. 1. c, pag. 70. 

(2) De fr. Michelotio de Florentia cf. Masftti 1. c. pag. 44. sqq. 

(3) De fr. Sebastiano de Montillas (Montcllis) cf. supra pag. 205. 

(4) De fr. Ludovico Castilloli cf. 1. c. pag. 239. 

(5) De fr. Ludovico de Thesauro cf. 1. c. pag. 230. 

(6) De fr. Dominico Melgarcjo (Melagareso) cf. \. c. pag. 157. 

(7) De fr. Francisco Caramanico cf. 1. c. pag. 227. 246 AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l532 

qui zelo vitae regularis non appareret armatus : diceres ignem penthe- 
costes omnium pectora inflamasse, ut in diversitate linguarum una re- 
formationis ordinis et erectionis studiorum consona voce sententiam prae- 
dicarent. 

Nunc igitur , fratres optimi , iter vitae aggrediamur ad civitatem 5 
millibus angelorum frequentatam, in qua pro momentanea observatione 
eorum, quae vovimus, a Ghristo aeternae gioriae coronam percipiemus, 
cui est gloria, laus et imperium in saecuia saeculorum. Amen. 

Istae sunt ordinationes. 

Ordinamus et praecipientes mandamus omnibus et singulis provin- 10 
cialibus, quatenus in suis provinciis visitando aut alias veram et inte- 
gram communitatcm, sine qua religio nulio modo stare potest, inducant; 
de victu et vestitu iuxta personarum qualitatem et facultatem conven- 
tuum provideri faciant ; infirmis maioribus et minoribus debitam curam 
adhiberi procurent, ne ad hospitalia vel ad domos saecularium confu- 15 
gere habeant, et super hoc negligentes conventuum praesidentes a suis 
otBciis absolvant. 

Item ordinamus, quod nulli liceat habere possessiones, redditus aut 
alia tamquam propria, applicantes talia conventibus, quorum sunt filii ; 
quod si huic nostrae ordinationi favore saecularium aut alia via restite- 20 
rint, de nostro ordine proiiciantur. 

Ordinamus, quod in conventibus, in quibus non est studium, pro- 
ponatur conclusio brevis de casibus conscientiae in loco publico pro con- 
fercntia facienda [et] die immediate sequenti causa exercitii et profectus 
conveniant omnes sacerdotes. 25 

Istae sunt confirmationes. 

Confirmamus, quod de beata Martha hospita Christi fiat officium 
in provincia Provinciae sub duplici, in ceteris vero iuxta antiquam con- 
suetudinem ; et de beata Agnete fiat totum duplex. 

Item ad tollendas rebelliones , coniurationes et conspirationes con- 30 
firmamus prohibitionem factam sub poena gravioris culpae de non re- 
currendo ad superiores pro amotione suorum praelatorum per viam seu 
modum coniurationis per signorum manualium mendicationem. 

Item confirmamus, quod fratres exempti ab ordine deferant habi- 
tum distinctum ab aliis, deferendo habitum scilicet decisum ab utroque 35 
latere, et non habeant officium in conventibus nec vocem activam nec 
passivam. Idem intelligitur de morantibus cum praelatis et principibus. 

Item confirmamus, quod fratres non habentes licentiam a reveren- 
dissimo vel a suo provinciali vel vicario congregationis vel provinciae 
nun recipiantur in studio nec in provincia aliena seu congregatione, sed 40 
rcmittantur ad suas provincias aut congregationes. l532] * ROMAE MDXXXtl. ^247 

Item quod fratres discurrentes per civitates et castra praedicando 
buUas a quolibet priore carceri possint mancipari , applicantes omnia 
bona, quae in manibus eorum fuerint inventa ex tali praedicatione con- 
ventui, in quo fuerint carceri mancipati. 
5 Item contirmamus inhibitiones in duobus capitulis factas, ne aliquis 

libros a se vel ab alio fratre noviter compositos emittat in publicum, 
non servata forma constitutionis, et specialiter ne impressioni tradat vel 
tradi faciat absque licentia generalis in scriptis habita. 

Item quod nullus frater nostri ordinis ad Romanam curiam acce- 
10 dere audeat sine expressa licentia sui provincialis vel vicarii generalis 
congregationis vel provinciae, et hoc sub poena carceris. 

Item praecipimus in virtute sanctae obedientiae et sub latae excom- 

municationis poena, qiiam contrafacientes ipso facto incurrant, quamque 

una pro trina canonica monitione praemissa ferimus in his scriptis, ne 

15 quis conventum a iurisdictione provincialis subtrahere audeat absque 

summi pontificis vel generalis ordinis auctoritate et assensu, 

Istae sunt declarationes. 

Quia multitudo iuvenum patrum in provincia Franciae frequenter 
impedit obedientiam, declaramus, quod nemo fiat deinceps pater con- 
20 silii nisi quadragenarius, numerusque patrum consilii non excedat nume- 
rum duodecim, et solus reverendissimus in hoc dispenset. * 

Item deciaramus, quod qui magistri sunt Parisienses, teneant loca 
sua in eadem provincia secundum tempus suae lecturae sententiarum, 
sic quod qui in aliis universitatibus post iilos legerunt, ipsos non prae- 
25 cedant. 

Declaramus conformiter ad acta capituli praecedentis, quod ubi in 
constitutionibus dicitur, quod bona relicta per generalem seu procurato- 
rem defunctos media parte pertineat ad conventum originalem et media 
alia ordini, intelligitur tantum de bonis, quae ad manus suas iam per- 
30 venerunt, sed contributiones non exactae a provinciis et equi et mulae 
cum utensilibus domus et lectisterniis pertineant ad generalem seu pro- 
curatorem respective. 

Item declaramus , quod nuilus baccalarius ordinarius incorporatus 
teneat locum baccalarii nisi actu legat sententias vel bibliam vel legcrit 
35 in aliquo studio ordinario , in quo per annum iecturam fecerit sole- 
mniter. 

Item declaramus, quod capitulum constitutionis de suffragiis mor- 
tuorum loquens de suffragio debito a tota provincia dinfinitori gcneralis 
capituli cunti ad capitulum vel ipso capitulo durante ctiam intcUigi de- 
40 bet, si contingat eum mori redeundo a capitulo. 

Declaramus, quod fratres filii conventuum quondam congregationis 24^ ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l532 

I.ombardiae, nunc vero per breve apostolicum provinciae Romanae re- 
formatae, restitutorum, si infra spatium trium mensium ad proprios non 
fuerint reversi conventus, ut ibi sub obedientia provincialis Romani, sicut 
et ceteri faciunr, maneant, intelliguntur esse translati de provincia Romana 
ad provinciam utriusque I.ombardiae et propriis privati filiationibus. 5 

Declaramus, quod cum dicitur, studentes alterius provinciae habere 
vocem, si fuerint per annum in illa provincia, intelligitur, quod fuerit 
continuatio assignationis et maioris partis unius anni. 

Istae sunt denuntiationes. 

Denuntiamus, sanctissimum dominum nostrum Clementem papam 10 
septimum congregationem Lombardiae extinxisse et erexisse in provin- 
ciam utriusque Lombardiae. 

Item eundem sanctissimum dominum nostrum extinxisse congrega- 
tionem olim provinciae Aragoniae ac posuisse sub obedientia provincialis 
et provinciae reformatae. 15 

Item congregationem olim sancti Marci extinctam et erectam esse 
in provinciam Romanam reformatam. 

Item congregationem olim Calabriae auctoritate capituli praecedentis 
translatam [in provinciam Caiabriae] et (in) provinciam Calabriae no- 
minatam, cuius priorem provinciaiem instituit reverendissimus generalis 20 
Augustinum 'de Neocastro, cuius provincialatum et corum, qui pro tem- 
pore erunt, ad petitionem provinciae durare volumus sine augmento con- 
tributionis generalis, sed tantum procuratori ordinis annuatim ducatos 
duos de camera contribuat. 

Istae sunt admonitiones. 25 

Admonemus provinciales et vicarios generales congregationum, [ut] 
coUigant nomina virorum illustrium et in proximo capitulo futuro in 
scriptis tradant. 

Itcm admonemus et admonendo praecipimus omnibus prioribus pro- 
vincialibus et praesidentibus conventuum, [ut] dent operam efficacem, ut 30 
qualibet septimana per totum unum diem tam in prandio quam in coena 
seu coUatione faciant legi lectionem de sacris constitutionibus nostris, 
de rubricis et ordinario, non omittendo praeceptum regulae de ipsa se- 
mel in septimana legenda ; et si quos negligentes in hoc invenerint, 
suis officiis absolvi volumus ; et quae lecta fuerint, faciant praticari. 35 

Istae sunt approbationes. 

Approbamus condemnationes factas in capitulo Valentino praesentis 
anni provinciae Aragoniae de magistro loanne Martinez (i) et de fratre la- (i) De fr. lonnne Mnrtincz cf. suprn png. 239. 1 532] KOMAE MDXXXU. 249 

cobo Molera (i) praesentato, quos a magisterio et ob omni gradu et voce 
tam activa quam passiva privamus , eo quod rebelles et inobedientes 
fuerunt reverendissimo et mandatis summi pontificis et in excommuni- 
cationes utriusque pluries inciderunt. 
5 Item approbamas magisteria fr. Dominici de Monte maiori (2) provin- 

ciae Aragoniae, fr. Gasparis Perez, fr. loannis Izquierdo, et fr. Petri Gal- 
lenda (3) eiusdem provinciae Aragoniae. 

Item lecturam sententiarum fr. loannis Micho (4) pro forma et grada 
magisterii, quem licentiamus ad magisterium. 
10 Item approbamus magisterium fr. Dominici de Melgarejo (5) et fr. Al- 

berti de las Gasas (6) provinciae Bethicae. 

Item approbamus acceptationem, quam fecit reverendus pater fr. Do- 
minicus de Montemaiori magister, provincialis Aragoniae, conventus Tu- 
telensis in prioratum, cum [hoc] ex licentia reverendissimi magistri or- 
15 dinis fecerit. 

Istae sunt acceptationes. 

Acceptamus provinciam sanctae Crucis de Insulis seu de Terranova 
in capituio praecedenti institutam. 

Acceptamus brevia apostolica a sanctissimo domino nostro Cle- 

20 mente septimo quoad institutionem provincialatus provinciae Aragoniae 

fr. Dominici de Montemaiori et destitutionem fr. Raphaelis Moner (7) , et 

quae facta sunt in reformatione per dictum fr. Dominicum de Monte- 

maiori. 

Acceptamus in collegium et studium domum conditam Dertusae 
25 provinciae Aragoniae et assignamus ibi in regentem fr. Balthasarem So- 
rio (8) magistrum. 

Item acceptamus conventum sancti lacobi de Pallaris in collegium 
et studium, cui damus in regentem fr. Gasparem Stephani (9) magistrum. 

Item acceptamus pro provincia Bethicae conventus scilicet sancti Do- 
30 minici de Baeza et sancti Andreae de Ubeda. 

Item acceptamus conventum sancti Elmi in oppido de sancto Seba- 
stiano provinciae Hispaniae. (i) De fr. lacobo Molera cf. 1. c. pag. 231. 

(2) De fr. Dominico de Montemaiori cf. 1, c. pag. 244. 

(3) De fr. Petro Gallenda cf. 1. c. pag. 230. 

(4) De fr. loanne Micho cf. SSOP. II, 154. 

(5) De fr. Dominico de Melgarejo cf. supra pag. 245. 

(6) De fr. Alberto de las Casas cf. 1. c. pag. 178. 

(7) De fr. Raphaele Moner cf. I. c. pag. 239. 

(8) De fr. Balthasare Sorio cL 1. c. pag. 77. 

(9) De fr. Gaspare Stephani cf. 1. c. pag. 238, 25o ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l532 

Item acceptamus m prioratus conventus Montis Albani et de Oriola 
et committimus provinciali Aragoniae fr. Dominico de Montemaiori, ma- 
gistro, ut de prioribus provideat. 

Acceptamus et approbamus institutionem seu fundationem factam a 
re/erendissimo cardinali Oxomensi de decem fratribus collegiatis electis 5 
in conventu Valisoleti et approbamus statuta fundationis lirmata brevi 
apostolico. 

Istae sunt licentiae. 

Licentiamus ad legendum sententias fr. Didacum de Victoria (i) pro- 
vinciae Hispaniae. lo 

Item licentiamus fr. Franciscum de Labaie provinciae Bethicae pro 
forma et gradu magisterii ad lecturam sententiarum. 

Item licentiamus ad legendum sententias fr. Petrum Alexandri, la- 
cobum Fernandi, Bernardum Calbo , dum praesentes fuerint in provincia 
sua Aragoniae tempore et loco , quibus reverendus provincialis fr. Do- «5 
minicus de Montemaiori magister disposuerit. 

Item licentiamus ad legendum sententias fr. loannem de Frias et 
fr. Gregorium de Moreda provinciae Aragoniae in studio, in quo prior 
provincialis fr. Dominicus de Montemaiori magister disposuerit. 

Istae sunt commissiones. 20 

Item committimus reverendis patribus provincialibus Hispaniae et 
utriusque Lombardiae et diffinitori Franciae, [ut] exacte disquirant cau- 
sam et controversiam, quae versatur inter provinciam Tholosanam et 
congregationem Franciae, videant processum, iudicent et diffiniant cum 
omnimoda auctoritate iustificandi et condemnandi. 25 

Itcm committimus reverendo patri Dominico de Montemaiori pro- 
vinciali provinciae Aragoniae, [ut] regat immediate conventus, quos re- 
formabit vel reformatos invenit scilicet : Ilerdae, Tharraconae, Cervariae, 
Castellionis Ampuriae , Corporis Christi de Luchent , sancti Matthaci, 
sancti Onufri, Hontiniensis, Valentini, Xativae, Caesaraugustae, Alcani- 30 
tii, Gothor, Pampionae, Stellae, Sangosae, Tutelae, Montis Albani, Orio- 
lae, Tremp, collegii Dertusae et omnes aiios conventus , postquam re- 
formati fuerint, vei provincialis, qui erit pro tempore post illum ; con- 
ventus vero, qui nondum reformationem acceperunt, regantur per vicarium 
a se institutum ; monasteria autem reformata monialium regantur per 35 
provincialem immediatc, caetera vcro per vicarium ab eo institutum rc- 
gantur. 

Islae sunt translationes. (i) Dc fr. Didnco dc Victoria d. supra pag. 120. l532] ROMAE MDXXXir. 25 I 

Transferimus fr. Ghristoforum Thaurensem de conventu Metinensi 
ad conventum Thaurensem. 

Transferimus fr. loannem Milhade sacerdotem a provincia Tholo- 
sana ad provinciam Aragoniae et affiliamus eum in conventu sancti la- 
5 cobi de Pallares, cuius affiliationem approbamus. 

Item transferimus fr. Petrum de los Angeles a conventu Lapidis fixi 
provinciae Hispaniae ad conventum Tutelensem provinciae Aragoniae, cui 
conventui [eum] affiliamus. 

Item eidem conventui Tutelensi eiusdem provinciae Aragoniae affi- 
10 liamus fr. Petrum Martyrem, quem transferimus a quocumque alio con- 
ventu ad praedictum conventum Tutelensem. 

Item transferimus fr. loannem de Mesa ex provincia Hispaniae ad 
provinciam Bethicae et eum affiliamus in conventu Astragensi. 
Istae sunt assignationes. 
15 Conventui Salmanticensi assignamus in regentem pro tribus annis 

fr. Franciscum de Victoria (i) magistrum, in baccalarium fr. Dominicum 
de Soto (2), in magistrum studentium fr. Torribidan de Benefil. 

Item ibidem constituimus viginti quinque coUegiales professos eius- 
dem conventus et regantur iuxta morem praeteritorum collegialium, quos 
20 instituit reverendissimus cardinalis Oxomensis, dum esset generalis. 

Conventui Valisoleti assignamus in regentem fr. Antonium de Vil- 
legas (3) magistrum, in baccalarium fr. Thomam de Guzman (4), in ma- 
gistrum studentium fr. Bartholomaeum Ruiz (4). 

Gonventui lierdae provinciae Aragoniae assignamus in regentem 
25 fr. Petrum Gallenda (5) magistrum , et conventui de Huesca assignamus 
"fr. Melchiorem Pou (6) magistrum in regentem. 

In conventu de Luchent assignamus in regentem fr.Amatorem Espi (6). 
Gonventui Valentino assignamus in regentem fr. Ludovicum Ga- 
steulloli (7) magistrura, in magistrum studentium fr. Ghristoforum del Ca- 
30 stillo. 

Gonventui Barchinonensi assignamus in regentem fr. Gasparem Perez 
magistrum. 

Gonventui Gaesaraugustano assignamus in regentem fr. loannem 
Izquierdo magistrum. (i) De fr. Francisco de Victoria cf. 1. c. pag. 237. 

(2) De fr. Dominico de Soto cf. SSOP. II, 171. 

(3) De fr. Antonio de Villegas cf. supra pag. 173. 

(4) De fr. Thoma de Guzman ct fr. Bartliolomaeo Rui/. cf. 1. c. pag. 237. 

(5) De fr, Petro Galienda cf. 1. c. pag. 249. 

(6) Amatore Espi (Spi) cf. 1. c. pag. 14.J. 

(7) Dc fr. iMelchiore Pou et Ludovico Casteulloli (Castcllioli) cf. 1. c. pa_2;. 239. 2 52 AGTA GAPITaLORaM GENERALIUM O. P. [l532 

Conveiitai Granatensi assignamus in regentem fr. Antoniam Criado (i) 
magistram pro primo anno, et pro secundo et tertio fr. Dominicum Mel- 
garejo (2) magistrum , praesentis capituli diffinitorem ; in baccalarium pro 
tribus annis fr. Alfonsum Galliego, (3) in magistrum studii pro tribus annis 
fr. Alfonsum de Montufar (3). 5 

In conventu sancti Thomae Hispalensi in regentem pro tribus annis 
fr. Dominicum de Parraga (3) magistrum, in baccalarium pro primo anno 
fr. loannem de Ascona (3) , pro secundo fr. Thomam de la Verreta , pro 
tertio fr. Mansium ; in magistrum studii pro primo anno fr. Ambrosium 
Martei, pro secundo fr. Ferdinandum de Sayavedra (4), pro tertio fr. Tho- 10 
mam de Molina. 

Assignamus in conventu Cordubensi pro tribus annis fr. Michaelem 
dc Arcos (5) in rcgentem et in baccalarium pro primo anno fr. Sebastia- 
num de Bargas , cuius sententias approbamus , pro secundo et tertio anno 
fr. Petrum de Contreras( 6), in magistrum studii pro tribus annis fr. Fran- 15 
ciscum de la Barca. 

In conventu Hispalensi assignamus pro primo anno in regentem 
fr. Vincentium Calbo (7), pro secundo fr. Antonium Romero baccalarium, 
pro tertio anno fr. leronimum de Vergara (8) baccalarium, cuius lecturam 
approbamus ; in baccalarium pro tribus annis fr. Alvarum Melgarejo ; 20 
iii magistrum studii pro tribus annis fr. Augustinum de Esbarroya (9). 

Istae sunt restitutiones. 

Restituimus ad beneficia ordinis fr. loannem Matarati beneficiatum 
de conventu Helbe. 

Istae sunt revocationes. 25 

Revocamus omnes iubiiarios. 

Item revocamus a provincia Aragoniae ad provinciam Hispaniae 
fr. Franciscum de Viliaverde, et fr. Christoforum Zamorensem ; et ad 
provinciam Bethicae fr. Thomam de la F^onte et fr. Balthasarum de He- 
redia, et omnes alios qui et praedictis provinciis Bethicae et Hispaniae 30 
sunt in dicta provincia Aragoniae absque licentia reverendi fr. Dominici (i) De fr. Antonio Criado cf. I. c. pag. 241. 

(2) De fr. Dominico Melgarejo cf. 1. c. pag. 249. 

(3) De fr. Alphonso Galliego , Alphonso de Montufar, Dominico de Pnrnga, 
loanne de Ascona cf. 1. c. pag. 241. 

(4) Videtur esse idem ac Ferd. de Saverrara, de quo supra png. 240. 

(5) De fr. Michaele de Arcos cf. 1. c. 

(6) De fr. Petro de Contreras cf. 1. c. pag. 241. 

(7) De fr. Vincentio Calbo cf. 1. c. pag. 240. 

(8) De fr. Hieronymo de Vergara cf. 1. c. pag. 150. 

(9) De fr. Augustino de Esbarroya cf. SSOP. II, 152. l532] ROMAE MDXXKII. 253 

de iMontemaiori , mandantes sub praecepto , ut intra quindecim dies a 
notitia praesentium revertantur ad suas provincias. 

Istae sunt poenitentiae. 

Quia fr. Petrus de Accherio provinciae Provinciae conventus Maro- 
5 logii magna et multa commisit scandala , adiudicavimus eum poenae 
gravioris culpae. 

Quia fratres Gulielmus Lemaer et loannes Bonaenoctis conventus 
Duacensis provinciae inferioris Germaniae contra praeceptum reverendis- 
simi magistri ordinis recesserunt a Parisiis ad Bituricas , non redeuntes 
'o ad conventum suum nativum iuxta praeceptum eis datum, adiudicamus 
quemlibet eorum poenae gravioris culpae trimestri , mandantes priori 
provinciali Franciae et priori Bituricensi pro tempore et cuilibet eorum, 
ne eosdem sine licentia suorum provincialium retinere aut recipere prae- 
sumant sub poena absolutionis a suis officiis, quam ipso facto contra- 
15 veniendo incurrant. 

Istae sunt concessiones. 

Concedimus provinciali Aragoniae fr. Dominico de Montemaiori ma- 
gistro, quod possit revocare fratres de regnis provinciae Aragoniae oriun- 
dos a quacumque provincia ad suam provinciam in favorem sanctae re- 
20 formationis usque ad numerum decem. 

Concedimus et committimus reverendissimo magistro ordinis eandem 

nostram auctoritatem et facultatem addendi, minuendi, mutandi et dis- 

ponendi et omnia et siiigula faciendi , quae generale capitulum potest, 

etsi taiia forent, quae mandatum speciale exigerent, volentes, quod sim- 

25 plici eius verbo credatur. 

Suffragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro Clemente papa septimo, 
qui favore et patrocinio prosequitur ordinem nostrum sacrum et pro ca- 
pitulo generali opulentissimam largitus est elemosinam bladi , vini et 
30 caseorum, quilibec conventus unam missam solemnem et quilibet sacerdos 
unam missam, clerici psalmos graduales, layci triginta pater noster cum 
Ave Maria. 

Pro reverendissimo cardinali sancti Sixti protectore sacri ordinis 
nostri, qui multos labores pro eo subiit et fovet sicut gailina pullos. 
35 Pro reverendissimo domino cardinali Oxomensi (i), qui de bonis suis 

copiose largitus est et sua praesentia capitulum decoravit. 

Pro reverendissimo archiepiscopo Capuano, qui pro generali capi- 
tulo tradidit centum scuta : pro his quiiibet convcntus unam missam 
solemnem et quilibet sacerdos unam missam. (i) Garsia scilicet de Loaysa, de quo supra pag. 178 ct 250, 251. 2^4 ACTA CAPirULORUM GENERALIUM O. P. [l532 

Pro revereiidissimo magistro et eius societate , pro procurat-ore or- i 

dinis, pro tranquillo statu ordinis et eius reformatione, et pro illis qui 
ad beneficia ordinis sunt recepti, quilibet sacerdos unam missam, clerici ■ | 

et layci ut supra. 

Sutfragia pro defunctis. 5 

Pro anima reverendissimi quondam generalis (i) et pro animabus 
fratrum et sororum ordinis nostri, pro animabus eorum, qui dum vive- 
rent, recepti sunt ad beneticia ordinis per litteras reverendissimi, quilibet 
conventus unam missam solemnem et quilibet sacerdos unam missam, 
clerici septem psalmos, iaici centum pater noster et totidem Ave Maria. lo 

Sententias iudicum approbamus et eorum auctoritatem durare vo- 
lumus usque ad sequentem diem dominicum inclusive. 

Auctoritatem diffinitorum durare volumus per totum diem domini- 
cum et sequentem inclusive. 

Mandamus acta capituli huius per reverendos provinciales seu diffi- 15 
nitores diligenter conscripta et correpta atque sigillo ordinis sigillata 
ad suas provincias deferri. 

Sequens capitulum generale, quod erit diffinitorum, hinc ad trien- 
nium assignamus in conventu Lugdunensi congregationis Gallicanae anno 
scilicet domini milesimo quingentesimo trigesimo quinto. 20 

Goncedit reverendissimus magister ordinis fratribus et sororibus uni- 
versis et personis tertiariis licentiam semel eligendi confcssorem, a quo 
possint absoivi ab omnibus peccatis praeteritis et dispensari in irrcgula- 
ritatibus et habilitari ad executionem officiorum, sicut possent a sua re- 
verendissima pateraitate. 25 

Datum Romae anno •mdxxxii* et dic «xxV' maii. 
De Fenario Morlanen. 

I.ocus ^ sigilli. (i) Pauli scilicet de ButigcUa, qui obiit Neapoli 10 oct. 153 1. (SSOP. II, 77). l536] LUGDUMI MDXXXVr. 255 Iii nomine domini nosrri lesu Ghristi et beatae Mariae virginis matris eius 
et beati Dominici patris nostri. Amen. 

HAEC SQNT ACTA CAPITULI GENERALIS 
LUGDUNI CELEBRATI 
5 IN CONVENTU NOSTRAE DOMINAE DE CONFORT 

ORDINIS PRAEDICATORUM 

DIE .III- lUNII .M^-D°.XXX°.Vr. 

IN FES TO PENTECOSTES 

Sub reverendissimo patrc magistro loanne de Fenario (i) generali 
lo praedicatorum , diffinitoribus infrascriptis reverendis provinciarum ma- 
gistris videlicet : 

fr. Thoma de sancta Maria (2) magistro diffinitore Hispaniae, 
fr. Engrando de Sutura (3) magistro diffinicore Tholosano, 
fr. Gulielmo Piatti (4) magistro diffinitore Franciae, 

15 fr. Sebastiano de Montelia (5) magistro diffinitore provinciae Regni, 
fr. lacobo Ferran (6) magistro diffinitore Aragoniae, 
fr. luliano Scematis (7) magistro diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Salvatore Magnavacca (8) magistro diffinitore Trinacriae, 
fr. Thoma Cabreira magistro diffinitore Portugalliae, 

20 fr. Alphonso Montufar (g) magistro diffinitore Bethicae, 

fr. Stephano a Castello bacchalario diffinitore s. Crucis Indiarum. 

Epistola generalis ad omnes provincias, 

Universis in Christo dilectis patribus provincialibus , prioribus ac 
ceteris fratribus ordinis praedicatorum fr. loannes de Fenario sacrae theo- 
25 logiae professor et humilis dicti ordinis generalis magister et servus sa- 
lutem et regularitatis instaurationem. (i) De fr. loanne de Fenario cf. supra pag. 244. 

(2) De fr. Thoma de s. Maria cf. 1. c. pag. 230. 

(3) De fr. Engrando (Inquerando) de Sutura cf. I. c. pag. 203. 

(4) De fr. Guilelmo Piatti cf. SSOP. II, 136. 

(5) Dc fr. Sebastiano de Montella c{. supra pag. 245. 

(6) De fr. lacobo Ferran cf. SSOP. II, 178. 

(7) De fr. luliano Scematis (Semate) cf. supra pag. 238. 

(8) De fr. Salvatore Magnavacca cf. 1. c. pag. 240. 

(9) Dc fr. Alphonso Montufar cf. 1. c. pag. 252. 256 AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l536 

Ponite corda vestra in virtute eius et distribuite domos eius, ut 
enarretis in progenie altera. iMox ut , voiente deo, officii mei deplora- 
biiem subii servitutem, nihil ardentius meum incessit animum, rcverendi 
patres fratresque dilecti, quam ut caulas dominici gregis perlustrando 
iuxta pastoris debitum oves mihi creditas ego ipse personaliter visitarem. 5 
Sciebam enim scriptum fore, diligenter agnosce vultum pecoris tui, nec- 
non multa quandoque negligi vel corruere , absente pastore, quae per 
illius praesentiam reparantur. Sic dominus lesus circuibat per vicos et 
castella, sic Paulus confortans fratres perambulabat ecclesias, sic demum 
praedecessores nostri peregre proficiscentes extremas adiere partes, ut, 10 
quos suae curae subditos agnoscebant, sua quoque praesentia in reli- 
gione solidarent. Fateor nec senectutis meae imbecillitas nec viarum 
asperitas nec temporum inclementia vel quaecumque discrimina me de- 
tinere potuerunt, quominus, quod inspirante deo animo conceperam, re 
ipsa persolverem. Gupiebam siquidem videre vos fratres ac filios meos, 15 
ut aliquid impartirer vobis paternae gratiae ad confirmandos vos et si- 
mul consolari in vobis per eam, quae invicem est religio nostra , con- 
versationem vestram inter gentes videndo bonam. 

Verum peracta peregrinatione nostra, qua usque in hodiernum diem 
perambulando ordinem visitavimus, non facile dixerimus, uter accesserit 20 
nobis maior gaudii sciiicet aut moeroris eventus. Non negamus profecto, 
quin videndo ordinem nostrum ubique diffusum et nostram familiam, 
quam in visceribus lesu Ghristi super omnia paternaliter et tenerrime 
semper diligimus, diversis provinciis et domibus applicantes statim exhi- 
larati congavisique fuerimus. Sed certe extrema nostri gaudii luctus et 25 
alta suspiria frequentissime occuparunt, cum singillatim visitatione facta 
apparerent interiora Austri et religionem nostram a decorc suo et pri- 
stina patrum institutione collapsam saepissime cerneremur. Vidimus 
enim, quod in multis obedientia remittitur , ditatur paupertas, pericli- 
tatur honestas, at quis non scandali^etur , quis non uratur, cum ultra 30 
laesam in votis observantiam, statuta patrum, ceremonias sacras, exte- 
riora fratrum exempla videat mala conversatione foedari, et professionem 
nostram non habcntem quondam maculam neque rugam tam scandalose 
multis in locis degenerarc ? Ubi enim , ut pauca de multis perstringa- 
mus , ubi divini cultus diiigentia , divini onpicii solicitudo , ecclesiarum 35 
munditia, missarum ordo ? Ubi sacrarum litterarum studia , disputatio- 
num exercitia , novitiorum instructio, infirmorum cura ? Ubi clausura 
dcbita, vagationum inutilium resecatio, hospitalitatis amor, caerimonia- 
rum ac vestium uniformitas, morum regularitatis exemplaritas ? Ubi de- 
nique antiquus ilb patrum nostrorum zelus, quo praedicando, docendo, ^1° 
consulendo, confessiones audiendo suae ct proximorum saluti iugiter in- l536] LUGDUNI MDXXXVI. 267 

sistendo tamquam scintillae per mundi huius arundineta discurrebant, 
scientes, quod, qui ad iustitiam erudiunt plurimos, quasi stellae erunt 
in perpetuas aeternitates ? 

Periit, heu periit color optimus, obscuratum est aurum, dehonestati 

5 sunt fere lapides sanctuarii. 

Quamobrem quid dicam , fratres , in tanta nostri status exorbita- 
tione ? Tribularer equidem et cum dolore ad inferos canos meos dedu- 
ceretis, nisi de promptitudine ingenuitatis vestrae et futura conversione 
optima quaeque mihi promitterem. Gonfidimus enim nec ullatenus de- 

10 speramus, quod pastor ille coelestis, volentibus nobis, non retardabit in 
medio ovium suarum dissipatarum reducere , quod hactenus abiectum 
erat, sanare quod aegrotum, alligare quod confractum , quod infirmum 
consolidare, quaerere et salvum facere quod perierat. 

Omnibus igitur, quibusnam verbis vos conveniam, fratres mei de- 

15 sideratissimi, quibus obsecrationibus loquar vel hortamentis ? Obsecro, 
inquam, et moneo : Ponite corda vestra in virtute eius et distribuite do- 
mos eius, ut enarretis in progenie altera. Si diligitis decorem domus dei, 
si vestrae professionis memores reddere cupitis vota, quae vestra labia 
distinxerunt, ponite, quaeso, corda vestra, affectus et conatus in virtute 

20 sanctae religionis, cuius domos distribuite circumamicti varietate gratia- 
rum, sive qui praeest in solicitudine , sive qui docet in doctrina , sive 
qui exhortatur in exhortando, solicitudine non pigri charitatem fraterni- 
tatis diligentes, hospitalitatem sectantes, infirmorum necessitatibus com- 
municantes, orationi instantes, spiritu ferventes, domino servientes. Haec 

25 ab apostolis primum, post haec a patribus nostris haereditaria nobis de- 
rivatione sunt demandata. 

Quae erit igitur infelicitas nostra, charissimi fratres, si viam iusti- 
tiae tam diiucide cognoscentes, quin etiam emissis votis profitentes a via 
iustitiae recesserimus ut rebelles, ut ingrati ? Quae vobis confusio ante 

30 tribunal Christi, si condiendis populis deputati, sapientia sciiicet et exem- 
plo, ut sal infatuatum proiiciamur foras ? 

Vereor, quod absit, ne illud impleatur in nobis, quod suis Corin- 
thiis protestabatur apostolus, si in hac vita tantum sperantes sumus, \.iec 
vocationi nostrae firmiter adhaeremus, miserabiiiores sumus omnibus ho- 

35 minibus, spectaculum utique et purgamenta facti mundi huius. Sic enim 
permittit divina iustitia, ut qui ingrati dono religionis existunt, nec tem- 
poralis vitae bonis nec gloria fruantur aeterna. 

Quapropter expergiscimini , fratres carissimi , quaeso , unusquisquc 
a transgressionibus suis ; qui vero sancti sunt , sanctificentur adhuc ; 

40 tempus enim breve est ; resuscitate, precor, sopitum in vobis religionis 
amorem, implete vota, statuta servate, nostris etiam monitis ac ordina- 

MOPHO 17 258 ACTA CAPITQLORUM QENBRALIUM O. P. [r536 

tionibus, si nos laetificare cupitis, -obaudite. Quomodo enim fieri pote- 
rit, ut aliunde quam e>; vobis laetificemur, qui nonnisi quam de vobis 
tristati sumus? 

Denique sic agite, fratres, ut et in novitate vitae ambuletis, et enar- 
retis in progenie altera virtutes eius, qui vos de tenebris vocavit in ad- 5 
mirabile sanctae religionis lumen. Enarretis, inquam, in progenie altera 
post futuris sciiicet fratribus vestris , ita sane ut dies diei eructet ver- 
bum et cortina cortinam trahat doctrinae fulgore et sanccitatis exemplo. 
Enarretis demum in progenie altera in ecclesia sciiicet saeculari, quae 
sane debet vestris praedicationibus edoceri y vestra vigilantia custodiri , lo 
exemplaritate vestra formari. 

Eia, fratres, videmus instare adesseque iam tempora iiia periculosa, 
quibus avertentibus liominibus auditum a veritate et sibi magistros pru- 
rientes auribus aggregantibus , iam vulpes multae demoliuntur vineam 
domini sabaoth, iam latruncuii subintrantes in oviie Christi non cessant 15 
mactare et perdere aduiterantes verbum dei , habentes quidem speciem 
pietatis, virtutem autem eius abnegantes, quibus deus huius saeculi ex- 
caecavit mentes, ne fulgeat eis iliuminatio evangelii, sicut priscis ct sanctis 
patribus semper iiluxit. 

Vos itaque, dileccissimi fratres, quos dominus vineae et ovilis sui 20 
quasi evangelicos canes voluit esse custodes, latratus semper et inces- 
santer edite salutares, ne forte Christus in lupos vindicaturus adveniens, 
vobis improperet quasi mutis canibus non valentibus latrare et catho- 
licas oves a luporum incursione tutari. 

Ipse autem pastor aeternus in pascuis uberrimis , in herbis virenti- 25 
bus , in montibus Israel , nos tandem pascat visione praesentiae suae 
egredientes et ingredientes dominus lesus Christus, qui est benedictus in 
saecula. 

Bene valete et pro nobis ac pro societate nostra exorate. 

Copia brevis apostolici , quo decernitur , capitulum hoc generale 3<^ 
Lugduni celebratum fuisse capitulum diffinitorum non obstante etc. 

Paulus papa tertius. Dihcto fiiio loanni de Fenario, magistro ge- 
nerali ordinis fratrum praedicatorum. 

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Licet, ut acce- 
pimus in capitulo generali anno domini i532 in domo beatae Mariae 35 
super Minervam de Urbe ordinis fratrum praedicatorum uitimo celebrato 
fuerit, diffinitoribus et provincialibus in eodem capitulo congregatis, con- 
corditer ordinatum, quod et capitulum generale dicti ordinis primo ce- 
lebrandum ad ipsos diffinitores et omnia in communi capitulo agenda 
pertineant, et tam constitutiones quam dicti ordinis consuetudo dispo- 40 
nant, ut in capitulo generali a patribus inibi congregatis tam constitu- l536] LUGDUNI MDKXX.VI. 2^9 

tiones quam dicti ordinis consuetudines et statuta declarari et promul- 
gari debeant, nihiiominus nos a fide dignis informati, quieti et unioni 
dicti ordinis expedire generale capitulum proxime celebrandum diffinito- 
rum esse, per ipsosque diffinitores universa in eo secundum constitutiones 

5 dicti ordinis diffiniri et terminari, volentes quieti et tranquillitati dicti 
ordinis consulere , generale capitulum primo ceiebrandum diffinitorum 
esse, per ipsosque diffinitores et non per provinciales diffiniri et termi- 
nari debere , statuimus et ordinamus , irritum et inane , quidquid secus 
super iis a quocumque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, con- 

;io tigerit attentari, decernentes ; non obstantibus constitutionibus et ordina- 
tionibus apostolicis ac dicti ordinis statutis et consuetudinibus etiam iu- 
ramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis ; 
privilegiis quoque, indultis ac iitteris apostolicis etiam in formam brevis 
quomodolibet etiam pluries concessis, confirmatis et innovatis, quibusvis 

15 illorum omnium et quarumcumque scripturarum occasione praemissorum 
quomodolibet confectarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis 
ac de verbo ad verbum in scriptis habentes , hac vice dumtaxat , illis 
alias in suo robore permansuris, harum serie specialiter et expresse de- 
rogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. ■ 

20 Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die octava 

februarii -mdxxxvi-, pontificatus nostri anno secundo. 

Inchoationes quas nihiiominus vim ordinationum interim habere vo- 
lumus. 

Inchoamus conformiter ad sacras nostras constitutiones, quod nullus 

25 de cetero praesentetur ad legendas sententias per capitula provincialia, 
nisi prius legerit per tres annos artes et fuerit studens theologiae in ali- 
qua universitate famosa utraque mediocriter doctus. Ante annum vero 
trigesimum non possit suscipere magisterium. Quod si secus factum fue- 
rit, totum sit irritum et inane. 

30 Item inchoantes ordinamus, quod nuUus promotus ad gradus ma- 

gisterii vel baccalaureatus per viam brevis gaudere possit tali gradu, nisi 
talis promotio vel assumptio gradus fuerit approbata per generale capi- 
tulum, in cuius approbatione exprimatur sic : licet frater N. sit pro- 
motus per viam brevis vel extra licentiam ordinis. Declarantes , quod 

35 promoti in praesenti capitulo etiam per viam brevis sint et habeantur 
pro vere promotis perviam ordinis. 

Item inchoantes districte inhibemus , quod nullus apostata, cuius- 
cumque gradus vel conditionis sit , reversus et susceptus a religione 
possit ante triennium habiiitari ad officia ordinis vel gradus exccutionem. 

40 Innovationes. 

Innovamus, quod nullus frater in nostro ordine promoveatur ad or- 26o ACTA GAPITULORUM GKNBRALIUM O. P. [l536 

dines sacros iuxta nostrarum seriem constitutionum nisi de consensu pro- 
vincialis, qui neminem habeat promovere, nisi fuerit certificatus de ae- 
tate, moribus et grammatica sufficienti et nisi praesentetur a priore et 
consiiio patrum. 

Confirmationes. 5 

Gonfirmamus, quod in nostro ordine nulli sint totaliter ab onere 
religionis exempti, ita quod sint vel appellentur iubiiarii ; sed, si qui 
fuerint impotentes ratione senectutis vel infirmitatis, poterunt a praelatis 
supportari et discrete. tractari. 

Ad tollendas rebelliones, coniurationes et conspirationes subditorum w 
contra suos praelatos confirmantes inhibemus sub poena gravioris cul- 
pae, quod subditi non audeant recurrere ad suos superiores pro amo- 
tione praelati per viam coniurationis, per signorum manualium mendi- 
cationem vel per alios modos privatos extra consuetudinem nostrarum 
constitutionum. Et haec habet tria capitula. 15 

Gonfirmantes praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obe- 
dientiae necnon sub poena absolutionis ab officiis suis omnibus praelatis 
nostri ordinis, ut ordinationem factam, quae iam habet tria capitula, de 
incarcerandis fratribus, qui discurrentes praedicant buUas, vel aliter pu- 
niendis impraetermisse faciant observari. 20 

Item confirmamus, quod de beata Martha fiat officium in provincia 
Provinciae sub festo duplici, in ceteris vero locis iuxta antiquam consuetudi- 
nem. De beata Agnete fiat ubique totum duplex. Et haec habet tria capitula. 

Ordinationes. 

Quoniam, sicut nos ipsi cognovimus, per negligentiam visitatorum 25 
in nostro ordine maxime declinat regularitas et reformatio retardatur, 
ordinantes praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae 
necnon sub poena absolutionis ab officiis suis omnibus reverendis pro- 
vincialibus nostri ordinis, quatenus semel in anno infallibiliter per se 
ipsos vel per alios idoneos patres experientia et zelo religionis instructos 30 
visitent omnes conventus et loca suarum provinciarum et, quantum pos- 
sunt, nostrarum constitutionum observantiam inducant. Specialiter infra- 
scripta capita, in quibus, ut vidimus, valde infirmatur religio, volumus 
omni conatu inviolabiiiter observari : 

In primis studeant dicti visitatores, quamprimum fuerint visitandis 35 
conventibus applicati, ut totis viribus divino cultui, debitae clausurae et 
communitati conventus, poenis etiam et praeceptis adhibitis, inexorabi- 
liter reformatio adhibeatur. Quod si secus fecerint , non ut visitatores, 
sed ut lupi et destructores religionis a generali capitulo vei a reveren- 
dissimo generali etiam intra annum a suis officiis indiiate removeantur 40 
et absolvantur. l536] LUGDUxNI MDXXXVr. • 261 

Item observent strictissime, ut uniformitas in vestimentis, in cele- 
bratione missarum et divinorum officiorum et in cunctis caerimoniis or- 
dinis ubique teneatur, utique a qua decor resultat nostrae religionis. 

