Skip to main content

Full text of "Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| \ 

N / Vv >" \ 


4 •« * m • * . ■ * 

• • • • • • . 

.•• •• •• * s" 

• J » > 1 ' • • • • ACTA BT DIPLOMATA GRAECA MEDII AEYI SACKA ET PROFANA COLLEOTA EDIDEBUNT FRANCISCUS MIKLOSICH ki IOSEPHUS MULLKR VOLUMEN SEXTUM • • • • 

• • • • • 

• •• • • • - • 

• • •• • ' •• • • • 

• • • • • 

• ' • 

• .. ••• • • •• • • 

• _ • • • • 

•"• ••• • 

• • • • t •* VINDOBONAE 

CAROLTTS GhBROLD MDCCCXC. ACTA ET DIPLOMATA MONASTERIORUM ET ECCLESIARUM 

ORIENTIS 8UMTUS PRAEBENTK CAESAREA SCIENTIAKUM ACADEMU VINDOBONENSI COLLE<rrA KDIDEKUNT FR. MIKLOSICH ct IOS. MULLER 

PKOP. UNIYK118IT. VllflM)B0NKN8I8 PROP. UNIVERillT. TAimiNENSIB TOMUS TERTIUS VINDOBONAE 

OAROLTJS GhEROLD 

MDCCCXC. 

J.a. 

• /-x * - - - , , . ,- - 


• 4 


PTT- 


1 


4 & 


2'. 


)()37;2 


A 


T 1 r 
' V » 

« <. * ^ •. ) 


R 


j « ^> 


L 


« t « ■ 
• • • »- • • ,• • • < • 

. • » • - HnjnK volnminiH exBcripta sunt ezemplaria trecenta. Tjpis Adolphi Uolzhaubkn typugraphi VindoboDensis. DIPLOMATA ET ACTA MONASTERII SANCTI lOANNLS THEOLOOI IN PATMO INSULA. 

'. - • » » ' f PRAEFATIO. i^um Aegaei maris insulas Ludovicus Rossius pervestigasset^ nec 
Don ad Patmum insulam se contulisset^ multas in Sancti loannis Theo- 
logi monasterio^ cuius magnum clarumque adhuc vivit vigetque nomen, 
asservatas repperit tabulas^ quae ad Byzantini imperii tempora perti- 
nerent; quarum praeclarum pondus ac momentum cum vidisset^) prae- 
sertim ad domesticas huius imperii res illustrandas non tantum viros 
doctos certiores fecit, sed etiam^ ut aliquid in hicem prodiret, tabu- 
lam edidit: quod huiusce monasterii primum evasit monumentum 
nostratibus cognitum.^) Mirum quantum viros eruditos studio accendit 
has tabulas adeundi atque pervolvendi, quae maiorem aevi ilht^s, quod 
medinm vocant, cognitionem pollicerentur.^) Triginta ferrae post an- 
nis Hierotheus Florides, huius monasterii ab actis, in graecis quibus- 
dam ephemeridibus, quas haud multi adibant, tabularum omniuni 
edidit indicem:^) qui eum adiuvit, loannes Sakkelion, ex his inter- 
dum nonnullas in variis ephemeridibus publici iuris fecit:^) cunctas 

^) Hter sind vom Ende des XI. Jafarhunderts bis zur Einnahme Ton Gon- 
stantinopel zwischen 40 und 50 kaiserliche Bullen im Ori^nal beisammen, wie 
man sie nicht leicht irgendwo gesammelt findet, und da sie sich fast alle auf ge- 
machte Schenkungen oder auf die dem Kloster aufgelegten Leistungen beziehen, 
so bilden sie fQr die Kenntniss der inneren Verwaltung des byzantinischen Reiches 
eine Qaelle, die Tielleiobt einzig in ihrer Art ist. L. Ross, Reisen auf den grie- 
chischen Inseln des Sgftiachen Meeres. Stuttgart und Tflbingen, 1848. Vol. II, p. 135. 

^ Est aatem aurea buUa Alexii I Comneni, qua 8. Christodulo donat totam 
msulam Patmum. Ibid. p. 179 seq.; confr. nro XIII huins voluminis. 

3) Has antiquitatis reliquias nt alii in lucem protrahant, magnopere opto. 
C. E. Zacbariae a Lingenthal, lus graeco-romannm, Pars III. Lipsiae, MDCCCLVII. 
Praef. p. X. 

*) nav5<i>po(, Athenis, inde a dec. 1868 usque ad maium 1869. Confr. annota- 
tionem ad tab. I, p. 3 huius volnminis. 

^) In eadem ephemeride et in alia inscripta E^«yysXu(o« Ki)pu(. Vid. annotationes 
iu fiue singularum tabuiarum. Unam edidit etiam A. M. Gedeon in Epheuierid. ^Ex- 
xX7j<ns(TTun] ''AX;^Osia. Confr. nro X huius vol. VIII 

fere innotuerat maxima Floridem cum diligentia descripsisse, magnum 
quidem et diuturnum opus, quo insignem ille meruit laudem. Maior 
enim et numerus tabularum et amplitudo ei*at, quam quae a quodaui 
nostratium, brevi temporis spatio, quod illi itineribus, quae propter 
doctrinae amorem suscipiuntur, dant, tempestateque illa, qua morari 
in coenobio solent, omnes describi possent. Sakkelioni autem quae 
descripserat edere in animo erat; sed cum, quae vellet, perficere 
adhuc non potuisset doctoramque virorum desiderio nullus obvius 
fieri videretur^ consilium nobis fuit, ut ille nobis exemplaria, quae 
ipse confecisset, traderet, quae non confecisset, per eruditum mo- 
nachum describenda curaret. Nam Sakkelion eas tantum tabulas 
eollegit, quae usque ad Byzantini imperii casum peilinerent, paucis 
admodum additis recentioris aetatis. Tabulas vero omnes edere ope- 
rae pretium cum videretur unoque volumine contineri, monachus ille, 
quem diximus, recentiores tabulas descripsit, cum pactae condicio- 
nes Sakkelioni placuissent. His tabulas adiungi voluimus alio quain 
graeco sermone confectas, per nos ad meUorem lectionem perductas et 
ratione temporum et ordine dispositas, ex quibus patet, quae res, inter 
monasterium et Romanos pontifices, Venetias, Rhodi insulae equites 
aliosque iliarum regionum, quae ad occidentem solem pertinent, prin- 
cipes intercesserint. Has lam ediderant Bayet, O. Rayet, Sebastianus 
Pauli : *nos unam tabulam addidimus, quae nondum in lucem prodierat. 
Doctis viris igitur omnes Patmiensis monasterii exhibemus ta- 
bidas multis perlatis laboribus diflicultatibusque superatis, ut accu- 
ratam editionem perficere possemus. Quod opus ut ad exitum perduce- 
remus, caesareae Vindobonensi academiae litterarum merito tribuere 
debemus, qua auspice, ut priora huius corporis volumina, sic et sex- 
tum hoc in lucem prodit. Huic igitur academiae maximas agimus gratias 
omnibusque doctis viris, quorum auxiliis licuit uti, praesertim Spiri- 
dioni Lambros, in Athenaeo atheniensi publice historiam docenti, qui 
in hoc opere conficiendo, ut est nobis amicissimus, egregium nobis 
praebuit auxilium, certe si is nobis non adfuisset, quae hoc volumine 
tabulae continentur, ineditae adhuc manerent.*) 

Vindobonae et Augustae Taurinorum, raense novcrabri MDCCCLXXXIX . 

Edltores. >) His tabnlis Eduardus L« Barbier nsus est, in primis buUis aureis, quaH 
inspexit anno 1853, in iibello, qui insoribitur: Saint Christodoule et la r^forme des 
convents grecs au XI*' sit^ce. Paris, 1868. Parvi tamen est Hbellus momenti, cui h:uul 
exigfuum detrimentum scriptoris levitas attulit. Diplomata et acta monasterii Sancti loamiis Theotc^ in insiila Patmo 

e tabnlario coenobiL 

I. 6581 — 1073, mense februario ind. XI. 

Imperator Miduuel VII. Ducas Parapinaces Andromco Ducae donat praedia in 

regione Alopecarum prope Miletum $ita. 

ToO]McXoEv(ou' ToO 

Tou npoaoT6(ou raXafS<i)v 

'KopobfLOi^, icapotxoTOTcCot^, auToupY^oi^ %a\ 

SOsvJi^OTe dtvtjxo^oY;? auToT^, 6(peiXovTo? 

Cov to6tou 45 6XoxXi^pou elq SeowoTeCav dtTcepovTov 

xal icavToCa^ diaxaToxY)^, &XX3( xae icotcraq tok; 

dhcoXaPetv, xat uicip tyj? icapouarj^; hl&mxvriq [iv- 

^iyL-zv&^oq ] Xa(ji<; Ttve^ w iy\[kod<^ etaoBtaa6T}vai, xat Tto oexpdT^i) 

[ cHj^ 2]5et Ti? Iw* dAeia^ Iv olwSi^icoTe yupo^m^ xaO' olov- 

5i{Tiva Tp6icov, x^P'^ ^^ icpoou^YjTi^aea)? xat SiaTtfjM^aew^, xal 

eifeaiXoYia^ X^<^9 ^ T(p.V2|Aa Ixl To^Tot^ l^v]Tetv i) 'icocxtov ij ouvi^Oetav, tc^ tc 
^i;[jLOc{(i> xai toi^ icpdxTOpat xat o&toT^ toT; XoYaptil^ouae t^^v TOtauTV)v lic(axei|;tv 
zoLpv/oyutrti^t' i^iyuo^e ^ap TauTa icrfvTa 8ia toO icapovTo? xp\}(JO^(>Wo\j Xi^ou 
f, YaXYjvinj? iQfjLwv otc' al)T^^ <^y){ tyj? TcapoOoir]? lv5exdTt)q {vBiXTtwvo^ xat iu); iv 
i:ap<i>v Scapxi) ai(i>v, xat d[(i^TY)Ta] xal dvev6xXY)Ta aexptTiXY)^; TcdoY)^ eupsat- 
XsYta? xai au^YjTi^aeax; tw icpwToicpoiBpw 'AvBpov(xci> Ti Totaika dSwpT^Or^aav xn^- 
imo, dicoxXe^aaaa icdaov aexpeTcx^^v aul^i^TYjaev xai icep(votav Tot^ Tcepl TouTa Setvot^. 
xk Se icdvTa Tourcdv et^ gxaoTov icpodaTstov oh TCpoaeYpdfr], oux i§ oa.xlaq tou 
f,^ui>(iivou TY)^ $<«>ped^, o^x ^x 7C6ptvo(ai; auTou, &q dv [a^ Sta Tbv S^piov rqq 
raaoTYjTO^ dhcovapxi^aete icpb^ t^v 5a>pedv i^ paciXe^a jwu' ffiei yip Tb xpdTO^ 
iQiJUdv dxpi^(Aad(i£vov icp6Tspov, el3Y)atv Xa^bv dicdvTcov aaf^ dfjia, xaTd xdXeuatv 
TTji; i^jiJLSTepa; YaXY)v4TY)T0^, Tb d?i^Tr|T0v xai dvev6xXY)T0V a^Tw icpo(XY)OeuoiJiivY)(;' 
c\*3s Y^p ^§^<JTat Ttvt Twv dicdvTiov, oJm auTOi? toT^ twv o!xa)v twv ebaYwv, oux 
hepci) aexpeT({) i) Tot^ tcov 2Y){Jkoatax(«>v 9CpaY(AdT(i>v ^povTd^ouatv, olTtve^ dv xai eTev, itd xivi twv tw 7cap6vTi dvcrYeYpaixjJLivwv xpy^^oPoiXXw Xoyw JtafJi^ipa^xXeiv 
xal X^Y^tv, 0)^ Ta8e jjlIv to^tw i-^^i-^pazxo^ TaBe 8^ dTroaeatt&WQTat, xai &<; touto 
jjL^v Ixet YevecrOat, touto 8^ ou5a[jLwg, xat 5Tt T6Be jji^v Tb TupofleaTetov •rcpb toutou 
9) jjieTa TouTO TQS6vaTo Se^aoOat auSiQctv ^ Tu^bv xat ili^ano xat T68e 6[jloiu);- 
xat 5Tt irpbi; SmiaiiiKMici'^ ^jaav 7CfoaaTefu)v iT^puv, |jl^ a(o!^6vT(i>v to eirtxeCiJLevov 
auTot? wdxTOv • TouTa ^ap 'rcdtvTa dvVjpeffev tq 3«^t^eia fJtow drcXw X6y<i) xat . . . 
xat dweptepYW, xat ScopeiTat auTW Ta BiQXwO^vTa Tzpoq 5vo[JLa 7:poiaTeta jjLeTd xdcY); 
auT(i5v TTj^ 60evBi^7:oTe irpoa^Sou xat twv 7:povo{Ata>v dicdvTwv, et^ Stevexij xai 
dva^aipeTov 5eaiucTeiav, jjLeTa TcavTb? tou [JL^pou^ auTou xat T(i5v 5X(i)v toutou 
xXv]pov6[JL(i>v xai ha^oym xat •JcavTOtwv 5taxaT6)^(i)v, dTc* auT^q ^tpxtj? vqq Iv- 
SexdTY)? iv$tXTt(5vog xai iid toc ^[jLzpoaGev, 6(*)? TcepiT^ov tou 7cap6vTO? atd^vo^. wd)- 
Xi^oret ^ap TauTa, dvTaXXd^et, BcopKJcjeTat, Tcpotxtffet xat ei? oixe(ou? xai e5(i)Teptxou<; 
TCapa7cd[jL6et, xai toiout(i) Tp6x(i) eic' auToiq Yjprfiatiai exicoti^aeot)^, xai (1)^ dv IO^Xyj 
JtaTcpd^eTat Itci Toircot? zlq xh Stevexii;, xaTa TeXefa? xal dva5>aipdTou BecncoTeia^; 
X6yov, xoOo)? xat ot v6[jL0t Izi toT<; iBiot? Tot<; xaOapoi? 5eox6Tat<; 8t86aaiv aSetav, 
ouTe TcdxTov, o8Te WYffidaq otaa8i^tvo<; 56atv uTcoard^; xb oOvoXov 6 ^ap 7capa)v 
Xpua63ouXXo^ Xoyo^ tyj^ ^aaiXeCa^ [jlou ou [jl6vov tou^ 7cpoeipT][jLevou{ Smocnaq 
X^Ystv Ti xard tyJ<; xapoOarjq 3(«>pea^ dire(pYec icavTdxoatv, dXXd xat auT(o Th> 
TTjv 3a>pedv dvetXYj^^Tt xaaov eXeuOepfov au^YjTi^aea)^ TdTqq eTrt^pa^euei xai 5(8a>a(V. 
6§xouaaeuOT^aovTai y*P "f^ 3Y)Xa>0dvTa icpodoTeta xat ot ev auTot? xpoaxaOYJ^JLevot 
xdpotxot h:6 Te auva>vY3<;, xaxvixou, jjLtTdTou, dxXi^xTOu, extOeaea)^ [jLOvoxpoa(i)xa)v 
vla>v Te xat xaXata)v, dYopd<; [jLOuXap{a>v, [jLeao[jicuXapia)v, Pop5a)v(a)v, {jLeao^opSa)- 
v(a>v^ (7cxa>v, xapixxia)v, 6voxY]X(i>va)v, 6voOY]Xeta>v, ^op^dScDv, ^oa>v lpYaTixa)V 
xal dYeXa(a>v, x^^P<<>^7 xpopdTa)v, atYa>v, 0ou0aX{a>v xai Xoixa)v TeTpax68a)v l^(oa)v, 
l^07cX{aea>^ xXa)i[xa>v y) xovTapdTa>v ^ TO^OTa>v ^ [JLOTl^ouxdTa^v y) eTlpa)v aTpart^ov, 

xXo(a)v xaTaoxeuYJ^, xapo^^? XP^^**^^ '^*^ x^P'^'*^!^'^*»*^ "^^^ X^P^Y^^l^^^^'' StxaaTat^ 
xai xpdxTopaiv i) xpeaPeuatv eOvtov 5tepxo[JLlvoi?, eiTe xai oTpaTo) Ttvi, e$a)v^aea>^ 
a(TOU, xpiO^^; ^p6[jL0U, 6a7cp{a)v xai xavTo{a>v aTep|jLdT(ov, otvou, iXa(ou, xpea)V xai 
lTepa>v elS(ov, xoxYJq xat xaTa3i0aa[JLou oiaa^Y^Ttvo^ ^uX^^ xal fJLeToxofJLcS^^ iTlpcu 
eQouq, xaO{a[jLaTO{ Ttov ev uTcepoxotT^ dpx6vT(0v, 5ouxd)V, xaTexdv(ov, aTpaTY)Yd)v, 
xpiTa)V, dxo7rc(ov, 6p0a>T(ov, dvaYpo^la^v xal Xotx(ov dxdvT(OV d7ca(T)QT(ov i) lTlpa)v 
Ta>v SY](JLoaia)i(ov xpaY[JLdT<ov Speuvav extTeTpa(JL[jLlva>v, 56ae<o^ xavtax(a>v, dxXi^XTa^v 
9) [JLeaaxXi^xTa>v, d7catTi^aea>; [jLtTdTOU Ta)aoPapdYY<»>v, KouX^c^yywv ^ 4>pdYYWv 
il) Sap<zxY]V(ov 9J lTepa)v eOvtx(ov ^) Ta)fjLa{a)v , dxatTi^aea>c <ivTexaviax{a)v, dxo- 
Soxvj? ^oaadTOu xat haxpo^q dxt x6Xe(jL0v dx(6vTa>v yj u7CoaTpef6vTa>y, [jLav8aT6pa)v Tcij 5p6jwu icp^ffPei? 0Ly6Yim ^ e^opiorou^, ^ xaTflt tiva aXXtjv xpetov 3t€pxo- 
|jiev(i)v, apxovTCov xe &\Ka tmx icposXeuctfAaiwv ^aatXtxiov dv6pi«>x<i)v eict Ttva^ oico- 
TCcXXojJiivwv BouXeia^;, ex0oXi)(; YevvTjfJLdcTwv ^5 ir>(opaaia(; YeYevtjjiivwv, aYT*P^°^i 
rapaYYapia^, 6SooTpu)5{a<;, ifeqJupuKjea);;, TaSaT^wvoq, pLOT^ouxoTfwvo^; xai Xotic^? 
r:acT]5 iiCYjpe(a{ XaXT]6eta7j<; ^ rapaffiwicTQdeiorjq, vuv Te ouotj? xat eoOorepov 
£::tvo7j6»jooixdviQ^, dXXa [ufik SpjjLora TcefjL-ojjieva ei? axpa<; Ttvi^ icpb; xiorpa 
£v Tdt^ dYjX(i)6etot xT/|(JLaotv axoTe6^vat xai ^uXaTTeo6ai ij oTtov auToTq eictp- 
p(r:ec6at xpb^ to diXi^6eo6at xat dtpTOu<; '{i-pQobai 9) TcapajjLOva? dx6i6ev o^atpeTo^at, 
PaotXtxiji; §vexev uicrjpeotai;, 9i dtp^ovTa^ Ttvaq e^op{oTOu^ ev ouToTq x^{jLiceo6ai 
iubteT6ev ^toipi^eo^at, f^ oXXyjv tijv olavBi^Ttva ^tjfjLCav i) xixcooiv xapi Ttvo? Ta 
Tstaura xTii^(JLarca xat tou^ ev auToTi; icpooxa^rjiJL^vou; xapo(xou^ Te xat Xoticou^ 
-jf!(rcao6at. dtb ?cap6*f]piU)(jLe6a xai xivTag e^ao7aXi!^6[JLe6a dmd Te Ta)v xard 
xaipcu? oaxeXXapi<i>v xat Xoitcwv, tou jAirjS^va tujv dTcdvTWv ev oIwJvJicoTe XP^^¥ 
wtS' obvSi^Ttva Tpoxov ix' dBe(a? I^^tv d6eTeTv y) dvaTp^xetv {jLeptxb)^ f, xa66Xou 
Tijv xapouoov TYj^ ^^otXeia^ (jlou dtopedv xat xp6oTa;tv, u)^ ^e^otou xat do^aXou^ 
v^dpXovTO? Tou xap6vT0<; i^(X(5v euoePou^ yjpuao^o{}Xko\) X^you, Y€Y6vifj(jL^vou xaTi 
[tov] ^e^poudptov (jL^va t^(; lv8exdTYjg tvBtXTtwvo^;, iv iTet T(j) l^a- 
xtoytXtooTw «evTaxooiooTW ^y^oyjxootw xp(iT(i), iv o) xat Tb i^jjLiTepov 
cuoe^a; xat 6eoxp6^XYjTov uxeoYj(jLi^vaTO xpdTo;, f 

Hx^ **' uxo^pa^Yjv 3t' ipu6p(ii)v Yp^M-f^^^^c^^v xou xpaTatou xaJ 
aY^o'^ iQjJiwv ^aotXidx;' f Mtxai^X, ev XptoTw tw 6eo) xioTbg PaoiXeu? 
xal auToxpdT(i>p T(i)(Jia((i)v 6 Aouxag. f eT/e Se xat ^o^XXav dxYj(i)pYj- 
(AsvYjv xdT(i)6ev XP^^^^« Eacemplar. In catalogo, quem leroiheus P. Florides edidit in periodico in- 
icripto navS(i)pa tx)Z. XIX et XX sub Utulo: 'AxoYpotfYj xat dxap(6(JLYjot5 twv h 
-w dpxe((i) TYj^ oepao(JL(a? paotXtx^^ xat auTOxpoToptXYjq (jlovyj^ l(»)dvvou^TOu 0eo- 
XsYOu TYJ<; ev ndT(A(i) $taTYjpou(jL6V(t)v ^aoiXtxu)v xpu^oPo^^^wv . . . xat dXX(ov 8ta- 
&6p(i)v ^YP^?^) ^^ tabtUa adducta sub numero 51. a. Charta aversa scripti 
twU duo ccUaloffi, de quibus Florides Jiaec hahet: 5xio6ev . . . e&pYjVTat 3uo xaTd- 
XcYOt, a)V 6 (jLev et^ xeptXa(JL^dv(i)v Td<; tepd^ etxova^, Td d^^^ Xe(^ava, Ta i^ia- 
Ytv(i)ox6(jieva iv T(d (a^o(i) tyj^ exxXYjo(a^ ^t0X(a, Ta xp^^ >^( dpYupd oxe6Yj, Td 
Xpuo63ouXXa, dTtva T(d t6t6 ^oav ddxa xat ixTO) xaXatd xai vda, o(i)- 
^cvTa xai Td^ XP^^*? o^paYiSa^ auToiv, ^{i^o^fe xoTa Tbv (x^a (o6Xtov 
tYj; xi(jLXTYj^ Ixtve^JLT^oeo)? xapd tou xa6YJYOU(jLevou ty^*; {Jlovyj<;, euTeXouq (jiovaxou 
FepjjLavou xai xape866Yj x^ exxXYjotdpxfj (JLOvaxc^ ^pcj) Katodp(i) xap6vT(i)v xat ixKAYjaiaattxcdv xal lepewv. b ^k Ixepo; iceptX(XiJL^oev6>v toc ^c^Xfa tv)^ (aov);; 
(toc |X7) ayaYiV(i>ax6{jieva fow? dv ttj dxxXtjffCa) ^SY^^^ ^'^' "^? iqy^I*^^^^^ "^^ 
tepo|xaxou xupfou Tprrf^opioo ev iTet ^^S' (1382.) n. 6581 — 1073, mense martio, ind. XI. 

Adam, notarius patriarchalis et domesticus tribunaUs sacrarum aedium Orienti^, 
et patricius magnus oeconomus Matzuces in catalogum referunt et tradunt Andro- 
nico Ducae praedia ei donata ab imperatore MichaHsle VIL Duca Parapmace in 

regione Alopecamm sita. 

npaxTix6v. 

•j- KaTa Tbv ixipTiov fx^va ttj? wapouaY)^ evSexaTYj^ USixTtcovo^ 
Tou k^ar.iaxi\io<5'zo\j xevTaxocioaTou ©YSoYjxoaTOu wpwTOu Stou^ ev- 
TaXfxa i$6^ ^(mv 'ASapi^ xaTpcapxixo) voTapCo) xat Sofjt^oTixo) tou aexf^Tou tou 
otxov6[ji,ou TU)V euoYtuv oix6)v t^c; 'AvaToXvj^, t^ i^ept^XeTCTOU xaTptxCou xai 
jjieYaXou olxovoptou twv euaYwv oixu^v, tou MaT^oOxtj, wepiexov ouraTq Xe^eatv 
o&cd)^' ce^ei xal ^Tepav xp^ara^tv e8e^ac{jieOa tou xpaTaiou xac iycou i^|j.(ov 
PaatXeo)?, ScopC^ouaav YJfJLiv o&tw^* 

«'H PaacXe(a [jlou eicoJiQae yjpuaS^ouWo'^ X6yov tw ?cpu)TOTCpo^$p(i) xupcp 
'AvSpovtx^i), icpwToPeaTcapto) xat {jieYaXci) SofJLeaTtxcj) exi toT^; aTCOOTcaaSeTai wpoaoreCot^ 
dirb T^<; e-jctax^i^ea)^ twv !AX(i)7cex(5v, toT<; utco to [utco ak] aexpeTov TeXouat xat 
^(opYjOeTacv auTw wapa tou xparouq t^jxwv xaTa TeXeia^; xat ava^acpdTOU SeaTcoreia^ 
Tp6xov, a7coxapcaa{JL€VTQ to6t(i) xac 'Kdaaq "zoLq eiaoBou; twv toio6t(i)v 7cpoaaTe((«)v, 
dir' auTYJ? SLpyriq vq(; TcapouoY)? evSexdrYj? tvScxTcwvo? xat dq zo e^^c;, xat xeXe6et 
aot etaeXOeTv auTOV xat xaTaaTpwaat ev toT? uxb a^ aexpextxoT? X*F^'®^?' y^oczoL 
t67cov Souvat auTw xal et Tt ta(o? e^Oaaa^ dTcb twv ecpYjiJLev(<)v XTr^|jLdT(i)v etaoBtdaac 
a%b T^i;*TCapo6oY]?, d)? eipYjTat, evSexdTT|(; tvStxTca)vo<;, dicooTsTXai Te Ttva twv 
uTcb ok aexpeTCxwv, (5)^ dv Tcoti^aY) tyjv wapdSoacv to6t<«)v icpbq to {JLepo<; tou 
?cpb)TOxpo^Spou xat 7cp(i)To3£9tcap(ou, ?cocYjaac S^ xac laov tou ^capovToq ictTTaxtou 
xat uicoYpdi^ai dv auTcj) [Lexk xai twv uTcb ae aexpeTtxwv, xai Souvai tw xptDTo- 
wpodSpo) ei(; daflpdXeiav. |jly;vc (pe3pouap((j), IvScxtcwvoc ^vSexdTY)?.» 

« 0&T(i) T^(; ^aacXcx^i; xai ^eiaq Siopcl^ouaY)^ icpooTd^eto^;, eicec dTCeaxdXr^^; ou, 
8? IvepveT^ TcocYJaac tyjv TcapdSoatv vq^ imoxedjsoj^ MiXif)TOu, tyji; Tcpb 6X(you 
S(«)pY)Oe(aYj(; icapd tou xpaTaccu xac d^^ou iQpLuiv ^aacXea)^; tw auTw xp(i)Toxpd8p<j), eXOeiv xat icopadouvae xal xb oixoicpodaxetov x^v Baptv ouv toT^ Xoinot^ ^po- 
OECTEtot^ Toi^ icapex^XiQOsTfftv dhcb li}^ tcov *AX(i>icex(ov £ictox^t|;ea>^ ?capa tou 
XsYaptoel^ovTO^ Ta^ra^, iv xaTaoTix<<> icap* auTOu uroYSYP^R*^^^? ^ ^'^ ouve^ouX- 
A(i)6ir; Tb> icap^VTt evTaXftart xat dS66v) <toi. Seov 9e icapavevoiAevov Ixetoe dva- 
Xa3^9$ai Tb icpaxTtxbv dicb Ntxi^a, lepeu)^ xat 7cp<i)ToxoupiTopo(; tyJ^ TotauriQq 
ktinL&j/eu)^, Sicep ioTtv tcriruicov (a^v xaTOt xofvTa to) xpcoTOTuic(i>, uscoYeYpafjifJLlvov 
Ik %a\ JofpaYtofJievov icap' ^(li&v xat icoti^oao6at tv]v TcapiBootv xaV auTb Tiov 
ev xaTaaT^xcf) ^apex3Xt)6evT(ov icpoaoTe{(i>v, Sicep T(p evTaX(jiaT{ aou ouve^ouXXtoOiQ, 
%xi T(ov ev auT<o icotVT(i>v mpo{x(i>v, ox6p(i>v, (euYap((i>v, Y^iQxovixoiv epYaXe{(i>v, 
xa}«0TeX(i>v alrcoupY^b^v xat Xot^^ &Kdariq ivOifxv)^^ 2^(2mi>v, dv$p(i)v Te xat Xoticojv, 
f/eu T(5v ^p3i$(i>v, icpb^ Tb [Upoq tou ai)6ivT0u i^(jl(i)V tou ^avu^^repXd^JL^^pou '7up(i>T0- 
xpoe^pou, icporco^eoTtap^ou xat (xeYiXou Sopt^oTixou, tou iceptnoOi^TOU i^aBeX^ou 
Tcu xparatou xai dy^ou i^puov ^aotXeo)^. S^ov oe '^apaSouvai xal zctvTa Ta dxivTjTa 
3(x2ia T(i5v TOto6T(i>v icpoaoTet(«>v, (b^ dv dxatvcT6{jiY]Ta 8eoicc2^(i)VTat xapd tou au- 
OercGU i^pui5v, tou icp(i)Toicpoe$pou xupou 'Av^povCxou, xaOux; xal xapd tou St](jlo- 
3io'j eBeoTColJovTO, dic' auri^i; ^PX^^ ""3? icapouo>)q evJexdTt)? ivSixTtoivo?, wotigoov 
Ik xai Ipeuvav wepl Tij^ -jcpoo^^ou Tij^ TotauTT)^ eYXpovta^;, xat ei Tt dv eupi^oi[)(;, 
hxLvrfivt zapd tou icpa>ToxoupdTopoq, dvTioTpetj/ov TauTa, xaTd t7)v icep(XY)t|;tv ttj^ 
zpooTi^eto^ Tou xponoTOu iq^jUjjv 0aotXd(i)<;, 'Rphq to [Upo^ tou TCp(i)Toicpoe3pou xai 
7p<t>To3eoTtap(ou. $eov oe icpaxTtxd ex6^o6at 3uo t7)(; zapaSdoed)^, xat Tb (xev 
Iv xpb; To oexpeTcv dicoxopi^oai, \jfK0^sypa[t.[LtfO'f xat ^e3ouXXh)|Jidvov, to V §Tepov 
fa>?(rjT(i>; extSouvat xpb^ to [Upo^ tou (JLevdXou 3o|JLeoT{xou. iid tout(>) y^ >^^'( 
t: X(Xpcv IvTaXfJia ouvi^O«>^ ictoT(«>6^v eiceB66if) oot, [JLT)vi xai tvBtxTtcjvt lolq 
T,po^Z'^pa[L[i.i'^oiq. » 

O0t(i> tou evTdXfJLOTO? SiaXajjLPdvovTO^ exo^T^oa tt)v TcapdSootv ouTdx;" Oixo- 
«podoTetov T^ Bdpt^ tou BapoaxouTtvoO. £xxXT)o(a eYXtoprjYo? , TpouX- 
Xmi^j ^AOTal^oiJLevT) uxo xtovtuv oxTto, [lexol xai Toav xaTavup^ov (Zutt)^ ocIkov, 
pLSTd xai Tou vdp6r|Xog xai twv xfltTT)XCW(ji^vti)v, {jLap|JLap6xaTC(;, Ixouoa OTaupou^; 
XiXxouQ ^pel^' eixta)v i^ oTa6p(i)ot^^ xa|jLapii)T)^, §td xpuocov xeTdXcjv eTepat et- 
}L2ve^ 3id XP^^^ xeTdX(ov (xixpai licTd' ^Tepat eixoveq (jLeydXat Std xp^^<<>v 
xetdA(i>v icevTe' StoxoxoriQpov x*^*wuv Iv icoXuxdv5T)Xa x'^*^^ P*^*^^ XT)poirrjY{(*)v 
i^b evSexo, ixT(i)' iTepa xoXuxdvSrjXa XaSixtvd dicb Sexa, earcd' ore^pczvtTa^ 
yh^pcuq iaco evSexa, oxt(«>- d^{vat (jLtxpai X"^*'^ *^® 6xT(i, xevTe* (jLavoudXia 
JicTipa 36o, To Sv Te6Xao(jL£vov • iTepa (JtavoudXta tt)? eto65ou (jLtxpd 860 • (xiXidpia c-^po^^Xo^okmk 860 • Pir)X66upov (iitxpbv TraXatbv h' IvSutal XtvoT ^aXaiai 860 • 
Ata Toiv ^i^XtcDV euaY^^Xtov Xiibv jxixpbv waXatbv 2v TexpaeuiYYeXov XiTbv 
TtaXatbv Sv 6x.T(iir)X0? |JLOvoxp . .* apo^TJTai (Aovoxp , . 7caXai6v dicojToXog 
XtTo; 2v TptwStov [lovoxp . . iv. Atat twv oixv](xaTa>v. oraupOTpixXtvov 
eTxwpiQYOV, TpouXXii)T6v, jxeTa xoupouxXeCwv Teooapwv, ^acTalJofjiivY) uicb xi6vwv 
Teoaaptov i^ TpouXXa, l^ov i^Xtaxbv Y^ptoBev affxexov xat oveu xotTou, (JLap{xap6- 
waTa dfjKpoTepa xal dOupcoTa' XouTpbv sYX^P^T^^j dxepipwoTOv, l^ov pieptxd^ Ttvaq 
6p6o[jLap(xap<oaei^, Tb ^k TiQYdvtv a^ou iortv et^ tov oTxov T(i5v 'AXco^exbiv, xat 
o^etXet SoS^vat* Td de tcXiqoCov tou oTxou oixii{(xaTa eupedrjaav xaTaXeXu[xeva. 
ioTniJTtov TO ^eu-pr)XaTsXov, (xaxpwvdpiov, bf/jiifrti^^o^^ x6pa(x6axe«ov, dOupwTOV. 
d^xxeXoxij-rctov e^Xet(X(x^va)v, Tb Xey^^xevov OtXoic6Ttov. iTepov iceptp6Xaiov 'OXOv- 
Otvov, e/ov SevSpa xdprct^xa^ dveu ^pa^^xou. icept^Xatov Tb TCXY)atov tou oixou, 
TO eupeO^v vuv Xt^dStov, ev ^ toTavTai aux^at Suo xal drct^ea [xia. iTepov nept- 
p6Xaiov Ij^ov 6Xata<;, to Xey^^xevov <I>tXox6Ttov. xtjicoq 6 XeY6(xevoc tou Ila^t- 
(xd§Y), eupeO^ Td vuv /(opd^tov. §Tepov 'Tcept^^Xaiov ouv tco ^^(opa^^^ci) to) 'Api^dXY), 
8pu(xa>v Tou xpoaorebu 'OX6v0ou. XtJdBtov tou oixou, diaei (xo$(a)v TeaaapdxovTa. 
xaraaTcopd i^ eupcOeToa ev to) TOto6T(i) oiX(o, a{Tou [x6Stot Biaxoatoi i^xovra, 
xptOi;<; [x65tot ^xaTOv TcevTi^xovTa, ^dpa (x68tot tc^vtc, Xtvox6xxou (x68tot icevTe, 
xat dv6vav dicb vq^ 7capa0eae<i)(; a(TOU (x68tot ^xaTbv ei)coatTeaaape^, xpiOvj^ (x6§tot 
^^xovTa, Xtvox6xxou (xoStot 6xt(a). l^euYdpia Td eupeOevTa xai TcapaBoO^VTa ^ou- 
^aXtxd 860, xai Poixbv l^euvdptov l'v IJuYdpOTpa [xeTa twv e$owXiaeu)v auTwv 860, 
(x68tO(; xaXxou<; at5Y)p68eTO(; sT*;. Atd twv 8ouX(i)v. ov)86(<;, 8td to dxoOaveiv 
TOUTOU<;. ETaoBo? tou auTou oixou \o*fapi%^i xai twv Xot^tov TCpoa68(«)v. 
dTcb evvo(x(ou tou 5pou(; tou dytou *HXtou xai twv YjbipoczauXimj ^oi ^OivoTCcoptxou 
vo(xia(xaTa ^', dicb evvo(xiou tou 8daou<; tou 'OXuvOou Slt^o vo(xta(xdT(i)v . . . 
BexaTeaaapa, 8id Tb YSveaOai Tb 8dao<; x<«>P*?wv, dicb x^®*<"^p^<^^ PotBtwv 
vo{x{a(xaTa xdvTS. eTt i%o sictTcXea^xou tou ytapio^j 'OX6vOou vo(x{a[xaTa 860. dicb 
PaXavtaTY)p(ou tou 5pou? vo(xta(x<XTa 860. h:b 6WtTeXea(xou tou /(opiou BepPtXou 
Tou HavTd^Y) v6(xta[xa §v. dicb twv eXattov vo(x(a[xaTa 8(»)86xa. d-jcb exiTsXea^xou 
Tcu 7cpoaaT6(ou TYj(; 'EX6uv{xr,<; v6(xia(xa Sv ^(xtau. dicb eTctTeXea^xou tou icpoaaT6(ou 
Tou Apou^dXY) v6(xta(xa Iv 'fj^xtau. twv Na(ji.dT(»)v tyj^; (xov^q urcep twv x'^?^^''^ 
Twv evvevK^xovTa wevTe ^(xiau [xo8i(»)V, vo[x{a(X(XTa Teaaapa, d)^ tyj? TOtauTY)^ ty)? 
6x8oOe{aY;^ (xeTa tyj<; 5Xyj<; y^<; tou auTOu otxou, xai o^e^Xet y(i3>po%(x%xOiecbon hzl 
T(«)v 8£xa [xo8((i)v to v6[xia[xa, vo[x{a(xaTa evvea ^[xtou, (a)^ Tb ^paxTtxbv 8y)Xoi. 
dicb Tou 5svo8ox6{ou, h:b v5[xta[xdTa)v l^? ou86v. dxb 6ictTeXea(xou tou 6eo86Tou yz\u(j[ka Iv. da:h ic6pt^Xa£ou vfiq kxyLkf^ola^ v6(xt9|Aa §v. oirb xept^oXatou tou 
^tXoTOiCou v6(Jito|ji^ Sv. dbcb xept^oXaicu xi)^ 'OX6v6ou v6|JLt9{xa gv. dbub itcexTov 
xpoaoTS^iov To>v MeTav((i>v vo(A(9(AaTa ^aTOv TptaxovTa licTa ^(jLt9u. xai dticb 
Xa>po7ixTou T(5v yfiopa^fcov vr^q MavSpdxXou vo^JiCqAaTa SexaTdoaapa, dncb yjdpO" 
xixTou Tou viou icapo(xou *I<i>ivvou Ata^ivou tou 6eoXc*)fiTOu, u^c^p T(i)v 3iaxoa(<ji)v 
TptixcvTa (AO$i(i>v T^^ Yv;^ T>)q Tuic(i>Oe(o>]^ auTcp, omo vo(xt9{JLaT(i>v eixcotTeooapd^v, 
ouBi"/, $ta TO Tov TOtouTOV (jiATavacTeuaat xal ttjV TOtaun]v 'pjy au^jLTcapaXvj^Or^vat 
(jLeia xat t)]^ Xoiic^^ Y^^ e{^ Tbv icepioptc(JL6v. dhcb evvo(jL{ou ty}; 'AxXaSa^ dncb 
vs(jLtqjLiT(ov dicTi, oMev, 8ia Tb YevioOat t»jv vo(jlyjv TaunQ? x^P^^^^* ^'^^ icaxTOU 
:;spt^X2(ou tou TcpoaoTetou npivv)^, tou oicb Tvj^ Mav^paxXou ouv tou oic6pou xat 
TidV ^at(i5v, vo(JL(qjLaTa 8^xa. dtxb yjbipcrKdynoo Ti); eupeOeiov)^ xaTa xepioaetav •ff^ 
I^lpYOU inc&p (Jio$((i>v icevTaxoat(«)v, Tb v6(jLi9{jLa (jLoStot $exa, vo(jL(a(jLaTa xevn^xovTa. 
EtacScg Xo-jfaptxi} Tij? Bape(i>q tyj^ 'OXuvOou, tou ri(jL(jLaToq xat Ttov 
Xstxcov oicb vo(JLi9(jLaT(i>v icevn^xcvTa exra ^(jliou, vo(JL(a(jLaTa Tptixovia excoe. Aia 
Tfa)v ;capo(xu>v tou oixo?cpoaaTe(ou t^(; Bipeo)^. 6e68ouXo^ dvTi £tpi^jVYj^ 
yy,pac, sxet "pvaTxa Map(av, Ou^aTepa 'Awav, dxTi^(jL(«>v, v6(JLta(jLa ^(JLtau. re(i)pYiog 
b Taix6^, fx^t YJvaTxa 'Awav, utbv 'l(i)dwy;v, dncb poiBdTou, dxTi^(JL(i)v, v6(jLta(jLa Sv 
^[jLtau. BdpSa^ 6 uib^ FetopY^ou Metl^oTipou, l^^t vuvaTxa £tpii)vTjv, dxTi^{JL(i)v, 
v6{JLt9{JLa ^(jLtou. Rupta)(^q b ulb^ 6eo^avou^ X^P^^) dxTii^{A(i>Vy v6{jLt9(jLa ^(jLt9u. 
MdT/o? TTJ^ MapouXdBeva?, Ixet Y^vaTxa Map(av, dxtv^^JLtov, xawvixbv v6(JLi9(jLa 
f,|j.iau. 6eoxaptaTtVT; X^P^f ^X^' ^^^ NtXTj^^pov, xaicvt>wv v6{jLta(JLa ^{jliou. Feojp- 
Yic; 6 'ApxouSifj^, l^^t f^vaTxa Map(av, dxTi^(JL(i>v , xoTr/txbv v6(JLta(jia -{^(jLtau. 
l(i)dvvirjq 6 Map(jiapdt^, l^et OuyaTepa "Avvav, xaTuvtxbv v6{jLta{JLa flj^JLtou. 'A.vva 
yJipx Tou Xaadvtj, l^^t OuYorepa Map(av, Y^IJi^pbv AeovTa, ^euYapiov Iv, qjcp^dSa 
•jiiav, voiJL(aiJLaTa y\ Mtx*^X Xvjvdptot;, exet Y^vaTxa "Avvav, iJeuYdptov Sv, ap^dL 
Tpta, ^pf^a (jLiav, 5vov eva, x°9^^^ ^^S vo{jL(a{JLaTa Tpia, {JLtXtap(ata S^xa. 
KiXXa ii y^^ K(i>v9TavT(vou KaXXd, dxTi^(jL(«)v, xaTcvtxbv v6(JLia(Jia ^{jLtau. 6eo- 
savii) "/iipa ii 2kavaYo6Beva, t/ei OuYarepa Maptav, xax^txbv v6{jLta{JLa ^(xtau. 
Kuptaxb^ 6 WaXiBiQ<;, l^et Yyvatxa 6eoici{jL7CTiQv, xaicvtxbv v6(JLta{JLa ^(JLtau. 6(jlou 
^ipoixot ^euYipaTot 8uo, dxTiJ^JLOve^ i^', TeXouvTe^, xaOtsx; dv(DOev 6 exdoTOU ot^xc^; 
Bt;XoT, vo(jL(a(JLaTa t^', (JLtXtap(ata 6xt(»), ^euYapaTtxtov (jLtXtapiata 56o, ip^Xet? t^'. 
IIpodaTetcv tou 'OX6vOou. Atd t(i)v 7capotx(i>v tou auTou xpoaaTe(ou. 
Map(a, iQ Y'^ l(i>dwou tou Soxouva, e^et uibv MtxaijX, IJeuYdptov Iv, vo(JL(a{JLaTa y', 
{«Xiapiata Tp(a, 96Xet<; t^'. FetiipYto? 6 uVoq auTou, l^ei Y^^vaTxa Eipi^vrjv, OuYa- 
tepa Maptav, IJeuYdptov Iv, Mapia x^^pa "h Zu(jL/^8eva, l^et ulbv MtxarJX, 8 

dix-n^|jLa>v, xoncvtxbv v6(jLt9)jira 1)[jLt9U. 'I(i>oIvviq^ 6 utb; BaaiXeCou to5 b^fiikocM^ Ixet 
uibv Kupia>c6v, ccxb ^otBiou 4v6^, xoi'p<*>^ ^'9 a)ixif(jui)v, xaicvtxbv v6|JLt9|Ji.a {J(jLtau. Ku- 
ptaxb^ 6 6pofuXa^, ex^- YuvaTxa Etpi^VYjv, uibv red^pYtov, ^ofStov Sv, xoTcvtxbv v6[jLt- 
o(Jia fJ(JLiau. FecjpYto^ tou ipo^uXaxo^, dxTii)(jLb>v, xootxbv v6(At9)Aa ^(jLtou. Ntx6Xao^ 
Tou 2a(JL(i)va; Ixsi Yuvaixa 'EXioi^sT, ^of^tov Iv, v6(JLto{jLa ^(iiou. ZTparvjYbq icpeo^u- 
T€po^, l/st YuvaTxa Etpi^vr^v, uibv M6oxov, ^ofStov Iv, xaicvtxbv v6(JLto(jLa f)(jLtaii. 
K(i)voTavTTvo{ 6 ZeXtp(pT]^, d(XTii^(jLa>v, xoTrvtxbv v6[JLt9iJLa fJ(JLtou. Feci^pYto^ 6 <l>avT6> 
ptv6(;, l/et Y^vaTxa 'Avvov, ^ofSiov Iv, v6(JLt9)Aa f^^jLtou. 6(jiou icipotxot l^euYaporot 
$60, ^oTdaTtxot 3', xal dxTi^^jLove^ Tlooape^, TeXouvre^, xa6o»c avu>6ev Ivb^ IxaoTou 
6 <nixo^ SiqXoT, fjTot vo^jL^ojJLOTa 6xt(i> fj^jLiau, (jLtXtapfota Tpio, ^^Xet^ 8(i>8exa, 
l^eu^apaTCxtov (jLtXtap(ota S(ft>3exa, <p6Xet( t^'. 

npodoTetov Tb rd(jL(jLa. Ata T(dv irapoix<i>v. 2TpaTiQY(i> x^P^) ^X^^ 
utbv FecipYtov, OuYaTlpa "Avvav, ^euY^ptov Iv, voiJtCa^JLaTa y', (JLtXtapiota 8', ^EXiviQ 
Xi^pa Tou FcdvtdTou^ Ixet ulbv 'Ia>dvviQv, dxTiii(jL(i>v, v6)jLt9)xa f^)jLt9U. KaXv) tou 
^(i>Tetvou, Ixet vO^jifr^v 'Avvav, I^yovov 'I(i>dvvr|V, IJeuYdpiov Iv, iprfd y', (AOuXa- 
piov Iv, x^^P^^^ liyLa^ vo[jL{a(jLaTa $', (jLtXtapCotov Iv. Eipi^vig xi^pOL ii Kapa(jLaXX{va, 
Ixet ulbv Mtxai^X, ^fStov Iv, xair^ixbv v6(jLt9(JLa fj(iLt9u. *Awa x^P^? dxTi^(JL(i>v, 
v6(jLta[jLa ^(JLtou. re(«>pYtoq 6 uib^ Etpi^viQ<; x^P^^ '^^ KaToapaStva^, Ixet YuvaTxot 
Eipn^viQV, dxTi4(JL(i)v, xaTcvtxbv v6(At9(jLa ^(jLtou. ^Ti^avo^ 6 IlTeXafTT]^, Ix^t "pvaTxa 
'AS[piavi^v], xarcvtxbv v6(jii9(jLa ^(At9U. 6(jlou icdpotxot l^eu^apdTOt duo, ^oiBdTOt a', 
xai dxTiQ(AOve{ 8', TeXouvTe^, xaOo)^ av(i)Oev dxdoTOu 6 ot^xo^ 3iqXoT, vo(At9(AorTa 
0' ^(At9u, (AtXtapiata e', l^euYapaTixtov (AtXiap{ata e'. 

IIpodoTetov TO Bep^ouX{Stov. Ata t(i)v xapotx(i>v. *I(x>dvviQq 6 
2xp{voq, Ixet Yy^otTxa "Avvav, uiou^ AiovTa xai Bao^Xetov, lieuydptov Iv, dp^d P', 
9op^d3a (A{av, (AouXdpiov Iv, x^^P^^^ Bixa, vo[A{9(AaTa y', (AiXtaptata ^'. *Avva 
i^ Tl^a(Aiveva, IJeuYdptov Iv, vo(A{a(AaTa y? (AtXtaptota 8'. 'Itodvvri^ 6 T^d(AY;(;, 
^et •pvaTxa *Avvav, Poi$dTo<;, v6[At9[Aa f5[At9u. AYawQTo^ tou rpa(A(AaTtxou, Ixet 
YUvaTxa Etpi^viQv, dxxi^[A(t)v, xoirvtxbv v6(Ato[Aa ijiAiau. KtovaTavtivoc; 6 KaXiQ . . ., 
Ixet Y^v^Txa Mapiav^ dxTi^[A(<>v, xaxvtxbv v6[Ata(Aa fJ{Atau. 6(acu irdpotxot l^euYa- 
pdTot 860, ^otBdTO^ a', xal dxTi^[Aove^ 860, TeXouvTe^, xaOo»^ dv(i>Oev dxdoTOu 6 
9t{xo<; 8r|XoT, vo[A{9[AaTa ?' i3[At9u, [AtXtap{9ta g'. 

IIpodoTeiov ai FaXafBat ouv tou totcou Ttjq Ad8iQq. Atd tc^v 
icapo{x(i>v. FecjpYto? 6 ^cjon^piQ;, exet Y^vaTxa AYdOiQV, IJeuYapdTO?, vo(A{9(JLaTa 
Y'. K(»)V9TavTTvo^ 6 y^M^Sp^*» «utou, Ixet Y^vaTxa EtpijvrjV, l^euYdptov Iv, vo)a{- 
a(AaTa P' fj^Atou. Itodvvri? 6 Ayoup^tCiq?, Ixet Y^vaTxa "Awav, utbv KtovaTavrTvov, 9 

Ce-JYapwv §v, yolpo\i^ yS vopL^ojjLara y'; |At^tap^«ov Sv. nftpo^ Toofai^, Ixet TuvaTxa 
KoiAiQv, ulcv 'Ia>avvY]v, l^euYipiov ^, vopiEatiaTa ^' ^{Aiau. FeciipYto^ 6 ZtSepo^, ^et 
uiou^ A^vxa xat 'IumEwijv, l^euYdptov gv, voiACof&ara y'* *Ia>dwii]^ xpev^^repo^ tou 

De^ouXi], (euY^P^^v ^v> vo|A(9(&aTa ^' 4i(Atau , Ix^t Y^vatxa EipijviQv, 

j'^v Baa{Xetov, Ceuviptov Sv, fop^aSa |A(av, vo{Ato|Aor^a yS f^Xet^ i^'. Aecov 6 diSeX- 
^b^ Tou ZiSepa, lx^< Y^vaixa EtpifviQV, l^euYaparo^, vo(A(a|AaTa y'* Feu^pYtog 6 Maupo- 
YcwpYTj?, Ixet Y^vatxa 0r,ptavii5v, utou^ AeovTa xai re<i>pYtov, CeuYipiov §v, opYa 86o, 
vo{A{9(AaTa y') (A(Xtap{aiov Iv. FetopYto^ TfJ^ Xapoxoic(va(, dixTii{(A<«>v, v6(Ata(Aa fJ(Atau. 
lof la Tou NtXY}f6pou, dxTi^(A(i)v, v6(Ata|Aa {^(Atau. MtxavjX Tf)^ 'Aa7c($eva(, dxTi^(Au>v, 
vc(Ata(Aa ^(Atau. 5(aou xipotxoi l^euYapiTot 6', xai dxTi^(Acve( Yf TeXouvTe^, xaM>^ 
iv(i>6ev exioTou 6 aT(xo<; SiqXoT, vo(Aia(AaTa x^, (AiXiap(ata 3uo, 96Xet( t^'. 

*£aTt ^k b icepiopta(Ab^ tou TotouTOu irpoaaTe^ou, iJY^^^ '^^ oixoicpoaaTe(ou 
ZTt^ Bdpuaq' dcpxeTat d^b ti}( 8v](Aoa(a^ 6dou Ti); epxo(A^vv]{ amo tou IlTeXaxou 
ToO dxpa>pe(ou ^ouvou, ev & taTaTat 5poc X(6tvo^, iceptxorcret (Atxpbv Tb xiapA^io^i 
Tff^ np«i>Toaica6apa(a^ xai Tbv iTepov 8p6|Aov, xpaTeT xaT' eu6eTav Tbv 2t(i>puYa 
zpb^ ^ppov, xocipxeTai tou^ laTa(A^oug 5pou^ |Aexpt Tf)<; 6p{a{ v% toTa^Aevig^ 
v.q xoL auvopa ty]^ Bap^ipa^ tou H^Tpou, a(i>xipta x6', oupYuial y'- ^(^pxeTat 
T2 (Aev ^pb^ Suatv, Ta H vli^ npu>Toaica6apata(, toc ii icpb^ dvaioXa^ ofxou 
vTi^ Bopeio^, xdiA^jTcei icpbq dvoroXd^ xat dic^pxeTat (Aexpi tou icaXatou Tpdfou, 
ataxipta C? ^^Y- ^* ^^"^^ icdXtv dvipxeTat icpb^ dvaToXd^ xal dicepxeTat 
(A£xpt TV}^ (Ato^ OTpdTaq Ti}( xaTepxo(A^vY]^ i^ict to x<*>P^ov Bap^dpa, acoxdpta 
xg*'. 2te'pxeTat Td (a^v icpb<; v6tov Ta S(xata tou iceptoptl^o(ASvou t6icou, Td 
^e Tcpb^ ^oppdv Td 8(xata tou icpoaaT6(ou Bap^dpa<;* 6l6' outu> xd(AirT6i izph^ 
^sppov, xpaTeT tcv outov (a^y^ Tpdfov, xaT^pxeTat (a^xP^ '^^^ vepoTpd^ou, ev6a 
xal 5po<; y^^^s, acoxdpia x^' oupY- e'. eTTa icdX'v xpaTeT xac' eu6elav, wept- 
xczret Tov ouTbv Tpd^ov, Ipxerat icXr^a(ov tcu Pi^^AaTC^ tou vaou vqq uicepxf(aq 
OcOTCxou Tou icpoaaTe(cu Bdpe<i>^, StepxeTat xpb^; dvaToXd^ Td vecoari dvaxaivt- 
T^evra otxi^piaTa, xpaTeT tyjv oTpdTav^ dicepxeTai (Aexpi tou BttipuYO^, ev o) xai 
cpia arrx) xfovo^ eup^6Y) xei(A^vY} uicb y^Jv, dvexatv(a6v) ^k xap^ fi^Au^v Ta vuv, ubi' 
xipta x'. elTa xd(AXce( xaT* eu^eTav tcv icaXatbv Si(i>puYa, Tceptx^icTet tcutov 
(Aixfov,' dicepxeTat (Aexpt tcu iTca^Aevcu 5pou icXriatov tv}^ dvaxoTcv]^, acoxdpta X'. 
uiXtv xpaTeT xaT' eu6eTav tou^ auTci>^ opou^, xai dicepxeTat [Uyjpi tcu icoTa(Aou 
Mativ3pou, au>xdpta vS', 6|aou a(i>xdpta pic'. eT6' o'6t(i> xd(A7CTet icpb^ dvaTcXd^, 
xporet Tb aurb dva7:6Ta(AOV, xoTepxeTat xpb^ tcv 6x(xXaxov 5pov, a(i>xdpta x'. 
elTa xd{AXT6t 'xpb^ v6tov, xpaTeT Td auvopa tou xpoaoTe^cu At^aS(ou, xai 10 

a^epxexat ei^ Srepov XiOov eTcircXaxov 5pov, ibv ixopXsicovra Tupb? ovaroXa^, ev ci> 
xal dtv66ptov eartv, l/m iia<; twv ex£iae aa>xipta t6'. eTxa xafjixcet wpbq ava- 
ToXa^, xat divepxetat ^§(i)6ev Tci)v ^aXaiojv [jLavSpcov tou Bapaaxourtvou, ^Tepa 
a(i)xipia x', ev o) eupe^y; xat X{6tvo^ (JLaupo^ 5po^, acoxapta v6'. xa^xicTet 'Tcpb^ 
voTOv, dit^pxeTai xaT' eu6siav dtvTtxpu tou TuaXatcu xoTafAOu et; §Tepov X{6tvov 
jxaupov 5pov, divepxeTat xocr* eu6eTav icpb? v6tov et? tJjv Sx^iqv tou -rcaXatou i^oTa- 
(jLou, §(!)(; T(i)v exei, a(i>xipta |JLa', dv & eup^6T) xaXatbq X(6o<; [JLOupo^ V-^Oi; 
5p05, 5tax<*>pi2^t«)v Se^ia [jl^v Tbv ^uaXatbv TC0Ta[JL6v, xai eia^pxeTat auTbv .xal 
xpOTsT TO auTb xapaTC^TafjLov xat Ta^; Siva^ SCvag, iceptxuxXd^v toutov, d^icipx-eTai 
[jLixpt "c^i? 8if)[JLoa(aq 65ou ttj^ TcXtjatov tou ^^voJoxetou, i:^ tov itpoTcoSa tou Pouvou^ 
exu)v dvaToXtxii)^ atoxdpta px'. eTTa xdjjLicTet wpbc; 86atv xai xpaTcT .tov icporcoSa 
Tou auTOU 0OUVOU, eva^^oxXe^idv la(i>6ev to oixoicpodaTetov T^q Bdped)^, xat dic- 
epxeTai et^ to dxpojjuiTtafJLa tou Pouvou tou Xe^o^JLevou IleXdxY), eiq Tb a6vopov 
Tou wpoaorebu, Iv6a xat 'JjpSaTO, lYjia^f votio)? aii)xdpta pa'. ojjlou wXocto^, -JiToi 
^oppd xai voTou, a(i)xdpta pvt)', Tb '^[jLtau toutcjv a<i>xdpta 06'. dvaToX)) xa; 
Suat^ a<i)xdpta aicS', Tb ^[jliou toutou a(i)xdpta p[x0'. 6(jlou tcXoto^ om.dpia 06', 
[jLi)xo^ a<oxdpta p^jLp', [JLoSt(«)v 7cevTaxtaxtXi<i)v ^^^^xoaiu^v ^v^a, auv ttJ^ dvapuo6e{aY)<; 
*p;<; Tcapd tcu otxov6[jLou omo tou icpoaoTetou Ai^aStou [jlov^<; T(i)v *Op60<dv, xat 
au[JL7cepiopta6ciar^<; xat [JLeTpY)6e{at)<;, eupe^t) ixouaa wXdTO<; Tcpb? Poppav a<i>xdpta tr/, 
v6tov a(a%dpia g', [jlt)xo(; xaTd [Aeat)[JLPp(av a<i)xdpta Xe'. 6[jlou icXdTO<; a<i)xdpta ip', 
[jLY)xo<; a<oxdpia Xg', [jloS(<i>v av^', hipa yyj ?5<i)6£v tou Toto6Tou xepiopta[JLou, i^ 
XeYO[JL^VY) TY)<; r<i>vtas, xat a6veY^<; [JLipou^ tou 'OXuv6ou Staxet^x^VY), [jloS{<«)v ^C 
^[xiou. 6[JL0u Y) dicaaa f^ tkepY©^ tou otxoicpoaaTetou vf^q Bdpe<i)«;, dveu to-j 
5pou<;, [jLoB(<i)V ^exo^' ^[JLtau' ivTb<; Se tou toio6tcu 7cepiopia[JLou xai tcov atg' [xo- 
5(<i)v TY)<; dvapua6e(aY)^ -pj^; xapd tou oixov6(jlou aT:h twv 5txaiOi)v |J.ovyj<; twv 
'Op6P<i>v eupe^Y) xa6ap7c<rYetaa •pj ^apa f^? auT^(; [JLOvi)^;, (Sx; ot Tcdpoixot xdl 
6 7cp6aPuTepo<; Mooxo? xat 6 icpd^TOxcupdTd^p tou oixou ty)? Bdpe<i); e^eTicov, 
^Tt<; xat Tcap' ^^[jLdiv oux dv6[jL6TpT^|6Y) • 6fetXet 51 -^e^iabat epeuva, xai x^^P^^^t"*^^ 
6 TOtouTO<; t6tco^ [JL6Td ti[jl(ou aTaupou, xal TcapaSo^ijvai xat to^ty^v Tcpbq to [JL€po<; 
Tou ai>6ivTou i^[Jia)V, xa^ux; icpoaeTdx6Y)[JLev. laTt xat 6 7ceptopta[jLb<; t^^ vo(JLaSiaia<; 
xat 6peiVY)5 f^i; tcu auTOu oixoxpoaaTe^ou outo^* dpxeTat d-jcb twv auv6^<i)v tou 
TcpoaaTetou 'OX6v6ou xat dicb twv 7caXat<i5v dX<i)vi<<)v, Iv w xat ^t!^t(Xa(a iceTpa 
[jL6YdXY) ToTaTat, Xevo^xevY) KaXY) IliTpa, xai dwepxeTat to dvappuoxov 5Xov, xal 
dicepxeTat [t.iyjpi tou tctcou tou XeYO[JL^vou 'AYptosXa^a, ev 2) xat icdTpa (jLevdXYj 
toTaTat et^ ty)v ptl^av t^<; dfpteXat^^x^;' elTa xd(JL7CTet icpbi; S6atv, xpaTeT to dvap- 11 

puzxov, xepcx6irr6( t^v ^i^tv to5 ^uvoG xal dbiou|A0{!ie( et^ t^v {AeYoeXiQV ^ii;i(jia{av 
seTpav tijv XeyoiA^vi^v xou IIupYOu, ev co xat ypdmiaxa eupi^cav ev airt<o 
sYX£xoXa(A(Aeva, YP^^^* ^P^<! ^aaiXtx6^, Staipcov |a^v dptatepa T3e Stxata 
Tsu MupeXaCou, Se^ta Se Tbv iceptoptl^otjievov t^tcov* xal dncb t<i>v Ixetae aic^pxeTac 
ux: suOetov, Siaxepcav Ti}v SxoreiVTjv AavxdSa xat tb xaTdippaxov t^^ odycri^ 
XivxaBo^ xat aTcepxerat (Ji^pt Tij*; naXaia^ iccTpa^ Tij^ ^©'i^? YP*?^'' ' ^pdfv, 
II xac aun^' ^po^ ^a9tXtx6(, ^v o) xai TcXiQfftov (xbrvfi^ dp6€^ Suo taravTat 
^:2X(i)pt!^ovTe<; 6|jlo(<i>^ xat 6(jioib)(* xal luoeXtv xaTip^eTat icpo^ ^oppov xpoTfaJv t^v 
pixiv Tou auTou icoTa(j.ou, dcvTticepa to ^uobitv to XeYO^ievov tyjv Sxoretv^v Aaf*- 
xiBa, xat oxepxeTac [t-iyupt vr^q (Jia6pv]{ xeTpag vfi^ ix^uoi}^ ataupbv eYxexoXa^A- 
|t€vsv, ev 0) xal dpu^ l(jiicpoaOev Taury)^ TaraTat, xat dic^pxeTat xaV e^Oetav 
^.2X£p(ijv To ^uflbuv Twv 'Ay^cov AicoaT6Xu>v, xal dicdpxeTat e{? tJ)v (jt£Y<^Xr|V 
xstpav Ttjv (JLa6pv)v tyjv laTa(jievi)v iicocvci) tou orpoYYyXou pouvou, Ix^uaav xat 
Tsv GTaupbv e7xexoXa(jL(jievov, ev o) xal 860 8iv8pa icXtja^ov auT^^ ToTavTaf TCpb^ 
Bkiv xa(Jixc(i)v xfOTeT Tb xarippaxcv to xepaOev tou ^ouvou, axepxeTac (J^expc 
'k:u puoxo^ Tou XeYO(jLivou Koupxou^xaxir)^* eTO' o&cu) xd(jiircet icpb^ ^oppdv xpaT(i)v 
Ts xaTapp6axov, d^ipxeTac (JL^XP^ '^^^ TCaXatou (jiuXou, xal dvdpxeTat to xaTdp- 
p^xov lou ^ouvoO, xpoTcav to auTO dvepxetat el^ tvjv IlTipaxa tou np(i)ToaxaOdpT], 
50cv xat i^ dpx^ Tou xeptop'.a(JLOu ty)^ 5Xt]^ Y^^ tou xd(jLicou ^iyo^t^ 8tax(i>p(C(>>v 
iftarepa (jlIv Ta 8txata tou MupeXaCou, 8e^ta ^k Td Stxata tou ^ptoptl^O(jiivou 
t5;»u, eva7CoxXet(i>v Iv8o0ev Tbv 8pu(jLuiva xat Tbv eXatcjva tou aurou otxoxpo- 
isTstou vfiq Bdpe(a>{. Ia(i>0ev 8^ tou toio6tsu iceptopta(JLOu eup^Oy) xat i^ iiaTptap- 
yjxTt (jLovt) i^ X6Y0(xevTQ twv Na^jLdctov* 

DpodaTetov to MeXdviov. Tb TOtourov ^upodaTeiov otxiQ(xaTa 8eaxoTtxd 
svx exet. Atd T(ov icapoix(i>v tou auTou xpoaaTeiou. Feti^pYio^ Tij^ X^P^^? 

v/y. YuvaXxa ^wov, ulbv 'I(i)dvvTf]v, IJeuYapdTo^ IldTpo^ 6 KaXa- 

Kp2;, Ixet YuvaTxa 6eoxe(jLicTTjv, Ouyar^pa "Awav, IJeuYapdTO? Atd 

T(ov '/^iapa<f((av tou auTOu icpoaaTe(ou Ttov 5vT(t>v ev ^ta^^pot^ xaTa- 
T3]Aat<;. Yb}pd»ioy Tb 8v et^ Tb MeXavo68tov ^cXTjabv to^v oixif;(JLdT(i>v auv tou 
hepcu yjiipa^iorj t(i>v 'AX(i>v((i)v. ^oppd^ a(i)xdpia e', oup^. ?'. v6Tog a(i)xdpta 8^, 
:xY. y'. dvoToXY) atoxdpta y]', 86at; ao^xdpta e'. 6(jlou ^XdTo^ otoxdpta ^'^ oup^. 0'. 
ii^xo^ a(A>xdpta 8', oupY- C> (JLo8t(i>v g' ^(jLiau. x^P^?^®^ '^'^ ^^ ^^? "^^ ardatv 
t:j <PtXticxtxou* 86at<; a(«>xdpta y', o\)prf, y', (jlyJxo^ a(i>xdpta ^', dvaToXij atoxdpta e', 
PLijxo; a(i)xdpta x8', oup^. a', (jLo8t(i>v v'. x^^P^^^^ '^^^ Kd(x?cou, dvaToXY) a(i>xdpta 
h'; ^jat<; a(oxdpta y') 0'VY' T* P*^^? atoxdpta t^', oup^. a', (jLo8to)V tg'. x<i>P^io^ 12 

TO 'E5(»)Xa[X7:ov Ixet Buot? ffcoxapca 8', oupf- s', avaToXtj oupf. C5 Poppa? au)xdpta C? 
v6to<; ocoxapia C oupY- 6', 6jaou wXaTo^; otoxipta 3', oup^. g', pLijxo^ oioxapta C5 o^T- 
8' fjjxtcu, (Ao3((ov 0', XiTpdiv xP'. x^P<^^ov TTj^ AaYxaojjiivt)? ovaToXt] owxipta C, 
Suoc^ 9(i)xipca 2^, (Jtiixo^ xoTa (Aiot;^ OYOXopta cs', 6(aou ^XocToq o(a)xoEpca 1^', (a^xo^ ou>- 
xapia ce', [xoS£(i)v vP'Ij|jlcou. x<«>P^?iov TouAftou NcxoXdou* avoToX^ o(i)xipta y', 8601? 
o(«)xapta 8', (ji^xo<; xaTOt (xeoiQ^ aa)xdpta g'. ijxou xXiTO? oti)xdpta y' ^(Atou, (xi}xo^ 
a(i)Xfl[pta g', (xo8((i)v t' ^(itou. x<<)pa^tov Tij^ 'Exevrpoa;' v^to^ ocDxipta ^'5 cupY» 8', 
Poppdb; a(i)xdpcov a' oupy. g', R)m<; a(i)xdpta t-/ oup^. 8', 6(xou ^cXdTO? od^xdpta g' 
^(j.cau, (X)]xoq o^oxdpta t^', oupY, 8', (Jio8((i)v ig. x<<>pdf tov to Sxotvdpcv icXdToq dvb)- 
xdTd) a(<)xdpca 7', (xfjxo^; a(oxdpta g , (xo8((dv g'. x^pd^tov tou KaXa(xv(D- dvaToXvj 
a(i)xdpca 3', oupy. 8', 8uai<; a(i)xdpca P', oupy. 8', (xi)xo^ oidxdpia e', (xo8((i)v g', 
X(i)pdf tov To IIapa9(ovd8tov * v6to( a(i)xdpiov a', oup^. a', ^oppa^ atavjipioL 0', 
oupY. e', (xijxo^ a(i)xdpca 5', cupY. a', (xo8((i)v e', XcTpuv ctq'. x<*>pd?tov tou 4>ove(«><;. 
v6to^ a(i)xdpta yj', oupY- P', Poppa^ od^xdpta s', oupY- e\ [''^y-oq a(i)xdpca ce', 
oupY. ?:', 6(xou ocXdTO? a(i)xdpca g', oupy. ifj', (xijxo^ od^xdpta te', oupy. g', (xo8i(i>v 
v^', XtTpd)v XP'. /d^pd^tov T^ Ka6apd' 8uai^ ad)xdpta iq', oup^- 0', avaToXtj od)- 
xdpta Y)', oupy. e', (xvjxoi; ad)xdpta xli', oupy. g, (xo8(d)v pi6', Xttpwv X8'. X'^?^' 
9COV ii 'Opo^dfviQ ouv Tou ^Tepou x^^^pa^tcu tcjv x' (xo8(d)v vf^^ auTtj^ ordaed^g, 
Tou xal dvaYpa^o^xivou ev t(^ xpaxTcxco, iJYOu^ dvaToX^ ad)xdpta i', oupy. vj', 
86ai^ otoxdpca 6', oupY- ^', (x^xo^ ad)xdpca xe', oupy. 8', 6(xou xXdTo^ ad)xdpta t', 
(x^xoq ad)xdpta xe', oupY- 8', (xo8((i»v pytX,'. yjtapi^io^f to Xe^^^xevov twv 'Aypow- 
X(d)v, ^Y^^^ '^^ MeYa* ^oppd^ ad)xdpta le', xal iTepov Ttj^ xa6apxdaed)^ ad)xd- 
pia y', oupY- C 6(xou od^xdpca ttj', oup^. ^', v6to<; ad)xdpia t^' t^<; xa6apxdaed>^ 
ad)xdpta y', oupY- C. 6(xou ad)xdpta le', oupY. C', 6(xou TcXdTcq ad)xdpta tC, oupy. P', 
(xt}XO<; ad)xdpta xa', oup^. 3', (xo8(d)v pffa' i^{x(aed)<;. STepov xd^pd^iov tou *A7pacu- 
X(d)v, Tb dvaYpa^o^xevov Iv tw ^cpaxTcxd» tou aexp^TOu* dvaToXy) od^xdpta le', 
(xo8(d)v (x6', XcTpcov e'. 6(xou 6 (xo8ca(xb<; Tdiv x<*>paf(<«)v Td)V 'AYpauX{d)v, auv 
Td)v xa6apxaYevTd)v xat dpT(d)<; dvapua6^VTd)v, (x68tot oX'. to 8^ wdxTov tou 
TotouTou wpoaoTetou, Td pXC ^(xiau vo(x(a|xaTa, dveYpd^avTo ei? to oixoTcpodaretov 
ty)<; Bdped)^, xa6dx; to xp^zxTixbv tou aexpeTou Tz&pti/ei, 

[IpodaTetov i^ Mav8pdxXou. '£xxXv|a(a ev aurw obx lartv, outs oixt^- 
(xara 8ea7U0Ttxd. uxdpxouat 8^ ev auTd) 'irotpotxot* NixiQfcpoq tou SapaxYjvou, 
t/m YyvaTxa Ktaatavi^v, 6uYaTepa Maptav, '^a\t.^pov AeovTa, IJeuYdpcov a', ovov 
a'. eoTt 8e 6 irepiopta^xbq tou outou -icpoarrstou outc? rfiq \ii:ip*fo\j Y^i?' dpxeTat 
h:o Toij (xeYdXou xoTa(xcu tou Matdv8pou, oicepxeTai Ttphq dvaToXd; xpaTd)v tov 13 

Tpifov tbv Statpouvra xk o6vopa tou icpoaoreCou rfi^ fAOvi^q tcov ^Op6^v, xat 
ikepx^'^^^ ^^^ '^^^ itepov {x^y^ Tpdfov tbv SiatpouvTa t^ o6vopa tou npoaorebu 
KaTOTrXtv^taq rq^ ^xtoxoiD}^ MaYY^vou, iym otoxipta 6', iii{jL9rTet ^cpb^ v6tov 
$12 Tou dcvorroXtxou (JL^poug xpaTii5v Tbv aurbv [Ki^^oof Tpo^>ov xai Ta o6vopa vfiq 
RaTai;Xtv6e(a^, mt dc^iudpxeTat etg tov &cepov Tpd^ov et^ toc a6vopa tou xpoooTebu 
TO) *AYtou NtxoXoou, ixovij^ tou MoYYtvou, o<«)xipia X'. elTa xdpLirret 'Kph^ 
^Ttv ^XCyov, oicb o(i>xap{u>v e' otoxdpta 3' ^(jttau, xal dir^pxerat e^ optov xai 
avOoptov {jLoupoXtSov * icdXiv xd(jLicTet icpb^ v6tov xat dtTc^pxeTat ei^ tbv xaXacbv 
^2(jLbv ei^ To o6vopov tou icpoaoreCou KXi^^jloto^ tci>v fIeTptT<i>v, STepa ocjxdpta 
x^'. 6(jLou dvoToXv} ^' 1i(jLtou* xat xd^JLircet icpb^ $6otv t3c a&ra o6vopa tou KXi^- 
iAoco^ xat Tou icaXatou icota^jLOu, xal dbcipxeTat elq Tb o6vopov tou icpoaffreiou 
'AtCutcou tou Mavtxo^^pou, aii>xdpta y' ^(Atou* eTO' o&rci) xd^jLicret icpb^ ^oppav 
xpoTcov Toc *At2^u7cou, elca dvaxd{jLTcet Tcpb^ dvaToXdc^ 6petv6Tepov, StepxeTac t^v 
Sx6y]v tou icoTa(JLOu MatdvSpou, xat xpaTei ttjV 5x^^ '^^^ nora^JLOu, dicipxeTat 
£'!; Tb Tpdfov ec^ Ta o6vopa tou icpoaoTeibu At(6tcou Tb>v 'Opo^(<j>v, IvOa xal 
TJp^aiOy ^(ov 86otv o&>xdpta w]'. 6(jl9u xXdro^ o(i>xdpta g^ o^py. ^', (jl^xo^ a(t>* 
xipia vO', oupY- 3', (jlo8((»>v pice', XtTptov e'. Ta vuv 8i eup^Oir) y^ (JLoSbov X^', 
TTiv Ik Xofscv^v *pjv dhc(<i>Xeaev 6 icoTa(JLbg icdpav ic^pov, fJTt^ 6xdpxet (jLuptx6TOico^. 

£{l£Tp1^dv) Xal TO lcipOV TOU 1C0Ta(JL0U MatdvSpOU Tb lcXvjofov TOU ICOTa^JLOU TOO 

rT;pox6(AOu, xat eupiOr) Tcpbg (jl^v ^oppdv ocdxdpta te', icpb^; ^k 86otv a(i>xdpca 
xs', xac xpb^ v6tov itaq tou icoTa(JLou otoxdpta C- ^(^ou xXdTO<; o(i>xdpca c^, 
(i^xo^ ocoxdpta le', (JLo3t(i>v ot^' ^(JLtou, dveu Tijg uicipYou YfJ^ t^^ djcooTcaoOeCov]^ 
^apoL ToO icoTa(JLOu xat Yevo(JLiw}q (AupcxoT6icou, (boec (jloS{<i>v T^a', XtTpcov xe'. 

A(JLxeXoxi^tov To Sv xXrjoiov tvJ^ ixtaxoxv}^ npci^w)^, (i>aec (jLodtta>v X', to 
XeY6(jLevov MuxTtptv6v, xac icdpotxo^ 6 Tcpooxa6i^(jLevo( ev o^cp, T&j^p^io^ 6 
'Av£(jioTptxd?, 8x*^^ ^^^^ Mixai^X, eYYOvvjv "Avvov, y^I^-Pp^^ 'Itodvwjv. eup^Ovj 
XXI Y13 thcepYoq evTb^ auTOu tou d^JLiceXoxvjictou (jloSi(ov 8', xa6(ji>{ Tb TcpaxTtxbv 
TcO oexp^Tou 2taXa(jL^dvet. 

IIpodoTetov 6 IIpCvo^ Tb ^v \)t:o tvj^ MavSpaxXv)^. Tb TOtouTOV 
::podTcecov e6pe6v] icavTeX(5^ docxov, (jLi^Te ocxi^(xaTa to o6voXov Sx^v* 6 3i xepc- 
cpta(jib^ Tou icpoaoTeCou eariv outo^' dpxeTat Smb Tb xetXo^ tou ^uaxo^ tou XeYO- 
{levou TT}^ XovSpoxuTvj^, h 2> xat xXvjoCov auTOu dpu^ loraTat, xat oTaupb^ h 
arlmp ^t^o^t&j xat xoT^pxeTac Tb xaTapp6axov icpb^ S6acv xpaTtov Tb a6Tb xaTap- 
pm.ov. dhc^pxeTac (Jl^c tou (JLUTta{jLaTO^ tou (JLticpou ^ouvtT^iou tou tcXvjoCov tou 
hspou ^uoxo^ laTa(JL^vou, IvOa xat iceuxv) caTorcai xXvjotov aurou. xai dicb tc^v 14 

Ixetae xa(i,7CT£( Tpbq v6tov xpaT(i5v xb avapp6oniiov to XeY^(xevov tou McxpoO 
IltjYa^tou, xai dtic^pxeiai {Aexpt tou Y^Tupwu' 'Jcepix^wTei to auTb xat dL%ipr/^exai 
xdlXtv Tb ouTO dvappuoxov, %a\ epxeTai (a^xP^ "^^^ loTa(xevou Spub^ eig Tb 6fp6- 
Biov Tou ^6axo^ tou xXiQotov tou dpLReXtou tou x<<>P^ou IIptviQC, 3(ax(i>p(l^(i>v ^e^ta 
pL^v [toc d{xata] tou '/(apioij Ilp^vrjq, dptTTepa Se tou ?cep(opt(o[Jievou toxou. xaTa- 
X(|JLicdvei Tb auTO ^udxiov dptoTepa xpaTcov tov Tpa^ov tou dfAxeXbu |i,(xp6v, xai 
dx^pXeTai fxexpt xou ^^jTdiJLaTO^ xat t^^ XtOooiopa^a^, ev 2) xai $pu^ I^^T^^ 
ToraTat xXyjt^ov ocutou* xaTaX((i.TCdve( Se^ta (x^v Ta 3(xa(a tou x^^P^^u IIptvY;^, 
dptOTepa ik tou xep(op(l^o(xivou t6iuou' xd{JL^e( (jL(xpbv irpb^ Tbv BdoraYav^ dvT(- 
xepva TO ^\}mi,i}fy xat xpoTet tv)v pdx(v tou auTcu ^ouvou, xal dir£pxeTa( eicdvo) 
T)}Q xopuft)^ auTOu' xaTaX((JLicdve( aunfv, dxepxeTa( xaT' euOeiov xpb^ dvaroXd^, 
xaTaXt(xxdvet dptorepa Tbv (jLiyav Spuv tov lard^Jievov eiq to x^9^^^^ '^^ xepc- 
op(I^O(jLevou t67ou^ xat dTcipxeta^ pL^t tou BdoraYO^ icXtjoCov tou 3puc(;, Sta- 
X<i>p(((i>v de^ta (JL^v Ta $(xata Ti)^ e^TCioxoicij^ dvo), dp(9Tepa ik t6v Tcep^op^l^^iJLevcv 
TOicov xpaTcdV Tov auTbv BdoTaYav dico8ta3a{vei ttjv Xi6oaci)pa(av xat toi)? icpivou^, 
xat xaT^pxeTa( xaT' euOetav [Kiyjpi tou ^6axo^ tou Xeyo^JLdvou rfiq MovoeXaCa^, 
8(ax<i>p(^ci>v 3e^(a (jl^v [t^ ${xa(a] vf^q eic(oxo^^ dvo), dp(9Tepa ik tou xepi- 
op(l^O(JL^vou t69cou. e^Ta xd^JLXce^ icpb^ ^oppdv xpaTo^v Tb auTb dvapp6axov, %a\ 
d7cipxeTa( (JLexp( tt)^ 6$ou vf^q 8(epxo(JL^VT]^ dicb tou Ma(dv$pou xai dicepxo(JL^VY;q 
et^ Tb icpodotetov Qpivq^. elO" o&co) xd(JLXce( npb^ 86o(v xpaT(5v t^v auTVjV 
oTpdTOV, xai drc^pxeTat (Jl^xP^ "^^ (JLr)fdXou 8pubq tou lara^JLivou wXr|0{ov t^^ 
Xt6oo<i)pa{a^ xat tou Tcpivap^ou, d(ax(i>pii^(i)v Se^ta (jlcv Ta ^{xata tou ?cpoaaTe(oj 
IIp(vT)^, ToO oYtou BeoX^YOu, dptorepa 8^ Tbv TCep(op(!^6(jLevov toicov xai dicb Td)v 
ixeloe xd(AiCTet npb; ^oppdv, xep(x6xre( ty)v oTpdTav, tov ^p6Tpoxov xbv 5vTa 
l(jLTCpO06ev Ti)^ ixxXT)o{a^ tou 'Aoa)(jLdTOu, iceptx6xTe( Td xaTaX6(xaTa tou xpo- 
aoTe{ou, xa( dic^pxeTa^ tov 7cp{vov Tbv toTd(JLevov icXT)ff(ov tou 8pub^ ttj? TXepr)- 
(jL(6vou, xal Td u7c6xXrj(JLa S^vdpa, dzoxXe((i)v auTd dptorepa izphq Tbv iceptopt^^^jLevov 
t6icov, xat dic^pxeTat elq Tb y/(ko^ tou ^6axo? tt}? SxopJoxi^va?, Iv6a xai ■JSp^aTo, 
8(axu>p(!^(i)v ie^td (JLev Td d{xa(a tou xpoaaTe(ou np(VT)q, tou d^^ou BeoXoYou, 
dp(OTepa ik Tbv xep(op(!i6(jLevov toxov. fo(i)6ev ^k tou TotouTou xeptop(a(jLou Sort 
xal •rt SxepYo? xai vo(JLa8ta(a, f^xiq oux dve(jLeTpi^6T). eJoi 8^ xai iXdiat evvev^- 
xovTa xop(jLo(, dp66^ TeooapdxovTa xai 86o^ xai ^Tepa devBpa Staf^pcov ^Tccopcov. 
HpodoTetov al TaXafSat ouv tou t6icou t^? Ad^T)^. 'ExxXT)a{a 
X(66xT((TToc, u7coxipa(JLO(; xai Te6up<«)(jL^vT), i^ uwepaY^a 660t6xo?, xai ioici^Tta Xt6o- 
iCT)X6xTtOTa dv(i)Yeb)xdT(i)Y<x Tp{a. 6 8e 7cep(opto(JLb? tou to(o6tou icpoaoTe{ou oux 16 

eupeOi; ev t^ T:paxTixq>, aXXa lAoSicpLbv l^rei (tovov, (i>^ eTvat to 5Xcv Tcpoijreiov 
ouv ToO Toicou vfi^ Aiitfi |AoS(b)V 4^^^', XtTpcuv dexa. to auTO dva(ii.eTpi^ffavTe; 
xai i^eX^ eDpopiev o&ro)^, xaTa ty;v 7cep(Xr|(|/[v tou lupaxTcxou tou aexp^TOu. eupe- 
&i;(7av $e ivTOc; tou xeptopiafjicu tou toio6tou 7cpoaaTe(ou SevSpa eXaix^ xat eTepa 
!£vSpa xip^t(jia 5ic(i>pQ>v $taf6p<i>v. 6]jlou 7:apotxoi ol eupeSevTeg eT^ Te Tb oixo- 
^ciffTeiov Tijg Bipeu)^ xal Ta eipr|{xiva icdvTa xpodoreta, Stl^euvapdTot ouSei^, 
IwvolJeuYapdTOi tt)', Pot8dTot g\ xoiwtxdptot xe', Ix®^^? *PY^ dXoY» xal Svou;, 
TsXouvTe^ ol (xev Stl^euYapdTOt xat ol (jLOvol^euYapdTOt inrep auv(i)vi); xai xairvtxou 
fiorn^v, dva vopLiofAaTO^ 4v6{, ot ik ^oiSdTOi dva vo(jL(9|AaTO^ i^(jL{9eo{, xai ol 
mvtxdptct oi IxovTeq 5vou^, dvd vo|Ji(9(JLaTo< i^(jL(oeo^, u){ e^uaodTOi' ol ih (jLi) 
Ixcvie^ Svou^, dvd (jLtXtaptatcov y'? xapexcvTeq d(jLf6Tepot xai uicip evvo(jL(ou Td>v 
dpY(5v xTiQvcov xat dX6Y<i>v xai 5vb)v auTb^v, IxooTog dxTi^(JL(i)v, dvd |jLtXtapta(ou 
Ivc;, xat uT:ip T(ov icpo^dT(i)v auT(i)v xard Ixotov, Ixaoro^ dxTi^(JUi>v v6(Jua{JLa a', 
xat xaOe^^, ^^^uv ei^ Td wevn^xovTa, xh ^(JLtau* xal uic^p Xii^poKd%xo^ T^q 
xaT£xo(JLevi]^ icop' IxdoTOU cdnm -p^q, xaid 5exa (jlo3((«)v v6(jLta(jLa a'. lari ^k 
X2I iQ TOfftxt) l^oSo^ Tou toio6tou xpoaaTe(ou o&Td)^' 6 xoupdT(«)p urcep tou SXcu 
Xpcvou, uicep (jL^v ^6^0^ ourou vo(jLia(jLaTa p', uic^p S^ dv6vaq aiiTou dvtt a(TOu 
[icBi(i)v 8(i)Sexa, v6(jLta(jLa a'* xai inc^p auvY)6e(ag tou eictoxeicT^TOU xaTa Sixa 
vs(jLca(tfc(«)v, v6(jLta{jLa a'. xat 6(jlou icdaa 1IJ elaoSo^ T(i>v auT(i>v npoaaTe{(i>v vo[xt- 
qjwrca t^, d^' wv i^ Toxtxv] l5o8o? vo(JL(a{JLaTa -jf', xat Xoticd icdvTa t'. to6t(i)v 
c&cb) ?capaSo6lvT(i)v tcd \Upei tou 7cavuicepXd(jLicpou TcporcoTcpo^Spou xat icpmo- 
^sTtap(Tou xat (jLeydXou So(JLeaT{xou, xupou *Av3pov(xou tou Ao6xa, Tb Tcapbv 
'pcEXTcxbv i^eT^6Y], 8 xat anrffiiaq uTCOYpa^^v xat 7ctaT(i)6^v icap* l{jLoi3 e;ce566Y]. 
imjvt touv((i>, 2v8ixTt(ii)vo{ ta' f. 

*H uTcoYpa^i^' f 'A5d(jL, icaTptapxtxbg voTdpto^ xat So(JL^aTtxo^ 
Tou aexp^Tou tou olxov6(xou .-|-. ETxe 5^ xai 0o6XXav (jloXu^5(vv]v 
xiTfa)6ev d9cv](i)pT](JL^vii]v, xal uTCOYpa^KJv •[• *0 euTeX^? (jLOvaxb^ 0e6- 
xTlaTcg xal xa6Y3Yo6(jLevoq [fij?] TYjq DavaxpdvTou (jlovy)^ f. 

f Tb xapbv ?aov Tcapex^Xvj^^v d;cb tcjv lva9coxet{JLdv(i)V x^P~ 
it(i)v ^v T(o 69' Vj(jLaq UpoxapT09uXax(({> Tij^ (jLY]Tpo9c6Xe(o^ MtXi^Tou 
xal ladtov eup(i)v utc^yP*^'^* t* 

f (jLV]TpoTC6Xeo)g MtXi^Tou Ttdipyioq .... paao- 

Xa(jLv f. 

ExempZar. Florides numero 61. 5. Fide notom od numenm J. 16 m. [6587—1079], mense martio, ind. 11. 

Sanctus ChristodvluB , infirmUaU et incursiombtis Turcarum coactue eoccedere e 
monasterio Stylo in monte LatrOy commitUt moderatumem coenobii monachis 

Sabae et iMccte. 

f ''EvTaXfxa y6v6[ji6vov icap3t Xpi(jTo8o6Xou (AovaxoO xal xaO- 
YJYoyfxdvou Tij? ev tw Spei toO AotTpou (xovtjq tou 2t6Xou xat Iwt- 
[SoO^v] Zi^a, T(j) Tt(Jiia>TdtT(i) (xovax<^ xal ev xupCo) ?caTpl i^(ii.(ov, xal 
Aouxa, (jLovaxo) xal oExov6(ji.(i> Tij? a^T^? (aov^^ tou Lt6Xou, (atjvI 
(AapT(ci), (v$tXTt(i>VO^ ^ f. 

f 'Eicet T^v eiciorajiav t^? dv tw 5pet tou Adrcpou (aovi)^ tou St6Xoo 
dcveSe^i(jiv]v xal 8ti t^v twv wpaY(JLiT(i)v (iv(i)(xaX{av xat t^ ^ouaflfv (jiot dtoOi- 
vetav 01) $uvaTd)^ S^xov tyJ Xoxouoy) (Jiot ae^acT^jL^a (jtovyi IvStaTp^^^at xal 8t' iauxou 
TV]v TCOt(j(.avTtx^v eictBe(^ao6at, dXXa 8ia tv)v i(jL^v a8uva(JL(av, val [u^^f xal Se' 
^Tepa^; avaYxatOTOTac; JouXeta^ o^ tt^vSc t^jv xaO' ufiaq (jio*/vjv (x6vt)V (b^eXo^aa^, 
dXX* ffiri xal SXov to 5po<; xotvu)<;, dixoSv){JLetv [jl^v i^(jl61{ 6x3ta2^6(jLeOa. S S^ 
Xetic^v eoTi, St* Mptsn^ xk xotvrj XuaiTeXouvTa toi^ irveu^JLarexotg xorcpiatv i^(jlcov 
xat dSeXfoT^ ext(JLVY]aTe6eoOai xpoOu(jLo6(jLeOa. xat 8ta Tonka 86o Ttuv oXXcov 
(jLovaxwv OTcoxpCvavTe?, iiYOuv ai^ tov aePaa(JLt(iTaTov (jLOva/bv xal icaT^pa (jiou, 
xupiv Sapav, xal a^, Tbv euXaPioraTov (jLOva^bv Aouxov, tw (jl^v T7;v twv tjwxwv 
evewiaTeuaa(xev eici(jLiXetav, tw 8^ Aouxa t^v twv zp[aY(JLdT<i)v ttj? (jlovtJ^; ^povT{8a 

xa]aav 

Tt)v 868o[i.dvY)v (jLot dtTcb Twv lepwv. xav6v(i)v [e5oua]iav ^iri toi^ 

d8eX]yu)v .... lxY)<;. 6 8e (jLovax©^ Aouxa^ ty)v twv TcpaYfjLohrcov tyj^; (jlovyjj; xat 

Tdiv 8ia96p(i)v Ta wivra etq 

aY)v dvaq) . . . . e . . atv. 8^ov u^jLa? (jLeTi f6pou Oeou Td^ dvaTeTaY(Jt^va? . . 

5 aol (JL6V, T(p 6at(i)TdT(i) (JLOva^w xat icaTp( (jlou, xiipw 

Sdpa, 8t' eict^JLeXeia^; Yi^^soOat d8taXe(icTou Tbv twv dTdxTiov (xovax^v lictaTY)ptY(i.bv 
xat T^v Twv t|A>xixwv a9aX(JLdT()i)v 8t6p0(i)atv, d86(a(; oot ^xx^opv^Oe^oYj^ icap' i^(Ji<il>v, 

(JLY) (jl6vov lictT[. . . au]ToTg d7ctTt(JL((*)v dXX' eT icori ti^ twv d8eX- 

^v (JLY) Tw xav6vt Twv (jLOvax^ov OTOtxo^Y) xat t))v Tcp^TOuaav (jLovaxotq 9 . . . 
aaatv, dXX' evx^rta tyji; 7Cveu(JLaTtxY3<; ^povoiY) ^taYo^YY)?, vouOeTetv (jl^v . . . . 

dwdYetv xat dTCtorpd^etv %phq ih xaX6v. eJ 86 y^ 

d8t6pO[(i)TC(; (JL]ev[et] (JLeTd 86UT[epav] xat t[p(ty)v 7c]ap[a(veatv], e5(oOeTv auTov vqq 17 

{icvij^ xat &^ |jiiXo< atarpcoq tou a&[ijono^ Ixx^Tcretv tcov dSeXfc&v, Tva [ji^ 
za[pa{Tt]o^ 3ta[cTpo]^(; x[aci To]i^ i[XXo]t^ yiYriTai^ li[o>f ae] icapaaxeuflE2^6tv 
zivTa^ et^ oe tou^ X[o7t9]fjiou< aurdv ava^^pecv xal (a[^ i;ic6xfu]fov Ix^^^ ^^ 
?^ "KTiyuoL' &a%tp -fop i^jjLiv aicb tuv xavdvuiv S^SoTai touto, o5t<i> [xal icpb^] 
o^ TYjv e^ouoiav T[a6TV)]v |JieTa^t0o(t^o(jLev. xal S^ Tb>v aSeXfotv pL^ 6£Xoi icaripa o^ 

• 

l/&ti divO" V^{Ji£»v xat e^o|JioXoYeta6a{ oot tou^ evoxXouvra^ oait£> Xo-fi[o|Aouq], ou 
iTft; (jiepQo^ loTat t(i>v di3eXf(!i>v, iXX* a>( ti^^ icveu|Aanx9j<; 2^e6YXiQg ixTb^ xal 
TsO <Ua>]»jonoq tuv aBeXfiov yevifoeTat iXX6Tptog, S^ov oe \i,i\ Ttva tuv dtSeX^Sv 
sav Tb>v ouvi^ecAv aicoXt|jLiciveo6at dEveu o(i>|jiaTtXY)^ appuoT^a^ fi doxoXCa^ tou 
evspYetv Ttva StoxovCav, d^XXdt icpb^ toT^ dfXXot^ xai ti)^ lxxXT]oiaoTtxi}q ^pov- 
Tt^etv dcxoXou6(a4;' xai ou |jl^ 6 xupt^ Zi^a^ xal icarvjp i^|jig>v TOta^riQV l^et^ 
Tv)v i^ouo{av xai dv6' i^(ju«>v xa6T2Y[i^av)] toT^ (jLOvaxot^ tojv etq t|»x^^ ouvT€tv6vT(i>v. 
ei:et Se xat oo{, w euXo^et (jLovax(j> Aouxa, tvjv olxovo(JL{av zQDf Sta^ep^VTuv 
i^ xa6^ ^IAO^ jJ^ovvj dcve6^(jL66a, Siov oe icaoav oirou^v xat iict(jL^Xetav eloo^etv 
£'1; TY)v oOoTaotv T^g [i-oyq^ xat tcov StafepovTtov auri} xat (Jii^e auTtl&v xaTop- 
pa6u(jLetv, (jLi^Te T^g XP^^^ '^^'^ ideXfciJv xaTa Tb ev3ex6(JLevov di^xeXetv, dXX^ 
[9::c]udai(a>^ Tzd^not SievepYeiv xai o{xovo|jLetv xaT3c Tb lvdex6(JLevov yv(i>(jlt) xal 
ei^oet 710.1 tou euXa^eoTiTOu (Aovaxou xat icaTpb^ i^(jLi5v, xupou Zd^^ deov (jl^) 
T»3 ou(jif dpovTO^ TT) (JLOVi) xpoTt(jj6Tep6v Tt ip(^(saabai xal (jL^vTOt vfiq ^maybTfiaq 
ToO 6e{ou vaou iici(JLeXeto6at, 8dov u^jlo^ ^(JLfOT^pou^ o&co) Tdt ivTeTaX(JLiva u^jlTv 
Stevep-fetv, il>^ icpb 696aX(jLo>v IxovTa^ Tbv tou 6eou 96P0V xat Tbv licif)pTiQ(Jidvov 
xfvBuvov Ti^ 6xvT]p(d 8o6X(i) exe{v(i> SedtoTa^, (b; d^v o&cu) 8taxe{(JLevot dxaTiYV(i>0T0t 
|i£v loea6e toT^ iv6p(aicot(;^ tw Te 6eo) euaicoSexTot ^av^Te xai twv aitdviwv TuxTjte 
^oeOfaiv. Ixt to6t(i> fap xat to icapbv lvTaX(xa ttJ [uicoYpa^rj] xai vji o^paytSt 
r^^ [ictoT«i>6iv] eice$66T) [u(jLtv] (jLT]vt xai {v3txTtb>vi Tot^ icpOYeYpa(jL(i.^9t(; f. 

Jlrcfte^ffmf?! c^r^. SigUlwn deest. Flor. II ('ExxXT)OtaoTtx3e |-]fYP>?ocO f^ro 1. 

IV. Sine aimo et mense. 

Sanetua ChrUtodulus lUteris ad patriarcham datia defendit se et administrationem 

monasterii Styli in monte Latro. 

f [AeoTOTi (Jiou] &7(e. xaXT) (jLev iq xpoT^pa xpooXaXta t^i; i^^m^Yfi^ 
9GU xat ^ iiktfi^ d^(jL62^ouoa tu> icveu(jLaT:x(j> W^^ "^^ apevqq oou, 5Tt eu^jieva)^ 
oot(i>^ i^^aou; tou^ dh^a^{ou^ [xat] eT$e xat xpooeS^^oTO, (b^ xat ^iyijttaq Ixj^v* ^eXi^- 
ffooa xal ixoTY^t^^^^ ^^ "^^ ^h '^^ ^^^ el»(jL^V6tav* i^ ^i ye X6oi^ i^ $o6eioa 

2 • 18 

i^lMV ^v T^ \f,irfiki \ikf Ta>v tcoXXuiv aiTOUfAdvci) VjiaSv iMCO|AViQ^xio, |ii6vov S^ chro- 
XoYOUf^ivoDVy Stco)^ o& 82< iduvi{8iQ[A€v SSeiv tTjv iYccM^vnjv oou xal Ti}v im* out^^ 
xapic(i>9aa0a( euXoY^ov, T(^ ^6U(jiaTtx(A to6t(i) v6|jl(i> xat V^fJieT^ Ivavtta xivriQ 
vqq xpoT^pa^ ixe(vT)^ xae icpoaXaXcdb; xat ^ikia^ xaOeanjxev, 5Tt |jlt) 8(5pov 
T^v eitXoYiav 0o6XeTai 3o0i}vat i^(mv, aXX' dvTl XF^M^<'»^) ^^ o^^' 2^^P ^XtcC- 
aajJiev. el (Xiiv oSv [jl^ xgtt' dbtpa^ Ttov o(i>v xoTexpiTi^aev dxo(ov &ic6Xt)(|/{( Tt^ 
oOx ixatvou|jiivi], dXXJi xal Ttj) euX^Y^o^ iicoXoYeioOat lO^Xovtt 06pa 7cap3e Ta^Toe^ 
d(V^(jixTat, 8^ 8i) v6)jio^ Ttj) ippextdq iO^ovTt xp{v6tv [t^c] 7cpiY[A[aTa] dicopi^aTo^ 
xetTat, [Lffii T7)v i^|UTipav xookrf^ dbci&ov) dncoXoY^ov, dXX* ^v I^uy(^ 8txatoo6vT)< 
T[a]XavT[66a]a{ a2)[T^v xai] dvTticapaOelg toI^ xaO* Vjfjuov XaXT)[0et9tv], o&[t(i>] t[t) 
Tou 8t]xa(ou (Jio{pa xpooT^Or^Tt' i^ ^ t^ Adnpta 5pet [tou 2t]6Xou [Xa]6pa hxs, 
(jiiv doiAi^Topa Tbv iv 6o[{ot^] xept^6T)Tov QaOXov, o63i Ttvt ik Tiav &pxe((i>v 
uxoTeOetoa ^a^verat Tcap* dxe(v(j) il) t(i>v |jieT* dxetvov t^v l^oua{av To^nQ^ ix^vT««)v 
TcaT^v, &XX' incb (jl6vo) t^ d[XT)0]6t x[u]P[ep]vi^ tiov i^(X6t^v ^'^(«^v XptaT(^ 
xaTaXeXencrai, xal touto 5 Te ^([o]^ exe(v[ou] ?capt[aTa], dv(iYpa[iCTOV l^fdv xal 
t]^v TeXeuTa{av tou oiY^ou xept ttj^ (aovtJ^ 8taTor^v xai TlXXa to>v irfffd^"*^ 
5aa 8^ (Jt,i) Tv) doxouar) Tt(jLt(i)T^a &Xt) ixixoa)ji,o6(Aeva, &q dcxpTjora Tot^ exOpoi^ 
dhc6icd|ji.fOT]aav. et ii xiq toSv icpb i^[jui)v xapd Td 8taTeTaY(iiva Taura t6Xu>v 
xatvoTO(Ji{av To6TOt( Ivexo^T^aev, 5aov ItcI (jl^vt) ttJ tOu %^^P'^'^^^ ofpaYtSt, ouB^ 
to6t(i>v xpbq Tb dXT)0^^ iart 5(xat[ov]. hcel to( y^ ^^^ TdXXa o^^v i^ tou 
d*f(ou dt^aTa^fv; xapaTdOpouoTat ^ i^XXo((i>Tai Tb auvoXov dexpt t^^ [Seupo]' ouSe 
^dp 5aa 6?(i>[0e] ^(veoOat [ext T]oXq uicoTeXiot tt) ixxXT)a(a (xo[vaaTV)pio]i^ [^^]^ 
icoT^ gcdpo3ov xal ^t t^ xaO' "hv^ Ta6TT) tou AdTpou Xa6pa, x&v StoppaYeTev 
ol TauTa T:ap6piJLT)V66ovT6^ xae xpo^avo)^ tt) Xkrfielct (jLax6(JL6voe xae icpoax[Xd]TT6iv 
oux lp[uO]pt[(i!>v]T6^ Ta6TT) Tb «l^euSo^* o3Te y^ oI\mh [d]v tq ^[e^X]{(i) ttj^ ix- 
xXT)a(a^ l*f]f^TP^H^^ f avifaeTat, o&Te (■><; uicb X6*]fov 6t^0t) icotI Tt^ tuv xorr- 
ap^a(jL6V(i)v e?jcot [xot'] dv xdv eTicoe, t|/eu56(JL6VO^ icdvTi) loTat. i^[(JL6t(] oi5[v] 
Tcpolq TauTa 3taT6tv6(jL60a^ ou^ 5ti tou^ X6you< ^eSotxa^jLev* xaOapdv y^P Oeou 
XdptTt xae dppuiconov tt)v auv6(dT)atv £x^(JL6Vy dXX' 5Tt xatvi^6(jL6vov ix v^ou 6p(i;>- 

(JL6V TO 7cpdY(JLa, xai tt)v . . a(JLev x...vu... (xev 

xaXbv fdp XoYtl^6(JL60a Tb fuXdrTetv icoTdpiov 5pou{, xat dvaY)utiov TOt^ xord 
TT)V ^oXi)v Tou Oeou icoXtTeuo^jL^e^ xat t^v aikrfivi xoXtT6{av Toiv (jLovax(Si)V daiva- 
l^o(JLivotq ^eu(jLactxo^' [d)^] t6 ^e 5pta icaxipm (jLeTortO^vat tou da((JLovo^ dlfvTtxfu^ 

xal Th>v ?c6t0o(4iv(i)v a2>T^* XP^K^^ V^'^ Y^ "^ ^^^' "hv^ ^^ ^^Ti^] M^lp^ 
xat Iv (jL6Toua(a to6t(i)v auTdpxee eX[d(JL^]avev. ei 5e xai dbc(i)Xeae Taura, oux 19 

^l^ oTTtot TiJ^ imok&laq jy^K'^^ ToOtuv- 068^ f^ St6 xb xoEKibv lip^orro, 
TYTVcxaura ^(A6v, xou aurot t^< db^ftog taOtv}^ pi^vf)^ 9cpoi2Yo6(Aevot, Tv* l^^t Tt; 
etxetv, w^ ^v (AeTaYOYStv ixetdev oirci, dXXdc ^ Tpto»v to6tii>v lvtai>x£»v, d>( 
|i^ c»f eXov, Ti]v icpooTaa(av Ta^Tvj^ ivext9T€6^v icapaxXifoet til&v T^Te xpaToOvtiov, 
bKfl^bux £xop(jf<S>8if) Tb xoxbv xai icovtoxou iiceTioOt) t& 6liporrpa t£»v ix^^? 
5n o&x jjv 8taicpi^ao6at, 5oa i^4Xo(Aev, i)OeXo|Aev 8i icivT«>^ ih rf^ (AOVf}< 
6U(Af^v «X^ Tuv dlXXiov, 5Tt xal (^Xov el^0(A6v xot^ iicfYV(i>otv, Kopof povSv 
^ X^Y^, xai d>8(vo(Ji6v tijv aOarafftv vfi^ (aovvj^, 8tb xai o68ei^ ilj(MV Tii>v ix^- 
9pdv«0v d^A^Xeiav irfnakioexou ^ ^aOu(A(av* 5oov yop dhrfjxev i^(Atv, xai ioicouSi- 
aofAev xai 5tavtoY)(A6v et^ Tb 8tao(&oao6at Taura* et 8i (a^ lox6oa(Aev, (AtxpoO 
Selv xal icepi aM)v t))v (<a>i)v ol (A^XXovTe^ xtvSuveiioat, oOSei^ i^(Aa^ xoraStxioete 
v6(A0^ ^ dict^A^^Ml^eTat dtvOpcMco^, 6(Mq xpCvetv iO^Xiov toc icpoEY(Aata. XkXk t^ 
(xh t^^ deicoXo^o^ ivTouOa X6(a0a>, il^ 8i tou xaXou xpiVi^ Tf) dbftiMuvg aou dh^a- 
t^Oettat' oT(Aat y^^ ^^ l^^Xov l/et T:veu(Aattx6v, ^oicep xai iciiceia(Aat, 06 icopa- 
tpoici) To5 e&Oio;, ou8i icpb tou 8txa(ou Oifoet Tb d!5cxoy, ii>< t6 y^ el^ ^(ao^ dh^- 
ijxov, xai et^ icpo&irtov x{[v8uv]ov iauTob^ i(A[P]aXou(Aev b^kp tou xaXou xai 
9txa(ou a&iou f . 

f *Q^ 8ouXo^ dbvol^toc ToX^Aifaa^ lYpatjia f . 

-|- Tou (Aovaxou XptaTodo6Xou xai xaOv)YOU(Aivou tyj^ Iv tu 

AiTpco Xa6pac Tou 2t6Xou, 5o6Xou dva§(ou f. 

Cffiarta seripta mana propria S, CkristoduU. Ex aversa parte cfunrtae 
icripta erat retponsio <eu Xuot^ patriatrthae constans stptem Uneis, quae obtecta 
ett charta ei agghUinaia. FUjt. II nro 11, cum titulo erroneo: ^aov yP^^^C^o^ 
3e(voicaOT]Ttxou xepi t^^ (aovi)^ toii Aotpou. V. 6587 — 1079, mense augusto, ind. H. 

Imperator Nicepihorus Botaniata montuterio S. loannis Prodromi in Strobelo, 
condUo a sorore Constantini Cabaluri, concedit lihertatem et exemptionem ab 

omnibtuf tributis. 

f . . . ^xxXY)a(a? xv)8e[(A(ii>v] . . . . xai to (A6Y(aT»)V te 

al>]T^v ilj(Atv ^tda4>tXe6eTat 

xat t}]v ^aeXe(av Xpiatou .... etat t^v a{(ovtov toto 

CX0100G . . . b>^ ^X^(A^vy) ilj i^(Aet^pa e^a^^ta lintxouaev [eu](A6v«K Tij; Seif [06«»^] 

ti)^ alKcadiXfV)^ K<dvatavt(v[ou] . ou 

2* 20 

Tou Ra^Xo6pT) xai [t]v2 caxf^QBi 96vdpo(Aov xac 6 

{jiVT){JL0V6u6ei^ mjxdiek^^ toOtv)^ dbcociq ^iou^ 

dicExefpijoev ix Oeo^(Xou<; -)fV(l^{j.Y2< xal Tcpoaep^oeio^ ix xatVYJ^ (JLOvaontpcov ou- 
9Titaao6ai Iv toi^ Stafdpouatv exe(v(i> xar^c tv^v ZTp^^njXov, |xi^(i> ik toOto ox- 
apT{oa<;, (At)8^ Tb tt)^ oixeia^; ^ouXifaeiix; dxTeTeXexib^; Tbiv IvOevSe [uzim^, a&vri 
^k. t3( Ixefvou Siade^afx^W) d8eXf3c to6t(i> d^p^vigoe oireOoaaa x6 xt lAovaantpeov 
dbcapT^aat xal t^c eXXeficovTa dxxXv)pa>aat xal (ji.ovaxou^ ivTo^ai ec^ So^oXoY^av 
xai alvov tou ;cavT(i)v ^onQTOu xat SeoTc^TOu 6eou. i^Ti^aaTO youv 6ep(Ad>^ dcYav xal 
icepi7ca6(i5<; auvep^bv xal Ti)v ^aatXeCav (jlou etXiQf^vai dici ti) Tota6r|r) 6eof tXel 
icpi^et xat dcY^* ^'^ ^ i^iJieT^a e^^^eia 6aTT0v ^ X6yo(; ^ixXtvet<; 'Kapinrye 
T^ dcxoo^ xac Tbv icap6vTa xpua6PouXXov Xdyov iinope^e, dc' ou 6eaxiCet xac 
l-pieXeOeTat |jiivetv t})v ^6eiaav (jiovt)v tou KaPaXo6piQ t^v ^v 2TpoP^X(i) 8ia- 
xe((A^vv)v xat i%' 6v6{jiaTt tou Tt(Jitou QpoSp6(JLOu $eSo(JLY)(JLivv)v auTodiaicoT6v Te xat 
aJ>Te5o6acov xa6* dauT^v dYO|jL^vii)v xat 8teu6uvo(jLivif)v xaTd to (jl^XXov ^t TauTYj 
7evia6a( icap^ T^q 3Y)X(i>6e(aY)( -yuvacxo^; tuiccxov, xac (jLi^e (ncb ^aatXcxd xat 
'icaTptapxtxd ?j Ixtaxoiccx^^ (jLi^^Te (xy)v u7c6 Tcva l3c(k>Tcxd xal auT^svcxd Bixacoc 
d^eo6ac icdwcoTe, dXX' eXeu^eptdl^etv xa6ap(oq xat icXouTeTv to av>ToBdaicoT6v tc 
xat eXeu6iptov, i^xouaaeuea6a( Te Ta6TY)v t^v (jlov^v xac Td ev oojTri ScafipovTa 
dicb icdaY)(; xac icavTO^a^ iicY)pe(a^ Te xac xax(oae(i>^ xac {jli^ tcvc ^etvac T(«>v 
dbcdvT(i>v xa6' otav8T)Tcva axi)t|/cv i) icp^^aatv ^iCY^peaartxb)^ TauTY) xat TOt^ utc* 
aM)V xpoae9C(T(6ea6a(^ ec (jli^ y^ 0o6Xo(to 6 TOto(/c6v Tt xot" auxi)^ Staicpa^d(xevoq 
icpb^ To ^aq dvY)vuTOt? iictxetpetv xat icivTe X(Tpa? y(jpwioM X6y({> icotvij? xaTa- 
6io6at ei^ Tb t&v olxetoxcov aixpeTov, ^v !o xal 6 icapo^v xpuao^ouXXo^ X^^o^ 
xaTiaTp(«>Tat. e^uaaeu6i^aeTa( ^k aunl) Te i^ (jlovy) xac xd uic^ auTY)v dicc Te 
(jLCTiT(i>v, eicc6eae(i>( (xovoicpoa(i>ic(«)v, dYopag (jLouXap((i)v, (jLeao(JLOuXap((i>v, ^op3(i>v((i>v, 
(jLeaoPop8(i>vi(i)v, Ticmii^v, icapticxtcov, 6voxy)X(i>v((i>v, 6vo6v)Xeib>v, (pop^d3(i>v, ^ob>v ^pf a- 
Ttxu>v xai dYeXa((i>v, X®^^9 icpo^dT(«>v, alY<«>v, dYeXddcav, ^ou^aX(oi>v xal Xoticc^v 
TeTpaic63(i>v, xaaTpoxTca(a^^ xaicvcxou, o!xo|jl6$ou^ l^oicX(ae(i>^ xX(i>((jl(i)v ^ to^otuv, 
icapoxY)? XP^^*^^ "f^^ X^FQY®'^!*^^^^ 5cxaaTat<; i!) icp^ixTOpatv, ^^(ovi^aed)^ atTou, 
oTvou, xpt6(i>v, ^p(i>(jLou, dXatou, 6aicptou xai icavToi(i>v aicep(jLdT(i>v, xoicy}^ xal xorca- 
^t^aa|JLOu olaaii^tvog ^uX^q y) (jLeTaxo^JLtSijq ^T^pou eiSou^, icp(a6(i>^ aavi8(a>v, xT(ae(u^ 
XeXav8(a>v, dYpap((i)v, ^ep(jL(i>v(i>v xal lTip(i>v icXo(fa>v, ix^oXYJ^ xovTapiT(i>v ^ §Tip(t>v 
aTpaTtdyctSv, xa6(a{JLaT0^ T(t>v ^v uicepoxi) dcpx6vT(i>v, xpcT(ii)v, aTpaTY)Yciv, 6i:9or(pa/^iia^^ 
hKOvtdv xac Xoiico>v dica(TY)Tfa>v, icapox^i^ xavcax(ou i) dvTcxavcax(ou, ex^oXY)^ yipim^ 
xai x^P^^^I^^^) foaaiT(i>v ^caTpof^ xac dicXi^xTo^v ixi ic6Xe{jLov dhc(6vT(i>v ^ 21 

(rxootpef^vxwv, (AtTCRinv &OavfleTfa>v 4) TOicoTVjpigTu^v To6T(iyv xori idvtx&v i) aXX<ov 
Tivyy, icpdiTOxevTipx^^ ^ icp09eXeu9t|Aa((i>v, (AovdotT^pcov icp^a^et^ drY^vrcov i) ^- 
opwTOu^ i) xoTi Ttva oXXiqv xp^iav Stepxojuvfiiv, icapox^i^ *fvrr^[»,cno^ l^ OYopo^ 
veYewjiAivou, dcYY^siflt^) icapoYY^c^oi^ )^i Xoticij^ dacdai^ ernQpeb^. 8ib xap- 
rffucaiJieOa xat iccbrca^ i^ao^aXil^^iAeOa dbc6 Te t(i>v xaT^ xatpob^ 9axeXXap((i>v 
YevtxAAv xal aTpaTtdmxti&v XoYo6eTa>v, t(5v iiA vq^ i^iJieT^pa^ oaxiXXv)^ xat tou 
^ecTtapbu, otxo*/6(Mdv T(5v eua*Y(iSv otx(i>v, T(dv iicl T(i>v ocxetax(i)v xai t^ov if6p(i>v 
t^v ^aotXtxtdv xoupaTope(b>v, eiStxoW, Y^poTp^^tov, T(dv iict tou 6e{ou ilj(i,o>v TaixeCou 
ToO 4>uXaxoq, xoupaT^pdiv tou o&cou to&v 'EXeu8ep(ou xal to&v MaYYOvuyv, olxt- 
oToibiv xat To&v &ic^ auTOu^ icp(i>TovoTap((ov, XoYaptaaT(5v, xapTouXap((dv, ^ortXtxii^v 
voTopitov xat voTap((i>v, Sti Ik 8o|AeaT(x(i>v T(i>v oxoXuv, Souxdv, xaTeiciv(i>, orpa- 
-njYi^v xal im d^ticpoa(i>ico6vT(0v auToi^, Ta^tapx(i»v, Toup(AapX(ov, (AepapxSv, 
'/.(ipTOuXap((i>v Tou 8p6(Aou xai tuv Oe(AiT(«>v, xo(ai^(i>v t^^ x6pTiQ';, 8o|AeoT(x(i>v 
iiiiv 6e(AiT(dv, 8pouYY^oxo(Ai4T(i>v, icp(i)ToxevTatpx(i>v, icpooeXeuot{Aa((i>v xai Xotic(ov, 
xpc^ To6Tot^ xptTG>v, iicoicT(3v, 0TpaTeuT(i>v, 6pO(i>T(ov^ avaYpa9i(k>v, PaoiXtxtiSv av- 
6p<^(i>v hd Ttva^ dbcooreXXo^A^v tou 8v}(Aoa{ou 8ouXe(a^ icp(i>TovoTap((i>v, voTa- 
pt(i>v, ouv(iyvap(b>v, d>ptap((i>v, ToicoTigpiQT(i&v, ffapafuXflcx(Av xat icavTb^ ^^ou 8ouXe(av 
7oG xoevou |AeTaxetptCo(Aivou, tou [Lffiha Ta>v dbcavrtov iv ol(i>8i^0Te XP^^^ ^^* 
otov8i^a Tp6icov lic' &8e(a{ Ixetv aOeTeXv i) dtvaTp^etv Tt (Aeptxd^ i) el^ 6X6- 
xXripov Twv ev tw icap6vTi yupniao^Xktd arrfiXKUA 8tetXT;(A|Aev(i>v Yeyevti^Aivt») xaTdi 
Tov auYouoTov (Aijva tiJ^ ^euT^pa^ tv8txTtwvo(; iv iTet tw ^gfic^', 
ev & xat To il^iA^Tepov euae^^^ xat Oeoicp^^XvjTov uiceaigiAi^aTO xpoTO^ f. 
StABcnptio deeit, Archet. i^rt, Ftcr. nro I. Tabula eat 8U9peeta. 

VI. 6588—1079, mense octobri, ind. m. 

Imperator HHcephoru» Botaniata Araenio Scenuri donat sedecim nummos aureos 
eximitque cdlas ab eo conditas in monte Dicaeo in insula Coo ah omnibus tributis. 

jf 'Ev 6v6(AaTt TOu icaTpb^ xat tou utou xai tou dtY^ou xve6(AaT0^. 
Ncxv)f6po<, ictaT6^, 6p068o^o^ PaatXe6(;, xal auToxpiTtop *P(i>(Aa((i>v, 6 
BoTaveiaTiQ?,icaatv, oT^ to icapbv iIJ^awv ehae^k^ lict8e(xvuTat atY^XXtovf, 

f 'H vfljao^ ii Kia^ IX^i Tt icepl aurijv 8taxe((Aevov 5po^, 8 A(xatov eY- 
yjbi^mq xexXv^rat, ^p6^ Te xal devtx(AOv xal 8ta touto avOp(i>ic(i>v lpif)(Aov. ^v 
To6T(d 6 |AOvaxb<; 'Apa^o^, & Tb MxXiqv SxiQvo^pt}^;, xeXX(a 86o l8e((AaTo xal 
(lovaxob^ Iv To6TOt< dhc^tpe, (AeO' &v Tob^ dbxiQTtxou^ t8p(0Ta<; iyipi xat Ti^^Aepov 22 

StavuEiv hctlyexoa, dXXoc to tou toicou oxXv]pbv xoci xaTcE^pov xai Tb icpb^ 
xopTCOYOvfav 8uok(vv)tov vj ax(viQTOv xaTiQVoiY^^aae toutov TiJ(; ev [w] 5p£( StaTpt^^^ 
iTC(irpoo6ev Oeivai tv)v evrouOa fo^TTiOcv xai Sia touto tv) ^aotXeCa (aou TCpooeXOotv 
Oeppui)^ alrri^v dXiTdveuoev, £f ' & Tuxetv 9tXoTt|A(a^ tv)^ xap' aui^^ et^ dva^/ux^jV 
auTou Te xai t^v ^Toe daxou)Aev<ov y^^vtwv. o) xai icpooxouoa i^ ^aotXeia 
[Aou Tov icap6vTa auT^<; y(jp\}(j6^\jk\o>t X6yov lice^pd^euae, St' ou $top(CeTat XapL- 
^oEvetv ai)T6v Te xai tou^ ^xeioe {jLOvax^ )utTd xov £to^ X^^^ ooXe(Av(ou oaco 
Tou 8toexv}TOU Tojv KuxXdSiov wiou»v vo|jL(o{juxTa Sexai^ dvuorepi^Tii»^ Te xat dveY- 
xparv^TU)^, tva St' auTtov t^v npooouoav auToX^ oxXY)paY(i^(av ipapa|i;uO(5vTat ^ir: 
(Atxpbv xai T^^ 3^otXe(a^ (aou uicepe6x(i)VTat. ouSei^ ouv T<i5v dicdvTa>v eic* dSeia^ 
^ei ^xx6iCTetv [jLeptx(ii>q ^ xaO' 6X6xXv]pov Tb Totouiov ooXi(AVtov i) icpb^ dva^oXd^ 
X(i>peiv xai TOt^ (jlovoxoi^ icpdyiJLaTa icpo^eveTv xai ^xXiljoet^, dXX' d(Aa ti) efjL- 
^aveta tou icap6vT0(; '/puoo^o6XXou X6you tv)^ ^^otXeia^ (jlou XiftpovTat iTV)o£b>^ 
01 [JLOvaxoi TO TotouTov ooXefJLvtov dvevSeu)^ Te xai dveYxpoT^Td)^. eicei de xai 
i^ otitetcdv l$6Bu>v xai dvaX<«>|jLd7(i)v Td xeXXta 6 (Jbovaxbg 'Apo^vto^ outo; Taura 
iSe({JLaTO, xai S iJLe^pt tou vuv icpoovjv auToTq auTe^o6otov ^etv xai et^ to k!^q xaO- 
ixeTeuoe, vai (jlvjv xai £^uooe(a^ icdov)<; TauTa Tu^^dvetv i^ti^oaTO, ouS' et^ Tauxa^ 
Td^ S6o atn^oei; icapi^xouoe toutou to xpdTO^ ^(Afi>v, dXX' d(jLa Ta6Ta^ xeicXifptoxe 
xai auTe^o6o(a (JLevetv o^Td et^ tov k^(; xp6vov St(op(oaTo, (JLV)Sevi tuv d7cdvTti>v 
uicoxeToOat i^et^XovTa, [itfik x^V^ '^^^^ Seoic6Ttv eic(Y(V(i>oxovTa, 5Tt (jlv}S^ P^^XP^ 
Tou vuv uicb C<>Y^v jjoav tou IXeuOep(ou tu)v xP^^(o>v dvexaOev icpoa6vTog auTOt^. 
& xai e^xouooeuOi^oeTat (jLeTd icdvTtov tcdv Stafep6vT(i>v a^ToTq dic6 Te (jLtTdrcov, 
dvTt(JL(TaTtx((i>v, dicXi^xT(i>v xat T^q uicep tcI)V dicX^XT<i>v X^P^T^^ XP^^<^V) l^^^~ 
oicXi^XTtov, xptTb>v, dicativ^Toi^v xat Xotictov dicdvTiov, iia^iamq |JL0VoicpO9<i)ic(i>Vy 
S6oe(«>(; xavtox((i>v fj dvTtxav(ox(i>v, otTapxi^oeto^ xdoTpu>v, dYoptx^ (JLouXap((i>v, (jLeao- 
(jLOuXap((«>v, ^pS(i>v((i)v, [JLeoo^opS(i>v((i)V, ticic(i)v, icapticic((i>v, 6voxv)X(dvt(ov, 6voOv)Xetd>v, 
^oppdStov, Powv ^pYaTtxdiv xai dYeXa((t)v, x^^P**^? %po^dxm, atYtSv, dYeXdS<i>v, 
Pou^aX(<Jt>v xai Xotic(ov TeTpaic6S<i>v ^(l3(i>v, icapox^^ y^^^I^'^^^9 ^^ox))<; tou 
Sp6(JL0u, oixo[jl6Sou, xh)[AoSpo(Atxou; xaicvtxou, icpoo6Sou deptxou, ouvtovv)^, oTporceta^, 
xaoTpoxT(o(a^, 6SooTp(i)o(a(;, y^?^P<^^^<*>^9 Ta^aTttovo^, (Aa^ri^ouxoTttovo^ ^^oxvj^ 
Xpettov T(i)v xoprjYOU(Aiva>v StxaoraT^ i) icpdxTopotv i) iT^potq dpxouotv il) xat orpaTcp 
Ttvt ^i icp^^eoiv dOv(i)v Stepxo|A^vot^, ^x^X^^ xopfzaa[iJxm^ Storcpof^^; icptoTo- 
xevTo^X^^ ^ icpooeXeuot[Aa((ov, ^(XoiXtxtov dvOp(oic(ov eic( Tcva^ dicoaTeXXo[Aiv(ov 
SouXe(a^, lx^Xv)(; YS^i^<>>^^ ofvou, xpe^ov, ^(Ov](;, ^p(0(Aou, IXa(ou, 6avcp(ou 
xai icavTo((OV aicep(AdT(ov, e^oicX(ae(o^ icX(o((A(ov, to^ot(ov, ticicoToSortov, xoicvj; xai 23 

xxca^t0ao|Ac5 olaai-fjfzwoq &>X^^, ex^oXi}^ xovTacparcov i) lAaXapTCov, l^oicXbeiftK 

(npambrcbiv, ^6vtuv xo^XXapcxi^v i) ice21o»v, xa6fe|JiaToq ibiv ev uicepoxa^ ^ 

Xcvwov, 3oux(5v, xoreicava), xpiTcov, 0TpaT)]Y<i&v, OTpOTeuTwv, dvaypaf ^(ov xal Xoiirov 

jb^amQTUv, ^aoarcAV ^taTpo^ xae dncXi^xTcdv dni ic6Xe|Mv oict^vTcov i) xal inco- 

ffrpcf^vTcov, ^eoTiapiTvidv, |Aav8aT6p(a»v tou 8p6(Aou icpeo^ec^ oyovto^v ^ d^op(oTOU^ 

vj xoTa Ttva oXXvjv ^eCav Stepxo(iivu>v, ToicoTK)pif)T<5v, Toup(j.apxci!)v, (Aepapxoiv, 

XoprouXapdiiv tou Te 3p6(ibou xat tuv 6e(JiiT(i>v, xo(ai^v vf^ x^ptvj^, 3o(JieoT{xiov 

Toiy Oe{iiT(i>v, 8potrYTapoxo(jiifTU>v xat XotiC(i»v kxipmj icffopeloLq^ icapayY^sta^ 

xal Xotici^ dncaov}<; iici)pe(a{ vuv Te oSovjc; xat ISoTepov £oo(Aivi](;, xaOox; (2v 6 

xoipbg 8i3co. dtb icapeYY^(^6a xai icivra^ i^aofaXi2^6(Ae6a dhc6 Te T(i&v xaTa 

xatp^ oaxeXXap{(i>v, Ysvtx(i>v xat oTpaTUOTixiov XoYo6eT(ii>v, tuv lict Ti)<; iQ(i.eTepa^ 

ffoxeXXt)^ xat tou ^oTiap^ou, o2xov6(A(i>v T(ov dxrfm ofxiov, toiv eict twv otxetax(i&v 

uii T&v e^pcov TbW PaotXtxfa>v xoupaTopetu^v, e{dtx(i^v, YiQpoTp6f(i)v, 6pf avoTp6<p(i>v, 

twv ext Tou 6e{ou ilj^Adv Ta(Ae{ou tou ^Xaxo^, xoupaT6p(«>v tou ofxou tojv 'EXeu- 

kptou xal Tuv MoYYivcav, olxiaoTtxu^v xat Tti&v 6ic' al>Toug 7cp(«>TovoTap{(ov xat 

voTap((i>v Tou |Ai)3^va T(i&v cbcivTcav h o^Si^icore XP^^^ ^^^* olov3i^tva Tp6icov 

d6eietv Tbv icap6vTa xp^^^uXXov X6yov xat toI>^ (Aovaxou^ exe{vouq Btcoxeiv i) 

(ab CuY^o^ OYetv auTou^^ etYe xai (x^t tou vuv Tb dXeu6dptov el^ov, apxou(A^v(i)v 

dExavT(i>v t?) e(A9ave(a xai (a6v{) tou icap6vT0{ XP^oo^oOXXou vf^q ^otXe(a^ (aou 

YeYcvi3(Aivou xaT^ tov 6xT(o3ptov (Ai}va t^^ TpiTTj^ iv3cxT((ovo^ ev iTet 

T(d 5f «v)', ev ^ xai To i^(AeTepov euoe^^ xai 6eoxp6pXigTOv uiceo72(AifvaTO xpocTO^ f . 

f NtxiQf6po^, ev XptoTo) t^ 6eQ> ictoTb^ ^aotXeu^ xai auTo- 

xpdT(op T(0[Aat(i>v, 6 BoTavetaTiQ^ f. 

Arehet. chart. Mor. nro 3. Sub nro 2 extat tertia aurea bulla eiusdem 
impenUoris, imuria temporwn plane deleta. 

Vn. 6593—1085, mense martio, ind. Vm. 

Imperator Alexius I. Comnenua confirmat donationem imperatoris Nicephori Bota^ 
mlaej qui Sancto Christodulo dedii duo loca in insvla Coo, conceditque nionasterio 
Sanctae Afariae Castrianorum a Sancto condito Uberiatem et confirmat donationes 

eidem monaaterio factas. 

f 'Ev 6v6(AaTc tou icaTpb^ xai toO uiou xai tou aY^ou icve6(AaT0^. 
AX£^to^, ictoT6^, 6p66$o^og ^aotXeu^ xat auToxpccTtop T(i>(Aa((«>v, b Ko(a- 
vi^ivoc, icaotv, oU tb icapbv i^(A(3v eOoePe^ diciSeixvuTat otY^XXtov f. 24 

f ""Oaoit 6 iJLOvi^pv)^ 0{o( ii^iirri^iai xal oT^ fCXf) -fi iiw}(ia XiOedtffTorcai, 
ToOtou^ Sta T((ji9J^ Te tr]^ icpoov)xo6oiQ^ oysi to xpdro^ iljpibiv xat xeXe^ioupYet 
xa atTi^(AOPTa, 5Tav xai SvTa oainQpecbSiQ fatvu^vrat Taura xai tov 8p6|Aov auTo>v 
Tov xaTa Ocbv ^eXTtouvra xat Tov(i>Tepov ipYa(6|jLeva * &v et^ uicipxcDv xal 6 eu- 
XapeoraTO^ (xovaxb^ XptoT^SouXo^ xal i^ouxaoTV)^ b icptv ev to) 5pet tou Aocrpou 
icoioufjievo^ Ta^ StaTpt^o^ Tbv Toov 8p6{xov aicoSexT^o^ vr^ ^aatXeCa (xou Ti}^ opeTvJ^ 
xai T^; liaxi^oe^D^ 5e(xvuTat xai ou irapa6eu)petTai ahouiJLevo^, aXXa Xa|Ji^flev€& 
icepa^ ToT^ icap' auTOu atTiQOetot xaTdXXiQXov' ^nt^po^eOet y^P "^^^ ^Ckor(d^iaq 
i] i^|ju5v Oeooe^eta tov xap6vTa euoe^^ xP^oo^ouXXov Xo^ov, 5t^ ou eictxupol xb 
Tou (jLaxapETOu ^aotXid)^ tou BoTavetiTou ictrrixtov, to icpb^ Tb oixpeTov to5 
*£^$6(Jt.ou xaraiceiJid^Oevi) icept tov (jidpTtov (jLY^va vf^q Tp^TiQ^ IvStxTtuvo^ xai dtopc- 
i^6(jievov xorexetv toutov (j^eTa xat Td)y aurou (jiaOiQTdjv xotoc Scopeoev ei^ 5tiQvexi} 
xat drvafafpeTov 8eoicoTe(av xai xupt6TiQTa xk iv ti^ vi^oo) t^ Kcp 5iaxe({jieva $uo 
T^TCta, t6 Te KaoT^XXtov I^X^P^^ Xe-)fC(xevov xat dv tco icpoxTtxip Kaorptovbv 
avaYpa96(jLevov xat xiXoq exov vo(x((J(JLaTo? to T^TapTOv, xat Tb tou IltXe ei:ovo(Jia- 
2^6{jLevov xai T^TapTov xal auTO tou vo(ji(o(JLoeTO( icocxtov TeXouv, exx6xT0v xai Tb 

^Oev TdTapTov, toc S^ SiQXaS^ (jLtXtapea xal ttjV inc^p toutou 

ouvcovtjv xai 6eoic(Cet, ei^ tov aet xat SiiQvex^ ^P^^ "^^ 56va(JLtv xat icep(XiQ(|^tv 
Tou auTou StDpeaoTtxou ictrcaxtou ^e^a(av (x^vetv xai dia^Xri xat SeKopsrf^dprrjfvoy 
xai (JLY) zotpd Ttvog T(ov dticocvT(i>v Opauotv u?co(jLevetv i) iTcopOouoOat to onca^ ex- 
xoicev TcdxTov auTbSv, Tb {J(Atou 5iQXov6Tt Tou vo(JL(o(ji^o^ xat TV)v eictxet^jLevvjv 
to6tou ouvi^Oetav. (ii>oauT(i>^ icapaxeXeueTat to yaXi^vtov xpdTO^ ^iJ^<<>v, tv)v ev toT(; 
al>ToT( T^jcoti; dveYepOeioav icap3( tou BtaXiQ^OevTO^ euXa^ou^ (xovaxou XptoToSouXou 
veoouoTorcov (xovi^v, ex 6v6(xaTi Ti]^; uicepa(X(i>(JLOu $eoico(viQ^ iQ(xa>v xai 0eoT6xou 
xat T(i>v KaoTptav(i)v eYX<*>p(<>>< Xeyo^xevr^v aOToSdoicoT6v Te xat auTe^o6otov eiq 
del 8ta(xevetv xaO' eaurrjV dY0(xeviQv xat 8teu0uvo(xeviQV xaToc to (xeXXov touttq 
YeveoOai Tuicixbv xal Tr,v 5tdTa§tv icapd tou 5iQX(i)0evTo? eOXaPou; (xovaxou XptoTo- 
5o6Xou xai xTn^Topo^, xat (xy) uicb ^aotXtxd ^ icorcptapxtxd i) eicioxoTctxd xat tBt(«>- 
Tixd 5txata dyeoOat Ta6T7jv ic^IyjcoTe, dXX' eXeuOeptdl^etv xaOap(o^ xat to dJeoicoTov 
iq dicepovTov dicof ^peoOat. eicet ^k 6 icoXXdxtq (xvrj(xoveuOel^ euXa^eoTorco^ (jlovoc^^o^ 
XptOToSouXo? xat i^ouxaoTT)^ lijT^oaTO to YaXYJvtov tou xpdTOu? iQ(X(i>v, eictxup(i>Oi)vat 
§id xp^^^o^ouXXou X6you xal to^ y^T^^^^^^ '^ piQOe(ov) oe3ao(x(a (xovv) 5(oped^ 
xat d9iep(il>oe((; dxtvi^To^v xat ^T€p(ov Ttv(ov zocpd Ttv(i)v f tXoxptOT(i>v, ^y^^^ Mapia^ 
(xovax^? T^<; dBeX^^ tou ^eocdpxou, tou (xovoxou 'Apoev(ou tou ZxT)voupiQ xa: 
Tou (xovocxou N(x(i)vo^ Tou 'Aoxeicou^, icpooeo/ev eu(xev(oq tv) to6tou atTi^oet xai 25 

vffusXeliexai Sea tou xapovxo^ euoePou^ Xpuoo^ouXXou X^-fou, f^fMaq lA^veiv xa; 
TouToq xat d^^faYe^ xat (av; xapa itvo^ 8poni0iv dexoiAivoi^ i) dXXoi(i>atv tv^v 
ciovouv, encep 2r|Xa8i] euX^Yi^ xat 8txa{iii>^ exeCvot^ ta totauta Stifepe. eota*. 
ouv i^ xopouoa xp^^o^XXo^ TP>?v) '^ ^^^aiov ai?of epo|Ji^ xat dicape-yxcipiQtov 
ei; t^ i^^ Sicavta^ xat dtiTvexetg XP^vou^ xat icap* oudevb^ t<ijv dticoEvtwv 
20etou|&ev]Q 8ta tb cXrmq eu3oxi)oat ti^v ^aoiXetav |Jiou ixi XuotteXeia {Jiovax^ 
£;b>a6evtiav (i^v tt&v {8{o>v uicb t£Sv xaxio^ aicoXou|Aevwv dOiiov xat xorapitcov 
sx^pciiiv, dXXotpiot^ Si t6icot( ivoxi)v«Doavt(a>v xal iJSt} xaxouxou(ji.^(iav hi mr)iiycii 
xal etg to^ il^pietepa^ dtfop(2>vt(iDv x^H^9 &aicep ii[ul^ e{^ to^ tou 6eou. xal 
e^xouoaeCo; [ik dcicoXa6aouat] xal [eXeu6ep{a<] icaaiSii^ dticpooBtop^atutq toiv ^ic- 
r,peiG»v xai xaxiiiMxe(i>v. tauta icotvta xotoicoXaOaouat xat ou8e[JLia xaxibaet Cnco- 
^Xij^i^idvtat, 61 jjiv) ^oOXetat 6 icapa ta evtau6a xeipa6v]a6|jLevo^ xatoncpi^aa6at, 
[2::o]S6ae( icpoat{|ACu Xttpoiv ic^e et^ tb tb>v otxetaxbiv o^xpctov uico^XiQ6f}va(, 
c*2 ^aatXtxiav xotoXtYtApii&v Stati$e(i>v, (S>^ ^e^a^ou xat dtofaXou^ tu^avovto^ toO 
::ap6vtog e&ae^5^ XP^^^*^^^^ X6you xf^q ^aatXe^a^ |jicu, y^^^Ia^vou xata 
tbv (jL*ipttov (jLijva tij^ b^ior^^ tvBtxttuvo^, ev etet t(j> l§axiax(Xtoat(i> 
xevtaxootoatio evvevY)xoat(j) tptt(i>, £v ^ xat tb ^iJiitepov tbosll^e^ xai 
6€oicp6pXT)tov uxeoiQiJii^vato xpottog f • 

-j- 'AXe^io^, ev Xptat(d t(j> 6e(o ictotb^; ^aotXeu^ xai autoxpat(«>p 
T(i>(jLa{(i>v, 6 Ko'(jivT3v6^ f, 

iirefteQgMMn cAart. i^/. nro 4. 
1) Non ezfltat 

« 

Vm. 6695-1087, mense maio, ind. X. 

ImpercUor Alexius I. Comnenua donat Sancto ChriatodtUo totam insulam Lipso, 
praedia duo et dimidium casiri PentelU in insvla Lero eximitque donata a 

tributis. 

f 'Ev 6v6(jiatt tou icatpb? xat tou ulou xat tou ^^{ou icveu- 
iiatog. AXe^to^, ictat6(;, 6p668o5og PaaiXelx; xat autoxpat(i>p T(i>- 
|i2i(i>v, 6 Ro(JiviQv6^, icaatv, oT? tb icapbv eict8e{xvutat otY^XXiov f. 

f Kat t{ yap dfv tt^ x^P'^^^*^^ S(iipov dc^t6xpe(i>v tj) icavoE-)fV(i> Seaico{vi] xat 
9ec|i,i^jtopi; icotvTd)^ ouS^v, xdtv ei t6de tb icav icpoaev^Y^^v). tt ouv, $i6ti t^^ 
2;tob; X6tic6(jLe6a, tb icov IXX{ic(0(JLev; ouda(JUi>^, dtXXa 9cpoetaev^-)fXio(JLev tauty) tb 
ma Buva(jitv- ouie y^ xP^(jLorc(i>v auti^ xai xtif](JLotta>v XP^^ ^^ dvevSeei, aXXde 26 

xocOapou auv€t$6toq xot •fyf^i9\utrfiq <{nix^< ^'^ icpoOufAio^ (eouoiQ^ xal TcapmiaGr^q 
i% Twv £^u>Oev $(i)pT2|ji.aiii>v ttjv €Yxexpu(A|jiivY]v la(i>6ev i:{ffTtv eiXcxpivi) xai 8ta- 
iwpov. t3c yoOv %) Oew xai tij to6tou |xiiTpt icpoo^€p6|Jteva o2>x Stt xp^^^^^ 
To6Tot< Toska xpoaotY^VTat, dXX* 5ic(«)^ dbf i^ ouniiv dicoTpifotvTO ol ev toi^ vaoiq 
auTcov ^pooxa^iJievot {jLOvaxol xai tuiv dvoYxauov dvev3e(5^ ^X^^^^ icpoOuiJL^Tepov 
Tov doxiQTt>^v Oetdot 3CauXov, xat uirip tou x6o(fcou icavTO^ xai rq^ ^oatXeCa^ 
fi(jui>v OepjjLOT^pa^ Td^ irpb^ Oebv evTeu^etq icototvro, 6icoiov 8v) xat Td vuv TeXeiTat 
icapd Ttj? iQpi€T€pa^ Oeoffe^eta^ xat '^akri^f&trjftoq. iytt ^dp ouTUOt Ta vf^ uico- 
Oeaeo)^. tt)v vrjoov A^ov xat to vrjotStov tt)v Aet(|^ xat tt^v iTepov vrjoov ty)v 
OapiJiaxbv irpoedd^pi^aaTO tt] (ji.ovTi tou IIavTe7;6iCTOU to xpdTO<; i^^jUov e^ 6XoxX^pou, 
xaO(ji>q etoCv, dXXd (JieTd To^a XuotTeXearep^v Tt xaO' icaivrjy oxe(|ja(jiivT) i^ dY^a 
(jLou Bionoiva xal iceptic60v)TO^ M^^p alrcijg (jieTi^veYxe Tooha xoTd Tp6xov dvx- 
aXXor)(^<; 8id xpuoo^oOXXou X6you tt}^ ^aotXeta^ (jlou icpb^ tt)v SeoicoTeiocv tou 
MupeXaCou xat dvTtd^8(i>xe tt) (xovt) tou 21(ii>T^po^ exetOev §Tepov xTT)(jLa, oicep 
i^duXeto * dXX' out(i> tt)^ dvTaXXor^g icpo^doT)^ auTo^v, exe^^T) TOUTOt^ 5 Te ^earoep- 
XT)q 6 MdT^apo^ xat Ttve^ §T€pot xal €^ev(xa>v tt)v v^aov Aepov dicaaav, (b^ aurot^ 
dia(p^pou9tv. Tolvuv xac icpoard^et tou xpdTOu^ iQ(JL(i5v -^(jLvaoOeiaT)^ t^^ uicoO^aeio^ 
icapd T(^ icp(i>Toicpo€$p(s> xac eici tou xovtxXebu, xH oixetoTdT(i> tt)^ ^aatXefo^ 
(JLOU, xat T(d icp(i>TOicpo^Sp(>> xat eicl tgiv xp(ae(i>v, ^^dvTjaav (xaratdl^ovTe; ol tt)v 
v^aov TT)v Aipov linllT)TOuvT€c deoicoTtxij»^. xai dT)Xot icept to6t(i>v to ouvTeOev 
icocpd Ttov eipT;(JL^(i>v dc^ipm 0T2(jL€tu>(JLa [kdka aofci^. ev 5a(i> ToqfapoOv outu) 
TocuTa eicpoTTeTO, icpooj^et T(o xporcet tt)^ euae^eia^ i^(JL(i>v 6 euXa^^aTO^ (jLOvaxb<; 
XptaT63ouXo^ xat i^ouxdar^^ 6 icpcv Iv t(o 5p€i tou AdTpou Td^ dtaTpi^d^ icotou> 
(JLevo^, xat xoTa 5(i>pov SoO^vat oi icpoaeXtico^aev ei^ icp6ah>icov T^g dveYepOeCaT)^ 
icap' ouTou (JLOvf)^ iic' 6v6(xaTt tt}^ icocvdYVou xal Oeo(JLT^TOpo^ t6 T€ VT)a{ov ttjv 
Aet^^tb e^ 6XoxXi^pou, xaOtii^ eoTiv, xat dicb tt)^ vr^aou Aepou Tb icpodoTetov, 5 
IlapO^vcov lictx€xXT)Tat, xai to icpodaretov, 5 Te^Jteveta €ic(i>v6(jLaoTat. icpbg toutoc^; 
^k xat Tb ^(jLtau tou Iv auri^ xaareXXtou, tou IlavTeXiou ^yX^P'^ ^'^ aurou 
xaXou(jLevou. TocuTa (jl^v ouv 6 euXa^'))^ dvY)p oircoai icpoaxup(DO^vat tt) (jlovt) t^^ 
icavaxpdvTOu JeoicoivT)? 8t' evTeu^eo)? dicoti^aaTO, i^ 5e TocxuicetOr)^ to6t(i> y^Y^^^ 
xai auYxocTatvov eupouaa t(i> toc^tt)^ axoicb) xal t^v dyiav (jlou S^oicotvocv (x<x(pet 
Ydp xat a&cv) 3(ji)pou(jL^VT) icXiov 'Sjicep Xa(iL^dvouaa xat X^tptv oAtt) tt)v 86atv oreTat, 
xaX(5<; dcYav xal Oeof tX(5q xat xaTa Tbv X^fov tov icp^icovca), eS(opi^|aaTO to6t(i> 
Te xat vf^ icavaxpo^(<> ^^(JLa^v BeoicoivY) xal tou X6you (AT)Tpt Tatrca $td tou icocp- 
jvTO^ ^^puao3o6XXou X6you oM}^, ou xatptx&^, o6S^ XP^vot^ dptO(JLT)Tot(, dXX^ 27 

iiCB^ipixia^ xe tmu, cimiiiiq xat &/jpi^ Sv 6 Tcapcbv SccepxoiY} ala>v, icpooTa^aoa 
ex^XTj^vai idXeov xat xa^ ovo|juzo{a^ auTa>v xal xa touxiov t^Xv) drb tou \Wk~ 
Korzoi; dhcoTsd^vat xpoxTixou ev tco tou MupeXa(ou oexpiTo), d>^ dh^ xai Taura 
^pooRoptCocvTO Tji (Aovi^. S 8v] xttt Y^Y^^ ^'^ i^e^Xi^Ovjoov Toura dncb tou outou 
zpoxTcxou, (b^ Iv pLV)Sc eQi)otv £^^1 auv6X(i>^ to tou MupeXoCou a^ipeTov, [u^t 
(LirjV ^opex^fl^?) Too/ca Tcore etg oicatTijoiv i^ vuv izapdv^r^ t(o {jidXXovTt ty)v dva- 
*fpzfv]v Tuv Xoiic(ii>v dvep^oat av6p(i>ic(|> vr^^ drffo^ |jiou $eoico(viQg xat icepticoOi^ou 
{jiifcpo^, dtXX' £oTat SioxaT^ouoa ii (aovv) t6 Te w)o(8(ov tv)v Aet<|H6, tb xaTa tv)v 
vijsov A^pov xpodoTetov tde Te(iUveta, tb §Tepov icpoioretov to IlapOivtov xat to 
ij;^ \Upo^ Tou ev aurg xaoTeXX(ou, Soov iv]Xa8v) tu^X^^^^ dv(i>9epeoTepov (to 
Ifop icpaveotepov toutou tb tou oexp ^tou [Upo^ xa6i^i), dcTeXdi^ xat dl^apd)^ 
xupui»^ xat au6evT()i>(, dvafatpdTK>^ te xat a((i>v(oi>( (xdtv npooTa^i^ jj ^aotXtxv) 
^ie^touoa To^ S(i>pedt^ Tiov xioTp(i>v, tdt^ iict dvafatpeT(^ 8eo;coTe(a Ytvo(Aeva(, e^* 
ivl voelo6ai xat ^l^ xpoo(2>x()>), xat 3eo7c62^ouoa to6t(i>v [uxa icaEOV)^ out^jSv t^^ 
^tox^C xat 3taxpati^oe(«>^ dicapaoxdoT^o^ te xai dvuice^atpetio^ xat tStov xep^o; 
Ti&eiAew] td«; e^ auttiiv xpoo68oug xat ei<; ^Ta<|;iav ^autv]^ ta&tv)<; xat pLtxpdv 
T(va dncoTpofV)v i:/woa twv iv aut^ |AOvaxu>v' xal oute icpb^ tb tou 8v)(aoo(ou 
(isfoq xop^^ei tb o6voX6v Tt, xiv £v Ttvt t(i>v $v)(aoo((i>v x(i>3txMv Tb olov8i^7coTe 
kep Ttvo^ outwv dvaYpdfV)Tat, oute xpb^ tb tou MupeXa(ou o^xpetov, dXXd 
?iav]q eupeotoXoY^a^ xat ^'kuiQaoLk*fiaq uiceptepi^oet oexpettx^^, xat oSre to tou 
navTeqc6ircou (Jiepog ixtfui^oeTai Ta6TV] icoTe, o&ce to tou MupeXa(ou o6(petov, 
iiq dvTi8e8(i>xb^ %go<; tv]v tou IlavteTc^ictou (jlovv]v Step6v tt xTV](Jka eincpoooSov, 
TaX' eoTat ii icapouoa 8(ft)ped ^e^a(a xat dofaXi^^, d8tdoetoT6( ts xal dbcep(- 
ipexto^, xat 8eoic6oet to6t(i>v jAeTa xdov]^ wzm tvj^ xeptox^^ xat 8taxpaTi^oe(o^ 
xat xuptopx^oet 6 euXa^eoTaTO^ outo^ dvv)p xal ot [ux* autbv (jbovoxot xat ouv 
outot^ i^ \ko^ vf^ xavaxpdvTOU 8eoico(w]^ xai deo^Jti^Topo^;, (jLeTa xavTb^ tou [Upaoq 
wtTi^ S^ 6XoxXv]p(a^, xa6(i[>^ etot xat looytat dve^dXetXTa Ta6tv) xat (ji,6vt(jia eic; 
xbv autfva tbv dxavta. ou (jiiV)v dXXd xat i§xouooeu6i^oovtat dhca^dxavteq 8td 
iftq xapouoiQ^ XP^^^^^^^^^ TP^^? ^^ '^^ (jkttdTtov, ixi6^oe(i>^ (jLOvoicpoo(i>7«i>v, 
2Y^d^ (jiouXap((i>v, (Aeoo(JLouXap((i>v, ^p8(i>v((i>v, (xeoo^op8(i>v((i>v, tir7r(i>v, xap(inc{(i>v, 
svoxv}Xu>v((i>v, 6vo6v]Xet(i)v, fop0d8(i>v, ^o^^v epYaTtxcav xai dYeXa{(«>v, x^^P^^j 
xpo^dtiAV, oi^fCv^^ dYeXd8(i>v, ^ouPaX((i>v xal Xotxa^v TeTpax68(i)v, xaoTpoxTtoia^, 
x«:vtxou, o(xo(a68ou, £§oxX(oe(i>^ xX(i>((jm«)v ^ to^otoiv, xapoxv]; XP^^<^^ '^^^ X^P" 
T;Ycu(jiv(ii>v 8txaoTat<; ^ xpdxTopotv, l^oDVi^ioedx; o(tou, otvou, xpt^vjg, f^pfinkOD^ eXatou, 
^tou xat xavTo{(i)v oxep(Jidt(i)v, xoxv]^ xai xata^t^ao(JLOu oiao8v{ttvo^ &>Xvj<; vj 38 

(A£Taxo|JLitf)^ ^T^pou slSou^, vpfoecDg 9av{$(i>v, xTfeeo)^ x^^^i^'<*^^9 deYpaEp(fa>v, (^€p- 

(A(dvu>v xal ir^ptov icXo{u>v i) x^P^^^^) sx^oXi)g xovTapat(i>v i) iripa^v OTporutfTtov, 

xaO^qxaTO^ Toiv 2v incepoxa<^ d^6vT(i>v, xpiTdiv, 9TpaT)f}Y<«>V9 &vaYpafiu>v, Itc- 

oicTb>v xal Xonco^v aicaiTy)T(Ov, xapox^^ xav(ox(ou ^ dvT(xavtox{ou, ^x^Xy}^ XP^^^^ 

xa( xopTaqjLOTcav, fd^oadcTOu StaTpofi;^ xal diicXi^xTii>v bA ^Xepiov &ic(6vTb>v f^ xat 

uicooTpef6vT(i>v, pttTd(T(i>v dOavcET(i>v ^ totcctjqpiqtwv tout(i>v xat i6vtx(5v xat aXXfa>v 

T(vu>v, icp(i>Tox£VTipx<i>v f) icpoeXeua((jt.a{fa>v, (AavdaT6p(i>v xai ^^^^^pt^^^v icp^o^etq 

Ay^wv fl i5op{oTOu^ ij xaTi T(va oXXyjv xjP^Ion 8(epxo(JLdvu>v, icapox^? y^^^" 

(jiaT(i>v i( &Yopa{ y^^I^^^^? d^ape{a^, Kapoc^apelaq xai Xoticfj^ dTcceoY;^ 

^7n2pe{a^ vOv Te ouoiq^ xai kq xo (jieT^icetTa iic(VOV)0v]OO(A^(. 8tb icapeYYV(i>|j[£6a 

xat icocvTa^ i^aofaXtC^^jieOa dnc6 te t(ov xot^c xatpob^ araxeXXap{(>>v, Y^vtxiSv xat 

aTpaTu«>TtX(5v XoYoOeToiv, to^v lici TiJ^ i^(JLeTipa( oox^XXiq^ xat tou ^eoTiap{ou, 

o{xov6(JUi>v Tc&v e&oYoiv oTx(i>v, t(5v eict T(dV olxetaxiov xat t(5v i^ 6p(dv Tdiv ^ocot- 

Xtx£&v xoupaTopt(i5v, elSixdSv, YiQpoTp6f<i>v, 6p9avoTp6f(i>v, T(ov iict tou 6e(ou i^(jib>v 

Ta(jbe{ou tOu 4^Xaxo<, xoupaT6p(i>v tou o!xou tc&v 'EXeu6ep{ou xal tu^v MaYY^v(i>v, 

Tii>v exxpoo(i>icouvT(i>v h X& ohx^ tou MupeXa(ou, o{x(OT(xb>v xat tuiv uic' outou^ 

xp(ji>TovoTap((i>v, XoYaptaaT(i)v, x^P^ouXap((i>v, ^aotXtxojv vOTap((Av xat voTapt(i>v, 

Itt ik $0(jieoT(x(i>v T(i>v oxoXuv, Bouxh^v, xaTeicfi^(i>, 0TpaTriY(«>v xai Td>v divTt- 

icpoo(i>icouvT(i>v a2>T0K, Ta^tapxcov, TOup(xapx(i>v, (jLepapx(*>v, x^P^ouXap{(i>v tou 8p6(xou 

xai xdiv 6e(juaET(Av, xo(jii^v Ti}( )^p^<) So(JieoT{xiov tc&v 6e(jLiT(«>v, BpouYYO^po- 

xo(jii4t(i>v, icp(i>ToxevTcepxu>v, icpoeXeuot(jLa{(i>v xai Xoeicwv, icpb^ to6to(< xptTo^v, 

iicoiCTd>v, oTpareuT(ov, 6p6(i>Ti&v, d^oYpafio^v, ^aotXtxci^v dev6p(2>ic(i>v ixi Ttva aico- 

OTeXXo(Adv(i>v Tou 8y](jmo(ou douXe(av, icp(i>TOVOTap((»v, voTap((i»v, ouv(i>vap{(i>v, 

€l>peiap((i>v,' ToicoTiQpiQT«5v, icapa^uXdbudv xal icavTb^ ^T^pou 8ouXe{av tou 3if)|jioo{ou 

(jieTaxetptCo(jiivou, toG (jLif]8iva toiv dhcivTCdv iv ol(|>Si^icoTe XP^^ ^' olovdi^Ttva 

Tp6icov iic' dSe(a^ Ixetv d^eretv ^ db/atpiicetv Tt (Jtepixco^ i) etq 6X6xXif2pov tu^v 

ev T(^ icap^VTt xpuooPo6XX(i> X6yu> 8tetXiQ(JL(jLevu>V| y^Y^vv2(jl^(j> xaT^ Tbv (xitov 

(jLYjva T^^ SexdcTiQ^ {v8iXTtu>voq ev iTet x^ ^g^ he', iv & xai Tb i^(jLiTepov 

euoe^^ xai 6eoicp6pXiQTOv uiceoiQ(JLi^vaTO xpceToq f . 

f 'AXi^to^, dv XptoT(p T(p 6e(d ictoTb^ ^aotXeu^ xat auToxpaTu>p 

Tu>(JLa{u>v, 6 Ko(JLVT2v6q f. 

^roAe^l^jnim chart. Flor, nro 5. Exemplar ewudem, iniUo mutUMn ib, 
mmero 6. 29 IX. [6595 — 1087], mense iiinio^ ind. X. 

bujperaior AUaenu 1. iubet m acta pubUea rtferri danatione» facta» Sancto 

ChriHodulo. 

Tb (90V Tou ^aatXtxou xal xpoaxuviQTOu xtTTax^ou tou xata- 
*£[AfOdvTO( £t^ TO o^xpeTov Tciiv olxetaxijjv xal xaTaaTp(i)6dvT0(; ev 
3U7fa> xaTOc Tov touvcov [JL^va TY}^ icapouav]^ dexoETY)^ NSlXTt(i)VO;, TOU 
xal xepiexovTo^ ot^TO)^' 

f H ^aatXefa {xou eScopi^aaTO xaTa TeXetav xal dbva^aCpeTOv deoicoTe(av 
t^ {Ji.ovax^ Xp(OTodo6Xci) xai i^ouxaari) to) AaTpt]v^ t6 Te viQaiStov t^v Aet^^d) 
e^ 6XoxXiQpou, xaOd^^ lort, xal to TCpoiareiov to IlapOivtov, xal to irpoaaTetov 
Ti Tepiiveia, xal Tb 4J[Aiau tou xioTpou tou IlavTeXbu, xk Iv t^ vifa(i> Aepco 
mt d[{A&(i> Tu^Xfl^ovTa, jjieTa nctoY)^ auT(5v ri)^ TceptoxY}^ Kat Staxpan^aed)^ * xal 
Xpuoo^uXXov X6yov a^o) lice^poe^euae 3te^t6vTa xaTa (Aepo^ Ta xept to6t(ov oixo- 
vs(XY;OlvTa te xat StopiaOevTa dlpiSY]X6Tepov xai aa^^arepov. xat xeXeuet upLtv 
sxsXOetv Tbv Toioihov xp^^^&o^^^o^ X^^ov xal xaraaTpcoaat Iv toT? twv 6^' ufxaq 
7cxf^v yjxprdoiq^ irotijaat 81 xat foa tou irap6vT0? mrraxCou xat urcoYpaij/at iv 
^ircot; (jLeT^t Tuv 69' \j[uiq aexpeTixojv xat Souvat auTo) et^ dafaXetav. (aiqvc 
buvi<«) ivBtxTt(«)Vo^ SexcETY]^ f. 

f 9e6xTiaT0? icpd^To^eaTipxt]?, 'tptTYjc xat Stevep-ftov Iv to) 
^sxpeT(i> T(ii)v oixetaxijv, 6 EuXa(Ai7K^g f. 

f 'ItJflEvvY]^ peoTYjq xai xp(«)T0V0T4pt0(; tou aexpeTou twv 01- 
xetaxfaiv, 6 Kapiav(TY]^ f. 

f *I(i)avvY]^ ^ioTY]^ xa2 ^aatXixb^ voTiptog Tb)v otxeiaxu)v, 6 
MitI;6t^ixo(; f. 

f BaofXeco^, icp(i>TovoTipto^ tou aexp^Tou T(«)v oixecax(ii)v, 6 Ac;^- 

|AiX(i)TO? f. 

EoaemplaT chart. Flor. wro 60, ^. Rotulus, in quo acta varia referuntur 
fi primum quidem exemplar aureae huUae imp. Aleadt I. Oomneni de donatione 
innlae Potmi. EdidU tabulam M. J. Oedeon in vol. IV. periodici "ExxXYjata- 
?TQt7] dXil^ca, Consta$Uinopoli, X888,p. 6. 30 X. (6595 — 1087), mense iunio, ind. X. 

Patriarcha Nicolaus III, Grammaticus penmUit Sancto Christodulo, vt secedat 
e coencbiOy remmtiet mwnu8 al^cUis monaaterU Styli m monte Latro agatquc 

vitam ioUtariam. 
ImUo et fine mutUum. ^uXdTretv 

xpbet^ dOeTeiv xord v. evv6|ji.(i>( ^Exaia^ oim eict XptoToSouXov, p(ou te xoa(jit6- 

TijTt xat Tp6iwov xp^jOT^^ct *«'i xexocpLTfjiJLdvov ToT? xpb 

it\i^^ ^iisixihoi^ opxiepeuotv ivafav^vTa, t^^ Te xap' auTb>v eu(jieve(a^ Tu^^vTa 

xal Tij; Twv .... 9epo(JLivcji>v ^XeuOep(a? xal xicn)? IvavTia;, 

oux "fy eixbq (JLt] Tb)v Tacov to\3tov TuxeTv xai xapa vf^^ i^(mov |ii6Tpt6ry2TO^ ^o- 
(jLevco^ e[xe{vot^] xal xpaTTo6ov]^ det xat XoYtl^o(Ji^viQ^. xat ixe^icep 6 pTjOel^ 
6[ata>TaT0^ xal] OeTo^ dcv^p xat ae^da(jLto^ TOtouTO^ «Sv, oTov 6 X^^o^ dnceSei^ev, 
T^(; ev Tco 5pet tou AdTpou euaYeaTdTT]^ (Aovi)q fjfioi tou Zt6Xou t))v dp^i^v Te 
xai 77poaTaa(av ISe^aTo xapa tou dot$((JLOU ^v xaTptdp^at^ xupou Koa(Ad xat (jl^xP' 
(jL^v Ttvwv oux 6X(Ya>v Ivtaurtov xaXc^ Ta ttj^; %ou|xeve(a^ ^teTxe xai to xpoabv 
auTO) xoi(jLvtov Xo^txbv Tijq dXoYou Td>v al(jLo^pa>v e8vu>v xai iXe6p(ou 6p(jL7;^ 
dOtY^? SteTT^pet. xdrra Te Ta %po^ X9^^^ a(«>(JLaTtxT)v ivSexo(JLivb>^ auTw ext- 
XopTQYoiv, ou(JLevouv i^(AiXet t^^ xveu(jLaTtxtj^ Te xai XoYtxij?, dXXdc TO^Tifj? xal 
(xdXXov ToT^ ux^ auTbv (jLeT6S(Sou xXoua(ci>^, xpoaext^eXTtcov ^k tyJ (xovy) xai xpb^ 
TT)V xfe(TT(i> ^l^tv (jLeTaaxeuil^fov aM)v xat Tbv et^ ouB^v xpv2(iLaT(l^ovTa ZtuXov 
xai 'Ki^zpa'^ (a6vov 6p<i>(jLevov toT^ xaptouatv CK}nr)Xt)v ei^ xaar^XXtov dinfpTtae 'Kpb^ 
a(i>Tigp(av tcov ^v t^ (jlovy) TeXouvnov dxdvTcov. Ta vuv Be, oux olV 56ev 6xXdaa;, 
etB' 6xb Y^P^^K) ^^0' ux' dXXv)^ xepixeTe(a^ Ttv6^, ^eT^aoTO ty)v ttj^ ^Oe^ov)^ |aov^< 
xpooraaiav xoTaXcxetv xai Tbv xdvn) ipif)(jLtx6v Te xai i^auxiov ^(ov dxpoax6x«i>^ 
(jLeT^pXeoOat (jl6vo^ 'Kpoq (jl6vov Tb OeTov axoXdl^cov xai (Jii^Te ^tcoTtxoT^ Ttatv h- 
tjoxoXTjoOai G{r(y({)Q&n^ (jLi^Te (jl7)v SXw^ xpbq dXXo Tt twv tou^ xoXXou^ ^(JLXOtoivTwv 
xeptaxaa(JLOU( dxoua(u>^ xaO^XxeoOat xdmuOev vqq xveu(xaTtxi)^ iiwjnjia^ xai fikr^^ 
iiar(id^^ lorep^oOat, fi 8^ Tbv dvOpoixov OeoetSi), xorcd t^v xuptoxV ?<i>vi^v, dx- 31 

epYfle^stat. xat 3(3c touto eS^ |iiaov ot3(^ i^* S^fSt xoO mQvtxauta icoepatux^oc 
i^fuv ouveSpiou lepa^Titou t^v t6 icatpaCnQotv t^^ oSxeto^ ^PX^^ ^TYP^^^ ^" 
x6{i.txe xat T3e icpoa6vTa Tourcd Tti>v icpb i^|A(i»v dY<«dTQ^v dpxtep^v lYYp^f ^ 
uxeSetxvuev, (i^ti5v ^jaou pLiv xai tt)^ i^YoufAevefa^ Ti); ^Y^Sefov)^ (Aovt)g tou Aitpou 
T^iv xpovotav i^tAo^ icotifoaoOat, 6(i.ou 8i xal tje lict^pa^euOivTa auTto Tcarpiapxixa 
IyyP^'?^ "^ xupo^ aY/i>t Soxup^Tot^v Te xat %ch(io^ iC uicofJivi^jAaTO^ i^jAeTepou. 
X21 xpooeS^oTO TouTov i^ (AeTpt^TY]^ i^(Au>v eu(Aev^0TaTa xai xb dvreX^^ vji toutou 
^ei^oet Ti/tov ^x^^^o' ^''^^'^ Y^ ^P^ '^^ '^^^ leptov vfi^ TotaOrr]^ P>^^ xal 
iu)v XeYopiviikv aicoxeioSat Iv Ta6TT) etxoot tou y(jpi)aia\) XtTpoiv, iTt ^i xat TtSv 
ev TouTi} T^ ^aotXt^St Ttov xdXet^v oreYOVOfxtxcov otxT]|jLoET(i>v, It^i^Tat nrjvtxauTa 
xal k8ox{(iLaoTat xat icavTb^ dev(i>Tepo^ avoic^^iQvev alTtGc(JLaToq, a>^ XptoroG SouXo^ 
aLkrfliaxaeto^ 6 eitXa^ioraTO^ (jLovaxb^ Xpt9T68ouXo^, 0T](jLe{a>(jLa ik icpo^^^ijxev lict 
if^ TOto^TV) 3ta-]fV(i>9et ouvodtx^ xh iXe60epov to6t(«> ?cepticoto6(jLevov xal dcvev6xXv)T0v 
;:avTo8ev. ^o(Aiva>^ xat ilj (JLeTpt6Tir)c ili(jL(*>v t6 Te y^Y^P^^ ^' ae^io^jLtov TOuSe 
Tou ovSpbq ZC atSou; dcYOUoa, (JLiXtoTa Se xal t3( ^Oivra tuv icpb •^[i/iiv icoTpt- 
0[pX<^ ^KTP^ eupvpujila, t6 Te 69c6(JLW)(jLa tou diYta>TiTou xupOu Koo(jLa xai Tb 
ToO xupou fiAmpariou ouvoScxbv ov)(jLe{u>(JLa ^) icav eT ti xcEXXtoTOv to6t({> l?ct(jLap- 
rjpouvra xal Tb dveic(Xif]icTov icepncoto6(Aeva xoevToOev, $top{2^eTat tou XotTCOu, (xi^e 
Tilw lepuiv ^exev Tij^ (J^vi)^ tou Airpou, [L-ffze twv XeYO(A^v(i)v (AiriQV xaT* I(a- 
TDiOetav f avep3cv ?cpooeTva{ icOTe ^v aurv) eTxoot XiTpiov tou xP^^^^9 I^^ I^V 
Twv ^OivT(i>v oTeYOVO(Atx()i>v o2xY)(AiT(i>v 8xXv)ff{v Ttva Tbv ai3^oc(Aov toutovI (Aova- 
Xbv XpcaT68ouXov wap' otouSi^Ttvo^ icpoot&icou u^^oTaoOai f^ X6you^ to6t(i>v Svexev 
sXcs*^ ux^X^^^ "^^'^ ''*»*'' ^wivTiov, aXX' dvev6xXv]Tov icivTri xat 4xaTaljT^TV]Tov 8ta- 
(A^etv xocl iciov)^ t9)^ olaoouv ovdkepov ou!^v;T]^oe(i>^ dbc6 Te Tta>v (AeO' i^(Aa^ icoTpt- 
ctpx«i>v xai Tou xaT3e xatpou^ X^P^^^^^^^ ^^- '^^^ (A^pou^ tou TOto6Tou oexpeTou 
xat Twv T^v i^ou(Aeve{x; ^orepov dlva3e§0(Aiv(i>v tv]^ Tota^xY)^ (aovy)^ ^ Ttov otxo- 
v6{Aa>y ij Twv uic' auTJ)v (Aovax<>>v i^ ^Tcpou tou otou^i^Ttvo<; wpootiiwou XaXv]0^VTO? 
evTouOa ^ icapaot(i>7cv)0dvTo<;, C^ eXeuOepti^etv xaOi^Tca^ 6fe{XovTo^ TouSe tou oe- 
^o{a{ou dcv8p6^. 3tb xal toT^ (AeO* i^^ao^ ^oo(A^vot^ dr]ft(i>TiTOt^ dcpxtepeuot Oeou 
ev arfU^ mpeYY^(AeOa icve6(AaTt Tbv iicb tv)<; 2^(i>apxtxv}{ xat (Aaxap(a<; Tptado^ 
^eo(Abv dDluTov outoi? eiciTtO^vre^, fiore icivTa Ta 9cap* i^^awv (oxovo(AV)(A^va dv- 
aXXouiyta xat (fecapeYxetpTQ^^» ouvTr^pvjoat xat [Kvfik xh Ppax^TaTOv a^tov <ixup(ii)oat (Avjvb^ louv(ou ivSixTtoivo^ SexiTV)^, Stou^ ....... f 32 

f '0 Ta^eevb^ (Aovaxo^ Ncx6Xao^ xat avi^io^ dp/ux taxoiro^; 
K(i>v9TavT(vouic6X6(i>(, N^a^ T(0|jliq^ f. 

Archetjfpum chart, eim phumbea buUa, in cuius aUera parte e$t imago Sanctae 
Virgmis sedentiB in throno et tenenHs in sinu infantem lesum, ex altera vero Idterae 
NIK0AA02 EAEQ eEOT APXlEniSKOHOS KQNSTANTINOrnOAEQS, 
NEAS PQMH2, KAI OIKOTMENIKOS nATPIAPXHS. Flor. 11. nro 17. 

1) Non exBtant. 

XI. [6596—1087], die 15. mensiB iunii, ind. X. 

Anna Ducaena Dalassena, mater imperatoris Alexii I. Comneni, confirmat dona- 

tiones a filio factas Sancto Christodulo et permutalionem bonorum monasterU Pant- 

epopti iubetque omnia referri in ojcta publica Myrelaei. 

Tb ?9ov Tou SefficocvixoO ^iTTaxtou tou xaTaice{AfO£VTo< et^ to 
adxpeTOv Tou MupeXafou xai xaTaaTp(i>6ivTc^ ei; tAi)va io6viov te', 
rWkipcf. TptTT); IvStxTtoivoc 3exiTT2<;. 

f '0 .iceptir60v2T6^ \ijom ulb^ xai xpdETtoro^ ^a^tXeu; iZiA^QCCzo xaTa TeXefav 
xat dva^aCpeTOv SeoiroTeiav Std xP^ao^uXXou X^^ou auTou tg) Te Ttf&tdrrdT^p (jlov- 
v^ XptcrTo3ouX(o TO) AaTpiQV(u xat vt^ H^ auTou auacdav) {aovy) ty)^ xocvaxpavrou 
piou ^eoicoCvT]^ xai OeoiAi^Topoc, t6 Te viQO^Stov ttjv AettUo e^ 6XoxXi^pou, xacO(o;; 
eoTt, xat oTcb Ti)^ vi^oou Adpou Tb icpodoretov Tb nctpOiviov, xal t6 icpodoTetov Td 
Te(iiveta, |Ji6Td icdoY)^ auTcov ti}^ 'ic^piox^ ^^ Staxpanfoea)^, £Tt Vk xat to 
fjfxtou Tou xdoTpou Tou HavTeXCou eicovo(Aa2^o(JLdvou, icapax^uptjodoiQc tt^^ ^aotXeia<; 
i^(jU5v T(j) Tt(JitaiTdT(i) to6t(i) xal euXa^et (Jiovax(^ tt); auTd)v yj^Q^i^q, e^e^xi^OY] 
3^ xat icpooTd^et aircou xai Td 6v6(jiaTa xat Ta xtkr\ tout(i)v TeXei(t)(; dicb tou 
^^eCXovTo^ SoOf^at icpaxTtxou ^v to) xaO' u(jidq oexpdT(i), oi)^ dv (xi^Te vuv icapex- 
^Xt20(i)O( icap^ u(juii)v xal SoOuiot T(i) (ji^XXovTt icoti^oaoOat t^v dva^paf^v xm XotTTu^v, 
(Jii^e ei{ Tb i^^ icapex^dXXiovTat, dXXd xaT^x^^ TauTa ol (Jiovaxot dTeXu)^ Te 
xal d^apoi^, xaOa)^ 6 icept to6t(i)v dicoXuOet^ ^P^^^^^^^^ X^yo^ dtaXa^jL^dvet 
oafioTepov, (Ji^vt]^ icapa$6oe(i)^ tout(i)v icpo^YJvat ^^etXouoT}^ ?capd tou ^caTptxCou 
£uoTaO{ou xat dvOp(ft)icou i^(jui5v' et Td^a y^^P ^'^ icp6oTa$t( kxifa xaTeic^^jL^Or; 
To) xaO' u(jLd< oexpdT(i) icept to6t(i)v, Ste^touoa i^ 6XoxXi^pou Tijv viioov A^ov 
3oOi)vai T(^ MupeXa((i) xaTd Tp6icov dvTaXXaYvj^, icpb^ Vi xat tv]v Aettpu) xai 
t))v 4>ap(JLax6v, xal xaOo)^ Ta^Taq i^ tou OavTeic^TCTou xaTeTxe (Jlovii{, dXX' e^scel 
eu36xv2oev 6 xeptic60iQT6q (jlou ulb^ xat ^aotXeu^ ^(opr^OvJvat Td TcpoSiaXvjfO^yTa 
dv(i)Oev T(o e2)Xa0ei (JLOvaxo) XptoTodo6X(i), dxoSexT^av i^fr^isa^yrr^ xai i^ ^aoiXeCa 33 

i5;jiwv TYjv ToiauTtjv auToO TCpiOeciv, {jLaXXov Se xat 6-epaxoBe5a|jLivY) toutcv tou 
6e{ou toutou Gxoiroii xat Oeo^iXou^, xapaxex<ii>pT|Xe xat outyj Ti); touto^v voiA^^ 
Tb) {jLOvox^? ^^ '^^ icXeiovi ivpsceOeTo xat to eXarTcv. e^ ' & xal xeXeuet cot, 
e2ciXtxe voTapte xat dvTe?cpoaanr<SI>v ev to) aexp^TCi) tou cTxou (jlou tou MupeXaiou, 
Xa^^vTa ei^Yjctv t^^ TOtauTTi^ otxovopiia^ xae S<i>pea^ t>J^ ^aatXeia^ i^[juii>v, xora- 
trrpcdoat jUv xat Tbv ewt^paJeuOevTa tw (Aovaxc^ XptcToJouXw xpwffcJouXXov X^yov 
Toj 7:eptxo0i^Tou (jiou ulou xat ^aoiXeo);, (i>{ dSv uxap)rT] ei$iQ7i^ t<«> xaTa oe aexpeTcp 
TGiv ev ouTcj) (pxoyoiJLY}[jUvu)v^ xaTaaTpa>aai Se xal to nopbv TTiTTfltxtov, xat (AV)X£Tt 
ei;ijTjT£iv y1 t^Xo^ i) wixTOv t^ eTcpov Ttva xp6ao8ov an:o twv dvb>Tepu) TeOevTwv 
rpc; ovo[jLa ^poaffTe((i)v, tou VT;a{ou tyJ; Asi^^u; xai tou il^^JL^aeo; xiaTpou tou 
naneXCou* iwivra y^P) ^^ ^' ^ ^^'' ^^^ "^^ exetOev ^^eCXovTa icpooTropiseaOat 
T(j> oexpdTCi), dhcexapCoOY^aav vr^ tou X6you (JLY;Tpl xxt tco TcoXXaxtq T:po(jLVY](AOv su- 
O^vTi (jLovoxcp XptOTodoOXc^, (JiaXXov (jLev ouv icotYjaat xat locv tou ^apovro; ?ctT- 
T2X10U xat u9ccYpi<|/a( ev auTo» {jLCTd xm uico ae aexpeT(X(I>v xat Ssuvat tout(i) 
e!; dasotXetov -f. to |JLY)vt louv{(i), tvdixTto^voq t', Btd YP^fAl^^^^^^^^ '^o^ 
^eaxapxou MixofVjX tou Ma}^Y;ToepY), xal i^ 3td xYjpou afpaYt; tyj^ 
2^13; u(jL(5v SeaTCOiVY}; f. 

f XpuaavOoq, vorapto^ tou ^Tipoxpo^eio\j^ 6 exTCpoa(i)ic(i)v ev Tb> 
G'x(t) Tou MupeXaiou -f, 

f 'I(i>oEvvY);, 7cp(i>T0^eaTaEpxY); xat voTdpcog tou auTou asxp^Tou, 
5 flavdpeTO^ f. 

f NtxoXao^, ^ioxTt^ xat ^aatXtxb^ voTdpio^ tou auTou aexp^TOu, 

5 iTTjOdTO^ •!•. 

f Mt/ai^X, voTdpio^ Tou auTou aexpsTou, 6 AaxTevTtTljY)(; f. 

f Mixai^X, 6 iXdxtaTO^ Stdxovoq xat (jLeaoxeXXaptTY)^ tou Mup- 
sXaiou, ei^ icp6a(i)xov NtxoXdou icptoTO^eaTdpxou xat (jLSYdXou x^P~ 
TcuXaptou^ Tou Ma3uTY)vou, iitc^yP^I^^ t' 

f Baa(Xeto;. Tcpatic6atT0(; eict tou xotTo^voq xai y^apzo^dXa^ tou 
2UT0U aexpiTou [ex] xpoa^o^jcou K(i)vaTavTtvou 7:paticoaiTOu xat voTa- 
ptsu xat A^cvTO^ icpatroahou xat xapxo^jXapioM xat (jLeTOxtou Aaxa- 
r(cu, Twv dvOp(i>ic(i>v ty); dy^aq ^«(jlcov BeaTcoivTj;, ureYpa^^a f. 

f ^ltad^^irfi .... xat ewt tou xotTwvoq b 1ou(jlv uiceYp«4'* 

[sx] ?cpoa(«>xou 'I(i)dvvou 3tau7:dTou voTaptou tou Bap^Y^vou f. 

Exemplar. Flor. nro 48 et 50 Y- Edidit M. J. Gedeon in periodico citaio 

p. 5 et 6. 

3 34 XTT. 6595 — 1087, mense iulio, ind. X, et 6597 — 1089, mense aprili, 

ind. Xn. 

Eustathtus Charsiamtaj promsor insttlae Sami^ iussu imperatoris Al^xii I. Comneni 
et matria eius procuratoribus Sancti ChristoduU per notarios loannem Antzam ei 
loannem Theologitam tradit castrum Pantelium et duo praedia in insula Lero 
et totam insvlam Lipso secundum donaticnem Sancto factam ab imperatore. 

Th laov Tou TrpaxTixoG ttJ^ A£i(!/fa> xal twv iv Tt) A^pci) 86o xpo- 
a9Te{a)v, tou Te IlapOev^ou %ol\ t&v Ts(Ji€v{o)v, Tcpb^ ik %ol\ tou i^ia(- 
aeo^ TfLdczpou tou IlavTeX^ou. 

f KaT^ Tbv io6Xtov [i.»}va ttj^ evtoTajJtivYj? 8exdTr,^ ivStxTtwvo? tou Cf^e' Tt- 
(x{a xat ^aatXtx')'] icp^ara^i^ tou xpaTatou xat dcYtou i^(Xfa>v ^offikiwq xat ti)^ dYuz^ 
i^(i.(i)V $e(7ico{vY]q xat (AV]Tpb( t^(; xpaTatd^ xat dYtag auTOu f^oitsikeia^ ^poexo{Ji{o6iQ 
T(p dva^{(i) $o6X(i) auTO)v, e(AOt EuaraO^co, oTpanQYCt) xat npovoiQTi) Sd(Jiou, to) Xap- 
aav{Tj) icapd repadjjiou, Neo^^Tou xai AeovTiou twv (jLOvax(i)v twv drcb Tij^ (aovt}^ 
Tou 6ota)TdTOu xupou XptaToSo6Xou, dtopt2^0(xivr) ouTtoai xaTa ^vjjxa* 

f T-Jjv vTJaov TYjv Ae«|;ti), t6 Te ^(j«au tou IlavTeX^ou tou xdoTpou eicovo- 
(i,a!^0(xevou, $aov SiqXov^ti dvd)^ epiaTep6v loTt, ev & xat i^ ixxXiQata taTOTat xat 
Tb TceptTe^xta^xa, xal Td 86o xpodaTcta, t6 Te Te^xevetov xat to ITapOivtov, Ta xord 
TY)v vTJaov Aepov TUYXfl^^®^«> e8(i)pi^aaT0 iq ^aatXe^a (xou xaTa TeXe(av xai dvaf - 
a{peTOv BearcoTeiav to) (xovax^j) XptaToSo6X(i) xat i^auxaarij tu) AaTpr|V(D (xeTd 
TrdoT]^ auT(j5v tyj^ Tcepiox^t; xat Btaxpan^aeb)^ xat xa6<j[)^ eiatv e^ oXoxXi^jpou* 
i^i%o^e Zk xat Td eictxe((xeva TOUTOt^ t^Xy;, xal St(i)p(aaTo dxo^^peaOai TauTa xou^ 
(xovaxou^ 00* auTY)^ ^<^^< '^^ xapo6oY]^ $exdTY]<; tvSixTtfjvoq xal eict Td IpLTCpoaOev, 
xat slq 9(i)Tai];(av l/^etv ty]^ xavdyvou xat 6eo(xi^T0po( xat dtaTpo^vjv auTuv xat 
xeXe6et aot, Xa^6vTa eiSY^atv ty)^; 7rapo6ar|^ §(i)ped^, icoti^aaa6ai t^^v T(i)v xTr|(xdT(ov 
icapdSoatv icpb? Tb (xdpoi; tyj? (xov^q xard Tb we^x^^iv aot xept to6tou Tctrcdxtov 
vq^ &^ioiq (xou 8ea?co{vY]<; xal reptxodii^Tou (xou (xY]Tp6<;, iceptddX^^cetv Te TOUTa xat 
i^xouaae6etv dicb icotaia^ twv i7CY)petbiv, xard tv]v S6va(xtv tou ext^pa^eu6evTo^ 
auTw xpwao3o6XXou t>}? ^^(xwv y«^^v^to^. P-tJvI iouXi(j), (vStxTtu^vo; t' -j-. 

f 'AffeX66Y] (xYjvt (ouv{(i), !vStxTt(ii)V0(; t', dicb ty^? 6eofpoupi^Tou 
n6Xe(oc, ex vj? Seawo^vY)? ty)? (XY]Tpb? tou ^aatX^o)^ et^ to icaTpi- 
xtov EuaTd6tov xai OTpaTY^fbv Sd(xou, Tbv Xapatav{TY]v. 

f Ty)v VYJaov TYjv Aett};(«), t6 Te ^(xiau tou xdaTpou tou xaXou(xivou Ilav- 
« TeX(ou, 5aov BY]Xov6Tt dv(«)^6pe'aT6p6v loTtv, Iv u) xat i^ ixxXY]a(a lOTaTai xat to 35 

zzpnzfyiaiMLf xat tb ^cpoaareiov Tb TepLiviov xat tb IlapO^vtoVy T3t xarie tt)v 
v^9ov A^pov vr^xfhoyxou, iBb^pi^aaTO 6 icepi^^OiQT^; piou ulb^ xai 3^^^^^^^ '^^ 
(jiovax<t> Xpt<rroSo6X(i) xai i^ouxaarj) T(j> AaTpr,v(p xaTa TeXetav xat ava^aCpeTov 
SsfficoreCov, pieTa zioiQ^ auTcov ty;^ neptoxi;^ xai 8taxpaTi^oe(i>( xat xa6(i>^ e!otv 
e; 6XoxXi^pou^ xpo9e8(i>pi^i9aTo 81 to6t(o i^ ^aotXeCa i^|Ji£iv xat ty]v xp6oo8ov 
to6t(i>v &3caoav, ola xa: Soy) Iot{. xae xeXeuet oot, eTSvjotv Xa^6vTa vr^^ ^b^ Tbv 
piovaxbv 8(i>pea^ xat tou «ct^pa^euO^vto^ auT(D xP^o^o6XXou xept to6t(i>v xap^ 
TsO xpoTioTou (Aou ^a9tXi(i>{ xal «eptxoOi^Tou ulou^ ^oiifoaoSat tijv to6t(i>v icapd- 
Sc7iv ?cpb^ Tb (Jiipo; vr^^ xaT^ auTbv (Aovtj^ e^ 6XoxXi^pou, xa0(i>^ etoi, (AeTa TcctoiQ^ 
auTbiv T^^ xepto^i^^ xat Staxpon^oeco^. ei Tix^ T^ ^'^ evTaXiAOTtxa)^ 8t(A>ptOTa{ 
9ot ::avT(i>v dcvoYpa^jV i^xpt^(i>(jiivT]v noti^oaoOat xal el8iQ0iv 8ouvat icepi to6t(i>v 
T(d oexpeT(i> XeicT0|AepY3, dXX' oux 5fe(Xet^ avoYpitl^aoOat TauTa, ouTe |jlt]v ev t^ 
TTpoxTtxco Ti]^ dvaYpa^^^ evOetvai Tb o6voXov, ^Tticep ou8' h T(o oexpeTtxu 
xpaxTtx^ dvoYponcTa TOuTa TJYX^^ouotv, dXX' e^e^Xi^Ovjoav e§ exetvou ^avreXb)^, 
<k>; ^(opiQO^vTa T(j> (Jiovx/(o (jieTd Ti)^ xpooo6oif]^ auroT^ icpoo68ou xai auTou tou 
T^Xou^ Ti]^ icapo6oT)^ {v3ixTt(ji>vo<. icapi8ooov ouv aircb^ Tauta tu (jiipet ti^^ (Aovf^^, 
<1>^ 8t^txTat dl[v(i>Oev, xai ?co{rj0ov xat icpaxTixd 86o ti}^ aurtov icapa86oe(o^ 
i^xpt^ljiva xat XeXoYio(JLiva' xat to6t(i>v to (Jiev Iv dic(8o^ toT^ (jtovaxoti; eU 
dcodXetav, Tb 81 iTepov dic6oTetXov ei^ to o^xpeTov, i^eTXov dicoTeOrJvai ev auT(j> 
^t^ ei8r,otv Ttov i;apa8oOlvT(i)v T(p (ji^pet Tr^g (aovtj^. Ioo 8^ ei8(i>^, (o^ oure xard 
TTjV icapouoav '.v8txTt(«>va 6fe{Xet^ dratTijoa^ Tt i^ aurtov, o&ce ei^ Tb 1^^, o&ce 
27:0 Tb)v x<*>p^V9 ouTe dicb tt]; (jiovt]^^ x^P^^ xeXou^ auT(i>v i) xdxTou tou otououv 
yjpfi^ti^ dvaXa(ji^ocveoOat, o&ce cuv eio68(i> ei^ TauTa *eio^pxeoOai, dXXd (jidXXov 
xat Touq Xotxou^ diceXauveiv ixe^vtov ic6pp(o0ev, xat 8taTT]peTv TauTa dvexr^p^aoTa 
xat dxatvoT6(jiT]Ta xal Tcdar^q arf{Oipei(x^ dv(«>Tepa. xal (4)^ 4J to) oexpiT(i) ei8r,oi^ 
T(ov 8t(apto(jiiv(i>v^ xaTeoTp(S)OT] dv T(j) auT(j) tou MupeXa{ou oexpdT(i) xat ii ^ropouoa 
Ti;^ ^otXe{a^ f,(ji(ov 7p6oTa^t^. (jlt]vi iouv{(i>, tv8tXTt(i)V0^ t'. xat i^ 8sd 
xijpou ouvi^Otj^ o^paY^ "f^? d^ioL^ i^(jLb)V 8eoTCo{vTj?. 

0!rc(i>^ ouv xal d^JL^OT^p^ov Ttov Oe((ov xai ^pooxuvT|T(ov 7CpooTd^e(i)v 8taxe- 
XEUG(jLiv(ov (jLot T(o 8T]X(o0dvTt EuoTaO{(o OTpaTriY<i>; xpovoT]TT] 2d(jiou, T(o dva^{(p 
3o6X(o TTJ^ dY^a^ auTwv ^aoiXeCaq, 8t* dicootoXij; tmA ^vep^eia^ Iwdvvou voTap{ou 
tou 'AvT^a eicotrjod(Ar|V t^v wapdSootv tou fiiAtoeo^ xdoTpou tou Xeyo^JL^vou Dav- 
TcX{ou cuv Tot; 8uot 7cpoaoTe(ot^, tw Te Te(jLev((i) xal tw napOev^o), 2Tt 8^ xat ttj*; 
vrjoou TTj^ Aet({^(o e? 6XoxXf,pou icpbc; tou<; XexOsvTa*; (JLOva)ro6^, t6v Te Fepdot^JLov 
5r,Xa8i^, Ne6fUT0v xai Ae6vTtov, tou? dicb tt]? (itovr]^ tou xupou XptOTo8o6Xou. 

3» 36 

xy.ijTla^ Jt2: 'ziff rXtuJMn. IlpsisT&isv ts nap^£>:sv irr:-» c x=f^:rjjLb^ 
C50 lyjsr^zu xp&25T£bj svci*^' ip/sTa: ixc tt.v rrpxrav tt,'» Kxrsf/s^iivip^ irb 
TsO x.^fcS •:«» Ks^>pov>#fir/ xa': ir£f/c;ii*/ip» £^ tsv a:7:i/^v. £v -5 xa": XsSs^ii)- 
peut '/zif/tr iha 'zscii tt// i/ji{jnf tt// tr:a;t£vi;Tr jiijsv tt,- Kxpti/.i;^ xa: 
ivar7p£/ej wr:' e-Aelx» xa: sp/cTo: r!^ -tt^ WiJaJu, h f, xa: ctxjcs^ ^^^^^ 
xap* r,jA«v. c/sry(a a'. £:6' sjtg^ ixifXcTa: xrr' 6hvjr§ xa': £?/£Ta: el; tc-j; 
'O^et; A^j^ ev cl; xa: 5Tx*ps; '(t[cnt xop' f,jjuiiv, zyzviia. //. £Ttx xarip- 
/r:» T3 jACvoxir^v xx: ei7£p>r£T2t tsv pjzxa tcv Jiitp sjvtz, w^ xpc^ jiiv virsv, 
Ti 3cxa:2 Tsy xfcasTe'!»! 2Tpc3T//.crj. i»; xp'5; psppi'/ Bk Ti ^ix2:2 tsj x£p:spt!^c- 
|Aiv^'j Tsxcu. eT6' cSto»; xflr:£fy£T2t tsv ayrbv p2X2 xx: ixc-jji^i^e: e-c tc A:6ip:sv, 
iv ol; xa: ^xjpoq ve^sve xap' ffjjuiliv, c/ctvtz x'. eTra exvej-t sa:y5v, xpoti^v 
Ttjv TTpirav CTpfrav ti^v ipr/z^Liyriy xzz tsO Owjii ew; ti^v xssa/.Tjv twv Ilpiyiov 
xa: Tciv *A7xp«v AtWy, IvOa xa: CTa:>pb; xap' i^jniv vr^cve, 3xc:v:a x^'. xpats: 
Z't Tijv awTTiV TTpiTav xal epxerat et; Tf,v Mr;iXi;v Kr/rrspvav, c)rcr#:a >/. xpaTei 
xpb; V5T0V T5 xVjrf. xXiyt, xoTepxeTai tl^ tf|V MevaXTjv AavviBa, xa: ixcjjx- 
^tCet et^ xf// Oi/»2Cff2v, ^taipii^v xpc; juv vsrov Ta Stxata t^; iTpc^ijXsu, i:pc; 
^ppav 3e TCJ xeptcpt^cpiivcy tcxcu tcj DapOevtcj, c/cwfa X'. eiTa x£pva tc 
dbcptfTfjptov TcO Kdpaxc;, xpaTeT tcv atvtaXcv otYta/^v, xa: epxe*» ei^ tc A:vc- 
^c/f xa: et^ Tf// exeice tfiTaji£vr,v |jurjpi;v xrrpav, cxctvia cjiB'. xa: ovspxeTat 
xar' e'jOei2v, xat aatipytz^i e(; tijv crpaTav Tf,v 6pxo}Ji£vr,v axc tcj aYpoD twv 
Kc'jpcy;u>v xat et; xijv XtOccwps^av Tf^v avaiOev t^; KaYxiXr^c, cOev xat iJp^aTo 
cxotv(2 vy'. £ca>6ev Ik tcu TOtojTou xeptcptcjjioj eOpsOi; y^ cxcptjjio; jJLoBtiav oO', 
ig ik y^n^ri^ ^P^^^? vo|Aa3iaia xa: 2ac(o3r,^. exxXriCta toO auToO xpoacreicu 6 
4^10; FewpYto;, X:8oxr,XixTicTC(;, irxoxipajju?;, a^u^Ypa^icro^, Jpcjjitxf,, xat orfiai 
etx^ve; e', Tpoxeljofiptov icxpcv Xtvcv. ^peap tc XeYcjjievov ncTtcii^piov ojjixe- 

XoxfjXtov Ix^v evTc; xr^Y^,v &8atcc, avaievSpaSa; yS poiStav a' 

l^kaioL^ ^', itipa; eXaia^ toO oXou xpoaoretou i^jxipou; pv', xat OYpioeXaiai; cta- 
fSpw^j 8pu; e', cuxajxiveav a', YXuxo^Xia^ x$', dbrtSia; y'. 

Ilpoactecov ta Tejfcivia. Ictiv 6 xeptoptcpib; toO Toioutcu xpoacTSiou 
c^fa»;' ipxetai axo tbv aiYtaXbv tf^; OaXiccTj; tbv XeYijxevov MaXXwtiptj, oxb 
tf^; IIacx2p{vr,; lletpa;, iv ^ xal ctaupb; xap' f,ii.a)v Y^T^ve, xa: avipxeta: 
xat' euOeiav ei; tbv 'AcxpcXiOov xat e»; tfjV 'Aywv Kuptox^v, xai avipxetai tf// 
fiX^Q*' «Xpt '^i^ B(YXa;, 3iatpwv xpb; (jlIv v6tov ta Stxaia tou xpoactsiou 37 

AextSa)v, Tcphq Ik ^oppav to5 xepioptCopi^vou t6xou toiv T£[ji€v{u)V' eT6'o&TU)^ xar- 
£f7^6iai Ttjv auTYjv ^dr/Ti^ xai epxetat ei^ tov t6xov tcv XeYCjxevov Foupvac, 
syocvia v'. xal flbcb twv exewe xpoTet Tr,v paxr,v xor' eude^av xat axoufxPiCet xpoTwv 
zb xaTw {jiovciraTt, xat sxveuet 6)aYov etq tov TCSTpwJri tczov, Iv6a xat craupb? 
::ap' r|[jui)v •yiYOVs, c/otvia xy'. etTa icepva TfjV XaY7a8a xat to avapoxov, Iv6a 
xoLi cTaupb^ Y^T^''^? cxo^via 5'. xpaTei ttjv f a^^^rjV j^ox^'' ^^ ovTi-rcepva ttjv CT^pav 
Irffila et<; tijv irTjYrjV ttjv xot^ [Aev pX6!Joucrav, woTe 5e ixXeiicoucav, xal et; 
TTjv sAYjaiov auTij^ iceTpav, ev6a xai OToupc? YCYove, cxotv{a tj'. el6' otiTW? 
«epXeTat xpoTuv tov S^Qpov puaxa xaT* eu6etav, xat lp/6Tat ei^ ttjv xe^aXrjv 
Twv 'AcTcpwv KpTj(jLvu)v, ^v6a xai cTaupb? Yeyove, c/otv{a yj'. xat axb twv exeiae 
hif/ezai xaT* eu6etav, (r/oviia P', 6v6a xat oTaupbq Yevovev eT6* cutw^ Bt^pXe- 
'XL Ta TCKdrfia TcXoYia xai ARcepxeTai ei^; to ovapaxov tou 66Xou, eJq tyjv icaXat Xa- 
Jpirtoatv, TOtr^aar/Twv xat ifjfjLwv oraup^v, a/oiv{a e'. xpaTwv to Sta-Xavcv Ip/eTai 
£'!; Tcv Sripbv p6(xxa, ev6a xai 0Taupb<; yiyo^n ;cap* f,[JL<j)v, cxotvta i'. eT6* oStw? 
avjTps/et xot' €u6eiav eiq tyjv ^ix^i^? ^''®* ^*'^ aTaupb<; y^y^^^j a)roivta e'. 
zspva Tov puoxa xat dvsp/eTat etq Tbv 'AcTcp6Xt6cv, Iv6a xat araupb? ^(iyc^Ey 
T/ovfia t^'. ovTtxepva xat lp)<STa'. ei; to *AX(»)v{cJ^tv, Iv6a xat oraupb? Yevove, 
T/ctv{a e'. xaTepxe^at xaT* eu^eiav xat ipysxai tlq Tbv 'Av6pa)::6Xt6cv, xai 
xaispyeTai slq ttjv axo/.av Tciiv AiaTcopttov , Statpcjv 8e5ta fjiev Ta Sixata twv 
AsttIcwv, dptoTepit 8e Ta 3{xaia tou xeptopt^ofjLSvou tc-jccu, axotvta X'. xal aizb 
Twv exeiae xpaTst tov atytaXbv a?YtaXbv icpb^ dvaToXa^, xal Siep/eTat tou 'E^^ct- 
cxcrcu Tb aiYtaXtToxaptov, xat Ipyezai siq Tb Xeicrbv dxpwn^ptcv tou ApapLuv6ou, 
cxotvia ptj'. eT6' outox; dvaTpe/et xat dvep/eTat et^ tou? 'O^eT^ A{6ou;, Iv6a 
xal cTaupb? v^YOve, a/otvta g\ xpaTwv tyjv ^i/Yjv pdxr^v xaT* eu6stav, ipytxai 
si; TYjv BtYXav, cxotvia l\ ■KsptxcTCTSt 6X{yov xai drdpxeTat 6i<; Td<; 'O^e^ai; 
risxpa;' xaTep/eTat xaT* eu^eTov tyjv ^g^yjv pd/riv, xdi ep/STat et^ Tb MovcaTpaTov, 
£'c Tcv craupbv tcv 5tatpouvTa xpb; Pcppdv Td Stxata tou xpoaaTe{ou KapJdpLOu, 
ipicTspd ^k xh xeptoptlI6fxsvov, cyovfia tj'. sTTa xpaTst -jcdXtv tyjv ^Tepav ^dtyTi'^ 
X3ti xaTspxeTat et<; tov atYtaXbv xal ei<; tc dxpwTY^ptov to Siatpcuv Sejtd |JLev 
ca ctxata t^^ dxtoxo^Yjc, dptcTspd 5s Ta ${xata tou iceptopt^ofji^vou t6icou, ev6a 
xai oTaupb; -^i-^o^^e^ Gypma i6'. ei6' outox; xX{vei icpb<; v6tov, xpaTeT tcv aiYtaXbv 
a-viaXbv xai to dxpwTi^ptov, xat dirsp/eTat et<; tov tc-tcov tou MaXXwTdprj xai 
£i; TYjv exeToe Ypa^^Taov weTpov, 56ev xai f|p5(rco' 2a(i)6ev Se tou TotouTOu xe- 
picptqjLCu eup^6Tj y*5 oxcptfjLo; iLoUm cv6', wq tyj? XofjcYj; cuoyji; ^petvYji; xat 
v:[jLa5ta{a^. exxXr^a^a oi dYiot 'AvdpYupot, ^oXwtyJ, JpojxtxYj, Te6up<i)[jLSvr| xat 38 

2^(i)7p<zf i9(i.dviQ, exouffa stxovac; xp^^oiceTaAou^ |Aixpa? P', tou^ aYtouq 'Avap")fupou? 
xal xbv aYtov Fed^pYtov oTaupb^ K-eYa^ 56Xtvo^* to aytov xoyt^^''®^ f^''^* auaTeji- 

(xartcov , xoa|jwf)Tap{T^tv yjnbf ^za xtjporyjY^iov Teaaopcov xat oTaupiou* 

zupYO? Tou auTOu TcpoacTsfou eYxwp^T®'S> TsOupwjxevo?, TpdcaTO?, (xeTa fjXtaxou 

xat euxTTjptou ttj^; uwepaYfa<; BeoT^xou, Tf^q to p-^pt-a uwflEpxei 8t' uXoYpa<j>ta^ 

xa, eYX^^^pTQY*? ^^* 3a6ji,{8wv 25* ooxi^Ttov $po[jLtx6v, 67/(ip»3Yov, 6oXwt6v, utc- 
[oxepafAov], TeOupcoix^vov, ${ppuTov ei^ $uo avii^Yata xaTol^Yata, XP^M'^^^^^'^^' 
d)petov xat aicoOn^xt}, {JieTa xat axiXac; exouoY]^ Pa6|x{$a^ $'. iTepov io^Tiov 
Xt66xTtaTov, Te6up(i>|ji.evov, xepa(ji(0T6v, to ^fjitau PpouXX(i)T6v, Te6up(i)(Jisvov, yjffr 
(jwtT^IJov et^ ax^P^^^* ^'^epov ioTCT^jTtov Xt6oTir)X6xTtaTOv, PpouXX6axe7cov, Te6up(i)- 
(jL^vov, xpni^*^^®^ ^^ oTauXov fepov xeXXiTlJiv, ^pouXX6axeTCOv, Xt66xTtaTov, 
Xpt)|JLaTfiJov etg xaTa(jLovr|V (Ji.ta6{(i)v . STspov ocro^Ttov Xt66xTtaTOV, PpouXX6- 
axercov, yjpTi^LcezU^o^f et<; xaTa(jLOVY|v icapo{xu)v. ?Tepa oaTn^Tta V Xt66xTtaTa, 
^pouXX6axe7ca, xp^viH^^^^XovTa ei^ oTauXov xat dLyypia^^OL. ^peap tou auTou xpoa- 

aTe{ou' d{JL7n]Xoxi^7ctov , Ixov la(i)66v a{i.uY5aXea? 5', potS^ac; t', xu- 

S(i)v{a(; 6', auxia<; 8', ^T^pa^ xuS(ov{a^ (xeTa dva8ev§potBo<; p', '{k\^ofy\i(x^ y'- 
XiQvb? ^YX^P^T®? "^®^ auTOu icpoaaTe{ou. tjjy^ PpuTt; exouaa xai Se5a(xevtjv 
6YX<*>piQY®^- >taTaXeXu(xivov eXaioTptPeiov tou outou icpoaars^ou, IXaiat iJixepoi 
pv<5:', 8pu<; Txg', Y^^^o^uXsat tP', de7Ct${at y'- ^'cet Be a^x^tpoX^a avexuij/e (xeaov 
T(i)v (xov<acx(ii)v Tou xupou XptaToBo6Xou xat twv TOpoixo^v twv 86o aYpwv, tou ts 
IIoXoufO^Tt) xat TO)v Koupouv6)v, Tcept xr^q vo(xaSta{a^ y^^ tou '7cpoaaTe{ou IIap6e- 
v{ou' IXeYOV Y^P ©' ocapotxot Tcpov6(xtov sxetv sia^pxeo6at xat ve(xea6at et^ Ttjv 
Tou nap6ev{ou vo^xi^v, xai STce^i^TOuv (xtj x(i)X6ea6at icapa twv (xovaxtov, oi 8e 
(xovaxoi avTCictxcov (xt]$6X(o^ auTOuq eiaipx£a6at, 5ta to Ttjv oXrjV iceptoxtjv tou 
IIap6ev{cu So^pri^tjvat, xai !8{(»)<; elvat Ttjv uicoT£TaY(X6Vt]V tou nap6ev{ou, xai 
t8{(i)? Twv eipt;(xevoi)v dYpwv,'ei Tix* ^^tt xpoTepov uTcb to rfap^evtov 5vt(i)v xai 
T(5v dYpwv, ouvex(»)pouvTO xal ei<; Ttjv vo(xt;v eta6px6o6at, ou xaT* euXoYov Tporcov 
tj (5)^ dvaxo{v(i)atv, ux; ^atv, Ix^vt(ov Ttvd, dXX' &q etptjTat, 6? xat twv dYptov 
uicb Tb nap6dvtov tuyx<xv6vt(i)v xat Sv XcYtCeo^at. xai 5id TauTa u7co(xvt)o6eiaa f, 
aY^a T^i(xu)V S^aicotva, Ti(x{a xai 7cpoaxuvt)Tt) auTtj^ wp^aTa^t^; e^oTceoTdXt) (xot, t(Ii 

dva^{(i) 2o6X(o auTt)^, ^Ttq xat icpoexo(xta6r| icapd , §taXa{x^dvouaa 

ol>T(0<; auv toT? dXXoi?* 

«*EiC6t ^k ol (xovaxoi IyTP*^'*^ ^P^? '^'^^ Tt(xi(i)T<rcov xupbv Xptar^SouXcv, 
5n 01 Tou dYpou twv Koupouvfiv xai tou IIoXou^ouTt) etaepxovTat dSeo)^ eti; tc 
8{xatov Tou rpoaoTe^ou tou nap6ev{ou tou dicoxapta^svTo^ tw (xovaxco XptaTo5ouX(t) 39 

Guv TV) (JtovY} auTO'j xal Toi^ ux' ouTOv (iovoxot^, xae xaTa^Xixrouaiv cux 5XiYa 
ouTOu^ $'.a TO (Jit] )^(t>pio^vat Tcapa oou ttjV kxamoij vo|jlii^|V, ots ttjv tou Ilap- 
8ev(ou icopaSooev Tzph^ tou^ (Aovaxou^ £ico{t)oa(, dXX' elvat dvaxexotv(i)|jLeviQv, 
StopiZ^oiAsOa ooc dbceXOetv xat Sta)^(i>piaat tv^v Sia^^pouaav ixiax^A vo(i,rjV i^ ap- 
YpLim T(i>v )^6v(i>v, iceptopCaat Te TouTa xat XaPpaT(ii>oat xat zapaoxeuaaat tou^ 
exioTOu dYpou otxi^Topa<; et^ Tb Ta^ SiafepoGaaq auToT^ vofji.d^ v^tAeaOat, xat (jLi^Te 
Tou^ Tou IIoXoufOunQ etq ti^v ev T(d IlapOevup vo[xy;v etaepxeoOat, (Jii^Te tou^ t(i>v 
Koupouvu>v, (jtiJTe tou^ ev Tti> napOevi(i> et^ hf to6t(i>v' dXXd tou^ tiCou^ x&Koi^q 
xat Td^ vo(ji2c^ 'piapO^o^na^ dicexeoOat tou Totq dXXoTp^ot^ ^Tre^jL^aCvetv xat xaTa- 
^Xaitretv ^ zeptxoircetv auTOu^, ta^ dv evreuOev dviicauctv exovTe^ ot [uow/oi 
xat drceptxoicd)^ ^^oime^ xat dTapix<^ uicepeu/(i>vTat vqq ^aortXeta^ ii^uidy. xat 
e^flncavTO^ xai dvuicepOiT(i>^ xat Scd Tdxou^ exicXnipu^oov Td StoptaO^VTa aot. Std 
^dp TOUTO xat TO icapbv TCtTrdxtov ev ToTq x^P^^®^? '^^^ aexp^ou tou MupeXaiou 
xarecTpdiOY), loov t6 toutou icext(7T0i>(JL^vov iytteio xai toi^ [lo^oc/plq et^ da^d- 
Xetav ^eS60iQ' ou $>j xal §Tepov taov icapd aou '^t^^io^ai i^eiXet xai auTot^ 
icpoaemSoO^vac et^ ^e^atOT^pav da^dXetav. [jLY]vt touv((i>, tvStxTt(i)vo^ ta'. 
X2t i^ Btd xY]pou ouvt^Oyj^ afpaYt? 'f^S dy^a^ ^^(jlwv 8eawoiVY;g. dx 
TYJq BeaicoivYj^, t^? (jLYjTpb? tou ^aatX%(i>^, wpbq Tbv TcaTp(xtov Eu- 
aTdOtov xat xpovoYjTYjv Sd(JL0U, Tbv XapatavtTY}v, xat Tbv Ix^cpoaco- 
7:ouvTa ev tw otxto tou MupeXa{ou.» 

0&T(i)q ouv xat tyj; TOtauTY)<; Ti[jL(a^ wpooTd^ed)? T:apaxeXeuo|jL6VYj? e^a-jce- 
aTe(Xa(jiev Tbv TCpo(jLvrj[jLOveuOlvTa 'IcodvvYjv voTdpiov Tbv ©eoXoYttYjv xotYjaaoOat 
TYjv dva(jLiTprjatv tou TCpoaaTe(ou tou IlapOeviou t$t(i>^, xai T(i)v dYp(i!>v auOt^ tS((i>^* 
xat et (jL^v e'jpi^,aet tyjv tou napOev(ou vo(jly]v wXeovdl^ouaav t^^ twv dYpwv, dx- 
xi^^fnu Ta^TYjv xat dicove([JLYj xal toT<; dypoTq Tb i-jctPdXXov i^ lacTYjToq, xat [jLYjTe 
T(j) TcpoaaTei({> IlapOevtou icapaxcopYjaat icXe^ovo? vo^xij? twv dypwv, [jLi^Te TOtq 8uaiv 
dYpoT^, Tw T€ noXoufoOTY) xai tw Koupouvwv tyj; tou IIapO£v(ou dXdTTovo^* et 
Be (XYj otrc(o^, eaaat xat Tb wpodoretov xat tou^ dYpou^ Ix^tv Td !5ta xal Beajc6- 
Cetv, xat (Ai^Te u^aipeatv, (jLi^Te au^^atv xat icpoaOi^xr^v e[JL7coti^aat OoTlpco [jL^pet Ttv(' 
ooTi^ 8tj xat dweXOwv dve^jLeTpr^aev t8((o<; [jl^v tyjv 5Xyjv vo[jlyjv tou wpoaaretou Ilap- 
Oevtbu, tS((i)<; $^ T(i5v Buo dYptov* xal eupiOri tou [jLev napOev(ou *p3 vo(JLa3ta(a auv 
Tj oicop((JKi> [jLo$((ov ^§axtaxtX((ov icevn^xovTa, tou Be d-^pou IloXouf o6tyj -pj vo(JLa- 
Btoia auv ty) aicop((jL(i> (jloB((ov icevTaxtaxtX((ov e^axoa((ov SexaoxTct), xal tou oYpou . 
T(ov Koupouv(ov Y^ vo[JLaBta(a auv tyj a7cop((JL(0 (JioStcov )rtX((ov TeTpaxoa((ov icev- 
TtjxovTa 6xT(i). dXXd tout(ov o5t(o<; SieveppjOivTcov xai eupeOevTcov, xal (JLi^Te 40 

itpocOK^XTQi; y) Ixxo^q Iv iivt '^^'^ovoia^^ oute tw UapOsvCo) £866t) x<^?* uxswep- 
XeffOat et(; Tr,v twv dcYpCjv vofi-Tijv, oure Tot^ aYpcoTat^ ei<; tt)v tou HapOevteu, 
xaOb>; xat Tb y^YOvo^ e-rcl toutg) icpoxTcxbv Ttap' auTOu toutou tou BtevepYnjaavTO? 
^a^^JTepov xapt(7Tyj(7tv * ozep xai xm icapovTc 7cpaxTiX(p ouveafpoYtaOy] xal w 
piepet TTji; plovtJ^ Ixe^oOiQ. aXXa xac xept tou xiorpou IlavTeXfou xat ouOi^ eTepa 
TtfjLia xat wpoaxu*/Y^T^ TrpiaTa^t^ ttj? ifla^ fijjLaiv 8eaTCo(viQ? 7Cpcexo{jLtaOiQ t^plTv, 
StaXafjL^avouaa o&ni>^. 

f Ei Toxa xat aYVOcOaa tq gaatXefa t^jjliSv ih eTvat iv tt) VT^aco Ttj Aepw 
IxTO? Tou IlavTeXfou xat iTepov xaarpov, BttopiaaTO ev to> ysyovotc yjposo^o\ikX<a 

T(S Tt[JLC(i)TdT({) (JLOVaX(«), XUpW XpCaToJouXo), XaT^X^'^ SeOWOTCXG) Tp67r(j) TO jjLev 

fjfjLcou to6tou, ij^foc Tou [lavTeXiou xdaTpou, auTov Te tov SvjXioOevTa pLOva)fbv auv 
Ttj [xovTJ auTOu xat tou? lwc' auTOv jjLOvaxou^, Tb 8e eTepov IjjjLtau tou? ezcixou; 
tt]^ vi^aou, dXX' eTtei §taf6p(«)q exTOTe dvafxaOouaa, d)^ Iotc xai ^Tepov xdoTpov, 
3 Ta AextBa ^TCtXeYeTat, ou xaXbv 5ceYV(«)xe to dvax£xotv(i)(jLevou^ eTvat tou^ jjlo- 
vaxob? [jLSTd twv xoa{jLtxa)v ev t(o SiaXiQfOivTt xdarpci) tw IlavTeXia), euS^xr^aev 
dvTiaTpa^Tjvat tw pyjOevTt fJLOvax^ XpcaToBo6X(i) auv tSj [jlovy] outou xal Tot^ uk' 
auTOV jjLovaxoT? xac to eTepov ijjxcau toD tocoutou xdaTpou, &aTe Tb 5Xov xdoTpov 
To IlavTeXtov abv vfi exxXTjata xat twv ev auTw 6aiuTjT(o)v wdvT(Ov uicb tcu<; jjlo- 
voxouq xai ttjv [jlovtjv auTwv eTvat tou Xotwou, xat Tcap' auToiv dvaf atpeTU)? xat 

at(i)vi(i)q xaT^x^'^*^ ^^S "^^^^ ^S^? dwavTai; xat SiTjvexeT? XP^^®'^?» "^^^? ^s Y^ 
eTCOixoc<; t^? vijaou Aipou dvTC7:apa$o6Tjvac to §Tepov xdaTpov Ta AdTciBa, (ix; 
dv exwac touto eic; ^uXaxTjv xat a(i)TTjpiav auT(5v, xai toT<; [jLOvaxoT? xaTd Tt [jltj 
xopefjLxoSQ^cDatv. if o) xai xeXe6et aoc TcotTjaac xard Td 3e$0Y[Ji>eva xai (oxovo- 

[JLTJ[JL^Va auTT^ f . 

KaTd TTjv TotauTTjv ouv Oe(av ::p6aTa5iv, ^ dicoaToX^^ tou eipTj[xevou 
'I(i)dvvou voTap(ou tou OeoXoYtTou wapeBcOTj xat Tb ^Tepcv ^[jliou tou xdarpou 
IlavTeXtou ^pbq Tb [JL^po; t^? [J|.ov?J(; tou xupou XpcaToSo6Xou, ^y^*^'' "^^"^^ '^v 
a' Tou aeicTe[xPp(ou [JLTjvb; ttj? t^' tv5tXTt(Svoq, o&to)?' 6ax/jTta Ta wpb? Suatv, 
XtOongX^XTtaTa, uwoxipa[xa, TeOup(i)[xdva, xai dv^oYea [xeydXa SippuTa 7', u)v to 
Sv dirdT(i)Tov, rb 8e eTepov 7caT(i)[xevov Jid aavij(i)v 3id [xsaou Be tout(i)v uwdpxet 
xeXXtT^cv a|xcxp6TaT0v, diroaxexov, d06p(i)Tov xai d7cdT(i)T0v. eTepov ooTnjTiov ei^ 
Tov auTov |xdxp(i)va, TeOup(i)[xevov xai 7;aT(i)[xivcv 5cd 56X(»)V xai yjiiiiLixzoi;^ xat 
TO aT^Y®? TouTou 6[xo((i)(; 8cd x^^l^^^o^;. xcvaTepva OoXu^tt^. oam^Tcov dvcaYOxdT^oYSv 
'xpo^ v6tov, XcOoicTjXoxTcaTOV, uxox£pa[xov, TeOup(i)[xevov, aavc8o7rdT(i)TOv, exov xat 
T^Xtaxbv 5(0[xaTTjpbv au[XTK>)[X6vov. cTepa xeXXia Ta ::pb^ dvoToXd^ [xov6ppuTa Yt 41 

iv ib Iv i^[Atoxeicov. ixepov oowi^Ttov avwYOxaxwYOv, Btpputov, XtOcroQXoxTtaTov, 
-j::sxep2|ACv, aOiiputTOV, 6 xotTO^ auTsD So)|JLaT)r;p6^, au(i.^(i>(jisvou ovioq tou £vb; 
jxipoi»^ aircou. ^Tepov xsXXtT^^tv SfppuTOv, ajxtxpoTaTov, uTCcxepajJLov, yj>Tt[kaxU^o^ 
]ur(eipsxai xat ^oupvapeiov ireptxXstafJiivdiv toutwv wavTwv St3t Tpu hf/juip-f^^^ou 
rspr:£t)rioiJLaToq tou TotouTOu oXou xxTrpou tou IlavTsXtou. 

'H v^ao^ Vj Ast^^ supsOi] l/p\ys(x piv oizoptjxov a', p' xai y zotoTTiTOi; 
{jts^{(i}v u'" Vi ii XoiTnj Y^ toutou wcapxst opstvi^, vojjiaStata, irsTpcoST]^ xai 8a- 
7(i!>3Y;;. exxXtjota 5 &y^o( NtxoXaoi;, XtOorvjX^xTtaTO^, ursxepafjio^, al^b)Yp^t<^o^. 
xsXXia X*.Ooiry)XsxTtaTa, ui:oxepa(Aa, TeOup(i>|A£va Tp{a. erspsv ^oin^Ttov SpoiJLtxov, 
XiOosriXoxTtOTov, uTroxspajJLOv, /ptjiioriljov aTauXo? Toiv ^oi^ldyi, eTSpov o^rojTtov 

5pspLtx6v, xptjiJLaTt^lJov (bpsisv XtOo5uX6xTtaTa, PpouXXcaxeira Bta^opa, 

XpT^pLOTiCovTa st? xaTafjLCva^ (jLtaO{(*)v. tout(i)v out(i>^ wpoxOevTd^v, xaOu); at Oeiat 
Tfjxi ^poaxuvtjral '^cpocra^stj; 8tappi^BY;v xapsxsXsuovTO, to Trapbv xpoxTixbv sSs- 
OspLTjv, oicep xat uxoYpa^aX^ a^toXsv^ov xpoa(dX(«)v xaTo/upd^Oev xat ttj xap' 
i^|i(i)v auvi^|Oet ^ouXXy) ^s0at(i)Olv t(o jxspst Ti^g [Jiov^^ stq otxsiav aa^aXetav 
s^rsBsOij iJLT|Vt xat tv$txTt(i5vt toT? xpoYeYpa(jL{x£vst^ f. 

f MixaT^jX, STraToq 6 Maup6:ro8oq, rapstjxi swt tw TCap6vTi wpa- 
xTtx(i) xai Tfj zapaSoasi twv sv to6t(i) avaTaTTO(jLsv(i)v ::avT(t)v, (5)^ 
•b &905 StjXoT, xat (jLapTupd)v uicsYpa'!'* f. 

f 'Ia)avvt;?, 6 suTEXtjc; voTapto? 6 OsoXoYt^ct;^;, xap6i|xt s::i tw 
xapsvTt xpaxTtx(i) xai TtJ icapa^oast twv sv tout(j) avaTaTTO(xev(i)v 
::avT(ov, dj^ Tb 5^0? 8t)XoT, xai (xapTupwv uTCSYpa^* -j-. 

j *I(i>avvtj^, voTapio? b AvTlJaq, xapst(xt Ixi tw xap6vTi ^pa- 
xTixo) xat Ttj wapa56ast twv sv tout(i) avaTaTTO(xev(i)v TCavT(»)v, (b^ 
T5 ufo^ JtjXot, xa: (xapTupu)V uwsYpa^a t* 

f BaatXsto^ 6 KoxXavo^, '::apst(xt xai (xapTuptov uTCSYpa^a f. 

f Mt/atjX 6 Tou la(xat;X xapse(xt swt T(o xap6vTt wpaxTtx^D xat 
T^ ^rapaBsast twv ev tout^o avaTTO(xsv(i)v ::avT(i)v, (5)? to Ij^o^; 8tjXoT. 
xal (xapTupoiv uzsYf a^a f. 

f 'I(i)avvtj5, DraTO^ 6 KouTCuvr,^, xapst^xt sxi tw wap6vTt Tcpa- 
XTixw xal T^ wapaBoast twv sv to6t(*) avaTaTTO(xev(i)v 7:avT(i)v, (i)(; Tb 
^5o; BtjXcT, xai (j.apTup(ii>v uxsYpa^a f. 

f EuaTaOio^ oTpaTtjY^?? b wpovotjTtj^ 2a(xou xai av0p(i)7:o^ Ttj? 
aYia;i^(X(Sv 8eai:otvr|(;, 6 XapaeaviTtj^, to «apbv xpaxTtxbv sxOi(xevo( 42 

aj^aXecav f. 

f KaTa Tov dicpiXtov (jLiJva Ti)^ eveaTcoaiQQ 8<i)6exaTiQ^ ivScxTioj* 
vo? Tou ?:9hC' 2tou? diceoTiXrjV xdYti> *Io>awt}^ voTaptoq 6 OeoXoY^Tifjq :capa 
EuoTaOiou oTpaTTjYoSj wpovot)TOu Sd{ji.ou xai dv6pi!n:ou t»}^ d-fio^ i^(m3v Beoao^vtj^, toO 
Xapotovtiou h TYJ vt^oo) Aep<j), xord tv}v T:poxo{Ato6etoav outo) TipiCav xat icpoaxuvv)- 
TY}v upooTa^tv Tt}^ d^^a^ abrijq ^aoiXeCa^, &9Te icotijoat tov Staxo>pt9{xbv tou ts 
icpoaoreCou IlapOevtou xat t(5v $6o d^pc^v, tou Te noXou^oOrv] xat tujv Koupou- 
Vbiv^ xept TiJ^ dvaxu^dot)^ djA^ t^oXCa^ tt)^ toutcov vo(JifJq, 6^ Svtiov T(i5v TOto^Tutv 
5uo dYpwv 15 OLpyjfjq xai dvtoOev ujcb Ttj? bicoxarfy^ tou JlapOevtou, xal eTcfxotvov 
SxxaXat T^v vo[JiY]V xexTY)(JLdvo>v. tcjv TotouTcov ^k Suo dYp<ii>v d^cb tou IlapOevtou 
dxocrxaoOJvTcov, e^i^iTouv xai a56t^ ty)v vo)ay)V ^^{xotvov ^x^tv o\ tou noXou(pouTr| 
xat Ta>v Koupouvtov Tcdpotxot* Tb {xepo; Se im {jlovoxcov tou Tt(Ata>TdTOU xupou 
XptoToSouXou, Tfaiv xat ty}v 3eo7COTe(av vuv I/ovtcov tou IlapOevtou 3i* euas^ou; 
Xpuoo^oOXXou Tou xpaTaiou xat dy^ou f|(X(3v 3<xotXe(i>^, ou xaTeTi66VTO 5Xo>5 xot»^<v 
eTvai TY)v Toia^TYjv vc(i.t^|V, to dTdpoxcv xai d^iXovetxov toutou doTcd!Ieo6at xal 
toYjv Tw nap6evi(i) vo(ji.^|V ^x^*^ ^^'' "f^^? dYpou^ twv (ji,ovaxo>v evtoTa(Ji€V(i)v . 01 
xat dicavaYxao6^VT6^ uTce^jivT^o^Y) Tcapd twv 6tpr^(JL^V(i)v {jiovaxo)v t^ dyta auT»)^ 
^aotXe(a, £>0Te dva(JLeTprj6^vai xai i^ tou nap6ev(ou vo(jiy) xai i^ to^v Buo dYpo>v^ 
xat ext(JL6pio6YJ ei^ 860 (xeptSa^;, toi^ (jiev Suotv dYpoi^ dicove(jir|6Y) (jlis (lepic;, t(o 
8^ (jL6p6t Tou nap6ev(ou ^Tepa* xat eTicep eupe^YJ omo twv 8uo XetTcd!^6a6at tyjv 
eT^pov, ixavouv TauTr^v to iXXeiTcov auTt)? i^ wepiTTeuouoa (Ji.€p(?. S<; xat xaTa- 
Xa3(i>v T^|V TCpoppr|6eiaav vt^aov Aipov, xal au(JL7capaXa^(li)v (xe6* lauTou Touq euuico- 
Xy)XCCT^POu^ T(5v xapo(x(ov, tou^ xal xdT(i)6ev tou 5Xou (j^ou<; uicoYpdd^avTa;, 
Tcepttoptoa, 7capoua(a auTcSv t6 twv 5Y)Xa)6evT(*)v dvBpcjv, [icapjovKov xai twv (jLova- 
Xwv Tou icpoeipY)(JLevou xupou XptcToSouXou .xai twv xapo(x(i)v twv 5uo iypia'*^ 
Tou Te IloXcuf ouTY) xai T(j)v Koupouv(A)v, xat eupov to (jl^v nap6eviov, yyJv vo(jLa- 
8ta(av (jLo5((i)v l^axto/tX^^ov TcevTYJxovTa • (boauT^o^; xai Tbv d-ypbv IIoXou^oOTr^v, 
Y^v 6(xo(av (JLo8((ov X6VTaxtaxiX((ov l^axoat(ov 5exaoxT(t)' ouv toOtoi? xai tov 
T^pb"^ t(jI)v KoupouviSv xat al^Tov 6(xo{(0(; y*)^ vo(JLa5ta(av (jio5i(ov xtX(a)v T6Tpa- 
xoa((ov icevTT^xovTa 5xt(o, ouv ty) ?a(o6ev euptaxc(JievY) h: d(jifOT^pou^ dpoai(jL(j) 
YSj flv xai d^op(aa^, Tb (jl^v Hap^ivtov dicapaadXeuTOv xai dxaivoT6(JLY]Tov l^siv 
T^v oXy)v auTou vo^JLijv Te xai a7c6pi(jLov y^^ "fwv ^gv' (jlo5((ov tou^ 5e 5uo aYpou^ 
l^etv xai 5ea7c6Cetv 67c(aY]^ ty)v 6upe6etaav ev auToX^ vo(JLa5ta(av xat a7ccpt{xov 
YYjv Twv J^o^' {xo5((ov, e? xai 7cXe(u>v tou IIap6eviou tuyx^^'* >^*^ ^TcelJi^iTouv 43 

01 ^AOvotxoc tb em^oXXov auxoTq xax* laorrixa' aW ouv otxe^a Y^H-T) ^^ ^^^?i 
^rapCExXYjOevre^ ol diQX<i>8^vTe^ yaw/p\ xacT^Xcicov autot^ ty)v icepctieuaaaav vo(ji7]v 
Toiv ^axg' |JLo3{(i>v, dtoc te autb tb xaXbv xat tou i^pe|AeTv tou^ (Aova)rou^ xat 
vDv xal etq tb iieteicetta. 56ev xat i|Aetaxcvi^itui^ xd^cexetv xat Bearol^etv tb [xev 
DopOevtov trjV SXtjV autou vo(jli^v, xa6ttK aymipta eljpijtat, tou^ ^k 3uo dcYpou^ 
5(jLo{u)^ tT)v 5Xt|V aut(i>v vo(av)v ouv trj wepttteuadoY), (AYjSefJitav Sx^^j^'^ iico^eiv 
oirrot; oc (jiova^^ot Svexa ti)^ taunr); neptouaCag tdjv ^ax;:' |jlo3io)V' iXX* cuSi ol 
i:epio:xot l^ecv dESetav exe(jL^a{vetv ^t toTq tou nap6ev{ou $txa{ot; Sta tb 
llia xolnoi^ tuiccodeTaav Sx^tv tv)v vo(jl^v autft5v xa: iSia toT^ (AOvaxoT^. tauta 
zivta icpi^a^ icapouota to^v Se$T)Xh>(jLiv(i)v dv$p<ji>v tb Tcapbv icpaxttxbv e^e- 
6£;jLT)v, ^at(i>66^ te Sta ta>v olx&im uxoYpa^^ov, xat tco (xipet t(i>v (jLova- 
Xb)v ei^ dafoXecav eice866Y) (Jly]vi xat tv$ixtia>ve auv Itipotg toT; icpo- 
YeTP«l*l*svot(; f. 

f xpcotoxpea^utepoq ti]q eictaxoTCT)^ Aepou, 7capet(xt 

6::l tij dva(jLetpT5ffei xat 7capa56aei t^? vo(jlt)^ tou llap^eviou xai tu>v 
XYpwv, (Jk; tb &90? 8t)XoT, xai (jLaptupo^v uweYpa<};a f. 

