Skip to main content

Full text of "Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen Museen zu Berlin :"

See other formats


THE LIBRARY 

BRIGHAM YOÜNG UNIVEF^'r-n- 

PROVO, UTAH DT 
■ BH 

Öd.l 
P4. ) XEGYPTISCHE URKUNDEN 

/ AUS DKN KOENIGLICHHN MUSEEN zu BERLIN HERAUSGEGKUKN VON DER GENERALV KR WALTUNG GRIECHISCHE URKUNDIv ERSTER BAND MIT ZWEI I,ICHTI)RUCK-TAEEI,N BERLIN 

WEIDMANNSCHE BÜCIIIIANDMJNG 
'«95• \λ. THE LIBRARY _^^^ Inhaltsverzeicbnis. Spilc 

Urknnilon ,\o, 1-.Ίΐ;ΐ (vpl. Seile 398-39!)) l-3j2 

iN.icIilra^'c und lloiiclitigunucn 1-•ι_•ι-4 

lailic's (villi 1•"ι•. lircbs). 

I. 1)ίμιιιιι.ιηιθΜ ,. . , 

II. i;.Msr. ....'. ' 

III. (Iniisiilato iinil InilictionKo 

]\. IllMlllI,• 

V. .Mililiirisilics 

VI. (ίοΙΙιτ, l'rio.slci•, Feste, Christliches 

\ΊΙ. (;.M>^',-,.nliiM-he.s 

k 

\'III. ΛΙιμηΙιηι uml <\e.rf,\, 

I.\. Mniiatc und Tage 

X. Maal'se und Gewirble 

XI. ,Müip/rn _ 

XII. Winliiidrx 

Wriloi-c lNarhtiii(?c und llprichlipunf;eo 

Siplfnlnfoin. 

Mrhldniclitnrcln. I. (INo. lil, II). 

II. (INo. 153 und 110). .... :!ιΐ!ΐ-:η•2 

.... :!7-.! 

.... .•)7•2-375 

.... 37(i 

. . . . 37(;— 379 

.... 3711— 3b0 

.... 3S(l 

.... 3SII 

. . . . 381 

. . . . 3yi-:i!H 

. . . . 395—397 ρ 6$2β 

Γα ptj.rii.6. Η. 25 ct»v. ßr. 2ÜC...V. Xtljiltn-. Jll ΟλΧΧ^ι. f/vr. HlcU ^ultLicA. 

KAt i'[i]i|i Ι,υι>τ]|?Λ^ Z.OKVon-.Awcv Niicrov ("ijK . • 

KAL in^ j^tjii/iin' 'OvjViwv^ ρι;5•ίιν£*;ν cTroA ι jX<,a' /v) 

'iPHOJ rcöv' Viiöv' ΛΑίι^Ί Νί'ω ^tßxseiuj <* ρ, 

^/•^ < cX ''iPiX. ■ o' 

Κίχι .MS 4•'"]•''•^γβ]^' ΚΛί' /TOS rtn_s fx^Vi^vß-L ^jic) 'ι/Γ^ΰοΊ rt'js jr,->TöC _ 
20 riv[Ls] Kw[^i^cru]«u^ rtt'v jröc)KZUi£v'a'V Γν%]α•ν' ό<.\;νίου(}ί. 5" J'tci'l^ 
Λ Μ- c5'K-M/ -5 


-Λ^ Aß. ^3 α -f: Ι 
_3> NW.j 

■/:■• ^S 

\VILCK!:W PöSzS f\j? 2 

l'ixruirui!. H. 20^5 ein- ßr. 15 um. Jisäitinty. tUJvt |^^U'Lw.i<ί^-{;, ^ /- . " ' ■ ' ' 

iv loKw Ιί^Λ /. .} j Λ ί u c»/u. t V c*• Ca' ινκίτωτι. 
lUvf J^pεIy^.^^ f jTi κ <* λ ο ly-t ί >/ 475 Mcopc?^ 

vipDV ^o[ipJin' ίΐ^ το iv/ ««Γίχ^ίι^ριο yu.(y ■\ΐ ί ν ί 6 i'cK ι το, 
20 Ayprj)(t'ojv 'Avta-v^iVüirj Eu<i(i^i)ii3_) Tif!>o,6i^v K«l• 1ίί>ν|3λ(ι'σν) Zi^/cimojv il't« K(U£;(ipoj 1 i. A.TuAAo.j'aiVr^ 10 X. o\. xt66(x^i<^ 13 i. vXLii\iö-(3CV Ι7^.|?ιβλί JiöV._|o L^ '/roüj. WILCKEN P6S25 • ^0 3 

F^^^yrt.^. h.3^^. Br.,4cm. i Kicl..^. Sck^ljl n.f ^cao ^^roMd A^ Woriz.orJta\ ., aJf f Kectj 

K-au jtävtwv των «ycwv ßu(6t\iiK<, τον ίνόι ß [ίότ^τον^ 
ytcJv .J£öir<?Crouj Φλ(ίχσνΓοι;^ Φα^κ« roü αιών [Co ν) Avyovdrov 
5 iTöf^ τρίτον »ατκ τη\^ νποίτιχν τον avtov Υτονκ^ 

K.i.i?A[oJyö^ ourfi-A^ öiaJoCocKiou τον e\'Ja'fo^ 
Tcxzov <5Τρ«Γΐ|Α«Γσυ «jtö rn^ /Apöi voiroiw ^riT.. 
10 Ascv^ OijTO is^cfoSov Κατοντίοον ΑυΟηΧίω 

ttj5 Λ-οΑίω^ /(°'''f^'-*'J• 'O/^^oAcVoi iKoufitV Vt/£^itrj όν\/ . 
"^""■f'.*^ 5ηΓη<ία> ΛΧΰβοζΧίΰΟΌίΐ. 6ί 'εκ του 

^ii] βονλο[^{νον 6ov \]ίΐΏίΙ^ \% c^υτov 

20 iXavXiu><^ ^ il St Λ(ί"ίόίοί-ντον (^iUyidtXn^ 
^i]5 «^«^«^Pn^Äi jTK rov oivTov τοιΐον 
,uy|irv 6i \oißtZ\f νΛίπ xCü'i (Kvtcöv 

ί^ρα^Λ V^^/p) irvtöv . . . f ] J/" 

(llü•) "/ ^ CtttU. &ΧίΛ/ ... Γ 1 

/tiefte/ ν 6825) 

Verso (Ν?3^ 


rcii'. WILCKEN c-uiTrcKvrv. HviKoc 'ίόΐΡρί- 
να; ruvl öuvtfrpoct [tivr ](i 

oKTKKooiwv . AUtöCrcvVv/- 

cov «»l• u»^ /Ao [γJσ^^ισJ- 
urjv -""p^S «i^cev' πίρι τον. 

(xxoAuo'lv^ Acyov iiov * 

ν / >ϊ . Γ 1 f ' > < 

y[ .^-j 

/Vier /^rtcv(^ c^ci' Okpyr~:<4 cU. 15 10 Λΐίΐ. Vot^tvlLöfM^. _ ,6 V. iA^teixty , WILCKEN P^u^f^. H.i^c^. ßr.31^. Zia^lvm^m. 0^ 2 Ji-^^^-nt^oi^ zi^^vm^^m^t^zi. JoI^m^. 
ttivv Z^U* ά.. αχ-• Je^Xo-CcaY. ' \\<3Ύ\ 

w-tTrt JoVt vTo^ Γ 
\γ\/ίτο 'ί'ζ^ίτχ [cit^ 

i'ivcci^ ίΥνωό^ΰί.ί Ji cKvxtvi vi" 

Κροΐ^ΐα;νο5 jroiVjrov Jt 'Hpto Γ 

'5 X^^fyf ( ) Κα\ Λ''λλα;ν K«i^"£r£pÄ Γ 

^p<7V[o]u^ ^v Ji r^ [ 
ra>v[. . . itKJoAovi^ri Γ 
/3i^[Ai .... 10 »5 lOLCOV AiOdKOV- 
ίΛνό^κΡίων 
νοών 6c<. ■ 
Ί «vrt di ΐον 
]r«A^. . . Λ £u^ .rrp( 
το 


'*^^ Γ. 


OVl 
1ί<νου 
. ί . xqvL . . 
J.Tj ή ναι 

Ϋ '5/^- ί ίΧ-ων . IPieZun^iCTL Cr/. Xu. Cr/. Μ ^e^ ortßt 6 UriM^KcO^0'^vo^\^^CiViV(^\ Z^era;iiii<Hx. 

9 S/^.6u|> .erg.: [''Hpwjk'cx KpovitJv^oi^ κλ\ Ή puj. 
<Jqv[K(v.'i Άρύσΐ' ΚΛ\1ίΓίρον Μρί.Ζον «iiAifö 
rov πρα»ν/ί>5 j. lerie/ (Ρ, «17) 
, (j L • • . j V« KKL TOJV JTf pi j . . . 1 'Λ- doKti τοί^ c^viovc^ τοί'5 Γ. . . . • -', J 


WILCKEN Pz2S6 + z2Sy 

Rxf^jno μ....η. ß.,,_ (U^.X.,^^^^J^^^^^^^_ %u..v. ^^ .,_ "^ 
Γ 1 TT' -^- TT' ,',-•' ^ V ['^λΗ Wfpov)] 

[:::::: • ■ • • - ' j 

^ • • • • J/y. 

f•' ■ ; • • • Js /^hJ^fHsJ 

ί ]s ΓΟλ^^ ^[o^oJv γ ..-j 

j/ipji^iliJOJoL • ' / 

ΤΓ<χν[^_ο]νίθ5 Ti«^fa;s ^ov /M«'pu.vo5 /^.](rpo5) Τ«;.υ<5χ^<^5 . 
Σγ^|3^"3 X^;;öc? χοί Σβί^ /Ji ^r]rpo5 >^c|7pö^ovro5. 


6^-ir.5._ ,0^.- jj,,.^^^^ ae-njc Uv Je^ foi^e^^äc^ Zeilen . IVILCKEN P2348 N? 7 ίηίόΰ\/η.6ι ^OL νκο των <ίίΚί<:τρωτων 

TU) ΐίοωτχτ^ Tauttu) oivi\^jro- 
o<^6xcoc^ Γ 1^£ • 

[ J^ρf ^ 

[ ]^ζη . / / p« Λ. Vi" CrU5<3 I 8._ ^γ.<Ιί._ ,S ^'.j/j HpWV Alytt.- VU<<)5 κ«! /4^yU«>(w(»j) V[{-Wf(£['i5]l] 

Ep^u'ccs ^ρσνηί?τη$ /^ '^ [ ' ] 

'AXxKoviCy 7-ω\.\ο\) K*i /ν^ιόΛί?;) L•-. Γ.Ί 

; [• • • •°]^'^5 

Q.Pitcvv TicviXov 

«vtö^ Koci Ποντικός 

Κλι^τ' Kioc. . ίρ 
wt«^ <χΛ•^χτα;ρ 
ο ocvxo^ ο»Α.ο\. Uoy\ 
ο eivra<^ *οκκ \θί[ω 5) 1 
Ό «Ιτο^ [ ].6κ[..] ΗιΊ\ο$ Ι^ ν^ 

ΤΓ.ντ.[κΣ,5 .... ] ^^.) 

•ί .• ■ /rjA- 

2.^; — - ("■PovPei . CoirJo vm. JolflcruJe^n. , 

16 Tf^ yl6._ 1^ v^= 1/3. 

WILCKEN HC•] ρ 1506 Recio. 

Pa|Mj4-a^. H.25c^. ßr.45c^. α^Λ^ 7 Jrc^^c^ Ic-Ketvi , JaJ^eXnrv ζλΛ^ α., ι '5 20 25 ]^[.5jcipK[ j 

]νου Α^[,;..ί;'.- Λ^^^^ 

TDJU ΚΟίΐροι? ΓΓ]5 (iuVKox^iin^ 

/iicra^Jtrid clu^u. 6 Z^UJc^ '^^■^- 

]ΖωΓΑ[α3]ι[. .]υ 

' -1 / f - ./ 

j o'vroj y«f ε- Γ-Ιειχε oc6' 

]»VXOV KftTt. ΣίΡη^νοΙν 

] • OfjAouvTo^ 

]κ7γ[ο]τ% /3ouAq3 ^_ υ /uJ 

Jtov i;r(ru,/vOv 23 -j^ -;- Jrupov άσν^βχι 

/λ,ΖΊΟν oc/r/r. 2 ■ 1 — 26 V /vn iwo ^J- \0 '5 20 [ ]-^[ 

rwv oAwv ίΤορΓίον 

Το: 5 [ 

r«v[t]r|V K(xI[..].l[ 
τ\^μων Auto Kpocr(?p Γ<νν 

M^l. τον KCKtk Λ-ρ ρ,ο- ,->!(, Λ 

tfi/acJoC^ '{KcXiv [ 

TcH^ Κ ω/Μ. [" 
j^ivov « ■ Γ 
Λουνκ Λ• ρ Γ 
/Ινρι^Αιου TpioöLciau [r r- 

(xurj^ Γ£ OL aÄOÄoYiöuo\0 N' Ca'. JT .J. (t<^J. fola. JctJ&rv . 

4-. ßerjroße c^c^ß^e/i^ist Mfanj y. i_= li ( ρ i.soö) Col.H (U'.sy IQ '5 
'4 

15 ['Guc^ro^^V J^O γε^^pα^ ]/^u.v[^Ot ύ.]^.ρ Άρ..ν..^.κ^. «<5;,οΑ.^^Λα,. ,ν [. . . .] 
[Τίί Kvnypcx(5>a) 'u/rojKtLrÄi.[ Ί 

Ψΐλιπ"Λ"α;ν LWV 2.W 


ÖCV « öfV 10. (Ρ- (Ccl.ir.) 

"-^^ A1..op^[.] ^'G^rc J/•^;^.. ,,^,,^^,,,3, >^^,^,^^^^^^^ X-.s'cfq^uJ^ 
tan' ί C tan' £ <f Ί α it fC - :ov ■Aue 26 

28 
'20 Φμ.ν.^,ν Ε;φ,/^^:^. EU.^..^ -./3..r^. [W}]. Ao^^-.v u^^s?,, Wup..,]s 

.^--^ [ ^l^^-p.] L... tüTLcit- <j'apov ^.αΛρ;,ίΚοη' :4 ρ.', (^vc.r. -4 

"^^ ί'• " ' ; '' f r ]"Λ"^'^/:^ΐ^ '^") '"^"-^ ^-•^ ^^- ^^---5 v./...p [;^.- j. ? , ζ / y ^. ^ 

'/ip(5Ls'<?i'rc>v ^\^Lp£uv. 

Έν rols U.6r,X.uC,u.. Wo [Οΐ.], A\,, [.'au Mj.if.Cu.. rou ^f^r^^rov 
clt[.L]Kriv„r; ^,^\ .n-[Jp]ov. Ί/ρ.κκο5 '/γ«κο5 ν«νκΛ,]ρον rot '/> ^^...^,^: Μα^νΓου ^τλ τ^5(^'^.ε^ίτολ^5) ^τλ ^o/u..6f^u6.^. κτλ r το άν- 

nypofüov rocic). vcAc 11. ΡίΓ^υϋ) (Ν^ψ (Col.JL) (/ ■ oätr ( = tzoc. 

J-LtuC-i tnrr icl.jr ^ c^<^f c^e-^ freiem Xj€^c<,iturLniu-in. Jukc^ U,-<^a. d^a'crh'oU 

^«h[ • • .[ 

WILCKEN Ρ 1306 V/crjo. (v^l.i\''?S) 1^, 

WoA au.> ^ς.νν <^.v.-I.^ jc. :ί1Γ ^rL Μ. Civr•. llicU p^cl-^te-ri. 1L..^ Uj^r.Ac^ y^ WtLcKCn', Jak 
rc-^U, J. Ve<. u. aikrUrv.f.-. l. IkcHal. LXXXW p. 254. Zu de^ Sirajn-s^a^.c^ ^.^i . HJ.Ucv/ 
/lcÄtjcJt.r. <rj. Gc^. ^. (Si-cU-i^^ile- XX/I \SS-j. 

doli -//':'•• „ . 

[ ]^^\^[ 3fj] 

[ i^ tjcy Kpco^oitLr 1 / f] 

/Ak [. .].cic< Λ-ρΡ^] tiC. Φύνι(κι) /η 

ί "Γ ' ' , - ΓΤ ' ' 
'Λ ' , ~ -r / ' / ' 

vcffc 12. |i (Pi3o0) 


y- ^•1 Kpurw jrcJA wv Μακλ^ι^ Jrpo5 τω yi^vi^/cl ^ Lp (Ν?9)' 20 Q. Η•) ΑΙνρωΛ-ωλε 

'Hpwv ίν τω ΣίΡηρου Ζ^ ιωννόι<^ i.s/ τω Τνχίω 5? yl. Τ L'MJi'«vw.„ 5 ι. τΛΚίν'Ο/Γίολιων — α 1. Άλί^Λν/ροί ivnd Μ οι ρι .^ 10 Ι. Krti<5i<piu;.. 
12 1. ypvto/rojAwv. __ 14Ι• Λ/Ιο η-<νλι 015 — ijl. uv ΡΟΛωΧαι-.^ iSl. Nviu <Ρων ^ - \^\ .\\ijtA.l- 
oLiuJ — 211. {νχ^χι-Μ. [ 

[• • ■]9^<^^}^1 ■ ■ ■]■ ί 

''\λθΜν \ν τω TpfyU-L Gcl.u 

.]ον[ )EL• (iü) l•^ 5.] 

5*1 
1c•] 1 ucrtc^ -h 13. r ρ 15'^''') 

(βοί.Κ) 

10 Έ ■ . ε . . cov £V Γη Σ . . «r1 [ ] 

VJ\to yu.qvwv ß 
l\[ojvw'>to<, 'iv χω jV i.','-i-[' jtftcu 

Hpc<KiJnc is/rn Avrivot 

/Ma'pLc*?^ iv» TCO Kcjrirwvo«, //////' 
KupuAo5 iv τω[Λ]κνιΐ'ω 
20 u u JT CO ρ i- ω V tv τω 

" ί* 

(Mo N!9)• r/itc. TpiyW.U 


VKi f Λη> C?l.iir Κΐ'ρΙιΑσς fv τω 1ΐΓί(νιω 

^/Λ/ίΛ.υΟν\.ο^ [ 

1 f ιπίρσ:^ ίν' τί . . . . 

./ΐ1λΐ£<^ν tV Γ 

.... 1 ων« Γ . [■/- [(2J1•) 5^.Γ] 


] ^^5- 


] s^r 


] si-r 


] 5 »-^ 


] 5 ^Γ 


] »'Γ 


5 ^Γ] 


5 ^^] 


^ 5••] ve-iTC' ^4-. (Ρΐ5ί>ί^) (Colm) 

Γ. . .]κ>ί05 [iv τώ] Αυκου 

^Ακ^θί/Λα>ν/ [fV ru> ] TÖtTC(Vij) 
A[ . ] AyUu>v JTv' rrj Nau*<i<y(iec (N9 9y Γ. .Iwv Iv Ep^ovi [5••] 
5[-] 
^[•] 
[$••] 
[<■■] 
[ζ••3 
[^•] 

λ 20 


eji -λ [5• i4l-TuMJr«vw._ 17 Κ Νκν^Λ^ςι«. — 20 6ojo^ Pap. dc^|j Αν fa. ^/Ajp^t ^οα-λ: CoIN 
Βυ6ζ/λ[υ}^ . . . \v] trj 'Ep^u. [. . . 

άπο (χλ(λων) ^ρξ. . . Κ0^ '^%• - ' 
^'λ(λ..)5ρ4 [ ] 

upyucciicojy 

[. . . . 

Ήρο<κλη5 \ν τω ΣοοΓ«λ[ 
Κωπρί]^^ ίν roJ Θίοίν [c 
up^it«^ iv τω Νν^Ρίω [ 5••] 10 KopdotTi-t ίυτίοΛ-η ίχ* rc5 2/ρηί?Γο») vcrre- 15. iiJvoipi iv C0X5 '/4λίΛ)Λ•α> ΓΛ lotj 


20 X-VP λ / 13I. Ko'jrpi|5._ 14t Nv^iPociio. 2.-3 KO = Κθλ(λη/ΐι.ιχ^?_ VVILCKEN 

Ρ 6861 Ν? 10 

Pajvyrw^. H.2l^3c<n. Br. 13^11. JauCun. lUcU jv<J?li-zicrl. 

r L^LJrnpnrÄL ηλίονι-καίν Ζ-οκνοίΤΆΐου 

ΚΐΛρΡΛ<ί«Ϊ5•'*''' 

Yvvyuov kä\ Jι.Λyειλ(ωerεω5?) υ" vcT* 
ΐΤίκλ£ορί5 /«'«](^f^S) ΘϋόίΖτο^ . 
nujTOvOL•^, Διοννόιον . 

Ar]/W«5 Άτρίιονί, . 

IIAolcov cnAiiottKiGv'• 
15 Ap^'ÄyccvMj ^τοτοητ£ί*7^ . 

Κ«λ«ϊη^ 2rpÄtiovi.rn^ 4 
ii!ji.u>pi;p(05 ßou/3[«oroi;}• 
iT«0üt]tu5 Κκννιίΐσ^. 
Κηλητη^ 'ί x(l Κοίλον^ 2 V03^^ Ottl/^ . 10 Pi8i9 fV?„ ,- 

Pu/M^riv>. Η. li^c^. ßr. l6c^. J(X^jCi1^^. (^Lm J.er l\li\U cIm Κ.Ολ^Ιχ. n.Ckr. Or^ Ta^l-ryxiU 

[ lUj yrovrw^ πρίόρ[υτ^ρρΛ/Αυ[ν£ΐου<, coO Ajv'Vti'ov^ tov A[ivi Lcjw^^^ic)] 
[ajijt^c^ T«/rovr<^[ro5 /_ . - ] W'ov Λ /3i ß\ lo [<j»yA(XK(i5J J^Poo-j 

[iij'jc^vniiixv OUCt^^• [/^ηλοϋ^ΛίΙν J LOt κ.£ t d i^oct J[ 1 

j^Ku;J^«.q5 ll«;rc>vtcov /l[Ov'iiov>^ rov /Aluv/itui;^ «yöpcc . Γ ] 

[^wjj ro»/ jrpOKiL^£.v/ov nooov ^]y üvoci rov χρογΐγρ[».λ.»,ιχ.ί.νσνλ 
[ίχλλ«] OAiv>vu/^ou ll£)CJri)Vrw5(oic) V£a;t(/pc»uj /4υι/ίισυ5 ΐονΓΑΊ)ν£ΐ-] 
Γον5] ^ttppo^ \» :τοντωτο(). 
10 (2ji.) ZlqA(öy<-tv) [rov rjij^ Κ/^κ£<ίσυ^α>[Ν/]Ό^ί>υ5 Κω^ο|γ(γγ^,ί<ΓίΛ^ ϋ.^£ΐλ£ΐν ^£cl 

(lH..) nprti<A£LJiu Κροι/ιωνο^ roD Kpi;v/twv/ö5 ^u^ooc^ Ταίορόεωί, ^-έΤ..] 

iij'Ov Ol ριρλιο^'υλ«κ(ί5) UrJAoxiav avtcoy A^Xoy^t-v c/uxK£[t<iX:L] 

[ .]wu(xtt75 rrj^ Κίο^η^ rtj^ K<y^q^ (^Cc) Ήροίκλη(^ Kp[ovLcovoc,1 

15 [ J ^r« tv «Λ•θ|'ρ('Λ^ίί j ίπΥ roD iß( /^öM.LrL[ec\'ouJ '3i ^^3 

Γ j^^f S f'lS «/-»-^iA^i'rLJc^j 6 — ρ ^ ÄLPL [o'v KKio κω-Ι 

^^0)^f)xjujLicirt\j<^ Ό^οίωι, 'ί JjijA (w<j£.v) τον Sio^KeiuLivov 'ηΰΡο\ν jn^n ii.Vi<i.] 
\του jpop|'p«/'/U^£.VOu](xAAÄ Ό^'^ωνν^ον w-tirp^ 2! [ ]. 

(LH•) [AtjA(oU/UtvJT£> Λ•ρί7κ(£ί^ί:νθν^•^£β(7^ j' J Tj ^ «^ Λ" [i Α L t L Jo 5 j Ιτ" j}) yU.'^^ 'υ JT Λ f ){ (^iiv) 
(vcö ÄVwj'i-j'p« (.u^iiva») J 
20 ΓαΑΑοί oLta^wM-co yU^rttPoc Σ 1 

1 5cJduj4 tuv A[vv£iDu^]2)i.|:lo^ra^vk;c._ 2 ^ ^ irwv^ e-l'cnjo Z. I2._- 2/3 [jTpoii/d'liVvnd'-xv' wekJ 

verjc kr leiten, fili' ^^ηλαχίΛν. Vrtj. Z.I3 II l. ηΡΟόαων ίΖό^αι ^ Aa^ zi»ti[i τή<^ kcIu^ic, 

Pi.rtoarrt^wki-e'.— 15 C« irot»^ 16 ^^ 3 «ρονρων e4^en|e Z.IO. WILCKEN 17 •^ fVi 12. - 

ni-di-t ivuhliziert. 

l • • ■ ; ■]•"[■ ] 

[ .] i'i-5 t[jj fvf<ici75 KJ!)^ [tov^^v^Cöυj A%i/\%i. 

Χί^ωτ,^του HiAoy} £;r'»jO<5w iv.xjio^oi^^ Θ[ίμίάνον] 

\0 f^-LJo^fcI[ifu] IjTO των iKKOCov ro^^u Kocrcc^ [jropf ν ? J- 
ovrwK Ko<\ ^M^octcJTL^uiXt^rZy jrfc<, 'fjtio [κίγιν] 

^etdi. vjTD Φλίχουιοϋ [7Τ)ρεΓ6[κου?τοί/ ><ρ(ο:τ(ϋτοχΐ)] η^^ψ[ονο^ . . . ] 
L J-L J"^ lurrcjviio τω ττΓρο e^uou] 

15 [. .]. ίνω Mi|;^4.af|?jrj; SiLv η,^/ληό^ Τ r .1 

li]V 'ijrLdK(iytvJ«'urov /i^.^d^^^xu öOv voZc, ^ c p« r .j y [0X3 κ«\ /Jo<o(lXvK.T3J] 
|'p(«^^«t£ui5..j/w5 'tiv '/κο,όΓ^ όυνΓίΛ(ίΪΓ«9 κκτ^ ri, rou vc(^aZ)\Jic^^c, Iv xk . [ ] 

20 πί^ι των '(JTLJodtvtMv 'vjt' «uru?/ Acy^vv' ϊ ί• • •) Γ• • -1 

OL^ «*'^|rK«LW5 K«rccK[c7A]ovi^r(<iccvri5 r^jv ί/η'4«γι.ν 'ijröt]- 

H<J«/*.i^ii i/rÄKi>Aov<?[oJjvra»v' c<l»riiv tt Γ 1 

rov K-cc\ \ίτο\ί^ο(ί[ον p^Jou/voi; «'ij't« [λι'του?, ... η]. 

VLKrC /rpP5 tj] rcc'^[i.L^v k]«i r<,D vw-i «[Ί^ιλ öv] 

25 105 Ανρλιου 'A^£t'o[v K«JV «'vrw»/ ιων »c«i[i<Jii]. 

κνυοντων ΓΛ £«urwv 'i^^c< κ<χ\ Lv. «λλ^^ν κοί^[ ] 

[y]lWAcirpoCvt05 Krtl ^i/Ao^£ rpo w v/co5 Qicvjci,^[cx^ νον"] 

Σωτηριχον «πο vo^ioC; Ήρ« [K]A£OA(oAitou; yfi^^/r pow, [. . ,] | Γ,Ί 

A^ivot Jl rqs £^Γ•/!κ/γ.ί.ω5 «^HS ^p-'Kii^/vq^ ^£ptV(<,5) 
30 tS k: [r.JO 'Exu^ rov Λ£Αηλν^.^Γ.3 κ^| ^|μ. ^4- .IX ι^ί 1 . 18 (Ρ 1512; J [. .] vjrn £>£ΓΓ^ KäV 35 (Ν?Ι2)- ] ]«KtoV ί^5 f »^'^Atu \?η (/»ic^ 

]~r[--]-r[• •] 2ji itov5, e^Mvj'f Z.30 wv«.<i JZ. WILCKEN ^^^^7 N? 13 ^ i>/, 

R^rvo. H.2 2 c^. ßr.20<^. | ia«J;u^^ a^ rcMt^ i^cv^e.. 9wc Jjvrlft ^ R^J^ 
Wm^^Y^XX! JAre^U.^.K.K. 5tAa;U^m^.jn: ßezi^K i. Wii^ . 1890/91 . 

Reclo 

η[ν]τινόω ΊΊί 'ijtk^^ov Α'ιννπίον ^cilptiv. 

Jrpo^ ro ^Ko xoC vCv/ Λ-«<^ιλί^*^θΓ«(/ία) <5ίο<νΐ;ί.ν/ f^ouduicv/ i^ttv 
Λ'ιρ^^ fi^'ov ΚίκΥ <,'uK 'iir£Atv5<./i/i5*< ovc( 'η /nlf, (/iU) o\ JTf jr^^Kovi^ 

Aöv η /U.tpow5 αίτου ;^«p'^*' '»j/^t't^ oc'wrov o(jroOTnooüyLi.cv (y^) kc(\ 
ί^ό^,^γ^6ω^ίν f^A^c) Jr«p«;(prj toZ^ hj^oit, i^wc^v </«λλ v^rj^*^•-^ 10 vertC' 19 {^5597) \ (Ν? 13): 

Ζ^[ί]σκ.λκ]τιο<:νσυ «λ\ ίΓον»5 J-i«^ Avtokoc(x:oPoc Kcklokpoc^ Mckokov i-O Iv.f 

WILCKEN ^i5I.Uei' DL. P2345 + A544 ^^^^o fVi" 14 

.i.Zoi[ic\ii-J. Acy 3p•. M. AUcrtvutt^K. l8y8 5. ΙΟ^ίΓ. V'jLiJU'acKeAX^ \\(>imeyä iSSj^ n.291 
Λν<κΛ(ου\Λ(χ.τκ) oir ίν I Aoi.jr(ov) Jr" Λα>. .3 /ι νΓθ[κρ]ΛΓορί»>ν KiKl<i«p[a>]v \\ο\)λ\ιΟλ} Au<ivvi<3u Ου[Λλι.ρ]ι.«νου K£<V ίΤθυΛ•[λιαν] AiKtvviof 

(?■ Η ■ ) /Aue r]A (^(,ο^) /Απυλλω vio^ iirtJi Jc^Kö« . 

(1_Π.•) '^'^Γ']λ(Ίθ5^ 'A4y4.a'v'io5 yp^Ä/W/Uixrtu^) \6η^(ι\.ω6α^ίΛ.ν\νΛ. .C|^. 


VtftC 20 ;P2543 + ^544 f^.ccic;) '4;^ Col.ii ü•) 20 /coc κ ο rov; 'iv'i<it6JCoc, p\ (J ν«Λ ί Γρ]ι,ρ(ν'(?υ 

Kal ΙκΑλιηνου 2-ίρο(.6τ iOV . LLori όί 

/It] uu χ Γι^'ν • >r/c\p(xi f'Ji/H-i otcovc;5 Y/ipto'cou ^ γ ('«d'Ap. 

Kftl ΛπΟ ΓΙ/(Λης νΈνο^ν ulvOW dov£VCO(, VO PO Λοί - 

/ ^ 

ΐΙριοΓίου» KictKJuicv Ά ^ '*"*]• 

ϊϊυΡΰν -^^ Ρ ^*< ([^''^'^TS') 5 ^ 'ί 5 '^'Λ' 

■ "Ε ύ (η) Α .μι^^ (λ rt^7vj j S(^^^Ktz=^ 

rS. liii} ^l'/'Y Ki^ri κν^ Tk κ•« ^ llj κ/ί • 25 J..tt'- 
255 n. i" I iililufi λλ/κΓα>(ρθ^ f. /^λ/κΓορο^ ' _. 4 ^. '/roi'^.— 6 JT'' /aji. — 6 "^ '^^'^ J <a jl . __ 

I. χ ρί,ΐίκΚοΤ^ . 14 —Γ- = üiPTCxßn . — 15 w. ΐ6 ::.=:: a 2 Ol-olcn. — I? c/- Ι^ί| . — iq 1 • .Tcr^^iiitJU 

jTJCÄAiLr« u. 20 nn\aA\a- i-jvo Jap.. CicJuticcIi. ολΛ At^v α^νπ .•Ίτ(ΐ- Co'umni'n . — 

CO 1. Λ (^^ 1. liUjit-e) λ 5" (^cil. Äv/f 15"), ß C=2.i]le^oreJ λ^ T^c*•!. ^vcTpi ^ ) u.^.f. l'CrlC- 21 ρ 2545 ^2.544 ^^^Η (^^' '4)^ 

Col.jii 

TT* ρνλύΐο ντ t ζ νιν^ΐΛ-κ AußvoJV C£:»/iX|'i'U5 c/ L 
ων ο ΙΑ ^ί> i( ρ l5 »^ 1? u Μ 

1 L-t pi-'Xi.Ioi/r t^ icrpjLcv vi:jL>ti7l•' lipipiivöv; dtoc 

TT / ( -" ^ , » / 

llöipftif £ rovr £.c öii-odv Kojf i{.6c<.y (sxo voopt - 

5 cu V(^^'xr^^'^^'^)7s'/'^ T/i r, T^/[^] T/'] T/-^ ?Λ ^'/ 

t(X c^ ^ ,^"- X Ol. JT (po^'£|'poCAtM£ voi^. 

Μ - , ^ ' s ' ' ' 

A\y u ρη yi? v" V r 4:5 oljxo h\\.uvl>~<^ /jtolkiou 

i'l^, v/TiJ r;c\ uy UV Kau.ttvuv Aoucpu.'V C>Vl)1 tp f Κ (e< ό ΤΊ? <^ ^ (^ d ^ytttj, 

ών yi(o,\povpLf)J p,l P,<f Ι^,-ν^ Ρλ Ρλ« P/^-^^o"u<pl-Cfffr^y^i'^'^'-> 
10 Ε/^3ολί UOVri5 ΚΛΙ OVtjAwtiyUvCt^ töL3 ^•poj'i[|'p«M^/U£.voi5)] 

■not« 4Λί tTotu i7At;ii/u ftpot) Ac/ ί « (ooi-p^j ^ vT ^τΛ"^^ 

25 ων oui^XpovoLi} ur| j^ft^?' J/K^ Τ[, κ(ϊ i^ Ky ^f^ Ki5 λ?"^ ^--^ o'i ir('po)'£]'pi7x^ivov 

Au.u^VLW «pXLyicop|'(U3j vJi(i"p) 'σγα;νί(ΰν) ^utj v^o^.j A\£i;(7(ptj] <, Λ". 

5L. i1) (=2.11U3pre)T (/4tU.«vJp£5^. £nt»jvreJic*v<l mv tlta frlg<»Viltfiv jlcAinu^x^tv. .rh 22 h (Ρ 2543+ 2544*^^010) , (Ν• 14)' 

Colm 

O^uo^Xi2^ovti[(,] ^[ J 

Λ•«•λοί•ιθ[ν) ^νλον Οί.(θ(.') [ ^^1 

ίΚ^κύτσΟ ^ν cKPifCov O/u(e3^oovoi,''.^[^ Λ 

l.^]i^,[.].>^X(vcvz[tc, j 

5 ^^^λ(. ..)π[ ] 

Τιιιπ5 ■τΐί5ί''ί|^ ^Π[ρ]^> [/ '^ y ^νσλρκόνειόη^, 

10 Kojriocv AnvcJV ρ Keii ίία? ρ Γ(Χ kco]v Γγ4". 7 ä ^ /W- 

α,ονν PLOV C v.T. 

Tlui)«^ jTi-ooi^i^ vv'prfv, /^^[s] "^ Xf* cnyo^cxo^iiior^i^J 
fV Tixx'• ωτ^οί ω^ (T) iK{ei6TC!y) ^λ • • [- • •] . Va?pn<ioivCaJV 
ixL χιόόύ κοπι.ο<.ν ληνον κ«ι <äwp«KcJV ^ΛΚΙ.Ι. 

Vis jfi^f - • [• •]^ Sa- 

.20 Τιιιχί^<^ iXcciov ypqdroO κοτ/^υΑίον^^ ί Κ (c<-i?Tfp$) Ca lA Ρ ί . 

Tuxrjt, iAociou piCiPei vi-vov KozfvXcJs'^X ί Κ ^«<5tm ^ W ß =1 ^ ρ JT ß ^P. 

TlU^llyt^ptOV (i<Avl<c5v ^ l'. 6 7 cJ \ = nxXcivrcox/ 4/^• 2.4 T" Λ «ρ reiß)] . 

?[• • ■ ■ ] 

TTvA [w] VÖil'U [Λκ] KL [[ . • 1 

\H>)Ovo\.c ruiv YOJ I picjy . . ; .. vJfJip ri|pM(5£toc Jrecpec , 23 vcrrc (P2543+2544 Ri^^^O . m^iAY 

ών i,^(c^p^vc?t?;K ;?ζ^κ« λ[ζ],κ|3 ζ,κγ ii.,KJ [Ajp, 
Φι|3ι;(ΐ- jrpo|3£)AM pta> v^-cp yu,ioi9o<jOpcif riku "ivt- 
20 UitcoZv-cL• tpuAecK-i y^/r(iA^va)v) υ(Λ-ερ) ΌγωνιΌυ Γ ζ] -Π". 

]0^ ^5 0\fo\e^ 12 L. ΚΛτ^ίκιρίΓΛΐ . 

^Λ' •*...... ^ ]>[. .] 

/■■,■ • • • -J -^if-•] 

M/Ui^w[v . ] .;(£0 . . 

fop.[. .γ]οΟ 'ivf<;rpii:i,5 |3 ^ ] c^ ρλ (3 . 

3 ΧΖρηωνί (4Uc) . . κA^]pv [ ] • • Λ^ '^^ 

jr[po]^pit'« ^^λ. 

/Απυ^ι. v</pojrapo^a> [v(jr£p)] /Uioi?o<j.i7p«y 

-vcrtc- 
'^4 (Ρ 2545 + 2544'^'^•^«^) (NUu,Y 

(Col.vi) 

WILCKEN Ρ 6865 Ν? 15 — r, ''._•' •Ι'^^-Λ,-ί Coli 

L-i, VJTCyUvn^icccio.iLCJV lovAiov Κ ονιντιο^ν/οί; τον Kpcuridrov 

'i/rL($r ρ«Γη wOu icöf^ divcfpov Λονκιον 
Συττί^ιον H ίονη ^ov iTfpriLVÄKo^ ZißocoröV lAioocn ß ΙΓ7Τ. 2.Id iv^iv 

των K«roc kcmpov η vi/Lcvc^'v £κ».6τον ι <, (^lc) rriw fiVuTcv^ kco- 

oru v'uv Kci/ix ov p«i^ Aioc czuc ι iTriotccLcL vco OTJvnya fav - 

/ ' ''\ \ \ ' " Μ r ■" ' / 

KCaJ^i^^ tLj «Λλην' λ£ΐΓ<?υρ|'£ΐ«ν . ηΖ,ΙΟΙ ΰ<νΛϊίίνα}όΚω\/ To( Kl - 

KiXivotitVci M-n aacXtCi ovcxi οϊπο rr|<, 'tJi«f /ι.ς «AXöt piafv . 
INoLvrLKvc^ i'ijrcv• ^, /-rpocriivo^ Λίχλη 1^ γί roii , ό των tUMV 
ιιί^ων Koc^aXiK ßr\v<xi ^ \n^ 'ixCi ävoc /rr^ γι-ν L 3 ,αίι?- v:tUt-:4;i =„5cXVe- 45/9^ __ 4 L. TitKviJi05 . — ίΐ.'ίϊίΐ- loL. £ΐ5._ II l. xx( 

rf/pCiivau. — \A\. «νΒ(ν\.^νού6^<.ο3ν . •ver Ic. 25 ^5 Ι 
^ ^ ■ (Ν? 15)2 

5 'iKUxtWccv ϊν Γ0Τ5 -^^^^«vpö:^ '/^£CV c'v Koc- 

των' ί;α;^Λ«ν/ JTc^c^t^.v r^v ^u^l,./ ^ιγ^^Γ,^^,^ , 

WäU. Ή|/ον/Μ«, oLv, χ,,Αλ^'κι^^εν/ i^/iircAoc Λ3 το 

A.f'.^ci.^. r^tovt^v vjra^^,, cuk^v^^.k«_ ^^ 

rov5 öyijA[«t]«5 f^f'^A^n<i«<5t5'«t . 

~ [i^7«i'^-?J 

WILCKEN 

2^ R.pjru.. Η.ΙΙ^,κ Β.: Ilc^. JXrift ^ Ktcio ^^aUJ. ic^ HoW-rUj., auf V,^^,^ ^<^^Λ. 

' ό __ ν/Γ . 7 M-.CftX,. Rechte» 
/^M^'-Vfi^f^O•^ 'IVf^Kt <ίΓρ(•«τ,^^ώ) κΛ Tn/U«pVr| ^«^ιΑ(^κώ) )'p(vy.«c£T; 

'Ap(äL(v'o'i,'rov) Ί-Ιρ«κλ£ί</ο(ν} ju,toiJac 

νσν^^-ιο^ Kofi Tr«v/^|5i^^t<^3 Zroror[ric>5 κΛ ΙΤλ- 
5 Kvdiw5 IUkv<;£<x>^ Kofi Ζ-Τοτοί^τιοί^ ^ΐοτο -nvioc νων Τ 

η^ίύρνζίοων LiPtcov jrtvrc<(pv\ic<c 'd'ioZ Υ- οκνο ^ 

iL^ ίζίτκίίιν UJ05 rrj5 töu 'tiiLou \oYov hiritpoirrtc 

nier tricM Ucr- Jap.4j-rU4 aJ>. 

Oi-rie. /ie^Lc- Uc'/rLott^cA'. t ^rijs c^rr. οΛν» V._ \/tfn,Z.(6**n 5ckluf^ ic/lvrift^H-ur^fV, WILCfCEN ^Λ -ocpoc Άΐ^-νν-^ίω^ Γ 1 (Γΐδ20) 

5 DÄtj^i-LO^ ίων XJTO »([cj/u-ti^l 
lUrovru;^ UooivovcPi u}c 

- TT ^ X 

Γΰν \\οίΤΓοντωτσ<^ /^I^P^'S reo Έπ\ <!' ^tt-jvl• τον '£ν'ί<^^ 15 [reu] 1 05 £) V\vrwvLvou ^ y 

a• rt| ίων Γίτ£ [Atvcn ]_ ' 

Ttrpv /4;X,'c.u '/4jpt«V£7C; 'λνζω[νίνον] 
Z-ij^KoTou Evoijiovc^ ^^Xin^] 

«Aqi^q (Wut ΓΛ ^f>öγίγ^cκ[u/A,t^/t<]: ' 

Τίτον A\\(ov 'Aj^it^vod [Άντωνίνον] V l5)='lr<7U5._ 24^^'£Γων._ 27 Z- iVOVi WILCKENi 


6iv.hf^o^lwo(^ tk ΚοίΓΛ rijv' (irrecrnj'Loiv 2S ;c,4 vcrw (PßSpi) 

των ci JTt^-Arjpc^Korcov/ τσν 'a^^c<5 [^j/vov 

v^u] 'v;ro r^v/ T:;f5 yroA £0.3 j-p«^^ ^r /[co] V ^ 

Νίότον ouoiu)^ Χ y 

TTroAf/U.Io3 κο<\^3 /f^M«ri:^i.u ν./.ο|'ρ(^^^«^,ί,^-) ^«[f]f'^^'^-'v^ (Ν? isy 3" ί(). /W. -((Γί^Κ.ίΐΐ!,. π οίνων Wttt^j^ov^ico<j cov UiTio^pv-Sic^^ 

Λ [π] ο LA\K|vicv 'ί^ίΛ^ν κόοον /^, 

Ηρών [v];rr|p/xq5 ά/ΓοΤ«[. .]5 Κο<γ ,^ς '^ ^, [....] κ WILCKEN 


PüS47 ^' e-fio ! ,Λ . CoL.i 

Χ..«Λ.|., ΑΛ.μ..ρ.. AVH-» -ί ^..Λ,^„^Λ. Λ Λ....^ 30 


15 20 ΚΛΙ A'l ü- >*Av.o,<p..„fos K.t.»f.^ Tf«..v.C ^Jf.„v.C Σί^«ίΓ»α M«;,.^ .7. s&. 
II»H-°5 M«^.f.,t„„5 Al,.«V/f„ f<.„^eV |3.*a(t.iJ ff(.^^.x.tj ^a,>[„«,l 

E\^^nv Wpc^^^ ^/^p, ,,,^,, Χί^^£ξ«%.5 κΛ ίI.[r]ί..u>^, J,[.].r ] 
v.«p;,ovr^v, .po.^'K.c Jl i.oX.^^co, .0Ϊ5 roC Kupc'ou ^^p«>.^ [«,..] 

Lp^....A-.^/ Μ.Λ^ρ .^- n..^^'M..o 0..a.^^(.le;ro ...pj.. ^/p.,'^ ..^.^. 

-f....i=.^. /i...I ^..Λ..^^., ..:, Wo e.a κρ«τί..ον ^^.^^.3 r...[L]. ''' 
rrjo'tv ovro. a;r.J<irc.6«v x^. .,p\ ΙΓ..,^,0;;ον Λ.γονΓο,ν '.«vro [....] 

WILCKEW 

t N?20 'ΛΛΛΛλ^τγχ,^, \0 IT«^; H///.[.J.ov Kc.^oy^«[^]^«rta.5 ^tX^c^fi^J [o] ^ [k^Ju 
JTiJiov MfeAf ΛypΓ^l<ίoc 

•αρ«5 κ«\ ;r[|>o]o;j..v τοΟ i^ /\[.Γί.[κ] |>«το|.ο5 Κ^:,5«^.5 Τιτ^'^ν 
AWCov %<f^iccvoZ 'AvTcovi^ov liflocOToZ υν6ί^αΖ<^:'£ύτ^ Jl- 


iWi^-i 'wv WILCKEN 32 >.-f_ /S9l S^O- /n^ ^ ' (/(/'' 


yO/U ο V 'fA K'Ahc JT^l•' e yov^ i\o -vc( cP^c• Jl Λ 7j Ki^coc TT ο V τ^τΤΌ (Γοί c r=< TF^yrcO t'L κΌ FT ujy 4 g (TTroTrujy i^/xcvy /i z> y ο ν <r'zr u> y-" 
-ytc^L f^occ icTr'i c~zr^ (Τ^-/^ '0- GL( ttotjc e c rj γ ζ- y y Gr y /d </ yi{ μ e f e> vr <^ /^ (f^^r ■ -z:oijc β-ξ^^, 

tr /^ 71 e <^ y α j e Ϋ e Lf <rvat c-, ^ ^^^/ ^ ^ ^ <roM e τ^ο zrco ^e- 7 ^ '^ ' 

e hi <<■ (Γ^τύ v^ xa -^ y σ c U ( ^ ( / " η / Ρ\Γ 

0u/ru7 ^cLL z:oo 7Γ€-ρί -zrovr:ov^ /Tcy a-v yc^) ■ ] ττ ^ct e^ c <. 

L• G^TTZ L μ I ο x^ βκ L y ο τ> y ov-^ 77ov Α / 

C CO 

i. 'S / I -rr / / — / / ^ j . ^ ' 

JT/:<<- LT'u//) / σ v^ /f-cc Ji OTT /{ CO y CO z>- J/ /) ο rfov ,1 ο -LT z<^^ yj</'^C^<^'^T^'<''^^ ^•/ 

Α y^ 3^ /Ί / oc Li I Ah '<-yoy g^j-^ckw-c vires -^orrcoy oa'^/^a^<>i-r-'>c-yz^-y 

G- / 00 1 -zrcc y^. ~- S/- Λ^. 


& r /•^A€-: rZ£^ . 33. bZ^ty ' CoLlL 

/ / OM ov Γ - ■ ■ 7 /IjMai -i TcCJ . '^ 

; 

^yU^/öiZyl λ oLyoir k,y(c/l.^«. c(A^- ■ ^ <^ y γ yl d 

To IC (( -v τ ο / r VTret) du-^cc yac C . ^ Α 

^ 9 - ^ J ^ ■/ "^ ^ y ^ 

u / r-vo -υ ^fcTu y /] ο TT e /j toJ c^a -v y> ^i ^yu, «r jfor A-^-y -y Γ 

nitri AU) i/ y< d>e7. τ>ΤΓ^(θ /f cVzx σ / / ο z^ &7r//oo/^ujy/(r-rijy<</}/c^y n/ C l^ 

^yov/h coy c & t •ί yr τ c//0 c ^ττσ Α yrcya ο -νττ //{ercor lü- η/ j/'/) ο y f if- fl^yer-^LJ^ 


Gl. Μ. 

Μ- ■ ■ ■ Ί-ντΓ fjib^rotr τον έ^<Η-Γο^σς V7/-ep tj^^ Ρ' /!' 7 f Γ 

/|.Γ. . -lyoul^J^ TcZ ήι /ejLCoyL ei C O^/ß'^C- o'^- γ\• 

y rl• ■ ■ 1 • • >' ^/)o v^cp C//i 7yA,ur (fo /cv ho TT -v•^ e-A) yCc ι rJo -u ^ 

Tu> .'^y-CLV ocyov (T't/ 'i T^icti.e'pJ ß ςτ ycL^-zroC-/^ /C ^^^^ •^^• -Λ' 

ΏηΐΓοί.(ΰι ω yo c<iB ξ i V7rr//)e^Trov e-^ ^ /r zr ο/ΰ ο c 
lö AiZAe K-i-ToiraAiyco -σον hcci/o Α c/fov 
τω [T/dlc/a ovyco 

.■veyTT'^ VTTo το-ν -τΓ/Ο^ ί,-ττο ö^c-t-o xf- TTyC yierU&covoC 
T^ Γτ-(θ<ττί u^T^y "c-^c A&yeuj yoc 
<5'.\ Ί/Γ^ CfdM^yoir' κ-υβ &/b y y -zroT/- 

?cc yl^ yju• u c< -rar -reu y α?οΛλ e Vv i^^• 1 Ϋ -^ Γ 

Γ • • l-v-;ir&i^ Ai 1^ ^ ' '\ tr 
u ι j-= Vi- - lyoir /^^ ocyozr l• — ^ - /jo^j/yu^c . 4^2yy 2yy^0. 
Κ • Μ ίΰτ^ϊτΓ 55. ? Id85^- ' Ν- Z% V -t-^'^y^ ^^f(<-^^/iJ l4f>^cfyo/^^-^'H^<^e/A-t^^^^^//ljJ Tf^i '< \ </d μ ovVi <^iuovvcor T-?;r oi TT /] cvr IX i^ (/ e y^ ^y ο V ff'c^ 

τον K-^l h}u.yoj TT^era^^-r^^ " /^ ^^^ ^-^ ^y^ ..2'/r/</- 

/Γί^«^ yU.o ι/- ocA Ο yo y Moc l( 97-- -^, ^ , -^ ^ ^ / j ^ J ^ 

7ref>cer;fcr^y^oc jJr ^. - • ^,^ -^^ ^/^^^ ^^; -^^^ 

^ö;/^^ /r^^^ r J^ TT^^Jccr j^ -^/tt^V^^ ^^ ^ <|:/^ yr^4o ^ ^ /^^^/ ^IT z~^>^ oc/rco^r y^ σ χ/- . / . ^^^••<Vi/iyy'CL —^// €ri>zri/y€-c.- ^0^. 3d. /= ^^ <c c (T-. J/l^/tv7'^L• 36. ?Ui1 __ • /ν? 2 3 

LfitLeuj^ JlarcvS'eujc Kot L 
/iiTLiuyo^^ OL 1^ ^TTo /Tuy^yj /O- d ^c(vTOj• c( ν τ ο v^ (T/reTr^^^c \ 

— /^^ Z• y &UJ ρ y e-L ■ 


nvßj /ίιος H/iKK^ecJ^^ ΙΣροι/- Ανρη /U 

/^^) J/ oAva&vfcvc a/i'i/MLoy crr ^ — 


■ 


■ 

1 


37. 

ΙΑη Μ.η ΓΙΟ L<<J ^Τ p(^< Τ->7 Ι'ΟΟ ) A^iT'c^yo Li: Ο vj 

rrfs < η(τ ß CO vj (^n)y-L>Oicjfu/nH'<-ojuy^ 1^ ο t^yoTr^cov) . 

uvvoc Jie<vyo τον erV e ircco xroc 

>η l -v^Tiefi I a? ο /ö ο tj- h^ uj laj y> yi.-• A' ^0 / /^v- I /{vjD-yiALov Ay τ^^ΐμ oi^ σ ΐλ 

eK'iTo y / ^ f> 

' nr \ ■ ■ 8 ( ^ %-covr Iß>ocoy ■ — ^0^ -/i ^.y^. / ^JiOKY/fCc. - ^Ιή. Z__ ^ erro vr . 38. Li Y(jh<jnxiS. Π./' Ζ•^ 5" COM• ji-r-. -^w c.»t,. uoi^'y^U-pi/ . 

■TT L o( (f -jy ß cL S' L. Α L f^ cv UpcCju.^^-ir<a-c) ττ^Γ 

3 vV^fX ^Ττήο /i J OTor izo-v t^oLL Jl -xro4 ^M '^cov yu yfzrß ocj Ov &τ-ττο-<κ.ς ττο ν 
υνβττίο ν ciTTo tccü~ yyy^ '^ ■ "'^' 

6^ K'cic TOf^ oCdle^A γσ y yULOvl. <Kß ' . K• \^ σ/τζ^Κ ey oi y cty c<j ß y (^o yu. J rt:<^i' 
i- c J cO o( d e ^ γ\ί^ y ycco V rTcci l• vjyf^Z/roc Α-η fTdC ττη^ βξ <yu y ο τ(βΑ eo' yj 

I c ..j (7 

I ^ iUL uj y 1/v ydf ■— 

^'i i:^j Ύ<\ούΊτο^ vio'y • • •Ί• ΛνΌίβ er '^'ΤΓ<ττ(ο ßto) l./^ itoc T^y το-υ oc- 

\ OQ: \ — 

I /y TTol^ ^ de- λ ^]oir y^ ο V TT'ii-cfi L/r[o yj ß ^epo^ ocrrlj-^^^) n-occ <=(tr/i(^jj tf^^ 

i 7^ ro7r(o^J tTcC c --^ηΓέ-^ ThroAe^iAcic/^, OLtxfctj tfu.c tCT//l(yJ tf'Cc ^ire/Ooc^ 
! ^v ΥβΉ <^^l^) t^•^^- ^\ 1^'( ^ ) /f'^^t octx{LU.) tC<TrCr-yr ^-rr-trw k-ikitcC^ ncCL 39. yo γτω- 2/ f^eiTTc^yy^ oy[rc .... J. . zroTro/c^J y>^ oy zrc ^Oyu//y^) 'urr't/A.ov evrcKG 

\ Λ,Lor~ 

I yoy ^ΒοοττίΛ ^J'/ ο y^ Η 

i p« 

^//■■^■J^^ ' ■ 'j- Γ - - ■ ■ l^j ■ ■ e^co^ ο K'^c ^'Hßi^y rcro^y^^c-/^ - 

^-^j * ' [IH) L j ^ 


4-0. 


ir r— * 

R(utb . Γ /ο l\-<K.c LUC TrUlyroc euYoAxocc (Te- u/c&v&y 

'- /)/■ c/ j ^ 

eAyyi V vco τΉ Ρ τον uiT^i-f 
L y TT ο V ο^νττοχ) A^ 71 ro ς 

r /9 e /e / 

c /? < -"Ol 
7 ve-or ^ vQrA / 

V o(. ys Ρ f^ y rre TT ο V ccu — ei/. KtCC Kc( -y-^yu eß>oiy 7Γ/ΰ ο l^eer/oju.[e 


'5 ir τον ΐΛ η y ο ς _ KoC l- zrr-ocß e -ϋ e- ζ <<. ττο 

Htic- Kc^-yT^yue/öoi^ 
Jo d c μ ( WiiTu^a coC jr- 

/\v(ryaiL ~Ci^y Mc^iroC olttov. 
/l ^TT < ζ Oyu cc C, τ^ΊΚ (Γν / ßo ο y^ (ΓΌ V 
L• €β>η yo y Kdc X7r--c y - 
ovr cJ lAo vy-TTeC r c ■CO VC c/ Cyl ο V y-zrc( f f^€- y(cCT oyo — 


V. Q^nro. N-rf. J ^LOCC<. CTTtt-Zc^ y^ /^ ^=Α<Λ) ι Jic Αίγ ο λ L y ci β (Αύ L ?■) Χ. οίττ ο \iXr>7] ν 'CLoTj ocaerA γ o'V ■ 3 £. vyc'<ccyeLy — ¥x. vrc-CiKw- ^tir^j^ 41• "P/,932. , W?2S hToTovircc^ ce/oei^r e /(? G'-yj-iror j/ <cv Ή ve vrou ttco ifS \ 

γν /i^r L• OKYoTT-ccov Ί/ο-ου J c&A ς^λ η i\(v -ΰοττύ LηL• ΚΌ(. l ο^^ττύυ 

ΐτωΐλ η^ LiO t^ y ο jt^ cov L_^ . /\lo evj c ol. tPco^ 

νΐη^ον r^^L τ^^ τ-ονττον Zo ja c- ^• 

'^ aiv^T^c ΎΤ V oc υ TTo -v nJe^o^ . ZZ pLälfVo /iocp/fov Ax>ß^ /^ coi^ 

το υ JTfi oy ey ß '<m(^ QrVoiA oCV o^\o£ Li € /3 «t (Tcro •£; . © λ Ji ^ ^^Cv. ITA/- ^ 

1 
υ i- i\y ■ 


t JL^Tf 
Ό fe C. 
/flyr-tAs. 


PWöo. 


Hl 


29. 


1 


' ]3 

1 1 (ih'4!UA^. 


ri -0 Jt-yp^ 


■ '&r, If, r 


0*ψί>• 


fo^-^a^. ^m:% 


(jrn. n. Cßr. 
'^^^1 


TT 


^ \ 

V 


ΜηΫ'^ 


yp yu/t^fcc-cre- v^ ] /\0<ye c 


vf ■ 


VCOJ 
pifoi eTT^yu) 


TZCO y 


V 

ζ -i ^ JVV'^ <^ •• ^^f>/ T? ^°^^ •^/'^ ri/r^ ocrc^ '< Α erc<<}^ or ττ/ία ^^t-C'Cc^. 42 ΛΜ / \ ]>m5. ^ N°-3o. 

i Μ ' ' -^A Α ' ^ ' Γ 

j rUroiTov /ιντω- /ι o^y oj- << x^ ^roo &■[_■• 

i κ 1 V ZI i. (j'f^op V rro το tj ^1 & ttc c<j Γ- 

,5- ου hr<c rd ryj" ι ^ (j><uj <^o ^ y /Hvvp. 

\ ' ■ Id/o^/ou^• H• Sf^-^^• Juri 5'^S'c*p^• v/a^-i^i**v. /fs/r/- 

τον tTyptoir tTG K/h;£)o(yJ-- βη'β'<γ& τ^ττ^/ΰ cCvttoo 

5" K'epn'GirO v^^corj IjeOvyaoT/-^ 


IxT^-cArf^ JlToJexA.cCLU?. A~rrQr'j'ioV7T'<p<<(i'ov του 

τ. GTre-cy Trox» at^'j λ^^• 


I\?,cl"o. 

.f. ■-> I 

-vüj τ>\^•<>^ i' o( L jic lV ■ 

j\ A&LUj όνο 1) α ^TTU) U yU,jj ντΌ zrc ζ G rrj — 

^1 j Ί \ ^ j ^. 

y c( ,/■< 7Γ c Α ο i^ /foic -Tj—eßc Troü y Ao c-irrou — 

t' erojujV (Τον "(/D/rez^or yfelyov . 

VT c i'^ < ( uj vh} Τ ο Wß^y/U.•^ zroviro. c/ii <<,( uj v-ji το ντ/ΰ "^ypi. /le zevefT- (Τον /Toic -jr fi / yoc ί fr /!> <={ f tV-^c το VC t-t; ot/r«? \0 TTt^y-cer- I ρ •< w er der yUOC VTc-fbc 7/-<< i^ — 

ττω>' CK yx c (ß ω y π (Tc/ d l< /j ι ο cf^/Tos ο v 

ττϋν vcoO A'XißyMoyoj -?^ d cpC ooov &<!' e V 'rv5 fO no^ TcK. e-/ τη ^io(A-^o(pac r^ Z7 oc /i) i-if /r-^c . ^ 

/■^ßLiUid Lco G^c^ Ο (Fe -Trcr-yz-e °<ρτ-'</ο(ν y t 

Ljt<f) '^7T'<M.iiouuor . Ici de- ocy^ßc^O 

3 ϊΐ€ τ t Lc TT y -y ^ 6''<a xj ρ ο y ο^/ΙΑκ e-cr ο(Α/Ιον 
Co-JToy orr-ov ^ac y VeJ^fr '/i ^-nj-c l ojv 

Thy cKoe-Jy^y s^ov tr^c Tay ocaorAtooy upa uü Co . 
J /f fr (Ti»^ V Lei S", J^<^ooui^t /iTToA/l CO y (^ e^ X zrtv 1/CU^• 

I 

r~J J)at^y it-vx^^^tiA^ TTüVTIO ^t- rl ^τ& y €:K- ytU^t^^^ ^^P (k^t-T/ c-^yr-c^'/? e-^, 

44- JleAito. 

ColX 

Kd L c/ftft-) Γ η^ ν e ο ν Γ ο υ 
n^iL Ji(ocj ΐν^ 

) u^ti ύου /Γο( /U. η λ ω/ 

[••••••••"] voo ^ 5 '/) 

ofA. ίΐω ^ jf 


co^fLO^rL J r υ- io^rt . J y o-vcz-t-fi^t^'f. .M-iL^-icJit-r: Μ ]■ ων 

V 

yj 


i/r 


l" 


; "f 


IP 


i?V 


ir 
iw 

f<".- )/. <ι'4<μί:Λ^ J't«, uA..•,,^ Λ>ώΛ wta ^ci J^5023 ?/'-■■'' • fi>/.I 

Ki' 


1 

ε 


)ΐ^' 


α. 


tV'l' 


ι 


/C^' 


'λ 


«:^' 


«, 


K^ ob /■ . 4^• '")0 Ώ') TT' '' > ι i.'AiWii (.(:, tcf το cao^ 

I 


iL, τ}τ{Λύτη) 

L η 6 LLO L (cof) 

— ,. /) ^ * • '- 

' ^ ^'fi'^'ly^ TT 1 /i ΐ/Ί r?y C i^ 

c<7ro/ii;(rfccxJ5- Β Ή (To /(lü β υ) ^,'/ ('^^'^fj) ^U^) τον ψη,ονβου (Ν'3^ί]' ι 
ι ί y Ä 

IZi' OL 

ι 

KV ci, 

ου 
ι 

ίίν OL 

σ 
Κ ν '[α] 

κν G6 

OL 

CL 
ou 
OL 
oC 

ß / 
tZV OL 

izu' [i /ocLAi. r^v'^ t^yccPicL, — 7Γ€7>/ .-= TTtVety/- — JJ)' ViL-yic^ 'i^ ^'u^Uy 


f -^"^ Uau du u?' '■^«OjilCca't. νοΫ i ~^. '•vOZJ^j J]3 CoLM iW^Jf) i) ((oi) του K^ovjov 

ίΐ α. (, t CO Gif ιΤΓίί Λ (3 L t/ 

ίΐ^ωπ υ^ ίΤύας 

τοΤ^ τον ^τ^^τη^ου 

ΓΟί.^ Jl'XLULOLC 

i^ot^ ro f c-JTt rjOoJTüi; ες cttl ~ 

_ rotj JTui.LO LOL^ ' ,. 

— c / 

C cU(a.) ίνηί/ιου dir ο (Γφ t,oL- 
'^ι^(χ.(ίης τον τοΊΓον 

-ΠΌί ( (ja, jjlOii 


1^ 

OL 

Κ 

ο 

ν 

/\ 
/\ 

(Χ 

Ρ 
Ρ 

Oi 

OL 

< 

< 

OL 
OL 
V 

ί Υ ttJ ,7" i-^ s tcu^' 


vtrtfl. 4/- CcLlE 

{A)jroAAüJVL iVtroic] o(_ 

coTj κ:ορ«.(Γ<.ο<.5 o^ 

Kl•' eζu;rΓu/lcτoccς iHf ) /^(λ) 'E(D/>c« /ου [ς] ^^jO' 

Α ο^οιίω^) ^ OL injL•- 

(■il) ^iil)Eo<pot7rtu;yL ei? rcc ι/εκ:ροτοί,^ί,α.) [^ /\ ^.vj!i' 'f 


tZQLXLOL IS κν"ζα L( πιμ , 

/ KV α 

JTpoi<rLjU.(K, 


t^ (Γνν π^ηροο(Γι\; 
:ujv ψο ßezptZv ην' ß vev tt +8 m^- N°'3^:" 


[■] 


«-^7-^ e^^*^' '^y Α yvcyo ov Γ 

^, /-^ , ->/ ^ ( ~ Jy Γ / *- 

/ J' / -^ 1- 

XLP\Jjrj Yuji^/u/y oL<o i^u)C j Γ 

(ψθιο4-σ^/ϋ^^Ι oiyotr Γ 

A^n'JvTC T<>C(d <J~'c λι' <A} / c<; Γ 

I Γί «; y^d J ί '/<: «: Γ 

-> I '' C / c ' , r 

^ / / / ^ ' r- 

ΰ eyci y er Ίλ' op< ο c/corj Γ 

yj'-c ο virc- c//i7 y TT c r'v Ji Γ 
ny <-yfV 'C^ v(7r&f!j T-Ly^{yrJ C-.icc L οτ^\ 49 ^ey^. ^. " J ϊ)13 h''-3^i 


ί £-Cui/^ ί- cy^ ο yoc. Ύ. iyys-0. CUT m 


'^ocj IT &jD- < tTc- e x ''^" ocyov /fycAi^ K-L C / ^n C TT. 


^y '^i'^-J J\ / c^I- rft Jcc-rr/or/ CU-IL ί } r y^. ^ Fso23^ CijTZZ. 'ν^<Ατ^^. 50. 


Λ ν-Λ,ύ '< /i i'/s ^ // / i-^ ζ-,τ-ο ττο νττε,-οος / 
y ο c~c ο ν/ 


,'i/ey evfoey c<.v>-rhr 7r€r^\o\yev — uey?7)^ t^TTO' -royoc ^Ρ'/σω. (Jv&i^ 

/ /? ^ 7 - y/ ' / i^ d^ 

y (r (Τι/>^ L TTfp or TT ο yU €: y c-y yx ο c- jro /^ 

/loro l•^ TT/S ο r '^J^C ψ< y :^? <^Oyi< ey ο vr p\V(0 7i /] Loxr \j ^0 r> y; s ο y- AA&Lj<y''(^o^ n§ β l-^l,Gir^. - //. L- "" ez-öi^j. Vr<-^ MerciLcv Α V tZ-^ yrL e yr< ττ ο y 'zn<^/M \j I 
JT''</).-\ Y^roT ο 71-c cor TTov jA ττ ojßi> ^ nj r 

C / ^ \ ' / Γ7 Κ. i / ' cc-peujr r<77'o Kujyuyr L ο yryo ττ'-^ί c> z/^ 51. -tf e^T'^xJL•' ^^bSu, 


y w i' c cf /fc^- c -0-7Γ e- 

7 . ο υ 77 71 r^ / 

x: tC zj -er >i y^ iN'-3e) 


'.^Ce^'T-y^ Τ ^ -J τ; j / ''^ I ' . > ' "e/>i Y^c ijyu r y i^ . ,r.. /. . _ , ovo r zro -V L• /i&C C.W y CX li/^^r• ^f W ο zj y OTA y^^ 
/1/-"J? 'YJ'/u^c^f f/ J '^^j/y^^f^' i_c^ n^Gfö/o^ H'/j^^/c'o-t^ /r<c/f-^^aj z^/s<c/^cz^- 

ν (ΤΟ -ο : /fL•}^^^^ Στοτ/^ΓΟ /l&crjy^y ^ij. ^y^ y^c^oy- zr[ ?ms ,_. ' ψ- 38 


I ^ y acA^i<>o^ ^ ITC T/e-zIc-cr cc-rr^y^,— 

f^'<yyjO(C-ii><(yJ urr^yoo -Treupel Ve Ο-Ύ^Ο. 


.O V — %S. αν - GWK Α κείρηται (? ) IJ.i. :7rL4j, 

( "53^ ' ' — 


°^• 'Ou^ru , /ioyyLytet Σ. '^i-^f-'i- Ly^Tr^ivy^tof. Για. yaoy- 

Cjoeij c(7ro τον ^y&cr^cozruj ftcr f 
i^'y^i? (Ty^^^cVc ir-& ToTrcir Ke - 

:y<^i' το^ TTv^Y^^i^ir^ r^y L•^ /o lo K'CZ yu e zroc rro y ^ </e '^ 

/<//' 


'/T'co» ^'''' ^^Vfoy ^TTO Jjovcoy kck^^ 


!s JTD Ο /re L -z-'K. tT'K ^co 'S 


ττον Lkc; M^a Ax/ß-yj Α , κα, rUp)r-o\y /-ivß-^Acov 7-0 y Kvßiov. Mf-So^y A^j^ ψ 33 ^s'r./s^ ^. A^ 


(' ci,. 


54, 


.^.^■■yy^pou -ι^^^^,.τ^^ ^«t^-^e^ ^-^/^. ^^^ ^o^ ^^^ 


COv• I r 

de:pLL<K.-cLV'K,L ονω y^uße^oct y 
η< -/e ί/|ί <,ί. 9/ΰΜ pcfc ya([LJ β 

!0 (Γκρ η yco y 
KuAofT'Kvy'ior 

τυ^η eyccTv^cci Έ (TkujAh riß 
y\<*.vwipcCL ^-υλεινοίΐ. Γ J-eoiV.ii.^^v' . 
J 
^er 


^i* 


^ ^^U'* 
5 < 
^«^ 
i>'< 
</ 
f 
5'/ 
i ■ ] 4u^i6^ 55. 


Ν'~^1 y 

Λη^^^ητι^υοϋ (T-v^c^T^j^iZ) 'Ά^Γι(γοΙ-σο-ιή 
Vj L^-cc^ <Fe-' V η ι -77— / ^ ■ / 

-^ ' I v^ ^^iUu ^ί• lu^r. 

,\ip.j,\^u> A^f-u}.^. ^^P(<'^^^<^)'A^rci.o^-rov)'Hf>.KA(.c'A-u) y^ejo/Af ^ ^'^^^ ^° ^M.'^^'J ^(i'< r^-^of^yj ^p^ v(^i rr^ yj Σ, ^kP% - 

7r<cov hlriG^ov. 

^y. /^^of^/^yjTi^f^rr^fayy^-i^ y l^^cTcrJ^y^ o\ 7j7y 
τον eyerr^ro^ t?J . ^td'm. /'/' 

^0 7/c(ecr Z!<-vocßöZJvoc / ^ 

y η ^-. c / ^ ^7 

"h^T-cK^ov^ iA/!(^o^j 5 7 

h-rojTOU^Trij ticnovj' j ' I 


\\^ V^o,jK^r H.Hc^. Brr 8,5-c^. Jo^U f- ^3 't( e/re/leyCec^j τον nß<^~ ir^o^r^ 

. VG^li 

~^. vor fTa c y/zro/j e:yi4,occo z^ Zj octt-kSov' /Γί< ί e μ Tri ρΤ Jro/] <Ξτο OA^occor 

■cor τΓ/ο e ('/^ifzreribov /Tx t J L'< JccK Αρττ-^λαν /i/dttocAü υ k^vs^/y J'O 


■f/ Utto-co JiTLO ς Yv-^c Σ! t: OTT ο i^Tr-il iC:yfj<>^L-C 

μη/ί- τον e y g-^ttco-c oc vtI&m.ttIto-v e-covr 

J{ ρ n^ c - L^ \ 

K-ic -^yiTLirovyz:•^ 7-7/' °['-^]//^'^ 


/Tode >( y d L d V y τ:"'- T'^/' "l^^\/ Μ 9' ^ ^ Ve/rü. 58 


OL foy xTcO. /^. [_ 


*σ 


it /Λ^ 

«-M^ ^^ ίΤΛ η -[-,^ ν ijov oyz-o^ yU7^ yoj ^a<Z<j>c το ν Oei^iX 

y^T^r^ h-coro ?^-vcj ^ ^yj-c /r-^/jov^ e-yor jf\c(~ Γ J τ -^ > c• ^ C I , 

TOVTTOVJ: \(roy ty ATc^r-c^ /oya ^ ^ tu >- e - 

VQ:'i^\"<.(^ -7Γ(θο^ το yOLeycy AH.OC τ: Ο V Aofoy 
"ijc• Oj- dvxrov^^ yA-y <y od oi y ^ ρ ^ ^^ yg y TL 
Tui^ui cpl^ ο -V (T-uM^ rj ij iyr- η» e 4 inj 'e/rtt^ 59. J ^ηι) iy°^s) 'r ' ' Λ ' ' 

,'j ^(/ΐ r,'o T^^A ύίΰ ^1/i L• ο V yA l• t^uj y ercf ov-^ } j ^ft> <<- ^"zr Cj γ /r<i- J I ο jtv/ t-ox^ / ■JoL irhγ■ηnιη. — ^8 1 lAGveiv. — ZO/. e i.i,/j^*Lcc^. ΓΙ A^d 5'oTty. _B/>*'. '/χ. J^C^n-. yJ ec^'.^X^ru . 