Item pecuniae privatae, deposita et certi recursus pecuniarum in ma- 
5 nibus saecularium nullatenus fratribus permittantur, sed omnia in com- 
munitate et sub potestate praeiati pro communitate conventus custo- 
diantur. 

Item infirmis sine uUa tergiversatione vel excusatione tempestive et 
diligentissime de socio, de medico, de camera et quibuscumque neces- 
Lo sariis etiam cum impignoratione provideatur. 

Item restringatur omnino usus lineorum, quem nos praesenti ordi- 
natione omnibus interdicimus, exceptis infirmis, ut habetur constitutio. 

Item inutiles vagationes inhibeantur ; quod si itinerari vel domos 
saecularium adire et in eis manere opus fuerit, numquam nisi cum socio 
15 religioso ire et commanere cuiquam liceat. 

Item debita instructio adhibeatur novitiis, qui nullibi bini vel terni 
in eodem lecto cubent, sed si celias seorsum habere non possunt , sin- 
gulis singuli lectuli assignentur in una vel pluribus cameris. 

Volumus etiam ac mandamus, quod in quolibet conventu sint istae 
20 officinae, scilicet hospitium, infirmaria, carcer et calefactorium cum uten- 
silibus requisitis. 

Satagant denique visitatores, ut in singulis conventibus pro numero 
et qualitate fratrum sit aiiqua lectio, nec sine exercitio fructuoso assi- 
gnentur vel maneant fratres. 
25 Ordinamus praeterea, quod nullus praesumatur exemptus a choro 

tam die quam nocte ratione cuiuscumque officii, gradus vel dignitatis ; 
poterit nihiiominus praelatus cum lectoribus, praedicatoribus et studen- 
tibus actu sua officia exercentibus vel aliis legitime impeditis rationabi- 
liter dispensare. 
30 Item ordinantes mandamus, quod diebus festivis , dum pulsantur 

organa, fratres cantent totum credo et gloria in excelsis vel secum vei 
cum organis aiternatim, et nullatenus permittant totum ab organo de- 
cantari. Versiculus vero organi ab uno fratre distincte et inteliigibiliter 
audiente choro dicatur. 
35 Item ordinamus conformiter ad sacras constitutiones, quod quicum- 

que frater nostri ordinis sive praedicando sive legendo sive scribendo aut 
quomodolibet dictando vel disputando sustinuerit aliquas propositiones 
suspectas de haeresi maxima Lutherana vel alias propositiones scanda- 
losas et sanctorum doctrinae sive consuetudini ecclesiae repugnantes, 
etiamsi probabiliter sustineri possent, statim a suo praelato corripiatur 
et sub clausura custodiatur, donec processus eius per provincialem vel 262 ACTA CAPITULOUUM GENERALIUM O. P. [l536 

magistrum ordinis fuerit plene iudicatus. Quod si praelati super hoc ne- 
gligentes fuerint, ipso facto sint absoluti a suis officiis et privati omni 
voce activa et passiva. 

Ordinamus item, quod cum sacra constitutio caveat , ne quis fiat 
praedicator generalis, nisi per tres annos audierit theologiam, diffinitores 5 
et provinciales in capitulo provinciae suae teneantur per se vel per alios 
diligenter examinare eum, qui petit fieri pra^dicator generalis de suffi- 
cientia, tempore et loco, quantum scilicet et ubi audierit theologiam ; 
quod si non implevit tempus a constitutionibus taxatum et minus ido- 
neiis reperiatur, praesenti statuto illum a promotione prohibemus et pro- 10 
motum de cetero officio privamus. 

Item ordinamus, quod cum, quantum possumus, teneamur praeservare 
ordinem a servitute curiae et aliorum officialium saecularium , quicum- 
que ad nostri ordinis divisionem laborantes appellaverint contra fratres 
nostros ad curias saeculares vel quomodocumque concursum habuerint 15 
ad saeculare iudicium sine scitu et consensu magistri ordinis vel sui pro- 
vincialis, ipso facto sententiam excommunicationis et privationem omnium 
gratiarum religionis incurrant, nec per alium quam per generalem re- 
stitui possint. Quod item dicimus de confugientibus ad saecularcs etiam 
consanguineos, ut se ab obedientia vel assignatione aut poenitentia in- 20 
iuncta qualitercumque eximant. 

Item ad toUendam omnimodam proprietatem ordinantes praecipi- 
mus sub poena excommunicationis latae sententiae, quam contrafacientes 
incurrant, quamque una pro trina admonitione praemissa ferimus in his 
scriptis, ne quicumque frater nostri ordinis, cuiuscumque aetatis vel con- 25 
ditionis sit, aut etiam conventus audsat vendere cellas suas, etiam suis 
sumptibus aptatas, sed dispositioni praeiati per omnia, ut decet , cellas 
et se ipsos committat, revocantes et annullantes super hoc omnem gra- 
tiam alias concessam. 

Pro provincia Romana. 30 

Gommittimus reverendo provinciali provinciae Romanae, ut de con- 
silio patrum conventus Perusini habeat providere dictae universitati Pe- 
rusinae tam de officialibus, scilicet regentibus , bacchalaureis , magistris 
studentium, biblicis, quam studentibus, prout eorum prudentiae videbitur. 

Approbamus magisterium in sacra theologia reverendi patris fr. PVan- 33 
cisci de Castilione (i) Romanae provinciae reformatae, provincialis Terrae 
sanctae. 

Approbamus licentiam venerabiiis patris fr. Victorini de Florentia (i) Dc fr. 1'rancisco dc Castilione cf. Masetti 1. c. pag. 46 sqq. l536] LUGDUNI MDXXXVI. 2 63 

ad legendam sententias pro gradu et forma magisterii inclusive in con- 
ventu sanctae Mariae Novellae pro anno praesenti 'Xxxvi- 

Item approbamus licentiam ad legendum sententias in eodem con- 
ventu pro anno -xxxvii» venerabiiis patris fr. Marioti de Florentia (i). 
5 Pro provincia Aragoniae. 

Conventui nostro Barchinonensi assignamus in regentem fr. Gaspa- 
rem Steplianum (2) magistrum, suo accedente consensu ; in iectorem vero 
fr. Franciscum Olivart magistrum. 

Conventui Ilerdensi assignamus in regentem magistrum Melchiorem 
'o Pou (3), in lectorem fr. Honofrium Maut (4). 

In aliis vero conventibus damus auctoritatem reverendo provinciali 
Aragoniae, ut sua reverentia possit providere tam de regentibus quam 
de aliis officialibus. 

Approbamus et acceptamus collegia Dertusae et scholae Christi sub 
15 omnimoda obedientia reverendi provincialis , ut caeteri conventus sunt. 

Approbamus magisterium reverendi provincialis fr. loannis Mico (5) 
provinciae Aragoniae, fr. lacobi Ferran (6) praesentis capituli diffinitoris, 
fr. Petri Alexandri (7), fr. Gasparis Soler, fr. Bernardi Galvo (7), fr. Fran- 
cisci Olivart et fr. Geraldi Domenec. 
20 Item approbamus lecturam sententiarum fr. Bartholomaei de Mon- 

tragon et fr. Martini de Aianzo. 

Licentiamus ad magisterium fr. Gabrielem Alfonsum , fr. Thomam 
de Guzman (8) et fr. Antonium Hern. 

Item licentiamus ad legendum sententias in conventu Valentino 
■2^ fr. Benedictum de sancto Martino, et in conventu de Luchent fr. loan- 
nem de Melgar, si tamen transferatur ad provinciam Aragoniae. 

Statuimus in dicta provincia, c[uod de apostatis servetur constitutio, 
et quod si revocantur ad gratias ordinis, non intelligatur, quod habili- 
tentur ad praelaturas nec promoveantur ad gradus. 
30 Approbamus conventionem factam inter conventum Montis Albani 

provinciae Aragoniae et concilium dictae villae. 

Item approbamus et acceptamus donationem factam a domina Mar- (i) De fr. Marioto de Florentia cf. supra pag. 237. 

(2) De fr. Gaspare Stephani cf. 1. c. pag. 249. 

(3) De fr. Melchiore Pou cf. 1. c. pag. 251. 

(4) De fr. Onuphrio Maut cf. 1. c. pag. 235. 

(5) De fr. loanne Mico cf. 1. c. pag. 249. 

(6) De fr. lacobo Ferran cf. 1. c. pag. 255. 

(7) De fr. Petro Alexandri et fr. Bernardo Caivo cf. 1. c. p.ig. 250. 

(8) De fr. Thoma de Guzman cf. 1. c. pag. 251. 264 ACTA GAPirULORUM QENERALIUM O. P. [^^^^ 

garica Delordat pro conventu Sedis Urgeli cum pactis et conditionibus 
positis et ponendis in contractu. 

Committimus nostram auctoritatem reverendo provinciali Aragoniae 
in decernenda et diffinienda causa circa fratres sancti Honufrii et in dis- 
pensando cum fratribus illis, ut sibi bene visum fuerit. 5 

Transferimus reverendum patrem fr. loannem Mico provincialem 
Aragoniae a provincia Bethica et incorporamus dictae provinciae Ara- 
goniae et affiliamus eum conventui Gaesaraugustano. 

Item transferimus fr. Dominicum de Angulo a provincia Bethica ad 
provinciam Aragoniae, consentiente reverendo provinciaii Aragoniae. '« 

Concedimus fr. Baithasari Sorio (i) magistro, ut possit tradere opera 
sua impressioni, praemissa tamen examinatione per reverendum provin- 
cialem vel per idoneos per eundem deputatos. 

Remittimus a provincia Aragoniae ad provinciam Hispaniae fr. Hie- 
ronymum de Tapia et fr. Thomam de Oriny et fr. Ambrosium de la '5 
Cerda. 

Item remittimus de eadem ad provinciam Bethicam fr. Dionysium 
de Mesa. 

ConceJimus et committimus reverendissimo generali ordinis praedi- 
catorum omnem nostram auctoritatem et facultatem addendi et minuendi, 20 
mutandi et dispensandi, omnia et singula faciendi, quae generale capi- 
tulum potest, etiamsi talia forent , quae speciale mandatum exigerent, 
volentes, quod simpiici eius verbo credatur. 

Suffragia pro vivis benefactoribus. 

In primis pro christianissimo rege Gallorum, qui sua gratia no- 25 
strum capitulum decoravit et iuvit, dum a secunda fcria pentecostes in 
nostro conventu Lugdunensi pransus est et pinguissimam contulit elee- 
mosinam, quilibet sacerdos dicet unam missam, cierici psaimos gradua- 
les, laici -xxx- pater noster cum totidem Ave Maria. 

Item iniungimus communes cunctis orationes pro christianissima re- 30 
gina Gallorum, pro illa etiam familia regis scilicet delphino , germana 
regis et tota prole regia. 

Item pro reverendissimo cardinali Lexoviensi et magno magistro re- 
gis, qui eleemosinas contulerunt. 

Item pro reverendissimo episcopo Cordubensi, qui pro sustentatione 35 
capituli notabiiem valde misit eleemosinam. 

Item pro dominis nostris Florentinis, quorum eleemosynis non paucis 
donati sumus et pro multis aliis dominis, qui nostro ordini affecti nobis 
pro capitulo contribuerunt : pro his omnibus praenominatis et merito (i) De fr. Balthasare Sorio cf. 1. c. pag. 249. l536] LUtiDUNI MDXXXVI. 265 

nominandis , quilibet sacerdos unam missam , clerici et laici dicent ut 
supra ; conventus vero quilibet in nostro ordine unam missam solemnem. 

Item quiiibet conventus nostri ordinis teneatur dicere unam missam 
pro reverendissimo generali et societate, pro procuratore ordinis, et pro 
5 reformatione ac regulari statu nostrae religionis et pro cunctis receptis 
ad beneficia ordinis, qui maxime eieemosinas contulerunt. 

Suffragia pro defunctis. 

Pro animabus fratrum et sororum nostri ordinis , pro . animabus 
etiam eorum, qui dum viverent, recepti sunt per litteras generalis ad be- 
lo neficia ordinis, quilibet conventus unam missam solemnem et quiiibet 
sacerdos unam missam de requiem, clerici vero psalmos poenitentiales, 
layci vero centum pater noster et totidem Ave Maria dicere teneantur 
quam primum. 

Sententias iudicum approbamus et eorum auctoritatem durare volu- 
15 mus usque ad diem sequentem inclusive. 

Auctoritatem diffinitorum durare volumus per totum diem lunae 
inclusive proxime futurum. 

Goncedit reverendissimus generalis simul cum reverendis diffinito- 
ribus capituli generalis omnibus fratribus ac.sororibus nostri ordinis li- 
20 centiam, ut semel electo sibi confessore ordinis possint confiteri et ab- 
solvi ab eo ab omnibus censuris et irregularitatibus et peccatis et reha- 
bilitari ad executionem officiorum suorum cum pienaria auctoritate ge- 
neralis, ac si suae reverendissimae paternitati fuissent confessi. 

Praecipimus in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae omni- 
25 bus diffinitoribus et sociis capituli huius generalis, ut acta capituli prae- 
sentis maxime communia et spectantia sigillatim ad provincias sibi pro- 
prias, antequam recedant, redigant in scriptis et secum deferant publi- 
canda provinciis per conventus. Quibus omnibus sub eodem praecepto 
formali praecipimus, ut sine ulla haesitatione iiidelate dicta acta habeant 
30 recipere et totis viribus executioni mandare. 

Concedimus unicuique diffinitori praesentis capituli generalis ex gratia 
speciali, ut possit unum apostatam ad habitum et gratias ordinis, prout 
sibi videbitur, recipere. 

Gapitulum generale proxime futurum, quod erit provincialium, as- 
35 signamus in provincia Romana reformata in conventu sancti Marci de 
Fiorentia, intuitu ac proposito fiendae translationis corporis sancti An- 
tonini, si placebit. 

Datum i.ugduni die «x- iunii anno •mdxxxvi- post prandium in ca- 
pitulo Lugdunensi. 
40 De Fenario Morlan. 

Locus )J< sigilli. 266 AGTA GAPITaLORUM GENERALiaM O. P. [l539 

In nomine domini nostri lesu Christi 
et beatae Mariae virginis et beati patris nostri Dominici. 

HAEC;SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS 

ROMAE CELEBRATI 

IN CONVENTU SANCTAE MARIAE SUPER MINERVAM 5 

IN FESTO PENTECOSTES 

DIE -XXV. MAII ANNO DOMINI .M^D°.XXXIX°- 

Sub reverendissimo patre fratre Augustino Recuperato de Faventia (i), 
sacrae theologiae professore, in codem capitulo canonice electo magistro 
generali , diiHnientibus communiter reverendis prioribus provincialibus 10 
atque eorum diffinitoribus videlicet : 

fr. Nicolao Micheloccio (2) provinciali provinciae Romanae, 

fr. Sancto Mantuano provinciali provinciae utriusque Lombardiae, 

fr. Stephano lasio Cassanensi (3) magistro provinciali provinciae Regni, 

fr. Aloysio Cathanensi (4) magistro provinciali provinciae Trinacriae, 15 

fr. Martino Polono (5) magistro provinciali provinciae Poloniae, 

fr. Archangelo Veneto (6) magistro provinciali provinciae Graeciae, 

fr. loanne Michoo (7) magistro provinciali provinciae Aragoniae, 

fr. Antonio Berandi magistro provinciali provinciae Provinciae, 

fr. Francisco Castilionensi (8) magistro provinciali prov. Terrae sanctae, 20 

fr. Alberto Casa (9) magistro provinciali provinciae Bethicae, 

fr. Andrea Pinensi provinciali provinciae sancti Thomae, 

fr. Petro Francavilla provinciali provinciae Calabriae, 

fr. Angelo laceto Florentino (10) diffinitore provinciae Romanae, 

fr. loanne de Victoria (11) magistro diffinitore provinciae Hispaniae, 25 

fr. Gulielmo de Cruce bachalario diffinitore provinciae Tholosanae, i) De fr. Augustino Recuperato de Faventia cf. SSOP. II, 106. 

2) De fr. Nicolao Michelotio cf. supra pag. 245. 

3) De fr. Stephano lasio Cassanen. cf. 1. c. pag. 210. 

4) De fr. Aloysio Cathanen. cL 1. c. pag. 240. 

5) De fr. Martino Polono cf. SSOP. II, 88. 

6) De fr. Archangelo Veneto cf. supra pag. 236. 

7) De fr. loanne Micho c(. 1. c. pag. 264. 

8) De fr. Francisco Castilionen, cf. 1. c. pag. 262. 

9) De fr, Alberto de las Casas cf. 1. c. pag. 249. 

10) De fr. Angelo laceto de Florentia cf. 1. c. pag. 2/\/\. 

11) De fr. loanne dc Victoria cf. 1. c. na^, 88. 1539] ROMAE MDXXXIX. 267 

fr. Stephano Paris (i) magistro diffinitore provinciae Franciae, 
fr. Dominico de Gastanedulo (2) diffinitore provinciae Lombardiae, 
fr. Matthaeo Cassanensi (3) diffinitore provinciae Regni, 
fr. Paulo de Balno magistro diffinitore provinciae Trinacriae, 
5 fr. Paulo Polono diffinitore provinciae Poloniae, 
fr. Nicolao Veneto (4) magistro diffinitore provinciae Graeciae, 
fr. Melchiore Pou (5) magistro diffinitore provinciae Aragoniae, 
fr. loanne Fabri (6) diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Dominico de Cattaro (7) magistro diffinitore provinciae Dalmatiae, 
10 fr. Vincentio Galvo (8) magistro diffinitore provinciae Bethicae, 

fr. Matthia Leonis licentiato diffinitore provinciae Germaniae superioris, 
fr. Antonio Caramanico (9) magistro diffinitore provinciae sancti Thomae, 
fr. Marco Tropensi (10) magistro diffinitore provinciae Gaiabriae, 
fr. Cornelio Durelandre (11) iicentiato diffinitore Germaniae inferioris. 

15 Epistold reverendissimi magistri ordinis ad totum ordinem. 

\n dei fiiio sibi charissimis prioribus provincialibus et conventuali- 
bus, magistris, patribus et fratribus ac sororibus ordinis praedicatorum 
fr, Augustinus Recuperatus de Faventia , sacrae theologiae professor ac 
totius ordinis praedicti humilis generalis magister et servus, saluiem et 

20 spiritus sancti consolationem ac spiritualem religionis profectum. 

Sicut spiritus domini, ubi vult, spirat, ita iam calescentes quorum 
vult animos sui amoris igne succendit, quo fit, ut nolentes aliquando 
atque rebelles voluntates cogat ad bonum fervescentesque ad meliora 
semper accendat. 

25 Hinc meum animum religionisque zelum, quem ab ipsius habitus 

divi Dominici assumptione retinui, in praesentiarum commovet et im- 
pellit, ut velim, si possem, una eademque die totum supra merita mea 
creditum famiiiae praedicatorum ordinem ad regularem vitam et omnis (i) De fr. Stephano Paris cf. SSOP. II, 179. 

(2) De fr. Dominico Castandcdulo cf. 1. c. pag. 35. 

(3) De fr. Matthaeo Cassanen. cf supra pag. 238. 

(4) De fr. Nicolao Veneto cf. 1. c. pag. 51. 

(5) De fr. Melchiore Pou cf. 1. c. pag. 263. 

(6) De fr. loanne Fabri cf. 1. c. pag. 72. 

(7) De fr. Dominico de Cattaro cf. 1. c. pag. 232. 

(8) De fr. Vincentio Calvo cf. 1. c. pag. 252. 

(9) De fr. Antonio Caramanico cf. 1. c. pag. 244. 

(10) De fr. Marco Tropen. (dc Torpia) cf. 1. c. pag. 236. 

(11) Vidctur essc idem ac C. Duvelanda, dc quo 1. c. pag. 213. 268 AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. I^Sq 

observantiae arctitudinem morumque omnium honestatem ac cunctarum 
culmina litterarum mea vigilantia et soUicitudine promovere. 

Verum quia huic intentioni meae et virium debilitas corporearum- 
que et malarum consuetudinum inolentia , quae iam a quam pluribus 
annis per totum ordinem ex malitia temporum dissimulata concrevit, 5 
mirum in modum contradicere et obstare dignoscitur, omnes vos per vi- 
scera lesu Christi precamur in domino, uti me assiduis orationum suf- 
fragiis et vestrae sollicitudinis parte iunctis, -tum profecto nihil tam ar- 
duum, nil tam ditficile affuturum existimo, quod vestris ad deum sup- 
plicationibus non sit futurum levissimum. 10 

Talibus igitur RR. PP. VV. praesidiis praemuniti, ecce accingimur 
ad omnia et quam plurima difficilia tentare aggredimur, non diffidentes 
oplatum nos ac felicissimum finem assecuturos, praestante domino lesu 
Christo, qui quod cepit in nobis, sua benignitate perficiat. 

Datum Romae apud sanctam Mariam super Minervam die «xxV' 15 
maii •mdxxxix* 

Istae sunt inchoationes. 

In primis inchoamus, quod de beata Caecilia ct de beata Agatha 
fiat festum duplex, cum in populis sint satis solemnia, et habeamus de 
illis propria officia. 20 

Item inchoamus, quod in missa quatuor doctorum dicatur evange- 
lium « Vos estis sal terrae ». 

Istae sunt ordinationes. 

In primis ordinamus, quod inquisitores non magistri teneant pri- 
mum locum post suppriores et bacchalarios in conventibus suis, ubi 25 
actualiter exercent officium inquisitionis. 

Item intimamus et ordinamus unanimi voto, ne duplicentur ordi- 
nationes, quod quilibet provincialis provinciarum vel quiiibet vicarius et 
priores omni conatu faciant observare constitutiones in provinciis et con- 
ventibus suis, ut observantia et vita regularis manuteneatur ; hortantes 30 
eos, ut invigilent ad reformationem ordinis et ad observationem eorum, 
quae statuta sunt in constitutionibus. 

Istae sunt confirmationes. 

In primis confirmamus statutum factum in capitulo Lugduni cele- 
brato sub reverendissimo magistro loanne de Fenario (i) de alternatione 33 
lecturae artium et sententiarum Parisius tam quoad extraneos, quam quoad 
intraneos de provincia Franciae scilicet et congregationis Gallicanae. Et 
quia lectura artium praesente anno iuxta illud statutum extraneo com- 
petebat, nec illi data est, ordinamus, quod sequenti anno legat et post (i) De fr. loanne de Fenario cf. supra pag. 255. 1539] ROMAE MDXXXIX. 269 

eum, qui de provincia est. Et hanc alternationem praecipimus inviola- 

biliter observari sub poena gravioris culpae et absolutionis a suis offi- 

ciis ; quas poenas incurrisse eosdem ipso facto per praesentes statuimus. 

Gonfirmamus conformiter ad constitutiones et ad acta capituli ge- 

5 neralis novissime Lugduni celebrati, ne aliquis invadat terminos alterius 
conventus et praedicet quaestuando sine licentia praesidentis iliius loci; 
et hoc sub poena privationis bonorum sic acquisitorum. 

Gonfirmamus conformiter ad acta capituli generalis Lugduni cele- 
brati, quod non promoveantur Parisius nec alibi fiiii provinciarum et 

10 praesertim provinciae Franciae, nisi praesententur per patrem provincia- 
lem suum et capitulum provinciale. 

Confirmamus translationem factam a reverendissimo magistro loanne 
de Fenario de fratribus translatis a provincia Hispaniae ad provinciam 
Portugaliiae pro reformatione fienda illius provinciae et eos ex nunc in 

15 illa provincia Portugalliae assignamus ; declarantes praedictos fratres sic 
translatos habere illico in praedicta provincia vocem activam et passi- 
vam, licet per annum continuum non steterint in aliquo uno conventu 
illius provinciae, sicut et ceteri fratres illius provinciae, si- habeant qua- 
tuor annos a sua professione et in sacris fuerint constituti ; quos etiam 

20 volumus frui omnibus gratiis et privilegiis, quibus fratres illius provin- 
ciae fruuntur, non obstante quod, postquam fuerunt assignati in eadem 
provincia per aliquod tempus, fuerint absentes ex aliqua obedientia prae- 
iatorum, et quod possint ad gradus quoscumque promoveri sicut et ce- 
teri fratres. 

25 Gonfirmamus inchoationem factam in capitulo Lugduni nuper ce- 

lebrato per reverendissimum magistrum loannem de Fenario , videlicet 
quod ante trigesimum annum nullus promoveatur ad magisterium nec 
licentietur per reverendissimum generalem nec per provinciam suam, nisi 
expleverit trigesimum annum aetatis suae, et nihilominus servetur con- 

30 stitutio de magistrandis et promovendis ad bacchalariatum pro forma et 
gradu magisterii ad unguem ; alioquin nullo modo in provincia aliqua 
acceptentur pro magistris. Et haec confirmatio de aetate triginta anrio- 
rum habet duo capitula generalia. 

Gonfirmamus ordinationem factam in capitulo Lugduni celebrato 

35 sub eodem reverendissimo magistro loanne de Fenario de capitulo pro- 
vinciali celebrando post annum in provincia Hispaniae et Bethicae , vi- 
delicet quod possit differri per annum aut eo amplius , ita quod ante 
electionem futuri provincialis non sit nisi unum capitulum. Et hoc in- 
telligimus posse fieri in omnibus provinciis similiter. 

40 Gonfirmamus constitutionem factam per tria capitula gcneralia vi- 

delicet ubi dicitur, quod ad tollendas rebelliones, coniurationes et con- 270 AGTA GAPITULORUM GE^^ERALIUM O. P. [^53^ 

spiraciones subdicorum contra suos praelatos , contirmantes ibidem sub 
poena gravioris culpae, quod subditi non audeant recurrere ad suos su- 
periores pro amotione praelati per viam coniurationis, per signorum ma- 
nualium mendicitatem vel per alios modos privatos extra consuetudinem 
nostrarum constitutionum. Et haec habet tria capitula. 5 

Addentes et declarantes, quod subscriptiones litterarum et consensus 
fratrum non possint fieri a conventibus , nisi patres et fratrcs subscri- 
bentes et consentientes sint insimul congregati in aliquo uno loco ; et 
hoc idem dicimus de patribus provinciae subscribentibus se vel consen- 
tientibus in aliquibus litteris provinciam concernentibus ; et quod vi- lo 
deatur et sciatur, quae in litteris continentur et scribentur, et hoc sub 
poena gravioris culpae, ut in ista ordinatione inhibetur , quae iam est 
constitutio , ex quo habet tria capitula. Declarantes et determinantes, 
omnia quae in contrarium lient, esse irrita et invalida et nuUius roboris 
vel momenti. 15 

Contirmamus et approbamus servandam ordinationem factam in aliis 
praecedentibus capitulis generalibus et confirmatam in capitulo celebrato 
Vallisoleti videlicet anno domini •mdxxiii^- et ex tunc facta est consti- 
tutio, de difhnitore et socio generalis vel electoribus magistri ordinis, 
quae talis est : Diffinitor capituli generalis pro tempore proxime futuri 20 
ante ultimum annum electus sit diffinitor, si alius non fuerit postea le- 
gitime electus. Idem dicimus de socio illius, quod valeat et sit eodem 
modo legitimus socius et in anno electionis magistri ordinis sit elector, 
si non est alius elector electus, et tam diffinitor quam socius habeant 
litteras tesiimoniales non tantum a priore provinciali, sed etiam a toto 25 
diffinitorio, alias nuUo modo admittantur nec ad diffinitionem nec ad ele- 
ctionem magistri ordinis, nisi aliter de iure constiterit. Idem dicimus de 
diffinitoribus capituli provincialis praecedentibus, qui veniunt ad electio- 
nem magistri ordinis. 

Istae sunt determinationes seu declarationes. 30 

Determinamus et declaramus, quod contributiones non augeantur in 
conventu et studio Parisiensi, sed stent consuetudini ante omnia solitae, 
prout soliti sunt studentes solvere, et quod servetur ordo solitus hucus- 
que servatus circa ordinationem promovendorum. 

Item declaramus priorem provincialem provinciae Aragoniae reve- 35 
rendum patrem magistrum loannem Micho (i) esse absolutum a provin- 
cialatu Aragoniae, eo quod compleverit quatriennium sui provincialatus 
in eadem provincia ; et facimus et instituimus et confirmamus vicarium 
generalem praefatae provinciae et electionis futuri provincialis tam in (i) De fr. loanne Micho cf. supra pag. 266. iSSg] ROMAE MDXKXIX. 2^1 

spiritualibus quam teniporalibus cum plena potestate, quam habent vi- 
carii generales in sua provincia mortuo vel amoto provinciali, reveren- 
dum magistrum fr. Thomam de Guzman (i) provinciae Hispaniae, quous- 
que provinciaiis provinciae Aragoniae fuerit electus, confirmatus et prae- 
5 sens ; mandantes eidem in meritum sanctae obedientiae , [ut] tale onus 
acceptet et exequatur. Fratribus autem praefatae provinciae omnibus sub 
(eadem) poena praecipimus, [ut] eidem vicario reverendo generali pa- 
reant et obediant uti ipsorum vero et legitimo pastori. 

Item determinamus et declaramus quibusdam iustis de causis no- 

10 strum animum moventibus , [quod] per praesentes absolvimus fr. Me- 
nendum Stremon a provincialatu provinciae Portugalliae et psr praesentes 
ipsum fore absolutum declaramus. Gui provinciae Portugalliae facimus 
et instituimus reverendum patrem magistrum Hieronymum de Padiglia 
provinciae Hispaniae generalem vicarium, institutum primo per reveren- 

'5 dissimum magistrum ordinis magistrum loannem de Fenario et confir- 
matum a reverendissimo praesenti magistro ordinis magistro Augustino 
Recuperato de Faventia, dum esset ordinis vicarius generalis. Gui damus 
plenam potestatem in eadem provincia in temporalibus et spiritualibus 
tam in capite quam in membris. Quem vicarium facimus generalem in 

2o tota provincia tam praesidentiae (?) quam electionis futuri provincialis, 
ita quod sedeat in banco et recipiat vota habeatque primam vocem in 
electione. Quae electio provincialis non celebretur, quousque ad reveren- 
dum praefatum vicarium litterae aliae a reverendissimo generali magistro 
ordinis (non) devenerint. Praecipientes eidem reverendo vicario magistro 

25 Hieronymo, ut hoc onus in meritum sanctae obedientiae suscipiat et 
aliis fratribus subditis omnibus eiusdem provinciae, cuiuscumque gradus 
extiterint, ut illi in omnibus secundum deum et religionem obediant, et 
omnia hucusque facta per illum praefatum vicarium tamquam vera et 
firma habeantur et observentur. 

30 Item declaramus et determinamus, quod illa consuetudo provinciae 

Portugalliae, per quam eligantur duo electores in electionem provincia- 
lis, non sit secundum tenorem nostrarum constitutionum et eam nolu- 
mus observari. 

Item ad tolienda scandala honestatemque religionis servandam In 

35 Urbe, totius mundi capite, statuimus et ordinamus volumusque quam- 
tocius exequutioni mandari, quod prior conventus Minervae de iudicio 
reverendissimi magistri ordinis locum quam citius habeat disponcre et 
aptare pro hospitibus acceptandis, omnesque hospites ordinis nostri un- 
decumque advenientes teneantur cum omni charitate recipere et de nc- (1) De fr. Thoma de Guzman d. 1. c. pag. 263. o — o ACTA GAPITULORUM GEMERALIUIM O. P. [iS^Q 

cessariis providere. Hospites vero certam portionem taxandam a reve- 
rendissimo generali magistro conventui solvere [teneantur] ; fratres autem 
sine licentia et necessitate magna ad Urbem venientes iuxta ordinationem 
poena carceris irremissibiliter puniantur. 

Item approbamus, quod in provincia Ungariae, Provinciae dati non 5 
sint priores, nisi forte per compromissum dati essent, et si qui sunt in 
praesenti alio modo dati a provinciali conventibus illis, declaramus, quod 
non sint priores, sed de novo eligantur. 

Item declaramus cantari Kyrie paschale in dominicis et simplicibus 
festis in provincia Germaniae inferioris, et in eadem provincia declara- 10 
mus diem communionis semel in mense, exceptis praecipuis solemnita- 
tibus anni. 

Determinamus et stabili statuto promulgamus in his scriptis, quod 
quilibet provincialis in sua provincia, quando reverendissimus generaiis 
personaliter ad suam provinciam, deo auctore, profectus fuerit vel quo- 15 
modolibet alias disposuerit, unum vel plures conventus iuxta qualitatem 
et numerum fratrum suae provinciae deputet, in quibus regula et con- 
stitutiones ordinis nostri cum omni vigore ab omnibus illic degentibus 
observentur ad unguem, nec cum aliquo ibi commorante in carnibus vel 
aliis vitae regulari repugnantibus quoquo modo aut quovis praetextu vel 20 
colore nisi propter actualem dumtaxat infirmitatem dispensari possit. In 
quibus quidem conventibus et locis nemo cogatur stare invitus nec ali- 
quis nolens a suo retrahatur fervore, nisi quem iam excepti (!) propositi 
et inceptae observantiae poenituerit. Verum ne fortassis contingat, quod 
deus avertat, sicut plerumque solet ex maligni spiritus suggestione con- 25 
tingere, ut qui videntur bono spiritu ad meliora accendi, aliquando su- 
perbia, ambitione ac aliorum contemptu ad deteriora trahantur, et unde 
quaerunt meliores fieri, inde inobedientes et suis superioribus efficiantur 
rebelles, volumus et determinamus et praesenti statuto ordinamus, quod 
omnes in talibus conventibus degentes in omnibus et per omnia suis 30 
provincialibus censeantur subiecti , qui visitare , assignare et removere 
possit, prout antea consueverant, et omnia alia tam in dictis conventi- 
bus quam fratribus facere possint, quae dicto vivendi modo et regulari 
arctitudini non repugnent. Hortantes in Christo dictos reverendos pro- 
vinciales, ne sint illis impedimentum fervoris, quibus generali sententia 35 
prohibetur, ne spiritus domini in aliquo extinguatur, et fratres ipsos, 
qui cum tali observantiae arctitudine degunt, paterna charitate monentes, 
ne ceteros de sua provincia spernant nec alicui detrahant nec aliis me- 
liores se esse existiment, animadvertentes, quod quanto quis perfectior 
est, tanto debet esse humilior et tanto in omnibus supcrioribus obedien- 40 
tior, illius exemplo, qui usque ad mortem factus est obediens, ut mor- iSSg] ROMAE MDXXXIX. 2^3 

tem nostram sua morte destrueret ac in omnibus humilitatem et obe- 
dientiam nos doceret. Adiicientes et districte mandantes , ne fratres in 
talibus sibi deputatis conventibus commorantes quovis modo possint ha- 
bitum iuxta morem provinciae in suis provinciis deferri consuetum mu- 
5 tare neque possessiones ceteraque immobilia neque pretiosa alienare abs- 
que speciali reverendissimi generalis consensu, qui dum visitaverit omnia, 
quae huiusmodi modum vivendi conducere iudicaverit, prout sibi libuerit, 
ordinavit, cuius prudentiae et sollicitudini cuncta relinquimus , illique, 
si et quantum opus est, sicut et in ceteris ita et in istis totam diffini- 

10 torii auctoritatem impartimur , quatenus sua reverendissima paternitas 
haec omnia per se vel per alios opportunis temporibus ac remediis ad 
libitum possit executioni demandare. Cui sicut spiritus sanctus optimam 
voluntatem contulit, ita bonum rei successum optatumque totius ordinis 
perfectae reformationis finem rogamus altissimum impartiri dignetur. 

15 Item determinamus et declaramus, quod provinciales, qui ex brevi 

facti sunt biennales, sint quadriennales, accedente tamen sanctissimi do- 
mini nostri et maioris partis capituli provincialis sive suae provinciae 
consensu, et tunc habeat vim haec determinatio, quando intimabitur re- 
verendissimo generali et ab eodem fuerit approbata. Et si qui sunt et 

20 illi qui fuerunt biennales, completo biennio, sint ipso facto absoluti nec 
possint reassumi, nisi intermediet aiius provincialis sive per annum ste- 
terit in provincialatu sive per duos aut tres aut quatuor. Declarantes, 
quod consensus datus a conventus patribus de quadriennali mitti debeat 
ad reverendissimum generalem, ut per ipsum approbetur. Et quadrien- 

25 nales provinciales et biennalis provinciaiis absolutus et ceteri subsequentes 
non possint reelegi ad provincialatum ut supra sive per sex menses sive 
per annum et plus steterit. 

Item determinamus et declaramus, quod priores, qui steterunt per 
duos annos in conventibus suis, completo biennio sive uno anno, ubi 

30 sunt annuales, ipso facto sint absoiuti, et in futurum priores conven- 
tuales sint triennales, dummodo maior pars fratrum illius conventus con- 
sentiat. Qui quidem consensus mittatur ad capitulum provinciale et ibi 
conferatur super acceptatione vel non acceptatione ; et si a maiori parte 
capituli provincialis fuerit acceptatum, priores iillus conventus sint trien- 

35 nales. 

Item determinamus et stabilimus prohibitionem factam contra fra- 
tres congregationis Franciae propter conventum Cabuliensem ; et de novo 
praecipimus sub sententia excommunicationis, quod amplius non faciant 
quaestus. 

40 Declaramus, quod magister reverendissimus auctoritate sibi concessa 

cum toto diinnitorio crcavit magistros inf^rascriptos in tlicologia vidcli- 

MOPH y is 274 ACTA CAPITULORaM QENERALTQM O. P. [l^Sg 

cet : fr. Hieronimum de Padiglia (i) vicarium generalem provinciae Por- 
tugalliae, fr. Thomam de Guzman (2) vicarium generalem provinciae 
Aragoniae, fr. Theodoricum de Sconhovia (3) provincialem provinciae 
Germaniae inferioris, fr. Matthiam Leonis (4) diffinitorem provinciae Ger- 
maniae superioris, fr. Antonium Romerum (5) bacchalaureum de provincia 5 
Betica; quos omnes per praesentes confirmamus et approbamus. 

Declaramus, quod studentes missi a reverendis provincialibus pro- 
vinciarum ad aliquod studium generale intelligantur missi a diffinitoribus 
provinciarum. 

Item declaramus, quod magistri, qui primo fuerunt laureati via iu- 10 
ridica sine dolo in ordine nostro, etiam prius professos, laureatos tamen 
post praecedant, ita quod non habeatur respectus ad professionem , sed 
ad coronam acceptam primo iuridice. 

Item declaramus in hoc capitulo generali in Urbe celebrato fuisse 
electum in generalem magistrum ordinis reverendum patrem magistrum 15 
fr. Augustinum Recuperatum (6) de Faventia et acceptatum a sanctissimo 
domino nostro Paulo III. in generalem ordinis nostri, et quatenus opus 
esset, de novo confirmavit bina vice, semel in capella sancti Petri post 
missam cantatam coram omnibus cardinalibus , quem repraesentarunt 
sanctitati suae reverendus pater provincialis utriusque Lombardiae fr. San- 20 
ctes de Mantua (6), rev. provincialis provinciae Aragoniae magister loannes 
Michoo (6), rev. provincialis provinciae Poloniae magister Martinus (6), 
rev. provincialis provinciae Regni magister Stephanus de Cassano (6), 
rev. magister Antonius Caramanicus (6) diffinitor provinciae sancti Tho- 
mae. Secundo praesentatus fuit cidem sanctissimo domino nostro idem 25 
rev. pater generalis in palatio sanctitatis suae per rev. patrem magistrum 
Stephanum de Cassano provincialem provinciae Regni , magistrum Al- 
bertum Casa (6) provincialem provinciae Beticae, rev. diffinitorem utrius- 
que Lombardiae fr. Dominicum de Castansdulo (6), fev. diffinitorem pro- 
vinciae sancti Thomae magistrum Antonium Caramanicum ; coram qui- 30 
bus sanctissimus dominus noster papa acceptavit ipsum in generalem or- 
dinis nostri et iterum, quatenus opus esset, ipsum confirmavit et con- 
cessit eidem reverendissimo maglstro licentiam magistrandi decem fratres (i) De fr, Hieronymo de Padiglia cf. supra png. 271. 

(2) Dc fr. Thoma de Guzman cf. 1. c. 

(3) De fr. Theodorico de Sconhovia cf. 1. c. pag. 231. 

(4) De fr. Matthia Leonis cf. 1, c. pag. 267. 

(5) De fr. Antonio Romero cf. 1. c. pag. 252. 

(6) De fr. Augustino Recuperato , Sancte de Mantua, loanne Micoo , Martino 
Polono, Stephano de Cassano, Antonio Caramanico, Alberto Casa, Dominico de Ca- 
stanedulo cf. 1. c. pag. 266, 267. iSSg] ROMAE MDXKKIX. 2/5 

ex ordine in sacra theologia, et ad supplicationem rev. patris diffinitoris 
utriusque Lombardiae supradicti concessit sanctitas sua omnibus fratri- 
bus existentibus in capitulo Romae celebrato indulgentiam plenariam. 
Item declaramus, quod reverendus procurator ordinis non teneatur 

5 satisfacere creditoribus fratribus nostri ordinis, qui dicunt et fatentur, se 
debere recipere quandam summam pecuniarum a procuratore defuncto 
fr. Seraphino Bsllandini (i) , quam illi accomodasse dicunt, dum vive- 
ret, et sic liberamus officium procuratoris a tali solutione. 
Istae sunt absolutiones. 

10 Absolvimus priorem provincialem provinciae Franciae quia senem, 

compatientes sibi et laboribus suis et damus in vicarium generalem eidem 

provinciae et [electionis] futuri provinciaiis Franciae magistrum Stepha- 

num Paris (2), donec provincialis electus fuerit, confirmatus et praesens. 

Absolvimus a poena gravioris culpae in provincia Regni hos fratres 

15 videlicet : fr. Albertum de Optato, loannem de Tripalta, Thomam Gal- 
lutium de Neapoli, Natalem de Rocca Gulielma, Benedictum de Fundis, 
quem ab omni penitentia iniuncta a superioribus liberamus , et Anto- 
nium de Campania, quem postquam perfecerit poenitentiam et non ante 
et tunc ipsum et omnes alios praedictos ad gratias ordinis restituimus 

20 et praesertim ad vocem activam et passivam. Qui si poenitentiam non 
perfecerit dictae poenae gravioris culpae, ad quam per reverendum pro- 
vincialem est addictus , ipsum declaramus, non esse absolutum ab ea 
poena nec restitutum ad gratias ordinis. 

Absolvimus ab omni poena , quam incurrerunt , fratres Dionisium 

25 Patavum et Thomam seniorem de Liniaco (3) , eo quod sleterint extra 
ordinem ipsosque recipimus ad ordinem et in conventibus suis vicariae 
sancti Dominici ac restituimus ad gratias ordinis et praesertim ad vocem 
activam et passivam. 

Item absolvimiis fr. Fredericum de Civitate Vetula (4) ab omni poe- 

30 na, quam incurrit, eo quod extra ordinem steterit et ad ordinem reductus 
fuerit per saeculares, ipsumque restituimus ad gratiam ordinis. 