•j- Mtjrai^X, 6 euteXT)^; xpeapOtepo^; tTj^ aut^i; dxtaxoTC^q, icdp- 
eipL'. ext tT) dva(JLetpT^jaet xat xapaSoaet ttJ^ vo(jlt)^ tou IIap6evtou 
xal twv aYpwv, (5>^ tb t>^og 5t)XoT, xal (jLaptupcov 6x^7?«^« f. 

j Ntx6Xao? 6 euteXT)^ xpeaPutepo? xdpet(JLt eici ttj dva(JLetpi^- 
cct xal wapaB6aet tTJ^ vo(jlt5? tou Ilap^evfou xai twv d^pwv, (Hx; tb 
'j^oq JtjXoT, xat (JLaptupcov b^i^pa^a -f. 

f MtxaT^X, 6 euteXi)^ uTco5tdxovoq tTJ? tou 6eou ^K^^dXri^ ex- 

x/vTjataq xat ^aatXtxbg xXT)ptx6(;^ xdpet(JLt ext tT) dva{jLetpi^aec xat 

•apaBoaec tijq vo(JLijq tou Ilap^eviou xai tdiv a^^pCi^^f^ (1)? tb D90? 8t)- 
XoI, xat [jLaptupoSv bni^^pa^a f StYvov Ol)lOVO(JLCU MixaTjX tT)^ eictoxo- 
XT)^ A^pou 2{"fvov nop S^Yvov tou Xap Kwvatav- 

t{vou BaatXe{ou ataviTou S{"fvov SiYVov XOXIQ. TsO K6 xp(i>Toxpe- 
a^uTepou 6eo8(i>pcu (AT)TO; ItDdvvcu TOU 

Zep^ou 44 

^ap6vTeq xat a\f.^6xepoi iizi ty) SY]X(i>6£tGi[] dvafJieTp^/jasi xat irapaSccee tyj^ vo|ji^^ 
Tou nap0ev{ou xal twv 860 OYpwv oixe{ai<; yepcht uTceYpa^^ov tou? ti[x{ou^ xat 
2^<i>oicoisuq OTOUpOUq' 

'0 euTeXt)? voTapfOi; 'Iwivvv;? 6 OeoXoY^xTj^ Ta dvb>T€pa> rdvTa 
wpd^a? xaTd wp6aTa5iv tou dvw 6ipT]tJi.evou aTpaTt)YOu xal auOevTOu 
fAOU otxe{a x^'P^^ uxeYpad/a. 

Exemplar. Flor. nro 60^ 8. Xm. 6596-1088, mense aprili, ind. XI. 

Imperator AUxitfs I, Comnenua Sancto Christodulo donat insulam Patmum eocimit- 
que eam et coenobium ihi conditum a tributiSf a potestate laica et ecclesiastica. 

-f 'Ev 5v5|xaTt tou TuaTpb? xai tou ulou xai tou dY^ou :wve6fjLaTo^. 
'AXe^io^;, wtaTb^ 6p865o5o; paatXeu^ xai auTcxpdTwp Twixatwv, 6 
KojAVtjvo?, TCdatv, oT^ to xapbv TQiJLaiv euae^eq exiSetxvuTai atYiXXtov -f. 

f Kai Tcdat jjlsv uTcs/etv Ta^ dxodi; toT<; euXoYW? Td^ aiTTiaet? icotouixevoi^ 
8ixat6v T£ 6|;.ou xat OeoftX^? xai vr,^ bziaq excfJLevcv evtoXtji;, toTi; Be xot* 
dpeT^v Sta^epouat xat 5X(i>; 5id ^{ou dvaxet[jL€vot<; Oew :coXX(j) jxdXXov Btxato- 
Tepov xat xpe{TT0V0(; Xoyou exd^tov to ^dp auvaipeaOat TouTot<; xai yv^ot cpeveiv 
^orfieiaq^ ev oT? dpa xal Bwtvto, Oeou dvTtxpu^ ouvepYeia, xaTd tcv fjLfY^v xat 
6eTov d7:6aToXov, xat Tij^ cvapeTcu xoXtT£{a? xai 5taY(i)Y>i<; auvTT(5pT)ai?. hi TOt 
TOUTO xat TQ PaatXe{a [jlou xai xdat [kh toT<; d^XXot^; Btxatov ifjYeTTat aufjLxaOe- 
oTepov extxXueoOat xai Td? tou eXecu^ €xoxeTe6eiv xr^Yd^ ^a^iXci)^, (xdXtaTa Ik 
Twv d:rd^AT(i>v, ot^ xaTd (jL^va^ 6 p{c<; eari xat rfi^ xcafJLixij; dxoStt)pTjfjL6voq -re- 
pt^opd^ xai auY/uaed)^. ev6ev TCt xai tw euXa^eaTdTW [lo^oc/ju^ XptaTo5ouX({) xal 
T^auxaffTij, t(T) zpiv ev tw 5pet tou AdTpcuq Td? xaTa 6ebv 7:stcufJLev(i> Biarptpd; 
xai Tov daxYjTixbv Btav6ovTt 5{auXov, ipjyjia^ TUYxdvcvTt BiaTwp(}) epaoTfi xal 
IpYOv T'.6efJLiv(i) Jiyjvexe^ ev tcTi; tou 6ecu $txat(i)fxaat xaTa (x6vaq dBoXeoxeTv, 
aiTTfjatv ^poTetvafJLiv(i> fjLdXa ^edpeoTOv Te xat euXcYOv (yKiay^e zaq dxod<; tj 7^- 
Xyjv6t7J? i^fjLwv aufX7ca6w<; xai tyjv aiTTjatv e^eTcXiQpoiaev euxspw?* cicei '^ap b 
6eofiXYj(; outo^ d^/^p Bi' epojTa i^iauxta? xat -jc^^ov p{ou epyjfJLtxcu xaTaY^iytiv 
Tt eTce^i^Tet eupeTv tw otxetw Tpcx(i) xai ^{(i) x<rcdXXYjXov, SteYvo* Se ty^// Uar:- 
fjLOV VYjaov, <xXX(i>^ Te fjLev o5aav Tpa/eTdv Te xat XuTcpdv, Tcteipav Be xai Tzpbq 
xap7Cb>v xveufjLaTtxwv eictTYjSetoTOTYjv ^opdv^ ei ti? ev auTYj xorcaPaXeTv e6IXoi 45 

XI (^osiXij Twv ap€T(i>v oncipiAaTa, %a\ apeTi5?, w? fitreTv, uicapxouaav spY^anJ- 
fiov, xpcoTcuq Y*? ^^^ "^^ xoSabcep Tivi xXijpov eiXY^^fivai Ti? ev auTij tou vfi^ 
fp5VTT55 ubu xat Tw XptcTw SiafepovTO)^ T^Yflnn)|JL6vou SioTpt^i^^ exstTa 8e >tat 
TO Tf|c; 6s9efa>; toO T6ffou epiQiJuxbv xai fJiovwTaTOv, xat |jn^ Ttvaq l^etv tou? exe; 
i:apa3^XXo'/Ta? 8ta to ttj; ^sipou axoxetoOat [Jiaxpav, ?rpooi)X6e Tij Pa3iXe{a 
(Aou exXtxapcov (j.aXa 'nepticaOui^ ouXX^ircopa Ta^rvjv efsupetv Tzpbq tT|V tou oi- 
xsteu exxXi4p<i)9tv e^eTOu, xat 6§aiToujjievo5 A^optoO^vat [Lht aic' evTeuOsv tw 
2r,{ioo{ci> Ta ev xf^ vt^co) K(o iOevBi^iroTe auTw xpoaxT»)6svTa, 5oa xat ola etotv, 
avTtXa^etv Ik ttjv eipT;(ji^vY;v fiicaaav v^cov 3(opov dva^afpeTov xat exxoTcfjvat 
Ta ^r(xe((ji6va to-jty] !r||Ji6ata TiXYj, 5aa xai oTa elatv, IXeu6epav Ss ttiV toi- 
OBiTi;v vijaov $(i>pv|6>2vat auTw xat xaov;; a7nf|XXaYlJisvr|V aexpsTtxv); aul^vjTviaed);, 
b); ih; 9pcvTtaTv^pt6v Tt h auTj^ dveYetpot, tou; oixetou^ Te (ju6v;Td; ext to auTb 
^jvaYOYOt, xat o&t(i>; direptaicaaTO); irpoaojjitXoiv] 6e(i> xat Ta; uic^p tou )cpi70u; 
i^jjuiav 6sp(jL0Tepa; xototTo euxa;. 56ev xat Sioptl^eTat Sta tou xap^vTo^ euas^ou; 
Xpuoo^ouXXou XcYOU i:poaafOpta6vjvat (jl4v tw Sv)(jioa{(j>, xoTi tvjv airvjatv tou 
sjXa^eoTOTou fipo^fxoq^ oaa xat ota ev t^ vi^a(i) Kto 666vBv^tcot3 auT(^ xpoa- 
ex:nr|6v;aav, Sfa^pshat ^k outw tv)v Sv;X(i)66taav v^aov (jieTd xaav;; auTv;; xeptoxvj; 
VM. SioxpaTi^aeu);, ou xatptxu);, ou3e yjpo^oiq dpt6(JLV]Toi;, dXX' eic' dvafatp^T^i) 
xai 3tv;v6xet BeaicoTefa xat xuptcTiQTt, xat d^^pt; dv 6 icaptov Btapxotv; at(i)v, 8io- 
pt3a{xevv; exxoicv}vae (Ji^v xat Xoyio^^vat xat Ta TauTv;; dicavTa Sv}(JL6ata t^Xv; 
Ttai ^dgvi^ ota xai 6aa TUYxdvouat, tv;; icpoYpayvj; tou XoYtoTtxou Ytvo(ji^vv); ev 
Tsi; aexpeTtxot; yaprzioiq Std xtvva^dped); ^retpt tou ?cp(i)Toxpoe5pou K(i>vaTavTt- 
vcux5Xe(i); xat ext t£)v Sei^ae(i)v tou Xotpoa^dxTOu tou cixetou dv6p(t)xou t^; 
^ostXetac (Jiou' i^ ^dp e^atpeT6v Tt dvd6v;(jt.a xae xaXXtspv;(JLa (A^Yt^Tov Std 
piewu Tou Tv;v atTvjotv dveveYx6vTo; euXapou; (xcvaxou tv;v TOtauTv;v vv;aov f, 
^Xeia [JLOU dftepoT tcj 6e(5, xat loTat 0,1:6 ^e t^^ ai^jJLspov xai et; tou; e^; 
«ravTa; xai 8tv;v6xet; yjpoyouq dxeaicaa^JL^w; (jtev toJv ^aaiXtxd^v Sixaitov, ai^^^- 
'>jqf|jievv) ^h xat t(i)v aexpSTtx&jv dpx6(i)v, (jl6v(i) §6 dvaTe6et{JLivv) 6efa) xat toi; 
£v ouTi) (jLovoxot;, ct xat (x6vot ev outv) auXta6i^acvTat, (xv) auYX^pouvT^; Tiat 
Tuv Xatxiov X6yw xopoixia; eYxaTo(xou; TauTV) Ytvea6at, e(jLxop(av ta^*); ^ dXXo 
Ti 6nTi(Seu(jia ^tou (jLST€pxo(Aivou; • (JL6vot y*P ^^ xca^jLtxw axi^(jLaTt tv) VT^a(i> 
rpatctxi^aouaiv ot (JLta6apvouvTs; toi; (JLOvaxot;, xat curot d^uYe;, xat (jlVjts y^- 
^at^t ffuvotxouvTs;, (JLT^TS (jLvjv xalSa; Ixovts;- xaaav y^P 6$bv xovr^pd; (ie663ou 
2^A6i6i Tw aaTavd i^ PaatXe(a t^^jlwv. xal 8td touto toi; Xe^ot; Te xai pXa- 
~3ixoi; xpoa(5)xi;, Y^vatq^ Te xat xatat xai euvo^xot;, d^' &v d); Td xoXXd xaTd 46 

Tfi^ i|;uxi3? dvappcTcCIJovTat T:6\e[uot^ de^atov eTvat •rijv v^joov TauTTjV xavTixaffi 
StopG^€Tat, xa03t $iQXov6Tt ta\ b eu^a^^aToro^ outo^ dvijp t^^v ^aaiXeiav |jiou 
l^n^aaTO, icipe^ [jL^vTot^ Ci^ ^rprjtat, tu>v (AtaOicov, oacov "/jpiji^oriGv^ oi (Jiovaxot 
ei^ BouXe{av t^^ vi^aou, xat to^twv dSJuYa ^iov exivrwv xai ey^? TdtXXa t^^ 
fjLOvaxtxij^ woXtTe(a? tuyx«>o^wv? >^div (Ji,6vci) tw aXT^p-ott JtaXXaTTOtev, xaOl^et 
ouv T^jV Toia^TYjv VTJaov auT6? Te 6 ?:oXXocxt^ (Jivv)(jioveu6ei{ euXaP^OTaTO^ ov^p 
(j»£T3e Twv \yjC auTOV (jiovaxtiv, twv Te vuv £vTa>v xai twv ea6aTepov eao{JL^va)v, xat 
ouv TOUTOtg i^ 7:ap3t to6tou aveYep6r|ao(i.^vT; ev Tij vi{a<i) Uan[ua Iep3t (xov^ ^Te- 
Xb)^, a^opco^, xup((i>^ xac auOevTO)^, ava^atplTb)^; Te xat ai<i>vi(i)^* xat xaOcoq (Sv 
ouvepYOiY) TOUTCt) Oe6^, xaToc to auTO) ^ouXiQTbv Ta6Tv;v StaOi^iaoiev, x3^^ et^ eu- 
^opcaTirr^v Te xat eu3rp6ao3ov tv) oixeia (JteTOYaYot axouS^, ei^ tStov xepBoq Ta; 
evTCuOev xpoa68ou? XoY^^Tat ouv &(xa toT^ ux' auTOv (xovaxot?, (Jiij xapflc Ttvo^ 
TO a6voXov XoYoxpaYo6(xevo5 9^ avaxptv6(JLevo^. dhcoxpwaa (jiivTOt laTat to6t<«) i^ 
ext T^ TOto^TV) vi^ao) Btaui>v(2^ouaa Scopea xi;^ ^aatXeCa^ (jlou, xat oux l^id tu>v 
6p{(«)v TouTTj? xaO' ^Tipav */^aov extxTT^|aeTa{ Tt to a6voXov xat auTot Y^tp, ozol 
ev TYJ VT^aw Kw 60ev3/|XOTe auTw xpoaexTT^iOtjaav (xe/pt tou vuv, tw BY)(JLoai(i) 
dx' evreuOev xpoaacoptoOi^aovTat, xai i>q (XY)8^xoTe t9) xaT' auTOV (xovtJ xpoaap- 
(x6aavTa XoYtcOi^aovTat, xdpe? (xivTot tou 6XoxXi^pou vtjatB(ou vf^^ Aex^ xai 
Twv ev Ttj vijaci) A^p(i) 8ea«ollo[xdv(i>v xap' auTOu (xixp^ "^o^ *'^v' "fwv Y^P "^®'" 
o6t(i>v 8eaic6aet xaTd tyjv vfiq xpoYeYovuia^ aurw xapd t^^ i^(X(i)v Y^^^lv^^njTo? exl 
To6TOt^ Yj^mgo^o{}XXq!u YP^f^^ x6p(XYjt|/{v Te xat S6va(xtv xat xaOux; dcxpt tvj^ Seupo 
Seaic6?I(i>v toutojv btjyx*^^^) iTepov 8e Tt xaT' o684va Tp6xov Iv olaSijTtvt vi^jacj) 
ouBa(xa>^ extxTi^aeTat. auTtiav ik to6t(i>v (x6v(«)v xat tyjc; oXt)c vifjaou [TiT^xou o te 
lepbq oSto^ iY^p %<x\ o\ ux' ourbv a6|xxavT6q 8eax6aouai (xovaxo{, oi t6 vuv 
ovTe<; xat ol (xeTd TOUTa ea6(xevoi. iTt 8^ xat t^ dv ttj vi^a<«) tyj ndT(X(i>, (b; 
eTpifjTat, Ix xatvvj^ dveYepOr|ao(xivY) ae3aa(x(a (xcvt) earai xupiapxouaa to6t<i>v 
dxapaaxdaTO)^ Te xat dvuxe^tpdTO)^, &q xdoirj^ aexpeTtXYJ^ eupeatXoY^ot^; (xaXXov 
3^ Y^^^^^Y^*?? uxepTepouaa, xat olStdaeiaTov xat dxep^TpexTov t^v ix' ocutyj; 
8eaxoTe(av Ixetv ^^elXouaa sxq xbv at(J5va Tbv dxovTa. -^Tt^ xai al»To8daxoT5c 
xat aure^o^ato^ (xeTd tyj^ 8Xr|? vi^aou 8ta(xevet 6aae(, xaO' ^oeutyjv dYO(x^vv) xat 
8teu0uvo(xevY) xaTa Tb (xlXXov ext Ta6TYj ^v^ia^ai Tuxtxbv xat tvjv 8tdTaqtv xopd 
Tou 8r|X(i>0ivTog euXa^Su^ (xovaxou XptoTo8o6Xou xat xTi^Topo^, xal ouTe outt;, 
o6t6 Td ux' aun^v, d)^ drvo^Oev eipvjTat, ouO' i^ v^ao<; auTvj \jn:o ^aatXtxd v^ xa- 
Tptapxtxd ij (xvjTpoxoXiTtxd 9^ extqxoxtxd ■?) IxxXriOtaaTtxd ij ux6 Ttva t8t<i)md 
^xaxOT^aeTat SXox; -KpSaisyxa^ ouTe (xvjv l^^ptcr^^ ti^ xe(x&Oi^aeTat x(2>xoTe ev 47 

TjzoX^ iyX iXeu6$p(ioou9c HLoAap&^ dfxpt 'Kocnh^ aluvo^, %a\ :cXout^oou9i dta 
t>27$e Tf|{ euoe^j^ XP^^^^^^^^'-^ YP^< '^^ auto8^oxoT6v Te xal iXeudipiov. 
i^xou30£u(h(ceTa( (jievTot ^ T6 ^igOetoa fiTcaoa v^oo^ xal aurfi i^ iJiOYy] ptexa to^v 
j::' auTi]v xivTcov aic6 Te (AtTiTuv dpx^vTcov TaY(xarixb>v xat OeiAOTtxiiiv, ^iopiat- 
xitfv Tc xat icaporaYcov xat iOvtxdiv, hi Te *P(i>cu>v, fiapa-ffCi^v, KouXmYY^'^ 
l^Xtm^y ^pdtYYcov, Ne(jL(TO(i>v, fiouXYfltpcov, 2apaxv]V(il>v, 'AXavdv, A^aoYu^v, 
'AOaviTU>v xat Xotic£>v dticovTb^v 'P(i>(Aa((i>v Te xat IOvtx(i&Vy ivTt(i.tTaTaTtx{(i>v, 
^^orf^xax&^i, dico(AiTiT(i>v, dicXifxT(i>v ij (jLeoaicXi(xT(i>v xptTtuv, 0TpdrDQYu>v, omat'- 
xi^Tuv xai vfi^ unrep tuv dicXi^xT(a>v xoprtifioL^ XP^uov, eictOto(i>{ (jiovo9cpooii>ic(i>v, 
lictt^ xavioxt(i>v ij dvTtxav(ox(dv, otTapxif oe(a>^ xdoTp<i>v, dYopa^ (JiouXap(<<>v, (xeoo- 
(iouXap((i>v, ^p^v(<i>v, (jt£oo^(opS(dv{(ov, Mcicb>v, icaptinc{(i>Vy xt)X(i)v((i>v^ 6voxv)X(i>- 
vt(k>v, ivoOvjXet^tfv, 9op^8(i>v, ^ouv ipYorctxd^v xat dYeXaui>v, X^^^^? icpo^iTu^v, 
»Y<i>>v, dYeXi3(i>v, 3^u^aX{(«)v, XaYu>(i>v, ^Xdfu^v, xuva>v Xocxu^vtxiiiv 9^ xot(jLevtX(ii>v 
X2I XoticfaW TeTpaic68(i>v t^tJlKov, x^^^9 VT)TTa>v, ic6p8ixb>v, Ta(k>v(i>v, y^P^v(i>v, x6- 
xv4i>v, 9aotav(5v, 6pv{0(i>v dYp((A>v 'i^ x^^P^^^"^) xeptoTeptiiv xai Xotic(i>v icTiQVb>v 
X2t Tuv e^ auTciv icflcvT(i>v (i)(ov, icapoxij^ ^vfYfi\Loetoq i^ irfopaoioL^ Y^Y^^I^^^^> 
Bsoeo)^ icdxTou i) x^P^^'^'^^^; XP^^^? xpiT(i>v i) icp<i>TovoTap{(i>v <?) ^Tep(i>v icpaxT6- 
p(i>v i) dpx6*/T(AV, otxo(Ji6Sou, icpoo68ou depixou, xaicvtx(i>v, deptxoicpaT(i>v, x(i>(jlo- 
dpo|Jitxou, ouvtov^^y xaoTpoxTto{a^y 6BooTp(i>oia^, Y^f^P^^? icapotxtartxou, dvvo|jL{cUy 
^pzY^i^o^JLtTdTou, fpoYeTixou, otSi^pou ^ xap^oic6TiX(i>v xai (JLal^tou, ex^oXijq XP^^^ 
7(i)v xop)QY^^H'^^^'<' dtxaoToi^ 1) icpixTopotv f) ^T^pot^ dpxcuot, 8ou^{, xorexivotg, 
cTpoTviYoT^, dicatTiQTal^ xat Xcticoiq^ icpeo^euotv iOv(«>v 8tepxo(JL^vot^ 9j xat orpaTta 
'Vii^ 86oeu>< icpooxu*Ay)Ttx{ou, ex^oXi^^ X^P'^^I''^^^9 8taTpCf^^ icp(i>ToxevTipx(*>v, 
7poeXeuot(jLa((i>v, 0eoTiaptT(i>v, (jLav8aT6pb>v tou 8p6(jLou icp^o^ei^ dY6vT(i>v i) e^c- 
piciou^ i) xaTi Ttva dXXiQV yjpelot:^ 8tepxo(jL^v(i)v, ^aotXtxa>v dv0p(>)ic(i>v eic{ Ttva^ 
a::ocTeXXo(JLdv(i>v 8ouXe{a{ tou 8r|(JLCo{ou, lx8aveto{JL0u •^trrff^kaxo^^ otvou, xpecov, 

'n)pl(i>V xat eTipU>V 1CaVT0{(a)V £l8<i)V, i§01cX(oe(i)^ 1cX(i)((JL(i)V, TO^OT(i)V, llCICOTO^OTd^V^ 

|JLar;!^ouxiT(a>v, xovTapaTODV xal hipm oTpoTKa^Tuv, e^(a)vi^oe(a)^ l^euYap((i>v, o{tou, 
^^^^7 0p<a>(JLOu, eXa(ou, 6oxp{(i>v icavTo((a>v xat x^yXP^^» Xtvap(ou xat tou to6tou 
?icsp(jLaTO^, xawiPe(a>( xat tuv dXX(a>v oicep(JLiT(i>Vy xif)p(ou i) (xiXtTo^ icapox^^, 
xoicrf; xat xaTa0t^ao(jLou oiaoSi^tvo^ ^vXiJ^ i) (JLeTaxo(jLt8^^ iT^pou el8ou^ xT^oeta)^ 
XcX2v8((a>v, dYpap{(a>v, !^ep(jL<i)V(a)V iccXe(jLiX(a>v, xttp0(<*>v xai Xoticuv dXX(a>v, xp(oe(a>^ 
?2v{^v, ^ooiTou StaTpofvj^ xat dxXi^xTCu eict ic6Xe{jL0v dict6vT0^ ^ xai uicooTpi- 
?ono;, xaO{o(jLaTO^ xal uxo8ox>)^ T(i>v dv uicepoxaT^ dpx6vT(a)v, 8o|JLeoT(x(a>v T(5v 

^G>db»V, 80UX(i»V, xaTeiciV(a>, OTpaT>]Y(i>V, XptT(a>V xai Tb>V dvTtXpOO(a>XOUVT(a>V auTotc 48 

^ico7:i;(i>v, aTpaT£UT(i)V, ipO<i>r(ov, avoYpsf^v, £^(7(i)T(i)v, ^txato^uXax^ov, Guv(i>vapi(i)v, 
(]i>petap{(«>v, TOiwOTYjpYjTwv, Ta^tapx^ov, Touppiapxwv, (Aspapx^ov, xap^onXapiiiiv toO ii 
8p6|Jiou xal Twv 6cii.aT(«>v, xo[ji.ii^|T<i>v ttj^ ^opTrj;, BofX€CTix(i>v twv OepiaTcov, SpoufTa- 
poxoiATjTd^v, Trapa^uXdxfa^v xat xavTO^ ^T^pou SouXetav tou SY;(JL&a{ou iJieTaxet- 
ptlio|jievou, arf(apd2q^ ncapaf^apdxq^ 4<(«>|jio^y)|x(ac xal Xotic^^ airaarj? eTtYipeta; 
Te xat xax(i>ae(i>; vuv Te o5jy)^ xai ea&JTepov extvoYjOrjCoiJievY;?, xaSw; div 6 xat- 
pb; xat Ta T:pd'^yi.axx eTCtl^YjToTev YCveaOat. 5ib wapeYYuoiiJLeOa xai xavTa; e^a- 
a9aX'{6|jLe6a ax5 Te t(i>v xiT^t xaipou; aaxeXXapt(ov Yevtxijv xat aTpaTKOTtxcov 
XoyoOaTuv t(ov £7ct TY); if;|JLeTepa; adcxeXXY;; xal tou ^eaTtapfou, otxovopuov Tfa)v 
eua-fojv oix(i>v, Tdiv exi t(«)v otxetax(*)v xai T(a^ e^6p(i)v Td)v ^aatXtxo^v, xoupa- 
Topt(i>v etStx(i)v, Y^pdTp6f(i)v, ip^avoTp^^ojv, T(4)v eiri tou Os(ou i^{j.(I)v Ta{ji.eiou 
Tou 4>uXaxo<;, xoupaT6p(i)v tou oixou twv 'EXeuOepiou xai Ttov Ma>ffav(i)v, oixtart- 
xwv xat Twv \yR auTOu; TCp(«)TovoTap((i>v, XoYaptaoTwv, yjxp-^o^jXapim^ PaatXtxoiv 
voTapiwv xai voToptwv, tou [AYjSeva twv d7iivTa>v ev oitpSK^TroTs XP^^V *<*^' ^-^^" 
SiijTtva Tpowov k'K a8e{a; Ixeiv dOsTetv (jLeptxa>; ^ xaO' 6X6xXYjpov tov T:ap6vTa 
euaeP^ yjpwo^oM^os X^yov tyj; ^aatXefa; [Jiou yst^^^^iP^^^o^ xaTot tov dTcpiX- 
Xtov jJL^va TYji; evJexiTYjq IvStxTio^vo^ toO ^r^S?:' 2tou^, Iv & xai to 
T^jjiiTepov euae^^; xai OeorcpopXriTov urceoYjiJLT^iVaTO xpdTo; f . 

f 'AXe^to;, ev XptaT(j) tw Oew wtaTo; ^aatXeu; xai auToxpdT(i)p 
T(i)|JLa{(i>v, 6 Ko|jLvr|v6; f. Primus edidit ex exemplari minus corrtcto L. Ross: Reisen auf den 
griechiBchen Inseln des dgdischen Meeres, Stuttgart, 1840 — 1845. II. p. 17 9\ 
iterum C. E. Zachiiriae d Lingenthal, lus graeco-rom. III. p. 370; /ratres Kaliga 
in libro: 'lepi dxoXouOia tcu dYiou TCOTpb; ifj(jLc5v XptoToSouXou toj Oauii.atoupYO'j, 
exBoOeTaa \jnzo 11. xat M. KaXr,Yd. 'Ev 'EpiJLOuzoXst, 1843. Ex arcJietypo, quod 
asaervatur in tabulario monasteriij I. Sakkelion in periodico, cui titulus 11 av- 
8(I>pa, tom. XVII. p. 546, et iterum idem in libro: 'AxoXouOia tepi tou 
caiou xat Oeosopou •rcaTpb; yjjjlwv XpioToBouXou tou OaufjLaTOupYCu tcu xai x-nj- 
Topo; TYj; ev tyj vijafi) Uix[>.(d W£pta)vu[X5u ^aaiXix^; xai auToxpaToptx^; ii.o'n); 
Tou dY^ou dTrooT^Xou xai euaYYsXtoTou 'l(i)dvvou tou 6eoX6YOu. "ExBoai; TptTYj, 
Y) icpoaeieOYjaav t% irtccTuictoat; outou, 6 ev TcXdTet p{o;, 56o eYX(i>iJLta xai Mr 
Yr^at; OauiJLaTo; auTcu, vuv xpwTcv 6xSt8c|jLeva eTctjJLeXeia xai fpovT{5t Kup{XXcu 
t£po3tax6vou Boivri tou ex tyj: auT^; [JLOvr,;. Athenis^ 1884. Prologus p. 12 — 17. 
Flor. nro 7. (archet.) et nro 8. 9. 47. exemplaria. Nro 42. Flor. adfert aliam 
auream bullam Alexii I. Conmeni memhranaceam, de qua scribit: Xpuao^ouXXcv 
ev {xe(JL0pd*/Y) 'AXe;tou a tou Ko(jLvr//ci3, ex8i56(JLevov tw <?9*-|^'- *^^^ ^^ xtP^YjXov, 49 

^^ &pma euucaev 6 eXXoYif&o^ x. '1. laxKeXicov, hm %ol\ i^ YP^< veU)T^pa 
Ti); Tbjv dtXXa>v )^puao^o6XXb>v toO 'AXe^tou xal iq Otcoyp^^ 'i^oXb i^aXXa990U9a 
iff^ Tou *AX£^{o'j. Aro 43 exemplaria 4 eiusdem tabulae. XIV. [6596—1088] mense aprili, ind. XI. 

Inperator Alexttis I. Comnenus iuhet th acta publica referri donationem inaulae 

Patmi factam Sancto Christodulo. 

Tb Taov Tou Ttpifou xat i:poay.uvt)Tou paatXtxou wtTTax{ou tou 
xocTaicepLf O^VTO^ et^ Tb a^xpeTov Taiv otxetaxiov xat xaTaaTpdiOev- 
To? ^v auTw xaTot Tbv diicptXXtov jxijva tt^? ta' ivBtXTtwvo? xai we- 

pt^5^0VT0^ O&TO)?* 

-f- 'H 3^atXe(a |xou iiiap-fi^ono xaTa TsXe{av xat deva^a^psTOv ^eoxoTe^av 
Tio euXaPeaTdcTw lAovaxo) xai itdur/^omri xupoi XptoToBo^Xw tw AaTpr^vw tyjv 
5Xt;v vijffov niT(JtAv, ei:o{y;ae 8^ auT(o xai )rpu(j6PouXXov X6yov, ev co Stw- 
ptcoTO lxxor?)vat xat Xofi^O^vat xai xavra Ta Ta^TTj? 8Y3|ji.6ata t^Xy) xat PapiQ, 
0C2 xat oli etfft, jr^tpt tou wpwTou icpoe^pou KwvaTa'/Ttvoux6Xeu)? xai exi twv 
3£i^?e<i)v Tou otxe{ou dvOpcd^ou auT^^, u)^ ov dieXcii)^ Te xai d^apo)^ Beo^^c^l^ot 
TTj^ TOtouTTj? Ttj^ auT6^ Tc xai ot uTu' auTov iJLovaxot xoTd TO dva<pa{p6T0v xai 
xoETa Ta^ e-fxetixiva^ tw xp^aoPouXXo) BtaaT^^ei?. xai xeXeuei ufxiv eireX6etv tov 
Toioirrov xp^a^^ouXXov X^yov xat xaTaarpoiaat ^v Tot^ twv u^' u|jLa? aexp^Tcov 
"/apT^ot^, ?cotY}aai Ik xai laa tou wap^vTO? 7ctTTax{ou xai uTroYpd^j^at h auToT; 
pL£Td Twv u^' u(jta? aexpeTtXfov xai 8ouvat tw iTpoStaXYj^OevTt 6at(i)TdTa) [xovaxw 
£t; oixe^ocv do^dXetov. |xr)vi dirptXX^o), ivStxTtwvo? IvBexdTYj^ f ETxe 
xai TYjv 8td XTjpou auvi^OY) a^pa^iSa tou ^^atX^ci)^. 

f 6e6xTiaT0C, wpwToPeaTdpxY];, xptT^;? xai Btevep-ywv ev tw 
aexpiTCi) Toiv oixeiaxcov, 6 EuXajXTci^^ f. 

f Baa(Xeto?, xpwToPeaTdpxiQ?) xptTY)^ toO ^i^iXou xai [li^a^ 
XapTouXdptoi; tcov oixeiaxiov, 6 FopYOV^Trii; f. 

f NtxY396po?, TcpcoTo^eaTdpxiQ? >tai PaatXtxb? voTdpto? tou ae- 
xp£Tou Td)v oixetaxtiv, 6 EuXa|x^i^^ f. 

f 'IwdvvY)<;, piaTY)? xai ^aaiXtxb? voTdpto^ tou aexp^TOu t<Sv 
stx£tax(ii)v, 6 KapiavtTY)^ f. 

f Baa{Xeto;, zaTp{xto^ b T(i)[xav6^, d^icb icpoatoicou 6eo8(opou 

PotatXixou voTap(ou, tou utou (xou, uTcdYpot^^ft f* 

4 50 

f Mt/ai^X, ^aaiXixb^ vototpis^ tou 9£xpiTou tuv oixecaxojv, c 

*P«il(JtaVlTY)? f. 

f NtxoXaoi;, PaatXtxb^ voTfltpto? tou cexpeTcu twv oixstaxGiv^ 
6 EufUT^? f. 

f ST^^avo^, pa<JiXtxb<; voTfllpto^, b TwjJiaviTri^ f. 

f 6eo36aio^, ^actXtxbq voTfltpto^ to^v oixetaxa>v, 6 AuTo>ptv6^ f. 

f EuaTdcOio^, ^^atXixb^ voTflcpto^ tou cexpeTou t£>v oixetaxbiv, 
6 Kaptav^TT]^ f. 

KaTeaTpcoOri iv to» aexpeTO) tou ^ew^yLOu XoyoO^tou xaTa (iiT)va 
aicpC.XXiov zr^q ta' ivStXTtiiivo^. 

f BeoSwpo?, [kd^^KjTpoi; xat ^^"fKxhq XoyoO^ty;?, 6 tou 'AxTcua- 
p(ou f, 

f Kfa)vaTavTivo^y irpo>T09cp6e$pos xai f&eYa^ y^apToijKdpio^ tou 
Yevtxcu, 6 MiTuXr|VaXo? f. 

f BaaCXeto^, [xaYiaTpo?, peaTfltpxiQ? xat gaatXtxb^ voTotptc; toO 
aexp^Tou Tou Y^^txou, 6 XaXxouTJiijq f. 

f BaaiXeioq, (i.otYiaTpoq xai xpiTYjq tcu ^i^Xou^ 6 Ka|jiaTr|p6;, 
aTcb xpoaa>«ou rptjYOptou, tou utou (jlou, xai XoYaptaaTou tou Q€%pi' 
TOU TOU Y^vtxou, uic^YP'*^* t- 

f Aecov, [AotYtaTpo?, xptTYjg tou ^ifjXou xai [t.ifOLq xoLptoMXapto^ 
Tou Yevtxou, b 'E$afjLtXiTr|<; f. 

f 'IwavvYj^, PeaTYj? xai yi^apxoijXdpio^ tou Yevtxou Xoyo6^tou, b 
IIcXueuxTO^ f. 

f EuaTfltOto^, 9cp<i)Toav6u7:aTO(; xai ^aaiXtxb^ voTaptoq tou ae> 
xpcTOu ToO ^eyint.o^y b Eu^ui^^ f. 

f K<a>vaTavTTvo^, 8tauicaT0(; xai [t.i*{a^ x^pxoM^kapto^ tou Y^vt- 
xou, b Tpi^uXXo? f 

f EuS6xt|jio^, ^aatXtxb^ voTflEpio^ tou ysvixcu^ b Mii^poxap^ocvY;^ f. 

f Aiu>v, y^apxouXdpKoq tou aexpiTou tou ysvsxou XoyoOItou, b 

Sy^^p^^ t- 

KaTeaTpu)6Y; ev toj aexpdT(i> tou aTpaTtcoTixou XoyoO^tou xaToc 
lAYJva diicpiXXtov t^^ ta' tv8txTtci)V0^. 

f '0 jXfltYtaTpo? NtXTijTa^ xai aTpaTtwTixb^; XoyoS^tyj^ f. 

f Ntx6Xao(;, PeaToipxtj? xai x^p^fouXoipto? tou aTpaTtwTixou Xc- 
• -^o^i^iotj^ b 'AxpoxoX(TYj^ f. 51 

f 'AvacTotffto^, icpwTo^ecjTtj^ xai y^ap^t o\j\dpiO(; tou CTpaTttoTixou 
XovsOsTsu, 6 MaT^ouxtj? f. 

f 'lwavvTf3<;, 3s<7Tapx^? ***• t^^^Ya^ x^P*®"^**P'^<; "^ou (7TpaTio>Ti- 
x:0 XoYoOsTou, 6 Xpuao^epYTQ? f. 

f Nix6Xao<;, ::aTp(xio? xat yiap-ioitXipio^; ':o\> GTpaTtcjTtxou Xo- 

Y06£TOU, 6 'APOUXY)? f. 

f BaoiXstoi;, BtcruwaTo? xai x^P^^o^^^^P^o^ '^^^ (JTpaTtWTixou 
[XaYoOeTou], 6 Ilexo^XiQ^; f. 

KaTeffTpcoOv; ev tw aexpeTCi) Tij? lyaxiXXr,^ xaTa [Ji^va aTzpiX- 

Xiov T^5 ta' IvJtXTtWVO?. 

f Itaiavvri^, xp6eBpog xat erl t^? ^aotXtXYjc; aaxeXXr;?, 6 Ta- 
B7;vc; f. 

f KwvcTavTivoq, icaTpixto; xat rpwTovoTcEpiog tgu cexpeTou 
TT,; ^axsXXirj?, 6 McopoxAp^avY;^; f 

f 'E-si^avto^, (JtaYicTpo<;, xpiTtjq tou ^i^Xou xat rpwTovoTipio? 
TTjc 5axeXXtj(;, 6 'E$a(jLiXtTt;(; f. 

f NtxoXaog, p.aYtffTpo<;, xptTtj<; tou Pi^Xou xai ^aatXtxbi; voTa- 
pic; Ttj^ caxeXXtjg, 6 BrjptcoTtj^ f. 

f 'Iwotvvtj^, PecTipxtj? xai PactXtxb^ vorapio? Ttj<; caxeXXtj^, 6 
np^YxouXo^ f. 

f 6ci>[j.a^, 6 PactXixb^ voTipio<; Ttj<; caxdXXr^c f. 

Exemplar Flor, nro 50. e . XV. 6596 — 1088, mense aprili, ind. XI. 

Imperator Alexius I. Comnenua monasterio condendo a Sancto ChriModvJo in 
insuia Patmo concedit navem peculiarem ad servitia monastcrii. 

f Tw euXa^ecriTii) [ko^ot/J^ %a\ i^cuxaoTt), xupw XpicroSouXci) tii) Aa- 

TpTjvw, Bsr|Ctv dfveveYK^VTt Ttj PaciXeia [iod ^ 

£x x<3ttvf|^ xap' auTOu veoupYtjOtjcoptsvtjv piovtjv e^xoucceuetv rXoTov iStoxTriTOV 
ywpTjc6(o<; ^v [Loliort Trevroxoc^wv, 6X(y<j> ^Xeov t) IXoccov, w^ div 8ta touto 
Ta y^stci^r^ TOi? |xovax6t? StaxopLtJitjTat, 6 ::ap(ov y^p\jQ6^o\jX^,oq Xoyo; [auTco] 
^'lit^a^vj^i^ St' cu Siopil^eTat t^ tjjjicuv eucs^eia sx' a^iiai; eTvat toT^ ev Ttj 

fTjOsicij jjLOVtj xai ev xovTt tw 

4* 52 

ixepst auTYJq teioxTTjTOV irXoiov Tfj^ OTJT^; TuTxivov x<^pr|Gefa>( 

elq Tou^ ^^Tjg fiicavTa; xal ^iyjvsxsT^ yjp^^oiji; d-roirX^stv i^eiXov, evOa flfv ol iao- 
va/ol Po6Xotvto, xat Ta ^rpeito^Y] auTOi? ejJiropejecOai. tw XP^''V P^^^^' TcaXai- 
0'jfxevou TouTOu xavTeuOev ei^ xivJuvov airoveuovTOc f^ vxjaY^w ?<««)? weptrt^ovTo; 
xat dxoXXujJLevou, e^eorat ToTq auToT^ yLff^ar/plq eTepov tcXoiov dvaxatvH^etv t^(; 
auT^^ uTuipxov x^pi^iaefa)^ twv irsvTaxoffiwv Sr^XovoTi |io$tb>v, iXiYw ^Xecv ij 
e/vasaov, xat Tijq lar^^ xat auTO eiroicoXausv d^uoaeia^, ou icpoadbra^ Be toI; 
ouToT;; IxovaxoT; 6 tou toiojtou ■jtXciou xatvta{jLb^ exxwpYjOi^aeTat, dXX' oaixiq 5v 
Tw XP^^*P Bta^OapT^iasTai i} vauaYiw Ttvi wepiiceaeTv eirtaufjLPtJ, xai laiat det xaT- 
eujjieYeOouv to toioutov ::XoTov xat ct toutci) ^iJLTCXdovTe? icavTO? tcu dnjpeaaTtxo); 
eTCefJL^a^vcvTcq, xat ouTe orffOLpzia: xaOvjrcpXtjOT^iaeTai, ouTe 'Rpoq (JLeTaxo|jLt$Y;v Ttvwv 
)rpeui)Sd>v xai auTJi ttj ^aatXeia jjlou dvaYxaiOTaTcov dTCoaTaXT^oeTai t) ejjLpXiJasi 
xcxxou ff cuvwvYj; ^j aTpa^o^uXij; ■!) /^pTou Blcar^ia^ 9^ ^KKri Ttvi XeiTOupYia 
dvaYxaiOTdTr) ^apuvOif^asTat, dXX' eXeuOspov xdvToOev 5iaTYjpr,0i^aeTat xai, auvs- 
X6vTa fdvai, xa*;Tb<; tcu e-iwYjpea^cvTc; xat xiari; xai ^avro^a? eirrjpeCa^ xai xa- 
xcoaeo); vuv Te cucyj^ xai e*; uaTepcv eztvcYjOYjaoiJLSVYj? ux^pTepov to toTcutov 
xXoTov 8ta(JLs(vY) st? to 8tr<vsxd^, xai diroiuXsuast 8ia 7cavTC<;, 5xou 8yj xat 6x5t£ 
PouXsTat, si; Ta t^; swa^; fixavTa fxspYj xai Td laxspta, ^Tt 8e xat ei(; Td; 
aTzayzoc/o\J vnjaouq, xat irtc' cuSevb? twv d7civT(i)v cttTe x(i)XuOi^|aeTai auv^Xw? yJ 
xorci Tt arf(apsMias,xai ifj dXXwj; ezrjpeaaOi^aeTat * xai auTci fdp ot xaTa xii)- 
pav Souxe;, xaTexavo). xat arpaTYjYoi xat o\ TCJTOt? dvTtxpoaa^xouvre? 9J tcxo- 
TTipriTat xai Tcup|jLapxat ^l ^Teps^ Ttq ScuXeiov ciavSiljTtva jJLeTojretpt^IcfjLevcc, 
sv ol<; dv xai dzcicXeuaste [JLepeai to StaXr^^Oev wXotov, cu Tcpb? exi^ipetav xai 
xixwatv TOUTG) xai tcT^ auToi ejjixXscuatv dva^avi^acvTai y) e$op{aTou^ ev auTO) 
e(JL^iXa)atv 9i to ouvcXcv ixYjpeica^at , (jLdXXov [jlsv ouv xai icavTcio)^ toutou 
xaTd To SuvaTbv dvOsScvTai xai ouXXTJTCTops? dvT' sxYjpsaaTwv, sf' o\^ dpa xal 
yjp^ixf ouTuiv o/otr^, favTiJ^^fO^*^^^ u^cpwpLivou tou xaTaToX[xi5aovTO^ dOsTiJaaf Ti 
Twv svTauOa BtstXr^jjLfjiivwv t/^v ts tyj? PaaiXsia<; (xcu a^c^pdv extoTciaaaOat d^a- 
vixTYjatv xat t^jv tou taw? exeTOev df aipeOYjao(JL^vou et^ to teTpaicXiaiov dvTt- 
aTpofl>i^iV 0)^ Y^p PePatoy ^«i dc^aXou? vrfyjtio^no^ tcu icapivTO? euaepouq xpu- 
coPouXXou Xifou Ti5? PaaiXeCa? (jlou, YeYevYj(JL6vou xaTo tov dxpCXXtov (jL^va 

TYJ? IvBsxiTYJ^ tvBtXTlWVO? TOU ^g®*-|' IxTOU ^TOUg, ^V 0) Xai TO 1^(JLiT6pOV 

euaeP^^ xai Oeoxpo^XYjTCV uTcsaYjiJLT^jVaTO xpiTog f . 

Arclittypum ckart. Deest suhscriptio: ET/s (jl6vov to aiiveOs? xav{xX(i)|JLa, 
notai Sakkelion, sed servatur fragmentum buUae, Fhr. nro 10. Exemplaria. 53 

txlant «u6 nrts 11 — 14, qtu>rum ultimum subacriptum est: *0 xpiTrj^ ToO 
^TiiXoy xat Ysvtxb^ Aecov b MovacTY;ptwTYj<; to irapcv icov tw xpwTOTUTw Osiw xat 
^aaiXtxtd )rpu<7o3o6XX(i> avri^aXwv uTceYpa^a. £J^ a ^eryo eaiie//i manu: [xrjvl jjLaiw 
ivJtxTuovo? y. nro 13. sxJoOev 8ia 'Icoivvou tou Aouxa, «Ix; S-jrtoOev ^atveTat. 

XVI. [6596—1088], die 23 mensis maii, ind. XI. 

ImpercUor Alexius L Comnenua iterum confirmat insulam Patmum et eius incol<uf 

exemptoe esse ab omnibw tributis, 

Tb Taov To5 tija^ou xai icpoaxuvTjTou PaciXtxou wiTTax(ou ToiJ 
xaTaiceiA^OevTO^ elq Tb aexpeTov twv oixetaxaiv xat xaTaoTpwOevTO? 
£v auTcj) xaTa Tbv (xiVov [i.TJva Tfjq 7:apouoY;q la' ivStxTtwvoq xat 
-iptejrovTO? oStci)?' 

f Ei Tayfa 8ta vr^q xpoYeYOvuta; icpocTa5ea)? tt;? ^aaiXeia^ pLOu eXovt- 
;:6r,7av Bta xiwa^aped); yj-ipi tou xpdiiou xpoe$pou KwvcTavTtvou^roXeux; xat eict 
TU)v Bei^aecav tou Xotpoa^axTOu , xal e^exoTCYjaav at Te 0TpaTia(, al auvBoaCat 
xal Ta STjiJLoata icavTa papr^ xai TeXrj Tijq $ia /puao^ouXXou Xcyou 3(i)pifj0e(at]^ 
vT,50u ndT}Jiou Tw euXaPeoTaTCi) ixovo/ta xat i^auxatCTYJ xupcl) XptaTo8c6Xo) tw 
AarpYjvcj), aXX\ ouv XoYta[jt.b; u-rr^SpajjLe tov auTbv TtjxtcoTaTov ^iporzj^ [kiiiztaq 
xxzx Xifiti^ 'ji:expuPr,aav toutu)v Ttva xai oux e^exi^iYjaov, xat uxcfxvYjatv ^epi 
"cuTou citotT^,aaTo zpbq tyjv 0aatXe(av picu. 30ev xai rju56xr,ae Tb xpaTo? T^,[jt.ci)V, 
hoL et Tt tac»); .xat xapeXei^OYj aXovioTov, cbq exxox^v xai XoYtcOev Bta xtvva- 
^opeci)^ TO TotouTOv vo[ji.t^YjTat, vuv T6 xai etq toix; ^^yj? SxavTaq xai BiYjvexet? 
Xpovoug, xat [xi^T6 rapex^aXXYjTat xtiyicoTe ol%o tcSv u^* ■j[ji.a; a6xp6Tc«)v, [jlyjO' 
SXd); ^X^^T^*' TouTou Svexev i% rapa tou zpoBiaXYj^OevTO? •yepo^/TO? ev ttj v/jaci) 
niT|jui), auv 6eo), avaYepOYjao[JL6VYj [jlov/^, &q a^apiaq xal dTeXci)!; Ti^^ TOtauTYj^ 
:Ar,; vT^aou Jecwoljetv c^et^Xouca xai [jlyj Tcapa tivc; ixXeicOai ivexev Ttvoi; Srj- 
|i:3iaxou XetTcupYY^pi-afo?? ^i^ Tb ravTa, 5aa iv xat cTa vj-^^dymi, dxxoic^vat 
^apa T^^ 0aatXe(a^ [jlou xat icavTY) eXeuOepav tyjv vyjccv e^ 6XoxXr^p(a? Bci^pYj- 
Oijvat tyJ TotauTYj [aovi). xaTaaTpcoO/^Tfa) to(vuv i^ icapcuaa xpicro^t^ ev toT^ twv 
j^* 'j[jLa? aexpeTcov "/^oip^ioiq^ xai laov Taurrjq "^vfia^tt)^ xat uwcYpa^ev xop' u[Jici)v 
T£ xat Twv u^* u[JLdf!; aexpeTtxcSv BoOiJtc») tw xp06tpYj[x^vci) Y^povTt xat tw [jiepet 
^:^; xot' auTbv [jlovyj? ei^ aafiXetav. •}• Tb Se* [jlyjvI [xatco xy' ivBtxTiwvoq 
ta' Bia YP^I^H''^'^**)^ "^o^ [xeYaXeictf aveaTc^TOu 7cpci)TOVoPeXtat[JLou xal 
XoYoOsTou Toiv a6xpeTCi)v, xat i^ Sta xr^pou a^pa^i^^ Tcj) PouXXcotyj- 
p''w T^? d^^ia^ i^lJLcov Beaico^vYj^. 54 

f NcA^iTaq, TcpcoTOTcpoeSpo; xal iicl xa»v otxetaxu^v f. 

f Ba9{Xeio<;, TCpwxoPeaTapxi^?, >tptx>;? to'j ^i^Xou xal |X6if«^ /.*p" 
TuXapioq Twv oixeiax(5v, b ropYOvtTTfjq f. 

f BsoScopoc;, icpcoTOvoTapio^ tou aexpeTOU Td)V otxetaxdiv, 6 
SeppCXio? f. 

f BaatXeio^ xaTp{xto? 5 'PwjxavfTrj?, axb ::poff(*)Wou 6£o5(i>- 
pou xp(i>TovoTap(ou, Tou ulou lAou, \jT:i^pa^ot f. 

f *Iu)avvY)^, PeaTT;^; xat ^^atXtxb^ voTaptoq tou aexp^TOu twv 
otx6tax(i>v, 6 KapiaviTT,? f. 

f EuaTa6iO(;, PaatXixb? voTapio^ tou asxpeTOu twv oixeiaxciv, 
6 KaptavtTV]<; f. 

f Ntxrj^opo?, 5tauTCaT0(; xat icp(i)T0V0Taptcq, 6 tou 'ETitaTr,|j.cvo;f 

KaTeaTpii)8v) dv T(T» t^^ aax^XXrj^ (jexp6T(i) xaTa Ttjv x^' tou 
|ji.aiou |ATQvb; T^^ ta' tvBtxTtwvo^. 

f r6(i>pYtO(;, lAdYtaTpo?, xpttTjq tou ^t^Xou xai ewt t^? PaatXt- 
x^? aaxeXXv]^, 6 npojxouvSTvo? f, 

f K(«)vaTavTtvo;, zaTpixtoq xai xp(i)TOvoTapt'o<; tou aexpsTou ty;: 
PaatXtxT](; aaxeXXirj^;, 6 M(i)pox«pC(3tvT]<; f. 

f 'Eict^avio^;, [i.dYtaTpoc, xptTtj^; tou Pii5Xou xat «p(i)TOvoTdpio; 
Ti)? aaxeXXyj;, o *E5a[A'.X{TY)<; f. 

f 'Ia)dvvY)^, Peaii3<; xai wpo^TOVOTdpto^ tou aexp^TOU t^? ua- 
xeXXvji;, i IIptYxouXo^; f. 

f Ku)vaTavTivo?, wp^oToPeaTtj? xat 7:p(i)To[voTdpto?] xai ex- 
icpoa(*)zwv Tou aexpeTou t^<; PaatXixfj? aaxeXXtj^;, 6 Bapui; f. 

f K(t)vaTavTTvo;, ^izato^ xai ^aatXtxb^ voTdptoq t^? aaxeXXt);, 
6 IlpopiouvSTvo^ f. 

KaTeaTp(i)6if) ev xt^ aexpeT(i) xou Y^vtxou XoyoOsiou xaTa tbv 
jxdtov [jL^va T^; ta' tvBixTtwvo^. 

f 6e6S(i)po;, [Ld^iQzpoq xat Y£vtxb? XovoSeTri^;, 5 tou 'AxToua- 
p{ou f. 

f 'l(i)dvvr)5, PeaTtj? xat wp(i)TOvoTdpto?, 6 Kui:aptaat(»)TTj<;, £x 
icpoa(*)icou TcaTptx{ou xal wp(i)TOvoTdptou tou aexpexou toj ysvixoO Xo- 
YoO^Tou, Tou utou [jtou, uiceYpa^^a f. 

f Baa{XetO(;, [JidYtaTpo^, ^eaTdpxtj? xat ^aatXtxb; voTdpio; 
Tou aexp^TOu tou ysvixou, 6 XaXxo^Tj^Yj; f. 55 

ToO oexpeToO tou y^^^*^®^) ^ 'ESapttXiTYj^ f. 

f Ae<i>v, fAfllY*''^^^?? 'tpt'^^? 'cow MXou xai jA^Y*? X^P'^®^^*^^^®? 
tou Y£vtxo5 XoYoO^Tou, 6 KapocpkaXXoc; f. 

KateoTpcoOT) ev to) aexp^TCi) tou 9Tp«Tiu)Tixou Xo^oOeTOu xata 
'bv (AiVov (Jii]va TtJ^ zapouavj^ la' iv8cxT(d>vo(;. 

f 'O jjtaYtfftpo? NixT^ta^ xat aTpaT(u>Ttxbq XoyoO^ttj? f. 

f NtxoXaoq, ffp<i>To^eaTapx)}€, P>>^YOt^ X^P^^^^^^^P^^^ ^^^ ^^pc^^j^ 
iz\ Tou iiCTCodp5(AOu, 6 Zo>vapa^ f. 

f WvaaTotcrtoc;, TCpcoTO^eaTr^^ xai x^P^^o^^^^cpco^ tou aTpaTiioTC- 
Aou XoYoOeTou, 6 MaT^o6xrj? f. 

f NtxoXao^, x^P^^ou^^P^o^ '^o^ aTpaT(u>T(xou XoYoOeTou, 6 XaX- 

XOUTCTf)? f. 

£bEemptor jPZor. nro 60» ?'. 

XVn. 6596—1088, mense augusto, ind. XI. 

Nicolaus Tzamses^ censor Cydadum insularum, iussu imperatoris insulam Patmum 

tradit Sancto Christodxdo. 

Tb laov Tou 7:paxT(Xou ttji; T^apaSoaeo)? t^^ vi^^aou niTpLOu. 

f KaT^c Tov louXtov jjiYJva Tij^ eveaTafx^viQ^ ^vSexaTY)? tv8i- 
xiKovo^ Tou ,?:<ph?^' ^"^oy? ^vTaXfxa evexetpCoOYj e|JLOi re<i)pY^, ^toxdvw t^^ 
ToD Oeou \ijsr(£kii<^ exxXrjafa^ xat -jcpwToauYxiXXo), tw rpaviTw, wapa NtxoXaou 
IMCYtaTpou, xptTou xat dcvaYpafeux; twv KuxXdS(i)v vi^owv, tou Tiavljr), iceptl^^ov 
z^ Tot^ oXXot^ xat TTjV '4ce{Af6eXaav outc^ Oetav xat auToxpaioptxvjv eYYP^ov 
rpoara^tv '^cepc vfi^ &va(jLeTpK^iaett>^ tti^ vn^jaou naT(i.ou xat t^(; ?cpb<; tov Tt(JLUi>TaTOV 
lAOvaxcv xupbv XpcaT^douXov xat i^jouxaaryjv xal to ^ipo^ outou xapaBoaeci)^ 
irrij^, exei Oetav xai ^aaiXtxrjV TCp^cTa^tv eSeSi(ji.Yjv, 8taxeXeuo(jiivTQv auTotg fi^- 
lucffiv oOto)^' 

f <*H ^ousiXzKix (jLou aiTiQaa^jLevou lou euXa^earaTOu (xova^ou xat i^jauxaorou 
xjpou XptoTodouXou Tou AaTpiQVOu^ &aTe Ta (jl^v ev vt^ vi^a<i) Kco auTo) 3tafe- 
pcvTo, 5aa Svj xat oia iOevSi^icoTe aura) icpoaapjjLoCouatv, a^pia^vjvai to> 8v)(JiAat(i>« 
i(i>pY;0^va( 8e auT(t) ty;v oXrjV vtjaov naT(JLOV xaxa dva^aCpeTOV 8eaicoTeiav, ein^* 
xot>9e TYJ^ oM^Qtu^ al)Tou xai e8a>pi^aaT0 T(j) toiouto) 3ia ^P^^^^o^ouXXou X6you 
tt;v 8Y]X(i>$€iaav vY^aov, xoOa 8y) xal il^Ti^aaTO. 50ev xai Scop(2^eTa{ aoc tyjv 56 

xapouaav ^&xoyJ^fw 9cp6axa^iv, ttiV ty;^ eiprjiJLivif;^ SXrj^ vi^aou icoii^aaa6ac 'Tzpb^ 

a\m'^ icopaSoaiv, icpaxtixa Te £x0ca6at i)xpi^<i>|j.6va B69, SiQXoOvra ev XeicTcp tijvI 

icepioxV aWj? xa: SeaxpariQatv, Satj xe xai oTa i^ ev airrjj "pj xat xk ev toutjj 

eupeOT2a6[ji.eva otxt^fi.aTa xai Xotica icivTa, xat jicoYpa^^at xat auvi^Oo)^ ictartoaaaOa*. 

Taura, xai to jx^v 2v eSaicocTeTXat Tpoq tyjv ^aatXetav jxcu, Tb 8a fTepov ext- 

Souvat TO) TcpodtaXrj^OevTt euXa^eaTaTfa) pLovaxcj) xal T(o {JL^pet auTOu etq ct- 

xe{av aa^oXetav. f jAtjvt aicptXXtw ivBtxTtwvog ta' f. 8ia xtvva^apedx; xat 

iQ Sta xY]pou afpaY^ ^^^ xpaTatOTiTou xat iY(ou i)J(ao)V ^aatXeu>^.» 

< KaTa TauTYjv ^ouv t^^v Oeiav xat PaatXixfiV YP«?^<^ flbceoTfltXYj^ au 6 xpo^YjXwOe''; 

Tou xoiT^iaaoOat tyjv xapfltBoatv vf;q TOiauTYj; SXyj? vyjcou IlaETfxou, izphq -^v xal 

xara Tflt^o^; xapa7ev6|Aevo<; cxouSfltaet? evepyflaat Taurrjv, Ho^ ae tyjv cXyjv 

vijaov i^ ^XoxXt^pou xapa^ouvat, xepiop{aavTa TauTYjv xat dva(jieTpi^aflevTa xal §ta 

TTjq dva{AeTpi^aeoi)^ SrjXoxotn^aavTa, ^oyj Te xat oTa ^oti, xaOu>^ xat i^ ae^aoixta 

[^fltatXiXYj] YP^ xapaxeXeueTat . xat 5aov iJiev tyj; TotauTYji; VT^aou uxap/et 

ax6pt[JL6v Te xat ap6atjJiov, 5aov 5^ vo[ji.aStaTov xat 5aov Tpa/etvbv xat tyj; dxpi^arcu 

xot6T»jToq, 5^ov ae ev 3uat xpaxTtxot^ xaTa tov OeTov BtoptajjLOV ev XexTo) TauTa 

8taXa0eTv tmA aa^q ixOeaOat xat Td TOiaijTa xpaxTtxd 7:pc^ f^fjLd^ dxoxo[JL{aat, 

(oaTe TYjv auYi^OYj xap' f|[JLTv 8e^aa0ai TauTa ^enaCtoaiv, xat ib [jLev §v tci) xpa- 

TatoxdTCi) xat d-]f{(i) i^[jL(av ^aatXeT dxoxc(jLiaOijvat, to ^k eiepov T(j) Tt[jLt(t)TaT(o 

[jLovax(o xat T(j) (jL^pet auiou xapac^eO^vat et^ da^ aXetav, Beov ae [jlyj [jl6vov tyjv 

T^? Y^? xep{jjLeTpov xat tyjv Ta6TYj? xotCTYjia ev tw y^w<^c[jl^v(i) xapd aou xpa- 

xTtxio BtaXa^eTv, iXka, xat Td otxii^[JLflrca xai Td S^v8pa xat dxXfai^ dxavra Td 

dv tyJ Tota^TYj v/|a(j) eupeOrjC^jJLeva * ixi tout(i) f^P *«^ "^o xapbv lvTaX[jLa [eB6- 

Oijaot]». KaTd y^^v t^v Oe^av Ta^TYjv xai ^aatXtXYjv lYYpafOv xp6oTa5tv, 'xph^ 5e 

xat Tov dvTaX[JLaTtx(i&^ SoOivTa (xoi Siopta[xbv xapeyev^^jLYjv d[JLa T(o ae0aa[jL(Ci)TGeT(j) 

|i,ovax(|^ >tup<p XptaTo2ouX(i) xat T(t) [jLipei auTOu izph^ tyjv vf|aov IlaT^xov, ^v xat 

xepexoXifaa^ eupov Ipijjxov SXyjv xat xexepa(i)[xevrjV xat uxb T(I)V dxovOidv xat 

Td^v dXX(i)v aup^eTCJV auveaxtaa{X^jV xat d^aTOv xat $td Tb tou t6xou dvudpov 

xavTdxaar; dvtx[xov' ouS^ xou fkp dvd xdaov tyjv vijaov xeptxarvjTtxbv &B(i)p 9^ 

xaTapp^ov eupiOifjaov, et [xyj iX^YtoTd Ttva ^peaTa, xdxetva tou df06vou uBaTO? 

xaTd xoXu iXXe(x6[xeva, f^ pta xai xoXXw T(d x6x(o 5id to ev TauTYj SuaPaTov 

(xeTpYjOeTaa dvePt^doOYj SXyj $t6Xou [xo$i(i)v TptcxtX{(i)v 6xTaxoa{(i)v i^xovTa. ex 

TOUTYj^ ouv i^ xard ^tav ax6pt[xo^ [xo3{(>)v £^axoa{(i)v etxoatexTd, xat aihYj uxb 

Twv xoXXwv xai auvexwv Pouv(ov au[xxe7rvtY[xivYj xai TeOXi[x[xiwj , to ik Xoixbv 

TTJc VT^cou ipeivbv xal Tpi/stvbv xa^; y^aiov, dXXd xa» auTtj^ tyjc mc ^YjOev 57 

r^op{pLOu {x6X[q tb Sca l^eur^oiploi) xooourat )ca(i.v6)Aevcv ei(; ixorbv |jlo$iou^ xai 

eri^xovTa, to Zk Xoizbv ISpoiti xai at{xaTt Bta ffxa7raW|<; xai Jtx^XXri? ex tou 

'j^o Twv iceTp<ov, d)? etjpiQTat, cuvexeo6at xat 5Xu)^ xpY^fxvoiSe^ Tu^dveiv xat 

ipetvov. SevSpou 5i tou oiou5t^icot6 ou3e |Jitxp6v ti Xei^avov ev aurij eiSofAev, 

cj^e fiiJLepou, ouTe (i.v2v OL-^^pio^^ et |Jir| (jl6vov ^poa^XdSa^ etxoatv. cbaaOTco^ 

cO^e pL^ov xal [jL6vt;v otxiav flruvi(jTa|JievTjv Tb ouvoXov ^ [jl6vov euxn^ptov icevtxpbv 

tr:^ 6v6|jucTt tou TtfjLtou ixTtojJi^vov 6eoX6YOu eoci>6ev t^^ iteptox^? fou woTe, dq 

Ta t/vtj Jetxvuouotv, (oxoSopLigpL^vou iJLeY^oTou vaou ev tw ^dvrwv twv pouvwv et? 

>^c^ Oxe^aveoTTfjx^Tt, Iv6a Ta 6eTa xat appr|Ta ^•^[Locia b (JL^Ya^ ouTOot 6|xu- 

rfiri d^coToXo^ xat Ta e^a{ata xat [LS^iXa ^TeXeae 6au(JLaTa. o&rco^ ouv Ta6TY)v 

2va{jLeTpf|aa<; tco ^rj6^vTt ae^aa(It(i)TdTU) (jLOvaxcJ) xat tu> (jLepet a^ou ^^ 6X0- 

xXfipsu i7apaS^S(i>xa, i^* cj) xai Tb icapbv xpaxTtxbv i§e6e(jLr|V (jLrjVt auYOuoTCi) 

IvBixTiwvo? ta' Itou^; ^g^^g'. -f, 

-jr Ntx6Xao^^ ^aatXtxbq voTdpto^ tou aexp^Tou tou aaxeXXapiou, 
'xptTt){; xat dvaYpafeu? twv KuxXdScov vi^acov, 6 TCdvl^r;; f. 

ET/e Zk xal tt)v 3t3e |jLoX{^dou ouvi^^y] ofpaYtSa auTOu* x6pte 

HofjOet NtxoXdci)^ paatXtxto voTap{(i) tou aaxeXXap{ou, xptTt) xat dva- 

Ypa^ei Tii>v KuxXd3(ov vt^oo^v, tw TIJdvl^Y). •!■ 

KcrTiaTp(i>aov to TCap6v, Tcpoe^pe xat ^v*i%i^ et^ to uxb oe a^)cpeTov, o)^ ov 

i/T) etBT)aiv, Tov eYYeYpa(jL(jLevov. Tb Se* (JLrjVt (jLapTici) ivSixTKiivoc; t^' auv 

T(o xaTeaTp(D6T) tou Xo^o^eTou tou twv aexp^TiJv xat i^ 5ta xTjpou 

suvtJ^t;; a^paY^?. 

KaTeaTp(i>6v) et^ Tb a^xpeTOv tou Y^vtxou Xoyo66tou xaTa Tbv 

5£3poudptov (jLijva ttj^ $(i>SexdTT;g ivBtxTtwvo^. 

Eaxmplar. Edidit I. Sakkeli<m in libro: 'Axo>ou6{a tepa tou 6a{cu xal 
^£o^6pou xarpb^ iqjmov XptcToBouXou . "ExScatg Tp^Tr;. '£ict(jLeXe{a xat fpovrtic 
Kup{XXou tcpodiax6vou BotvT). Athefiis 1884, p. 18. Flor. nro 60. C* XVm. [6597-1089], mense aprili, ind. XU. 

^icfphonM Copsenue, eenaor inatdtie Coi^ iuasu imperaioris Alexii I. Ckmnem 
dimittit a militia quosdam inquHinos insulae Patmi. Initium deest. 

f Twv xaTa xatpou? icpaxT6- 

pwv iTcatTou(j!.6VT;v eir^TJpsiav] TeXeov tt;? TOia^JTri? vf,aou 5ta t^; ^rfieioTi^ yjprj- 
h-'jXXcu Ypa^Tj; l^^xcl^s, xai xa^apav tt;v ^e^^tcTstov xa». i(j.sT3fx{vT;Tcv t(0 ::'J.-/, 58 

SiqXcoOsvk |JLOvax(p ixatpiaa^co^ avaXo^oiA^VY) ta ev tvJ vi^|9<i) K(^ xTV^j{Jiaxa xcu 
toio6tou [Jiovaxou, x[a6<]k>]^ xal y; tou /puao^ouXXou Ttapio^d 86va|jiiq. xeXejsiat 
901 o3v iQ ^AotXeCa (jlou, ?va, &(jLa t(J) tviv zapouffav YP^?^^ S^^aoOat, dicoorpa- 
xeOaet^;, oari^ dlv I^Oaoe tmliol tov icipuot xaipbv dv xfi vifyjt^ Tvj IIaT{jifa) orpa- 
TEuaai, oTpaT66oTj? 8e au [tou^] ev toi<; xT/|{jia9t toi? ev tiJ Kw, toT^ t(J) St;(ji.oo((i) 
vuv e5 dtvTaXXaY^? tou BtjXcoSivTo? {Jiovaxou icep:eX6ouoty xoOapav y*P ^«^1;^, 
(b^ xpoefpiQTat, iicif)peta<; x.at TcavToiou ^apou^ x,ai TeX^ofjiaTO^ Tca/^aiou Te xal 
v^ou Tvjv T^^ noTfJiou SeoiTOTeCav S^ei 6 BY]X(i)Oet( P^vo^r^^, xaOo^g 5rjXov6Tt xat 
5 Y^Y®^*^? ^P®<J ^^*^^^ "^*? PaotXeia? [jtou /puoo^ouXXo; X[6Yoq] 8t^5etoi- xxl 
^x TCavTO? ouT(*) 7co{tjoov -j-. -I" Tb 8e* |i.iqv^ dticptXXfci) ivStxTtc^vo^ tp' Sti 
Ypa(JL(JLaT(i)v epuOpfa)v tou xpaTatou xat ttY^ou i^ijJLtov ^aaiXiiiiq xal i^ 
St3e xiQpou ofpaYU "^^t^ auTOu ^aotXeia^. 

Kat xaTa tt;v TCept7.Y]^tv TauTY}; diueoTpaTeuaaiJLev tou^ toio^tou^, tov Te 
KaXbv Tbv [laTjjLt^ji^TYjv, tov lyp^fza Y^vaTxa Mooxo^, ulou? Auxtavbv xat AeovTa* 
Kuptaxbv Tov ulbv tou KaXou, tov e/ovTa Y^vatxa Mapiav, uibv AiovTa, OuY^xdpa 
^Avvav Kuptaxbv T^t|i.iaxtv, Ixovia Y^vaTxa Etpi^vT,v, uibv Nixri^opov BaotXetcv 
KaTcav, exovra Y'*J''*Txa "Avvav, ulbv Kuptaxiv • Nixifjiav tov uibv BaotXetcu tcu 
KaTea, IjrovTa Y^vaTxa Map{av, ulbv KaXov KtovaravTivov IIaTCaS6z(i)Xov, e^ovTa 
YUvaTxa Eipi^VYjv, ulcu^ Kupiaxcv xat Mt^aT^jX, Or^Ya^c^pa^ DXuto) xai HevCav 
KuptaxT^ yjfip^^ exouaa Nixi^Tav IyY^^®^* 'I(i)otvvYjv tov KouvSoujjlov, IjrovTa y^" 
vatxa Maptav, OuYaTspa^ KaXY)v xat MapYapiTav 'ItodvvYjv BdYiavoVj l/ovTa 
YuvaTxa ''Avvav, uibv FeoipYtov, OuYOTcpa Etpi^vriV KojvoTavTTvov tov KaXa(JLt(dTr,v 
Tov Ilepatxo6prjV, l^ovTa utbv BaatXetov, vujJL^r^v Map(av xai 'I(i)dvvY;v tcv Fe- 
(opYbv, IjrovTa Y^vaTxa ^Avvav xal 'I(i)dvvr,v tov ^P'(i)|jlo^ouXy;v, l/ovTa Y^vaTxa 
Map(aVy OuYaTepa KaXi^|V. ^tb §yj xal etq ^e^atd^atv fo Tcopbv taov Tijg ^aaiXtxiJc 
TcpoaTd^eci)^ uxoYpdt{;avTs<; xat a^paY^aavTeq ^eScuxapLev, (o^ 5v i^ei^ to dvevc- 
xXyjtov xat dxoTal^i^TYjTOV au ts, b euXap^oTaTO^ [jLovaxb; xat xaOr,Yo6iJLevo^ xupj^; 
XptaTO^ouXo^ 6 AaTpY;v6^, xai ot (JLeTa ok (xova^^ot. (jLY;vi xai iv^tXTtojvt tci; 
'Kpo^&^pa[t.[f.VfO{<;, 

f XptaTo^opo^, (AdYtaTpo<;, (A^Y*? X*?'^®^^*^'^? **' dvaYpa^s^? 
TYJ? vifjaou Ko), 6 dvOp^t^ico^ tou 3<zatXeci)q tq^jlwv tou aYtou, 6 Ko<l/Y;v6q f. 

Archetypum, ut videtur, cum buUa plumbea pendente a filo linteo, quae ex 
aitera parte fert imaginem S. Virginia tenentis in sinu lesum Christum, hrachia vero 
aperta et literaa MP Br, ex altera archangelum Michael stantemy dextera U- 
n&iitem haslam, sinistra globum mundi cum literis: APX'MIX', et in circtdo: 59 

SKEnE nANAFNE KOVIN. XQ4>0P. id est '\^dr{0.o<; MixortJX- oxeicc 
zivarfit^ Ko4»(vbv XpcoTOf^pov ^r. nro 52. Confer notam L SakkeUonis in 
periodico llacvBa^pa, vol, XIX, p. 374, XIX. 6599—1091, mense maio, ind. XIV. 

Htgula edita a Sancto Chrietodulo pro monasterio Sancti loannia Theologi in 

insula Patmo ab eo condito. 

Tzoxuxwfft^ Oeo^tXiiq eTTOuv JtaTa^i? tou 6(jiou xaTpb^ if\K&y Xpicxo- 
BojXou, ^)v ^itxd^oixo ^v Tij llia auTou ixovij tyj oudt) ev naT(i.(i> Ttj 

vi^a<i) TCpb(; Touq 4auT0u {jiaSiQTa^. 

a, 'E:cetSi{i7ef avOp(i)zo^ S>v-xat auToq txovo)^ evTauOa uopa Oeou cpxo* 
vdpi>r|[jLat xat et^ ^oOu *p)pa^ eXiaa^ cu^ev Srt [jit] tt,v dXXaxou (AeTaaTaaiv, i^q 
b jJiSYa? £v OeoXoY^ «tq^i FpTi^Ydpioc, wpeaJoxo), 8eTv wijOtqv eYYpd^w? t?J euaYSi 
{jLou ouvo^ia uTOTunuaaaOat Ta BoxouvTa |xot XuatTeXeTv airnj wpb? evTeXiJ xai 
cuTi^ptov Oeap^oTiQatv xat StaTa^tv exOeaOat toT^; ^tXTdroi^ {jlcu dSeXf oTq ev xupio» 
xat T^vot^, tv' &aiC6p Ttvt •^wfi.cvt xai xav6vt TauTt; /pwjjievot xai xaToe Ta 
€VT6TaX|X€va TCoXtTeuofJievot, 6fjiaXa)^ (ouv Oew Be eipliaOa)) xat euauvei^TiJTa)^ xat 
eipT^vtxh)^ 3tcT66otev, t^ tij^ l^wapxjxi)? xat aujjLfuou? xai icavaYta^ TpideSo? 
^po'jpou[jL6voi X*P**^^' ^^^\ <& auaTTjjxa tepiv (:cpcq u[jii^ Y*P ^^''Q '^^^ X6you 
sTpscw Ta xp6au)wa), icoipiviov IxXexTcv, Xab? IxxptTO^;, auvo$(a Oco^iXii^, Texva 
[sv] xupto) euXo-pQlx£va, SeuTS, axcuaaTS, xal 5tr;Y/,ac|jLat jjjlTv «BeuTS, axo6- 
•sxzi |jicu, fi^o^ xupiou §t3a^o) ujjLa*;» (toT? ^kp tou lepcJ^dXTcu Aa^t^ xaTa 
xaipbv icpoa)rpiiao|ji.ai ftjfjtaat) • «xXivaTe to ou^ u|ji.(ii)v ei^ Ta ^iJfjiaTa tou 0x6- 
jjur:c(; |jlou». aujx^OsYYeaOo) Be xat 2^oXoiJi.(i)V p.£Ta tcu Aa^iB, xai ulb^ &{jia 
-atpi ouvaBeTb) |Jioi, raTpt icpb^ utou? JtaXeYOfxev^i) • «eiaaxouaaTd |jlou, aepLva 
yop spo), xat dtvoCao) oicb yeiXsojv opOi». 'tcXtiV dXXi ^oxeT fjLOt xaXbv eTvat 
jal iva^ptaTov Yvwp''^«t TcpdTspov ujjuv icoai*)^ Ta Y;(jL6T6pa, xat e^ oacv evSexsTat 
"spi TouT<«)v cticeTv, elO* a§ij^ xat icepi twv xaTe-KetYivTo^v xat icpoupYtattepcov 
vf S7tTC(jL(t) ^taXa^eTv* xal y*^ >^«- ^apd Tf| Osia YP*??5 ^^ icoXXoi? eupCaxofJLev 
ivs-^ci^Oovov TO xpoaOai X6yoi^ xai Bitjyt^^s^^^ lx^ua{ Ttva jJLoTpov xai ei^ Iwat- 
vcv (I)aav6i tcu dfY)Y0U|jL5vcu, xai cuBeiq auToT;; TTsptauToXoY^a^ TCpoaii^ev lY^XYjjJLa* 
ivapLdpTTjTOv Ik tojtc xpCveaOai sr^oOev, Stov ^id Tt)v tou dYvocu[x6Vou IxOeatv 
xat aa(pavi^|V6ta*/, xat ou Bi* oXXo ti dvOp^oTcivov Y^vr,Tat. xaTd tcuto toivuv ou8^ 
£fwl Tw Taxetvo) -^ipoY^i d56x i{xov S^o^e za xaO' eauTbv e? dpxij^; dvaXa^vTt^ 60 

xat et^ xiTiO^y ctv) xpoi^XO^ (Jioi ilj Kaxa xbv ^(ov \konaia 656^, ^capaaxijffac u|aiv, 
eTxa xat ^cxcuv vdKci^ptov ^txi^ai vr^ Sta6e9ei u{m&v, Tva y^^o^^s ^^ Kupui) 
o<i>(6[Aevoi fuXaxTovTe^ tTiV incaxoifv. 

^'. *H(AeT^ ex t<ov tv)^ icda; (Aepijitv Y6v6(jievo( xat ex veorrjTO^ £vOa xa: 
IvOa ToT^ SiauXot^ tcov XoYtotAteiv axaY6|i,evoi Ivvotav ea)fO(i.ev, ev i^Xtxia It: 
xo{At$^ TU^x**'®^^? watStxiJ, dbcooT^vat tyj? icarptxi}^ oixCa? xat yovcT? xal 
ouTYSveT? dx^uY^^^ ***' ^P^? XpioTOv tov aXtjOtvbv Osbv ilj^juov xat a<i)Ti)pa xaTa- 
fUYeTv* 5 Si^Ta xai dxTeT^Xexa, xat (jiovaoTOAV i:pooeXOb)v x^i^kri ex^iScuxa epiauTdv^ 
'jKh xaOTf;"p;T?j xat xaiJcTpC^Y) t<p Tijq lepa? Ixetvvjq i:o{(A^/Tfj; a^vjYOuiJi^G) y^v^ 
(jt£vo;. Oeb^ Je icotvTw^ ^jv 6 3ta ttjv a^ jtov euoTcXafXv^av auTou ouveTioa? [u 
ev ^por/yzivfi eTt tv) il^Xtxta xat oreXeT Te xai Qii:ar(zi xat (jLi^Tru) (jirj^aijUog tsv 
X6yov ^iQpeiojjLevov iyjo(tor^. i^tcv Se apa tcuto tij^ exeivcu (jieYaXoupYta^, e^^cet- 
lifKp xai icp^TuaXat cix OT6(jiaTo; vrpctiDV xas 0rjXal^6vT(i)v aTvov xoTi^pTiae» 
xa: €il^ $i^Xb>ot^ Tcov X6y(i>v auTcu foiTiT^et xat ouveTG^et vrjXicu^», iiq b Aa^lB 
aa\i.(xxi^et OetCTaTa Te 6(jlou xat xpcfT)Ttx(i>TaTa. 

Y'. *£p(i)^ ^e (Ae TeXe(i)Tepa^ ^evtTe^a^ xapaXa^o^v T6irov a(jiei^etv ex 
Tcxcu xapE^iaoaTo. xat (jievTot xat tcT^ tTj^ naXatortvri^ (ji.epeot i:ape3aXo(Jt.ev, 
ep<i>VTeq xpooxuvtiTat Y^vioOat twv tou xupfcu fi^JLWv dtYtwv txvuiv, oux fS^iOTa 8e 
xat «(jLeTavooreuetv tbq OTpouOtov>, xai xaTa tou;; xaXatou^ cev TaTc epi{{jLOt^ 
auX{l^eoOat» xpoeXo^JLevot. e^jLfoptjOivTeq ouv t^^ tu)v drfitov t6x<i>v xpcoxuvi^oed);, 
(b^ eix6^, xat tcT; exeToe fCi>OTY;pot xal xaTpiot ouvo(JitX/jaavTe^ (jl6vov (oxv^i^ 
fkp eiiceTv, Srt xai ttjv vf^^ ^izvf^^ exeiWv (Ji{(JLT]otv xapic(i>oa(jLevot), xaTeoxt;- 

v<i)oa(JLev TO/a e^ ' txavbv 2v toT^ epT}(JLtx(«>Tipot(; auTrJ^, 3T]Xov6Tt tt;^ IlaXataTivri^, 

• 

eTTa, xai <i>^ ou ouvex<t>pet to t<i)v ZapaxT;vu>v o^jltJvo^, xaO* 5X<*>v wy 6p{(i>v 
T^q naXaiaiivr,q C)axep Tt x«'^^^iQ? TUpW^ TeTpt^o^ 6X^0ptov favev ts xai cxe- 
SaoOiv, xai xav to auaTTi(Aa tou xptoTb>vu(jLOu XaoiS dta^OeTpov xai d^avi^^ov^ eOd- 
XovTe^ ^(A^T^ (Aij xepixeoeTv auToPouX{a^ ScY(Aaa(v (ou •^ap ov, et (jltj tout* ^jv 
TO x(i>Xuov, ftXo^JuxrjOavTe^; aveBeixOTj^JLev), [ksxi^^w* ^xeTOev Ci^ uxb tt)^ twv 
3ap^ap(i)v faXaYYO^ dxeXaOevTe^ xai $i(i)x6(Aevot, xai eXq xi 5po{ d06pu^v cXt;- 
XuOet(jLev, ev xaXw |jl6v ttj^ X^P^ '"<? 'AotdTiJo? xe((JLevov, o&T(i> 8* eYX<«>p(w; 
AaTpo? xaXou(jLevov, ^i^i^jlt;^ r,(jLd;; ei; touto dYOuori? tSj^ xaXaid^* XeYeTat y^P 
xai Toii^ (JLaxaptoTOu^ dxe{vou^ xaTepa^, oT to TatOdv xoV (j)xr|aav xai to Zt- 
vatov, dxeTOev evTauOa (jLeTavaoreuaat, ei xai (jltj xdvTa^, dXX' ouv ys tou^ 
xXe{ova?, 8td Td<; ouvexeT^ i<p65ou<; twv dvT)(jLip(t)v fiXe(jL(jL6(i>v, i^feu SriXaBt) Toiv 
^xeToe (JLapTuprjadvT(ov. 61 

y. 'O To{yuv Tcov dY{(i)v dxe{vii)V lpu>^ xal xb V6u(ji.a ei(; tcuto to 5po; 
zspiacYOY^^ 4(^ laTTiae xai tov oxoicbv i^puiiv Iv o^tco xat ^Ycova 6^(Aevoi 
Txxa cjoTas^v Tiva 'scveupiaTtxifv, xaTi f^ xpfatv tt,v dvOpuwcCvKjv, ev outw eicoti^aa- 
[jL€v. xal TcpOT^Y^sv ii TOu Ohou y(Ap i^ ouv i%|ji.Tv tT|V Iv tw 5pei toutcj) 8taY(»>Y*3v 
£1; dcYodi^v Ttva ireptfoevetav* xoTie au9XY;v{a^ Y^? ^P^^ ^^ to6t(i> dioxou(Aevot, 
Tuii TTi (Aev <86o xai TpeT;; h Tcj> ovofAOTt xup{ou», xaTa Tb lepbv xat Oetov 
«co;, eTUYX*^®^ wpoaxadi^pievot, tt^ 5e xal irXetove^ lici to auib Tbv xotvoptaxbv 
^iov eiXovTO, xat dXXaxou 3e %oXuipt6(iov ori^o^ Btv^pripisvov dfxa xat i^vtjpidvov 
£^a{v6T0, u>^, 9^pe eticetv, Xa6pav di:o9ci>2^etv to6tou^, xaTd t^v toSv xaT^pcov 
dp/a{av xopdBootv xa6' ixionqv xuptax^v lvou|Jievou^ xat ttjV ouva^tv d(jta ext- 
TsXcuvTa^; xat 6(AtX{a^ (jnixtd^eXou^ dXXi^Xot^ [xeTaSt^ovTa^, xat au6t; otxot 
urcvooTouvra^; xat xa6' i^ou^^av dv (JMcX(jMi>d{at{ xat epYOxe{pot? t4)v IxioTi)? 
£^3o(Ad^o^ 8tav6ovTa^ i^ai^(jLepov ' xal ^dvTa ^(jLev dXXi^Xott;, STepog uf* eTepou 
rpb^ TO Tfi^ dpeTT,? dv66euTov epYov xapa^iQY^iAevot, xat Td ttj? xotvo^taxi)^ 3^ 
dxpi^c^a? (jLSTd xoXXou tcu itept6vTo? toi^ et? touto TeTaY(A^vot? dve8e{xvuT0 xaT- 
op6o6(xeva, (Jiv] xoTd Tt dXXoto6(i.eva (jltjS' 6?ni>7ouv icapaxapaTTo^jieva. S) TCto^ 
dBoxpuTt Tijv to6twv hftfMa (Jiv/|(JMf;v I oux T^xo6eTO wapd TOt<; ouv t%(ji.Tv ev 
Tcj ^aTpci) icpo9xa6T](Ji£vo'.^ doe(jLVc^ xoTe 6(JLtX{a, oux ea>paTo ?cap' exe^vot^ dicpe- 
rr^^ rcTe GUvauX{a, oux -JJv Tcap' ixetvoiq IptBo; i) [lvsod^ i) ^aoxavCa^ IvBet^t^, 
cux jjv icapd Ttvt T(i>v ev xotvo^^otq dxsToe SiatT(i>(JLev(i>v IStdCouoa oXco^ xai (Jte- 
pExtj xat Xa6pa{a ytjIvou Ttvb? &TCap5t5, dXX' tjv Tcdoa exet xat dv wdotv dTcXto^ 
r5XiT6uo(jL6viQ euoxr|(JLOo6vr„ dicpaY(AOo6vY3, dxTr,fJLOo6vir3, dYa6(i>o6viQ, dYt(«>o6viQ xa: 
ext icdot To6TOt^ ToT^ xaTop6co(i.aai t(i>v dpeT(i>v iq xop(«>v{^, i^ Taxetvo9poa6vT). 

e'. 'AXX^ (i> T(i>v e(JL(i5v xaxcuvl liceiat xai xaTd Tb>v (jLepo^v t^^ ^kaia^ xat 
'KiaTj^ TYj^ 'I(i>v{a^ Tb TiQvtxaura ci^ (jidxatpa tou xup{ou xOTCTOuaa xat oux i^ou- 
/isouoa, ouS' dva7raus(jLivY;, ou$' e{^ tov xouXebv auT^^ dicdxaTaoTTjvat» dvexo- 
\dYr^, exa^ieTat xat xaTd t(i>v Toto6T(i>v yji^^v «i^ eaTtX^(t>(jLiviQ ^o|JLfa{a, Tb 
£n£Ta(JLevov to^ov ev toT^ oxeueat tou 6avdTou, Ta piXtj auTou Ta (Ae(jLe6ua(jL^va 
29' at^jLOTo^ Tpau(JLaTtd>v yiat atx(AaX(i>a{a^». dvdicreTat xdxeTae to «m>p, 5 l^e- 
its66r| h, Tou 6u(xou tou xuptou, xat xorcif ^^6 ty;v 'P(i>(jLa{(i>v y^v, xat xari^Xe^e 
't 6e(xiXta t(i>v 6pd(i>v>, TauTa Sy; Td xpo^iQTtxd, 5aa 3td 'Iep6(jL{ou xai Aa^tB 
Mti M(i)ua^(i>^ xoTa tcu 'lapa^X xapaPatvovTO? 6 x6pto? dico^a^veTat. ti Xffo) 
(Ad/^atpov xat pO(jLf>a{av xai to^ov xat ^eXvj (jLe66ovTa xat Tcup xexau^xivov^ 
"^^ ^epatxYjv 8e5tdv xai tt;v twv To6px(i>v (i>(jL6TT;Ta, i^ ttjv ^(iav xaaav 15^^- 
^dvtoE xat x^^^^^ 18^^96. To dvo(JLOv l6vo? to 8toXiaav ic6Xet?. xat x^P^? 62 

TOiito %a\ >wit' £x.£tVT2^ if^^ X^P^^ "^^^ ^-^^^ oXeGpov eici^epov Tot^ cvoixouaiv 
licsiat, xal TO w^ f^fjieT^paiv ijxapTioiv icXijOo^ ezou^ovov 5aai i^{i.spai TTfV tci)v 
'AYaptjvtiv 6UY;(jiepiav ou8^ ttjV ev to6t(i) tw 6pei ^uYaSeiov f^iJLtv eiaffev otrfEvh- 
xXijTOV- xai Y*P ®^^^ TpujAaXia Ttq BteXade Tob^ aOeou^. xavTeijOev uxb to5 
TOiouTOu Seou? ouveXouv^jjievoi ^euTepav (jLeTavaoTeuctv eiroti^oafjiev xara^povi^- 
cavTei;, cv' ourco^ eixw, %a\ xotjjiavTtx^? x^^P^®^^<*?^ fl^ o^X ix6vTe(; (xw^ y*P 
div auTOt TOtouBe jxeYtorou xaTeToXjJLi^aajJLev xpaYH.aT0?5) aXXa xai Xbv aexovTs^; 
dvede^ajJLeOdE Te 6jjlou xat ^XidjjLioipLeOa xai Ivoxot YSY^^o^fs? ^^^^ "s^J? ^'Xi f^po- 
(Tvaaicf, 8txYj(;' to Yop Jpo? touto tou AiTpou t^jjlTv evextTceuOTQ xapa T^q xaTpt- 
apxcxvj^ jjLaxaptOTTQTo?, xai Ttjv tou xp(i)Tou xXyjoiv loxojJiev ev ourra), xat Toxa 
I8et T^jjia? xal to6t(i> IvaxoOaveiv xaTa tou^ toxupoYvcojJWvac ttj? StxatoauvT;^; 
XoYtojjLO^?. AXX' f| avOptoWc(vYj dtoOiveta ii extarpe^oiJLevTQ aet eii; t^v ftXocvOpb)- 
xCav Tou xupiou xa: toutvj Oappouaa eOapooxotvjaev i^jxa;, (b^ ouBev d$txou{jLev, 
xat xiXtv jjL6TavaaTeuovT&; St3t to xoXu ttjc; ezYjpeCa^ twv eipYjjjLivcov exOpcSv. 

^'. Tw Tot xai ei? 2TpcPr|Xov ^XOov, xoXiv xapaOaXaaaiav, t^v twv gap- 
3ip(i>v (S>aavet exxXtvcov dxi^jVEtav, lx<*^^ e^exojjL^vou; jjloi xai evfou; Tfa>v ddeXsbiv, 
ol^ xh jjLeO* TQjxcov $eviTe6etv euxTaiov eS6x6t xai exteixio^ xaTaOujjttov. xXtjv dXX' 
oui«i> suSoxYjaev i^ Oeia x*P^? ''^/1**? dveOYJvat xat dvoxauXrji; jJLeTaXaxeiv. xauT* 
dpa xat oude dvTauOa xoouk i^pejjLi^aajjLev t(o auT(^ 96|^(i> xoXtopxoujjievot. exeioe 
S* ouv evTux*^'' ^il*''' ^^«P £^^«P^<? >wt xaTi to ^evo? xept^XeTrco? • (tOaYevifjg 
le Y*p ^i'' **'* "^^^ s^ Y-T®^^'^^^ '^'^'^ xavToOev dxe^XexeTo), OeoftX^; tov Tp6- 
xov, dxtetx-Jj? T^,v YV(i|Jirjv, aejJLvb? to eT3o^, to JjOo; x6ajj.to^, jxovaxb^ to cr/y^\t.a^ 
TTjv xXijatv 'Apo^vto;, t^jv ixtovujxiav 2xirjvoupto<;, 5Xo<; eYeYovei tti^; Oepoxeta^ 
T^(; i^jxeTepa^, S(; ^xioTa jxev xat xptv f|jxiv eTUYX«vsv dYVOo6jxevo(;, TYjvtxauTa 
o' exi jxaXXov tw axapTt(i) ttj? 'Kphq f,jxd? dYdxYj<; xveujxaTtx(oq ouveB^8eTO. xat 
xpma jx^v Tb xoTi tyjv Ltp^^iqXov xpoabv auTto jxovaoTT^jptov dveTCOYj jxot. 
(«>? 8' oux ot6^ T6 yJv i%e\(ji jxe xaTaaxetv, xpoao^xOcx^Ta xaOdxa^ toi^ t^(; 
e(oa<; T6xot< dtd Td^ cuvex£^^ ex tou 8eou; Ttov ^ap^dptiiy jxeTocvaoreucet^ * 
(xai Y«P 5cov ou3ex(i> xdv tyj ^ipo^-ffkt^ t^ Ttov Hepcti&v exeXeuct? xpccBoxtjxo^ 
6vojx(CeTo), dvTi^oXei i:po(; tyjv vyjcov Kg> StaxepattoOiJvai xai Td ev toojtyj toutu 
YOVtx^Oev xepteXOovTa xTT^jxaTa SiaOpYjaat, xai 5xyj to^twv ^ouXo(jxyjv jxov/|V ts 
dveY^tpat xat toutyj X(xcav tyjv exeivou xTYJctv dftspiocat. xe(Oojxai T(o dvBpt xai 
TiJ Kw Tax^<>>? ixt^oiToi, xeptvocTa) tx^ xT^^cet^ tou 2xr|Voupiou, evruYxdvco X6f(o 
jxeYtaT(i> xal dotxnJT^p, yapivm ^k d'XX(»)? Td xpb^ depa xai £u6Sp(j> xat euxpaet, 
(DyjX^ov Tot<; vr|Ct(i>Tat^ Tb opoq touto xaTtovojxdseTo), 3 xat (i<; ei8ov xuxXto y 63 

^poY^t Tcoi yjol\ auTO{Aitot{ xo(X6tv]0( xoc6' auTO t£>v n^pi^ 8iaaTeXX6(i.evcv, xal 
cidve{ Ti 9po6p(ov vo{A(l^6|Aevov, ^o^v Te auT^xa tt] tou toicou Han xat as(JtveTov 
sxeioe 3£(|&ao0a( icpoTe66|Jiv2|Aa( * b){i.v)V y^ ^^ ^^ '^^^ Sp^i crvJvaC {jlo( t5[ ti}; 
ftXri^ xat d(icoXauoa( (iiv ei^ t^Xo^ ti}{ i^oux^a^, elTa xat ttjV i[Lrjy xv)Xbv t<{) 
Ur^Ua TouT(^ eYxexXiQp<i>oOat, dXX* ouxt xal Oe6^, u)^ £o(xev, iT:s^Y)f>(C£TO tt^ ^Xy). 
C. KovTetj^v i^i^ |jLiv, xa(TO( xoXXou<; xal AvexBtrjY^TOu; avaiXo^ ev 
Tw nr|X(<{) x6icou^, 1«' eoxdtTfa^v ^fxapTOv tou oxoicou. 456xe( ik Sipa tw xpsiT- 
T5V! Tt;v IlaTfAOv (jisTa «6tjjlov §5sfv (jie icpb? Ta^T^v toi; ykp tou ^t;0ivTO^ 
aBsXfCu, xupou ^ApoevCou, icetoOet^ uico8v)|Jioouva(^ xat icapaxXi^osot (xapayrtopi^od) 
Yop Tid X6-)ffi> (JKXpbv lv8(aTp{4>at Tot^ icept to Ilif^Xtov t&v xa6* iQfJiil^ 8tT)Yi{{jLaot), 
Tot; otxo8o(JLat{ Iv^^Xov l(jLauT6v, ouvdtpaoOat (jlIv xoxeNou xat SXv) x^^P^t ou{jlxo- 
v^oa(, TO icpwTov uicto)rvou(jilvou, [kex* ou icoXu 5' ^v auTal? tou Ip^ou TaT^ eioPo- 
Xat^ dpao(jLbv (ji6(JLeXsTT)x6T0< xat vuxTiop ava^bipii^oavTO^ xal d(jLeTaoTpexc: i:pbq 
T2 *Iepoo6Xu(jLa xoTaxXeOoavTOi;. xXeToTa TO(Yapouv (JLOYi^oa^; |y(i> xat (JLup^ouq 
(3pd)Ta^ xat x6vou^ uiceve*pui>v iy o&cb) xatpot^ Su9x6Xo(q xat xdbrnr) Ta>v dvaY- 
X2{<i>v cxav((ouo(, TT) £v(i>Oev ouv€pYe(a yoCo^i ex ^dtOpcdv ISet(JLa(jLr|V xal ei(; TeXo^ 
ixi^pTtoa xeptxaXX^ t6 xal 6pa(6TaTcv, ^ic' 6v6(JLaT( toutov tBpOoa? t^^ dYvijq 
Oso(jLilJTopo^ . xat (jL^VTOt xai Op(Yx(ov xal x^XXa^ xai TJXXa ixotY)oi(JLY)v, Soa Tb 
TJTOTsXe^ xal dbcv)pT(0(jiivov yapaxvripiliooai 9povT(on^p(ov, ouxep drfi^jLevot tv)v 
suxpexetav xal dpeTV); oTe/vu)^ ouTb XoY(oi(JL6vo( IpY^oTitptov t(5v oixv)T6p<i)v 
Tv;<; pv;06(ov)q vi^oou ol euoe^^epot xat 9(X6)rp(OTOt, xpooevi^et^, u)^ {0^60; IxaoTO^ 
sTxs xat xpoatpioeo)^, iv auTO) xsxo(i^|Xao(v, oux ev x'.vv)ToTg (jl6vov, diXXa xat 
ev oxtvi^ToU Oe(i>pou(jidva(. if oi^ !v) xaot, toT^ Te $v)Xov6Tt tou Zxv)voup(ou xTv]06t- 
^!ci; xal Tot^ Btevefxouoiv i^(jlTv omo xpooev^^e<i>v, xai '}(pKj6^o\jk'ko'^ X6yov exo- 

ptai(XV)V TOU TV)VtX2UTa TOSV ^<«>(JLatXb)V OX1^jXTpO>V iiceiXv){x{jLivDu xupou Ntxv)96pou 

ToO BcTovetiTOu, tt,v aamov t^(jlTv xotoxv^v ISpdtl^ovTa xat oTV)p(iIovTa. 

rf, Kat TO^a xpbq ^pa/u iS6^a(jLev i)p6(jLeTv. diXX* 5t( (jieTa^u T<ii>v otxou- 
(iEV(i)v Ji{jL6v 8taYOVT65, xat toT? i%{jlTv devaxet^jLivot^ dfcYXiT*p{AOVOuoa( twv Ixo{x(i>v 
'^^q T0(a6Tr,q vifoou XTi^oet^ eiuYX^vov, xpaY(JLaTa eTxov ot ouv I(jloI dSeX^o^, 
X3i dta^ai auToTq xpb^ tou; xXv;o(a2^ovTa^ dixeT(xTOVTO, xdivTeuOev iy(\rim^ i^(jlTv 
^SY^veTO^ t£>v doT(x(ov Oop63(i>v ouSiv StaXaTcouoa. uxdOporcev ouv (jLe cSdo^ 
cux dSel^», TouTO 8^ Tb xapot(At(i>$e^, ^kifyKOfXt ipa t(ov l(jL(ii>v dSeX^cSv, ^y^- 
Xtv^oujjLevd^v xaTa xdtoav dviY^-iQv xa{, Tv' o&cd)^ etx<i>, !Xuoxo{x^v<a>v tvj oup^e-^ 

*<>)06( TUp^ T(i>V 0paO(Xb>V T(ii>V ^t<i>T(XU>V Xal X00(XtX0T^ dvSpaOt OU(X{X(YVU(X^V<a>V 

xat ^tq xpb^ auTob; xai Xi^6(^ ipYa2^o(x^(i)v xat Sta^xix^; <^< "^d xoXXd 64 

cjpi^airi Tiva tgu i:wvv;po0 toi^ A5/,C(^ TwcpiT^apvjvai, xal xai; exeivcu (^cO) *)f^~ 
v^aOat 'TuiY^i^ aX<it>at(AOV^ xa( y^ *4^V ^ taXa^ !^r|[jiui>6i^ao[Jiai, ^^ ou^' ^ 
k6o[jlo^ ^ac, KaToe to lepbv /,at Oelov lico^, ^c^^uxev ScoffTaffio;». outo^ 6 96^0;, 
toDto t6 iio^ auTij^ (Jtou {Jilor|(; ^rreTO vf^^ xapSfa^, xa{ (jloi ouv^pi^e Ta iara, 
e^e(jiu!^a 8e 3cae *tou{ (jiueXou^, xai lUa%ot xa veupa, xai Ta^ aapxa^; ^ie^jiepi^eTo, 
3cal auvex(A>{ ^ici^dov xor* e(JLauTou' «(jLeTavooTeuou, TotXav, d)^ arpouOiov» ert Ta; 
dotxi^TOU(; icavTY] xai icavep^fjLou^ ' ou ^^p iariv, oux loTtv ^pe(JLOv ovuaai ge 
^toTi^v, §0)^ ou et>pv)(; t^icov xoa(jLtx(i>v eTctfJLt^ta^ T^Xeov dveiciSexTov, axi{v(i>(jia 
i^au^fa^ aauT(p xai toT^ (JLeTa aou xai xaTOtxCav xpb^ Tb T^q atoTTjpia^ IpYCv 
auvTetvouaav ^^ Ta (jLoeXtara. 

6'. TauTa StavotjOei^ xai Touq d^eX^ou^ (jlou auv^pSi (jLot icepi to6t(i)V eu- 
pvjxa)^ icpoatpcu(jLevou; Te xai dtaXeYO{JL^vou^, etarj-fou^jLlvou^ Te icepi tou vtjatou 
' Tou TCpb^ §(!> (jL^v xet(jL^vou Tou TCOVTou Tou 'lxap(ou, vf^^ i^9ce(pou ik xai tuv 
:cepi^Xdxc(i>v vi^|a(i>v xa(jL7cav d^(i>xta[Ji^vou, (ndr^jio; i^ xXv)at; t(;> vvjatSf^i)), d)^ lpT|{jLC^ 
(xev dv6p(«)X(a>v i^ ea/aTtd, d06pu^o; 3e i^ Sta^JLOvvj xat dicap6BeuT0^ ii[Upoi^ 
xXotoiq ilj dXXt(xevici^, 5Xo? eYev6(jLr|V t^; tou vnjafou TOuSe ef^ae(i>g. iTceTetvs 
^i (JLot Tov x60ov xai iq Iv ociyz^ tou 4v dicoor^Xot^ dYOt^Tou to) XptoTcl), toO 
euaYY^XtaTOu xai icapOevou ^(jL^(Xox(opT]at^ xai ilj do(St(xo^ 6:cTaa(a xai 7ca(jL(jLa- 
xdpicTO^ exeivou exoraat^ xai dXXoiu^atg, r^ Te t^; OeoXoY^oi^ ikI/iqXt) xai oupd- 
vto^ (jLuoTOY^i^Y^* ^«i "h Tou €uaYYsX(ou PpovTwSiQ^ xai 0e6f0cYYO? uicoY^peuoti;, 
3i* d xdvTa xai to) Stva((i> xapa^dXXtov ttjv ndT(JLov, lxe(vou tocutiqv uTcepeTiOouv, 
xaToi TOoouTov TO icp(i>Teiov TaOiv) i^ctBtSou^, xaO* 5aov icpOTt(JLOTdpav otSa t^c 
oxtd^ TY)v xdpi"* xai t(ov i^jL^dae^ov ttjv dXi^^Oetav, tou Ypd(JL(JLaT6g Te^Tb icveu(jLi 
xai Tf|^ ^v TcXa^i vo(JLoOeata^ Tb euaYY^tov. d(jLdXe( xal Tijv dvcoOev ^oicr,v ouv- 
^ptOov eTCtxaXead(X6vo; dftxvou^jiat icpc^ tov euoe^T} xai Oeoxu^^pvif]Tov i^,(jLa)v 
auTOxpdropa, Tbv (xeYav Iv ^aotXeuotv xupiv *AX^^tov. eiadYO(JLat icpb^ auT6v, 
Se^td^ d§tou(JLat rf^^ uxoSox^?, d{jLea(i>{ evTUYXdvd) tg> OeiOTdT(t> xpdTet auToO, 
xotvou(jLat T^v Yy(j[)(jLrjV, dva^^pa) Td tou oxoiccu, dvaxaXu3CT(ji> Tot vf^q l^eoed);, 
Oep(JLa>^ dvTt^oXb) xepi tcu VT)a(cu ttJ^ ndT{jLOu, xai Xa^eiv auTb Std S(i>ped^ ^aat- 
XtxT)^ xavTeXeuOepov e^atTO). dXX' S y^ xpdTtoro^ ^aotXeu^ Td (x^v ttJ^ otxeio; 
eu(xeve(a( ^aatXtxto^ i^{xTv eS(Bou xai Sai|^tXo>^, iXiicdpet V ouv 5(X(i>( tv)v oixTp6- 
TiQTa T^v 2(xr|V (jlovovou xai aMjv tv)v oTefT)f6pov uacoxX(vct>v (xot xe^aXi^v, u); 
(xi^ xaTd TT)v ndT[xov exTcepdvat Td tou oxotcou, dvaSi^aoOat 31 ti^v Ttvo^ 5pou;, 
a> xXTJat^ 4Jv KeXX(a xai ZocYOpd ((xovaxoT^ ie dpa touto xdXat oc^^uxev dLva- 
xe([xevov) xpo7caa(av. xa( (xe 100)^ x^xetxev dv i^ t^^ ^aotXtxi^^ (xeYaXet6TT)Tcq 65 

IvcToct?, 6t iat; tou^ flwXt^oiiisvou? xopTa to Toioi/cov 5po? e5pioxov jjlovox^^ ^fs- 
polsv Tov Tp6icov ?x®^*? ^*'* ""J*? ^H"^? ^oijk^^ xai 7vc«>|i.rj^ xai TCp6<; y^ "fov 
|ji,:v5Tpowov 3{ov (ei fjLT) fopTtxbv eticetv) dcxpiPeoripa^ 310^(1)7^5? wavTflbcaaiv ii:o- 
cssvTo^. o)? ouv 5^Xov iyv{6^ei xal auTw ^aaiXet Tb twv (Aovoj^aiv Tcpbq tov 
£{j^y 9Xoicbv TeXdo»^ dbTUYxaTOiOeTOV, flaiO(? ^^eXtxocpouv 170) xai tvjv ^aaCXetov 
Yjtouv ^eptcorijv irciveuoat (jiou tcd ^ept Vfi^ nfleT|jLou OeXi^fjiaTt. xal Syj (jbect- 
TsuadtoiT)? et^ touto xal Tij? jJWxapCTi^o? BeoicofvTj^, t^? tou PaotXetoi; (XYjTpoq, 
xai icpeoPeuaioj? uiclp ifjiou, t^v TTJq ejxijq olxTp^TYjTog alTtictv 6 xpoTatb? Iicd- 
^oaci€ PaatXeu^* xat t^Xo^;, iva jjlyj [Jiaxpbv tov xepi toutwv d?coTeiv(i) X^^ov, 
kc^eoTvjv (Jiev eY(i> x^ (Jidpet tou Srj(xoc{ou 7civT(i)v T(i)v a?c6 Te tou SxT]Vouptou, 
3x5 Te oXXcov icpoa(l^(i>v ?cpoaxTiQ6^vT(OV (Jiot Sv Te tt) Ku xai ev tfi STpo^i^Xci)^ 
(Jiiva uicoxpaTi^jaa? t^ iv Tt) vi^aci) Aepvo) $60 TpofltaTeta Ix tou icoXXflcxt? ffiT^ 
(jiVT)(jLoveu6ivTo<; ZxT]voup(ou xai tou Ka^aXXoupCou xaTa X^yov deoTcoTeiai; icepi- 
sXOovTa (jLOf e3(i>pi^6i} 8i (xot 8ta ^pwoPo^XXou PaatXtxou t6 Te viQa{ov t^ nfltT(JLO<; 
s^ oXoxXi^pou, Tfa)V 3T)(jLoataxa)V 3ixa{(i>v xadaeica^ dcTcoaxaaO^v, xat Ta ocXTiatflc- 
icvra TouTCi) vT;a{3ta, 01 Napx{o( xai iq AettJMi), §Tt Te xai auTa Ta Iv tt) A^pvo), 
2 xai icpoxflrceTxov, (b? lf6T]v et:cb>v, $60 icpoflEoreta, ^(JLt §T| to IlapOevtov xai 
tb T£(ji^tov. 

t'. Kat icpo^PT) Tb lici To6TOtq icdtat )rpua6pouXXov xaTot ttjv epLTjv OiXT)atv 

xai atTT)atv xai dipiaxetav, ^oTe elvat Tflt Te dlXXa Ta)v S(i)pT)6evT(t)v ^^(jLtv xai 

auTJ)v 8t) icfltaav ttjv VTJaov nfltT(j.ov iXeu^epav Tb xa06Xou xal icavTb? u7cepfl^v(o 

x£'(xivr,v Br|(JLoataxou" ^apou? xai olouSi^Ttvoq XetTOupYi^(jLaTO(;, 5t 5t) wfltvTa Tpa- 

vsTspov 6(jLou xat aptSrjXorepov i^ yjpDG^^OMXko^ auTT) Btorfopeuei ypa^fi^ • dXXdt 

fiT;v xat TO (JLT) )iaTOtxsTv ev niT(jL(i) xoa(xtxou? dtvBpac; Tuvotxa^ ^X®''^*? ^*'^ 

•oi^ta, ^J viou^ Tiva^ tt)v i^^Xtx^av (jLe(paxei(i)§ei^ xat (JLifjicci) tov fouXov e^avOi^- 

cavra? 9) euvou^ou^* Tfltxa Y^^P ^* ^P^*)'^^')?» S ^aat, Ypa(jL(XT)^ lceptaiprjcat xfltcrj; 

s-STjpeia^ aoTavcxTj^ uic66eatv xai Tcpopp^ljou^ l^s^sTv Totq fle<pop(xdt<; ttj<; PXotpT)<; 

Ic^£u8ov xai tt)v ^XfltcTrjV twv rc(0(xaT(i)v ftlJoTOfx^cat 7:po6^Xu(xvov. Iv6£v TOt 

xai xbv xpdTtCTOv xaTe$uc(oxif)ca ^aatXia evTe^rjvat xai ttjv TOtauTT)v (xou 6£XT)ctv 

T« 7puaoPouXX(«) TTj^ §(i>pea^' xai (xivTot xai lveTd6r|, (xt) Tcotvu Tt exe{vou -jcpb? 

"W^TO Tcp6T£pov xaTaveuovTO^, (5)? iTcaxOou^ ei? Tb (xeclicetTa ttj (xovtj eco(xivou 

'su (XTj xexT^c6at Xatxo6? Ttva^ uicoxetpiou^ vuvat^i cuvoixouvTa<; lv5ov icou tou 

*«;c{ou xai irtcb ^uybv TUYxavovTaq y^M-^^^^» ^9 w 3t' auTwv Tdt<; ^^(«^PT^y^dt^ xai 

Xotxa; epYflcTtxcoTipa^ douXe{aq i5<av6ea6ai ttj^ (xo'/ij^. xai y^ ^v IxeTvo^ « P<zicto)v 

ei<; vouv » , tv' £ticot(xt Tb tcu Zt^v^ovo^, (5)^ avrcb Tb 'JcpaYJJi-a OcTepov diveo{$a§£, xai 

5 66 

To TY) [JLOvi] ouvoKaov (jloaXov 6[JLoO ii ^aatXtXY) xop^ia ^poe^oi^otC^TO, civ xepct 
iCfltVTWi; ouca OeoD Bia weptouc^av euae^efa^,» xaTOt to X^Ytov. dXX' eicoviTeov, 
o6ev e^ePriiJLev. 

la'. npoe^n] Ta t^^ ev pi.epet dvTaXXaYij^, to xaOoXou Zk eticetv ^aaiXtxi;; 
Swpea^, cuveTeXeoOY) Td ttj? ^JP^^?^^'^'^^^ YP*?^?? auveTa$a[XT;v tw poatXet, 
icpoeTcejjLfOrjv Se^ta^ dicoXeXauxwg xal ^aatXixY}^; tw 5vti ^iXo^poauviQ^, xoreicXeuca 
^cpb^ TY]V K(i5 ^x^v efeic6[JLev6v (Jiot xat dtvOpo)icbv tou Oeo^poupi^TOu ^aatXeox; 
YjlJLwv, S) xat icapaSolx; ?y^Y^ Sixaiw tou 3Y)[JLoa(ou Td ev t^ ZTpo^i^Xo) xat vft 
v/|ao) Kto SteveYKOvra [Jtot wdvTa dxiVYjTa xapeXafov av>TC<; tyjv v^aov notTjJLOv 
e^ oXoxXijpou xa: Td Xoticd, wv b \6^o^ dvtDTeph) 8te[jLVY)[x6v6uae. xoyw [Jlsv 
eoxipTWV xat '?i'^aW6[>.Ti^^ tw eprj [jLtxw t^? Wjaou xat i^au)^t<i) ^weufpaCvoixevoi;, 
xat oTi dpoTO^; eTep*c6[JLY;v xai OYjaaupbv ev6[jLtCov xapaxXi^aeto^; to diccpxta^JLevov 
TouTY)^ xat dicapdxXY)TOV. oi Se [jLOt auvo[JLapT/|aavTe^ dJeXfoi, ei xat woXu xd 
xpwTa To 7cp60u[jLov eiceBeixvuvTO, dXX' ouv ^e tcts, xaOdxep «6aTpdxou [jLeToxe- 
a6vT0<;», ai^vr^Sbv £t<; Tou[JL7caXtv jjLeTejSaXXovTO, xdvTeuOev eSuaf6pouv, fj^aXXov, 
iQVtwvTO, Twv T^? Kw xaptf<*>'' 6[JL6[jLvr|VT0, icpo^ TO Ppajru TYjj; ndT|jLOu xat d^Xeuxe?' 
eSuoxepatvov, £[JLe[JLfovTO to xpojrOev, ty)V oixovo[JLiav eicaivetv oujr eTxov t^^v y;[X6- 
Tepav, dPeXTepov auTot<; eS^xet to y6Yov6<;, 67C'.a^aXe<;, iXeOptov, extc^i^j^jLiov xdXxea 
XpuaeCwv ii[>.diq dXXd^acOat xai xpoSt^Xo)^ wovto xat XdOpa uTceTov06puCov • cjxvouv 
xpb<; TY)V eYX^^pi^i^-tv f<«i^ XTiajjLdTwv, dveSuovTO xpb? ty)v xetOdp)rr,aiv Ttov TQ[jLeT£pci)v 
extTaY[JLdT<i)v, e^xeptXovTO xaO' ^auTOu^, exoXtopxcuvTo Totq XoYta|x6T<;, xdvT* lxao)rov, 
xat [xeoTYjv eT^ov ty)v Stdvotav Tapax>)?. TeXo<; et? xpouxTov ^y*YOV Tbv oxotcov, 
8iaipe06VTe<; dx' aXkrfkm xal eig evavTtcYV(»)[xovo6aa? 860 [xoipo^ StoxptOevTec, 
S)v T^ [x(a xat [xet^(i)v ty)v d^' i^[xti)v BtdaTaaiv evevoY^ae, xai fxdvTOt xat xoTe- 
xpd^aTO, xp6Tepov ty)<; 6XtYt»)pia<; etiouv [xtxpc(pu}r(a^ auYYV(*)[XY;v aiTTiJaaaa xai 
xap' r,[X(ov auTixo^ TauTY)v dv€iXY)^uTa* i^ S^ ^T^pa feXdaacuv xat dYaOij, 5cot 8y)- 
XaSv) TYJ 6[XY) xpoet7.ovTO ouYxaxoxaOew xal auvaxcOaveToOat dva5t6TY)Tt eTot[xou^ 
^auTou^ xapeT/ov et<; ty)V tou i^[xeTepou (auv Oew 8e ^dvat (|A>)rw9eXcu^) PouXyJ- 
[xaTO<; exxepdT(A>7iv • xat [xe dvexTtiivTO [xdXXov auTOt xai Tzphq to xpoxei[X£vov 
T<i5v oixoSo[XY)[xdT(i)v IpYov Sii^Y^^P®^? ^apsOYjYOv, xapeOdppuvov * oTSe i^[xet<;, Xe- 
Y0VT6C, uxY)p6TY5ao[x^v aoi Std xavT6^, toT^ OeapdaTot? aou xeXeua[xaatv uxoupYT^,ao|X6v 
xai Tat<; aaT^ €xtTaYaT<; exaxcOavou[xeOa. 

tp'. ToiYdpTOt xat dvaOapcT^aa<; auT6^, IptoTt t5 t^^ ndTfxou otd tov t^y^" 
xY)[x^vov Tw xuptw ri\t.(Jd'f 66oX6ycv dXou^ TauTYjv auvd[xa toT^ xeptXet^eTctv 
euXapeai [xot dSeXfoi^ dxo^aciv t€ t^<; [xaxpdi; r|[X(I)v xXdvr,? xat xordxauatv 67 

2*u>v(av, t6 y^ sU 'c^v dv6pc«»xcvov ^tov ^xov, d0e|A£6a. auxixa y^^v tou Osjjie- 
XisOv i^p^afAcOa xal tou xt^^scv, dcxpl^ lx6(Aevoe tou oxoxou, xac xepcTecxt^etv 
£pu{jLV(i>^ xal &ic6ar| 86va|AC^ dcvw|^uv tov tou ^poupCou TouSe xepi^oXov e^ec^o- 
IJievoc. TOTe dt] T^Te xac to tvJ^ i\kif^^ xpOTepa^ ^ouXi^jaeo)^ icepi tou (JiY)3eva tu>v 
eXxovTwv Tov Tou '^diko» IJuYbv ttjv vijaov otxetv 8ca Tijv twv Y^vacxiiijv xac tu>v 
i:at$(i>v xp^foaiv dSuvorov xorev^ouv xac tou auToxpocTopoq ^(jLe[jivii)(AiQV xac tv^v 
^z<7tXcx^v T(o 8vTi 9p^va xat t^jV xpoYV(i>aTcxr|V xepc to6tou acp6ppv|ccv xac to 
Tu>v oTOxaqjuov oScobcTcoTOV e^eOeCa^ov, xac t3c 7capoc(Jua>B(i>q to^i^ icaXacot^ ^v 
T2i(; uarepo^cuXiac^ Xe^^^xeva oux diicetxiTco^ ^P(jlottov ^(jmcutcJ)* cpexOiv ^i ze 
'n^o<; e-Yvwv^, xal «icXrj")fsl? dXieu^ vouv oraet». 

cy'. TauTT) Toc xac 2id xh (jly) eup(a)tecv dcl^uYa^ Xatxo6^, tou^ xal ttqvc- 

xauTa ev Tai^ otxoSofJiCac^ xai Sevjvexti)^ ev Tatq vf^^ V^^^t^ ^PYaoTexaTq 8ouXe{ac^ 

uxoupYetv 6f etXovTa^, e^ex<i>>piQaa xaTd xdaav dbvdYXT)v xa( Tcva^ utco *pva(oc^, 

w^ 6paTe, TYjv u^' '^(xd^ TaOTTjV vijaov tjjv n(rc(i.ov ctxetv, icXy)v cux dvdTcoq, 

cuBe ^OpBijv, oud* Srv) ^oOXovTat, dXX' h tScd^ovTC (Aipet tv)^ vi^jaou xa) auve- 

rwY(Jtivci)^, &aicep dpa xai ^aCvovTac icotou(JLevoc tvjv xaTo£xY)acv. et (Jiev ouv iffi- 

vrjTai (jLOt, xaO' 8v l/ta axoic6v, xpb TeXeuTvji; dveXOeiv xal et? 6(AcXiav eXOeiv 

T(j> euae^saTaT^i) xa! i^^U^ (jlou ^aaeXei, ^vrfyse^^ai icdvTO)^ d§ atTi^ae(A>^ (jlou 8td 

^oatXcx^ oixovo(4.(a^ i^ to6tou Si6p0(i>at^* TceicocOa y^P> <^< ^^ icap6(|/eTat ouS^ 

TTjV T0(a6TY)v (JLOU aiTYjaev V) ScaxpCTcxcoTdTv) tou ^aatXi(«>^ ^'OC'''^? ^^^^' eicavaSpa- 

(jLeTTac icpb^ tv)v otxe{av xp(atv, xat 8 (jlv) T^Te 3cd tv)v e(AV)v eafaX(JLivY)v Svaraatv 

i^scpYdaaTOy euSoxi^jaet Tb xpdTOi; auTou icpeic6vT(i)^ dpTc TcepaTcaO^vac. et li (jte 

&Oiaav icpoapicdaete Tb XP^^^9 ^o6Xo[JLae xal SeaTdTTO(JLae, rijv t&v xoa(jLex(i>v 

vnhq tyJ^ vYjacu (JieTd Td>v Y^vacxo^v xal Texv(i>v auTu>v ouiv)acv (jlv) dc^NXu)^ icot^ 

irapry^u^pv^OvJvac Y^v^oOac, dXX' ^) (i>? vuv ^ic' J(jlou, ic6pp(i> kvj tvj^ (jlov^^ ev euxe- 

pt7pi7T(i) Tou vrjatou dxp((> xal eTvat xal 3ta(jLivetv, icpb^ t6 P6petov 3Y]Xov6Tt 

(JLipo^, dicb Tou dbcpu)TY)p(ou Tou X6YO(JLivou Bafou eu)^ tou ^T^pou tou XeYO(xivou 

6 5yco<; Ntx6Xao^ 6 ei^ to Eu8vjXov xal o^ptc; auTvjq [tvj^] d^^a^; Map(vYj?, 

::epatTepu> 3e ty)v (jLeTd aui^uY^a^ xaTOiXY)acv (jly) ?cpo^a(vetv, (jLV^Te (iLV)V Ta ScaXv)- 

^O^vTa Spca xape^ipxsaOac ^cocetv Ta^ auTu>v Y^vdtxaq i) Td ?cat3(a xat dvBoTdTU) 

ToG w)a{ou xiapei^^ icdvTV) xat touto dxaYopeuu) xai Bea(JLbv ^vT(Orj(At xat dpdv 

^? w TvjpeiaOac ty)V evToX-^jV (jlou Ta^TVjv, (i.expt^ dv 6 ?capu)v atu)v §tapxc(v) dSta- 

X(2)3^^t6v Te xac dicapdOpauoTCV. cc y^ (Jly^v dvBpe^ ol Xdtxoi ^cpoaeSpEusTcoaav xat 

^taxapTepetTu>aav et^ Td^ tyJ^ (jlovvj^ BouXe(a^ Iv auTo) Te t^ (jLOvaaTV}p{(i) xac 

dXXojfou, evOa ot^ icapd tsu xaOrjYC(JL£VCu ^ tou oixov6(jlcu TcpoaTdaactvTO, i<f'* 

6* 68 

okoLq exdoTYi^; £^3o(xd8o^ i^pL^pa^ ^evre, xora 2e ttjv t^^ ^apaaxeuij^ loTripav 
XafxPdvovxe^ euXoYtov d^ceTCoaav ev TaT? oix{ai^ auTcov • c&tio -^ap 'scoieTv 
auOatp^TOiK auiol xpoeiXovTO xat li^cavTo, tva Tag S6o Touia^ iQpiepa^ Xcu- 
Tpou Te xai oiiaeitiq xat t>;^ \usxol tcov otxei(i>v cuvStatn^aea)^ aitoXou- 
vovTe^ auOi^ vf^q ixeTa tyjv xuptaxr^v BeuT^pa^ xjrxoojrfo^odarfi ^otTiiJaiv 5p6pou 
'Kphq TYjv (JLOvfjV xat twv BouXeiwv airrij^ fiTCTOtvTO, xaOc^ icep dfpa xat ewtTpl- 
'szovnoj pLOX^tOi; tovtw^ xai dppaOufjuix;. TCapeYYuwpiat 81 xat toi^ dSeXq>oT? (jlou toT^ 
vuv Te [oiict] xat et^ to [xexexetTa eacpLevot? ev tyj xaO' T^piag jjlov^ 1*0^0^01^, 
(jiY]8a{jL6i)<; icoTe (i,T}Beva toutuiv TaT<; tcov xoajAtxcov ctxCatq eict8Y](jLeTv icdpe^ tou 
otxov6(JLOu • ouTO? Y^P OL^i^e-zai oicavCw^, 0JCTfjv(xa Ttq extaraiTQ dvdYXT) 8ia xaxe- 
iceiYouaav t^<; (Jlovyj^ SouXeiav xat dicapaiTTQTOv, xXyjv e^exojtevou^ i^ti outcJ) 
xat 860 Toiv dSeXfcov. 

t8'. TauTa wept tyjc; ev8ov tou vYjafcu twv Xatxdiv xaTOCX^ae(o^ PouXo(jLai 
Te xal 8taTdTT0(xat, oux ex (JLtxpd<; dvdYXY;^; eXOcbv et^ Tb xoacoq exx(t>pr^aat 
TOUTO xat dvaax^c^Oat, dXX' ex (JLeYtW^? Te xai dxapaiTTJTOu, (Ix; 6 xpu^tOYvci^aTYj^; 
oT8e 0e6<;. e5aa(paX{2Jo(xat 8' ouv xat xpoupYou T{Oe(jLat xat (xeTa a^8p6Tr<To; 
extax^xT(») cuvTT^peTcjOat TauTa outo* xat (jlyj dXXotoucOa». ei 8e ti^ twv Xatxaiv 
i<; ToaouTov dxovo{a<; xai iTa(JL6TY3TO<; ^Odaetev, (ix; ToX(x^aat xd^xore twv TeOevrcav 
5pa)v iXiY^opYjaat xat izoLpoc/iapr^aai ty) t3{a ou!;uy(}> ^ OuyaTpi jj xtvt dxXcog -p- 
vatxl xaO' iQVTtvaouv cxectv y) ouYY£vei<xv aurw xpocci>xetb>(xevY) ev8oTip(i> tcu 
vYjciou xape^eXOeTv Ix' dOenjoet twv dvo^Tepoi) 8t(i)pta(x^v(i>v, aWxa toIjtov xat 
TY3<; v^cou xavreXo)? exPdXXeoOat xat X(xvau8t (xeTd twv oixetcov xdvrcov dxo- 
3tcoxeaOat xap<xxeXeu6(xeOa , x3tv yjptna^Tfi etYj, xdv 8ta^ep6vTwq dv<rpcaTo^ 
TaT<; TY3<; (xovYjq 8ouXe{at<; St^rftvoicxotTO. aXka xat et Tt? twv (xova^cov -tcct^ 
Tcov xaipcSv xapd ^(xuXov Oet^Y) Ta TeOea(xoOeTY)(x^va xai dxeXeioeTat azep tou 
otxov6(xcu, x<xp' evToXYjv tou xaOr|You(X6Vou xdvTco;, ev TaT<; otx{at<; tcov XatxcSv, 
IvOa 8y)Xcv6ti Yuvaixi auTOv ev8exeTat eviu^eTv, extTipici) xaOuxopXrjOiJTc») ^ripo- 
caYia<; xat dxcxY}? civou e^' i^(xepat<; erxociv, edv xep dxa^ TcuTi xpoxexXYj^x- 
{xeXr|XCi)q l(xxixpov euOu^ iv3et^Tat tov (xeTd(xeXov. et Se xai 8i<; yj xai Tpt<;, 
oxep ou8^ eixeTv dvex6(xe0a, twv (xov^xxcov Tt? eupeOeiYj dXou^ tw xavSetvci) 
TOUTCj) xai 6XeOp{cp tyj? xapaxo^<; xai t^; xaTa<ppovi^aeci)<; dTOXKJ^xaT», dix; YaYTpatvov 
TCuTov xai Xo((xci>8y] v6cov exxcxT^Tco b xaOr^Y^^^lJi-svo^; tcu euaYou<; t^<; d3eX<p6- 
Tr^To; a(«)(xaTO(; xai tcov tij<; (xovyj<; 8txa{(i>v xixvTdxaci 8t(i>x£T(i), tv' ^^y) (xaOcov, 
cix; ou Oeo<ptXe? ou8e ociov «(xeOtacdv atcovta opia xaTpdciv dp(xo8{ci); TeOeaxta(xeva> 
xai TY) dxo^cXYj tou dTacOdXou toutcu xai dTdxTCi); xeptxaTT^cavTo; fi xdaa Tciv 69 

iBcX^v biiit-yp»^ 7;poasxT(X(5<; xat d7capa^i7(i>; twv evrsTxXjxsvwv waviwv exi- 
(jLeXT5a£Tai* dJsXfi fap, ftjoC, XottAOv ex ouveSpiou xat ouve^eXeuceTat veixo(;>. 
tcjTc Toivuv, TO rept Twv xoa(Jitx(ii)v 8r|XaBYj xe^aXatov, xpo£tac3tov Toiv Sia- 
TOYI^i^^ci^v iQfAoiv rotr|aa(jievot xal uxo6e(jievot toi^ ftXTotTot^ i^jjlTv Texvfot^; xat 

« 

i^cX^oIq (jLOu fuXaTcetv xal SiaaojCetv, ^^ <{^u)rix^^ dtTapa^fa^ xat axtv8uvou ^io- 
ir,q eacjxevov icpd^evov, ^epe xat Ta Xotxa ty;<; BtaTopj? itepi twv ev Tji (Jiova- 
/txTJ 0(jUiiiv xotaaTaaet $taXT;<{^(otJie6a. 

te'. 'AXXa Jeupo ouvreivaTe (jloi ttjv dxon^v^ Tt(Jit(OTaTa xat ico^etvoTaxa T^xva, 
xat iCyf XeYO(xev(i>v auveTu>^ exaieTe' dp^o(JLai ydp Ix tou auvexTtx(i)Tepou Tijv 
f^(xeTep(ov xat xep(XY]irciX(i>Tepou xaXou. touto §e n dv evq §Tepov i) 6 xa6' ii\i.dq 
xccv(i>vtxb^ xat dStaCpeTo; ^io; xai il) oeu(j.aTix'^ §v(i>at(; xal au(jL^t(x>ai^; «Tt 
tcjTOu Xa(xxp6Tepov i) {k{nQX6Tepov v) xap^eoTspov xapd dvOp(i>xoi{ xoXiTeu{xa^» xaTa 
Tcv (xeY^v epeiv BaaiXetov • to xapdxav ouSev, ei 5et ^6 dxXws dvOp(ixivov, dXXd 
{jly; xffiktra^^ eixcTfa)^ tout( to dxapd(xtXXov cvo(xdl^eiv xaT6pO(i)(xa * exei Tot xat Tr,v 
iwv d^eX(i>v ^hrrjV (S)q dXrjO^oq e^r,X(i>xaatv ol to xoiv(oytxbv 8t' dxptpeia^ TY)pouvT£(; 
iXtjOivot daxY]Ta{, tyjv ^vdpsTOV auTwv xotv(i)viav xat xoXiTeiav dxpatipve^ (x{(XYj(xa 
T^^ dYYeXix^q xaTaoTdaeo)^ xaptaiwvTe^. « xotv(i>v{a ye (xyjv p(ou TeXetoTdTYj dxe{vYj 
xaTovo(xd?eTat, ev f^ xT/jaeux; (xev tStoTYj^; e^^iptaTat, >[^(ii[t.rfi 8e evavT{(j)at(; dxeXi^- 
Xorat^ xotvd 3e Td au(xxavTa, ^/^*) YV(5(xai, a(i)(xaTa, xai oaoi^ Td a(i>(xaTa Tpe^ eTat 
xat OcpoxeueTat, xoivd Td dYtoviatxaTa, xotvbv to tyj^ eXx{Boq e(xx6peu(xa, xotvoi xat 
0( aT£(pavcc, £>aTe (x{av ev xXe{oat a(t){xaat (!/u)rYjv Oe(i)peiaOat xat xXeXaTa a(i)(xaTa 
;ita<;. <j^^^ Sp^ava Se^xvuaOat». Tourr^v to{vuv tyjv d5t6(xvYjTov Sta^WY^jV xard 
Txq daxYjTixd^ uxoTUX(t)aet; tou (jieYdXou BaaiXe{ou xat ufxeXq xai ol (xeO' \}[KdLq 
evTauOa ^t(i>a6(xevot (xeTeXeuaeaOe. 

tg'. "H Y^ H''')^ **^' ^l**? ^*^/ '^^'^ Euaffs^t^o^ "^^ 6eoX67ou (xcvyj (xeTd 
Twv ouT^ vuvt Te uxap5^6vT(i)V xat eauaTepov uxap56vT(ov xal xpoaextxTYjOYjao(X6V(i>v 
sXeuOepa eaeiTat xat auTe^ouatcc;, xat (XY^Te 0aatXixoK<; y) ^xxXrjataoTtxcT^; Sixatctq 
Ico^aXXc^xevYj, (xi^Te xpoa(i>xtxYj ctaBr,xoTOuv y) dp^^cvTixYJ xeipl t^oli SiaxaTOXYj Tp6x(i> 
Tivt jxoxixTouaa a/pt xat «J/tX^; e^cpe^a^;, akX auTO^eaxoTo? £<; tov atijva tov 
i"avTa Sta(xevouaa. oux e^iaTat ouv ouBevt twv dxdvT(«>v y) tyjv ^YjOetaav evOea(xov xct- 
vcJtaxYjv !^(i>Yjv ev T(o xaO* r,(xd^ ^povTtoTYjpiw xaraXueiv xai dvarpexeiv, yJ xaO' iQVTt- 
vacuv atT{av ij Xoyov tyjv (xovyjv auTYjv •?} Tt Toiv uxoxei{xev(i>v auTYj xetpdaOat xaTaSou- 
Xsuv xat TYjv eXeuOep^a^; Ta^TYj^; xapayapdTTeiv, ichizs.p (xyj t<o AaOdv xal 'A^etptlDv auy- 
xoTzxpiOi^iaeaOat (xeXXoi, -6x010^ dv xat etYj 6 xpb(; TctauTTiV 5X(i>(; 6Y)re{pr,atv eXeuao^xevoc. 
TiCTa (x^v ouv 6? ToaouTov. xepi $£ T(5v XojxcSv BtaTaY{xdT(«)v auTtxa (xdXa XeXe^eTat. 70 

iX^. ripo ye (jt.svToi TCavTb<; xepi tou icpwTou Kat dXYjBou^ i^piiiiv epYOu, 
XeY^») Se Tii<; Tcpb*; 6ebv So^oXoY^a;, apiAoSio)? etpi^aeTai • Sta y^P «^o toDtc 
xal ex Tou ixy; 5vto<;, d)? eixauTbv xeiSo), ei? Tb elvat xapi^xOrifxev xat X^vtj* 
xaOcopaiffOiQiJLev, tva tov 5r^[i.toupYbv dai-^^fot^ u|jivoXo*ftat<; YepaCpcojxev. xavTU)^ 
8e xai Tb xaXetoOat dYYeXixbv ttj? pLOvaxtxTJ^ xoXtTe^a^ to T/ir^]k7. xat exiTiQ- 
8eu[Aa et? touto ^ipef evTeuOev y*P «dYT^^^^ dvTt^wvcv», xaTd Tr,v OeYjfi^pov 
-{kCSacoL^ etTueXv, to tou Oeou %kdaiM b (xvOpwico^ dvaSe(xvuTat, o)^ to exetvwv 
IpYOV xoTa Tb ^^txTOv tyj otxeCa ^uaet d'7co|j,i|jio6[ji£vo?. eTr, 8'dv exewo^ ujjLvct: 
BiYjvexYj? xal dwdpavTo?. 58ev ot [Jiaxdpiot xai 6eo^6poi xaTepe^ f^fxa^v, TCavTOta<; 
a^^aea)^ dvOpwwCvr,^ xat "pQtvr^c; sppovT^Sc? dxeppwYiTe? xat tw dxpoTdTCi) twv 
cyeTwv d)^ ot6v Te voepw^ ouva^^dvTe^, 5Xov tov «ttj? xapotx^a^ xpovov» ev 
xpoaeuxau; Te xai 5[Jivotq xveu[ji.aTixoT^ §tYjvuxaai, xaTa Tb xuptaxbv ev euoYYS- 
X(oi<; X6yiov «tyjv evTb^ auTwv oiSaav Toiv oupavwv paatXetav» dvoXtYwpw? 
xat xaprepoi^; exJ^YjTYJaavTe^;, xat 8td tyj^ eTrt[Ji6vou xpoaeux^? 5tai [aovoXoyiotou 
eXiuJBo^ aUTYjV eupd[jt.evoi, e[Jiq>p6vu)^ Te xat [iAXol ou^ji^^epcvTa)^ xpaY[xor7eua2|ji.evoi, 
xat xoTa Tov [jLaxapt^6[jLevov e^JLXopov «toSv 6p(i)[jL^V(i)v xivT(i)v tcv T{[jLtov etx^TU); 
[jLapYap^TYjv dvT(i)vr,ad[JLevoi>' vouvexw^ y^P ^'^''3>t6etaav tou jxIv lepot^iXTOu 
AapiS ^owvTo? • « icXYjp(«)6i^T(i) to aT6[JLa [xou atvdaeax;, . 5ic(i)<; u^xvijad) tyjv 565av 
aou, 5Xy)v tyjv ^[x^pav tyjv [xeYaXoxpexetiv aou»* xai au6t^' «euXoYi^ato tcv 
x6ptov ev TcavTt xatpw, Std xavib? i^ aiveat? auTou ev tw aT6[xaT( [xou » • tcu 
Se d7coaT6Xou aa^t»)^ xapatvouvroq * «dBtaXeiTCTOjq icpoa6uxea6e», OLXka xat auTCu 
Tou xupfcu xai aiiivfipo^ ifjixo^v cTe [xiv -icapaPcXYjv «icpb? to BeTv 7cpoae6xea6ai 
xat [XYj exxaxeTv», efUfaivovTO^, bik li' « YptJYOpe^Te xai wpoaeu)rea6e, Tva [xyj 
6ia^X6YjTe ei; 7C£tpaa[x6v» icpoaTaxTixw^; dico(patvo[x^vou xai q>daxovTO^, xat Tcpo- 
6u[X(i)^ Tcexet^apxijxaat xat dxpiPai^ TeTYjpi^iXaatv. dXX' exeTvct [xev, (5)^ eipyjTat, 
SXyjv auTwv TYjv ^(i)Yjv T(o icveu[xaTt xa6t^poi)aav, Yj[xeT? Be, eticep tyj<; oixetac 
xdv da6eve(a? eiciYV(*)[xov6<; xp^/Pi-a^^avTeq, tyj? auco^xe^xtlta^; [xyj d<pe$o{[xe6a xai 
[xrjSe TYj? xard 5uva[xtv twv euxwv dpYaaia? xaTa[JieXi^aat[xev. xtaTe6o[jLev toT; 
oiXTtp[xoT^ Tou ^tXav^ptbicou 660U xat aa^TYjpoq i^[X(i)v lYjaou XpioTOu, toO xai 
So^pedv (baTcepcuv xat cuto) §a)pedv ad^^cvTO? tou^ iz auTbv iQXictx^Ta?, <5><; cu 
xavTdTcaaiv dicc3XYj6rja6[X66a, ouS^ tyj^ Sl^ol^,^ eXx{5o<; x6ppa) ?ceaou[xe6a, "^- 
atouc; exovTe^ [xea{Ta<; xat wpeaPeuTa^ t)jv uxep^uo)^ auTcv aapxi Texcuaav uTcep- 
aYVOV xap66V0v xat 6eo[xi(5Topa' xai tov i^y^''^*!**^®"^ [xuotyjv auTou Tbv euocYYS- 
XtcTYjv xai 66oX6yov, laxxvvr^v X^y^ '^^^ Td^^^^ tcv xap6ivov xal exiaT^Otov. 
cTSe Y^P "h '"3? ac^^aq xyjy^j xai ty5<; dYa66Tr^To<;, «xai Ila^Xou tyjv ©uTetav oj; 71 

IlarjXou Bc/saOat, xat 'AicoXXw tyjv apJeiov xat ta 8uo Xsicta ttj^ X^P^'^^ *<*'* 
To5 icX(i>vou TTjv Taiceivwatv xal tou Mavaora?i t^jV e^aYipeuaiv». TotY^^tpouv eTciTpeiru) 
yjtl SiaTOTTOfxai ttjv ex,xXr^ataoT(XY)v ufjivwBta*; xai icaw; dicXa)? tyjv ev i]^aX[jL(i)3iat<; 
xa: xpoaeuxaT^ dxoXouOiav Tcpo^atvetv ev t(^ lepco xai ae^aa(i.t(i) TOUTcot aefAveio) f|pL(]t>v 
xaia TO Tuictxbv vf^q ev 'lepoaoXujAOt^ Xaupa;; tou 6a(cu uaTpb; ii\mv ^d^^a xat 
pLeviXou Tij^ epT^lAOU xaOiQYTQTOu. xat xaTa ^cdaav ixev SeoTCOTtxrjv eopTnjv, eTt Je xat 
d^ To^ vfiq ar(iot^ TcaaapaxoaT>;? xuptaxd? al dYpuicvfai jxeTd xat tou [LV^akou eoice- 
ptvcO, (b^ To [JLvrijjioveuOev ^te^etat TUictxov, dicapa^dTd)^ ^xTeXeaOi^aovTai * ev ^k Toiq 
iXXat^; xaaatq tou yipSvou xuptoxat^ xal TaT^ lopTai^ otxovo(jLtx(i>Tep6v xd)^ ^Tot 
Tu-ptaTa^aTtxioTepov icspt Td<; dYpurvia^ JiaTsOi^jaeaOe, yuxbtaq dpa i^ tou xaOrjYOuiJLi- 
v5u Stdxpiat^ pouXotTO, cictaxi^TCTa) Totvuv Tuwtxbv ^XTeOijvat T^q ^xxXTijataq ^Tot auva- 
^iptov xord Xsicrbv SyjXouv xdaov tyjv 8t' eTOU^ exTeXoujjievYjv TOt<; eipY)|jievotG 
'IcpoaoXujjitTatq etTOuv 'AYtoaaP^tTat^; ev (J/aXpLtxai^ Te xat euxTixdiq dxoXouOtat^; 
ixpipetav xat xaO' 5v €tpT5xa[jt.£v Tp67cov exTcXYjpouaOat xai evepYewOat Tcap' ufjiTv 
Tciq euXa^eatv dBeXfot? xat Texvoiq |jlou xai ^uXdrceaOat. 'JSSyj Je xai Tcepi dx- 
XcY^^ xat icpoxetpiaed)^ t(j)v (jteTd tyjv ejjiYjv dicoptwatv xaTd 8ta8o5rd<; xpoarYjao- 
pLiv(dv u|jUi)v xat To tyj^; ii-^o^^iKe^^eioLq dvaSe§oiJi.^(i>v d^{(0{jLa BtaXYjircdov. 

tYj'. KpCaei xotvi^ xat ^f(^ tcjv Te 7cpoxpiT(ov ttj^ dSeX^^njToq xat wdvTtov 
aicXio^ T(ov Tij^ lspd<; f/iJt.(ov (jlovyj^ [JLOvax(ov tyjv tou xaOYJYOUjjLeveuaovToq exXoYYjv 
xpcPaivetv evTeXXofjLat • touto y<*P "^^ ^v tyj ouYYP«t^ '^o^ ^fo'^ tou (JLeYdXou waTpb<; 
i^pLcov nor/jbi[U.o\} xal ev T(p ^{(o tou 6aiou xat Oeo^opf^TOu TcoTpb^ £uOu|x{ou, (oq 
yjxXdq iyjy* icpoxexpt^jLdvov eupi^xa(jLsv, dXXd xat 6 ev ^aatXeuatv de{(JLVYjaTO(; 
'IcuaTtvtovb? €vapYW(; outo) iccpi tyj? TotauTYj^ exXoYij^; sv Tdi? lauTOu TeOea(JLO- 
OeTYjxc ^toTd^sai. Tbv oijv ^xXsY^vTa wdvTS? oi dSsXcpol aujjLicapaXa^jLpdvovTsq sv 
TTJ exxXY}a{a stat^T<oaav xat tou isps(o^ euXoYT^aavTO<; tov Osbv TptadYiov (|;aXYj- 
5£Tai icopd icdvT(Ov xat tj/aX(JLOt TpsT^;, 6 TcsvTYjxoaTO^;, 6 e^Yjxoarb^ 5vvaTo<; xat 
c evvsvYjxoaro^;, xai auOtg TpiadYtov, dicoXuT(xi6v ts twv ^^{(ov icaT£p(ov xai i^ 
|JL£Ta TeXo^; suxyj. sTO' o&C(o^ X^fy^txai tyjv Tcot[jLavTtxYjv ^d^8ov 6 tspsu? evBov 
Twv tsp<ov xtYxX{Bcov 'xpb tou dY^ou OuataoTYjptou xet(xsvYjv, xat T(p st<; t^y®^~ 
ixsvetav wpoxptOsvTi TauTYjv iyyeipiaei, xai toutov doTcdasTat, sua xaOs^Yj? auTov 
ct ^^(jLicavTS^ dowdaovTat dSsX^ot xai [jLSTd tov doTcaa^JLbv dY^Y^VTS^; tov y^Syj 
'posaraiTa '^s.voiLe^o^ tio r,^o\)[JLvnyijM 0p6v(O SY^^aOiBpuaouat d:ctf(ovouvTS<; t6 • 
€5;io<;» xat 7capspx6[iLsvot si? sxaoTO^ tyjv au^/fjOYj (xsTdvotav [jlst' suXapeta? icoti^- 
'cvTat. Sxtots 5' outo<; (jlsv 6 lY^ptOsi<; et^ tyjv 7cpcaTaat<xv xot(jLivoq xai 5t5a- 
cxiXcu, xfsTaacv Js siicsTv -jcaTpb^ y) xs^aXYj^ yjfiipa^ STce/wv xdvT^ov twv tyj^ 72 

(Aovi)^ %a\ T(i)v uz' auTTiV ava{Afr^p{9Ta)^ s^eCXs: xpaTsTv Toiv (A€v evaoxou(JLev<i)v 
auTi) xavTO)v aBeX^oiv ox; utujv y^^^'^^ ^^^ (xeXcjv oixeicov em(JL6X6(jLevo^ xat 
zeptex6(jLevo^ xal t^? xaTa Xo^ov auTO)v «{'^xtx^? peXTicoaeoic xai awjiaTtx^ 
auTapxe(ag ^po^ml^cov a(Aa xat zpo(i.r|6ou{JLevo^, tuiv B^ tv) (JLovfi Bta^epovTcov 
oXtov dTca^a^Xo)^ tyjv 7up6voiav xat oixovo(JL{av 5ta Ttov ev ixacTjj Stoxovia Te- 
TaY(JLeva)v dBeX^cov xuptw? xat xaTa to auTw 5eBoY(JLevov icoto6(Jievo5 • st y<*P? 
xaTa Tou? tepou^ xav6va<; eiTcetv, Ti(JL{aq dvOpcoxcov t^uxdq auTW srf/j\pi}^o\Lsy^ 
a)v «ouSe (jLta^ 6 x6c(jlo^ onra^ dvTa^toq», Tt Tcept dvOp(oic(v(ov xat uXtxtov xpooi^xe 
XoYti^eoOat; ol 8e y^ ^* «^«(0 TeTaY(JL^vot dicb tou icp(i)Tou xa: Tt^JLtorcdrou (JLexpi 
Tou BoxouvTO^ dcxdTOu xat TeXeuTaiou (jLaOiQT^ov xat uinjxoo^v euxeiOetav xal 
uxoxoV (7UV atSoT ?woXXv] xat Taxeivo^poouvtj to) icpoeard^Tt SaovTat Btaoco^ovTc^, 
xaT' ouSev ty)^ xaTa ad)(xa icpb^ xe^aXr^v au(jL^(a^ xat euap(JLOOTta^ 9^ oXXiqXou- 
X(a? dicoX6tTC6(jLevoi. 

lO'. Ouxouv lOt (jLot, & xdTep xai dSeXf^ dv xupi(p, 5aT(( 2v eiif]^ o tov 
l^trfo^ T^aSe tt](; Stoxovia^ xat icpoeSpia^; uiceiauov. e^icetSi^ y^ ^P'^^ ^^ Xoi^cbv 6 
X6yo^ tov xaOiQYO^^ptsvov • «^(7)aat waicep dvrjp t^jv io^uv aou» xaTa to y^YP^I^- 
(jLevov, xai «Se^at pn^aet^ y(jii\i(d'^ e(jLd)v xat ^^otv e(jL^^ evToXiJ^, ^v et icopd 
aeauTO) Trjpii^aetq» &q 'nou ^oXo(ao)v b aofb^; TcaprjYY^Yjaev, «eicaxouaeTat ao^^a^ 
TO cu^ aou, xat Tcopa^aXeic xapB{av ei^ auveatv, ^capa^aXet^ hk xai avrcb^ xau- 
Tr^v et^ vouOeTTiaiv t(i) ui(o aou», «OTt X^/vo^ evToXnJ, v6(JLoq Zk 9(0^». tSou 
Ydp xapaO(TiQ{JL( aot evtomov tou Oeou xat twv exXexT(ov dYY^^<»>^ auTou Tcaoav 
TYjv ev XptoTO) dSeX^OTTjTa. opa ouv, 57C(oc auTrjv eioSe^tj, icd)^ 8e TcpooXd^ot^ 
^ iBrjYi^oet; xat StaTYjpijoei?, (o^; (jLeXtj aou ^(kzocza OiXico^v xai icepteico)v, 
xaTd TO laov tyj? dYaTCYj^ (jLeTpov 8tiYStp6v oou tc 7cp60u(jLov tjj^ ^I^^X^^j ^^ 
dv8p{a icp07c6peuaai auToiv, ev Tcdorj dYaOoepYia, uTcepdoTctoov, SteuOeTYjoov, eiai- 
Y^Ye auTou; et? Tbv ttj<; dpeTYj? totcov, xat tyjv y^v t^^ dTcaOeta^; auToTq xXtjpo- 
SoiYjoov, TUTcoq ^l^-^^o^ >ta't xavo)v dp{aT(ov 7cpd5eo)v toutci? yty6[i,t^oq^ aXXd 
<(AYj T^? Oau(jLaa(a<; dpeT^? v,oi%6<; ^^(OYpi^o? 9atv6(JLevo(;, xal tcX^ov» (Tva xat 
auOt<; ToT? Tijq OeYJYOpou Y^^toTTfjc; xp^^tA^I^at ^i^(jLaai) «xaid dpeTYjv t(ov uicoxei- 
(Aev(ov 7cpoexo)v y) otc^oov uTcepexetc t(o t^^ ^PTA^ d^wo^Aait >. ouxouv, aSeX^e, 
TYj<; Tcpb? Oebv dYdiCYj; :c(07COTe Tt TcpoTt^AKjoeia^, ouTe (ayjv tyj? Toiv 7ctaTeuo{Aevo>v 
cot 4^x^^ ao)TYjp(ac x£pSaXe(OTepov, ouS^ xpoupYta^Tepov to TcapdTcotv vo(Aiaeiq, 
eu (AdXa eiSdb^, 5Tt xa: TcpoxtvBuveuetv tou xoi(av{ou, xai «tyjv 4"^xV et^OYY^- 
Xtx(i5<; uTcep tyj<; Td)V 7cot{Aatvo{Aevo)v a(OTYjp(<x^ TtOevat 5 y^ >taXb<; 7cot(AYjv xai oux't 
(AtoO(OT6<;, ouBe ev 7n0(p, to aB6(Aevov, tyjv xepa(Ae(av daxoO^Aevo^», xexpe(ii)OTYjxe • 73 

X3! 5x1 6 |jLi) taxoL 7upoa(pe9(v oOto) Siaxe^fjievo^ xat fpov<i)v, ouSev erepov, a>^ 
&ix:g, oxouoeTac t) xa icapa tojv icpofirjToiv dnrecXiQTixii)^ ^x xpoaoj^ou toD OeoO 
T.pl^ Tou^ oux oYaOcu^ woifxevaq XeYojxeva* «^ojA^a^a e;eYepOTQTt eTcl Touq 7:01- 

(jieva^;, xal i;aTa^(i> tcu^ icot(jieva^ xat exa^co ttiV yeipd |jiou ext Touq TcoifJLevac, 

» 

X2I £x^v;ti^o<i> Ta 7cp60aTa |jlcu ^x t&w y^eipta^ auTu^v»* StaTi; <3ti to' iQoOe- 
wjxb^ cux evtoxuouai^ xat tc ouvTeTp'.|jt,^evov ou xaTaSeqACuoi, xai to i7Xav(i>|jLevov 
ci>x eTCtorpe^ouat xai to dncoXtoXbq oux exl^TjTOuoi xal to to)fupbv ou ^uXot- 
zoJGiy*, opxet TouTa et? TQixparfftkia^ tw i^y®u[X£V(i). 

x'. 'Ewet Ik oxaTaicCoTeuTc^ x(0? eortv t% fuoig i^jIjlwv xat cuSev oIiT(»)? 
c^JTpeTcov Te xat eu|JLeTa^oXov Ca>ov, &q ovOptoirog, oux axatpov ot[jLat ^Xt^a 
ina eiiceiv xat Tcept tou |jl^ dq 5^ov TQYOUM-sveuovTog. iicoTav xaO' oiovBiJTtva 
Tpcxcv 6 xpo60T(i>^ aOeTc{rj Tt T(«>v iQ(jLeTep(i)v tout(i)v 8iaTaYixaT(«>v, ^v ev T(j> 
;:2fcvTt St;Xov6Tt eYYP^?<<> avtoOev op^i^Aevot $te(JLVY){jLOveuGa(jLev t) xat xpoi- 
svie; oxpt TeXou^ eict^jLVYjaOeJT^iJieVy i) tyjv ttj^; xotvo^taxi}^ icoXtTeta^ oxpi^etav 
fxvetT) xapaxapaTT(i)v e^ oixeia^ Ta(i>^ 9tXT;3ov(a^, tJ Ta; tt;^; {jlov^^ xpoooSouq 
::apax£pSatve(v ^uXTjOeCT; xac voo^tl^6|i.evo( dxeXeYXotTo, {jlt; euOu; oTaxTta)^ auTou 
Tciii; KovTa^ xaTe^avCaracOat, aXX' e^etvat pouXojjieOa toT? euXaPeoT^poi? xai xpo- 
xpiTOi^ Tu>v d^eX^v, "JJyouv t(i> otxov6|jL(i), T(i) exxXTjotdpxT) xal toT^ lepeuotv, iqxi(i); 
272V xat (jLeTd xpooT^xo^rco^ tou oe^do^JLaTo; uxo|JLi(jLvi^oxetv xept tou xXrj[jL(jLeXi^j[jLaTO(; 
xal Tc r^ f cXoxoTopfa^ t6 xac ttJ^ ^tXaSeX^ta^ xaXcv extSeCxvuoOat Btd tou oxeu- 
hn bXocytpCi^ ei^ ttjv IxeCvou 5t6pO(i>oiv, touto Se ou^ dxa^ xoteiv, dXXd xat xoX- 
Xixc; \kexk xoXXTJq t^^ xpoorjveia^ xat tXap^riQTo^. xat et (jl^v £auTOu xoTe Y£v6[jLevo(; 
T0V d7criYOp6U(jL6V(i)v exetvoq 6pY<t>v dxooxocTo, Sot(i> xdXtv xat ii^^ooiiLS^euixiii * et Se 
xat (jkeTd Td^ xotvd^ xat tStal^ouoa^ xapatveoet^ ioxupoYV(i>(JL(i)v (jLevei xpb^ Tb xaxbv 
X2t icovTeXfa)*; d§t6pO(i>TO^, [jLeTaxtvetoOac toutov t^^ xpooTaoCa^ dOcpu^d)^ Te xac 
2fiXovetxu>^ $toptl^6(jLe0a, ^Tepov Se xdXcv, xaO' '6v etpi^xa(jLev Tpoxov, exXe- 
'.'cTOai T6 xai xpoxetpii^eoOat, l(popov Se ttj^; if;(jLeTepa^ ext tt) exXoyij t(5v xaTa 
5iaJo/iq (jL6XX6vTu>v riYOU(JL£veuoat xpfoecix; to X(XvSepx^^ u[jLtv tt;^; BtxT;q 5[jL{jLa 
£viaTTj(jLt, xai xapeY7U(iI>[jLat Si/a xdOcu? dvOpoixivcu tou oiouST$Ttvo^ xat tt;v 
'pcxptotv xoteioOat^ xai auOtq, et xoTe ou^jL^acri (cxep dxetTj), tou ^(XvevToq to(«>^ 
iBcxtiicu xal dBtopOtoTcu ttjv [jLeTaxtvr|Otv. et S' ouv, dXX' eu toTe, (5)? 6 xpoBou^; 
£v TouTotot "rot^ xe^aXatot? to Bixatov oux Ixf Eu^eTTat ttjv ^c^^pdv dxetXTjv tou 
Bsxatcu xptTcu ev ttj iQ(JL£pa exeivrj tt;^ twv xpusi(i)v dxoxaXu<{; £(«);, 3t£ xac 
<£vOi{jLtov dvOpdixou», xaTa tcv OeTov ^dvat Aa^tS, « e^oiJLoXoYni^STat tw Oeio, xac 
2YxaiiX£t|jL|jLa £vOu[j.{ou et^ eopTd^ outw XcYtjOTjoeTat » . xai tout(«)v {;.ev dXt^. 74 

xa'. Xp£a)v Be xal Tcept t^^ t(Sv Staxovtixwv StaXa^eiv TrpoPoXij^ te xat 
TcpoxetpCaewc. 6 xotOrjYcujjievo? ixX^^exai tbv dpeTij xat urcoXi^i^j^et xai evepifsia 
ev TcacY] vfi dSeX^dTTjxt uicep^epcvTa xal wpoxetpiewat auTov eiBi^aet xat twv 
TcpoxptTWv dSeXqxiiv Tijq jxoviji; xat twv uw' aurijv xat irept aurrjV xTTj|JLaT<i>v xil 
wpaYH.dT(i)v xaOoXtxbv oixov6|jlov, TpiffaYiou Ytvcixevou ev tyj exxXiQaJa Tcapoucr.c 
vfiq dSyjXf 6Tr,T0(; • eTO* o5t(i) irpoPatvoucr,^ icapd tou xaOYjYcujji^vou xaTd to eidj- 
Ob^ xai T^^ wpoxeipfeeux;. xai exTOTe lcTat icdvTa evep^wv 6 oixovoijlo? xati 
TY)v Tcu xaOYjYOujjLevou OeXriCtv, dvepYi^crei Se 5Xu)q ouBev dveu vri^ outou ^ouXrjs 
xat Yvu>[jLYj(; xai xpbeco^;. xai exxXYjdtdpxTj? 5e uicb tou xaOr|YOU|jL6vou opLoia); 
wpo/eiptoOK^osTat 6 xat euXa^efa^ eictetxu)^ dvTticotoujjievo? xai xpb? tyjv dxxXr,- 
otaoTtxYjv 6UTa^{av xai wavToCav xaTdoTaaiv iici^e^tcoc e^rwv xat d)^ oTov Te 
e7ctaTYj[JL6v(i)(;. auTb; $e outo(; 6 lxxXYjatdp)rYj^ xai Ta ^t^Xia xat jjl^vtoi xat ts 
/apTwa T^<; [xovijq Stxat(0[JLaTa xat ei ti d^Xo tyj? 6xxXYja(a(; eaTiv o^etXet 
[jLeTd d^OYpa^iji; TcapaXa^JL^dvetv xat auv iici[JLeXe{a TcXeiaTYj fuXdtretv. dXXd xai 
86o ^po^aXeTTat Soxeiapicu^, xaO* Bv etpi^xa[JLev Tp6xov, 5 xaOYjYoufjLevo^, oiv 
dTepo^ [jL^v T^|V Tojv ex tou iXicu^ tou Oeou xat tou dve^avTXi^TOu iceXoYou^ 
Tij? TcXouatoxap^xou auTOu xat [jLeYaXoS(i)pou )rpYjaT6Tr|T0? ^OevSi^TcoTe icpooicopiCo- 
|jLiv(x)v T(o xoivopt(i) vo[JLta[jLdTU)v Xe7rcc[jL6peaT6pav l^oSov eicepYdaeTat ex wdcriC 
[jlIv 5ia68ou Yt^op-^^^i? '^e xat dwoYp«fO[JLevYjq 6V(i>7ciov tou xaOYjYOupLevou, tou 
ot)Mv6[jLou, Tou exxXYjaidpxou xat auTou ^yj tou Soxetaptou, afpaYtl!o[JL^v<i)V Te 
icap^ auT(i)v xat fuXaTT0[jL6V(i)v zm vO[jLta[jLdTii)v Tcapd tou exxXYjatdpxou, (ji>q xal 
Tdliv Xoticidv Tt[Jit(«>v xai euxpi^aTd^v TUYxdvovTO? f6Xaxo?, e5aY0[JLiv(i)v 81 xai 
St8o[jL^v(ov T(i) ^oyjeioiplto xdptv l^6Sou f|[jL6prja(aq, icpo^aivo6ar|^ ddijpit^i)^ 6pio[JL(d 
Tou fjYOU[jLeveuovTO? , euaptO^jL^jTd^v vo[JLia|jLdTh)v dpxea6vT(i)v Tu^bv eict (jLijviai(o 
yp6v(o y) |xtxp(7) icXe^ovt 9) eXdaaovt. 6tc6t6 y^ [Ji.tjv l^^vTXriOetev T:apd xou auTci 
So/etapiou 8td XeTCTi^^ dflcoYpa^ij? et? Td^ uicb tou xaOYJYOU[jL6vou xeXeuo[JL£va^ 
e^cBcu^; T^q [JtovYJc;, Ta ^OdaavTa expXr|Of|Vat xat SoOijvat vo[JLia[JLaTa, YevTfjaeTai 
au|jnjflr|9ta[jLb<; auTciv xat exXoYioiJLb? wapd twv dv(i)Tip(i) 8YjX(i)0evT(»)V wpoad)ictov, 
xat auOt^ 6Tspa ex^Xr|OYjaovTai xat 6[JL0t(i>q auT(o SoOi^iaovTat, xat ouTto xoOeq-y;; 
Td Twv vc[jLta[jLaTtx(]iv daolii)'^ xat [A6VT0t xai T(S)V e^^Swv lcovTat 6vepYou[jL£va. 
6 B' eTepo; Soxetdpto^ 6®etXei xpaTsTv Td bC u^aa^jLdT^ov eiao8ta2^6[jLeva xat e^c- 
8ta!i6[X6va, Td xspi^cXatd t6 t(ov dBsXqjwv xat Td ax67cda(jLaTa xat oaa ^rpb; 
lv5u[jLSVta'^ dicXwi; T(ov ev t^ [jlovyj [jLcvaywv y) xat twv 5ouX5ut(ov xoa[jLtx(ov IC 
izi[j.ekdoLZ TiOscOat. vpo<; TouTot; xal Tb eiao5tali6[jL6vov SOevSnjTcoTe xr|p(ov dxov, 
dXXd [jLYjv xai to eXatov, d(p' wv o^et^Xouct 7capa5tSoc0at t(7) exxXYjctdpXYj, ::pc- 75 

TpcCTj %a\ cpwfjwT) Tou xaOijYoyjx^vcu Ta apiwuvTa ttj exxXr^cia x,aO' sxaoTov 
TcTpiii^Yivov Dvaiov Te %a\ xir)poi, xpoTepov xaTacx6uas6[i.evot 5i' e-jrtoTacta^; tou 
-fO£OT(li)To^, (1)^ auTO) TCpooTjxov BoxoiY), xat oiiT(i) To) ^xxXiQotapxT] SiJopievot. 
2AAa xat ^Tepov Ttva euXa^i) xat ixavbv ^po^a^xetTat 6 xaOr^Y^OiJLevo^^ e^ ^ 
zapaXa(j.^etv xat otxovofxetv xd Te eioo§ta^6[iLeva "iJTot e^cuvoupieva otBripa xat 
Iza hx otSi^^ptov epYaXeta, Iq Syj xal to wpoo^xYtcv twv aBeX^uiv xat ei ti 
£7£p6v eoTtv etg l^oSov tuv xoopLtx(S5v i^e^Xet xpaTeiv. TTpoxetpietTat (boauTU)^ 
xal otvoxoov ^paTeta xexoo[i.r|tAevov xai oraOYjp^TYjxt, tov |jLeXXovTa iroieicOai 
Tr;v Tou etooBtalJoiJi^vou icavTO? oivou etooWv Te xai l^oSov b[>,oi(aq xat xeXXa- 
ptTY}v ex tcov ty;^ aieX^OTiQTo^ euXa^eorepa^v Te xal epL^jretpoTepcov, Ta Te a>vXa 
ktetxeia xat ouveoet xai ^pa^TYjTt xaXXuv6jJLevov xat wpb? tyjv TOtauTr^v 8ta- 
xoviov ^xtTriBeici)^ ^X®^*5 ^'^*^^ "^^^^ ^'^® xapaxeXXaptTat xat [xoYStpo^ elq uxo- 
-axTtxYjv ouvepYiav 8oO/|OOVTat. xai ^Tepo^ 8e twv dBeX^cov s\<; to eTvat TpaTre- 
saptoc; xpo^XYjOifoeTat. xat ravTe? axa^aicXcoq plet' eXeuOspta^; Tcaor^^ xa: rav- 
teXouq Tou tBfou OeXi^fAOTO^ Ovi^oewq ev etXtxftvei xfoTet xat avoOeOTco xat 6pOYJ 
oxouB^ xat icpoatp^oet Seoxovi^oouot, toi^ tcu xaOY|YOU|jLevou TuetOap/ouvTe^ 3tr,- 
v£xw(; eiccTdYlAootv orep 8toTaY|A0u xat Stxovota? tyj^ oiaoST^Tivo^, xe(OovTe(; 
couTou^ 0)^ ovTtxpuq Oecp xat aYYeXot? uTCYjpeTouot toT^ aSeX^oi? ev icaTptxot^ 
xsXeucjjLaot ex^ouXeuovTe^, {jloXXov Se, Tva Tb jjLetl^ov ewco) xai u(]/Y}X6Tepov, 
auTOv (5)^ ecixTOv pLtjjLouvTat XpioTOV tov Oebv if}(X(i!)v, Tpav(ji)<; ev toi? euaYYeXiot? 
«oux ^XOov StaxovrjOYjvat, dXXa StaxovYJoav» xai xotouvTa xat ^aoxovia, ou Byj 
xal xXY)pov6(xot tcSv dbcoppi^iTcov Y^^^ovTat aYaOwv, e! Tb TY3? $taxov(a^ IpYov 
2Xig3r,Xov 8taoc5)!iotev. 

xp', OuSev !8tov l/etv ou8evi twv dtSeX^cov e^ioTat, tcXyjv twv dvorptaicov 
t£pi3Xr,iJLaTcov xat oxeicao(;.aTcov. devaYxaia 8' exeiva ^ajjLev Ta cov aveu d^uvaTov 
^^v. ecTco 8e XP^jf** **^ xXoiho? ixioTco i^(jlcov iq waocov tcov dpeTcov epYatt? 
axTTjiJLOOuvY), To ouvexTtxcoTaTOv TYJ<; ioxriTtxYj^ YJ(jL(ov icoXtTeia? xe(potXatov, ey w 
X2i vtxav akXoq oXXov d^tXoveCxtoq o7cou8d5otTe, iyjv dpioTYjv d(JLtXXav d(i.tXX(«)- 
|x£vot, xpuobv 5e xat dp^upov xal XP^J** "^^ uXaiov xal Y^^tvov, Td y^ '^po? 
'.Biav xt^otv, dicb xap5ia<; (jLtoi^oaTe. (JLYj$erq ujjl(ov eii; tStov xip8oq Tb obvouv 
pL£Taxeipt2^eoOco ^pY^xetpov, aXX' eire xaXXtYpafeiv Tt^ t^oxt^Oyj, eTTe Tt iTepov 
jJLtTievai, etSi^oet xat xpocTdqet tou xaOYJYOU(JL^vou o^efXet epYdl^eoOat izpoq 57cep 
e^tacTo^ zefuxe, $t8o(JL^vcov (jLev tcov uXcov ex tou xotvo^iou, etoxo(jLt2^o(jLivou §e 
Tcij £pYou jjLeTd tov dicapTtojJLCV ouOt^; et; to xotv63tov. 

xy'. OuBev Be dTcetx6?, et xai t(ov el^ IpcoTa f^oux^a^ tocoi; eXeuoo(jLevcov 76 

dbro Twv aleX^Cr* i^[i.ii)v 6 \6^oq sirtiJ.vYjcdeiT) • eTCet^Y; ^i^P ifoX\r,v Ijr^i '"i'' 
£pY]{JLtav i^ v^doc xat Geaet? t6jc(i)v eictv ev ouTij to i^pe[x<zTov icavryi xal 
aOopuPov £v56txv6|xevat, oiofxat xat Tzphq tyjv Gi|/tjXt;v TauTigv xai ToTq Grcb xaOwv 
oxXoufjievot^ £Ti SuoTTpcctTov SioYW^ijv, tva jjltj Xiyta xal TeXici)^ ove^txTov, 
Ttvaq evTeuOev epeOtaOtJaecOat. TauTY) Tot xai evTiXXoiJi.at, u)? ei Ttva Koi c 
xaOiQYOU[JLevoq TaTq tou xotvo^iou 'jcpOTepov i^ta^^aiq xal toT^ tyj? uTcoTa-jTj? aOXi^- 
jjLaat ffTeppu)^ eveuBoxtfji-i^aavTa, IxetTa jxevTOt xat izpoq to t^^ T^du/ta^; oraBtov 
?cpo06[JL(i)^ oTcoBucaoOat icpoatpo6(jLevov, e^eTvat [jLev auTo) xat (jlv) I[X7C0$(i)v 
YSveoOat icpbc; XTYJotv [xei^ovo^ aYaOou* 9O6V0? yap ou8et<; icopa xaTpb? ulolq 
vouvexw^ 61? voep^v exetYO[xevot? dvajaotv, e^eTvat ^k ou^ aicXd)?, ou8' &CTe tcD 
Xoticou Touq T^cuxa^etv icpoeXojx^^ou? auOatpeTcoq ^touv xai -ftf(«){xat? TaTq oixeiai? 
CTOtxeTv, 0)? ^}Byj tov t^; uTcaxoiJq fyrfoy 9/^^ lauTtav oicopp^t^avTaq xai tyj<; tw 
icpoeoTWToq ^euYXYj? tou<; tJiouq aux^va? eXeuOeptocavTa? ' |xyj eiYj tcuto jxyjc' 
ef' evi, [XYjB' ovexTov foveCri toT? [xeO' i^[xa? Tijq xaO' iliixa? euaYeoTflbr,; 
(xavSpa? xpooTr,cop.dvot? xat toT? utc^ auTCJV 6c(b); icoi[xatvo[xevot? XoYtxoT? tcu 
XptcTou %po^i'zo\q xai aYairrjToT? ev xupiw t^xvoi? [xou. dXX' Scru) jxev xai 
auOt? (xeXX(a)v f|Cuxdcat, 5cti? dv xat err,, Tcoifxeva ^xwv xat TcpoecTWTa tov 
xaOYjYOU[x£vov xat tyjv uicoTaYTlv auT(;) xai tyjv uicaxoYjv TYjpeCTO) Sid •^cavrb^ 
dTcapdOpauoTOv • ev dTCUTdKi) Se vt^q [xovij? ei? dicoppwYa iceTpav ilj (s^Kaio^f yJ 
xeXXiov [x6voq xaOii^[xevo? xat Td(; u7coOYj[xocuva? ex tou icotpLCVo? Sexo^xgvoc, 
u[xvot? xal icpoceuxaT(; xai voepaT? evOiot^; ipYaaiat? TrpocacxoXeicOt»), icape/eTO) 
Be auTb) ei? ^([xo^Tpov dxYjBta? xat Ttva t)Xr,v epYOX^tpou b xaOvjYOu[X£vo?, uiq dv 
dTCapT{^(i)V TO xeXeu6[xevov etcxo(xt!^oi t(;) Tcpoecro^Tt, 5v Tp6icov xat ci Xoirci 
T(i)v dBeX^G^v ol epYoxetpdptot, oi)? dv(OTep(o ^OdcovTe? e§r|X(A)ca(xev. 

xB'. *H Y^ W^ BCaiTa tw iQcuxaffTYJ xoTd xhq icevTe tyj? epSoixdcc; 
i^[xepa? d^cupo? ecTat xaOcXou xat d[JLaYeipeuTo?, Tpa^-^ceTat Be xoO' exdarriV 
f,[xepav OTca? [xeTd tyjv evvaTYjv wpav 5>jpo«>aY**^^j BtBo[xev(i)v auTO) rpocrd^et to5 
a^^i ex Tou xotvo^tou Tdiv xpb(; StoixYjctv, xaTd 8e tyjv tou ca^^dTou XeiToup- 
Y^av eXeuceTai ev tyj (xcvyj, xat cuvecriaOfjceTat tyj dSsX^oTYjTt, xat cuvStd^et Iv 
Te Ttp Xuxvixw xat tyj dYpuxvia, TcapafxeveT t£ tyj Oeia [xucTaY(«)Yt« T»i<; xuptax^; 
[X£TaXr,^6[xevo(; twv dY^tov tou XptCTou [xucTYjpttov , ei exiTp^^let 6 xaOY]YOU[jLevc; 
(dTep Y^P 'P>S<; extTpoxYJi; ixeivou ouBe T(i5v dY'.ac[xdT(»)v, &cxep ou8e Ttc dXXo; 
Twv dBsX^div, xaTa^t(*)OYjceTai) , auOtq t£ dicoXaucei ttj^; xotv^i; TpaxecYj? twv 
dSeXcwv, xat xaTd tyjv ttj*; aur^? i^fxepa^;, ^{^o\rt t^<; xupiax^?, ^cxepav, 
Xa0o)v Td ei? tyjv exicucav £^$0[xd8a y) [xdXXov ei? to t^<; ep5o[jLd8o? TcevOi^- 77 

{ji-psv ^faxxpx^ xal ta 'Kpbq tb epY^etpov e:ccT/|deca Ty;v eauTou (xovfav xaxa- 

Xi^tj^eiae. xai xoOe^^ oimaq lorac «ociov, |Jiv)Sevl [krfivt ev xat^ cuvi^eccv 

:;i(Xb>v, icXriV |ji6vou tou irpoeffrciiTO^, ec |ji^ lu^bv aurb; 6 xaOiQ-fiQ'^^ "^^ ^po^ 

hepsv Tcva t<i)v d3eXf£>v icocriaaaOac 6|jicX(av tco i^cuxavTV) ScopiaocTO. e* Ik xac 

ixc-ra^j vqq i^ScpuzSo^ ^eoicoTcxi^ tc^ lopri} dncavTi^aoc xal TeXeoOvJvac (xeXXec 

zx^Yjyio^ dYpuoia ev tv) (Ji^vt], xapa^aXeT xdv TauTV} d^' ecicepa; 6 i^cuxdi^cov 

)ul BcoxopTepi^oec 7;apaicXi}a{aK, £>axep 3i} xal ev xdov) xupcaxt]. ev T(o iQdu- 

/aTTcxio S^ auTOu xeXXco) xaOi^jfjLevo; ouSevc xapa^aX^vTc dvoc^ec i) 6(JiiXiQaec, ec 

{it; xpoTepov uxb tou xaOvjTY^TOu diceaTdXOac xXv)po^p{av dd^vjTac^ oux dxeXeu- 

TSToi xore 7:^6^ execvo Tb (Jiipoc, ev cu oixetv tou^ Xatxou^ avu> xou T(ii>v 8ca- 

'r^purnov dxapxofjLevoc 3e8t2X(i>xa(iev, ou xon^aec ti, ou (Jicxp^v, ou [JieYa, ou 

^Xx^spov, oux cofeXcjAov, cva auXXv^i^^Ylv eTxto xac [k^ dxapcOfJUOfjiac xaO' 

ExaoTOv, orep ^ouX^^ xac xf{aebi>; tou i^^ouiJLeveuovTO^. ec 3i tc tocoutov tcov 

TstouTOTp6x(i>q T^jv iQauxiov dai:aaa(JLevu>v ^cotvjv ^copaOe^v) tci; xexoctjxfax; xac 

iJiTj d^c6XoYOv auT^xa (jidXa tv^v 3c6p0(«>acv excSei^aiTo, dXX* t3ioppuO(JUA>; ^c(JLivec 

T(j» :;apaircio(JLaTt, euOu^ e^ecTac T(o fi^^^l^^^^ etaiYetv auTov xac dxovTa 'KpO(; 

To xXv}Oo^ tvj; dSeX^^TvjTo;, ftare tou Xocxou BcdYSiv (xeTd xavTiov iv tw xoc- 

vs^tcj) xai uxoTcbaeaOac (oq dp^dpcov * ec Se (Jiv} touto xaTa3ex6(Jievo^ ^atvocTO, 

exBc(i>xeaO<i> TeXeov xac vqq (Jiovvjc xac T^q vi^aou, xac (b; (Ji^Xo; aeav)xb^ dxo- 

xcrrecOd) tou cepou tv}^ euayou^ i?;(JUiiv xo{(Jivvj^ a(b(JiaTo;. a&Tr| i^ dxpt^eca t(5v 

:p6<«>; xac i:pb^ TT^jvSe tv}v dvdpaacv xpcxoircecv eaicou5ax6T(ov. touto Tb IpYOv 

Twv (AcO* uxoTaYvjq tvjv i^oux^ov h xup{(i) xard vfy^^e tv;v f|(jLeTepav, (jloXXov Ik 

tcj iQY^^^if^^^o^ '^^!^ Xpmb) BeoXcYOu vvjaov (jteTC^vat ^ouXeuao(Jiev(«)v. laovTac ^k 

rai cuTCt, i^Y^^^ ^^ ^^^ t^^po^ ^v xeTp{voc^ 6xat^ xae auTop^^oi^ 8(i)(JLaTcoc(; il) 

xal Tt7r/jbi>pr^xixo1^ (jiovoxeXX{oi^ T^auxd^eiv 3v etpi^«xa(jtev Tpoxov (ji^XXovTei; , eiv 

7c xot Tcve^ TOUTO xpoaepou(jLevoc xac ixavoc xpcv6(jL6voi efeup{axocvTO, (jlv} tov 

Tuv c(t>3exa dpcO(JLCv uxep^a^vovTe^. TduTa xac xepc to6t(i)v. 

xe'. '£0cuX6(jiY]v ivTauOcT ^yjtw^ extaxv}(l;ac xac xepc tv}^ Oe(p f{Xv}^ eXev}- 
piw-jw;^ X2C irc<i)XOTpo^{»;, eiTOuv ^tXo^evca?, <St' ^(;», yP«?w<»>? etxeiv, «2Xa06v 
^vs^ 5evtaavT€^ arf(£koDq^j xat Tf|<; twv vauaYO'^^**^^ ^ dXXdx; cTevou(jiev(i)v , 
xat Eice ex xpo(Jir|Oe{a^, efce xaTd Tiva xepcx^Tscav eupcaxo(JLdv(i)V ev tv} vt^co) 
wl rpoaacTou*rc(i)v excxcup^a^ • af 68pa ^ap xi^8o(Jiac twv tocout^ov 9^ TaXrjOe? 
siz£tv ir]cepaXY<<>> ^s xac xepcxa{c(jtat. dXX' ^xecBv} Tdu)^ ou/ cxdvi^ tc^ euxop{a 
*p69£an Tv] (JLOvv}, oux Ixpiva Betv (jt)pca(Jt,ivv}v TU7C(oaac xoa^TiQTa 36ae(o^, xapacvo) 
^^ xai d8eX^cx(ii><; ev Xpcorb) xapaYY^^^<«> '^dac toI; dfe^(; tou xaO' i^(xa(; 78 

9povTtoTiQp(ou ToGce TcpcoTrjOotxsvoc^ 'K^&i[i.cni.%oiq ^OTpaai xat iSeX^oT^ piou ^pov- 
Ti^etv, ox; diov ts, twv e!pv]|jL^vc«>v %a\ zpovoetv %al toXuv del tyj^ ^tXorrw- 
Xe{a(; xa: |Jt€Ta§6oea>^ TtBeaOat Xoyov, xai jAtj $taXt{xxGtv6iv dtvaXoYOiiaav exi- 
cTOTe TTJ Tijq (Aovi]; eiwcopia TcotewOat t^jV twv evdecov OepoTcefav xat y(ppr;^xK 
xq:'. Ilept T^^ xopaScx^^ to)v axb x69{jlou Trapo^aXXovTcov npb^ ty;v 
(lovi^v, 6^^ 0) dzoTa^ao6ai xat tov doxiQTtxbv eicaveXeoOat ^(ov xord xd^ dv(i>- 
Tep<i) 8T;Xa)0stoa(; uTCOTurctoast^, dva-ptaiov eiwetv. 6ic6t6 Ttq dftxotTO Xatxbi; dvrt- 
^oXojv ^exO^vat ei^ tyjv [lorfyf^ W(; to t^<; uicoTaT^? ^'* XptOTbv uicetotevai ^u- 
X6(i.evo^ oTdBtov, icporiYOU|jLiv<i>^ uxb tou xo^7)^o\j[kho\i icept T(i>v xoO^ eourbv 
eirifAeXa)^ dveptOTdoSu) xat dxpt^o)^ ?coXuicpaY(ji.oveio6(i), {Jii^ ^Te ou xaTd 91X0- 
Osiov drXo)^ xai tl/uxtxfj^ ooi>TV]p(a^ ^^eotv, dXXd xord Ttva ^ttoTtxijv T:spi- 
TciTetav uTcb SavetoTwv Tuj^bv ij scevCai; dxpa^ xai 'xpo^ Tb epYdl^eoOat paOu|Jiia; 
■j) TCoXuTsxvta? -Jj Ttvo? TOtouTOU ouveXauv6(xevo? eXi^XuOe T:po^ tT|V [JWVi{v, xoOa^sp 
eii; Tt xpyjo^uYeTcv Tcopiorixbv ^aoT(i>vY;^ xat dx6vou dvdoeci)^. ei cuv TOtoun; i'.; 
cijoa 8iaYtV(ioxotTO tq xpT)Tcl(; Ttj^; aurou if^eip-f^^ettx;^ xat ot>T<i> oaOpd xat lix- 
XeXu(xeva Y*'ooa ttj xoXu(jl6xO(i> ttj? dpeTij^ oixcSojxt) urcoTtOriOt, 8et xffi %r:i 
duvapitv eXsTjiJioouvY;^ auTOV d^touv xal iXapc^q (i.eT' euTcotiaq xat ttj^ xpsTn;- 
xoucy;^; xapaivsoso); dTcoiciiJLicetv • ei Ik Tai? dXr^Oeiati; (pavetT; xa-d X6yov opObv 
xai OecstXT; oxoxbv 6 xpcoepx^iJLevc^ d^tx^fJLevo^, icpoo3s)f6oO(i> xaTd tou^ ispcb: 
xavcva^ xat 7:poq tcuc; t^^ Soxt|JLao{aq dOXouq dicoSusoOa). xai xitaq (xev syrbc 
Teooap(fxovTa T^jxepwv TcapatvefTd) auT(o 6 TcpceoTO)^ ouvexw^, 6iot)Yo6(jl€v6c ts Ta 
xept Tou xaO' ii[kdiq ^tcu xat e^ao^ aXi2^6(jLevo^ , elTa 7capouo{a vq^ dBeX^CTr;!»; 
uic<zva-fvou^ auT^^i Tb ex twv X6yo|jl6v<i>v Mixp(i>v 'AoxTjTtxwv TpidxovTa xe<paXa(ci)v 
Tou (jLeYdXou BaotXe(ou eTcraxatBexaTov , ou tq dpxi^* *XP^ (JtevTot xat ioOtc 
xeicsToOat oa^to^, oTt 6 Sma,^ ei^ ouv$eo(jLOv xat ouvd^etixv eXOtov xveu(jLaTtx^: 
dBsX^^TTiTO^, oux 0165 t' dv etT) dicoxoicTeoOai xat x<*>p^XsoOat tout(i)v, ot^ oDYfiP' 
(jl6oOt)», xat xaOe^Tj? Tb 6Xov xe^dXatov, cuto)^ d(jL9ievvuT(i> auTOV to 610070)- 
Ytxbv eoOr|(jLa xal to (jieXav t^^ xe^aX^q 7ceptxdXu(jL[xa . xat 8taYeT<ii> sxtcts 
ouTO? tf Tw dxcTaxTtxo) xaXcu(jLev(i) xapd twv xaTSpcav dv8u(JLaTt, toT<; Tijq u!:c- 
"zx^q epYOK; effU(JLva^6(jisvo^, ayjpi^ dv 6 ttj? diccxdpoetoq XP^^®? ^^^» ^^^ 
TTjv otxcvo(XiXTiV Sia^cpdv xat x(rrd Tcaoav dTcXo)^ ttjv 7cep(XT)<|;tv tou ice^jLirrsy 
xav6vo(; ttj^ iv to) TcavoexT^i) va(^ Ta)v tepdiv d7cooT6X(i)V ouvaOpotoOe^oTi^ xptoTr;^ 
xat Seuiepa; ouv6Bou, oa^u)^; out(i>oi StjXouvto^ : « £)pioev i^ d^^a otivoSo^, [Lrfiin 
Tou (jLovixxtxou xaTa^touoOat cxi^,(JLaTo;;, xptv dv 6 t^; TpieTia? XP^^®? ^^<S xsipav 
auTcTi; d^eOsl^ 8cxi(Jlou^ auTCu^ xat d^ioug t^^ TriXtxauTTj^ ^iOTTjq xapaor/iGt;. 79 

xa't TouTO xpareiv icavrt Tpdxw TrapexeXeuaaro. icXtjv et jjlt^ wcu xt? ^otpsia xpoff- 
::£75i>92 vdao^ tov /povov ava*pcd9S( ouoraXijvat t^(; Soxifjiaa^a^ ij et {jli^ tcou tk; 
trtj (ivijp euXa^q xat tov (xovaxtxbv Ptov ev tw xoofJLixcj) Stavuwv e-j:! y*P fo^ 
Ts:3!jTcu ovopb? ei^ dxorceipav ica^neXTJ 6 e^aixY;vtaio; dpxiaet xP^^^s». dXXa 
TiTjTa (JLCV xept Tc&v dxb xoa{Atxou ^icu ';;poaepxo(iivu>v. eicet Se eix6^ eoTt xat 
i^* eTep(«)v (jLovaaTiQpifa>v Tivd^; irpoatevai, ^i^iia^ xat ex* auToT<; Ta toT; Oefot? 
xjcvoat Te0eapLo6eTy;(ji.eva, T:po^ 3e xat diusp 6 tepb^ xai \tAr(Oi<; BaatXetoc; ev toT^ 
ajxTjTtxoT? auTOu auvTdYlJi.aat icept toutwv icapexeXeuaaTO. 

tZ\ 'AXX*, w XptaTi adiTep, evuTOaraTe X^ye Oeou, iS to) icaTpi auvdvapxe, 
X2: T(A icveu|jiaTt opLOouate xat 6(JicTt|JLe, o) vse 'ABdjJL oXov tov icaXatbv ^oplaa<; 
'Aoa|jL, icXtiV Tijq djxopTia^;, xat (JLeiva<; o t;?? *«'i ifeYovax; ozep exsivoq, tv' 
sxsivov dxcreXsoigq, cxep auToq, xat (jlst^ tyjv dppYiTOV ev(i>atv ^uXdJa^ dauY/u- 
-.yj^ Td^ exoTepa^ ^uaeo)^ i3t6Ty;Ta<; xat xoOcov dicaOd)^ 3td tov ocaOovTa xai 
6avwv aapxtxco^ oid tov Ox/ovra, xal xaTa^dc; ei^ 'AtBr^v 8td to? ev *AtSou 
tjx:tyG\tAtaq 4^^*?? ^*' '^ Oetxt) aou 8uvd(JLei «icuXai; xaXxd^», icpofrjTtXb)<; 
^2V2t, cxat (jLO/Xou^ atSr^pou^ auvTp{(|/aq » . «xal OdvoTOv xaxap^fiQaa; xal tov 
To xpdTO^ ^orca tou OavdTOu xaToicaTT^aa^ Sid^oXov» xai 3td tcu T^jxeT^pou 
c'jpd[jL(rco? eYxatviaaq f|(jLTv ev ceouTCi) ty)v dvdoTaatv xat ouvu(j*waa? xat auYxaO- 
'.cp'J7(3t(; iQ(JLdq Th) icorcptxc^ Opovu), xat ouvSo^daa; ei^ l^cotjv aitovtov xai dxn^- 
pxccv, Sexoto TYjv euTeX^ xat oixTpdv (jlou Tc^xpdxXTfjaiv, Tat<; TcpsapsCat? ttj? 
vcspfuci); xat dxoppi^Tii)^ xuY)ado7;q ae deticapOevcu xai OeojJLi^Topo^ xat tou i^-^a- 
rr,|JLS*/ou aou (xaOv;Tou xat OsoXoycu, xai (jly; edGr;^ dvnjvuTa xat aTcpaxTa xaxa- 
Xst^Ofjvat Ta xap' e(JL0u icpb? oy;v euapsonQatv toi; e[JLOi<; dSsX^oi^ xai Tixvoi? 
ciorcaYsvTa, (jly;8^ «w? Ta xapd ty;v 65bv ij tou? iceTpwBet? tcxou<; cTcapsvTa 
xarxTcaTTiOYJvat > , ^ ^at Tb tepbv xai icdvaeirccv euaYY^Xtov, y) «^pavOijvat» xai 
«EXcc^piQTa (xetvat, dXX' IvepYd xai l(jL7cpaxTa "^ifOiYzo^ xupte xai Oes, xai 
roXu^ouv Tw Y^wpY^ icpoa^epovTa tov xapicov. 

xy;'. 'E(jLOt (JLev ouv, <& dSeX^ot xai «aT^pe^, 6 xap(ji)v Trj<; BiaTaYi;? 
•jicstsOy; Oe(jLdXto^, u><; t^ tou Oeou x^P'<5 eTciveuaev u^jlwv 8e exacro; pXeTc^Tw 
^w; sicotxo8o(JL6i • «^xdorou Y*P*) "^^^ "^'^^ ei7c6vTa, « ^icotov eari to epYCv, 
^Viz^o^f "(vnf^z^^ai* , «xai (JLaxdpto? 6 BouXo? exeTvoc, 8v eXO(ji)v 6 xupio^ eu- 
pi^sst icotouvTa, d)^ icpoaeTdY>3>. dxoue Totvuv 6 xpoeoTux;, ti ^atv 6 (jl^y^ ^^ 
^'SKx(la rpYJY^pto^" «ouTO? 5poc icdoY;? icv£U|jL<rctxY;^ xpocTacia^;, icavTa/ou Tb 
xaO' iourbv xepiopdv xpb? tb twv d).X(i)v au[JL<pepov » . <rfdTr|COv ouv aou ty;v 
i-eXccTYyta tiSv uicb aoi TSTaYJJLsvwv TcdvTwv, dx; iSicov tsxvwv d^^tTcoiT^OrjTi, xat 80 

(b<; otx£{(i>v cTCXdT/vwv €i:i[ji€Xtq6y3ti, icpSTCOiwav exaoTb) 7cp6corY6 xai xaTaXXr|Xov 
TTjv xuPepvYjatv, tw to/upw, T«p TaXa(?c(ft)p<i), tw cuv£to), tw de(Aa6ei, tw vsci), 
Tw Y^povTf «eTC^GrTTjOt xai auT6<;». dhcooToXtxo)? sitcTv, <s^a(pfa)c, dbwtipu);' 
IXsY^o^, xapaxaXeoov , eirtrifjiYjoov » , etpi^veuoov, xaCSeuoov, ouveTtoov, 5ia{Tr|Ccv 
lxa(7T(i) TO 7cp6ofopov, [k-fyze §ta 86^av e?ctetxeia^ xat xoXoxeiav ifr^tsv/aHiiay 
xGit; TcaCouot, p.i^Te ^C dbcexOeiav i) (ji(xpo<|AJxiav avOpu)?c{vr|V ^xpCTO)^ eTue^tcov. 
upieT(; 8e, & Tixva xal d^eX^o^, Tv^pi^aaTd (jiot tou; xoTptxo^ evToXaq, e^cifjie- 
XeioOe xpb? toi? deXXot^ xai ty)? 4v ijOemv euTa^iaq xat xocpLiOTTjTO?, d-sco- 
cxopaxtcaTc dpYoXoY^av xat -^i^kdiTa dxpaTij, {jLtci^caTe ouveXe6oet? dxaipou^; xa: 
^arpCa^ xat eTatpia^ xat Iptda^, (ji.r^3et(; Iot(«> XaOpotpaY^ov ^ XaOpo^coToiv ^ Tt 
Twv TTj<; (JLO^/Yj^ 6x(»)c8Ti57COTe voc^tl^^^jLevo? , (AijSei^ §ex^^(*> '{pd[k[f,OL YV(»)(JLr/^ orep 
Tou 7cpoecTd)TO<; f^ xai auT6? xou xp^pjyjv dicocTeXX^TO), wpb? dXXi^Xcu; (jlsv 
xexxYjcOe cu^jLwvotav, euXdPetav, ^iXaSeX^tav, eipYjvoXoYiav xai ei Tt TouTct? 
ecTtv e7c6(JLevov, Tcpb^ Ik tou^ ev Xpicrw 1cv€U(AaTtxcu^ icoLxipaq u^jiwv, YJTOt tcIk; 
YJYOwfr^-svou^, etXtxptvYj xai dvu7c6xpiTov OYdwYjv xat icCcrtv xat uxaxoYjv Stac(o^eT£, 
et Y^ PouXotcOe xpetrcou? -jcetpac^jiwv dei ice^Yjvevat xai twv tou dvTixei(JLevoj 
peXwv urceptTCTaoOat «xal 6 Oeb^ tyj? £tpi|VYj? xaTapTicai T^(JLa<; €i^ icav dYaOcv». 
xat TTJ auTou x^P^"^^ d^toO€(Yj(JL€V xo{(JiVYj T€ 6(jiou xat xot(jLeveq tyj^ at(i)v(ou ^(i)t;c. 
oTt auTto icpiTcet icdca 865a, Tt(jL^ xai icpccx6*;r|Ct? ei<; tou? atojva^;. d(ji,i^v •}■ * 

f 'H (JL6V Tot Tcapouca SidTaSt*; eictCT(»)Or^ tyj 6(jlyj auT0X6(p(j> utco- 
Ypa(pYj (jLYjvt (jLa((}) Yj', tvStxTtwvo? tB', eT6t ,?:9*-jO' f 

f '0 euTeXYj? xai d^jLapTtoXbq (JLOva^b^; XptCT68cuXoq 6 AaTpYj- 
vb? TYjv TCapoucdv (xou StdTa^tv PePaiwv o!xetox£(p(*>^ uw^YP*^^ t 

PrimuB edidit Ephraim, monachus Athmimsis^ in libro : Bi^Xo^ wepte- 
Xouca xav6va<; (jL£ptx(A)V Ttvu)v dY((»)v, ^v yJ xpoc£T60Yj £uxi^ Ttq tou 2u(jl£(ovo; 
8td cTi/tov £iq TYjv TCavoYiav Tptd8a xat iTipa (xtxpd £i? tov x6ptov iq(jlu)v 
'Ir^couv XptcTOv xat ol x8' oTxct tou icavoYiou cToupou (X£Td xai xpoTpox^; 
Ttvoi; xpbi; tou? ^v Kuxx(i) TcaTEpa^; icoXtTeuecOat xard tyjv ^YjOeXcav CncoTU-ictoctv. 
eTt xat Ttva TpOTcdpia xaTavuxitxd (jLeTd Tptwv xapaxXriTtxuSv xav6v(i)v. Venetii^, 
Ant. Bartoli^ 1766, lierum ex exempl-ari, quod exstat in cod. bibliothecae 
coenobii S. loannis in insula Patmo Nro. 267 (archetypum deperditum eatjj 
Toannes Sakkelion in lilrro : 'AxoXouO(a tepd Tdu 6c(ou xai Oeo^^pou xaxpb; 
i^(jL(7)v XpicTcuSo6Xou. 'ExBoct? Tp(Trj Kupi').Xou iepo3tax6vou BofvYj. Aihenis, 18S4. 
p. 68. 81 XX. 6601—1093, die 10 et 15 mcnsis martii, ind. I. 
Testamentum et codicUlus Sancti ChristodtUi. 

I. MuffTixTj 3iaOi^x,rj toD balou XpiC7to5o6Xou. 

•}• XptaT6SouXo<; jAovax®? b TouAfltTpou oixefa yis,ip\ icpodTa^a f 
OtjJLOi, xo><; axoTCdpi^Oa ol aOXtoi, 7:oi)<; pi,aTr^v zovb>|jLev, xal u^ep^povdipLev 

'x oupivta, Twv 8'eictYeiwv avTtxotwpLeOa 5ta Tb tou 

fjwan^ptov . . . . xat T^ t^^ ^^Ji^ €x tou a(l>[uaxo<; ^taia di56- 

^suct^ xoTa Tov TCpo^T^v Tov XeYOVTa* «w xupte, iXeYjccv |ie . . . 

. . . . |XY) opxaotj cjx; XcU)v t^v tj/uxtjv jxou, [t/fi 5vto(; XuTpoufjt^vou piYjBe ow- 
usvToq, OTt oux IffTtv avOpwico^;, S(; ^i^aeTat xal oux 5^eTat OavaTov. » 50ev xoyw 
5 ev jjiova^^ot^ TocTceivb? XptGT63ouXo<; 6 AaTpY;v6<;, ev appa)a-{a |X6v (7(i>|JiaTtxY) 
xaToxXtOei^;, ou ijlyjv ^k Ta? 9p^va^ zapa^Xa^el? y) icapaa^aXeii;, aXXa x^ptTt 
Tcij xupCou i^{ji(i>v 'lYjooii XptffTOu cwa? xat lppu)(jLeva<; TauTa? xexTYjfjtat, ictoou- 
{jLSvoc TO Tou OovaTOu d?8r|Xov t^Xo^ xat drapafTYjTov, (xii^JCb)!;, ox; TOt? icoXXot? 

, ^xeXOwv Twv evTeuOev Sta^eu^Yj fxe ev f|[JLipa xal fiipa, ^ ou 

rpoaBoxw, tJjv icapouaav if(p(x^o^ xai evuTc^ypa^ov Tcepi twv xaT' ejAS TcdvTwv 
ctcXOovTwv ^aatXtxco^; SiaT{Oe{jLat outw^ • xat yap at 86o VYJaot ^$ 6XoxXi^pou, 
t; Te ndTfio^ xat i^ Aeti^w |xeTd xat twv 5uo wpoaaTetwv twv ev tyj vTijao) Aipw, 
Tsu Te riapOeviou xat tou Te|xev(cu, xal auTwv e^ ^XoxXi^pou TcpoaeXO^vTwv jxot 
Bta Swpeaartxou dYiou xai icpoaxuvYjTou y^piioo^oijXko^) tou xpaTatou xat dvfcu 
YJpiwv ^aatXib)^, xupou 'AXe^iou tou Kojxvyjvcu, XoYtaifxwv Te xai au|xice^aOr|fxdv(i)v 
5uXaTT0fxev(i>v 8ta tyj? dvTtXiJ^l/eci)^ tyj<; dY^a^ auTou PaatXetaq, ci)? to auTO Oeiov 
XP'ja6^uXXov aaipiaTepov ^aptaTr^atv. ev TauTat? oi5v Tai? viijaot^; xpooTceXd- 
aavTc; jjlou, 5Te xal Tb TCpoaxuvYjTOV y(ODa6^o\jXkov eTcopiaOr^ fxot, PouX6fxevo5 ik 
TYjv £-;:' 6v6fxaTt TifX(Ofxevr|V tou it^foeKTiikhoM ^ Tcaveu^i^fxou d-jcocr^Xou, icapOevou 
xal euaY^eXtoTOu 'Itodwou tou 6ecX6Y0u ixxXriaiav ISpuaat, tyjv iv IldTfxct), xat 

fxcvaon^^piov to6tci) d^ieptoaat euXapwv dvSpcjv xai tou^ utc' Ifxe 

;xcva)rou<; xat dSeX^o^^;. evap5dfxevo<; ^k •srp^Tepov xaaTeXXtov xai dve^^^aaa 
toOto, 5aov i^Suvt^Oyjv , xoTaXeftl^a? touto dreXi^, Sia to d:coxwpr/aa{ fxe twv 
exewe, (5>q 0.7:0 tyj? ^z'*o\>.iYrt<; ewtBpofXYJ^ twv dOi(i>v To6px(*)v ei<; Ta^ Tota6Taq 

'/i^jscu^, d^oXetfO^VTtov xdvT(ov ev TaT<; Tota6Tat? vi^aoiq 

... XeicTwv ((i)(i)v xat XotTCYJ? uTcdp^eto^, ^? vqq etpYjfxdvYj? 

vsvscOat fxc/Yj^. xai 00.(0 xai 3o6Xofxat ex to6t(ov TcdvT(ov twv xaTaXet^OivTiDV 

6 82 

jjLOt, [ji6t3j twv eipYjfjLivwv VYjcrftov, xbv jjLOvaxbv *Apaiviov tov SxTjvouptov, xcv 
Svia ct<; Ta *l£po(j6Xu[ji.a, xaTaXn:eiv auTov Avt' ejjiou xuptov xa? d^oucnaaTYjv 
£i<; Tb euTeXe^ jjLOvaon^ptov tou TtjJLiou y,at ri^(xivii[kho\J 9£oX6you tou iv vfi vt^gw 
UdxitM jJLeTa TcavTwv twv Bta^epovTcov auTw, xaOb)^ to 8ewv >wct «poffxuvr^Tov 
Xpua6pouXXov tou xpaTaiou xal &^io^ i^fJLwv ^aatX^cog SiaXaiJL^ovet. uxjoutw; 
xaTaXtixTCdvd) elq Tt;v auTYjv |jlovy)v xai Ta T^wapa wXota, Tb [x^v Sv xouTpou^iv 

'jcicTtxeudfjLevov itap3t 'Iwovvcu tou rioYxa, Ixov vo{JLC7[jLaTa 8:ax6(yia 

XtfltTa. gTepov xXoTov xXoTKtov StxoTapTOv iciffTtx6u6[JLSvov wapa BanXefeu Eupi- 

xta>Tou Tou Movouoavvou, dhuepxo[JLivou vuv vo[JL(a[jiaTa Teooapixovxa 

8uo u-rcip^irupa]. iTepov tcXoTov TcXaTOtov [jLixp6v, 5x6p dTceoTaXTfj Tcapa twv [eu- 
Xapwv [jLOu] aSeX^wv h tyj Kpi^jTYj dwcb tyj^ ndT[jLOu, Tcpb^ iwcYjp6(j(av tyj^; [jlov^c 

Ev)p(icou [jL6Ta xai 

15 djyc T(5v Te<Jodp<i)v icXoCcav, [jLeTd xai t&v ?(«ki)v dx . 

dX^-fWV xal Xotxa>v ymxa xat tyj^ xaTa . . . 

urcapx^VTcov, 2)v vuv ^xTY}ad[JLY)v , t^ ovTtXT^tj^et tc5 

xpaTatou xai oYteu yJ[jl(Sv PofftX^a)^, ^-youv Tot Te ev t^ vijacj) IlaTjjLCi) xat Ta iv 
Tot? 8u(ji TcpoaoTstotq, Tou T€ IlapOevbu xaV toG Te[jL6viou, twv Iv tyj A^p(j) 
xat T^^ Aett|/<i). xai ei [jLev IX601 6 xpo[jLVY)[xoveu6et^ (jLovaxb^ xupt^ 'Apaevtc; 
6 2xY)vouptoq ^v tyj TOiaOTYj [Jlovy), Tva IxTl "^^ e§ouaiav xai xupiOTYjTa to^tyj; 
xai xCyf ouTY) Sta9ep6vTb>v xdvT(i)v ^ 6XoxXi^pou, cbq dva)Tdp(i) Be$i{X(i)Tai, xsTd 
TY^v Tou xoptc6ivTO? [JLOt 6eiou xat xpoaxuvYjTou xP^ooPouXXou xeptXri^/tv. ei Zl 
ou xaTaS^^YjTai tyjv TotauTYjv ii^^oDyL&^lav^ ^, dq [jL6[JLa6i^xa[jL6v, 7:po^ xuptov e^e- 
5i^[jLr|Cev, exafio) to x^;£U[xorcix6v [jlou xatSiov, Tbv ^ap^^ouXdptov xat xaTptapxixbv 
voTdptov xupiv 0eoB6ciov, tov dveij/tbv tou dxotxo[JLdvou xupou BactXe{ou, Tbv toO 
KacTpiciou, (b? dv dxeX6(i)v Iv tyj 6ipr|[JiivY) 66{a [jlovyj xal dxoxeipd[JLevo; ev 
aircYJ icpofcTaTat xat T^Y^u^jLeveOet, xp(i)Te6(i)v twv dBeX^uv icdtvzm^ [xyj Ixovto? 
auTOu TYjv dSeta^/ tou Ttvd twv cuyycvwv auTOu eicdYetv dv tyj Tota^TYj [JLOvfj. 
xai 61 [JL^v IX6yj, (5)? xpo^(pYj[xev, 6 xupt<; 'Apcevto<;, xat goiXeTat xai 6^X€i, 

tva xpotcTaTat outyj? M^^xpt 6avdTou (xutou, Ict(») o^(i^, S^uTepo; 

8e d^eXfb^; etvat 6 [xvY)[xoveu6ei^ xupt<; 0eo56cto? slq tyjv [xovyjv [xeTd to <wco- 
xapYjvat auT6v. ei Se, dlx; xpoe^r^^x^v, oux 6X6yj 6 [xova^b? 'Apc^vio;, tva Btoixf, 
xdvTa Ta tyj<; [xovyj<; 6 7cv6U[xaTtxb<; dBeX^b^; iq[xwv 0eoS6cto<;, xai Xd^Yj xupiov 
xai auTe^ouctov tyjv 5(»)pe<xv [xou, xa6b)^ IXaPov Iy*»> ^ ^YjXco^ei? [xovoxb; 
XptcT63ouXo5 xapd tou xpaTatou xai 07^0^ i^[xu)v ^^^tctXdd);^ touto [x6vov ^uXdT- 

T6tV OUTbv TOU [X-^J XpOC^dpetV Ttvd? 6V T^ [XOVYJ TWV CUYYfiVWV OUTOU, Ta 3'dXXa 83 

^ivra eSoyoiaCet*-'? >wrca xyjv |A3vaxwY)V flbtpt^etov xat ouvnjprjfftv, avaXaPojjievo^ 
IAct' auToO [wvojrbv dxpi^Ti xai vouve/tj, 8v 5v OeXi^otj xal T^iyj^ & 0e6^, icpb^ 
^ Ixstv xaidoTpi^iQv ei^ 'riiv xveuixaxtxtjv xaraorafftv, jjl'^ xu>Xu6|jLevo^ ^capa te 
Twv {Aovoxcov ij Tcepc ou 69TQIJI.6V TCatBoTpCPou, dXX' Ix^'^ aurbv Tcoaav tvjv d^ou- 
s{2v xat xupt6TV)Ta xai dva^atpeTOv Seoicoxeiav, 6iXXetv xe xai uicepeuxeoOat 
vrep Te Tou xforatoij xat aYiou f)(jL(5v ^^oiX^cix;, xavrb^ tou xooijlou xat ty)^ 
IfA^q dva^i6Ti}To; (jLviQiJLOveueiv. eiot Ih oi xaraXet^OevTe^ {jLovaxot ^v tv) TOcauTy) 
|jiov7], Ne6^o^ |jwvax65, IwdvvY)^; [jLovax6?, SdJ^a^ fjLOvaxo^, Srri^avoc; [jL0vax6q, 

'lixfd^o^ (jLOvax^^S) Nix^TO^ (jLovax6^, xai 'Io)avv{xiO(; (jlo- 

V3x6^, 6 KaoTeXX{TY)q 'i(i>dvvY)^, 6 ica^d FecopYto^ 6 Aipto^, xai 5oa TcatSia 8td 
-bv Oebv i% ^pifou^ dveOpe^fdpLTjv. xat ei {JLev xapTepouot xai SouXeuouoc xaXbv 
cl; TTiV auTTjv [Lovfyij Tva etoi xai ourot d^eX^oi. 6 Be (xovx/b^ Aouxd^ xal 6 
[jLsvaxb? KuptXXo^ xat 6 {jLovaxbq Z<J)tXo<;, eicei d-rceoxtpTijoav xai ex<*>pioOrjoav 
h: £(jLOu, ei ^XovTat icpooeXOeTv ^aX6vTe^ (xevTOVotav, ^Tcep ty) e^ouota (jlou 
T^ dvTiXif4^t Tou xpaTatou xai d^^ou i^(jl(5v ^aotX^o)^ i3<i)pr^od(JLr|V, iva S^^Tat 
xjTou? xat xard Ttjv Td^iv hoq exdoTOu 8tav^(JLT), (jl^ ^xetv Te auTou<;, tov . . 
.... K6ptXXov xai Aouxdv t) xaf Ttva? dXXou? twv (JLOvax^^v Tfj^ auTij^; 
[Jidvri; eicav(oTaoOat tg) ^Osvti x^P^^^^P^^ i^(A(5v xupu) 6eoSoo{(«) to) tou 
KacTptoiou, Iv otq icpdrTet xai ^ouXeTat, (jly) x<t)Xu6iJL€vo^ '^cap' oiouSifjTtvo^ Tcpoo- 
ti^ou, dXX', <i)< icpoifYjiJLev , touto (jl6vov ^uXdTcetv auTov Tcepl twv ouY^/evwv 
x>:ou, Tou (JLYj ^Xa^vjvat tyjv i^uxyjv auioO 8i' auTou^* Ta §'dXXa icdvTa eio- 
■parnetv xat JceuOeTsTv twv ev tyj (jlo*«5 dx<i)XuTU)(; xai PeXTtouv dvoixoBo(X(i)V, 
w; cuvd(jLevo? IX^S ^"^'^ xuptw^ xai auOevTix(i); wap' oXr|V ptsTYjv auTOu, xaOw^ 
y.al ^ap' e(JLoi uwrjpxev ifj e^oucta ev ty) priOeioYj (xovyj, ty) d^/TtXij^st tou xpa- 
T21CU xat dytou i^(jl(i)V ^aotXeti)^;. ouv TouTotg ^dot xai Td ^t^Xia (jlou (xaO(i)<; yj 
i"CYpafY3 auTwv TCeptex^i) [^] >^ai uxefpd^Yj otxetoxetp(0(; Tcap' i(JLOu) icdvTa, Tva 
t'!cl ^v TY) TotouTYj (JLOVYJ T^(; IIdT(jLOu, ^vTtva dTcoYpafYjv Twv lep(T)v 8eXT(»)v 8e- 
C(i)xa Tw ^YjOevTt icatSt (jlou Tcveu^jLaTtx^"!), xup*!) 6eoSu>oi(o, xpb^ Tb (Ji)j XaOetv ti 
i"' auT(ft)V. Tou^ Be Tpet^ (jlou dve<];iouc, t6v Te (JLOvaxbv Seo^dvYjv xai Tcapoixo- 
v6(xov Twv STOU§t(i>v, 'Eict^dvtov xai 'I(i)dvvYjv, ^^vouq icavTflbcaoi wota) dxb Tr,(; 
ijJLYj; (xdvSpa^;, oux Ix®^*^^^ ^5©uoiav ei^ ex toukov woTe xaipou ij XP^^°" 
xtveiv Tt ?J X^Yetv icpb? tov ^(jLbv x*P^^'^P'®^ ^*^ "^^^ ^^ "^ l*®''?} ^'*" 
rip6'/T<i)v. Tbv §^ (jLOvaxbv SeoStopYjTOV, ^dv xat btc^XOyj OdvaTs^, dfto) auTw 
vopL^GjjLOTa evvea x^^^^t XaPeTv i% vriq [Mrq^ (jlou uicep ^/uxtXYj^ (jlou o(»)Tr|p{a^, 
xai d-jcepxecOai, 2^ou xeXeuet. Td<; ^k iepd(; xai Oe{a? etx6va;, dq t/tii ev to) 

6* 84 

EupiTCO), xbv XptoT^v, TYjv 6soT6>tov xal Tov *A(7(lbpuxTov, tciTopY)jjLlva? et^ ev 
aovtStov uXoYpa[9txa;] . kxipa 6i>uj)v t^ STaupwat^;, Ix^uaa )wtt tov iScyiov ©so- 
XoYOV. ^T^pa 6t)UjDV 8(iCTUxoi;, Ix®^*'* 'f^ BecfxOTtxit^ ^opti?, xoTaXtiJWcdva) xai 
Ta6Ta<; et? ttjv dY)X(i)Oeiaav (Jiovi^v. Ta 8^ icXota Ta dtvcoTepo) eipY]|A^a i^stTwOuai 
XofaptaoOijvat, Saa ov Ta^efSia TcotiQaoufftv ol ictaTtxeuovTe*; TauTa, Tcapa Tcij 
XaptaTixapiou xat twv (jiovaxu^v. hipoL eix(i)v f< 6eoT6xo^ uXoYpa[?^*^l >^*t "^^' 
T1QV dtfto) etg Tb ^O^v (jiovaan^ptov. tou^ Se &ve^io6; [jlou tou^ dvb)T^p<i) ^TjOev- 
Ta? fjL^VYjv T^v e^T^v |jLou i(fm auTOt^. ol ^ap (Jiovaxoi ol icXeCove^ |jieTa ttjV 
eic^Xeuatv twv eOvoSv jJieTaviaTat '^er(6^oiai^y dlXXo^ aXXax^Ot BiaaxapivTe*; cncb 
96P0U auTtov 5aot aic' auTO)V u7CoaTpd(|«uaiv ev ttj etpiQpievT) jJiov^j, ^XovTec 
(jLeTocvotav to) xoipim-MipiL^ 6eoBoat(i), T(p tou KaoTptatou, e^ eiXtxpivou^ dcY^; 
xal 7c(aT6(i)?, icpoaB^x*^^*^ ^*p' «^'^o^- ^'^i ^^ >wti touto ^uXiTTetv TCpoarflcaca) 
Tov etpiQiJLdvov Yapimxdpm^ tou jjLiQX^Tt exetv ^^ouaCav wapaic^jji-jcetv to toioutov 
IJiovaan^ptov eu; Ttva twv [jiovaaTY)p((i)v, dtXX' auTo5dawoTov xat auTe^o^atov 8ta- 
TTQpTQOi^aeTai [Jiexpt ty)? tou x6aiJi.ou auvTeXete^, xaTa t^v tou OeCou xat icpoa- 
xuvTQTOu xpy^yoPo^^^o^ icepCXiQ^iv. 5aTt? ouv Tdt icap' Ifjiou 6ptaO^VTa dtxupouv toX- 
jjtT^aet y) ivavTtu)Otl xaTot ttj? i:apo6aTQ<; jaou (JiuoTtXY)<; StaOi^xv)q ^ ti) jjiovy; 
Ta6TY) xat ToT(; pYjOeiat x^P^^^'^^^^^^ M^^) 6x0X0; xat t6xy) eTvat, laTco auT(I> 
dtvaOefjLa dtTcb xupCou Oeou icavToxpdTopo^^ ^^vo(; xat dbXX6Tpto; u7capx(i)v ty)^ 
dtpMOtJLi^TOu Tctoreu); twv xpt^^^wv, xXy)P0V0(a£)v ty)v dlpov twv TtY)' dcY^wv Oeo- 
^6p(i)v icaT6p(ov xal ty)v ^(jl^jv dtp3tv tou i|JLapT(i)Xou, xat (jl6t' Ix6(v(i)v xara- 
XoYtaOY) T^ (xeptc; ai)Tou, twv xpa5fltVT(i)v • «Spov, Spov, aTa6p(oaov Tbv tou Oeou ul6v». 
i%\ TOUTG) Y<*P ^«'t "^^ -jcapouafl^ (jlou la^paYtoiJLivrjV xai (jiuaTtx^v BtaOi^xrjV e^e- 
Oi(JLY)v, YP«?^^av TYJ TcpOTpoTCY) (JLou x^ipt Teidp^^loOj wpeaPuT^pou xai voTaptou 
EbptTCOU, Tou i% ZTpo^i^Xou, (JLY)vt (jLapTi(i) SexfltTY), £>pa Ivvfl^TY), i^(JLepa 
7C^(JL7CTY), tv$txTto)VO(; a'. iTet ,?rx*'-j ^'' (JLflipTupa^; icpo^Tpetl^a tou 61:0- 

Ypfl^4'*' "^^ a^poYtaat. xpooTdtaad) xai touto, Tva dbcipxTQTat 6 vo- 

Tfl^to; Tetjip^io^ xat -icpeaPuTepo;, to icveu(xaTtx6v (jiou icatBfov, 6 2TpoPrjXiTr,(;, 
Tou i^auxdaat ^v ty) auTYJ (xovYJ (xeTot twv 860 ?cat$i(i)V aurou, tou Ix^'^ ^®~ 
TaYTjV (JLeToi t^(; Xoitcyj? aSeXfl)6TY)Toq, tou dtwoxapijvat xat auT6;, Tva i^itn^nai 
TouTOv ol TcpoppYjOlvTe; ■/apvr:i%dp\oi (jlou, Soti; xat t6xy) dtxb twv 860, xai y^- 
VY)Tat i^ icp6vota -«utoG, (b? twv Xotxd^v (jlovoxwv dcxo)X6T(i)(; dv Ta6TY) ty^ (jlovy) (X6Ta 
Twv Suo TcatSCtov auTOu, Ix^^' ^^ TcpoojcflcOetav ei; (Xut6v, xaOo); xat 6^^ eTxov. f 
f XptaT68ouXo?, 6 iv (jLovaxoT; euTeXi^;, 6 tou AflcTpou?, tyjv 
wapouadv (jlou (jluotcxy^v BtaOi^xYjv dxBouq xai dvaYvob; xai xaTa 85 

:;ivTa xepc ahxriq oipta^ttq -Kpoixa^a %a\ u^iTa^a, %a\ tou^- icap' 
ipLsO zpoaxXriOevTa^ (xipTupa^ rpo^Tpeil^a tou 'jTco^pd^ai xat aq^pa- 
vicat. f 

f Aiu>v, Tcpea^uTspo^ xac aaxeXXapeo; T^q x^Xeci)^ Eupi^ou . . 

7Coepec(JLC ev Tt) zapouat) (jiuaTtxi^ BtaOiQXY) tou Tt(JLC(i>TaTOu 

;jLsv2xou TOu xupou XpcaToBouXou xac TcpOTpanec^ xap' auTOu, dq to 
jjcq [Bt^Xot], uw^YP*^* Ei? 'c^ jjLapTupijaat xat da^paYcaa. f 

f 'l(i>avviQ^, icpea06Tepo( xae voToepco^ Tv)q xa6[d8pa^] Eup^TCOu, 
Z2p(ii)v ei7t T^ irapouaT) (jLuaTcxi) BiaOi^xTj tou tc(jl{ou (jLovaxou xupou 
Xpt7ToSo6Xou xat ?cpoTpaicet^ luap' auTOu, oiq to ^90^ SiqXoT, xat 
IJiipTug uzeYpa^a xat ^a^paYcaa. f 

f 4>u>Tco?, 6 euTeXr)? Scoexovo^ xac wpwTO^ lx8cxo; 

xapec(jLt ert tyJ xapouaT) (xuaTtXT) SiaOi^XY) tou tc(jlcu>- 

:2Tou (jiovaxou xupou XpcaToBoOXou xae xpoTpaiceci; icap' auTou, 6q 
t: ij^oi; StjXoc, uwiYP^t^^a xac ia^paYiffa- f 

t 'j:peaPuTepo(; tyj^; xa[0^8pa<;] 

Eupt^ou, rapec(Jic ewt tt) (AuarexY) BcaOiQXY) tou TC(jLi(i)TaTou (jLOvaxou 
x;jp3u XpcaToSouXou xat 'JcpoTpaTcet^ xap' auTou, (I>^ to ^90^ 3y)Xoi, 
X2I (jLipTU^ un^YP^^'^ ^^'- ia^pd^iaa, f 

f Mcxai^X TY)^ xa[OiSpa^] £up{icou, xapec(jLc e?cc 

Tf, ^apouaY) (jLuaTcxY) BcaOi^XY) tou Ti(xt(i)TiTOu (jLOvaxou xupou XpcaTO- 
cojXsu xa\ xpoTpaicetq icap' auTOu, dx; to tjfo^ Sy)XoT, (JLapTupeov 
•jrsvpa^a xat dafpaYtaa. f 

f BaatXetoq, 6 euTeXY)? 3caxovo?'. ..... xai voTapto? Eu- 

piuou, 6 2Tpo3Y)X{'Tr|?, 7capet(jLe eici ty) icapouaY) (jLUOTtXY) BtaOn^xY) tou 
2iBeat(jL(i)TaTou (Jiovaxou xupou Xp(aToSo6Xou xac icpoTpaTcei^ uic' 
2'J-su, Ciq To O^oq [8Y)Xot], ux^yP*^'* ^U '^'^ (jiapTupY)aat xat ea^pa- 
v-.sa. f 

f TY)? xa[OeBpa?J Eup{icou, icapec(JLi exi ty) 

"spcuCY) (JLUaTlXY) SiaOl^XY) TOU Tt(JLt(i>TaTOU (XOVaXOU XUpOU XptOTO- 

-cjXou xat TcpoTpaTcet^ xap' auTou uziYP*^* xai ea^pfleY'^** t 

II. K(i)§ixeXXoq Tou auTou 6a{ou icaTp6^'. 

f XpeaT68ouXo(; (jLOvay/oq 6 tou AaTpou ocx^{a x^^p'' ^po^Ta^a. f 
f XpcaT68ouXo<;, 6 ev (jLova/oi^ Taxeivbq 6 tou AaTpou, Tbv 7cap6vTa x(i)3t- 86 

xeXXov xriq izap* efxou '^€r(o^\>l<xq (jwcTtx^^ BioO^xt]^ avoicXTQpwv, x^P*'^* "^-j 
xup(ou i^fJLcov IyjooO Xp(9ToD, aa>a^ xal sppcdfxdvo^ xa^ xor' efjiauTCV ^p^voc . 