■ !i? r c/< i. ocΛJp\ςκ> il r'r• ρ «t 7" ^ i/ CO L- 

/l c Γί. > i) LT: ο V nji c( ^\^rL Jo V A< eoi-aoc 

.rci/iou οι'τΓσ Τ ^7 C Μ -τιττρ ο ντο /] eujc 
~^''^ -^ / Μ ' ί 'λ I ' J ^ --> \ ι J ,-> -^ -^ 

1\'iO \Τ\τ η ΥΟΧΛ ο cß ο C β*' ΤΓ^ << V TT 71 ■ 

τον oyTor Lcriyoc JJ^c^ co f /^ΓΜ~ 

CVOVC τ C s^ä''< fi e- ς ttotjc κΓ'Κ ή Α c οττο ν r 

/Ι e VH ο ν Γ yu. e y α -υ ο τ ο ζ)ς </e or //// <? χ^ r 

rojG ITC β c/^A cd 1.0 y o(c,i.cZ>y ey tT<K -- 

iiei' oCy^iLy-c^ovyzroc 'Ucvcovc 

'-' , ^ ^ ' Α /j ^ ^ 

^ ^^ ο i f e<< y pi o-v Aujji4 < c τ ο vro LC ο — Ve ?/τίί^ 60. Pi90S (m^d) ΐΰ -' 1 ~J / / 

τον ^vp&LV <^ΎΓΟ (ΐ7Γ•<(ί(-0 Cf C<j 

r ^ ^^ ' ^ 

wo (Τον τον rc-ußtoxr Βο^ρϊ&ττη — 

LA. e y ο c ΑΓ"ί< 6 jh e ßo 91 " η ^u, & y r . 

J ί e 1/ r .^.^. C öC /Λ-υττο yr^ K-vo per Κ oi l Γ^ο( λ ο ς 

JTovßAcov uAovLo-v-' C^f^A TT ο t* << /ΊΌ ς jLf ^Ύ -S-V ■■ /^^' y^h euy = 3/ 

/liiyy^^Jj^\ ~C Ι^ΙτΛη ß oo !Γ&\> η Κνρ°{ Ίουο^ xro e:y α l tt [ί-ο y) 

GKK/I -^ (Γ^ί^) Tcuy '^-TTo JT^vyo öT ^ i.y^cn'-zr £-co y ocj dco^ 
jT'>(Yujy Α ^ß ° °/'(^<^) Ly(JLKzccoyoc]yröv0^oo-w yoyucs^yc 
η Μ c (Ty 7n<R < rV φ ccic οίκΐ T/D eca -^'\u cf'zh' ^/^ y ( ü l• / 
Jce/Acv 7iMKA" '^:yoL^(co Α V ο TJ-). 


Γ IL.Tojy dvo.L-- — 5. ( ^ y^cLL-ri^.^ o' = /f e/P «<■ "zr ^ i\ lizr-iA-. r. "FT PUSI- 


y ^r Xu -r-Jd ^ ^1 , / ' 

" } j 1 ' ^ 

/Ou'[l] ■ Ol J< ^^^ rov ττο ^ £irßo v^ 
Τι o\>\ & [y*^ e y ο V-' V\ 

eii}ii! Cujy ^ eroCY d(- ja η 
ερ[ί](ίί « ^ [x Ji^/d c/ TToLiTocr 
7l[el^ γ & ( <i χ< L ττο ύτ jO ο / 


το Ύΐ fio Ao οτΓοΫ e- y ^o - '-, > / / 1/. iif8 


-// -^ Λ-νο^ίΐ-ί,ί (UYS 0. 


/fuHJrS" 62. 


N°^9 JO Ί y/<^//ry /!■ £/ΐΛ• TTfo^olujr' VTr-^pj oyvujir^ zj^ jrp ο rrecM ey ης ' 

^τ^τ^ιζ(γη^ω^ τον otfzr^n-^cA^r^vov i-ravs Λο, - 

€770 vj- /fic^^^Kj ir^<r(r,<^^'^oyT< / <xc. 

Α ^-i-rv^e^^ <5α^Λ A-*t-. — u*^A^- Hli^^c... lr<nc^. Jlcj^X^. 

^y<^«iroj-yxeri yrvpioü του fv^&yovc 
ί 1 ' ^ ' Jrp^tr^ -rrZ 7r«T^L (Τον Σ^^β^το jr^cec Tlyy~t^^. H' 50 nk^ 63. ^Ui-0 O'ov /Γ^ΤΤα ^/}cK ^yyccc -CO υ -CO Κα-ΤΛ ^77 U. ^ (ίί oy' ■^u. ο V ς >j/i<uJTy ^<. (Tk c- (Tu y !f — Kc(lro^ τον fyAc-yccT^Trov t y e (Τ-ζτ<Ζ τ oc 

το[ΰ KJviiLOU- iV (p y^^y t έτΓοί y c< Κ λΐ Ο y ντ^βΐ'ζ^ι χ{ C- i 77'/?|o rr clix er y (K /OC/G ^ ifZo^jb <<y>Oi^ TT ο VT ο fr ν ff LOK' ■■ ^ r V/^A^ «^ '^^ V ^''°' ^'^ ^^/ °P cr;c^eyo y L• του 
' GiTio va^ i (icK c <\ y ο V /J/o l <t-r ο ν / '• Ι^-^ -τ--.- - - • ?/ \£iiM<iycKov A^yrctrov. Τν/3 c tt/s c ^ rrj fc 2j (:ii)ci δ'το υ Κ ß^r-tf^o. (W°50 


-HMy/^-fS •^^Ji-/^{5 ^^M l<i>imA4Myu ^^/S 7 -^ 1 ^ 

j TT/) oc-j/f (Tretet K- y?r'i^i./riv'>O^ 

c/e yocrrvyyic 

^ / 

,1<Ν(/€ίΓθ ^^-. — //. KcK/JoiV'cV^ — 7/. ö^i^ . X.. ίΓ7, .,.,... CT/r--, , > ? /> ^ _ . 7/. 
OffCz rj'^n roLc.~ ^3. / zTö Vo.'j' KC(Toy^" —4S't. "^/i)|Gc!<C ^. 7Γί7 

'^1- ^■-Trpo-^eoyc<c-<c M.vroL-j<recy . - ^ 0. / ■ tr 'CTui rre/cop, a'y^e y ο /. — '''^ Z. € V z< e>^e ί-λ'. — rCr-^Arsr 64. 1 .f-^M/^. Χ iS'cyyyx. ^j^ 8,6^i>y>T,. }-o,.i/Jl, N2 51 r 1/ 2_ r[i) cjj ^ V , c, α TT κ J M. -»i s 
2_0^^0'Γex(ov/V'7ä■oL'■ä(Λ t^j/ 

TT ir ρ Λ ΚΤΛ ny iififTi^vL ^.η- •OS iX^ 


r[oJu κυφ'οίυ συ>^ τοΤί, // ίπιΟο- 

Γ ^' ί^) :2i, V^// /y/^Ä ft.L-'AI.. ■^JflJ/^-i n..(Prt γ 7- ,^ 

I 


Joux^ Uiixtck 65. ρ h'^^i ν- /"S- N?52.. aJ^lo.; ^ ^ Ο κν/ ο[ΐΓΛ(, ου ) Ν')? Γο u ■ αι/' UJV' θλ;Γΐ υ (ΐ[ίχΐ|7Λ.α,')] κΙ 

Uf^iTC ) roiEtro α. iCa Lt ^i'A(^c α c, ) ν , π: / (Cc α »ς^ 

ΛΙΓΟ υο(^Λυο u.o^t,J l\ ΓΟ iVio'uoi^ •>,( /^i/TtJi/ttVoi; -^u///t-^ ^■^^'^ 
|\a t iAP oij Γου Kyptou Κίχίτοι^ί, i 7ΓΙ ^ i ι' ο ι/ θ'[τία^)] 

-η ^ n:uA(oy^/ ρ ■ 
2iJ ij • • ■ βα6ΐ/\(,χ^ϋυ) 6 κ i'^ J^^Jt L-,(^ . l'rtl Jo^ÜTO^ ioud {)ieA.tii{, 66. J in ο ό α C H.l^.b-Oy^.:Bt.H.irC'yr^. ^.ij drr^ Ν' 53 '// r /S ι ο ν υ 6" ί UJ L 6Τ( 
rr"- Γ0 


/ U >^Γς AJ t 1/ ι; β- ι α /ο ς /<c<.rÄ Γί^ 

Λ Γ 1 ' Γ ' Ν ■*<! r . η / ι '^ 

^i[OKi;Jirtac dt tiij r>^ ί/ του ό Ι lA^i λ υτΙ Ο τ(ο ^^) 

ίΐίΐ;. του] ^^Ji^iflou) >l^rco^^«r(/cjvO(.j οίκ/αν κιΐ 

Λ IC ο (| ^ (α ,y -ΐ| p/j . ή-σχτ Α /α Κ'^ , 6 nriV ι^ — ο-σ|3-ί:γτ^--^--^^^ 


ι ο« ί ) ι ■ ( 1 t '■ ""/" '^Λ/ Ιΰ , Ib [_ - ΐνου (> J αΑ,νί UUfL&ck.. 67. ρ oUl Ν'. Sil• 

foh^^ix>/>. |r. 14 Cyyy ■ i5l. 10 Crn/. ioiii'u^rw. 10. /\ ρ γ o. -M 6" i. Xcu ixo ^y ρ /α LC ιχΛΓ{. L ) fs α Ρ α ν ι J (, " 

nrwoo.AuM-t.Jl'lOuApTCiXo'CXUOU ^y 

του" Η /Z^ w>iirP0(,] Σ[( vja y^^^jc, ΛΙΓΟ KcJu,ii(, /\α- 
οαι'ιϋοι^Λ/ΓοαΡΛυ'Ο/ΛΛί fLco-urOl/ Και του<) 

iuouij ίΐ\[τ|ίΐ(/ τον ι) 1 1 All Λ f ΐΓο ro (, /c-fc-A /rj /^ ί ro ο '^ ' 

νίοϋ Avxijjvnvou κατ' οικ:(('ί\/) λτγ ο y « ((x.u"m i/j^ 

y αϊ Ca[pij ου ojkIäv'^ai ον.ΐ;Λιιΐ/• Illal ύί 

A[u. Μ- LJ ν] ( ο (j ο 7ΓΡ ο y t(/ ρ(λ Μ-Μ- f iO(,j /_Ac^ ά 6" >ι (lc ο t, ) 

κ.Αΐ[τΐΐκ ν ι? ι/Ιλ.) κΛ. U.0 ν (y ΛΐοΆ ρ t ο w /> Η^ V'^- 

τυ ν ok [1 Κυ o^.5^WM.o^'j Κ^α» το t'i au.(JO"riöUV 
MLtojt' υ υ υ ατι ο ck Σ ίυ υο, eio\/ [ ι/ 

Oi.V /\ η ' ΟΙΟ inriJ'iiuut- 

ι Οι Άντω \f η U DV /\Λ/'ίΛΡ0(, τ ο ι/ κυοιου κλΊ y JiJj 

lOojjJoov Κλ(6λρο<, του κ.» ο ι' ο υ Lici'if Ι^. ^f/ /?. <3J^^ Ιό /_ > i"r££ Jüuxt uiuitck 68. ,' JA./Uii . Π. 2/^ ΙΛ>ν. JjX. lo,!) ΟΤΛ.. % ^ί OKy^TaC/K-Ct, . /oiu< U/'WV. 

taij], Ac/ ρ ο <!l[i-J 
rcucoc,, σ.κ ΐλ{^ΐυυ ι θ(Κ(Λ Πρα.κ.Λίιϋου Κμ. ^c^ßtvovKc«.! £Χ5_«ί\ Κλγ^οι KfW- 

Τλ) TcKViX. Mij6vr ν Τθ[ν] 

ΚΛ( Νι'ν/ονΙ — •λ^ ιοεα/ tTLOcx. κλΙ του υιον α,ου Μυ6ι/ον του κλ^ι Nli/vou 

ZcjCtptiii/ Ι|•ιίολ(ί uat o^j ΛρΜ,ωι/αο L ου νυ y(aTtoaj γΙλο l uv^oc itou Vί».^ κ,ατ - 

J βυ^τη t'tfjcoii'ii τΐ| τον ϋ\ αΐΓθ(/ο(αγη],ίτ{. av^ uiror αΜιχ^αη) ουίλ ίπ; awuo- 

υ(ου} Έ. Αλ η ν ί ϋ o[c/J, 
νυ^ί υ[ utrc^/irtGtu ΤΓθΐου^(ίνίΐΐ/)ίπ:ι r^yj ίΤοοχ,^ίΐίΛενον) αι> ifoo^pv) ΑπτοΑΑα)- 

vf ι ο υ Ifp α κιΓο υ κ,λι ] 
Γα ίΐ «pt ü) ocCc ο ω vj αυτΰίι/ Γΐκν«. Α ιχ u.gj ν ι ο vL t κ-αί Δ i'üuu.o ν Lj^'^KaiA-u- 
if- -.-. .■ . 1 >C ί:;• r ' ' '' ■' ^' ί .' / • 4-'^cJiou<^' r 

^ Μ[οί^κοι;] 

ΑυοπΑι'ου nvtu)i/Lvou 2^ißaffrou χαι Auroxpctroooc^ Kcmö^qo^ A[ouki- 

ouj 
lü .AuprjAi'ou υύ)^οσι;ζ1,ίΛα5Γου•||αυνιτ(>ΐΛΚε<.ς,. 

AAA >|c ■ TT orcLp, ui V ι (Γγο(^« τ viyuj Ap<Ji(votrouj ΗοακΑ£.ιϋθυ lcCPlooc, Kat ΛσκΑ>ιπ 

α'ονι jJa[6iA(;i κω] U0((X LLLA.CVr t»• j] 
Kai ^t\^a.V ^ Δ«(ΐΛθνΐΚΑΐ Δ iOl^KOQ^dk; (/ σ^Λία,ιχΛτ ί,υ ö ι) Ur7rp Ο^ΓΓολ έ CJ ^)^Γα?Λ 

Μ ύ σ ν ο υ το υ ί;α[ι rV l' ν ι; ο U j 

Πυ ö-Jov το υ Φ/Α ω v/oc, ΐΛ-ητ(ρ ος] ΠΡα ι d ος τ)7ΐ, 'π u u u ν ι ον koctoi κοϋ τω νΊ^αι/*- 

OCvayp(ctii)-rlJ£'iraU,ö>Od[ou)/»TCOAAut\/lOy UPaM0U'U7CrtQ^YlLi.0l ilC (ilUi,• 0- 

V ., ϋ(ου) ΑίΛμωίνΐϋυ] c, j,.,:.>^ i vrxte 69• Και τ[ους tpcoucj ifW/^-s i(^- -^ 

εί^ Tri' T[oji; d ιελ-Μ Α(υ 1*0 -coi,) lö <j KOct' oii<;(i.'DCv) ά-ΐΓ0|/9(^αΐ|'η i^), tu' ου Κα"! Γ«"^ 

, ~ V ί Ο ~ 'Δ r 'Τ -/^ -7- <^^ε• 

.τοι> Kik νιου Α ν[τυ v/ti /^ου J 

Κατ' 0ΐ\[ΐ(Χ.ν) i 7i:0i)p(ot(|ij) ιX.JLi'JI>(oL^J(Kuηy)^ /<>ί\ί iVfl] MJ[ojiSvjc ο κ,αι 

fvi'vi/0^ ό /τpΰc'ίυpίAL<.l-(.ε^Ό5^'— jTvv και] 
]i]v)V ί/ι/νΛι k(ä] 2cj[5jtu,-M t' άπ-ελευτ/εΡΑν/ Al«. lc ω κ] α c^ ιΌ υ τ/υι/(Ατι'οα) Μαυ^ι'- 

cj[voc, ατΓΟ ϋ C(/pC«u-u. evM ι/} TiTjTuo ''j'-J 
[<]ατ' c(\(( awj an:ouo(ocyji] ετυι του (5(vr(oii^j Λρ-(|ο'()(^ου) 1— Λιι κ^)' τλ t[ iiA^- 

νοτ(ΐρ ojvj 71 u.cjv τ[ίκνα ] 

%0 Mw otva (/£(/? (α w-ixtvoi/) iV t;Iiy έ »/{[vJti u(i i/oic^) L^iä Κλι Αιο6-κ[θ(5]ο>/ ouof- 
uc, '— t(0 κ«ί ] 

ouoiujiji-^iL/ και Uv υ (α rtPOLJ ]6( d u Ρ (X vf i^Ti ■ ο '["J eVi ü /Jucjä<:6u. [Li ij /\ΰ-v- 
/iv/Tuviivou Καισαοος rou Κυρίου• Μ i-ffopoi [i'jija υ ο u.t vcJ ν [p] . (2i.H.) ]ι)ΐκ.Λΐ,••|^••οί^ι ΤΓΟιουρ. t'UR • • • • λ Χ.σν/3ινου : t üjt (ΚΛλΛ α. cotitwi, «λΧ. . • 

5 ο ύ 6" α /μλ οΰίΑΐ' 

/Ο τρίίΚνΚαΐ, ; κ ΐΛΐ αχίΛ ο οοχίοα L ιΛ-Ο . 

Ιδ nar^ Μ Λ ο Ι ω |ί/ θ ς] ut uttii iir/it Γιο» ι/α c cu-u ί-.Μ /A«vy^/jcA ttieru. vctt 

_ i ?o^l't (Ν°55)' ( Ίΐ« JcA "}{u(At vuyv Α.. /- lO JcA CoC r Jt τ Vi t Κα ( ]A LX- J u» V i υ Κ.«-)- ο ι κ(ο υ) 
λ] (/ Ρ Ο Ο Ι τ >[ ς 

J ri-ue u ο υ rtow / Λ — ,i 
Υ^. /i ]v ου ν J / Cci.I. 

]θ «.θ£Λγ(θ\) 

]• 

]ίΓΐου 

5 ].... 

] ου Ι Ν956 Cot.l. AS npÄiffKOc, K(».iAiro\/\uj/iosiffiil cj[p]ou τοϋ «.ai Kor[ 

u>7Cr^oi,) Λ/ΓοΛΑ u)V«p I ov τ»Γ(,Κί([ι]Διο6'κ.θΡΝ[<,]•ί••?[' 
/Xuoi^ Σ. 10 Vi νου Γου'π POLKAf I Oü του /A[.. ,-■ 1^• - J ΟΛχλ [jiiKtcifL Ρ 6138 Recto. i ai. 

' aK^lt4^. Π. 10 v»v\.. JjX. 8 crrv. roitj 2. Cat. N? 57 [ ΐΤα, D^ot Ό xi6 U.0 1 V κ [oj ί Ή e ω I <J f cj -υ υ γ λ- J 

[r Ε.0 Jcjy Μ £.Λα ΐ'α Του louifDi^Oi^ 

[aVo tJvTc, u.>| TPo(rcoAi.cJCjj άι/«.» D(ot ίί ο Lci-i/ ui >/) ίΠ; (Κ u, ^ύ ο ü [ο ν) του <j υν veifi 71 iPo S3S) (N?57> 5 [^livous TTa^^lvovi, roj Σο K^ σίτους 

[oiKiJotc, £K roi7 ΤΓξ^οΟ' -/r-yr,•,',; (,/.Ί ' 

ι του ] LtA,|A v^oroc^ Kyi- ^^/^^^ ^. fJt. 

L c/Loju ΑιΆι'ου [/Α]ντυ V t/i/ ου 

(l.H.) [ llv.^] lA.lv>l(^ iVl ί t Jcj «ex. . 

(3.H.) [L^AojroKo^a'ro^os K<..Vc^,^os ^i,/;ö/ „. ^A,^ 

[τουκυοίον Ύι'του ΑίΑι'ου Άντω w ti'i/o ν] tfr. ί ]•[ ^ 

f ] [ 

[ \η(ΐα[κ/\ΐιύου uip'doi^ 
ΙΙαο^Λ ΣζΟ' '''"■■■ '' '''.^S 
_<iv/(\<^^(c\(j»D^i.\/ • ■) fcirt«ut|>oiiov 

[tJiJi/ a.rou σ(Λ(Ρη •j[ 
[ jvoc^ Tüi7 Δι[ 
KULiMf\|[fiÄou7roAii 

W ί Ο u Α ΓΑ ι oj^u Λ 

J νου Lis το υ^ i/IAci/s 
]ωγ VW lu ΰχψιν n L^.II. τγ[ ]Jio6TOu.ov ίότϋ,Κΐ- l(>|[ • 1 • ' 

J VOu υ Γ ί Toc w Μ 

Jvcow κ,ουοι ύω ν 
]ι^ £ C 1 OD «KTirU)V 
ίν 

J • ν υ ΓΓο τ 1 1/ cj ν 
JuJV {{ UV utcoi, 

Jv K.«r' iv ι) Λ 
oji) κ. i J>i Α ω itv γ- X- [ Recto Co(in,,| L-i'ro.s U^u]^^. u.<, ^ c| U^.j^ ?^.9«μ?_^^.Τ...^^^^ Cir<..|J_ 10 //. uoiOt/nAt i)uc*>4 L^. Γ ιί. 7S.. ί39 Ο Ν? SS 10 ο o^c ΤΓΛΟα. ||α?ο?ιτο[ς 

(Γίως ροντοοι, '^γ[ , 

άτΓο )^u[^v.]c, K«[?^aJv[tLs- «Trouoau>ou.a 
iuauroi/ ΚΛι τ[ους έιχου^ £ί<^ rjjv/ τοί 
uiiA>] Α υ Soroc, K>f( Οίου Αντωνέ,ι'νο 

ϋ 7Γ α ^^ ο[ν τ] α [ /< ■- ί- .TT' <^ cV. ^β^| ^ ,' ^ 

ΐΙαόο j ις[)Τιχοό]?[ΐΓο(, Κ«] 

τ[ους] o[u]oTi'[aTO /ους και ό lc ο u/ Τι - 

ΤΟ ι [ο]υς Μ.ου^α ϋ ( Α γο υ«, ■ 

ΑοΤ^[\]^ν[- • • •. 

vf^^^l • • • 

γ>|;/α[• ■]• ν^ίς[• • 

l)d(? υ κ[•]ν τγ[ 

τος u.)jTp Ο ς 'Π(^[ • 

ΤΟ ya υ ο y ο τα ν ιαΓ 

u.o( Koci Οίτη h[ 

Γ« i^'o υ να .Οίγ.[ν- ........ . . . 

μ■>J■Γ(^os Τ«.θ[ ]•[ • • . . ... ... 

Κα' ι ΤΜ/ UlVOLci[vw 1/ • '• • 

ίκτίκ Ufvo[u]£'yii[^ • 

(wtLj υ u[y (λ f κ ο <j • • ■ 

ί\οωο'τί.ω(,του[^••• 

Ua ι (jot ν L_r 

ι-'. >j r ρ ( Lt ο υ i ν [ • • • ' ■ • 

ΚΛΙ Λυ/\(Μ) ΤΓΛ(<οΗΓ[ος 

γ1 (Χ ρ χου nfu ρ wl/ou η ν Tu ν ^ι ν/ο ν ./if/;?. iSi4. 


73. 30 Zl ε[3]<χοτου [ Kocl Λ υ r ο KP c(.ro(? oc, J 
Α υ Kl ου ΑυΓρ w Λ ι ον/ ϋ^ηοον • 1 
ZL^aöTo^i ] (Ν"5δ)' Ι. e/ta.oUx'u'i cux/i Ρ SSiJl Ίί,.Ι ci. k. (38 . 

32 710LC-/L Σ t ß(x6 τον lut(a.t υ Ol ΠΊ t^n οιΛό t"oc oi , 

Pctjuj'^a^. H• 5/0 cm.. 3i• 5 χ cm. j-ootju/vn. 

I I OTCX[uyCiJ VI 6Γρ(.«τηυω /\o(5 /(^vo ιτο u)J 

ΉοίΧ kA(£.i'öou) u.£lc ίϋ[ος)κο(ί Αό ΚΛ>| TTIOtÜ-Mj 

κκι Kwu, oy p(ixu μ,(χτί.Τ Κ«ζ^Λ vLö Ο(^ί0 KO(i Λαο] 
5 yp^af^e^y-fct-i-iro-T-t^lTvc, ocurrw^ KvUuviij. J 

ITttoöi Δ i[o üoJnüLi, ] 

ΤΤί.α/ιως μ-'ίΠι;"^ o^)[ ] 

ϋΐαί;ρον[τιοτου • •"'] 

ΤΓοο 6 «.[ • ] 

10 - (ΧΤΓΟ κω[ιχΜ]ς[ Κ«οο(νι'όος• 0(7ΓΟ y ^(o(.(^ou.ai)J 

Kccr« τα K[cX£u[6[i)i'vToc έΐΛαυτο ν ■ KCXi] 
τους iu.lov(^ji^i(^ ΤΗ ν του ϋ ιίλ•ηλ(υν OToi^'j] 
\\]ϋ \ AvoyjXloh/ Άντωνανον JSaiiaooc 1 
του Kvoiov K[f<T οικιαν ο^ΤΓθυο[οίιίη\) m^Tvvj 

Ι5 'υΐΓΚονου6Α\/[ι.^οι oik.iocv(•) J 

TT ί ν £ UJ (^ το υ [ •• • Xij 

TiAt υτν? κ[ο]τ[ος ■ - ■ - ] 

κ«') CXpjA νΐ•ε.[ί iUt ύ i. Z\tOUiJCCL Υ) J 

[FPo|;ty]e(oiixu/v>j)U[ ] JCLuC; UteA.dcil. Ν? 59. ■^74^/'^ ^- '^'^• ueiirc 74. i'psno) (N^ 5^γ 7V (Γύ v~ 15 (XKU) ύ o[ 

•[ ]^^-^i^]^r^[> • • • • • • 

Τη Αι o[iu)Jo[oi 

V C^(j 1^0 vj [£][[«[ ^ . . 

τη ^ωιχη οι[• • • • a<^<^o 

Ι II πυΟΜΛι'ου y\[v τωνί.ίνου Κο(ΐοα,ροι, 
Γο •υ[κ.υ Ρ ιου ■ ^^4-/<^5',t. sL• 13 ^ -- irouc, 
2.7 i_j tV -υ ς 


Ν? 60 OLL ι ΟΛΎΙ '^/1^UC4^ ν<<ί. <Vji ζτρΟχΤΎΐυ ω) ηο6ΐ(νο/του) πςα[κ>(Αί.ι dovj uio ιϋος κοη] 
[/ί^ηο K^cX-T" ]d.uj( τωι Κίχ,ί ito Κ Χ. Ι [ ß«i( Α(ικω} UD{au.uiOiTu) 

TTcxo«. • • ■ • •]ονου AfoAAüj VI ο υ[ • ■ 

]ςΉ0ΛκΛέ/οι; ίΛ.7Γθ[ 

ΚίλΤίχ ΤΛ)^{./\ίυο]ι/ίντ(χ ίχΐΓουο(£Χϋ»θ|Μ,ίχι) i[uo( υ το ν κκ") τους] 

ϊκους fc/c, τ>| ν' J του ό^λίΐ/1(υ'ν οτος ) ΚΜ'-[ Α ΰοη Λί'ου Kou.-] i^^/^SS/y.CL 

Lx. ο ο ο \j Kcd'jöocooc, του Κυοι ου κ[<χτΌ/'κ(^λ vjci ro ι/ ^^ü>m i'j ίι^^οΡΓΤΜΐ/] 

• • • ο ν ο<; ό ιΤξ]ουί(/ 0{0LU.u.iVO<^) L- ίίΧ. ο[ ί L. ; £TOvs U ic/ittW: u6eA. icti/ künAuaujuad Ί,α Ätun, γ^•γ 6?^0 ί..8 κ. 6f JouuXl/ie'Leck. 75. ι 
■,ιΟ) . Η. 5/3 orrv. Σ>Χ. 2ι% oyn-. Ι ou.^ui'Kviy , Ν° ^1 CoL. Ι. |Έ]τους vj^ Λ ουκ /ου AfTTT/Lx/oT; i^^/uo η. 3^λ 

]_10νΎ\00ν\~ν6ϊ.Ο0ν(^\\^0Τ\\'ΐΚΚ0<^ χιχι ηάβκοι/ Αϋρ>ι Αιου AvxcjV(V/ov 
LueiPouc, /_<ερ « 6τω ν • τταο« Kocgtoooc^ 
ΐΊ^οον/ος, και ίΛετοχο(^ι| οιτο Λ(ο υω vj kcülcmc, (.; του ΙΙο<,υνι μ-Μνο^του^ν^οτος , ■<3<. Ύ\ { (λίΓΟ υ ίνη μ- ο^τ Ο υ τον αυτ ον tTo υ (. ζοο -7. ^^• (χίΓΟ^ί,νηρι-ΛΓουΤον (Χντου iTov(. 

/ΐ,ου το υ 'V) Γί t^ 9o6/c-, κΛ-ϊΐ ο ο v\/oJ ν 

, ^ ^ Γ Τ^ ^ 'α ' ^Γ^ /^ 

α χι της ΤΓ υ Qlojv " ο τ« Pocc^ £Τγτλ J -/- Γ 

/^ocTcx/jo^c^ i\ic;jpic, τον α ν το ν ιχηι/ος 

π'υρου lodoTcxpiX.^ Τί[ο]ίχοο/:ΐ;ς ιι puiö o|;'uJ 

1 -h ύ^ ,£(ότιν-ΐ του βυνρα^Άου -TT. itx ^ . 

Κ α ό TüJo Πο ω ν oc^ ixt u.f.TO η pce , K(\TOC, ΤΓΟ 

l<.[ilJT£Xl . 0- = ^Tous 
10J3 Γ^' ^ou Uf Im^oikte/n . -h ' TT υ Ρ ο vT ά ο Τ(Χ /^ot ς CoL Γ. c^ 7) T(^v κυο 
SojT-oTc^ Κο<.ί ^Μ LT ο vcj ν ΤΓΡα K.O'oo'^iO 

uette 


76. : i-sif) (Ν? 61)' S oj^ ίΚ0(.[Γ] C[i| LC^ Λο»|>(ον) ΤΓΟ,οίσ'τον fTrocovf όντων fj ^_ ^^ /\oi; «.i υ Σ,ίΓΓΤΐ u.iioi; Z_.£ ου-» οου Σ-,ε(βα6του) 
ΜίΟ^Τινοί.κοςίΰ6ίΡους, Ποίοτικου 
[AS]([ciJß^(viKovj Mtö[ö^]ij λ. . II ^ • έ'τους ^3Ju^--2oo y^. CA } Q\JjX U L€/tXC>v . o886 Π. II, ί cym-. 3l. IÜ.5 c-m. J"ai] ri V E.voißovi^ ll{orivaK.oc, «ocl 

MocoKou AÜpmAiov Λντωνίΐνου Ζ_ερΛί5των, 

Θω^ ΚΧ . Aiiyß(aii/\j /\ ο w κ l'w-S' Κκί, U.iT Ο v(o ι,^ 

TTr oAfLLOiiüoc^ l\j£.ac, υΐΛ \2ριωνος Ν»6ίΙ ^4. SeJst: \ Ι ' J ru (Α' ύη L α fi t«/n/ . )'"^''^XK'^S• J ojjX l/i.eA,f.ck. ' q ) ■]'t NH3 ■'>4 Vi<^4 • π /IX, 5 C'm.. 3l• 10,5 cyyn. 7 ot-i U>i/m.• 

Ιΐ,τουΓ V" Λουκιου /-, €"τγ riuiou ZjLo-uyioou ve/i-te. 77• i ο u ρ 6894] (N°b3)' 

E-v6t β ouc^ ITl otivo!.ICO<;, X.(x) Motot^ou Λΰρηλι'ου 

Λντωνινον ΕύόίβοίΤς, ΣΙ fc iß (Xörcj ν ,! kui ΓΓοττλι'ου 3l.Ja^ 

XtlTTiuiou ΙΤτοί ΚΜ'όα^ος Ζ^ρ,ί/ηΓον ÜMlVlIp ^ ^/^. ^^4 

VI ο to ί.•" ο-υ^ α. υεωνί,ινου (/ΌΡου ίγ Ο ο ß (cXTi Κ-οτ; ) 
-ν; ι Ζ. ο κ. ν οτγ[«. )ου)Νηόου <3οο<.γι.χο<.^ τΐ το <Χ Κ od ι «.C, 
τέοοαοα κοντά το aTc, Γη^-υα.ν)' ττλαυο 

b CX' " (Χ7Γί:Χί υ 1/ £0 ο f^ -(ί^«Λ Α υ ο ν Α ιΌ ν /•/ • ? 150 6 Co-CI 18 ,λΗ Κ. II ,f... Ρ 6916 Npb'-f 

ΡαΚ^ΜΌΛ^ . π 11, 5 ΟΎΥχ.. 3l.. 16, 5 om.. ioüuUATx, 

Α υ >! Α I oj Δ ; ο y υ (5 ί CO tf τ(> ( otTii c/cJ ] /Ί θ(5ι[νο ι του) π ο ex κ Α[ί ι ό ο υ1 utDiooi^ 
ttädcx ΑυπηΛιων /Λουυινουτον ίςίλ'ϊ Λωόιιχου Λ^ωνιοου κάΊ AdttocAou 

υ κ«] των λο/(τΓων) 
diToACo y ω ν) ί<;ω{ΐΛί| ςj kccoa ν ι ο oc^ . ' y^^y^^-^^^ 

>3 Ι l-vjviaioc, £ V Kd^iXAeti tJ του / I^Viio ix-vivoc, του ενίοτοοτος Kt 

ocrro ν'ί,'νη/'μ.ατω ν) ,, , ' 

ΤουυιεΛ(ν7Λυι/οτος)Κϋ*ν ' ti<5 'ν «.ι lcetp ή ι/£ιό«; ijuiivTiit, ΤΓ Q0 --' 
Ι ^ i•,..^.;.^^:,^ K(_f,^LV^S) κώ(|χν|ς)τωίί τω ^ην^ι 

■ -b- ΤΓ^^"^, ών κ-£γ{οιΑ«Γον;] ΑΜ(ϋΐο6Γού) 'Π ξίι, KÄTo/KUV-h" »ν«-;'^/^ ;( 

" ^ , κα-υ (όλον)• -fr χ^ -^ 

Ν ' 1 '•''/' ν'' ''<ί < ν \ Q '' ^ " \ \ 

Κ.ΚΙ rci-VTÄK., ΤΓΡθ(5ανο. A(u)Ltt ν'«ι ) urrta γ ι Λ (λν ι/ ρ ω ττου Κμ οίΛΑων 


Ü'61I6 {1^•(>ΗΪ /όυνωιΑανίΓοωΤου Ητη^Τ καΐ luAouov του «.(y-ro^J j ϋοηνο<^ 4^ Γ" ΐυλκ 
6υν Τη ενΑ^οαω] 4τΓωκν<^ 

iiC/zfj^ η. (Sk. 

J Κί ΓΊ(χοκο-υ Λυβ-ιιΑιΌυ ^ε.ου•Μίου Λντωνίίνου ΙΙαονικου Μί.-^- Ί όΤ-Ον Β[^ί.το<.νν]ικ[οί)' Mty ι6του]Γιο u.(x νικο-υ Mtsjitfro-u EOruvous Εύ- 

oeßo-uc, Χί;βκ.6του 
^;ι,Λ^.; j^/;:•.^, ovif^''^" ΑΐυοηΛίο^ Λουυινουτου κ.«"/ Ζ. ωοι ucou Λεω V ( ϋ ου. [ Πχ.ν/ tm— ι^α κ (χ> ς , 4lu,-4rii^iuc4-;-T-AxX. ^^M^. l -h• ττυο. ά€τ. /^ J ' ZV 

'^ -h yjcr ^ τυο. «QT. ί τ , ry λ« • 37. 31. Γ^ ^Όλ üf. 

JoüuXUiin.tck. 


Ι. 


Ετου(^ OLKC<rou Φο(α.ί.νων κχ . Δ ιεν/Ρ (« y ε) 
ύτΓίΟ ίΐύω ν ^1/ ^ ϋ ι {.(70 [(xyüj Ή oockA £,( ό>|(ς) 2. ( = iTovc, 

4 Ι - ύ.Ι. i^LoLAte/n. ( = ύ ο α. ν U « (, iKA/te 79. 6Π}) [Ν•.:65)^ ΊΕ. Λτνι LLm±vwv\ (KouYvi/e ι/εΛ loifu^i-coi ι'λΧ: r ?(^ψ Το( ι Ο C, Ο υ α Α t^o ι ο (, Σ! t ό MV ο C 
η v/Tcov ι ο ς υ'ι 0(, κκί 

JouxX l/ce/itck.. Γα|νυ>υαΛ. π. 13 Cm. -ϋΊ. 10 c>vrv. TOctjicwv. N?b(^i Ltovs y Μάρκου ΑυηηΧΙον 
ηντωνινου ί1-υ6ερου(, 
Εύτυνους Σ^βαοτου Mdvfc/P <". 
Δ 1 / j^ ^ ( α y iv) [Α]τΓΐ'ω ν/ κ κ ) u Ιτ ο\(ρά ) 

Cr ' " C \ ' ' ι r 

οίυ-τίοου ι το υ ς ύοχ^Μ,ίχς οίί.τωρ^'Μ 

rduLLV ω ν ύ ϋοαχαοςς 

οκτωΚτ? fOLLOLUt, «AAocc, ^^*>)(- 

Μ- «.ς OKTixJJ(')? Κ>0<1/ -fe^V νρτι ί" α 


^; i63 77. ä4. L Wy''^^ ■i(i///f2 77. sii- 


Ο J «Λί/ iJtyLfrcA. , 80. 


L r ους, 'y. I \ο[γ]κ.ι ου2-.£ΤΓΤ(1ΛΐονΖ.{^ουΜθοτ; Luof^oiT^ 

llfOTiVo(KOC,A(?«/^/KOuÄoiÄ/3')iVlKOU / r 

Αντωνινου £;-u6"fc-/i ο•υ<, Σι /!)ο(5τω ν • ΤΙ «υ νι κΓ 
5 Αωαυων κκί Πτολί ρκχ ι oc, κ«) ΤΓο< ττ Li Ρ / ο c, ι;ο(α u. u.«Tt?i, ) 

Ci iroX(o ν οι j Ku[cx>i ι;] Ν LI XouTCoA[£(>) i^j ut u-trc Μ Lx t uc< w i/if - 
«Vo V t ν/•))(_ιχο(τω v) του αυτο υ ί'του(^ Χ ο κν ο ^(^(Χΐ Ο ν) Μ •Μ - 

10 ^LJ^W^ Γ^ υ t κοί. Γ" ~h t , Λ β ο iit, ^ (XTOt ρ ου - 

Τθ[^| OLto/wt, i^ ΤΓίνΤΜΚΟνΤΛ Γ~ ~h V ^ 
κ[κ.ι] 2.[τ ο τ] ο vJ't[i]c, χ (Χ roc α ο υ[τ oje, ouotcjc. 


10 ΓΤ - oc ο τά β Λΐ, , -b^ ' ΤΓυ οου «οτλ ρ(χς ι-ί. \\, \">\}\ . r'» ^α* ί'Χ \λ 

13 
14 ϊ^ yn6 υ Ö cJ d {, KCf^T OV -- Τ + "/i "■ "ji yi-i,Lo=.p } OLoJi U iUitck. . 


NrAos Νιλου Mti<XVoi^ri ΤΓτολ- 

A{:l[uJjvOC, τ[θυ] TTtoÄAuUVOC^ ΙΧ5:ΤΛ 

Κυη/οΌ του άι /uooc^ τιλ-ΜίΛωνο^ 
του 9iA>?u.cjvo^ vaiPiV' tV- v^xte 81. ΙΓ 10 η y oC Ρ U, ου Vt 1 "Του TTtv τ^ κλ ι ö ε- 
Κοντού ίΤου(^ lllvoh μ.ηνο(^ viVos Του d ι t λ VI λ Vi/ CJ το C, r- ί ρ α (j/ 1 ( OCV/ ο υ Κ 0(1 Ö oce oc^ το ίΤ κυ οιΓοΊυ^ 
ώνίΟι^ίιΚίί UV tfru UiÖHTLoC 
Λυττοον uOOCvptcJV TtTi? ot KcJ- 
(Jticjv ΚΛ/' τόκων Οίουχιοιου 
ϋ00(χιχΛ(, r l(Jö ι ο o( κο VTCX 
ω τ CJ s UM ^'«[t djvLA.iVov U.OU 
UTTLD του αυτού τ ρυΙ kl(p λΛλι- 
ου üoWvLocJl/ TiTP (Χ Kcj cTi/'- ουι/ίΐ TOU (Χΐίτου lkKc(i- ων /<«/ των /χ TT ω 

ϋΙΚΛτου Ε-τους, [το KU ν • • ' J 
[■ JÖTVÖ ^ ■ 

[• ■ • •]•θ[• j ΐΓ ΑίίτΟ Κ.<? £Χ.Τ 0C,] 

κ Ki[djo(,o[oc,j ΝίΟ ο uoi Το c<yf ι ίχνου 2-£ β[οίίτ]ου 
Πριαανικου" Δο(κ[ικο|υ [μ.]>ι vos Ση ρ ex dTOV [ ] (Ν°()8)' 

-//J/ //^ ^.ß^^. 13 f ρ. 1 in) u^öiTiiCji. 

It f.Ao ι TTulV 

Ij-if. OUTtO c, uiootCou-tVOu ΐΛΟυ' LH J_- iTouS JotcoC l/LiA.LC^. 82. i ρ M'H Ιύ [OtjäAeoioJ Λου ι; oc, [i'jTr[7rtuC)] ιΓλνις 'AFCiocvwfc,] 
t[iiJ ?[^•0>]<~, ΙοΛυΐ(χνη(^ Ιουλιω Ανοιττιτιο^νω 
'i-mru ΐιληι, τν|(, o(ur')|c,, τυο u 'VJ ς Ούολου- 
LAViOV ναιριν ' ou.oAouoj iVlV TTococX 6ου 
V0>i6iv EVTOKoV άο^υοιου oiPocöTOU ΙΙΛ e t IX ex το C^ ύ ρ CX^V lA Λΐ, ϊκοχ,τον Tto V 

6ε (7 ot κ ο ντίχ 
i VC ιό τ (xc. Kok/ ÖcttoOljocj όοι τω 
6 D μ^-ΐ νω ο νρω ν ι ω Λ ύ ο ij-v] 6 D u-t νω Οψωνι 
^ Ο Ο . ι Ι / , /Τ 

Λ ν υΤΓ L(? ν ΕΤω t, Τ>1 (, "Τς CX( i ο c, 6οι uiVO- 
[χΐννις ίκ Ύί \u.ov 7ί Κίλ[ι τ]ων ντΛΟ- 
Γνίο'ντων UOI TTocvTcJV ΚνΛΐ/ίΧΤΓί,Ο fcV 
[5ι']κΜς• το ύΐ vtiOQuofKüJov Τοΰτο 
[kuoJiov Ιότω TTKVTOcYJi Kott τηχντι 
~ [το ΐτ] ω ί'[τΓΐ] Φά,Ρθ[ντ]ι u)c, iv ü>iu,o6(u 
[κο<,]το(.κί: ν ωρ[ι]ό Ltt νο ν ^ ΐΛίνοντων 
[τουίτωνιών οι^'ί.ι.Λω ό οι , υ Ρ «.ν lcu üJ ν .^Α Η Λ Ι ων Χ ί U. irC U) VIOS Σοί /^Τγος iTTFLUc, 
ιΑ-Μς,τιΐί, (χυτη ς ,Τυο u>j Cj υυοΛουΜ,νιου 
[yj ο οχψο( υτΓΐΡ «[i'JTOu.• ίηωτ-ϊΐ lyic, ο(οί.τθρ.>ιο(υνΛ6ι;ο<ι 
[ί Trji ro<.> (Χ (λύτον ypcxuitv ocutou ^oocuovtoc^ 
[ivjvoptot. /__ΰ Αοο(ο<.νο•υ Γ^αιόαοος 
[το]υ κυοιου ΤΓαΙυ'νι] K'Vi . Ovcx[A] tPi ο^ Aovi/ot, 
poj/iryocx.ujpcivoc, fc 
KT/ ω c, TT? κ I ΤΛΙ . NU^ -Cc2. ΗΖΛυΰ ο TT 
λ o( ι ο υ II [__' e'tous JoLuX ^iwo:\<. 83. 


N?}c ;.5 Atto τνις ΙΓτο Ai U.OCI ouc^ 

του U V V ω tPP tcjc, TOot-rrfc- 

(>i(^ Δ I V υ 6i «. oc, tTout, 

irtVTt Κ c<.i ü ^ KixTo υ Αυτοκοιχτο oot, 

Koi.i6(xooc, loociÄvou ΛϋοίΛνου 

2_ί:βα6τ-ου MiYtip K-M . Avipoiro- 

out, z_To To >ir 101, του ^acjpicjv- 

OL μϊΤΛΚυΟίου τον Ovi/Vivoiis 

Μ ' ^ ' ^ - Υ ^ ' 

I I υ ό 1/ o( I ω νος τον Λο(ΐοη- 

- -Λ. ' 

ιχωνος του Αι/ χ ο ρ ιιχ ti £ u) t, , 

Tvic, 0CDT)i(, [kJäi iDiTaju-uc, 

ü (XVI t τ[ρο•υ]ς του ΤΓτ ο AA[ij ύ o(, 

LJi\TcK Kupi ου του o(voeo(, 2.ro- 

ToviTioc, [Ε]υ ο uj ρ ι ωνοι^ tT \i 

Ty]v ΐΑΎ\Ύ[ί]οα TaLX.vöV(XV 

-TöovTOL^ χηηοιν άρ(7υΟιου[κί]ιΡα- 
λίΧίΟυ üoocvLCixc, tKOCTOV t[ljKo[6lv], 
cxc^ Kc\i (λTΓOüωcίι^] Ι(λί^υόι/(λ 
ΔνΐΐχηΤΟΟυΤΙ Tu) ' ulpjl u[>l v] ι 
τ• ου Ιό ι ο v[uj v]o(^ έν i<[ ]|λΓ 
Αι3ο;ανου Ki>-iöaooc^Toi7Ki;o[iou] 
ίΧνντΓϊΟίννων Ywpic, α^υ των,] 
ώ ν ο ϋΡ ί; ι Λ Μ V] 1 (Χ LA [υ ό υ j (Χ Δ / τ Vj LS Ύι bt, VI το ΤΟ Ο υ ΤΙ i3i 77. <^^• 7iec.-/Jcir^ . JouaX. irie«.£ck 84. Γ 6^80 ■ « Ν?71 

Ι ί ' 

ι 

Ι oci[oc, Ajowu ι ν/ος Ακυλο^ς αυετο « voc^ 
ΚΚ,Ί []jc<.i 0C, Aoi/t/7voc, Ουαλ LO ι ocvoc, Joc/- 
(ΧΤί [/XJovwivov uvjTPOc^ υ α. Yj ί £. ο ς αττο 
κω[μ)ν)ς K^ocxviToc^ üioc ιρο οντ ι 6[τoϊ')Tlτo- 
5' λί. U. ι(ου^[το|υ ΚλΙ /\y 0(Vo di u.o(vo^) γο(ι οιν ΟΐΛολου ου- 
pcfcv TTirpÄKiVt öoi τον vTrocövov- 
Τίχ η Μ,Τν ιυειΑον τοτΓον έκ^-ίΓΐΛ[8]το(•Μΐχ£ ν-ον) — Α' 'Λ Η• λΟ i5 ITfcO LT£,T£ 1y[ioJu.£V0V έν [Τ'>|] Τθο[κ]/- 
ιχ^νη Κίορ,η Ιχαοκνίϋΐ ou[(J]t τον ί 
ν ΟΎοψ r\orLu.iToc υκκ^,/^οοα ύ'η μοβία. 

ΤΓΛοΧ.[τ£;]Λ UIV /mV VT00CK(JV0<~, K^O^AoC ^ IV tc^ cv j''^''^'3 

AoTLU-iToc υκΐ(^ , jooo. öo "^M'^P^'J"^?] )( OC TO'if'»j K-vi Tcjv του Κοκ- 

/ 1 L J Λ r flu '- ' \ η ^ ' '■ ~ 

Κθ(Λ[ου] KM oiKioc Πθίκτο<^ , Ai/Joc^ Ovu.vic^ 

[£jfoöo[i;J K«; {.^οΰου Kcxi «TivoM-tV 
[ΤΓίΧ,σ« oovj TlLLTiv <xo\JVO\Ov üp tx ν u.o(.C, ΤΟΙ- 
^ακο • • • • öl]« χ '(^0 1. • KocxTeTv ούν öi Kon 

Κυοι[ΐυ£|ιν Kcxi iiovöiocv i-X'V^ τιοι- 

K.[£rvJ7r[eJp I (xu(to\;), oc, αν «iQ'n' , K(Xi ßiß o(.i υόο- 

ixtv ΤΓαίΜ Ij iß 01,1 ω <S I το viqouowttov 

[••]ν[•]ΐνΐΐχθν lOOKOcXTlOV^. 

I -υ Λκυλο( UTTOyOOCTTOVTOC 

oc[_j-[v;ujo ι ον 66τω tv τη^οόιου KiXToc 
κενω[ρ] ιό LCLV ον . 

Ετο-υς^ K'U [Α]υο -Μ Α ι'ου [\ou.ooov AvTcoviVOV -13 J^- 

l\c<idü(.oo^ τον κυοιου / Ιί.όορ>ι Κ.- •. 18 0C, •■ ς κ/Χ cuxi £. covLLOjCeAi. WvjJLo, t • txi TocuX (iueA-tc^ .85. .<LhuAJM> • Hnz Η %% €λύ\. £)%. 13 crvx. )■( lUA^iorvU . /ΛΐύυίΛ/ΐλ) ότο(αΤηαω1 Α ρ 6 ί(ν oiro-u) Π ο « κ(λ li οο ό) ixto ι'ό ος • 

πκοα [ζ_](χβεινου [-^Ι^όιρΙου ττο α κ(τοο ος) 
0>|Μ.οοιΐλς ί^ωρ-ηί, |Νο(. (?ο< ν £. ι ο ος 

του 0VTOC, U./VJ ν 0C, Ι lEYtio t - 

^ . (1 / ' ^ r /^ 1 ^ / 

Ττιλνοίν TiVEc, , tov ΤΛ ονο- 

*- . ~ ?- ν . ' 

u.«.Tcx. o((;vu(oj,oj ty<^ 67Γ0 - 

Ρου \ο<γοί.νον irtoi την Ίίσο- 
κοψκν TTAtToTov τοτΓον 

- ^^ ^ - ' '^ ^ν α' • 

fv ί\οουο 0.1 c, ΤΓ εντε , οΐΛ-^νο ο\^κ ο 

Αίκνιν/ ρ λα ρ ην ιτΓί Κ.0 λ ου ι/'^ι- 

5(.ν • Ö iLoJ «fico τοντου Το ιοον 

-> ^ ~ / ft 

εν κατ« νωο ιόα,ω utvlö''!/«' 

ΤΓΡΟς τον τον fcTiOV Μ-ΟΙ i|OC- 

ν>ΐ($ ο w. t νο ν • οιευτυγί.1. 

Ι Λ (Χ ΓΊο<οκθν Λυ(?*]λι'ου Ι\ο|Λ|Αθύου 
Αντωνι'νου 1λο( ι 6 «ooc^ του Κυο ι ου 


Η U 1 L4 iJLP ο υ 6' 
^ (. «uvoco 

II tV «POVOMHj TtVTd ΟΊλάίκΛ,ίϊ,ΟΛ/ΛΙΛΛΙΟΙ . 

12. ζ. yoA/KTi βΧα,β'η iV^ κο λ ου vvjöt V. ;Äynt IS* €. αίτιον . Ο Jouüd. \ji ^€/^€Χ;ΐ 86. i 10 Ν• 73^, ,. Π.2|θνν\.. Xlt. ΙίΓ Ctkv. J"ou. .^ΛλΛΥΧ^, KXcxuüioc, Φιλοίενο(^ vtuKonoCj του ΐΛ.ιΐία.λου 
Σ. 0C ο (Χ ΤΓ i[ojo C, V t ν[ο] u.fc ν[ο]ς {.TTaovoc, 6ττύ- 
οη^ ΤΓοωΤης /\ (Χ ιχ (χ[ό κΐη vco V τω[ν] έν - 

τωι ΜουΟειωι 6εΐ του u. t VWV (ΧΤεΧών 
ο iioivc^ κοίι αο ν/ύ ικαοτης, Αουιλι 
ό[τοο(]τ>] ^;ωι Λοοινοει'του χώι 

[τι ιχι]ωτΛΤ'ω[ι] [χ]'^'^^''*' " • ■ 

3ι[βλ/]ϋ/ον ΙουλίΌυ Αγο πγτγ ι ex ν ο Ό 6η- 

pcLi ω (5 (Χ Ltt-voc, ετΓειχψα 6οι • to(v 

Ι r ν Ιο ' , ^ {'{ ' i' 

ονν τ«. ÖI αυτού ύεο-η Au) u, ί yoL 

ίΧΥ η ν>| >ι ΚΛΙ ΐΛηην tUTCOÜlVV!, 

tu iroir\6ii(^ ίτΓΐότίΐ Kcki^ ToTc, tcSv 

[•]ω •[ Jcov του νττο 6οι vou.ov 

[ßJißAio (i) υλο(ί IV ΙΤΓίλοί.βου'όΐ Τον 
\/ο[>ι] ΐΛίχτιό u.roJv lTrt[i]Kt[u]u.t νον 
Τγ[ο ι η öcAo VJdiiTw. τίΤς 7ΓΧ Ο α uto£ ω C, coc^ 
K[a]v)iKti • iqpcjöiToci ot ευχοΐΛ,αι , τι ΐΛ-ιωτ[ατι). 

) ι ιΓ Αύτοκο «τορ oc^ Kociöotoocj Ιο«((χνον ΑΰοίΛνου Ζ-εβκότου 

ΤΤ(Χυ VI κ< . J<?jiui^' 'Sin. |5 ΚίκΛΑβΛ^ε ϋ/Λ «ΛΛ^ίΛΐ ΙΛ C^a ΙΤΓ ί Ι Κ ί U U L V Ο V 4i^J (AAloJJtm. Lu. 6>*ί^ 
ιΛ^: i ν ι κ £ ι IX t ν ο ν L•^' Τί.1 Jouxi (Ätt/ecA-. er. P6W ΝΜί. 

/Χΰτοκοαχωρ )\(xic3«o rlaoKoc^ A-OorAioc, ΑντΓωνΤνος, "Ί ' ' 

\ •> ' \ ~ <.' \ — ''γ /Ο / . , 

το κα ^ α υ τόκο α. reo ο το ί , υ7Γ«.το<^το νττατιι^ρίΓΛτοιοος ' •ν.Ο- 

Ntj/ioToc, ϋΜίΛαοΥΐκης, tiouoiac^ το .χ.[• • • 

wtov /o«((xvoO /laoTiKOuEyi/ovoia/tioj -... 

S γα. ι Ρ iiFv ο]τι u£v Tac οοορ£.ο(<_,ών ί' τ Γι Ιο Γ • 

υΐΛ£ΐν κίχι (χυτοι ουνεόΐ) «.νΤουτοε-^ «.-υτο- 

κο Λτοοό IV ο ο V (Χ VTCX -iiJijo κ t γ ο η Lx[ • 

κ 0(1 ι/αο (XV (xAouovti'V) οΐΓο6ωνιχινν(_•• •• 

σ<(ί> LQLT ίΐΎ\τί Ότι Ιίτι των toucjv λ[] .•. 

10 Trpoc,Touc^ iutowtTÄC, vocpiTi τΛ-νίτα u.[ 

oc^^iSyi ύη Κω 6 \\/ ίκΐ ιχονων TcJ V [^£[ 

ι^ενον έίΤΤε^Τ/ ('VI Τη Τ (Χ Ι 0υΤί7Γ0(0(\|_•ι 

ι ~ • \ \ ■• -' ] κ ^ ) α I- 

6ν>ινο(ΛΛ OLctoc, KvCKi toktcJV ovtcjc^H 

TOCUTOC £!Tr/ÖT£/\Aou.tv[OJTiTO(u.tVw[• • 

li ouu./3aivoi 7Γ;λ0Λ Λιτ[ω]>/ 'υ'ιχετ[εοων \ \ .:-l:-C,< 'ί ^ Μ:οΜΛαΑίΛΐ:Σίβα<3 ΤΟς dtc.Tfoioü ι KOC^ ΠΐυιόΤοί^ uy: LA.CkOV\ KMi, iiovolCiC^ 

% α". ^οΙνιΛ t/ru: Κθ(ί AouKioc, Λί'Α /oc, üvrjooc^ 2-i β OiOTO c^ ttc. iToco υ I KOI, 

3 riu- CA Ol OLWitAi; avrOkP«TU)Q TO • UTTDCTOC TO 1/ ,ΤΓαΤ'ΜΡ TTOtTD I dOC. 

υ M. 1 1 V ; ν oi^uij> yi c^^vt^oj Lt/c4. ουνίον «OuVaiov 

^ t(X iff tx\ PLT οΤτ i['^-) <rdvi άωοίιρζτ^ίΐ'ητί^})- 

II <,. ίν Α ω ö" ti V iK 

Π Jou» Wi^Ofce. λ lAtm «λλ' uf >ix)LcA/tAioiojitc^ η.ύ-ΜΛ.ι<.ο/ΐ/ι1οίί•, wie C^^wtιίt^Λ i-*t Ju/ich. Jot-uX UXvujck. 88. TTüV- Ρη|»,^Λχ^Λ,. Η. X5cvm. 3t. Ι^^,Λ.. To^-^dr^. %Col.,l lUi^Wn^. 

C-^-X- CVi.T. 

j >1 fVioToA)! V, Vj V Γν/οκγοχς u.[o( • • • . 

jvov ΤΓιότίι,υύ ο V ttäVtcx. άΛ7ΐ[ίΜ' lTvcxi .• • 

Jv pQicjv iv Ol Όη -KoCi u,>iu[i••• 

}οςΐΚοΓι KOllVCKl ü/kcx./ OV tOTlvj^ • ■ • 

Tix]l(, KULX«/(^ 5 OKotfcKITVJV oc/t/äV άΤΓ[ • • . • 

^)]ειUς■εί^£.v . Jov^ KcxTVOriyc^ oi)i"'iv[ ........ -rr^oöyt 

]τΓ0<.ο£7νεν κατο, ό'τι (χυτ>| 7Γ(χντων[ 

]ωτατο(,(«χι£. * ΤΓοοτεοων $Ί(χι/ΜΚ.ων[ 

]•Π^^Λϋ;ενκο<ΐ νίΧνοΜ,ενου του ^ΐΚΜοδ'ό[του • . • 

JtFoi M(5(XixV|y 10 VCCI • οίΛολο VO υό }ic, σύν u[• •• ■ 

J i^uoc^TovEi oc^ PI ou Tic^'i roiT τγοΙυτ« o<0t[ • • . •• 

Jvc'u ouToc, ει\το TaufTov κατοί-οψί • . . . 

]ταςκλ?Τί,ίνων Pu)t^(xrc< ούίΤέ ότι 0/(θΐ<.[• •• • 

JT^aAAfx i-it, Λω aouupco ML-r(x[• -j ιουνΓ 

]τωνο/\^ΤΓΛλ(οί^) 15 rill/ KOI νω v/ocv[. .J • ■ ■[• • • • • 

άτΓ]ο,•ί,τ ει V(xv- Koci κύτον κίΧΐ!ΙίΛ[ ■ 

τ/ω (ίονω Ϋί,νΛυττιν τταοί 

Tj-vic, j^vvÄiKOC^ ΤΓον ΛυτΛ ύττε^• • . • 

]κ7Γο<ί<ν ύουλον έαν[] •[ 

}ου 10 λί:^ϊ|(, tUTTOof ■. -i^-rro 

] ο<^ ια.ν>ιιχ.ατων[ . • • • ■ 

c!|Aiy^ov Κ«ίί3α6ιΑΐκΓ 

JötiA-M err« Kiiuivo([ 

]kov κΑί:Τύέ(, T(j[v 

Jixo ^!) üOu/\cJV7^[/- * - 

J• "Γολ T|l/ T]rn[ . . 

J Α i υ (T Λ c, u[ 

]t' STTlKtlLctfv N?^5 t7ri6- v^aXc. (Ρ 6918) _. [Ηογγ TMV7r[J[• • 

'/ f. 

30 γενΌνιν|_• ■ 
ί: i ύ τι τ ι ν[• ■ 
ά[π•]οκ.&ι[• 

Τω νΤθ'υ[- J OJuL [JiiAtzk> . Ρ6996 No'JG ^• Εκ ßißAioii'M κ(ης) ίνκτηοεων Ά(?ο((νοιτου) ίΠ[Α»'ο~'^ΐ-Υ/'«/) .Cya/^fi 

Ouo\\ovtV) ϋοίονις ^TOTO-vjT£.cJc, του ί}ο[ο]υ lx'>j[tooc, ] 

(ΧΤΓΟ τνΤς Tr(?oo'i,uo(a ιχιχ£ν>ις1 κωρο'Μς Σο κ νο(τΓ(ΧΐΌυ)Ν['Μοου coc,L_ ■• ουλί"] • 

ανκων« αρ ißrtoov koci ο το(υ[τ]>ις -υιός Λ[τοτο>ιτις J 

5 του ^τοτοητέ,ωι:, 2_οκνο(7ΐ"(ΧΐΌυ) υεου ui.[yaAüU i'^Qt^C, ως 1 — ••] 
ουλή ανιςωνι af o'/örto ω Lctr« κυ[οιο•υ taf .^i-^ß=iei*4ip^3ce=e' J 
του TTooy LV Ο C^l-i^M-fc ν ο-υ) υ'ιοίΤ ^τοτοητέ,ως τ>ις t)u[ö^»^ö«cr»j>^ rK^u-^ ] 

'νιτ|£]ως ν ν λ-^Λ^ ) um ι,οο οντ)6του ■ |_ ■ •••.... 

10 τ[ου AjPTricx.JvK'iJoü ώςί'^β ούλη [ 

vi ά6^)ς καί ό Στοτο-νίτιος Ϊ7Γνι{ ••••.•.. 
^0[^]vj6o/\ovioiv 7'[ ]« Μ-ί.(2ΐς Φ•[ 

Τθ[γ] ΰΐ Τ{:Τ^λί:[υΤνΐκ]θΤ(Χ 0([Tjjr-M[ 

ΚΚΐ της υ(Χ.ύ>ιτος [αο|ί.Λυ)ος οί^του[ 

Ιί Τιν« u[i.J0'V7 ο[ • • •]^οων Koc"i[ 

(Χυτων fcT£o ο[υ cid£ Xjipou hisiVc^ 

[■)«τψνίί[ ]•[•Η 7 Hic/L l>A.icß.t Jet loiftijOU 01&. 3.i"/L L.. ίτων . Ιί• ^- J (x-ol uitKtc κ . 90. ij -''ύυς '\ vljro κη ατοο oc^ Kwi'öwrt oc, Μαηκου Αυο )i λι'ον'/ΑνΤ(θνινο(υ) 

r>_£p(x6ToJ Α^μενιιχκου Π Η]5Ίκου TTaQ^ 9; κουίΤο u α νικου Mit; ία το υ Φα ixt ν ώ υ 

[ • ' Π pfXKÄiijü ο υ tx-io /θο(ι,) του ^\ο6ι(νοη'τον) vola,(ouJi Ό uoA(oyi7) ΤΤτο- 

λίρίΛΐς ΐ|(χόι'ωνο(ς)το(ΰ]Χαιθ)ΐ'ιχ(ρνος) 

^μΐϊ(τ(^θ(,) (χττο Kuurtc, Καοο<]ν(ϋο(ς) ως(__κο< ο(ϋ)λ(^) οινι M-tövi ιχιτα κ(υρ ι ου] τοτίάνΰ^οοί,) 

Ρ t_ υυαι ροο VOC, ίΐ_ρι- 

5[ΐως J ■ ΤοΤΓου cJgLKü οΰλ(^) νενει'ω υεί ()ω)Ή(3ατι IT tu tU(5ert=ro(Ao'- '- • 

γ ο υ) ΤΓί,ιί.ί!- 

[ως Jcjc,Lu, ovk{v) αντί KVM(ji(cj) άοιότ^οω) cxTriViv τ^ν οα-ολονου- 

ό«ν '^• ' 

L Tjujv ΰτΓονιυρ(αιχΐΛ8νων)ΜΦσνλ«ι'ων CX uipiXlv ό του Πρ« τγΚ- 

τηο^ 6υν[ 

[ J-Ti τω ττις 1 Ιτ ο λ tu, « Γο ο C, κα,τά u.viTtc'O; ΤΓ(λΤΓΤΓω[ 

L ]"h [υ ΚΚΙ ΚΟ^ι-νι,Τς -Γ- ο<^ ά/<;θλ[ούι/]ως τ^ίΓ καΤίΧό[τα U £ ι - 

.1•'-•^ί•]--''εό / (Χ "υΤΓΟ ηοτΓοκΡα^τ/ω νος^ Ι Ιαόι^[^]ιτ>]Όυς λονοι}ετου)<[ 

L Tjviv ετΓΐ τον Ποαν yoco ι ν^ω ν ω φ ιΛεν ως τγο ο k(utwi ) r\n,[ 

Ί ]■ ίννοαΦον η ίηοο υ tivoc^ άττλυς ττ^^α ν ί.ίΐχτ[ο]ς ατΓ[ο 

L ■■■■•' •\" '•;■'-"■■'-'•• •' f ''^^ • •■utjvoi τ-ιις ίν&6τωόΜ[ς] ΜίΛ^εοαζ κατΛ ιχ.ΐ| olvc<[ -,/',-'-ο; • 

L τ]νι TProAsucxVt) ι γαο ις , )|ς^ iWi i^^jTpi Κλίς ό in κ[ 

^[ jTüAW /ίο(ΐΑ.^νιόκους οιατο kcx.i αυτόν όυν τοιΓς 

[■•"••• ]οόις «υτου . ίνίΐντηοι kcjA-lviv) £) « κ ν ι λ ö ο'.[ 

L >ο ucojou^ uipouc, Tu) ν TTOoKtiuLVcov Ktii'aAixiiJV ΤΓοοό 

i ]ς Και κ\ηο[ο]νο LLOui^. υτ OK/Q0((Di^(^ T^Tc, 6iu,oA(ov ι'ας) ττρο 

ι ]ις υπο νθ(ανΡ tue,•). ΙΙτολέ μ-λκ^ Μίχόι ωνο(_ς) τοϊΤ Λ«;θ)]μονος 

^J !. ooayujixc,, άς ω[(ρ]ι λ tv οτγλτηο (xJtou άρ νυ(^ρ ;ου)[ο](6ν ί,ι λ ι'(χ;ς 

L • J• και ^r ν KKiKPiuyiL,"^A;j Κ£χ'(ούύεν«ντω 

ί ■• • ' ]ώςΤΓΡθκ (ίιται) [tl]u ciai'^utvv Έ(^ιε[ω«,] ε'ττι νευο^αωσ) τ^λ ον- 

[vo.ii<o< "' ^ ''';■'■■•') ^■■"•'•;'' •■ *]υ irto auTijicJ y ο « u. u[rt]T« um ειϋ[υι']>κ. iC 6v I '' I tv I LJ VI κ CC.J εΊΓ' iC.lrt coli Tftinou«•^ hdi^ qnMn -J. J. 1*1 2/ h.. CA/i ^ JoLi ^ι.Uίty>^ virn Zrtp u αΓ| fC OC, oi-'• ft,l- 

Τ elf) 

Ι • ο Ί, 

'Le/LC-cR.. Ο OL. 91. 


1 ( ( \U/b ίίΐ.τους θ]ω ut κκτου [Αυ]το κο (XToQ^oc,[KjwiöaQfc)c^] Ι ('το[υ Α]ΓλιΌυ Ά[θοι]£<νου η ντω ν n ν[ου ^yy '' 

Σ t [^ αοτοΐ) Ι Iro-J 

Ι λί.]ΐΛη.ι'θ|ος] Δ[υ]όι,<.ου τ[η]ς OtlXlOTOU WtP ιϋθ[ςτο]ΰ Λ<?6'[ν^] ο[ι']το-υ νοιχου .ΌΜ.ο[λονι7 

ί. • •1•ων f<-t[r«J κυρίου του ττατρος κ_ο(.τοο ν ι.ι'[/\θυ ΐ]ου /\io(x[w]c, ϊ[τω]ν t^ •*! κο ν[τα t V ί ι ν Πλ- 

οα Ιί«-] 

[ VljiJ» Ρ έ U ΐί^ϋθ[ς "ι]ΐη«. ά[ΐτ]ο Kutxy] Σοκνοττ wi Ο Ό Ν r ύ[ο]υ uc^ ιτώ ν Tt6[6c«.?^KK0 ντ», 

i [. ■ j Ζ^τοτοιιτι ος του Ζ.τ[ο]τθΜΤ(ος ως triov τι6όΛ()^ο<κον[το<.] όκτ[ω 

[■ • • ■ tvrjiij ί,<.>•]Τ(;[θ7Γ djA[ti] 'Ai*.u.oJviOv τς^[κ]π-ί'ζ>|ς 7Γλο<.τί:ΐ[«]ς κ[•] ■ ■[■]tq^io[ 

[• • νι]λι'ων Τί.ντακ[οό]/[ω]ν εϊ'κοόι , ών iocxviö^-ro ηη Σο[>ι](^[ο]υς νο[- • ■] ■ 2-οη^ους^ 
[• ■ •]κονί i[o>jJ κκι ύιίνβ[ο]λ^| ν τ>Τς Ποκ κλιι οου τς^ατίζνις ΤΓΐ^ο^ τη'»-[- • ]«]['[•• " 
[ • • • • ] ty kco(.viK ύο 1[τγτ]γ< κκ 1 Ü t κ(ΧΤη [ί]τΊ U.LO (Τ(οι των -6iro(,os/ovTwv[- ■ • 
!J [ . . ] ■ f^ox) αοου ο Öj ν τ[ίό]όΛ0 α)ν ΚΟι νοον καΙ aöi«iotru)v[]• [■]a^ov(T^u)v[ • ■ • 
1 . . . . ]ν >] u ι ό ο uc, M-t-P ο[υ]ς κλνι'ρ ου κλτοι κικου «oouocov ΐ[(ΐ ijuv >j • •[ • • • 
[• • • •]ί/\αιωνος (XoouQCjv l't oöaQ [ω]ν ή u ι ο'ους Trooc, {[ν] ο[ι kJu ω ο«. βο^ω[ • ■ • 
[ . • • • ω] C,Kix Jh Ki,i,Ti"TI'[oi] Μό,υκί Τ Μ ν/ Σ ο 11 ο ο UV Τη Χ[ο]>7(?ι μ-ο λω ν • • [ • • • 
[ • • • ]{ιΤ£λΐ/οάΓοκ[• •]ιλ[• • •]ΐ[• -Jtviv Σ οηο ουν U.VJ ύ[ίά]λλ[ο]ν υΤΓΙ?^ ο,υ[τ • • • 

ι5 Ι ]ων οκτίχκοόΐων ιϊ'κοόι Tfcoocxocov iaviöl[ • • • 

Μί][ •]τουΤΓκγων ικηνος • ■ ■ Κυτου ΎΟ\:ι ΙΤ(!<.νω[ν Jf^ju'.^^ 

)\\)\ ■ ]■ • ύου KtipfocAlMOu ύο[κ]νυι[ίχ]ς ί[ί«]κοόΐκς f^Vf[v>i κοντκ 

[ ](ji, ί. ν }'; >'] v[nft]c<TO ΤΓΑΟίΓιόΐΧία ιχηνι llav[tov 

[ Iq.^'^S '^'^' ^"^ ■[ ■ ■ ]'[■ "Ι*^ ν•<.ε6ι[τ]«ς «(^ouq^<.)v[- • • • 

:0 [ ]üi-vc^-r)?^ Σθ)]ρ[οΰς Ι]τοτο>ι[τιο]ς[ ■ • • 

;ΊΗ) [ j- ■ λου uiT[« Κυοι'ο υ του ΤΓ«τρος]Σ.ΑΤοο ν ιι'[λου 

\ οκτακοοιοι i.cK,oö]iTtö6ocGf<( o^.QvJi'Q 'ο V ^*Χ Ρ*'°'^1 " ' * 

[ KtjXi \jo[o]m.o(.i .έτ^" ■ • • 3 Uadi kt>i κοντά uii((eic/it cim t λ u. cKt 

u C. tOlXvtl'iJtXTO. JouuX liieA-tcK.. 92 ρ 6953 iNjefq Ι ΐλ/νη. , Αο|.;λ>)[τΓ)(λύνι |?)Λ(5ιλ(ικ>ιο)α^(αϋ<.Μ.«τέ7)τηςΉηχ-] 
κλε[ι ο ου u-ioio 0C, . Ί 

" ]Τθ{ΟΟΐΤΐτ[θλλΛ • • •- Ί 

ι ΤΤτολλΛ «τΓο τνις u.'viTö[oTro Xt ως,] 

D cxvKv/o «ü; ο ιχί, νου t"ir'aui;[o ΰου] 

ΑτΓολλω ν 10 ν Tloco ί Μ-ί^Γ^^'^κ] 
— ■ Ο! όυνν /tvtiL, U.OV Διο[&'Γίγ•-:•ί,•] 
Lq ΐΑα του lUiJLoJc, ρ.>ιτ[ρ 0C, • • •] 

upi.tJc, KCX.1 Ζ-ΤΓ(Χθ"Γοςς ΤΓο[ ] 

10 Λ [-<.|χω[ν\ο|υΤθς, Κ<χ) Πτ[ ] 

Lqi UK Το[ΰ lltji/t cdL, il-c->it[po^ • • • 'Un] 
Ιϋς,,ύ'ι y λ(χο V (να (Ρ 0-j |.<-ί.[νοι ιττ^ου] 
«υτου «i.<.[(j]o()OD /\τΓθλλυ[νιΌυ ΤίΚ-] jS" u[>]]vWou £V£OTUTOC, ι<([Αυ(^•);|λιου] ν^^^/^-έ /f. --^i- oftL^ßoXiTc, ^''τελ£-υτ[>ιό](χν[τ^ϊ J 

u[>i]v"( του iVfoTUTOC, iclWAuoviAlOUj 
AvTCo Vi.1 ν[ου] Kaiö iv.0 ος το^[κυθιου] 
Δίο κηω τ[αγ])Τν«ι (xOroosftVTTj Tu)vJ 
Τ£Τ£.λ(ό υτ>ι κοτών] τίχζ i[u]c, ετΓ/ των ο u.[c' ^ C<^ 
[ι. Η.) 'i ypoi. wu.ö.-T£ υςΐ ΤΓΟ A£coc,['-'i ^-<^Λ•'']•' ν.) 