Item absolvimus a poena gravioris culpae fr. Valentinum de Senis 
magistrum et ab omni alia poena, quam incurrit Senis et alibi hucus- 
que pro quibusdam litigiis suis factis inter fratres, ipsumque restituimus 7) Bellandini] Belo S. (i) Fr. Seraphinus Bellandini procurator generalis ordinis ab anno 1532 ad 1535 ; 
Masetti 1. c. pag. 96. 

(2) De fr. Stephano Paris cf. supra pag. 267. 

(3) Videtur esse idem ac Th. de Liniaco, de quo supra pag. 76. 
{4) De fr. Frederico de Civitntc Vetula cC. 1. c. pag. 77. 276 AGTA GAPITULORUM GENERALTUM O. P. [iSSq 

ad omnes gratias ordinis et potissime ad vocem activam ct passivam et 
finem imponimas litigiis suis. 

Isti sunt praedicatores generales. 

In primis facimus praedicatores generales in provincia Rcgni ven. 
patrem fr. Thomam Caucherum de Aversa et fr. Ludovicum de Neapoli; 5 
et in vicaria sancti Dominici fr. Thomam seniorem de Liniaco eiusdem 
vicariae, et fiant secundum tenorem nostrarum constitutionum, et fr. Pe- 
trum Andream de Alexandria (i) bacchalaureum, si provincia eum ac- 
ceptabit. 

hi provincia Calabriae facimus praedicatores generales fr. Bernardum 10 
de Cotronio et fr. Dominicum de Belveder, servata tamen constitutione 
de praedicatoribus generalibus doctrinae scilicet et tempoiis ac maturi- 
tatis ; et patrem Benedictum Rosam Venetum et fr. loannem Petrum Ve- 
netum vicariae sancti Dominici. 

Istae sunt commissiones. 15 

Committimus reverendissimo magistro omnem nostram auctoritatem 
et facultatem addendi et minuendi, mutandi et dispensandi ac breviter 
omnia et singula faciendi, quae generale capitulum potest, etiam si talia 
forent, quae mandatum exigerent magis speciaie, volentes, quod simpUci 
verbo eius credatur. 20 

Committimus et concedimus singulis huius capituli reverendis pro- 
vincialibus et diffinitoribus praesentibus , quod possint recip^re unum 
apostatam in suis provinciis et restituendi eos ad gratias ordinis cum 
suis litteris testimonialibus. 

Committimus reverendo priori Coloniensi et priori Aquensi iudi- 25 
cium causae et litis inter fratres Lovanienses et Brucellenses ex una partc 
et fratres conventus Leodiensis ex altera parte ; qui si non possint con- 
cordari, possint eligere tertium patrem pro concordia facienda ; praeci- 
pientes eis in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae necnon sub 
poena gravioris culpae, quam ipso facto declaramus eos incurrisse, nisi 3^^ 
infra tres menses a notitia praesentium hanc litem determinent et con- 
cludant et quoad principalem et quoad accessorem ; mandamusque prae- 
dictorum conventuum litigantium patribus, ut absque uUa appellatione 
illorum sententiae pareant. Et hoc sub poenis eisdem. 

Istae sunt licentiae magistrandorum et baccalaureorum ordinan- 35 
dorum. 

Concedimus licentiam fr. loanni Clarcauth ad suscipiendum magi- 
sterium secundum tenorem constitutionum, filio Lovaniensis conventus 
provinciae Germaniae inferioris. (i) Dc fr. Petro Andrea de Alexandria c(. supra pag. 239. iSSg] ROMAE MDXXKIX. 277 

Concedimus licentiam legendi sententias pro forma et gradu ma- 
gisterii fr. Salvatori de Mineo, fr. Leonardo de Faro in studiis bene visis 
reverendissimo generali cum condilione et concessione facta ad petitio- 
nem provinciae Trinacriae de graduandis et promovendis. 

5 Item concedimus licentiam magistrandi fr. Benedicto de sancto Mar- 

tino provinciae Aragoniae et fr. Gabrieii Bartholomaeo praesentato li- 
centiam magistrandi. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Georgio de sancto la- 
cobo (i) Hispano provinciae Portugalliae. 

10 Item concedimus licentiam magistrandi fr. Vito de conventu Cra- 

coviensi post rigorosum examen, cui damus in examinatores magi- 
strum Albertum Taurini (2) regentem studii Cracoviensis et fr. Thomam 
Szyczowum (3), quibus mandamus, [ut] servent constitutionem de ma- 
gistrandis ad unguem. 

15 Item concedimus licentiam fr. Cornelio Arborensi conventas Anth- 

verpiensis priori Anthverpiensis conventus magistrandi. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Petro Martyri de Brixia. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Antonio de Padua ex- 

pleto suo baccalaureato ordinario et lectura sententiarum Paduae, prae- 

20 misso rigoroso examine per examinatores illius vicariae secundum teno- 
rem nostrarum constitutionum ad unguem et praesentis capituli de tem- 
pore ac servato ordine concesso in vicaria sancti Dominici. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Bernardo de Utino vicario 
provinciae sancti Dominici. 

25 Item concedimus licentiam magistrandi fr. Bartholomaeo de Miran- 

da (4) praesentato ex collegio Valiisoletano provinciae Hispaniae. 

Item concedimus licentiam fr. loanni de Guasperra provinciae Tho- 
losanae magistrandi et concedimus licentiam magistrandi post annum a 
notitia praesentium fr. Antonio de Sarmento provinciae Aragoniae. 

30 Item concedimus licentiam fr. Cipriano de Brigella conventus Me- 

diolani, fr. Vincentio de Fornariis conventus Genuensis, fr. Georgio de 
Brigella, fr. Augustino de Valdengo vicario provinciae sancti Petri Mar- 
tyris magistrandi ; quibus damus in examinatores reverendum magistrum 
Baptistam Mediolanum (5) et fr. Vincentium de Occimiana utriusque Lom- 

35 bardiae ; quibiis mandamus, ut examinent ipsos rigorose ut in consti- (i) De fr. Gcorgio de s. lacobo cf. SSOP. II, 139. 

(2) De fr. Alberto Taurino cf. supra pag. 205. 

(3) De fr. Thoma Szyczowo cf. SSOP. II, 125. 

(4) De fr, Bartholomaeo de Miranda (de Carranza) cf. 1. c. pag. 236. 

(5) De fr. Baptista Mediolano cf. supra pag. 235. 278 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O.. P. [iSSp 

tutionibus, (et) aggravantes conscientias ipsorum circa sufficientiam magi- 
strandi eos. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Vincentio Tarvisino (i) 
baccalaureo vicario provinciae sancti Dominici secundum tenorem nostra- 
rum constitutionum et ordinationem factam in eadem vicaria petitam a 5 
reverendo vicario magistro loanne Francisco (2) et sibi concessam a toto 
diffinitorio, cui damus in e\aminatores lectorem conventus sancti Dominici 
de Venetiis et lectorem sancti Petri Martyris de Muriano ac praedica- 
tores eorumdem conveniuum, aggravantes conscientias ipsorum. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. Thomae de Castello et 10 
fr. Laurentio Florentino, ut completo baccalaureatu, praemisso examine 
secundum nostrarum constitutionum etc. 

Item concedimus licentiam raagistrandi fr. Petro Civitatis Castelii, 
ut expleta lectura sententiarum et suo baccalaureatu ordinario in studio 
Senensi Campi regii seu in alio studio ac praemissa rigorosa examina- 15 
tione tam baccalaureatus quam magisterii, si fuerit iudicatus sufficiens, 
possit ad magisterium promoveri. 

Item concedimus licentiam fr. loanni de Savilia provinciae Hispaniae 
magistrandi , fr. Maximo de Tarvisio (3) vicario provinciae sancti Do- 
minici eiusdem vicariae, ut expleto cursu sui studii et praemisso rigo- 20 
roso examine et servata ordinatione praesentis capituli de aetate etc. 

Concessiones baccalaureorum. 

Concedimus iicentiam baccalaureatus ad legendum bibliam in con- 
ventu Coloniensi fr. loanni Calcar provinciae Germaniae superioris. 

Item concedimus licentiam legendi pro gradu et forma magisterii 25 
fr. Bernardo de Abbate provinciae Tholosanae, fr. Marco de Reufarto con- 
ventus sancti Berontii, fr. Odeto de Pino, fr. Garano de Bario, fr. Ber- 
nardo de Fraxino conventus Molinensis, fr. loanni Fromapts Appamia- 
rum ad baccalaureatum tantum et fr. Michaeli de Viquen ad baccalau- 
reatum tantum. 30 

Item concedimus licentiam fr. Paulo Sardinio conventus Posna- 
niensis baccalaureo praesentis capituli diifinitori Poloniae provinciae pro 
forma et gradu magisterii in studio Cracoviensi, et fratribus Gabrieli 
conventus Lanicensis, Ludovico Wratislaviensis assumendi gradum bac- 
calaureatus in aiiqua universitate, fr. Antonio Bertalti Carpentoracensis 35 
conventus in Montepessulano, fr. Hiriquin Loche conventus Aquensis in 
universitate Aquensi ad legendum sententias pro gradu et forma magi- 
sterii et similiter fr. Stephano Muretti in universitate Montispessulani. (i) De fr. Vincentio Tarvisino cf, supra pag. 236. 

(2) De fr. loanne Francisco cf. 1. c. pag. 155. 

(3) De fr. Maximo de Tarvisio cf. 1. c. pag. 236. i539] ROMAE MDxxxrx. 279 

Item concedlmus licentiam legendi sententias pro forma et gradu 
magisterii in conventu Barcellonae fr. facobo Bosca et similiter in con- 
ventu Valentino fr. Thomae de los Reies provinciae Aragoniae, fr. Mel- 
chiori Percanno ex collegio Vallisoletano, fr. Michaeli de Aratia de Victo- 
5 ria, fr. Martino de Ledesma (i) conventus Salamantini, fr. Francisco de 
Bobadilla conventus Lapidis fixi et fr. Petro Serrano conventus Abu- 
lensis. 

Item coicedimus licentiam fr. lacobo Naclanto Florentino (2) ad 
legendum santentias in conventu Perusino pro forma et gradu magisterii 
10 per tres annos videlicet i^Bq, 1540, iS^i. 

Item assignamus ad legendum sententias pro forma et gradu ma- 
gisterii in aliqua universitate famosa provinciae Tholosanae fr. loannem 
de Carrusio et similiter fr. Georgium de Lima provinciae Portugalliae 
in universitate Bituricensi vel in aliqua universitate famosa, et fr. Theo- 
15 philum Sculicem Calabrum ad legendum sententias pro forma et gradu 
magisterii in studio Neapolitano pro praesenti anno 1539 et pro secundo 
anno i 540. 

Item assignamus in conventu Trivisino vicariae sancti Dominici in 
baccalaureum fr. Petrum Martyrem de Cipro provinciae Terrae sanctae 
20 ad legendum sententias pro forma et gradu magisterii , qui examinatus 
hic in capitulo et approbatus ab examinatoribus generalis capituli. 

Et notum facimus nos diffinitores una cum reverendissimo magistro, 
ut licentiati ad magisterium et baccalaureatum supradicti nullo modo 
promoveantur, nisi prius fuerint examinati rigoroso examine secundum 
25 tenorem nostrarum constitutionum ab examinatoribus in provinciis ipso- 
rum et per saltum non perfecerint cursus suos et iuridice iuxta ordina- 
tionem factam de aetate in praesenti capitulo et in universitatibus vel 
a reverendissimo habente potestatem. 

Item concedimus licentiam magistrandi fr. loanni Chionis conventus 
30 Carpentoracensis, fr. Petro Ruselli conventus Valentiae et fr. Gaspardi 
[Misonis] conventus Sistarici. 

Concedimus licentiam fr. Aurelio de Prierio, fr. Vincentio de Quin- 
tiano et Paulo de Cremona provinciae utriusque Lombardiae, ut possint 
promoveri ad baccalaureatum. 
35 Item concedimus licentiam ad legendum sententias pro forma et 

gradu magisterii fr. Roderico Muye, fr. Gundesalvo Feruyra, fr. Antonio 
Freire provinciae Portugalliae. 

Istae sunt approbationes. (i) De fr. Martino dc Ledesma c[. SSOP. II, 230. 
(2) De fr. lacobo Naclanto cf. 1. c. pag. 202. 28o AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [^^^O 

Approbamus magisterla fr. losephi Corrigiae (i) et fratrum Petri 

Campardi, Simonis Cardetii et loannis de Torta provinciae Tholosanae et 

lecturam sententiarum fratrum Guilelmi de Cruce et Guilelmi Balembido 

eiusdem provinciae , et fratrum Stephani Rufi (2) , Thomae Christiani, 

Petri Ugonis, Renaii Barilerii provinciae Provinciae, et fr. Chrysostomi 5 

de Tarento provinciae sancti Thomae, et lecturam sententiarum loannis 

Chionis conventus Carpentoracensis, Petri Ruselli conventus Valentiae, 

Gaspardi Misonis conventus Cistarici ; et magisteria fratrum Bernardi Be- 

rardi, Damiani Regis, Claudii Baccineti, et eundem assignamus in regen- 

tem provinciae conventus Avinionensis , fr. Petri Martiris (3), Gabrielis 10 

de Padua (4) magisteria, et baccalaureatum fr. loannis Bernardi de Cherio, 

et fr. Andreae de Alexandria, si sint legitime per viam ordinis promoti ; 

et magisceria fratrum Dominici de Florentia (5), Raphaelis de Florentia, 

Vincentii de Tibure, Mariotti Victoris et Zenobii de Fiorentia (6), Matthaei 

de Cassano (7), Alberti de Balneolo (8) et Antonii de Neapoli (8), ma- 15 

gisterium fr. Andreae de Penna provincialis provinciae sancti Thomae, 

fratrum Francisci de lanua et Augustini de lanua (9) et baccalaureatum 

fr. Dominici de Taurino ct magisterium fr. Gabrieiis Alphonsi provinciae 

Aragoniae et magistri Archangeli Veneti (9) ac magistri Nicolai Veneti 

diffinitoris Graeciae et magistri Augustini Marsianini de Florentia re- 20 

gentis in studio Perusino, et fr. Petri Pauli Aretini magistri, Antonii de 

Martina (9) magistri , et Vincentii de Licio magistri, fr. Bartholomaei 

de Miranda (10) magistri, qui magisterium accepit publica habita licentia 

a summo pontifice, Gregorii Silvii Todiensis provinciae Franciae in con- 

ventu Bituricensi et loannis Giaencaut (11) et Petri Divole (i i) conventus 

Antisiodorensis in studio Parislensi eiusdem provinciae et Marci [de] 

Tropea Calabri (12). 

Approbamus translaiionem factam per reverendissimum magistrum 
loannem de Fenario fr. loannis Fannaquerensis provinciae Portugalliac 25 (i) De fr. losepho de Corrigia cf. supra pag. 235. 

(2) De fr. Stephano Rufi cf. 1. c. pag. 238. 

(3) De fr. Petro Mart. cf. 1. c. pag. 251. 

(4) De fr. Gabriele de Padua cf. 1. c. pag. 236. 

(5) De fr. Dominico de Florentia cf. 1. c. pag. 237. 

(6) De fr. Zenobio [de Medici] de Florentia cf. SSOP. II, 133. 

(7) De fr. Matthaeo de Cassano ct Antonio de Neapoli c[. supra pag. 238. 

(8) De fr. Alberto de Balneolo cf. 1. c. pag. 211. 

(9) De fr. Augustino de lanua, Archangelo Veneto, Antonio de Martina cf. 1. c. 
pag. 236. 

(10) De fr. Bartholomaeo de Miranda c[. 1. c. pag. 277. 

(11) De fr. loanne Giaencaut (a/. Guin Curt) et Petro Divole cf. 1. c. pag. 235. 

(12) De fr. Marco cf. 1. c. pag. 267. 1539] KOMAE MDXXXIX. 281 

ad provinciam Aragoniae et filiationem eiusdem in conventu sanctae Lu- 
ciae villae Alcanicii. 

Approbamus filiationem fr. PVancisci Gatavide a conventu sancti 
Matthaei provinciae Aragoniae, fr. loannis Navarro pro conventu Xati- 

5 vae, Laurentii Ximenez pro conventu Barchinonae et translationes eorum 
a suis provinciis ad provinciam Aragoniae. 

Approbamus, quod nulius habeatur pro magistro eciam examinatus 
per examinatores, nisi compieverit gradus suos in aliquo studio et non 
per saltum, addentes in vicaria provinciae sancti Dominici, qui ultra hoc 

10 soius pubiice cathedram teneat in studio generali Paduae eiusdem vi- 
cariae. 

Item approbamus, quod conventus Perae, qui est prope Constanti- 
nopolim sub nulla provincia, uniatur provinciae Graeciae et subiiciatur 
provinciali Graeciae, et translationis fr. loannis Ganzini factam per re- 

15 verendissimum generalem de Fenario de congregatione Franciae ad pro- 
vinciam Provinciae et approbamus etiam conventualitatem factam in con- 
ventu Garpentoracensi. 

Item approbamus conventualitatem fr. Antonii Alfantis factam a 
conventu Garpentoracensi. 

20 Item acceptamus et approbamus incorporationem conventus Niciensis 

provinciae Provinciae congregationi Franciae, et quantum opus est, di- 
ctum conventum incorporamus eidem congregationi iuxta breve sanctis- 
simi domini nostri Pauli tertii. 

Icem approbamus loca Gorrigiae, Lugi et Medulae, ut scilicet sint 

25 conventus. 

Item acceptamus locum Givitatis Vigiiiarum, Gravinae, Gratularum 
et Terrae Altemurae provinciae sancti Thomae, et quod fiant conventus 
et priores habeant. Et in provincia Aragoniae acceptamus domum san- 
ctae Annae Vallis de Albaida, ut possit fieri conventus ordinis. 

30 Approbamus magisteria fratrum Vincentii Galvo (i) praesentis ca- 

pituli diffinitoris, loannis de Ochoa (2), Augustini ex Mafforio, reformatio- 
nem studii Barchinonensis et conventus Valentini provinciae Aragoniae et 
ordinationem factam de assignatis per reverendum provincialem ibidem 
provinciae Aragoniae, quam volumus inviolabiliter observari. 

35 Item approbamus in provincia Germaniae, quod fratres fugitivi iilius 

provinciae non admittantur ad quodcumque studium generale extra pro- 
vinciam illam sine speciali licentia capituii provincialis iliius provinciae, 
et in eadem provincia approbamus, quod fratres ordinis volentes habitare (i) De fr. Vincentio Calvo cf. supra pag. 267. 
(2) De fr. loanne de Ochoa cf. 1. c. pag. 237. 282 ACTA CAPITULORUM OBNERALIUM O. P. [i^Sq 

Lovanii studii gratia non permittantur habitare in civitate in scandalum 
ordinis, et concedimus prioribus praedictae provinciae , [ut] possint re- 
currere ad summum pontificem expellendi eos, si per breve habitareijt 
ibidem. 

Item mandamus et praecipimus fratribus sancti Othomari et Atre- 5 
batensis in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae , [ut] solvant 
contributiones solitas reverendo provinciali Germaniae inferioris. 

Item approbamus magisteria infrascriptorum magistrorum provinciae 
Trinacriae magistri Pauli de Ballo, Dominici Landolina, Hieronymi de 
Renatio, Petri de Mirto, Raymundi de Recanato," Michaelis de Mirto (i), 10 
Antonini de Longo, Damiani de Taputio et Vincentii de Mirto (2). 

Item approbamus lecturam sententiarum in conventu Parisiensi vi- 
delicet fratrum lacobi Alberti, Antonii de Fonseca (3), Guilelmi de Eehie- 
viso , Gasparis ds Regibus et Augustini de Rivis ac Antonii de Contis, 
confessoris illustrissimi ducis Sabaudiae. 15 

Item approbamus translationem factam per reverendissimum suffra- 
ganeum Cracoviensem magistrum Dominicum (4) conventui Cracoviensi 
ob suffragia in vita pariter [et] post mortem. 

Item approbamus magisterium fr. Ludovici de Magistris de Turo 
provinciae sancti Thomae. 20 

Item approbamus temporalitatem provincialis regni Poloniae vide- 
licet quod provincialis possit durare annos sex, obtenta licentia tamen a 
summo pontifice. 

Item approbamus, quod conventus in provincia Poloniae , qui so- 
lum habent numerum senarium, vocem habeant tam in electione prioris 25 
conventualis quam provincialis. 

Item approbamus in eadem provincia, quod nullus de cetero pro- 
moveatur ad Jegendum sententias, nisi prius legerit bibliam ad minus 
per annum in conventu Cracoviensi aut in alio maiori conventu refor- 
mato secundum ordinationem capituli provincialis. 30 

Item in eadem provincia praecipimus omnibus fratribus conventuum 
hactenus reformatorum et potissime maiorum , ut huiusmodi reforma- 
tionem accipiant et observent. 

Item approbamus et concedimus oratorium Tcrdotii ad vitam ser- 
vitio revcrendissimi domini cardinalis Salviati nostri protectoris absquc 35 
tamen praeiudicio ordinis et ipsum aedificandum et in bonis tam sta- (i) De fr. Michaele de Mirto cf. supra pag. 240. 

(2) De fr. Vincentio de Mirto cf. 1. c pag. 213. 

(3) De fr. Antonio de Fonseca cf. SSOP. II, 136. 

(4) De Dominico Malochovio cp. Laodiceen. cf. BO. IV, 529. iSSg] ROMAE MDXxxrx. 283 

bilibus quam mobilibus augendum et quod prius accedat ad hoc con- 
sensus illius communitatis. 
Istae sunt translationes. 

In primis transferimus fr. loannem Baptistam de Castro Sangri pro- 
5 vinciae sancti Thomae a conventu Castri Sangri ad conventum sancti 
Dominici de Sulmona eiusdem provinciae, fr. Michaeiem Battum de pro- 
vincia Trinacriae de conventu sancti Dominici de Messana ad provin- 
ciam sancti Thomae ad conventum provinciae eiusdem Vastihaimonis et 
fr. Prosperum Romanum et Romualdum (i) Romanae provinciae de con- 

10 ventu sanctae Mariae super Minervam ad conventum Ananiae eiusdem 
provinciae et facimus eos filios nativos eiusdem conventus, fr. Sebastia- 
num Urbevetanum de conventu Urbevetano provinciae Romanae ad con- 
ventum Tudertinum eiusdem provinciae et facimus eum filium nativum 
eiusdem conventus et fr. Aurelium de Soncino de conventu lustinopoli- 

15 tano vicariae sancti Dominici ad conventum Estensem vicariae eiusdem, 
et fr. Nicoiaum de Veris provinciae Germaniae inferioris conventus 
Aquensis ad provinciam Germaniae superioris, et fr. Claudium Roderi a 
conventu Molinsnsi congregationis Gallicanae ad conventum Graiianopoli- 
tanum provinciae Franciae et fr. Reginaldum Dircis a conventu Roto- 

20 magensi congregationis Gallicanae ad provinciam Franciae, de conventu 
sibi providebit provincialis Franciae, et fr. Riccardum Marcialis cum 
socio suo a provincia Angliae ad provinciam Scotiae, quibus damus li- 
centiam, [ut] possint recipi in aliquo conventu Italiae seu Saxoniae, do- 
nej habebunt iter tutum in Scotiam, ubi possit sibi provideri de neces- 

25 sariis ; et fr. Guilelmum Nicolai conventus Marsiliae de congregatione 
Franciae ad provinciam Provinciae ; et revocamus translationem magistri 
lacobi Armandi (2) factam in conventu Aquensi et eundem reducimus ad 
conventum Cistarici, et revocamus translationem magistri loannis Cas- 
tiddi factam in conventu Montispessulani et eundem reducimus ad con- 

30 ventum Gengliasi, et transferimus fr. Salvatorem de Aversa proVinciae 
Regni de conventu sancti Petri Martyris de Neapoli ad conventum Ad- 
versanum, et Vincentium de Olibano eiusdem provinciae de Neapoli ad 
conventum Olibani et Petrum de Gaeta a conventu Taburni ad conven- 
tum sancti Petri Martyris de Neapoii omnes eiusdem provinciae , acce- 

35 dente assensu maioris partis conventus ; et fr. Benedictum de Sinario a 
conventu Voraginis ad conventum lanuae vicariae sancti Petri Martyris, 
et Michaelem Lembender sacrae theologiae lectorem cbnventus Norim- 
bergensis provinciae superioris Germaniae, a quo expuisus fuit a Lute- (i) De fr. Romualdo de Roma cf. supra pag. 237. 
(2) De fr. Lacobo Armandi cf. 1. c. pag. 23(S. 284 AGTA CAPITULORUM GENERAUUM O. P. [l^Sg 

ranis ad conventum Ruthvilrensem, fr. Michaelem Armanino a conventu 
nunc sancti Hieronymi de Messana ad conventum sanctae Annunciatae 
del Burgo Milete provinciae Trinacriae, et fr. Antbnium Syrenure a con- 
ventu Noti ad conventum sanctae Mariae de Gritta Milete eiusdem pro- 
vinciae, et fr. Thomam de Castalia a suo conventu ad conventum san- 5 
ctae Mariae de Angelis Terrae Caccabi eiusdem provinciae, et Nicolaum 
Rubeum a conventu Scentini , et loannem Petrum de Calabria a con- 
ventu Plociae, et Silvestrum de Savoia ad conventum sancti Dominici 
de Messana provinciae Trinacriae. 

Istae sunt assignationes. 10 

In studio Parisino assignamus fr. loannem Fabri de provincia Pro- 
vinciae pro lectura sententiarum in scholis sancti Thomae pro anno do- 
mini 1 540 pro loco extraneis debito. 

Item assignamus fr. loannem de Gozma extraordinarie ut supra, [ut] 
de consensu facultatis Parisiensis possit recipi. 15 

Item pro eodem anno in parvis scholis assignamus fr. loannem 
Louperte conventus Carnotensis provinciae Franciae. 

Item pro lectura bibliae eodem anno assignamus fr. Franciscum Vi- 
tuli conventus Cenomanensis congregationis Gallicanae. 

Item assignamus pro anno 1541 in magnis schoiis pro secundo iu- 20 
bileo ad lecturam sententiarum fr. Manassem de Molendinis conventus 
Nanetensis congregationis Gallicanae. 

Item assignamus in parvis scholis pro eodem anno et iubileo fr. An- 
tonium Verboes conventus Belvacensis provinciae Franciae. 

Item assignamus pro lectura bibliae in eodem anno fr. Petrum 25 
Morinum conventus Ambianensis provinciae Franciae. 

Item pro anno quarto et primo iubileo in magnis scholis assigna- 
mus fr. loannem Ludenia ([) Petrae hxac provinciae Hispaniae. 

Item in parvis scholis pro eodem anno fr. Michaelem Quatrebeufs 
conventus Redonensis congregationis GaUicanae. 30 

Item pro lectura bibliae pro eodem anno fr. lulianum Gritorgol 
conventus Dinanensis eiusdem congregationis. 

Item in eodem stJdio Parisino assignamus ad lecturam sententia- 
rum pro forma et gradu magisterii pro locis extraordinariis et absque 
praeiudicio ordinariorum fratres Petrum de lacha provinciae Aragoniae 35 
et lulianum Ferenensem ct Nicolaum Cotentu. 

Item in universitate Nanatensi assignamus ad legendum sententias 
pro forma et graiu magisterii fr. Franciscum de Villaribus congrega- 
tionis Galliae. (i) De fr. loanne Ludenia cf. SSOP. II, 198. 1539] ROMAE MDXXXIX. 285 

In studio Bononiensi assignamus in regentem pro tribus annis vide- 
licet pro anno domini i539, ^^40, 1541 reverendum magistrum Vincen- 
tium de Placentia (i) et substituimus magistrum Thomam de Vicentia (i), 
et in bacchalarium pro anno 1^40 fr. Aurelium de Prierio (2), et 1541 

5 et pro daobus aliis annis videlicet i 642 et i 5^3 fr. Vincentium de Quin- 
tiano (3); iri biblicum vero assignamus eos, qui pro tempore fuerunt ma- 
gistri studentium. In magistrum vero studentium pro anno i539 fr. Re- 
ginaldum de Mantua , pro anno 1 540 fr. Bartholomaeum de Vicentia 
et pro 1541 fr. Paulum de Mirandula. In studentem theologiae assigna- 

10 mus fr. Bartholomaeum Hasabacher conventus Lansutensis provinciae 
Germaniae superioris in studio Bononiensi utriusque Lombardiae pro rata 
provinciae Germaniae superioris. 

In studio sancti Dominici de Neapoli damus in regentem pro primo 
anno magistrum Vitum de Matera (4) videlicet i539, pro secundo et tertio 

15 et anno 1540, 1^41 magistrum Stephanum de Cassano (5); in bacchala- 
rium ordinarium pro duobus annis fr. Theophilum de Calabria scilicet 
pro anno i539, 1^40, qui fuit examinatus in capitulo generali et ad- 
iudicatus sufficiens pro forma et gradu magisterii, pro duobus aliis annis 
videlicet 1541, 1^42 assignamus fr. Thomam de Calabria. In magistrum 

20 vero studii pro primo anno videlicet i539 fr. Thomam de Calabria, pro 
secundo i 540 fr. Augustinum de Bahieolo (5), pro tertio anno i 541 fr. lu- 
lium de Aversa. In studentes theologiae fr. Lucam de Balneolo, fr. Gre- 
gorium de Balneolo, fr. Thomam de Melphi et fr. Modestum de Senis 
pro rata provinciae Romanae, fr. Dominicum de Dalmatia pro rata pro- 

25 vinciae Dalmatiae et fr. Thomam de Sicilia pro rata provinciae Trina- 
criae. Item assignamus fr. Michaelem Borgeronis pro rata provinciae 
Franciae. 

In studio Hispalensi provinciae Beticae damus in regentem pro primo 
anno i539 reverendum magistrum loannem de Ochoa (6), pro secundo 

30 1540 magistrum Augustinum de Basforia , pro tertio 1541 raagistrum 

Vincentium de Calvo (7). In omnibus aliis studiis provinciae Beticae 

providebit capitulum provinciale Beticae cum suo reverendo provinciali. 

In coUegio Barchinonensi provinciae Aragoniae in primis assigna- 

mus in res:entem reverendum mai^istrum Antonium de Sarmiento licen- (i) De fr. Vincentio de Placentia et Ix. Thoma de Vicentia cf. supra pag. 23). 

(2) De fr. Aurelio de Prierio ci'. 1. c. pag. 279. 

, (3) De fr. Vincentio de Quintiano cf. SSOP. II, 235. 

(4) De fr. Vito de Matera cf. supra pag. 238. 

(5) De fr. Stephano dc Cassano et Augustino de Bahieolo c(. I. c. pag. 271, 21O. 

(6) De fr. loanne de Ochoa cC 1. c. pag. 281. 

(7) De fr. Vinccntio Cah'o cl\ 1. c. 286 AGTA GAPrraLORUM GENERALtUM O. P. [^^Sg 

tiatum, in lectorem sententiarum seu in bacchalarium ordinarium fr. la- 
cobum Bosca. 

In studio Valentino eiusdem provinciae Aragoniae assignamus in re- 
gentem reverendum patrem magistrum Benedictum de sancto Martino (i) 
praesentatum, in bacchalarium et lectorem sententiarum fr. Thomam de 5 
Regibus, in lectorem artium fr. Dominicum Sandugon. 

In collegio Dertusiensi eiusdem provinciae assignamus in regentem 
reverendum magistrum Balthasarem Sorio (2), in lectorem sententiarum 
ac bacchalarium fr. Hieronimum Taix (3) ; in lectorem artium fr. Gin- 
nesium Linares. In ceteris vero studiis reverendus pater provincialis pro- 10 
vinciae providebit ; in omnibus aliis locis studiorum provinciae Arago- 
niae commictimus provisionem provinciali reverendo et ipsius capitulo. 

In studio conventus Bituricensis assignamus fr. loannem de Ghyan- 
guert (4) magistrum Parisiensem conventus sancti Quintini prov. Fran- 
ciae pro regente principali in conventu Bituricensi. Item assignamus 15 
fr. Ugonem Marcieti conventus Divionensis eiusdem provinciae ad legen- 
dum sententias in eodem conventu Bituricensi pro anno domini 1 540. 
Item assignamus fr. Guilelmum Rugetti conventus Divionensis ad legen- 
dum sententias in eodem studio Bituricensi et hoc de consensu magistri 
et provinciae conventus sui. 20 

In studio conventus Panormitani provinciae Trinacriae in primls 
assignamus pro primo anno videlicet iS3g reverendum magistrum Vin- 
centium de Sachetto, pro secundo magistrum de Ballo, pro tertio ma- 
gistrum Hieronymum de Randatio (5). Item in bacchalarium pro primo 
anno ad legendum sententias pro forma et gradu magisterii fr.Thomam de 25 
Castania (5), pro secundo fr. Franciscum Formosa (6), pro tertio fr.Vin- 
centium Raniolum. Item in biblicum pro primo anno fr. Franciscum For- 
mosa, pro secundo fr. Vincentium Raniolum, pro tertid provideat reve- 
rendissimus generalis. Item in magistrum studii pro primo anno damus 
fr. Vincentium Raniolum, pro secundo et tertio provideat reverendissi- 30 
mus. Item assignamus in studentes theologiae pro tribus annis fr. Leo- 
nardum de Marsalia, fr. losuelem de Marsalia et fr. Vincentium Canali. 

In studio Patavino assignamus pro duobus annis videlicet i53g et 
1640 reverendum magistrum Paridem de Cingulo (6), pro tertio videlicet 
1541 damus in regentem magistrum Bernardinum de Utino. Item pro 35 (i) De fr. Benedicto de s. Martino cf. supra pag. 263, 277. 

(2) De fr. Balthasare Sorio cf. 1. c. pag. 264. , 

(3) De fr. Hieronymo Taix cf. SSOP. II, 174. 

(4) De fr. loanne de Ghyanguert cf. supra pag. 280 et SSOP. II, 151. 

(5) De fr. Hieronymo de Randatio et fr. Thoma dc Castania d. 1. c. pag. 240. 

(6) De fr. Francisco Formosa ct fr. Paride de Cingulo d. 1. c. pag. 236. l53q] ROMAE MDXXXIX. 287 

anno i539 damus in bacchalarium ordinarium ven. patrem fr. Matthaeum 
Siculum (i), in biblicum fr. Antonium Patavum, in magistrum studii pro 
eodem anno fr. loannem Mariam lustinopolitanum ; pro secundo anno 
in bacchalarium ordinarium fr. Antonium Patavum, in biblicum fr. loan- 

5 nem Mariam lustinopolitanum, in magistrum studii pro eodem secundo 
anno fr. Liberium de Florentia ; pro tertio autem anno videlicet 1541 
damus in bacchalarium ordinarium fr. loannem Mariam lustinopolita- 
num, in biblicum fr. Liberium de Florentia, in magistrum studii vero 
fr. loannem de Trevisio ; qui omnes tam pro secundo quam pro tertio 

10 annos praefatos officiales studii, antequam suscipiant sua officia, exami- 
nentur rigorose per examinatores datos a reverendissimo magistro. Quod 
si insufficientes inventi fuerint, reverendissimus magister de dictis offi- 
cialibus providebit. In bacchalarium extraordinarium in eo[dem] studio 
pro tertio anno videlicet damus fr. Hieronymum de Liniaco, examinan- 

15 dum per examinatores provinciae. In studentem assignamus pro tribus 
annis sequentibus fr. Franciscum de Suessa (2). 

In conventu sanctorum loannis et Pauli de Venetiis damus in re- 
gentem pro tribus annis futuris videlicet i539, 1540, iS^i reverendum 
magistrum Nicolaum Birrianum Venetum ; in magistrum studii pro primo 

20 anno fr. Thomam sancti Petri in Galatina provinciae sancti Thomae, in 
biblicum fr. loannem Venetum et in bacchalarinm fr. Albertum de Tri- 
visio ; in secundo anno in magistrum studii damus fr. Antonium de 
Cherio i 540, in bacchalarium fr. loannem Petrum Venetum ; pro tertio 
anno 041 damus in magistrum studii fr. lulium Venetum, in biblicum 

25 fr. Antonium de Cherio et in bacchalarium fr. Thomam sancti Petri in 
Galatina. Item in bacchalarium extraordinarium damus fr. Augustinum 
de Liniaco non pro forma et gradu magisterii, sed volumus, quod exa- 
minetur ab examinatoribus, an sit sufficiens. De studentibus in theologia 
providebit vicarius generalis illius provinciae vel ipsius capitulum. As- 

30 signamus in studentes in theologia in eodem studio fratres Baptistam et 
Stephanum Venetos. 

In studio conventus Coloniensis provinciae Germaniae superioris as- 
signamus in regentem reverendum patrem priorem conventus Coloniensis 
et inquisitorem fr. Tilmanum de Segeburgio (3) magistrum, in praedicato- 

35 rem fr. loannem de Tremonia (4) sacrae theologiae licentiatum ; et damus 
in magistrum studentium fr. loannem de Tila sacrae theologiae licen- (i) De fr. Matthaeo Siculo cf. supra pag. 76. 

(2) De fr. Francisco dc Suessa cf. 1. c. pag. 233. 

(3) De fr. Tihnano cf. 1. c. pag. 211. 

(4) De fr, loanne de Tremonia cf. i. c. pag. 144, 288 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [iSSq 

tiacaai ; bibliam legat fr. loannes de Calcar , physicam fr. lacobus de 
Bacarano s. theologiae licentiatus, dialecticam fr. loannes Calcar bacca- 
larius ; studentes generales sacrae theologiae fratres Georgius Fricheno- 
siensis de Lypsia, Dominicus Gal, Guarnellus Mich, Arnoldus de Tila, 
Hieronymus de Osden, Petrus Vacallo, Adrianus de Busco, Servatius de 5 
Osden, Georgius de Tremonia. 

In studio Viennensi fr. loannem Colifries (i) , [et] liberam eidem 
licentiam damus, ut possit lectionem audire in civitate. 

In studio Perusino assignamus in regentem pro duobus annis iSSg, 

1540 magistrum Augustinum de Marcianinis de Florentia (2), pro anno 10 

1541 fr, Petrum Paulum de Aretio (2) magistrum, in bacchalarium ordi- 
narium ad legendum sententias pro forma et gradu magisterii i539, 1540, 
1541 fr. lacobum de Nachlantis de Florentia. 

In studio sanctae Mariae Novellae de Fiorentia damus in regentem 
pro primo, secundo et tertio anno scilicet i539, i H^ ^^ '^4^ '^^^^- P^~ '3 
trem fr.Zcnobium de Florentia (2); in bacchalarium pro primo et secundo 
anno scilicet 153^, 1540 fr. Laurentium Sebastiani de Florentia , pro 
tertio anno fr. Nicolaum de Maida Calabrum, pro tertio anno sciiicet 
1541 fr. Angelum de Spoleto. In magistrum studii pro primo anno i539 
fr. Nicolaum da Maida, pro secundo i 540 fr. Angelum de Spoleto, pro 20 
tertio fr. Alexandrum de Fiorcntia. In studentes assignamus fr. Angelum 
de Spoleto, fr. Archangelum de Senis, Gabrielem de Senis, Theophilum 
de Tibure, lulium de Florentia et loannem Mariam de Florentia. In 
studentes artium fratres Robertum et Rodulphum et Dominicum et Bar- 
nabam de Florentia. 25 

In studio conventus Senensis Campi regii assignamus in regentem 
pro anno domini i539 reverendum magistrum Antonium de Cortona (3), 
in baccalarium fr. Thomam de Castello ad legendum sententias pro 
forma et gradu magisterii, praemissa tamen examinatione , in biblicum 
fr. Petrum de Castello , qui fuit magister studii ; in magistrum studii 30 
fr. loannem Coronatum de Hispania. In secundo anno scilicet i 540 da- 
mus in regentem rev. magistrum Vincentium de Tibure, in baccalarium 
pro forma ct gradu magisterii fr. Petrum de Castello, praemissa tamen 
examinatione, in biblicum fr. loannem Coronatum de Hispania, in ma- 
gistrum studii fr. Vincentium Siculum ; in tertio anno damus in bacca- 35 
larium fr. loannem Coronatum de Hispania et in magistrum studii pro- 
videbit reverendus vicarius Tusciae. (i) Videtur esse idem ac I, Kolfeuer, de quo S. Brukner 1, c. pag. 5. 
(2) De fr. Augustino, Petro Paulo ct Zenobio cf. supra pag. 280. 
0) De fr. Antonio de Cortona cf. 1. c. pag. 75. 1539] ROMAE MDXXXIX. 289 

In studio Tarentino provinciae sancti Thomae de officialibus studii 

providebit reverendus provincialis ; et quoniam per aliquot annos pro- 

pter ingruentia bella vacavit, ipsum de novo in convenlu nostro sancti 

Petri Martyris confirmamus et mandamus provinciali pro tempore, [ut] 

5 invigilet ad ipsum prosequendum. 

In studio Taurinensi vicariae sancti Petri Martyris in regentem tribus 
annis futuris damus rev. magistrum Thomam lacomellum (i), in ma- 
gistrum studii pro primo anno fr. Stephanum de Taurino, quem etiam 
pro secundo anno facimus biblicum et pro tertio baccalarium, praemissa 
10 tamen diligenti examinatione et sic de aliis. De ceteris officialibus pro 
his tribus annis reverendissimus magister providebit. 

In conventu et studio Lovaniensi assignamus ad legendum senten- 
tias fr. lacobum Messiam pro tertio anno videlicet 1541. 

Item approbamus magisterium fr. Guilelmi Tadei et fr. Petri Berti- 
15 ranni provinciae Tholosanae. 

In conventu Gosentino de regente et baccalariis pro tribus annis 
reverendissimus generalis providebit. In magistrum studii assignamus pro 
primo anno i 539 fr. Bonifacium de Aminolaria, pro secundo i 540 fr. Tho- 
mam de Maida, pro tertio 1641 fr. lacobum de Burella, et in biblicum 
20 pro primo anno fr. Thomam de Polistina, pro secundo fr. Bonifacium 
de Aminolaria, pro tertio fr. Thomam de Maida. 
Suflfragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro papa, nostro ordini affe- 

ctissimo, qui pro generali capitulo opulentissimam dedit eleemosinam, 

25 quiiibet sacerdos tres missas, clerici septem psalmos, laici triginta pater 

noster decies, et pro eius sanctissimo et felicissimo statu orare non cessent. 

Item pro reverendissimo domino cardinali Salviato protectore nostro 

quilibet sacerdos unam missam. 

Item pro reverendissimo domino cardinali tituli sancti Sixti loanne 
30 Petro Garapha nostro viceprotectore quilibet sacerdos unam missam, cle- 
rici septem psalmos, laici triginta pater noster. 