$top{5oii.ai xal Touxo* o)? 5v e/etv i^ouaCov tov •/^apiaxixipto'^ jjw^, 

xup 6eoS6aiov Tbv tou KaaTpiaiou, to TCveu|jLaTtx6v |jiou luatStov, tou -Kpofcrac^ai 

Twv |jiovaxa>v xat SieuOeTetv S-rcavra xi 

TYJq [JLOV^^ avT' auTou. eTvat 8e tov toioutov xat m 

lutoT^v. xat icpb xdvTCOv e/eTe tov tou 6eou 96^0^ dScAu: 

. . . . ; 'rcap' auTOu. xaTaXi|jLTCivci) 5e dpTiw^ tov {jLovaxbv Neo^yTcv 

[Boxetjdptov ev vr^ i^|jl<ov [xovtj, o)^ dtv oSxovofJLfj xat BiotxY) Ta tcjv ikc' £|i.£ 
[jLovaj^wv icdvTa, ^x^'^ toutov wdcav urcoTaYtjv icpbq tov piQOevra .x^^oTixipicN 
(JLOU xuptv 6eo86otov. oSto^ 6 ^Y]6el^ otxovofJLeuetv (Inc)* ei Be oux Svt ei^ dvd- 
^auatv auTOu Te xai tu)V [jLovax(*)v^ [xeTd Ta; e?ctTt(Xi^aet^ $60 f| '^p^k) ^^ 1^^'^ 
xaTaXi[JLicdv6t aiiTb? axdv$aXa, xat ^dXXet dp/Tjv wpb^ tov x*pt^i>t«ptov, £;o- 
[jLoXo^ou[JLevo^ Tb iBtov xcaia^xa auTOu, larii)* et B' ouv^ dicoBtcoxeoOat toutov xai 
icoteiv dvT* ol^TOu Tbv [jiiXXovTa Bixa(bi>^ xat euaePfi^ Btotxetv fecavTa Ta . . . 

et? dvdTcauatv twv (JLovax(<)v, ewei Tbv icapovra 

XapiOTtxdptov x6ptov xai auTe^oOatov iceicoiTjxa etq t^v uz' e[JLe [jlovtjv xai twv. 
(yjz* auTt)v TcdvTwv, xaOo)^ xai eY<i> eT^ov tyjv i^o^fftav ev Tij l^wij xai x^^P? "^^^ 
xpaTatou xat dYiou i^[jlo)v ^aaiXea)^, [jlv; l^etv d^ouatav tov TCpoVaTd(xevov, dvsu 
et8iQaeo><; xat ^ouX^c; tou yjxpimy.OLpiou^ TCpdrcstv t) icoteiv Tt to otovouv ex twv 
dvr|X6vTa)v SouXeidiv vq<; ahxf^q [Jlov^c, dXXd [jLeTd PouXij; auTOu icdvra oixovopLciv, 
TiveaOat 8e evTeXXo[jLat eu/d? twv [jLOva)r<ii)v xaTa to Seov xat [tyjv] dxpf^etav txj: 
[jLOva)fix^<; xd^Ew?, xal xaTd ty)v uTcap^tv xai 8uva[JLtv ttj? TOiaiinQ? [Jlovij?. £v 
Be Ttj Tpaice^t; twv [jLovaxo^v [xtj* e^etv e^ouaCav tou xaOeCs^^i xoa[jLtxbv exxb: 
Tou Ildoxa, T^^ nevTrjXoaT^?, tou A(i)5exat)[jL£pou, tcov d^Mov 'Atcoot^Xwv %t. 
xriq Tupivtjc;. tou^ ^k iwcoupYOu^ tou^ BouXeuovTa^ Ttj [jlov^ [JLtj l/etv e^ouadv 
xaOe^eaOat ev Ttj TpaTce^t] t) olvov Tcivetv, §0)^ 5tou ^dpwat '^s^f&id^a • ei Ss 
eiat oTcavoi, Siaxpivoi auTou^; 'ce y^apimydipioq auTtov xai ot ^ict[jLeXou[jL€voi dpeTr^c 
[jLOvaxoC. ^x^'^ ^^ "^ou? [JLOva5^ou<; -jcdaav uTcoTOYtjv ei? Tbv 7cpotaTd[JLevov auTCi; 
oixovo[JLeTv, xaOci)^ xat outo<; i^efXei e^etv uTcoTcrftjv 7cpb<; tov j^ap laTtxdptov auTou. 
ou Se, Texvov 'E^i^dvts 'xpami.oni.iftA^ dYwvtaOtjTt TeXetwaat Ttjv ^tXoao^tav, xii 
dp^eaOat Ttjv aiwvtov ©tXoao^iav (Jitj TcapatTeTaOai, dXXd xal tw Oe{(o aou toutt^v 
6xxa(§eue. Td §e 5txat(0[JLaTa icdvTa Td Ttj<; [JLOvtj<;, 'Ext^dvis, Btd tov Oebv xai 
tva l/tj^; Ttjv euyy^v [jlou, [jLtj Y^vtjTat dTcoxpugiQ Ttvo<; xp^^^oPo-iXXou tj tcov vj- 
X6vT(ov SXk(»iv t) Twv ^tP^iwv, wv 6xet<; auT60t, dXXd xdvTa adia xat dveXXtr^ 87 

iziloq Tw ovTt i|jLou xaTaXet^OevTt xapiaTix,ap{({) xat BeoTcoTYj toO fjLOvaamfjpiou 
xat Ta)v ev ORiW navTiov, Tzai^i (jlou i:v£U|JiaTt)uo, to> tou KaGTpta{ou xup<o 6eo- 
IzziM^ 6Kcep ou ^ouXet iv T>i {JieXXouav) xp{aet xai avTarcoSdaei icept to6t(i)v uf£- 
;£tv XcYOUC. ewet Yap outo? Ivexe toutwv etaeXOeTv jjLeXXei ev TJj IloXet xat 
t:-j dnuo}ratpeTi;aai tcu^ auTaSeX^ou^ xat ouyt^^^^^ outcD' xai yctp zql XotTca 
::2VTa Ta vfiq (JLOvij^ ^apeSoOfjaav auTco, o)^ ^ouXofAat, xal tTzoir^ae piot Xo-fov 
xat XoYtaiJL^v, &|jLa Tcj) xaTeXOeiv dbcb twv auT66t toutov, airoxaptjvai xai inro- 
fjtvijaai xepi toutou tov 5^*®'' ^*i xpaTaibv i^tJLwv 3*^t^^a 7:epi t^^ {jlovy]^ t^^ 
Ev T^ Kt^, et^ :Qv icoXXa xcjctaao^ xai Th)v xTir](xaTU)v ouTYjg, xai Sta touto 

• 

s^ou5aaov uTCOjJLviiaai tov xupiv 'Av5p6vtxov, tov icpeapuTepov t^^ ar^iai^ TQfjnJiv 
Bea-Koivri^* eici^ipeTat y^ "^'^ TP«?^ ''cpb? tov ^aatX^a i^{jLd)v Tbv OYtov xai 
tt;v SsaAOtvov. xai ei ^oGXei ^x^iv ttjv eu^^j^ P"^^? oTfouSaaov icavra YsveaOai, 
xat {JLV] ^ap^Big^; to^ ejJLot^ evToXa^ xai xapatv^aei^. ouv TOUTOt^ icaat xai Ta 
^i^Xia itdtna^ a^ep aTce^^apiaaTO |xoi 6 dYttoTaTo^ xai otxou(jLevtxb(; xaTpiapxY]^ 
xupt^ NixoXooq (?ij xupto^ & 0e6^, 5Tt ou tpeu5o(jLat), xaTeXettpa et^ ty)V owtyjv 
(jLovTiV. xai et icoTe xetpaOtj dicb tou otxe^ou (jLOvaaTTipiou tou StuXou ■?) a>^Xou 
jjwvaoTiQptou , Tou (jLT^Sev (jLeTe^etv ex tou AdTpou^ extJ^YITeTv Tt ex twv Swpr^- 
Oevtuv (jiot icapd tou dYtcoTdTOu xaTptdpxou 3(3^^'<^v, tva (xri etaoxouYjTat, &Wol 
xai TTjv dpdv twv t:y)' dY^wv xaTepiov ixtaxdTat xai tyjv ^(jlyjv tou d(fapT(i)Xou. 
kei (jLeTa 8uo xai TpeT^ dvTtOeaet? ^xetaa tcv SeaxonQv dvTtaTpe^j/at Tzpoq to 
AoTpoq TpeT^ (jLOtpa^ tijv ^t^Xttov xai xapeSsOirjaav auTa Ti) dYta Zoq>ia, tou 
fjXdrretv TauTTfjv to (JLepoq Tiji; (aov^^ tou AdTpou^, ty)v ^k TeTdpTYjv (JLep{$a, 
ix Twv (jLYj e/ovTWv x6a(JL0V ^t^Xtwv, xapeS60Y]aav e(jLoi ex xpooTaT^^; tou 
iYiWTaTou xaTptdpxou, xai ft^ove^f exi auv6Sou ev tw (jLeYdXo) aexpeTCj) aY)(jLet- 
<i){jLa xai ux6(jLvr^{Jia xepi twv TotouTWv ^t^Xicov* xai y^P P*^'^^ '^^ atx{xaX(i)Tt- 
:Of,vat Tb MeXavouJtov xai dxoaxupaXtaOijvat to ^eartdptov tou AdTpou^, &07cep 
wT) xai Tfaiv Xotxtov {jLOvaaTV)p{u)V, xapd twv dOecov To6pxb)v, dxeoTetXa xXoTov 
yLtTa Xaou, xpoTT^aaq tov oixov6(JLov tov xaTexovTa TauTa, l^epov toutov elq t^jv 
Kw (A€Td Twv ^t^Xiwv, xai (jteTd touto eiai^jveYxa TauTa eiq ty)v II6Xtv. xai e{ 
{jlt; touto outo)^ exo{Y;aa, dpBr^v dv dxtoXovTO. Td Se xXetova tcov eipYj^jLevov 
HtnXtcov e^ oixe{a)v (jlou x6x(i)v xai dvaX(i){xdT(i)v e^a)VY)ad{XY)v * xai evexev toutou, 
"^; dXYjOeia^ au(X(xapTupouar^(; (xot, dveTa^d{xrjV dv T(p xapdvTt x^oStx-eXXo) (xou 
xai xspi T(ov TOto6T(ov ^t^Xi^ov. tov Se xuptv ©eofdvYj, Tbv i^y^^P^^vov (xot 
Yepovra, xai Tbv xaxd 'ItodvvTjV dxoxaptXo{xat TouTOtj; tyjv euxiijv (xou xXoutov 
^iU(jLaTtxbv dSdxavov. exei Se Iffpa^ov exotV^aa xpbc tov (xova/bv Aouxdv tov 88 

KaTwua56xa, tou dvaXaP^o6ai toutov dt^' ^vbq twv tcXo^wv [xou, oiov 2v wp6Tcpcv 
xaTaXapTiTac, Ta &wsp, ox; eXeYS, XP^^^^^^^*' vopLWfJiaTa wevTVjxovTa, BsSwxa 

to6t6) xaYW XtTpov voiJLCcjJiaTa xtaTa xaXa §i xai dTcewXTfJpuxja, jxy; 

d^i>aXa^6[Jievov to i^^^pa^o'^ p.ou e^ auTou. xal ewuep xoTe xeipaOYJ zdXai e-jri- 
^igTeTv Ta ToiauTa vofJticfJLaTa dTCc twv tcXoCwv |jiou f^ olizc tcu x^P^^txapiou [jlcu, 
Tva [JLY) eiaoxouTQTai, dXXd [jLeveT xal to ^yTP*?^^ I*®^? ^^P ''^P^? auTcv eTcoirjca, 
axupcv xal dpepatcv. y^^^^^**^ ^^ ^*^ '^^ Turcixbv irepi vf^q ^(x\[>.M(xq tcj 
dyCou SdpPa xal xpaTe{T<oarav oi [jLCvaxol ty)v dxoXoudiov toutou. e^^ceXaOc^jLYjv 
Se ^v TYJ [jLucTtxYj [jLOu Y^Yovuta TcpCTepov SiaOi^jXY) tou dvoTa^at xat Toiho' eTrel 

• 

^dp 6 ioi^i[ioq xai dei[jLvr^cTO(; ^aciXeuq, xupiq Ntxr|(f6po? 6 BoTaveidTr^^;, eSwpT^- 
caT6 [JLot Std ti[jl(ou ^(pucoPouXXou auTou to [T6xtov] ev t^ Ko), tc IIyjXI XeY6[Ji€vcv, 
xai Ta KacTptavou cuv xai tco xpcacTeio) tou IleptTCdTOu, 2v0a ev auTw i^ uTCcp- 
a^ia 0eoT6xo? vab<; ex^xaXat uTcdpxsi, xacreXXtov iSpucd[i.evc(; xal [jlovyjv d-o- 
xaTacn^cac ay^pCj'* euXa^oiv xai TCpocxupwca; ev auTYJ tyj [jlovyj Td TCepieXOcvTa 

m 

[jLoi TcpodcTeta 86o ^scTdpxou tou Ka^aXXouptou, tc 'Ava^actStcv xai Toug Kap- 
8tac[ji.evouq, xat ^Tepa irpodcTsia Td TcepteX06vTa [jLOt Tcapd twv otXoxpCcrwv et^ 
TYjv TotauTT^v [JLOv/jV, 0,7:6 Te Bwpeaiv xai dYCpactwv, Ta tcXyjciov t^^ TOtouTY;^ 
[xcvYjq uTcdpxovTa. dvT' auTYJ(; Se tyj^; ev ty; Ko) [jlov^(; SeBwxox; [JLOt 6 xp^rcaicc 
xat SirfiOQ iQ^Jiwv ^aciXeu^;, xupt<; *AXe5to<; 6 Ko[jLvr,v6<;, ty;v vyjcov IldT^jLOv, xai 
dvaXa^6[JLevo(; t^<v pYjOetcav [jlovyjv tyj^; uicepaY^a^; GeoTCxou t^^ ev tyj Kw [xeTa 
Twv ev auTYj icpoacTstwv, TcpocSoxcuvTO^; icxucai tou dTcoxaTacT^cai [jlovyjv ev tw 
SYjXwOevTt vYjcto) TYj^; ndT[JLOu* Std Se to eivat Tb TctouTcv vYjcfov, fj ndT[jLo;, 
dotxov, xoupceu6[xevcv Tcapd Te twv 'AyapYjvoiv, twv xoupcapiwv xai twv 
To6pxci)v xat Tcapd icdvTWV atx^jLaXwTtCecOai , 5e$i6Te? ot [jLOvaxot, ooq s^X^^j 
dwd^pufov OLTZ^ e[JLOu, [XYj •jTStcOevTe^; xaTOtx^cat ev tyj IIdT[jLO), xaTaXtx6vTe? [jls 
[jl6vov, xai 8id touto ei^ Tb eucTcXavxov xai yo^^^^iov xpoTO^ xara^euYW t^; 
Oeoxpo^Xi^Tou xai dYta<; paciXeia^; auTcu, tva w^ ex Osou 65rjYou[jLSVYj •fi or^ia 
paciXsta auTcu BwpYJOYjTai [jloi xal auTb? tyjv pYjOeicofv [jlou [xovt^v, tyjv uxep- 
OYtav 6eoT6xov tyjv ev tyj Kcp, twv Kacrptavwv xai IlYjXi XeYO[xsvYjv, [JLeia 
xat T(j)V eipYj[jLevwv icpoacTeiwv auTYj^;, tcu Te Pscrdpxou Ta Suo xai Ta Xciici 
Td TcXrjCiov auTYj<; tyj? [Ji^vyj<;, 8 e^w d-jcb ^iiiptdiq tcu At[JLvtTou, to XapSd[JLiov, 
xai Ta XoiTcd Ta wXyjciov auTYJ<;, cuv t(i) yjbipa<^iid twv Ko[jL[jLaTtci)v, xai 5 e/w 
e§ dYopacta? Toi3 BspYc«)Tcu, xai to tou IlepticdTOU, Ysvc^jtevwv cu[JL7ce7caOYj[JLev(«)v 
xai Xcytci^jLd^v t^<; (r^ia? ^actXeia^ auTou, xaOox; xai d^cb tou 7rpc[xvYj[JLOv6uOdvTc; 
^aciXeco^, xupou NtxYj^cpcu tcu BcTaveidTOu, XoYtct[xa xai cu[XTce:c(xOYj[xeva etxov 89 

h)c av cl fJLOvojro!, h xauTYj vfi ar(i(X [xovtj, tj} sv tyj Ko), tyjv ovaicauaiv xat 
itj:^**? Bta-YOVTs^ Sxi^^*]' "^^ aYta^; ^aatAc^aq auTOu TUYXa[^o^S(;] xal icavTwv 
-wv cu^evwv ouTOu xal t^; ar>(laq t^jjlwv SscxoCvy)? fxexP' '"<? '^^^ xofffAOu 
7:epaT(i>a6u)^ * a>G7:6p 5y) xat e-YO) 6 TOTvetvb^; fjwvoxb? %ai a{xapTU)X6^, 6 avd^tcq 
::D/.05 auTOu, ehy^ivri^ ivJ'^^avo'* ttj^ df^a; ^aatXdaq auTou, ei^ ifjv xai e^a) 
"c/xXsu^ xwtou^ xat «cvou^ oux b\iyo\}^ xaTa^aXcfxsvo^ ev Ta6TYj t^ (^ovi^, e-jct 
Tc T^q oixoSo(jly;^ tcu xaffTeXXiou, tyj^ [ixeTaxojixicea)? tyj(; SvSoOev oucy)<; ev 
auTw iceTpa<;, xal eScScu^; oux 5XiY3t<; xaTaxevwcavToq. xai ev [ibf ty) Kw to 
AryroviTlJtv exovTe? ol (jiova)rot, flKub Be tyj^; IlaTfjLOu, wq c^eCXovTa eTvat l^euYO- 
Ax:[icv] TC xoTdffxopov eTct^epffASvct, ty;v ^wyjv TCOpi^cvTat ot Te ol ev ty) Ko) 
'fLz^tx/oij xai oiTtve? dic' auTwv jjLCvaxct icpcffxaOiffWfftv ev tw i^ffuxaffTYjpta) Tijq 
Ilirpa^, TYj? ouffYjc; xpb<; tyjv IIc^ctijlcv xat £xovt£<;, dx; irpo^frjfJLev , tyjv StotXYjfftv 
r:6 Te tyji; Kw xai t^<; IlaTiJLOu, t|^dXXovT£<; xat urcepeuxcfJLevot tyj? 6ir(ia^ Pact- 
Xeio; auTou, tva xai a-Ko tou Oeou tcv fxiffObv exaTovTa-irXaffiova Xijtj/a^vTat xat 
^WYjv TYjv ata)vtov. et Be xaTd Tt, X(XTa wapa/wpYjfftv Oeou xat twv dfjLapTtoiv {jlou, 
ijjixcSlcv ';7otii^|ffa>fft, Tou xXeTffat Tot ^tXdvOpa^xa ffTcXdYX^a 'rtj? ar(ia(; ^afftXeia^ 

xjTou, xat -^capapXdtlrrjTai tyjv ejJLYjv TOTretvoTYjTat xat dXeetvcTYjTa 

ixsxTTjTo t{rjxtx^^ auTou ffa)TYjpta?, tcu jxyj dvTtffrpetj/ai tyj? e|JLTj<; dBeX^cTYjTO^ 
TU)v [jiovaxwv TYjv ToiauTYjv (jLovijv T^^ u?cepaYia<; OeoTOxou, to IlYjXt, tyjv ev tyj 
KcT), f^; (JLexpt xat OavocTou [jlou Ixoictaffa xat i^y^v^^'')^? '^'^^ ^dior^ X670V, jjLeTa 
TYjv jxepaYtav OeoToxov xat tov i^YaTCYjiJLevov OeoX^YOv xai fxeT' efjLOu tou dfjLap- 
iu)Xcu' ev TYJ fo3ep<x TQfxepa tyj^ d^/raTcoSiffea)?. to 8e Taicetvov jjlou Xe{<]javov 
EXSUfftv e^cufftav 01 fxovoxot ol cuYxoTCtdffavTeq fxeT' ejJLOu tou fJLeTaTtOdvat ev tyj 
|JLOv^, IvOa 6 Oebq euo5<«)ffot YSvdffOat. dicl touto) yap xai tov icapovTa xa)StxeXXov tyj<; 
rop' €fjLcu vsYovuta^ fjLUffTix^? BtaOi^^Yjt; Ta eXXeif O^VTa dvaTcXYjpo), d)? etpYjTat ev to) 
:r,Xa)8£VTt xa>^txeXXa), icpoeTpeij^a ^pa^YJvat ynnpi Fea^pYtcu, icpeff^uTepou xat 
vcTopiou Eupiicou, Tou ex STpcPYJXou jjLYjvt fjLapT^o) icevTexatSexaTYj, i^^fxepa 
TptTYj, &pa ^\ tv5txTta)vo? a', eTei <sy^a\ xat |jLdpTupa<; ev auTw icpo^Tpetjja 
Tcu i«coYpdi|»at xat fffpoYtffat f . 

f XptffT68ouXo^, 5 ev fxovaxoT? euTeXiiq, 6 tou AdTpou, otxeta 
XStpi wpoeTa^a xai uweTa^a. f 

f Ntx6Xao<; xpeffPuTepo<; 6 nazxaB6icouXo<;, ext tw •jcapovTt 
xa>ctxsXXa) xapa)v tou [xovaxou xupcu XptffToBouXou xat -Tcap' auTOu 
:TpcTpaic£t<; fxdpTU^ ux£Ypa^a xat SffcpdYtffa. j 

f 'Ia)dvvYj<; xapa)v .£i[xt ext Tbv Tcapovxa xa)8(- 90 

xeXXov ToO (AovaxoO xupou Xpi9T0§o6Xou xae nap' auToO TcpotpaTu&lc 
[jLapTU? btii^pai^a %a\ iGffpd^^ioa. f 

f Beo^avY]^; ^cpea^OTepo^, 6 Beo^ociou, 9capu)v ^xe to) xapovxt 
x(oBix^XX(i) Tou {Aovaxou xupou Xpi9To8o6Xou xat nap* auTou xpc- 
TpaTrel^ et^ to iJiapTupY)aa( 'jizi^pa^a xal icfpdYiGa. -{- 

f M(x<3ev]X i7pe(7^6Tepo^, 6 4>a(pouXixr^^y xdpet[X( iizi to> xapovit 
xa>S(xdXXci) Tou (Jiovaxou xupou Xp(9ToSo6Xou xal icap* auTou npo- 
TpaiceU sU 1^0 {AapTupv)9a( uiceypa^a xal ea^pdY^aa. f 

f re(opY(o^^ 6 euTeXijq icpea^6Tepo(; xal voTdpio<; Eupticou, c 
Ypafe6(;y xa( auToq xpoTpaTceli; icapa tou (Aovaxou xupou Xp^cTC- 
§o6Xou [)%i^pa^a xal ea^pd^^aa^ dq "^pa^ehq xae tou oXou ufou^. j 

Arcketypum chart. Flor, II, nro 2 et 3, extant Nro 4 et 5 exempla- 
ria antiqua testamenti et oodieilU^ in fine mutHa, 

XXI. 6602 — 1094, die 5 mensis martii, ind. 11. 

Theodosiua Castri^ius renunciat cUgnitati praepositi coeivobii Sancti loamus 

Theologi in insula Patmo, 

"EyyP^^Pov dTcoTd^eii)? 0eoBoa(ou tou KaaTp(a{ou. 

f . . . \ Tou KaoTpeaCou to Tctxpbv 

VTi^ dTCOTd^eu)^ vt^q olaaouv icepevoCa^, xpbq ufjiai;, 

NedfUTOv ndT|jiou, FpTQY^ptov jJLovax^v, xal Tci>c 

Xo(Xou^ fjiovaxou^ t^^ xai to jJLipoq xal Ta §ixai2 

auTT]^, xaO(ji)q TO ^o^; 8T}X(i)ae(* xal '^b.p b [jLOvaxb^ Xp(aT6SouXoc b AaTpr,vc^ 
TeXeuT(ov e?c( (JLuaTtxi) S((rcd^e( xal x(i)B(xeXX(i) §((i)p{aaTO (JieTd y^ '^^^ aAXcov 
xal TOuTO' € xaTaX^^jLicdvd) ovt' e(jiou x6p(ov xal e^oua(aaTY]v t\% Tb euTeX^; 
(xovaaTTJptov tou T((ji.tou xai •^•^aicti^i^OM SeoXoYOu, tou ev Ti^ ndT(jut), tcv 
(ji,ovaxbv *Apa^v(ov tov 2xv]Vo6p(ov, Tbv 5vTa et^ Ta 'Iepoa6Xu(jLa, (jieTa xai 
7cdvT(i)v T(i)v S(afep6vT(i)v auT(^>, edaa^ tv) To^a^iY) auTOu (jlcvy) Td le T^aootpa 
^XoXa auTOu xal iTepa 8(dfopa eiBiQ, icapaxaT((i)v ^pa^a^ xal TauTa* ce( (i£v 
eta^XOtj 6 icpo(jLviQ(jLOveuOei(; (xovaxo^, xuptq Apa^vto^;, dv ti} TOtauryj (JlovtJ, iva 
^XTl "^i^ 6§ouatav xai xupt^TtjTa Ta^nfj^ xai twv auTtj S(afep6vT(i)v %(vnm xori 
TO ^f^oyb^ (JL0( 6eiov xai icpoaxuviQTbv xP^^o^ouXXov icapa tou xpofraiou xal 
dY(ou- TQ(jL(3v ^aa(Xd(i)<;. et Se ou xaTaBd^r^Tat ty)v Tota^itjv i{^OM\LVi[a:i ^, dt^ 
(jLe(JLaOi^xa(jLev , icpb^ x6ptov d^e$i^(jLr|ae , $top{!^o(jLat, iva ib icveu(jLaTtx6v (jic^ 91 

::2L^icv, 6 xoprouXapio^ xac TCaTpcop^rtxb^ voripio^, xupi^ BeoSoaio^, 6 avet];ib^ 

Tcu dh:oixo(A^ou xupoO BaatXeiou toD Kaarp&eaCou, dbc^XOi} ev t^ sipiQiJLevT] 6eta 

IJisvff xal dncoxeipi(xevo^ ^v aurj^ xpoioTaiat xat i^oujjLeveuY], 7cp<i>Teu(i)v Tb)v 

aBeX^v TCGcvTiov, jjtt) ^xovto^ auTou aBetav etaaYeiv Ttva twv auy/evuiv auTou 

£v Ti} TOiouTY} |xovi)», xaO(i>{ ^ept to6t(i>v icovtiov xat icepi aXXu>v Ttvcuv uico- 

deaeiov i^ y^^^^^ ^^P' dxeCvou (auotixi^ Te StoTa^t^ xai 6 xcaSixeXXog aa^e- 

aTOTa icaptoTdiat. toutou ouv oDto)^ StaTa^afJidvou xai tou [jLovaxou 'Apaevbu 

Tou SxTjvoupou (jii^e [Lri^ ev$T;iJiv^jaavTO^ ivTauOa dlfxpi tcu 7cap6vTO^ 9^ xpovotav 

Ttva OeiJievou TiJ^ ptjOe^ori^ (^ovi)^ xal Td)v $ta^ep6vT«i)v auTi^, oux e^cauaare 

0|jLet^ ol T^q auTiJ^ jAOv^? (xova^ot StTjvexii)^ atTOU(jievot (Jie dbcoxaprjvat xat 

svaSe^aoOat TTiv TotauDQv (jiovtjv xat Ta ^capa tou xaToixo(i.evou XptoToSouXou 

(jLOvs^ou Tou AaTpTjvou StaTeTaY(Aeva ixxXtjptJaat ' eYU) $^ 6 ^yfieXq BeoBoatoi;, 

XopTouXapio^ xat TCOTptopxixbq voTipto^, 6 divetptb^ tou d^?cotxo(iivou BaaiXeCou 

Tou KaaTpeia(ou, oux ifiekriaa 5X(i>^ touto icotY)aat xat dncoxapY]vat if^ ev ttj 

yfflio U(tz[u^ e^eXOetv xat ttjV ^T)6eiaav {jlovtjV xat Ta ^ta^epovra to^tt) diva- 

Se^ioOat xora ttjv tou dT)X(i>6£VT0^ XptoToiouXou (Aovaxoij tou AaTpT)vou ^toptatv, 

Bia To Ta6TT)v (jLi^xtara elvat xat rcoeiaOai tov Te tt)( OaXdaaT)^ icXouv, Ta 

exeiae d^epx^^jieva 9coXe(Jiixa xat tou^ Toupxou^;, ^Tt 8e xat tou^ xoupaaptou^ 

xal 3ta TO Sua^arov xai epT)(Jiov tov TOtouTov t6tcov TUYX^^tv, xat (jiijTe dncap- 

TiGOijvac TeXe(a>^ ttjv ToiauTT)v (jlovt^v, jjLi^e B6vaaOai xu^epvijaat Ta TauTT) 8ta- 

^cpovTa, aXX* VjpeT(ai(JLT)v Ixouaio); xai oux iyd-^r^ Ttvt i) ^ia. dncoTa^aaOat 

'M TotouTCi) Stxa{(i) Tou SeuT^pou xpoacoTcou, xai iaaat u(jliv toT^ XexOetat (xova- 

X215 dbc' evTeuOev exeiv tt)v Sr^XcoOeiaav (jlovt)v xai icpovoeiaOat auTTJq Te xat 

Tuv 5tafepcvT(i>v auTT), euXa^oiiv xal Tt(jLi(i>v dcvBptov u(jl(ov 5vT(a>v xat 5uva|jLev(ov 

dq auaraatv Tij^ TotauTT)^ (jlovt]^ xat T(a)v Stafep6vT(i>v TauTT) elvat. 5ta TOt 

TouTa, xat (1)^ (JLT) OeX(i)v dncoxap^vai, xaTa t})v BuvafAtv Tvjg StaToc^ed)^ tou 

jJiovaxou XptaroSouXou tou AaTpTjvou, aXXa xot' oixefav PouXr^atv dtxoTa^d^JLevoq, 

xa03e 5e8i^X(i>Ta(, T<p 8txat(i> tou BeuT^pou ^poadl^^ou xat ^apoe/jbipi^aoiq e^etv dcTc' 

ineuOev ufJLo^ tt)v §T)X(i)OeTaav (jlovt)v xat Ta Sta^epovTa TauTT), au(jL^(i)V(i) xai 

exep<i)T(i»(jiat, tva (jlt) I^^ aSetav t^ e^ouatav dxb tou vOv Tcore xatpou 9^ •/jpG- 

voa eicttT)Teiv dncoxap^vat h Tij TOiauTT) [jlovt) t) T^YOUjjLeveuetv ij icpotaTaaOat 

TajTT)^ xat Twv auTT) StafepdvT(*>v i) XP^i^-^ '^^^^ ^ TauTT) dvaxaXeiaOat exeiv 

Tj hcb Twv ex TauTr^^ eiaoSta5o(iev(i>v ^ictliT;TeTv Tt TC({wcoTe t) Tcpb^ dOeTT)atv tou 

xapovTO^ eYYpdfou y^'^^^^*' SXcj^ otaSniTivt icpofdaei ij d^op(JLT) tJ TcepiYpa^Tjv 

£'!? (JLeaov xpo<pepetv tJ ^iav "jj dbcdTrjV >) SuvaoTefav 9) dcYvoiav v6(i.cu ij dXXr^v 92 

Tiva vo{JL(xv}v ipwp;v dcvoxaXeicOat ^ X^Yetv, 5ti tots dtTC6Ta5ip.tjv, 5t6 cux 
sSet, xat TCpb tou ev8T]{JL^aai tov jjLovaxcv 'Apaeviov xat rvjv y^^^I^tQ^ aurou 
xaTaSrjXov 6^a6at t^ Tcpb^ dcXXaq Ttva^ i|jLft^oXtaq uxetaepxeoOat * ixoudu)^ ^op 
xaTa^povG) xavTO^ tou exi ty) TOta^Tvj jjwvyj tou TifJLtou SeoXoYOu tou ev ty; 
naT[jL(i) xat Twv Sia^epovTwv auTTJ xctvTwv :cpoffpor^6ouvT6q {jLot 5txa(ou, ox: 
aBuvaTci)? exwv azeX6etv et? auTTjv xai dv auTjj SiaYetv 8ia Ta irpoava- 
YeYpa{jL|jL^va awavTa, xal b[Lokoy(o [t.^ xpi^aeoOat Tivt vo|jlixv) ^otjOeta, oiwJiJ- 
Ttvt TpiTCO) t) a}vX(i) Btxatcj) xpoa3oY)6duvT( fjiot. Xoticbv ^av opa TotouTov Tt TOt- 
Tfjao) xai ou (puXa^ti) to wapbv tt)<; a-jcoTflt^ew^; ^yTP*?^^ ^eSaiov xat Ta ev 
auTw avaTaTT6(JLeva dicapa^pauaTa, dXXa ^cpbq dvaTpoTCYjv Ivb^ xai pivou ^TjiJLaTO? 
Twv dvaYeypaiJLjjLevwv Y£''««>|jLai, fJLepixo)? eiTe xa6cXou, ^cpb^ to jjlyj eiaaxouecOat 
et? et Tt xai ^x^ X^y^'^^ ^"^* vM pi-ivov uxdpxw xaTa8e8txaa|JL^vo? dicb -^cavTOi; 
xptTY]p(ou xai TO xpTi^.a h:b xuptou Oeou ■^cavTOXpoTopo^ dictoTcoiiJLai xai tyjv 
dpav xXY]povo{JL(ii) Twv TtYj' dvCwv xai Oeo^ipwv xaTepwv, dXX' w? 4x {jteTa- 
[JLeXeia^; xai ':cp6GT(|jL0V 'jcapixs^v ex au^JL^tovou xai e^Tcepu^n^aeox; Tcpbq \i\kaiq |Jiev 
Tou^ BYjX(i)OevTa? (jLOvaxou? xai Tb jJLepo? ty;<; u|jlo)v [jlovyj^ xP^^®^ Xkpa? Bw- 
5exa, -jcpb^ 8e to {JL^po<; tcu PaatXtxou PeaTtap(ou ^T^pa? XiTpaq Teaaopo^;, 
{A^vovTO? etO' o!>T(i)(; xai tou icap6vT0<; tffpi^rj tyj<; dwoTi^eoj^ loxupou xai 
^ePaCou eU tc de{. ^wei 5^ xaTefaXofJLYjv ^yo) 6 ^YjOei? 0eoB6atoq, x^P^ouXapto^ 
xai 7caTptapxtxb<; voTdpto<;, 6 tou Kaarpetaiou, X6y(») |JLeptx^<; tivo<; 6$6Bou tyj? 
TOta^TYj? {AOVYj^ Xpuacx vo{jL{a{xaTa 8iax6aia Tpax^a yjid^ca^ xat e^Jce^T^TOuv Taura 
XapeTv, e5ev€Yx6vTe<; deB^oxorci {jLot TcxuTa tyjv aYj{jLepov xai fevtjiictov twv {JLap- 
Tup(ov awa xai dveXXtic^, xai (va {jlyj S^d) dBetav dicb tou wap6vT0^ icpb^ 8eu- 
Tepav Iwd^T^TYjatv tou to(o6tou y^jpudou twv B(axoa{(A)v Tpax^(i)v x'^'^**^^ vo{jl'- 
a{AdT(i)v xwpetv {jLeptx(o^ etre xaOoXou, i) iTepcv Tt icXeTov exd^Yjreiv ^(liTcoTe, oia- 
BYJTtvt Tcpo^aaet i) dfop{JLYJ ^^ ^pb? aXXYjv Ttva d^jL^tpoX^av uicetaipxeaOat • et 
'{kp ou ^uXa^d) TO Tcapbv bp(P^9^^i ^*^** 5eSY5X(i)Ta(, Ps^aiov, icpb^ Tb {xyj eia- 
axo6ea0at ei<; ei Tt xai lYjbn Xi-^zv^^ iva {jlyj {jlcvov xai to TotoijTOV xpoaio^^ Ta 
\ 5(ax6a(a X9^^^ Tpax^a x^dTa vo{jLia{jLaTa iT:b au^jL^tovou ei^ to ScJcXda^ov dxa(- 

\ T(]i){Aa(, {jLeTd xai tou {i-epou^ {jlou, xai ex zdcr|<; {jlou t^? w6p(oua{a? xai iwcc- 

aTda€(0(;, dXX' d)^ ex {jL£Ta{jLeXe{a<; u7c6xe({JLa( TaT<; dvaYeYpa{X{JLdva(^ dpau; xai 
ToT<; 7cpoaT{|xo«; Pe^a^ou etO* o'6t(i)(; auvTrjpou[xcvou xai tou ';cap6vT0? dYYpdfou 
TY3<; d-JccTd^eox; €i<; to de{, 6{xou B^ tou Se^YjXto^xevou 0eo8ooiou x^p^^ouXapiou 
Tou KaaTpcta{cu xdvTa Ta dv(XYeYpapL{x^va Pepata (puXaTTOVTo; {JLeTa xai tou 
{xspou^ {xou, tva {xr^Se u{xeT^ oi {xovaxci tyj? aepaa|xta<; {xovyjj; tou Tt{xiou 0eoX6YOJ 93 

TcO ev t>3 vijaG) Tij^ naT(xoj ^xtjte ex' dJeta^; ^ixr^ nva TOteTaOai xuwcoxe 
xot' epwu tj Tou ixdpou(; jjlou icepi olaffJtjTkOrouv uTCoOeaea)?, 6uX6you, tu^^v, tJ 
xa» (jwrcata^, yJ to dvaYeYpotpipt^vov xpuaiov, Td ^tax6ata Tpa^ea Y\dna vopifajjuxTa, 
ki^iTceiv dx* I|jlou t) tcu [iipo\}q (jlou (jLeptxoj<; etTe xa66Xou. edv ik xal upLeX^ 
s-j suXi^e icdvTa Td dvaYeYpa[jL(jLeva ^e^ata, Tcpb^ rb (av) etaaxoueoOat et^ ei Tt 
xal ^e^ce \t{eiy^ ujc^xstaOe Tai; dvaYeYpapLjjidvai^ dpai^ xat toi? icpoaT((jLOt(;, 
7JVTi;poujjL6vou etO' oik(i>^ Pe^aiou xai tou 7:ap6vTO? dYYpd^cu. dvTeorpeij/a ^k 
u|uv Tot^ (Aovaxot^ xat S. xaTetxov 8txata>(jLaTa^ ^JYOuv t6 Te icpwT^rurcov T^q 
IxuoTix^^ StaTa^eci)? tou (Jtovaxou XptaccSouXou tou AaTptjvou, to Tcpurc^r^ov 
Tcj x(i)BcxiXXou auTou xat Td taa toutcov Td '^€ictaT(i}{JLeva xapd tou (jLeYaXeici- 
^ovsTcaTOu xcupoxaXdTou xat icpaiTcapo^ neXoxovvi^aou xai *EXXdSoc, xupcu 
BipSa Tou 'IxavotTOu. 50ev xat Tcpb^ to e^etv u(jLdq to aa^aXiq^ xpoeTa^a xat 
■j::^Ta5a tBtoxeipu)^, tou Ij^ou^ •^pa^ZYzoq 8td 'Icodwou voTap(ou tou TaPouXXapfou 
Tsu nepd(jiaToq (JLtjvt (jLapTtcp ^^(JLXTt), iv3tXTto>vo^ P', Itou^ j^x ^s^" 
Tspcu xord xapouatov t(i)v uxoyp^9^vt(i)v (jLapT^pcov. f 

f 6eo56aio?5 XapiODXdpio^ xat TuaTptapxixc? voTdpto?, 6 dve- 
6tb^ Tou dxotxo(x^vou BaatXeiou tou KaaTpeta(ou, dpeaOei^ ii^l TtJ 
"apouatj dicoTd^et Tijq etpt)(JLdvt;q (jLovi^q tou Tt(x{ou 0eoX6You, tou dv 
:f, vi^a(i) T^q ndT(JLOU, icapaXa^u^v Be xat Tb dvaY^Ypa^ipi-^vov xp^^iov, 
'3. $tax6a(a Tpaxea x(dTa vo(JL(a(JLaTa, aoi^a xat dveXXiTCt), dvTtaTp^tpa^ 
Be u(jLiv Td dvaY6YP«(A(^^va $ixai(i)(jLaTa, t6 Te xpcjT^TUZOV xriq (jlu- 
7Ttx^^ BiaTd^ect)^ tou xupou XptaToSouXou xai (Jtovaxou tou \aTpt]vou, 
Tb xp(i)T6Tuicov Tou x(i)8txeXXou auTOu xai Ta Taa tout(i)v Td iceict- 
7T(i>(xeva xapd tcu (jieYaXeTCtfaveaTdTOu xoupoTcaXdTOu xat xpaiT(i)po^ 
IfsAcxovvijaou xat 'EXXdSo^, xupou BdpBa tou 'IxavdTOu, d)? to ^^oq 
^YjXot, xal et^ (jLrjSkv tu)v dvaYSYP^f^P''^^^^ d(A9i0dXXu>v, (i>^ xaTa 
Or^r^atv oixeCav xal ^^di[t.riv d7C0Ta5d(JL6V0(;, oixeia x^'P'' icpoiTa$a 
xal uxdTaSa. f 

-{' Ntx6Xaoq, 6 euTeXt;^ Upe6^, xp(i)T07caxxd^ xai o!xov6(JLoq 
"r,; dY^a? Etpi^vt;? tou Ilepd^JLaTOi;, ?cdpet(JL( ewt tw xap6vTt IyTP^?^ 
:^q dicoTdSeu)? Ttj^; dvaY6Ypa(J^(J^^vt;(; (Aovtj^ tou Tt(JLtou 06oX6you t^(; 
naT(jiou xal Tt) 86aei tou xP^^^ou twv Staxoatcjv Tpaxewv x^P^^^^v 
vo(JitG(xdT(i)v xai Ttj dvTiaTpo^tj twv dvaYeYpafJi-tt^vo^v Stxat(i>(ji.dTU)v, 
w; To S^o? 8t)XoT, xat (jLapTupwv utcIyP^^'!'^^' t 

f Ntx6Xao(;, xXtj[ptxb(;] t^? auTTjq exxXr^ala^;, 6 tou xaTTTcd 94 

4>(i)Tiou^ icipeifjt.i ene Tcj) napovxt IyYP^?^ '^^^ dicoxct^scoq t^^ dva- 
Y£YP*l*l^^^^? [Aovi)? Tou Tifjifou ©eoXoYOU Ttj? naTpLOu xai t^ Idaei 
Tou XP^^^^^ '^^^^ §(axoat(i)v Tpaxsa>v •^r^pdxiay vofJiicpLiToiv xai tt; 
dvtiJTpo^^f) Tcov dvaY^YP^I^i^^''^^^ §ixaici>(jLdT(i)V, (bq to Dfo^ dvjXot, 
xal piapTupcov u^neYpaipa. f 

f *I(i)dvvY]^ (TTCaOapoxavBiBdTO^, 6 KapTC(av(Ti(](, icdpe((ji.( ext to) 
:;ap6vT( eYYpd^^}) ttj? dxoTd^efa)^ Ti}^ i^^a^e^^paykyLi^r^^ H>ovi]^ tcu 
t(ijl(ou 9eoX6YOu tt)? IldTfAOu xal tyj B6(jet tou xpuoio^ twv 5ta- 
xoat(i)V Tpaxe(«)v x^P^*^^^ vo(xtafJidT(i)v xai ty) dvT^aTpo^T) tcuv dva- 
YSYP^P^f^^^^^ S(xa((i)(JLdT(i)v, xat (JLapTupu^v uiceYpa({;a. f 

f navToXi(i)v 97:aOapoxav3(SdTO{ xat [JLe(l^6T[epo^J, 6 Ilepa- 
(AaTd(;, icdpe^^JL^ eicl T(I) 7ap6vT( eYYP^T^P '^^^ dicoTd^eu)^ TiJ^ iya- 
YSYP^f^H'^^^^ (xovij^ Tou Tt(JL{ou 6eoX6You t^^ ndT(jLou xat Tt) §6(7e( 
T(i)V Staxo9i(i>v Tpaxs<ii>v x^P^*^^^ vo[jLta(JLdT(i)v xal xr^ dvTtaTpo^f; 
T(ii)v dvaYSYP^I^H'^^^^ Stxat(i>(jLdT(i)v, Ci^q to fj^o^ BvjXot, xai (jLapTup(i)v 
uic€Ypa(j^a. •)• 

f 'I(i)dvvv2^ voTdptoq, 6 'A.YtOYSWpY^''^^?? Tcdp6t(jLt dict tw icap6vT( 
^YYP^?^ TYj^ dicoTd5e(4)? t^? dvaYeYpai^lA^VT;? (jlov^^ tou t((jl(ou 6eo- 
X6you tt]^ ndT(jLOu xal ti) 36oe( T(i5v 3(axo9{(i)v Tpa/ed^v /vjpdTd^v 

V0[JL(9(JLdT(0V Xal TtJ dVT((7Tp09Y) T(i)V dvaYcYpOe(JL(JLiV(i>V 8(Xa((i)(JLdT(i>V, 

<i)g TO ti^o^ ^YjXot, xal (jLapTupa)v utc^yP^^'^* t 

f- EuXd(JL7CTo?, xp(T^|^ xal Ta3ouXXdp(o;, 6 'AYioe(pr|ViTY;^, xat 
auTO^ icapoDV iizi icdffiv, &q to u^Oi; $Y]Xot, xat (JLapTupo^v uiceYpa^^a. f 

f *I(odvvY35 voTdpio?, 6 xai Yp*?e^?) *at auTb(; icap(i>v xat (JLap- 

TUpWV UIC^YP*'!'*' t 

Autogr, chart. Flor. Ily nro 6. Svh nro 7 exemplar antiquum eiusdem chartae. XXn. [6607—1099] mense lulio, ind. VE. 

Imperator Alead.us I. Comnmus jyro salute animae monasterio donat duodecim 
colonos habitaturoa in praediis PartJienio et Tcmeniis et in insula Lipso. 

Tb tffov TYJq ^e^o^iMxaq Tt(x{a? xai icpoaxuvriTYj? ^^atXtx^^ Xuae^o? 
uic^p Tou VYjatSiou T^^ Aett|/(i) xat T(5v $uo xpoa?Te{(i)V, tou Te riapOe- 
v{ou xai T(5v Te(jLev{(«)v. 95 

f £u8oxeT *VJ ^^fftXeta (xou, ()/ux^^^^ ^^^9 icpcoxaOtaat ^v toT^ evtbi; 
iriXcu^ot^ Tptotv dxtvitTot^ u(ju5v, ^xotoTii) outcov, ova xapo{xou^ Teooapa^, 
eXfud^psu^ lASVTOt xat dtTeXetq, xat p.i^e -pi'' (^^^v ix^^'^^^9 P'^'^^ $T)[Jiootaxoiq 
XapTtot^ e7Ye*^pa(A(iivou^ xat d^axouooe^eoOat to6tou^ dncb icioT}^ xat icavToCa^ 
i^ipe{a^ xat d*pfape{a^ xat dhcb navTO^ SiQiAOOtaxou TeXou^ xat ^apou^, vuv T6 
cvTtdv xai eouorepov eictvoy}6r,oo(A^vii)v, ei xat (jly] ^iqto)^ %a\ icpb^ 5vo(xa at iicn^petat 
TiizoLi evTau6ot dvaYpdfcvTat, t^^ 9capo6ov;^ X6oe(i)< 9cpooc6or|^ u(jliv ei^ do^dXetav 
zal Toi^ xoTa xaipbv TcpoixTOpotv uico3etxvuo(AevT)( xai tou^ 8u>pif;6^VTa^ u(jliv 
^uSexa mpo{xou^ ev TOt^ Tptotv dxtvi^ot^ u(jui>v StanfjpouoY)^ dvevo^Xi^TOu^ xat 
iwnipou^ icdov}^ Br|(Jiootaxv}^ ouveiosopd^ xal dicv}pe(a(;. f 

f Tb ii' (AV)vi {ouX{o) tv8txTtG)vo^ C) ^i' epu6pfa>v Yp^l^l^dTtov 
toD xpaTatou xai dY^ou il^(jifa>v ^aotXdai^, xat i^ Std xv}pou ouvi{6v}q 

5?P«t'«- t 

RaTeoTpuOv) (JLV}vt auYo6oT(i) x2^', ivBtxTttovo^ l^' xapd tou Zep- 

^[iX{ouj *lfa)dvvou. 

KaTeoTp(i)6v} 8td tou 'ApTa^doSou (Jlv}vi auYo6oT(i) xC'^ ivdtxTt- 
wvoq (,. 

KaTeoTpfa)6v) Iv T(p oexp^Ttp tou (JLeYdXou XoYoptaoTou tou 
MaX .... xaTd tv}v x?' tou auYo6oTou (Jirivb^ T^q C tvBtxTtwvo^. 

KaTeoTp(2)6v} ev t^ oexpiTfa) tou dici tou ^eoTtap{ou (xv)vi au- 
YO'joT(«) xlj', tv5txTi(5vog C'. 

KaTeoTp(i>6v) ei(; Tb oexpeTov tou [Le.^i\o\) XoYocptaoTou tcjv 
cuaytov oexp^Tb)v (Ji.v)vt auYo6oT(i), ivBtXTttovoq 1^'. 

KaTeoTp(ft>6v} ^v tw oexpdT(«) tvj^; ^aotXtx^q oaxdXXv)? (Jivyvt 

!7£Xte(X^p{(i), lV$tXTt(i)VO( V}'. 

f Fed^pYto^ 6 nXeupv}^ Td ?cap6vTa Toa (jt,eTd tgSv Tcpfa^TC- 
t6x(av dvTt0aXfa)v xat xaTd icdvTa eupfa)v todl^ovTa (j^Ki^pa^a 'aolX ia- 
spaYioa xdTfa>6ev et? ^E(^aitaoi>t^ |jiv}vi (Aai(i), tv3ixTtfa)V0(; vj' f. 

Exemplar. Flor. nro 60. v}'. 

XXm. 6626—1118, 25 die mensis augusti, ind. XI. 

Cmlroversia de aqua inter Achillium Limeniiam et incolae vici Menici in insula 

Oreta dirimitur. 

f ^x^XXto^ b Ai(xev{TV3(; otxe{a x^^P^ wpo^ta^a. f 96 


[f 'Evj ovofJLOTi Tou icaTpb^ xat xou mou xat tou oyiou T^eupLorog • 'AxiXX: 
6 At|xeviTr|q 6 t^v iStav TCpOTaYvjv oix,eta x^v'' 7rpocr;|jLY;vd|jL6vo^ t^jV 'icapoujav 
^YYP*?®^ xat ivuTCOYpo^ov xaOapav StaXuctv xat (jupL^iPaatv t^^ xoTcoOev ^tjOk;- 
<;0{JLevv2(; uxo6eae(i>q TtOiQiJLt xat roio) |jLeTa -rcavTog tou ixipou^ tcov §ta26^(i)v xii 
xXiQpovopuov (JLOU, oux Ix Tt[v0(; (XvoYxjiQ^; fl p([aq ilj ^ij^ou xpoxetjJLivou xal 
jjLiXXovTO? ii uTCOTueuojx^vou, aXX' 6p6t5 pouXij xat f^a^iJLtj ijlou t^ jjLeTa jjLefi^p!- 
jxvY)[x6vy)^ (7xe(|;e(i); xat aicoBoxij? (jl[ov{[jlou] ^pbt; upLa? tou^ oXou? exc{xou? xx 

X . po . . ou^ T9U )^(i)p(ou M^vtxo^, §i' u{jL(t)v S^ xai ov xat ^zvr. 

{JL^po^ (Vecj xai tou^ xXvjpovofJLOug xat StaSo/ou^ upLtov &icavTa^, (b^ i^ inc606(7t^ ^api- 
xaTt(i)v 8t]X(I)(76f xat y^? eYxXtj^ytv (3U(Trr|aa[JLev(i)v ujjlwv xaT' Ijjiou ei? to xepi- 
9[av6<;] 8tx[aoTi^ptov] tou TcotvuxepXfltfJL-jcpou xp(«)TOwpod5pou xat xaTewivu) KpT^^rr,;, 
xupou 'I(i)(Xvvou Tou 'EXaSixou, xai otxeiou jtvOp(l!):rou tou dcYfou iQfJLcliv ouOevr^j, 
Tou icavae^doTou oe^aaTCu (xeYdXou Souxb^ xal icpafT^opc^, xupou Eu{xaOtcu toj 
4>tXoxdXiQ, xal auOevTOu i^ixwv, (ix; [icpb] yj^bN\iJi^ BexaeTca AveYepOivTO? ra^ 
6[xou xatvo9(Xvou? ^pYaaTT)p(ou ev ti) tou Mdvtxo^; xoTajxw xaTexpom^OT] '^ctj^ 6|jlc'j 
Ta &§(rca, S etxeTe auTot (xe^xoTe, 3t' o)v xat Ta 7C0Td[xia u{X(i>v x<*>pd9ta i^pBsu- 
ovTO, 9UToxo|xouvTe? dv auTot<; xat x(XTaaxe(povTe? Pa|xPaxir)pd Te xat xexpio, 
xp6{xud Te xat Xd^ava xai xavToXa (£XXa ax£p{xaTa dx6 Te 6axpt(*>v xai Xa- 
Xdvo>v, B. xoT(CeaOat 6xdv(XYX6(;, xat TtJ xaOn^p^et tou TotouTou 58(rco^ (Z7C(«)Xe(jai 
T(rjTa xdvTa xal ext XP^^®^? o^p^' Sexaexcd, (i)? eiptjTat, xaOuarepetoOe to6t(i)v. 
dXXa {XY)v xat ^Tepa? xatvoTOfxta? oux 6X(Ya? uxoaTYJvai ei? Te tou^ (x^xxeXwva; 
xal T^t SdvBpa u{X(i5v Stev(aTaaOe^ (b^ xat tout(ov dp§euo{X6V(i)V dxb tou OSaTo;, 
xat Tt)v dxb Tou v6{xou ^oiJOetav dvexaXeTaOe. dxOevTO? toivuv xd{xoj xat xw 
8txaaTY)p((i> xapaaTdvTO^ Jtd Tbv PecrdpXTQV l(«>dvvY)v tou KoXtxou ev tw Sixi- 
^eaOat i^{xd^ d^jL^OT^pcu? xept {x^v tcu {xuXtovo^, auTb? 6 8Y)X(i>0ei^ auOevrri; 
i^{X(i)v, 6 xaTex(xv(i>, xapaY6VC{X6vc^ xaToc Tbv tcxov, au{xxapo{xapTupo6vT(«>v auTto tcO 
Te xaOY;YOU{x^vou tyj? ae^aa^xia^; {xovyj^ tou ip . . . xupou Itodvvcu, tou xpo^Spcu 
xai xpt{x{xtXY)p(cu, xupou BaatXetcu tcu Ap(^Y), tou {xaY^arpou xat xpt{x{xtXT;ptGu 

Tou Ata(3cXoY6pY), tou xpoeSpou xat xpcvcY)TCu tou KXa5o , tou {xaY^orpou 

xupou KtovcTavTivou Tou Bc^pT^Tj, Tou atoxapc xupcu re(i)pY(ou tou Toup- 

{xdpxcu, Tou {xovaxou MeXeT(cu xai xaOrjYCU{X6vou tyj<; uxepaY^a^ 0eoT6xou tt;; 
'Aet^p^TCu, xai twv xipt^ x***p^**^^ xdvT(ov, 5td tc eTvat toutcv I^w iva- 
Ypa^Y)(; xai dxb tyj^; ppuaecjq auTYJ^; ty)(; auvopo6aYj(; Ta Sixata ty)? {xeTpcxcXsto; 
xat Tou x<*>P^'o^ upLwv xai tou xpca^rcetcu {xcu tcu 2e{xxt6vou, a^' \<^ tc toicut:v 
e^epxsTai tjStop xat (xpxt tou br^o xaXatou 5e3Y){xoateu{x^cu (xuX(i)vo^ xaTO^^Tr^J^a;} 97 

£•!; 5v cuis u[JL£t^ a|Ji^t^oX(or; etxsTe, az outcO 8s xai sxl toT? IpirpocOsv tou 
TciouTou {a6a(i>vo(;, t8to)v w^ 5t'. to "^epb* wg wpb^ to aX-ffivy auTbv aweixacavTO? 
;jl:u, ^' exeCvou 5e xat ei; tt;v xoXtv xptiJLVY3lIo(Ji.6Vou xa: ijly) ex^vTwv up.(i)V 
:c':v avaXa^ecOat touto ei^ tc •rcoTtl^eiv a xpoetpr^Tai TOicta, icaOu)^ h.izaXai 
£ty£T6 TJi:ov, xat Tt;v Toca*>n;v d^txtav irAYipo^oprjOevTe^ xat {x^fyis. ev toT^ 
::pmtxoT^ tou 8r,|JWffiou ^j Tf^^ avaYpa^tj»; eupwv tov toioutov (jLuXtova TeXouVTa 
::, TTopeuOu^ TrpoaiTa^e yaKaG^^vai auTOV ex PaOpwv auTwv, to 5e 55u)p onzo 
:by xaXacbv xat BeBrjjJLoaieuiJiivov (jiuXcova, IvOa xat Tt)v TcaXatav vojjltjv eixeTS, 
pitToxeTeuca , wore Ix^'^ ^i**^ '^i^ tcutou xP^^^'' *^*^^ "^'^ AxwXutov xal dtp- 
oektv Tot Tzoxa[kia yjuipoi^ia uijmSv (li)? IxiraXaf toutou ^ap xdpi^ xat 3i' ^^- 
fpa^u xat evuTCOYpa^ou icpaxTixou wapeSoO»; u[aTv t^ tou TOtouTou &5aTo; dwa- 
cr!peTo? vofJiYj xai y^pffGi^. icept Se twv Xoiicwv xaivoTO{jLt<i)v, civ eXe^eTe uxo- 
7ri;vai, Ififpa^ov twv toioutwv toO xoaou xat twv y^p^^^m^ xaO' Saou^ TauTa 
(csTUYjTe, Tw oliO^vTT) TQpLwv T(o xaTexavd) ext$e$(il>xaTe. xspi S)V xal Iyyp^^ov 
kSfaffiv TYJ^; xptaeux; auTOu evexeipYjae TauTa ouTcoai xeptixoujav • 

f «Kat auOt? xaTa Ta ev [xe(j(i) wpoa^tcpiaOevTa toT^ exoCxoi^ tou x^P^^^ 
Mdvtxo^, fi)CT6 6YYpdt9<t)<; i^[JlXv xapaoTYjaat, fi? uxeoTYjcav xatvoTO|jL{a^ ex tyj? 
xop' ouTOu Tcu uBaToq Tou xapa 'AxtXXiou tcu Aijjlsvitou xoTexofJLevou, i^X^^®~ 
piivcu T6 xat |JLY) cuYX^poypLevou xaTapSeuetv Tai; ap(«)ct|jL0U(; auTwv yjuipa^ xai tou? 
ijjL-eXwvac, eYYpa^w? fe ixOscOai xat tou<; xaipou^ twv xatvoTojJttciiv, xap6CTY)cav 
Tw dixacTr|p{(i) ot Meytxt^oTai, ou|jLxaptCTa[jLevov aircoT^ IXovTe^ xat Tbv Ai[jteviTr^v 
WxtT.Xtov, xai St' tx6TY)p{ou auTwv i-^patfidq Ta^ xaivoTO[JL{a<;, St^ ouTOt icflcOotev, 
•apa T(i eYYpa?<i> exO^[A6vot xal tou? xaipou^ twv xatvoTO[JLt(ii)v ev auTw 5ta- 
^a^i^iCavre^ i^|jlTv Ivs^a^/Yjca^/, Sxep xat uxavaYv^ocOev xap' i^ijlwv (bp{cOY) TpeT^ 
£xX£")(^vai dtv^pa^ dicb twv tw 'AxiXXiw dvOtcTa[jLiv(«)v xai ev x^P^'^ 9^povT6? 
:b rop' auT(ov YSY^^^? IyyP*90v e7co[JL(ocac0at |jly) xaTd Tt Sta^^e^cacOat Ix twv 
"w eYYP^f*!' dvaTaTTO[JLeva)v, [jLi^Te [jlyjv wept t>J(; Tuoc^Tr^TO? twv JexaeTcra evt- 
auTwv (jitxpov Tt tl^euBet? dva5e{xvucOat xai euOuvOijvat, vo[JLt[JL(«); tcv At[JL€v{TY)v 
'AytXwXtcv TYJ? T(5v dpLxeXoi^vu^v ^XaPYjq xat XupLr,^ tyj? dpo)c{[xou y^? auTwv. tyj 
fntpiJeT itaTt^xi^cet twv icXYjcta^6vT(«)v yjb}pi()>v auToT; twv eictcTr^[ji.(i)V(i)V 3'.aTt[JL(i)- 
;«A6w,<;' [JLYjvi auYOucTo) ta', tvStxciwvo? la'. 'O xaTeTcdv^o 5t' otxe{(«)v 
«'JTou Ypa[X[JLdT(ov. * f O?jt(0(; oi5v tyj? dicoijdced); Bte^ioucr^^;, e^eXOovTtov i^^xwv 
a"b xb BtxacTYjpiov tw icepKovu^xo) vaw twv 'Ayiwv IldvTCJV tyjc [xr^Tpwc^Xea)? 
y.x:£Xd3o[xev oi ^xoTepoi xpbq to Y^vecOat xaT(3t ty)v tou auO^VTOu ilj[X(i5v xp{ctv. 
iv^pwv otiv Twv cpiXoxptcT(«)v xai etpYjvoTCOtwv 6up60evT(«)v oux eTacav Tfj[xd<; lico[x6- 

7 98 

ffaaOat xal leax; 8ox.t[i.aa6£VT(ov twv ^TQjxtwv, wv t£ xaTa tcoXu El^Y)|xtci)OYjT£ ex 
Tijq ToO uSoTO^ xaToxpaTn^aeo)^, exopu^wOtjaav ei; xoXXa. xai 8ta to OeX^cat 
ujJLa^ xaBapa)^; StaXuOijvai [/.£t' epLOj Bta jjLectTia;, w? eipYjTai, twv avaYeYpaiJL- 
|ji.ev(i)v dvSpwv icavTa TCapa8pa|ji.6vT£<; fjpeTCaaaOe Xa^stv ai: efJiou xora TeXeiav 
StaXuatv xat aujjLPtPaaiv ^puaa 8ta ^apdYiJLaTo; vojJL(apLaTa OeoToxia XiTpa? Suc, 
&aTtva^ 5y] xai dxcBou; u|jlTv ev |jLia xaTaPoXtj ttjv ai^fjLepcv, ^Tt? eaTtv eixoarrj 
icepLunj Tou auYOuaTou [JL'^vb; ttJ(; TCapouoTit; la' ivStxTiwvc^, ew' 5tj/ei xat ropouaia 
Twv uTUOYpa^evTiov fjtapTjpwv TeXeicac; xat xaOapw<; xal dveu Ttvb^ ^ceptepYta; tj 
^aBtoupYiaq StaXuOeli; fJieO' ufjLwv xat (jLr^§e}JLtav xiVTiatv i) dyw^rtv S^rwv jJLeO* ufjtwv 
ij Tou 5Xou fjLepou? upLuiv, dXXd TeXetcot; i%\ Tuaat toi? xaT* epLOu xtvYjOeTai Bia- 
XuOei? xat xaTa tuoXXyJv jxou dp^oxetov tyjv xoTa^oXvjv twv 860 OeoToxtoiv XtTpwv 
^pb^ ufjLdc; TCOiTjad{xevo^ au[x^<i>v(5, [wza xai dxoutXtavfj^ eTcepojTi^aed)^ xat dxefx-* 
irrrjXaT((»>vo<; vojxcu arcpYeiv xai ejxjx^vetv tyj dYdmfj xai StaXuaet, f^ SieXuOYjjXcv 
exdTepot. 8tb xat dafaX{?ofxat, toq ewuep i7:o tou TuapdvTOs; xiVYjatv 9i dYcjvYjv 
auTbq 9j To [xepoq (xou ^ Tt^ t(j)v xXrjpov6[X(i)v [xcu xoO' u[X(ii)v Tcoii^aaaOai ^copaOd), 
xai ou xaX(5<; xai xaOapoji; SteXuOYjv OT^jxepov [xeO' u[x(ii>v, dvaxaXou[xevoq BYjOev tcv 
xaOatpe^evTa [xuX<it>va 9j Tb 58(i)p to 8td TupaxTtxou icapaSoO^v u[xTv i) Ta xoTaJXr,- 
OevTa vo[xta[xaTa eTcl 8taX6aet, Td; 860 SYjXovoTt X{Tpa<;, i^ '^cepi xatvoTO[xt(»)v Ttvcov 
xat e568(«>v ou[xPYjao[xev(i)v u[xtv SijOev e^ aiTia<; e[x^<; xat irpb<; dfop[xd; Ttva; 
xat dvTiOeaet^ -JcoTe twv xatpcav x*«>P^i<^*«> ^ xax(*)aa> u[xd^ ■IS Ttva twv izh tcu 
oXou [xepou<; u[xa)v 9) twv :ca{B(i)v, xat ei^ StxaaTKJpiov xai 6/XYjaet<; iXx6a(«) iv 
oloBiiTtat xaivoTO[x{ai<; xai xaTaTpt^ai^ luoteTv extxetpi^ao) xoTe tcov xatp<ov [xexft 
xal Tou Tux6vToq, [XYj [x6vov Tb ex Oeou x<XT<zxpt[xa e7CtC7cdao[xat xai [Ta^] dpd<; TCdvTcav 
T(ov dY{(i)V xat To dvdOe[xa, dXXd xat ev to) [xyj etaaxoueaOa{ [xe ?;apd Td)v v6(x<i)v 
eiq ei Tt dv xai XeYc»), Tuapdaxo* drevTeuOev irpb; u[xd^ X^P^'' 7upoaTi[xou ex au[x- 
9(ovou xat e7uep(i)Ti^aeb>^ XP^^^ vo[x{aixaTa XtTpa; OeoTOx^ou? ^peT?, izphq §e to 
PaatXtxbv Peartdptov to Tp{Tov to6t(i>v 7cpb<; 8e xat Ta? xa'.voTO[xta<; Td? dwapiO- 
[xrjOe{aa(;, icept 2)v xat 8teX60Yjv [xeO' ufxwv xai Ta6Ta<; dau[XTCaO(i)<; d7caiTo6[xevcc 
[XYj3£(x{av I^Ci) dTub v6[xou poi^Oetav Tb a6voXov. eTt Se xat touto ItA t^ icapoucY; 
8taX6aet T^peTtad[XYjv au[x9(i>vii)aa^ [xeO' uixwv, tva tyjv dvi^xouaav exTaYYjv wdaav 
Ttov xtvr|Oetab)v uTcoOeae^ov Tcap* u[xo)v xaT' e(xou, Tcepl a)v xat 8teX60Yj(xev, ooitc; 
7capda/(i) otxoOev (xou u^xwv dxaTa^r^TT^Tcav xal d(^Yj[xt(«>v StaTYjprjOevTtov TcavTdiraciv. 
eypd^Yj 8td )fetpb<; Ntxt^Ta Btax6vou, XoyoO^tou ttjc; dYtwTdTr^q [xr^Tpo- 
7c6Xe(o^ xat vo(Xtxou tou Xdv8axo<;, tou KovT6pYj, [XYjvt auYo6aT(») xe', 
tvStxTttovo^ ta', iTou<: ^cr/xg', 7capoua{a twv uicoYpa©€VT(i)v (xapT6p(i)v. f 99 

f Al 'JTZO^pOLfOLl TWV [AapTUpODV f. 

•j- KaXXivixo^y tepeuq xat axsuo^uXa^ t»)^ {jLVjTpo^oXecoq, xapY}p.( 
ei;l Ti^ 7apo6aY] xaOapa 3(aX67st xal tri ^oaet tcov Buo XiTpcov Oeo- 
Tsxiwv, 6? TO u^o^ ByjXoT, xal {xapTupwv uxiypa^J^a f. 

■}• AiQ{jLi^Tpto^, euTeXrj^; tepelx; xai SeuTepeOwv ttj^ {jLT]Tpo:c6Xe(i)(;, 
irdpeipLi eTci Ti) xapoucTY) xaOapa ^taXudet xat ty) Sccet Td)v $60 XtTpcov 
OsoTOXtwv, w^ To S90? StiXoT, xai {jiapTupwv uxeYpad;a f. 

f NixT^Tag, euTeXtj? tepeu^ 6 tou 2xeuo!p6Xaxo(;, wapeiixt eTCi tyJ 
:;apouaY2 xaOapa StaXuaet xat ty] $6aet tcov Suo OeoToxtijv XtTpiov, 
b)q To Ofo^ Sy^XoT, xat |jLapTupa)v btzi^fpa^a -j*. 

f AYjtJLi^Tpto^ va6xXY]po^ 6 Ko(XY)Ta(; xorpetpit eict ty) ^apouaY] xa- 
Oapa $taX6ae( xat ty] 86aet tcov $60 OeoToxto^v XtTpcov, iac to O^o^ 
Sr^XoT, xal [JiapTupwv uiciYp*1'* t* 

f NtxT^Taq, euTeXt}^ Btaxovo^, XoyoObty)^ tyj? a^niixd^zrt^ jxYjTpo- 
zcXeu)^ xat vo}xtxb<; tou XavSaxo^, 5 tou KovTOpY) xal auToq au(x- 
jiapTupwv ^Ypotj/a xat (itci^^pa^a f. 

f Tb «apbv Tcov T(o dfx^aviaOevTt jxot TcpcoTOT^Tco) TraXatco j^apTtw 
avTi^aX(j)v xai tact^cv eupcov \)i:i-^pa^a [XY)vt iouvio) a, iQ(xepa 0', ^v- 
BtXT(a)Vo^ i', Itou^ gt}'' t- 

t [lauXog, TaTcetvbq ^Tciaxoico^ ty)^ OeoacocTou x6Xea)^ Kvcoaaou 
"JStoi tou Xa^Jaxo? t* 

Eocemplar diart, Flor. nro 87. XXIV. Sine anno et mense. 

Ifnperator loannes Oomnenus confirmat exempttonem navis peculiaris monaaterii 
a tributis tt donationes factaa coenobio ab imperatore Alexio I. Comneno, donatque 
ei alteros centum modios frumenti e vectigalibus insuJae Cretae. 

t "Ef Oy) jx^v 6 a5tO(xaxaptoTO(; xat dci$t(xo^ ^aiXe6<;, auOevTYj; xat 7caTY)p 
TYJ? &aatXeia? (xou, e§ atTi^jceo)^ tou ev (xaxap{(X ty) 'kii^ei tyjv ^wyjv exixeTpY^- 
aavTC^ Tt(xi(i)TiTou exeivou (xovajrou xal TQffuxacTou, xupou XptcrcoSouXou tou Aa- 
TpT;vou, 8(i)pi^9aoOat ty) xaTOt tyjv vTjGOv naT(xcv aveYspOefcY) Tcap' exeivcu (xovy) 
«etav ^^ouaoeta? tcXoicu iStcxTi^TOu, /(opi^joedx; (i.o3{(i)v TCe^/Taxoo(o)v (xtxpw 
^Xeov ^ eXaooov, 6oTe 8ta toutou (xev toc xpetto^Y) ToTq (xovaxoT<; 8taxo(xiljeo0at. 
auTc 5^ TO 'jcXoTov ijjefXet (i-TcoicX^etv, IvOa ?y) xat OTe toTc p.ovaxoTc PouXy)t6v, 7* 


100 

eXq 16 Ta vrt^ ^wa^ iJLepr, xai xa eoTwepia, sti Se /.at eiq xaq aica^/rojrij vifjocy;, 
xai xa )rp£t<*>^ 'fot? fjiovaj^o^ sjjLropeuoiJLevov, ei? tou^ i5^(; SrcavTa? xal Bltjvs- 
)ceT(; yipo^oii^ ocko TcavTo^ tou eTDQpeaoTouJjq eTrefji^aivovTO^ e^ouaaeueoOai auva[ji2 
ToTq ev to6t({) ejjLicX^ouai xal TCaot}^ exirjpeta? xa: Affapeia^ avcdTaTO) Bia^uXafT- 
TeoOat xai [JL^fyie izpo^ pieTaxc[JL(§Y;v Toi>v XP^'^^<^>^ ^^^ ^^^ '^ ^aoiXeta (xs-j 
avoY^taioTiTwv -rcap' ouTtvodoiSv dbwOOTeXXeaOai, jjLTjTe pLtjv e{j.pXT5ffet xoxxou f^ ouvw- 
vfj<; tj oTpaJo^uX^? f^ YPp^zou etaaYWY^? ^i dtXXrj tivI avaYxaiOTaTrj XeiTOupvia 
^apuveaOai, aXX' eXeuOepov wavToOev SiaTYjpeTaOat Tcaori? xai TcovToCa^ ^rr^peiac; 
aYYapeia? Te xat xaxa)aea)<;. xat tou Tr^vixaijTa xpdaTO)^ aveYepOevro? xXcioj 
xai Tw XP^^V xaXaewO^vTO? xat x(v36vo) iceptireaeTv xtvBuveuovTO^ 9) vauoqfiu) 
tafc)^ TceptxiiTTOVTO? ^i) xat deXX<«)^ axoXXu|jL6vou e^eTvat toT^ [jLOvaxoT? ^Tepov ovr' 
exetvou xXoTov avaxaivi^eiv, vfiq auTij^ tuyx^vov x<*>p^i^£<*>^ ^«i "^^ f^? ^5>toua- 
aeCa^ exaxoXauov * xat {jltj xpoaaxa^ tov dvaxatvtafJLbv tou toio^tou xXoCou xai 
Ttjv TouTOu e5xouaae(av auToTi; exxcopTjOijvat , dXX* 6<jfltxt<; tu) /p^vw Jia^OopeiT; 
i) vouaYCb) Ttvt xeptxeaot i) xat oXXb)^ dx(i>Xe(a xapa8o0e{Y]. xat TOiaunQ {lev 
i^ xepi TT}^ i^xouaae^a^ tou xXoiou xat tcov ev auTo) i(iLxXe6vT(i)v iyLyijijipTfiiq ei(; 
.Tbv dxavTa aiGjva 8id tou xpoexTeOevTO? XP^^^P®^^*^^®^ X6yow xe^iXoTCjJLYjTai, 
xaOci)^ SiJTa aa^eoTepov if) ev exetvcj) YP*?^ xapCaTYjat. exet Be (jLeTa tov aepi- 
ajJLiov exeTvov fjLovaxbv xai i^auxaaTTJv, xupbv XptaT68ouXov tov AaTpYjv6v, xat tov 
(jLeT* exeTvov tyj TauTYj [JLOvij ^vaaxnjaavTa Ti|JLt(»)TaTov [jL0vax6v, iMph^i 'I^ooyj^ 
Tbv 'laa^TYjv, ol tout(i)v (jLaOYjTat xai [jLova!JovTe<;, evjsta twv xP^^^^v xai xpb^ 
TO I^YJv dvaYxaitov outoT? auvex6[jLevot, tw Tpta[xaxapiaT(i) auOdvTYj xat xaTpl tyj; 
^aatXefa^ [xou [JLeTa Xt*:apaq Sei^aed)^ xpoaSe3pa[JLi^xaat, Tuxo^O^vat Te toutoic 
Ta xpb? JtoTpo^^jv i^ri^awxo^ xat '/^Dao^ouWo'^ atYt^XXiov dxetXi^^aat tou Oeoae- 
^ou^ xpaTou^ Ixeivou, tuxouv eTYjatd)^ St^oaOat TouTOtc, [^exptq dv T68e Tb xep{- 
Yetov auveon^xot, a(TOu [jl^v [jloSiou^ Tptaxoa^out;, vo[x(a[JtaTa 3e etxoatTeaaapa 
xo[xvYjvdTa OeoTOxta xapd Tb)v xaTd xatpou^ Souxo^v KpY^TYji;, Td vuv 3e xat tyj 
3aatXe(a [xou xpoaeX06vTe(;, ixt^e^auoOYjvai Ta xpoexTeOevTa S6o yjpuao^Xka 
8t' eYYpd^oy airnj^ xpooTdYfxaTO? Oep[xa)^ Ta6TYjv xoTeBuad^XYjaav, i% PaaiXeta 
[xou eu[xevd)<; tyjv to6t(i)v atTrjatv xpoaYjxa[xivYj, to xapbv xp^^^^ouXXov otY^XXtov 
auToT^ ^xe^pd^euae^ St' ou extxupoT Td toT^ pYjOeTat [xovaxoT^ xoptaOevTa ^uo, 
xaOa ^eSi^Xd^Tat, xp^^PouXXa, Oeaxil^ei Te to Ps^atov TauTa xai ivepYOV onzo- 
^epeaOat, xal xapaxeXeueTat d$tax6x<«); et^ tou^ I^yj^ dxovTa^ xai BtYjvexeTc 
Xp6vsu^ lxaxoXa6etv Toug [xovaxou^ xaOapa)^ tyj^ Te tou xXo(ou e^uaaeia; xai tyj<; 
dTT^a^a^; xal dvuoTepi^Tou T(ov Tux(oOevT(i)v auTOic dxoXi^tl/eo)^ xorrd Td^ xepiXi^,d/etq 101 

y.x\ 8ifyi(JL£t< twv 'xpc^iyo^foxta^fy w; siptjTai, '/puffo^o6XX(i>v. rpoffTtOrjJt Ss t^ 

^29!Xe(a [xo'j Tci^ icpoTui7a>6etGi Tptoexoa{oi; [xo^toc; toj ctTCU xal toi^ elxoffi 

::p's; Totq T6ffaapat fteoTOxici; xcfjLVTjVaTci^ vofJLiafjLaatv STepou^ citou fi.o8tou^ 

sxorbv u)^ vscv outoT^ 9tXoT{[jLT,|xa. xai Biopt^eTat Bt8oc6at Tcpbq to [t.ipoq Tij^ 

fiov^^ avsYxpaTT^jTw; xai dnrcptXetxTco^, 5ixa t6 spoaTa^ew^ iTspa^ ^) uxo(jLvi{ae<i)^, 

ir* opx^i^ "^i^ irapouori^ 8u)3exaTrj^ ivBtxTtwvo; xat [Liy^i^ 3v 6 luapwv 

^.spxotT) atfaiv icapa Tdjv xora xatpou; Souxo)v Kpi^(; oicb t(5v 66sv8i^T;oTe 

zip xiTcov etao3ta2^o(xeva>v xpoaoitccov tou 8ir]fJL07{ou ex tou xiorpou tou Xav- 

Txxci; vsvvtjfjLaTwv xal vo[xt9[jLaT(i)v tcu; TSTpaxoa{ou; [jlc8{ou^ tou oitou xai 

T2 etxoaiTsaaopa deoTOx^a vo[JL{a[iLaTa, e^xouaaeusoOat Ik xat Tb icXolov dmb 

xaccijv [ibf xat T(it>v a/.Xiov eTnrjpstoiv, xatvoTO[JLi6)v ts xat 2[Y)[jLt(oae(i)v xaTot tvjv 

"spi/.t;(J<iv xai $uva[jLtv tou xpoexTeO^vTC^, u>c BtsiXirjTCTat, jrpuaoPouXXou X6you 

dri Ttj TouTOu s^xouoaeta aSiaartxTb);, aXXa (xt;v xai e? auT^g t^; tou avTtvaOXou 

lizz(dq uxipTspov 8taTT]peTc6at elq tcv SicavTa aidjva. e^' <a xat ou8^ Soaet dvTi- 

vouXou OTci Ye tou vuv uiroreOi^iaeTat , oure yLT^v dtBetav S^et. Tt; twv e-piexet- 

ptqjLevcov Td^ Toiv dvTtvauX(i>v dicatTi^iaet; sTctl^TjTetv uicsp tou uXc{cu dicb tcu 

ftspou; Ttj; (Jtovij; dvTtvauXov 9^ SxXirjatv otavBrjTtva toT? [xovaxot^ ivexsv to6tou 

CTrivetv tj auToi^ toT<; sv tout(i> vauTtXeuo(xdvot? • au[X7ca6eT y«P t% ^aatXeia (xou 

Tc ursp Tou icXo{ou TOUTOU d^/TJxov Tw 3t][xoa{(i> dicav ivT^vauXcv, xai euBoxeT touto 

[Asv e^ Tb Sttjvexe^ (xevetv dve{axpaxTOv^ 8dxsa6a{ Se xat tcT^ t2(; dxair/iast^ 

Twv dvTtva6Xct)v sYxexstpta[xsvoi^, [xt;8svb^ twv dxavT(ov sz'd3s{a<; sxovto; Tpb? 

i6eTr,atv 5X(o; x^^^ptjaat twv sv tw icapivTt y^poao^cjWid aiYtXX{(o 8'.(opta[xsv(ov* 

£X' TOUT<o vdp xal otxstoxe{p(o^ icapd Ttj(; ^aatXs^ai; (xou urcsYpi^t) xat ouvr|6(0(; 

ii:iffT(o6t; xat ^';cs866t) f. 

Archetyp. chart. Desunt annusy mensls, indictio et subscriptio. Flor, nro 15. 
Extant in tahuUtrio monasterii etiam quattuor exemplaria, 16 — /7 (sTepa xp(o- 
TSTjTca ^xovTa to xav{xX(0|xa Flor.), nro 18 iTepov S[xotcv scriptum [xtjvt lou- 
a((i), tv8. t^'. 8td Tou "^paiLikmtJOii Itodwou. exavtxX(o6r| jcapd tou exi tou xa- 
vixXe{ou, nro 19^ exemplar recens, scriptvm manu Nicephoriy chartophylacis Cretae. 
Tabvla valde est suspecta. Temporibus loannis Comneni (16. augusti 1111 — 18. 
aprilis 1143) anni 1119 et 1134 habent ind. XII. 

XXV. 6640-1132, mense augusto, ind. XI (?). 

Patriarcha loannes IX Agapetus confirmat monasterium esse liberum et statiropegium, 
f 'l(odvvr|^, eXe(p 9eou dpxtez^axoxo^ KcovcTavTtvouTccXe^o^, 
Ne«; T(0(xt3?, xat otxou[X6vtxbq xaTptdp/t;? f. 102 

f 'EosTjCS %a\ iroXet TcoXXaxig oti ixaXwxa TSTei/ic[/ivY) xaXco^ xal luavxoiai? 
T^c^aXiaii.evY) xavxoxcGev STCaXSeori xat Ttvo^ oXXou TrpoTetyriGjxaTO^; e^coOev itai 
SeuT^pou xaXiv otovei TcpoTwpYcojAaTo;, oux w? exta^aXto^ ^X^'^^ **'^ dvtoxupw; 
Tou; xp(i>Tot(; ex,etvstq (jLOvot^; epufxaatv, ouS' o); dxooo^eTv exetOev dBuvarouoT) 
Tou^ e-jcejJL^atvetv eOiXovTa^, dXX' u); dv xou xat auTSj? icpca^oX^; evavrio^ %a*. 
TcoXefxtxi]^ wavToia^ extxeipi^j^sc*)^ eqdvTYj^ xdvTY) xai dvb>Tep<o StafuXarcotTO, tg) 
Twv 6xupo)[jLdT(ii)v StTTO) To TTj(; dX(«)Gre(o^ £[)3xep irpcopcojJLevY) dv^XxtffTOv. crjlk 
TYJ xaTd TTjV VYjaov YO^JV ridTfJLOv StoxetfJLevt) ffePaffixia [jlovt) xai ex' 6v6|jLaTt tsO 
TQYowcTjfJLSVOu jjLaOiQTou xal xapO^vou l(odwou tou GeoX^vou xai ISpufjL^'») xai Tt- 
(jL(0|JLevY), (j)? eTcl dyxupa; ffaOpd<; Td tt)^ xot' auTY)v aaXeuoioY)? ica^;To{a^ eXsu- 
Oepta^;, xai tou xapovTo; eSeY^ae ty;c if)jjL(ov (jieTpt^nQToq uTcofjLvi^iJLaTo; " xp6ffecTi 
'^ap Ta6TY) XoYO^ •/^pxico^ouWo^ tcu sv (jLoxapia ty) Xi^iS^t yeYOVOTo? ^aatXeco; 
i^i|jL(ov xat xaTpb^ tou OeooTSfOu^ i^[jl(ov auTOXpoTOpo^, tou dotSi[JLOu 8Y)XaBY) xupoO 
'AXs^tou Tou KopLVYjvou, ou ^actXtx^? [jl6vov xat ravTOia^; aexpeTtxYj? tyjv 5Xr|V 
VYjaov Ta^TTjV drcaXXdTT^ov /etpb? xai [jl6v(o toutyjv xaOtep(ov .tw Oe<o xai tw 
ev TY) [JLOVY^ TtpL(0[jLdv(}), dXXd xai auToSeaxoTOv xai auT^5ouoiov owt^v i^ dsl 
auvTY)peTaOai eYxeXeu^iJLevot; xai [JLY)5evi xpoat&x^o xaO' olovSijTtva Tpowov 6xioa- 
BvjTwOTe xaOuxdYeaOat, dXX' ev Ttdaiv exeiv to dXeuO^piov, ^q auTi; exeiVY) if ^r^- 
OeTaa )rpua63ouXXo(; YP*?^ BiaTdrTeTat, Yjxep 6 Ivtu)^(ov xXet^vojv ou SeYjOT^aeTai 
'k6-^id^ Tzpoq TO xal Tov Tp6xov TYji; dXeuOep{a<; [JLaOetv, olo; dpa TauTY) Se$(j[>pY)Tat, 
(i)<; dvaxp(OTY;p(aaTO^ xavTeXw^;, (Ix; icavTi ?:poa(i)7:(o dpyovTixw, ixxXY)ataaTtx(j) ts 
xai iSi(OTtx(o, Tcaaav djuoxXs{(ov Oupov xovTb? 5txa{ou sv ty) [xovyj. iwt toiout^o 
Youv o&T(o^ da^aXsT Oe[jLeXi(p vfiq 8Y)X(o0e{sY)(; T^5paa[jLevr|q [Jlcvyj?, eiJLeXYjae tcT; 
ev auTY) [xovaxoT<;, xpbi; xXe{ovd Te tout(ov da^dXe tov xai ty)? [JLOV^q ^uXoxyjv 
xai auvTYJpYjatv xai Tb dveiCTQp^oaTOv dic6 Te twv xaTd t6xov icap' i^[jl(ov dxoareX- 
Xo[JLev(ov e^dpx^ov xai TcavTo; eT^pou •jrpoa^oTCOu, ty) t^ixwv -jcpoasXOsTv [xsTptoTYjTi 
xai (b? BeuT^pco eictTetyrta[xaT{ Te xai cxup(0[xaTi to) 7cap6vTt auTYjc; u7C0|xviQ[X(r:t 
Td T^; 7cavTeXou<; IXeuOep{a(; xa: TcdXtv ty) x(Xt* autou^ eBpdaat [xovy), xai TcioY)^ 
7cpoaSox(0[xevY;^ 10(05 dTcaXXd^at ^auTOv e7CY;ps{a<; ts xai oxXi^ae^o^. ic(o? oi5v oux 
eSet TY) TouT(ov xai iQ|xd<; atTTiaet TcpooxeTv, xai dvSpwv [x6v(o 2^(i)vtcov Osw 
Btxaiav out(o xai su/epY^ da|j.ev(0(; exicepdvat d^{(oatv, ouSev dXXo xat tots dv- 
Ttxpu? aiTOU[x^V(ov Xapeiv 9) al>Tb OTcep exouai; to{vuv xai 8topttI6[xeOa TcdvTa Ta 
TY) xpyaopouXX(o §tetXY)[X[xeva Ypa^Y) oux €7ci tcT^ (xXXoiq -[x^vov toT? six^epo- 
[x^voiq TauTT) 7cpoa(07CC';, dXXd ys S9' r<[xTv auToT^, 7cdvT(oq Se xat toT^ xorci 
xatpou; eao|xsvot5 dxoXo60(O(; dYtcoTaTot^; 7caTpidp/at; tc dppa^^^; xexTYjcOat xai 103 

ajjLcTiirwoTov • cu$£v y^P aX/.o cuJe eauxoi^ xal xoTq |A66' if}|^.a(; ev tyj roXXaxtq 

pr,(jL0V£i>6£iTyj 106^7) OzoXet-KoiAsOa ae^affjJLia p.ov7), dtXX' 9^ plovtjV ty)v ava^opav 

TsO iv6{j,aT0^, B(a to xal apxi^Bev to tou xaTa xatpou^ xaTpiap/ou a^fo^ipevbax 

:vopia, (b^ xat tel Tzaxpiaipyjyfo ffTaupowr,Yiw xii^ fAO*/f|? dv£Yr,Yepjievrj; • et y^P 

xji ouTb TCUTO T:apa twv [jiovax(i!)v ev tw |;.€Gni) xexatvoTOfAY^Tat, wottn)^ dxtffxoTnjq 

5:6sB6^(i)v £v Tai^ Oeiat^ lepoTeXeortat^ [A';Y]fj[Aveu6vTh>v, 6apprj9avT(i)v xat touto 

zziff^ai Tfi Toii xP'^®3ouXXou Xcyou YP^fli? aXXa iriXtv diopOou(jiiviQ to y^YOv^? 

t; ixsTptoTri^ i^tJicov Sta to irpcg {jLY;SepLiav xai touto ^r,[>.i(x^ 9i pXiPrjV tyj^ fjiovijg 

i^opov, Stoptl^eTat 8ta tou Trap6vToq e^ffpa^ou ava{jL^iP6X(i)? ev ty) [jlovy) to tou 

:uTa xatpou^ Tcorptdtpyrou dtvaf^p£90at 5vop.a, (jly)$£v de ti ?cpO(7£tvat aOt(d ^TCt 

Tfi (jioyj) otovdY)xoTouv a/%Xo 3(xatov, iroXX(^ 3^ Si^?:ou eT^pct^ dp^tepeuotv 69' 

iawTou; 5^^^^ TOUTiqv exi/etpouat Bta to ev ty) xaT* outou^ evcpia TUYXovetv auTY)v 

cuceiJLta !cpbc tv)v (jlovt)v eceiTat y; i:ipo2o^, ou YtipoxovioLq 'fjipv^ dtax6v(i)v 9) 

rpea^uT£p(i)v, ou i:po^oXYJ; i^iY^u(jLdv(uv, ou ^puxixuiv 9faX(jLdT(a)v eTCiTr^pi^aeu);' et 

Ifap ouSe TOi^ TCOTptdpxat^ auTot^ ojv xat i^ dva^opd tou 6v6(jLaTO^ ^id t^^ )rpu- 

!is3ouX}.ou TauTY)^ TP*?^? eiciTeTpaircai, xavTeXou? iXeuOepta; tyjv (jLOvifjv d5to6cY); 

xal auTe^oufftcv TOurriV ^apoxeX^uo^xdvri^ £(vai xat auic$£oicoTOv, icoXX(p [JLdXXov 

ai/:oI;, oT^ xa; t^^ 'ip^yso^o^jKKOM ^iya YP^^? ouS^v €7:1 touty) i:p6c€aTt St- 

xaiov, oTe 8y) xat (x6v(i>v twv icaTpiapxtx(A>v 7:povc(jL{(i)v dpxouvT(«)v TOUTotq Tcpb? 

iT:oc6pY)ctv. fi^^cTat toivuv dx(i)XuT(i)^ T0T5 [jLOvaxoT? xat icap* 2) dv Po6X(i)VTai 

Ta^ lauToiv TcotetoOai xeipoTOvia^ xat xaO' ^auTOU? dvepyetv ty)v tou iv auToT^ 

rpccTOTOuvTO? xpoxetptctv. ei 3e y^ >tat t|;uxtxbv diciou^JiPa^ri c^dX^jLa twv exetc^ 

T.vi (jLetl^ovo^ ij xaTa tTiV tou xpoecTWTO^ toxuv 5e6[jLevov BicpOdiaedx;, tw icaTpt- 

ipyr^ Tcap' exeCvou xai ty)<; Xcitt^; dvev£xOi^a£Tat dS^X^^TiQTO^;. xdxeT £upT^a£i 

y.avcvtxr|V ty)v 3t6pO(i)a(V' £ici touto) ydp xat to icapbv uw6[jLVY)(JLa ty) auTOxe(p(}) 

t;(juuv u7coar|(jLaata xat Tf| $td (jloXi^3cu 0o6XXy) ^£^at(i)0£v £7C€S60y) toTi; (jLovaxoTq 

::pc<; da^dtXetov (jLY)vt auYOuaT(«), tvBtxTtwvo^; ta', 5T£t <sy}i^ f. 

•I- l(i)dvvY)^, 4X£({) 6£ou dpxteiciaxoTCo^ K(i)vaTavTtvouic6Xe(«>(;, Nea? 

T(ii)(jLr|? xai oixou(xevtxb? TcaTptdpxY);. f 

£?(2«Vi»7 J. Sakkelian in periodico : EuaffeXtxb^ Kripu^, Ann. VII. (1863) 
p. 318 — 321, partim ex archctypo, cuius prior para iniuria temporum periit, 
partim ex exemplari antiquo Flor. II. nro 18. Exemplarj quod servat principiumj 
est nro 19. Aliud exemplar, sauptum exeunte saeculo XVI a Nicephoro chartophy- 
lace Cretensi, primo magistro scholae Patmiae, Exempl. recentiora nro 20 et 21. 
Error est in indictione: annus 1132 hahet ind. decimam, non undecimam. 104 XXVI. (6653—1145), inense martio, ind. Vm. 

Imperaior Manuel Comnenus precantibus monachis confirmat exemptiones colo- 
norum monasterii in inaula Lero concessa^ ab Alexio I. Comneno, donatque d 

alios sex colonos exemptos a tributis. 

I. AeY]oi(; 06OXT(aTou jxovayroO xal xaGYjvoujjLevou xij^ [J^ov^; 
Tzphq tbv auTOXpfltTopa MavouYjX KopivrjVov. 

-j' ToXfJLOJVTe;; ot ava^iot xal euTsXei^ SouXoi tt}^ xpaTaca; xal a^ia^ ^a- 
aiXeia^ crou SeifxeSa, B^aicoTa i^jacjv Sr^ii' 6 ev PaaiXeuaiv aeffJLvrjaTO? paaiXsu: 
xat xaincoq T>;q Oeoate^ouc; xat ayia^ PaaiXeiai; aou, xupb; 'AXe^to^ 6 Koixvt;- 
v6^, ava(ji.a6(i)V tyjv xpoaoijaav i^fjiTv evSetav xat axoptav xat auTwv Toiv SvaYxaiwv 
uoTeprjatv, icavTOtd)^ e/eipaYWYet i^puz;, xat |xeTa twv aXXwv Ik Tcaaiijv eXet)|Ao- 
auvcov, a>v Tcpb; il;|JLa^ eveSet^aTo, xal e^xouaaetav Tcapoixcov SexaSuo eXeuO^puv 
Ts xai dtTeXtov xat i;.YjTe y^^ ^^''*^ ejf^vTwv, (XYJTe tou 5r,[ji.oaiou ^Suipi^iaaTO 
i^jjLtv, &aTe evotx(aat auTouq ev toT^; icpoaouatv i^|jlTv axtvi^^Tot? h tyj VTJaa) Aepvci), 
o^; xat evotxtaavT6(; xai jJLcXpt "^? Beupo xaTfyovTe^ uxepeuxojjieOa piev xai tc5 
aeifJivT^aTou xpaTOU^ ixeivou xai tyj^ 6eoaTe<pou<; ^aatXeia^; aou. ou [uyLpCiq Be 
xa6* SxaoTOv /povov oxXo6[ji.6vot Te xat 8taaet6|JL6vot xapa twv xaTa xaipou^ xpa- 
XT6p<ov TYj^ VYJaou SifjLou 8ta to [jl^ ^yjtw; dv to) vsvov^Tt i^jjtTv xapa tou ast- 
[jLvifjaTou Tcawicou tyj^ paatXeia<; oou XP^^^^^^^^^ atYtXXfw xepi tyj^ e^xouaaeiac 
Twv TOiouTwv <capo{xa)v l^euYapdTOU^; auTOU^; 6vo|JL0tl^6a6at, aXX' aicXwi; icapoixou; 
Tw xotvo) Xi{JLevt xat acoTYjpt xivTa)v twv x^tp^^Coixeva^v tw 6eoaT€f eT xpaTet t^; 
^aatXeta? aou, xpoaTp^x®(JLSv xat $e6fjLe6a -^v^its^on i^|jlTv T^jxtov xat xpooxuvYjTbv 
auTYJ<; xpoaTaYJxa, tou fi.Y)xdTt 3xXr^a{v Ttva u<p{aTaa6at xapa twv xpaxTopa^v rr^q 
2i(xou Ivexcv Toiv xpoa6vTa)v ifjjxTv §a)Bsxa xapo{xa)v lJeuYap<xTa)v. xpb? exi to6- 
Tot*; Sedfxe^a xai eta^Tt u^axXa^^YJvat tqjxTv tov eXeov Tf/^ jSaatXefa? cou xal 
Ppapeuaat i^jxTv xat ^Tdpoui; xapotxouq (^euYapccTCuq aTeXeT^, xat [xiJTe •pi>' i^'-^'' 
IX^vTa;, iXY^Te Tw 8r,[xoaia) xavTa)^; ex6Yva)a{xivou?, 5aou? ex 660u iiff^rfif^, u)aT£ 
ivotx{aat aUTOuc; ev TcTq ouaiv t^|xTv ouBajxtvoT^ lixivijTotc; ev tyj vt^oo) Aepvw, 
xat ou xaua6(xe6a xat auroi xotsTy xa6* exiaTr^v i^ixspav TptaaYtov uxep tyj*; PaaiXsia; 
aou xat 6ep(xa)^ auTYJ? uxepeuxea6at, ?i<; wq BouXot av^i^tot ToX|xY5aavTe<; e8eY56Y;;x£v f . ^ 

f A^Y)at? 6ecxT{aT0u (xovaxou euTeXou<; xat twv XotxiSv (xcvaxwv 
Twv iv TYJ JouXtx^ aou (XOVYJ TYJ dv tyJ VT^ao) ndTfxo) 3ouXa)v dva;ia)v. -j- 105 

II. AJfft? MavcjTjX KopiviQvsG a-jcoXuOstaa ewi tyj uTCOfJLVT^crsi BeoxTiaiou 

(Acvaxou xal xaBriYOupievou xij^ I^ovv]^. 

f A(i>peiTat i^ ^aaiXeta [aou Ttj xaO* 0[xa^ ae^aapita {jlov^ hit, tou TcapcvTO^ 
txjti;; -KpoaTOYjxaTO^, ov^iXkioi} toxov eicexeiv c^ei^XovTo;, exsxeiva Ti;<; twv 
::pcB<i>pv20^vTii>v auTT), (i>; 'jxe|Avi^jaaT6, 3u>$exa icop oixiov s^xouaae(a; '^rapa tou ev 
evcejst Ttj Xi^^et y€vo|xsvcu ^aatXeco; xai xawcou tyj; ^aatXeta; [xou xat eTepcjv 
i^ xapotxcov ^euYapoTtuv e^uaaeCav, i^eiX6vT(i>v xpoaxaOtaat ^^t Tctq Sta^epouat 
TajTV) xTi^(jLaat xoTa tv]v vijaov Aepvcv, eXeuOepo)v (xevTot xat a$h>pi^jT(i>v xat 
;jLY;5£vt 3rj|xoataxa> uxoxet[JLev(ov XetToupfTiH-aT^ ['•'^t^^ xpaxTtxoi? Te tou 8Y;[JLoatou 
zvaYeYpa[A[jL^v(i)v, [jLi^Te -piv 8T)[jioaiaxv;v xoTexovTOjv xat ^topiI^eTat e^xcuaaeueoOat 
xat Tcu; TocouTOu; l^ xapctxou; 2^euYapaTou; ti); TOiauTT]^ (J^ovi}; oltzo i:dar\q 
X2t xavTotaq $rj[jLoataxi]; eiazpa^eclx; Te xai dxatiYjaed);^ outou Te tou ^suyo- 
Kz^^.ou xat wavTOta; OLf(apiiaq vuv Te cuari; xat iq uoTepov e7ctvoTj0r|ao[JL£VY;; 
xzt xaTa TO xaOoXou tt)^ TOtauTr;; e^uaaeiaq xe^aXatov xat 'Tcapa (aovt;; tt;^ 
Tssouirj; (jlovt); Secxo^ecOat et; tcv at(J5va tcv ShcavTa ttJ e^JL^aveta xai (jlovt; 
Ti;; xopouaTiq Xuaed)^ tt)< ^aatXeCa^ (jlou, i^ xai TOt; xpoo^cpot^; aexpeToi^ xaTa- 
r:p(i)OY;aeTat xac ouOt; ovaaTpa^/iaeTat t(o [jLepet tt;; [Jlov^; et; da^aXetav, dpxetv 
ijsiAouaa xat dvTt xpuaoPcuXXou YP^f^? t- 

f T6' (JLTjvi (jLapT((i> tvStxTtwvo; T)' 8t' epuOp(ii)v YP«lA(JLdT(j)v Tou xpa- 
Tatcu xai i*{io\j r^^xwv 3^atXe(«>; xat i^ 5:d xT)pou auvY^OT;; a^paYU. f 

f ETxe S^ xai to* 8td tou IlexaYd^jJLevou 'I^odvvou* xai t6* xaT- 
ccxp(riOT; ev tw a6xp6T(j) tou [xeYdXou XcYaptaaToO xaTa (jLiJva dxpt- 
X:cv, tv§txTt(i>vo; T)'- 8id 6eoS(i)pou tou 2xov8(Xt). xal t6" xaTeaTpdi^OT) 
iv Tw aexpeT(i> tw eici Toiv otxetaxa>v (jlt)vs dicptXt(i) ivBtXTtwvo; t)' 
^ti lou T(i)[JLavdxT). xat t6' xaTeoTpcoOT) ev tw aexp6T(i) tou [JLeYdXou 
XcYaptaoTou twv euaYwv aexpeT(dv [jlt)vi iouv((«) tvStxTtd>vo<; t)', xat 
Tc- y.aTeaTp(«>OT) ^v tw aexpeT(}) t^? paatXixij? aaxeXXr|<; [JLT)vt iouvt(«) 
ivctxTtwvo^ T)'. xat t6* xaTeaTp(i>OT) ev tw aexpeT(i) twv stci twv PeoTta- 

p((i)V [JLT)Vt tOUVl(i) tvSlXTlWVO^ T)' 5td TOU Ko f 

f '0 xpiTT)g Tou PyjXou xat xciaCaTCjp BaatXeto^ 6 Oexo6XT)q to 
"apbv laov tw ^[jL^avtaO^VTc [jloi icpcoTOT^TCO) tadl^ov eupo^v utc^yP*^'* t- 

f *0 xptTT)(; Tou ^T^jXcu xat eict tou iwxo8p6[jLOU 'I(i)dvvT)<; 6 . . 
. . . ib Tcapbv laov tw e^JL^avtaOdvTt [jLOt xp(«)TCTU7:(«) ladCov eupo^v 
*^"£Ypa<|>a f. 

Exemplar. chart, Mar. II. nro 10. 106 XX VII. 6666 — 1157, die 23 luensis septeinbris, ind. VI. 

Testamentum ahbatia Theoctisti. 

f *0 euteXtjc; OsoxTtJTo^ jjiova^^b^ 6 zfi^ IlaTpLOu. 

f 'EicstBtJTrep avOpwxo^; fi)v xal auxbq Oflcvorov xaraxpcOet^, &ox6p ofi 
y.al -Kivreq ^^^''''1'^®'^ dtvOpwTOt ^ta ttjv T^q icpwTiQc; svroX^^ TCapapaatv [iJSy;] tc 
Xpewv dwoTtvvuw, ttjv OTijjxspov BsTv cirjOr^v jjitxpa Ttva wpocXaX^aat xat BtorjTrw- 
oao6at u{jliv [ToTq aYaTriQToTq ev xupCto dSeX^oTq] xai T^xvct^ jjiou, TcopovTo; T;By; 
xaT' euBox^av Oeou xat tou Oeo^tXsoTiTou e7ctox67cou Aspou [xupou KwvcTavrivou, 

] TcaTpixw? StaXej^Oijvat [ufjitv] •zoiq ^tXTaTOt?. dXX' e::£l 

e^aC^VY)^; rjxev ax; xX^ictyj^ 6 xav$a(JLdT(i>p OdvaTOc Tcpbc; f^jjta? xat t^v isyjjv 
xaOoTca^ e^exod/s xai t7;v ^wvyjv eTcscTrsOrjv, xai ou)r oT6^ ts ei|ji.t StapOpouv xaXwc 
Td XaXo6[JL6va ty)^ y^wtttj^; xal twv ^(oviQTtxcdV cpYdvwv tw o^oBpw icupeTw 
dOpO(i)TaTa ^puYevTwv, xXtjv dtXX' eTt tou vob^ ippo)p.evou Tu^xdvovTO^ xat twv 
^^pevwv |jLOu awwv xaOtaTajjievwv li.6Xpt t^? apTt &poiq^ xetpdffojxat w? olov t£ 
|;.ot eoTt 8td Ppa/ewv cjuvoTCTixwq Td xor' ejjLauTbv exOiaOat ujxtv, «oOetvoTaTct 
TcaTepet; xat d8eXa)o(. 

"Eywys Toivuv sTct vea £'Tt tt^ rjXtxta xat d-icaXij vouv so^ov exaTf^vai 
xooiJLou xat Piwoat [JLOvaxtxo)?, oicep Stj xat ox; d^ov [jLOt w^TcpaxTai, xai vr,q za- 
Tpt$o^ dxavaoTd? tyjv IlaXaioTfvYjv xaT^Xa^ov, ev yj xat -^ipovzi Tiva ev dpsTY; 
ptouvTa eupwv oux 6XtYov /pdvov SteTptd^a |xeT' auTou, tw auTou, u}Z Suvarcv, 
pouXiJIJLaTt .... dxoXouOwv 8td xuptov. Sid Zk taq twv ^apaxYjvcov exewc 
cuv6xeT<; 6<p6ooui; xai eTCYjpeia? twv exeTOev dicdpa<; izpbi; tov TcavooiwTOTOv [jlc- 
voxov, xupbv FewpYiov xat t^y^^P*^^®'^ '^? "^^"^^ '^j^ vijaov Kuwpov euaYeoTiTT^: 
[JL0V^<;, i\ xat KouT^ouPetviTou eTcovofJLdl^eTai, Std Taxeo<; efoiTYjca tyj^ dYoOt;; 
auTou [JL6 fvj[jLYjq auv(i)OYjad(nj<;. to6tou hk [JLeT* ou tcoXu icpb^ x6piov 6x8Yj[jLi^jaavTo; 
xat Ta^ Tt[jL(a? s^X'^'? auTou auvoBoi7c6pou<; Xa^cbv e^^XOov twv ixeiae xai icapo- 
566a)v evTauOa, oux oT8' otc(0(; tyjv */Yjaov Ta^Tr^v t^c ndT[jLOu xaTsXa^ov xai 
xoXXou; [xev Y^povTa<; ti|jl(ou^ ev Ta6TYj e^eupYjxclx;, xaT' l^a^peTov y^ ['•^i^ ^^'' 
Tov Tpia6XPtov [xovoxbv xupbv 'I(i)a^^ tov 'laatcYjv 8iaXd[jLxovTa t6t6 tyj dpsTf, 
Oeaad[jL6Vo<; xxi TaT<; auTCu YjoOei^; aYaOatq 6pYaa(ai<; xat icapatveaeat, SeTv exptva 
cuv auTw $ia[jLevetv xal cix; icaTpt TcstOapxeiv 6V 7cdaat<; Tat^ XoiTcat^ tyj<; I^w^; 
|xou ri[iip(X{^. xat <zutou auveuSoxouvTo; tcuto xai dTcoSexo^JLivou Ta [jLdXiaTa, v.^- 
•/,XOo[xev 5e d[x<p(i) et^ tyjv PaatX(8a twv 7c6Xs(i)v xat h' atTi^aed)? auTou tcj 
[xovoxou xupou l(oaYj9 dveXaP6[xs0a -jcapd tou dot5i[xou gaatXiu); xupou 'AXs^tcJ 107 

Tsv ycuasgou/.Xov aoycv tov i:aponit6Xeu6[jL£Vov 3t8oc0at i^Tv cTYjaio)? awb tyj^ 

VTJffOU Kpi^lTTjC ^j^UX^^^ «UTOU fftXOU (JLOBtOU^ TptOXOafou^* pLeti 8^ TTJV T6X€UTt)V 

Tcu jjLcvoxou xupcu 'Ia)Gii^^^ xapaiTYjdafJL^vou ixovTi tyjv Tijq [Aovtj^ icpooTadav tou 
IJLCvaxou xupou SiPa, sjjl^ ol aBeX^ot xotvij ^^ti xaxa Ttjv StaTa^tv tou aY^ou 
i^fjLwv iraTpo^, jjLOvoxou xupou XptOToBouXou, 6i<; tov Tfj<; t^y^^I^*'^'*? 6p6vov, w; 
ovx e^pijv, dv6^(^a9av, tcu ^k ^aotXeo)^ xupou lAXe^iou tov 3^v dticoXtrovro^ 
xai Tou ulcu auTou xupou "Icoavvou tou Ko[jlvyjvou ^^aiXeuoavTo^, eiotjXOov auOt^ 
|jL£Ta Tfov ut:' i\t.k dBeX^v iv tyj ^aaiXeuouaYj xat eTcoptadfJLeSa xap* auTou tou 
^ftiTXiwq xupou 'Iwdvvou TrpoaOi^xYjv atTou [JLoStoui; Btaxoatou^ 8t' e-ffpd^ou xpoa- 
Ti;efa); ^o^y aiYtXX{ou, xpwoPouXXou X6you [t^tcov] 6TCi)rovToc, eTct^paPeuadaTj? [xo 
tt;; outcu PaotXeCa^ xat vofJLfa[JiaTa Tptxi^aXa TcpoTtfJLrjaTa x$' d/pt xat t^Xou^ tyj^ 
£v To> ropcvTt [JLOU ^((0 ^(*)7J^. wapdXOovTO^ Be xai toutou tou ^aatXecd? xat tou 
xupou MavouYjX loij vuv paatXeuovToq vfi<; PaaiXeCa? xpar/jaavToq eiotjXOov TrdXtv 
[JieTa Tou [jLOVoj^cu xupou *AvaaTaa{ou ev ttj ^aatXeuouaTj xat twv ux' i[JLk [JLOVax<Sv (sic) 
yjii 'Kof o^Tou (baauTb)^ 6iroptad[jL60a otYfXXtov ^Tepov, xpuaoPouXXou Xoyou [t6xov] 
kiyov, et^ wpoaOijxiQV 6Tepou aiTou [jloBiou? Staxoatou? xat ^Tepwv vo[JLta[JLdT(i)v Tptx6r 
5iX(i)v i:poTt{JLrjTa{(i)v x8', St xat Xa^jL^dveiv tj [jLO^nr^ omo t?l<; aut^? vi^aou Kpi^TTj^ 
ii; Tc 8tr|V£X£?, [JL6xpt(; av xai auvioTaTat, i^ aircou OeoTcpopXTjTOt; ePpdfeuae ^a- 
TtXtia* auv TOUToiq 8e xat oaou? x6tcou<; xat 0X(t{/6tq xat •rcetpaa[jLOu<; xaOurceaTYjv 
evTauOa, tyj? [xovyj^; ei^ dirav dvTticoiou[jL6VOC, u[jLe^ irdvTeq ^ir^araaOat xat auTYj 
y; e; epytov aTcoBet^tq ^e^atoi' xal touto Be ^YjXoicoto) xpbi; \)[i.dq tou Oeou [JLOt 
2V(i)6ev eflpopwvTo;, (Ix; £^76^ tcou dpTt twv Tptdxorca /p6v(i)v u7cdpxovTO<; [Jiou ev 
TT, dpjTYj, ou [jLe[jLVYj[i.a{ Tt Twv T^<; [jLOVYj? voaftad[jLevo? XaOpai^ax; twv dSeX^a^v 
r/pt xat Tou Tux6vT0<; i) xpb<; i8tou<; Tt twv TauTrj<; vo|JLta[jLdT(i)v fi xpaY[JLdT(i)v 
kdB(i)xa 9^ dXXfax; ico); et^ iStav dXoYOv Oeponce^ccv ex twv owtyjc; xaTYjvdX(*)aa, 
OLfX eiceXOouaYjq tyj<; twv 21apaxYjva)V 69680U twv I^ 'Iaicavia<; to xirc' &pyaq 
xatTa Oeou xapox^t^priatv xat tyjv [jlovyjv £vap^a[JLiv(i)v icoXtopxcTv e560Yjaav xoivYJ 
Y'(*)[JLYj Twv icdvTtov Tcpb^ to6tou?, fiic6p Byj xat Yiv(D0X6Te. [jL6Td Se Tatha xaTeic- 
qjiH«tvovTe<; i^[JLtv o\ xoupadptot icotx{Xa<; xai (jLOTai^x^ (1^(1)^«? eiceYe^pbvTe?, 
2 T£ le^pat SyjXov^ti xai ot Xoticot xat auTOt Ta xept6vTa ty^ [Jlovyj icpoa^z^Yjp- 
"a!cv, eiq Be tyjv icapaOY^xYjv tou 2TpaPop(i)[xavou Td<; lp8o[JLi^xovTa XiTpa^ jYjXa^Yj 
Tcu ypua{ou xat Ti<; ixTO) b[t,oi(i>q twv dvOp(i)TC(ov auTOu twv XeYO[JLev(i)v BoTav{(i)v 
5'.£1fV(^30Yj T0T5 ocdatv, 3Tt b IlYjYOVtTr,?, 6 ev tyj Zd[JL(i) wpdrc^ov, icp6aTaY[Jia Pa- 
?'.A'.xJbv Tcoptad[jLevo; xai eXOwv iv tyj [jlovyj dveXd^eTO icdvra, [xyj edaa<; Tt ev 
yjTYj, iXXd [xdXXov xai tyjv [xcvyjv cu/ ^ttov xal aurb^ eCYj^xitoaev, ou [xovov 108 

T5T£, aXXa %oti ou^cpwq xai iXXaq rAcicTa^ ^TQp.{a^ xal xaivoTOfxia^ *!rt:£rrr, 
xora Sia^spou^ xaipou^, xal sX Tt ?repi^v auTY] xaiT)vaX(«Rai xai vGv oux It:'. 
icXeov £v TYJ fjLOVT) vo|JLia|jifltT(i)v efto; i) iBiov ij aXXdrpiov. w^ tj eiJLtj cuveiSr^cTK; xal 
6 Oeb; jjiapTUpeT xat Ttve; Yivwaxouai £$ ujjiwv, ei [jltj Ta yidnoL Taura Ta 3^' 
xal Ta l^ oi)aauTa>; TpsxifaXa, a xal u{j.iv ei;; Tsujjt^av^; icapiarci). xa: z::: 
Tov exetSev x6a|ji.ov xai tov xoivbv xptTtjv TCapaYtvojxai xaTaXtfjiicdvu)v ufjLtv tcv 
jxova/bv AeovTtov xat oixovopiov ei^ ^poeorcuTa avTt efjiou xat vf^^ ii-ovijq anacr^t; 
xuptov xai e^ouataoTT^v, xaSoTt xai Tb epYcv auTOu xai t; dpeTt; t^^ yvwjjLri^ xai 
6 Xovo^ au[jL|jLapTupei xai tq zoXuxpivto? auTOu uTcaxot] tq avoOeuTO^, ^v iz^ht; i[Li 
Tov Taicetvbv 5ia 6ebv ive8et$aT0 xai t; icpb^ icdvTa^ arfdtcq xai xtOTt? v,a\ Ta- 
TC6tv(i)at? d^tov TouTOv Ti;^ dpx>5? ^^ ^pb £[Ji.ou dic^^tJvaTO* £1 8' lau); outo; 7j 
TcpoaSfiJeTat touto zap* ufjtwv PtasCfjLevo;, 81* tjv iyv. euXd^fitav, TcpocTT^aeTat eTcpc; 
ovt' outou, bv u(jiet^ •jrdvTe^; d^iov ooxi|ji.darjT£, auTCi; 8e eoTU) -judXtv (b; icpujTc: 
dSeX^b^ Ttji; [JLOVtj^ t8td2^(i)v xa6* eauTbv xai Tt[JLti<; xat 6epaz£(a^ Ttj^ Tcap' u[jlu>v 
d5tou[jL£Voq xaTa Tt)V auTOu ^fiXrjCtv StjXcvoTi, [jicTd 8^ rouT(«)v TCdvTU)v icapaxxXco 
u[jLd? xai vou6eTU) ex O^u/tj^;, 7:c6ou[jLevot [jloi Texva £v irveufjLaTt xai xoTepe? xai 
d8eX9o(, T^? eXerj[JLoau7tj; xai ^tXo^evia^ xai tyj? ei^ dXXi^Xcu; ev xuptci) dydiw;; 
[jLtj ixtXd6ea6e. a&Tt; [jlou xpb^; u[jLd(; eoxdTt; xapdxXtjat? xai luapaxaTa^/ixr,, tiv 
xai 8u)rj ujjlTv taxuv tou ^uXdqai 6 xaveuaxXaYXvo^ x6pto^ i^[jlu)v 'Itjaou^ XpicTCc, 
ou ei(; x^^P^^ ^^ d[jLapTU)Xb^ xai dvd^to^ Tt)v tpuxtjv xapaT(6t)[JLi ai^j[JLspov. f 

•|" TauTa 6txu)v dvexauaaTo £v etpi^vt) Ttj x^' tou aexT€[jLPp{cu 
[jLtjvo^, eTOuc ^g^r^g', ivStxTiuivo^ g', exi Ttjq ^aaiXe^a^ xupou Mavout;/» 
Tou IIop^upoY^vvTQTou xai auToxpaTopo^ *Pu)[JLatu)v tou Ko[jLVt)vcu* 
eTctaT(i)6rj 8£ i, ToiauTrj 8tdTa5tc avu)6£v [jlev 8td Ttj? exetvou otxetox^ipou xpc- 
TaYtj?, xdTu)66v 86 8td Ttj<; CncoYpa^^; xai ctYvoYpa^ta; d[jLa tiov [jLovfltj^^Tjv Tt;; 
[jLOv^^ icapouatdlJovTc;, (j)? ^^r^^JLev dv(o6ev, xai tou TcavtepwTdTou eictaxcTcou Aepou, 
xupou KwvoTavT^vou, xai auTou iv TauTt) xa^uxoYpdtpavTo? f. 

f AecvTto^, [jLOva/bi; xai xpu)TOxpea06Tepo^ Ttj^ ae^acfJLta; 
[jLOvi}<; Tou iiycL7:ri[i,i^o\^ 0£oX6you t^; IldT^jLCu, otx6(a x-'P'^ uxeYpa^'* t- 

f XptaT58ouXo;, [jLOva^b^; xai tepeu; Tt)? aepaa[i(a? [JLOvtj^; toj 
i^Y^wjl^svcu 06oX6you t^? IIdT[jLOu oixe{a x^^P'^ ux^yP*^* t« 

f Eu6u[JLic<; [jLCvaxc<;, xpeafiuTepcc Ttj; auT^? t^-ovtj^ xai exxXr,- 
aidp/t;^, oixeia /,£tpi uxeYpai|/a f. 

f FepiJLavcq, [xovay/oc xai lepei); t^; auTt)? [jlov^^, cixe^a x^'P' 
ux6Ypa'i^a f. 109 f' 'AvTwvioc, jjLovaybc xa'i Upeyi; ttjc «'jTij; p-ov^;, oixeia /eipl 
JTTEYpa^^a f. 

t MaxapiO(;, ii.ovax5C5 rpec^uTepo^TT;; auiT)? M-ovyjc, oixeta xeipt 

jZ£Yp«*}a f. 

t 'AvTwvto;, ixovaxs?, xpeofiuTepc; ty); auTY;? [xov^?, oUeia xeipi 

j^r^Ypa^^a f. 

t BaaiXsioc, jAOvaxoc, ^pej^JTepc; "tt;; auTY)? IJt-ovii;, oixeia x^ipi 

keypad^a. t- 

t Eu6u[xioq, jxovax^c, ^pec^uTepcq tyj; auTr^; [lovric^ otxeia x^^P^ 

j^rsYP^^a t* 

t BaffiXetoq |jLovax'o; Tij; auTi;; [xovij; oly.eCa X^^P- "J^poy^s- 

Y?»'!'^ t. 

t 'lii>avvYj<;, (jLOvaxc; T?jc auTtj; [jlovyjc, oixefa X^^P- ^pos'^»?* 

f«cy t- 

t Axfltxtoq, iJiovax'o<; T^^.auTij; [jlovyji;, oixe{a X6tpi^'f£1fP*4'* t- 
t 'IwP, [JLOvaxb; T^; auTii; p«.ovr^;, oixeia x^^p'^ uiceYpa^a t* 
t Neo^uToc, (jLOvax*o; t^; auTr^; [jlovtj;, oixeia X^^P- ^^sypa^a t* 
t SeoBcopTjTo;, [xovaxb; tyj; auTijq [i.ovric, oixetaxstpt uiceYpatl/a t- StYvov 


BXa- 

[jLOvaxou 


StYvov 

or<? 1 


'Iw- 


l'Yvov 

xiou 1 


Eu5o- 
[xovaxou 


SiYVov 


Zti)(T(- 


afou I 

1 


[xovaxou 


[XOU 


[xovaxou 


IiY'Ov 1 


'Iw- 


SiYvov 


Tepa- 


StYVOv 


Aeov- 


StYvov 


'loxci- 


TTfi 


jjLOvayou 


9l[JL0U 


[jLOvaxou 


t(ou 


[xovaxou 


^ou 


[xovaxou 


llfVOV 


Tepa- 
[Jiovaxou 


StYvov 

SouXou 


0eo- 

[jLOvaxou 


2(yvov 
vi^a 


Bap- 

[xovaxcu 


SiYvov 

Sou 


lax(i- 


7![jiou 


[xovaxou 


-(vVOV , 


lctSw- 

(JLOVOXOU 


StYvov 
e^ou 


Tt[JLO- 


SiYvov 
[xa 


eu)- 

[xovaxou 


SiYvov • 

TpOU 


ne- 


pou 


[jLOvaxou 


[xovaxou 


SiY^ov 


Tepa- 
[jLovaxou 


StYvov 


NtXTi- 


2(yvov 

TOU 


Neofu- 
[xovaxou 


2(yvov 
t(ou 


Aeov- 


7([JL0U 1 


f^pou 


[xovaxou 


[xovaxou 


-ifvcv j 


Fepa- 
jjLOvaxou 


StYvov 


SeoaTTj- 
[xovaxcu 


SiYvov 


XptCTO- 


SiYvov 


SiP- 


ii;jLcu ' 


p{xTOU 


OOUAOU 


[xovaxou 


[xovaxou 


lf'poy 


Aa>po- 


StYvov 


KuptV 

[xovaxou 


StYVOv 


6(1)- 


SiYvov 


Iwavvt- 


Osou 


[xovaxou 


Xou 


[xa 


[XOVX/OU 


x(ou 


[xovaxou 110 S^YVOv I revva- 810 u 1 [xovoxou SiYVOV 

TtOU 

SiYVov Aaupev- [xova- StYvov [jLovaxou 
'£9pat[JL SiYvov Xo^ ra^pi- Yiou 
StYvov ixovaj^ou Fewp- [JltOU St^fvov [jiovaxou 
EuOu- [jLova/ou BapOo- [jiovaxou 

EuXo- [jLOvaxou SiYvov 


Ntxoai5- 


SiYVOv 


Iwavvt- 
[xovaxou 


StYvov 

Xou 


. Nsi- 


[JIOU 


[jiovaxou 


XIOU 


. [JLOVX/CO 


ItYVov 


Aeov- 
[xovaxou 


SiYvov 
ptou 


, rpY)Yo- 

, [JLOVX/CU 


2(Yvov 

vo? 


2u[jLeuj- 


TtOU 


[xovx/:: 


SiYvov 


KuptX- 


StYvov 


_ [jLOva/ou 


SiYvov 


Ntxo- 


Xou 


[jLOva)fou 


Xaou 


[JLOVOXCj 


2(yvov 


Iwiv- 


2(yvov 


My;- 

[jLovajrou 


StYvov 


Nixc- 


vou 


[jiovaxou 


va 


Xiou 


[jLOvax-J 


2(pov 


BXa- 


StYVOv 


Z<i^at- 


SiYvov 

v(ou 


'Apffs- 


(JIOU 


[jLOvaxou 


[jLOvaxou 


[JLOVOXCJ 


StYvov 


'AvSpc- 
[xovajrou 


StYVov 


Hsvo- 


StYVov 


Ko- 


v(xou 


9(5 VTo? 


[jLOva/ou 


a[JLa 


[jLOvaxcu 


L(yvov 


Mar- 


2(yvov 
§pou 


Ntxiv- 
[jLOvaxou 


StYvov 


'Iwav- 


Oatou 


[jLOvaxou 


vtx.(ou 


[jLOvaxcO 


StYVOv 


Nixo- 


S^Yvov 
Xaou 


Ntxo- 


StYvov 


IIpo- 


X4ou 


[JLOVOXOU 


[jLova/oO 


x6pou 


[xovaxoj Xo[xatou 

2(yvov 
Ytou 

•j- K(i)vcTavTtvo(;, irpwTOTca-reac; t^? ai^Tij? vi^oou IlGeT[xou, Ta avtoOsv 
iv TY) 7capo6oY) StaOYJxY) YeYpato-pi-^va [xapTupw oix6(a x^^P^* t 

f Ka)vaTavTtvo(;, tepeu<; tyj? a^TYJ^; vYJoou IldT^xou, Ta avcoOev ev 
TYJ izapo6(jY) BxaOijxY) YSYP^f^P*^^* [xapTupw otKe(a X^^P^' t* 

f KcovoTavTivo^, tepeu^ t^^ auTYjg v^oou IlaT^xou, Ta avcoOev ev 
TY) TCapo6oY) StaO^xv) YSYpo^P-lA^va [xapTupw f. 

f lcjavvY)?, [xovaxb^; tyj^ auTYj^; [xovYJq, eYpat|/a xat uizi^pa^oL f. 

Archet. chart. A tergo sunt aliae quattuor subscrtptiones, inter quas sub- 
acriptio Constantini episcopi Leri, quae legi non possunt propter chartam agghi- 
tinatam. Flor. I. Nr. 8. XXVm. (6667-1158) mense septembri, ind. VH. 

Imperator Manuel Comnenus precante abbate Leonto confirmcU privilegia et cr- 
cmptiones monasterii tueturque eius iura contra vexationes cxactorum insulae Sami. 

AeYjoti; AeovTtou [xovaxou xai xaOY)YOU[xevou Tt)<; oepaa[xia; 
[J.OVY;; TYJ; IIaT;xou xa: twv auTou (^.ovaxwv, 5o6Xa>v ava£((«)v. 111 T raTT^p i^jJuSv XptcriSouXo^ xw i:66w tou t^y^^^iH''^^®''^ TpwSeiq Yjxi tyj toD totcou 

jcJaJjxiOTTjTt xot' a>ifa? a >ta'. |JLdA(CTa, cti xal cxAY;pa xai [eprjjxt]- 

xwTiTTj tj vijco^ £OTt xat |jLaKp3tv tJ;^ rjwsipou a^r^ox.tcixevT], TauTvjv Te icpbg tcu 
a£'.|xaxap(aTou ^actXeo)^ xat iraincou t^(; iY^**? paciXetOi; cou s^Tfir/icaTO xal 
a'TT;ca|ji€vo; DsOl^e 8ta xp*^©?®^^^©^ X6vou tyj? i^iaq PaciXeiai; exeivou, eXeu- 
Ospr; xcct auTo^ecxoTOV xat izorni [xpoc(i>?u(i)| icpaxTcpoiv 9^ xai dvaYpa^ecov ^xtcra 
^a(;i[jLov • w^ 3(opov ^op auTYjv xat tepbv avx6Yj[xa t(j> T:apOev(i> xat OeoX^YCj) [xaTot 
Tr,v atTTjatv] tou oyiou xaTpb? ttjv TotauTYjv v^cov tyjv naT{ji.ov cuv ttj Aet^tT) 
%r. Tsu; Suct xpoacTetot^ xaTa ttjv Aepcv §taxet{xevot(; to ^acO^eiov exeivou 
xpixc^ dveSeTO, dxocTcica"; TauTa e^ 6XoxXi^pou tou §rj(xoctou, dvTtBovToq xal tou 
•^^rzpi; TO) jxepet tou Jijfxocfou cca xaTa tyjv vtjcov tyjv Kw exeTvo? ex^xTYjTO. 
xai or|XcuTat Tot xept toutiov xXaTuTepov ^v tw BYjX^oOevTt xpucoPouXX(i) X6yw 
TT,; eXeuOepCa^ o^Ttov. xat ouTdx; 6 xaTYjp tyjv dvtx(JLOv xat cxXvjpdv £)^ Ttva 
::{£tpav xat euOaXecTaTYjv ^(t^pav xapaXa^b)v ev auTYJ tyj cxoxta, evOa 6 tyj? 
3povTr|<; i/Coq xa^ t^^ yd^ixo^ vea? xXdxa<; tyj 3povTO(p(i[)V(i) YX(iTTYj Xa^euca? 
i^' u^I/YjXou Ttjv otxou{X£wjv 6(xucTaY(«)Yr|Ce, tyjv xaO' i^|xd; BouXtxYiv cou jxovyjv ^x 
xpYjxtc(ji)v dvYJYStpeVj ev ^ xai to {xvyjjxocuvov t^; 6xe(vou Te dYia^ PaciXeia? 
iBiaXetxTiJ^ extTsXetTot^ tou det^xaxapicTou xaTpb; ty); d^ta^ ^actXefa^ cou xat 
auTou Syj tou evO^ou xpdTou? cou* T:poq y*P '^ ^^P^H''^^ '^^'^ v^ctov d^tep(ji)cet 
xal SuipeaT^ Stao^pot^ ourou Te tou dot$i{xou xdinuou t^; ^actXeta^ cou xai xn^- 
Tsps^ xat Tou xXripov6{xou tt^i; exetvou ^actXefa^; xat euce^eia^, tou Tptcaot8{{xou 
'OTpb; Tou evOeou xpdTou^ cou xat cou tou uxsp Ixeivou^ xept tyjv etq Ta OeTa 
£urottav 0€p{jLOu txavd)^ xe^tXoTt{XY{{xeOa Tux(t)cect ctTou, vo{xtC{xdTU)v, e^xoucce{a<; 
::Xct(i)v, ^iapeaif; xapotx(ov, e^xouccetai^ xavTOtai^ to>v exSouXeuovTtov iv vfi 
;xovTJ xat tw {xetl^ovt xai xptiTtp, tyj eXeuOepia xai ty) a£o xavTb^ xpoctixou 
Btj^xoctoxou Te xat exxXYjctacTtxou xai xavTb^ olouSn^Ttvo^ d|xept{xvia. dXXd touto 
;ji£v To {X67tcT0V dYaOov, to Tf|? eXeuOepta^ ^a|jiiv, xai to dvevoxXYJTO)? xaO' 
iauTOu^ Stal^^v xpocYjv iQ^xtv {x^xpt T^q ev tyj Zd^juo evepYeta? tou IlYJYOvtTOU. e5 
OTOu Se exeTvoq tyjv ty;^ Zd{xou dp^Yjv uxel^djcaTo, Td; xaO' f^{xu)V tou 8ta^6Xcu 
Ji:o^Xd^ etc$e^a{X£vo^ ou {xtxpik)^ Y;{xd<; SisTdpa^e, xX(i)i{xou^ extsY)^^'^ ^?' ^^•cji'*^ 
wv ouoe ovopjcxoTfi i^xouca^xev, £§ ctou f^ {xovyj cuvecTYj, xai cuvBocta^ xai Ta u^' 
v;;jLi; WjCtSta xoupceua)v Btd xaT6pYU)v ?3i(i)v xai e^eXacTixaiv xai xavToio)? d5t- 
x(ijv xai cuvTpi^(i)V 'OP-d^ {XYj3e{x(av {j.£TOUc{av l^' ilj[xTv xexTYj{x^voc. {xYj3e uxb 112 

TYjv oty.e{av i^fjwtq slxetv apx^v. irpc; 'dv ct £f e^? 7rpdxT0pc<; u)c et^ apy^£Ti/:rov 
dt^opwvTe? ajxa tco tvjv Sajxov xaTaXa^eiv aav84Xiov xpb^ tyjv IlaTfJLOv era- 
xoordXXoufft Tov TfjYo6|JLevov a$ov -pbc; eouTou^, bx; em Tiatv laXwxcTa BetvoTc • 
/,at |X£Ta TO avsXSeTv auTov eu6i>; dtXo^a toutw £^iI^r|TOufft €y.aOa xat tw ITtiyo- 
vtTY], 9T)(j(, SeBwxoTe xai vofxiuixaTa, offa exeivoq ej uptwv dveXapeTo* cuBe 
yap IXaTTOV, ^Yjotv, exeivou i-^iji^ et [xyj xat fjiaXXov zepipXexTo; xat TrXeiova 
exetvou of eCXb) Xa^eTv. > xai TauTa jjiev exeivot. et Se Trepi j^ujo^ouXXwv x.al 
eXeuOepia? xat TcpoaTaYiJLaTwv ToX|XT^,ffe' 6 •h,'{o\>\>.t'^o^ Xcyov dvoxiviiaai, w? Ta 
[LiyvTza u^wa^ tov Bouxa eu06veTat^ xaXatou oupavou drcOKXdaiJtaTa TauTa dxc- 
xaXou^/To; auTOu. xai dwXoii; twv wpoa6vTWv t^jxTv Stxat(t)u.dT(i>v xaTa^povouvre^ 
ot wpdxTopeg Td ixeYtora Vjjxa^; dBtxouat xat xoTapXdTrcouai. BeijxeOa ouv zf^z 
xpaTatag xat ar^iaq ^aatXeia^ aou X6atv OeCav xai xpoaxuvtjTYjv icopiaO^vat 
T^jxtv JtoptlloixevTjv [xsTd auartjpiac, dicexetv d^' i^fxaiv Tb xa06Xov tcv wpdxTOpa 
Sdfxou, w? jxrjSe [wzor/fy^ Ttva xexTr,|xevov ev tyj xaO' i^jxa? fxovtj xat Tzdizi 
Toi(; uTw' auTT^v, ^uXaTTOfxivifj^ i^|xTv Tij^ Std jrpuaopouXXwv SeSwptjfxivr^c t^^ixTv 
eXeuOepta^ dxatvoTOfxi^TOu xaTd Tb dxipatov ij/uxtxbv tou IvOeou xpdrcu; aou, 
xai StaTYjpeTaOat ttjv [xovyjv to xa06Xou dv^ica^ov xaTa tyjv 5uva|xiv toj»/ ^poa6v- 
Twv Ta6TY) JtxatcojxdTwv, xat [xiQTe tcv wpdxTopa Sd[xou [xi^Te Ttvd iTepov d5t- 
xeTv i^[xa? y) ewYjpedlietv ^ xaTa^vdxretv to a6voXov, wept wv iv tyj uicofxv/^aet iq|xu)v 
d7njpt0[XYjad[xe0a, Tuotv^q 6pta0e(aYj? xapd Tijq d^ia^ ^aatXeCat; aou xoTd twv 
xora^povYjTwv twv 0aatXtx(i5v 7rpoaTaY|i.dTa)v xat auTYJ^ tyj? eSsve^OYjaoixevYj^ 
X6ae(i)^ Tq<; dir^ia^ PaatXeta<; aou a^ia^ tyj; Tota6TYj; to6t(i)v xaTa^povijae^oj;, 
iJTt? xai BYjXoTcotYjOijaeTai ty) dy^a ^aatXeia aou 5t* dpxtepaTtxou aYj[jL£t(l^fxaTCc • 
ouT(») Yap auOt^ it SouXixij aou [xovyj tyjv wpoTepav IXeuOep(av dTcoXapcOaa ex- 
TevdaTepov Td<; urc^p tou xpdTOu^ aou eu^dc; tw Oew TcpoadYetv ou 7ra6aeTat. f 
f 'Q<; SouXot dvd^toi ToX[xi^aavTeq iSei^OYj[X£v. f 

• ■ 

A6at^. 

f 'H ^aatXeia [xou tyjv 5e§(i)pr|[xivYjv iX£uO£p(av xai e5xouaae(av tyj xaO' 
u[xa? aePaa|x(a [xovyj 8td tou dv tyj uwoixvi^aet uixwv Sr^Xoufxivou xpuao3o6XXcu 
xat Xotiwwv PaatXtxwv 7:poaTaY|xdT(i)v dxatvoTOixYjTov orpcaeTvat uf;.Tv euBoxeT, e» 
[XYj Td TctaijTa Std [xeTOYeveoTepa^; •3rpoaTd§eo)<; dveTpdinjaav , xal [xVjTe tov xoTd 
TYjv T^[xipav TcpdxTopa T^; vijaou 2d[xou [xi^Te Ttvi ^Tepcv eTnfjpeaartxcv t£ xai 
pXaTnrtxbv xoTa tou [xipou; t^; xaO' ufxac; aepaafx(a? fxov^<; evJeixvuoOat, dXX' 
dirdxeiv d?* ufxwv xaTd Td; Buvdfxet; xat 7:sptXY5t|/£t(; twv 7cpoa6vT(i)v ufxTv 113 

s'.xatii>(jLiT(i>v. ei ^ap xal 6 ev Tij OicofjLvi^^aet u|jtwv SigXcufxevc^ ilTr)Yov(T»jqj 6 
Xpr^lxaTiffag npaxTCAp ttj? S^jEjjwu, ou [t.i%p&q ufjto^;, A^ iwcepiVT^daTe, dAwf^aoK; 
vTrcSetYfJLa uKrovei xoTiXtire ttj? xaO' ujjwiiv di8{x(a<; tyjv otxefav T:pa5tv, AXX' i^ 
^ajiXeia (Jt^u Ta xoO" u|jii5v Tap' exe{vcu dS{x6>; Y^^^t^^^^ (^^ ^^^ ^aptfSetYiAa 
xeTcOat toT^ |jieT' aurbv PouXofJL^vTr; 8top{?eTai, [trfiha toQ Xotwou ToXfjLvjaat 
2B1XSV Tt xat eicr^peaoTtxbv xoO" u)ju«>v ^^ei^^aoOat, el |jly] ^o6XeTat 6 97ap3t ttjv 
s:apouaav Xuctv ttJ^ PaffiXe{a; [jlou ToXfJLi^awv xotYjaat, x3v Sotk; 3lv xai eiYj, 
7^oBpa<; iceipo^vat tyj^ i% tyji; ^aatXe^a^ (jlou dYOvaxTi^ffecoi; xal Tb i^ u[jlo)v 
a^!xa><; d^atpeO^v ei^ Tb TeTpoiuXiotov devTt9Tpi<|;at. xat 7:poaiax(a tyj xa6' ufJLa^ 
.ulsvyj iq xapouaa X6ot{ tyj^ ^oatXe^a^ (aou ei^ dnroTpcinjv Toi>v ^ouXojJLevcov 
xBtxeTv xat lffripedl|etv u(jLa^, i|jLfav{2^e96at i^eCXouca TOuTot^ xat dvTtoTp^^eoOat 
xjOi^ u(jlTv et^ da^otXetov * f 

f ETx^ t6' (JLYJVt aeTCTe(JL^p{(i> IvStXTtciJVO^ C 81' IpuOpCOV Ypa(JL{JLGtT(i>V 

TOu ^aatX^(«>^ [**'0 '^'^^ ^*^ xYjpou auvi^Or^ a^paYTBa. t6* Jtd tou 

'AY(i>0eo8(i>p{Tou Mtxai^X. xat dtva>Oev t6' 8td tou xaTeaTp(i>OYj 

£v T(p aexp^TO) Tou (JLeY^Xou XoYapiocaTou xaTd (jLYjva 6xT(i>^ptov (v- 
^ixTtcovoq 1^'. xal xdT(i>Oev t6 ' 8id tou 'AXudTou 6(«>(jLa xaTeaTp^bOYj 
£v To> aexpiT(i> Tou izi TOu ^eaTtap^ou xaTd (JL^va 6xT(i>Pptov tv$t- 

XTtWVO? C' -l* 

•j- Td wap6vTa faa T?jg Te uico(JLVi^ae(i>< twv (jLovaxdiv xat tyj? iic' 
2UTYJ ^^evexOe{arji; Oe^ot^ xai vpoaxuvYjTYj^ eictX^aeux; (JLeTd t(i>v 
epL^avtaOdvT(i>v (jLOt ?cp(i>tot6tc(i>v dvTt^aXu>v xai taotl^ovTa euptbv 
•jKeYpa<|/a. "f 

f K(i>vaTavTTvo5, 6 eOTeX^^ lic^axoroc; Adpou. f 

.Eremp^ chart. Flor. II. nro 6. 

XXIX. 6667—1168, mense octobri ind. VII. 

Patriarcha Lmccu Chrysoberges tterum confinnat libertatem et ius atauropegicum 

monasterii. 

f E 84 xal ic6Xtv Tt^ ix^pdv iid ic^Tpa^ l8puaaiT0 xai teTxc? outyj icept- 

Otjaete xat iceptTet^^aete xat roipYOu^ u(|/r|XoTdTou<; aof{aatTO xal fdpaY^i TauTYjv 

^sOsiai^ xat Td^pot? x6xX(i) xaTaafaX{aatTO xal TcavTax^Oev to dvdX(i>Tov TauTtj 

£^.^pa^e6aeie xai 8at|;iX^at xai 9tXot{(jLOt^ dvaX(o(jLaat yiapiaam^ elta aoXe(jL{(i>v 

£568ou ^vioyiini^ XdOpa Tt? twv Iv tyj ic6Xet T06T015 ^(jLtXi^aete xat icuX{8a? 

8 114 

Ttva? lyjzavol^a^ evBov etffSet^atTO, oi Be, Xetx; toc tSjq ic6Xea)$ 6e(jievot xal Ta 
Xa^upa XaPovre? xai tou^ evSov av5paTco5tffa[i.€voi, ty)v piev TcoXtv xaTaX6tf|«uctv 
ao{xY)Tov Tot xXeTcTa twv (jLepoiv auTYJ^ xai Ta toxup^repa xaTepefircocravTec. s!; 
Be Ta oixaBe icaXty icaXtvoon^aouatv, ipd ^e oux av Tt(; xb xaTaoTceabv Tajxr,; 
xai au6t; aveYetpeie xat ty)v xpoTepav auTi^ |x€Ta iroXX^? ttj? e?7t(JLeXeta^ eirav- 
orfdrff^ <ic:<paXetav xat toT(; '7:upY(i>iJi.aat xat TaT; e7:aX5eat cTTOuJaiw^ aoyaXiaatTc, 
aXX* SzaE xT(i)|JLa Tt xa6ouaav 8uvaTO)TaTov ets; t^Xo? xet|ji,evY;v «apeXeuaeTai, 
xat Tou^ ev auTYj xocTotxouvTa^ ei? xpovojJLYjv toT^ PouXo|jLevot? xeta6ai xoraXixci 
xai ty;v 8uvaTi^|V auToT<; Seofxevot^ xai 6ep|JL(D(; avTi^oXouaiv oux 3tv eict tyj Tij^ 
eXeu6ep{a^ dtvoxT^aet xat vfj tcov ix^po)[jLorc(i)v otxoSofjLYj auveiaev^Y^Y; ^oii^6etav, 
aXX' i%\ xavTa^ tou? tyjv x6Xiv oixouvTa; tyjv tou evb^ exsivou xaxtav Jta- 
Patvetv et? to aTcipavTOv <T>ff/juiprriaziz^ xai S xaTOt to OTCfltviov xat 6^xa£ : 
icotYjTYj? aujjLpaCvetv eYV(i)|i.iTeuae, touto xa66Xou xat etaaei TeXeTa^at o^jrf/jiaprf;- 
aeiev; oufJLevouv • (aau[jLxa6e? y*P '^® TOtourov xai d9tXfltv6p(»)Xov), dXXi ^e xai 
To)v xpoTip((>v oixo$o(JLY](JL0tTO)v ^X((jLeXY^aatTo xai ^Tepa xpoaextvo^aatTo xal 
xavTax66£v atoj Tb dvdXo)TOv •JJ xat to 5Xo)^ dvextJouXeuTOv xord Tb Suvaibv 
[jLYjxavT^aatTo. dXX' ei; Tt TowTa; toioutov Tt au|jLxe7CT0)xe xai tyj xaTot tyjv v^cov 
ndT(jLov $tax€t[jLf/Y] aePaa[jL{a (jlovi^ xai ex' 6v6(jLaTt tou i^Yax)Q[JL6Vou (jlo^yjtoO 
xai xap6^vou tou 0eoX6YOu lo)dvvou xai t5pu(x£VY) xai Tt[JLO)[jLevY) * xpoa^v [jlsv 
Yotp auTY) XP^^^^P®^^^®? X^Yoq tou Iv (jLaxap{a tyJ Xi^^et ysY®^"^'^®? paatX^o); 
iQ[jLO)v xai xdxxou tou ^eoarefouq i^[jlo)v auToxpdTopo^, tou dotB{[jLOU 8Y)Xa§Y; 
xupou 'AXe5{ou tou Ko[jlvy)VOu, ou PaaiXtxYjq [jl6vov xai xavTO^a^; aexpeTcx^^ y^ei- 
poq TY)v SXr^v vijaov TauTTjV dxaXXdTTo)v xat [x6vo) TauTY)v xa6iepo)V tw 6£w 
xai TO) ev ty) (jlovyj Tt[iLo>[jLev(i), dXXd xai auToSdoxoTOv xai auTe§o6atov auTY;v 
au^>TY)peTa6at 8iaxeXeu6[xevo^ xai [jLY)3evi xpoacix^o xa6' olov8i^Ttva Tp6xov 6x(oa- 
^YJxoTe xa6uxfltYea6at, dXX' ev xaatv ^x^^^ "^® ^AeO^epov xai xovto^o)^ outy) tc 
dvexY)p^aaTov xeptxoiou^xevo^, xa6o)^ dx' auTOu tou xP^^^^^'^^^^**^ ^^9 '^^^^ 
5teX66vTt 9tXoxov(i)Tepov xaTa(i.a6eTv dxpi^eoTepov i^eG^^i. ^t^o^ie 81 ^xt tw xaXw 
TOUTO) 6e(jLeX{(i) xat ux6[JLVY)[JLa tou to) T^Te Tbv xaTptap^i^bv 6p6vov i6uvovto;, 
Tcu [JLaxapto)TdTou xupou 'Io)dvvou, xaTaxoXou6cuv (jLev xai xaai toT^ tw paat- 
Xtxo) XP^^'^^^^^^^ e(JL9epo[jL^vot;, xapex6[jL€Vov 8e touty) to dvexY^piaarov x2i 
dxb Twv xorcd xatpou^ dxoaT£XXo[jLivo)v i^dpy^m xai xavTb<; eTipou xpoaioxou, 
dxoxXeTov Ik xai ty)v etao8ov xdct toT<; iTepoi^ dpxiepeuat toT? u^' iauTou; 
d^etv TTjV (xovY)v 6xtX6ipoi3ai 8ta Tb ev ty; xaT' auTob? evoptot Tu^xdveiv aurr/^. 
aTe xai exi xaTptap/ixo) aTaupoxr,Yio) 18cu(jl£vy)v xai ty)v dva^opov Tdiv 'J,fp::i 115 

xajpou^ dqftwTiTwv zocTpiapxd)v ToieioOat ifeO^oucav. xat ^v auti') icavTa)r606V 
T5 a:ceptxX6vif;Tov, oTa Tt^i 5uaiv ox^^poi; Tetxiot^, tw ts xP^^&o^^^^V luept- 
i:£fpaY(Aevv] xat to) uiropi.vii^iAaTt, xai dti^pxeae Ta t^(; eXeuOepia^ eict tcoXu xai 
w5£t(; 6 TauTTQV Xu(i.Y]vi(jievo{. eicei 8e Be^xTtoro? Tti; fjLovaxbg t9j? tqyo^I*^'^^^*? 
Tb>v ev auTT] OeoftXa)^ aoxoupievcov {Aovaxo^v liceXGc^eTO, &vv)p aTcXoVxcjTepo^ xat 
o^sX^GTepov nept ttjv tujv xpaY(jLiT(i)v devT{Xv;(]/tv StaxetpLevo^, xai t3( to) Ti)^ 
K(i)vaTavTtvou376Xeb)q VKlnrjXoTOTw 6p6vG) wpoa6vTa 7cpov6|jLta icavTflrrcacrtv ayvowv, 
YSfcve Be xaTa TauTbv xai 'Ixap{a; eic^oxowoi;, icoXu Tijg tou xa6if)YOU(x^vou ~ 8ta- 
fip<i)v dexepai6TT)T0^, xaxevrpex^^ M^p Wt Ta deXX^rpta c^eTeptl^^fjLevog 3{xata, 
xat xoX6^, d){ ol (xovaxo{ faat, tcJ) OeoxT^oTii) lic^xeiTo, Sp{JLaiov ox(i)v tv]v to6- 
Tou d^eXetav, xai icoSa xaTeTce^^fov eTct^aXeTv ti) (jlovi) icpofiaet tj^uxpa, w ev 
TT, xar' auTOv evop{a TUYX.*vetv ty)v (jlovy)v xP<j>>H«vo^. 6 84 xa6Y)YOU(jLevo5 toiouto^ 
(ov, diov ouTbv devcoOev eipi^xa^iev, dvreze^eXOeiv tco iTCtox6ic(i) obx i^OiXv^ae xai 
zTtvri 8ia Te tou xP'^^oPo6XXou X6you xai tou uico(jLVT^(jLaTo^ i7CtTetx{<yai tout(}) 
TT-iV et^ Ty)v (JL0VT]V TcapoSov. t{ YtvcTai; ^xov ei^ SiaXuaet^ IxiTepot xai au(jL- 
5<i)vta^ icpb^ dXXi^Xou^ icepi twv hipoiq 8ta^ep6vT(i)v e^eOevTO, xai twv tou 
^ocptapxtxou 6p6vsu 8exa{a)v 6 xaOrjYOu^jLevo^ xai ol uic' alrcbv (jLOvaxo{, (JLV)3e(jL{av 
aJeiov TouTou ^ovTe?, tw iictax6ic(i) e§^aTV)aav, xai Tb al)Tbv dvTi tou xard 
xaipoii^ icaTptolpxou K(«)vaTavTivouic6Xe(i)^ dva^^petv xared^^avTo, TauTa xaTa- 
6e(Asvot xai to) eictax6^ X^P^^<^(^^^^S ^ ^^' auToT^ urcb Tiov tv)v ^XeuOep^x/ 
X^t(o(JLiv(i)v IyYP^^^ eB<i)pi^Ov)aav xai o&cdx; T(i|) (JLeY(aT(i) (jLipec ty]v icpoaouaav 
xjToT^ eXeuOep{av xoXo^(«)aavTeq xai to^v 9caTptapxtx£i)v 8txa{(i)v xaOufi{jLevot, 
Tci^v Tcpb^ dXXi^Xou^ 2^v)T/|ae(i)v eica6aavT0. laxe (jl^v otrcfa)^ TodjTa. xai 8v) xai 
SYYpofa icepi t^; xotvv}^ omtc^v dpeaxeia^ StaXa^JL^devovra d^' exaTeputv xpb^ 
dXXi^^Xou^ icpoPe^i^xaat xat o\ icovTdwaat to icpcjTov 5vTe(; 4Xe60epoi toT<; eict- 
axoTcixotq 8ixa{ot(; tov oixeTov aux^va iwnJY^Y®^? "^®^ auT0v6(jL0u Tb uwb 8ouXe{av 
elvai 7cpoeX6(jLevot, xat tv)<; icaTptapxtKV)^ dva^opa^ ty)v dictax6icou 'Ixap{a^ dXXa- 
^d(JLevou dXX' 6(|;i icoTe ^8v) xai d(jLf orepcjv Tb)v TCTe 8iaXuaa(jLiva)V tu^v ev0dv8e 
(jLeTa6e(jLev(t)v, xai hipm xaq utc' lxe{v(i)v 8:oixou(jLivaq dpxd^ 8ia8e5a(JL^vu)v, ty)v 
d^Aaprtav auriJdv ot (JLOvdl^ovTe^ eyvdbxetaav, xai, &q oux iici xaX(f) auToT^ Ta 
Tv;^ 8taX6ae(i)^ Y^T^^^? auvetopdxetaav. to{vuv xat ty)v dpXYjOev a^Twv iXeuOep{av 
dvavso6(jievoi xai icpoovjXOov ty) i^(xwv (JL6Tpt6Tr|Tt xai Td uicb tou o^tm 
TTjfou^jLeve^ovTo? T6Te, tou 6eoxT{aTou, xpaxO^vTa ^tead^v^aav xai icdvTa Td icpo- 
^dvra icpb? eicoq 8tY)Yi^aavT0, ty)v tou a^wv if^o\}[Li)fo\j dwX6TY)Ta, t^v tou t^ts 
'Ixapta^ iwOeatv, 'Cy;v oixe{av xaTdOeatv xai Tr;v tou icaTptapxtxcu 8ixa{ou wpbc 

8* 116 » « » Tov exicxoTcov exxwprjCiv xac avaxpamjvai jjlsv Touxa, ore xaj avtcxupa ovro, 
w? e5 i§ta>Te{a^ Y€Y0v6Ta toO T^YwpteveOovToq lijTi^iffavTO, dict^pa^eu^^vai §e ouSi; 
TY)v iXeuOep^ov xat avaveb^dvjvai o)? to TupOTepov. w^ ouv TOuTa eXefov, crAk 
TYjv iQ[xo)v eupov dvaveOouaov |jLeTpi6TT;Ta, xaToxoXouOouaov {jiev xat t^ 3^?iXty.a) 
Xpuao^ouXXci) xat tco xarpiapxtxfj) uxo[xvi^(JLaTt, tci^ xat xpoxopLtoOetatv i^pLtv X2l 
avaYV(i)aOeTaiv, dvTticotoupLdvY;v ^k xai to^v tou xoTptapxtxou 6p6vou xpovo|j.Ui)v, 
xat Tv^v Tcov extaxoiccov IxopCac; dvaariXXouaav tTa)JL6Tif)Ta. 2topi^6{Ae6a Totvjv 
3ta Tou xapovTO^ i^jjlcov uTCO|i.vi^(AaTo;, Ix^'^ V^ '^^ ISpaiov xat dfxeTaTpsTccv 
xat Ta 7pa)Y}v xpca^VTa auT^ i%* dXeu6epia 3ixat(d|JLaTa, (ov xoXXaxt^ & Xsyo; 
epivYijxovsuaev, dvaTeTpafjLjjLeva Be eTvat dx' ivTeu6ev xat d)^ [krfik YevovoTa Xc- 
v{|^ea6at, (bg oojTot^ evavTts6[JLeva xat (jLrjSafjLa)^ dxfi^e{a^ f^ dxoXou6{a^ Ttv:; 
ex6[JLeva Td [jLeTa^u tou i^y^^I^^^®^ 0eoxT{oTou xat tcu eictax6xou *]xap{aq ysvc- 
pieva iTYpa^a, dvafjL^t^^Xfa)^ $e ^v ti^ [jlovy] Tb tou xoTa xatpou^ icaTptdpxcj 
dva^epea^at 5vo[jLa, xa6(ji)q xat xh Tcpoabv tv} (jlovi) xaTptap/txbv 3taXa(JL^iv£! 
uTC6[xvrj[JLa, toT? 8^ iTipot^ dpxispeuat xai auTw zt^ 7xap{a^ u^' iaurou^ dqfstv 
TOtp(i)(jL^vot? aun^v, 8ta Tb ^v tyj xat aurou? evopta, &^ ^aai, TUYXdveiv auTi^v, 
e7ct^uY0u[JLev tyjv ei^ tyjv [jlovyjv xipoBov xai d^aTov TauTYjv eivat wavTdraciv 
auToT<; xa6' olov5i^Ttva Tp6xov xm (jLOvax(!>v [jl^ PouXo[jLdv(i)v xapaxeXeuojxsOa 
xat dfopta^xG) auTou; iv irfii^ uxoPdXXovTei; «v66[xaTi, eiYe xal [xeTa touttjV 
T^v i^{xeT^pav YP*?^i^ 6ic(«)a8T^icoTe xa6* olovBi^Ttva Tp67cov xapaaaXeuaat toc ty}? iXeu- 
6ep{a^ T^(; [xovyj^ iictxetpi^aouatv , dXX' cuBe tw eYTP^?*!^ XP^'*^*' "^^ "f^^ 
i^YOV)[xevou ixt auaTotaet twv otxe{(i)v \6^m Juvi^aeTai ic(*)«ot6 6 xoTd xaipcu; 
Ixapia^, 8td Tb oxoXyjv outou uicb tyj<; i^(X(jjv xaTai!/Y;fta6))vai (xeTpi^TYjTo? xav- 
TeXYj, dTe (XYjBe 8uva(x^vou Toti i)i^o^[kiwGo eict toT; TcaTptopxtxoT^ 8txa{ot{ Sta- 
X6ea6at, xat auT666v dvaTeTpa(X(xevcu 5vto^ dic6 te tou 0aatXtxou xP^^o^ouXXou 
xat Tou icaTptapxtxou ui:o(xvi^[xaTO^. xa66Xou to{vuv touto 3topi!^6(xe6a, Tb dTcapd^pauara 
[xev xai dicapeYxetptjTa 8ta(JLiv6tv ei? Touq 1^9^^ dicavTaq xal StYjvexeT^ XP^^^'*'' 
t6 Te xp^^PouXXcv to eic' iX6u66p{a ttj^; (xov^^ ex^tovYj^ev xal to icaTptapx**^'' 
u7c6(xvYj(xa xai icdaa^ Td^ h auioT^ 8taaT{^ei(; dxepaiou^ ^uXdrcea^ai. et Tt li 
Tcapd TouTa Y^^vev ^Tepov To6TOt? ivavTto6[xevov f^ xaTd (x^po*; ij xat xa6' 
6X6xXYjpov, dwpaxTOV eTvat xat u)^ (xyjS^ 5Xa)(; y^YO^^? XoY^^ea^at, xdv Tcexi- 
aT(i)(xevov eoTt xaTa to a6vr^6e?, xdv ex [x6vcu tou i^y^^I^^vou icpoPePYjxe, v.h 
e^ dpeax6{aq Ttov d}.X(i)v (xcvoex^i^v, xdv oix6to6eXa)^ xat auroxpoatpeTd); tojts 
TceTcoti^xaat, xov TcpoaT{[xot? Td? au(X9(«)v{a^ eveicd3(i)aav • ouTe Y^p tw i^y^^H-^''*? 
e^vjv Td ?raTptapxi>^d ^Tepot^; x*P^^s^*' Stxata, oure to) €irtax6TC(i) Xa[x^dvstv 117 
TxjTJc, Ktfl (JL€T* eirfV(i>|J.co6yy]^ BtSovrcov dicb t(5v [AigSeiiiav d^ouaiav ix^vTcov 

T7JT2 X^^^^^(* ^^'' TOUTCi) ^Op Xttl Tb ICSpbv U9C6|il.V1l)(Aa Vfl OCiiXOXtipld l^jJUOV 

{coTr^txoata xal vf^ iik {jloX^^Sou ^o6XXt) ^e^aui>0^v ^^£360iq toT^ {xovo/otq 

rcb; io^fltXeiov. |xrjVt ixT<i)3p{<t>, tv8ixTtwvo? C, 6tou<; ,?:x5C'- t 

f '0 Taicetvbg (Aovaxb^ Aouxa^ xat iXeo> 6eou dipxcsicCoxoico^ 

K(i)vffTavTtvouic6Xea><, N^a^ T(«>|ji.t)^. f 

Edidit I. Sdkkdum m pmodico EuaY7eX(xb<; xi^pu^ anno VII (1863) 
p. 321 — 527. Flor. II. nro 22. Eacemplar antiguum nro 23, confirmatum 
suhseripUone episcopi Mtleti Manuel. Nro 24. aUud exemplar scriptum a Nice- 
phoro Chartophylace, aliud recens nro 25 scriptum a loachim ^Xu>p^i^T). XXX. (6669 — 1161) menBe maio^ ind. IX. 

Imperator Manuel Oomnenus donat monasterio Ubras duo nummorum ex reditu 
Cretae co7u:edUque monachis facvltatem emendi frumentum in insula. 

'f Toi^ ivaoxou)Aivot^ iv vf^ xoTa ty)v vyJoov naTfJiov tdpujjLivT) ae3oE9(ji{a * 
lAcvrj ix' ivojjLorct toO &^\am dbcooT6Xou xat eua^ffeXtoTou l(«>avvou [tou 66oX6you 

5}ic(i>^ Tcapa Td>v ev ^aotXeuaiv dotd([Ji(t>v, tou Te xoctjcou 

:r^ ^aatXefo^ (xou xat tou auOevTOu xai TcaTpb^ oc^^, olKKol Sy; xai ?cap' [aut^g 
'n;; 0a9tXe{a<; (jlou xap^x^^'^^^ auToX^] ^{tou (jL6dtoi ^?cTax6ato(* eicei de dti 

Tiva cu(jiTOa6vTa ^tci Tatq xaTa ty)v v^aov Kp'/|TY)v eatv, l^ 6v y^v- 

Ti^ijjLaTa X^P^^ "f®^? TOto6TOi^ ^jv 

;jLOvaxoi(, to Tbv exeTSev a^oT^ TU7C(i>0ivTa, xa6(i>g elpYjTat, atTov dvaXa(jL^avea6at, 
xai 8id TOUTO 6 vuv tyjv Tij^ [eipYj^JLivrii; ae^aa^JL^ai; (xovij^ icpo]aTaa{av Tcewi- 
7:e'j{A£vo{y T((JU(i>TaTO^ (JLOvaxb<; Ae^VTiog, xaTaXa^u^v npb^ ty2v ^aatXetav (jlou, 

T^jcaTO cxoXdaat (jlIv Ta^ iici TaT? (jlovyj 

HWiXixd<; 7CpoaTi56(?, Tux(i)6^vat 8^ auTY) dvTi tyj^ [TOia]uTY)<; tou a^TOu TCoa6- 
TTjTo? vo(Aia{JLaTtXT;v 56aiv dicb tou dxpoaT^^ou ttj^; aJiT^? vi^aou KpTJ[TY)<; . . . 
. . .] Std T(i)V otrTd) TuiC(i>6r|ao(JL^V(i>v auToT^ vo(JLia(JLdT(«>v ^^(oveTaOat dicb t^^ 

vr,5cu Kpi^<; eiBY) Ji^d^opa TUTC(»>]6T3vat [au^ToTi; . . 

[et]3eat xo(jL{JLepxiou, 5aov dv i^ 0aatXe{a (jlou euSoxn^jaY) dxexetva 

Tju ^OdaovToq dxoxapta^Tjvat au[ToT? aiTou] e5(»)vou{jL^v(«>v eiSwv 5id twv [tJjtcu)- 
[O^vTwv xapd Tou] xaTpb<; ttji; faaiXe^a? (jlou xai auTYj? ttj^ ^aatXeia^ {jlou 
TsaaofdxovTa 6xt(i> vo(jLia{jLdT(i)v Tptxe^dXd^v xatvoupYi(i>v, i^ ^aatXe^a {xou ty]V 
fou TotouTOu xa6Y)YOU(JL^vou aiTTjatv [dTCoSe^a^JievT) StopBjeTat 8id] Tf;<; -jcapouoiQ^; 118 

^irpooraqew^, awpaxt^aai -ca e-rcl toT^ eircaxoafoti; tou ofTOu (jioBCot^ ^^Y®^^* '^ 
xot' [aircou^ pi-ovTi] 'Kpoaxdr^itjixxa^ Tuic[ouTai J^ 8i5off6ai dvTt tou] TOtoirou ahcj 
dcTcb TOu dtxpoaTtxou Tfji; vi^^aou Kpi^TY;? vo|x(a[xaTa Tpix-i^aXa, Ta xorra Tr;v 
y;[X£pav 7cpOTi(x<»)|jieva XiTpat 8uo, 8{5oo6ai To6Tot? i^eiXovTa [(iicapaajcdi]TCii)? xapi 
[t(5v xaTa] xatpou^ ivspvouvTwv ev ti) TotauTY) VTJao), etT£ ixl TCdbtTov, eTTe ei; 
TO TctoTOv evepYouciv, dvuoTepi^Ta)? xai dvuicoxpaTi5Ta)^, xai dveu ^Tdpo^ TcpocTi- 
^ew; ^^ uTcojjLV^T^aew^;] xat Ypa^Tj? tou xaT^t ttjv f^jxipav twv aexp^Tcov xpo- 
eaTWTO^, x5v al ??<*> XoYapixat 56[a6i^] oxoXtjv . . . b)p{a6Y;aav, dhc' i^ri^ 
jxevTot Tou aeicTepiPpicu |xr/vb<; tyj^ TpexouoYj^ ivvfltTr,<; ivSixTiwvoc, xai \i.iy^pic 
dt^ 6 icap(j)v Btapxo^t; atu)V' ^i^^^^^' T^P ^^'* tojtoi^ i^eiT.ouaiv exixeiva Tuiv 
icpoTuica)6ivTU)v tij TotauTr; [[xovt;], xa6(i)^ Se^iii^*»*'^*^ fe^r^ap^^wvTa oxt(») xat- 
voupY{u)V Tptxe^iXdJV, t^ dfx^ave^a twv icapi tou [xipou<; ttj^ {xov^<; Yf^^^fic^Oai 
[xeXXouawv auToT^ d7co8e{$60i)v [^ici] ttj to6t(i)v dicoXn^^et. auv toOtoi^ dxxwpei 
iQ ^aatXe^a [xou toT<; tyj^; aur^^ [J"^''^!? (xovaxot<;, xai e^wveio^at dicb tyj^ vi^aw 
KptJTYj^; 5td Twv TOtouT(«)v 8uo Tptxef<:iX(»)v xaivoupY{<i>v XtTpwv, oTa (Jv xat 5aa 
^o6XotVTO et$Y], (xova 8e Sta^t^dl^etv dicb tout(i)v dxo[X(x^pxeuTa xat Yjidpiq kxipaq 
olaaouv Boaeu);, 5aot^ ^TCt^dXXei uicep xo(X(xepx(ou Tptxi<paXa xatvo6pYta Sexa- 
TcevTC • 8ex6i^a6Tat ^ap xat TauTa toT^ xaTa xatpou<; IvepYOuatv dicb tou vuv xal 
6?? To 8iY)V6x^c 5t' d(x©ave{a<; djco8e{$e(«)v By^Xouowv (xy;5I touto dx twv (xovaxwv 
dicatTeia6at. Iicet 8i 6 toiouto? xa6Y;Yo6[x6vo; (xvi^veYxe Tj^ PaatXe^a piou ukc- 
xpaTY)6Y)vat tyj xaT' auTbv (xovy) Tcapd twv Iv KpiJTY; evep-pQaiivT^ov, ixt [xev 
Tlaaapaiv i^XP^^^**^ '^®^? toic6tou<; licTaxoaiou? tou o^tou (xo8{ou<;, h:\ ik Tptalv 

(ji)aa6T(o^ 67xpov{at5 Ta BtaXYj^^dvTa TeaaapdxovTa cxto) [vo(x(a(xaTa, 

3top](lieTai if) PoatXeia (xou Jo^Yjvat tyj (xovyj t6v Te TotouTOV oTtov xat Ta vcjxi- 
a\LOtxa icapd twv [uico]xpaTYjadvT(i)v TauTa auTYJ dvuoTepY^Tax; [[xeTd twv] pYj^etawv 
Teaadp(«)v xat Tpiwv eY/povtwv, x^zoyj^ zpoaTd^ea)? lvavTtou(X£*;r|? tyj TcapouaY; 
-TcpoaTd^et tt^? paatXe{a^ (xou dTcpoxTYjaat ifetXo^oYj^, 5aov im toT^ ivTauOa 
5t(i)pia(xivoi^. xal ei^ eBYjatv xaTaaTp(i)6eTaa toT^ xpoa^ipot? aexpeTot^ t^ xapouaa 
T^q PaatXe{a^ [xou icp6aTa$i<; dvTtaTpafi^^eTat tyj StaXYj^^e^oY) (xovy) ei^ da^iXeiav, 
dpxeaouaa TauTYj xai dvTi xpuaoPo6XXou ypa^Yj;;. T6: (XYjvt drptXXta), iv8t- 
xTiwvo? 6', iC epu^pwv YP^pi-l^dTiov ttJ? paatXtxY)? xat 6e{a<; ^^etpc;' 
i^ 8td xr^pou auvT(56Yj<; paatXtxYj a^paYi?" xai t6 : «8td tou XoYO^eTOJ 
Tou 5p6[xou» xai l^to^ev t6: «xaTeaTp(o6Yj 5td y^eipoq tcu aePaaToi) 
xat (xefdXou 8pouYY*P^®^ * ' '^^* «x.aT6aTp(«)6r| ev tw aexpeT(«) tou 
|X£YdXcu XoYaptaaTOu xaTd jxYjva [^.dtov, tvSixTtwvo^ 6'» xat ti: 119 

«xiTeSTpuST; ev Tu> sexpsTb) Tbiv oixecaxwv, |ii.r|V{ |xat<i>, tv$(XT(uvo; 
0'.. t 

f Tb wxpbv laov tw eiA^aviaOevxt fjio'. wpwxoTuico) xaTecTpwjji^vou 
^pssxuvYjTw ^acriXixco xai Seiw TCpodTaYl**'- ^5 avTtPoX^? taa^ov 
tjpwv uiceYpaipa. f 

f *0 aePaaTog xat (AeYa^ Bpouyf^pio? ^ t 

f '0 icpa)ToaaiQxpi^Tt(; Ntx6Xao^ 6Z<i)vapa(; to wapbv laov |X6Ta 
Tsu efJifavtaOevToc; ptot «pwTOTuicou xpoaxuvtjTou icpoaTaYlxaToc avTt- 
^aXfa^v d)? tail^ov tw icpwTOTuxw uTce^pa^a. f 

f *0 StxatoJoTTj^; ©soSoato^ 5 IlavTejrv^? AvTt^aXwv cfxoCa); 
"JxeYpatj/a. f 

f '0 xotataTiop FecopYco^ xat auTb^ avTt^aXo^v 

C(JI.0((»)? uicif ?*'!'*• t 

Exemplar chart. Flor. nro 60. XXXI. 6694—1186, mense ianuario, ind. IV. 

Imperator Isaaciua Angelus confirmai privilegia monasterii eximitque eius naves 

peculiares a decima. 

f Kaivbv ri'^^':^ to «paYjjLa ^ ^oatXefa fjiou, Sicw^ b dv ^aatXeuatv 
iui^oq ao(8t(jio^ ^aatXeuq xat icp6icaxxo^ ty)^ ^aatXeta*; [jlou, xupt^; 'AX^^toq 6 
Ko{jivir]v6^, dTeXe^ xaT^Xtxe to xaX6v, &a%ep tk; otxiav 7cpo6e[i.evo<; ^uvap{JL6- 
^acsOat, elTa ^aX(ji)v uTco^dOpa^ xat toixou^ ^TcaveYeipa^; xat 5pofov p.T) auvOst^ ' 
eic63p«&e^^ato ydp exetvo^ 8td xP^o^ouXXwv Xoywv ttj ev ttj vt^au) fldTfXfp 
Kgaa|ji(a pwvtj, tij ex' 6v6jxaTt Tt[xta)[JLivY) tou eTcioTYjOtou, ii^(x%ri[Kho\j |jiaOT)Tou 
*:« a(i)TfJpt XptoTO) xat euorffsXtaTou 'Icodvvou tou 9eoX6YOu e^xouaaeiav xaO' 
s/ixXijpov, wv dv ewcY) Tt^ xe^aXafu^v, x^P^? ""l^S BexaTeCa?, icXotapta)v Tptwv 
|ATi xaTaYeYpA(A(J>^v(i)v ev x<A)SY)^t 8Y)p.oaiaxoi(;, 5vt(<)v T6 x^P^<^^**>^ X^'^'*^o? 
^i^ xpb<; TYJ ifiixtaeCa, xat [xtxp6v Tt wpb? i) SXaTTOv, 8topt!Jo|x^ou to 6aTe sxetv 
auri Ta xXota er' d5eia? TcXeetv dxavTaxou t(5)v tij^; Ta)|xdtx^^ extxpaTeta; 
|A6p<i)V, xdoY)^ olaa^Y^Ttvoq eXe^Oepa aul^rjTi^aea); t6 xal s;cY)pe{a^, dveu (xevTot 
^i? JexaTSta^, (J); eipY)Tat. exet bk ot xaTd ty)v ^Y^OeTaav aePaafxtav [xovy)v 
:xcvaxoi ]^aavTO t^v ^aatXs(av [xou s^xouaaeueoOat Td TstauTa icXota xal dTcb 
t:0 xs^aXatou ty)c ^exoTeia^, sitouv xo[x}X6pxtou, i:(T)c oux dv i^ ^aaiXeta [xou 120 

Tijv aiTTQOiv TouTwv 'Kpoa8e§aiTO j covti y^P twv ffotepcov ^ewi^^ffav o\ utoi». 
e^* 0) xai, Sirep 6 &oiB(|Aoq dKetvo<; ^aoiXeu^^ &q hi&CktjfKxoity %ai 'Kp&Konmt^ 
vfi^ ^aotXeia^ (aou a^xev dT^Xeorov, ii f^aaik&ia [aou Tzpbq 'xipa^ Sr^&K xai 
TeXeiot* Bioptl^eTai ^^^ ha tou xap6vT0(; xP^<^®Po'^^^o^ Xd^ou, Ixetv jjev ti 
upoa6vTa xp^^^^P^uXXa tyj SiaXr^^OeCoY) (xovtj, d)^ 8e8i^X(i)Ta(, to dbwape-^eipYjTcv 
Te xal dicapaOpauoTOv, xal (jlt] ToXpiov tiv3( T(5v 3iQ|jL09iaxa^ SvepYo6vt(i>v 2cu- 
Xe(a{ il) auT(i!>v tgiv xaTa xatpou^ icapaOaXaaotTd^v ^etpaoOat ixepixo^ ^ xaQs- 
Xou ^inf]peaoTtxa>^ dOetetv Tt ^ dvarpixetv T(i>v itJi7cep(etXr^|i.|4iv(i)v ovtou;, (i); 
c^etXdvTo^v XoY^^eoOa^, ii^ eTicep vuv ::apd TYJq PaotXe(a^ [jwu ^YeY^ve^oav, ^;- 
xouooeueoOat Ik ouv To^TOtq xat xaTd Tb tyJ^ SexaTe(a^ dxav xe^iXaiov hd ts 
T(i)v otvap((i>v xat TuavTb^ iT^pou evSouq xat icpdYf^^o^ Td SY)X(i>O^VTa ^cXotdpta, xal 
ev TY) Oeoo(i>oT(i) R(i)voTavTtvouic6Xe( &ica^ tou ivtauTOu xoTa^povTO, (b^ ^feOvOVTa 
8^X^^^( ^^'^ '^^ '^^ ToiouTO) xefaXa((p t^^ SexaTe(a( dvi^xovTa, xat toT^ xoti 
xatpou^ ivepfouot tyjv tyji; OaXdooY]^ SouXe(av, ty} ifji.fave(a toiv (jieXXououv 
7cpo^a(vetv iceTC(OT(i)|x^(i)V dicoSe^^eojv dicb tou (jiipou^ tyJ^ ^oXXaxo!)? BtaXet- 
90e(oY]^ oe3ao[x(a^ [aov^i;, efrt Iwt wdxTov ■JJ xat ei^ Tb TctoTbv IvepYouoiv. e!- 
Sdvat (jiivTO( b^&Ckei 6 ^ouXY^Oel^ dvaTp^(|;a( i!) dOeT^oa( t( dicb to)v e(Axepi- 
e(XY2(ii[Jiev(ov T(o 7cap6vTt '/jp\}^o^o\)k\id X^Yt») tyj? 3aotXe(a^ [jlou, tyJ dicb twv 
v6(jl(i)V TCOtVYj uxoxe(oeTai Tij xoXa^ouoY) Touq xarafpovYjTd^ twv Pao(X(X(5v icpoj- 
TaY(Ji>dT(i)v * ou xaTd t( ^k Xu(AavetTa( Ta TOtouTa TcXoia ^ Tb tcXoTov to |jitj 
^r|T(ii)<; dvaTa^OYjvat 9cdvTa eiSY) Te t(i)v ^iDQpeti^v xal xe^dXa^a* 6^e(Xouoi '{op 
d^axoueoOa( xdvTauOa, Cao^ep et ^y^tu)^; dveToexOYjoav, tou ']cap6vT0( euoe^cu^ 
Xpuoc^ouXXou X6you tyJ^ ^ao(Xe(a^ [jlou ^e^a^ou xat dppaYOu^; $ta(jL^veiv o^ei- 
XovTo? eiq Tov ai(ova Tbv dicavTa, ysT^^iQ^a^vo^ xaTa Tbv (avvoudptov (xrjva 
T^^ TeTdpTY)? IvStxTiwvo? Tou j^x^' TeTapTOu Itou(;, Iv w xal Tb i^(Ji£- 
Tepov euoe3^(; xat 0eoxp63XY;TOV uiceoYj^JiYJvaTO xpdTO^. f 

f "loadxtoc, dvXptoT(p T(j) Oe(p ntoTb^ ^aotXeuq xal al)TOxpdT(i)p 
T(«)(jLa((i)v, 6 "Ayy^Xo^. f 

A tergo: f KaTeoTp^oOY] ev tw oexp^T(i> tou [xeYdXou XoYapia^^o^? 
(jLY]vt !avvouap((p tvStXTto^vo^ 3', xaTeoTpd^Ot] Ik Std Mixo^ilX tou 
IIavaYt(l)Tou xai Std tou At^aSd Ay](jly]tp(ou. KaTeoTpojOv} ev t(o oe- 
xpdT(i) Tou Ysvixou, (jLY]vi htvvouapt(i), tvStxTtwvo? 8', ^TOui; ^5xh^' ^^^ 
6eoB(i)pou Tou MaT^apYjvou. f 

f KaTeoTp(i>Orj dv tw oexp^T(i) tou (JLeYdXou oaxeXXap(ou, (jlyjvI 
9eppouap((j), tv5txTt(i5vo(; 8', 8td tou KXau8toicoXiTOu l(i)dvvou. f 


121 

ivSixTicovo^ y^ Sia Tou MeXiY^o^ lidivvou. -|- 

Ei ubi folia glutme iuncta aunt: f Tou oe^aaToO xal e^i Tou Kavi- 
xXeiou AT;(JiY;Tp{ou tou TopvCxT}. f 

C%ar<. Hor, nro 20. Nrp 21 aUerum exemplar chart, suhscriptum: f *0 
xpr:Y;q toD ^iJXou AiQfAi^Tpio^ xp(i>Tovo3eX{ai|jLO^ 6 Ap([jLU{ to Tcapbv loov ivTi- 
^2X(i)v Tit) icpa)T0T6ir(i> TCpo9XUVT]T(p xpu9o^ouXX(i) XoY^t) ux^YP^I'^- t ^ exem- 
plari descrvpta sunt, quae legebantur ex aversa parte arcketypi: KaTeaTp(i>6t] 
xtX., quae propter chartam agglutinatam legi non possunt. Tertium exemplar 
nro 22y subscriptum: f '0 xpiT)]q Tou ^i^Xou xat iiA tou tir]Co8p6{JLOU^ *I(i)avvT]q 
: MeXiaoT^6^, Tb iropbv loov T(j) i(Afavta6dvTt (jloc 9cp(i)TOT6x(i) xpoaxuvT]TO) 
Xfuao^o6XX(d dcvTt^X(i)v uic^pat{^a. f XXXn. 6694—1186, mense augusti, ind. IV. 

Imperator Isaacius Angelus eodmit a tributi^ sex colonos monasterii S. Mariae 
Atheniensis, conditi a monacho loannicio in themate Mylasae et Melanudii. f Oux ISei TTjv 1%. TCoXuxpovfou afpi<; xal (Aaxpa^ PePiaa(jL^VT)? awi>inj^ 
-sG piovaxou 'I(»)avvix(ou JeTjTi^ipiov ^(dVTjv t^^v 0aaiXe{av (xou (iicoiui(jn|;ai, dXXi 
5i2 TTiV (jLaxpav auTOu at((>iri]v ttjv ppa^^uTaTTjV aiSeoOTjvat ^(ovtjv xat Tb 8ta 
TTjTTj; atTifj6^v exrXT]pu)aat ' to 8i, ou xara av^p^oicivTjv 6iXTjatv, iXXa xoTa 
OsoO euapioTYjaiv. iljTi^aaTo y®^^ ^ TotouTO^ Ti(jLt(i)TaTO(; (jLova^b; t^v ^aatXeCav 
picu Bfa^prjOrjvat ttj nap" auTou aveYep6e{aTj (jlovtj dv t(I) 6e(jLaTi MuXioTj; xal 
McXavcuSCou, ht trj TOTCo6ea(a tou Ay^ou 'Ia>dwou tou BotTou, i% 6v6(jLaTt ttj; 
'j'£pa*f{a^ SeoTCOtvTj; 6eoT6xou ttj(; ev 'A6T^vai; Tt(JLa)(x^VTjq, e^xouaaeiav xapo{x(i>v 
i^ ^po3xa6{aai 6feiX6vT<«>v, Iv6a div eupe6(i)ai, xat ^pY(xl|ea6at BeoTcoTtxfa)^ Bta- 
5£pcuaav -pjv ttj wap' auTou aveYep^eCoYj (Jlovtj, xat atTT]a(i(JLevo^ STU^e* 8(i)petTat 
vap f^ ^aacXeta (jlou Sia tou T;(Xp6vTo; XP^^^?^^^^^^ X6you ttj 8taXet(p6e{oYj 
pLsvTJ e^uaae(av icapo{xu>v §| dXeu6^p(i>v xat t(^ Sr|(jLoa{(i) aveTCtYV(i)aT(i)v icpoa- 
xaOiaai i^etXovTa^v, 6v6a 5v eupe^wat, xal y^v SeoicoTtxwq Tjj 8taXet96e{o7j 
iJisvTj Bta^^ouaav ^pYi2^ea6at. xat 8top{!|eTat Btd tou '77ap6vTo<; ^u^M^so^o^SKkoo 
X:vou, i5*©uaa666a6at tou^ TotouToug 7uapo{xouq dicb 7:<£aTj? dYYape{a<;, icapaYYa- 

p^tag, (|Ni>(jLol^Tj(JL{a(;, Ivvo(jl{ou , auv$oa{a^, xaoTpoxTta^a^, auv<A>v^(;, 

xesaXaTtxtou, xaT^pY(«)v xT{ae(A>c, itXa^i^JL^ov sx^oXtj^;, dxTY][jLOVTjTix{ou, TcapotxiaTtxou 122 

Tzxnoq xat Tcavioiou TeXou? Btovojxtj^, ex^oXi^; «Xcywv, irpooxuvr^Ttxiou, aepixs^. 
KaxvixoO, v6aT[txtcu], {AtTorou, xuvojjLaYY^vwv, tepaxopiwv, w . . epix . . piwv xai 
a?iT^^ 8t) Ttj^ ivaYpa^Y);, aXXa |jLy)8^ eioepxeoOat ei? xa? otxia^; auTcov tou; 
xaTa xatpcu^ rpaxTopa^ tou toioutou Oe^JiaTO^ fj Ttva twv e^uTnjpeTouvrwv ojtoT;, 
x5v XoYaptacTTj^ toutwv eiY), x3v xaTeravo) tj exTtpoowwwv, tou xaTaToXjjii^aovTo; 
wotTjoat Tuapa tov T:ap6vTa xpuod^ouXXov Xd^ov tt;^; PaoiXeCa^ jjlou o^oSpav ttjv 
ex Tou paoiXeicu &i|/ou(; aYavaxTTiOiv u^opwfJL^vou, xat TCpooTi{Jici) iwroxeToOai 5fsi- 
XovTo? XiTpwv uicepirupwv Tsooapwv doup.icaO(i5{ aicatTOUfJievwv icopa tou x2Ta 
xatpou^ icpoxaOr^|ji.evou twv oexp^Twv ex 7cpooeXe6oe<i)q twv (jLOvax(i!)v, tou xop- 
6vT0i; /puoopouXXou X6you ty;? PaotXeiag |Jiou Pe^aiou xai ao^aXou? ruTxiveiv 
6^e(XovT05, YeY^VYjiJievou xaTa tov auvouoTOV jjiYjva ty}? icapoOoTi? TeTotpTrj; 
ivStXTiwvo^, Tou e^axiox^^^tocTOu i^^xootooTou evvevT)xoaTou TeTapTou 
£TOU(;, ev (!) xat to i^|Jt.eTepov euoe^^^; xai 0eoxp6pX7)Tov uTceoTjjjLT^voTO xpotTo;. t 

f loaaxtoq ev XptoTcp tw Oew TctoToq ^aotXeu^ xat auToxpaTup 
T(i)iJLa(u)v, 6 "Ayy^^o^- t 

Archetf/pum chart. Mor. nro 28. 

XXXm. [6697—1188], mense decembri, ind. VH. 

Tribunal maritimum demetitur navem peculiarem monasterii exeffiptam a tribvtis 
secundum privilegia imperatorumj traditque eam monachis. 

f 'H ev TYj vkJoci) naTjJLCi) ^taxetpLevr^ oePaa|jL(a |jlovt) tou ev dncooTcXoi: 
T^Y^^^H-svou xai euaYYeXioTOu 'I(i)avvou tou OeoX^you lyoijaa, 8ia Oetwv y.r. 
^aotXtxwv -Tcpoaxuvt^Twv xpuao3ouXX(«)v e§xouaae(av ^cXotwv i8ioxtt»5t(«)v x<*>pi^^a£(o; 
XtXiot8(i)v 86o, |jLixp6v Tt TcX^ov i) SXaooov, ofetX^vTo^v ^taicXcotl^eaOat Iv Tiacat; 
TaT^ xoTa Te avorcoXV xat Suotv wapaXiat^; yjjiponq tt^? 'P((){jLavta^ xai ev 
<£nai^ TaT^ vijaot^;, iv ^k vfi PaatXeuouoY) twv xoXecov xoTaCpeiv 5ica5 tcj 
evtauTou, xat eiconcoXaueiv TCaoY)^; xai wavTO^ai; e5xouaae(a;, dnco Te 86a6(j): 
ovTtvauXou, 3exaTeia<; oivapiwv, xo(JL{xepx{ou icavTbq eiSou;, oveu tcov xexo^Xy- 
{jLev(*)v, xal ^T^pai; olaaBi^Ttvo^; e7CY)pe(a(; xal aulir,TTi5^S(i)?, xaOw^ icXoruTepov tj 
xept TY)? TotauTY)? 6§xouoaeiaq 7cpoa6vTa ty) {jlovyj xP'^^^&ouXXa icaptaTwoiv. 
e^Oaoev eictxTYjaaoOat xaTot Siaf6pou^ xatpou; icXota tSwxTYjTa, ooa SijTa xai 
iicexTT^oaTo, l^a(JL(i)OevTa xal xapaBoOevTa wapa tou xaO' i^jxag oexpeTou. Sti li 
Tot (JL^v TouT(ji)v xaTi^p(i)(JLa TYJ OaXfltaoY) Y^T^vaat, Ta Be xat aXXoTp6iC(«)? aico»- 
XovTo, xaOw; touto wapa tou Ti(JLt(i)TfltTou xaOYjYoui^ivcu, xupcu WpaevCcu, xa- t(T»v 123 

jAcvaQ^wv Ti;<; zoioami^ l^ov^^, tou xe tspojiovaxou xai otxov6|xou xupou 'AvtcovCou, 
Tsu jxovo^^ou xupou 'luxxvvtxtou xal Tou vouxXKJpou xupou 'AvTWvfou iicXYjpofOpiij- 
^|A£v, eTOXTKjffOTO xat vuv T^ 8r^X(«)6Ei9a [jlcvyj iTepov wXotov i8t6xTYjTOv, xai 
ilirfit^i e^afjL(i>6i)vat touto, xpoortjXOov tw xaO' ii[fd(; cexpeTw 5 t6 ^tjOei? Ti[xt(i>- 
Torrcc xa6riYo6tx€vo; xat ol 3YjXu)6dvTe; jAOvaxo: xat ^Ti^cavTO ^^a{ji(i)69ivat 
tcOto xat zapaSo6i;vat gtuToT^; xaTa tyjv tou aexpeTou ouvKJ^eta^^. iiiuiq ouv ttj 
T5UTWV atTi^|9st xpooxovTe^, Irei to icpofftoTapLevov ijv ouJev 5ta to t8i6xTYjTov 
ihai To TOiouTov icXoiov Tf|<; StaXvjf^etoTj^; (J<ovtj^, TCapeYev6iJLe6a Iv tw at^taXw 
Tu XeYO{JLevci> Necoptci), ev h) touto eXXtfjievtJJoiJLevov ^Jv, xai iuap6vT(i)v dxb twv 
£Xaioxap6xci)v tou xa6' ii\>.oiq cexpdTou 'I(«)ivvou tou 2upoxo6Xpu, BaatXetou tou 
WpjjLevoxouXou , K(«)voTavT{vou tou T^iTa, A^ovToq tou Ao(vou, Ila^fxaXou tou 
TpixXtvt(i)Tou xai Twv XotTCwv, iWa 8yj xai tou TtjjLKOTfltTOu xa6YjYOU|jLivou xat 
TU)v (iLovoEXoiv, T(j) ouvi^6€t e^a[jL(j) TouTo xa6uice^ctXo{jLev ' (jlitou '^ap BtaTaS^VTO^ 
l'Ji x^'P^^ '^^^ "^ 8r|X(o6^vTo<; SupoxouXou xat l^oiwou avaYVcioTOu Toi3 KafjLa- 
n;pou, Tou evepfouvTo; to xp(»)TO|xavBaTOptxbv Stxa^ tou xavoePaoTOu 6etou tou 
)Lpatatou xat dcYtou iqjjlo^v ^aotX^d); xat XoyodeTOu tou Sp6{JL0U, xupou K(i)V0Tav- 
Ttvou Tou TopvfxYj^ e^po{JL€v Tb {JLYJxo^ TOUTou axo Tou xaTapT^ou xat {JLexpt TYjq 
£v TTj xpujjLVYj 9paxTfj<;, [jLe6' uxe^atpeotv vfiq avTXio^, Tn^/ed^v BexaoxTtl) • to 
rAoTo^ xaTa TO (JLeoaiTaTov xat {jl6vov tt^? vYjb<; m^x^**^^ evvia xat Tb pflE6o; 
xora To ouTb {jLeoaiTaTOv xYJxewv 56o xpb? tw f,{jLtoet xai tcL TeTofpTti), d^' 2)v 
x:e5eX6vTe<;* 0,1:0 {jl^v tou TcXotTOu^ injxuv 2va, <ixb 8e tou Pa6ou? ^/X^®? "^'^ 
T£TapTov Bia Tb {jLaxpdraTov eTvat Tb xXoTov xal oTevoext^jiYjxe^ xat iyjo"* e^ 
cXcxXrjpcu tooTYjTa, 8ta to tyjv xp6{jLVYjv xat tyjv xp(i)pav 0Tev(i)T^pav eTvat tyj^ 
pLSTrj^ xaTa to xXoroq. (boauTd)^ xat xaTa Tb ^d6o^, §ia to uxepaveoTYjxuTav 
elvat TYjv Tp6xiv ev toT^ ^Yj6eTot {JL^peot, xepteoTiijoa^jLev tyjv toutou xtopYjotv elq 
pic^tcu; 6aXaooiou^ BtoxtXtou? TptixovTa Teooapa; ouv tyj tyj<; xpu{jLVYj? X<*>P^^s^ 
wrraXoYto^etoYj {JLoStwv 6aXaoo{(i)v ^xorbv xat et^ tyjv twv eYXo{T(i)v xai twv 
:7,oivia>v ax66eotv, (b<; t^? xp(i)pa<; {jlyj e^oucYjq otav^i^Ttva x*»^^')^^ ^'^ "^^ "^o^ 
iprefjLova tou TotouTou xXoiou ToTao6at ei^ to ixpov toutou, ex6evT(i)v xai twv 
<Tjnfi^ e(«>{JL^v(i)v {jLo2i(«)v Sexa ux^p exfllorr^^ exaTOOTYjq. olkd) Totvuv tou toiou- 
t:j eJfltiJLou xap' f|{jLa)v -^e-^^o^^S^zoq xape566Yj to 5yjX(«)6^v xXoTov ty^ xoXXfltxt? 
CT^fteioTj {JLOVYj, 69STX0V e^xouooeueo^at xaTa tyjv xeptXr^tptv xat Suva{JLtv twv 
::cco6vT(av auTfi 6e{(«)v xal ^aotXtxwv xpooxuvYjTwv xp^^^&^uXXtov. eTxep {x^vtoi 
lJi£Taox€uao6€v Tb TotouTOv xXoTov souoTepov eupe^Yj xwp"/jo2(«)<; xXe{ovo<;, ou 
xita T'. svsxsv TOUTou su6uv6Yjo6p.s6a. f 124 f My)vI Sexsix^ptw ivSiXTiwvo^ X^, f f '0 PotaiXixb? voTfltpio? tou asxpcTOu t^^ OaXaaaY)^, rewpYto; 
6 Ti;{Ta(;. f 

f '0 PauiXixb^; voTipiOi; tou aexp^TOu T^q OaXaaffr^^, KwvcTav- 
Ttvo^ aePaffToc; 6 Sxotva^. f 

f *0 PaatXtxb? voTapto<; tou cexpeTou ty)^ OaXiaar^i;, 'loivvrj; 
aePaGTO? 6 2YOup6(;. f 

f '0 0aatXtxb? voTOtpto^; tou aexpCTou t^? 6aXiaaY;<;, 'IwavvTj; 
6 MaT^ouxt)^. f 

•f '0 Paat^txb<; voTfltpto^; tou aexpeTou ty)(; OaXiaaiQg, BeoScopo; 
6 MaSapiTY)?. f 

f '0 PaatXixbq voTapio? tou auTOu aexp^Tou, NtXYj^ipo^ c 
neTCaYt»)|ji.dvo?. f 

f '0 PaatXtxb^ voTfltpto? tou aexp^Tou t^? OaXaaaY)^, Oeoxapi^^fo? 
6 EipY)vtx6(;. f 

f *0 PaatXtxbq voTotpto^; tou aexp^Tou T^q OaXaaaY)^^ *AX^5to; 
6 SepYd-rcouXoi;. f 

f '0 ^aatXtxb^ voTccpto^ tou aiiTou aexp^Tou, Baa^Xeto^; 5 
AY^XaaToq. f 

f *0 PaatXixbq voTfltpio? tou auTou aexpeTou, 'AvBpovtxo? ae- 
PaaTb? 6 SiuXr^vtfltpY)?, f 

f '0 Soi3Xo? Tou xpaTatou xai otY^o^ t^^ixwv ^aaiXeu)^ KwvaTav- 
Tivo(;, Trpo^Tovcd^eXiatiJiouTuepTaToc; xat TcapaOaXaaaCTY)^, 6 KaaTa- 
[aovCty)?. f 

f '0 ae^aaTb? xai 7:apa0aXaaa{TY)? KwvaTavTivo? h 'Pa5Y)v6<;. f 

Edidit ex archtypo chart, I. Sakkelton in ptriodico Ilavdcopa, voZ. XVIII, 
p. 226 — 228, Flor. nro 70. . Exemplar nro 11 mbacriptum: '0 xptTYji; Tcu 
PijXou 'AvBp6vtxo? aepacTbi; . . o 6 . . flepto<; Tb Tcapbv laov to) ejjL^avtaOevri 
[i.ot irpa)TOTu:c(o avTi0aXo)v xat lafltl^ov eupcbv uTCeYpa(];a. f XXXIV. 6701—1193, mense februario, ind. XI. 

Leo Stauraciotes et Constans Pselus, habttatores vici Sillami, siti in regione 
Messarea insulae Ci'etae^ Leontio Oresti vendunt vineas S^Y^ov Tou STau AeovTo<; Sifvov paxt(i)TOU TOU Wt^ K(«)vaTa AOU 125 

•f- 'Ev cvsfAati Tou «aTpb(; xat -cou uicu xai tcu ar(io\j xveuixaTO^;. Aewv 
b XTaupax((i>TY;q xai Kci^vora^ 6 WvjXo^, o\ omo tou x(i>p^ou SiXXajjLOu, Toup{jia^ 
TsO popciou TT]^ Meoffap^a^ xai tou^ Tt^jLiou^ xal l^cooxoeoix; oraupou^ xaTa tt)v 
apXT;v ToG icapovToc ^ouq JStoxsfpw^ iroti^iffavTe^, Ttjv wapouaav hf^pafo^ xat 
ivjzcYpo^ov, xaOapov, aXr,OiJ, Pe^aiav, auToOeXij, afxeTarperTOv xat dpLeTafxi- 
ATpov xal xoTa Tcovra Tp6wov to xa66Xou Btflbrpaatv xai TcXeCav dncevxeuSev 
^[jbZTtxvjv irapiSoffiv TciSv xarcoTipu) ST]Xb)6v)ao[xev<i)v Suo Te(jLax(<x>v di^JiTceXtcov 
Tfa)v xardt to SiqXcoO^v yjtipio'^ iQ|jLa>v 3vTb>v Ti8e(JLe0a xat irotoupLev ixou(7((i>^ xai 
a(X£Ta{xeXi^b>^ [JLeTa wavTO? tou (xipou^ i^(jLt5v xpb^ a^ tov V0Tapt6v xuptv A^ovTa 
Tcv "Op^aTTjv, 3ta aou Ik xai ^pb^ to &xav xai icavTOiov (jL^poq aou, xa6(i>^ 
Brj/>xi>6i^aeTat. xai yap xol dvcoTepu) STjXou^jLeva $uo Te^jLocx^^ d(JLX^Xta, Tdt ix 
YcviXTj^ xXT)povo(jL(a? fi(jLa>v ic6pteX66vTa i^(jiTv, xai zXTjaCov 5vTa Td>v d^AiceXiuv 
tcu Te MixaT)X tou ZTpou(jL7cf) xat tou IIoXCtou xupou Mo^/our^X xai tou BdTOu 
hOsS.-^oyi&^a^ Ta xai u>aei iutvax{(i)v S^ WYxavovTa, (jl^ e/ovTe? tt)v tout(i)v 
Xpfiaiv, i^deXi^aa^jLev SiOTcpaaat TauTa irp6^ Ttva tov aIpou(jLevov tt)v to6t(i)v i5<»>- 
VTiatv, (b^ S^ (jLT)8^va eup6vTe? twv Te icXTjataaTwv xai Tdiv ^x (xaxp66eVy dXXd 
xivT(i>v dxo^^atvo^xevu^v, eupo(xev ai, tov 8T)X(i)6i*r:a xuptv Ae6vTiov tov 'Op£aTT)v, 
ty;v toutcdv eS(j!>vT)atv u9cepai:oSe/6{xevov * $tb xai eiSrjatv icepi to6tou Se8(i!)xa(xev 
T(j> au66VTT) i^[X(i>v, [tw 7cav]evTt[xoTdT(i) XoYaptaaTi^ xupii^ Mtxa^iX Tto XpuaoP^pY»), 
xai [tu> TCav]otxt(i)TdT(j> d . . . , T(j> au6dvTT) tou [icav]aepdaTOu ae^aarou xai 
7ep(xo6i^Tou dvet|;tou tou xpOTatou [xai dy^ou i^](X(I)V 0aatXe(i>; xai douxb^ t^^ 
xa6' r^^uiq rfysou KpiiJTT)?, tou Ko(xvrjVou xupou STe^dvou tou KovTOOTe^dvou • 
xai Tt(xiav ouTou X6atv Ixoptad^xefia, wpoaTd§6(»)^ totcov iicexouaav xai ouTO)at 
^T(5^ 8taxeXeuo[xevT)v * 

«*Ex6ou, 6eoaePeaTaTe Jepeu xai Ta^ouXXdpte Mtxa^^X At[xeviTT), icpaxTijptov 
ilffpo^ov eict T(j> TCtTCpaaxo(xdv(i) d[xiceX((i> Tcapd Te tou Wt)Xou K(i>vaTa xai tou 
STowpaxMiTou AeovTO? 7cp6^ Tov voTdptov AeovTa tov 'OpcaTT)v exi Ti(xi5(xaTt vo[xt- 
ciJLaT(ov Tptxe^iXu^v 7caXat(i>v 6xt(i>. -jcepi 8e tou (xt) eTvat Tt Tb xpoatOTa^xevov, (xeXiijaet 
Tw exXa(x^avo(xiv(i). (XT)vi fePpouap^^o tvStXTtwvo? ta'. f tt)v uicOY.pa9T)v 
©epouaav 8t' otxe{(i>v auTou yP^^P-I^^^^wv 6 XoYapia^f^p Mt/aT^X. f » 
Ta6TT)v To{vuv tw TagcuXXap{(i) xpoxo(x{aavT6(;, xai ^v(i)xiov auTOu T6 xat 
Twv [xapT6p(i>v eXd3o[xev oSyto to Tt(ji.r^[xa dxb aou, Td 6xTa) 8T)Xov6Tt xaXatd 
Tpixs^a)^ vo(x(a(xaTa, dTtva xai Xa^ovTeg drcb aou xai tou [x^pou? aou, (xeTd 
xai Tou (xepou; ■^(xwv awa xai dicapdXetrca, dvTtxapaBe5(i)xa(xdv aot xai tw 
i^^ei cou a(i>(xaTtx(ii)q it. tt)? oi^[xepov exi xa6apa xai TeXe^a Btarcpdaet xaXTj 126 

Tti^nti xal ouSeiAia dvaYXTj i) xaTa8uva9Te{a xa TotouTa 8uo ojjLtxpdTaTa Teftixts 
aiJLTceXta, (b^ o^v xaOi^et^ auTa aicb tou icap6vT0^ fjieTa icavTOc tou [Lipouq 70'j 
£'!(; Tou^ i^q xal BtiQveKeT^; /povou^ aireptxo^ci)^, dicapaoxiiGTfa)^, d8taaetffTb>r, 
dvevoxXi^ifw?? dvefxXi^TO)? xat dtveTCtfcovi^Tcoq, xupiu^ xai auOevTtxcii)^, eiA TeXea 
xat dva^atp^TO) 8ec^0Te(a xat xupt6TY)Tt, dSe{a; aot xai t^ }i.epet crou esc^ aurou; 
Tcap' f|{Jifa)V BtSo{JLevY]; xTaoSai, y^pSa^oLij v^(jLeo6at, TccoXeiv ouTd i^J xat Sa)peiG6at, 
^poixd^eiv xat XeYaieueiv, ^eXTtouv xai ipijfjLouv xai di^ki^ zivTa xpflcTcetv ce 
iii' ouToT^ dx(i)XuT(i)^, oaa oot ex T(i>v ftXeuoe^d^v voixiov exxex(>)piQVTat, (bc 
x6pt05 xat TsXetc^; xai dXYjW;^; Seaicirri? tout(i)v, [jlyj icapd Ttvo^ x(i>Xu6(jLevoq ^ 
icape|jLico8iC6|xevoq i^ 6xXou{i.evo^ Tb auvoXov, ou icap' iI^|jl(i)v outwv, ou xap* 
^Tepou icpoa(i)icou xat jjL^pou? Ttvb^; auffsvtxou ^(jl(i)v, eiTe xai dXXoiou, i^jxwv 
auToiv au|X9<i)vouvT(i)v Taraadat xai dtexStxeiv xai SefevTe6etv a^ Te xat drov to 
(jLepo^ aou otxetoi^ e^63ot<; fj{jLd)v dicb tout(i)v dicdvT(ov, xai d7Co8t36vat aot xal 
Tbv xorcd v6{jlou^ xaOoXtxbv vfiq ^xSixi^aeo)^ Se^evaic^va^ ti)^ xat aou outou oufji- 

9(i)vouvTO^ (jLeTd xovTb^ tou (jL^pou^ aou, t6 TeXeiv dx' dpx^( ti;^ 

xat etq TO e^tj; to dvyjxov dvoYpa^txbv t^Xo? outwv 3td y**P 'fO'^'^® xai to 
xapbv xpoTi^ptov ^YYP^^^ i^|JL(ii)v xpb^ ae d^e6e(xe0a, 3i' ou xat da^aXtl^^ixeOa, 
(i)ae(xep dxb tou xap6vT0^ lvavTio6(xevot xaTd Tt a'^a^'^(a[f.vf auT^ (xeptxol)^ t| 
xa66Xou 8id xXdov, tu^^v, Tifxvj^xa •?) 8t' uxsp6e(xaTta(x6v, tov ixexeiva toO 
8txXaaiaa(xou xat 7) 96P0V i) 86Xov ^ p(av ij xaTaSuvoaTetov ^ dpxovTtxYjv 
lxixoup(av i) v6(xou ij fdxTou dYVoiav ij dvapfuptav ij BtaT{(xirjatv ^ x'^^'^!^ 
if) xXdvTjV i) dxdTTQV i) faBtoupY^av i) dvapxtav i) xeptYpa^ijv y) xapa^pa^Tjv 
^ ux6axeatv i) lTep6v Tt v6(xt(xov xp6^XYj(xa ^ xat xe^dXaiov to SskI TOt^ Oeict; 
v6(xotg xpoaexaptjYov YJixtv ei? dvoTpoxTjv tou xap6vTos iffpd^ou i^(x(^v xpo- 
^aXou(xe6a, xal 3td TauTa x(vY}a(v Ttva 9) dY(i>YV)v iv ol(i>$i^Ttvt 8txaaTr|p{(<) 
xoTe im xatpQ)v 0ouXv)6(i)(xev xtveiv xaTd aou i) tou (xepou^ aou xepi ttj^ se- 
axoTe(a^ xai xaTOXYJ<; toutcov, auTd Te $Yj6ev dvaxaXou(xevot (xeptx&^ fi xa06Xou. 
xat To xapbv f^(xwv tf^pafo^i 8ta3aXetv i) dpYeia6at xstpaa6(xe6a, dXX' 6xXr|aiv 
fl 2^Tj(x{av act tout(«)v Svexa to auvoXov xpoSeviJao^xsv, ou (xovov touttqv tyjv ^tj- 
(xiav, ^Tt^ dv xat eoTtv, dxo$i$(0(x^v aoi, dXXd xat d eXd^ojxev vo{x{a{xaTs 
ifKO aou xaTd Tb BixXdatov Tzphq ae dxoS(S(i){xev xat dvTt xpoaT{{xou, xpb^ Ik 
To ^aatXtxbv ^eoTtdptov to Tp(TOv to6t(i)v, xpb^ Tb xat o^taq ippiaa^ai to xapbv 
ly^poL^o^i iF^(X(i)v, xai toT? v6(xoi5 elvat 5exT6v, ev w xai (xeTa Tb dvaYVu^aOijvai 
[i/;(xtv] TouTo xat ^ppLr^veu^ijvat xapd tou xap' i^(xwv xpoaxXr|6evTO? TapouXXap(ou 
Touc Ttjx{ouc aToupouc ixoii^aafxev dv(i)6ev, tou u^ou^ ypa^iyzoq tyj i^(xa)v xpOTpoxr; 127 

oii x^^P^? Mtx»^i^ tep6U)^ %a\ Ta^ouXXotpCou tt,^ y/jGOu KpT^Tif)<; tou AijJieviTou 
{ATjvl fePpouapiw ivBtxTtwvo? t«', Itou? ^?r^«' "Jcapouffta twv uTcoYpa- 
ij^avTwv |ji,apT6p(i>v. -j- 

f 'IcooEvvY)^, euTeXy;^ tepeu? xai xXiQptxb^ t^? dtYtWTaTy)? ^PX^" 
£xiffxoT5ij<; Tij^ (AV]Tpox6Xe(t)^ KpiJTY;^ xai offTtipto;, 6 MaT^JtTliijpt)^ 
7ipei{At e^^ct TY) icapouaY) xaOapa Siaicpdat T(ii)V avaYeYpa{Ji]A^v(i)v 3uo 
Tc[ji2[xto>v a{ji7veXt(i)V xai t^ Scaet to)v cxTb) vc{JLta(jLdT(i)v, (bq to u^s^ 
$y;X6u xat {JLapTup(5v uicevpa^/a. f 

f lcodvvr,?, 6ut6Xy)(; tepeu^ o rfoSo-JcouXo^;, irdpet{JLi exl ty) zapouaY) 
c:2xpdaet xCy^i avaYSYpa{JL{jLiv(t)v 8uo te{jLaxi<i>v d{JLxeXi(i)v xal ty) S6aet 
Twv oxTW vo{JLta{jLdT(ov, wq To Ofo; BtXet, xat {jLapTupiov b^i^poLf^a. f 

f NiXY3f6po?, euTeXY)^ lepeu^ 6 EaXoOeToq, xdpei{j:.t exi ty) 
•apouaY) 8ta«pdaet twv avaYeYpa{Jt{J'.£v(i)v Buo Te{jLaxt<i>v d{jLzeX{(i)v 
xa'. TY) S6a6t Tb)v ixTb) vo{Aia{jLdT(i)v, (b^ TO uipo^ 3y)XoT, xai {jLapTup(i5v 
•jrsvpa^^a. f 

f K(i)vaTavTTvo^, euTeXY)^ tepeix; xat Ta^ouXXdptoc; 6 MoufXo^, 
^rpsaxXrfOet^ icapa tcjv exOe^JLivcDv ty)v '^apouaav Std^paatv tcjv d{jL- 
»eXt(«)v xat Ta6TY)v auTOi^ uicavaYvou^ xat lp{jLY)ve6aa^, etS(i)^ xat ty)v 
xaTa^oXt^v twv oxtw vo{JLta(jLdTb)v TpixefdX(i)v TcaXato^v, 'jTzi^pa^a, f 

f '0 YP*?su5 Tou u^ou^ Mtxai^X, euTeX^? Upeu? xat TaPouX- 
Xdptoq tyJ^ vi^aou Kpi^TY]^ 6 At{ASv{TY)^, {jiapTup^i^v xat auTOt; 6{jlo((i)s; 
OiceYpatl^a. f 

Archeiyp. membranaceum Flor. nro 88. XXXV. (6704—1195), mense octobri, ind. XIV. 

TVibvncU marittmum demetitur peculiarem navem conces8am monasteno per prtvi- 
legia imperatorum a tributis exemptam, traditque eam m(machU. 

f Tyj^ ae^aa^JLCac {xov^<; ty)? ev t^ vT^a(j> ndT{jLou 3iax€t{jL6VY)<; xat it: 
ivojjLaTi Tt{jL(i){jLivY)(; Tou eTCtaTYjOCou, ii^^OL^Kr^^ki^^OM {JLaOY;Tou tw ataTYjpt Oew t^^jlwv 
'lT,aeO Xptaro) xat 6uaY76XiaTou Itodvvou ::apOevou tcu ©eoX^YOu, icoptaa{jL6VY)? 
Xpua6^ooXXa tou ev {jLaxap(a ty) Xi^§ei dot8i{xou ^aaiXeox; xupou 'AXe^iou tou 
Kc{jLvrjVcu, 3topt?6{jL6va ^xetv ty)v Toia^rrjV {jlovy)v e^xouaaeCav TcXoiapi(i)v Tptwv, 
;ay; y,QfcaYeYpa{JL{JLev(«)v Tot^; SY){xoaiaxo^ x(*)Bi5tv, 5vTa)v ts x^P"*!^^^? X^^^^^®^ 128 

[Lid^ TCpb(; tfi T^ijjLtoefa, jxixpiv ti wXeov ij eXaacov, if/itipoij^xd xe xa TotxjTa 
wXoia irX^eiv dcicavTaxou twv tyj? p<i)|jLatxf)^ ^xixpaTeia? |i.ep(ii>v xal SiaTr^peTsOai 
dv(Jl)Tepa icaoTrj^ olacSi^Ttvo? ou^YjTT^aeax; Te xat e-jnjpeta^;, vouXou, dtvTiva6Xou, ou 
[xivTOt Y^ **'• b^'' xexwXujJiivwv eiSwv] xat 8ta touto wpoaeXOovTwv twv ttjc 
^YjOeCayj? jxovijc; [jLOva/wv tw xpoPePaatXeuxoTt xupw 'laaoxtG) tw 'AyY£^<P, >wc' 
atTr^aaixdvwv e^rtxupwdYJvai jJtev irapa Tij? aY^ai; aurou PaaiXeta? Ta ^YjOevia 
TTpoaxuvrjTa xpuai^ouXXa tou aoiSiiJiou ^aaiXitai^ xupou 'AXe^^ou tou Ko[jlvy;vcDj 
Tcpo-srirrcou tyj(; 4^^«? auTOu ^aaiXefac;, ^m^paPeuOYJvai [Be xai ttjv t^<;] 8exa- 
Teta? i^xouaaetav, xat tyj Bei^aet auv8po[JLov auT(xa ^optaajx^voiv xp^^^^ouXXcv 
X6yov tyj? &^ia^ auTOu ^aatXeCa? iTctxupouvTa [JLev xoTa tyjv aTTYjatv auTiliiv xal 
Ta wpOTCOptoOevTa tyj auTij [jlovyj xp^^^P^uXXa, [xeYa 8^ ti xat TCoXuppouv a . . 

dmh Tou xaTflt xoTa[jLbv et? xcEvTa x6ff[jL0V iTcippei- 

oavToq TcoX tou IXdou? tou xpaTou? outcD 

Twv SyjXwO^vtwv [jLovaxwv 8ta tyj? Seijoeo)? auTwv, w^ 8tflt t[ivo? x]?P^^P*^ 

xaTot xpavou? JjeouoYj;, iyeXxu^aapievwv ] t^^ 

5exaTe(a<; xpuoo^ouXXov X6yov tyj? aY^a? aurou paotXeia^, tov ouTwatv ev [jtepei 
ireptixovTa • « liret Se oi xaTot tyjv pYjOetoav aePaa[jL(av [jlovyjv VjTT^^^v^fo tyjv 
paotXeCav [jlou e^xouaoe^eaOat toc TOtauTa xXoTa xat dh:b tou xe^aXaiou ty;^ 
SexaTeia? ^JTOt tou xo[X[jLepx{ou, ::a)^ oux Sy ii ^aatXeCa [jlou t^v arTYjotv tc6tu)v 
TcpoaeSe^OTO; «dtvTt y^P f^v icaTipwv eYevvYjOYjoav ulo(.» ^' w xai STuep 6 dci- 
StjJLOi; dxetvoi; paatXeu? xai 'iup6wainro(; tyj^ PaotXeta? [jlou d^^xev dTeXecrov, iq 
PaaiXe(a [jlou -jcpbc; izi^aq ct(ei xat TeXetoi* 8iop(IJeTat y*P ^^^ 'wu xapcvro; 
Xpuoo^ouXXou [X6you] ^y&i^f [kh za 7cpoa6vTa tyj StaXYj^Oe^oYj [xovyj xP^^^&ouXXa, 
d)? SeSi^XwTat, Tb drcapeYXe^pYjTOV xai (ircapdOpauoTOv, xat [jlyj ToX[jLav Ttva twv 
SYjiJLOotaxd^ IvepYOuvTWV 8ouXe(a? 9i ocuTbv tov xaTa xatpoui; xapaOaXaaa(TYjv 
wetpdoOat [JLeptxwi; 9^ xa06Xou eicYjpeaortxo); dOeTetv ti 9^ dvaTp^weiv twv ejA- 
TCepteiXri[jL[JLdv(i)v owtoi<;, Cnq 6fetX6vTwv XoYiCe^yOat, w^ ei vuv wapi tyj? PaotXeia; 
[jLOu dYfiY^veiaav, d^xouooeueoOat 5e ouv TOUTOtq xat Tb vq^ SexaTeia^; onza^t 
xe^dXatov dir^ Te twv oivap(cov xai icotvTb? ^Tipou eiBou<; xai updY[JiaTo^ Ta 
8YjX(i)0evTa -JcXotdpta, xat h tyJ OeoacjjoTO) Ko)vaTavTtvouTC6Xet dxa^ tou evtauiou 
xaTa(povTa, &^ h^eOsO^xa S^x^cOai xai Td tw TOto6T(i) xe^aXai^») Tij? BexorTeta; 
dvYJxovTa, xat Tot(; xaTd xatpou^; evepYOuct Td<; tyj(; OaXdccYjc; BouXeia^, tt^ 
l[jL9av(a6i xat [xovyj twv [jLeXXoucwv xpopa^vetv 7re7ctcTO)[X€vo)v dTCo5e(5eo)v azc 
Tou [xepou^ TYj(; ^oXXdxt^ 8taXr<^0e(aYj(; cepaa|x(a<; [xovyj^;, efre exi waxTov ij 
xai €?(; Tb ictcTbv evepYOucf «xai l^zei] IScYjce tw [xipet tyj; abTi;? [xovijc 129 

qajjuuOiJvat Tuopa tou xai6' iiyui^ aexpirou %onoL ty)v ouvi^Oetov y.al icapaSoOiJvat 
ouTo^ To ^x xatvi)^ ^ap^ auT<i>v iSbi^ avaX(i>|jLaaiv vaumj-pi^^v tcXcTov, a>q T(5v 
::poa6vTU>v our^ It^P<i>v 6^{jui>|a^v(i>v xal icapaS£3o|ji.^vb>v xXoCcdv vxuoy^w icept- 
r£(7dVTu>v. fifuXg hf oxpt^eT icXiQpofopCa 8vTe; tou tdtoxTTjTov elvai t9) Sv)Xci>6e(oT] 
pwvi; TO «Xotov, ^xicTflcvTe? tw aiYiaXo) tou Newptou, h w to TOtoijTOV dXXt- 
pir/{^£TO xXotov^ T(p auvi^6et e^afJUi) touto xa6uice^aXXoiiLev TcapouoCa dhcb fxev 
TGj xa6' iQ{JLa^ oexpeTou 'Iu>avvou dcvaYV(«>atou tou KafJiaTTjpou, tou evepYOu^/TO^ Tb 
::p(«>TO{Jiav3aTopixbv ^^{xtov Stxaio) tou icavae^ioTou ae^aoTOu xai exi tojv Sei^- 
7E(*)v, xupou K^ovaravTtvou tou TopvtxTj, BaatXeiou tou 'Ap{jLevoxo6Xou^ tou evep- 
YoOvTo^ To icpik>ToeXaTtxbv 3txa{(i> tou ^aatXtxou ^eortapCTOu, tou EboTadtou, tou 
Kaaia{xovtTou, tou ZupoTcouXou l(«>awou, tou Tl^ha K(i>vaTavT{vou, Mavou^X tou 
K(*/va{jiou xat kxipiirf, diTcb Ik tou {Jidpou^ ty}<; [t.0Yfiq tou TtpittoTaTou xa6Y)Y0u- 
;ji£'/ou xupcu 'Apaev{ou, tou {jiovaxou xupou XptaToSo6Xou xat oixov6{jiou, tou 
{Jisvaxou wjpdi MeXeTtou, xat tou {Jtovaxou xupou 'Avrtoviou • 8taTa6d'/T05 Y^ 
[jisTcu icapa tou ZupcxouXou 'I(i>ivvou xat tou evepYOuvTo^ to icp(i>TO{xavSaToptx6v, 
TO'j Ka{jutTY;pou^ eupd^ to {xijxog iDi^e(i>v Sexoic^vTe, to xXiTO^ 7Ci^Xe(i>v ^Tcd, 
xal To ^a6o; ici^Xeb^v §uo T;{Jitau, b>v 6r| dtaoTV){jLiT(i>v ou^jitl^f ta6r/T(«)v izap* iQ{jLb)v 
xora To auvr|6e{y eupe6ir) il; x^P^i^^^ "^^'^ toioutou icXo^ou {jlo$i(i>v 6aXaaa{(ov ,af o^', 
29' fa>v xaTa7cea6dvT(i)v {jloB{(i>v exaTOv Tcevn^iXOVTa^ %ouv ^i {jLta )r(^'(^^( {xo8t(«>v 
IxaTov xoTot TO Tcepi to6tou T[p6aTaY{JL0i, evawe^jLetve Tb toioutov xXotov )^(i>pi^ae(i)^ 
{Jis3{(«)v 6aXaoat(i>v ,oeux^'^ xat icapeS66T) tg) {jLepei tt)(; TotauTr;^ {mvt;^, a>0Te d^- 
xo'jaasuec6at xaToi Ti)v wep{XT)^tv xai Suva{xtv tou icpooxuvujTou outou xP^^~ 
?ouXXou Tcept e^uaoe{a^ xXot(i>v. {XT)vt 6xT(«)^p{(i> tvStxTiwvo? tS'. ewcep 
{lEVTOi {xeTaaxeuao6T) to TOtouTOv ^Xoiov xat :cXe{ovoq eupe^i^ /(«^pi^oew^, i^fAei? 
oveuOuvot Svexa toutcu StaTT}pr|6T)a6(xe6a. -|- 

f '0 paotXtxbq voTdptoi; tou oexpeTOu tyj<; 6aXdaaT;(; SeoxdpioToc; 
c EipriVtx6?. •!• 

•f '0 ^aotXtxb^ voTapto? tou auTOu oexpeTou 'Av8p6vixo^ 6 
-7:Xr,vtdpr|<;. f 

f 'O paatXtxb<; voTdpto^; tou oexpiTou tyj? 6aXdaoT)(; 6 Syou- 

f X) ^aotXtxb^ voTdpioi; tou oexpiTOu ttj? 6aXdaaT)<; K(«)vaTav- 
Tivoi; 6 Sxotvd<;. -j- 

f *0 PaotXtxb? voTdpto^ tou oexp^Tou ttj? ^aXdao'/)? retipYto^ 

6 Z^^a;. f 

9 130 

f rpY)Y6pio?, PaaiXtxb? voxipto; toG aexpiTou Tij? BaXocffaY;^, 6 

TptPXaTTtTIQq. f 

f 'O PaatXtxb<; voTfltptOi; tou a6x.p^Tou t^? OaXdcaY;^ 6e6S(i)p9; 
6 KapuaTtvo;. f 

f '0 3aciXt>tb(; voTdpto^ tou aexp^Tou t^? OaXdaaiQ^ ©e^^wpo; 
6 TapwvCTTji; f 

f '0 PaaiXtxb? voTdpto^ tou Qexpixoi} tij? ^aXdaartq KwvcTav- 

tTvo? 6 TxpttOTIQ^. f 

f *0 iv To) auTG) aexp^TCi) evepY(«)v 3txa((i) tou auSevTou Oe{ou 

|jLOu Tou (jLeYotXoSo^OTdTou TCptoTovo^eXtatfxou xupou ZTe^dvou toO 
Ta^aXa^ tou ^aaiXtxou voTapCou tou auTOu aexpdTOU 'Extfdvtoq c 
KpaTep6^. f 

f 'O Tou auTOu aexpiTou ^aatXtxb^ voTdpto^ 6e6Su)po^ 6 Ma- 
SapiTtjq. f 

f '0 evepYwv Ttjv tyj^ OaXdaar}^ BouXe^av Btxaici) tou ^cavae- 
^daTOu ae^aoTOu oixeiou tou xpaTatou xat dY^ou i^|JLCft>v ^aatX^to^ 
xai TctYxipvYjq, xupou Twdvvou tou SepYOWo6Xou, Twdvvtj? 6 Xpu- 
aavOo^. f 

f *0 dvepYwv Tt)v Tij? OaXdaaigq 8ouXetav Stxa((i) tou wavae- 
^daTou ae^aaTou xat xpi|JL[AtXT)ptou to»v Bap$apt(t)T(iJv, xupou Ka)v- 
aTavTivou Tapo t) Fed^pYtoc 6 2 f 

f '0 IvepYwv dtxai(i) tou auSevTou tou xat dSeXfou jjlou, toj 

7cp(i)Tovo0eXtat|jLO'J7cepTdTou xupou lVftxaY)X tou MeaoicoTa|ji.tTOu, '](«>- 

dvvY)? 6 MeaoicoTajjLCTYj?. f 

Ex exemplari edid. I. Sakkelion in periodico nav$(i)pa, vol. XVIII, 
p. 228—230. Fhr. nro 56. 

XXXVI. 6705 — 1196, mense novembri, ind. XV. 

Imperator Alexius III. Angelus supplicante abbate Arsenio donat monasi^rio 
coenobium dictum Nesion in inaula Creta cum bonis immobUibus eius. 

A^r^atq 'Apaevtou, Taxetvou jjiovaxou, xa6Y)YOujJt^vou tyj? ev tt; 
vi^a(i) IIdT|JL(«) ae^aajjLCa»; jJLOVijq tou T^YaTCYjfJLevou dicoaToXou xap- 
Oevou xat OeoXoYOu xai twv auv auTw {JLOvaxwv, dva^((i)v do6X(i)v xal 
eu)reT(i)v. 131 

f ToXpibjvTC^ ot dvo^iot iouXoi %a\ eureXel^ t\y/ixai t^<; xpaiatag xai 
0^12^ 0aaiXe{a^ ocu ava^epoiJLev, SeoicoTa i^(jifa)v aYte. i^ ev tv^ vijfftt) naT{Ju«) 
pwvtj 1Q eic' 5v6(ju3tTt tou i^YaxrjfAdvou iicocToXou «apOevou xat OeoX^YOU tSpu- 
\uwt £t<; '^ccXuv dptO|Acv [jlovoxwv xopu^wOewa (^YY^? Y^^P ''^^ "^^^ ^xaTov 
revm^xovTa [io)foc/Cy* h auTij aoxou*«at) jjieYaXtjv 6)ret tt;v IvSstav xat eiii tw 
'}(i>(juj> airno' exexTTiTO y^P i^^po^ dvat|nixf^^ OTcb Td)v l7:Taxoa{fa>v pLoS(a>v tu)v 
^.so{x£va>v auT^ dnrb t<ov xard tvjv Kpi^|V ^aoiXtxo^v eictoxe<|;ea)v, tu)v ^k 
TstcuTfov ^aotXtxuv e^ictGx^tJ/ea^v TcapaSoOetocov toT^ evTOxiot^ icapd tou doiS{(JLOu 
^xrpb^ T^^ dyiou oou ^aotXeta^ xat TeXou|jLevu)v Tcap" auTO)v vo(jLto|ji.aTtxa)V 
[cscea)v] d^exsicY] xat i^ 'i:po<; ilj|Jid^ Y^^^f'^ iotn^ T(3v ^xcaxootcov |jio2{(i)v. 
ETvrrfoOvioav 3e i^)xiv dvT' auTcov X^ipat [xatvoupYtatJ 860 xat oux lxo|Jtev dXXa- 
XsOsv Ttjv oiovouv f^ vo(JU9{jLaTtxr|V ij if^^^il**'^'*^^^ eioo8ov. eoti Totvuv xaTd 
TTjV auTTjV VYjoov Kpi^TTQV dxivYjTov dico Twv ^aotXtxciiv ^ictax^tj^ewv XeYiptevov 
Nri7t ev TT] TOKoOeo{a tou Wuxpou Staxe((ji.evov, Sxep iC uicopLvVjoefa)^ xapd tou 
eztoxcxou KaXa|JLvu>v, tou xaXoufjL^vou 'Apd, (iQTrjSev auTtj) xopeSc^, dXX' cux't 
Ttm ttJ xot' auTbv exxXYjota, 8td xp^o^cuXXou tou xeptxoOi^Tcu auTaS^X^cu t^(; 
p2;iXe{a^ oou, xupou 'loaoxiou, tou T^Te ^aotXeucvTC^^ ixxoxe/Ttov ei^ to 8tY]- 
v£X£<; xat Tfa)v TeooapdxovTa ^Tti) [6(jlo{(i)v] vcjxtopLdTcov t(«>v ^Y)Tou(jLevu)V x^^P^^ 
Iti^jooIou TeXou^y {ncooxopi-^vo) xai (JLovaoTYjptcv ic6xotY]xivat. xat [jLevTct xat SxTtoe 
pLsvacTi^ptov iiz ivc(jLaTi tcu d^^ou Ntxi^Ta, xat xpooexdOtoev ev auT(o (xovaxou^ 
fa>7et Teooapa^ yJ xat x^Te, xai xaTc^x^^^c yJkw to TotcuTOV dx{vY]Tov xai to 
pLovasTi^ptov icopd Tou eictax6icou KaXa(JLvo)v, (jl^xP'^ ^^ ^^ "^^^^ l^(ootv 8tTJYev. 
£~£t Zk eict^ouXeuOe{q, oia Td tcu Oecu xp{(jLaTa, e^oveOOY), ti^ iv t6ic(i) XopTd- 
T^tv xaXou(jLevcv, icXYjotdl^ov t(o TCtcuT(i) dxiVK^T^i), icpoo6XOo)v TG) TYjvtxauTa Bcuxi 
KprjTTi^ xat ^lrjTT^oa? tJjv icapd tou extoxoTcou dveYepOeioav TOtaurriV (jlovtiV ei? 
/ifcv efcpeta; xocTexpdTet ouv ty] (jlcvy) xat to dx(vY]Tov. icapaxaXou(jLev ouv to 
ivOecv xpoTO^ vfiq dr^aq 0aotXe(aq oou, eicei xai Vj (ac/y) xat to dx{vY]TOV 
sXeuOepd etot xat ou8^ [to] 8y)(jl6oicv Ixet exetOev ouveto^opdv, 8(i)pr|0Y]vat Sti 
Xpu7o0o6XXcu X670U T^? dr{iobi PaotXe(a? oou tyj dv ty) vt^o(i) [liT^jLU) xaO' i^(JLd(; 
*£e^o(jLia (JLcvJ Tou T^YaicY^^JL^vcu 9£cX6you tiqv, (5)^ eipYjTat, icapd tou eiciox6iccu 
xTicOeToav TCtauTY]v (jlovyjv ouv t(T> xaT' aWjv dxtvi^|T(}), Cj^ dv CTY]o(i)(JLev ^eu^a- 
piTJ^ia, 5oa 3uvYjO(i)(jL€v, xai Yswpf^fat oitc<; 6 (jLeXXu)v Btapxetv xat tyjv £v ty| 
llarjjwd (jLCVYjv xat tyjv ev tw dxtvi^T(i), dXXd xat iwc^p twv l^euYap(u)V xai Tuiv 
it£pu>v ^(«>u)v, u>v dv 3uvY)0u)(jLev 60ev3i[^iccTe eictxTi^oaoOat, (jlv) 2^r|TetoO:it e^ ifj(JL(ov 
T^Xc^ fi uic^p u>v rou){ Ixet icpooxaO(oai dYvtooTu^v tu> 8y](Jlooiu) icapotxiT!^tu)v 

9« 132 

iid To) TOiouTo) dxtvi^To), aXXa [Kffik ^f' oiaBi^Tivt emjpeia toutwv emjpeaJeaOai. 
xal TOUTou Y^^oi^^v^^ ou 7cau96|Ae0a uTcepeuxeoOat t^( xpaTaia^ xat iyi^^ ^ot^t- 
Xe{a<; aou, ^? dx; JouXoi ova^toi ToX|jLT(5aavTe; eSei^OrjfJLev. f 

Auat? Tou auTOxpotTopo? 'AXe^tou y' Kojjlviqvou dcTCoXuOetca Iti Tf, 
uxofjLVi^aet 'Apaevtou fxovaxou xal xaOiQYO^iJt-^vou Ti)^ (jLOvt)^. 