1 > ιΙ ' ΤοΐΛ•ο/\ον • • ως[ ] 

ων ίττ] ΤίΧί (Π Liv[ ] 

τουΛονου έκονοιου £αΓ ] 

ίνή(>)εΤΓ(? ο(νι>>ι' /3[ J Γ 
•, ι Ί .1 .•' ' : 

V . 15" ^ . iVoDC, 
18 Χ. rd^Li. Jcu.ci LTie/ceck. 93. F'iooo Ν9δο 

[ltouc, • • MKOicoo Αύοηλι'ου Avtiovi'vjou Χφο(.ό"φυ Ac Μ,ε,νιιχκου ΤΓ(χο]ι/ικυ^5 Μ a ν? ι ότου • • 

[ ■ • • του AoöivoJtiVou νοιχο[υ ]η νκ κ[• • • 

[ Τνί]ς «ΐ)Τ>]ς UioGl^i'o Μ ναιου • • ■ ]ότ[-]ω uc, i,Tco[v • ■ ■ 

Ι ΣθκνοΤΓϋ;]ΐ ου viou 'ρ,ενο(λου[|Λί>/]«.λου ujc, ΐ,των ίικο^οι • • • 

5 [ π]εντο(,κοοι'ας, ά ο aß ω ν α. αναττοο ΐ(|ΌνάΐΓοΤ)ΐς[ • • • 

Γ ]otxLV fVoiKicO ΤΤιόαι ΤΓί-ο^ 'Ηο κκλιο(.ν ΤΜς υϊ[κι6του|ΛίΡΐθς 

\• ΤΓίοιτη ν οίυτην Ηοακλι«.ν ιςληβοο «ρου η α ν ιχ.ια.ν rJuiiöti «.ν ■ • • 

Ι ]κουτω üturtoo κ(χι ^ικοότω ιτι vao\) ΛιΑιου Αντωνι νου μηνι[• • - 

[ TtjTOioTov, COV wtiTovtc, του u.tv το ι ΤΟ "U ικ.ίοου<^Τϊ]ς α.υ.\ης ν-^ • • 

(Ο [ ]ς KOCI άτΓΟϋΟ u-iwic, X.cJtv|()i'«c, , Xißoc, ψί,ιλοςτοπο«^ καΐ ΤηςΚν [• 

Ι [.::::ϊ.ϊ [■ [ .cJTVjoiocc, , Aipoc, γί,ιΛοςτοτΤΟ«^ και Της 
.ΛΐΓί7]λιωτου ό/ωου^λι/3ος ΤνΤς ΤΓΟον t,y OaLcuctv-ri ς κα'Ί της άοο[ΰ]ο^[Λς • • 
• -Joe,. pciiU ήν üviu,oöi« od oc, , c<7TV| λιωΤΟ-υ eTtQWV tö(Xtj>i u.[ • 
•]όυνγωνον τ/π η (7θθουό(χν κ,κι Ic; την Ζ-ωτηοιοΐΛ 'Π'[α]οα[ • ■ • 
α]^ια κοίΊ KocTcxv ροί'ιρ'ί.ι ■)! Χωτ νΐ(5 ια τω Ζ_τ[ο]το μτι ,όττοτί t(x[v • ■ • 

• Jkoc"! ΙΛηπου ΤΓίΤΓΡίΧίΑ t να ιχη ο £ νΤΓΟ Τί;[Λ OtjJuLn/ 0C • ύ ι ο (X?[.(jW ■ • 

JvTrTQTtii^'Mc, •ίο(ν (Jf uvj KcKTocyo «ϋ' 7] , Kaunc [y]tvo(xu'i tKrtv[• •• 
l]«v ol και' 11 Σωτηοιοί. ίτοιίΛως tvouötx i^cx.tc< y ο ο<.γο^>. li.[ üiT-Vl 1 (Χν TCX. Ι^ΛΤΟ^ [ λί) «jooiß ού ν OC, , f.Ti OL κν^\ Ρέβίλίωόΐν (ΧΛίΤην ^oiT-MO 

Jv θ|Λ.ολουο\)6ης ροαύου ανοααι(ου)ου6>ιο, ο ί,ΤΓΐ »j ρ α,-ω «uLtLvoc-, • ■ • 

Ιωνε/ου u-iTcx κυοιουαι'ρ^ον του υειου Li' ρ η \/!f.\ ον άτΓ[ο • 

]ύo«vι.^o<,c, ΤΓε-ντίχκοόΐΛς Trococx ν ο νι u α, <)[ζ^]οί^[ΐΛκς ■ • • 

ϋανηΓ ]■■[■ ' ■ άουυΙοιΌ-υ οοο(νΐΛ.ων ώ κ[τ]κ κο6 ι ό ν τ ω νττΛΟ ν ι ν|^ ■ • • 

ΤΟ ι'τοΓν u.to θί,&:ύ[λίι^ς •• > •]{.νί\ΐΑ η ιλ ι 6 ου κο^ι ττίΡ ι τνι αυτή Πρακλι'ίχ κλ νιθου[- • 
ν/οοί.ιυ[ιΐ]όττΓο]τ£ αιαιΓ••]« •[•]«ΤΓθλο(.|.4ΐχ.(χνοντος ΐΛου το Αυττον τν]ςτω[ν ■ • 
οςανηοίϋ'ακίχ] υτΓετ[■]L•<.tιrtωc,u.o[•]ßl^ü«!τίVo<.<^JyΌΛJCτjς Ζ,ωτιιοια. Lic^-m ν[ιχι]ο[υ • 
Σίτοτβ ηΤίς πνγωίί- • • iKOVvj ■ • οκλΛιΊοον^ kävoc, τγο ο κ ιτ"Λ( . 

Ιτη iiif ΤΓ*^ r»[ 8 e. ετε(. 94• ικλΛ< (Ραοοο) [Νο2θ)' 13 Α. ει S • )>ι ΰττη W ο ο^ο υ 6 CX.V Ü1- J-otA ^yrvtC'te. ο ο-μλ κ coviCoi it^t. 

; ' ' '^ 

ΙΗ -L. oTTortocv. 

18 t. ßißKicjötiV. 

10 t. iixov. 

%i. J-vi ό rr [o] τ t ΐύΤ τ o^laj, ö cffVii Ol icAAi . λνττον ■λοίΤΓον. JoLuX l/Ltn.«,CK.. Ρ]ΰ01 

Γα^^μΊΧΛ. π. λ!) Crr».. iJ^. δΛ^Οττα. Tot LJ ΐΛτνχ, . Ν'ίδΐ L ν ι ω τω κα ι |_. . •]ί.Α-ω Ο t(<,(X UK.Q ν η 

[■rröd« ΖΛιοο,κοοονιΖΛιοόκοοου 

Ö ιτοτΓ«ραλ>ι ιχΤΓΤου κωΐΛ-ης 
'£ΧυτοϋΐΚ>ι[ς• • • ■ Jcx.oTOUV 

α] υ τον [εν] τ; >ι 6αυ Ο 01 [■ • -Ιττυοου (/tVTi LcKToCc,') 
[■-■ • •]ο d ι ν Ut VTOC, 
[• • • •]ενΰΐΛτου τίλιΊΤ 
{'■ '•■■ ο'•;]μη ν ι α ι'ο -υ Ν ί Χ 1 1 C^ 
[μ]ν]νος το-ίΤ t ν tör ω roc, 

•' - "α 'β- 

άτους -tr- liv u,ij ιρ ΐΛη ■;-■■• ών "νί,ιοιόροου ϋυο6ου 
Ε^ών άν>ιΑωυ(ηόο<.ν^ί.ι<:, 

^' ' '/χ ' ^ <1 ' 

ί:ΚΤΓεψ^ι/) luvvivKXc, /S'S/^^f*-'^'^- ) ^ ./ϊ ρ{ (.'Ι Ca ο Α ^/ζ, .4; ; vovJtc 95. 30 (Ν^8ΐ)' Λ ο ι TT tX C, "Τ" Ιί ΚΟ W-^l 

ν ι ρ ι 6 (Χ ο XI Η ρω ν ο C, 

6ους ΐΛ.•»ΐτρο(π•ολεως) ^ ίχυ^ 
κκ"! εις έκττε-ψιν Lui/'m•' 
VI occ^ -"ί" 'e Μ- ν fcü , 
ib (χς KWI 7Γαο«ΰω6ω εν vy\• 

6(Χυοω ττΓς ko)u.-mc, 
'-Η λικης '"'-'■Λ Δ ι θ6 ΚΟΟ 0C, of (κρ. u.ocTf.'uc^) t ΤΤι Ü ε ο CO κ Λ. 

/ κν Νάοκ,ου ΑύρίιλιΌυ j?, . ^λ^ 

ΓΧΟΐΛ,ιχούου Πντων(νθ0 
1/ '/ ' '^ ι 

r\o(.i6(xooc, του κυοιου . 
iTay-cov Χ . Ιλ ?(•. η~ ' ΤΤνΟΟν ά.0Τ«.β»ι . y) <ΧΛ η ά. kcKe^^. ιλ,Ικλ, ρ uaxJ' ->ν<Λ/Χϋι, u/rdÄ/n Jtutii Jtt 

j oixuiAvtJt Curi. . t ji Γθ|Μΐ'(ιΛ.. Y^ j • Ti ΐΛη » 18 
13 Oü'pöou vCdiiicki öloQoV: JOl Z. ih u^ohifodit CtV^• οιλαΛ Q. 
IH κύ ΰη =4 ■*• va , c|f. IS. KO ^cfiA.. Up 
543 (1.1].) f ?00 f, i,(l8)'IO't3f. Λ C'') 
IU0Un)+iH3fM (zs)»I603£>, Ua) J oux^ l/teA,ec K, 9fe. \ 

LlrüUjjixQ /Πυρτι/Ι^οι; KomjuoJoi; /^VΓu^^'ι^Όυ KctLtTOxpof rjo υ nruptou 

iU[ivu(r]L(, ^.ToroTjiro^ j'eujreflov Γου Xr üro[rj/rduji ^j (.epev^ ΤΤ&Ο 

nj's [ rl(]tt k: AeicJov uee (.J ος του /ΙοσΌ voe iro υ ^ ά[ζι]ών επιτροί. — 
ηι/\ΐί\ί\ντω τχζκιΐτ κχτι'υ-ηνα.ι τ ο \r vlov Uvtov ο[ί|α το Tro-oct 10 /crt-v'LoJs rtpj^tepe υ^ rrooL e/rt τω^» tcpcov TTscpotiTrjut ωίΤαιχε i/ ο ς τ•>ι ι' 

G7/ i.o'ro|/l }7]ι; c ;\ ο Ag off'e κ rot•' ttclZoö^ nep li'uyjv η \/ oul γζουτα το cvo^- 

TL- rv ;r (; i, 'i^ c t ξ — 6' i'• • 1 (ö « e-' e l ο"λ v • — 3 i- 'j'^Ka- gloi^• — 4i t :nccpcL CriiA. e i. - (ίλ . ΤΐΛ/β/ί. i;i5V5. N-S3 

Li-, οί/Γΐ vp(oi.cpoüj jropcocg ο t.K:o jr(c. c/o-t?) ϋίμυ>ούον 

(]■) ' TT π ' ~ 7Γ Π ' -* ' " V 

rdvo^ v ta;^ jlrveco^ Του ^Ιθί/εω^ oc κ: t(«-5) kiccl 

J i-Joppcc /Ιγο-Πλ 'προ. κ: Ae l do υ θ(.ί^ι(')(); 

οίπ 7j A(i ωτο υ) Kct/. .Αι[^οζ 7 1 e τ e α'ο υ yo >; σικΰο jr(e Jo y). r^ cK.. TVLtbS- Ρ- ρ 1368 Ραρι -ji'W-'i'• π. ly, 3 Olli'• Dr. 16,3 Criv. 3c-lvri|lr ^χλ^,Γ Kec^o ■u^<i VM-io pivrcuUtJ- it^v Hi-r'iZim. Recyto 

ll[iipJo; Koyx^oY ßoc^^cix tcjc 1 

[■•■■]■->"[ '■••] ■ 

[•• --l-'r-'L- ■ ^ l'"" ■ 

Koit^ÄfOC, AlWpKOU Av'CCi^VtöU I ο ρ «ilflCVOU 

10 11i|\ov(5lou . Δ[ιοι.κη jijf <λ>/'^) K/xY oviJi/xKwv/ 

ίίίίί iin[/uootcJvJ Y'£a7pv'[wv b — . 1 (3Ί.Ι 1] 11 ^(i 

iß ρ σχσ i> 6 — J vXL tJ η ^ J ^^ -»__--^ 

dOCKOV-T-f 1 

AoijtTüv^ omo^lw^) Ir — I 1 i- CK 00 υρ (Χ. — lILcJ. S| « 3/4• — 12. -h Γ- - jTupuv 13 ρ -2/3. 
5 AöYiAciiJo^ [ '^ A4• 10 •5 κ.[..]ν• »f [ 

.o[. . ..]. yf.[ 

^λ..:....[ 

κλϊλΑηττ (. . . .)J[. . .],[ 

öOCKoG [ βέρνΊΚΐ.^ο5 [ 

TT V (7 ρ ί l^C< C, [ 

Jja-fH^e^ jekUr rUcJUi. 


WILCKEN 98. Aw.5 Λε-ι* /C<>vt tfico Arvtcrvu-i-VL-L•} üivt-LO . C^l.L N?85 ί 10 15 


]•[■ ] 1 toöw Γ , 1 

i-- ..] tr λ|5 |J ,[.... ] 

]^^^• η ] t.joV 'A no\\\cjy/io\} λ 

JTocpjo: LpAAiX I Ιοίλυ Jl [v] Köv^ Κ ^V Δ Γ Ί 

. . . ] . 5 jrpoooci (ov?) /1— π -^ -τ- ^,. ^ Z_ ^ α- KNL ^6^ = Λρί>υρ(χ lUil. ir λ|} |J-. 1/16+ 1/32+ (/^.__ y ^- )/2. _ 13 -T^• 

Λ ρ t oc ß η . » ^vpöv CUji ]" [ 1 i; «, κ oi'i. 

[ «] p^Clßovt (05^ KÄL 

Γ Ί - 7 ~ ^ 

1^ '"^J'li» '^''•"^'IS ^^^^ 

[ ]. v\o\) Ί\κΛ{- . ■ ■) Kt<\ 

[■ • • ]• ov [. . . . £χ]Λ•Λτ(σρσ$) ^νη(τρο5) '[]ο^τσ^ κα\ 

^. . .jiptöu ^A^^jojv/Lou ^η [tpc>5) 0f p^uou-v9-[ixpLouj ΚβίΥ ΛίΟΧΙΖ^ 99• (Col.tt) lU/V AoLJTOJV yicjpy I :η$ Κ^^η^ . (Ν? 85)2 Ccl. m 

(1^•) [• • •]-"' «[ ; -] 

•[• y]^-"[ ] 

O.UVt'CO Λ'Γ 1 

rr] [v] Α\\(σν ^'AJpic^voyJ AvccJvtvou Σέΐ. 
5 [iifSOColG ^ν\όίβ>ον<^ τνχην^ 1 

^ί• • ■] ^ρ°•[ ] 

r [. . Α] Jro Των/ J Γ . .1 

J t y Γι ν Α ί< <) ί< • β ί ί?" [ 1 

να 6 νοί ί. ην κ £«: L π Γ . . .1 

10 nvCov Kc<i κρί-ν [tiCj 1 

ιό coo ι ΛΑ. [cJl^ Yi-Vo [ ] 

ZoAtiv«^ U^ip^LC< Γ 1 

iic, ηΐν^ νην/ υπ . Γ • • 1 

ί-ν ί^ cnvvcov υ . Γ ' 1 

S V' η Ρα|ΐ'. WILCKEN 100. Γ aJiu/vuUi . η. 3λ,0 οντά,. ]5ί. μ Ογνυ. / ott ι ιλλ^λ. . ~~ 

Έτους οκτωκίχι öfcKWTO-u Αυτοκοάτο»? ot, Κ«ι6ο(θοςΤϊ'το[υ] ΑίλίουΆυοιανου llh- 

ί. /Λντωνυ'νου ^ΐ.[?>αΟτου 4ζζ n-SL•- 

Lvjoißouc, ΦαΐΛενων Kt tv τη Χοκνοττίχ, i'u) Ννίδον τκι'ς'ΉΜακλί.ι'ο ου 

ιχεοιοος του Πο6ινοειτου 

vou.ov• οιχολο v£i Ζτοτονιτις iipou του ΙΙαν^ο'ΡΐιχίΛεως άιτο kcou ης iLoKvo- 

ΤΓΛίου Νηοου αοευς TtTcxo- 

Tyic, ωυλνις ζ^οκνοτται ου 'υί,ου u-tyaAou lAtVO-Aou ul, LTcOv Ttöo tOCAKO vTot 

Toiuv ο\)λ>ι ϋ(χκ:τυλω οευτιοω 

I yicoc, οίί Kxc^• öuvvoopo ΐΛ,ί,τα, tvin/ εαυτού τί,τνί-υτην Toic, ui.yOvo6i «[ütJu lK 

Τ)|ς όυνουΟης αντο υ γυναικός^ 

üaoMYot, Της Ζ.<χτο(.βουτος τέκνοις iJoou kw."! ίΙαβουτι τοΤς ουοι f*]'^>7[Ai]- 

h τω u-LV ϋοου öuvvojpl ο oix,üAo- 

yu)V ptiT(\ την ΐαυτου τtΛLυτηv 0!ΐΛ.υοον utooc,, ων ί,Λν K(xAi.:UiM ϋΐΓ».0- 

γοντων κκ/ οικοπεοων Tc^vroiufv] 
/\ ^ 
ΚΛί tTCiTcAocoV ÖKLUtov Kcxi ΙντΟΜ,^νιαςίταοης , τω αυτω Uoov οΓυΙννωςΤ ο ο- 

Μ-ΟΛουων ρίί,ΤΛτην εκυτου 

τ^Λευτην ύΐίχυρον ρ^ερ ος , ων ιυανιοί. >ι fce ο ν {.ι^ρί^ u μί ν^η κυτου Μυνην«• 

6ης ίν τοις Της (5υνβια)6£,ως 

Ο γρονοις λ^οου zLocTaftouTor Τω ύιίληλυυοτι ίτττΛ και OL K(xTu LTi Λντω- 

νεινου Γ\ίχιίαςος του κυοιου 

Μ-ηνι ΠίΥϋΡ νίοιχηνικ ύια του αυτού ν^αΐΡί,ΐου «ουυοιου üdocvlclov üi6- ^tja«. 

νιλιων TCtvTC\Ko[o(jijv 

iici υτκΛΛΑ y η ς kAv|pov «οουοων οκ,τω κλι τω ΓΓ(χ.βου-Γΐ ο «υτος υ 

ΟΐΛολονων ÖUVYCJCM U,i.[T«j Τη ν t<xu- 

Του ΤίΛ^υτην το ΛοιτΓον τοιτον ι^εοος^ΐον ί,κν κοίΤΛΛί-ΐ u/V, -υπαονον- 

Των κ«^ι o^iKOTütüto ν 'rr[cv|vToi ων 
[Kixji εττιπΑοων οκιυοον και έντον^ί^νιας ττο^οης , ο αυτός ο ouoAovov 
<5•υν[ν]ωρ L• pt-LTÄ την [ί]ο(υτου 5 L. \/£ΐρος 'ί. έιχ«υτου , Ιρί-Λντώ . 6 Ι. όυν^ιορπ ίι[• δ U ^ C Κκτα A^iiCM 
cji3. ί ί. tvSot^i,v.V^ cj. IV 9 t. iioivL«6fc. ΙΟί.ί'τε». 15 ι. ών άν c^J. 

vette. 

- . __ ^^n^ ■ (N.86; 25 λΐυ τον lÖJTiV, K(XT0C ΐΛηνα tKÄÖ- 

Jcue^ov jxl'tc^co ^^o'^ou TtT(^c(^o.v.'Kou«^r«fiv|c ^'^.50. ^ε'κκτον κ<χ\ 

ίι'λκ/ο-υ κ[ο]τυ/\ο(ς ίυο Κ(χί κα- 
τ ^τος MS Αο^ον ,y«T,6^ou ά^^υ^,Όυ ϊ^^«^|^«^ aVoö, , ο aur^c, έ o^oAo^uv 

KauiöTvjToci ρ,ετΛ την 
ίαυτοΖ rUiury ToTs ά(|ν|λι1^. «uVov τ/κνοι^Ό^^ου κ^ί ΤΓαβουτ. εττ,: 

τοοτΓον κα^ι έΤΓίτροττευονται αυ- 
τών, α,ίν^ι i^v IV τ^ voL^u; ,ίλικε.'α ytvo[vra,j, τον-γνηο.ον αντου uhAov 

Itcx ρους Λατα io^roc ΐου πρτγα- 

' ^ ' ^ ~ ' / 1 ' C ^ "π 

•^«σου ο(]το τ>|ς tüq^o^ ίν^^ίΧ|Λ^ΐν>]ς κω^>|ς itQ^t'c τον «υτου 9φυ]• vuQ^y 

y>|6i <Ji ο fcTciTOojToCj t-o7c, 
αγηλιΚ τίκνοις Ώο^ο-ϋ κ^ί ΤΓαβουτ. τήν Kixäyj κουοιχ ν τροοίην κο(ΐ το 

ϊΑαιον κκ^ τον )ΐΛ.ατί6ίλ.ον και tcc α[λλα]^ 
00« κ<x^κίι,τov TTocpouTos Χιίουντος το?ς «.^>j λ/ ^, , έπ[ήτι ίαν iv τη VOM.U) Ι^λΐ M-u! ^Λικί/α y tvo vTat -Γ- ν• 
πε(^ί τταντων λο^ωντ[ ].5 τνι^Τ, ^7rc^6v|c, ιΐι'(5τ-ίως o[Joj.j^ Tctp^ t[oJv TTc^oi-v 
it" UV u£ νοόνον Trt[••] 

L" ' ■ • ■ ■ -Jtüv ('ύιων 7Γ«ν[των] έλοόνίοη ifovotVv 

ΤΓίοΛί,ιν , υΤΓΟτι ν tö i;o;[iJ 
LTt^^oic, 7ϋο(^«6[υ]ν^α^ουντω[ν ■■]•«• ν των ()t επί τίιΌ, a^^ij'c, u.(xot-ü- 

DouvTLov κο(ι 6 υνοι^ Doty / 6«Γντων] 
τούτο τω 6υ ν^ω(^ι| ^ccT.'fQj^ou 1To.vti|.Q^t^^[t]u,c, το^ • • ■ ]ω<, ίτω^ lUo- 
öl οκτω[ ]ω•• 15- "^^ QcxoPjT. uvt ι ΟΛΛΛ ο C<mi:yya. 16' ί. ή'^ , 6 υ ij ί.. >;o.5/oto.toc, 

19 L. >^Ιχο^ι «ν-^^νωντΛ. cl. XX. 1,Τί(χρούν ΧΟ Ι- Υ ωο yiu-vj 6 η Π Γ 
οΐΰοντος Ζ3 /. viiUetcW *u. c^,w<wte/>a. : ίγ'ον öt yoo'vov χ:ί[ο»νΓ 4irooy£- 
^^?j(^^f^tv>j) 0«σ>|'ς , i'^tiv «t/t^vJtJv i'ii'cJv n-ivfruvj tte. 7«^ xavfrov] iJL 


ι ,Ρίοι]-•) IN? 86) 

ί{^ »ο^ιότεοων KW.' Στοτοητίί, -τγ[. . T(Xv]ojiU)&Oc ΤΟυ Σίτοτο η Tfc[uc, ώ^ ΐ-Των • • 

]-■[■], 

1{ αοιότίοων και llötv θ[υ]υ'[ι]ς U 6 1 vo[uu' t]iO^ Του lIotYOVJi|tcot, ut, ιτων Το|. 

CH [κ ο ν τ α ■]•••[-• "] 
fc^ (^^^([örji.eiojv' k[oi1J Σ,τοτο ^[[τ ις ο ττιρί,ββνΓίΙοοο, ^τοτοη[τ]{.ω(:, Τθ[ΰ] 2_τοτ[οητεως 
ως, ιτ]ων[έβ-] 

30 üo[uyjKovra.'?- , e^i.]oiC)-r[£^^] κ,λ'ι Χτοτοητις Τ toi.[vouti Ι cot,] "^°Μ \ΐ{(>ί- 

ν]ου[α)ί.ως] u)c, ίτω[ν] 
έ Πμ κονΤΛ ΐ]^ο«λ-Μ[ /Π"' e itf τ t ρ COV ΗοΛκλι/ύηο, J 

' [ •■■■] 

• • • οΰσιν o*.LX*i>oTi,Qoic, υίΓουοΛϋ'ίυόι του ou.oAoyouvToc,' Αο tc». vätj-mc, IIa. κυ- 
öfctoc, το-υ Ι locvfU'p ί uwctcoc, ιοο,^ν οΰλη Viei «.oiötiqT«]. 
[Χ.Η) 2_τοτοητις, Ι/οου ο p.[oAo νω] 6υν κί. V ω οη[κιν(λΐ] uliTo, την [ριην TtAiuTnv 

To[T^t, Tt Kvv[oiC, ilaJot; Προ υ κκι Ι ι».β ούτι , τ[ω u{,v]AJo u ο ι u.vp u)v ui ο oc, τίον 
35 Tto ο ν i.y ρ Λ ΐΛ ΐΑί νω[ν] Tra.vTu[v] και τω TTo^iio-uTi το λοιττων τριτ-ων [ρ^^'οος 

τω [ν] αυτών 
Κκι τη νυναικι ί[Η^'" υ(λοη[τ]ι , i\J ων νρονων (χνΌ<.[|^ο<_, ttfTivJ κίλτο*. yiri- ν« ttC«.oT-u)V TCUDOv «DToi/icxc, ΜίΛΐόου •ϋΐκ.οί[τ]ον KM ΐλίΟυ KOTuAac, ύυοκαι KC<V iTOC, 1^ Λογογ ι ptaT ιό Μ.[ο]\) «οκυοιου Ooc<.yu.oc^ £ΐκο6ι κλ) ouj Pcxy ιω , κα.\?ω TCP ΟΚΙΙΤΛΙ . 

ΑρΤΓοι.γ α, umc, 1|«κυ6ίωο, ViVP'^'f« uTCtC Λυτου οίνρα u.UoiT(ou) κοιΙτΙλλ) ΐι c. TT] •.. 34 d. St ixot Qow ^ οΙ.ΤιΛ. ΟΓ ^. λοίτΓον Toirov 36£.^u)'ov νζ^οι /oV 

3'ί. t. ί'κΛοτον , iAai'ou , ΚΛτ'Γτος . 3ΐΙ ί. f(\ λονον , άουυοιου 103. Ίο (9Η.)ΤΓα.βους ■ -ι^ Ώοο-υΤΤίχνί ιΡΟ ί U U Ι coc, όυνίΛ «(>■• 

τ](0 U κ«ι 6υν- 
*{Ί.Η") ötjpotyicu• -ί_Τθ[τον|τΐ3 ο π^δόί3(υτΐ(^ος,) Χ]τοτο>ίτιως <5vvLx[oc]oTuou κλ"! στ;νο"γρ<\• 
(^ί. η) κ ι ω • Τι σ ί ν ο υ (| ι C, ■ 

(ΒΗ.)Τί<5•8 ν, ον ι; ί [ω C, <iyvpLa5^]Tu[e|G κ*] ου νσιίοακ,ι w• Στοτο ^tis "TTof β(ουτο5) Στο- 

ΤΟητιο^ 
(ΙΗ.) ουν U.01 ρ τυο^ω [κ(χ]ί σ L;vffc| ο λΜι u • Στοτοητί^, Τίόινου'ί^ιος Ουν[μ]«οτυοω 

■ Και [öuV-j 

(8. Η.) ΟΊ|θ(Χγιω• 'H[e^o< kAi[Ovic, • • • ]ου Ουν lAokOT-uooj κλΊ öu^fftp^yic*) «i^icD 


Ίί(<Ι.Η.) [ Ζ. ]τοΤθνιης ίΐοου ö[uv]t vf[i u.]viv , Käü uic, ΤΓοοκ[ίιται] κ«ί iViic« γ( (5(λ y Auuiaätii ■ — f 3" 12 υ TT «v£(ip ι pc u. t (J Cj r^ öiax/> t . ii c/i'i'i^y^i- . i. ffw u Λί τ]υ ρ w . 

/CvucfvTT« tc(_v δ"ι u)c^) ^ίΛί/νν, x|. oW^v R. t^. 'f4 £. συν C u>o Λ w I to . ST 
t. υ Λ υ u u ατι , 

Ι/ΐΜΛ. t;. λΟ ΟΐΛΐ i-iir Ji't Jc^fl^i'U- Λ. uCKvt Itt't /»lA/^ ij »tn/i irtA/W-t'* t-A/t" , ιΓίνΛ,Μ. Lvt J αο/^ L/i.CA.Cck', 10^. \ΰύ Γ'Λ'νΐ)•^-'-'-^- Η- li L">vi. j3a. licviA.. ^ Dl. i-ii' -^ηχ. Ν9δ} - /■/■■ IS 

10 


rojuc, tßooj-LPi; Αύ-ΓθΚΟ«τ[οο oc, l\(xi<5cx.o ος] 

T~ " Λ ' ^ η ' » ^, Γ '^ -«Λ 'γ 'νΤ λ ί " 

ι ΓΓΟυ r\i-'\j!OU Αοϊ^ιοκ.νον Λντω ν. ijvod 2-tpu6Tjoxi 

Lvoipio-us iCiii l'.j ίν T-Ji Σο >ςνοπ(Λι ■u)[N^oiJjT?||[c,j 

γ1[ρα]κΛ f \ Ϊ!ι[ο}υ lAtCiuot, του Ae_ö ι ν ο ί.ι[του νομίοΐΤ 

ϋκολουιΤ ΐΛουητίί, Äp7ra.vo(.bOv του i_ ατα ρουτο[5"] ■ — 

u-tra κυοιου του tuvv/tvouc, Ζ_τοτο[η τί u c,J «Ctotoiitloc, 
[Toju -1.T oto i-jT tu t, ut, I — At ουΑη αντι-ν ι pj^tj «ρ iöt^p^iü ) 
^-[o;Tcii!?c>iiri Z.ocTN.i'i• υ TOC, του XcK^frAß ο ότο ί-^ [ijtQ l uc, " 

ο,υτω Τΐ_η]ν ü lco Λο ν ου 6(xv τουι^ υϊτας γοντίχς ο^υται 

κ[«κ]ηΛους υ",ιΛϋ«(_, ουο töU'e (^« Y(üLc?,Yri.(L,) £.[i'jc, το[ν οί,ξι ο]ν 

μ,νίΡϋν νυ Κα! ViTcs. τούτου«-, τοιούτους. Γά|ν<\ΚΌ QfiO' ο]>' οΐΥο^πο^-! f ^-' 1^7,,' 

[ΚΛί otTTt ν ll|V X>]V Ou -ολο υ ου ΐ)Λν Τνιν CivKTClircd νη L•^,(_tVηv) 

ΤΙιίΛην ΪΓοίο'ιχν ίκ TtAvi ο ους^ τταοα Ζ_ιχ[το<.[3 ουτο<_^ ö]i^ct(öiA ι ο-υ^ 

(Χογυριου ϋρ «, γ (.tcKC, 3rtvTci.!s05iOvC, κν.1 piiS«.i u) öi(vj Τη [vj 

ομ,ο λο y ο ίΤίιχν τά )^ατα τνίν TrocuSiv τίχυτ-ην Oiot c ,^-- Ο ί, /.ΌΛ 

"ilc^VTOL, ΤΤαίγ] iitji«iui(5l , Ov/c, Κ(χι απο νδ^Λΐ; ο Μ-»») ο •[ ] • • evc, 

LTUvJ θ[ηΐΛθ|6)υν ΤΓοο[ς,] ο<υτ[ο]ν OVTuJV ■ --, 

1 χο ν ο α t9 1 1 <, ■ ^υκιος^ Ο και (IciirvtCj Νΐιλου uc L.u. ου At^7).u.<.t - 

To^ov^nc, *Αοπίχν fx-uov tct.T[p< )ς]υ[ο]ι[ο]υ- ου Ουν\/ί.νου<-, νΖ_τοτο vitlojc^ Το^ (Γ -L. KVT! V ttC[»]. 
Ib C. ßiß«l üjö i.1 V 405 rt^te, Ζ,τοτονιτεω^, Ouo;\o j/w Ττ £7ΐο (χ[κ tjvc/^i 
Ζ5 "τω 2-(XToc|3ouTi rollt, iJ7C«o γοντ[ο^ς] μ_οι 

[κκ uvjjAous d'uo VV) λκλί, £ö JJP fXy/ (6- 
LAlvac^ καΤΛ του ύεΜου ιι>ΐΡου νυ'•• 

vT- / ' ' ν / 

και •ν|Το; Ταύτας, toic\uT(X(_, koci (XTcI -ν to 

30 JiivTokKoöi'ac, κα'ι f\ißa.,^6üj χ<χ~ 

[ö7| ßljfiai ω (ίι ι KcxoJcjL, 7γοοκιτ[αι]. 

[■••]-•[• ] Ljj()^o<w;c< lr\i^ «wriTc,, ^ 

(H.H.) ■ ίντ/το^κ(τΜ] ί.« ^Q^i^cx^f^ocTtos) Σοκνοπ(αιου Ν^ί^οου). ^^^ fC(!!^1^'^9 i 31 L. TTo OK. ti t(_«i]. JouAyC Üu/vcck i — ^"l- AvTovivou N[(xJl[6o«. oje, τ[ου κ•υρ1ιΤου] ■' -2^. o«^• 

Ζλκχ της πζ^Όςτω Σίβαότ(ε/ω) Oi!u)vos το (Χ7γ(/ [vi ς) . 

XtXlQ^ijCl^uJv} «ϊΓ«τωρ txviT^os) Oaöijros c^L-A-S οΰλ(>Τ) ογουι ο<Ρι6τ(ι- 

ς (Χ ) cxrco κ(θ|^(ης^^ 
3 Σΐοκ:νοτί(3ΐι ον Ν-νί 6 ου) ττίττο Λ κ('θ*^'^Ίό ι ύ ύ ^α « ^τη X(_im)[lu]t(.oc) tf ο οντ(^ΐ(5του) 

ΤΟΙΙ ΤΓΛΤΟΟί, 

Ζ\ΐιϋ(Χ του/,ωιλου Κα,ίΛη λ(θ ν) αί b i ν ο ν [A]tu κ,ον τιλιΐον 
LVOVT». γαοκκΤτίΟΛ tV TVj Οί,^ΐ'Λ Ö Ι C\ ν- Ο V ι Κθ(ΐ Ö fc Ι ' V 
LA •νι Ρ tu Tiu.>|C, ι ω . 

vtxtc . 

ί -106 ~ 


'\ JJ,,M 
7Γ(λ«^α Tivoc, i[[ti') Τίνος 

^[• • • ]νι[•]ψι]του g(j 

ί J yovtmv i. Ο,ί^ε-^^ο ii" ί <) . iVouc, Ο J ou^ L/teA.tcik . y R Ρ }m ~ } 

ατΓολ V ισ[Μ.(_ός)] . ' ι 

■π:[ε7τς]α(<« TW Lv[f.oJrujTi 

• ' VVl IK . . o-[-][-]-Toc 

"tj" ως ί Tt I των [ojixoi' cjv 

< ^ 107 ρ |m 

?α|α,>,^. H^l,5cm. 3l.i5.6-o.va. Tou^,^w^, ^^ ^^ϊί. ^«^ 0^. ^^^^ edi;^^.^ ; ^^^-.^^ N?90 i(r J15 [k ω ^]v| c, [ <Sb>C;k2^>/ α/^τ^-- A^^'s-<rSj 

iic,T»|v Του Ol feXij>j-ü'3oToc^ L kS" 0]toG 
ΑιΛιουΛντ 


t'': ΓϋΛνινου ιςατΌΓκι'ίΑν Ol Kl κ lAairc^it^-ji ,[tvr^ γ^^,^^μ^^ ' UyC< 

i, π[ο o] 'I ι j Q^(^• ^^Λ jx / V sj Ά[τ] o^r s L κ ί iVvi epc oc,) 

γι όί Κίχ) Tvj «ύτνΓέ{Ι^^5,]-5ίοίκι'«[.] 

^ύ[θ] Ν(Χ| ΤεΤΛ QyOV M-il^OC^ KtCvUUlKC^Vi 

iCcxi ι (ΧχίίρΤ Q^ic, ^τοτοητιο«:^ το-υ 

"h-^'iot.uJC, ( — iß ocß-vjjxoc,• -υΤΓίΧΟ- 
VI Οί Τ-Μ ΙοςΤΓίΛΪΓΐ C ι οίκίΛΐ ύυο Kot.[)j 

iJlo ί.7ϊ;[ι]ύι oj ιχι την (χχου ρίιχϋΐη ν). 

ι /c^Q^KOu /Λΰο Η λιο ο [_*AvT'cJ Vi ι'νίο-υ 
Σ[ε^(Χ€.'του Κο<>ι ΑυΤΟκίίΛΤοο 0C [KKi'ßotooJ 
Λουκ/ου AC(^vj[Xi'c]ü Οΰ -vjoo-j Σφαφ]οΡ] 'S1 -^^^-^/ ^. el-^• '■■V- 


f L S.ycj. iVos ^]-ιι,π,ι<ι, 14. ο "J OJuX, Lm. ^£Λ<<Λ% ΊΟδ m ΓΊ Ι.γ<^ λ ω νυ ucu) Οτρ ((Χ,τη υ ω) Λ (? 6 ι(ν Ο ι το υ) ϋ t u. ι6του κ[ο<,*ι] 
ΤΓοΓλ ε ρί(ω ν ο <-,)] Μ. ι οι' [ο] ω ν ■ 

JlTOvC« Ι l[o(]ÖIU) νΟ C, τΟΌ Κ«.[ΐ] ΔΐϋυίΛ,Ου [kOU-joyP (ο^ΙΛΙΛΟςΤ IUI,") 
Ι».ΛΐΙ Κ<ΚΙ UftiCOVOC, κι]; — . 

5 Αίτου ut VOC, ΰχο 6ου ονθΜ.(λΤο<> tic, λι[/χνϋ]6- 

Tiiccv της ν^^νομ-ί,νης ΐπ (xvc*-uOic, ιςολΤΛυχο- 

- C'C' ^ ^^c Ι ί . , . ' ' Γ Ί 

ρα,ς ΟιΟΟίΑΐι Τους UTCOiJ{.'/0[<XL(.u. IV 0-υ C^j, ΟνΤΑς {.υΤϋΟ (3o[_VC,J 

και [iijci τη ϋ ti o\jc^ [irijtiiv oi• ^-^~^' '' ί 

Τόιλϋ' ΤΓτολ\Λς Λ«.ι[ο1η Μ ο voc^ iTci κ;(ίκ:λΜ uiVOc,]'|Hntov iv(u)v]ro(^(ov)V^co 
\ΰ Φιχηδις NiiPi5c^T0^ ""ϊ~ i\(_cov) 7Γθθο(ν) C lU 

Σ&νοονίοίων Mäquo-üt-oc, [^ ί -Π^ον) 7t:o[p ο(,ν) Πω 

Χαιοηρ^ων viw^LQo^) Λιμρ η lu-o νος "Τ" i \{ρν) TC ο ιφ{\/)\ . ] 
Μιχοων Ηοωνο^, τοί IUtcvövcou ~r ί•ν(_ων) -χορ^ον) \ ω 
/L.«Dc<.7ri.'Jv Uo6 1 νου ι| toc, ~ (y(uv) 7Γθ(οον) ^ω 
Ιί "Hpcjv "Hou)v[ol^ του OoöiLjc, ~~Γ" {Υ(ων) ΤΓο(οον) \ω 

Χουνίων Α[γ1τιρουΤος ~~Γ i.'^(tov) , πό(_ςον) Lvi; 

■ ;. iLjo W.t<.c, «ττατςορ pt-vifTPoc,) Ι ο^ττο ντωτος "Τ" \ ω 

Δ^ιύ^ς, άΐΓ[ο;τ(ωί^)^^η(τ^θ5)])ϋ7ΓοντόϋΤθ(::, ~S- ivC^Jv) V. γ 
Ό(ΐΟΐυς "Ηοω[νος] Tcx-ffKliXoc, "-^ i'vCov) πθ(3^(ον) \ ω 
Ίονυζο<.ς 'Ωοι'[ωνο]ς, του ΙΓο λ ν ω Q ο c, ιν(ιον)πο((^ο ν) ^ γ 

TTwvi γω τνις [hlu-ivo-u ~7~ ίγ^ων) jroi^oov) S. ω 

''Heov Σχί oc7C!'uVü(c,) tTrO)KCii<:A>)u,ivoc,) Artöic, ~"ί~ ί•ν(.ων) jcoCi^ov) W 
Ώρος ΊΤ(Χ7•οωνο[:, Το]υ ΤΠ' ολί u rv/oeu) ί'γίων) TCoQ^Cov) [μ ι^ 
Όρϋΐνουγις [Ώοΐου του Λλιο η [χον oc, ΐΥ[^'•')[\Ιγ 

(.2.7^.) Ilcx(5i'(jv KU) U.0 ο (5 (^CUjU^i"! i'C,) rjriotOtOKC>. 

(_|"Λ.) L-i^ ΑΟ^νιλίου /Αντωνινοί) Ki-'.i'ö^ooc^ τον κυοίου -I^O-ffi η. βΜ. 

AopciviÄKOv ΠηοΜ-^ου ||^;ουικου Ι U\/töTO\). /Isf: ΣΥων ϊΓορον rtPotY uu)V ω . Ιΐ.ΐς^ϊς, : c, cifVi οοιλ» <χ. φ" λ• 103. ν.) η 0X3 Lij ΤΛχΛ . π . ^Ί- οττα . Βι. Ίοηα. r f> ..Λ 'Ί' Ν« ^9. Xi"• (l.H.) ]•Τ(Το-υ[• ■] 

] Το:[-••]•«, Ομ VU60 V του ΤΓ(\ι^ο[ντο]ς ί'νω ,'/ΓΟοσ- 
^ωνω ;Ω(>^όυ Kcx-r;„[h]oloKOTJ 

Ήντωνινου Ν« ι Οίχ,ρ ο c του 
Κυζ^ιου τυνν,ν Μ' U ν ρ.^ 
■γοίζουο, ο^ίε ^ ου'ϋτΓέΟ rof- 
ί/ων tit, το K;cx,rcxwa ve7v 
£it, Tixc, της ηνκολληγί- 
Ο.ις ο•..ΐ'θρ(χς^ Κο(ι οΧΟΤΛν ί;ΤΓΐ- 

VOVOC, iivc<l τω OQKCO ΟΤθ(κτ>|υω) 

Οι«Λ(^κ; η^,ω ος^ τουΔι ονυο/ου . (Ο '^ C Γ"' 

1_κ^ Αΰτοκ(^^το(?ο(^ Κκι'σαοοί, 
Μκ^^κου AuQvAi'ou l<ouL.co<foO 
Λντωνινου Lv6ij5ou[^] 
LurvvovL, Σ^βαοτου ÄDu[bv]io<Kou 
Πγικου IT^aqJJ iKov ZcKPUcsTiKOO 
liQ^l^fxviKOv MlyOTÖv Βζ^(.Τ(λννικου 

Κ«τανω>7[υς ο uofffx τ[ον irpo]- 


vV Q y \>y;eikji ^5x / eu. % uh γ M'vo^oc, . Zu L' ΐτονς Z8 f.Juo6-Ä, utfti:«. 110. Λ ίΡ/αζ3) ^\\Λϋ- 30 (3. Η, ' '' r , 

KLIM-LVOV 00[kJoV ί -VtlV Lt« 

iiri του TTiXoovToc, voiqouc, ΐΓκΙκ.- 
t[oJv έίηΚονΤΛ ΤΓίνΤί. 0^1, 

ouc, Kcx.1 Trw,nc<[üT]vi(Jcd I o-irorci<[v t-J 
Ισιύωρου u[w HJtio-roCj yotxuua- T. iToc, υττηοιττηο, {"Τνίκολουι'νιε'Λ 1 1 η ί. J occol υ itxtck. 


Β^.11 1, Ν- 93 /LWtt J"'ioioi/j-Tve/y\Xi^^ fr u>» Λ/ν>αΛ0Λ£ΛΛ Ol WoK-^• Iolmi ία Τίτολ ί pLcx.1 c, Λβου(τΟ τω Τι μ. ι wtcx-tClj) 

TTocTQi 7ΓΛ(.£ iffTot) ytxiotiv • 
Lko ΐΛίοαιχη ν "ΠΌ<θί\ KaöToooc, ούί,τοΝνου 
luaritov οιρινα,ω οκτω, ως CVCTLl- 
AcxLxviv 6 01 κο^τογιν-ΤΓίΡΐ τηί, γυ- 
ναικός Κα λ ωο, τΓοιη 5i ic^ υΐ(χ Fi-uyac, 

■> -^ ' Γ τ C \ ' c\ „ ι ' ι 

«υτνι TvjLvJ ύίΛ ΐΛΛτ κην, ην ί-ΥΗς^/•- 

ην KCXI [tji Τι (χΛΑο (λΤΓοϋ'ί.ο tT(x\ «υτΛίς KcxTot, τον ν Ή » ι \ ' Ibcov tv οοω liiQ-v: 

TcK,[ J"^^"^ K.OMTK κΌςλ(χρο(.ν)(><Λ] 

(k[. . •].[•.] Ι/ΐ-Γ- • •] ουκ töcoKt Αΐ["Λ]Κα5 — 
Τω(ΰοα(ί"[ε3 οκαλ[. .] eoi • [•]Μη[ί:^]ν 71(^0 σ- α üvtt 111. ι (Ρ]οιι) {Η'.%] 

ί\ων τη Μητβ^ι Ρ*-ον α pctAv] βη c, , Καν 
15 [χή <χ\)τν\ %']λν]1;'6υ γοοντιΒΌν, uc, '' v/V'y' 

iJ ω Kcx"i ουνοι,τον 5οι οό,• μ.ΐτ'(χυτη(_ 

Κα,τ^Λννις TrpoL,tui, ΐΛν Οί ΐχή 

^ λ 'Γ ^ ' ' ^ C ^ 

ονθΛα(ιιςι Oiair ΐΐΛ,νρ tic, κυτην ύικ 

20 Τ'^^ Μ-'^ΤΡ 0C, Μ,ου 10 το[υ (Χϋ^λ]ι»ου Λυ- 

T'YJL, J τη^ pt-viTOoc, η tJc^ VlXtic,, 

Ktxt KcxTcx δΤΎ] β ον ο(.υτου(-, Lis Mtu-uiiy 

χ χ ^ν ' . ~ ν ν Ο' ' ' 

Κ«ι ΤΟ vcxvAov οίυτιον και τ-νιν uoc- 

' ■> f ~ 1 C * ^ ^ Γ > C 

ΤΓκνην «υτΐ,ων] ooc, km TD lifioLoiKiY 

2>5 Ol ΛΤε u ψ (XI ΐΛΟί ouoicoc^" (xCTTTocCov 

To^t, (xuLtAJ (17 otjc, uov ΚΛΙ Την γυνο<.ι- 

KOCV οου KÄi τουί^ -Mbccov ΤΓΛνΤΛς 

V ' / ' Μ ' 
ΚΛΤ ονοΜοί οι6τΓ(Χ\^ου Ι Ιίχ^,ων«. 

Κ(χι £iTt αυτω , (dVi το ί^ι βλι ύ(ιον) i'iri,- 

30 OtJKix., ovhiTu hl ii^yikuiy vi v- ' , 

To y p\' •' locv ovv ΐχη ε^^'λ ν ί, ττίχλ ι ν 

(ivoi.öu(Scj • iobC^ievon) 6i {.uvou((xi) ώνιΑ(.αυ) οΰν uoi ,τι ιτΓρ<λ^α.ς, Τίοι (^t^T^Q^öc,)., 
ΐτΓί[ι] to-viACcocti) (5ο• viTTccvtiv pct ti\ ΐΤ^λ ου 6iv^ uir« Του ηι/ £Lctoyoc,)^a)K ΐ? 'ij"Ail/(öV I 

AßovTi ονίτοανιύ -vi« ( ρ i I V ■) ΤτΙλ^ «) ΤΓτολ(ι ΐΛε\ i ov) νίου. 


__ P^vvj-rU^. Η- 22 ony. Br. I5 ^fr^-. Xu^k^ C^W-c-to- je 25-30 ßuAJt^eiv, 9Lt ^rg/lnriiKiae^-L vi^. 2. I w.. 

I * 

•^^/' ' Λ>Γ'' 

2 [ KectoiVio^ MäpKöl» /^Ιρι^λιον Α1((δι1^ι<χν<;ν Xouoi« r] £</ Wzo\L,u.(/ii^ A- ^^^- P^Bj 

vipvtTru^ iL- ^4i.c^ τον Ar>oLVu\.vo\) {yo.iA^aC'] 
]τΓ|^ npiuvötcwv ToAtw^ /^'1'^P<'3 ΊίίL•cJίoρκ^ «πΌ aM-tpiJiiöu Afi^KitoJv 
jouco^ ^r]tpo3 Avoi/ßotpLöv ii/ro Ku^u-r^c^ KioKtin (Ptcoi c^j Κ [c<V Xeru-ec pi.o<5 

^ 1 .. Λν ..«[..,].. . ΚίΚΐΚ TfjViJt την ot^cjAov'ri« ν Kc<\ Jtoc tm cwv [ 

J Λ3 «v-cq ^ipt Kwu-Hv/ ^oiÄA,ciPtoLV rjröu ^£ ρκ iöncfLV κληρώϋ ΚπΓτοΐκικου 

yucjxpu cou νυν 6v\/x\-^^AV k^t co^ Ji-f< ίίη/Λοό'-ων βιβλί«Γν 

JWU KixV ΚνρυλλονΓσ5 OLti-K« 'icJiXd'q, ßopp« Alw^iVri ^/iic) Σ w Γ 

10 ««τίερ^ι-ν τηκ ο κ-ολ ο/£•ί36οίν TiTcfVLXV εην «oiV L'i-ouJajpf^v 

J £ΡΛ xof ρΛ^ ρ η/Λ 6f <5ι'ο(λλον ['η ί] KcKi ρ^βκ ιωό lv ^/>ί&) αντην <} [ 
1 7Το( ροίΚί^ίνρη^Αενας «•ucn w^ πρόκειται. κ'Ληηου Koctöl ΙκτιΚου 
1 Κοίι Κ(<ύ(<ρί)ί3 u^-OyUfV tSri^ooiiW TfAroi-i^T&jv /Γ Γ 
l^w-nvo^ /Μίίίορη xjro ίΐ 'l^iüjxlkcov Kofi. Λ^κι^η^ Γ 

15 fi;ovrc<j των kuxwv κκι πί(ρα!Κίχο3οη^ίν(ύ\' λ•« [ 

1«ντη/ JE15 το'ΐ£ίιο•ν Κοα 'εκόΰνόίΚ•^ Q>ic') t^iv (Ji.ci.klv Γθι.κονο,Α<.Γν 
~\ir\jit.o6iu Kocvrol« Ott lKo( x^ptu Ai,c^ KpfL &rpyu[pt.J κκ Kccl οΐννω[\'Χ^ 

1 . L yun £jru7ropev»£ö\?o(L t..r !•[• • ' •] "^vtiT^ 

1 / / )> , ' / r 

ÖC3/^£Vi3V h ΓΛ< JToniiJcy^fVov xoutwv K« L 

20 1 (x-VncXcJ/Uof tCJV /^ρΐ5 COVyUt.r. . . ."] H^CiK Keil Ct>C Λ•ο[ 

]mi.Kov Κίΐ?η. . ofVK.f Ίτίλη KofiTcc,[ 

Ι ω^σλόνηό [(X . (zM. ") Ανρηλι« Τ]ι.τ«νεΐΛ η Κ«\ Τίίκί [cjpot 
5 c:ro (y^cPaJov /ivKfiwv ywptj Kvptov ^ol I^^Kti^oudft: 
Iv ΛίίΑ^αρι.κν' ηΐθ[ι-] Κ [iPKtjiSrjip [iv] ν.ΧηΡον Koit [οικικοΰ 
•5 Ivitvju ίέηνητ £w(5« vt05 ^*' V^TVcwi. jf po κ tuv |^Γ« u 

κΊ».-ι;ι>;ρ«5 oij jrpoKtiroct Kd<\ '£;Γ£ρωτη•\?£ΐ.ι5 [«] o^^u ο Γλ ο y η <ί t>< . 
]η5 -ΓΛ .■τλ[£Τ(ίϊ]α• (3. Η.) Α'νρηλίίχ Ttt«vi« 'owi'AoycJ [ 

2 t. Evfpi'£tL£ju._ Sl.ov\/ri-$-ti6iV.^ \6 l.'i^ovoic^v, - \jl. ÖLtiKoi t£ _ Zsi.^pfj f/U*ri.^<M;<ie< 
Κ«τ« rä Γω4Λ«ιων Wn τικνων JiKixi'a».— 25 L• Vtitvlcti,. WlLCIsLli 1 p6ίό^ Η. 21 c^iiv. Dr. i/^c^ru, oaX^iAW. N?95 IJ Reoto 

Οού i\/ ov uL• κω^ογ PciiA.u.xv (i't-) Kkpocv ι ^ OC K.CCi 

Δυό i<o Oij Ki<i. voi(, Aoi-JröT«, λίΧο y' pai <J>o tS rii^ οί'ντπ [^j K.c^uriC 
5 ;ΐ'ΛΓΛ TTivtco^ rt>v TTt-\5'ew5 ΓοΟ• IT vfiOi. ρα> tö (<,) f/^ricpö^ ^ 1 oyuuövoi^ 

c^o^c^v 'i lA. c< υ ~ α ■>/ tt κκι. τον(, iyUov^ tc^ rq/ τοο 

hCnr oiKioev c<jroY pc^ani/ £tc rnv' νίΤ I i)f pv JoUi^ÄV' τη vv- 

Γ ^1 'Λ r ~ ^'λ 1 ~ / > ' » 

/ 
rilivfi^^l σ Λ -pov'f v'p«/U/Ui'*'o$ ft\roA tA «y^t 4/03 1115 λ «o j' p« ipiucsi» 
— or ο[νλ]η /roi5V Jί.^Γ^]cO/ K«'i- rriv vWi^i kä yucv Α «l'pii ο (^ vv 

^oc\ [tmv ij•^ ÄUicrtpwv Λ?υν'«ΓίρΛ' Z\ ι.[ο<ί]^ρΛν ^ λΐ' cv:i;muo(yj 

ypcx'vy.-vto Ό jTc^crjp Γ Ic ΓίΓίΐΛ^έα)^ Jti 'i : £ ρ σ 1^ κ ολλη/Λ «Ί [ος] 

Ύ.τίι'ρχι. ϋ τ.[η iJuv'o.'cpul ^OCi.JtoKn JokAij > laöoii [v;^iCpj LöV 

Kcou yuXoj ί0Λ"[ο5« J 

(2ji'j) IT£.[. . .]^ 6ίύ<τ^[μ'ίίω^»ι) . 

(LÜ) ^ — '^ 'Avccjvtvou ΓΚΛίΙώοίρο^ εσΰ Kypiov t-jrtus X. -//ί^/Λί" /7. ^^• r'/;.• 

114. ι i 

i P66iS Ν? 96 

Paji<jTvi.>. π. 17,5 c-rtv. Dr. 2*7 >c>riv. Der Text. Ijf λλλ^ n-tevnv Vr<u>rr\trXc^ Z.vJcvv»vfiv»iva«J"ei:z.t. 2 ΚΊχ- 
l-K/n-.j&fV. U/i?lvt cutvi (li-r Z.naiHe^A.io Ji.Jiikrtv.n/, Ckr. joXmmw. 

I ScWu|j : ] Ανρη- 

5 ^ ]eCV. OdoV . . . 

6 fae.a.60 Buck^hA . r) tCe(T£j'[. . .Iv' »^(JccAlOV /tvol^^tjvqv cw ί<ν>τ:ά5 'ifßa'\oy<^cJ 

■7 Γαία,, Go ßiAcLet.] cov Νου,ι.*'[ηνιο1ν tjj tv ü/ronK/ti ΓίΙνν^οίνσνΓο« Kofi Γ /ul λ ιόντων ri 

:> 

8 \ 'i^'}• ^° ßn^Jvit.l ΚΛΙ. την [ί7ί<^1 '^■oivoiV iiKoorqv' . Γ• 1 • • • fov ti Pwr [^«]r ov Coi^u-tiov» 

[ 'iVvtvi^tV 

0£KK/rpa>rLK^ Κυριλλον 

10 Γα&α., 6o ßiAckat.lrn vivoi^t Γνΐη οίηε\ί\>•Οίοζθ6ι. τον Νοιγ*ηνιον Ολο τον jrooKii. 

ι / 

/^tvov jr«rpajvp^ 

Jl Ivi-i^ ßwxK-it. yuntt a'vcöu5 i^liice τον5 jrccp' «[ujc^v 'ίΛ'\ rov Νου[^]ηνι Γον ^ηΐοε 

'fJTt i;ov5 Λ-« ρ' «xwc Γον yU-^JcE JTipi. roiJ ^ro" ] yu-nce jript άλλου 

12 Γ qea. .^0 BucLot.] ρυ Ό.ί'είλη/ΛΚΓθ5 [ή] ajrc<irr]/Aticro5 «in•» [τ]ων '^ΛΛ-ροό>9εν ^povcov 

/^^Xf- ^'15 £^£<5^ω<ίη^ n/ii.ie>o(^ rpojru> Ai^rf ε - 

13* ["cji^. 4o ßucJwt.J wcoCL \κκί;ς«ρτΐκ [fcjvecu «vrov$ ofvcov τω Mccpcovu κυριευηΚ£ϋ5 k«l 

ijTnXtw vipeoö voci, (swrcv vJfo (x'urov Kc(l• 

14 Γ ata,. Λ Bw-ck/ot.! LKiiij '£έου<5ΐ(Λ5 «oJi. JTofvros Γοΰ Λ•£»<ον[λι]οι; Λντου rt^ oifl'fAiot/tpcjow 

oiKoAöUvcoj . ΙΙαρουο« dt Kocu ri risutcjx/ Αχητηο 

15 [Αυρηλι'« ΚυριΠοΰ^ -<?υ/«τηρ Αιούκόο ον Ιλ νίνο^ίνον βουλ ^ivroO) τ rjj Äurrjj 

r\ Q6\,voitCü\/ jroAtwj γωρι^ Kuptot; Ϋ ρη^οίτι-ζουο« ΚικΓοί tcc 

ΐ6 rJuKpd'cu ίυ^ίσκί-Ι kkV Pijlociot τη νι^^ο^ίνηλ kiitXtv'^EOcooL . jTfptoi• rov r«wric 

oucco5 Όρ[•<^]ω5 Κίχλω^ νΈνονκινε (^it^ i^-£p&>rrj-v?£vrt5 CJ/^o- 
"Xoyt^oKv. ( ^ 2. H. ) /Αυρτιλιθ5 VCf t(. 115. ;pbbi8) φ%γ VLov (^cc) vjTo τοΖ Mocpcovoc 
iS [κΛ ουκ i;r£AaJrfo^«u Κο(χ O'«ciiV]c< rpoVö^ ^ ^ρο'κ.[τ4]κΛ fi ] fl-^pwtr^^tlj Ό/^ο- 

Αό^Ί^ο« (-^ίο). (3ji,) Αυρηλιθ5 ZacopvTAos 

19 [^..^.loßucU. £ί;^^κώ κΛ p£|i<.u]^ iji γενο^εν^ι a^aavptp^cJu rjoC Wou^^vc'ov; Wo 

του Αΐ«ρωνο5 κ«\ ουκ 't jrtAfaoiyxt (Vic) 

20 Γκ-ο'τ' oOJ£Vp< τρόπον ^ jrpoKLtrt κΛ ijrip«rr|] oJlj ^MoAoj-^d« . ^4.H.) Αυρηλ[ιν 

Κν]ριλλονί$ η?υ]^ί<τΓ^ρ Λΐο5Κο'ρου ßouA (£vo(Cvro5 ?) 
ΓΙ [χωpt5 κυρίου ;( pn^c<ri^ouix Κ,^ι^ ri ψω^^ίων 'l^t^ τί]κνων J.Kaico ι'ν^οίκω 

Kofi ji^ijiKLco xrj aa-£A£v\?tpa)6C4. roO Nov^ 
22 [πηνίου Wo Μΐ)('ρωνο5 κλ\ ο'ι,κ 'ijriAturfiyuÄl Kc*t' o'vJt'v* τρόπον Σ^]5 πρόκι.τί<υ 

Koi'L 5l[ ]i]^KU. 18 t. ά^Λολο^ηό« ._ Ij ^. '£Λ•£λ£ J0O/U.0CU. i^e-r Fla^z. dc4 ^l^e^Ae^ Jra^tii&nJa iß tvicki mil SiJi&r/xUi Zu emiiHcliu, 
fbioocu in. der Mohc uon, "Z. ΰ-ΖΟ ): 

Λν Motpcov« «Γ 
1. voj ajToor« Γ 

[ ] 

5 ] rov kkY dii ro γ 

Voll. 3 n&rinat Jiu4,re'iu. 116. ?j^ui^^. H.|So«v, ßr.llMn-. TcuL^i^iiv. ^ VlAd/c ^. ^' . 2 o^ . 

Retto 

KüPcC 'HpiJtJp^ Kmozo Po<^ τον Övvuj- 

v'i?^ rov K«t Zcji^L^ov Ai.w^'lJö^ C'*'^) '^''''' ■^15 "f^^TS) 

ic^ rqv vov JuiA (ηλυ•ν7σΓ 05^ L\'^ Κ«τ'Λκΐί<ν «roj'p («ίΡην) -Soz/s. n.SJvi.• 

10 την ujrix^^<;u(5c<v ^ov \v rj| κω(^κ|) λ-αγοικ (nv) 

t-'i^i όί 'npwuJc?^ (J^iic^ -ri KPOY£Yofcn^yiLiVr\^ i" ( ^2.H. ') ν 

TlcöAf/i'KLOw ^ ("2. H.) Koc OJf.) KcTu την /»?v|' (flcrtpoi) 

15 " iCVri]^ I OC'upCV Αοννί-νοϋ το? Κο<\ /.cool' 

.Zc7K]pi.v (-JÜC'; iv rrf Kw(>ttj) 'in-' ^tfoc/ou "Ά Λ-η λ ^Lwrov>) 

^£ρο5 o'li<i.(c«5) «λ £?λ^...^ '^'^'^(η^) '^^'• ){''fi^oSni<t](^ 

Krtu 6Γ£ρ« χρηί^*ίρΐ.ί< Kovvwj 

Λ-ρο5 »-[. . . . ,Jv'. Äuo in-tiitJwC^i.). 

Muso 

'Eo[rJ(;pLÖ5)]. 20 <vu4 ΥορτονηκΜ^.— 2Z ί. 1^5. WiLCIfEN 117. ο 5 του xetzvoL^ /\tjvi'j(^gl /cal Ιαη<ίυ icctc Τοί<5•?7ντί 

dvTvüV Vetoj Ajioi;^^ τα^ Je ί^οίτα./^ etöJ-i/e y ~ 

6 1' oipi'V/otu; e[yw,ejt t'ev'' τταροί/ τα; οίντφ εττι- 
τϋοττα;' e^o^ [yAerplo ν οίίδΤΛ/όώι^ α (/> £ V e t (Τω ^' 15" λ8 

Ζ3 Οί-ΤΓΟ- re τΓου o;v/-c)po^ / 

c - (^(^joot^ 7Γ6 t ου/ Ltov itctt του εττιτροττοιτ ocklcc ίττΐ 
dcoveMoy le /cott του επι-τροττον- q ._ 
ττροίίτί'λ Vo^^ ο6•υτώ [c-r^jco^ /t<,[e.T]iC τα.^ j^coqo-v - 

ζν öcLV L^vrivGLt ετΓί. /v[£]piOr TTjOOj' το M« ύι-αστία - 
QrjvoiL• τον 77-— -'► ^--^.^^...^ ^ J^ -r. vjöov dno KeLiu,evo\/' ο de oitfopM-occc 
ce. OTTo-cepov^ οίντων eTTOtrjcTer N°98 / / ' - ^ ^. 

4 [^CV.ij \. ' TT ^ ' -^ ' ''•'^ >y '^ ^ ^ 

jUceaiTLO/• yJeiDt τούτον Λι/ανΊΐοΐιο^ f τΓί-ο t dojyttt ttdc oc- 

ζΐΐΧ)| e.oLV' (Tot OO^ry /CeyleGcTciU OLVCOV d^VYlvcLl, GTTL• 1 

_\ , / ο ρ / "] ' \ / ' I 

oe /\οΐΌ^ ατΓοοωίΤοντοί- Trefö6 τουτοτΤ. Ι 

' — IV Αουκιον zl'c.TrrljjL^iovj Σΐ^ν-ηαον Jlep-civcLKo^ IZoll llocpiCoT/ 
2.eßot(rru;r l-ufit ίΐη- 7^riA-- 11S, ^m^ N?99 troDC έκτον 7\ντ JJfi <Jn eil- if έκτου n^TVüveLVov holl 
OvTjaov των Kvptwv Λ e[icc5'Tu;v^ 

Ο ^ofi-V OTc[ocLovj ΗηίΤον ι e Ce ν ovf ις 
Έ1οίτοίί^οντΌ(^}-Γθν ^Totrocßovro^jj 

^fi'^JiJ^^^) ^S Ρ' Ι ^ ^ Ρ~ '^°''^ '^^ jr»f)(i"]c/^ic<j/f&aicpo/i.ey'a') 
(rvupoAfi-Kct-j. 5' >ίΟ ^'^ i'U<M- 

^im ^ Ν? 100 

θϊΰ^)Λ//ναΛ , il/iOcm. Βτ-/ΙΟθΛ. J'cuJu/yn,. 

Κο^ίΑ.ων' ΓΊουίίαιου Τον HfoLrcλ^ ιτοχτ 
JleKvfi'L λίαον yocißeLV ■ Ujuo\ovCij ttg — 

ile^tu; (vuoLVOVi- "Cotvxrii^ fOd.vZ'hV' 
ΤΓ&Φωνηίλΐνη)/' τGLyU?1^^ o(,iOyvp[L- 
TOC, RoCt öeßcLLWiTu; ΤΓοίΓτΐ [iottfiewcTu. 

! VpJb /j. . ■ / 5'/ . (Tl α y ö V L • 


(Teu. 


-Y/ 


TLyttiiJ^- 


?. 


e «Lw^ 


Cenrr- 


-i. 


eioiiCi 

113. 


30 IL• 

e jloi JTo ντίοτοξ j'aipetr. '"C'yao/ioi'wL 

χ'.^ τΓοίίοΛΟου i/Locveipo^" ες otjfov αρ- 

öapoticovroc /c cTu (Coi-l• oii/r t xuj\r 

τούτων^ τοίΐ,ω/ (>VK/ceyajp«ice- 

v<tt (Tot. <ΓτΓ€ί/Ό6(,ν^ fcocL• κ.α ρτη^ζ &<i'vacc 

/cdt aTTO^epeLK Ct-j ro κ^ύνα\/ το ηΐΑ,υ- 

(T-ü^eooj• 6ζ συ eAv^ ^^/^?? Λ^Ρ^Μ ''^wv 
c ' ^ LT f , 

Trc 0/1 eyccat Ol/' τον Tle veof ßopßof- M'Uö'- 
-iOcpLcovoi Του /H^pooKr'uoir' ^liio^ Atv- 
tvwyo^ τον AjjTrov'pctTLtov'o^ ^ οίτττιΛι- 

yU tcoL A'VTpuxT'ocL• urjai ei'ßocc/ev - 
ω lu) του orzT - ιφι] d j I I ' ο\Τ e- M^ßL• ου (VJTü tltv/UG vo^ cTv i^ rt; OyU. t -^ 
cTtiv^ (Του τώΐΓ j &ö ?? /Λσ(Γί,[α;/α e vwr] ep^u^v^ της o(pou©>j5 . .^. . . .jy^ ttjöcj 
(Te τον' ΚοίίΤτορΛ • nptov^ evc/o/cw 
ττιοε -er) icccpTfLöf' icavcLij' 7ΓJDO/cetτoL•^ 
X/O oltto του ίίΤοοντο^ ofcr w/cod^oe - 

του K.vfJLQ-ü'l J 

Ίι,τον^ βτΓτοο fccttJe/ccfcjov J 

Αυτοκίοο^τορο^ Κοί,ι,ίΓα^ί^^ ' 1 

TpotLocvoO ZTejic^öTrov E'u[^o'eßoi;i ] 
ÄoC/CLKoV ''C7r^JΓ{/ü>) Ld[ ] M01r //.^///»T/?. (^/!/i. 

120. i'lji] KcXOTwro /loiTTOl'TcoroC ΑμΓ 1 

'jS" iCoi-t- xci-j T-n^ 7r^oM^e[vJK^ '7rt?T<xVodj'r Ί 

Zk-Ji. ΚαοτΓβι,α-. 

'MS 

5v l^t^i" f\ J \ λ ' 1/ ' r/'iOy/c'.y;r ^ / 

ΑΧΛι-05[• -Ji/cü^ 6 7Γ?^ίτο/\ο[ι/]τ/«ίΓΑ toct^ τον otpyv^tov' ct]j^i>LctL^ τεχβΛίί 0(i'i,oC(,^ τ[ε](Γ'(Γ(χρο(κ;οΐ'το(, τ^ιίΤυ^^ 
%, l. /ccAu^oi/pot/x/tcotrea?^. — 5 1. rpeT^. — η/^ι^ϋ. - t^» 6Του5. I •• Jr Tlr^ U1. f ^ GJa|oy/u^. M.bO^Sort. J\r'.4ft^. llvUtu^ot^. ^ζψ^τΛ.- Jlhr^at-.'^^^B: : **• 

oKeoto . 

Τ'ϋΤΓίΟη OL οίό^λγοι του ^cLKoipiov t,Vüoy- ηλ-ύο-ν ττρο^ 7Λ*•5 λ^~ 
OTL Ointi^-^lve veAujuev η^τΛ της νννεκος εαντον^ κατΛ^η- 

oivrovj• SV τχι ττοΛ&υ ^ tCdo ατγοι-λ/Ι«. ς ου (Tt k^ ττ^ο^ οιΛλ^Αοχ/^ ^ bl de Μ y^, b κοίτ<χ}^η<χ>ΰ^ο ν του τον^ τΓκοαΰ" rre υ «.(Γε oiMfOTef>ovi ίΛ-Ο-ην %\^ - 

ταυ ^[λ] 
κ:οίί. τούτου^" Trotooco η"6υα.(Γα>^Μ,€ ν QivroV5' θί-7ΓΛ^ί4ο<. ν cy e KTotro. -rccr 

τον υ ικ — 
Keov k:oL•^ iCotTO- τω ei/oj τον rürt-ytccCTo^ . α/1/Ιλ >u>7 νττθρτί^Γ -w 

JFoLZQc L°t. VecTt/^ fovTov^ e /ΐ 7Γ e/w- \i/• e ei! Je Tra/Icr' ctvi/er- 

"r-cj /CCC6 
yl^yCtpct-vt-j oi-DTOV^ ey τη ττοΑ^υ ^ Κοίλος ^ οτ l volq juerp ι-η(ί^ϋν 

Λΰ ^ν^τβλον^ιν^ oivLu}TOLi:u)L- vroLTpL "/" 

«M' OifDco ■ Γ 
ytCt [(. . jVrt ΙΌ(β it(. . . -jf 

Λ.ί. ξ,7Γ£ί()η. — ζ ι. lALrcci^V^vcLL. ^ veAojLCG v' yvvcLLKoc οίυτοχ) /A^toi 

__ \ (fUf^) (N-103)^ Trepii-n a^^tU ev/loo^ecio. — ^ t. e/c/re/xyc^L• aa^^oL olv 'iJe ντ eZ^ ■ — Jr- IbY-elrS- ^JO'IH- N- 10^ • • i,2 -^ ,^.v-.'i-.5) , ,V 

2_LT0 7\(0y0t ^^ Ι\θΙ|)ο6νΊΟ(θ5ν£(Γ^(θν^; ^P <^ J( ^ tj5 ^'^(cK jP(rV?) 66 Ο/Λ.— T-(-)- 

Kcpj "Ά>^χίΛ^ν€ίνου- K.oLLiT'it^o^ τον Yiv&ttixr €~ -^ss/^s^ ό' •irr Jwels. 