Item pro serenissimo rege Portugalliae, a cuius oratore ex dicti regis 
commissione opulentam eleemosinam pro praesenti capitulo recepimus, 
quilibet sacerdos duas missas, clerici septem psalmos, laici centum pater 
35 noster. 

Item pro omnibus benefactoribus huius capituli quilibet sacerdos 
unam missam et nihilominus facimus eos participes omnium bonorum, 
quae per ordinem nostrum fient, donec in conspectu divinae maiestatis 
condigne pro eis fuerit satisfactum. (i) De fr. Thoma lacomello cf. 1. c. pag. 239. 
MOPHy 19 290 ACTA GAPtTULORUM GENERALIUM O. P. [^^Sq 

Item pro bono statu reformationis totius ordinis ac reverendissimo 
magistro et eius societate quilibet sacerdos unam missam, clerici septem 
psalmos, iaici viginti quinque pater noster. 

Item pro illis qui fuerunt ad beneficia ordinis per litteras recepti, 
quilibet sacerdos unam missam , clerici septem psalmos, laici triginta 5 
pater noster. 

Suffragia pro defunctis. 

In primis pro anima serenissimae imperatricis nuper defunctae, affe- 
ctissimae ordini nostro, quilibet sacerdos unam missam, clerici septem 
psalmos, laici triginta pater noster. 10 

Item pro anima reverendissimi cardinalis de Ursinis, qui perpetuam 
dedit ordini eleemosinam, quilibet sacerdos unam missam, clerici septem 
psalmos, laici triginta pater noster. 

Pro anima reverendissimi Gaetani cardinalis sancti Xisti ordinis no- 
stri et reverendissimi cardinalis etiam sancti Xisti fr. Nicolai de Alemania 15 
quilibet sacerdos unam missam , clerici septem psalmos , laici centum 
pater noster. 

Item pro anima illustrissimae ducissae Urbini, pro qua habuimus 
eleemosinam uberem, quiiibet sacerdos unam missam, clerici septem psal- 
mos, laici centum pater noster. 20 

Pro animabus fratrum et sororum ordinis nostri quilibet sacerdos 
unam missam, clerici septem psalmos, laici centum pater noster. 

Item pro animabus illorum, qui per litteras recepti fuerunt ad be- 
neficia ordinis, quilibet sacerdos unam missam, clerici septem psalmos, 
laici centum pater noster. 25 

Sententias iudicum approbamus et eorum auctoritatem durare vo- 
lumus per totam ultimam diem maii. 

Auctoritatem diffinitorum durare volumus per totam diem primam 
iunii. 

Item mandamus acta capituli huius generalis per reverendos pro- 30 
vinciales vel socios eorum diligenter conscripta et sigillo ordinis sigil- 
lata ad suas provincias deferant (!) 

Sequens capitulum generale, quod erit diffinitorum,hinc ad triennium 
videlicet anno domini i 642 assignamus Barchinonae provinciae Aragoniae. 

Goncedit reverendissimus magister ordinis omnibus fratribus, soro- 35 
ribus et personis tertiariis licentiam eligendi sibi confessorem expositum, 
a quo possint absolvi ab omnibus peccatis praeteritis et ab irregularita- 
tibus ac habiiitare eos ad executionem officiorum suorum , ac si suae 
reverendissimae paternitati confiterentur. 

Daium Romae apud sanctam Mariam super Minervam die 'Xxv- 40 
maii -mijxxxix- I.aus Deo. I 542] ROMAE MDXLII. 29 I 

In nomine domini nostri lesu Christi. Amen. 

HAEG SUNT AGTA GAPITULl GENERALIS 
ROMAE GELEBRATI 
IN GONVENTU S. MARIAE SUPER MINERVAM 
5 IN FES TO PENTHEGOSTES 

DIE 27 MAII .M°-D°.XLir. 

Sub reverendissimo patre fr. Alberto Gasaus (i) Hispalensi in eodem 
capitulo canonice electo in generalem magistrum ordinis, diffinientibus 
communiter reverendis patribus prioribus provincialibus atque eorum 
10 diffinitoribus videlicet : 

fr. Stephano Paris (2) provinciali Franciae, 
fr. Maximo de Grema provinciali utriusque Lombardiae, 
fr. Angelo Giacetho (3) Florentino provinciali Romano, 
fr. Vincentio Galoina magistro provinciali Regni, 

15 fr. Archangelo Veneto (4) magistro provinciali Graeciae, 
fr. Thoma Strotio Florentino (5) provinciali Terrae sanctae, 
fr. Antonio Geruloli provinciali Provinciae, 
fr. Dominico Bucchia (6) magistro provinciali Dalmatiae, 
fr. Salvatore Magnavacca (7) provinciali Trinacriae, 

20 fr. Hieronymo Padilla (8) magistro provinciali Portugaliae, 
fr. Vincentio Galvo (9) magistro provinciali Beticae, 
fr. Antonio Garamanico (10) magistro provinciali sancti Thomae, 
fr. Hieronymo de Monte Leone provinciali Galabriae. 

Diffinitoribus vero : 

25 fr. Dominico Galindo(ii) diffinitore provinciae Hispaniae, (i) De fr. Alberlo Casaus (de las Casas) cf. supra pag. 274. 

(2) De fr. Stephano Paris cf. 1. c. pag. 275. 

(3) De fr. Angelo Giacetho cf. 1. c. pag. 266. 

(4) De fr. Archangelo Veneto cf. 1. c. pag. 280. 

(5) De fr. Thoma Strotio cf. SSOP. II, 119. 

(6) De fr. Dominico Buchia cf. 1. c. et pag. 825. 

(7) De fr. Salvatore Magnavacca cf. supra pag. 255. 

(8) De fr. Hieronymo Padilla cf. 1. c. pag. 274. 

(9) De fr. Vincentio Calvo cf. 1. c. p. 285. 

(10) De fr. Antonio Caramanico cf. 1. c. pag. 271. 

(11) De fr. Dominico GaHndo cC. 1. c. pag. 191. 292 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1642 

fr. Bernardo Castellano magistro diffinitore provinciae Tholosanae, 

fr. Dominico Fereth diffinitore provinciae Franciae, 

fr. Sancto de Mantua (i) diffinitore utriusque Lombardiae, 

fr. Nicolao Michalozio Florentino (2) diffinitore Romano, 

fr. Ambrosio de Bahieolo (3) magistro diffinitore provinciae Regni, 5 

fr. Gabriele (4) diffinitore provinciae Poloniae, 

fr. Thoma Cretense diffinitore provinciae Graeciae, 

fr. loanne Glierdo magistro diffinitore provinciae Aragoniae, 

fr. Wilhelmo Gagliardi diffinitore provinciae Provinciae, 

fr. Dominico de Brachia diffinitore provinciae Dalmatiae, 10 

fr. Vincentio Giachetto (5) magistro diffinitore provinciae Trinacriae, 

fr. Ambrosio Marteilo de s. lacobo (6) bacchalario diffinit. prov. Beticae, . 

fr. loanne Gualteri diffinitore Germaniae inferioris, 

fr. Antonio de Martina (7) magistro diffinitore s. Thomae, 

fr. Dominico de Roblano (8) magistro diffinitore Calabriae. 15 

Epistola reverendissimi magistri ordinis. 

In Dei filio sibi charissimis universis conprofessoribus ac sororibus 
ordinis praedicatorum fr. Albertus de Casaus, sacrae theologiae professor 20 
atque totius eiusdem ordinis humilis generalis magister et servus sa- 
lutem. 

Cum reipublicae suae pacem, conservationem et augmentum omnes 
intendere debeant, potissimum autem assumpti ad ea officia, ut prosint 
aliis, dirigant et illuminent, ad hoc operosius invigilare debent. 25 

Quocirca cum ex divina bonitate et numine, sine quo nihil recte 
agitur, etfectum sit, ut nos immeriti prosimus toti sacrae familiae prae- 
dicatoriae sanctitate vitae morumque probitate, doctrina institutisque 
optimis , nulli secundum propensius nobis adnitendum est omni studio 
et solertia, ut religio nostra praedicatoria in dies clarior , illustrior et 3° 
sanctior reddatur, ne censeamur degeneres a patribus nostris sanctissi- 
mis, qui hunc ordinem spiritus sancti nutu plantarunt, auxerunt et or- 
naverunt. (i) De fr. Sancto de Mantua cf. 1. c. pag. 274. 

(2) De fr. Nicolao Michalozio cf. 1. c. pag. 266. 

(3) De fr. Ambrosio de Balneolo cL 1. c. pag. 210. 

(4) De fr. Gabriele cf. 1. c. pag. 278. 

(5) Dc fr. Vincentio Giaclietto (Grachetto) cf. 1. c. pag. 230. 

(6) De fr. Ambrosio Martello cf. 1. c. pag. 252. 

(7) De fr. Antonio de Martina cf. 1. c. p. 280. 

(8) Videtur esse idem ac Dom. de Calabria, de quo 1. c. pag. 70. 1642] ROMAE MDXLII. 298 

Hortor itaque inprimis omnes religionis nostrae primates ac maio- 
res, provinciales ac vicarios generaies ac quoscumque praesidentes, sa- 
crae theologiae doctores et verbi dei praecones, reliquosque omnes fratres 
ac filios, ut omnem diligentiam adhibeant, quo in nostris coenobiis re- 

5 ligiose et observantialiter vivatur; conenturque imitari vestigia, stemmata 
ac vitam sanctissimi patris nostri patriarchae Dominici, divi Petri Mar- 
tiris zelum, doctoris angelici sancti Thomae doctrinam et studia salu- 
berrima, sancti Vincentii confessoris in contionibus suis ardentes sermo- 
nes, praesulis Florentini beati Antonini in dignitatibus ac regimine po- 

10 pulorum pervigilem curam ac sanctitatem, aliorumque sanctorum patrum 
nostrorum in omni genere virtutum redolentia exempla, quod consequi 
faciiiter poterimus, si iuxta Platonis de Republica sententiam omnem 
curam nostram reformandis magistratibus reiigionis ac bene educandis 
ac imbuendis iuvenibus adhibuerimus ; populi namque omnes principum 

15 vitam ac maiorum mores veluti umbram stipitis sui rectitudinem ac 
obliquitatem imitantur ac sequuntur. Conentur in monasteriis pacem 
seminare, discordias extinguere, studia sacrarum litterarum , quibus re- 
ligio nostra claruit, aliis sic fuit celebrior, fovere et augere, somnolentes 
iuv3nes ad praedicationes et sacras litteras excitare et propellere studeant, 

20 et labentis saeculi blanditias evitare, nihilque aliud sibi peculii quam 
sanctitatem vitae ac bonarum litterarum thesauros sibi parare, tantum 
bonum omnium animarum , ad quod ordo noster institutus est, sitire, 
exorientes haereses doctrina, verbo et exemplis extinguere et succidere. 
Divinis horis canonicis die noctuque continuent interesse , antiquioribus 

25 patribus ut progenitoribus suis subesse et deferre. Antiquiores vero di- 
scant iunioribus ut filiis prodesse et providere. Omnes demum nos re et 
nomine fratres ex eodem utero religionis nati in vinculo charitatis nos 
ipsos amplexantes ad bravium virtutum ac civitatem dei, in qua ascripti 
sumus concives et filii dei, laeto cursu properemus ; hic miiitantem ec- 

3^ clesiam ac sedem apostolicam observemus , veneremur et extollamus, 
illic triumphantem nobis optemus, quam pro certo obsequemur, si re- 
gulae ac nostrarum constitutionum splendorem , integritatem religionis 
diligenter observaverimus. 

Valete ac continuis orationibus vestris tanto pondere regiminis onu- 

35 stum iuvate. 

Datum Romae die octava iunii apud sanctam xMariam supra Mi- 
nervam 1642. 

Istae sunt inchoationes. 

In primis confirmamus et inchoamus, quod de beata Caecilia, beata 

'i" Agatha fiat festum duplcx, cum irt populis sint satis solemnia et dc illis 
habeamus propria officia ; et habet duo capitula. 294 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [ I ^42 

Item quod de beata Martha fiat officium sub festo duplici ubique. 

Item inchoamus, quod in missis quatuor doctorum dicatur evan- 
gelium « Vos estis sal terrae ». 

Istae sunt ordinationes. 

In primis intimamus et ordinamus unanimi voto, ne multiplicentur 5 
ordinationes, quod quilibet provincialis provinciarum vel quilibet vica- 
rius et priores omni conatu faciant observare constitutiones in provinciis 
et conventibus suis, ut observantia et vita regularis manuteneatur, hor- 
tantes eos, [ut] invigilent ad reformationem ordinis et observationes eo- 
rum, quae statuta sunt in constitutionibus. 10 

Item ordinamus , quod , cum Credo cantatur in ecclesia, non can- 
tetur cum organis. 

Item ordinamus, quod vicarius ordinis post mortem generalis non 
possit instituere propria auctoritate provincialem Terrae sanctae, sed re- 
servetur magistro ordinis. 13 

Item ordinamus, quod in feria quinta, cum vacat tam a festo sim- 
plici quam trium lectionum, fiat officium de corpore Christi sicut de 
beato Dominico. 

Item ordinamus, quod praedicatores generales, si non fiant a pro- 
vinciali et diffinitoribus capituli provincialis secundum formam consti- 20 
tutionum, non admittantur nec pro praedicatoribus generalibus habean- 
tur ; et qui iam sunt instituti, si de novo non approbentur, a Suis pro- 
vinciis destitutos esse inteiligantur. 

Item ordinamus, quod omnes litterae quomodolibet impetratae exi- 
m3ntes conventus seu fratres nostros a iurisdictione suorum superiorum 25 
ordinariorum per praesentes sint revocatae et annullatae et subiaceant 
potestati et ordinationi suorum superiorum sicut ceteri conventus et loca 
provinciarum et in provincia Calabriae de loco Torpeae et Cutri. 

Item ordinamus, quod acta capituli generalis publicentur per totum 
ordinem et eciam in conventibus, et non expectetur capitulum provin- 30 
ciale ; et hoc per provincialem fiat seu per visitatores. 

Item ordinamus, quod in conventu Parisino circa numerum assi- 
gnandorum et promovendorum nihil innovetur. 

Item ordinamus, quod affiliationes fratrum de convcntu in conven- 
tum eiusdem provinciae non fiant nisi de consensu reverendi provin- 35 
cialis ipsius provinciae el confirmentur per reverendissimum magistrum 
et de consensu maioris partis capituli illius conventus. 

Item ordinamus, quod priores in conventibus nostris instituti aliter 
quam per compromissum vel scrutinium vel communem inspirationem 
non sint priores, sicut numquam fuerunt. 40 

Item ordin.imus, quoi inquisitores non magistri teneant primum 1542] ROMAE MDXLII. 2^5 

locum post suppriorem et bachalaureos in conventibus suis , in quibus 
actualiter exercent officium inquisitionis. 

Item ordinamus, quod omnes quilibet promoti vei licentiati quo- 
modolibet in isto capitulo generali non sortiantur effectum nec accepten- 

5 tur, quousque constiterit, eosdem fuisse a suis provinciis legitime pro- 
motos seu expositos. 
Confirmationes. 

In primis confirmamus statutum factum Lugduni in capitulo cele- 
brato sub reverendissimo magistro loanne de Fenario (i) de alternatione 

10 lectoris artium et sententiarum Parisiis tam quoad extraneos quam quoad 
internos de provincia Franciae et congregationis Gallicanae, et hanc al- 
ternationem praecipimus inviolabiliter observari sub poena gravioris cul- 
pae et absolutionis a suis officiis , quas ipso facto contrafacientes in- 
currant. 

15 Item confirmamus conformiter ad acta capituli generalis Lugduni 

celebrati, quod non promoveantur Parisiis aut alibi filii provinciarum et 
praesertim provinciae Franciae, nisi praesententur per provincialem suum 
et capitulum provinciaie. 

Item confirmamus inchoationem factam in capitulo Lugduni cele- 

20 brato per reverendissimum magistrum loannem de Fenario videlicet, 
quod ante trigesimum annum nuUus promoveatur ad magisterium nec 
licentiecur per reverendissimum generalem nec per provinciam suam, 
nisi expleverit trigesimum annum aetatis suae , et nihilominus servetur 
constitutio d^ magistrandis et promovendis ad bachalaureatum pro forma 

25 et gradu magisterii ad unguem, alioquin nullo modo in provincia ali- 
qua acceptentur, et maxime haec confirmatio de aetate triginta annorum 
habeat tria capitula. 

Item confirmamus ordinationem factam in capitulo Lugduni cele- 
brato sub reverendissimo magistro loanne de Fenario de capitulo pro- 

30 vinciali celebrando post annum in provincia Hispaniae et Beticae, vide- 
licet quod possit ditferri per annum aut eo amplius, ita quod ante ele- 
ctionem futuri provincialis non sit nisi unum capitulum ; et hoc idem 
in omnibus provinciis fieri posse diffinimus. 

Item confirmamus ordinationem factam in capitulo generali Romae 

35 sub reverendissimo magistro Augustino Recuperato de Faventia (2), quod 
subscriptiones litterarum non possint fieri a conventibus , nisi patres et 
fratres subscribentes et consentientes sint simul congregati in aliquo uno 
loco, et hoc idem dicimus de patribus provinciae subscribentibus se vel (1) De fr. loanne de Fenario cf. supra pag. 268. 

(2) De fr. Augustino Recuperato de Faventia cf. 1. c. pag. 274. 296 AGTA CAPIXaLORUM GBNERALIUM O. P. [iS^Z 

consentientibus in aliquibus litteris, et quod videatur et sciatur, quae in 
illis continentur et scribuntur, et hoc sub poena gravioris culpae, ut in 
ista ordinatione inhibetur, quae iam est constitutio, cum habeat tria ca- 
pitula ; declarantes et confirmantes omnia , quae in contrarium fiunt, 
esse irrita et invalida ac nuUius roboris et momenti. 5 

Item confirmamus seu approbamus magisteria fr. Constantii de Fe- 
nario et fr. Petri Martiris de Padua (i) et fr. Antonini de Padua. 

Declarationes. 

In primis determinamus, quod reverendus prior provincialis Tolo- 
sanus sit quadriannualis , et is qui nunc est provincialis modo suum 10 
quadriennium incipiat, sicut per diffinitores capituli Tolosani a nobis 
requisitum fuit, et petatur super hoc breve domini nostri papae. 

Item declaramus, quod si quis non praesentatus a sua provincia 
promotus fuerit ad bachalaureatum in conventu Parisino vel in quavis 
alia universitate, non accipiatur in sua provincia nec habeat locum, ut 15 
in capitulo de studentibus , quod inviolabiliter servari volumus , sta- 
tuitur. 

Item determinamus, quod cum fratribus, qui exempti vel quomo- 
dolibet permanserint extra ordinem nostrum , non computetur nec nu- 
meretur tempus illud inter alios suae professionis annos, si postea reverti 20 
contingeret ad ordmem, ad quem tamen nolumus posse recipi nisi de 
licentia magistri ordinis vel provincialis sui accedente consensu maioris 
partis capituli conventus sui. 

Item determinamus, quod graduati aliter quam per viam ordinis 
aut per breve aut per saltum non habeant locum , quousque per capi- 25 
tulum generale approbentur, et ex tunc incipiat ratio sui loci. 

Item declaramus, quod si vocales fuerint discordes et pares in ele- 
ctione priorum, si infra mensem fecerint aliquem electionis actum, quam- 
vis nullus egrediatur electus, propterea non deVoIvitur auctoritas ad pro- 
vincialem providendi de priore, et si priores taliter [fuerintj provisi in 30 
conventibus, determinamus non esse priores. 

Item declaramus, quod magistri in theologia tam in capitulis pro- 
vincialibus quam extra habeant locum super priores non magistros. 

Item declaramus, quod provinciales biennales absoluti post qua- 
driennium iterum possint reeligi et confirmari , et de hoc impetretur 35 
breve ab iis, qui optant hanc determinationem. 

Item declaramus, quod provincialis Hispaniae in capitulo generali 
habeat primum locum et subsequenter alii provinciales in ordine anti- 
quitatum suarum provinciarum, non obstante, quod capitulum in aliena (ij De fr. Petro Martyre de Padua cf. supra pag. 236. 1542] ROMAE MDXLII. 297 

provincia celebretur, et hoc idem dicimus de diffinitore in anno diffini- 
torum et disputatio tertiae feriae pentecostes detur Hispaniae sicut prima 
Parisiis et secunda Bononiae. 

Item declaramus, quod vicarius ordinis vigore constitutionum non 
5 potest creare provincialem Terrae sanctae, ut etiam in ordinationibus 
statutum fuit. 

Item declaramus magistrum Antonium Caramanicum (i) esse vica- 
rium provinciae et electionis in provincia sancti Thomae. 

Item declaramus fr. loannem Mariam de lustinopoli (2) bachalau- 
10 reum studii Patavini et fr. Vincentium de Marsano esse praedicatores ge- 
nerales in vicaria sancti Dominici. 

Determinationes. 

Ad tollenda scandala honestatemque religionis servandam in Urbe 
totius mundi capite statuimus et ordinamus et volumus, quam citius exe- 
,5 cutioni mandari, quod prior Minervae de iudicio reverendissimi magistri 
ordinis locum quam citius habeat disponendi pro hospitibus acceptandis, 
omnesque hospites ordinis nostri undecumque advenientes teneatur cum 
omni charitate recipere et de omnibus necessariis providere ; hospites 
vero certam portionem taxandam a reverendissimo magistro ordinis con- 
20 ventui solvere teneantur ; fratres vero sine licentia et necessitate magna 
ad Urbem venientes iuxta determinationem et ordinationem factam poena 
carceris irremisibiliter puniantur. 

Denuntiationes. 

Denuntiamus in hoc capitulo generali fuisse electum in generalem 
2j magistrum ordinis reverendissimum magistrum Albertum de Gasaus Hispa- 
lensem (3) acceptatumque, et quantum opus fuerit, confirmatum a san- 
ctissimo domino nostro Paulo papa tertio in capella maiori sancti Petri 
coram omnibus reverendissimis cardinalibus et patribus prioribus pro- 
vincialibus et diffinitoribus. 
„Q Item denuntiamus reverendissimum magistrum ordinis in hoc ca- 

pitulo generali assentientibus omnibus provincialibus et diffinitoribus pa- 
trem fr. Hieronymum de Toleto in procuratorem ordinis instituisse. 

Approbationes. 

Approbamus translationem fr. Innocentii de Ast et fr. Hieronymi 
Paganutii de Monte Politiano bachalarei et fr. Aurelii de Soncino (4) et 
eorum etiam conventuum filiationem; similiter etiam approbamus transla- (i) De fr. Antonio Caramanico cf. supra pag. 291. 

(2) De fr. loanne M. de lustinopoli cf. l c. pag. 287. 

(3) De fr. Alberto de Casaus cf. 1. c p.ig. 291. 

(4) De fr. Aurelio de Soncino c[. 1. c. pag. 283. 2q8 acta capitulorum generalium o. p. [1542 

tionem fr. Dionisii de India in sua provincia ad vicariam sancti Dominici 
et eius filiationem in conventu Veneto confirmamus. 

Licentiae magistrandorum et laureandorum. 

Licentiamus ad magisterium fr. loannem Gomez , fr. lacobum Bo- 
sca (i), fr. Genesium Linares (i) provinciae Aragoniae, quorum lecturas 5 
approbamus. 

Licentiamus ad magisterium fr. loannem •Mariam de lustinopoli ba- 
chalareum Patavinum et venerabilem patrem fr. Hieronymum Pagani- 
sium Politianum et fr. Hieronymum Bamuchtellum de Liniaco bacha- 
lareos. 10 

Approbationes magisteriorum. 

Approbamus magisteria magistrorum hic creatorum per reverendis- 
simum patrem generalem magistrum auctoritate sibi a sede apostolica 
concessa, videlicet patris fr. Ambrosii Martel (2) provinciae Beticae diffi- 
nitoris, fr. Melchioris Gano (3) provinciae Gastellae electoris , fr. Petri 15 
Martiris Goma (4) provinciae Aragoniae electoris, fr. Rolandi Glaye pro- 
vinciae Franciae. 

Item approbamus magisteria fr. Onufrii Maut (5), fr. Michaelis Gar- 
gallo, fr. Hieronymi Taix (6). 

Translationes. 20 

Transferimus fr. Thomam Esquivel a conventu Lucentensi provinciae 
Hispaniae ad conventum Gaesaraugustae provinciae Aragoniae, servatis 
tamen servandis. 

Item transferimus fr. Thomam Munoz a conventu Lucentino ad 
conventum Fontinentis et fr. Petrum Martinez sancti Onufrii ad eundem 25 
conventum Fontinentis et fr. loannem de Berrio a conventu Salmantino 
provinciae Hispaniae ad conventum Pampillonensem provinciae Arago- 
niae et fr. Gristophorum de Luna a provincia Bethica ad conventum 
Montis Aibani provinciae Aragoniae et fr. Arnaldum Marracerio a provin- 
cia Franciae ad conventum Sedis Urgelli provinciae Aragoniae, quorum af- 30 
fiiiationes approbamus, servatis servandis iuxta ordinationem prius factam. 

Transferimus venerabilem patrem fr. Vincentium seniorem de Me- 
dunio a provincia sancti Thomae ad vicariam sancti Dominici et eum 
in conventu lustinopolitano assignamus. 

Assignationes. 35 (i) De fr. lacobo Bosca et Genesio Linarcs d. 1. c. pag. 286. 

(2) De fr. Ambrosio Martel cf. 1. c. pag. 292. 

(3) De fr. Melchiore Cano cf. SSOP. II, 176. 

(4) De fr. Petro Martyre Coma cf. 1. c. pag. 250. 

(5) De fr. Onuphrio Maut cf. supra pag. 263. 

(6) De fr. Hieronymo Taix cf. 1. c. pag. 286. I 542] ROMAE MDXLII. 299 

Assignamus ad legendas sententias in provincia Aragoniae fr. Ioan= 
nem Porcel in collegio Dertusiensi, et fr. Thomam de Paredes in con- 
ventu de Luchent. 

In studio Patavino damus in regentem pro duobus annis reveren- 

5 dum magistrum loannem Franciscum de Beatis Venetum (i), pro tertio 
rev. magistrum Antonium de Martina (2) in bacchalaureum, pro gradu et 
forma magisterii in primo anno venerabilem patrem fr. Liberium de Fio- 
rentia (3) , in biblicum fr. loannem de Taranto , in magistrum studii 
fr. Franciscum Suessonum (3). Pro secundo anno damus in bacchalaureum 

10 pro gradu et forma magisterii fr. loannem de Tarvisio, in biblicum 
fr. Franciscum de Suessa, in magistrum studii fr. Thomam Peregrinum 
Venetum (4). Pro tertio anno damus in baccalaureum pro gradu et forma 
magisterii fr. Franciscum de Suessa, in biblicum fr. Thomam Venetum, 
in magistrum studii fr. Salvatorem de Liniaco, et assignamus in studentes 

15 in theologia fr. Petrum Antonium de Utino et fr. Vincentium de Recha- 

neto pro rata vicariae s. Dominici, fr. Dominicum de Neapoli pro rata 

provinciae Regni, fr. Antonium de Griptolis pro rata provinciae s. Thomae. 

Ex parte reverendissimi magistri ordinis et totius diffinitorii prae- 

sentis capituli generalis praecipitur priori conventus s. Augustini de Padua 

20 pro tempore existenti sub poena absolutionis ab officio illico et sine alia 
declaratione incurrenda, ut regenti Patavini studii solvere debeat annuatim 
seu de mense in mensem debita stipendia, ut in aliis conventibus prae- 
dictae vicariae s. Dominici fieri consuevit. Patribus insuper praecipitur 
sub poena privationis paternitatis et quorumcumque officiorum, ut huic 

25 nostrae ordinationi resistere non debeant, et hoc in archiviis et privile- 
giis praefati studii annotari iussimus. 

tn studio Veneto assignamus in regentem pro primo anno rev. ma- 
gistrum loannem Utinensem (5), in bacchalaureum fr. Franciscum Vene- 
tum pro forma et gradu magisterii, in biblicum fr. lulium Venetum (6), in 

30 magistrum studii fr. Archangelum de Senis (7). Pro secundo et tertio anno 
damus in regentem rev. magistrum Nicoiaum Byrianum Venetum (6), in 
bacchalaureum pro forma et gradu magisterii fr. lulium Venetum , in 
biblicum fr. Archangelum de Senis, in magistrum studii fr. Franciscum 
de Utino. Pro tertio anno damus in bacchalaureum pro gradu et forma (i) De fr. loanne Francisco de Beatis cf. SSOP. II, 123. 

(2) De fr. Antonio de Martina cf. supra pag. 292. 

(3) Dc fr. Liberio de Florcntia et Francisco de Suessa cf. 1. c. pag. 287. 

(4) De fr. Tlioma Peregrino cf. SSOP. II, 270. 

(5) Dc fr. loanne dc Utino cf. supra png. 230. 

(6) De fr. lulio Veneto et Nicolao Byriano cf 1. c. pag. 2S7. 

(7) De fr. Archangelo dc Senis c(. 1. c, pag. 288. 3oO AGTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [1^42 

magisterii fr. Archangelum de Senis, in biblicum fr. Franciscum de Utino, 
in magistrum studii fr. Stephanum Bindi Venetum. In studentes pro tribus 
annis assignamus fr. Cornelium de Padua et fr. Salvatorem de Liniaco, 
fr. Stephanum et fr. Baptistam Venetos et fr. Vitalem de Ravenna. 

In vicaria s. Dominici damus examinatores promovendorum reve- 5 
rendissimum magistrum Sixtum Medicem (i) vicarium provincialem, rev. 
magistrum loannem Franciscum Venetum regentem Patavinum et rev. 
magistrum Leonardum de Utino (2) regentem Utinensem. 

Studii Tarvisini curam committimus reverendo vicario provinciae 
una cum priore iliius conventus. 10 

Istae sunt acceptationes. 

Acceptamus et approbamus collegium Dertusae ad instar coUegii 
Vallisoletani et Hispalensis cum omnibus gratiis et priviiegiis illorum et 
volumus , quod servetur determinatio facta in capituio Barchinonensi 
circa collegiaturas conventuum pro dicto collegio institutas. 15 

Istae sunt concessiones. 

Goncedimus et committimus reverendissimo magistro ordinis omnem 
nostram auctoritatem et facultatem addendi, minuendi, mutandi, dispen- 
sandi, et breviter omnia et singula faciendi, quae generaie capitulum 
potest, etiamsi talia forent, quod mandatum exigerent magis speciale, 20 
volentes, quod simplici eius verbo credatur. 

Item committimus et concedimus omnibus et singulis prioribus pro- 
vincialibus, ut possint dispensare et absolvere omnes et quoslibet da- 
mnatos ad poenas gravioris culpae usque ad hanc diem et restituere ad 
omnes gratias ordinis, quantum ipsemet reverendissimus generalis posset, 25 
et singulis diffinitoribus huius capituli, ut quilibet possit recipere unum 
apostatam in suis provinciis et restituere ad gratias ordinis cum iitteris 
testimonialibus pro hac vice tantum. 

Concedimus vicariae s. Dominici pro rata eiusdem vicariae, ut possit 
assignare duos studentes in theologia in quocumque studio generali, etiam 30 
Parisiis et Bononiae sicut aliae provinciae. 

Concedimus provinciae s. Thomae , ut nullus possit fieri magister 
in theologia, nisi publicam cathedram in aliqua civitate tenuerit coram 
tribus magistris in theologia dandis a provinciali dictae provinciae, ut 
ostendant, se habere sufficientiam , quatenus constitutio determinat. Et 35 
hoc idem conceditur vicariae s. Dominici , alioquin pro non magistris 
habeantur ; et haec concessio habet duo capitula. 
Suffragia pro vivis. (i) De fr. Sixto cf. SSOP. II, 179. 

(2) De fr. Leonardo de Utino cf. supra pag. 257. 1542] ROMAE MDXLir. 3oi 

In primis pro sanctissimo domino nostro Paulo papa tertio quiiibet 
sacerdos celebret unam missam et clerici psaimos graduales et conversi 
triginta pater noster et totidem Ave Maria, et pro eius felici statu in- 
stanter hortamur omnes fratres ordinis continue orare. 
5 Pro reverendissimo cardinali domino de Salviatis nostri ordinis pro- 

tectore, qui continue laborat pro honore et exaltatione nostri ordinis, 
quilibet sacerdos unam missam. 

Pro reverendissimo cardinali de Burgos, qui assidue pro nostri ordi- 
nis reputatione et conservatione laborat, quiiibet sacerdos unam missam. 
10 Pro serenissimo imperatore nostro Garoio quilibet sacerdos unam 

missam. 

Pro serenissimo rege Portugailiae, qui continue confert eleemosinas 
nostro ordini, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro omnibus benefactoribus huius capituli quilibet sacerdos duas 
15 missas, et nihilominus eos recipimus ad participationem omnium bono- 
rum, usquequo eis satisfactum fuerit. 

Pro bono statu ac reformatione totius ordinis ac reverendissimi ma- 
gistri ordinis et eius societate necnon et reverendo procuratore ordinis 
quilibet sacerdos unam missam, clerici vero quinque psalmos graduales 
20 et conversi viginti pater noster semel dicant. 

Pro illis qui per litteras ad beneficia ordinis sunt recepti , quilibet 
sacerdos unam missam, clerici et laici ut supra. 
Suffragia pro defunctis. 

In primis pro anima reverendissimi cardinalis de Ursinis domini 

25 Matthaei ex ordine nostro assumpti , qui perpetuam dedit eleemosinam 

nostro generali capitulo ex suo testamento, quilibet sacerdos unam mis- 

sam , clerici psalmos poenitentiales , laici centum pater noster semel. 

Pro animabus fratrum et sororum ordinis nostri quilibet sacerdos 

unam missam, clerici psalmos poenitentiales, laici centum pater noster 

30 [et] totidem dicant Ave Maria. 

Pro animabus eorum qui dum viverent, recepti sunt per litteras 
reverendissimi magistri ad beneficia ordinis, quilibet sacerdos unam mis- 
sam, clerici vero septem psalmos poenitentiales, laici centum pater no- 
ster et totidem Ave Maria. 
35 Sententias iudicum approbamus. 

Auctoritatem diflinitorum durare volumus per totum diem domini- 
cum sequentem inclusive et usque ad secundam feriam inclusive. 

Mandamus acta capituli huius per reverendos provinciales et socios 
eorum seu provinciarum diligenter conscripta et correcta atque ordinis 
40 sigillo sigillata ad suas provincias deferri et, prout ordinavimus, pu- 
blicari. 302 AGTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [iS^^-lS^G 

Sequens generale capitulum, quod erit solum diffinitorum, assigna- 
mus in provincia Aragoniae in conventu Valentiae hinc ad triennium vi- 
delicet anno domini 1545. 

Concedit reverendissimus magister ordinis omnibus fratribus et so- 
roribus ac personis tertii habitus licentiam, ut semel possint eligere sibi 5 
confessorem ex ordine et absolvi ab eo ab omnibus peccatis. usque ad 
harum notitiam et dispensari ab omnibus irregularitatibus, a quibus ipse 
potest sua videlicet auctoritate. 

Datum Romae in conventu sanctae Mariae super Minervam die 8 
iulii anno i 542. 10 

Fr. Albertus de Gasaus 
Magister ordinis. 

\n nomine domini nostri lesu Christi 
et totius coelestis curiae. 

HAEC SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS ,5 

ROMAE GELEBRATI 

IN GONVENTU SANGTAE MARIAE SUPER MINERVAM 

IN FESTO SANGTISSIMI PENTHEGOSTES 

ANNO DOMINI .M°.D".XLVr. DIE .XIII- lUNII. 

Sub reverendissimo patre fr. Francisco Romeo de Gastillione (i), sa- 20 
crae theologiae professore , in eodem capitulo canonice electo magistro 
generali ordinis praedicatorum, diffinientibus communiter reverendis prio- 
ribus provincialibus atque eorum diffinitoribus videlicet : 

fr. Stephano Paris (2) magistro provinciali Franciae, 25 

fr. Stephano Fuscarario (3) provinciali utriusque Lombardiae, 

fr. Vincentio Fivisano (4) provinciali Romano, 

fr. Michaele de Gaesaraugusta provinciali Regni, 

fr. Ambrosio Zilignano provinciali Ungariae, 

fr. Bartolomaeo de Vicentia (5) magistro provinciali Graeciae, 30 

fr. Antonio de Sigistro magistro provinciali Terrae sanctae, 

fr. Hieronymo Buchia provinciali Dalmatiae, (i) De fr. Francisco Romeo de Castillione cf. snpra pag. 266. 

(2) De fr. Stephano Paris cf. 1. c. pag. 291. 

(3) De fr. Stephano Fuscarario cf. I. c. pag. 245. 

(4) De fr. Vincentio Fivisano cf. Masetti ]. c. pag, 49 sq., qul tamen affir- 
mando iam anno 1545 Vinccntium se abdicasse officio provincialatus crrat. 

()) De fr. Bartholomaeo de Vicentia cf. supra pag. 285. 1546] ROMAS MDXLVI. 3o3 

fr. loanne Petro de Gortesio (i) magistro provinciali Trinacriae, 
fr. Francisco de la Cerda provinciali Bethico, 
fr. Eustachio de Aquaviva (2) magistro provinciali s. Thomae, 
fr. Dominico de Roblano (3) magistro provinciali Calabriae. 
3 Diffinitoribus reverendis patribus : 

fr. Dominico Soto (4) magistro diffinitore Hispaniae, 
fr. loseph Corriger (5) magistro diffinitore Tholosanae, 
fr. lacobo de Campis magistro diffinitore Franciae, 
fr. Stephano de Genua diffinitore utriusque Lombardiae, 

'° fr. Angelo laceto (6) diffinitore Romano, 

fr. Vincentio Galoyna (6) magistro diffinitore Regni, 
fr. loanne de Garra magistro diffinitore Ungariae, 
fr. Melchiore de Polonia bachalaureo diffinitore Polono, 
fr. Petro Irurozqui (7) magistro diffinitore Aragoniae, 

15 fr. Thoma Christiano (8) magistro diffinitore provinciae Provinciae, 
fr. Desiderio Patavino (9) * diffinitore Graeciae, 
fr. Daniele [de] Prato (10) diffinitore Terrae sanctae, 
fr. Antonio Cassio magistro diffinitore Dalmatiae, 
fr. Vincentio Mirto (11) magistro diffinitore Trinacriae, 

20 fr. Thoma de la Barrera diffinitore Bethico, 

fr. Gaspare Baliner licentiato diffinitore Germaniae inferioris, 
fr. Vincentio Delitio (12) magistro diffinitore s. Thomae, 
fr. Paulo de Taberna (i3) magistro diffinitore Calabriae. 

LHterae reverendissimi magistri ordinis, 

25 In dei filio sibi carisslmis reverendis prioribus provincialibus , ma- 

gistris fratribusque ac sororibus universis ordinis praedicatorum fr. Fran- 
ciscus Romeus de Castillione, sacrae theologiae professor ac totius eius- (i) De fr. loanne Petro de Cortesio cf. supra pag. 213. 

(2) De fr. Eustachio de Aquaviva cf. 1. c. pag. 214. 

(3) De fr. Dominico de Roblano cf. 1. c. pag. 292. 

(4) De fr. Dominico Soto cf. 1. c. pag. 251. 

(5) De fr. losepho Corriger cf. 1. c. pag. 280. 

(6) De fr. Angelo laceto et Vincentio Caloyna cf. 1. c. pag. 291. 

(7) De fr. Petro Irurozqui cf. SSOP. II, 163. 

(8) De fr. Thoma Christiano cf. supra pag. 280. 

(9) De fr. Desiderio Patavino cf. SSOP. II, 227. 

(10) De fr. Daniele [de] Prato cf. 1. c. pag. 154. 

(11) De fr. Vincentio Mirto cf. supra pag. 282. 

(12) Videtur esse idem ac V. .dc Licio, de quo 1. c. pag. 280. 

(13) De fr. Paulo de Taberna cf. SSOP. II, 163. 3o4 AGTA CAPITULORUM GEMERALIUM O. P. [ I S^G 

dem ordinis humilis generalis magister et servus , salutem et religionis augmentum. Postquam divina providentia factum est , ut nobis potissimum, 
quamvis nihii tale merentibus, universae praedicatoriae reipublicae cre- 
derentur habenae, non praetermisimus, quae esse censemus pro iilius 5 
tranquiliitate, pace, incremento et splendore pro viribus consulere. 

Hortor itaque ut pater filios , ut , postquam tanto munere donati 
estis a deo, ut vos in suam sortem ceu levitas de populo suo elegit et 
adiunxit sibi, tam egregium privilegium ac donum vobis numquam ex- 
cidat, sed per bona opera certam vocationem et electionem faciatis, ne lo 
forte degenerantes a patribus cum indignatione illorum divinam in vos 
iracundiam provocetis. Ne iterum vox illa audiatur : nec ego pater, nec 
vos filii, sed occurrant maiorum gesta, occurrant facinora, sit prae oculis 
sanctimonia beati patris nostri Dominici, Petri constantia, Thomae do- 
ctrina , Vincentii fervor , Antonini vigilantia , ut eorum exemplo ex- 15 
amussim rectissimam vitam vestram ellaboretis effingere. 

Hortamur provinciales, vicarios, coenobiorum praefectos, ut linceis 
ac perspicacissimis oculis agant excubias vultumque sui pecoris diligenter 
agnoscant ac meminerint se esse illos , de quibus Christus dixit : Vos 
estis sal terrae, vos estis lux mundl. 20 

Hortamur theologiae magistros ac lectores omnes, ut ita intellectum 
illustrent, ut tamen non obliviscantur et atfectum accendere vitaeque 
sanctitate optimum de se specimen praebere discipulis ; ut enim maxime 
prosunt, si bene gesserint, ita et maxime obsunt, si faxint secus. 

Hortamur dominici verbi praecones , ne sint canes muti, non vo- 25 
lentes latrare, sed ascendant super montem Sion , attolant vocem , car- 
pant vitia, commendent virtutes, alliciant probos, perterreant improbos, 
Christique nomen ubique dilatare conentur. 

Hortamur tirones, iuniores, provectos, ut pro matre religionem co- 
lant, observantias suscipiant, decreta custodiant, nec transiliant terminos, 30 
quos patres sui posuere ; nam mandatum lucerna est et lex et lux et 
via vitae omnibus, increpatio disciplinae. 

Hortamur demum cum Petro in universum omnes , ut sint unani- 
mes, concordes, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, mo- 
desti, humiles, ut sint iuxta apostolum tamquam luminaria in mundo, 35 
in medio nationis pravae et perversae , et cum pristinis sanctionibus, 
quas nostri sanxere maiores, has quoque quas nuper advertimus, obser- 
vare nitantur, pro comperto habentes, quod id quod in praesenti est la- 
boris nostri perexiguum et modicum, supra modum sublimitate aeternum 
gloriae pondus operetur in nobis. 40 

Valete. 1546] ROMAE MDXLVI. 3o5 

In nomine dei nostri et beatae semper virginis Mariae matris eius 
et beati Dominici patris nostri et omnium sanctorum et sanctarum dei: 
haec sunt quae patres nostri pro bono religionis et augmento virtutum, 
auscipe deo optimo maximo, statuerunt observari. 
5 Ordinationes. 