•)• 'H PaaiXeia pLou ajjLa [jLev xat Ttjv xa8' ujjLa^ aePaojjLiav |jlovyjv ejJLirXa- 
TuveoOat OdXouaa, &|JLa ^k xal to ^vTbg dT)XoupL6vov aveYepOrJvat jjLOvaar^ptcv 
'Tuapa Tou deo^tXeardTOu exeivou e^irtaxo^ou KaXa|jLVh)v, tou 'Apa, (jlovoxix^^; 
dxoXou6{a^ ^ouXo|jLd*;iQ xpoTetv xai (jLt; zapa xoafjLtxd)v xai Xatxii)v ovOparrcov 

Jie§dYea6ai, i^ S)v G^opaTat Y^^^^aOat eict TOt? T0to6TOtq, Touvovrtbv ^k 

d^opt^Iet auTO Te to pLOvaan^ptov xai to \jk auTO dxivtjTov, to xaXo6{jLevov NrjaCv, 
Ti) xaO' i,[M^ aePaa[JL(a jjlovtj [jLeTd xdar,? ttj? -Keptox^? aurwv xat StaxpaT/^aea); 
xal Twv 5X<i)v TOUTwv 2txa{(i)v xai icpovo(JL{a)v xat tyj; twv TeXea(JLdTwv ou(jLwa- 
Oeta; Tt);, oi^ uTCe(jLVi{aaT€, 3td xP^^^^ouXXcu X6^ou tou icpo^e^aatXeuxoTo^ OR)Ta- 
SiXfou vr^ ^actXeia; (jlou d-zcoveve^JLvj^ji^vt]^ auTcp * xai dtopS^eTai Std ty}; 
xopouar,; wpoaTd^ewc, utco tyjv xa6' u(jLa<; (jlovyjv tou f|Yaicr|{JLivou OeoX^YCu xal 
TouTa TeXetv xai icapd tou (xepou^ ahrfiq dtctxetaOat to dTcb Toude xat et^ to 
^5^c, Oeapearu)? (JLivToi xai xaTd (jLovaxtxrjV icapoTT^pYjatv. xat YfveaOa» (jlIv xat 
TY)v Tou (i.ovxaTY;p{ou otxovo(JLtav dwaaav woTaYWYiav, Xu/voxafov xai XotTCYjv eizi- 
(jL^Xetav TYj; Te exxAYjata; xai twv (jLova)r(T>v dicb tyjc etaoSou tou utc' ouib 
dxiv/jcu xat TU)v xaT* auTb dveXXiicw;, dTco^dpeaGat 8e tyjv xa6' u(jLa^ aepa- 
a(xtav (jLovYjv t^jv tyj<; eiac3ou 7cep(aaetav etq otxe{av xepticotYjatv. eu$oxeT ^k i^ 
^aatXe(a (jlcu e^cpdaOat u(JLd; §aov e?ci TouTot^, xapd tou xord tyjv i^(x«pav * 
(jLuartxou tou ai^(i.epov tyjv tojv Toto^TWv 5to{xYjatv Ixovto?, i^6(XovTO? uicexarYSvat 
Tji xa6' u(JLd; (JLOVYj T^q xoTCX^J? wavTb? Sta^epovTc; tw dtaXYj^d^vTt (jLcva- 
aTYjp(ci) xat Tco dxtvY^TO) xai dvTtorpc^at, sX Tt d;cb T<ii)v eta6$(i)v ouTtijv dico- 
X^Xetircat tc6t(i) (xe6' uice^a^peatv twv dicapatn^Kov e^cStov. S 5yj (jLOvaaTY^ptov 
auv T(i) dxtvt)T(i) xai §td icpoxTtxou xapa3c6i^vat u^jLtv^ el Bei^aei, ^capd tou 
douxb^ Kpi^TYj^, T^; TcopouaYjg TcpoGTd^eu); tyj^ ^aatXe{a; (jlcu dpxeiv ifetXouor,; 
dvri Tcavrb^ dixat(d(jLaTO^. f 

f ET^e t6- (jLYjvi voe^jL^pto) tvBtxTtoSvc^ te' tou PaatX^ci)? [xai] [tyjvJ 
3td xYjpou auvi^6r| a^paY^Ba* t6* 3td tou Meao7coTa|JL(Tou BeoScJ^pou 
xai t6* xaTeaTp(i)6Yj ^v tu) aexpiT(i) tou (jLe^dXou XoYaptaaTOu xaTd 
(jLYjva vo5'(jLppiov ivBtxTtu)vo^ te', Itou; ,^fe'. •}• 133 

f 'O xpiTV)<; Tou Pt^iXou KwvaravTivo^ 7cpa)Tov(i)^eXt<7i|jLO{ 6 
B2Affa|jL(0V Ta irap6vTa laa TiJ? ts u7uo{xvif9€(i>^ xat Tij^ ^aaiXtxij^ 
AJffeu)? ToT? TcpwTOTuicot? dvTtfaXwv G-evpatj;». -j- 

Exemplar ckart. Fhr, nro 66, XXXVn. 6705 — 1197, mense iunio, ind. XV. 

Donatio a CoMtanttno Paphnutio Exotrocko facta mmvasterio et pactio cum eodem. 

f KiovcTavTivo^ n[afvc6Tto; 6 xai] ^E^toTpoxo^ icpo^Ta^a. •}• 
f 'Ev ivoiAOTt Tou icoTpb^ xai Tou uloO xat tou iylo\j 7uveuiJi.aT0(. K(i>v- 
aTayrTvo^ 6 '£^(i)Tpoxo^ 6 xat llafvouTtot;, 6 xat lvTau6a otxetoxeipd)^ TcpoTot^a^, 
'ri;v xapouffav IyyP^^ . "^OLi evuxoYpa^ov |ji&Ta icpooeve^£(i>^ xat 7cpoarxup(oae(i>q 
7j(jL^vtav Te xal dvtepu^oiv xat dicoxaTioTaaev tou xpaYiAOTo^ Ti6v)(jLt xat TCOtto 
£xcua{(i»^, 0/^^(1^^ d^iioTd)^ xai djAeTatJLeXi^TiOi;, oux £x Ttvo; dvocYXV)^ 9^ ^iat; 
^ ^uvaoreio^ fi ouvapicaYV)% 4 deXeaofJiou ?} oXXy]^ tyj; olaaouv Tcspivoto^ xai 
SoAicTr|To^, dXXd (jLSTd icoXX^; |aou pLoXXov tvj; icpoOupL^a^ xae (JievCaTY)^ dico- 
^^X^^ xat 6Xo(J/uxou icpcOeoed)^ xai dpeoxefai; xat (jLeTd (JLe(jLept(JLVY)(JL^vou axoicou 
nai /poveata^ t^^ ^iaaxs^eb)^ xat (UTd xaOoXtxou xal vo|x((jlou ^e^evafd^vo^, 
xpb^ ae Tov 6ae(OTaTov icoTepa xat a»OevTY;v (jlou, tov xa0riYo6(jLevov t^^ iv ty) 
*/i;c(i> nocT(A(a> xa0e8pu(xevY)(; ouaY)< ae^aa(jLta<; (jlov9){ ty)^ ei^ 5vo(Aa tou dYtou 
xal evSo^ou dicooT^Xou xat euaYY^^i^o^ icapO^ou 'leodvvou tou BeoXoYOu, 
{JLcvaxbv xuptv 'Apa^vtov, xal 8td aou 'xpoq tou^ iv auT?) t?) (jlovy) x^i urcb ae 
ibxou(JLevou^ (jiovaxou^ xai dicav to (Jiepo^ auT^c, xaOu>^ ^r^XdiOi^aeTat. xai '^dp, 
b>; iicet dc' i^^aed)^ £Xd>v 'icdvroTe xai Td icpb^ ad>TY)ptav t^^ TaicetVY)^ (j.ou 
'}u)rY)^ xai Tcu dOX(ou (jiou a(i>(jLaTO^ dei (jLeXeTd)v, £>aTe xai auvOi^xa^ eT;eSd>xa 
dq 0e6v, xai Xoyou^ (AeTd aou tou SY)Xd>OevTo^ xaOY)YOU(jLevou %p6 Ttvo; xatpou 
xai dfeep(i>aetq I^Ooaa icotY]aai icpb^ Tb dxoxapOYJvat (JLe ev ty) ^r|Oe(aY) Oicb a^ 
7£^aa(jLta (jiovy) tou 6eoX6YOu, dXXd xai Soaev Tivd xai d^iepd^ctv ^(«)d>v xpb^ 
owTY)v 0^(JL€vo^, icXy)v dx(JLY)v oux e^Oaoa exicXY^pd^aai ty)v TotouTr^v (jlou icpb^; 
B^bv aiTY)atv xd>Xu6(jLevo^ t^^XP^ '^^ ai^(JLepov eici TaT; ^td^TixaT^ T6p^at<; xai 
"eptcTdaeaev, i^OiXY)aa ty)V ai^(jLepov xdv aunjv Te ty)v dftepedOeTaav xap' e(JLOu 
"pb; Tr,v TOtouTiQv (jlovy)v wpoaive^iv ^xicXY)pd)7a( Te xai^ dicoxaTacTYJaat • xai (8ou 
Bia Tou xapovTO^ ^YTP^^^ V-^^ dicod(Sd)(jLt dicb t^; aY^(JLepcv icpb^; auTYjv Te ty]v 
(AovY)v Ti)^ ndT(JLOu, U9c4p t|Aixtx^q (Aou ad>TY)p{a^, Svexa xai (JLVY)(JLoa6vou £(jlou Te 134 

auToO %a\ ti)^ aufx^iou (jlou xal auTiov Sy) tmv ;ca(Bu)v [jlou a^axTa xefa)^ca 
[jL€YaXa vfi<; vsvvaj; T£Tpax6aia xai l^euY<3cpiov Poeixbv xapi,atY)pbv Sv pteTa tcu 
aic6pou auTCu xat ttj? avv6va^ tou [xiaO^ou, 6ic6Tav 8e 86aei 6 Seb? xatpbv xai 
TQfiepav, xal aveXOco xal i^^ ^"^^ "^^^ ^^^ ''^P^? '^'' fjwvtjv iiA to dicoxapO^vai 
xal exTCXifjpwaai |ji.e tyjv 5t' d^^aeto? ui:6oxeffiv vriq A-rcoxapaet»)? [jlou, e? |xev 
xaTsupeOYJ [i.ot tw t6t€ xatpw xal a)*Xo ti axb tou ^iou xat tyj? Tceptouata; 
xai^ uTCoaTaaeo)^ [jlou, c s^et 6 Oeb^ 8eXY)[xa, va a^tsptoab) xal eTCtB<s)ab) xal oa: 
auTou Tou wpaY[JLaTO<; tou T6Te xaTeupeOevTOi; 'Kpo^ t^|V ^YjOeiaav aePaa|ji.{av 
[jlovyJv, oTcep Suva[i.6<j)^ xat 6sXi^[JLaT0^ Ix*^' et 5' laa)?, owep dbceu/o[Jiat, xal 
^epei •?! oopOL tou xatpou xa\ auTO)v t(5v irpaY]AaT(i)v, xat oux lyjti Tt iXXo 
TTpoaf^petv, oux ofeiTwO) ^ta^eaOat icapa aou tou xaOYjyou^jLevou y) t(ov [jLOva)^(i>v 
yJ Tcapa Tou [JLCpouq tyji; u^ ' i^[JLa? JJi^ov^? ei^ aic65oatv icXiov T(j)v tyjv aKj^Jtepov 
5o0evT(i)v icpb<; aun^jV AXXa vi apxr^Tat i^ TOtaOtY) [xovyj xai ujJLei? ol [jLova)foi 
67C* auToTq xat [JL6vot^ ,T0t(; 7cpaY|JLaat toi^ BoOeiat tyjv ai^fjLepov, f^^cj^ TdSv Tetpa- 
xoaicov a^axia^v, tou IJeuYapfou ouv tou oTc6pou auTOu xat ti}? dtvv6vaq tou [jLtoOiou, 

■ 

&^ep xat ^^etXet OTcoxepB^aat xat Sea}c6aat i^ [jlovy] aTcb tou icap6vT0^ xal ei^ 
To e§YJ(; xaTa TeXe(av 5sa7COTe(av xat xuptCTYjTa. ei ti ^s oux taxuact), ouBe 
xaTeuo$(oa(i) aveXOi^vat xpb:; ty)v [jlovk^v, &^ eipY)Ta(, va dicoxapOo), dXXd ^Oaaet 
xaTaXa^eTv [ls. dvTauOa to xotvbv tou OavdTOu yipio<; y) to^ xoa[jLixbv ij xal w^ 
[xovax6v, vd tiyri^ccii Td TOtauTa IJwa i^ [jlovy) xat to aiT6xpt0ov tou a7c6pou toO 
^euYaptou xat vf^q dvv6va? tou [jLiaO(ou uxep ^'^X'^^? P-^^ a(»)TY)pia(;, Svexa xat 
[jL'/Y)[jLoauvou d[jLOu Te xal vqq 6[JLoliuYOu [jlou xat twv ica(8(i)v [jlou, ty)V 8e a(0[i.aTtxY)v 
Tcpovoiav T^^ '^po?^<; [Aou xat t^^ 7c6ae(i)? [jlou, ei ^Odao) dveXO-^vat xat onco- 
xap^vat ev tyj [Jlovy), out^o? 6(pe{X<i) exetv, Sti ei [JLev l/o) OeXYj^Jia tou dicep- 
^eaOat [JLe icpb^ ty)v Tpdrcellav t^^ [JWvyj^ xaid tov xatpbv tou dptaTOu, xai 
Tp(»)Y(«) xai t:iv(«) ev auTjj [JLeTd T(5v d^eX^^jiv xotvo3taxi5?, vd ^yid lic' dBeCa^ 
TOUTO TCOieTv • e( 6' Taax; oux ^x^ OeXYj^xa tou djcepxeoOat icpb? t^v Tpdice^av, 
vd ^oi xat Tpef(»)[jLat xeXXixw^, xXy)V dxb tt^? [aov^?, xaXwq, exSexo[Ji^v(i)(; xat 
dp[xolI6vT(»)^ xaTd [xova/txY)v oixovo[x(av, (J)? 6<pei7xOVT6? [xou e^stv Iva dvOpcoTcov 
ev TY) [xo*/YJ xat ixBouXeuetv [xot xai e§uicY)p6Tetv [xoi, ev oi^ dv «pooTa)rOf^ 
Tcap' e|Xou, xat dv tg) xeXX{(i) [xou, &7Tt^ xai 6^ e(Xet exTp^^eaOat xai evSueoOat 
0.7:0 vq^ [x[ovY)(;J, (»)? ei^ t(J5v dBeX^wv, oux o^eCX^o Be 1^^^^ exdvoYxe^ 
TOJ xaTava'ptd^6aOa{ [xs xapd aou tou 3r^X(oOevTO<; X(xOY)YOi»tJi.£vou y) xap' auxiov 
Twv [xova/wv ^ Pidl^esOat xapd tou [xipou? T^q auTYj^; [xovYJ^; dxipxeaOa( pLS et; 
SouXe^av itvd Tr^<; [xovy)^, [JiixP^? ^^ ^^? exTb? vd Ixw touto OiXY)[xa * Xafx^dvetv [xe r 135 

It ert^TAa^ xoct' Ixo^ aicb ty;v |AOVt)v aicb T<jt>v xaTepxo{Aevit>v lvTx36a irXo(<i>v 
7jT^;, yipv^ euXoYta; pitxpa^y ex icpoatpeseo); aoO Te toD xadr^Y^P^^^^ ^'^ 
Th)v (Jiovaxci^v, iASxpc? ^ ev jcoSe tco ^{<i> xpooxopTepo), &XaTo; |ji.o$i<t>v Tpi> 
n(V2xt<i>v e{xoa(, ioicptou faaouXt<i>v {ao8{<i>v 6fjis{<i>g Tp(G>v xat in^rfldXo^ Iao^iou 
G\koioi} Iv6^, (ASTa ^k 7Y}v dicoxapaiv (aou icauOi^eTat i^ TotouTiQ Soot^* dXXa xat 
tj'0 to |JLvt)|Ji6auvov ejjiou te xat . vf^q 6(jLo!^irf ou (Jiou xat auT<i5v tcuv ?ra{S(i>v (Jiou 
:^e{).0(A6v exeiv dncb ty}^ ai^|(jMpov, l^<5vTe; xat (xeTa BavaTov, dicb vf^^ Tota^Tig; 
fjLOv^q xat ToSv dSeXfoiv^ dxorraxauaTiv Te xal aicoviov, [t.iyjpi^ av auv{9TaTat Tb 
xepiYetov tou x6a(JLou toutou, xoO' Sxaarov 6p6pov Te xat laxepav xai h o^Tai; 
T2i; drf^ac^; xat 6etat; tepoTeXeoTe^aq ev oajvfi vji (jlovy) TeXou(jL^vat; ' dtd ydp 
TcuTO xat TO xapbv t^; au(jL^<i>v{a; (jLeTd ty);, <!>(; eTpYjTat, xpoaeve§e<i>; hf^pa^o^ 
fiou xpb^ ae Te tov StaXri^Oevra xa^r^youfxevov, tov 6at<i>TaTov icaT^pa xal au- 

6£'/TYJV (JLOU, TOV (AOVaXOV XUptV 'ApC^tOV, Xai Wpbq TOU; ev TY) TOtOUTY) (JLOVYJ tou 

£xtoTY)6iou xat iiyaicri[t,ivo\) t<T) acoTYJpt XptoTco ']<i>dvvou xai BeoX^YOU dicavTat; 
pL9vaxou(;, xat icpb^ tou; (jLe6' u(jLaq eXeuaofxivou; (jiova/ou; xal icpb; to dTcav 
^ipoq XTf^ TOtauTv;^ Plo^<; i^e6^(jLr|V (jLCTd xai tou (jLipou; (jiou, iC ou xal da^a- 
XeiofjLat, <J>; elicep eauoTepov \uxk ty)v TotauTTiV Boatv tyj; TCpoaevd^sc»)? tcT>v 
dvaYeYpa(jL(jLdv<i>v 5(i<*>v xal tcu aicopou xat [tyj;] dvv6va(; tou ^eu^«p{ou xat tou 
jjLta6{ou, di)^ eipYjTat, (xeTdfJLeXo; Y^voi>(jLat xpb; ty]v TotauTY^v $6atv xal I^y)T(i> 
dvTi9Tpafi;va{ (JLOt Td vap e(jLOu 3o6evTa xat d9[iep<i>]6evTa ty) (jlovy) i) xpb 
Tfi^ dxoxdcpaeco^ (jlou ba(i>^ i) xai (JieTd ty)v dicoxapa^v (xou ^ xat auTb to 
xap' e(jLOu eauorepov (jL^XXovTt 8o6Y}vai icpb; ty)v (jlovi^v^ et ta<i>; eupe6Y] (jlo{ tt 
ev T(I> xaip<T> rq^ dicoxipae<oc (jlou eicexetva t<i>v 8Y)Xou(jLev<i>y i^<i><i>v xai tou 
ciToxp{6ou, T^iv xai d^tepco^^vT^ov icap' 6(xou 7:pb<; auTr,v ty)v (jlovt^v, idv xat 

96iati> icapaSouvat aircb 'Kpo^ aun^v, l^r^xC} dvTtaTpaffivai (jLOt xat d , 

fj dxt T^^ l^(i>[ap]xe{a^ (jlou ax(zv$aXi((t>(JLat xal ^vX(i> u(JLd(; xat ty)v (xovy)v u(ji.(i>v 
et^ TO xXeov ^ xai ^ic' auTU) T({) dv6p(ji>ic(i> (acu t(i> (AeXX[ovTt] Ix^ouXeuetv [ls. 
ev TY) (JLOVY) xat Xoiicbv PouXy)6(«> dvaTpi(|/at t^v xapouodv (jlou au(JLf(ov{av ev 
(lipet f) xat xa6' cX6xXY)pov, f| 5Tt ^Y)(jLa ^v xat (jlovov ^ StdoTt^tv TauTY)^ 
exxX{v(i> i) xapo^paucrco 9} dXXot<«>0(o^ (jly) (jl6vov dvi^xouaTO^ xai dicp6aSexT0(; 
eaofJLat dicb xavrb^ SixaonQptou xat v6(jlou TcoXtTtxou xi 9Y){jli xat ^xxXY^ataactxou, 
dXXd xat TTiV ipd^ 2^(i> icdvT(t>v t(I5v dYt(i>v xat tou d^^iou xai ivSo^ou dico- 
oT^Xou xal euoYYeXtOTOu 6eoX6You xai Tb dvd6e(jLa xat ty)v dpdv twv ev auTY) 
TY) (jLOVj) daxou(JL^v<i>v (jLOvax^ov, dXXd xat Sort^ dicb tou (JLepou^ (jlou Ta xard 
TauTV)^ TY)^ xapouaY)^ (jlou GU(jLf(ov{aq xat icpoaev^^etoq PouXy)6yj dvorcp^icetv xai 136 

hyXr^atw ujjliv toTc; jJLOvaxoi? xai Tij fJLOvJj Opuov «poff^epctv, kov te *7c' auTojv 
Tcov 7ca(S(i)v xal xXripovofjuov elev yj xal dncb tc5v aXXoTpta)v i) 3^ iv xal etTi, 
Tat^ auTai^ apaig CnuorceaeiTai, xat icpoaT(|jiou Bdoet urcoireaouiJLeBa icpb^ u{xa^ xat 
TY2V (xovY)v u|jui)v xat Sicov TO (Aepo^ alm)^ vo|ji.i9{JLaT<i)V irpoTt|JL(i)|jLeva)v t(a)v 
icapa Tou Sr,(jL09tou GhcaiTou{JL^vb)V IxaTov, et^ S^ to ^^[atXtxbv] ^eoTtaptov to 
TpfTOv TOUT(i)Vy xpb^ To) xat olkd)^ eppa)aOai tc icapbv l^pa^ov xal Tot^ vo(jLCiq 
eTvat BexTOv, ev ai xat [JLeTa to dvaYV(i)a6>}vai xat xaTa p>3|JLa dpfJLTjveuWjvaC (jLCt 
Toiho Tcapa tou icap* ejxou «poaxXy)OivTo<; TagouXXapCou tyjv oixeiav icpoTaYTiv 
tStoxsipc*)^ ixo{iQaa dvcjOev, tou u^ou^ *{pa^iY:o^ ttJ e(XT) icpoTpoicf] Std tou 
7cpt[jL(jLtxT)pisu TO)v xord KpT]xT]v Ta^ouXXap{(i)V xal §0(jLeaT{xci)v, 'AvBpovtxou toO 
ilaicavSpovtxoxouXcu. (Jlt]vi iouv{(i) tvStXTtojvoq te' eTou^ (^^^' icapouata 
T(ii)v uTCOYpa(|;dvT(i)v (jLapTup(i)v. f 

•j" 'I(i)dvvT3^5 euTeXT)? lepeu^ xai Ta3ouXXdpto<; 6 IlaTl^oq, wpoaxXT)- 
6et{ icapd tou exOe(jL^vou to icapbv (xeTd au[jLf (ov{ag dvTtauYYP^?^^ 
^YYP^?®*' '^^'S dvaYeYpa(X(JL^vT)? uTCoOiaeo)^ xai tt) 86aet twv dva- 
TaTT0(jL6V(i)v ^(t)(jt)v xat Tou aicopou Tou IJeuYap^ou auv tt)? a^^^^yaq 
Tou (jLtaOtou, To o[Xov ^]<foq auTOu uicaYopeuOT) xal ^p(jLT)ve60T), (JLap- 
Tupwv OicdYpa+a. t 

f 6e6S(i)po^', euTeXT)^ tepeu^ xat Ta^ouXXdptoq, 6 Aa(jL7CT)v6i; 
icdpei(jLt eTcl ttj icapo6aT) ^yTP^?^ au(jL9(i)via t^^ dvaY6YP^M'l^^^''i^ 
uicoOdaed)^ xat ttj S6aet T(ov dvaTaTTO(JLev(i)v ((i)(i)v xai tou aic^pou 
Tou 2^euYap{ou Xijct tt)^ dvv6va^ tou (jLtaO^ou^ to^v x^P^^ irpoaeve^eco^ 
§o0^vT(i)y Tcpbq TT)v (jL0VT)v TT)^ IldT^jLOu, (ji)i; Tb t)(poq iT)XoT, xai (JLap- 
Tupwv uiceYpaij/a. f 

f raPptT)X, euTeXi)(; dvaYvdiaTT)^; xai TaPouXXdpto^, 6 KptOapa^ 
icdpet(JLt ixt TT) icapouaY) eYYpdf(t) au^JLfCJVta tt); dyaYSYP^I^K'^^^^ ^^o~ 
Oeae(i)q xat t^ Soaet id^v dvaTaTTO(jLev(i)v 2^(«)(i)v xat tou a7c6pou tou 2^£U- 
Yaptou xai.TT)^ dvv6va^ tou [JLiaO{ou, tcjv x^P^^ xpoaeve^ed)^ SoOevTcov 
icpb^ TT)v [jLOvi)v T^q IIdT(xou, d)^ Tb Uf 0? 8t)XoT, [xapTupa)v UTceYpa+a. f 

f 'I(i)dvvT){ Ta^ouXXdpto^ 6 fioTavetdTT)^ Tcapo^v xat [xapTupcjv 
6[xo{(i)q uxeYpa^'^* t 

t '0 YP«96'y? '50U S^ou^ 'Av8p6vtxoc. So[x6aTtxoq xat xpt(X[xtxi{ptO(; 
T(i)v xaTa KpT^TT)v Ta3ouXXap{(i)v, 6 naxav§povtx67couXoi; [xapTupd)v 
xai auTb^ 6[xo{(i)q 'jtii^pa^a, f 

^rc^c^. membr. Flor, nro 66, 137 XXXIII. 6706—1197, mense novembri, ind. I. 

Imperator Alexiua III. Angelus confirmat exemptionem navis pecuUaris monasterii 

a vectigalibus, 

f Kax&^i^iaono |jiiv ^ ^oeaeXsfa [md oxoXt^v Tcdvxbiv Td>v irpoa6vto)v Tiai 
/pxoJooXXwv wpoaTOYixdTiov Yjipi'^ e^xouoffe^o^ irXoicov auTcov Sta Tb icXtjOuv- 
&i;y2i Toc Totaura xal icoXXtjv ivreuOev ^^ri^kixi t(o 3v](aoo(<i> icpOTrpi^soOat. eicel 
3£ 9 xaOriYo6(Aevo^ tv}^ ev Tfj vii{a(i> IIaT|jLOu Btaxei^xivY)^ ae^acrfjiia^ f^v^C ^<3ci 
iz* cv9|jiaTi Tcu i^vainjfjievou ixocToXou aapOevou xal OeoX^^ou TijJLWfisvTj^, 6 
't^^^^/P^ 'Apaevto^, ava3pa{jLu>v wpbi; t^v ^aaiXeCav jxou il^aaTo, Tva eictxupu)- 
^i Ta irpooovTa ttJ xaT^ auTov ae0a9|x{a (Jiovt) xpoYev^OTCpa /puao^cuXXa xal 
zp:mT^^\Lo^x Tu>v doiBt(Ji(i>v ^aatXiu>v, tou Te xpo^d^ou xal icdTicou vfiq ^aat- 
Xeu^ [jiou, xat tou icpo^e^aGrtXeuxoTo^ icepticoOi^Tou auTaieX^cu Ti^; ^aatXeCa^ 
;jLSu xat ouT^; $v] T^q ^aotXeia^ (jiou, TcapdoxTjTat Se xat i^ ^aotXefa (jlou Ti) 
TcurJTT) (jLCvt] e^xoucoetav StiQvexi) icXotapfou evb^ tBioxTi^ou, x<i>P^i^^^^ ^^^^ 
pL3!(a>v TCevTaxoottov eicexetva, cjvTtvtov euicoid^v ^tk 3<xatXtX(i>v exXr^pcjoaTO 
Xpu9o0o6XX(i>v xat TcpocTaY|JLdT(»>v , V; ^aartXeta (Jiou [k^ dvave6oaoa icpbq ttjV 
2rnr,atv aurou 8o>peiTai 8ia tou wap6vT0^ X?uao^o6XXou X6you aurij^ tyj x«t' 
rjxbv (jLOvi^ tyj ev Ti) vi^a<i> IldTiAou Staxei(AevY), I8pu(jiivr| ^k eiq 5vo(xa tou 
kizvrfiio^ (JLoOiqTOu xat eOoYYeXiaTOu 'I(i>dvvou tou OecXoYOu, e^xouoaetav xoOo- 
Xlxi;v xXotoptou idtoxTi^Tou aurii h6^, ^^pi^aecj^ o^ei^XcvTo^ eTvat (JioStei>v icevTa- 
xjo^uov, (jitxpcv Ti TcXiov ij IXaaoov, eicexetva wv xixTiQTat Ttv(i>v 8(i>pe(5v aicb 
H2;:Xtx(i>v ffpoaTaY(xdT(a>v xat /puao^ouXXfa^v icpoYeveaTlp(i>v tc5v (Jtexpt ^i ^? 
^sijpo evepYOU(jL^v(i[>v ivi' aurj^, xAv icept Ta>v TOto6T(i>v xat STep6v Tt xpoa$t(i>ptaTai * 
ktxupoT Y^P >^ft'^ Taura iq ^aatXeCa (jlou to ivepYbv OfeOvOVTa e/etv xai dStd- 
rrtirccv' xal ^toptl^eTat i^ ^aatXeta (jlcu au(jLxapa(JLdvetv iq de: tv) StaXY)fOe(ay) 
zi^zz\i.i(x (JLOVTJ xat Tb toioutcv icXoidptov, icXdeiv Te 8ta xavTb^ 5Te $y) xat 
hz\j ^ouXeTat, ett; Te Ta tyj^ ktdo^ [liprf^ xat Ta laicepta, iTt $e xat eiq Ta^ 
r:avTa)rYJ vi^aou;, xat e(jL7Cope6eaOai Ta 3oxouvTa auT(o, xaTaCpetv B^ xat eig tv)V 
^ajsXeuouaav TcoXtv &ica5 tou eviauTOu, dXeuOspov wdvTY) xai wdvToOev 5taTY)po6- 
pL£vov xal BY)(jLoataxot^ X(i>5t^tv dxoTdYpaJcrov xat dvemfjpsaoTCv (jLeTa twv ev 
2UTW l(jLicXecvT(i>v, dv(i>tep6v Te icovrb^ eicYjped^ovToq xat xdoY)? xat icavTofa? 
irTipeia;, xax(i>ae(i>^ xat aul^Y)Ti^a6(i><; $r,(jLoataxY)(; xai icpaxToptxf|(; vOv Te ouoy)^ 
tTi e; uoTepov ^';ctvoY)OY]ao(JLevY){, (jly) 'icap' otouBi^Ttvo^ T(Lv dicd*/T(i>v xu>Xu6(Aevcv 138 

y) d-)fYap€w^[Asvov xaia it 9) aX)vU)<; eicY)psa!I6[i£voy, [i.rfik /aptv |jLeTaxo[J/,B^c 
Ttvwv )^pet(i)Sci)v T^ pafftXsfa [jlou aTCooreXXofxevov i) Papuv6|x£vov ^x^AT^dc'. 
xoxxou i^ ouv(ovti<; xai oxpapo^uXiji; xat x^P^®^ ewaYWYfj i^ 0)^X7; avoYxaio- 
TaiY) Ttvt XetToupYtV, eSxouacreuoptevov 8e xal a7c6 Te ovTtvauXou, xo|i.|xepx{ou 
xat 8exaTia<; twv otvapio)v, tou Xtvoxoxxou xai icavTb^ ^iepou eWou^; xa: 
'Kpdyitmo^' [icpooXoYio^ffovTat y«P "^^ f* 6VTei56ev avi^xovTa tw 6v;|JLoaici) Totc 
8ixatfa>(jia(Ttv ei<; . . . . auTtjv fjLovYjv IC efji^aveia^ TCe7ct9T(i)|Jiiva)v oicoSei^ecdv 

Tou [JLepou^ vfi^ TOtauTY)^ (jLovi;^ x5v dici 

] e^^oTai Youv toi(; [JLovaxoT<; t^^ StaXiQfOeCoiQg [iwvfj? 

TOUTOu icaXatou[JL£vou tco XP^^^t^ ^^* ^iepou xatvtt^etv icXocapiou, xdxe(vou vou- 
aY^o) Ttvi weptxiTCTovTo? ofXXo icopfltYetv, rriq ouTYjq i^eiXov eTvat x<^P^^^<*^? 'wci 
li^^ t9Y)q Tu) npoT^pci) e^ouaffeia^ icapoicoXauetv cuv toI^ d(JL7cX^ou9tv ev aurcj). 
icapeYY^aTat $e i^ ^aotXe(a [jlou $td tou 7cap6vTo^ XP^^^^^^^^^ X6you auTi)^ 
xat icaot ToT^ xoTd x<*>P^^ ^ou^t xat XoticoT^ «pdxT0p(7t xai toT<; SouXe^ov oiav- 
SijTtva (JLeTaxetpt2^o{JLivotc, ^v oT<; dv (jLepeot icpo«ceXfltOY) to Totourov icXotapiov 
xal auToT^ 3y) toT<; icapaOaXaootTati;, xo(ji(jLepxiap{ot( xat BexaTioTaT^, (jlyj ^cpc^ 
eici^petav auTOu 9^ tcjv ev auTci) e(jLicXe6vT(i)v dictBeTv to ouvoXov it^ icpooxuvir)- 
Ttxtov oicatTeTv e5 auTou r^ ouvT^Setav xai d7vXot<; ircototoSTiJTtot xaTaPap6vetv I^tqtk^- 
(jLaot, (JLoXXov (JL6V ouv xat icavTo{(i)^ dvT^/eoOat toutou atrcou^ xai ouXXi^icTopa; 
elvat, e^' oiq dv yjpeia:^ oxoTev auTwv. o&tco Tauia xpaTeTv yj ^ootXe^a jjlou 
TUTCoT xat xupoT xai fov xoTaToX^jLY^oovTa d6eTY)aat i) icapaOpauoa{ Tt twv ^vTouOa 
SietXY)(jL(jL£v«)v 09oSp<x xaOuico^dXXet dYavaxTifoet Tcpb^ zid xat to Toov d^aipe- 
0r|O6(jLevo^ (Jtco tou etpY)(JL6vou icXotoptou i) tyj^ ouoia? otutou, elTe xat tyjv e-jce- 
vexOY)oo(JLivY)v auTcp Cy)(jl{<xv, e<; to TeTpaicXdotov dicoTtoetv <xut6v, ^icavaY>^^o(jLevov 
icapd Tou x<rcd tyjv i^[jLepav XoyoO^tou twv oTpaTtcdTixcov xat (jLeYaXou XoYa- 
ptaoTOu, w xal i^ d<pope{a twv t^<; xoXXoxou ^rfitityfi^ H^vy)<; TcXotapicov dvd- 
xetTat. ?va ^k ^c^ato^ xai do^aXY); '^lfX^^ ^ x<atp(i)v euoe^^ /puv^^ouXXo; 
X6yo<; tyj^ paotXeta^ (jlou, ^v^e.yriiLho^ xaTa tov voi(JLpptov (jLijva Tf,<; 
icapouoY)? TcpcoTYji; tvStxTtwvoi;, tou iSaxtoxiXtooTOu eTCTaxocrtocjTou 
2xTou Itou^ xat icdoYj^ urcepxetTat ffpooTaYYJ? Td xpb$ dvaTpoici)v auTou Sio- 
ptt6(JLeva, xdv icpoYevioTepa ^5 'wtv (xeTaYeveoTcpa, iv outcd xai to i^(jLeT£pov 
euoe^^^ xat 0£oicp6^XY)Tov u7ceoY)(JLi4vaTO xpoero^. f 

f 'AXe^to?, ev XptoTcp tcJ) Oecj) 7ctOTb<; paotXeuq xal auTOxpdT(i)p 
Tfa)(Jia{ci)v, 6 Ko(jLVY)v6{. f 

il ter^o in txemplari: '^ KaTeoTpcoOY) ev to) oexpeTCi) tou pLeYdXcu 139 

XcvaptafftoO, iatjVi vosjxPpiw, tvS(XTi(ovo<; a', Itou<; ^9:<^g' Bta tou 
'AXuatou la>avvou. itXijv tq evtb? 3T]Xou(Advv] e5x,ouffa6ta €ici toi? 
x,£x<i>Xu{xsvo(^ st^eaiv oux e^axouaO/^aeTat. f 

f KaTeaTp(i>6iQ ev x^ aexpdTCi) tou y^^^^^o^? H*^^^ voe(i.^pt(i), tv- 
JixTtwvo^; a', stou^ ,^+?r' ^ia 6eo5a)pou tou XaTl^ixtou, -f 

j KaTeaTp(i>6Y) ev T(o aexpeT(i) tou (i.6YaXou aaxeXXapiou (ji.if)vl 
vcepL^pt(i), tvS(XTtd>vo{ a', Itou^ S^^' ^(^ '^o^ 'Opu(a Aif)(XT]Tp(ou. f 

f KaTeaTp(i)Or| ev to) aexpiT(«) tyJ^; 6aXaaav){, (jiiQvt voe(ji.^p{(i), 
Bia Tou Zena Feb^pYtou. f Et ubifolta glutint iuncta sunt: f Tou ae^aaTOu 
xai exi tou xavtxXetou 6eo3il>pou tou Eipvjvtxou. f 

f '0 ae^aaTO^ xat Sixa(oS6TiQ(; M(X0(Y)X 6 BeX(aaap((i)TY)<; eupo^v 
153V e? ivT(^oXY)<; to icapbv tw icp(i)TOTUTC(j) TCpoaxuvY)T(7) /puaopouXX(j) 
j^eYpatpa. f 

Archetyp. chart. Fkr. nro 24. nro 25 exemplar eiusdem tabulae. 

XXXIX. 6706 — 1197, mense novembri, in(i. I. 

\fa<fHus logariasta loannes Bdissariotes duci Cretae Nicephoro Constostephano 
scribit de exemptione navia peculiaris monasterii a tributis et decima. 

f IlavsuYeveaTaTe, irepwciOrjTe '{OL\k^pk tou xpaTatou xat <iY'Ou iq^xwv 
^a^iXeux;, Sou^ tyj? vijaou KpnJTri^; xal au6^vTa (xou, xup(' N(XY)^6p6 Kovto- 
r:£©avs. t^ xaTa ty)v vijaov OiT^xov aePaa(xta (Aovy), tyj Itc' 6v6(JiaT( tou eic(- 
TmjOtou, iQYajrr|(Jtevou (Jia6Y)Tou v^ a(i)T^p( Xp^aTw xal euoYYsX^aToij '[(oavvou tou 
WisXoYOu (Bpu(j!.£VY), icp6a6(a( (jlIv xal 2T€po( xp^^^o^^^o^ X6yo( toO ao(S((jLou 
^aciXeax; xupou 'AXe^iou tou Ko(jivy)vou xat icporcanrou tou [65o]ax6(pou<; i%(jl(I)v 
xjTcxpaTopo<;, ex( e^xouaceCa xXo(ap((i)v Tp(wv dveic(YV(i)aT(i)v tw $Y)(ji.oat(i), x**^P^' 
:£b)c (jLca^ x'^^^^^<o ^P'^ '^ iQP*^^^?? 8(Op(^6(jbevo( £>aTe ^X^'^ ^"^^ ^^' aBefai; 
»A€£tv a^rovraxou tu>v t^^ ^(0(xa(x^<; e<7ctxp<ZTe(a{ (jLep6)v IXeu^epa icaari; o{aa- 
5T,p.vo; au^Y)Ti^ae(i>q Te xal ixripelaq <av6u tyji; SexaTCa^, ewe^paPeu^Y) Se ttj 
'ctxjxY) (jiov^ xa( iTepo^ XP^^^P®'^^^^? X6yo^ [tou] icpo^ePaa^Xeux^Toc; ic6p(- 
^^Tou auTaBeX^ou tou xpaTa(ou xal oyCou i^(Jt,(5v ^aatX^(i>^, xupou 'laaaxtou tou 
AYYeXou, iictxupa^v (lev xat Tbv iioKr^tf^iyxa xP^^^^&ouXXov X6yov xal 8toptli6- 
:-L£vo; l^etv TOUTOv fo dicapeYXSip'')'^^^ '^s xat diicapd6pauaT0V, xal (jly) ToX(Jtav 
'vtn Tu>v dr/(jtoo(axa^ lvepYo6vT(k>v 3ouXe(a<; icetpaa6a( [upi%&^ i) xa66Xou d6eTetv 
tt t| ovaTpeicetv Tciiv e(jLicept6(XY)(jL(jLlv(i>v cmt^, ^poaeTct^ tXoTi(JLo6(AevO(; §e ty) TOta^TY) 140 

(AOVY) xoE! TO d^xou99€ueo09ei xoL TOiauTa xXoidpia xal xora to tv)^ SexaTta^ izTrav 
xe^dcXatov eici Te t(i)v otvap{b>v xat TcavTO^ exepou eiBou^ xal ?rpaY(AaTO^. xorx 
Youv TYjV TOu ToiouTOu /puTO^c^XXou icep{Xt)t|/iv xal auTOu tou icapa tou xpo- 
^e^aoiXsux^TO^ 7cep(TCo6i^iTOu auTa^eX^ou tou xpaTaiou xai dcYtou i^piow ^aocXEti);, 
xupou lcaaxiou tou 'A^y^Xou, eiciPpapeuOevTO^ TjJ TOta^Tj) [xovij -JcpooxuvTiTou 
XpyooPo6XXou Ypa^pojJLev Tfj euYeveia oou, BtarYjpetv zh Tij? TOtaurri^ [f-ovri^ ttXoTov 
Xwpnjaecii); Bv j^tXtaSo^ [xta^ wpbq Tt; i^jjncrefa dv(i)Tepov icaoifjq xat «avTota; 
exiQpeia^ Te xat ou^TjT^aeco^, xat auTou toO vr^q Bexarta^ xe^aXaCou* $ex0^vat 
Yap Of eO^ei, eX Tt xat Tot^ xpo oou auviJOco^ uTcep toOtou iSe/ovTO. VJ de xopouaa 
YjjjLwv YP*?"** dvTtoTpa^i^Tco icpb^ Tb [xipo? auT^;, Tv* uico^etxvuvjTai xai toT^ jjieTe- 
TcetTa, xat icotoiat xdxelvot xaTot ty)v TauTTi^ xepCXr^^^tv. xoXuxpoviQOeitj^. jjltjVi 
voe{JL^pi(i) iv^txTccovo^ a'. -|- 

*H uTCOYpa^"/!' f '0 aePaoTOt; xat [Li^aq "ko^apiaaxr^q 'IcoivvTj; 
6 BeXtaaapi(ft>TY](;. ETx^ **'t SiccaOev t6' f xaTeoTptoOYj ev tw aexpeTci) 
TOu (jLeYdXou XoYapcaatou ijliqvi voepL^pict) tv$ixTt(ii)vo^ a', Itou? ^^I'? 
Btd Tou Tpixd K(i)vaTavT(vou. f ^ 

f *0 xptTY)^ Toi piiXou, 'l(i)dvvY)? 6 MeXtaatjvo^, Tb icapbv taov 
T(o eiJL^avtaOevTt jjLot [7cp(i)TOTU7C(}) ladl^ov eupjwv u7ceYpat|;a. f 

Exemplar chart. Fhr. nro 49. XL. 6706 — 1197, mense novembris, ind. I. 

Magnus logariasta loannes BeUssariotea iubet, ducem Cretae Nicephorum Conto- 
stephanum solvere monasterio e reditu Cretae pecuniam ei donatam ab impera- 

tore Aleodo III. Angelo. 

f IlaveuYSvdaTaTe, Tceptic60Y)Te Y*l*Pp6 xou xpoTacou xat dYiou i^iJLttfv ^a- 
aiXeo)^, Bou5 Tf^q vi^aou Kp^Tr^^ xai auOevTa jjlou, xwpc NcxTi^ipe KovtoaTe^ave. 
SoOnJTtoaav xapd tyj^ auSevTia^ aou tw jjLepec tyj^ xoTd t^v vYjaov IldTiJLOv I8pj- 
[JLevr,^ ae^aafxfaq (JLovyj^ tou d^^ou drcooT^Xou xac euaYY^^i^ou 'l(i)dwou toj 
6eoX6You al Tux(i)6etaac auTYJ Tpcxe^aXoc xacvoupYtat XtTpat 8uo xai Td icpcrj- 
TccoOdvTa ouTv) STepa TeaaapdxovTa [ixTU) 5(jL0ca vo(JL(a(JLaTa i%6 tou dxpoaTixG'<> 
TYJ^ uicb qI vTJaou, ^tSoaOcoaov 3e xat ei^ to i5^^, dxpt? dv auToOt evepYi^* 
$ia^t^aaOi^jT(«)aav Be xat x^P'^ Soaed)^ xo|X[JLepxtou xat OLvio t(ov e^(i)VY)OY)ao[jLev(i)v 
ecdcjv ex t(j)v T0to6T(i)v vo[jLta[JLdT(i)v Tapd tou [jLepouq tyj^ auTY]^ [^ovyj^ Ycoao^p 141 

av2A0You9a xpcxe^dXcov xaivoupvCcov vo(Ai9(Jt.iT(«)v Sexoir^vTe ex^xeeva tu>v xpo- 
^i2rj^6evTb>v xr^ aurf] [xo*^ Te^vopixovTa &xt(i> TptxefiXfa>v xatvoupYicov, iqci)- 
vcu(i£v(()v et3(5v xat 6pto6evT(i)v dta^t^^a^C^^^t >^a'( to6t(i)v dxo(Ji(Aepxe6T(i>v, xaTJc 
Tj; i:epiXi^iI/et<; twv xept to6too Tcpoa6vTU)v tSj auT^ (jlovtJ Tcpooxu^/YjTwv xpoaTav^ 
;jiiT(i)v^ xat de^Oi^^ovTat Ta Te 8[o^a]6(Aeva vo(it,t9(AaTa xat Ta avaXaYoOvTa uxlp 
y^;x{upxtou toT^ Teoaapaxovra 6xt(i> vo^AiopLaat toT^ icpOTuicot^Oetat tv) (JiiOvi], (o^ 
sipr,Tai, xat TOt^ ex tc5v $6o XtTpci>v iTepot^ 3exx]c^vTe [vo](j.{9(Aa9tv, (S>^ 3e3i^- 
AWTai. eicet S^ tw [kipet vrfi TOtouTT)^ (jiov^^ tou iJYairQ(i.ivou dicocT6Xou icap- 
Oevcu xat OeoXcyou vp^oeTcc Oeia 7:pc9xuvif]TV) ^aotXtxv) licCXuat^ ^ict uico(i.vif9St 
st/vr^ I^eve}^8ei9a [xaTa] Tbv vo^(j.^ptov (xvjva t^^ icapeX6ou9Y); te' tvStXTtb)vo^, 
£X'.p(i)96€t9a xat toT^ xaO' i^(jLa^ oexpeTot? xaTa tov Bexe^ji^ptov ttj^ auTvj; ?v- 
^txTtb>vo<;, 8topt2^o(jLSVT) ou(jLicexa6v;(JL$va eTvat tv) StaXv)<p6et9y) 9e^a9(Jt.{a (jlovv) dncb 
X2vi(i)v Tuv xoTa xatpou^ (v)TOU(jLev€Dv TeXe9(jLaT(i>v uic^p Ta)v ?capd $taf6p(i>v 
r/ToiK(i)v dx9}^apt96evT(i)v auTV) ot4i>vdi^tvfa>v 7paY(JLdT(<>v vo(jii9(jiaTa TptxifaXa Td 
yjxzoL x(i)pav d9catTo6(jLeva TptdxovTa xai liyjia^ai xat Tot; xoTd xatpou; Bou^t 
Tq; vi^9ou Kpi^TTii;, Ypd^o^JLev Tfj eirfeveta oou xotvj^at xard tv)v tvj? T0ta6TV)^ 
Oetz; xat icpo9xu*/v)Tv;; eTctXuoecoq ?cep{Xv)^tv, xat [TeX^]9at xal Ta TOiauTa Tptd- 
x^na Tpix^^aXa dvoicaCTvjTa, Bex6v)vat 69eiX6vT(«)V xai auTb)v tv) e(JLfave{a tou 
ib&u TV]^ xapouov); iQ(jLeTdp2; YP^9^^ ^^'^ '^^^ (JLeXXou9(i>v icpo^a{vetv ^TCt toT; 
TststjTot; T:[d9]t iceict9T(i>(JLivfa)v dico8e{^efa>v icapd tou (Jtepou; tv); Tota6TV)^ (acv^^- 
t; 3^ 7:apou9a i^yuuyi fpon^ dvTtoTpafi^ xpb; to [kipo^ OLoxri^^ tv' uxo8etxv6v)Tat 
wtt zolq (jL€Tiic€tTa xal xotfa>9t xai auTot xoTd ttjv Ta6TV)? icept^Xv^tj/tv. icoXuxpo- 
vr,6€(v)<;. (JLV)v: voe(jL^p{(t) tvStXTtti^vo^ a, f 

'H uTcoYpafi^* f *0 oe^a^Tb^ xat (xeYa? Xo^aptaoTi^?, 'Ifa>dvvv)<; 6 

B£Al99apt(«)TV);. f 

Et/e xai 5ict96ev t6' f KaT69Tp(i)6Y) ev tw 96xpdT(i) tou (JLe^d- 
Xcu XoYaptaoTou (jLV)vt voe(JL^p{(i> tvStxTifaivo^ a', sTouq ,?^?' ^i<^ '^o^ 
-7cupou Mtxai^X. f 

f 'O x[piTt)5 Tou ^vjXou lfa>dvvv){ 6 Me]Xt99V)vb? Tb [Tcap]bv 
i[cov] Tfa) e(jL9avt96lvTt (JLOt ffp(i>T0T6x(i> [lod^ov eupfa)v] utc^yP^^'*' "fc 

Exemplar. Flor, nro 49, 142 XLI. (6708 — 1199), mense novembri, ind. m. 

Tribunal maritimum iierum demelitur navem peculiarem monasterii, tradltquf 

eam monachis, 

f "EifOaoe yJkv e^a(jL(i>Of}vai icapa tou xoO^ ^Iao^ cexp^ou ti^^ 6aXaa7y;; 
•/.<x\ napaSoOijvai tco (jtipet T^q ot^aayiioL^ pi-ovT)^ '^i}^ ^tc' 5v6(xaTt tcO ir^iyj 
azoQZoko\) %a\ iiyoac/i\ki:^o\i 'Iwavvou tou 06oX6you Tt(Mi>(Aevr|^ xai ev ty) vt^cw 
noeT(jui> dioxeiiJkevT]^ icXoTov l8t6xTT)Tov TauTr;?, /oipi^aewq to toioutov eupsOsv 
[ji.o3{(i>v OaXaa9t(i>v ^aux^' eig tv2V 3<i>pY]0eT9av auTco e^xouoraetav T(5v ^09' OaXa?- 
o{<«>v (jLoS{(i>v dia 'Yj^\ioo^G()Wo\i Xd^ou tou icpo^e^aotXeux^To^ auTa^eX^ou Tcij 
xpoTatou xai ^y^ou i^(ji(»>v ^aaiXed)^, xaO(i>; i^ enl ti) TOtauTV] 7capa86aet y^o^^^' 
?cap3e Tou xaO' iq^jlo^ aexpeTou irpa^tq Tcaptara. hcex Se xat §Tepo^ /puao^ouXXo: 
Xovoq Tou Oeoorefou^ xat oy^ou i^ijuov auTOXpOTopo^ iice^pa^euOij Ttj TotouTr; 
(jLOviJ, oicoXuOet^ xaTot jjLYjva voi(jLPptov, tvJtxTiwvoq a', lictYV(ooOei<; xal tw xaO' 
ii[Mq aexpeT(i>, ^TCixupa^v (jl^v xat Ta npooovTa ty] TOtaurr) (jLovtJ XP^^^^^^^^' 
xat XotTca npoariYt^'^^ 2(opo6(jLevo(; S^ iic^etva tc5v a^' (jlo3{(i>v xa: eTspx; 
e^xouooeiav (xoS{o>v OaXaaa{(i>v ^VTaxoa((i>v, (jLtxpov Tt nX^ov *») IXooaov, ev evl 
icXotap{(i) 6fe{XovTt i^xouoaeueoOai dlico Te vouXcu, dtvTtvouXou, SexoTta^ Tb>v 
otvap(a)v, xo(JL(jLepx{ou novrb^ ^T^pou eiSou^ xal icpoYPLaTo^ xat hipa^; otaoSi^,- 
Ttvo^ d^jpe(a<; xat oul^iQTi^oefa)^, oveu Td>v xex(i>Xu(jLev(i>v et$(^v, ^TcexTvJoaTO ck r, 
TotauTT] (JLOVT) xat §Tepov icXooptov i8t6xTT;Tov aut^^, icpoorjXOov w xaO' i^fjui; 
aexpeT(i> 5 Te Ti(At(A>TaTO^ xaOT]YOU(i.evo^ tv]^ T0ta6TT]^ H^^v^^, 6 (jlovo/o^ xup:^ 
'Apo^vto^, 6 oixov6(JLo^ xat lepo^jL^va^o^ xupt^ AvT^ovto^ xai 6 (jlovox^^ xjpi: 
MeX^Tto^;, xat i^aavTO e^a(JL(i>OT]vat to TotouTov ^Xctaptov xat xapa8oOf,v2i 
auToT^. i^(JLeT(; t^ tout(*>v atTJ^oet wpoox^vTe^ eiciaTT](JL6v tc7> atYtaXo) tou StxaV- 

TtXOU, Iv 0) TO TOtOUTOV TcXotiptOV ToTaTO, Xat ^apCVT(i)V Oxb TOU XOO'' 1^^{JL2; 

oexpdTOu Tou ^Xaioicap6xou xupou 'Itoavvou tou ZupoTcouXou, 'I(i>ivvou avaYV(ooTCu 
Tou Ka(jLaTT]pou, tou evepYOuvToq Tb icp(OTO(jLav3aToptxbv i^fixicv 3txa{(i) tou ^ov* 
oe^aoTOu oe^aoTou lict t(i>v 3eifjae(i>v xat iTcap/ou, xupou K^ovoTavTtvcu 'Sj 
Topv{xT]y BaatXe{ou tou 'Ap(xevoxouXou, tou evepYOuvToq to Tcp^oToeXoTtxbv Bixatu 
Tou ^aotXtxou ^eoTtaptTOu, xupou EuoTaO{ou tou KaaTa(jLOv{Tcu, MavcuY;X t:-j 
Kiva(jLou, K(i)VOTavT{vou tou TX^Ta xat lT^p(<>v, [t,ffik twv 8T]X(i>0evT(i)v jjLovaywv 
dticoXt(jLica*;o(jL4v(i>v, tw ouvi^Oet e^a^JLco touto xaOuTcePaXo^xev • (jlitou y«P BtoTJ- 
OevTo^ icapa Tcav dT]X(oOevT(i>v, tou Te lupo^couXcu xat tcu Ka(JLaTT]pou, eupsQr; 143 

15 pLijxo^ tc6tou ^iX£c»>v Hm icpb^ Tw i^|x{oe(, Tb xXirog in^xewv S? xal to 
3i6o; m^x^^^ ^^^< ^(X(ou TeTdeprou, & ^ Bca9ti^)JL0ETa ou{A()nf29(aavT£^ xaT^e x6 
TjVTjOe^, 6&po{JLev ttjv tou ToiouTou nXoiopCou x(i>pv)oiv 7Coaou(Ji^viQV 81^ (jLoSbug 
OaAiffct;^ d§axoa(ou^ l^xovTa iv6< (aic)^ d)^ ty)^ (Jiev i7p<2>pa^ \t.^ ^X^^^ olav- 
si^Tiva x<^P^a(v, ti^^ 3i icp6(jLVig{ ia6e(orj^ dxaTaXoY^oTOU 8(a tSjv tvov oxo(v(ci>v 
xal Tuv a(3i{pfi>v dnc66ea(v, a^* a>v u^e^a(pe6ivT(i>v (jloB(u>v e^i^vTa xaTa tov 
zc^l TouTou 6p(9(jLbv ^vaTceXe^fOv] i^ to6tou x^F*!^^^ ^^^ (i.od(ou; daXdtaoiQ^ fh^- 
5 71 )s oicb T^^ ^oT^pa^ i7apa36ae(i>^ IXo(ri(eTO, (jl63(0( £3^0(xi^xovTa ixTco, 
'!cs^eX6vTe^ xal to6tou^ axb Tcijv TO(ouTfi>v TCevTaxoa(<i>v evvevi^xovTa icevTe (jlo3((i>v 
7Eptem^aa(JLev ttjv toutou y(jtj>pv^Qi>t tl^ (jloSccu^ OaXaaaT;^ xsvTaxoa(ou^ ^exae^TCTfli, 
cOcv xal 'Jcape366T) T(i> (jLipe( ti)^ SrjX(i>6e(aY;q (Jlov^^ eicl T(j> e^ouaoeueoOa^ 
xara tTjV icep{XT)^(v TiSiv icpoaovTcov ttj TO(auTT) [jlovt) icpoaxuvTjTwv xp^aoPouXX<i>v 
X:Y(i)v icepl l^xouaaeia^ izXoiiin. (Jlt)V( voe(jL^p((i), (v3(XT(u>vog Tp(TT)^. -)- 

f *0 Paa(X(xb? voTfl(p(o? tou aexp^TOu t^i; 6aXaaaT)^ Feu^pYio? 
c Ze^a^. f 

f *0 Paa(X(xb<; voTip^oi; Tou auTou aexpeTOu N(XT)96po? 6 Ileica- 

YU)(JL£VO^. f 

f 'O Paa(X(xb5 voTip(oq tou auTOu aexpiTOu M(xat)X 6 'Ay'®" 
avapYup(TT)(;. f 

f '0 Paa(X(xb(; voTap(0(; tou aexp^Tou TTJq 6aXdaaT)( K(i>vaTav- 

t^/0(; 6 £x^'^^^- i" 

f 'O Paa(X(xb^ voTip(o? tou aexpeTOu* Tijq 6aXaaaT)( 6eoxa- 
:ijTo<; 6 E(pT)V(x6^. f 

f 'O paa(X(xb? voTap(o? tou auTOu aexp^Tou *Av3p6v(xO(; 6 
I::XrjV(apT)^. f 

f 'O Tou auTOu aexp£Tou ^aa(X(xb^ voTap(o^ 6e63(i>po^ 6 fiou- 
''.(itT,(;. f 

f *0 Paa(X(xb^ voTip(o? tou aexpeTou Tij^ 6aXacaaT)(; 'AXd^to? 
c -spPcTcouXo^. f 

f rpT)f6p(og Paa(X(xb5 voT(xp(o? xou aexpeiou t^? 6aXaaaT)(; 6 

TctpXaTT{TT)C. f 

f '0 Paa(X(xb<; voT(ip(o? tou aexpeTou ti)? 6aX<xaaT)^ 'I(»>a(vvT); 

s Sfcupc?. f 

f 'O evepY<*>v d(xa{(i> tou icp(i>TOvoPeX(a([jLCuxepTaTOU xupou STe- 

5ivcu Tou ra^aXa, Ttiap^io^ b XopTjYi^tcTCCuXo?. f 144 

6 Ma5ap(TY)^. f 

f 'O MeaoTCOTa|i.{TY)? Mi/atjX. f 

f *0 JoOXoq Tou xpaTaiou xai i^ioi^ f^jjLwv gaaiX^w^ "xai Trapa- 
6aXaaciTr|<; KwvaTavTtvo^ ae^aaTb? 6 Sxoiva^. •!• 

-f '0 IlaT^apa^ recjjpYio^. f 

f 'O £ipy]V(xb^ 6eoxfltpiaTO(;. f 

f recDpYio^ 6 Movo|jLdlxo^. f 

Ex arehttypo edtd. L Sakkelion in ptriodico II avdcopa^ vol, XVIII, 
p. 280—231, XLII. Sine anno et mense. 

Abbas profecturus Conatantinopolim administrationem monaaterii tradit monachn 
Sabae exhortaturque monachos, ut vivant secundum regulas monasterii. 

Initio desunt lineae duodecim. 

xal faYStv tv]v xP^^^ &?7aaav i^ijlcov |ji£Ta ^o^ou xal TctaTeo)^ 6eou. Seov ouv 

a{JLf OTdpcu(; u{jLa^ dY(i>v(l^ea6at ev ouijl^ouX^^; xat ^6^ou xat ic^Treu); 

6eou, (b; auTh) pL^XXovTe^ X6yov d-^coSouvai inr^p tcov e(xiRaTeu6£VT(i)v ujjliv BouXetdjv 
xat ..... . xai uloi xai Xot^roi d^eXf o{, piovaxof Te xat jxi^i, viot t£ xsl 

icpoPePtjxoTe^, icaaov uTCOTafviv xai aepa? I^^tv , xaaav ixi- 

{jL^Xetav xai icoaav eicteixetav Iv Te ^u/tj xat aco^jLOTt eiciBs{5aa6ai, Tva xai 6£(o xai 
il)|jLiv euaic656XTot ^avfjTe xai twv xot' oupovbv a-^ofydn ewaTcoXauaai .... i^GTjsBt, 
3^ov u{JLtv, d^eXfot xai Texva xai 'scaT^pe^, Iv ^ Ta^et xai $taxov{a Sxaai&; 
lxXi^6iQ^ ev Ta6TT) xal {jL^vetv xai icpoaxopTepetv {JL^pt t^^ i^jjlcov i^eXe^aeci):. 
{JL^ loTd) ouv ^v u|jLiv xp{at^ xat Ipt^, f66vo( xai xaTaXaXti, Sta^oXzi xaxal 
xai (|/t6upia{jLoi xai XoYoi {jl^ xpoai^xovTe^* 6^e{Xet^ ik aO, {JLOVoxe xupt ^a^2, 
{jLeTd Tou {JLOvaxou xupou Me6oS{ou ev tco i^ xeXX((i) {xsvetv t6 xat eTvsi. 
al) di, xeXXap^TTj, dv Tot^ Ta{JLe{ot^ xai xeXXap{ot^ aou, Sxou ouTb^ ^ouXc: 
xai dp^axY), ty)v xaTa{jL0VY)V xotou. Tbv 8^ y^ {xovaxbv xupiv Neo^uTOv SeAO) 
xai ^ouXo{JLa(y Tva dic6 ys '^^ ai{{JL6pov iv dvoTcoGaet icdav) xai Tt{JLi) elvat. ^osi- 
XeTe ouv ^6tv xpbq ouTbv Tcaaov Tt^JL-^v xat oYobnQv xal dvana^etv aurbv £v 
xaatv, (i><; xoXXd xexoictax6Ta xai BedouXeux^ra rr^ t6 (jiovy) xai t(o d'Ytcxot{j.r,- 
{jLfv(i) '^coTpi i^{JL(i)v. TCpb^ de xa{, Iv6a diov xai dp{jL6(ov, tva au^jL^ouXeurjaOe otjtoj 145 

cjk; op/atov xat TjgTcstpajxevcv (jiaXXov 6[jlwv cvti, i^eOxeii; 8^ xai c6, xatep 

xai di^eX^e, (xovax^ xupi Nec^uie, d>; vouveyr,; xai ^povtjjic^;, OeoO x*?**"? **t 

Y»;paic<; ■JjStj '::apatvew [xai] 8t8aaxetv xa BeovTa xal aco-n^pta Traatv, vouOeTcjv ?va 

ixaffTOv icpb<; xo aCiaat ttjv dauToO ^^uX'*^^» ^^ ^^ '^ xaTWYeep to3 ejJLoO xeXXteu 

:5£iXet eTvat 6 (iiovaxb^ xupt; MoiOaTog xat tepeu^, xaOu^ xat Iveortv, [jieTa tou 

fAsv2xou xupou nouXou. Toi>? 5e tepetg oHravTa^ b^eO^vie Tijjiav xal dYarav xat 

7:av ff^Pa^ dicov6|ji6iv auioi^ xaTa ttjv tou Oeou evToXrjV, oi); aurou^ dvTtT^icou^ 

Inaq xat ufjuov dtdoeoxdXou^ xal xaOriYvjTd^ xat Tiii>v dxpdvrcdv tou Oeou (jluott)- 

pim [u^zal&zat;, 6 §e Taretvovou^ {jiovaxb^ xupt^ K6v<i>v ofetT.ei e!vai IvOa xat 

•pioeGTiv, 'Kpbq 5v xat i^eO^eTe Ixeiv TtpiTjv xat dYdxiQv xat jjieTd oujjLgouXij^ 

tjtsu luotetv Td SeovTa' oT8a ^dpj oTSa, 5Tt ou6^Te u|jliv au{x^ouXe6aet Tt 

svovTiov b TotouTOi;, et |jly] tal {jLdXXov Td icpooi^iXOVTa xal B^ovra xal o(i)Ti^pta 

xal ousovra Ta^ ^Jt(; ujjLbiv. ou Be, 6 ddeXf^ xat Texvov, [jLovax^ MaTOate xal 

'^ui>ve Tou (Jiovaxou xupou K6va>vo^, Ixe xdaav oxouStjv xat ui:axcY;v ev toI; 

pr^OeTaiv d^eX^ot^ xat StaxovrjTaT^, e^aipetu)^ xpb(; tov abv Oetov xat SeuTepov 

Y^vea, dYairciiv auibv xai Tt[A<i>v ev Tcdat xai irtcaxouwv, xai (jLtj ^avj^^ dvTiXcYwv 

£iT(o, tva [JL^i xat auTb^ [jL£Td twv xoxoXoyouvtwv xaTaTOYTJOYj. «6 y*P xaxo- 

XoY(i>v> ^at, «xarepa i^ [JLYjT^pa OavdT(i> 7Ctxpq> TeXeuToeTu>.» xal edv tou^ 

72pxtxou^ Y®^^^< ouT(«>^ c^et'X(i>[iLev Ti(Adv, Tou^ TCveu(JLaTtxou^ xai TCapatvouvTat; 

i^jaTv Td Seo'/Ta xai a(i>Tii^|pta izGiq oux ofetAojJLev Tt[Adv xai ev icdat nakGiq uic- 

2xsuecv^ ou Y^ au^jL^ouXeuet aot, dSeX^i [jlou, eiq xaxov Tt xai dvdp[JLoaTov, dXXd 

XpY;!^a>v xat 3tt}Ki>v tyjv a(i)TYjptav tyj; aij^; ^ux^? vouOeTeT, xapatveT, StBdaxei, 

'apaxaXei, eariv 5Te xat eTctxXi^iTTet uk; xaTYjp ^iXoTexvoc; tSiov Texvov. au Se, 

i TcoOoufjteve (JLovax^ xupi AeovTie, dYtovft^ou ev Tcdat, xat (jlyj djjLeXto^ xpbq to 

xYjTcetov Stdxetao, dXX' dpTi SeT^cv Tzpo; auTO rdaav eictjjL^Xetav, uTcoTdaawv xai 

'jX9Taaac(Ji€voq icdatv ev icdat xaXtk)^. ujasT^ S^, a> StaxovYjTat, (JLOvax^ xupt Zd^a 

xai ou xupt '1(1)01^9, dvaxauaaTe tcutov ev icdat xaX(i5(;, xotYjadTO) 8^ 6 TotcuTCj; 

"ri; ouvepYeia u(jl(ov xeXXtTCiv (jLOvo[jLepc!>; xai ev auTw (jlovo^; oixeiTO) xai xara- 

pL£v£T(i>. OeX(i> Y"^ auTOu xdaav dTccSoxTjV xai dvdicauatv '^zyia^at^ (•><; autb^ 

OsXet xat dxoSexeTat* ev ^k T(o xeXXt(i> tou ctpYi(jLivou dSeXfOu eaTO) 6 [jLcvaxb; 

xiSpt^ IlauXo^; xai 6 (JLovaxo? xupt; MeXeTtoc; xai Up6u<;. ToBe cb t>3<; jicaxoYj;, 

T£xvov, (jLOvaxb^ xupK; 'Axdxto^ eaT(*> axuT0T0(jLd>v xai axYjvcppa^a^v twv dBeXf(i>v 

ti xaXi^Y^a, (jlyj icapd Ttvo? ax(iy!CT6(jL6vcq ^) auoTYjpo)? exiTaTTC^jLevcc;. 6 Se dSeX- 

w; (JLOU *Ia>dvvYj(;, et O^Xet, xai 6 [jLCvaxb? AecvTic; xaTa^dTa) icpb(; tov xyjxov 

xai laTO) {jl6t auTou xaXd>^ auT(I) uxoTarccjjLevof; ev xdai, dvT* otuTcu Se soTiJ 

10 146 

ev Tw [JiaYeipiw 6 MeXeTto^, [ASTa Se wj |xovaxoi> Zoxapw^ s^w ^ AoupLi^fjVo^, 
6 hk aSsXfd^ [jlou, (Aovoxb^ xuptq <l><ii>iio^, lara) [auXcovo^. Tbv Se [AOva)rbv xupsv 
MifjTpo^GhnQv xai (iSsXflpov [aou [ASTa tou [Jiixpou X£tp«Y**T^^ ourou Ko9[xa [Jii;- 
Set? cxwTrc^Ta), [JiYjSet^ eTctirXr^TT^ffOa), dtXXa [jloXXov zopoxaXeTTe xat vouSe- 
tsTts auTw xat aYoraTe xal rovToCw^ (ncouSiSeTe xepSavat &3ravTa?' i^eCXcTe 
Yap, [xaXXov S^ « 55)6{Xo[JLev 'fj[JL€t? ol Suvarot Ta ac6Y}vi^[i.aTa twv dSuvircdv ^a- 
araljetv». o^eiXeTe Be tov eipv)[JLevov dSeX^cv xotijcat l^jLOTia ouv tw owtou yj^tp- 
aYWY<?S Sc xat uiroTaffaicOa) auTcj) xaXo); ev xoatv. i©e{XeTe 8^ ?coiv;(7ai xat tov 
[xovoxcv MaTOatov i[jLiTta auv to) [jLCvaxii) %fip(^ [lauXo) xat [jlovoxco xup^ Mar- 
Oatci)^ TO) Upet xat \ta^oc/Jo 4>(i)t((i), xat Sv u[jLeX; vcetTe xat oio^ uorepeTTat. ex- 
xXY;(7tipxvi^ ^k &'aTG) 6 [jLOvoxb; xupt; MorOaTo^^ So)^ Srou ^ouXeTat, xat {leTa 
TouTov TrapaXa^eTw tyjv exxXrjatav 6 [JLOvoxo^ xupt? Me068to^. 6 8^ [jlovocxs^ 
4>tXtw:0(; 6 tbv Iv Ttj A€t(}/o), eXOeTCi) Tzpoq to xap' evrauOa xai Ictw lUypi 
Tou Oipou; xat Tzpoq TTjv exxXr<(y(av w^ (xpx^xptoq [JLtxpbv e^eSpeuiTCi) x^'^ 4*0C^" 
xy5<; w^eXeia^, ev 5e tw xatpw tou d[jLr|TOu, iJYOUv tou Oepou^, dbceXO^TCi) c 
pY;Oel<; <I>Oawco? 6i<; Td Te[JL€via [jL6Td tou [jLOvaxou NctXou, xat ouYxXeCcavTe^ 
d[jL©6T6pot, et Tt ^^[/.(j/et 6 Oe^^, xat [jL6Td touto eXO^TO) 6 [xovaxb? Ne^iXo^ ev- 
TauOa, 6X61 ^tffiponLE xat igSuviTr^ae wd^JLrav, xat OiXu) tva dvaxa6oY)Te oiiTov, 
xat et^ otav Staxovtov Buvarat, xXYjpcdoaTe auT6v. 6 hk [jLOVOxbq 4>{Xtr!co^ olxo- 
vc[jl6{t(i) xat 9uXaTT6oO(«) tc rpodoTetov xat laTCi) ^xeXae [Jl^xP^^ ^'^^^ ^^^ e^^XOb). 
[jL£Td 85 Tou [xovaxou xupou rpYjYopiou Tou nap06vt(«)Tou diceXOiTd) Iv To) xatpco 
TOu auYxX€ia[xou 6 [xcvoxb? MaTOaTo? izpoq auve6peatv xai raXtv u7:oaTpetl/aT(«) 6 
TotcuTO? xai iv TYJ [xcv^ Staxove^TO), S xa: vuv evepYeT 6 Se (xovaxo^ >wpt^ TpYJYo- 
ptc; 7cpoaxapTep6{T(o exeToe [x^xp^^ ^^' i^eXeuao^xat. rpb^; Se tyjv Atv^ [xeTd 
Tou Tt[x{cu '^ipoYzo^^ [xovoxou xupcu *IXap{(«)voq, dxeXOiTd) 6 Ntx6Xao$, ev tw 
xatpcT) Sr^Xov6Tt tou 0^pcu<; xai auOt^ 67ctaTpe(|/dT(o ivTauOa. 6 8e y^<*>'' ^^^ 
exeTae, S(i)(; dv xai Td 6VT(zuOa xaTaXd^o), eiYe x^i Oeb; ^cuXeTat. to ^k e^e- 
XaaTtxcv, -if;v{xa tyJ tcu Oecij |^CY;Oe{a u7coaTpi<!/(«) ex t^^ Oec^uXdxTOu IloXeax;, 
xaTeu(«)8(i)aaT6 ooiOt^ auc6, j^dXXcneq Tb Tuptov 5Xcv t^^ aapaxcar^^ xal to 
dTccxTicv [X6Td TCu (xovaxou xupou na6Xcu xai TccoXetT^oaov icpbq Td ZTevd' xat 
i^ wv vceTTe, 5 ti xpf)?STe ';:po<; ty;v [xcvt^v, dYopaadT(i)aav^ xai el^ ex twv Svtu>v 
ev Tw ffXo{(i) dXO^TO) Tzphq ty;v Il6Xiv icp6? [xe, 5ic(«)?, ei 6T0t[x6^ et[xt xdYco, e^- 
iXO(i> (x6t' (zuT(i)V. TOUTa TcdvTa xal ouTCt dicavTe^ xopd aou, & xupt Zd^^, xai 
Tou [xovoxcu xupou '1(1)0^9 696{Xouatv lvepY6ToOat xai oixovcfxeToOat^ &q ouTot 
vcetTe. Texvia [jlcu, [xdXXov 85 xacepe^ xai dSeX^c^ [jlou (o^(«) ^dp eiiccTv oixetOTepcv), 147 

:i ravre^ o^eiXexe exetv ?:acav xaTcetvGjciv xal TtjxYiv xpb^ xbv pY;6^vTa doeX^bv 
X2I s'!)covs(jbov, (jbcvaxbv xuptv Za^av, Tipb^ ce xat et^ xbv (jt^va^bv x5piv 'l<i>oii^i9. 
7j S£, a> [xovo^^e xOpt So^a, i^eCXei^ aYa?:av S^avra^ h>^ [i,i\o^ xat (jLepo^ abv 
lcip/ovTa?. xe^aXrj y^P T^avTwv rjjAwv 6 Xptorbj; xal Oeb; ^iP^v, ixeXri ^k xat 
fxip; xat etx6ve^ autou ecfji^v i^{i.eT^, xat xovTe; §v (jl^Xo; xal [Ji^po^ xaOecn^- 
xapiev' (jLTj ouv to cbv [kipo^ xat (jl^Xo^, e! xai cecrizb^ vjyri eTvat voi^ceta^ 
X2I B'jc(i>8{a^ (jie(JLecT(i>(xivov, (Jitci^ceta^, (jlo/vXov [kh ouv avaTra xal xaTaotXet 
yjti ejjirXacTpcv e^tTtOet xat xaraSdc^jLCu^. t{ ^i etctv ci xaTa3ec{xoi; sipi^iVYj, 
r;rn;, (jLoxpoOu^xta, eirtetxeta, TrpoxoTn; twv xpetTT6vu)v. vuv cuv 9ivr,6t (xAo; 
X2I (xepo^ Y^ctov Tcu xotvou ::aTpb^ xai ^oocTiJpog ^i^''') '^apaivet^ vouOeTei, 
£'{::XrjTTe, d(p(xo(^s'/Tci>q ou^ ap[x6(^et xptvat, x;axptvat Stxatco; xat (i>^ Oeco ^{Xov 
xcqxtxoj^, (xovaxou^ xat (xt^aSa^ (xeia tou etpr|(xivou (xovoxou xupou 'Icocn^^* 
£-1 TcuTip Yop xat TO ^apbv lvTaX{xa xat t^ Trapaiveci^ aOTT; extYSYP*^*' ®^" 
x-izt^ (xou x^P^^*^ ^^' ^s^ouXXcoTat xat ertSeSorat u[xiv, tva (jLeTa ^d^ou Oecu 
xai ^lcreci); Ta TTovTa xaXh>; oixovo[x^Te. xat TauTa (xev outo)?* "j^ept Be t^; 
/piia; xat StaiTri; tq(xu»v ou y^pt; e(xot ::eptTTa cocilJecOat xat X^y^^''* '^«P' ^ ^ 
ocijxvTjcTo; 7:aTtjp f|(xo>v evo(xoOeTrjC^ Te xal Terurcoxev ex twv Oe{u)V xav6v(i)v 
Tiov aYtd^v ^OT^p^ov i^pLCJv TauTa exXe$fit(X€vc;. dXX' ouv exeivo? [xev (*>; dBdfxa; 
xal Tcu Oeou 5X(i)? ui:dpx<»>v xaTa dxpt^etav twv dY{(i>v ::aTip(«)v efeeTO xal 
ivcjxoOcTet. Iy*^ ^^ X^Y**^? ^"^^5 ^*^*^ ^^i^cs clvov, 7:{vr|Te T^e^x-STif^v, Tp{Tt;v xat 
7233aToxup{axov, (i>cauT(i>(; xat eXatov ty;v SeutepcTeTpdSa xat TCapacxeuK^v, tva 9U- 
XiTTT^Te xat Ta Suc xat zept twv XofKwv, («>; TrapeXd^eTe OLTib tou 7:aTpb; yjixcov, 
cStci) •::ot6iTe. tou;« cTpaTt(ii>Ta^ xai tou? Xoticou; yjiapiiaq xaO' exdcrriV aTzh tou 
ixatcu (XT;vb^ (xy; d»{6Te, dXX' epx^cOo^cov xai (xeveT(Dcav ev tw (xovacTY^piw 
"pb; ^uXa^iv. tou; ::po(xax(i>va; d::avTa; y^M-^*'^^ X{0(i)v, xat '::pocexeT6 xdvTe^ 
£v dxpt^e^o, 01 %dtn&q ev rdct xaXcoi; dY<«>v{2^ecOe, tva xat Oebv xat ^(xd; euopa- 
vr,T£. xat TouTa (x4v e*;:! tocoutov. 

Xdptv Se ipuxtXY;; (i>f eXe^a; ^O^y^^M'^^ (xtxpov Tt 7:pb<; u^xd;, et xat t(o v(o 
£:JxcTtc(xivo5 (L 6 dOXto; eYW xat 06pY;Xo; xat Tot; vor|ToT; i^OaX^xoT; (xu(«)7:d^(i>v, 
c Ta; i^Xtoxd^ dxTiva^ (Xy; 3uvd[xevo? u-rcb twv dXXY^T^aXXijXa^v T^aOcov xaOapo); 
iBetv, oi(xot' dXX' ouv dxoucaT^ (xou (xtxpcv, ^^dvTa; u{xd; *apaxaX(«> ^ouXtxo);, 
ij Tc Y6 dXYjOicTepov eireTv ::aTptX(a^^ Texv{a (xou, (xoXXov B^ ^^aT^pe? xai d8eX- 
5c{ (xoy, ei 8^ xat Texva ::poce{7:ot(xt, oux d(xapTT^co(xai tou eix6To;, e7:e{, (5); t^ 
Toij TravoYtou 'Kveu(xaTo; X<^P'? t;i>56xrjce xat 01; xp{(xaciv oT8e, Tb xavTicopov 
:;x(ta tou ^^avrdvoxTo; Oeou f,(xa>v ei; touto (xe Tpou^dXeTO xat 7:po^£pXY;xev, 

10* 148 

ei xal otWo^ jxev xat? (sic) axiJttjv Tu^Q^avo) >wti c^ptYwv tw ?u>{xaT^ ujxeT; ^s 
x^Xeioi xal iu£icoXia)fj.evot y,al aY*;eXos'.8eT? xp^i**^^'^^7 ^'^ "^®' loiSTo, Tifxtw- 
TaTo( [Aou dcBeX^o^, 'icapaxaXco icavrag ^[^a^;, [jly; lcmoaav u(xtv IptSe^ xal ijloxs'- 
xal 966V01 xal \uaoq xac xaTaXaXia(, (]A>6tp{a|iLaTa xat Bta^oXal xaxal xal Xcyoi 
dvb>9eXet(; xal (jli"| xpooifxovTe^, {jli^, xapaxaXo) TcavTO^ ^t^a^) (ai^* ^<77<i> 5 6{iiu>v 
X6yo? T^pTujA^vo; &Xat', iv dp^fytr^ JioYOVTe? xat |jiaxpo6u[i{a, licteixeta, 4op")p(;ffta, 
6pLovota xat OLydxri^ Texvta (jlou, ot^^ «^caXat to xv€u|JLa to ^y^ov coSeve xat 6 
(jLaxap{TY)(; icaTYjp i^fjLwv dxi to oircb touto xat ei? Sv auvi^Y*Y^^« ^'- ^P^ 
6f6aX{jL(5v IxsTe tov tou 6eou 96^0^, xat ooixbq TY]pi^|(7et u(jLa^ d^Xo^ei^ t€ xai 
daivet; dicb TtSv voyjtwv xat aw6Y)T<Sv I)r6pb»v, twv [8^ icpocTaYfJLiTjwv xat evToXoiv 
Tou icaTpbi; i^fJLwv |xyj diciXav6dvea6€, (jlyj v6[a9t] twv lxe{vou ^Yj{JLdTa>v xat xpd$ewv, 
(jLYj (JLaxpdv Yfivi^J^^e tyj^ xaTptxYJi; exstvou axiaeax;, {x^(i.vY}a6e det tyj? ev Xpiarw 
dYdxY)<; xat ^tX^a? xat au|xxvo{a? exetvou, [xal o5t(i) BouXot] exeivou 6eXi^,a£T£ 
^i {xdXXov ^k 6eXiijao(X6v •^E^i^jbon^ xal 6 6eb? 8t' euxwv exeivou auvcTiaei xal 
aTYjp{;6t ev xavTi epYw dYa6o). (xyj ouv dxe^icYjTe, & dSeX^ot (xou, Tb dYa6bv 
lpYa!;6{xevot, (xyj pa6u(xifjaY)Te, (xy) xoptoxvii^'")'^^! (Ji-dXXov Bc (xy) xaT0xvi^aci>{4£v, 
Ig)<; xaipbv Sx^(xev' (xtxpbv ^dp oaov xat tou ^(ou dxeXeua6(xe6a, (xtxpbv 5^v 

[^Xdxo(xev Td dv6d8e xatj pXex6(xe6a xdvTe;, Sxo); IxaaTog 

ot xorepe^ i^fxtov. 

dBeX^oC (xou, iv y) IxaaTOq Ta^et xal 8taxov{a exXii56r|, ev touty) xat (jLevrrw 

xat dx^ouXeu^Td) . . . . xat . . ouSev (b^eXi^^xev. 

(XY^Te ^vbv dxtviuvdx; . . . a6at &pyEv^ dxixtvSuva)^ lxt6u(xetT(i>. (xy)SI 6 tyj^ dxc- 

TOYY); 5po; xat Td . . . auv^et xat Td . . ev 

9povT^aet twv e^xwv X6y(»)v xat xpoaTaY(xdT(i)v. ei {x^v ouv ^uXd^eTe To^Ta, xal 5 

6eb(; rrj auTou ydpm 8t' eu/(5v to5 dY^cu xoTpb^ V)(xd)v* s! 

B' ou, ^Y^ 1*^^ ou5^v Tt dx6TO{xov X^y^? *^^' o^v 6 6ebc ex to>v ^stp^ov Oixwv , 

/n /Tte desunt versus undecim. 

Archtiypum cum parva huUa plumbea pendente ex jUo linteo, habentf 
ex una parte imaginem beatae Virginis cum litteris MP. 6V et in circulo . . . 
KEBe, id est MHTEP eEOr [eEOTO]KE BOHeEl, ex altera imagmem 

O O , X , , 

Sancti loannis cum Htteris ^ OE et in margine XPI2T0A0\ A %m , id est 'Iwdwif;: 

b eeoX^Yo; XptaTo8ouX(i) (xovax^o. SakkeUon composuit hanc inscriptionem : 

XpiaTo3o6Xou (xova/ou xat xa6Y)YOU(xevou t^; (xovy)^ lvTaX(xa xpb; tou? ^v aurf, 
daxoupL^vou; sv T(i) dxspxso^at ouTbv et^ KtJvocavTtvouxoXtv, asseritque tabtdam 149 

scriptam tue Boec. XII. Flor. II. nro 13. haec habet: Aiixa^i^ ccjiTi 'j%dpx^\ 
£f6af|ji£vi} Aiov nai Mixa xoutou . . . . oux ex^i trjv incoY^a^rjV xou Tauir^v 
7P«|^avT0^ xaftv2YOU(i.6vou. CAmtodu/ii^, cui 5. tnl>uit tabtUanif est auccetaar quartua 
conditoris mona$terii. 

XLm. Sine anno et mense. 

Pepanus fiUus protopapae ecdenae Sancti Salvatoria dimidium horti siU in 
Stellio et oUerum dimidium donat monasterio S. loannis Theologi, StYvov lleicavou ulou Tou 9rpa>T0TCaicd 
f 'Ev ovofjiaTi Tou zorcpb^ ifuxK tou ulou xai tou dYiou TcveufxaTo;. i-^in 
riexavb^ 6 ulb^ tcu ^pcoTonaica, 6 xai avu)6ev tou Ofou^ tov ti}juov xal l^u>o- 
:»tbv GToupbv o(X6toxe(pu>{ icoti^oa^, (u>vto{ |aou xas fpovouvTO^ (jim xai ^aori^ 
2laOi^9e(i>^ xai vob^ ^x^vra, exou9(a>( xat dt(AeTa(JieAi^T(i>^ TtOv^iJLt xai ^oto) 3ia- 
Ta^tv ^pi Tou ^ept^Xtou |jlou tg dtaxet(jLSvov ev Tfj T&icoOe^ia tou Xeyofx^vou 
iTeXXiou et^ xr^v *AicoOi^t;v, 8t* ou xai ty;v 8t6pt9tv e/et dicb tt]v 'icXdxav ty;^ 
zYpieXatag xai iceptYuptXovTa to ':ceptTp6xu>(Jia xai dva^atvovTa tyjv ^puotv xai 
>raYev6(jLevov Ttjv crpdTav xoTevavTt^ Stcou xai tyjv dpxY<v aurb 6icotTQod(JLTjv, iva 
liiET3 TTjV i\k^^ TeXeuxrjV (jLeptXiQTat Tb TOtouTov xxijiJLa et^ 26o (JLepfSa^ xai Tt)v 
;jLev (A{av (AeptSa emftu) ev vr^ exxXv]o(a, i?|v e^icotrjOdiJLiQv 3te$62ou xai x69cou (jlou, 
T^ eictfefO(Ji^vi[] TO ov6(xa tou xuptou xai Oeou xal ^u>Ti)po^ i^Ijlwv ^lijaou XpioTOu, 
i^ Ik kxi^ pLepi^ ';cpoofepr,Tat icpb^ tov '^'^onvr^^-io^ icapO^vov lu>dvv7;v to Beo- 
a6yov xai Tsv Satov ^ocepa yjijlu^v XptoToSouXov ev Tt] ae^aG(JL{a (jlovtj tyj^ vii;oou 
ndx{jLOu, x^'^ {Avrj(JLC9uvou (JLCU xai ^uxtx^^ (Jiou ou^Tr^pia^, xai oux eoTiv b 
ova^^iQTciiv t) dvaYupeuu>v auT6, cure Tcatdtcv (jlou, cuTe (jlt)v :cat$ta 7catBiu>v (jlou, 
"Jjii Tt^ ex Tou (xepcu? xai cu-ffeveiai; (jlcu, cuxe dSeX^b? ouTe ou*piiXT;pcv6(JLo^. 
V. Ik xat ^cuXrfOeiri Tt? ex twv d^/uiOev ^pcYe7p3t(jL(JLevu>v dvorpe^^at TauTr^v Tr,v 
5taQT;xr,v (jlou xai ei^ ^pcuScv Oi^joet Ta oiaXexOevTa, Xeyu) ^y; xai Td Ypa^evxa, 
i|i9avt^0(X6'/r|; tt5? BtoOT^ixri? (xcu touty;^, ^^v $teTU7Cu>cd(JLr,v, (jly; |jl6vov tou d7:uj- 
BsI^Oat ouTbv xai l^r,|AtcuaOat Tcapd tcu evepYOuvTc; exeice to> Tcre xatpu>, dXXd 
iz{TiOr|{jLt auTu> xai ty;v dpdv tu>v Tpiaxo7tu>v tr/ dyCu^v 0eof6pu>v zaTepu>v xai 
^pLCu Tou d(JLapTu>Xou, xai r, (xepi^ outcu (jLexd tcu 'lcuSa xai (JLSTd tu)v axaupu)- 
72ytu>v Tcv xuptcv- §§et 3e xai e(JLe 3txa2^6(jLevov (JLeTa tt;^ ^WX^i^ auTOu eTci tou 
r^^epcu ^i^jjjLOTo; ev ri] ceuTspa :capouata tcu xuptou xai Oecu xai cu>TY;po<; f|(JLu>v 
\r^T/j XptcTJu. Tcu u^cug Ypot^cvTC^, ty; y;(jl(uv TcpcTpcTrf,, Bid ysipcc 150 

BaatXeiou dvaY^waTou toG 'Apwvrj, xal uw^yP*^* ^^* "^*^^ wapaT^H 

yrOVTWV JJLapTUpWV. S^Yvov TOU Bu- BaciXeiou Sivvov T^^tVOU. TOU UIOU 'Iwavvou StYVov 1 rewpY^ou aUTOU. TOU Ko- VTOU. SiY^^ov 

Tou Na^- ^£pYiou ^liYvov ' *l(i)avvou IWTYJ. TOU Bt- j OTOtpXOU. Archetyp. membr. scriptum exeunte saec. XII. j ul videtur. Flor. »ro 104. 

XLIV. 6714 — 1206, mense martio, ind. X. 

StepJianus Ilagiostephanita et uxor eiua dofiant monasterio vineas et domos in 

insula Creta. 

f ^iTe^avo^ ae^aaxoq 6 ^k^ioaxe^a^^ixTi^ wposTa^a. f 

StYvov I ^AvvY]? 
vfiq 6[A0- l^uYou auTou. 
f 'Ev ivofjiaTt Tou icaTpb? xai tou utou xat tou aviou zveujjiaTOi;. ^TS^a- 
vo<; oePaaTOj; 6 'AYtocT6^aviTTQ<; xai ^'Avva if) 6|j.6liuYO^ outou, wv 6 jjlsv ttjv oi- 
xeiav TcpoTaYTQv, i^ Ss tov Ttpitov xal IJwouoibv oTaupbv ev ap/tj tou u^ou^ '^io- 
/eipco<; TuotKJaavTe^; to icapbv ty)<; ^upocevd^eu)^ xai d^tepcbaefa)^ ^yYP*?^^ ^*1^^ 
Ti5v xaTcoT^po) §v)X(i)OY)ao|Jiev(i>v dpLTreXibvcov Ti6i[Ae0a xat 7cotou[Aev Ixouatci)^ xsl 
d|jLeTa(ji.eXi^T(i>q Tzpoq ae tov 7:avoai(i)TaTov xaOYjYoOjjLevov vfiq ae^aoiJLiaq xai 
oY^ai; lAOVYj^ tou i^y*'^^''^^^^ SeoXoYOu tyj^ h tyj vijaci) ty) ndT}i.(t), xupiv 
EuOujjLtov, xai 8ta acu xat 7:pb<; tou^ ev ty) TotauTYj jxov^ oixouvTac piovaxouq xai 
TO dTcav xat TcavToTov [Lipoq tyj? TOia^JTY)^; jjlcv^c, xaOo)? 8r,Xu)6T^aeTat. St* ou ctj 
eYYpd^ou i^[jLd)V BtopoujjLeOa xai TcapawijJLTcofJLev Tzphi; ujjLa<; xai xpb^ tyjv ^fiehxt 
iYiav jjLO^/YjV |jLVY)[JLoauvou i^[jLi5v '/dpi^f oltzo twv ev tyj VYja^j) KpnjTY) uKap/ovrtov 
i^[xTv d[jL^eX(^)V(ov Td Yovtx60ev TcepisXOovTa y;[xiv d[A7:eXta Ta xai xaTd to ywpicv 
Bapndpcu^ 8taxet[jL6va, oTa xai 5aa, eiaiv, dveu [xdvToi tou d^jL-sceXCou tyj? [JLia; 
6X0XOTY) . .ac, Tcu 5vT0<; xaTd ty)v Oeatv tou Adxxou, d)? ScOivToq auTOu ::ap' 
i^[jL(i)V ei<; TY)v [jiovy)V ty)v iv KpYJTY) ouaav ev tw 6pet tw 67:tXeY0[JLiv(i) KtxcuTi 
xai auTb x^P*^ [^"^W^ i^ijlwv. o5t(i)? ouv ^^etXeTe xaTix^tv Td TotouTa d[JL7:6X'.a 
§txai(i) TYJ? [aovy;^ eici aup.f(i)v(atq xai StaoTep^eatv, ev a\q xai 6 [Aovaxb? xup'.: 
AecvTio^ 6 'OpeaTY)^ auve^^ivYjoev ^ici toT^ Tcap' auTOu SoOeTatv ev ty) TctxjTY; 
[JLOVY^ diJLTceXtct^. xai au[JL©(i)vou[JL6v xai xaTaTt8d[JL60a, u)aT6 xaTex^iv Td TctaOra 
d|JL7:eXta ri Sr^XtDOeTca [jlovy; d-^^c y^ "^ou vuv xai et<; to e$Yjq xai 8tY)v6X£c, 151 

pi£XP^ ^ 'coSe TO icsptYctov ouvtOTorcai, v6(Aco^ai te xai d^^coxepdaCvetv xat xbv 
e; avTcav enrjoCb»^ 6iaoBta2^6{Aevov xapic6v, xa6o)^ ot xatpot eiJLfopcootv, ti)^ xat 
!>{Ui)v xai Tbiv xaO' u(Aac diaxou(Ji^vu)v Iv tj) Toiaurv) jjiovt) {Jiovaxcov sfeiX6vT(i>v 
}jiv£iav Bii;vexi^ icoteToOat T^fjiwv ev Tai^ ev xtj Totaurjj jjiovYi TeXoujxevaiq lepo- 
leXEareCat^ e^ ' ixaoTV) i^ydpa ' eici touto y^P >^ft'( '^o icapbv Iffpa^o^ i^(jt,(i)v Tcpbg 
iTiV lota^Tvjv (Aovtjv e^eS^fjLeOa, St' ou xat aofaXiC6(jLe6a, iix;, eijcep ou orepYOfxev 
X2: EiA{4ivo|jiev tco icap6vTt eYYP^9<i> ^it^v, aXXa xaii Tiva Tp6xov ^cpb^ Tauia 
siava^XXo|JLev, (jly; (jl6vov dvifjXOuaTot xai dicp6aSexT0i Xo^tl^^fjLeOa i^fJLei^ Te xai 
fficov TO [Up^ ^iM^V) ^9* ot^ d2v xat Xeyetv ^^^(JLev, dXXa xai icpoat((jLou S6atv 
zpb^ To (JLspo; TV]^ (Aovij^ dico8iSo(Jiev vo(xta(jLdT(i>v XtTpa^ '^peT^, icpb^ ^k to ^a- 
stXtxbv ^eotiaptov Tb TptTOv toutcov. ei xal dvioTepo) ou SeSi^XtoTat xal xepi tcov 
exsioe SvTCdv otxv)(JLdT(i)v, dXX' ouv 8b)po6(jL£6a icapaxXiQTtxii)^ xal Td ev t(J) toi- 
56t(i) ffpoaaTe{(i) 8vTa xat dta^^povTa ^(jlIv otxi^fJLaTa t(5v dvd^Tepco TcpoaTipLO^v 

XpOToOvTdlV Xat ilCt Tj) TOta^TT) 1CpOa6l^XY). pLY)Vt (JLapT((A), lvStXTt(i)VO(; t', 

^couq ^g(|f($', icapouaia tcjv (JLapTup(«)v. j- 

f K(DvaTavTtvo^, euTeXt;? lepeu^;, xXYjptxbq ttjc dYt(i)TdTT)(; lict- 
?xcici){ Rvcoaaou ^TOt tou XdvSaxoq xat Ta^ouXXdpio^, 6 ZaxXCxT)^ 
«apgtjjLt eict T^ xapoOoT) icpooev^^s* "^wv dvoi)6ev $T)Xou(xev(A)v d(JLice- 
A(i>v(i>v, (bq Tb Ijfo^ 8t)Xoi, xat (xapTuptov uiceYpat|/a, auv tt) icpoa^T^XT). -j- 

f *l(i>dvvr|^ Ta^ouXXdpto^ 6 KoT^avdTo^ icdpet(xt dict tt) icapouoT) 
:cpoaeve^et Ttuv dv(o66v 8T)Xou(xev(i)v d(xxeX(i>v(i>v xat otxT)(xdT(i)v, (I)^ 
Tb [i^o^ xat ill icpoa6i(5xT) St^XoT, xat (xaptuptov 67:^^?*^^*« t 

f X) '^pa^vjq Tou S^ou^ Mtxai^X, euTeXT)? tepeu^; xat TaPouX- 
Xipio; T^5 vT^aou KpijTT)^;, 6 At(xevtTT)q (xapTuptuv xal auTb? uiceYpa^I^a. f 

Areketyp. membr. Flor, nro 96. Error in indktione. 

XLV. 6715-1207, mense iuKo, ind. XI. 

BasiUus Mancaphas et nepotea Georgio Eunucho vendunt agrum situm in 

regione Eontia. 

f Td eTaa twv Stxat(i)(xdT(A)v Td ev tt) TOTco^sata t^; IltYijc. f 
SiYvov BaotXetou tcu Sffvov FetopY^ou tcu Morpta- 9i. dvetj^tou , autcu. 

f 'Ev 6v4(xaTt Tou worcpb^ xai tou utou xat tou aYfou icveufxaToq. Baa(- 
/419^ Ma^Aafd^ d(xa Tot^ dvetj/totc; (xou 01 tou^ Tt(x(ou^ xal l^tooTCOtcuq araupou; 152 

cix&io'/6ip(i); avwBev ::otr,GavT£c tyjv ^apoucav v{^pixQOV xat evurcoYpo^ov, ajxeTa- 
TpeTTTov, avaXXc{(i)Tov xai xa6apav to) 8i6Xou Btawpoatv TYjddfxeOa xat toiu>ijl£v 
Ixoucjtw?, A^oPd)? xai aPificoTc»)^, oux Iv. tivo<; avflt-pt'']? ^ &^«<; ^ ^atxTOu 
dYvo(a; i^ t(5v oO^Xwv dtwivTWV twv toi? Oe/oig vofJLOi? lirtT6TpafJL[j.dvu)v, dXXa |i.£Ta 
TcaQnQg i^fxwv Ti)q i7po6u(jLiaq xai ^e^ouXeufx^vou oxoxou xai OeXi^aeo)^, xaSo)^ 
uTTOTeTaxTat. eicet yjbipd^fio^i Ixop^-ev ex Yovtxwv T^fjicov xXr^poSoatwv et^ t^v to^jto- 
Secfav Tij? IlYi-pi?, ffUYX6xoXXY)|xdva jxeTd twv x<*>ptt?^<<>v tou Ke^aXd, xai ei^; to 
dvu) [X6po(; auYy,exoXXrj|x^va (jL6Td twv xwpaoJiwv tou Nixyj, Sarwaav hk «baet [xoBtu)v 
eixoat' xai Sy; xard ty]v ay^jjLepov ^t^pdaxofjLev Ta TOtoura /wpd^ta '^cpb^ ae tcv 
[jLeYaXcBoSoTaTOv TwpcTopeartdpiov xuptv FewpYtov tov Euvou/ov et? voiJL(a|JL<xTa 
exrd, (i)^ dv xaTexTJS auTa [et^ toui;] e^ij? dxavTa? xai ^tYjvexei? y^po^^cijz^ 
Tca)XeTv, J(i)peiaOat, Tcpotxdjeiv xat XeYdTov auTw TcapaicefjLweiv, xat dxXw^ wovTa 
ev to6t<i) wpdTceiv ae, 5aa xat oi Seiot v6|JL0t Toiq o!xe(ci^ Beo^iTaiq ei^ Td ea-j- 
Twv wpdrceiv BiaxeXe6ovTai. et Tt^ Se eupeOYJ X^y^tv Tt wept tout(i)v, ou {wsiy^&i^ 
(j)<; 69e(XovTe<; YJjjLeT^; dzc^ouetv tojtov. et 8e iroTe d:ib twv dSeXfwv i^fjLd^v ij aujjt- 
xXY)ataaT<i)v 9^ S:axaT6x(i)v, Sarti; dv xai eiY;, Tzpo^ to |jly) eiaaxou6o6at • dX/vd 
xat T^|JLeT<; auTOi i^e :coTe (jLeTdfJLeXot y5Y€vy)(jl^vo'. tyj^; icapouaY)^ TCpdaet»)^ ^/^'(«^v, y^ 
T[Xe(ova Tt(jLYj<; 67ciCYjT(a(i)|jLev, Tva l/(»y[KVf dpdv xai dvd6e(jLa, xal i% (JLepi? i^^(jl(I>v 
(jLeTa Tou 'louSa, ^Y)(JL[t(I)](jLe6a Be X6y({) 7cpoaTi(jLOU vo(JL(a(JLaTa ellxootj Teoaapa 
[xat] T(j) paatXix(j) PeoTtapt^i) tw xaTa [v6(jlov. e^^ct toutoI Y^Y^vev wap' iq(jl(j)v iq 
^capouaa ^avepd Tcpdai^ ivd^TCtov Toiv uxoYpail^dvTtov [(AapTup<»)v]. (xyjvi (ouXto) 
iv8ixTt(]5vo(; ta' Itou^ .^^'{'ts'. f 

Al u^coYpa^ai twv {xapTupb^v 

f A6(i)v, lepeuc; xal ^ptaxoizoLT^Qiq tyj^ dYiwxdTrj^ ewioxo^cii^ *lepou 
5 Supc-jcouXo^, 7cdpei{xt ^tci tyj xapouaei Tcpdoet xai dxoSoaet twv toi- 
ouTwv vo(xta{xdT(ov utc^yP*^^* t 

f 'I(i)dvvr^<; lepeu^ 6 Mupatvt(i)TYj<; xai BeuTepeu(*)v ty;? dYi(«)TdTY;^ 
eictaxozYj^; 'lepou uze^Ypa^a. f 

*H uTCOYP«9i'5 ' StYVOv ['I(i)(3cvvou Tou] [StYvov] TtJaYxa- | po-JcoOXou. tou Ta- 

2(Yvov AiovTo; 2(yvov Tou Moup- Xtvou. A(- 

T(ji)dvvou AeovTO? Tou (XVTj?. J^ouXou. f '0 euTeXYjC tepei^, vo(xtxb<; xat xXY)ptxb<; t^i; dYtcjTdTY)? e?:!- 
axo::T5<; Tepou oixe(<x X^'P'' ^YP*^^* "^^^ uxeYpa^'*' t 153 

Exemplar chartaceum. Error in iiid. Flor, nro 93 — 94 a. cum aiiia tcUfulis 
">ffem numero ngnatis, ^at stqauntur inferiua. Titulus est: Aixaia XYJ^ Ke/ja^ 
y.TyLVrr^q: ubi autem chartae glutine iunctae sunt^ confirmantur sequenti «u&- 
fcriptione: f 'O €uT6At;<; iictoxoTco? AifJLvrj^ Miyjxrfik. f XLVI. Sinc anno^ die I. mensis maii, ind. XII. 

Mamiel, metropolita Mihtiy dirimit controversiam de agro ortam inter mona" 

sterium S. Toannis et habitatores Palatiorum. 

f Mr|Vt (Jtafci), ^(A^pa a', ivStxxicovo^ i^\ e?cl icapouofa t<i>v ot- 
y.etax<«)v av0p(i)7C(i)v xou 'Tcept^roOi^jTou 6e{ou tou xpaTatou xai ay^cu 
-f;jji(^v 0aaiXefa>(^ icavuxepae^affTou xal [t.z^d\o\j Souxo^, tou Te Tcavev- 
-;'.(jLOTaTou xupou lcoavvau tou [ItaotTou xat tou TcpioTo^eaTtaptou 
y.jpou ■'lioivvou, tou jj!.eYaXoBo5cTaTou 7:paxTopo<; FlaXaTtwv, xupou 
l(i)2vvou Tou Ku%at|ji.ov{T2^r,, tiov OeocefiecTaTu^v ispi(i>v xai xXr^ptxiov 
'.f^q xaO' T^jJLa; avKOTaTri^ (jLriTpou^Xeot)^ MiXti^tou, tou i:p(0T07:awa 
y.upcu MtjratjXTOo Nixtj, tcu SeuTspeuovTo? xupou 'I(i)avvou tou Ta^pa, 
Tcu KapavTtvou xupou KtovcTavTtvou, tou ixxXYjctap/ou xupou Baat- 
Xetou Tou IIiGcfTou, Tou e^apxou xupou ^(oavvou tou MapouXa xat 
Ttov Xoticwv tep^(A)v xat Staxov^ov xat dicb twv otxoBeffTcoTwv t»5? x^" 
pa? Twv naXaT{(i)v tou KouxoujjLa Ntxi^iTa, tou Kouxoujxa FetopY^ou, 
tcj Kit)vaT(i>viTOu K(i>vaTavT{vou, tou MatavBptvou A^ovto^, tou BXepou 
R(i)vaTavT(vou, tou Aa|JLZ(«)vo? AeovTO^, tou 8tax6vou NtxoXiou, Ntxi^jTa 
t:u KouX{xir;. f 

t 'AfJL^iiJLOXta ezeicea^ Tiq jjLcaov t^^ ae^aofjL^a? M-ovij^ tcu (xrfio\j 'l(oavvou 
TT,^ iv BoTii) XeYOjJL^vrjj; xat twv HaXaTtv^ov ewoixoiv, tcov XeYOjJLsvcav Aaixicol^vd^v, 
T.i^\ )r(opa^{ou Ttvb^ ^o^tVAG^i Twv auTwv Aa[i.i:(i)V(«)v i::tXeYO|JLivou tt^^ STaupo- 
Ttpi^;, Twv {Jiev {xova)r(j!>v ttj; auTijq jJLCvr,^ X[6y]6vt(i)v Jia^^peiv tyj^ xaV a^Tou? 
zz^aa\i.la {JLOvt), twv AajjLTC(i)V(i)v Se dw.XeY6*^(»)V, OTt Yovtxbv aurot^ uTcdpxet 
"paYjjia xai oux dXXou tiv6?' SOsv xai cux iX^vai cuvTujriat Sia^dpd)? Tcap' djJL- 
coTsp(i)v zept Tou auTou ^^(opa^^cu Y^Yiivact xai l'ptXrjTeuceic. eTcet Ik xai auOt^ 
:l StaAYjfOevre^ AdjJLi:(i)ve(; ttjv TOtauTTiV U7:60ectv ^vexXi^iTeucav T^poq Tbv Tcepi- 
-c^,Tcv OeTov Tou xpaTatou xai *dYtou t^jjlwv factXe^ix;, TcavuT^epc^^acrov xai 
jjLri^av ^cuxav, xupiv Seo^cTov tcv «^toxav, xai o^x eTxev dBetx^ TiQpijaat aur/jV, 
V.' c5 ^c/oXeTTo ei? ^actXixd; ScuXstac, Tcpc? ttjv t^jxwv TauTr/j dv^Or^xe iJtre- 154 

TptOTtjxa, tva 5t' aut^<; xat TTipri^ xai xptWj xat dncoxaTafftaffig revijTai 8i' i^ne- 
Boiccu av){Aet(i)(xaTO^ xaTa tyjv ttj? diXv;Oe(ag BidEYvwotv, ii\kiiq ^k d^Xovre; apupw 
Tit jxepij xapaYeviff6ai, ot Aifx^ve^ xai auOt? icpcjTOt icpb^ f||jLa^ wapeYevcvTc 
Tvj xpoTrapeXOouoT) xupiaxi) eXOsvT(i)v xat Ta icept tou dvaxaXoufievou izap!* outoI; 
Yovixou auTtov yjiiipa^lo^j StevoxXouvTtov, oux i^eX/|aa|xev $e iiii^iq dicouoia tcO 
(jLepcu^ Tij^ l^vtjq xptvai piovoicpoauncii); tT|V TOtauriQv u3r66eotv, xaOu)^ xat ohlk 
B{xatov ^v, cpuax; ip(i>Tr|{xaTtxu>^ xat C^q hX Soxt|xao{a tou^ (JieO' i((jui>v ouveSpta- 
l^cjJLevou^ |jieT' eictTtiJitou i^p(i>|jLeOa etxetv 5 xaOeva tout(ov, et xt xat ouvotSev 
exl TO euiStxcv touti yijtjiipd^m' euOix; 6 tou i^ixeT^pou xXi^pou i:p<i>Toi;axa; 
Mt^avjX lepeu^ 5 tou Nixtj xpwTO^ ravr(ov flbte)»OYfoaTo o&rw^ 6^ic(i)v, 5ti ctc 
X(>>paftov auTO, to xiT(i>Oev t^; 6$ou tvj; ZTaupomjpj^, xaX(i)q oRa{Ji£v xat 
Ytv(ooxo(jiev, 5t( tSv TotouT(i>v Aa|JLinit>v(i>v eTrt yovixov, ZC ou xal exa(JL(dOvj icap' 
l(jLOt (jLera Ttjv aXtootv Tijq X^P^? tQJ*w^> f*^v IlaXaTid^v, xotvvjv ex(tfv Tijv tc 
xoTaaicopov (jL6Ta tou auTaS^X^cu tou jJLOvaxou Aouxa dxe(vou tou Aa(JLic(i>vo^, 
Tou Xeyo^JL^vou Bopaxou». to auTo xat Ntxi^a^ b KcuXuxvj^ ^eyev Sti cT(i5v 
Aa(jLic(2>v(i>v doTt '^0'^nfih'i xai Sixa{(i> auTd^v exa(jLve tcuto 6 rouX{eX(JLoq xi3pt; 
6e6$(i>po^, (i>^ ex(i>v xxyik xat auTou^ icapctxou^». Ta 5|JLC(a 'toutoi^ xat ol Xot- 
icot e)^eYOv tou? Ad(jLic(i>va^ ol xdvTeq dvaxaXcu(xsvo( xXv)pov6|xou<. 6 ii y* 
icavevTi(x6TaTo? ytJjpiq 'I(«>dvvv;q 6 IltomTriq xat 6 icpdxT^op naXflrc((i>v, xupt; 'I(i>- 
dvwjq 6 £uiat(jLOvtTl^r|^, xat tcipi:^ uicEp tou TOtouTou x^P^?^^'*^ uic60eotv -i^ixTv 
a^vjY»5^«^0) o^(i>? eticcvre?, 5Tt ctou (xovaxcu Aouxd exe{vou tou Ad(xx(i>voq xoTa 
Tov icipuotv xaipbv t|;uxoppaYCuvTo? dv Ttj x^P? 't^tuTtj twv IlaXaTifa^v et^ exi- 
oxe^tv auTcu icapsYevc(xeOa, icap6vT(i>v xai twv (X6YaXcBo^CTdT(i>v cuvTpcsxov 
i^(X(ii>v, Tcu TS XcYaptaoTou xupcu MtxavjX tcu BaoiXtxvj xai tou icpidToPeoriapicJ 
xupou re(»>pYtcu, xat BtaTaTTO(xfvou tcutou bf{pi^q Ta xot' aurbv i^xoucajxsv 
xaTaXtpLicdvetv icpbq Ttjv ffe^ao^xiav (xcvtjv Tt;? Xtovto(xevtj^ X*P*^ xorcoOeai^^xaTc; 
xJTOu xat (xvtjjxccuvou, Yjbypd^iQ'^ i:tvax{(i>v Iq dicc Ttjq 5X6TtjTO^ ^r|Xov6Tt tc5 
X(i>paf{cu Tf|^ Bpuoe(i>^, •JiTCt tc d^eX^txbv ourcu.» Tt? Be twv GU(xicap6vT(i>v i^fjLtv 
eijptp(.ev auTw' i^xouaa^xev Scuva{ ae aurc iccTe icpb^ Ttjv (xcv^v tou dyiou 'I(i>dv- 
vou ' 6 5e, €va{, dvraicexp^voTo * dicoxapel^ vop sxetas Iv uicooxeaet tou KaXcu- 
Xdrvj, vd sxci> otxcvc(x{av xai dvdicauatv, 53i8cv aufc xat dXXo ei Tt eTxov OKb 
Tou 3''o5> \t^'^y w? ^6 (ast' 6X{ycv oux eupcv dvdicauatv, dXXd (xd>^ov xat 5xXr|- 
atv, dveXa06(xr|V xat £iTb xat dXXo et Tt BeScdxa, xat dicvjXOov Tfj ^ouXtj xal 
OeXi^aet xat «ircu 5tj ixe{vcu tou KaXouxdrtj d(X6{3(i>v dicb TCTe ix t6icou etc 
T6rov. irst II Tc T^c? Ttj; !^(i>tS? (xcu xaTtJvitjcev et^ Ttjv (xovtjv Ttj^ Xtovi- 155 

vi;ivT;^, ezof ujj xai auxb izpo^ atrrvjv xal £TSp(i)y e^irca {ao§ui>v x(*>P^?(^ '^^ tcXiq- 
^ijv». xal Touta jiev eXaXi^^iaav oicouaia tou (Ji^pou^ t^^ I^ovi^^ tou aYfou 
l(i)ivvcu xoTa TV)v nponapsXOouaav xupuxi^v, o)^ eipY)Tai, Si' ou ev doOeveCa ^v 
5 lcpo|Jtovaxo<; xupt<; SeoSoffio^ xal xaOijYOuiJievo^ Tijq auTf^^ txov^^ xat oux t^8u- 
nfiti T(p T^Ts xat auTO^ eXOiJvat, xaOu>; ouTcj) 3ie(jLr|VU9a(iieda. ^icec ik xat aurb^ 
xiri TTjv ay,|ji.epov jjieTa ttj? oXtii; auTou aBeX^OTTiTo? 'Kphq Ttjv i^(JUi>v (jiT}Tpi6TiQTa 
xxpzYeYOve, TrapeonQ xai to [kipoq t(i)v AapLTCdl^vcav xal Tuopouoia Tdjv av(o6ev 
7JveBpia(o{Jiev(i)v, oxeSbv eiTceTv xal ^Xrt^ t^^ X^P^^9 i^p^(«))jiieOa t^^ UTCoO^jea)^, 
TYjv ep^irriatv xat iraXtv 7cot[ouv]Te? Tcpb? tou^ eYX<«>p^ouq, oTtiv€^ xat (boet Sv 
X£iXo5 01 SwavTe^ Y^T^^^*^^? I*'? "^ ^d^vrj orceXoY^aavTO eiw6vT6?, OTt ctwv 
Aa|jLZ(i)V(j)v ecTt xai auTou? "^v^^a^o^kv^ e? dpx^? xai dv(i)Oev xXrjpov^iJLOu^ xat 
5UX aXXov Ttva». 6 Sd ye icp(i)TOTcaT:dq, (i)^ €7ct Tb icpwTov, xai wdXtv Siepiap- 
Tjpci Ta ouTd Xey^ov, aicep xat . diccvT(i)v T(i5v (jiovax^ov eXey^v, oTt «t(i)V AafJi- 
-wv(i)v eortt xal tq jjiovt) tou d")ftou 'Itodvvou ou (JLeT€xet>. TtjvtxauTa dvaard^ 6 
)aOr^Y^[ji.evo(; e^^TJTet d^optaOijvat Tbv toioutov icpcjTOicaTcdv icap' yjiaojv, ei dpa 
aXY-Ostav Xeyet. i^y^eXq Be xat touto TcotiQaavTe? xaTd tijv tou xaOriYOUjAevou 
SsXTjaiv, 6 zptOTOTcaTcdq xat pisTd tou Tcap' i^fjL(il)v u^ep toutou d^opiaO^vai Td 
zr:x xat 'jcdXtv TpavoTepov eXe^ev, ^dpaov xat ixdXXov to iidxotr([f.(x exetvou tou 
KcuT^cufjiavtxcu d7coxaX(^v* eSetxvue y^P 'hV'^^ "^^ V-^oq tij; (Jlovtj? tou dY^ou 
'Ib>dwou $taTaY{Jt>a tcu xxnjTOpo^ auTtjq exsivou tou KouT^^ofJLavixou xat euptoxeTO 
xai To irtccBtxov touto /(i)pd©tov ev jjLcao) tcuto jjLSTd cTKhiii^f )^(i>pa©t(«)V eYYeYpafJL- 
|JL£vcv, scXyjv dv(i)vu(X(i)^ * ouSe ^dp 8teXd(jL^avc ptjTwc, iccOev xai Tcapd ihoq xat 
£v ::o{<i> Tp6i:(}> Tcept^XOe tyJ xaT* auTcv (jlcvyj, xaOu)^ xai 6:c; toi(; d).Xot? yjid- 
p2«tct<; aafiorepov BtYjYcpsuaev ■ dXX' i) (jlovov ywpd^tov tc Se(vYj. Std touto xai 
ircpia ^v Tot; (jlovoxoi?, (Jlyj 5uva(JLev(j)v dvTticeaetv tw (jLspet Tdiv Aa(jL7C(i>v(i)v • 
£7:£vc)r(«)pouvTo Y^P ^**?' outwv, xai oux i^BuvavTo 5si$at, TccOev xai wapd 
"^vci; TceptYjXOev auTct^ tcv xTYJTCpa TouTot<; xai (jl6vov XsYOVTe? eiBevai icepi 
yVccu, oq xai ev tt^ StOTd^ei aurcu TsOeixs (xsTd twv aAXd^v xai tcuto, r|(JL6l^ 
5£ ETci tcutok; 6§a7copo6(jL6vot, Tcw^ dpa (JLsXXojxev TcepaTwaat ttjv T0ta6Tr|V U7c6- 
Osctv. ^C cu r, (jLev d^caaa x^P^ ^'' eTc.Tt^jLtcjv xai dfOpta{X(ov eBeixvus tcu; 
Ai(jLZ(t)va<; xXyjpcv6(jlou; xai auOevTa^; ewi tcuto, oi (jLovaxoi 8e icdXtv dvOCoTavTO 
'z pYjTov TO ev TYj BtaTd^et tcu xTY^Topo? auTwv, exe(vou tou KouTlJojjLavfxou, 
s ciaXr,<pOeiq TcavevTi^x^raTOc xupt; 'Io)dvvrj<; 6 UiaatTYj^;, e^aTcopou^jLevou^; iQ{xd? 
iB(iv, TeXo? tcovtcov, dix; tyj? dXr^Oeta^; TcpsaPsuTYJc, ex ©cgou Osou eipYjxe XuOyj- 
V2'. 0£}ui)v TYjv d(X(pta^Tir/jaiv • etze ^dp (xeYaXc9(i)V(o^ sv 67C*/jx6(i) 7cdvT(»>v, 5ti 156 

«Y€vvr|(jux xal 6pe(X[jLa \fKdp%m xal aurb^ tov IlaXatUDV sfSaaa eiSevat, evr/At- 
xou Tore 5vto^ (jlou, oti 6 Kourl^oiJLavtxoq exetvo^ el^i^Tei to TOtouTOv yiapi^io^t 
oicb Tou^ xAY)pov6iJiou^, $(* ou eicXY)7(a^e tvjv {jlovi^v ouSev ^^ xaTeT{0ev;o 
exeivot TouTo icocijaat. u*? y®^'' obcexaTeaTiQae rrjv jjiovtjv xat eO^Xijoev tf^pdu^z 
avaYpi^^a^Oat &iravTa Tot difiepcoO^VTa aurf) icap* auTou^ T^Oeixe xat to TotoOrov 
X(<>paf tov icpoc^oxi^vaq, Sti b^i uoTe, tva xaTavu^ auTO^, xat va to ixSu>ao'jv 
Tcphq TV)v (jLOvi^v. (j>^ $e ol xXY]pov6|Aot xat pieTa TouTa ?roXe(jir|6^VTe^ vap* omtou 
oux eOeXvjaav o&re dtaicpaaat ouTe xaTot Soipeav touto Souvat ilj dtXXoTp^ini);, 
IfjLetvev iQ uic66eat^ oiku); ohcpaxTog xat eup{axeTat {xev etg Ta 8txatci>(JLaTa ty;^ 
(xov^<;, $ta TO f6ao6i)vat Ts6^vat o&ni»^, (i>^ eTicov* ou (jLtjv Se e866v2 icopa tuv 
xXY)pov6(Aa>v, xa6(i>^ xa{ Ttveq tcov (jLOvaxu>v y'^<*>^o^^S ^ ^'^ ^^ 6eX(i>9! 
Xi^etv». TauTa auTou e{ic6vToq eX66Y) if^ a^jLftoPtJTYjot^ xai to (Jiev (Jiepog tt/; 
(xovY)^ Tou dY^^*^ l(oivvou dbco^ouxoXto6ev anYjX6ev xaTa^txao^ei^ dbcb (&apTup(a^ 
xat aicode{§e(i>g tcov eYx^t^p^c^^V) to Bs (JLepo^ tijv Aa(jL?c(i>v(i)v StxatOi>6ev dre- 
xaTioTY) xai au6t^ et^ to Yovtxbv xat xXY)povo(xtxbv auToig icpdqf^JLa dbcoXa^vTidv 
T(i>v {8{(i)v, d>^ dt(jLeT6xou aico8eix6evTo; tou (JLSpou^ t^^ oe^ao^jLJa^ tou dhfiou 
'I(i>ivvou (JLOvi)^^ (i>^ eipY)Ta(. STct tout(i) y^P '^^'^ ^ icapouoa dncoxaTaoraot^ hC 
ii[kexipa.^ 0Y)(Aei([>oe(i)q y^Y^^^^^ eice$66Y) T(j) (jLepet Ttov Aa(jL7C(i)V(ov etq dafoXeiav, 

(AY)Vt Xai {v8tXTtU)V0^ TOT^ TipO^^t^fp iX[K[l.i'90l^, 

f '0 Tawetvb? (JLYjTpoTCoX^Tri? MtXi^TOu MavouijX. f 
Archdiiff^. chart. Flor. nro 82. Tabula est anni 1209 aut 1224. XLVn. 6721—1212, mense octobri, ind. I. 

Baeilius Comanes et uosor eius protovestiario Georgio Eunucho vendunt agrum 

siium in regione Tropigarvm, 2(yvov Ba- vaiJLPpoO FetopY^ou i- ctXe(ou Tou K6(jLavY; Z^fvov 

epiitx; Tou Kap(xY). ty)( "Avvri^ au(x^(ou auTou. f 'Ev iv6(xaTt Tou -jcaTpb; xai tou utou xai tou dtYiou fln^eu(xaTog xai tt;: 
xuptu)^ xat dtXY)6G><; Lrtcepev865ou 8eaTCotvY)(; t%(xwv 6eoT6xou xat dtei wap6evou 
Maptaq. BaatXeto? 6 K6(xavY)<; xat y^H-^P'®? reojpYiou tepeu)? tou RapixY; a|xa 
TT^ au(xP((}> (xou "AvvY), di(X(p6Tepot tou^ Tt^xiou; xai CtooTcoiou^ OTaupou^ t8toxs(pwc 
TcoiVjaavrec, to -^capbv icpoTi^piov i^(xo)v evuw^vpa^ov Sffp*?®'' Ti6s(X66a xai r.oi- 
5u;x£v iy.cjcito; y.al dt|X€Ta{xsX-^jT(i)?, [xsTa Biaaxe^^ewc TcoXujxspsui; xai a7co8o/^: 157 

jAqiTn;!; x^P'^ 86X0U, Tp6i:ou, ^cXavif;;, aizaxTt^, JeXsaaixsu, vofAou xe xal oaxTou 
oYVSta^ xat Xonccov attuov tojv toI; Oefot^ v6|ao!^ a^vopeu{x^vG)v 7:po^ 9e tov 
{A£-|faXev8o^6TaTov icpd^TO^eortaptov ytjjpt^ FecopYtov tov Euvoux^v Kat ^cpb^ &icav 
:d axoXu^oerat dhcb oou i:p6oiiKr6v Te xat ixipo;, iMb^ $Y;X<«>^j96Tat * %oi*. 
Yip To x^P^^o^) '^'^ KexTiflJieOa ix icevOeptxiJ^ i^|jL(a>v xXiQpovoiJiCa;, Tb ^v %a\ 
^.oiuipievov ^v Tti icepioxTl T«i&v Tp<i>iciY<i>v, ^ Tt to> ouvo^pocra; (sic) (Ju3Sv8pa^ 
x/v Tfi pLca {jUEvSpa tvJ icXiQotov aurou; uicipxov t^ /(opi^oet auTou otTou iJio8(<*>v 
Eweo, Soov iSv xal ^ortv, et^ otTap{ou (Ji68ta Tpto, vo|jLto{JMrca xaivoupyta §^, 
2 xat iXa^(Jt£v TauTa ex Tb>v x^'P<^v oou^ xal TeXet<i>; etcXvjpu^OiQ to 5Xov 
?4Ar|tia auTOu, xa: oux Ixo(a€v X6yov Ttva xaTa oou f^ tou 3Xou (jiepou^ oou. 
r2pe860v] Se to toioutov x<*>P^^ov ttiV oi^(jLepov o<i>(JiaTcxT) icapa)6oee, toO Ixetv 
Tvko xup{<ft>;, auOevTb>^, tBtxcaq Te xae (jLovo(jiep<i)^, azepioTcobTo»^ xat aveictx<i>-« 
X6t<i>^ (11^ Ttvo^ x(i>Xu6(JLevo^ f^ T;ape(jLicoSt(^6(jLevoq^ ou icap' iq(jl<ov tcov icexpa- 
yitctfv oot Tb TOtouTOv x<i>pa9(ov, ou icap' iTepou icpo7(i>icou to ouvoXov* aXXa 
puzXXov exStxeiv oot o^eCXo^JLev aicb icavToq StxaoTYjptou tou (jlti Y.ewav cxXi^iV 
zzi ij ^TijTrjatv lyetv oot icots t<T) xaip<j), aXX' exetv touto xai v^(jLeoOat lict 
TsXcta xat dva^atpsT^i) %eoicoTeia etq to ic<«>XeTv, icpoixfl^etv, x*pt?etv, XeYaTeueev, 
ivraXy^oTTetv, xat 5oa ot ^ tXeuoe^et^ xat OeTot v6(xot icapaxsXeuovTat. Irt youv 
7^(jL9«i>vou(JLev xat touto, ta^ 6Te <jiK|^^ icoTe w xatp<o aicavaxi(jL({;et ti^ o^' i^(ji<i^v 
XX'. Xeyet Oicep tou TOtouTou x<*>P^^'ou, v;(JLet^ (jLeXXo(jLev dncoicouetv xai aic6~ 
ffo^etv Tov TOiouTOv, eoou (jly) 6vexo(JLevou to ouvoXov. xal xora touto do^aXi- 
!I6(jLeOa, ooti^ opa Ta icpb? ivaTpoicr|V ttj^ icapouoTi^ icpariQptou ao^aXou; effP»- 
99U icetp(tf(JLevo^ Tdcxa dicooicaoat dicb oou (jLsptxo)^ i^ xa06Xou ^ xoTa^oXr^v 
^.[Kif^^uxzo^; tJ &ia ^ dvopYupta ■?! dicdTT), TOTe (jly; (jl6vov tov XptoTOv xat Oebv 
y;{jluv l^o(jLev StdBixov, dXXd xae Td^ dpd^ ox<<)(JLev td>v TtY;' dYt<i)v 0eo^6p<i>v 
'atlp<i>v, xat rj {JLSpl^ i^(jL<i>v ToxOetri (JLeTd tou dxaptorou xal icpoS6TOu 'louSa, 
dXXd xat aircd Td i^ vo(xio{JLaTa xatvoupYta, dicep eXd^o^JLev dic6 oou, dict to 
BncXouv dvTtoTp^^(jLev (jieT' aiox^vir;? xat icpb^ Tb [87;(jL6otov] Tb TptTov tout<»)v. 
iicl TouTo Ydp xat Tb icapbv icpan^ptov i^^jlwv IvYpa^ov icpb^ u{jLa? iC6icoti^xa(jLev T^j 
^ua^ icpOTpoici^ Btd x^^po^ K<A)VOTavTivcu tepdu)^ tou Mupoevt<jjTOu, vo(JLtxou xal 
SeuTepeuovTo^ Tij^ dY«i>tdTY)^ {jLv;Tpoic6Xe<i>^ MiXi^tou, tou xdoTpou IIaXaTi<i>v, ev<ii::ov 
tfdv uicoYpa^dvT(i>v (JLapTup(i>v (XYjvt 6xT(D3pt<i> tv$txTt<i)V0(; ct Itou^ ^^^%a\ j- 
f KY;ootav6(;, tepeug 6 Euy€vy;<; xai icp<i>Toicaica^ Tij? dYtwcdTY;? 
(&r|Tpoic6Xe<tf^ MiXi^tou, iqdp6t(JLt eice ty) favepa xae xaOapa icpdoee, <Si>^ 
tb i>90^ JyjXoi, (jLapTup<ii>v uiceYpa+a. t 158 f KwvaxavTivo^, upsu^ c KapavTivc^ xai /.XYjptxo^ Tij^; aYiu)- 
TGtTYiq {JLY;Tpoi;cXefi>^ MtXr|Tou, wq xb u&o^ Sr^Xot, jxapTupwv uxgYP*^'^- t 

f KwvffTavTivo^, Upsb^ 6 ^-"01x01^06X^1^ xal xXiQptxbq tyj^ afiw- 
TaTVJ^ (JLYJTpO^oXeU)^ MtXlJTOU, W; TC \t^o% ^YjXot, (xapTupcov u^^YP*^*- t 

f 'IwavvY;? 6 Aepiovi^Tc^Y;^ 7:dpet{At e-sct ty} -irapoucrY] wpacst, u>^ tc 
'690«; 5r|Xot, (j.apTup(i)V uweYpa+a. f SiYvov ' Ntxi^Ta SCvvov i NtxY^Ta liV^foy TOU KC- ' TTCVITOU. Srp^ov Tou BaX- Tou Kou- ! xou{xa. tou Zu- 

Mt/aY^X SiYvov I rewpY^cu NtxoXiou Y06? ffa{ji.(i)V. Tou Kcu- Tt^cuvaBY;. f KwvcTTavTtvc?, tepeu? 6 MupctvtwTYj?, vcjJLtxb.; xai SeuTepeuwv 
T^? OL^nii^zizri^ {jLYjTpoTrdXeo)^ MtXt^Tou, tou xicTpou IlaXaTCcov, oixeia 
Xetpi l^pa^a. xat uTreYpa^a. f 

Archetyp. memhr. Flor. nro 98. Haec tahula et aliae tres eodem numero 
Bignaiae a tergo confirmatae mnt his verbis: f Tb Trapbv xpomfjptcv to xai 
e{xcavicOevTt (sic) {xct i^apk tou p.eYaXev5c5oTaTou TrpwTcpecrtapicu xupcu FecrtpYtcu 
5ia TO Pe^aiov e-jreYpa^ri xat zapetOY; et^ dff^paXeiav {xr|Vi xat tvStxTtwvt tcT^ 
irpoYeYpafAjx^vou;. f f '0 zaizti^toq {XY;Tpc7:oXtTr,v MtXi^Tou MavouY^^X. f XLVni. 6721—1213, mense februario, ind. I. 

Leon Mandales et eius familia protovestiario Georgio Eunv^ho vendunt agros 

in regione Tropigarum. StY^ov I AiovTo^ SiYvov I 'AYdSrj^ SCyvov Tcu Mav- IdikTi. TYJ^ cujx^icu auTou. Ntxi^Ta Tou S^Yvov ca^ou Tou FewpY^cu Tcu Xpu- S^y^^cv ulou 
NtxoXdou auTwv. TaS^X^ou OUTtOV. ^Tepou utou auTtov. tou ou- 

f 'Ev 5v6{xaTt Tou T:aTpb<; xat tou ulou xat tou dYtou iweu{xaTO? xat t^c 
xupCd)^ xat iXrfiid^ u7:epev$6^ou Seo^oivrit; y;{xcov 8eoT6xou xat detzopOivou Mapiac. 
A^cov 6 ulb^ exeivou tou dxo^e^tcox^TO^ BactXe(ou tou MovB dXri d{xa T(o ouTa- 
SeXf(i) (xou NtxoXdo) xat ty; cu{jljSici) {xou 'AYaOY) xai twv Yvr|C(ci)v fj(X(5v TrotSwv, 
Tou Te NtxT^Ta xat retopYtou tcu Xpucdcr,, d{x^6T6pot tou^ Ttjxiou^ xat ^wo^otcu; 
aTaupou^ t^ioxetpd)^ -^upcTd^avTe? tc irapbv ^rpaTY^ptov i^{xo)v evuTTCYpaoov ^YY?*" 
90V Tt6e{xe6a xat zotou^jLev §xouc{ci)q xat djxeTa^xeXVj^^cix; {xeTd $tacxii{/eci)^ i^cXu- 
jxepcu; xat dTroBoxYj? {xeYiW^? X<**P^? SbXcu, Tp6T:ou, xXdvY;?, dTrdir^^, SeXeacjxcu, 159 

vcjioy T6 xal ^ixTou «Y^ofa^ xal Xoixwv aiT{(*>v tg)v toi? 6etci? vcjao^ aTDfjYO- 
p€4LSV(ji>v, %p6q ak tov |A£YaXev$o^6TaTCv npuiTo^eaTtapeov xupiv recopY^^^ '^^v 
Einroiixov, 8ca oou xal ?cpb^ JlTrav to XuOev axo aoD 7:p69(i»;6v Te xal [Aepo^, 
X20(i>q Sir;X<i>^9eTai' xal ^fCLp Ta ex yo^i>^^? YJpLu>v xXijpovoiACa^ xexTi^pieOa Yia" 
piota Tx Svra xat $eaxe((Jieva ev (Jiev t^ ic^pia/r^ Td^v TpomYcov tou irXaYtvou 
7JV Twv {AovBpcjv, inrcEpx^v (xoBi(i>v 8exaTpt(i)v, ^Xvjfftov ttj^ 'Apix^vrjoaa^ xai t^^ 
XsXbivo^. icXiQfftov Toij nTepe(ii>TY] , |AoB{(i>v g^, tt;^ (i>p(a4; ^Xvjabv tou Kopxt(2>Tou 
pis!i(i>v Teoaopiov ouv to xopLocTtv Tou oYiou K(i>voTavTivou xXvjoiov Tou KouTpou^ou, 
'fizVMy Tpt(i>v, Ta afAfOTepa (JioS{(i>v erxoot xat Ig, ei^ vo(A(o{AaTa Ta apeoTa i^pLiv 
c£)urrp(a, S xat eXa3o(jLev TORha ex T(ii>v )reipd>v cou xai TeXe((0{ exzXiqpioOev 
t: c).ov Ttfxripia auTou, xai oux h/ju^ Xoyov Ttva xaTde oou ij tou SXou (Ji^poug 
^u. 7:aptii!ii^t<3d:^ cot Se Ta TOtauTa yjapd/^iOL tv;v oi{[jLepov o(t>(JLaTtxj) ^apaScoet, 
t:j l)retv Taura xat vl(jLeaOat xup((i>^, auOevTO)^, iBtxo)^ Te xat (jL0V0(jLep(o(, 
zreptsraffTb)^ xat avextx(i>XuT(i>^ (jli^i Ttvo^ x(oXu6(jLevo^ vj zapejx^^oSii^^^JLevo;, ou 
rap' TQjjLwv Twv ?:e?:pax6T(i>v cot Ta TOtauTa yjuipdaioL^ ou Top' eT^pou xpooijirou to 
rjvc)iOv, dXXa (jloXXov Ixvtxetv cot i^etXonev ai^ Tzayzoq StxacTTiptou, tou pLvj 
xtvtTv cxXt^v cot tj JIi^Tvjciv l/etv co( 7:oTe tw X3ip(j), aXX' l^^iv TauTa et; 
t:-}; I$vj5 ohcavTa^ xai StvjvexeT; xp6vouq et? to ^(oXeTv, rpotxfljetv, x*P^^^'^? 
/^Yoreuetv, dtvTaXXdhretv xat aXX(i>^, (o^ 86$et cot, tou Ix^*^ ^^*^** ^"^ Y®'^^ ^l*" 
9<i>vsii(xev xat touto, d)^ 5Te 6ip£ zoTe T(j) xatpo) e?:avaxaE(jL4/et Tt^ d^' i^^jlcov 
ta: \t(U uxep twv TOtouT(«>v x(i)pa9((i>v, i^(JLeT<; (jLeXXc{JLev dxcza^etv xas d::o- 
kJcIv tcv TOtouTov, ecou (JLvj evexotUvou to cuvoXov xat xaTa touto dc^aXt- 
yiuOo, 5cTt^ oipa Td xpb^ dvoTpowiv tvJ? -irapoucrj? dc^aXeta^ IYYP*?* weipt»)- 
|A£vc; Toxa droc::icat axo coO (jLeptxo)^ v^i xa06Xou vj xoTa^oXriV Tt(jLi^(jLaTO^ vj 
?i? ij dvapYvpta i^ fwv xapaYpaoojv •!:popaXX6(jLevo(;, T^Te (jlvj (jl6vov tcv Xpiorcv 
wi Oesv ^ijjLwv l^o(JLev BtdSixov, dXXd xat zaq ipaq [twv] Ttv;' dY((«)v Oeof6p(i)v 
•x:ep(i)v xXripovo(JLOu(jLev xai Tb dviOe(jLa, xal tq (JLepi<; i^(jl(5v TaxOet^v; [i&ia tou 
«X^pic^cu xai TCpo86TOU 'Io68a, tou eiir6vTo<; «dpov, cTaup(i)cov tcv utbv tou Oeou». 
iXXa aurd Td SexdTpta vo(x(c(JLaTa xatvoupYta, dxep IXd^ofAev d7:6 cou ext Tb 
^tzAouv dvTtCTpitp(i>(xev Tcpb^ c^ xal Tb SXov (xipo^ cou xal 'T^pb^ to [$r|(x6ctov] 
Tc ^(tov TO^rriDV. iiA touto y^P ^- '^'^ wapbv TTpan^ptov t^(xo)V evu-j^^Ypa^ov 
SYYpa^ov :rpb? 6(xd^ «:exoti^xa(xev tvj t^(xu)v xpcTpoirfj t^ x^^P^ K(i)vcTavT(vou 
Ufl(i>q Tou Mupctvtc&Tou, vo(xtxou xat SeuTepeuovTo^ t^^ dYt(»TdTr|^ (xv)Tpox6Xe(i){ 
M(Xi7»u, Kdcrpou naXaT((i>v, Iv^oxtov tcjv uxoYpde^dvT(i>v (xapTup(i)v. (XY)vi 
?£Hpcuapi(i) tvSixTtwvo^ a Itou? ^?:^'^*'. t 160 (XY]Tpo776Xefi>; MiXi^jTou, 7apei{xc eici tyJ ?:apo69V] ^ avepa xal xaOapi 
npaaei, u)^ to &fo^ SyjXoi, [AapTupiav uxiYpaC/a. f 

f KwvffTavTivo^, lepeuq b KapavTivb(; xa: xXT;pixb^ ttj^ afiw- 
TaTYiq (ATjTpoTUOAeo)? MiXkJtou, w^ tc ii^o? BtiXoi, (/.apTupwv 'jize^poi^i. t 

f KwvffTavTlvo^;, Upeix; 6 WojjLOscuXr;; xat xXvjptxb; tyj? aviw- 
TiTT;^ (jLTjTpoTroXeu)^, w^ to u^o; BtjXoT, (jLapTupwv u^riYP*^'^^- t 

f ^lwavvt); 6 As^jlovkjtIJy;; 'sapei^i.i ctti t^ TrapouJYj irpaaet w; tc 
u«o; Br^Xot, (jLapTupwv u;:eYpa6a. f Ltpov j NtxT^Ta StYvov Ntxv^Ta Sfyvov 

Tou Kw- ' oTOviTou. Tou Kou-' XOU(JLa. TOU Zu- NtXY^Ta Yo6 (?) SiYvov :ou BaX- MtxoYjX SiYvsv . FewpYtou ora(JLdJv. Tou Kou- 1 TsouvaJY;. 

f KwvffTavTtvo(;, Upeuq 6 MupatvtwTTj^, vo(jLtxb(; xat SeuTepeJwv 
ty;^ dYtwTaTTi; (jLYjTpo^RoXeu); MtXi^TOu, tou xddTpou [laXaTtuiv, oixsia 
Xetpt eYpa^l^a xai uT:eYpatpa. f 

Archetyp. membranaceum. Flor, nro 98. XLIX. 6721 — 1213, mense februario, ind. I. 
Irene Elpidena et eius familia pTotoveBtiario* Georgio Eunucho vendunt agrum. SiYvov TYj; TX- 

StY^^ov ' Eipi^.vY;? SiYvov I NixY^Ta tou Ko- TTtoeva;. Map(a; Kov- (70»!«- y; xat y*1*&?cu auTY;;. 
StYvov Eu^rj^JLia; ToxsuX- tva; xai OuYaTcb; auTi;;. ty;; CTepa; OuYOTpb^ auTYJ;. 

SiYVov ' KwvoTavpivou Siyvov ' Iwdvvou tou 

TOu ulou NtxT^Taj Tcu KoactoY;. iTepcu outou utou. f 'Ev 5v6(jiaTt Tou waTpb; xa: tou ulou xat tou dYiou rrveu^JLaTOc xai rr;; 
xupi(i>; xat dXr|6(ik)q urepevBc^ou Se<77:otvY;; y;(jl(5v [OeoToxlou xai detzapOlvsj 
Mapiaq. EtprjVY] fj ty;<; 'EXriBeva; xat Y^iCia vu^jl^y; ty;^ Kuzpaia^, ouv :w 
[oixe(]<i) (jiou -xd^^^i^ NtxT^Ta tw KcffC7{(pY) xai ty;<; au(jLPtou auTOu Maptac t^; 
KovTorouXXtvai; xat Eu^Yj^iia? t^c ^Tepa; (jlou OuYaTpb^ xat twv eYY^vu^v |x:'j 
Tou Te Ku)vaTavTivou xal 'lojdvvou, twv y^'')^^*»*^ ^'-^^ NtxYjTa tou Koaaist;, 161 

3\is6ve^i Touq Ttpiiou^ TKJxi ((i>S970(ou^ oraupou^ i^iT/jdptti^ icpozdL^arztq to xapbv 
rprijpcov 'fiyJa^ evuiroYpafCv ^YY^P^f^^] '^t6e{Jie0a xal 9cotou[A£V exoua(<o{ xat 
2{ji€Ta{AeXi^(i)g |jieTa iiomi^io^ icoXXufUpou^ xal oicodoxt}^ [W^avri^ X^p''^ 
^6a3u, Tpdxoo, zXocvy]^, dncoTY)^, SeXeaopiou xal Xo»C(ov atTuav T(t>v toi^ v6pL0tg 
2ar;Y9peu{jLev(i>v icpb^ a^ tov [AefaXoSo^OTOTOV Tcpdrco^eoTtdptov xupiv Feti^pYtov 
isi £uvoux9v, lik aou xal izflbq Sicav to aicb aou axoXuOev xpoatsi^'^ Te xat 
pispo^, xaO(i>^ icapaxaTt(ii)v 6 X^fo^ ^X(i»aet* xal -)f3cp to yu>pdi^io^^ to ex icev- 
^pcx^^ i^[ju5v xat xXiQpovo|Jita^ urcap^ed)^ xexTi^(jie6a oicb tcu TcpouGbncou '^[juov 

sxeivou Tou xot ("«icj vou KovtoicouXou , to 5v xal 3taxet(jLevov ev 

tt; zzpia/r^ tou Kavoxa xat xXT^aiaoTag I^^vto^ ev (Ji^v Tb 3uTtxbv {Jiepo^ Fe^ii^p- 
Yisv Tov XoTZ^avTj %a\ &6piov jA^po^ tou KovtoicoXou exetvcu xupou Ntxi^Ta xai 
vwTiov yiipoq exovTO^ a!^iQpa to [jiovoTcaTtov tou KavoTca, irtcap/ov ttj x^^P^^ 
|io^!(i)v afcou etxoat xat 3uo, 5aov 2v xal eariv, et^ vo|JL(a[jiaTa Tptx^^aXa xatv- 
:'jp*fia &^3exa, & xal IXa^c[Jiev TauTa Ix Ttov x^^P^^ ^0*^9 ^^'^ TeXei(i>(; ex- 
~XY;p(i)6ev Tb 5Xov Ti[jLV][JLa auTOu, xai oux 2x®[JLev X670V Ttva xaTa aou f^ tou 
ixsXuOivTO^ ^capa aou icpoa(ji>T:ou Te xat (A^pou^. icape$60v] Se Tb tccoutov x^P^~ 
;'.5v T^,v aT^[jLepov a(i>[jLaT(xt) rapa86aei, tou Ixeiv aot touto xai ve^xeaOat xupi(i>q, 
2u6£VTo>^, (8tx(i>^ [Te] xat (jLovo(JLep(i><, dxepiaTcaaTO)^ xat dvemx(i)X6T(0(;, (jlt) rapi 
Tivs^ x(i>Xu6(jLevo^ i) ?cape(xicoStC6[jLevo^, ou icap'* i^[au>v t(i>v xeicpox^Ttt^v aoi tc 
Tc^uTov x<<^p^?to^) o^ ^^P* ^'cepou icpoa(i)icou Tb a6voXov, dXXd (jloXXcv sxScxeTv 
«t C9e{Xo(JLev dicb ravTb? dcxaanrjptcu^ tou [i.¥^ xcvetv cxXi^v aoc ij JJtJ'"]^'^ 
ix^iv aot [xoTe t](J> xacp(D, dXX' execv touto eici TeXeta xal dva^acp^TCj) SeaicoTeia 
2I; Tc r(a>X€tv, Tcpocxil^ecv, x«pf^scv, XevaTe^etv, xal dXXo^, 3^ 565rj aoc, tcu exetv 
xjtc. £T( fouv au(44>(i)vcu[xev xac tcuto, (b<; Stc i^^e xoTe to) xacp^ exava/.d[JL(j/ec 
•i; 09' i^(A(i>v, xal X^Y^' ^^P 'f®^ toco6tou x<<>P<3E9tou^ ''^(AeT? (jL€XXo(xev dxoaoPeTv 
Tsv TotcuTov, eaou (xrj evexojiivcu tc a6vcXov xal xoTd touto dafaXcl^6[JLe0a, 
iTct; t»;v Tzpo^ dvaTpoicvjv tij^ xapcuo»)? xpaTTjptou da^aXcu; e-fYpdfOu xupcu- 
[uvc^ Toxa dxooxdaac dxb aou (JLepcxu); i) xa06Xou i) xaTa^cXYjv TC^jLi^iJLaTOC ^ 
■j::ep3oX7jv ilj ^ta [^ d]vapYu[p{a] i) dxdTYj, t6t€ (jly; (jlcvov Tbv XpiaTov xac Oebv 
rt\uii l§o(tev BtdBcxcv, dXXd xal Tdq dpd^ tuv Ttvj' dYUov Oeof^pcjv xorepcdv 
xXT)povc[JLCU(JLev xat Tb dvdOe(JLa, xal iq (jLepl^ iIJ^jUov taxOeiiQ (jLeTd tou dxapCorou 
xac xpoSoTOu 'louSa, dXXd xac aircd Td ca' vo(jL{a(jLaTa iiA xo SncXouv d^/rc- 
7Tp£^[jLsv, l^y2(jLcou|jL60a xac vpoq Tbv [^[jL6aiov] tc TptTov to6t(i>v. eicc touto y^P 
tb xopbv xpat/ipcov i^pa^^f xpb^ i^[xa; e§60i[xeOa ti] i?j(x(ov xporpoici) 8td 
VJ'''^ Kfa>vaTavT(vou itpiioq tou Mupacvttt^Tou^ vo|xcxou xal SeuTepeuovTO^ vfi^ 

11 162 

A^iovzmi^ (xv;Tpo7cXea){ MiXi^tcu, tcu xaoipcu IlaXaTiitfv, ev(k»rtcv tcov iizo^pa- 
()^avTb>v (AapTupiov. {jLr^v! ^e^pouapfci) tvScxTtcSvo^ a Stou^, j^^r.(x\ f 

')' Kvjoocavo^, Upeu^ 6 EuYevvj^ xai ?:pb>T07axa^ ty}^ aYi<>>TaTi;; 
pt,t]Tpoic6X£(i>< MiXi^ToUy TripetpLc €tcI tb xapbv xapaSoTtx6v, u>^ to 
!>fO^ SyjXoI, (JiapTup&v utt^yP^^^* t 

f Mtxai^X, Upsl»5 6 'Poi8a^ xat xXvjptxb^ tij? aYtwTaTTj? pi^^iTp^- 
r6X£(i>^MtXi^jTou, «dtpetpit eiclTbxapbvicpaTi^ptov^ (AapTupcov uiccYpa^x f 

f IIcTpo^ 6 Ae(AOv(T2[T2; i;dtpei(JLt xal auToq (lapTupcov uir^vpa^a. f 

f Ntx6Xao{ 6 Tl^aiLauyjq icipet(jLt ext Tb TCapbv icpaTi^ptcv 
{YYP^fov, (S)^ Tb tifo^ SigXot, xat auTb^ (xapTup<5v u7ceYpa({/a. f 2(yvov I NixtJTa SiYvov TOu Kou-| xou(jLa. tou Mt- 

Styvcv AsovTO? Sivvcv xpouTlJ4xr|. Tou 

UeTpou NcxoXoou MaYioTpou, TOU IICU- XXoxou. f K(i>vGTavTivo; Upeu^ 6 Mupotv:b>TiQ;, vc(JLixb^ xa: Seuiepeucov 
Ti]^ aYtcoTotTY;^ (jLr|Tp07c6Xea>{ MtXi^Tcu, tou xacTpcu IlaXaTCcjv, otxsia 
Xeipt i^pa^a xai ux^yP^^'*- t 

Arcketyp. membr. Fhr. nro 99. 

L. 6721 — 1213, mense martio, ind. I. 

Mtchael Chmeres tt eius familia protovestiario Georgio Eunucho vendunt partm 

agri. St-^fvcv I MtxarjX Siyvcv Tou Kou- 1 vepv]. Ti^^ ou|x^{cu 'AvvY)? SiYvov auTCu. Tou ulcu KwvoravTivcu auTcov. SiYvov ' BaotXeicu Tou eTepcu auTd)v ulou. 

f *Ev 6v6(jLaTi Tou icaTpb^ xat tou utou xai tou aYtou luve^fjLOTO^ xat tijc 
•mpUd^ xai dcXY)0£>^ uicspev86^u Seoicofvi)^ i^(JLcii>v 6eoT6xou xai aeticapOevou Mapia^, 
McxoilX 6 Kouvdpy)^ ouv xi) 9u(jl^{(i> (aou 'Awv] xat Tb)v Y^a{ii>v \kaq irai!(i)v 
T^ Te KcavoTovTVVou xat BootXeCou, a^jtforepot tou; t*|x(ou^ xat !^(i)oiroiou^ oTaupou<; 
i8toxe(pci>^ TcpoTo^avTe^, Tb icapbv icpan^ptov i^(jlcov svuTc^YpafOv ^yYP^?^^ TtOe(ts0a 
xat icocou(Aev lxouo(<i>; xat d(jLeTa(JLeXi^T(i>^ (jieTa Stooxetleidq icoXu(jLepouc >^i 
oaoo^oyffq [w^imi^ Tcpb^ os tov (jLeYaXo8c^6TaTcv TCpcoTo^eoTtaptov xupcv Feci^pYcsv 163 

ibv EuvoDxov, itot oou %ai tzpb^ xo \mkp aoC 7cp6a(aMc6v xe xal (&^pog) xa6(i>; Sy)- 
Aii>^i9eTae. xal y^P '^^ s^oY^poiata; [ul^ xexii^lAeda xof&(Jiinv x<i>p^(ov dbcb Ti); 
)r(i)p2^, To oTcb VTtq ataaeo); tou KajxaxXi] exe(vou BaatXeiou, xb ^v xal 2ca- 
xetjjieycv ev Tij xeptox^ fou 'AxXaBoiuou li}^ jwEvBpa^, uicopxov Tij x^p4^^^ ^O" 
p(;jui)v (AoBtiuv ixTb), 5oGv o2v xac ev, eig uic^pmipov Sv * iv «o xai eXa^o|jLev touto 
ix Tijv x^^v ^^ ^^^^ pioSioug 860, xat TeXo; exicXT]p<*>67] to 5Xov Tt|j.iQ|jLa 
xjzz, xat oux exofjiev Xoyov tivoc xora aou f^ tou SXou (Jiepou; aou, ^capeS^Or; 
II ib TOtouTOv xo{ji{xoeTtv yiwpd^io^ tyjv ai{[jLepov a(i>|ji,aTtxi} :rapa86aei, tou Ix^iv 
TsijTO exi TcXeta xat ova^atpeTCi) BeaicoTeia xuptu);, au6evT(i){, idixo)^ Te xat 
pLSvcpLepoi»^, dnceptaicaoTd); xai dv&i7txu>XuT(*>;, (jly) Tcopa Ttvoq x(i>Xu6(jLevo{ ^ 
::2pe{XTCo3tl^6)jLevogy ou icop* fj(A(«)v t(i>v ic6TCpax6TCi>v aot to Tot^TOV x^P^^^^i ^^ 
zap' eTepou zpoaioTcou to auvoXov, akXk (jloXXov exSixetv aoi 6f et^^vojxev dh:b 
-2VTb<; JtxaaTTjptcu, tou (jlyj xivetv JxXt^^v aoi ^ IJi^TTQaiv 2xetv aot icoTe tw 
xsLpo^, dXX^ Ix^'^ '^^^'^^ ^^^ ^^^ ^'^ 8ir|VexeT; XP^^®^^ ^^^ "^^ wXeiv^ i:poi- 
xi^etv, x^^(^(^9 XeYcrreOetv, dvTaXXdcTTetv xat dXXo^, 5^ 86^ aot, tou §x^tv 
£)t6. Irt Y^^ au(jLf(i)vou(Aev xal touto, i^ 5Tt b^i iccTe Tcp xaip^ escava- 
xz(jL({fet Tt(; 09" f|(A(i>v xat Xe-jfet uTcep tou TCtouTOu yitapafioM, i^fJLet^ (AiXXofACV 
kcoc^etv Tov TotouTcv* xat xaTa touto da^XtC6(AeOa, Sotc^ toc ^pb^ dva- 
Tp9^|V Tfi^ icapouoY)^ icpaxTip^ou dafaXou^ e-ffp^fov icupou(Aevo{ tocx^ dicooiciaet 
izo aou (Aeptxio^ ij xoOdXou, T^Te (ai] (aovov tov XptoTbv xac 6ebv i^jaiov i^ec 
:(a$exov, dXXd xac Td^ dpd^ T&>v xcr{ &'^im 6eof6p(i>v icaTep<iiv xXijpovo^AeT xai 
Tf (Aept^ ouTou Tax6e(Y3 (AeTd tou dxopfatou lo68a^ dXXd xal autb Tb iv Mp- 
rjpcv, 5icep eXd^(Aev dicb aou, eict t6 8ncXouv dvTtatp^fO(Aev, xac Tcpb^ tov 
^3r,(A6acovJ Tb TpCTOv to6tou. eTcc toOto ydp xac tb xapbv icpaTi^pcov Iffp^ov 
~pb; V^(Aa^ e^e6e(Ae6a vf^ i^(A(i>v icpotpoTC^ 8(d x^'P^ K(0vatavt{vou lep^ tou 
Mupacvc(2>Tou, vo(acxou xac 8eutepeuovto{ tf}^ d-]f(<i>tatii]< (At)tpo9c6Xea>g MtXi^ou, 
Tcu xiotpou naXati(i>v, evcMctov tb»v 6icoYp«|/dvt(i>v (AOptupc^v. (at^vi (Aapt{c}> 
IvBixttwvo^ a Itou^ ^gt|*xa'. f 

f Kifjaatavb^ lepeu^ 6 Euy^vv}^ xat icpiatoicana^ t^C dftcatdtiQ^ 
(JLv;Tpoi:6Xe(i)^ MiXi^tou xdpet^Ai iic\ fg icapo6av) icpdaei, (AapTupb^v 
JiceYpatjia. f 

f KbdvaTavTivo^ lepeu^ 6 Fa^pd^ xal xXijptxb^ x^q dfmxdxi/i^ 
lATiTpox^Xeioq MtXi^Tou xat auTb^ (AapTupiov \j7ti^pa^0L f 

f Fecopvco^ lepeu^ 6 AtScdtT)^ icdpe(|At xat autb^ (Aaptupdv 

•j-Kevpaij/a. f 

11* 164 

T^q d^^iiaxdxti^ (jiiQTpoxoXeca^ M(Xi(tou otxeCa x^^p'^ lfpa<|;a xai Ot:- 
Ardieiyp, mmbr. Itor. nro 98. LI. 6721— -1213, mense martio, ind I. 

Manuel Ckutrus, uxor et filu eius protovestiario Georgio Eunucho vendunt partem 

agri in regione Tropegorum. S^fvov I MovouTjX SiYvov Tou Ki(jTpou {xal Y<x(i^pou tou Euy^vy). tyJ^ oufji^iou 'Avvt;; KouXouxtvo; auTOu. 2(yvov EuBoxiaq Sfvvov zri^ 6u- YaTpo^ auT(i)v. tou uiou NtxoXdou auTtuv. 'j- *Ev ivojJkOTt Tou Tzaxph^ xal tou ulou xai tou dY^ou icvsu^jloto^ xat vff^ 
xupico; xat dXir;6a){ incepevSo^ou Seo^cotvr;; f|(ji(i5v deoToxou xat det^capOsvou 
Mapta^. Mavoui]X o ulb^ exefvou tou oh7oP63i<«>x6Ta>{ recdpviou tou Kdorpou xat 
Ya{jiPpb^ EuYevtxi)^ Tijq tou fiaptxaXi^-p) d|jux TjJ cu]ji^{<o jjlou "Avvtj ttj KouXouxiva 
xai T(i)v Y^a{(i)v (jia^ ica{8(i>v, TiJ^ Te EuSoxta^ xat NtxoXdou, i\»j^tpoi tou^ 
Tt(JLiou^ xat 2^«i>oicotou^ OTaupotK; Ihtoydpiii^ 'spcTd^avTeq, to icopbv ^poTK^ptcv 
fi(jL(i)v evuicoYpo^ov eYYpa^cv Tt6e(jie6a xal icotoufjLev dxouatu)^ xat d(jLeTa|jLeXi{T(i); 
(jLeT^e $(aax6t|;e(i); xoXu(jLepou(; xai dicoSo/f^ pLeY^arv}^ X^P^'< SoXou, Tp6icou, 
icXdvY;;, drcdTri;, BeXeaa{JLOu, v6(jlou xat ^dxTou dYvota; xai Xot:c(ov atTi(i)v tu)v 
ToT; v6(jLot; diciQYOpeu(jLivcDv icpbq ae Tbv (jLeYaXoSo^OTOTov 'icpd^To^eartdptov rjijp'.^ 
re(i)pYtcv Tov Euvouxov xat icpb; &cav to dTcoXudev dicav 7cp6a(«):c6v Te xai 
(JLepoq, xa6(i)q Sir)X(i)6i4aeTat. xat y^P '^o ^>^ icev6eptxi]( (jlou xXi^po^ xexT)Q|xat 
Xiopdf tov, Tb i5v xai 8(axe{(jLevov ev xri iceptoxt) Ttov TpoTciQYtov, Tb ^(jmat, Sicep 
xat Sid au(JLf(«)v{a(; i((jl(a)V Ix^iJLev, to S^ gTspov ^(jLuat xaTexstat icapd tou e§- 
aSeXfou (jlcu, xupoij Ntxi^a tou KouX^xv}, xai ^XvjataaTdc; Sx^vto; tou; icaiBx; 
T^; 'Ap(i.ev^aaa;, wcdpxov tyj yu^p-fysti (jlo8((i)v evvda, 5aov dv xat SXaxev i^jjlw 
Xdpiv (jLept8{ou, ei(; vojjLta^JLaTa Tptxs^aXa §5, d xat eXdPo(JLev TauTa ex twv 
yttpia^ aou aGia xat dveXXtici), xai TeXe{(i)<; exicXir)p(i)6^v to oXov xi[ur^]M auTOJ, 
xai oux lxc(JLev X6yov Ttvd xaTa aou 9i tou 5Xou (ji^pou^ aou. xapeS66r| Ik tc 
TOtouTov x<*>P(3t?tcv TdSv 6vvda (JLoi{(i)V T^|V ai^(jLepov a(i)(jLaTtxt] icapa86a6t, to5 
^etv TcuTO xat ve(jLea6at xupib);, au6evTa);, i$tx(o<; Te xat (xcvo{JLep(ii^, dxept- 165 

3i»9Tii>^ xal aveinxb>XuT(ii)q, [ayj icopa tivo^ xu)Xu6|Aevo{ i) icap€|JLicoSt2^6)jLevo^ lou 
fx^tv Tovro eict teXeta xal ivafaipetti) Seoicoteia etg to iccoXelv, zpotxil^etv, 
XaptX^tv, XeYoreuetv, dvTaXXiretv xat aXXo^, ^ 86^y; ooi, tou Sx^tv ouro. eTt 
Youv au|ji^vou(ji.ev xai touto, 0)^ 5Tt b^i zore tco xatpco e^TcavaxaiJLiljet Tt^ d^' 
i^lAuv xal XeTei uicip tou Toto^Tou x<^P^?^^ '^? Twaxouov)^ i^ifAiv piepfSoc, ^«lAet^ 
|UAXo|ji.ev oTcooo^iv Tov TOtouTOv, dXX* ouTe icap' i^|Ji(i»v t<ov ^ceupaxoTwv oot to 
TotcuTov yjb^ai^iov, dXXa (AaXXov ixStxeTv oot 5fe(Xopiev dicb navTO^ Stxa* 
oTVjptou, Tou (At) xivetv ^xX^v Got f| Ci^atv Ex^tv oo( icoTe Tcp xatpo) ' xat xord 
toOto dofaXtC6(Jie6a, Sortg dpa Td icp6( dvorpoici^v yjtipi^i icupoufjievo^ Tdx^ 
xxQTxdaai dicb oou (JieptXb>< ^ xa06Xou, t^tc (jiy) (jl6vov Tbv XptTcbv xat 6ebv 
i^v S^o(Jiev StdStxov. dXXd xai Tdg dpd^ Ttiiv xvff 6r(im 6eof6po>v 7caT^p<j*v 
xXT;povo(jUi>(Jiev, xat to dvd6e(jLa xat ilj (Aeptq i^lMiiv Tax^eti; [uxa tou dxap(oTou 
xat 9cpo86Tou louda. dXXd xai TauTa Ta l^ vo(JL{a(jLaTa^ dicep £Xd^O(xev dicb 
7oij, eict Tb SticXdotov dvTtaTpifO(jLev icpbc ae xat fo 5Xov (JLepo^ aou, xai icpb<; 
T5v [5yj(ji6oiov] to TptTov To^Twv. 6Tct TouTO Y«P >wti fo icapbv Tcpan^ptov eflfP*" 
^v ^pb^ ae iceicositxa{jLev r^ i^ijlcov icpoTpoic^ X^P*^ KcovoTavT^vou lep^u)^ tou 
Mupatvtcl^, vo(jLtxou xat SeuTepeuovro^ ty}^ dYtbrcdni)^ (jLV]Tpoic6Xeu>; MtXilJTou, 
'o\i xioTpou IlaXaTtcoVy ev(J[)iciov tuiv uscoYpoc^dvTcov (JLapT6p<i>v. (jly;vi (jLapTio) 
iv{txTta>vo; a' Itou? ^g<|/xa'. f 

f KYjaatavb^ lepeu^ 6 £uy£vy]^ xal icptoTO^and^ tyj^ dYi<<>tdTY]q 
jJirjTpoYcoXeax; MtXYJTou icdp6t(JLt ewi Tb icapbv IyyP«?ov, uiceYpa^a. f 

f KwvoTavTTvoq iepeii^ b KapavTtvbq (jLapTupuiv xai auTb^ uic- 
6Ypa(j»a. f 

f OeTpo^ 6 AepLOvCTl^riq xat auTbq (jLapTuptov \)%iypa^a, f 

f NtxT^Ta? 6 T^a|jLauxTQ? ^dpeijjLt xat auTb? iici Tb icapbv icpa- 

Tijpiov IyTP*?®'' (xapTupwv utc^yP*4'*« t 

f KiovoTavTTvo^ Upeu^ 6 Mupatvi(I>TY}g, vo(JLtxb^ xai SeuTepeucov 
Ti;; dftwTdTYjc; pLYjTpoxoXecix; MtXiJTOu, xdoTpou OaXaTCwv, oixeCa X^^P*' 
ifpad/a xai uTceYP*^^- f 

Archetyp. membr. Flor. nro 98, 

LII. Sine anno, mense februario, ind. 11. 
Imperator a vectigalihua eximit navievlas monaaterii appellentea ad portus Orientie. 

[f *H ^aatXe{a (jlouJ ttjV Be^tdv exTetvouaa TauTTi^ xai et; TYiv ev ty^ 
'njco) TYj IIoTiJLou i5pu|X6vr|V ae^aaiJLtav |xovy)v e::' ov6)JLaTi tou dYiou ^lwdwou tou 166 

6soX6you xal x^V^ [3or|0t(a; toT^ eva]93iou]Ji£vo(^ airri} opsYOuaa, ?V2 xa* aijrri 
Tde^ i^ auT(dV efAicpoxTfa)^ avx(Xa(ji0ivY) euxa^, T)uS6xT)cev Ix^^ omtou; [e^u?- 
ae{av] Tcavro^ov ei^ la ev toi^ (xepea^v Ti)^ 'AvorroX^^ xaTaCpovra toutvov S6o 
xXaT68(a. 50ev xal S(op(l^eTa(, Tzdar^q - xal ?ravTo(a^ e^u99e(a^ eican:oXa^iv auri, 
6cax(^ &v IpxtovTai xal eXXiixev(2^(i>9i toi^ ev tj) 'AvoroXi) 7capaX(o(( (A^peoiv, 
etTe iv auT<^ t(0 i^kiQopUo T^q [^Avafja^ xai Tb>v 4>UYiXii)v, erre Totq Acvoxe- 
pi[jLa9( xai t9J 2|Aupvv), ette xai dv toX^ IlaXaTCotq xal T(j) 'lepc^ xai auTO) tc^ 
MeXavou8((i) xai TaX; [Xo(]xaT^ icacai^ Tai^ X^P^^^ '^^ Pa7(Xe(a^ piou, xiv 
6xotov ipa xai dxt^ipu^VTat ^^pTov xai f|VT(vaouv ^pa-ffJiaTe^av )jLeTaxetpiC(i)VTat 

xai [Ji^ iv T(o 0£|JiaTi toiv 6paxr|9i(ov xai to) H[kcni MuXisri; 

xai MeXavou3(ou, (jii^e (jly)V icapa to^v ex6v7(i)v icpovs(ag ev Tot^ [TotouTotc] 
(jiipeat xai ^T^p^ov e(i.icoS(l^eaOae SXd)^ xai aicatTetoOat to tuxov yjipi^i oxaXea- 

Ttxou, xo(J4Aepx(ou, xaTapTiaTtxou [ sx]^Xt)T(xiou, ex^Xy^Tpt- 

x(ou, icpaT(x(ou, (jieTpY)T(xtou, xavi9x(ou, exitpoa(«)icix(ou, Sta^aTtx^ou xai STepou 

l^T)Ti4(AaTo^ xal xe9aXa(ou 5ico(ou^Ttvo^ x(a^ to(o6t(i)v tt;^ 

(JiovT)(; 8uo ?cXaTuB((i)v xai 8(aTT)petv Tauca xa06Xou oveicrip^aoTa xai xioT)^ [xai 
xavTo(a{ ^^uaae(a(; eiconcoXa6e(v] tt) e(ji.fave(a tt)< TcapcOoT)^ TcpooToe^efa)^ tt}^ 
^ao(Xs(a; (Jiou, f^Ti^ xai xpoodorat T(j> (Ji^pet ttji; TCtauTr^g (jiovt); et^ aofiXetav. 
(Jirjvi 9e3pouap(o) tv8(XT((ovo(; P', f 

iir<^yp. c^toe. .FTor. nro 63, qui scribit: 6p(0(jLoi ^aotXtxoi av(dvu(JLOt 
TpeX^ ('Av5pov(xou ?o(«)q tou IlaXatoXoYou) icepi tou StoTrjpeToOat ta xt;^ (jlov^^ 
T^ooapa icXaT68(a db^ev6xXT)Ta xai aveiCT)peaoTa dic6 Te Tij^ tou xo(JL[jLepxicu 
86oe(i)^ xai twv XotiC(5v ouvi^O(i)v, 5vOa Sv dncepx<<)VTat, aveu xpovoXoYia^. Sakke- 
lion et A08 putamus tabulam esse imperatoris Theodori Laskaris et anni 1214. Lm. 6723—1214, mense septembri, ind. III. 
DofMUio Notaria et Jratris eius facta moncuterio S. Mariae Nivosae. [2(fv ov TOU No- TfltpT). TOU d§a- [SsXfOu auTCu] •i^^^xdiv eiq Ti)v (xovT)v tt)? [feepoY^ac; OsoTfxcu tt); Xiovto^xsvTj; ] '^'^ 

, 5oa icap* f|(jiwv xaTetxovro- xai i8ou dicb tt)v o>5(JLepov e^e . . . . 

, (1)? 3v lyei auTa xai ve(JLeTS xai si r. ^cuXov^Tat] 167 

9: (jLovz^ol i^^ Toioutric; (MviJ^ i^* outa StoescpimQoOe , ^ x6p(0( dsoxorat. 
ElTt^ de «scpoA?) ^uX6(Aevo( dvotrpdto ta icap' i^puftv »gtX<iS^ exSo^vra, ^ux^" 
xbv i()Auv xal tdv yG>>iiti^ 4|ac5v, Tva lyr^ ipoc^ xat dvctOepiA uicb vf^ &T'^^ ^^ 
^dMipxi^^? tptaSo^. eicl touTO v^ove icop' i^|u&v [xat] tb ^copbv i^piftepov 
^TlfP^^ xai iilAti t<p (Aipet tf}^ ^(oc^ H^viji;. |AV]vt aeictc(A^pi6> ivdixti- 
wvo^ Y 2tou^ ^^4'*t'« 

ETxc OicoYpa^a?' 

f A^u>v^ Upeu^ xat icptotoicaxa^ tou *Iepou 6 £up6icouXo^, 
xipet(i.t i«( t€p napovtt eYYpi9<i> lAsptuptSv xat autb^ uxeYpa(|»a. f 

•}■ Ku>votavt(vo^ lepeu^ 6 IloXftij; xat S^apxo? "^^? iYiwtatijg 
iziffxoTciJ^ *Iepou ripe((A( eTci tb icapbv IyYP^?®^ (xaptupuiv xat 

ajib^ uTc^YP^I**- t 

f [IttavviQ^] lepeu^ xat x^p^^^fuXa^ ti)^ ctYKotatvj^ eTciaxoic^^ 
'lepou 6 ne«aY<i>|Jtevo^ ffapet(At evt tb icapbv ^YTP^?^^) (Aapiupb^v 
JireYpfli^^a. "|" 

•j- ET[xe xas tou? iv]u>Oev auYvoYpa^T^ioavta^ xai tbv tou apx'.£- 
p£w; eiciott)ptY(A6v. -j- 

Exemplar. Flar, nro 93 — 94, LIV. 6723 — 1214, mense septembri, ind. III. 

Miehael Caludes tt familia eius mcnasterio S. Mariae Nivosae donafU agros. Styvov I Mt/OTjX tou SiYvov RaXou- 8ti. Stpov I 'I(i>ivvou TOU UtOU tij^ oul^uYOU RaXYJ; StYVov auTOu. Beo^avou^ aut(i>v. SiYVov autcov. Xou^Y} xal tSj^ ftuYatpb^ 

ZiYvov jOeo^avou^ 
aSeX^ou autoiv. tij^ aul^uYOu | autou. BaaiXeCou tou Ra- 2(yvov tou ulou Itoivvou auTa)V. •j" *Ev 6v6iiatt Tou icatpb^ xal tou ulou xat tou oEyiou zveu^jiato?. 
M!X2r|X 6 RaXXou^Y); &(Aa t(j) a8eXf(p (Jiou xup(p BaotXe{(i> xat tot^ ^atalv 
VjWiv 01 tou; ttfjLiou; xat l^tooxoiou; craupou? otxstoxeipo); ovtoOev xoti^cavte? 
•HtjV icapouax; hf^pa^o^ xat evuTcoYpa^ov xaOapov otcXyjv Stopeav ttO^fJLeOa xat 
"oicjjisv, §xouff{a T^(ji.(j>v PouXyj xat OeX-Zjaet, xaOo)^ SYjXtd^osTai. eiceJ x^pa^^a 
sy,-Hr; ex Yovtxwv t^^jlwv xXTgpoJootwv e?<; tb Xo-pti^tv tou 'Aotacou, ti ::ap' 168 

i^;jLb>v xal Ta)v y^^^^ iI;|jui)v xarexopicvz, i^OeXi^ffaiJiev afJifSTepoi toG e;rtBci^r. 
Toura, (|A>xtxbv f,(jLa>v xal xoiv ^o^iim i^|JUji)Vy ei^ tyjv (jlov^v i^q uneporpaq Oec- 
Toxcu vTf^ XioviopLevv;^^ vfy; ouotj^ ev toi^ (JLepeoi tojv IlaXaTfuv. xal Sv; xora 
T^v oi^ipiepov e^e3(bxa(Jbev omt3c {JieTa zaoT}^ f,(jui>v icpoOupiia^ xai OeXfi^eu; 
Tzpo^ TY}v TXJT1QV (jiovv)v xai Tou^ exeloe icpoo(JidvovTa^ (JLovaxou^, (i>^ (2v exojciv 
auTa elq unQpeafov auTuv, xat icoieTv eic; auTa e? ti xai ^ouXovtsi, (jli] ^api 
Tivo? e(ji[zo]8iC[6](Ji€voi. ei V wax; ^x^i ti^ Xeyetv ti icepl to6tou, ii[k€i^ aurcl 
(jLeXXo(JLev dhcoicauetv toutov* ei bh tcoXXaxt^ oicb T(ii>v dSeXfd^v i^{ju!>v ij ouv- 
aBsX^v 'jj auYxXY;pov6(jL(i>v, Soti^ 5v xat eiY), izpo^ to |jlv] eioaxoueoOai, dXXi 
va dicox^fJLiceTat dxb TcavTb^ SixaoTiQpiou xai v6(aou xat dpxouot. e! h* hit^ rifAci; 
auTOt (AeTd(JLeXot Y^^o(JLev tou wap6vTo^ i^^jlwv eY^pd^ou, tou ysyovoto? TZ2f 
iQ(JL(ov xai 8oOe*;TO^ -jcpb; ttjv dYiav (jLOVt)v t^? uicepaYfa^ 0eoT6xou t^^ Xtovt- 
qjLeviQ^, tJAixixbv i^(jLb>v xat t£>v y^v^v i^(JL(iiv, Tva ex(«>(Ji>ev dpdv xat dvdOe(Jia, 
xai i^ (jLept^ i^(jL(il>v [(jLeTd] tou louSa, dXXd I^T2|JLto6(jLeOa xai icpb^ Tbv [BY](JLd- 
aiov] 6 xaOeva i^(jL(ii>v vo(Ji(a(xaTa XiTpov (jLiav, ti) e^JL^aveia tou i:ap6vTo^ iQ(JL(ii)v 
SYYp^tfOu. (JLr^vt ae7CTe(xPp£(i> iv8tXTi(ii>vo( y\ ^"^ow? ^?r+*T'. t 
Exemplar, chart, Flor. nro 93 — 94, LV. 6723—1214, mense septembri, ind. IIL 

locames ChcUceopulus et eiua uxor moncuierio S, Mariae Nivosae donant agros 

aitoa m Asiaeo. 2(Yvov XaXxeo- *I(i>dwou Tou L(yvov nouXou. tyJ; au(Ap(ou "Avvri? auTci3. f 'Ev iv6iJLaTt Tou waTpb? xal tou utou xat tou dY^ou :cv6u(xaTc;. 
'lojowT)^ 6 XaXxeoTcouXo? 5(jLa ttj au(JLp((i) (xou 'Avvt), oi tou? Tt|x(ou^ xat ^(oc- 
wotou<; aToupou? otxetcxe(p(i)^ av(i>Oev xoti^iaavTe^, [Ty)v wapcuaav ^YYpo^^cv xal 
evuTc^Ypa^ov xdOapdv $(i>pedv TtOs^jLeOa xal 7cciou(xev £xoua((i)q, d^623(i)^ xal d3'- 
doTfa)^], xaOu)^ 3i()X(i)0/|aeTat. dzei y((aipd(fia ^^^{jLev ex ygvixgjv i^(jL(ijv xXripcBs- 
atuv ei^ t^jV To:coOea(av tou 'Aataaou xaTe';r6(JLeva xapd Td>v Yove(i)v i^{X(ii>v xal 
zap' i^(X(i)v, i^OeXifaa(jLev tou e^ctScuvat Td TOtauTa yjuipoL^ia^ oia xai 5aa eortv, 
Td 8ta»epovTa t^(jlTv, ei^ tyjv (jlovt)v t^<; uzepoY^a^ SeojcoiviQq i^(jL(i!)v OeoToxou i^; 
Xtovta(JLevrj^, t^^ ouoiq^ ev ToTq (xepeat tu^v JIaXaT(a>v, ^u/txbv i^(jL(ii)V xal tuv 
YOve(i)v i^ixci^v, (li)^ dv l)r*^at TauTa ol :cpoa(ji.^ovTe<; exelae (jLOvaxol eiq uwQpsoiav 169 

mctfv, ei Tt xal PouXovrai^ {xij 7:apa xivoq etAico^iI^^iJievoi. et 8' bco^ exv) XsYetv xt; 

t: 7ep: TouTtDV, ou yisve/ei^ (S>^ 5<pe(XovTS^ ^P^K av)to( dncoica6eiv toutov * et Se icoTe 
xjzoi fifjLei^ [jieTocfjLeXot Y^^^t"'^^^ "^^^ icap^vTO^ (|;'jXtxou evYpo^ou f|[A(i!)v, r^a 

£}((i){ji£v opav xat aviOefxa, xat ii [>.tp\^ i^fjicav |JieTa tou 'Io6$a. eict touto 

vqovev TO 'rapbv i^fjuijv SyTP^?^^ ^' eSoOiQ t^ {Jtipet Tijq aY^ag Iaovt}^ et^ 
i^^iXeEOv. pLriVt oeicTe{JL^pi(i) ivJtxTtwvoq Yj ^"^0^? ^?^^'*^- t 
Exemplar. chart, Fhr. nro 93 — 94, 

LVI. 6723 — 1214, mense septembri, ind. IQ. 

GeoTffius Zcbcharias tt fiUi eius moruuterio S. Mariat Nivosae donant agros. SiYvov 


FewpYbu 
XapCa. 


SiYVOv 


AeovTo^ Tou 


StYvov 


ne^cavou 


Za- 


uiou 


autou. 


TOU UIOU 


auTou. f 'Ev iv6]xaT*. Tou xaTpbq xai tou uiou xat tou a^io\} irveufJLoro;. 
retbpYto^ 6 Za/apia^ &[ka TOiq icaiot (jlou, ol tou^ TtpLiou^ xal l^idOTrotou^ otou* 
psu; otxe(OXSip«>>^ ava>Oev icoti^aa^/Tsq, TfjV icapouaav lYYP^fOv xai evmcoYpafov 
xaBopov 3a>pe3ev Tt6e[jie0a xai i:otou{JLev ^xououo^, a^6^(i)q xot d^tiotb)^. eTcet 
Xcopaoia lxo}xev ex y^'^')^^ i^fju^v xXrjpoBootd^v et^ ty]v TOicoOeotor; tou 'Aatooou, 
s!a xat oaa ciatv- Ta icap* i^(jl(i>v xaTe/opieva, eict8(So[JLev Taiha etq tvjv |jlov^v 
T^; uxepoYia? OesToxou Tijq XtoviajJievriq, Tijq ouoi]^ ev toT^ [t^peat twv IlaXa- 
TUdv, 4^^^^ i^(JLcii)V xal T(i&v Y^vecav i^fiiCov, ux; Sv exdxrt TxuTa ot ^poapL^vovTe^ 
£X£tae (jLOvoxot ei^ uiryjpeatov omtoiv, xae et Tt ^o6XovTai et^ auTa xoteiv, Ci^q 
xipict SsaicoTai xat auOsvTat, (jLri wapa Ttvo; l|jnco5t!I6(jLevot, dXX' larti) i^ ^y^* 
]X3'/yi xat ot xpoa^jLevovTS^; exsTae {jLOV^xot xuptoi xai auOevTat etc; auTd* et 8e Tt^ 
Ar^ei Tt zept tout(i)v, Y;{JLeT? {jLeXXs{JLev dxoicaueiv tojxov. et 8e woxe i7}|JLetq auTol 
:•!»£ ::sTe {JLexd^xeXoc Y^^^iH-^^ "^00 icapovro; f|{xo)v SYYpd^cu, oxep <j;uxtxbv i^^jlwv 
y.2: xwv Yovecav fj^JLwv eicoii^aa^jLev, tva ex(«>(Aev dpdv xal dvdOs{xa, xat f| (JLSpl^ 
Tjjjuov {jieTd Tou 'louSa. ezi touto sYeYovei Tcap* t^^jlwv to Tcapbv eYYP«?ov xal 
£s60t; to) (JLSpet T^q dY(a? P^O''>j<;. {Ji-TQvt as7CTS{JLpp{(}) tvSixTtwvoi; ^'5 stouc; 

.?'>>^t'. t 

Exemplar. chart. Flor. nro 93 — 94. 170 LVn. 6723—1214, mense septembri, ind. m. 

Nicephorus Limniotes, uxor et frater eius tnoncuterio S, Mariae Nivosac 

donant agroa th Ammo, L^Y^ov ulou BaacXeCou NtxiT^dpou 2(yvov Tou Ae|jivtu»Tir|. e^aS^Xfou BocfftXciou TOU oAtou. f '£v 5v6(AoeTt Tc5 xsTpb^ xal tou utcu xat tou d^Y^ou ?cveu(jLaTO^. NtxY;- 
f6po(, 6 utb^ BactXetou tou AifJLVuoTiQ, &(Aa T^q au|JL^tou (jiou xal tou e^aSiX^cu 
(jiou BaatXeiou, ol tou^ Tt(xiou; xal 2^a)Oicotou^ OTaupou^ oixeioxstpcd^ ovcoOev 
icotnJaavTei; exi3{3o(jLev xat i^^Cq /aptv (j^^txou iI^}jl(i>v xat tg^v y^^^^^ ^P^^ 
Xcopifta etq tt;v ToiccOeatav tou 'Aataacu, oaa ex y^^'^^ iqjxcov xXiQpcSoatiiJv 
[xexT]i^|jLeOa, et^ Ty;v pLcvt)v t9J{ urcepaY^a; Seaico(vv](; iI^jaciiv OeoTOxou t^^ Xtovi- 
a)JL^^, tyJ^ ouaY]^ ev tcT^ (jLepeat to&v IlaXaTCfaiv, xat iSou xara Tijv aif(i,6pov 
lict8t3c(JLev Ta TctauTa x<i>P<3e9ta, oia xai 5aa icap' V2(jl(i)v xareCxovTO, «1>( Iv exv; 
TauTa ilj d(Yta (jlov)) xal ct exeTae Svts^ xat icpoa)JL^vovTe^ (jLOvaxot etg ui:- 
iQpsatav auTuv, el Tt xat ^ouXcvTat. et Tt^ 8^ eupeOi) Ta icap* il^fJLuv SoO^a 
«pb^ T^iV aY^'av (jLovijv x^'^ <jn;x'^^ ili(JUi5v xae Tiiiv yo^^^^a^^ iIjijlcov avoTpe^at ^ 
auTOt i^(xei^, Tva ex(i>(JLev dpav xat dbfoS6e(JLa dbcb t^^ d^Y^^g TptiSo^, xat i^ (JLepl; 
i^(jL(5v laTO) (jieTa tou lo6Sa, dXX^ xal l^vj^Aia uicoic^oY^Tac «pb^ tov [Si^jjLoatov] 
vo(jLta(JLaTa X^Tpav (jLtav ty) e^JL^avefa tou TcapovTo^ i^(jl&v cyYP^?^^* P^^^- ^^^~ 
Te(JLPpt(i) ivStxTtdivcq y') ^"pou^; ff^y.^', f 

f Ta dv(i)6ev T^aaapa S(i>peaaTtxd ?yTP*?* 6iceaTYjpix6Y;aav 
wapd T(J)v evTau6a dY]Xou(jLev(ov. f 

f Ae(«)v tepeui; xat xpcoTcnaTCdc; ty}^ dYCcoTdTY^q eiciaxoicYJq 
lepcu 6 Zup6T:ouXo^ ndpet^jLt eni tyj ^apcOoY] dicoSoaet to^v toioutuv 
/(opaf t(i)v xai auTO^ (jLapTup6)v u?ceYpatJ;a. -j* 

f K(i)vaTavTivc? tepeui; o IIcXCty); xai l§apxo? Tfj? dYtuiTdTYj; 
e:ctaxor^q 'lepcu xdpet^JLt eict ty) xapo6aY) d^ccBoaet T(ov auTa)V )^(i)pa- 
9t(i)v xat auTC^ (jLapTupo^v utc^yP^4^^- t 

f 'I(i)dvvY;<; tepeu; xai y^ap^zo^^iXoL^ tyj^ dYtwTdTY)? eictaxo::^;; 
'lipoj 5 n£::aYW(jLevo; xdpet{jLt szt tyj wapcuaYj d:coS5ast twv toio6tu)v 
'^(i>pa^{(i)v xai auTOi; (j.apTupa)v u^ceYpa^a. f 171 livvov 


*Ia>iwo'j Tou 


• Si"fvov 
Tpoxi- 


AeovTO^ Tou 


Sifov 


Aco'/TO<; ToO 


l^rpwt- 


poicouXou. 


vou. 


A(. 


m<i' 


V ' 

ll^VOV 


'Iwivvcu TOU 

l^ouXou. 


21YV0V 


Mi/aY)X TCu 


S^Yvov 


Ba9tXs(ou TOu 


Mc-ip- 


Kapa- 


Moup- 


l^ouXou. 


Srfvov 


,T£Ii>py{ou tou 
Mou- 


Xiou. 

f 'O euTsXT}^ t«psu?5 vofAixb? xal xXiQptxb^ Tij? i^niiiixriq 
£:::7xci:^^ ^Ispou b K6\Lriq olxtlof •^tipl i^poi^a xat liTzi-^fa^x' f ETxe 
xat jzoffTTipiYH-s^ "fo^ apXt6ps<«>?* «'ca xap6vTa SYYpa^a wpoxofxt- 
:0£VTa T^ fiijtcliv euTsXeia sapa twv Ivto^ aiY^OTP*?^^*^'^^^ *"**' 
2vc;ji5XcYr|06VTU)v, w^ icap' auToSv y6Y^^^^*'> uiceYpa^iQaav xat rap' 
fjpLwv ge^atciaew; Ivexa. f '0 euTeXi;; e^iaxoTCo? 'lepou Ntxi^Ta?. f» 

^bsefRptor. Flor. nro 93 — 94. LVni. 6723—1214, mense septembri, ind. m. 
B<uiliit8 Ahbaniinus ti tiw wdot monaaterio S, Mariae Nivoeae vendunt agros. StYVov 'AXaga- BaatXeiou tou StY^ov VTIVOU. CU{XJ3{0U Mapia; VTi^ OUTOU. f . ^Ev ov6|AaTi Tou TCorpb^ xat tou ulou xal tou aYtou Ti^e6|jLaT0(. Baoi- 
/^tcq uib^ Tou 'AXo^ovTivou &{jLa rij au|jL0{o) (jlou Mapia, ol tou^ Ttjjttou^ xai 
^(i>szc(ou^ oTaupou^ otxetoxeipco^ avcoOev Tcotn^aovTe^, tvjv icapouaov bf^pa^o'^ xal 
evj-OYpa^ov, dqjieTdcTpe^ov^ ovaXXoicoTOV xai xaOopav Tb StiXou Stizpoatv TiOe- 
'(XiOa xal ico(Ou(jiev exouaib)^, df6^o)^ xat d^taTro)^ icpb^ tt^v (jiovT|V t^^ uicep- 
rfia; OeoTOxou vf^ XtovtafJiew]; xat icpb^ tou^ exstae icpoa(ji.evovTa^ (xovaxou^, 
X26(i>; iv^XtsMt^&zoLL eicet x<^P^?^^ Sx^(jLev ex ^o^^iifi.C}'* i^{jl(i)v xXr,poSoatb)V ei^ 
':r,v TOTcoOeoiov tou 'Aataaou, Td xatexc^Jieva ^cap' e(JLOu, oTa xal oaa etaiv, xal 
lii xord TTjV oi^fjLepov 'srticpdaxo^JLev Td Totauia xcapa^ta Tcpb^ tv}v (jlov^v rf^ 
jr.i^T^o^ OsoToxou vfiq Xtovia{JLevT)q, ty;^ ouctj^ ev xoXt; (jLepeat tu^v IlaXaTio^v, 
Tf-v, ^pc^ Tou^ exetae 7cpoa(i.evovTa^ (jLovaxou^, siq vo(jL{a(jLaTa xene* xal 5fei- 
hjzvt xaTsxstv Td TciauTa /^(opd^ta Ti (JLOvt; siq tcu? e^ij? aTcx/Tac; xai 8ir|Ve- 
xii; •/povouq, xai woteTv et; auTa ot [LOW/p\ tyj? TCiauTY;? P-^^^i^) 5aa xat Po6- 
'/v;vTai. et ti; 2t; eupsOrj XsYeiv ti ^ept tcut(i>v, cu jjLSTSxei, (I)? c^ei^/xCVTe^ 172 

i^iulq dicoicaueiv toutov. ei 3e icoxe icoXXobu^ xal i^(Aetg outoc (JieTaijLeXs: 
^evofAev TYJq icapo6oiQ^ icpdcoeco^ 4l^^9 ^"^* P*^ et9ancou(i>|AeOa if' ol^ ^X^'' 
Xeyetv, l^iQ[ji.i(i>pLe6a 3e xat X6yo> xpoaT()Jiou vo|JL{o|JLaTa TptoxovTa £§, xat ev tC) 
^aatXtyit) ^e<7Ttap((i) to xaT^c v6(jlou^. eict touto y^T^^^^ ^^P* ^H^v i^ Tcapouaoc 
^avepa icpaoi^ ev(ii)?ciov t(i)v uicoYpa^vT(i>v (JLapTup(i>v. (ATjvt oexTefjL^pi^i) tv- 
StxTtwvo? y'? 2tou? .^^^xy'. t 

J^xempZar cAar^. Fhr, nro 98 — 94, 

LIX. 6723—1214, mense septembri, ind. IQ. 

Moncuiha Eudooda, fiUa DameUe tt fraier ac soror eiu8 monatUrio S. Mariae 

Nvoosat vendunt agros. StTVOV OuYaTpb^ MtxarjX EuSoSefa^ [t-o^foe/jfiq 2(yvov Tou davti^X. dBeXfOu NtXTJTa TOU auTij^. LiYvov eTepaq EipiQV1Q(; TTfi aiikffi^ auTij^. -j- *Ev h6[Laxi Tou icaTpb^ xat tou utou xat tou dytou 9cve6(jLaTO^. i^{JLeT^ 
ot icaTJe? tou dTcoixo|JL6vou exeivou Mt/a^iX tou Aavti^X, ol tou? Ttjjiiou^ xal 
IJ(i)07cotou5 oTaupou^ otxEtoxeipd)^ dv(i)Oev icotiJoavTeq, XfScpdoxofJLev "jcpbg ty;v 
[jLovTjV T^^ irtcepaYCai; OeoT^xou tyj? XtovtofJLevYj?, ttj? ouot); ev toT? (Jiepeot t(5v 
IIaXaTi(i)v, xat icpb^; tou^ exeioe TCpoaixevovTaq (JLOvaxou? Td yj^pdt^iOL Ta Yovtxa 
i^(jLwv, Td Svca ev t^ ToicoOeota tou 'Aatooou, ola xai 5aa etaCv, et^ vo{JLta(JiaTa ^us* 
xal o^ei>xouatv o\ wpoajJLevovTe? exeiae (Jiovaxot icotetv ei? auTdt, eX Tt xat ^ou- 
Xovxat, (jLTj icapd Ttvo? ^(ji,xoBt^6(xevot. ei 8' fcb)? iyri Tt? Xe^etv ti ^ept tout(i)v, 
^ijjLeT? i^stXo^jLsv dxoTcaueiv auT6v. e? Se ^oXXdxii; i^(JLei^ auToi (jLeTd(xeXot YevTj- 
(jLev TiJ; icapouoY); '^cpdaeu)^ i^(xti)v ^ TcXeov Tt eict^YjTiJaa^ixev, Tva (jlyj etaoxsu- 
(i)(X£Oa es' ot<; £x^(jl£v XsYetv, 2^Tj(JLt(ii)(jLeOa Ik xai X6y({) xpoaT((jLOU vo(JLia{jLaTa 
i(t)$exa, xat ev tw ^aatXtxo) PeaTtap{ct) xai xorcd v6(jlcv. ewt touto YeYcvsv 
zap' i^(JL(ov il^ Tcapouaa ^avepd xpdat^ ev(A)TCtov t&v unoYpoc^dvTidv (jLapTupiov. 
(jLYjvt aeTCTe{jLpp((i> tv^txTtbivo^ y'? ^TOuq ^cr^l/XY'. f 

Exemplar, chart, Flor. nro 93 — 94. 173 LX. 6723 — 1214^ mense septembri, ind. m. 
loaimu An^puca» et nacor eiuB numoiierio S. Mariae Nwo»ae vendunt agros. ZCfvov 'A|jLi:ou- l(i)0(WOU TOU Sifvov xa. 0U(Apl0U Maptag tyJ^ auT0i3. f *£v bioyaxi tou «otpbq xai to3 utou xal tou dYbu ^cveupiaTO^. *I(i)iv- 
vr^ 6 "A|j.icouxa^ £|ia ti] oufji^ia) piou Map(a, oi tou^ TtpL{ou(; xae ((ooirotou^ 
CTsupou^ oixe(oxs(p(i>^ dcvoiOev xoti^oavTeq, xenpdixa^jLev rrpb^ ty;v d^iav {j[.ovr|V 
;f^ uicepoYCo^ Oeoroxou Ti]^ Xtovta|j.eviQ^, t^^ ougy;; ev toT^ piepeat toiv IlaXa- 
vjm, xk x(<>poe9ta i^ijuov toc '^wifuk xat 5oa etdv et^ tvjv TorcoOeoiav tou 'Aotaoou 
£l; vopLia{jLaTa Tp{a' xat i^eCXouatv xk TotauTa yuni^i^^KCL o\ exetae icpoa^jiivovTe^ 
^HT/oi Ijreiv ei^ tou? 45^? fiiravTa? xai Str|VexeT{ yn^oo^ xat woteTv etq auTi, ei 
Ti xai ^ouXovTat, pii] icapcE tivo? e|ji.wo5tl^6tx6vot. et 3' rato? X^Yet t(? Tt xept to6- 
Tuv, ir,{JLeT(; |xeXXo(iLev dbcoica6etv auTov. et V ta(i>^ "^QIJLeTi; auTot {jLeTccfjLeXot •^vtb- 
pLsOa xat icXiov Tt iict(v)Tifao{JLev, tva lx(i>|JLev d^pav xat deviOefjLa aicb Tvji; dcyta; 
TpiiBc^. eict TOuTO Y^ovev icap' iliiJLWv r\ icapoijaa ^ovepa icpaat^ ev(2nctov twv 
'^^^^dciwi |JLapT6p<DV. jjLvjvt aeicTe(JL0p{(i) ivStxTtuivo^ Y'> ^'^ow? ,^^^Y'- t 

*H uicoYpa^e^ T(i>v {jLapT6p(i>v' 

«|- A^(i>v, tepeu(; xat 7cp(i>T0xaica^ tou 'lepou, b ZupoicouXo^ 
i:ipe({jLe eict Tat^ ^capouaat^ vpiaat^ xal Tf) d(ico$6aet T(j>v voijl(- 
7(iaT((>v xal auTo^ {JLapTup(i>v ux^yP^I''* t 

f K(i>vaTavTTvo{ tepeu? 6 IloXtTV)? xat ?5apxo(; Tvji; aY*^'^*^'^^? 
e?taxoicv;q lepou ?capet{jLt e^t Tatq napo^aat^ ^cpoEaat^ xat tv] dico- 
^6aet Tb>v vo(jLta{JLaT(a>v xat auTb^ (xapTUptov uveYpaij/a. 

f M(i>avvv](;, tepeu? xat /apTO^^XaS t^<; aYt(i)TaTr|(; extaxoTcv)^ 
'lepou, h IIe7caY(t>{JLevO(;, icapet(JL; eict tv) icapo6av) xpiiaet xai Tvj aTco- 
5:c£t Twv vo(jLta{xiT(i>v xal auTO? (jLapTupd^v uiciYP«^<3t. f ItYvov 


'I(i)avvou Tou 


2{yvov 


AioVTO? TOU 

auTou. 


SiYvov 


AeovTO^ Tou 


TJoYxa- 


poxo6Xou. 


dtSeXfou 


Tpa- 


Xtvou. 


ItYvcv 


'I(i>ivVOU TOU 


StYvov 


M()f OVjX TOU 


SiYvov 


'I(i>ivVOU TOU 


Ra- 


Oapou. 


Kapa- 


Moup- 


lio6XXou. 
• 


2(yvov 


re(i)pYtou Tou 
Mau- 


X{ou. 

174 

f *0 euTeXti? Upeu^, vofjitxb? xal xXr^pixb^ tyj? dtYtwTaTT;: 

eTCtJxox^? xdcffTpou tou 'lepou, 'Iwavvt)? 6 R6{jLt](;. f 

f *H uwoaTi^ptSt? tou apx^^p^^^' f 

f 'H T:apou9at; zpaaat^ xpoxofxtaOevTC^ t^ i^|au>v suTeAEtx 
wapa Twv evT6? SriXoupievcov xai avaixoXoYTjOev^Twv], <!>{ wap' auTwv 
yeYOvact, uiuepYPQtfYjaav xat xap" i^|jia>v et^ ^epaCuatv. 

f *0 euTeXtj? i7ctaxoicc<; 'lepou, Ntxi^Tac. 

£l2%mp2ar chart. Fhr. nro 93 — 94. LXI. 6724 — 1216, mense martio, ind. IV. 

BaaUius Gabalas et eitia uxor Cale, filia primicerii Georgii Prootaef monasterio 
S. loannis in Patmo vmdunt agros sitos in regiont Phygellorum. Siyvov TOU BaaiXeicu 2(yvov Fa^aXa. OuvaTpb? Se KaXfj^ vf^^ au^^uYOU auTOu, zptiJLjjLtxY;p{ou exe{vou xupou recopY^ou tcu HpocoTa. f '£v iv6|jiorct tou xaTpb^ xat tcu uiou xai tcu dcYtou T»e6(jueT0^. Boat* 
Xeto^ 6 Fo^aXa^ xai i^ Y"^ a6(ji^to{ ii\juSf^ KaXtj v; 'AXiqOivi^, ^ ^y^P 
xupou rea>p-]f(ou exeivou 7cpt(JL{JLtxv]ptou Toi3 IIpou>Ta, afXfOTepot tou^ ti|jliouc xat 
!^<t>oxctou^ oraupoug oixeioxsipcoq ev xaTapxf) tou icapovro^ Ijfoug icoti^aavTec, Tt;v 
Tcapouaav SffP*?©^ >^«^ evuwoYpa^pov dxX^v, aTuevreuOev d|Ji6TfltTpe7rcov, djjLeTa- 
xCviQTcv, dvaXXotuiTOv, xaOopav, ttjv (jivjBliioTe xatpc^ ^ XP^^ dvaTpaicijvat ij 
6ic(i>aouv xapaaaXeuOi^vai c^eO^cuaav, ou Tcap' fiiJLcov auTu)v t<uv ^iicpaaxcvruV; 
ou icop^ eT^pou Ttvb^ auY^evtxcu ^poac^ou ^ xat i)XXoTpt<i>(jLevou, d}>.Xd zaaov 
lax^v Tf|V ex T(5v ^iXeuae^v v6(jl(i>v C(peiXouaav l}^etv eaaet yjezh. xa6oXaf|; 
Se^evatcovo^ xaOapdv xai ^avepdv ^cpdaiv TtOejJLeOa xat ?cotcu|jLev Ixcuotc^ xat 
d(jLeTa|JLeXi^Tfa>^, oux ^x Ttvo^ Be dvdYXT)<; '^ ^ta; ^ SoXou ^ /XeiJi]^ % dxd-ni;; 
% ^aStcupY^a^ i{ dYpoixta^, dXXd auv ?cpoOu(jLia |jLd>vXov 6Xod;ux<i> te icpoOeaet, 
(Ae(jLeptiJLVT;(jLev(|) axo7<o xat /poviaio^, <1>^ etneiv, t^^ Staxp(ae<t>^, icpb; Tf|V 
aePaa(JL(av (jlovyjv tou ev dicoaT6Xot? t^y^^^P"^^®'^ eictaTYjOtcu 'I<i>avvou tou 06c- 
X6you t^? ndT(JLOU xat 8t' auT^? xpb? to utc' auTY)v (xeTOxiov tou oYfou Fe^op- 
Yiou^ To Tou Auatxou extXeY6(JLevov xat ev toi*; 4>uYeXXot^ Staxe({JLevov, xaO(i>^ 
To &90? xdT<i>Oev 8ir]X(t>aete, xat Y«p t^? ev toT^ 4>uY6XXots Staxet^x^wj^ dxtvf,- 
Tri^ Y^^(^^< iQ(JL(i5v u^caTdae(ji>^ xat et^ T^poixav i^^jlTv ^epteXOo^oy;^ zapd tojv 
YOvl(i>v i^(jL(i>v, ^Y^^^ '^^ ^^^ xo(jL{jLdT(a x<*)p^(^ '^^ eictXeY6(jLeva t^^ *A(A7:Xa- 
xatvri^, Td STspa §6c t^; dYia^ *Ep{jLi6vri;, Td ^tspa Suo extXeY^txeva TptY^ovta, 175 

w hepov Tf^q KoTULoahTfq^ Irepov /(opccftov tb swiXsY^t^svov iij^ WixaBs^, 5aov 
xai olov eotev, ^ouv xvjv Tptrvjv pLep(3a a^eX^exi^v, xh iTepov tou Ziivaivo^, 
OTOv eoTi, \kexa tcov 6axiQTOT6ica>v oeutoG, fi^ouv tv]v Tp{Ty]v d$eXf(xv]v (jieptBa 
hsi pivToi Tou exeToe a{Jii:eX{ou* xh Stepov xiopiftov t^^ MeXitv}^, to Biasepov 
ix Tf|^ TpiTvj^ adeX^ex^^ [upRo^, xat to frepov tou Aipvoxo^;, &|i(.oi(i){ T^g 
TptTTi^ (Jieptdo^, exicotT)4fivac Ta TctauTa x<o>P^t^ OeXi^oovTe^ icpb^ tvjv etpiQjJiiyirjv 
Tsj BeoXoYOu Tij^ IlflcTpbOu (jLOvtjv 8ta Te (aviqijlocuvou tu>v t|n>x<<>v i^(ji(3v xac t&v 
Toviidv ig(JtA>v, ici] jjL^ 8ta TO (jLt} {^etv tvjv tuxouoov ouveto^ov aicb toSv 
istcuTuv x^P^?^^ ^^ "^ou (jl)] icXvjococ^etv T<j> xaaTp(i> Ti)^ *Efeaou 86vaa6at 
Txha xaXco^ extn^petv xai oixovc(jLeiv, xat dv6' STepa TcXiQatiJ^ovTa to6t(i> e^(i>- 
vij^acOaiy «ij 8e xat &^ xh sxTt(jLv;d€V Tt(AT)(jLa toutcov, BiQXovdTt Tb>v dvvevi^xovTa 
^^evTe vopLta(jLdT(i>v TpexefdXcov, ex^aX(ov t({> (jL^pet xf^^ ndT(jL0u (JLOvr^q (jieTa ^o- 
QupLta^ OTt xoXX^^ et^ toc^ lliaq il}|JLa)v x^^^P^'? icapaBou^ 5<|/et xat icapouaia t£>v 
luXXovTuv uicoYpd(J^t (jLapTup(i>v. xal ^taxoOe^et i^ TotaOTY) (jlovv) e^ 6XoxXi^pou 

12 pvjOevTa yjtji>^ia et^ to e^^ xat dtvjv^exe^ ] xuptd^, au[6evTtX(5<;] 

mi 3s7i:oT(Xu>;, icotetv ex' autot^, 5aa ol ftXeuas^t^ xat OeTot v6(JL0t Tctq dXiQ- 
hifii Beoiccrat^ et^ Ta oixeia StoxeXsuovTat. o6ev xai dico^aXX6(JLe6a rdvTa 
v5[jLcv Tov icpoapoT)6cuvTa i^(jlTv vuv Te cvTa xat eauoTepov eictYevt)a6(jLSvov, (S)? i^ 
|acvt; o^e^Xouaa TeXetv xpb^ i^{jLd{ xac to) (JLepec iq(jl(i>v eTT)aui>( xal dvuaTepi^T(i>^ 
'J7£p Tojv Toto6T(i>v x<o>pa^t(i>v vo|JL{a(jLaTa Tptxe^aXa toc xara xacpbv icoXtT6u6(jieva 
T£?aapa, dveicau^dx;, (jli^ Ttvo<; tojv dicdvT(i>v ToX^JLK^^aavTO^ xopaaicdaat tt) TotauTT) 
fwvij Tijq Toiv TotouT(i>v x<(>pa9i(«>v xotoxtj? xal vo|JiTi^ " (i>q tcu icpb? touto YiapYiGomoq 
xdv et Ttvo^ dpa xat 5vto{ e?Te e^ if2(jL(i!>v auTu>v f^ xm xa6' aT(jLa icpoa(i>xeta>- 
{tev(i>v i^|jLtv i) T(i>v ex icXaYiou xal e^ arf(iaxila^^ ou |Jl6vov Tva (jlt^ etaaxo6T)Tat, 
es' oT^ (xpa xae Xe-fetv e/ec, dXX* djcpaxTC^ dicoice(jLic6(jLevo^ dicb icovTbt; Stxa- 
cTTipcou* xal icpooTqjLou 86aet &ic6xetTat icept Tb ttpyyi l^po^ vo(jLta|xaTa Tptx^- 
^Xa XiTfo^ Suo, xpb^ Be Tb ST)(JL6atov Tb Tptrov tout(i>v, (jlt) et^ Ttva ^oi{6etav 
%aTaoe67<tfv, xXT}povo|JLcTv xat to^ dpd^ T(i>v dicdvT(i>v dY((i>v aliv T(7> xat o&T(i>^ 

£pp(ii>a6at TO icapcv xr^q Staicpdaedx; i^(jL(ii>v l-YYpa^ov, Sicep ta\ 

Tou '£9^00^, xat e^dpxou icdarj^; 'Aataq xupou NtxoXdou, 

^.2 TOU VO(JLCX^ (JLT)Vl (JLapTt(i>, 

tvitXTtUVO^ V, CTOUq .^T+^tB'. f 

f B]dp3a(; ae^aoTb^ 6 Atou^^jlt)^ icdpe([(jLt] 

sxi T^ ^apouat) icpdoT), dj^ Tb Sfo^ St)XoT, xal (JLap[Tupb>v] uit- 
[e^pa^a]. f 176 

•|- Tzapo^i iici Tw icap6vTt 6YTP*?*? 

[%a\ (iioepxupcov bvi^pa^oi. f] 

f TCapetjAi i%\ Tw TCap6vTe cyyP^?*?*^ 

u>^ TO &fo^ 8t)Xot, xat {AapTuptov bici^pa^aL f 

f '0 euTeXt]^ ^tixovo^ Tijq aYt<ATiTV]^ pbV]Tpoic6Xe(i>( '£f ^aou xat 
aaxeXXotpto^y *I<i>avvir]^ 6 AtOoicupY^tv]^, icap<i>v xat auTO^ uiceYpai^^ 

6)4.0 {(0^. f 

f *0 euTeXvjq Btdxovoq xai xavGTptato^ tyJ^ a^naxd^ii^ (xy)Tpo- 
ic6Xea>{ 'Efiacu, 6 re<«>pYto^ 6 AtOoTcupYtTij^, icapu^v xat auxb; 
u7ceYpa<|ia. f 

f '0 euTeXtj? Twv 3tax6v<k>v ttJ? aYKOTdTtj^ (AV]Tpoic6Xe<i); 
*Ef^aou xai exe tu>v 'xo^^fdtiiiv^ Fe^jjpYto; 6 'Aicouxa^ icaptov xal 
auTO^ IJLapTuptdv liTci^^pa^a, f 

f *0 -^pa^ex)^ Tou fj^ou^, euTeXtj? dvaYv<«>aTTQ? tou 'i4y*"3I*^'*°'^ 
OeoXcYou xat vojjLtxb; z6Xe<i>( 'E^iaou, Ntx6Xao^ 6 KaXoei8>^;, 
uvi^Xpafba xa\ auTO^ ^e^attuv Td dv<i>Tep<i>. f 

Arckttyp. chartac. Flor. nro 86. 

LXn. Sine anno^ mense febniario, ind. IV. 
Imperator donat monasterio metockium Pyrgum ad Maeandrum, 

[f Tou icaviep<i>Td]Tou |XYjTpoicoXiTou MtXi^Tca 

xat e^dpxou xupou MavouvjX tou XYjiAa . . ., tou 6eoS<i>pou 

IlaXa iepe<i>(, tou Te xupou BaatXetou tou [At)AVt]- 

<>>TOU, To[u] MapouXfJ xupou K<i>vaTavTivou, tou AouXXouSt) xupoO 
re<i>pYtou, xat dicb Ttov aTpaTi<<>T<ov xat auvTp6f<i>v )aou xupou Ntxt;- 

96pou , Tou 6eo3<i>pou xupou FuXieXiJLOu, tou Teipi; 

xupou ^AXe^tou, xai dicb Ttov oixoSeaicoicJV tou K<i>vaTavT(vou xupoij 
Ntx/|Ta, Tou Tt]^ AepCa^ xupou NtxoXdou, tou xa: 

£Tep<a>V. f 

f Tb (xepo^ Tt]^ ae^aa(Aia^ l^ov^^ t^^ ndt(jLou, 5 Tt)JLi<oTaTO^ (jLOvaxc^ )u>pi; 
Ne^^uTO^ 6 KawcaWxtj?, xai 6 to6tou [auvd3eX]^o? xupt? 'Apa^vto^ evBr<|jLYi- 

aovTe^ icovotxet^Tarov icapaxot|x<i>iJLevov t(J> xpoTato) xat ar('M 

fj(JMi&v ouOivTt] xal paatXet 'AXe^tov tov KpaTep6v, <S>; xaTa yjiipT* 

Btepxc(Aevcv xai to^ oc^ao <!>{ Stxatc 177 

i\rfik^ xat et; tb otxelcv SCxaiov cetrcbv dncoxaOicTocvrcc, OeTov xat ^aatXtxbv aurou 
cpicpLOv 6v6)reiptae, taSe xara p^[(A]a toi/cov SiaxeXeuofjievov ' cDavcxipaGTe 
Cc^jzori, oixeie i^ ^aciXeCa [aou xapaxot(ji(a>(Aeve xupt 'AX^^te Kporep^' oi dtiub 
:f,^ vi^aou naT(JLOu (xovaxol VjTfjaavTO tvjv ^afftXeCav (jlou, Xm SoOi) icap' aut)}^ 
T^uToi^ Tb (AeTa^ T(it>v $uo xoTa[JUi)v, Tou Te MatdvBpou xat tou Stepxoix^vou 
kb Tb)v naXoTuov, Staxe((jLevov (AeT^^tov, Sicep xaTet^e (Jk^v i^ tiJ; IlavaxpavTOU 
iwvi; ev KatvcTovTtvou^oXet, Tavuv 8^ Tu^xavst eXeOOepov xat dbcaTaBouXd^Tov, 
i;u> 7acr|<; SiQ^xootaxt;^ i^oucta<; exxXiQciaoTtx^^ xat TcpoouMctXYJ^ dcveirripeaarov, 
Ef' & oucm^aaOat autb xat Ta Toicia T3e B{xata toutou xat S/eiv et^ oixeiav 
rjvxpdnfjotv • t% y^^v ^aaiXeia (Jiou (jLeTa twv TotouTu>v VT^ctu^Tcov (jiovaxtuv 4^«- 
;;ci)7a Ix^tv (jt£pi8a xat 2t' auTciiv (xeTa tou Oeou BbipeTTat toutoi^ to TotouTov 
{UTOxtov Ti;^ IlavaxpivTOu (xeTa icaar;^ ti]^ Tceptoxi;^ auTou xal StaxpaTi^aeb)^ 
xxl T(ov 5Xu>v TouTOu 8txa{(t>v xai 7cpovo(jL{(t>v, xa6b>^ xat dtpxi}6ev el/ev aurb 
f, Ilavaxp^^o^) V^^^oL ?cavTb^ Bta^epovTo^, (iix; Stet^XiQicTat, 8txatou, xat 8(i>prj(JLa 
T^i; ^oaiXe^a^ (jiou. TcoCiQaov ouv dbipt^^ ?capd8oatv, xat ^apido^ auTot^ Sm 
evT£56cv oircb xat Ta ^v6vTa oa^T^T) Sixata xat euptax6(jLeva, dii^ div xoTdxovTe; Taura 
xat TTjV ivTeu6ev icap[Y]Y]optav e^ outou dtTcoXaiJi^avovTe^ vf^^ ^aatXefa^ (jlou 
■jzipdyjbiYzaLi* iwt to6t<i> •^ap e^^e-^ovet auTOi^ icpb<; oa^iXetav xat to icopbv ttj? 
^atXeta^ (jiou xpoaraY^JLa. eTxe t6* (j(.Y]vt <pe^pouapt(i>, tv8txTt(i!>vo^ 8', 8t' 
epu6pa>v '^pa^f.yidxta^i Ti}q ^aatXtxiJ^ xat Oe(a^ X^<P^?' '^^«^ 8ta XYjpou 
suvt^^Oti a^pa")f^8a xat to* 8ta tou Topvtxt] AY)|jLV)Tp(ou». -j- 

Oi Y^^v dvaYeYP«(JL(JLivoi (JLOvaxo(, 3 Te Kaicica86xv;^ xljpt^ Ne^^UTo^ xai 
c TouTou ouvdSeX^o^; xupu; 'Apaevto^, Ypa^TjV tou au6ivT0u (jlou tou icapaxot{JL(i>- 
{j.£vou [icpoaev]^7xavTe^ xat Tbv SvTa 6pta{xbv evexe(ptadv (jLOt, o&ca>^ ^X^VTa* 
«MeYaXoBo^oTore xal 'fy^^oeKT^^i.hs, (jloi auvrpooe, xupt 'AvBpovixe Maup6icode' oi 
rrb rf^q IIdT{xou (jLOvoxot 'j^T^aavTO tov xporatbv xat ^y^ov i^{jL(i5v au6ivTY]v xat 
KoatXea, ha 8o0yJ auTOi[^] to dva(jLeTa^ T(ii>v 86o 7C0Ta(jL(i^v, tou Te Matdv8pou 
X2t [to5] dicb T(«>v IIaXaT{(i)v 8tepxo(JL^vou, (jieToxtov Tb eictXeY6{JLevov IIOpYo; 
{icTd 7:dar,(; t^^ 'KepiaxXtq auTOu xat StaxpaTiQaeu)^ xat Tct)V oXcov Stxaicov outou 
xal T0ir(4i>v, xaOu>c xat 6 8e8(i>pv](JLdvo( auToT^ OsTo^ xat TCpoaxuviQTb^ cpta{JLb^ 
ciaxeXe6eTat. •^pd^tti aot ouv, Tva eta^XOvj^; et^ Td IlaXdTta xat TiQpi^ov)^ Td 
::£pl to6tou dbipt^^^? xai eiipy]^ dicav 8(xatov toutou xai tou^ xpaTuvovTa^; to6- 
Tcu icaaav "pjv [xat tou<;] IlaXaTtavou^ diceXdaa^ dbcoxaTaan^av)^ omtoT^ Td TotauTa 
Tczta Tcpb^ TVjv Tvj? IIdT(JLOu (jLOW^v, xaOo)^ xai 5tu>pioOv)aav Ixetv aJ>Td. f ^^X^ 
xat uicoYpotfv^v ' 6 SouXoc tou xpaTatoO xai dy^ou v^{ji(ii)v auOivTOu 

12 178 

xat ^aaiX^d)^ xa\ xapaKoi(JLti>|jLevo^ 'AXd^to^ 6 KpaTEp6^. tv^v Ik y£- 
Yovuiav napa aoi (hroKaTaataacv areiXcv auTV)v i:^^ V^^ "f 

Tbv OeTov toCvuv xal TcpooxuvYjTOV 6p(0|i.bv 3£^a{i£Vo^ xai to ictrraxiov 
Tou i-^ioti jAOu auO^VTOu xat icovae^ioTou xapoexoc(jL(i>(jL^vou, xac TcapoucrCa tuv 
avfa) ^€r(pot\f,[kiv{a^ (jLapT6pu>v xat tou Sh]Xou(jl^vou ^cavcepcDTaTOu SeoicoTou (jlgu 
MiXt^tou xac il^dpr/pD^ xupou Mavoui^X, avaYvou^ 65ifjTT)aflc(jLY;v (jl€t' evToX^q t^; 
auTOu dYi^TTfjTO?, Iva, haxiq eicioTorcac toc xept t^? IlavaxpacvTOu Stxaca et? xbv 
II6pYov, 6xoSe(^ ocOtoE, xac S(xaui>(JLaTa x^P^^^^A) ^oc d2v xat eta(, xa0o(JLoXo7igsY] 
ocuTsc. xac Tcpo^TO^ 6 aYt^orcoq (jlou (AYjTponoXtTy)^ xat $Y;Xou(JLevo^ )^pi<; MavojYjX 
e^eiicev l/eiv ev tco ^^apTo^uXaxtG) auTou ^apTcpa Bcxauo^JLOTa t>]^ IlavaxpavTou 
(JLOV^^ etre icapo(xa)v uicoYpafoc^; xal TeXeff(xocT(i>v T(i5v (jLeTOx(<>>v out^; crt 
icXe^GTb^v icXY)a(ov toi^ IlaXaTtoc^ xac exBoTT^piov 'Kpoq tov 'Ave(JLOi:porn;v 
ixeivov xac xepcopta^jiou^ t(ov SXcov xty^^jloEtcov ocuty)^ xat ocutou tou d)pta(jL£vo'j 
n6pY0u, icapadoaiv ipetvY)^ y^(; xac uic^pYOu xat vo(JLaS(a{a^^ 69* ^^ xac uico- 
TdToxTai 8(Boa0at 63c^ x^P^^^"^^^ ^^^^ ^ n6pY0(;, dcXXa xat d^ outou toD 
Xpuao^o6XXou X6you tou dcot$((JLOu xupou Mtxon)X t^v ^e^a^coatv ^ipovTO^. xai 
Ttve<; (jL^v •jcapotxot IlavaxpavTiQvot elxov auTfjV aicb tou T^Te xatpou, Sre tq ^aai- 
Xe6ouaa TaTOTo tcjv ?c6Xea>v, ^(opoxaxTtxio^, Ttve^ ^k tu)v ev TeXei §Y)(JLoa(4>><; 
xaO' dpworpjv, otTive<; (jLeToc ty)v &X(i>acv, eXeuOepa ouaa t^ y'} ^*'' P^^ xexT»;- 
(jl^vy; tov rStov 3eaic6TY)v, 6 ^ouX6(jLevo^ dxaXXtepYet Ta6TY)v (lt)q otxeiav apoupov. 
TauTa ouv ictaT(i)OevTe^ e^ auT^q dXY)Oe{a^ xat icXT^po^opia^ dXY]OtvYJ^, xat (jly; 
l/etv 5pov Tou^ naXocTtovou^ ^v Tfj TOicoOea^a tou II6pY0u, dXX' elvai outyjv 
&9caaav tt;^ $Y)Xou(JLevr|^ (jlov^^ ty)^ IlavaxpdvTou, eiaeX06vTe^ xat evTo^; toj 
n6pY0u xal dvocOeiopY^aavTe^ Ta6TY)v (AeTd tou dpxcepeti)^ xat T(i)v Sy)Xou(a^v(c>v 
(jLapi^p^ov xai Tb ^e^atov ictaT(i)ad(JLevot, xaTaXnc6vTe^ xaaav eupeaiXoY^ov xal 
Tob<; xi(JLvovTa^ Ta6TY)v IIocva)rpavTy)vou^ 7capo(xou^ xal HaXaTtavou^ tcov ev teXsc 
xat IxaaTov xoTaoTiijaavTe? et? Tb oixeiov Xi»>peXw Yovtxbv xat l^a) tou IIupYOu 
YeveoOac, ot euptax6(jLevot ev auTw xaTa8e5oc(jLevot xai auToi touto aTceoTT^aav toj 
II6pY0u TeXe((»)^, tou (jly)5' 5Xu)? Ixetv dv auTco (jLep(8a yJ B(xatov, xoTot ty)v Paoi- 
Xcxy;v x^Xeuacv. tw toc xai ty)v icocpouaav dTcoxorcaaTaTCXY^v YP*?^^ woti^aavTe^ 
xai Tbv t6tcov oTi^aavTet; evTb<; Suotv woTajjLtxoT^ 5pot(; eBtxat(i>aa(xev toc icpo^,- 
Xo6(jLeva T^icta Tr,<; IlavaxpovTOu icpb^ ty)V woXXdxt^ ^Y)Oeiaav (jkovY)v ty;<; 
IldTiJLou. 8tb dn:6 ^t tcu vuv ou (JLeOe^et ti<; to)v wpovotaaO^VT(i)V eJ^ zk IlaXd- 
Tia ljT^TY)atv icepi tou n6pY0u 5X(«)^ Tcoti^aaaOat 9^ UavoxpovTiQvb^ wdpctxo^ y) twv 
cv $Y)(JLoat(i), dXX' ouSe cxXrjatv Tiva xpoa^epetv TC(»)xot6 ty) pY)Oeiair) (jiovi) ttJ^ 179 

I]27|JL0u, £iS<dq ^ oux lyj&i Sixatov sv vr^ tou IIupYOU vofx^ xal xaxoXY). i^l 
TouTii) Y^ ir^Y^^^' ^'^ 4 iiiwzipa dbcoxaTdaTaai^ £^ eiciTpoin}^ tou oniOevTOU 
{Aou Tou icapaxoi|Aio(i.evou xat uKo^pa^^^ outou xat ^otSXXiQ^, xal uxoYpofetaa 
m1 xap* i{AOu eiceddOiQ xfi {jLOvt} t^^ naTjAOu ei^ S(xa£u>(Aa (liY^ )^^'i ^^ou tou 
n-jp-pu xaT0x6p(i>atv xat BeoxoTtxtjv xXr,povo(Ji{av, T(j) (av}v( fe^pouapico, tv- 
^xTtcovo^ y, TOi^ xat «pof eYpa(A(jtevot?. f 

f 'O Ttjv dvaYeYpa(A(AdviQv dwoxaTiaTafftv icoiY)ad(Jievoq i^ 6pt- 
spiou Tou xavae^aaTOu, ae^aaTOu xat 7?apaxo((AG>(ji^vou xat auO^VTOu 
|Aou, xupou 'AXe^{ou toO KpaTepou, 'Av$p6vtxo^ b Maup6icodo^. f 

Exemplar chart. ITor. nro 81, VideUir tsst ami» 1216. 

LXm. Sine anno^ mense aprili, ind. IV. 