Λ'^Α^λΖ . 


ir Iw^. 123. r\v Ωηλιο^ Uviy^'ccAja 'xov-^Iiujl) )l oA-v\<j ^V K€L 

ΜΐΓι /corou ov(iLcL{^ LyU|^fö>i( j voecuiVov To[v 5^ ,[l^) Lppoocra/o(,o (Τΐε evfv OyCcoLt- iJ,?^) /^ ίζ^ /l ντο itpd-ropcOV KoCtrixpwV /lov^CtoV 2_ £ ΤΤ r c/x < ο ir Σ-^νηω 
Evi'efio-u^ / UjDTrLi'ctK^o^ ^Aro^^L/cov Α c) trt f)»] νότου JloipVLrco 

nfe y ίΓ-ΓΟίΚ K;oi,L 

JToL-üVL p[ 
pocAic*) υα|ογΐχ(Λ- CiL Jj^Ort. JV bcm• JluiM/rn/ N-107 


JV: yCi^irr Γ 12.4-. 


Rectü. 
ll«TCtovT£ioc, ■ • • ΐΛονοστο-Γ ") 

'Γ * / ■^ \ " r ~ V II -1 

Lq^ituc, κωL•<.o^/oCΛLΛU,ocτf T)C,jf,6vov[TovTO TO löovj £1 c, ϊΚ'το<.6 IV . Γ 1 ν {j — » (Χ ο ο υ ρ «. , '— • ί >] • "ϊ . νεΛασ . 

ί • • ■ jM-tv • topuovoci iiLcac, tuvo(ucxi). 

[L•• Αυτοκοατοοων K]«(ökq^ujv Λου ιςιΌυ ^[iJTTTi u.iOu 

[ Ζ-£.ουτΐρ ου Luöißovc,TTi(^i'vc(.KOc, κ«ι ΜοΙοκοϋ Αυονι λι'ου 

[ Αν-τω νινο-υ Εύ6ΐ(3οΐζ,]Σίβ(χοτίΛν [κκ]) ΤΓουχλ/ου Σ,η€Τ(ίΛΐΌυ 

[ Ι ι'τΛ ΓΝ α, 1 6 CK. Ο ρ ς ^t Ο υ η Ρ Ο -υ] Πεοοον] κ[•] . 


125. |i -031 IS- W N»109 

[ yu//vvaei]ioc^^C )Tr^[. •] νεπικ [• • •]• 

[τΓαοοι πυόνου • • " " •]•Μον του MuoSow ΐΛ,ητοος [Tc<u,JuG v«c, 

t • • • K«i τ]ηο, τούτου [ii]u[vJ«ik[oc] 0ocV6aT[o]c, tmc, 

L |^]-νιτ(<2θί,)Δνιηο[υ]το^ U-tToi [κ]υοι ου οΐ.υ[ι]ου 

[• • • • ]των όίτο T[in]c, [ΛητροττοΛίως, α[ν]θ(υο «ιί ο(α.ενων) 

[tTT. o(u,^i οοο\) Ωοί]ω VOC, ίιροι>[κ]ιιου • τ[(χ] U ty ovciVa ΐη]ρίΐΓν 

[ • • • • ] 0(1 ου ΊΓρ 0Ö ■ [joo ιι[•]•[ ] 

[ '•'Ις Το fcvföT^JL, ς Ν Α[θ(^ϊ]«νου Ka[i'ö]a(^oc, του ^ ^^\(^ „ ί '^. 

[κυοιου τ]ου oiiJtiAovToc, ί[τηκ]οι ι/ίι'νο([ι] κ:ατο<. 

[ tTJa^ÄU-tv [ii]u.u)v τα ύ[ι']κ«ίΛ" •[■jtvovv 

[ iIsT-^]v του Κ A[o]u!riavov και ζΐ [0<:ου]Χ«ιανου ^'^j^o η. βΐ-.. 

[ Je, t"Tt[l του ο.υτ|θυ άο-ΐΡοΟου £Ώριωνο(:,]Ί[εο]οι.κειο[υ] -ΙΟί/ίΟΗ n.iL•. 

ι ci]TCi.[yojo(ii ηι τα,Τ'ς κυΤο<,[ΐ]ς, τοϊί \\\ Aou]i[t]i«vou 

[Kwi'XjTe^w ικνου] k[(xtJoiki «.ν o(Tr[o]yp[a.ui«(^ tTl [του (χυ]του 

[ο!α.γοοου^ίΐίθ•ΰ Κ«Ί «]-JC ί. ν ο « (ο η e ο^ ν rr\ Του β ( η [οίριανοΰ] -^^^luS n.&W 

[ κ]κτΌιΚιαν «[τγ] ο y ρ (Χ ιτ Μ ι [ίτζ'ϊ το]υ ο(υ[του aju.ipoüCov) 

[ ]°'S ^^^ '^^^ tTnKei[\/tVTa ] 

[ TOüjotuTou Μ[υοι;]ου κ.λι Της [(:/jo<.Vöafro^]\(OVtic, 

[tic, rrv τοϊηΥ]Οιου OOtOTcwöi «νου ΚΛτΌικια,ν Λ'κ:ονο(^αι>ην)ΐιεΊ του KifU.ii^ 

[••••' JuJ» ηρ,ων ν {.ννη[ι;ί.ντ]ων «.ντι νο(«ς;ο ν) υτο υΟ (aw iTc,) 

[*•••• ]~ ΤΓτο λΐ u.[ot]7o ν Μΰ6[νου το]υ ■[• • •]θυ 

[ Ί]6ΐ(ίώ^05 L- -{ ]• • ijQ.Oe^^.in 

Φ__- <1- tlih.. 

λ Μυουο-νΐ «Λα οί^^Λ^ β^ΛΛ Χ. Ίί . 

5 «Aoiol^t του ΤΓΡου 1 1; <?((χρ.ιχ,{.νου) cxvöoot, 

S ^ -ϊΤΟί, cj. II .!>, ΙΗ.ϋ-,ΐΊ. JouiX UitA.ecK. 1•Λ6. ί i [•••■ ]-•-£7η.[...]•• 

^v|TQ^o7r(o Atoc,) r• 

^ 7t«.Q^a Otoy r/rovocj του[ 1 ύ^ιΑ*^ 

VC- 0.ojt.Vovo^j^^T[e^oc.^-/j"\_, Τοίχου] . ^ ^"^''^ 

ΟΐΛ)Ρ«ς τνίς Gioj/i/tovoc, [Oto-] ^W 

V/llTOVOc^ U.t.TK KuD i'ou τ[οΟ-ΐΓοο-] 

Tovos «TTo T-;j-c, ^vj]TQ^07r(OAtu,(,) άνα[γοο^-] 
(Ροιχενων εττ'άρίυ^ο^οΐ) Λι[νυ-] 

1^ • • vjv ovTrt ti\ το i[vt(5Toc,] 2ü ib- p^ ΑυτοκΟΛΧοο oc,[K(x]i[öÄOoJ 
Ιι'του Αι'Αιου Λ ύσ κχνο-ο ^ 

Λντωνει'νου ίΤψεβουο,] ^^Ρ-^σΐ^^ ■'.. ^' ^ ^ /Ι ^^'j 

ΙΤΓΐθ('θ(Όαιν)κα) ο u.v ο"" ••*[•••• ] 

'^«' [ J 

kcu • ■ . Τάπο• •ε• •[ ] 

Ly • • •° [ '.....] ^Λ Λ."'•'•' ■ 

«•[ ] 

^ί•••• • • •••] /38/^33 "■ ^^ 'i^[|.L ^ψ f. t'roc. JoiMJiifi vitck. n7. Pf«} Htcto. t- Ί•-[ -....] 

[ i--"t ]••[ 1 

Μ^ητζ^θ7Γολιο[ς]. 

[jrJKQ^a ΚοΑλουύ[ου ]..[...] 

[toJv'H^covos ^>|τ[^ο^Σα]^αττου[το5..] 
Mi τ^ι-ςτούχοχ, ||[υνο.ικος]Σ«τυ<5)ο[ν-] 
[τοςτης]"Η( 3/1^-τννίΛα/Ιλΐα/ tAMßJW^fsA/MtAtWlj. Ν» 111 


/ Ιτοςτ^ς] Ης^ωνος [^^χα ψί^ίου tUou 
[τον a]v[Se^;c,]Tuv[«]-iro τ^ς |Λν|[τ^οπ(ο'λίω^)] 

KO(ro;KC;av)[olTro]y^<xyijv ί{^ άλλ .^A(cov) vioic, 
TcJ f^lv ^1-0^^;^ Α^ς^,^νοΐ A^^^v.-J 
[ovj ό'ςίοτ.ν l,\to P^ Avtcovi'vou 
[Κ]α/ο(χ^ος του κυ^,Όυ ΐτον -Γ^6 6ο^0ω[ν] 
Κ«, τω ex"— i|xo,'cos tTiQ^öv υ', ο ν 

Ί^'Λ°''' °''' ^'°^'^ ti\ ΤΟ β^ 
έ-των L'o • Ι^Ι iTriS/^L^tv τοτ-;Το, 

KoAAoi;-5cos)UA «ö-Miococ,) 

2_aTu90vc, L- Κ «ovj(u.oc,) 
ΐΤΓ.ύί^κ[«|Λΐν]τέ T)j\ tTrivtv)je-iu)c, 

T.Vo. Α;[λ.Όν 'Aj^q^ocvov Άντων,'νου Σεβαστό. ■ 
EICoΊpoυςf . . . .]^cf I 

i3^/fi8 //. (Bit- ■ijs/ra$ A.e/i^ 


JoLuA UlVltl'tk. 12.8. Ρα,,|Μ•.0. Η. 22 erw. Βτ•. lOi^m/. Ο,ιΙ^^,,λ^. V|£. WiUe^i. , ,1Cc,., n.c-5 XXV)» (Ά .ι .,|- ρ,χ ^« C) . 

'A[vTjl'[y]p«^ov [i^]o)-r«[f]'T5 • 

5 πκρ« ΤΓα..^ενί.ι. [. . .j ]TKrjoLc.5 τοί^ Mi;o(s) 

L£ptiJ5 των «[JTO] Κ«ρ«νί,ίθ5 '^'iS 'H£)(£XKXiL<ioo) 

u.tpi.t)c>^. Kot-coc τοί υπο τσΖ> κ pc< -cLuva-o 
η|-ε^^ον/θ3 AtUKiOu 'IouXlcu Οί^ηοιεί^νΌΟ 
jrpo6t£CDiy;xtvo< « jroi-p«<f ο/Λοίι. £lC 

TpLrov ^epö^ oLK'^5 kocl «ύλης K«l uituXouc 

έ» JTixrpix rAtoo^ptoj rou Ν ί.κ * ί ο ωτ.ο 5 
Tcou ε Ntpwvoj Κλ«ν<5ι.ο•α Kociöotpöc 

2.εβκΟΓον Ι £pyH.ocvuKou Α vtOK p«t σρος 
KoCL £ν rn Kai^tjL Οι.ι<ι.«ν/ MV iipopcxdpc 
20 Λ-Λρ« Ovv(W>^[p]to5 uoD ΤΪΐϊεορυ.-ύ/Γίθ5 
τώι. 5"^ Ntpcov<?3 KXkucJuöu KoTLocKpo^ 
2.i|i«ocou I t pyu.c< ιΊΚοΟ Α ur OK ρκ t σ po5 . 

>i K«u JTpoj «j-ö [p] oiocol/ ^ Jrpottpov' V ^J 

25 Jrpojaj-j-i Acou.^ ά>$ 'LKL\t\>6%l\i. (^'0 N? 112 d-yAf /?. t2^ ί^,/έί? /7, <S^r. WILCKEN. OwCTOavoL» Koc\. . Γ.. . ."1 . . . Γ 1 ?^ 'yo(TOO< !>\)TPi^. ρ üSü2 

^ U (13 - 

lliA.i^'fcitrbtUwurv.^ Jm- ilUU,t.ircL.:^ar.-ue. u,ru CIL BT. S. 2007, 

Xecto. 

^»λκων κ KU 'trfpoL outTPKVoV 
f ρ •- - , 

[roju [Μ].Λΰρ '- ^ i'f^p, ^],-^ ^fpi, ,-^^ _^_ ^^,^_^,^^ 

" ^ ]'^^^^i- • • Jco[X]£y£L[;«v]os "(ϊ Tp«tav^3 

Ί6χνρ(Χ5 'ίκαότοο OvcyA.«TU JTr pay (tvoM.f'v'co) 

'^ Λΐ^• • J-- T^'^'^L . . . : ].[. .j. . 

jiovXo^evo^ jr«p£ jTtcii-i^tTv' Jrpo5 Koctpov 
'^ [ • • • ^o\]είτ^^l _ J — [ 

• • • •];<[• •]• • •[ ] 

r/rer- bricAi der Tii^ruJ cij>. 

— — VersO/aw^^tr voftqefx Jeltt. 

WILCKEN 

130 ( ι. Γ GoS4 Rectc 

Vf^. A^...M\: ^,4...^^. n^i^WWj i.. Γηα^[^^:μ.,.. ,,^ c,l m. 5,2011. Ni 114^, Cot. I 'fA[iO^ Ttptrivcv. πρί,5 ^;,τη^, A^:^.,S d^iv J]tf\ 

'• J T^^ ότρατηνον' ' 

«JTociTttv παρ«κ«τ«,ί)ηκην. 't^ i'/r« p;( όντων 

AvrwvLou Γίρ/χ,οίνοΟ öxpwTLwrov; τιτιλ £ ι,τη κ 0— - f"«-) 

Κριτην α'., di'dc.^.. Ov |•;ρ 'i^örcv öT pcxrcc^rriv- 

|-c^£:v. ElcJI jrp^-tK.^ c;^c<iTt:5,KpcTi,^J.'ja./>u[L,] 
do^w jri^-tlö.Socu vci^u/^ov e"iv«Lr;v γ«^^ον . 

L• "^^ «vp^jTö^jrrj^ MK/AipttLVöv 

(; ^1 'Adpi«voO roG Kx^pLov [;Φ]ο<^.£ωι^- Γ^ ίΓ iv 

fij^^^ B^vKavrta,v. 'ijrfc] jr«p[c/v]ru r^ Μ«[τ]Λ 
[.<ν]τη5 Opi6rooü<j>u. 'A^cpAtVwp.'ou p,;ropo5 t\^ov^ 
το5 O.j-tcAo^t'va,v/ ujTo Γί^Μ-[ε]ΛΧ[σ]υ Τιν|3οι^[ι] 
20 c)p«x^^;3 %^-rKK:o^t«5 Ke<r;< Jic< j- [p]« ^ην/ ^t- 
Ttut[v]o<L, τούτον ^κολού>5-α.3 rr^ Jicc^-p λ [^j^^ 
ÄXt|«'vJpcv Kc<\'Hpc<K>tuJ<,u 'p[,]x]opa,[:v aj^OKpu- 

«π«.^ε7ν «'vrov'p<,u'A£i,3-^t ^pooT [κ] <x (^Lc^ , [';,] ν ajr[a]- 
25 cJiiJwKtv i<vr<p yt^t;|T£ (ί[\ί]να[τ]αι'^!λ«[χΐ] εΓ[ν] 15 (jU) J~ c^ /! . /// ^^ .^ε.//^ 131 |t (P6984 


Col.K 

^«veTKf5'""rov JV 7Γ«τ:ε'ρ£< ^ [. •, 

6«vr« «uTov Aorort -θ-η^ί Γντ . . . η 

Jrpot:6,?«u «'ur.^ ^p«%^«-co. . [: cTccfocvct-?] 

5 K£v«u 'fcv' τσυτω Aoyu» [τ] vi ["5 Ί 

^-|O0LKO5 (-^Ct) jrtl;<sjT£u,3£i'6a[^]uj [ η 

, j/. . ,1 
. y.ix «λλου σικη^Λ CKTo • . [ Ι 

του ΚΛί. Λλλοί Λ-λίΙοτ« κ« Γ . . τ 

<5£.α)5 'ίνκοίλον/^ε'νην [ 1 

10 rov λο|Όν> rci^tv ί) . . . , 10 . Γ 1 

'£jre<v«^K£<6^nvc<i «[υ]τοΓ τ 

ΓοΟ 6ννηγορο0ντ[σ5] . [. . . JrpoiV£j-J. 

K«/J.iV<Ju> /Ληίΐίν' ^tV λύ [τ 1 

Γον Ι i^tWo-o cf£[tfJocvfiK£:v [au . . , τ 

15 ΚοίΓΝ c)v[o c5]Li.i-p«<j,<i^ [-^Ji,5 £jrT:[«Korft'«5 «Jp«]- 

Jtuxt'pocv ϊ^ κΛ f[.]x«[ rov] 

ι>πο;<ρε«ν TocuToc^ otJrocL[r -i 

-O^LooJV των cJcc^Y ρ«Λ)ω [ν 1 

20 άρ;ς^^^κ«έτη;.Στρο([η?]«[τ άττηγο'-] 

pcuT«t YWäTkC^ ''^ί 1 

ot «vrou^ ovi\ tLC . Γ 1 

U^ ;rίptί;^ou'<5η5 τη; [(icuT£^«; cf.«y<|>«]_ 

•f^S ^^5 ^pootKo5 [ Ao'yov rti5t6]_ 

25 ^5«U ToC^ ^J^ c< l ,^....1 

,lA U.^ ^f ä^,. f,.^^^ 1^^ -vtrr 5 ein. / .^d a<M-.^rr v^ 8 e^v ß._ 6 v.^ ρ ^^ 
•20j:. e.^tTLtVe<u._ 2^^. ^polKc*. dtt^vfo U.JI 6 u^i z^. 

16 6^ = 260. _ 17{^-440. 

WILCKEN 132 Pl326 -d^. M^^.J". 2^J- n"^15 

PfiAunU. \\.ΖΪ cnv. Β r. Ζ Born-. BrudvitüciC zw&ie-r \άΙ\\-αηλΙηζΐΓ , tx». «.itvA^cier ne«leJ?te.r Urnuniietv , (Λιι.ι 2 
Jra^i»•»•«^«'*^ z.u.jd.riirt»^«+v«eje/irt . riU>UKicrt wn. V\/i.lcK.e^-w ^ CLriinoi.1:. Sirtwertoröieiiionerv t/tc• t*v ei. S\.i-iu^ai\>. 
d. Pr aKa^i.i.Wiji. XXXV l8«3 (Ns I uni 2). J^awlitvlU vbicL. cuif iaf, l)C.-3^txL,UM,^. 
Zi/c cLv<--5e-i- i-i^tvcl ci&n po-i.o^,n.d.e-H .a^vnXvcJxe^n^ (Λ^ΙςΛ^ί/ίτσ^ίνη. -uci-L. veto^f WvlcHCiMt Η e^-znv«»^ XYVBT ('AiroopRcoiV i 

Col.I (.(.C.N2I) 

ζ ^Ji.)r'Apjr]oKpKria)vu rw [κΛ 'lto«K]i βοιύ^ιλικω) yc'(ii<M^i<tti) Ά p<>i(vouf ου) 'Hpi<»:A£i(Jov /uip[i'<io3j 

3 Γπίαρ« Ήροίίον» *Ηρω[νο5 roO] 'HpoiKÄiiJou /unt ppj ΕΊρηνη5 a[jf<'}tnS ^ηΓροπολί«^ 

/j [«vocf p](«<pcyutv/ov»^ Ίλ' el^ifixioi' Τ»[ΑΛ.ΐιων, 'T/r« jp vtu ΛΙΟΙ 'f Λ•'**!** ο Jou Pivwwv «AX[u»v i]o^wv 

uiKiKTov 
5 [/'■^P^lS οΊκίΑξ , fcv Vj KrfT[oi]K[w K<x\ oijroy^p(ef<f<7/U«t) *ί/ΛΛυτον ΚοΓι. τον5 'i^ou^ ^^5 "^ Π*" ^t''^ <^^]- 

I ^ £λ(ηλυΛ5<ίί05) κη ^ Αυρηλι'ου ^'^^^^^^, 

i Γ ΚθΛΐ]^ο<ίον AvtojvtLV^oi» Knnfieipojj τον tcoCioO Kctt' ονκ(ΐΛ*') Ajro|^p^«<fr|vJ /«ΛίνρΓαγΛ^ην' J\. 

Käl [tl^til Ήρ&χίιι 5 Jrpo- 
7 [r*rP(''/V*"*^'O] λί<ονρ(ί<ίΡου/Λΐ^ο^) ν•ίρ(ίι05 V [. κλι tr^v»] ΥυνκΊκΛ^οι» ο'νάκν κλι- ϋίλί^ην 

ί'νρηνην ^vJ K«t Ι- 

ί [^ «/ΛΐιίΟΐίρων ttKV« * H [ρωνοί ....]. ν ^Κν, ΚΛί. NttXoV άλΧον ^pwiO^0u(v) ^ Κζ" ^ KäL ΖαΡΛΛΙ- 

9 Γωνβιχηΐάνοίγΐγ ρ (ί«Μ^£\Όν) ίν^ 'ί xL^f γ Ι V [η C/ui\/oi J ) '— ; ^ tcjo<\ πρικκλινίην ^iJ'^KcCu Ex».ffop«v 

10 rivefYtjyp^«^M^uivi>w5) ϊν 'iffi.ytyivq,w. (t'voi^) , κλ[1 ...... ,]ν ^ — κγ ^ κΛ NhXXlciX/äv c'uinv 

ΐον *ποωνο<, v'vvÄtt;« 

11 [^..^KocTi θο(ΊύΛθ{.ον '-ι.Ί^ ι κ[ιίΐ τΐι. τον Ήο^ωνο^ κΛ cq^ NiuX\iAivn5 ttK*'* *πρ«4ην Kä*. 

12 [«^<fo]tt'pi)V5 <J[i]<iv»^i< yt</ [<>^tvow5^yU.r| «ve(]ytyp («^/ttvou^) Vv ν^τιγε^ενη^ι (iveu^) ^-<κ•,. 

K«i. rov Nti.Xov vi/vOiltc« θ[ί]ρ/Μ.ου- 
tj Ρ«'ριο]^ Κκύτορος του*Ηρ[ων]ο5 ,u[»)]tp<>5 lovJcjfc<^ aira tt](, ^t^xfor[o^tu$^ '— Kv, K»i 

\^ «utföt (ίρων) TiKV« 

14 Γ ]yi* ^l[. kJc<\ "Ή ρων'Λ [^,] «^.f [ο]τ (tfou^) /ui| rtVc<|fl(p fiC^^ut/ow^) iv Tiiiif if ivrj- 

/U.(tVot<>)^ Keil ric CÖW [t t]t ΐλ (t «τη KOCOJ ^ ^ÖU Λί/ίλίΙΌν» 

15 Γ'ΗρΛίίλιίίίου ί τικ]^'« 'Ήρω[νοί] /*ητρο5 ^'•fV'! [^1 pApji^rqV ^λ<ί,κ«\ Άλ [tcj]v<* ^η - 133. i ΙΟ τρισν tou 
[ ί ^ ^ ^ ^ . 

νΛΤκίΛ o'vdoCV Kt<t Λ<ίίΧ- 

20 Γκ«»' touc,! τη^, πΡθ|*ί |'ρ((<Λ<^ι»'η5^ θίΟ/Κ-ονΛ?« ρι i?u OaxoJTO-tclov K«*l ολ^. ο λ«, η c ρ ι ο ν ciJtAciiJU^ 
npcovoc p«ß<5i6- !i 

21 Γιην A<tl<j|'c(iKrf'öv^tVpv^ ^ AJ^ li«i MiAixViX^' Κη/τουρον ^ λβ^ KoTu ' π ρωνοι. Ή p<< ΚΛίι <5 [öu 
tloii * Η οωνι3% 

22 f/^'1^P*']S ΔκίνΜΛη^ λ«ον ρ(ί<ίΡ<?υ^ί-»Όν) 'ipYocri-|V ^kC/KoC»- rnv rcutow o/^-o/r («i'tpiovj km 

23 Γ 1 ην' '-KV, πΊ><ν•ΓΛ5 töV5 Jf[-]i-tou5 (it^v« jrey pK iPivcecj AAOu τή to[0 u tJ ^ Mt^fr.oju 

24. Γ Αυρίηλιον AvccoviVi^u '*''"''lf Ρ C'^iM) ['^^"''1 ^"^ jrpoK£iyU.£ ve>»> (JLw. d" a ci ο V Icy^ti w [ν . ZAlo 

25(Ζιϋ.Η- • • • 1 • IS 'iTtJi Ja?tS:t< kno . . . . |_. . . . 1 . , Γ . . "l 2&(l.H.)i ^ Κλ? 1 Ανρηλι.ο^> Κ (?ΛΛ^ΐΛ ο <ί ö ν» 'Ανι:α>[νινου Κκί 6κ ρβ^ Γοΰ Kupujw 1. /(^ Ι γΙλΓ Vi?«- άίτ{Μί^τ\- "Κ,ίΚΛ^^ aticJx^ltXe^i ufie, Loi. Ι Ι : Ν.__ 6 ei/rt/p C ijt z-w, rfrtiMvttv . Ρίνη Jc^H-tA- 
Ρ£/Τ rJvvütilt ilCt U-Citiclti. Jorrnci vor ?jrL• τοΟ etiTou y^aoJaiJ Χ^'ίιΡ'ου Κ«\ τη toC Χ ί— AffO- 
■]'ρ(«ιρηΊ « jTi γ*ρ (« γΛΜην\ Pitic. (3.ηαα-ί>ε-, aie IvicT /UA εΠΛ^Λτιβ-η. ■ujiLrv^h.oa t-r niuJiat,t γλ j«-t\ /Lj-23' 
JrrtVtoC^ t0V5 KtX. 23 &\Λγάντ zov^ Ofvu.rt-i\ vörv Λ" oiLtr t . ^ 25 Arvfaita JfvvM-en. iror tl <, 

J)ley ULoL•/ ^ ΑΛΛκΧ S A^urchrOiych.e-n.r\<i = εΤος. 

Col.I[(tc.N2a) 

I CM:) Ν 

2(lÜ•) ApJToKpptttovi, tä> kA 'lip«Ku βο(όιλ(ι.κα>) yp[i)U^/tAiictI) [Άρόι^νσιτΟΛ/) ΉρΛκλ (ίΐ Jov^^ipfi'JoS^, 

ΙΓΛρκ Z.«pi)(jro(A4.AA.a3Vo5 Α^Γολλονιο [y τον 1 

ιχητρβ^ Δι JuAX« ρ lou Kkcoiköu τΰ)[ν »jro εη^ Αχητρ ο /rtsA t α>^ 1 
5 Λ[Ϋ^oι.^(pfιnaoAλ.tVΰ\f') 'ιλ' »UA.aoSo\f \ικ.λλ.ίίων . 'ι JT [οίρ^ιι αλ.οι• 'ί jr' ciA'.ij'o Ι- 13^+-. (CöUH) 

JöV Μσηριω5 Λ•λη6^o^/ τη5 jrvA^s • [ οίκύ«] 

t03 χη ^ Αυρηλιοι^ Κο/χ^σίον Ά\γτ.ων[νοο Καίά [χ^ο^)] ■iBfSn.'^A. 

Ιο to\} K\»pi.öv κ«τ otKLi^;/ etn-oj'p(ec<j'ijv') 'tJTt t[ov) Äu-coG (ytiPo]- 

(Jov T«M£tcov^ i^' OW r^ (<lc) κΛ tvj t[oG (.<$(, Kc<t' o\K(tVv')] '^/γί^ 

ΛΛ-ο|'ρ(£<^»ί) <ΐΛ•ί|'ρ(κγ«/Μ.η/^, Κκί t'yxc ΣΛρΛίΓ[ι<^/Αα;*' Ό ίτρο]- 

^ij'p(c//t/xtvo3) K<<toLK(o5) 'fjrLKiKpi/*(eVoj) i-O/ k[ocV rov (ioOX(ov)^oy] 

Αυνην cj^MTitvcoc vfl'tAtov r<I> Γ. ^ 1 

15 i-Tl tOv» «UtpV (yAi^dJöV ΤκλΑ.ίί[ο^\/ 1 

rtJroffYp(i<^^£vov^^ rrj cow td ^ Κοίτ' ο'ι-κ [i«v) ajr[ofp(o(<fij) υπ-ο των Jf6nc>x(«v)'il •^/4^f 

α^ΓοοΟΛ^ί/ων ^ot «υτων Kofcec [_Mtv y /"-tfOS 1 

Kpovtaj\'i>5 Kpovtwvoj Cöv Ήρ« [κλει<5(ου) yurit (005^ "l 

Kocc των τσ-οζοχ} oc^^.X{(^ω\/) txi vov «ντσΰ [^txaaiov ToMxtil- <) 

20 ων^ ΚΛΤΛ ii rV λοι.Λ•(ον) ß'^tpt>5 Ί-|ρω[. '. . . . . . l / .1 

rov Koft TovpPwV{?5 του '(-|ρων•ο5 /^n'^(p^ö$)[ 1 

KrtL των rourou «(itAc^wv 'ijr' «^tifiiiiou Γ[ν/χν*<6ίου. Kc<'t. η ] 

v«pttj ρ (^.jlc) /Λο\ί Aiiv^ccptov ex jTirp^KJ't]) vjto .[. 1 

Α^ιλλίω^ AjtoAawvuod '£π' ά/Λ<^ί3<)ου Γΐ)[>ανοί<ίι<}ν» 6vv cots 1 
25 jpiv«^ivou5 i^ <χλ\(ηλων^ νιοΐ^ OvocXtpi'w κ«\ Γ 

[ΔιΌ 'tJTLjiiiJcO/^L•. (^-^ Σ«ρ«Λ-Λ/ΛΛΑ.ω/ 'Ajro[AXcovLou ijr».]- 

[JiJwKccJ. ΤνρΛν\Ό5 'HjXMvoj iypecyof Wl[p «υττοΟ ίίτ^ιγχ^κτο-ύλ. 

(jJi.)['-Ki^ Αυ]ρηλιου K<yAyuo<iov ^k\fzo3v(.»o\) Κ[»ί(>«ρο5 του] 

Γκυριο]\> F«vvu. 1 • ^uu/c7^. 

)N von. 3tT|^U.e4v3Ca^A,»vo:cCol.I|:M-e-.Aa..Jt5i<v t[t H'u-.H* verJckUilin virt H'u.H' l-n. Col.l.- 6 .SJU^J» Jjmrfn 

verv. «J_ llAi-nicr ow «x^fv mvl-r w/rtverJiäiv3*;tKM Γ^^ιοοί^ - J ) . Per ^rttk il<Lr«t»< i.jt nifJit ji'Jier , iil 
viuiticW tw4• ίάΑΛ £,v<i.e- <!<♦ icW>A^iM (iiM• JUä^uv VtC in Jiti- Zt^it- dt^lÄitr. - 14 a> uni λ9 in cjvn\Stvr« 
eorri^Urt, •CtiittTM cu*4 t. 3K<i. t v«. fyu.o\) corrt^. Λ*νί 0, _ 2o iltt Ζ*Λί Ain^tr λοι) vef ftünvmcU. 

135. ρ 13^7 Ν? 116 

Pcrvijiu». H.2lc^n. Br. 1^ cnv. ßruckJVücK. Zujcie.f jcAliJtarx.Alae.i', AHm. vtrftklt3e^e^ Händerv. atJUwrieitne*^ a«v 

ι\\\αΛ\.λ<^ cjcRft^fctr U-rK-u/nd.MV.-i'^ui-vutiv. 

Pi^liUxifrl uövx Wi\.c}<^Ci\fU^i^1\o'^.\.SktvL•t^r^>(e-»^i^>rίV^\ cie. itv il. öi4n*i-ia^k. <A. Pr. CUtad. XXXV lM3(NiiI)m*i 5ac- 

Cot.i 

Qjj_,) Γ/ΑρΛ•οκρΛΓίω1νΓι1τ[ω κ]οΓν Ί ιρΛ<ι ß[«((S (tXtKw) 1 

5 [cc5v iiTo] τη[$] /Α.[ητρ]ο (πολίω5) ajrö]f ^[γρ^ρΐ (/χΛ»•ΐνου^ 

Γονκ.ι.ρ<5 KKi «^]λ(η5) . fv io «ίΤογ-ρΛίΡο^Λί ί.15 την 

[Ια' ου κ]«ι τ[ίί] τον li ( ijrO|-p« (<^^]) '^f^l^ 

Γκλ]ίΓτο(5) 2-«ΐ\'ί ^η (rpo$) . ν . [Άντ (^covci'vö^Ju K(xiöaoo5 Kupiovf-oic•) ΛΑ^οορη f π(αγο/Λενο3ν) e . i2 Jn^. i?ß BrduiLLen (*-\>afcLlvriiicrv »λλ Jtirv, wobei eitvc Zfcitt- «tMJUvLajtrv ιι>ι*τΛβ',_7 Ρ "2ρ• — Ι ü -ν. rou 

KupLOU. 

|J«4lA(h<w) ν•ρ(ο<^^«.ΑΓίΐ) 'Apoi(vi)'LTov)'Hp«KA(tiJöv) /*.ip'-[Jos] 

irixp<< Ίόιωνο^ Ιίχτρωνο^ 

vww> (Col.n) 

ixncpo^ ÄovowpLCW K«tOLK[ow] 

Απολλώνιου ιΤ<χρ£^,βολ Γίΐ^'^ 

ΙΟ ίΚΓον^ίρο^ 0LKtc<5 KttL s<l- 

f^oiov κοί.ι οςυλη^ , ίν ω κκτοικώ 

Köc'c άπο/ρ(οί ίίο/Χίίι) ^xapCucov Koit toj^vj^ 

€yi*-ov^ tii, ci-|v ro-G Ji.tX>i'- 

Avi9oco5 κη( Αυρηλίου /^//ö" A^" 

15 KOM/U-OCOV) AvCCOVtL^OU 

Koctöocpo^ rov Kvplov Γκο(τ' OLK (iccv)! 
«ΛΌν-ρ^ΛιΡην). KiXL ίιχλ-ι 'loLcov Γό /rpol- 
V£vp (o{^yu.tvo5) KD<;roLK(o^) ί jtik [i κp^^ε.']- 
, / / 7 > - ' 

VOJ tpiOCrn^ <-^ t/ KoCt ττην Ο- 
ΖΟ u.ojro<r (piov) κλ\ O/u.Oyurir (οιον^^αου 

(X JtA ίίην' Ή poJL'^oc Κ£<τοίκ(ον') 

■^ — li ό<όη (/Λ,ον)^ (x/ror'ir"p (Γί/^/^ί'νη v) t|] jrpot (tpoc') άττο- 

rp(i<(}>r)) iA cov ίκΰτ(οϋ^ άΛ<-φο<ίο•υ \\y^vo(6L•ov'^. 

ΔίΟ 'cJTLciiJaj/xL. ^ '^yX-"''^ 1 

25 ΑυρηΛιον Koyu/xoJov» ^Αντω[νΐ-ν om"] 

Kotiootpos toO κυριοο Μί6ο(ρη) 'iJr[o<^(cyx.tvwv)|'j. [ί^]Αι^•^^β 

Vcrso 
κ η ι liit Sti\:tA\Z(JUi^Y ift von- clt<JeibeTV Htvtvii. aeJekriM>e^v ujit^ß in. Col-I. fl.M.tiv iUt βί-τη£η<υκ•ν.ί^' 
ΓνΐΛ,ν«6ισυ κηί- ö/ni Vcrie Jiktiivc ixrti. cLcrfeittTt π a/ri-<i ru• Γιίτν.— \8 fltrmgt Jelvripif\u.re4\ pcjre. - 
tine^i iUt ίρηα^ΖΛχ.^ 'tjTLK [£Kpt/At]._ VeriO I etCt H-otiz νυ ijt vittEticM υοη,Η' <ic< VordirJtiiV- 

WILCKEN Pie iXi«Je ^ U/fvcL S = f ro5 . 137. ρ 1328 Ν? 117 

PuliUz-iM-l ν^ΐΛ. lOllcioi/lv, (Xravr\.OLl-. Ott^trt>r-i-fe-i<Jtö-Ki.e-n- dc/. MT-d. ilbtu^a^b. d.Fr.ClKaJ. d. Wij^. XXXV 1885 (Nüv) 

(2Λ1.) <$ 
' (LJi.)[A|'jroK PKricoVL tw κΛΊ^ίρ^κι βίΐ6ιλ(ικω) j"pÄ [ μλλ, Λτ (tX) 'Α ρ6ί(νσιτουνΐ-Ι ρίχ κλ(£ί<ί<?υ1^ιί p(t'<5os)l 

Γλ•«|>κ ΔΤιοό κορΙ^συ 1υ του Ή ρ« κλε».^ [<?ν ΛΛη(τρο5) kvotro{^<io/Jii^o\j') 'ί^'Λ 

ϊϋ^αο^λολ) S'pi/aii-. 'Tr^ccpj^l it /t-töt 'tjr' oy^aad ^o\j 1 

f/ttfciv^^ tu3 την τΰν Jl! ληλ υ vo-coc κη [Αυρήλιου Κολλ /u-oJ Ο'οΛ -^87 8 /i.CA^n.. 

K«t' [o'iKLccIv «n^Of Pflt <Ρην /« jr£]• p(X γ£<Λ«.η V \ . Κ X t t'yxL Γ AlooKO Ρ 05 Ό jr ρογ•£ ]" ρ (ct/U αλ. tvc^^l 
V£copY-o5 ^ £η ^ Käu tr|v xovJrpu τ-υνιχΧκΛ θ oct [όΛ ρ lö»/ i jr£\tv\Ji ρ« ν ? 1 
θρ<ιόο(ριου Χου^α roO Μυό^ίΌυ Λ/.η (tpo5)'Hp«(iXoG[^c<'$ '-, ..ΚΛίτΛ 'Λ "V^V 

10 iior£ ρων ttKV« mov XZpLwvcx v'tcjpi'öv Γ^• . , Koci Λ 

.lov Λλλον υ'ιον rpii(yUyu.ocrE* ^- CL• ^ kocl [] j 

vtov yu,r|(cpc)5) Σκρο.• JTo ντος rn^ iTptwvo^ γΊωΓρ^Όν ^ Kccu n/uiti j- 

Γτίερα Αρποκ pc<tL(3(ivi^v /^'ΐ(τρο5) Gc^LoÄpiov τη«, [προ|•ε|•ρ(!(^Μ^ί.νη^ 1 

Γ' — , .1 ουύο<ν νυν [ctt^KK rcsO ΣκτορνΕ ιλ Γον Κ (Κ ι ^ 

ΐ5 Γαίίέΐλί^ην kdTl 't^ öLuiPocepwv ulov Σίλ • [ ....•... Κ «V^ 

w-oij'l« τερ« Zwto ρνιλιιν' ^ td, kpcu Ά pt£/x(.iico J^pÄV ri^v K«t 1 

Γ . 1 ovv «XXi-jv Λ^υ|[•ί)ΐχ j^£.] ptx. Διοόκορου τ:ου [ Ί 

. ι,ου ^ Κ^ Κ(χ\ ΐΛόίίυχΛριον «λλην Λ^υ [γχτε ρ« . Ί 

Γ. .1 . θ«ν/ [....].. . [. . Λπ]«Γ£.ρ« '^ ΚΛ^ [. . . . ] 

Γ. ,Ι. Σκοίχττοϋν «JTWtop« ^- Μ . Δ L0 '£ [π ΐίίι J CO ΛΛν] . 

Γ^κθ^ Mi<pKOU Αυρήλιου Κολ^ αλο Jou Ά [vtciJvtvov Καιώ(ΐ(ρ05ΐ 

[τρΟ] Kupi'eu /Λίόορη κ^. ΆΟ Ή^. -ί?^ 1 20 /Ια.Γί</τΛ. Ate u-^ttc^t JörtncI : iVi- rou ciuroO cyAtföJou jc^ 't<»' ow Keit rrj cou liS Ko<r oiKi«v 

άπογ-ροί <ι>η . DerftXbe. ^εΛ£«Λ- Irv. N?MiCöi. I. ■ 17 cU«. ^tture-fv itinAer Cou jvojee-tv tvl^kt z«. JT. 

Die S'(i<^.c L- a tToj. WILCKEN 138. ρ 1329 Ν? 118 

PttM-ru,». Η. C. 20 cnv. Br. c-.26crtv. 7rΛq^r^t^\λ■ -vtmv ilrei ^tU>Jt*-r>.<UaMl• ^ <l*v t^tvn-iler ae^tltHerL , von. vt^\cMxV. 
(luitrv. 3t<i*i.J«-tv a£.J«4vrit4jfcne/n. Urtcivi-uiMv. ru*Uc-ii/ri von• U/llC/Ke/IV^ Ariitvoit.Ste«.«-rjvrofe/»-Jvontrv cic in. rtc*^^ 

5iUt*iVj<k.J.?r. ΑκαβΙ. cj. WiJ«. XXXV lg83(NSV,VI κ^^ί^Vll). ^-öucfi-i-rUit itiJ. cvivf Taf . XI . - 5v^l|ii-iW. 

Col. I (Ic.Nsv.) 
^*f• oie-re "RtvnJ. cJicteyin)ckerv; olt-rtyK^ feJuMt. /^O'^O BucA/tate^^^ii!. ruxckde^n tna^n- ß^KÜrzuiiain. anneJimcn. u)iIL. 

]ov 

rp Γ ) ^ λ'^ κ CiL Γ« |-fcvoc- 

L — " ^ 

/\ov6cto(5 £Λ•uκ£κληyM.ε - 

Α I ' - ^ 

Aidu/U«pLOU rn^ KocL ^] Γ'] 


«tKOf «vrov» θίοξί-? 

t I -T ^' 

uCJVoC *— Vö ο<<ίη/Λον 

< . λητη κ«ι ΚνριλΧί< 

i>,'JLy>öJ<h/ ^Χ»^!ων Ίόίωνο^ . . . u. . 

τ]'ην a/Töy ρο((ΐ>ην κο£θο<Λ-(ερ) 
(3Ji.) >i^i.<Jt]|jwKo(. (La,?) ^(c^S- 20 f^Sr)/?. CM. 'tVi roG «(ντου m^<«o<1o1v> Άίτολλωνιον llpeCKiou Γ Βουβοί 6t ειο*» / 'iif'ö'u K«fi τη reC td S Ke<c oiklocv 
«Λ-ο^ρί«,}-;!) «f 1'P(°'Y*V"'1*')• '^''^ ^V^*- »««^λ . ^ 4^. γίν« [/M-tv«. ^51. Κΐκο6/Αηηι><οτα»ν. ^ 8 f. 'ίΛ^ικε- 

ΚΙΐΓ«ί1._ 23 ί^ίχκΛ fretfViL Ανρηλι'ου KtX. — Dit 5ί.Λ•1<ν L- - CTiVJ. 139. (Ρ 1329) (^^"""iS Ϋ 

Col.fl (X.c.NiVl) 
χ /ey obere ΚιΧικί aiqe.iroc4Le^ny: 

Γ ΛΐηυροΛο] Xico$ Λ [v«j^p (cfflO/xtvtiJV) 't JT ' iu. <^ Ο J Ο -Ο Ά η•ολΧωνι.ου 'ItpÄK (tov>^ τ 

B[i)uj[i«6r tLov rrij <Jt[ .1 

rov Μυ6ι?ου. 'itTKOf^x. ιι^ΤΓν' Ίη' ίΐΛ-αοάου Ί 

OLKi(t<) κκιίνη), tv η KoCtotKöu [^t]v κ [«V α jTo^ ρ (ο< *ο^ £ -θ•««.) fv^ rnv c^GT 
5 ix,tXr^\\)^o-co<^ ΚΓ| \ Αυρη[λίΐσν [ Ko^yu-otiov 'AvtuJvtvou] "^^f/^ *^• ^*" 

KoiLdapoc rov κύριο« k«t' olk(l«v^ α jt [orp (αί?η/) 'i.^'L Tou euvrou] 
«iyUiJociou Ά η-ολλω νίου ΊίρΛ [k (lov) Bo]upio<6t tLoo ^ Ίαι' [ Ου] 
Κ«ν τη roG uJ C ά jto y ρ (« (^ fj ) « η-ε^ ρ (c< γΛ^ει?«^ . Kc<i 'iß/xtv Μυ6θη[]5] -ίνόί-^- 

Ό προτ•εγ•ρ (oc /Λ^ tvoj) o^ouvuo jtAokoj TT (•*^0 ^ λ ζ" Kott Τς*Μνί•θκ 
10 *— yUv" K«L χην ν-ενο^ενην t^Ot et τη I <λ/Λ ν 6 <γλ 

Ι.Κ -cov Y"£voyu-tvov Kiict et ίτοπε jtA i Y/xtvou 

LtoxJ oivJpo5 Xecuptou ΉρΛκλίΐίΙου COU AtOVVÖLOU 

/θυ]ρ (λτΙ pen) Κνρίλλοι (-ii"^} i- Μ Jrc<pj(£u ci f. '^Λ*£Ϊν K01VCJ5 Ί^ Ί- 

(5βν 'tjr' a/U.(j>«>Jov> Άίτολλωνιου Ί tpoiK (uou) Βουβοίέ- 
( rt-Lou ο'ικί(«) Keil «uX(ri),tv ω ou<Jtu5 «< jroyp («if tx«».^. Διο i./rt<it- 

Jo^ttV. ( 2. Η Λ Μυ6•&η^ Kcci η άί5ί.λ<^η ^OU Τκ^υόθ« 

ν« KiKt viTtp (χυτη^ oCV poCyu/xctT ου . 

\ 

(I.H.) ^ κθ" Ανρηλίου KoyLi/uciJo\> 'Avtcovttvou Koiioocpoj 

του Κυρίου (J.H.?) TTetGvL öT. * -^6 ^^Λί* /<?^ Die. Jiivl«^ ' — Aind ) - CT05. "5 140. (ΝΜΙδ)^ CA.JH (t.t.Nivii) 

De^r odc-rc- Rand aJnieirocheny. 

ΓτοΟ] JLtXi-]X (νθότο5) κη( Ανρη[λιοο Ko^/Aodovi] 

ÄvtwVLVovi K[:<L6«po<, τον κυξίιονί κ«]- 

t' OLKLRV ix JTO γ pcxcj'qv [tJTL row «vtov o<^]- 

aoho-o ,\(]l' o'v Kc(\ τ [η] t[ov td ( Κ e< t ' o'l Κ IK ν ] 

CT JTör ρ« α»η ά ^τεγ ρ [« γκ/Λη^/ . Käl £i^lJ 

Χιχιρε«5 Ο jr poi|-f.)^ [ ρ«/.<-/ι. tvo^ 4«-ii-t4^o-^ - 

π"λυηις, A«oy pf<if [ ou/x tvo^ 'i jttK£ κ pi] - 

uEVDQ, ^v<i «6r| (Λ^ος) ^ K£ic[l την yuvo<iKe<j 

αου AiooKapLÄV Av Γ τον i.«]- 

p«;rLWvo('5,) yU.i-|(Tpo5) Gcoroc ρ [ίου zr\^ käl Σαρα]- 

n-Loccio^ K/ro τη^ ^rj [c po πολίω^ ] 

τω [ Λ^ίρ^σκ- εΐΓΐ το [ ] L AcJ κ«\ τ« ίζ Λ^^ί^οτ (ίρων) [t£KVÄ 3 <)ω/χΐΑν '^ LL άόη (m^v) K«l [ J 

0\.ΟΜ '— ^ Κοί\ XoiLptDCV [ ] 

K«L Διο6 [κορ . . .] .^ . [ . . . • J 

ί5ΐΛ JT . [ ] /S-i/'g "■'^■''^ >- — κ θ" AupnXiou Υ\\σ/^ί^ο6ο\> Άνττωνινου^ 
τοί3 κυριον ll[nuv[u . .] cx^rt/' e/ir.< ■ W \ 5 τη Upe< tov -n-n^Vigc^rAqMv. WILCKtN 14.1. ρ 1351 Ν° 119 

ranHri'-S. Η. 8,5 t-c'v, Br. 5,5 c^yv. ύΛΧΛΛλΛΤί/. 

Pvctltz-in•!: ατοΛ U/ilcKen-, Arainoll. 5lM.itr|)roft44ioacn' eto. {.-ad. iitzuuna^b. (J. Pr. Α KaJ• fl.Wij^. XX?vV iS83(Nsmii> 

]5 η[. .....] 

]/Λαι. Cj/^^/pos [. .] 
«j πονρ ^«iPoyW. . . . Λ ίι^ ri-jv c[oG] 

5 [ (2.H. ^) ] Jto tJrici(LJayxu) 

(I.H.) Γ '— iC Αύβ-ηλιΌ ]x' Άντωνινου Ko^[Ld£<]- 
p.H.) Γ oj KiKL *'Α^^ωνιθ5 Γων it- 

[Z3ö V./ Λ: u^v^^-j^/Cdtc. ] «τελών 'ijrtJeJwKoc . 2 /= ./2. WILCKEN Ρ 1330 NM2( 

Pcuvurvco. H.I4,3C/rrv• Br. c.Qc^n. J <ΜΛ\λλ\\/. 

PuiUzitrt; von, U'iltlt&l'V/, ArsirvoU. Sltuer prof e^-iieive/tv i-tc. in d. SitriAno^l). el.Pr. Ακαίΐ. cl- WU«. XXXV l88j (N2 VIII ) 

TTW-t JatfiTfvixt ΟΛχΧ ΛαΧ. XII. 

' tJ^irvtt^ uan dem jtylqeriele^i Je/xt e-in Jckmalc-r Jtre-ilcti i/irrLcier tMfrke'rqettt^n.dtrL ItfKurttxe e^rLaJte^ru. 

Dc^ oborc ficiyltcL aiacirocJicfU. , 

/AvccovLvov Kottootpo^ voZ κΓυρισυΤ 

Κ«τ' οίΐ<Γΐ(<ν^ o( πΌι" ρ (c< tfii ν) ί. Jr ' α χα (Ρο <S ο ν Ι υχΛ Γνοίό lou 1 , 

Κ (XI f'i6LV Atijij^oj Z-(xprtJricj[vo5] 
5 rrojv Zou^« ^η [c po5 ) Έλινη^ λ o(ö]'p (c<ij>ovyM. ί vo^) Γ • • • • ] 

' K(S . K«i. τη*' tou-cov Yuv«LtKc*J 

ουοίχν «urov o>uojr (t)ccpic>v_) Kote <yx.c>^ ^ητ ptov j 142. (Ρ 1330) 

Keil [t^ al^cJOt (ί pcov^ tiKVoc Κλίχυ<5ι[ον^ 

^iiL ]•^• [ •]• '«^'^"L- • •] 

Ate riJTLflLJ ω /U- L 1 . (NMZoy AvccovLvov Krl6äpo5 rov Kvpiov 
15 Μΐόορη "κη . Jj-i ücc^. li I Vörki/f ZM- fci-aii-ii.z.en. : iv η rtJrot"pi<<i'o/-l«L ttj την r.o\> ^ίίληλνθοτο^ κη ^ Αυρήλιου Κ<^ΛΛ4οΰον. 

WILCKEN P13&G 

rahyrw-S. H. IOC/in. Br. Rcnv. cx'k\ -CJ^. WiecJ<:..T.fU. lloippt ΓΛοΙυκρητνου Νιΐ-λου VLVO Γ^*.ΐνσυ ^ Γ j 

ο<γορ« V (^ο^ηόβί vto^) 'iv« ρ^ου τυ (/ΛνοΐόίΛ ρ tou) kocV Χο<βΓίι.νου Tcov [i 1 

KixV riSv X[ou]jv(cöv) ßocouXiKciv r pcc π (tliccov) M\fl (s:t^a.t riDy /> βη/ΐ<^{λ 
KcHt'ÄvJpo« coJv <Ji.«Yi.]|• ρ (ρ(χΛΛ^ Evcov ^ Viz-t [lV cco Ψο< p/xovi'^^u ] 
5 ΜΠ^*^ ''"^ ενίώτωΓΟί, ßS ΛΓουΚιου 2. £ Jmju.LOvJ 

Σίουηρου TTtprLvoc κο^ Ζ ißnioc [oC] 
't6t\ cJV ■ 

iZvwv Φ«ρ(^οΰ\/ι.) tt 'ApLortiJM^ [ • • • ■ 1 

γν(ΛΛ.ν« ίίι« ρ;^η$) «JTO ^cpi6^oO ^ £|« (^ιηνου^ [^ [ 1 

10 'Ιούλιος Γί^α-ίλλο«, Γ Τ 

'AkvXioc Ήρ« κ λ (ticJov) "ί "*■ , Kc<jTi.t [^ων Τ 

λΓ ]ο'^ •^ t^ / Ανρηλιον [ ; Ί 

•[ • • ] . . .^[. .]άπο ^t(pL<5/.ov)[ ] 

Heer irickJ- de,f Papyrus al. N° m 


Λύ -K-bl^i ^^'f- Q t. ϊίίριό^ου ϋίυτίρ«^.— Ilu.12 £jj CoiXe W1LCKE14 143. NM2X Ρ 1334 

Pa|nji-ii>. H.6,8otiv. Br.dponv. Jo-UvlitV. Lll•«^ a.Un II. <Jah-rk. n. Ckf. (2ji.) £ 

(kH-)[• • • .]aA Ρο'ό(ι)λ(;ι.κω) ipfoc^^ctttl) 'ApöLvöucov 
'Hp*KAtiJo(u) ^tptdo(5) 
JTKp« 9ipA*o\j\?Ä£)iOu trj^ Mr. . . .1 
5 Λνο(γρ(«:ί|>σ/Λ£!νη5^ ejr' «yxij'oJcv Aivvaldcjv] 
jH-iVA Κυρίου vo\) όυνγεν' [ovc 1 
2.corov» roO Alou ο οχλ.Ο . Γ . 

//i'er bricht der Pcunjruj aj>. WILCKLN 10 ^'^^^ NM23 

5iUu4v^,b.ci. Pr. ακΛ^. d. WlJ^. XXXV 1883 (Ne XVI) mU J'^cfi-rrtUt ox^ Jaf. XII. ΐριου ^Jftoc κυρίου rou 6^x-(tvo\3^ 

■ • ' ■ -JwvLOU Γου GfcJVö^ iXjro ^η L^fo]- 

jroXs co]^ Κ /U.tpwv. 'Tjr«p^au ^oL ['ijr'] 

«/ifo]do(v) il pLCOvoj ΊερΛΚίου η Jitpo^ 

oiKi(c<5)/£]v u) ΛίΓο^ρ(«''ί|'οΜ«ι) rov vjro y £ |p ρ («^^ ίνον) Vvolk [ov] 

£15 την zov ^]ιΐληλ(υα9θΓθ3) ic) ( Αΰρΐ)Αΐρυ Ά vrcovi [νου] ("tS'^ n.tf/it.. 

K(M6«po5 roG] κυρι[ου] Kc<t' οΊκ (iVv) ajr[of] ρ^ιΧΑΊ^ν) 'ίπ' i [ia]- 

i^odou Γυ^ΐΛ.ν•]ος(ίιου^ ['^]f' °'^ '*<^'^^ '^η [t]ov Kr ^ -^5"?/ iCTO 

a/royp(«^ij) «π£^]ρ(Λχ^οΟΜην). Κο<ι'£[6]τίν Αη/Αη[τ]ριο5 

roG /ΐίον]υ(5ι,συ /.ιη ftpoc) Γ Ι 

•. • • • Ί'ί*-]ωε(η$) λ« [£jYp(t<i|>otyxtvoj^ . • •1 

■ • •' •• •]^•^[ ] 

/7γ1ί< ortcJU dtf FafuJrvU aJ>. 6 η'= i/g . WILCKEN H4. Ρΐ35δ _ Νο Ί24 

Pa^ri^. Η. II c^v. Br. II tm.. ίσ^^Λ^. _ Z.Ok. UJprocKe^ v„rv U)Uc^e^ ^ Ztiijckr. f. atj. J[,rac>vt. ( Per 
Xa.tiirvrclk.t^-b<uvLe-r Pe^MtA-ckoS Λ |88a. 

[ ] tp^ iijro|-p(«<|7rjg κη( iS^/8 n.Ckz. 

Γ 1 οου tf^M.cioio\} 

[ Ι^ου κολ (λη^«το5') κβ 

Γ 1 Ο ^ . . ν/ ον 

5 [ 1 XoiLpfou 

[ ^ητρο^ θ cCL jöÄDLov τη^ KoiV 

yfecvco Lip£V$ Ιΐ£.ϊεόον>νσυ ATtou 
yU,ty(^Xou yU-tyotXo^v] oCtl^Coou Kt<\ 

Α p^OK poCT t COVO 5 /"''IC^POSI θοίΚίΚ DL Γον"1 

τ[η3] '^^\ ^[ ]" ^ — "^T t^ • • •] 

[ : . . ] θίο(νω .[..•] 

Πι er hrickl αετ icuuiruS cJ>. 

1 £/ι«ό]ΐρω ^^oi) ^ _ Ζ viettcÄclvl «AJ-OOJiio u iXyUiiO dou (Pi.tlroarci-pKitV — S-X' Tolyuoo "? _ y vorv 
£rt ruüur ^ΐχ UAvitre. doiJL extuxiXeAV. qL•. 'ίτων tpLpcKuvcoc 'i^ . ί iKoorov tß(io/J.ou 'i ro v> 3 'ίτων 

CptOCKOVCoi fftvct. 

WILCKEN 
Ρ 1348 ' Nn25. 

PcLKuru/J. Vi. ^,5"^*^• Br-^i^T"/- ο cUAtxxwy . CLuc/> dt/nv l/jll JixkrK.n. Ckr. 

Γ. . . .l.L• 6τρ(Λτηγω') 'A[p6L (voVrov^'H potK (XlkJovi) ^l P(lJo5)'] 

rjrTwp« Αυρη[λιου ... .1 ' ' 

Γ. .1 (ΧΛ-ογ£|•ρ («^/xtvou^ di'tzipov [koWii^äI- 
Γ r] 05 . 'Tjt« p);£-L ^ou tjr' [ά /u <po (dou) θ t6^o\- 
ifoptiou Tj^iov /αερ [05 J 

yUipOU5 OLKllli5 ^ tV ω [^ Λ JT ο ][• ρ 0< if OyU OCI J 

^ierlrieUätrTofu^ujA. WILCKEN 

145. I ρ 1352 + 1340 Ν? 12G XXXV ΐδ&3 (Ν5ΧΫΙΙΙ). Dcce -ti-rvite. JrcL^-tne^ fo-txiL JloL -n-AcWri^Uck do-zu^. (|.H.)['Ap]jroxp</ τ ί<χ>ν<- τω κ [o<\ Ίί ρκκι. [3«6(ιλικω) ^ ρ («^^ ο< t tl) Ά o(5i(votcou)l 
Ή ρ« κλ £l d Γου λχιριΑο^Ι 

r^rjocp« Ή ρΛΚ λ etcJov» Α^ . [ του ι^η (τροξ") • • 1 

5 Γ.Τλουτο-υ (-alc) -^υτ" (κ,τ Ρ05 ) Ki)(touKo[v civoi r ρ c<ff οαα. ίν σν Ίπ' ,ίχλ.']- 

r<^lociou Ίίρ(«Γ5) Τΐυλη$. 'l^lpcp^tL Λχοι. 'iJTL τοΖ «vxroC ^^"-1- 

[y pl (οί(^ο/ΛΛί) 'iyUoCUTOv' τι κ«! t [ooj '4/^005 £15 τΐ\ν zoZ clLtXr)^- 

Γλυ]Λ7οΓθ5 κη '— ΚοίτΌίκ[ΐΑν ajroyp (οίίρην) 'ί π\ του «υ]- iSj/S n.Clit- 

10 Γ^•]"'^ c</x<PoJov MtpfoTj) τι [υλη5 . 'tip' ou κ«ι. τί^ τοΰ i-JS"J 'ffS/^^- 

Γκ]κτ'οΊκι«ν «Λ-σ|•ρ («(fri) άπ [ίΥΡ (« γοί^α η\/). Kcci tyui κτλ] 

Γ Ίν κυρίου [ Ί 

Ιλτη /.. 13 Qertnat Jnu4-diy. 
^ ■ . VVILCKEN 

7.η - 8. J: '339 

Pcuturvc«. H.C. 8ο•τη. Β γ. c . Ι Ο c-tiv. ^αΛΛΐΛ/(η.. 

V^f. lOilcK-Mv, dritnoU. SttH^erprofe^ierxtrt etc. itvcl.iitiun.aib.iJ. Pr- ilt<ati. d.Uip• XXXV 1883 (NSXVD^. 

\ 
^'^■\ ] 

Ko(\ Jrpo . Γ J 

r /uFtpo^ o'lki«5 κ Ott ΛίΛ/ρισυΊ ^ — ^ Lt AvpriAiov NM27 5 ^^ • Lt AvprlAtov yAvccovivou 

l\(Ktöotp05 Γοΰ κυρίου A\t6opt] λ ^'/3• IJ Jtu^- -^^ V.ILCKEIN 146. ρ 1332 Ν? 128 Ya^xijru^- H.yc-m/. Br. 2 onv. JcUj^^-iv. BrwckjHiMt -usn. zbuai JtUJ+ÄrLiLlgtu-L , van. uc^JtJ^ tie^i^ Ua^dtA^ 

PiU>Uz.i.trt: von lÜUtKc^v, Λτίί,ινοΐΙ. 3te^trjjroft4<jion«^ e^o. inä. S'i\iu^-Lao\>- Λ.?Γ. CUetJ. d- Wifj. XXXV 1883 (N2 X.) mLl 
Jacft-rrUlC• cuxi Tixj. XII. I ο V I CoL. I 

]/^°[•• •] • 

9i οιχσΌ TJok ρ L ov 
βωνα ' Ελληνοί 

LylA ο ν κ «"l θ £ ρ/Λ ο ν - 

f JTL του cCvroG k/ix- 

. ν« 'AjTLoiV * U 

Tovpßwv» /^l - 

AXc<v λι^ K(*u rocu — 

vov tv 't ίτιγί [v] ίνη /U TtvoiJ^ 

ov ο ο υ λ ο V Cot. Π. 

• •[ 1 

'ί^•[ ]/-[ ] 

τσυ^ £ΛΛ.ον>5 Kocu χ^συ»^ tVouKouS £15 

τηΓν] roG εΙίεληλ-υ [\5στ:(ο3) κη^ Ανοηλιονί i^}/8 

Koyu-^öJov Avcco Γνινον KoCLoocpo^l 

Γον κυριον Kcti' [οικ(ΐΛν) ο<ηοχο{ό~<ίτγ\ \κ\. του] 

jrpoK ίι/Λί,ν [ου »ίλ.αοάο\} Ί 

E.'iÄufiJvo^ ^ 't[if' ου ΚΛ^τί^Γου l (j > 1 . ^?-3/-^ 

Koti ti^i '•Η ρο([^κλει.<3η5 ό ■""ΡΤ'ΤΡ (^/V"-^^"?»)] 

λίνου<Ρο^ . £ 1 

ου6οι.ν /W.o(, Γ 1 

ΙΛ^'^Ι : • • • ■•] ] ντη Λ^ 

r/te^• ό reckt der• T^cuu^ruJ aJ). Ι 5 -6. «Λ<.[<^ο^θυ II Ι. «V<<|*£|*p<<yM./Ut]vOV. 

ϋδ-ί. Ί(5ΐ£ονο5.— ιοί. AlVOÜifO^. WILCKEN Ρ 1341 Ν? 129 

ra|v.ufU/4, Η. II MTV. Β Γ. %ννη/. JoCvMMW . 

PuAUrltrt von. WUcKt/tVy iLriitxoi.t. 5t^^Λtrρrι5fe^'^Lc>^ve^v cic. i+v ίΐ. Jitzu/nfi,»t. i.R•. ilK<i<l.<i.U)ifj. XXXV iS?3(NSXIX). jv'or ale^rc Rnna. aiaclrocken/. 
[ H-^s '>^[ 

r.jwvos ΦL•[λo^] <ίίλ[<|'. .'TjrtKp^ti] 
yutOf 'iJT* t«^tfo[<J]ov Φρ£/4. [tt . . 

147^ (Ρ 134') 10 15 ■ V'*°^(*^0/^ipo[S ο]Ίκί«3 ><[oc\ «U pc'ou K«<\] 
[«]•ί/λη5 κΛ Ι.[^]Λνω τη[3 -ι 

[. .]• 9<5ιον κ,,Υ ^ ά'λλω(ν) Γο^[ω(ν). . . . 'εττΐ τοΰ] 

j^oijvrou cyAcPodou Γ -ι 

[. .Je« ^tpouj JrtM[jrcov 1 

κΚΓοικί«.5 ΛΠ [oypot'c^o^tKi £'15] 
[τ:η]ν τοΖ JutX^ [λυ,9στσ5 κ η ^ Α ν]- 
[ρηλ]ιου Κο/Λο<1 [ou Άντωνινου] 
[Ki<i6o(]pos röv [κυρίου ΚΛτΌΐκ(ιθ(,ν)] 

[«ίΓογρίκ.]ί{'ην ο[ ,...1 

[•• ] Διο.[ ;, 

r/t er iricßU der Paf^yrusal. 

7 -ν u-tvölcKe-r. (N?125) = i8J-/lS8 n. SM. WILCKEN N? 130 t Ρ 1346 

Pop-yrus, H.6,3(>,Tv. Br.ycm.. J'cO.j.iXnv. 

fi•.")] ■ • Σίρηνοχ; ZitLOU Γθΰ''Ηρωνο5 

5 ]ι.κη Ki'.i ίτ:ί<ιρά [.]ίνό [ . . . ]« 

]o(jro^p ^(<<j>o^«l) 'fyuocucov [ τ I 6t] ρ(ο(Γηγώ) ocier γ] p(^^^ocrtl). _ 4 /Α.ΐ[|•«λη ? WILCKcN 148. ρ 1347 

Pafu^ruw. Η. II C4TL•. Br.5c-m/. 3■Λλj■Ci^^\,. 
Α uu) dein, TL/m. Jctlvrk. it. Clvr 

1 tlv6t IL Γ 

]• O^ptL [. . . .] ρ ^ [- 

]ΐου άη'Ό σ.Μ.αό [jov 

]χωρ\3 κνρίον ^[ρη^ο^ϊ^^ούίη^ 

ttj]v yuou Λίυγοίτεροί [ 

]^0L iivjp05 Αυρ [ήλιου 
] « π£λίυι3ι ρου Α Γ 
Ό ] Κο<Υ 'AprE^udcjpr 

Ι vvyocxrpo^ 6ν . . . Γ 
]rc5 ίη^ Αρ [ 

] . ΐΛόου^ ['^Ρ'- • • 
] κλ\ Σί< . [ 

nie-r bnckt der Parvuru^ ah. . ο ιΚΛίω. _ WILCKEN Po^A^ru^. H.7,5c^. Br. lO,5c^. Jo^ji^m.. Auw ciefn^rue;,te^ J<vh/rfv.,^. (^Ivr (^λ^Κ 133) . 
C'^'^-l Coi.JI 

]./Λ£..• 'iKtK Ληΐ;ρ05 tijs «"Γη^ avÄi(ii-pcx^^f'vo5J /-^ ;'ό,,,<Λ (05) 

J ^'^^ /^i 7.6 aertnac Jfuiretu. 

j . V061/X £χΛ-σ 2. Κ\Λ\\:(^Γ ptvrrj^ U^yW^n 2a e/raanzta. i(_t\: 149. ρ 1337 N0 133 

Ρα ivij ri<.s . Η. ic-rtv. Β Γ. Q cm/. ααλΪΜΑΎ\/. 

'}acΐi^^\ί[v i-ki. fuif Taf. X(| . 

(2Ji.)4 
(liil•) Α>λ ι ω i. Ζ.» PO. jx ι CO Vi, 6cp («tnrco') 10 n<noc< Z-ouy«. του Σοονί του Δ ι ο ö CO ρ Ου oc/ro am cfo d ο Γν) 
^λληνΊΟν. Α ί<Λ•£Τρ(χγ κ λλ η V 
C&J dtt λη \ vxJ^or U ZSjrpoßoit:« 

t« <5 ε AoujToc jrpoßoiroc £.κ«τ [^ov^ 

Γη^ AvJ t<u>v Tuvou K«uöcxplö^ roü kTvolovI 
Hier prccJU aer 7<xft(/fU4 cii. ii&if-^ n. f' -^Λ- ■^^k f WILCKEN Ρ Ι4θ8 N?134 Γ ΤΙκρ«"] Lu<Jc*?PoL> ötp ^οίεηγ'ον') 'Ap[<it.^v'OLTcov) GtxxtoJ- 

rtOOKÄLl TT β λ t/U. CO VO^ yUtfptiJcOv] 

KKt'iviSpiK ίΐ5Λ-ρΛ^ΐων tii [<, ] 

utpi.cio5 rov Φαρ^ουθϋ u.tj [vo^ coC] 

«ρνυρικων ω^ vJTOKEtt [on.] 
UOCL dt . ^J-.? J-f z?.^«''^• 3 ergänze rq[s 0f^(i.(5t.ov') «xJ^r ΤΤολ (i/iCo vo^)] WILCKEN 150. Ν? 135 

Pa^ruA. M.14c^. Br.c.l2c^v. ^o^^.i-u. α,Λ. der ZeU Je. a.vU.vi.^^ Pi^. 

'- ] 'A/A/U-wy» [ 

iPo^C^O^l.r^ λν^ην«[^ ^J^,;, ^ητ/ρ[κ ' 

[JlJUtJ^^ Έλ/νη 'Ηρακλή [ου]5 [roO] πί,?;^,^ <S[. . . . . . 

5 [• . . .] ttXlLCO^tV Jl« Yp«^£tOu ΚωΜη5 A\i/i[cfto>5 .... 

Α / ^ 

[. . . .J Άντίονεινου Κ«ιό«ρ<)^ roü .cvpiou ΙΤλ -Gvl k[. . . . 
[..].o^L K«\ «^ιώ κελίΟώ«». Ju''tvos των jrip\ <i[t .-J^«7 

'" ί J Διt^,r^^tu. 

(2JV)[ . AvcoKp]«'t[op<,S K.<LO]«[pö]s Tt'rov ΑΙλνου 'Ad pt*yoG~ '[Άντωνίνου V^^CTt^ 

[^£ΓΛ κυρι,'ον roC 6υ]νΐ(•£νοϋ$ Σοί ρ« λ-ι [covos ... 

[• • • • ] OTÄL ί^ «•[•.. .1 ... Γ erkaitcru. Ρ 6855 

Pctfvyrui. H.ZIc^nv. Br. l6,5 cnv. c• Ö(^. Wii^.^ha!& .jr, g^ WILCKEN N? i3e L_ . . . .]ov KXocujiov Φιλο^ί'νου «ρ;(ΐ<1ικ«6τ oC ^ u-Ä Α vroK p/co po [5] 
K«i6rtp]05 Tp«t«V0C; 'AjpuÄVoC It/Jo(6tOV to</4.tVfOA? 1G\ iv M(m<^l 

Τκολλη]^Λτσ5,. l«Kovrw5 di' 'iKdiKov ΤΓ(«ο'ίωνο5 ;rpo5 ^ΛνοΛΑ-^ί« 

Ko(L TTt]o3-tÄ. ßipvfciKiÄVöi; ρη'τσροξ ttnovros TTi>Jt'« Wxjrov τη^ . 