Intimamus et ordinamus unanimi voto, ne multiplicentur ordina- 
tiones, quod quilibet provincialis seu vicarius aut priores omni conatu 
faciant observare constitutiones in provinciis et conventibus suis, ut ob- 
servantia et vita regularis manuteneatur , hortantes eos et monentes in 
10 domino invigilare ad ordinis reformationem et observantiam eorum , 
quae in nostris constitutionibus sunt statuta. 

Item ordinamus, ne quis fratrum nostrorum ad Urbem, ubi maxime 

cum omni circumspectione esse debemus, accedere audeat nisi cum ex- 

pressa licentia et in scriptis sui provincialis ; contrafacientes vero quam 

15 primum ad Urbem venerint, omni postposita excusatione incarcerentur. 

Item ordinamus, quod in qualibet provincia seu congregatione aut 

vicaria nostri ordinis a provinciali seu vicario cum consilio discretorum 

patrum, quorum omnium conscientiam aggravamus, instituantur iudices 

docti et timorati , qui sub poena excommunicationis promovendos ad 

20 gradus quomodolibet examinare debeant. 

Item ordinamus, quod in quolibet conventu pro corrigendis, quan- 
tum opus fuerit, delinquentibus habeantur carceres bene tuti, et hoc sub 
poena taxanda a superioribus, 

Item ordinamus , quod manentes extra ordinem pro quacumque 
25 causa distinctum habitum portare debeant , et revocantes eiusmodi li- 
centias per omnes hactenus concessas nolumus , istas licentias aliquo 
modo concedi posse nisi per reverendissimum magistrum ordinis. 

Item ordinamus, quod habentes beneficia et omnes poenitentiarii in- 
telligantur extra ordinem et privati voce activa et passiva. 
30 Item ordinamus , ne quis fratrum nostrorum barbam deferat sub 

poena privationis a suis officiis ac suorum graduum, si sint magistri vei 
graduati ; alii vero sub poena taxanda a suis superioribus. 

Item ordinamus conformiter ad nostras constitutiones, quod reve- 
lantes crimina et peccata fratrum nostrorum personis extraneis tamquam 
35 destructores ordinis incarcerentur , praelatique non punientes eiusmodi 
scienter a suis officiis absoluti intelligantur ipso facto. 

Item ordinamus, quod nullus in nostro ordine ad magisterium promo- 

veri possit, nisi per quatuor annos ad minus sententias legerit ac inde rite 

examinatus idoneus comprobetur, alioquin pro non magistris habeantur. 

40 Item ordinamus, quod graduati sufficientes ac idonei iudicati ad- 

moneantur et compellantur, quantum opus fuerit, ne divina deserant sive 

MOPH 9 20 3o6 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l ^46 

in missis sive in officiis, docereque et praedicare ac alia pro suis gra- 
dibus agere, alioquin a provinciali cum consilio discretorum suis gra- 
dibus priventur. 

Item ordinamus, quod studentes comprovinciales Bononiae sint li- 
beri ab exactione nuper imposita et cum eis mos antiquus servari debeat. 5 

Item ordinamus, quod in provincia Siciliae priores de cetero sint 
biennales, conformiter ad alias provincias Italiae, provincialisque abso- 
lutus tam in hac provincia quam in provincia s. Thomae et provincia 
Aragoniae remaneat vicarius provinciae et electionis, donec sequens pro- 
vincialis sit electus, contirmatus et praesens in provincia , et quatenus 10 
opus sit, super praemissis impetrentur litterae apostolicae , ita tamen 
quod non arceatur potestas reverendissimi magistri ordinis aliter pro ar- 
bitrio providendi. 

Item ordinamus, quod nullus fratrum revelet extasim, visiones aut 
miracula sororum quarumcumque nisi de consensu reverendissimi ma- 15 
gistri ordinis aut capituli provincialis sub poena gravioris culpae. 

Confirmationes. 

Confirmamus, quod de beata Caecilia et de beata Agatha fiat fe- 
stum duplex, et quod in missa quatuor doctorum dicatur evangelium : 
« Vos estis sal terrae ». Et haec habent tria capitula. 20 

Item confirmamus, quod de beata Martha fiat festum duplex ubique. 
Et sunt duo capitula. 

Item confirmamus, quod Credo in missa cantetur a choro et non 
cum organis, et quod in feria quinta , cum vacat etiam a festo trium 
lectionum, fiat officium de sanctissimo corpore Christi, ubi non con- 25 
suevit de alio officio celebrari. 

Item confirmamus , quod omnes litterae quomodolibet impetratae 
eximentes conventus seu loca aut fratres nostri ordinis a iurisdictione 
suorum superiorum ordinariorum per praesentes sint annullatae et re- 
vocatae et subiiciant potestati et iurisdictioni suorum superiorum pleno 30 
iure. 

Item confirmamus, quod acta capituli generalis publicentur per to- 
tum ordinem et maxime in conventu Parisiensi et aliis conventibus par- 
ticularibus per provincialem seu visitatores, nec propter hoc expectetur 
capitulum provinciale. 35 

Item confirmamus, quod cum fratribus, qui exempti vel quomodo- 
libet extra ordinem manserint , non computetur nec numeretur tempus 
illud inter alios suae professionis annos, si postea eos reverti contigerit 
ad ordinem, in quem tamen nolumus posse recipi nisi de licentia reve- 
rendissimi magistri ordinis vel provincialis sui, accedente etiam consensu ^o 
maioris partis capituli sui conventus. I 546] • ROMAE MDXLVI. Soy 

Item confirmamus, quod graduati aliter quam per viam ordinis sive 
per breve sive per saltum non habeant locum, quousque per capitulum 
generale acceptentur. 

Item confirmamus, quod fugitivi a provincia Germaniae inferioris 
5 non retineantur in aliqua provincia nec admittantur ad quodcumque 
studium generale, nec fratres alterius provinciae absque suorum provin- 
cialium licentia in dicta provincia Germaniae recipiantur. 

Item confirmamus, quod non promoveantur Parisiis aut alibi filii 
provinciarum alienarum et praesertim provinciae Franciae, nisi praesen- 
10 tentur per provincialem suum, vel saltem ipso non reclamante. 

Item confirmamus, quod nullus promoveatur ad magisterium ante 
trigesimum annum. 

Item confirmamus omnes alias ordinationes vel declarationes capi- 
tuli generalis Romae sub reverendissimo de Casaus celebrati. 
15 Declarationes. 

Declaramus, quod quando aliquid fiat a provincialibus et diffinito- 

ribus in capitulis provincialibus sive quoad graduandos sive quoad alia 

in capitulo generali praesentanda intelligatur .fieri per capitulum provin- 

ciale iuxta formam nostrarum constitutionum. 

20 Item declaramus, quod qui in capitulo provinclali fuerit electus diffi- 

nitor capituli generalis, possit in sequenti capitulo reelegi, si non diffinivit. 

Item declaramus, quod si praecedente confirmatione provincialis in 

aliqua provincia et finito capitulo provinciali electum mori contingeret, 

vicariatus eiusdem provinciae ad illum priorem pertineat, in cuius con- 

25 ventu sequens capitulum fuerit assignatum. 

Item acceptamus in provincia Aragoniae domum quamdam in op- 

pido de Ayerve ad instantiam dominae Greide de Lanuza uxoris domini 

Hugonis de Urreas, quondam secretarii maiestatis Caesareae, cum con- 

ditione quod domus aedificata habeat certos redditus, quibus possent 

30 fratres mediocriter sustentari. 

Item acceptamus in provincia Aragoniae collegium a reverendissimo 
Illerdensi episcopo erigendum in conventu Oriolae et dotationem eius 
iuxta decretum reverendi provincialis, cui in his nostram committimus 
facultatem. 
35 Item affiliamus fr, Dominicum de Acuna in conventu Toletano et 

fr. Dominicum de s. Anna in conventu Taurensi in provincia Hispaniae. 
Licentia promovendoruin. 

Licentiamus ad legendum sententias pro forma et gradu magisterii 
exclusive fr. loannem dc Suarez provinciac Hispaniae. 
40 Item pro provincia Portugalliae liccntiamus ad, bachalariatum fr. f^u- 

pum de Aveiro. 3o8 ACTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. ^^^4^ 

Item in provincia Aragoniae licentiamus fr. loannem Verrio et Mar- 
tinum Ajanzo (i) ad gradum magisterii. 

Approbationes. 

Item in provincia Aragoniae approbamus magisteria fr. Petri Ugo 
Moragues, Petri Irurosqui (2), et loannis Gomez (3), praesentaturas vero 5 
fr. Blasii Ferrer, loannis Verrio, loannis Torres et Bartholomaei Llor (4). 

Item approbamus omnes alios magistros creatos seu creandos per 
reverendissimum magistrum ordinis ex concessione apostolica sibi in hac 
parte concessa secundum morem capitulorum generalium. 

Item damus ei: conceJimus omnem nostram auctoritatem reveren- 10 
dissimo magistro ordinis addendi, minuendi, disponendi et breviter omnia 
et singula faciendi, quae generale capitulum potest, etiamsi talia forent, 
quae mandatum exigerent speciale , volentes , quod simplici eius verbo 
credatur. 

Item concedimus omnibus et singulis prioribus provincialibus, ut ^5 
possint dispensare et absolvere omnes et quoslibet damnatos ad poenas 
gravioris culpae usque ad hanc diem et restituere ad gradus ordinis, 
quantum et ipse reverendissimus generalis possit ; et singulis diffinitori- 
bus huius capituli, ut quilibet possit recipere unum apostatam in suis 
provinciis et restituere ad gratias ordinis cum litteris testimonialibus pro 20 
hac vice tantum. 

Suffragia pro vivis. 

In primis pro sanctissimo domino nostro domino Paulo III. quilibet 
sacerdos celebret unam missam et clerici psalmos graduales, conversi 
pater noster trigesies et toties Ave Maria , et pro eius felici statu in- 25 
stanter hortamur omnes fratres nostri ordinis, ne cessent continue orare. 

Pro reverendissimo cardinali de Salviatis, protectore nostri ordinis, 
qui continue laborat pro honore et protectione nostri ordinis, quilibet 
sacerdos unam missam dicat. 

Pro reverendissimo cardinali de Burgos assidue pro decore nostri 30 
ordinis et regulari observantia zelante , ac pro reverendissimo cardinali 
s. Silvestri quilibet sacerdos unam missam dicat. 

Pro serenissimo imperatore nostro Carolo quilibet sacerdos unam 
missam, pro aliisque omnibus benefactoribus huius nostri capituli qui- 
libet sacerdos duas missas dicat, et nihilominus recipimus eos ad parti- 35 
cipationem omnium bonorum, usquequo eis satisfactum fuerit. (i) De fr. Martino Ajanzo cf. supra pag. 263. 

(2) De fr. Petro Irurosqui cf. 1.. c. pag. 303. 

(3) De fr. loanne Gomez ci. 1, c. pag. 298. 

(4) De fr. Bartholomaeo Llor cf. 1. c. pag. 227. 1 546] ROMAE MDXLVI. Sog 

Pro reverendissimo episcopo Illerdensi, qui unum coUegium in pro- 
vincia Aragoniae constituit et ordini valde afficitur , quilibet sacerdos 
unam missam dicat. 

Pro bono statu et reformatione totius ordinis ac reverendissimi ma- 

5 gistri ordinis et eius societate necnon pro reverendo procuratore ordinis 

quiiibet sacerdos unam missam , clerici psalmos graduales et conversi 

vigesies pater noster ; et tioc idem pro illis, qui per litteras sunt recepti 

ad beneficia ordinis, dicatur. 

Surfragia pro defunctis. 

10 In primis pro anima reverendissimi cardinalis de Ursinis domini 

Mattiiaei ex ordine nostro assumpti , qui perpetuam dedit eieemosinam 

nostro generaii capitulo in suo testamento, quilibet sacerdos unam mis- 

sam, clerici psalmos poenitentiales, conversi centies pater noster dicant. 

Pro animabus eorum, qui dum viverent, per litteras reverendissimi 
15 magistri ordinis recepti sunt ad beneficia ordinis, quilibet sacerdos unam 
missam, clerici psalmos poenitentiales, conversi centies pater noster et 
toties Ave Maria dicant. 

Sententias iudicum approbamus. 

Auctoritatem reverendorum diffinitorum durare volumus per totum 
20 diem dominicum proxime sequentem et usque ad secundam feriam in- 
clusive. 

Mandamus acta huius capituli per reverendos provinciales et socios 
eorum diligenter conscripta et correpta atque ordinis sigillo sigillata ad 
suas provincias deferri et prout ordinamus publicari. 
25 Sequens capitulum generale, quod erit provincialium, assignamus in 

provincia Hispaniae in conventu Salamantino, liinc ad triennium vide- 
licet anno domini 1549. 

Concedit reverendissimus magister ordinis omnibus fratribus et so- 
roribus nostri ordinis et personis tertii habitus licentiam, ut semel pos- 
30 sint eligere sibi confessorem ordinis nostri et absolvi ab eo de omnibus 
peccatis praeteritis usque ad praesentium notitiam et dispensari ab omni- 
bus irregularitatibus, a quibus potest absolvere et dispensare ipse reve- 
rendissimus magister ordinis. 

Datum Romae in nostro generali capitulo in conventu sanctae Ma- 
35 riae super Minervam anno domini 1 546. 

Fr. Franciscus Romaeus 
Magister ordinis praedicatorum. 'o Insuper reverendi patres magistri, priores ceterique praesentes no- 
strac Aragoniae provinciae, notum vobis facio , mc a revcrendo patre 3lO ACTA CAPirULORUM GENKKALIUM O. P. [1346 

diffiuitore provinciae recepisse litteras apostolicas mihi et patribus prio- 
ribus conventuum provinciae Aragoniae destinatas sequentis tenoris : 

Dilectis liliis provinciali et aliis prioribus conventuum ordinis fra- 
trum praedicatorum provinciae Aragoniae secundum morem eiusdem or- 
dinis Paulus papa III. Dilecti fiiii, salutem et apostolicam benedictionem. 5 

Gum sicut nobis nuper exponi fecistis, iam dudum domus et con- 
ventus vestri ordinis et provinciae ad regularem et strictiorem , quam 
antea vigebat, observantiam reducti fuerint, et sub dicta reformatione ac 
regularibus institutis ct exemplo bonorum operum auctore domino vi- 
vere intendatis, et propterea desideratis ab alio quam superioribus dicti 10 
ordinis non visitari, nobis humiliter supplicari fecistis, ut vobis in prae- 
missis de opportuno remedio providere de benignitate apostolica digna- 
remur. Nos igitur qui religiosorum quorumlibet vota, quantum cum deo 
possumus, ad exauditionis gratiam libenter admittimus, huiusmodi sup- 
plicationibus inclinati omnibus et singulis domibus et conventibus vestri 15 
ordinis et provinciae Aragoniae, quod de caetero per alium quam dicti 
vestri ordinis superiores, nisi ipsi superiores id facere recusaverint seu 
neglexerint, visitari aut rcformari, quodque vos et dicta vestra provincia 
ab antiquo una cum Cathalonia et Valentia ac Navarra pro^inciis unita 
et unum corpus efficiens separari et dismembrari seu dividi nuUatenus 20 
possitis, auctoritate apostolica tenore praesentium dc speciali gratia in- 
dulgemus ; necnon quibusvis fratribus ordinis et provinciac praedicato- 
rum, nc secreta seu aliquos actus, qui in domibus et conventibus huius- 
modi pro tempore fiunt, contra eiusdem ordinis constitutiones etiam 
praetextu cuiusvis indulti apostolici illa quibusvis personis revelandi ali- 25 
cui praeterquam superioribus praefatis revelare auieant vel praesumant 
sub excommunicationis latae sententiae poena per quemlibet contrave- 
nientem ipso facto incurrenda, a qua ab alio quam nobis aut Romano 
pontitice pro tempore existente seu dictis superioribus praeterquam in 
mortis articulo absolvi nequeanc, districtius inhibemus ; non obstantibus 30 
constitutionibus et ordinationibus apostoiicis nscnon quibusvis priviiegiis, 
induitis et iitteris apostoiicis quibusvis fratribus eiiisdem ordinis in eo 
residentibus etiam super receptione in acolitos ct capeilanos s^dis apo- 
stolicae ac aiiis personis etiam super visitatione et correctione conven- 
tuum et religiosorum vestri ordinis et provinciae liuiusmodi per quos- 33 
cumque Romanos pontifices praedecessores nostros ac nos et sedem prae- 
dictam et iliius legatos etiam de latere aut nuntios quibusvis fratribus 
dicti ordinis et quibusvis aiiis personis sub quibuscumque tenoribus et 
formis ac cum quibusvis clausuiis et decretis etiam irritantibus, concessis 
ct confirmatis ac etiam itcratis vicibus innovatis. Quibus omnibus etiam ^o 
si pro iiiorum sufficienti derogatione de iliis eorumque totis tenoribus I 546-1551] ROMAE MDXLVI. SALMANTIGAE MDLI. 3ll 

specialis, specifica , expressa et individaa ac de verbo ad verbum , non 
autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia 
expressio habenda aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in 
eis caveatur expresse, quod illis nullatenus derogari possit, tenores hu- 
5 iusmodi, ac si de verbo ad verbum inserti forent praesentibus, pro 
sufficienter expressis et insercis habentes illis alias in suo robore perman- 
suris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter et expresse derogamus, 
ceterisque contrariis quibuscumque seu si aliquibus communiter vel di- 
visim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excom- 
10 municari non possint , per litteras apostolicas non facientes plenam et 
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. 
Dat. Romae apud sanctum Marcum sub annulo piscatoris die •xxviii* 
iulii anno domini -mdxxxxvI' pontiticatus nostri anno •xii* 

V. Blo. El. Fulgin. 
15 Fr. loannes Isquierdo (i) prior provincialis. 

Locus '^ sigilli. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

"haec SUNT ACTA CAPITULI GENERALIS 
SALMANTICAE CELEBRATI 
20 IN CONVENTU SANCTI STEPHANI 

IN FESTO SANCTISSIMO PENTHECOSTES 
ANNO DOMINI .M^D^LP. DIE -XVII- MAII 

Sub rsverendissimo P. fr. Francisco Romaeo Castillionen. (2) sacrae 
theologiae professore magistro generali ordinis praedicatorum , diffinien- 
23 tibus communiter reverendis prioribus provincialibus videlicet : 

fr. Bartholomaeo de Miranda (3) magistro provinciali Hispaniae, 
fr. Guilliermo Marlayon magistro provinciali Tholosae, 
fr. Angelo Bethino de Fiorentia (4) provinciali Angliae, 
fr. lacobo Ferrant magistro (5) provinciali Aragoniae, 
30 fr. Francisco de Bovadilla (6) provinciaii Portugaliae, (i) De fr. loanne Isquierdo cf. supra pag. 251. 

(2) De fr. Francisco Romieo Castillionen. cL 1, c. pag. 302. 

(3) De fr. Bartholomaco de Miranda cf. 1. c. pag. 280. 

(4) De fr. Angelo Bettino cf. SSOP. II, 168. 

(5) De fr. lacobo Ferrant (Ferran) cf. supra pag. 263. 

(6) Dc fr. Francisco de Bobadilla cf. 1. c. pag. 279. 3l2 AGTA GAPITULORUM OENERALIUM O. P. [l55l 

fr. xMichaele de Arcos (i) magistro provinciali Bethicae, 

fr. Thoma de sancto Martino magistro prov. s. lohannis Bapt. del Peru, 

fr. loanne Lebesque magistro socio pro provinciali Franciae absente, 

fr. Felice Castelfranco (2) socio pro provinciali Romano absente, 

fr. loanne Moton magistro socio pro provinciali Provinciae absente, 5 

fr. Petro de Miranda socio pro provinciali Provinciae s. Crucis absente. 

Universis sui ordinis professoribus Franciscus Romaeus humiiis ge- 
neralis magister ordinis praedicatorum salutem et religiose agere. 

Attendite ad petram, unde excisi estis, et ad cavernam loci, dc qua 
praecisi estis ; attendite ad Abraham patrem vestrum et ad Saram, quae 10 
peperit vos, quia unum vocavi eum et benedixi eum , et multiplicavi 
eum etc. 

Peractis nostris comitiis Salmantinis per dei gratiam, eliam pleris- 
que nostri ordinis provinciis visitatis, patres reverendi atque dilecti, non 
alia in praesentiarum se offerunt verba, quibus sub brevitate vos provo- 15 
cem et inclinem ad collapsae religionis nostrae reparationem , quam 
quae ex Esaya typice proponuntur. Voluissem equidem, si fuisset pos- 
sibile, vos omnes meae peregrinationis habuisse socios, quo vestris oculis 
una mecum et vidissetis et ploraretis, quantum ubique gentium ordo 
noster a pristino suo decore deciderit et quotidie a patrum decretis ex- 20 
orbitet, ut vel sic zelo sanctae vetustatis accensi, noxias relaxationum 
novitates evitaremus. 

Agite igitur , agite patres , si qua pietas , si qua laus , si qua vos 
tenet nostrae familiae miseratio, collapsos mores erigite; honesta studia 
sacrae praesertim paginae renovate, quae sunt divini cultus et cerimo- 25 
nias ordinis resarcite, exactiorem votorum observantiam inducite , regu- 
larem uniformitatem retinete, instructioni iuvenum diligentiores insistite, 
aegrotantibus soliiticiores adestote , necessitatibus fratrum , ne pereant, 
paterna viscera exhibete. Proximis adiuvandis praedicando, legendo, au- 
diendo, consulendo, ne deficiatis. Denique constitutionum nostrarum aut 30 
iam deperditos aut certc silvescentes ritus ad mcliorem frugem et ob- 
servantiam restituite. 

Erit vobis profecto in supradictis qualiscumque instauratio , si in- 
frascripta patrum decreta in hac nostra synodo novissime edita servave- 
ritis. Non est autem abbreviata manus domini, nec profutura dei ge- 35 
nitricis sanctorumque nostrorum suffragia vobis deerunt, quibus pia vota 
vestra excitentur et operc complcantur ad pcrpurgandam nostri sodalitii (i) Dc fr. Michaele de Arcos cf. supra pag. 252. 
(2) Dc fr. Felice [de] Castelfranco cf. SSOP. II, 215. l55l] SALMANTICAE MDLl. 3l3 

coUuvionem, simulque illustrandum et instaurandum pristinum illius in- 
stitutum. O si velitis patres, o si velitis ad haec munera vires intendere, 
confido autem, quia voletis, nam et debetis, quanta foret vobis gloria, 
quanta vobis iaetitia, quanta proximis salus , quanta et quae omnibus 
5 praemia. 

Moveat vos saltem , quod christiani estis et Ghristum prototypum 
effigiare debetis, qui vos de captivitate saecuii in religionem induxit ; 
sic enim adhortatur propheta *. attendite, inquit, ad petram, nempe ad 
Christum, unde excisi estis ; attendite ad cavernam ioci, profecto ad ca- 

10 ptivitatem saeculi, de qua educti et evocati estis. 

Moveat quoque vos, quod turpis est omnis pars, quae suo toti non 
congruit. Quare attendite ad Abraham patrem vestrum, attendite, in- 
quam, ad caput patremque vestrum, divum Dominicum, sub cuius no- 
mine militatis. Attendite demum ad Saram matrem vestram, nempe ad 

15 praedicatoriam institutionem , quae a principio genuit vos , ut essetis 
anima una et cor unum in deo, ut essetis in populis speciaiiter bene- 
dicti, ut denique multiplicati claritate doctrinae et exempiaritate vitae 
universum orbem illustraretis. 

Testor hodie iam sexagenarius, quod maiorem hac gratiam ego ha- 

20 bere non possum, quam ut audiam fratres meos in veritate ambulare. 
Unde quotidie divexor, quotidie morior propter gloriam vestram, ut sit 
in Christo lesu domino nostro. 

Faxit, faxit, ut haec omnia pro voto nostro compleantur in vobis. 
Bene valete et pro nobis orate. 

25 In nomine domini nostri lesu Christi , et beatae semper virginis 

Mariae genitricis eius, et beati Dominici patris nostri, et omnium sancto- 

rum et sanctarum dei, haec sunt, quae patres nostri pro bono religionis 

et augmento virtutum, Deo optimo maximo auspice, observanda statuerunt. 

Ordinationes. 

30 In primis ne ordinationes inutiliter multiplicentur, monemus omnes 

ac singulos reverendos provinciales, et ceteros conventuum praesidentes, 
ut quantum possunt, curent suos subditos ad veram formam vitae re- 
gularis iuxta nostrorum patrum instituta revocare. Et exemplo illius qui 
prius coepit facere quam docere, non minus eos doceant exemplo quam 

35 verbo. Neque sint, quod primus ecciesiae pastor docet, veluti dominantes 
in clero, sed forma sacri gregis ex animo. Id semper prae oculis haben- 
tes, quod pater noster ait Augustinus, quia deo pro illis reddituri sunt 
in die domini rationem. O.nnibus icaqiie viribus insistant manutentioni 
et reformationi nostri ordinis , ac studeant , uc sa:rae nostrae consticu- 

40 tiones in suis provinciis et conventibus observentur. Kt circa ea prae- 
cipue invigilent, in quibus cognoverint plurimos defecisse. 3 14 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [i55i 

Igitur, quia totum bonum ac malum ordinis ex novitiorum educa- 
tione pendere cognoscitur, in primis ordinantes praecipimus, ne de ce- 
tero novitii in minoribus conventibus recepti, singuli aut bini pro ser- 
viciis retineantur, sed statim ad maiores conventus provinciae, ubi sal- 
tem in numaro senario possint sub bono et discreto magistro nutriri, 5 
mittantur. Quibus suo tempore de lectore grammaticae vel dialecticae 
secundum eorum exigentiam provideatur. 

Ad cuius tamen dialecticae audientiam nolumus ipsos novitios ante 
annum a sua professione admitti posse, ut eo tempore melius valeant 
cerimoniis ordinis, devotione et humiiitate informari. Mandamus autem lo 
reverendis provincialibus et vicariis quibuscumque, ut in suis provinciis 
vel congregationibus statim conventus aliquot determinent secundum suas 
nationes, ad quos novitii in minoribus conventibus recepti, transmitti 
et educari debeant, ubi et suo tempore poterunt profiteri ; verum tamen 
non nisi pro suis conventibus , ubi habitum susceperunt. Quos omnes 15 
etiam tam in minoribus quam in maioribus conventibus receptos, man- 
damus ante triennium a sua professione, a tali vel consimili societate 
et magistri cura non posse eximi ulio pacto. 

Item omnibus conventuum praesidcntibus praecipimus , ut intenti 
sint curae intirmorum, ex cuius defectu cognovimus proprietatem in no- 20 
stro ordine irrepere; ita videlicet, ut suis fratribus intirmis de lecto, de 
carnibus, secundum exigentiam de medico et de medicinis et convenienti 
societate provideant iuxta nostras constitutiones , ac circa alios omnes 
fratres sint solliciti, ut scilicet eis sufficienter provideant de omnibus ve- 
stimentis et de expensis pro itineribus necessariis. 25 

Et haec tam de novitiis, quam de infirmorum et vestium ac ex- 
pensarum pro itineribus provisione, praesertim cum fratres ad suas as- 
signationes vadunt, aut praedicationis gratia , seu alias pro obedientia 
mittuntur, volumus et mandamus inviolabiliter ab omnibus praelatis ob- 
servari sub poena absoiutionis a suis officiis ipso facto , si contravene- 30 
rint, incurrenda. Praecipientes reverendis patribus provincialibus, ut eos 
quos in his negligentes invenerint, a suis oificiis incunctanter absolvant, 
aut absolutos esse declarent , ne fratres ex praeldtorum negligentia in 
suis necessitatibus communi ac debito subsidio deficientes, proprietarii 
effici coropellantur. Quos vicissim volumus in ea , quam professi sunt, 35 
paupertate persistere et ab omni pecuniarum cumulatione abstinere. 

Quae scilicet pecuniae, si sibi a consanguineis vel amicis pro emendis 
libris aut aliis necessariis tradantur, nolumus, ut eas ullatenus, nisi in 
communi deposito tenere possint, et hoc per mensem tantum ; quo trans- 
acto si cas non exposuerint , statim illas deccrnimus ex vi praesentis 40 
nostri statuti csse communitati conventumn applicatas, neque subditos l55lj SALMANTIGAE MDLI. 3l5 

repetendi, nec praelatos eas restituendi de cetero ullam habere authori- 
tatem. Gassantes et annuUantes omnes et singulas licentias hactenus su- 
per his datas, si quae sunt, nisi tempus ultra mensem aliquando reve- 
rendis provincialibus aut vicariis congregationum in aliquo particulari 
5 casu prorogandam videatur ; quorum tamen conscientias sub praecepto 
formali astringimus, ne id unquam faciant nisi pro evidenti necessitate, 
quod sane statutum nostrum ab omnibus fratribus nostri ordinis , qua- 
cumque praefulgeant dignitate vel gradu, volumus inviolabiliter obser- 
vari ; eos qui contravenerint, proprietarios et Ananiae et Saphirae male- 

lo dictionum declarantes participes et haeredes. 

Ordinantes item admonemus omnes priores tam conventuales quam 
provinciales, ut in poenitentiis , praesertim in constitutionibus taxatis, 
imponendis sint severiores, et in his maxime, quae ad honestatem per- 
tinent, unde solet ex paucorum erratis tota religio infamari, et in aliis 

15 quae in capitulo de graviori culpa continentur. 

hi lecipiendis etiam apostatis, et eis qui per brevia plures annos 
habitum dimiserunt, videant, ne cum fermento modico totam massam 
corrumpant, et ex nimia misericordia erga paucos, crudeles in commu- 
nitatem inveniantur, et ideo qui fuerunt quatuor annos sine habitu, no- 

20 lumus, posse recipi sine licentia reverendissimi magistri ordinis , et illi 
qui ad civitates suspectas de haeresi accesserunt vel post haec accesse- 
rint, non recipiantur nisi tamquam apostatae. 

Item ordinantes mandamus, ut nostra constitutio observetur, ne sci- 
licet tiant aut iieri permittantur in domibus nostris curiosates aut super- 

25 fluitates notabiies in sculpturis aut picturis , et confirmantes propterea 
ordinationem factam hoc anno a reverendissimo patre nostro generali in 
conventu Victoriensi, qua inhibitum est, ne claustrum cum sculpturis, 
prout inceperant, prosequantur. 

Item ne fiat aedificium aliquod vel constructio notabilis in aliquo 

30 conventu, nisi de assensu patrum et cum licentia provincialis et cum 
consilio peritorum ; et quod taliter ab uno priore inceptum est , subse- 
quens prosequatur, et non magis nova aedificia inchoat. Et qui his con- 
travenerint, poenae gravioris culpae debitae subiacere intelligantur. 

Item ordinamus, uc in creandis praedicatoribus generalibus condi- 

35 tiones debitae observentur, ut scilicet tales sint, qui in provincia illa 
saltem per tres quadragesimas in aliqua bona civitate vel terra gloriose 
praedicaverint, et pro gloriosis praedicatoribus habcantur, et qui sint ma- 
turi et discreti ad negocia ordinis pertracLan.la, ct aetatis ad minus •xxxv' 
annorum, ct nihilominus theologiam auJierint saltcm per tres annos, prout 

40 in constitutionibus et ordinationibus capiculorum generalium continetur ; 
quod si contraliat aut factum fucrit, totuin irritum deccrnimus et inane. 3l6 ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l55l 

In conferendis itidem gradibas baccalaureatus seu praesentaturae et 
magisrerii cum aliis conditionibus requisitis , hoc etiam observetur , ut 
ad magisterium nuUus promoveatur ante aetatem triginta annorum, et 
haec clausula, cum iam ante hoc habaat tria capitula generalia , in ca- 
pitulo de studentibus apponatur. 5 

Ordinamus item, ut de cetero in nuUo studio nostri ordinis bacca- 
laurei extraordinarii assignentur ad legendas sententias pro forma et 
gradu magisterii, et minus in conventibus, ubi in veritate non est stu- 
dium generale. Et qui ita hactenus assignati sunt, nunquam cursum per- 
egisse intelligantur, nisi saltem per duos annos adhuc legerint tanquam lo 
baccalaurei ordinarii in conventu, ubi viget in veritate studium generale. 

Item ordinantes reprobamus abusum quarumdam provinciarum de 
loco dando lectoribus super omnes patres ; mandantes et praecipientes 
in virtute sanctae obedientiae consuetudinem antiquam nostri ordinis 
ubique ab omnibus observari, ut fratres subditi et non graduati locum 15 
teneant secundum ordinem suae professionis, sive sint patres consilii seu 
de gratia sive non. 

Item reprobamus abusum quorumdam claustralium sive conventua- 
lium de vendendis aut etiam testandis post mortem cameris, irritantes 
quascumque concessiones, si quae sunt super his hactenus factae, et or- 20 
dinantes, ut si de cetero usus illarum concessus fuerit viventibus, sem- 
per ponatur in litteris concedentis ad beneplacitum nostrum et nostrorum 
successorum. 

Item ordinamus, ut in qualibet provincia praeter generalia studia 
sint lectiones in conventibus praesertim principalioribus et sacrae bibliae 25 
et theologiae , vel philosophiae saltem , in quibus iuvenes exerceantur. 
Et in minoribus conventibus, ubi haec servari non possunt, teneantur 
vel conclusiones aliquae de casibus conscientiae, vel studiosum exerci- 
tium sacrae scripturae , super quibus gravamus conscientias provincia- 
lium, ut haec servari curent, et priores, quos contra hoc negligentes in- 30 
venerint, absolvant. 

Ordinamus item, ut non solum in sacra theologia sed etiam in phi- 
losophia ab omnibus lectoribus legatur, declaretur et defendatur semper 
doctrina sancti Thomae, sicut mandatum est a patribus nostris in plu- 
ribus capitulis generalibus ; ita ut in summulis legatur ab omnibus Pe- 3555 
trus Hispanus et bene intelligatur, reiectis sophisticis argutiis, in logica 
textus Aristotelis et in phiiosophia similiter cum integro commento sancti 
Thomae, relictis inutiiibus et sophisticis argumentis. In sacra theologia 
item declaretur totus articulus scilicet sancti Thomae, et ex ipsomet 
sancto Thoma elucidetnr et difficultatibus respondeatur, ut habetur apud 40 
Capreolum vel Cayetanum , relictis propriis fantasiis et scartafaciis , a l55l] SALMANTIGAE MDLI. 2>\J 

quorum scribendorum obligatione omnes et singulos scholares absolvi- 
mus, nolentes eos ad id posse a quoquam magistro generali inferiore de 
caetero obligari. 

Item ordinamus pro uniformitate nostri ordinis, ut cappae in con- 
5 ventu a paschate resurrectionis usque in festum omnium sanctorum non- 
nisi in communione et a servitoribus missarum portentur ; in hyeme vero 
in provinciis, ubi consuetum est, portari possint praeterquam in mensa. 
Item ordinantes strictissime inhibemus praelatis et praesidentibus 
conventuum sub poena absolutionis statim, si contrafecerint, incurrenda, 
10 ne de caetero aliquam mulierem ad habitum tertii ordinis recipiant, quae 
sit aetatis minoris quam quadraginta annorum et quae non habeat, unde 
de victu et vestitu sufficienter sibi valeat providere. Quod tamen non de 
monasteriis collegiatis, sed de his, quae in propriis domibus habitant, 
intelligimus. 
15 Item quoniam multae provinciae defecerunt et contributiones tam 

reverendissimi generalis quam reverendi procuratoris ordinis adeo sint 
imminutae, ut ex eis sustentari non possint, ordinamus , ut de caetero 
omnes remanentes provinciae solvant iuxta infrascriptam taxam vide- 
licet : 
20 Provincia Hispaniae solvat reverendissimo generali ducatos «xxv* et 

reverendo procuratori ducatos decem. 

Provincia Tolosana patri generali ducatos 12, reverendo procuratori 
ducatos quatuor. 

Provincia Franciae ducatos 2 5, rev. procuratori ducatos 5. 
25 Provincia urriusque Lombardiae reverendissimo generali ducatos 2 5, 

reverendo procuratori ducatos 10. 

Provincia Romana reverendissimo generali ducatos 8, reverendo pro- 
curatori ducatos 4. 

Provincia Regni 16, procuratori 8. 
30 Provincia Hungariae 4, procuratori 2. 

Provincia Poloniae 8, procuratori 4. 
Provincia Graeciae 4, procuratori 2. 
Provincia Aragoniae 16, procuratori 8. 
Provincia Provinciae 14, procuratori 6. 
33 Provincia Dalmatiae 6, procuratori 4. 

Provincia Trinacriae 18, procuratori 8. 
Provincia Portugalliae 10, procuratori 6. 
Provincia Beticae 20, procuratori 8. 
Provincia Gcrmaniae inferioris 18, procuratori 8. 
40 Provincia sancti Thomae 12, procuratori 6. 

Provincia Calabriac 12, procuratori 4. 3l8 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [ibSl 

Pfovincia sanctae Crucis 6, procuratori 2. 

Provincia sancti lacobi de Mexico 2 5, procuratori 6. 

Provincia sancti loannis Baptistae del Peru 16, procuratori 8. 

Provincia sancti Vincentii Indiarum 10, procuratori 5. 

Congregatio Gallicana 2 5, procuratori 5. 5 

Congregatio Franciae 10, procuratori 4. 

Congregatio Ragusina 4, procuratori 3. 

Vicaria sancti Dominici 12, procuratori 4. 

Vicaria sancti Petri Martyris 7, procuratori 4. 

Vicaria Romana 8, procuratori 4. 10 

Denuntiationes. 

Denuntiamus et intimamus reverendissimum magistrum ordinis no- 
strum generalem in pluribus provinciis rogatum instantissime fuisse, quod 
curaret, ut breviarium nostri ordinis in multis deturpatum et corruptum 
in praesenti capitulo purgaretur et reformaretur, et multa circa divinum '5 
officium in melius commutarentur. Et propterea fuisse sibi oraculum 
sanctissimi domini nostri papae a nostro reverendissimo protectore col- 
lectum, in haec verba transmissum: 

Nos loannes miseratione divina episcopus Portuensis S. R. E. car- 
dinalis, de Salviatis vulgariter nuncupatus , ordinis praedicatorum pro- -° 
tector. Universis et singulis has nostras litteras inspecturis fidem faci- 
mus et in verbo veritatis attestamur , qualiter hodie sanctissimus in 
Christo pater et dominus noster dominus lulius divina providentia papa III 
vivae vocis oraculo nobis et ad instantiam nostram super hoc facto con- 
cessit, quod quicquid in proximo generali capitulo ordinis praedicalo- 25 
rum anno videlicet i55i celebrando, magister generalis ipsius ordinis 
cum prioribus provincialibus ad divinum pertinens officium ordinaverint, 
mutaverint, correxerint, addiderint, vel minuerint, totum id habeat vim 
et robur constitutionum, ac si per tria capitula generalia continua fuerit 
approbatum et approbatum fuisset, non obstantibus constitutionibus prae- 30 
fati ordinis in contrarium facientibus quibuscunque. In quorum fidem 
praesentes manu propria subscriptas fieri, et per infrascriptum secreta- 
rium nostrum subscribi, sigillique nostri, quo in similibus utimur, ius- 
simus et fecimus appensione muniri. 

Datum Romae in palatio nostrae residentiae anno a nativitate do- 35 
mini i5 5o die vero 17 Decembris, pontificatus sanctissimi domini nostri 
praelibati anno primo. 

loannes episcopus Portuensis cardinalis ut supra. 

Dominicus Rosinus secretarius de mandato etc. i l55l] SALMANTICAB MDLI. 3ig 

Hac igitur supradicta auctoritate suffulti, itifrascripta nos circa prae- 
dicta ordinasse denuntiamus, videlicet : 

In primis pro conservanda, et magis exaltanda solemnitate dierum 
dominicalium, qui in tota ecclesia in memoriam dominicae resurreccionis 
5 ab omnibus universaliter celebrantur, ordinamus, ut de cetero ipsi do- 
minici dies ita celebrentur per totum annum, quod quando festum ali- 
quod simplex in ipsa dominica evenerit, in secundam feriam vel in aliam 
sequentem, si in secunda aliud simplex vel maius fuerit, transferatur. 
Officium vero de simplici octava non solemne propter dominicam di- 

10 mittatur nisi in dominicis, quae occurrunt inter nativitatem domini et 
octavam epiphaniae, et etiam in die octava apostolorum Petri et Pauli, 
propter propriam homiiiam. In octavis vero aut infra octavas solemnes 
fiat officium de octavis , sed legatur tamen homilia dominicalis, nisi 
octava fuerit habens propriam homiliam. Homilia vero de vigiliis , ex- 

15 ceptis nativitatis domini et epiphaniae, si vigiliae in dominica evenerint, 
in praecedenti sabbato legantur, licet fiat officium de beata virgine. Si 
autem in ipso sabbato festum aliquod simplex aut maius fuerit, pro lUo 
anno ipsa homilia de vigilia omittatur. In omnibus autem missis ipsa- 
rum dominicarum, et similiter in missis et officiis festorum duplicium 

20 cantentur cantus, qui pro festis semiduplicibus notati sunt, prout aiias 
ordinatum est. 

Declarantes inter octavas solemnes quatuor tantum solemnissimas 
esse videlicet : nativitatis, resurrectionis, penthecostes et corporis Christi, 
in quibus omnibus diebus octavarum Credo in* missa cantandum est. In 

23 ceteris vero octavis nequaquam, prout alias declaratum fuit. Et idcirco 
mandamus missalia aliter habentia corrigi , et hanc rubricam inter ce- 
teras annotari. Octavae vero nativitatis et visitationis beatae Mariae vir- 
ginis non debent tanquam solemnes alicubi celebrari. 

Item confirmavimus , ut de beata Martha fiat festum dupiex , et 

00 quod de ea officium dicatur, prout habetur in communi unius virginis, 
excepto quod pro primo hymno dicatur « liuius obtentu etc. » prout 
consuetum est, et in primo responsorio, ubl dicitur « pro cuius amore 
sangulnem tuum fudisti », dlcatur « pro cuius amore saeculum contem- 
psisti ». 

„5 Item pro beata Anna et pro beata Elisabeth vidua, ubi de ipsa fiunt 

IX. lectiones et pro similibus, si quae occurrerint, iuxta consuetudinem 
Romanae ecclesiae novum officium de non virginibus neque martyribus 
approbavimus, quod in fine curabimus apponendum. 