Imperator ootifirmat donationem ah loatme PaLanita^ incola Phygelorum factam 

monctsterio S. Georgii Dysici ah eo condito. 

f 'Ewei 6 ^ Tb) e(JLTCopui) twv 4>uYiXa)v otxtov 'IwawYj? xouPouxXeCoTj? 6 
naXaviTYj; f^atxt (xev ou^uYeC^, (jir^Si Ttva 8^ TzaXba oxwv e^ auTij^ xai ^eBtcb^ 
t: [tou] Oavdrcu dcopov dvi^Yetpe (jlovy;v ex ^dOpcov 8t' otxe((i)v l^68(i)v stc' 6v6- 
pLoit Tou df^cu re(t)pYiou tou Auatxoi3, e^xaT^a^e hk Ta6TY] xat (jLOva^ou^ dxpi 
tr. T(ov eTcrd, xpoaxup<a)aa^ ouri] xat d(jiT;eX(i)va^ auT(j) 8(a[^ipo]vTa^, eSeifOiQ 
ty;; ^aiXeCa^ (jlou, dt)^ ^ouX6(jLevo^ ofup&aai vfi TotauTV] (jiovy) xat Ty]v otxtov 
ouTou xat ouXi^v, eXeuOipo^ ouao^ d?rb xavrb^ 9cpoa(i>:cou xat [Lifik izphq to 
5r,{jL[6ciov T^eXouaa;; Tb ixtouv, xaOh>{ u«d(jLvt)ae, xP^a6pouXXov atyCXXiov ^6^^- 
ft€vov ouTb) icept to6tou, exx(«>pv}0^at Be xai Tiva<; eXeuO^pou^ xat t(o 2v)(JL0at(i> 
av£T:iYV(J)aTOU<; wpoaxaOt}(JL^vou^ dvTO? twv §ixa{(ov t^<; T0ta6Tt)? [aovi^c;, Vi [^aat- 
Xsia] (jiou T*} Tota6Tt) aiiTou [aiT/Jaet x[poa]xouaa to icapbv xP^a63ouXXov 
Tiv^XXtov vfy; ^atXe(a^ (aou ai)T(d eve^d^euae, di' ou xat Stoptl^eTat (At}8e . . 

... P^ Ttva ix Twv 6(A . . . . dicoXiiceiv to 8 X6y(j> 

E(i]:c68(ov e(A^XXeiv Tbv TriVtxaura 8ouxa Ttov 6paxt]a{(i>v utv]- 

p£To6vTU)v . . . el^ Tt]v T0ta6Tt}v to6tou oi[x{av] xa{ Ttvo? twv StofepovT^ov 
9UTV) xpaY(AdT(dv efdirreaOat' ^o6XeTat ydp i^ 0aaiXe{a (aou xoTd t^v tou 8t)- 
XfaiOevTo^ xo[u^u]xX6{at) 7cp60eaiv TCpoaxexup(i)(Aevr|V elvat Tt) icapd to^tou^ (b^ 
-leOstjXTat, dve^epOetot] (jLOvtJ Tt}v Tota6Tr^v oix{av xal t^v auX^v auTtjq, efeep 
ci^ uxcxettat to) 8t](Aoa{(i>, exx^opet Be to) (Aepei Tt)^ oaiTt}^ (AOVt}(; TcpoaxoOiaat 
ev Tct^ 3txa{ou; auri}^ 7cpb<; au-pcpoTtjatv TauTt)^ xat uict]pea{av (AtaOiou^ ^evou^ 

12* 180 

Teaaap(i)v ouX^g dicb zaoY]^ xat ['icovTsac] 

iiDQpeCac, ^[AO^iQfjiCa^, aff^P^^^^ aTu?;a9Tixo5 xa: 

iTspa^ ^TuoiaaSi^Ttvo^ dbcain^aeb)^ xal :;apei9icp[a^e(«>^] , xai out^ toi^ yuxza 
XCi)pav 3ou^v, ouTe toT^ ^xetae xapa^aXXouat [3ia] Tivag $-y)(jLoataxa(; 8ouX£{i; 

e^eoTat 9uapaw3:rTetv et^ t^v TOtainiQv [xovt^v xat oixfav to otovBi^[Ti] 

eTnrjpeaoTtxbv e^icoYetv o^ xat i^il^i^ixtov * et Yap TCOTe xai Tt^ eictxetpi^aei xora 

Tt e^peoaat autvj, i^et^Xet 6 lepci^TOTo^; [(JiigTpoicoX(TY]q 'E^^aou 

Tou (Jiipou; rq^ Tota6TiQ^ {Jiov?)^ iiA to^toi ^ap xat ts 

icapbv xpwa6PouXXov atYiXXtov [tij? PaatXeia^ jaou eYeYivei tw StaXiQ^OevTt 'Iwavvi; 
Tu» naXavtTV)] ei^ da^iXetav. (JLVjvt dicptXX{(j>, ivStxTtoivo^ i\ f 
f Aid OeoSdjpou ae^aaTou xat f 

Archett/p. charL Flor. nro 76, qui putat tabtUam esse imperatoris Isaacii 
Angeli aut Alexii III; SakkeUan eam tribuit imperatori Theodoro Lascari et 
anno 1216: nohia ea valde est suspecta. 

LXIV. Sine anno, mense martio^ ind. IX. 
Imperator confirmqt monasterio liberam possessionem metochH I\^gii. 

f OuS^v apa Ttj^ xoTd Oebv JtaYWY^q euToXfJiOTepov, ou8^ twv xaT* ipe- 
T^v ^to6vT(ov xae Td^ eXictSa^ auTd^v ei^ tt]v e^ ^ou^ xpoTatOT^pav ax^icriV 
dvapTtovTcov dxiv8uv6T6pov • ot ^OLp TOiouTot oh |jl6vov dicb TTJ; sveSpa^ tou iz 
d^avou<; ^dXXovTO^ dp/exdxou noXefjLiou SiacpuXdTTOVTat datvCaoTOt, ak\d ^e xai 
auTtov uxepTepouat T(j)v lictTt6e(jLiv(i>v ix tou ^cpo^ovouq xas xaT' aiaOrjatv oxotov 
Tt xai eict toT<; ivaaxou(ji£vot? TiJ xoTd ty)v vijaov DGeTjAov asPaajJtia tou t^y*'"*" 
(xivou BeoXoYOu (xovi} 6e(»)pou(ji,evov Kot Tt?* o3toi xai y*P 'cdvTa 66(S xat tw 
Tl)YaicT)(JL^v(i> 66oX6y(j> Td xaT* auTOu? eictTp^tj^avTe? xat ev tw i^icetp(i)Ttx^ toutcj» 
vfl^ 6aXdaaT|^ e^avaaT/|[jLaTt ^q veoaaot xup(ou Td; oixeta; icif)^d(j^evot xaXid^ 
etq (jLeYdXiQv arfiXri^ (JLova)rtXY)v icpoe)r(ipY)aav xai ofiTe 6 voY)Tb? Spdxiov tcxuoev 
^(ji^(«)Xeu(7at to6toi^, oix; et^; ^u6bv xaTaicovTia6e{^, dXXd xai oi if/ai^or^ez 
ouTOt^ ?capdvo(JLOt ^etpoTai Bid tv)^ icveu{jLactxY)^ dpvoi xa^tOTOvTat ^dptTO^. 
o^ia^ euXaPouvTat tcu<; ivapeTOu^; xai ot e)r6p6^pove? • icXtjv dXX' ewetBYj xal 
o\ Td ?cveu(jiaTtxd (jLeTepx6(JLevot xai uicb tou 6e{ou v6(jlou t^^ ^auTcov da^aXeia^ 
9povTi^etv e5eBt8dx6Y)aav , Mk %ona touto ot naT(jLr|Voi t(i>v 7coXX(T)v i^drrizonf 
IvSeeorepot. o6ev, !va (jl^ toI^ xaTa ty)v v^aov iict^ouXeuouatv eueictxeipiQTst 
ixxetvrat, t^^ oixeia^ da^aXe^aq xpoevoi^jaavTO auvatpou(JL£VYj(; touTot? ty)^ ^aat- 181 

Imq jioa- ewex-nJaavTO -^ap ixb ^copca^ vf^q PaatXcCoK; [xou ava[i.£T3t5i> twv 56o 
79Ta{JU«)v, Tou Te MacdvSpou xal toO oicb tg>v DaXaTfcov ^tsp^opievou^ Toitfov ti 
Tb 'Ksr(6[t.vto'i IIupYO?, Iv6a xai o)^ jxeT^xiov ouveoTijffavTo xal 8ta7cepG)VTe^ ino 
i;; IlaTpiou lx^u<7t xat et^ xoTapLOvf^v xal avdroucrtv xal et^ xaTa^uYVjv xat 
rfiXetov. xai pi^vTot xat Tzapaka^ntq to toioutov toxiov, &QT:ep ^rjfzd TCore 
m1 ttJ ev Tjj K(i>v9TavT(vou?c6Xet jAOVtj ttj^ IlavaxpdvTou Sidfepev, l^^oudt touto 
£•; TO a(ju3txov weptoTT^oavre? IXeuOepov icovty; xat dtxaTa8o6X(i)Tov aicb icavTb? 
'po?u)7cou, xaOci)^ ouTOi^ xai aicoxaTioTiQ , (xeTa icavTo^ Sixatou xpooap(ji6oavTO^ 
tb) ToiouTii) idtoireptop^oTci) toicCci) xat auT(ii)v t(Lv iv auTO) dXuxtov icapd Te tou 
rxvae^doTou, oe^aoTou xat otxeCou vf^^ ^aotXeCoi; (Jiou, 7capaxot(jia>{xivou xupou 
'Aa£^(ou tou KpaTepou, xal tou xavos^darou xpct^TOOTpdTopo^, xupou *I(odvvGu 
Tsu 'lof), Zi^ eYYpdfcov auTd^v ^cpd^ecdv, (i>^ xat auTOu tou icp(i>ToaTpdTOpo^ 8t- 
xiuooovTO^ TO (iipo<; TfJ; (it^oviji; vfiq IIdT(jiou e{(; Tb dxaTa$o6X(«>TOv l^^tv aurb 
xzl avevoxXi^TCi)^. iicet ^k e^^iQoe tco (jL^pet Ta6TiQ^ 3ta Tb do^aXiorepov xal 
Xpuffc^ouXXou vf^q ^aotXeiaq (xou, r|U$ixY)9e Ta xepl toutou xai if^ ^aatXeCa (jlou* 
xb); Y^P ^^ ^^^' '^^ ^aatXeCa^; (jlou dva3^^aa6at, («>^ dncb xeXd^ou^ tou^ 
norqjLTQvolx; (JLOvaxou^; ei? 6p(jir<TTi5pi6v Tt xaTavTwvTai; t^v PaatXeCov (Jtou xai 
Xapa ^0Y;6e{a(; ouTotg ^p^^at xat Tb da^aXe^, xa66aov Iveart, To6Tot^ iceptTcoti^- 
72s6at; S6ev xat yj&ipo^^pct^&jaa ii ^aatXeta (jiou Tb icapbv xpw^o^ouXXov aiYt^X- 
Msv TXjTYj»; icporeCvet xat eTCopefet toutok; oi>? dtyxupav, 5t' o5 xat xa6i5ouat to 
ivaqfeYpa(jL(ji€VCV TOiciov, Tbv nupfov, (jLe6' wv xaT^xouat (Jl^xP' ^'^ ^^ «l*dx(«>? 
2X-j%(il)v xat Xocic(5v $txa{(«>v auTOu xat tl<; tou<; I5>3? XP^^o^? dvevoxXi^Tux; wdv- 
tt; xat C^axep dtpTt tyjv dxavTax666v eXsu^eptav ext ty; xaToxfj auToiS xat vo(jlyj 
xsxTYjvrat, ouTCt)^ xat et; to (jieTsweiTa eXeu^epco; xat auToSeaic^Tto; xoniy(pvx&^ 
£cr/Tai, xa6(iix; xal ct HavaxpavTYjVot apyrfivf slyoy auTo* eoTat vap xat auTOi^; 
w; iBtcxTTiTov (JteToxtov Xcyi^6(jl£vov xat ouB^7cc6sv Btaaeta^tjaovTat ol naT(jLY)vot 
£;icx/t!Io|ji6vou Tcu xapovTo; xpuaoPouXXou ty^; paatXe^a^ (jlou xat (JLexpc xat tou 
TvycvTO^ z£ptxXovr|6rjaovTat dicb tou (Jidpou^ tou 5Y)(jLoaiou y) lTip(«)6£v £7cl tout(«> 
YJf iY£-fcv£t TO Tcapbv xpuaoPcuXXcv atYtXXtov et<; tyjv tou Torctou toutou, tou 
Ilipvsu^ xaTO/upijatv TcXeiova, "^v^vfrfiktto^f 5ia weptaaoTdpav Stxaiwaiv tyj^ 
.ucv^^. f 

f T6* (jLY)vl {xapTi(«), ivBtxTttovc; 6', St* €pu6ptov ypa[i\f.dTii)^ tyJ<; 
3aai7xixf|(; xat 66(a^ X^^P^?? '^^^ ^^^ XY)pou ouvtq^y) Sitctuxov ^aat- 
XtxYjv afpa-fiSa xat t6 • 3t3t tou Topv{xY) AY)(JLr|Tpiou. diiYjtopYjTO Be 
xai xdT(i>6ev ^ouXXa xp\)ari 8t' i^si*? P^-sfd^Yj^;, ev (jl^v tco Ivl (jL^pet 182 

TUicouaa tov Xpiaibv eict Opovou xaOi{{Jievov, ev Zk xl^ kxipi^ tov 
^aaiXia laTa|X£vov SpOiov. elx^ ^^ %a\ xa^ X^^ee^ tou ae-^fiXXiou 
gpuOpOYpayou^. f 

f Tb icapbv laov |AeTa tou ::po>TOTui:ou ^aatXtxou icpoaxuvT;Ts5 
Xpuao^o6XXou dvT(^aXa>v uiceYpatj/a. f 

f *0 [jnfiTpoiuoX(Tt)? Kpi^TiQc; xal icavuit4pTt|xo< NixoXaoq. f 

Exemplar charL Flor, nro 26. Tabula tribuenda videtur knperatori 
Theodoro I. Lascari et anno 1221, sed est 8U8pecta. 

LXV. Sine anno, mense martio, ind. IX. 

Manuel Bjxotrochus confirmat monasterio poasessionem monaaterioli S. Georgii 

Dysict. 

f 'Eicel (xeTa to>v aXXu>v, (ov dxeYpa^aiiieOa ht Ttd O^ixaTt toiv 6p[a)trj]- 
a((i)v, e&pO|Aev xat r^v ev tc^ e(jLTCop{a) tcov ^u[YdXu>v 8iaxei|4.ivY)v] ae^qjLtov 
{AOVYjv Tou dY(ou |AeYaXo[j.dpTupo<; FecopYtou, tv]v e9COvo|Aa(o{JidviQv tou Aucixcii, 
Siaf epouaav t?) ae^aa(Aia (aovi) t^^ QdT{AOu, d>^ oixetoOeXo)^ exSoOelaov vf^ 
auTT} ae^aa{Ata jjiovi^ icapd tou ex ^dOpcov aM^v dveyefpavTO^ tf/jb^loMy toO 
e^vo|jLal^O(4i^vou xou^ouxXeea^ou tou IlaXaviTou, bq 8i)Ta xai 7poaaft^pu>ae tij 
T0ta6rg (Aovi] Td -^o^iifuS^e^i auTco Sia^epovTa, -{Jyouv t6 Te ^oxii^ov outou, Toi>; 
d{AiceX(i>va<, Td 5ica>po^6pa ^i^i^ xat icdaav &^ iv auv6tp[et] ^dv^at tvjv iSiov] 
auTou uTCoaTaatv, xaO(i>aicep dxpi^iaTepov eic^Y^(i>(Aev xai dTcb tou vsyovoto^ ttj 
TotaOTV) (AOVT] 9cp(i>ToaTpaToptxou atYtXXtou, ev & STjXouTat, STt^ep xat e^ctxupo)- 
Ttxb^ ^aatXtxb^ TcpooxuvYjTO^ 6pta}Ab^ ty) TOiaury) (Jiovi] xpoaeoTtv, ef ' ot^ xixTT}- 
Tat a&cif) ?cpdYf>'^^ "^^ ^^'^ (AtaOioi^. SouXeuraT^, dXXd Sy] >tat aiYiXXtov toj 
^^(AaTiaavTo<; 3ouxbq tou Oe^AOToq T(i5v 6paxT]a{(i>v, icpo^TOTcavae^aaTouicepTaTOJ 
exeivou, xat i^{Ae^ xaT' emTpo^v tou auOevTOu T}(jUi5v tou 7capaxot{A(i>(j.evou e*!^ 
iceptaaoT^pov dafdXetav Ttov Sta^ep^vTtov vfi TotouTV) (aovt], xaOo)^ dv(i>Tepb) Bt]- 
XouTat, TO xapbv xpaxTtxbv ^otou{Aev. oi (AevTOt ye (AtaOtoi SouXeuTac t^^ [{JLOvf^sj 
l^ouatv ouTox; ' oi icatSe^ tyJ^ [A]eovT(i>(;, 5 Te NtxoXao^ xat 6 Mt)^aY^|X, ol zatSe; 

Tou XapCavd .... txb^; o Te Aea>v xat 6 l(i>dvvYjq, xat MtxaYjX 6 

To(vuv xat lae^Tat i^ TOtauTYj [acvy] d8taaetaT(t>^ xat dvoncooicdaTO)^ xorexousa 
wdvTa Td, («>^ eipYjTat, 7cpo[a6vTa] towtyj xai tou^ ^r^O^vTa^ (AiaO(ou^ SouXeuTd;, 
3tan)pou(AevY) icapd tou (a^ou^ tou 8rj(Aoa(ou dvojTepa ^doYj^ )cat icovTota^ irrp 
pe(a^, dYY«p€(a?5 «apaYYape(a? xai dXXr^^ oxotaaouv cu^^rjTT^aeo*? (o^ dxaraEoj- 183 

)mcAi TiX^Tv;^ o5oT]g. ivi toutci) y^P ^^ "^^ icopbv icpoxTixbv Y^T^b^ ^^P* ^{iMdv 
£7c360t2 t^ TOtauTi] (Aovi^ ei^ aa^dXecav. {atjvc (jLapTCcp, tvSixTicovo^ 0'. 

f 6 [SouXo^ ] ToO auO^vTOu (Jiou tou zapaxoi|JLa>(JLivou 

MavouY^X 6 *E^(&Tpoxo(;. f 

ilrcAe^. cAaW. Ilor. nro 77. Taftu^ vitietttr esae anni 1221. LXVI. Sine anno, mense aprili, ind. 11. 
Imperator confirmat mofiasterto duarum naviciUarum exemptionem a vectigalibus. 

f ^Eicec To (JLipo^ Ti)^ xoTa ttjv v^aov niT(jLov $(axe((j[ivY){ ae^oa^ACa^ 
jxsvf^c Tou iii>(ce!c/i\uyo\j BeoXo-fOu x^xnr^Tai Sca^^pou^ 6p(a(JL0uq tou ao(8((AOU 
KiJtXib)^, au8ivT0u xas icevOepou vliq ^aaiXe{a; (jlou, xal aurri^ 8y) Ti); ^xai* 
Xeio; (jlou eic' e^uaaeta ico^^eXet tu)v 86o icXaTuBtcov ouTi)^, eupCoxouai ik o\ 
ii Toiq TOiooTOt^ icXoTuSfot^ avOpuncot ttj? (aov^^ ^X^^i^^s^ ^^ "^***^ "^^ «opat- 
Y'.2Xtou^ oxiXo^ xpoTOuvTcov xat xap' auTOu 84] tou (jLipou^ tou otxetou Ti) ^oat- 
Xeioc (jlou 'jcrpiipvri^, Souxbg tou 6e(jLaTo; tcjv Bpaxiiatdiv, xupou 'Icoavvou Ro(Jlvy)vou 
:sO KavToxouCTjvou^ xat 8ta touto eBeifOT; to yjipo^ tt;<; TOtaOTTi^ (aovt)^ xai ^Tipou 
3p:a(tcu TT]; ^aatXetag (jlou, emxupouvTo; (JLev xai tou^ ot^^ efpvjTat xpoa^vTa^ 
£/:f| 5pia(JLo6q, StaxeXeuo(jL£vou ^k xat et^ Tb £^q li^c; aurij^ iiconoXouetv e^- 
xs;>aaeta^ Ta Ta6TT]( ?cXaTu8tay i^ ^oaiXeCa (jlou tt}^ dei^ae^i)^ auTou exoxouaaaa 
BtopuJeTat 8ia tou icap6vT0^ auxr^q 6pta(jLou e/eiv Tot TOtai/ca xXaT68ta tt^v ■flv 
xi': xporepov el^ov e^uaaetav xat (jii^ icap3( tou otxeCou Tfj ^aatXeCa (jlou, 
TtvxipvT)^ xupou 'I(i>avvou Ko(ji.vr|VOu tou KovtoxouI^tjvou, (jLi^ie icap' eTipou xpa- 
wrro^ To xo(JL(JLipxtov ttj? *Avaia? t) xat ouTa^; Ta<; axoXaq T(Sv IlaXaTidiv, vfi^ 
^Tsc^rjXou, TT}q 'E<peaou xat Ta<; Xoiica<; xapaXtou^ eup(axetv Staaetapiv Ttva f) 

7Xy;7ev, xat iv xat tou ^a(JL^o)v xaTot Ta<; xeptXT)4/et? twv, (Sx; 

i^jTat, xpoaovTiov tSj TotauTT) (jlovt^ 6pta(X(ii>v tou le aot8{(JLOu ^aatXeoi><;, auOevTou 
X2I zsvOepou TT3<; ^aaiXeta^; (jlou xal auTTj? ttj? PaatXe{a<; (jlou. eict to6t({) ^«^fp 
rf£vov6t TTj BtaXT]f6e{aT) (jlovtj tou i^YaicT)(jL6vou ©eoXofou ttj elq tt)v IIaT(JLOv 
K2: 6 xap(i>v Tfjc; ^aatXeia^ (jlou 6pta(JLb<; xat exeSoOr) aurj) $t' dasdXetocv. (Ji.T)vt 
i"ptXXi(i>, tvSixTtuivo^ BeuT^pa^. f 

f Ata Tou TopvtXT) At)(jlt)tpiou. f 

.4rcA<%p. cAaW. .FTor. nro 53 (2). Tabula tribumda videtur imperatori 
loanni Ducae Vatatzae ei anno 1229 aut 1244. 184 LXVII. Sine anno, inense inlio, ind. I. 

Incolae. instUae Coi testantur monasteriolum Spodarum esse metockium coeno- 

bii loannia Theologi. 

axpaTSuojxivwv xat to xotvbv tou XaoO xai ^ouXwv xat aTXi3(*>v f^? 
xpaTata^; xai &^laL^ ^aaiXeCai; aou. 

f Kf^ov FewpYbu tou BepYWT^. f 21(y^ov A^ovto^; tou Xpucoxou. f Sivvcv 
Ka)voTavT(vou tou KXa . . . . f S^^vov NixoXdou tou IlevTa^toXXou. f Sivvsv 
rewpYfou Tou Ildip^a . • . f ^iyvov Nixi^Ta tou Bapu. f StYVOv NixoXgwu toO 
BepYto^Tij. f St^vov K(i)voTavT{vou tou BepYWTtj. f 2(yvov 'Itoowou toO IIoSeTf/. 
f Stpov Ntxi^Ta Tou AtY(8Yj. f 2(yvov Mixa^X tou Aiy(8tq. f Siyvov Nix^a tcO 
KaXapiiTV]. f 2(yvov Mixo^X tou KaXa{ji(TY;. f S^yvov Mixav]X ty}? 'AXtjxv^;. 
f SiYVOv FewpYiou tou SxouToptTir;. f StYvov FewpY^ou tou 'Pouxa. f StYvov 
Mt/a^X Tou XouPioY). f SJy^ov Itoawou tou XouP^oyj. f StYVOV MixoyjX toO 
roXeuTYJ. f SiYVOV lo^ivvou tou XapaTl^Yj. f S(yvov MtxoYjX tou KortX . . . . 
f 2(yvov BaatXetou tou STpaTtcbTou. f Siyvov KtovoravT^vou ToiS M»Y*tpixou. 
f SiYvov *I(i)ivvou Tou IIoX^tou. f StYvov reti)pY(ou tou ZuYtaa[A^vou. f Siyvsv 
re(i)pYtou Tou Z(i)Ypflt^u. f S(yvov 'Id^cEwou tou BepYWTYJ. f S(yvov Mtxar,X 
Tou FaXiTY). f S(yvov 'Itoocvvou tou Bapd^. f StYvov FetopYtou tou X(i)vtaTOJ. 
f S(yvov 'I(i)fltwou Tou Kox(i)TCOuXou. f SiYVov BaotXeiou tou 'AvejJLOwpiTYj. f SiY^ov 
*I(i)awou Tou Tou)ra. f StYvov NtxoXiou tou XajjL^TYj. f Siyvov 'Itodtvvou tsj 
SxouptXXou. f S^Yvov 'I(i)2vvou tou Ssot?-/). f StY^ov Feo^pY^ou tou KapouXiTlr,. 
f S(yvov 'Itoivvou Tou Koxx(vyj. f S^vvov A^ovto^; tou 'Afxrouxa. f Stvvsv 
NtxoXatou Tou Mouotxou. f S(yvov NtxtJTa tou IIpt(ji.[jLtxi^pr^. f S^yvov Stsoovcj 
Tou 'EYYaXapa. f StYvov KtovoTavT^vou tou \\oL^/j£kT^, f S(yvov NtxoXaou tsj 
AoupeBou. f S(yvov NixYj^ipou tou Bata^xo . . f S^y^^ov 'Itoafwou tou Ku^civi;. 
f S(yvov 'I(i)fltwou Tou 'E^YjicXtTTj. f StYvov retopY^ou tou To^apa. f Srf«v 
NtXYjf6pou TYj? 'Po^ia^;. f S^y^^ov FetdpY^ou T?jq TaXaiac. f S(yvov Ktuvcrav- 
t(vou tou SxouTapaTcu. f St^vov NtxoXaou tou 'AvTto/tTYj. f StVvov 'I(i)f/voj 
Tou Nuciptou. f Si^p^ov AiovTo? Tou 'Opf avou. f S(yvov tou 'E^yjjjli . . . . 
f S(yvov K(«)V(7Ta^/T(vou tou KaXot$Yj. f S^^vov l(i)flr;vou tou IlYjXtvtTYj. f Siyvsv 

'l(«)(XW0u Tou Xpuoo^epYYj. f xaoTpo^uXa^ Ht;- 

X(ou 'I(i)avvYj? 6 STepttbvYjq. f S(yvov f S(yvov . . . . 185 

f SC-yvov tCorpipiTOpo? Ttiopr^ou to5 Mat^ivi]. f S(yvov TlJaY- 

xpiropo^ NcKoXiou xou KptTCT]. f I^tYvov Tt^avxpiropoq recopYCou tou AexasSfTi}. 

f -{•f^ov NixoXiou tou TpoXt;. f SC^vov NixoXiou tou 'Ajta f ym 

hipdDv oux &X{y<«>v. 

f Mov[axbg] Mi^tpLog xal auTb^ piapTupcijv \}7Qi^pa*^a. f Mi^a^jX 
5 Ap69o^ xal auTb^ |4.apTupu>v \}i:i^pa^a. f 'Iepe{ji{a< lepeu; [lA<3Ep- 
Tupfa>v] uiceYpa<|;a. f KiovaTavTivo^ tepeuq 6 'Pa4^o[xdTY}g uff^YP^^'^' 

t *I(i>ivviQg Tfj^ iYt^^^*^^? iictffxowi}? vi^aou Ko) 

xai auTO^ piapTUpiiiv uic^yP^I'^* t K(i>v9TavTivo^ Upeu^, vo|Atxb^ xat 
xXvjpixb^ xal auTb^ (jiapTup(5v bici^paf^a, f KcovaTavTtvo^ Stixovo^ 
h 'AvaToX^Tig^ xai ahxh^ (AapTup(5v uicdYpa^l^a. f 'Icoavvv)^ tepeuq xat 
xp(K)Toica«a( 6 4>(i>TV2vb^ xat al»Tb^ jAapTupbiv uTci^pa^a. f 'lepeb^ 6 
MapYap^Ti]^ bici^pa^a, f 'IiAivvT)^ tepebg 6 'E^tfivv)^ uic^Ypatpa. 
t *I(«>ivvt)< tepeb^ 6 HpatToptavb^ Oic^Ypa^a. f Fei&pYto^ tepeu^ 6 
I'jptavb(; Oic^YP^^'^* t Atixovo^ ZaxaXa^ uiciYP^^'^* t KcovaTav- 
Tivoc; tepeb^ 5 MeYaXt)v{Ti)^ uziypa^a. f '0 vofAixb^ tyj? 4^'^'^^'^^? 
eit(9xoici)< vi^aou Ntxi^Ta; b Bpifito^ xat auTb; (xapTupcov uic^yP^^^^- 
t '0 (xovaxb^ 'Itoavvixto^ xal xaOv)Yo6|Jievo{ Tij^ 9e3a9|jL(a{ (Aovij^ 
T9u iY^^ou |AeYaXo(AipTupo^ FetopY^ou xat abTb^ (xapTUpil^v uic£Ypa(|;a. 
t Ntxi^iTa^, ivaYvd^orTT)^ xat vo(Atxb^ tyJ^ vifoou KaX6(jivou, bBpd\no^ 
XeXa^bq eici Tb wapbv crv)(Aeto(JiipTupov ^pd\k[ka ahxifi^ 'Jitiypa^a, f 

f ToX(M&vTe^ ot ^ouXot xai (rcXi^ot tv)^ xparata^ xai &^ia^ ^ootXe^o^ 
:9u, S^g^cTi (aou oyte^ ct dtvu>6ev Tob^ Tt(jLtou^ xai l^b>c70tou^ oraupcvx; otxeto- 
yiipb^ TOtT^oovTe^ xai i«:oYp<i<^avT6<;, avafipo(ji.6v tyjv xpaTat^cv xai aYtav ^a^t- 
Xeiav cou, S^oicoTi (Jiou [Sr^it]^ wepi Tv;q iwcc[(jLVT^iae(i>5], f^v ivi^epev e!^ t^v xpa- 
72iay xat dbf{av ^ac(Xe{av ccu 5 xa6v)Yo6(xevo^ rfi^ at^ao\Liaq (Ji.cvv)^ T9u 
'AXaou, 5 (jLovaxb^ MeOcSto^^ 8ta tv;v (jlcvv)v StoSwv tT|V $taxet(A^vt)v ev tv) 
(Aovv) T^^ oePa7(ji,ta(; (jlcv?)^ tv}; IliT^JLCU. (jLapTupcu(JL€V tc6t(i> Ini Oeou 96^0^ xat 
"icY;<; iXv)6e{a{ «5>^ XP*^**^®^ 6(JLoXcYcu(jLev xai XdY0(JLev, STt t^ (xcv^ twv 
I::9S(i>v ^Jtcv ^aXatb^ va6?, 5v wpoTepov xapa tvS<; xT^cea)^ Tvjq (xovv)^ tcu 
*AXjcu .... xai 95^0 (x6vv) exxXv]a{a, xai e^Oiaa^xev t^v ^^^(x^pav tou aoi5{(xcu Pact- 
X£fa)^ Tcu KaXct(i>iwou, cTt expcexi6v)Tcv etq t^v TC(a6TY)v {xcvv)V Ttov Ztco^v 
xaXcvef»; T^/eu^xattxb*; XeY6(jLevo? 6 M6p(ov* xai (xeTi Tbv OivaTcv autcu TiXOev 
AavtTiX XeY6(xevo^ Aouxa? ei? t^iV x^^^P**'? **^ ^^^^ ""i^ 6xxXT|0tav, 5Tt iJTCv 
ei; Tczov xaXcv xai eT^e ApxeTbv vepbv «Xv)6tx6v, eic^aaev auT^^v . . . r/ov 186 

Ttvb^ Tou ^xtxpareiv zhi toioCtov totcov. Ixcito Se xal i^ ^o6XXa outou, ?va I^t;- 
TT^CT) xal Tov TotouTOv t6xov iico Tov ^aotXia tou iroi^cai outov i8tx6v tou. xai 
oux efOaoOir; xotYJaat touto, aXX' e^e^aXav auTOv dbrb ty^v e^ouaiav, xat v;upcv 

av6p<i)TCov 6v6[AaTi [ ] BiXX(8uv XeY^jJLevov, xat ^TcapeScdxev Tbv t6zov, 

Stcok xpaTel airrbv Stxatou auTOu xat expiTet oorrov. oi)^ 8e aTceOove 6 ^avtiQX, 
^XOev ixovaxb^ Xe-)f6|Aevo^ 6 IlavTeX^;, xai l(v;ev (xe tv^v 7caicaStxT)v auTou xal 
TV]V icveupiaTixviv e^aYopCav. [tsza Tbv Sivarov a^Tou ^XOev dncb zr^^ Ruicpou 
{jLOvaxb^ pteTa xat iT^pou^ {Aovaxou^ 86o, xat t)upov tov t6icov ijly) xpaTOu(Aevov 
icapa Ttvo<;, dxaOvjaav exel xat t8(i>v tov t6icov iMXoy av^8pa|JLav ei^ Tbv oixou- 
(jLevtxbv '^aTpiotpxTiv, xal eXa^av ypd[k[kx xai expoTOuaav auT6. xat TcXeov TiicoTe 
etg Tov t69cov oux louveoTvjoe ei [mTi ^otStov Sv. xat el^i^ouoav xat [fJk Tb t|Aixt)(ibv tg)v 
XptoTtav(J5v, xai OeXi^aavre^; ot TOtoi/coi {i.ova)roi K6?cpeioi omf^^cty [LE,ta ^^X^; 
Tvjq oXv)^ X^P^( ^^^ eicapiStuxav auTb t^v iJLOvrjV t^^ DaTfjLou Stavdaraatv xai 
PeXT((i)atv Tou devaaTvJaat auT6. xal eXOovre^ ot naTpiidSTat eU tbv t^icov, TivrcTe 
oux v)upav et (jlv) tvjv exxXv}a{av xat |jl6vv)v. Tb 5aov ^poYiJLa Ix^^ '^t^ ar||jL€pov 
i^|jLepav oM) ot ]IaT(jLt(iiTat to i^^ipaovjv. xai aicb tou xojcou ouTbv xai dcicb Ta)v 
XptoTtavwv TV)v xaTaOeatv e^eXTtcoOv) 6 T61C05. tv)v 8e (Jiovf^v tou 'AXaou efOa- 
aa(JLev, 5Tt eici tv)v i^(xepav tv)^ xupo? EtpT^vr^^ Tvjq 8eaico{wj; ^Jtov ifJYouiJLevo^ 
(jLovaxb^ XeY6(jLevo^ Fepaat^jLO^ tpfi)p\l»jo^ xat et^ tov ^aatXea xai ei^ tv)v 
S^a^oivav xai ei; tov oixoupLevtxbv zoTptapxv^v .... (jLV)8ev eTxe 8{xaiov et^ tcv 
T670V' xai Y^P eCi^i^njaev Tb ^(jLtau tv)^ X^P^^ ^'^ ^<^ '^^ '^^ e36xaatv. xat 
dicoOavovTo; auTou ^YeveTO ^Tepo? i^Yo6(jLevo? 6 MoaxoYep<i>v XeYOn-evo^, to 

xoa(jLtxbv auTou xai (JLeT* auTbv eY^veTO eTepo? t^o6(X€vo^ 

Fep^jLavb^ Xe^^jjLevo^ 6 TopxiTV)?, xat (jLeTa toutov eY^veTO iTepo^ iqy®^" 
(jLevo^ 6 <I>aaavni5?- ^'^ l^'^^ OavaTov auTOu e^eveTo ^Tepo^ f|Yo6(JLevoq 6 'ATd- 
X{ac, xai [wza OavaTov aircou eYeveTO ^Tepo^ iQYo6(jLevo^ 6 xupt^ IlauXoq, xat 
(xeTflt TouTov eYeveTo T^Yo6(JLevo^ 6 KaXuJiTr,;, xai (jteTa toutov eYeveTo ^Tepo; 
i^Yo6(JLevc(; repaai(jLO^ XeY^^xevc^, 6 vuv emaxoicoq Aepw)?, xai (jLeTot toutov sy^" 
veTo eTepoi; ij^oi^^u^^o^ 6 (JLOvoxb? Ne^^uTo^, xai (jLeTa toutov eYeveTO eTepo; 
ifJYo6(jLevoj; 6 'Itooi^j^, xai (JieTa toutov eYeveTo ^Tepo^ v)Yo6(jLevo<; 6 (jlovoxc^ 
Ni^ftov. Ti vuv 8e *JiXOev xai 6 (JLOvaxb<; Me0c8to;. xai twv Toaiov f|YOU(jLev(i)v 
T^v icoXuxpoviov oux i^$e6po(jLev, va xpaTvjTat aicb tt^^ (xov^(; tou "AXaou, [aXXit] 
YV(i)p{5o(JLev TV)V Tota6TV)v (jlovv)v twv ^TCo8(ii)v exxXv)a{av xat (jlovvjv. xai cux 
expaTeiTo icapa tivo^, ei (jlv) v)tov, («x; ov^oOev e8r|X(oaa{jLev. ei Tota6TV) (JLapTjpia 
eYCYOvet ^ap' v)(jl(>)v Tdiv sicotxd^v tvj^ oXrj? X^P^^ xaTev(»)7ctov tv)<; xe^aX^^ 187 

;^|ib»y, xup{ou 'AXe§{ou xou Bapa-flfoicouXou, xou (kmapltoo vliq xparata^ xai 
270; ^oGtXeCa^ xupou BeoSci^pou tou IlxoXopt, tou OeoftXeoTOTou emox^icou 
KEpd{Jbou. xal CYe-^dvei Tb «apbv oTjixeioiAdpTupov ^^(mov yP^H^? >^< eiueSoOir] toi^ 
icvoxot^ Tvj^ ae^ao{JLta^ pLOvij^ Tf)^ QoEt{jlou etg avaSpo|At2v xal epi^avetav t^( 
xparata^ xat dr(iaq f^amkeiaq oou, xat el Tt ix Oeou b^diTpi^ ^ xpaTaia xai 
7)fi2 ^aatXeia <rou. xal &q SouXot xat orXd^ot xr^^ xpaTata^ xai ir(ioL^ ^ot^ 
Imq 90U ToXiJUOVTe^ dcva^^poiAev. f 

-f Tb ']capbv av](Aeto|AipTupov YP^t^l^ot eiceYpocfT) xat icap* i^|ji(5v 
£t; IvSet^tv xat dof aXetav. iJivjvt "louXCci)^ ivStxTtaivo^ a. 

f Tb xapbv (7i])jLetO(AipTupov ^^^1^1^^ eiceYpifiQ xat ?cap* e{jLOu 
Tou Tazetvou eictaxowou vi^aou R(o Ni^fwv. f t t 

f *0 Tou t67cou xe^aX^ tou dyioM V^ijluiv auO^VTOu xat ^aaiXecog 
'AXe^to? ^ BapaYYOicouXo^. •!• 

Archefyp. charL Fhr. nro 80. Tabula scripta eat imperante Theodoro 
Loseccri I. aiU IL, anno 1213 aut 1258, qui hahent ind. I. LXVILI. 6745 — 1236^ mense septembri^ ind. X. 

loannes Polites et loanfies Gahraa monaaterio S. Mariae Nivosae vendunt 

agros in Aaisao. 

f 'Ia>ivvT]^ Upeu^ 6 IIoXCtv;^ xal xXT]ptxbq t^^ ^'{mtat^ri^ 

eviaxoic^^ 'lepou oixeta X^^p'^ icpo^Ta^a. f StYVov TOU lo>oevvou Fa^pa. f *Ev 6v6|jLaTt Tou TcaTpb^ xat tou ulou xai tou oYtou TCveuiJLaro^. xx^ct) 
Ibiivvii]^ lepeu^ 6 noXtTV}^ &[im t(^ ^^aSeX^o) (jlou 1o)ocvvy) oixeioxeCpw^ av(i)6ev 
KpoTi^o^ Ti]v icopouaov e*ffpafov xai evuTC^Ypa^ov xai xaOapav to 816X0U $t3e 
xpaaiv TiOT2)JLt, xat ?cotou(JLev xai zpoirco^JLev ^xoua{u)^, a^o^b)^ xai a^toioTb)^ Tcpb^ 
TTpr (jLovTjv T^{ u^epa^ta^ 6eoT6xou rq^ Xtovta{JLevT]^ xai np6^ ae tov Ti(JLt(i)TaTOv 
'.efO|j.6vaxov xai xa6T]Yo6{JLevov xuptv Fa^ptvjX xai 'xpo^ Toug uro ae aSeX^ou^, 
Tkofywq 3T]X(i)6i^aeTat. eTcei yjmpd^ta exo(JLev ex YOvtxTJ^ ig(jLta)v xXT]po8oa{a< eti; tt]v 
mGOeoiav tou 'Aataaou, SoTt 3e t3( TOtauTa (jLoBitov tg\ xai tov (jlcv Teaao(p(i)v 
i^jxplZo^u^ TT]v uTcepaviav 6eoT6xov, tov 3e B(«)Bexa (jloS{oi)v iceicpoxa ts Tot- 
ouia icpb^ TT]v (AOVT]v ei^ uiciprcupa 860, xai 6fetXet xaTcxeiv auTa ei^ TeXe{av 188 

xai avafaCpcTov Seoicotefav, xai ei tc ^ouXt} ei<; ouxa i^ (Jiovi^, iyj,i i^ouaiav pii} 
Tzapd Tivo(; €|JiTCoBtl^opLdvt;. ei ti? 8e eupeSiJ Xrfetv ti TOpt toutoo ij izb twv 
a§eX<p(i)v i^fjujjv i} ouvaSeX^u^v ^ aufjLTCXr^ataatt^v, i^fxeT^ autot ixeXXopiev d^- 
icauetv toutov. ei Be xoXXixt^ i^^lAei^ autol b^i ?cote (ji.eti{j.cXot Yev(S>|AeOa tf}^ icop- 
ouaY)(; icpaaedd^ (jlo^, Tva [k^ eiaaxoucopLeOa e^' ot^ Ix®|jlsv X^etv, v3c hewRi- 
a(i>[JLe6a ^^ xai ta^ dip^^ tbv ttv;' Oeo96p<i)v icat^pcav, xat i^ y^ph i^IMov jjLeta xo5 
upoSoTOU 'louda. ^ict touTO Y^T^"^^^ ^^p' ^|m1>v i^ xopouaa fovep^e xaOap2 
icpaat^ Ivcijxiov t(i>v uicoYpa({;ivtii)V |jMcpt6p<i)v. pLV^vt aeicte(JL^p((i>, ivStxttdvo; 
t', 2tou<; ^g^l^iJLv'. f 

f '0 vo(Atxbq xai xXT]ptxb<; t^^ d^iiiiiitY^^ ^iceaxoTci)^ ^lepou, 
Kdovatavttvoq 6 Kapavtiv^^. f 

Archetyp. membr, Flor. wro 100, LXIX. Sine anno, mense augusto, ind. IV. 

Gregoriu» Phemitziotaf cemor Palaiiorumf iussu imperatoris eacimit a tributo 
unius hyperperi fundum monaaterU S, Mariae Nivosae iUi donatum a famUia 

Baricaligorum, 

f KaO' 6pia|jLbv ^aatXtxbv wpoaxuvritbv 6ptapLbv (sic) ty;v ava*>fpa^v tiiv 
naXat{u>v TCotY;aa(jLevot e5po(JLev xat trjV |xovf|V tou Movox^fpa xupcu re^opYtou 
[tijv] outa>at XeY3(JLevt;v ti;^ uTcepoYVOu Oeotoxou tij? KexioviajjLevt;^ [xarexouaov] 
•jTCoaTaTtxV oTaaiv $taxei[jL^VY;v et^ icpoa^veSiv txuty;^ [5ta] §taOiJxY;v eYYev^pafi- 
(jl^]vy;v [xapa] T[a)v] Buo auTaBeX^jxov xat BapixaXiY^ov Mt/aY;X xat AeovTo; xai 
T(15v Y^vaixwv au^Twv] xat ica{B(i>v, Map{a^ vr^c A{(JLvaiva^ ^TOt Ti}? na[uX]o- 
7Co6Xeva<;, ^tk; xat stdXet ei; to 8Y;(JL6atov ty;v avaYpa^TiV T[d)v] [IaXaT{(i)v ^zi- 
Btattxou TeXou^ Oicepxupov 2v, xai touto ex icoXXwv xp®^^ StaJtJ6(jLevov ei^ f: 
xat 8y;Xou(jlsvov 8Y;(JL6aiov i^vffl(x\k%'* auTb xal f,(JLei^ xorca t^v (jLaxpav sy/i;- 
Oetav Tou (JLeYaXoBo^OTotTou Jy;Xou{jl^vou xupou FetdpY^ou tou [Movo])ruTpa, 5ar.; 
xai ava3pa(jL(i>v eil; te ffpoaxuvY;atv tou xpatatou xal dtY^ou t^|jli!>v «uO^vtou xal 
^aatXi(oc, xai tr|V tou OxepTCupou evb; 5[6aiv 'zpo^ ty;v] auTou ^aatXeiav ava- 
fip(i>v e§sxo({;e touto Stdt Oe{ou auTou ?cpoaxuvY;TOu 6p(a{JL0u, xat Tourov ^(jlTv oto- 
xo(JL{aaq e^exMa^jLev touto xai dwexaTaoti^jaa^JLev tY;v 5y;Xou(jl£vy;v |aovy;v sXsu- 
Oipav wavTY; xal dxaTa^Ji^TriTOv (jLr^Bevt *Jcpoa<(>7C({) £7Ctxet(JL€Vou tou uTcepicupou tb 
PapC(; vsA waaav 5X(«><; ty;v 8y;Xou(jl£vy;v aTdatv t(5v dvd) Y^TP^i^t^^^^^) H-Tj' 
auT^^ ty;^ nauXoxo6Xeva^, (jli^ts t^^ A{(JLvatvaq, xal 3:cou ov xai eupeOi^aeTot i^ 189 

towin;, efc6 Iv xw xifjLVO) etxe ev xoii; ipeivov; Tiicoiq, ^Set '^o dliT^TTjTOv xal 

^ijj^TirpeJiCTOv mpa Tzarco^ icpoawTcou, xai fjieveT et^ to 8».t;vex6<; ouioSdcxoTo; 

xal auTe5o6ato;, |a6vt) ttJ ixovij Tijg uxspfltYvou Oeoroxou tt)<; Kexiovtojji[evr,^J uico- 

)t£i|i€vr|. eict TOUTO fop eYeY6[v£t xalj ii icapoOaa wapaSoTixti STtfp*?®?] ^^ 

sre$s[0v2 aur^ ctg] db^aXetav xal e^oua^ov toT^ xora xatpolx; i^o[u|jbevot(;J. 

|JIT,VI auvo69T(i), tvStxTtcovo^ 8'. f 

f '0 8ou[Xog Tob] xpaTatou xat dYtou iQ(JLfa)v au[0^VTOu xat 

^ajiXeci)^] rpYjY^pto^ 6 ^epvtTl^tuTv;^. f 

Arehet, exemplar, ut vtdetur. (Sakk. (jl6vov to &/0(Jia xat to eiC(li>vu|Ji6v 
ecTtv tSt^Ypoyov Tou uicoYeYpa|AHivou, Ta 8e Xoticct etot tou Ypa^dux;.) Hor. 
ttro 84. TalnUa videtur esse anni 1246 (6766), acripta imperante loanne Duca 
VcUatza. LXX. Sine anno, mense aprili et iu[ni]o, ind. VII. 

GeoTffius Zagarommata iussu imperatoris monasterio 8. loanms Theologi tradit 

terram in regione Pyrgi. 

Initium deest. 

[e.l.Ye xai t6'J |JiiQvi dicptXttp, ivStxTtcovo^ C* ^t' 

epuBpwv '^pa\L\Ldxia'^ ttj? ^aai\iAyi<; xai GsCa^; x^^P^^- **^* Y®'^^ '^'^] 

xept^XrfClitv tou TOto^Tou Setou xai [^aotXtxou] TcpooxuvYjTou [6pto{jL0u 

devOpUMCOV KtovoTavTTvov Tbv £Ta^(3apov (jLeT^t tou auTOu dptqjLOu 

xai f|(jieTipou icpb^ tou^ exeioe otxouvTa^ (jLetl^ova^ Te xai eXotT- 

vou^ xai Tou^ X^]p^ '^^^ eT:ovo(JLa2^0(Aevou QOpyou, e^eY^vet H 

Tfjxi iTepov i^(jia)V i^^^, ci>^ ov dncixf) TeXeCux; dxb ttjV *p)v tou 

(ISTOXtOU TTJ? ndT(JLOU, 0)? (JL^ XeXT1Q(AdvV)^ aUTlj^ TTJV TUXOUOaV (JLCTOXI^V, yL-fjfit 

\iTfi Ixetv dSetov auMcoTe T(i5v xatpcjv X^Y^tv Tt B^xatov icepi vfi^ "pj^ TouDQq ^ 
e;fa>yi^ffao6at f^ dvTaXXd^at, dXXd dicexetv e^ auTr)^ TsXetov, d)q dv xai ol icpoc- 
otxouvre^ xr^ X^P? '^^^ IlaXaTtu^v, (i>q (jly; IxovTa^ xat auTOu^ Tt SCxatov ouTe 
Oizo xXripoSoaCa^ o&ce i^ dYopao(a;, ouTe dxb xapaSooeu)^ dicoYpaftov T(i>v 
xaTd xaipou^ icotou(JLevfa>v to^ ^aotXtxd^ dicoYpa^d^, dXX' (b; TcdvTOTe d8ouXfa>TO^ 
cuaa 7j Y^i 'tou DupYOu xat dicapdSoTO^ xai i% icdvTfa)v to eXeuOepov Ixouaa* 
xup{a Y^p ^ xat $eo<3c6Tt; i^ (jlovt) Tijq Ooct^jlou, d)^ Stxatou(jLevY)(; ex Tijq Ilava- 
Xpd^^ou (AovY}( dvOpfaMCO^ otX(i>v ev vr^ X^P? "^^^ OaXa- 190 

t£(i>v Kal deicb Ta>v ^^pi^, oT xat Ttxi) dbcoxaTamoaei 

^po^o^av xal at-fvoeYpifrfGav, b>^ xal outoi ^f^t^abintq 

[$i]xa(u>|JiocT<i>v xai 8ia tou ^aaiXexoO icpooxuviQTOu xpuco^ouXXou tou dotSCpicu 
xai Tp(a{iiaxap{oTOu ^aotXsco^ xal . . .ou i((m5v, xupou 6eod(i>pou Ropivigvou tcu 
AdoxapTj, xat Sta Oetou xal ^aotXtxou ^pooxuviQTOu 6pto{JL0u eTCcxupa>Tcxou tou 
xpaTaiou xai d^^ou it\km auOivTou xat ^aoiX^(i>^ xai diiroxaTaaTavTbAv tuv xora 
xatpoug ix^JCOtouiA^voov Ta^ dbicoYpaf o^ tu>v OaXaT^cov, ^y^uv tou icavoe^ioTou exe(vou, 
xupou ^AXe^Cou toO KpaTepou, tou Tcpa^ToarpiTOpo^ xupou 'I(i>awou tou 'Ig^, tou 
4>epveT2|t(i>TiQ xupou rpYjfoptou, tou orpaTOiceBdlpxou xai icapa[d]6Tou Mativ^pou, 
xupou Oeo^ivou^, oT xai Ste^e^af^ooav to Totourov (xeT^^iov xat iSpiZ^ouotv xat 
axpi^)) TTOiouvTai t^v Speuvav xai (jly] 5X(i>^ l/etv 5pov ev x^ T07co6eo(a tou 
nOpYCu 01 naXaceavoC, dXX' elvat xbv Totoihov 5pov t^? Ilavaxpo^TOu dipxcpi.evov 
dicb Tti)v S6o ^coTajjuov, tou Te Mativdpou xai tou ex t(ov IlaXaiitov 5tepxo{Jievou, 
5^ xai SteX6(i)v Tb (JL^pog to6t(i>v xai dxp t^u)^ xepiicaTi^oa^ ev xfi TOTcoOeoCa tcv> 
Q6pY0u eupov h auT(p "p^v d^ot|Jkov h t(o ipetva) totc^o $(axe((jiivt)v xai (Jidvrjv. 
Ti)v ^k ^Tepav "pjv i^v Iv tw xd(jiiic(i> $(axe(|jL^vv)v tyjv Tcpb^ Tb v6t(ov [Upoq^ ij 
[xal] dpxeTa( dicb ty;^ OaXdoaY]^ xai dxcuix^iC^t ja^xP^ ^'^ '^^ ?coTa(ji.ou tou dxb 
T(i>v naXaT((i>v, ev 2> ou(JL(JLiYvuvTat d(JLf(i> xat to XaXiv(Tl^Y]v xai Stevouiai [kiia 

Tou icaXatou MatdvBpou- xuxXoi y^P "^^ "rt^ Ta[6TYjv iSto]- 

iceptop(aT(i>^. icdvTY) y^uv Ivt dvtx|JLog xai dX|jLupouTat (jly) £x^^ ^^ ^'P "PS^ 

.... (baet (jLo8(ou ^[vb^ ou Te vo(JLaSta(a. ii hi ye ^Tepa ^y) ij ?cpb; 

Tb ^opetov (JL^( dpxsxac (jlsv xai aM) dicb xai d]xoXou[Oet^ tcv 

ico]Ta(Abv Tbv icaXatbv Ma(avBpov, ;ceptop(!^(i>v xai ouToq to 06p€tov (Jl^o^ xai 
dxou(jLp(l^(i>v (JLSXP* '^o^ SY)Xou(jLdvou icoTa[|jLou] XaXtv(Tl^t, xai o&cu»^ xuxXouoiv iata- 
Oev TY)v ipetvY}v Yi)v, o^ xat Soy) laT(, xal ty}v vo(JLaSt[a(av ou]aav tou ^petou 
(jL^pou^ [(A}v)xeTt ic6pt(JL0v eTvat xai Ta6TY)v, dXXd (JLepo^ (i^v Tt ^x^uoa yfyt dp<d- 
ot(JLOv . . . . 1C0. x^^^<^ • • ^^ ^P^^ ^X^^ xd^^it Tov 7C0Ta(jL6v, xai toutov Std 

^oXXou x6icou xai ZC 6puY(JLdT(i>v Toiv x^(|^P'V(ov uSdTidV 

dxav Y^ "^^ voTtov xai Tb 06petov (JLepo^ e^ ^PX^^ '^^ X^^{^[^^^] ^ueX^irreTat 
ugcb Tfa>v uSdT(i>v xai d^o^ xai dvi^poTO^ Y^veTat. h ik T(p ^ope((a to6t(i> 
(jLepet TOu 8Y)Xou|JLivou icoTa(JLo5 MatdvBpou 7cp6xetTat ty) Totaurv) (jlov]^ i^ XeYo- 
(jivY) Fa^Xea, icapaxXdStov ouaa tou icaXatou MatdvSpou xpoov)v[(i>(JL^vv)] w 5pei 
to6t(i>, oTeipa ouoa xai a&rv), xaXurco|jL^ xat auiY) uicb t£iv uddrtiiv, (xepo^ 
8d Tt Ix^uoa vo(JLaSta(a^ *^g xai (jl6vy;^, ^ xai 5td Oe(ou xat ^aotXcxou xpooxu- 
vr^TOu 6pta(jL0u xai dicoxaTaardaed)^ tou <l>spv(T^t(ii>T0u icape560Y) ri) toocuty; 191 

[iov^ iffi ndET|jLou, &q ty)^ Uv*ay^pdcfxoo (iovi;^ iv out^ ^X^uov)^ ^txaiov. xat 
TCRha (liv o&TiiK, axoXoMoK ^^ xai i^|(Ji£t( tco 6e<6> [xal] icpoowiviQTb) xp^^* 
^uXXo), TOt^ Oe(oi^ xai ^aatXtxoi; iptoiAOt; . . . Ttov axoYpa^txcov ^apaSoaeuv 

.... SijOYOpeuouatv e^axoXou6i{o[avTec] i8txat(i>oa[Aev ev 

n) 76^(7(&{a iJLOv^ TiJ^ niT(Jiou et^ pe[0atci>otv] xai eiutOTiQpfYlAbv 

[tai dbco]a60T2osv T«iv iectpa>(A^vii>v aStxetv zh (lipo^ ttJ^ TOia^TiQg (xovi}^. (XiQvl 

lou. . . ., tvStXTlfa»VO; . . . . f 

f '0 dcuXo^ Tou xpaTatou xai aY^ou i^|Aa>v auO^VTOU xai ^aai- 

kiii^q xai xpitfTO^eaTtaptTV)^ FeiopYio^ ae^aoTO^ 6 ZaYO(po(i.(AaTt}^. f 

Syhter^tio Ztigarommatae manu propria. Archttypum chart. cum huUa 
plumbea pendefUi ex fiU> eaeruleo et albo, in qua ex una parte eat imago 
S.Georgii atantiSy in dextera/erentis hastamy m sinistra vero scutum cum hiace Uterisi 

Anos rEQpnos <i>rAAS rENor moi su srNONrMQ makap 

TEQPnQ TQ nPQTOBErriAPITH. Flor. nro 97. Tabula videtur esse anni 1249. LXXI. 6758—1250, mense februario, ind. Vni. 

Manuel Palaeologus et uxor et filius tius monasterio S. Mariae Nivosae vendunt 

agrum. 

f MavoutjX 6 IlaXaioX^Yoq ctxeia x^^P^ «po^Ta^a. f X^Yvov Oeo^a- 2(yvov MtxaYjX uioij |XOU. VOU^ ;Ty)^ aU|JL^bu (JLOU. TOU 

-j- *Ev 5v6(jLaTt Tou 'jcaTpc^ xai tou utou xai tou oYtou TCveu|jLaTo;. Mavou^X 
c IlaXatoXcYO^, 6 av<i>0£v tou xapovTO^ ^fou^ . otxeioxe(p(«>^ ^cpOTa^a; &(JLa ty] 
cj(A0ui) (jLou xai T(i) ut(j> (jLou, ol Tou^ Tt|JL{ou^ xtti l^u>oitotou^ araupcu^ Tuoti^iaavTe^ to 
::apcv xpaTi^ptov SyTP^^''' Tt6^(jLe6a xai xotcu(i£v, oux ex Ttvc<; dvotYXiQq ^ ^ioLi;^ 
oikV cixeta i^(jl(ov ^ouXt) xai 6eXii^aet xai 3e8oxt(jLaa(JL^v(i> axorc^ xai yupo^imaq 
Tf^ Btoox^tpeio^, xa6(j>^ 8Y]X(i>6i^aeTat, icpb^ a^ tov xavcat(OTaTov xa6Y;Y0U(jLevcv 
tf^; aePaa(JLta^ (Jtovij^ ttj^ urcepaYta^; 66ct6xou ttj? KextcvtaiJL^VTQj; , Tbv tepc- 
{idvaxcv xuptv Ncx63ir](JLOv, xai lik aou icpb^ tvjv inrb a^ d^Y^^^ (jlc/yjv xai Tcaaav 
TTiV dt5eX®6TiQTa ' xai y*P "^o x^poc^tcv Tb Yovtxbv i^iJLtov to 5v xai StaxetjJLevcv 
ev TTJ T07ro66a(a tcu Mo6vTir)Xa, (iaei (JLcBftov Bexax^vTe, to ^cXY^atacTa^; Ijrcov 
avoccXixbv (Jtepo^ tc x<*>P^(0'' "^^ OopaSapY}, Suaixbv S^ ty}v ^^atXtXYjv 5§6v. 
%a' $Y] xora ty]v ai^|jLepov mTCpioxc^JLev Tb TOtouTOv ^(opocftov %po^ ty]v Sy)X(i>- 
6etaav uxb ae OYiav (jlovy^v xai icaaav ty)v ddeXfCTY^ta ei^ ^ct^tcv xaiJLatvjpbv 192 opeaxbv Iv, ei^ uic^picupa Tpia xal (MxOigpbv §v, Sxep xai fj au[i.^{0aa^ tGUT(»>v 
^b vfiq iQYou(JLeve{a^ tou (jiovaxou xupou EuOu|iCou tou KapBaxocpv) i-xetexo Tzpb 
Xp6va>v etSei teovdpcov e^ov optc. xai ^ xata tv;v ai^(i.epov iccicpaoxo|jLev ts 
Tocoutov x^^piXfcov i?pb{ tijv uTvb oe dbfCav (jlov^v tou l^^cv cSm el^ ^^i; Sacscnoiq 
xal Sir^vexeT^ XP^^^^^ ^^^ teXeiav xac ova^atpetov SeoicoTeiov ec^ Tb icfa>XeTv, 
Xaptv^ecv^ devtaXXaTtecv, ipi|JieTv xal ^eXttetv xac icovTa icpOTTecv eic' aut6, 5aa 
01 OeToc v6(jL0c toT; ocxefec^ $eaic6tacq ec^ ta iautcDv icpittecv ScoxeXeuovtac, 
xapd Tivo^ (jLTj x(i>Xu6(jLevoc, ou icape(jLicoSc(^6(JLevoc, ou icap' i^(Aa>Vy o^Se icapa tcIjv 
dSeXfcov '^^(JLcov f^ ouvaBeX^u^v ?j ScaxaT6x<>>v, aXX' ootc^ 2v xac ecv} 6 Xsycov 
icepc TOUTOU, ou [k&ziyr^y xac ^(JLeT^ (jLeXXo(JLev dncoica6ecv toijtov. ec Ik icoXXoxc^ 
i^(JLeT^ auTol i^i icoTe (jLeTa(jLeXoc Yev(i>(i,eOa ti)q icapoOoTj^ icpdaeiog i^(jl(uv xal ei^ 
dvatpoicYjv x<*>P''i^^{^^ ^ eupeocXoYiav Tcva icpo^oXio^JLev icpocr^OTjOouoav '^(aTv, ?va 
(jly; ec9axou(i)(jLeOa, i^' dc^ Sv xac X^y^M*^^ ^X^^^) dXXa va dicoice(jLic(i>(JLeOa aizo 
icavTO^ Sixaotv)p{ou xal v6(jlou xac dcpxouoc, eiccaic(«>(JLeOa xac Td^ dpd^ T(i>v dYC(t>v 
tcTj' Oeofop^ov icat^p(i>v tcov iv Ncxa{a xac icpb^ tov $y]|jl69cov I^Y}|JLC(i>{JLeOa uicep- 
icupa c^'* Bcd Ydp touto eYeYOvec icap' rj)jL(ii>v i^ icapouoa ^avepd icpaoc^ ev(i>ic(ov t(i)v 
uicoYpa^'*^***^ (JLapTup(«>v. (jirjvc ^ePpouap{(i>, cvJcxtcwvo? i;', eTOu^ ^g(|;vrj'. f 
f K(i>voTavTTvo^ lepeu^ 6 Fa^pdg xal icp(i>TOicaicd^ t^^ dYtct>- 
TdTV)g (jLV]Tpoic6Xe(i>^ McXt^tou, 6)^ %o ht^oq $t)XoT, (jLapTupb)v uiceYpa^a. f 

f McxaY)X tepeu^ 6 IItjoo^ty]? xat xXr^pixb^ t^? dYt(»>tdtY;^ 
(jLY]tpoi:6Xe(i>; MtXi^tou exi tb icapbv icpatijpiov Iyyp*?ov, (5>? tb 
&90? 8y)XoT, (jLaptupwv [uiceYpa^a.] f 

f FedipYto? tepeu^ b 'Ap(JLev6icouXo(; xat xXr^ptxb^ t^? dYt(i>tdtY3<; 
(jLY)tpoic6Xe(ji)(; MtXi^tou xal aut6^, (b^ tb Dfo^ Sy)XoT, (jLaptupb>v 

uic^YP*^*' t 

f K(i)votavtTvo? 6 'Ap(xev6icouXo^ xat ahxo<; (AaptupcSv uice- 

Ypa*a. f 

f MtxaY)X 6 MeYaX(ft)(jLatY)^ xai autb? (JLaptuptJv uiceYpa^a. f 

f re(j>pYto^ 6 £u2ac(jL0v{tl^rj^ xat autbg (xaptupCSv uiceYpa^^o. f SiYvov 

Matav- K(i>vctavt{vou Tou Sptvou. StYvov Tl^aYYp- 'I(»)dvvou Tou Z^Yvov ouva. Sa(JL- Ka>vaTavTtvou toO 

t]flQVOU. St^Yvov I Ato- S^Yvov 

vuGiou TY)^ Koutpou^atva^;. Mou- Aiovtoq tou S^YVov GOU. tou rit- liodvvou vaxa. 193 

f '0 u^JcotAviQiJiaTOYpflcro^ T^(; OL^ftiaxdxfiq (iii]Tpoic6X€Ci>q MiXi^Tou 
xal votJitxb(; Tb»v QaXaTt(i>v, Ntxi^Tag 6 KapavTtvo^, to icapbv icpa* 
Tijptov IyTP*?®^ E^paf^a %a\ uicsYpa^a. t 

Arehetyp. membr, Flor, nro 101. 

LXXn. 6766 — 1258, mense maio, ind. I. 

P(ariardia Arseniwi AuUmamLs cfmfirmat, monasterium Spondarum in iwnOa 

Coo esse metochium coenobii S, loannis Theologi. 

f 'Apaivtoq, i\iw Oeou dtpxtei^ioxoico^ K<i>vaTavTtvouir6X€u>^, 
N^aq *P(a>{&v]^, xat o(xou|A€vtxb^ '^raTptdpxv}^. f 

f *Exaiv€Tb< pL^v xat 5 v^(i>v ^paYfAiTcov (ASYaXoupY^c, 6 xp(i)Tat^ oixoBo- 
(jLT;(AaT(i>v xoTa^Xai^ d^X^^P^^ ^^^ '^^^i '^^^^ xaTa^oXat^; avaX6Y(«)^ icpaY(JkocTeu6- 
{levcq, 6|AoO yJh» icpb^ xiXXo^, 6(jlou ^k icpbq (liYeOo^ t3e lY/etpiQO^vTa i^mBja- 
!5{i£vo^ xat icavTOX^Oev icpb^ fv xt t^Xo^ ouvv€U€tv TauTa i9ctT€xv(i>pi^og, t^v 
{xsO' iqSov^c Ttijv 0€(i>(Aiv(i>v IxicXvj^tv xal Tbv €69p6auvov Oetaqji^v, iicaiveTb^ ^k 
^t;ov ouS^v xat 6 t^? xP®^^^^ iictPouXij^; Sp^ov TauTa eup(i)v xat (b? eYX<i>pouv 
xaivi^(«>v xai dvaxT(2>(jL€vo^. 6icot6^ ti^ lYV(i)OTai 2>v tyJ V}(m5v |jly2tpi6ty)Ti <n^(A€pov 
X2t xpb icoXXou '^VHiia%6[ji£w^^ et xal (lyj o&Cd)^ («x; vuv, 6 Ti]^ dv vfi rfyst^ tyj 

nf:|JU<> 1C€f t(i>VU(i.OU (AOVt)^ T)}^ ^IC' 5v6(AaTt TOU I^Y^^t^^^^^ ^^ 6€OX6yOU Tt(l.t(i>- 

T2Tc^ xaOif2YOU(A€Voc 6 lepo^Aovaxo^ r^p^jiavo^' 57Cb>^ ^k TOtouTO^ ifmaxai 2>v 
:w XoY^p ffiri XeX^^eTai xal Stj XcYeTat. i^ xora tyjv vyjoov Kox 8tax6i(Uvir) oe- 
JwjjLwt icoTptapxtxT) (lovT} Twv 2icov8wv ijv Stc icoXXai^ iirfySei Tat^ X<^P^^^ 
t2i^ 7€ xaTa Tbv l^to xat atoOr^Tbv auiij^ xoo^jlov, xat 5ao^ ^v xTb^fcaot xat 
:txoSo(ta^, xat Taig xaTot Tbv IvSov xat Oic^p a?oOv)9tv, xat 5oo^ €v dcp€Tyj Ttov 
:v2cxou(jiv(i>v auTj) icoT€ (jLovax(A>v. dicet Be xat aurv} IpYOV eY^Y^^^^ '^^^ icovTa 
jov Ta fovivTa xp6flrcovTo< XP^^®^? icavra 8e ^uovto^ ToBiQXa, TotouTou Xoiicbv 
i^fhq iBeiTO «pb^ o^oTaotv, brcotb^ 6 €tpr|(JL^vo; l€po(JL6vaxo^ r€p(jLav6^' oSto^ 
xai Yop ^Oeot (jiiv ixicp^(i>v Tbv tb^vrf^ Bial^d^Ypot^ouotv dcvSpa xat x6o(jLtov, 
zpeif^^ d^ (jLer^idv xal T(I) xoc' aurvjv Iy^^^^^^I^^^^^ euTcpe^nei xai, Tb 5Xov 
£i;:€Tv, lpY«dv tuyx«v**v dwatv^Twv CvjXo^TiiQ, IpY^ov OeoftXo^v ipaoTi^<;, oWfe tyjv 
£'pv;(jivr|V (jlov^v tq>v S9cov3u>v epir](jLov Iyv(i> di^eivat t^ xotoc Tb iY//s^o\j^ 
Hcr,0€ia^ ouTcu xal ouvdpO€«i>q. T(j) TOt xat TCp6o€tot (jl^v apdtaq vf^ i^(jl(i>v (ji€Tpt6- 
'n;xt, atTevtai Se tyjv (jlov^v €ic( ti} peXTt(i>0€i 5ouvat TauTY)v xat icpoxoicYJ^ t^ 
'^ \Jibi xf^ T(i>v otxo3o(JLb>v ic€ptTCoti^^O€(i)q avTticoti^aoOat, toOto bk ty]^ tou vaou 

13 194 

euicpeice(a^ bXooyiep&q (ppovxiorat ii^a^ff&ikdiLetoc^ |iovaxo6^ te Taittj i^pwfxa- 
t45«i ^'* ^fl^j eT Ti Tcept auTYjv ei^ dXiQOil Buvorat xoTaorijaai [uovfyty wovtoCw? 
':rpaY|i.aT€6oaa6ai uwiax^oGjxevoq. Yva ^k jjlyj tco xP^^<{> 'f^C auTOu pcorij^ xal la 
T^<; TOptwotT^oewq ouvexjxeTaXXeuOij, xpeiTtov tt xat icepl toutou xai vfj^ avccO 
jAeYaXovo(a<; S^m 3ouXeuoi|X6VO(;, elq {jieTtSxtov ttji; Iv tyj naTjMi) tou GeoXoY^u 
pLOv^<; TaxOijvat aWjv e^tjTi^oraTO, cuv€TCtTe(vecOat TCivrwg Tf|V TaOriQ^ wpaY|xaT6o6- 
fjLevo^ oiffTaoiv tw Tijg OeoXoYtxii? [aov^? ISpafffJiu). i^ y®^^ |AeTpt6TTf}^ ili|iwv 
xaX(5^ ^Y^wxuta toutovi PouXeu6[JLevov, aXXu>^ Te 8^ xal ei8uia, a>? icoXXoxj; 
[Ji^v dicowetpa yiyo^e ouoTYJvat tyjv TOiauDQv jjlovyjv tSCa xat xa6' eouTYjv £l<; 
TV)v olxetov cuvTiQpou(jL€VY)v auTo^eG^Tc^TYjTa^ i^ ^k T(i>v exetoe Ti6e}A^vci>v ei<; to ^- 
Oev i^Y^^P^^v^^^^^ |JLOvax(ii>v (Z^XriQpia xal Tb dfjLeXe^ ^v^ia^ai touto ou ouvexfa)- 
pYjoav, 5Te (ji^ xat (jloXXov ty) dic(i)Xe(a ouvi^pYiQoav, 7cap6oov 6 [khi Gi^|(jLepov, 
aupcov deXXo^, vuv outo^, licetT' exetvoq t^v iji^ooiu^iday TautiQ^ diaSexo^JLevoi 
ix Tou xard (jLixpbv Td Tfjq (xovy)^ eXu(jia(vovTo, oi>^ evteOOev xcvBuveuetv aurijv 
(JL^ TOt Y^ '^^ elvat (jlov^v, dXXd xai to dicXco^ 5vo(jLd2^ea6at dicoX^ac. tout' ouv 
eiButa ii (JLeTpt^TYJ^ i^^jlcov ou^ eu;cec6eg icap^et tco tv)v (ji^v^v atTOU(A^v<i>, dre 
To>v 6(jLoXoYOU(jLev<i)^ excTY]Se(<i>v icpb^ TauTa toutov yivci^axouaa. loTac ouv to azo 
TouSe ii 8r|X(i)66taa tcov £icov8(ov (jlov^ u7coxec{JLdvY) xac 7cpoaY}va>(jL^ t^ vr^ 
D(fc(jLOU x(rcpcapxcxY] (xovy) xai icapd tou xaTd xacpbv xa6v;YOUpL^vou ty}^ IlaT- 
(jLou 3tc6uvo(Jiivv) n^eu(jLaT(X(i^ auT^ Te ii tcov Zxov§a>v (jLOvij xat oi ev aurf^ 
(jLOvaxoc xae ^vTa Td uic' auTi^v, dXX' ouS^ 6 xocd xacpou^ lYc(axoYvog Tf,; 
vifacu K(o i^ec Tcvd ?capeca3uatv ev ty) TocaUTV) TcaTpcapxcxv) (Jlovy], ou8e 6 (xv)Tpo- 
toXctyj^ [T65ou 6 StevepYwv] Td xorcd Td^ uic* auTov vtqoou^ TCOTptapxtxd Stxata, 
ouS" 6 xap' aojxdo dicoaTeXX6(jLevoc l^apxo^ 9^ §Tep6q xi^ eiaeXe6aeTac ev outv), (jlovTi 
Se Ti^ xaTpcopxcxi) (jLeYaXec6TY)Tc daeiTac utcox6C(jl6W) , xac icapd TauTY)^ IxiYCvca- 
axo(Aivv] dix; xal ilj icpcoToruTco^ vqq DdT^JLOu (jlovi^. 56ev xat dpTuo^ (jl^ 6 lepo- 
(ji,6v(XX0(; Fep^jLavb^ t^^ tou vaou xeptxaXXeca^ xat ty;^ i^stXo^JL^vv)^ ouTb) xoa(xi- 
6ty]to^ 9povT(a6t Te xac ixc^JLeXi^aeTac, (jLOvaxob^ exeiae eYxaTOTfll^eTat, Td dXXa 
6i^aec xaX(i>q, 6TC6aa ty) (jl^v (jlovy) t^^v a6aTaacv xac ^sXTio^atv, auT(o d4 tov s^t 
To6Tot^ xapdaxY) (JLta66v, ol S^ xaTd xacpou^ (jLOvaxol tvJ^ tou BeoX^you {jlovTi; 
l^ouacv ex' dvdYxv)^ (jteTa tv)v dico^^cdacv tou vuv xa6y)Y0U(jL^vou auToiv ^eXTioijv 
Te xal auviardv ty)v T0(a6TY)v (jlovy)v to>v 2)7cov3(i5v - o&ro) ^dp xal ec^ (jist6xcov 
ac<i>vc(^6vT(i)^ Tbq^Tr^v xoOe^ouacv, ^^ecXouac §e xac ot tv)^ vi^oou t^^ K& licocxct 
dicovTe^; xat 6 vuv Td Bv)(JL6aca ev TauTY) 5cevepY«&v xac oc (jLeT* auTbv ^vepYii- 
aovTe<; tyJ e^jL^aveia tou icap6vT0{ uico(JLvi^(jLaTO^ vq^ i^^jLciav (jieTpt6TY)T0^ (JLv^Seva 195 

zcr:k Bcaoeca{Abv ^ risv olovSi^Ttva Sx^Yjotv tg> lepo(AOvixu> ^icaYaYetv repiAavcj» 
tt Tj) Tou BeoX^YOu (jlovvJ X^P^^ '^^: icarptapxcxfj^ IAOvv)^ [to)v Zicov$b>v], ei |av] 
^suXovrat ^v incb Tij^ i^(i^v (AeTp(6TT|T0^ dtpopiqjibv douTOi^ ^ioicaaao^ai, iWa 
xal €it(icou Tbiv icaXat «poodvTtov auri) IfOaae ti<; toiv eipvjiAiviov lico{xii>v tv]^ Rci 
XEtpi xP<<^v^C a3(xii> icapa^eX^oOai oarrf^^^ 5feiXei icpb^ auTv^v OLpdtiK aicoXuoat 
rjTO, tva 6 veo^ auTi}^ xatvtojjib? Tt)v sx TauTr;^ ouvepvtav icpoov)x6vTCi>^ eupif- 
ret£v. 69^ Sicoffi Y«P TOUTot^ TO icopbv uic6|jivrj|i« tvj^ tqIxwv (jLeTpt6Ti(]To^ Y^T®^^ 
xaia piijva iJiatov tij? iiciTpexouoT;^ icpu>TT2<; eictvejAT^oew^ tou ,^<^5^' 
Itou^, ev & xat t^ auToxeipco uicoYpa^ iQ (AeTpt^TiQ^ iQIJidv uicooif2|jiv)va(Jiiv)i] 
Ti;v ouvi^Ov} (JioXt^tvriV ^ouXXav xaT(i>6ev dcin[]<i>piQoev. f 

f 'Apoivto^, eX^ti) 6eou dpxceicCoxoico^ K(i>voTaVT(vouic6Xeu><, 
Nsaq 'Pci>(jii]^, xat oixou(jLevtxb^ «aTpcapxv)^- f 

Archett^. membr. BuUa deesL Flor. II. nro 26, 

LXXm. Sine anno, mense oetobri^ ind. 11. 
Imperator monasterio S. Afariae Nivosae confirmat omnes poaseasiones. 

f 'EfOaoe fi^v 6 oixeTog Tij ^aocXcfa (jlou oc^aorb^ 6 [Mo]vo[xuTpa^ ev 
T^ ToicoOeo^a t(i>v [ElaXaJTCtov t(ov xara Tbv Maiav^pov dveYeipai i% ^ccOp(i>v 
xrrwv vabv ti] Oeo(xi^Topt tij [o5Jt(i> icto^ ^ictXeY0(JL6vtj IyX^P^**? Kexwvto(jiivtj 
t2i et^ otxTiOtv (jLOvoxtov dncoxaTaoTvjvat ^cXTKooeoi tc uicooTaTtxa>v icpaY(AiT(i>v 
itfai a]uToupY((»>v [xatj Xoticwv xtvtjTwv xai ixtvi^tov, AXXa Syj xat icapofxou^ 
TOBiTV] icpooex6p(i>oe icpbg l^tjv to^v h auTtj (iiovax(«>v Sta xpv>^o^o6XX(i>v xat 6pt~ 
^^ Td>v dotS((ji(i>v ^ootX^dJv, T(ov Y0vca>v Tf^^ ^aoiXeCa^ (Jiou, eictOTtjpt^a^ xal 
s3pat(i>oi(jLevo^ %ant/itvf Sma^rca xa xaT^ 8{[xatov] X6yov icpoot)p|jLoo|JLeva aurv) 
xal ve(jLea6a( dBtaoe{oT(«>< xai dvevoxXi^(*>{ xai l^(«> icfaot);] ^Xa^vj^ d[ica]ico- 
Xauetv Te xal tou< 0!^ Ixet [icapo]{xou< iciotj^ ^^uooeCa^ xat dvevoxXvjoto^ * xal 
1JV (jL^v vj eipt2(A^vt] (JLOv^ xaT^[ouaa xac] vc(jLo[(JLivtj] TauTa [iciv]Ta yii[xp^ 'wu 
vOv dropiJxdK ^^ dStaoe{oT(i>^ xaTd Ta^ Tzepikffyei^ tuv icpoo6vT(i>v aurtj Bixauo- 
iiirtov. et^ Se [yc] icXe(ova dofdXeiav [tgut(i)v e]$e[v^jOt)oav] ol iv ourg (jLova- 
yVc Tuxetv xat 6pto(jLoD vqq ^aotXe^a^ (jlou. xal i^ 0ao(Xe{a (jlou t^v Sivjotv aiK 
7(i)v icpoat)xa|JL^ Stoptl^eTat 3id tou icapovTO^ au^Tv); 6pto](JL0u icpb^ lictxupaioiv 
xai c^a{(i>atv twv icpoo6vT(i>v To^Tt) •ctj [(Jlov^] xlp^^ol&fo^^^^w^ ^i 6pc]o(JLwv [d]- 
xoXu[Oivx(tfv] To6TOt<, x[aT^]xetv tJjv Tota6Tt)v (jlovttiV xai vi(jLeoOat x[*^^] '^^ 
7CftXi^itj;e(< Twv icpoo6vT(«>v [auTfi 8txai(i>|JLaT(Dv] d^wavTa] Ta icpoot)p(jLoa|JLeva TauTtj 

13» 196 

xiVYjTa %a\ ax(vv]Ta 7cp«YptaTa, uwocTartita ts xat auToupYta 

Tou aYlou Xetaauovo^, TiJ; KouXo6pa^ xat Ta Xoiica x^pi^ta ts eic 

Tbv Kii(JL[TOV 3ia)C6({Jt,£va, &q xat xpoxaTsixe [niyupi tou vuv. dixxauTttK 

S^ xat toim; cX^q fyet napoCxou^ St3e &pt(Tii(i>v xal did( [xpaxJTtxou, xaTex^tv U 

t»jv 8TjX(i)0gio[av {Aovjtjv Taura icavTa aJtaffefoTO)?, AvevoxXi^TU»^ xat ovaro- 

axaoTh)^, exaTCoXauetv Te xat tou^ 'juapoixou^; auTiJ^ TcaoY]^ e^uo[ffe(a^ xat] di2- 

TTQpeToOai to6tou? aveirripeicrrouq axb wavTwv twv 3iQ(Aoaiax(i5v ^TQHQjjLiTwv xal 

dexh ?cao(ii)V T(dv iicr|pet(5v dl(^Y]|jL(ou^ %a\ [axaTa(v]T]i{Tou^, xoOo)^ xal (ii^t tcj 

vuv BteTYjpouvTO, i^etX^vTcov twv xaTi xaipou^ 8ouxeu6vT«i)v ev [tyj To]ia6TY] x^p? 

fl«coYpa[9^(i)v Te xat e]5to{(i)T(5v] xai twv icpovota^ iy(6YZ(a^ orpaTKOTwv ev tw 

aljTw TOTOi), aXXa Byj xai auro^v twv IIaXaTtavu)v 8taTY][peTv tyj e|ji,]«ave(a to55 

xap6vT0<; 6pio[jiou tyj? PaotXeCa? [Jiou SrcavTa Tti ovi^xovTa tyj TotauTYj jjlovyj 0^- 

fjLta xat d^Xa^YJ. [^ict tou]t(}) '^ap i^^e^^oyei ty) BtaXYj^OsioYj jxovyj eiq off^aXetov 

(jL^v auTYj^, dTctxuptootv ^k xal £3p[a{(i)otv] t(5v Tcpo^ocvTtov autg $txat(i)(jLaT(i)v 

xai] 6 7capu)v tyj^ ^aot[Xe(a^ (jlou] 6pt(7(x6{. f 

f MyjvI 6xTO)3p((i), tvSixTt(i5vo^ P'. f 

ilrcj^c^^. (^ar^ Sak. nro 113. Tabula videtur esse imperatoris Tkeodori 11. 
Lascaris et ami 1258 (6767). * LXXIV. Sine annO; mense octobri, ind. II. 

Imperator confirmat monasterto S. loannis Theologi omnes possessiones. 

f Up6<7tm (xsv T^ xara t^v vfjoov IldtT^jLOv dtaxet(JLivYj aePao|Ji(a jjlovt, 
TYj hi* 6v6(jLaTt lvt8pu(jLivYj Tou or^tou aicoor^Xou xat ii^^ooTiiiLtf om tw Xpwrcw 
'I(i)flevvou Tou SeoXoYou Btdf^opot 6ptqjLol twv d[otS]((JL(t)v PfltaiXd(i)v, twv yo^-wv 
vfiq ^aotXe^a^ (xou, tou Te jcaEtocou xat icaTpb? ^uf^?, xoO [xaJT^etv t^v toiou- 
TYjv [fxovYjv xai vi(xeja0ai d$taae(aT(i); TCfltvTYj xat dTapix<*>? &7CfltVTa Td wpooYjp- 
(jLoa(xdva Ta6TYj (xeTo^ta xai Xot[7cd XTi^(xa]Ta xtVYjTd Ym dxivYjTa, Ta Te Iv ^ia- 
^pot^ t6tcoi^ xet(jLeva xat [ev] Tata^e zaiq vi^aot^, tjj Te K(d xat vf^ Adpv(>), 
xai Iv Toi^ xaTd Tbv [Ma(a]vSpov IlaXaT^ot? Td eTaXey^^xeva tou IlupYou, t^c 
Kw, Td TOu IlepticdTou xai 'AvTt^xctxeta^, (i)aa6T(i)^ Te xaT^x^^^'^] '^' '^^? 'Xpoa- 
6^naq TauTYj wfltpoixou^ Te xat $£vou? xat dveictYv^ooTOuq tw 8yj(JL09((i) I5(i) icov- 
Tb^ Pfl^pou^, xal ^TcoTcoXa^etv tyjv [eipYj](xevYjv (xovyjv ItcI waatv, ol? xexTYjTOfi, 
TcflEoYj^ e5xouaae(aq xai dvevoxXYjaiai;, [&<^ xat (xixpi P^-^v tou vuv xoTeT^s Toura 
icdvTa xat eve^jLSTo d[ve]voxXT^[T(i)<;] xai dv^a^atJpeTd)^, ei? Te «Xeiova dafoEXetav 197 

£>Tf^ xaJ eSpauoocv dSei^OTiaxv x^^ PociXsia^ jiou ot £v fiwiij (xovaxot Y^v^oOat 
TJcjTt) xal 6p(9iAbv TYjq ^aoiXeia; (i.ou, xai i^ ^aaiXe(a |jlsu ti]^ Sei^aeu)^ aura)v 
«axowaoa tov icap^vra 6ptaixbv avrij^ eiwxopt)7ei Tij 8T]X(i)0ei[oT) jxovij, 8t' ou] 
wt 8iop[fli€]Tai ^xetv Tb ittorbv xat omoipifitLkiiio^ 3ncavTa Ta icpoa^vTa TauTTj 
/,2pT(Da 8(xat(i>{JLaTa xat xoTdxetv tou^ ev out^ [xovaxou^ xat vepieaBat &]cavTa 
'2 xoTa [lipo^ dev(«>Oev etpv))jLeva xat x[aTa] Sixatov X^yov Tij TOiauTT) (Aovij dvi^^ 
xona, '^ouv (AeTOxta Tot ^v $taf6pO(^ Toicoi^ $iaxe((uva, Xot:ca Te xtvvjTa xat 
ix{[vT;]Ta icpdYpiaTa xat tou^ icpoo^vTa^ ^apoixou^ adtaae^sTOuq, dvuTrooTiTou^ Te 
lui dveictl^Tjn^ou^, [dicoXauetv ik] iciaT]^ xat icavToCa^ i^xouoae^a^ Te xat dvev- 
s/Xi^aedJ^ «ct icoat toOtoi? [Toiq dvVixouat] ttj pT}6etaT) jxovtj oTcb icdvTtov twv 
:r,(jLoatax(i)v I^T)TT)|AdT(i>v xat dicb xaatov toiv eicr,pei(i5v xat au!^T)Ti^ae(i>v viW Te 
zoXtTeuo(jLiv(i)v xat eiq Tb k^^ eictvoT)(b)ao|Jiev(i)v xoTd Ta; neptXiftl^et^ 7m icpoa- 
svT(i)v qbM^ yijpoao^dXkm^ 6pta)AU)v Te xat Xoticd)V Sixat(i)(jidT(ov e^* ta xai ol 

xord xatpou^ Souxtxd^ h [ttj] TOtauTr, X^P? ^^^ ^^ icpovotaoTtx . . 

01 X . . . OTpaTtQTat, dXXd ^ xat oi xoTd xatpou^ dTco- 

;:£X>^(Aevoi ev ttj Kg) [ST)(JLo]ataxd; SouXeCo^, ifeCXouai 

cioiripeiv &3cavTa Td xoTd tt)v ToiauTT)v (jiovt)v dStdaetaTa xat dxaTal^i^TT)Ta* eict 
Ts-jTCi) Ydp e*)fe*)f6vet ttj 8taXT)q>6e{av2 (jiovtj ei^ da^dXetav (jiev, eictxup(i)atv S^ xai 
[H£^a{](i)aiv T(Dv icpoaovTb^v auTf) 3txa((i)(JidT(i)v xat 6 napa^v ttj^ ^aatXefaq (Jiou 

ET^S Xat t6' (JLT)Vt ixT(i)^p{(i), tV$tXTtU)VOq 0'. 

£bse97ip/ar arUiquum, Flor, nro 57. Tabvla videtur esse impereUorU Theo" 
(hri II, Laacaris et anni 1258 (6767). LXXV. Sine anno et mense. 

Prenbyter Nicttas Carantinus abbati monasterio S. loannis Theologi scribit de 
rebus publicis et fuga Michaelis Palaeologi ad TSircas. 

f T(o dYi(i> (JLOU au66VTT) xat icaTp{, T(p ';cavT)Ytaa(ji.ev(}) xa6T)Yoy- 
jA£v(i) T^^ (je^aG[kia<; xat i^iaq (jlovt)? ttj^ IIdT(ji.ou, 6 xatg ttj(; (JLeYd- 
Xr,; d"Yt(i)auvT)(; aou, 6 vo(Jitxb(; twv DaXaT^u^v, NtxiQTa^ 6 lepeu? 6 
KapavTtv6<;. f 

f 'A-^i (Jiou au6dvTa xat icdTep. icexot6a et<; 6ebv i^Yiaivetv xat eu6u(jL6Tv 
TTiv (xeYdXT;v dYt(i>o6vr,v aou. xat •f|(JteTq (jl^v C<^{^V) ^ ^k eaTevox(»>p{o6r,(JLev xai 
xzxo:c26c5(jLev dwb tt)^ oixiijae(o; tou xdcTpou to fpd^etv tt;v dYt(»)auvT)v aou oux 198 

Ixw. dbc^jjietvev ^k el^ ib tou Oeou ikeo^ %a\ elq t^ ^^Xfy* ^ou. h(^^ ^tbq 
ottev, ictareuaiv pioi, oOx iyjia d<; oXXov ei? ibv xoopiov wopa t^v dbYMiwivrjv 
ffou el^ iYiiciQV i) et<; 6e6v. xal 5t(xv |ji.avOiv(a xat ^Xiiub) t^v dYtu>ouvv)v cou Sia 
Ypo^c; <TOU, t^re {jieYdiXfa)^ x^^P^I*^^ ^''' eufpa{vo|jMct, Xav0av6)Ji£vo^ xal t^ e^' 
i\fjo\ 0Xi^ep3t &icavta. [&rav ik] icdXtv aprff^odi tou {AaOetv dbcb vfiq dc^iwolyrq^ ccu, 
t6te X67CT] iicapafAuOi^tcp (7uv^x^(i.at xat dt^ to)v 6ir(lm e\/)(m oou, d^ putvOavo) 
ex rqq iYto>a6vY)^ oou tou xou^^l^etv tdtq [xatata^ xat xoopitxa^ OXf^^t^. xai lik 
tbv Oebv [L^ eictXavOotvou tij? ictwxeia? i^jiJUoy. lotci) 8i y''**"^^ '^ iYW**o6v7j coj 
xepi t(i)v 9U|ji.3atv6vtu)v. 6 ouOevtY)^ i^fjuiiv 6 ^aoiXeu^ 6 Srfio^ ti) tou Oeou xpa- 
tata y(tip\ tbv tvj^ dtioeu)^ dtpoiccooato Tcdvta e^Opbv xai icoXd(i.(ov xal dhrexate- 
otv)aev eipr^vT^v ^aOeiav iJieti te toO 'Aootvr^ xat tou ou(i.iC6vOepou autou. ^Xr^ 
p<i[>OT) Y^) ^ ^(j^Oopiev, xat 6 ydi[»joq^ dtXX3i 5^ xal xiorpa dbcdBoto 6 oupL<Rev- 
Oepbq Tcpbq tbv auOevtiQv iqjjlcov tbv ^aoiX^a tbv 8sr(\o'*^ x6 te Aupixtv xat oXXa 
xiotpa (jkeY[<iXa, xai vuv], <S)(; (jLavOivo(Jiev, Ipx^tat tc^v evtauOa. 6 de ouptovoq, 
(b^ e(JboeOo(jL6V, evtxi^Or) icapoe tfa)v Taptap{(i>v, xal d^ice^uYev eiq tb RaX . . . po^. 
6 Ik xQpt^ MtxorYjX 6 naXatoXo^o^ l^uyev xat a7ui}Yev s{^ tbv ouptavov, xal 
eupeOY) el^ tbv 9c6Xe(jLov. tujv Tap[ti]p(i>v xa{, (I)g X^y^uv, Itco{v)oocv tov xcfa- 
X^v tlq tb p(i)(JLatxbv tb ^(ooitov, xat iveicXixv) tbv 76Xe(jLov xat iv{xr^ev oih 
t6v, [(b^] d^ elSov ol (JLOuoouX(jLoEvot, iice^ouXeOoavto, xat ot (jl^v aicvjXOov [(jiet2 
t(5]v Tatip(i)v, ol 8e e^u^ov. xat laa)? touto? 6 IlaXatoXoYO^ l^u^ev xal autb^ 
xal eto^XOev el^ xiotpov, (bq Xeyouv, xat expitv)oev [utzorj^a^ 5oov xal outsv 
xal oux eYV(dpiba(jLev ixpi^o)^ uept ttov YSVO{jiev(i)v. o\ (Jiev X^ouotv, 5tt Stxatu); 
tou d^eX^ou tou oouXtavou taxa tou ulou tvjc; 'H^eptaq o^etept^^^jievov Tt;v 
dpxV icottooetv tauta ot Taptapiot, oi 8e, 5tt e5 6pto(jLoi3 tou (jLeYdXou Tdtapt; 
(jLeteicetoev autbv xai 9^X0 ev ei^ Toupxtav, xat et^ tbv t^xov autou eOeoev 
dtXXov. xat eiolv ta icpdY(JLata o&t(*>5 tetapa^^JL^va, xai euxou, 5tc(i)? 8td twv 
ciwcpoo8€xto)v euxo)v tvj^; [KV^akriq dYt(i)o6vv)? oou €ipv)ve6oouotv, tva xal i^fjLel^ 
tb ^paxu t^^ ((i)V)^ iQ(jL(i)v etpr^vixa)g TCepai(ji)0(i)(JLev. tou^ dBeX^ou^ drcavta^ (jLetd- 

votav TCOto), tv)v 8^ (jLeYdXvjv dYt(»)ouvY)v oou SouXtxwg <S)oa6tcji)q 

wotv)oat tv) (JLeYdXvj dYtci>o6vY) oou. tbv 86 KaXot(i)dvvv)v tbv 

IlaXatoXoYOV eii; tv)v T68ov l^aXov otutbv outov. i^^xd; Bs 

8t' euxwv (JLi(JLvv)oo xai icapv)Y6pet fj(JLiv 8td Ypot9<«>v oou. xal ^pi^ tv) dYiw- 
ouvY) oou xai xept twv . . . wv twv Ysvo(jLdv(i)v dv t(j> riupY^i) xat .... t^(jlIvj 
ic(oq tauta icot(i)Otv dveu 6pto(xou tv)^ dYt(i>o6vY)^ oou. sy^ Y^; fa{v6ta{ (JLOt . . 
lxTcXv)pouv xatd tb OIXv)(jLd oou. f 199 

Archetypum chcari. Flor. II. nro 16. Dt fuga M. PaUuologi ad Tvrcas 
V. Nkefhorum Gregoram ad amum 1256 (I. p. 57 ed. Bann.), LXXVI. 6767—1259, mense maio, ind. 11. 

ImperaioT Michael Falaeologus eonfirmat privilegia et posseesiones monasterii 

donatque e» agrum. 

f "Egrxtxai xat dncb to5 t6?cou, &9ir6p St) xat dbicb xd^ 'KpoviSma'* ouy^ 
xpoTiQat^ €1? Ttjv 8ii0eatv lij^ +^1}? »«1 [tA*{(ikqq «poo^i^xYj^ atxtov touro xoW- 
ffiarat ^cpb^ T(J> oicb Ti)^ f6oe(i>q tou xpiYtxaTO^ 8ixa{<i> icpoortOepiivTjq xai Ti)^ 
ineuOev icotdngTO^ tou xaXou, xat toooutov 9c>iov touO' o&cu yfveTat, 5aov ^ 
i:Xe(ova icpoo^ei Tb> t6ic(i> t^ (£^«0^ iicevexTeov ik xat tliv ^exa TauTa i^ ^aat- 
Xeia (wu xpoe^eOeTo. vj xaTa tt)v IlaTiAOV euaYeoTccrv) tou xot" e§a{p6Tov i^Ya- 
in*f{Aevou Xpt^Tii xat euayYeXtoTOu BeoXofOu |aovv] TcoXKik xal mXuicpoicio^ fyjoo^ 
Ga Ts auvtoTwvTa tv]v Taury;^ ae(Av6Tir;Ta, ib dcvax6XCa>piQxb^ tou t6icou xat iSii- 
^cv, TV]v OeapeoTov tcov Iv auTv) dioxoupiivcov 5taYU>Yi^, tv]v tou x\^eu(jiaTix(i^ 
airrij^; icpourca|xdvou yupriaxo-ffieia^ xat icpb xivTo>v xai iiA icaoi Tt]V dYtaoTixvjv 
Xiptv, if]v loca^vixe T(^ t6ic(i> 9t3e T^q outou xpovi(i>Tipa(; 3taTpt^v]^ xat T^q ext- 
Xopi]Y)Q0etav3^ auroGt to6t(i> icveu|JiaTtxi^<; Suvifjietoq 6 eicioTi^6toq dncooroXo; tou 
XptoTou. ToaouTa {xev ouv xat TotauTa Ixouoa Ta xaXi, xa6' fxaorov toutiov 
TT^ SiaO^oet Tf^ ^ootXeiaq |jiou xal (oxetWat. to(vuv xat SetYfJia toGttj^; 6 icaptov 
XpuaopouXXo^ X6yo? e^eT^Ov] Tvjq ^aatXe(a<; |jlou xai eiceftXoTtpii^Ov] t^ TOta^TV] 
•tAOvi], St' ou xat xparuvet jjiev xal dio^aX((eTat i^ paotXe(a {Jtou icivTa Ta xpoa- 
svra 3UTV} mXatYSv^ Stxat(«>(iaTa, y(jp\yj6l^o\ik\d T6 xat 6pta(jiou^ xai dvoYpa- 
ftxot; dicoxaTaoTdaet^ xat ix26aet(; eYYpdfou; xat xo^a dicXu^q toc ev x^^P^ot^ 
Btxat(i>|Aaat xai Ti)v auT(i>v taxuv xal tv]v tu>v icpaYHtaT(i>v xaTOxv]V xal vo[ji.v)v 
^e^aioTepov xat dppoYeoT^pav icepticotetTat auTv) xard iciaa^ Td^ xeptXi^tj^et^ 
cuTbtv. et^ {jLivTot iceptaooTepav da^iXetav xat (Ix; dv xefaXa(<i) Td Ta6TV) icpoa- 
svca xTi^^Mrca ij f^amkeia (jiou t^ TCOcpovTt zeptXa(Ji^ivei xP^ao^oOXXo) X6y(!> 
TauTTi^, & xat 1^®^^^ o&T(i>5 • (xeToxtov c II6pYoq, 8 xaTa (Jiev tov MaiavBpov 
xai eYYy^ twv naXaTt(ji>v StixeiTat, xpoaexupiuOv) 5^ tv] (jlovvj 5td 5^uaoPo6XXou 
lou dot8t(Aou 0aatXe(i>^ xat Oeiou iv]^ ^aatXeiaq (Jiou, xupou 6eoS(i>pou Ko(jlvv]vou 
lou Aioxapt, dveOetopv^Ov) $e xal '^apd tou icepttPoOi^TOU Oeiou TV]q 3^atXe(a^ (jiou 
rou TcovuTcepae^ioTou xupou Fe^opYtou tou ZaYapopL{JLiTOu, xal 7cep((i>ptoOv] St' ^y~ 
Ypifou ouTou '«ceptoptapLou, 5v dv) 6pta(jLbv xat to xupo^ Ix^tv i^ paaiXe(a (xou 200 

Siop{2[eTat xal ^avta xa toO toio6tou (JLetoxiou 3{xaia iid xe TOtq {ncoGrrartxoii; 

xal ToT? TCpooxa0Y)[jLivoi? Iv auTw icapoixot^ xat JouXeuTaXq. i% [Aovtj Tij^ uwsp- 

oY^a^ OeoToxou rq^ K6xtovto(ji.dvKj5, i^ xai auT^ TCXigafov [jlIv twv IlaXaTitov 

dtaxeiiA^vY), ouaraoa ^k xal ^eXTKoOeToa irapa tou otxe(ou tvJ ^aotXeia {jlou, 

FewpY^ou Tou MovoxuTpa, xai wpooxupu^Oetoa ty) t^^ IlaTiJLou jjLovij Sia tij? Swpt)- 

Oe£oY]^ auTY] §uvce[xeu)q Sta xp^^o^^^^^^^ '^ou dloiSipLou ^aotXeti);; xat Oebu t^^ 

^aotXeCa^ |jlou, xupou lcoavvou tou Ao6xa, (JLeTa TCGcvTb)v Ttov ibpooap|jLooavT(i>v 

auTY) 8txa£b)v xat icpovoiJLCuv xa: xaO(i>^ exeIvo<; Ta^riQv dticoxaT^orvjaev, ^^ouv 

9capo(xa>v douXeuT(ii)Vy dl|jL7ceX{(i)v [xat] x<«>P<3^f ^<^>^ > "liYouv Ti)^ KouXoupa^, T^q 

AtYa^, Tou dlviou IIavTeXei^(xovo^, t^ 'AaY)aou xai t(ov xepl auT^t )iaTa tyjv 

dipXOE(av TOUTtov vo(jly)v xat xaT3t Ta^ ireptXi^<]/ei^ Td&v xpoa^VTfOv aoMi Stxatfa)- 

(jLcb(i)v. (jLeT^xtov iv TY} VT^a(i) K(j), T^ uwepaTia SeoToxo^, i^ 4x tyj^ tou toicou 

xXi^ae(o^ d7ovo(JLal^o(jLevY) tGiv S^ovd(ov, (jLeTa icivT(i)v t(i)V ap)rai(i)v Te xat ve(i)v 

3txat(i)v auTou, ^y^^^ x^P^^*^^ '^^^ ^^ '^^^^ IleptTCiTOu, Tot^ IleTpopetot^ xat 

TYj? 'AvTt(jLax(a?, tou (auX(i)vo^ tou xepteXO^vTO^ t^ (JlovyJ ^x itpoaeve^ed)^ toO 

Ato^^ou^, Tou $taxet(jLevou ^v Tot^ toO E68po(jiap(ou, xac T(ov Iv auTY) icpooxaO- 

Y}(jL^v(i)v ^ev(«)v xat tco 3Y](jLoat(i) dveictYV(i>aT(i)v xat Ttov Xotictov auTY}^ dtxa((i>v 

xaTa T^v Y6Y®wtav icoTptapxtx-^iv icapaSoaiv xat dbcoxaTdtaTaatv. Ta Iv Ttj vi^a(i) 

A^pVY) (xeT^xta, (ov zh (x^v Sv ^icovo^jLaCeTac IlapO^vtoVy to 8^ §Tepov Te(jLivia, 

(jLeTde icovTd^v T(ii)v xpoaap(i.oaivT(t)v dvdxaOev a^TOt^ $txa(o)v xat xGn^ h auroi; 

icpoaxaOY)(jLdv(i>v 7capo(xo)v xat iouXeuTtov dveictY^^^^co^^ Svtcov xai TOUTtov Tcavia- 

Tcaat Tci (jL^pet tou 8Y)(JLoa(ou. ev toi? 4>UY^Xoiq (xeTdxwv 6 &Ytoq FetipYto? (xera 

icivTidv T(5v 8txa((i)v avrrou. TauTa (xev ouv eiat Ta TcaXatY^veat 3txa(ot^ irpoa- 

ap(xiaavTa XTi^^xaTa ty) euaYeoTdTY) ty)^ IldTfxou (xovy). xai xparjvet xat d?ctxupoT 

Ta6TY) i^ PaatXe(a (xou ty)V auTwv JeaicoTeiov Te xai xupt6TYjTa tw icopovTi xp^^- 

^o6XX({) X6y(i> auTY)^ xaTa Ti)v dvixaOev xpon^aaaav vo(xi^v. icpoaeictftXoTC(JLeTTat 

81 T^ T0ca6TY) pLOVY) i^ ^aotXeta (xou xaT' iStav ftXoTt(x(av auTv)^ xat <|^tx^ 

auTY)q Ivexa a(i)TY)p(a^ 8td tou icap6vTo^ xp^iao^oxiKkoii X^you ai)T^ to xtopd^tov 

TO icXY)atdliov (x^v tw (xeTox(({> 'CYjq T0ta6TYj^ (xovy)^ tou n6pYou xae 6xovo[xa- 

(6[jLevov i^ r^ovta tou IleTdxY) xal au^xicoao^^xevov etq icoa6TY)T& (euYapicov Teaadptov^ 

xaTex6(xevov 8^ dpT((i)q icapd tou (xlpou^ tou icepiicoOi^Tou *fa\L^po^ ty)(; ^aatXsia; 

[xou, Tou icp(i>Toae^doTOu xupou Mavou^X Ko[xvy)vou tou Adaxapt* dicoaica vop 

auTO dic' exe(vou ii ^aatXe(a (xou xat icpoaxupoT toi^ 8txa(otq tou Toto6Tou (xeTO- 

x(ou Tou n6pY0u xal 8top(l!eTat dvaxooicdoTti)^ xat dva^atp^Td)^ xaTexeaOat icapa 

Tou [xipou^ T^^ Tota^TT^g (^ovf|^, &aicep ei [XY)8e dxTb<; icpoaeTeOY) ex vlou, dXX' 201 

ifyyfi^'^ i7pooi)vci>(jiivov xauti) Itu^x^c. xaO^^ei to(vuv ii Toiautr) (aovti xauxa 

ivevo^Xi^o)^ icavrv} xai dBiaoeCoTb)^ xai dvsicr,p£aaTU)^ xit extb^ izdov;^ out^i]- 

Ti^aeb)^ xac dxoiTi^oeii»^, xaOh)^ xat icp6Tepov xaTelxc TOR/ra xat iveixeTO, v^ xat 

'.3X^p9Tep<i)< xat ^e^atordpdiq tt) Suvd|xet tou xop^VTO^ Yjp\jQO^{)k\oo Xoyou Ti]g 

^29tXe(a^ (JLOU, d^ xal dppa^g xat dicepfcpeircoq 8ta(Aevetv ^fetXcov et; atd&va 

Tsv JbcavTa eice^pa^euOi) ty) TotouTi) |jiovi) tv)^ ndT(xou, y^T^^I^^^ xaTd 

jjLi;va Tov (jidtov, ti)^ SeuTdpa^ tv$iXTtu)vo^, tou i^axtoxiXtoatou ^iCTa- 

xcatooxou i^vjxoaTou ^p86|JLOu iToug, ev ^ xat to V^iA^epov euae^e^ xat 

Oe9xp63Xt)Tov inceaiQ(JLi{vaTO xpdTO^. f 

f Mtxai^X, ^v XptoT^ Tc^ Oe(i) ictoTO^ ^aatXeu^ xat auTOxpdTcup 

'Pb)(Jia{o>v Aouxag "A^YeXoq Ko^jivyjvb^ 6 IlaXaioXdYO^. f 

Areketyp, mimhr. Flor, nro 27. Edid, I. Sakkdvon »n periodico imcripto 
AeXTiov T^^ laTOpix^^ xat eOvoXoYix^g iTaipfo; tyj^ *£XXdSo^ Tom. II. fazc. 6. 
p. 271 — 275. In tabtUario extant huiua taJlndat exemplaria qucUtuor (Flor. 
nro 28 — 31) f wro 30 acriptum esl awno 1780 et wbscriptum: *0 dpxt(Jiav2p{TT){ 
rai xa0t]Yo6(Aevoc TiJ^ Uaxyjou (6 Sivog) (AapTupeX, 5ti Taov eaT(. NixY)f6po^ 
'.£pC|ji6vaxo? xai Ypa(X(jiaTtxb^ xriq lepd^ tou s\)orp(tkmou 'Iwdvvou xou OeoX^^ou 
ti3v^<; (JLapTup(ii), 5Tt dvTeypa^a to dvtDOev yupMoo^oijXko^ dicapaXXdxTb)^ aTcb 

TSU ?rp<i>TOTVIC0U. 

LXXVn. [6767—1259], mense maio, ind. H. 

Imperator Micha^el Palaeoloffus iubet tradi monasterio S. loannis agrum, quem ei 

donavitf situm prope metochium Pyrgi. 

f Oixete TT)q ^aatXe^a^ (jiou, 'AX^^te Xepi)(jLOv, xat a6, Soi>§ T>)q X^P^<? 
MeXavou^tou, 6e6doTe KaX60eTe. i^ paatXe{a (jiou eScopi^aaTO Std '/(j^mqo^o^X>^oo 
£»TT)<; TY) xoTd [Tt)v vijaov] IldT^jLOv [aePaa(jL{a (jLovfj Tijq ^aatXe^a^; (xou tou xaT* 
KoipeTov i^Y^^P^^^] Xptarcj) xat euaYYeXtatoij 6eoX6You Tb x<«>P<^?iov Tb icXtq- 
Tu^ov (jLev TCD (jLeTox{(«> ti]q (Aov^^. Tou n6pY0u, xai licovo(JLa2^6{jLevov iq Fcov^a 
isj DeTdxv) xal au(jLicoao6(jLevov etq ':coa6T>)Ta Xfi^j^ctpim Teaadptov, xaT€/6(jLevov 
se dpT{u)^ icopd tou (xepou^ tou icepticoOi^ou Y^M^poO Tijq ^aatXeta^ (jlou, tou 
'pdrcoae^doTou xupou MavouT)X Ko(jlvy)vou tou Adaxapv), d^oaicdaaaa touto dic' 
ex£{vou xai icpoaxupcbaaaa toI^ $ixa{ot^ tou TOtouTOU (jLeTOx^ou tou IIupYOU. xat 
sispt^erat u(jliv i^ 0aatXe{a (jlou, u)^ dv TCapaS(ft)a7)Te touto tco (jLipet Tvj^ TOtouTV)^ 
;xs*^c, Sxfa)^ ^^^T) ^^ ^'^ v^(AV)Tat dBtaae^aTU)^ xat ^dvTV) dva^oa^daTU)^ xat 
TTjV e^ ouiou dscof epY)Tat :rdaav xai ^avro^av ':cp6ao$ov. zot^aaTe ouv dvuicepO^u); 202 

xaT^c Tbv 9cap6vTa 5ptqj.bv vf^ f^atjikeia^ |aou> 8v xal SLYnrcp&^cne x^ \Lipei t^^ 
SiQXu>6£{aY)^ (Jiovijq ei? icavreXij dafiXetav. f 

f ETx^ ^?^* I^^^i IAOci<!>, tv3cxTt(i&vo<; 0', dt* dpuOpb>v YpAi^iAaTa^v 
TY]C 6e{a<; xal ^aatXtxvj^ X^'P^<- t 

-f Tb ^apbv 790V tou Oeiou xat ffpocxxuvY]Tou ^afftXtxou 6pt9pio5 
ivTi^aXcbv xat xaTa icivTa tai^ov supcov biQi-^pa^a, f 

•}• '0 Taicetvbq ixYjTpoTCoX^Tt)^ MiXt^tou Ntxijf^po?. f 

ExempUur membr. Bcriptum a tergo taxmpiaris awrtat hvUat imperaiam 
MichaeUs Palaeohgi armo 1269. Mor, nro 28, 

LXXVm. [6767—1259], mense iuHo, ind. H. 

Imperator Michael Palaeologus tuetur posseaaionem agri siH prope metochium 
Pyrgi donati monasterio, contra vexationea kominum Mariae Oomnenae Lascarmat. 

f ^Ave^ta T^q ^aotXeCa^ (aou, xpaiTOce^aoTV) xupd Mapia KopiviQv^ AoiTxa- 
p{va. dr/i[i.aOev V^ ^acrtXeCa |i.ou, &^ x6 [lipo^ vfiq xaT^e [t)}v] II(3ctijicv ae^ogiJita^ 
[jtovij? TTJ? ^atsCkda^ pLou, tou xot' e^a^peTOV "fj^oPKTiiKi^OD Xptortp xal euoYYS- 
Xt(JTou SeoXoYOU eup^oxet Suvaareiav xai tr/XfitJv* iTzh twv dev6p<ft)?cu)v cou ed 
Tij 5ta xp^^aoPo^XXou auT^? BiopYjOevtt tyJ TotoiTj) (Jiov^ x^P^?^V "^V '^^^tJ^'' 
Tou |ji6TOx{ou Tou D^pYOU xat iicovop.a^6|xevov tq ro)v{a tou neTaxtj. xai ei ixv. 
d^Tia t3c t))^ uxoOeaeu)^, 3top{!^eTa{ aot i^ ^aotXe^a (Jiou, o)^ dv irctftuv^GY] tou; 
ToiouTOuq dvOp<i)xou? oou, aXXd B^ xat Tob? x**ptTa?, obc^etv TeXeov e^ outou. 
eicet YO'^v diceoxaoe touto t^ PaatXeia (jlou dicb tou pi^pou^ oou, ti 5{xatov exou- 
otv 01 dtvOp<»)TCo{ cou e[j!.ico8{lietv xat Btace{etv to [Upo^ tyj^ ^YjOeiorjq pi.ovY)^ svexa 
TouTou; xat (jly) OeXi^oY)^ xat eTi ^xXY^Oijvai icept to6tou tyjv paotXeiav jjiou, 
aXka 7co{Y)aov dvuicepOeTox; xorcd tov xapovTa 5pta(ji,bv t^^ ^aoiXeia^; (jlou, 3v xal 
dvT^OTpe^ov Tw (jiEpet Tij^ eipY)(jievY){ (jlovy)^; eiq do^dXeiav. f 

f My^vI touX^w, tvStxTtoivo^ P'. f 

^rcAe/j/rp. c^ari. -FTor. nro 78. Confer. nro 28 aUenm exemplar tabuUu 
scriptae a tergo exemplaris aureae buUae MichaJHis Palaeologi editae anno 1259 
et aubscriptae: Tb Tcapbv laov tcu Oeiou xat xpooxuvY^TOu PaatXixou optajjiou dvri- 
PaX(i)v xal xaid xdvTa ladl^cv eupwv utc^yP^+^*- t *^ Taxetvb? (jLYjTpo- 
tcoX{ty)<; MtXiiiTou NtxYjy^po^. f S03 LXXIX. Sine anno et mense. 

Patriarcha tuetur UbertcUem mowutern et eius abbatis eorUra episcopos Icarlae 

et Leri, 

rsrepiop^na) |Jiovvj xai Ik iv6(Mett tou i^aitTfiAevou (AaOvjtou xai 'icapO^vou tou 
BeoXcYOu xal 6ua*pfsX(9Tou Iumewou xat l8pu|A^VT) xai xtfjuapi^ t(dv dotSfpudv 
zarptapxa^v icaXarYsvi) or^Xta^ tou te xupou lcoawou, iXXa Sv; xai toO xupou 
Aouxo, 8topc(6(Aeva xup(av elvai Ta6n}v, aSrcoSea^T^v Te xai xaO' ^auTH^v, Tbv 
li ^e icveuiAaTtxii»^ twv h ainf) evaoxou(A^va>v (Aovax(i&v icpot9Ti(jievov (jLvjSevi 
icpooi2>ic(i> xoo|juxi^ f^ ixxXt30taoT(Xfa> u7coxe((Jievov tciftticoTe, t^v icaTp(apxtx^v ik 
fAcvyjv (jieYaXet^TTjTa xe^aX^v eictYCj^^S^oxetv icveu(jiaT(xv]v xai to^tt) 6xoxeio6a( 
uti ^ap^E TO&cir)^ einYiv(i>oxea6at, 'Kpoq Ik vfi if)^ (JtovfJ^ xupt6TV)Tt xai tu)V ivrb^ 
T^; vifoou IIaT(jwu 6x0 tYiv (jiovv)v TeXo6vTiov (jieToxui>v, TCapo(x(t>v Te xai icpo- 
zoreui)v, icveu(jLaT(Xb>^ xai toutiov i^Y^ioOai xai tou^ ev autv) 8i icovTa^ otxoOvra^ 
i:veupiaTtx(ii>^ 8ie(atY6iv tov tv}< (J^ov^^ xaOv)-)fou(Jtevov, oi(jLV(i>|jLa oT(JLat toGto Tij 
{lov^ xpo9ap(JL6oav dv^xaOev ex xv)^ xaTpiapxtxi}^ (jirfaXet^TvjTO^ 8i3t to Tbv 
kiTn^Oiov (jLaOv)TV)v xai aic^oToXov 'I(i»ivvv)v Tbv 6e6XoYOv ^v Ta6iv) t^J vi^o(j) 
To Oeiov ovYYpoblwioOai euorff^Xtov 8t' autb y<^P **i ii vvjoo^ dkovTaxou icept- 
0p6XXv)TO^ xai V^ (aovvj icept^^v^To^, t(5v 8i xXv)0(ox<«)po6vT(i>v dipx(ep£u)v o68e(^ 
£v Ttvt Twv uicb tv)v (Aov^v ToO OeoX^vou TeXo6vT(i>v xTV)(JLorc(i>v icape{98uotv Tb 
'opdxav xexTi^oeTat, ou8^ t( dpxtepoTtxbv ex* auTOi^ Ivepyi^et XetTo6pYV)(JLa. f^v 
;a£v ouv o5tii> i^ ^Oeioa (Jiovi) xai Ta uic' aW)v uxapxovta uicb t^v tou xaOv)- 
7ou(jLevou Avixptotv xai 8totxY)atv, aXX' 6 icpb xp^^<»>^ y(jpri[kcniaot^ tvjg 'Ixap(a? 
sdcxoico? K(i>vatavtTvo^ xap* ou84v Oejjtevo? tauta 7c68a Tcopa^aXeTv h toT^; uxb 
TTfjV (jiovv)v tou 6eoX6-)fou teXouat xti^^jLaat xai xoi(JLaivetv tou? ev autoT^ xpoa- 
xa0r|(jLevou5 xai tepoteXeat{aq lictteXeTv xai oXXa otta ev toutoi? JtevepYeTv, 5aa 
'oi^ apX'£psuatv ^<peTtat, i^vi-pws?ev, et xai teXeiu)^ a^cexdfifOv) xapa tou tbv 
"otptapxtxbv Op6vov tw t6te iO^vovto^, 8t' uicojjLVi^i(jLatoq xai ^vuxoYpafou autou 
Ypa(x.(xaToq, & xai tv) i^{jl(i>v (jLV)tp(6tv)t( eve^av^aOrioav xai £ix6t(i>{ icpo^i^yat 
xjtr^ ei;eYV(oaOv)aav. exei 8e dtpt^u)^ xai 6 tv)^ Aepou eir^axoico^ NeTXoq xeipotat 
xapetc86eaOat ^v xoiq tou 6eoX6You xTi^(JLaat xai icot|JLa(vetv tou^ ev auioT^ 
^axa6v)(JL€vouq Bia tb vxo Tii)v dvop(av to6tou vjrf/dt^et^ auTOu^ xai Tot 5|jL0ta 
t(^ 'lxap(a^ icoteTv, Bt3i tou icap6vT0^ atY(XXt(A8ou{ ujco(Avi^(jMeTO^ t^^ i^(jl(5v 204 . 

\f£xpt6vijfzo^ i^^ napaX^YOu toutou bp[tx,q ovaxatTioOiiJaeTai %a\ tou ?cap' svopiov 

ewiPaCveiv Iv toi? wb ttiV ixovyjv tou 0€oaoyou -xxzpiotpyipidi^ %vfi[i,aai xwXu^- 

asTai" ei y*P ^ ^^ ov6[jiaxt tou BeoX^YOu iBpufjievYj jjlovtj tw TroTpiap^^ixc^ o^ie- 

pa)Ta( OpovG), Ta urc' ourriV ^h icovra u:ub tv^v ^arptap^^ixYjv TeXou9( StotxTjaiv 

xai Toiho ifJioXoYOuiJLevov xat apx^Oev Itd^ ttjc Seupo TeXou|ji.evov, Tn^q 6 Aepou 

ev TouToi^ e;e( ?uape{aSua(v^ SOev xat StopitieTat i^ (leTpt^^ V^ijui^v Stot tou 1:3^' 

ovTO? ouTij; YpdjJLfJLOTO^, (Advetv xat eiq tou^ i^^g Ta tyj? jaov^^, io^ to zp6- 

Tepov. xat 6 (Jiiv Aepou eic{oxoico^ OT^p^et ZicopTOv, i^v IXa^e, xal toi^ tStotc 

6piot^ opxeoOifoeTat xat uicep xk ^oxaiJi(Jiiva ou icpomQSi^oet icot^* dife^eTat yap 

nivTiQ vf^^ p^ovi)^ Tou OeoXoYOU xai tcov utc' auTvjv xTYjfJiaTiav xat ixeToxtuv, 

ou8^ lepoicpa$(av Ttva 9^ x^^P^^^^'^ ^ ^^^ xaO(^pu>oiv ev aurot^ TeX£oet, tva 

(A^ Tot^ e7CX/aTetvo(jievo(< xora tuv Ta diXXorpta dxovovCoTco^ a^eTep^Co^Jievov 

ox6Xo(|/t xeptxopi), b Se xoOv^YouiJLevo^ ty]^ tou BeoXiYOu (JLOvij;, 6 xup Fep^JLovdc, 

xal 01 (xeT' auTbv ii;{W[>.&*e.(iao'nt^ ev auxvj §^ouot ty)v ?cveu(jLaTtxY;v dvoxptoiv 

xal Sto{xY)otv Ttiiv ev toi^ xTi^(ji.aoi Ti^^ (aovy)^ 7cpooxaOv2(JLeva>v icdvT<i>v, xaOcoTrcep 

eTxov dv^xoOev, xat T:o((JLavoua'. toutou^ ?cveu(jLaT(xiI); xaTd tv)v evouoov auioic 

8(dxp(otv. eticep Se xat dp/tepid); Sev}OYJ 6 xaOY)70U(jLevoq e^jci x^ipo^^o^t? ^ <^^?) 

Tivt tepoTCpa^fa, liopi^e-zai ii (jLeTpt^TYj^ i^I^ct^v, (Jly) icpooxaXeioOat tov t^^ Aepsu 

€ic{oxo7Cov, ha (jlyj tw Xovcj) t^^ icXyjo{6tyjto? o)? otxeiov to xaTptapxtxbv 

Stxatov xat outo^ 6t|;e xoTe o^eTepiootTo, dXX* k^ kzipa^ €ictoxoicf|q, y;v{x2 

JeiJoYj, dpxtep^a (JLeToxaXdoeTat. Svicep xai alpeT^oeTai. Sti ^dp touto eYeYOVci 

TO Tcopbv otYtXXtd)Be<; uic6|JLVY)(xa xai tyj StaXvjfOetoYj icaTptapxtxYj (xovj^ tou 6£o- 

X6you iice^pa^euOvj eiq do^dXetav tu^v xetpo)(xevo)V xaTeice(x^a{veiv omtyj. f 

Exemplaria chart, 2. Flor. II. 31, 32. Edidit L Sakkdion in periodico: 
Euo^YeXtxb^ *>3?y§- ^ol. VII. anno 1863, p. 326 — 329. StiJ)8criptio patruxrchnc 
deest, sed tabula tribuenda videtur Arsenio Autoriano in secundo patriarchaiu 
(1261—1267). 

LXXX. Sinc anno et mense. 

Tlieodora, uxor imperatoris Micliaclia Palaeologij confirmat monasterio possessto- 

nem metochii Anabasidii in insula Coo. 

'Opto(x6g. 

f 'Hoov (x^v xai eiot tyj xaTd tyjv niT(xov oe^aa^x^a (jlovyj tyj^; ^zCkv.x^ 
(xou Tou i^YaTCYj|xevou GeoXoYOu xaXaf)fevYj Stxat(A)(xaTa xat xp^oo^ouXXa twv dotBi- 
(jui>v ^a9(Xe(i)v, dXXd 8^ xat xp^o^ouXXov tou auOivTou (xou, tou ^aotXec*); toO 205 

'ZipvxoMjftoo (lAu atrcoxpitops^, $(opel^6(jievov xaxix^^t Trapdt -rij^ totauTv;^ (jic- 

nfi tai xh xpoiaxeiov tb ^ tyJ vi^cci> xri^ ^amkth^ (jiou ti) Kq, to 'Ava^aosC- 

icov 5vo|jui2^6|AevoVy IJi^xa Tcivwv tc^v dtxaCaiv oircou, j^youv (jLetpbov ^Xatxfa>v 

!ivSpttv xat iT^pcAv tivd>v. ixsi Be &vsOftcdpi4^ xb tocoutov icpoioTetov xal 

zopit Tou otxeiou vf^ ^mXcia^ {jtou, 'Ictfowou tou Ma*ptafa, tou Ti^v divaOeci»- 

(nf;(7tv xotiQ^aijUvou ev Ti) Y^m^ vfi^ ^ooiXeia^ (Jtou Ti) Kco 6pto(juo Ti}( ^aoiXeta; 

{isu xal xape960Y) xat auOt^ icap' auTou to totorcov xpodoTetov icpb^ ty)v ^- 

6eIc(zv as0ao(ji£av |jtovr|V tv)v dv Tj] niTpuA tou i^aiCT](JL^vou BeoX^^ou St^ evuico* 

Ypofou ouTou icapa26oeco^ idci^Ov) Ik vfi^ ^aotXeCa^ (jmu xat 6 Tt(jucSiTaTO{ 

]tai0i]Yo6(jievo< vf^q TOto^DQ^ otf^^iou; (aov^^ vfiq ^ootXeCa^ (jlou, lepO(JL6vaxo< 

xuptq FepiJiavoc, Y^veoOat xai 6pto(Jiibv ti}< ^aotXe(aq (jlou et^ emoTVjptYpibv xat 

^c^oici^oiv vTfq vf(pdi^u oicoxaTaaTdbeci)^ tou otxeiou t^^ ^aotXeto^ (Jicu, loidevvou 

xffj MoYxa^a, i^ ^otXeia (jlcu ti;< deifoeci»^ aircou ^axo6oaoa Tbv icapovTa 

outfi^ 6pto(jLbv iicop^et auTco, Zt ou xat 8iopfl[sTat Tb ^e^atov xat d7ceptxX6- 

vviTov iyitw t);v T0ta6t)i)v [icopiSootv] tou olxeiou v^^ ^aotXefa^ (jlou, lcoiwou 

tcu MoTffux^d, kicl TouTci) Yocp e-fefovet xat 6 xapiov Tvj^ ^aotXeia^ (aou 6pto|JL6^, 

B; xat 6^{Xec icpooeTvat auTco ei; oo^aXetav xat ^ef^oLiuiav^. f 

Exenyplaria 2. Flor, II, nro 31, 32. HtUc tabvlae praecedU fragmmtum 
alterius 6p(O(JL0u, cutiM verauB Ugi poawnt M: 

f i$ei^iOy) TV)^ ^oiXeCa^ (jlou xat 6 Tt(JLtci>TaTO^ xoOiq- 

Yo6(jLevo^ TV)< oepaa(jLta^ (Ji^vv)^ 'c^C ^^tXsia^ (jlou ti}^ IliTfjLOu, Upo(JL6vaxo{ 

)tuptq rep(jLav6^, dSpatcoOvjvai ty)v Toia^ngv Trapidootv xai 8i' 6pto{JL0u t^( ^aot- 

Xeio^ (jLou, 1^ ^otXeia (jlou tv)^ Sei^oeco^ auTou uicaxo6oaoa Tbv icap^vTa auTV]^ 

dpio(jibv eicopsY^t a^Tco, IC ou xal StopiCeTot, to ot^y^ ^^ l8pato6(JLevov l)^stv 

'n^jV icopiSootv Tou otxefou Ti)^ ^aoiXeb^ (jiou, lcoctvvou tou MaYxa^a' eici to6- 

Tfo ^op sYSY^vet xat 6 icapci>v t^^ ^tXe^a^ (jlou 6pta(jLb( ^^etXcov icpooetvat 

auT(I> d^ dofaXetav. f 

LXXXI. Sine anno et mense. 

Patriarcfia tuetwr libertatem monagterit S. Salvatoris in insula Coo, quod esl 

metochium coenobii S. loannis. 

niTTfiExtov icaTptapxtx>6v. 

f OeoftXiaTOTe iic{axoic6 vf^ dYtcoTdTr|<; sirtoxoiciji; Kw. dvYjv^x^r^ '^ 
f,(jw5v |jL6Tpi6TY)Tt icapd Tou Ti|JLt€t)TdTou xaOr)YOu(jLivou T>)^ cePaa|JL(aq icoTptapyrtxY)^ 306 

[Lorq^ T^q xora -ritv v^aov Udtnun 3ucxet(jL^^ xal eic' 5v6(mcti tou i^YonnQiAevou 

(jiaOv]xou xal nopOevou tou BeoX^YCU xat ei^afrsXcorou 'Ia»avvou xal ldpu|jL^; 

xal Ti|JUD|iivi2q, <i>^ o^ earai icopa oou xorix^tv et^ (jieT6xiov tv^v eicc oiaupc- 

in)Y^ T^^ oij^ ixiawKt^ dcveYepOewav (jmvi^, e«' ^6(jum 2^ tou 2<irn;po; 

TC(iib>(AivT)v XptoTOu, T^ xal icpb iXCyou KapadoOetoov auri^ «apa tou oixeCou t^; 

euoe^eoTiTT}^ auYo6aTV}^, tou MaYxofo^ iXX ex Ta^TV)^ dicoduimeTat irpofoaiCo- 

(jiivYjq ttJ^ ar^q OeoftXto^, u>< oux l^eoTt ti) icaTptapxtxi] (jievt) tou BeoX^Ycu 

Ixeiv Ti]v dict OTouponifrifCci) Tijq ixtaxoici]i; iveYep6euiav (Jiovi^v, dt^ to elvai toj- 

Ti]v xai Ta uic' auTijv xTi4(i.aTa xae (JLeT^xta oiiToSeoicoTa Te xol xoO* ^oura, 

(tv) xapi Ttvo^ Tuv iyjKidpUa^i iT:tox6ic(k>v icveu(jbaTtx(ii>( diccoxext6(jLeva xal ova- 

xptv6(jieva dcXX' i) icapa (jl6vou tou xaOy;You(jiivou -^ tou BeoX^you (Aovij^. SOev 

xat dcoptl^eTaC oot i^ (jLeTpe6TV]{ i^(i(i>v exoTi)vat Ti)^ TotauTi)^ icpof ooecA^ * icoXXa 

Y^cp Tuv icaTptapxtxuv (ji«vaoTi2p((i>v x4xTV)VTat et^ (jieTOXta (jiovaaTi^pta xat eici- 

ox6icxk>v xal (AY;TpoicoXtt4i>v, Son 8' Sre xai Ta Tii>v (JnjTpoicoXtTc&v xai Ixtox^mv 

xoTpcapxixa Seaic6(ouoc piovaon^pta, iXX* ou icop^ touto xacvoTO(JL(a tc^ Y^verat. eicel 

Ik xal 6 xaOifYo6(jievo^ vq^ ae0aa(4.(a^ xaTptopxtx^^ C^vij^ 8ta Tijv exeau(jb^av 

TiJ (xov^ au(ji/^pav dc3c6 Te tojv xaTde SiXoTTav xecpaTc^v, dhc6 Te tidv xora *p)v 

ifiiXfia&t exapeiv et^ o{xe(av devdhcouacv xae fuXaxvjv tsuv xpooxaOif)(jiv(i)v ev 

Ta6Ti) (xovoxci^v TTjV uicb a^ euptaxo(JLivi)v e§etXi)(ji(i.lw;v (jlov^v toO Scorijpc; 

XpcoTOu xal ivoexoSo(JLi}aat xae e(^ (JLOvaanfipeov deveYetpae Sea to elvac aM;v et; 

t6icov 6xt>p6v Te xac eiciTifdetov, ilj (jLeTpt6TT){ f|(jL(ii>v xat ti)^ Ttii>v (jlovoxcov au>T)f;- 

pta^ xi)Bo|xivY;, dlico8exo(JLevT; S^ xa: ti)v tij^ a^^ Seo^tX^a^ Tt(JLi]v xat dlvdhcauatv, 

Btopd^eTat ^x^tv (JL^v ti)v xaTptapxex^v t^^ IIoeT(JLOu (jlovv;v eiq (JLeT^xtov tv;v i^l 

aTaupoicvr^((i> tv)^ ai}< ^iciaxoicv)^ dive-YepOeiaov [(jlov^v tou ZcATi^po^ Xptarou] [kszol 

xivTcov Tdiv wpoa6vT(i)v auT^ xtvv)T0)v Te xac axtvi^(i>v xpaY(JLiT(i>v, ^ouv ^t^Xiuv, 

XaXx(i>(JLiT(i>v, ^iMa^ xat diXXoi(t>v etBo>v xtvv;T(5v t(5v oi^jjLepov [dv] tv) (JLovi) eupt- 

axoiJi^vcov i) xat eia^xetTa eupeOv;ao(JLev(i>v, dXXa 8^ xat £icavTa xdt dbuvi)Ta, 

^YOuv d(jLxeX(ii>va^, eXaib)va^, y^JV x^P^^^^v xal xfltvTa Ta ^v tvj (jlov^ tv; orfr 

(JLepov eupiax6(JLeva, Ix^ev Se ai tv;v dva^pov xac |jl6vi)v, xaOci)^ eTx^^ toutv^v 

xat xp6Tepov otiTU) y^ auTO? (jl€v e-^copv^aei^ tw xaOv;YOU(JLdv(i> tv)v TiJ^ jjwvf|; 

SeaxoTe(av, 6 8^ ToeouTO^ aTapix<*>< xoOi^et Ta6TV)v. xc(v;aov ^ouv, xaOto^ aot ii 

(jLeTptoTv;? i^(jL(i>v evTeXXeTai, dvTtoTp^tj/a? to irapbv xtTrdxtov Ti)^ i^(JL(i5v (jL6Tpt6- 

TV)T05 Tw xaOv;YOU(jLev(i> 8i' ac^oeXeiav. ■}• 

EoDemplaria 2. chart, Flor, 11. nro 31^ 32. Tabula videtur esse Arsemi 
AtUoriani. 207 LXXXn. Sine annOy mense maioy ind. IV. 

Mbnastrrio S. Mariae Nhosae confirmantur poesesnoneB, quns ha1*tt tn regtone 

PalaHorvm. 

f ^Exei d)p(a6Y)|jiev icapdt tou xpoeroEtou xae aY^ou i^tjuiiv auOevrou xat ^aot- 
XsnA^ oKsXOecv et^ xb xxijiAa Tfa>v naXoriuv x6 icXijabv Siaxs{{Aevov tou Mativ- 
3pou xat xepcTii]pi4^ao6at xk ev auTcj» £icavTa ux[apxovTa] ^aXet(A(Aocta xat xk 
iXXa xivTa Ta icpooapiA^aavTa T(j> Toto6T6> xT[i^|xaTt] et^ icoo^TTQTa vo|Ato|mTiXT2v 
tm xopaSouvat Taura to) yApti t<i>v oSxeCoiv t^ xpoTatco xat dtY(b> i^|juil>v auOiv- 
vri xai ^aotXei, xupc^ Ra>voTavT(v(p t(^ IlexX . . . (p xevT ... S6o dtpxovToxo6Xotg 
Xiptv otxovo(ua^ auTa>v xot^e ty)V dvaXo^ouoav toi^ TotouTOt^; vo|JU9|JMtTix^v xoo6- 
TiTTa, eC>po(Aev ixet (i£T3t t(i>v dXXcov ^v Tb> ^fitm %vfi[Koni tu>v QaXaTiu>v xai 
iTiv oePa9|A(av [(xovi^v], t^v et^ ty^v xeptoxY}v 8taxei(A^VT]v Toiv naXatib>v tv]^ 
kepocYto^ BeoT^xou vq^ ouTb>otv exovo(Aa^o|AevY;{ Kextovto^jivi)^ xocr^ouoav X''^' 
pi^ta xal d(AX^Xta [xai ioici^Tta xorcex^^Aeva $id] ^aotXtxa>v 6pta(A(i>v tou Tpia- 
|map(oTOu xai doi$((Jiou ocuO^vtou iq^aojv xal ^aatXi(i>; xupou l(i>ivvou tou Aouxa 
xal [dXX(ov dicoxaTaoTdoe^ov xat xapo(xou^] dTco^xortaaraO^VTJa^ ev Ta> TOto6T(i> 
xTi^(jiaTi Twv naXorc((i>v xat xocTorfeYpa|Jk(JL^vou^ 6vTac ivo^AaoTt ev TOit dicoxaTa- 
TToaeat Toc^rat^. dxoXouOioq o[uv] xai ii[i£iq xeicoti^xa{Aev ty) Tota^TT) (aovy) dxo- 
xaiioTOotv eict toT^ d(AxeX(ot<, X^P^^^< ^'^ xapo(xotq, oT xat S^^uaiv o&ko^* 
9t 96o ol ulol TY^^ Qaxa3(a^. 6 uib^ xf^ BaXX(i>T(va^. Fed^ioc [6 KjaraxaXtov. 
6 dve^fcb^ tOu RaTaxaXibv 6 Qt$6xouXo^ 6 \Abq tou BdpSa^ Ix^i dSeX^v Etpi^^ 
w)v, Yft(A^p'ov dx' ouTvj AiovTa. FeiftipYto^ 6 T(uxXovd<, Ixet Hek^h^i ^(i>xdv. 
'luidvvi]^ Ti^^ ^^aXdvY]^^ l^et d8eXfV)v KaX^v, y^I^^P^^ ^^' ^^^ 'I(i>ivviQv. Mt- 
XoviX [6 lAJo^ T^C Koa(AOu<, Ix^t dSeX^v^v Map(av xal dSeXfbv Ntxif]Tav. ot 
xaiSe^ ToO A.aXou(Ad. rprjY^pto^ 6 AvaxXt(i>Ty}^. KiovaTavrtvo^ 6 ulb^ tou Kpe- 
|Aa8(Aivou. EuoTocOto^ Tou QafvouT(ou. Fetopytoq 6 'Axp(i>TV]ptav6(. K<i>voTavTTvo( 
t^q Foipixli . . . , Ixet ulou^ d6o, ZTi^avov xat "ItodwiQv. Aim 6 '^a[i^ph^ ocutou, 
ix^t Y^atxa Map(av. 6 xocxd *l(i>dvviQ< 5 RaaTeXXinQ^. Nixi^a^ 6 Aipto^. 6 
Mu)^a(TV2^ %a\ ol xdtBe^ ocutou. Ntx6Xaog 6 A . . Taxev6q. Ruptaxb^ 6 Aipto; 
xat 6 dvexjitb^ tou ocu[tou] Rupt[axb(] xai 6 xocrputb^ ocutou 6e68(«>po^. Mixocv)X 
xfy; 'Ektrr^, Ntxi^a^ 6 dSeXfbq auTou, Ixet ^uvatxa 6eo9av(i> tou 'Hvt^oTou, 
ex£i ulbv Ntxi^TOcv. re(i>p7toq 6 QoX6euxTO^. \im 6 *PdxTV}(. x^^iP^ "h '^^ 208 

'A^pirou. xal 7<i>cEvviq^ 6 IlafvoikiQ^, o&vxtva^ xorexst i^ {jiovt] xxi vdpLCTat, tou 
3y)(xoc(ou ^ ^T^pou icp09cdi:ou |jiiQ§£pL(av TcipoSov l^etv hi' auTOi^, aXX' i^eiXou- 
atv exSouXe^eiv Tf) xoiauTY) {Jiovi), koOco^ xat t3[ diifaviaOivra i^{ju[v Sixaui>|ucTa 
StaYopeuouaiv. oi»v ToOrot? o^eCXet xoTexecv ii TotoiTY] jjiovt) xat Tijv oriotv &ca- 
oav Map(a< ty^^ A((jLveva^ xat Ntxi^Tav uibv tou MaupdicoSou* iin toGtc^ y^P 
eyeY^vet xal i^ icapouoa i^iJieT^pa oiroxaTioTaat^ xai i%&l6^ t<^ xa^v^Y^F^^^ 
vqt; ae^acpi(a^ (aovyj^ t^^ KextovcafJL^vt]^, xupc^ '[o>awtx((i)y et^ aoipiXetav, ord); 
StaTif]po6(jLevot ol dv t?) Tota^TY) (jlovyj aaxo6(jLevoi (jLOvoxot diveicT)pdaaTot xat devev- 
6xXy)toi ex Tci>v Tceptoriaeu^v tou $Y}(jioaiou uivepc6xovTae tou ev6£ou xpdbou^ tou 
auSivTOu i^(jL(«>v Tou ^aaiXici)^ tou dr(iw, f 

f My)vI (Aaf({>, tvdtxTttovo^ 8'. f 

-j' '0 SouXoc tou xpaTatou xat ^y^^^ i^(jlo>v auOivTOu xat ^aGt- 
Xda>? la>avvY)^ 6 . . . . v6<. f 

Eaumplar, Fhr. nro 92. TabtUa videtur esse anm 1261 (6769). 

LXXXni. Sine anno^ mense septembri^ ind. V. 

loseph Pancaliut monasterio Spondarum^ quod est metochium coenobii S. loaimis, 

donat poasessiones et inqttHinos in insula Coo. 

f 'E^el i^ xort3t rijv Dir^ACv icept(i>vu(Ao^ (jlov^ tcu xot* e^atpcTOv -fy^a" 
Tjf)(jLevou xat e&aYYeXiatou 'I(i>avvou tou 6eoX6You I^Ooae iciXat xexTi^aOat h 
vffie xfi vi^aci) ty) Ki^ ^v T(^ xatp^ (jloXXov, ev & t^v ouaraatv e?XY)fe :;apiz 
Tou Ta6TY)v 8et(JLa(jL^vou, tou iv ^ioi^ 8y]Xov6ti xat 6aiou XpbaTo8o6Xou, (jLer^xtov, 
(licel xal 'Kpoq ty}^ 8o|JLi^ae(i>^ t^^ xaTa ty)v niT(JLOv (jlovyJ^ dvTaijOa ty)v 8ia- 
Tpi^^v tyJ^ StaY(i>*pi^ ^4^ ^^ 'v^v T^^ daxi^aed)^ 8p6|JLOv aia((i>^ ivuovTO^), Ta xp^^* 
$Y) ol xarde t^v IliT^jLOv T^Te 6vTeq (JLOvaxot T(i5v devaTxa^cov deicb tou xaTa w/ 
evTauOa (JLeToxtou iicopil^ovTO. Tbv vffie yo^v ^(ov (JLeTaXXi^avTO^ tou lepou ixei- 
vou av8p6^, Tou dv dby^otq $Y)Xov6Tt XptaToSo6Xou, xat Tcpbq t^ ^iOev 8txai> 
Tepa db;eX06vTO{, vf^ 7apa8po(JLY) Ttiiv xp^v(i>v xai t^ avcu^jLaXia Ta>v %par(\kdma^ 
xat v(i>Ope(a (jloXXov t(dv xora tyjv niT(jLOv tou^ t^^ i^YOU{jLeve(a^ olaxa^ tOu- 
v6vT(i>v iicavTa oiiv T(p (JLeTOxt(i> dnc^oXeaav xal oud^ T6itc^ [tMii[Lr^q fy xou Tot- 
ouTOU (jLeTOx(ou. SOev ipT^dd^ «iOt^ uTcb t(5v dl;Od(i>v iToXa^v xat ivoa{(ov ^ceipoTuiv 
X(av ^ia2^0(JL^vb>v Ttov [dv ty]] xaTa tyjv IIaT|jLov euaYeoriTY) (jlovy) (JLOvax(ov Et(; 
T^v Twv dlvaYxa((i>v xop^^^TQ^"'? «va^opdtv ewoti^aavTo, xai (jloXXov 6 dv outyj ty)v 
rpoaTaa(a*i tt}? (jlovy)^ Stiirtov, 6 lepb^ xupb^ FepiAavoq, wpb^ Tbv iYtcoTOiov 209 

i^piajv xat oixoupisv(xbv xaxpiapxiQV^ xbv xufcv 'Apaivcov, xal icpb^; xbv xpataibv 

xal Syiov f|{jui)v a'jGevTr,v xa» ^aaiXia, s5atTo6(X£vo? totjov |jieTOX''ou $(i>pY26))vai 

ayrst; ^pb^ Y^wpYiov extT/,5eiov, oro); Ti xp^twJir; auToT? TcoptXwvrai, u)q xat 

tb ^pirepcv. Totvuv xat e-neJpaJs-iSY; tJj jjlovij t^^ [laTfxou xat TOt^ iv auTTJ 

itTxsiifft {AOvoxoT^ r| xaTa TrfV Ko) Staxet[JLevr| (JLsvt] Tci^v S^^rovScov [jLeTa xat xojv 

v::' auTj^ icovrwv TrarptapxtxY; y^P xpcuTcapxouaa, T^|ji£Xr,|Ji€Vtj^ oucyj^ TCOvtdxaat 

wl Xtav £^Xeipt,[ji£vrj^, tyjv xaTO/r,v 8e TauTr;^ i^ IlaT^JLo^ XoPouaa 5ta Oetou 

tjLi 3^tXtxo5 ^poGxuviQTou 6ptc(jL0u a[jLa xat TcaTptap/txou, eoxeuae ToutYjv dva- 

xTYJcacGat xal e!; JeXTiwJtv xai eTCiBoatv or^oc^tX^r xai 8y; eXaVxwv BfivSpwv |jlyj 

lOasdeTaa xexTYjoOat ilj twv SxovSwv jjlovy; xat XpYjatv to^tcov e^ouaa, exapexXY;- 

tsuOy; xapi tou pL^pouq [twv] vqq IIaT(xou pLOvajrwv 6 ^caveuYev^oTaTO^ exeTvoq 

wpb? 4>a>xa^y evTouOa TU'/(i)v i:apaY£v6iJLevo; ir,v e^^Taatv tou atTr,peaiou etg Tbv 

rftov KcafjLOv ^upa; to ^aciXtxbv aTpdT£U|xa lucniSaaaOat. 8tb By; Tcap' exe(vou 

:p'.s6£t(; eywYe dcvaOs(ii)pr,atv twv xaia ty;v Kw vYjaov TC0tT^,aaa6at xat e^tacoatv 

wp(50r,v d^iepo^aai xal ev tyj T(5v SxovSwv (jlovy^ TupoTepov ^Xatxo^v SivSpoiv, ei- 

::6C Tjxbv eupi^,a(i> ex twv dve7:iYV(ik)aT(i)v, dXXd $y) xat (jLtaO(ou(; 860 [kzxa. xat 

wv £v TO) ^ii^ ^•reicipovTat ouv twv xXr,povc{xtX(i)v auToi? uTCOoTdaeu^v CwroTeXeTv 

xai ex8ouXe6eiv tyJ (xovyj, dt)^ eOo^ ijv (xovaaTY;ptot<;. xai o^to) (xou tyjv dvaOedl)- 

ptjjtv xat e^ta(i>atv twv ^v tyj Ko) i:otou(X6vou (xeTd twv dXX(i)v (ii^OiQv 8eov 

i5:c'(iaaaOat xat tyjv ;:apaYY£Xiav exetvou Sr, tou dotS((xou xupou ^(oxa, flv 

Ict;c£ xpb? ty;v twv -xovBwv Y^^^aOat (xcvy;v urcep ^{'UxtXYJq 8Y;Xov6Tt xat 

piiXXcv a(»)T^p(a? twv xpaTatojv xai dYiwv i^jxwv auOsvTwv xat ^aatXecjv, Xi^w 

^T, Tou xupcu Mt/aYjX Tcu IlaXaioXcYOu xai tyj; xaveuaepoug auYCuanQ^, xupd^ 

0£58(I)pa^. TOtvuv xat d^i^p(i)aa tyj pYjOstoY) (xovyj twv SucvSwv xpoTepov Tb 

Kird) IlupYtv XeYC(xevov ex tyJi; fixtaxetj^eo)? cv tcu MapouXXYj fixstvou xat xdvTr, 

cXe-jOepov jxeTd twv^ eXatx^ov xai xa^/:ot(«)v oxiopc^opojv 8ev8p(i)v xal dXXo(()i)v 

ci:wv, (xeTd xat xdoYj^ dpxata? 8txat(ia£(i)q xal xpovo^xtai; aurou. auv TOUTOt; 

xa: (xtcO(cu^ 860, ou; xat 6vo(xd?o(xev o&to); • MtxoYjX 6 Fa . . . , K(0vaTavTivo(; 

T»;; AecvTiI)?, l/fit Y^vatxa KaXi(^,v, xEvO^pdv Maptav, Y^vatxaB^X^d^;] A£cvtu) 

xal MdXTav, Grcfip t^^ xaTpiXYj^ xal (xYjTptxYj^ xat '^vaiT^eiai; aurou xXYjpovc(x(a; 

?: £X£t ev 8ta96pct(; T6::ct;, teXo; 8id xdvTOJV doxpa Tpia xat OL^apiccf tyjv 

xiTa TYjv 8txa(av auv/,06tav. FetopYto; 6 KaXXou8Y;c, £X£t Y^vatxa Zd^ijv, OuYa- 

:£pa Mapiov, ux^p tyj(; irarptxT^? xai (xY^TptxYj; auTou xXYjpovc(xia^ xat Y^vat- 

x£ta; auTou (X£p(8oq, ?}; (xsp^^sTat (x£Ti AdovToq tou FouBdXYj xat TYjq OuY^Tpb^; 

Tcii TsOUtIJou . . . . ev Bia^^pot; T^xctc;, TeXo? 8td 7:d';T(i>v doiipa 8v ^(xtau. xat 

14 310 

to6T<i>v o5t(i>; 'Kof i^(jt,c!>v df (ep<i)OevT(i)v rj^ (jLOvf) o^etXouat xarexeaOat xapa tcO 
fxepou? ouTij^ dv<dTepa 'Kitrq^ %a\ «avroCa; oxXtJaed); xal einr;pe(a; §v2{jLoat2y.Y;: 
TYjq xaTa TTjv Xfjipopi eTCep;ro|i6VY5;, o)? iv exTeveorepov u7cepeuxu)VTai Toii; T(io\t 
iljlJLd^v auTOxpaTopocv i%\ touto "^ap xai to ^capbv Y2;jt.eT£pov arfiXXiojSe; TP^l^P''^ 
eYeY^vei xal e^e866ri t^ SiaXrj^Oeicirj ixovtj twv StcovBwv Tf| uxb Tjj xoTOyrtj li;; 
nGCTtJi.ou oiioY) ib; {AeToxi<f> ei; oasaXeiav, |xy;vI ae7:Te|i.3p((i), ivSixTtwvoc; e. f 

f *0 8ouXo(; TYjc xpaTata^ xat aYta? YjfJLwv xupa; xal Seasoivr,: 
6 xai TYjv ava8e(i)pY2atv xal ejta^oatv tyJ; vy^oou Kw wotoOjJLevo;, 'I<i»- 
OYj^ 6 IlaYX-aXo;. f 

Arohefyp. membrcmaceum. Flor. nro 89. Aliud exemplar membr. nro 90. 

LXXXIV. [6770—1262], mense maio, ind. V. 

Imperator tuetur iura mona^terii in metochio Pyrgo contra incolas Malachiorum 

et Stomatorum. 

f 'Eicet T^ IJLepoi; tyj; ae^aajxta; {Jlov^; tyj; PaatXeia; jjiou tou iQYaTrr,- 
[jiivou OeoX^YOu tyj; naTjjLOu x^xTY;Tat Bta xP^^^PouXXou xat 6pta|iLou tyj; Jar.- 
Xeiaq |jiou ev tw {jLeTO/((i) tcu IIupYOu y^v ^euyapC^ov Teaaiptav, ty;v XeYoixevtjv 
r(i)v(av Tou IleTaxY;, xat xaTexei TauTYjv jJLr/pt tou vuv, eupiaxei Se cy\r,zvi 
xapa T<i)v ei?o(x(i)v MaXax((t)v xat ZTO{JLiT<i)v, Stoptl^eTai aot i^ 3^^Xeia {acu, w 
evepYOuvTi ev tyj x*^P? '^^^ Sa|xd/o)v Stxat^o tou 8Yj{JLoa(ou, &q dcv, ewei Bia xp^- 
ao^ouXXou )tat 6pta{JL0u t^; ^aaiXeia; {jlou xaTsx^t tJjv Totautr^v -pjv to {jLsps: 
T^<; {jlovy);, eTCi^cavijarj^ toi? 8YjX<i)8eiatv ^wo^xot; twv MaXax((<>v xai twv 2to- 
{AiT<«>v dntexeiv otco tyj; Tota^TTj; •pji; xai {jlyj evoxXeiv tyj {JLOvyj, dx; ajcocxa- 
a6e(aYj; tyj^ TOiauTYj; •p)^ ^^^ "o^ MaXax^ou xai SoBeioYj; tyj {jlovyj ty;; paai- 
Xe(a; {jlou* CTi to6t<}) y«P eYevovet tw pLSpet t^; StaXYjipOeiaY;; {jlov^; t^; ^afft- 
Xe(a; {jlou tyj; IliT^JLOu xai 6 7;ap<i)v tv;; ^^otXsta; {jlou 6pia{xb; {jLr^vi (xa((a, 
tvStxTtwvo; e'. f 

Archetyp. chart Flor. nro 79. 

LXXXV. [6770—1262], mense iiilio, ind. V. 

loawnes Selagita, dux Melanudii, iussu imperatoris dirimit controversiam oTtam 
inter monasterium et incolas vici Malachiorum de ten'a metochii Pyrgi. 

IlapaBoTtxY; yP«?^« 
f 'Eiret <ji)p(a6Yj {JLOt Tcapa tou xpaTatou xai dY^ou Yj{jLa)v ouOevTOu xal 
^aatXe^i); tou direXOeiv eici Ttj d{JL9t{jLdx<{) YT)) ^ xexTYjTat i^ ae^aa{x(a {jlovyj tt,; 211 

Ui^Lotj iiOL xP^o0o6XXou tou xporatoj xai i*)ftou iQ(Aa>v ouOivtou xal ^oatXeux;, 

i^ rXiijjiov Tou yLSXG/ior} ourri^ tou Ilup^fou, t^ XeYOjxivrj tou IIsTaxri, jx€t3i twv 

izcixjtiy^ MaXa)rui)Ta>v, xal ep£uvf^aat Ta rept TaijTY;; xat, eizsp eI>po{Aev eTvat 

cia^spcv TOUTij ToT^ MaXa/twTat? e7:o{xotc e^i Yovtxw Stxaiw xat TeXet Siqjjlo- 

:!ZX(i>, 3(a)oci>|JLev Tv;v 'rrept toutou eiBriOtv Si' YjfAeTepou crj|xe'.b>fi.aTo; tco xpaTai<^ 

)ui 0^1(1) ij^purfv auOevTv; xal ^actXei. et 3' Tou)^ ce e^rtjJiopTa); xai zpovctaoTtX(i>; 

xxTsTjrov aurrjV xai eStBouv ttjV touttj^ jjLopTfjV xoTe jjilv toT^ xaTa wp6votav 

lyzjz: Tc ^r,Oev /wptov MaXa)^(ou, zoTe 8e Tctg evepvouot tw piepet tou 8r,- 

|jl:ci:u, azoxaTaoTijcrat xat ::aXtv Ijretv auTr,v f^ eipr||jL6vY; pic/ri t»;^ IliTjJkou 

xx:2 TTiV zspt7wr|(|/tv tcu xpuoo^ouXXcu Xcyou tou xporatou xal aY^ou i^puuv ah- 

6svTsu xal ^aatXeo)^. xat xapaYev6|Jievot ev T(j> pieToxici) t^; DiriJLcu T(j> eiri- 

A£YC|A£v(i> nupYO(; xal ttiV ouva^tv exeiae iroti^aavTe^ {jL£Ta T(i>v ezotxcov MaXa- 

XiwTwv xat Tcu e^txpaTouvTO? auTou^ xupou Mtxow)X tcu . . . TaTl^YjYYO^^P^ '^^ 

TU)v $r|Xci>OiQac{iev(i>v ev xt^ aY;pL£t(«)(jLaTt xaT' cvcfxa dpxcvTo^v xal ei:oix(i)v 'kXt^'' 

:::/(i>ptT(i!)v xal dv£p6uv/|aavTe^ dxpt^o)^ Ta ;:£pt toutou i^vaYxdaapLev Tcpoxo- 

jjLisat f|2JLtv Stxai(i)(jLa yo''')^^ ^« dvaYpa^ixov^ xat cux eSuvi^iOriaav d^soBeT^at f|(ji.iv 

xepl TauTTi? T^? Y^5 To otovouv, dXX', (og efdvri to dXrjOe^, e^ctjjLopTd)^ xai xpo- 

v^iacTixo)^ xaTet^^ov auTr|V dTCoStWvTe? Tf|V |jLopTf|V tyj; T0iauTr|C yfi? 'f«|> (JLCpet 

::u SviiJLoaiou T(i)V xaTa Tf|V i^(jLepav 6vep-)fouvT(i>v. xat (b^ touto dxpi^co^ pcopi- 

;2VTe^ xai xapd xdvT(i)v tcdv xXtjaio^^ojpcav dva(JLa06vTe;, d^ xai Tcapd tou 

"2p' f|(ji(i)v ivpoiaTajievcu xat, Stc e^ 6pta(JL0u tcu xpaTatou xat dYiou i^(jlu>v au- 

6£VT0u xat ^aatXeci)^ xarexpdTouv T(5v xoTa Maiav$pov l^euYiQXaTe((i)v ^^atXtxtov, 

£V£pYr,OTQ xai e{jLopTdaOr| tq etpr||JLevr| vTj xou IleTdxv]. xal TrXYjpofcpYjOevTfi^; Td 

"£pt TouTOu drexaTeaTf|aa(jLev xai 7:dXiv l^^eiv Tf|V 8r|X(i>06Taav yyjv tou IleTdxY; 

r, ::pcetpY|(j[i'/r| (jLCvf| Tf|; IldT^xcu xaTa to -pCTepov, d^ 3eBif]X(i)Tat ev tw /pu- 

::hCuXX(i> X^y^j) tou xpoTatou xat dYtou f|(jL(»)v auOevTou xai ^aatXe^»);, xai (JLi; 

£/£tv dxb TcuBe ei:' dBeta? evo/XYJaat ti? f, e^jL-TcoBfaat tyj e!pY;[jLevY; (jlovy; xepi 

TxJrri; Tij; Y^q, w^ t|;uxtxbv BoOev TauTr; Tf| (jlo*^ zapd tou xpaTatou xat oYtou 

t;(jl(I)v ouOevTou xai ^^atXdbx;* 8td y^P fo^^^o eYeYcv£t xat 7:ap' tq|xo>v xaO' 6pt- 

c|JLcv auOevTixcv ^aotXtxbv it Tcapcuaa ::apaScTtxY; yP*9^i ^*' ^'''^fiScOY; tyj xoXXd- 

xt; ^taXY^^OeiaY) (jlovyj ty;^ IIdT{jLOU tou xpoaetvat auTfi ei^ evBet^tv ty;^ dXYjOeia^ 

xai da^dXetov (jLY)vt touXt(i>, tvStxTiwvog e'. f 

f *0 douXo^ Tou xpaTatou xat dYtou f|(JL(i)v abOivTOu xat 

^aatXed)^ xat Zoh^ ty;^; x^P^< MeXavouSiou, 'I(«)ivvr|^ 6 SeXa- 

Y*--ir|i;. t 

14* 212 

•j- '0 Taweivb? ir,i(jr.o'KQ(; tij? i^^ibixdxr^q exKXvjfffa; 6eoj, 
ic6Xe(i)g WfjLaCovoxopaxia^ xai XaXxodTfltfxvou, 'IwivvY)?. f 
Exemplar, chart. Flor. nro 83, LXXXVI. [6771—1262], mense septembri, ind. VI. 

Imperator Michael Palaeologus confirmat monasterio liberam posseasionem fundi 
quattuor iugerum, guem donat coenohio prope metochium Pyrgum. 

f ''EfOa^e [JL^v if; ^a9iXe(a [xou Z\k /puao^ouXXou auT^^ $u>pii{aao6at Tj^ 
)wrca TTiV noeT(jLov cePaqxia [Acvij tt] e-r' 6v6|ji.aTi Ti[X(«)ji.evr) tou ii'^cn7r([i.hQ'j izo- 
OToXou dtYtou ['Iwovvou Tou 0eoX6]You 'pjv l^euYapiwv Teacapwv, ttjv xa: tcj 
IleTaxT] r(i)v{av xaXou[i.^vt;v, xXy;(j{ov tou HupYOu Biaxet^jLevrjv, ^^v St; "pjv xal 
iwrceTxev il) T0ta6Tr| [jlovy; >tal eve[JLeTo xp^^o^? ^^^ "^p^^? dtvevo/Xi^Tti)^ xivTT| xal 
dTapax<*>^) H-T^'^ 'cwv MaXaxttoTbJv Tuap' ouTtvoaouv [L-fyze Tivb^ oXXou twv ^ 
aTpaTeuo[jiev(i)v ^ icapa^KeXJeuo^jievd^v 5ta Ttvoi; 6x^^<^^^? y^^^P"*^^®^ '^®^? [jwvix- 
XOi? Sxo^aJi^icoTe. tou 8^ y^ X^?'®^ "^®^ e:covo[Jialio[x^vou MaXoxtou eig rpovotav 
8(i)pY)0^vToq TO) 6e{(i) T^5 PajiXeia^ [jlou, xupw Fea^pYio) Ko[jlvyjvu) tw 'Ayy^X(o, 
8i* SxXou eY^veTo outo? ty) [8r,X](i)6e(aY) [jlovyj, x^P^'' ""5? T0ia6TYj<; y^? xpotjY- 
[Jtivo^ ei^ TouTO dicb ^{ovyJc twv MaXaxtwTwv xat 8tevtaTa[ji.evo(; aTcb tyjc; exei- 
V(«)v (Tciaeax; 8et§at, d)^ toT^ MaXaxt(i)Tatc; dv/)xet a[uTY;] xai [Y]ovtx[6]6ev Sta- 
qj^pet auToT<; xai xaTX/eYpa^jL^ji^vY; ecriv ev toT? to6t(i)v ^toXoY^ot? xat ^ipr, 
TeXea^JLotTtov ew(xetVTat [To6]Tot<; Sr^fxootaxwv Te xat oTpa^TttoTixtovj fvexa TauTY;;. 
dvT^veYxav ouv toc Tcept to6tou xai djjL^^Tepa Td [jiepY; tyj PaatXe(a [jlou xat dxe- 
X66y) 6pt(i[xb^ auTY)(; T:p6; Te tov ^eo^tX^oTaTov eictaxoxov 'A[>,OL^6^oq xat T^foc 
Tbv olxeiov TYJ Pa<jtXe(a [jlou, 8ouxa tyJ^; x**^?"^? MeXavou8(ou, 'I(oflevvY)v tov SeXa- 
Y(ty)v, 8iopilJ6[jLevoq TouTOt? TripYJcai ty;v TotauTY)v u:c66ectv T0"tx(o? 'icapouota xal 
[d[JL90Tip(ov] T(ov [JLepwv xai d^ioTCicT^ov eYXwpttov dv6p(OTC(ov, xat et [xev ^avetT;, 
5ti i^ TOta^Tr^ y^< '^po "^o^ ^'* XP'^^°P^'^'^^^®"^ "^i? Pac'.X£(a<; [jlou S(opY;6Y;vat Tf^ 
8Y;X(o6e(cY) [jlovyj xaT£xd[JLveTO [).kv 'icapd twv MaXaxttoTtov, to 8e y* vAPV 
[k]opvqq dvYjxov auTTj e8i§ovTO :cpb? tc {Jtspo^ tou 8t;{xociou -j) xpb? tou^ xori 
xatpou^ ei(; icp6votav Ix®^*^*? '^* MaXaxtou, Tva xaTexY^tat icapd tou [xipou; tt;; 
[jLOvi;^;, xa6(0(; e8(op/,6Y; to^ty; 'KOLpOL TTJq PaciXeta? [jlou* yj ^dp eTct [JLopTY) toj- 
T(ov vo[JiY) 01) pXdicTet T^jV 8(opedv ty;; pactXeta? [jlou 8id to (pa(vec6at t^v 8e- 
oicoT6(av ix6(v(ov eTvat Ttov xaTexovKov ty;v y^JV* ei 8^ :capd twv MaXaxt(OT(ov 213 

xoreixeTO oStyj xoti evejxeTO &^ ^o^ol^ aurwv xat oux [IB(5]ouv outoi T:p6<; Tiva 

:jL::Tr;v x^**' TauTTjc, Tva 5o6t) xap' auTwv eiBTQdK; ty; PaotXeCa [jiou %ep\ tou- 

Ts^. xoTa Youv Ttjv ::p6ffTa5tv tou toioutou cpKjjxou vr^q PaotXefa; [/.ou i%\ir^\LTf- 

:rca)v xaTa tov tozov, [5zou] x[eTTat] i^ $rjX(i)6eTja yyj, tou Te OeoyiXeoTiTOU 

£r:x3::ou 'A{xa![6vo? xat tou 8ouxb; t^g x^P^ MeXavou5tcu xai otxefou [ttJ] 

.Sar.Xsta pLou, 'Iwivvou tou 2eXaYiT0u, icpocxaXeoavrwv Ik ouv Tourotq xai It^- 

zz'jc To-txou; a^tCTt^oTouc; avSpwxoug oux oXtYOu^, xat l^eTaaavT(i>v Ta Tcept to6- 

::j axp'.^^;, eupov dbcb cujjl^tJijicu jAaprjpiaq xai xotvijg oixoXoYtac; aicivTwv twv 

-apaTU)r6vTu)v exetce, xaOtli)^ aptBrjXirepov xapicTa to CT)(jLe{(i);jLa, 5iuep [x...]r|X6 

:: }JL£pC(; Tij? IJt-ovijc;, Srt i^ TOiauTYj ^ xaTe^xsTO pi^v xat IveiJieTO irapi Te twv 

M|2Xaxiw]T(Sv, T(5v 2T0|jLaTtaviT(5v xat ^eptjv, dSiBoTO 8^ t^ .ivT^xouca Tau-nj 

•ASprr, 'xph(; tou^ xoTa xatpou^ epvaiioiJi^vou^ al)Ttjv il^ icpb^ to [Jiipo^ tou 8t)iJL0- 

:^':u T^ xpb<; Tou^ et^ irp6voiav l^^ovTa^ Ta MaXa/iou* xat lvTeu6ev StaYV0Dc6^va( 

xa-ra tov tyj^ dLkrfida^ Xo^ov [jlyj dvijxetv tijv ToiauTYjv -^v Tot^ MaXaxt(A)Tat( (J>5 

7iry'.xr,v, xaOdx; 6 $YjX(i>6et(; 6eio? t^^ P^^tXeta^ piou, b "AYYeXo?, [avY5]veYX6v 

£7)5 > dXXa T(j> (Jiepet tou Syjjjiociou • i!) -^ap 5y xat ev Totg ptoXoYfot^ a^(ov 

r£pi£{;^6T0 xat et(; xXr^povo^jLta^ auTwv e-JctWTe xat ei? lupotxa^ ^caTeYpa^Yj xal 

TiXri uTcep auT^(; xoTe^aXXovTo * to y^P e^tpLopTCj^ ^X^tv auTYjv [xoXXov dtXXoTptav 

£;i5a{vet TauTYjv, xa6(ix; eipYjTat, xat ou Yovtx^^v auTdliv. Iv6€v Tot xai T:po^ iipaiu>~ 

::v «xev xat ^e^atWtv tou ysYOVcto^; xpuao^odkXou t^? PactXeia^ jxou tyj 8ta- 

Xr,96eicYj jxovyj t^; FlaTfxou, a::[oc6prJctv 8e xai dbcoTpoicYjv tou jx^pou^ twv 

MaXoxid^TSv, Tbv xapovra 6ptc[xbv aur^? exopeYei i^ PactXeia [xou tw [xepet 

Tij; [xov^^, 8t' ou xat xapaxeXeueTat xaTexeiv TauTYjv xat ve[xec6at tyjv eiprp 

pir/Tjv YT^v aveva/Xi^Td)? xat OTcepix^xd)?, (*)<; xat xapa tou \kipo\jq tou 5y3[xoc{ou 

•«Teyojxe^^/Yjv xat xapa t^^ ^actXeia^ [xou §(A>pYj6eTcav autjj, tyj? cj^oucyj^; xat 

Bixatov [XYj YOViXYjc; y*P eupe6£tcYj<; twv MaXaxt(i)T(i5v tyj? TotauTr^? Y^^? 1^^*^^ 

i~l TeXsc^jLOTi xat ^apet xaT£X0[x6VYj(; xap' auTwv, xavT(»)(; exe^vou. Jjv tou Xa[x- 

^r/cvTo^ TYjv [jiopTYjv [al)TY;;] SecxoTtxw 8'.xa{(i>, xta^c^et tyjv TotauTYjv y^v t^ 

zrfiv.soL [xovYj TYj^; n(rc[xou «ix; ^(opeiav [ttj^;] ^actXe^a^ [xou (iva<paipiT(i>? xat 

r/axocxacT(i)(; xat, to xav etxeTv, di8tac£{cT(«)(; xal avevoxX-^Td)^ [xifjTe ixb Tdiy 

vjv MaXaxtd)Td)7 ij Ttov fl(X0Y6v(j)v auTwv t) tou 6£{ou tyjc PactXfii^a^ [xou i) twv 

-••; TO £§^5 Xa6£56vTd)V TO TOIOUTOV Xd)p{0V T(Z MaXa)r{oU U^Opd)[X£Vd)V TYJV 

Tjysjcav c/Xr^ctv, dx; xai dppaYO^? ^^^{XovToq Sta[X6veiv tcu y^T^v^to^; xpuco- 
^-^XXou Tf,^ PaciXeia^; [xou tyj TotauTYj [xovyj* 8:(z y^^^P tou^o eY^Y^vet tw [xepfii 214 

] 6 zapcbv Tfi^ paffiXeia; piou bpifS[Co^ ei^ da^aXsio'/ 

jJLTjvl aeT:T£iJ.pp{(i), ivSfATiwvoq s'. f 

f Aia ToO ':rp(i)[TOcr';paTopo^] Miyari^k toO SevaxYjpstv. f 

Archttyp. chart. Flor. nro 61. 

LXXXVn.J6771— 1263], menso maio, ind. VI. 

Leon EscammatismenuSf censor Rhodi ci hisularum Cycladum, recenset nomina 
inquilinorum monasterii in praediis Parthenio et Temenio et in insula O>o. XpaTfoTOU .... TYj; aUTOJ 

[7:]iOTOU|X£vou Tou xpxYfxato^ T . . . ovra £uxXt;p{av twv ev tcT) xap6vn eutjpeonr)- 
xoTwv Oso). 8ca TOt touto xat ol exl y^? £yff£0£i? avaxTe^, w^ tyjv ovoi ^zc'.- 
Xeiav e^etxov^^ovTeg ex twv (5)v auToT? exeiOev xai euepYCTtjTat, emxoptJYO'^^* 
TOUTOti; 8»!/iXeffTepa(; Tag Scopsaq aytepouvTct; auroi^ xat toT^ icap* auTtov avt- 
3pu{JL€vot^ Oeiot^ vaoT^ -fTifji^pcdv xai SouXeuTcov, ot^^ zapotxou; oiBapLev ivopiaLe- 
cOat, [oux] iX{-ff|V a[7r]6jjL0tpav. S 5r) xal bd tw {JLOxapiTY) exe^vco xat ^yii^ 

:caTpi XptcTo5o6A(i) Tot^ xaXat aYt'01^ PaatXeuct xai eLae^ectv 

avo^tv, aXXa Stj xai tco xparatG) xai ir(i(A t^jxwv ouToxpxTOpi TSTeXeMOfJi^vov 
eoTtv i8eTv, d)^ Ta asTtra tout^ov ^taTpavouat xat wpocxuvT)Ta )rpua63ouXXa, clc 
St) xat To xupo? e^reppapeuaaTO 6 xpatTiaTO^ xat avio? "^{Jlwv auOevTr^? xat 
auTOxpaT(i)p Bia xpoax'jvt;Tcu xpucc^-uXXou tyji; a^ta^ a'JTou ^«ctXstac, 5t; 
xpbq Tt)v Twapa tcu 8taXtj3)6sv-c^ jjiaxapiou avcpb? XptcToBouXou aveYSpOsTcx/ 
asPaa[JL{av {xovtjv Tt;v sv ti^ vtjc^i) riaTjJLCi) ::ap3t tcj xpacTouq db:sX'j6t) t^? aurcu 
YaXt;v6Tt;T0?. s^st ouv s5st;as fjLSia twv a>xX(i)v lYYpacov xat rap* t^jjlwv '^v^i- 
aOat oxoxaTaaraatv tw {ASpet Ttj? TOtauTt;? as^aafjLtaq |JL0v^^ ewi toT; ex TraXai- 
Yevwv Twv )rp6v(i)v rpocxupo^OsTat TauTt) $ta twv, (j)(; siptjTai, :rpcaxuvtjTU)V Xr'*^" 
ao^c6XX(i)v sv ts Ttj vija(i) Aspvo) xai ev Ttj vT^a(i) Kw^ d); 5i(i)ptaiJL6vot? i^^fJLiv 
TeXeiav i:ott5aac6at dticOYpaft^v xai OTCoxaTaaTaatv sv ts rtj VT^a({> 'PcS(i) xa: 
ToT; '::spi auTtJv, aXXa Stj xal sv 7:aaat? TaT; KuxXotci vtjaot?, Tb 'XOLpb'* aiYiX- 
Xtwjs^ aTroxaTacTixbv '^pd[L\i.0L i-^sr^ivti^ sv w Ta xaOsupsOsvTa ev TaT^ JtjXd)- 
Oetcai; ^/tiaoi? tcu [JLspou; Ttj^; Tsia-jTTi? IJlcv^; sxSr^Xa TrsxotTi^xaiJLSv. xai £i<; ;jl£v 
Tcv xspioptciJibv xal tyjv '::sp{|jLSTpov twv sv TauTatq 7:poacT£{(i)v apxouvTa ISczav 
if;|jLTv Ta ::pca6vTa to-jtyj xaXatYSVtj dxcYpa^txa 8ixat(*)[xaTa, swsi jjlTiBs r.zpi 

TOU Tt5v Y^^^^O^OJVTd^V t) TOiiV aiZO TO'J {JL^pOU? TOU BtJjJLOCtOU T^VO}^Xt50r||JLSV X£pl 215 

T2J T?;^ {JlovyJ^; jxepou^, &; itvo? tojtwv xaTsxsiiL^aivovToq, xai losTat xai eu; to 
^?i? ^ TStauTT) fffiJaapLia fxovij xat ol 'jx' ourr^v ivaaxoOpisvot {jiova^^oi, eiTt Sx- 
-aXat xat jAeypt toO vjv xaTst^^ov ts xat sv6|jlovto Iv Tai<; ToiouTai? VT^aotq 
AiTa Tit^ ::eptX")fj^st? xat waca^ Ta^ SiaffT^Ssis 'fwv TtpoccvTWV auTOi? Sixatu)- 
jiiTwv ^raXatYSVwv, tou; 8e ^e ;rapotxo'j<; xat uxoreXeTa? tou^ ev toT^ toioutoi^ 
zzozyL3^fluyo\)q xTi^{i,a9t $eov xexp{xa(JLSV ovo(Aa9Tt dT^XciJaat ev w xopdvTt dbro- 
/.aracTaTsxw YP^fJL^xaTt, w? 5v [jltJts to tijc [jlov^^ f^epo; &x iltia^ exetv rXet- 
:va; twv SrjX(i)6T;ao(jLev(i)v e>«xeiv Tzphq iauTo, |JL*^Te (jlyjv to tou JTjiJLOffiou (JLepo? 
ywcov s/stv xaTezefjL^atvetv tou tt;; [jlov^; |A6pou? xat xaOapwiietv Ttva twv 
TTJTT) zpooTjXcdptevwv. Ixoufft Toivuv xaTa ji-epo; ot ev tou; ToiouTot^ icpoaffTeiot? 
::pcaxa6i5i^^0' uzoTeXeTai ttj^; (jlov^ outw^" 

IlpsiaTetov to HapO^vtov. "IcoavvTjq 6 IleXaYiTr,;, exet •p^aixa Ma- 
zixL u'tcu<; FewpYtov xai AsovTa, OuyaT^pa 'EXevTjv. K(i>vaTavTtvo<; b Oeicav^^, 
lyv. vuvaixa EtprjvTjv. KwvaTavTivo? b utb; tou jjLovaxou 'Aposvtou, l%st ^uvatxa 
IxTjvojpaivav. 'Icoavvrj; 6 IlaTsa;, exei f^vaixa Maptov, OuyaTepa; Moox<*) ^^ 
HsCTcxu). Ntxi^a; 6 uib; tou 'AXeztJtwTou, e/et i[TivaTxa 6eoToxci>. 'Ifs^drm}^ b 
j'.b; Tou xaTca NtxoXatcu, e/et vuvaixa Kuptaxijv, Ou^aTepa 'Avvav. MixarjX b 
/':; TOJ ^iTouiraXiwTou, e^^t vuvaTxa Maptav. Fpr/Y^pto; 6 KoupffwiitTj; , ly^ei 
yjvaTxa Mooxta), ulbv re(i)pYtov. NtxoXao; b AaXa;, exet Y^^^aTxa red^pY^ov, 
jIc-j; K(i)vaTavTTvov xa: 'AXi5'-ov xal iTepov AeovTa. ot TraTJec tou Tcaica Ntxo- 
).i:'j, T2 Ai(»)v xa» MtxorjX xai ^Tepo; KcjvcTavrTvo;. ot icaT3e; tou Ka<J>txa, 
5 T£ luxivvr,; xai Mt/^sn^'^' 7^1?^ IIXjtu) tcu Map^ox(OTca, l/ei OuYOTepa; Eu- 
^cxiav xal EipTjvTjv. NixoXao; 6 iwavoc, sxet 'Jtbv Fe^ibpYtov. 'l(«)ivvTj; 6 Zicavo;, 
£•/£1 vuvaTxa KaXi^v, utbv Mavoui^X, OuvaTSpa Beo^avti). NiXTJta; b £TaXi(jbTT);, 
£•/£1 ^fuvaTxa *Awav, ulbv FeoipYtov, Ou^aTepa ElpTivrjv. 

"ETepov xpoacTetov Tb XsYOfjLSVov Tsjxsviov. Mt/o^iX 6 KaXufjLvaTo;, 
r/£i v-jvaTxa KaXtjv, utbv FetipYiov. MtyaTjX 6 uib; ttJ; 'A|J.apavTtva;, l^et ^u- 
vaiy.a EuScxCov, uiou; 'l(oavvr// xal re^opviov. 'I(j)avvTj; ttj; Softa;, Ix^t Yy^aTxa 
E'.pi5'rr;v. Mtxar,X 6 -170;, exei ^j^uvaTxa Mapiav. Ntxi^Ta; 6 At|jLvt(«)TTj;, sxst 
•f-r^aTxa Mapiav. NwtcXao; b 'AXsvTtvc;, sxst yuvaTxa Maptav, Ou^aTipa Eu8o- 
r!av. MtxaTjX b FaPpa;, sxsi 'pvaixa EuBcxfov. [rscipvio; b KoufjLapa;, Ix^t 
fjvaTxa E?pr|Vr,v. uibv MiyariX. y/ipoL Mapia] tou MavcuTjX, l^st uibv rs(i)pYtov, 
fbvjiTspa Eipt^jVTjv. A£(i)v 6 uVc; tcu iraica MtxarjX, sxet YovaTxa IlaYxaXto. 
1>iXap6To; 6 'Ava^t^iTTj;, sxst y'^''*^^''* Beof^av^i), uiou; FstopYtov xai AeovTa. 
'l(i)avvTj; b Mout(i)v, Ix^t Y^vaTxa 'Avvav, OuYaTspa Eipi^vTjv. KaXTj tou 6so- 216 

8(ipou, fyei ulbv MixoT^X, ^axipa Eipi^v7;v. Mioxo^ Tff^ EuSoxta^, t/ei i^sX- 
(pT)v EipKJvYjv. Ado)v 6 SupaTo^, sx^' Yuvatxa EipY^^/Tiv. 

Etq Tt;v VTjaov tyjv Kw. MeTcxtov ig urcpoYta Osotoxo;, f^ EY/wptwr 

S'770V0[J.a^0{AiVT] TtOV S^TOvBwV, fJLSTa xivTWV TWV $(Xa(b)V Xat ZpOVOJAtW O-JTSJ, 

3)v expflbei ts xat Sx^raXat iis/pt tou vuv xaj 6V6|X6to xaTa Tot^ xeptXtJti/stc 

xat izdvaq Ta; Staor^^ei^ tcov icpccdvTuiv xat dxt toutoi to) pLepet t^; l^^vi^; 

iraXafYevcov Sixaia)[ji.aT(i)v. iTepov [i,eT9xtov '^s ::poaxupu)8ev tv] TotauTT) ce^aapita 

{xovtj Ttapa TTJ; xpaTaia; xat a^^ia^ t^ijlwv xupa; xat BecxofvY;;, to e-rrovofjiali- 

{jievov 6 Zo)Ti^p, xai outo [ie.xa xovtcov T6i)V dvr,x6vTb)v auTo) Stxatcjv xat xpo- 

vo|a(ci)v, xaSd); 3iaXa(ji.@aveTat xat ev to) ex3oTY)p{(i) crtYtXXtct) tou Te BtevepYOuvxo; 

TY]v v^oov Kfa) Sixatci) tou Oeofpcupi^TOu ^eortaptou tou xpocTOu; ty}; dcYta; out^^ 

^afftXefa;, tou t6 XoeTpou, Toiv eXa'tx<i)v S^vSpwv, twv xb^pa^Co^v tou 'Avaga- 

aCSou xat tcov dv aimj) eXatxtJv 3dvBp(i)V xat Xokco^v ^ia^6pm Bsvdp(i)v xat tcO 

Tomou Tou .... ^a^taiTcu, tou eicovopLa^ofJL^vou vf^q IlafXaY^vou, xai Ta)v sv 

auTfa) eupi9X0[Jiev(i)v 3ev3p(i)v, & 3y) xat on:h tou [jiaxapiTou exetvou %vfy:opo^ 

euptaxovTat Sta^dpovTa ty) [jiovy; (xeTa Ttuv ev toT; TOiouTot; xTi^fxaat ?:poax.aOY3- 

[jLev(i)V [jLOVix(ii)v (jL(a6t(i)v ty;; [xov^? Tdiv .... 6vT(i)v TcavTog 8Y)[JLoataxou xaTaJTi- 

Xou. Ta TotauTa toCvuv xTnJfxara xat tou; etpY][JL^vou; SicavTa; [xpoaxa8Y][JLivcu^] 

ofetXet xaTsxetv y; aeJaafJLia dtYta [jlovy; dtvevoxXYJTO)? TcavTTj xat aTapixo);, [jly; 

To ouvoXov yJ Jiaasto[xevY) ij svoxXou{JLevY; irapa tivo; toiv ai:avT(i)y YJ ::ap' 

auTou 5y) tou [ji^pou^ tou 5Y){jLoaiou, d)? {jly; ty;v otavBi^Ttva wapeiaSuatv Ixovtc; 

ev ouTOt^ xoTa Tot? TCeptXi^ij/et? twv xpcccvTtov ty) {jlovy; TrpooxuvYjTwv )rpuac- 

0ouXX(i)V' eict TouT(i) fap xat to Tcapcv iQ(jieT6pov atYtXXiwJe? axcxaraaTaTtxbv 

Ypa[x(jia Y^ovbg xat uzoypa^^v xai ty; auvi^Ost PoOXXy; Triaro^Oev azeXuOY) t(J> 

{xspet vr,q [JLCVY^; Bt' da^iXetav [jly)vi (JLai^o, ivBixTtwvo? g'. f 

j- 'O SouXoi; Tou xpaTatou xat d^^ou iq(jlu)v auOevTcu xat 0aat- 

X^(D^, d-JccYpafeug ty;? vy^ocu *P65cu xal twv zspt auT^v xal twv 

XotToiv KuxXdSojv vi^a(«)v, Aeo^v 6 'Eaxa(jL{JLaTta(jL6Voc. f 

Arcketyp. ckart. cum bulla plumbea ptndenti a filo linteo, quae ex una 
parte exhibet imaginem beatae Virginis stantis puervlumque lesum in brachiis 
gestantis.^MP^Or^lC XC, ex altera vero haec: f BPOTQN I POHC KAI 
CTAC1[C] I TAC nPAEEIC KrPO[r] I AIQCl MAKPOIfC] THC POHC 
A[IJXA K0P[H1. Flor. nro 67. Edidit I. Sakkdion in periodico: 'AeY^vascv. 
Athenis, 1876, vol. IV, p. 235—239. 217 LXXXVm. [6771—1263] mense iulio, ind. VI. 

Leon Ekcammaiismenus, censor Rhodi et insularum Cycladum^ recenset poasessiones, 

quas tenet monasterium in insuLa Coo, 

•\ Tijv OBCOTpa^tjv xal dncoxaraoTactv ffotoufji.^u)v T^piwv i^; vt^oou T6Jou 
yjxi Tuiv irepl «un^v, dXXa 8tj xat twv K'JxXdS(i>v VT^,ff<i>v e^eYovet [xiv 7;ap' 
r,;jiwv TLoA Tco jJiips; tt;^ cre^atTfjiia^; iaovt;^ tou oy^ou axoarcXou xal euoY^eXtffrou 
YJva-rnjjJLevou tou 0£oXcvou t^<; sv ttJ ndT[JUi> d-jcoxaTaoTOTtxbv '^poi[t.\i.a e<j>' ol; 
ijpeOYj i^ TotauTTi dyta ixovtj TrpoxaTe/ouad ts xai ve{xo|Jievrj xTi^iJ.aai Te xai 
jUTOxfc^ 2v Tc Ttj AepoxaX6fjLV(i>, vfi 4>apiJLdxci>, Tij Aei<{^v, Tjj Kw xai twv 
Ev TaT^ Xctirdu; KuxXddt twv vijffwv. exet Se ev tw •BoteTaSai T^fxa? xat ttjv Tij? 
Kw TeXeCov awoxaTdcrcaciv Wov IBo^e xal Qtov dicoxaTaoTaTtxbv '^piyLit.a ^eve- 
:^ai Tw fjtipet t^^ ToiauTY)<; |Jiovv;^ sxi toT^ ot^ eupe6rj xaTexcuaa xat ve|xo|JL6vr| 
ivzh^ Tf^^ TOtaurr,^ vtJtou Ko) \w:oyizt^ xat xTTijiAact 8'.d twv 'jcaXaiYevwv ^^u- 
cc^uXXfa>v xat 6ptGr|JU0V tcdv dot8{[JL(i>v ^aotXecov, dXXd §y) xai TcpooxuvYjTOu /pu- 
cc^ouXXou xai ceiCTwv wpoffTaYiJLdT(«>v tou xpaTatou xat oyiou t^jjlwv auOivcou 
xat ^a7tXI(o^y Ivexa tou jjl*}) omb twv YStTOvouvT(ov toT^ TOtouTot? xTi^iJLaciv evo- 
yXeTGOat to ttj^ (Jlov^^ ptspo*;, fb Tcapbv xat ouOk; dTfoxaTacrcaTtxbv YP*I*M^ 'f^ 
pipei T^^ TOtouTt;^ a€Paff|xta<; jjlovtj^ Tijq UdTfjiou ':c6:cotTJxa|JLev, ^x^YjXa SifjLevot 
•/.ard (x£po? iv auTw Td Tcapd toutyjc xaTejropLeva evTb^ r^? 3yjX(«>66{cy;<; vijaou 
Kil) xTYJ^xora, Td Te 8td ^caXotYevwv zpoaTd^e^ov icpoaap[x6aavTa TauTYj xat Ta 
s'i TcpcoxuvYjTwv /puaopoGXXiJv Tou xpoTatou xai dY^ou Y;ji.(i5v auOsvTou xai 
^aatX6'(i>^ xat aexc(5v icpoaTaY[Ji.dT(i>v Tf^q xpaTatdc; xal dYta? auTou ^aatXe{a? 
xat auT^^ ^ TYj^ xpaTatd^ xai aYta^; Yjfxo^v xupdc; xat BeoTco^vY;^ ext^pa^eu- 
Oevra xai ';cpooxup(«>6lvTa tw fxepet Ta6Tr,<;, d Byj xai Ix^uatv o^rTOj^* fxeTOxtov 
f, 'Jtzepayia 0€ot6xo5 t^ 67covo[xa^o|xivYj twv StovBwv jxeTd xdvT(i>v twv Stxatcov 
*xal i:povo(x{(t>v ouTou, ■JSy^uv y^? «'^b tcSjv «yX^^P'***? X6YopL6V(«>v aTpoTtwv OTpdTat 
sjc ^pLtcu, ^TOt Y7J lAo8{a>v /iXtwv 3taxoa{(«>v, ^<; xai to t6Xo<; 'jcpoaTcea^cdaOYj 
;x£v "xat dxexoptoOYj tw [xipet tyj^; ixovyj^ icapd tou (xaxaptTOU xat dotStjxou 
£y.£{vcu oYtcu f<|x<5v auOfvTcu y.at ^aatXdo);, xupou 'Icodvvcu tou Aouxa, dXXd 8yj 
/.al hk 'jcpcaxuvrjTcu /puao^cuXXou tou xpaTatcu xat dYtcu f^ixwv ouOevTou xai 
^aaiXsu)^ xat ae^cTwv TcpcoxuvYjTwv optajxwv tyj? xpaTaid^ xai aYta^; auTOu jSaat- 
Xstac; y.ai tyj? xpOTatd^ xal dYta? t^Ijlwv xupd<; xal Seaicc^vYj;. xcopd^icv t6 7C0T6 
ircvcpLa^c{xevov tou MovBptxou, dv b> xat SsvSpa auxtva, (baet )xo3t(«>v Buc, 6v6a 
::cT6 icpoaexdOYjTO («>? uzoTeXYj? Fe^&pYto? 5 BtXtX{3ri;. x(«>pd<ptov tou IIupYtou 218 

<i)j£t [xoStiov exca, ev & xat JsvBpa eXitxi. etq to woabv Se Ti;? y^i? '<**'' 
eipT;|xev(i)v crpaTiwv ouixTusptspi^eTat xai to ev tyj evopta tt^? 'A^/Ttjjiaxia^ ::pc- 
iijTctov, To 6::ovo{ji.a!Js[X£vov to KctXsov, jxeTa twv $ta9£p6vTCJv outw otxatwv 
■rravTwv xai auTou toO yjuypa^ioj tou exovoixaJJofJtevou tou ^^tTwOU. ^Tepov fXcToxi^v 
It^aou^ XptffTO^ 6 £a>Ti^p, to e^ovo{jLaCo(Aevov tou 'Apf^eXa, Szep TcpOffexupoiOr, 
Tv) iji.cvij Sta ^poaxuvr^Tcav iptqjuiiv tt;^ xpaTata; xat 0^'-^^ iQ{JL(ii)v xupo^ xal 
Bec::ctvY;q, (jTaupor/|Ytov ov tou e7:tcxcxou Ko), ixeTa xavTcov twv Sta^epovrwv 
auTw Sixauov, f^vouv vtj^ ^ciBaTtxij? 8uo [jxoBtwv] tyj^ xoTe oexb tou jjLepcj; 
Tou <I>tXav6p<«)xou xai tou DavToxpaTopoi; |jLeTa twv ev ty) ToiaGTYj Y7i eXattuv 
Twv sxtXeYOjJievwv tou Ba^ouXa ty;<; axb tyj; orpaTfa^ tou ^'zv/r^ [f,exx twv iv 
TauTT) eXatdiv tcov i^(At(7et(i)v xal Ttov Bputvu)v 3ev$pti)v tuv Y;|juffe{(i>v, d)g Ttjv 
eTep(i>v f^|xt9e{(i)v eXatxtov Sev^pcuv xat Sputv(i)v Tiiiv axb tyJ; auTi;^ orpaTta*; tcj 
ZxiyTi ouacov tou [JLepou^ tyj^ ericxoxY;; K(5, xai ty;; 0,7:0 tou Map.oupou exeivcu 
xfipieXOouoY;; t<T> TOtcuTO) jJteToytw vy;; et; tov IIouXoxtaaTtjv jjLeia xat Tciv ev 
TauTYj eXatxciiv JevBpcDV, cjupLXOffoujJLevrj; xai t^; TOtauTY;; axaot); y^; tou Totsu- 
Tou [jteToxtou jxeTa twv /(dpa^toiv t^; ZcXavY;; twv ev ty; Toxo6ea(a TiSv 
AceTpwv et; xcacriQTa |xoBio>v Tptaxoctdiv. eTepov xpoaoTetov to 'Ava^aaiStov^ t: 
xoTE ^v iizo TO)v $txai(i>v T(i)v a£3a9(xi(i)v (xovo^v Tou 4>tXav6p(i)xou xat tcu 
IlavToxpaTopo;, (baet (xoBtcjv exoTOv xevTY;xovTa (xeTGc Tb>v ev auru) euptaxo(xsvb)v 
eXatxo)v devSpo)v xat £T6po)v dio^opo^v BevSpo>v. et; ty;v TotauTYjv 8e xoacTT^Ta 
Twv exoTCV xevTi^xovTa (xoB{o)v auYxaTeXoYtc6Yj xat au(xxepto>ptc6Y; xat i^ "rt ^i 
extXeYOfxevY; tou "E^o) Katfxxou if; (baet (xoSio>v ouaa TptaxovTa, ig axb Ttjv 
Btxat(i)v cuaa tou *Ava^aai3tcu, ^ Br, xat axeXuOYj xap' if)(xd)v t(^ (xepet tt;; 
(xov^;, (1); ouaa ex twv 8txaio)v out^;. tou SYjXo)6evTO(; 3^ \kiXQiyio\j tcu 
^o)T^po(; XptaTOu xat tou TotcuTcu xpoaareCcu tou ^Ava^aatBiou xpoaxexapia^Y; 
TYJ aePaa(x{a (xovyj ty;; IlaT^xou to TeXc^;, xoTegaXXovTo xpb; to (xepo; tcj 
5r|(xoaiou, 8ta xpoaxuvr|Tou 6pto(xcu tyj; xpaTaKz; xat aYta; r,\ij(!i'* xupa; xal 
Beoxornj;, CTe xa: xpoaexup(i)6Yj T<rjTTj Ta ToiauTa xTY^(xaTa. eaetTai TOtvuv t: 
(X£po(; ty;<; TOt^rjTYj; aepaa(xta; (xovf^; t^; IlaT^xou xaTe^ov xai ve(x6|JL€vcv |x£Ti 
Tiliv aXXo>v auTcu xTY;{xaT(ov Tt5v ev TaT; XotxaT; vijaot; xai Tot ev ty; TCiajTr; 
rfiijw K(j) xr/<{xaTa (ivevoxXYjTO); xai avsxYjpeaoTO);, pLYj xapa Ttvo; T(JI>v veitc- 
vouvTOJv TYjv ci(3tv8Y;Tiva eupioxcv eTCYjpctav xaTot ty;v xsptAr,<l^tv Tdiv xpcacvTO)v 
TauTYj xpoaxuvY;T(Dv xpuacficu/.Xcov xal opic(X(uv tou xpaTaiou xat aYicu r,(xiiv 
au6£VTOU xat ^OL^sChiisnq' ext tout(i> vap xai 676^6^6 1 TauTYj to 'xapo^f r^jxe- 
Tepov aiYtXXid)3e; yP^P-H"-* -•? aa^aXeiav. (XYjvi iouX{o>, ivBixTid>vo^ q:'. f 219 

f 'O BouXo; Tou xpatatou %ol\ i^io\j i^jawv auOsviou %a\ Paai- 

Xsw^ a^o^fpa^eu^ xij? vk^jou *P68ou xai twv xspl auTtjv EuxXa^cov 

vT-ffwv, Aea>v 5 'EaxafxfxaTiajxevo^. f 

Archetyp. ckart, Flor. tn^o 66. Edid. I. Sakktlion in periodico 'AOKJvaiov, 
Atkenis. 1875^ vol. IV, p. 239—243, 

LXXXIX. Sine anno, mense iunio, ind. VII. 

Imperator concedit monasterio aliaa duas naviculas exemptas a tributis. 

f ^E^TCsi oc [Aovoxol 01 axb vr^<^ (7e0aa|A(a<; (i^vyJ^; 'fr^^ ^aotXeta; [xou Ti^i; 
£v T^ naT(JMi> SiaxsepiivY]^; xat ew' Jvoijuxti tou df (ou Iwavvou tou SsoXoyou 
T'.|jiw|ji£VTfjg ^apexXi^Teuaav tyjv ^aJiXe^av jjlou opiajxou [auTfj^] Tuxew, iva Ta 
:av5iXta rr^ ntax' auTou^ (Aovij^ Biaix^vwatv avevoxXrjTa, [ev6a 5v xai d:c]ep- 
/wvrat aicb xaarj^ Jtjixoataxij; aui^YjT/iaea);, xcfjijjispxiou SyjXaSiQ, vauXoxaTapTta- 
TtxcO, GxaXtaTtxou xal twv oXXcdv aicavT(i>v, xaTa ttjv TcepiXYj^J^tv twv xpoYe^ovo- 
Tii>v auTOi; 6pta(xci>v xapi Te tou dotBifxou ^aatXea);, auOevTou xat Oeiou ttj^ 
^aatXeto; (lou, xupou lioawou tou [Ao6xa]^ xal t^<; dotBtpiou [6eta; tt^^ ^aat- 
Xsta; J15U Tij? Kop,vYjvTj;] xupa; Etpi^VYj; ttj; Bea-iTotvtj; , yj ^aatXeta fjwu tyjv 
ltr{7v> auT(i)v xpoaTjxajJiivTj tov xapovTa auTfj^ cpta|Jibv ezopsYSt auToT^, 8t' ou 
xal Btopt^eTat [xpb? toIi; 5uat xXaToBioti;, ol; eT^ov] €$xouaaaTOt<; 8td twv 
ptjOevTwv iptajjLuiv, aXXa 5uo aavBaXta e^stv e^xouaaora ;:avTYj xai dvev^xXYjTa 
T.i^Tt^'^ ST|(Ji^aiaxTjg e^njpeia^ [xat au'CriTYjac(i>; , xofxfjiepx^ou, vajXoxa^TapTtaTtxou, 
rjtaXtoTtxcu xai twv OLkkm dxdvT(*)v, xat |jiy5 Tiva e^siv tov oievoxXijaovTa auToT; 
£v xiaat; Tai^ X^P^^^ "^? ^Cf.QiXv.0Lq jjlou, etTe exl ex^oXYJ [:rpaY[xaTsta; eiTe 
s;ji.3oXf^. 6TTt TouT(i> vip eYevovei] Tot<; BiaXTj(p6eTat jjLOvaxoT; xal 6 xapo>v t^; 
^aotXeta; jjkou 6pta(jLb; et; da^dXetav. -|- 

t Mtjvi lCUVl(i>, tvStxTtwvo? s'. f 

Archttypum chart. valde mutilum. Flor. nro 65 a. Lacunae eocpletae 
mit ex exemplari antiquo, quod extat 8ub nro 59. subscriptum: Tb '::apb'f 
i-cv jjLiTa Toij iTptoTOTu-iiou Oeicu xat PaatXtxou xpooxuvrjTOu cp'.a[jLCu dvTi^aXwv 
xai xoTa '::dvTa ladJJov eupwv u^revpa»^». f 

f 'O euTeXTj<; 6::iaxo^oq *Ieptaaou. f 

Linea 12 scriptum erat Teaaapa aavBdXia, sed vox Tsaaapa est deleta et 
minio supra scriptum 56o. Tahula videtur esse imperatoris Mickaelis Palaeoloyi 
n anni 1264 (6772). 220 XC. 6775-1267, 11 mensis augusti, ind. X, 6785—1277, .... 
ind. V. et 6815 — 1307, 12 mensis iunii, ind. V. 

Acta varia magistratuum Venetorum de iuribus monasterii S. loannis Sti/li in 
insula Creta, guod est metochium coenobii S. loannis Theologi in insula Patmo. 

TouT6i; svev oi yP<*?6?; ''^^^ slvev y,a[JL0fX6V£^ «7:0 tt)v BeveTfav 5ia tc 

jxeTdxr^v StuXou. 

f 'H piev Souxixv) Ypa^^ y; '^e'^o^\)ioL ewl Toij [JLaxaptTOu apxov- 
T0(;, xupou Tavtepou tou T^^ev, 5ta -jcaiJY)^ t^; cupLPouXij? ev ^Tet ^acElI', 
piYjvt auYo6aT(j) ta', ^eiJL^Oeica Be rpb? Tbv dlpxovTa xuptv 'AvSpeav 
Tl^ev, Tov auTOu av6t|;t6v, tov T^Te Jouxa ttj? KpY^TY;!;, xai tou? autou 
icp(i)ToaujxPo6Xou^, TauTa xepi^xei xat ^YjXot* «"Oti ot xaXoYT^pot tcu 
StuXou t^^ 8txatoXoYia<; tou ^Ytou 'Iwfltvvou rqq DaTpLOu va eTvai dcfeToi ei; 
TYjv iSiov xT^fftv xa^ woawatbv xai et<; ty^v t^Cav BixatoXoY(av, xaOu)^ Itcoiyjjsv 
b apxwv xupt? Mapxo; AavJouXc^, 6 icpb tou XexOevTo? Jcuxbt; Kp-fyrr^^ Bou; 
ev KpT^, [LvcoL rfic auTOu aupLPouXYJ^; xoTa Tbv xatpbv tou caapLCu ty;^ Stacopa;, 
liri^ ^5^ ivapLeTa^u tyj? auOevT^a? xat tou xupcu MavouYjX xat tcu rewpvtou Sxop- 
St^XXYj, ev wTtvt aaa[JL(j> xal cujJLPipaafjLaTi IxsTvo? xapeTT^^pYjae xai i:ap^5papL6v w; 
piY) iBtov TO yidpio'^ Tou StjXou, aXX' Mq u7cip)^ov twv Xe/OevTtov xaXo-pjpwv 
yji^pi^ Ttvog evavTtcXoY^aq, iv ^Ttvt SouxtxYJ YP<^?f< e^J/fl^w; xat euXa^wi; auv{- 
oravTat, X6y«i), et^ Tb aYo^oaOat rapaBiBovrai ot XeyOsVTe; xaX^YTQpot xol 5 
t6ico; tou ^Ybu 'Iwfltwou t^? DaTiJLOu.» f 

f 'H §6 P' YP«?T^7 ^"^t? 6Yev6T0 6«t apxovTOi; xupou II^Tpcj 
FpaBovtxou, Souxb? BeveTiac, jjieTa :caaY)? tyj<; pLixpoT^pa; ouijl^c-jXy;; 
Twv TeaaapaxovTa xai twv TcpteYaSwv, 6ici[jL<pOYj Se TOt<; xaareX^savot? tcj 
Iltxopva iTet ,aT!i', piriVt touvicp ^tp', tvJtxTtwvo? e' Ta8e TCepteyef 
«5Tt Tou; xaXoYYJpou^ tou pLCvaarr^pCou tcj StuXou xal tou^ xapotxou^ auTwv 
Ttva; fltTcb Tou vOv xai efjL-nrpoaOev va jjlyjBsv tou; PaptvY) xal avaYxaJ^Yj va SiBou- 
atv Tb ^oByj to^, aXX' ouBs avOpwTccui; Ttva^ va BtBcuat toT^ xaoTcXXfltvot^ ij c:a 
va a:c6ip(i)atv yJ 3'.a va aXtoveuaouatv y) 8ia va Xixvtljouajv xat va xoaxtvitouaiv 
atTaptv cuBe TaYa<; t8ixa<; t(i)v, (baav ei; tcv ^capsXYjXuOoTa xaipbv ettoOaaiv vi 
T0U(; xafJLvouaiv, et |jly) ol 'kv/bivreq xaXoYYjpci xat ol yjapidixon ^(ov, va eTvat 
iXe^Oepoi rqq TOtauTYjq xal 6[jLo(a^ dtYY«pta?*« t 221 

jy|x3ouXi5c TolSc 8t)XoT' avaxatv{!^6t aXXr^v |x(av 86ctv xat xdpi^ 

rcro'.T;jji6vr,v wpb? xou^ XsxOdvTa; xaXoYi^pou? ewt apj^ovTO? xupoO 

AcpevTl^ou TteTTcXou ev Itci ^aao?', tvSiXTiwvo^ iV. i^ Je x^P'? '^®'" 

ajTi; ^v * €dcxouo6e((jrf^ TiJ; eicetetxouq Sei^aeci); xai icapaxXi^^sco^ ty); IC auTSu^ 

t:b; xaXoY^ipou^ Y^^^l*^^? ''^^P^ "^? 07^6^; xat d^ia? i-a{vou 9ii^[i.T)^ aurwv, 

:ti vit Suvavrac v3c ex^iXouatv iicb to)v lffo3tu>v Toi; xat T(i5v x6x(i>v to^ (xou!^o6- 

::a yjXia cr|Tipi 15« tt}? vt^wu Kpi^^ 8ia Tr;v [laTfjLOv, Tb vr^ci^v Tog, 68661; 

axoi; To TOiouTov C^TTiiJia 8ta tyj^ Xex6e(cY;^ cujjl^ouXtj?, xal r^ YP*f^ i^ 'f'^ 

tswDtov ^ftopia qjepcuaa ^efiifdT] t6t€ tw dpxovTi xupti MraXX^vvci) xai Tij 

xr,7J cuijl^ouXy). ig Totaurv) cuv ydpiq dvexaiv(c6iQ xat dvecTepe(o6Y) 8td tou 

A£76£VTc^ 8ouxcq BeveT^a^, xupcu IldTpou tcu FpaBov^xou, |X£Td tyj^; cu[jl3ouX^? 

Twv :upjeYd8wv xat T(5v (jl', Itou? ,^'^^\ (vStxTtwvo; e'. YP^f^etca hk ixi[fjf^ 

Tw dpx^vTt, wpi^ MiceXX^T(i) tw 'loucTtviavo), 8ouxt Tore KpY^TY;;, xat ty) auTOu 

7j;jl3ouXy]>. f 

f 'H Se 8' YP*?^9 ^'f'? 6Y6veT0 ii^t tcu Xex6dvT0? dpxov- 
Tsq xupou IldTpcu rpa8ov(xou 8ti t^^ auTOu cu|i.pouXij^, 8y)XoT t^|V 
y.iptv ty;v icpbq tou^ ^Yj^eviaq xaXoYi^pou^ tou<; dpxovTa; Tb x<^p{ov 
Tcu ItjXou, ^Ttq TotauTY) ecT^v «5ti va SuvavTat vd oreXXouct X6' x<»>pt^- 
'2^ oTrc ty;? vi^,cou t<«)v tou aYiou lcjdwou xat dXXoug Xy)' dYcpac|xivou^ dzb 
Twv xcupcdp(i)v ei? tcv xaipov, Srccu tq ou^evTeia efjLoxeTOv [jLeTa tou ^actXeo)^ 
Tujv Fpatxwv, 8td vd xaTotx{ccuct tcv t6xcv tc^, ^'^o\>y to x^P-ov StuXou, xXy)- 
pdvo^/ra^ 8td tou^ Xex^evrag ol^' x^P^^^^ s^? "co xc[jlcc6vy)v tcov xpovov uxep- 
rjcsv gv, locrcep xat Sioq T6pa xd[JLVcuctv. ^TrefjL^^Y) 8^ i^ Xex^etca YP*^ '^^'^? 
•apouct xai 6co[JL6votq 8ou$i Itou? .^'fCj !v8txTtd)V0^ e', [JLrjvb? touv(ou t^', 
TjvicToica ecxdTdi)^ t6v Te ^(ov xat ty;v 9y5[xy)v auTwv twv xaXoY^p(i)v xal Tva 
piT; ::Xetov ^^^po? iyju>!svf ocirsoi xat cl ISiot x^pidTat ^J to xaTd wep{c8ov x?o- 
'Cj rapex^tv To) xotvw, xa^d^^ep eipY^Tat, uxepw^pov a'». f 

f 'H 8^ £' [YP«?r,] ii T:e[jL4)6eica tw dpxovTt xupo) Bt8dXt Tb 
MixteX, 8ouxt KpiiJTY;^, Td8e ^TiCh' «5Tt tou^ xaXoYi^pouq tou St6Xou dicb 
Tcj vuv xat e[jL7cpcc6ev vd [Lrfibi Touq ^ap^vY) ^rXeov Ttviq ^ xafaXdpY;^ i) ^eu- 
Jicc;, 3Tt vd 8t8ouci xXeov TiicoTe^ xav{cxtov ij IJwcv to;, wcdv cuvYJ^tl^ov xpo- 
T£ccv auTct di xaPaXXdpot, vd tou(; cTeve^ouciv, vd 8{8cuv xdv xp^vov xavicxiov 
xal euxoXb)^ xat §tc([jl(i); vd xcti^ccuctv, oTt vd tcu^ dxo^toccuctv, &i:ep eici^pact 
i>il'.2. xat 5Tt ditb tou vuv xal £[jixpoc66v vd 8tdxetvTat eiq auTOu; tou<; xaXo- 222 

ffipoix; euXaPwc, eretB^ b vou? xat iq Yvci)|ji.Yj tyj^ auOevreCa; eTvat, Bxi eT? 5xa- 

GTO?, iirotaaBrjTOTOuv ew) Ti^eo)^ xal Y^pi^atdi^^ h Ttj tBia xn^^aet xat tw iSui) 

Stxato) va dvaicaueTat xat va TparapeTai euvoixcu^ Kat aTapax<«>^>. f 

f At Be Tpetg xal eajraTat vpa^at [at] Treix^Oetffat 8ta tou |i.a7.a- 

p(Tou apxovTo? 3tupou Mix^V^ '^®^ T^ev, jxfa ixev tw ap)^ovTt xupw 

"Aa^^v M^jT^ooep, Souxt Kpn^Trj^, ^tal ttJ auTou 9U(JL^ouAfJ, eTepa Ik 

xupto) Nt)ioXd(t) II6X(i), ^eTopt TuOffxvrj^, rf 8e TpCTiQ xupio) 'Avtuvio) 

ne^xo, ^eTopt T(i)v Xavi(i)v, TauTa STjXouatv * «5t( 5X(i>^ (xia ixdoTY) d::a- 

YOpsuet xai pe^oxapet ttjv yP*?^*^? ^*^'^ eY^veTO IJtqtouvto? tou xupou 'Avtu)viVj 

Tou M:;aXdvT!^a, e^toxoxou tou KaXa|A(il)vo^, ^epiexouaa' TdBe * 5Tt i^ ^^^ ^oH il; 

Troaaeatoi) tou ywpio^) ZtuXou, S^ou xetTat ei; Td (itepY} ty;^ ii:iaw!:riq tou, vit 

Tou SoOyj eXeuG^po)?, ouTtvog /(opiou Yvo)pia6dvTo?, oTt eTvat tyj^ vt^oou ndrjjioj, 

8td TY3<; T^fxeTepa^ auOevTia^, 5id twv XexOetawv TpicSv yP«?<»>"^ ' dv(i)6ev e;?!- 

oxczo; e^e(i)Or^ xai e§(i)^Xi^OY) tou dp/eiv, to Xe^O^v ^(optev d^coSou^ xat ezova- 

CTpe^J^a; auTo tou; xaXoYYJpot^ tyj? ^r^Oetar^? vijaou, otTtve^ xa6^>wwT0v w^jjixovTa'. 

/povov Btd iSiav xu^ipvr<aiv». f 

Exemplar Flor. 108. AUerum exemplar scriptum, eadem manu 109, Editum 
ab L Sakkelione in periodico, cui tiiulua FlavBwpa, tom. XIX, p. 457 — 469. 

XCI. Sine anno, mense septembri, ind. XI. 

Pairiarcha tuciur iura et possessionea et libertates monasterii S. Mariae Sp<»i- 

darum in Coo contra episcopum et tncolas insulae. 

f 'H ev TYj v/,c(i) K(j) 8iaxei[xevYj aePaaptta xaTptapxixYj ii.ovyj tyj^ rav- 
uTcepdYVOu Beorcotvri? fj^JLtuv GeoToxou Tfj^ ouko tto)? Td S^ovrtou eTCOvojjiatiojiivT,; 
r^v |xev '::oTe ^wepi^avYj; xai 7:ep(c:r:o? xal zoXXol? ixdr^jxivt 6veu6r]vouaa t:i; 
dYaOot^, dXX' r^ xaipixYj 'm Tcpa^^^iidTo^v dv(i)fi.aX{a xai i^ T(i5v xorrd OdXarrav 
7:eipaT(ov iTaXoiM Iv tv) TotauTYj vfiCO) XYjcrptXYj e^oBo^ (jLeTd tCjv dXX(a)v xal 
TYjv etprjjjievrjV twv S^ovtwv p.ovf,v e§ ei«:6pou rdvTYj drcopov d^ceipYdaaro xal 
e^ dyav -Kept^avouq ^avTdi:aatv dxoa|i.ov xat xaT[r|Va]Xu)iAdvYjv oxeSbv dxivT(i)v 
TU)v rpoa6vTOi)v TauTYj tepa)v xeijjLYjXtiav xat dXXc{(i)v xtvr^To^v xal ouToxtvf^Tb^v 
'i:paY(Ji<dTO)v, si) |jl6vov hk [touto)v], dXXd xal ai)T0Jv Td)v ^xt toT^ dxtvf|TO'.; 
ai>Tij^ xT]^(xaat x^P*^^^^ 8txato)iJLdTO)v * ^poca^Yjp^^Yjaov ^hp xat TouTa tci; 
dXXot^ xal d7:o)Xeta iravTeXei ^apeS66Yjaav, 57:ep ol tyj<; vi^aou Ko) otxf|Top£; 
doopiJifiV [ei)7:p]690)::ov [eup^cvTe; .... f| (xeTpt6Tr,^ f,(ji.o)v uicaxouaoaa .... 223 

fAAo; aXXo 'Dbiv vf^c [>jo^^ (ov Tuxi a/vXa>v axsvi^jTCdv 

Jjapziseiv ou (a6v(i>v d^ to •rij? {aovy;^ x,Tif;TOptxbv 

aXXa Twv ^iXij wpb /p^vwv txav(i>v Ttj (AO^ytj irpoa- 

2s'.£p(i>cav 4^^xi[xr|^ iv€]xa aa>Trip(a^ OR/t&^, axsTOvoe Ta^ Td>v 

::p575v<i>v auTcLv zpajet^ oxupoOv OeXooot xal Ta ^poa^svej/OevTa ttj ptovYj ^ap' 
EX£iy<i)v dcx[cvr|Ta] xTifpLOTa icapairooffav e^ ctp/ij^ ouTOt (ftXovetxouai, (xtj eiBoTe^, 
(i); T(j> Ttj? tepoouXia^ e-p^XijlJLaTt iauTOu? («[euOuvoju^ eYx[aOt]aT(i>ai * Ta y^P tw 
h^ xaOiiva^ d^iepidSevTa 5rYta etat xat avaicoorraaTa Ta T(j5v exxXiqatb^v (xexpt 
'avrb; Siafjiivetv i^etXouatv. S6ev xal i^^ jjLeTpt^Tvj; Ti[»m^ toOto (xev tyj^ et^ to 
sct;; ouoTaaebx; xat ^eXTt(boe(i>^ t^( P^v^< '^(<i>v £fOVT(ov 9po*/Til^ouaa, (ii>^ i^ 6 
rpb; 6ebv u(i.vo; xat i^ iwcep toO xporCaTOu xai ofxw jxou auOevTOu xal ^aat- 
Xeci>; eu/tj auvTSvciTepov ev outtj eTctTeXtjTai, touto 8e xai tcu^ tij^ vijaou otxnj- 
',zp2q xat iCM^ xTiQToptxov Tt 8(xaiov ev tyj (Jiovij dvaxaXoujxdvou^ tou ^yo- 
^X2^3u; 6p{jLi^|{jbaT0{ dvoxozTOuaa Btopil^eTat ev irfim i7\/eu(jLaTt 8td tou iropovTo; 
xJTf,; Ypd(JL(JiaTo;, eXeuOipov eTvat xat dxaTaBouX(i>TOv, dx; to ^p^Tepov, tyjv twv 
Ijcvtwv (jiovTjv xai xflreey^eiv auTtjv xai ve(JLea6at direptxoTCtix; Td wpoaxup(i>6evTa 
:T>nj dx(vif7ra xTi^i^jLOTa, eiTS /(i^pa^iavd T^rta etatv, efce iw:a(x::eXa, etTe uBpo- 
(uXixi epvaaTii^p'^? s*'^^ '^•''^ CTepa, (jLTiCsva twv ttj; vijaou oiXYjToptov ToX^xdv 
ic:xstv auTYjv f^ dxooTwdv e^ auTij? 6T:otov5T(jTt xT^[JLa T^po^daet Tujrbv tou d:c(i>- 
/.£(a zapaBoO^vat Td y(jxp^<iiOL aury)^ 8txat(0(jLaTa i) tou eTvat dic^YOvov xai xXvj- 
p:vi;jLOv Tou ndXat i;oTe d^tep^oaovTo; lij (xovij 67COtovouv xTij^JLa, tva (jlvj to) tyj^ 
UpoocuXia^ 6 TotouTO^ ^sptrearj eYxXi^^JLort xai tou 66ou dXXotpt(i>6i^aeTat * 5xep 
720 Tt^ Tb> 6eo> dfiepi^ae 8cd ttjv otxe(av Tcdyzia^ ^^X^i^) cu8e(jLta toi^ exetvou 
x}.Y;pov6(jLOt^ ^tA^zoyTt i7:i w auT(I) xpaY(JLaTt, dXXd xai claxep tou ex (jLeaou tyj^ 
';i:v^; e^spXO(jLevou uBaTo^ Td eauTcov dp8euo*;TO( XT/|(jLaTa i^e^Xcuat xaTa^dXXetv 
T,^z^ TO (JLepo^ T^(; (JLOVYj;, orcep yjv apyffiv* auviQ^eta otSoaOat ydpiy TYjq Toiv 
:ixet(i>v xTYj(jLdTu>v dp8euae(i>^. (ll>aauT(og 8e xal 6 ^softXearaTo^ e^jriaxoxo^ K(i> 
Mr/oYjX d^e^eTat tou twv t^; icaTptapxix^; l^ovij; xaTexe(jLPa(veiv 8(xai(«>v xai 
icsp Tou (JLYj dvi^iXOVTO^ auTw uBaTo; t^Xo^ dxatTwv ex tyj? (^vyjc; d(jLeT6x(<)^, 
o^sp ou8^KOT^ Ti? Twv iTpo auTOu eTCtax6z(i>v dinfjTifjaev, Tva (jlyj Tat; xavovtxaig 
>:;97£9Yj eu6uvat^. eirei 8e, (b^ uxe(AVYja6r| fj (jieTptcTYj^ f|{jL(«>v, xapd tcjv ev tyj 
TstxuTYj (jLOVYj (jLOvaxwv xat xapd twv ev tyj Kw Td 8Yj(JL6aia 8tevepY0uvT(i>v 
ETTipei^ovTat e5 5iro6i^XYj( Ttvwv xftipexdx(i>v dv6p(i>xb)v eYX<*>p(<*>v, (xetpwvTai y<^ 
ewc(jLtdv^eiv Td (JLeTpta C(oa xai Td (jLeX(aata, d (JLeTd xoXXou (jl6x6ou xai ^ia^ 
ct (Aovaxot xpoaexTfiaavTo), 8topi(eTai xai toutoi^ ev a^iw xve6(jLaTty tva (jlyj 224 

iirttpsd^mi ty)v Totau-njv jjlovtjv %a\ ei^ 86ff6i<; ewojJiCcu ^ dXXiov tcvwv xaOeX- 

x(i)ai x£9aXa{<i>v arat-njfftv xaTpiapx^^^^ T^P ®'^^* '^'^ eXeOOcpov [7cavTa]::aTiV 

§^et xat dxaraSouXiOTov, <bg d^v ot ev auTi) i;pojxa6i^^iJi.evoi |jLova)rol aTapizxfa); 

xal dexo)A6T(o; StaYovreg £xTev[b)^ uxepeu]x<avTat toD xpoTfoTOu xat aYiou {jlcj 

auToxpaTOpo^. feTwoav '^dO^ eK[t;fftv] ol tyj; vniffou otxi^Tope^ xat ot vovixsv 

iixaiov ev ty) [jiovy) dvax2Xsu|xevst^ <I)g eX ti; ToX(Aii)ffet dxooTuaffat xT^jjia Tt ccz 

auT^^ i) 5X(i)^ d^tXTjaat aum^v, 5 TOtouTO^, ^tcoIo^ ov etY), ou (jl5vov tc^ aizz Tf^; 

fi{ji.(ji)v {jLeTpt6TY]To^ d^optfffjL^^ iauTov U7ce60uvov xoraaTi^aet, dXXd xat tyJ^ to-j 

xpaTtoTOu xal dY^ou (jlou auTOxpdTopo^ ^p^Y^q TcetpoOi^aeTat e^ dvafopo^ t^; 

YjjjLwv jjLeTpi6TY)TC(; , ^Tt? xai To xapbv vpaiJHJLa dic^i^pe^e tyj StaXv]f6eto7] twv 

SfovT^iiv jjLovYJ eict T(p TwpoceTvai auTYJ el^ dc^dXetav ai^i^vt^l^oucav. -j- 

f My]vi ceT:Te|JLPp(o), tvBixTiwvoc; ta'. f 

Exemplar membr. Flor. II. nro 28. Tabvla tribuenda videtur patriarcfioe 
Germano III et anno 1267 (6776). XCn. Sine anno^ mense augusto, ind. XI. 

ImperatoT confirmat restUutionem poasessionum monasterio in Coo faclam a 

censore insulae. 

f 'E-rce^, d)? ty)v ^actXeiov (jlou u7ce[jivi^^caT6, 6 Ti)v dicovpafYjv tcoiou(jl£v:: 
€t<; TYjv v^cov Kw dvaOea)pi(5ca(; xal Ta xpoc6vTa S{xaia tyj; xaO' ufjLa; {xcv^: 
OTcoxaTscTr^cev auTd 7c[dXiv] xaTa Tag 'neptXi^tJ/ei? twv 7:poc6vT<i)v auTi} Stxaio)- 
jjLdT(«)v, euiOet^ xat zb dvaXoyouv auTYJ TeXo?* vuv 8' dvaSpafjLovTe? ei^ ty;v 
PaciXeia^/ |jlou eSei^OYjTe xal 6ptc(xou Taun;? Tuxetv ewtxupouvTo? ttjV TOtauTYjv Tcii 
dicoYpafeo); d-^coxaTdcTactv • i^ ^aciXeia (jlou ty)v SeYjctv u(jl<Sv xpocYjxajjLi^/r^ Tbv 
icapsvra 6ptc(jLbv tyj u(xeTepa (jlovy) [e^^Jr^t^x^cpYjY^e^ 8t' ou xal Stopilie-cat t: 
xupo; e^eiv ty)v ^srfo^ma^ auTYJ eYfpa^ov dicoxaTdotactv tou d^coYpa^ed)^ xarit 
itdcaq Td<; TceptXijij^ei? auTYj;, &CTe dvevoxXYJTd); xat dBtaceiCTOJi; xoTexetv xal 
ve(JLecOat tyjv (jlovy;v Td rapaBoOevTa outy) i^etXoucav Tcpb^ to [upoq tou Jr,|JLS- 
c{cu xaTa^dXXetv (jl6vov to extTeOev t^Xo? auTYJ [. . . xai (jLriSet^ twv] d7cd'/Tu>v 
Jtaceic(jLbv 9) SxXrjCtv ezaYdyj) tyj (jlo'/yj eri toT^ wapa8oOeictv auTY), dXXd xoO- 
d^et TauTa, xaO(i)(; auTij i:ape860rjcav xat xaO(j)(; ['Jcp^Tepov] xaTeixev auTd. e-^^s*. 