ουνηγ]ορον^ενη<, jre<rtpc< dl rcov <ivtiduKa,v t^^ovr« ^ptißvcÄ- 151, Z<^ J(ciu 

'OS"- (^^ veftt/ i ι ρ 6 355) 20 25 (ΝΜ36)' Λ.-ον] 'εκείνον ΰ^ .ην 6ννη^ορο^^.'.η. άγ,^λ.κ. .f..]«. ...,,.,. 

r.H ^..'oujs r^s ..aas W..6ck/v.. (.U) V...^^^ ,^ '..[.χ]ρο.ί| κ. [Ι] ..'ν- 

^ων K«r<<]Al.cp^i'vrc^v. K<.ro< <£;^cop.K wc t ^η^ t cpo-fis ri] 'in. - 

rpo.c.^Je^ κ.;,ορη^ηκ.'ν..^ Acov[vöi]oH κ«\Άρ.οκρ«.ί.νο3'ρη.(ο'ρ.ν) 

. .....]^o.u των πρ^^^Λων avrLXc<^p^^£6^«t, ^η^ί,ύ«^ (-^^c.) olv 'viro- 

r-is \κ]^ι.Κον/^ίνη5 'ί,νηλΛην, KXccUJtos Κλόζεν<,5 νεοκ<;ρο5 (^Ic) .. 

zov^ty]clXov I«p«Vlc5os γενο>ενο5 'Uc<p^o^ όπε^ρη5 ^p^r^s j 

Δ:</.Λ,Κό]κην«ν των \y ζω Mou6εtω ouroxyxtvwv «rtA^V 7 (x.tc; υην o<'l]cuäv άνεειλη^^^νο^ jzZv ίΓ«τρ<^ων rfjs ίκκ^λονόιμ / if OV fcviv Pu-,.K,t, aljoj+o^l .^.kl VLOV._- llt. ^6ε,}εικεν^ν._ 13^ i„ λt.<f^9tvtcov c-rrlg.. ,4 ο wv WILCKEN 152. i i Pj333 

]XS3 Γν^χι) .-.-lU J^oiCTralc «^r Xj" XII D^^ /• t I Λ , , . 

d«nv 10. 3λΚτ<^ de.} ίΧτι.-/•αιιΛιι^ο3 Ptu.o (ΐ/,β/γ n.Cki -Λ , 

(1:Ü-) Xtjvo|^(o<5Ka)v) TTc>Cc'>T<vv). 

5 πρ^Γ.ν,^.ορ^ρ(.^.,.,ν,,),^' .oG L9-5 j^.G 'Aj[^.^v]ov <i..rpC«rj) '^-'i/^f^'^- Α.... 

ÄJroi-p CoCrf-tj) 'fxi τον -^i//Sy 

AuWiffLcov , νυν iL di Γ 'c π-^ ~ 1 . Υ η ' TT ' 1/ / . r- ) 

Τ ' ί ^^'- ^cjjv Λην£7|ίοόκων llpwrwv. K«t U/Uii. tv- 

10 dixpifov ο Kcfu Εΰ(/αΓ'/Λ.ων ο jrpo/£ vp («λχχ^ /vor ^ Ί.Ιιΐ/,τ /'►,,'» \ . / ' ) • ' 

''^'"^ '^^'^""^'^^ M^^^H j^i;, . .]Xnv./3[o'6]- '"''' 

KuiV llpcJtCOV KOtL Γ. . . ' -1 

^, , J 

.nC Lupn/,ia;vo<; r. • ■ . . ^ Ί 

' 'I' -'L yM.^rpo5 

15 Γη^ Rvi:r|5 Ί Ji ωΐ (η v) [ . . . 

AiPpoJotiv tnv Κ [oiV . , η 

AoiptJn^oVL ίίωΓ -] 

[•]• »^"'^ [ ■ ■] 

nter Irickide^ Pa.h.^rus al. ■>cov- WILCKLN Ί53 ρ 10,31 Ν»-Ί38 

Pwliliz-ltyrl vörv Wi-U-Kt-fv , Ariürusit. Stfruer tröfc^iloi-iif-u itd/. \,i\ ά. iilT/LMT-a^b- Ί• Pr. Ακλ<^. XXXV IS83 (^Niix) 
nvi-r Jcos'i'miX*' ai-cX Jaf. XII. 10 π« ρ« /\T.Ticovo5 η ρ;ΐΌ [κρΛτίοονο]«, c[i)v ^n^tpoj)• Z-loc Ρ« [^ovt (0$^ ? kno γΓ|5 

/^ijr pol- 
Λολείω^ «vc<yp(^r< ίίΟ/ΐΛί νσν»^ iK.' «/U* [oci<iv> Δ10] V [i;<i ιου ΙοΛ-ων. '[ j;rAp;( [ί c /.ioi- in' ti/^^i^ j- 
Jolv θρ«κ[ων '^Ktjov ^u/pc^ o'ik-tK^ t''^*''- «'«•l'^^pO^ »<«i «'νλη^,ίνέο ή {^π ογρ (« (^ouftu^ 1 uj 

UJici-tl-p (^c<^^£vou5 ) Ievol]- 

Kov^l iLj xFnvtou] ίίιιλ(ιιλνο5οχ 05) κη \ ΑΌρηλιου Kou/UoJov Άντα>ν[ίνου KoCitSoiCO^ 

iSl-Ju n-SM.. 
toü Kvj- 

piou κΙλγ' OLK (l«v) (ί.!\0ΫΡ'^<5\γλ 'ίπ' aiMifocfou Αιονυόιου Τούτων , 'i<f' [ov käi xrj του id S j // ' 

(<Koy 1 ρΓκίΤη ) cx^-fv ρ(λ- Y«Mnvj . K«i i'iot /\ i1o$ *H ρωνος vfi^tfpou Käj^li [ωνο5 ΐου kc<l • • • •] 

νβ')5^ '— Λΐ>. KÄt Λ-ωτηοίνον Δίΐου tou \ ΡίικίίίΧαύν ^t] (^p''3)[• J 

Iv ΛΛ11Γ po jroA tir ην '— op i<«l τον i;outc>[v] viov . Γ J 

Uli (τ pi^) Μίΐλ« vout05 λοίονρ^ΛίίΌι^Λίνον) νΓί^ρ^νΌν ^/^V t^«•• ΤΤρινταν /- • [ 

, . . .]rov Koc\ Μ«τρονε[ Ain(rpc>s)• • • 1• cPP!(^^ Actoy ρ («rfo uu.tvov' ) yf [copyov 

. . . .1 ί ppi TTroA//*« lov ro[0 1 αη (t po^) Σίγο<.'Α5ισ5 «: [jr^y £y p(nvu/uiv. v^ rrj του iJ 51.1/' 

i' jTo V• 1 pi ^«(fii) 'ίπ' ά,α<ρ<?<ίσϋ 0ÄpT»[uv«5 νυνι. JJi ίπι roG Διονι;όιο[ιί lo^cov j 

. ._. Λς^ ^ Κ. Kcit Ά pJToK p« [ri£»ivc< . . • • 1 f P/U« τον 2-ωταΰ[ J 

Χΐηνο^^ο'ίίκων) 'Ε-Γίρων λ[ ] 

•. OJ0(Lua.oLov r)ju. ΐ J //cer bricivi d&r FcLfuj-rtcs ai . WILCKEN I5^t 


Ρ 6969 ^ci,. 

P<.oi(Alkw) yf. («^λ/,λ^χΓ^) 'ApOL(vOVrou}'Hp«.K(Atx<iou;/Uipi^o5 
5 JT«p« OvjcAtpLK^ ΤΤ(χυλίΐν(Χ5 iJi« 

^p(-c7VTt5TOv~) 'I2pu^/vous. 'Ajro)-p(rt'<f<,^«t) Kocr;« ric 
K£-Ati;oi^tvcc< v/To xov Ac</-<. jrpoxot - 
του η•[-£^£?ν£'5 τΛ(^) ^;jro: p^^ouoi^j ^öu 
JTtpL Κω,«.ην K«pixvi,J« tv το- 

«poupo<5 [d]uo τ-ΐλουόίΧ^ ivi ττυ- 

p<3U /4,l.0CV M,U,UC5y OCJAioCCl^O- 

u£Vii(5 £15 Ouc<X£pi.xv ΤΓο<υλινθν (λχ.€) 

ίίω/^ι/. OuccXtpuK TTocuXiv« iCoi. 
i^p(ovt:L6roG) Ώ pui'/vovs 't ^-i-cJf'daJKoc . 

(4^Ι)Έρΐ£υ5 Kw^o|pc<(/i^K-ctu5) £6;<ov τοιίτ;ο(υ_) 

^ >' • > > ' 

τσ i6oV £Lj £^tT£<ouV. N?135 lo'hioL• n. ek . 2f Fdi. &Ä WILCKEN Ρ 6890 

niU;tircU.(xf<7in.i> irrv C I L Jtt . 5.2011. 

./utV^is [ ■] „. ^ 

[ "2 TpKL[«]vo[v K«i6o<po5 του Kuptolu 155 6S90) 

[. . .] jrAiov A[ ]o-xrtKoU 

5 ru.Tr«?Jxöu5 jr ρ σ t [^-o£ %?η ηιίι. η 't ίΓκίΤολ (^η) ^ 'iV τη ] J'^M ρ i/W-ßoA (ΐΐ) 

?fj[s] ;«;tLU.f<c5L£<[5 λει^ίωνσ(^) TpL-cq5] Ku[p]r]vr<iKr[5 
K[ori] λε^ιωνσ(ς) [rt] κ[£<^ ^'••^'']ö'p[ri] 5 Δηιστιρι« vrjj 
jTpUiJut vo[v]d<5 Ά00Υ0 [v6]tix5 . Ό itiTLV Μ toopji 
ίΛ f-V jr pLV κ £. [jt] Lour ^1 . 

yOVtL5 «υχων "Cfo της oxPcCCtL«^ «vtu- 
λκ[ν]τ:ο νρονω^ την 3rpö5 ToC JTcCrptKtiC 

Γ V) JToc ρΊ γοντίχ jrpodociov κε κωλΰ(ί"5(Χί ^ 
[KoiL χ^ύυτο ουκ \ooKtL- 6κ\^γον [iL]vi<L 
15 Txovv'^oCvTi.ov oivzcoV τη [s] orpoCrLco [t] ικη [ 9] 

Fi^Lii λ] ;<,η 5 Jrt jfiJLn KOTc^'V. "^Hduoirec <5 £, 

«urJc jrpotLtvocu τ ci< $ «dOp/xcc^ ^ dt ojv . 

5 / Γ \ — \ , ,- 

TO o< u6 tn pot ε.ρσν vjto tzcov noo i.u^o\j 

»xuco κ po< r ο pa>v ό-ε[}<•θ^£ν (pLAocV-Sp CO JTO - 
20 τίρ[ο]ν/ £ ρ/Λ-ηνέυο). Ovjrtp τσχ,-^αί oovv 

x[pojT]ov owK ttiLV νσ^ι/ΛΟί- κΑηρο- 

rvo/^ToL tcov trturcov jrKr£p(V>v oc -cij 

[^l'ls ocpf<T£[u] «5 ^ρονω «νρ(λ [η]^<^'^£v- 
τl5 , o^coj "^^^^ C°] XI L*^] V [jro<] ρ^ϊςοντοον' 
25 ί^ c-KiLVöu του ^t[p]ov5 röu dtcixotr/xoc- 

roj^ou Kpcu ■cC'S ''■p'^'S [tJ^^''"5 övivri-VEdu 

JtOoCDiu^ c< 1 1 tu i< -vJ« L J υ V κ ό A?•« c κ nee «otouc 

Kp£,[Lvj6J. Τίχυχην ίΛον tnv Jcoptocv' 

K«L COL5 örpoiCLCOCoiLC t^ou KoCL cou5 cut- 
^ ϊ/ ' / — . / 

' <■' ~ r ~ 7 -- 

Ot-L•^ ου^ £v£Ko< Γου doKftV 1J.£- «urOL^ 

ένΆογί-ίν^ οίλΛ« tVoC tovirco ;^pcovc.c<c^ 

'iKvi'l'VO&jdL•. (Ni'ttto/ -•^y^'. 7- Oittr 102/3 "ΟΛΛ^ tütrdfcru KO-rvrwtru. Ζ«λλ. Jiioft.e- <»-ru «t-rv^ci-eiTi. örW. 156 (Ρ 6890) (Ν -140)^ 

5 liic JtxlU-i-plifv«^ vor rolj tuu-räe Z-LU « [ιλ^ο e-tv/. 'T7rc»t.oi.3 »niJ^äii. (\Z< vjroctcov r"p-i υ ST vi X II 0: c, fttktiv/.- 
Dl«. Jp.tAret^ «vvffi• Λ-« ()£/x[ioXr| [vaij e-TL z>u. Μ . _ 7 cintortpitiV PaA\/—<^ \v JTpLV Ki [π] lol^5] β in (Μ-ίηε^(λ^ίϊ-^.— 
ΙΟ -i-t-ri 6 vtv X i-^,u.ut Jue, abt^c ΚΐίίχΛν^α i^Kjxtkttv- 1 6 ί. A^itce^r ridiotsi <5V rt'fCöj Uuiitvt citv Yti-tumi 

Kwr [tfj ^ri [^v] \r<m. MomnviC-n/. _ 28 -νβτν ρ Im- Kpi-^L^Jw ΛΜ. tctvttrt• jiut CAK-oilctv. -νση. t Cbc^nA. iiic. X^crv - 
aw-r^o^ 2.. Jfi. ετη-α-ί^ί/τν•. J,it4 Kpcvaj. 

WILCKEN 

Ρ 1392 Ν? 141 

Pa|T.u-ru4. Η. 10 C4n<«. Br. Ijc-nv. £ine' Kleiu-ncy. cctiiu.'m/. 

Ktcho 

[ΐΤκρκ Aup[r|XuiOv) K«\ Δ]ι.ονυ<5 1 ωνσ^ των ß 

[ 1. Κ« [. . . τη$ Θε/^κ$Γον ^toC^oo^ 

roco/j.«cj L6/J.05 KÄt'oCvJpix Λ pi'upL[iCcov cojv tviorcj(to5) C Λ ~t2.jo n. 

^ ΓτοΖ Kv>pi,oJ\j τιμ,ων Α νοσκρκ^σσ [σς Kctuoi^pcj] Λ\ικ[ρ]κ<7υ 

l'AvτcJJ\'L•0\J TofpJciLonOu ΕνόεβοΟ^ Ev>rv^ou3 

[XiPcv6]Tou. 'E6-CL• Jf 

[ApoLvo]i]5• £A«ic3(vos) KKL d70L(vLKcövo$) 6 — ί'^ζ'1 i^c* [•" JT" (« ΡΛ ci Li, <S cov ) i — . Τ Κ (i t_| 15" 

ri^jr (tXwvo^) L> — ■ . . x] ελ£,Γό/Λο<εων^ «ρι-^υρίκων) "!5 « ^ß . [. . . cov το κ]κτ' o<vJpc< • 
10 Γ. j . . . ι-]ν^[ν(<ίίο(ρ;^η5ΐ 'iXoCLCO (^05) Ktt•^ (PiJi^ViKCJVoj^ 6— V "η LC^ \(!> ^ jr(o(. ρ if. 6 t ι4 ων') b — «α η 

Γ ]ο<ριον Ά[ ] Κο<Υ <ΐ'οι(νικάίνο5) • 

[ ΙΓ/• 

[ • • J -^ 

'5 [• • ■ ]=- 

//tcr ort'cJvc U^r Ta-fi^rtcJ ac . 

Β 

Έλί-νη Ή ρα kX(l3ovJ «^π(£λωνο5) t? — q Ί'-Τ" zt\c (o^citcov') [ • • • ] 
Tip(tpL05) Κλ(£<νίίίθ5^ ['fljdLcov 'A6lwvo(5) |•ι;/Λ(νοί<(ι«ρ;^η5) οί^απ C£Xiovo5) 2;^ — t^ ηι cp ■[•••] 
• L• ρλγ c< η rt(Xt<i/xe<cwv) ^ f< [ . . .] I 

L 


157 (Ρ '398) (^,^^Τ^. 

(Cot Ι) 

ί Κλ.ι'(Μη ,) M«'pcovos <ο6(Μτ]τη$) ^<=^) Δι^ν^^ον uLoZ jrCo>p«JtU6^v; Ι t^ [τ^^λε,ί^.Λων^ . . . .] 

Σί>«ρ«Λ-ΐΛ5 η Κο<ι, Iw/^/Joi^ou^ ^yy-Ct/crip) TTr ολ (i^^oc ιο ν^ 'i XoCL [ω (vos) Ι . . .] 

Νίιλ«^/Λ.ων 6ΛΚΚο^(</ρο5) 'ί\.<ΐω(νο5) /^ — [j^ Γ£λε[,ό/^Λων 5 " •] 

θ treu IToc-cpcovi du' 'A;:Cuvos ίλ«ιω(^ο5) κΛ <f ol (vlk ω vos) [ h— ■ . . t ε (λί 6^« r ων) . . . .] 
10 'A/A^c:;>/L05 yu^..(;vÄ6t«'pxq5) Jt((i) Άίίκλη jtJJöi. 'iXc^tw (^05) Ir— fi. [ . r ί (λ£6/^«των) (, . . J 

Σίρηνσ^ 6xp(ocxr]^o3) κΛ Νεΐλσ5 dpo^t^s iXRCw(vos) h- [. . . ι:ε(λ tOA-oi'r opv) . . .] 
Ψλ(«ουυο5) iTic.At/AcxT'^S γv^(yuόL^p^η<,J 'ίλκιώ(νο$} ^— Loc tf" C£A[iOM^Ov ^ . . .] 

Mr|rr]p . . covo^ ^ν•3-η OL[i) IT«rpaj(vos) ayo Cp^vö^ov) κ«.\ Ap.[. . . .1 

") // 

Ί^ηγ(ητοΟ) 'fcXcCLw(vo5; /> — ^ L^ εελεό (a<.o/-ccov) C ^ [. . .] 

[• • •}^)ί'^ί' • • •] •"*"'- Σ^pηvo5 •ανο5 'Ep/ituo[u . . . . ] 

//e'e-f örickt der 7cLf\.UT-Uyi cu> . Verso 


( /iTöh. tMxde^ei- dia^nji ae^aificicrj) 
ΣωΛ^[«η6/-ι]σ 


LO 


«[,.] 


r' (xvdpcc 
«ρ•|•υ[ρικω]ν 


-5 
θί^ΐΛ- []l6c:;Ji; . 
5 


ΕόΛ Jt'• 
Αρίιν [or|5] 


K« 


5 


Αύην-ω [ν] 


Alo Ytv[6' !.■<£) α <> 
■ •] 
Ήρ«Κ [λ tt£<C 


• •] 
θεοίο,'ί [ja• )'<■< 


s) 
^ •-] ^tiiji n-CU- /iCe^ra^fnacA Jjx.ioreft, t«m tf^Vt^^ iii^c-. dcx^ri^ iriJii cl<^ /^/vijmJ ai. ΐς-^ΐ/ι6. Xfi_l/32._ 9:^- cA«vtov._ ,0 Ι-Γ" K,«^ti.rrvio .jut |-υ/Λ (v.(ÖL« ρχη 4c< S) ^i i.v/. tU- 

CoL^ 9 oicr de« TLcova5._ll oJm- otp (« t:r,^^6.<s;•- '3 «"i^^ «rKf«v<,^^o« vco5;._ ,4 oit< ^TTCV 
XtUiiav't.o^), WILCKEN 158. ρ 6820 Ν? 142 

Po^i^ww. Η. |6 ο,η/. Br. 6,5 -^ην- ~ W(Jx ί 5 

Vqt. cvit- dttTun-ÄcA^t tyTic/r\tir\.tjr\.a.O lltAAA>ii)L\ieÄ.ii.i,n-q, acr 
miUtiriUj.L-mx. Ctrx. CIL m S. 2007. A.1. 

loiJcjpoJ Γίρ /xpc- 
vou υΛΌ ITpt- 

5 κλβίη^ Άλί!^ι<ν- , 

Ανοωνσν (-sw^ K«t- 
odpoc τον κνρι.- 
~0 ν> Φ c< ο α» t/3 
10 ϊκ <ί jrfcLpn C ρ 

τυΡ/ΑΤ]5 'Ajro[Aj — 
Xlvoc pi-cju y ['"'θ] 
Ί<5ι Jwpow • ΙΟ Ott. 159 Ρ 6903 Ν? 143 

PoÄi^rwt*. Η. ΙΟί^τν. Βι•. 13/5«^»^• - V^C-n- 

ΈΐΓ£κρι•9η Γοΐιβ^ ΤΓίερ«νιο5 
Γκλ1»6[ηΤ^ 'AXt|Dfv JpiVT^c, tcö 

^ Κ•[• 'Avt-OJVUV'ev' Κο£ΐ(ί[<ρθ5 

5 ΐΟν KvpLOf 9p<&j<|iL• iß vjro .jo Ott- 

tov Xoc-cpo5 f«iO^ TTcTptOVl — 

05 M«pKtAX"vo5 (>9ic). 12 -/(^rv "Λ Jpn.rr.n. 13 Λ'οη. ν Lr. virö 2 Pvutvcie cAvaAten. 

N? 143 , 61 rocLoo κτλ. WILCKEN 169 ρ 1507 N^ H4 ]. tu) ίίιίληλ (viSotl) ittu '^/// -4«^ 5 2 jrcov C cC n.'N Ζ 

αν•<9' ου Jr] Xa3i9-(t\/ro5) r tx ελ (t v>r η Κ evKi) ηρ£τ7η VJTC Γΐ]«ν ^tlVi- 

TIäGvl (X 

'Ejtolklou ^CKo\t^o\} j Αννης Άκλη t^ i)i-nc£u<$«5 

2. t|3£.vv ντο v> j Zcjoi^oj ο κ «\ /Α κον>/(.λ«ο5 'fcj- CA<.tpoi;5) «rtjpoc vo ^/χ.τι'<ίβ< j ) 

Nti-\<3v> jroXta)<, Α pjTOK p« r Lcov Φ«οόΓου '6[ι•3 (^ί PO05) 'ί^ηγ ^nc£otfoi c) 

//i'er• hrCcAi aef TetfLartcJ euö. 3(, JfM /vn. Li?/. Jir ^irta ru-or Κ , η ,0 ez£o Zie^CeruxynJärLae^ e.rn,^xXc&ru. Cot. I 5 ^ * * dpec^/Cioit yiXiccL•. WlLCKtN 160 i Jj CuitJÜrdjcy aaaicI /^ 


,/0 Ji- ^V /vü^-T^ c( i υ I »ί^4 L TT Ο ly l• ■v-ie.X/e^o^'-i/l•' (j Q/ u ι ^trci^J u. c £' r - 

i. Ö ΰ' /■ e f^eAo ΰ ^^ j e /<eJ ο ν ι^η 

J. 3/1 y/y- JJ^ et- ζ 'i^l^^-'-^'^Aj^y ^\L•.<^cLJΎ4ι^liA^]^J> 

i'lL Ire fa' ^/ ^ -r W ILCKlN 


•O.ZZ i. [o^yi ,oi/j>J|'e^o ν ei; (Tot 1^1(051 (^^^^"4^ i. ^/o £Xö 


X ^l y/; 2V i. i //Ji/ / K^i ' S. 'fS ί H't X 33 U L.Ü t.d a^j-c^oc^i' ^' ^/ J^ 3^ MX 140 £.^E^.^<rZv^U. S, U ^ hi t J L^A^ J.~i..^^j ^^^.j 

( L, ,r: 4, t , t;:;^'EZJf . '« — -■ 


1. Ι ί ν.. 2-1 ^• a-n-t^^e^UY-viff^v) - (Colu,V]A[oi) Χ ,τΓωλ(^οι) β {^Uitcf^^O- 
ftc. (^Ui'ti-ktm ). 

^• }" ^' ^^^ 'ί- '^ ^N^<f^S^r.'uv |. ΐΓ,.γ,e,.τ.Όu(U.lcK^^.)• 

^^ fi Ν', s-b Uli. Ι e/He,o.;e.os ο K.;^AraAAu;v.os. VuJoitAa. 5. so N•. U. c.^ii,^k m L 163 , ^Viiq j. ""'Au. {iUtckt^). 
■^1 t. t;j's Γ fc^ Cu.-i.rvt/Kv). 

; SUN». ('S >. 5-/. C. ^ίκ^^ύ[ο ο}ντων |. ClK;*L[orjv Tuv ^ihtckt^). 

j 5 Ϊ3 N; G'1 i iqjj. t. tt^]e,^Y« «V^«3toC ^Μτη,^Ι^^,^το pe,4/,"jTtCjO^<>ivxov' ve^Λ^|>,v,«JroJ'vOΛ• 
^■11 t. υ ίο^ΛΚίο^Ό^ (' u^c^«,v|cov^os) l^'^λS: (Kt-tC). X. 1 8 C. 05(= 0J5) | 0^. 
^.2.0. C. Ü κ c^atrov jl ■ ? ύ κ α η ov C« ι' S~i ο' ν ο Λ ιΟ ο V ) (_f\'ttXn>'). 

ί. οΰ^ όλικτιν (• ουκ. ολιυ Μ ν) |. ον ν ολικηι/ ( ϋ^ιΕοΚεα). 

t. Π U. υίπα ΐρρωσιΙτΛΐ αΧ 1. Η ο^^δ". 
S.öä Νί 14 ΙΙίΛΛΟ (^ντι'>^ρ^{^οςγον) ί ΤΓ ι[σ]τ[ο| λ[η<^) Των KUe^.'tOV [. . . fr ην^η\^ lep^Ku τω κ/ι 'Afucj^uj^L l 

Ν >j (To ir. 
f\c<j o(;/(Jp(X ru)v eAc;r(ruj(i)o( νΊίν^- 
των 7Γρο(.ζ ,i4.o\/ V7r'eu.ov τΓο^ίύί 
Τ-Λ ^feTAcloVevco. υ π Του jf-fjjj 

Σο Κ νότιζα LOT/) \^ηroχy KpcT^j^VTc) >^ ^" 

oj V -€~κ{λ<Γτ=ο<: ) - Το Ky-v il• 

-»Λ w V c ^ ρ / ^ ' 

Zyi^ ΤΓο^ουε^τηνος Κ (> , ■^[ή'^ ) -<^ α 

i5 O(ccu)v aTTYc^Vco^j /Urj(rpo\; θ^. c^TcTj-q 5 [ K(»c^(^5j -o]oc iO (X y. /^ u^l ΙΟ-^-ετονς. r^ -Λ|ογ«/|5.( u £/3.A/5/>.(^k 10 //Κ(χ/ Mo(pKOt/ AijOTjAtoV ΓθΟυηρον 

AvTwveLvoV 7Γ<χρ•ίικου' MeytV-rov- 
ij|i>evrtxvLKo\J Me^iVrov EvcTeßovi; 161 k TTcijii Αι^ρΑίον'Ατ^^το^ TTc-re- τον x;^^ 'αλω^ίο, ^ov κα^ e.1 1' 

T^y το[ύ ojvro^ /x^vof 'ΕτΓ[ι](ρ 10 K^l ουνΙο]λ[<!]ο^ν (rL^eU^^ 

t) fc^'j^VcCV^' Ä^«Vo;<^ijs Kcit (ίου- ^ot ί•ζη^LUJ<J'cl^η,^, A[i.J- 

c(/-. ^εονη^υανο^ vloV 7rco/\eyuc<tOar'[ iv- T^nh. Λ/- ίll•S 'Afje^oL•^ HolI 7T[^e<r|ivx£poL5 Kuyxr^j Zlo] κ wo ττα 1 iT W »|Vo ir. Ά ^' et - TVe'/A^cxL 'Ap)oi[^ yje'l^/t^»^ K«t2 ρ,^Τ 

'/4ρουτο!; ττοτε Ι [. ^ccl τ ^ ι/]τα Jr7|S i9v^cLTfej 

aar j/6j,Jtoct,..rep[ .•••••• -jcti/co u ^( c^n^r^^y. XWT Γ 162. Ja^j^/ux^. ^.41)0^. J^//9cm. iLiJAlrrv. Jc/iWt; ^%: ^ tävAi- n- CU- ..'\ 

KotL τεΛε^ f^ ]• κοί,τ ι,τυς τω ττοογη νη 

C ^ * -> -* J ->' f» ^ 1 ^ ,' / J/r- Ρ / . 

J tsAt tiA TTVjOco ΚΑΤ ετος ί/o(JΓαμαrott xoL• νττον ζ,ν ο(α,υ.ιχ.ίίναΐ). h <Γχγ t de 

4 ^yocee w l•^ ζ t d, ii ιχεβί|(Γι.ωΐτ -sr- <) f ψτ je η 

τοίωώ'ί. 1/ νπίο J^^v ^ωιί'ί.ως Vdov ΈΙοκν ο ttollo ν Ο ^ilhl'&i. 

(ΓΊ>Ζν -f^ S ^^ Ίί^Λο; 

^f^^f^]^ Tf? άνκ t^ cT f^ olc; 

|3(ui'. ii - eis• - ^ - Jp<^^^rft.• — ^. <r< '^ 0^<ϊ4.• - ji. ir^ - TTvoov οίοταβα,υ. 

i'fon. ^] N^ 150 

E'M'O/' TTCLOcL• \\0i6'- 
^ <" ^ ^ 

TO|JO^ -υτΓίΛ tVOL - 
Klou ί Λ<ς. LnLLY c,. 

fr. Xfd 
__ ^^5^3 . Nef5i 

AjToJ^Awi'L'Qi, j^a ipen/ . ΕοίτΛ Ävcxioi/ 
ecpTj vo(pj^c2/ 7Toi(Oo(io^j3 ο ra 7-0 ^re/oo- 

TOL5 7-ου n/D(() t(X KOU- ^ e V ye i- -υη ff"-i/G de 
TOK" /UeAo(v^ rov^ • ffiujv^ τον cfe A/e^L - 
οτ-|θου^ο\Λ VJTO τ-(5 av-ttvT-M k^ ο y ί -ck 

Otl dec/ujKev fC e (O 01 ^m, u et οκτώ Kau €ί — 
^e^ ort κ:(χΛ(^ς. tpiowiTVaL• Tc- €vyo/U.o(L, 

Κ vp t€ . 

2. t liT/L•. - li- £. Tr<X|O^Jed^u;Kei/<xu. -^/. | ν i' e j. ν^(Γα?λ6 . - // {. [!)o( J< vei uj. 


λ TT e f> ji^<i τ- uj ^j Κ fi ( 
τ5!5~Ίς vTTc'v κη; r'-e u;>5 - 

«. y /OoC^ yU-OC J -ΟΛΧ f irr IWiL•. 164. n^P' ^ ^ N^ 153 

QJa.'j^y'ux^ (TL ,6 Jon.. JJy^ ^'biUrx.. JoUjw/yl•. , ■ ; ". ΑΊ/\ίου nuaidivov Λντων^ινου Z^cfitd^fvoO \ΐνδ^ε^\ον^~^ 
u^uo^ ^€cv J L,<iov KU MeyeLp nzo iv I\Lovv<i ludc τ|7|1 ^^ "^ '^Sl 

JT^^oj lüT^ Xo(\k. ujfi)[v] V to[tjj τ-^ξ GcitAtii'TOU ytceet Jo^ του njö ΓL•^'[o εί,του] 
Ο vouüV . OiUüAoye"t ΔκίυΜτι ΤΓετείΌυ^^ον του /Iocjto vr 05 [οίττο J 

zoi KvOLOV Tüv avaR)Q^ AAVYOQ ιΐλ,γ to^ του Jjoonov cu^ ετωνεΙ,[η-1^ 
iiZovTcL• ovA^ (joLKv νλω /τρωτω vioo^ o(ßiiiT(ceoLs) Λ&^«^ν<^[νη ]<^[ζ] 
CTujv εΐ^η i/Co\;Toi ονλη 6γα>νει. del^LU• yCoLt Σ.'Χτα.οου[τι ώ^] ercc'l•' jTt Σο(τοΐ[?)ο υτο^ του ΑΑρττοει/Α votr oLjtü ΚωΑ^η^ 'Hoy^v θ7Γοα[ο ν Νη-] 

AL(}vuη)/τω ApJTotyctv« Kote ^.oLToLßoVTL iCocvoJC ctfidOül 

οίττο του yot' lq^ jta l•' roc Τλΐν' νττΛρ νΌνοΛ κ αντ >? /jl</V/<x>/ 
/ , / » '' 9 'ι J ' -f-^^ ' " 

νϋχίνην CJTO τΐΛ) dcl^tto /αηριο ο/ηταυ e tcctt ν υ ητου «τού-ί- |Cjrt] χ j^ 
nf)\JτoLvxji/η<^ noLt J-oLToL bov ^ Τ OL V Τ η y τν αντ ny^ on/ ccrropLUOir' 

Λ ' - ' <! > , / ^ , Λ f ' 'Vi 

ZAtow υ ö Lotc/o^ itixc ot/rei'eti^ T>?v^ Alüv/w-m/" ΤΓοίροο /Μοτταί- 

/f, ^^;— Γ,.,. \'. I ' ' I ^ I 

^(Χνου iCoti 2_οί.τα όοντ c^ rn/' Qvv'fT etP coV7i^u.q.v η\^ του κτα,νοι - 

^p[MJw,oO fCc6t. ß e |i α t CO cT^ ^■'' r >i 1^ ΑϋουΜ-η^ τΓ^<ί-η (^t^^oCtu) <f L t^^ccc Vf//^ 
'1.7(0 J η n-oCtuiV T(XOC η( K\^kiL• t xro u e l•» e (Γτ Cur 0^ ττ ev x ^^Kctc c & καίτοι 

τ,ί^ντη^' oirr 'n>u χ^αύ -i/'aL cv τη ctcv yCdu η Au>ir οίττογ Ool ^vj τυν cötov^- 
τος ε >^rcci/JfcK.,xcou i-fcj.Vvoyu.ccTü^ üiurcuv ejrc >ζω^η>^ ZOkvJo jr^-toir] ^^^/•ί"/ 
l\l>|-j'(ji/ CTTL [•] ■ eiv oiVT.ov^ L-ot ijTo του οΐυνον c fcrt^Lc^'^e KCctm/jLovoJ 

30 (ijji aLüvf^fj li(re<i'cvj^Oü cov JTotJiüvT.oi^ utvl nvp[Lov το vi '^^'^'''"^^^'^^''"'i:^^^^ 

^ Ϊ >h ' TT ' r / .^ / -' 

v-tttb 

165. ^ irt.SS^'r) vo ApjvixyöCVL Kv.o6t- Z-ocroi 6ü crL κοινός τηι^ ποον i/A-t^ri (Ν? 153) "] ί] ΠΛ > ' •'^ ^ \' ' / j *^* - ου] \'-)^ / Q-> i -«c C ' ^r-r>'' 

i^oct oi,Toypa\jroyU-e 1/Λ er(tji9 rou βκ:«:αιθ6 κ:α-τοΐΛ- 6{^Γ]ϋν(;] α uaL ht ay tyoflt(yuiyaevov) 3V ^τύj • -- 3/. i. βεβαιώ (iw M<^i^ 7r{0oK"€ LTClL• - ö% t. 

fO l. 7| ι/ορα/ία^χ,θίτ. — , 17a. 35^. etayovt. . ^ Zi-.iy.«. 


Λ7 ε L<Pv(^>j§.— Jyr /ireiri• 166. ΊΟ /\c< Di'D{ct(foi^^[K]oc)UY\<^ Καζάνι 005 
7ταρα.[Ήρο6ί(1θ5 ^^Tjot roc/io uroj Γου xclvoll- 
oCtto κ:ω[Μ,η^ Kotp((ti;tc/ofjjU€]rac K:vptou τοι/ ΤΓοί-τρο^ 

npoLKAetJou u[e]ßcdoj' eJT oi/Ucpo c/cu Δ?ι m.'w rß to ν • ^ 

KtLi cc7roi'o(c<(poy!i£KOTiy)eiixccuT;7/i/ tccLL T0L>5" C/Ucv^• £l^ τη\^ Γου ΰιεΛίηΛννοΓος 

ΣΙατοί ßopro^(/icj Φλ 1/ μ y e a;^ του yocL/oyv-tyeuJ^, 

AS iZaL 0^^ Αχη τ riQ aaov Ι^νεΟ'νεω^• fj-tcj τή[^ TTve o^ep to τ 05 
τον JieT€<jovyov,uyjTOO^ \ oiöOvj^o^o lov^ Λγ (Χ6'η(/^ος)^ 

((Χ(Γθ ν•ν (Xp tO ν; OMOJTcCTiULO) [KIctL OytCOtA Μ TffiL OM 

yuou οίθϋΧ\ύη ^a/ ccci'Ti^yu.oj') vjr[ap/et Je r-n Jrpoye•^ 
y oföyUyw. e V r| ) /U. 71 [rj ρ ι ΑΛ ου ToLi/efcTi/er tt' τη cLvvfj ϊ^ωΆ 
M-jj Kdip[cLViUiJ ijTL του (Χ-ύτ[ου αμφ ο ciov • • • •/'V')] 

OLiCLu;i' ovo K(xL αυΛοϋΙν* • • • 

Δί-Ο ετΓ ι d t (/ω/Λ i" Γ ] 

Σοί,ταβ [ου Γος ] 


\ Irc'J cw^ a^ ziJS. - 8. r.^l o^ 2^ ^^«^r-/. £Z^)^a.Mroί.^^ 3r. l^th. S^Ujd τον /CiiTct ^r^xepci. Veio-o ^loL-vopvei.- 
^'^ipL\r. LtfVoV 7τ-αβά (Τον είς ^oyo\^ Υο- 

3Γί|ΐ του i^icuL de κένον eVovf -/fS, //fS /i.i^- 

Ai;-Duj[;/€t]i/oi/ ΛίΚο-ΓίροΓ Του ^Γ'υfi)Lo^r 
-Ά ' - j ^ ' . r' i 

nTre^cxj του cLvxov e fi-KoLtd e ίχ -ci- 


//2)/. T-01/" x^. ^etyjQc cyVr Tlre^. 168 


N-i^fc •'.•// yJiosiovMo^ Ato^eVyj cr-rpx.u.\^5.^e^..ur.oiP'T^<vt«wyf 1'^ νζρ i]; l- KÖTTO V - τα p;€t'«i Kopv^Acoir Ti^e/rKoxr Αυρ^-Α/0.5 ^to.viT.Lr ^«^ y^«(..<e/- ^ l'UJ Tßo<-/rei(|^i,-raLd 

^\tou' φ,μt^oί το[υ] «ρ«τ^(ΤτοιΤ εττ.χ^ οττοιτ reu^,) ►λ' ών- έκχ^ρο^^ην- er 

5 τΓβρ. ^«Λ.^,Jv^Έy)«trτc.crc/« τ f^ ^Hpoc^'^e Jov- /xeyo cVo^ «^ ο v[f ώ v^J ϊ^ ^^/^-^ 
, (TevA- . . . 

•/^^7r[.]eu;5[-.]«y xovfejxrtx^cTTfoJu- τώ e^er-rj^if^ Jy^vf^ccr /po^- 

/ /9 [ A* "^ ^] 

KoiL• J7r[e)] p€/io(tu;TcK[oi;] /|ürtj(^a5 //^«o(r,i^ TT^KTT^'y^o κ r « '^^^/.e^^^j 
. ^ Tto[vei]i/ov Cvi^eßövj (TT llA^tJiS- 169. ίΐθ^3 


Ν°- 15Ί- r τ;] Olklu, UVV koucujv (irmd, ~ (j ißf>ui -r€ uoMC vtui^ otdc Α 7 cor ./o Kocc ep<x frix i^oLv TTocvr« 00"« 
6^i( tu ο υ^ π c r ο k' οί ß ι» V « / V ί^ 7 <j (Ort V ytcuJv τ t xß&( KO^Ytuw • 


J> fWtli- qR ]f08fc. cJg ais'V'LU/S: Λ i'CfTt. J>r^ 8 Cf*v . JoujAAArv. Jök/nJl- IL juM^nx• fi- ßfjr< N°- -/SS Ιηο/ίρ[36]μω τω Kctt ^ei)nvw 

^ Τ ' ν~ 

χοιιτ6[ούς τ ο υ Ζ-τοτοητεα?^ 

[β?] οΰ[το^ τον ΊΓ«κυσ€ςυ^. <Α> 

[ 1ο.[.....] 40 3v ICJjt- 170. i i 
i S^pf:) [ NM59 S 11 15 //[ OCTOC 

]• cr-rco j^• • • ]tg xrov 'JTy[ JKÄtc<7ro 

- -j-e« χΛου α fDr[ö^.p u;J ϊ^ τρι.ωυ[^ιά?]τΌ/λ[ή α|ίεν[αι]υοαρ/- 

. . . . ο1γ κ. e ί cJc r ο /U.OL•. Mera Je ταντα or raJo 'Vevro]5yuoi 

(TTt ί,ίνι/^ ί) t-ctrcc-tPo vrof j ct^ ra_j cc/t-Äj Ko<r eii 6|i leffvoct, K-* xetf/jy ^ Vo/ 
Τ ' ■-' ' ' ' ^ Λ ^ ^ T" ' r'i'r '^ ~ -^ ~ 

TTO/icto^ Crrn Α VC y /utOL• e f(7Teo( ί tioor' ΤΟ -rptTT-^ow ΊΓο V οψβ cAcaa c ν ir 

veve(j"x/rft. AtevTvj^et 

/\[vf]/i/lto5 /|ο(/ίυ(Γΐ( α;ς ^ i^ u ^υ) uo w ix τ L aßLiS'Tepu- 

Mev-i Γτοιτ" JjiffiGT Λ i'L Ko υ rle y/t (Troi/^ 1 epyua Kijkoi^' /^e]! ι (Trct^ Ζν6εβονς Qp^gt4: uCLh'u'tu^- abwc/m^. Jin,.^onv. (foAMMYu \ NMfeO 1^ 


2-ΤΓββ ΐΛ.[(^των) kBL Avtujvlvoi/ "'^ 

Koi ιαΆ^ος τον K-uptoV ο ii 

ΚΛ,ιρου 1/ KX$ ϋννοοΦρι^ 

TT π "^ (^«-J \ τ η ^ TT f•'«^^ 

^^ cf L '/a. -L=/i jv- n/rJ^r. . 171 ifojy ^ Η"- 161 

i-yu• ^' 

τοίΐας J.[ ] JO ./ίΓ Xö 15 /Λ V 


J /XovKLuj ΓΊουνίατίο;? rto KjOATtifru) €7ταβχω ') 

I' υ Kot (. 7\'^ t iv ocvJC^ . U /TAT ηβ IAO V Jlx — 

C'ckvlOu T^f Πί)ο( K^le/t/o V y<e jO ι c /ος του , 
/1/ί;(Γι ν oetr 01/ ^"^ίψί τουτοιτ vvvn,eun de 

c/ / ι :> ρ ' 

εκαοτος Κ" e ν u; ρ L (T/U e y α; ς ^ Koti oi;</e?rw 
cXvriXt e>/\ ν[ι9]η[6]κν Οί-Λ- το e (/" ΰ'τά?Α{ί:] i α yue 
[yclj/o ve ι/[ο( ύ Treit) 6 ,' W i/[eyuou6Lada ?? και?Τ€-] 

τί> LiJvoLL- ο•[• • •]• (Tu;/ ο ■[• • • ■ 

i,eu;..r• • • jTu;t''ü VCCI• • - • • 

[i/jrivai Li'[a Tix] et' j- c ^ ^[α^Μ, m. e V cz α' 

Kc/\oü t'^j ΰ^Γ• • • • • • - • Ά^ΐοό ούν €αν (ToL•' 

(j ο t, π κ e ^fe ι; ίΓο6 1 . • 

ΙΛΟ υ ίτΓροίτ[ια • -, 

Tci(^[LJd icL^ • [ • 

[•]ο<[• •]/Λ6ΐΌν[• ' 

T/ir' JT-[§]o«.) 

νιυν ί^Ό« ν t [ 

τΛαίΓοι^τιΓ'- 

[K]ei/[üj tς (Χ κοΜ ουν• • • • • • 

•[•• • •]^^[ 

[ -Ji iU 7h^ 172.. 


Ol ey ώ ογί.ς 'iJeov ζ^οκν οττα i^v] jue jjuA^ov') 

οί,λλο jrAoiT v/^</^<.0(. Ol ß y vßovi^ ΐτ'τ-ρ V ]j V Α ο i^ 

ev ω ογι<^ ψεον Ζ ο Κ ν ο7Γ<^υον 
ΰ(.\λ(Κ KTevi-fK ueLKaoc ν©ν(Γο6" 

(ΧΤΓί^ν^ΓΛ trrt^eiTtrtv^ [o]A κ ηΐ^] 

errcr" ο^κη^ eu;^ ΤΟ υτου od [• ■'jiQjuo^ 

L^TTL de Krtt hiA.u>v T7iAji^ LececoHTOKoiJr p< Kcp Λ 
/ Ρ ' ' , ' JUnX(ßo^), heiOiVLog ^ t,e dt e yU o( ye? $ - . ] 

λί/τ (n>. Χ V3 •• λ OL ζ 
^fcL•L ^ e yJ(X yliof) (ynt.O.X. 8.) h- 'ilT<l'S 17> j Ick υι^'ΐ-ν'' /ΐ€Κν(Γ^ος Ko(L• \ Κ>-Ό γυογΛ Ι \ο{ y t(P ße/u/u ιο (^ Κ οι L τονζ ί <.• [r] ->; y - 

ny dir ο 

τουτοίν^ Treot g iu, ττ c /ν ί"^ ο ν ««t Λ[{/]Λν/7^ ewewero• Ψο^ίΤί- οι 7ro(jüo>'•- ο /Ao(^/\oW το uro TrejTOLnKe wot L^ κο(υ ν α φ ο( αΛο ι ως ντλ η j^ evic^ ν π 
oeuLoKo^iTL- υ ΓτροίΤΓ^ lOj- Ιο TTG/ot του e^na η βΛΛοΙτ^] ^ /? "t" «^ ["i] ^; [e vj βμ-ετο ΚαΜ. TL t- (ΜΐΎΐίΰϋ n6c{'C0. 7 1 Τ Ο yl e iU. c< 1 0^ Ου dev^ clet-v^ov^ ewericro Jf*^''^ 

ΤΛ • [ ■ ■ Ilc/ ι w τ L Κ"« 

;^0 [ixjoVöo e verrp nΓ^'[^|] • • Je[• ■ ] η • ^LjOi^xioi^ [ 'J ^"^Λ*^ [" " '] ° (Γιγ u τ /| yc(\] 

Γ 1p V η tKnl; - ■ • ■]• ν ο ν t u ■ [ •JJTro.Ae M-ai lo^ • ■ ο är /ΰΛ- 

Je κ « t (Γ[- -j 

[ ]. - . .6' . [. : -.Je.. .i(^o(i-t[ ] 

(Γυ ν^Γ• • •] η Co V yu. ο L τ oc Γ J t κ o( ^ e ττα |j• 1 

cTtA^ e λ α • • ■ [ • ] 
A<i~'K/! ()JrL<^<i'7^ ^Tf"^"^[ll'• ]■[■]] /^^/^"'^ ^^[ ] 

7Γ L 11 (To Z' . ~Ά V e y i' u; v^ 5. e = ne/uTT τ ■^^Τίτης. Jx /^vei^J 174-. mj5 

/ivKOi pdOV^ Ι.ΙίΑΦΟν l XL• TW 
Jl^VT<JJV Λ WY' CtößU) ί — 

fi / ^' ^ 

di'i -τχαντος (Te evxv- 

c/ C' ς η ^ 7Γ ( /? (To ^'^ τ l•^ 

7rc< L c ρ i3< yu f eylveti^ 
(Ti;)^ (Tot εις r rjk^ tu t(X V^ ^i? /a" ' G t v-' /Γ ρ ζ Οί V Γ Ο V^ ντ 6 1 λΐ Γη ^ Κ οί L• τΓ/ο ο Γίο e 


ΙΌ XS' δο ka L• (ΓνΑλ(6η TL• cvut[ia;] 

_. Vi μ"-'' '^ ^ 

Ιλιο Tfit « o( Κ <Χ 4 u; ουτ' 
citTOI'^ του eAvetK'. 
κ « t τ o[L••]; e ρ /. Kfii νξ) 

/ ,' ^ 

(Τον 7Γο( μ τ65 Cja>). 


AjTO ü Ό «7Γ0 

ΟΑΛί (fr / L-Mil^'- 9 


[ι j (Χ ο TT ο 17 5^ Vev'TA yle (^(►'iX.yu,- ^ Tri irdri 175 ¥ %' J[Lb^/fU<Ä'. Ol l J Qyrt 3\r. 9 öT" i ,0«' ucüi-u/nv w ui 5'v(x)()oiff'v'(CL -jToifi OiMOj\r CK της 

Lq Κ Λ η ß ο u K^« Sj Trept το Zrpof r uj »/o^ 

|\oi.c.()(Xi)o^ TOD KV PC 1/^ oivTo των οι 
ux^r- jra ντων^ χ^;0 cς χαΛ Κ ι Via) V^ 1^ c\ /ö' 'ir O^L- ΧΛ / Γν c»; (Γ Λ c eJiL• τ.0(-^ ττρο ff et ^e ι/ ο c^ TToi<s^L• ■ 
L-,K06 7\^'Tu;vL^Ό^Γ• Κο(ΐ[Γο(ρος του κ υ φ u ο ν] N^t6 η^ ^/s8 ^ sL- 


ύ'. / 

/ i' QJOLJO'l'ui.S' }t [£1,5 c^H• W(- Ίοη\ οΰάίίλΛίί.- 
\Q(i)0<, iMei^Ä vdpo LT i<«t Λν- NM^f -YSS'y/^ '??. C^i-tA. v>r• flt'^l'S'- 176. [,/] vJΐ^^'p(^ί9 0rj["c< v]o{ c/Oß io[u • J oju^iu) 1\ c< 7Γ t. Τ tx? p\ e t] >' i^J Tui Κ ^ Λ (r t (Tr ujj[e ττ] t - 

Jl'oipa JüuUidi'' /\jic>y\ t[ro(/i)Lo-f ο i; ε r Λ) « >' ΐΛ ύγρ ο (/ 1 κον /'\τγο Α l ν α ρ lc ν kikl 
0^•ο</1ρ,ρί(οι^ • • • •]ί>ο( Koir-fiXjciri/^ L[h'u3jr "Ά V Τ l V Ο e w[l•^]. //|i)€Jr[€tJ ^ter 9foji^e;rL- 

τοϋ 'Άρο'[^νοϊτ]οι/ νοΛ<-ου^ jrjOo[a>ep]o/ue vry ecpOCt ο«: <) e /\ f ρ ?i τ:ο•υ[τ]ό3ν 
0(cp7y[/l]i./(pv/- 7ΓιΧ]7Γ7Γου^ε[ι/]κ-ρ|;ίχ]τ-[?|^] eyev/GTO 7]i<]wT cor τω iA'[a] κ >j «Ό r - 

"ΓΟυ ίΤτ/ΟοίΙτ;]?; i'^/^rt/lr oc or 7Τ<Λ ρ « J ο υ c 6/-tOL• xcs ()ov>/iuK£X (Tcox^oirr« 
eκ'ε[Λje^'[(Γc] u « ττ ο Κ « τ o( ίΤ r ß( V « μ α t. ytx ο t τλ^^ e ι/ c/ O/W. fe t^ <- ö! r κ« c 

'/5' (Tot TnrTToi J L'uoo<,i MO ^oc e/.oJov-" ö^i; w t py ο r ./l« /ioM e v/>7 JoUrAtoi/ 
Uu(X/U/D<-or 05 G^Li'IVo]i;5 τ'/Γ'τ-ου [ιυ Jo< im ο vof eCjOuoV ov Κ o( 20 25 / Ö ΙΟ hiejv^ τη ν ev L ΑΛ i e-Je; 7Το( £)0 (/u) «• Cl•^ ΊΓΟί uTTWicfvOJv ΤΛ ^ Au(L εκ χοντοιτ e-t/e^iTeK^-e τη ττροτ ep cl 
Γ 1 η ' \ ^ . /Ι η ' > ^ Γ\ J \ ' ' ^ ^. C Λ η -y Γ κ- - f α \ Ο ο ι' ^ ι ■ ' Ν . 

I rciJV^ ü( r Oft (Χ7Γ0 () cor' 7To(/0 Ot^ t^XLV^ OVTl-OV". L' t't V'^ o(<:^ LU>, 

w τ ν / ρ Λί ρ 'v / _ \ J \ ηΐ^ •ί^ηΙ^ e U c^Oj/ e Tt [α]ς ί^. ΐ7θ/υ & AA.tvd' d /iAM,d J-Yl-M^Y/ft erkalten/.- W. ß(X6i}iKco . εΓφ:-ι;ρ(χ*λ>ιυοατεΧ.(άι^αί. 23') v-OT^W 177. 


h- Λ oiTrovGLAXoa. — 10 /l•. ΚαταΑ^ΛψϋΘίβη^, er" 'Ύ^'^ t fpro ' _ N-//fc9 

^OJo.^inM^. 'dl- Jon. cjir- Jon,- ^cuj.tvm/. :=z ^~i<^<^^^^ ^ ^3-^• *• ■^■^ 

jrpo) ■ • ρχΛο(Γ( ) ^\i^ VSSV/sy n. ^L•- 

του Kxiptoi/ yLcq K/^?7/ö(o-u^'^«ςj 7 ΙτΤο/Ιε^ι/οίΓοί^ 
LA Ld 


L=erov^.-L. |r=^o(|Ooupio(L•.— 'L- =γζ• [ 

178. Λ- IvrtirS 


τουκνριοι/οΐ/ «Tr ίίηκ.(τ^ i eJoOj-'yu./.^S' JL.y^6oni.• J'//'4^rctn• ÜOu(Ä\Aymj Ν' 'ψ 1 Λ (To.A(GvO (,5) Kuyt Μ_^ Κ 3<ρ((Χ. ν tcJ ο (,j YiXiüctv^'• t cTv ο ν^ ;7ΤίΧΛ) -υμ,ων 

C^<, ciT<V'-ür ^7rc[<//<.o(ca ') του G^eir'rcoro^" Κ (^ ff^t/iSf iS'SMSGjn.eU 

.U./OLu>v^ ΚΌ( L Α d LiöyAxcovJ t Vii-(i><Y"^j 't'(^-Tepj {Χ/'νίΓου) D( V ί)[οίΜΜ.α.τ CV-). 


; r^ xi-'Uit L-^-€TOü^. 7: C-- = cxpo vpo(^ — "T^ πύρου άρταοαι ^ J/. öocveLO Ja. . / iiebS - 


^. N- ^//£• 

yföBhSe ^ ■ Ci^ u ri cori:' 'j(li- L) l " rtpov ßU.L. - /- A- - η - /8 ■ Aj^ ' 'Λλ. — 6- L = /z- ofr JvLärS- 79. ii.fi'i^ , Ν -173 

L.ji'Ani'iKjdXv u κ vpix. ru>(X To cvoiK(n)\r) τα;/" ovo 

r i) e L• oi- 
J' (1 /.c ( (j'^i/^ ^Y« V' / υ y / A/\j Z] t e juc ο f 1 6Ot κ e wo t /<(^i ο /l ο w ο u ) d^ % i-.üLacpepovrciJV^• r^f 


Sr--.-^ N?174- •AÄ Vojy. WiCJcf^^j ^Si^Aja^cL•^ LM^e^aZuyr^i.. 18p. S. 265. 

[Γτονς e[Kjrou- Kott xpta Koci'rov [τ>ι^] ί\οί ΚΤΌίρο^ Κ ρ οι τ η if'e u:) (, 
btov- vl[Q]V{rU.) υ.ηνοζ^]7ΤζίΰΙΙ:)£λ%''τί>-ι[ον] ev DLTa^ Kot t- et κ c/s^ljxjt^ rleSOp? 
ei/ocxaii' Kcxc etKo^frivi•^ et- τη ^ckvottulov N η<''ον -vyt^ ^H^a - 
Ky^Ciooir ixeconloi του np^i[vo]e Lvoxy kOMov. 

υ c/rn ,t>JiU-r' •. 
^ i Viov. — I TTejöpepex« toir. - 5^ ι — ^ - eroy^ . 


cjV il/r-eJn' 180. 


Ο.^Η'ΊιαΛ'. (jL.Sc^- iljr- 4% Ort- JLirtL• üüa^. d&ÜAAAytW ■ <diyh/r<M: /Tff JeJur^i 

L Κ ρ I /^ ^\ ( ν )-) K" ;-:• ^ η U f) <Jü v^ Λ ο v[u}v) 

cC^ c(JTo( LZ η^-ίΐΑ-οχτ KcKT o( γ d jD u Γ/ r / K(uj v) 

Κ ωΐλ η Ζ_ο Κ ΐ' θΌτ{ο(. t-o \^) |\1 *ι (Το νΚ ' 
/τοχ-οητ^ς L|v!rieju>5 Koc c JJ~o(, οι tju. ■ [ ] ex. α e A('J> ο ^ ) 

(^CTl- Jyco Ke •Λ[αα]ο^ 

3Λ"^^••1••[ • • •] , 

(iiTteoJyoi. (Γα6'9Ί[αι]εΐ5 τον^ '/cci,[ ] 

Cj^e ipe i/tj^€ v^ τ>)ς Ä/rep|' ociTLu* ς ] 

Jrjl'e^ Ve-u ίΤ'Λ. V c ος νρΛγβν/Γ« τ[ Λ 

Jko (/i-o([vo]eLvO(L• ^^^ Υ «-/^(ö• • • •' 1 

]ει•-•ν^Γ7^ν^ ΟζηοΓΊ./ haauJV <^ σΐ vc /o (< v^• y e ve (Γι/λ t [ • •] 
ru; κρατ J LO L-((XJ nyj^&uoML• «o(t otj deov^ ei'xt/ ττρος το yu-n ττκ/ύοί- 

' Γ. / '^ ^ '^ 1 ^ - Ρ -» ^ - ^ r Ί " 

tjepect^ Λ JT 5 TT (X VoC t rou$ ^rocLt/otf ο(ττο rwV c€|0[ejuj r 

Α Jö ^ '.>>^ ^oV ov;;oU' \;jTe/o o^ y« ρ << (TecJ^ του i(elß uj τ d τ ο ir * 

i 
'Δ V ' Γ , Λ , / /. ^- M?^n.eL 

το' 

[ύ t-.oc του ] 

C ^ ρ \ -^ TT / T/^icl JL" 

^Je^u-t ovroi των cTwv^ ώς έτοϊ^ εξ(1_ϊί) av|o[••]. .f..... 

-υ7Γοτ6[τ£ΧΚτιίί..••] 
^ Λντο «poi-^wir' JeK* (/-υο ^' ?(Γα;^ e«»- (irc,^ οντΖν ei-ef- 

Jiopp 5Tr'-repov- (|).Ju,TeV«S[Tj^5 Φ,/Ιο ΐζ e'.[cu] κ«: «ρΓ. . .'. . .' . ] 
K.<.jepro,c., ,ί,τί?^.™ Λ^β^Λ/ροχτ roC 7ie[Te<ro ή;(„^ ^,i ;^U„„. 

^^s[ ] 

|ic(tu.^ecK^ «u-rous xrf• • • •]^ o^c; Jo^ ου ντ ef " - . .] 

poCtuxTe. ,cx. ;π-^.^ο^ί^,ς[. • • • .]^ «[vr tVp]«c^or κ4 ] ' ^ 

^^^or,u.v^reUr^c.ru;r:T«.^u.^[ ]κ-Γ• •/ Μ e. Γίρ] ¥ ^ i (ngi'O)' (Ν-Ί77)' 

1 ep^.cocv'LKov Αν'[τοκρΛτορος ]>; u"e Γ • 

€. L KciX-^ Q^LijL•^ Ar-KM'^^ (AJ-^ AaJ3^>tuL^ oM' n^LujJvn^Lio i iTO/ieyucöiLov dt« 

Oküiw ΖΓνρω -r-• φ Τίτο λ^ί^Αίιω) ~τ-^ 
j iToACeL^Ät dl') Upju 1^ ~^~" C- 

Kpeto^ <^ ΑΑ.'ζ . • • 

si- Twtlf 

183^ . ifc^i^ Ν? 179 [ Aonytvo^ Ji[jiL(rjK05 ouerpÄvoy 

L riociKpcLvi^t ovexpc^v^i ZTe ß <x ίΤτ ι u? t 

J [ ö^l^oik ou-evuJY^ vjT^p r oKoir 

[ 1- ■ ov ό V (Tdlo V KeifoiAKLoifop °( y/^ « 5 

[ 1(Γμ.ο V κ o< ν οί e^eoov^ /xot ^λχχχλ.- 

10 [ ίχ.ο(ΓΛ 1 . (ί β ο( 1/ 1'- ο( ^ J LCK Κο i)"vo( ς ο κ [τ Cd 1 

[ Ί (/^ 0(1' <4, oc 5 τ ο κ ο χ/' e Κ α "ΤΟ r' e & /[ο] 

[lniKOVTKL• \ί^ £X€-tet[] ^ΤΤΤΟ (Γν ν η χ ^η(Γοί)^ 

[ ' ' • • Τα lyrcd v/t ν o^^" KoitfOtpo^ toiJ Kf/oiov^ 

Γ c«;!^ T(o i.c(.Kc<c't>5 xTDü eveixcoTo^ 

Ο [u.nY ος • • ■ 'Ιιζοί L Ke κΌ^^η t fVu t• (Te m. 1 1^ ^ i- r m 
[ ev'e (Tr (x) r7j5] r7 ix.€-|0ocj , ■^ ο6 ofTT'oCoiM.^ errat 
[ :τοι5ίτ€τ TTpo κ e-/>u e ΙΌ ν Ke yo(/io( ι ο ι/' 

[ • • • /<<Λ ί' rwi'l (Γν k' c\ y -V71 (Το χΛ e w u» r' ττο kOjv^ r ο i^ 

Γ -, ^ -^ ' 

L jc/e i^v^ Ko< i' τί)(6^. /rp oKei/Uti^ofi^ ^ 

Λ /ö [tuv oiÄt'r.j/oal x'yU.c\ ?$ e/cafro»' e ß d ο aa rj Κ v ira ^ ^^^-^^^ 

[ei, eco5 A1e]ü^0(t)^ τ-(ϋ t-ot κ c^/ 05• rov e ( (Tco ν τ 0^ 

[ Ai'(OLttk-ou Avtltci V ti' V ZePocr-rov L• ν 6^e.Rov ^ rleiTcp^? e 
(3_3{3[ ] Λο^ι Γνο.$ 7Τ(9οΓ«ο$ o'TTej^ - 

[ e Κ Λ τ v^ ] efi c/o L< 97 ΚΌ νΊτα et, cc^ ττρ — 
[ Κ e t T(<<ij e] £ Ο yu uo Uyu e ΐΌ 5 xo( ^^(ΡΟ- 
_____ ^ 5" lfm [xjo A^Q__ 

7r<yp<x[R],Oi/lf-ox;jyl[lOv-Ä7ro.ijL^'«[ptO]u' ou[e-j 
C |0 n( V υ ^ t [ο]ι;_^^[ο]υ7ν τ ο ^ iv\ κ' . J^^ t^ Κ oi f (s λ - ] 

i/LA.[Z\]t.ar€riXK[ri< t^ Kjv/oce, το υ ""'o ν e rp<x - 
lou -rotouTOa;^jrru(vffc(,]ajr>7i'OyO€U- /Ο zo V L ίΛ -yy r .oy'eiy^L• του vJiYj(o e τη ο^αΐ,ν τος τ ο ν" 
ΐ!) τοιούτον τη^ öV|Oarc/a^ κλ ο'ν ο va^. 

Δ/ ' . 

Lorre/o xrpo (T^cp e ο ι' e t ν^ (Το (. ^'l' « y Μα r- 

9 . Ρ ' ^ ρ /- / ^ 


Λ jp η 6oio i^OL TTOv^ της 


ω TToiL irJa υ^ Λ [ν]νΊθ[ωΙη ο ς ττρ e 4^5 ν τ e ρ ο s 

/Λ ο I/o ς τυv'^'fc^^/]u;v-, [ε]ΐ τη χ ν ^^. ^cr^ 'Ji^'i" ^'IJii 1 ώ (Γ[νρ ο(νη^ω^] eV r uj[& ] ku l 

3^' / oi[. . , τα. r 185, vK/ru 


TVrcf 


N° 181 10 ^Ib τω\τ djTO τ[η^ |Λ>^]■[:^ovro^eω^ ^ , (T^j c ο u 

ΚοίκΓί^ρο^ FeftcirtroJ re^^«i/.^o{> Au xro κ'Λ)ΛοΡος g 

l<oi|Vai/Do5[le|i]<xrcoi) lcf^^Avit<ov ΑντοΗ^^/το^ος 

ψ^"! ^-l ■ \ ] '' 

[■^^r^^J^'^o^ ; ■'• •' •]οι^- 


5 10 10 j ρ Y^ u rt r t]u (iL ^1 ;, r ρ TT o.\ e CO s • [ 
]-n/i ^'ir^U^^^/ou- rcJr'c^/rorn/'f t<nrp.-7ro'^Wu.< 

1 - -* J -' / /i r,^ / -7~' ^ 

JCX t 05 CJV cX^^oUOV ii(üc^v05 J/f/So'/krO-t^. - . 

}•ε/Γ(. Γΐΐ; τΓ,Οοίίί,^ο νου a[/^(|?o'ciou 

f ] 

,„. ]•■■■[■••)■■■[ 

.J'^ -''' ^^^'-- 7^-^^^ ^'^4/^7 -7erpfr^-o. 5J J^oi; ^Vijoi^iivYcftHK, oviVv του[ 

] ρ Λ K( ^J ^^i ψ ί/(ου)ΐ1 ρ ι w ν ο[ς 5^^ ο, (t /<7 1. . 
7]ο U λο^^Λ χχ2ν Λ^ ~r>J^ Ι/ΛηνροποΑ^^^ 

j-^i ηθ(^ί.<κνου ί\ο(ιΓο^ρο<^ -του 

' ^ ^ «^ ' L• fucirr 

1 8 7. ^ ' ^> i i_ L'cous' Te ijdi /D1.-0 U' /Αυ t-oNfc[s(TO οος Kc/ 1 ίΓ'οί ρ 05] Zi o^m. t χ-ιοί νου Λ c< t Oyu.o^<<.>j •Γ|ϋΐ-ο iX ά j e^ w ?ή <« t e-cTri./' Λ ν rf- 00; iX V Γ u; 
/ 

Oi^o .\ cj'o υ v/T (X '■iT'<(0(H νιύη /^ iii J i- cC i 

•'' /- V" α '' '»' '' ί 1 / ί '•' ' ^ Γ ^ 

&LK■oΓ^. Ζ, vm/Ö t 01; τΓο ΓΆ r" ο υ ι' (\ΑΑη,\οις τνον ν<ίαονντ<^^ K<^'cvuJς 

Κ ot L• τΓιΰ ο e t' c^ >u ο \; (Γ^(λ v^, εττί^'α^οΗ- 
vovVlOS LJfoü\r t/t oy x-coj jfoC ΐ'τοί κ c^ ι- rov' ι^αττ t Γ[ ix ο v^ \'λ^ τγο(. σ<./ΐΑο: 0- 
öo<Jf\o:i/[rjKt-tJ ννΐΌίί,κι. yc<^c-r^| κατγλ c/v / σ( ιχ t r ΓΟυ ρ t oir' e >• - 

Λ/, |(Ό0^ ri^ tptec^ r>i/ (Ρ(:(ΰ\/ην iii ηίΛϋΛίχυ^ τ(ύ cd, κ ο ν X dy oi f η (^ c^r 

Γ ■■/••'• / f.^ .;/ ^jr- / _, c/^ 

υ]^< ι,ν\ C ι' ϋ υ ν' το^ ι\.ο<<- CK χων u//"(Xpj^O ν r-coy^ «ucu; yrc<KruJl•'^ KavV - 

'Ρ' '' ^. Γ) ^ j ^ / - ' 

y (J I κ >j ^ ΐΛ t y υ (Γη 5 de t- /r »- j^' co /b ix ^ τ π ^ (Γυ /- - _t '-^• '' ^• o,i.cüjrii T/it'ty ΛΛ. (Xd t-J y »j . — b ^t ■ (Γυ yW ρ ι ο ν τ u» o'i^r' αλ οι- }' r( uo υ .- 1 1 ^ ■ 

''''■' *^ "» "Ι f\ f[ ΰ Ι ■"* ' t -* Γ ι ■' 188 Λ iS ''ϋ ,,,.ο.^) (NUS3) 

^^^^ης^ν^κνον^ Σ^Γοτν y^'cL KU i Τι (,u.^ KoLc h^a^z^c^r^ λΌ ν η - 
^(OLKau b(5ce<x. KcLL^ux>i^ του ZfrX e Aewv Koi^o ζ 
''^ Γ^ντΓ^ς crt^oou^i;jloy lere. ο^ν^ος τ^'κνο^ς Στοτοη-ν. k^^U^u^l 

ü / K' t c< y (< oc- <- c< ij J »1 1,^ i_\ ίου vT(ö ο (; 

^Ί""' '^'cvrc.,:rrt«%.os,»<<<: ;rrc;..rro/ c/c Κ .. το ^^ ^e^o^ 4vepc^5 Ό^^/- 

Γ. -1 '' '^ Γ ^ J -. < / , / \ 

■• ^ ^ J/^tf^oS ^ης viri^pj^ovr^^ a^vryj c-repui' ocKi^oi^ K^uw,^ 
K«. (ίυ^Ιη/ c,( -«υ TT-pos »ό'χ-ολ^ ittY^ovs Koilu^ (Γ-νν Kv'p ο ν ir co ^^v- 
IC. , "ΓΟΐξ uoC uxocf Te κ 

^j^gZ ^,,[ιΛ v\;i, c'a.uTr]<i zeAe^vtr]/ rovro^ γ.;.ο\ βντος Tre|i t ,?;V^ou 


κ Ä τ κ ^\ t ι y ri e vr L J7 y\ ο (X __ / J . ^^^'''/'^^- -"^^ ^-^^h^^'--^^ - '^^L-^ö-no, ^.\U J\J^^. ...^.^,b \ 


189. ii'Uip' (Ν- 183)^ [v) κ 1 1' f) κ 'Χ L• e ν (J ο ix t-:'j 1/ L ü( ν rra (Tel V κ o( t e Jr ι X' ρ ο jt e \^ ο u (ΤΌί i-^ Κ o( ;. ,χ ν c [• • j • l-iYecevovcrci]\risjoLi τ vi v-wya-cp vo\^ τον" n'Cfot dv της ii-vi'cHLKio\/ Κ ο 4\m ο v' 
[KcAt Ti^ ϋνναίτΩι. L. ο] η[β] €- i. OiaOLLO^ ^\j \/ VU) pC l -η L o( Τ σ^ fi) Ο ν'ΐς] u. C- C ο/ Τη^' 

ed-üT^i^ ceACucy-ji^ το y\ ο t ττ ο ι/ ti u ι(Γο t(juj ue-^oo ς της" ττ^οο j- c- ypc/<^ - 
MC k iu^ Jno στ tj-c ο v^ 
[ I C ^ ro: /Γ Lei LX. 10 $ Ot« <.Λ5] ΚΌ< L οίνλης Κ Λ 1- τοΓ[ς]Γου τ ο r c ^Ι e υτη Κ ο ro^ α'υ- 
U ertfDou uto υ | c fe νΌ υ </? to^ tckVoc^ /^τοτοην*^ Κα c \LpuJL ρ-Κ'-κύ- 


pj 


(fei TV] Δ o( χ- ex. ρ u i: ο ^ χ-Λ(Ρ7ΐ>^ Κ ο! l Ο Κ •>ι c t- oC / tv / e yy\ ο y t ίΤΐτα ^ eir- ο k'^ 

L^LoiaU η z_ >x'C-o(. ρ ov^ ^ e/et-/' οίυτη\^ την e^ovtTuav^ rtov^ (/{/(,ουν^ Jroc / - 
/ro^t-uv^ OjjiO'fi-v es VöLu J Lot Ve iTvq:. u ot^ eoi ν joox;-/^ -ri ττα t^ 1 u) V (X - 7ΤΛ[0 0( 3T C ί. 5"- 
1 7(Ό V /\o, 


7Ί y ' Μ ? 

i-'oc kZ|Ooc Z-TTocorircor t^oc^Kü ^ ovy\ '1 Lte r la^vtwi/ zx,e<rujt/ «Λο "^Mf L/oteot^ Kc<t- "ΐΓΟυ Κ χι« toi/' Aco ■qo^ <o< t- XOu t<UiüLoi^ 2L (/.ττί^ u> ov ττι^ tov /λ rr υ v v eu)c co^^L, ου - Χδ(Ι3ΐ^υ.οος I tcTfe vo U(peo5 του I e (Te lO-wpe-o^ -''j^/^'^ni T^'li €7Τ(-Υ0ν>ι^ ομο/)ο 
Vooc e/et/' jrapnO τ>ι^ (Tvvovöri^ και JIpo ιχ. ο u q ^ις uov ν υ / « / Κ 

-^ / [:Γι)ί]ΐ:[χς| cm ι e o^c νουυ'εος i.-c c r λ «'υ^υίοι/ του (ηΧΓ>•/^ -cjlcu jTgki-i — 

(jc-(<j5 f ου J./:.(90ir κχί^ χη^ ίΡβρνη^ αργυρίου dpaYyW-ac eLK06L κ'σ. — 

y.O. iTKeu /j] -ujiC. /ο 'ib. 18. - IH . ΙλΤΛ] cirrr-£'. προο-Ζκου (rc< /- λλ loLCdL^Ji.v C 
WS ircov. _ X^X. Ζ_ατα|2ιον^ Του 'Awvveyjjy- 28 X•. Tripoy «yu^ou; 6η c (?)(να,ί. X. 6. ) OS 190. Μ i c;^ α U t/)'^ ί Ν- 1δ3 )" 

' ' ^• ■'- • ■ i-^jüo^Ytr uTTcp «νχ-ου λ/ρο^ Ζ-Τοτο ι^τ( o_j c/<.g< το 

(< V .Ό t l/ / 

^^ ^-o-'^ucov 7T;(KvV,o5 TovOpov- cTeJ-u^KÄ xr/. rr^ c Kc- .^λ e . .; , c^^c^v;/.- 
4^\s7.uy\iU-r hV -cl ^,;^ ei//.^t ο^-ίτους yp-'^yx^ tc^. ( ^_^J 2 c' r^ 

^^ιΟΛ KotL• τοΓζ τ-ον CG α^Λοοτη κο το^ ^ov- 

Kc< L• o( υ yl >| ς . e Κ του ττρ ο ^ ß ο^Οοο 

KÄU ili^uj το urr<(uj^ov ^oi- ei/ri^ TTejOi/ä ο ^ ο ir 

19L ' " 47 81/)'- (N-1^3)' ot t Ztf V]o jT oi uoi/ [I\l]f^ Γο v/ [^ ρ rtjq, l'o V. 
Ve/r3-o. 