In conceptione vero seu in sanctilicatione , praescntatione ct visita- 
tione beatae Mariae virginis fiat officlum sicut In nativltate eiusJem, ct 
in festo undecim millium virglnum ubique de communi plurlmorum ^o 320 AGTA GAPITULORUM GEMERALIUM O. P. [l55l 

martyrum, et de beato loseph tam in officio quam in missa praeter epi- 
stolam et evangelium de communi confessorum, prout alias ordinatum 
est, et communiter in toto ordine observetur. Et nova officia et missae 
consimiles de breviariis et missalibus toUantur. 

Item ordinavimus, quod de officiis translationum sanctorum nostri 5 
ordinis seu aliorum de cetero nihil fiat, nisi in conventibus ubi trans- 
lata dicta sanctorum corpora requiescunt. 

Item ordinavimus, quod festa sancti Hilarii Pictaviensis, magni fidei 
defensoris die •xiiii' ianuarii cum memoria sancti Felicis, dlmisso beato 
Remigio, de quo die •viii. octobris agitur, et sanctorum Cornelii et Gi- 10 
priani die -xvii' septembris. Item patris nostri Athanasii die -ix. maii, 
sancti loannis Chrisostomi die •xxvii. ianuarii, et magni Basilii ^xiv^ iunii 
sub festo duplici celebrentur. 

Item absolvimus tam chorum quam ministros altaris ab obligatione 
recitandi vigilias trium lectionum pro mortuis, prout hactenus observa- 15 
tum est. Et in recompensatione pro debito iustitiae et charitatis ordi- 
navimus et ita servari volumus, ut nuliis festis aut octavis etiam sole- 
mnibus obstantibus praeter octavas paschae et penthecostes totum offi- 
cium pro ipsis defunctis cum novem lectionibus qualibet hebdomada 
semel ab omnibus et singulis fratribus, tam in choro quam extra exi- 20 
stentibus persolvatur. Et in mane sequenti pro ipsis una missa cantetur 
de Requiem, si non sit dies multum solemnis, alias cantetur missa or- 
dinaria cum oratione : Omnipotens sempiterne deus, qui vivorum domi- 
naris etc, et cum aliqua processione per claustrum vei per ecclesiam 
cum responsorio vel responsoriis etc. et hoc inviolabiliter in omnibus 25 
conventibus nostri ordinis observetur ; super quo tam praelatorum quam 
cantorum conscientias oneramus. Qui etiam curent, ut tali die et hora 
praedicta fiant, quibus omnes possint interesse. Ad quae omnes et sin- 
guli teneantur etiam magistri et actuales lectores , suis dispensationibus 
non obstantibus. 30 

Item ut in officio quotidiano beatae virginis tam in vesperis quam 
in matutinis semper fiat memoria post primam collectam de beato Do- 
minico, deinde de sanctis ordinis, postea de patrono ecclesiae , ubi est 
consuetudo, et ultimo de sanctis omnibus et pro pace. Et in officio ma- 
iori nullae fiant aliae memoriae, nisi quae particulariter pro tempore 35 
sunt signatae. 

Item quod in memoria sanctorum nostrorum nomen sancti Antonini 
tamquam pontificis, prout decet, nomini sancti Thomae et Vincentii prae- 
ponatur, et in letaniis recitetur inter pontifices post sanctum Nicolaum. 

Item declaravimus, letanias debere dici in choro, quando fit de fe- 40 
ria^ prout hactenus factum est, sed in eis non repetatur a choro nomen l55l] SALMANTIGAE MDLI. 32 1 

alicaius sancti, sed solum respondeatur : « Ora pro nobis », neque di- 
cantur post matutinas, sed in sero praecedenti post completorium , ubi 
melius omnes fratres conveniant ; qui tamen non convenerint vel extra 
conventum fuerint, ad eas minime teneantur. 
5 Item quod in ipsis letaniis nomina sanctorum , qui non habentur 

in antiquo ordinario, a nemine apponantur et apposita deleantur. 

Item denuntiamus, nos ordinasse correctionem lectionarii sanctorum, 
ita sciiicet ut in festis sanctorum, si sunt novem lectiones, tres ex illis, 
si vero trium una saltem de sacra scriptura legantur, exceptis hebdo- 

10 madae paschae et penthecostes, et historiae aut apochriphae aut minus 
verisimiles, uc de pluribus apostolis , de beata Anna , de beata Ursula, 
de praesentatione virginis et consimiies, omnes pro honore nostri ordinis 
removeantur , et lectiones potius de authenticis sanctorum sermonibus 
ponantur. Et idem dicimus de multis missis novis appositis in missa- 

15 libus, ad quae perficienda reverendissimo patri nostro generali nostram 
authoritatem commisimus, ut per suos socios aut aiios idoneos tam mis- 
saiia quam breviaria et ordinarium sive rubricas ab huiusmodi repur- 
gari et reformari faciat, mutando etiam, si videbitur, aiiquot homiiias 
et sermones, praesertim sine certo ticulo in lectionariis tam de tempore 

20 quam de sanctis. Et propterea omnibus et singuiis fratribus nostri or- 
dinis in virtute sanctae obedientiae et sub poena gravioris culpae prae- 
cipimus, ne ante praefatam correctionem aiia breviaria vei missalia im- 
primi faciant aut permittant, sed postquam taliter reformata impressa 
fuerinf, sua priora et praesertim Hispali impressa ad eandem formam 

25 corrigant et emendent. 

Item denuntiamus , nos ordinasse , ut completorium etiam diebus 
ieiuniorum semper in choro per « lube domne » etc. incipiatur, et quod, 
quando dicitur « Noctem quietam », omnes 'fratres sicut in aiiis benedi- 
ctionibus inciinent, prout in multis provinciis observatur, et quod iiuic 

30 ordinationi contrariari videtur in constitutionibus capituio de collatione, 
corrigatur conformiter ad hanc determinationem. 

Jtem quando dicitur ps-ilmus « Laudate pucri » omnes erecti incli- 
nent caput ad « Sit nomen domini benedictum », sicut fere in toto or- 
dine observatur. 

35 Item quod missa taii voce adeo distincte dicatur, quod sacerdos 

audiri et intelligi possit a popuio circumstante, e contra vcro canon et 
verba consecrationis proferantur secreto et reverenter, et facientes contra- 
ri.im puniantur. 

Item quod in missa tam privata quam communi nihil, quod no- 

40 tatum in nostro ordinario non est, interponatur, sicut versus quidam 
inter « Kyrie » « Gunctis potens genitor » etc. cum sequcntibus et in 

MOPH 9 21 322 ACTA CAPirULORUiM GENERALIUM O. P. [l55l 

« Gloria in oicelsis » in niissis de beata virgine posc versum « Tu solus 
sanctus » « Mariam sanctificans », « Tu solus dominus » « Mariam gu- 
bernans » etc, quae in aliis capiculis proposita nequaquam approbata 
fuerunt. Sed neque post communionem interponat sacerdos , sicut qui- 
dam faciunt , « Nunc dimittis » vel « O sacrum convivium », vel alia 5 
huiusmoii alta wocq, sed simpliciter « Quod ore sumpsimus » etc. Et 
expediat se ad missam perticiendam , plicationem corporalis reservans 
post benedictionem, quando evangelium « In principium » dicitur; post 
quod etiam alia non addantur. 

Item quod pax detur tantum cum patena vel aliqua imagine tam 10 
ministris altaris quam fratribus in choro existentibus. 

Item pro sublevandis conversis, tam fratribus quam sororibus, qui 
magis pro servitiis aliorum quam pro divinis officiis recipiuntur, a tam 
multa recitandi obligatione statuimus, quod pro matutinis loco viginti 
octo vel quadraginta pater noster tam in diebus trium quam novem le- 15 
ctionum sufficiant viginti quacuor ; pro vesperis duodecim , pro ceteris 
autem horis septem pater noster, ut hactenus servatum est. Pro psalterio 
vero in surfragiis defunctorum pro quingentis pater noster dicant centum 
quinquaginta, et pro psalmis poenitentialibus, ubi centum habebant, suf- 
liciant viginti quinque ; et ica constitutiones in capitulis de conversis et 20 
de suffragiis mortuorum reformentur. Et haec omnia, quae tam de missa 
quam de officio ordinata praemisimus, tamquam si habeant tria capi- 
tula continua, ut supra denuntiatum est, sunt ab omnibus observanda. 

Item denuntiamus , nos renuntiasse omnibus priviiegiis praesertim 
minorum, in quantum tangunt authoritatem de audiendis confessionibus 25 
fratrum in praeiudicium praelatorum et authoritatem praelatorum in pro- 
movendis fratribus ad sacerdotium infra vigesimum quartum annum com- 
pletum, inhibentes omnibus prioribus, etiam provincialibus, ne ante di- 
ctum terminum a iure positum exponant quemquam ad sacerdotium. 

Item cum monialium cura a principio ordinis reverendijsimo ge- 30 
nerali unice demandata fuisse noscatur, denuntiamus , nos renuntiasse, 
et ita renuntiamus moniales s. Xisti de Urbe et eas omnibus gratiis et 
beneficiis ordinis nostri privamus, si statim a notitia praesentis intima- 
tionis non renuntiaverint litteris in forma brevis, quibus volunt provinciali 
et priori unius conventus subesse, non autem generali. Hoc enim tamquam 35 
monstrum et schisma iudicavimus prorsus a nostro ordine explodendum. 

Inchoationes. 

Inchoamus, ut iii capitulo de electione prioris provincialis, ubi di- 
citur de electione provincialis fienda extra capitulum, quod tantum spe- 
ctat ad priores conventuales et ad praedicatores generales et duos fratres 40 
de quolibet conventu, mutetur hoc ct dicatur : et ad unum fratrem de l55l] SALMANTrCAE MDLI. 32 3 

quolibet conventu etc, et hoc ad evitandam tot expensas et superfluos 
discursus, et immediate ubi subsequitur : ad hoc idem pro qualibet ele- 
ction^ provincialis fienda noviter electos , dicatur : noviter electum , et 
addatur : nisi confirmator praesens fuerit vel in tam parva distantia, 

5 quod ante dissolutionem prioris congregationis potuerit de cassation^ 
electionis prius factae , si eam cassari contingat , nuntium pervenire. 
Tunc enim et secunda et tertia, si opus fuerit, electio ad eosdem per- 
tinebit, et hoc propter causam supradictam. -Et infra ubi dicitur : unus 
autem de iilis duobus electoribus iiio anno in socium prioris conven- 

10 tualis eligatur, notetur conformiter ad supradicta, ut dicat : et ilie ele- 
ctor supradictus, sit illo anno socius prioris. 

Item in capitulo de electione magistri ordinis, ubi dicitur : si au- 
tem in aliqua provincia provinciale capitulum fuerit celebratum et in 
proximo festo penthecostes electio magistri fuerit facienda, diffinitor ca- 

15 pituli generalis in anno diffinitorum et socius eius sint illo anno ma- 
gistri ordinis electores, subiungatur : si autem quia capitulum generale 
instare illo anno non putabatur, vel ex alia quacumque causa diffinitor 
et socius praedicti non fuerint electi, neque suppetat tempus, ut eligan- 
tur, vel futurum capitulum sit priorum provincialium, tunc duo de dif- 

20 finitoribus praecedentis capituli provincialis etc. 

Item inchoamus, ut in capitulo octavo de capitulo generali, ubi di- 
citur : priores quoque provinciales absoluti loca in provinciis, in quibus 
praefuerunt, super omnes alios ubique habebunt , addatur : et similiter 
primam vocem in omnibus electionibus provincialium et diffinitorum et 

25 electorum magistri ordinis habebunt. 

Item in capitulo, ubi dicitur : priori vero provinciali eunti ad ca- 
pitulum generale detur socius a diffinitoribus provincialis capituli , ad- 
datur : qui, si priorem provincialem impediri contigerit, quod ad capi- 
tulum generale in anno provincialium non accedat , loco ipsius cum 

30 prioiibus provineialibus admittatur ad omnia tractanda et diffinienda. 
Et hoc in tribus capitulis generalibus fuit alias ordinatum. 
Gonfirmationes. 

Gonfirmamus ordinationem factam in capitulo praecedenti , quod 
nuUus fratrum nostrorum accedat ad curiam Romanam sine expressa li- 

35 centia sui provincialis habita in scriptis, et hoc sub poena carceris statim 
incurrenda ; quam ordinationem etiam ad fratres Romanae provinciae 
extendi volumus. 

Item confirmamus, quod, quando pulsantur organa in missa, « Glo- 
ria in excelsis » a choro et organis alternatis , « Gredo » autem totum 

40 a choro dextro ct sinistro, vel a cantoribus et choro alternatis similiter 
versibus cantetur. 324 ACTA GAPITQLORUM GENERALIUM O. P. [l55l 

Icem conlirmamus, quod gradaati aliter quam per viam ordinis sive 
per breve sive per saltum non habeant locum, quousque per capitulum 
generale fuerint approbati. 

Item contirmamus, quod in conventu Parisiensi baccalaurei extra- 
ordinarii admictantur ad consiiium patrum eiusdem conventus ; et in de- 5 
terminationibus promovendorum exciudantur officiaies , qui de eorum 
sufficientia iudicare nequeunt. 

Item contirmamus determinationem pro eodem conventu a reveren- 
dissimo generaii factam, quod in promovendis stetur determinationi con- 
siiii Parisiensis, et non capituli congregationis. 10 

Icem contirmamus sententiam iatam a reverendissimo generaii inter 
conventus Pruvinensem provinciae Franciae et Trecensem congregationis 
Gailicanae circa terminos eorumdem et fr. Stephanum Mangonis, si, ut 
dicitur, ab iila sentencia appeiiavit extra ordinem, magisterio privamus, 
et respicientes arctitudinem terminorum praefati conventus Pruvinensis 15' 
et eius paupertatem mandamus, quod nuiius noscri ordinis audeac prae- 
dicare uitra fluvium Macronae a Parisiis absque iicencia prioris Pruvi- 
nensis. 

Deciarationes. 

Deciaramus conformiter ad nostras constitutiones, neminem posse 20 
assumere gradum magisterii in theoiogia nisi prius actus exercuerit pro 
forma et gradu dicti magisterii per annos quatuor ad minus in aliqua 
universitate, declarantes conventus universitatum, in quibus dicti actus 
exerceri possunt, esse infrascriptos, videiicet : 

In primis conventum nostrum Parisiensem. 25 

Item in provincia Hispaniac conventum Saimantinum, Valieoleta- 
num, Segobiensem et de Trianos. 

In provincia Toiosana conventum Burdegaiensem. 

In provinciu Franciae conventum Bituricensem. 

In provincia utriusque I.ombardiae conventum Bononiensem. 30 

In provincia Romana conventum Perusinum. 

In provincia Regni conventum Neapoiitanum s. Dominici. 

In provincia Provinciae conventum Aquensem. 

In provincia Aragoniae conventus i^archinonensem et Vaientinum. 

In provincia Trinacriae conventum s. Dominici de Panormo. 3.5 

In provincia Portugailiae conventum Uiixbonensem et de Bello. 

In provincia Betica conventum Cordubensem et Hispaiensem. 

In provincia inferioris Germaniae conventum [.ovaniensem. 

In provincia s. Thomae convcntum Andriensem. 

In provincia Caiabriae conventum Consentinum. 40 

In congregatione Gailicana conventum Nanetensem. l55l] SALMANTIGAE MDLI. 3^5 

In congregatione Franciae conventum Tolosanum. 

In provincia s. Crucis Indiarum conventum civitatis s. Dominici. 

In vicaria s. Dominici conventum Patavinum. 

In vicaria Romana conventum s. Mariae Novellae de Florentia. 

In vicaria s. Petri Martvris conventum s. Eustor^ii Mediolanensis. D' Protestamur autem actus scholasticos sive lecturas sententiarum 
extra hos conventus supradictos nullatenus in posterum debere cuiquam 
pro suscipiendo magisterio suffragari , salva tamen concessione aposto- 
lica, facta aliis universitatibus provinciae Franciae. 
lo Declaramus, reverendum vicarium congregationis Gallicanae pro tem- 

pore in determinationibus promovendorum nostri conventus Parisiensis 
non habere nisi unam vocem tantum, sicut in toto ordine consuetum 
est, et quia contrarium hoc anno factum percepimus, idcirco fratrem 
Petrum Richer congregationis praedictae ad lecturam bibiiae in conventu 
'5 Parisiensi per talem vocem determinatum cum deiectione alterius , qui 
alioquin plures habebat, admittere noluimus. 

Item declaramus, nulium provincialem vel vicarium habere pote- 
statem dispensandi ordinarie cum uno vel pluribus conventibus super 
esu carnium in communi, esseque hanc censendam non pro causa dis- 
20 pensationem, sed magis ipsarum constitutionum immutationem. 

Item declaramus domum sancti spiritus Toletani id est beatas sive 
sorores ad eam pertinentes , esse exclusas a nostri ordinis obedientia, 
quas et nunc denuo excludimus et renuntiamus, ac propterea liberatum 
esse monasterium matris dei eiusdem. civitatis ab annua obligatione sol- 
25 vendi dictae domui vel beatis viginti fanegas tritici , quas debebat ex 
dispositione domini Martini. 

Item declaramus, in provinciis Indiarum sufficere senarium nume- 
rum fratrum ad conventum constituendum, prout authoritate apostolica 
est concessum. 
30 Item deciaramus et determinamus, provinciales nostros Franciae et 

Germaniae inferioris in posterum expleto quadriennio provincialatus, 
statim fore a suo oflicij absoiutos, et ita eos nunc pro tunc a dicto of- 
ficiv) absolutos decernimus et declaramus iuxta determinationem aposto- 
,Iicam luiii papae secundi. 
35 Acceptationes. 

Acceptamus breve apostolicum olim a reverendissimo Cayetano a 
Leone papa dccimo impetratum, directum congregationi Tusciac in haec 
verba : 

I.eo papa X. Dilccti filii, saiuLcm et apostolicam bcnedictioncm. Kk- 
40 posuit nobis dilectus liiius Thomas vestri ordinis magister generalis, 326 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l55l 

qaod licet ipse cum multoruni patrum vestrorum consiiio pro quiete et 
pacitica iibertate votorum in electionibus et in aliis quibusdam rebus, 
quantum in se fuit, ordinaverit et statuerit, quod vota singulorum sic 
essent secreta, ut nullus posset scire alicuius determinatae personae vo- 
tum, ac per hoc electiones fierent per viam compromissi, ita limitati, 5 
ut sciiicet a compromissario vel compromissariis eiigatur, qui a maiori 
parte omnium eiigentium et una amplius voce esset nominatus per ce- 
dulas singulorum, in quibus nomen tantum unius eiigendi scriptum es- 
set, alia vero, quae circa determinatas personas per sutfragia tieri so- 
lent, ut recipere aiiquem ad habitum vei professionem , instituere aii- 10 
quem in sindicum , et aiia huiusmodi per fabas albas et nigras , vel 
aiiquid simiie fierent ; verum quia in dubium verri posset , an in eie- 
ctione per viam compromissi sic iimitati requiratur consensus omnium 
in hanc formam , et si confirmatori per hoc auferretur via discernendi 
e.v decreto eiectionis meritum et zeium eiigentium, ut nos providere di- 15 
gnaremur de benignitate apostolica, humiiiter suppiicavit. Nos atten- 
dentes pacem ipsam esse quid praecipuum bonum , praesertim eorum, 
qui in reiigione conveniunt et in eiectionibus iibercatem votorum esse 
maxime fovendam, huiusmodi supplicationibus inciinati, tenore praesen- 
tium apostoiica authoritale iiteras magistri generaiis praedictas, quas una 20 
cum coiitentis in eisdem , ac si de verbo ad verbum insererentur, pro 
expressis habemus, approbantes statuimus et decernimus, ut non solum 
in dicta vestra congregatione, sed etiam in universo praedicaLorum or- 
dine et monasteriis sororum dicto ordini commissis in omnibus eiectio- 
nibus dicta forma , ut praefertur, servari possit , ita tamen quod duae 25 
partes eiigentium consentiant in eam formam , cum non sit verisimiie 
duas partes consensuras in dictam formam, debito zeio postposito, vos- 
que in domino liortamur, ut in favorem pacis huiusmodi formam am- 
plectamini. Et nihilominus mandamus vobis, ut aiia quae per suffragia 
absque canonica eiectione circa determinatas personas per vos conciu- 30 
denda sunt, coilatione prius facta, et auditis omnibus voientibus aiiquid 
in negotio, de quo agitur, dicere, cum ad vota pervenitur, per fabas vei 
simiie vota non nisi secrete dentur, non obstantibus constitutionibus et 
ordinationibus apostoiicis ac dicti ordinis caeterisque in contrarium fa- 
cientibus quibuscunque. 35 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vi- 
gesima tertia februarii pontificatus nostri anno secundo. 

Iacobus Sadoletus, l55l] SALMANTiCAE MDLl. 827 

Nos igicur apostolicas literas acceptantes, declaramus hanc formam 
cum aliis, quae in constitutionibus sunt, fratribus eiectoribus debere pro- 
poni ; quam si duae partes acceptaverint, compromissarios eos eligere 
oportebit , qui ad bancum resideant, cedulas recipiant, numerent, et si 
5 conveniant cum numero vocalium, aperiant, legant, computum facianc 
et eleccionis denique decretum forment ; quae quidem compromissario- 
rum electio ita fieri debet, ut proponantur primo antiquiores quousque 
duo vel tres inveniantur, qui a maiori parte vocalium sint recepti, quo- 
rum antiquior, si aliquem in cedulis a maiori parte et una amplius ut- 
10 pote a duodecim, si sint viginti, vel ab undecim si sint decem et no- 
vem, nominatum invenarit publicata electione, decretum in haec verba 
formet : 

Ego frater N. primus compromissarius huius capituli vice mea et 
meorum collegarum, virtute compromissi in nos facti, eligo fratrem N. 
15 in priorem huius conventus vel in priorem provincialem huius provin- 
ciae, in nomine patris et fiiii et spiritus sancti. Amen. 

Neque autem obstat , quod ille , qui formare debet decretum , non 
nominaverit eligendum, quia non elegit virtute compromissi in se facti. 
Ponitur autem in ipsa forma, quod uitra maiorem partem una adhuc 
20 vox seu nominatio requiratur , ne si forsan, quod absit , aiiquando se 
-j^uisque in sua cedula nominaverit, electio sufficienti vocum numero de- 
fraudetur. 

Item acceptamus nostras novas provincias hidiarum videlicet : san- 
ctae Crucis in insula Hispanioia, sancti lacobi de Mexico, et sancti loannis 
25 Baptistae del Peru, et propter earum magniludinem eas iterum dividen- 
das et secundum petitionem consilii regii et earumdem provinciarum 
opportunitatem iuxta audientias regias terminandas censuimus, et ita di- 
vidimus et terminamus : 

Provincia sanctae Grucis habeat insulam Hispaniolam cum adiacen- 
30 tibus insulis, videlicet de Guba, sancti loannis, Portus divitis et lamayca. 

Provincia sancti lacobi habeat novam Hispaniam a terra Tequante- 
peque exclusive usque ad Fioridam. 

Aliam provinciam ibidem de novo erigimus a Tequantepeque inclu- 
sive usque ad oppidum de nata Hispanorum per iitus Antarticum. 
35 Item a litore Artico ad oppidum de Guazaqualco inclusive, ita quod 

contineat quatuor episcopatus, videlicet de Ghiapa , Guatimala, Nicara- 
gua, Honduras, et appelletur provincia sancti Vincentii de Ghiapa, quam 
cum aliis recipimus cum omnibus gratiis et privilegiis, quibus provincia 
sancti lacobi potitur, nec non et aliae provinciae nostri ordinis , dantes 
40 sibi pro hac prima vice in provincialem pcr quattuor annos fr. Tho- 
mam dc Turrc ; ct in terra vcrae pacis mandamus construi conventum 328 ACTA CAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l55l 

sub nomine beati Dominici, patris nostri , cui pro prima vice praefici- 
mus in priorem fr. Petrum de Angulo. 

Provinciam sancti loannis Baptistae terminamus a portu nominis Dei 
inclusive et ultra quousque tcrminetur ; quam dividentes aliam provin- 
ciam erigendam decernimus sub nomine sancti Antonini de Novo regno, 5 
cui assignumus novum regnum de Granata et novum regnum de Po- 
payan usque ad provinciam de Guito exclusive, et per terram interiorem 
quousque terminetur, per litus vero maris ab oppido de Acla cum pro- 
vincia Carthagenae et sanctae Marthae, et Promontorii de la Acla, et Ve- 
ne/iuela, Cumana, cum insula de Cubagua, et caeterum litus, quousque '<* 
t^rminetur. Quia tamcn pro nunc surticientem numerum fratrum et 
conventuum non habet, volumus, ut sub titulo congregationis sub pro- 
vincia supradicta sancti loannis Baptistae per vicarium gubernandam re- 
maneat, quousque mclius coalescat, et nostro reverendissimo patri ge- 
nerali aliter videatur ; cui nunc damus in vicariurii fr. Petrum de Mi- '5 
randa (i), assignantes in ea fr. loseph de Robles cum omnibus fratribus, 
qui in ea sunt et qui cum eo deputati fuerant pro provincia del Rio 
de ia Plata. 

Quibus provinciis propter maximam ab orbe nostro distantiam con- 
cedimus, quod stare possint constitutionibus et ordinationibus capitulo- 20 
rum generalium anciquis usque ad annum i5o5, neque ad novas te- 
neantur, nisi quatenus eis innotuerit. 

Supradictas autem quatuor provincias erectas et constitutas manda- 
mus in nostris constitutionibus post provincias sancti Thomae et Cala- 
briae sub tituiis et nominibus annotari. 25 

Item acceptamus novam congregationem in Indiis serenissimi regis 
Portugalliae cum conventu in ea ab ipso serenissimo rege aedificato, 
quem cum aliis erigendis esse volumus sub obedientia reverendi provin- 
cialis Portugaliiae, quousque ipsa congregatio in provinciam erigatur. 

Item acceptamus divisionem nationis Aprutinae a provincia Apuliae 30 
seu sancti Thomae propositam a dictae provinciae priore provinciali pro- 
pter nimiam distantiam et didicultatem visitandi eam, et de novo eri- 
gimus in congregationem Aprutinam, regendam per unum vicarium sub 
reverendissimo generali immediate, prout ante quinque annos fuerat alias 
constitutum. 35 

Translationes. 

Transferimus fratrem Vincentium de sancta Cruz a conventu Gra- 
natensi provinciae Beticae ad conventum seu collegium Complutensem 
provinciae Hispaniae. Item fratrem Vincentium de Aldea nova conver- (1) De fr. Petro dc Miranda ct supra pag. 312. l55l] SALMANTIGAE MDLT. 3^9 

sum a conventu sanctae Chaterinae de la Vera ad conventum sancti Do- 
minici de Caceres. Item fratrem Lodovicum Arnandi a conventu Tarra- 
sconensi ad conventum Draginiani. Item fratrem Dominicum de Grangia 
a conventu Arelatensi ad Narbonensem. Item fratrem loannem de An- 
gulis et fratrem Petrum Arnulphi a congregations Franciae ad conven- 
tum Narbonensem provinciae Provinciae. Item fratrem Dominicum Fabro 
5 a provincia Aragoniae ad provinciam Tholosanam. Item fratrem Fran- 
ciscum Lereti ad conventum Genesiaci, et fratrem Petrum de Larquerio 
a conventu sancti Severi ad conventum Orthesii. 

Licentiae promovendorum. 

Licentiamus ad magisterium in sancta theologia in provincia Hispa- 
niae fratrem Dominicum de Arteaga (i), fratrem Alvarum Osorio, fratrem 
10 Christophorum a Corduba, fratrem Dominicum de Cuevas, fratrem loan- 
n3m Suarez (2). Ad baccalaureatum vero seu praesentaturam fratrem Tho- 
mam de Xuara, fratrem loannem Guttiere^ (3), fratrem Petrum Lope?., 
fratrem loannem de Avila, fratrem Philippum de Meneses (4). 

In provincia Tholosana ad legendum sententias usque ad gradum 
magisterii exclusive, praemisso etiam rigoroso examine, fratrem lacobum 
15 Carreria, fratrem loannem Bellana, fratrem Petrum Valleti, fratrem Pe- 
trum de Caza , fratrem loannem Fabri , fratrem loannem Trinoti ; ad 
praesentaturam fratrem Petrum Doriandi, fratrem Leonardum Mazellieri, 
fratrem Manaeum Goyon. 

In provincia utriusque Lombardiae ad magisterium fratrem Regi- 

20 naldum de Mantua (5), fratrem Hieronimum de Panormo (6), fratrem 

Stephanum de Quintiano, fratrem Andream de Imola. Ad baccalaureatum 

fratrem Agapitum de Fino, fratrem Stephanum de Asta, fratrem Vincen- 

tium de Casali. 

In provincia Romana ad magisterium fr. Mathaeum Lachium (7); 
25 ad baccalaureatum fratrem Maurum Arrighetum (8). 

In provincia Aragoniae ad magisterium fratrem Blasium Ferret (9), 
fratrem Thomam de los Reyes (10), fratrem Petrum de Salamanca. Ad (1) De fr. Dominico de Arteaga cf. SSOP. II, 218 

(2) De fr. loanne Suarez cf. supra pag. 307. 

(3) De fr. loanne Guttierez cf. SSOP. II, 321. 

(4) De fr. Philippo de Meneses cf. 1. c. pag. 219. 

(5) De fr. Reginaldo de Mantua cf. supra pag. 285. 

(6) De fr. Hieronymo de Panormo cf. SSOP. II, 210. 

(7) De fr. Matthaeo Lachio cf. 1. c. pag. 195. 

(8) De fr. Mauro Arrigheto cf. 1. c. pag. 211. 

(9) De fr. Blasio Ferret (Ferrer) cf. supra png. 308. 

(10) De fr. Thoma de los Reyes cf. 1. c. pag. 279. 33o ACTA GAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l55l 

baccalaureatum seu praesentaturam fratrem Dominicum de Sandozon (i), 
fratrem Thomam de Sivel, fratrem Petrum de Arques, fratrem Antonium 
Campomar, fratrem loannem Ladron, fratrem Laurentium Lopez , cum 
hac tamen condltione, quod omnes supradicti de hac provincia non susci- 
piant gradum, antequam a nostro generali reverendissimo e.Kaminentur. 5 

In provincia Provinciae ad magisterium fiatrem Antonium a Gra- 
nerio et ad baccalaureatum fratrem Albertum de Grangia , et fratrem 
Dominicum eius fratrem germanum cum conditione supradicta , quod 
ante generalem reverendissimum examinentur etc. 

In provincia Portugalliae ad magisterium fratrem Bartholomaeum 10 
dc Martyribus (2). Ad praesentaturam fratrem Alphonsum de Peralta et 
fratrem Didacum de Moranes et fratrem Georgium Timudo. 

\n provincia Beticae ad magisterium fratrem Franciscum de la Par- 
ca, fratrem Nicolaum de Salas, fratrem Thomam de Molina (3), fratrem 
Illefonsum Carriilo, fratrem Hieronymum Caro, fratrem loannem de Bur- 15 
goa ; ad praesentaturam seu baccalaureatum fratrem Dyonisium de Sanctis, 
fratrem Lupum de Caizedo, fratrem Antoninum de Leon, fratrem Do- 
minicum de sancto Bernardo, fratrem Franciscum de Fuentes, fratrem 
Alphonsum de la Miila, fratrem Dominicum de Herrera. 

In provincia Calabriae ad magisterium fratrem loannem de Castro- 20 
cucho. 

In vicaria Romana ad magisterium fratrem Robertum Vannucium 
de Florentia. 

Approbationes. 

Approbamus magisterium reverendi patris procuratoris ordinis fratris 25 
Stephani Genuensis (4) ; item fratris Angeli de Mutina et fratris Placidi . 
de Parma (5); et baccalaureatus fratris Reginaldi de Mantua, fratris Hie- 
ronymi de Panormo et fratris Stephani de Quintiano et fratris Andreae 
de Imola provinciae utriusque Lombardiae ; item magisterium fratris loan- 
nis de Ludenia (6) et fratris Petri de Soto maiori; baccalaureatum fratris 30 
Didaci de Horozco (7) et fratris loannis de Rivero provinciae Hispaniae; 
item magisterium fratris Ozoni Ursi provinciae Tolosanae ; item magi- 
steria fratris Guilliermi Philon et fratris lacobi Furre (8) et fratris lacobi (i) Dc fr. Doininico de Sandozon (Sandugon) cf. supra pag. 286. 

(2) De fr. Bartholomaeo de Martyribus cf. SSOP. II, 296, 826. 

(3) De fr. Thoma de MoHna cf. supra pag. 252. 

(4) De fr. Stephano de lanua cf. 1. c. pag. 303 et SSOP. II, 145. 

(5) De fr. Placido de Parma cf. SSOP. II, 167. 

(6) De fr. loanne dc Ludcnia cf. supra pag. 284. 

(7) De fr. Didaco de Horozco cf. SSOP. II, 209. 

(8) De fr. Incobo Furre cL 1. c. pag. 249. l55l] SALMANTlCAE MDLl. 33 1 

Lovati et fratris loannis Montot et fratris Roberti Gallart provinciae Fran- 
ciae ; item baccalaureatum fratris Matthaei Lachii provinciae Romanae; 
item baccalaureatum fratris loannis JVIatthaei Valdina in provincia Trina- 
criae; item magisterium fratris Martini de Ayan.50 (i), et praesentaturam 

5 fratris Pecri de Salamanca provinciae Aragoniae ; item magisterium fratris 
Alfonsi de sancto Emiliano in provincia Germaniae inferioris; item ma- 
gisterium fratris loannis Mutonis provinciae Provinciae; item praesenta- 
turam fratris Lupi de Avero (2) provinciae Portugalliae ; item in pro- 
vincia Beticae magisterium fratris Foelicis Ponce de Leon, cui damus 

10 locum a die suae promotionis ; item magisteria fratris Pauli Carpentarii 
et fratris Durandi de Noalio et fratris loannis Baladeri, et praesentatu- 
ram fratris loannis Pinarii congregationis Franciae et fratris Antonini de 
Groptuiis provinciae sancti Thomae ; item fratris loannis Antonii Cor- 
radini et fratris Hieronymi Vielmi (3) et fratris loannis Baptistae Diedo 

15 vicariatus sancti Dominici. 

Item approbamus magisterium fratris lilefonsi Burgensis et prae- 
sentaturam fratris Antonii a Leone et fratris Pecri de Ortega provinciae 
sanctae Crucis, cum hoc quod non promoveatur ad magisterium , nisi 
legerit per quatuor annos et a sua provincia- proponatur. 

20 Item approbamus magisteria fratris Dominici de Guzman et fratris 

Bernardini Vique et fratris F^rancisci de Vargas ; et item magisteria et 
praesentationes omnium licentiatorum in praesenti capitulo et aliorum 
promotorum a nostro reverendissimo patre generali , hac tamen condi- 
tione et declaratione posita, ut omnes ec singuli locum suum ordinate 

25 tenere debeant, ac si universi praesenti die ec hora simul magisterium 
suscepissent. 

Item approbamus et confirmamus reprobationem magisterii fratris 
lulii Albergheti vicariae sancti Dominici, et fratris Simonis de Termis 
prov. Trinacriae, quos etiam , si opus est, denuo magisterio privamus. 

30 Approbamus ordinationes factas a reverendissimo patre generali in 

visitatione conventus Parisiensis pro ipso convento et studio , addentes 
pro sublevatione expensarum, quod vicarius generalis congregationis tam 
in prima visitatione quam in secunda, quam facic causa determinatio- 
num promovendorum, non possit in eodem conventu manere nisi per 

35 decem dies pro qualibet iilarum. 

Item approbamus ordinationes eiusdem in conventu Burdegalcnsi 
factas tam pro erectione studii quam pro morum restauratione. (i) De fr. Martino de Ayanzo cf. supra pag. 308. 

(2) De fr. Lupo de Avcro (Avciro) cf. 1. c. pag. 307. 

(3) Dc fr. Hicronymo Vichni cf. SSOP. II, 26.]. 332 ACTA GAPITULORUM QEMERALIUM O. P. [l55l 

Icem approbamus ordinationes factas a reverendo provinciali Angliae 
in visitatione provinciae Calabriae et a generali reverendissimo confir- 
matas , et praesertim quoad studium et modum et ordinem promo- 
vendorum. 

Item approbamus studia conventus Aquensis et Montis Pesulani. in 5 
provincia Provinciae, ita tamen quod in Aquensi tantum actus schola- 
stici pro gradibus suscipiendis exerceri possint ; mandantes reverendo 
provinciali sub poena absolutionis ab officio, ne in aliquo ipsorum le- 
ctiones int^rmitti sinat. 

Item approbamus studia in conventu Ulixbonensi et de Bello pro- 10 
vinciae Portui^aliae. 

Item approbamus studium erectum in civitate sancti Dominici pro- 
vinciae sanctae Crucis Indiarum, cui damus in regentem fratrem Illefon- 
sum Burgensem. 

Item restituimus studium in conventu Biturcensi provinciae Fran- 15 
ciae, cui damus in regentem fratrem Guiliiermum Philon ; mandantes 
sub praecepto formali ct sub poena absolutionis reverendo provinciali 
Franciae, quod quam primum provideat de officialibus et studentibus. 

Item approbamus scholas erectas a reverendo provinciali sancti 
loannis Baptistae in sua provincia ad docendum indos rudimenta fidei. 20 

Item approbamus iectionem sacrae scripturae in conventu civitatis 
re.^um provinciae supradictae, pro qua damus in lectorem fratrem Do- 
minicum de sancto Thoma. 

Provisiones studiorum. 

In conventu et studio nostro Parisiensi assignamus in regentem prin- 25 
cipalem fratrem loannem Benedicti (i) magistrum; in secundum fratrem 
Henricum Gervasi (2) magistrum ; in tertium fratrem Ludovicum de 
Bolo (3) magistrum ; in quartum fratrem lulianum Freneum (4) magi- 
strum , quem propterea a prioratu, quem gerit , absolvimus, in quo, 
cum r^verendissimi generalis authoritace Parisiis legeret, neque poterat 3° 
contirmari. 

Ad legendum sententias pro anno quinquagesimo secundo in magnis 
scholis fratrem Antonium de Mendo/sa provinciae Bethicae ; in parvis 
scholis fratrem Albertum Freulliet provinciae Franciae, et ad lecturam 
bibliae fratrem loannem Caduel congregationis Gallicanae. Pro anno quin- 35 
quagesimo tertio ad lecturam sententiarum in magnis scholis fratrem Ni- (i) De fr. loanne Benedicti d. supra pag. 223. 

(2) De fr. Hcnrico Gcrvasi cf. SSOP. II, '166. 

(3) De fr. Ludovico de Bolo cf. 1. c. pag. 161. 

(4) De fr. luliano Freneo (Ferenen.) cf. supra pag. 284. l55l] SALMANTICAE MDLI. 333 

cholaum Burlnum congregationis Gallicanae ; in parvis scholis fratrem 
Rochum Mamerot (i) provinciae Franciae. 

Ad lecturam bibliae fratrem Robertum Fourre provinciae Franciae 

pro anno quin^uagesimo quarto ; ad lecturam sententiarum in magnis 

5 scholis fratrem l^etrum Guillioti congregationis Franciae ; in parvis scholis 

fratrem loannem Aridiensem congregationis Gallicanae ; ad lecturam bi- 

bliae fratrem Dyonisium Bodardi congregationis Gallicanae. 

In studio Bononiensi assignamus eos , qui deputati sunt per capi- 
tulum provinciale. 
lo In studio Salmantino damus in regentem primum fratrem Petrum 

de Soto maiori ; in secundum fratrem Dominicum de Cuevas ; in bac- 
caiaureum ad legendum sententias et in magistrum studii et biblicum, 
quos ordinaverit reverendus provincialis Hispaniae. 

In studio Neapolitano pro tribus annis damus in regentem fratrem 

15 Vincentium de Licio (2) magistrum vel fratrem Marcum de Castromaris 

magistrum, alterum scilicet duorum, quem reverendus provincialis cum 

bono consilio determinaverit , qui et eodem modo de baccalaureo pro- 

videbit. 

In magistrum studii pro primo anno fratrem Vincentium de Melphi ; 

20 pro secundo fratrem Bartholomaeum de PoUa ; pro tertio fratrem loan- 

nem de Neapoli ; in regentem metaphysicae fratrem Antonium de Mar- 

tina (3) magistium. ^ 

In studio Perusino damus in regentem pro tribus annis fratrem Mat- 

thaeum I.achium, quem licentiavimus ad magisterium ; in baccalaureum 

25 fratrem Maurum Arrighettum , in magistrum studii pro primo et se- 

cundo annis fratrem Thomam Rembottum, pro tertio fratrem Basilium 

de Pisis. 

In studio Barchinonensi damus in regentem pro tribus annis fratrem 

Petrum Martyrem Coma (4) magistrum , in baccalaureum fratrem Ray- 

30 mundum Pasqual (5) ; in magistrum studii fratrem Michaelem Pinedo. 

In studio Valentino providebit reverendus provincialis Aragoniae. 

In studio Cordubensi damus in regentem pro tribus annis fratrem 
lilefonsum Carrillo ; in baccalaureum fratrem Lupum de Cayzedo. 

In studio Hispalensi damus in regentem pro tribus annis fratrem 
35 loannem de Burgoa ; in baccalaureum fratrem Alphonsum de la Milla ; 
de magistris studentium providebic reverendus provincialis Beticae. (i) De fr. Rocho Mamerot cf. SSOP. II, 280. 

(2) De fr. Vincentio de Licio cf. supra pag. 303. 

(3) De fr. Antonio de Martina cL 1. c. pag. 299. 

(4) De fr. Petro Martyre Coma cf. 1. c. pag. 289. 

(5) De fr. Raymundo Pasqual cf. SSOP. II, 310. .'».'^4 AGTA CAPiraLORUM GENERAMUM O. P. [l55l 

Iii stadij Nanstensi assignamus ad lecturam sententiarum pro hoc 
anno i55i fratrem Dominicum Sergeant (i) conventus Lavalensis, et fra- 
trem loannem Perdier conventus Argentomensis. 

Pro anno i552 fratrem Antonium Choleti conventus Montis Miliani 
ct fratrem Franciscum de Pipere conventus Trecensis. 5 

Pro anno i55 3 fratrem loannem de Vallae conventus Argentomensis 
et fratrem loannem Mahault conventus Guerrandiae. 

Concessiones et commissiones et absolutiones. 

Concedimus provinciis Indiarum propter deficientiam sargiarum de 
lana, ut possint uti tuniculis lineis grossis secundum morem patriarum. lo 

Item concedimus provinciae sancti loannis Baptistae, ut aliquibus 
conventibus propter maximam carentiam piscium et eorum pestiferam 
qualitatem possint vesci carnibus , etiam in conventibus , secundum di- 
scretionem reverendi provincialis. 