Se xat TauTa uxe^jLVY^^caTe, <A>g ty^ (jlcvy) tou "AXcou^ . . a»Ot; 

dicoXauetv, f,v ei/ev ^XeuOeptav 8id Y?d{JL(i.aTO? icaTpiapxtxou xai 

.... xal Tb TOtouTov :caTptap/ixbv YP^f^l^^j Biopt^l^eTai . . . Ttav eTvai Tt;v 225 

TCt»TY]v xoeTp(a(px(XY]v dhcoxaxiOTaatv , /Ime t^v x«6' 

jfzi; (A9vt)v icap3( Tou |Aspcu^ Ti}( To5 "AXffou^; (aovy]^, aXX* eTvai auTod^omTOV 
X2t iBi9c69TaTov xoTa TYjv 'ffaTptapxcxTiV ^YTP^^^ oTroxaTacTaffcv. iict tou[t(i> Yap 
q£v]6vet TV] xaO^ u(Aaq pLov^ xal 6 icapuiv ty;^ ^aotXeCa^ (lou 6piqi.b^ i^efXcJV 
rss^sTvat oRiii^ 61^ 3txa{(i>9iv xal db^ iXeiav. f 

f MtqvI auYoy^tw, ivSixTtwvo^ la'. f 

Archetypum chart. Hor. nro 65 b. Tabula videtur esse anni 1268 (6776), XCm. Sine anno^ mense iulio^ ind. XII. 

hnperatrix Theodora^ uxor Miehaelis Palaeohgi, confirmat exemptiones quattuor 

navicularum moncuterio concessas ab imperatore. 

f npooeici [kbi vfi a£^a9|At(i)TaTT) jxovij tou ev dhcooT^Xot? •fy{aTri\Livo{> 
'Iwiwou Tou SsoXcfou Tij xaTa ty;v IlaTjJbov $iax6t(ji6VT} icpoaTaYpwTa twv dot- 
:'':jlo>v ^oaiXecov xat Ti^^ xepiicoOn^iTou Oeta^ tt); ^aaiXeta^ [xou, t^^ dotStpiou 
StJxoiviQq, xupaq Eipi^w); xat ev ixoxapia tyj Xi^^ei '^e^^o^iiYf^q EuYevta^ I^o^aX^?? 
iXXa Bt; xat tou '^ceptffoOi^Tou (jiou auToxpdcTopo^ , eTCtxupoijVTa t^|V tcov 3uo oav- 
stXtuv Tijq Tota-jTv;^ \>-0'fr^^ icavTeXYj e^xouaoe{av, diicoxaptl^o|xevou Ik tou 6ptap.ou 
wO xpaTioTou Tf| ^aaiXeta (xou auTsxprcopc^ xat ^T^pcov S6o aav3aX{(i>v e^xoua- 
seiav xaTa rijv eicaxoXouOi^aaaav toT^ icpoTepoi^ 8uat aav8aX(ot? ^v icaat toi? 
wri Tr,v 'AvaToXtjv zapatytaXiot^ (xdpeatv eSxeuaaeiav le xat Je®iv8euatv. eicet 
li '::apexXr,Teuae tyjv ^aatXsiav (jiou 6 tv)^ TOtauTV]^ (J^^v^^ i^Y^^I^^^^^^^) lepo- 
piivaxo^ xat 6atfa>TaT0^ ev (jiovaxoi^, xupt^ rep(xav6^, Tva xat ^C 6pta(xou TYjq 
^aiiXeta^ (xou dxoXouOo); to) y^T^''^^^ 6pta(X(t) tou xepixo^TOU (xou auToxpiTopoq 
£x:xup(i)^ ilj Tb>v Toto6T(i>v Teaadp(i)V aavSaXt(i)v e^xouaaeta, r, ^aaiXeia (jlou t^v 
*2pdxXiQatv auTOu (xy; dico^ttuaaaa Tbv icap6vTa auT^^ 6pta{xdv eictxopYjYet TOUT(p, 
Bt' ou xai StopGJeTai to ot^pyov xat evepYOV xat awepCTpeTCTov iyjiv^ tou<; xpoa6vTa^ 
Tfi detoriTY) TauTT) (xovy) 6pta(xoug T(i>v dotB((x(i)v ^aatXetov xat tou iceptxoOi^ou (xou 
srVrsxpiropo^ xal (xy; dvaXa(x0dvea8a( Ttva ^^ auTo^v Tu>v xa^ axdXa^ xpaTouvT(i>v 
e27tXtxiu>v Te xat vfi^ ^aatXeta^ (xou xTT](JidT(i)V, dXXd Sy; xai tcov 7cpoa(i>icix(I>v to tuxov 
/,iptv cxaXtoTtxou ij' xo(X(xepx(ou 9) vauXoxaTapTtaTtxou, expXY)Ttx(ou, ix^XYjTpi- 
xiGu, rporcixtou, xavtaxiou, (xeTpY]Ttx(ou, ex7cpoa(ortxtou, 3ta^aTix(ou 9) iTepou Ttvb^ 
ir,TY5(xorco< xai xe^aXa^ou ^icoiouBYJTtvo^; vuv Te S^/to^ xat (xeT^icetTa €ictvcYj6Y)ao- 

ptevou, [touJ ToXixi^ac/TO^ ^oiYjaat tuv etpY2(xev(i>v xe^aXa^^ov 

15 226 

o^£tAOVTO(; stSevai, ax; ff^oBpdf^; wetpa^asxat Tij^ axb ttj^; PafftXsto^; jjlou siceXei- 

ceiaq' 8ia y^P '^outo i^^f^o^&i xat 6 'itapa)v bpia\ko^ vq^ ^aatXeta^ {jtou et^ h>- 

TpoiTj^v wavTwv Twv PouXt;6TfjaofAevwv wapaaaXeucat Ta t^^ (it>ovY)^ StxaiwjJiaTi 

eTci TOi<; etpTQixevotc; aavSaXioi? ouTij^. jXY)vt touXCci) ivStXTtcovo^ tg'. f 

Archetypum chart, cum bidla plumbea penderUi ex filo Unteo cdbo, 
habente ex una parte tmaginem beaiae Virginis sedentis in throno cum 
puero lesu in genubus et Utteris MHP BOr, ex altera imaginem imperatricu 
Theodorae stantis et tenentis manu dextera peciusy sinistra sc^trum: capvi 
vinctum est diademate omato lapidibus, in auribus crotala cum margariiiji. 
Tnscriptio est: . . 0A| PAEr|C . . E | CTATH | A . . . | . . | AOr| KAI | NAH 
n . . Al{ . . . . 1 1 . . , id est: 6eo$(i>pa euae^eaTaTY) auyouaTa Aouxatva y; 
HaXatoXoYiva. Flor. nro 54. Tabula tribuenda videtur anno 1269 (6777). 

XCIV. Sine anno, mense iunio, ind. XIV. 

Imperator iterum confirmat exemptiones quattuor navicularum monasterii a 

tributis. 

f 'Erei TTJ xaTa tt)v ncfTfjLov Biaxet(jLevY) aepaafjLCa ijlovtj Ti;^ ^aatXeioc 
|JL0U Tou dtYtou awooT^Xou xat ^y^ar^tkiQ^^oxi 'Itoavvou tou ©eoXcYOU ^rpoaeiJt 
XpuaopouXXov tou dotSijjLOu PaatXeox;, tou Seiou Tij^ 3^atXeia<; |jlou, xupou 'Io>- 
avvou Tou Aouxa, xat 6pta)xo{, dXXa Btj xat 6pta{jL0t ttj^; ^aatXeia^ [j«ou Biopt^s- 
(jteva StaTTjpeToOai Ta Tij^ (jlovyj^ Teaaapa zXaTu8ta dvevixXtjTa xat dveinQpeaaTa 
CLTzb Te T^^ Tou xo(JL[jLepxtou Soaeto^ xat T(j)v XotTCcov, ev6a iSv d7cepxct>vTat, e?x£ 
ei^ Tot HaXdTta, eic; tyjv Tpd^ov, et^ Td MavSpaYOuptou xal dX/^x^u, dpTiw: 
Be, ox; dve^epov oi (jlovoxoI tyj ^aatXeta (jlou, 6 vuv BtevepYwv ev t^ X^P? "^^^* 
HaXaTicov, 6 SapYaTd^, oux ea TauTa dvev6)rX7jTa, dXX' eirdvet tjj (jlovtj 6x^V 
aet(; xat 8td touto eBeiJOriaav oi (jLOvaxot t^<; paaiXeta^ (jlou, BtopfiJeTat r^ ^aii- 
Xeia (JLOU 8'.d tou wapovTO? auTijq 6ptc(JL0u BtaTTjpeTcOai Td ttj^ (^v^^ Tsaaapa 
TCXaT68ia dvevoxXr^Ta xai dve-Jur^peaaTa dTcc t£ ty;<; tou xo(jL(xepxiou Soaew? xji 
Twv XotTcwv auvY^Owv, ev6a dv dicepxwvTat, eiTe ei^ Ta HaXdTta, eiTe ei? Ttjv 
Tpd^ov xal dXXa^ou [tyj?] TrapaXia^, dXXd Syj xat ei^ Td MavSpor/oupiou xai 
zap' 5Xov Tcv xcTa(JLbv Tbv MaiavSpov, o-(*)(; drcoxojjLt^watv dicb twv (jLeTojftw^ 
auTwv Td^ eiaoSia*; auTwv xal [Td] Xofjcd /pewiOYj xat xotwat xat Tdj; Xoticd^ 8cu- 
XeCa^ auTiov Tdq icpb; y(jpei(X'^ tyj;; (Jlovyj^;, io' w xat tyj ejjL^aveia tou ^ap5'>Tc; 
6pta(JL0u TYJ^ ^aatXeia^ (jlou xai 6 vuv StevepYtov ev tyj x^P? ^^^ IlaXaTtu^v, c 
2ap")faTd^, dXXd Syj xai oi [Kti^ auTov evepYYJaovTe<; o^eiXouat StaTYjpeiv Td 227 

Tsi2UTG{ tsccapa icXorr63(a vfi^ iAOvt); dvev6^XT;Ta xal aveirripeacTa aic6 te t^; tcu 

xo|jipi€px(ou {69e(i>q xai twv Xotiriov • 5ta yap xoi/co eYeYOvet t?) [xovtj ei^ ti)v wepi 

TsjTou ovevoxXvja^av xal dcofaXetav xal 6 icapji^v vf^q ^^ciXeia^ {jiou opiqxo^. *{- 

•j" Mrjvt Souvio), iv3txTtb>vo^ t8'. f 

ilreA<<^. cAartaceum. ^or. nro 63. Tabula videtur esse imperatoris 
MichatUs Palaeologi et anni 1271 (6779). 

XCV. Sine anno, mense lulio, ind. XIV. 

Michael Basiliciota iussu imperatricis Theodorae Palaeologae monasterio Christi 
Salvatoris in insula Coo, quod est metockium S. loannis, restitui iubet oleas, 

quercus et campos ei ereptos ab episcopo insulae. 

f 'Eipei i^ xpatata xat aYia i^{Aa>v xupta xal Seo^otva Sia «{/uxtxvj^ Svexa 
ztavripist^ T^^ dir(i(xq ^aatXeia^ auivj; e^oipi^aoro to et^ tv;v Ko) StaxeifJievov 
pLovaoT^ptov, Tc eKovo(j[.a!^6{JLevov £(«>Tripa XpicTOv, [jieTa xat xaaY;^ tv;^ zeptox^<; 
£>T0u ei; (JieT^xtov npb^ ttjV ae^^criJLfav xat dtviav (jiovv;v Tvjq llaTfxou, Ttpo^ tov 
TipitwTaTOV xadTiYOuiJievov, UpO(jt5'/axov xupiv rep(ji,av6v, otki)? aveYcfpvj toutvjv xat 
£i; TVjv TcpoT^av axoxaTaarv^iOT] a?iXoxaXiav Te xai xaTaoTaatv, 8ia to eivat tvjv 
Tsta'jTv;v pY;6eiaav (jlovy;v et^ xavTsXv; d^avta^jibv xat diropCov. eicei Se I^Oaaav 
£x tt;; auTV3<; xepto^^^ '^ou 2u)Tv;po{ XptoTou SevSpa eXaixd Ta '9j[jLtau xaO" dpTca- 
*p^,v d«:oa7caa0vjv«t, dXXd c^ xat tSpuat^ Tf|? auTvj; l^ovv;^ xal et; Td Tvj^ dxt- 
5X0^^ 8ixa'.a dSfxco^ StaTeOeTvat 8ta to oixeTv Tt<; ev auTvj tvj 5vjXou(jievvj (jlcvvj 
Tcj ZiJT^po^ Xptarou dv^y^tpe tov toioOtov OeTov "^abv xat ^ictxpaTeTvat tA ev 
xjTvj Sta^ipovTa Bixata* eicet ^k sSot^e^y^dXvjv xaO' 6pia(ji.bv OeTov tvj^ xpaTatd? 
y.a* 07(^5 v;(JLd>v xup{a^ xai Jeaxo{vv;<; ev tvj yjiipa tvj; d-Yia^ ^acikziaq auTf|^ 
tt; Ru^, cva Tv^pifao) xat eqtadab) Ta dxep u^iaTavTat dStxd t(*)c, drcoxaTaaTVjaat 
^k eva IxacTov eiq Tb oixeTov auTOu icpaYfxav, oTcep e^apxvjq ex^xtvjto, aXKa 8vj 
xai OKTCo^v Tb)V (jLOvaoTvjpitov Tf|^ auTf|(; wjaou, dTcoxaraaT^aat xat aircd e{^ Tb 
sixitov auTcuv xpdY|Jiav, aT:tp i^ap^%q exexTVjTo, TcpoxatxofJLvjaev vjfjuv 6 TifJLtw- 
TOTc^ xa0vjYOu(jievo5 vqq ae^aafJLia; (xovf|q tvj^ ndTfJiou OeTov xat icpoaxuvvjTbv 
hcxotvixbv 6pta(jL6v, <i)<; dv extTv;pvjaat dxp t^u)^ xat epeuvvjaat (jLeTa xat Ttov 
£*oixu>v Tf|^ auTvj? wjaou icept twv 8r^Xou(jL6V(i)v eXatxo^v §ev8p(i)v xai twv Spwov, 
'dq X3iOr,pxd-p;aav ex Tvj? iceptcxfj; tou 2(i)TVjpo; XptoTOU xai CT^Oriaav eiq tvjv 
TcO eciaxoicou Siaxpdrvjaiv. SOev xat extauvd^a<; tou^ ev auTv) vfi X^P? oixouvTa^ 
Vf Tfj evopwt Twv BopvjV(«>v xai auTOU^ Svj tou; tcXvjoiov otxcuvTa^ xal ^&ivftd- 

16* 228 

^ovrac, c( xat xaV 5vc(xa SY27vOU(Aevci, tou le UpoStoxcvou xupou x<3(pTO^u>vaxoc. 
xupou MavouY)X tou SxoupiXXa, xupou rewpYiou tcu 'AixapTwXou, KwvoTovTtvcj 
Tou T68ovo^, Mtxar,X tcu Apoaou, STe^avou tou FXapa, Ntxi^Ta tcu ^oupvalpr,, 
NixoXaou Tou *A3pa|Ji{cu, FewpYfcu tcu OwTetvou, 'Iwivvou tou <l>aoYj, 'Iwiwsj 
Tou MevTwvTQ, MtxaiiX tcu 'A(jLaYeipe6Tou, 6eo56pou tou KevTapxou, rewpYicu 
Tcu BepYtoTYJ, KwvGTavT^vcu Tou KaXa|xea, NtxcXaou tcu Maxpcu, xat aazo tt;c 
^TpcPvJXcu xupcu [laOXcu tcu MaYYCucr^, lep^w; tcu Swpou, NtXT^Ta tou 110^(1)- 
|xevou, rewp^fcu tcu Ka(Jiava, Iwavvcu tou Bepa7CTta(jLevou xat tou xaoTpc^JXa- 
Yjoq Tou IlapScpouvou, xupcu NtxoXaou tcu KoupT(xY), xat orcb tyj^ evopia^ tsO 
K£(pocXou, Tcu xpwTCxaxa ©eoY^^tocTcu, SeuTepeucvTOi; Itoavvou, xai tou xaOYJYO- 
(jL^vcu TYJq ae^aatxiai; (xovi^q tcu "AXjcu, (jtovoxou xupou IlauXou, xat hizm 
Ttvoiv, evwwov xat tou apxtepdu);, xupcu FaPpti^X' xal epWT/iCavTe^ toutoui;, rw; 
Ta TotauTa eXaixa 8e'v3pa aTceo::fltc6Yjcav ex vr,^ TCepioxtj? tou SiOTYJpc^ Xpicrcii. 
aXXa 5yj xat tSpuat^, xal 57:avTe<; cutci w^ 6$ Ivb^ (JTC(i.aTO^ (Jtta tyj cwvf, 
e^ep^Yjaov, 5Tt SuvaoTeia xP*»^[^^^o? ^ direuxoufjLevo? ixiaxoiro<; xupt? 'Haata; 
xoOYJpxaaev TauTa xal dTC^oiraae d7:b t^<; inroYpa^^ tou e^a>pta(Jtevou exetvcj 
8ta To eivat xat auTb ou^jL^epovra tw SeXtJiJLaTt toutou • cOev ouS^ xoTa Btxaicv 
X^YOV ouTe Yovtxd vj^jriOMcvi vfiq e-taxoTrijq, oure dYopaciat, out6 dcopeat, c'jt£ 
dXXo Ti. evreuOev yoQv twv (jiapTOpcov dxpoaod(JLe6a, xaOfa)^ xai BeB^XtOTat. eiTa 
xal auOt^ Tcv exioxoTCOv i^^pwTT^aa|jLev xai e^YjTT^iOa^JLev S'xa{(i>(xav ' 6 Se oux i^Su- 
vkjOy] SeiEat 9^ ha 8txai(i(jLaT0? ^ 8td (jLapTupwv, xaOb>^ ot (jLovaxo! eve^avr^cov 
TO $txat(i)(jLa xai tyjv SiaOiQXYjv tou xTYJTOpoq, iepo|JLOvdxou xupou Neo^uTou t:j 
'A(JLxeXd, d7Cooo0ouvTa ex tyj^; iceptox^J? xdoYj<; tcu SwTYjpoq XptoTOu, dXXd rpc- 
yaotv X6you 6 ixCoxcxoc; icotYjod^JLevog , CTt expaTcuvTO xapd tcu xpiv dpxiepa- 
TsuovTO? xat «expdTouv TauTa xal iyid (Ji^XP' ^*^ T>5(JLepov». xat exet e!ipo(jLSv t:v 
^«{oxoxov dveu 8ixai(i)(jLaT0^ xat d|jLapT6p(i)Tov douoTaTOuVTa, dxeSt(i)§a(JLev «uTbv 
TeXeov ex tyj^ xeptcx^*; twv eXatxtov 8£v5p(i)v xal twv ^pud^t tou StoT^p:: 
XpioTOu xai xapa3e5(iI)xa(JLev TauTa xpb^ t^ jbrjOetOYj oe^aa(jLia (jlovyj tou iMvr^pzz 
XptoTOj, xaO(it)^ elxe TauTa xat xp^Tspov. exsi youv xat Td Yovtxd tSta yj^p^' 
9ta T^^ ^YjOe{oYjq (Jlovtj^ Td 5taxe{(jLeva ev tyj evopia tyj? 'AvTt^jLoxata^, Tt^v 
AoueTptov, e^Oaoav xat auTa dxooxaoOijvai ex tyj? xepioxri? tyj; Sr|Xcu{jL£VT^: 
(JLOVYj<; TOu ZojTYJpo^ XptoTcu 3id TC oux etvat 6 extxpaT(«)V Taura, xapaSeBw- 
xa(xev xat aUTd xpb<; tyj ^r^OeioYj (jlovyj cL? TBia xai xXYjpovo(JLtxd auT^<; xTTJiAOTa. 
xaOa)(; •t, xpaTaid xai d^^a tIj^jlwv xup{a xai Seoxoiva, dx; iBioxtyjtov (xcvaonjctcv 
auTYj^;, Btd 6pta(xou auTYj<; e^opoiv BtaxeXeueTat, ^q Tva Sejcd ^e 'tou vuv i^ osjia- 229 

ff|ji(a xal BeoitotvcKrj [jwvy; •rij^ fliTfJLOu, la T^q TTEpioyyj? lajTr^? xTT(i[ji.aTa tou 
Li)T^po(; XpiTTou exwffiv to orapaodXsuTov xai dvevo/XYjTov. ivki ^k xai to 
'Ava^aOTBiov Bsa xp''>^o3s'^^^^o'> X670U tou doiBtjJiou 0aaiXs(o;, xupou 'AXe^wu tou 
Kc'jivr,vou, xoretxe xat aufo ii os^asfji^a |jiovyj tjj^ llaTfjLou, eBeijOTjoav Je ot 
;icv2xol TT] xparaia xal dY^a Y;p5v xupia xat ^eaxoivT] S:d 6pc9[jL0u Taurr^^ 

TJ^SIV, [tv'] £X<i)Ot TO TOIOUTOV TCpodoTeiOV |JL6Td TWV eXatX(i)V 3€V$pU)V OUTOU, Trj? 

BsTiosw? ouTfaiv exaxouoaoa Betov xai irpooxuvtjfov ^eoicotvtxbv 6pio|Jtbv eicopeYet 

xjtyjc, OTCfa); ex<t>ot xat orito, xaOo); xat Tb xp6Tepov, (jly) xapd Ttvo; e{jiTCo3t- 

^:;ji£vot. 56ev xai ty; 6|jifave{a T(i)v xpooovTcov auTYj^ $txat(i){jLdT(i)v xai ty]^ 

f,;j.£T^pa^ fovepd^ xal xaOapd^ xapaBooeo)^ oux 6fet7.et Tt^ fov pLeTexstTa xap' 

T;{jiiv oxXr^otv eicdqat tw Ti|jit(OTdT<i) xaOY)YCU|JLdv(i) t^^ oe3ao(jL(a<; jjiovy}^ tyjc; 

iliTpLou, xup(j) rep(JLav(i)) xai tou^ ev auTtj) TCpooxoOr^lJLevouc (JLovaxou^. oOev xat 

£t:£B60yj yj xopouoa TcapdBooi^ icpo^ auToi; £?<; ao^dXeiav. [jiyjvi iouX((j), iv- 

3txTi(ovo(; cB'. f 

"I* '0 BouXo^ T^;; xpaTatd^ xai d^ta? Yj|jL(i)v xupta? xat 8eowot- 

vr,;, Mixa^X 6 BaoiXtX((l)TYj(;. f 

Archetyp. membranaceum. Flor. nro 75. Tabtda iribiienda vifletur anno 
1271 (6779). 

XCVI. Sine anno, mense decembri, ind. I. 
Testamentum abbatis Germani. 

f AtaOiQXYj FepiJLavou, xaOYjYOU|JLevou ndT|jLOu. f 
f 'Exsi^Yj zd; dvOp(i)wo;; •^E^fVT^xh^ xai OvY)fo<; 'xepifi.evo^v dvdordotv xai 
xfiJiv xai I8et Tov toioOtov dei Tiepi Toiv d{jL90Te'p(«)v {jL£pt|j.vdv xai tyjv ^icep- 

/ojjLevr^v Yjfjtepav tyj? xpi[os(i)?] OpYjvetv xai 65upeoOat . . . tz&zs 

t;;[£i 1^] f^jjL^pa ... dv oux oT8e, xai ou jjlovov xept tyj<; SyjXou- 

;x£vr,; xp{oe(«)(; euOuva^; f^ei, elTe xaxa)(; dxe^^o), £tT£ 6pO(i)? elq ^^(oyjv aidivtov 
5'.a^uXa)f Oe{? , dXXa xa: twv inrb Y^ipoL 5taxpaTuvo|JLev(i)v auTo), etT£ Xaou dp/Yjv 
£vr/£pioOYj, etTe 7:paY[xdT(i)v xoXiTtxwv, eirs exxXYjoiag TdXavTOv xat xdv tepbv 
£v ouTYj oixo86[JLrj[JLa, Xo^ov 'j^s^si Oxep tou Bixaiou xptTou xal ei |jl6v £zXe6- 
vaac TouTO, xaTa tyjv ^[(ovyjv tou xuptou], d^icoOT^osTat xal twv S^xa x6X6(«)v, 

^i 6Xi*^(i)pr|0e, xdv twv -xevTe stto; toOto dxexpu^^ev ci)^ 6 xovYjpb^ x[at 

oxvr,pc<;] 5o[uXo^ xat ou] xaTSpaXsv ei^ Tpdxel^av, rj^t\ b xupio^; auToO xai 
3iyroTo|JLi^oet xai fo TdXavTov dpYj xat [B(ij€i to)] 2)^ovTt Ta 5exa xat fo |X£pO(; 230 

ai>Tou jxsTa Ttjv 'jxoxpiToiv Oy^7£i, evOa f| a^ctXT] xal Tcapa^okri Tidar^q euOOvTjc 

atTia xal (ppixir; 5 Ta77£ivb^ x[a( euTeXT]^ lepoJfAOvoxo^ reppLOvb^ 

(pOaaa^ et^ [ji.£Tpov dpXT;; i^YoupLeveia^; tt](; Il^aTfxou], eiTe Oeou euBoxia, eire 
';rapaxu)pif)aei oux ot8a, [Oebc; Zh otSe] (xovo^ 6 tcov xpuTcrdiv yvwtctj?. xal icapa- 
Aa^ojv To TCOi|JLVtov awfiit, . . 2x<»>v xat woXXaiv 7retpaTT]pi<i)v evoxov eflrjrbv xora- 
aTTjaa^, [xapTu^ fjiou 6 Oeb^ xat ii ejXTj ouvst5r,[(Ji^, oux] avsuauOTjv tou toxou 
Sva xai [jLCvov evtauTOv, aXX' ast iroTe xivSuvou^ xpoae^epov Tbv evTO? xai exTC^ 
avOpwTcov, in) {jLev tt)v ^'^oBov twv weipaTwv Ttov auxvw^ icapa^aXdvTwv t^ pLOV^ 
ei^ To Toe vuv 8uva{jLeva i) exofJLeva e7ctCT)Tetv 0pu)(JLaTa xai a>vXa e^ aX>u<>v 
tqScwv, & xal exet i^ XTjorptxT) auTwv icapaSoat^;, o^ouYYtwv, oruTcxe^wv, ictaao- 
Yp . . . . <<>v, [u^o]§T)(jiocT(i)Vy 7ca7ncouT(^t(i)v, ex tou xoOetvou xat d|jLeTpi^ou auTojv 
fjLeOT)^ TOu olvou, dXXd xai C^(JL(a^ icXoiaptcav Y^l^dTcov (jl^xP^ ^^' ^sxaxevxe 

xatvoupYiwv, To^ ^k dicetXd^ auTh)v xat (jLdx[a?] xat ^sXt) ti; 8tT;Y»|- 

aeTat; oti xal Td di|;uxa ... xat a\ iccpTat Td ^eXT) auThiv xaTeTiTpwaxovTO 
(jLSTd 9(i)V(ii)v xat u3pe(i)v. xai Taiha xXetaTdxotq XP^^°^^ ux^otiqv, u)^ laaaiv ot 
dpxdtot YSpovTS*;, xal t^y*^v{oOt;v Sia^uXd^at xai tt)v (jlovt]v xai tt)v x<*>P^- **t 
ev TTJ Tou Mdpxou Fuliiv icoXiopxia xai icpdaei tou Xaou xoTe^Xi^Or, i% (lovr; 
xevT^, (JLT) ^x^tv Sv xat (Jlovov vo(JLia(jLa. dXX' t^ xdaa (JLta X^^^^?? ^ t*^^ Ij^JLtou 
^BoOt) Ix ^tXoxpCoTtov, T^ Se eTspa Ix t^^ (Jlovt)^. et oux exotT)ad[XTjv o&rdjq, 
dxac 6 Xab^ 6 7coXtopXT)0siq Std [Loe/aipaq ^ti^pxcTo* ti 8e xai tou i^(JLipou xat 
Toxtxoij Xaou xat {jLovax(>)v xat xoa^jLtxoiv; Ttg StT^fi^aeTai t) dvaYY^Xet Td? 
Tctxpia^ TouTot;, dq uzeaTT)v, xai e^opta^, d^ uTce^jietva did tt)V (Jtovifjv, (jli^ ic(o^ 
s^ oixou Y^VTjTai, xai 6 Oeb<; Sie^uXa^e TauTT)v xai t^ uTcepaYia 06ot6xo^ xai 6 
dYto^ xaTT)p XptaToJouXoq xai [JLexpi tou vuv taraTat daiVT); icoXuTcaOouaa xai 
^od icpb^ xupiov vuxT(i)p xai (jLeO' i^(JL^pav xai a(i>!^ovTat ^oyjxi xorToSuvat, xav 
xat eYo) dic6XXu(jLai. xai 86^a aot 6 Oebg exi To^Tot^, 6 [jlovo^ to aufjL^epov ot~ 
xovo[JL(i5v. eXO(D(jL£V 8e xai exi toT(; oixodo(xii^[jLaat Tct^ e^(i>, (Lv iq (aovt) ot>x 
oTSsv, ouSe £OX£v, olov 6 IIupYoq ^v TOt^ IlaXaTtoi^ xai extvSuveuae xal 
xoXXd Bsivd GTci toutou ux£aTr|V fiYxaXwv tou^ ^aatXfii^ xai icotwv xp\jQ6^o\jXka 
xat 6pta(Aou^ xai 7C£ptopta£i(; xai icapaS^a^t^ dvaYpaf£(i)v xai £^6$ou^ Bid vo(jLt- 
j[xdT(i>v TcoXXdq £xaT£^aXX6(jLrjV xai t^y^P*^* ^' T^v fivfoq tou IIOpYOu. 7cp(i)- 
TtoTov £YYpafov tou MaiavBptvou Aeovto^ xai BaotX^tou tou dS^Xfou auTOu xai 
K(i>vaTavTtvou tou Kapsorivou xai K(i>voTavT(vou tou IIXcupT] uxipjcupa ^ixoot 
3uo xai ivtxd Tpta £i? tt)v YOvtXTjv auTwv (jL€pi§a. 8£UT£pov IyTP*?^v si^ tt)v 
auTTjv Y^v uTcepxupa imi. Tp(Tov eYYpa^ov et? ^^dYiv ij-KipTJpa 7C£vt£ £i? ttjv 231 

TJTiiv Y^ 'foO Kapixt) xat lcoivvou to5 aBsX^oO outoO. TCTapTOv SYYpa^ov 
KcovcTxvTivou TO'j KapecTivoO, KwvoTavTivou tou llXeupY], *Jwavvvou tou Maiav- 
:p:voj, BaaiXeiou tou auTa5eX©ou auTou, ei^ UTrspTwpa 8a)8exa. ^Tspov eYypaiPOv 
KwvaTavnvou tou Ileicavou elq 6vtxbv [AefiXov TcocroufjLevov u^rceprcupa s^. oXXo 
^Yvpat^ov la>awou tou NiTpou el^ uxepTcupa 15. aXXo tou AuYr,pou xal Baji- 
Xcic-j Tou EuXoYt«i>TOu ei^ ujrepirupa irevTe. a)Ao erf(pa(fo^ tepewq tou IIpoBpo- 
[xitou xal Ktaatovcu tou auTaBsX^ou aurou xat Kwvc^TavTtvou tou ave's{/iou outojv 
M» Twv Buo auTaBeX^wv xal Eu5at|jioviTli(i)v eiq uTwSpirupa Sexa. effpa^ov tou 
'AvKoVtxou xat MixatjX tou utou aurou xai Ntxt^Ta tou STipou utou auTOu et? 
7r;v auTTjv ^^^ £t<; vo{Jit7{j.aTa u::epi:upa -jrevTe. effpa^ov KwvaTavTivou teped)^ 
Tju Fa^pi xai icpWTO^rozi xal FewpYiou dvaYvwoTou tou utou auTOu xal vfiq 
rjjjL^icu ouTOu elz vo|xta[xaTa uxspsupa 8exa. Tauia {iiev Ta iffpa^a xat Ta 
CTjXcujjLeva j-irspirjpa, do' ou expiOri i^ Fwvta tou U^wjjlolouXt] 8t' opiafxou tou 
ac.SipLcu ^aatXeb); xupou 'Iwovvou xai drsxaTsaTY; xapd tou ZaYapO{X|jLiTYj xal 
lai xa^^vjccpaeJaoTou xupcu rswpYtou et^ oixetav SeaxoTetav xai e^ouaiov Tij? 
niT{jiou Sid Tijv (jwxtjv {J1.0U xai to ^uaet xaXbv •^ei'Xia'*i%6^^ SoTt^; iv el^s 
:ixaiov xat exa{JLvev evTC? TouTot?, wvTjaa^jiTjv auTOV 5td to tq tepd {j.ov7j "i^OeXev 
qwvi^aai tov ejjibv t6icov xat TcotYjcat xdOta^Jta. {jLapTupoujt xat Td eyYpa^a, d 
c:i Tou vo{JLtxou xat twv ovo^JLaTwv twv rpaaaovTwv YP^?ovTat. xai b^i TcoTe 
jisTd OavoTov s{jLbv e{jL^avta6evTa Td e-^poLoa ToGTot^, eixep Y^VYjTai auvTu/ia 
7.2'. r^ xptat; tsu ZaYasc{JL{jLaTr;, xal xaToxptOi^aovTai, OTt IlavaxpavTtvd Yjaav 
Ta ytapdiaia Btxatou{jL£va tyj IlaT^xw 8td xpuaopcuXXcu Xoyou xapa$e§(i){JLeva Toij 
itot3i{jiou Aaaxapt tou Y€povTO<;, S xal Staawl^YjTat {JLS/pt cYjjjLepov xal e^x^avi^YjTai 
xil 6p'.a{JLol §td<popoi 'J7C0YeYp3E{X{JLevct Tcapd tcu dot§t{jLCu ^aaiXso)^; xupou 'Icoavvcu 
Tvj louxa xai Y^P^-^pou auTOu xupwTixoi. uxep tcjtou xai s^xpuaasuov xai tov 
t:i:cv tou DupYOu dTcb icora^jLou so)^ TcoTajJLou. eTspov xpuaopouXXov iceptexTtxov, 
ktxupwv xat toIk; cpta{jLOu; toutoui; xat auTO y^YOvc!; xapd tou vuv xpaTatou 
•/.al a*/bu f^^xwv auOevTcu xai ^aatXew;, xupcu MixaYjX Ko{jl*/yjvoj tou IlaXato- 
/:Y^u. 6{jlou 01 ^aciXtxoi 6pta{jLoi dxavTe^; aizd Tc e^xouaaeta^ twv {jLSTcxtwv xai 
t:j xo{i.{jLepxtou twv Teaadpwv xapajiwv, ^rcacujjLEvct oi TcdvTe; xevTsxatBexa, oi 
7.at au)^cvTai Td xpea&sTa xai Td xupia StaacolJcvTe; • xai JXsice au, 6 {jl^XXwv 
izi/^oq {jLOU T^YO^l^-veustv tyjv Tcsptwvu^jLOV {xcvYjv TYjs; ndT{xou, 5Tav xai TcoXXd- 
xi; supYjj; BuvaoTsiav toxixyjv xai dvap/iav, vd s^x^avioYj? Td :rap6vTa ^ixato)- 
pLxca xat dvTiaTYj^ outoI;. icpcX^YOl**^' ^°^ touto, plyj tcox; d^jvdTox; supwv as ot 
x2xcBa{{xove^ /o)p^Ta'. epYdaovTat eiq tyjv {xovyjv Seivd xai eict^ouXa, xepi 2e 232 

T(i)V oixo3o{jiiQ{JLaT(i)y 6 DupYO^ §eixv6£i, 6xotQcv.TT]v xacaTxeuvjv xexnQxat ei(; ex- 
xXv)9(a^ xal otxo§d{jia^, xat ivSpuvOiQTi xzt ourb^ stq irXetoxdpav ^eXTuoffcv. x£pl 
8fe T*j; K6)rtovia[X6vir)(; {aovy}^, ?5<; xat i^ ^iaOiqxoTCapalBoatg tou {Jiaxaphou exetvoj 
Movoxv«pa 8id$etat Ta wept toutoi?, OTt ev ty) {Jtovrj Ti)»; IliT^jLou e^eJoTo Taunjv 
ei^ dvaxTTjcftv xat e^avoaTaoiv. xai Iyw {Jt^v ev t^ l^wtj wv, ei ti e8uvi56r|V, 
avixTtffa, Ta eiciXotica 8e XP^^? ^X^' ^ HaT^JLO? xat au 6 iqy^^I*-^^'^^^ dvawXYj- 
pou vxat o&cco^ xXT;povo{JLetv auTn^v. 6{jL0i(i)q xai tou MavBpa^oupiou l^eu-)fv)XaTe{ou, 
S e866Y) f^^irCo^i ei? ty)v {jlovtjv Tcapa tou xparaiou xal dY^ou il){ji(ov auOevTou 
xai ^aotXed);, xupou Mtxat)X Ko{jlvy)vou tou IlaXaioXiYOu, •pj ^euYapicov ItevTe, 
xat elq to auTou xp^^^^^^^^^o^ xei(JLevov xat 6pta{JL0u^ Sq. xai Sst ae xat exi 
TOUTOU ?cp6voiav ^coteTv ei<; xXY)povo{JL{av ty)^ fAovi)^* 6{jL0t(i); xai Ta ev ty) K(T) 
{JLeT^xtoc, de xat Beoicotvtxouq icpoa^dpouatv 6pta{JL0u^, xat 3iaxparjvetv xat Taura 
xai eTC({xeXeta6at ei^ ^eXTt(i)aei(; xat e^avaaTaaei^. xept 3e ty)^ (J>^vy)(;, tcIiv 
vi^a(t)v xat {jLeTox{(i>v ou SeT YJ{JLd^ lcoXXupY){JLOveTv, die auTodeoxoTa ovTa xal 
auTe§o6a(a. Tcepi hk xa evTO^ ty)^ I^ov^^; xat lxxXY)ataaTtxY); icapaBoaeci)^ apyLi- 
o6Y)Tt, ei Ti dv xat eupe^;, {jLi^Te TCpoa6i4xY)v xoti^aet*;, p.i/)Te eXXei^tv* aco^et vip 
xat iceptTTeuei. ei^ 8e ty)v icpaYiJLOTixYjv uicoOeaiv ^ 8ta xpua(ou x^P^pi^o^^? 

. . . . ij YjpDoov ap i) xet{xi^Xta XP^^^ ^^ dpYUpd {jly) ('^Tet ev 

TW i7You(JLeve{(i), 8Tt ou^ eupi^aet^. {JLdpTU? {jicu 6 ^eb^ xai y; 6{jly) cuvetBY^ai:;, 
oux e6Y)aaupio6T) ev ty) e{JLOi Y)YOU(jLevs{a Sv {jlovov ex tout(i)v t(i)v ^Y)6v)ao{jLevb)v, 
oud* oufo^ ^Y^ ^voaftad{JLY]v i) dxexput|;a Std ff^piiiq do6evetav ^ ei^ ^o^y;; 
icXetOT^pa^ ^TCt6u{JLa)v 9^ eTctaxoici^^ opeY^^Jievo^ i) iTepou fjY^^P^^^^^^ {Aet^orepou, 
dXX' Sv xat {jl6vov ^Jv Tb e{JLbv xaTa6u{jL(ov tou dY(ov{^ea6at xaf evtourbv xal 
^{jL^RoptxA)^ $id 'icXotap{(i)v dval^Y)TeTv Td ty); (JLOVi)^ xpstti^SY) xai e^apxeTv et; 
auTd TauTY)v xal. exapxetv xai tou; 'icetpaTa; 6epaice'jetv xat xdaav SouXeiav Biii 
Th)V ^p(ii){jLdT(i)v epYdl^ea6at. eTpe^ofjLY^v ^k xat auTO^ ev ty) TpaTcel^Y) tg^v d$eX®(ii)v, 
eT Tt dv xat 6 6eb(; eictxopYjYsT twv e$(i), xal auveTCaprjYOpouv xai tou^ dSeXfou;, 

xeXXixu)^ 8e', taaaiv oi dicavTer, 5Tt ouTe evTb? eT/ov Tt, ouTe xai 

^^oua{av i;et[; eig fo (JLi(JLi^aaa6a( Ta icept e(AOu 9) xdXXtov epYaotav 

epYdCea6at. et , (b^ v^iii §i^X6ov TauTa^. xepi Ik tou xotvou Tf^c 

ddeX^orriTo^, (b; 6 xatpb^ dTcatTet xal i^ ato^jLOTtxY) da6eve(a Tcept^epet, SsT xai 
xu^spvdv eva SxaoTov ev Tcpaeta xal ifjouxt;) ou^x^ouXy) tou; SvTa^ ev uxaxoi) 
xat a(i)fpoouvY) xat 96^(1) 6eou StdYovTa^ xai ^ouXo^Jtevou^ a(«)6^vat, tou^ ^e 
dTcet6eT^ xai dvTtXeYovTac; xat (po^voxpd^ovTa^, oT xat XeYovTat xpdxTai, 5t:cXa) 
T(i) 6u{jL(p TCeptsx6{JLevot t(o tno^ 6u{jL(d xat to) ixT6^, oVm SeBouX(i>(jL^vot si; 233 

pii^v, oO S6vajjLat our' 00x6«;, oure ou xavoviaat, dXXa Tt] 63(d aurcov ^opeuOi^- 
rcvTat, CTt xpivei xOpto^ Xabv dicsiOi; xal d^/TiXeYovra xai cxuptog Oiceprjfavoi^ 
avTiTiaaeTat, xoicstvoi^ Je SiBbxri xdptv.» xauTijv o5v iifjv ^YYpafov yP*?^^ ^^^" 

Oiixr^v xdyu) 6 toTcetvb^ xat dfjuepKuXb; xupiov 

xat xa^You(jtevov xat et (Jiev xaXd)^ StaYopeuet xal dpsTiJot yipd- 

Tjvsv aom^v, et 8* oux dpeoOfJ aot, §5^1? .... xai fov 5^'®^ ©eoX^yov xai 
Tv;v uTcepaY^av BeoTCotvav OeoToxov xai fov ooiov Tcoczipa ifjixGiv xai &y^ov Xpt^o- 
csjXov XtToveuovra^ {rirep oou eig eu6S<i>otv tou iPOt[jLv(ou xai ei^ 4^^^^^^ outou 
7(0TY;p{av. eYCi) ^k iv. I^cov ouyx^P<^ Tcavra^, ev x\^eu|jLaTt dYicp 5oot icpoexot{jii^- 
^;av ev to) xot(Jiv]TV)ptu) xai ^v ^Tepot^ Toxotq euXo^co^ eiq {ncaxoT)v oTeXXo- 
;jLevst, e?Te ev \kexoy[ioi^, etTe ev 8taxoviai^ xXotapfcdv, elre ev eTepat^ XP^^'^^? 
Ti;; [Lovr^q^ xai dvaicouoot auTOu^ xupto^ 6 Oeb^ ev toicoi^ X^^^^P^^^ ^'^ dvaicou- 
75(1)^, evOa ot dixatot dvarraOovTai, icav TCXir](JL|xe'X'i](jt.a guyx<<>P<«>v auTolx; 6 0£6g, 
siJiO'4i><; [8e xai] tou^ l^uivTa^ ev auTO) to) Tpo^cu) 9UYX(>>P<J>> ^i ^uxoH-ott, oic(i><; 

xjr:avTi5aw(jtev fccavTeq eig dicdvriQatv tou xupiou 

pbeTd icdvT(i)v T(ii)v o(i)^o(jievu)v xai ^txaicov dYtu)v eu^aoOe xai uTc^p [e(xou] tou 
a{japTU)Xou, dSeX^oi xai xoTepe^, tou xpO^^avToc; xat (Jit) xoti)!7avToq. d(JtiY]v. 
ivpi^Y; xai uxeYpdfTQ tw (xrjvi 86xe(j[.3p'^u), iv8ixTiu>vo(; a'. •}• 

f 'O T^^ ndT(JLOu (jiovT]^ xaOT)You(xevo^ Fep^jLavb^ xai euTeXr;^ 
s TTjv Tcapouorav uicoYpd(j;aq SiaOi^XYjv. •}• 

Archetyp. chart. Flor. II. nro 12. Tabula tribtienda est anno 1272. 

XCVn. Sine anno^ mense augusto, ind. I. 

<\jnid magistratibiLS Asiae Minoris scribit de exemptionibus navicularum mona- 

sterii et de colonis eius in Phygelis. 

I. f *0 extxpaTU)v fo xo(X(X6pxiov vfi<; 'Avaiaq, xupt fetopYie XaXouyt;. eicei 
tj se^offjxta ^aotXtxT) (xovtj i^ ev ndT(xu) t^ vt^7(i) tou i^-^aLTct^^hoM XptoTu) tw 
Osw lu)ocwou Tou OeoXoYCu xexTtjTat Oeta xai ^aotXtxd icpooTdY(xaTa TtSv dot- 
B{{Ui)v ^7(Xeu)v, OLKkaL 3tj xai xp6aTaY(xa xpoaxuvtjfov tou xpaTatou xai dYtou 
i^fjuov auOevTou xai ^aaiXeu)^, 8topt!^6{xevov, tva e^ouaaeuu)VTat Td xaTd Ta^ 
'^TOfatYtaXbuc; x^P^^ ^'^ v.^^cLt^ icpaY(xaTeia^ d7cepx6(xeva aavSiXia auT^^ dic6 Te 
%s;i.[xepxtou xai tu)v £tXm extjpet(i>v Te xai 86aeu)v tu)V xaTd auvi^Oetav, 
Ypd^(xev aot, tva, 5adxt^ lpXU)vTat ouToOt Td TOtauTa Teaaapa aavSdXta Ti^^ 
jAovt;^, 3taTr,pfS^ TouTa eXeuOepa xdvTtj xai d8tdaetaTa xai drc^tjq TeXeov £$ 234 

auTwv yuxi jxtj xaxa Tcva eupsatXoYiav xaTeTCjJLpatv»]!; toutoi^ xat aJixiJi;, hxi 
Tot ye tyJ zoXuxpovio) y^(xpa tou xpoTawO xat ar(io\) t^jawv auOevTou xai ^aai- 
Xew; Ytv(i)(jxeiv ce PouXojxat, wc; 6(pop6g eijxt ^ywy- "^^^S fOtauTr^c; [JLcvr,^. ovuxep- 
6eT(i)^ ouv xat Bixa Tivbq a9op{i.>3^ 'rcoiYjaov^ xaOox; ooi "^pdi^^ avTtoTpetj^aq tw 
jxepet T^<; ixoviji; xat ttjv irapoiiaav |jlou YP<*?^^ ^t^ aa^aXeiav. jxTjvt auYOucTw, 
ivStXTtwvo^; a'. f 

f 6 Tou Kavti^X. f 

n. f Ilavde^affTe (lePaaTe, otxete tou xpaTatou xai dtYiou ifjixoiv auBevTOu xal 
^aatXeco^ xat i^y^^H^^^^ I^^^ ouvTpo^e^ xupt FouSaXXte Kava^v}. i^ ae^aotxia 
PaaiXtxYj |xovt) tou ii'^oe!aiit.i^o\) OeoXoYOu tou ev ttj flaTfjLCi) Tij vijaa) xexrrjTat 
ev TY) x^P? "^**^^ OuYeXXwv xapoCxoug Ttvaq, ouq e^et 8t' iptajxou tou ctuOevTou 
i^fxoiv Tou paatXeo)? tou aY^ou xat ex xaXatYevwv dtxai(i)(xaTb)v. TijpiQaov ouv 
T3e TotauTa 3txatu)(xaTa xai xaTa Ta^ xeptXi^<]/et^ auTciv icotTjaov xat [xt] OeXT^oY;*; 
wXeov e-rciPapuvat tt)v Tota6xTjv jxovtJv. (^vu^epOeTd)^ ouv xai Bt/a Ttvb^ afop(x^^ 
xoiTjaov, xaO(i)q aot yP^9<*)* P"*^^' auYOucTCi), ivBtxTtcivo? a'. f 

f *0 . . . . 6 Tou KavtTJX. f 

Archet. Deeat apud Flor. Sakk. nro 112. Tahula videtur eese anni 1273 
(6781). 

XCVUl. Sine aiino, mense octobri, ind. 11. 

Caniel iubet monasterio Sanctae Maria^ Nivoaae restitui liberam possessionem 

agri prope Palatia. 

f 'Exel '7up6aetat ttj Ttept Ta IlaXaTta 5t(Zxet|xevT3 ae^aa|xta jxovtj ttj 
cuT(i)aiv exovo[xa^o|xevT) tt;^; uxepaYVOU |xou OeofXTi^Topo^ t^c; Kc)riovia|X£VT)? XP'-'" 
ao^ouXXot XoYOt xat TupoaxuvTjTol 6ptaixoi St^x^opot tou xp<rraiou xal x^ioM t^[xwv 
auOevTou xat ^aatXed)^ xal T(i5v (zot3{|X(i)v dY^^^ i^|X(i5v auOevTo^v xal §aatXe(i)v xa: 
aTCOxaTaaraaet? twv xaTa xatpobq 5oux£u6vt(«)v ei^ ttjv 5^(ji)pav twv UaXaTiojv e-r^* 
Tw Tcapa Tou MovoxuTpix exeivou TCpoax(zOtep(«)0^vTt et(; ttjv TOta^TTjv [xovtjv x^?*~ 
91(1), To) e-rcovoixa^ofxevcj) tou BapuxaXi^Y^ e>^i^ou, xat xaTetxov touto avevoxXr,- 
T(*)(; xal a5taaeiaT(i)(; XP^^^^? ^fi"^ °"^* oXtYou;- (zpTia)^ y^P sXOovTe^; xai Tcp^iq, 
ejxe 01 ev ttj TOtauxr) jxovtj evaaxou|xevot [xovaxot e^etirov [xot, (bc; djx£T6x<«>? xa: 
Suvaartxw Tp6TC(i) xai :uXeovexTtx(p •itetpdTat b et<; ib MeXavo^Siov 7cpoaxa0i^(Aevcc 
N£90xpaTT)(; dTtoa-rcdaat to TOtouTOv x<«>pd9tov oltCo ttj; TotaOTr;; fJ^-ovr^?' ^^l^ei^; o^v 
e^eTdaavTe,; xd xepi toutou (xxptPci); xai eup6vTe(; Tb Bixatov e^etv tt)v TotauTT;v 235 

;x:vt;v, tov 8e Ne^oxpitYjv a(JL£t6xfa)^ x£(p(i>(ASVov flbcooiriaai xb xoioOtov x<i>pif (ov 
rrb T^5 (Aoviji;, obcoxateon^ffaiJLev tt,v ToiayTtjv |jlov>;v 8ia toO wapovTO? Tl)fAeT£pou 
7pajijjLaTo<; xjit£X6iv xai vi(jLSo6at to toioutov x<*>P^?iov avevoxXiiiTa)? xai avsfjL- 
-sBijtwj;, eicei xaTfiTxe toOto xal evejjLSTo Ixtots (jl^xP^ "^^^ ^'"^^ ^^^ '^^'? xepi- 
Xr/^ct; Twv xpocrovTWV TaOrYj XP^^^&^^^^^^^^*' X[6ywv, optoJpwSv xat Biayopwv 
k:xxTaoTaff£wv. SOev xal oux iffiiXet dico Te toG vOv 6 pTjBet^ Ne^oxpaTT)? 
izr^x^zvi Ttva Sx^.tjatv ij 8ia(Tei(j|jLbv Tij ^fitiar^ (jlovt) Stot tou toioutou yjbipa- 
:i:j, aAAflt ojcexetv TcXeov £$ auTou, w? dfxsTOxw; 7:£tpu){X£vo5 dTCcoxaoat to 
t:[30tov x<<>P^?tcv irh rfiq ToiaunQ<; [JLOvijq, €i (JLtj poOXfiTat touto icotiioa^ xaOeiv 
rijMoptov xa: d^atpeotv tou Ptou ouTOu* Btd fdp touto SYeYOvet xat tj wapouoa 
^jiLSTspa "Xpot^ xai exeBoBYj ttJ e?pY)(jLivT) oepaojjLfa (jlovt) tj)? K^xtovto^xevY)^ £'^ 
C')L£iav dvevoxXr|Oiav xat dofaXfitov. (jltqv: ixT(i>^p{(i>, tvS(XTio>vo^ P'. f 

f 'O 3ouXo(; Tou xpaTatou xai dY^ou i^fjLwv auOfiVTou xat paot- 
kswt; .... 6 Tou KavtTJX. f 

Art^ietyp. Fhr, ivro 95. TabtUa videtur tsst anni 127S. 

XCIX. Sine anno, mense maio; ind. XI. 

ImpercUor Andromcus II. Pal-aeologus conftrmat eocemptiones quattuor navicularum 

mcnasterii a vectigalibus. 

f 'Ex£t ol (jLovoxoi TTj^ o^^ao^jLCa^ Jaovt)^ ttj? ^aotXefa^ (jlou tijq ev tt) 
njjcj) naT(i.(i> 3taxe((JLevT)(; xat eic' ovojAaTt ti(jl(i)(jl^vt)<; tou dYtou diuooroXou xat 
£<aYYeXt(jTou 'I(i>dvvou tou 6eoX6*fou dva5pa(jL6vT6^ et*; t^v ^aotXeCav (jlou dve'- 
psfsv ouTTJ, 5Tt T^ xaT* (XUTou; TOKTJTT) osPao(jLia (JLOVT) Ixet i:XaT65ta Teooapa, 
i xai S(£TT3pi^,dT)oav (JLSxpt tou vuv Btd xaXaiY^vwv xpooTaY(JL<zT(i>v, dXXd 3^ )tat 
*ia -pooriYptaTO^ tou dot8t(jLOU ^aoiX£(«>;, tou (XuO^vtou xat irarpb? tt)^ paoiXelai; 
xcj, dv(^T6fa 7udoT)<; BT)(;,ooiaxT)^ einjpeiaq xal ou^TjTT^oe^o^, xo(jL(JLepx{ou 8T)Xa5T5, 
^zuAoxoTapTiaxou, oxaXt(rrtxcu xat T^Siv dXX(«)v d7cdvT(i>v, xal e36T)6T)oav Tuxeiv 
b. TouT(i> xa: wpocTdY(AaToq tt)<; ^^^^'^^{^^ M^ou, tq ^aotXe(a (xou t^^ Sei^oeti); 
r/rwv eraxouaaaa tov xapovTa ipiojjibv €7CtxopT)Y6TTai tw {xepet ttj^; TctauTT); 
i:v^;, St' ou xai 5toptl^£Tat SisTTjpstoOat Td ToiauTa T^ooapa 7;X(XTu5ia auT^*;. 
bfhz drgpxovTat, dv6v6xXT)Ta irdvTT) xai d5tdo£ioTa xat €X£u6£pa iudoT)q St){;.o- 
riax^q ixiQpeta? xai ouCriTiQoed)^, (jlt)36 eupioxeiv wapd Ttvo? 5tev6xXT)oiv Tiva ^v 
cijat; Tai^ X^P^^^ '"i? ^aoiXeta? (jlou, (jlt)T6 eTf' e^jiPoXTJ xp(ry(xaTet(i)v, (jLi^Te 
!•' ex^oXtj, xa6(i>^ BtaXa(xPivouo: irepi toutou xai Ta icpco^VTa tt) TOtaJTT) 236 

ae^aaiJLia (xovfj xpiot xaXaiYevtj T:po<jxi^[kOLX<x^ aXXa 813 xal ib icpoaraY^a tcO 

ootSipLOU ^aatX^b)^, Tou au6svT0u xat xatpb^; vfiq ^^aiXeCag (aou* Sia y^ '^^^^ 

eY£YOV£t Tw jxepet ttj^; TotauTY)? ae^aafAta^; |Jkov^^ xat 6 ?rapa>v t^(; ^aaiXeioc 

(i^u 6pia(jLb^ ei^ da^aXetav, (jlyjvI (Jiauo^ tvStxTtcovo^ ta'. f 

Archett^. chart. Flor. nro 66 c. Tahula videtur tsst imperaiaris Andro- 
nici II. et anni 1283 (6791). 

C. 6801 — 1292, mense novembri, ind. VI. 

Imperator Andronicus II, Palaeologus confirmat monasterio omnes possessionef. 

f *Qi To TYjq ar^dicfiq ttji; icpb^ tov xotvbv SeaTConrjv Btaiwpov irapa toccj- 
Tov -^i-^o^fe f^atov, w^ exeiOev auOt? to -jtoXu T^q (juzxapia^ dYain^aea)^ oe^a- 
a6at xat (jlovo) to tou woOou (jLUOTtjptov TCdvSiQ^jiov TeXeaat xXi^aea)^ Y^coptajJLz, 
Ttva Tic; etxo)v dvdTrcetv tov tcoOov, (ji^Tpta xat Xe-fetv xal icoteXv vo^xtaOY^oeTai; 
o) §e td Tcu TcoOou {JLTj^e xe^uxev d^io)^ (jieTpeiv, xcOev dv Tt^ xat xapa toiv 
epYwv TO etxb? ^x7cXY]p(i)aetev ; dXX' eicetJYj (jlyj xpb^ auTOv exeivov BuvaiT' ov ti:, 
7C0U 3y) xai icpb(; Tiva dicoTiaet ty;v i^eiXYjv tou? 6aY;(jLepat tcuto) Tcpoaoveystv 
^XofJievou^ TCapa3pa{X(i)v; :cou $e (xdXXov xat dTcoSou^ xpe^jcovTh)^ dTcoBoiY; xa: 
auTo) Y^ ^offOf axoxov, (jlyj toutou^; eu icoteTv 7cpoeX6(jLevo<;; Toivuv xat yj ex Oscj 
PaaiXeta (xou Td Te dXXa xept tyjv exeivou ae^aa(xiav (xovtqv, "^v i^ vy;sc; 
IIdT(X0(; ext tco Seto) o^pet toutou 6v6{xaTt ftX(i)§a)p(i)(; eo/e xat 7cpo(xr|6(j>^, xai 
8yj xai vuv ToT? Iv otuTiJ ^tXoao^ouat Td icveu(xaTtxd xat (xeTdpaia xdaav piev tttv 
ex Twv xdTd) tupPy;v xeptatpeTv, xpb(; 8^ tyjv dvd) TauTYjv xat Oeo^tXYj iropsiav 
eXeuOepo)^ e^etv dviYjat (XYjSdva toutoi? S^Xov exixtXTetv e^(i)Oev xpovoou(xr/ij 
T(j)v Taxetv<j!)v, [irfik tcSv xdTO) aupo(X£V(ov xat Ppt66vT(ov exl Td xpooYeta • ex:- 
XopYJYeT Y<xp touTot*; tov xapovTa xpua^^ouXXov X6yov auT»;?, 6i^ i^T/|aavTO, xai 
St' auTOu xpoordaaet Te xat xapaxeXfiueTai xdvTa Ta xpoa6vTa tyj tokzuty; a£- 
Paa(x{a (xovyj xat e<; 8eupo xap' auTVj<; xaTex6(xeva xaT^xeaOat xai ei? tc eEf,: 
xap' auTYj?, £)axep 3yj xat (xe^pi tou vuv, 8taTYjpou(xeva e^ to xavTeXe? dvevc- 
/XYjTd Te xa» dStdaeiaTa, xpb? 8e xai dva^aipeTa, & 8y; xai xoTa (X£ps; 
exouatv o^Td)?- YJ 3vjXb)6eTaa v^ao<; ttj? ndT{xou xoTa tyjv xa66Xou BeaxoT^iav 
xa: xuptoTYjTa, cjk; euptaxeTat xaTe/o^xevYj xapd twv (xovaxd)v, Ta xepl auTYjv cJ: 
vTiaiSta, Tb tyj<; Aen]/ou; xat to 'A Ya^ovif^atov * (xeT^/iov xept tov MaiavSpov, : 
IlupYO^, (xeTa TCDV xpoa6vT(i)v auTw otxai(i)v xat to xXriaiov toutou x^pd^tcv. 
To ty;<; r(i)v(a<; excvo(xali6(xevov, (oaei ^£^7*?^^*' ^'' Teaadpu)v {xeT^^tov ev ri; 237 

-^;(i> Kco 1%* iv6[jiaTt Tt(Jui)(A6vov t^^ icorfi/Kspdrffou \ta\j Sea?co(vY]^ %a\ 6eo|Jii^- 
Tspo; xat e^^wtxexXT^fxivov tcov SicovSotv \t,tzx Tcav 7rpoc6vT<i>v ocurco Stxa{(i>v, 'iJYOuv 
Twv /b>pflfi(i)v Twv 6v ToTg IleptxaToig, TOiq IIetp<i>peioi{ xal TOi? t^^ *Avti- 
pir/ia;, iTt Ik xai tou [jiuXcovo^ tou i:epieX86*;TO<; vr^ ixovij ex wpoceve^ew; tou 
Assvevcu^ xai Staxetpievou ev toi^ tou Cu3po|i.ap{ou xat T(i>v ev to) outco (xeTO- 
7J(i) Tpo7xadrj{i,6v(i>v ^£V(i>v xai tw Br|(JLOc{(i) avextYvtuoT^ov. ev Tij aurij vi^iOto Kw 
htpcv pieToytov Xevofjievov tou "AXaou? |jieTa twv wpoa6vT(«)v auTw Btxa((i)v, 
ksp ^v (lev xaXat xoTe t^; (jlov^;, icpoaexuptoOt) Ih apTid); auTjj xat 8ta 
YpfjjtfjLaxo^ Tou oYt^DTOTou (jiou Seo7c6TOu Tou otxou(JLevtxcu xarptipj^ou. Itepov 
pir::)rtov eic' 6v6(AaTt Ti(JUi)(jLevov tou 8ecT:6tou (jlou Z(i)TY;po<; XctaTOu xpoabv ttJ 
jicvt; 8ta YP^IJi-^Jwrco^ Tou aYttoTaTOu xoTptipxou ^xetvou, xupou 'Apaev{ou. Ta ev 
Tf; vt5j(i) Aepv(t) Suo {jieT^xta tij; auTfj<; a63aa(Jti{a; (Jiov^;, uiv to 2v 6xovo(JLi- 
lliTii DapOevtov, to 84 §Tepov Te^jiiveta, (leTa twv xpoa6vT(«)v auTot^ avexaSev 
:tx2i(i)v xat Twv iv auTOt; xpoaxaOiQ(i.6v(i)v xapo{x(i)v xal SouXeuTu^v. xat et^ Tb 
^►jvffXXov (jL6T6xtov ew' 6v6(jLaTt Tt(JL(i)(JL6vov .Tcu (JLeYaXo(jLapTupog dtYtou (jlou 
r£b)pYiou. TouTa Totvuv xovta xoOd^et xat ve|JLr|Oii^aeTat, (S); Be$ijX(«)Tat, t^ ^Oeiaa 
:£^aj|jL{a (jlovt, dv(i)Tepa xaoYjq 67Tjpe{a; xal SioxXi^aed)^ xai ou^ ^Set "^t? 
sr' i$;{a^ x68a iv auToi? xapa^aXXetv, wat' exotYeiv auTOi^ ^Xa^Tjv Te xal 
A'^|i7;v oxotavSilJTtva, aXX' 5aTt? <Jv 6 Tauta xpatTeiv etY) axcxou(jLevo?, dxo- 
"cpL^OlJaeTai TeXecv xat djcoaoPr,0i^a6Tat tyj 5uv(i(JLet xai laxut tou xap6vtO(; 
XP^i^c^cuXXou Xc^ou Ti3<; ^aaiXdaq (xou' ^ouXeTat y^^P *^ X(xair)<; dxoXa^eiv 
r/£V5)f/.r,aia^ Te xat dveaetix; Ta Tij Totaurr) aepaa^jL^a xpoacvTa (jlov^ xat (jLi^Te 
irr-peia*/ auToT^ ixotYeaOat, (Ix; BeSiJXtoTat, (jLi^Te <xXXy)v Tivd xaTaTptPt)v xal 
iriOsjiv. xat 8^ dv toi; evTauOa 6vorj(jLatvo(JL6voi<; te xat 8taTaTTO(xivot^ evTeu- 
;cito, eiTe twv tou 8r|(JLoaiou eir), etTe 8i^ Tt^ xat dXXo^, ouSev auToT^ dx' 
ivavt»a<; xp<xTT6iv ta/uaet, dXXd oTep^ei Toutot? xai e(jL(jL6veT xat xapa8pa(JLeiTai 
"i tctauta xTi^,(jLaTa dBtdaetara* exi touto) y*P *<5^'' 6Y5y6vci 6 xaptov xp^^o- 
k^jaXc? Xcyo<; Ti); ^aatXe^a^ (jlou tyj BtaXTjq>0e{a7) TauTY) aePaa^i^a (Jlovyj, 6xt6- 
^st^ xai dxoXuOei? xaTd (jL^va voi(JLPpiov t^? ivtaTa(jL6vr,q Sxtt)? ext- 
''£pLr,ac(i)^ Tou l^axtaxtXtoaTou 6xTaxoatoaTou xptoTou Itouj;, h a> 
-al tc f,(jL6T6pov £1)06^5^ xat Oeoxp6pXT)TOv ux6a7)|jLY5vaTo xpaTo<;. f 

f 'Av8p6vtxo^, ev XptaTw tw Oeo) xtaToq ^aaiXelx; xai auTO- 
/•pzt(i)p *P(i>(jLa{(i)v, Aouxa? "Ayy^^o^S Ko(JLvr)vb<; 6 HaXatoX^YO^. f 

ilrcAefjrpt^m mmftranacewm ineYio mutilum. Aurea buUa deperdita. Flor. 
Rn> 82. Quae deMerantur in archetypo expleta sunt ex exemplari antiquo 238 

membranaceo (Flor. nro 33) sttbcripto a Crregorio, epucopo Erytkrorum ("EpuOpwv) 
et Ntphonef episcopo Coi, Exemplar recena seriptum anno 1780 el subscriptum 
ut nro LXX V. vol. huius Flor. nro 34. Alia duo exemplaria Flor, nro 35 et 36. CI. Sine anno, mense iunio, ind. VIII. 
Imperator iterum confirmat exemptiones quattuor nafxictilarum monasierii. 

f 'Enei ol dv TvJ rmh ttiV IldcTiJLOv Sioxeifx^vY) ce^aqxCa (Jio^/t) ty]( ^ac- 

Xeia^ jjLOu TYJ it: 6v6[jwtTi toD &^io\i 'I(i>avvou tou SeoXoYOU Ti|jL(i){JLivv] evacxcj- 

fjLevot (jLOvoxot eSeiJOrjaav auTiJ^ opiqjLOu TauTij^ TXfJb 

[ezixwpJouvTo? Tov icpoY6Y°v6Ta auToT^ 6pia{jLbv Tijq paaiXefa^ |jlou tov Btop-.ijd- 

(jievov ^^ua^eiai; xaOoXixv)^ ^axoXaueev Ta icpo96vTa Tij xaT' auTou^ (lovr; 

T^ffcapa aavSaXia, il^ ^aaiXeta pLdu t^jV toutcov TCpoffY]xa(jLdvir; SeriJtv, tov '::aep5vTi 

auTij^ 6piff|jLbv eicopeYe'- auToi<;, 8i' ou xat 5top(^eTai to ct^pyov exeiv xal i[JL£- 

TaTpeicTov xaTa acdtaa^ Ta^ iceptXi^^pet*; auTOu tov TcpsYSYOv^Ta auToi? ^ptajjLCv 

T^(; ^aaiXeb^ (jlou inl TiJ e^uoaefa tojv SiaXr^f6^vTb>v Teaaotpcov aav$aXiu)y 

T^; xot' auTou<; ae^aaiJLta^; (jlovyJ^ tyj e[A^ave{a tyj? xapouori; icpoaTa^ew^ tt;: 

PaatXeia<; (xou, tjj^ xai i^etXouaYji; -JCpoaeTvai tjj TotauTTj (jlovy) 8t' aa^xXeiav. 

(jLrjVt louvici), tv8ixTt(j)vo^ r/. f 

•|- BaatXeiou tou M f 

•j- Aia Tou ae^aaTOu xat XoYoOe'Tou tou 8p6(jLou. "1- 

Archetyp. diart. Flor. nro 65 d. Tahuiu videtur esse imperatoris Andro- 
nici II. Palaeologi et anni 1295 (6803). CII. 6803—1296, mensis ianuarii, ind. Vm. 

Petrus Mudazzo et Petrus Dolphinus, vicerectores Chaneae, confirmant donationtm, 
quam lacobus Barozzi fecit monasterio S. loannis Styli, quod est metochium 

coenobii S. loannis Theologi m insula Patmo. 

f 'E^6(jltcXiv euYaX(JL^vov awb to xaOapbv twv {i.avtf daTa)v tt^; 
xavTCtjXapia^ twv Xaviwv axb y^apxia px^. f 

f Ol(JLsii; Uixpoq Mou5aT^o<; xat D^Tpoc; NtoX^Tvo;, xcovaeYepot xai 
Pi/clje ^rjToupr^^ Xa^nwv ^avepbv TCCtou(jLev xaO' cvb; icap6vT(i)v xat ep;^o(jL£vo)v, 
Sti (b^ xaOu)^ xat 6 IlauXoi;, 6 oixov6(jlo(; tou (jLOvaaTY;p{ou tou aYfeu ^lcodvvsu 
Tou ZtTiXou l|jL7cpoaO£v \ml^ i^iwjv xat SuvaTi (JLa; eaouiJL^icXTjxipYjaev, 5Tt <>); 239 

rM^ xoii amh tbv euY^"^!^ dtvOpcoxov xupiov 'laxiopov MxapcTl^T;, tcots ^eToopT; 

\r/!u)v, iS^ev ScoOtjV *^ri^ toD owtoj oixovo(jlou tou «utou (JWvaoOr^ptou, y) 6i:oTa 

t:v xatpbv exetvov ^TOvev 3(axT{at|xov oxtTCwv 8ta tou^ xaXo*)f6pcu5 tou i^prjpivou 

jjiova50r,p(cu xat T^q xaTOtxiag to>v, t^ iicoia "pj^; tct6 8^v eYpouTiQxev tou i^pT)- 

jiEvou [otjxovojjwu auTovov auTou. 8ta touto va ^pomfVf^ xat va xaracTriXTQX^P^^^^ 

vi Tj^^vet va xi(Ji(0{JLev, BtaTt eTCuTov It^y) aurou ^wjjiivcv xat oufjLaBefji^vov 

^t:i orb tcv pr^O^v xupiov 'IcExco^ov MicapcTi^T), wt^ ^eTOupr) Xavtwv, va to 

*po^ipT2 $ta xaXovx; xat o^iou; (jLapTupou^. 56€v 6eXovTa^ auTou tou o!xov6{jlou 

T£; l^i^TT)^£^ vafr|Xpa9Tou(Ji€v l|Azpoo6ev if)(A(i)v. e3a> ^X6ev ^AvSpi^Xr^g xa: Mirap- 

T>;v£Xc{, ^ou^opot Tciiv Xaviitfv, Tou^ oxofou^ ea^i^^afjiev d7cavo> ei^ auTcv to Sd)- 

7{jL2v, TO xoT^cuaiv, va TU}^evet va icouctv xat va (jLopTupifaouatv tt)v dXi^detav. 

:3h>; ouTOtvot dxam^^ 'ijaave et^ to (Ji^TpTjfJLav t^^ auTTj^ Y^^9 '^^ &:;oiav 6 

X£y6(uvo^ xupto^ 'Idxco^o^ MropoTl^rj^ tou XeYO{JLevou oixov6(jlou IScoxev et^ Tb 

:vc(jLav Tou i^(JLivou (Jkovaadrjpiou. 5id touto Y^wpTjt^ovTa^ TauTT)v ttjv dXn^Oetav 

vi'3iu(jLsv xac dftepovo^JLev atcovuog tcu auTou IlauXou otxovc(jLOU tou 7poT)pT)(JL^vou 

|jLsvacTT]p{ou Tou 0^10^ 'Iu)dvvou Tou StuXou xai Btd 2vo{JLav tou etpT)(Aevou 

{icvaj^Tjpiou TT)v 7:poT)pT)(JLevT)v "pjv, TT)v ircotav 6 ^T)6ev x6pto^ 'ldxa)^o^ tcu 

£i:i){xevou (jLOvao6T)piou l$(i)xev xat ex(«>vT!^e$dprjaev oltzo tt;v y^^ '^o^ xou(jlouv{ou 

{12; Ttiv Xavi(tfV 0T)(xd et^ tov Tei^ov tt)^ exxXrjO^o^ tou dYtou NixoXdou. dXXo 

hyj sTvai fj d(JL0^, &icou elvat Td oic^Tta tcu auTou (jLovao6T)p{cu, t; ^^oia pS^ 

rx/vfti vdvat dirb Tb xe^dXTjv Tzph^ tov wovv^^/re ipYteg p' xat ofKh tt)v ^dT^av 

tt;; Tpa(JLOuvTdva^ SpY^s^ '^' ^'^ o^'© "fi^^ ^dT^av tou XepdvTe SpYts^ p' xat djcb 

Tr,v ipdT^av ttj^ 5oTpta? Sp^te^ v'. T^TOta^ Xoyt^? 6icou d-iUoo^aXi^iiiouvTa \i,iaa 5Xa 

Ta oTd^na tou aurou (jLOvao6T)p{ou (JLeoa oTd XeY6(JLeva xov^i^jVta, to :coTov §(oo(jLav 

^7cuv xovxov^eoib^ ttj^ icpoTjpTj^jL^vT)^ Y^5 dxb 5d xai 6(JLicpb^ b auTb? oixov6(jlo^ 

xxl ot $idB(ft)Xo{ Tou vd l^cuot xat vd xpaTouotv xal vd e^ouoid^ouotv tt;v icpo- 

Tipr,(JL€VT3v Y^v xat et^ auTi)v ttjv y^v xai dx' auTT)v eStx6v T(«)V 5va Tcotouoiv 

w^sXcv. Ttvd^ auT(i5v vd (jltjv twv evavTt(i)6i^. f 

'I' rev6(X6vov TOUTov oi^{JLepcv ex ttj^ oapx(*)oe(o^ tou xupiou 
r,(jL<jv 'Itjoou XptoTou ^aoL-ie' (jltjvi iavvouap{(i) i^(JLepa(; TpeTq (jLeoa ottjv 
'IvctxTtuiva TTjv ev3txTtb)va t)jv evdTTjv. •}• 

.FZor. nro 111. Ediiym a Sakkelwne in periodicOj cui titulus IlavBtopa^ 
Tom. XIX, p. 459. 240 Cni. Sine anno, mense martio. 

Patriarcha Athanasius restitui iuhet coenobio S. loannis monasteria Spondarum 

et AUi in tnmla Coo. 

Ndaq 'P(i){xiQc, xal oixou(xevtxb(; iraTptapxt)?. f 

f Tot^ euX^YOuc; Ta<; aWjast^ x£xoitjpLevot<; [j.[^J oiiTtKa urcr/etv ou?, {jly;B' 
eictveuetv xat evSt^ovat €i<; IxicXi^jpcoaw tcov aiTOU{jL^v<i>v 5[aY)] $6va(JLt^ ou (jlci 
Tb)v 3txa((i)v 9a(veTat 5v. et 5e xat ^vBpe^ ouTOt Osco xexXv)p[(i){xiv]ot xat tov 
fjLova/txbv exavY)pY)iJLivot ^(ov eiat, xo)? ou J^ov touto xoteTv {JLctXtaTa; xai Y*pi 
ol(; 6e6? eort Tb -rcpaYfxaTeu^fJLevov, TOuTOiq xfltvra Tporcov auvaipeaOat xa[t voju 
axepiaxaaTou ^povT^Cstv, ?v' tixepBev ^povTtSwv BiaTeXouvre; xat eouToT? xal 
xaatv eSeufxevdJotvTO tov Oeov. 6xoToi SiJTa Svts^ vjf/jho^jsi xat ot ev [t^] 
xaTa iTjV naT{JLOv vijaov ae^aafJL^a PaatXtxtj xal xaTpiapxtxtJ {jlovyj tou ev axo- 
aToXoK; T^YaxYjfJievou tw ZtoT^pt Xptarw, xapOsvou xat OeoX^YOU, aaxoujjievci 
{jLova^^oC- ouTOi xat y^P [ajva^opav ^xoti^aavTO xpb<; Tt)v f^^jiojv {jLSTptOTY^Ta, <«); il) 
xaT' auTouq TOta^TY) [(JloJvt^^, e^ ou By) xat to {jlovy; xaXeToOat Y;uTuxY)ae, xoXXoTc 
^Jv xofJLtoaa ToT; OYaOoT;;, 5Te xat a^hp&'* Y;u{JLo(pet xveu{jtaTixwv xat ev d(jifc- 
Tepotc; ToOTOt^, loT^ Te a(i)(JLaTixoT(; 8Y)XaB^ xai [xv6U(jLaTi]xoT<;, TaT<; yLEyiaronq twv 
(xovwv auvr|pt9(jLY)T0. ^jv Be y^ Tota6TY), §(«)? (jLKjxd) Ta ty)? ixxXY)ataaTixi3<; ^(xXy;? 
au{j.p6prjxe xat auYX"^^£w<;, exei 5e tcuto aufjLPePr^xe xai oi xpetrcou? exeTOev 
Twv (jLovoxwv uxe/(ii)pY)aav ux' (ipeXTY)pta<; twv evaxoXei^OevT^ov^ iXofTTouTat Ta 
TYJ<; (JLOVY)^ xal ToaouTov, (bq tt^j^; xaXai xot' (i^JL^oTepa euxopia^ axoxeaeTv xa: 
(jLY)§ev p.rjS' 5X(»)^ a(*)^etv axo(xvrj{x6v6U{jLa. TOTe Sy; xai T(3t? ev Tfj vi^ao) Ko) (xovac 
Tou T6 "AXaoui; xat twv SxovSwv uxb ty)v xaO' T%(xa? (xev iYKWTOtTrjV tou Oecu 
IxxXrjaiav TeXo6aa?, (b? ty)v fltpxY;v ext xaTptapxtx(^ aToupoxY^Yiw dviSpuOgiaoc, 
xpoaxup(»)06(aa^ 5^ Y^ '^*'^'nf)> ""3^ i^^^ "^®^ "AXaou^ xap3t tou So^xYjaa^JL^vou oun^v, 
Oaiepov ^k xap3c tou diotB((xou ev xaTptfltpxat<; xupou 'Apaevtou ev atYtXXuiBet 
exeivou -^pdyi^koni ^ touto (xev, tva xai (^eXT^toatv Ixou^ eS auTYJq, ^xeixep c 
^Oaaa^ Xp6vo<; 6i<; eaxa[TY)v dtxopi<r/ TauTa<; auvi^Xaae* touto Se, tva xat ei; 
xpY^a^uY^Tov eTev to^ty) TaTq e^oSot^; xeptaTotxtIio(x^^^ twv x<xt(2 OaXarTav xei- 
paTwv. TOTe ouv ryi tou x(i)XuaovTO<; epr^^xta obYjpeOY) Ta6Tr|? if; 6tpr,(X6VTj Tiic 
Udx\ko\) (xovY) xai d^ ixeivou tout(i)V aTepY)atv uxo{xevef xat Y^ip, <*>? t^^S ^*' 
auTOu; Ta6TY)? (aov^^; auv Oew eii; xpoxoxY)v xpoTo6ar^q t(5v t6 xveu(x<XTtX(i5v xal 241 

:uv l$iit>6ev, VjtV|Oavto t^v iiyM^ lAeTptdriQTa 9^(oiv d^ovaa^oaodat toc^ TOia^Ta; 
fiovi;, (A£VTO( Y^ ^^ Ito((jui); tt^v to6t(i>v 6ic6pavev siTigotv i^ |X£Tp(6Tir); 1^|A(iiv* 
2iop(l^£T(Z( Y^ ^v ^Yt(i> ;;veu{jLarR Sta tsO icopovTo; auTij; o(Y(XX((i>3ou^ YP^I^l^' 
^:^ u^oTSTOTYiJieva^ elva( xat auOig xat i^fVu^pL^eva]; Tt] t?); naT{Aou piovv) Ta; 
sr/AuOeioo: (A0v3t^ tou T6 ^AXoou; %a). tu>v [£ico]v$fa>v if [etX6v]Tii>v to>v ev auri) 
;jLsvax(i>v artXo^ioOat to6t(i>v, fxeO' (ovicep exexTYjVTO av(i>6ev 3[txat(i>v x]al icpo- 
vs(jLUi>v, xat xpovoi;[aa(] tt)^ auT(ov ouaTaae^o; Te xal ^eXTt(2>ae(i><, e^* a> o[l ev 
ajuTatq iJiovaxot uTcoxu^^ouot toX^ ex vf^ niT(Jiou eicetXiQ(ji(jievot^ Td>v Toto6T(i>v 
|iovuv. [et 3]e avTton/jaeTat Tt; auToi; u9op(«>(uvo^, (jiy) b>^ aicetOv]^ exeiOev dice- 
AJ(^j£[Ta(. 7:ap]r]f]fU(i>(Ae0a Ik xat icaat Tot; ev ^ivtdwf ouat Tourat^ Stj Tat; 

|isv2t;, h\ eav Tt; icpdqfiAi Tt auTd^v o^etXeTO, euYV(0(i6v(i>g <i^8(i>0T] 

xjcz 0e3at(i>; e(i[(i>;, et iibm^ tou]to xaTeixev, eict xptjjuxTt xaTex(«>v ^v ^auTOu 
;r[iyTfa>;] 6 Ta dfts[p(t>OevTa voafiad|jLevo^] icporfiJLaTa lepoauX(a^ [d7xXif]](jLaTi 

*£pn:t7Te( xai to tou eietTt{jLiou ^ocpo^ Tot^ TO(o6- 

Tsi; e7aicetX[ifae(i>^] eictXi^t|;ovTai .... (I>^ Se[ t](iiv 3uo tout(i>v 

{Jicvci^v xat (ik; t3t(i>v auTfa>v eic((JLeXT]Oi^aovT[a( . ], (o^ itd 

:s'>co 3^3ovTa( [io6]toi^ auTat, C^ dv xal ouTOt 3oY]0a>atv auT[aT^ mm ei^ 0eXT(- 
«itoiv oajzdo^ xal] ouoTaatv eictasceuStuatv. ext touto) ^^p ^c-oii to icapbv atYiXXtdi^Se^ 
7pi(jL[(jLa vTf^ 4jjLb>v (jL6TpioTTjTO(; TT^] x^t' auToix; TauTf] aePaa(JL(a PaotXtxv] xai 
»T:piapxtx^ (jlovy) tou [ev] dicoaToXot^ ii'^onniii,[i'io\j to) a(i>TY]pt XptoTo) xal 6eo- 
Aivcu] xoTd (JLYjva (JLdpTtov extSeSorai tou [£^ax]to)rtX[toaTou IxcaxootooTou . . . 

hou^ lv8(XTt(i>V0{ . . . f ] 

"j- 'AOavioioc, 6X^(0 Oeou [dpxieic^^xoxo^ K(i>v]aTavTtvouic6Xe(i>^, 

^inq ['P(i)(jLY]5, xai otxou|jLevtxb( icaTptdpxtj^. f] 

Ardtetyp. membranaceum. Flor^ II. nro 27. Athanasius sedem patriarchalem 
ttnuit ab atmo 1289 wgue ad atmum tS04 atque Herum inaequenti anno 1806. 

CIV. Sine anno et mense. 

Testam/entum abbatis Sabbae. 

IniUum deest. 
Sicep fttPX(ov 

loouv, lava ev vf^ (jlovtJ. eTepov ^t^X^ov a(i>(JLaT(ii>ov l^^v . . . euaYY^Xtov . . . 

.... Irepov ^t^Xtov a(i>(JLaTfa>ov Ix^v euaYY^^^*ov xaOt](JLep(vbv xal 

X2q xpofViTeia^ Tou §Xou yupo^ou. eTspov ^t^Xtov ^^{jL^axiQvbv eoTfa) ev tt) (jlovi] 

16 242 

Atovua(oy tou ^ApeoKa^^kon Iv . . . \uxa a/oXCcdv, s^ov Kal toO 

Aa{jbaaxiQVoO ^t^aa $uo, tvjv ^ tXoaof (av .... ntsf oiXata, tou xpo^fi^rou 'Haaiou] 

Ta(; 6paa€t^ xat Ta 'AaxiQTtxa tou M. BaaiXetou. iTSpov ^i^Xtov ouh 

[(xaTwJov l/ov Tcu Nucat)(; Pt3[X(a] 5uo jxsO' ip{jLV)V€(a^ ei? Ti owo- 

poufieva xat T<i5v XofXb^v . . . xe^aXata. §T6pov ^t^XCov 

. . . . §Tcpov ^i^XCov a(i)(i.aT£>ov . . Tdaaapa. xoTeptxcv Tv)g EuepYeTi^o^. ^pov 

Pi^Xfov ^a(A0axY)vbv e/ov tou x3', • oO(; auveTa^ev [6] [jLaYtTcpo^ 

xupti; Aeo)v 6 MeTat^paam^q, l^ov xat tou XpuaoaTC(xou Ta T:pbi; , t2 

TCpb^ STaystpiOV, [toi T:pl6q 6e63wpov], exitea^vTa, Ta avT^Ypa^a Beo^copou xxl 
dTcb Tcjv i^Otxcov ouTou Sta^6pou^ XoYouq. §Tepov ^i^Xiov 0a(ji^xT]vbv e;^ov tc 

TcaTeptxbv •fJYOuv to xari aTOixeiov xai Tb SeuTepov toutou waTepixov, 

(i)aauT(i><; xal tou xupou Mipxou. §T6pov ptpXiov ^a^JL^axTjvbv Ix^v ev enTO(i.*J 
TOU(; p{ou<; xat Ta (AapTupta t(i>v d*{i(iy* icdvT(i>v tou SXou evtouTou. iTepov ^i^TJ.o^ 

a(«>(Aa[T(i>ov e^ov ] tov Sr^io'* NetXov, tbv fivtov lao^ xat tov 57107 

A(i>p66eov xal tou (xyiou Mipxou toc xe^dXata. iTspov ^t^XCov ^a(i,^xiQvcv 

l[xov ] jjteTa axoXttov. Irepov ptpXtov pa(APaxT)vbv [exov 

. . . . 6p0o86§ou? %aLi alpcTtxa^ Ta<; xaTa oDf^iiiprici'^ Oeou uicb twv 'Aptavcov 

Yevo(xeva<;. Ixet ^k xai Ta Ttva<; eictaToXa^ otxou(jievtxaq Oefwv xaToi- 

apxwv. iTepov PipXiov au>(xaT(i)Ov l^tov Ta 8uo Pi^Xta Ta xaTa 'I(i> e/ov 

TTjv exxXTjataaTtxYjv laToptav. iTepov 0tpXiov a(i>(JiaT(oov Xutov I^ov tou <iYtoj 

Ma5i(jLou Tac 5oY(JLaTi[xa^ ex]xXr|ataaTtx^,v taroptav. iTCpov PtgXtcv 

ato^JLOTtoov (jLTjvatov TcaXatbv l^ov (jLTJva? i.^, iTepov ptpXtov ato^jLor^wov] .... 
. . . . 6Tepov a(0(ji.<zT(oov l^ov (JLdpTtov, d-JcpOaov xai (Jtdtov. Irepov 6(jLo(a>^ iyo^^ 
ic6vtov, louXtov xat auYOUOTOv. iTspov ^t^X^ov a[(0(jLaT(oov l^ov t^v 'Oxt(«>]t^ov 
■JJyouv Tot oTtxT)poxaO(a(jLaTa xa» ^xdaxT) i^(JLf pa xaStafjLOTa TpeT^ xai twv xovvu- 

X(5(ov T(ov dYpuscvtwv t(ov 6xT(i> fiYjii^f 6Tepov PtpXtov 3a(jLPaxYjvbv 

l^ov Tou<; ^(bSexa (JiTjva^, Ta (JiTjvata l/ov xai xa xovT<ixta xat Ta eSaTcooret- 
Xdpta T(ov 6xtaT(5[{X(ov eopTwv. lTe]pov ^^^'^(ov ^e^JLfpavov Tb Tpt(o8tov, artva 

Tp(a pt^X^a ^Y®^^ "^i^ 'OxT(i>r,x°^? "^^ MTjvaia, tc Tpi(o5iov, Tb EuaYY^^to^? 'f-^ 
'Ax6aToXov xat tac; IIpofTjTeia^ eica^^Tj^xt ei? tov 'Aa(O(xaT0v, Tva d/dXXTj 6 
(x^XX(ov icapa(X£V6tv exeiae. eTepov ptPX(ov ^a(xP<zxTjvbv dxdoTj? rpa*^<: cuva- 
OpotaO^v xai oix6((o<; xai icpoaf6p(o^ exTsOlv ei<; (o^^Xetav twv IvTUYxavovrwv. 
TcepiiaTOTat 81 slq IS^^iXOVTa xat Tpeit; X6you?. • iTspov ^tpXiov ^a{x^axTjvbv iyos 
Ta eqaicooTetXdpta tou ^Xou eviouTOu xat ttj? aepaxoct^q. Irepov pipXtov 
a(o(xaTa>ov ly^ov Tbv np6x6tpov v6(xov, ^y^^^ a6vo(j;tv ouv6(|^e(i>^. ^Tepa TerpoE^a 243 

^wjMRwa ^oy:oi tJjv 'AicoxiXwi^iv xoG 66o[X6you] iip\t.T^&j\Uyfft 8i3i oxoXicov, tbv 

'ExxAijctOTOjv xat tb T^wfxa twv acr|jLrr<i>v, xat aura 8ia gxoA(«v. Siepa xsTpd- 

:ta ^apL^oxiQva l^ovTa x£f aXaia "lcoivvou tou Kapiraaou Gig' xai §T£pa xe^oEXaea 

Twwv oYtujfv xal srepa T6Tpa8ta l^ovTa 'loTptxi. xpePiTta TopveuTa oufxPaXTa 5'. 

TiUpLvta TopveuT^ t^'. e^ b>v Ta \Lht Tecffopa eoTbwav ev Ttj) vatp tou 'Ac(i>(xa- 

tcu, Ta $e T^Gcapa sv to» voc^ tou npo3p6{AOu, Ta 3' iTspa, Iv6a 36^ t^ 

i^YO^fASvw. 0p6via cuixPaXTa 5uo. Tpaw^t[ia] cufxpaXTa 5'. jxi . . y' . . )^epvt36§tcTa 

B'. Ea^apa ctBvjpa. icupiocTiat Suo. TouTa xivTa avaTtOir](xt tiL Oe<^ xai Tb) i^Ya- 

r7;|uv(j) /aptv ij^uj^tx^; jwu ctoTiQpta^; Ivexa xat X^^ci) avoxoucewq e|xou t6 xat 

Tuv (xadriTuv (xou, I^uvt^^ (xou Te xal (xeTa OoevaTov, otYe xat auTol (fuXa^coct 

?r,v evToXrjV (xou xai ::poc(xe(vb>ctv ev tSj (xovij oxpi TeXou^ ^od^^ auTojv xat 

;j)ji;ouatv ei^ tov xa^vou^xevov TOTceivtdctv xai uxotoytiv xat ci^ai; xat eig 

Tsu; XotTOuq Y^^*? • • • **'^ '"^*' Ti(XYiV et(; Te tov T{(xtov Y^po^* xuptv 

XcC<juTov, Tov (xova/bv xupiv FpTJY^piov xai tov (xovaxbv xuptv AaPpevTtov vm 

v.c 'ZTnaq Tou; aBeX^su? aY^^i^ '^*^ BiaOectv xal 6{x6votav eic' ayaOw xat 

r:opi7)v aBeX^txY^v. xat et xouTa ojtux; TYjpvjOeTev, o^tot lcTO)cav xai Tt(xij<; xai 

rfxrfi; xas 8taOecea)<; aXTjOou^. xal ou XeYW TauTa icpb^ Tbv 3eTva i) Tbv SeTva, 

Tso; (xaOTiTa^ (xcu, £)^ Ttve? Xe^ouctv, dXX' ocot 3v (xsTa f^^ou Oeou xat icacYj^ 

iXiTjOsiaq e? tcou (xoi tov iauTtov Xoytqx^v, ou (x6vov (xaOrjTat (xou xat yrfyna 

TExva ecTcocov, dXXa xai dSeXf ot xat xaT^pe^;, 0176 Tdq evToXd^ Tou Oeou ^uXd- 

hucvf xat To^ e(xd^ euTeXet^ xat ou3a(xtvd; TiapaYYsXia^ 8td ttjv tou Oeou aYd- 

rT,v. X^Yw ^ "fb TCpocfxdvetv Iv ttj (xovij d^pt uoTdTTfj<; dva^Kvo^; xai Ixeiv ei^ 

:bv xaOYjfOu^xevov Tt(xrjv xat uxoTaYYjv xal eig icdcav ttjv dSeX^oTTjra BtdOeciv 

xai dvdirrjv, etpr|Virjv xai 6(x6voiav. ei o&tu>< l;^et, i^^a^ TtOrj^xt tw Oeoi, d)< 

ii ^lTjTTiOi^ceTat e^ outoiv d(xapT(a xopd Oeco, xdv (Ibq dvOpo>70i eXaTTo>(xaT(T2^td 

Tivz xat c^aX{xaT{Tl^ta ':;eptx(xTOuctv, euOu^ ^itiYva)(xov6(; xat aurot toutu>v "^vfii" 

csvrat xat ttjv (xeTdvotav dcTcdcovTat, e^ 6(xou 6 Oeb^ TouTa drcatT^ceiev xat 

XsYou; {ncep auTU)v u^i^u) xat xoXacOi^co(xat dvT' auTu>v, 01^6 ';cpoc)xe(vu>civ ^v 

T>] (xovTj d/pt OavdTou. ot 5e ^&^ 5xep dTceG^ojxat, ei? Tcu)(xa icepticecriTe d8i6p- 

ftwTov xat d(xeTav6TjT0v, dSeiav iyixiii ^tixth tyjv auTOu cwTTjpiov, S-rcou xai 

nSuXeTai, xat (xoXXov cuvepYou; i)(jtz^ etq au]Tbv e^e- 

Axjvetv 8id To dvtoTpeuTov xal d8i6pOu)TOV, tva (xrj tyj; otx€(a? xaxia<; (xeTa- 
^cYj xat ToX^ dSeXfot^. %a\ TouTa (xev o&cu><;' eicetSrj B^ exexetva tu)v xpo- 
fpa^evTU)v d!:dvTO)v dvoceOetjxeva $eBu>xa et^ tyjv (xovyjv vo(x(c{xaTa 860 X'^^ 

xa: uTc^p e^6$u)v Ttvdiv vo(x(c(xaTa TauTa uic^p e^u>vi^ceu>^ -jctOap^wv 

16» 244 

inc^p efyavfystiaq |AaYapwfov vo|ji{er|jiaTa S6o xojjiviQvdiTa, fticip ^^covi^aea)^ aovtSwv 
vo(i.(9(jt.orra T^coapa xopiviQvaTa, utc^ i^u>vi9e(i)q vis^^ vo(jL{o(jLaTa $60 xojjLvrjvona, 
ux^p d^ci>vi^a£a)<; xepa(jLt8ita>v vo(x{a(jLaTa 36o, uidp e^divi^oea»^ y^^ v6|JU0|jLa §v. 
ei^ T^v tc6Xcv incep ^uTeta^ vo(JL{o(JLaTa xe' x^^^*^^* ^^^ "^^^ ^Aod>(JLaTOv x/Kkp xQa 
TpoxaX(i)v xal Tiiiv xuXia(JLiT(i>v x,at Tij^ i^covi^oeco^ tcu olxou xal tou ^pa-fiJicu 
vo(ji.{9(JLaTa %^\ xae urc^p o{xo8o(jLt]v Tij^ exxXiQda^ vo(A{9(jLaTa x0' X^P^^ '^^^ 
icapexTO? Tbv xtiotyjv uic^p TiSv 860 (jlijvwv tou Te i^Xfou (nc) nLat tou adr^^moo 
vo(jL{o(JLaTa 5xTu> x(^^<^- ^^^ ^^9 <^< ^ ^^^< (JLapTUpei xae i^ dXifOeuz, m. 
byr{a xoicidaa^ xal dcYcovtaOei^ et^ Te Ta toiv xeXX{(i>v otxo8o(xif(jLQCTa xi te 
l(jL(JLa2^a xat Ta dfXXcoq xal et^ auTT)v tv)v lxxXt]a{av xat et^ t^ l^a>Oev icdXtv 
tXq Te T^v Xtjvov xat tt)^ dhco6^xv]^ t^ xeXX{a auTOu^ u(jLa^ icpo^aXXo(Jiat (jLip- 
Tupa<;, o^e tt;v dXi^Betav 0o6Xea0e 6(jLoXoYeTv, iXkk xat a^d Td icp^YC^^ 
dptBi^Xcix; Stddoxouaiv. xat ei^ xh o68a(jLV]vbv (sic) atYtXXoxpua^^ouXXov tou dot- 
ii[LO\) xat det(jLvi^aTou ^aatX^co^ xupou *AXe^{ou tou Xa(JL^avetv ^aio>^ dx: 
TT]? Kpi^Tt]? a{Tou (jL65ta TptdxovTa xat vo(JL(a(jLaTa xS', ij Tfl^a xat i^^Jie^, woX/a 
^tdaavTe^ toOtov 6 . . . [e]xeiva vf^q $6ae(i>^ Ta^TV]^ oux liclve(JLev [t]out(«), S(jl(i>; 
(1)^ 6 8eb(; eu$6xT]aev xat 6 ii^onai\>.iytoq touto) xat . . . ev xat Xa(jL^dvet TOR^Ta 
i^ (AO*^ Oeou x^P''^^* xat . . . . touto icoXXd ic(aTeuaai, exox{aaa xat i^Y^viaOTfV 
xai exevoTO(Jii^6T;v. xat exetST] xoXXd auvexoxta u(jLtv xat uicepexoTc^aaa icX{ov2 
u(ji.d>v, ux; i^ dXi^Oeta (xapTupeT, Po6Xo(JLat xdYti) ^uXaxO^vat to^ d(JLdq bctax^4'^'^ 
Tou elvat e!<; Tbv 'Aa(«)(JLaTov dSeX^ouq $60, hiq ou auv^aTOTat i^ (aovi^^ xal T2- 
vuv (JL£V elvat t6v t€ (JLOvaxbv Aouxdv xat Tbv (xovoxbv 6e6xTtaT0v, wq 7coX)i 
xoictdaavTa^ xat auTou<; iv auT(j), Tbv (jl^v, tva i^ouxot^T] xai tpdXXT] to eliXTi^ptov, 
^TjXov 5Tt Tov (jLovaxbv 6e6xTtaTov, tov ^k (jLOvoxbv Aouxdv dxSouXeOetv tb 
TCeptPoX^Tl^tv xat Tbv xT^ictT^tv xat Td Xotrcd, Ixtvt ^k dv toI^ dvaifxa^ois xatpci; 
xat i^pdrfiMav^ tov (jLcvaxbv 6e6xTtaTov ouvavTtXa(x0av6(jLevov xai toutov ev Tot; 
ueptaTdaeatv, Tat^ ^k Xot^aT^; ii\tApaiq 'fjouxdl^etv, xaOux; ^6XeTat, xat (];dX)«£iv 
T^v dxoXouOiav auToO xat Tb euxTi^ptov, xaOb)^ 6 xatpb^ dicatTei, ^etv ^k xa: 
o^ou? el? Tbv 'fy^o(i[t.vfo^ irtcoTaY^v xal Ta:ce{v(i)atv xat ei? zdvTa^ Tob^ dJeX- 
^ob^ dYdicTjv xat StdOeaiv xai (JLT][xe]Tt ouv 7c{ictovt6^ ij dicoax^^ovTe^ iaurou; 
TT]{ dSeXf^TiQToq auTo{ Te xat o\ (jLeT* auTOu^. (JLeTd Ik tt]v tout(i>v icap^Xeujtv 
oi (JLiXXovre^ icpoaxaO^aeaOat h t(^ euxTT)p{(i> tou Oeou exSouXe6eiv xat (}/dXXecv, 
hoL eoTiv i^Aizocnoq 6 et^ '^pa[i.[MiXiO[uvo<; 8id to t|/dXXetv tt]v dxxXT]a(av, Ixsiv 
Se xai Tbv ii^^o^j^u^oyf xat tou^ d^eXfou^ icpb^ a6T0uq dYdiCT]v xal StdOeacv^ -^^ 
(jL^v %o6(jLevov icaTpcxi^v, Tob^ 3^ dSeX^ob^ dSeXfixi^v, xat [krfik elq bv.7Ji 245 

'^T^jH^tv^ TOUTOu^ xat dbcoxporretv vfiq t(rr)^ XP^^t ?caav)( xi)^ dBeX^Tvjioq, 

xaOo)^ §s xal icpoeYpat)/a ^epi T(i>v ^t3X{(i)v, uv dwtepcooa et^ tov *Aooi>(xarov, 

hi {Aevcaiatv dhcapiOpauTra, exetv 21 xal xbv (Aovaxbv Be^xTtorov to IlaTeptxbv 

t; ^apL^oxijvbv et^ xoaov auTOu i^ouatav, iioq av iv TOtc ^o>9iv eoTtv xai icp09- 

{i€VT) ev TV) |Aov9j. ixetdv) S^ Bt^XaOev i^fAO^ Ttva xat ou xaTdOv)aav eit; tv)v 

l!ucv axoXouOtav, avaTaTTtt>{Jiev ouxk vuv, otov x^^^^tA^^"^? xapSopiv .{xeTa 

ixtxuTou xat ooicouvtou, (AouxpouTta, YO^iSta 8(i>8exa xat oxourotXta 8(«>8exa^ 

jiXtva ^a^aZlzliia duo xal ^ (jiYav ictvixtv xat oxouT^Xtov uiXtvov ^eveTov, 

xsupouxta Tpava uaXtva Tpia xat ^ixv) (Ae-ffltXa Te xai (Atxpi, ^txoOi^xv) |AeTa 

:(jv ^tx{(av auTi)^, icoTi^pia (Aixpa Te xat li^iXa^ oia xai 5oa eio{v. xai xept 

pisv T0uT(ft>v I(i>^ (ode, icepl 8^ T(i&v xpe^aT09Tp(«>otTt^t(«>v (aou, Tva eiot Tp{a xpe* 

porfTCta et; tvjv tu^v el9epxo(Ji^v(i)v xat i^epxopievu^v ^^iov dcvflhcauotv xat Tva 

v.zvi .... uT:a9cX(l^(i,aTa Ta pa(A^axv)v3( xat to Iv i^ T^^xa i^ Tb xoxouXiptxov, 

iv^j(jLa exouoa et^ to xaO^a^ Ta II d6o xaOapo(AeTa§a exaicX(«>(AaTa, tva ^uXoco- 

cG^nai xai 5Te eto^XOv) 0^16X0^0^ av0p(i>7:o<; va exouotv TouTa ei^ XP^^^ auTwv. 

xat Taijra (Aev o5t(i>^. Iio^ Se 5 xapu>v ^(o^ atrcoTO^ xat dcv(I>(AaXo<; xai dtXXvjv- 

iXX(i>^ Twv icpaY(AaT(i>v al zeptorpoPvJaet? '{Vi6\i.v*a %a\ dixoYtv6(JLeva . . . (Jiv) 

Jwv) x6pio^ 6 0e6?, (xeTa t>jV tou xaOv)YOU(Advou xapeXeuotv xai Toiv Tptwv 

f£p6vT(i>v, Tou Te Tt(At(i>TaTOu Y^povTO^ xupou NeofUTOu xai tou (jiovaxou xupou 

Aa^pevTWU xat tou (Aovaxou xupou FpviYopfou, 5xep dtveuxo(Aai, •^vri^a^tai xaO]- 

T;You(A6vog devaTpex(i)v Touq tuxou? tv)? twv^?, tvj; OeoYSvou^ tv)<; lxxXv)aia^ 

xa:TaX6<i>v taq xt dcYpuxvta^, oTtxoXoYta^ xai divaYvtiaet? xai Tot Xoixa xavTa 

itvaTpeica>v, Tapaaa(i>v xai tou^ aSeXfou^ xai xaT* e^AxiOeta^/ toutou^ xoXsfAtJV i) 

exBuibx(i>v, ?va xgEvtiov Ttav dSeX^cov ivou(Aiv(i)v xai 6(JIOTOvo6vto)v ex$t(i)Xov tou- 

Tsv ixovTa xai (av) 3ouX6(Aevov Tvji; (aovvj^; xai tou<; aurbv avrtXa^A^ivovTa?, 

zotelv Ziy SoTt^ dbf t^jv auTou ^j/uxviv TCOvjotv irxsp twv dBeX^o^v xai dYaiccSv 

a^ou^ &q Texva Y^aia xai tcov doOevcdv auT(ii>v di)^ tBicdv dcvTtXa(A^av6(Aevo^ 

xal xept (Asv TOUTcov xdvT(i)v dSeXftx(ii>^ djAa xai xaTptx(o<; xapatvo) xai xapa- 

xaXui 3taTV)pv)0v)vat xai dtafuXaxOvJvat Td xap' e(Aoi StoTuxcoOevra. Td Se xepi 

TT,^ exxXv)a{a? StaTuxfa>OivTa xai xapaBoOevTa xaTd tv)v tou Tuxtxou xep£Xv)(|MV 

S£a(Abv douYX^i^pYiTov xaOuxo^dXXo^Aat dxb TV)q ^cooxotou xai dBtatpeTOU Tp'.dSo<; 

xai oexh twv Oetcov dbcoaT6X(i)r xai twv dY(wv xaTdp(ov tou eTvat xextopta^ASvov 

xai abvTi^ t»}^ eia65ou tv)? ^tia^ exxXvjoCaq Tbv ^uXv)Oma ^ xapaOpauaai Tt 

Toii TViaxou xai eoTd) Tfj (Aepi^ auTOJV (ASTd twv xpa56vT(i)V opov, apov, oraupci)- 

oov Tov utbv Tou OeoO. xai xepi (Jtiv to6t(i>v |(o{ S)Se. exet 8^ Si^XaOev ilJ(Ad^ 246 

xb wpoXoYiov To x*^^*^^ '^ '^s i^fUpoO xal vuxwi; xat oux exiOTj ei; xy;v 
ihicN Toe^tv, §ta xouto (jLVT]{AOV£uo|jLev aurb svTaGOa. xoupouictv uiXivov Ovjptxou d); 
i^crfUtyi TCcvn^xovTa i) IXottov xal ^Tepa tepa. -j* 

f Xa^aq, 6 euTeXv;; i^ovaxb^ xat xaOiQY^^P^^'^^? ^^^^ ^^ '^fi ^^i^^ 
naTpLb) ae^aopL^a^ (xov^q tou i)y^^'']P'^^^^ BeoXo^ou Ta dvcoTepu) 
xavTa eict^e^aiojv u^iceYpa^l^a otxeia X^^P^* t 

•{• StYVOv {xovaxou Neo^uTOu, tou YevojJievou ifJY0U{Aevou Tij; 
auT^^ {jLOvii^, Ta avcoTepo) -navxa ext^e^aicijv otxeia x^^P* '^^^~ 
Ypat|^a. f 

f £(yvov {Aovaxou FpiQYoptou xat otxov6|JLOU Ti;^ auTi)^ {jic- 
VY]^ Ta dv[o)Tipa) icavTa ^irt^e0ai(i5v] otxeta x^^P^ uiceYpatl^a. f 

f [ZCy^o^ (xovaxou AaupevTiou xat ] ty]^ auT^; 

(JLOV^^ Ta dv(i)Tdp(i) xdvTa eTCt0[e^at]<<)v oixe{a X^^P'^ uxiYP^^^* t 

jlrcAe^. ohartac, Flor, II. wro 14. Scriptwn exeunU saec. XIII. aiU 
ineunU saec. XIV. Sub nro 15 exatat xaTaYpafV) Ta)V Te lep<I)v eixovcov, dY(<i>v 
Xeti|/fltv(i)v, YjpijaCi^i xal dpYupwv cjxeu(i)v xai twv ^(^^{(ov Ti^g l^ovi}^. ev t^ apr/ri 
e^et o5t(«)5' x(i)Sy}^ ouv Sew t^^ asJaajJL^a^; tou t^y^^^P'-^^®^ '^^ XptcT(o 0eo- 
XoYOU [MYfiq T^5 ndT(xou, Y^YOva)^ tet t^? it^fo-JiLVfiaq tou xavcaKOTaTou raTpb; 
-fj[jL(]|)V, (jLOvaxoD xupou 'Apaevfou xai^t {Jtijva aezTiixpptov, tvStxTicJvog 5', tou ^gtl<6' 
Itou^. Fl. 

CV. Sine anno, mense octobri, ind. IV. 

Imperator praecipit Georgio BcUsamoni, duci instdae Coi, ut tueatur iura 

monasterii Alsi contra episcopum insulae. 

f rpa{JL{AaTixe tt)^ ^^atXefac; (jlou, Sou^ tt]^ vi^aou K(ii), Fe^opYte BaXaa- 
(jL(ov. ot (jiovaxot T^( auTd6i ae^ao^JLia^ xaTptapxtx^q V^"*%^ "^i^ ^^ 5vo(xa Tt(jKi)- 
(jLivvjg TV}^ xavurcepdYvou (jlou Seoicotvv)^ xai SeojJLv^TOpo^ xal exixexXTj^JLev)]^ isD 
"AXaou^ dv^epov, OTt iuepi9povou(jLevot xapd tou Oeo^tXeoTdTOu extox^xou t^; 
TotauTK)? vi^aou oux oXtYtjv eiciOeatv xat xaTaSuvaoTetav eupiaxouotv e$ aurcl;. 

exfOTYjae y^ Tp6ic()> d(jLeT6x(«> xat icXeovexTtX(T) to iidcjp tou otxeiou icept^cXio;), 

« 

X(>>pd9tov To e|JL«pooOev Tij^ tcuXyj^ t^^ TotauTiQ^; {JLOvij?, eTepov eictXeYOlievcv 
T(S)v Auo QeTp(uv xal Xi(jlvyjv, d Ttva etalv dvexaOev TYjq ToiauTYjc; (JLOvij?, ^opa- 
$eSo(JL4va icpb^ auTYjv Bt' d7C0Ypaftx(J5v dicoxaTaaTdaetov xat ^Tepo^v Siafipcov 
raXatYevoAv 3(xat(i>(jLdT(i)v * ©(jLOto)^ iicdYet et<; auTOu? xal eTepa eictpapYJ xai ixi- 
I^T^^jLia oux iX^Ya, uicep ou xai iliifirfcci t^; PaaiXeia? (jlou. ewcep yo^v ^X^- 247 s5tu tb akrfiiq^ xha Xoyov l^si 6 Toiouroq dpxt^epebjc; xai xaTeuepL^octv&i xal 

xarasXeovexxei twv to(o6t(i>v (jlov3/(i>v, e^* ol^ cux 1^^^ 5txaiov; 5ta ti, eticep 

br^ts^taaq touto, ouSsv eSeyevSeuaa; outou; awb Tijg ToiauTYj^; xaTaB-jvaarsia?, 

(!>; 3ol>^ Ti)q TotauTfj^ vifaou; il) ^a^Xiia (aou StoptCeTai oot, ci)^ dv dvaS^^ 

;s'j: TOiouTou^ (aovoxou; xat ^orfi^ari^ o£)TOI^ xaTa tov tou 3txa{ou Xdyov, 

xz! s'!xovo{x/jaY)^, a>0Ts (jiYi ditxeMat ei^ Iti ext toT^ etpTifx^voi^ X^P^* 

;io!; Te [xai ujSoTt xal Tyj A{fj.vT) auTojv, dXXd xaTe^etv dvev^xXr^Ta auTouq 

x2xd Td^ iceptXi^()/£t^ Tcii>v irpojovTCJV auTOt^ dixacci>|AdT(ov £ict9ii>vY]ac(i.evo; itpb^ 

Ts lAspo^ Tou BY)X(ii>6evTo^ OeoftXeoTiTOu dmox^nou, rva dpXYJTat et^ to otxetov 

Bixaiov xat d7:e/Y) TsXeov tou xaTaSuvaore^eiv twv tojoutwv (jLovax(*>v, xat icot- 

t;;ov xoTa tov '^apovTa 6pta(x6v, Bv xat dvT^arpetj^v ^cpbq auTou^ 3t' dafdXeiav. 

liT;vi oxT(i>^pt(i) tvS(XTic5vo^ 3'. 'I' 

Archttyp, chart. Flor, nro 72. Ta&ti^ tribuenda videtur tmpercUori 
Andronico II. et anno 1805 (6814) 

CVI. Sine aimo et mense. 

Zot Du4;aena Philanlhropene tuetur iura et possessiones monasterii. 

f 'ETcel ot xapovTcc; (JLCvaxot ot dzb tyj; ndT|jLOu sxaTeXXa^ov lupoi; (Jie 
l'.i Tiva^ BouXeta^ tyj; (JLOvf|?, dve^epov jjiot, OTt d^txetTat to (JLOvaanQptcv, Td 
)ji£TCxta xat ol irdpotxot, xat dxouaaaa TauTa cux e3e^d(xr^v auTO vd dStxijTat 
'z (jLOvaoTYjptov xai Td (jieTOxta xal o\ ::dpotxoi tsu (xovaaTY;p{ou_ dwo Ttvo^ ^X^^' 
:£(»); y) ^Y2(jLta^ TO tjxov, yP^?^ ^^ xal i^^^ ^ouxsva yj <I>tXav6p(i>icYjvYj {jLSTd 
Tbv 5pta(jLbv xai to 6eXY;(JLa tou au6r/Tcu (j.cu tsu- dvBpcc (jlou 7:pb? touc twv 
xjTi6t xefaXoTixeuovTa tyj^ X*^?*^? ^^-^^ *?* ^^- ^''* sjptax6(xevo; to xaTd 
xaspcv, evoxc^otouvTe^ twv auTc6t yJtc dvTpd^eX^o^ (jlou ^jTe auvYS^/Yj; tou au- 
BevTcu (JLOu Tou dvBpc^ (jlou •J^Te d'v6p(i>T:6(; (jlou, olcq dpa xat 2vt Tb xaTd 
xatpbv Toiv auT66t xssaXaTtxeucvTa ^Te xcXXdxt^, dTcc tyjv x*^P*^» '^* ®^^ 
lyy. dBstov Ttvav tou cxXYjaat Td Tcapovca (JLSTCXia tcu {JLCvacTY)p{c'j, dXXd §y; 
xd; Tou^ ol zapctxou^, (jLr|Te i(JL:c€Xia, (jly^ts x<^p^(^i I^^'* 8ev5pa, (jLY^Te ^^(oa 
Tsu (jLCvacTYjpiou y) T(j5v ot xapotx(i)v, vd (jlyj sxet tI<; iTcaSsta;; tcu cxXYjaat TauTa, 
V. Ti dpa xal evi. ei $s xal ou^jl^yj vd ^evYjTai 2^Y)(JLta xal (JLapTjpYj6Yj et^ tc 
rcdv^jLav Tou (jLOvaaTYjp{ou xat tcj5v ol irapo^xtjv 6 euptaxo^jLevo? xs^aXaTixeuo^v tc 
•/TjCicv va sqeTdZlYj tyjv uzo^eatv (jtsTa xal jjLapTup{a(;, vd sxBixat(i>vYj Tb (JLOvaan^- 
ptcv YJTs Tov eTepov ei Tt^ Yjups6Yj xaTdBtxc^. ei 5e xai ou Sev exTcXYjptovYj touto 248 

[jiexpt )uct tou Stxatou, voe x,p{v£Tai efjiicpooSev |ji.ou d)^ dcOexijc 'coii i^iast^u 
Ypde(ii(JLaTO^. xal o^ ixxTipfjTat if; icepCopo^ toD pLOvaongpiou Kat tiov ot icopotxcdv 
4x0 Tijq X^P*? dcvevoxXyjTa iJTe 4[xx^Xia, ^e x^^^pi^ta, ^te xivrita ^ire oxi- 
vv]Ta TCpotYfjLaTa tou (ji.ovaaTi]ptou, BevSpa xapxtot|jLa xat Soa evTb^ toD xeptcpou 
Too fjLOvaatiQpiou xai twv ol ?capo(x(i>v, va {jL^vuiatv TouTa ovevoxXifjTa, va oux f/i) 
Tt? 4tc' a8e(a? tou ekeiv auT3c zb tux^v. 5Tt eY«i> o&tu)^ to 6pt7^<i), 5ti va (jLevw- 
fftv avevoxXiQTa dbcb wavToio^ e-ojpeia^; xa; i^^^^^^^- ^^ ^T^ ^A* ^0^ pw^*- 
oTiQp(ou XPTfi^**5 ®^' ^^ ^iQH''^*^? ^*-*^ aicoSexofJiat tou 7cpoo6eTetv, oux't tou eXAor- 
T6vetv. ai; ^xtoTpacTj Ik xh i%(JL6T6pov ^pd[^ux Tzpbq tou^ (JLovaxo6^> Tva ^iazvt 
Toiko xat Touq (JLeT^t o^ xpb<; dofaXetav, f 

f Z(i)Y) Aouxtjva 4>tXav6pwicivY) y) M[u]ptoxY)ca. f 

^rc^^jfTp. cAartoc. cum cerea buUa pendenti a filo serico purpureOy cuiiu 
^ffigiea eat deUta, FLor, nro 74, CVn. 6835—1326, mense decembri, ind. XI. 

Imperator Andronicu8 III, Palaeologus confirmat poasessiones moncuterU m 
insuUs LemnOy Lero et Coo tutturqut iura eiua contra vexationea curchiepisoopi 

Ooi, 

f 'Eic6t ol (JLovaxoi TYj? xaTa tyjv v^oov tyjv IIaT{jLOV 3taxet(jL^vY)^ o^a- 
o(JLta^ (AOVY)^ TYJ^ ^aotXeta^; (jlou Tfj^ ei^ 5vo{JLa Tt(A(i)(jivY]^ tou iy^ou evBo^ou 
icaveu^ij^Ji^y dbcooT6Xou xai euaYYsXtoTOu Iwavvou tou ©eoXovou el^i^TiQoav xai 
xapexXi^Teuoav tv]v ^aotXetav (jlou, tva eict toT^ TCpooouoiv auTOt^ xTi^^iaarf ts xai 
(jLeTox(ot<; xat XoticoT^; avaoii^^jLaotv, SL xaT^xouot §ia Te xpu^o3o6XX(i>v §taf>6p(dv 
xat irpooTaY(JLfltT(i)v, dtXXa. 817 xai dicoYpaftxtov dicoxaTaoTOioetov xai ^Tipcov 5i- 
xat(i)(jLd^T(i)v TCop(a(i)VTat xal XP^^^^^*^^^^^^ '^^ ^aotXeta^ (jlou, (b^ dlv xaT£X<^oi 
TauTa xal et<; to i^^ d^apu)<; xdvDQ xat dTeXb)^, xaOo)^ TotuTa xorexouot (JLexp*. 
Tou vuv, iJYouv TO ev ty) vt^o^i) A^(jiv(j) (jLeT^xiov, Tb ixtxexXY)(JLivov 6 Syioc 
Fecl^pYio^ 6 MupopXuTY)(;, xai 8iaxet(JLevov h tyj ToicoSeota rij^ 'Av^o^ EtpYjvr;; 
(jLeTd T(i>v icpoo6vT(i)v auTO) icdvTd^v d(jLiceXt(i>v xal x^pA?^^^- '^^ iTepov (xeTOxisv, 
5 exovo(i.i!|eTat IlTept^ xat dictxexXY](JLivov tou Tt(x(ou To^tdpxou t(i>v "Avd) Auv2- 
(i,e(«)y Mixon]X (jLerd tojv 5vT(t)v exeiae Bexa xpoo)ta6Y)(JLev(i>v, dXXd Sy; xat Toiv 
d(jLiceXt(i>v xai x^P^?^^"^ ^^'^ '^®^ xept^oXtou tou At$u{jLap(ou (jLeTa tou x£'(^^p^^^^ 
uBpo{Ji6Xoi>vo^ ouv T(p Xt(JL^vt T(^ dics T(A>v xpY]{xv(«)v S(i>; Tou Xu^a^oX^OJ 
xaXou{jL^vou Sti^xovTt. tov oe^do(jLiov xai 6etov vabv Tbv £t<; 5vo{Aa ti{A(0{A£v9v 249 

TiJ; uxepdTYvou Seaxoivv}^ xae 6eo(iii^Topo; ti}^ 'OST]YV)tpta<; pLeia t<i)v icpoo6vTu>v 
2ut(^ x<i^f{(*>''* tol)^ ev Tfi auti) v/idio ev Bia^cpci^ X'^?^^^ eupioKOjA^ou^ etxo- 
(?icxt(d icoipoCxou^, e^ &v tou^ (Aev TCpoxaTetxov, tou^ Ik i:po oXC^ou icopiXa^ov 
li aicoYpafcx% axoxoTaoTaaea)^. 5[jt^(6>{ xai Ta icapa)o6evTa icpb^ outou; 
(lx:7JT(aK x<i>pafia, T3t Bouvapta X6Y0|Jieva, Ta; Tpox^Xea^ xal t3( At^aSta. Iv, 
Y£ pLVjV xat TO otrcd) ic(i>^ iicovo|ji.aC6(Aevov tou ApaxovTo;. icpb^ toutoi^ xat Ta 
iTEpt tt;v v^aov TfjV Aipov dtaxefpieva piovfdpta, t6 Te tou Ilapdevtou xat tou 
TspiEvtou eicovo(AaCs{jieva, {Aeia tu>v icpoo6vT(i>v auToT^ icapo(x(i>v, &Ttva xat Aut3c 
lik Tfa>v etpT)(xdvb>v 6(jm((i>^ XP^^^^^^'' xotexouotv. di^oauTax; xat t^k et^ ty)v 
'/ijaov T^v K(& Tp(a (ieT6)fta, t6 Te *A91covt(ou eictXeY6(JLevov/ to tou deoic6Tou 
X2( lcirc^po; i^^juijv ^Iiqoou XptoTOu xai to 'AXoo^ [uxol tcov icpoa6vT(i>v a^Totg 
u)po(jLuX(iiva>v Te xal ^(i>paf(ci>v xai tou icota(jLOu ouv t(o toic{(i> to) SvTt Ivto; 
Tou xdoTpou nuX(ou, ^' o»v dtvi^etpev otxi{(xaTa 6 Up(i)TaTO^ depxteicioxoico^ xf^^ 
lutij^ yi^oou K(5 icapdt yv(J[>(jlt)v xal OeXi;otv Ta>v Toto6T(i>v (jiAvax(«!>v. %p6^ TOUTOt^ 
^i xat Tov et^ Tbx(>>p(ov tou 'Eica^/tSfou xipotxov Nix6Xaov tov MaupoXeovTa, tv)v 
ToiauTTjV auT(i>v C^i^^tv xai icapaxXT)ciiv icpooSe^a(jLevT) i^ ^aotXeia (Jiou tov icap6v- 
ta xpw^6pouXXov X6yov lictxopT;Y6i auToT^, 8t' ou icpootioaet xai 5iopfl[eTat, (3i>^ 
iv Tot TotauTa (jieT^xta xat xTi)(jiaTa xat Xotica devaoTi^(jwrca (jieTa t(iiv iv auToT^ 
Tcopotxiov xat icpooxa6T](Jidv(i>v xaT^XT) 4 totauTV) oe0ao(jLia (jt^vT) dl;vevoxXi4T(i>< 
xat dStaoetoTd)^, ^t ^k dva^ atpeTd); xal dvaxooicdoTd)^ xat ti)v I^ auT(i)v icaoav 
xal icavTotav dico^ipT^Tat icp6oo3ov xai ou$4v e6p(axT) eici tij xaTOXt) >tat vo{jitj 
xa* Tot; 8txa(ot^ icaotv auTb>v xaTa$uvaoTe(av Ttvd 9^ dStxtav xai 3tev6xXT)atv, 
sure icapd T(i>v xoTd xatpou^ xe^aXaTtxeu^vTcov dxeToe, o5Te icapd t(«)v Ta 
BT;f&6ata StevepYOuvrcov i) Toictxcov xai oXXcov tivcov, dXXd ^torcrjpuvTat Td icpoa- 
ivTa icivTa tt) TotouTt) ae^aa[ji(a (Jiovf) (JieT^xid Ti xat %vf^\Kaxa (jieTa twv ev 
2uTot^ icapotx(i>v xal icpoaxa6T)(jiiv(i>v dv((>Tepa icdarj<; ilJaTivoaouv d8tx(a<; xal 
xataduvaareia^, (i>aa6T(«>^ ^i xat dicb tcov dicatTou(JL^V(i>v exeTae wr/fita^ dicat- 
ti^ae(i>v, Tou Te xe^aXatou ttj^ atTapxia^, tou t^Xou; ttJ(; icap^evo^^opta?, tou 
H27tXtxou TsXou^ XeY9(i.evou^ tou (jirjVtaTtxou, tou dXaTOT^Xou^, tou l^euYapattxtou 
xxt T<ov dXXoDv T(ii>v TotouT(ov dT]{Jioatax(ov i) T(ov dXX(ov dicatTr|(jLorc<ov. iicel Be 
ive^epov ot TotouTot (jLOvaxot xat 5Tt 6 teptoTOTo; dpxieictaxoicoc t^? 8r|X(o6e(aT)? 
vi^asu K(o icetpoTat dicatTeTv outou? to Xey^^Jtevov xovovixov, to (jt.vT)(x6auvov xai 
zXXa iiva, oicep ouBev eTxov ouvt^^co; BtB6vai, xal icapexdXeay^ xai icepi tojtou, 
siOpt^eTat xai icepi toutou iq ^aaiXe(a (jlou, (o^ dv Bta(JL^V(oat xai uic^p to6t<ov 
av£v6xXT)T0i. 56ev xai tij Jaxut xai 8uvd(JLet tou ic3tp6vTO^ y^pijfjG^oitXkoD X6you 250 

Tijg ^aotXefa^ (jbou ou8i ol (A^XXovte^ icoiijaat aTCOYpoftxV aicoxocTa^raaiv b 

xodq BriXcoSetaai^ vti5^0-^5 ^^^^^ ejptaxovxat xa 7cpoar6vTa t^ TOiauTt) crePacjxia 

Ixs^/t) [JieTOXide Te xai XoiTia xTTQfjiaTa, IxoujJtv aSeiav eiceXOsTv xai icot^cai ev 

auToT? TYjv vr/p\jwf ava6e(t>piQ9'.v xal dbcoxoTaffTaaiv, aXXa xaOe^et xai vepLT^Ori- 

(jeTat Taura zavTa dvev^xXirjTa xat aSiaaeiora, eTt dva^aCpeTa Te xat dva^co- 

axaoTa" ewi touto) •^fdp yi^o^^e 6 ^apojv xpuao^ouXXo? X6yo? tjj^ PaaiXeia; jxou, 

d7CoXu6el(; xaTa (AYJva Sexi{A^ptov Tijq ^vtaTafxeviQ^ IvSexaTT)^ tvSi- 

xTtcDvo^ Tou i^axtaxtXtoaTou 6xTaxoatoaTou TptaxoaTou TcifJi^Tcu 

Itou(;, ev a> xai to -f^fjLeTepov euae^s^ xat 6eoTCp6^XY;TOv uiceaiQfjLi^vaTo xpiTo^ f 

f 'AvSpovtxo^, ev XptaT(o tco 6e(i) ictaTO^ ^aatXeu^ xal auTo- 

xpdTcop 'P<i)(xa((i)v. 6 IlaXatoXoYo^. f 

Archetyp, membr. Fkr. nro 37. Exemplar ibid. nro 38, Error in in- 
dictione. CVlll. 6837 — 1329, mense ianuario^ ind. XII. 

Imperaior Andronicus III. Palaeologus monasterio confirmat omnes possessioncs. 

f 'Eket 01 evaaxoufjLevot jjtovaxol Tij xara tyjv v^aov tt^v [IdT(jiov aeja- 
a(jiia (jLOVij Tjj et? 5vo(xa Tt^jwojjidv») tou ev dicoaToXcK; •fy^oncf^iU'^o\j T(p a(i>Tf^pi 
XptowT) TCap66vou *I(i)dwou tou ©eoXoYOU eve^dvtaov ei^ t^v PaatXeiav (Jicu 
Xpua60ouXXov tou iyio\} (xou au6^vTou xat ^aaiXidjq, tou icdwrcou (xou, TcpooTia- 
aov xat BtopiC6(xevov xordxea^at Tcapd TYjq xar' auiou^ TOtaiTij^ ae^aajxia; 
(xovij^ ^cdvTa Td 7cpoa6vTa auTfi xat xoTd (xepo^ ev outw t(^ /puao^ouXXci) 
BiaXa(x3av6(xeva dvevoxXY^Tdx; xal dBtaaetaroj^; xai dva^atp^TU); xat dvaicoaTcdaru);, 
& 8ri xai exouatv o^jvbi^' t^ BY;X(*)6eiaa vijaoq i^ IIdT(xo^ xaTd tyjv xa66Xsv 
BeaxoTsix; xal xupt6TY;Ta, d^ eup{axeTat xaTexo(x^Y) Tcap' auTcJiv T(dv (xovoxwv, 
Td xepl auTY)v 5uo vY^afBta, Tb tyJ(; Aet^ou; xai Tb 'AYa^ovTJatov XeYOjxeva* repl 
Tov MaiavSpov (xeT6x'.ov 6 DupYO? (xeTd twv icpoa6vT(«)v auTw 3txa((i)v xal ts 
zXYjatov TouTou x^pd?iov to tyJ^ r^ovta^ e7COvO(xali6(xevov, (baet IJeuYopiwv :v 
Teaadp(i)v. (xeTcxiov ev tyj vi^a(i> Kw ei? ovo(xa Ti(X(i)(xevov Tij^ xy^uTcepdfS'^ 
SeaicoivY)? xal ^eo^xi^TOpo^ xal e7ctxexXY)(xev9v Toiv StcovBcSv (xeTd twv zpoacvTWv 
ouTO) $txai(i>v, YJvouv Twv x^P>?^<<^^ "f^^ ^^ '^®'^? IleptTzdTot?, TOiQ IleTp^opeisi; 
xai ToT? TYjc 'AvTi(xaxia? , eTi Se xat tou (xuXtovo^ tou 7cepteX66vTo; tyj (xovf) 
ex icpoaev^^eb)^ tou AioYevou^ xal Siaxet(x^vou ev toT^ tcu £uSpo(xapiou xai T(i>v 
ev T(i auT(i (xeTOXi(i) xpoaxa6Y;(X6V(i>v §6V(i)v xal tw BY)(xoai(i) dvewiYV(«)aTO)v. ev 251 

Tij aur^ vTJoio Kco §tepov jxeTOxtov XsYOfxevov to tou "AXaou? |A£t3i twv •jupoa- 
:vTwv owTW Stxoctcov^ 8 5^ ^iv |x^v raXai tcots rr^q [Aovii;, lupoffexupwSn; B' out^ 
xal Bia TijJi^ou iraTptapxtx.ou •^^iyL^LOLHO^ siepov ixsto/iov eiq Svojxa Ti{JLU)|JLevov 
Tsu Bscx6tou awTYJpoq XptaTOu rpoobv vf^ [aovtj 8ta YP^f^P''*^©? "^ou iY^wTaTou 
xirpiipxou, Tou y.upoO 'Apasviou sxsivcu. Ta sv tyj VT^ffw Aepvto Suo [xeTOxia 
Tf^: xjTTj^ ff€3aa(i.tac [Aov^q, 2)v to jx^v Sv eiccvoixaJ^eTat IlapOevtcv, to 8' iTSpov 
TcpLEvsta, jxeTa twv rpcoovTwv auTCt^ avexaOev Sixaiwv xal twv ev auTOi? wpoa- 
xaOT;|jiivfi)v icopotxwv xat ^ouXeuTwv. xai et? to OuysXXov jjisTcxtov tc si? 
:vspLa Tt(jMi>(Jievov tou (Jie-]faXo{JLapTupo^ d^^bu FecopYtou. e^i^iT^oav ih ttjv ^aci- 
Xetov {jLou ot etpTjpi^vot (Jiovaxot icop^oaoOat toutu>v x^P^^ ^^ XP^oo^ouXXov 
TjTf^;, f^ ^aotXeta {jiou eu(i(.ev(j)^ icpoorixajji^vy) tTiV Tota6TV)v outcov l^i^Ty)otv ezt- 
XopTJYei auToX? xat ewtppa^euet Tbv icapovra xpw^^aoXKo^ X6yov, 8t' ou TCpoo- 
TiOTet xai StopH^eTat xoTexetv xat et^ to I^^(; tv}V StaXri^Oetjav oe^ao(ji(av 
Iaovy;v irovra Ta avcoTspo» xorcdt (Jtepo^ etpif)(jilva xai dvixaOev icpoaovTa auTvj 
2vsvoxXi^( nivDQ xai dSiaffeCoTO)^, iTt Te dva^atpeTO)^ xat dva^JcooicaTTux; xaTa 
tt;v icepCXrj^tv tou Te xp^^o^ouXXou tou d^^ou [iom auOsvTou xat ^aotXio)^, tou 
rxsrxcu |jiou, xat T(i)v iTep<i>v Stxato)(AdTb)v Ta)v T;poo6vT(i)v auTTJ xai xaOo)^ eu- 
pbxsTat xoTsxouoa TOUTa xat [Uyupi tou vuv. 30sv xat ttj 8uvd|jiet xat ic/ut 
Tsj 7ap6*/T0^ XP^^^^^'^^^^^^ Xoyou r^^ ^aaiXeiac; (Jiou xaO^^st §y) xal vs(jlt;Oi^- 
?£T3t Toura 7:dvT2 i] 8T)Xoi)Oetoa 9ejJao(ji.(a (aovy; xocTd Te tcv dv(i)Tdp(i) eipT){xevov 
Tpo^rov xal exTO^ zdari^ eiry)pe(a^ xai cyXif^iOHjiq ouBsvb^ t(^v dxdvT(i)v, outs 

TWV $T](A09{(0V, 0UT6 TWV dXX<i>V, sJoVTOq dSsiaV TJ T0X(JL1^O0VT0(; oX(»)<; swdYStv 

x>:ot^ STCi/jpetx; xai Xujjlt)v ^) dXXT)v Tivd ^Xd^Tjv xai xaTaTpt^Y^v xat STctOsciv. 
^^JASTai ydp 5t) xat OsoTctTlsi i^ PaotXeta (Jiou xaTexeoOat TauTa xd*/Ta Td dv(*)- 
Te:(i) etpT;(jLeva xorcd (Jiepo^ icap' auT^^ tt); oe^aajJLta; (jlovt;^ outo)^, xaOd Bt; 
-pcrrdooet xat Stopi^eTa». • toutou ^dp X<ipv* e^eveTo xai eTCexopT)-p50r| Tij Sta- 
Xr^^Ostov) oepaajJLia (jlov^ xat 6 icapu)v xP^^^^OhOuXXo; X6yo^ ttjc; Paa'.Xe(a^ (xou 
ixcXuOst; xaTa (JLTJva tavvoudpiov it)(; dvtaTajjLSVT;^ S(i)$exdTT)(; ivStxTt- 
(ivoq Tou sSaxta/tXtoaTou oxTaxoatoaTOu TptaxooTou c^Scjjlou stouc;, 
£v o) xat TO fjjJLeTSpov euaejs;; xal Osoxpo^XTjTov jTceaTjjjLTSvofTo xpdTO^;. f 

f 'AvSpovixo^, ev XptaT(i) tw Oscj) ziaTC? paaiXsu^; xai auTo- 
/.cdT(i>p T(i)(Jiat(i>v, 6 IlaXatoXcYoq. f 

Archetyp, membr. Fior. nro 39. Aurea hulla deest. Sub nro 40, exstat 
diud exemplar membr, cuiuUeratum. Flor. de eo haec habet: "ETspov ©{JLOtov bf 
'tJL£;jL3pd'«j. xaiToi Bs fspov TTjv uiUYpa^T;v tou ^aatXsd)^, Ijjlc» youv Boxsi xiP5r,Xcv 252 

eTvaj, u)? S^wv TaOxt^v t^,v TCpoa6i^|XiQv • Ta wepl auTtjv viQcfJia . . . xai 
Rpouaiou^ xat .... XevoiJieva^ ^ti; ev tco ivurtepu) oux avaYtV(dox£X2L 

CIX. 6839 — 1331, mense iulio, ind. XIV. 

Imperator Andronicus III. Palaeoloffua confirmat possesBwnea et exemptiones 
monasterii recensetgue nomina inguilinorum tueturque eiu8 iura et Ubertatt* 

contra episcopos Lemni et Coi, ^ 

f 'Gicei ol piovaxol rfiq xaTa tyjv vy;90V t^v IliTpLOu 3tax6({AevT}^ cc^^- 
ajAtaq fxovi^^ t^^ ^aaiXefa^; (aou tt)^ et^ 5vo{xa Tt|Jt.a)(i.dviQ^ tou oy^ou ev36^ou. 
xaveu^TJfjLou iicoor^Xou, xapOivou, extaTTfjBiou, •fy^cKxrnLtiOM xat euayfeXiffTou *Iu)- 
dwou Tou 6eoX6You il^t^TiQaav xal xapexaXeaov tv)v ^aatXeCov (jiou, ^a ext toT; 
xTi^fjiaat xat [xeTOxfet^ xat dvaan^tJLaatv auT(j»v^ &Ttva xexTiQvTat Sia XP'*^^~ 
^ouXXojv X6y<ov 8taf6p<i)V xat xpoaTOYfxaTtov xat axoYpotftxiov aicoxaTaoTaaeuv 
xat ^Tepcjv Sixai(i)(jiaT(i>v, xopCauvTat xal xP^^^^uXXov ti}^ ^aatXetag (&ou xal 
xaTex<<)at TauTa xai ei<; to k^q i^apCi^ xdvrv; xat iTeXcl^, xaOoD^ xoTe/ouei 
TauTa [f-iyjpi tou vQv, ^jyouv xb [ev TiJ vi^^ao) Ai4(jiv(i) (jieT^xtov tc et^ 8vo}Jia 
Ti(ji.(j&(jievov Tou dY^ou (xeYaXo(Ji^pTupo^ Fed^pYtou tou Mupo^XuTOu xat 2(axe{(ji£vov 
Iv vfi Toxo6ea{a t^^ dY^o^ Etpi^vigi; (ji.eTd Tdt^v xpoa6vT(i)v OElnt^ xdvT(i>v d(AxeX{(i)v 
xal yjuipafiidv. tc §Tepov (JbeT^xtov to et^ 5vo(Jia Ti(X(i)(Aevov tou ti(ji{ou To^idpxcj 
T(Sv '[Avd) Auvd(jie(i)v MixatjX xat eTCtxexXY)(ji.lvov tiqv ilT^ptv \i.sxk twv Svtwv 
exetae evSexa xpoaxaOY](jLev(i)v, dXXd 2t) xat to&v d(JL7ceX{(i)v xat •/jtapao^ua^ xal 
Tou xepi^oX(ou Tou Ai8u(jiapiou (jLeTd tou /^((Aeptvou u8po(JL6X(i)vo( xat tou Xt(JL£voc 
Tou i-Ro T(i)v xpT;(jLVG)v Id)^ Tou Xu^a${ou xaXou(jLivou 5ti^xovToq. Tov ae^da{jL(9v 
xat 6eiov vabv tov ei^ 5vo(xa Tt(jL(i){jLevov vf^q uTcepdYvcu deaicc^vY)^ xat deorsxou 
TYJ^; '05Y)YV)Tp{a^ [wzk twv 7cpca6vT(i)v auTw x^^pa^i^ov. tou? ev t^ ■out^ vi^ccii 
^v 5ta(p6pot(; x^P'^^^ euptaxo(xivou^ xapoixou^, i§ S)v tcu^ (jlcv xaTeTxov, tcuc 
8e dveSe^avTC %po iX^YOu 5t' dTcoYpa^tXYJ; dTcoxoTaaTdae^oq. 6(jlo{(i>^ xat Ti 
7capa8o66VTa auTot<; x<*>P^?(^) "f* Bouvdpta XeY6{jL€va, Ta? TpoxaXea^ xat Ta 
AtPdJta* 6vo{JLdi;ovTat 5e ol TciciiTCt xdpotxof 5 Te Ntx6Xao? 6 MaupoXsuiv. 
re(»)pYio<; 5 Koupo^icY);, 6e68(i)po(; 6 Aaxova»;, 6 laTp6icouXo?, 6 6eo$(i)pdxY;; 
(jLeTd Tou Y«l*&pou auTcu, *Awa i^ A^xatva, FedipYtcc ty;? Tl^aYYapiVY)?, cl 5'J5 
utoi Tou Bpaxvou, MtxorjX 6 A(i)pd3u)V, Ar|{jLi(5Tpto<; tyJ? KaXdwa^;, i% Ba^uXio, 
EuaTpdTic<; 6 AaXaar^vog, 6 'ApYup6<;, Ntx6Xaoq b rouXtpLijg, 'I(«)dv*;Y)? 6 Mcupra- 
t6xcuXc<;, 6 KoXu^d<;, Sevoq 6 Zax^TO^, Av)(jLi{Tp(c^ 6 rievTa^ouardvY^q, 6 ^Ta^JLdrv;;. 
tou £u(jLe(i)v ct xaide^, 6e68(i)po^ 6 £xupt(i)TY)^ i^ Kov(5atva, Eipi^VY) i( Kaare- 253 

\iTff^^ b Yop^p^^ Tou Aoxova, 6e6i<Dpo^ 6 Kacpu(2m](, b uib^ tou Moxpovixo- 
Xobu. dvoixi^ovTat 8^ 6tAo{oiK '^^ ^^ d[v<i>^v StjXcoOdvie^ Sviexa icpooxoOifiJievot 
xat auXtxat xou elpv)iAevou (Aexox^ou tij^ IIt^^' 6 NT!^iavi)g, 6 MTCOvo^iri^of 
pi£Ta Tou xpOY^vou auTou, 6 XiXtYOirouXog pieTae tou y^^^P^'^ auTOu, l<i>avvir]^ 6 
B^yXtj^, AY)(jLi^pto^ Tij? KaXoYpata^, 6 'Apxonnr^^^*^^» KwvcTavTivo^ 6 Ntavvt)^ 
Mavoui}X b 'xcK^^ Tou *Ap3i(ou, b Karllapd^, lcdowrj^ 6 Mouvxo^, l(«>avyv)( 
6 Nt^^ox^to^. Ta icept Tbv aurbv t5icov eo(i>icept^oXa tv)^ Elpi^vvj^, tou XiQvaSkou 
xal vfi<^ d8eX^^ auti}^ Zofto^. t^c £v Ti) TOxoOecrta t^^ IIiQYCtSo^ X<*^P^?^^ H^'^^ 
Tuv ev airci] TptcSv 9uxa|Jicv^v xat to^v ^iptov x^^im tou 21xaXo)jLi^vv] * iTt y^ (iLV)V 
xai Ts ^^ x<^^(^ '^ ApixovTog XeY^pieva (JieTa ti^i^ vopiYJ^ xal iceptoxi^^ auTt^v. 
x^q To6Tot^ xal Ta iv ti) vi^9o> Aip(i> 8taxe()JLeva |jMv6Spta, t6 Te tou IlapOeviou 
xat tou TepievCou ixtXeY^jAeva, (&eT3i T(j»v icpo96vT(i>v auToT^ icapoCxcov, iSrctva xixTV]v- 
Tst 8ta w* e{pv)[jiiv(i>v xai 3cpoa6vT(i>v auTotg y(pMaQ>^o\iKk<m, ^cd/zia^ xal Ta Iv 
T^ v^acd K(j> Tp(a (JieT^xta, t6 Te tou 'Aoicovt(ou eictXeY^pdevov, to ei^ 8vo|Aa xi^^j^ 
(ievov Tou SeoicoTou xat atox^po^ ^^(jUiiv Iiqoou Xptorou, xat Tb *AXoo( pieTa tcov 
iqpooovnov auTot^ uSpo(ju>X(iiv(i>v xat y[jia^^{jm xai tou icoTa(jiou ouv t(o toic{(i> t(J> 
ev Tip xioTp^i) IluXfo), d^^ & d(jLeT6x(i>^ xat xapa fvtA^lJi^v^v Ttov dicb ty)^ TotocuriQ^ 
7E^a9(ji(a^ (Aovij^ (jiovax(i>v dcvi^Y^^P^^ otxi^^AaTa 6 leptoTaTo^ dipXiex^oxoico^ ti^^ 
rjTV)(; VT^cou Koi. icpb^ TO^rcotcicep xai tov et^ to x<*>P^o^ '^^ Teicav(3iov icipoi- 
xov Ntx6Xaov tov MaupoXiovTa* ty)v TotauriQv auT(5v (i^jTTjCtv xat icapixXv)ctv 
'pocSe^a(j[ivi) il^ ^ctXeia (jlou Tbv icap6vTa xp^^^^^o^ X6yov eiccxopiQYet xat 
dxt^po^euet auTot^, 2t' ou icpocTdtccet xat 8iop(2^eTai, (i>^ dcv toc TotauTa &icavTa 
xat xoTa (JL^o^ av(i>Oev St)X(i>O^VTa (JLeTcxta xat xT/j(jwrca xat Xoticd dvacn^i^jLara 
(jLETd T(i>v ev oElfToiq zapotx(i>v xal icpocxaOv;(jiev(i>v xai Ta>v dic' auTtiJv o^siXo- 
|xev(i>v TeXec(jLdT(i>v xal lTep<i>v icapotxtxtov 3(xa{(i)v xotsxv) xai ve(jLV)Tat i^ T0ta6- 
Tv; ce3ac(Ji(a (jlov^ dvevoxXi^T(i>^ xai dStaceicTto^, Iti hk dva^atpeTto^ xai dva- 
xocicoEOTdx; xai t^v i^ auT<0V icdcov xai icavTo(av dicof epv)Tai xai dicoxepSatvv) 
i:p6co3ov xai oQTe icapd tou (Ji^pou^ tuiv xef aXaTixeu6vT<i>v xaTa xatpou^ ev Tai^ 
Toia^Tatq vi^cot^, oure icapd Ta>v Td tou 8v)(jloc(ou StevepYOuvnov ^ TOictxJov ixet- 
ce, oure (jl^ icapd Ttvog ^Tepou tu>v dico(vT(i>v eup{cxv) iici TO^Tot^ tv)v olavSii^- 
Tcva eici^petav i) 3tev6xXv)ctv, dXXd &taTV)p<i>vTai TouTa icoEvTa Td dvacTi^(jiaTa 
TV) TOiauTV) ce3ac(ji{a (jlovv), iTt ik ol dv auToi^ icdpotxot xai icpocxaOi^(jievot 
dvftkepot icdcv)^ i^crcvocouv dStx^a^ xai iceptfpovi^ce(i>^ xai xorcaTpt^v)^, (li>cauT<i>^ 
xat dicb Tuv dicatTou(jLiv(i>v exetce Toictxa>^ cuvi^O(i>v dicatTi^ce(i>v tou Te xe9aXa(ou 
vtf; ccTapxCo^, tou dipo^, tou d0t(i>Ttx{ou, vf^ icapOevo^p(a^, tou ^evoTeXou^ 254 

XeYO(jL6vou, Tou |XY)viati>wu, toO i^vOTOT^Xoo^, Tou l^60YapaTtx(ou xat T<iv akhjyi 

Twv ToiouTwv $Y;(jt.09tax<t)v I^YjTr||xaT(ov xai d-iratTiQtJidTa^v. £i:et 3e dvicepov ol 

TCiouTot (Aovoxol xal Sti ol Up(ii)TaTct dpxteiciGxo^oi, 5 Te Ai^[i.vou xat 6 R(5, 

•ice»p(ovTat dxaiTcTv dTcb Toiv toioutojv )jieTcx(ti)v to XeY^jjievov xavovixcv, ib 

{jLviQ(x6cuvov xat dXXa Tivd, dwep cu8iv eixov Sixaiov ditoStSovat rpb^ aoTCuc, 

xot! TapexdXejov xal irepi toutcu ttjV ^actXeiav (jlou. $iop{2^eT2i xai xept to6t&u 

i^ ^aotXeta (jlcu, tva 8ta(jLev<i>9t xat '^rapd Td)v toiout(i>v dpxtepi(«)v uic^p tmv 

8t)X(»>9£VT(«)v dwa iTTj^jLdTtov dv6v6xXt;rot xai dStdceioTot. SOev t^ lay({>i xat Buvi- 

(jiet Tou rapovTo^ /puffoPouXXou X^vou Tfj^ PafftXeia? (jlou ouBe oi (jteXXc/TiC 

^otfjdat diccYpa^ixtjv dva6i(i!)prjOtv xat dwoxaTdoTaotv ev toi^ $T)X<o6ebat^ vijffotc. 

ev6a eupiJxo*/Tat Td irpooovTa ty) TotouTY) ce^aofJLte (jlovy) (jLeToxid t€ xat /vCtTri 

xTi^(jiaTa, 25ou(jtv dSetav eiveXOeiv xai ?:oiY)oat ev auToT^ ty;v Tuxouaov dvaSedi)- 

pY)aiv i) dzoxaTdcTaotv, aXkk xaOi^^t xal ve(jLY)6ifjaeTat Taura xdvTa dvev6)rXT;Ta 

xai dStdaecjTa, iTt ^e (jly)v dva(pa(peTa xal dvairocTracTa xal dvtoTepa xdarj^ xai 

«avToia^ xaTaTptPYj^ xai irspt^povTijaed)? xai dStxia^' eict tout(i) '^kp -^ifo^t yur. 

b Tzapids yrpoaoPcuXXo^ Xoyoi; vf^q ^aatXsta? (Jiou dxoXuSel^ xaTd (jLijva lou- 

Xtov TY)(; 6viaTa[i.6vrj(; TeaaapeaxatSexdTY);; ivSixTttiivo? tou k^axicyi- 

XioaTou 6xTaxoaioaTou TpiaxoaTou evvdTou Itou^, ev w xal to iQ(jL5T£pcv 

£uas^6^ xai Oecrpc^Xrjov ux£aTY){JLi^vaTO xpdto;. f 

•j- *Av8p6vixo<;, ev Xpns-M xm Oeo) xtaTb<; paatXeu; xal auTC- 

xpdT(i)p 'P(u(xai(i)v, 6 flaXatoX^YO^. f 

Archetyp. membr. Flor. nro 41. editum est in lihro: *Iepd dxoXcuOta 
Tou aYtou xaTpC(; (^(jL(i5v XptoTOOcuXcu tou Oau(jLaTOUpYOu ex3. \)%o [lavaYttoTco xjl 
MtyaYjXou KaXXr^Y^- "ExScaii; &'. ev 'Kp(jL0ux6X6i. 1843, Eocempl^r eautat in 
codice histor. gr. 47. hihliothecae palatinae VindohonensiSy ex quo edidit losephvs 
MiiUer (in actis caes. acad. Utt. Sitzungsberichte 1853, vol. IX, p. 411 sqq.] 
et repetiit I, Zadiariae a Lingenthal IGR. III. p. 692 — 694, quarum editirr 
num varias lectiones vide in appendice. Iterum edidit I. Sakkelion in periodieo 
inscripto IIavd(opa Athenis 1866, tom. XV. p. 368. Conf. Acta Patriarchatui 
Constant, II. p. 169. 

CX. Sine anno^ mense septembri, ind. V. 

Imperator praecipit duei Lemm, ut tradat monasterio colonos illi donatos in 

hac insula. 

•j- Oixete vfi paatXeCa (jlou, 5ou5 '^«^ xe^aXY) tyj^ w^oou Ai^jxvou, xupi 
'I(i>dvvY] BaXaa{jL(il)v. 'Kpb xatpou (optaev iq ^atXeia (xou xai dxeX^OY) xpoaTOYH^ 255 

i:^ tbv icavce^aotov as^arbv oixeTov aurr) tov Toupoicifv, eup(ox6{jL6Vov el^ 

l^%x xae 'xsfotXifv, ftt ^k xai dtxoYpocfia ty}^ xoia6Tif](; viicorj Ai^j(jlvou, xa( 

A2pa§6d<oxe icp^b^; t))v xoTa t^v flaTpiov Ge^a9(A(av (jiovyjv rijv ei^ 5vo|xa Tt(jui>- 

[ieviQv ToO dfeY(ou teooroXou xai euoYYe^i^oQ 'Iwdvvou tou ©eoX^YOu y^v Soyjv 

7apa$i3<i>xe, St^c xu^€pw)ocv 3e TauTY)i; iTa^e xa( Ttva^ tii>v £v ty) TotauTY) vi^ao) 

^r;pLoa(axa>v xapo(x(i>v, tva $(3(^9t npb^ tou; (Jiovaxou^ Tolx; (Jt,eXXovTa^ xaTa- 

sxepeTv tt)v ^Selaav y^v ^7^*?^'*? ^^? "f^ epYaoia^ auTwv, ol wap^vte^ Je 

|iOva)rot av6®epov, («)< iirb twv SXwv |jLovax(<>v tyj^ xot* auTou^ TotauTY)<; (JWvyj?, 

:Tt Tb> X6Y(i>9 <^^ ou8e l^^^^'^ aircou^ e(^ TeXe(av xap0(xtav, oude iceiOovTat 

B(^at To^ dncoTax6e(oa^ 3'!3o96at icap' au[T(i!>v] icpb^ toutou<; d^fYapeia^, xal 

TcapexX-^euaov, ha $o6(a>otv cl TOtouTOt xapotxot %^q tv)v 3v)X(i>0et[oav ae^aa(x(av 

[Aow^v], otTtve? xat icpoaxi6[rjVTai ei<;] Td x<*>P^^? 'f® 'f* Neox(i>ptov, Tb tou [AaY(«>]- 

-oTiou, To 'P6icav(8iov, Tb IlT^piv xal T[b tou Zu(ji]orta, Svre? tbv dp(6(jLbv eixoat- 

'psTc; xat TeXouvTe^ TCpb^ T[b (A^po^] tou $Y)(JLoa(ou uic^picupa TpioxovTa Teaaapa. 

i^ ^atXeta (jlou xt]v gcapaexXY)atv OR>Ta>v 7cpoaSe^a(JLevY) ^x^^ 6iXY)(JLa xat dtopit^eTat 

^(, (i^ dv icapa3(i>ae(^ icpb^ r^v eiprj(jLevY)v ae^aa(jLiav (jlovy^v tou d^^ou xas 

siMrYYeXioTou 'I(i>dwou tou 6eoX6You Tobq 8Y)Xci>6ivTa? icapo(xou^ 47ci tw xaT^x^^^ 

ayroii^ xat Xa(jL^aveiv e$ auTu>v tou^ ev outjj (jLovaxolx; ib pY)6sv t^Xo^; xal Td 

ikb T0UTa>v dvi^xovTa auToT^ Xoiicd icapotxtaxd 3(xata (jly) euptaxovTaq e?cl Ti^ 

xarcoxY) tout(i>v icapd Ttvo^ 8iaaeta(jLbv i) Ji6v6xXY)atv olav^Y^Ttva. xai iroti^aet^ 

xora Tcv TcapovTa 6pta(jL6v, 3v xai dvT(oTpe[<^ov] icpb? auTou^ Sy) tou^ (jLOvaxou<; 

S(' dafdXetov. (jLY)vt aeicTe^xPpio^, ivBtXTto&vo^; e', f 

^rcAe^^. ehart. FUyr. nro 91. Mensis et indictio scripta sunt cinnabaro. 
Tabula videiur tribuenda Andronico III. et anno 1836 (6845). 

CXI. Sine anno, mense martio, ind. VI. 

Imperator confirmat monasterio possessiones in insulis Lemno et Lero. 

-f 'Eicet ol (xovaxol Tf^? xoTd i^v ndT(JLOV oePao^jL^a? (aovy); tyj^ ei(; 5vo(jLa 
Ti{Mi>(jLevr|(; tou d^^ou dicoaT^Xou xal euaYYeXtarou l(«>dwou tou OeoXoYOu dve- 
espov, Srt x6XTY)VTat ei^ t^v vyjoov A^(jlvov (jl€t6xiov ex' 6v6(JLaTt Tt(JL(0(jLevov 
Tou t({jl(ou dpxtaTpaii^Y^ '^^^ *^^^ Auvd(JLc(«>v MtxaY^X, a)Ttvt ^cpoaetotv d(X7ceXid 
?.va, x<*>[pdf ta xai u3po(JLu]X(A>v xst^J^^epivo^, 7cept^6Xiov xai icdpotxot, if ' oT^ eYeveTO 
auT(o xat dTcoYpOEftXY) atYiXXtt^BY)^ d7CoxaTdaTaat<;. 6(ao((i>^ 7cp6aeiai to6t(«) 3y) to) 
(leTOxtci) 2id icpoaTdY(AaTO{ xai ^Tepot Tcdpotxoi eupiax6(xevot etq to x^P^^"* '^ 256 

AoYUKicdcTi, To N^oyjuipto'*^ to Teirav(3(ov, xb IlTeptv xat ei^ to tou ZujAorcx 
u)ffa6To>^ Ixouotv et^ Tr,v Tota^TVjv vijaov xal 860 Oeiou^ vaob^ Ti(A(a|jievou^ h: 
5v6(iaat vfi^ l/Ktpor^^iaq OeoT^xcu vfi^ 'O^r^^^xpiaq xal tou dY^ou Pe(op7(ou. l^P^^ 
xai ei^ STepov '/ijaov, tTiV Aipov, ohcb icpooeve^e^; Ttvuiv, fjp^om tou KaOopo- 
(jLavBOXv) xai tou BapSa a(A7iXtov xal iTepa xTi^^Aara, xai icapexXi^Teu^av 
Tuxeiv eici toutoc^ xat xp^^^o^^^o^? "^^ d^njaiv auTiov icpoaSe^a^x^w} i^ ^oai- 
Xeia (Jiou To xapbv xpu^^^^^^^^ov atY^XXtov eictxoprfYSt xai e^t^pa^euet t^ etpr^- 
[kirt^ (7e^aa(jbta (jlovi) tou dY^ou lcodvvou tou BeoXoYOu, tC ou TCpoordacret xal 
Stoptl^eTat xaTe/eiv tou^ ev auT>) daxou(i.ivou( (jLovaxoui; xat et^ to e^^^ dvev&- 
XXy^tci)^, dva^aipeTU)^ t6 xat dvaicoaicdaTu»^ Tb ei^ ty}v vijaov AiJ^ivov St^Xo^Osv 
(jLeToxtov ai>Ta>v xou Tt(Jitou 'ApxtaTpoD^Y^^ (^^^ '^^^ icpoaovTiov aircii) xTrf(uhu)v 
Toiv xat xoTd (xepo; etpv;(A^<i>v^ aXka Syj xai tcov Sy^XcoO^vtu^v icopoCxcov xots 
Ti^v ?cept7iV)t|/tv Tou ouicep xixngvTat icpoaTdY(AaTo^ xat TV}q eipT)(JL^vr|{ oTcoYpaf txv;; 
d^oxaTaardaed)^. 6(jL0t(i>{ xaT^x^'^ dve(JLico8(aTU>q xal tou^ 8iaXv)^^vTa^ Suo 
Oe(ou^ vaou^, eit 8e xai Td et^ t^jv Aepov §Tepa XTi^^jLara aircb^v xat (jlv) eupi- 
axetv Tvjv Tuxouaav 8tev6xXv)atv i) xoTaBuvaaTeiav eici Tvj xaroxv) xat voiiij 
ai>x(uv. ^fefAouat (xevTot tv) taxOt xat 8uvd(jLet tou nap^vTOc; XP^^^^^^^^^^ atYiX- 
Xtsu xfj; ^ttatXeta^ (jlou xai ol xoTd xatpoug xefaXaTtxeuovre^ et^ tv)v prjOetaov 
vv)aov A^(Avov, Iti Se xat ot Td tou Sv)(JLoatou StevepYOuvTe^ ev ai>rvj 8taxv)peiv 
icavTdicaatv dvev6xXr|Tov xai dTotpoxov to TOtouTOv (jLeTCxiov airccov (jLexd tuv 
icpoaovTcov, (I>^ etprjTat, auT(D xat (xv; eicoYetv ei^ ai>Tb Staaeta(jLbv 9) dinjpetav 
xai xaTorptPT^v Tiva' 8td y*P touTO r^^iveTO xai Tb wapbv xp^^^o^ouXXov atYtX- 
Xtov x^<; ^aatXeta^; (jlou xai eicexopv)YviOv) xai e«2ce^pa^e60v) ri) 8taXv)f0eiay) ae^a- 
a(xta (JLOvv) elq ^e^a(av dvevoxXv)a(av to^v ev ai>T(i> (jLovax(i!>v xai da^dXeiav 
(xvjvi (xapT((j), tvStxxtcSvo? g'. f 

Archetyp, membr. Flor. nro 68, qui scribit: StY^XXtov 3aatXtx6v, 'Iwdww 
tau)^ Tou ^' Tb)V [laXaioX6Y(«>v. Diploma, quod SakkeUon tribuit awno 1358, 
nobis est valde sfispectum. CXn. Sine anno^ mense ianuario, ind. Xm. 

Scriba publicu» insulae Lemni in acta refert possessiones et coUmos monasterii 

in ea inaula. 

f 'ETcei (i>p(aOr|V ?capd tou xpaTatou xai d[Yiou] iq(X(5v ai>0evTOU xai ^offt- 
X^(i>^ Tou icot^aai i^iataatv xai dicoxoTdoTaatv xv)^ vi^asu Ai^(xvou xai ixiaxu) 257 

Twv Iv «Dtfj iicoxaOtordvai tb oiKCiov Stxatov jjisTi twv deXXo>v xi^ dvTtXi^(|;6t 

xal i:oXuxpov((d x^P? '^^^ xpatatou xat iYtou i^fMuv ouO^vtou xat ^aviXlux;, 

airoxarejTYj xai ii [aovtj tou ap/iaTpan^^Y^^ "^^^ "A^** Auvajjiewv ifj et^ to Iltepiv 

Biax£t(jiiyr| et? t3i fiicep xexTiQTai dncb icpoffev^Jsox; Ttvwv ^iXoxp^o^wv, fava xat 

IXooGtif o&ciix;' Ixet T^v t8toicspt6piaTov Ttjv XeYOfxeviQv tou "AfTou TcXtjafov tou 

"naYxapt, Tou BaXeXadt], tou 2t5tjpotiLaYo6Xou xat itaq vfiq Oeaeco^ tou |ji6Xou, 

p5t<i)v htorcbv icevTT^xovra. ^Tepov x^P^fiov ei? Tbv Nep^fjiuXov auv to eauO^ptov 

TO icXtjafov TTj^ ;ii.oviic. ei? 'ci KaTaXufi[jiaTa 7cXifja{ov tou BaXeXdtSiQ. et^ xb 

$puY«^i^ icXt;a(ov ttj? 63ou. ei? tou Ba^axa icXYjaiov tou Xiov6tcouXou. et^ tou 

BotJi^Yj icXtjatov Tou aytou FewpYteu. etg to TpimLo: TcXtjatov tou Eu(ji.iOvj. et^ tA 

MEaotfxiceXa icXtjafov tou Xtovad^TOU. et^ tov IletpoPouvov icXirjafov tou XptaTO- 

&spou. et^ To XoipoxifaXov. el^ tou XoxPo^Xyj. et^ Ta Atv3( ev Buat t^icoc^ xai 

79 xXtjaiov Tou df&iceXiou, Td dpifOTepa (x[od((i)v] ixoTbv Bexa evvda. xat djjiic^- 

X:ov TcXirjabv tou XtovaStTou |jLo3tb>v Suo. e$60Tj Ti^ ^YjOeiarj ^avaeicTco [lo^ 

aji^reXtov dtjiJioataxbv et^ Tb flTeptv, 5icep expotTet i^ MicpoTatva, icXYjatov tou 

-TpapoiiuwEvvou fjLo3((i>v 56o' [jLuXcova x^^l^eptvbv eiq tov 'Opstvbv XefOjJievov xXyj- 

CIOV TYJ^ TYJ^ TOU (JWVaOTYJptOU. C^oOyJ Vfl aUTTJ [JlOVtJ dlXO TTJ<; [3€a]7C0TtXl)g Y^^ 

c*; Ta Bouvapta tou 'E5a5a[xT6]Xou to d-rcoxorev dicb tou IJeufrjXaTeiou. icXr^- 
5tcv TO $o[06v] ToT? oTpaTWJliTat^. dicb To xaorpov [Jispo? tou uBpaywYe^ou •rcXri- 
Jicv Tou TcaXatou dXwvtou xat Sox; tov icoTa[x6v, jjloB{wv icevTiQxovTa. ^"/ei auTYj 
ilq TYjv KepoT^av y^iiipd^o^ ^Xrja^ov tou M^cepdpBou xat tou MavouYjX [jko3i(i)v 
s€xa. §T6pov y(dpd^i09 et^ Ta Bouvdpta tou ApdxovTO^ tb ^[Jitau to6tou (jio3{(i)v 
Elxsaticivre. iTepa pj eXeuOepa dq Td Bouvdpta tou 'ATpd^ou (jiodtcov . . . , &q 
ti;; sTipot^ 8o0etor|? icpb^ Tbv STpa^otwdvvYjv • eSoOtj tyj otoj [jiovyj d^xx^Xtov 
3T;(Aoataxbv tou At . . . . exe(vou ei^ tyjv Meaaap^ov icXr^a^ov tou KapuSovrd, 
(io3t<i)v T6aadpu>v. xat icmxoi outoc EuoTpdTto^ 6 IlaYdvo;^ ^ai -)fuvatxa 
'Awov, tilbv Mtxal^X, oixYj[jLa Sv, -pjv (jLO$(cav .... xat d[ji.7ciXtov (jioS(a)V evb^ 
xa: i^{ji(ae<i)^, TeXo<; v6(Jtta[JLa fi[JLtau. Kd^varavTivo^, 6 Y^l^^pb^; tou IIoYdvou, l^et 
pvatxa HfvTiV, ulob? TptaxovTdf[uXXov] xai IwdwYjv, otxi^<[JLaTa P', wpo^aTa t^', 
T^v [jLoBicov X^' xai d(ji.xdXtov [jioStou £vb(; xal i^{jLtae<i)^, teXo^ vo[jL{a(JiaTa 86[o 

'A]Oavaa(ou, S^et Y^vaTxa .... ulbv 'IwdvvYjv, orxYj[ji.a 2v, IJeuYd- 

pwv Iv, ^[p^^Ta ]. FecipYtoc; 6 $iX6xaXo(;, Ixei Yuvatxa Eipn^i* 

w;v, otxi^ipMETa P', ic[p63aTa TeXo^] vo[Ji(a[jiaTO^ Tp(TOV. Mtxai^X, 6 iiA 

spoYOVYjv Y^l^Pp^ "f®^ KofXTQf >^«- *^'o TYj? icevOeptxYj? auTOu 

Tsiau^ -pjv |jbo3(u)v X', xa tSj auTjJ [jiovyj xal i^ x*P^*^* T^ 

17 258 

2hr(o06v Tou M ZMpa tou "AvSp^ou. icjKmox&tno'* ouv t«j) ffpoau- 

[X{({> d]i:^6T) xa( tb suxTi^ptov Ti)^ 'OiifjYiQTpCac to et^ Tb *Psic[av{> 

8tov el)]xTif}p(ou obv tco eacaxvjirbi), Sicep ^et diic6 Tcv«dv ft- 

[Xoxp{oT(ii>v ] ii ivcoOev ^'bvaot irivaeicTO^ |aov}) e{^ }Mi(fav 

[icapa(Au6(av xat dcvobcouotv tiiiv] (Jiovax<i^v ^^uxtxvj^ h&iux oiavripiaq tou xpaTaiou 

xai dcYtou i^[(A(«)V auO^vTOu xai ^aatX&i>^ ] (aovoxuv uicepe^xeoOat Stiive- 

yu&q Tob^ xpoTatou^ [xai ir((o\)^ i^)aci)v oZ^OevTa^ xal ^aotXet^ ouv T](p XP^^^* 
vufjui) [7cXif]]p(i>(JiaTt* ^ici TOUT(«> Y^P ^YSY^et [xat Tb icapbv i^(jl(5v dbcoxocTaara- 
Ttxbv] aiY(XXt(i>3e^ yP^^M'!^] ^^ iice866iQ Tt} (Aovij elg aofiXetav. ^T]vi 
iavvouap((i>, tvStXTtcavo^ 1^'. t 

f ['0 SouXo^ Tou xpaJTatou xal i^lou i^(jL(a>v a&6^VT0u xai 
0aatX^(i>q, Sou^ xai dicofpa^su^ Ti}( vi^aou Ai)(jlvou 6 -)- 

Exemplar chart, Ftor. nro 106. Ex dudu litterarum apparH tabulam 
scnptam €$$e $aec. XIV. CXm. Sine anno, mense novembri. 

Praeceptum Imperatoris de possessioniinia ei redUibua monasterii in insula 

Lemno, 

BaatXtxou. 

f ''ApxovTe^ xe^aXide; ti); Ai^jjlvou. b iv (JLOvoxot^ olxov6(jidO^, xiupi; 
Me66Sio^, Tou (jieToxtou Ttj^ ae^oa^JLCa^ (aov))^ tv)< ^aatXeCa^ (jiou t05 0^10^ 
denoar^Xou xai euaYY^XtaTou *I(«>ivvou tou 6eoX6You ty;^ h v(i i\dx[iji^ yr^ 
dcve^ep^ (jia^, 5aa ^x^t va icoti^ay] et^ $t6p6(oatv airrou (JLeT^t tu>v AoaAptdrcuv. 

i 

Bta TouTO tBi^Te to u(jLet^ a^ou TOictxto^ xai 8top6(«>aaT^ to, x(k6£»( icp^icet xil 
TCept6iX(]/eTe tov el^ to 3(xat6v tou. eve[fOe]v([a€] xat TcpaxTtxibv t(i>v dbcoYpofetDV, 
6tcoTov 6eXeTe lietv xai u(jiet^. xal et touto Xa(JL^ivet, a^ to Ixet dvevGxXi^Tu^i 
xai xaTd to dxepatov. {Tt dvi^epe (JLa^ xai i:S^ dv6pii>icot Tpei^, 5 Te neatovss? 
Mav6XiQ( Tou re(«>pYou xai MtxatjX 6 O&p^o^ xpaTOuatv datuYupta uic6wra 
(jLeTd Sev8p(i>v, vq^ (Aovfj^ SvTa xp6Tepov, et^ & xai TsXoGatv ei^ Tb SY;(jL6atcv 
vo(JL(a(xaTa uicepicupa ic^vTe, fJYOuv Mavou^X 6 FeoupYou vo^JiiajjiaTa uic^pcupi 
Tp(a, 6 Iltatavb^ v6(jLta(JLa Iv xai Mtxov^X 6 OuYXf o^ v6(jita(jLa Sv, xai xapexin 
Xeaev, Tva euepYeTT)6i^ TauTa Td icivre uicepicupa vo(JL(a(JLaTa ei^ to Xa|ji^iv£!^ 
auT6^. euepYeTOu(jLev toivuv, [Iva] Td Xa(JL^ivet iici (taij^ tou xai (ju^vcv^ 259 

{&£Ta Ik xbv [6i]v[a]tov ot&tou iciXtv v3( Ivt tou 3v]|jLoa(ou, xa6<i)^ elai xai v5v. 
Tsv S^ ffap6vTa 6p(9|Ji6v (aou d^vTtjaTpi^^axe [xpb^j autov. f 

f Mv^vl VOepLppCfd, tvS(XTlb>VO^ . . . . f 

Ardtefyp. chart. cum stgiUo m cera hispamca cum charta supraposita^ 
m qua ejpressa est imago aquHae hicipitis. Ftor, nro 106, qui haec habet: 
'EcTi Twv TsXeuTaib>v IlaXatoX^Ya^v xat mOavtoc 'Itoovvou toD g' ^ aurou tou 
KwvaTOVTtvou. CXiy. Sine annOy mense aagustOy ind. VHI. 

Imperator iubet tradi monasterio coenolnum Sancti Thomae. 

f 'l£p<oTaTe (ATjTpoTCoXTTa Xtou xat uTC^Ti|ji,e. oTa6a, OTt ii vtjao? t^ 

niTfj[.oq eupt[axeTat et^ dcxpav, Ivt 3e ev auTT) xat iq ae^aapiia (JtovT2 "^ 

£'!; Svopuz r.pui){JLe'^ tou 4y^ou arcoaToXou xat eua[YYe^^to^oD Iwavvou tou 0eo- 
/iysjj xatt 5ti ^XOev] apT(cd^ ei? cTevoxwpCav i^ Tota^TiQ aejiaafjita (jlovy; twv 
~pb; ^(i>apxetav xal xu^^pvr^atv tu>v ev [auxY) (jt.oyax(i>v, eicetSvi dnc«i>]Xeaev urcb 
Tr,; av<ji>(jLaXta^ Tou xatpou T3e icpoaovTa auti) (JLeT^x^a xat xn^fJLaTa. Sia ... 
. . . 5Tt euptoxeTat eic; ixpa^* xat Stb dhciDXeaev, (b^ eTpY)Tat, Ta TCpoa6vTa auTj) 
xTTJjjLOTa [xat TOUTOu ^vexev] l^ouat aTevox(*)pfav ol ev auT?j (jLovaxoi, icpiicov 
evi, rva "xin^ioii el^ auiou^ xu^epv[r|at^. 56ev] St^xptvev i^ ^aatXefa (jlou ?:pb 

Xf svG)v xai iB66Tj xpb^ auTou^ 8ta TcpoaTotY^AaToq Iv (jLOvaariQptov 

t:jO rftou dncooT^Xou 6(i)(JLa, tva mjx-ziyjbi^iyf auTO et? xu^ipvTjatv auT[o>v. vuv 84 
6YVii>]ptaev i^ ^^^^(^^(^ H-o^? ^['f ®^^^^ evep-f eiTat touto clku), xa6a>(; StcoptaaTo 
r, ^aatXeia [fxcu, Tva xaTexvjtat] icap' auTcuv, xat oxe^bv ouSlv T^f^aaTO touto 
iXrfikq -f^ ^aatXe^a (jlou. S^jlux; exet 6€XT)[(JLa xai 8to]p(lIeTat, Tva eaar)? tou<; 
e!pT,|jLivouq (Jiovaxou^ xai xarexwot Tb 8taXT)964v (xovaoTi^[piov (5>^ iStov xTf;(JLaJ 
£/Tb}v^ xa6u>< 8t(i)piaaT0 i^ ^aatXeia (xou, Bt^Bd^at Se xai to dvrjxov xavovtxbv 
!{xat[ov Ti) xaTa] ae dhfttOTiTTj (JLTjTporc^Xet xai ^Viia^^ xa6(i)<; 8topt7ieTat i% 
JajiXeia jjlou 8ta tou [TcapovTO^ ictTTax(ou abTTjq], 5 xai divTtaTpafT^TO) icpb? 
avTou^ ZC db^iXetov. f 

f MTjvi auYo6aT(i>, ?v8txTtu>vo? t)'. f 

Archetyp. FUrr. nro 73, qui haec habet: IltTTixtov di^JiiJx^u ^aatXeox;, 
::t6ava><; ii Ttvo? Toiv veoT^pcov IlaXatoX^Ywv, (Jx; eixalJeTat ^x lou x^P*^'")?©? 
ri;; YP«f^?9 dl^Tjxov Bc, Tcou SxetTo i^ TOtaurrj (jlovi^, taii)? Iv ttj X(ci>. 17* 260 CXV. 7006 — 1497, die 9. mensis septembris, ind. XV. 

Petrus Dauhusaon, magister generalis ordmis Sancti loarmis hierogolymitamj 
praecipit quantam partem fructuvm praediorum monasterii tn instda Lero per- 

cipere debeat metropolita PhHadelphiae, 

660U TojJLaiXT^^ exXY]a(a^ xai axoiJToXixi? XeYocTO^ icaoi? 'AvaroXij? exot 8e xai 
{JiiYa^ MaioTop ToD 'OoTuiTaXtou twv 'lepoaoXupuov *P68ou et^ ^a^vav, t6v i(-fa- 
wiQiAevov (Jia? ev lepeuatv, xup6v ©eoBouXov xa{ i^Y^ujjievov rfi^ tst^^ia^ IJWv^i; 
Tou aYtou xa( IpaYxeXtorou l^oawou tou 9eoX6YOu tou h tyj vuaoo DaTpLii) xa( 
i^<; oXou? Toix; (epoixovoxou? xat (xovaxou; ttj; civrpofti aou, X^W ^«l^^'' *^ 
YjptviQ flEic6 Oeou wavToxpaTopo?. tyjv yP*?^^ ^*< diceptXflcPafjLev fjte t6v XTipcv 
Ni^v, iepo[ji.ova/ov xat ^eu(JLaTtx(i5v xaC otxov6(jLU)v t^^ ae^aafjLCa^ V-orfi^ tom- 
TTQ? xat Ta YP«?o|^''Of xaXoq ^xptxi^aa^xev xai luept ti^|V iw:60eatv tou jxijTpo- 
TcoXuTou T^5 ^XaSeX^ia^, 6tcou |xa<; ^yP^*'!'^® ^^* xaX6q eYptXi^aajxev • Xutccv 
6iXo|xev xa( opilJo|xev xal opStvtotliojxev, oTt 6 [xrjTpoicoXOTi^ 6 Ioxt|x Tij; OuXa- 

■ BeX®(a; flhcou ta TptavTarpta |x65ta t6 aiTfltpiQv, 6xou doc^pev aicou tov ^TciTpoxcv 
Tou ixovaoTtptou T^an^iv Aepov, xd. SexoTpia ix6$ta Ta i^vev Stot oXov t6v Tcepa- 
afx^vov xepov eo^; ttJv KJaTepYjv tou auYo6oTou. ,au*-|C >tai '^^ i^xcatv. (ji6dta to 
^hrzoq yjxi oXov t6 xpaa(v xa( XfltSiv xat flbxfltSia xat ^Xte^. xai ^cxpYixi, 
6xou eXflf^ev aicauT^v t6v dTCiTporcov tou [xovaoTYjptou oty^v A^pov, 6v6|JLaT'. ^flcfiz; 
Ai(x(Tptc<;. vflE evev xpaTt[xivo? 6 XeY6[xevoq [XYjTpoicoXuTti; vgi Tdt XoYaptflGir, chcflevo 
T^OTouTYjv TYjv yipo^tiON^ YJ x(a yjpo^ia OeXo[xev xai optijojxev va dpyJZri oncou rf;^ 
-JcptA^njv Tou aeirce^ptou [xr|Vo? ,^^HC ^tat va TeXYjovYj ifjan^v i^aTeptv. tou ^poTW 
epx6[X€vou auYo6aTOU ^auL|IJ' xai va [xt5^v i^iixicopr^ [xi^Te 6 [XYjTporcoXuTt^ [xi^e 
6 6i:(Tp0TC0? Tou [xovaaTrjp(ou vflt xct[xouv aXio^, StoTi? o65dv OsXoixev va ex'*! 
flcXXov ^[xi xat [xovov extvov to §iaXa[x^fltVYj i^ ^ouXa [xa^. '^ ^poiYj, 6yccu evsv 
Ypa[xevYj ^auLjl^'. [xyjv( touvtw, xl^' otkJv 6ic(av ^ouXXav BiaXaix^fltvYj xai e^exaOc- 
ptl^Yj, OTt 6 XeYO[xevo<; [XYjTpoicoXuTt? vflt e^Yj ojcou t6v ewtTpow^v tou jjwvacr*;- 
p(ou Sta TYJv l^ooTpo^i^iV Tou xpaaiv [xtaoTeTapTa P68ou exaT6v wevTTfjxovra acri- 

' pr^v [x6Bta P68ou i^xoat, Xflt3tv xfltpTe; P6Sou ^xot^v xat eX(e( (x63ta §;>6 xzl 
doxflcSta (x6Sta $u6 xa( 6a7cptxi [x6§ta Tpia xa( ^av ^xaoTOV 7Cpflc|xay oeicauTdL 
6tcou ivev xpanj(x^vo^ 6 ^iTpoico^ va t6v 36at, va t6v SotSt evav exaorov i^oioi^ 
xep6v Tou. dxo(XYj OeXo(xev xa( optl^o[xev Ta oicoXmca 6Xa tou (xovaaTiptou xap- 
xo9op(e^ xa( 8taxov(e^ 6 ^xtTpo?co<; tou [xovaoTtptou va Tfli aTCoariXXYj i^,sTd 261 

{iovaoT^v ^vjKp^ xapitav cijlk68c9(v, 6[uo^ xor xot x^?^^ ^' '^^ inco9taTix.a lou 
lisvamptou, otcoO s^^uv ot^v Aepov xai xporouv xa $(x6a xat YiouptSixaiAevie 
ko5 ^vev Yptf(^^^ ^^3 X*P'^®'^^^P^^ '"3? xojAavTapta^ [un; vfi^ Kw. xa{ TcXtj- 
fivouv Ti efV]Ta to^. OeXojAev xa( 6pcI^0|Aev va xa oxepvouv xa( va Ti xaXvjep- 
f:uv, xoOd^ Ts exifJLvaacv e^ opxi]^ xai outo^ eve 6 tapiQ\x6q [ux^ xa( to i^|i.^- 
t£pov OeXi]iJiav. xa{ Sta lAtl^oTepav iafaXvjav optaa^Aev xat sTuictoOiQ to icap6v 
Ypajjia jAe tt^v atvisOcqAeviQv jjia^ ^uXXav. i8a>0v] ev P62<o ev xl^ ii^|(xeTepii) 
xaXoTib) erou^ oxb Xptorou ^ou^C (jnQvt aeicre^ptu) /jora^ y;'.» f 

i^. wro iiO, Edid, I. Sakkelion in periodico IlavScopa. vol. XIV. 
p, 55i tt sqq. CXVI. 7013—1504, mense novembri, ind. Vm. 

Patriarcha PcuhonUua I. confirmcU regulamy libertcUem, privHegia monasterii. 

f naxci>H''^?) eXeci) Oeou apxcexiaxoico^ KcovaTavTivouicoXeu)^, 
Nsai; 'P<i>|jLT;?, xat oixou(xevtxbq icaTptapxv;?. f 

f *H iv icpaYpLtfat xoatv i^ap(A6(ouaa Ta^t^ auvexeiv outa euoOev xac et^ 
12 ^Xt{(i> eict8t86vat xapaoxeuil^ei. 3tb xat xaX(I><; IXeyev 6 eticcav cTa^t^ auv- 
tit\ TOE oupivca xal Ta eziYCia». et ouv auvexei Ti^i^, TOuvavTiov apa zapat- 
710V Xuaeii)^, iq dcTo^ia Sr^XaSi^, ^tc^ ev (ji^v dc^pt tou^ axr^^^rcoix; axepYa^eTai, ev 
li OaXaaoY) tou^; xXu8a>va^ ts xat to^ to>v /topwv exixXuaet^, ev y^ Ik tou^ 
:Eta(Jiou^, ev acopLoai Zk Ta voaY^(jLaTa xcvetv eu«>Oev- xal toIx; ^peTOu^;, ev (]/uxoci^ 
It TO)^ (jioXua(jLouq Te xac t3i^ dt^JLapTta^, e^ a>v b OivoTog, &aTe h icaacv fj 
iraqia cvYXuaecix; aWa xai avaTpow}<;, i^ 8^ ta^i; cuvox^^; 'ce xaXcov xat cuv- 
2p;jLoXo-p5a6(i>^ xat eipi^vr;^ xal li(i>fj<;. touto Byj xat 6 ^atcoTOTO^ woTTjp xat ae- 
^ij|jL's<; XptOT^BouXo? exeivo? auvetS<»>;, 6 Ttjv ae^aa^Jiiav (xovtjv tou dcYcou (jlou 
svBo^ou xat xav6Ufi^(jL0u azoTcoXou xac euaYYeXtTcou 'Icoawou tou OeoXoYOu Bet- 
pLajjiavo?, (JLeti tt^v TsXeior/ aut^^ axapTTrjatv SeTv costo xav6va Te xat t^tcov xat 
ti;'.v evOeivat auT^, Tva xot* auT^^v aTapaParto; o\ evacxou^jLevot exeTce 6ct(b- 

Txroj (lovoxot ev eipT^vT) 8ta3i(i>£v, f,vttva 5r; Ta^tv xat i^actXtxa Oeia TcpocTa- 

« 

YyLOTa e9cex6po>aav xai icarptapxtxa xpoae^e^ai(»>aavTO vpa^JL^jLara, 5xep xai i^ 
fJiETptOTifj^ i^{jLd>v i8ouaa Te xat azoBe^a^jL^vif) to icapbv exixupwTtxbv wpoaa7CoX6et 
•^pi^i^xa, 8t' ou ev aY((«> TcapaxeXeOeTat icveu^jLOTt, 5ic(i>^ Te ol ev out^ acxo6(jL€vot 
iepo(jL6vaxot Te xal (jLOvaxot xoTa iKaloyr;» xat ol tyjv ^{^OM^^itKcci ouTYJq dva- 262 

SexofAeyoc TTQp^Sffi xat ^uXoirciiXTc xbv 5pov xat tyjv xi^tv toO uicoTeTuicw|Ji£vou 
)tav6vo^ iv auTYJ awapapaTOv xai o&ro)? tov xaTa 6ebv ^{ov afAepiTCTb)^ icoXttsu- 
(dVTat xai l^watv 4v auT>j avemjp^aaTOt xai doxavSiXtorot xapa twv xotoi xai- 
pou<; Tat<; (ptXo8o§{at? Iicijjiatvofjievwv xat Ta; dbca{pou? ij^^ouiu^eiaq u^apxo^etv 
e7ciX6tpo6vTwv. ETt Te TT^v dipxa{av iXeuOep^ov xat Tb axflfca7Corcr,Tov twv ivaoxou- 
(jLdv<t>v tepo{Jiovax(i>v xal [jiovaxwv xai iveicrjp^aoTov tou %ou|ji6vou 8topt56|jL€6a 
5X6iv, xa6<b^ xai tou icpo i^jjlwv aYtwTocTou woTptipxow, xup Sujxeciv, 8iaxeXe6- 
eTat •^pd\Lit,OL^ 2) To afjieTaico^ijTOV xal a|jLeToeTpeTCTOv xat i^patov oTcofaivijji^Ba 
Ixetv obv Toi^ hipoiq «aXaiYeveot ^pd\k[Mai xai t^ lfjL7cepietXiQ{x{A^ toT? YW" 
|jLaot xaXatdc xat auvijOT)? eXeuOep^a tyj? |aov^? xat to xot^ euXo^^v ex jjLeaw 
auT(i>v icotetv i;;^o\i[t.vto'*j 3v iv iOeXi^oidot, xaSu)^ devexaOev iicexpoEtiQaev ex tou 
5pou Tou TT]v {jLOVT]v 5et[xa(jLevou, xat Td^Xa TcocVTa vevo)JU9{i>iva auT^^ (Sorc ^if^n 
xai ei? To 8tv]vexe<; ATcapaootXeuTa. ol' 8e [Ttve;] xa6* olov&QTtva Tpiicov toX{jli^- 
oouot oaXeuoat xai [jLeTaxtv^oai Tt toutcdv, tou^ TOto6Toug xai Vj [uxpi6vq^ f,{jL(»)v 
a^optofJLip dXuT(i> xa6u7co^ocXXet tt^ dizo 6eou ^cavTOxpohopoq. xat ei ti 5^ tuxo^ 
icapa TfltuTa y^y®^^^ ^ y^^^^*^*^ ivavTtou{jLevov Tt) {jlovtJ xat toi? ev auTij {JLOva- 
XOiq xai icpb^ oxdev^aXov Sn^opid'* 9^ xa66Xou ^ ^v {JL^pec, to tocoutov dtv{oxupov 
etvat dbcofatv6(jLe6a xai dcicpaxTov xai <S>( {jly) eTvat [krfih y^T^^^ XoYtl^eoOat^ 
fuX4TTeo6at hk t^v ipycdoL^ Tot^tv a^jLeTax^viQTOv, &q TcaTptapxtxbv oraupom^iY'^ 
xoce 5v xai 6vo{JLaC6{JLevov, xac uicoxeTo^ac vfi xa6oXtxv] {xeYoeXif) IxxXiQoia xai tg) 
xoTa xacpou^ TcoTpcdpxt) e{ncet6(5^ uxoTotTTeo6at xat ev Taig 6e{at^ UpoupYiott: 
dtvo^dpetv To {jlviq{jl6ouvov outou. toutou xoeptv xai Tb icapbv otYtXXtwSe? y^^^ 
Ypi|JL{JLa TTj^ i^(jL(i>v (jLeTpt6Tt)T0<; xai eice866Y) vf^ BtaXiQ^^e^oY) oePao^JL^oe TcoTptap- 
Xtxi^ (jLoviJ Tou aY^ou (xou 6v865ou xai xaveu^i^^xou xai euaYY^XtOTOu olwocrcoXou 
'I(»>flevvou Tou 0eoX6YOu iv iTet ^^t^', ivStXTtwvo^ y)', Iv (XY)vi vo6{JLpp{(i). f 

f nax(*>(JLtoq, eXe(i> 6eou, dpxteiccoxoico^ K(i>voTavTivouic6X6<j)^ 
Nea? *P(»>{JLY)(;, xai oixou{JLevtxb<; TCaTpiocpxY)?. f 

ilrc^^yp. mem&r. Flor. II. nro 33. Nota in ceUce: f 'Etcic66iq 5W'. 
I^uXX66y) f^ icapouoa icaTptapxtXYj yP'?^ ^'^ ^^'^ ouvSpo(i.^; tou ev tepo(JLovdxot; 
xup 4>tXo6^ou xai icveu(jLaTtxou ev iTet ^l^xa', ivBtxTtcjvo^ ol\ f 

m 

CXVn. Sine annO; mense septembri^ ind. I. 
PtUriarcha Pachomus L iUrum cor^rmat libertatem et privilegia m<ma8terii. 

f nax<>)(xio{, IXeo) 6eou dpxceic{oxoico{ R(i>voTavTCVOU7c6X6(i)^, 
Hia^ T(«>{JLY)^, xai otxou{jLevcxb{ xaTpcdpxv)^- t 263 

f Ti|M(itaTS Iv tepo(JiOVdExoic, xoSvffoOiuvs xij^ ae^otqiiCac^ iAOvi;^ tou 
T(ioo |Aou Kal icav6Uf)4|AOU ancooT6Xou xat euorfYeXtoroO 'lu^iwou rou BeoX^ou 
HM ot ivomo&|Aevoi oirn) Tt|iul[>TatTO( tepoiiivo/ot yuxl bouinoezoi (Aovaxo(, xotoc 
Tf&i\ka [dcYonnjTot] utot vf^^ i^(m5v lAeTptoTvjToq, X^P^^ ^P''^^ ^'^'0 ^* eipi^vv) xocl 
Dxo^ dncb Oeou icavTOxpiTopo^. xk xoe6* ujAac £^^1^^ ^-^ '^^ IXMvto^ ivrouOa 
xdeXfou ev lepo|Aovixo(C r.|X(Ci»TaTOU xai icveufAOTtxou^ xup ^tXo6^ou, xat to Stb 
evTouOa 'i^XOev* ^XOe Y^cp 8t3( t^v xri^ yuo^^ 2Xeu8ep(av, ^v dpx^Oev xexXi^poH 
721 h, Te Tou 8e(|Aa(Aevou 6oui)TiTou xal oYtou ifipb^ xai tcov [xeTa Toiha 
Yr]fevv)|x^Ci)v extxupwTtx<i>v otYiXX^cov '^poi\t.[Mixm et^ touto icaTptapX(X(i>v xat 
rpooTOYIAOETiov iTepiDV, &n:ep dv)Ta xai eiXvj^e ouv Oeo) ex ti)^ xpaTo6oY]q i^lJicov 
qouotomtx^^ ^o^uo^^ &Rep xat i^(jitv j^^fov ^v* to y^P Y^T^*^!^^^^^ ^^ ^^ 
xXoYiou xat et^ l^uvbv TeOvjvat Ti^v (aovvjv ei^ (jLT;TpoffoX(TOu Ttvbg l§a> Ti)g it(Mii)v 
tffxo^ti OeXitaeii>g xat 3i)Xov, 5Tt xat deic6vTii>v i^ijmjv. dtXXi vf^ toxut xoTaxpv]- 
9a(jievv2 t^ l^t^, t{ dtv eTxo|Jtev dbntf^eoOat irXrjV rfy; y^(i>(jiv)c ixeCw)^ i^liiSv 
xai eu)Aeve(a^ tou t^v Tota6TV)v oe^aqjL(av TCotptapx^x'^ (aov^v xorcdi tt)v tcov 
?t-]|TXX{(i>v dhc6^otv eXe60epov 8taTV)petv e{( atiiiva fov &icavTa (Jiv]3ev( Ttvt tu>v 
r:avT(i>v ^ dpx'^P^'^ ^ hipt^ t(i> uTCOxeioOat, et (jl^ tc^ K(«>voTavTtvou?c6Xe(i>^ 
::a?ptipxT2 dbviYeoOat Ta xaT* 011/7^*^ 6ic6Tav xat toutI Sei^oet ei( ouoraotv auTiJ^ 
xai (a6vv)v, cb)ii\ tt^9V* ^ X9}(|/(v Ttva ixelOev; xat touto Sp^oi^ Te xat X^YOtc; 
SeBv)X(i>xa(xev otY^XXtov e^txup(i>Ttxbv xm ^caXatYevtov otYtXX((i>v ^xO^vre^, ^t' 
o\mtp dbcofatv6(JLe0a xd Te ^p(i>v)v ot^^XXta T^t icept aurou fo xupo^ fyei'^ xai 
^e^atov xat d(|jieTa9Co(v)Tov xai i^ IvTeOetoa Ti) |iov9} Ti^t^ utc' lxe{vou tou ^avo- 
rwurciTOO xai Set(jia(Ji^vou auTV)v dbcapaoiXeuTo; Tr^peioOat ei^ attova tov derovTa 
xal Tou; 6iC(i>o^v Staoetoat Ta6TV]v ToXixifoouot ^ipo^ e7ctfOpT((o(i.ev ou fopr^Tov, 
'n;v dncb Oeou 3v)Xov6Tt ^iaoTaoiv^ 3icep xdv vffit vf^ Ypa?v) xai ouOig eictxpa- 
rjvovTe^ dtvav xat eict^e^atouvTeg Ta auTa Tot^ i{Aiceptexo(Jti^vo(^ ^xe(v(p xai toT^ 
kzipoiq TcaXatYeveotv dbcofatv6(Ae0a h rf^ xpaTata Suvi(jLet tou xovaY^ou irve6- 
^xcc^, ha (iiV)Betg Ixv) tv)v otavouv i^ouotav etoepxeoOat £v tij TotauTV) (jlovv) to>v 

ipXtepiiayv i) Tfa>v icXv)otox(«>p(i>v 9) tu^v TV)Xe$a3cu>v tou euXoYv)oat exetoe ^ v) 

xaf ijouoiav Tt icoti^oat* xoOdhcep yip iXe60epov fo TOtouTov TeXei (jL0vaoTv5picv ex 
TQtouTV)^ Ttvb^ ixtPioeu>^ (jl6v(i> tu> xaTa xatpou^ ev a6Tu> i^y^^P^^''^ ^^ IxeToe xeiO- 
apxouvxe^ xat' touto h xdiq ({^uxto^eXiot Te xai ou>TV}pt(i>3eot xai tu) o!xou|jl6vix(J) 
^coTptapxv), ou (jLev lTep(i> Ttv(. el? TauTV)v youv tv)v yv(i)(av)v Iojjl^v i^iJLeT^ xaTa 
7v;v T«iv icaXatu>v otY(XX(u)v Stovotav xai tou iQiAerfpou, bntp i^eOifjLcOa, tva 
StaiJLivv) ^Xe66epov icavToncaotv eiciicetpov, {jl6vv)v di uicoraxTtx^v iva^opav Ixf) 264 

Tzpcx; xbv iraTpiapxi^v, St' ou 8ieu[66vT)Tail Ta xor* aurijv xai 'xpb^ x6 xp^^^- 
lepov aTceuOuvtjTat iwii ttjv toO t^y®'^!*-^®'^ kxko-fy'^ 69' SX^ov twv dSeX^v twv 
exeiae Ytvoj/evwv tyjv euXoYiav xal e7:t>t6po)atv ex t^; TcaTptapxwtij^ X^-P^ ^^^^ 
dvTeuOev XapL^eiv, ouiuep xiv Tat^ 6e(at( TeXeTaTi; to Svopia a3ea6at ip'/fM'^ 
TeTuwwTai, o&Tox; ii\t.eiq (ju[ji©wvot efftiiev upiTv xat toT<; urcep Tij^ [kOYfiq YpdiJ4i.aai 
ToT^ Te TCp(ji>Y]v xat {ji^TeicetTa xat toT^ fjfjLeTepot^^ xai u(xeT^ o&to)^ eiijTe xat ev 
dXXi^Xot^ au(ji.fit)vot xat w aufjL^epovTt Tq^ f^vi}^ xai iQfJiTv, tva xa*. i^ tou 6eoj 
/dpt^ xal TO eXeo^ xal iq etpi^viQ xat iq euXoY^a eiiQ (jieTd 7cdvT0)v u(jiu>v. -j* 

f My)vi aeicT€(ji.ppt<i), tvSixTiiavo^ a'. f 

^rcAe^. charL Flor. IL nro 34. Tabula videtur tase anni 1612 (7021). CXVm. [7069—1561], mense martio, ind. IV. 

Pairiarcka loasaph II. iterum confirmat libertatem monasterii condemnatqut 
Theodosium, episcopum Bhodi, qui falsa$ protuUt litteras pairiarchales. 

-f 'I(i)daaf, eXd(i) 6eou dpxtex^axoico^ K(i)vaTavTtvouic6Xe(i);, 
Nea<; T(i)(JLYj(;, xai otxou^jievtxb? icaTptdpxY)?. f 

f 'OattOTOTe xa6YjY0U(xeve tyj^ aePaa^xto^ deia? (M'^? tou dYiou (jlcu 
ev§65ou dicooToXou xai euaYYsXtaTOu 'Wdvvou tou BeoX^YOu t^(; ev tyj vYJaci) 
ndT{JKi) xat ol ev auTYJ euptax6(jLevot 6eoaepeaTaToi tepeT^, xjp^auSnonoi dpjrovre^ 
xat 6 Xoticb(; &7ca^ tou xupfou xpi^^^^M^? Xa6(;, Texva iv 'iitji^l(<^ ar^cacf^xoL t^; 
Y2(jKi)v (jLeTpiOTYjTO^, xdpi^ etY} i^(jlTv xal eipi^vTj xat ^eo^ xai v} euXoY^ot xal r, 
auYXttJpTQ^rt? «'^b 6eou TcavTOxpdTopo^; xai xuptou [i^(Jlu)vJ 'lY)aou Xptorou. i^ (jLerpts- 
TY]<; Y3(i,a)v To^ Tcap' u[ji.d)v wSe we^jL^p^eiaa^ Se^a^jLCVY) ^pcifkq xai TauTa? Xexro- 
(jLepo)^ Bte^eX^ouaa, ou (Atxpu)^ i^vtd^Yj e^t vfi xo(Aia6eiaY} auT66t exticXdortj) 
icaTptapxtxY) Sr^6ev ^poffi urcb tou (X7cotxo(JLevou d6Xtou 9cp(t)Y)v 'P6B0U OeoSooiou, 
Bte^touoYj xat euepYeTouoYj exetv ixeTvov ty)v vijaov TauTY)v l^apx^x^o^ xat en- 
Tporctxtoj;, Td exxXY)ataaTtxd TJvdi^stv 6iao5Y5(i.aTa xat Stxai(i(jLaTa xat Ta apyitpai- 
Ttxd exTeXeTv, '?STOt Stax6vouq xat lepeT^ yjE,t.po':o^ei'9 xai TaXXa •jcpdTreiv, 8-ep f, 
(jLeTpt6TY)^ yJ(jl(Sv, vyj tov xavTex6TCTY)v 6e6v, xb toioutov TceicotYjxevat ou jXe(jLvr;- 
Tat, dXX' ouBe tl^ vouv oTc^daBYJTCoTe ty)v dxoTCi^xv TauTYjv e^jL^aXiTv, ev6a tcSv 
dot§t(jL(«)v xal 6p6oB6§(»)v PotaiXeu^v xP^^^o^ouXXa xal TcaTptapxtxd atYt^XXia eistv 
eupiax6{JLeva, xat xavTeXeu^epov xal dxaTawdTYjTov wapd wavTb? dpxtepaTtxou ^ 
Xatxou Tcpoato-Tcou tuxcv xai dveT^YjpeaoTOv 3iopt2^ovTa xal dTOfatv^jjieva elva: 265 

ri;v TotdiuTV]v lAO^v^ iXka toGt6 y^ '^po^ 6X£W0v BeSorai |j.6vov fvoipLT) vf^^ ttov 

2px(€p^(i>v auvaSpo(a6e(oY2^ ouv63ou, tou exstv a^etav TueptTpox^^^^ fopeiv, Yjvixa 

iv ^opi Ttvo^ Tf^yfif^ c^ eux^^Aiov tJ {jieTaXaiA^avecv tt xaipcj) XP^^^) ^^ C'^^ 

TlXXa, 5oa ({feudi) icpb^ u(xa<; xae dXXaxou eice^eC^aTO. Bii toi touto i^ pLeTpiOTY)^ 

i^puliv Ypifowa euXoYei xal auYX<»>p6i ^M»^^ STraot, icapaxeXeyoiJievTj elvai dv6v6- 

yXtjTOv ty;v v^cov Taunjv xara Td ^aotXtxa yjp\)a6^o\jXkoi xat «orptapxtxd oiYiX- 

Ki2 xal ouToSioicoTov xai auT6vo|AOV. ?cp6^ TouTot^ Zk dTcofaiveTat, ?va iciov) 

Tzzulfi^ ev6a Iv eiv] xaTaXetfO^v to exiicXaorov yp^I^P*^? ^coti^aijTe Tp6icov tou 

£'JpeTv iv Toxet auTO xat dxooretXat Tcpb^ i^jjLd^; [wz% ^dpou^ d^optoiJbou. o&cb>^ 

:uv dTCO^tvopbeOa, i^ 3e tou Oeou xdp\^ xat to IXeo^ eTiQ (AeO^ u|juil>v. f 

f 'Ev piY)vi (jiapT{o>, ivdtxTt(i)Vo^ 5'. f 

Arcketr chart. Ftor. II. nro 36. EdidU I. SaidceUon in penodko EuaY' 
veXtxfix; x^pu§, arnio XI, (1865)^ p. 131 — 133. CXIX. 7072—1564, mense ianuario, ind. VII. 

Patriarcha loasaph II. abbati monasterii concedit ius consecrandi novos ecde- 

aias in instUa Patmo. 

•\ 'Ib>doaf, eX^cp Oeou dpx(eic{crxo7co<; K(i)V(7TavTivou7c6Xeu>^, 
[Nea(; TtiiJLYj^;], xat oixou|xevtxb? icaTptdpxY)?. f 

-f 'H iJieTpioTY)^ i^|jui>v Jtd Tou Tcap6vT0(; a^TiJ? Ypd|jL(ji,(XTO^ euepYeTcT tw 

67Ui>T(ZT(i> in tepoiJLov^rxoK;, xupt(i) 'Id^oTJ^, tw xpOY3YOU|JLiv(i> tyj? TcaTptapxtxYjq 

liCVYj^ Tou d^tou ^lcodvvou Tou 06oX6you TYJ^ ev Tfj ndTiJL(j), Tva IxTl dSetov 

Tcb<; ev auTYJ xal |x6vy3 tyj vt^oo) ex veou dve^epOevTa^ xat Iti dveYepOr^cioiJLevou^; 

Ousu^; vaob^ Seo|jLevouq xaOieptoaeux; |jLeTd xaTaOeaeu)^ tep(ov Xet(j/dv(ov xoTa tyjv 

ipyaiav lepoTuiciav xoOispouv, (popeTv t6 xat 6TctYOV(jktov ev TaT? tepaTc; TeXeTaT? 

wl TYjv icp^ouaav Ix^^^ Tt|JLY;v xat dYd7CY)v Tcapd icdvTtov (jlyj evavTto6|jL£Vov 

:/>(«)(; Tcapd Tivo^; i:ep( ti twv iep(i)|JL^v(ov tux^v y) xai XaVxou, iv d[XuT(i) ^dpet] 

xai d9opta(jL(p. oOev xat ei^ tyjv Tcepl to6t(Ov ^TijXtoaiv eyeveTO xal to 'Kopo^ tyj? 

Tjptwv |jLeTpt6TY3T0(; e()6pY6Tixbv Ypd|JL|i.a xat exeSoOY) auTo) et^ dafdXetotv Iv iTet 

lo^', 6v iJiYjvl tavouapiti), tvStxTta>vog C- t 

Archet. chart. Flor. II. nro 36. Privilegium antecedens confirmatur a 
patriarcha Alexandriae MeUtio Pega anno 1598, de qua tabula Flor. II. 
nro 42. h<uc habet: Toij auTOu (MeXeTtou Tou H^y^) IP^I^m ea9paYta(jLivov, 266 

iC ou X^P^^^ ^'( SeDpetTai t^ (Jiovfj ib i-ptatvd^scv xal xoOiepouv tepbb; 
vaolx; Tov iM^f<A\u}to>t our^c; t«d ^Cpq:'. dlpxeTai* <xh toO ov^Tiipog i^jawv 
xoijAVtov xoTa xh euaTYeXixbv wpooTaYJxa 9co((Aa(veiv TaxOevreg uicb t% 
fiXovOpb^Tcia^ icpovoiag auTOu». CXX. 7087—1579, mense martio, ind. VII, 

SUvester, palriarcha Alexandriae, hortatur monachosj ut nmul habiteni et eo- 

dem vUae genere utaniur. 

f SCX^eaTpo^, i\i<a OeoO TcolTca^ xat TcaTpidpxt;^ Tij; (JLeYiXr^; 
ic6Xefa)^ 'AXe§avJpe(a? xal xpiT^^ tyj^ otxoujAiviQ^. "1- 

f Oi Iv t9) OeoacooTfd xat icep(^)Aii) niTpui) vifoci) t^< ce^aopitac xxl 
^a^tXix?)^ M^viJ^ Tou Tcaveu^i^ixou dhcooT^Xou xac euaYYeXtorou 'Iiocewou tgu 
OeoX^YOu aaxou(jLevo( di8eXfo(, 5 Te xaOiQYOU(Aevo{ xal ^civTe^, lepo(Ji6vaxo( Te xal 
(Aovaxot, T^xva dv xupdo dcYOTnqTa tt^^ i^(juov (jieTp(6Tii]T0^, X^'^ ^^^ ^V^"^ ^' 
eipi^viQ xal IXeo^ dbcb Oeou icavTOXpoETopo^ i^ (jieTp(dTii]< i^(jui>v 9cp6vo(av ou (jLtxpav 
^otou(jt.ivir] xepl ty;; u(jteTipag cb^eXe^a^; xal tv}^ tou euaYOu^ (jLOvaonQpiou ouTca- 
oeti); Te xal StopOuxreu)^* eTCetStj y^P ^ di^iQTtxb^ 0(o{ el^ uTcipxet xat Swota 
(ji(a xaT^c Tov (xf^fav iv tepdcpxai^ Bat7(Xetov, t^v vfiq <]^X^<» au)TV]ptav xai 'xi* 
xh 8uvi(jievov icpb? aW)V auvepY^joat ty)v icp60eoiv «b^ Oe(av ivToXi^v, otirw (Jtera 
96P0U Tcapa^uXirceiv. xp^ to(vuv, xaOchcep ol iv tw XouTpw etaepx6(JLevo{ dhco- 
YU(jLVouvTat ^avTO^ 7cept0Xi^(AaTo^ xal TauTa eiat6vTe^^ otku) xai tou; tj^ (jlovs- 
Jex]] xpoo6pxo(Jiivoug l^(i>9) icioiQ^ OXiq^ ^ttoTtxv)^ Y^)jiV(i)O^VTa{ X^P^^ '^^^ ^^^ 
ftXoooftav Yev^oOat 0(ou xal YV(jLV(i)OY)va( TeXe(uK ^^ '^'^^ '^'^ xoodav icoOri Ta 
xoXXa xai Sictfopa, 8t' &v (jioXuveTat i^ ^^jy^i * < SeuTe nivTe; Tpoq [U ol xor.- 
u>VTe( xai ice9opTi9(ji.^voi xaY^ dcva7ca6ff(i> u^jlo^» ^oiv •hi Oe(a ^u^vi^, elTe ti^v 
ixei avohcauotv, etTe tvjv evTeuOev SiqXoi^ xXvjv Si npooxaXetTat i^^jlo^ 6 xupto^* 
TauTa (xev Tbv ^^pTOV TiJ; ?coXuxTiQ7(a( Stdc tyJ^ et^ tou^ 3eo(JL^vou^ xc(a>xou{ xal 
^VT]Ta^ aicoO^aeu)^ npooTocffffet i^(JLtv iico^aX^oOai, 57cep to icX^Oo^ xm dl(jLapT!(i>v 
8ta Ti}^ TCoXuxTiQota^ xai nXeove$(a^ itpoT^htxai xai ita Ti); ^XeiQ^jLoouvr;^ 
xai i^oYopeOoeioq dncopp(^avTa; npoaSpa^jLeiv T(p trcaupofop^i) ^(cp T(i>v |jLovaxu)v 
T>}v (jLeT^ d(XXi{X(i>v ((i>^v iauTou^ ioxoOvre^, (jlyj e^' iauTb)v^ (jlt)S^ xoTa (Jtovo^ 
d(axe(oO(i)aav * d$6vaT0v y^P ^^*^^ '^bv toioutov ^(ov x^p'^^ uxo^(a(, xai f&0T:ep b 
ir;eu(jLaTtxb^ v6(jLog oux iXarcova; elvat Tti&v S(d$exa ^ouXeTai tou^ Tb (JLuoTtxbv 
xioxa ioO(ovTa^ iv (JLia xai xo(vi) Tpa9ci(]|, o&T(i>{ ^VTaOOa xXeovil^etv (jloXXov / 267 

4 £Xatto0a6at t^v SsxiSa w^ ttjv icveu(Aorutx^v ^XiTe(av auva9xou(A^va>v %a\ 

^'^ ^^PXm^ ^^ euXa^eCo^ tou ^(ou icpo3ut0e!^ea6(«) iv SoxifJiaaCa ^bu xal iOou^ 

xtt! icdioTj^ xoo{A{a^ ovaoTpOfii^ T(5v Xonr(5v icpoxpiOeCg. TotYoepoOv, deYairy]To(, xal 

vi>v 5aa lAovaan^pta xai Xaupat, fticep fa(vovTat dicb Tb Sfvaiov Bpo^, 'lepou- 

tsik^\k xat iv T(0 Tou *AOa>vo^ V-^^ MeTecopou xal t3e ^pt^ To^miDV t^v alrc^ 

xvsujj^txibv v6|A0v xat dipiariQv icoX(Te(av tou \w^£koo StSaoxoXou xal a(i)T9Jpo^ 

i,\Mn ^lt^oou XpioTou (jieTa Tdv aurou {iiaOr)Td>v |A((jiouvTat xal roXtTe6ovTat otrcb)^ 

xotvoptaxcij^ xat to [kLa jv icoot xapSta elvat xat O^XiQfJia Iv xal \t.ia iictOu{jL(a, 

xoOu»^ BtSdEoxouatv ot Ihfioi dbc6aToXot, IS^ fvjotv b Oeto^ DauXo^* <2v ye^ia^at 

9i^[La ex Staf6p(i>v (AeX(i>v auvt;p(jioa(ji^vov icav Tb rXi^p(i>(xa Ti)^ auvo3(aq»' touto 

Ik oux loTtv dEXX(i>( xaTOpO(i>Of)vai, el (ay) ixeTvo xpsTi^oete Tb (Ji^ ^tcovo(ji.i(eaOa( 

Tivi Ti CStov. eticaT^ (jiot, drfonciTToC, t( iaOXbv 9) T(g xapicofop(a icXouTei w 

(iovox^o Ti) t8topu0|ji(a icept (Inixtx^v a(i>Tii]p(av; ol>3e(ji(a, ^pe^ fpovT(9a xoXX^ 

xa( |ji£p({Avat( ^tdiTtxaT^* xat obx di^touTai tou |iotxapia(jLou tou xup(ou, xaO(2>^ 

^Y^atv iv T(^ lep^ auTOu eua-ffeX(()>* <(jiaxapto^, 5aTt^ o^aev icat^pa fi (XT^T^pa 

^ oYpou^»^ xat Tdt ^q' <xa2 5aTt( oi» Xa(A^otvet Tbv oToupbv aurou xai dcxoXou- 

OeiTfa) (Jiot, oux loTt (JiOU de^toq xal Sart^ c^ dbcoTiaaeTat Tt^ x6a(i(i> xat xoat 

Tot^ h T^ x6a(jL(i>, dvjXovoTt Ta iSta OeXif^AOTa, ou S6vaTa( (Jiou elvat (j^aOvjTi^^». 

ouxouv, T^xva ^Tora, t( (Jia^ ^cXava Tb ax^(JLa i) Tb ^dEicTta(ji.a; Tt (Jia^ (b^eXouv, 

iov (jl)) 3taCT)pi^ati>(JLev deaictXa ouTa xat dbct^^Xa; <ou «de^ 6 Xdytov (Jiot* xupte, 

xupte, etaeXeuaeTai e(^ tv]v ^aatXe^av T(ii>v oupav(ov» ^vjatv 6 Xptar^^, <dtXX* 6 

zo(fa>v Tb O^XY](JLa Tou ice(j»pavT6^ (&e icaTpo^* oud^ 6 icde^ 6 0arct!^6(jLevo{ a^ao)- 

rrs, diXX^ 6 fuXcEaocov xat Stangptiv auTb xa0ap6v». £kV ouSe Tb a7ri)(jLa a(i>l[et 

tbv (Aovox^v, idev (jlv; ^uXi^ aurb de(jL(i>(JLov dhcb icavTbq ^urou xal 5aa uTceo/^Ov] 

suXi^ae lv(2>xtov tou Oeou xal dif/^^^^9 ^"^^ OTaupouoOa^ xat vexpouaOat T(j) 

xi^pui) Ivexa tvJ^ TeXeiotaTv;? dbcora-f^^ tou (jLVjx^Tt ^povTflJetv ouTe Yoveuaiv ij 

ideXfV]^ ij Y'^^***^? ^ Tixvou i) icarpiat, auf^eve^a^?, iTa(pe(at^, ^(Xoig, ouvKjOeai 

tot^ ev x6a{jL(i> Oopu^ot^ xat Tde i^vj;* Ta5Ta xal t3c TOtouTa xaO(i>(xoXoYi^aa(jLev 

suXi^at xat (UTot Tourot^ icetvotaat xat St^aat xai Y"(jLVV]Teuaat uPpta6v]va( Te 

xat 8ui)xOi]vat auveta§a(jLeOa xai icoXXot^ d^Xot^ xeptaxOvJvai Xuicv]poi<;; ot^ i^ 

xotde Oebv ^(i>v] xexapaxti^ptatat. xae Xoticbv, d>^ oT{jLat, (|;eu56(JLeOa, iicetSv] icoeXtv 

£ic! Ta icp6a(i> 3aS(Co(jLev h toi^ t5(ot^ OeXi^^Aaai, xal ^povTQ^et SxaoToq tou 

llioM xeXXetou, ^q ef(eTat, xat i^ xotvo^iax^ StaYto^p] xal xdBjLq xaTaicaTeiTa:. 

tpeX^ ti^eiq etat t(S>v (jlovox^j^v, ^v^atv i^ Oe(a YP^?^' ^^ ^P^Hf^^? dcvax(ii>pT]ot^ xal 

£v (jLOv(a i^ (jLeO^ ivb^ ij 5uo ij ev xotvo^((i> ui70(jlovv]T(X(i){ xaOeZ^eaOat, xaOo); 268 

el^ev 6 xupio^ cStcou Ik da\ ouwjYIAivoi 36o y) Tpel^ tl^ tb i|Abv Svoimc, ix£T 
ei]X( ev (ji^aa) auT<il>v». icoXXo) iaoXXov eiq tou^ icoXXoO^, ^iceiSi) aTcb tou^ B-jo 
2pxT]9€v ei^ Tou^ Tpet^; Bia tc xoiv6^cov, aiv^TTeTai 1^ OeCa fcov^ tou xuptou. 
TauTa xal 6 lupo^Tr^q Aa^cS xaOexaoDQV Xeyei ' «tSou Sv) Tt tmlXo)» i) t{ Tep9cv6v, 
dXX' i) To xaTotxeTv dtdeXf^^ &{Aa.» xa{ icoTe tou i!^^ IIax(i>(A£ou xadeCoptivou 
^Ot] auT^ oYYsXo^ xupCou, xat XiY^t auTco* «nax<ll>H>te, Ta xard oauTov xoTiitp- 
6(1)00^. iceptTTO^ ouv xaOil^T) ^v tco oici^Xaicp ToOTcp, Beupo toCvuv d^eXftclyv ouv- 
aYOYe icdvra^ tou^ vecaT^pou^ (xovdl^ovTa^ xat otxTjoov iut* aZrcc^v 6jaou xat 
xorcd Tov t6icov, 5v S{3a>(Ji{ aot, o&t(i>^ auTOt^ vo|Ao6^Ti)aov, xat i^ Tpoft) icivTU)v 
uicb Sva oTxov ho^ia^ xat focYetv xal icteTv» xat Td ^^ tou xotvo^tou, ooa 
auT<o 6 aYY^^o^ etpv]xev. xat Iv tc^ d(i.a Tij^ &pct^ lxe{vT]( i^XOev 6 &Yto^ 
dicb Tou oicv]Xa{ou xai douvdOpotae icdvTO^ tou^ (xovo^ovTa^ xord t^v fc^vijv tou 
dbjpf^Xou. Tb S^ icX^o^ T<i)v (iiOvaCovTtov xai (jtovaoDQpuoVy ^icep (oxo8o(jLi^Ov2oav 
T^Te TCpovofa Oeou Std tou oy^ou xvjv ouvSpoixi^v ei^ xotvo^tov iv At^, AiOto- 
icia xat Tt] AtYuicTCi) icdoY], xij^ £)pa( o^ BtapxeT, tva vm Taura SijXci^oat u(xTv, 
3t6T( i^, OY^a Tou Oeou ilj(A(i)v lxxXT]aia xexoa|AT](Ji.evT2 lorl xal xaTearpui^iivi] 
dicaaav laTop(av xat dY(t)vat( xai dOXa tcov ba{u)v icaT^pa)v, Iv ot^ ixoic{aaav ev 
ToT^ xoivo^{o(^ xat ev epT)(Aia xaTd (Ji6va^ (Ji6v(i) Oeco 7poao(JLtXouaav, 5ic(i>^ xp^ 
SxaoTo^ vd (jit(jieTTai auTOJV t^v dxpt^eaTdTT]v xat dptarrjv icoXtTe{av' «xotv6^tov 
Ydp ^oTtv ^TC^Yeio^ oupav6<>, fT]atv 5 ttJ^ Kki[MXoq voc^p xat tadYY^^o^ 
'Ia)dvvT]{, «xat blo^ ^^^^ S^d taxupbv xat dvfa^upov, 5ic(«)^ d^Af^tepot ouviv;- 
pouvTat». 2tb i^ (jLeTptoTTi^ i^{jui)v xocd Tb e^jmtareuOiv auTij icapd Oeou TaXdv- 
Tiov i^efXei 3tSdaxetv xat xT]puTTetv Tbv Xoyov tou xup{ou i^(au)V 'iTjaOu Xptorou 
i(A(ji.eXu)(; xat OTepecovecv Td OeTa ^^Y^Jtara xat dicaaav dtar^tcu^atv, -^v eXd^a(ji.ev 
xopd T(i)v dYtcov dicoaT6Xu)v xat Oe{otq icarpdat, xat xepticoteTTat icdvT(*)v T(iav 
6p0oS6^(«)v Std TY]v eauT(i)v a(«)TT]p{av, ^vjcep Std t^^v u(jieT^pav (i)feXetav xzl 
BiopOtoatv TTJ^ OYta^ (jlovtJ^; TauTT]^ 7cXe6Tepov xi^dsTai, (bq 6 dXdOTjTO^ xal 
dxo{(JiT]T9^ ifOaX^jib^ tou xupiou oT3e, 8eo(AivT]^ ev^eXexo)^ tou ^iXavOpci^icou Oe&ij 
2td TTJq TcovaxpdvTOu auTOu (JLY]Tpb^ xat Btd icpea^e(d)v tou dictongO^ou, ocfomii' 
(jL^vou oircou (jLaOT]Tou xat tou 6a{ou XptOToSo^Xou S(dT) ei^ td^ xap${aq ufjuijv 
auveatv dYaOrjv xal ^ouXtjo^v %po^ lo tou xo(Vo^{ou xaT6pO(ji)|JLa, ^C ^q, df' oj 
d^XOev auT60( touto dSoXeaxeTv xal (JieXeTdv, 5x(«)^ y^^''^ ^I''^^ xo(v63(ov, 
ffifl icpb(; TOUTO xal 6 Tt(jit(i)TaTO^ Iv tepo^jLovdxoK;; 0{jL£Tepo( d3eXf6^y norcd xup 
'1(1)01^7, 5^ 3(d x^P^^ icpoaxuvT^aeb)^ tou ^y^ou xal i^b)o$6xou Td^ou xat toic 
XoticoT^ lepoT^ T^^not^ eXO(«)v ev *IepouaaXT}(JL xat 4v(i)0e(^ tt] eiAT) (jieTpi6TT]Tt, 269 

7zp6vTo^ %a\ ToO dYtuirixou irarptipxou 'l6po9oX6|Jib>vo^ kKi 9uv6Sou [i^xi toU; 
xdkupeOevra^ iXXou^ dpXtepei^, oT ^^ov dci Ttvo^ U7c666asi; evTsuOa, Kat 
5ve($C(rcqxev owrbv icovre;, 6q oMaq Ap/riy6^ cTvat, 6icou 8lv Y^^^sTai to )Wtv6- 
^iov* xoEC fleuTO^ 28ix^ Spo^ pt'S'^^ dX^ou dfoptojjLou, 5ti o&tux; oux Ivi, dXX* 
6? 5X13^ <Wx^<; X^P'^*'^^!*^^®? uiceox^Oij xat hmp^i YS^^oOai to xotv6Piov, 
xoSo)^ ^ dbc' (itpx^^ ^^ rab^ StaTflcTTeTat xai 6 Sato^ Xpiar^BouXo^ (JieTiSc 
dfopta|jiou, dib xat eictS^SoTat^ auTcp to 'xaphv rf^q ilJLv)^ (UTpi6TV]T0^ TP^l^P^ 
xofjLiaac xac icpb^ &|JLa^ Ti) Xotni} dSeX^tYjTt, ^a xaporptJVY) u(jia^ ei^ to %akh^ 
xal ^apeoTov IpYOv. xai [jlt] dfjieXi^TSy 6^ ^cEaavTe^ e&copiev, dXXd (jLr,Se(^ 
xal e^ ufjiAiv Tt&v d3eX9£i>v ^vavT{<iK fotvij, xaOtiK ^'^ tou oixou(JLevixdu 'naTptip- 
Xou K(dvoTavTtvouic6Xe(i>^, tou icoOetvoTdcTOU dSeX^u v2(jl{5v xai ouXXetTOupYOu, 
xupou 'Iepe(jL{ou, Tb ypaif.^ka dcaXa^jL^vet (jLeTd dXuTOU d^optoiJLou, o&co)^ xai ^(JLet; 
dicofacv6(jLe0a h 6r{ii^ 7cve6(jLaTt. xat et (jLev elr^ tk; i^ u[jlSv xai ou iceCOeTac 
xoTaTOY^ac ei^ Tbv xopbv xat eJ? 5(atTav tou xotvcpfou, Xa^eTO) Tb t8tx6v tou 
xai odev po6XeTai xai oTSe, dvax(i>pv]odT(i> xat Iot<«> ouY[xe]xwpi^(iivo^' ol Ik Xoi- 
icoc ddeX^t (jLeveTcuoov xocvo^toTat, Caq lfV)(JLev, xard ttiV dicooroXtXYjv ScoYtOY^ 
(jL{a (|«x^ ^' )tap8ia [kla elq icov icpdY(Aa cb^eXi^jLOV ^pb^ Tb ou^ji^dpov tou 
OYiou (jLovaanqptou xai ^pb^ oIxoBo{jl^v tv)^ atavr^piaq Tfa>v <]^<i^v, 5aa d^ieTac 
*%> (jLOvoxtxfo licaYY^X[jLaTt. ei ^i Tt; eupeOetv) xai dvavrio^ ^avv) xai dvTiX^et 
xai iyixait^et xat Sta^Xec xai pdircec SoXou;, 5tc<i)( x(i>X6a6cev olov Tp6icov 
oT^e Tou pLi) Ysv^ac Tb xocv63cov, d (JLev iepo(jL6vaxoq eliQ, larw dpYbg xai 
xoOr^pvjiJLevoi; xdotj? cepoicpa^Cob;; ei ik (JLOvax^^;, Bt(i>Tir)<; lawo, d^u^pia^JL^og 
xac l§b> Ti}^ ixxXrjda^ Xpcarou xai i^ (JLepi^ auTOu [kexa tou 'lo6da. xai Ivexev 
to6tou ^pdft) xai to acYtXXtwSe^ YP^I^t^^ '^? ^i**^^ (JL6Tpi6nijTo? el^ icCorwatv 
xai ^^{(oacv tou xocvo^Cou, 9ic<i>c (JLeTd Taura xal (jLeTeicecTa [ufieiq fXi>paOe{v) 
xal dvrepel xaTa tou xotvoP{ou Tb icapdbcov xai PePai6vovTa, dYaw)To{, Tb xot- 
v6piov xoTd Tbv 5pov Tbv dv<i>0ev xai S^XeTe ixTeXeiv ao>av icaaav Td^iv xai 
xavova Tijq xocvoPcaxij^ StaYWY^q xord Tbv tuwov, Ixco u(jiiv auYXwp»i[*^vou? 
xal ei>XcYiQ(Aivou^ xopd Oeou ^avTOxpoTOpo^, o5 iq x^P^^ ^^ '^^ dTceipov a2>T0u 
IXeo^ eo) (jLeTd xdvnov u(jlwv. d^jLijv. iTet ^^i:^\ ev (jLiQvi [Kapxitid. f 

f ZcXPeoTpoq, IX^cd Oeou vdicaq xal icaTpcdpXT)? t^? (jLeYdXv)? 
TcoXeft»^ *AXe^av5pe{a<;. f 

Arthetyp. membr. cwn buUa, in qua expressa est imago S» Mard. 
Flor. 11. nro 44. 270 CXXI. Sine anno et mense. 