'2)'»^ ja4t Q^ V^tosääi/ Ze^M-L ^^^äj,Y eWlrv o^Oy^l: 
iJjiUä^: Γdτ<^|hoυς Ut eU •■ r« • • • • 1/ ^ 

ΙΛ Α^τοκρατΓορος Ko(/rotpo5 Ä oyLH, ι tr 6 rt ν/ oΐ^' Te/ie^rx-ou Te-p- 

W'H/n'k/m.'• if 'i C/m/. 


li'i^W 
LA In et L Γρι jO ο 9 


132. 


15 { <XvnΰQ^lι^u.l(^c του lla[vi]u) σ i u- 
Μ-ίως, liQ^ei των αττο tvic, αύτνις 

ftAv <i)«,[,'vi|T«i ■•••]••• τω υττίο-] 
je^^y[ivTI ]»<ο^ινηοΰ (5ην[•] 

L 1'*Ή '^WviiK.ii . 


Πωλί,γισις). 
ΛτΓολλωνί CJI κ«"! 0tf ] 

iVKTviötuv ΛΛοσι νοι''[-Γου νοίΛοΰ] 
5 ΤΓοί,ς^α X[c<JT«[ß]ov-roc, κ«ι Στο[τοΜτιος] 

Και ίαιησιος κα^ Uo ενο[υ γ tue,] 

Των άτΓ[ο κω(ρ«.η^)] XoKVo[r]«i'bu Νήσου] 

Τ'^ης Ηο «κ,Λει ύου ΐΛ,Εο ι'ύος, ΤωΓν] 

Τίσσαοων ΐ1ριΐ[ιο^]^^ω[τι]ρου 
10 του Ζατα^ουτος LctT« Κυοι'ου 

εκ«.τί.ρας ,Τνις u.tv ^τοτ[οη]τιος, 

του το ου ty ς (Χ ΐΛίΛί:. νου «ύ[ίλ]φο[υ] 

Ζ-α.-ΓΛροί7τος , Τνις ot ίαη'ΰιος κα'ι 

Ι tC) tvoDu^icjc, Του TMC, I[i(5fc]vou- 
I? (Picoc, «vOq^oc, 2Ιτοτ[ο]>ίτ[ιο^] του 

Uvv(jiJ'Oiu)c,.'^0 αΤΓί|/ο[«]ωοίιχι[5«] 

Οι ύι^[ώ]ν £[π•/ι _ύ L Αύτοκ[ρ«]τορ[ος] 

ϋΰ ιδττασ ικνου 2ίβ(χστοΰ ΤΓ[ΛΪ]νιΓ JO ij{<^^ 

ivr»| oivTVj Κυΐ^η έναΤ[θ]ν ΐΛ£.η[ος] ' 

^^ Ο ι' Κ ί α (^ [κ] οί'ι ον ΰ λ -νΤς , β Ο υ λ Ο U. ϊ.'^Λ 

ε^θίΚονοι_<,νΓ(ίαι TUvi.y'O tiULCt Ι| L ^ ΐ'τος . Ι^ 'Sc, u^^c AcvJ L TcJ^jv^ ί,α ρι^,,,/ηη-ίΐΜ^. 


193, 


2/. JoiAfuA. w. CAn.. No U5 "I jtTlöuKi^ot, [Njtwvpc, Tovj Ίσιδωρον pif *J Ιτ β,η c, ) • • • 
] Ν tcov υί ίις μιηθΓβ,^ς)Τ[/<] γ £(2^υ A.tiOu ein [ε]λ[ευ•δέοα5 • • . 

jO LAfce^oc, ΑΐΑ|Λ.α>να£,ιΌυ Tmc, Κα"! Κ«λλ[ι ν ι'κη t, . . . UC-1 
ΤΛ J ιίβοντιστο-υ του ο ixotroiTciO ν «ö(Xif[oC- •. 
ΙΔιΟυίΛΟ^, Iffinuoou του Οι,ωγ ίτω νο(^[• • • 
AJe^-roKpKTiuv A[tJoc, lA-v^iooc,) Αιί β oöovt(oc,) •»[• • • 
]ο(.|χθ|ο6,) d Lt-tpoc, Voiov Δ.ΐ7οι, Δϋ'ου του |\ιίο\ιΟ)ρ.η(τβοΟ ••• 
Κοι.λ]λι νίκης, άττίΚ[ί\ι 3 lO^v^c) Auo-o 2<*u.[i»9io-u <iu.u ότ(_ΐ9 οι)[ ' • • 
'i''if^O"^>>s) α l^t-oot, ίύιον iffi'Swq^ot, IoiSojdo ν[τοΰ •• • u*i(Tcot,'>] 
2.0(]conri«ö oc,Q^tO<.VTVic,Tou u.iy(iAo\)T-[•• • 
•••]lVjV Κ.<ΛΙ ^««HciCj^^^Yv ι 

OtjKijoi) [k«]i <χ•υλ(η) ΑΐΛΐΑ[ωνί]ου του κλι Xc«.ßti'vo\j[ • • • 

1 εντο[•• k.]oi.i ITroXtwxÄiToc, το[• • • 

Π <^]«κλ[ιι]ύου[τοΰ] κλΊ Σ w. il4. ßti[•• • 

-iotjn t^voc, Η[(^οικλιι]ύου του κο^[ί • ■ •Ιίχ.ον|^• • • 

• - ΙΙτολι] Μ.ιχΐ Ο 0C, [τη^, ».ύί]λ «>!(,[ • • J ■ j~ «»cfvt f^ot WlClcl/lVie^l 0( LA ül u) c,) . W » ^ . 1 J - mC «-"f ■ "i . 

UcAA^ : ijxolniJt-^t UChaacJ:* uirvi α^><ύ Cir^uw>^^>a*/v\. , )"/(, vv-n (κ^^\(\ ~%^^^ otΛL■^^ιC• 
/t^ru Λ /vwct. 194, IS Ρ.-^γ^. Η.ΙΛ.,-^. Β..μ-^. r.ij^^. ^Wv*^,toC^.oe^WCaeu.w,^ea,cjU^M:i.. 

'^'^Ι^ί.')] ) "'K'W ΚΛΙ α[0λ(.η) • • • 

Κ(χ.ι αϋλ(>ΐ ) Sv] ιι[- ■ . 

ο νο-Γ(ου) ^υ(|Λν|^) ft«ffi[AiKi^ ... 

^"■ηΑΟωτον) Ovj(u.o5i'a) ΤΓλ(λΤ(ϋ'ι>.)[• • • 
£TtQ^u)V οίκο-π -U'öiOv) λι[βοι, ■ . . 

j "■«,o[T(ie,ov};j.^ivo[|<ti!vox)) ffiToAto'pu)o;KuTr(tSuv)KR";[• • . N° 186 


rf//•/;/:^' / 2^ «.-Γ w, ft υ τ ο c, Ovvto[(jej.uc, • . . , 

ΙΤτιΚΛΑςουΐΑΐνον) ΦΛλοίΓτο[ς, . . . 

^i'C^ovic,) νο'τ^ου) k«; /\ißoc,[... 

Ττλατ[η'α) Kt^^ ^vi Γ / ^y 

Λ (j^TT CK y om/ υ Σοη-ο<.β[ουτος . . • 
Λ »-ΤΓΟ .^OK;Votr(^cx,i ου) Γ^ησ[ου . . . 
■^ ροί^^Λ Και και λιß[o^• • - 

Ι Ο,ος oiKi(a.c,) κ.«( κ«[• • . 

^TS'^'^r -^ «"π-ν|λ(^ιωτου) £τιο[. • ' 
XroTovj-riuiS Σ-Γο[Γο>]'τίως • • • Α-] 

Χ fT"u Vj/Euc, οΙτΓΟ [ • • • 
]^S)<i Κλι tv ir[tJou τό[τΓω ... ' 7 

— \ ^/οΛλ' 

135. " (PfifO και [κ]ύλ(η) συν L• [• • • ?]\η 

?^^^^. Η ιτο^.ϊ,,. ιζ,?ον>χ. Tc.:j.a^. (Ν?186)' 


[^o. Kcri. S..S^V>,v cie^.^^.'o. J^.^^tci, ^^>^'κονΤ«] 
OKTu,|^v| Ko.; ονίεν σο, £νκο.λώττ[ε^^,] 

ί^ ί.'κ,ίΓ. • MtÄecvic, i Tre,OK.ytvoc,[,rtV-] 
ςοι^Λ ΤΟ οωρ.« . ί C £t ου ι'« t. JeM*l Uitltcfc. 136, i 


Η. λ3ο^νν. £)^. (j S- ,;,^ 9" ■ OCCyjyvW^, ÄD 2!-- <Töu κ(χι κ!κο6τοΰ rfy lExoJMC, t 

[Μ«]^,ου Αν^^ηλ,'ον Ko^^oSov 

[κώ]^ν|ε, «ΤΓΟ ^(vvj|-^o.Toc Του 

L/ ■ ■J'^-*^S"^("ß«<,-} ^ κλν,οο-υν /cc 
r^ -1 V - V- 1^ Λ ^ 

[ i /^λρ. 

j_n-u(j^oji -rrtvTi j 'l• t^T 

[Vi'vTji l-l• ε , hu-.l^c 

[τ•ε6σΛ(^«κ«, £,Koörov I 4- «y~^ N?188 


ZJ^ 


/i?" cAcyu^ /^ 


197. 


Li L 2!.oKVOjrr<.IOv] 

^aT^pouc, li^oc, ]Τΐ(2^σ>ι'Ίς της ϊ[π-ι]κονη^ 

5 roU Μ(σον>|^ις Sik )^ΐ['(^]ο^ £κ|^ ο[ι"κ]ου tkcyvQ^'ov 

IWlOrj^Oll Kt foi.Ao>.l θ[υ v|oLAlölA{<x]TOt, ο o^,- 
^ • /7 Γ ' ^ ' ( <- . 
VH-««; i/Juon-t, κ.οντα ύυο τοκου ojc, {.κ 

S°'Ari'' f^'°^W Tej.o^oJfAojv r>7^ lA.vS:^ τον jxy 

Ι l^yiC, του ϊσιοντος ißS'oLtov [κλΪ] τοιλ- 
KuffruTj {.'τους, Κα.'σαζ^ος, Κ^Ί ττ οι «' ^ού , κλ 9 Ο 

τι ττς^ο 1/ f » ζ^κτΓΤκι • ί'νΟΛγιν ϋττεσ »ύτου 

TT ' '~ Q ('i'c'U ^ f 

ι Iavt^i7(^u|x,c, 2_TOA3i,Tiot, ύ,Λ το ιχίη] eiOt- 

[voji »υτον γρο,ρ<ΛΛ)«ΓΛ . Ι^Λς Kcki^wJq^oc. -fc-jr « LA . Tj{vo <j ΙΜ{.σθ(^η κ υ -y^ ^:^i<ö \ύ Mivir τοΓ ;^,ο.,^Λ, ;A.C' .„-. Γ. <ι' '.. s^.e^- 


[• jv άς^^υρ^ιου -^ ο ß κ«ι τγολο-|(^ ό'νοι /λ.. iS/^ il t« 4|iSo^.JK0Vrts i,t|\S .)•>*Λ,.ίν GvLtL-t-.^ Ay..,u<-t//A. 8 f . t<,.wJU' λ ο « , tow ou^ rC .'cvxC 
'Ü ί Mi^iie, ToC η(5,οντος , τοίΛΚούτον . |b"L•tro^;ς 


μ ' ^ No 1 

κ.ί,,^^^.^ζ >...j.ne^c. 1.7;.^^.^ H.i,i^,B..''<,i^c... iX..^,^,,^L H.i6^„, Bv^,:.^ I . l• *1 Ol DJ -Wl CVvt . ι Ml 

r / 1 1 '- υ 

MtQ^a>|s T^c ύην^ον^ϊς ώς^ν oJA-:|. Oirc«^ όα>(^ύ^ 

J TTw ii. ■[•<<•' ι •'•" 1 Α'• .ί 1 tt Ol vvi (yvrt . 

y Α --ν - .' '"- 

Γ - . ' / (^u'Ö, Γ l » 

[^^«'^''4'^ ]νο<χσ[ ] 

f 

[ 

f •f C v>I '^ [••; -^ 

t^^^vQ^Uo ^^^«^^«ς £^.|ΚοντΛ ΚΛί ε'ττ-άνο^ν- 2.. κ 3t. C ει'σοίη-ο 6 ωι V, 4 ■ i ' Täs^ P.^^w.. RiKtTc.^. Β^.ιο.ίον.. ikeci^^o. To^CjCL N5 191 ΙΛΛ>ν. Jo/n,. 10- [Kjo'.VTof, Πΐ'λλιος, Γοίλλ.'ων 

^ll^ lli.ÜLWC, VociptlV. 
>"' ^ ' / / U«C'. ) 

UTTi «τΓοσυν {.(j r VI ΚΛ ooi 

~ I „ ^ 

ΤΓω ΤΓΐι,ιτΓτω trn M-»)Vi 

'^'"Λ*'^ Λ ('« roG" tv Κ«Λ- ^ jT 

^ocv/S^;.] yo^a^f/ou, Kot) ν{Γν -Τ^^^ηβΑΛ, 

(Jt οίΤΓ[ο]συν iffrvi U.I , κοίδω- 

jitßixi'foju o'vr[oJc, , Ka:9(jc, 

rei- 1 rr, f ■jti-.] iVovs t'KfrJo υ -« η ί^ ^ r^O-^J' ( 

Avt[wv ii'vjo υ Ko<^σΛ(^[o^] fS - <^^' 

του κ.[υ(^ι]ου ITw^vi h ί . I 

Λ45 >f. eil. • <• i^u. Η C^ j.^/, .•.^„^ec^L.j.W. ί Lwa.csr^T.Kow) «-^ ο 3u.c-lv Οαν,«-ί^Λ Uo„.t.tf4. 10 c. v.'.•.' . 5 |Λ. j-.i ^f.^ „,„ ^ jj^ ^^^ "•■ •'^!/ ίΙ-ΜΛ/» . icotl \ji.V\jlXY. (Z.H.) ^TT.j^tye^l) /i-^.(A.K.:^^<.^^„,,r;S',"AS^ci<rrov i ι ^ ^ ^' Ν?193 <Χ/>ΤΛ/. [AvT^y]c)«yCov) ών,^^^. t_S^ AiTOK^c'.o^os Ka.'6«,^osT^T.,.«voilAJf<,,[.voOj jy iP^ 

το: ΤΓτολι^.,Όν Σ^ο.,κοσ^^,'ϋυ του κ.) AxS.,tus ώ^,^ ^η ä..j^C.v), >j ^Ιν 

<i|^oq^«vo^nOv οίτΓό το;: νυν tVi τον έίττ.ντο. ^(,ο'νον τϊ. ύττοί^^^ον τη 
Itj^ciS, olKoyv'o,, ^οΛ,κο. £'j;j,ovov Σ,,^^ν cSc, L ^ ά'^,^^,ν rcJro το,- 

Σ,^Χ^,ν TTce^ic τη\ O.cv;:. T^jv ffo^7ri.j.u.vr][^J^vrjv τοί τΓ^ΤΓ^«[|^.'νο]υ ^ου- 
'5 [A.Koju t^^o'vou luxil T.^y τΓ«σ[ψ εκ WX>j^ovs ?.«-^^'i^4 i^^u^/ov] 

Ρ«[.]ώ[6Γ,ν|τ^ Σίί^ϊ],5,ν <«; Touc, ΤΓ..<^;[ν]η'ς[η^]ο^ε^(5^«|Λ;.^)/ν»|[<^ . ■ .] 

ττ^ο. -τ«, 5Ό^λ,κο[ν t'yj^ovovf. . -J. ■[. .]v|• . ■[■ Jcoc,[ ] 

«ivlV.^ov κ,χ) <ivtvhj^J^c.[öro]v κ<.ί <iviTr,[L'vnj6T[o]vKK.]K<xi)lc^Q^^v«,roJ 
20 ΤΓο<[ν]τί,ο, o.pA>j^«rfos] ?.jfxo[öijou j^t'^,^. νυ ν [ ■] • • -f ]•[ ] 

VC KoA,;ovV:^^t'Xtl[v]^v,Si T0u^[K]c<8a^r^;cKv<..tJovT[c.c τοί• So]v. 

λ.[κού- {jj^^ovoo Σι^ίτ]« K^i οι'κονο^οί'ντ-ο.ς Κο.;[].[ ] . 

'^y'-l'- t«v S^^j^ • V .ο.^^η TrcxQ,E'^T|T[o.,]K<x^c.Q^;[vJairp. 

ii^ T.Gc^ru >; Σ.^«9,, [ή~ 0.«vu ,^ν «nu'Av^.^,v. T[,^J^v ^.J'^r^.],oA|iOu] 

ρ >^ ■ ι Μ Λ <. ΚΛ /t 1,1 Ol 1 ι tfv. ^l^^,^,cv^c<^V^.uO|l υιΧ. 

II o,-KOy.vi,c, So.A.KCOV C^..'^ .W ..* Ο,'νο j, .' ν ou s So u λ. κο u; l. oi Κ oy Cv^J. 

Vfrfc 

^0 1 . ~ ■ [1]τττ«.κοοι'[οιο^ • • • jiic, TO S[)i|^o']oiov ■■ ■ κα.τ[«]ν ω(ϊ^ισ[• - ■ • • •] 

Κυο[ι](Χ ΤΛ iroov5.Y[(n«lXutfcV0k)]• ΐΐ Öt OclCvif, ΐ]ύύοκΤ τηθ[ι. TvJ ] ircw-Gif ]• tv^l^aya) i^iru^)] 
Των οΐΛολονοϋντων Σ.ο(.ρο<.τΓΐ'υν ^ευϋΟϋ u)c,L. ου οΰλη •[■]£[■] 

30 ULKÖUJ. Ι<> ^8 ί. ί\)ύ οκιΤ . • • • ] • • trt». 

• • • TOju K\)OI o[uJ 

• • 'J^ft ToU (».(ΰτονί) 

. • • • jStuTofftotirTOi,) 

• • • ]ου 

• • • ]<|. 

' . • ο)υ Δ•ΜΜ.ν|Τοιο(.«) 
' . . .]αλ[ ••]«:« 

■■■] 
■ ■ ■] — ίϋ ■' . . .J« Kt . . . ]c^ ,^Ο) %0%. 


15 u ly t ]••ί[ ] 

'''λί .] [. . .], ΆτΓολ[λ]ων.'ω, fy^^'' ^. '('' ' 

Ά<ι^σ,νο h'tov 'Ho«k(Ah'Sou) ιχιοι'δος ^ >}•.•' • : ,, ^^ ^.; 

Λντι 'Πνίως 'Ενου'-ιτιως Κ λ»|[ο]ω -9(t ντος ) * ^ '"'" 

ΙΚ. Τ>ις Των Ε\>βν•ΜΐΛθνων γοοιβη'ο, ^ 

εις ΙΓΟ^ΛΙ-^Τοΐ^ΙΛν «(^yu(^IKWV Τψ,κΟ|^.ης, 
ννωσνίιντος, j^ot εΓναι "Ltot'iot, του ο'ντοι, 

ίν Τ^ K.W|^yj ίΐ?^θϊ Κ«ί Τ^ν AfcTOUOyiuV 

ά<|'€ΐΓεντων, k<kS« i^ii'ioerwv ο' άττΌ τμι, κω- 
u-vjc, avwuf ^«uctvoi ίκ συνκΛΤΛ^ί'ίτεως t«c, 
Α£ΐΓθυ^^{,«ς «et^-<»>-^ fVTtAt(J-or» «[kJo λου Swc, 
tJ π[<.]^ακο^.^σ9[ί']ντι σο. βιβλ,ίι ο^Τττί ύ-ητο- 
|^<j^«^«C του κ (^«η στ ο υ ίτη3το{(κτηγου) , ώ ίνττεοιιί- 
Αηπ-τ«! αντι>||^(«ρ} ιττιστολων ύυο . wctt^c, j^tv 
>.Κ0Λ>τι'ω AokAvjtio^otv , TW ?t tTt'o^v σου, 
Κ«σ *c, «VT. tTt^ou oiiro του tVöouc, άττο λυ OtVTO(c,) 
t-TiQ^oi h's »«λ^^ον ^irtM.<i^Y?^Tot"" £κλ>ι- 
ο./ιθ,|ί<χν, κ«ί του ί\ GyvK«xT<x^^eiujc, των 

ΛΙΓΟ [τ]ης, KW^VjC, VtVOW-lVOU tVl ^OTKUlOV OS 

Or(!^«r>jy^'a<xvToc, v)touv»j ΐΛΛτισιχου S'.'Lu.ti 
T>jyjovs ΤΓΐ^.|τ5>|6•ο|^£^ουο, t.,\ κλ'^οον tu 

AlOOKOQ^Oc, Νί/λ(θυ) ίν,κ(<^λθ>;ΐΛΐ'νθν)κ«ί )ή[^|^'.' . .J ^ fl. ί$Λί,. II ^ 

•».•WClJttA τ I IJ : (O ΟΜΛΑ 


JkaU υι.{Λ.<ΐ"η. 

5t03. Ρα|.^.^. H.'ibc^. h'i.lHc^. 7cUjCi^. 

'^'^S*'• ]'Α^(γπηι'ν[ου]<Γτ[ς^<,ιτι. 

ί frovr«^^;,^ .j,[•, ^^^ 

^ .■ • • : Jv.f ].«..c 

]t«v[• • ]• νΓϊΐο 

^ ]•••-[••••]•τ^, 

^ J ■ l' ' • ^^ωκ.ι^άτο[υι,] rov 

TfojTcuv «Y«ui,ff«jxti'O";^Kci; .f. ..joToi- 
LfiA.iJrfBvHii.roC στο«τ.ωτ.κου.[. . .]. . 

^""^^^ ]<»"S άτΓΟ Γου .j^ Avru>v,'vo[u] 

Χ^ν ly^v •;; το τι'λ.ον Yt,^5co'oo^v. 
T^ST-JV OVf.^^.v, iVic. ?ί Tou ^Cj i^. 

vvjaaöSoi. ιγίκ,ίστω rouTovTou eirc 

Τ"• '• ][• • JtK To[Jx]ow tjj.- 

Π:οί[.'ζθΛο,. rronPfe]«, κ,^οο η[κ]οντο. 
X<iS'^f--it-[--Je[. . . . .]v. (NJ. /gy 
UtA.ti ^0^ (TJlV'i) 30 κω|Λν|ς, , tv ]!j t'ffiiv τ« kt«j*»t<. , ττζ^οσ. 
γωνησο,ι , τις Ty Tc^offoSov ίρκ'σ[τ]ο<σί ν, 
τουι, ύι τον ίνεστοοτος, « L• κ«' πιο', τΡ-ς 
νυν ouV>jc S*f,]«9tacwc, ^ν,λωσ«, 'Ir, το 
(j-c^vio^av νινίσι9«, .ru lijjtu.ovi την t- 

K<^τ4γ]ί^ovvj^ί;^ iK TiTc, Kty [t^jJv στ( S]. /. ί'κί(κ«σι9ην»^. 39 -C. öT(>o.TtiO 


QN?19s;z ^fy J euU, UiiAAV (. . N? /96 ισ Α[νχ.'^^(.γον) trou^l-fA Jroκe,oίχoa,0^] 

τοί ΤΓι8ι'ως iisL[..]o^A(;|) K<»r<xt ]. . . 

K-; O^^^oJi TTro[A,]f^<*.Ou .•-.«[„Atov^Jvrj )..l.r...[..^sLjK^ 205. ~ (ρ 12.13) ■ (Ν? 196)^ 

It ΧϋΛΤον ΤΟ« ΤΓις^ίτνβ-ιοί, ώςΙ-[]η ούλίη) LXtff01ipU[l], 
τ vj Ot 0tcu.ou&i ΔιΟυίΛΟυ του [• • • ■]• coi, •— λι 

θΰλ(ν|) (ivTIKVVj|AO''v) St[^J| J , «JclN/tiV [t]mv Givoi- 

Λλ/νγΐιν ττκο'κυτων ΛΛ0Λνοη|<.[Λ öil» TvTt, 
15 Λνιλλίυι, τρΛτεΐν,ης, 'Ayoeii, f ^(.[«Ιτι'ων ιχονυοίΌυ 

S^Xt^"^ τιτοο.κοσ•«ς 0(i[t(A]v| ^ιι'σοςς 
«υτΜ •••TVjc, Ho« kAoCtoc, κχι ϋιοιχουνις, 

» ύ,α. r<ov c»Otwv ypcKirc'ujv τωι iß L [Α uro κίοάτοοοί, cT^pz• -^^ "' 

lÜ KdiO^Q^ot, του κυ(^[ιΌ]υ μ-ην\ f^l V t' α [•]ν,ην c»i 

(iv<xutdoC\3wi το«.Τς Tcto*• την *H ο(«.κ;[λ1ου ν 1 1\ ά9ι. 

ΐ>ισ•ιν και άκοοωΟιν κλι ΐχη [•]ιλι[• •]«^λι ptw- 

tt «υτήν QtvoticwNjv IV μ-ηδί touc, tcchq' κ,ΰτη«:, 

tici Την Πρ«(<.λου ν Κ<Λ Otew-ovViv ρ,ηιίί tV"! οττο- 
Ζ'ϊ Tiookv «υτων Ι^η <> tiri rouc, ττ«.ο'Λυτων Μ-ητι 

XC t C^l WV αΙΓίΥ kl , W(^ TCOO K.IITCM , ÖO«. ν LtuJ ν ΓΙΤΟΛ- 

ΚΟΟΊ ων ΐΛ-ηΟι TCtc'i οίλλου ριη?ι[νθ]ί, τον κο^δολου 

eCwAuJt, TCoo«.VLA.<KTOt, LA,V]ö 0(j>tl λ« ΙΛ,ΛΤΟΙ, Μ-ηΰί 

ITävtoc, <Jvv«AA(xuLx«roc, ΐννοάπτου Μ,ηο «ypoitpoü 
JV ατΓο Των ιι-ο-πΓοοσ 1/ tv voovcov M-tYO•• ΐηι, ΐν^στω- 
^hS "^H-ti^wt, TQ^oiru ΐΛ,ηοενι .*Ytco[vWu>i~c^ της 
ΐΛΐν Olv^Tcuyvic, κλΪ του κυρίου 1ου[λ]!ο(υ) Ζύϊλος, 
Δι?ν|χου lisLvi ούλ(^>|) ^iv*t ι*.ίσ•>ι,τ[ών]<ί'αλλ[ω]ν üiuvoc ως L. λοΓ *^σ>|^[ο]ς, Π ι. GivÄTu«|[^iv Ι»!• neiCk «ντη -»fxu^ ti^i J^i^txr^lUt^ >,ιΛ4φ^ί•ίΛχ tnU-t-t 

18 -t, TcXti»»)öcTe«v. 


BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 3 1197 21179 6203 ^i'llliMi^:;^;:;;:;^^ 
■ '•''''Wh^i'fif/W'• W'jii;', :';ϊ•Κ•:• 


mA liillililllii. iJlvXii'i '•■';:;■,•;( '»■i^''*'•' 


'.Km• i ^mm m |ii;»s mM yfe?;;;: 'iM' .mß ^Mäiia^ 


;Ä;; i?l|ii'pl'' 'M 'MiM m 


»K?;i'5iv:ä '^mmm 

iW?!!fö'•: m •m mm•'-•'''' 


:;ν;•Λ««!;! mm WiA^,'' ii:^•:• 


•>''>\'m'ij' !,'.'.' lilil ii THE LIBRARY 

BRIGHAM V: c VG UMVERSITT 

PROVO. UTAH DT 
5β 

■ei Pliob Ρί .:l 


'';;°';'^ -^--S-«^ Τρ,^.Ό. kc.Va^oc, Σ,^ν...οο ^.^/oc, Ά..ΛΛ[.,Ό. Ut...,.] /.^ ^^ ., , Ά' 

'"■' '•'■''] ^^'° «ΤΓο του cvtar^roc, rt r<( c ΤΟ υ ί'τ ο ν t, TTßi l ,Ό υ [ ■ ' ■ ■ - • „.' ί- '; ] ^β^ y^- ^/^^ 

V :rcs ^'%^^ ^^^r^ τοΐ kA>j'(,ou to ί<, « v'Ix ^co |^« τ . ir c^ ο υ [^ - ■ ■ -■-'.■ η -.■.■.-■] 

.ίΓτίΛΐιΓίΟσΛνοίιιιίΛιΟι ' ^ ^ k χ ι (Τ ΤΓ t Tujv ρΓ|^ισ Jujpi vu>v ^-^oe.! ^ου ν Tu)v TD Λο.πον[. 1 

i cvToTc, ^u%^t^^o'|.<.ivot po ■ . . tl-ito ■ ■[ ] 

, Λ y^ ο i, 7 c ,υ ς Lc ι Lx. 1 Ο U Od [t' ν ο υ c, 1 

TC\V«lciOUl<.(VCJVTtp[ _ _ _ 1 

i'3 i '? τ o. I κ Ä J ι r c, {. (i κ ιλΓ 'Ji ' 1 

Q^OV L.-.£ <^0c, KK.' o! pl|.<,o[5<Ji^ t'völ ^,^;. ,., ,T,;,,] 


weA^c ^07. THE LfBRAK» 

PRiGHA Μ YouNG utovasm 

f'h' yo ÜTAW PfiLTb) 

riv ^^i^ov κ<.<ί^Λότ^σ<^ν ο*. |.ι^.β9ω^.ινο.[ Λ 

'^ ■^WtiM-OvjrUit, Γ -1 

η im. IxU-ht Jen i ο^^μ\λαλ odf. ii\-^l9|]' i'i νίΓοοκκίΛίνων, 


(Ml uy>Ta. . Jä*-U, (/iCA.(OP^ 19b :2,H.) 
15 ll«(^« üic»,vu)TOc, lTiTt[öoj»;vov 
[»]πο k:(Jlxv|[c,] K c< q o>. v i' [o] ς 
[ΐχ]ΐτ[α] KU(>iO[i;TTJaKUßtcüc, 

Αΰνηους. Κ(^[ϋι^ς] ΐκ>λΐυΌ S[J 
[uJtto Του Λο.ι^.[πνοΤ(χτ]ϋυ MyfuJ^o-J 

Μος /\ννι ου ύ^'•[£](Μ<.ου λτγ ο γ ρ Q:iu ομκι) 

Ι>Λ?^ανιΟρν , ϋΐΛ ύι σορ.ο(Τ,σ- 
U.OU tic -iCuifAjouv lUrtöouyoo 
κλνιηΟΌ k[c<.Jt[oi κ ι κ;υυ ]v[j]v 

Uy Αυ"«^ν|ΑιΌυ Ktxl OtJij[co]u TOv κυοι'ων 
[. Μ o^J><-v ^it, Tre^o»;((.i'u.t,voc,) L• KC, 

f-'-'-ift _ ] 


''/ ι — ' ltZ ■ .ν.^Λ 


ία Ν? 199 tVccta. 

"K - r , Λ ri - / -195- n. sL•- 

iie^UC, yoe^ou Π)οα.ων 7[.] 

k«i υττοκι^,ιίνου i-rr?• λ ό (y ου), f .μ .\ ^«/τ .;j /-λ' ) 

«AAcx-c, 7 C5" . Τ... ' r. .'. ''^"^ ^^4*^ 0>:5 7. ■ 


Ut/ljtc 

209." [V]i\s) h'', ν<ΛΛ». 
ι Vffrv OL^wJMfi Hoi/vi.S'. J 

iraow^jsic, ΚανινιΌ(.υ) t it ι τη ε,η[τ>ί ς] 
Κα • ■ [. . •]το<.ί. [ Jm ^ (^^ ..,, λ;:.., ^ ..., d^ /■.'■■j (ν? 190 Ρ ^300 ΛντωνίΛν m[c, οΟσο'οις) γο']ρου ττλο.'ων ^ft• -^"h-xn • ^ ft• ^'^"ο• } 'j^VxH J OlaaX 1/ί6Λ_εθί>. ■Ν« £0ϋ. Κον-ΓΛ Tbffe-ocQ^csc, τΐτζ^ι^βολ(.ον). 

ν. . κο ι Ι«ρκ,ου /Λυοηλίου 

ΚοιχίΛούολ» Αντωνιινου Κ α ι' σ λ ρ ο c, to[GJ 
'" Κυί^ι'ου Π So ι e.[vojü o^~Γ 'fS5 9,-aU.. 


210. 


N?20| Κ<χισ«οος Tou κος^ι'ου Koto (<nv t 5ος) 
οη^οΒιων oioc xuv otiro 

9ιλθ-Λ(οςτοο^θς) Λττυ'ννις ΤΓ«Οο κ ν οπ^Λΐ'ου) κ<χ\ 
Uvvu)^5^iC άδί.λ**ος και ο' ΐΑ(_ετονοι) 

01« Πί^ωνος, <λτγ« το(ς. ot,) ρ.ν|(τοος) 

1 1 Λττετιι ρ tcoc, Κ«,ο(χνι'δος 

ρΛσιλί.κ^ς,) 1^ ς ις ίο . X^'„or 

Wvv to ICO £.u>c, tyo\«u/oi. 


JoixU. Üti«.eck. ρ ]23^ 

Γοι^ι^ΊΛΛ^. Η. fc.b'&rvv. Βχ. ϊ,ί c^Ti.•. l-oJJ,C Ν? 202 ^ττεοι^-^κτων) ι-Μ f Λντωνι'νου . . -/S^^ ^. 

Ι\ί»ισ«ρο(, του κυοιου ι (" κλη ς ο υ ν (^/at,) 
Απολλώνιος, /\ιρ.ν<χιου 
Κ«ο(«νιοος) ÖVVa>^-'(j — t tl r) , -. ?f V ίκ[ΐΊν'Ί^ \ \-trti,. h \j^ ' Äpouo« , eijt,' . 5 ^ -^ 71x4, V.^.ck. 211 


Ν•Χ03 KcxiOiXDOc, του κυρι'[ου] Κ ν Κ λ -Μ υ Υ ι' W C, 
ΓΝοΐΛων üvvujtiotui. ι U (). Ttoc, . 5 ί^ .ί<^.^^^. ρ .ν^Γ^ς . ζ f. ii ti. J «K-ui. üiM. eck Ρο^^Λ^Λχ^. Η.Ί,ί^ννν. Bt.lÄc^. ^■„U^. N'iüH 


\•- t'roc, . i j.|i Λο. kAvj^ou^.Vc,, μ. .i^ou<,«. (, L J ' } "ϊ i \ouuX vitfiicW. 


N? xoi- του κυί^.'ου Μ κΑ μ ^[ου v( Zote,)] 
Ai'Ju^oc, Xo^«^<x^r.'u,vo^ ΤΤτο λ (t Pc<x •' SO ^ ) 


JouuX lA'flCCR . 

21Z. ~^ ~ ρ α2.3ϋ 

TT ~ ΎΤι TT ί' " Ι ^ Λ '^ ' ^.<Jti- ^.t'roc. 2( υ-.«<ί^ο«<2,,..^.1ο{.3 . - . i. I <^. JouJ ULWtcil. P]Z35 Ρα|ν^ΛΧΛΛ. Η. yc.,^. B%. 11^. T.u^2^. N» IQ: του Koy'ov Aji kA>j ,^ ο υ^ ί,'ας) ΤΤζ^ο κ.λ[0^•*] 1 ^^ tToc, Μ ■(;- . οοουοπ. j(X4A^ l/unxcR.. Ρ]λ36 Ν? 20? -^Kti^l^c^TWv/ κβ L Αντων'νου ySS'/fSY ^-^Αχ Κ«,'σο.ζ^ος, του Κ,υο^.'ου u.^ κληβ,ου^(,'«<,) 
A«i(2^>|u.u>v Λχολλωνι'ου Vivao- ' Jcw-iX Uvt\tel(.. 213, P]23l 

Γ\ (X. 1 G α ρ c, TOvJ KUPIOO 

ρ'<Οιλ(ικ,-ης) iipi'uiv ΛιίΛνΛΐ'ου 
•> l/— ^ /\ vy l I oc, ty pi«.vuo(. 

\J Τ ι ρ αυτού « y ο α la.lc«to υ . i\?iU9 Ι L-.t'Toc. 3 ΤΓ«τ luTTT c|. Ν•! 2,05". 5 U-. «DovP«. Joij-<X L/LtA-tck- . A-TTto ι>-(£<των) κβ L Άντωνι'νου Kai'aoipoc, -/SF'f^ y?. (%. . 

του Kuy'ou LxT κλη ρ οί^υνι'οι,ς,) TTroXXSc, >:ίίωι'λ(ου) 
Κλ^ u.i.TOV(oi) TCvtno γ(ίν)]'σί oc,) ΦιλοΓ^ ) ' ^ — • iroc, Η L, - L — » ΛρουοΛ. η ιζ ■ ^ h J tujJ. ITctn t c Λ. 2.-tr i(^^(piTuv) L. κβ Άντωνιι'νου Kwi'aetoot, του κυο>ιΌν) -/S^ ^Sy ». (.^■ί 

ν y Κ-Λνι ο ο vvCiw«,) ^(nftTvot, XiOoiToc, TIVÄO γιν »ι'σίως, 
/\<^M^>1 An α,ν Μς ]/- ς <j , ΤΓτολ tM.(«iuos,^ η:ο«βόοο\) 1>_Π> ιζ f ο 

Ι |τ ο ΛΙ ρ.(_•.Γθς,) INOIQKVOU tyP^y*. ι ι — 'tToi,. 3V-««oouo<x.c;J.64j,(^i,^^o«£i»/i(. 214. ΡΛ|νγα^. Η. 2Ι,ί cw^.Bi. ;o.?cvM.. %ψΙι^. Ν? 212, ^r SeAi, τ C ' » . 

ΐ-τους öiurtoöo κλι εικοστού 

/λίλιου Λ^ζ^ικνου Ά ντω ν ι'ν ου Σι β «στ ον 
LvJatpouc, Ο^θ κη" S"u'j/(^(o<.u/tv) 

VA*^"'' f°e,°" 'cAo.'[uCv)]'AvTu,v.av«c, 
ουσο'αΟ «.'κοστου iVous Σοκναττ(ο<;ου) Ν^'σο^υ) ^^^57..β/^. Ι ν^^^ΛΠ ' '" ■ ^ ^''"'^^ ' l'y-'vovTc, i.l. Λ.^1θ^6^ Q J OUiX UitAtctw , 


Ltovc; πίντεκ,ΛΐίίΚΛΤου AUto[k]p« toC ος 

k Ki'ow^oc, Νι'ο^ουα Xamvoi) Χιβοιστο« 

[I Jl^^ävikoC AäkikoC ΤΓαυνι ß δΊινο«.γι 

Mua-S«o,'cjvi u.ic5u)T(^«) ^.π-λωμ«τος ö'vcjv . . 

[ο]κτω rj ^ κ«; TU ic,^ Τ^«.«νο« Κο(,'βΛ^[ος] • ^^ C^^, 

τοί κυί^.'οΛ. Ψ*^[ι]νώίρ ΟκΙ,^ ίναν) ivic, ac v[uo ,Ot«)J 
«<^«ϊΜ•«ς οκτώ r~( η. 6 S•-«-.-!), o-'v(o„) ivCio ^^.ΛΟλλ/ oi - • Μ .^.'v,vr«. J^«^^.;,rj 9. jouxl UltAxck. 215. Ni2l3 ^^y ;?. <2Ά. Poc/^yv^x-». Η. 22 Crrv. Br. 9 Om.. } ΟΙΧΛ I Ν• iii 15 ί-Υους {,κκ.Λι öl ΚΑΤΟ u Αϋτο- 
komropoc, iNoiiCetooc, Ι ι'το υ 
/ΑιΛίου Aopticxvou AvTwvtivou 
2.ifi σ-ΟΎ ον Euetßout, T«(ju>i 
Α όιιγο(ο<.γ«.ν) 01 Π π ύ γ ί < s κ ο« ι 

' ' Γ 1 ' Γ 1 Γ ΐ'•''"'^ 

Κ «ι uLtrovoi [tcJcwk[tJoo [tc,J 

Λ[θγυ]ρ ι K.U ν ^οκ νο TCc«.io[uJ 

Νηβου 2.ToxouM (TIC,) AicuvYt(tot,) 

Κ β. ι \\αΤΓ1.7β'*^) 2-U}T0V TCoiS"- 
[jUTlPOIC, R<OL4.-MC, ^OKVOTCoCI- 

ou ΐΝηΟου DTCtO γωρίΛτω 
lük «ονυοιου οι;τεοιο«ς upo<.[v(^ij.<x,t,)J 
TföOtOo<-K.oVTo<. I C kl- U.VJ irooe'- 
νρν]6αΐΛΐν0Ι tTlOO OuvfiiJ• 
λω Oicx TO (icnffKiiV ΐϋΛοαπ tic- ir τω κ t ναι (-ίκ!) ^/. ^ii'. /5.2- /?. Äii• 5 ii. £. Xitvo t« VÄv) — Στοτθν>ϊ(τ IC,)- και TTarliffiJs) - irO iOß ι! Tt ο οι ( Ui ίι•^ίΛ-ι. j , (. Ji'/AituV• 
V ί υς Kft« «ζ^κ«ί> ιχίτονων Tt ο ακΤΟΟ u»v . ϋ C'ITOC, . ΙΐΙ•]{ΐνοντ«Ι.,</. i'i/rx. ίοΜιη^. ^ 

JouuJL U>.i.t.»cfc.. littl-tTV tt- M/fA^V υσεΛΑΛ-ΤΙΛα' LtoUC, vi /vOUKIOU 2-,tTCT|tA0'««) 

[Σ]ι[ο]υ V] ο u LijOtßouc, 
I I tOT» να Koc, 2,iP)«crroo 
ΚΛί [MJo^Q^o\ι ΑυρηΛιου 


venjte. 216. {]' }%»^] ^.^^' 2,;C; TTrot^^,'[^o^l ντο• wiv^ • ^^Ur . ['J,,,!^,.,,; ".'. 
<ί ΛΑ(λα.ς) ύζ^«(ν Lxic,) οκτιο 

r- ^ΐι , Μ»σ[ο^]η λ ci'A/\ac, /5 X^• 4./. .'C/ 5i -A-y. 


J}^./S^H. 

9 1 1^• ' r,°i)r,. Γ-.[του]ς ΐ^^o^l5ίκ«Γoυ Λουκ/ου Χί-κτ,ρ,ιΌυ 


.^.[foJu,jc^ou L•ΰσί.poΰ■^ TTtQ^T.'vaKOc, κc^' Μάπκου 
Λ[υ^»|λιου "AvToiv'vou '^tp.^OT-62i κλΊ ΊΤο κ λ i'o u 

u.[lj^^ec.Vj^tv) X<xvi]pOUS Σ<ΧΤ<.|^ΟΛΤ-Γ0ς Tr<^oCao;S"(o.) 0.'KOTC(iSu.v) L^L ^ί/^ι/Λ, 
^οκνοπ;(«.Όυ) Νν|(.β-ου) Ι ϊκ[<χ]τ[ον/]1( S• 


217. 10 ■f ;; Η Η- ■ 

' ^-^^^P"^^^ 'A-s--. ^^'^ß^o, isa^ccs) .ιμ.ο .;^, .,^,^0 
TTcK^.jc. k4; rjroroyco K«; Too'op>u>v rifp ] 

«να Η- kS Xr— κ , 

-τ— _^ ^, 

iTtJtUt, «vi ^ ΙΟ'^ V- >Γ", 


15 2σ V-t*lX£ Ζ1δ. {?)li]] (Ν.2ΐ'τ)' «[v;jq-,o^l^[ ] 

TTokCcic, «TCiirujQ^ f^[vjTC(i,is) ■ • ■ ]■[• • • •]"[■ •]ον[- • ■]$[ ■ ■] _ 

Uc^Of vouiiit, Ες^ιι,υς «TCO Tmc, κύριας) »να ^ lo"^ {^ ς" _ 

lUpouc, Στοτο>|τ(.Ι.ω£,) του Στοτ(ο vi tiuc,) ätco της, kwlx(>,^) ivi ^C < δ(_η^) ς" ^l 

AvTuJViO^ Δηΐ^-οι. circo T-MC, KtOiA^^C,) KViX ^ I^S "G— Λ 

MKTCtTyc, AluIVi'^OVI «ICO U.V]T(^e^01toAt(A3C,) ÄVW "^ io'^'(^ S ARGkis Δ,ηΐΛ.« a-iti KtieKvi'S'eoc,) άνΛ ^ κ? Xr- S 10 H^o.i^Ati'S'Cou) oi ? «[ΤΓΟ) ^vjT(^0Tx;iXttJs) '^'^' 'AvrJviOS ^>|[^]i ^η:Ό T«t, »^'^kCvic,; 
.<C_[uiJrvj ς^ι vot, ί^ς^ηναιου «tc ο Λθ.«οθ(,ο-υ) Κιλι'κων άνιχ "l• ι ö~ "^ Χ 

[Πα|1)ο]υ(, TT«poü[ro]s «π;ο TM'^ KuiixUc,) κ(χ"1 ΤΓτ ο λι ιλ-λΓο ί, Όννω«(οιως,) 
15 [κλΙ] ΤΓλ(ϊ ι'ων ΤΓετ«ΰτ(οΟ κοοί ΤΓιθιυς TTtStuc, oi [Ζ] «ico Käo(^o^v,' So^) 


oeit[- 

Ac[. Kecto Co^.Tli: K..[..• ν<ΛΪ«. 219. 1?μι|) ^Ν• 2ι^Υ ^-'gCt"vouUi[(i,••• 
Ι ου U) ω ν [• • • 
α•' π ρ UJ ν L' • • 

ΐΝίΤΆοί, Ζ. U [σ] t [ΐΛ, ο -υ • • • 

Α ιί'ί![θ OiJo-lOC, Α PTC ο XC^WTl [<ο νοι, • • • 
2-.ο<.τυρο•υ ΛΧ,ο ιχ[•μ]τ(ο oic ο Xttj <,)[• • ■ 
ώια, Υ% ννι[σ] ι u)c,[• • • . Οι ΙΧΛ. Λ ert Vc /νΐΟ {ΛτΑίχΟιΧΛ^ •VflÄtCil-fvC LLfrtAALitt ^^0-^^. 2. Οί^ίου-ννννΛί^να -V-0 -Λ Οιχγιίί'τ.ΕΛΤνοΐΛΛ^'. JouuX t/utn-fXK.. Ρο.ί^^ΐΛ_»,ιΛ . Η. |0 Cyn. Ε)1. 3, b'c-wi.. )•οι.ύί,<>Λνι.. \)ο/ν\. (JcYTjeXile/w Jicvw«? νυΐί• 'Ι. 61 . 

t-rouc, ί /Χονκιου α- C π: τ[ϊ ^i^l ο ν Z_touviQO\jJ 

LLOotßDxTc, ι ι t ρ τ ι vaKoc,L Z-tß«<rr ο υ Xo(,o(x.j 

k' ' ''Ur η f^^"^•) ν r ' , / «Li \ ' η 

ΓΝκστϋΟ^οι, nLcujJvujt^ Κ«ι M-LlT ο ν((Ον) GiT θλ(^ο ν ιον) KU Lt-Ut,) ΠΟΛκΛ tl Λς J 

j-Af |^L-re^ij^[t]-S« tic'i [t^C ] 

J TOM αυτού κΛ-ηνο(-, 1 1 1, [ v7 vi (Τ Λ υ ρ Ο ν CT. "π: ο \) εν>ι M-tx rojv] 

ιεροίς κ λ VI ο ο ν(-ν 1 C«. C,) τ-ηι, οι.Οτ{^νις κυιχνις Χυοου oInTR-J 

iKC, "τς^ιι, Ι -Η ν |S«ot[ojq Ηοωνος U.I W-tTp νι ρ*, λι ] , 

KoiOoicOOKiOl. [ 1 Ν°2ΐδ ff^'y^/ ^• ^ ■ J (Λ 0] α/νιΛ Ι- OutxA Ν" 61. f j«J/IVOVT0ll,l). i'.l>»\t Λ ίι f £ΛΤ. . ~Κ-1Γθροΰ οι. β τ c\ Ρ) -Μ . J Oi-uJ. υ ί fl t (.■ iL 220. 


< KffTo υ ΚΛ1 ^τους, otuT[t]eou Αΰτο κο ος Top oc, iNcnig-csp oc, 
MwoKou Αΰοηλιου Λντων[ι,νο]υ Σίβι 
ΑΛυτο μ,οο^το ο ot, KociÜcxpOt, Λουκιου ΑύρηΛιοιι 
ϋυνιρου Z.i;ßctarov ϋ ω v7 Κ. θιίνο(αγ(ν) οι« 2. «.τ«β ovr^oc,) 
ΚΛί ιχετο'ν(ων) ■n:oC'*)K(Toe ων) llw.fiouc, [ΐΛΛουτος τι λΐ Ορ-ο>.τ(ιο ν) 
Καρ-η Λ(ω ν) TCPUTou irouc, ρ utc(o(.q «.c,) \ ΰ t Κ.« Ο wo 1 C iß , 
OjJ λ~ ρ υ tc C«. e λ c, ) (j ει'κοσ-ι Κ κ , Ψο<ΰία>(_') ^^ 

^ÖkToIC-m ΚαΪτλ 7CP 0<rü(_iCKup« ωοΐΛ,Ι νΛ ) Vi liO • • '^ '^/' >. ■V:,.^ Ν-'ΧΙΘ '16/7). (SU- 2/ SeM- "■ '^^• ■IJVIVOU t^KI UuvipoU ^Q3 v.eL•• Ltouc, τιτ»ρτου Αντι 

ύ iffy oCo-yiv)] οι«, ϋ t ο ν[ί.η:(ο vot,)] πο κ κ(τ-οο oc,) Ζ_ο κνοΐζ (wi οο) IMvi σου ^α-ταρους 

2_ (χταβο LiToc, τΐλ tff(^LAÄTtOv) κ». ΐΛ-νι λ(ων) νΐ up(a.vui\c,) Χριακοντο. -^ 6 2/ /f6S /j- <^"^ 

\Κ λ κ«ί τα ττοοσο(^ι«.νρ mu» ο ΙΑ f V α.) η ο(• μ io»'.vi 1(>Λί. Svi^'W-c (5>Ο«.ΰύ6ΐΛΛΛ0| ΙΗ>-Μ. 6 tttitAt, t4-fc OUXfe Οι t<0 JCW-• ^ffS^^'^XI^^ I ' V'VOVTai ,ί'. t. i*v CouActw . J V. «KT ω J ei^o--t (/ ι e,\ c c A_ U r ouc; ι Π) 

/\ουκιου x_ ttcTi Μ- >. οτ» 

[i_ t|o\)vjPOTJ LoffiPovit, 

I I t Q τ l' V(\ k[o]c, KM.I ΓΐΛοκον) 

5 ΛΰρηλιοΜ Αντονινου 

E-uoiiiout, ^tßtuoruv N?££0 


l-tnXt 25i1. ■U!>) κ». ΙΙουβλ.'ου zlfn:TiL<,iO\j 
Rt-w. Και'σαζ^ος Σι,Ρχχσ-τοΰ 

ί^°(^««,Χη) ^^S^'L^"'^"") ^'(«)Α^,^[^ν.Ό]. 
[• • ■ •]ς- MJ<T^cv[. . ..]. 

L ■ • •]ο<λιί.υν «[τεο κ]ο- 

ύ[δ]3 ' > ^[o'?,C0v)] iAllU)V.[. . .] 

^ Κ-• ••^••••ι (Νίζο)"• 4αοΙζο/ „, <oXt_. 


Ρ \u\ N°2ZI y3 iW. Ετο.^ ^-^Λο^κ.'ου XtTtr.j^iov Xtou-^oov 
Λντιον.'νου tjffll^oi'c, ^i[ia.^Tov 

kovTc* [r<.,]Ts ^ <!,i Υ- Σ-οκνο tcCcii'ou) Ν >i- ' <f^^<^tf >.. ^• ] '"^ • γι'νον-ΓΛι 0(!«,vutOkt' J •ι>ΐίΧ LTiiAtCK. 222. Ροα.ι,•<Λ4Λ. Η. 20, i' frwx.Bl. lÜ Owx. Talldyyx., 

CtLouc, *^]\\ n«(7KO\) Αίοηλι'ου Σΐου VI ρου 
A[vJtUVIIVOU ll«.qJlKOU MtVl'ffTOU 

I)^tTT[a,JviKoi rityiOroü ΤΓο[-ι«νικου 

[Πί]-^.'στου ΕΓίσιροϊο, Σι^οΐβ-του Φ«ο(ΐ4.ον 9ι) »φ 

ά^[^υς^ι<ων)] Koi^C«^ ν.' S oc,) Tt ( κί^ ( - 

(2. Η.) <i^α^M-C"■^) οκτώ Κ η• Νί ΖΙΙ ζΐ5 7!. eU- ^'Vilf- Ol. ίί^• 


roL/^jj "UAA . H. 13 &vn. 3a.9 cow.. i• COW. . /■ 0<.ίΑ.ΙΑΛΤΛ<. Jouxi. UlMXcK , N« 223 


L J^«<NK.>j[•• •] 

Λ ' y ' 

/Noyyiivov) /C οςο «ττι ων i 
ν XI ρ ti ν • 
tCyov ταρΛ ffou τίΜ-νις 
ΤΓυρου «οταΠων tf > - 

[^Λ !]σ ο υ <, /—[Ή < C - ί Jw-To κ( 1 ♦ ν ) ί >^ < 

UtTC η σω(^ {,ις Το ΟνιΐΛ(ο6•|ον) υ~μ \->- ("W^*") 

Κ«.Ι LlriVtKMJ 0"ΟΙ Το ν 

6 υ ΑΛ β ο Λ ο ν» . 

ι, ^Ι>[ Ι- IcKpKQy Αυρήλιου 

[ 2_toJu -Μ ρ ου AvTuJVIVOU 

1 1 [a^J-Ji κο7 Μεν ιΟτου i5ot vTccv[i] 

' [tPlXXVik: aiTj ι ι Λ μ«ου ί»«^'^ >• '• J. ί. Irn ΚοΛί/ΛΛ . •+Γ • TU« 0-U α ο τ ÄfjuV.Q•»•^., ^ (_^__, » ttOUC . ^/?// ». ßL• iojjX Uiirttok 223. CN'.ZZS.*. S.2Z5 ). 

j i'^C,[°"^i] CTe^[«T»j^w)['A(2^0l(vo-.Vou)]*Hc^oiKA£.l'?C«'«) 

1 παιφ.] /Λ[το^ί|τος, XwjrocßovTOc, 

του TT<xv[tY(^tu.ix[tu]c, uL-v|- • 
5 Η^,ί^ε,^ΟρΟί^ι ος) iico [κ]ωΐΛ.η^ Σο- 

κνο[πΓοι]ιΌυ Ννίφν]• «TCO yo (« γοι^Λΐ) tV«w- 
r[nvjTL ΚΛί frouc, ϊια,ους] 1 1\ την tCjv 

^.εληλυδ^ότος) [κγ (, Oic.:;] Α;λ;ον yJ3?/^ö />. Al<- 

Av-ru)vivo-u [krt'oiJm'ckV iiro- 

ιχητο^,κη tV TV [κύυ,η • κ]«-, tilU.t'l Jt 

KM Tvjv [\/]υνο(.Τκ[Λ ΐΛου Ίσά.]π[ιο]ν «.tcw.- 
Tu>(^[cx] |-L.][r,^]ot, [Τ«.ν{.>|>Γε>Α]ίΛ6 coc, 

/ Γ« , ~ , ~ r τ ' 

"■"""SX' «■ντγι tV TM [kJuIlcV] 

01Κ1ΛΙ [ouoj ιςο("Ί ΤίΤΛρτον ixtPOC, 

ίΛαΐΛίΛΐιςΟν• 1^0(1 I « π: [t >niTo] ic, Στο- 

τοητιος, του TIrv ι ιί ο t [l^Jüc tu c, 

ZU jA-MTOOC, I «TT Ι-ίζΙ ρ tujc, 

L-~ iß «.σ»! lx[oc,] UTClXP VI Üt TM 1«- 

πΐ[•<^ρι οϊκίΛΐ ου ο [κ», ι] tn-JAwc, ' 
Κ.ΛΙ r[traQ^Tov] ij.t[Doc, je«] ir, ic ι κ ρ ν 
κ.»ι τιτα[οτο]ν ιχ,ίροί, μ-λ la ια.ι[κ(ο ν)] • 
/.•> Οιυ tTCiOiiiiou-ii Τνιν NTCOyn («ιί η ν). 

Ι Ιαρι/. ου Αυο>|Λιου Α[ντ1ωνινθυ 
Ζ_ t Ρ*'^τ[ο υ ΚΛί AjuTO κ ο σ. το ο 0C 
INwiCädoc, /χουΜου /\ϋρη[λ]ιου 
JÜ Uü>ipo\j2.fß«(irouri£bCPMS. S ().tToc,.)K uyl IZJ^ Ι_..'τοι, Ib t. ύττάς^^ιι,ο/. II Z5 C.f.J ,V>S,'Suf.i. Cvx.i^ N-<iO i.2,tr./;,IN>,, ilc 

224. ' PbSgi' IM2.5 Pm/i/^-uu.*. hi. ai,iiC-m<. B\.!r.5c/MV. JOa-^-lIUw. ΊΙτη 3tAj>e^tKm, Hiw-J -wri^c. N• 9Ü {^A. IÜS) i,<yrv3 Ν • 2.14 ( (t. 2.2 4 ) . V :. ί . 

/\«ov('(«u>oic,^ Kuiijvic, ^OK.voTC(.a('oy) iVwffou 
"TCoo» /Λτοηι:^ .Ζ. <\το( i ο υ τος του ΤΓ«νι 

y ' Q ~ , \ ' 

tywVioc, Των οιττ ο KUio-viC, 

^[ok]votc«.i ου Νησοϋ. Α"κ:ογρ(αΐ|)οι^οΐι) tpLoiu- 

τον ΤίΚ.011 Τουΐ, tp_QVC, ilt, τ -ην του OIL- 

Λ VI Αυ υ (oToc,) Η.Υ \ ütou Λ!λιο\) Αντωνινου 
Κλτ oikicxv otxo γ ρ C» γ >1 ν) , iVTa, yiLVOLCKL 
tV OlKi«. ιχνιΤΡίκη ίντ? κω lAi] ■ 
eiLLtiOt ο Tf poy i y ο («JuLLc t ν oc^) ΛτοηςΙ ki 

oi σ η 1..0C, κ[«Ί] την νυνιχιιςα ΐΑ,ον; Ισ«, α- TC ο^ χ U) S Υν^ TPQC, Τα- L•. (4iC ! ) π« Τ' UTCWpVl Ot «UTM ι / «ση ΙΛΟ C, 

tV Τη KCO|>.Vl OIKIKC ÜUO KOI - — 

CirwQ-rov wtoot, ίΛσ.ρ<.ρ.ι.κ,ον ' 

y -r- r-r^ V ' 

KMi I «TT tTii p IC, Z-ToTO Μ Ti ο ς, 

του Ι Ι »ν t ιί ρ t p-M-tUJC, LA-rtTOOC, 20 ι Λ TT ι "^ 1 ρ ί ( J t, ι • ι ρ κ C Vj L<. ο C, ■ 

< / {- ~ τ ^^' . ' 

υχΓΛρνι ύί Τη ι »,τϋ Ι'ίΙ; ιρ L οικι- 
«.Couo Και auA-^c, ΚΛΙ ΤίΤΛί? ΓΟΟ 

C»icl) , „ Γ, , Ν 

j-t-tpoutj oiKiulv ϋυο Tt cuTCxiKOv 

\ ι ι ι . 

Κον-Ι TtrotOTOV l^tOOC, Leo ρι u. ικ(_ο ν) . 

.QiU tXiüiucju.ti. χην αχονρ(ιχΐ3ην). 

ΓΙαρκονι AuQviAioo Αν" 

^ιρΛστου κα\ Α ΰτ ο κγ λ χο ο oc, f\ θ(ΐ[σοι.ο ο cj 

/\ουκιου /ΑνοηΛιου Uuvipou 

Ι 1 t β OQ η ύ )Τ0 κ ρ« τ ο ο 0C, Kriowqoc, ' των ι ν ο υ 

ί V- 


225. ρ , Λ. H.if. b" Άχ. \l. ί C-yy\. h Ow!al ΐΝϊ llfe 10 15 2,0 Κριο^ιιοι ΚλΛυύιιοι Aoti'ioi στροιΤη ^^Z) Ao (η(,νοι!'τθ u) 

Πο«κ;Λΐιύ(^ον) H-tC>"t°s) 
TCao« )(x.piouTOC, τνΓς Τίσνους των 

• ' ' V ' Μ ' ~ 

(MC ο < ω U. V] C, zi. ο κνοτΓ α,ι ovJ ΐΝησου της, 

' ~ 'Γ ■> ' •^ , ,^ ,— 

ονυτνιί, u-toiöot, LttTcx. κυοιου του υιΟυ 2-χοτο- 

Mrioc, του Aicuvv/toc,. ΙΙολλ^ς, l4.oi λ lx ιί r ff β >ι - 
rvjGuji, ov/C-mc, tcooc, xov ορ.οτΓ«τοιον 
κ wi ο U.0 Lcyi rq 1 ο ν Μ,ο-υ ιχθιΑ(ίον ^αχαβουν 
^'^λ'^Ί ) ^^^"^ t>lS "co -υ κοο-τίστοχ) »ί u lm.o votc,) 

[ΤΓο Ij^LjCM ι KAc U.i(j OTTO νη ρ ι. <Χ(^ ΧΓ t Ρ t TC«.- 

ην Ö ι κ* ι Ο Ο 00"! WV , τειο( ής, 
t-vtYioi6-t συνίΓΛΟ » λ okß ΐον/ iaDTooL τον τΓοΙυ 
έτιρου Li.o\j λΟ{ λγου Eoitojc, , ος xtxt λΐ υχη ic[t] , 
υιον Α Q TC β<. U « \;η ν ο oc Ο ο υ Ρ v ι otc, •κ«νχων 

~ ■ ' > ' ~ . f -Γ , 

Χων ίΐΓ ovou.cx.t:oc, χη^ Μ,ηχρος, lcou Ιί6η- 

o[vj] ς tic, ««.vrouc, υχ λ c ν ο νχω ν «(luii κ•χ.τ«.- 
ν[ωρ ι]σ v/f ντ 0C, παΟίχ Ου Xüuüt του ύχ ο ι^ νη p-Okx ο[ς,] 
<^ντ ι νο<χ[ω]ον ύι'ίνος, των Ttto\ Si ιΟϊ•η^[ι]χΰίν 

ρ<.ίχ«[ώο]ΰη ν «ι τ'ωι ΧΙλχλΡ ούτι. otc ω c, 

ει ο η ΤΓΟί ο t σ t ΰ χα,ι «υχον συν xiot '^ e ">c»Y »[ur] 

o-co(.v ο κ.ο«τιστο<_, Vytucujv Mo wie -η ι ο c, ΐΤλοίνΤ(».ί, 

τον του νοιχου οια.Λονι(Γΐ.Λ.ον tcoimtwi tc ρ ο c, χ ο 
Tvvtv ixL τηο, ätco σου ßov] vT 1 1 οις^ . Εν τι» Υ U') • (^2.Η.) ί 1ετι6οι/>ι ώ ICH Allu-lj VI ο υ του Am-lcuvioo 

2.5 υπτνιρίτου ( — Ρ> Αυτό κ ο <χτο Ρ ο ς, Kon'ffwpoc, Νΐ'οουΛ 

Ιοαι«,νου 2_ti!»o<.Gxou Ι t Ο Liw V ι Κ. Ο υ Τ»^«.ί(νων)) cT" 

226. ι Λ f ι (J υ ϋ t«. λ t ρ [ι''ί> OUtTooi-T 

VUJ Αν[τ]ινοεΐ [ j 

TC »Ο» 1 Ir ο λ t ι-Λ-Μ ου ί J 

u)t,. ϋουλοριαι υι[ι]σ 0[ω Ο λΟ JmJ 
5 ΤΓΛροι. 0ου tic, ίτ-η το [ι Λ (öicoe Λς] L 

τοις ΛΤϋο του tf ijo^ 

ΛΛντωνινου LrNaiffapJoc, χου κυ- 
ρίου , ν ν * Υ' S [ ■"^ t^ C,' Κ«.ο ]» ν ι [ο] α ν 
ιςΛηρου ι<;<λτ[οι kJi κ ου αρουΟΛν 

tO W.I»V tV TOTC(,Uj) Kmiviic, ZaiuJPU- 

yot, tKtPO ρι(ου)κ«τε£τ: ojt, TCuoou 

VlKUl t ο LJL>1 V ι tut, T[viJC, KUUCVICj 

iu» 'u Α•νιΐ-*.ψθ(-ιοιι jöitjo TCOV Oxto- 
15 LLOkTUv KCT.T ' tT[oc,] -χυρου «.οχ«- ^ 

[jyiv U-Lotv , TüjV 0[tj 0-ΜΐΛ.οθιων 
φολίΓρων οντ '»ιΜ tC ρ ο ς, ila-L 

, -rx- K«;S[..-».)ro,«C i 

τον ι Ιτολί Ι-Λ.[Μ ν • β ißcMU CtWkut 
ΚιαοΜ-ιον KOI ic«.c,i'cjCv] ^ 

^ ~' > C" 'Γ 1 ' ' 

ΐΛ,οι «ηο UV] ΐΛ,ο σι [ω] ν •ταντ-ιον tc«i 

ίΟ Tccx.vxot, t'i'uo[uc,] Κ,ΛΙ tTC iTt λ tff ω 

ν ^ « ι ^ „ 

Τ«. yLtJD\/i>40^ toy«. IC ο,ν[τ]ο<. , ο ff α κα- 

VvjKt , LO.V ιίΛίννιΤΛΐ [ ΐΛ L0 lTijJ αα^ ttwi 

im r[o7c, "icQo]k[t iLxtvoi^c,. 

(^l.H.j loiioc. Ου λΑ le I [ος OUtTOOtJvoc, 

ij tuClCTL'lOe« , ("xCCtTioc, ΤΕΡΟΚΙΤΛΙ. 

C-TOUC, lO /AvTiovivou Γν,Λΐ- 
Pc^pot, του Γκ u I uj ΓΊ t(.ao)c V) |ft . N" 2' ffo/'/s/ -n- <^- 


fcL.«tTO^. θί,.Γνιιί, , 18 (. ΤΓτο λΐΙΧοιΓον. 21 ί- (.<«νΓηκΙι. ii'flteOKlirai IL^l^LtAecfc.. 227. 


Γθ•Λ^>ΙΛΛ«. Η. 10 c-vw. £}\ II C»T.. > 0U.^,JaW. iKld^yuYXt,. λ/ι ΊοΟ,λΑ Η. CU. του 2.»]T0V|c^ ί>|^ολθΝ| οΰΐΛ^ν τείπζ^ακε'νΛ. 51<,.τ«- 

Ü^Atrtxv Λ)υκ.ο uiu ο Vi^ouCN/) τ « υ τ >] ν τοιιχΰχην 
ΛνατεοΛίγον κ ικ'ι iic ι χ ω ^l (. ν τι^ν ff υ.ν Tc ε tj> ω - 

fxo S,« ^'C^OS ^ [οΓ-'κου ^(ϊ^^υγΌυ κίγ»λ«,Όυ S<i«vpc*c, (2. Η.) 

10 ka oσ,«,^ t^-vj^oVT» κ«1 ßtpa.oGoixtv πάση ß ι ß c ι - 
c^ffnv, Kcx-Jwc, ττ^^Ο,^ΜΤα.. |.ϋνν]θ.|^,ς -ItHt^^cK«, 'S "ς^ο κ ι IT Μ , Ι ^Όνν, 'TV''• 2««^t^o^.v.} e.^e.c-is . 3J. e. ρφ,.^^οι^εν κο^.η ρ, ρ,. J ^, . 


i<xMJ^ LTtt^tcb.. N? iZ9 ί C-w*. ^0i.ij;!iyyy.. V^yy. !)-(ΚλΜη^ Hxy^y rvU Ρ } 3 I 9 ( Ν • 2 30 Λ. 2 2 3 ) . 

JoujX. ΙΑιλ.£οκ. . 228. ρ η 19 Ν, 230 

Ι H. L'fi/i-. >d_ ORVo-rcaiioi KM ^^oKOVTCitioc, UlQi LA-iyotAoi M.Lyoi.AOL 

TT. Λρ« Z-Toro>iTic, Tou Απ;υννιν{,ος του Ι ισ t ν ο υ 7 i[c,J 

>| j-1 -εν (Γοι/ηοωι ΤΛυτης -η c^ tv tt-t-OL ο«, σ υ ι ν ι w. , 
τούτον Ul°]i. trtviK.üV. 2 t. /ι ιτυ ν γ ι OC, . J ΟυιχΛ U ί [Λ « C fi. ι Οο/ιΑίΥΛ^Ο*. Η. ί 

ι 1 J5l- 1- CVVU. J Ol-l•] ΙΛ/ΐ'ΐΤυ . J^iXX, <üOt Π0^5"Λ • • • Αορ ι}", νου Atljwöroij Μι•νειι?κ[• • ■ 
• • • M-CPioOjjrov A^iTivoiL-rou ö-T ο ck c η y ω y rxi ο ii ν * Tc[• • • 
• • • A\jxoJk ρ IX TOpOCj r\oi.tGÄQOC^ Ιραιανον Ά Oo ι ο,νο ίΤ Α V ßfcx 5 τ ϋ J • 

•••ΐωνΙντ;]α)ΓΊουσιιω ο'ί.ιτουρ.^νωνοιτίλύϊχ' ytVürvA.iv6/Cyinccx.o ν ο <~, • 
, ..''■' 1. 1 C. J-t^uvypMi.vu(xTiCruvK«tTu)V «λλ^ον kqi[t>iqiuv-<jI-< 
*•''■'''■.' '■■ '''■■}'••'•]σεΤηνΓχονιϊ)ΐκα(Γτ£.ΐΛν 0(.κ[••• 

• • ■ Jo<^ κ ο ο ν -tnAicj VtxiDLlv• ο μ-[ύ λ ο ν CJ • • • 

• ••Jon, (χΛΑλ^, uew,YU*.^,c, Y£.iAl[ctc••• 
6'\•'ί]ίΛ.«τοςτης,ι/ννο<,Τ(?ο^ σο-υ[•• 

• •• /\ uroK.PoitoJp ot, KwiffosooC, Ινερου« Ipcifo^vow • • • 
•••]v,i-1Ctt t'At)i,p)ov Χαθθ(.(ϊουκ[••• 
■ ■•yJtiAlcx.t, OrcxKuO~irxc JCi.VT>i [κο vXoi. • • • 
■ .>3a-5J£ l7t ι»-η V J.1L, WyOOCviy ΙΛ. Ο V [ • .• 

• '-Ιοιν ΤΓΙΛρί•ν(^αρηι;-η ή \)v[yxTV|0••- 

• • " Kojp V riAiot, /voyyoc, ixiroUf [rc V05 • ■ • Ni 2.31 /-f j!r<^i• )^ .f i-i-j. 1 C(5'\>j Km oioviomra 6της Kctj T^pnc Tvj CTTiiA/cAcia T. V r il t•., . .« l-c !?V„t V...vt.K 229 


Ν» ^3^ 0ΟΜΛ'>--ννΛ. , ^ τ ο υ C, ιΓ') Α Ο t ο κ? η. το ρ OL, Κ « ' <3 ο<. ο ο c, NlPOuLt». ι j ρ « ijnjv ο \j ^ιβο>,σΓο•υ 1 1 ο ι-Λ-ο. ν ι κ ο υ Ζ.\ «- 
κ[,κου ><.ηνο<:,] Nloo ^tßo<.c[roo]. //»^ /7. <^• 

εν "Γιο κι .) r C ο ο U) ο U) ΐπ:οικ;.ιου τ>ιΊ, Η ο α.>;[λ tijo ο υ u.toLOot,tou Α ο 6•ι(νο ι χ ο υ) ν ο uco υ , 
'^ÜLi[oXoyu] Atc ο λλιο ν ( ο C 

Ate ο λλ uJ ν 10 U litrff-vic, "C ■'Ι S iltiyovMtj cj' — ΚΖ [οΰ]λ(•νι) owovti α. ο ι δ" τ t ο» τνι -cooo-u- 

σ'νι κ[α,ι βυνΊο-υσ-νι O-VTroj kC. τα 

vou-ouc, νυνΛΐκίΙ,Γου^υ-Μ öikwi ο>^οπ;ο,τρ(θ\) «ΰίΛι/'-νι^, Μαοο-υτι uf — κ οϋλ(^ν) iico 
■^ , ^ ^ ~ ί U.o!) 