Icem concedimus supradictis provinciis Indiarum, ut si necessarium 15 
videbitur propter nimiam locorum distantiam, possint capitula provin- 
cialia a quadriennio in quadriennium ab una scilicet electione provin- 
ciaiis ad aliam electionem differre. 

Concedit leverendissimus omnibus fratribus , quod possint eligere 
sibi confessarium unum ex fratribus nostri ordinis, expositis ad confes- 20 
siones fratrum, a quo possint absolvi ab omnibus et singulis censuris, 
casibus, peccatis et criminibus, a quibus potest eius reverendissima pa- 
ternitas, de praeteritis tamen usque ad diem notitiae huius concessionis. 

Concedit praeterea, quod quilibet provincialis et dilfinitor huius ca- 
pituli possit recipere unum apostatam in su;s provinciis ad habitum et 25 
gratias ordinis. 

Goncedimus fratribus conventus nostri Parisiensis pro necessaria su- 
stentatione paupcrum studentium et remotione multorum inconvenien- 
tium et dissolutionum, ut possint in communi tribus diebus in hebdo- 
mada vesci cainibus. Mandantes reverendo priori, ut eos hac nostra con- 3° 
cessione uti et potiri permittat, curans magis, ut tam his tribus quam 
aliis diebus omnes fratres tam graduati quam non graduati compareant in 
communitate , neque uUatenus comedant in cameris vel diverticulis in 
destructionem maiorum reiigionis et vitae reformatae. 

Absolvimus sive absolutum declaramus a provincialatu provinciae 35 
Franciae fratrem Step'^anum Paris (2) magistrum assumptum ad episco- 
patum, et instituimus vicarium provinciae et electionis fratrem Petrum 
Divole (3) magistrum er priorem Altisiodorensem. (i) De fr. Dominico Sergeant cf. SSOP. II, 269. 

(2) De fr. Stephano Paris cf. supra pag. 302. 

(3) De fr. Petro Divole cf. 1. c. pag. 280. l55l] SALMANTIGAE MDLI. 335 

Itecn absolvimus a provincialatu Ge/maniae inferioris fratrem Theo- 
doricum de Eschenobia (i) et instituimus fratrem Gornelium ab Er- 
borne (2) vicarium provinciae et electionis. 

Suffragia pro vivis. 
3 Pro sanctissimo domino nostro papa quilibet sacerdos unam missam. 

Pro serenissimo domino nostro imperatore et pro iilustrissimo prin- 
cipe filio ipsius, et prole regia quilibet sacerdos unam missam. 

Pro serenissimo rege Portugalliae cum regina et principe, filio ipso- 
rum, quiiibet sacerdos unam missam. 
10 Pro illustrissimo ac reverendissimo protectore nostro cardinali de 

Salviatis quilibet sacerdos unam missam. 

Pro illustrissimo ac reverendissimo dornino cardinali Gompostellano, 
patrono et benefactora nostro singularissimo, quilibet sacerdos unam 
missam. 
"5 Pro reverendissimis dominis archiepiscopo Toletano, patriarcha Sa- 

guntino et episcopo Malachitano et episcopo Givitatensi quilibet sacer- 
dos unam missam. 

Pro reverendissimis dominis archiepiscopis Hispalensi et Granatensi 
et episcopis Segoviensi et Abulensi et episcopO sancti Thomae quiiibet 
20 sacerdos unam missam. 

Pro iilustrissimis dominis duce et ducissa Albae cum prole sua qui- 
libet sacerdos unam missam. 

Pro iiiustrissimis dominis duce Metinae, duce de Arcos, et comite 
de Urenna cum uxoribus et prole quiiibet sacerdos unam missam. 
25 Pro iiiustrissimo domino comite Beneventano quiiibet sacerdos unam 

missam. 

Pro iliustrissimis dominabus domina marchionissa de Piiego et do- 
mina marchionissa de Viiiena quilibet sacerdos unam missam. 

Pro iiiustrissimo domino episcopo Saimanticensi et eius coiendis- 
30 simo coliegio quiiibet sacerdos unam missam. 

Pro iiiustrissimo domino Roderico Mexia, et aiiis nobiiibus dominis 
huius inclytae civitatis Saimanticensis, et aliis benefactoribus huius regni, 
qui etiam eleemosinas pro nostro capituio hoc contulerunt, quiiibet sacer- 
dos unam missam. 
35 Pro bono statu et reformatione totius nostri ordinis et reverendis- 

simi magistri generaiis cum eius societate , necnon pro reverendo pio- 
curatore ordinis quiiibet sacerdos unam missam. (i) De fr. Theodorico de Esciienobio (Sconovia) cl'. supra pag. 274. 
(2) De fr. Cornelio ab Erborne (Ertborne) ci'. Hoogland 1. c. p.ig. ^S ; vidctur 
essc idcm ac C. Evocra, dc quo supra pag. 241. 336 ACTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l55l 

Et ubi imponitur sacerdotibus una missa clericis, semper litaniae, 
conversis decies pater noster imponuntur. 

Suflragia pro deFunctis. 

In primis pro anima reverendissimi domini cardinalis de Ursinis 
domini Matthaei ex ordine nostro assumpti , qui perpetuam dedit elee- 5 
mosinam nostro generali capitulo in suo testamento , quilibet sacerdos 
unam missam ; clerici psalmos poenitentiales , laici •kkv- pater noster. 

Pro animabus fratrum omnium et sororum nostri ordinis, quilibet 
sacerdos unam missam , clerici psalmos poenitentiaks, laici -xxv. pater 
noster. 10 

Pro animabus eorum, qui dum viverent, per litteras reverendissimi 
magistri ordinis recepti sunt ad beneticia ordinis, atque aliis benefacto- 
ribus, quiiibet sacerdos unam missam, clerici psalmos poenitentiales, 
laici -XK- pater noster. 

Sententias iudicum approbamus. 15 

Authoritat3m reverendorum diffinitorum durare volumus per totum 
diem dominicum usque ad secundam feriam inclusive. 

Mandamus acta capituli huius per reverendos provinciales et socios 
eorum diligenter conscripta et correcta atque ordinis sigillo sigillata ad 
suas provincias deferri, et prout ordinavimus publicari. 20 

Sequens capitulum generale, quod erit diffinitorum, assignamus in 
provincia Romana in conventu sancti Marci de Florentia hinc ad trien- 
nium videlicet anno domini idS^. 

In festo unius virginis non martyris officium. 

Ad vesperas hymnus « Huius obtentu » etc, similiter ad matutinas. 25 
Cetera omnia de communi, e^cepto quod in primo responsorio, ubi di- 
citur « Pro cuius amore sanguinem tuum fudisti », dicatur « pro cuius 
amore saeculum contempsisti ». 

In festo unius nec virginis nec martyris. 

xA.d vesperas super psalmos antiphona « Haec est, quae nescivit tho- 30 
rum in delicto » etc. Gapiculum « Muiierem fortem quis inveniet ? procul 
et de ultimis fmibus pretium eius, confidit in ea cor viri sui, et spoliis 
non indigebit ». Responsorium nonum. Hymnus « Huius obtentu » etc. 
Antiphona ad Magniticat « Veni eiecta mea ». 

Ad matutinas invitatorium « Laudemus deum nostrum in solemni- 35 
tare sanctae N. ». Antiphona prima « O quam pulchra est casta generatio 
cum charitate » [al. claritate]. Antiphona secunda « Unguentum elfusum 
nomen tuum ». Antiphona tertia « Ista est speciosa inter filias Hyeru- 
salem ». Versus « Dirfusa est gratia » etc. Responsorium primum « Gau- 
deamus omnes in domino diem festum ceiebrantes sub honore beatae N. , 40 l55l] SALMANTIGAE MDLT. SS^ 

de carus solemnitate gaudent angeli et coUaudant filium dei ». Versus 
« Confessio et pulchritudo in conspectu eius, sanctitas et magnificentia 
in sanctificacione eius». Responsorium secundum « Propter veritatem » etc. 
Responsorium tertium « Specie tua » etc. Antiphona quarta « Specie 

5 tua » etc. Antiphona quin^a « Adiuvabit eam » etc. Antiphona sexta 
« Laeva eius » etc. Responsorium quartum « Accinxit fortitudine lum- 
bos suos et roboravit brachium suum ; gustavit et vidit, quia bona est 
negotiatio eius, non extinguetur in nocte lucerna eius ». Versus « Lu- 
cerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis ». « Non ex- 

10 tinguetur » ecc. Responsorium quintum « Manum suam aperuit inopi et 
palmas suas extendit ad pauperem. Non timebit domui suae a frigoribus 
nivium ». Versus « Dispersit, dedit pauperibus , iustitia eius manet in 
saeculum saeculi ». « Non timebit » etc. Responsorium sextum « Veni, 
electa mea, et ponam in te thronum meum » etc. Antiphona septima 

15 « Dum esset rex in accubitu » etc. Antiphona octava « Exultaverunt 
filiae ludae propter iudicia tua domine ». Antiphona nona « Haec est, 
quae nescivic thorum in delicto, habebit fructum in respectione anima- 
rum sanctarum ». Responsorium septimum « Hanc amavi et exquisivi 
sponsam mihi assumere, et amator factus sum formae illius ». Versus 

20 « Fortitudo et decor indumentum eius , et ridebit in die novissimo ». 
« Et amator » etc. Responsorium octavum « Date illi de fructu » etc. 
ut habetur in fine. Responsorium nonum « Fallax gratia et vana est 
pulchritudo, mulier timens deum ipsa laudabitur ». Versus « Date illi 
de fructu manuum suarum, et laudent eam in portis opera eius ». « Mu- 

25 lier » etc. « Gloria patri » etc. « Mulier timens deum » etc. 
In laudibus. 

Antiphona « Gratia super gratiam mulier sancta et pudorata, omnis 
autem ponderatio non est digna continentis animae ». Psalmus « Do- mmus regnavit ». 30 Antiphona « Sicut sol oriens mundo in altissimis dei, sic mulieris 

bonae species in ornamentum domus suae ». Psalmus « lubilate ». 

Antiphona « Fundamenta aeterna supra petram solidam, sic man- 
data dei in corde mulieris sanctae ». Psaimus « Deus, deus meus ». 
Antiphona « Columnae aureae super bases argenteas et pedes firmi 
35 super plantas stabilis mulieris ». Canticum « Benedicite ». 

Antiphona « Aedificatio civitatis confirmabit nonien, et super hanc 
mulier immaculata computabitur ». Psalmus « Laudate ». 

Capitulum « Mulierem fortem » etc. Hymnus « Pia mater et hu- 

milis » etc. « Te deprecamur largius » etc. « Sic Christe rex piissime » etc. 

40 Versiculus « Elegit eam » etc. Ad Benedictus antiphona « Manum suam 

aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem ; fortitudo et decor 

MOPH 9 338 ACTA GAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [i55i-i553 

indameiitum eias , et ridebit iii die novissimo ». Canticum « Benedi- 
ctus » etc 

Ad tertiam capitulum « Mulierem fortem » etc. 

Ad sextam capitulum « Manum suam aperuit inopi, et palmas suas 
extendit ad pauperem, non timebit domui suae a frigoribus nivis ». 5 

Ad nonam capitulum « Multae filiae congregaverunt divitias, tu su- 
pergressa es universas. Fallax gratia et vana est pulchritudo, mulier ti- 
mens deum ipsa laudabitur ». Responsorium « Adiuvabit eam » etc. 
Versus « Elegit eam » etc 

Ad Magnilicat antiphona « Accinxit fortitudine lumbos suos et ro- 10 
boravit brachium suum, gustavit et vidit, quia bona est negotiatio eius ; 
non e.Ktinguetur in nocte lucerna eius ». 

Getera omnia da communi virginum. 

Responsorium « Date ei de' fructu manuum suarum, et laudent eam 
in portis opera eius ». Vers. « Labores manuum tuarum, quia mandu- 15 
Cdbis, beata es, et bene tibi erit ». 

Hoc responsoriam dicatur loco responsorii sexti vel tertii. 

In nomine patris et iilii et spiritus sancti. Amen. 

HAEG SUNT AGTA GAPITULI GENERALIS 

ROMAE GELEBRATI 20 

IN GONVENTU SANGTAE MARIAE SUPER MINERVAM 
IN FESTO SANGTISSIMI PENTHEGOSTES 
ANNO DOMINI .M°.D°.LIir- DIE -XXI. MAII 

Sub reverendissimo patre fr. Stephano Ususmaris Genuensi(i), sacrae 
theologiae professore, magistro generali ordinis praedicatorum, in eodem 25 
capitulo unanimiter electo, diffinientibus communiter reverendissimis pro- 
vincialibus et diffinitoribus, videlicet : 

fr. Ludovico de Luvere (2) provinciali utriusque Lombardiae, 

fr. Mattheo Strozzo Fiorentino (3) provinciali Romano, 

fr. Thoma Lisio magistro provinciali Regni, 30 

fr. Angelo Bettino Fiorentino (4) provinciali Angliae, (i) De fr. Stephano Ususmaris de laiuia cf. supra pag. 330. 

(2) De fr. Ludovico de Luvere (Luere) cf. SSOP. II, 219. 

(3) De fr. Matthaeo Strozzo cf. Masetti L c. pag. 55 sqq. 

(4) De fr. Angelo Bettino cf. supra pag. 311. l553] ROMAE MDLIir. ?39 

fr. Bartholomaeo Vicentino (i) magistro provinciali Graeciae, 
fr. lordano Calepio de Gypro provinciali Terrae sanctae, 
fr. loanpetro Gortesio (2) magistro provinciali Trinacriae, 
fr. Georgio Pharensi provinciali Dalmatiae, 
5 fr. loanne de Salinas magistro provinciali Portugalliae, 
fr. lacobo de Luceria magistro provinciali sancti Thomae, 
fr. Marco de Tropea (3) magistro provinciaii Galabriae, 
fr. Paulo de Mirandula (4) dilBnitore utriusque l.ombardiae, 
fr. Nicolao Michelotio (5) Florentino dithnitore Romano, 

10 fr. Augustino de Serra magistro dilfinitore Regni, 
fr. A.mbrosio Zylagh (6) diffinitore Ungariae, 
fr. Hieronymo G-siram magistro dilfinitore Poloniae, 
fr. Vincentio de Soncino diffinitore Graeciae, 
fr. Vincentio lustiniano (7) diffinitore Terrae sanctae, 

15 fr. Petro Arques (8) baccalaureo diffinitore Aragoniae, 
fr. Fulcrando Varelos diffinitore Provinciae, 
fr. Thoma Fazeio (9) magistro diffinitore Trinacriae, 
fr. Placido Spalaten. magistro diffinitore Dalmatiae, 
fr. Francisco Bovadilla (10) magistro diffinitore Portugaliae, 

20 fr. Antonio Havet (11) magistro diffinitore Germaniae inferioris, 
fr. Antonino Saierno magistro diffinitore sancti Thomae, 
fr. Antonino de Phiieno magistro diffinitore Galabriae. 

Frater Stephanus Ususmaris Genuen. totius ordinis praedicatorum 
generalis magister et servus universis eiusdem ordinis 
25 professoribus salutem. 

Gum me ad tanti ordinis regimen tam disparibus viribus evectum 
conspicio , cumque meam utriusque hominis imbecillitatem cum tam 
gravi sarcina confero, ac quanto discrimine meritorum a praeclaro illo (i) De fr. Bartholomaeo Vicentino cf. supra pag. 302. 

(2) De fr. loanne Petro de Cortesio cf. 1. c. pag. 303. 

(3) De fr. Marco de Tropea cf. 1. c. pag. 280. 

(4) De fr. Paulo de Mirandula cf. 1. c. png. 285. 

(5) De fr. Nicolao Michelotio cf. 1. c. pag. 292. 

(6) De fr. Ambrosio Zylagh (Zilignanus) cf. 1. c. pag. 302. 

(7) De fr. Vincentio lustiniano cL SSOP. II, 164. 

(8) De fr, Petro Arques cf. supra pag. 330. 
(q) De fr. Thoma Fazdo cf SSOP. 11, 212. 

(10) De fr. Francisco de Bobadilla cf. supra pag. 311. ■ 

(11) De fr. Antonio Havet cf. SSOP. II, 246. 340 AGTA GAPITULORUM GHNERALTUM O. P. [l553 

virtatum omnium simulachro , divo scilicet parente nostro Dominico 
caeterorumque, quorum interea sedem occupo, iilustrium nostri ordinis 
lieroum splendore ac maiestate deficiam , mente revolvo , non possum 
non detrectare, non horrere tantum onus mihique timere, ne si non re- 
iecero, sub pondere corruam et opprimar. At rursum duo me relevant 5 
ac meliora sperare faciunt et in spe consoiantur, quorum alterum qui- 
dem a dei bonitate et iiberalissima largitate vestrum omnium precibus 
exorata contidenter expecto, ut qui meam humilitatem ad summum no- 
strae reipublice gradum extulit , iuminis tantum tantumque virium sit 
mihi coilaturus, quod munus istud non honoris aut gradus gratia co- 10 
lam, sed in prosperis integer, in arduis constans , in adversis infractus 
opere referam. Alterum vero ex vobis, optimi patres, mihi promitto et 
exigo, quos cum caenobiis tum provinciis in partem sollicitudinis ascitos 
considero. 

Vos quippe coram deo per viscera misericordiae lesu Christi precor 15 
et obsecro, ut iniuncti vobis pastoralis muneris partes non deferentes, 
in eo pervigiietis, quae mala sunt, correctione et emendatione condigna 
castigetis, bona fovere, servare ac in melius promovere studeatis, laben- 
tem et paene conscissam religionis integritatem retinere et instaurare et 
in antiquam formam et pristinum candorem restituere curetis, memores 20 
semper, quod pro animabus vestrae curae creditis durissimo iudicio red- 
dituri estis exactissimam rationem. Exemplo quoque eius qui coepit fa- 
cere et inde docere, forma gregis et sanctae conversationis exemplar cha- 
rissimum fiatis ex animo, ut vita vestra magis quam verba subditorum 
relaxationes et errata redarguat. 25 

Postremo continua meditatione recolentes, quod in religione Christi 
non ut clero dominemur, scd ut ex charitate subditorum saluti servia- 
mus, vocati sumus, patres non dominos vestris vos subditis exhibere, re- 
gimen humilitatis per fastum ambire et propria lucra et commoda, ubi 
proximorum salus curanda est, nolite requirere, quinimo iuxta aposto- 30 
licam doctrinam omnibus omnia facti, vocem quandoque mutare disci- 
te, nunc arguere, interdum obsecrare, nonnunquam increpare, secare, et 
urere aliquando , prout subditorum infirmitatibus expedire cognovcritis, 
utentes semper ea dexteritate , qua cunccis prodesse possitis , ut salvi 
tiant, ne si rubiginem altius eradere volueritis, vas fragile, precioso ta- 35 
men Christi sanguine comparatum frangatur. 

Inferiores vero paterna pietate adhortor et tanquam pro Christo le- 
gatione fungens obsecro, ut suae professionis et prioris propositi memo- 
res ei, qui nec falli nec irrideri vult, mentiri formident, religionem, cui 
se addixerunt, colant, moras componant, pudicitiam custodiant, cupidi- 40 
tatem, praesentaneum charitaiis venenum veluti pestem devitent, maio- i553] romae MDLiit. 341 

rum leges, mandata ac sancta exempla studiosa et humili emulentur 
obedientia, sacrarum iicterarum studia praecipua diligentia complectantur, 
ac eis nocturnas diurnasque horas impendere studeant. Memores sint no- 
strum ordinem ab initio potissimum institutum fuisse , ut esset qui 
s praeiret ante faciem domini ad dandam plebi eius scientiam salutarem, 
et nomen Ghristi flammantibus eloquiis ad etfugandas densissimas haeresum 
tenebras coram populis deferret, lucemque cathohcae veritatis ac sanctae 
romanae ecclesiae fidem tueretur immaculatam. 

Emulatores igitur operum patrum estote , filii , et pro ipsorum te- 

io stamento vestras animas libenter offerte, validumque pro domo Dei vos 

murum obiicite, ad usque sanguinem pro catholica hde tanquam strenui 

pugiies decertate, his praesertim diebus, quando in catholicam ecclesiam 

impiae haereses adeo grassantur , ut electorum quoque, si fieri posset, 

casus et ruina timeatur. 

15 Universos postremo cuiuscunque gradus, qua possum instantia, mo- 

neo, ut saluti cum propriae tum alienae curandae verbis et exemplis 

quamque studiosissime vigiletis ; omnes iuxta principis apostolorum 

doctrinam unanimes fraternitatis amatores, misericordes , modesti, hu- 

miies, tanquam lucernae in medio nationis pravae positi resplend^atis, 

20 ne gratiae, qua ad Christi sequelam vocati fuistis , ingratitudinis culpa 

superabundet. 

Quod vobis omnino contingeret, si quo tempore coram districto 

iudice comparueritis, gratiam Dei in vacuum recepisse convinceremini, 

si vocationem sanctissimam impuris moribus et minus religiosa conver- 

25 satione macularetis. Quod ab universo grege mihi credito pro sua bo- 

nitate Deus avertat. 

Benevalete meque precibus assiduis adiuvate. 

In nomine domini nostri lesu Christi et beatae iMuriae semper vir- 
ginis et beati Dominici patris nostri et omnium Sanctorum et sancta- 
30 rum Dei. 

Haec sunt acta, quae in eodem capituio pro conservanda religione, 
Deo authore, praeponuntur. 

Inchoationes. 

Inchoamus hanc, quod in capitulo -xviiii- primae distinctionis no- 
35 strarum constitutionum de gravissima culpa , ubi dicitur : gravissima 
culpa est incorrigibilitas iliius, qui nec culpas timet admittere et poenas 
recQsat ferre, addatur: vel ex earum saepius repetita intlictione, iudicio 
discretorum, cognoscitur non proficere. Et infra, ubi dicitur : si magis 
expediens iudicatur, addatur : per magistrum ordinis vel per capitulum 
40 provinciale. Et post verbum : expellatar, addatur : quod tamcn mature 
liat et ita, ut appareant gesta cum toto processu et sententia in scripcis 3^2 AGTA GAPITULORUM GENERALlUM O. P, [l553 

et cum debitls subscriptionibus et sigillis ; et hoc si talis sani capltis et 
integri sensus usque ad illam horam extitisse cognoscitur. Deinde se- 
quatur, quod habetur In fine capltull scilicet : nuUus autem cum habitu 
ordinis ecc. Demum quod supra dicitur: si autem aiiqui sint etc, usque 
ad verbum : puniantur, inclusive inseratur. Et hoc pacto, capitulum illud 5 
compleatur. Rellqua vero omnla demantur. 

Item Inchoamus hanc, quod dlstlnctlone 2. capitulo 8. de capitulo 
generali, ubi dicitur : akera vice citra montes alternatlm", addatur : de 
triennio in trlennlum, et quando sequltur : nisi maglstro et dlffinltoribus 
ex causa legltima quundoque allud videatur, dicatur : nisi magistro cum 10 
dlllinitoribus, vel cum discretorum maturo consllio ex legitima et ur- 
gentlsslma causa illud alibl assignare, aut assignatum transferre vel per 
annum praevenire aut eciam prorogare necessarium videatur, et nisi obitus 
maglstrl generalis acciderit. Quo evenl^nte fiat, sicut capitulo quarto de 
electione magistri ordinls est decretum. Et ubi sequitur-: praedicti autem 15 
viginti quatuor provinclarum dilfinitores duobus annis , vlginci quatuor 
priores provlnclales tertio anno, dicatur : propter provincias noviter in- 
stitutas. Praedlcti autem triginta provinciarum dlffinitores duabus vici- 
bus vel In duobus capkulis, triglnia priores provinciales tertia vlce vel 
in tertio capitulo etc, et capltulum •xvli* de capitulo biennali vel trien- 20 
nali totum, utpote superfluum, deleatur. 

Istae sunc confirmationes. 

Coniirmamus lianc, ut In capltulo de electlone prloris provincialis, 
ubi dicicur : de electione provincialis iienda extra capitulum, quod tan- 
tum spectet ad priores conventuales et ad praedicatores generales et duos 25 
fratres de quolibet conventu, dicatur : ec ad unum fratrem de quollbet 
conventu. Ec ubi sequitur : et hoc idem pro qualibet electlone prloris 
provincialis, noviter electos, dicatur : noviter electum. Et addatur : nisi 
confirmator praesens fuerlt vel in tam parva dlstantia, quod ante disso- 
luclonem prioris congregationls potuerit de cassatlone electionis prius fa- 30 
ctae, si eam cassari contingat, nuntium pervenire ; tunc enim et secunda 
et tertia, si opus fuerit, electio ad eosdem pertinebit. Et infra ubi di- 
citur : unus autem de IIIIs duobus electorlbus illo anno in socium prioris 
conventualis eligatur, notetur conformiter ad supradicta, ut dicat : et ille 
electus supradictus, slt illo anno socius prioris. 35 

Item confirmamus hanc, ut in capitulo de electione magistri ordi- 
nis, ubi dlcltur : si autam In aliqua provincia provinciale capiculum 
fueric celebratum, ct in proximo festo penthecostes electio magistri fa- 
cienda, diffinitor capituli generalis, in anno diffinitorum, et socius eius 
sint Illo anno maglstrl ordinis electores , subiungatur : si autem quia 40 
capiculum generale instare illo anno non puCabatur vel ex alla quacum- l553] ROMAE MDLIII. 3^3 

que causa diffinitor et socius- praedicti non fuerint electi, neque sup- 
petat tempus, ut eiigantur, vei futurum capitulum sit priorum provin- 
ciaiium, tunc duo de diffinitoribus praecedentis capituli provincialis etc. 
Item confirmamus hanc, ut in capiLulo octavo de capitulo generali, 
5 ubi dicitur : priores quoque provinciales absoluti loca in provinciis , in 
quibus praefuerunt, super omnes alios liabebunt, addatur : et similiter 
vocem in omnibus electionibus provincialium et diffinitorum et elccto- 
rum magistri ordinis. 

Item confirmamus hanc in capitulo , ubi dicitur : priori vero pro- 

,0 vinciali eunti ad capitulum generale detur socius a diffinitoribus capi- 
tuli provincialis, addatur : qui, si priorem provincialem impediri conti- 
gerit, quod ad capitulum generale in anno provincialium non accedat, 
loco ipsius cum prioribus provinciaiibus admittatur ad omnia tractanda 
et diffinienda. 

15 Item confirmamus ordinationem factam in capitulo generali praece- 

denti : ne de caecero novitii in minoribus conventibus recepti singuli 
aut bini pro servitiis retineantur, sed statim ad maiores conventus pro- 
vinciae, ubi saltem in numero senario possint sub bono magistro nu- 
triri, mittantur, sub cuius cura ad minus per triennium regantur ; ad- 

20 dentes, quod nullus recipiatur ad ordinem, nisi habens aetatem legitimam 
secundum canones. 

Item confirmamus ordinationem factam in eodem capitulo generali 
de non vendendis neque testandis cameris, et eam volumus inviolabiliter 
observari, annuUantes quascumque concessiones in oppositum factas. 

25 Item confirmamus ordinationem in eodem generali capilulo ediiam 

da iegenda et defendenda doctrina sancci Thomae, addentes , quod. si 
quis concra eiusdem doccoris sancti doctrinam communiter recepcam ali- 
quid asseruerit vel docuerit, privetur lectoratus officio et omnibus gra- 
dibus theologicis. 

30 Item confirmamus taxam contributionum reverendissimi magistri ge- 

neralis ac reverendi procuratoris in eodem capitulo editam , addentes, 
quod reverendi provinciales possint aliquam moderatam taxam etiam 
monasteriis monialium imponere, quo possint facilius ta\am praenomi- 
natam et sibi impositam persolvere. 

35 Item confirmamus determinationem conventuum et universitatum 

studii in eodem capitulo decrecam, ubi possint actus scholastici exerceri, 
addentes conventum Coloniensem in provincia Thcutoniae ; cKtra quas 
universitates nullus frater ordinis eosdem actus scholasticos exercere queat. 
In provincia Dalmatiae conventum ladrensem statuimus, in quo possint 

40 eiusdem provinciae baccalaurei legere sententias pro fi)rma et gradu ma- 
gisterii per annos quatuor, ita tamen, quod antcquam a.i ipsum bacca- ^44 AGTA CAPITULORUM QENERALIUM O. P. [l5 53 

lauraatam promOveantur, legant in artibus vel in theologia ad minus per 
annos octo. 

Item confirmamus in vicarium societatis peregrinantium inter gentes 
patrem fratrem Benedictum de Filicaria Florentinum usque ad aliud 
biennium et uitra ad benepiacitum reverendissimi generalis, cassantes et 5 
annullantes quamcunque unionem hactenus factam praefatae societatis 
CLim nostra provincia Graeciae. 

Confirmamus et approbamus omnes et singulas ordinationes factas 
per reverendissimum generalem praecedentem de Gastillione (i) pro con- 
ventu Parisiensi et praesertim de concedenda praesentatura, et quod ma- '° 
gistri ibi non assignentur neque ultra praetaxatum terminum deputati 
maneant, exceptis actu legenti[bus] magistris in thcologia et lectoribus. 

Gonfirmamus concessionem in praeterito capitulo generali Salman- 
tino factam eidem conventui Parisiensi pro necessaria sustentatione pau- 
perum studentium et remotione multorum inconvenientium et dissolu- '5 
tionum, ut possint in communi tribus diebus in ebdomada vesci carnibus; 
praecipientes reverendo patri priori dicti conventus in virtute spiritus 
sancti et sanctae obedientiae, ut haiu nostram concessionem executioni 
mandet, curans magis, ut tam liis tribus quam aliis diebus omnes fratres 
tam graduati quam alii in communitate compareant, neque ullatenus 20 
in cameris vcl diverticulis comedant in destructione[m] maioris religionis 
et vitae reformatae. 

Gonfirmamus concessionem magistri generalis nuper dcfuncti factam 
super electione et confirmatione prioris provincialis provinciae Ungariae, 
et de non veniendo ad capitulum durante desolatione dictae provinciae. 25 

Denuntiationes. 

In primis omnium denuntiamus sanctissimum dominum nostrum 
dominum lulium, divina providentia papam tertium, vivae vocis oraculo 
concessisse nobis, reverendissimo protectore nostro supplicante, ut quae- 
cunque in praesenti nostro capitulo per nos instituta, concessa declara- 3° 
taque fuerint et approbata pro reformatione ac bono tranquilloque ac 
pacato ordinis nostri statu, et lata sint et firma et suum robur habeant, 
etiam si his quaecunque oracula seu literae apostolicae obsisterent, qui- 
bus ad hunc effectum et quatenus his contraveniunt, voluit ac vult esse 
in omnibus pro hac tamen duntaxat vice derogatum. Deinde denuntia- 35 
mus omnibus ordinis nostri fratribus reverendissimum magistrum Ste- 
phanum Ususmaris Genuensem (/) in hoc capitulo unanimi omnium 
assensu in generalem magistrum totius ordinis ac familiae nostrae ele- (i) De fr. Francisco Romaeo de Casiillione cf. supra pag. 311, 
(2) De fr. Stephano Ususmaris cf. 1. c. pag. 338. l353] ROMAE MDLtll. S^S 

ctum fuisse, eundemque summo pontifici oblatum ab eodem hylari vultu 
agnitum et acceptatum extitisse. 

Denuntiamus eundem reverendissimum magistrum instituisse in pro- 
curatorem ordinis reverendum p. fr. Thomam Manrrique (i), magistrum 
5 provinciae Hispaniae. hiterea vero dum ille Romae non adest, quotquot 
eius opera indigent, ad rev. patrem fr. Vincentium lustinianum (2) eius- 
dem reverendissimi socium confugiant , cui hoc negocii datum est, ut 
eius partes agat. 

Denuntiamus insuper animi eiusdem reverendissimi esse, ut universa, 

jo quotquot extant ordinis priviiegia, in unum coUigat ac impressioni man- 

det, quo magis eiusdem ordinis decor authoritasque diffulgeat ; et proinde 

cunctis provincialibus ec praesidentibus conventuum praecipit, ut, si qua 

maneant apud illos, diligenter inquirant et indicem ad ipsum mittant. 

Denuntiamus supradicti oraculi authoritate divisisse nos Marchiae 

'5 Anconitanae nationem a vicaria sancti Dominici , quam in peculiarem 
Marchiae Anconitanae congregationem instituimus atque ereximus, reve- 
rendissimo generali committentes, ut eidem vicarium praeficiat hominem 
et iiteris et moribus decoratum, eisque regulariter ac religiose vivendi 
normam tradat. 

20 Denuntiamus eundem reverendissimum generalem a regimine et cura 

nostri ordinis exemisse ac reiecisse monasterium monialium sanctae Ma- 
riae Noveilae de Aretio, et propterea precipimus omnibus ordinis nostri 
fratribus, cuiuscunque gradus vel dignitatis in virtute spiritus sancti ac 
sanctae obedientiae ac sub poena gravioris culpae, cum primum contra- 

25 fecerint, incurrenda, ne quis ad monasterium illud pergat neve monia- 
libus literas aut munuscuia vel nuntium mittat, vel ab eis missa reci- 
piat absque expressa licentia in scriptis habita eiusdem reverendissimi 
generalis. 

Declarationes. 

30 Declaramus conventus , qui nunquam habuerunt numerum saltem 

senarium fratrum vocalium, pro non convenlibus esse habendos , et ab 
eis subtrahendum titulum prioratus, quem ex vi praesentis statuti sub- 
trahimus, si tamen potest heri sine scandalo. Qui autem aliquando nu- 
merum integrum habuerunt, et modo ad hoc redacti sunt, quod quatuor 

35 fratres vocales cum priore non habent, permittantur interim gaudere ti- 
tulo prioratus ; socium vero pro electione provincialis vel pro capiculo 
provinciali nequaquam eligant ; quod si secus factum fueric , totum sit 
irritum et inane. (i) De fr. Thoma M.inrique d. SSOP. II, 229. 
(2) De fr. Vincentio lustiniano cf. supra pag. 339. 3^6 AGTA CAl>ITULORUM GENERALIUM O. P. [l553 

Declaramus, nullum breve seu oraculum apostolicum poni debere 
in usum in aliqua provincia, nisi sit de licencia magistri ordinis obten- 
tam et ab ipsa provincia prius petitum vel saltem postea acceptatum. 

Declaramus authoritate apostolica pro illis provinciis, in quibus po- 
stulationes sunt in usu e\ verbis privilegii dicentis : poterit prior pro- 5 
vincialis confirmare unum, quem fratres petierint per suas literas, ly per 
suas literas ita esse intelligendum, quod in scrutinio electionis postula- 
tiones ipsae semper ponantur in capitulo ante sui dissolutionem, ita quod 
recedentibus scrutatoribus a banco nihil possit addi vel minui. Quod si 
secus factum fuerit, totum sit irritum et inane. Si autem conthigat scru- 10 
tinium ipsum debere transcribi, postquam transcriptum fuerit, scrutatores 
ipsum coram vocalibus iterum legant et in oculis eorum sigillo claudant. 

Declaramus, diffinitores capituli provincialis, prout habetur in con- 
stitutionibus, in die precedenti assignationem capituli et omnes simul, non 
autem sigillatim esse eligendos, nisi per nationes eligantur ; provincialem 15 
vero postea in ipso capitulo eligi debere. Ipsos autem diffinitores statim 
post suam electionem habere locum super omnes fratres ; inter se autem 
s^cundum ordinem suorum graduum vel conventuum dignitatem. 

Declaramus, nuUum provincialem vel vicarium , completo capitulo 
et evpirata authoritate di(Bnitorum , posse in conventibus, qui priorem 20 
non habent, aiiquam fratrum vocalium mutationem facere nisi in casi- 
bus alias a constitutionibus permissis , non obstante constitutione , ubi 
in capituio vel in loco capituli fieri permittuntur ; quod sciiicet verbum 
in loco capituli non pro tempore, quo iam expirata est authoritas diffi- 
nicorum, int^Uigendum declaramus, ut alias etiam fuit dcclaratum. 25 

Declaramus conTormicer ad ea, quae iam a duobus reverendissimis 
magistris ordinis declarata sunt, si in aliqua provincia contingat infe- 
riorem magistrum prius lieri provincialem et postea antiquiorem, debere 
utrumque completo provinciala-tu tenere locum secundum ordinem ma- 
gisterii eorum ; similiter si duo non magistri provinciales fiant, tenebunt 30 
locum suae professionis post provincialatum, etiam si iunior ante anti- 
quiorem provincialis fuerit. 

Declaramus conformitcr ad ea, quae in actis vetustissimorum capi- 
tulorum generalium reperta sunt, quod deinceps in capituiis generalibus 
et ubique provinciae nostri ordinis servare debeant infrascriptum ordinem, 35 
iuxta quem tenebunt loca sua, videlicet : 

Provincia Hispaniae, Provincia Tholosanae, 

Provincia Franciae, Provincia utriusque Lombardiae, 

Provincia Romana, Provincia Regni, 

Provincia Ungariae, Provincia Theutoniae, 40 1553] ROMAE MDLIIi. 3^7 

Provincia Angliae, PrOvincia Poloniae, 

Provincia Daciae, Provincia Graeciae, 

Provincia Terrae sanctae, Provincia Ara^^oniae, 

Provincia Bohemiae, Provincia Saxoniae, 

5 Provincia Trinacriae, Provincia Dalmatiae, 

Provincia Portugalliae, Provincia Scotiae, 

Provincia Bethicae, Provincia Germaniae inferioris, 

Provincia sancti Thomae, Provincia Caiabriae, 

Provincia sanctae Crucis Indiarum, Provincia sancti lacobi de Mexico, 

10 Prov. s. loannis Baptistae del Peru, Prov. sancti Vincentii de Chiappa, 
Provincia sancti Antonini de Novoregno. 

Admonitiones. 

Admonemus reverendos provinciales omnes, ut omni, quo possunt 
studio, investigent atque explorent, ne quis forte inter eos, quibus ipsi 

15 praesident, fratres haeresim habeat, eosque ea poena plectant, quam in- 
iungunt canones ; et si quis vel leviter suspectus de haeresi fuerit, officio 
lectoratus et praedicationis et cuiuscumque praeterea honoris ac dignitatis 
privetur, et deinceps ad simile officium in futurum non assumatur. Man- 
damus insuper eisdem reverendis provincialibus , ut haereticos aiienae 

20 provinciae nullo modo acceptent. Mandamus itidem omnibus cuiuscun- 
que provinciae subditis, ut si quem noverint de eodem haeresis crimine 
suspectum, protinus reverendissimo generali denuntient, a quo audientur 
quam libentissime. 

Admonemus reverendos provinciales, ut diiigenter et exacte incum- 

25 bant et intendant reformationi provinciarum, quae iilis sunt creditae, tam 
circa tria vota essentialia quam circa victus ac vestitus fratrum, et quae 
ad itinera eorum necessaria sunt provisionem et praesertim circa curam 
ac provisionem infirmorum, ne ob defectum eorum, quae necessitas po- 
stulat, ipsi proprietarii effici cogantur. Invigiient itidem circa divinum 

30 officium et cultum diurnum atque nocturnum, ut solvatur accurate iuxta 
nostrarum constitutionum formam ac tenorem, cui omnes intersint. Nec- 
non ut omnes etiam magistri caveant, ne in cubiculis seu cameris co- 
medant^ sed in communi refectorio ; irritamus autem quamlibet hactenus 
licentiam indultam atque concessam, quod ad hoc spectat. Quod si qui 

35 conventus existant, ubi nulla fere servetur communitas, ac praecipue in 
comedendo in refectorio communi , hos privamus omni induendorum 
posthac fratrum authoritate. 

Admonemus omnes reverendos provinciales et vicarios, ut diligenter 
inquirant, an suis in conventibus aliqui sint fratres proprietarii, qui rcd- 

40 ditus, possessiones aut praebendas habeant, eas quae sint locantcs aut 348 ACTA GAPITULORUM GENERALmM o. p. [r553 

aJministrantes, quibus protinus dominium et administrationem auferant 
et conventuum ipsorum communitati applicent ac resignent ; quibus qui- 
dem conventibus ex vi statuti praesentis iam nunc applicamus et assi- 
gnamus, abrogantes et irritantes omnes hactenus licentias in contrarium 
concessas. Quod si praelati hanc nostram dictorum applicationem bono- 5 
rum etfectui atque executioni mandare neglexerint , praefata bona vici- 
niori conventui applicata esse decernimus. 

Admonemus omnes reverendos priores provinciaies et conventuales 
eorum conventuum et provinciarum, in quibus est sufficiens in victu ac 
vestitu communicas aliisque necessariis , ut bona quaecunque fratribus 10 
etiam e\ eleemosynis, praedicationibus, confessionibus, vel quomodolibet 
aliter obvenientia statim communitati applicent et assignent , in quibus 
tam praelatorum quam subditorum conscientias aggravamus , omnes et 
singulas licentias etiam aucLoritate apostolica ad hanc usque horam in 
contrarium concessas irritantes. In conventibus vero, ubi communitas et 15 
provisio talis non est, et ideo eleemosinae huiusmodi ad fratrum quan- 
doque usum, donec melior coalescat reformatio, permittuntur, nolumus, 
quoJ eas apud se servare possint vel apud aliquem peculiariter depo- 
nere, sed in communi deposito eas habere ct ex prioris licentia in suis 
honestis necessitatibus possint expendere. 20 

Admonemus reverendos provinciales, ut fratres, quos contra casti- 
tatis votum egisse deprehenderint, poenis in constitutionibus taxatis acriter 
puniant. Quod si negligentes in hoc fuerint , in poenam a suis officiis 
absolventur. 

Admonemus omnes reverendos provinciales, ut fratres, qui per sae- 25 
cularium literas ofhcia vel assignationes venantur aut quaerunt, nullo 
pacto exaudiant, imo potius tam eos quam qui secreta ordinis personis 
extra obedientiam dicti ordinis constitutis revelant, iuxta nostrarum con- 
sticutionum formam puniant. 

Admonemus omnes et singulos nostri ordinis fratres tam subditos 30 
quam praelatos, ut episcopos et ecclesiae praelatos debitis et honoribus 
et obsequiis prosequantur, nullo pacto in eorum dedecus vel damnum 
nostris privilegiis abutentes. Si qua vero contentio inter eos obveniat, 
eam iuste ac modeste, prout religiosos decet, si prosequi oportuerit, pro- 
sequantur. 35 

Admonemus omnes et singulos fratres nostri ordinis praesertim prae- 
latos, eisque in virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne omnes , qui 
beneficia curata aut etiam sine cura acceptaverunt, retineant ad manen- 
dum in dotnibus nostris, neque ad vocem activam aut passivam admit- 
tant absque magistri ordinis speciali dispensatione, nisi prius cum elfectu 40 
renuntiaverint dictis beneficiis. l553] ROMAE MDLIir. 3^9 

Ordinatlones. 