SUioester, patriarcha Alexandriae, exkortatur derum el habitatores tMHlae Paimi 

ad vitam reUgiosam. 

x6X£(i>^ "AXe^avSpeCa^ xal xpcTY)q t))^ oixoufJLivY]^. f 

f Toi^ euXa^eordxoi^ lepeuoi xai xiyJioiq ipxouoc £v ti) IIoItijm;) vi^9ca ouv 
xavrl T(^ euae^ei xai XP^^^^^V^ ^^^ 1^^*^^ Yuvatxiil^v xai t^xvcov, xoxje «veutxa 
aYOiciQTOK [T^xvot^] tv)< i^(jui>v (xeTpt^nQTo^, X^^<> £Xso^, s^P^^v), oYtaopi^ xal 
0(0TiQp{a icapa 6eou zavTOxpiTopog. i^xouaaiJbev, 5Tt dfou i^i< d^X6o(jLev oZiToOt, 
ou(jL9op3( xai v6ao( Tcetpal^et xor' Ito^ tov toicov auTov xai xb xiorpov xat to 
&Y10V lAOvooT^ptov xai X(av IXuint6iQ(jLev (xupto^ oTde), Si6Tt Y(v<ooxo{Jbev ^e^ui»^ 
&ct TauTa xat t& TOtaurd Y^vovTat vmk xapaxti^vtv 6eou 3ia to^ i|jLapTia^ 
il2|jL(i>v, Bt3( To^ 6icoia^ xai8e6et i^[jLag 6 aYa6b^ 6e6{, Tva eictoTplt|Hid|jLev xai 
tcbY]Tai YJiJLa^. ^XIxeTe ouv, (jli^icco^ xaTa^povii^oavTe^ to^ i^|jlu>v xapaYY^XCo^ xai 
Ta Tzpoaxdir^iMcza ei^ TauTa xepteiceoaTe t3( xaxot* eYt*) Y^ xapi^YY^^^^ ^V^^^t ^^ 
TY)peiTe t3i{ evToXob; tou 6eou, xa6it>^ xplxet xp^^^^^^^oi^ xai ol 6eiot v^pLOt Sia- 
xeXe6ou9t xai (jli^ x(i>; xai doToxi6^^e, oux olSa, elpiQxa u(jlTv, tva fuXflcTxeTe 
xa; TeooapaxooTJt^ tou 5Xou xP^vou, li* Si^ aY^^^*^^' '^^^ i^\M^ "fi W^^ xat 
t3c^ TeTpdSa^ xai xapaxeuo^ 6(jlo{(i>^ exTO^ xciiv ^eoxoTtxuv lopT<iiv xai [toiv] 
xcEvu |jLeYoeX(i>v aY^(i>v xai axoXotljeTe Ta^ lopT^i^ xai to^ xuptoxa^ dxepx6|JLcvc( 
ei^ Toq exxXv)9ia{ xpb^ to u(jLvetv xai So^oXoYelv tov x6ptov (jLexa xa6apou ouv- 
6t36TO^, iva £>axep Tb o(ii>(JLa Tpe^eTat apT(o xai a{o6T)Tot^ ^p(i>(JLaotv, o&c(i> xai 
"h ^¥^^ y;(jl(i>v dexpo(0(jLevot T(ii>v 6ei(i>v YP^^f^^ TpafifoeTat vov)T(I)^ 6eu^ X6y<!> 
xat xve6(JLaT0< X^P^'^- "^^ ^'^^ (JLY)$ei^ (&va§(b>( xai 6vet8t2^6(JLevo^ uxb tyJ^ lUa^ 
ouvetSi^oeb)^ xpooeX6si tcjv 6e((i>v (jLuoTY)p((i>v xn^l^ xa6apa^ I^o(i.oXoyi^6(i>^ xai 
xveu^jLOTtxi)^ 8top6(ooe(i>(, 8(6Tt «6 Tp(ll>Y(i>v xai x(v(i>v dva^((i>^ xf ^jla lauri^ lo6(et 
xai xtvet» (jly) 8taxp(v(i>v to 0(i>(jLa tou xup(ou. cStd touto dv u(jLtv xoXXoi doOe- 
vet^ xai app(i>pTOt xai xot(JL(i>VTat lxavo(» fV)otv 6 6eioc dex6oToXo{. et^ touto ^k 
ou(JL^a(vouot v6oot Te xai xd6Y] xai 6dvaTot Std tou dva^((«>g xpoolfx^^^ '^ 
6eta (jLeTaXi^(|/et tou SeoxoTtxou 0(«>(JLaT0^, 8Y)Xov6Tt xapo^aivovre^ to^ evToXoc, 
d^ xpoetpi^xaiJLev, 5ti Ixeid^ tov XptaTbv eveSuoio 8id toO ^asT(a]jLaTO^, 2> yjfi- 
oTtave, fY)aiv 6 6eto( Xpua6aT0(jL0{, dof aXtl^ou, (jl^ ty)v ^aatXtxYjv xopf6pav vfy^^ 
(JLY) Tbv doxtXov x^^^^^v^ ax(X(i>aY)^, (jl^ xopve(a Tb I^jlotiov iaf^him^y (jl^ 271 

|iO(xs(a TO lviu|JLa f^pf^op&ct^ %ai db(o6onr)q hjH icop^ xoG vu|ji^(ou Xp(9Tou 
TOto6TV2C fCDvijc* €^ip6, m^ eloijXOe^ ude (jl-v] ixovra IvSu)Aa y^^I^'* P*^ ^'~ 
opxia ^iff^^ (A^ pXaofi](A(a (AtovY)^ dXXa icp6aexe oeoutbv xat deofaXCI^ou ib 
TiK ^l^ux^ ^^^ xi^Ttov, Tb Qia[u^ xat xaXii»^ xi^pet tou ^sicTta(JiaTO^ to liAdETtov, 
IJi6ptoov auTO, 6u(Ataaov, ^iXXe icpooeuxwv 6u|i.ti|jL0(Ta, icXuve ceuTb d(xaioo6vv), 
x|fiicy), dXi)Oe{a, iXet}|jiOo6vv]y (jLerdevoCa, i^o(JioXa]pgoov xat ev Idai^tj liceica 
X^e Tt^ 6eo>* xaTeu6uv6)^ i^ icpooeuxif ptou &q 6u{ji{a|JMt ^v(i>xt6v oou. ouvex«t>< 
ouv TO Ijju^iov Tou 3airc(o(jtaTO( TaT^ icpooeuxoi^ xat Tat^ y®^"^^^^'^^< T^vaooe 
Mtt Toi^ w}OTe{at( xaXXiinctCe, Tva \k^ ol oxwXi^xe^ Tdiv ^auXwv xat icovT)pu>v 
AOYto{jifiv TOUTO d(af6e(pwocv. otSaotv, deYairv2To(, o\ icapa6d(ji£vot dcYYeXot, 6icoiov 
jfiAv xbv Yjmii^a icape6evT0, eig TJk &m paotXtx3t ^pa^eta tfpop^oN, 6icoiov 
id66v) IfJiiTtov, dljTot ipxovTat I^ijTi^oat auTb dncb Tij^ ^l^^xij^ u(jLd>v, xat, ^3tv (ji^ 
&^p»otv dbxtXov, t( icoti^eTe; oux £t( xoXu(ji^i46pav eupi^ov^Te, oux Upia. exeT 
70Toc|Jib^ ^cupb^ ioT(v, 'lopdiw)^ oux lortv. ^pii^Ti^oaTe tou^ S)3e tou ^iciYetou 
^aotX^iK t(JMrciOf6Xaxa^ xai (i.cE6eTe, ica>< dvaYpofoVTot Toug ^aoiXtxdq xat 
3iiXt6a l(JiiTta xar^xovTa^, icii^ tou^ dicixei(Jiivou{ tc^ \\t.mt^ (AopYap^taq (ipi6(JL(o 
icapadt86aot xal icapaXa(Ji^avouot,^ic(ii{ TotauTa dticatTouotv, ota xal SeSiSntaotv, ei 
Zk %ai 1C0U eT^ (jkapYap^TV]^ ixiceo(i>v dticoXetTat, (ji£Td icobr)^ (^(^(a^ xat 6X(<|^e<i)g 
To dhcoXX(i>(ji«vov dcvTtxa6(oTaTat. icoXX(o (jloXXov i^|JLet^, dSeXfo(, o6paviou xat 
dfdipTOu ^aotX^ {{jidiTtov icept^^Xv)(Ji£vot tou dY^ou 0aicT(o(JiaTo^, ddv (AoXuvca^iiev 
xae xaTappuic(im>(Jiev oircb [8(d] xpd^et^ icoviQpdq, 'kiyia Ik 8td icopveia^, ^xotx^^laq 
dppevofJMcveCa^y (jLaXax(ag, (A^6i)g, icXeov6^(aq, ftXap-)fup{a^, doicXaYxvia^, xevo- 
8o^(a;, 6xepv)fav{a<, Y^orpt^jiapY^a;, 966VOU, (jk(oou^, (Avt)otxax(a( xat 6pYi)c, 8(' 
d^ X^^^^ "^^ icp6otiyicov toO 6eou 6 Tota^Ta^ icpdooiov, edv (Jt,i) *]fvv)ot(«>( (jLeTa- 
voi^QT) 8cd icoXXiJv 8axp6a>v xal 0TevaY(A(ii)v, 5t( oDno^ ^oa xal 6 6eto; dic6- 
cToXo^- €(JL^ icXavao6e* oSTe ic6pvot ofiTe (jLotxol ouTe (jLaXaxo(, o^ Xo(8opot^ oi>x 
Spicar)fe<, 0(1 (jl^6uoo( ^ao(Xc(av 6eou xXv)povo(JLi^oouo(». xal au6((' cic6pvou{ ik 
xac (&0(xou^ xp(vei 6 6e6(>, fiQoev 6 auTb^ 6eTo( dic6oToXo^. t{ dicoXo-]f(av Xo(- 
icbv 8(iioii>(JL6v T^ 6e(j), idv Ix tc&v ica6c&v toutijv uicb ivb^ (ji.6vou eupe6(ii)(jiev 
SeSouXwfJL^voc^ ^ icoto^ Ix^ ^6vioa( i^(jliv iici toT^ icXv)fJL(jLeXi4(jLaot TouTot^ ^v 
T^ &pa T^^ ^^68ou; Svt(i>( Meiq^ dXX' iv & eupe6v] Ixaoro;, o&cco^ xai xpt- 
Oi^erat xat xorcd Td IpYa a^ou fj 8o^ao6i^oeTa( i) aSoxuvOiijoeTat. TauTa Ypd^ti) 
u|JLtv, Texv{a (jlou, obx Sti eo^dXari Tt tuv to(o6tii>v icXiQ^jL^jLeXv^pLdTd^v, dXX* ha 
\Kri dxb Tou vuv icepncioi)Te touto^^^ IC m Ipxera^ i^ ip*p) tou 6eou hA tou^ 
dncetOeT^. St6, icapaxaXA>, dbcexeo6e dicb icavTb^ xaxoQ, dicb (i^Xou, dicb ouxo- 272 

^ovTfor^ xat yLaxotkakiaq, dhub eOTpoTceXsia^ xa: ^iXmo^ xal dbcb icoXuXo-)fia<; 
)Lal dipYoXoY^a^, xai aaepiva axi^;jLaTa xal 3(ave6(jiaTa 7coviQp8( xot xk toutgi^ 
5(xo(a [fjL'^ TcpdTTeTe], &jcep [t,iGei b Oeb^ xat x^^^'^^^ ^ ^^p^C- «^Beipoucrtv vJOr; 
Xpv]9T3t 6{Ji(Xtai xaxat», ^v^atv 6 Oelo^ dnr^aroXoq, xai Ix^Te Xoiicbv Toicetycoatv 
OdcTTepoq OaTTepou, ^pa^riQTa, xpvjaT^ryjTa, (jLoxpoOufjitav, eipi^vijv, 9iXo9CTa»xetav, 
eua7cXaYX^{av xal S u[jieT^ (JLtaeiTe, kxiptd [l^ xoci^oeTe, Smep |^v;Te( b Oebg wf 
i^(ji<i)v xat oDt<0^ eore [xaOap]ot xal &Y^ot; xaO(«>^ eTicev 6 Xp^ard^' cYivecOs 
Srfioi^ cTt %irfi]i difiQq ei(ji(». c(jioiii>^ xat Ta T^xva u^jluv vouOeretTe ocj^k vxxk&z 
xat ep(jLY)veueTe xal icapa^Y^XXeTe, Iva i^ ^ncakm ivu)^(i)v Xa^ivre^ Ta^ apeTa; 
xat ^dXXouatv tov ^o^ov tou Oeou el^ Ta^ xap3iag aurd&v xal icoXiTe6ovTa( 0tcv 
xaOapbv ipYa!^6(JLevot t3i^ evToXa^ tou Oeou ei^ Tcav Ipyov ir^aS&t d(irexc(jievot 
dncb Tcdaav ^uicapiv ^cpd^tv, TVjpouvTe^ to l(jLiTiov tou ^a!Kxla\kaxo^ d»^ avcoOev 
Y^parcat. xat TauTa (Jtev oDtco^. icept Se tou i-^u (jLOvaarripfou x^t^ uTcoOeaetc. 
d^ icapex(vi^iOr^aav Oeou auvepYOUVTO^, 5ic(i>; '^i^rrjfzat xo(v63(ov^ xal Toura (JLev 6 
icavaYt(i)TaTO^ xal olxou(JLev(xbq icaTptdpXT)? Ka^vaTavT^vouic^Xeio^, xup(o^ 'lepe^jLta;, 
xal icoOe^voTOToq i^(jl(ov dcSeX^b^ xal ouXXetroupYb^ Sta '^pdiu^axoq dico^aiveT» 
(jLeT^i dX6Tou dfopia(JLOu, tva ^i^at, xotv6^tcv, to ouTb vjxl i^ [uxpidvi)^ i^(jlo)v 
dicofatveTat ev 6(r(li^ 7rve6(jLaTt y^^^^^^^ ^^^ W dc)vX(i)^ et^ ^dpoq dfopta|jLou, 
S(6, (1)^ •^pa(fO[w^ xai dTcc^atv^^JLeOa, o&c(i>; xal u(JLei; dvoYxdaeTe xat auvSpd(jL£Tc 
(JLeTd TcpooDQTo^ xat aTopYvi^, (Jl^ cTov Tpoicov orSore exTb^ 7capaTY)pi^ae(0^ tivc^ 
xal dvT(XoYia<; [Tva] '^tfrjftai to xotv6Ptov. eicetTa (jl^v i^eCXeTe a(J>iietv xai TcXTjpstv 
icaaav t^jv icp^Tcouaav Ti(JLtjv xal Td§tv xat utcoxo^iV et? to dYtov (Aovaon^ptov, 
&q dv^xoOev Tou 6a(ou XptcroiouXou xat eTcoXtTe^ero, Tbv (x^v xaOiQYo6(jLevov 
xiyuSxe xat ae^eaOe, (i)<; outov tov 8eaic6Tr,v XpiaT6v xat y^P ^h toicov Xp:- 
aTOu dvafipeTa( 6 icpoeaTo^, xaOfax; aY2(jLa{ve( 6 T6icoq, tou^ $e Upo(jLOvdxou^ xal 
Y^povTO^ XP^ euXa^etaOat xal dYaicdv (I>^ dicoaT6XoU(; Xptarou. xat ojtu; 
icpooT^xet xai tou; Xo(wou; (JLOvaxou^ dicov^(jLe(V icadov dYd7cr,v dXiQOiVTjv Sta Toii 
ay(it[Laxo^ tou dY^ou^ (baa^Td)^ xat auTb^ icpb^ \)\kdq ty)v xaTd Oebv f tXiav tai 
aropYTtV iyjivt, (o^ 7cveu(iaTixd Tixva. xat auOt^ ei^ touto icpoaexT^v xai 7vi<n) 
fuXaxY) TY)pY)TeoVy ?va (JLiQicoTe Y^VY]Tat Tcap' u(jl(i)v farpia ^ auvofiLoata xorcd to5 
i^iYO^f''^^^'^ 4 ^^^ §Tepov 7Cp6a(i)7cov IvBov tou (jLovoarYjptou 3t' aiTiav Ttvd^ dXX^ 
(jLeT' eu(xeveta^ xat 7Cpa6TiQTO( 3topOouaO(i> Td icpdY^JLara, dicep 7coXXdx(^ Tcopa- 
[x(v]ouvTa( uTcb fOovou tou (JLtaoxdXou. xat oijTd)^ I8e( Tcotetv, tva iq euXoYia xai 
i^ eux^ T(i>v 7caTdp(i>v Sarac xep(Te{xt<7(Aa u^mv ei(; aurcYjptav xat ebe^Cov xal 
dfOTOV eufpoa6vi(}v 7cveu(jLaTixi^v. ob S^, T((JLi(i)TaTe dpx<«>v xup( AtaxAUDdvvou, ul^ 273 

7.0731 r\>6ufia drfaicrjftk tyj^ TjfJiaiv {jLeTpioTTjTOi;, ^povTtdov YSviffOai to Y^^vaixsiov 
IJtovacTTjptov, ei JuvaTov sjti, xal xoivo^tov xaTaTa^ov xat i^si; OYjaaupbv iv 
;"jpr^oTc xat rap' y;{jl(i>v eu/^jV xat euXoY^av xat avTijJLtGOfx^ (x6"]f^0TY;v xapa Osou 
£v Tw8£ Tw ^i(i> xat ei^ tov (A^XXovTa atwva. aXX' 6<ri to 7:poy,6ipt.6vov eTuav^X- 
OsjjLsv, Tv', ux; i:pol^[X6v, va aYaTtoTe dXXi^,Xou^, xaOw^ IveTeiT.oTo xupto^ Tot<; 
2::or:6Xot?, c^tux; xoyw t:^^ ufjia^ ci); Tixva uuaxoYji; yP*?w XYjpeTv Ta? evTO- 
Xi; Tou Oeou xat ou 7:auo|JLat, Tva jjly) ouv tii} ixvYjpio SouXw exeivfi) xoraxptOw 
t:u xpu^lovTcc; to TiXavTOV tou SefficoTou. xat ei |jl^v dcxouoYjTe, aYaroQTot, tou; 
Xrfcu;; pLou, iTot[Jiot ^OTe Sta ty;v ^aatXeiav twv oupavoiv, xaOw^ to 7weu[jLa Tb 
rftcv etpr,X€ 5i3t tou wpo^i^TCu' «Ta5e Xeyet xupto<;, dav OeXYjTe xai eicaxoucreTaC 
y.cu, Ta aYa03e tyj^ vtJc; oaYsoOe, eav ^k (jlyj OeXYjTe jjLr^Be eiaaxouaeTai [jlou, 
ui/atpa ufjLa^ xoT^SeoOat» to Y^tp 0T6p.a xup{ou eXaXYjae TauTa. et ^i Tt^ xal 
rapi^xoo? ?*^i auTO? Stj^cTat xara to xuptaxbv X6yiov xai i?)[xa^ avatTfou^ xoti^- 
-£f «Y^XOa Y^ *«■ iXaXYjca, a[jLapTiav oux eTyov». vuv Se Tupo^aatv oux exeTe 
::epi Twv XoYwv toutwv oux eort y^P ^l^o^ TauTa, dXXa tyj^; Oe(a^ ypa^ric^ 
wc dev<i>OcV 6tTO[JL6V 8td roXXwv [jLapTjpwv. ouxouv drcpex^v ioTtv u[jLa; [jiY^Te Tb 
xaXbv d^' ^auT(i5v Ttoteiv [jLYJTe uTtaxoueiv toi<; au[jLPouXeucuat to dyaObv xai 
Tr,v ou)TY)p{av ufxoiv. 8t6, dYaTr|To(, [jl"Y) S6*Te icpovotav tt^^ aapxo^, [jlyj xaXXc*)- 
-{^cTe Tov !$(«) dvOpojTcov 8id woXXwv 6v§u[JLaT(i)v ouptxwv Te xat Puaatvci^v xai 
^p<i),!jLaTa>v xai xo[JidT(i)v xoXuTeXwv xai tov ea(») pop^opd^oYjTe djjiapTCai;, ^povTiSe? 
xat [jLeX^Tai tou [xaTaCou x6a[JL0u, dXXd touto eSet ■KotYJaat, 5aov Td Tupb? ty)v 
ypetav tou a(A)[jtaTo^, xdxeivo [xyj dqptevat, 5aov i^sO^eTe 3id ty)v a(»)TY)piav u[jlo)v, 
r;a to x€p(aaeu[jLa u[jl(ov, d); 6(pY) 6 OeTc; dTCoaToXoc, dx^SoTe ei(; twv Iwtwxwv 
Tc uaT^pY)[JLa* TcuTO Y^P ^oTtv dXr^OoT<; xptoTiavoic, 8t6Tt (b^ eYevvi^0Yj[X6V y^[jlvo(, 
iC»T(«)<; 'TCpb^ Tbv ^o^epbv BtxaoTYjv xopeui^jLeOa, xal edv xdvTa^ tou^ OYjaaupou? 
auvd5(i)[jLev &1&' exei y*P Y^P'''®^ eXeetvoi, axuOp(i)xoi, axoTetvo(, auvTeTpi[X[jLivot, 
Tr:a7cetv(i)[x^vot, TeTpa/Y)Xta[X6vot, Iv ^CjStj), ev Tp6[j.(t), xarr^^eT^, 63uvY)poi, 6i<; 
YYjv TC xp^awwov 6ppt[X[xevcv xai touto [x6t' evTpo7:Y;<; xaXu:rrovT6<;, outu); xcpeu^- 
;xeOa, otiT(«)? dvtordixeOa xai o^<aq TuaptoTdixeOa ei^ exeivo to [xeYa, ei^ exeivo 
Ts optxTCV, Tb d7cpoa(»)Tw6XY)irTOv, Tb dB(»)pcc6xr|TOV, to dxaTdXr^TTTCv Stxacnljptov 
xat xptnfjptov xai xoXaar^ptov, Stuou crc'(Sj.oi Tpe[xouatv, 5xou ot 0p6vot ol <po- 
^epoi TtOevrat, Srrou at PipXot twv TCpd^ea)v i^[x6)v dvo^YOVTat xai Td xpuTTcd 
T6)v dvOp(t)xa)v SY)[xoateuovTai xat <pavepouvTat. xai [xaxdptot TCTe oi xaXo)<; '::pd- 
^avTe^ xat wSe [xeTavoY)aavTe<;, oT twv dixapTtwv tov <p6pTov dxcppitjjavTei; 8td 
[xeTovoia^ xdxet dXeuOepot Itu^ov, dOXtot ^k xai TaXa(xa)pot tots ot d[xeTav6Y;T0 

18 274 

xal (iv£$o|JLoX6YyjToi ol iw' IvTeuOev dTco^tjjjLijcravTec eU '^o^ ^opepbv xf ittjv BeBe- 
lA^vot aetpaii; ajjLapTr^piaTWV, 5wou dnet da(7iQT0t cTevafixoC, di:apa[jL6dYjT0v w£v- 
60?, dxet TdXo? oux SoTiv, dXXd Opijvo?, Stcou oux lortv TpUfTJ, dXXd xpict;, 
(JL^Y^^ <p6Po? TOTe, dSeXfoC, fJL^Ya? Tp6[jw?, jJieYdXYj i^ y^^^P^^'*) ^xvdTXYj' iq -pi 
irdaa aaXe6eTat', Td (ji.vi^(jiaTa dvotyovTat, Td xptngpta euTpeicfiJovTai, xoXu; 5 
96^0?, dStT^yifjTO^; 6 Tp6[xo^. xai Tva |jly] ux; dicXa)^; if^tiQ^e. Ta ^(JLOTa, dxw- 
(«i)(JLev, dYocTciQToC, Tou AavtijX XeYOVTo<;' «eOecopouv Iv opdjjLaTi tt}^ vuxt6<, iwc 
cu Opovot eT€6Y)(jav xat icaXatb^; ifj^jLepwv ^xdOiaev. 6 0p6vo^ auTou 9X6^« i^opo^, 
ol Tpoxol auTOu %op ^X^Y®^) TCOTa^jLb? TO>pb<; iTpexev S|jLicpooOev owtoG, x^'^'^' 
XtXtdBe? wapeoTTQXYjaav auTw xat (Ji^ptat |JLuptd8e? eXeiTOupYOuv outco, xpiTi^piov 
IxdOtce xat ^t^Xot i^ve<d)f Or^aav * Ifpt^ev Tb Tcueujjia (jlou, 6^0) AovtYjX tSu>v xal 
at opdcei^ tyJ^; xe^aXYJ^ (jlou GuveTdpa^dv (jLe, 0a0a{». 6 Tcpo^i^TYjc to 5pa{u 
TYj^ (xeXXouoYjc; xptaebx; iSijdv l^pi^ev. xat t{ dpa i^(JLei^ (JLdXXo(JLev Oxo{JL£vetv^ 
5Tav xat auTd Td TcpdYt^-o^^^t eiaiXO(i)(jL€v, otov dic* dvaToXwv t^XCou \t.iyjp\ 
Bua(jL(j)V 7captaTd(JLe0a Y^l^voi xai to ^opT^sv twv d(JLapTrj(JLdTa)v e-jct tou Tpaxi^Xcj 
icdat 5e()rvovTe(;; t6t6 tyj^ pXaa^TjjJLta^ al YXwaaat ^XoYt^ovTat diYjvexeit; xai cux 
ScTiv 6 8poa{5(i)v, T^Te twv xaTaXaXouvTcov al y^^^^*' ^'^^ "^*^^ dicoTo^JLWi^ 
dYY^X(i)v cuvTptPovTat, T6ie twv tptXapYupiov al x^^P^^S xpe(JLd(jLevat Tpe(JLOuatv xai 
xaTa5e6[xevat 68uva)VTat, T^Te ol o^OaX^jLol T(5v 5tav6u6vT(i>v eiJLTcaOw? e^opuj- 
covTat. wou t6t6 YOvei<;, tcou dBeX^ot, xou Tcan^p, tcou [xi^TTip, icou fiXo^, icw 
YefTove^, wou t^ twv dpxovT^ov e^ouafa, icou 6 xaXXa)icia(JLb? twv I^jlotCiov, xoj 
Ta Xa|jLxpd uTco^YiP''*'^*^ 'fou 6 xaXXa)7cta(jLb^ twv §axTuXta)v, tcou Td xpda, ixO 
6 XP^^°? *«'t ^ <5^PT^po?, xou T^ Tpu^Yj xat TCOu 6 oTvoq 6 TCoXu^, wou Td icspt- 
^oXia Ta ett^jLop^a xai t^ §etfdvTa)at(;, wou 01 Tob^ Oriaaupou^ fuXdTTOVTe^ xat 
xapopa)VT6(; tou; l7CTa)xou<; xai dq dOdvaTOt 8taxe([JL6V0t, xou ot [lexa TU[jLzdvwv 
xai x°p^v cjcaTaXwvTe^, icou etaiv ev tyj &pa exeivYj 01 d7CtaT0uVTS<; xat XeYOv- 
t6<;' 9dYa)[xev xai 7:(a)[xev, auptov ^dp d7co0vi^axo[xev, tcou eiat t6t€ ol XeYOv- 
T6^, 5Tt 9iXdv0pa)7c6<; eortv 6 Oeb<; xat ou xoXd^et tou^ d|xapTa)Xo6^; tcojz 
[xeTavoi^aouatv ot TauTa X6yovt£<;, 7c6aa OpYjvi^aouat xat oux foTat 6 iXewv auTOu:. 
5t6, dYa7CYjTo(, 5pd(xa)(X6v, (Ix; xatpbv exo(xev, GT6vd5a)[X6v, (xeTavoY^^aa^^xeVy e^wcvi- 
aOa)[xev, icapaxaXw, ex tou Ikvou tyj^ ^aOu|x(a<; i^[xd)v xai i% tou PiOou<; tt;; 
d[X6Xei<3t^, (XYj y^<xaiUi>[i,e^a iv ty) dxxXYja{<x tw 57cv(j) xai PaicTt!I6(x€vo{ xai cj 
irpoa^X^f*^*' 'Tl dv^xYVtbaet twv Oeta^v XoY(a)v, dXX' ev 96^(1) Oeou u<|;(]l>a(«>[X6v x^'r*^ 
7cpb<; Tbv $uvd(X6V0v aa)aat xai er7ca)[xev' <x6pt6 'lYjaou XptOTi, 6 Oeb^ i^[xa>v. 
a(oaov i^(xd; 8id to tcX^Oo^; twv 0'.xTip(xa)v aou». (x6vov cTccuSdaa>(X6v, Tcpiv 6 yjXic; 275 

oiBsl^ i7p<zY(JLaTe6eTa(, iicav to OeaTpov XuOtj. 8p6|JLOu xpeia, aBeX^oi' Spa{X(i>{Jiev^ 

tva |ir, xat iQjJieTi; ouk oT8a u[xa<; lucOev eore, xaOo)^; ai -s^vxe 

IMDpal rapOevoe tov SecTuoTr^v dTtjXflt^ojJLev xaO' exaircYjv St' aT^icwv 

xai crapxixfajv 7:pflt$e<i)v. ataxuvOb)(i.ev Xowcdv 6 Yap xatpb? iSYYtxev xal tq i^piepa 
ioOaffev xat 8ei i^jxa^ X^vov autco Bouvat U7:ep 5Xou tou ^iou i^ijlo)v. -irauacotJLeOa 
hit:s:h'i ttj? dt[JL€Tpou Tpu^;, tou atcxpcu y^^^**^'^^?? '^* P^-^j ^'^sT xXau9(i)[i.ev 
7txp<o^, xai deY<i)vtaiil)(jLeOa icpb t^^ £)pa^ lxe('/Yj^ eTvai euicpeireTc;^ X92v ^auvetOi- 
capLsv ev dfJLapTtat^^ akXa avax6(pb)[JLev TaT^ |jLeTavo(ai^. (jl^ TCXavv]Ob>[Jt.ev, dSeX- 
ssi, xal xpiat^ eoTt xat xoXaat^ aiu)via, da^sorov ?:up xat oxcbXTjl dTeXeuTvjTo;, 
sxfTo^ e^(i>Tepov xat Tdprapo^ xat ^p\jy\Loq xal xXouO^jlo^, d)^ 6 x6pto; ev 
cliaY^feXtoi; 5X(»)v tcut(i>v i[jLvr|[JL6veuaev xat ou (|fe63eTat* c6 oupavb^ Y^P) ?^i^^ 
xal f| Y^ TcapeXeuoeTat, oi Ik X^^ot (xou ou (xtj «icapeXOcjat». ^ib ^o^'/]0(ii)[JLev 
X2'. 9pi^(i)(jLev xdvxe; ol ^v d(JLapTtat^ l^nJaovTe^ xat aTouBda(i>(jLSv (xeTa T(5v 
iYtwv ouvaptO^xr^Of^vat Bid ttj^ (xeTavoCaq. toutyjv tyjv icapaiveatv xai vouOeciav 
EYpa^a Tzpo^ 6(xa{, u> ^tXot pLOU xat dSeX^ot xai Texva ii'^rsrri[U'f(x vqq i^(X(5v 
[JiETptoTTjTOq, oux (b^ l[xeipo(xev^ dXX' (b^ e^epev i^ £>pa, xai S^^aaOs, &3cep 
Ypifd), Iv TaT^ xap8tat<; u(x(ov da^aXwg e^ SXtjq «tuxYJ? toutov tov icveu[xaTtxbv 
::XouTov, i^q ^TJY^i dYaOvj xai XtTcapd tov oTtov, Tva xapicofopvjaYjTe l^d^Yjv aic»)- 
vtsv xat dOGcvoTov, evTauOa [xev d^t(i>0^e (xaxp6^iot, euOuvou[xevct, xeptaaeu6(jLevot 
£7:1 xoatv dYaOoT^, xai laTai xb IXeog tou Oeou if u^xa? xat ezt tou; ulou^ 
i)[jL(5v xai loTat ext tou^ oTxou^ u[X(ii>v i^ euXoYia 'A^pad(x, 'laadx xat 'laxu)^ 
xal euOuveT x6ptO(; Std rij^ icavaxpdvTOu auTou (XYjTpb<; xat 3td Tcpea^eK^v tou 
dYtou, ev86§ou, icaveufKjfxou dxooT^Xou xat euaYY^^^^^^'^ l(odvvou tou ©eoXcYOu 
xal tcu 6atou XptoToSouXcu xat xaTeuoScbaet Td^ eiacScu^ xat Td<; e^cSoui; u[xa)v 
xal Ta^ Bid OaXdaarj^ 6Botxop(a^, ^xsT Ik dicoXauotTS Tcapd tou exoupaviou 
^aaiXed)^ tou; d33[xavT(vcu^ xat d(i.apavi(vou^ aTe^dvou^, Tpu^Yjv tyjv dSdxavov, 
ravT(i>v Twv dYaO(i>v tyjv Tip(]/tv, d i^T0t(xa7ev 6 Oeb? toT^ dYaiCwaiv xai xoTcto)- 
atv ^C ouTOu, ou i^ xdpt<; xat Tb dxetpov auTou IXeo<; eiri [xeTa wdvT(i>v u(x<Sv. 

djXTQV. f 

•}• StXPeaTpoc, dX6(i> Oeou xdxa; xat xaTpidpxYjq tyj^ (xeYdXYj<; 
xcXeii>g 'AXe^av§pe(a^. f 

ArckeL mennbr. Flor. II. nro 43. 18* 276 CXXn. 7088—1679, mense novembii [ind. VIII]. 

MacartuSj ahbas monasteriiy scrihif patriarchae Tercmiae II. de heredilate metro- 

poliiae Beniamin et libertate monasterii. 

f T(7> TCavaYt<*)*aT(j) xal oiy.ou[xevtxu) TCaTpiap/Yj, xupiw *l£pz[).i2 
TYJ^ Ka)vcTavTivou7:6Xew<;, Nsai; TwfXY;^;, SoOsiy; evTifxwi;. f 

•}■ EfavaYtcotaTe xal oixoufxevixe TuaTptapxa Tr,(; Ko)VffTavTtvou7;6Xe(i);, Nsa; 
'PwfjLYjq, TJiJLwv Ss auSevTa xai BeoTroTa. i^|Jt.eT^ hk ty;^ lepa? xat PoctXtx^: 
[xovYJ? Tou d^Y^ou aTTOOT^Xou xat euaYY*XtcToG 'Iwflr/vou tou ©soXoyou lepoiAfvayct 
xai [ji.ovaxoi tyjv TcpocT^xouoav jjLeTavoiav TrotoufJLev vfiq cyj; TravoYtoTYjTO^;. Tr,v 
TtpLtav cou eXaPojjtev yP^?V '^spl tyj? uTroOdcew? tou a::ciyo{Aevou [jLYjTpOTroXiTOu 
Bevia|j.{v. eSw ^jXOsv 6 xupto^ 'IwavvYj; tou Ar^pLYjTpiou toj Na^itoTOU xai Dva.Ssv 
^Xcopta epSofjLijxovTa 8ta twv lepwv tyjv 'j::60ectv xal aXXa xpiYJJLaTa, cca 
uTUYjpycv ex tou [j-YjTpo7CoXiTou eiq Ta y^i^i<x tyj(; Zwij^, IXaPev auia. xal eTroiYj- 
cav ^(poio<x1q xat ectacOYjcav [jLeTa tou [JLOvacTYjptou xat Trj(; Zwyj^. vuv 5e ^XOcv 
6 aYt5<;, 6 euXape'cTaTO? TraTra^, xupi; Ntx6Xao;, 6 /apTOfuXa^ tou Oapwva^ta:. 
xat Ifspsv tqijlTv '^pdi\).[L<x, axb tyj? c^? xavaYt6TYjT0? xai dt^opi^Yj i%[JLa? xa* 
ispo[JLOvaxou5 xai [jLOvaxou; 5ta tyji; out^; uTuoOscea)?. c[JLa)<; i^(jlsi^ iY^wpicaji-sv 
r/jv YP*?''!'^ 2"^^ '^^'S <^^ TuavaYioTYjTOi; to yP^P-I^'* ^Y^tvev Tbv [jLXtov, auTo; cs 
6 'Iwavvou ijXOsv eSw tov iouviov xat eTuofYjcsv tyjv cujJL^aciv [jLSTa tou [xova- 
cTYjpiou xat [JLSTa T^? Zwij^. xat 3ta touto ixstsuo[xsv tyjv cyjv TuavaYt^TYjTa, 
tva CTaXYj; yjjjlTv YP^P-t"'* cuYX<*)p'^<^£W<; S^oc tyjv aur}jv U7u60eciv, 5ti xaOfa)^ y?^" 
©0[JLSV TYj(; OYji; X(XvaYi6Tr,T0c, outo)!; sctIv [jLSTa aXYjOsia^;, SscTuoTa t^^jlwv auOsvua * 
uTub Twv [jLaxaptTwv %pii>r{^ TuaTptapxtxwv TudvTti)^; al iSy^*^ auTwv yP*?^- P«^'* 
XtxYjv T^v [jLOVYjv sY/apaTTwv xat SYpd^aciv, xaOd)^ lcTtv xai u-dpx£i "h P^^i 
xaTot Twv ^actXewv xai tou OL^iou tyjv BtaOi^x-zjv. vuv Bl 6XtYCu xaipou TuapeX- 
06vTO? Xa[jL3dvo[j.ev YP*?^^ ^'^^ '^^ ^? TuavaYi^TTjTO^; xa; yP^?^^^'^ ^H-^' 
cTaupoxT^Y^^'' ^**' W'^^^ ouBdiucTs ot$a[jL£v TotauTat; yP*?*^? ^<*'' ^apaxaXo'j|JLev 
xal txsT£uo[JLSv TYjv cYjv 'iuav^zYtOTyjTa, tva [jlsvyj sig to Siyjvsxsj; tq [jlovyj Kaci- 
Xixi^, xaOw; uTrfjpX^*' TudvTOTs auTS^ouc^a, xaOtog iSsTv OsXsi? xai to Tupccwzov 
T^i; ^aciXsG)? s^oucia^. xat t/oiL^^f xal iTspa TuXsTcTa ei; t^,v jjlovyjv [JLSTa 
Xpuco^ouXXwv xai ^Tepwv aYiwv TuaTpiapxtov ctYtXXta xai tX£Teuo|xev tyjv cyjv 
7uavaYi6Tr^Ta, [xyj PapuvOf,^ eiut TauT6, dXX* at ^^(«1 cou euxai lcTtocov [xeO' 

T^[X(S)V. ,a(poO', li.YJVt V06[xPp{(i). f 277 

•j- Maxdpio^j Upotxovaxo? xai xaOr^Yo uixevo^ IJt.ovY}g IIaT(JLGU^ xal 
:: 3'jv ifjLOi aSsX^ot lepoixcvaxot xai ji.cvaxot. f 

ExUxt in M. Crusii Turcoffraeeia. Basilen (1684) libr. IV. p. 301—302. 

CXXin. 7088—1580, ind. Vin. 

S/tphronius, patriarcha hierosohjmitanus, hortatur monachos, ut simul habiient et 

eadem vitae ratione utantur. 

•j- 2(i)op6vtO(;, eX^o) Oeou zaTpiapxt;; Tijq aYia? ::6Xs(i)<; 'Ispou- 
:aXT;;j. x,al wasr,(; IlaXatcTivr^q. f 

j 01 T^? tspa^ xii Osia^; JaaiXtxwTaTY;^; {JLOvij^ toO aYiou, svBoqou, Tcav- 
£jct;{jLoa aTCOOToXcu xal suaYYsXicTCu 'Iwavvoj tcu SscXovoj sv ttj vyJcci) IlaTuio), 
l Ts '::avc5'.u)TaTC^ xa0r^Yc6j;.£vc? cuv TcTq XoittcT; auTCu aSsXcpoT;, Ti[;.:toTaToi; 
lEpcpLCvaxot? Ts y,al [jLCvaxcT;, uloT^ xaTa :r;sup.a a-^^onrr^zdl^ f^c; i^[;.(i)V (JLTjTpto- 
TTjTC;;, X*^^^ ^") '^^^"^ ^^^ sipTijvTQ xat sXsc^ OLTio Tcu dYoOoj xal uxspaYaOcu 
ifji\ TravoYaOou i^fxaiv Oscu y.al PaciXsci)? XptcTcu tcu vsuaavTc; st^ Taq xap5ia<; 
jpiwv xat ^sStJxs nOjXrjV aYaOTjv xat svvotav cia to xoivcjiov sxXs^at xal 
^£^ata)(7at auTo, (a^ 3s$CTat d::' dpx^i? va ^rcXtTsusTai r^ TOt^t; twv jJLOvaxwv 
jjwtXXov, xaO(j)c SiaTaTTSTat xat 6 dYic; XptaToBcuXo? xat ttj^ IJlovy;^ XTiQTtop 
|ji£Ta d^opiffiJLoij • «ccTt^ dvaTp£'J;r) 3v;XovcTt to xctvcPtov jxou xal Y^vr^^^ai i3t6p- 
pjO|jiov, Stxa<; Scicst tw Oso) sv i^pi.spa d*^a::oBccs(0(;». touto vouv irapd tou 
Tt[jLi(i)TaTOU sv tspoiJLCvdxoti; xa: u|jLSTspou d5sX©cu, xa-jrd xup 'I^oav^i^, xat st^ 
f.pLd^ TjvexOrj tc 3 . . , . Xiav i^jJLd; su^pavsv yj TauTTi ouixf^ovia, tva \a\ tc 
7.2XCV StafJLSivYj dOdvaTOv sxto? StaY^oYv;; xotvopiaxtjq, (o; PouXsTai to szdY- 
^cXfjLa Tou d^fCsXixou xat Osiou |jLova8txou oxY5[JLaT0<;, xaOoi); TcapsSo^xsv 6 ccoTvjp 
/jci TcuTo 01 TciouToi STijpY^cav [xaOtjTat* ou vitp oi\yio toW )rp6]v(i)v IIaxa)[;.iou ts 
xal [tou] Brj^aicu IlauXou xal Avtci^viou touto ■ijp^aTO, w^ Ttve; (paotv, dXX' dic' 
auTou Tou a(i)Tf|po? xai ei? tou^ dTwOOT^Xouc sXOsTv, stcii xdxstvot [JLCva5txc5<; 
Su)v sv Tj; aYVcta xat Tpc^aT^; xal svSu[Aact xat sv VY;aTStat<; xat Trpcasuyat? xat 
£'!; Tcu^ PL6t' £ . . . . Otj xat si(; tou; 6a(ou(; 7:aTepa^ s^sXa[JnJjs, p.dXtaTa Se 
y.a't Trpo^i^jTa^ 'HXtcu dv(3cx(«)pwv xat -jrapOr/Oi; [xsv u-jcsp tcv vc[;.ov xal 'EXtaaaic; 
xjto) xaOuxoTaoac[JLSVO(; xal oixwv to opo; xat 6 ^(xzTtoTYj^; 'lojdwY;? uaTspov 
rf/c; xai *pj[JLvb(; xat drpo^o? [StYjTdTO t6t:ouc] spY^^JLOu? oixwv xat XYjpuTTO)v 
[JLETr;ota*;, t6tsXsio)XS 36 xat TcapsSo^xev, (b? 6©r^[j.ev, 6 ao^TYjp, xat xotvogtaxou 
S£ Jtou Td^tv u7:£C£i?£ c:a t(ov auTcu |i.aOr|Tojv xai tc xaTaXi|/7:dv6iv tcu x5c[jlcu 278 

•icavTCi;. i:pbq touto c5v, aSeX^oi, xb 0x^51*« to Srf^cov xal TcpoJ^iQTixbv xa: oKro- 

(TToXixbv %a\ g^aip^TU)? aYY^^'^^> *^? '"^'^ TcapGeviav twv arf^iXm fjLi[i.o'j[j.evov 

xal GxoraYifiv. XP"^ ^^*'' ^''^'^ to6tou, xaOdTcsp ol Tf(tkoi ev tw oupavw, xciv^ 

Tot^et xal 5|JLvyiaet [jLta ^oSoXo^oOv tov SecrcoTYjv, oiko) xal i^jJLeT^; eTci t^(; vf^; 

Tzxneq av6pb»70t ifetpvOfxev] xat So^alieiv Ttjv aY''av TptaSa ev jJLta OeoTr^Ti, 

TToXXa) fJwtXXov 01 [JLOvaxot ev toT^ [JLovaffnqpiot?, Cjq 5[JLOtoi twv drf]feX(i)v Bii 

Tou cx^[jLaTo?, ci>? xpoeipYjTat, Seov eort o)? OYYsXot xat awocToXot ev [jLia 

^Jd xai xapSia xoivoPiaxo)? icoXtTeueoOat, 8t6Tt ouxeTt exCYeto^ tou x6c|jlou 

to6tou 6 pLOvaxoc;, aXX' uTcepxocfJLto^ xai oupivio<; xai to icoXtTeu[jLa aXr|Od); 

[jLeTa Tou na6Xou e/wv ^v oupavoT*;, xat touto ^7ua*]f]f£^^<^[jLevo^, 8ib Yi^^wcxeTw 

7ra<; [xovax6(;, w^ oux lcTtv, 5ti tij? 7rapo63Y;? ^wij^;, iXX3t tw pfw touto) vevs- 

xpcoTai xat a^OapT^t; ecTt xat e?coupavto^ dtvOpcoTco^. xat xorra [Joa^Xov auOt; 

eticeiv* «6 x6cr[jL0^ auT^ ecTOupcoTat xai ourb^; t^ x6c[JLa)». xai exet b xaptov 

[JL£V xatpb? 6pYaff{a<;, 6 5^ . [jl^XXwv dvraicoSoffed)^, [l^ dt^xeXijcnTce, Cn^ ewcofJLeVj 

ei^ To OeapeoTov xat Osoti[jltqtov epYov tou xotvopCou, AXXa (jTcouBacaTS toxiov 

YeveoOaf «{JiaoTY) '^dp eoTtv ii PaoiXeia twv oupavwv xat ol Pta^CfjLevot (ipxa- 

IJouotv auTi^v». ou Y^p oT8e ti?, tC Te^eTat t^ ^ictouoa. Y^Ypowrat Yip* «ev u> 

eOpo) 06, xptvo) 06». xat xaTopO(»)aaTe Xotxbv to xotv6Ptov e? 5Xt)(; ^'^x^? ^^"^^ 

8iaTaY[JLbv xat 067x^^1^, Tva eupYjOf^Te euflcpeoTOt ev(i)iciov tou Oeou xal [jly) aioxu- 

v6[JL6vot, 5Tav (ixc5(i)CY3 Sx(Xoto) xoTiJt Tot epya ai)Tou, xai ot [jlcv T(3t avaOi 

wotY^oavre? 6t<; (iv(3coTaotv Cw^?, ©i ^e '^^ ^auXa icpot^avTeq xat oux ejjLCTevo- 

r,0(xv 6t(; (iv(3toTaoiv xptoeo)^. obxouv -jca^oaoOe, (ivTiPoXo), t^i; i8ioppuO[JLia:, 

fjicep eoTt oY)[i.6Tov (ivurcoTa^Ca? xat ^tXouX{a<; (ftic) [Jlt^v/^p xai ^iXaurCa^;. xai : 

T^(; RX{[xaxo<; OeTo^; 'Ia)(3tvvY)<; wXavYjv 6vo[JL(3t^6t auTYjv xai (i7C(3tTYjv, xat ouSsi: 

Twv 7caTepCi)v XotTcbv fi twv (i7cooTcX(ov evo[jLoO^TYjoe Y^v^oOat [jLovaori^piov i5tsp- 

puO[Jiov, (iXXa xoiv6Pia, (ix; eTcapsScoxev 6 o(*)TY)p Bta twv outou [jloOyjtwv, iq 11 

i8toppuO[JL{a h xe^aXat^i) Ttvi eOpcjJLev, STt uTcb tivwv atp6ocapxo)v XeYO[JL£V(!)v 

Aau.7C6Ttav(ii)v, <x7cb Aa[X7ceT(ou Ttvb^; outo)^ TcpcoaYOpe^ovTat, i^ i5toppuO[jL{a eoTuapOY;, 

oTTtveq xdiq 3ouXo[JLdvot^ £7ct Tb auTo IJyjv BYjXov6Tt ev xoivop{ot(; eTCiTpeTcouocv sl 

xaT(3tpaToi exaoTO), oTav eOeXet 8oxt[jLal^etv xoXtTe{av, TOtauTYjv [jLeitevai xora ts 

(XUTOu OiXrj[JLa xal aXXa? sTcpa^; a-za^ia^ <pXYjva^ouvTe? ci S^oTYjvot. xat ci [jl£v 

5oot er6*^avov toT^ 6vtctuz(«)[jl6VCi<; Tcapa twv 06{o)v 77aTepo)v xotvoPiOK; Iv ts 

Pp(*)06t xal 7c6ot xai eoOf^Tt xat tyj Xcitcyj ^iaY(*)Y!i '/-ai ev TaT^ 7cpe7co6oai<; £v 

ToT; [jLOvaoTr,p{ot<; 7r/eu[jLaTixaT5 8taxov{ai; xai ou oapxtxaT<; xat uTcaxOY), OeXij- 

[xaTt, 7r^£U[JLaTtxo)V ^YjXovfTt xa» cu oapxtxwv, xaOw? xac 5 [ki>(aq vqq aofiac c 279 

-0T«(xb^ BaaOvSto^ ev toTq aaxYjrtJwTg aurou Sietuwcoae Xoyoi^, toIk; OdXovta? 
toivuv ToT^ TOtouTOt^ XoYOi? cu^Tjv ol AaiAireTtavoi StJaoxouatv sv 'zdlq iStot? 
OiXTifJLoaiv auTwv «opeueoOat, xat cuBev ^Tepov eoTiv i^ icsT:Xavr^(jLevtj JtJacKaXta 
xJTwv, dXX' 9J To aTcooT^vat Ti;^; xotvoPioxi;^, (xoXXov ^k ty)^ TcveufxaTiXTJt; 5ta- 
Y(*)Y^(; xal auiJLicepi^speoOai toi? otxeCot^ OeXi^pLaoi. aXX* al fjL^v twv Oeiwv 
::xr£pwv SiSaoxaXtai, otTive<; to) av^w xarauYaoOevTe? 7:veu|AaTt xepi ttjv Ta^tv 
ty;v flrjfYeXtxi^v, fJTt^ eoTtv 6 xctvb^ ^101;, eOecztcav xat ^s^atWav, (juxXXov Be 
i:v fjie-Y*^ oupavo^flfvTopa Bao{Xetov xavTaxou xept^ipouoiv, w; tov ^rapaxTtjpa 
t:5 xoivoPtoxcu xavcvo? ev toT^; dcxtjTtxoT; airrou Xcyci? TcapaBtJovTa xat icacav 
;jL:vaBtx)jv icoXiTefav* xat ykp Ti xcivcpta ot ::aT6pe^ xat auTYjv ttjv piovaBtxV 
■rrcAtTe^av oux drcXw^ tzux; Be^^ovTat, dXXa xaTa Td dcxr^Ttxa tou [jieYdXou 
BoctXetou xat xaTd to^ 'TcapaSoaett; T(5v Xoixcov Oeo^cpcov ':uaT^p(i)v, xaOu)^ xal 
y; f QjvoBo^ ei^ tov xavcva Tbv x' Tcept JixXwv (jiovaaTTjpiwv, Tf^pd^ xai 
yjvatxwv, Xe^et, OTt xpaTeiTtoaav xaTd Tbv xav6va tou pLeYdXou BaatXebu xal 
xaTa Ttjv JtaTaYYjv auTOu, ByjXov6ti T7;<; xot^/tj^ JtaiTYj^, oOto) $iaTuxo6a0a)aav. 
B:b xat -fj |j.eTpt6Tyjq i^(Ji(5v xoTd tyjv xapdBoatv TauTTjv twv OeCcov xat xe^iOTt- 
c;jL6V(i)v xaTep(i)v, BaaiXefou ©yjjjii xat tu>v Xotxwv, xa: xaTd Td ypd\L[Laxoi tou 
-2vaYt(i)TdT0u xat otxou|JLevixou xoTptdpxou K(i)*;aTavTtvoux6X6(o^, xupou 'lepefjifou, 
ajjLa Be xai tou [jLaxaptcoTdTcu xdxa xai xoTptdpxou 'AXe^avJpetaq, xupou 2tX- 
^icTpcu, T(ov xoOeivoTdTtov ilJ(jLc5v a^tk^Cd^f xat auXXeiToupYwv^ BiaXafx^dvouat 
IxETa dXuTOu 8ea(JL0u, 8x(o? xaTOpO(i)aeTe xai ^ePat^oaeTe to xotvoPicv out(o^ 
azsc^aiveTat ev dYtco xvey(JLaTt. xat et (x^v uxdp^et Tt^ dSeX^b^ i6po(jLCvaxoq ij 
[jLCvayb^ xat ou xapa8e}^6Tat to xctvoPtov tou (JLeivai ev t(o (xovaaTr,pt(o xat 
JrjXsTat e§eXOew tyj^; (Jlovyjc, (jLYj5e'.(; £(jLxo5ia6tev auT6v, dXXd Xa^^T^o xai Sxep 
yiy.TY;Tat iBtov xat x6pp(0 dxeXO£T(o 0.1:0 tyj^ (Jlovyj^ xat SaTto aufX^P^M-^voq, 
si 36 Xotxoi dSeXfOt ot PouXcfjLevot xpoaxapTepeiv tco (jLcvaaTYjp((p -[zvia^bi^a^ 
xotvc^tdTat xat (jLev^TCoaav dv60euTOt tou Xotxou, xaOux; 6 t6xo? BtaxeXeuet. ei 
li Ti^ 6^ 6(jL<ov Twv dSeXycov dxocTpe^eTat tou TOtouTou xaXou Ip-fou xat OdXet 
e[JL"cctaet, &aTe tou (xyj ^^''^aOai to xotv6(ltov, e{ (jlcv lepo(j-6vaxo<; eiYj, eaT(o 
afYc; xai xaOa'.pYj[JLevo^ xdaYj^ lepoxpa^ia^, et 5e (jlcvox^^, d<f(opia(JLdvc<; laT(o 
xal TYjq exxXYjafa^ XpiaTou tou Oeou ^/(jlcov d$(oaOi^io. $tb xai to xapbv tyj^ 
Tjf^wv (jLeTptCTTiTOc exi^iJoTat YP^t*-!^-* £•<; da<pdXeiav xdvT(ov twv eucepwv xai 
^SH^uoatv Tou (jLrixeit TcX(XYjaei6 Ttq twv d[xdvT(Ov x(o]xot£ xat dvTiXeYei Tt 
Tc xapdxo'/ xorcd tou xotvo^tou^ cu eOeaxiaa(JLev xal e^e^auoaa^xev xard t^jv 
"apd$caiv Twv dyCcov xorepcov. xai TauTa (xev o'6t(o<;. dXX' u(jLeT^, (o ^iXTOTOt 280 

Y.6(\ 7e3a(j|j.toi TraTspsq, ^sPaKovovTc^; jxsTa Tzdcr^q [xpoOufx^a^] xat s^ cAr^; 
(}/uX^^ /.at y.apS{a<; tb xoivd^iov, auvTSivovTwv ^k xal tou t6xo'J [jlt; a7C0TU)^£iVj 
oaa StoTaacst vr^(; xoivrj^ BtaiTY)^, eaTe cuYXwpT^it^s^-^ct xai £uAoyif;[ji6vot 7ca . . . 
. . . Twv Gapxtxwv opsqewv xat 67:t6ufji,ia>v, tu^ou xal xsvoBo^^ai;, Tcapaxc^:, 

avTiXoYia<;, xax{a<;, xaTaxp{c76(0(;, xaTaXaXia;, ^euSou^, ffuxo^ovT^a^ 

Ta7C£{v<i)atv xai uTroTavriV, eYxpaTstav, vtjoreix/, 

aXi^^Eiav vXaxjori^, cw^poffuvrjv owfxaTO^, i^OaXiAoiv yjxki^^or^iii^^ioL'^ xai 7:pbc 

aXXijXou^ u xpoeoTWTa xat £X£r|[JLoauvY;v xat [xeTdSootv et^ tou; 

7C6VY)Ta^, 7:po6u(jL{av et^ to Epvoyfitpov xal elq 7:aaav oXXr^v UTuoTaY^jv tou xoivo- 

^tou* £0Te ujjuv ei; aXXvJXou; xpr^oToi, e\J7:X(Xfj(yci r^ xoxcv dvrl 

xaxou, aXXa vixaTe to xaxcv u7:b tou aYaOou, TucOetTe dYpuTcviav, tl^aXpLwB^ov, 
7:poc€uxv5v, -^o^^iJvCkKdx'/ to xaTd SuvajJi.iv, 3ouXaY(«)Y{av o(i>(ji.aTO<;, xaTO) to ^X£|jL;jLa 
^Xetv, dvo) Ss Tov vouv. Tupb Se TrdvTwv ypri tov [xova/bv eYxpaTeueaOat OTrb 
ouvTux^a^ Yuvaixwv xai d7:b otvozoc{a?, OTt oTvo? xai 7uvatx6<; xat TratBia d7:o- 
oTK^aouat auveTCu^;, xal Tb xpelTTOv to [jly; dTroXi^JLTcdveaOai twv lepo^v ouvdsewv 
TYj<; exxXYja{a<; xat xaTopOouvTa»; xaTd to SuvaTOV Ta^ tou xup{ou evToXd<; jiyj 
dxr^Btdv xat dfjLeXetv, dXXd tov (xiaObv xai tov eTcatvov 7:ap' outou £xc£X6cOai 
xat T^<; a'wv{ou I^wyj^; t^oOsTv tyjv d7:6Xauciv, o^sOvEt 0£ £7:1 7:p£a^uT£ptdv atw7:av, 
£7:1 ac^wTEptov <ixpodaOat, 7:X£{ova voeTv, oXtYa ^OeYYs^jOat, fjLvr^fjioveuetv tojv scyrd- 
TU)V, 7:dvT0T6 7:pb O90aX[ji.a>v lyj^i^f tov OdvaTOv, 7:pb? 7:dvTa<; TaTcetvbv eTvai, [jLtcsiv 
TYjv u^^epYj^paviav, v/5<petv xal TYjpeTv Td<; xap3{a<; d7:b 7:£ipaa[jLtT)V T^ovYjpwv. outw; 
ouv 7:otouvT£<;, dYa7nrjTo{, xat ux; icdYYsXoi twv oupav{a)V y^P<»>^ ^tai d[JLCi^(uv 
£7:tT£u£oiaO£ xai vqc, Ttov cupavtov 3<^aiX£{a;. 7:Xyjv xat tcuto tq pL^TptOTYj; 
r^[jL<ov £VT£XX£Tat TYj u[JL£T£pa ^^^7^^) ^fiXTicv U7:£p (ov 7:pO£ipt5)ca[JL£v, cTt xa-d 
Tou^ opcu^ T(ov dY{(ov 7:aT£pa)v ou XP^ ctBdcxcvTai (sic) 7:atBdpta xoa[JLixd ecu) 6v 
ToTi<; [JLOvacTr^ptoi^ xaTd tov tq' xavova tcu dY^ou NtxYj^opou, 7:aTptdpxcu Ku)v- 
CTavTtvouT^oXetoc. u[jl£^ ouv, to; iQxouca[ji.£v, 7:apapa{v£T£ touj; cpou^ twv dYiu^v 
7:aT£pa)v xat 8t3dcx£TS 7:aiB{a evtoc tcu [JLCvacTYjp{ou. 8tb d7:b tou vuv 7:auc£T£ 
TotauTYj; dT07:{aq xat 7:X£ov [jlyj ^E^acO^ d7:b tyj^; 7:uXr^<; xat £^a) Tt Ttov dY£- 
vdtov 7:a{Btov iXO^Tv £aa)0£v, xaOdTTsp xai Td<; jJV2iv.{xq. £1 Ss ti? iq ujjLtov twv 
i£pO[xovdxa)v yJ t(ov [jLcvaxcov M^e-zxK G7:a'iov 7:atSi £VTb<; tcu [JLOvacTYjpicu, xdv 
xal xaTd cdpxa auTou £CTjv ulb^ [jiovoysvyjc; , £aT(o d^opic^JLEvo; <b<; 7:apa{Sd*n;: 
Tou v6[xou xal TcapYJxco^; tcT; O^tot? £VTdX[jLaatv. 5td touto 7:otY5aaT£, Cyq Ypdoc|x=v, 
xal [XYJ dXXa);, vd t^cXitsuscOs c£[jLvd)^ xat xoa[j.{a);, d'c7:tXot, d[JL<o[i.ct d*: 
7:a'^bq [AoXua[;.ou capxb; xal xaxou 0£XYjp.aTo;, xaOio<; EipieTai xai TccOst t: 281 

avveXwwv a/i;(jLa, Tva xal fj «poffeuxTj 'jiawv t^ts xal fj B^t)(Ji$ zepe twv u[as- 
:£p(i>v j9aX{jLaT(i>v euzpoaSexto^ Y^^^i*^^' ev(i>7ciov tou (jLevdXou Oeou xat a(i)Ti;po<; 
rjlJLwv 'Ir,cou Xptcrou, ou i^ X^pt^ %ai to aicetpov auTou eXeo; eiiQ [AeTa xavrwv 
>|jib)v. a(Jiv^|V. ST[ouq] ^^itt)', iv8cxTia>vo? yj'. f 

f ]^ci)f povto^, eXeo) Oeou xaTpiapxv)^; t^^ d-)fiaq 9c6Xea)^ *Iepou- 
;iXt;|ji. f 

^rc^e^^. memdr. i^fer. //. nro 46. Tabula tineis est valde corrosa. CXXIV. 7101-1593, mense iulio, ind. VI. 

Patriarcha leremias II. declarat, monasterium S. Mariae Exochorianae in insula 
Paro, quod postea fit metoehium Sancti loannis, esse staurope^um. 

j 'TepefjLiai;, eXew Oeou apxts-rriaxoxo? KwvaTavTcvouir^Xecix;, 
Nea^ T(OfjLY;<;, xat oixou^JLevixb? iraTptapxYj^;. f 

f Tij^ T^|jLc5v [jLeTpi6TY)To; ouvc5ixa>; 7:poxaOY)|JLevrjC , ouveSpta^ovTwv auTY) 
xal Twv xa6eupe0evT(i)v tepcoTaT^x^v ap/tep^(*)v, Si' avafcpa^ dta^aXearaTri^; tou 
OiC^iXsoTaTOu ap)rt6TCtax6xcu Ilapcu, xup 'Iepi{j.tou, ev ar(iid wveu(jLaTt dYawQTOu 
iBeX&cu auTY3<; xai auXXetTOUpvou, ecrjX(i)OY; xa: eirtoTtoOri ivapYcj^;, crt ev tyj 
Ilipti) rf^cM xoTa to |JL£po^ tou Ke^dXcu dv(i)xoBoiJLY)OY) vab^ e-rc' 6vc|jLaTt ti[xy)- 
Oil; ty;^ nava*Yia<; tyj^ 'E^cj/o^ptov^q T:pcTspov xaOi£p(i)Osic cTaup07n/5Ytcv iraTpt- 
apy ixcv e5c3({) xat 5a7;dvY) TrXcuctcxapo/a^v Ttvoiv t(7)V exsTcs euptaxc|jLSV(i)v 
ejXagscTdTcov [jLCvajrwv, otTtvsi; Oetw ^yJXo) x«vcu|jLSVCt Ta; dvoixo5o[JLd<; xat 
3£XTt(i)cst<; T<iv Oeto)v [jlov(ov wepl -^cXetcTOu 7:oiouvTat. siwsi 8e t^rivffi^ xai 8td 
:'.YfAXt(i)Bou; TiaTptapxtxou '^pd[t,[>.otr:o<; si:txupo)0^vai to toicuto iluxo^^eXe^; ep^ov, 
a>; dv et^ to s^y)? [jly) s/Y) Tivd siiYJpsiav Tcapd ts tou x^rcd t6xov dpxtepeo)^ 
xal T(i>v d>.Xo)V, (5)^ xarptapxtxbv cTaupoTn^Yiov, toutou x<^P^'' ^ [xsTpWTY)^ ■fj^jLwv 
Vpisouca 'luapaxeXeueTat ev ar(i(i^ -jrveu^JLaTt 5td tou icapcvTc; ctYtXXi(*)Bou^ YP^H*"" 
;i.aTcc, tva r, vso)CTt auTY) xTiaOstca [jlc/y) t^(; IlavaYta^; tyj<; 'E5o)Xwptav^<; 
v,\Lxz2i («x; 'saTptapxixbv cTaupoiTQYtov xat iyr^ to dvsv6;(Xr|Tcv xai dvewQpeacTov 
£'!; atcjva Tbv aTcavTa 7:apd ::avTbq 7:pcc(i)::ou t6po>|JLSvou ts xai Xatxou xai 
zl/Tcu Tou xard tcxov dp)fisT:taxci:ou Ildpou, 7cpb<; 8e xal tsXyj xaT' Itc^ 7upb<; 
tt;v xaO* ii[>.d^ [jLeYdXrjV exxXrjCiav ty)<; Ko)vcTavTtvoui:cX60)<; xr^pbv XtTpwv Suo 
jroTOY^? X^P-^^j ^^ '^*^^ '^ Xoticd TwaTptapxtxd cTaupoTiKJifta, ofetXcvTtov xat 
Tcov sxstce lsp(0(JL^V(ov i:poco')i:(ov dse [^.vyjj/cvsusiv tou •JcaTpiapxtxcu 6v6[xaTOc 282 

£v ^a-rcepa xat irpo)l •ml [xeay)[APpia, dx; lOo^, ett xe ypovTiCetv xal xpovosicOaj 
Twv %phq (rOoraatv >wti PcXt^wjiv tij; xaTp'.apxtx.tj<; |aovy)(; Ta6T7j<; oftepwiJievwv 
xTTQfJLdTwv xai xpaYP^aTwv tcov t£ evrb^ xal exTO^;, eirei bmq 5v twv ocrth 
T(i)v o<J;e 7:oT6 xaO' olovSiijTiva Tp6T:ov ^ouXyjOtj eirr^peacat xaTa ti touto t'c 
TcaTptapj^ix.bv Yj(ji.dTepov oTaupomJYtov ij avoTpetj/aiTO to xavTeXfiuOepw? aurw: 
Cijv, ox; eGo^; wti toT^ TuaTpiapxtxoT^ crauponrjY^ot;;, 6 toiouto? Upo^pidvo^ &v 
apfb^; ^ciTai Ttdariq lepozpa^ia^, Xaixbq 5e dff<i)pta(xevo^ xai atjirf/juiprixo^ xal 
a>vUTO<; |Jt.eTa OavoTOv. oOev elq do^jdXeiav e^eveTo x,at eTceBoOY) to izapoi 
atYtXXtwSe^ YP^^l^l^^^c tw eipYjjxeva) TCaTpiapxixw aTaupoiCYjY^w tw eic' SvcjJLort 
Tt[x(i)(jt,ev(i) Tij<; navaYta<; t^<; 'E^wxwpta^/Yj^ ev ^Tet ^^pa', fjLYjvt louXio), 
tv3txTt(i)V0<; 5'. f 

f 'Iepe[ji.(a^, eXe'a) Oeou dpxiewlaxoxo? KwvaTavTtvouxoXeu)?, 
Neai; T^opiYj^;, xai ot>tou(xevixb<; TcaTptdpj^Yjq. f 

Arc^c^. «icm&r. Flor. II. nro 37. CXXV. 7105-1597, die 19 mensis ianuarii, ind. XI. 

Meletius Pegas, patriarcha Alexandriae, procuraior ecclestae Cbnstantinopoliianae, 
confirmat exemptiones et privilegia antiqua monasterii. 

f MeXeTtoc, eXeo) 6eou 7cdxa<; xat TcaTptdpxYj? t^(; \t.e*{i\r^^ 
7c6X€(«)<; 'AXe^avSpefa^ xai e7ctTYjpYjTYj<; tou oix.ou(jLevtxou Opovcu 
KojvaTavTtvouTcoXea)^. -j* 

f Et To Ta TcaTptxa B^v^xaTa xat Oea7c(a(JLaTa BtaTYjpetv datVYj Te %r 
d(j.eTdTpe7CTa XuatTeXe<; Te Sjjlou xai dvaY^atOTaTOV, o!a tyj^ toutci)V xaparpoTrr; 
Te xat Tcapapdaeu)? e?<; puObv dicu)Xe{a<; dYo6oYj<; tou^; uicepoTcra^ xat xaTa^povr;- 
Td<; Twv TOiouT(ov, dvaYxaiov dpa y.at to Td? StaTd^et? T(Sv TCpOYjvYjaajjLevwM 
dot$((jL(i)v TcaTptapxwv xat 6pOo555(*)v PaatXia)v dXojPY^Tcu^; SiaTtjpeTv x.at w<; cl:v 
T6 dppaYei? xa: dTcapeYxetpT^oy?, ^"^^'^ >^ai v6(xoi TcoXtTixoi toT; eTcapxixoT^ Biai- 
TYjTaTq Ti<; twv :cpb auTwv xp(oei!; dOeTeTv xaTd Tt, evvo(X(i)TdTa? xat Sixaia: 
ouoaq, oux e7CiTp£7couatv. 50ev xai tyjv xaTd ttjv vyjoov IldT^xov 5tonc£i(X6v>;N 
aepaa(x(av (xovyjv tyjv eTc' 6v6(xaTi tou ii'^oPKTi[t.ivo\} (xaOYjToii xal xapO&vou tc-» 
OeoXoYOu xat euaYYsXtoTOu 'I(i)dvvou xai iBpu(i.£VYjv xat ti(X(i)(x^vyjv xat Tt;v 
vYJoov (XUTYjv TO^ 7cpb i^(;.a)v dYKOTdTOti; xaTpidpxat<; xai xpb tout(«)v toic dot- 
B((xot<; paoiXeuai xpovo(x(ot<; eXeuOspiac xai auTe^ouat^TYjTO^; Ttp.rjOeTaav oux v 283 

iii^; jjiiii t6>v «jwv Townjv vx/^eh xal Tcapa tt;^ i^Ij.wv [xeTptOTTjTc^ £xojjl£vy)^ exc^voi? 

xal zpaTTo6cY)^ osl xat XoyiIIo(x^viq^ • wpooeXOovTaq yap Tjj i^{jm5v pieTptoTYjTi t6v 

:£ cc^arrarrov xal Xoyiwtotov SiSitJxaXov xal exxXr|GidpxY;v Tijq ^iqOetOTj^ oePa- 

cjita; {Aov^, ev l6po[ji,ovixot<; ^^«'t 7r/eu[AaTtxot? xupiov NiX7;^6pov, xal tov 6at(i>- 

Tz::v xal Te|JiuaTaTOV ev Upo{JLOvaxot( xupiov Dapdevtov xat otxov6(i.ov TauTV)^^ 

X2t 7JV To6TOt^ Tov 6ot(«)TaTOV ev lepojjiovaxoti; xuptov KupiXXov, tou^ xaTa TCvsu[jia 

>::!>; aY*'"j'^®^? ""i^ Vj^jwiiv [AeTpi6TY)T0^, TauiY)^ 8y) TYJq CncoBsaecog Svexa tou Ta 

'aXatveviJ auTa>v 8Y)XaST) eictxupcooat xal ii[f^ ^aotXtxa xp^^^^o^^^^ >^i xaTpt- 

«yixa -jxo(Jivi{lJiaTa e-j:' eXeuOepta tyJ? |xovy;<; JTCiPpa^euO^VTa To^tq ev outy; jjwva- 

/cT^, xat Tcpoo65e§aTO toutou? i^ (jbeTptoTYjq ili^jiwv eu[Jiev^CTaTa xat to ivTeX^? 

TTf TouTwv SeYjaet Taxtov exapfoaTO" ww? ^ap oux I8et ty;^; atTi^aeco^ euX^YOu Te 

X2t Bixato^ ouoY)^, fire 8y; «tou ouvaipeoOat toi^; xax' dtpexYjv ^ta^epouot xat 

:a:c; 3ta ^^^ avTtxet[jievot^ Oe(|), xat x^^P^ ^OYjOeia^ Tourotg ipe^etv, ev 'ot^ 

itpa xai BsoivTO, Oeo^tXou^ Te Jvto^ xat tyj<; Oe^aq €VToXy;? iyoiLi^fou*, Xa^ouoa 

T^tvapcuv ava x^^^P^^ 4 (ji£Tpt6TY;(; ili[jiu>v Ta $Y)X(i>OdvTa ^aotXtx^c a^rcov xat xa- 

::iapxtx3t YP^tAM^^^^ >uct TauTa dte^eXOouoa ^iXoxovc^Tepov Setv (oeTO to^ ?cept- 

fi'hziq xat Stavo{a^ auTtdv (1)^ oTov Te ouvTeT[JLY;[JLev(i); ev t(0 icopovTt omty;^ 

svOeTvat u9cc(jLvii^[ji.aTt, i^ dbf tou^ iv auiY; ty; (jlovy; [JLOvaxou; ti; e{Ji9ave{a to6tou 

pujvov isoooPetv SuvaoOat TcavTa tov ty;v iX6uOep{av vriq Te [Ji.ovy;^ xat ty;c 

'/i^joou Xu^ji-^vaoOat v^xeip^iiao^na. icepteTxe ^YJTa to tou io\Zi[io\i PaoiXeo^? xuptou 

'AXe^tou Tou Ko[jlvy;vou xP^^P^^^^o^; ^^ ^'^^ « e$o}pY^ioaTO -^ ^aotXe^a outou tc^ 

rjAo^eoTiTCi) (JLOvaxc^ XptcToSouXt») > (tw XTi^^Topt ^Y^XaSY; tt;? 8Y;X(i)0e{oY;^ oe^a- 

jfjLia? (jiovy;^) «icaoav ty;v vyjoov DaT^JLOv \KVt^ ^aoY;? Tijq Tceptox^? xat Btoxpa- 

rf^zt<aq auTY;^», ^pY)[Ji.ov ouoav to xpoTepov xat icavTobcaotv ao{xY;TOv, xaOci)^ 

/.circc[jL£po)<; Ste^etotv t^ YeYovuia 'jcapa5ooi<; icapoe tou avaYpa^ito^; twv KuxX(x- 

:u)v viQocdv, NtxoXdou tou [jLaioTopo;, fj "^^ 5ta[JLeTpY;ot; auti;? icpb? tov 5Y;X(i>- 

6svTa xTi^Topa «ou xatptxa)<; ouBe XP^^^^*S <iptO[JLY;ToX?, <iXX' dic' (iiivafatpeTa) 

xa: StYjvexeT ty; 860ic6Teia xat xuptOTr^Tt xai OXP'? Stv 6 7cap(i)v Biapxot^Y; ai(i)v, 

oTs/ao^, <zPapo>(;, eXsuOepav xat 7caor,<; (iinQXXaY^JLevY^v c6xpeTtXY;<; cuCY^TY^oeu)!; » . 

Buopfi^^TO 8e, tva xat «t^ ev auTi; ty; vyJoo) avaYepOr,co[JL£VY; (jlo^a; izap* outou, 

Iv. ^e xat ol ux' outov [jLOvaxoi, ot t6 TTiVtxauTa 5vTe? xat ot eoucTepov doo- 

:j^vot xaTexo)ot yi.aLi 8507c6^o>ot ty;v vyjcov TaiiTY;v dTeXw^, dt^apo)?, xup{o)? xal 

ojOsvto)^, (iva^atp^TO)^ t6 Ytat aio>vto>^» xat «x5v elq eu9opo>TflETY;v t6 xat eu- 

-psoo^ov Ix Xujcpo^ xai Tp<zxe{a? ty; oixs^a (jLeTOYaYOtev otcouBy;, ei? iStov 

riploq Ta<; evTeuOev icpocoSou^ XoYt^wvTat, [xy; icapd tivo<; to ouvoXov Xoyo- 284 

TCpavouixevot ij avaxpiv6(Aevoi». T:ph^ toutok; Se drefafveTo TauTnjv ttjv St;).o)- 
Oeicav ffePaajJiw; jjlovyjv auToS^ffTTOTov xat auTsSou^jtov jxeTa vfi^ Satj; Yr^zzj 
8ta[xeveiv eaaei, >ta6' eayTYjv dYOfJievTQv xat $teuOuvo|jievYjv twcI outc auTYj :jT£ 
Ta ui:^ auTTjv ou6' i^ VYjooq auTYj uitb ^aatXtxd ^ TroTptapxtxd ^ |jLYjTpoxoAtT'xa 
9i e^tioxoTctxd y) exxXYjataaTtxd i^) M Ttva SXax; iStcoTtxd uTrax^ijaeTat irpoaaKra, 
dXX eXeuOeptaaouat xa6apc5; dxptg aioivo? itavTC^. xat a^rrj pLev i^ w; e'^ 
auvT6(JL(i) irepiTsYj^l^tq Te xai Suvafjti? tou 8yjX(*)6^vto? euae^ou^; xpoco^o^jTKCJ^ 
Ye^ovoTo? xaTd to ,?:«'-|?r' ^to? tyj^ la tv8txTi(i)vo?5 xorrd tov dwpOaov fjLtjva. 
veYOve Se 6tci tw xaX(5 to6t(i) 6e{xeXi(<) xai u?:6[xvYj(xa, dvaYV(i)a6ev xat toOto 
Tcapd T^; 'i^(j!.wv (X6Tpi6TYjTO(;, Tou TO) t6ts tov TcaTpiapxtxbv 6p6vov i6uvovto;, Tcii 
(jLaxapKOTaTou xupteu *I(i)avvou, dzt Stou^ ,?7.l^'' xaTaxoXou6ouv (jl6v xat -nijt 
TOi^ Tw xpuaoPcuXX(j) l(jL9epo(JLivot?, xap6x6(jL6vov 5e txutyj tyj ae^aa^xia (xo^/^ 
«To dveinjpeaaTOv xat dv6v6)rXr,Tov xat dn:o twv xaTd xatpou; dxooTeXXc^xsvGiv 
i^dpyijm xat Tzornoz sfepou wpoa^bzou, ditoxXetov 8e xal tyjv cTacSov Tuaat tci; 
dpxtepeuai toT? u©' ^aurou; OYStv tyjv (xovyjv e-rriysipouatv, ou (xyjv 8s, dXXd xal 
Yj^xTv TOt; icaTptdpxai; (XYj5ev Tt -TcpoaeTva» ext tyj (xov^ Taurrj otovSYjxcTouv a/.X: 
Sixatov auYX(opouv, dXX' y) (xovr^v tyjv dva^opdv tou oixetou 6v6{xaro? sv TaT: 
6eiats lepoTeXeariat; • wpb? TOUTOt; Se 5iopili6{X6Vov e^eivat ToTt; (xova/oi^ dxo)- 
X6t(i)<;, xap' w dv ^ouXu^^/Tat Td; sauTwv 7:oteia6at xetpcTOvia? xai xa6* £x>tc'j; 
evepYcTv tyjv tou aopwv T^YOW(J^evou xpo^feiptatv». xat touto (xsv tc zorptapxtxbv 
i«c6(xvYj(JLa. TcpoasTt Se xai to -rcpoBtaXYjf^aV xp^^^^ouXXov TrpoaextpcPatcT Tzx/^t 
«xat dxapd6pauaTa xai aTzapzf/dpTiZoi, 3ta(xiv6tv 6?(; tou; 6§^; d-jtavTa^; xal 
StTjVexeT; yp6vou^ 5top{C6Tai 6 dYt(i)TaTO<; xat doi5i(xo? Iv zaTptdp/at? xupic: 
Aouxdq 8i^ iwco(xvi^(xaToq auTcu evuxovpd^ou, y^T®^^*^®? "^^^ toutou xaTd t: 
,?rxK' £T0<;, •iuapax6X6u6(j.6V0(; ev tout(j) «a^aTOV eTvat TuavTOJraat t^v (xcvt;v 
xdat T0T5 6TSpoi; dpxtepeuai tcT; u^' eauTOuq oYeiv TC6tp(«)(xdvou; auTYjv xad' 
otov8i^Tiva Tpcxov T(5v (xovaxwv (xyj PouXo(xsv(i)v, dcopia^xw outou? ev ^^»0) xaO- 
uTcoPdXXovTo; 7cv6u(xaTt, ei ^s peTa tyjv eauTou Ypa^Yjv iw^oaBTfjTCTe xa6' cbv- 
SYJTtva Tp6jcov -jcapaaaXeuaai Td vfi^; eXsu^epia^ t^q [xovyj^; eTctxetpi^aouat. » xai 
TauTa (xev xepicf/vYjTTat ev toT;; acaXaioTepoi; t^? (xov^i; 7cpovo(xtot?. xpoa^v :' 
auTYj xal eTepa ^aTptapxixd aiY(XXia, ou (xaxpdv d-icexovTa tcu xa6' r,ai: 
Xpcvou xai TauTa zapd tyj^; •^{j.wv p.sTpt6TYjT0(; 6s(opYj65VTa T6 xai dxo3ex6sr:2. 
wv TO (X6V Tcu dvwoTdTou ^YjXa^Yj TcoTptdpxoy xupiou ^u(X6u)V exe^sPatou ti 
BtaXr<®66VTa icaXatYevYj qi-(OXi(x T(ov dotBt(X(*)v TcaTptapxwv , xuptcu ^ltairKj 
xat xuptcu Acuxd, xai Trpb; toutci; 8'(i)piC6TO «xuptav eTvat tyjv ae^aojiiw 285 

{xc'/r;v TTj^ ll(h[LOO, ouToSeaicoxdv t6 %ai xaO' eaonjv, xbv ^i 76 TveufxaTixw? 

Tuv £v ouTY] evaoxou(jL^vfa)V [AOva)r(<^v 'jTpoVcTafj.evov (ji.iQBevi xpoaci^rci) xoapitx^ i) 

£xx>»if;aiacTtxci) uicoxet(JLevov TCwirore, ttjv TcaTpiapxixYjv ^k (jlovyjv pLeYaXeioTYjTa 

xawXrjV eiaY^'^^*)^^^^ TCveujJwrcixV^v». wpb? 8e Ttj tyj^ (jlovi;^ xupi^TTjTi, aurbv Tbv 

7?,; (w/ij^ xaOT|You(jt€vov irapexeXeueTO iweu(xaTixw? Bie^fitYciv tou^ ev auTYJ ttJ 

n^zid niT(jut> oixouvTa? rovraq xal izdnaq tou^ ev toT^ Tfjg [uoYfiq %vf^[LaGi xal 

;jt£Tsy{oi^ irpoaxa6r|(JL€vcu^ xai toutwv lx€tv Ttjv w^eufJLaTtx-ijv dwixptffiv xat Btoi- 

7.);?tv xa: '^otfJiaCvetv toutou^ 7rtfeu(jLaTtx(i>; xaTot ttjv evouoav auT(^ dtixpiatv, 

:£;jLva)(jLa touto eTvat facxov tyj (jlovy) icpooap^xocav ovexaOev ex tyj? waTptap^t- 

x^; pLSYaXetoTYjTO^ 8ta to tov ewtoTYJOiov (jLaOtjTYjv Te xai axooToXov 'Iwavvtjv 

Tiv OeoXoyov ev toutyj tyj vi^oa) to Oeiov ffUffpaij/acOai euaYYe^to^- s^t ^^ 

riisaiveTO «pi.YjSeva twv ap/tepecov irapefcBuctv Tiva xexTYjcOat xb TrapaTcav Iv 

T:vt Twv uicb Ttjv (JL0'^|V TeXouvTwv xTrjfxaTwv, ouBe Tt apxtepaTtxbv Itz^ auToT^ 

:L£V£pY^,cat XetToupYYj(xa». icpb? to6tou(; 3e Stwptl^eTO Tva «eiTrep ^eYjOYj oipyj.e- 

ri(i); 6 xaTa xatpou^; xaOYJYOu(xevou<; ewl )retpoTov{a y) (TaXyj Ttvt lepoxpa§{a 

[/.EToxaXYiTat, 5'/Ttva atpeT(ceTat twv dpxtep^(i)v. » xai a&TTj (xev tF| wepOTj^tq tou 

C'.3tXr,©0€VTou^ ctYiXXiou tou xuptou Su(JLe(i)V. to 5e tou xuptou lloc/jbii[do\}, Tb 

YEYOvb? xara Tb J^f^' Ito^, xat touto «tyjv dtp^a^av eXeuOeptav xat to dxaTonta- 

TYjTov Twv evacxou(jL6V(i)v (jLOvaxwv 6V auTYj TYJ c6pac(JL{a (xovYj TYj^ IldTfxou xal 

Tb dveryjpeacTov tou ii^^oM^Li^ioo StioptJ^eTO xat tou^; ev auTYj oixou*;Ta? (xovaxou? 

t:v xord Oebv d(xe(xirr(ii>^ TuoXtTeuecOat ^iov xat J^yjv ev auTf^ dveiCYjpedcTOu^ xai 

xsxovBaXtcTOu^ napd to)v xaTa xatpou^ Tat*; ^iXoSo^^at^ eict(xatvo(x^v(i)v xal Tdq 

ixa'^ou^ Tf^o\>[LVie\aq G^apicdl^etv i^tx6tpouvT(i)v » . iTt Be ^poce^e^a^ou xat Tb 

rpoBtaXr^^O^v warptapxixbv yP^P-M-* '^^^ xup{ou 2u(X6(ii)V, dxo^atvo^xevov «l/etv 

ocWo To d(xeTaitotYjTov xat d(xeTdTpercov xat eBpaTov cuv toi? ixipoiq icaXatYC- 

v£3^t '^/pd[t,[iaGi xal xaOu)(; dvexaOev ex6xpdTr,c6v ex tou 5pou tou tyjv (xovyjv 

BEt(jLa(jLevou^ xot' IxXoytjv ex (jlIcou auTwv icoieiv •f]'^o\)[ius.vov^ ov dv eOeXrjCu^ct, 

X2I ^rovTa Td vevo(xtc(xeva auTOi^ etvat ^i^aia xat eiq to StYjvexe; dzapacd- 

Xtura, Tou? hk xaO' oiovSY^Ttva Tpcxov ToX(XYjcavTa^ caXeuca{ Tt TOUTtov xat 

IxETaxtvY^aat d^optc^jLO) dXuT(i) xaOuTce^dXXeTo dicb Oeou TcavTOxpdTopog»* xat %poq 

TO'jTot<; auOt<; dice^a^veTO, (J)? ei Tt icapd TauTa Tu/bv YSfovev ^ y^^^^*^*' 

svx/Ttouixevov TYj (xovYJ xat ToT^ Iv ouTYj (xova/otq xai Tcpbq cxdv^aXov d^opwv 

r, xaOoXou ^ ev (xepet, to TOtouTov dvicx^pov eTvat xat dxpaxTOv xat dix; (xyj 

cTvat (xtjBe '^sr^osib^ XoYiCsoOat, dXXd fuXdrceoOat tyjv dp5^a{av Td^tv d(xeTaxt- 

vr^Tov xat uTcoxetcOat tyj xaOoXtxYJ (xeYdXtj ixxXYjcta xai tw xoTa xatpou<; 286 

TcorptdpXY) eufffiiOw^ lyKOxdacec^at tYiv jAOvtiv xai ta xot* ouTrjV auxcj) avofYecOa!, 
ircdTav xat toutI SeniaTj eiq aucTaaiv aurijq xal |xovi^v, oux'i ^eatv ?| Xijtl^v Tiva 
ExelOev xal h taiq Oeiat^ lepoupY^ai? ava(pip£o6at to jX'/7jjjL6auvov aurcu eve- 
^aviaOiQ Tij i^fjiwv jjL6Tpt6Tr|Tt xal ictrcaxtov tou ou 'xph icoXXou tou? oioxac 
vfi^ xaOoXiXT}^ TauTT,^ exxXY^ata^ t06vovToc (Jiaxaphou xupfou 'lcoaaao, 8t' cu xal 
auTb<; wapexeXeueTO «tJt^v TOtauTY)v (ji.ovr|V Tijq niT(jLsu xat aWjv t^v v^aov xaTj 
Ta xpuoo^ouXXa tcov ip0c§6^(«>v ^aatXe(i>v xat Ta at-ftXXta tg>v dtotBtjjuov Trarpt- 
apx^v auT6vo|JL6v Te elvai xat auToSiowoTOv, wovreXeuOep^v xe xai dtxaTazi- 
TYjTov wapa Tcovrb^ (Jp/tepaTtxou tj Xatxou rpoa<i)Xou, tu/^v». Taura icavTa tBcu^a 
xai dbro$e^a{xevY2 ^ {JL6Tpt6xiQ^ i^ijlcdv xai 'Jrap3( Ttov xpo$taXv]^O^VT(i>v ddeXoiov 
TCapax7^r^0etaa, £>aT6 TauTa xai dvavett^aaaOat xai to iMpoq xapaa/eTv oursi; 
ia)rup6TaT6v te xai tcoyiov xai eici^e^aw&aaaOat, StopiCeTat 8ta tou Tcapcvrc; 
auTijg aiYtXXtciSou^ ^fpd^kiLTxoq dtvaxe^aXatouaa T^t icotvTa xai awo^atvofxsvKj, ha 
ev T7J oLpyjxia xai auvi^Oet eXeuOepta ii ^riOeiaa a6Paa|x(a |xovt) tou dr(io\} dv5c;cj 
dticoaT6Xou xai euaTYeXtoTOu 'Iwavvou tou OeoX^YOU t?;^ *^aou II(3eT{xou xa* 
icaaa i% v^ao? auTTj Sia(xivTj eic' dlficespov xaTa ttjv twv 3r|X(«>0^u>v ^atXtxuiv 
Xpuao^ouXX(i)V xat Ttov icaTptap/tX(5v aiYtXX{(i>v dx6^aatv xai xaO(it>^ ot 'sraXaL 
dt(i>p{aavTO icaTptapxai, xai (xtjSevi twv dc7cavT(«>v, ^ dpxtepet ^J kxipt^ to), x/ko- 
xetaOat S6vYjTat, et (xvj tco Ko^vaiavTtvouxcXeax; icoTpto^Yj. Iti Ik icpoaextiJe^at- 
ou(xev xai touto, Tva tw xaTa xatpou^ xaOY;YOU(xdv(j> ot iv tyj auTij vijcii» 
xoTotxouvTe^ ?ci3tvTe<; wetOapxetv 6fetX(i>at xai icetOeaOat auT(^ eici xaatv, cl; 
auTot^ ^ictTd^eie a(i)TYjpt(i)Seat xai f^ir/jof&kiat, xai tm* outou Ste^^Y^oOat xa: 
vouOeTeiaOat xard t^^v evouaav auT(j) dtaxptatv, xaOoi)^ dv^xaOev eTcexpdTYjaev. 
ouSevb? Twv SipyjL^ita^ ij twv TYjXeSaxwv 9^ twv xXrjatox<j^p(«>Vy (*>^ etpYjrat, tt;v 
olavouv i^3ua{av Ix^vto^ Sea?c6aat exeiae fi xaT' e^ouafav Tt icoiijaat i) dtXXo Tt 
dpxtepofctxcv evepYYjaai, dXX' eJ Sei^aet x^^po^^^t*^ "^'^* ^ev^aOat ev tyj awcj; 
aePaa(x(a (xovyj xa» xdoYj t^ VT^a(i) ndT(jui) 9i dXXYjv Ttvd ev^pyeiav dpxiepattxTiiv. 
Ixetv d^etav tov T^Yc6(xevov (xeTaxaXetaOat, 5vTtva ^ouXeTat twv d^jLepiiti^f, 
xaTd Td 5r,X(i>0£vTa auTw 7cpov6(xta. et Tt 8i, tuxov icopd TaQra Td dYjX(j»0evT2 
xpov6(xia TTJ? T0ia6TYj<; (xovy)<; •3) ysY^^^*^*' ^ y^^^^'^** €vavTto6(X6vov vf^ (xcvi; 
xai TOK ev ocbvf^ (xovaxot^ xai xps<; oxdviaXov wfopCyf i) xa06Xou i) ev (xeps!. 
To TotouTOV dvicxupov eTvat dbco^atv^^xeOa xai dicpoxTOV xai ux; (xij eTvat (xy;3£ 
Y^YOvb^ XoYtC^aOat, (bq xai ot xpb iq(X(5v dcYt(A>TaTOt xaTptdpxott $tu>p(aavTO. ts-^- 
Tou x^P^^ ^^'^ "^^^^ H*^^' ^l^< lao(xivot^ dYKOTdTot^ dp/tepeuat Oeou h arf^.t^ 
icapsYY^<*>(xeOa icve6(xaTt tov dicb Tfj^ 2^(«>apxtXTJ^ xai {xaxap(a; Tptd^o^ $et;tisv 287 

iXuTsv aaxzotq eictTiO^vreq, &OTe xivra taura xa te nopa tcov icpb i^(i.ii)v dYi<t>- 
Tituv xaTptapx<«>v, sTt B^ xal Ta xap' ^^{jU^v (j>xovo[JLY}|Jieva avaXXouoTa xal 
kapeYXfi^-piT^a ouvTiQpijffai xal {jLVjSe to ^por/yxcno'^ auTu»v dxupiiiaai ^ouXr|6i^va(, 
£1 ye 3^jXoivto xat t3i ?cap* auTtov 3topiI^6pLeva xai oixovo(ji.ou(JLeva to xupo^ ' 
sx&tv xal dfjieTdTCpeirra Sta(jLeveiv. eici touts ydp xai Tb xopcv i^^jL^Tepov atYiX- 
Aifa)3e(; YP^t^l^ auvn^^da^g ictoTcoOev eiceSoOr^ T(^ (jLepet ttJ^ §v]X(i>6eiTy]^ oe^aa(jL(a^ 
;icyi;; tou dYiou ev86$ou, xav6UfYJ(JL0u dicocT6Xou xat euaYYeXtoTou 'Iwivvou tou 
BccXsYOu Tii; vifjou lIaT(JLOu xorexetv airrb ei^ StTjvext) ttjV dofdXetav xai 
Ji^aiwatv. f 

f 'Ev eT6t a^m', iavouap((i) tO', tv^txTtwvoi; t'. f 
f MeXsTto^, eX€(}) 06ou TC(i%a^ xat icaTptdpx'»')? Tij? (jLeYdXY)^ 
::cAe(i>^ 'AXe^av3pe(a^ xai xptT^^ Ti]^ oixcu(jievrj(;, 6 e^^ctTvjpiQTYjq tou 

*2TpiapXlX0U OpOVOU R(i)V9TaVT(V0U1c6X6(i)g. f 

Archet. chart. Flor, II, nro 38, Exemplaria duo nro 89 tt 40. tdid. 
I. SaJcktUon in periodico EuoYYeXtxb^ ^-^jp^^S w^- ^^ (1865), p. 133 — 139. CXXVI. 7105 — 1597, die 3 mensis februarii, ind. X. 

Melctitut, patriarcha Alexandriat, procurator ecclesiat Constantinopolitanat , 
hortatur monachos, ut ahstintant a factionibus vivantque stcundum regulaa 

monasticas. 

f MeXcTto^, eXio) Oeou rdicai; xat TCaTptdpx^;? "^^? V-^y^^^l^ 
zoXtiaq 'AXe5av8pe(a<; xat 6TCtTY)pY)T735 tou o?xou(jLevtxou 6p6vou. f 

f '09t(i>TaT6 xaOY)Yo6(A6ve ty)^ ae^aa^jLia^; ^aatXtx^^ t6 xai icaTptapxiKY)^; 
(jlcvy;; t^^ Iv ty) vi^cko ndT(JL(i) xet(jLivY}(; xai ew' 6v6(jLaTi xi\K(»i[Urr^q tou dYtou, 
svcc^ou, icaveufi^(i.ou dicoaToXou xal euaYYsXtorou, ixtongOiou ^(Xou, wapOevou, 
i^Y^ncYjfjLivou *I(»>dwou tou 6eoX6YOu, xal ol ev auTY) iatdbTOTOt iepo(JL6va)^ot xat 
pLcvoxoi, T6xva ev xup((i) dYaTCYjrd ty)^ f|(jL(<)V (jLeTpt6TrjToq, X^t^ ^^'■Q ^(''^^ ^'^ 
£ipr|VY) xai IXeo^ dTcb Oeou icavroxpdTopo^. IfOaaev ei; to^ dxod^ xfi^ i^(jl(a)V 
;x6Tpt6TY)TO<;y 5Tt Ttve^ t(i)V ivaaxou(jL6V(i)v ev auTY) l6pc(jLovdxb)V xal (JLOva)r(*)V 
::piY(JLaTa ToX(JL(i5at TcopdXcYa xal TauTa iv TotauTY) (Jlovy), 5ic6p o^ (jl6vov ^apd 
T(iv xav6vo>v Twv dYiwv icaTepu^v, dXXd xat :capd twv l^id v6(jl(i)v xexojXuTat* 
%ai Ydp irpdTTOuatv dSeo)^ xat dTdxTU)^ auv(i>(jLoa(a<; 6(jlcu xat (paTp(a^ xpb^ ouSev 
irepoy dico^XeicovTe^ el (jl^ &aTe 7XY)pb)aat Td xaxd OsXi^(AaTa a&rb)v, d 7cp6> 288 

TSfov Tov fJLOvaStxbv xal iliauxtov uTCspxopi-fivot P(ov xai xac cjvOijxaq wpbc ibv 
Oebv 8sfji.6Voi dhrsTflt^avro ouv tw xocfxw, xat amh toutou axav^aXa xoXXa zpo- 
^evouvTat xai ©iXoveixCat xai IptSs^, i^ «v pXaPt) [xb ouy^ 'fi Tuxouaa tt) Bsia 
Ta^TT) lAOviJ, [jiiaaXXYiXtai Ss xai fjLVtjatxax^at dtva^uovTat, S, Brj i:avTa 5sva ebi 
xai aXX6Tpta ttj? [xovaStxY]^ woXtTsia^. i^ to(vuv fjLSTptirr/? tqjjlwv oux dv£y.Ti 
Taura i^p;aa[jLS*;Y] yP^?^^ "^P^^ ^P"^? ^*'' ^^ ^Y^V dbco^aivsTai -jcveuiJuxTi ' 09 st- 
Xouatv ol Tot TotauTa TSToXjJLr^xoTe? Ispofjiovaxoi 5vt6<; y) jJLOvx/ot 5ta fJLSTafJLsXsia: 
xat TYJ<; 4^6tXo[JLdvr,(; d^aYOpsuaswi; toOtwv [jl^v aicooTTJvat tsXsiw^, tou Xom\i 
Bs [jLt) ToXfJLav SXo)? cuvwfJLoataq 9^ ^aTpCa^ xotstv 5aTi^ y*P foikwv ^^ xai twv 
[jL6Ta TauTa to TOtouTov ToXfJLT^jastsv l*ptXTj[JLa, 61C010U 5v stY) xoraXiYou, dbwpi- 
afjLSvo^ laTU) aTcb 6eou xavrcxpaTopo^ xat xaTY)pa[jLivo^ xai oauYXo^pYjToc xa: 
fjLSTa OavaTOv oXuto^ xat iyix^ '^^? ^P^? ^®^ '^^ fJLsyaXou OeoXcYOu xat twv 
Tptaxoa{(i)V Ssxa xa: cxto) Oeo^opcov TCaTepcov. o!kb)^ ev dy^^ dicc^atvdfjLcOa 
7CV66[jLaTt. T% 8^ Tou 660U yjipi^; xat Tb ^so? xat y; suxtj xai it euXoYia tt;; 
•i^[jL(T)v [jLeTptiTYjToq 6tYj fJL6Td 7cdvT(i)v u[JL(!)v * ^9^!^', ^eppouapt^i), 7' [SsxdTT;:] 
ivBtxTioivo?. f 

f MeXeTto?, ^Xs^o 6sou wdica; xai waTptdpXYj? tyj? [jLSYdXt;: 
ic6X6(«)(; 'AX6§av8p6{a<;. f 

Archet. chart. Flor. II. nro 41. CXXVII. 7106—1598, die 20. mensis iulii, (ind. XI.) 

MtletiuB Pegas, patriarcha Alexandriae, hortatur monachos ad religiosafu 
vitam conceditque abbati monasterii ius conaecrandi eccltsias et altaria. 

f MeX^Ttc^, eXe^j) Oeou TcdTca? xai raTptdp5^rj<; tyj? fieYdXt;: 
9c6Xs(i)(; 'AXe^avSpsfa^; xat xptTYj^ t^^ oixou[xsvyj?. f 

f To Tou a(i)T^po; f|[JL(3v -Jcoi^JLvtov xaTd to suaYYC^t*^^^ TcpoaTOYfJi^ ^»-- 
fjLa{vetv TaxO^vreq uxb ttj^ ftXavOpcjTcou xpovo{a<; auTou xat 8td touto t^; 
xaOoXtxYj<; exxXYjaia; Ta icavTaxou y>3? 6uptax6fJL6va fjL^XYj 8id ^povTCSo; lyp- 
T65 uTcepxaou^, TaT^ dvdYxat; ts xat xpeiati; tout(ov 6Xc^ux(i)<; uXYjpsTouvTs:, 
(1)^ sXXeficeiv ^v oOBevt twv si? a^oTYjptav auvTStv6n(i)v xaTd y^ ^v S(i)pr,6£T52v 
T^fjitv }rdptv Te xat BuvafjLtv xat e^ouatav, d<pix6[jL60a [xeTd Ta; Iv tyj PaatXeusOcT, 
8taTptPd<; xat 6t<; HdT^jLov, tyjv Oeou yjkp\r.\ ipOoSo^cuaav VYJaov, t6 Te tsfiv 
xetfAi^Xeov rq^ oupav(ou dTCOxaXutI;s(i)(; xal to ae^dafJLtov fJLovaaTT^ptcv Toi3 oyisj. 289 

evo5$ou xal luavey^fxou dxoaroXou, ^iXou 6tciotyj6{ou 'Iwavvou tou ©eoX^YOu, 

%j\ TTjV lepav XapvoKa xat [toc] (jeirca Xe{<J;ava tou ev ar{ioi(; XptffroBouXou tou 

OxjjiaTOupYOu lcTopTfJaavTi^ ts xat atTTuaaafjLevoi pieTa •i:poot)xouat;<; ttj^ euXa^e^a^, 

£uya^ Te axoBovTc^ Ta^; o^etXcixeva^ to) awTTjpi Oeco tou; evacxoufjievouq Ttov 

ilO^m cuv ToT? TCepioixot^ twv op6o36^(i)v 7:ape{JLuOY)aa(xe6a Tot? tou napaxXnJ- 

Tcy Xoyoi^ lepol?, epipieveiv STjXaSij zapatvecavTe? tyj cwTYjpio) tou euoyYeX^ou 

ctcocxaXia, TaT^ £U7rpa^{ai<; e^tXeouiA^voug tov icavoixT{p{jLOva xuptov, uxo^ipovTa^ 

Ta; ex Twv ezaYwvtov OXitpei^, otxetiTepov ^k tou^ ictou^ aBeXfOu<; vrfi cePa- 

jpiia^; ptcvij^; 7:ap€xaXica|jiev exec6at twv ixvwv twv et<; cwTYjpiav 7:poY3-p)ca- 

pL£V(i)v xat xora tyjv twv TuoTepcov twv oyicdv xapaBo^eicov uicoTiiicwctv woXtTeu- 

£?Oat. ISet ik TYjXtxauxYjv pLO^^^v outw ^iXoTiiJLwq PactXeuct xal toT<; wpb f^ijuov 

apyiepoTeuaaci xexoc(JiY}|JLevY;v wpovo|JL{ot^ Te xai xapbfAaci [jlyj dtfjLOtpov •^pLai; 

^toraXfKeTv, aXkd T6 /apicfjLa [jieTaJouvai TauTY) xveu[jiaTtx6v, ojxou Te [jlvy)|x6cuvov 

tt;; TQ|jLeTlpa? wpb^ outg) ce^aajxtoui; toxou; euvoia^ ec6|xevcv, 5[xou Te Y^p'fiai[t.O'i 

T7J exxXYjc^a tou ccoTYjpo^ XptcTou. exetSY) to{vuv IJrP^^^ xtvou[xevoi 6e{(i) cy;xou^ 

ovbu^; i*f6{peiv et(o6actv cl ev vrfie, vfi ^eo^uXoxTtj) vi^c(i) i:apotxoune<; , 86$av 

bo|xdvY;v Tou dXYj^tvou Oeou xai ca^TTJpog fifxwv xai twv dyiwv xdvT(i)v, [xvy)[x6- 

7jv6v T6 Twv xTY)T6p(i)v xat T(i5v eucepwv auTCJV yovid^v Te xat exy^vd^v, SetTat 

C£ ToT^ tepoT^ oixo8o[X'/j(xact xai ev6pov{ce(i); tep(X<;, ^vxep dpjrtepeuctv e<pt(xctv 

cl 66C[xoi T^^ exxXY)a{a^ xat oT? dv xpoTpeiJ^etav ol dpjrtepeT;, 8i' ^v atT^av xai 

rpec^euca^/Teq Ia6* OTe oi tou [xovacTY;p{ou dSeXopol xaTd xaipbv eXdfxjiavov xapd 

ToO oixoufxevtxou 6p6vou lxSoa{v t6 xat xpOTpoxTiV TauTY)<; t^^ tepd? yjipiToq^ i^ 

C£ ydpiq oujr u^oxXouto, dXX' dxa^ xopY^TY^^eTca cuvecriXXeTO xat xdXtv ^jv 

XArpcYj^ xapevoxXetc6at Tag dpxtepaTixd^ dxod^; xal cx6XXea6at tou^ xpecPeuov- 

Ta^; Bti 6aXaTT{<i)v xXuS6v(«)v Te xai Xy^ctwv ty)v xpoTpox^,v e^atTYJcac^at. Ta6- 

Tr,v TTjV dviY^TQV t6 xat Sucxepetav 6epaxeucat dyvd^xuTa 'h^ [xeTpt6TY;<; t^ixwv ev 

lYj Buvi|jL€t, $(«)p6a T6 xai x^?^*^' '^®'^ xavoYiou xat (^(ocxotou xai xovToupYOu 

r^euixoTO^ 8{8(«)ct, XOpYJYsT xai ^(opeTTat ty; aePaa|x{a Ta6TY) [xovyj ty;v ^dptv 

TouTTiV Tou Buvao6ai tov xoTd xatpbv xa6Y)YOU[X6vov, v6[xt[xov [xevTot xat xavovt- 

xbv xoeOtepouv iv xve6[xaTi oYt^i) tou^ tepou^ vaob^ xai Td<; au[x^dv caXeu6e{ca<; 

Tpoxe^o^ lepd^ dxoxa^tardv, Sxou dv xat 6cdxt<; Sei^cet xa6' 5Xov Te to lepbv 

[xovacTl5piov xat ty)v ^tX66eov VYJcov ndT[xov extPe^atouixivY) xat ixeuXoYOuca 

xat 5aou^ xat 3aa<; dv [Uyipi xai Ti^^ixepov dftepcjca; Ivexa^vice t6 xat xa6ti- 

p(i)C6 xal ive6p6vta6 ii'^o\)[i&foq xa<; Scrt^ TauTY)^ ty)<; cePacix^a? [xovyj^;. t<z6tT|V 

Ik TT|V xpTQ^Jipw^ "^ exxXY)a{<x xai dvaY>ta{av Bcopedv tyj; iqixwv |i£Tpi6TY)T0<; olt^o 

19 290 

Tou vuv (jLSveiv axpaSavTOV xat axapaoaXsuTCv xal ava-jrooxaorov lij asPasjxia 
To^TT) JJ.OVYJ xai Toi(; >taTa xatpcv tyjv i^Y0U|jL6Vtav Tor^nrjq eiJn«oT6u6t;ao|jL6vco; ^cu- 
XofjLeOa OXP'? aiwvo?' iiA Yap to^to) xai to '::afo''i euepveTix^t aiYtXXtsv wc: 
a^paYicravTe? e^eTcpaSafjtev. x' louXtou ^^pc:'. f 

•j- MeX6Tto<;, eXew Oeou izaTzoLq xal xaTpidpxY)? [it^dXriq icoXeo); 
'AXeSavBpeiac. f 

ilrc/ic^ cuwi &u/7a pZ«»n6fa. Flor. IL nro 42. CXXVm. 7114—1606, mense maio, ind. IV. 

Patriarcha Eaphael IT. dedarat, ecdesiam Sancti Nicolai in vico Tzancle, dioe- 
cesis Epheai^ esse patriarchcUem et ttvhiectam monasterio Sancti loannis. 

•j- 'Pa^aijX, eX^o) 6eou dp^^tewioKozo? KwvoTavTtvouxoXewc, 
Neac; *Po)[JLr^?, xat otxoujJLevtxb? xaTptdpXTj*;. f 

f 'ExeiBtj 6 dTrb tt;<; 6eia; xai lepd? xal ^aatXtxYj^ P^ovij^ tou dyiou. 
ev565ou xat xaveu^YJiJiou dxooroXou xa». zharff&kiaxoi)^ €wtcTr|6tou ^tXou, xapdsvcu, 
i^Yainf)iJL6vou 'Iwdvvou tou 6eoX6You tou ev tyj vijaw ndTjjLCi), 6 6oi(i)TaTo; £v 
tepojjiovd/ot; xai xveujJLaTixou; xaTpdat, yojp NecfuTc<;, d^txeTo xpb^ ttjv t^jjlwv 
fjLeTptoTTiTa 66i(i) ^"if/^i^ xtvir)6e'.<; xat el^TijTYjae xpo66jj.(i)^ Tij xa6' i^fJLd? tou Xpicrsu 
aYMOTdTY) [JLeYdXYj exxXrjcfa tou elvai aTcb tou vuv xpooYjXwfxivov auTYJ xal cvo- 
[xd(i6c6at det xaTptapxixbv auTrj? aTaupcxT^fftov [ib jjLovij^piov], 5xep aurb^ xXsi- 
OTot^ fjL6x6ot? xai oux 6X1^^1^ Saxdvat^ dSeia T^|j.eT€pa xoTptap^^tXTJ dvi^Yeipsv 
ex 6e{JLeXt(i)v auTd)v xat dvexTtae xat dvexaivtaev, 5xep eariv IvSov t^? h- 
apyjiaq 'E^eaou iv x^P? XeYOfjLevY) Tl^aYxXYJ, ex' 6v6(JLaTt ti|jl(i»ijl6V0v tou h 
dviot? xoTpb^ T^ixwv dpxi6xtax6xou Mup(i)v Auxia^, tou 6au{jLaTCupY0u NtxoXicy, 
xat xXY)pouv xoct' eTo<; ty) xa6' ifjfJLa^; [JLf^akri tou XptCTou exxXYjota xpuccOv 
^Xcop^ov 2v, TOUTou ydpiv i^ [xeTpt6TY)? i^|xwv tyjv atTYjatv ourou (o^ euXcY^v 
dxoSe^aii-e*^ YP^?^' *°^'' dxo^afveTat ev dYtw xveufxaTt xat 5top(^eTat, tva az: 
Tou vuv xai et? to c^yj; eiYj xai 6vo|xdl^Y)Tat xaTpiopxixbv aTaupoxYJYWV 6 ^Oci; 
66w^ vab^ Tou 5V dYtot^ xaTpb<; i^fxojv NtxoXdou tou 6au[xaToupYOu xai ev xjtw 
To T^ixiTepov, cS)g 6ix6(;, [xvYj[xov6uea6at xaTptap/ixbv 5vo[xa xappY)ata xai &iotxr;ut 
xat xuPepvaTat uxb twv evaaxou[X6V(«)v ty) 66{a xai faatXtxYJ [xovyJ tou «y^^^ '^^ 
fltvvou Tou ©eoX^You xat xap' aurwv dxooTeXXYjTat e^Yjfx^ptog tj^dXXeiv xai tepoupY'^* 
iv auTo) xai xapxoua6at Ta e^ auTou eiaoSi^fxaTa xai Stxai(i)[xaTa. bq B^ iv tuv 291 

«rivTwv evovTb? ^avij wept toutou xal c7y.av5aX6v ti wpo§evi^oY) xat Tapa^i^v, 
zm iep<i>(Jt.6;u)V {lev (i>v 6 TotouTO<; i) xat o xaTa xatpou^ apXtepsu^ 'E^^aou, 
OL^hq laTO) TcaoTQ? apxiepariXTji; xai lepattxij? 6\epY£{a<; xa: xa^ed);, twv Xa'ixa)V 
Bs^ acpcoptapiivoq axb 6eou xovToxpaTopo^ xai xaT7]pa[Alvoq xat aouYXt^^pYiTo^ xat 
fX£Ta OavoTcv oXuro; xat l^w ttji; twv xpioriavoiv ^xxXYjofag xai ciJitjY^^peo)^ 
u>; onretOrj^ xai avuriTaxTO^ ' ei^ Y^P '^C* '^^'^ to6tcu §if]Xu)atv xat (i|jLeTapXYjo{av 
£i; auiSva tov &:avTa IyP*?'') *^*'' ''^® wapbv ctY^XXtov !>)<; i^pioiv [jieTpi6Tr^T0^ xat 
exeSddTfj Ti^ StaXvj^OeiaY) Oeta (aov^ tou ev i-^io'4 waTpb^ i^|jwov NtxoXiou, 
ap/tei:tax6itou Mupo)v Aux{ag, tou OaujjLaToupvou, tou dv tyj x**^P? Tl^^^tYxXij T>j^ 
hapYia^; 'E^eaou xat iC ahrfi^; t?] lepa xat PaatXtxt) 6e{a jjlovyj tou i^^iou^ ev- 
Sc^ou dncooToXou xal euaYYS^to^o^ 'Iwavvou tou 6eoX6You tou ev tyj ^/i^ow 
nirpui). iv iTei ,?pt8', pi.a{a), JvStXTtwvo^ 5'. f 

•f- Ta^aljX, 1X^0) Oeou dpxteTC{axo7co<; KwvoTavTtvouw^Xewq, 
Nea^ TfijjLYj^, xat olxoujJLevixb? xaTptapxt)?. f 

Arckett/p. membr. cum hulla plumbea. Flor. IT. nro 46. 

CXXrX. 7132-1624, mense aprili, ind. VII. 

Pairiarcha OyriUus I. Lucaris confirmat, monasteriolum Sanctae Mariae ExocJio- 
rianae in insula Paro esse metochium monasterii Sancti loannis in Patmo. 

f KuptXXo<;, eXeo) 6eou dpxtewtaxoico? KwvoTavTtvouicoXew^;, 
N£a<; TwfjLTi^, xat otxou[jLevixb<; xaTpt<xpxTQ<;. t 

•f* T3t xaia 6£tov oxoxbv Yiv6|jLeva xavTa xaXi Xtav eoTt xat iz^o^; 6sbv 
cuzpcaSexTa xai jjiaXXov 5Te Tt<; auTa oie SeT xat o:tou ^v. ivaxo6Yjaaup{a£ie 
xpCaiv ev xaXoi^ xoiouixevo? xat Ta xaXa toT^ xaXX^oTOt^ avo{Ti6^(xevoc <pav£pbv 
^ivTGx; xat 7:p6BY)Xov w; xaTOp6ou|jL^v(i)v IpYwv (XcipLVYjcTWV xal jjL<zxap{a)v oi>^ 
XuaiTcXc6vT(i)v xaat xotvd)^. eweiBYj toivuv xal h xaT<i tyjv xoXtTeiav Ke^ctXou 
T^^ vVjaou llapou e6ptax6|jLevoi xXYjptxo{ Te xat lepet^;, apxovTe<; xal ot Xotxot 
EXovTc^ exei 6£iav [jlovyjv eTu' ovofjLaTt ti[x(i)[jl£vt^v tyj^ urcepaYia? 6£ot6xou xai 
a£tT:ap6€vou Maptac tyj^; IxtxexXrj^jLdvYj; 'E?a)XO)ptavYj; dvaxTia^etaav Ix pd6p(i)v 
£-1 'iroTptapxtxw xat aTaupoTTYjY^^j) xapd Ttv(ov euXapecTdT(»>v [aovoxwv dxdcTeiXav 
'^^oz i^[JLd^ <iva^opav evuxcYpa^ov d^iouvTe^ [jLeYdXu); xal atTouvre^ xpoaYjXct)- 
^Yjvat auTYjv Tw 6et(i) xat ae0aa[JLi(i) ^aatXtx(^ xai TraTpiapxtxw [xovaaTY)p{(o tou 
dYfou, lv565ou, TCaveufT(5[jL0u dxooToXou xat euaYYS^^i^TOu 'I(i)dvvou tou 66oX6you 
Tcu Iv TYJ VT(5a(i) ndT[A(i) 6X1 xXe^ovt da^aXs^a xai oTepetoaet auTYj<;, toutou 

19* 292 

^aptv xat ri [Jt.6Tpi6TiQ(; Tfiixwv t»)v aiTKjaiv outwv jjit) xapi^ouaa 5x6 cuaoy^^ 
ouaav xai ^{Xr^v Osw yP^?^' ^*- awo^oivsTat 8ia tou xapovTO? aiYtXXicibSou; 
Ypa(JL|JiaTO<;, YV<i1)[jly) ouvoSixi^ twv xapeupeOevTwv t£pa>TaET(i>v apxtepewv xat urep- 
T(fji.u)v, Twv 6v dy^V '^sy^-aTt aYaTnrjTwv auTY;; aSsX^wv xat cuXAetTOUYwv, xal 
Twv Ti|jt.t(»)TaT(i)v xat XoYi<*)TaT(i)v xXyjptxojv ttj; xaO' r<|JLa; tou Xpiorou jjLeYiXYj; 
6xxXY)(Jta;, Twv xat Yvwpt-a; dpxt£paTi>ta<; exovTcov, twv xoTa icveujxa uiwv dva- 
TnjToiv auTYJ;, eTvat [JLev Si,7:o tou vuv xai et; to e^Yj; ty;v ^YjOewav |j.ovy)v tt;: 
OavaY^ac 'E$(j)xwpiavYj; tyjv ev tw KefdXtj) ty;<; vkJgou Ildpou €upiay.0[ji.^vY3v ::po5- 
Y)X(i)|X£VYjv Tw ce^aaiJLiq) auTw fAOvaoTYjpfci) tou dYiou, evSo^ou dxoaToXcu xal 
euaYYeXioTou Itadvvcu tou 06oX6you tou ev tyj vi^acj) [IdT(jL(i) xai uTOX6tiJLevr,N 
auTw dvacatp^Td); xat dvaTcoaxdaTdx;, tcu; Se evaaicoufjL^vou; tw cTaupoirr)YtaxG) 
auTto Tou dytou 'I^odvvou tou 0£oX6you e/etv tyjv eitiax£'i/iv xat ^povTiBa tsu 
auTou aTaupoTnrjYtoxou |AOVYj5ptou t^; IlavaYfac; 'E5(i)X(«)ptavY); xal wijJLicetv exewi 
?va Twv tcpo(xovdx(*)v ^j/dXXovTa ev aintd xai UpoupYOuvTa xat tou TcaTptapxntcO 
6v6fjLaT0<; |jLVYj[;.ov£UovTa xat xaXXtepYOuvTa auTO xat twv %ph^ aucTaatv xal 
PeXTiwatv auTOu xaTa irdvTa (ppovTtc^ovTa exifjLeX^o; xat doxv^o;. o; V 5v 6*!;£ 
TCOTe evavTtou[JL6VO(; ty) •juapo6aY) d-jro^daet dvaTpe^at OeXriaY) ty)v xaXvjv TauTr,v 
d^tepo^atv hd iStw (jlIv au[jL«>^povTt, LTt\>.i(x ^k xat pXdpY) tou (jLOVYjSpiou owrou 
T^<; IlavaY^a; 'E^o^x^optavYJ; ^ Tt t(ov dq>iep(0[A£V(ov (rjT(o iStOTTOtYjaaaOai xal 
xaTeTCc^jLJi^vai outou xal axdvSaXov Tt xpo^evYjaat auTw 9^ IJrj(JL{av Ttvd, 5 
TOtouTo; Tou lepou xaTaX^YOu o)v dpYb; eaT(o 7:daYj<; dp)rt6paTtxY)(; xat tepoTty.YJ; 
evepYeCa; xat Td^e(o<; xal dq?o)pta[jL^vo; xai douYX^^p^j^fo; ux; xaOaipdaeco; u^i- 
5txo<; (b<; Tot xaXw; -^e^^o^/o-zx dvaTp^w(ov, twv XaVxwv 5e 9j xat t(ov [jLOvay(ov, 
d®(opta(xcvo; xai xaTYjpa[xevo<; xai ao\JY/ji>pT,xo^ xai [xeTd OovdTOv dXuTo; xal 
TU(xicavtaTo; xat £^(0 t^(; T(ov /ptaTKzvoiv £xxXr,aia<; xai 5[XYJY6p€(o;. outo); 
dwe^Yjvd^xeOa ev dYico xv6U[xaTt auvoStxw;' eirt y^P ^yj tc6tou Pe0ai(ba6t xal 
StYjvexet daifaXeia eYeveTO xat to xapbv xaTptap/txbv atYiXXtwBe; ypdmxoL xai 
e-rceScOY) tw 5Y)7s(o0ivTt [xovaaTr,pi(p tou dYtou 'Ia)dvvou tou 06oX6you xai 5i' 
auTOu ToT<; Iv auTw daxou[xevoi; xaTpdatv ^v 6T£t ^^pX^', [XYjvt dicpiXXi(p, 
iv8ixTt(ovo<; C. t 

f K6ptXXo;, 6X6(0 Oeou dpxt6Tc{axoTco(; K(ovaTavTtvoux6Xeo);, 
Nia<; T(b[XY)^. xai otxou(X6vtxb$ TcaTpidpxYj;. ■|' 
f *0 IIapova^ia<; 'l6p€[xta<;. f f '0 IIpouaYj? "AvOt^xo^;. f 

f *0 npotxovijaou 'lYvdTtoq. f f *0 AaxeBat^xovta^ ^Io)daa^. f 

f 'O 'PaiSeaTou MeXxiaeSex. f f '0 MeOu[xvYj<; 'lepoOeo^;. f 293 

Archtiyp. membr. cum buUa plunibta. Flor. II. nro 48. Exemplar nro 49, 
itt quo deest 8ub9criptio metropolitae Prusae. CXXX. 7132—1624, mense iunio, ind. VH. 

Patriarcha Cyrillua I. Lucaris conjirmat privilegia, possessiones libertatem mo- 

nasterii. 

•j- K6p(XXoi;, eXco) GeoO dpy '.STCiaxoTro^ KwvcTavTivouzoXeax;, 
N'£3sq 'PwfjiTj^;, %a\ oixcujji.evtxb<; -«TptapyY;;. -j- 

f 'H Tou xaXou irpoff6i^xr^ to xaXcv xiXXtov azepYal^eTai xal to ^e^aio)? 
r/ov ^ePaiiTepov y.aTOp0ot. izfoi^ v. 8^ tqjjiw toOto etpYjTat to Trpootfjiiov, 6 X6yo<; 
rjv Oew xpoiwv ^t 5r|Xiicet. e-rciSYj toivuv ot evadxoujjievoi ty) Oeia xai ae^a- 
c[ji{a ^atXtxf) xal irarptap^rtxY] |jlcvyj tou aYiou, evSo^ou xal xaveu^Y^H-ou aiuo- 
cTcXou, ^CXou, xapOevou, i{^oLj:T^\}.vio^ xat euaYYeXtarou 'Iwavvou tou SeoXoYOu 
TY) ev TYj vY)a<i) naT{JUi) eiuefJL^^av t^|jliv taov ^^i\k\).oixo^ auvoBtxou tou |j.axapiTou 
'aTptipxou, xup MeXeTiou, t^<; pLeYaXo^ciXeu)? !AXe5avBpeta^, e7CtTY;pYjTou ovroq 
Tcu otxou|JL6vixou Opovou K(«)vaTavTivou7c6Xeu><;, 8t' ou (patveTai xat jJLapTupeiTat 
SiappYjBrjV, (!)<; ig outy] Osia (jlovy] aveYepOsTaa xat avoixo$O(Ar|0etaa dSeia xat 
OeXrijjLOTt Twv TudXat auToxpaTopwv xal dotSi(jLb)v ^aatXewv exetv(i)v twv iwpb? toc 
Oeta ae^o^ xapd Touq d^.Xcut; e)rcvTU)v uTub tou euXapecTdTOu (JLOvaxou XptaTo- 
couXou, dTe Tf,v v^acv TipoTepov epr,jxov ouaav xai dotxY)Tov, 5id /puaoPoOXXou 
xup 'AXe^tou Tou Ko(jLvr,vcu xal twv xaTd tou; xaipou^ exetvcuq (JLeypi xat tou 
vOv dpxtepateuadvTwv (jLaxapicov xaTptap/cov eDvYj^e ty)v e^ouatav eTvat jSaatXtxYjv 
xal xaTpiap)^tXYjv xat aTaupOTTYjYiaxT^v, dTsXYJ tc xal dauBcTov xat dSouXcoTOv 
7.al xoTd xdvTa dvevoyXYjTcv d(JLa tyj vT^ati) rdoY) Sia(JLevouaav dei auToSeoTvOTOv 
xai aure^ouaiov, xaO* eauTYjv dYO^xevYjv xal 5teu0uvo{xevY)v, xaOd XeTCTO^JLepo)^ 
C'.e;£tat to laov tou Ypd{jL(jLaTO^ auTcu, tcv Se "/e irveujJLaTtxwq twv ev outyj 
evaaxcu(jiev(i)v (JLova/wv zpoVaTa^jtevov (jLY)5£vt •irpcaciwcc») exxXriaiaoTtxtp y) xoa(jLtxco 
j^cx£i(jL£Vov •:r(4)'i:oTe, tyjv TraTpiapjrixYjv 5e p.cvYjv [jLeYaXeioTriTa xeq/aAYjv e^jutYt^pxii)- 
cxciv, Sie^d^Cctv Se auTcv crjXaSYj tov r^Y°'-'[^'^^°^ 7r^£U(jLaTtxo>; tou^ ev auTYj ty) 
vYjacj) otxouvTa^ TwdvTa;; xat irdvTa^; tou; toT; [t^^J (Jlcvyj^ XTY^iJLaa' xai 7:pdY(JLaat 
::pcaxaOYj(i.evou^ xat tout(i)V e^etv ty)v 7uveu(xaTtxYjv ayd%p'.(j',v xat SiotxYjatv xat 
::ct[jLaivetv auTou; exxXYjataaTixti)^ xaTa tyjv evcuaov auTO) cjva(JLtv, e^etvat Se 
ToT^ (jLOva/ot? dx(i)}.uT(i); 'irap' ou dv fiouXcovTat Ta^ eauTciv 7:0 le^/ /etpoTOVia^ 
xa: xaO' eauTcu; evepveiv tyjv tcu acpwv YjYou;Aevou :rpcye(pr,atv, aTCOxXeteiv Be 294 

T^v etaoSov Tcaot Totg OLpyiepe^Qi toT^ u^' auTOu^ OYetv tyjv jjiovijv e^ixeipsuJt 
xai Tov •MLZOL Oebv aixefAxto)^ ocoXiTeueaOat ^tov xal l^i^v ev auTi) i^auxtaaTtyii)^, 
aveTjQpeaaTO)^ Te xat daxavSaXfaTO); ^rapa tcov y.aTa xatpou; Tai^ ^tXoBo^iat; 
eTCt[xaivciJL^vti)v, ou |jly)v ^i^ aXXa xat toT; xaTa xaipou; TcaTptip^atq [i.rfivf ti 
xpoaelvat exi Tij pLovtj TauiYj, oTov 5' 6tiouv dXXo Jixaiov auYXWpoy"^? ^XX' ij 
jxsvov ty;v dva^opdv tou otxetou cv6[xaTo; ev Tat; OeCat; lepoupYtat; xat XotxaT; 
exxXr^ataaTixaT; dxoXouOtai; xal Tb eTTjaiox; eictxparijaav BiBoaOai ttj xaO' iQfxd; 
(xeYdXt) exxXYjata irtroTOYYJ; evexa xai xaTa TudvTa {Jievetv auTTjV ^YjXovoTt eXeu- 
O^pav xai Td auT^; TcdvTa i:pov5(JLia dX(i)pr,Ta xai dxape YXeipY)Ta ei^ to [xeTS- 
TcetTa^ xal eSei^jOriaav xat i^^^ttoaav ii[Ld^ ou |ji.ixp(o; Tu^eTv xat i^(ji.eT^pou Ypd(x- 
(ji^To; i^txupouvTo; Ta dvb) pTjOdvTa ext icXetovi $uvd(JLet xat StY^vexeT daf^aXeia. 
to6tou /dpiv xat r^ (jLSTptOTY); •^{xwv tyjv aiTYjatv outcov (i.Y) xapt^ouaa, ais 
Btxaiav ouaav xai euXoyov, dXXd auvi^Oo); xat auToT; eTctveuaaaa iico^xevb); 
Ypd^et xai d-icofatveTat (xeTd xat ttJ; xept aucYjv irtcepce^veoTaTYj; auvcSou twv 
lepWTdTwv dp}<tepiu)V xal 'jicepT((X(i)v, twv ev ar>(Ud icveu^xaTt dYaxr,T(«)v auT^; 
d5eX<p(i)V xai auXXetToupYwv, xat tcjv Tt(xt(«)TdT(i)v xal XoYt(«)TdT(«)v xXv}ptx(ov tyj; 
xaO' T^i(xd; Tou XpiaTou (xsYdXri; exxXYjaia; t(15v Y^(»)(xa; dp^rtepaTixd^ e/cvT(i)v 
xat xaTd 7cveu(xa ulcjv dYorcrjToiv aucYj;, to icapbv eictppaPeuouaa auToT? atYtXXi- 
wSe; eTciPeJatojTixbv Ypd[X(xa, 5i' ou xat dv aYiw xapoxeXe^eTai ir^eujxaTt, tva 
X(i)V TcaXatwv exsivwv ypuaopouXXcav twv euae^eaTdT(«)v xat (xaxapicjv 3aatXe(«)v 
xai Twv Xot7C(«)v Yp^M-t^dT^j^v twv det|xvrjCTOi)v •jcaTptapxwv twv Td wpov6(xta xal 
Ta; eXeuOepia; tyj ^YjOeCaYj (xovyj 3(«)pYjadvT(«)v (xev6vT(«)v xexup(t){xev(()v, aizapeyj(e{- 
p-fyzm T6 xai d(xeTaTCT(«)T(«)v xai et; ai(J!)va tov dxavTa, e(«); ou 6 ^Xto; e^opd, 
i^ (xlv StaXr^^OeTaa (xovyj tou dYWU evSo^ou dxoaT6Xou xai euaYY^XtaTOu 'I(«idvvcj 
Tou 6eoX6Ycu ri ev tyj lldT(x(i) d|xa tyj vija^i) xdcY) xat toT^ xoTd xotvTa tcxcv 
euptaxo(X€vot(; (xeTC/totq auTYj; xai (xiXtoTa toT; ev ty) vija^i) lldp(«) xat ev MtjXo) 
auv xaat toT; d9tep(«)(xdvot; auTYj YJ xal dft£p(«)Or,ao(xevot(; xTT^(xaat xai xpdY|xasi 
xtvYjToT; Te xat dxtvYJTOK; xat auToxtVYJTOt; xal XotxoT; lepoT; xet^XYjXtot; xal 
axeueat xai ^'.pXtot; eiYj xai 8ia(xevot u)q ^aatXixY) xat xaTptap)rtxYj xat araupc- 
TCYjYiaYtxYj auT6vo(j.o<; xal auToBeoTcoTc; , dvev^xXYjTo;, dxaTaxdTT/To;, dauBccs; 
xat oX(«); dxaTalJi^TYjTo; xapd xavTo; xpoa(«)xou ^xxXYjatacTtxou xat Xaixou (xyjBsv! 
(XYjc^v /p£(«)aTOuaa dxcTtvetv, ei (xy) to extxpaTYjaav eTYjatw; tyj xoO' Yj(jwt<; tcO 
XptaTou (xeYdXYj exxXYjafa, ol evaayo6(x£vot B' aucYJ (xvYj(xoveuovTe? tou xorptap- 
Xixou cv6(xaTo; xat f,au/aaTtx(5; xai eipr^vty^; BtdYOVTe; tov xoTd Oebv gicv 
?X(«)aiv dBeiav ivXi-^ivf ex (x^aou auTwv xai dxoxaOtardv tov i^y^^^I^svov auTwv 295 

X2t xap' ou div eOeXcootv opxtspsd»; ex.TeXEiv toc^ tuxoujo^ X^^P^^^^^^^^ ^*^^? 

zat;v t^;; tcu lepou ouvOpovou eYXceOiSpjoEO)^, xat uTcoTadffeoOat xai uTuaxoGetv 

t:5 i^Y^I^^o^ auTwv xat xaT' ov>5ev auTw ivavTioOoOat Ix®^* ^* ^"'^^P '"l^ 

eTi.aiXetav xai «povTtSi xat e7tjxet{;tv auTcov Te xat tou ixovaoTTjpiou. 3; S' d2v 

:'}e zoTe ^ouXTjOeiT) xaO' otovBijTtva TpoTuov avaTpe']/at to^ dTTOfdoet^ T(i>v naXat- 

Yivwv auTd>v yP^{aP>^"<>>^ *«' ^U JsuXetov Tiva xaTaYaYsiv to OTauporcriYtaxbv 

2UTi: {xovaTn^ptov v) tou^ ev auT(L (AOvav^ovTa^ Upcoiiievou^ xai i$t(i)Ta^ evo/X^aat 

ii ex Tojv dfi€p(i)(Jiev<i>v auTfa) xai Ttov ev toi^ {JLeToxiot; auTou dcpxdoat Tt xat 

axc;evfa>aat 9) IJtjT^Gat i:oXu yJ cXiyov voa^taacOai t) dXXo Tt eTci^XaPe^ xat 

hi^i5ji.tov otoTcpd^aaOat auKo, tou tepcu xaTaXcYou (Jiev 2>v 6 TotouTC^ OLp*{o^ ertj 

^2cy;; dpjr tepaTiXYj^ xal lepaTtxijg evepYsu- xai Td^eco^ xa: d^4»>pta[Jievo(; xat 

i^uYXoipYjTO? *»>? 'cS f£^*£^? xaOatpeaei urccBixoc, tou XaVxou 5e i) xai [jicvaBtxou, 

icwpiajjievo^ xat xaTjjpapievog xat OL^j/jbipr^^zoq di:b Oeou xavToxpdTOpoc; xai 

jJieTa OdvaTov d/.uTC? xai TUfjtTravtaTc^ xal e^ct xai Taq dpd? twv dYt(i>v Tpia- 

x:j{(«>v 8e'xa xat oxtw Oeo^cptav 7:aT^p<i>v t(7>v ev Ntxata xal twv Xoixwv dYtcov 

xal ctxcu(jLevtxd>v auvc3(i>v xal ejpot Oecv |xaxc|JL6vov Iv Tij VjiJLepa t^i; xptaetj;. 

:^(»>; dire^T;vd{JieOa ev dYtw xveu|xaTt cuvoBtxw;. eTCt ^ap tcutci) CYeveTO xat to 

"opbv iQ(xo>v iraTpiapxtxcv auvcBtxbv atYiXXtciBeq eTCi^ePai(OTTi5piov *^pi\L[t,7, xat 

£::0r, toT<; xoTpdat tcu aTaupcTnjY'*^®^ IxovaoTr^piou tou dYiou Itodvvou tcu 0eo- 

XiYcu Tou ev tyj "^•hiCt^ U<xx[im xat li auiwv tyj auTf) TuaTpiapxtXTJ xal ^aatXtxi^ 

ixcvij auT(j>v ei<; icXefova TTiV Siaixovtiv xai SiYivexTj tyjv da^dXetav. ev ^Tei 

,^pX3', (xrjvt touvtci), tvBixTtwvc^ ?'. f 

f KuptXXo?, eXi(}) Oecu dpxiei:taxcro(; K(i)vaTavTtvou7c6Xea)^, 
Nsaq T(*)|xy;<;, xat o?xou{xevtxb<; iraTpdpx"»)?. t 

t '0 Kaiaapeiac KaxicaBoxia^ f *0 *HpaxXe{a(; NeofUTo^;. f 

rpYjY^ptoq f f *0 KulJCxou napOevto<;. f 

t '0 'ABpiavou7c6Xe(«); IlapO^- f *0 IlaXaid^v IlaTptSv 0eo<pd- 

vto<;. f vrj?. f 

t '0 NauxdxTOu xat "ApTYj^; Ta- f '0 {xeYa? otxov6{xo^ tyj^; {xeYd- 

PptT^X. f Xyj<; 6xxXY)ata<;. f 

t *0 Ilpotxovi^aou KXkJ^xy;?. f f *0 [t.i^(x<; Xoyo06Tyj<; tyj? {xeYd- 
t '0 MeaYjixgpia? 'Axdxioi;. f Xy;<; exxXY;aia; exwv tyjv 

t '0 El>piTC0U Zaxap''ac. f Y"^***!^^^ '^^^ dYiWTdTou xa- 

t *0 Atvou IlapOevic^;. f Tpidpxou 'IepoaoXu|x(i)v. f 296 

f '0 Bapvtjc; IlapGdvio^;. -f 

f 'O TcpcoYjv Aivou Aavti^X. f 

f *0 xpa)Y)v Ilapova^ta? 'AOava- 

(Jto<;. f 
f *0 NauxXiou xai *ApYOU(; 6eo- 

(pdVT)?. f 

f '0 Me66|xvY)<; Kopvi^Xto^. f 
f *0 dpxiS7u((jxo7co<;Z{a^ xai Bep- 

fJI.((«)V. f 

f 'O SYjXu|jLpp(a(; AavtvJX. f 
f *0 'AYaOouxoXeox; . . . f 
f *0 npE(7TCa)V Za^apta^;. f f *0 [Li^aq TcptjxtxTfjptoi; xtj? jjie- 
•)faXYj^ ^xxXY)ffia(; exwv ty;v 
•]fV(i)[ji,Y)v Tou |xaxapt(i)TaT9(j 
icaTptoEpxou 'AvTioxe(a<;. f 
f *0 r^ivou xai Xuipaq *Iu)axs(|j.. f 
f 'O [».iy<xq ^i^Ttop TY)(; jjLSYdXt;; 
i%%\riaiaq Ixwv Ta^; Yvw|;.ai; 
Twv i?avt6po)TdT<A)v Apj^tepswv 
TYJ; Tou 'E^eaou, tou Toup- 
voupou, Tou MuTtXi^vY)? xat 

TOU AtfXVOU. f 

f 'O Stxaio^uXa^ ejrwv xat t7;v 
YV(«)[JLY)V Tou 6y)Pwv. f 

f *0 xpt[ji.txi^ptog Tij? |X6YdXr,; 
exxXY]9tag Apdxo^. f 

f '0 X(ou ^l-^^diioq, f Archetyp. membr, Flor II. nro 47. CXXXI. 7135 — 1626, mense novembri, ind. X. 

Patriarcha CyrUlus I. Lucaris declarat, ecclesiam Sancti Panideemmiis eparchiat 

Ceae et TJiermiorum esse patriarchalem. 

f KuptXXo(;, eX£(») 6eou (xpxtexiaxoTco^; K^ovaTavTtvouToXeux;, 
Nea(; Tc[)[xr^(;, xai otxoufxevtxb? '7:aTptdpxr<<;. f 

f Ta xaT(X 6ewv <jxoxbv Y'vo[xeva zdvTa xaXa Xtav ecrrt xai '^ph^ Oebv 
eiwrp^cSexTa xat [xdXXov a\ twv cePaa[x((*)V xai lepwv vaoiv dvaxTioeti; xal 
dvo(xoSo[xa(, irccTav ^eiw I^t^Xo) Ttve^; 65YjYO'j[xevci dTCCxa^taTwatv auTou^ izpii^ ts 
tlnjxtxrjv auTwv a(i)TY)p(av xal xotvYjv Tciiv )^picTiavtov (0(peXeiav xat fevsxa] hr^- 
vexou^ [xvY)[xoauvou Ttov xTYjTopcov auTojv xat y<^? c^^Sev tcutou {xaxapt([)T£pv 
xpi6e(Yj xat d|i67wa(v£Tcv, w^ y- *^^- AajSlS 6 6£C7:dT(*)p ^TTi^eJSatoI XeY(*)v «xvpis, 
T^fdiCYjaa euTCpe'7U6iav o^xou aou xat t6xov axr|V(*)[xaTC^ ^o^r^^; aou>. IxsiSyj toivjv 
xai 6 dxb Au[x6xou 6p[xc[)[X6vC(; cat(«)TaTO(; ev [xcv(xxct<; xup ^I>tX66eo^ xat cuyxsX- 
Xc; TYj? dp)ri€:rtaxc7rij; NiJ^^a^ xal 6ep[x{(ov i\ onKOLkd-^f cvu^tov to aYYsXixbv 297 

TfT^ 6xev8u66i(; xai xp6vou; txovouc; Siorpi'^»^ sv autJj Tii exapx^a Nfuiac, 
vi;r(j) cuT»), eupev evBov vr^<; out^; viJjcj xaia xb opc; xou xaXcujxevou 'EXXr|Vi- 
x:*j vabv XTia^evra zapa tcu xaXai (xr,TpcroXiTou Euptxou, xupou Tt|JLo6eou, ii: 
svipLOTt Ti{X(j[»{jLevov Tou OYtou evBc^ou xat ta|i.aTtxou navTeXei(^,(ji.cvo^ ceoaOpb)- 
pi£vcv xai [reJxaXatwjxevov, cv detw tJi^Xw xai epwTt TpwOst^ tBCot? avaXwixaot 
^5'JXsTat dvaxT^^at xat avctxo5c|jL^cai xai fjLOVT^^Jpiov dicoxaTaoTtjcai TCavTo(ciq 
iva^fjLaot xat lepoTq oxeueci xal XotTCoT? XTnJiJLact £7:i |jLV7j[jLoauv(o tcu Te xtt^- 
Tspc^ exeivou, xai toutou [xdpiv], xai 7:poo£Cpa|Jie Tf| y;|X(i)v [jteTpicTTijTt ixeTd xai 
i/j^CYpdfCu oaoL^opaL'; twv xaTd toicov yptoTtavwv, tepecov BTqXaSt] xai Xaixwv, 
:£C'^eva>v e(jLi:cv(i)q xai txsTeucvTOJv i:dvTo>v xoptj-pf;6T;vat auT(T) t(o (jLovaxw xup 
<^iXsO£«i) YpdpLfJta Tou eTvat to evTsuOev tcv vabv outcv icaTptap/ixcv, (5)^ lOoq 
7f, xaO' rifJLd? tou XptoTcu ^v^iXr^ exxXr^oia xai Ttj waTptap/tx^ 7cept(i)';nj xai 
(jiSf^K^^sioTjjTi, Tb jxtj jjLOvov [to ouvr|6e;j Xa^jL^dvetv ex TCacciv twv utc' auTtjv TeXou- 
zm pLTjTpoi:6X£(i>v xai extoxoxtov, dXXd xai [dvoxaivCl^etv] {jLOvaon^ipta, xai exxXTjo{a; 
ii>cauT(i);; xai xoo|jLeTv auTd xai oe(JLvuvetv li^ xaTptap^txo) 5v6(jLaTt xai xdoav eXeu- 
Otpiov auToT^ 3i86vat TTjpou(jLev(i)V (jl6vcv dxaTaXuT(i)V Tdiv xavcvtx(i)V 8ixai(ov tcu 
yjxzT. Toxov aj^x^t^^iii^;^ xai tcuto $tTjvex(i>; TjBei Tt^ IvspYOujievov Xa^/Toxou, xat 
(Jtevsiv auTbv dvev6/XTjTov xat dxaTOxdTTjTov etg to e^Tj^; xat xavTb^ xpd^iJLaTOi; 
xveinjpeaoTOv jJLeTa T(i5v ev auT(o d^iep(i)(JLdT(ov t) xai d^tepo^OTjoofJLev^ov xTT](JLdT(i)v 
TE xai Tpa7[jLdT(i)V. toutou yjx^v^ iq (xeTptOTri^ i^(jlci)V ttjv atTTjoiv auTcov dxoSe^a- 
JxsvTj St' euXcYov xai ^iXtjv Oeco xai 6^etXo(X£v(«)^ e^ouoa tou^ TauTa d^tou^/rai; 
rjv xoXXtj ttj xapaxXT^ost dxoXuetv ttjv toutou iXeuOepiav xat Be^dvBeuotv 
Ypo^ei xat dico(pa{veTat ev atr^it^ xv6U(xaTt, YV(i(XTj xotvTj ouvoBixtj tou Te aYiw- 
Txrcu inai {xaxaptbrrdTOu xdxa xat xaTptdpxou ttj; (xeYaXri? x6Xea>q 'AXe^av- 
cpcia? xat xptTCu ttj; otxou(xevr|C, xupcu repaoi(xou, xai twv tep(«)TdTb)v dpxtep^tov 
xai uxepTfjxd^v, Twv bi cc^ii^ 7weu(xaTt dYaTnjTwv il;(xo)v dJeX^wv xai ouXXet- 
Tsupvoiv, tva dxb tou vuv 6 (xev eipr|(xsvo? OeTo^ xai oe^ioixto^ vab? tou dYiou 
£vccEcu xat lafxaTtxou [IavT£XeT;(xovc; cuv t^o (xeTC^rCo), toT? 6p{ot^ auTou, [ttj] 
ixxXrjOta tcu dftou (^.SYo^^^ofxdpTupc^ xai Tpoxato^^pcu reo^pYiou ttj xaTd ttjv 
Osctv tt;<; BtYXac; tou IlTJYaBtcu xai xojv Xotxwv da>tep(*)[^.dTO)v xai d^teptoOriOO- 
|xsvo)v eiTj xai 6vo[xdCctTO xaTptap/tx^^, eXeuOspoc, dxaTaTcdTr^TO^, d5cuXo)To; xat 
:Xo); dvexTjpeaoTO<; xapd xavTc; xpcc(I)xcu, (xr^Sevi (xtjB^v 6<pet7vO)v 5t86vat, ei 
,u.t; [xcvov tw [x^v xaTd t6xov dpxtepeT fo ouvriOs; xavovtxbv [xvt;(x6ouvov, ttj 
y.aO' f|[xa^ Be tou Xpiorou (xsvaXTj exxXTjoia uxoTaYtj<; evexa (xsXt XiTpa; 8exa 
T,vnt^ [xTj ToX(xo)VTO? oXo); outs tou vuv OeofiXeoTdTcu dpxtei:wx6xou NT^{a<; 298 

y.al 06p|j.{o)v, xupoO N£x.Tapiou, out£ toO [ji.£t' auTov xai a>.Xou aBfiiov l^siv %v, 
k^oocixf i^ fjL6TOXi5v Tiva 6V auTw Tq) Oeio) vao) xa: apfeiv tou^ Evaoxoujjiivou; 
auTw xal a^optXetv Kai Cy)T£Tv Tt iiap' auTwv xai xaTeice[i.patv£iv xat avoxpiveiv 
xat E^eTd^etv auTOu^, evre xat 7C£pt Ta Tveuixartxa, ^TTe ym zepi Ta oa>|jiaT{xi, 
tf ^dpei apYia<; dauYYVworou xal d^opiapiou dX6Tou tou ai:h Seou xavToxpoTopc:. 
ot 5e xaTepeq auTou StoYWfftv dSeXftxco^ xat T^duxw?, iyoTceq Tot TcdvTa xoiva, 
PptbfxoTd Te xai xofJiaTa, oxeTcdofJLaTd Te xai ujcoJiJixaTa, 6xovt6<; xat f/wMv 
^tXdSeXfov xat xaTa 6ebv (ppovTt^etv exdrcou to au(jLfepov b»^ \u.a ^^yyi iv 
TcoXXot^ a(i)(xaatv otxouaa, et ye 5(peXo<; eupetv ev loXq xotvoPtoxoT^ eOeXouoiv 
daxTJaeai, pLYjSevb? auroT^ evavTtoufxevou to icapdicav. SaTt? Be fi twv icoTepwv 
Tou auTOu vaou ^ ^Tepo^ tyj^ vT^aou TauTTi^ NT^ta^; xai 6ep(xt(i)v OeXTfJaeie xaQ' 
otovBi^Ttva TpOTCov Tcpo^evTJaat axdv5aX6v Tt i) I^Yjixiav Ttvd to) dvaxTfi^o^/ri xai 
xaXXwTcil^ovTt Tov sao''^ auT6v, [t(o] 8iaXY}«6dvTt 6ai(i)TdT(i) ev fJLOva^^oTs; xupw 
^tXo6e(i) T(^ au-^i^eXX^j) xai dpxdaat Tt twv d(jit€po)(xdT(»)v (Zutou ij xai e(XTcoSba: 
xat xo)Xuaat (xoispcltaaadat Tt ev auTw tw vaw, Ti5v tepo)(X5vo)v (xev o)V 6 Totou- 
TO? dpYO^ (xeveTO) Tcdar^^; lepoicpa^((Z^, xacoKppovwv Se t^? dpYia^ xat dc>o)pi- 
a(xevo^ dicb 660u, db^ d^to; TsXeia; xa6atpeae(«)^, twv Xaixoiv Se y) xat twv 
(xovax(ii>v, d90)pta(xevo^ eaco) dxb 6eou xavToxpdTopoq xal xaTY]pa{xevo(; xal 
iaoY/jjnpr^xoq xat d)vUTO(; (xeTot 6dvaT0v ev tw vuv aioiv. xat ev to) ixeXXovTi, 
eyjixiA Se xat lOLq dpdq Ttiv dYio)v Tpiaxoaio)V Sexa xai oxto) 6eo^6po)v TC(ZT6po)v 
t6)v 6v Nixaia xat to)v Xot7C(J)V icaawv dY((«)V auv6Bo)v, xXYjpovopLi^aet Se T»p^ 
Xeicpav Tou FteJ^^ xat tJjv cf^/oYt^^t tou 'louSa* ext Y''^? '^out(i) eY£V£TO xal tc 
Tcapbv TYjq i^i^xdiv (x£Tpi6TrjTo? atYtXXio)8£(; •^p(i^\t,<x. xat £ic6B66y3 ei? TcXefova xai 
BtY)vexY3 TYjv dajpdXetav tw 5taXr,^66^;Tt 6ai(»)TdT(i) ev piov^zjroT^ xupw <l>iXo6£0) 
xat au^xeXXo) tyj^; dpxi£xtaxo7:Yj<; NTLia; xat 6ep(xto)v xat 5t' auTou tw aspa- 
a(xi(i) xat 6£i(i) vao) tou dYiou evS^^ou xat ta^xaTtxou IlavTeXeT^fxovo^, ev Itci 
ay*.^\ (XY)vt voe(xPp!({), ivSixTid)VO<; g'. f 

f KuptXXo(;, eXe(i) 6£ou dpxieTcCaxozo^; Ko)vaTavTtvou7c6Xeo):, 
Nea^; 'P(i)(XY)<;, xat oixou(X£vtxb(; xaTptdpxi^*;. f 

j repdat{xo?, eXeo) 6eou Tcdica? xat 7caTptdp/Y)^ tyj? (xeYdXr,; 
7c6X5(0(; 'AXe^avSpeia^. f 

t '0 *HpaxXeta; N66(fuTo;. f t *0 Topv6pou . . . 

t '0 2Y)Xuppia? [AavtYJX]. t t *^ • 

t '0 rdvouxaiXojpa? 'Io)avv(xtO(;.t t *^ 'A(xaaeia^ Zax^tpta^. t 299 

t Ta(86(iTou xat MeXxi- f '0 t 

silix. t t '0 rptJY^pioi;. t 

f '0 nipou IlapOevto^;. t t '^ "Av^pou Maxaptoi;. t 

Archetyp. membr. cum buUa plumbea. Flor. II. nro 50, Error in indict. CXXXn. [7155 — 1647], mense februario, ind. XV. 

Patriarcha loannicius II. confirmat donationem olivarum, quam Ignatius Contoleon 
f^rit eccletiae S. Mariae Sahatricis in Patmo, et excommunicat Antonium Vucuhium 

et eius amitam. 

t IwavvCxio;, eXsti) GeoO apxts^i^x-oro; KwvaTavTivouTc^Xsw;, 
Nsa; 'P(o|jiT)c, xal oixoujjifivixb; xaTpiapx"»)?. t 

t 'IspwTaTS |jnfjTpOT;oXtTa To5oj, 6ic£pTt[jL6 xat e^apX^ ***^'' KuxXa5(i)v 
vy;twv £v 6rfM 'jrveufAOTt OYawr^T^ dBsX^s xal ouXXetToupve, xal euXapeoTaTot 
lipsT; xat ipyp^nz^ XpT(5(;tiJi.st ot et; tyjv KaXujjivsv, x^P'? £"Q '^l*^^ "^^- e?pi^'iQ 
r:b 660U. e-icetBi^i, Cac av6YV(i)[Ji£v taov ofJio^.CYia; tcu auToSt 'rcaira 'Avt(«)v(ou, 
j'.:j MtxoT^Xou r6(i)pYiou Kcuxoupiou £xicT(*)OY;[;.ev, oti xpswcTwv tw aTrb IlaTjjLOU 
iTvaTt^j) KovToXeovTi acTcpa ytXti^a; irevTe xai Tpiax^aiat Sexa svvea xal jjlyj 
r/(i»v TauTa TcXrip^ocat ^$(i)X6v outw ei^ icXrip(»)|/.t;v tgjv aoxpoiv auTou, etSifJcci 
X2* OeXi^cet xai icpoatpecet xai ttj; Beia^; auTcu, BevBpa eXat(i)V TeccapaxovTa, 
"CTJca^ auTov xuptov twv oevBp(i)v auToiv i:ap6vT(i)v a5toxiCT(i)V yptcTiavwv, 5^ 
25i£p(i)caT0 6 'Iy^^^^^o? auTbi; ev tw vao) fij? uTC€paYia<; [jlou OeoT^xcu tyj^; Ata- 
^(u^cucTj^. ewetTa [jl£t' oXiyov e^cavacra; o za^ca 'A^^(ivto; auToq xai aY(«)Y^iV 
-onJTai; wspl t^; ujcoOeceo)^ TauTY;; xal 8ixatoXoYOU[Jievo? eOeTO alpeTOu; xptTa^; 
hbizffZXi TTjv irtccOectv TauTYjv, t(ov Se Stxaiov auTcv dico^rivaiJievc^v [Lrfih oXw^ 
y.£XTT^c6at (Sx; TC(i)XY;ctv TeXeiav •;cof/jCavTa Ta BevSpYj ixeiva, xapaxXi^cet Ttvwv 
90.(»)v, [jLaXXcv $e tou Katcapeta^ 3£$(i)X£v auTw 6 'lYvdTio? auTb<; dcxpa 
XiAtisa; 3uo xai eXa^e icepa;; iq uiccSect^, Sou^ xat Ypo^P-l^* l[ji.[xdpTupov, Tva 
i^; To e5r|<; xat dzb tcu vuv eiYj dvaroXcYYjTO^; ev xavTt xptTY;pi(i). toc vuv 86 
sravocTac xaXtv evoxXei auT(o xai cxeu$(»)v dxocxdcat Td d9iep(i)[ji.eva dOeTeT 
tt;v 5[j.oXoYiav auTou, toutou x*P^'' dicO(patv6[jLeOa cuvoBixw^;, tva twv 8evSpu)v 
iy.£{v(i)v 2vT(*)v xaX(S(; 36So[jl^v(»)v ev tyj exxXY;cta t^(; IlavaYfai; xat d^tepd)- 
'(f.v/mj b \KVf xoica; 'AvT(i)vto; auTO^ eiY) dpYO^ xdcYj*; tepoicpa^iaq , xaTafpovwv 
C£ T?;; dpYi«<; d^ojpiapivo; dxb Oeou, d)^ d$to; xaOatpeceux; TeXeta^ xai lcrepYj- 300 

|JL£V0(; xavTO^ 6x.xXrjaiaQrTtxoy xal evopiaxoD auTOu eho^ii[iaxo^^ xal pLiQ^et^ lyr^ 
auTOv £v Upeo)^ TtfAij xal Ta^et y) 5X<*)^ o)? lepda auTov T([ii.)}aat ev apYi? wti 
a9op((7p.a), i^ 3£ Oeta auTou dccopiapLevY; dnb Osou )cat xaTiQpapievT] xat acu-^jii- 
pYjTo^ xai aXuTO^ [jL£Td OavoTcv xat e^a) ttj^ XptoTou exxXrjaiot;, Sw; cj 
::au(7a[X£voi tou evox^eiv auTOv tuxwoi auYXwpijaeto^;. xpb? toutoi^ ejreTU) aSeiav 
6 ^l-pdxioq auTO? oT(p Tpoicw euXoYW BuvtjOyj iraiBeuaat auTOv Ttj exxXtjata jit; 
wetGc|xevov xap' ouoevb? evavTtou|xevoq. outw Y^votTO e^ dicofdoea)^, dX)vd xjtl 
oGot dxb Tou vuv ToXjJLiQ(jouatv [iBiOTiotTJaaaOai Tt] ex twv etaoBri^jLaTb^v twv outwv 
d(ptepa)[jidv(i)v §ev$p(i)v xai dStxiJaouat ttjv dxxXrjaiav, d^a)p(a[ji.£vot loTcoaov xzl 

dauYX<*>piQfot' t 

f MtjvI (peppouaptro, ivotxTtwvo^; le'. -j- 

f *0 Ku^txou IlapOevto;. "I- f '0 XaXxrjSovo? Nexiaptc;. j 

•|- *OrdvouxalX(»)pa;'I(*)avv(xto^. f *[■ *0 'ASptavouiwoXeo)^ napOevtoc.f 

f *0 Btl^uT)^ XpuaavOoi;. f 

Archelyp. chart. Flor. II. nro 51, quod haec habet: "EaTt 6 vab; t^: 
0SOTOXOU (x^? Ataa(ot^ouar|c) ev ndT[X(i). CXXXni. 7181—1673, mense maio, ind. XI. 

Patriarcha Dionysius III. Muselime» confirmat iibertatem, iura et privihgiii 

monasterii. 

-f Atovuatoq, eXeci) Oeou oLpyjs.iziaif.oq R(i)vaTavTtvou7:6Xc(u:, 
Nea<; T^o^xr,^, xat oixou[jt£vtxb; T:aTpidpxT)q. f 

f 01 e^ ai(i)VO(; tov at(ova xaTd StaSoxTjv d[ji.£{povTe(; dvOpcoTwCt tt;v tuv 
TCpaYlxdTtav xoc/yKola ^opdv xat dyx^cfTpo^ov xaTcirTeuovT£(; , ox<i>^ dXXriVaXXo); 
dei STjXaBTj Td xaOuTcoxixcovTa TauTr) xeptSiveiaOat fiXei xai d[xaupot Tcrxeo); ti 
'icpb ^pT/itac Tou C^v dpSd[xeva TTiv TCavToupfou, (b; e^ixTcy, £[xt[XT)aavTC Oaiav 
Tcpovotav, ^Tt? tS cvTa 8T)[j.tcupYe^ xai 8T)[xtoup-p)0evTa xT)5£[xcviai; dppT^^ci: k 
8ta[xcvT;v ouvTY^peT reptatoi^ouaa, xdvT^uOsv oaarep oir^*)^ tuots xTrjcacOat BuvTjOiUv 
•Kpc^xriOsiaK; oXai^ e7:i[i.eXcuvTat xai axetl/eatv, otw(0? et; 5ta[xovT)v oxup^batoc: w' 
xoXu^(otav xpaTJvo)atv, Tva [xt) xP^vou to£x'u ^apavdXo)[xa fevTjTat t) xat u;:6 Ttv:: 
dxcpEOTcu YV(I)[xr<q xai dYeptoxsu /etpc^ d::(i)Xrjat. xaTa T(3tuTd TOivdpTot xai :i 
aePda^xta [xovaaTr,p'.a Oso^ptXo); dve^e^povTe; eiq co^av Oeou, [xvt)[x6ouv6v ts tw' 
cpOoo6^o)v xai ao)TT)piav ^'''^^s "^wv ev auToT^ euapeaTouvTO)v Oew bzo [xsv -rijv 


301 

xt^y^xTtjy icEpuiMrv2V taiTOUGi to5 oixou|i.evcxou toutou 6p6vou, OTixupo^jY-^^ 
2T,XovoTi xai ^orpiapxixcl) xaTaxoa(JLOuvT£<; 5v6[AaTt, 8t' ou xpaTuv6(JLeva aa)^ovTai 
7T/To{a^ 5uvaGTe{a< aTCaXXaTT6|Acva • to yap e/^arcov dei xat doOeve? xpccTacta 
Tcu ts^upoTepou xat xpetrcovc^ ^uaet xat Oeoet TeptfuXaTreGOat xe^uxev, 5oa xat 
cCi\L2 ^/ri cuvevwOev inc' ouT^q «avTux; xpeiTTOvo? cjcy;? ouo(a^ xai xtvetTat 
xal cwl^eTai. Tt)v Be OTaupoxTfiYiaxtjv TauTY;v eXeuOep^av xat Buvajxtv cuYtAXtwSeot 
YpijjLjjiactv ou (Jiovov ev t?J twv toioutwv xaTap^et xaOazaS, dXXd xoXXdxiq twv 
•/.rri xp^vou^; xaTptapxwv ^xtxupcuv xai tQyypHiz dc^aXtl^eiv etwOaciv dvaveouvTe? 
cir/et 5i' d(JLOt0a{a^ TauTt;v BuviiJieox;, oxwi; [jly) XyjOt;? 6|Jlx6cy) ^uOo^ x9^^^^^^ 
Zipicrdccciv. IvOev toi xat ot cuvacxoujjLevot xaT£pe; ev t^ xaTptapxtXYJ xai 
r:xw»poxYj7taxY) (jlovy) tou aY^ou, evB^^ou xal xaveu^Y^jJLou dxccToXou xat euaYY^Xt- 
rrcj l(i)ivvou tou BeoXcYOU tou ev ty} vy^iCW ndTfjLCi) xpccxojJLtcovTe^ t^Ijliv fpdfJLfxa 
siY^XXtwBe^ Tou xdXac xaTptdp^^ou 'fipoYso^^ xuc Kup{>Acu, ^e^atcoTY^ptov uxdpxov 
T(Lv xap' auTot^ xaXatfevwv '^pa\i[t.xztii^ xaTptapxtxwv xai ^aciXtxcov )rpuco- 
^sJXXwv, Bt' &v [jLapTupeiTai, 5Tt i, lepd auTYj [xcvy; dveYepOeica xaT* ol^Xol^; 
iceia xai ^ouXy; tcov xdXat Oeoce^o^v auTCxpaTcpu)v xai dot$t[JLO)v ^actX^cav ux' 
sxetvou Tou euXa^ecTdTOU jjLovaxou XptcTcoouXou Sid Te /pucoPouXXwv tou xup 
AXe^tou Ko{JLvr|Vcu xai Ypapi.(jLdTCi)v tcov xai' exe{vcu xaipou (JLexpi xai TijSe tcov 
56acavT(«)v (jLOxaptcov xoTptap/ciiv eTXri^e tyjv eSouctav eTvat pactXtxYjv xal xaTpt- 
ap^rtxTjv xai CTaupoxTiYtaxYJv, dTeX^ T6 xai dcuBoTOV xai dBouXcoTOV xai xaTd 
zxnoL dvevoj^XYjTov, d(jLa t^ vijcci) xdcYj ota|ji£voucav dei auToB^oxoTOV xai auTe- 
Hsuciov xoO' eauTtjv Ste^aYOjjLivYjv, xa6d XexToixepo)^; Stejetct Td xept auf^? uxo- 
(jL^/i^i(jLaTa, Tov 2 6 xa6YjYOu{jLevov auTYj? (lYjSevi Ttvt xpoccoxci) ixxXYjctacTtxo) ^ 
xcc(jLtxa) vxoxstc6at xcixoTe, tyjv xaTptap/txYjv $e (jlovyjv (jLeYaXetCTYjTa xe^jaXtjv 
ExtYtvwcxetv, ote^dYetv t6 tcv auTov Y;YOU(xevov xveu^JLaTixw; tou^ Te cuvacxou- 
(JLevcu^ ev Tjj (jlovyj xai xdvTa<; tou; auTYjv Tt;v vyjcov oixcuvtx? xai tou<; xpoc- 
xoOtjiJLevou^ ev toi<; tyj(; (xovyj^ XTT^(jiact xai xpdY(JLact xat toOtcov l^^etv tyjv 
:nf£U|xaTiXYjv dvdxpictv xai 8totxr,ctv xai xot(xaivetv auTcu; ixxXYjctacTtxc5<; xoTd 
TYjv evouaov auTco 86va(xtv, e^eivat Be toT^ (xovaxoT<; dxwXuTto^ xap' ou dv pcu- 
XcovToc dpxtepeci)^ to^ dauTcov j^eipcTOV^a^ xoteTv xai xa6' ^auTou? evepYeiv tyjv 
Tcu r,YOU|X6vou auTwv IxXoYtjv t£ xai xpoxe{pYjciv, dxoxXe{etv hk tou<; ^xt^etpYj- 
cc[xevou<; oxcix; xoTe xaTexe(x3a{vetv tyj^ (xovyj^ xai §oxt(xdl^etv xaTaSouXouv xai 
Tbv xard Oebv d(xe(xxT(i)<; xoXtTeuec6at ^{ov xai dvexYjpedcTco^ l^YJv h auTjj xapd 
To>v xorcd xatpou; TaT^ ^tXoBo^iat^ exi|xatvo(xevci)v, ou (xtjv §e, akXcc xai toT<; 
xaTd xaipou^ xaTptdpxai^ (Xtj5ev Tt Sixatov dXXo xpocsTvat cuYXcopouv ^v tyj 302 

jjiovY} tauTj), aXX' 9^ |ji.6vov t^jV iva^opav tou oixefou b^6\t.axoq iv Taig deCai; 
dxoXouOiaK; %a\ to lnQdu)? iTCixpa-njcav B(8oo6ai Ttj xaO' i^(jw<; |X6-)faXtj dxxXi;- 
Gia irtucTaY^? ^vexa xal xaTa icivTa [xivetv ouitjv 5Y)Xov^t iXeuOdpov xal 
Tuavra Tot auTi^? xpov6[jiia dX(i)^Y}Ta xat d7capd^(i>Ta el^ to ixeT^eiTa, iSeiiOr^aov 
Xtav 7rpooext0s^at(i>OT)vat xat xap' i^fxii^v Td StaXiQ^OevTa uxo{JLVif2[ji.aTa ii ii\uxi&o'j 
ve(i)Tepou YP^M-P''*'^®? ^^? eictxpaTeaTepav do^dXetav. toutou x^^^ "^i^ atTYjciv 
auTa)V (1)^ euXo-fov oucav xal IO((xov xpooY]xd|Ji60a, Ttd lOet tyj^ ixxXtjoia^ xzi 
Tou xaO' T^fjLd^ otxou|Ji6vtxou Opcvou TcpoaTjx^vTox; xpiSi[i£^oi fpdfOiJiev xai dxo^ai- 
v6(JLe0a ouvoJtxw^, tva xdvTa [Ji^v Ta xaXatYevtj xat dpxaia I^Ypot^a, etTe oexri 
^YjfjLi Twv euoepwv 0aatXe(ov xpi^tso^ouXka^ eiTe xaTptapxt^d otYtXXt(4)5Yj Yp*{*~ 
|jLaTa Twv xaTa xatpou; dot5([JL(i)v xaTptapx^v, 5oaxep eY^veTO 'Kpo yjpo^^fm uxep 
Tou lepou to6tou {xovaaTYjptou, 8t' a)V Se$(i)pY)Tat auT(d Td Soa xept^epet xpov6|jLia, 
xaOd xepte^ovTat xoXq •^pi[L[iaavfj lx(i)ot to xupo? xai t^v toxbv xat $ia(Aivo);:v 
e^ det ^i^aiOL xa: (jL6vt(j.a xai dStaXti^YjTa xat dxapeYX£^P*»3'^*> ^ ^^ BiaXYj^Ostaa 
(JLOVYj d(jLa TYj vi^oo) ndT|JL(i) xai Tot? xard totcov euptaxo(jLevoic (jLeTOxfoi? our^; 
auv xdat toT? d^tep^o^xevot^ auTYj xal Totc; (xeTexetTa d^tep^oOYjao^xevot^ XTT^i(JLa(ii 
xat xpdY(JLaat xivyjtoi<; T6 xat dxtvi^TOt^ eTtj xat Sta^xivot (jix; paatXixij xai xarpt- 
apxtXYj xai araupoxYjYtaxtXYJ , auT6vo(xo(; xal auToJiaxoToc dvevoxXYjro^, dxora- 
xdTYjTo^, da6BoToc xat 5X(i)(; dxaral^T^Tr^TOi; xapd xavTb<; xpoa(»)xou exxXYjaia- 
aTixou xat Xaixou, (JLYjBevi (jLYj^ev i^eiOvOuaa xap^x^^^? ^^ l^^i "^^ IxtxpoTYjaov eTr^- 
a{(i>(; TYj xaO' f/(jia? M-^Y^^^^lf) "^®^ XptoTOu exxXYja(a, (jlvyj(jlov€u6vt(i)v twv ev auTt; 
daxou(xev(i)v Btd xavTO^ tou xaTptapxtxou 6v6(JL(r:o^ xat 8taY6vT(«)v OeoftXo); xil 
6tpYjvtxw(;, T^ J^ dxXoYYj Tou TQYOU(X6vou xai T8puat(; "^ivriXai ux' auTwv, (i)? Bist- 
XYjxcat, xat Td^ yj^ipo^zo^ia^ Ix^oatv oBetotv xotetv, xap' ou dv ^OeX(i>atv dpxtepsd); 
xpcaxaXou(x^vou ux' auTwv xat Ta^ tepoTsXeoT^aq dxTeXouvTO^ xX^v tyj^ tou lepcj 
auv0p6vou eYxaOtBpuaewi;. xai ol [x^v (xovaxot uxoTdaa(*)VTat tco t8i(j) xaOYjYc?^- 
(xdv(*) xaTa tyjv dxooToXtx^v IvtoXyjv ae^xvoxpexto^, 6 hk tyj<; t|^uxtx^(; outwv ew- 
(xeXijTat a(i)TYjpia^, w? vev6|xtaTat. b<; 5' dv 6(j;d xoTe PouXyjOs^yj 'zaq diro^aas'.: 
dvaTpit^at t6)v xaXaiYevwv Ypa(X(xdT(*)v auTwv xai ei^; 8ouXeiav Ttvd xaTaYOYS^ 
To aTotupoxYjYiaxbv auTO [xovaaTi^ptov 9i 'zotq ev auT(o (xovdl^ouat ^tevoxXfjaat r, 
xaOapxdaat Tt twv df t6p(i)[xlv(i)v auTw xat loXq (xeTox^oi^ owtou ^ ^YjTYjaat xcXu 
9i oXiYov vcaftaaaOat xai ^^^(xtav Ttvd Staxpd^aaOat auTOi^, 6 Totouro^ tou (jlsv 
lepou xaTaX^YOu 5)v dpYo^; elYj xdoYji; dpxtepaTtxYj^; xai lepaTtxYJ? evepYsia? w; 
Td^e(i)(;, xaTa^povuv Ik xai (if(opta(x^vo^ dxb Oeou, (o^ uxoStxo^ ty) xavTsX&^ 
y,aOatpiast, tou Xaixou Bk ij xat (xovaStxcu, (if(i)pta(X6voq dxb Oecu xup(ou xavtc- 303 

xfiropo^ xai xom2pa(ji€voi; xal aTjvy<ipYjTc<; xat oXjto; [wca Oava-cov xal xaiq 
iCTTpcxaT^ xal ouvoBtxai^ dpat^; inccSixo^ xal Xoy^v dxoSibffoi 6e(5 ev ty) i^fxipa 
Ti;; xftffso»^. 5Gev et? IvSet^tv d-seXudti xat xb -Rapbv exigePatwTT^piov YpdfXfjLa 
£v T^ 7aTpiapxt)(>i auTTJ |jwvtj. axoYt JAtqvI ixaCco, tv^txTttovoq la'. f 

f Atovuoto^, eX^w 6eo0 dpxteic^cxoxo? KwvcTavTtvouiciXeax;, 
N£a<; Twpir|<;, xai oixouiJievtxbq waTptdpxiQ?. i* 

t '0 'HpaxXeCa? Bap6oXo|jiaXo?. f f *0 Ntxo(JLr|3eia^ Ilop^Opto*;. f 
t '0 ApuffTpa^ Me06Jto?. f f *0 XaXxYjBovog lepejxfa;. f 

t '0 f f 'O0tXt7cxouw6X6a)<;'Ap€pxtO(:. f 

t 'O f f '0 Zs.ppib'* XpuaavOo^. f 

Arehttyp. membr, Flar. II. nro 52. 

CXXXIV. 7181 — 1673, mense maio, ind. XI. 

Patnarcha Dionysius III. Mmelimes archiepiscopo Coi scrtbit de Ubertate ec- 
clesiae Sancti Antonii in Coo, qaae esi metochium monaeterii Patmi. 

f Atovuffto^, eXdo) 6eou dpy teiriffxoTcoq KwvcTavTivouTCoXeox;, 
Nsaq 'Pw[j.TQ^, xat oixou[ievtxb<; TcaTptdpxiQv f 

f Oec^tXeoTaTe dp)^t€7ciaxore Kwou, ev ar^it^ Tcveu|xaTt d-YaiCTQT^ dSeX^e 
xat cuXXetToupYe, xat evTtiJwt xXiQptxol xai dpjrovTec xpT^ctjxot xat XotTcoi euXoYYj- 
jjievot xptOTtavo{, X^P^^ ^"] ^P»^^ ^*- stp^v^Q *^b Oeou. ot 5ct(«)TaT0t 7c<XTipe<; tou 
i£p5u TcaTptap/ixou xat (rcaupoTCTQYiaxtxou |jtcvaffTr|piou tou dYiou, evBi^o^ ^*-^^ 
"avsu^jjLOu dicocT6Xou Iwdvvcu tou ©eoX^YOu tou ev ty) vvJoo) ndTfxo) Tcapa- 
crdvTe^ eTct cruvoSou dvi^epov i^^fjLtv, oTt lv8ov rr^c x^P^? ^^? "^^ ^OTCT^Tta tou 
piovacTTjpiou auTuJv Ix^uatv exxXY)cj{av eic' cv6(ji.aTi tou dYtou 'A^^Twvtou 7:aXat60ev 
xai Bt^ifov Iv autij eXeuOepox; xaTd Td 7:pov6|jLia vf\(^ IXeuOepia^ tou iJLOvacrr^- 
s(ou ouTCdV, ^Tt^ ePpa^eOOr) auTw xai Toi<; [xeTox^OK; auTou dpxatco^; 8td PaatXt- 
xwv xp^<70^ouXX(i)v xat (jtYtXXtwBwv xtrcpiapxtxwv YP^P-pi-dTtov. ■JjBiQ Se iq dpxis- 
pucuvY] cou oux olV Stcu)^ xtvoufiivY] 2^Y)TeT e^ auTa)V e^jL^aTotxtov^ u)^ xat tojv 
Act^cuAV exxXY;atd)v tyJ^ X^P^^ (JLY]S€(jLtav Biafopdv Oefjievo^ (jLeTa^u auTcuv xal ty}^ 
cTrjpoTCTQYia^Ti^ exxXrjCfa^. dXXd touto q>av6po)<; dvaTpeicet ty)V eXeuOepfav auTwv 
xai et^ Zookdxi bKdc^ZK tyjv IxxXYjctav, Sxep oux I^ccti ^v^irs^oLV Ta y<^P 
opxajOTTQTi otafspo^/ra fo ai8€ci(jL0v ?x®^<^^ ^*'^'* '^o^ 6c(ou? 7caT^pa<; xal al 
^ctXtxat xat Tcorcptapxtxat ftXoTt(jLiat d|xeTdxXYjToi xai d^jLeTaxfvYjTOt elct xat 
$£0v ^XdTT€c6ai TY)v eXcuOeptav twv eXeuOipo^v (jLOvacTYjpio^v xat twv (jLeToxiwv 304 

auTwv aicapaadXeuTov xapa icavTcov det. 5ta toOto YP«fO|^£^ **i dbuo^atvojJLeSa 
cuvoBr/.a)q, tva xaOo)^ dtvwOev xal e§ apx^? StYJYOv ev Ttj flwxTJ ixxXr^(j{a, cjtw 
xat vuv 8iaY(i)fftv etpYivtxw? xat eXeuOepwg, xal [jlt) vewTcpt^T)? iv auTOi^, pnS^fs 
evoxXij^ xai eiuTQpeaCTf)? auTOu? xaTa^iaCwv ei^ oouviijOyj icpaYjAaTa xat jjl^j apjjid- 
l^ovTa Tot^ TcaXaiot? icpovojjLtot<; auTwv ou yap l^ecTiv, w^ elpiQTai, xaTajrarei- 
aOat TYjv (TTaupoxTjYistXYjv Suva(JLiv xat eXeuOepoTuotbv a^fav Tij? ^^atXexT;^ %v. 
exxXr|CtaffTtxtjg uTcepoxij?. outo) '^v^iibia^ w? Ypa<pojJL6V, xat jjltj Skkmq Tron^oT] 
Tt<;, OTCOta? 5v err) Ta^ea)^, ev pipet apifia? xat aXuTou de^optajjLOu, i^ Ik loO 
Oecu x^P'? ^"Q P''^'^^ TcdvTWv ujjlwv. ay(^o^\ ev jjLY)Vt {xaf(i), tv8txTt(ovo(; la'. 

•)• Atov6fftO{;, eXeo) Oeou dpxteTctcxoTcoi; KwvcTavTtvouicoXeu);, 
Nea^ T(i)|jLY)^, xai otxou|jLevixbq TcaTptdpxiQ?. f 

f '0 ^HpaxXeiac; BapOoXo(JLato<;. f t '^ Ntxo|JLY)Se(a? Ilop^upto;. t 
•j" '0 XaXxY)S6vo(; 'lepefjiiaq. f f *0 Ap6cTpa<; Me065io<;. f 

f *0 f f '0 Seppwv XpucavOo<;. f 

Archetyp. Flor, II. nro 53. 

CXXXV. [7189-1680], mense septcmbri, incJ. IV. 

Palriarcha Partfieniua IV, MongUalua et synodus tuentur iura et Ubertatm 
posse^sionum et monachorum monasterii contra iniurias a quibusdam archi- 

cpiscopis eis illatas. 

f HapO^vto^, eXew Oeou dpxte7ctaxo7co<; KcovcTavTtvouTcoXe^o;, 
Nda<; TtojJLY)?, xat otxou{jLevixb<; 'JcaTptdpxiQv f 

f 'EicetSY) 5 Te octwTaTO^ xaOY)YOUfxevo; ty)^ icaTpiapxiXYJq xat PactXixi;: 
[JLOVY]^ Tou dYicu, dvSo^ou xat Tcx/eu^YJjxou dicocT^Xou 'Iwdvvou tou OeoXcyou t^: 
hi TY) vTi5c(i) ndT[jL(i) xai icdvTe^ 01 cuvacxo6{jLevot auTw -icaTepe^ dve^epov •^{jlTv, 
5Tt TY)v eXeuOep{av xat dcuBoc(<zv, -^v exet to lepbv auTO iJLOvacTTJptov xal Ta 
uTcoxe([JL€va auTW pLeToxia et^ Bta^opou^ 6Tcapx(a<; Sid twv ctYtXXt(«)B(iv icoTpiap- 
Xixtov '^poL^^i.^^bi'^ Twv do(S({jt.(i)v TCp<3icaXai xaTpiapx^v tou oixoufjLevixou Opovoy 
TouTOU Tf^<; K(i)vcTavTtvou7c6Xe(i)(;, Ttve? twv dpxtepe(i)v t^^ ''AcTcpYj^ OaXdccr,; 
xapop(«)ct xat xoTa^povouctv dv€uXa^(i5^ xat dvatcxuvTd)^ xat eiCY^ped^ouct tqv; 
8taTp(povTaq et? Ta; 67capxtaq auTwv tepoiJi.ovdxou^ xai TcaTepa^ tou cTaupo7:T,YJ3t- 
xcu |JLcvacTY)p(ou, etTc ei^ (jLeToxta aJiTwv, efce xat ei? Ta^etStcv eXeY)|jLOouvT;;, 
eiTe €1? u7CY)pectav <xXXy)v tou |JWvacTY)p(ou y) I^Y^TOuctv e? ouTtov StxauoiJuzTa ^\ 
a^rf^^o^fia auToT^ ^ Td^ xXripovo|JL(a; twv 0av6vT(i>v 7caTep(ov Tdiv ex6vTa)v tt;v 305 

lietivoeav aurciav eig xb (xovaan^piov xaOapici^eiv neipfa^vrat xal avitxpuq y,aTa- 

:;aTCufft twv icpovo[Atci>v tt}^ icaTptapxtxYJ? oL^ioiq xal ovaTperouot Ta^ euepYwfa^ 

TjTf;q xai x^ptf*^? 5i:ep cux eSo^ev Tf;[jLtv ^opYJTOv xai crepxT^v, dXXa xat X{av 

ijrXr^pb^ *at a^6pT|Tov. xat xora to ev i^jjliv yjpio^^ 5xep Ix^jjiev, ouvtcTav twv 

zpo iQ(X(ov aotB((JUi>v icoTpiapxcov Ta eheprfvc^^pix ^pclL[t.yL(xza Ta OeoftXet Y^u^^jiy) 

rps^ivTa xat ^t^e^aiouv auTa icasr) 3uvoe{Jiet, YP^?^f^^^ ^^- d^iuo^atvcixeOa cruvo- 

IvM^, T^^t^-Tl ^^^ '^^ xapeupeOevTfa>v lepcoTaTcov dp^^tepecdv xat u7:epT([JL(i>v, Ta>v 

ev oyCw w^eujjtoTt dYainr)Twv i^{JLd>v dSeX^wv xat (JuXXetToupYwv, Tva t^ TCaXai- 

YtVYj xaTpcapxixa xai ouvo8ixd fftYtXXtc»)5T) YP^tfAjJiaTa tou lepou owtou |jiovacrTY)- 

picu iyjbm to xupo^, Tb (x6vtfjL0v xal to dpLeTdTpexTOv %a\ etY) dJouXcoTOV auTb 

xa: Ta p^T^xta auTOu ev icdffY) licap)r(a xat dl^iJTiQTa i) douBoTa i) dxaTai:dTY)Ta 

xal (xtj^et^ Twv dpxiepecov toXjjlt^ot) itot^ imQpedlJetv Ttvd twv tepo(JLOvdx<*>v i) 

piavaxcSv tou aurou (JLOvacTT,p(ou xat I^YjTeiv i^ auTOu eia6BY){xa (jly) dvYJxov auTto, 

jjLYjTe xoXu, (jLT^Te iXtYOv, dXXd xai twv e/6vTCi)v t^v ixeTdvotav auTtSv et? Tb 

(jLovaTci^ptov Ta; xXY)povo(JL(aq (JLTiBet? dXXo^ toX(jli^o6» xapaXa^eTv, et (a^ (jl6vov 

Tb (Aovacn^ptov, ev ^ IxXy^Oy), xal xaucdcOc«> xdca ^stp d^txo^ e^ auTcov xai ^ia(a 

i; onzofdaeiii^' 5< 8' dv ©avYJ xapi^xoo^; xat xaTafpovY)TY;^ ev ol; Ypd^o(JLev, d^copt- 

spLevo? eTr^ dxb Oeou xat xaTTipa^JL^vo? xat dcu-]fxa)pt)TO? xat d>.uTO; \KVck Odvatov 

iv To) vjv atcjjvi xat ev tw (jLeXXovTi. at x^Tpai, Td ^iiXa^ 6 ci5Y)po^ XuOi^cov- 

Tat, auTb? ^k ouBa(JUji>(;, xat ux65txoq [lcTat] TaTg xoTpixat? xai cuvo^ixaT? 

ipat;. otliTW y^^^*^^<»> '^^' P-^ dXXcog e? dxo(pdcec»>q. ev (iLY)vt cexTe(jLPpici>, 

tvStXTtciivO^ 8'. f 

j f f '0 MeOu(JLVY)? Maxdpto<;. f 

t '0 •HpaxXeta? Me068io;;. f t '0 XaXxY)56vo(; rapptijX. f 

t '0 <l>tXtxxoux6Xeco^ FaPpiYJX. f t '^ Necov IlaTpcSv Fepact^jLO^. f 

t '0 Tpaxe^ouvTO? 'Avav(a?. f f *0 Mupecov na-yxpdTto?. f 

t *0 2eppa>v XpucavOoq. f f '0 SY)Xu3p(a? MY)Tpo(pdvY)<;. f 

t '0 lYvdTtO(;. f f '0 xpcoY)V 'Ixovtou Aavti^X. f 

Ardiei. I2or. IL nro 64. CXXXVI. 7196—1688, mense maio, ind. XI. 

Patriarcha CaUimcus II. co^firmat libertatem, iura et privilegia monasterU. 

f KaXX(vtxo<;, IXecp Oeou dpxiex(cxoxO(; Kc»>vcTavTtvoux6Xeci><;, 

Nsa^; Tcb|JLY)(;, xai oixou(xevtxb(; xaTptdpxiQ^;. f 

20 306 

f Tb avax-atvdjetv li 7:pcr([icna 'KoWcbuLq irpovo{a? Ipyov XuffiTeXearaTov 
avovTippiiJ^fax; icxi' fOopa y<*P uxoxsipi^vwv twv 6xb /p6vov dbcavTwv ^aov ix- 
TCiircetv Tcu sTvat x£(puxev, 5aa cjuxvoTepai; uxeatt; tou xP^^®^ xaTOTOiJLa^, ^icrts 
i^ Ttov dvOpwxwv ao^o)? e^eupev exivota to dvaveouv Td xaXatoufxeva xai IC 
ouTOu dvacTeXXetv tyjv icphq SXeSpov xaTexetYOuaav ^Oopdv (xaxpol^coiav t6 Tiva 
xept aurd xpaYfJiaTeueaOat, o)^ Iveortv, dv6' wv xai t^ xaO* T^pi-a? '^ou Xptoroj 
IxeYdXY) ixxXY)a(a 8tY)vexw? dvoxatvt^etv eitoOe Td ^Odaavra YpdfJLfxoTa twv 
xpoaxeXOovTwv dotSijjwov xaTptapxwv uxb twv xar^pa^v xefji^OevTa twv yJSyj ouv- 
aaxou[xivct>v ev tyJ tepa xat ae^aafxia^ ^aatXtxY) Te xat xaTptap^ixi^ {jiovy) tcu 
dytou, evSo^ou xai xaveu^Y^pwu dxoordXou xai euaYY^XtoTou 'Iwivvou tou 0ec- 
Xiyou xaTd tyjv IldTfJLOv v^aov BtaXapiPivovTa xdvTa Ta dvixaOev, ex xpwTr;; 
9Y](i.t xaTdp^efa); Tou lepou auTou (xovaaTYjpiou ^cXoTtpiYjO^vTa auTcj) xpovopLta Sta 
^aatXixtov j^puaoPouXXwv, vat [jly)v xal 5td xaTptapxtxwv aiYtXXi(i)Sa)v YP^M-IJ^^^bwv 
ivaa|ji.6vioOevTa xat xaTo^upwOdvTa' auTtxa ^dp ^Y^atv 6 tyj? aiwvfa^ (AviQfjLY}^ euas- 
p-J)^ paatXeu^ 'AXe^wq 6 Ko[jLVY)vb(; « /pua^PouXXov e^<i)pi^aaTO tw xTnJTopt tyj^ ou- 
TY)^ (JLOVY)^, (xovaxo) XptaToSouXo), 8t' ou iTutppa^eOeTat TauTV) xdaov eXeuOepiav, 
0(uTOVOii.(av Te xat auToSeaxoTetav auv dxa^axdoY) ty) vi^ao) IldTfjLb) [jLeTd xdcY;; 
TY)<; xeptoxY)? xai SiaxpaTKSaeo)^ auTY)^ Ix* dva^atpiTO) xat StYjvexeT ty) SeoxoTeta 
xat xupi6TY)Tt, [tc] dTeXo)^, dpapa>^ xat [xaTd xdvTa dvevoxXYJTu)^] TYjpeiv aio)- 
v(a)^ toOtiqv t6 ty)v 3Y)Xu)06Taav aePaa[x{av [xovt^v^ [xal] auTO^^oxoTOv xat oute- 
^ouaiov [X6Td TY)^ 5Xy)? v/^aou Bta[xdveiv e^; dei xaO' ^auTi)v dYO[x^VY)v xai SteuOu- 
vo[xivY)v, xat o5Te a5TY) i^ [aovt^, ouTe Td uxoxe([xeva TauTY), ouO' i^ fixaaa v^csc 
uxb paatXtxd i) xaTptap/i^ ^t [XY)TpoxoXtTtxd i) ixtaxoxtxd i!j exxXY^otaartxd f, 
uxo Ttva 5Xa>; tSta)Ttxd uxaxOi^^^cvTai xp6aa)xa, dXX' eXeuOeptdaouat xaOapo); 
dxpi? atoivo^ xavToc;». xdvTeuOev xpb^ tyj ^aatXtxY) TauTY) 9iXoTi[x(a xal xorpt- 
apxtxbv 6xeBa();tXeuOY) atYiT.Xiov tou TYjvtxauTa tov xaTpiap^txbv i06vovTOq Op6v:v 
dYta)TdTOu xaTpidp^ou, xupou 'Ia)dvvou, xaraxoXouOouv [ih ixt xaat toT^ e^x^eps- 
[xivot^ Tw ^aaiXtxo) xpy^^Po'^^^^^<{>5 xap6x6[xev6v Te Taury) ty) aePaa[x(a [xo»/y) t: 
dvexY)p^aaTOV xai dvev6xXY)T0v xai aizo twv xorcd xatpolx; dxoaTeXXo[xiva)v ec- 
dpxwv xai xap' ^T^pou xpoa(i)xou, dxoxXetov 8e xai ty)v eiaoBov xdai t:i; 
dpxtepeuai toT^ u^' eauTOu^ dYeiv ty)v [xovy)V ^xtxetpouatv, cu [xyjv 8^, dXXa xal 
TO) xoTa xatpcb; xaTptdpxY) [xyjB^v Tt xpoaeTvat Ixt ty) [xov^ TauTY) oicv:t;- 
xoTOUv eTY) 8(xatov ouYXwpouv, dXX' 9) [jl^vtjV tyjv dva^pcpdv tou otxe(ou ivcfwr::: 
ev TaT^ Oeiat^ lepoTeXeoT(at?, xpb? TouTot; Stopt!i6[X6vov e^eTvat ToTq [xovoxo^ 
dxa)XuTa>{ xap' o) dv Po6Xa)VTat Td; §auTa)v xoteTaOat xs-po^^ovia^ xal xoO' bu- 307 

Tol>? dvepYfiiv Ttjv Tou aydiv i^oi>|jl^vou irpoxetptictv. fxed' Sv ^idixaxo^f icaTptfltp- 
XtjV, x5p 'IwavvYjv, xal §Tepot x-OTa xaipcb^ TCOTptapxai, xup Aouxa^ BrjXaS^ 
xal xjp wU|ji€(i>v xai xup 'Icoada^, xup KupiXXc^; xal aXXot tcov {jLeTOYeveoT^pcjv 
XXT2 tOD/za Toiq tStot; auTcov aiYtXXtfa>$ec7tv uxofi.vi^(jLaGt Ta 7cpov6{jLia tou tepcu 
xjTou |jLOvacTT]p{cu cOdvet zavTt StexpaTuvavTO rpooe-^TtxupoijJLSVot Ta twv Tcpo- 
vsveorepwv ol {xeTaYevecTepot x^P'^ euXaPefo;, cejxvwfJLa Taiha ©aoxovTe; eTvat 
Tfj ir£ptB6$o> TouTT) iJicvTJ xpocap|xoc06v uTTO PaaiXixij^ euae^eCa^ Sta to tov ewt- 
m;6tcv ixeivov [xaOrjTtjv xai dTc^oToXov 'I(i>avvY)v tov SeoXoYov, ev outyj ttJ 
vTQ3(j> tb lepbv auffpa^aaOat eua^eXtov, xal 7:pb<; to ^aatXtxbv )rpua6PouXXov 
iTcvt^i^ovTe^ xai ixeivo auv(p5a BtaxeXeuovTat tyjv aePaafxfov TaOnjv jxov^v auTo- 
C£(n:oTOv eTvai xat xa6' ^auTiJv, tcv Te Xi^euixoTtxdi)^ T:potaTa|JLevov twv Iv auTY) 
cuvacxou[xev(i>v (xovaxfa>v [XYjBevi xot6 icpoccoTco) uTCOxeiixevov eTvat, o5Te IxxXyj- 
;tacTtx(j>, oi5T6 xoafxtxw, |x6*/yjv Be tyjv icoTptapxiXY^^v {X6YaXst6TY)Ta xe^aX^v eict- 
Ytvcicxetv icveu(xaTtxi^jV, irpbq ^k tyj tyj^ (xovyj^ xupt6TYjTt hz^dr^evf auTbv :uveu- 
{xaTtX(i>^ %at xdEvTa^ tou^ h auTYj tyj vi^jaci) otxouvTaq /ptcTtavou^ xat nivTa^ 
Toix; wpoaxaOYjEjivou^ ev toi^ XTi^ifxaat xai |xeTOxfot<; t^? jxovyj^ xat wfitvT(i>v exetv 
TYjv TcveufxoTcxYjv dvaxptctv xat Sto^XYjatv xat 7C0C|xatvetv auTOu^ TCveufxaTtxo)^ xaTa 
TTjv evouaov auTO) Biixpiatv, (XYjSdva t6 tcjv dpxtepi(i)v icapeta^uaiv Ttva xexT^- 
c6at Tb «apdticav oQre ev tyj ixovyj, ouTe ev Ttvt twv iwcb tyjv (xovyjv TeXouvTcov 
xTYj|xaT(i>v, ou8^ Tt dpxeepaTtxbv ^' auTot<; Btevep-pjaat XetToupfiQixa, dXX' el 
TTOTe dpxtepeo)^ devjOetrj 6 xaTa xacpou^ xaOYjYo6{xevog dtd y^eipozo^^/ioN ^ dXXYjv 
ispoTcpotStov Tivi, (xeTaxaXYjTat Svriva Td>v dpxi6ps(i)v OeX'/jaei. icapd TauTa twv 
^tXoSo^tai^ ic(i>^ ixi(xacvo(xiv(i>v xat Tag dxa{pou^ if^o\j\uv€.ioiq u^apTcdl^etv iict- 
XetpouvTwv TYjv 6p(XYjv dvacTiXXovTe; JtaxeXeuovTat (xyj5' SXca^ i^ei^^OLi. xaO' 2Tep6v 
Ttva TpoTCOv TYjv 6xXoYYjv Tcpo^aCvetv Tou xaOYjYOU(xevou tyj? (xovyjj; TauTrj<;, dXX' 
t^, (x6vov, xaOfa)^ dvexaOev exexpdTYjaev ex tou 5pou tou xTi^Topo? auTYj^, exe{vou 
ToG euXoPou? (xovoxou, %\jp XptaToSouXou, •Jjyouv auTou^ (x6vou? tou^ auvaaxou- 
pLSvou^ (xovoxou^ 6v TYj auTYJ (xovYJ IxXoYYjv TcoteTv xoiv^v xat Sv dv e&po)atv 
ifeoxovTa tyJ xoiv^TTjTt auTwv, ^xeXvov xaOtcTwatv Y;YOU(xevov. xat dTci icaai 
xaXto; xal vouvexo); 8top{^ouatv, 87C(i)<; iacf e^Oaci Tt YSveaOat ^ '^erfia&iai l^o) 
Twv 3taT6TaY(X£V(ov TUTCo^v Tou (xovaaTYjp{ou ^v(xvTiou[xevov TYj (xovYj xal ToTq ev 
auT^ IxovaxoT<; xat icpb? cxdvJaXov dfopwv y) xa06Xou 9i ev (xepet, to TOtoihov 
hur/ypo^ eTvai xai drcpaxTov xat (5)? (xyj eTvat (xyjS^ '^f^o^ioq Xoy^lieTai. otTive^ 
T^i5i(ia<xvT0 xat i^(x<x<; ou (xtxpbv eictxopYJYYjaat auToT? xat vetoTepov icoTpiapxixbv 
Ypdfxfxa f,(X6T6pov xaTa tcu; Tcpb 'f|(xo)v dyto^TdTOu^; TcaTptdpxa^ ^t TcXeiovi 

20* 308 

&v^akEicf^ toOtou x^?'^ "h lAetpiorri? t,[>m'* Tr,v aiTYjffiv aurwv jxyj xapiBouaa, Srs 
Sixaiav oScav xal euXoYov, dtXX' d)^ exwXtve^ loxoucra Taq dxoa^; dsl tcT; 
^iXap^oiq epY^i? ^tal 0€oa>iXeatv dxix^^o^I^ft^t >tal Ttj cuffTdffet xal ewiBooei twv 
tepwv axr,v(i)[jLdT(i)v oXai; xpooxeifjLevY) TrpsGeoreaiv 0LC\Ktm(; diroSe^aixevif) xora ib 
exixpaTouv eOo^ tw xa6' i^|xd; dTCOCToXixa), •JuaTpiapxixto Te x«i o?xou(ievixci> 
6p6v<{) Ypd^et xal ouvoSixw? d^o^afveTat jxeTd twv i:epi auTYjv lepcoTaTtov dpy/.e- 
pewv xal uir6pT{ii.(i)v, twv ev dyiw zveujJiaTt dYOKnjTwv auTYji; dBeX^wv xai cuX- 
XetToupYwv, tva -xdvTa piev Ta tepd IyyP^?* uxo|JLVYi[JLaTa tyj; BtaXrifOEijr,; 
cePaafxta^ pi-ovf,^;, 5cja SYjXaSYj dx tou irdXat dp/afou irpoaeY^veTO TauTY) irapa 
Tcov euae^oiv ^aatXdcov Xa{jLrpd xp^^^^^uXXa xai ^apd tcov dotSipLcov TcaTptapx(^v 
aeicrd «YtXXta Td xor' auTYjv Stopt^ojjLeva TCpov6|jLta lydiai to xupo^; xai tyjv 
io)^bv dtajjL^vovTa xpaTuv6{jLeva xat aTYjptl^^pLeva Sid ^covto;, dfjLeTaxiVYjTd Te xal 
dicapaadXeuTa xat dpLeTdOexa, id)^ ou b fjXto^ eici y^; e^opd, ii ^l StaXYj^Oeiaa 
tepd xat ae^aapLta |jlovy} tou dYtou, evBo^ou xat xaveu^ii^(xou dicoaT6Xou xa: eu- 
OYYsXtaTCu lcoavvou tou BeoXoYou xaTa tyjv VYJaov lldT[xov (xexd 'icdvT(i)v twv 
XTYj[xdT(«)v xal d^tep<«)fJLdT(«)v auTYj^, xivyjtwv Te xat dxtVY^Tiov, twv vuv i:poc6vTO)v 
xat Twv pL6TixetTa ouv Oe(T) eirtY6VY)ao[X£V(«)v, xai xivT(i>v twv [Ls^zoyiiti^ our^; 
UTcdpXY) (ix; dvexaOev xat X^YeTat xat •rcapd xdvT(«)v '^i^Hi^cyLexoLi PaatXtxrj xal 
xorptapxtXYj xai oraupoxYjYtaxY) xovtyj eXeuOepa, auT6vo[x6^ Te xal ouToJeasoTc;, 
dBouXd^TO? Te xai dxaTaxdTYjTo? xat daOBoTO^, dvev^^XYjTo; Te xat 5X(j)5 dxaTa- 
IJiQTYjTO? xapd wavToq xpoa^jiwou ixxXY)ataaTtxou xat Xatxou [XYjSev [XYjSevt xpe(«>- 
oTOuaa xap^x^^^j ^^ I^') [x6vov to eTCtxpaTYJaav iTYjatd); tyj xoO' iF/jJLa; t:0 
XptoTOu [xeYdXY) 6xxXY)aia, ot hl auvaaxo6[xevc' iv auTYJ xaTepe^ |xvr||xoveua>5i 
tou •rcaTpiapxtxou 6v6|xaT0<; ev ffdaat; Tai<; ispat? TeXeTaT^ xat 3tdY^^(^ eipYjvt- 
xw^, aeixvo)? Te xal xoa[x((«);, fuXdTTovTe? i:po^ Tbv xaOY)You[x6VOv ai)T(5v tyjv 
69etXo[xdvY)v uxoTaYYjv xai surcetOetav, 5xep dxapa^TYjTov X9^^^ TUYxdvei "^j 
[xovaoTtxfJ xoTaaTdaet xaTd tou; xaTeptxou^; xal xavovtxou; 5pou^ xat tuxou;. : 
Je xaOY)YOu(X6vo? tyj? [aovyj; ^xT) "^^ ^5 '^PX')? dxove^xYjOevTa aurw xpovc[jLia 
xaOopd xat dSouX(i)Ta, [XYjBev6^ xoTe ToX[xii^aovTO^ xapa^idl^etv auTOv eaioOev t^ 
|^a>Oev Tou [xovaarYjpiou xat ei? SouXetav gXxetv auT6v, dXXd xal i^ IxXoyyj w; 
xaTdaTaai; tou if^^ouiktfox) xaTd xaipou; [x^ d7.X(«)(; fi^^t^ftai^ ei pLY) xora t:v 
t6tcov tou XTT^Topo;, [x6vot 8Y)Xa5Yj o\ xaTipe^ icot(oat t^jv exXoYtjv Ix [xsjoj 
auTtov xal xaOtaTwaiv if^^o^jymvov^ 5v dv e5p(i)atv d^tov, dTc^ovTe^ ot dXXoi 
[xaxpdv TYJ^; TOtauTTi^ uxoO^aeo)^, ^y®^^ "^? ixXoY^? '^o'^ i^Y^^l^^^^i *^'^ 1*^ 
lepet^, [xi^|T6 Xatxoi ot e^u) TYjq twv icaTepcov auaxY)via<; 6X(*)otv dSetav e^x^aXAetv 


309 

ixjzcfiji; el^ TotainQv uicoupYiocv ruxx* ouSejxCav icp^^aaiv, oxox; ?uXax67j b i^ 
ipX^; TJTCO? Tou jjLovacTT^ptou xa6apb? xat dpiETaOeTo? ' eov y*P >t«^ ^v^ots 
£56x36 Y^^s^*^ "fo TOtouTov evjLVTta Toy xaXat tutcou, 8dov ^ixxoB 10613 vat "f®^ 
XstrcO xat dhrpoxTov diapistvat xoTa to^ rpoetpYjpLevai; ^taxeXeuaet^ tu)v xaTpt- 

ap/^cxwv ai:o^a?eu>v, ixoTav 8e XP^''* 7^^*^*' X^'P°^°^^*^ '""^'^? ^*- dpx'*?*'^'^^'''^? 
■!»-oupYtaq ev tw [jLovaaTYjpui), icpooxaXetv ext) 6 i^YoujJLevoi; fext TouTOiq, Sv <5v 
iOcXiiaete twv dpxtepe(i)v extTeXetv Ta dpxtspotTtxa yjsipl^ {Jt,6vY]q t^<; tou tepou 
7jv6p5vou e-)fxa6t$puaeu>^. S^ 8' 5v 0'>{;s' xoTe ToXjjLYjaT) xapa TauTa Tot y^YP^I*" 
;jL£va xct^aat xai xa6' oicvBi^ttva Tpoxcv dvarpe^at to^ dxo^iaeiq twv xaXat- 
vcvwv Ypa|jL{jLaTU)v xat ei? SouXeiav Ttvd xaTaYaYStv tyjv £Xeu6eptav tou [xova- 
3rr,p{ou t) evo/Xiiaat Toiq ev auTcj) daxoufJLevoi^ ?^ l^tiTijaat xcXu 9^ iXiyov e^ auTOu 
V375ujaa6at 9^ dxooTeptjaa^ Tt twv d^tepcoiJLOTCov auTou, 6xota<; 2)v Ta^eo)^ xa» 
^a6;jLcu 5 TotcuTO?, d^wptajJLevo? eiY) dxb 6eou xup(ou xavToxpaTopo<; xat xaTtjpa- 
{jL£vc; xai douYxwpTfjTC^ xal o/^uto^ |JL€Td 6dvaT0v, xat i^ [JLepl^ auTOu |jLeTd tou 
'bjca, xat eupot tov 6ebv dvi^Bixcv auTOu ev Ttj T^fxipa Ttj^ xptaeo); xai TaTq 
raTptxal? xai ouvcBtxaT^ dpai<; uxcBixo^. c66v elq evBei^tv dxeXu^T) tyj lepa 
TxjTYj |jLCvij xat To xapcv exiPspatwTT^ptov xoTptapxtxbv atYiXXtwSe; yP^P^I^^* 
a/XYj', (Aatci), tvStXTttovo? ta'. f 

f KaXXivtxog, eXew 6eou dpxtexiaxoxoq KwvaTavTtvouxoXeo)?, 
Nia^ TwjJLTiq, xat oixouiJLevtxbq xaTptdpxYj;. f 

t '0 'E^eaou 'A6avaaio<;. f f 'O *HpaxXeta? Bap6oXojjLaTo(;. f 

t 'O leppwv KuptXXoq. f f '0 XaXxY)56vo<; KXySijlyj?. t 

t *0 nop<p6ptog. t t '^ T65ou nap66vto<;. t 

t *()... . naTpb)V . . . . t t *^ MuTtXYjvr|<; FpYjY^pto?. t 

t *0 Auppaxtou Ntx68r^[jLO?. t 

Archetyp. cum bulla plumbea. Flor. II. nro 56. CXXXVII. 7203—1695, mense iulio, ind. m. 

Pdiriarcha Callinicus II. et synodus iuhent metropolitas, qui sedibus suis re- 
niintiaul, in monasterium S. loannis secedere ibique reliquam aetatem agere, 
Uicert testamentum et legare partem bonorum ecclesiae Constantinopolitanae^ 

de ceteris vero libere disponere. 

t KaXXtvtxoi;, eXew 6eou dpxtexfaxoxoj; KwvaTavTtvouxcXeoDq, 
Nia; TwjJLYj^, xat otxouj;.£vtxb<; xaTpjdpxtjv t 310 

-|- ^£/]C6i$7] TrapaYeYovixeq i^(jLeTipa xporpo^ d6o icorrepe^ dbrb ti;^ ^v tj] 
vi^ao) naifJKi) tepa^ (^ovfj^ xou aytou, ev26^cu xat Troveu^iJiou amoT6Xou ^icozv- 
vou TOu SeoX^You dbcoXoYto dzoii^jaavTO dbcb [jiepou^ toj barwToxoo xa0»pfou- 
[JL6V0U xat TYJ5 xotvcTYjToi; Tou jAOvaTrr|p(ou xept Ttj? IvwTio^ewij? ■^jjiiv i«w- 
O^aea)^, b>^ eT/e Ta/a Savetaxco^ 3e$o(A^va xpi^iJLoera izpo^ to (Aovaonfptov i) 7.2I 
oXXou^; Ttvaq 8t' 6(xo7vOYtwv 6 ev tw auTw {jiovaoTT;pi(ii ouvToxOei? Te xat TeXeu- 
TT^oa<; TcpwTQV AtJufxoTOixou |JLY;TpowcX{TYj?, xup rpYJYOptc^, |jL€Ta To «apatTijSfjVai 
xat ava^copf^oat Ti;; exap)r(a(; auTOu exetvYj^ xat ?caot Tp6icot( Ste^e^auooavro 
ev 96^(1) Oecu tj;eu8ii '"J^ f^W* ^>te(vTf)v uxotpxetv xat [JLi^Te Savetaxa XF*/1*^** 
exe(vou sTva{ xou, (jLi^Te TOiauTa<; 6{JLoXoYta^ ^a^veoOat, ou evexev diceXuoapLSv 
auTouq oryeiriQpeaoTOu? xai dxorcal^YjTTijTOu?, xat $e$h>xa(iev dSetotv dweXOeiv ei; to 
[xovaoTT(5ptov auTwv xat [jLYj5e[jL{av dv6)rXt)otv e^etv tou; xaT^pa^ tou 7%otxou xspi 
T^^ ToiauTifj^ irtcoOeoeo)?. ^t TouTot? [jidvTOt dvYJYYSiXav t^[jlTv ot zorcepe^ tcj 
auTou [AOvaoTYjp(ou, 5Tt Tive<; Toiv xapY)TY;[X6V(i)V dpxtepeo^v 8t' euXfltPeiov xai ifjou- 
Xtav wapaYev6[JLevot TcpooxXYjpcuvTat tco auTw [JLOvaoiYjpto), xdv tw dicoOvi^oxew 
exe{voug ?xeTat xaTa tyjv ou^x^aoav TauTYjv iwcsOeotv dTrvjpedl^eoOat to [jLOvaoTi;- 
ptov xorcd xatpoi)? dxatTOU[JLevov wepiouoiaq exe{vci>v uicb twv xpotoTa[xev(i)v tyjv.- 
xauTa Tou xaO' ^^[xdi; TcaTptapxixou xai o!xou|xevtxou Op6vou, rqq i^ixspa? 5y;Xc- 
v6ti icaTptapx(ii)V, xat [xsTa deY^oecix; eljYjTrioav YeveoOai Tpiicov Ttvd izph^ draX- 
Xa^Yjv TYj? €7ctTpexojoYj^ TowTYj? TceptoTdoeoj; f^ evTeOvaoOat TQ[xd<; ^YjXaBt; d-c- 
oe(6oOai TYjv icpb? Tb [xovaon^piov auTO etoeXeuotv xat [xeTavo(a<; xXiotv twv 
TOto6T(»)v dp/tepecDV i) tutcov Tivd xapaoxetv, t(vi Tp6TC(i) Siaxu^epvdoOai outsu; 
[xeTd ty;v iauTwv dicoPtd^oiv, oxoj? [xyj dvcjrXYjoiv iyri to [xovaonjptov. xai outo): 
ei? oxedjtv uxoTeOevToc tou 7cpdY[xaT0^, to [xev dva/atnoat xai dvax^tj/at tsv 
8p6|xov ^x6{v(ov Twv xoTa^euYovT^ov ei^ tov od^Tf^ptov Xt[xeva [xeTd zpoOu[x{a; xxl 
euXa^e^a? dveuOeTov eSo^e xott aye^o''* dica(otov to y^P ^[XTCO^ttetv toT? 91X0- 
Odot^ epYOiq oux dxtvBuvcv -jcdvTo*^, ouB' dxaTdYV(i)OT0v [xevetv xeouxe, OaTipcv 
8e Twv xpopXYjOevT(*)v eSo^e 5iatTr|0y;vai ouvo5ixyj aTco^doet xaT* euXcYOipav^ tccz:v 
xat ^lxatov. tcutou /dpiv '^pd<^o'mq d7;coatv6[xe0a ouvoBtxo)*; [xeTa twv •X;:: 
T^[xa(; iep(i)TdT(i)v dpxtepetov xal u7cepT{[X(i)v, twv ev ar^it^ 7r^eu[xaTt dYOKCTjTwv 
T^[X(i)v dSeXoojv xat ouXXetTOUpY(ov, Tva twv xaO* SxaoTOV xaipbv xpooepxc[x€vwv 
T(j) dYi(«>TdT(i) auT(j) [xovaoTYjp{(i) xapY)Tr,[x6V(i)v dp/tep^(i)v twv i5ig)v exapxtwv 
xat Ti06[xev(i)v [xeTdvctav ^xi Tb i^ouxd^etv xat xapa[x^vetv [x^pt t^Xou; ty;; 
1^(i)y;^ auToav e^eoet tyj^ elpYjva^a^ dvaoTpo^Yj^ xat o(i>TYjpt(ji>Bou^ Sxaoro^ v/r^ hi 
^povTiBo^; SiaOYjxTjV v(^poL(fO'^ xoif|Oat xai BtdTa^iv twv 5oa xpoatpeTTat ys^sjO» 311 

|jL£Ta iTiV dhco^((i)9{v ouTOu Iv Toi^ iBioe^ xexouXbc^ yuxl toi^ eup(axo{Jt,eva((; ?cap* 
xjtcT^ xeptouaiat^ IJwv eTt xal uyiw^ Ta^; op^vo^; exwv xaia t3i^ TeTUTc<i[i,^va^ 
rapi ToT^ lepot^ v6|jloi<; xept(rrao£i^, xaTxXeY^ixevo^ Ixaora xat SiopiCwv za<; 
£X£Y;iJLocuva? auTOu xai la caa otxovcfxeT ux^p ^/uxtxr;^; auTcu cjWTTjpfa^, ev oi^ 
;5£tX£i •jTpb xavTwv Sicpt^etv {jiepo; Tt ipfxoStov XsYaTOU X6y<}) aTro8i5oaOat Tcpb^ 
TYjv xoO' r;|jia<; tou XptoTou jJLcYaXr^v exxXrjOtav, tyjv fjiYjTepa xat euspYSTtSa 
2UTSU, e§ f|? Xa^ojv lo^e xai ttjV a;iav xai ttjV tijjitjv xat ty)v xttjoiv tyj? 
^Taptouffto^ xat \w:oL TouTa Ta Xotxa icavTa StaTOTTeoOat, xavTeuOev Tvooa i^ 
icta^TY) StaOrjXiQ Ixeivrj twv rpb; xuptov exBrifxouvrwv dpxtepia>v lyr^ Tb xupo? 
xal TYjv l(r/}n xai to dfjteTaTpeuTov xat to djJteTdOeTov, Tb ^k jji,5vaan(5piov 
:iajj(.£VY) dvsvoyrXYjTov xat dveTrripeaoTOv xat jjLr^Sev lyr^ wepatTepo) ^YjTeTv tyjv 
xoO' YjjjLa; Tou XptoTou [ji£YaXYjv exxXYjoiav T:apd Tb StoptaOev exetvo xai 8ta- 
TjyOev ev tyJ StaOi^xYj tou TeXeuTi^aavTo; dpxtepsax;, oiuep xai 0£(j> xat dvOpti- 
•zoiq eoTtv dpeoTbv xat dvwTEpov xXeov£§(a<; Ttvb^ xai dStaxptaiaq. S<; 5' dv b^i 
zzze xoxovota Tivl StavoYjOYJ dOfiTYjoat Td ev tw ^apovTt y^TP^H-H-^^* ^*'^ 
^XsovexTiSt ys.ipi d^txYJ^at xat cuvTapd§at to {JLOvacTYJpiov, ^xota? cbv Td^eu)^ 
xal ozoiou ^oOfjLou, d<pwptqjLdvo? eiYj d-jcb Oeou xal xaTr^paixevo? xat douYXwpTQfo? 
xat d/.uTO<; jJLeTa OdvaTov xat TaT; ~aTptxaTq xai ouvoStxaT<; dpaiq uzoBtxo;. cOev 
£•; iv3et?tv xat do^dXfiiav drceXuOYj to Tcapbv xarpiapxtxbv YpdjjLjjLa. ay^^e\ ev 
{jLr^vt touX{(i), ivStXTtwvo? Y- t 
f '0 'E9600U *A0avdatO(;. f f 'O AaptaaYj^; IlapOevto^;. f 

f '0 'HpaxXetai; BapOoXo|JLaTo(;. f f '0 f 

f '0 Seppwv KuptXXo;. f f *0 ApdfAai; f 

f 'O Ntxo[xr,a£ia(; UapOevto^;. f f *0 f 

f 'O f 

Archetyp. Flor, II. nro 57, quod haec habet: ]Su|i.p6gYjxe dxo^twaavTOc; 
Tcii AiB'J|JLOT0txou rpriYOpiou ev tyj ^.ovyj (1693, w; eoTiv lOcTv e^jci tou Td(pou 
2UT0U STt vuv a(i)!ic{jL£Vou dptoTepcOev tyj; £'.acBcu elq tyjv auXYjv t^; t^-ovYJ;), 
^pcoxXYjOYjvat 0-1:0 TYj; ixxXr^ata; tcv xaOr,YCJ{X£vov tou Scuvat Xoyov ic£pt tyj(; 
rtcjcuota; tou AtSupLOTOtxcu. 6 Be d-iroXoYr^odfjLevc; xat dOwc^; ^up^O^i; i^aaTO 

♦ r 312 

CXXXVra. 7210—1702, mense maio, ind. X, 

Pairiarcha CalUmcua II. et synodus vetant monachos deaerere monasterium et 
vagari eosque, qvd non paruerint iuasisj exoommunicanl. 

•j- KaXXtvixo^;, eXso) OeoO dpxteTC^axoiuoq KwvaTavTivouicoXewc, 
Nea? TcifjLY)?, xai oixou|jt.evt)tb(; xaTpidpjrYj?. f 

f ©eo^tX^ffTato: dpxiexlaxoxot, S Te 2avTop{vT]<; xat Si^vou xat MiqXo-j 

xat SajjLOu xat Ko), ev dYiw TCveu(xaTt dYaicYjTol vjijlwv dSeX^ot xat (juXXeiTsup- 

YOi, dvTijjLOTaToi x.Xr^pixot, euXa^ecTaTOt lepeT^, xpT^ctfjLOt dpxovTe? xai Xoiicol 

XptoTtavoi Twv auTwv eTiapxiwv, x*P^? ^"Q ^l*^'*' ^*'- etpiJvYj zapd 6eou. 6 Oatw- 

TaTO(; xaOrjVoujJLevo^; ri^q ev rfi vijaw ndTfJLO) cePacfJLfa^ PaatXtxiJ?? xaTptapxt>t>;;, 

cTaupoinQYi«^^<S jJLOvf^c; tou d^Cou, evBo^ou dxocTiXou xai euayYeXtOTOu 'Iwdvvou 

Tou SeoXoYOu dvii^YT^'^^^ ^l^^^j 5tt Tiveq twv aizo tou auTou jJLOvacTYjpiou ^a- 

Tepojv rapapX^TCOVTe^; xat •rcapaPa^vcvTe^ tou^ xavovtxou^; Spou^ xat tuicou^ Tf^: 

[jLOva§tx^(; euXapeiac; xat xoXiTeta^ d7:oToX{jLa)at xaTaXtfJLirdvetv tyjv (jLeTdvotav 

auT(j)v xal dva^wpeTv xat e^spxecOat tou |JLovaaTY)piou, ev & exXY;p(ft)6Y}aav xai 

uTceTdYYjcav, StaTpt^ovTS? ^v0ev xdxeTSev, ox; dveuXaPeig xat dvatc/uvTot dxs- 

cTdTat xai xaTaq)povY;Tai '^zv6[i£'^oi tou Sma^ YcYOv^to*; auTct^; ev^taiTTJiJLaTc; 

xai dvd^ia |jLeTepx6(xevot extxeipYjiJLaTa xai dXXoTpta tyj^ pLovaS(XYJ<; xoTacra- 

ceux;. TouTOu yjxpi^f Ypd(po(xev xal dxo®atv6(Ae0a cuvcBtxw^; (jLCTa twv xepi T^(JLa; 

tepa)TdT(i)v dpxtspewv xai urcspTt^jLWV, twv ev dvta) xveufjLaTt dYaTnfjToiv T^piwv 

dSeX^wv xai cuXXetToupYcov, Iva ot dvaxwpYj^avre? tou tspou xal cepacfJLfcu 

|jLOvacTY)p(ou dTTO TY)^ VYJcou IldTfjLOU xai et^ Td auT60t StaTpi^ovTe^ xaxY)Yxdxu):, 

e(3tv (JLY) e7wtaTpa(j>d)at xai liraveXOa^ctv e\q to auTO (JLOvacn^ptov, 50sv e^e^Yjcav, 

xai eiq TY)v [jLeTdvotav auTwv, tepo(JL6vaxot (jLev 6vTe<; xai tepoSidxovot dpYoi 0::- 

dpxiiXJi xdcY); tspaTixYJq evepYeta<; xai Td^ea)^ xai ^CTepY)(X€vot ■JcavTbc; exx).rp 

ctacTtxou etaoBT^(jLaTo<;, xaTa^povouvTe<; ^k vqq ap^ia^ xai d«a)pta(JLevoi rapi 

Oeou, 0)? Ti^ TcavTeXet xaOatpscet uxoStxoi, iStwTat Be xai (/ovaxoi dfa^picfJLSv:'. 

OLTzh Oeou xai xaTr^pa(jL£vot xai dcu^j^xwpi^i^rot xai a*AUTOt (JLeTd OdvaTov xai Sw 

tyJ; exxXY)cfa^ XpicTOu, xai (xrjSei^ toX(jly)cy) cuvavaaTpa<pY)vat ouTOt^ 9J 'K€pi::ctTj- 

Oyjvat y) cuvo^JLtXYjcat y) eX£r^(jLOcuvY)v Ttvd Bouvai ij sv tyj xaTOtxt(z auTou ors- 

8sxOY)vat i!) cuvSpa(xsTv xaTd Tt X^yo) y) spYw, dTS diwOCTdTat; xai dTcatew;: 

xai x<2Ta^suBo(jLEvot^ ^vwirtov Osou xai dvOptixa^v. ouTa) Y^vscOa) li, onzooizttiii 

xai (XY) d>^Xa)(; Iv ^dpet dpYta^ xai dXuTOu d^opic^xou. /i^^\ ^v (XYjvi (jLatti), 

jvStxTta)vo<; t'. •]• 313 

f *0 Kaeaape(a^ 'Av6i[ji,o;. f f *0 XaXxr|86vo<; Iwa-Zi^. -j- 

t '0 Ntxo(jiiQ$£{a( IlapOdviot;. f f *0 'Afxt^^^w Maxipto?. f 
t '0 Seppwv 'AvOtiAO?. f t '^ KpTJTY)? K6ptXXo(;. f 

t *0 t t '^ 'F6loii . . . . t 

Archetyp. Fhr, IL nro 58, 

CXXXIX. [7223—1715], mense maio, ind. Vffl. 

Vatriurcha Cosmas II. et si/nodus cwxfirmaiit donationem^ quam monasterio fecit 

CyrilluSf archiepiscopus Coi. 

f KosjJLaq, eXeci) OsoO apxte^rtcxo^o^ KwvoTavTtvouwiXeox;, 
Nsa; *P(ijjLY3<;, xal otxoufjisvtxb;; icaTptapxt;?. f 

f Ta ^tXcuoe^w^ xat ^tXoOdct)^ toT^ dv8p(»)7cot(; Btevspyoufxeva d-rcoBox^? 
zx^r,^ ovTa e^d^ta ouvi<ndv xai xpaTuvetv d7;apatTY)T(i)<; ofeiXcpLSV xat Ypd[JLlJi.aai 
Trxxptapxtxct^ xaTOxupouv xat eixweSojv exeTva irpb; BttjvexYJ Tr,v da^dXstav, 
jxaX'.<r:a Be wdvTwv, 5aa oi ^tXeuaePsT; xai otX6'/ptcT0t Sieyif;Yep[jL^VY) tlwjfYJ xat 
ep(i)Tt Tw icpb? 6sbv xivr^OevTe; tepoi; vaoT^ xal cewToT^; oixot^ ^tXoOiti) fV(«)|JLY) 
iveOevTo xat d^tepd^cav et; Bojav Oeou xai 5iY)vexe; auTwv |J!.vY)pi6cuvov * cuoTd- 
c£(i); Y*P "^? '^^'^ ^poL\t.\KXZ(tiy e$aipeT(i)5 /pYjJ^ouct Td TotauTa xat dc<paXeia^, 
hoL jjLY^Te uTcb Tou yipo^ou XiJOri; puOoTq xapa^oOevTa tyj^ [L'/r,\>,Tiq exxdc(i)atv, 
aXXit xat toT; |jLeTaY6ve(JT£poi; jjlijjlyjci? etYj tcu xaXou xai tyj; icept Td OeTa 
vjKa^daq, exetSY) TOtYapouv xat 6 Oso<piXecTaTo; dpyiex^cxoTco; Kw, ev arfit^ 
rviUiJLaTt dYaTTjTb^; iq[jlwv dBeX^b; xat cuXXetioupYo; , xup KuptXXo^, ep(i)Tt Oei(«) 
xal IJt5X(i) xivoujjLSvo;, OepfjLY) Te xat $taxup(«) euXa^ettx icupJcoXouiJLevo^; icept ty)v 
Ucdv xat aePacfjLiav |jlovy)v tsu dyiou, evco^ou dTcocToXou xal euaYYeXicTOu 'Id)- 
ivvou Tou ©eoXoYOu ty)v ev ty) vy^c^i) IldTfJLO), touto |jl£v 8td to ^tXeuce^e^ xai 
9tX60£ov TYj; Y^(i!)[XY); owtou, touto Be xat BiOTt ex veoTrjTo; eOeTo ev auTo) tyjv 
[AiTivotov auTcu, xdxeTce to OeTcv d^tojfxa tyj<; teptocuvr,^; eBe^aTo xat 8t6Tpn)/ev 
'.7.avcl»; ypo^iouq Tpassi; ts xai ::ai5£uO£l; toT; xpocYjxouct tw t£paTtX(o £7C- 
r-^sXjJLOTt •JS^ectv, e(p' oT<; euYva)[jLCV(i); Tcpc; tyjv lepdv TauTYjv [jlovyjv ^epofJLevo; 
»pccv5X(oae xat d^iepiacsv auTY) zpdY[JLaTa xai xT^fxaTa tSta, lepd Te dfjLcta xai 
Cizri dvaOi^jfJLOTa icpb; [JLeptxYjv xepiOaXt^iv xai xuP£pvY)ctv twv evacxou(JLev(i)v 
ajTYj zaTep(i)v xat etq [jLvr,[jLCcuvov ai(i)viov auTou, dTtvd etct TauTa* d[i.xeXtcv, 
:-£p 'iQ-/cpaa£ 8t' otxst^ov ypr|[xdT(«)v e/cv <puTd yj.7.'dSa; etxoct xat ^peaTa 
ivTc; xevTS, exsi 8e xai 860 TcOpyou; cuv toT; xdTtoOev [xa-yalietot^ auTwv. 314 

§T£pov dfxxeXiov dq xb 'Ao^evSfou, t8t6xTif]TOv xdbcctvo >wtl difi6p{i>6^v tw Upw 
TOUTO) [JLOvaaTTjpio). Ta Se lepa ajji^ia eiai lauTa* cocxxot xivTe yj>w6i, oroixa- 
pia xevTe, wv Ta 56o ebt XP^'^? ^atvoXia xerce. OTaupot eYXWjjiiafffxivoi x^s. 
drjp 5ta jjiaYxavou eic. dtvTt|Ji((Jtov ?v. Ixttpaxi^Xtov Iv. jjLia xoSia xal eT^ jjuxv- 
56a^ xajjLOuxevioc. ^v Tpixeptov TtjjLTJi; YP^^^tov xevn/jxovTa xivre. xat jjLia 
xaTeptil^a. TauTa ouv xavTa xpooTQXcbaa? xat o^tepcJxja^ Tjj cegacixta [jlovtj 106- 
T»] i^^ttoae xal ty]v f^iJLaiv {jLexpt^TrjTa exipePaiwaat tyjv aa^aXetav ouTdSv xai IC 
TQpLSTepou xaTptapxixou xal auvoStxou •^pd\L[i.Qno^^ ou tt)V aiTriatv &q euXoYOv xal 
§txa(av xai xpbc Oeo^iXri a^cpwcav cxoxbv eufxevo)^ X{av a7co8e5a|xevoi vpafov- 
Te? Bta Tou izapSvxoq dxo^atv6[xe6a auvoSixwi; ixetd twv xep: T^jxa? tepwTirwv 
dpxtepecDV xat uxepi^fxwv, tcov ev 6r(ii^ xveufxaTt dYaxiQTaiv f^jxwv dBeX^wv xal 
ffuXXeiTOUpYwv, tva Td BtaXYj^OevTa xdvTa xpdYfxaTa xai XTijfxaTa xai ispi 
cxeuT), Saa dvwTepw dxyiptOfXTijOiQ, dxep 6 StaXiQ^Oei^; Oeo^tX^cTOTo; dpxtexicxo- 
xo^ Kd), ev dYtc*) icve^jxaTt dYaxYjTo; i^jxwv dSeX^b^; xat cuXXetToupf^c, xiip 
KupiXXoq, llia ^ouXyj xat y^w(xy) xpocvJXwce xat d^iepwce ti} ce^acjxCa ^aci- 
XtxY) xat cTaupOTCY)YtaxY) [xovy) tou dYtou, ivW^ou drcocToXou xai euoYYeXtTicy 
'Icodvvou Tou BeoXoYOU h:\ tw [xiveiv xal cwl^ecOat JtY;vex(5q h a\/vfi 7:fzz 
IxeptxYjv xepCOaX^J^iv twv Ivacxoufxivwv ixovaywv xai 5tY)vex^q outou [xvrj|x6cuvov 
uTrdp/coct xat pivwctv ei<; aicova tov dxavTa dva^aipeTa xai dvaxicxacTa . . . 

«jx; CTaupo7wY)Ytotxd [XYjSevb^ toX- 

|xa)VToq xaTOx 

TY)v dxocxa uxb tt;v 

£§ouc(av xat ^xtxpdTetav tou aurou [xovacTYjpiou xai twv evacxou[xev(i>v d§[eX(p(5v] 

. . . . 8(; 8' dv Tt? o^e xoTe PouXy^Oyj ^svwcai au:i 

Tcu lepou tc6tou [xovacTYjpiou, 6 toiouto^ iepsu<; [xsv (bv ip^foq ecTO) xaoTi? tepo- 
xpa^iac; xat ecTepY;|xivo<; xavTO^; exxX[Y)ctacTixcu .... doxojptcjxevc? dTrb OiCu 
xai xaTY)pa[xevo(; xai dcuf/(6prjT0(; xat dXuTo<; [xsTa OdvaTOV xat tco a:u)VUi) 

dvaOi[xaTt uxi^txo*;. SOev Y;[xeTepov xaTpiapxixov, cuvocixcv, 

Ixtgs^ato^TT^jptov ^pd\t.[La xat exeSoOY) tyj lepid [xovi^ tou 6eoX6You. ev [xy;v1 
[xat(i), ivBtxTtwvo? Y)'. -j- 

t 'O f t *0 Aepxwv K6ptXXo(;. t 

t *0 MtTuXY^VY)? Ntx68r^[xo(;. t t '^ Nixo[XYj56(a(; Ilatcio^;. f 

t '0 KuC(xou Au5evTtO(;. t t '^ t 

Archet, Fhr. nro 69, quod addit: ctYiXXtov . . . ecxtc[xevov xai e©Oap[xevcv. 315 
CXL. 7223—1715, mense iulio, ind. Vm. 