γΟνυ Οιρ[ι <ΓΤ tcjo ν ΚΛΙ Τ-Μ Τ Λ u ΤΓ ri L 

u.>|reL Ι^σουγαοιον r\ouiu"vti-H-j το-υ Α ρ Ali υ ν t ω C, οΛ— νΟ ο•υ(λ>ι^ u-ltotcu t{^ cio ι(?τ•£ 

ο [ω] ν τ-Γα,Τ';, θ]υΟ lU-tf οι» Κυθ[ι.]ου 
[ • Ι"^! •.]■ oxjvl[ •] ΊΊ 

lOLfuuAAAA. 11 . 2.2. (>vv».. ^t. 9,ίΐ>ννν. ΛνιΛ l/WiCX 3•\.0>.Οι-ννν(»ΛΧι/νν >I ΛΧ^ Ol/w%yvW βΑ^ Οι ti e/ *Λ- . }■ ο. 1 4 Μ-Λ^Λ- ζ. tAA iTt S /ίΐ.Λνι. 
Iti ΙΛ. litrtAU. . 

■' • ΑϋθΛ|]Λ>.ου κ,Λΐ. ϋϋηοου ΜΐΥΜΡ Κτ) Oi.i.o λ[ο γ Ει ■--* •"- 

ι, ι ι . κ ■-.'■ / L υ 7τ:μ ■]«,ν[ι•ΐ•]ο ο π? ω ν oi^l,') UvviöiuomXou υνησι-μ<-ου[- • • 
• • • ÜjJi^ L• kS »6 V|(l<.oc,) u. tT«. κ υ ρ L ou του Λ ν ο ρ Ο ς • [• ■ • 
.\ c]ti • £' Ιο νο Αα^ «ur «t, κ σ^ι t οΤ<-, Κλγ 'αυτών [■ .• ■ 
5 • - • Αΰς>]λίου κ•<' Οΰ•^]οου rwv κ-οον,οον X-kßoiffTiov t^'*1^i ü[UJ\i ■ • "-'^^'/Λίί^ί. 

• • • iv ju.1 ασ)φρ w.y lui , wv vLTovot, νοτονι lti ο ω ν k<S|_ ■ ; • • 3 L_ • ΐ'ϊος . 1" 2 wiix ovit, ■uin-te 230. CPi33S) (N?n3) «0 %0 Ib 30 •••JOUSCXV l(Jt»,po\)V TC Λ0 Ok X>m ll>.UlltJLji.t,U)C, t^vv ζ, ■ ■ • 

» • • TCoioJoi V to ο -yi Tt[t<]o V Ki uxAcsLOv τ:ι?.ν iKTCA-vi e [ου t^ • • • 

- • •] nrot <? 0«. κ t ^/[ujId -M i-t-tvo-c, Λχ>τγι,ως tcook. u\_r c«,l • • • ' 
c<>~,v- l•'»'^ •'J'^V (iCyj^/^TiXiff u » L ω V u.-(XVTu)v <i. ο τ Λ ß ι uj ^ ,[•. • ■/, ■ ' '■ ' 

• • • Trwvrojc, ύ•ηι^οσ>.ουίΓοουι,ΚΛΐονίί.ιΛηΐΑ.ο(.χθ{,σ>.ι:ο['''*• ',,' 

• • • ITti tojv «.Το<.νχο(. VQOvov ΚΛί ιχ-νιΟεχ/Λ Κωλυ£|^ΙΛ( C•• • • ' ■ 

•••]•0ι Κ.ΛΙ "ca><^ οι.ΑΛ[α.ί,^ ν ρ η 5"!^, τεοίουρ-ενονι^ κ αχ ο. τνι[-/ • • • 
•'•|'OiK,ovoij.ouVTo<.c, ΚΛΧ «.uXt0V|Orito<.\/ αι ο [υ v'C c«.L • • • 

• . • Ι 0»]φΐΠΐΛ.ΐνίΛ[ν|]!>1 tTCl TOUCj irc«.o'c*.UTV|C, χ ο ο ICLJ ^ U-Vj öt VL ■ • • 
• ^.Λ*]ί W» VP Μ ρ«.αΧ"π, OiTcXoi. KOki tXiriu.ov οίο ν(^υ ο ι ου) •) (ν[• • ■ 

•••lAJivov ιγωι \-ri tvtatuje-vj >ι[ιλ^^<ϊ• ■"* 

• • •βιΠι>ι]ο>ίυΧ(α•••)[ένΚτ]-ή6ε^θ[ν] Άο[6]ι^νθιτικόΟν) 

• • • Χτ:]οτοητΐωί, ι\ο[ίω]^ τ ΰν Λ urcö νν^ί. Jv ■ ■ • 

• • «J -tVVlovacovrty Q (ja w-Ltlv • ■) ΟίΛχισου^' 

•• ■ •Ju-tOtSotj kAvi(^pou) Κη,χΟικιΚΟυ y— [• • ■ 

1 ~ -T- / < / Γ 

■ • -JxQU IfcfftVOUkiiwt, lLeH.at,[• • • 

• • • Οηι^]οΟι'ων Ao V u V b — t X t ρ 1. L • ' • 

• • • AuoVijXio ο Koki ϋυηρου Ττων KiiOi[uJV•-• 
• • • Uciji-'*'S νέου Z_o K.V01C (X( Γο υ • * • 
• • •]••ιχοιο«. ^toxviei(xL,[• ■• 
• • • ^ ΐΓ(* ρ Λκ,ι ν w ρ >]t(_m} TCi e ikJ^-" ■^,'^'*^ 
■•jfc-otyfeCjxoq τη<,Όνη[5]ι[|Λ]ου αττο 6[• • • 


9ο^^ον^οΚ. 2 31. T.O., ur{]^-.Mo. Au\[o]K^.i,o^c^ k..V.^oc,T'wov Α;Α.'[ο.Τ^.,.νοϊ] x^cL•• 

7\i-e-[v>u Avxuvm'vou Σφκ.χοί E^.^l^oZc, ^yl^^ Με.ο^η S'J '''^''"'^• 

_ ' -T-r ^ •. / Ciic'-), '•II•' PJ 

■ri-re^o.K,cMi^^<ocrov,tit, δ"η ^cc^vx oc^ χον (io ο v[o • • . 
iK«ffxov St «ΰ[των] ivxf.'^{ff8o.i.,oo\ ^η:ιι^η[να,.. . 

^° ^ ■••...•........ ..].^[... ].[... 

ΤΓ&,-Γ t[p]l. [ujou I^CM. C*( « V ■ . [• . . 

'^ ivi^r-•• j Mi 5.34 δγ X. 11,15,16 v.wliUrfvr^. 232. J Λ4,α- I/Ccii jfv . ; i 


U'. 135- H. IM, 5 »?vw. B/,. 9,y '■^ H^I'V-L/, !L. Jtt-{^^. -Λ. CfvÄ.. V --- VI/.:" ''''J tVi-TioL• er ( 10 rc<AQ^[c»] Ι 1 [ι] ι; t LJ C, [κω]|χ. ο \/[θ(κΐΛ. u. ΛΧ tüüC,) . . . 

Κω Μ. Ιλ3 ν . ' 

Αν [τ ι] Aiiooiioc i,itiK[»Aöuutvov/••• 

ί-ν[γ(]σΐτ« χ λ VI (?ο ν ν -C ο»_, tit-, Φοι.ίΛ.ινω\) κΟ 

Käl |I[k](j[iJu) v[oi,| AiOdoöl6i!ovj itciKC^Xavi Μ-ΐ,'νου") Kiwit, 

K.o<.L 2-[ρ]Π>ννου 'AotcokAou -rfiÜlv fi) 

t.V\jier(x,v tcAmqovivxuv tic^ \ΐΛ•υν[<- •• 

KCX.I 1 σ -V \j e L lo V 0(^ I \ tr L e[ou y ou Kkl • • • 

<ovQ^[t]>JS t t X i A^t υΧΜ κ oxoov) χω[νΠι •.-]«• i,ir,[o] 
ΚΐΛ)ΐΛ.[η<^) ΙΙχολί-ΐΛ,αχώος, lNt[«.t, ^v<kSiSij]m.i τ ο u[l,'] 

yvMLx,yi K1X.L Kiv6\j[v]cjv τ ύΤν <x Tc ο τ VI c, 
Kuji^MC, rCiv Κ.ΛΙ tv yv)0|Ac[vo]\j5 κατά το ε(•π-ι'<5τα λ W/ot ?) 
ΐΓίίΛττΟνι(ϊοΐΛ.ίνουί, τ. Ζ kq «[τίι σ rto^ fcic ισχ ο(«τ-»λ γ ωΏ 
Ε ι ο ι ο t 
2_ α ο (Χ IC ο, ιχ ρ_ uj ν 1 1 f\ ο υ λ 0U Γ• ■ • 
. W. t, 11 PO tc t λ Λ ο υ Γ • ■ • 
5\ υο ί S• TTtxj[t']toc^ . . ^. . . 
ί ]ιον o[c, ■ • • 


"rj' u. 4S, ^'^/fu^ I OUL<^i.ru)i \ 2. ex-U. NtiAo υ•π;(ο Atu)L,)Ko^l XoKvoTc(o.i'ou) Ν>]'(.σου)ν 

Lvi lle^olct.X»ov) \λΧ, £. ΟΛΑΛ λ c (ΛΛ toi ί t^ct . 5 ί'κ TC-Xv|Ooi!;Vr-OL IsJZj υ ϋΛΛ. if ριΛ ν κ LvvuLvic tfVui.<v,Ltai . 14- χ. t υουοο iu,cvcjv. Jcl.>aX. Uvuvtcfs.. Z33. 


N» 2^(, ' ' ' J ο tV K.KO W. V t S L τ iic, π Q <* KAllUOU|U.teL0O(^ XOvl Ap IVO LLTOU ν[θ]ρ<-0\) 

• ••]υ ως, ixuV Χσι,σ^κονχο,οκχιοι. ουΛνιι üo«.ktvAuj jcq ωχ ω ι vi. ^-cLoi,] 

• • ■JlxLVOKL, HC, LC£T t TCIV ρ ΛΙ^-Μ V «TCO TVlt,. t "-^ t S Τ tO σνί C^ η L•«. t ρ CH (-, Lx-LXOV 

•••]|-L^v]^ όδων LavioGt tv U-i» [σ]ιί e a>|] Lt oi kouto. συ v κ,υο ο v[c]x 
5 • • • ]ωνου ιυοοτιΟο[ν 1 «] pt ν C ν λ c, Χη£-, "^ΗρκκΑιιΰΟΛ» κλ-νΤζ^Οί, ΚΛί txi'sliyt- 

• ..wno<Jii>V|C, κςαΐ XÄD ct. 'VU10'Vlσ-Lω^0^KOVOM.L•0^.C, κ^• ••Jcx.ici.VtLV — 

• ■ • tKTcAvcJou t, IC OS. Pol. V p•^ Μ: "Χ- ">-Λ -vtioOc^ t^ οικο[υ]και ß i^j^« ι ω σ ti ν] 

• • •]•,κο«.ι7ΐΛ3ί,τεοοκ. LixtNt , Κ Λ'νι ρ ον tcoi.e-'yji ßtßCT.>.ui(ji, aico u.Lv 

• • -J• και (io ι ν ρ, -Vi [τ] (.κ ου Kau "cot-vxot, itOO-uC, otxo των 1 1 iX Ρ ο Tc iJ V 

ΊΟ • • • Ttjoi »ο e[t]vJt, tTc[l "COJV OtXotvXCK. -VPOVOV KäL LCVlTliVCX. VTCOK t.<- LvtVOV 

• •]■ τ . [. . ] • • LA. η Ol VI μ'-'ήΡΓε Jx<».XÄ<3-[ ] — 

Γ\Ικ\ l-xi-cW: Jen. i oJiu.\AxA xnij . ü 1 <• ■" r 
1 V. σων ouv ω (τι . 


b jtvn S"cWj«J[i'' S-tA-TttUe. tvw >im,c«^vi οΛ 'i^iV'A.. 


Ϊ Κ. & tn>».vwat<. . Ιυ <..Li.>iStv» 


Ρ]33ί 
Ν? z^']- 


\ΐΛ^ιΧΐΑΑΛΛ . Η. 23 1>WV. Λί 


\ . 
\ 

ίσουρ». Z-iaoirot, f 1 

LA, ΛΙ U.I Öu) Οο,σ i;«l χ[α.Ο0ι. (JOU tll,] 


■ 


. 


ΐΛονον το Lvtoxoi, ί^[Αυον|λιθυ και] 


/ 


5 


υΟνιΟου χων κοβιων Ζ. [ι ft λ (Τ τ ω ν,] 

θί<|) ων yiwovic, τνις,ου[6η5 ^0\ \ 

κι οι ΤΙθ(τ( ) ^(iie'i'X(^tK-M^^ Sl^'^t'^'' "^OVJ •• J 

<ioi.v ΛίνοΐΛίνουΙ- J Η ^. trot,. *>• *• ')(»u> »,γ iTs •v^iute 23^4-. (?}33 5) (N'Zs'jT (.2. Η.) 10 
C3.H?; teiujv TtTu.o-covovo[ooO ---••.! 
v^tooc, Koivov KK\ οικ[ιρετον cm tco I 
σε -t[o]v λοιτΓου ή^(')ί>ου[^ f^^--<rJt>r«'rtv,;';] 

wvTUv vjicto (xuTcovfxcjv. ύν|ρ.οσνιον] 

tckvxljv κλι icc*-vxoi,[£ ιύ ους Ι 

Και συν iTCirt Λ tffu) τυ>.[ y t OQ ν 1 Κ.Λ ^ 

6 ν« ΤΓΛντ «. , όσο*. Kw.vf'Vi Kfci ί^ν toij tow J 

OLOUtJ'iKiMC oTl, _ t Λν [φ OH ννλΤΛΙ ] 

U.ijr α] i2 σαι iirt t[o]~c, TCO [o Ktt m- Lvoi c, j 
t-Ooupic, ό xocy^^ivPÄpcu-tvot,) wt,*— V [ουλνι 
ΰ t f I όΓ . 

( _ε AvovjAiOU και ϋυ-ηρου ^[cjv Κ,υοιων] 

^tßwercwv Tv|St[•• ] 


18 L. trgt, f(. J βΐΑ4Χ 'Uttx<-^">>-- 


Νί £3 8 rv.ictu. * / 

|••• ••J-»aiuiicM<.[---jÄ(iicor -iTc, 

tVtffTo[cj]^[t,] •»iu.votn.c, avuitievftxtJt,] iKttL- 

(Ti Ouv η L•Cuo[λ]ι'Λ Koii TOKOIC, [trajc, 1t.[pOk:JtiLctvoiC, 
^ / 1 ' C * • f ' 

rvic, 7 C "»j »J" t ω c, oiayuoLOu οο(χνΜ,ο<.ι:, ονί>οη»^ον- 

2-,cxp«TcCi<J ν) WC, '*'— — λο ouACto) 0ι/[ς1υ(^ι.) ύι{ι(α) 
(ί.Η.) 2_ ίχ ρ Λ TC UJ ν Δ Vj LC-vi TP ι ου Αλΐ{ ot ν ο Ο LlOt, 

«VUO >iu.a.t "coic, χου «Ονυριου θοο<,-νιχ_Λς, 

1 r ' / \ 1 Γ> / 

ΟνϋΟηΚΟνΧΛ X£(j<jÄOtt, Κ«ι CXTcOüu)• 

10 (TtO IXLTOl TWV ΤΟΗ,ΐΛίν , LJC, TCPOKlXoCL. Co >< 


Ζ35, Ktcto 

ν[]σ <n Ι — κγ Αν-ιωνιινου |C[r]i![u-c<.o oc, • ■ • ■fS'3H6o fi.(S^- 

(l.H ) ItpcnKi. Ore(.«rv|vLj ) Α e 5 »C^ ο '•''^O'") ' '''?^«-'^(Λ'-'• " ° ") K^t,*- " °S L 

TCa, oa. ToeVc«.uroc, rou KoiL Ntvi LO CS roi,Xcx,oiü->iijLOVj[•• lirf• •Joc,[•• • 

5 2l-k ixTco u)[v l]ou 1 1 ut t XXou • ou IC <xo t κορ».[ι]σ CK. tvtv[uea.o-t<*v • • • 

\ptoJ llr[oAtJU«l[wJ tltVtuJC, VvIS/^TOL ΚΛΙ Κλ-νι ρ ο V 01jt[u» • ■ ■ 

ΟΛ, UTCtQ ώ[ν ο]ιί ι ιλ[ο]υσν ocoto οινιτοι, ■nrtx.-cvio ocuTvic, ΐΓχ[ο λΐ u.a.Tot, ■ • • 

Κυν Λκθ[λ]θθυ U3C, , θ\ι, tMi*) θ[0 k;<».[coi1i, ''— κ\Γ Avruj[vttvoU • • • /0^/Υ00 'Κ. βλΛ.• 

L*.t C ι. Ο οΙ,Ο του Λ[β]5Ί(yottτo^J)crrQ^^.l«.τ:ηvιJ) V alq tiv . 1 -ίΤι, ttT t Λ vlu ucl.tvvit,') ί ν tvu Ο λ 6νας,[ • 
10 /λ νου Π) tu ν[θ <,] ΚΛτ«λ(^ ) την Ot KOVo(_u,iokv) {.[•]• ( ■) 1 — Κγ AuTOKCaTgoos Κλ^'ο-λοοι,- • ■ 

Κ«1. INtuSPUrOC, XOU Λλ^> U-MLLOU L• • JCK (HUT-MC, ff'VjU.ov.l.VO fx) tv • • • ' 

Α V τω V t7[vo]v ^ti^afftov U" ^t Π'Η ' 'J' ' V'*\ tivoii ΙΛ[ς] a\j[t «c, • • • 

[.].w.t.^[..]K,...[.]^t[ • ]..[-]4•-• Mf] 

'^ W.?lS'*'i•'» X>(i[<-S]>ijx.[ou]uJv[ • • •]|Ι [<λ]ύτθ[• ■ • Ν Nt] 

Ol t ft i-J [t J ο S "^^yM A«(2Lü[-Vi]u.0\)[ ]Αΐνθιχ(_ ^ )[ •• • 

\\\.V\. l'tue-fijt JcA. J ο^λλιτ^μΛ oJj. 

ν*ΛΛΟ ^υ<>-νν 0ΐΑΛ.ιίΊίΛ. ΗοΐΛΐίΤ). 
ΤΓτο \tt.M.aiOc, ) ΓΛτρι-κ: i<j ν[ο i,J 

ΤΓαυνι ε- -Vr kS . . ^^_ - ^''•^'"' 

'■■■ 

1Ιτ[ο λ(ι Lvotrot,)] . T^tL-tu ι L•• i'roc, ct. 8,(0. Vtv-tf 2 +• 'Kue^oJ »or »βη . 3 η^ • 1i iojüJU Uüfitcfc. Z36. IN?14Ü Ρ(λ|ιγΐΑΑΑ. Η. Ι8,ί>""»ίνΛ. Β\. IJL, ?i>>'v\.. •^■'ΐ-Μΐ 2-0 •• • KtxiCaoJoc, Μαοκου Α ύο -mlAJlo ϋ Α νχω ν aiv^ou] 5- t[io*.0 c ου Α ο M-[t ν ια <ai ••• 

• • •]>-οι, Tvit,"'Hoc«.[<A]tiuou u.i.piuo[c, rouj Άο σ ινοιιτουνο[^ι.ου• • • 
•• • Ι o«iaJ^' >] t, Ιθ"νυ2Λΐ> t »ζαχ ο ν τ; Λθ ■Νί uxt, Kofo^wi Λ L0 υ Tr(t>^-trt c[• • • 

•••Je, LLOttoL cuTco Κω Μ. 'Vi L, Α,ο Kvon:».[^cOu] ΐΝησαυ utjL_ w Γ. .. 

••■]u;i,l — Lc.ois'viLtu) έγινχονΙα[ιο]ν'ίουλίον Α i-t, Lx,[ui ν lov • • • " ' ■ 

• • - ».pjv υ Lo υ ο e » χ^Λ.««, ■VtLÄnx-S Τ£.το (λκ[οσ tjiAc-, λορ ot iiiJvCJ'j]<i^ ■ • • 

• ••]vou Tcrcx c\ y w Ω -yiT ΐ-Κου κ 1 1|> λ A[(x l] ο υ käl 'oi'l, (ΓυΐχΓπ.ι.ΐ| u) wi ΐΛίνΜΐ^τιρ,νΤς 
• • ■ απ] ο κλνιοονο ιλ^ o».]c, IouAcäc, ^ι>Οοι.[^υΐΛ.]ονι,ΰο«^Κι>'.ί. ΊουλΓι,Λΐ^-•- 

• • •1 ΟόΑι ac Φ]ΐΛί χ ι ο OC τ[ύ)] ο ν ϋ α u ε.ν\.ι Α Jo[j»i λι olu Ανχ w ν ε ί. νο υΓ• • • -f^yf/bS i-ili- 
• • • <xvtjKi^ti}(j\oi to ο , υτε ΛτονΓτο ϋ τΐοτ r vTc, tiKoCXm c τ] ω ν μς. Α'μ ο ο V oFlc (.UJ ν ■ • • 

UvAi^'* ο]υ löcuoc vo[u'J r op Ke]c«.r l (jx ο x) i l[mxiJo b ο to υ r ων ^ij^-•• 

• • J.xc, Των Kc^roi. e[u v] V u ρ V] 6"lV οκχ xov iv A Al^^äv öo [t ιλ •'^'< ^»' ' ti\l ' '^' 

• • ■ jc]oK? Λ "^*}S TCoorKtifA-JtvvjiL, 'lüuXi,o<.i-j 9uriooc, οντ[_•• 

• • •]χι^ txit ϋ^ου [ΛϊΛ]ίου Αντωνίι[ν]ου lxv-vi II cji. u[v ι- • • • 

• • • yj<\ ο ι ο ν ώιΓοι Γης, röjjv tv ΚΧη (ί[ε ων] ß ι β λ ι ο U"'« κ; >)['^ • • • 
'■* /j-ij-^-y-^ö Λς, uu oijRi rC^-x;' t]i.x αοχο ν [i/lt£>]jv χ tr ο ιχ.[κί<ι s /-y " f ^ rc ν 

■ ••]mkov[ εΐ-γ ouffL •[• voxo^x) κ<ΜΛΚ'νιΛ[ίωχου•• 

•■•ύ-ΜΜ-1οθ•«•α.ννι[ It, ffii ρ Λΐυ'Γύ oc, vo x[o υ κ]ο<.ι ά[κ-Μ Χι,ωχου 

■ " ■])(<!, ''■j-^tM- « • - ■ ]xou ιΐί'ω [■ • ^Της, χο[«.]<*κ[ο β-χης, • • ■ 
h ■^ζ^' Α «...^ΓΙχο-ΓΟ-νι τ[ i.o^T]w.t,Aoiica.c, της,τ^ι[Μ.η]ι,κ<Μ τχλοι vj_ii ν • • 

• ••jffiujv ΐΓ^•[• •]Μ-ίνος, aur» 6"Uv VC'H ^-^'^''^'-Ο,Γ' ' 

• • •]ν σΙλλω[ν• •]οον ΚΛί rouc, iccn-o o«.\Jxo\j τ-μ 2-[χ]οτο »[τ υ • • • 

• • . K«9]oco ον ά|ττο]χι υη ΐα.ο5«.ων XLAieM.».xuv [-n:(n]vrci(y • • • 

•••J['-Jtroui, κ OH. (λυχου tou tx^L^jt,••• ίΛΛΐ/θΙί(Λ^ ι ^^μ((ιλλοι ft νΛ. £Λ«ν »«-νίΛ,ΛΛί, : L ΧΟυι, ΛΛυΧΟΚ t ο<Χ 1^ . χ bwJt >ν-^ «Λ.ΟμβίΛΛΛ.Ι'νν. : 

0|Χ.θλθγί? laiOC, 'iouAlOL, 3 X«>{ouvxOj /\ Μ.ΙΛ u)V ι OC, ΟΧΡ ΛΧΐω XVJtj Atv/tUvOl^ Π. "(Λ- 

Z| t. XI It VI t, . υ6\λ: 2 37. . (ρ i>93^) (.I'J-lHO'i' 30 •■•]κια ^Λ,-νι Koi.ro.[v ρ] Ο". UJ -Μ ο ItuLOi, 1[ο υ Χι 0(^ Ά ρ>.ι>.ω νιοι, • 

TCc». o1w.-Y u) Ρ -η X [ν. k;]o υ λο νυο*.ου[^• • • 
• - τ]ύ) ν «Λλίον ο[•]•• ^xoro'viris^'L• •" 

•••] ι ]κ.. [.ι. •••[■•. 

• • •] ί* υχ uT [^• • • " 1-^' J OodJL UtCÄtCR Γ OiJiXT'U-t^ . π. 2.9 Orw.. £)9,ίίι>ννν. }-OuiJAXiwx.. Ν? i4l ίΰ σ,ρν il CiiKa6"c--v| κλι [tc^QOi, rvi LTCiU-tAtL«. [^Jljv 

V ()ν,]ΐΛ.«-ς ισχ to V κσ-Χ των «.λλων κοιτ-ηρι,ων 

ΤϋΛΟΟί'ΆτεοΧλυονςΟυ χ] ο υ Α TC ο λλυ V C Ο υ 1C Ο ο τ Ο LyCOk ιΡ ο ο o-u <J TC \. L ο -VI C, 

ocoTCPac Uu/ttiocJc ΆωοΖον ς Itp'XK.oc, kcxl ico<.ot< -covxoxj 
ασελφισου Kaoxooojc, Ko-ccopoi^ χου AxoAAuvtov u-viToot, 

■* «πο]κω ι^η c, ΚαρίανιΟοι^τη^''Ηφικ(λιί.ύου)ιχ]ιοιοθι^ του Λο σι(.νοιτου) 

voLtOM. υιχοΛοκ;ον)5•ι]7\π;ολΛιον»θί, Kcm Κ ca ί'χ[ω]ο οι ι ι Ρ τι (? ν α l 
l-KTOOC, «XUX-OUC, ΧΌ», Vljir ΛΟ y OV"C« 0^ υχοΐο, ΚΛΙ t[A]vi Λ-υι/οχΛ ΐιι, Λυ- 

[touc, όιά κλ-νι ρ ο νο M,t]«c, του p-iv Αιοολλ w v[l ο]υ ΐΓΛχτροο, ΛχοΛ- 
[Λωνιου,τοΰ οε NaOTo]ooc, ucoc u-Lt-vic, Ι ot σο[υ ν«.]? ιου, ο u.{,v Αϊ οΛλω(^ν ι OCj) 

j_ üiJuLOip ου _ ό οι' K<norio[p •]-••[■•]■••• ου ucl eouc^ 

[_• toiuictuo ΥΟ ντ]« <xu[r]oT(^ TCtoV χην [κ ζ|1ο[κί]ρ.Ι ν η ν κω- 

I ΐΛ•νι ν tA'xJi Civoc, fcv ου5ΐ δΊΡ Ρ ο«. νΐ'ι[<ί]ΐ• « Ο ου ρ [Ci] ν t V Η• »■"•S 

[ κΧ]ηρων Tcioi[-]xv][ Jri'^ic.r-vj'c, Αοΐϊ;ης, 

Γ ■1Χς]ο[χ] tp ων tv [χό]πω Tt[•]• ■ ■ Aiyou-tvu) κ»•» τΓο.- 

[ ]''1"^[• • ] Ο 10 ν t Μου t, ifpjouoac, ToTc, lAo-iui voc, 

[ • • . . ]το a[e]o uQ η t,[ ]fc w t[(*]Lirißrcß] ληι^ε [ν]αι xw 

\_- ]• ro t[lc]>fi «.[λλο V OtujrU ϋιΐΛΟΙ-ΟΟν Li.L00Ul,«XOTCJV 

[ ]u)VTtjL• • • -IKcKoavtODi. iv xvi t[• ■ ■ J*]" β • t KokTo VC Λ β ν ι. »S• " TOv»AoiTowxe«--xo\)LA.ioouc^^ ζ Anf . κατά Την Ycooav (?) OJitt*. im,. 
1 X. (ίιηρη 6ναι . ΧΚ.\ί.<1 23δ. C?^33] Veo^a) (N^i'iiy 10 t-jv \ tixov εκ ^ο• iS 30 35 HO HS l a<^ou(^ij]viri vr i[ It, To tu, , UV \. ' 

[χου υ »; ο Ä w lO vj 0«, , i^lJvTov σι.ιτ[ικα εοά]*η Πι ο ρ ό ix >-' u ο « γ uj υ[οι • •] ■ 

[ »TtvJAitjxou Λ-[ί. ΐΛίεοΙιονίου ptvtiPiKi[»cioü] κ«\ 

[έτερων cAoiiijv • • • •]\/»\/0«ι.4ΐΛΐΓνοι]ςΙπ:ιΓ^ «^λΧ^ [• • ]■ s 

ι 1»ι xtel τν][ν •]• 0ΤΓατο[.^• TmV κλι <Γ[ντν]γινο'νι, 

[_ •• η ο Sw ι j ι Λ ν ώ β" ι tjv xJ-M cyi/PAviüL, ων vtiTo v|t. | c^ t κ ν ο - ■ 

[το λ» ]"'[ '■] ' * ' xL' * ■ Ί)^ V '' •^"■"■C ο ο κ. ^1Γι[^κ».]ι«;λη- 

[j-ttvui TTJ^jiC «jOKi ΐΛ ιν[νι«,]τεουχ TiL, 6" u Ρ ο. ν t'ii [ύ ο t,^ Aol- 

[ Jtvißvroi(^to]io>.KOv-cro>. \.i ^ offo<.i[ti»-^v üiyi._ 

l^üvytiTovti, vocovjuü ρ <x γυ \jo[c,,L»]tO ov 6είχ[ι]κΛ t ύ « if vi .[ßlodt* 

[ ■ . . j . 6ειτΐκ[α tOaJuivi , «icyiXiujTOV «.» Tjico[\j]l\jPaM,- 

[αεναι J-K--«T91.AkoJAXu)vlu) αοουοο^ί χρ t[i'c,^ λί]Π)οι, 

Ι ]•ΤΟ\)Κΐλ[•••• oJ|jLOi.tJt| XV|V1cOOi^t[u.]iVMV 

[_ t ν] [Χ ι Ol Clip <n[y ]{->■"*• Λ0 Ou(iO.V U.LOLV Ybtr[oNtlJ VOtlJ 

[(ρη ^ iu.itnu]viou ß tvtii iKi«. i-ov kw.i ixte uv 1λιχ.[ι]ων κλι 

[_• J-LvojiKuoitv/tiv iKWCtOV (Χυχυν χου ιχι- 

I β ο<.λλονχοι^ Λ υ χ ΙΟ jm-tJoLoluc^ ιςΛΐ Tot ti^ c«.uTojvxi.ciyLv.vop.tvc><. äcßii't- 

I CTTCo vcövai Τον tTjioov tici xov trt&ov x^tei ro>; titiKtKA-n- 

Fixtvou jK«x<x u.>] Otva xeoTCOv χ,λρ t uottTt ΐΑΎΐοί^.».». 

I ' • JTou αυτών xoi.victa Του ίοι[ο]υ w-ioout, »ςιχννιςΟν- 

[toc tjTciox». Alcch. -c-mc, oi«.vetaiuc, κΛτ^ρληαη,τηύι ^sJnu,i 

Γ 1 ' τ • ς . Λ> '''''■'■■' 

[ J«o Η• "η ν 01^. Lxowc^ ficTo(.KOkiotK(?.rou /Αυχοκρ>.χ οοον 

[ KixiQoio UJV Μαοκου Λν)]οτΓ| λν ο ν /\νχωνιονο\» Ktxt Λ ο ν κ ίου Α ΰ βη λ to υ NouiaO- 
[ϋο•υ /Λνχωνίίνου Aowijv ιοκςον rlviScKtov Ιίοιονιιςΰν Ιιο ^λ-ο 

[2^0(0 w,<».TiK(o ν ilftojJjxiOV LlClLi/ Ο. _<Χ ν 4.Κ W ν Ιί" ί. β'»».., ϊν ,.f. Ζ8,38. 2li|J.e.T.Krt. JocwJ. Oliv« ι. κ . 239. [ Xu)] KCm. TTtoAt LLc^LU (Tro C^r^vi y>j)Ae5i(.vOLtou)'n[ce»KXUcOOu) p.to cSok,] 

Tr[a.]o[<>. Z.JcjGll^ou eiTco χ• VI l, j^-yi τ ο ο [tc ο Λι ω t,^ κβτ«^ 

|>ειν[ο^ΐΛεν ου ίνκ]ω ι>*.γι Κλο «χ,ν ι.ύι. 0.ενβ<.[ ] 

••[ ]υνκοι.ΐΑ,•ν][λ.υον^ tK ρα|^λλ «j 

i) Ανχ u) vi[oc,J TCO οσ -k] Α ut ν P)o υ XoJ^txijvoc, |-it&[ άττϋβτε-] 

οιΤν^ών ΚίκίΜΧΛί. ij y υ vvj ΐΑ,ου /\ ^ ρ ο u>.-cvi[ • •] 

κ,α pc-M Aio[vJ ύυο (ςκΐ. ιχνι ütcia κο υ Ο «^vtoc, ιλΟλι ΓχΑΐη yaTc, ΤΓ-Λισ• 
Xmc, u,t LtTjf.cCrcixo , txti <Jt Kc(t ke«.ra. XVIV £M.M[vJatCOV&l.0<.V 
τον τ[->ι'<, γυ]ν«ΐ|ί.οι, u,ou υ»ον 1 1 ολυ Sl^J κην £\χ^λ.η ο\ 10 ~ * χ 


Κυτω vico -ico(.vxtov κοιτ». κΑίχτιΛον άιχΛ κμ ^>ll•^ 
ο ο ν etixovvxot, <a,ov (Χυτον wo Αι,χοον υΐΓ{.ο υ ν λ- 
ι. . . ••o([TJwvntA,tou)Vj(xiii CJV oifyiX'wCtv ττ«.ο (λ 
• • • • Κΐν[••1]<»^ω k'-'viS KÄJti.L<-tv-ti[v] Αοχ ocß-y, ν Ö0 ος- 
V[m- ]■ ■ " ί" • ]l^<^AtVV v'rbpiv χ η ν (XVU) το(.χ-ην υ<_οι ticot- 
15 TiCuv £jx:«[yJy[Lt] Α«. Lct ν οι, i-cou Kat M.fc^p}.L xou (viv 
ix; ti [? ο υλίν)[σ]οι.ι {.υ Α ocj^ Ου pt t V Oc, χι lc-m ujc, liiclV 
KtHL iOVV u Ι.«-'^ρσ> ^ηται Γ tK K.u]u.vis Φλ(2[^11- 

υων,χη'ςοι T'vJ5yM,c^id[oj jai εττει [(ί]ι'- 

öupcL το[σ]ε το βιβλισιο^/ και ά^ιοο tjw liocxa-yio — 
ίΟ [^ι6«Λ/ΰ5 roCilro L^cvcevai ά |ν]ου6αι'Γτετο]0 ττοο^ οντ-ον 

[• • .... .IvOMTOu «;ΤΓο<ί[ίΐ]έ<Α) εντη Γ- • •1«τιη -ntvCo« 

[ Ί νταττλειοτου^- κιχμ,μ 1 Αου^ , Μ-ενην 

[ Ίοουί, et ου ci>cti'verai «ύτου η »ίλοττ-η . Δ•ευτ(υνει^. 

Γ Ic Ztoeiu-ou eircr cffficfuj] κ«. (TJ. t/llat -p) 25 l_i•• • Αύτοκοοίτοοο^ MofPKou AuowjAiou ΚοαΓίΑοαου Αντωνειίνου Κα(ι')€αοο< του κυρ'ου ΙΙΓονΙων ι«. 1 Ι.ττλιΙστΛίι, , 8 t. itiffOkXO. , Γτι ^^ ^• f*'-'x^"• • ι* »'«Ί (Voo Χιυυ-Λΐ. 18 Χ. CTriJi'<itü(i*/i, r^. 2'*- JicuXlh.»^.«ck. 2if0. ^ 


1*Λ Ot/WWWV 


•[ • -Ι 

SoL• •>ν8<.[ ..],...[...; ] 

tv k[uj]la.vi [ -^ντι TMC, π ο Λκλί,νο ο-ν) u-te tS[ott,)l 

VlL<.lOV M-tO^S [,«* ΰ-η κ[θν TCO Ot, t M-t Κ XX £», «.λλο 

3 Tt"ra.o-cov LAtPoc^ oiKto^c, XliLAvitj α. r vi (, υ ο L ο υ ) ^ öiA- 

Koocujv IC Ol <n Σ,ου-νσΐ χου kichl /\voi\7ou Z\ o< ι l<. ο V ο (.<,) 
ΠθΛκ:Χι».οον χου A-uVXou dTC^o] cni-j^iöodou 9οια,ιν, 
Του ΚΛί αυτού ιχτιτοικον Ι κσ ου ν οκ? ι,ου χμ«, /-wl- 
λου U.-M ό!•«: ο y iVp(^oiix L•». tvov). Διο tTc\öiöou,i, tic, χο χην 
10 Tc ot, α (X vT L•σ IV ytvtOvJiM λκλ-'Οιγλγ• • 

<xvXivp(oci^oV) χου >/ p νι(υ(.«χι βρ.ου)• otcoxc«,v [>i]«-<i X>]V <xTcovo(<*i# ην ) 
«.ντου icoiULxo^L ^ Λτεοοιι^ω , <♦>[«,! ύτεΛο ^ll^ k»i. ΐ ^xi K<x- 
v/oiQOV ιχνιύί.νι koixx ou(^w.tv ν) • ί\ ot WC* νειη ti voi 
κυοιον τ[ο] TCO κ Αχεσν ■ηί^ιχί,νον') vi ττο otco^-qi». KiL(^u.t νον) 
\S oitx. χου i<.u>A(_utiv ") Tcoo x>ic, ίγοι-ο c»,y i5 tuj t, κλι 

τ t^ tCtoJtnL EiATtoStov LK τ[-ηί]θΕ τηι, τθ<λρο<>\)(^ισί.ω^^ , 
(2. Η) Αο TC ο κο οι,τ: » tov κ ν KOkX tvoo(oi6o(). 

L_K-i Αύ(ΐ•νιΛιου Κοιχυ>.οοου / J /Λ 

Avxtjvtivou Κ>ο<•<ύ ffw-Q^oc, χου iSi' /7. <-.η/ι• 

20 Κυοιον U ιΐϊ ν) ΰΐκ.Λτ[νι]. 

if. κ «Tot ■\ye/r>cW''^itlli'f/*\, Μλλ. ηοι\. 

S Ι.χιΐΛ,-Μ',; ^*"^*ΧΚ'ΐ''^ Jap.. -ΚΛί Ato /tvir -reo 

η <j-iroi,. 

Ι δ Ι • ί'τ ο C, . , 9ou^V:u>'*Axk. 2Μ. 


AOoviXiu) Ήρ«κΧΐ.ύύη '5Τν'(Λτνιν/ώ'^ /Λοσι^,νθί.'χου). 

vtut, Ärco κιοΜ,ηο, "^[»jv-M σ ts^s [°] 
w-vvu) T-yiv του t^[y]?L>-jov vji-uCo•/ 
ΙοιΛλιηνου .^ιβιχστον χυνην t- 
[KoJuOtuJc, κΛι Λ υ t/«i ο νχ•(ο ι, fcvyü«.- 
[ον}».! Ajo-VjAlOV ^OkOoi.[ici.](J νο». INtLtt- 

(Jicjvoc, Lx>i(Tgoc,) Ι okv t6 β t ω c, (XTco 
του ΑίΛρ ΰ ( ixoTcfo X^Lrov y£v[o-] 
Wttvov Koii [»]«jrov ^'ν[\/υη[η(ν) 
Π[υ]ο -νιΛι'ου Χκύ[6ε]ω^ Σ.άϊτ;ος, u.M(.t(jc>t,) 10 15 C «ftSouVl^V W-[ J KViC) • • • 

• .c*j ι « IC ο t_• • • • ' • 1 ]-vL Ηλ*Λ. 1>*1λΙ«1•?Λ JtA IttJyAA/VUlA OlX. J-*v « υ u" OH Ο t Τ ui, ι^λ Μ. ολλΛ ί c^vlcci ύελΛ. Νϊ 2ΗΗ J <Mxt Uu^.«^- k. . 242. ρ ] 3 5 5- Ν". ΖΗ^' ] 

• • • ]• λλ VI <-, TC Ρ ο S 
• • -jvAovuiLVov 

• • . ν]οονου<-, [^ον) 

• • . "V/0 Μ- tv ο<_, ΰ»•νι\;ι.- 

• • • 1" ΐν «ντο fcict CUV 

• • • l'C'nv cuTCo c^cactuv 

•••]•[•1•[ 1 ί ΤΓ L γ ν u)S irixL LKXov) \j ic Ο ^λ. νη M-oi.- 
rrjifu.ou κ ο. ι. xÜjV VQÄiOiLCWV α υ XU) ην bouVÄL, üu)S». ΚΛ,Ι t'V'^ ui την 
Λυτυ ε-ρ:ΐ'?τί:Αω ittöt τούτου• tvT:Ot, το ιολ κ ο ν τιχ νΐΐΑίρων tco- ■ ν Κ) (XV ο ν [κ.]*». • • • HVOV Γ •]θ 1 ο ν/ λ L« ν ο -ο . Co^.X ■τ t. ^ . ο ι -VI ν tT[Toci J ο^ιαΛ Uifv«e'<. 2A-3. ? p5l Η 15, i" cvw. Bi. Ib" ovw \ KeUrvi-^c, . 7 ^. Λο^. 


20 


ΚΛί ω[ • 

•<«[ ]-TC(^OS ■ ■ κ[• •]■ • [ ]στ[• • .] 

πο<.ιζ[• •] • ατ(λί, tt LA.-« ρ[λ]ν| vTv] σνιΤΛΐ, Kivoovtu- 

Ko*.iaJ<-, iTQV]K.o<.Tt Kc«.i Lcovt'-M-cou , oxl CT υ ΛυτΛ jk 

χιυ[οΐΛ]ενου ciXti κο^ι otoxui και vooc-ci. ν. ω ν 

Ik IC λι W ψΐ« UT « Ουνοι,ΛΛί^ (αΛΛλ i ι<-, ο ι;ελε - 

Τλ». η: ο«, ν U- οι, kwl vchAkov tveiffKc»,(.rcin. vi ου-. 
•. .Γ ' .; ^ ^ ι. ' 1 

Κ lüortc. , ΟΤΙ νυ y\-e oc, Koit'vibctqÄt, ί,ντυν- λ' . e υ u. u• ' o\jO[t, tcJk. D o. σ ij Λ Λ u σ 1Λ.Λ r 0^ laol toioou ouot kcx.to'- 

γρο'.^'ην, IVtfc «TCtV^KKlO 4ΧυΤ0ν TCOOC .Z_ t ο Λ - 

, ö'Tcui,cxi^cv S_()t.(i••«••!^^ . ^ , ^ > / 

Kiuvc».' uxtx» Y«.0 του ο<|_ύ]£.Λωθυ et υ "C ο ν/ c^vtc \ί- 

XLir ' > ' i~ ~«/\ 

TiKt- KKL Tc-iOL U.P U.I.O V "»1 c uctA>]0«T;uj om-lv -cwt, «.Λν/• 
XCOt, iiv • Ou biK.okioV \t OT.0 ,ΓχΟτ VjV AuTTTe-Uai Trco\ 
Ouocvoj• vjKoVßoc Y«5 , υ[τ]ι ,\\>τΓεΤ'τσι -ττοοβοοκα Δτο — 

■ν >\ V'\ Γ'Ί^ ' ' 

ίκα περί τον Λριακ CL'^SJ ''"'1'^ ετταΛαν. ><οίΓ. '% ν«ΛΛ< llτoΛtL•L•o^tt>J τω χου \/ '"ΓΟ'νίΛ.τυί.ινκ-κ.οςΓ 5 e (\λ^ί) rS λ -Μ iJ VI < Ο «ι. 4ιινυι,Α-ς•(Ορ>-οο. 7 ίυ ?η' 2 ^. Μ-βνΐΐΛοΟα, . 9 ?,. c<At . |0 S\ίy/aLΛ.v■^.•. ν ουι^ι Ö Ci^W ι- 01 1 »Λ^. /C. "U C λ f.TC . |i ^. tiboric, . ΙίΓ C.ÄTTtvtvKui. 9acct V..^<•.•^ 2'f'f. v^ 

.|^^ Ν'ί isa. L-...]..r. . . .]. ..^.j .u Σ, ο « TC I (ο V το O'/uPitiv και ei«.vt<-,(?) κ ex L• UC 

) ι 

ro s φ V οιτ tv κΛί üJuj (i'o- 

Xouc, • •υρο«.ιυον [-<-".'>1 t Λ« - 

ß tt, -rotow Δ19 ro GipuoLtrt 

IXS ÖTTO-G UL t XVIV Lt-VlTt- 

poiv u. υ τΓολλα Κ(χι. ΤΓοΧ — 
aLA-cxic, (Coli /Λο τ t LiiT ω Q ιχν 

κ CK ι y^RVTCtX TviV KtHL >. f 

oo^TCouv , <x σ 7c ot, σ t X ε. "vi . 


"^ί( »aico<C^fc<xi. Cl^wc, rrol.vr«.t^ τ i ic α ι S c ex ix υ κ λχ * ο ν .. lv λ (^) . 

ν«ΛΛο Koje Ol ν ιΐ τ et ν t κ (HO« J o-cti lrieA.ecK, 2/<-5. _7 'i. P)3L8 10 20 £5 Ao> i-Q VI ρ,υθ[ν r\lLO Χλ uj VI to Xlj ui ijA x[cv] r <-o l vivtPtiV. 

Oöt«. <χλλοΧβ,ι["']ν[ χηςίΐ'-ς u-t ^t λο <^c,o°>J - 

vvic, IC OL lTc, ix>[ ]•0• • «|A.V-MLx,OV-y|<yaC,X>W| 

iccoL,()t.M-ou[ ]>^,«OiXißL, ■Tr[ii^]uC j fc ι -rc Λ «_^ -< . 

ί » G" L V « α. ι iji X iolv ύυΟ Li-vJOLOtOuj [v] xou K.iAt/. ^lov, 

συν ois h4 ]k(xc Τΐοοτ-ίοον Oi «ol t\i^o(,U"*,xt 

lAiri xovv[av« To]v α6οί'ΓαΑι<>^]ο<.χΛ κλι. Kc<xt«- ύ u) ρ ο ν tv uji 
S.i. yi.0 χην [σ] m[v] κρόν[ο]ια[ν] £V οοθ Jüt tA-tXXti y n ν t & Οαι^κο^Ι 
Tc tQ ι του \Jo vo[uji>t.ö' ir.tuffov και ύ-νιλ-ί^ΟΌν lxoi κλ< π ί ^i χου 
)trX ο u<y ιΌ\/ KÄi t[CJ]v o.'X[Xcj]v, ic^s OtM.Kt(.xo^i• v/iov öt ^ου- 

Ao|-<.tV<JN/ ΚΛ v[t:] U)«.^ Llt-CO- τ CK 2.0U )i t "-^ oCOttOcSoixäl ■ Ol-<-VU- 

t-^- ι St Cro». koixoc T[Ji]v Δ[ιο]<Τκ-[ο]ύρων, ών Köivvifft pouAtU^i 
(«iokl cnCxov t[]i--[•] •• tict υ υ ίχ-ί,ιν Xtov μ ϊ; lj ν δΌυ λκ.ο- 
X«uaaL, oiA,u3L, T[(']\tLOV t[u]o >j' SLCovv Xii'^ xxi v Vi t, t (tixe^t -π-ου- 
σηι, TCiOt xow κοινϋίΓ• tunS[t]c, i^oi γ(?['^]ψί.(^ , ί»"^ *• L'iXi-^«. iTo ν) 

TU CVQ [ojv X ac-, ro ytlVOLCtVOV ÖClViCOut^ ο πτεο ου ΚΛΠΧ. (Jt Λνο- 
νόιι-ί.νον,ην t'-V U)l• ΤΤβΟς, (iL Ovoi.\)tacv • Oio , ÄOt/Vii'L, Ος 
{iv Kl ι^λ( •Μ(_| , γ t t V LP iJ w L, ucn-j "ivix έλανιστου tvt<o<. 
t"<.AAix οί,-ΓΓοΑίιχχί^κοί,ι TTO«. t c γ ο. xu)V (Xu.tctALjv (.öliOv 
vvviSllji vLVtffULOi. ixv Λ Aü V ου vxoi^ Α toAA CO Vi uJ V • tv 
St. Tc Ol VI fflt^ .Xiiuctox ΛΤ t , -IC t ΙΛ. ψ oc C, U.OU Jia ^o<ptivou 

fc u'.p ρ α. ^^ι G' u. t V rX-C, Oooi ν jU-CXC, tLKOffL , tlTAL (i V (K. VJ fi Λ l u> c^ cx VJ - 

-- . / V (liV!) , (^ , C ' \ ζ ' 

Xujv -ypictÄVfyui tiL^OCÄiCD^v-viV'OviAutjOv Otu-Oi, 

I , \ < r ' 1/ . ς ~ ^ *"'^' '• ^ 

iroffou iii, ΚΟΤΓ. v:v ο \0C τ Ot^ TCITCOC«, CTK. LXW.I. L VO«. Ll coi.. 

'F!«v St ffoi »ßi^Cefc]«-, ^, Υ^ηο'^'^ h'^"* ονΛΛί,ον iiro xo ivcoi^^oCv) 
Oivou koiL 10 oivxi ip CO V , ι VW <^X«•'' M-fv oiuxo tit^xc». 


■VXA^tc 2i^6. Z-Ouvtia,iva κη-Ι Εν τιουχιοι- ύ ι «. σ^ Ο ο ^ω Μ. fc V kUuocM.- 

Q ι > Ο' " 'C* ' \ ' ^"^ '> 

VtSoTotL•• VOL«.l(lO Ct., Otl OWÜtV taUXU}*, LCfc AOlKVlSlCi 
JO TCoCVC tO C •[_• • Tjvi tv^uij^-vi «VlVtVUviTUjc, LVa KäL (X-CO- 

Koi.ro<.aT>i[(r-']ov[-.]ei(]--]tva tK ^ων XocX-xciov 
ε<χν S'i [κα]τ«[•] •••[•]•[••] t ο o<y [-v[] εκ ttJv tvi'txtcuv 
Kw»rovs • • wr« «"TofujJ'^• •]ρ ι κου κα» £ ν κ tii Λ[λ]\ον 

TC ε Q ι. -cw[v Jtl Lcoi ίό er π tQ ΐ S[;i]i^ ν XL- 

iir f 1 •< ' Q ' W^^"') 

ia KVojvtL ]■■• ^'*' "^ oivt^cttov KOu.ioOv]-c . 

K»i£vi---9.[ "]oi •••Cou'XlociwvooKcn^i 

X V|V ffv u{ß]io[v } ••[ ].[.]v[ ]ί'ίια • tkv ώ t SvJ- 

V VI • L ]v Vi e 1 1 V . 

C Sii\ix6]vi.[w. ] 

» λ Λ 6 Φ ρ 01. γ Α V. Ο-ρίΓ+ΛΤΟΓ-) . 

VeAw ο . L Λχο λ λ «λ/ vj ι u> ι Γ t|u»i ι» ι Λτ et Ϊ.9 <. λ,υτη stit, joiuX UCt'vtcfr.• 2if7. J 


N• 2.^9 ■t . "3 Λ ('v^ iv . Lioviuii rcJi. 20 ]k Νλι Ol £,T:[_i.e(Ac,iTCi]croAvjc, f v^ä γ-α σο l , Lva. S υ ο 

Acff ι7μ,,.ι V [ ]Λύιλ.|) t' LA.ov , Ί σι'^ιοο OV tViu- 

Kwi κΐ3^ειν>ι[. . .] ^ιύ[- jov Ilwoo-Tcac^ tit, λόνον 

ν(χυλθν[ ] ο Ι' νου C S ί- . Έιχν ΐΛ.\ν ου ν 

^^'- "^^C ](xS[. ]ν, (ΧΡ iü -ΧΛ • ι^ν St Lc-^ X«riljv 

TCiXC^I^L- . . . \^ο«.Λκ.Ον VCA.U Λ ω 6"0<,t OVM.OIOV KtXl 

Ουο[• ■ ■ • • •]ο|^εν- ν/ΟΛίίιο οϋν öOl ^ίίνοι. J-iS-iV 

'^m.^ üc] wv ύ t ßou AouL-tvuv ΚΛ1 «υΐος^ 

£ Xfii^uAC••) TTc^vjJvi νΤΐ K«triX9tTv• Xl'ytxKi γαο χο ν α V 3o lO- '[v • • • • ί.'}^ r\Xt^[Rv]Sp t>.[ok]v TovT 7ΓΟ0 tu! tS θ»«. X^s^ JiVi^L WLLroi. Xuv i-M-UJV Oooi.(rt.LV , 
•J-VltfUil fcTTl Ct ΠΓ ο ο 6" tTtl ICW, Q^ OkK λΧ t S"U»l U.c ! ) h 

St«[- . . . 

IC ίς^ ■ (_• • • - - j.„ ui^j tili ui. II^^OO tltlltOl-QC 

XtQ^n:vj[v ][-ji-i tvujv (χιΟ^ο^ινοι, 0ου rviv tu, |u.t 

νίιλο Ji[poe]xi[vMvJ. Φζ^ονχ iG-ov 5'ijw,oi. -voPLOu Sto u.Är(u)v) 

' f ' ^ ' " f Ν V 

£,f α κοσ ι,ω V κ^νι σγ ρ ο. γ tiff ον χο fftixc^pLov κ«μ χην 

A\6it<x.fou • ■[•] • ■ -icokvx^] 5ου JCÄiüiot^LA-ty ύΤν i'l/s] ν, . 

[.tjcj ζ^ co((5 ο ) . Φ ck ο uco (^υ Ο L ) κ [^ . Vj?c^. /j' ^Ϋ^ί 


2K-8. 8 ]• ^oc^^xj. 


N9Z?o 10 SU)' S.5• /Λ γ ι c«. σ t C«- 1: VI y uJ ) /» ο G » (,νοι-τ ο u) π »xXt ι ö ο υ poLei-ooc, 

[■ • •1τ[ο]ς «TCO KuiA-MC, Z_ OK V ο -c Λ.ι,οχ) ΪΝ-Μσου π,ο oc το oc, Lt' 

μ»εταοον(ον] ί I c, tt^t'rwffiv orco χου icc ο irro^ocrviv/ >i ffo^vcoi^) icoo • • 
[• ■ • jvit-vujv ο \i Xu) V tv X u>v uco 6" -v ο υ t, ΧΐυυκΛβΊ "^ * l.^ 

C •[_ • ](/vj (ΤΛν , tOff-Ct t. M,UI te Ο IJH.VOVJC, oLtTO -V Ρ (vi BcneÜClt''•) ^ "^ 
V -η & Λ V ν» TC [ο] χ 1>J ν Ι-Λ.« Ö'^/OffU'Oa'JKrxUlV ΟΙΜ-Οΐνοί Λν•• 

κ.Λχ[_ ]^ν ^\ Ά "pL• οι νου'. r^acffÄnpc χου Κνιβ>.ου 

ρ\,νι νν "υοΐ^ί- ΑοΐΛκ ut-oavov » • TC ο ο e [^t] ν^ w ν £νι 6" « ] 

OLA-vutJv ττνιν AuTOK ρ «. xoQOCj h>»<KLöo>.ooc^ ι PO. ι ex, ν ο υ 

Aopiokvou ^tßoi.ffxou τυννιν xtvvJt^tvcM ύ,ι,τον ύ v] λο υ u-Ci >' ο "^ ) 

pcoffvfojv τω (Τ V| LC Λ ν [ν ο] w,t.[v}j -ν ρ ο ν u) εν tM Tto ο K(tlU,tV>1^ 

k[u)la.]vi^0V και llCi Τΐ[0/Ί.|ωρ[•Μ κ C • • •] u> Μ λ ec ί-ΐ out, 

/Axuyvlujc, χοχν, OVX-OL, llOOvo (Γ νΡ Ρ «^ γ t (ΓΧ ο \) , 

t ν 0. Ν » 1 κ Q ν » ' 

»oc, Ι5τιν κΛν«.ροι, K«-r« χο tvoc, κλι t 6"ί/> ρ c^ y ιβ•- 
υοςι ^[• 'je ονι, U.-V1 ε ν ο (i- ο ο σ ι7 (_<»>- ") Lcoi "ν Ο α ρ. υι. Λ τ [^ο«.^ 
ε[ ]•• ■ε[]ο<5υι>ι {IVM ■ [.*"Ί^ο V ""^ χου C. ι — /•&'/^/ //. (f/i • 


Α S'p ι ανου χου K,uoto\> iovAiov ΤΓ<α ο Ο χ λ ί^ν τον \ t ν Ρ»•[ί-'] >ν icpoc^ χω 'löiui [Ajovco tf oivott/ Οο ι Ο U ε'ΤηθθΓ'ν(εντσ^)] «υ r ly υίΓο 1 1 κ U.-V1 Cx ot, iiÄOPLiouc, »*■[«•] Tuiv συν «νχιο cco (j y ο (J lj'[o α y ι]ίΤχ ίο ν £ iC » κ[• • ] Χ Co V ίΛ.[».τ^Λ xmV •ννη- 

Viv6[ * 0]v;i>.ßo\C 

• • • ■[ 1]κ του C ( 

•ffoS'iL l'vifftvyoÄu.M.aX* 

•[•]So[ • • ■ •]•Κ.[• 1— 

^'- i— ^ ■ ' '• w το κ Λχ oCj KottffMoot, ΙύΟΜχνου r\]öo κχΓνο u J 

|_ ^ ι fi Λ «$■ TTo u ^u'ai^.eu- I jU.C^Coc<, yuctA ^\\tJUt\ i.i. ItSi -vx.C^. yl. Nffi. 8 (. öliteSli^iV. 9 ιχοίΓγΟ« *. 
It t. iVStuOCJ«! * .%\^. P^I99 

νυΐ«. Γ. 6 δ &[^ (n°- 183 p.. 1B8i|)l.HowvO 

[Lttovi, -roi-T-oi-' Λ u τ ο κ ο λτ ο oo c, Ιίτου Κ«ι(Γ«,ρο^ O0]t(J κ λ σ ι <χ ν o[u Σ.ιΠια.στον ρ.ην"|όν, 

Δαιοιου Ttrow-Ot . Φλο Lx.oIb]nJi ύ /2ν τ« Σ,οκν οΐΕ(».[ιΌ]υ N>iffou r^fc, "^Ηρ α. κ λιι! - 
0ου LXLjiJioc, "coy 

[Αοσινοιχου voutou. U|j.oAoyii 2-το•Γο-Μτιι,]ΐι[ιίι]νο«ιίΐο^ΐου 'Iteivouifioc, Π}ί4- 
^i*)]s '^Λ'~> tTtiv[o]vMC, [ux, ΐτ]ων TeffoMs ι^^κ] θντ[α. ίν]ος θυ[λ]η ι^^'Ί'-'Τ^^ ί'Χί^'* 

L ] • ΤΓοιν «^^PijjjxjtjJS λγΊ- 

ρου t, KaiW ανη Oilfiij tlv[t]iv tcoiq' »υ t η^ Τον ο ιλ-Ο λ ο γ ο ν ν r λ ιγο.[ολ] ν ο η lao^ 
ο[ια] ν LI ο 0C, \.\ οίκον) 

[ιψίΛντη φ ιρ ννιν «ογυριου Kluiw.A<)iiou (Χ ν J LA CHC, ε<κοσι•<3υνΠ)[ιουχ-«ο(ΓΛν οΰν («.λλνι- 
AoiCjJoTt ο ^το[το>ι]τιο^ ΚΛί -VI Ιο».νιιίοιρ,ΐΛΐ(ι,),ΚοινΓων, Kci χο ο ϊνΓ(χι^]ουσοκν 

0(ΙΛ£ρ.\ϋΙΜ.ΟΙΡιη r«jJt-, KCHVOTI Κ«Μ 

[irpoTtoov Too ou,oAoyouVTöc, ticivoP>ivouvroL,]oiurvi χλ üiovx^c». icokvr« <λι xov i-] 

p-ot τι C" LA V Koki T» οιαΧλ, ο σο*. κ.α-ι/>ι Kti γυνιχικτι ytxLAfx-r] κο[τ(λ] οννιχ- 

ULiv του Ji[o]u• [tj«v ÖL ύι<«.ω ο ο ot c, 
|_>j f ν ο ut ί, ν η c^ νιο c ι ί uj νχ W.I «ic ' οιλλ-νι] λω ν «τ ο ü ο υ νο(.ι [ Σ.τοΤ ο vi τι ν τ-« Ι]» ν j. ο ο ΐ- Μ- f-*-•- 

TVj[v] iite[vv|V w.]puüQfi'i3u uoavij.oi.c, t[iK]o<r» i[v] )j u.[l'(?] «i C, t[y 'l['*°J^ ^ ''-H f ^^^ 

V]«v [Äicjai T-V1 σιι • [tjav 
[et U.V] otKouu) +i'^iii<--V^?-)>ro< ^,~t"^ l — ι «ΐΓοτισ«]ΓωιχιίΓ 'ml<.ioXi'w[c^o οιλο^ο y ω]^, ^^'i rcoo-^t- 
tdv, ου'οΐίς r|5] Tei. V t V e 1 [j-t] μ*, ι ικ xt ^ου Στοττο-μτ ι o[^ »^<μ \κ χυν νχ<χζ^ν[ον- 

[rwv KotvJoiirto tKoiKV|C,,LA.ivowff>ic, ο» tu« ν] υ ρ Ät, "f "»IC, ff υν « ο •<■<{ >i[s "q»vxv]c^ iitteiAv rov 
tl.[v]oii. llolDOVTWV Ot l'iCL t»ic, '"■?^Y »IC, "*) t >) [sl 'ϊ ο v/ ο ιχ ο Α OV u Vtjoji, [ i-tojx ο - Xj. ttoc fi o\5 6cc . ΛΜ\λ« 250. (P|I99) M-iUs) υιού ΧχοτΓΟίίτιοι, τοΰ'ΕΓοι- 

Kc.l"nQ^u;..T[g;] ^[ilv i;lG Zroxoyi σι;ν^[ο]β^ω την ττε,τττο Kora",l'[»]. ^ ^^» 
Xviv του avopoc txou 
[Ttff.vou|.oc,Tt\tur,^v/ oiV.Vv Kcl «CXy ί]κ του iCß^^s vonov LΛ.too^"/'VJ Γαΰτ^ 
2-Toro>|rL auv-j^o^tT: Ttr«Q^xov |^^oc, tr^«c, οίκ^'ο.^ h;<xl ο^ύ X^c, Ζ[κ 
χου] TtQ^o^^ βος,^ς^ϊ u.toou^ XDo[T]toov 

συννιοΡ il" Koivut, [tjt [i'crjou 

Tco^v-c«. KC.I. rjj" lIou>|(j^t ffuvvujQ^f'i: Η^.[σ]οι ι^ί'ζ^οι, ίκ x>|c, β^νκ^-γω- 
ζ ~ Λ- / / ' ^^ 
oiOLttYMC, ru) 2-Toro->|r«. xixtxotov 

«Jx.ij't, υίου Τ[ι]<ηνού^|,(ος) υloΠ:j^ Χτοχοντ^ι] ►.«ΪΏζ^ω χο Ac.tcov 


«.StA 


■vrfvte 251 {Pll99) (N?I5l) ^'■: [|-t.tvvjc,Ot<tixc, K.(M oi>oAvic, 1co OXtQov Tfc VT<>.TrioiL4.i,Oc, κ Oll to7v,j ύ US ι υ'ι oTc, 2_το^τ; ο η- 

XU ΚΛ». iioiui (Γυννοοιο ικοισχω^ uJtQouc, χου viTtokOvoLv• 

roc, Λυ -cy] i.]vxot, ic t Q ι [j οΧο[υ Lto ου !^ o]kvo"IC(xc ο υ \)εοο [uauIvä/Vou 

[χοτεουνμιΛου t.x]t ο ο υ χο•Λ[ου 

•• • • : • lJuAoc, ΟηΠ)Ν[ΐκο^ς,σον t[o « TC t t\t ■UC\'^- κ Ο β Ύ\ Κ <»>Ί Ο ο 1^ [ί ' ^• '^^'^ 

]kcoi.\ ί, ν Ö t κ «[ Ι^'Ι.'-' ^'^[ Ι'- 

[• Χχ σ-χ ο1 ν τ ι ο (^ τ [^ 

J•» i QU) ΐ-ΛΟνυΟίΟλ) οο[^Λνιχαι, 1οτοι/Γ- • 

• • ■C]'j|s H"^^ts Όι] <^^ ν; (^ι ο[υ b ς^Λ ^ ^tkt, ] ■ 

[ 0«v]^u>^Lt ..•••• 

J κ Λΐ ο u) • ο υ • χ ο • [ ^>^ο.\^• • • • 

•• lE^Q^iit.]» t[ -Ij^ie^ousL- • • ■ ■ • • "1 20 [ ■ Jo LL ι ν Λ λ[• • • ^^cocv [ijjc, TCO Ο Κ ί ιτ (ΧΙ • 
•]■[ • σ]ον«[• 


ΗίΐΛ bxiclck. J^ J OuAaj^CC<^ (λΧ . 16 ι. συννιορω .c|)• II Si^i^t iX(f\it,iw\A u.U. l.ie-lO Ν« I&3 ^- \% U. <^y^a J ΟιλλΧ UitHJi^ii. 252. pnoo Ν". 2.5Ί [AvXvVPCMuJoV αυννΙΡΛί^ΟΰΚΗΛίηΚΎΙς,. ' Siu[xi]<70V Α ίΐ[τ] Ο κ ΟΛΧΟ D OC^ K«L<Jc«.QOt,KtO. 

ουΛ Το ok'ConvOvl Z_fcßo>.ffXOO 

[Ι to |^α.ν ν. K.JOO ΐΛ-ηνος, MtotTuO-o κνι [)(]ot«.K κ vi Ιν TT-CO Χί utotüSi. ΕΟιογ^τιοι του 

Α (^(ϊι νοίΐο« νοιχοΰ« £]ic\ 'To»'XCia5) 
L2lt[ia6Tyi J. J t/jxoXovlT X.o<.ro<.pou<-, !Στΐ(Γν•νί^4,] TTko β-ηο, -ςηc, tTCiyOvvTc, cji,' — pttOt-^t- 

L yj*"^'**^ oi.e iffTtO ΛΙ, "Cvi κρθθ\ι6•>] κοιι 5υν[ο)υβ'νη äÜ r coc [v]u ν »ι κ Ι Ι 3.ac icxv«.- 

VVj ILfft-VOVW tWCj t>^]s Κ».θυλ(•η1 

5 Γ j• i otttto». u-fcx κυοιουχου ορ.[οτε »^ro i.[o>j]kcm ο tx£o ΐΛ.|-Μτ a cou iütXoou ^-coro- 

tw ri'»'^^**- ~ ^f*-» ^> '0 »* / ' 

tvtiv ico«. J « V) τ Vi t, ε Φ toivirvi WIcvmv ο[ι]λ υ no[p]^ <χο γυοι-ο« 0P£\VU.»C, tKOttOV• L<.tVt>.V 

ούν «iiroTc,XiAV συ juift uoj ff t,v 
[otiA/CUTTTtAjj, KJokiTexi KÄi TCO oTto ov ' e<xv o|^t} oiot^o ο ΟΓ<^[α]\;χοι^ y tvoi-civyi<^ [\1j ο <. Cuvxc^l 

Λ -lc 0I.XAv\XujV, CHCOüo^xJio 2- οι.τοι.γ»ίου<,) 
[ 1 «.»OTCotV ti.]j-vi Text, [t -vi] c, «t-ovvtj ci.o[vu]oLOU οβχνρ.ο>.ς, t[l<;]«fO V I ίχν. txtv XV|tj Λτο rou• 

ICVIl, TCtup ot-VP VI M.Ä , ITCl ot ^n<-) tKOvJfft- 

Lwc, ortraAAayvir] tv V] w< t «tc, To t[ok^ KO νχΛ , α<ω ■y\^\t^ ΛΐΕβς^τ[νι] υ vi • tc\v üt Uc-vi λτ\;ο«ο,κλ- 

νενβΛΚ^ΛΙ , TTVIV TCO«. MV ti[v(lll] 

10 1^ Ια.ι>.ο'κ:ο<.γκ]ν7νι ε [κ] χί. τ ο u Ζ~ (xr ocfi ου Wot_ κ*», t Κ τ[.ω]ν vTcoto γ ovrtov «vjtu Tcotvrujv 

[tcL• "t^>]S ^Q.lX'^S ^ του' A.ott:<*ß ycjoi,] oc-M t ηο XfcvÄUit, Loitut-, ωι^*"— ^ς oJXvwvn- 

[k]vvim.iw »p ι6'χ[^ο1ω»., (ji, S[• ]•*• • 

[ jotHjuii M-ix o. κυο to υ χου χΐΈ[ιλ(.ι«χηκό co;^>)](i[yt XiPoji/ 1X.UX viCj | i. «rtvouu ι ov, ui- 

Qu L I letvojoifi 0«, wtj' — ίΛ. owAi."»!) i^trwTcu» εν 
[ OCc^ioOv (JuvyJwqtX n'vo«.t u.[^n]w rviv tmu χης^ Xt Χν{υ]\;γ]ν χου 1 1 irPo[vi voä1w<.jji. ενου 

Λυτηι, viou -LoeTajSroCilTorcl tjv, 5"4ΛαΙ.Ι><λ. «yt*c{rti.ti-«/>v. 9 C. <xv Λ Ιλ ΐ Lx[t XC* υ "Ol ΚΟ Xo S )J **[" ' ^ f "1*^ ' ΙΓιπλ. «J^t^-vw UC -ίΛ,η 
>βνν . 253. (JP 12.00) ;N»152y Ιί [ Jur-VIKOJI'. . •]•Τη< |jit[• •]• • [ Ιν'β" tC)v[ 

«(ΤΜ,ΟίΛ 'Vvn'/W:« Jfcv t. Ib , \i-&^u\, E^ti'e. υσ-νν fc. (6 %λ. ''t ^wwJ ^o<^\Xjic(\i. l\«^Xt C-vivoXtcw.. JjJkJjJj. \Ji.tVtcf<,. ? aioi 1 


f 15 πν5(η Aic()nu,u,ujvi'oTvi KftiÄ]r]iiv| TQc* d[»] jk S ι κ.ου χου ΚΛΤ". 
• ' • ■ υ£Ιου ΑνιίΓηλιΟυ) Σΐ€οηνου /\ ο -κ. α »ςο okx wujVoc, «TCO 
Ιου. xocx. • . ]υτου κλ« ^< )u Γν «■ λ α ν τ ο υ «ι 5•<χ«ι/οΐ(, το • i-cvo ο c^ Jtvm υ Tc αο ν ο υ tj η c, σοι, ο[_ι]κ(,Λς 
Και. (XVJ λ TIC, t »tt ΐ:ου]ΛνΑ<ί ο ο ου ijtiwviVuv k_Cci-uj- 

f CO UC^ (Γθ|Λ1Ε06•ΐ0ν UTCtQOV — ■V (χνοο xo\J Cu u,ico <r t ο u κοιτιονα 

ο / ί » ^ ν 

öuo «rco xou ovco(^ • "vjcovov irvj 

•«' «Λ ö > -, Ν ~ C/ •, ( 

LA ν V i, /Λ W υ C • • • •jKw.T«, LAVjVo«• iKo'ö'tOV Λονν/οιο-υ 

Op oc Vu,at,• j-rrooff-ötviO t>.avic, fiC « 6 k• c υ vj Rl 

J'irQ^oJ OC τήν ΚΤή TOO α TvitjO C 

Cp^ov] Ti Soc, TC<>o[c,] tpul XOV ΐΑΐΟ-^/οι;- 

1 ' ' ' C ' 

■ • • ■ JOV iVOCICtOV <X X ο ο UJ ö IJ 

i^dvxwi, tvovTOij [>.ου ίζ^ουσίΛ^ν] 

• • • • wix» Tuv ιχΛΛυν y -VI τ: Vi ρ I. ω V 

• • • • •]ΐκλε^ΟΛ<^ ΙΚΙΟ"Χ'νΐο"0θ(,Λς 

• • • ■ tvjot κι ο υ ΚΛί ίΑΐτΛ τον -νοονον r tv g ν ζ. ^. του κΛττβι. jraric^* ο j. Li« t-»p Λ Uitov• 1? λ/, υρύί 6τ•ηριων. iPeI/<Jaf. •νΜΛ^β 25ί<-. 


CPjioi) (Ν<?25 3 [ tJviÄ>(5"tuj5c*.ic, Vveotic, κΛι 

(1H) [ Μ^κτθ uJ(r Λι . Avjo-mXloi. A|a- ib [^ KntAuxoK.Q«io(>oc,rlo<.ii<oulouXiC V Φιλιακο« y t, ν νΚι οτ »t ο vi II (su iSTu) (TtMS. lHL_.tTOs• J oouX UxCA.e.O•, Ρρ49 λίΓ^ο. i\9 Z54 

Γ oi_/i>j ίχλΛ. η . 2.2-, !Γ ovn . Jj't. II Owi.. i" txXt ιλ,λλλ- . £ fUre/o ivrvqreAv. 