Ordinamus, quod in omnibus conventibus a provincialibus ponatur 
aliquis grammaticae lector, ubi sunt iuvenes, qui grammatica indigeant, 
et simiiiter in maioribus conventibus lector aliquis logicae aut physicae 
5 aut saltem casuum conscientiae, ei: quod iectores nullo pacto in aliis oc- 
cupentur, sed si actu non legerint, lectura priventur, et provinciales his 
minime providentes a suo officio absolvantur. 

Ordinamus, quod nullus promoveatur ad baccalaureatus gradum 
nisi saltem per quatuor annos legerit in artibus, et nullus item ad ma- 
lo gisterium promoveatur, nisi prius realiter legerit per quatuor annos in 
sententiarum libris, inde in capitulo gensrali vei saltem provinciali com- 
pareat et publice in ecclesia conclusiones theologicas defendat. Quod si 
oppositum factum fuerit , pro non magistro in nostro ordine habeatur, 
excepto tamen studio Parisiensi, in quo promovendi sua consueta exer- 
15 citia ab universitate statuta observabunt. 

Ordinamus et auctoritate apostolica supranominati oraculi omnibus 

provincialibus et eorum vicariis ac omnibus praelatis nostri ordinis inhi- 

bemus, ne quem fratrem ad sacerdotii gradum lic^ntient vel promoveanl 

nisi anno 24 completo, prout canones disponunt, auctoritatem antea pro- 

20 movendi reverendissimo magistro ordinis soli reservantes. 

Ordinamus, quod nuUus provincialis, nullusve prior aut praesidens 
conventus sub poena gravioris culpae fratres alterius provinciae absqu^ 
expressa licentia sui provincialis recipiat , sed eos statim ad suas pro- 
vincias remittat. 
25 Ordinamus, quod fratres, qui de licentia sedis apostolicae nostrae 

religionis habitum dimiserunt, nullatenus de caetero recipiantur, nisi pro- 
cessu super eorum indulto facto, diligenter examinato, et si vera et ra- 
tionalis causa assignata et probaca fuisse inveniatur, absque poenitentia 
recipiantur ; si autem causa rationalis et vera non inveniatur et conse- 
30 quenter breve subreptitiam, non nisi ut apostatae recipiantur. Quod si 
veram eos exposuisse inveniatur, ita quod stante causa nunquam verae 
fuerint nostrae religioni obligati, ut cum ante aetatem legitimam vel per 
vim et mecum professi fuerint, tunc velut novitii recipiantur vel magis 
ut ad nos minime pertinentes omnino expellantur, ita tamen quod illi, 
35 qui per quatuor annos extra quomodolibet absque habitu nostri ordinis 
manserunt, nullo pacto absque magistri generalis licentia recipiantur. 

Ordinamus, quod et alias ordinatum est, quod auctoritas licentiandi 
fratres, ut maneant extra claustrum tantum penes reverendissimum ma- 
gistrum ordinis resideat, irritantes quascunque licentias supcr his hactc- 
40 nus a provincialibus concessas. 

Of dinamus, quod numerus patrum in nullo conventu, excepto Pari- 35o AGTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [l553 

siensi ob multitudinem graduatorum, duodenarium numerum excedat, et 
quod patres conventus ante aetatem 40 annorum nullatenus eligantur, 
his exceptis qui patres de iure sunt, ut suppriores et principales lecto- 
res, et qui prioratum in iisdem conventibus egerunt. 

Ordinamus, quod nulius irater nostri ordinis iure paternitatis e.Kem- 5 
ptus a communibus conventus oneribus neque ab hebdomadaria scilicet 
neque a sequela chori et huiusmodi aliis censeatur , magistris in theo- 
logia et lectoribus actu legentibus exceptis ; cassantes et irritantes quas- 
cunque licentias et exemptiones quibuscunque patribus concessas, volentes 
tamen, quod habeatur ratio aetatis et peisonarum secundum exigentiam '^ 
et discretionem. 

Ordinamus, quod in studio Lovaniensi nuUus frater nostri ordinis 
extra conventum causa dicti studii manere possit , sed quos conventus 
ipse non capit, facta etiam solutione alicuius taxae , a dicto studio ad 
suas provincias remittantur. »5 

Ordinamus et strictissime inhibemus quibuscumque ordinis nostri 
fratribus sub poena gravioris culpae, ne medicinae artem sive phisicam 
sive chirurgicam exerceant, quascumque licentias super his hactenus con- 
cessas penitus irritantes. 

Ordinamus, quod inquisitores in conventibus intra terminos suae 20 
inquisitionis positis resideant ; qui autem residere noluerint, inquisitionis 
officio renuntient aut ab eo deponantur. 

Ordinamus, quod nullus reverendus provincialis vel vicarius possit 
ad aliquem conventum pro aliqua electione facienda vicarium electionis 
in eo non assignatum mittere, nisi in casu dissensionis eligentium , vel 25 
si in veritate contingat, nuUum in eo esse fratrem, qui noverit electio- 
nem dirigere. Quod si secus factum fuerit, totum sit irritum et inane, 
et qui pro electione dirigenda fuerit missus, careat ibi voce passiva. 

Ordinamus, quod de caetero nuliae fiant fratrum aflPiUationes ex uno 
ad alium conventum nisi concuirente expresso consensu maioris partis 30 
omnium in conventu praesentium fratrum nativorum conventus utrius- 
que respective simul in capitulo congregatorum. Quod si secus factum 
fuerit, totum sit irricum et inane, exceptis tamen Graeciae et Terrae 
sanctae et caeteris eiusmodi provinciis desolatis. 

Ordinamus, quod in qualibet provincia nostri ordinis, in qua non 35 
viget arcta observantia regularis iuxta nostrarum constitutionum formam, 
a reverendo provinciali aliquis conventus commodus determinetur, in quo 
possint fratres sub cura tamen sua manere , qui in veritate regulariter 
vivere desiderant. Quod si etiam ab aliquo domino vel communitate 
aliquis ad hoc locus idoneus erigendus olfertur , dcbeat ipsum provin- ^o 
cialis recipere, ibique ut fratres regulariter et in vera observantia vivant l553] ROMAE MDLIII. 35 J 

providere. Qaani tamen volumus observantiam ita intelligi , quod pos- 
sessiones nequaquam dimittantur, ne^ue oblata respuantur. Quas etiam 
possesiiones nolumus, quod ab aliquo provinciali vel praesidente nostri 
ordinis ullatenus vendantur vel alienentur absque e^pressa liceniia ma- 
5 gistri ordinis, nisi sint aliquae provinciae, quae habeant apostolicum in- 
dultum, in quibus volumus praedicti induiti formam, si alienentur, in- 
violabiliter observari. Quod autem de possessionibus praediximus, idem 
etiam et de universis immobilibus bonis et perpetuis redditibus inlelii- 
gimus. 

lo Ordinamus, quod in provincia Poloniae nuiius mittatur extra pro- 

vinciam ad famosum studium generaie, nisi prius per biennium in p'iy- 

losopliia et aiiud biennium in scripturis legerit et aliud biennium in 

praedicationibus se exercuerit iaxta praescriptum reverendi provincialis. 

Acceptationes. 

15 Acceptamus et approbamus reformationem factam nostri breviarii 

et missalis et ipsum breviarium et missale ita reformata et impressa ex 
commissione bonae memoriae reverendissimi fratris nostri magistri genera- 
lis praedefuncti fr. Francisci Castiiiionensis (i), prout sunt cum omnibus 
in eisdem contentis similiter comprobamus, addito lioc tantum , quod 

20 omnibus dominicis diebus per totum annum, quando de dominica agitur 
officium, fiat semper memoria de beata virgine in matutinis per anii- 
phonam : sub tuum, et in vesperis per antiphonam: regali, ut antea con- 
suetum erat. Non obstante, quod ipsi dies dominici sub solemnitate fe- 
storum duplicium ceiebrentur. Quam quidem solemnitatem ita inteliigi 

25 volumus, ut tam officium quam missa solemnius cantentur et cum pul- 
satione campanarum et accensione quatuor luminum, prout in aliis da- 
plicibus est consuetum. Non tamen propterea fiat thurificatio in vesperis 
et matutinis, neque semper incipiatur officium in choro dextro neque 
dicantur responsoria aut versiculi a duobus fratribus, sed praeter supra- 

30 dicta et alia in breviariis expressa fiant omnia sicut prius. Praecipimus 
autem in virtute sanctae obedientiae omnibus et singuiis praesidentibus 
conventuum nostri ordinis, quod quam citius poterunt, provideant unum 
de praefatis breviariis reformatis pro usu chori et saltem unum missaie 
simiiiter reformatum, ad cuius formam curent et alia in omnibus redu- 

35 cere. Moneant etiam omnes sibi subditos , ut et ipsi breviaria provi- 
deant pro usu proprio. Inhibemus autem omnibus et singuiis fratribus 
nostri ordinis authoritate apostolica sub eodem praecepto et sub poena 
gravioris culpae, ne imprimi de caetero breviaria vel missalia aiiter cu- 
rent vel permittant, vel minimum quid eis addendo vel minuendo, sed (i) De fr. Francisco Castillionensi d. supra pag. 344. 352 AGTA GAPITULORUM GEnJERALIUM O. P. [i553 

ea conservent in sua puritate sicut sunt , vel sicut melius emenJata et 
in minori volumine iam nunc per reverendissimum magistrum ordinis 
imprimi procurantur. Qua etiam apostolica auctoritate inhibemus omni- 
bus et singulis fratribus dicti nostri ordinis, ne utantar de caetero bre- 
viario novo Romano , irritantrs omnei licentias hactenus super hoc 5 
obtentas. 

Acceptamus seu in conventum erigimus domum Surrentinam in pro- 
vincia Regni, imponentes reverendo provinciali, quod ei pro hac prima 
vice de priore et doctore provideat. 

Acceptamus locum concessum provinciae Ungariae in Albaiulia Tran- 10 
silvaniae a regia maiestate et capitulo ecclesiae cathedralis. 

Restitutiones. 

Restituimus ad omnes gratias ordinis patrem fr. loannem a Colo- 
voar provinciae (Jngariae. 

Restituimus fr. Antonium Rescium suae provinciae Germaniae infe- 15 
rioris et conventui BruKellen., revocantes incorporationem et affiliationem 
eius in quacumque provincia vel congregatione. 

Restituimus ad gratias ordinis, quatenus opus sit, fr. Thomam de 
Belcastro provinciae Calabriae. 

Translationes. 20 

Transferimus in provincia Tolosana fr. Symonem Mazelerii ex con- 
ventu sancti Nuriani ad conventum Lemovicen. Item fr. Nicolaum de 
Rupe ad conventum Bellividere, restituendo eum ad gratias ordinis. Item 
fr. loannem de Lestra et fr. Gulielmum Regis ad ipsam provinciam ab 
alia quacumque. 25 

In provincia Regni fr. Maurum de Tarento ex provincia sancti Tho- 
mae, et fr. Philippum de Viterbio conversum ex provincia utriusque 
Lombardiae, et fr. Stephanuni de Optato ex conventu Optati ad con- 
ventum sancti l^etri Martiris de Neapoli. 

In provincia Aragoniae fr. Andream de Moros, fr. Hieronymum Fon- 30 
testar et fr. Vincencium Oniate ex conventi de Gotor ad conventum sancti 
Honofrii, et fr. Antonium Stroz/sium e^ provincia Hispaniae, et fr. Vin- 
centium Ximene^ ad conventum Fontinensis, et fr. Martinum Tamarit a 
conventu Valentiae ad conventum de Lucente, approbantes omnes alias 
affiliationes , quae a capitulo generali Salmantino usque ad praesens 35 
factae sunl. 

In provincia Poloniae fr. Conradum et fr. Paulum Galka ex con- 
ventu Wilnensi et fr. Erasmum a conventu Sandomiriensi ad conventum 
Po/inaniensem. 

In provincia Theutoniae fr. Henricum Viess et fr. Bernardum ex 40 
provincia Saxoniae. l553] ROMAE MDLIII. 353 

In provincia Trinacriae fr. Vincentium Belgaardo ex conventu Ter- 
mano ad conventum sanctae Gitae de Panormo et fr. Thomam lardinum 
ex conventu sanctae Citae ad conventum sancti spiritus de Politio, et 
fr. loseph de Licodia ad conventum Noti, et fr. Benedictum de Casta- 
5 nea, et fr. Blasium Lupiculo et fr. loannem xMarsotta ex eorum conven- 
tibus nativis ad conventum Agrigentinum. 

In provincia s. Thomae fr. Leonardum de Licio a conventu Licii 
ad conventum Trani. 

Item ex eadem provincia fr. Antonium de Monopoli ad proviiiciam 
lo Graeciae et conventum sancti Petri de Gandida. 

In provincia Galabriae fr. Thomam de Monte Leone (i) magistrum a 
conventu s. Dominici de Neapoli ad conventum sancti Antonii de Monte 
Leone, et fr. Franciscum de Amantea ab conventu Minervae proviriciae 
Romanae ad conventum s. Dominici de Monte alto , et fr. Andream de 
15 sancto Severino a loco Annunciatae Mendiani ad locum sanctae Mariae 
gratiarum de Tropea. 

In provincia Germaniae inferioris fr. Wileimum ex provincia An- 
gliae ad conventum Lovaniensem , et fr. Georgium Alem ex conventu 
Traiectensi ad conventum Zwolensem. 
20 Item in provincia Trinacriae approbamus translationes fr. Vincentii 

Remuli magistri et fr. Vincentii de Xaca ad conventum s. Dominici de 
Panormo , et fr. Salvatoris Laficarra ad conventum sanctae Gitae de 
Panormo. 

In vicaria sancti Petri Martyris approbamus translationem fr. Ber- 
25 nardi de Scona ex ioco Sconae ad conventum sanctae Mariae Magdu- 
ienae de Ast. 

Goncessiones. 

Goncedimus provinciae Romanae et omnibus conventibus et fratribus 
ipsius, ut in omnibus suis electionibus et scrutiniis fruantur omnimoda 
30 iibertate, qua fruuntur caeterae provinciae nostri ordinis, neque ad aiiud 
astringantur tam dicti fratres ct conventus quam etiam provinciaies et 
diffinitores quam ad ea, ad quae caeteri fratres, conventus, provinciales 
et diffinitores aliarum provinciarum astringuntur , non obstantibus qui- 
buscm^ue piacitis et sanctionibus etiam apostoiicis quomodocunque aiias 
35 habitis vei obtentis, quibus in hac parte auctoritate suprascripti nostri 
oraculi sanctissimi domini nostri papae derogamus. 

Concedimus provinciae Poioniae, quod de consensu sui capitaii pD- 
vin:iaiis ioca nostri ordinis , quae ibi ferme desoiata sunt , praeseriim 
propter infideiium incarsus , possint iibere a fratribus descri ct eorum (i) De fr. Thoma de Monteleonc c{'. supra pag. 236. 
M0PH9 . ?3 354 AGTA CAPITULORUM GE^^ERALTUM O. P. [l5 53 

bona tam niobilia quam sCabilia alteri conventui, cui capitulum provin- 
ciale statuerit, applicari, quae et nos nunc pro tunc ex vi praesentium 
applicamus, cum quibus tumen volumus et filios dictorum locorum trans- 
ferri, proviso etiam, quoJ si aliquando locus ita desertus rursus eriga- 
tur, ea bona simul cum dictis tiiiis eidem iterum in integrum resti- 5 
tuantur. 

Gonz^dimus provinciae Ungariae, quod possit relinquere conventum 
Kere2z;eghiensem. 

Concedimus provinciae Dalmatiae, quod in omnibus suis capitulis 
provincialibus e^aminatores vocum a maiori parte praetensorum voca- 
iium eiigantur. >o 

Goncedimus provinciae Germaniae inferioris , quod provincialatus 
tempus durare possit ultra quadriennium , eo quod nullus ex illa pro- 
vincia interfuit capitulo Salmantino, et reclamaverunt acceptationi ibidem 
factae de temporaiitate priorum. 

Licentiae promovendorum. 15 

Licentiamus ad magisterium sacrae theologiae in provincia Theu- 
toniae fr. loannem Giffen conventus Goloniensis. 

In provincia Trinacriae fr. Hieronymum de Mirto. 

In provincia Dalmatiae fr. Donnium de Almisio. 

In provincia Portugalliae ad praesentaturam seu baccalaureatum pro 20 
forma et gradu magisterii fr. Gondisalvum de Ferrera. 

In provincia Germaniae inferioris ad magisterium fr. Adrianum ab 
Ocistercink, ad baccalaureatum fr. loannem de Mirica (i) et fr. Simonem 
de Gameraco et fr. Georgium Blavonis. 

In provincia Provinciae ad baccalaureatum fr. Simonem de Vinea, 25 
fr. Riimunium lannini, fr. Antonium Martae et fr. loannem Garantene. 

In provincia sanccae Grucis Indiarum ad baccalaureatum fr. Petrum 
de Orthega (2). 

In provincia Tholosana ad lecturam sententiarum fr. lacobum de 
Garreria (3) et fr. Petrum della Gasa. Ad licentiaturam senteniiarum fr. Ga- 30 
brielem di Vesa , ad baccalaureatum fr. loannem Zoni et fr. Arnaldum 
de Lusorio . 

In provincia Poloniae ad magisterium fr. Esaiam de conventu Wil- 
nensi et fr. Alexandrum de conventu Gracoviensi. 

In congregatione Gallicana supposita licentia congregationis ad le- 35 
cturam sententiarum fr. loannem Lamberti et fr. loannem Morelli. (i) De fr. loaiine de Mirica cf. SSOP. 11, 191. 

(2) De fr. Petro de Orthega d. supra pag. 331. 

(3) De fr. lacobo de Carreria cf. 1. c. pag. 329. i553] ROMAE MDLin. 355 

In vicaria sancti Petri Martyris ad magisteriuin fr. Dominicum 
de Ast. 

In vicaria Romana ad magisterium fr. Remigium de Florentia (i). 

In vicaria sancti Dominici fr. Salvatorem de Liniaco (2) et fr. Gela- 
5 sium de Ucino et fr. Franciscum de Utino (2). 

Proviso tamen, quod omnes praenominati prius diligenter exami- 

nentur et idonei iudicentur, hi quidem qui sunt in Italia per examina- 

tores dandos a reverendissimo magistro ordinis, qui vero extra Italiam 

per examinatores ab eorum respective provincialibus vel vicariis genera- 

10 libus constituendos, quorum conscientias aggravamus. 

Approbationes. 

In universitate Parisiensi approbamus magisteria fr. Bernardi de Co- 

gnacco congregationis Franciae, fr. Claudii Estiventi provinciae Franciae, 

fr. Nicolai Content, fr. Georgii Milon congregationis Gallicanae, fr. An- 

15 tonii Havet (3) provinciae Germaniae inferioris, fr. Petri luvenis provin- 

ciae Franciae, fr. Ludovici Viridis congregationis Gallicanae. 

In congregatione Gallicana approbamus magisteria fr. loannis Ma- 
heu (4), fr. Antonii de Liberto, fr. Hieronymi Hervei, fr. Nicolai Buguet, 
fr. loannis Paronis, fr. Renati Tenelli, fr. Gabrielis Martinet. 
20 Item approbamus baccalaureatum seu lecturam sententiarum fr. loan- 

nis Adenet provinciae Franciae, fr. loannis Molineti, fr. Egidii Guibouti 
congregationis Gallicanae , fr. Christopiiori Quintini , fr. lacobi^Dumai, 
fr. Hervei de Sepe, fr. Hieronymi Poussot provinciae Franciae , fr. Ni- 
colai Fortiec congregationis Galiicanae, fr. Antonii Guilloti congregationis 
25 Franciae , fr. Lamberti Feuliet provinciae Franciae , fr. Henrici Fabri, 
fr. Nicolai Garapin congregationis Gallicanae, fr. Bartolomei Valles pro- 
vinciae Aragoniae, fr. Petri Revellaudi. 

Inprovincia utriusque Lombardiaeapprobamus magisterium fr.Adriani 

de Venetiis, salva tamen consuetudine praefatae provinciae de loco et voce. 

30 In provincia Regni approbamus magisterium fr. Marci de Castroma- 

ris (5) et fr. Petri de Neapoli et post lecturam duorum annorum concedi- 

mus fr. Ambrosio de Lapigio, ut possit insignia baccalaureatus suscipere. 

In provincia Poloniae approbamus magisterium fr. Pauli Sarbinii (6) 
conventus Poznaniensis et fr. Melchioris conventus Cracoviensis ct fr. Hie- 
35 ronymi Czeraca. (i) De fr. Remigio de Florentia cf. SSOP. II, 259. 

(2) Dc fr. Salvatore de Liniaco et Francisco de Utino ci\ supra pag. 300. 

(3) De fr. Antonio Havet cf. 1. c. pag. 339. 

(4) De fr. loanne Maheu cf. SSOP. II, 246. \ 

(5) De fr. Marco de Castromaris cL supra pag. ^33. 

(6) De fr. Paulo Sarbinio (Sardinio?) ci'. 1. c. pag. 278. 356 AGTA GAPITULORUM GENERALIUM O. P. [l553 

In provincia Provinciae approbamus magisterium fr. Antonii Agra- 
nerii conventus Valentiae et: baccalaureatum fr. Bartholomaei Audifredi. 

In provincia Trinacriae approbamus magisteria fr. loannis de Ucria 
et fr. loannis Matthaei Valdina (i) et fr. Petri Grisafii et fr. Hieronymi 
Fazeili (2) et fr. Leonardi de Marsalia, et baccalaureatum fr. Thomae de 5 
Mirto, quatenus opus est. 

Et in eadem provincia instituimus in praedicatorem generalem fr. Hie- 
ronymum de Politio. 

In provincia s. Thomae approbamus magisterium fr. lacobi de Lu- 
ceria (3), fr. Andreae Tarentini, fr. Antonini de Trano et fr. Nicolai de 10 
Gravina. 

In provincia Dalmatiae approbamus magisterium fr. Placidi (3), Mar- 
tiniaci de Spaiato, et fr. Georgium Antiquarium de Pharo approbamus in 
praedicatorem generalem. 

Approbamus quoque praesentaturam fr. loannis Gallo (4) provinciae 15 
Hispaniae, fr. lacinti de Polonia conventus Cracoviensis et fr. Antonii 
de Mendo^a (5) provinciae Beticae. 

In vicaria s. Dominici approbamus magisterium fr. Vincentii Bri- 
xiani de Tarvisio. 

Iii provincia Germaniae inferioris magisterium fr. Nicolai Fenet et 20 
fr. loannis P]ntennii. 

In provincia Calabriae magisterium fr. Augustini de Zagaresio et 
fr. Nicolai de Mayda (6) et fr. loannis de Castrocucco (7). 

Item approbamus magisterium infrascriptorum per reverendissimum 
magistrum ordinis promotorum videlicet : fr. loannis de Salmas provin- 25 
ciae Hispaniae, fr. Ambrosii de Ponte Curvo, fr. lordanis de Neapoli (8), 
et fr. Alfonsi de Neapoli provinciae Regni, fr. Benedicti Tramontana, et 
fr. Thomae Guarini provinciae Trinacriae, fr. Hieronymi de sancto Petro 
in Galatina provinciae s. Thomae, fr. Hieronymi Cziram (9) provinciae 
Poloniae, et fr. loannambrosii Barbavarii (10) vicariae s. Petri Martyris, 30 
et fr. Petri Arques (9) provinciae Aragoniae, cum hoc tamen quod ex (i) De fr. loanne Matthaeo Valdina cf. 1. c. pag. 331. 

(2) De fr. Hieronymo Fazello cf. SSOP. II, 282. 

(3) De fr. lacobo de Luceria et fr. Placido de Spalato cf. supra pag. 339. 

(4) De fr. loanne Gallo cf. SSOP. II, 246. 

(5) De fr. Antonio de Mendoza cf. supra pag. 332. 

(6) De fr. Nicolao de Maida cf. supra pag. 288. 

(7) De fr. loanne de Castrocucco cf 1. c. pag. 330. 

(8) De fr. lordane de Neapoli cf. SSOP. II, 205. 

(9) De fr. Hieronymo Cziram ct fr. Petro de Arques cf. supra pag. 339. 

(10) De fr. loanne Ambrosio Barbavario cf. SSOP. II, 312. l553] ROMAE MDLIH. ^5- 

proraotione prioris vel posterioris loco, quem hactenus inter sc tenuerunt, 
nullum fiat praeiudicium, sed hi omnes loca inter se teneant ac si eodem 
momento magisterii insignia suscepissent. 

Item approbamus magisteria infrascriptorum in congregatione Gal- 
5 licana videlicet : fr. loannis Rue, fr. Francisci Vituli, fr. Adriani Lcrmi- 
nier, fr. luliani Brisorguiil, fr. Nicolai Pote, fr. Nicolai Amerlanc, fr. loannis 
Berlize, fr. Francisci Regis, cum hac tamen conditione, si praemisso ri- 
goroso examine Parisiis approbati fuerint et sufficientes iudicati ab in- 
frascriptis reverendis magistris nostris videlicet : magistro loanne Bene- 

10 dicti (i), magistro Ludovico de Bo!o (i), magistro Augustino de Rivis (2) 
et magistro Bernardo dc Cognacco. Reiicimusque et deponimus , quos 
ipsi deponendos iudicaverint et simiiiter quos approbaverint, approbamus 
et tamen etiam volumus, quod, qui sic approbati fuerint, in proximo capi- 
tulo congregationis vocem activam non habeant, nisi sint priores aut socii. 

15 Approbamus omnes et singulas sententias iudicum praesentis capituli. 

Approbamus omnes et singulas ordinationes particulares factas spe- 

cialibus provinciis et conventibus, quarum testiraonium reddet reverendis- 

simus magister ordinis in suis iiteris, ad quas per omnia nos referimus. 

Provisiones studiorum. 

20 . In studio Parisiensi iuxta petitioncm reverendi vicarii congregationis 
Galiicanae assignamus in regentem primariura magistrum nostrum fr. loan- 
nem Benedicti, in secundura fr. Ludovicum de Bolo, tertium fr. luiianum 
Freneum (3), in quartura fr. Bernardura de Cognacco. In defectum reve- 
rendi regentis sacrae scripturae assignamus fr. Augustinum de Rivis vei 

25 fr. Petrum Deaurati (4) aicerum sciiicet horum, quem reverendus vicarius 
congregationis decreverit. Ad iecturam sententiarum in magnis schoiis pro 
ioco ordinario extraneis debico pro anno i5 56 fr. Fuichrandum Vareios (5) 
provinciae Provinciae. 

In studio Bononiensi in regentem pro primo et secundo anno fr. Re- 

30 ginaldum de Mantua (6) magistrum, pro tertio anno fr. Hieronymum de 
Panormo (6), in baccalaureura pro prirao et secundo anno fr. Stephanura 
de Quintiano (6), pro tertio fr. Agapitum de Fino (7), in magistrum studii 
pro primo anno fr. Thoraara de Muriano, pro secundo et tertio providebit (i) De fr. loanne Benedicti et fr. Ludovico de Bolo cf. supra pag. 332. 

(2) De fr. Augustino de Rivis cf. 1. c. pag. 282. 

(3) De fr. luliano Freneo cf. 1. c. pag. 332. 

(4) De fr. Petro Deaurati cf. 1. c. pag. 208. 

(5) De fr. Fulchrando Varelos cf. 1. c. pag. 339. 

(6) De fr. Reginaldo de Mantua, Hieronymo de Panormo , Stephano de Q.uin- 
tiano cf. 1, c. pag. 330. 

(7) De fr. Agapito de Fino cf. 1. c. pag. 329. 358 ACTA cAPrriJLOKUM ghneralium o. p. [r553 

capitLilum provlnciale, servata consuetudine provinciae ; in studentes pro 
rata provinciae sancti Thomae tV. Thomam et fr. Petrum Martyrem de 
Medunio, in regentem pro tribus annis fr. Hermannum de Sobergo ma- 
gistrum, in magistrum studii pro prnno anno fr, Theodoricum de Bu- 
sco, pro secundo fr. Mauritium ab Heimersheim, qui et bibiiani et sen- 5 
tentias vicissim legant. 

In studio Sahiiantino et aliis studiis provinciae Hispaniae providebit 
reverendissimus vel capitulum provinciale. 

In studio Tolosano providebit reverendissimus generalis. 

In studio Lovaniensi in regentem pro tribus annis fr. loannem Pvnte- 10 
nium magistrum, in magist. studii pro primo anno fr. Simonem de Came- 
raco baccalaureum, pro secundo et tertio providebit reverendus provincialis. 

In studio Neapolitano in regentem pro primo anno fr. Ambrosium 
de Ponte Gurvo magistrum, pro secundo fr. lordanum de Neapoli ma- 
gistrum, pro tertio fr. Alphonsum de Neapoli magistrum, in baccalau- 
reum pro primo anno fr. Vincentium de Aversa, pro secundo et tertio 
fr. Stephanum de Optato, in magistrum studii pro primo anno fr. loan- 15 
paulum de Neapoli, pro secundo fr. Stephanum de Caieta , pro tertio 
fr. Petrum de Nuceria, servato ordine provinciae; in studentes theologiae 
fr. Bartholomeum et fr. Ambrosium de Neapoli, fr. Dominicum de Nu- 
ceria, fr. Thomim de Leonibus provinciae Regni, fr. Damianum de Me- 
lita pro rata pi'ovinciae Trinacriae, et fr. Sabinum de Brundusio pro 
rata provinciae sancti Thomae. 20 

In studio Patavino in regentem pro tribus annis fr. loannambrosium 
Barbavarum Mediolanen. magistrum, in baccalaureum pro primo anno 
fr. Petrum de Este , pro secunio fr. Sanctum de Liniaco, pro tertio 
fr. Sanctum de Utino, in magistrum studii pro primo anno fr. Sanctum 
de Utino, pro secundo fr. Camiilum de Venetiis, pro tertio fr. lordanum 25 
de Ucino. In studentes theologiae fr. Phiiippum de Mediolano pro rata 
vicariae s. Petri Martyris, et fr. Theophilum de Florentia (i), quem dicto 
studio et conventui restituimus, si tamen causa sufliciens suae expul- 
sionis assignata non fusrit iudicio illius, cui fuerit id commissum a re- 
verendissimo generali. 30 

In studio Perusino in regentem pro tribus annis fr. Matthaeum La- 
chium (2) magistrum, in baccalaureum pro tribus annis fr. Maurum Ar- 
rigettum (2), in magistrum studii pro primo et secundo annis fr. Petrum 
Fratinum (3), pro tertio fr. Thomam Nerium (4). (i) De fr. Theophilo de Florentia d. SSOP. II, 295. 

(2) De fr. Matthaeo Lachio ct fr. Mauro Arrigetto cf. supra pag. 333. 

(3) De fr. Petro Fratino cf. SSOP. II, 203. 

(4) De fr. Thoma Nerio d. 1. c. pag. 201. l553] ROMAE MDLIII. Sd^ 

In studio Mediolaneiisi provinciae s. Petri Martyris in regentem pro 
primo anno fr. Dominicum de Ast, pro secundo et tertio providebit re- 
verendissimus , in baccalaureum pro primo anno fr. Hieronymum de 
Neapoii , pro secundo et tertio fr. Leonardum de Fiorentia, in magi- 
5 strum studii pro primo anno fr. Leonardum de Fiorentia, pro secundo 
fr. Gyprianum de Hipporegia, pro tertio fr. Vincentium de s. Severino, 
in studentes fr. Vincentium et fr. lacobum de Petra provinciae Regni. 

In studio Cracovisnsi provinciae Poloniae providebit reverendus pro- 
vincialis. 
lo In studio Barchinonensi et Valentino provinciae Aragoniae provi- 

debit reverendissimus generalis vel capitulum provinciale. 

In studio Gordubensi et Hispalensi provinciae Bethicae providebit 
reverendissimus generalis vel capitulum provinciale. 

In studio Panormitano provinciae Trinacriae in regentem pro primo 
15 anno fr. Petrum Grisaphium magistrum, pro secundo fr. Hieronymum 
Fazelum magistrum, pro tertio fr. Thomam Guarinum magistrum; in 
baccalauieum pro primo anno fr. Paulum Gallum, pro secundo fr. Eu- 
genium de Messana(i), pro tertio fr. Augustinum de Gathania; in magi- 
strum studii pro primb anno fr. Eugenium ' de Messana , pro secundo 
20 fr. Augustinum de Gathania, pro tertio fr. loannem Maccusium de Pa- 
normo; in studentes theologiae fr. Paulum PaIa;iolum , fr. Augustinum 
Lamora, fr. Simonem de Augusta, fr. Benedictum Ferlitum, fr. loanpe- 
trum Gucu;5a, fr. loannem Baptistam Pipi, fr. Thomam Gelesti. 

In studio Uiixbonensi et de Bello provinciae Portugaliiae providebit 
25 reverendissimus generalis vel capitulum provinciale. 

In studio Montis Pessulani provinciae Provinciae in regentem , qui 
datus fuerit a capitulo provinciali ; in baccalaureum pro primo anno 
fr. Simonem de Vinea, pro secundo fr. Raymundum lannini, pro tertio 
fr. Antonium Marthe. 
30 In studio Nanelensi congregationis Gallicanae providebit reverendis- 

simus generalis. 

In studio Andrensi provinciae s. Thomae in regentem pro tribus an- 
nis fr. Antonium de Griptoiis (2) magistrum, in baccalaureum pro primo 
anno fr. Baptistam de Senis , pro secundo et tertio fr. Dominicum de 
35 Tarento ; de magistro studii provideat reverendus provincialis. In stu- 
dentes theologiae fr. Vincentium de Givitate vetula pro rata vicariae Ro- 
manae, fr. loannem de Padua pro rata vicariae sancti Dominici, tr. Do- 
minicum de Vigiliis et fr. Vincentium de Tarento. (i) De fr. Eugenio dc Messana cf. SSOP, II, 270. 

(2) De fr. Antonio de Criptolis (Griptolis) cf. siipra pag. 299. 36o ACTA CAPiraLORUM GENERALIUM O. P. [l553 

Iii studio Gonsentino provinciae Calabriae in regentem pro tribus 
annis fr. Paulum de Taberna (i) magistrum, in baccalaureum pro duobus 
annis fr. Nicolaum de Bellovidere, pro tertio fr. Dionysium de Sangui- 
neto. In magistrum studii pro primo fr. Antoninum de Mayda, pro se- 
cundo fr. Franciscum de Amantea, pro tcrtio providebit reverendissimus. 5 

In studio Fiorentino in regentem prc primo et secundo anno fr. Rober- 
tum Vannuccium (2) magistrum, pro tertio fr. Athanasium de Florentia, 
in baccalaureum pro primo et secundo anno fr. Rodulphum Strozzium, 
pro tertio fr. Barnabam Turrisianum , in magistrum studii pro primo 
anno fr. Barnabam Turrisianum, pro secundo fr. Calixtum de Florentia, 10 
pro tertio fr. Petrum Antonium de Florentia. 

In conventu ladrensi provinciae Dalmatiae ad legendum sententias 
pro forma et gradu magisterii pro tribus annis fr. Thomam de Pharo. 

Commissiones. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis , ut omnem diligen- 15 
tiam adhibeat, quatenus inveniatur in Urbe aliqua ecclesia vel locus, qui 
sumptibus provinciarum illo indigentium aptetur, quo possint advenientes 
fratres honeste recipi, suis tamen expensis sustentari. 

Committimus reverendis provincialibus fr. Angelo Bettino(3), provin- 
ciali Angliae, et fr. loanni de Salinas (4), provinciali Portugalliae, causam 20 
quae a multis annis vertitur inter conventus Segoviensem et Valiisoie- 
tanum provinciae Hispaniae cum omnibus dictae causae annexis et cum 
authoritate, quam reverendissimus generalis in suis iiteris explicabit. 

Committimus reverendissimo magistro ordinis omnem nostram au- 
thoritatem in praemissis et omnibus aiiis declarandi, interpretandi , ad- 25 
dendi vel minuendi et omnia et singula faciendi , quae capitulum ge- 
neraie et nos facere possumus, prout eius prudentiae visum fuerit op- 
portunum. 

Suffragia pro vivis. 

Pro sanctissimo domino noslro lulio papa tertio , qui dedit huic 30 
capitulo eleemosinam, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro serenissimis regibus et principibus christianis, et pro pace inter 
eos componenda, et bono statu reipublicae christianae, quiiibet sacerdos 
unam missam. 

Pro illustrissimo domino cardinali de Salviatis, nostri ordinis pro- 35 
tectore, quiiibet sacerdos unam missam. (i) De fr. Paulo de Taberna cf. supra pag. 303 

(2) De fr. Roberto Vannuccio cf. 1. c. pag. 330. 

(3) De fr. Angelo Bettino cf. 1. c. pag. 338. 

(4) De fr. loanne de Salinas cf. 1. c. pag. 309. l553] ROMAE MDLIII. 36 1 

Pro reverendissimis dominis cardinalibus Compostellano et Phanensi 
et aiiis praelatis assumptis ex ordine, quilibet sacerdos unam missam. 

Pro benefactoribus et his praesertim, qui dederunt eleemosinas huic 
capitulo, quilibet sacerdos unam missam. 
5 Pro statu et reformatione totius nostri ordinis ac reverendissimi ma- 

gistri generalis cum eius societate necnon pro reverendo procuratore or- 
dinis, quilibet sacerdos unam missam. 

Et ubi imponitur sacerdotibus una missa, clericis semper letaniae, 
conversis decies pater noster imponuntur. 
lo Suffragia pro defunctis. 

Pro anima reverendissimi domini cardinalis domini Matthei de Ur- 
sinis ex ordine nostro assumpti, qui perpetuam eleemosinam nostro ge- 
nerali capitulo in suo testamento reliquic, quilibet sacerdos unam mis- 
sam, clerici septem psalmos poenitentiales, laici 2 5 pater noster. 
15 Pro animabus fratrum et sororum nostri ordinis quilibet sacerdos 

unam missam, clerici septem psahnos poenitentiales, laici 2 5 pater noster. 

Pro animabus eorum, qui dum viverent, per literas magistri ordinis 
recepti sunt ad beneficia ordinis, atque aliis benefactoribus quilibet sa- 
cerdos unam missam, clerici septem psalmos poenitentiales, laici 2 5 pater 
20 noster dicant. 

Concedit reverendissimus magister generalis omnibus fratribus et 
sororibus ordinis, quod possint sibi semel tantum eligere confessorem 
sacerdotem nostri ordinis ad audientiam confessionum alias expositum, 
a quo possint absolvi ab omnibus casibus, peccatis et censuris, a quibus 
25 potest sua reverendissima paternitas absolvere, de praeteritis videlicet a 
praesentium notitia. 

Concedit idem reverendissimus omnibus reverendis diffinitoribus huius 

capituli, quod unusquisque eorum possit recipere ad ordinem et gratias 

ordinis unum apostatam vel damnatum ad poenas gravioris culpae suae 

30 provinciae, et in sua provincia tantum, non tamen suspectum de fide. 

Capitulum sequens, quod erit diffinitorum secundum , assignamus 
in conventu Avinionensi congregationis Franciae, hinc ad triennium pro 
anno scilicet 1 5 56. 

Datum Romae die .. maii M.D.Lni. (i). (i) In fine originalis additur: Circa finem folii secundi lege sic : « Exceptis actii 
legenti magistris in theologia et lectoribus ». Pro quibus verbis scriptum erat : a ex- 
ceptis reverendis patribus regentibus et iis qui per reverendissimum magistrum or- 
dinis assignati forent ». Cf. supra pag. 344 1. 12. IMPRIMATUR 
Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister. IMPRIMATUR 
losephus Ceppetelli Archiep. Myren. Vicesg. Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historiea. Quorum monumentorum haec edita sunt: 

Tomus primus: Fr. GERARDI DE FRACHETO , Vitae 

Fratrum Ord. Praed. ed. Reichert 1896. 
Tomus secundus fasc. L: Fr. GALVAGNI DE LA FLAMMA, 

Cronica Ordinis ed. Reichert 1897. 
Tomus tertius : Acta capitulorum generalittm Ord. Praed. ab 

anno 1220 ad annum 1303 ed. Reichert 1898. 
Tomus quartus : Acta capitulorum generalium Ord. Praed. ab 

anno 1304 ad 1378 ed. Reichert 1899. 
Tomus quintus: Litterae Encyclicae magistrorum generalium 

Ord. Praed. sec. XLLL. et XLV. (appendix ad tomos III et IV) 

ed. Reichert 1900. 
Tomus sextus fasc. I-II. Raymundiana seu Documenta quae perti- 

nent ad S. Raymundi de Pennaforti Vitam et Scripta edd. 

Balme-Paban-Colomb i 898-1 901 (fasc. III. sub prelo). 
Tomus octavus : Acta capitulorum generalium Ord. Praed. ab 

anno 1380 ad 1498 ed. Reichert 1900. 
Tonms no7ius\ Acta capitulorum generaliicm Ord. Praed. ab an- 

no 1501-1553 ed. Reichert 1901. 

Sequentur : 

Tomus secundus fasc. LL. : Fr. SEBASTIANI DE OLMEDA 

Cronica Ordinis ed. Iustus Cuervo (sub prelo). 
Tomus septimus : Diversae Cronicae Ordinis (sub prelo). 
Tomus deci^nus : Acta capitulorum generalium Ord, Praed. ab 

anno 1558 ad 1650 (sub prelo). 
THOMAS CANTIPRATANUS, Liber qui dicitur Bonum uni- 

versale de apibus rec. Reichert (tom. unicus). 
GUILLELMUS DE TOCCO, Vita S. Thomae Aquinatis una 

cum Actis canonisationis integris rec. Wehofer (tom. unicus). 
B. lOHANNES DOMINICI Luctila noctis rec. Merkle (t. un.). 
Fontes ad historiam reformationis Ordinis in Germania perti- 

nentes ed. Reichert (tom. ca. tres). 
Vitae primarum sororum Colmariensium de Subtilia. 
Chronik der Schwestern von Engelthal (tom. unicus). 
Bullarium Ordinis Praedicatorum [supplemcfitum continens acta 

ad provincias Germaniae pertinentia). ROMAE 

IN DOMO GENERALITIA 
10, via dicta « San Sebastiano », 10 STUTTGARDIAE -VINDOBONAE 

APUD JOS. ROTH IJIIU.IOPOI A.M 
3 3, via dicta « Kanzleistrasse », 33 ?^ fa^^K 


W^ 


P 


hM^'M 


^^^e" 


"^^ 


W^ 


-ii<^ 


1 


Pv , ■■ & 


^?^ 


to« 
^1^. y •♦•««-? v^' >^ -^ 

'fer" BQX • 

7303 

.M65 

V.9 

IMS Dominicans . 

Acta capitulorum 
generalium Ordinis 
Praedicatorum 
V. LIBRARY 

Pontifical Institufe of Mediaeval Studies 

113 ST. JCSEPi-l STREET 
TORON ro, ONT., CANADA M5S 1J4 V