Patriareha Coamaa II. et gynodus decemunt unum abbatem monasterti esae 

exarchum patriarckalem m inaula Patmo. 

f Koo[Loiq, eXeci) Oeou dLpxietzia^oTzoq KwvffTavTivouir^Xeo)^, 
Siaq TwjjLT]^;, xal otxoujxevtxb? xaTpiap^^Y)^;. f 

f Tflt§t? cuvexei Ta oupavia xat ei^Yeta xai iC auiij? xupepvaTat to :uav 
rjv XdYfa) xat iti^ct{tx(xi^ ex StafxeTpou S' au OTa^fa ^Oopaq ouaa TrapatTio^ 
:£uxTea \t.bf axXoK ext TuotvTwv, tcoXXcT) 5e |AaXXov iid twv exxXTjaiaoTtxcuv 
{ccOdaecov, wv ei ti? a^eXot to euTOXTov, auTO tc(xvtu)? wapaipeTTat Tb elvai ei? 
ajri Ta xatpia Xu|Jtaiv6|jLevo^. ^iretBt) TOtYapouv aytiviyj^ ifjji.iv ^St) 8ia Ypo^P-pt*- 
Ts; xejx^OevTO? icopa Te tou CfftwTdTou xaOrjYoypt^vou ttj^ f||jieT^a<; xoTptapxtx^? 
xai (naupoOTjYtax^*; (Aov^q tcu dtYCou, evBo^ou xal xaveufi^ixou aTrooToXou xat 
rJOYYeXicTOu 'Icooevvou tou 6^0X6^00 zri^ ev i^ vijaw Dotjjlo) xai twv Xoiictov 
evaaxoujjL^vwv auTij ::aTcpwv, 5ti auvi^Oeta eTcexpflcnfjaev auT60i icaXata tt)v 67:1- 
zzzrnTi^f Tij^ xorcptapxtxi;(; e^apyfai; Ttji; pr^OeCaY;^ v/^aou IlflCTixou XaiJL^fl^vetv 7:apa 
-f^z xaO' T^jxaq tou XpicTcu pLeYdAYj^ exxXyjaia^; tcv xaTa xatpou; t^y^^I*^^®^ "^®^ 
::aXYj^OcvTC^ IJtovaaTT/piou, w^ TcpoVoTajjLevov twv a/xXa)v xal exovia ttjv icpoora- 
7:av xai eicwxe^ptv ou pLovov tou ixovaonfjpiou, aXXa xat tcgEvtwv twv ev ttj 
vi»;aw TouTY) oixouvTwv /pioTtavwv xat SiScvTa fjLCvov to StaTeTaYfJLivov en^aiov 
TT) (ieYaXt) ixxXriCta xaT' eToq, auTcv elvat xat XoYtXsaOai exiTpoicov vfiq T^ji.e- 
rifo^ TauTYj^ xaTpiapxixij; i^apyjiou; xat lAiJTe aXXov Tiva icejjLxeaOai e^ap^^ov 
TjTcOt, 0UT6 SioooOai kxipid Tivt TO TYj; e^ap/ta; •^pi[t.[La^ AXX' ^ to) xoTa 
y^iccu^ Ti^o^^ibndj ou (jlyjv aXXa xal txavot ypiazi.oi'fo\ twv ex tyj^ vniaou 
TajTYj; xpYja(}jL«i)v icpoYfJ^aTeuTwv xai xapa^cxupiwv icapaaTfltvTe; ejxxpooOev tyj? 
i^fjLwv |jL£Tpt6TYjTC<; cuvo5ix(i)(; T:poxaOr|fJL£VY); dvYiYYSiXav o'jt(i); l/etv Td zepi tTi; 
IrcOsaiW; TauTY); TcpccOevTe;, oTt xai dXXoTe iccTe ^xlvyjOy) Tcap' auTwv i^ dYW^fTj 
liiTy; eTCt tojv xpc i^fxiov zaTptap/euadvTwv xat dTce^dvO*/) xai TCTe tov TQYOUfJLevov 
[JLCvcv e/etv XafjL^dveiv tyjv e^ctTpozYjv tyj; e;apx{a; TauTYj; xat fJLr^Beva akKc^. 
txjt' ouv et-^covTe; eSei^Or^aav fjLeTd OepfjLY); xapaxXi^aeo); ezi^ePawoOYjvat -jcap' 
r;{jLO)v Bi* i^fjLeTepou TCaTptap/txou auvoStxcu ^pdyi.iKOLioq tyjv iictTpCTcrjV tyj; e^- 
oizyia^ TXjTri; tou xaTd xaipou; T^Y^^f^^^'^^^'' X(Z)r6vTo; ^ict to) auvTY)pewOat 
x-al ^iajjLevetv §ir,v6xa); dfxeTdOeTov ty)v euTa^iav auTwv Ta6TY)v xaTa ty)v Iwt- 
"Acanjcacav dp/atav tou t6:cou ouvYJOetotv xat fjLOvov YVwpil^eaOat iv auTOt; ^cpw- 
tcv xat TcpoiaTdfjievov icdvTwv twv dX.Xcov tov tou SiaXY^^Odvro; fJLOVOOTrjptou 316 

i^You|ji.6vov, d)<; Tfiq vi^aou ab-cwv Ta^XY)*; eXeuBepia TeTtfXTfj|x^vir)<; xat cTaupomQYta- 
xy5 ^iXoTijAia y.ai |xr|Bev{ tivi eTepw uTcoxetfJLevYj^ ij [jltj [jlovov to) i^^fouiJtevsuovTt 
ev T(i ev auTJj ce^aa^jLiw [xovaoTYjpto) tou 0eoACYOu, [irfii^oL ze ?Tepov tepo)- 
[jLevov ^ XaVxbv e^^etv aSeiav XaiJiPaveiv ty)v e^apjrfav TauTYjv -jrapa ty;^; iJLeYaXt;; 
exxXr,(j{a^ xat ^YjTetv ouYX^etv xai avaTpeiustv tyjv xaXatav auTd)v cuvYJOetav xa! 
To xpovojjLiov Tou xaTot xatpou^ if^oijyLe^^vjOYZoq' touto •^kp SXu)^ dfopYjxov eTvat 
auToT<; xat aPouXYjTov, cTaoeti? Te xai 8t)^ovoiaq xapatTtov xai aTipLtav exivcv 
Tw ae3ac[xi(j) toutw [JLOvaaTr,pt(i), ou tov i^Youjxevov xat tyj*; vtqoou 'jcpoearavat 
dTCdaY)^ 8t«i)[JLoX6YY]aav xat ty)v e^apxtav [jiovcv XafjLPavetv outy)? dv^xaOev, xal 
TOUTO eTvat au|jL(p€pov 5[jLa xai euToxTov tou ev auToI^ irpfOTOu Yiva)axo|Ji6vou xal 
TY)v xpovoiav auTwv iyoYzo^ xal [jLY)5evb? I§<i)6ev 67ctzY)5(j5vToq xat ad^yctM oir^- 
ouv auToi^ ^TcdYovToq. toutou xdptv ty)V SeY)atv xai d^tcoctv auTwv (b^ euXoY^v 
xat 8txa{av oucav euuLevo)? Xiav dxoSe^diJLevotj dcXXb)^ Te xat tyjv auaraatv xal 
[jieT' euTa^ia^ Sts^aY^^^Y^v t(5v dYiwv tou Oeou exxXYjatwv Std o^povTtJoq exovTsc, 
Ypd^ovTei; §td tou xap6vT0<; dxcfatvo^JieOa auvo^txco^ [JLeTa twv xepi TQ[JLd<; ttcu)- 
TaTcav [XY)TpoxoXiT(*)v xat uxepTi|X(i)v T(5v ev ixyit^ xv€U[JLaTt dYaxY)T(i)v iQfJLwv 
dBeX^div xat cuXXetTOupYwv, Tva i^ ixtTpoxYj tyj? pY^OeicYjq xaTptapxtxYJ? r^ijiwv 
e^apxta; TauTY)<; tyj^ vyJoou IIdT[xou oTcb tou vuv xai ei<; to 45^? iyri SiSoaOat 
TcT) x<rcd xaipouq •^•^ouikeyeoei^ Xa/ovTt ev ty) ae^aa[xta TauTYj cTauporoQYtaxT; 
[xovYJ Tou dYiou 'I(i)dvvou Tou GeoXoYOu, xdxetvoi; [x6vo<; uxdpxf) xat XoYUYjTai 
exiTpoico^ auTY)<;, o^eiXcov xXY)pouv tyj xaO' iQ[xd(; Toi3 XpioTou [xeYdXY) exxXrjCta 
To 8iaTeTaY[x6vov [xovov eTi^jCtov xat Xaix^dveiv xap' auTou to t^<; eSopyta; 
Ypdjx[xa, [XYjBeva Se gTepov ^ twv tou tepaTixou xaTaXoYOU y) tyj? xoa[xixT;: 
Td^eox; ToX[xdv 6xtXY)Sdv auTij xat y^'''^^^^^ s^ap/ov dv tt^ vyJccj) touty; xat 
evoxXeiv xat exr^ped^eiv to o6voXov tw xaTa xaipouq if)You[X€veuovTt, a^/ievf t£ 
xat (XvaTpixetv ty)v exixpaTYJcaaav auTtliv dpxatav Ta^iv Te xat auvY^Oeiov, to Be 
xpoexSoOev e^apxixbv Ypd[X[xa tw xaxd NtxYJTa tyj; e^apxta^ toGtyj? tyj? eXs-j- 
ao[xevYj^ evv<3tTr^<; ivSixTiwvo^; uxdpxfj dxupov xal dvtcxupov xai [xyjB' SXo)? evep- 
YOU[xevov [xevouar^<; tyj^ exiTpoxYJq (ji)? xai xp^Tepov, e:*; Te tcv vuv t^y^^K^*'--^ 
ovTa ev Tw [xovaaTYjp((j) tout^o xai ei; tou; [xeTa TotuTa xaTd xatpou; ii-yoj^u- 
veuoovTa; pi-^XP^ xavTb<; d[xeTaOeTCU xai d[xeTaxtvYjTou to auvoXov. o? S' dv t:: 
Twv xdvT(*)v ToXfXY^OY) dx' evavTta? ^epeoOat tci; ev T(p xapovTt y^YP^W*'^^®*' 
xai ^YjTYJoYj owo^Y^Ttvt Tp6x({) auYX^^^t >tai dvaTpe''J;at tyjv exixpaTY^oaaav auTiiv 
dpxa{av ouvYJOeiav, ev^xXYjoiv Te xai oxdvBaXov xpo^ev^oat Tcp Te t^y^^I*^^*? ^*^' 
Tot; auvaaxou[xevoi<; xaTpdai xai xdot toT<; ev ty) vyJoc}) Ta6TY) xpt^otvoT^, 6xc{a: 317 

2v tlr^ ti^su)^ %ol\ 61C010U ^^OiAcO^ d^(i>pia|JLSvoq clv; dnrb Oeou icavrsxpaicpo^ xal 
xiTTjpapiivoq xat affU7X**>r^'^®? ^*'' I*^*^^ Oavaxov aXuTog x.at xat? xaxptxatc; xal 
Tj^^scixaX^ opat^ uxcStxoq. cOsv ei<; evSeiJtv e-)f6veT0 to icapcv i^jjidTspov 'JcaTptap- 
yixbv TjvoBixbv ixt^s^^tcoTi^ptov YpajJLpia t^; exiTpcicij^ rqt; e^apxta^; t^? vijaou 
IIiTjjt.ou xai eWOrj tw lepw (jiovaGTT)pib) tou dtYtou 'Iwctvvou tou OeoXcYOU. 
2'iie', ev jx-ijvl touXto), tv5txTtwvoq r/. f 

t '0 'HpaxXeia^ revvdSto^. -j- f 'O Seppwv KuptXXoq. f 

t '0 MuTtXi^vYj^ Ntx55Y;|jLo;. f t *^ NtxojjLtjSeiai; Ilafato?. f 

t *0 Kust'xou Au^evTtc^. f + '^ Bapvtji; KaXXivtxc^;. f 
Arcketyp. Flcr. nro 60. CXLI. 7224 — 1715, mcnse dceembri, ind. IX. 

Patriarcfta Co^nuu II. et synodus monasterioy cui praepoauerant curatores, 

restituunt integram libertatem. 

•j- KocjJLa^, IXsfj) Ocou dp^rieTCicxo^co? KwvcTavTivouTCoXeox;, 
Nea; Ta>|jLifj;, xai otxoupLev'.xb<; TcaTptapXTj?. f 

f 'OotwTaTe xaOr^Y^'^!^^^^ "^? TjjjLeTipa; xaTptapxixij? xat oTaupoTnfJYionttj^ 
iicv^q Tou ir(lo\}, 6v56?ou dtcooroXcu xat &)<xrp[z\vrzo^ 'Iwdvvou tou BecXcYOU 
xai ewiTpowe Tij^ i^|JLeTepa<; zaTptapxtxf^; e^apxta^; Tij? vi^oou ndT{AOu. xat Xoi- 
^l cuvaoxouiJLevot waTcpe^ xat euXaPsTCOTOt lepeT^ xai xpi^3t|jL0t •>(ipoYzeq Tfj? 
x>n;; vT^aou, y^dptq eiYj ujjlTv xat etpTJvYj 01:0 Oeou. ot xaOcXou twv exxXYjota- 
:tixwv •::pctoTdjJtevot zpaYjAdTwv toi; twv xaTd jJLepcq tcu Oeou exxXYjciwv xal 
tvxTTjpiwv otxcov eTaYpuiTkJelv dfet^Xovte; 8toixj5<jejt xat tyJ; exetvwv wpovoeTv 
'(t)Tir;c{aq, $tapLC'^; TS xat extB^oeb); Sta^cpot; xaTa xatpcu; TpcTcoi; Ta au{A- 
JSpcvTa TouTOt? cuvepYd^ovTat xai Ta 7ipcSe5oY(xiva jJLeiaxiveTv evtoTe ou T:apai- 
"simat icpb(; Sv xal [jlcvov d^opciJvTe;, tyjv et<; to xpeTrcov 6xe(va)v dTCoxaTd- 
rrajiv. exetBr, TotYapouv T^pcXaJovTO)? drexaTeonfjcaixev eictTpcitou; xai ewtTYjpYj- 
■i^ nj; tepo^ xat Gs3ac|JL(a; [JLOv^q TauTri? IC fiiJLeTepou TZ(xzpi.afxi%o^ ^pd\k[k2- 
Tc; Tcv OeoftXecTarov dpxieicfcxoircv Ktoou xal ouvdSeXfOv i^{jL(jt)v, iMp KupiXXov, 
X2I Tcv xpOYjYO^iAsvcv, Tzocizdt 'Idxco^ov, (bfiXetdv Ttva ct6|JLevct eTcaxcXcuOYjoetv 
h TsuTou TYj lepa jjlovyj lauiYj Std tyj; iictcTacCa; exe(va>v xai extoxe^lea)^;, f^^Yj 
II dvYjvexOri "fiiJLiv 8t' ujjLeT^pa? xoivyj; dva^opd; tyjv dxtTpoTctxYjv TauTYjv w^e- 
hv.xi [t.hi ouBefx{av xat e^ctSoatv SuvaoOai e{xicoteTv to) pr^OevTt (jLOvaGTYjpi<i), 318 

TOuvavtCov hk [AoXXov ^va^Yjv ewflcY^iv xal ouYX^^^Jtv foi^ ivaoxoufjtevot^ o£>tw 
TCaTpiai, TOpax^v t£ xpo^eveTv xai aTa^iov, o)^ twv £ici|i.(YVU{i.^Vb)V tois pova- 
(n7)piax.aT<; auTwv uxoOeoeot 5ta ty)v iiciTpoxiXTjv e^ouoiav TCoXuecdb); auTOu<; 0^7- 
Xe^vTwv xal TapaTTcvTWv, xdtvieuOev ouve^atve xoXXa? xal ^ta^^pou^ [pXa^a^] tt;v 
tepav lAovYjv TauTYjv inro[jLeveiv >wtt toix; evaoxoupievou^ auT^ evoxXeioOat jxevi- 
X(i)^. 8iot TOt TouTO ^uxOotTua^ aicoicotouixevoi to sx^iv exiTpcxou^ tou |iovaaTT;pbu 
auTwv, (J)? GTiaeu)^ xat Stxovo^a^ icapafTtov, eSeTfjOrjaav i^{ji(i)v ^5t) xoivco^; e::i- 
Ppa^euG^vat auToT^ to eXeuOepov xat dv£v6xXY)T0v tou lYJq exiTpoicixYj^ pipo*^?. 
(5)(; BuvapL^vtuv auTwv twv icaTepoov [xeTot tou ii^o\)iki:^o\> Oe(i)peTv xat ^teuOeTeiv 
icaaa<; Ta^ [jLovaaTYjpiaxa^ auTwv yipeiaq xat uTCoOiaei^, dveictSetat; t6 ex^vrtov 
T^^ Twv 6TctTp67C(j)v IxtcTaaia^ xai xaO' ^outou^ xu^epvaaOat Suva|jL6V(dv dvevo- 
xXt^t(j)^, xaO(i)i; xat at aicavTayfou a(j)^6[xevat emorjiJiot xat oraupoxYjYiaxal 
[jLovai BtaxupepvwvTat yj»ip\<; iTzvtp6T:m tyj^ twv xaTcocov ouva^ed)^ jjieTa tcj 
T^YCuiJLivou d7coxp(ii>ar,q auTaT^ xpb? xaaav Ste^aYo^YYjv xat xu^epvYiotv auTwv. iv 
TYjv S^rjOtv (j)^ eSXo^ov xai 5txa(av dicoSe^aiJLevot YP^fOVTe^ dxofatv6[JL66a auv- 
o3tXG)(; [xeTa twv xept i^iJLaq tep(i)TaT(i)v [j.r|TpoicoXtT(i)V xal uxepT{[JL(i)v, twv ev 
dYiw xveu[JLaTi dYaicYjTCiiv tqixwv dBeX^cJiiv xai ouXXetToupYwv, Tva to [jLev •jcpoex- 
SoOlv Tcap' iQ[X(i)V TYj? liciTpoTctXYjj; ^pd[t.[i.a xai dxoxaOtoTav eiciTpoicou^ T^q Bia- 
XYj^OeiOYjq tepa<; [jlovyj? tou ©eoX^YCu t6v Te Oeo^tXioTaTOV dpxtexCoxowov K(oc-j. 
xup R6ptXXov, xat tov 7cpoYJYo6[jLevov, icaxa 'Icbuo^ov, (b^ xapa^Ttov oTocaebK;. 
0op6^ou Te xat 9xav8dX(i)v xat auYX^cred)^ Tcpbq toutoi^ dxupov [jl^vyj xae ayviip- 
YY)Tov, 6x^(«>aav 84 dBetov 6 tqy^^^P^^o^S l^s^c* fwv XowcSv xaT^pcov tou kpc5 
TOUTOU [xovaoTYjpbu Oe(i)p6Tv xat xu^epvov xdaa^ Ta^ (JLOvaaTYjpiaxoi^ outuv 
Xpeiaq xat uxoO^aet^ [JLYjSevb^; dXXou e^uTeptxou lep(i)[jL^vou ^ Xaixou xoX[jl(;jvtc^ 
ixtjJL^YVuaOai auToT<; xal xape[jLPfltXXeiv louTbv xpox6T(!)(; TaT^ (jLsvaoDQptaxx; 
auTwv uxoO^aeatv, ol» [jl^v dXX' ouBe twv xpoa^otTci^/Td^v auT60t dpxtep^iov [jlyj- 
86t<; t/iw dJetav o^va^tv xoteTv evTb^ Toi5 [jLOvaarr^ptou h toT^ xeXXebiq ourci 
xal Oe(j)peTv 5X(j)^ ux606a(v Ttva dvnjxouaav tw t^yo^Pi-^v^i) xai ty) xotv^TYjTi, cut£ 
XetpoTOvia? xoteTv xapd Y^(*)[jLr|V a^Tdiv ij dp^eTv xai d^opCl^etv Ttva auTcSecxo- 
Tto? Xf»ip\<; eJSi^aedx; tou t^y^^H»^^®^ ^*'* "^^ xotv6TYjTo?' xepi^povYjoK; y^ "^^ 
TOtcOTOv, dva(peai<; t6 xai dvaTpox^ tyj? oTaupoxYJYW^^? d5(a? xat eXeuOcpu; 
Tou lepou to6tou [jLOvaaTYjp(ou vfiq ixtPpaPeuOe^oYj^; aucw dv(i>Oev, (05 PaatXtxw 
xat oTaupoTCYjYtocxo) [jLOvaaTr,p((j), dXX' ou84 t(5v dv auTw lepop.ovfltxwv exeT(«) ti; 
dBetav ^YjTeTv xai Xa^jL^dvetv ^^^{xtov tou [jLOvaaTr,p(ou 8ta [jLeaou twv XaVxc^v f, 
^Tepou Tivbi; fi dXXo) Tivt Tp6x(i) d'/TtxoteiaOat auTou ^utto}^, dXXd jjLeTa Yvt^^H^T^^i 319 

X21 v.l-fyiz(i^ TV]^ auvi^eo); tu>v zaTipcov la TOiauxa ^f^ixia S($6(76u)(7av toI; 
xdivot^ ovafoveiatv d^toi^. 6 Se aXXo)^ tco)^ Xa^eiv ToX{Aii^aa^ o^^ixiov [jLovaaTiQ- 
pixbv xodatpeaet xat dfopta{jt.(>> [jieTa TauTa 'nrap' r^puov xaOuxo^XvjOi^aeTa'. * TauTa 
Yzp zivTa Tcpofavu)^ eiaiv aTOica, ocjcr^^xopeD^ki^ta xat aXXoTpta rfiq fjLOvaanQptaxYJt; 
£uTa;{a<; xat ttj? aTaypoTCTQYtax7j<; TtjjiTj? xal d${a<; tou [xovaariQptou toutou^ xaTe- 
YV(Da(Jtiva Te xai ^x{[JLa>{jia. 5g S* dv ToXiJii^a7] Tt tcov TOto'jT(i)v dvTtXeYcov xai 
£v2vTtou[jLevo^ Toi^ auvoStx(o^ 'fi(Atv dxofavOetat xai BtopiaOeTatv ev Tb) irop^VTt 
xal OijXT^atj xaraOpaauveoOat tou i)i*{ou\jLVfOD xat tt5<; xotvsTYjToq twv •sraTepcov 
7J7xdwv T^v {JiovaaTYjptaxYjv euTa^tav airrwv xat t^v orauponfjYtaxYjv dXeuOep^av, 
z ToiouTOQ Tou UpaTixou |Jiev u)v xaTaXoYOu dpY©^ eiYj T:dGTi(; tepowpa${a<; xat 
icTTsprijJL^vo^ icavTO^ exxXYjataoTtxou etao3i^(xaT0<;, Xatxb^ Be d^coptaiJLevo^ dicb 
OcoO xup{ou icovToxpaTopo^ xat xarTYjpa[jLevoq xat aauYXJ^f^i^^^ ^^ '^^ ^^^ atu)vt 
xai ev tu) (jLeXXovTt xat (JLetd SivaTov (zXuto^ xat Tciaat^ TaX^ xaTptxat^ xat 
7JvoStxaX^ dpau; xai tu) aiu)v{(i) dva6e(jLaTt uic68txo(; xai Ivo^o^ tou xupb^ tyj^ 
YeevvTi^ xat T^q dreXeuTY^Tou xai dtatvu)vt^ouaYj; xoXaaeu)^. 58ev ei^ IvSet^tv 
SY^vsTo xat TO Tzapb^f icoTptapxtxbv y][jlu)V 7pa[X[Aa xai dxeS60Yj tu) BtaXYj^OdvTt 
jxsvaaTYjp{(i> Tou 6eoX6YOu. ,aij;i6', ev piYjvi Sexe^jL^p^u), iv3txTtc5vo^ 0'. f 
f '0 Kataape^a^ repiatjio?. f f 'O XaXxYjSovo; K6ptXXo^. f 

t '0 Nixo[XYjSeia( Ilafato^. f f '0 Ku^^txou Au^evTto^. f 

t '0 'HpaxXe{a(; FevviBio^. f f *0 MuTtXi^iVYjs Ntx65Yj(JL0?. f 

Archefyp. Flor. II. nro 61. CXLn. 7227 — 1719, mense ianuario, ind. XII. 

Patriarcha leremias III. Patmiua et synodua dirimunt controveraiam inter mona- 
sterium et hahitatorea insvlae Leri de ecclesia S. Virginis T^? T^caTcaVTYJ^. 

f- *l6p6[JLta<;, Vkiid 6eou dpxtex{axo7co<; Ku)vaTavTtvou7c6Xeu)<:, 
Nsa^ 'P(*)(JLYj(;, xai oixou[jLevix6^ waTptipxY;?. f 

f- Mtj exxX{vetv ei^ Td Se^td ^ ei^ Ta dptarepd i^ Std Mu>a€u>^ Stop{- 
JsTat StaOi^ixri, TouTeoTt tyjv toYjv oBeuetv tyj^ $txatoauvr|(; 6Sbv xai tyjv exa- 
T£p<«>Osv d(jLSTp{av ^uXiTTeoOat ^ xp{veiv tou^ xptvo[JL^vou^, (jLi^Te toi^ ex Se^iu)v, 
inr;T£ toX^ e§ dptoTepuiv dr.opX^xovTa? , dXXd to 8{xatov ^Tci icaat xai lifo^ 
zxnac. vopLoOeTouvTa^ xai 8top(5ovTa<;' dpeTY; xai y«P ^ptwu e^eTilJetv epeuvYj- 
v.-mq Tou^ Twv dvTt^epo^xevu^v X^^ouq xai Td? icpoaaYO^Jidvac; tu)v uxoOeaeu>v xai 320 

Tfleurat? th Bixatov eTCtSiopi^eaOat ^uXarcovra jx^v xat tou^ twv xovovcov 5ic- 
piafxouc;, TYjpouvTa 8^ xai to dl^TJjxtov exaTSpot? toi? {xepeatv. licetST] xotYapouv 
dta^opa Tt^ x.at ^tXovetxia auve^^ceae fjieTa^u T(ji>v xaTepcov tou lepou xat oe^x- 
ojjLiou i^|x6T6pou TCaTptapxtxou ffTaupcTUYJYtaxou {JLOvaaTYjptou Tou dtYiou 'Iwavvou 
Tou SeoXoYou lou xoTa t7}v vijcov IlaTfjLov xai twv Yjpimoc^Ci^ t?j? vi^aou Aepcj 
xept TTj? xaTd ttjv Aepov exxXY]a{aq tyj^ ctc' ivojJiaTt aejjLVuvojjLevYjq tyj^ irtrep- 
aY^aq 0€OTCxou, tStOTCotoujjLevwv autyjv §xaT€p(i)v twv (jLep<i)v xai twv |jl€V tou 
{jLovaoTYjpiou xT^[JLa eTvai i^ oipx^i^ 8itaxypilIo|X£v<i)v, twv 5e evoptoxYiv sTvai 
Xey^vTwv^ icapeYivovTo evTauBa ev KwvoTavTtvouTCoXet OLTzh |xev tou pYjOr/r^; 
{xovaoTYjpiou Tou BeoXo^ou eictTpo7:txo)(; 6 baimaxoq dv UpoSiaxovot^, xup 'I(i)z- 
aa^, dzb Se tyj^ Aipou xpt^^^^®' '^'^Ss AeptwTat, xat wapaardvTe^ evdbwicv t^; 
iQ[xo)V (xeTptOTYjTO^ auvoStxo)^ xpoxa6Y;{X€VYj5, auveJptalJovTWV ocutyj twv ■jcept aurijv 
lep(i)TdT(i)v dpx tepeo)v xat auTou tou xaTa towov dpxtepso)^, {XYjTpojroXtrou ToBou, 
xup 'I-fvaTiou, TcpoupdXXovTO exaT^pcoOev Ta SixatoXo-p^fxaTa auTwv, xat 6 {xb 
lepoStdxovoq 'Iwdaa^ dx' dp^^Yj? tyj^ xTta^u)^ auTYj<; eTvat irRO t^jV eSouaiov Toy 
{xovaoTYjptou 5ttaxupt^€T0 Xsywv, 5Tt 6 xTiT(i)p auT^c, Ispofxovax^? ti? Bevtafxtv xko 
Tou auTou {xovacTYjpCou uxdpxwv tou SeoXoYOu, dicYjXOsv et^; A^pov xai (ixo8:- 
{XYjaev auTYjv tyjv pYjOeicav exxXYjctor^ vfiq 0cot6xou dvaX(i){xaai xai e^dBot? toD 
{xovaaTYjp(ou auTOu, xdvT€uOev xat Td ^v tyj auTY] axe^Yj xai a\ lepat eixovai 
dTCexo{x{aOYjaav dicb tou {xovaoTYjpfou toutou, (o? 7cpb<; {xeT6)rtov auTou* ot Ik 
Aept^ioTat xpiaTtavot IvavTtoufxevot dvT^Tetvov tov ^YjOevTa lepo^xovaxov, ei xai 
{xovacTYjptaxbq urijpxev, (*)? e^pYjTat, dXX' ouv e^oBot? tyj^ X*»*P*<S xaTacxeuicat 
TYjv €xxXYjaiav eupeOe^^ra t^ts ev tyj VT^a(«) Ta^TYj xai TcpoiaTd{xevov ev auTYj 5ii 
Ta^ Tou xatpou Tz&pnzexeiaq' Sia(pepo{xiv(i)V ouv o&coj^ §xaTep<i)v tcov {xepd)v TeXoc 
{xapTupYjcdvTtov Twv Oeo^tXecTdr^ov dpxtewax^TC^ov, tou Te KapxdOou, xi>p Neo- 
^TOU, xat Tou KiS, xup Kup(XXou, tou {xev eYxatvidcat TauTr^v 6$6Bot? tcu 
{j.ovaaTrip{ou, tou Je uTCOxeTcOat TauTYjv e§ OLp^fi^; tw {xovaaTYjpi(i), ouveTcepdvOr; 
TO xpiTcov xat v6{xt{xov eici tw StaXuOTjvat xdaav Iptv xai ^tXovetxtav auatvouv- 
To? xai Tou xorcd t6icov dpxtepeox;, xal B^ dwe^dvOYj auvo3txu)(;, Stco)? y; {jlsv 
sxxXYjctd o^ TYj? uwepa-if^a^ 0€Ot6xou uicdpxYj uicb tyjv e^ouaCav tou {xovacTYjptcy 
xai T^v StoCxYjctv Tou exetOev 7C6{XTco{xivou oixov6{xou xat BeoTc^ljYjTai uicb TtSv 
TCflfcepwv Tou ^YjOevToq {xovacTYjp^ou \uxa icdvTd^v twv xTYj[xdT(i)v xai d^tep<i){xoeT(t)v 
auTYj(; xai twv xpoc68(i)v xat €iao8Yj{xdTO)v auT^t; xat e^Yj tyjv i-sctaraatav xal 
Sio(xYjatv auTYjq 6 hcb tou {xovacTYjp^ou tou 0eoX6YOu 7C6{xtc6{X6vo<; oixovojjlo: 
exTeXtriv xat Td lepaTixd ev auTYj, t/(^&i ^k h aurij to xavovixbv jxvyjjxccjvov 321 

: xx:oL xotpou^ {AvjrpoiroAtxri^ *P63ou Xa{JL^iv<i>v xapa lou oixov6[xou xal tc ouv- 

y;Oc; $eX6T({Mv xai {xt;S^v wXeov, ou(jLt|;aAX(i>9t 5i tw oixov6{jl(i) xai ouvefTj^JiepsO- 

wr. xai ot evT^xtot tspsT^, xaOo); xat cv TaT<; XoiffaX^ ixxXTfjciai? • ouro) ^ap 

sxarepot^ toT; jjiepeotv eTCiTripriOT^oeTat to al^i^{jL»ov, 5 ts xaTa t6xov apxtepeu? 

::j {jlvy;{jlocuvou xai tsu yiXoTt^jLou oux (iiccoTepiQOYjoeTat xai to (jiovaoTi^piov ti;? 

3t7i;Toptxi;^ e§ouata? oiix Qh?o^ev<«>0i^7eTat, ^vTtva euXoYOfovT; iir6<paotv xai tov 

cixatov Btopto{xbv extxup<5oat bf^oiiyiVt xat iC i^.^jLeTepcu TcoTptap/txou xat ouvoBi- 

tz\i Ypi(jL{jLaT0^. TouTou x^P'*^ '^pi^o\kZ'f r.<x\ axo^atv6{jLeOa cuvoBixu)^ {JLeTa Tciiv 

::£p! r^yLoi^ tepwTorwv {jLT)Tpo^cXiT(i>v xat uwepTi^jLwv, twv ev aY^*:* '^^'^{Jtaft aYa- 

rr^Tiiav iQ(jL(i!>v iSsXfiiiv xai ouXXetToupYtov, ?va i^ pYjOetoa IxxXirjota t^^ urcep- 

r;{a<; 6eoT6xou i^ xaTa T7;v v^cov Aepov urcapxtj to otco T0u8e xa: ei? alma 

Tbv ffccavTa uwb Tt;v e^oucfav xat BtotxYjotv tou ^riOevTo^ Upou xai oTaupcjrriYta- 

xcj {jLovaoTT;ptou tou 6eoX6YOu xai eitj xai XeYt;Tai tJiov %vfi\La xal {jLeT6)reiov 

TsO {jLCvacTv;ptou, ^scj:ol^o{JLevr| xai i§oucta2^o{AeviQ inc' auTou xal T(i5v ev auT(i) 

*zT£p(i>v pLeTa zavT(i>v T(t>v xnQ(JLaT(i>v xai di9(epu>{jLaT(i)v auTt;^, oca Te JJ3v; e/t; 

xai cca icpocxTT^cY;Tai Screpov xa? h/r^ ty;v eirtoTac(av auTt;; xai 8to(xY;oiv b 

2rb Tou {jLOvacTTjptou 'Re{jLic6{JLevo^ otxov6{JLO^ i^{jLepe6(t>v ev outt; xai Ta lepaTtxa 

ixTsXoiv, {jL*/Y;{JLOveu(i>v t6 tou xavovtxou 6v6{JLaT0^ tou xaTa xaipou^ {jLTjTpoiroXtTou 

'Pccou xXrjpu>v Ts xai diroXoYc6{X6Vo? wpo? auTOV tc xaT* 6To; o6vT;0e? ^tX6- 

r.uLcv, cu(xt|/dXX(i>c( 2e T(o otxov6(x(i) xat ouvefT;(xepeu(a>ct xai ct vfiq viqcou Tau- 

T»;; lepeT^ xaTa tt;v x/exaOev eictxpaTi^cacav cuvTJOetav, (XT;3evb; toX^xwvto? ava- 

Tce^at TTjv Toto^TTjv euXoYOsav^ dt7:6faciv xai evavTttoO^jvat xaO' otov^Y^Ttva Tp6- 

^cv Tot^ Iv Tw wapovTt y€r(pa\K[U'iOi^ tJ evcxXYJcat TOi? icaTpoct tou {xovacTY)p(ou 

tsj 6eoXpYO*<' "^^9^ '^? exxXY;c(a; TauTTj^; ev ^apei dX6Tou xai at(i)vtou d^opto^xou 

Tsu dwc Oeou xavTOxpoTopo^. oOev etg IvJet^iv 6y^v6to xai to icapbv TQ{X6Tepov 

-xrptopytxbv ouvoBtxbv ctYiXXta>86^ ev jxe{x^pdvat; yP^M*!^^ ^*'- stcsB^Oy; T(7) 

Upw {jLovaoTY;p((i) tou 66oX6you. ^a<j/iO', (XYjvt tayouap((i>^ tvBiXTiwvo^ tf'. f 

■}• 'Iep6(xta^, 6X6(1) Oecu dpxtew^^J^o^co? KwvcTavTtvouir^Xeu)?^ 

Nsa? 'P<i>(xy;^, xai otxou{X6vtxb? xaTptapxrj?. f 

t '0 'HpaxXe(a^ Aav^Y^X. f f *0 ApioTpa»; 'lep^Oeoi;. f 

f '0 Katcapeta^; repict^xo?. f f '0 Ntxo{XY;Be(a^ riatoto!;. f 

f 'O A7j{xvou Atov6c(o?. f f *0 Beppo^aq Maxdptoq. f 

t 'O M(TuXi^jVYj(; Ntx68r^{xc(;. f f '0 T^Bou lY^fl^Tto;. f 

t 'O Ku^txcu Au5evTto;. f f '0 Ssppwv ''AvOt^xo?. f 

t *0 AapiccYjc DapOevtot;. f 

21 322 

Archetyp. membr, cum huUa plumbta. Fior. IL nro 62, Nomina meiro- 
politarum in altero veteri exemplari, quod nobis misit I. Sakkelion, sunt: '0 
*HpaxX£ia(; 'lu)avvixio<;. '0 Kul^ixou Au^evTto;. 'O Nixo|JiYi8eia; Ilaiato;. '0 
Nixafaq Ts,pdci[Loc, *0 Aapiarar^? AcapcOeoc;. '0 Beppo(a; Moxipto^;. 'O At(5{xvcj 
Aiovuctoc. '0 Aspx(i)v NtxoSY^fjLo;. *0 ToSou 'lYvaTto?. *0 MtTuXTiJvYj; Ntx6cr,{i5:. 

*0 Apiorpa; 'IspdOeo; Eecleslay de qua agitur, a Fforide vocatur 

Tfi<; TwaTcavT^g. CXLm. 7229—1721, mense iulio, ind. XIV. 

Patriarcka leremias III. concedit, ut coUigantur ehemosynat in ecdtsiis Urhis 
et locorum, quae circumiacent, in auocilium monasterU ad inopiam redaeti. 

f 'l£pe[jL{a(;, iXitd Oeou dtpxieTC^ffxoxo? KwvcTavTtvouiciXewc, 
Nia(; 'Pu)[jt.y)<;, xat otxou[ji.ev txb; waTpidipxiQ?. 

f IloXXot [kbt xat oXXoi Tp6icot vjf/jti&m^ iC wv Sj^ot dtv v.q iffi<^svi 
Oeo) xat l^o[jLO(ouaOat auTO) xorjc to BuvaTOv Oeb; xaxit xopiv Yiv6|jLevo^ xots ts 
wpofY)Tixbv Oetov X^Yiov «eYw eTwa, Oeoi ecre xat ulot u^foTou». 6 uzepexwv 
3e xat Oeo) [JiaXXov eurcpdaSexTO^ ^i^xev 6 ^ta vfj^ dXeY;[Ji09uvrj; xat euicoiia;' 
iw' ou8evt Y*P "^^v aicdvTCov, xoTa ttjv OeoXdY©^ fw^/njv, d); eXeco Oeb; Ospa- 
^ceueTat, tou; Te eXei^^[xova; [xaxapicfJLOu xpivec o^tou; «[JLaxiptoi, XeY(>)v, c\ 
eXei^^^jLOve;, 5Tt aurot dXeYjOi^ffovTat», {^ueiat 84 xai d^uxV ^^'^ OavaErou t% eXst;- 
[jLOotivTi, 506V xai 6 [jLaxdlpto; db:6oToXo; Tcapotvet XeYwv «Tij; 8e euicoita; xal 
xotv<i)v(a; [jl^ ^xiXa^/OaveoOe* TOta^Tai; y*P ^w<ywri; euapetrcetTai 6 Oed;>. o^tw; 
ouv ^JxwfeXt)? xat Oeo^iXt); uicotpxcuaa i, dXeT)[jLOffuvYj xai ToaauTY)v Sx^uaa tt.v 
07C6poxY)v xai w^iXeta^/ icactv axXu); toT; evBeeot x^piQY^^I^^^M ^'^^«^ [jLaXXcv 
•jicepTepeT xat [jLe{(Jova ty)v toxuv xat t^^v xappY)ctav xpb; x^piov xixTYjiat %t. 
wXouaiWTepov ty)v x^P^^ ^<^^ dc^jLOiPijv toT; 6Xeif)[jLoatv ivTiPpageOet OedOev, crov 
'Kpoq tepou; vaou; xai xaTaY<t)Yi> Oeta §tave[jLY)Tat, Iv oT; auvBtatTciJvTai dcv3ps: 
euae^et; xai euXa^eTc oafo); xai OeoftXo); zoXtTeu6[jLevot xat to tou Oeou Svo[ji2 
'j[jLvouvT6; xat So^oXoYOuvTe; dexaTOTcauaTCi); Tat; ev vuxti xai i^iJL^pa tepat; dhtc- 
XouOtat; xal <}^aX[jL(i)Stat; xat TaT; aBtaXetTCTU); exTeXou[jLevat^ OeCat; fjLuaTOYfa)- 
Yiati; eict ^|A//tXY5 <ywTrjp(a twv euaePwv xai ip0oB6;b)v yjpvma^ili^i, eicetJYj TOiYapsiJv 
xat xaTa ty)v vYjaov naT[JLov eupioxeTat lepbv xai ae^ia^jLtov [xovaaTi^ptov Ti[jL»d- 
[jLsvov e::' ivo^jLort tou aY^'ou, evS6§ou dicooToXou xat euaYYS^^wfo^ 'Iwotwou t:j 
OeoXoYOu 6x(or<[JLOv xai xepi^Xexrov 5taTeX^aav devcoOev, oxsp xp^repov [lev vt 323 

-:>;{Aep{a xat euicop(a '^PX^, t3[ vOv d^ inrb Tij^ dv(i)(xaXta; xae TceptreTsCa^ 

tsj "/pdvoy xas t^^ t&O f||JieTipou y^^°'^? SucTux^a? au^TQvOr^wv {jLaXtora xai 

Twv xaV Ito^ auOevTtxwv SoctfxaTcov et^ !v5etav xai ixopiav xaTiljvTTQoe jjlyj 

cjvipicvov 'xstv TV)v xpOTepov xupipvTiOtv, ou Ivexa o\ suvaGxou(Jievot ev auTio 

'2T£p€^ xpoa^dpajjiAV vf^ i^jjuov [AY]TptsTt)Tt xat T^ xepl auTTiV tepa tuv apxte** 

piuv suvsSci) IxsTeOovre^ xat $e6|jievot lik OeppUdv trapaxXi^aecov ^oTiOvJffat ouToiq 

Tbv £v6vTa Tpiicov xat ic6pov Tiva Btapx^ffrepov Ttj a^wv X^P^T^^*' ava-pttj. xat 

Ir, ri^icoaav i^(Aa^, oxco; xaTaonfab^liiev ourotq xout(ov eXeY;|jLoauvY)^ xaTa to I0o(; 

'm \ovxCyi leptdv towv xal (jLOvaorriptcov ev tco xeptepxsffOat dv Tai^ xaTa ty)v 

[IsXtv xat raXoTov xat to Kaxoearevov oXov aY^at^ tou Oeou dxxXYja^at^ xai 

rjvoYeev xapa Teov YjptaxioaCy* eXeY2{JioauvY)v i*x' ^v6(4.aTe tou ^rfivmq lepou 

xVcdiv (jiovaanQptou xat Tcp Tp6x(«) to6t(i> duvTiOYJvat eupeiv auTou^ (jLtxp3cv ^oy)- 

6£tav xat xeptOaX(|/tv, oveotv Te xat eXa^pcoatv t^^ cictxeejJLivY;; auTot^ evSeCa^; 

tT. ovdYXt;?. to6tou xdpiy rijv B^aev xat a^icoatv aDTtav TauTYjv c5>^ euXoYOv 

ui iicoSoxYi^ o^fov eujJLevu^ cbccSe^ijjLevot, dHXXcu^ Te 3e3e ^povT^do; 5Te icXeC- 

rnr;; xxt aicoudf|^ :;otou{jLevot toi; Oetou; axr|V(D(jLaat xal lepol; xaTaYtJY^ot^ 

/£ipa ^or,Oe{a^ hptftv^ xai auvepY^tv 3ar| $6va{jLt(; eici tq) dtaxu^epvaoOat xai 

^.2{jLdvsiv TouTa ^tr|Vex(o^ xai tyj TcapaTdlaet tou y^jpS^ioi^ au(jLT[apexTe{veaOat, (jli^ts 

7j;^(iip^aat Tauta aX(i>at(iLa Y^veaOat tco icav8a(jLaTopt XP^v(p xai u?c' ^Seia; 

X2i avoYXYj^ xaTa (jLtxpbv uTCoppeuaat xai et^ to (Jtri ]&v zeptsXOeTv Yp^ovte^; 

Bt2 Tou icap6vTo^ 'P^V^Ti ^'^ ouvatv^aet tou (jLaxopicoTorcou xat oYtdiTocTou noTpt- 

iff/»i 'IepoaoX6(JL(i>v, xup{ou XpuaovOou, tou ev 6r{it^ ^eu{jLaTt dr^aTCYjTOu xai 

rsptzsOi^u adeX^u xai ouXXetToupYOu i^(JL(ov, aicofacvo(xeOa auvoiiX(5^ (jLeTa 

Tuv '^epl f,(jLa^ lepciiTaTcov auva$eXf(i>v i^(jl(i>v apxtep^(i>v xai uxepT{(iL(dv, ?va dhcb 

tcO vjv xat et? to sSyj? TcsptspxrjTai ax(i>XuT(i>^ xai dtvs(jnco5i(JTci>^ xout(ov dXer,- 

pLoouvYj^ ^^ 6v6{jLaTt Tou ae0aa(JL{ou xai ^^atXtxou (jLovaaryjptou tou Iv tyj vi^a(i) 

niT{jL(i), Tou Tt(jL(o(JLivou 6ic' 5v6{JLaTt Tou drf&u, evSo^ou dbcooTcXou xal eua^YsXt- 

TCsO l(i>iwou Tou OeoXc^ou, ev 7:aaa:c TaX; dtYiaiq tou Oeou exxXYjatat^ IloXe^iix; 

T£ xal raXorca xat cXou tou KaTaorevou s^ci T(I> auva^saOat ?capa t6>v ^e^o^v 

Xptartavuiv tyjv auToxpcatp^Tbj^ y(ppriyoii[i.i'fr^^ urc' auTwv eXer|(xoa6vYjv icpb^ l*«pi- 

xYjv zsptOaXiJftv, ^oi^Oetov Te xai xu^epvriatv twv auvaaxou(jLev(i)v ixeiae 6at(i>Ta- 

Tfa)v xaT^pcov xat (jLOvaxi!)v, vouOeTOu{X£v Ik xal au{x^ouXeuo(JLev TcaTpixu)^ xai 

:r*iU{jLaTtxo)C, 5wco; exaoTC? twv suaePwv •^pimoL^^&^f^ lepci>(JLev(i>v xai XaVxdiv 

"aGr,; xai xavTo{a<; Ta^eco; Te xai xaTaaTdasu)^ , sirftf(«>{jL6v(i>^ xai 4707760^0)^ 

xai jjLeT" a-foOYj; xat au(jLTCaOcu? xpcaip^ast»); xapsxtj xai BtBc^ eXeYj^JiocuvYjv ei<; 

21* 324 

To xout{ov outo, cvoc a^uiiOi] icapa Oeou eicd^tov tov (AtoObv ti;^ ToiauTi]^ ourcu 
Tcpoaipsaeo)^' xat ^^p ctXapbv §6ty)v oYaTua 6 Oeo^», xaOa>^ Ta Upa vtiZi 
XoYca' ct>7a6T(i)<; xat to ispbv auTb xai (7sPaqi.iov |jtovacTY)piov pieTa toiv sva- 
axoupi,sv(i>v sv auT(j) xaTsptAV 3ta ttJ^ OsapsoTou upiijv sXsY;(Aoa6yiQ^ xat auvBpo- 
(jiTJ^; TauTT^; BuvTiOyj sOpsTv oXtpjv avsatv xai sXoc^pcoatv ttj^ 6ictxsc{JLSviQ^ auTto 
avaYXY)? xai aTSvoxcdpiag, xupspvYjatv ts xal auaraatv xat dvsvoy^XYjTOV BtoYWYTjV 
TYJ^ (jLovadtXY}(; xoTacTdasu)^ twv auvaaxou[jLSV(i>v xai auvr/(i>vtCo{jLev(i>v xat iz2- 
YpuTCVoti*/T(i>v sv auTG) tspwv dvBp(ijv xat 8so(JLiv(«)v sxts^/o)^ tou sXsi^(jiovo^ OscO 
uxsp d^sasd)^ T(uv d(JLapTtu)v, uvstaq xat atoTripiaj; 7d*/T(i>v T(ii>v sXsou'/T(rtv xj- 
Tou^ XptoTtavcov, b)V TaT<; BsY^iasatv sictxa(jLirr6(jLSVo^ b x6pto; dvTtxaTOTcs^Ad^ot Opity 
'icXouata Ta sX^y; auTou sx twv dxsv^oTOJV auTou OYjaaupwv xai B(i>yj u(jwv ts xai 
ToT^ Tsxvot? u(JL(ii>v TTjV suXoYiav 'A3pad(JL, ^laaox xai *Iax(i>^ xai suXoy^ Toy; 
xo^scou^ u(xo>v xai xXy}06vy] xat ou^dvY} Td uTcdp/ovTa u^jluiv xat ts/^o^ dct^ocr; 
u(jLa? xat T^^ oupovtou aurou PaatXsCa^. xai outcj (jlsv wotouvTS^ scyjts suXctt,- 
(xsvot xai ouYxsxwpYj^JL^vot 7:apd icarpo^, ulou xai dy^ou icvs6(jLaT0?, tou svbc tt, 
96asi (jLOvou Osou, sv tw vuv atwvt xai ev tw (jLiXXcvTt. S^ 5' dv Tt? tu>v aTTi' 
T(«>v ToX(jLT^a7j svovTKoOYjvat xat dvTctzsTv ToT^ sv Tw 7ap6vTi auvoSexi!)^ drc- 
^ovOsTat xat YSYpa(Ji(jLSvot^ i) eTCtxetptaOfj icoTe dvaTpS(|;at xai BiaaeTaat Tr;v 
o6aTaatv xai icspi^opdv tou pr|0evTO? xoutCou xat s(jLXo8{aat ot(«>8i^Ttvi TpoTCfa) Tr;v 
auvaYO(JLsvY;v sXsr|(JLoauvY;v xapa twv suasPwv xptaTtava>v iic' 6vc(JLaTt tou ev tt; 
vi^a(i> ndT(jL(i) stpY;(JLsvou as^aa^JLtou (JLovaaTTjpioUy ^Xd^Yjv t6 otovouv xat ZxiV^ixi 
rpo^evYjaat toT^ 6vaaxou(JLivot? auTW xaTpdaiv, 6 TotouTO^, 6xota^ 3v bXti zd^zia: 
xat cicotou ^aO(jLou, tsp(i>(jisvo^ i) Xatxo^, df(«>pia(JL5Voq '^^PXT3 '^OLpk vfy; ar^iiz 
xat 6(jLocua{ou xat ^(i>OTCOtou xat dStatpsTOU TptdBo^ xat xaTY;pa(jLevo(; xat dcuY~ 
X(»>Py;to(; xat (jLSTa OdvaTOV dXuTO^ ev tw vuv atwvt xai sv tw (jLsXXovrt wi 
xdaat^ Taiq xaTptxat^ xat auvoStxaT^ dpoi^; xai tu) ai(i>v{(«) dvaOs^jLori uTCcdtxc: 
xat Ivo/o^ Tou Tcupb^ tyj^; Y^ewTi^; xat i, (xspt<; auTOu (jLsra tou wpoSoTcu 'Ic6c2 
xat Twv Oso(JLdx<«>v lou3a((«>v. 50sv st; svBst^tv yuxi StY^vsxY] da^dXsiov tt;: 
Yevo(JLivr|5 ^5y; auvoStXYJq dwo^dast»)? xspt tou ^csptipxeaOat dve(jL7coScaT(i>( xcutfov 
iXsY;[jLoc6vY;(; sx' cv6(xaTt Tr/<; sv tyj vi^ao) Udn[u^ asPao^JL^o^ Iaovyj^ sy€V€TC xai 
To Tcapbv auvoStxbv iQ(jLdTspov TcaTptap^ixbv 6ict0s0ai(i)TY^piov YPl^t^ ^*' "^ 
ToT<; dv TYj (jLOVYj TixuTTfj icaipdat. ^aij^xa', sv (XYjvt louXto), tvSiXTio)VO(; iV. t 

•[" *0 'l6poaoX6(jL(i)v 6v -Tvs^^jLaTt a^iid auvaico^aiveTai. •}• 
t '0 Ku!:{xou Au5evTtO(;. f t '^ A6px(«>v "AvOt^xoc;. f 

t 'O XaXxr,86vo? IlapOsvio^;. t t '^ Ntxa{a? rspdat^jto^;. t 325 

t 'Orivou xalXwpaqrptjY6pto?. f f '0 BapvT;^ KaXXtvcxo<;. f 

f '0 NtxoijnQSeta? naiaio^;. f f '0 Ilpotxovi^ffou repaaifAo?. f 

f '0 Ilpouffig^ RuptXXo^. f 

Anhetyp. chart. FUrr, II. nro €3, Alterum exemplar nro 64, in quo nomiiui 
metropoUtarum haec 8unt: f *0 NtwiXTfjBcia^ llataio^. 'O NixaCa^; rspafftjiiO^. 
'0 XaXxTjBcvo; OapOEvio^. *0 IIpouoT)^ K6piXXo<;. 'O B&ppoiaq Maxapo^. '0 
MiTjXTJvTi? Ntx6Brj|jL0(;. *0 'Af^jp^xq Nso^uTog. 'O AaxeSat{ji.ovia^ 'Apa^vto?. In 
txemplari antiquo desideratur nomen metropolitae Prusae; m^ropoUta tiiprM^ 
vocalur Ntx6$Y][JL0^ et IIpotxovi^90u ra^pti^jX. CXLIV. 7230—1722, mense aprili, ind. XV. 

Acta de dominio canonico ecclesiae S, Georgii dictae Pothae in Patmo. 

'loov aicapiXXaxTov i% tou wpwTOT^Tuou euYaXfxevov. 

f 'Ispejxta^, eXeo) Osou apxtswiaxowoq Ka)vaTavTtvouic6Xeo)q, 
Neaq *P(ilJiK3^, xat oixouiAevtxb^ iraTptapj^Yj^, f 

f 'OaK&TOTe xaOT3Yo6|A6V6 Tij? tepa<; ^aatXtxtji; xat araupoiajYtaxfji; |xovi3<; 
Tsu oYtou 'Iwiwou Tou OeoX^YOu t^^ ev vfi vi^aci) ndT{AOu xat Xoticot iatcoraTot 
icpOYjYOuiJievoi xal xar^pe^ xat yjp-fysi^LOi oipyorceq xal Y^povre? vfiq aur^^ woXt- 
Teta^;^ yjipi^ etiQ ufxTv xai etpi^vYj zapa Oeou^ IxetSvj xal 6 et^ Ta auT60t eupt- 
7x6(jievc^ lepb<; xat ae^aajjLto^ vab^ tou lAeYaXofAdprupot; FetopY^ou tou Tpoicaio- 
^pcu, emx€xXYj(jiivo^ 5e tyj? n60a<; xat TuXr^aCov tou xoTca Ntxi^jTa xeipievo? 
stcTeXet {Asv xat icp6Tepov e^t t^^v SeoxoTeCav xat eictoxe^tv tou Ataxoicodwou 
KaXXova, wq xTTiToptxbv xT^{Aa xai xaTa xXijpov 5ia8ox^? ^apa twv auTOu 
-poYsvwv et^ auTbv xaTeXO(i>v, -JjSyj 8e ev toi<; vOv xp^vot? i^PouXi^OYjadv Ttveq 
iSicirotrjOYjvat aircbv ai^e^z&yjui^ xai dxaXXoTptu^aat exeivou, dXXo^ o^vXyjv wpo- 
^2XXu)v xat icpofaat2^6{jLevo^ 7cp6^aatv, &v y^ d?cdvTb)v et^ dvaTpo^^v xat dva(- 
peciv xat dtdXuatv xat icapdataatv tou vo(ji([jt,ou xat y^r^a^ou xXYjpov6{i.ou xat 
5ixe(ou SeoTcoTou, ipeuvr^<; dxpt^ou? xal e^eTdaeo)^ YevojJLevYj<; eXOwv eiq {JLeaov 
TYjq auT6ae auveXsuaeo)^ twv Te '^s,p6YWi'^ xal 7cpoeaT(i)TU)v TYjq aur^? viliaou 
ndTfxcu 6 6at(k>TaT0^ icpoYjfou{X6vo^ T^q auTYj<; tepd^ (aovy)^ tou dYiou, ev565ou 
a::caT6Xou xai euaTYeXtOTou 'Icodvvou tou 6eoX6YOU, TcoTcd 'Idxwgo^, dvYjp 
C5Xi{ji^ xat suXapYj<; T^t Oeta i^ dTcaXwv Te ivu/wv tyjv (jiovaBtXYjv eYY^^jivaaOei^ 
"oXtTs{av xat to dyYeXixbv T^{xftaaOelq oyri\ka^ elq wpeapuTtxriV Te eXYjXaxox; 326 

T^Xix{av %(x\ (i|JLfl Ta l^ xat ^pSojJiT^xovTa y^T®^^? ^"^ 0i)|AoX6p}a6v iv ^c^ 
6eoG axe/vw? xat avuworcrax;, ox; 6 7upoppY;6£l<; lepb? vab? tou jieY^^IJ'^'"'?^? 
FewpYiou TcoLkoLi ji.ev xal xaV ipx^ci; ^xeiTO JTcb t^|V BeoicoTetav xal CT(cxe6:v 
T^q rioOa^, ^T'.? eoxe Suu) OuYaT6pa<;, Ai^ipivatav xat KaXtjv ivofjialiojJLeva^;, xa- 
OwavBpeuoa? t»jv Ai^ji,vatav iBwpijoaTO xai iicpotxo56T7)<7ev auri} tov ^fitf^a 
woLO>f xat ijv tj/fltXX(i)v ^v auTw 6 dvt;p lxeiVY;q, :cara STe^ovci;, xf^q Sk 
Ar||JLva{a<; auTij; aTcaiBou TeXeuTiQcaor^i; luapeXaPe xat SieSd^aTO auTov i^ exefvTj; 
dSeX^Tj KaXrj, ^; dxoYOvoi; b 'Iwavvifj; KaXXova;, wTtvt oia TCpocT^xovTt to) vevei 
xai vo|ji.iix(i) exetvr|<; xXY)pov6{XG) xepif|XOe Xoyo) xXiQpovojxtac; 6 pTjOet^ vooi;. xal 
St} Toi<; Tou pY)0^vTO; TCpor^Y'^^!*^''®^? '^^* 'laxw^ou, dXYjOdot Xoyok; TCtoTwOevTe; 
xai PePatcoOdvTeg ty)v dXi^Oeiav Traoav rf^q incoOeoews TauTYj? 5 t6 xpoYJYwjJi^vo;. 
[xup] 'AOavd(jto<;, pLeTd twv Xomcwv TcaT^pcov t^<; iep(x^ TauTYj^; (xovfi^ xal ci 
dpxovTe<; xai TCpoeaTwTe; rqt; outyj; vyjgou ndT(ji.ou uicdYpai{/av et? to tou pYjOev- 
T0(; TCporjYOUjjLevou jjLapruptxbv '^pd[k^<x 5tS6vTe; 'Kph^ tov AiaxoicodvvYjv avrcbv xr. 
^Tepov voTaptxbv yP'^(^1^<^ ^"^ jJLepou^ auToiv waTptxbv eTvat xT^pLa tov vabv 
oTcoSetxvuwv xai Tcaptorwv, 5w6p YS^^^jxevo^ evTauOa elq KwvoravTivou. xa: 
wpb<; TYjv Yjjxcov [xeTpt6Tr|Ta xai ty)v lepdv twv auvaSeXfwv dpxtep^b)v ejxcovica; 
ojxi^Y^ptv eSei^iOYj iictxupuOYjvai olrcd xat Bi^ i^|X6T£pou zaTptapxixou •>(p(i\i4kaxoq, 
i<f & xo Y^i^iatov T^<; tou ^YjOevro^ vaou xat Tcap* YjpitSv Xa^<i)v BeqxoTeio? dve- 
vo^Xyjto? xai dveicYjpeoaTO? jxevYj eig Touicibv xai icept^pxeaOai TOUTrjV eict toi: 
TouTOu watai xai xXripov6(xot^ dvavTtppYjTO)^ xai dXoYOTCpaYTfjTca^, dXtjOij Se x:* 
aicep eict^apet xp{vavTe<; '^pd[i,[LcnoL xai euXoYO^avij elvat tyjv toutou aTTriJtv, 
dweSexOYjfxev TauTYjv. to6tou y(ipv^ '^pd^yx&^ dico^atvoixeOa auvoBixo)^ jjieTd xuv 
Tcepi iQjxd^ lcp(i)TdT(i)v dp/tepecav xat uiC6pT{jxu)v, twv ev dr(Uo icveujxoTt dYOR^j- 
Twv i^jxwv dSeXq/ci^v xai auXXeiToupYwv, Tva 6 StaXri^Oei; vab? tou jxeYaXsjxdp- 
Tupo? FecopY^ou jxevYj auOt; xai a(i)l^YjTat uicb tyjv SeoTcoTeiav xai Stotxr^aiv tcj 
TcpoXe/OevTO^; Ataxoiwdvvou KaXXovd dv(}nc6a7:aaT6v Te xai dva^aipsTov xT^ixa, 
dta vojxtjxou dvo^avevTo^; xXYjpov6jxou xai xaTtevat auTbv xaTa xXYJpov SiaScx^; 
eTci TOtq auTOu TSxvot? xai xXr|pov6jxot<;, xoajxew 8* ouv auT6v, euTpeict^eiv ts xai 
^iJTaYd^Ysi^Vj ^dXXeiv Te xai lepoupYeiv 5v Te Tai^ xuptoxai; icdaai^ xai tai; 
eopTaa{jxoi^ twv f|jxep(Ji)v d6xv(«)<;, ol Se xaTd xatpou^ ev to) ^YjOevrt vau) i^r 
jxep66ovT6^ auTcv Te xai tou? auTOu lial6yo'Jc xuptouq to6tou Y'V(i)cxeT(»)aav xjj 
i-K dSeia^ auTwv exeiv^i) i]/aXXeT(«)aav. SoTt^ S' ouv twv icdvT(i)v lictxeipCoYj oiw- 
Si^Ttvt Tp6ic(i) dTcoaicdaat auTOu xai iStoicoiYjO^vat tov ^r^OevTa vabv dfxeTox^i);, - 
TOtouTO^ lepeu; ji.^v a)v dp^b^; jxev^TU) icdoY); lepoTcpa^^a^ xat Td§6(i); xa- 327 

sn£prj{JL£V9^ ^avTO^ iwtXiQaiaTCtxou xai evopioncoO etao$rj{jLatoq %OLp' ou3evb^ 
rj;*5opo'j|A6vo^ ij auXXeetoopYO^l^vo^ i) w^ lepeu? Tt{A(i^{A£V0(; y) xtiv x^V* ^*^^- 
^ipicvo^ £v ^ipet ipYe{a^ xat dXtkou a$opta{JLOu, Xatxb^; 5e d^coptafxevo; etT; 
izb Oeou xuptou Twavroxpaxopo^ xat xanQpajxevo^ xat aauY/ibpiQTO^ xal (xexa 
BivoTov oXuTO^ xai «poxoRTiV cu |jlt; eiSot ?:(07C0Te. oOev et^ evBet^tv tou eivat 
xat X^eaOa: tov StaXri^OevTa Ataxoib>avvr|V KaXXovov xai tou? aurou xXyjpo- 
vijxsu^ xuptou^ xal e^ouataoTaq tou jbr^OevTO^ Oetou vaou tou (leYaXoiJLapTupo^ 
rchipY^ou ^Y^veTo xat to «opbv i^(AeTepov ^corptapxtxbv ouvoStxbv YP^f^t^ ^^^ 
i-eSsOtj auT6) eict StiQvexei oa^aXeCa xai ^e^attoaet. ^atJ*xP', Iv (jlyjvI ATcptX- 
Xiw, tvSixTt<ii>vo^ te'. f 

TicoYeYP*l*l*^^^^ ^'^'^ fvsexa apxtepecov. xaOriYOU|jLevo^ FepjJLa- 
vb; IlaTfjLOu PePaiw, 5 Te taov ^aT(. 

Exemplar chari. Flar. II. nro 81, qui haec habet: Ozb tov dpiO|xbv 
t:jtov xaTeTa^afjtev Teaaapa dvT^Ypa^a atYiXXtwv ^cepl tt;; aur^; exxXirjaiai; twv 
WzopOtavwv. Sub nro 80, cuius exemplar non nacti simus, haec acrtbit: 
I(i)^povtou P' atYfXXtov £v (jLe{JLPpavrj icept vfiq IxxXiQai»; tou dYfou recopYtou 
Tujv W^Otavoiv TO 1777. dpxfiTat* c 6(jloXoyo6(jl£v6v eart icopa xdoi xai oc^(rt- 
TippYTcov, 5Tt Twv xaTd xatpou^ '^t'fO[Uvm xal wepoTOUiJLdvwv uxoO^aetov, oaat 
pLSv etat xaTa Xoyov Te xat xavovac, exeTvat TcdvTw^ xai dBid0Xr|Toi eiatv». 
Qui nobis tabulas recaitiores descripsit in tabulario coenobii, addit: lytK (jloXu^Si- 
vov a^paYiSa xat t^' CwcoYpa^a^; dp/tsp^wv. De tabulia inseriis nro 81 autem 
haec hahet: 'AvT^Ypa^ov a'. (guod edimus:) 'EzeiSr; ive^ovflJovTO xXYjpovo- 
(JL51 TouTt;? (tyj^ dxxXr^ata^; tou oYtou FewpYfou) «ot6 (jlcv ex (jLtdc otxoYeve{a(;, 
-5ie Se i§ iTepa^, e?e8tBcvT0 atYt^XXia xape/ovTa xavovtXTjv xXYjpovo(jLtav. 
WvTtYpaf ov P'. Tou xaTptdp/ou Datatou. 'H outyj irtcoOeatq. iffir^ dTcoOavovToq 
t:5 Itoxotcod^/vou KaXXovd TCape/eTat to xXYjpovojjLixbv Stxatto^xa tw uto> auxou 
navTcXYj KaXXova. a^V (1724) ev (jlyjvi auYOuorc}) iv5. C. u7C0Y£YP^I*1*^'*°'' 
!c: ^exae-TTcd dp)rtepeo)v. 'AvT^Ypa^ov y- Tou TCaTpidp/ou 2a(JL0UT^X. *H 
luT»; uroOeat? icapexeTat Se tc Stxa{(i){jLa xXY}povo(JL{a^ ei^ tov Mdpxov TdXXYjv 
xai Kuptaxi^jV, eYY^vou^; 'Itodwou KaXXovd. ^a^^^T' (^'^^^)t ^^ l''^^^ oxto)- 
&pi(i>, iv8. la', uicoYSYpa(Jt(Jt€vov uwb t^' dp/iep^tov. 'AvTtYpa^ov 8'. Tou auiou 
-oTptdpxou. Tb atYtXXtcv toutc dicoxpouet Td; dxaiiYiaet^; eTeptov dvTiTCotcu- 
|i£V(«)v TYjv xXYjpovo(x{av TYjc IxxXYja^o; TauTT^; xat dvaYVtopt^et tov Mdpxov 
'PiXXyjv xat TYjv KuptaxV (^Sa^eX^ou^) dx; Y^^^aiou^; xXYjpov6(JLOU<;. ^a^K' 
(1767)^ ev (jLr,v' dicptXXi^i), tv5. te', {rtcoY£Ypa(X|JL6vov urcb 2v5exa ipyjepim. 
Sub nro 86 exstai alia iabtUa de eadem ecdesia, de (jua Fl. haec habet: 
Fa^ptYjX 8' atYi^XXtov ev (JLejxppdvtj icept tyj? IxxXYjataq tou dYtou re^opYiou xm 
1783, iprfjs.iQLi' cjetvcv y« w? dXr|Ou)? to (J^euSo^ xai oiov vixdv Te xai xaTa- 328 

^aXXetv TTjV aXrjOetav». Addit qui nobis descripsit cUias tabulas receniiort»: 
'iCaia [xvjva louvtov, £Z(V£(JiiQa£<i)(; icpcuirj^, fJLeia 3exa ouvoBiiUiiv C^zoYpa^cov xai 
jjLoXuPBivrjQ ff^paYi^o^; ixixupoT Ta xAT)povojxixi xa'. ava^aipcta Sixaia 8ta vr^^ 
exxXrjotav toO aY^ou FewpYfou vfiq HcOaq ei^ Ta T£xva toO rewpY^ou, utou tt,; 
©eoXoYOu^ xat vfiq "Avvr^^;, OuYaTpb<; KoiX^g. Confer. nro CLIL CXLV. 7230—1722, mense iunio, ind XV. 

Patriarcha leremias IIL confirmat privilegia et libertates monasterii. 

f 'lepeixia^, eX^cp Oeou apxteTCtdxoiwo? KwvorTavTtvouTccXew;, 
N^a^; *Pa)[XYj^, xat otxoufxevtxb^ xaTptapxiQ?. f 

t ''EOo^ ezexpaTTjgev ovcoOev xaXo)^ eg toc {xaXtoTa xai xpooijxcvTw; 
StevepYoujjLevov ev ttj xaO' i^^Laiq aYwoTaTY) tou XptoTOu jJL€YaXYj exxXii;?ta xal 
TY) Tou otxou|;.evtxou Opovou TCaTptapx'->tfi 7:eptw^ xat jxeYaXet^TifjTi, Szwc ti 
in70xe{[jLeva t^ TcpooTaoia xal Be^evSeuoet auTOu tepa OTaupo^r^Y^^ ^'^ TouTtov 
pLoeXtoTa, baa avexaOev euoe^eoraTcov ^^oiX^cov ^tXoTipLtai^ xat }^uoo^o6XXst; 
xat Twv xoTa xaipouc aYtcoTirtov 7:aTptapx(ii)v YP^iXfJtaot oraupowiQYiow-oK Icxcv 
TO xavTT; IXeuOepov a^Tcov xal dSoOXwTOv, oTe XafJiTCpOTYjTt avwOev xai exi- 
faveta xexoafJirjfJLeva, h Te otxoSo[JLTj<; xiXXet xat Oau[jLaT(i)v exfavoeot xoB' 
uTcep^oXrjV uxepaveoTYjxoTa xat u?:epxei|jLeva '^^i[L\Kaai vea)Tepou; avoxatvGlY] xaT2 
TTjv exxXv]9taaTtxY)v to^iv Te xai ouvi^Oetav xat ent^e^atot tyjv apxatav auTuiv 
a^tov xat araupoirriYtaxYjv ^tXortiJLiav, fXY^S^ eav ty] xapaTotaei tou xf^vcj 
a[jLaupouoOat xooto^ xat XY^iOr^v a|JLXtax6aOai to apyaXo'* xaXXo^ xat T(i)V ^iXoti- 
[Ar|[AiT(«)v xal xpovo[JLi(i)v tyjv uxepoxYjv xat Xa[JLxp6TrjTa' cxov y*P ^^ xaXaioj- 
[jLevov xai Y^paaxov ^yyu^ eoTtv d9avtaii.ou», &q to tepov ^at Xoyiov. 50ev ci 
xaTa xatpouq tou otxou[jLevtxcu Op6vou dvetXY)[jL[jLevot tou^ otoxac xu^epvijTat X2! 
Ta^ uxoxet[xeva^ auTO) aYta^ exxXYjota^ xai aexTa tou Oeou axY)V(0[jLaTa euae^c- 
9p6v(i)^ xat dvexi(jL(0[JL(i)^ d^ ot6v Te Ste^dYetv xpoTeOu[iLY)[jLdvot 'xpo xftvrcov 
[AdXtara ty;? TOiauTYj<; exetva)v auaTaaeb)^ xat Sta[JLOVY)^ ix^povTiCouat xa*i ftXo- 
B(i)petaOat. ToiTOtq [jieTaYeveaTepa atYtXXwoSrj aTaupoiw;Ytaxd Ypd[JL[jLaTa oux dxa- 
vatvovTat, xaXtvIJfSfav Tiva xai ix veou ext^e^aiWiv, TauTov B^ eixeiv, diStcTr,Ti 
xai dv^xXetxTOv auvTT^pY)atv Zi auTOu TouTOtq xpo[jLVY;aTeuc[jLevo{ Te xai [nt/^ocm- 
[jLevot, aT6 TO xaXto^ <pOdaavTa e^ OLpyjiq ei? '6i^ap5tv xpoaxOYJvai xat ext TcXai- 
OTOV xdXXou<; xat So^q Oeia ^ouXy) xpoxe/^opYjxevat, Se^evSeuetv C^q oiov ts 
/peo<; dxapaiiY)Tov x£XTr|[JL£vot. IxetSYj TotYapcuv xai i^ ev tyj rfiatd HdTjjLw 329 

s6p(axo(A€viQ Upa, cre^a9(x(«, ^affiXtx-Zj ts xal oraupoingYt^Ti [aovtj tou dcfao^ 

vi^6^o'j xal ^cavcu^i^jAOu axoaidXou xal euoYY^XiCToO 'lcoavvou tou BsoXo^ou ou 

iJiivov apyat^TiTTi ez{aY](jLO^ TUT/avei xa: oixoBofX'^^ xiXXec uTcep^uu)^ eort xexo- 

qjir|{JLevi] , ^Te ^ouXi] xal i$eta T(i>v xiXat Oeoae^tov auTOxpoTopu^v xai aot3{(Jia>v 

^2(7iXi(i>v (jieYaXoicpeicfa»^ xat f^(kffzi\uaq ove-pjY^pP^^ '^^ "^^'^ euXa^eoTotTOu ev 

•^o^fx/oXq XptffToSouXou xat |AeTa TouTa 3ia ^aatXtxcov y^jpij^o^odWm tou ev 

^ociXeuatv dot8i(AOu xup 'AXe^iou tou Ko(JLVir)vou xat t6)V xot^ exetvov xatpbv 

ax(jkajavT(i)v dcYtctfTOTCov 7;aTptap)r<«»v oTaupowriYiaxciiv *{pci[i.\jL(h(a^f tyjv TeXeiav 

iX&uOeptav xat auTe$iouai6TT)Ta, t6 Te icivriQ aouSoTov xai ivev^xXiQTov wpoaei- 

XT;fuTa, xaOo)^ aa^to^ oaCveTat eict tojv a(ol^o(ji.ev(i)v titoq xaTptapxtxiJV oiYtXXtd)- 

:fa>v YP^W^^^ icaptoT(i>VT(dV ivap^Siq t)]v ipr/jxion aur^^ ^aotXtXYjv xat aTaupo- 

TiTp^taxTjV 9tXcTt(jL{av, ^ Oiaaaav eor' ewt twv -/jpi^ta^f tou 'Kpoy^jpr^ikaxiaayzo^ aot8i(ji.ou 

»(rrpiapxou, xup Atovua(ou, xat eTCt^e^at(x>Oeiaav xat uir' auTOu Sta icaTptap-/txou 

^.viXXtou e(jt.ice$ouvTO^ xal ^txupouvToq ::ivTa toc TcpoexSoOevra xora xatpolx; Tfj 

pif;0siaT2 (jlovt) t^^ OTaupoxriYtocx^Q a^io^ •^pi[k\t.onoL. dXXa xpoaeTi xat dYtoriQTt 

xot' •jTcspcjrTiV uicepiJpuTat, al^ou? Te xai euXa^eia^ ou t^^ tuj^oOoyj*; eoTtv d^ia, 

xoOoaov 6 oupavoPi(jL(i>v exeTvo^ xat b^VKivriq ev OeoXoY^oe deT6^, 6 xaT^ e^ai- 

petov XoYOV ev ToTg (jiaOY)TaiQ tyjv tou ^{Xou xat xapOevou xX^atv xai icpoarjYO- 

piov xexXT)p(a>(xevo^, b xat ixtoTi^Otoc; tou deax^TOu ^vfio^ai •fjfy.(i}[U^oq ev TauTY) 

:t) xaT' flWTOv vija^j) ty)v (jlov^iV lauTw f)pY)(Jievo^ To (leva xat 'jwepfue;; t^(; auTou 

^ioXor^iaq ouveOeTO xat ouveYpi^^aTo el^a-ffsXtov, 'jzap* auTou tou icptoTOu 8i3a- 

sxiXou XpioTOu Tou Oeou xat tou xavaY^ou icveu(jwtTO(; Td dic6ppY)Ta xal wep- 

fj^ TY](; euae^u^ if;(juii)V TCtorefax; ^XXa^jL^Oei^; Te xat vrrjyrfiEiq $6Y(JLaTa, $t' ou 

'olq euae^eatv ou (jlovcv y} dXYjOv}^ xai '^civTTj d^TCTatOTo^ tou ev Tpti8t Xarpeuo- 

(jLsvou Oeou eiciYv^oat^ xai ^av&p^oat^ &q ix tivo^; npiJTOYovou ^(OTbq xat icyjy^^ 

ctstBeoTaTYjq eiciXi(jLzeTat xai icpo/eeTat, dXXd xai •f\ %poq auTOV veuot^ Te xat 

cixei(i)at<; Oau(JLaa{u>^ xaTOpOouTat xai dtexTrepai^veTat, $tb icepiXaXY)T6^ eort Tcav- 

"^rf&j xai eufy)(JLetTat toT^ dicivT(i>v aT6(jLaaiv ou (a6vov f^ ae^aa^JL^a a&nf) (jlovv) y) 

y,ai Tw Tou OeoXovou 8td touto Tt(JUi)(jLevY) 6v6(jLaTt, dXXd xai i% v^ao^ oXyj 

toicuTov icXouTi^aaaa dv(i>Oev TCoXtouxo^? otxtoTiljv Te xai xoa^xijropa, ^Tt^ xdv 

'ol; tepoXq icuxT^oi^ twv do(xaTiX(i)V t>(xv(«)v ty;<; oY^a? i^(jlwv ixxXriaia? (jLaxapt^o- 

iievY) ^td TOUTo ^(ifepeTat. toioutyjv TOtYapouv ouaav tyjv ^YjOeToav aePaa(jL{av 

[jicvYjv xai ae(jLvuvo(AevY)v Xa^jLxpo)^ dic6 Te T(ov TepaaTtcov xat uicepq>U(5v auxYj- 

;ii:(i)v Tou icavev86§ou dicoaToXou xai 6eoX6YOu, dic6 Te twv ^aatXtxa)V ^tXo- 

T'.[jL7j(JLiT(«)v xai 7cpovo(JL{(s>v, vai (JLYjv xai dTcb twv icaTpiapxtxoiv xai exxXYjaiaortxwv 330 

Ypa(i.(iLiTCi>v ei:i3pa^£uaa[ji£vo>v aurfj tc xa: tvJ xai' outvjv vijafa) tvjv oToupoTn;' 
•^ixiit,ri9 aqiav, aauSocfav t£ xal eXeuOepiav cu8' i^ifie^ Tcapi^etv iQveax6}i.£6a, ^i; 
cu)rt 9iXoTi}xi^aao6a( Kal ^iceScuvat ouryj tvjv Sc' r^pieTepou '^pi[i.[Laxoq dvave<ix;iv 
xal eTCt^e^aib^atv ty;^ TOtaunj^ aTaupcin;Yt^^^ ^^^^y >^i TauTa ^uoTpiSa touttjV 
Yvr,a{av Xoj^ivTe; xal Tpo^bv xat ys^i''^©?*? |xaXXov ik ewet deiw eXeet tou 
otxoupievixou Opovou tv)v dpxT)v dvel^(i>ad(jieOa xat Ti^^ 7caYxoa}i.iou toutvj^ 5Xxa- 
So^ T^t; Tou XptoTou ^ajAev [w^dKr^^ ixxXrjaia^ tou^ oioxai; ^7KTeTpd{A(i£0a xai 
Twv xaTd [kipoq dwavTaxou oyiwv exxXvjatb^v Tr,v icp6votav extoreuOiQiAev, Hh 
eYvwixev (jidXtaTa xaTa ^(jpioq dicapaiTr^Tov dvTiXa^eaOat aunj^ tov evovra 
Tp6:tov, dvTt^eXap^ouvTeg oiovet xat Tpospeia ditOTtvvjvTe^ ttj dveYxoioY) xoTaX- 
"kr^a dfjia xat f,(JLtv X^yo) Sixa{(<> ^^etX^iuva, dXXo»^ Te tuv auvaaxou)jievci>v £v 
Ti^ pYjOetav) (Jiovv] 6a(u>TdTtt)v Tcoruepu^v SeigO^vTcov Oep(jui>g i^|jl(i>v Te xat t^^ icepl 
v3(Ad^ tepd; Tb>v dpxtep^cov auv65ou ^ntSouvat xat eict^pa^euaat outoi^ ty)v dva- 
v£(i)atv xat iict^e0at(i)aiv tv]<; dp/^aio^ oTaupoicriYiocxvj^ ^ikoxi[t,laQ vf^q ae^aaixia; 
TauTrj^ (Jicvijc;. (Lv tvjv Bivjaiv xal d^tWtv dx; euXo^Yov ouaov xai Btxaiov, diro- 
Scx^; Te (xdXtora d^Cav Std to^ xpoppYjOetaag akta^ eu(JLevu>^ Xiav dico3e^d;jLev&s 
xat (jidXtaTa icepi tcoXXou icotou(jievot tv;v auaraatv xai Sia|jiov^|V T(iiv lepcov axv;- 
v(«)(jt.dTii>v xai Oet(i>v xaTa*f(i>Y{(i>v "^pd^Yztq Sid tou 7cap6vTO^ dicc^atvctJLeOa auvc- 
h%&^ (jieTd Td)V icepi i^(JLd^ tep(i)TdT(i>v dp^tep^d^v xat uicepT{(jui>v, Tfa>v ev x{'m 
?cveu(jiaTi dYaicv2T(iiv iq(X(i)v dSeX^oyv xat auXXetTOupvciiv, ha i^ SeaXr^fOeiaa Upa* 
ae^aa(xta, 0aatXtxi^ Te xat aTaupoicY}Ytocx^i (aovy) tou dftou, evSo^ou xal ^aveu- 
^i^lJi^y dicooToXou xal euaYY^Xtarou 'I(4>dvvou tou OecX^you i^ xet(x^vY) ev tt, 
vi^a(p ndT(X(i> (xeTa icdvT(a)v T(ii>v dicovTaxou euptaxo(X€v<i)v xTY](xdT(i>v xat d^tepii)- 
(xdT(t)v auTV]^, xiVY]T(ov Te xat dxtvi^T^ov^ (xeTcx^ci^v Te xal icapexxXvja^d^v, tcDv te 
icpca6vT(i>v ffirt auTv) xat t(5v (xeT^xeiTa icpoaxTv;Or,ao(xdv(i>v eiv) xat §ta(xevY] xs: 
XdpjTat xat xapd icdvT<i)v ^V9iim.riiai &q ^aaiXtxi^, icaTptapxtxi^ Te xat aTaa>pC' 
icYiYiaxvJ, TUfxdvcuaa dvb>Oev auT6vo(xo? xat auTcSeascoToc, eXeuOepo? Te xai dw- 
SoTO^ xat d$o6X(i>Toq xat dxaTa;cdTY)To^, dxaTaCi^TY)T6; Te xal dvevcxXYjroq xa 
dvexy)peaaTC(; Tcapd icavTo^; icpca(i>icou, eiTe dpxtepaTtxou, efce dpxovTtxou Te xa' 
e^apxtxou, icdoY}^ Te xai •JcavTcCa^ 8ouXaYb>Yta? dv(i>Tepa xat wavTO^ gdpou^ xa 
dicatTv5ae(i>^ dicr,XXaY|x^VY; , (xv)Sevt [txfiky ^^eOvOuaa icap^x^^^ 6XcTeXw?, et (jlt, 
TC dxtxpaTv;aav eTY]au«>^ S{8oaOat tv; xaO' i^(xdq tou XptaTOu (xeYdXY) £xxXv;a{a. 
(xvr|(xoveuo(xevou ^v auT^ ^^"^dtii^ tou icoTptapxtxou 6v6(xaTO^ dv icdaoi^ Talc 
tepat(; TeXeTat^, xai (xr|8ev{ Ttvt akXi^ uxoxet(xevr,, et (xy) (x6vov t<^ icoTptapxt»!) 
xai otxM(xevtx(j) tout(j) Opovci) xal ux' auTcu icpoaTOTeuc^xdvY) , 3te^aY0{xevY] Te xai 331 

$(2xu^epv(a>[AevT2, xptvojACviQ T6 xat i^sTaZ^O{jt.£vii} (i>^ auToSeaicoTo; xat auTe^ou- 

7:0; apia T^ y/jj(2> TcaoY) xai T0t<; xoTa Bca^^pou^ tcicoix; euptaxopivoi^ fxeTox^oi^ 

«)rj)<; SiaTeXoOaa, tov Te xaftr,YOUfxevov auTijq |jLY)8ev{ Ttvt zpoa<i)<i(i) IxxXrjata- 

3T0U0 ^ xoa|Atx(o 7C(incoTe &770xeia6at, aXXa t^^v icorptapxcxV jxovtjv pLSYaXetc- 

TTt-zx x£<faXT;v dT:tYiv(iaxetv, Ste^a^etv Te Tbv jwrbv i^7ou|j,evov zveupLaTixco^ to6(; 

:£ ouvaoxoupLevou^ Iv tyj jjiovfi xal icavTa? tou^ aurifjv TTiv vijaov oixouvTa^; xat 

T3u^ xpoaxaOr^lAivou^ tf loiq Trj<; (Aovij; xTi^fAaat xat 9cpotYii.aat xal toutodv exeiv 

Tv;v 7r/eu|ji.aTtxv)v ovfltxftatv xat Sto^xvjatv xat icot|ji.a{vetv auTout; IxxXriaiaaTixii)^ 

xxta TTjv evouaav aurw Buvajjitv. oTav Se yup^ioL YevrjTat zap' auTOi? yjnpoxo^^ioic^ 

£X(i)atv aSetav xpoxaXe^v, Bv av eOeXiJa^oatv h. t(i)v dip/tepicjv, eTCi T(i exTeXetv 

Ta; XetpOTOv{a^ aajim jjieTa icaat;; lYJg xavovtx^^ napoTigpK^ae^ix; avovTippi^Ttjx; 

xal avepncoS^arux;, aXXa xat ev orepT^aet i^^o\j[U90\} ^^vtoyLVioi iyj»)Giy IxXsYeaOat 

xa6' cAiTou^ xat icpo)retpt2[eaOat xotvi) f^copLY) §va i% T^^ auvoSiag auTb)v tov 

a^iov ova^ovevTa xat toutov aTcoxaOiorav i^^o\}[Lt^o'fy [Krfisioq to icapaicav e^co- 

0£v eTctxetpounoi; xaTexe{jt,^a{vetv Stco)? woTe Tr^^ H^ovy)^ Ta^TYj^, lvox,Xeiv tc xai 

£ry;pea2^£tv CTO)$Y^vt Tpox^o tou^ ev auTYJ auvaaxoufjdevou^ xaTepa^ xal S6aiv 

a::aiTeTv Tcap* outwv icoXXyjv y) cXifyjv, ouTe twv d^tepo^iJLiT^ov xai icpoYIJwtTwv 

xat TcpsaoSiov ouTYjg TeXe{b)^ JncTeaOat, dXXa StafJLeveiv oxaTaTcaTYjTcv xal dBou- 

X(0T0v xai xavTeXdS; douSoTov (o? ^aatXtx^v, TcaTpiapxtxi^v t£ xai aTaupoicYjYia- 

xYjv av(i>6ev uxopxouaav, xaOto^ Xexroixepco^; Bt^^etat Tot xept auTTJ^; Cnco(ji.vi^(JLaTa^ 

0: S' Iv auTY) auvacxoujji,evot xat StaYOVTe^ icaTepeq i^^iXouat zoXtTeuecOat eu- 

TixTO)^, a(i)^p6vu>q Te xat xoaiJi.t(i)(; 9povi{|^ovTe^ xal £xt(jL£Xou[JLevot Tiov xpooYj- 

xcvT(i>v T(j> (jLCvaBix(o abrtov ^{(i) 0£ap£aT(ov xat exaiveTtov icpd^e(ov xat xpoaxa- 

dsOvTe^ T^ xaXXtepY£(a, au^aet Te xat auatdaet ty)<; lepd^ (Aovij^ TauTYj^, (jl6v(i) 

Tw tStco auT(ov xa6YjY0U(JLev(i> xaTd tyjv dTcooToXiXYjv £vtoXyjv a£(JLvoxpex(o? utco- 

Taca6|JL€vot xat uic' ouSevb; dXXou to xapdicav exr^peali^^JLevot xaTa Ta xpoexBo- 

OivTa Tw (jLOvaaTr|p{(p aOTwv tc'jt(i> PaaiXtxd t£ xp^^^po^^^^* '^oli 7caTptapxix,d 

T^<; araupoxYJYiaxijq £X£u6£p(a^ ^pd[k[taxa, l^etv J^eiT.cvTa to xupo^ xai tyjv 

ic/uv xat Bta(jLivovTa ^e^ata xat {jL6vt(jLa^ dStda^tcTd T£ xal dxap£YXs(pvjTa £i^ 

aiwva Tov dxovTa. c<; 8* dv b^i 7cot£ ^ouXrj6£{r| Staa^Xcat tyjv aTaupoxrjYtaxYjv 

a^iav xat eXeu6£p{av tyj<; Upiq xal ^aaikivJfy; (XOVYJ^ Ta^TYj^, dvaTpaij^at t£ to^ 

dxcfdaet^ T(ov xaXaiYev(ov auT^^ ^pctyu^kdtzm xat et^ $ouXe(av auTYjv 0tdaaa6at 

fj Toi^ ^v ouTYj (jLOvd^ouat StevoxX^aat y) xa6apicdaat Tt T(ov d^ tep(o|JLiv(ov ouTfj 

xat Toi^ (jLeToxtot^ aJwYj^ ^ I^YjTYjaat xoXu fj 6XtY0v voa^^aaa^at xat l^Y;(JL{av tqv- 

Tr^acuv auToT^ £(jLicoi^aat, 6 toiouto^ tou (jlcv lepou xoTaX^YOu S>v dpYO^ etYj 332 TcaoiQq apxispattx^i; xal Isporix^^; evepY^^'^? >^'' xa^ea)^, xarafpovuiv Se Tf^^ 
dcpYta<; u^ap/Y) xal a^ti^peorpievGq otwC Oeou, u>q xf) icavteXei xoOaipeaec 'k:- 
Bexo(;, tou XatxoD $e ^ fJiovaSixoO laYfJLaiog (bv asHoptafJievo^ etT^ nopa tt,; 
dcYtaq xal ifjLOouoiou xac 2^u)07woeou xac aScacpexou TpcaBo^^ tou evb^ tt^ f'j;e: 
fjLovoj Oeou, xac xaTT)pa(JLevo^ xac axrj^jiiprif^oq xac iJLexa OivaTOV dcXuTo^ u'. 
icaaac^ Tacq TroTpcxac^ xac cruvoBcxat^ dcpat^ xai xip atu>v((i> avaOifJi^rrc k:- 
8txo? xal Ivox©^ Tou wupbq tyJ? y^^^^"')?* ^^^^ ^^^ 5v8ec5cv axeXOOri xal t: 
xapbv -)^(jLiTepov TcaTpcapxtxbv ouvoBcxbv ocYtXXccdSe^ ev |Ae(ji^pflEvac^ YP^I^^ '^i 
pTjOeCoTj aePaofjiCa [jtovYJ tou OeoX^you. dv iTec ^a^x^', (aiqvC touvio), cvJtx- 
Tcwvo? ce'. f 

f 'Iepe[jLta^, eXdo) Oeou apxterrCoxoTCO^ KcovffTavTcvouicoXeu;, 
Neai; Tg^ijlyjc;, xac o{xou|JL6Vcxb<; TcaTpcapxT)?. f 
f '0 'HpaxXeCa^; xal 'PacSejTOu f '0 Aepxcov Nix68tq[j.o^. f KaXXCvcxo^. f 

f *0 Ncxaia^ FepaociJLoq. f 
f *0 ApajjLa^ KuptXXo?. f 
f '0 BapvY)<; KaXXCvtxo?. f f 'O Ilpotxovi^aou 0e6xXi()TO(;. f 
f '0 Ncxo|JLTf)8e{a<; Hacaeoq. f 
f '0 *A5pcavouw6Xe(o? *AOavi- 
dto?. f f *0 4>cXtTCTCOU7:6Xe<i)(; OeoxXrp f '0 NauwaxTOU xac "ApTri? Neo- TO?. f 

f *0 S<i)^oTC6Xea)^ *I(i)iaa(p. f 
f *0 Ku^cxou Au^evTco?. f 
f '0 XaXxY)86vo^ IlapOevco^. f 
f '0 'Ixov(ou LiXPeoTpoq. f 

Archet. membr, cum buUa plumbea, Fhr, II, nro 66. ^UToq. f 
f '0 ravouxaiX(i)pa?rpYjY6pco;.t 

f *0 Kap-JcdOou Ne^^uTO^. f 
f '0 AtT{Ti;Y)(; Me065tO(;. f CXLVI. [7234—1726], mense lunio, ind. IV. 

Patriarcha Paisius II. confirrmt libertatem metochii S, Antanii in insula Coo. 

f Ilatoco^y dXici) Oeou ap/cexCoxoTCo^ KcovoTavTivouiccXew;, 
Nea^ TcojjLY)^, xac oixoujjLevtxbq xaTpC(zpxT^<?. f 

f OeoqjcX^oTaTe dcp/ceictoxoice Kw, Iv dcYCco -KveuiJLaTc dcYaicriTe dtBeA5£ 
xat ouXXecTOupYe, xal evTCfjioTaToc xXY)pcxo{, euXaP^oraToc tepet^ xac yjpi^ii^' 
Y^povTC^ TY)q exapxtaq xat VT^aou TauTr,<;, x<^P*? ^*''! ^t"^ ^^ etpi^VY) dbcb Bs». 
avY)v6xOY) xac i8Y)Xoicoti^0r| t^ijliv Tcapa tcov 6otu)TdT(i)v 'scoTepd^v tou ev t^ vii'»!' 333 

nitpui) lepou, 9£^a<7(A{ou te xai TcaupomgYt^ou lAovaarripiou toD dcYCou 7(i>avvou 
Tsj 6£oX6you, 5t( eupioxsTat ei^ Ta aurdOi {jietoxcov tou (jLovacmripCou auTh>v 
TSjTsu, ev ^ inrapxet xat exxXr|9{a T(|Aa>(jL^VTj ex' ivofAaTt tou ay^ou 'Avtu>v{ou, 
57ep (jLeT6xtoy auToiv 6(jlou (jieTa Tiji; ^TjOetoY)^ exxXT]?{a{ ava>Oev xal e^ ^X^j^ 
^(STiXeaav oouSoTa, dxoToncaTiQTa Te xat dvein;peaaTa «apd icavTO^ ?cpo9u>7ccu 
fa>^ STaupOTcriYtaxd xTi{(JLaTa xat dftepto^JLaTa tou etpr|(JL^vou (jLovamjp^ou rij^ 
naT(iou xaTa ttjV xep{>vr|({;(v tu>v f(XoTt(jLr|OevTa>v dv^xaOev to) (JLovaoTT)pi(i> to6t(i) 
::2Tp(apX(itu>v ctY(XX{b>v dTco^atvo^xeviov xal S(op(2^o(jiivii>v, 3ic(i>; icovTa, ocaxsp 
h !x?i (i^tox^a ev 3(af6pot; T670(q xal dicapxta(^ to ^OIv ev Tf| naT(jL(j> 
[jLsv2ffT^p(ov, uicdpx(i>otv eXeuOepa xal dc6SoTa. Ta vuv Se oux oTBafjLev 5?c(i>^ 
TsX{jL(i)c{ Ttve? ivoxXetv xat iTripedLl^evi to ei^ Ta auT60( eup(ax6(jL6vov (jLeT6x(ov 
TciiTo Tij^ noTiJLOu (ji6Td tt}? ^r|Oe(aYj; iv outw exxXtjota^ tou oy^ou 'Avr(i>v{ou 
xai ^iQTetv T:oLp^ auTcu 86a(v xp^i(^dT(i>v dic' evavTta^ 9sp6(JL£vot toT? icpO£x8oOeia( 
-xcp(apx(xoT^ arftXXtot^ xat ttj ^tXcT((JLr|0£iciQ dvexaOsv aTaupoiCYjYtat^fj d${a, 
eXeuOsp^a Te xai douSoaia tw ^r|OevT( (xovacTr|p{(i) tyj^ [IdTfjLou. toutou ydpi'^ 
YpjbovTe^ dxof2(v6(jLeOa auvo8tx(i)^ (jLeTd tcov 'icepl i^{jLd^ lep(«>T2T(ft>v dpxtepi(i>v 
xal uxepT{(JL(i>v, T(i>v ev dYi^o rveu(jLaTi dYoscriTwv i^^jl^ov d^eXfo^v xal auXXetTOup- 
Ywv, wa Tb (jl4v ^tjOsv ei? Ta auT60t (jLeT^xtov tou d^tou "Itdivvou tou SeoXoYou 
Tsu £v TTj vi^iati) ndT(jL(i) 6(xou (JLeTd T^5 ev auTco exxXtjata^ tou d^^ou 'Avt(«>v{ou, 
(o; d9tep(«>(jLaTa xat xTi^^Aora uxapxorca tou prjOevTo; araupoicriYtaxou xat ^aat- 
Xtxou (xcvaaTTjp{ou T^q [laT^jLsu xai auTa 6(io{(a>^ craupoicriYtaxfi d§{a xal eXeu- 
Oepta TeTi(JLTj(jLiva xard ttjv icepi^Xrjtl^tv tuv xpoexdoOevT(«)v araupoicrjYtax^ov atYtX- 
Xi(«>v uicdpx(«>mv doOSoTa, dxaTal^i^Td Te xal dve?cTjpeaaTa xat dvev6xXTjTa 
ropd ^avTO^ icpoaioicou, xat (x^^Te Vj dpxteptjauvTj aou, 6 xaTd toicov dpxtepeu^, 
|ii^,T£ dXXo^ Ti^ To xapdicav Ixtj l^TjTeiv Tt wap' auTuv twv cTaupoicTjYiwv xoXu 
tj cX^Y^ov. [et] 6(|/e xoTe ^k OeXifjCTj Tt<; evoxXijaai xat exepedaat fj to ^tjOsv 
piiTcxtov fi TTjv €V auT(p exxXTjc^av tcu dy^ou *Avt(«>v{ou xai xaTa^povrjaat vqq 
7Taup92cr,Y'^^^ ^^('^^? eXeuOep{a; Te xal dau3oa{a; tou ^r^OevTo^ (jLovaaTTjp{ou 
T^; IlaeTpiou, 6 TOtouTO? tcu (jl^v lepaTtxou xaTaX^YOu fi)v dpYO? laT(o xdarjg 
Upoicpa^{ag xat eaTepr|(jL€vo; xavTb<; exxXTjataoTtxou eiaoSi^fJLaTo^, Xatxb<; Se 
29(i>piapLevo^ tlTi aeKO Oeou xupiou xavTOxpoTopo^ xat xaxTjpa^JLevo^ xal douYX<^- 
pr^To^; xat (jLeTa Odvorov dXuTO^ xat icdaaiq TaT^ xarpixal; xat auvo8(xai; dpat^ 
iirt:6?(xo€ **t 15(1) vfiq tou Xp(aTou exxXTja{a<; xai ttj? twv y^ptmoL^diy 6(i.riY6- 
p£(«)^. o&c(«> YSv^oOd) xat (JLTj dXX(«>q; e^ dxo^dae^^)^. f 
f 'Ev (JLTjvi touv{(i), tv3txTt(!)V0(; y. f 334 

t 'O t t *0 t 

t *0 . . . . \4veijxo<;. t t '0 NixofXTiBefa? . . . . t 

f *0 Seppdiv . . . . f t O Rcoou rprjYOpto?. t 

t '0 'AYXiaXou RaXXtvixo;. f t *0 t 

f 'O f f *0 npotxov^aou 6€6xXt;to;. f 

f *0 XaXxTjSovo? NixoaYjfJiOi;. f f '0 AtTCT^r,? MeOiSco?. f 
f *0 T68ou . . . . f 

Archfttyp, Flar. II, nro 67, qui tribuit tabfdam aimo 1726 (72S4). CXLVn. 7236—1727, mense novembri, ind. VI. 

Exarchia Patmi conceditur abb<Ui monasterii, 

f riafaio^, IXd(i) Oeou dpxte^i^>towo? Ru)V(jTavTtvoui:6X£w?, 
N^aq 'Pw[xt)<;, xai oixou|ji6vtxb<; -jraTpiapxtj?. f 

f 'EvTt{x6TaT0t xXr,pixot TYJi; TfjfjLeT^pa; iroTptapxtxi]^ e5apxt«? "c^? sv tt, 
vi^co) natTpLO) xat euXo^eaTOTOt lepeiq xat yij?h^W^^ Yepsvre^ xat Xotirot euXo- 
•pQ[Ji^vot yj^vTZicK^oi^ T^xva ev xupicp dtY«in)T3t Tij? i^[xu)v [xeTpt6Tr|T0?, X^P^? ^"3 
•jfxTv xat eipi^vrj oltCo Oeou, wop' iqjjuov 5^ ewx^i euXoY^a xat cuYX^^piQ^?. T^" 
arbv u{xiv Iotci), u); 6 xoOoXtxbq i^fxcuv l^apxoq, evTt[x6TaT0^ xat XoYtu»TocT&: 
«scpojTo^ 6aTtipto; Tijq xoO" iQ[xa^ tou XpioTOu [xeY^XiQ^ exxXriOtaq, RupiTwi; 
MtxaXaxTjq, utbq xaTa Tveu[xa oYaxiQTb^ tt;^ i^[x£)v [xeTpt6TY}T0^, Se$U)xe xai 
ouOtq T-ijv iwtcraaia»/ xai Biofxrjaiv Tij; ijapxta^ auTou Ta^TTj? t:^^ Tbv 6atii)- 
TaTOv xaOY2Yo6[xevov rr^^ auT60t lepa^ xat ae^aafxiaq xaTptapxtxiJ^ xat ^aatXix^; 
[xovTJq Tou oYfou, ev86$ou dxocT6Xou xat ebaYYsXtcTou 'Iwowou tou OeoWYOu eri 
Tw eTciaTOTetv xal BiotxeTv ev auti) otcc t^^ ^8tj TrpwTr^? tou aexTe[xPptou [xyjvsc 
TTjq vuv TpexoicY}? ^^^tyj; tv3txTi(i5vo^ pi-^XP' '^? cu^xicXYjpdiaed)? «w^?, st^ j^pcvcv 
^YjXovoTt 6X6xXyjpov fva, xai cuvdYei^ "m^ wapaXa^xPfl^eiv Ta ^[x-iciWTovTa cu*^^ 
exxXYjaiaoTtxd etao$Yj[xaTa xat dtxatcb^xoTa. Stb xat YP<3^90VTe{ ineXX6[xe0a VTv, 
tva Tbv auTov 6ata)TaT0v xaOYjYo6[xevov, bt lepo^xovotxoi? >wti 'srveujxaTixoT^ xO: 
'AOavdctov, YtvcixJxovTe? xat 7:dXiv i^apxov xai ^iciTpoxov tou xaOoXtxou ^i^ 
l^dpxou TtjxdTe xai dYaicaTe xat euXa^iJaOe xai weCOYjcOe xat uxoTicorjcOe «rrw 
xoTa To ?cptev, xai 2{xatov dSetav exovTt xai e^ouc^a^ icop' fijxiiav xptvetv xai 
Oeu)peTv xdcav exxXvjatacTtxijv xpictv Te xat uic60eatv xat el^ tov tou Stxats^ 
t6xov dxoxaOtcrdv xat dpYeiv xat d^op^Cetv xdvTa aToxTOv xai dxetOij ©ar/:- 335 

pLSvov xpo(; oirrov, Up4d|xivcv xat Xatxdv. xal icap^x^'^^ ^^*^^ elpv]vt)u5; %ol\ eu- 
Yv<i>fA5vci>^ ^vra Ta wrrftff ixx.XT;a(20Ttxa eiaoBi^iJLaTa xat $txata>[JiaTa, xavovtxi 
;r,jjLe ouvotxeoia, irav7;f6pat?, Iit)Te(a<;, djjLPaToixta xat eiTi oXXo tw t6ic(j) o6vr,- 
6^ xot' ouBiv ovTiXeYOVTe; ^j avTtfep6|JL£vo(. o^ S' 3v e^ OfjuSv ^avg ivavTio? 
X2t o^cetOv}^ xai zoprixoo^ xal ou OeXi^or; xXv)pu)7at to dcviXoYOv outou 9^ oxiv- 
S2Xsv Ti xai !^v2fJLtav npo^evi^oig tco ^^apxo) to6t(i), UpcofJLivo^ fjL^v S»v 6 toiouto; 
spYo; fJLSVY) icaoi;^ lepo:rpa${a^ xai soTept^fjLevo^ xavTb^ exxXYjaiaortxou eioodi^- 
,a2Toq, Xatxbq de difii)pio|Jbivo^ e?ir; 0,1:0 Oeou xal xorripafJL^vo^ xai aou7Xb>piQTog 
X2t oXuTO^ {jLSTa OivoTov xat l^u) Ti)q lou XpioTou lxxXv]a{a^, i§ axofiae(i>c. 
V-i; ^s ol xdvre^ ^n^iaore, (b; ypd^[KS>f^ cva xai i^ tou Oeou X^^C ^'^ M-s^* 

f 'Ev pLYjvi voe|A^p((i), tv$tXTt(i>vo; ?:'. f 
iirc^. Flor, IL nro 68. CXLVm. 7245—1736, mense septembri, ind. XV. 

Eocarchia Patmi iterum conceditur ahhati monasterii, 

f Ne^juTO^, 6Xi(}> Osou apxieT^^oxoiuo? K(*>vjT2VTivoui:6Xe(o<;, 
N£a; 'P(i)|JLri;, xai oJxoufjLevixb; ^aTpidpxv;?. f 

f 'EvTifJLOTaTOt xXr^ixci rr^^ i?;fjLeTepaq luaTpiapxixfj^; e^apxta? vi;acu IldTfjLOu 
7.2I suXa^OTaTOt lepeT^ xai XP^^'1^^' Y^ovTe^ xai 7CpoeaTd>Te^ xai xapa^oxupiot 
X2t Xotxoi euXo^TifJL^voL xp^^t^^voi Tijq auTJj? vi^aou, Tsxva ev xupt(i) dYOTrriTa 
T^; T^fjLwv fjLeTptiTTjTO^, X«pi? S") 'V^'^ **' £^rt''iQ >^«i IXeo? -ffapa Osou xupiou 
T:x/T0xpdT0po<; xai Tzap" ^ifJLwv sux^j, euXoY^a xai ouYXwpTQ^'-?. ■p^cjaTCv laTO) 
raatv •jfi.Tv, (I>^ 6 xoOoXsxbq "fifjLwv l^^pxo;, xup Auyouott^;, Sd$(i>xe xal auOi? 
Tw 6a((i)TdT(i) xaOY;YOUfjLiv(i) tt;? T^jfjLSTepa? xaTpiapxtxYji;, oTaupcTnQYt^x^?, PaatXi- 
x'^; T£ xai ae^oafJLCa^; fJLc;^? tou dYiou, evB65ou xai «a^/eu^i^fjLOu aTCOTriXou xai 
su2'f/£XiaT0u 'I(i)dvvcu TcO ©eoXcYOu, ev iepofxovd/OK; xup ©so^uXixT^j), ty;v 
SKiTrastav xai Btotxr;aiv t^; e^apxia^ auTOu TauTVj^ exi Tto BtoixeTv xai ei:t- 
^TCEoOat auTT;v e7:(Tpo*(X(o^ xai xap^ouoOat xai XafjL^dvstv dicana Ta dvi^- 
XCVT2 ouTh) e^apxtxd Te xai exxXv;a(aaT(xa e(ao$ii^|fJL2Ta xat §(xa((«>fiaTa owa xai 
2V£XX6(iri; xaTa xdaav tv;v eXeuaofJLivr|V SexdrTiV w£fJLirrr|V lv8(XTiwva, ^to( vRt 
Tf|^ 7p(i>Ty)^ Tou aeTrrefjiPptou fJLv;vbc fJLSxpi Tf^c eXsuaofJtew)^ icdXtv out^^, tl^ 
/p6v5*i 3r|Xov6T( Iva 6X6xXv;pov, Ixovt( d3e(av wap' i^fJLwv suXoysTv ts xal 336 

dYta^etv OjjLo^ ispatixa);, Tcpiveiv te xal avaxptvetv icaaov exxXiQctaaTixYjv uzc- 
Osatv xat st^ tbv toO ^ixatou x6tcov airoxaOicrav xat :;ai3e6ssv sxxXY|?tac7Ttxa>: 
TzchnoL aTaxTOv xal aicetO^ ^atvojxevov auTw tspujjL^vov xat Xatxov. oOsv '^pdfZ'^- 
Tsq ota Tou ?cap6vTo; svTeXX^fjieOa upLty, o-^cw^ vwci^oxovTe? tov BiaXYj^OevTo 
occcuTaTOv xaOy)Yo6(jLevov tou lepoO {JLOvacnjpiou to6tou, ev lepopiovaxot^ yjjp 
6eo<puXaxTov, sictTpoTcov tou ^r,06VTO? xaOoXtxou iQfjLwv e^apxQu, TtfjLaTs xat (»72- 
';:aT£ xat 3ieuXa^i}oOe auTov xat 7cei0r|c0e xat urcoTaaoiQoOe outu xaTa to ::pe- 
Tcov xai Sixatov xai ^aps)rt;TS eipYjvixw^, euicetOd); ts xat suyv(i)|jl6vci)^ obcavra 
Ta sfjLicnrcovTa outco s^ap/txa ts xat sxxXY;otaoTtxa stao3i{(jLaTa xat B(xatb)p.ar2 
TYj^ sXsuoojJLevY); SsxaTT^; iziit/Kvriq iv2(XTi(i)Voq owa xat avsXXetici;, BrjXovoTt ci 
[kh IspsT^ Tot xavovixa xal ^tXoTtjJLa, ol Ss Xaixol Ta ouvotxssta, J^iTSto^, TcavY;- 
Y^psi; xat si Tt oXXo T<p t6ic(o ouvYjOe^. Sort? B' div xai 61C010? e^ ujjlcSv -^capa- 
xouoY) xai ^avYj dncstO^; xat avuxoTaxTO? auT(p y) OcXi^oy] xaraxpaTYJoai s5ap- 
}^txbv xai sxxXYjoiaoTtxov ti Sixa((i)]jLa auTou, 6 TOiouToq isp^ofJLSvo^ {jlsv il)v 
apYo? |xsvYj '^dcr,? ispaTixYj? svspYSta? xac Td^S(i>; xai scTspYjjjLSvo? tzolWo^ ix- 
xXrjOtacTtxou sicoBY^fJLaTo;, Xatxb^; 5s dyo^picfJL^vo; stY; dicb Osou xat xair^pa- 
iJL£vo<; xat dcuYXwp^fo? ^«'^ ^5<»> "^? 'wu XpicTOu exxXY]c{aq sv dpYia xal a$:- 
picjJLcp, i^ dico^dcsb);. wotT^caTs ouv dicavTs?, T^xva sv xupitd dYaicYjTd ty;; 
y;[jlcov pLSTpt^TYjTO^, (1)^ dv(i)T^p(i) Ypd^ojJLSv, tva xat t^ X*P*? "^^ ir(ioo Oscu xai 
T^ :cap' •^jxciiv suyy^, suXo^Ca xal i^j^rf/jiipiiQxq stYj [XSTd xdvrcov upLbjv. f 
f ^a^Xg', SV jJLr^Vt CSTCTSfJLppCcp, tvSiXTtcovo^ is'. f 

Archet. Flor. II. nro 69, qui tnbuit tdbulam patriarckae Paisio IL 

CXLIX. 7253 — 1745, mense iunio, ind. Vlll. 

Patriarcha Paiaiua II. et patriarcJia hierosolymitanus Parthenius conjh-mont 
donationem, quam coUegium pellionariorum in Urbe fccit scholae litterarvM 
gra^camm monasterii in beneficium inopum discipulorum. 

f riafcto^;, iXitd Osou dpxtswicxoico? KcovcTavTtvou^cXsci);, 
N£a<; T(i)|jLY)?, xai oixoujJLSvixb^ zaTpidpx»)?. f 

f ndvTa Td ^ap' dvOpcbxct^ OaufJLal^oiJLSva x6v(i) XTo^VTat xat [jl6x0ci) x2T' 
opOouvrai. xoXXcov ouv xai Sta^op^ov toutcov Svto)v t^ tyj^ *EXXd8o? ^co^/fi; tx- 
Toiv sXXy;v(xu)v fjLaOY]iJLdT(ov dcxYjct^ xai xaiSsta ifj [jloXXcpv sticsiv tetxTYjct; ^i 
xpcoTSta (pspei xai uxspxsrcat xai uxsp(3puTat xat TtfjLUi)Tipa T(i)v dXXu)v xavT(i)v 
xaOlcTTjXSv, (5)5 xY;-pi xai ^t^a xai xpo^evo^ dxstvcov TUTxdvouca xai fo XoYtxJ^ 337 

Tsu (ZvOpd^u Ix Tou (7x6tou( tvJ; a^jiaOetag icpb^ to vri^ akrfiziaq <^q Sea^e^i- 

^suai TS xae ^uO|i.{l^ou9a xat £x?ca(8e6ou9a xae Toig u>paeoTaToe{ aurv)^ devOede 

xxroxoajjiouaa xae xaOa>pae2^ouaa xae tu> (ixpOTaTcd xae xoOaptJTiTei) xae OeeoraTCi) 

vsi Tov. uXtxbv xal x^piepic^ toutov vouv b>^ ^^exTOv tj) ^Ooet [aovovoux ouvevou- 

72 Te xae ouvaSouoa xae tou^ aTpOrou^ :c6vou^ TauTT] xpooavexovTa<; xae ee^ tt)v 

rjT^^aooiav, tov x6p(ov f|(ixi>v 'Ivjoouv XpeoT^v, Tiie^ IXTci^aq ^ipovra^ oupavoicoXtTa^ 

•jhjq Te ^fo^ xai ou*piXiQpov6|AOu<; Xptorou dicepYdCouoa, oTrive^ ov> (aovcv ^C 

£'j^i^jjwu Y^*»*^^ '^*?^ wovTwv drfovTot 8axTuXo8etxTOUfjLevoe, aXXa xae twv 

cjpovtoiv dxetvii>v xae ovexXaXi^v ^apa Oeou d^eouvTat dYaO<i^v^ ou^ ?Jttov 8e 

xae ot xepe tou^ TauTT)v (jieTe6vTa^ tvjv ^povTtSa xoto6(xevot xat Toic; evouotv 

r/TiXYjxTtxoi^ Tp6icot^ Te xat icpoaoSct^ to6tou^ icept^aXX6(jievot dOavaTCu^ T3t^ 

ine^oaet; zapa Oeou Xi^^ovrat. exetSv; TOtYapouv xpb Ixavcuv ffi-q /p6vu>v icap^ 

-SA/Uov dxo6s(jtev xat ij^T) irib YP^{A(AaTo; tou eXXoYttMordTOU StSaaxdXou tvJ; 

iv Tv) vf^w ndT(jui> T(i>v eXXiQvtxtov (jiaOr|iJLdTfa>v oxoXvJq^ xup BoatXetou, £XXfa>^ 

T£ d:;b ^(ikrr|( ?(i)>vi;^ tou evrouOa icapeupeO^VToq t6 y^ vuv I^ov XoYt(<>TdTou 8(- 

casxdXouy xup 'ApaevCou, Sp(i>(jiev xai i^e^at(i>OY}(Jiev, &c( icoXXoe t(i>v exeiae 

sp(i>Tt doxi^aecft)^ Te xai (Ji.a0/jae(«>^ xpoafotT(«>VT(i>v xp(^(^<«>V) Up(i>(JLev(i>v Te xae 

XaVxh>v, Tii^y :cpb^ l^^acepxetav dvaYxa((i>v orepou^Jievoe icaXtV(i>$tav aiouae xae tou 

::cOou(jievou Ix6vt6^ dixovTe? 68uvY)pu>(; dicoTu^dvouat, xdvTeuOev Yjpiaxicctoi Ttvs? 

::p6xptT0t Tau IvTowOa ev vf^ PaatXeuo6o7j Ta6T>3 twv x6Xe(i>v euXofiQ(jievou ^ou- 

^ETtou wv xpV|9^|A(i>v (jLaYtaT6p(i>v YouvapdStov, euae^et^ Te xae ^eXiXXigve^;, Oet(j> 

^Xt^ xtvtjO^vre^, otxT(i> Te xa(Af0^vTe^ xpb? tou? ^^Oefa^; yjprfi^o^txa^ IxeTae 

«pceTTjrd^; ee^ t^iV twv (ji.aOv](jidTu>v ^icixTTiaev xot^^^^o^ ^^iQ ^5 ^^i^^ ixaaro^ 

yjTwv xae d^eepb^aav tw 9povTeaTTjp{(*) to6t(i> yP^^^* (JieTptjTd xbv dpeO(JLbv TpeT; 

y.tXedBa^ xae zevraxoaea xe^dXaeov iice auvOT^xT) xae au(Jt^(i>vta tou ToxilJecOat 

tauTa 3t' eictaTaa(a<; Te xat f povriJo? twv xaTd xotpou^ XP^^V-***^ wpoeaT(i>T(»>v ts 

xai liciTp6icu>v Tou fou^exiou to6tou dXXY)Xo8ta26x(i>q ei<; aitova Tbv SffavTa, xat 

■jz rjTwv l^aicoaT^XXeaOat xaT' Ixoq dxapatTT^Tox; Tbv 8cuXeu6(JL€vov auT(ov t6xov 

::pb;; xbv xorcd xaipou? xaOtjTYjTTjv t^? oxoXyj; Ta6TY}? o^stXovTa Bta^^^^ieiv xas 

ciBovat xaTd dvaXoYtav xot^ Iv8eeat xae doc^poeq (JLaOY)TaT? auTou dfeXorcpoati^icfax; 

xal iv xaOapc^ auvee86Te ^yyi^ wpb; ffep{OaXe|;ev xal xuPep'/Y)aev aurwv axpe tou 

;(i);saOae xae auvTr)psioOat xai auvfaraoOae Tb auTb oxoXeTov ev ty) ^/ijaG) Ta6TY) 

ndT(jL(i>, eico(Jievb)<; 8e :cpoa5pa(JL6vTe(; ty) -jcpovo^^x xae 5ef6v8e6aet tyj? ixxXr,aia(; 

£!£^,OTiaav Osp(JLU); e7ctxup(«)0^va{ t6 xae ps^aKoO^vae to OcipeoTa/ IpYOv auTwv 

TcuTo 8t' ixxXYjataoTexou i^(jlwv gePaeeoTTipiou Ypd(JL(jLaTO(; ee? xoevY)V auTwv xaTd 

22 338 

^uxTjv 9a)tiQp{av t£ %a\ o^^iXeiav xal SiiQvex.^, dafaXt) Te xal d(jiieTorcpeicTov ouorx- 

aiV TOJ TCpX^lLtXXO^. TOUTOU X^P^^ **'• ^l*6"l^ '"j^ aTTTiaiV OUTbiv TaiiTlJV d>q SuXs- 

Yov Te xai Tcpb^ OeoftXij d^ opo)aav oxoicbv euiAevco^ dxoSe^d(A£vot YpdfoiJLev YvutpiY; 
TS xal ouvatvdaec tou fAaxoptoiTdTOu xal dYt^otdTOU xaTptdpxou Tuiv 'IepoaoXu{JUi)v 
xat xdoiQ^ naXaioT^viQ^^ xup(ou, xupbu IlapOeviou, ev dYi(i> ir/eu(jLaTt dr(oexri;v7j 
xat xeptTCoO/jTou dSeXfou xai ouXXetToupYOu ti)^ fipuov (AeTptoDQTo;, xat dzo^ai- 
v6}jLeda ouvoStxio^ (jieTd tcov icept it(JLd^ lepcoTdtcov (JiiQTpoicoXtTtov xat urepTt^iuv, 
T(ov ev dYtci) '2cve6(jLaTt dYar)QT(i)v f|(Ah)v dBeX^v xat ouXXetToupYciov, tva Td el- 
piQ(i^va 4icTd xouYYeta T(i>v doxpb>v a)^ dica^ icpooTjXcoOevTa Te xat dftepuOevxa 
TT^ xoTd TV)v vijoov tauTTiV IIdT(xov StoTeXouoT] T(i)V iXXiQvtxfa)v (AaOr|(Axra»v 
oxoXtJ ifefAcovTat xaTa icoevTa Btxotou X^^ov (Jievetv to dicb Toude xai et^ tsv 
15^3? dicavTa xpovov (Ji^xP' "^? ouTcdoew<; tou auTOu h TiJ IldT^jMi) oxoXeiou 3ij- 
XaSi] dvaicooTcdoTfa)^ xat dvofaipeTb); u?cb tv^v ^ictoTao^ov xat dtotxTiOtv kov 
xaTd xatpou^ XP3^^(^^ irpoeoT(i)Tii)v xat eirtTp6x(i)V tou lvTai36a ev KcavoTovTtvcu- 
icoXet euXoYV|(JLevou ^ou^eTfou tu)V Y0uvapd3(«)v, Tox{|^eo0a( Te ux' auTiav %ol'. 
::^|AiceoOai tov eTi^otov auTi&v toxov (jieTd icdoiQ^ do^aXe^a^ tco xoTa xaipou; 
2t3aoxdX({) Tou al)Tou ev tjJ Hox^m^ ^povTtoTiQpiou, o^e{XovTt dicapatTi^; Bta- 
vd(jietv xat StSovai xaxd dvaXoYtov Td dicooTeXX6(jLeva icpb^ tou^ Iv8e{a 'xn^o- 
(jiivou^ (JiaOiQTd^ ourou df tXoicpoocoicca); xal ev xaOxpcj) ouvetSoTi <|AJXi^? e^ dicov- 
Toq et^ zeptOaXt|/tv xat xu^ipviQoiv auT(i)v, icpoxoicifv Te xat ^Sooiv xai 
euSox{(JLiQotv ev Tot^ {jLaOiJiJLaotv, i}q eipiQTa*, icept ^; uicoOeoed)^ ^TP^f^« '^' 
iTepov exxXr|OtaoTtxbv iI^(jl(i)v YP^(JLpLa Td auTd 3taXa(A^dv(k)v xat e360rf w eipi;- 
(jLSV(i) ^ouq>eT{(i) T(a)v xP^i^^H-tov Y0uvapd3(i)v xP^oTtavcav. cOev et^ Ti;v zepl toutcu 
Iv3et^tv xat StiQvex^Q do^dXetov e^eveTo xat Tb icapbv iQ(jLeTepov icoTpiapxtxiv, 
ouvoStxbv ^e^atojTi^ptov Ypd(A(jLa xat eB^Or; xcp xaTd tv;v ndT(Aov ^pomorrip^M 
TouTco. ^at^(JLe', ev (jliqvi touv{(i), tvBtxTtcIivo^ tj'. f 

f '0 iraTptdpxTj^ tij? d^ta^ 7c6Xe(*)g 'IepouoaXi;(jL IlapOevc; 
ouvaicofa{veTai. f 

f '0 'HpaxXe{ag Fepdot^JLoq. f f *0 XaXxr^Sovo^ KaXX{vixo;. f 

f *0 Ntxa{a^ Ilafotog. f f 'O 2eXu(jLPp{a? rprif^pio;. f 

f '0 Zeppa)v "AvOt^JLO?. f f '0 Ntxo(jLiQ8e{a^ KuptXXo;. f 

f f f '0 \\5piavouic6Xe(i)qAiovuoto;.t 

Archttyp, Flar, II. nro 70, 339 
CL. 7257—1748, mense octobri, ind. XII. 

Patriar^a Cfyrillus V, adhortatur fidtleg, ut dent deemostfnas monasterio maoctma 

inopia laboranti. 

f KuptXXo^, eXdii) Oeou dipxte^^^xoicoi; Ka)vaTavTivou7:6Xea)^, 
^iaq T(2>(jLV2g, %a\ olxoufJLevexb^ icaTpioipxTj^. f 

f 01 T(p xaO* "hv^^ aicooToXtxco, TCOTptapxtXfD, oixou(ievtx(o 6p6vii> uxo» 

xc'!(ji£vct lepcircaTot (iiQTpoicoXi-cat xal 'jic^pTt|AOt xat OeofiXsoTaTOt dtpxte^RioxoTcot 

T£ xort eictoxo^ot, Iv 6r(i(^ 9cveu[JLaTt avaTcigToi dSeXfot xat ouXXetroupYoC, IvTt- 

fiitiiTaTot xXriptxol t^( xa6' i^jAa^ tou XpioTou [t.v{d\T^^ exxXiQOia^ xat IxaaTt;^ 

i;:apX^ euXa^^oraTOt tepet^ xal 6aui>T(rco( tepo|JL6vaxot, ol ^aXXovTe^ Iv Tat^ 

exxXijatai^ ttJ^ lloXefa^^, tou FaXaTa, tou KaTaorevou xat dcTcavTaxou, euYev^-- 

ffraTOt apxovTe^, Xpi^atfJLOt eichpoicot twv exxyvV]a((i>v xat icpoYlxaTeuTat xat 

xapa^oxupiot, (xaYiaTope^ xat 7cpa>TO(Aa7{aTOpe(; toiv pou^eTtcov xal Xoticot xivTe^; 

£vXoYTj)x^vot xptoTtovoC, Tixva h xup((«) dYainQTa t^^ i^{m5v {JLSTpt^TiQTo;, x^^< 

£11) u(jLtv xat elpi^viQ dicb Oeou xal xap' iQ(iL(i)V eux^? e^XoyCa xat ^\jrQ(jb}pitiaiq, 

rm at dXXat (jl^v eincotfat xat dpeTat ^jui^&k€v; xat OedpsoTot, (JLeG^tov ^k 

^zaatuv Tb)v dXX(i>v, auvTO(jL(«>Tipa Te xai euxoX(A>Tepa (jLdXtara eXeY;iJLoauviQ ici^u- 

xev a!>TT; xat •^ap o^etXeTTiv toT^ IpYaTai; auTYjq tov Oeev on:ep^dZv:otr «6 

iXswv Y^p WT(«>xbv Baveiljet Oeil», xal 6 ^aXtov Iv tti x^ip^ "fo^ wevTiTo; eupi^ast 

iv TjJ :caXd(JLY] tou xptTOu xai xaXuTcet icXiiOo; d^JLapTtuiv xai pueTat 4'^'^j^ ^* 

02V2TOU» xoTa Ta tepoYpo^fs^^d Xo^^ia, dtb xat eua^^f^ai T^xotq xal lepoTt; xaTa- 

Vur^iot^ xat (xovaanQptoi^ iv3e{a Te xai dicop(a xaTa?ciel^o(jLevot^ xat dxaxatvtaeto^ 

/pfjtlouai YppTi*(o\j[kiYti (Jiei^cva xai ttjv xaTd tj^uxrjV toT<; IXei^|(xoatv (o^^Xstav 

s:ct{jLvrfaTeueTat. Yvtoarbv TOtYapouv lard) xdatv u(jliv, Sti xaTd tyjv v^aov lIdT(JLOV 

5!aTsXe"t iQ(jLeTspov icaTpiapxtx6v, oTaupoiCTQYtaxiv, aePda(JLtov (xovaoT/jptov st:' 6v6- 

jjLaT» ae(xvuv6(JLevov tou dviou 'Itodvvou tou 66oX6you, oicsp TaT; tou xaipou 

av(i>(xaXia(^ xat iceptordaeatv xat Tat^ d^opi^TOt; aud6aeatv et; saxdTTiV Svdeiav, 

r:(i>xe{av Te xaJ ardpiQatv twv dvaYxai(i)V xaTT^vngaev, dXXd (xtjv xat \iipoq Sv 

Tsu auTOu lepou (xovaoTVjpiou uicb ty)^ xapaTdaeu>; tou xatpou xaTeadOptoOv} xat 

TsXetov xprj(xvta(xbv licoretXet xat 6i ev ocixild auvaaxo6(xevot zarlpe; oux l/^uat 

Suva{xtv xal Tp6icov Tou d^/axatvtaat exetvo. oOev xotvt) ax/zdv 'p^V-Ti lp(»>aav 

rpoa$pa)xeiv et; to SXeo; xat Tr^v ^oif^Oetav u(xa>v Ttov d^^avTaxou ei)ae^a>v xal 

ftXoOs(a)v YjpiQXioc^y^ eXw{IJovT6? ex TTj^ xaXYji; 'j(xd)v auv8po(XYJ? xal 'jcXouaia? 

^Oe{aq dvefetpat xat dvaxatvtaat Tb aeaaOp(otxivov sxeTvo (x^poq xai xu^epv^aat, 

22« 340 

3(jov To BuvaTCv, xr|V 6axaTr,v aim!)v IvSetov xai wcwxeiav. xa! 8t, i:e|JL::ou<7tv ex 
[xspou^ ouTuiv Tov £ict*epovTa To wapov, baui>TaTOv xat XoYiwTaTov Stoaoxoy^cv, 
iv t£po[jiova}^oti; xat •3cve'j|ji.aTt5toT<; xup 'AOavdaiov, ovSpa TtjjLtov xal o^tov, ope- 
Ta^ T6 xal 7at$e(a xexo7|jiiQtJt.evov xal Ad-/ou JuvaiJLet e^TQoxiQiJLSvov. db:o5ex6iJLevci 
TCtvuv ouTCV tXapu>; Te xal eu{xeva>; ouvBpajJteTe xai ^oijOi^iaaTe auTw Xovw xai 
Ip^^td xai eXeYjixoauvr,, wAouaia xsip* >^«' oYaftoBoTw t:poaipeaet auTw exiSoTe, c 
piev TrpoOeatv 5r,XaBT^,, 6 Ik aapavrdptov tj :cappr,atav f^ TeaoapoxovTaXeiTOupYCv, 
exaoTO^ xa6a 3uvaTat xat xpoatpetTat xai ex Oeou MOTtaOyJ, oicu>^ 2ia rr,^ Oea- 
pecTou eXer,[jLoauvYi?, auvSpo(ii.V]; Te xat ^oiQOeCa^; aurot [JLev ol ev auTw ^aTeps? 
Suvr,6d>atv dvaxatv{aat to piepoi; exeivo xat aveYStp^S '^H*'^? ^^ ^? ^^®* xTixcpe; 
ava^avlvTeq l^otxe (jLuptoiuXaaCova; tou^ {AiaOou^ i:apa Oeou, ou i^ X*P'? **• "^^ 
axetpov eXeo^; xat tq euxtj xai euXovta ttj; t^jjlwv jjLeTptonfjTO^ eir, jJieTa TravTwv 
'j{jLc5v. 2>T'.vi tepo(JLOvax<j> 3e3wxa(iLev dSetav JtBdaxetv tov Xoyov tou dsou, oxcj 
ov xpoaxXr,6fj, eictTpaxr,Xiov ^opetv, dYiaa|JLOu; icotetv |jL6Ta twv wv eict^epst ts- 
(jLaxta>v lepwv X6tt);dvu>v tou t6 dYiou EuaTpoTiou xat twv d^twv 'AvapTupwv 
KoajJLa xat Aajxtavou, xai tou; XoYtapLOu^ twv jjl6t' euXafe^a? ^poaepxe{JLevwv 
auT(j> xpi^t^tvwv dvaBixsoOat xai zdvTa Td lepaTtxd exTeXelv, eiJi^aet |JLivTot xwv 
xaTd T^Trou^ xpoiaTapL^vfa>v. ^atj/fjLr/, ev fjLTjvi 5xTu>^p((i>, ivJixTtwvo? 7'. f 

Archttyp. Flor. IL nro 71. Error in indictione, annus 7257 hahtt 
ind. XIL 

CLI. 7270—1762, mense . . . ., ind. X. 

Patriarcha Toannicius IIL confirmat privilegia, possessiones libertatem que mona- 

sterH. 

-f 'Iwavvixtoq, eXdo> Osou apyj.e'j:iaiK,oi:o^ KwvaTavTivoux6Xe«;, 
N^a^ 'Pa>|jLT)(;, xai oixoufJLevtxb; ^aTpidpxtj?. f 

f Tw eic' dYaOcp xai OeapdoTco axoacco ouvTeXeaOrjvat ^daavTa ':t,v 
dpxi^v, eiTa xai vfi jJLaxpa wapaTdaet tou xp6vou 8td Tqt; xaTa StaSoxtjv dva- 
V£tt>as(i>^ £TCtpe^aiu>OevTa xaXu>^ xai to da^aX^^ xai fjLOvtfJLov xai d7ryjpTia(jL£vov 
6XoTeXu>q sauTot^ 'icpoaxTTjadfjLeva, TauTa xaTd icdvTa xatpbv Tij^ xaOTjxo6(n;; 
auaTdaeu>;, dvTiXi^,^e(i>^ Te xai d6f6v$e6aeu>; ^apd Tot^ TcpoeaTdvat Xoxouaiv h- 
d^ta xpiv£Tat. 6 Stj TOtouTo; xavu>v xdv TOiq dXXot^ icdatv, §aa XTj^efjLOvto; 
Xpfj^ei, ewi TTj a^uiv Btafxov^ XP^^^I^? ^^? dva^xaT^; T6 xai u>9^XtfjL0^ xa6' 
uicepTepov X^^ov h:\ twv dy^wv exxXTja(u>v tou Oeou, euaYuiv ts oTxu^v xai 341 

zt^asyMa^ (aovcov ir|V bi^eXeiav xai tc /pi^atiAOv e?ct$£{xvux(zi. xoR/vr^ Tot xal i^^ 

X28' f|{jidl; ToO XptoToO (jLSYiATj exxXrjCta xal ot xata xatpcu^ tou; z^/eufAOTtxou^ 

Tjzff^ oioxa^ srtTeTpa]jL{xevst OesOev xuPepvijTat Ta irovTox^dev icpoooY^jJieva 

zihai^vni xat i^yv.ct ctY{XXia, 5aa xaTa xatpou? euXoYW? xat 6eofiXu>q Bie- 

TiX^ff*^ araupoTcriYtaxJiv ^tXsTttxCav iTctgpageuovTa eTwtOK^^txoi; xai 3aoiXtxai<; 

JKTcat^ (Jioval; to eXeuOspbv auTai? xat d$cuX(i>Tcv 8ta :;povo{jL(u)v eictxopr,- 

Y^jvra 'scoXXbiv, ou (jlovov sYxp^vetv eu(JLevu><; xai dTcoBix^oOat (jLe(JLaO/|Xa7tv, aXXa 

xal suvtoTov xat xpar^vetv owouSai^ouci xat extgepatouv Bta (JLeTafevecTepwv 

xatptapxtxiSv otYiXXCwv oux iravaivcvTat, 3i:w? t^ TOtauTtj xaxa 5ta5oxt;v ava- 

v£wc£t xocav £vBexo(Jtevr|V JXagrjV xat £TCi{p£iav dbcoxpoucwvTat xai twv xaipt- 

xwv £95§u)v avwTipci)^ eq iet xaTacTi(5oti)ctv. exei5Yj TOtvapouv '::pocxo(JLtc66v eve- 

517130»; f|$tj f|(jLTv 7poxaOr|(jL£vot; cuvo8tx(«)^ Ypo((jL(jLa wpecfuYfive? -aTptapxtxbv 

rj^^o^txcv £v (jLe(i.0pavat(; ctYtXXtwJe? xou ev (jiaxapia Tij Xi^^^et f£vo(jL^vou aotBi- 

jjLOj xaTptipxou xat cuva5eX*ou i^(jlu)V, xupou KaXXtv{xou« ^e^atouv oXXa TcpoY^- 

vesrepa Ypipt^xoTa to&v 7p6i;aXat d(OtBt(JL(«>v icaTptap/cov, dtaXa^jL^ivovTa xivTa Ta 

ivexaOev f tXoTt(jir|OevTa xpovc(jLia 8ta T€ /pucoPouXXtov Xoywv PactXtxwv xat 8ta 

7pa(jL[jLiT(i>v '::aTptapx(ov ciYtXXt(«)5(5v iyj Upa xat cePac(jL{a, ^aciXixfj xai CTau- 

Mzr^Ytaxtj f|{jLeTepa "niaTptapxtx^ (xcvij tou OYtou, IvBo^ou xat T:aveu*ifj|xou liTco- 

5TcXou xai ^'^tKi^oxi Itoivvcu tcu 6eoX6YOu xa-a tyjv vijcov lliT(xov' au- 

Ttxa Yip, ?TJ^tv, 5 T>3(; atoivta^ V^^^W^ eucejij? JaciXeu^ ^AXi^to? ^ Ko(xvYjvb^ 

Xpucc^ouXXov IB(t>pi{caTo tw xTi^Topt Tijg auT^? M^^"^?? (xovax^J) XptcToSouXo), 

l\ ou «-snPpaPeOeTat toutyj xacav iXeuOep^av, auTovo(xtav t£ xat auToSecicoTe{av 

5UV iica^a-scictj Tij vijc^i) niT{X(i) (xeT^ TiJ^ SXyji; w£pioxi5<; xat $taxpaTi^ice(i>{ 

iUTi;? ^Tc' x/a^atpeT^») xai 3iYjvr|XeT BecxoTe^a xai xupiiTr^Tt a-eXoiq, apap(ji>^ 

iut xicTi^ iTnjXXaY(xivYj cexp£Ttxf|^ cu^Yjificeu)?, 5x(»>^ ^ t6 xap' auiou £Y£pOeTca 

[AO^/Yj xat 01 irtc' auTov (xovoxct xaiixwot xat 3ecx6li(i*ci tyjv v^cov TauiTiV aTe- 

Xu^c, k^a^ia^^ xuptu)^ xai auOevTiS^;, iva^atpeTU)^ t£ xat atu)v{u)^, lauTrjV Te tyjv 

Br/Au^OeToov Btop{2I(t>v ce3ac(x{av (xovyjv auToBdcxcTcv xat auTe^cuctcv [xeTa t^(; 

cXy;^ vifcou Bta{xev£tv I5 aet xaO' sauTYjv aY^l^^vYjv xai 5 t£uOuvo(xs vr|V, xat out6 

aurri yj (xovyJ, ouTe Ta 'jxox6{{X£va TauxYj (xeTC/ta, ouO' Sxaca yj vf|CO? uxb Pact- 

Xixi yJ xaTptopxtxa ij (XYjTpoxoXtTtxa y) extcxoxtxa 9^^ £xxXr|CtacTtxi( yJ uxo Ttva 

cAux; t$tu>Ttxa uxajrOiQCOVTat xp6cu>xa, aXX' eXeuOepiicouct xaOap(i>(; a/pt? aiu)- 

vo^ xavTO^.» xivTeuOev xpb? tyj ^actXtxYJ TauTYj 9tXcTi(x{a xai xarpiapxixbv ex6- 

C2'!»tX£uOYj ctY^XXtov Tou Tr|VtxauTa tcv xaTptap/ixbv lOOvovToq Opcvov i^^iiAxiio^i 

TaTpiipxou, xupou 'Iu>ivvou, xaTaxoXouOouv (xev ext xact toT^ e{x^6po(xevotq tu) 342 

^aaiXtxco xpu<70^ouXA(i) 7cape/6|xev6v xe T(z6ty) tf| G£0a9[JL{a ijlovv) xb iveicvjpeaffrov 
xal dv£v6xAiQTov xal axb tu)v xora xatpou^ aicocreXXopLevfaiv e^flE(>)rfa>v xai 
7?ap* eT^pcu TcpoffcoTuou, iuoxXeiov Ss xal tvjv etcoBov raat TOt^ dpxtepeuai xsic 
69' £auTOU<; dY£tv xijv (jLOVt;v eTctxeipoOatv, ou [jlyjv dXXd xat tw xaTd xatpoj; 
TcaTptapxtj jJLYjSiv ti icpoaewat eicl vfi {jLovyj Tajrr; oIovByjtotouv d)vXo $i'xaicv 
cuYX<*>P®*'^^> dXX' f^ {Jiovr^v ttjv dva^opdv tou oixeiou 6v6|jLaTO(; ev TaT? Oeiai; 
lepoTsXfOTtat^, ^upb; TOUTot^ 3iopt2^6(jLSVov £^eTvat Tot; pLOvaxcT^ dxi«)XuT(o^ icap'fa> 
5v pouXwvTat xd;; lauTuiv :coteTa6at xstpoTOVia? xai xaO' auTou? evep^eTv Tr;v 
Tcu a^wv i^^o\j\U'fO'j xpoxs^piQatv. jjLeO* 3v dYiwTaTov xaTptdp5^Y;v xup 'I«i)awi;v, 
xat ^TSpot X3tTd xatpou; TcaTptdpxat^ xup Aouxd^ $if;XaSr| xat luip ^upLStjJv %t. 
xup 'I(i>daaf xat xup K6ptXXo(; xal d)Aoi twv (JLSTaYsvsarepcov xoTd TouTd tcI; 
t${oi^ auT(J5v atYiXXttoSeatv u7co(JLVii{(jLaat Td :cpov6(jLta tou tepou toutou {jLovaarv;- 
picu TcovTi aOevst StexpaTuvavTo 7cpoaeicixupo'j(jLevot Td Ttov icpoYeveaT^p(i)v o\ 
(jLeTaYevsaTSpot x^P^'^ euXa^e^a^, a^(xv(i)(jLa TauTa ^iaxovTe^ etvat tt) :ceptBc5(o 
Taun; (jlo'/t] icpoaap(jLca0^v uxb ^aatXtxi;^ euae^eCa^ Std to tov e^^ctan^Otov sxeTvcv 
|jLaOYjTT)v xat dw^aToXov *Iu)dv';tjv tov OeoX^fOv ev auTij vfi VT^a^i) xb lepbv ouy- 
vpd^J^aaOat tha.Y^iXio'* xat icpb; Tb PaatXtxbv xp^aopouXXov dTevi^ovre^ xat' 
exeivo, auv(i)8d SiaxeXeuovTat rv;v as^aa(jL{av TauriQV (jlovv;v auroBsaicoTcv sTvai 
xai xaO' laun^v, t6v ts icveujjLOTtxdi)^ icpoVaTd(JLevov twv ev auTiJ auvaoxcujjLevwv 
(jLOvax(Ji)v (ArjBevt :c(i)icoTe :cpoa(i)ic(i) u9coxet(jLevov elvat, out^ sxxXYjataoTtxio, ojts 
xoa(jLtX(T), (jl6vy;v 5e ty;v icaTpiap^tXY^v (jLevaXei^TYjTa xe^aXfjV lTCtYtv(i>axetv r^su- 
(jLaTiXYjv, icpb^ Se ty; vf^q pLOVYj; xupt^Tr^Tt Sts^ocYetv auTbv icv6U(JLaTtx(i5; %oi'. 
icivTa^ Tou^ sv auTJ; tyJ vY;a(i) oixouvTa? y^pt^cadb^ xat (JLYjSsva T(i)v dpjrispsw*'' 
TCapetaJuatv Ttva xexTY;aOat to zapdzav, cuTe ^v t^ V^'^o 0^^ ^v Ttvi Tdiv icb 
ty;v (jLovf/; TeXo'jvT(i)v xTYj^jLdTtov, ouSe Tt dpxiepaTtxbv eic' auToT? BtevepYsToOa: 
XetTcupYY;(jLa, dXX' d tcots dpxiepiu)^ SeYjOe^Y; b xaTd xaipou^ xaOrjYCUfjLevc^ 2ia 
XetpoTcvtav y) dXXr^v ispoicpa^iav Ttvd, (xeTaxaXeTaOat 5vTiva t(i)v dfxtep^(i)v 66- 
Xi^cyj. xapd TauTa twv ^iXcSc^^a^ :c«i)^ ext{JLatvo(JLSv(i)v xal Td^ dxa{pcu? t^y^^" 
(jLSvta^ j^apwdljsiv £:cixstpc'jvT(»)v ty;v 5p(jLf|V dvaaTsXXcvTs? StaxeXeucvro; (jly;3' 
5X(i)^ s^sTvai xaO' gTspcv Ttva Tp6xov TfjV sxXcYf^v icpo^atvetv tcu xaOr^Y^''' 
(JL6V0U T^^ (Jlcvy;^ TauTYj^, dXX' yJ (x6vov, xaOu); dv^xaOsv sicsxpdTr^aev sx tsJ 
opcu Tcj xTT^jTcpc^ ^tu^?» sxs^vou Tcu suXapou? (xovaxou, xup Xp'.aTcBcJXcj, 
■JJycuv auTcu? (jlovouc tou? auvaaxou(JL^vou; (jLOva/ou^ ev outy; tyj (jlovyj exXc"]fY;v 
^ccteTv xcivf^v xal 3v dv etjptoaiv dpsaxcvTa t"?j xotvcTYjTi auTtov, sxeTvov xaOioTw- 
aiv Y;Ycu(JLevcv. xai e';:i :cdci xaXo)^ xai vcjvsxwi; StopiXouatv, owo)^ d Y *f ^*^^ ^ 343 

YcveoOat ij *{iY^a&zon l^u» twv SiaTeTUicii>|jt,ev«i)v Tuictov tou (Aovaorvjpbu, ivavci- 
oO}ji£vov Tj5 fxovf, xas Toi^ ev ovn; (jlovoxoi^ xal icpb^ ffx4v5aXov (i^opuiv ^ 
xoOsXou ij Iv piipei, to tsioutcv div{cxupov eTvat xat dhcpaxTOv xat w^ (xtj 5v, 
(«iBe Y^Y®^®? Xov{|Jeff6at, oecive^ 9uvaoxo6(jievot ev aurij ^otGrrarot icacdpe^ e8e- 
r,6r|ffav xai t^iawv cu {Aixpbv s-Kixoptjpj^at avcoi^ xat vemepcv iQfxeTepov icaTpi- 
apXtxbv YP^M^^ ^*^* 'fou; wpb tq|awv dYtiDTOcou^ icaTptap^a; eicl wXeCovt Aofa- 
Xeia. TouTOu x*P*^ **^ ''% pteTpiorr,? t^jjlwv Ttjv aiTriOtv auTG^v |Ar, icaptSouoa xal 
uK extxXtveT; exouoa to^ ixoa^ aei Toig ftXapeTot; epYot? >wtt deoftXeoiv 4ici- 
yeipi^ium xat tv) ouorioei xai sictSooet Tiiiv '.ep<t>v oxv]v<i>|AiTCi)v oXat; X^P^t >(a- 
xpo6eoeoi :cpoxetpLS'/T) do|Aeva>; [faka xal eu{i£Vb); i^coBe^afASvr^ xaTa to lict- 
xpoTouv SOog T(j> xaO" f|(JLa; dbcooToXixcj>, '^aTpiapxtxcj) Te X2t oixou{j(.ev(Xfo 6p6v<i>, 
xic BtxaCav ouox/ xa: euXoYOv, YP^?^- ^^^ ohcofatveTai ouvoBtxcii; pLeTot Tci5v 
ztpl ijpd^ tep(a>TiT(i>v dpxiep^(ov xat uicepTt^Mov, Tt!>v ev ar{l(^ Tcveu^AOTi dYaTCiQTwv 
dBeX^v auTi;; xat ouXXettoupYoiv, ?va icdvra (xev Td lepd hf^pot^a inco(JL'/i^(jLaTa 
TTjq BtaXiQfOs^oYjg oe3ao(JL{a^ (Aovtj^, ooa SY^XaiY] ex tou xdXat dpxa^ou ^ooe- 
YSvovTO TouTi] icapd tuv euoe^o>v ^aotX^cuv Xa(JLxpd xp^^^^ouXXa xal icapd tcov 
dotS{(Mi>v icaTptapx(«>v oeircd otYt^XXta Ta xot' auTY^v Btopil^6(Aeva icpovc(jLia iyjdGi 
TO xiupo; xat TV)v loxuv 3ta(jivovTa xpaTuv6(jLeva xat 0T7]pt^6(jLeva Std xavT^;, 
axapaodXeuTi Te xat d(jLeTax{vT)Ta Bt* 5Xou xal d(jLeTaOsTa, (Jl^xP^^ ^ fJXto; exl 
^fi^ ^?opa, i^ ^k 3iaXif)fOetoa tepd xal oe^ao(jLta (jlovt) tou av^ou, ^v86§ou xat 
xaveu9i^(jwu dicooT6Xou xat euoneXicTOu 'l(i>dvvou tou 06oX6you xoTd tt)v vijoov 
naT{jLov (jieTd icavT(i>v T(5v xTT)(jLaT(«)v xat d^iepto^jLdTbJV auTrJ^, xtvT}Tb)v ts xal 
2xr/f|T(i>v, 5oa Te ififi Ixet xat ooa ouv Oe(i) entxTi^^oeTat DoTepov xat 9cdvT(i>v 
Hdv (jLeTox{(t>v auTT)^ '^^PXT3 ^^ dv^xaOev xat Xe-fr^Tai xat icapd 'scdvTiov Ytv(i>- 
3XT)Tat ^aotXixifjy icaTptapxiXT) xat oTaupo^Y^^^^ xavTT) IXeuOipa, auT6vo(JL6{ Te 
xat auToBioicoTO^, dBouX(i>T6; Te xal dxaTOica^TO^ xat douSoTO^, dvev6xXrjT6^ 
TE xal 3X(t>^ dxaTaxorcT)To; icapd xavrb^; xpoo(«>icou exxXT)oiaoTixou xai Xatxou, 
{JtriSev (jLr^Bevt xp^^^^couaa icap^x^iv, ei (jlt) (ji6vov to e7ctxpaTT}oav ^Tr|0{(0(; tt) 
xaO* r|(JLa^ Tou XptoTcu (JLSYaXT) sxxXT)a{a, ot ik ouvaoxou(Aevoi ev outt) xaT^pe^ 
(JL'/rj(jLoveu(i)Ot tou Tcarptapxtxou 6v6(JLaT0^ ev xdoai^ Tat^ tspai^ TeXcTat^, xat Sta- 
vwaiv etpT)vtx(ii>(;, oe^xvcijq T6 xat xoo^jitw^, fjXdTTovTe^ Tcpb^ tov xaOr^Y^^P^^^^ 
arjTciv tt;v 5^6iXo(jLevrjV uxoTa^fTjv xat suxeiOeiav, Sicep axapaiTr|Tov xpio^ tu^- 
/ivet tt) (JLovaSiXT) xoTaoTaoei xoTa tou^ TcaTpixouq xat xavovtxou^ 5pou( xal 
vyxo^jz, 6 5s xaOr^Y®"^!^-^®? "^? (jlov^5 ^xt) Td e^ OLpyJqq dicove(JLT)O^VTa auTc») 
7pcv6(jL(a xaOapa xat dSsuXtoTa, [kTfiv*6^ xoTe toX(jli^|OOVTc^ xapa^tdi^etv auTOV 344 

loti)8ev i) S^coOev tou fjLOvaatYJpCou xat elq BouXeCov ^xeiv aut6v, iXXa xal i^ 
IxXo-pTi xal %o(xdmaaiq xou i%YOu[ji.evou xaia xatpou? ixtj iXXu)^ y^Y^^^^S ^'- ^^i 
xata Tcv TuTuov tou XTTfjtopo?, ii.6vo' BYjXaBti ol waripe^ icotcoot tt,v ixXoYt;v ex 
[jL^ffou auT(ji>v xai xaOtorwfftv i^y^V^^^ov, 3v «Jv £5p<i)?iv a^tov, xat oicij^ovTe^ woiv 
ot aXXot {Jiaxp3cv t^<; TOiauTr^c uTcoOdceo);, ^vouv Tij? exXo-p}? fou iqyo^P^^vou xal 
[jLi^Te lepei^, {jLn^Te Xaixot ol l^u) ttji; t(i)v 7caTipu)V ouoxiQvfa^ l^^*^'^ aSetov 
^jjL^aXeiv eauTou; elq TOtauTTjv 'jicoupYfav xaT* ou8e[Jiiav -sp^faatv, Shcw? ^Xx/Ofj 
^^ ^PX^^ TUTco^ Tou iJLovaoTrip{ou xoOapbt; xat dpLetaOeTO^' et y^ ^'^ I^Baoe 
Yev^aGat Tt TOtouTov ivavTbv tou icdXat tjxou, 5dov ^|jLicoBic6fjvai tcu Xoizou xal 
oxpaxTOv §ta|xeivat xaTa Ta^; icpoetpT]{X£va^ ^taxeXeuaet^ Ta)v zaTptapx(xu)v dhcc- 
^aaecov. 67C(5Tav Se xpcia Y^VYjiat xstpoTOVia^ Tivb? xai ip/^tepaTtx^; uxoupYia; 
dv Tw iJLovaaTV]p((i), zpooxaXeTv exYj 5 if^odike^io^ eici TouTot^, 3v ov eOeXi^jCTi 
Twv ipxtepeu)v eTTt tw exTeXew ta apxtepaTtxa aveu {JL6vr^^ t^^ tou tepou 0-^"*- 
6p6vou iY^a6t8p6ae(x)q. o^ S' 5lv oijje icots ToX{jLif^aif) Tcapa TauTa toc yv{pa\iiuya 
'Tcoi^aat xat xa6' oiovBi^Ttva Tp67ov dr/aTpet|^at Ta^ dbcofiaet^ toiv zaXatYevdjv 
Ypa{JL{jLiT(t)v xat elq SouXeiav Ttva uicaYaYeiv ty;v eXeu6ep{av tou {JLovaaTT;p(cu t} 
evoxXYJaat tcT^ ev auT(j> aaxouptivot? >) !ir,T^aat tcoXu ij iXtYOv e? outou voaei- 
aaa6at tJ a-rcooTepYJaat Tt tc^v aftep(i){jLdT(«)V auTou, 6 TCtcuTO^, 6TCo{a^ 5v r^ Td^eo»^ 
xat Pa6{JL0u, di)^ dXal^u^v xat 9povY}{JLaT{a^ d^a^pta^jLevo^ eTYj dicb t^^ 6(jLoouaicu 
xat ((dOTCotou xat dStatpetou TptdSo^, tcu evb; ty) fuaet {jl6vou 6eou, xat xaTr^pa- 
{xevo^ xat dauYX(«)pr,TO<; xai {jLeTot 6dvaTCv dXuTo; xai Tu^JLico^/iaTo? xat iq {jiepl; 
ouTOu {jLeTa tou 77pc$6Tcu louSa xat eOpot tov 6ebv dyciStxov ai)Tou ^v t^ iQ|JL£p2 
T^^ xptae(i)i;, xat Tcdaat; TaT^ 'JcaTptxaT^ xa: ouvoBtxat^; dpaT^ eiYj uic6$txog xai 
Tw atu)v{(i) dva6e{JLaTt u:ceu6uvo<. 36ev eiq IvBet^tv xat BtYjvexij tyjv da^dXeiav 
eY^veTo to Tcapbv i^^jLeTepov xaTpiapxixov, auvoStxcv, e^^ci^e^atcoTi^ptov atYtXXt(i)8ec 
ev {jtepL^pdvat^ yP^P^P''^? xaTaaTp(i)6^v xdv T(o tepco x(ji)3txt tyj^ xa6' i^(JLd^ tcO 
XptoTcu {jLeYdXYj? exxXYjata^. iv iTet a^i^' T(i au^Trjpiu), e-TctvepLi^jcea)^ is'. j 

Eocemplar chart. Flor, II, nro 72. Error in inclictwnt, annus 7270hahet ind. X. 
Sub nro 73 exstat iTepcv laov 5{JLOtov. ev auTW eupYjvTat lictxXeov a. dvTtYpawv 
Tou ^iepi TYjq BiaXuas(i)<; tcu xcivcptcu uTCC{jLVYj{jLa Ntxr^f 6pcu £xe{vcu tou xapTo^uXaxc;, 
7cepie-/6{jL£Vov h t(T) uw' dp'.6. aS^ yi^ipo^pdfO\> Tsuxst t^; TQ{jLST£pa<; giPac^i^xr,;. 3'. 
zepi Tou 'l(i)dvvcu KouveXri xa: y' '^^p^ "^ou ^s,vo[>.tm dva5aa{Jiou {JLeTafu tyj^ {JLOvf^; 
xai TTJi; xotvcTr^TC^ twv xca{jLtx(i5v. Flor. Librarins autem noster scribit: xs 
uTcb Tov dv(i)6t dpt6{jLbv atY'«XXicv eTvat tc auTO xa66Xa 5{JLCtcv tou 72 dpt6. {jl^ tyjv 
8iaf opdv {jl6vov, 8Tt tc tcu 73 elvat dvTiYeYpapi-^iivov 6p6(i)Tepcv. Ta^ £XXet'<j;etc, dori- 
va^ To uTcb 72 dpt6. £7,ev, dvs^XYjpioaa ex tcu 75. 346 CLn. 7276 — 1768, die 16. mensis iunii, ind. I. 

Btcisio palriarchae Samuelit I. dt dominw canonico eccUsiae S. Georgiiy dictae 

Pothae in Patmo. 

Nea; Tfa)[jLYj<;, xat o!xou{ji.evixb^ natpialpxri^. f 

f ripc? ToT? dO^Xot? i^ i'kffls,ia xai wjryj tou (|»€uSou^ ^cXeovexTeT xat 
CtdvTO)^ uTCfipexst xat 'jTtepCaTarat, Srt tb |Jilv 6su$cc twv TCpaYJxaTwv lit ajxopt- 
^*aXo|X£V(i)v Xav6avov liw^ xat t^ wotxtX6TTQTt •ReiOwv tou<; -jrpooruTxavcvTa^; ei^; 
:bv T^^ iXrfliioitc xcopov ^capetcSueTat xat xaTaXafjiJflb/ei, tw xP^^ 7^ l^^i'' ?^" 
paOcv ziXtv au tlq tk lauTOu OTiixfax; jjieTaStuixsTat* Jj y^P ^'^ xivia xaTeT/e to 
♦kjBot; TOi? wpor^iJLaatv aei dirtcxoTOuv, i^ 8* aXi^Seta, st xal dtwX^ xat BtaYvwvat 
XaXc-CTj, l{A^^ B' ouv epioavtaOeTaa eict loaouTOv l/et Ta^ •niaTeti; xai Pe^aiwaeti;, 
bKne ouSe tov fticavTa xp6^o^ $6vao6at i^oLktvbai. TauTY) Tct xai Ypiixpiaatv 
£:«injjjwtiv6Tai Ta icept auTYJ?, ?va jxi^ ti tou Xoiicou ^vavTiov au|xpt) :capa8o6ev 
Tf, Xv56yj to aXr^O^^. outw to^vuv xat l?ct tou Tcpcxetix^vcu :cpoe5eB66Yjaav [xev 
xari iicaTYjv Ypif^l^A^c^ TcaTptap/txa auvoStxa ^ept t^^ xaTot tyjv vYjaov naTjxov 
sxxXr^ato^ tou drf(ou |X€YaXo|xipTupc? FewpY^ou xai STciXeYOixivr,? tyj^; n66aq 
xora 5i^Tr,atv tou Mapxou TaXYj xat Tr^q Kuptaxvj^;, twv TcpioTe^aSiX^wv, auvt- 
Tcuvca B^6ev auTOi? tyjv SeoicoTe^av tyji; exxXYjaCa^ TauTTi^; C^q icpoicaTopiXYj^ 
auiwv oucYji; tou -OTe KaXXova. ^Jr, 8e, iwet^Yj eve^avia^rj tq|xiv xotvYj ava^opa 
f£Ypa|xjxsvYj TYj SexfltTYj ::i|xxnj tou TcapeX^ovTC? ixTwPptou tou .a^'??' awTr^piou 
£:cu^, xaTYja^aXicixevYj Tai? iwcoYpacpai^ twv Te xprjai|xwv y^P^vtwv xai ^poeoTci- 
Tiov TYj(; v^aou TOUTri^ xat tou xa6riYOU|xevou tou exetae i^|xeTepou icaTptapxtxou 
xal cTaupoiCYjYtaxou (xovaarrjpfcu tou aYiou 'Iwavvou tou BeoX^YOu, tou ^atcoTOTou 
xOp 'laxii>^ou, xat Ta>v Xoticuv auvaaxou(xlvu)v ^aTepu)v xai xaTeafpaYta|x^vr| tyj 
c^poY^St Tou auToO ixovaaTYjpfou, tyj xat tyj? xotviTYjTO^ tyj^; vi^aou TauTYj;, Iv ^ 
CTiXozcteiTat y;|xiv, 3ti xoivyj^ exeiae auveXeuaeox; YSVO|xevr,<; si<; oxpi^ij epeuvav 
xal s^iTaaiv xoTi tyjv noTpiapxtxYjv yj|X(5v eztTaYYjv -jcept Tf^(; etpr^ixivYjc; exxXrj- 
^ioiq Tou aY^ou FewpYiou, iixapTupi^^Yj -jcapa -scavTwv twv TcpsaPur^pwv xal Yspov- 
Tctipwv Twv ev TYJ auTYj VY^aci), Twv Yiva)ax6vT(i)V Tot Tcept vfiq ixxXrjOia^; TauTYj^ 
"^^po ^^T^^xovTa xat l&8o|XY5xovTa oxeBbv xpovwv, oTt t^ dxxXricCa aijTYj uicYjpx^ 7cot« 
"fCTcoToptxYj xTr,ToptxYj Tou ^OTe ip^^teictaxdjcou KapwaOou, Neo^uTOU rpi|JuxvYj, |X6Ta 346 

SavaTOv l* ixeCvou ixXT]pov6(Aii}(7Sv auTt;v ilj avetj^ia auroO xoxe BeoXoYOu, do* ^; 
TcaXiv icepifjXOe xXYjpovoixuuoq ex 5ia5oxi;g ei; fov ulbv aux^q rewpYiov, xa* St: 
OLTzo ToaouTOu? yipo^io^^ ou Yivwcxouai JeaxoTTjv tij^ IxxXiQo^a^ fow^i?, o^ts tsv 
'IwdwTfjv KaXXovov, ouTe tov ulbv if) Sff^^®^ exeCvou, out€ oXXov Tivi, ei jjlt, 
Tou^ pTiOdvTa^ xXy;pov6{jlou^ tou tcots KapiriOou rptfxavT;. oOev i?;et3v] arb XP^- 
v(i)v TOffouTwv efdvir; i^ pTiOeToa ixxXr|9ta xT^ixa xTiqToptxbv xpoicaroptxbv tsO 
eiprifjisvou FewpYtou xaTa tTjV ^TjOetaav evuTwOYpa^ov xal evffa>pdYtOTOv dvo^opdv, 
dXXo)^ Te xal t(i)v Oetcov xal lepoliv vopitov douoraTOv eTvat StaxeXeuo{Jiev(i)v Tr;v 
jjieTd TpiaxovraeTtav 6xotavouv 070)'^?;^ icept exxXiQota^, Bid Taura hfm\>A'^ Bii 
Tou 7cap6*;TO{ i^(jieTepou ^orptapxtxou xat ouvo^txou otYtXXtiii^dou^ '^pd]k[iLonoq 1% 
(Aev xaTd (^i^TiQatv tou etpT}|ji.evou TdXv] xoi vfiq Kuptoxi)^ ?cpoexSoOevTa 'icarpi- 
apxtxd xat ouvoStxd YpdptiJiaTa dxupoiffat, (^ xaTa dicdTY;v XiQ^evTa, iTct^e^ai- 
(i)9at 3e TTjv SeoicoTe{av t^^ ixxXT]oiag TauTT]^ ito etpvjtA^vu) Fed^p-f^. xal Stj 
Ypd^VTe^ dico9aiv6(Ae0a ouvoBtxd)^ [Uxa T(5v nepi i^pid^ tep^oTdTiov apyjspiiiis 
xal LKcepT((i.(A)v, T(i^v £v dY((i) ffveupiaTt dYa?nr]T(i5v f|pLd)v d^eXfd^v xa: ouXXei- 
TOUpYuv, Tva Td pL^v xaTa dTcaTTjv xeptetXT;{jL{Aeva napd tou Mdpxou TdXT; xal 
TT]( Kupiaxij^, T(ii)v xpidTe^adeX^d^v, ■ TcaTpiapxtxd, ouvoStxd fpd[i[Laxa uicdpxd)?^ 
^cd^^TY] dxupa xat dvCox^pa xat &a7cep dv et [krfik ^YeYoveoav moxoTe, vo{i,t^6- 
{jLeva |jLT)Se{jLiav e^oua(av xat {AeToxtjV Ix^^^^ ^^^ '^o^ etpT)(Aivou Mdpxou ^ tt;; 
KuptoxT]^, 0UT6 dXXou Ttvb^ ev tt] etpr|{JLeyv) ixxXv]a{a xaTd tv]v vv^aov Ddt|jLcv 
Tou dvCou {JLe^aXoiJLdpTupo? Feti^pYCou, tt"! eictXeYO{x^vv] Tfj? 060^^, ^«PX73 ^ 
auTV] i^ exxXv;aia {rscb tv]v xTiQTOptx^^v TcpoicaTOptxi^iV 3(o{xv]atv xat d^ouaCov tou 
pv]O^VToq reo)pY(ou, ulou t^^ aoTe 6eoXoYOu?, {JLvjBevbg tcu Xoticou toX{juSvto; 
^:cv]pedaat xai IvoxX^aai auT(o dS(x(i>^ xat TcapaX^Y^oq ^cept Ti)^ XTVjroptx^; 
e^ouaia^ ttj; ixxXv;a{a^ ToiiTV]?. SoTi? 8' dv ^tXaS^xd)^ eictxetpi^ffy] ei? tb eSi;; 
dxooTcdaat dic' auTou tv;v etpv]|JLivr|V exxXv;a{av, 6 TOtouToq, \epfa>\uivoq (jLev Jiv, 
(1)^ §ieaTpa(jL{A^vo(; xai ^tXdStxo^ ^pioq {jLevv) icdoTi; tepoTtx^^ evepYeta^ xal 
Td^eu); xai e9Tepv](JL^vo^ icavTO^ IxxXvjataartxou etao3i^(AaTo^ xat 3txa*.(«»{junsq, 
dv Be Twv Xatx(^v fj, efre dvi^p, efce Y^^if], df(i)pta(x^vo(; uitdpxv) xat xaxTipa- 
(jLevo^ xai dauYX^ipiQTO^ xat icdaat^ Tai? «aTptxai^ xat ouvoJtxai? dpaTg vrtcsu- 
Ouvo^ xai iwc68txo<;. xai ei? ttiV wepi to6t(i)v evSet^tv xai do^dXetav eY6V£Tc 
xai Tb icapbv i^(jLeTepov 7caTpiapxix6v, auvoBtx6v, atYiXXtwBe? ev {i.e{jL^pavai; 
Ypd(JL(jLa xai eSoOvj T(i etpv](JL^v(i) rea^pY^^j), xaTaaTp(i)Oev xat ev tw tepci xcWtx: 
Ti5< xaO* T^(jLdq tou XptoTCu (JLeYdXri? iiaiXrtoiaq. ev 2T6t a(i)TV]pi(i) ^atj^;!;', 
louv{(i> tg', e7ctve{jLi^a6u)^ a'. f 347 

f 'Ev jitjvt 2ouv{(i>, ivdtxTtuvo^ a. f 

f *0 6e9oaXov{xiQ( Oeoooato^ f f *0 4>epaaX(i>v NtxiJijixo;. f 

t *0 Bti^uv;^ FepiatiAO^. f f 'O NtxoiAigSeia^ Ntxtjf6po<;. f 

T *0 Aapi9or|(; MeX^Tto^. f 

Archtiyp, membr, cum buUa plumbea. Fhr, II. tiro 75, qui haeo habet: 
SiviXXiov zepi TJj^ exxXv;o{a{ tou t^o\j recopYfou twv ^AxopOtavwv. t« 
'AxopOtava xaXetTOtt f^ ^6peto^ Tf^C icoXeu); lIaT|AOu irXeupa. nro 76: XtYiXXtov 
^eoSociou ^' h (jie{x3pdtvT) icept Tij^ auT^*; exxXr,o{a^ Ttj) 1769. ipytxar «xaXbv 
piev 0tv ^v ev toT^ (AiXtora, ei TuivTe*; av6p<oicot B^xatot 5vTe^ ie\ Tot ^{xata 
ifpcvsuv xat e::paTTOv>. Libranus mster declarat: ofjfrAXtov dwa^ipcv au6t? Ta 
a-jTa xept t^? exxXr|0{a^ tou oYtou FewpYiou, xat toutou Evexa Tzapekii^^. 
Qmfr. wro CXLIV. CLni. 7277 — 1769, mense martio, ind. 11. 

Patriarcha Samuel I. iubet inquiri in statum scholae litterarum graecarum et 

bibliothecae monasterii. f Za(jLouv;X, eX^(i) Oeou ipx\t7:iG%oT:oq Ku^voTavTivou^^c^Xea)^, 
Nea; T(i)(i.v;q, xat otxoupievtxb^ 7aTptap'/r|;. f 

f 'OoMiiTaTe xaOiQYOu^uve tou xora tv;v vvjcov IIiT(jiov lepou xai oega- 
spitou, aTaupon;*)ftaxou i^(juJ5v (jLovaorrjp^ou tou Tt(ji(i)(jiivou eic^ 6v6(iaTi tou aYiou, 
ev8c;ou oxootoXou xat euaYveXioTOu 'I(i)ivvou tou OeoXovou xai Xoituoi ev auTw 
9u*/ao)iou(Aevot oot(OTaTOt ^aTepe^, /pi;oi{Jiot -KpoeaxCntq xai '^ipovxtq xat Xot^ot 
e'jXo'pf;(jievot /ptortavot vfi^ auTr^? vt^oou LIaT(jiou, T^xva ev xup{(i) dYOin^Ta tt^^ 
T;(jt(5v (jieTptoTr^TO?, /apt^ eiY) ujjliv xat eipi^vrj wapa Osou. Yv^oorbv u(jiTv ^OTd), 
STt 7:povoou(ASvct TiJ^ xotvv]; tou y^o^^ («)9eXe{a^ xotvv;v aveXi0o(jLev fpovr^Sa, 
va auoTi4o(i){JLev 5Xa Ta ^pcvTtoTv^pta xat oxoXela tou xaO^ "fiV^^ dcYKOTiTCu, iico- 
sToXtxou, 7:aTptap}^txou xat otxou[jLevtxou toutou Op6vou Bt3t va y^^^'^^^ xapzb^ 
ev (jLoOi^oec rpcxo^; xai e«t86oe(i)^. evap^a^xevct ik ex T(i)v nXv;o{ov xet{Advb)v 
6auGTr,oa(Aev 7cp(»)Tov to evTauOa ev K(«)voTa*^tvoux6X6t 7tp(i)TtOT0V ^povTtoTijptov (JLe 
SAou^ Tou^ ava^piatou^ xat SuvaTcu^ Tp^^irou^ Bta xotv^^ ?cpoOu{jLiaq xal ouvSpo(i,v)^ 
Tfov Te iep(i)TdT(jav ?uvaBeXf(i)v, ^y^^'' apXtsp^(i)v* xai euYeveoTccT(ov ap)^6vT(t)V 
lieTa ^co^nb^ tou ivTauOa xptoT(i)vu{jLOu :cXv)p(i){jLaTO(, ivarev^l^ovTeq Zk xat ei^ Tot 
e^u) xci(jLeva fpovTior/^pta xat avepeuvu^vre^ icept ^xaorou sl^v^Ti^oa^JLev rpb T(*)V 348 

aXX(i>v (jLaXtara v3( Xi^copisv uXvjpofCpCa^ lij^ ^Sr^ xaTaotaaeio^ toD o^tsOt 
ffXO^s^ou, TO 5tcoTov -JSvOiaev s?? toix; icapeX66vta^ xp6vou? xal £$(i>xe x.ap^^rcji; 
zpoxoic^c 3cal (jjfsXsCa^ st? tt;v xotvotr^ta toO ysvou^, xa6' 0^5 X?^^^^^ BrjXaBt; 
fjXfjiaaav sv autw 01 jo^oi xai svapetot sxeTvoi xaOtiYSfJtovsc xal 8t8doxaXcr 
aXX' ev SiactT^[ji.att yup&^in^ Tptixovta, A^' ou BrjXaSt; dtveSi^^to tY)v sv outcrt 
SiBaoxaXtav 6 ^587; StBiaxaXo?, xup Bag^Xeio?, B^v e^ivri xAvevoc xaprcbc Trpo- 
xoTTi;; |J.* 5Xov oxou b/ti xai xapTuoutat tb cxoXeTov ta auta'pxY) ffttrjpdata xpb; 
BioixYjatv xat xugipvYjatv autou. SOsv ava-pcaTov exp{va[JLev xai dbc£®aa{aa|JL£v 
xotvvj TJVoStxi) Stayvci^aet va £peuvii^|a(i)[jLsv [xs &xp{^etav xat va Steu6eTi^a(i>{x£V 
xai ta ::epi tou oxoXstou to6tou xota tb XP^®^? ^"^^^ ^X'^V'"^^ *^^'* "^*^ ^povtCBa, 
07:ou aveXa^ofjLev ^rept tf,<; auoraasd)? 5X(«)v t^Sv t/joXvm"^ tou xa6' i^iJWt^ 071(1)- 
tatou tcutou otxou|x£vtxou 6p6vou. xai ^rpwTOv pisv a^e^aa^adYj auvoSixw? 7:oLp 
T^{ji(ov, 5Tt va YtvT) axpt^yj; xoTaYpa^Yj 5X(*>v twv ^t^Xid^v t^^ oxoX^q, 5aa Br^XaSY; 
e^ apx^S*; exixTYjTO, b[Mi(i)<; ^k xai twv GUf^paiLit^i^zm tou jJiaxapiTou BtBaaxoXcj 
Maxaptou, xat va xoTOYpa^^watv Sv Ttpoq 2v, oaa a^ol^ovTat -JjBy;, xai va ^av£- 
p(i)6(i5ai Ta £XXs(zovTa, [kk xoTcv Tpc-^rov xai zou :r£ptiw£aov xai £up{axovTai. c 
Bs TOtouTc; xaTaXoYOi;, a^ou y£vyj ijl£ '::aaav oxpipetav xat CrtcoYpofY^ :rap' 
upi.(J5v, va oTaX^YJ €VTau6a izpoq Tiy^i^. TcpoasTt va (pav£p(i>6(i)atv £t^ jji£aov 5Xa 
Ta aa::pa tou cxoXe^ou, Sttou Bia x«^P^? '^^^ pr|6£VT0<; BtBaaxaXcu, Yjjp Baci- 
Xctcu, £Tvat SfiBojjiiva Sav£tax(i>^, etTe itpoq tou^ y^pizzKx^ohq t^^ vi^aou TautrjC, 
eiTe eii; Xtov xai a^^Xou; totcou^;, xai va yivyj xai ^cepi to'jt(i)v xatianxov axft- 
^£i; xai xa6apbv xai va a^oataX^i^ (baoutd)^ £vtau6a '::pb^ i^l^a^, ta ^k oo^pa 
va [i.iv(«)ctv £xeT, 5zou euptcxovtat, afxetaxt^/YJtu);;, £(0; cu va yirr^ Sioptajxb? xai 
a^roifacK; ^ap' y;[X(5v, wpb 7:avt(i)v Se va ^avepo^^Y] xai va [xaptupY;6Y) t^ dXT^,6cia 
7:ap' Jixdiv twv xatotxouvt(i)v ev tYj VYJc^i) tauTYj, t£p(i>[x^v(i)v te xai XaiVuijv, tiov 
eiB6t(i)v xaX(i>^ ta 7:epi tY;<; xatactaaed)? tcu cxoXeiou toutou, &.q BtacTYjixa crt" 
XovoTt TptaxovTa xp2Vd>v, [xe ::oTov Tpowov 5i£T^Xeae '::poaTaTeud>v tt,^ ^xoX^; 5 
^r^6sii; BtBacxaXc;, xup Baa{Xsto^, xai xwq s^^psTo elq xa, tyj^ BtotxYjscO); 
auTYJ;, ofou dvEXaJs tyjv StBaaxaXtXY;v ^ipocTac^av [xixpi "^? ^I^-P^^i ^^^? 
Ik ypiioLq va cTaX6^ ::ap' ^[Xd>v s^apxo? -rcaTptapxtxo^, siipo[xsv £VTai56a ts'' 
6ct(i>tatov -TcpoYjYOUiXfivov tou autou [xovaaTrjp{ou, £v ispo[xovdxw? wip 'I(»>aca5 
KaXofspdv, dvSpa ce|xvbv xai d^tov elq tyjv sxxXriCtacTtxYjv urcoupTiav TauTr,v, 
Tcv cwoTov aTsXXo{xsv f^BY; e^apxtxw^ sl<; sxTdX^ctv wf cuvoStXYj Btaf/(i)5S'. 
d:tofav6£VTd)v T^ap"* Y;[Xd)v -^r^pi t^^ Bt£u6etY;ced)? xai oucTdced)^ tou auT66t g^c- 
Xe^ou. TouTOu '/dpi^f £t<; ::apdcTactv t^^ dXY;6£{a<; xai ^epa^av ;cXripofOp{av riixdiv 349 

iliTtGs, 10 zopovTo^ fj|jLeT£pcu sxxXr|7iaaTtxcu ^pexTou s^tTi(jL(ou, xal 3rj yP^?^''* 
te; 2709atyo{JLe6a avvoBtxu>; (ASTa tcov ^pt fj(jia<; Upa>TdTa>v dp^rtspecov xai 
L::£pTt{jibiv, wi sv oYto) ':cveu(jLaTt XYanQTaiv i((jl6iv aBsX^cav xal ouXXetTOupYtov, 
X2t £VTsXX6(jLeOa icaatv u(Jitv, s^u>^ ep)ro(JL^ou auT66t tou pY;6svToq 'TcaTpiapxtxsu 
y;;jiJ>v s^apxou, 6ot(i>TaTou ev lepo(JLOVflcxot; xup 'Icoioa^, oast e^ u^jlo^v Te Tb>v 
|xov2CTv;ptaxiov xat t6>v Xautoiv jrptcrtavwv '^vfbioxvjai xaXd>; tooov Ta icspi twv 
y^Xuay Tou auToOt c/oXetou, oaa Sv^XaSY; e; ap)r^; exexTVjTO, 6(jLo{(i)g xat icept 
:u>v 7jvYpa(X(JLacT(i>v tou (xaxapiTcu BiSsaxaXou Moxapfcu, ocov xat Trept tojv 
za:;p(i>v tou xjtou cxoXsiou, &:rou Bta X^^P^? '^o^ ^tqOsvto; JtSaoxaXcu, xup 
RzatXstou, stvat SsSo(JLeva Bavetax(i>;, eict zact B^ TOUTot; xat x£pl tcu Tpojcou 
•n^; 2iotxi(ce(i>; tou auTou oxoXeteu ev StacTTi^jLorct yjpo^na^^ ffir^ TptaxovTa, icw; 
^r/AovoTt sfepsTO c pT;6st; StBaoxaXo;, xup BaofXsto;, icept tout(i>v icdvTtov ^v 
^i^ 6sou xat xa6ap(p ^ux^^ ouveiSoTt va 9avsp(oa(oat xat va o^jLoXoYi^ah^at TrjV 
iXff6stav, ^ta va dRCcSe(x6(«>at xat va dicoxaTaaTa6fa)at Ta Stxata TiJ; oxoXri; xat 
vi Xi^tj TTjV dxatTOU(jLew;v auoTaatv xpc; xotvtjv tcu "^1^01}^ dl^^eXetav. 6icoto; 
Ik s^ u(jiu>v dicdvT(ov tu^v tsp(0(JLSvu>v 9i Xatx(i>v otXoicpooioic^ov xat x^(^o(jlsvo; 
xp6'^i xa't atUKnfoY) tv;v dXi^6stav i) fovT) svovTfo; et; Td auvoSt^yo; ^irt ^cap' 
i,[iM*t dico^av^evTa xat dfopAvTa et; ouaraatv tou axoXeiou to6tou xai xotv^|V 
(ibcsXstav Tou ^iyoD^ xat d(Aa Tt(AY;v ty); 7aTp{8o; i%{JLh>v, 6 toiouto; (S>; sdeXo- 
xax(ov %a\ icpo36TiQ; ^tv6(jLevo; tou xotvou xaXou df(i>ptapLivo; e?i] xapd 6sou 
xuptou 'sar»ToxpdTopoq xat xaTT]pa|jLevo; xat dauYX^^^vi^^o^ ^a( I^^'^^ 6dvaT0v S^ku" 
Ts; xat Tu(jL7avtaio;. at ^STpat xal 6 a(3Y;po; Xu6i^aovTat, auTo; Ik cuSa{JL(i>;, 
xXrfpovs(JLi^a6te [3^] Tr,v XiKpa^t tou Fteliij xai Ti;v dfx^vif^v tou louBa, oTivtuv 
ivtt xoLi Tpi(Mi>v eict -f^;, (b; 6 Kafv, i^ ^pyy; tcu 6ecu etr^ eict tv;v xe^aXriV 
TjTcu yio^, ii (Aspt; outou (jLSTa tou xpodoTcu 'louSa, xat xpoxorc^iV ou (jlv; r3ot 
'^uaTzot^ xa6* oXvjv tv)v ((i>v;v auTOu, ouTe xpoaioicov 6eou, sx(«)v xat Td; dpd; 
zd^t dYi(i>v Tptaxoa{(i>v 3exa xat l%w 6eo76p(i)v xaripcDV T(ov ev Ntxata xai toiv 
Xotx(i>v dYtcDv auvodtjv. u(JLei; 81 Tdvre; (i>; su7csi6i; xat -pm^i^i^ Texva i^(jl(i>v ts 
xat tt;; dYto; tou XpiaTou (jLefdXt;; exxXriOia; icciiiJaaTe, (!>; YP^^t^o^JLev, xai (x-y; 
2/.Xu>;, l^ dicofdasu)^, rva xai 1^ tou 6sou yidpi^ xat to dicetpcv IXeo^ erv) 
•j|i.tv ^a(j/56', ev (jltqvi (jLapT((i>, tv3txTtu>vo; ^'. f 
t '0 Ku^ixou 'Av6t(Ao;. f f 'O Ntxo(JLi;3e(a; Ilatato;. f 

t '0 6eaaaXovtxri; 6eo3sato;. f t *^ Tupv63ou nap6evto;. f 
t *0 Aapiaav;; MeXsTto;. f f '0 BeppQia; 'Appd|xio;. f 

t *0 ApuoTpa; Ilap^evto;. f t *^ Bdpvv;; Fepdat^jLo;. f 350 

f '0 XaX^YjSivo? [[ixp9ivco(;. f f 'Or^vouxatX<i!)pa?IIpox6icio?.t 

t '0 • . . . t t '0 Ixovfou SiXPea-cpo?. t 

t '0 StXTjiA^pfa? K6piXXo(;. t 

Archetyp. Fkr, II. nro 77, qai tabtUcm ntsdmus gua raUone tribuit 
patriarchae Meletto II. CLIV. 7277—1769, die 20 mensis iunii, ind. H. 

Patriarchae Theodosii II. edictum de schola litterarum graecarum monasterii. 

*0 TCaTptapxY); K(i)vaTavTtvoUir6Xefa>; ^^Patoi, 5ti Taov iaT(. 

*'Iaov iicapaXXaxTOv tou xpcoTOTu^icou auvoStxou atYtXXt(«>dou; 

Ypdc[Ji[jLaTo;. 

t 06o86ato?, 1X^0) Osou dpxte:ciaxo7Co; K(i>vaTavTivou7c6Xeu>;, 
Nia^ 'PcofjiTjg, xai oixoufjievtxb? waTptflfpXt);. t 

t Tb)^ €i; xotVT]v (^lXetav tou i^fjieTepou ^hoM^ difopcbvruiv xat toutuv 
(xiXiara, 2aa xpb; vob; 9^pet TeXet^riQTa, ^Tt; eoTtv 6 dXiQdvjq vf^q ^yjt^ 
x6a(Jiog, iJL^acv euBatfJtovia; xal (jLaxapi6TV)T0^ xaOtoTdtjJieva Tot; 6p6o); xat xsta 
X6yov ^ijv atpoufjiivot?, twv toiout(i)v Bi^icouOev i^ T:p6vota xat ^povTi? wpotJYou- 
(xev(i>; 6^(XeTat toT; TcveufjiaTtxoT^ ty); IxxXTjataf TcpoaraTac^ xat :cot;j.evipx(zi;' 
ToT; Y^ '^^^ xotvcov lupoaraTOuat TcpaYiJi^Ttov ^poupYia(TaTov xa6eaTV)xev i^ xsfl 
TauTa ouvexv)? xat TeTa(JL£w) ^povTi^, ouvTovc&Tepov Be ISSt) icepi Ta Tt(jLt(»)Tepa 
to6t(»)v l^etv 6^e(Xouat xal toc vfi^ ^iciauaTaaeu); auToTq ex icavTb? Tp6icou ir,\- 
(jivt)aTeuea6at. (JLOuae((ov (jl^v ouv xat 9povTtaTY)p((i)v, xat Ta (jLaXtora xotv(i>feX(»»v, 
i&i TcoTe 7co(eta6at Tcpovotav xai T(j>v 7catSe(a; Tpo^((jL(«>v xi^Sea^at xa* ts xps; 
auoTaaiv auTb>v, au§Y)a(v Te xai Sta(jLovv)v emCiQTeTv xat xpaT6vetv Sia Tijg JxxXt,- 
ataarixi^g tax^o^ xai x^P''^^^? Ypa(JL(jLaa( Te xat uico(JLv4(JLaatv exxXiQataaTtxoi; 
lvaxoTa(Ateuetv Ta icept tyj^ auTtov e^|Xft^(xivT)^ '9JSt) xoTaoTaaeca^, t(5v hx^- 
xatCTOTidv 6(jLoXofOu{JL^v(i>g xa6eaTr|Xev. ixetB^ TOCYapouv Tb ev Tf) vi^a(i) [Iotijw 
9povTtaT^^piov T(ov ^XXrjVtxtov (jLa6r|(JLoeT(ii>v d(jLeX(o^ oIjt(i>^ 'SjSt) StixetTO, ^k>cTe xorz 
(jLtxpbv et^ ^opav uicoppeTv xat (jLv)xeTt iixouea6at xat TauTa xotvbv ^v TcaiBeiz; 
xaTaYt»)Ytov toT? epo^Tt TauTr^^ TcpoafoiTov iOeXouai twv tou i^(ji£Tdpou y*^-'^' 
6p6o565(»>v, dv (0 wXeTcTo^ icep 5aot xaTi tou; 7capeX66vTa? xpo^toij^ dYT^I*^*^^^^^ 
T(ii)v T^i; icatSe(a^ xaXu)v exeSpd(|/avTo, eiac ^k o\ xat df66v(i>^ to6t<i)v eYeuaovts 351 

xix! Ti^v axpfi»petav i^^ te 66pa^v ^cXo^o^Ca^ %a\ lij^ xa6' iqiao^ Upo^ OeoXo* 
fia; eXijXaxore^ xai Tij? icpotxxtx^^ aperi;; Tzptazarfmmai YSvo|xevoi fjL^Y^^^^ 
xXso^ i:apa xaatv ^povro xai xi^ '^iyei xotvcofeXel^ il^OiQocev. tocut* opa ^povTt^ 
fjBi; xoTe^Xi^Oi; sapa tyj^ xaO' ilipwl; tou XpioToO lAe^aXiQ^ exxXvjoto^ avepeuvij- 
7X1 Ta xoT* ourb xavra l^oxpi^oaaOat Te xat ouoT^oaoOat xdhct to xpeiTTOv, 
y; ouvoTOv, exovoYaYetv icpbg xotvi;v tou yevou^ «Hif eXetav. xai Sy} |i£Tonc6(jifOiv- 
T^ Tou ev auTco XoYt<oTaTou StSaoxdXou, xijp BaotXeCou^ k^iy^xo dbipi^Tj^ epeuva 
rsft Tij; xaTaoraoefa»; auTOu xal itt xat tgiv icpoo6vT<i>v xat dvigxovTtov outo) tco 
9psyTtoTrjpi(i>y vofjitpuo^ Te xal euXoYCi»^ exaoTa 3tv)Ti4^ ^'i dbce^ivOv] xot'/Y) f||jici>v 
TJvo^txjJ Sta-)fva>9et. xat icpc^Tov )jiev ?cept Tff^ ev orjtco Stadoxij^, ^v icpou^aXev 
s pijOet^ StSaoxaXo^, xi>p Baot^/^etc^, icpoTe{v(dv xcodtxeXXov Ttva, e?T ouv Sta-- 
^xi;v TOu ev |jM(xap{a t^ X^^et ^^^^1^^^^ StSaoxdXou, tSjp repaot(Jiou, SoTt^ 
xVcsOev oxupo; xat ovCoxupo; t^fOri, &^ (jly; ouvadu»v toT^ Oetoi^ xal {spoT^ 
xav6ot xat iroXtTtxaT^ vopiot;* tou fap xoiStxiXXou iict ic^e (JiapTupa>v ouvt- 
rropLevou xat ovaicXv^pouv (jiev Tb eXXetxov rfi Sioj^xT) f6oiv Ix^vto^, ou (jlt;v 
Ik xXripov9|jLOv ft aicoxXT;povd(xov xaOtordv, oxep ev StaO/^xat^ Y^veTat, 6 icpo- 
3aXX9(jLevo; yjxpvrt^ uicb tou ^OevTO^ Si^aoxdXou, xup BaotXe^ou, d)jLdpTupo{ 2>v 
ou)( e^ei Tb eTvat xat X^eoOat xuSixeXXo; xoTa v6(jlou(;. et dc xac x(i>B(xeXXoq 
jxoTeOeiT; Tb TiXetov lyjir*^ ou icapd touto xXv)pov6(jLOv dicoSet^^et riQXtxouTOu 
xti^i^jloto;, 5icep 5Tt oux TStov, dXXd xotvbv {ncdp/et tou Y^^ouq SigXov^Tt, ib>(Aev 
rfiri TJrftiy. dXX* et xat StaOifxi; uiciipxe TeXeta, ouS^v dv eTxe supo^, &^ 
iciBouoa toT<; lepoT; xavootv ouTixa y^P ^ 5' xxvu>v tyj? ev Ku>voTavTtvouic6Xet 
^rpurrri^ xat Seurepa; dyCa^ ouv6Sou ^v]T(i>^ o&ca> 3'i§eio(v' «6 (xovdoat 3ouX6- 
}isvo; xept T(iiv louTcu «poTepov 8taTtOdoO(*>' (JLCTd y^ '^b (jLOvdoat xm a^ou 
::2VT(a>v xupie6oet Tb (JLovaon^ptov». toT^ 3' tepoT; xav6ot xat ol ^coXtTtxol v6(jL0t 
7j(4^doxovTe^ ^otvovTat* ^aot y^P <«>? «^ (jLiXX(i>v eiot^ai ei; (jLOvaoxi^piov dta- 
r.OioOfai Td xaO* iouTOv xpb Tij^ eto6Sou tou outou, ii:s\ icpooxupouTat Tcp (xova- 
7CT;pi(i> zdvra Ta outou, xdv (jlt; ^rjTca^ fi^oetev eioa^aYeTv aurd, xat oux iTt 
israt xaT* ouOiva Tp6icov x^pto^ auTtov». 6 Ik (xaxaptTT]^ ixeTvo^. ifJjp Fepdoi^jLO^, 
ToO x^P^^ '^^^ (JLOva2^6vT(i>v (aotp^ai; ?cu>g dv StaOioOat xaX(i&g ^T^ev, &v o{) 
xuptoq irxTjpxe; xat TauTa ev 7cpdY(JLaTt xoivcp, ouTtvo; ouTe ixeTvo^, ouTe to 
[jLovaoD^ptov, ouT* dXXo^ Tt^ iStal^6vT(i>$ 8eoic6oety 5Tt (jlt; i^ xaO* i^(JLd^ tou Xpi^ 
cTou (jLeYdXT) exxXT)ota, Ctq icop' e6oe^(i>v xat ^tXoOitov dvSpojv dvotxo3o(jiT)0^vTO^, 
zap' dXXiav 8e 6(jlomi>i; 7potx(oOivTO<; , xpT](JLdT(«>v Te xat ^t^X((«)v icavToSaic£>v 
dvaOe(jLaot icpb^ xotvTiV toO y^vcu^ (!>fiXeiav. a dxupou toivuv xat dvtox^pou 352 

[jievovTO^ Tou 6lpiQ(JL6vou )Ui>SiKdXXou, eii' ouv SeaOi^xv]^, xotoc tou^ ixTeO^Ta^ 6£{ou; 
xal tspouc; xavova^ xat zoXiTtxob^ Oea^xou^ xal xaTa icavTa oXXov X^yov Stxatou, 
6 ScaXrifOeii; SiSioxaXc^, xup BaatXeto^, ouSev ^^et Stxatov $taBo/i;^ ouTe ^sfi 
Ty)v StSaoxaXiXTjv Tcpoataaiav tou auTOu fpovTtoTijpCoUy o^Te luepi Ta ^1^X12 
xat xTi^fAaTa xat Ta Smo eXev)iJi^auv(i5v aoiupa, &rep l^i^Xci) ^tXodecov Mp&^ i- 
XTi^aaTO ii aurv] axoXi^, xat 5aaxep iSv xpoaxTifaiQTat, dvaTe6ei|ji€va Tcpb^ xotvt;v 
Tou Y^vou^ b)feXetav xat ava^aCpeTa jxeveiv l/ovTa. P'. iTcoi&ivd)^ ouv exptdi; 
etiXoYOv xat dnce^ovOr; xotvij Y^cofjiY), Sicci); tou XotTCOu uwapxwfftv ev ttj outt; 
axoXi] BtSaaxaXot Buo, i (Jiev tcIiiv ^tXoaofcxo^Vy 6 S^ T(i>v yp>P'I^'^('^<>^^) ^^^ ^ 
|jL^v ^TiOet^ XoYto[)TaTO<; xiup BaaiXeto^ Secjp^aOr] StSdaxaXo^ tuv fiXoaoftx&v, 
^^etTiCov d6xv(i)^ xa* eict|JieX(i); xat &q Svt aafb)j; xai dxpt^u)^ dvoTCTuaoetv 12 
KopuBdXeia t^ov dxpoaiJLocTtxcov u7co|JLViQ|JiaTb)v xat tov eYxei|Jievov etaicopOfxeuesv 
ToT^ dxpoc«)[JLevot^ vouv xat d(ji,a 'Kpb^ eua^^etov uicaXet^ecv, oudsv 8e ours Bia- 
TdfTTetv, ouTe xapaxeXe6ea0ai, ouTe dvaxptvetv tov Ttov ^pa^^tmnfjSi^f SiddoxaXsv 
^ Totx; eic' auT(f) jJuxOTQTd^.. leTaxTat 8' outw (JLtaObq Siaxoaicov wevTi^xcvtjt 
7poa((i)v. Twv B' au YP^Ht^^^^v 8t(i)piaOiQ 8t8daxaXo? 6 XoYtcttTOTo^ ev jxova- 
Xoi<;, xup Aavti^jX, 6 wpoaTaXei? 8iQXov6Tt ei? tyjv auTvjv o^oX^v i^ ixavw; 
l/cov xepc Tvjv TOUTcov zapd3oatv, b)Tcvi T^TaxTac (JLtaOb^ in^aco^ §taxoaui)v 
Ypoa(u)v. d(JL96Tepoi S' Ixouacv IxdoTou Itou? dvaff^Xeiv 8c' dva^po^v, teia 
T(ov {jLaOT3(AdT(i)v napa^cBoaatv, 69c6a6u^ Te dxpoaTd^ IxdTepo^ l/ec xat ev 6k6- 
aacq i^(JLepacg tou IvtauTOu 'icoietTai tv;v xapdSoaiv. v'. td 21 ato^^jJLeva 0t^Xi2 
ev Tfi oRjvfi axoXv), SvTa d^cepci^^jLaTa ^tXoO^cdv Ttva)v dvSpo^v, &Ttva TcpoXa^cvrciK 
xaTeYpd<pv)aav Btd tou araXevTO^ e^apxcx^iix; sxetae et^ IIok^JLOV, bautyzdnw ev 
iepO(jLOvdxot^, xup 'Icjdaa^ KaXoYepd, (baoOTCo^ ^k xat Td auYYpdpL{JLaTa to)v ev 
(jLaxapta tv) Xi^^et •^v/o[LVHti'* ^iSaoxdXcov, tou Te vJjp Maxaptou xat tou ij^ 
repaa{(JLOu, 7;eptex6(JLeva pv)T(ii)^ xaO' exaoTov h tw fSYOvoTC xaTaXoYCi), 8ca(JLev£iv 
l/ouac 3cv)vexu)^ ujcb tv)v SeoxoTeiav tvj^; auTvj? axoX^^, <!)( xTi^^JLOTa xac d^ie- 
p(i)(jLaTa auT^^ dvofaCpeTa xal dvoTcoaTcaara, (JLV)$evb^ T(i5v dicdvT(i)v, oure ouyys- 
vou^ Ta)v dfcepo^ad^/Tcov execva, ouTe tou prfiivzo^ xup BaacXeiou, ou?e dXAov 
tep(i)(JLevou v) XaVxou Suva(JLevou ItcI ou$e(jLta icpo^daec dvrcxoci^aaaOac (Jiepou; i; 
auTh)v ^ 3(i)pi^aaa0ai Ttvt ij dice(jLicoXvjaat v) dXX(i)q 7C(i)^ d^eXeaOac Tvj^ axcAi;: 
ixeCvTj^ xat dSCxd)^ dTcooTepr^aat, e^' ol<; dicefdvOri sTvat ^^^XtoOv^xdpcov eva tuv 
Tpo^t(JL(i)v T^^ auT^; axoXvj^, dvSpa to xtaTOV xat e/eYY^ov IxovTa, Sotc? ifei^AS'. 
Tcapi/ecv ScSzoxdXot^ Te xat {jLaOr|Tt(iii)atv, oxep dv Tii)v ^i0X(<i)v atToTTc Ixaarcc s^ 
Xp^atv, Xa(x^dvecv (jlsvtoi auT^YpafOv wap' IxdoTOu xai «ppovTi^eiv eicavaXa^i^dvstv 353 

T2 BsS6{A£ya, laoxt %kfipri aei fftol^eoOai tt;v ^t^XtoByiXvjv. S'. 'Kpo^ Be to6to(^ 
izsfiv^, oicu; 6 tyj^ *AicoxaXu(|/6(i>^ lepbg vjeo^ xou*/T£u6ev SiarsXfj uicb r^jV 
rpojTaoiav xai sic{(ncfit|/tv toiv Bi^aoxaXoiv a|ji^oTv, BigXoviTi [ksxi ts tyji; icspiox^; 
Tcov xsXXeib>v xat xsu xi^iccu, sv & 6fiQ|Jiepeue(v Ix^uoiv sx twv p.a6iQTu>v cl 
'.£p<i)T>ytj5 T6Tuxif3xcT£<;. sicstBv; Bs 6 auTO? vab^ uicflipxsi fou xoTa xiyy auTT|V 
vijcov lepou oraupoiciQY^'^^ iQpuSv |JLovaoTT;p(ou, 9v ol Iv auT<^ TcaT^pe^ icapeTxov 
£v{ Ttvt e^' Spou s<*>^^ ouTou Xapi^^ovTe^ &Kai Stoxoata Ypoata ^ xat TcXstu); 
T£b>; Se ^v 3e2o(Aevo^ et^ tcv ^TjOsvTa xup Baoi^XeicVy dicefGevOiQ xat icepi toutou, 
5xfa>; {JiiQSeT^prp ![rf{JLia eictY^iTae, dXX' 6 [Jiev xup BaotXeto^; eicovaXd^';] xd dicsp 
:£2(i>xsv e^ ocxeCcov aoicpa^ Tb Bs ^iQ6iv jxovaonitptov ^XT) ^^l^^^xvetv xaT' Stc^ 
zxpcL Tb>v S(3aoxdXa>v dvd YP^oia stxoocicevTS Ivsxev tou auTou vaou. sict to6- 
T5tg ouv, 6ictTp6icu>v 5vTo>v evTauOa vfi^ auTij? oyokri^ eoast twv v,\Lim lict- 
Tpsxtov Tou euXopiiJLdvou psu^eTiou Tfa>v '^Qu^pdiiiHVj S^ov lxp(Or| xad^crcdvat 
xzxstoe ev Uon\ui^ eictTpwcou; xal fpovTioTa^ ttJ^; auTij^ ^oXfj^; Tecaapa^, 5uo 
;ji£v ex Tb>v 69ta>TdT(i>v xaT^pcav tou ^iqOsvto^ Ispou {JLOvaoTrjptou, tcv xaTd xatpbv 
Vrsu^ievov xat [tov] exxXTQOtdpxTQv, 36o Ik h. twv Xxixijv xptortavtav ^poeaT(*>T(i>v 
tt;; OBjvrfi X^P^) otTive? zapaXa^jiPdvovTe? et? X^^^P^^ auT(J>v Td dicocTsXX6{ji6va 
sxeias dicb 2Xsr|{JLoauv(ov daicpa Ixouatv dicoTclXXstv tcv XoYaptaa^JL^v i:po^ tou? 
svTxiOa 6ictTp6icou?. TauTa ^ouv o&T(i> xotvtj auvcStxf^ Stavvtbaet xptOevTa vo{jl{- 
pui>; Te xat Sixa{(i>; BtatTTjOsvTa xat diccfavOe^/Ta T:ph^ xaXvjv tou Xoticou Bts^- 
r;(»>YT|V xai a6aTaatv ttj; out?}^ ^okriq et? xctVYjv «poxet^jLevr^q tou "{i^fou^ 
(ii^^sXeiav sSdTjaev eictxup(A)OTjvat xal Std icaTptapxexcu auvoSixcu il^^xcjv Ypd{JL{jLaTo; 
T.ph^ Btr^vexTj xat dicapdTpeircov ^uXaxi^jV, icapdaTaa(v Te xat da^dXetav, oOev 
Ypi^ovTe^ auvo3tX(ii>^ dico^atv6{jLeOa {jLeTd T(i)v Tcept i^fJLd; Up(i)TdT(i>v dpxtspd(A)v 
xal uxspT^^xd^v, Twv £v d-f((i) icve6{jLaTt dYaicYjTwv Tf;{jL(i)v dBeX^wv xat auXXetTCup- 
7fa>v, Tva Tou sipiQ{JLivou x(i)$txeXXcu dxupcu xai dvtax6pcu xdvTYj vc{jl({jl(i)^ xat 
x7^ovix(i)^ diccSsixO^vTc;, oaa xaTd xaipcu^ s^sS60Yjaav TcaTptapxtxd auvcStxd 
7p2{i{jLaTa iiC6petS6{jLeva Ta> auT(i> x(i>SixeXX(i) {jli^7C(i> e^axpt^u)OivTt , sTts icspl 
vr^c BtaBcxTi^ vq^ ev outtj ttj oxcXtj BtBaaxaXtXTjq :cpoaTaa(a<; , stTS Tcspi tSv 
^!^X((i>v xat yipr^itaxm xat Xctic(Lv xTTj{jLdT(i>v xat dft£p(i){jLdT(i)v auTvj^, dxupa 
xixstva 8ia{JL6V(i>at, xai [si] i^i icot' dv s{jL(favtaOsi6v, dvT* cuSsvb; sx(oat Xoy(uS- 
TOai, Ta B' dv(i)Tip(i) xs^aXato^Soi); ixTsOevTa icept ttj? StotXT^aed); ttj? auTTj? axoXfj? 

X2' T(ii>V ^t^Xl(i>V Xat T(i)V XP^H-^^^^^V ^^^ XctTC(5v XTYJ{JLdT(i>V Xat d9t6p(i){JLdT(i)V 

^sacuatv ex6tv Tb xupo^ xat tyjv laxuv dicapdTpexccv xai d{JLSTa7cotYjTov xaid 

"ivra xaip6v, dTS Byj vo{jl({jl(i>(; xai xavovixw^; SiatTTjOivTa, suX6y(»)? ts xat 3txa((i)^ 

23 354 

dxof avOsvToc, ^po^ te auara^tv o^ opu>VTa vfiq o/oXi)^ xal xotvYjv tou y^vou^ u^s- 
Xeiav. &; V <Jv xat 6xoTo? twv iicivt^ov ToXp.i^oY] %a6' olovSY^Tiva xp6vov 8ia- 
ceTaai xal ^apaxapa^ai ti to6t<i)v xai adtxov ixTeivat /^^^ ^^ eici^petav Tcva 
e-iraYaYstv auTtj ttj ox^Xy;, 6 ToeouTO<;, 6iro(aq 5t9 eiij Td^eo)^ xa; xaTacTdffCw; 
xal 6uo(ou ^aOfxou^ ox; ^tXdStxo^ xai lepdouXo^ xae xo{jLtSi) ^dp^apo^ xai exOpbc 
TYJ^ ToO Y^^0''^<9 xpoxoin)^ xai tJfeXefo^ xai [jt.ta6xaXo^ dfcjptafjiivo; eiv; zopx 
ty)^ dtYia^ xai 6(ji.ooua(ou xai 2^<i>o?cotou xai dStatpiTou Tptd^o^, tou evb^ tt; 
^uaet 6eou, xai xaTYjpafx^vo^ xat dm^jiiifrtixo^ xai [uxol SdvoTOv dXuTO? xai 
TU[jt,TCavtaTo; xai ^daat^ Tat^ ^uatptxat^ xai auvo3exaT^ dpat^ uice66uvo^ xai Ivc- 
yo^ Tw wupi T^; '^tivYr^q. eici toutoi? ouv dwaatv dTceXudYj xai to i:ap6v i^fxs- 
Tepov TcaTpiap/txov, ouvoStxbv ev {ji,e{JL^pdvai^ ^pd[L[t,OL xai ^ice^a^e66T; vfi pr,- 
Oe^oTj ^v ndT[X(i> axoXtj eiq {Jt6vt|Jiov da^dXetav, xaTaorpcoO^ xdv tw tepw xw- 
Stjxt tij? xa6' T^fJLd^; tou XptOTou [JieYdXr^^ exxXifja^a^. f 

f 'Ev Itsi a(i>TY]pi(i> ,a'|$6', x' louvtou [xr^vo?, eicive^jLYjaeo)^ 3'. t 
"j* 06oB6aiO(;, eXeto 6eou dpxt67c{axo7co? KwvaTavTivouTc^Xsu);, 
Niaq T(»)[jly;^, xai oixou^jLevtxb? icaTptdpxv)?. f 

f '0 Kul^txou repdai[JLO(;. f f *0 DpouaaYjq Fepdat^JLO?. f 

f '0 Ntxo[jLrj3e(a^ IIap6evio;;. f f *0 Beppoia^; AavtijX. f 

f '0 *HpaxXeta(; repdat[jLO(;. f f '0 «I^tXticicouxoXed)? Sa^xouYjX. f 

f '0 XaXxr^56vo? 'A6avdato?. f f '0 AyJ^jlvou Aiovuaio?. f 

f *0 Aepx(i)v Aiovuato<;. f f *0 Apd[jLa^ Ilap^evio^. f 

f '0 6eaaaXov(xY3? NtXYjf opci;. f f *0 Favoxwpwv IIpox^Tcto?. f 

f '0 Mupd(i)v Ilap^evto?. f f '0 BeXtYp^^^ou IIop^upio?. f 

f '0 Tupvdpou "Av^i^xo^;. f 

Exemplar chart. Mor. nro 78. Sub nro 79 exstat eiusdem pairiarchae •^pd[L\t.2 
auvcStxbv xepi twv )rpYj[jLdT(i)v xai twv ^i^Xi(ov t^? axoXij? tw 1769, dpyzxaR' 
«6ai(*)TaTe xa6YJYou[jLcV6 tou xaTa tyjv vijaov IIdT|ji.ov Ispcu xai aePaa[jL(cu aToupc- 
XYJYia>^ou [JLOvaanjptou». Exemplar non sumus nacti. 

CLV. 7285 — 1777, mense februario, ind. X. 

Patriarcha Sophronius II. et aynodus excommumcant hieromonachum Christo- 

phorum eparchiae Ancyrae. 

f S(i)9p6vio^, eXi(i) 6eou dp)f teictaxoxoi; K(a)vaTavTtvouic6Xe(i)c« 
N^a? 'P(i[iYj(;, xai o?xou[X€vtxb(; -JcaTpt dpxr,<;. f 355 

f OeoftXiaTOTe eictaxoice 2i(i.ou xat Ixapiot^, ev dcYt<<) xve6{JU(T( arfocRr^xk 

iBeXfl xal cuXXecToupYe, xat evTtfJioTaETOt xXrjptxot, 6at(i»TaTot xaT^peq toD fiiu- 

".ipoi} xaTptocpxtxou xat TTOupoiciQYtscxou (jiova9TY;ptsu tou 6r(io'j 'luovvou tou 6eo- 

Xi*;o'j xoTa ttjV vijjov llocTpiov xat Xotico! «ovTe^ euXoyiQiJievct yrpmicc^oij ydpi^ 

ivr, 6|xiv xat etpifvrj xapa Oeou. Btxatov tcgcvtu)^ xal xpeirov, icotvat^ xal zatdeiatg 

T2t; xopa Tfa>v v6|Aii>v xoOuxo^iXXetv tov XeticoToxTiQV •f&fSyus^o'* xat TY;q tSta^ 

Tz;e«^ xac aefJLvoicpeiceta^ aicoaxotvTioavTa xat ex tyj^ TOtauTT)^ XeticoTa^{a^ et<; 

r^sBti^; xaToXiaOi^aavra 3^a6p2* tov ^ap xotouvTa TotauTa xat ovat^Svjv xore^- 

r/tTci(jt£vov iciarji; e^ouata^ ou Bet iceptopov dncatBeuTOv xat aTt(ji(dpv)Tov, Tva (xrj 

:^; xoxia^ (j.i) xoXat^o|JLew]; lici {xetl^ov eica6^ Ta xaxi, 3xep ouTe 6e(ji.tTbv 

7kt v6pit|jiov. exetSi; TocYapouv xai 6 Kaxo/ptaTo^opo^ tepo|Jk6vaxo^, 6 xaTaY^- 

{Asvo; aicb Tij? e7capxta<; 'AYx6pa; xapeta^pVjaa^, u^ (jii^ot* £)feXev, et? to [ttj;] 

Upcoouw;^ ix(i-fTsX(jLa xat (jiovaStxbv 3ij6ev xpoeX6(xevo^ ^tcv, xat ^v tco 01710)- 

vjjjui) 'Opet Tou 'A^wvo; et^ Tb twv (jieYaXoax^(AUv Tflrf^xa Tax6et^ xai uxb 

YepoYca ^v uxoraxTtxou Ti^ec BtaTeX^aa;, elTa i^ dexooxipTifjaa; xat dbco^paq 

£X£l6ev et^ Si(jLOV xapeYeveTO, 5xou ev uxoxp{aet d;eu3ii)v6(jLOu 6at6Ty;T0^ xat ope- 

ty;; xpooxoti^faet e^oxaTi^aa; tou^ tcoXXou; e^.ai;X6ev et; to exet (JisvaaT^ptov tv;; 

jTepoYta^ i^(juii)v 8eoT6xou, i^a6)rcov ^tov xai axpaY(Aova uxoo/o^jLevo;, ol B^ Iv 

2^fa) xoTepe; ev dbcXoTiQTt ^jx^; xac ev axaxta, Ba^tTtxb); etxeiv, xopeu6{jLevot 

r/6(xtaav auTOv etvac tocoutov, ib; eBoxet toi; xoXXoT;, av2pa 8tjXov6Tt xaXo- 

^(ipaus^ xac evopeTOv. 6 3e (jLCxpbv iQouxiaa;, elTa Zk (jl^j $uvy)66c; uxoxp6^ac 

Ty;v lv3o(JLUxouaav auTc!) xax(av xoXXcov axovSaXcov xac Tapoxtov atrco; eYeveTO 

%Ai 'zpoq to6toc( oixo3o(JLi^iaa; Sv (jLeT^^cov (jicxpbv dcveu dt$eia; tijv xaTepcov xal 

Tou xoTa Toxov dpxcep^o); xpoaexe^{aaev uoTepov tou; xaTepa; xal IXa0e xap"* 

xjxCty ewea xcuYYeta Ttov oaxpuv exi xpo^aaec TOcauTYj, 5ti §fj6ev e^coSeuaev 

Exscva ec^ ocxo3o(jLrjV tou auTou (jieToxtou, oxep xac i^i^jTet dncooxaaac dbcb toO 

jjLCvaaTTjptou^ u)^ cScoxti^jTOu xexouX{ou to6tou avTcxcco6{JLevo; xac (xup{a; oaa; 

cuxofovTta^ xac xarrjYop^a; auppixTU)v xaTa tcov auTcov xaTepcov xac Secva xaV 

xjzCj^ 6ar,(Jiipa( xaXa(JL(i)(jLevo;, xat o6t(a); e!^Y)(jLt(i)aev auTOu; xai {x6Xt; Tpta xouy~ 

Y^ta Tuv d[axpa)v l^o3e6aa; ev tco auTco (jLeTOxici), xa6a (jLapTupeiTat xapa xoXXcov 

£c$6tii)v toc t^; otxo8o(jL9i;, D^(x^t zap* auTu>v Ta evvda xouYYeia twv dtaxp(«)v 

ftXaSCxb)^ xac xXeovexTcxo);. TauTa 8e Spa^jLaTOup-rt^^f? xpoaY)X(i)6if; xaXtv tco 

'.£pto (jLOvaaTrjp{(i) tou 6tr(io\> 'I(i)avvou tou 06oXcycu xoTa ty)v vijaov IlaT^JLov xai 

::apoeYev6ti.evo; auOt; et^ Za(jLov (oxo86(JLV2aev Iv (jLOvaaTi^ptov ev t(J> (jLeTOxcto tou 

2UT0U (JLOvaaDQptou T(i) xetpLevti) ^v T(j) Mapa6oxa(jLX(i) xat Tt(jL(ii)(x^v(i) ex' 6v6(xaTC 

23* 356 

Tou iYiou rfiwpYtou xwpt? aiziac xivb^ oute exxXY;?eaoT(xvj^ oOts toO xa:i 
Tirov ip/iepeo)^ ouTe twv xaTepoiv. xat f^Bif; wiXtv l^KjTeT oixodo(iii^92c6ft'. eTepsv 
Ojjioiov pieTO/tov, xat TotuTa 'rcivTa xotci5v ou/t Seto) s^Xci) xivou(jLevo;, dXXa xaxs- 
^ouX{i>(; e7:t 9xoxfa) tou l^rjtxtuioat (JieTeiceiTa to tepbv touto [Aovaon^ptsv. xept^XQs 
Ik xai et? icoXXo^ iTzapyioLq xat xapotxia; xat awf^ct^e,'^ txav^jV eX6Tfj(iocjvT;v 
sx* ovojxaTt Tcu auToo xaTOt TTiv [laTjJiov {jLOvaorvjpiou tou iviou 'Iwawou tsu 
BeoXoYou, xat ou SeScoxev ev tco piovaoTr^pfcp ouTe 5^oXbv ex Tiiiv ouva/Oevrtiiv 
doTrpcav, dXXd xoTexpdxYjaev Ixewa cb^ ^uXeovexTTi^ xa: tepoouXo;, xat ev l/i 
XoYCt) xaxoTpoico; eoTtv 6 dvf|p xat eYxXiQ|JLaT{a;, •zapar/jtiArt^ Te xal oxavBaXc- 
*otb^ xat d^toq irotvi;^ xat icatSeta^ ecxaTTi^ xat icavTeXou^ xaSaipeoeca;. tou?su 
}^dptv '^pA^oYze^ ev dvtci) T»e6(ji.aTt dico^atv^iJieOa auvoScxbi^ \ksxk tcov uept iq}jl2; 
lepcoTdTcov dp/tepecov xat 'jxepT{)jui>v, toiv ev oyici) icveu(jiaTi dYair/jtcov ^^^ijlcov 
d^eXfcov xal ouXXeiTOupYcov, tva 6 ^Oel; xaxotepo(Ji6vaxo^ XptOTo^^po;, o); 
TOtcuTo; dva^avet; ttjv xaxfav xat d/pe t^Tr^Ta, Tapa)rci)3iQ; Te xai XetxoTixTr^; 
xat xaxbv dTccoXeia^ xpoxeCjxevo; toi; dicXouaTepot; zapi$etY(Jia xat TOtauTa Bpa- 
(jLaTOupYi^jaa^ xat xaTocToX(jiijaa; Ipya icapavo(JLta; (jLecTi, xat dtd touto uTceuOuvs; 
Yev6(jLcvo; eoxoTYj sxxXYjataaTtXYj icoivyj xai ratBeCa, xz6yjpy2(jlIvo; uTcopxY] ^api 
Oeou xup(ou icavTOxpiTcpo; xat Ix^tccoto^ tou tepaTtxou xocaX^You xai iKctf^iK- 
(jLaTO^. (JLTi^et; ToX(jLi^av] au(jLf opijaae auTco il) ouXXetTOupY^aai 9^ tyjv dvCepov outcO 
Xetpa doxiaaaOat i!) eta68Y](JLa exxXYjataartxbv ^Xu ^ 6Xiyov auTO) Bouvat iv 
^ipei dpYta; xal dau^ffvcoTOu dX'>cou d^opto^xou tou dicb Oeou xuptou navToxpi- 
TOpoi;, e^ dico^iaeci);. a^o^\ ev (Ar|Vt ^e^pouaptco, ivStXTtcovo; c'. f 
t 'O 'E^eaou MeXiTto?. f t '^ T68ou 'AOaviato;. f 

f *0 f f '0 XptaTouic6Xeci); lepe(JLia;. f 

f 'O f f 'O 2uXY3(JLppia<; napOevio;. f 

f '0 XaXxYjdovo; napO^vtoq. f f '0 Neaic6Xeci)g MeXeTioc. f 

f '0 AepxcDv 'Avavia?. f f '0 'lixcoPo?. f 

f '6 Kop(vOou ra^ctiiX. f 

Archetyp. Fhr. II. nro 82. 

CLVI. 7288—1780, mense iunio, ind. Xm. 

Patriarcha Sophronius II. confirmat privilegia moiiasterii declaratque coUegium 

pellionarioTam esse eius procuratarem in Urbe. 

f Sci)fp6vtoq, eXeo) Oeou dp/tsictaxoico^ Kci)vaTavTtvou7c6Xe(i};. 
N^a? 'Pc*>{JLri;, xai oixou(JLevtxb^ icaTptipxY)^. f 367 

f 'H eictTpoinri 6TriT6Tp«[i|X6vo'j Tivb^ -xpir^axo^ sotsv swTpom^, ^Tt^ eict- 
yzpr^^zUoi icapi tsu apXTJY^'*^ "^^^ rpavjjLaTO? exsfvou, s^' u eictTporceustv jjl^X- 
"wjoiv, 01? i^ ertcTajia xexopifi*p5Tat, cu [jievTOj ofatpew; touto twv icpovoixtcov 
X2! 9U9TaaTtxb)v exetvou tou xpoYjAaTo?, b>? ov Tt? f>^7 {ay; tou opBou Xo^ou 
:ihc T^? aXr|8£ta? i/d(X£vc?. SiotxY^Tat ouv t<j5v rpoYPLaTtov xat ou xuptoi ei^tv 
si £^Tpoicot* 8t6 xat xaXu>; Btotxi^oavTe? Ta e:ctTeTpa|A{;.eya auToic; xat eicai- 
wjvrat xal 8t' eu^fiou i^fOYzon yXwttti?, 69' wv V) StotxTjot? twv xpaYiAaTcov 
auTot? eictTeTpoiCTat, ei Se TouvavTtov axoXuovTat tou XetToupvi^tJiaTo; xai eJtOTav- 
xat TJj? eictffTOffia^ xat v* ev StxTfj. «e^eBoTo y«P fow^ **i t« tepa Xdvta, eTepoi; 
"fecopYot; Tcv a{AiceX(il)va, ot ai:o^G)90U7t Toug xapxou? ev toi? xatpou; auTo>v». 
lotouTuv ouv 3vTii>v xat Tti5v Tt{Atb>TaTU)v xat )rpT;atfjui)TaTo>v zpoxphcov xpimavGi>f 
ToG euXcYigiAevou ^oufeT^su tc^v YouvapiBiov, ot ttJ? TJfJLeT^pa? xorptapxtxTjq xat 
sraupoiCTjYtaxTjq st^otayLiatq [t-otfi^ tou dtY^ou 'I(i>avvou tou BeoXcYOu 59ta)TaTCt 
::aT6p6? ttj? TtetpievT]? xoTa ttiV vrjaov naTpLOv ^poivTe? ttjv [jlovtjv touttjv ev 
XTjTet xat oTSpi^cet BiareXouoav eictoTaTwv xal e7tTp6xu>v ttj? ('•ov^? auTtov Tau- 
rr,(; £VT«j6a et? ^0L7t\i\iOWCcf^ zpooedpapiov tt) iiiua'* {AeTptOTTjTt xat otxetoOeXco? 
xal o^tioTug sl^ii^iaav ttjv vx* auTOt? e^ctoTaaiav xat d^ctTpoxtxTjv $toixr|atv tou 
=0X07^1 [Jievcu pcuf eTtou Ttov Youvopi^v e^t to) 3ta{Aev6tv {jlsv Ta ex TcaXaiou tcu 
'/psvou e::t^pa^eu6^a TCpov6{jLta TiJ [acvtj toutyj Bta Te ^aaiXtx<i>v OeoTctafJiaTtov 
%i\ zaTptopxtxdjv xat cuvoBtxcuv "(panK^iaxitn «Kap&j/jipTiia^ onzapar/jipayLxd Te 
X2I oTcopiTpeicTay BtctxetoOat S^ xai e^otxovo{jketa6at aptoTd)? :capa tou auTcu 
pcu^eTtcu Tb>v •^wapdliii'* xaq s(ji7t7CTouaa? U7cc6^aec? ttj? {aovtj? Taurri? dpCoTU)? 
xa\ ^ec^tXu)? xai xotiz Xcyov 5p6bv xat TcavTt a6evet xat cXati; 3uvaiJi.eGtv 
izoxpoueo6at {jlsv 'Rap^ auTcov zav avTiSouv xat avTtxetfjLSvcv t^ XuatTeXeCa ttj? 
iJLOVTj? TauTTj^, StevepYeia6at bk xovTa toc XuatTeX^ /.at a>^eXt{JLa xai auvTTipTjTtxa 
:r|; {JLCvfj^ TauTTj? xot' extTpcwxTjv $to(xr|aiv twv auTu>v xpoxptTU>v xptOTtavuiv 
Tou £uXoYT|{JLevou ^ou^STicu TU)V YOw^«p3t5u)v. TauTTj? cuv TTj? ixeaiac xal atrri- 
560)^ xpoaevex6e(oTj^ i^{jLtv wapa twv xpoxp(TU)v catu)TaTU>v xaT6pu)v ttj^ lepa^ 
TauTTj^ [iLCVTj^ xpcaTtaX6aat{jLevct rijjLei^ tou? eYxptTCTepou? '/^pima^chq tou euXc- 
•pTjlJLevsu TouTOu pou®eTiou Tuiv YOu^ftp^Su)v xapextviJaaiJLev auTcu^ xal xpc6TpetJ/a- 
{i£6a xat Tpcxci^ icavTc^ct^ xaTTjva-fxaaapiev xat eicetaa{JLev ccu<; auTCu? xP^gxiol- 
voii^ Tcu auTCu pcufeTtcu tu>v -^o^^iapd^ia^i dva8ex6f|Vat ttjv extTpcjctxTjv Biciy.r|aiv 
xa' extaTaaiav ttj? {Aovfjq TauTTj^; xat xfihrca xotccv xal dYcSSva xai |jlcx6cv xaTa- 
^aXsiv dfiildq si^ XuatTsXetav xat ci^^eX&tav tcu tepou toutou xai a6^aa{jiiou 
liovaaTTjpiou, ctTtve? xat xXivavTec tov au^^va slq ttjv ttj? exxXriC^a? xpoTpcxriV 358 

•MLi s-iutTaTTiV {rtcej/ovTo zpo06{juo^ xai u^ eliceiv orpoYY^^^^ tw ax6\kor:\j 'Koni- 
aeiv icivra aveXXeizojc xal lob^ ev§exo|Jievouq xal Buvaioj^ ipoiccu^ pieieXde^v ei; 
5vr|9iv xal (i^^eXetav li); ouii;^ lepa^ xai ae^a^jJiCa^ pLOV^^ xaia 6etov ^^Xov 
xai eqotxovo[jLetv e7;taia|jiiv<i)^ xat vouvexo&^ la; e(Jkictirco6aa^ uxoOeaet^ xai xpeta^ 
icj £tpY)piev5u [JLOvaGTV)p{ou xac la T:poq j6cTaotv oarcou ex xx/ib^ ipoicou 7:^07- 
[jiaieucoOat. aAA' Tva (jlt) dic(i)xta|jLiva f^ rffP^^&^ eictouTrdaeu)^ la li^^ i;po- 
!jiaa{a?, eTciaiaaia^ le xai eiciipoxij^ iwv auid)v xptariavc^v hd iij) ^Oevn [xo- 
vaaTr;puo, l8eT^6Y)aav ol auiot 6aua)iaioi icaiepe^ eictxupcoOijvat tijv ^tipow;v 
Ta6iT)v xai bC Tiixeiepou xaiptapxtxou xai auvoBtxou Ypa(ji{JLaio^ xat dtaaa^GOt;- 
vat aafu>g, 5it la TCpb d}ji.vY}{jLOveuT(i)v ypovcov eictxopY;pj6^via xat Bia ^aatXtxhiv 
6eaxtaiJLiiu)v xat auvoBcxd)v Ypa(JL(jLaia)V e7ctxupu)6€via icpov6(jLca li^^ (J^cvi;^ ixji7;c 
3taTY}pr,6ii^aoviat dicapiXXaxia, d7:apapLe{(i)id le xat dTCapdipexca [JLexpt xepatac 
auifjq xat 5Xa)^ [jLr|§e[jL{av e§oua{av exoviojv ic^v ouiciav xaid xaipou^ excipocbiv 
ex lou poufei{ou itov YOUvapdScov xaia6pauetv iy;v auviov{av ici&v xpovo(JL{u)v i^^ 
(jLOvi;^ lauir^^ xai oiov eixeiv xa6eXxetv xat incoaupetv xat xaiaoicov et^ ^cuX- 
OTfijy^iw iy;v auiovo[jL{av xai 10 d2ouXu)iov xae eXe66epov vrfi xaiptapxix^^ yjoii 
aiaupoTcrjftaxYj^ yj^jlcjjv (JLOVi;? la^iY)^, dXXd (jl6vov xai (a6vgv id^ i^LTzmcjzcL^ 
eviau6a u^o6^aet? lijq [JLOvij^ la^iYj^ 6eu)pelv xat icpcaBarcavdv id e?^ id^ XP^^«4 
xai dvdYxa^ icu auiou (jLOvaaTr^ptou e:caxoXou6y|aovia l^oBa, Xa^jL^dvetv Se iauT2 
:capd Kiv xai^pwv lij^ auiYJq H^viJ^ [jLeid X6fov x^P^'^ '^^^^S ^'fiV^^ **i eXxc- 
icoaeu)^. 10610U yipv^ iy;v afnQatv luiv oukov 6atu)iiiu)v xaiepu)v 6^ euXoYOfovi; 
ouaav eu(jLevu)^ 7cpoar|Xi[JLevoc xai dxode^i(JLevot Ypi^ovie^ dxooaevo^jieOa ouvoSi- 
xci)^ (jLeid i(ii)V xepi r,[Ki^ iepu)iaTu)v dpxtepicov xai uxepii[jLU)v, lu^v ev ir^ 
7wveu[jLait dYa!cr,i(ov i^(jlu)v d$eXfU)V xai auXXetioupY(ii)v, tva oc xaid xatpck 
ii[jLt(«)iaiot xai xp^i^^P^^^^^i xp6xptiot xpt^^^o'' ^^06 e6XoYY}(Jt^ou ^U9ei{cu i(i)v 
YOuvapiScov 2x^^'^ ^xtipoice^etv (jLev ev lij [jlov^ to^ty) xai Stotxeiv xai e^oixo- 
vo[JLeiv dpiaiu)^ xai xaid Xoyov 6p6bv id^; i[jLXCTro6aa^ uxo6eaet^ xat yupdoiq icj 
auiou (jLOvaaiYjpiou Iviau6a ei^ ^aatXe6ouaav xai dYU)v{^ea6at xaid 6etov (^y;Xcv 
uxep li;^ xaXi;q xaiaaiiaeu)^;, au^ae(o<; le xai ^eXTt(i)aeu)^ lou etpYj^jL^vou [jLOva- 
air,picu xai xpoa^onavdv xat e^o3e6etv id e