-G^-e.i. 

I il τ ' < , 

(H.H.) ϋΰοςΧι,ρι'ω Aoyyu) käi Z_(ho[oitc]i ω vi. 
5 υρ (c< LX-M-oi r i υ ffi ) Μ.η ro ic A(^lu i, ) 

ΤΓαοιχ npcovOLj 1 1 Λ M-iuc t V υ t^ 
■c ο υ KAI. Η ο ω voc, ΠρωνΟί, 
pL-vireo«, rlaOLJVLuoCj tvic, kai 
Z,up«c, (\v » y ρ 0«. ti ju. t voCj 

ΐΛ, ου «ο t λιί 0(^ iNtPciffLiov 
Aaoypo(U»oi;w.tvoe, [t'ci] Χου TCQ οκ(ιι u. t vou ) i^e Z55. 


CPp49 Kecto) Ν• iS'i)' '■■hr « lAii b[o]vj AowßLjV ittAtv;-' 

rou ivtexiliro^ '^X^ "Avt u) ν 1 1 ν ο υ 
Kc«.uG«00t, του κ;υθ>.[όυ]• οιΟ 
ο. ί ι LO "C Ο", ν V] ν c\L σ^[υ τ oj/ £-κί.]- 1 C J 
P^-<-^J-OM-(.oi-uJV^ tv C vT χων ttrt- 
λ ι υ t νι[κο tcojv τάϊ^[ί.(.]. Κν Λ νΤ tO ν tl ν ΟνΙ Και. 

του κυρίου rltvtiQ λ 5 «.ρ OL, r ρ ι ο U Ι'Ι t ν 11 ο 
(.3. Η.) loujfliLjv ό KokL Ά •••[•]iocAi[- ••]•••• 

τιτιλ{.υτν]κ(.ΐ). 


7^0 /7. ί?^ ■ "; -^'V-' (Ί.Η.•) ■[• '^Ά,.'ί LiCv^ht u^wttivt HwtUt). 


τί{[ίι • ■ ■ 

^ • ου ••[• • • 

u> IC [ • • 

του L^ ■ • 

vix[• • • ]λ v[- • . 

ErouLjKv [Avciovitvov Κλι,ολροι,] 

[τ]ου Κυΰν[ου ] 


Ib 1_ . ITOS ) OujJL l/it^Xv-k 256. J 1 [Lv cvOyU,(<tt l]fjöou ΛρκΤΓου χου νιου [κλ t yO^rri p]c^ η^^ι.υν', Ι6'λ•ι ι Λ ί ι,.^.ς' 

του νειοτατου Κο(ι. ιυ πρ ειίτΛ τον Μριυν dtiirocov κ.γ t zu. i r l tccv 

l [Λυ^ονιΤτον] έτους ιτττ λ <α ctj t ΚΛΓ[ου VjrenTJtiot^ του ο(υτο\; ίυίε'^ίίΓΛ 
TOVTj^ujv ourjroTou- "έτους it, καιύ ί κ o^xqv ΐΛη(νο<,] j Ι .λ -, 

Vlov ί-ΐΚΛ^ IV o(tK et ιχ/νος) τρίτης tv Ζ*'! ti^ cr'( tj . /;. c /λ' 

j [ νι]ΐΛ) j Ιτο^ t L-coiio V του tv κ'.Λ t κΓγ »roi/ στ ρ[Λ]τ] ηΛ «rc υ /\υ- 

' \ 'Τ ' r ' * ^ -^ ' ' υ \ ^ λ Α /Ι 

ρτιΛίοΐ- Ιωάννης <5'κ[υ χ]ης ^ -υιός του λΑλκοιρίου Μ Λ ι λ κλι ΛΙ?^ 

ν5ίς νΛΛ^της ^ \)Ίος χου Μ,α Kc^ptot/ 2. io(Aayu,L νον , Κλ l 

4- [ ΤΓθ]ι.οαρίτ•^ς της ν |Λ.ώ ν [ t vdjo ζ(οττ|τος)^υ ιο^ το υ ^ηι <α ο l c t^ Jlf.rjC.f 

(ΧίΛίροτ ε ρ OL• cX7rO χπς Μ ι/-<-ΐτ(ιτ u; v) xroA είος ycii c(t t ν) (.• /LtcAoK c υ - 

lA-tv' üt^ ταύτης ημιον^τνις tyi'poi.croir (Χ(Γ(Ρ(λ Λ i ι (Xi, t π om ν υ/χ. i (votj 

5 [τον ί i(i)AT]iALoV ορκον ΚΛί- την [ P^JcTlA LKriV ^νοτ^τρ iCKV iv γ V :^ ^^ vlXl ηί.«-Λς 

ΠηΛίΟν n7TC«,KOOl/tOV OVXtiJ κ (XAo UyU. tv ο V 

ü [ JKai• Αβ(|;ε\;χην^ i;toV x-c[u ι^(λΚ]Λρεου /^Ιην'Λ f ττ l κ \ -jv Neu» 

\ ', ^ . ' < ί ' ^ ^ JJ ' 

Κον/ΐΛ,Λ _ roV HM-iAJv JTOy^txηV ε(ΓΧΛΐ4. ε V ν κΤλ l τ »i ν LOtÄV CLnttVv' 

V-.V.J /<>' C ,/ 

τσ και x»t^ \)M-u;v ΤΓβο<Γτίχ ς ε(Γι.ν^ «(Γλχενίλ^ς u ττ οκ Λ t l vc *<. ;[ν< ν } 
\ [■ -; ] ΐΛ,ενον/ λΛΛ[- -•]0ΐτηνεκΌΐ ΚΛί. pu) τούτον tnii,>jr>ifiTXL 

[o]Lacptpov [χω^] xrctpÄciuxTujLtLV^ vi^clv ε. ν χ η d η ι/, ο (Tt » ο ρ ο υ - 

^ - i"''^) ι ΚΑ 

ΟΛ της ΤΓ ρ οΛν Λ ίΐ" ερ tUL-ctv ης rltiA^txujv 

8 [ΓΓ07\ΐ(Λ)ς••--•]ε Κ'ια;••[••] iirriLt~{ J "Π [*■:<-] ε ρ Λ [ί f:^ 6C-j λ ρ t. [/ .• η---] 

[— ' - •] ν Κα L ν tL•ί^J ν V Λ ρ α κχ »] ρ ευ ν Κλ ε δ ε jt χ ri ς κ χ) ρ l !\ κ »ι ς >ι α.•» 

Ό [-(InjoL- tu ]τ<.«(ι.ίΙϋα•ε•»ι.] ον JT Λ β Λ Ι' Λ v it> ιλ L V X η V t Κ Λ υ Γ « χ; JT Ι χ; Λ/ υ V Ο t i ^ C ι«, ί i Λ 

ΤΤΛ ροΐ(5 ν εεν κα ε κλ χλ pf» ^^ ε ι-ν^ εγ Ί;ί<(Λς; 

H. t/TOMvoA-»^ uHijo-ip. x; ΐΓοκλεενο u/ c)ul>j /t• υ tto k,/\ ονοΐΛε vov^ - 7 i-. f, (i ι ^,ύίτι] - 
öcxt . 

dir ]l>tiri 257 . \ qI a|jii>l^i^ (11/ J'i CytrL• J"}y: nOOnt.. ^UAi^AAlV. J{vv6 (Lm^ ΙνΐΑ^ Ju^ AyXfrt^^^yy^/' f/.'.^.> . 

] όνος αττο Κ(Α)/ΐχης Ν,αρίλ ν κ)ος McÄKAtLiJoü 
, , . • ί 'Ί voyL•toυ . Äri|VOy'[• • ] ν »/ «[\]ν[ο]ι α κον" V^^^FvM^ 
,_, "iTraTnpKrjptt, [τ[ν; yJvok.vtL xiAtvnwv k»v>iv 

■l/\o\; κ iu;V A[v]r t[<rt]LuüV I ε*ΛεΛΛ(Α»ν] 

]Κος tjTot>i5"t,v K\ το yu«.t(iutj < ν ο ?? - 
j^ \ I i I \ ) ^ I 

\ I Λ ^ / 

] • i<o(i Axtvp[L•] x[ouJ vi^v νεΑ-<.ο^Λ[ίΐ 

Λ ι ο ϊ- ^ ^ Γ ' ^ 

/{Ο ]τ] ρο ίοο 0^9 , '-•»JV <αι.τ(Χ οηι,υοϊΊοι θ.τχε — 

τ e ^ -^ -- -- 

Ι • L κα• [- •] (Γ (Χ Lixt ντΓϋ XUJV του voaaov ττΡοι - 

.7ί^w ίλιτσνρΓνι']««; ττρ« κ'το pttc^v τι 0( ρ ι/ ν ρ t-Ku; ν • • 

Je ι. ΙΛ t[l• TJrif^ K]u;/Ll,rj^ IC^Oll-lALVpt ifrjUtpoVKUptt^ 

]τ[ τυ]ι;νανΐΑ;ν. Lntt ouv^^Kuptt, 

15 ]t üiTTO XvvtLf, xr\(j (j'TCÄTtta^ Kai ιγλ- 

] υ •[ ]i i^TrpOTtqpLovi σίνα ^x ρ t - 

Ίίδ'υν τοις (Γνν «υτιυ Zo^pttVLU και- 

Vi ]•■[ ] 

XO '''^ '\ ">''-<''l5 Λΐ κ i{*jAiA ενός rri ΐΐίτ'τιχ ις aviipuj- 

]τΛγε τ>ις y\;vaiKc9 MovclcA — 
γ ρ ηΐΛ]ΛτκΓί<-ο V tv^ x"MAavci|' tvt τι^α^Γμ^ 
]-u) • [Z. apjecvtv v\;vci (Γτρ Λτ ευ o/L<-i.vu7 ου — 
ΐί,κλ-• -Kviptt^ i.o(V «Του ττι τνν-η do^ri Trtpt 
15 Ι^Λ*^ /τρο9 (χυτον t'pwyfofjt χώ τη^ η ρ ä Κ/\ ttticv 

JV Κ[ ] »ΊδΛ t q^ υτ[• • JiTi• ]V £.yU ο ι κΐΛ t • -J 

Toj-]v ν[ΤΓαονο•]ντων KOI t rrt-pt τη^ v|iptuj$ 

Ί•η ο^τι-νο^ turtiv tVto J'foS «-υτους 

d•] υ V »Tat ^^^oö <j t -xiujvo^ d ι(λ] ti^^ ^η ^ του ιυ t ρ - tl 258. i (ipH^j) m- ^56 ) ] t[• •]ει'Αντ Κίτρος Ι tkxiJ^Xoc, τη jTtpL 

(Γτροΐτ] — 35:[ΚΛ0 τΛ JtoVj — 30: \jctcZv. — 13 X. «S l^ ι . Ι". Im. ^aiyu>ux6- dl. 13 On. JV Ί5 <ν»η. (Ja Ί0 ^ UAAy. ihuiMJS- <Jl. ^0 On 

1 O-ütI LOS t Ä]VXtü Vi!vO^[- •■] l•- L[-]ctVuJ 

YfltpttV 

t/LA-oo; xrapüvTOS tv[Pjt5Oi. • ι ■ vtoy 

-ujuuüv LAtTpriT»^ T[tb6jaße.<| jrtpL ου 
, ί 'η'/' \ ί ■ .. ^' C / 

εαν ΐΛΐιΙ^ίνωίΓΜΐ^ Λογ[οΐν' αυτοι^ cJuKTt^^ 

L-{- 1?) /\υ]Γο Κ ρ^τορο^ Κο(•-δοΐρος iLxot; 
AiAiou "^Atfptcn νο-υ ^Αντυ-νινον LviTtpov^ LcL L Ν? 2 57 


ετου^ 253. ty (Ua•-^ oD 


^$(λνθ|Λ,^'6υ$ |V[Ui;ty]r7ci'tu;i, του' /ToC ν tc^^ CyiAj/n ec^^ μ-ητρο^ • 
.ϊ^Λνο^^ευς Äpocxroiy äVc ι/ τυιί J Ι« l•' e ^pe ic jl< c ιυ^ [uvirpo^ • • 
^jlot vti^e t^^ct ^ Lpctou^ του iloCKvor&co^ /χ>^/'ρθ9[• - • 
i wvMy\S) I fTt V ου u? tt^ lifDf;vr xr>J '^A (D ΤΓΛ k'Ot i^O lK /^ γ 7^ Gj" Στ[οτοητ{:ω<;• 
^.τοτοητίς λ το Jc >j j-€Lo^ [Jiji)e(r/?)f u rc jo oi^ Z. roxo >i j eto ς l<. ^i i [♦ ο s 

ZoC7-X)^OV$ Z.OtT'<X|'?) C t' rO^ TtV Uvv (J}ifftVO^ ι^ητ^ίο^- 

Υ ■^ y ' ' JC ' r \ 

Z-TCiTOijTL^ L TOTO >iTCLuty \?e,n;Tt cofi/y L c 1 1 iv> ς Α• '^l ■'^ PO<i ■ ■ 

(V V 1 1, Ko V i (Γτ(ο t • ) r\rrvy^t^ ^2.Γθο\Τ7-ου | e rc vo ν y ecc^ κηΤτοοί ■ 

to 7Tpo(J'vi(vo V Γ« lJ V/ c< jto (χγ ηΛ ι klvv^ 

^fiJ-V^S) Αρχτα^Λ Vtj5 j I Λ κ V (fecos rpi/ Λ p7To( V'« v^ v^ /tt >; τ[ρο5 • • 

[ • ■'] J io( κ ucreujj κιη [tl c $ • • 

[ ] LrcTcn ytu)^ A^fji'^f^S ' " 

[• • ■ r'jov L•o^τo^ßovτo((y) Α^η[τρο^ • ■ 


Υντ. υτΓΌ του rrpcA ν Μ.« rt κΌυ. 260. J I trt^ro■υj/oς Jlroj\£ j^ aco υ AcP ι}οΛ(Γι![ια)] N^- ZbO T'i ^0 Οε κυρ LA 1<Ττωΐ ΤΤσιντοΐΥηι, 
fjrutitpujiA.tvri cos ί-ν• (liiiAU)- 

Ctou^ εν[*]τοι/ Μυ τοκ ρΛτοροί^ Κο(ίΤοιρος 

iL^>]VO^[) ερίΛ-Λ"] νικ-ο ϋ κ υ. 

ι ι. ΟΤΓΟΤΛν'. ^4-Jiu' ffOf>.(Sit. ^ 


'l^i'J ^^nv. olly^ 9c»rv. J^( ^ Xt-nv Wvia/t•. Vm Ä^rÄ Ν 6/tr(') üfplAOUl\l(C Γ\ΐΤθΛυν(λ£)Ιϋθ 

~ ' Γ λ - \ - ' ' 

τω (Χ()ίΛ(Ρω V!j\\.\-'^T(S. VcupttV' 

; tt vcuo'KtLv" (Γε vtAu? tv'uj 

Κ0.Κ, U\)'-nAtp (Λ εαν Ηροίς 

τεκκ| j tuVOU t Ι/Λ t^VtLVHpO^ 
^t. AtL• ΐΆρ- UtAoiLctV ενί,κ- 
f^f\L• Διιι.ιητρου^' ΚοίΓΛπΑευ- 
cfa ι ö'v V τ ri ^ rl Τ ρ l λ vi τ ri ^ 
i ρι^Ιώ tL(, Leo L TL (Γυ ι' ü e OC ν .-t. 261. (ί» (ifesvo U'?M )' '/S 10 X5 ^"OU ΤΛ^ X^P**^ Zg ι (1 iTrt' ü - tlv^ f)Xi ΛΤΓΟ ΚΛ -LV dvTn TTt- -oV Κινη |Λΐ| jov^ TüKov τον \ο^λ- 

jcpoi; rrj^ Νε pKt (Τον vcv; (j-ic; 
καιω^ lurjvf^ ^ioL TTcpt Ic*,- 

τίμ. Map τυριΐ(5% \füL L• Λ Μ- 
ι Ί :>/ 1 -η ^ . 
Ltc( t IV, ο τ L £i ty ti (juj ι ex η (Τις 

i>i<^\v ,OTL Γ|ρηνεν Ζ-υυΐϋου», ~ 
yt^ rlpdi>TL• του vtLV xccocr- 

- -Ά Ύ Λ ' 

Tcu . ηο'τταί,ί: Γα ι /VüyytivL•- 
cA (XÖTTc*. ( e ΤΛΙ (Tl. κ (i ι /_ Ο L - 
jO (Γ 5^ ν την A(liAcPi|V Λι)' 

J1K , (ΧίτΓοίΓοίΛΐ ι5λ ζ. e ρ 11 ν ο ν ^ 

OL tv oiKiij jTiAvTt^ Κ(<τ ϋ(νο)- 

^ΊΓ ■> <• 

ΑτΓΟίΙος \/ 'An-oAi.v'Apiuj 

cirro UuaAc /\ ρ LoLi, κ c«, ί. ϋ ςρι^ο υ ν* r ο^ 

3 ί.^ιρΐΛ)(ΓΚει.ν. - Li•. tvtyt<*t.-10 ί .^ e?. ρ rt «,. - //Ι [ Λντ»]ν• - /5 ί • (Γτ λτ >w λ (, ,^ 
τοι^ του π|). - /ί]ί / tLpfjKoi^.- ht ΓοΙ η ftcoS• - i^j Χ /»<-*pT-vjJ Μ it ι . - /^f ^ 
^cUr c). ~l\.lAK0^t ~%1 ί. tt^j)r^Ktv/.-X3 / </ /Al = <f /JvoiTi . - it / (UA«Ov. 
fci -Χί iL -τιΐΛΐ/ ^ tuY(\pi uYuJiAtv/• ίΤ' -r ~. _ 25Z. 

rcoycLvoiK IM Λ ν: 
ΝΛΐ(Γαρο(^ του κυρίου ν /\Λ>ιρου^ί«ς K'- 2(oZ Jr ily^lrs '$103 5. yah^j\us. (If. 5,5 rtn. Ar. jx^Mt. tJicAÜ V N- Zb3 r''7' ; κ..• // ^■' ^^ßoS^.eL,. CTtt ί ρ uar(a;v) Κ [j ( AvxujveLVoir 
'^(XJ^j Ko( LiToipo^ του κυρίου^ ρ Κ /^ tj ί)ο ιΤ)((ι Λ^> 

5 TT« j( ) iL y . 

ftTTL ύ^ν-ηύ^Λ^^ 'S. ου. •>χΗχ- v/U y/Cf. j>- /Lxii/ 


JuLt/« LτüυsΛtλ Ιΐλρκοιτ /ιυρι^/Ιίον 

ιλ(^Ψ'|')0^ to^S ^( err ö ρ ) ' ΓΓ« Tt<^.,; I Φι Λ α J £λΐ^γ lc*^) Ν- zb/f f'^; -■"'■'] W <. = CTOU) . >-r. Il) 'Jn./vfo.j Z63. J i 


■.Μ Orr\,. 


Ν"- Z(o5 [{.'vujj i)o( j ο i^ cjracv'oir η ty ojt ro vi U t vjt ο ~ 1 

y € vocx i,f|yL-<.e vo (J c ν c j £)a V üt ^ ο τ« n< j[e υ 5"o<./^c vou ev eιΛαιςJ 

K'oc L cTjre tpoct^^ tCoi i. c ν κ Acnfa'n Ζ- ν ρ t[o(JKif οΐν[ ] ο ι /L.t[ J 

βυν τέκνοις Kcct c^'yovoi^ εχερτις Mo[vo(t 7Ίΐ[ς ruiit* ι (.j\'J 

jr o.Ae ( Γ C t -^ς Κϋίΐ e ΤΓ » y χ χΛίοίς jrcof y υ ν [ο( ι ν](Χ^,[ο( ^ το j £ f'\c^/j 

οτί τούτοις η ττο.Λει jc t α c Ofoj ι^ι ει 7[ινες ocvo^/nci εΐίΐ•^| 

f 3Γ]ίΐος ο<ς Cd Ϋ L*-iTc*. C, ir οι ^d V^'^V^ το ν /M-cy£)[i j 

s τ< ι E.TciJOL ov.'fjfai'ci Ol χιορν<^ γοίΛκοον^ οΐ'Γ{[ς κο^^^ντοι ( rr ι-. 

Τ u\[o V τε ς >ι-( ον ο ι. j y^ ι to LAa ι w \^ ~η οΛψ tr]c ( ΛςΙ J 

e"^ ev KeAe U (Ttu^^ A1o(ß)Ko\/ 7 | c χρ tvv ι ο ir [ Oj ν^ι^[ί. λ xo u f /ι j< |; \ c rj 
Aivr/iroi; qt^ot rlo^Löoi' /Γ'<ρί•νου ν £ ( J\ i ocß [ '^cjr ^Ι^^^εα^νος Jj ] 
Ιρ'Χίοι.νιις lo vu/f) Λς oirrc Λΐη^ίΐρ i' £[iü^ •] / ου TTiy γ[ών Μ-ηνο^ • ]•-^^]λιι 'i-; 
[του εν{](Γτιοτος κχ ( Αυ τΌκρΛΤορο ς [ Κα to ο< ρ c ς Ι ι τ-ο u AiAtoir-J 
[Άι/ρ ι (ijvot^• Αντίο Vf ειΌχ;" Ζ ^i6[o(rJoi; Luo'cpo^^.'n ϋέ ττα^ε-ϋΓν'Γο] 
Γ (Ι ι ΚΛ ι\<; ί^ΛΓΛ tu; προ j'e ypxilM-t vu; ]2-[α]ρε|_ινω, CKfxö-J 

Γτω ονόαίΛτι ΤΓίΧ po( K[r<.jroi ( iAC ι t r€i>[cov 6c] ^Λ ι c ιυ ν'[• ] 

Γ• Ι L.[iV<.{n]p wvto^ Ι ΙοίζίΑνος ρ ο v[A]oju t]v ο[ς τταιο t jrn) »ι ^4-i.tv• J [προ^καιροΐν [e]v' voucp ΑρΓινϋει[ΓΤ| ••]•••[ 

IcL/iTov Yc<A>c>iK' t κ ^ro ρ «[ y ι ό<. εν Ν r' 

• • ■• 1 κ Liyn ε ν Η (, εν Ι lcm η , t' »''Μ ^[' J °^ [" ' [■■ 
[■■■ Jj-c* ^ναα/η;ΜΑ^ί/»ν ϊ J. tioLclw J/o 'ilS. - 9 ί. dvts νω(Γι.ν. — 6ra. ettva: του νυν γοονου 1 3v. Γΐτίΐ-ι- 26ί^. aJajOA^fvu^. ^ί- 11 om.. Λν•• //3 Cm. (^OA-pynv WiCdld.i'i ciiAc.4i\ ^Λ,5 

Α v(o^ Α iJujtjA ι ο ν υ (T^f^ju rr |o[ci τ >| y ω j Α (oVt(v.o iixo ν) Ή ρ c< κ.\(^ /JO ν)μ^ο ίύ ο ς] 
και. IcTkJwjowi. τώί/ καΙ[• pcc^;(/Ui<Y^) y^ [c^^^ct retTj] 

ltKU(<G'feu>g JicC a>po vroT^ov ] 

5 Γο[υ] J l[ct]GO ΚΙ/Ό jroi ι,ον^ ö^rro K[yJUr\t^ Λ ο κ ν ο ττ/λ (!οιΤ j] 

ΙνηοΟΛ/. f\i^ uj\i αττ (ίλο ν'η (ί(κίι^ηγ j η τονί 

hik^\{y\)oroc,) Κ(ί| ^ττο^/|ο(λ(^1|) τΓο(ρ6[(/Όοκα• κοί]~ ^'^/ΐ/ί ^.ii-V. 

uviAov^ reAeuov^ συο efc^ ] 

A[t]]Au» ^ec(K ά-τΓσγβ(α(ί?ην) iCo( t εζ α [(Dl /iu-m Tlv του] 
c<uro ι; [<]<)( eTraf e/\ mA -v ve ν tx υ ΓχοόΚ JT,o[o]- 

a)7ro[/iup]r]Atoir Κθΐ>λουθκΓιο\/'[ΑΐΛ]ζ [t/ujoi/ 
5 Ρ /"[του Tr]e w-yj vevroq €ις ί-οτ7χ[ο| <ί κΌ^^ου ι/οος 

K\)rou[c(j κο(ς ν3τηρ€ουβ.5 τ•(>α\Λ ^ t ν ι/ α<, ο ο τ et τ uj[v^] 

t|)avei/r« αι- ετη-ηι c/ecov < ο ν jre/o> α ττο ν- ρί« yj ο^α t-j 
ei'i" χη*' Γου e ver^rtoro^' <e( ίττο yp ot γ tJ κ x\(i:%.\-\^..t'r'.-. 

ejTo της αυτΎΐς KiAj/ju,riy). 
D IZJC) Ατι t y p(ü( <j)7ij JT(o(ßo(^ (r'Tß(üiv-r| kuij KaM-n/lC©^) el^• 

bt. otTTtAowif'u.^M/'. - 8. £rcj'.nravr|YupiviWi.)oitM-€OßTiiv.- '/5.0χ =• εκΛ3"ον"Γο(,ίϊ- 
j^o ν• — XO χ. 6 V α . — . Ji - f:rouc , 
11. €^a["oL'U|iA,yj6i.v ^itc^eAt. Z65. rS. σι. ζ 7 cm- Jjr. 45 oyrxy. J'ctU dubwWti Ν'- 2G7 ?f /ο Mytrv• [/\cvK(0^ ζ c^jrriyi^to^ λ &0V rTi^^los: i lfcic[jjt »oc^ [Ζ. t] |i<X(rro 5 

[jld^ViKo^ Γ\ ty liTO^j tcai Αυ ro Ki:'(x[xu;pj Koi-tiOt-ß 
[rUpKo^ Axiipi/jA ιος AvTixj v€ ί'νος λιρΛίτος 
1ουΑι«ν»ι Ζ. i-^[(rvjt ν tÄ νον di^ot ZujtrvGvov^ 

TCl^ t) L Ko( LOlly-J OCtT[tpiV^ tOTV-ri ΚΟ(Γι. KoCt ckv^xr 

^ ' a - ' j ^ V 

JIV05 o(.u<r> ίτρ-νιτη «'cto^ ev τη vOyun 

ν^νοίφ vjoi-c, JTjDo^ itAev^ TOV^ fcroiAAo- 
o(piV/u.u) ji [ίί)Λίου Tai , Touj" de επ^ Jh^ 

1 . O/ra/. etwa : 'AvTLOoatfOv /^ΛΛ^cl ■ • • • AoyL6(u.oo).— "^X. τταρσνραφίι 
11 //. οιατ^φοντα^. ~ 14-•. L/ ^ trou5. "j^ ){^(^< 

- k: cioölVUo(^ Τ6(Τ(Γίχρες ^ ύ. υ^ΐΛ,(οίΐος; ο(^\(\Λς) <1 |Co( v(y[^.a ^j xe rrcx ρ c ς 

^ Ρ ' (^ / α -Y i. ^ c- -: ^ I 0< Κ h '/v>• α•ί 266. 


(sie.) ]po^ Kat Zu;r«5 Kot l• ΚολΑοίνο^ ΚΛ L ixtrov ot ixiS'vuJrat κλιι- 
ry ί,Λς Yujpi5 TUJV tv <»t'TLt<c(L(^)«YaXci/ut^Ca.vo^tvujvjiKffcpiiujv)KcHL -uTTtp 
J<^o^f) ^4οΐΛλων αιλί κ τορων. ^ t(^• Ι ' ΤΓ - ^ ' f ^ {Ι ' ' 

]• •ΐΛθς Ko(t Jl^JTEtjJt^ KAt /u-tro^ot Oäxolu;^ lx. t Γν ia; rcx ι Κ^>ιΡου 

]rtAAu)V «Λ tiCTop (AJ ν. ^ *■ 1^ 

X^ »πύρου «prÄftotL•.- c - ορΛνίΛ,οιι.. — ί = tj-üj. 

"1Η9^Ϊ ^I ^^ Ν- 2.7 

[τους j\y Λουκιοϋ , 

ΚοίίίΌιρος το-υ κυΡίοιΤ lipty. Γ"^ < • 

Δ L 1 1' pfcc y)t \^ v(-H--i p) v~t^^jJ^^rτos)~^X^fΫ<^ Ζ.(λτ(\|όοϋ$ 
5 Jl^KuTtto^ KÄL 2_τοτοητί^ 

Γ fr ΪΪήΙ'Ϋ 


■"7 2.67. \ 


Ή Ci\/)r ]€pOV 


/ L *- / GL IL Φ "<f R OL« Idtoxr öeov tvov^ C -v 

Gl jk- 

T-i^p i^ J^ ^k et 

l^ ΛΛ/.ά. - 3000 Λν.Λ. i Ε- 7 \v■^lίS■ Ζ6δ. Ci 'IC ■IJ (!j(ü^u\uA. at- l/Z Cm,, diy- nOCftv- ^Cu/utK/• 

Γ llAtoc l\oyv tZvoc ουετρΛνος ^ti^Ltuvoc 

|ϋΐοοεκΛΤΜ|ί f\€po<.vvofl)opovr »octu/ Z. Cyu- rr ρ u; ν t cü 

Γ "I vcrpot v[(j5] v« tp f cv. Uyuo^oi'u; evcti^ 

[7Τί3(ρα σον κατΙΛ το[υ]Γθ το vctp oy poicpov^' ^°* P^VV Ρη iL•«-"^ 
j [d tot vLtpo^ e i^l cLKov oipyijpcoir' opcnVLCiX^ νειΛκχς 

ΓίΚίΧΤΟΓ tiKOiS"|i, — tjOipK^ TOKOyT iißtxv A-ctiX tOir εκΌ((Γτης 

[AA-Votc jov urjlvÄ £ΚΛ(Γτο ν',ων^ fCo( l tt)»^ <x jt ο c' σ (Tt v^ 

[cTo L JTOiTTitvJ t] V Αλ/^νΊ^ ^ ο tav- τον e-V'Lt^rJu; τος 

[(J Κο('"^οιρος1 Τ iTcir Αί-Λ tot/ ΛΑντιο,ν tnOV ZtftoC 

[LvcTi poo^^ (X Ivtv ΤΓοκτιις α» jrtpVciT'tcuc Kitt tvpn- 

[(TijXo V tok^ uEjvovTO^xo υ TOir' */\oioV vwtp ων' αΛ- 

[ ]• • • 'J(ti Ρ ^ij-pl d <SOV <j pÄj(ju,cuV* 

r^CiTtixi^ και tupvj 1 6ιλο y ιοίς , y fct vOA-v LI' ri ζ (Tot 

ΓΓ)Κ π£)Λ€.€α)ζΊεκ τ e. f^M-ou Kcx l CK ToTv a'jTiXpVot^- 

[jiOV A-lOt (AJToIVJJia) V. 10 Ot VtLCOV o^wov rovTO t)tj- 

[o^ov νίσκίε V'' Κυ ptlov^ trxaj WC εν ί)ηι.<,ο(Γίΐυ κτατα- 

\Ki.\cop LSi ί^νν> c\v. LTcvc oivTCf/CiT /i υ TG KTcoc xop ς 

k' '/ T'-• Δμ' >Λ ^ ' . TA -- 

[NoCt ^οΐρος lLToa;iMt^tot/ Μ ν tu; ν tu' ο ι/ Ζ. t Ρ ΛδΤον (ίτον Ν°-27Ζ^ ,ί'-^ί^, 'Jt.-^c. ^# /2.(Mt /ä8/fa9».CU. \ [^is.-/cio^ 


JV iLuiri• 269. 


U.%' Om, Jir: J tynv . QJ O/ (ΧΛΜλΛνΐ. ^0 LTOt;^ LP η V TOKpÄ το po^ [Kol t (Γ]Λρ o[^ J 
ΙίΓΟυ ΑιΑιου ΑυρίΛνού 
AvTujvLvo^ Ζ,ιρΛίΓΓου 
L ν (Τ t |i D υ ί^ Γ 1 1 SOfp j j) y tty^_ "? ( ^ 

1ΐΡ^^^γ,αλίΐη'>φ. lAltVriUyyoiW) ){(^\-bt{ULUJ\;) 

κ (XI OL^\(oi7roL; ΓΓβίΧΚ(τορεα |\otp λ ν lc) ς 
ύ id. /Xlov κατακσλ/ουνσυντοΛ ■n-flofK(ropoj) 
Τΰ(7\ο(ντον εν TtTpÄ- 

Ttcr^'Äpt^ /'lOk vjixa (sie) Η'- 173 


κλλλ öl. LL övw. yW- \ü /CAW . SaMjuAn,. KctL• JintL•. Scivnlt- /JS. ΜίλΛ. η ίΚγ ]:Cij Ιιρεως ο^ττΟ της Νη<Ό\; 

Iri -H-cf [τΓί 

. .jCDoCLÄv H π[ •■ ■ j TröipAiuLovoio.[lr ']* * 
i^ e P'lujs ^ jt ο in λ[|) Λ]ν[ι]<1 ο 9 Ιτ" y Τ^ ν [• • Υ'^ 

LT ^apOüpat-'-f^ -^ττυρον ο(ρτΛ&ο(ί.-3.1τ'• 1+4. 


-r^i 


^r 7UiirS. 


{ 


.2 70. 


Γ ■ 

JOuti- CucUiyy rv. Μ Σ ^Λ ' 'Μ ^ ν ' Λ/ γ 
χ ν ι«; ι- ρ •5 ?^. (ν ν κ τι Τη wcfj 

Ά Jfii t c< ν ο ν ε 7τ >| Λ Vcx. (Γι Γ ι C € ς , C 
Λ in/ Ο ω η i-v'oJ ο(υΛ^] 'jrpcu'Kv- 

I > ' 

fcCVQ'j] Ol Κ( /V it'.oi*', ./i? 'ίί xo fv 'n ι/εοι?^- vxfK], Kott εττειροί fot^v*' οι ν τ η k*^ 

- ^ f ' 

ΤΟίς χίΐς KcojLttig ti >j i^o Γιο ίς . 
jroLto rjTlßoC το /AMiitMKSV^ 

ι kJ rUpKoir /\i;p »i.Ai ΙΛ- 5 επίΥλιί^ονΤ. — /f L = ΐτους. 
11 l. £CL6Yv6ay. Wltrw/en'. i X- IT- IIb iSict 


CKarowrapvco. ^χφ Öt< Ärc^J^. 2 71. nm Nn7b ^QdjAjAAJji- dtf^f^i^cm.- (ύίν- Mf^ CATV. ^OuUu/nv. (OcA/r-iLt /ΠΓ ΙαΛ/τΑ • ή CA/r'. ( V 

Δ[ί io^] J Ι το At[yu,] » Lu> τω TvtA.tu)~ 

TT X ^ / Λ ' • 

Jlpo[Mtv TTixJvTtov evvoA^cxL ίε 

'ΐ;ΐ'[κχι]ν[ιν] MtTÄ των cTwv ττΑνΤί*; ν- ■ 

Ιο π[ρο]ο'κ[ύ]\/η^Μ.Λ (Γου ttolu) κλ- 

-ν € κ[«]ί|;ι]η ν MiAEOÄv παρΛ TU) 

Kvp[tL ^o ^ Λ0 iA<p[t]^ ΛαΡ) ojv ^0 i5 10 Z5 ΤΛ yc[aluyu,ot r(x Ltpnvot; τον Vo/ucti-. 

d γγοΛλ [ß rj<;] T-nV Ttyuny/ τοΌ Ρ'*?- 
(ioV τΓβ[ο-σ•]'-κον tA;d η y ορΛ(ΓτΛ 1/ 
CJTjvApLUJv ςε rtjro l το ^ Κο(ΐ/ civ- 
τ 5 π t π 1 5"τ o( l• τη τ ip rj ^ \U 1 — 
Μ-εΛΛον Λντο fitc) jTujAtv Käl I iftt- a= 'S li, Λ:^ TTEJTti'Trtt -υπο 2_tpnvot7, 


μ,Λνιν jrtpi της UiciToAiic, 
Tmvpau'ttcr'M^ υτΓοΖ,ερηνου. lov 
aiiAcPoV UOU OtJV cTu Oi>l^t 
KaL• ^ixßcDV την' Lt/unv Tri M->i- 

TjDl- Μ-Ου ΛΤΓ ΚΑ ΤΑΟΓχ-ΜφΌν -Μ ΧΟ 
εΐΟο^, t<AV CtJU-M AcK Οηί^ ΤΛ νρ Λ 14. - 
/lytolTiA Z-spnvoü TT (Α ρ "λ (Tot -^1 Tu;^''^^(,i<x/ 

\^ ι f ' C -. ' / »3/ 

Ji[r ο Λ ι IXJ Λ t[tO • • •]• ν JrL[• • ■ •] άτΓΟ του [Λ]() tAiOoV. 

Γ^(*Λ/. //ojZ-. rrt jTcci'toi.i/. — 9 χ. vow/l•— 15 Χ.ΤΓ(ϋΛεΤν — χΌ χ. 6UV 60l οεΤαι. 272. Coli ll\o w. Ι ι<^ορ(Γαιτος £πικσΐλ(ου^ινο0 Σα τα [!>ο' ji tu;v. 

5 [Tli]trt5Ooj^oq ίιτικαλ(ου^ενος) KpaulJn. 

[Σοκνο]πχιοΐ)[ί\1]η[Γοι;• ]Τοτ(ί|Μ.ων Vit.... 

[Α]γης JTf>^tr|i,(u'rtpoO'ApcfÄrjVtvo^ K«[tlocp(vo^tvos) 

[i-V] tTTOlKLu) Λλ^ΟίΐΡΛ^. 

Γ TT ' ~ ν~ ' 

[••]•<λ^ JlaTvvtiA)^ του 2_χοτοητΐυυς 

[/Λιο]νυ(Γιο^ ΙίΜδΊ,ουνος. 
[• • 3•^υς και ytvujv Ι, u; ν ο a ij) t rCuj ν ' 
[JUK]-J<ris νΐωτερος[1ου1χου roG Zroron- 

[KrtTÄj^(LVo^tvoO] ΐ^ -Bo[i;|iaVTLü]. 

[• • •]ι Κ u i ί; ί d ρ Ol * 

[Ατ(υ]^^(ις jTc<f)i[T>To^ ' ίπ iK« AoviiAtvo^) 
[■••JtKp)r)i κ«τΛρ(νο|Λ.ενο^) ίν 3°^P'»«'tu>. 
. j.Up]rtvoΰ<ftς CpLtu;^ του ΙίουηΓτος 

^ηίτρος) Ta<i'tjT05 ε ιτ ικ oiAouC^tv 05) Ktcirr[ Jt^ 
[JU]7rtL5 I tϊtvoυ4'tu;$ του ΙΓαττίΙτος 
[tnLK]aAc,J(^iV09) MoJpvoj «ττύ xijj Κω(^»||;) 
K]are.y(ivo^tvo^) tv ^ovpoiVtuj. '15 10 ili 


^η(τρο^) .fe '273. c^oior {ΐψ-ζπϊ- CoLX 

loL-r^^ovs ο ΚΛο Ft^Tvpo; «στα ru^p yu-^^^x^ 05) Tcx/3 ο ν^ς K<=tr« - 
Mtprj^uvv enLK(X/\ov(^tvo5; ο -του ITA^/^/^^T-oLV^. 
ς|Λ.τΓϋς € τΓΐ Krt/\ov(yu.evo5) /l<x.eiO vtov (Tc^. 

^ü'^f'-i j!) 'Aj/^0|öc/A(pea;5 έττϋ kä>^o v(jLA.e V05J TTe ro ^;p l 5 öocwtT^vM 
Kc(7-Λ|/eL•v0yM,e v/09 ev ^o ν [io/^rco. 

Σ_ο KV OTT 0(1.0 xK (\/η(ΓοΐΛ'' 
qy ejTro 1 Kit4j J \ ι rooe ^ 

KAeuoc 
ΓΐΛ;[Γ^ς] TTetTret^oi 7-ου Tror-o ^/Veu^s aW Σο κ ν 7rc< /o(v; l\/>|Vox/. 


Ν° 2,78 2_περ(^«.ατ(Λ;ν^ Κ ρ ( ί\ντΐΛ}(ν ινον) Kotid^poc, τον Kvdlcv vi, κλη(^ον 
TT ί^ν'α . ^ Χ'-'^ν LAtuvA.<.o<; ISS;is^ 77.1?/»^ 

Zi[ToA(oiOt^) i\o(p]cÄKL(l(o^) [Ej6t)(PV JTpof- 

KoiKTotpo^ του K-optov ^^^^q — /(, 
kA η ρονν(ια^) J ι roAeybCÄtoc 

Cr— • 2ιτοΛ(ογοι^) ίχαρα ν/ΐ(){ος). CiVov jr ρ oYcr y 6. ΐ' -''y 

■/r£pylAiXr((A;VJ Κ |i ^ TA V Γ UJ V 1 1 VO V 

(Ζλ.) |\ο(ιΓ(ΐρος του Κ'υριου Γα κΑ-η povy(iAi) 
JkoAiAj'X^ Jloinov Κ(λρ£Ανκ)(ος) TAvtu;- GO^i N? ΖδΟ /f5dli53r!.eU. kr. TVc-irJ'• Z75. oTt09f 1\ΑΑΛ. Mio Ν- 2,δ1 cm Jir- j, 5 CATV. (ύαλγλΛνν• ^ms Jj^ obxt <LiU^ J^clLouyv. W ^5 %0 '^no rj](rt<: cR:^<) V'^'^'^'?) ] [E3=O^Jf[• Α KtAl. •] x'roKü(XTOpo5 f\ [A i, ir» ß ς 
Νερουο«, Ι pÄiokvcü Ftßokrro-i; 

I ίριΑΛνικοί) Δίλκικου AltjrtjO 

— "Τ ^ c ν ' . 

iq I epjTujTo^ >j /ΐ-ίχρΛ jtlu; - V09 LLVTci. KvoLoir του (Tvye 

νου^ ΤΓλτγοιλ του Ιλιοι/ Σσΐρ(χ.7Γΐ,- 

Γον Trjf; (Χ^Λ(Ρη<; αυτής ΚλςοτΓος[τ]- 
|οουτο9 Λν(1ρο5 Üclujvos '^(/<χ^; του (Χ • OV^ÄTTtV IV )Λ- -3 ^ ^ ^ ητ" 

dvjt]V π<χρ(λ τη^ lePTTioro^ 

rc<j Lffd^ U}\r 0(f[i]\c\/ ο τετχ- 

J / ' X r ' . ' 

^ίΛ}<Τΐγ daylvpiov) C T-t (rfTrtjp λ Ko V ΤΛ 

(Γ S/U.Ku(tovc)e»^iXUJrj 

evKc^A^L rreßt ουοίανο^ ΛΤΓ^οο^ 

51.Τ€ρΐΓως. -[ρ i (Γυ^ενους. -Ί?)Χ c^c^eiAtv. - -//ρ '^Cku. τ λ (Γ κ ί /ncL - J-r- 7\mI)^- ' Z76. JUlte/: ']■ ■ ^[ 

[ ttyvuj ^^\3juudx6t. K]c<crrop[ ^\λ y p«]cpovyu-t[v • • • • J 

[ Kwa / \u Β u>cit^ ί ]Γου οίυτοι; Ap (r^[v ο] t ιτο ν ^voiypoia?oiutvoi^(x[ J 

[ ttnXL• 1(9 J3uJiAt](ruVj^lAjp 6),.• • • ■[• •] ■'•"•• •[//-''/'' J' i] - 

b ν[;ι•"•^ • •'jTXTTp-ef κ]ε WrtL τη UipM-ovyi. ajro του νυν iic, τον att νρονον 

7Τ[ ] j"|j' προτερ* Κ[- • • • • •] κα;/αη [ ] 

ο[ιΚΐΛν κ*τ Α jTcrrxJuiKVitav , ru ν ttTo[vti; ] • • νιιυς ΆτΓθΛι[νθ'ριου • •] 

Κ[ ]■ ■ [" U] ύαΛΓΛίΟυ ουίΐροΐ[νθΰ nvxtVOtJu;^^ oi-rrrj Α tcux^ ] 

-»Λ \ ' ^Λ ' ^ ; Ν J Ι / , ρ ί 

ιλ{; Απο^\ ι] νοιρι,ον nvrtvotuj^ Κοίι. τχίϋ\υ tImw [α]υττι ν κΐΑ^Μηΐ' εν TTi[d ιω 

ntVAp] — 

Λρονριις ηΜ,ιϊυ^Ον^ tv k^tolklKti TAC,tL| ου ytiToVi^ rrj^ iA.i\r jrpt^r?!^ 

5'«; ρ Λ ,- 
yttöos votuJ K«L• ^ t(ii [/\]ovi'tLv tm^ I ttxtAAA^^ Jopp» ιΐιοορυζ ü£vA(X/Ca.ov 

ι Atyo- 
Lttvil ^ ΛΤΓτιΛιουτη τψντου Ι\Λ(ΤτιυΛ εΛΑΚΑ)ν^ί.ν οι^ ττυρνοιχα^ dtv^A^ τ μ ς 

(11 ί)[ευ]- 
ιεροκ; (j'tipAy εΧοος νοτιυ τη^ Λττο J Ldou-tyri^ ΐΛΐίΙ-υλΛΛριου εΛοι ιων» ΐ6ορ - 
ΟΛ η προνι- 
'ID ν•ρΛΐΛ,/ΐΑ.ενη olojcvl, ΛττηΛιιυτνι ΚΛί^Λφι- της ττρ ο Kitut ν)|ς Ζ-ει^ττ/ο u) νΐ/- 

UtAXoi^ tAciLLOv ΚΛί tv τιυ οκντω TTtdtuJ εν τοττω ΑλΛ κοΑο y yj At|Ou.t 

^ » -Ν/ 

vtu ε Λλ tu; - 

νο^ tv ΚΛΧοΐΚΐ Κτη τΛζει ηΐΛ-ι,^ϊυ ixtpo^ (Χρο-υΟης lcloc^ εκ του ττρο<> 

i \ ' ' 

dfin Λ tujxn ν ixt - 

ßov^ ϋΐαχινον νοτον tirt joppo(.v ου οΛου yttrcvt^ νοτιυ ιψαΛΛ yl, i)c| 
ι ' "* ^ \ α ^ 1 

Ϊ)Λ ΚΛ L Λ ι J t 

'• ' Μ ' ' Κ ' Γ Ίι ^ 

y ενη ίΧΛχο γ ρ Λώ ουΐΛ[ι,]νος εΛοΐι-ιυν , ττ ρο τε ρο ν /\ovyεivoü itu^iAAov ίλττη 

' 2 77. (.ίΜ59Ρ Ν?Χδ^) %0 Jr| Zt^cTrpiuvLOV /\cv[yltivou ηντινοιω(, eJicunjuV^ Κ« ί. JTfpt kcum-tiv^ 
Κ t ρ κ t (Τ nffttf^}• ^ "^'»^ "^ 

εν TCTTLÜ ΟΙΚΙΛ^ r\C<VV[• ^JtyOjU-tVOU <ί LIAOIDOV XXtpO^ KAripOV KdTCLKlKCV 

kck p[o -υΐρ tu V 
TüiuJV| lov όλων ριτο[ν^ voTto Kat y\t|5l• του 7rpo^'e ι/ολ^χλ tvo u Ζε^Λ-ίΓριϋ 
vLoi/ /\ov- 
v tuv[ov li]oopoi kAti povo^cüv' / ΐΛ^νας adi-AtPii^ ί3ΐυτου^ o(jr>i^cuJxri -u - 

^fcfroit κ]λη ρ o<j ίχ[• ■ • ü]rju,o (TtA yq ^ Κ oC u εν tu; Λντω TT ic ιω tv tottlo 
OtKUOlC Τ(λ[• .••'.] 
Xb Ao^[Ae^o]M.t,vov n^[L(ri;] ΐΛίρος κλήρου KOiTOtKrtKov ΛΟονριΖν dvujV^ 
LUV oX{Jü^[VlLxO]- 

ve^ vOTuj /\ov γ ttvov [ jlj pttiTKOv (TrpoiTiuJTOir (Τε tTLKa iücKif-n loobboi 
Ζ ί^ jrpLov/L•^^ 

7τ t ο t ΤΓΛ ντος του 
ΛρουΜαοου ΚΛΧ tjrL|i[An(rt]v τον ενόντος TfckvTO^ ίόίΧ(Ρονς η ο(Γοο ε- 

ίΧ ν ε/ύ^ϋ t JT t το 
ttov •τ| ε7\Α<Γ(Γον[• - • •]ου6'τι ε3ΤΜοοΛ•ί| xtiXArj^ κλο jTä ρλυ u;p ιιτκου 

Λρννρεου 
jÜ ()ρΛ;^|Λων ^tr^ttA[itoVl εκατό/ «ς Kc* ι «ττείΤνε»' η ΔϋύΛ;^ιχΛρϋον π-αρΛ 

•TVJ5 GtpM-ov?- 
'V^oς εντευνεν ε)εΑ)^[εεροΐς,οΐ(|>ίυν ειΓιτ-ηςίΛενοιΚκχς,εντ? «υ^-π^αρίΊ» 

ριου d ραχ ^α l 
£κατον^ τεϋν ö«AAlov[(XI /\]OljtäL• οίρι/νριου dpavyu-Äi οειΓΥειΑιαι- /c« t α 

jro του νυ ν τνι ν 
ϋερίΛουυεν κρατε^ν[Κίλι KjvpLtvtbV τά!ν ττ ε ττρΛ ιλ ε ν la; ι/ κλ ι. ττΛρακε- 

VLOV CkVTTi 0J<^ TT ρ K[tT(*LJ K« t TiX εζ ^0< υ TWV JTt ρ t l•* t L V O/U- i V Λ 0( JT Φ £ D t - 

(Tvoit L^ το tütov 
JJ Κλ u ί.ί,ο-υσ'κί.ν ^Υει-ν ετερ^ο^ες xroActv (Coil dtotKttv (Coil εττιτε.ΙεΙ 
ρ u dv rujv V η L Z^ l.ocv (Jyt^n/5& dh) — 35/L•. ΤΤΟϋλεΤν. V<mi ' 278. As 59)^ Ν- zn )■ LO^ tdV αιρήίτΛΐ, την Ol Ja^i cli;ya.o».pi,ov ιλμ t*7rLjro p£ vta-Coii irrl ταντα 

^Ληo Λ^Αον 
-υπτρ Λντν|ς ^ηόινα ΚΛτα lAijdtvix xpojrov, τον de κα l εττεΛ t νσο /^t vo- 

Λ- 

πο[6]τηη Κ TTapÄj^p^yua τοΐ^ Ldtot^ c)o(7T(X vn αλ« £Γι^ ^ τ-η f J^f p« ία;(Τε(^[ς] 

εζ<χκο- 
Ao[vVo]u(r,rj^ (XvTtj κ«τοι jrotrÄV ptjiflduücTLV J t.ol ττο^ντοξ ή Ytvpi.^ >^'? 

[f]ü]l£tV . 

MA j \ 3/ ^ j ' . , \ ^ V \ « / \ 

TU Λ[• - • jÄ-uTot fcTL Krf L t.KTtv/t'i-i'C/w.j Tfj V τεί/Μ-τιν (Γ-ν ν ^lyu loJ ta καί- 
τοι )iA[l/]ftt] K'c* t (ic*^ 
, [w^ •>^•] Μ(^τ Ä ΚίΛΐ,το Lwpur^^tvov Trpo6-rtLyM.ov »ται/Αττερ ly oLKr](, Kct^l 

[L- • (IjeKcATOv Α-υτο Κρατορος ΚοίκΤοίρο^ Mcx ρ «ο \r Αυρήλιου ^Av- 

τιυ[νίνου] 
[ Ap^c\ta]Ko{> rlr|()L<6-u[ ]|οΐρτ!)ικ]ου / epu« ν[ίΚ'ου] Σ^(Χρί^Λτ6κ{ου /Μ]ε- 

ν'[ΐ(Γτου] 

[ ] 

oiAjbTKxyrJjtyr rvocL• ί 4Α/ηλΧΛ<Λ-ίΰΑΐ' JjüJx. 

Ι' ' - • ο^ς ν Ίτα ßj( ■ ■ ■ /J 08 i.o(TTo6Tr|6tLV. - HO ί. iKXvy/ttV. - ^4-1 Χ.ττοόβτια,ον. — ^Ζ Ayrc^. AwCh 

• Jr IVhtirS- ' 279. ίΟ C/aj^Aj/tU/S. öt 8, 5 urv. 3ir. 45^ 5 Ort., valjuitn'. ^αλα (Luf dhcZ eUs ^tartiA/i /uruly 1 7ΐ eAxoS' Hpl-X κΛ ε LcJ ο V M.tpLt)oC t L V' X tV V ^ _ ' ' ^ c 

"tj n^ TT ρ ο κ^ιίλΛεν^ης Κ ΐΛγ^]η[ς] του^ υ ττο ΐ' εκ doC/U^aa t νου^ ^ ομτ l^ 

το εν]ί(Γτο5[• • ( "Άντ]Μ;νίνου κ« t ΟυΜΟου rcuv Kvptujv Ζ-[£|^ο<](Ττ(Α;ν' 

JL^ui^r iVf /<] Λ "Γ ij^[g ίΧ ρ J t tcy^• τ] >Js vis 

1ίΛίί,ίλ[••] CKiv dt xcÄ. ονοΛΛ,ατΓΛ' Ιο'ΐϋ^υρο^ JUriUOL'- 

X](Xipri uuuv Hpu;vo9, pitytpttcv Aa t pn u.to vo^ ^ /\ tto νιοης 
i« V L05 j |σΐ(ΓκΛ;νο^, 3 l.cruAAiiytV. — ^X'. οντα^ oTr. ί Lv^W k ί)β|5Λ;)ΐΛΛλ• Ol. 6 /C4n/. dir• ^^,5 /yrrv. ^iux^ny. ^ ^ 

2 iXoA(oyOL(^) ΚλΟΛ V L()(0^j LcTWoVJTrpO) ^fTTtpAXiXT^UJV} 

Κί^ί Αντιυ vtLVOu Κσΐιΐί^Λρος 
il9f^ του WvDiov cjC »ίΑη po-uWtoCs) 

AyVi^YI-S i^po'v^ I Lv(ci.pwtv'nQ'ttL>^) 
5 Λουρ•(/^Λ ) ir-^L N- ^8'i /5S'/f?<,.3ii 

^r- lU'-d'i ZBQ. ;H8B (ÜcÜJA^Oxö öl. 5,5 ctrv. JV• d^5-0Yy\/. <^ N2 Z85 cJ Cu.u-<^rv ^TTi ppt(ÄTujv) κρ Λντιυνινου Γ\Λΐ(ίΛρος 

/ ^ / χ TT '^^ 

του κ-υρι,ου νς ΚΛηρον^κχς) 7|•υόρος 

JI OiT-C'') ραόιΛ(ικη5) Ιγ" ο ίη tr 


JV Τΐι^ί'^• l'tosf C) ίΐ]ίΐ|ΛΧ(^. 3L.O,5>irv. cljy-• Ί^Γ da N- Z8G "J ιοίτυ- 10 ΤτΓ(Χτιΐ(λς xwv Ki;ptiAJV n/u. V !\ujv(rToi. νηοι/ 
και Im (λ C, Litt ca. ν ου Ζ.ί.|ί>Λ rrujv c;r J^^ n, (SU.. cTtu)^ Λ7Τ0 ΚιυιΜ,(η^ J Ιριουνος Κ t^ ΑυρπΑιίΑ) JUrpou — V^^" 

TT . / j > / l•^ ' f ' )f^^'^/ ' 

XL JItoAiaac^loü cxtto κιυιχης ^Nc( oä V ιοος (ΓΛΚ κ οα?ο pw 

την LpiO^rtÄV £πι xu; τον [ΙυτΓοραν ττΛΟοΐ y tv £ σ- 

αΙοί L• ίν ΆΑ tL;[oiv()p ttoi) K(XL τ»]»^ wvTL• τοϋ 3\{.|θοϋτος vu^pa' 

οΐ>ΤΓθη Λ ηρ υο<ίοΐΐ/ τη ιχ^τοιφορΛ του ομα^οοιοχΤ 

irvpoü ΚΛΤΛ κιΛί-νσΊ^ν της ηΐΊχχονκχς tirt ΧΡο- 

vovLcnvpv] ουοατΓΟτη^αυρίον ηιχεΟΑς 

aiuV irncliX (Xt/v 3οφΊ^ΐα>5' Cur' 7 i. 1 JLLUVO^ LUKO (TL π t ντ ΛΟΟ υ DLOli. ör Ίϊηί'$ Ζδ1. α (3 ClJd'UrvUyS . ob. Lü, J CAtv. CJ'V'• Ο CW/ . ^QLyUAAyrrV. 

I Ol^ ειτν των xlvcivwv \]0n- 
Μ,ενοί,^ kuj(m.'vi9) ΑΛε i^(o(. vüpov) INJ η (Τον 
τταρα Αυρτ]Λ(ιου) ίΛί-οι/ενου Λο(τΛ — 
5ουτος (Χίτυ κ ujfM. τι ^) AAt^d νο(οου) 
5 ΝηοΌν ώς Loii 0-υΑ(ν]) 

οΦρ-υι <]εζ(ί.3!| ϊ\αι «ει- 
VxO'V τοις νεχ)ΐς οι W ι 

ετ t - 

Λεδ^Λ ΚΛι Vi;*/ tTTL• TT (Χ 

τοι χτροιΤτ tr« γ a[y^^i]_ να tw υ a'oi [ κ.ιλ]ι t ττ[- - .] 

[■] «L XLUV L[tjpiLUjV[• • -J TT L• n"^) MX! βη,\(ιθ0[Δι.]οΐ'ί.νης εττ t t)[i.(J uj Κ Ol)] 

Ä y ρ η λίι ο ^ j 6 • • c . . ■ Γ- •• ] 
Λ/ι; ovTÄ Μυ6Γ•••1 

^ (Ί_^ί[ία.] Αυτοκρ(Ατορο[ς1 Να ι(;Γοΐρος] 
po!.]LOu rlt(f<i'Lou K[0]tv[rcu] 
[Γρ]οΐι(οινο\; A£.]KLo\/ Πυ(Γ[ι.βον<;] 
[ L ^ υ τ[ν^ ο υ 9 1 L. t[|^]oi.[(ffc ο ϋ Ν- Ζ87_- 4SD fi. (^U. J -ί-- ίΑιορνουζ• — 5. = f-Tcov — J Χ. υ Μ,ΐν. — 10X.TTpo6rcrayu.i:\'oc.— 
1^Χ. uTToßinuciajöaö-uoiL. — 15/L•. ΓΓιευτυγίΐτε. 1^/. U7roi3nuClaj6a6-aoiL. — 10 4/. dLCUrüV^ €M 6}<ΧηΜ^κΛ.Α.%. >iad/. xJL.IVa^. 1893. (.vwi/t 1 5i(^X.) 2βΖ. Ν? 2.δδ jtcci^ CU/T ίύΧ aUyS JVnte W t1A/^^-UyS θ)ΧΑΧ^. ]• ίΚίλΐυίΌι τοίς tv των λίνκνυίΛΛτν 

]diK* ι od 0(5 L015 και tjv yutv «^tov^ τ•ο\;[• •] 
]• • c L Ko( ^ tsVcA t^ixA/Na ΛΜ,ίΐνον >jyn(r«- 
uaj^c* j/ itv»jrM t Κα t- το tttpov av(k[• ■ ■] 
Τ-θ]ν Κρί,τηι/ ΚηβΛ)ξ(Α[<^\ τον av[ct];( tAjIjD ] η - 

i^G^ ν rv, ] • ρ [ - ■ J • γ4, /j Γ t. t κ ί)" t Κ [o]v t/o[L•] τ»! (if Lc λ [ ■ ■ • •] 
]ντΓ[•--]νΓΑ (IJC) ΤΙροτι^ητ^ν. 

(1?£) ]ρος[Κο</](Γο(ρο^[ TtToiT AiAjLoV 'Atf p t λ ν οΰ [^Ai ν rtuv ι - 

' ' ' ' -ν' Α ' ' f ' ' / 

]Λον[ίο]χ)ννον ΚριΓτΓ0\τ Koit ATt.i7\Loir 
] Z_t (Γτ ι-Λνου^ louAtov "Ιΐτη^ o^vfo υ] 
]ι,ιλ/μ^ ΙουΛιου 2_ipvjVoi; κα Ι ΤειΑιοϋ 
] IoJuAlou ΚρΛ(Γ(Γου , φΑίλουύου Φ7\<ΐουι- 
]J ουλ ιθ£ νου I^ΓτrιΛJVoς 1 ουΑι,ου ΆποΛ- 
]OvC-]fAiov, 1 ο υ(Γτου ^ AtJcp tJt-ov Ν l κ[λΐ] <p[oj - 
]ου Φ<^υ(Γτο-υ, Krt Αττο νρ vt'oir Αί/^ίΛιανον, 

f. τ. / ' ' . . . , J 45'[> (V ΤΐΑ, Wc^C 5L0 CT. / 

] ι (: ti \Λ) ν υ ΐίΛ ου. ^.^c^%.-n:'L•τov<^(J.^r-L) ΑύΓοκ^α'το].-13.νου Χί|3α6τοΰ 

Ευ6εροθ5]. -15τω^ιψ τον κ^ατιότου ήυ].- 20. ανον. - ΖΙ . ρου. lOZ. Lcfta. •Γ (iv- ll/'uJrt'. 283. ^ OJa^D^U^. U.licm. Άr.^'fom,. ^αΧ^Λτν. Ν- Ζδ9 /ΙΟ ^5 10 IS 50 j^(<xipELv).L ίιυ ττοΐρΛ (Του το fcvoiKi(ov) 

~ 'Γ Ν Λ, , 

Γον L7iti(|i τον lL 

AvTLovttvou KoιL(rc<poς 

τον ΚΛ;ριονΤ καΐτου r\töO[c(ij)] 

\<αι του üu;v τ^ν tk L 

Avttuvitvov ΚΑι,(Γ»ρος 

του κυΟιοΛ/ KMt-xov Υλιλ/ο? 

κάκτου Αι/υρ Kat του [ Α()ρ]ι,Λνο\; ιχη[νο3^ 

Kc(i.Tou IvJL Koti. τον [ /ν\ t]v ttp Kaurou 

>ίαΐτο{; ϋοΐγ(;υν[;κοιι-]του[ / loi]iivL 
Kcii -του LjreVti? Kai τον ΑΙεδΌρίτι) 
Κ« L του DujVtov tpL nvrwvti-'vou 
Ν(Χΐ(Γοιρο5 του κυοι,Όν Kat τον Φαόΰοί, 
Km l• τον Α^υρ κα\ τον ^Aöolävov M,[t]vo]^ 
κοίιτοΰ Ι υ|{)ΐ KcAb τουΓ Μ tvtißl 
K»t τ[ου] Υ(λΐΑΐν[ΐΑ;]ί/ Kdt του 
ΥΛρίΛονυι Κ(Μ[τοΰ J|o(,YU)V] 
Koii του JlixTfvL• κλι του Ιίπείϋ) 
και. του Μείορίη) κ»ί[του üu;-!)] 
του L^ L nvTiAjv ti\/^v Kcii]s1nooi, 
KauTOU 9ciu><i)L• ΚΛίτοΰ Μχ/υρ 
ΚΛυ του AopuÄVOü ΑΛηνος 
KcxL του 1 ΰβι και του Mtvtip 
Κ (Α ι τπυ Yoi.u-tvujiJ KÄL τ ο -υ 
Φ(λρΜ.ουι/ι- ΚΛίχου JIcAj^luv 
KctL• του JTävvl ;<-;ic τονί Έττε,ι,Γρ κλι- 
του Mtrodin) κλΙ του θ ul ί του 


./^Λ (SAi- /. Jtl^. /s^i, t ■ ,, ■/ / , 

(J i'^9 n.<Phi. 

28V. CD^ 1^04} N^- ^δ^ ) τον Kuoloi/ και τον Φσνώ^ι, 
KrtL τού Αλι/υρ Α ο κλ^τ^ίύ./ Κο< ι του 
Ι νψ ι] Κα u τού Ι \ tvi[i ρ κ]οι t του 
TcAyu-ivLvu [KR]l• του ψ tXp ίχου ν t. 

ίΤ^ N^- :19 ο αϋφ'ϊ'αχ^ oi il,5i"v. Jty' Ί5οτυ. ^1 


ΟΜΑΑΛΛ. άΟ to ν ι νου υτουζ ntfioif είΚΛ td t κ»του /Λ ντ οκ ροτοοο«, 
ΚΛιί'(>.ρος 1 ιτου ηι^ιου Acclo^vov Αντ 

y tv ΓΊΓίΛκΑιι.« τμ^ ϋεΜ-κΓτου yiA. tpqjo^ τϋ]ΰ Αρ 

(Ttvo ϊτοι/ ν ojitou U^oAcy[tt] W ρος [ ]• 

οί, τον i.ZpoV itütV^ (Xiro κοοΑΛ^ης ZloKvoTTiXtouJ 
ΝηίΌυ^ JUpiTrj^ τπ^ ίπιyov»]ς co^ '-'Λc;[ΰυJ/\ η ^l' 
TT et) iV (jt^LLcv Ζ το r ούτι Ι tft ν ο t; cp £cu^ 105 ί- 
a<fnuiu) tviv JTcxp Λυτού τον oyu.oy\ov' ου ν τΛ 
Π'ΛρΛν ρη ΑΛΛ οΐΛϊίίρο^ ΧΡ^ εντοΚον 
οίρν'υριου κ'ΐ(|'(λ^\οιι ου üpctj^ixa^ oy ο ο η κΌν rix 
xtoVapt^ κα,ί ττυρο υ[- - -j'-VL- •]νεο υ ΚΛί/Λρου 
ΛώοΑου (>ρτα 5ηϊ' ΐΛΐ-Λν i^/u-tiTv) ττε^τττον 
ριε[τρ]ω [οοθΜ.]ω''ν.τίτρ(λν ο[ι viKu) ] 


<.ί.τ o- s^Ap 7 JULniL 8 l^ ,= ttu/v. Qjv: lU^S. Z&5. ι r\[ov]iXiLO Κα jr[i jtuAjtvu; τω 

KoÄTi-rru) e π κΓτβ CA Tri ^lo 

ΤΓ[ΰί]|ϋΛ C/ec<,vouTo^ J I execfovx iK οίττο 

Κ[ωγιν(^ l\ci{3cAV[L'(l']o<; τη^ Ή Pp(kXclSoV 
r / f -^ )A I ' ^ 

J ίΑ[€]|υί(]θς TOU /-\p[(F'L] VOeCroi; VOyLtOÜ. 

1 e.v c< p Y' c V rj i'e Lo 5 e ^ Ol t u; w ς 

^''^ iJL ι ' 

jrap e κΛ (Γτ-α Ρ ο v^ oi^e ν/ oc 

u([i/jÄ β 7Γ ocro(L• Jroji;^ cm κα^^^^ονς 
r[oi;• CJK του Oti[iU.o](rtotK c cui μ (TVöcl^ 

^l^Ot7ro[T]c [^eVT|JyU.[0CjTO |'ßOC(^A| - 
[^£\^]T0[ ]^θνΤ[• • • •]< 

f ; " • ■^•■•i-[ 1 

_;^ . 5i)Wr^ 

i^^fos^ ' Ν 2 Z9^ 

ofojo^/u.^. ^C.(J^ OV ^//^5^.. ίαγΛη.. /c/v.^: %[ %Uk.,^. CU 

Yiij~<iv[io^]J\ apvctpfcco^ ιρο'ρου ßoixC^v' ' iLJfatl 

Z86. \ ^A V τ i. y |..(o( ^ v) <r-vjbL 1^ cAco υ). 

LTOUC c ιλ; c) t K» r ο υ 
/ΐυτοκρατορος Κο(ο(Γο(ρο^ 
Ιΐτου ΑιΛιου ΓΧΟρκχνου 
J Αΐντυονινου Ζεΐί)Λ(Γτου Liji'f|ioi;^ 

Λλϋυρ χ'λ. Διενρ(αγε) Αρτ t^cjuip^^) 
Kat ^fc-co^loLj) tJrt-rn ßrιτ(α^Λ'J 
?Γ(Χ(Γ».ίον Xlov JTtptytLVO — 

l^tVMJV Kxj J ΙτοΛ^χχ.« ι J(o 

Nlc«.^ evoL-KtCou; cd pcA^ λλ«^ ] 

[r]otj ϋ[L•tJ[η\J\v■υoτoς .10 Ί5 [ υ ] uj d ε Koi τον ετου^ 
^ / 

^ ο Kx tAj. jM..i2 C= ετου^. - 11 i^. 1 L. Ij ' J|Do(vxAat.. ^^Cv^/V^'^J ^ ■1 xrpo^ v^(. J7 l^() tijl. "WjÜUMvn.: Trpo^ptt«v N°2,i/3 


//^^^<^ (ίΛ^ , 


ir Tl*•*/^. ff ^5^ *^^ 

/lirov\(cycii;) Kc( |; α ν t ()(c ς ). Γ(Γ)^Όν η p Ο ) <Γτγ ε ρ Μ(χτ(α;/ν) 
AvTLoviivoü Κοίκϊ'αρο^' του κυρίου 
[•]• [KjArj po\;j((i «ς) Lot pcx TT tujyr N°i.9l• 


•ii tu eirf. ζ δ 7. J φ 


A.i-/rr\j. 5 Ί5 τ Lv ovG^iaxi rx)v hvcicc Ko( t όε(Γ7Γ(οτον} 
])jTcv Χριστοί) TcO V(eo)\; Kti. crtwTMt(o0 

φΑ(Λο\;ιθυ) / lotvoLKLoü Itpiptoü του 

$^U)ffiL• κ• ι LV(c) ικ'τιαίνος) tv Af(5'tvorj). 
^) AvjDny\to^ y I ΛίΛΟλΤντ^ο^ A7roA7\u; 
ΤΓοτοΐ. i^LTiK oirrO τ>|^ /AßS"«- vöt - 

- ■ £>ω<ίτο<^ /λνρηΑ^ΐλ} Titito ν tu) 

Uu.oXciyw tifj/rjK i. v«i/ LA. ι 
TTcHpck "Του diÄveipo^ Ao^uj 

LtdTi[ov]tv τταίχλ κιρ(λτν(Κ 
ετττα TtT<xpTov vp να N- ?.95 


e/r3 0. TAfn-oAjAco TroTattbTouf Ä/. KMi: ^ Jo-fa. SV-TViefo-. Z88. ρ 6972 

Pcp^u.. Η. ZSctn.. ßr. 17^^. J^^, Ν• 29( 10 ηΓΐο<, Κ5<\ 'Owci^pfo^s Άρ/Γ«^οί.?ον τοΖ Icororj- 
tiW5 ."ητf05 Τχ^ί,^ρεΜΛ^εω^ K«l TTo<|3oi:;ros 

rou 'Ovvw^ptco^ ,u^tpo./Ept£^^ Ytp/cos JrtV - 
πη|9 ij^uXr]^ r«v jtri'vct kul των/ Aoljtwv 'ttp/^fv] 

^/oO ^tj-utox. K«t upov ^«ptxr,6Uo[u K->V''f!-'!HS Nifp/- 
r^^i°h KCcV'WlcJos N£^op[öJ,^ov;S K«L t:iv 6υνν«α,ν/ 

rov ιεροί τοΖ Wi6r:S[coS Γ/>/'ί^ν 5\'~')^^;o5"Vo''vtp?r''ou'(7)'tr<,t;s.] itQ jS-iO η. Shv ■ 

Au-toKpoc'ropos Mc'pKou [Avpr^XLOV 'A^rwvtVov Euoipc^Ds] 
Evtv^xoiij ΣίΒο^ότου Γ -ι «is) iu'.V 'hwtuvUov E[i(;fpoi;sEvru;(o05 Σί,3«6τοί]. 4 |- -rp.rr^s•- 9 }^ ^tp.c5v/. c}. ^ι«'ρτη5. - 20 ^e^ |3« 6. λ (. KOj) y (^(«^fvKrcuj) ? V/ILCKEN 28c ρ 6933 ΙΟ ι ■ ivJA/rrv, bii\i AUbw.TVrt/. acutum,. p'Ejrous J.K^ovT.pipc'ou KA..J.Ou Kc.Vpos Z^|3<xöcoC; 
Ttp^c^vtKov AvcoKp/nopo5'E.r.l^ '«[er,] K«Y /.koc'J. 

[^Ηρ]^κ•λεύ<]<,υ ,c^ Giuutou ^tp.ijo.v' ^oü >\p6tvo[£j^ 
tot;. XXXXXXX>^y^ 
[Ό]Μολορΐ T^öc^oÜKts'jQ^uos rpo^os i-"V Γρ.α'κον- 
το. ούλη avruKvrjAtcw ώριότερω ^ετ^ KuptOo τοΖ 
£«vcqs avjpos Ajruj-p^ios τοΟ ir«vf|.po^^L05 (-^ic) i-. 
των rpL«Kovro< π /vct ουλή jrrfxiL cli^c<5 Τίίε- 
[vovJ.ftL'ßppv irdiv' ^Γί-ντηκο/τ« ουλί] [ά] vtuK [νη]_ 
[xxJlw Jt|c« ,i^/;^tLV Λ-«ρ• «IrPjs ti rpo-pfZoc κο<\ 
C(X lAxtx Koci. τον L^uciτUμcv Kc<\ riXXoc 'όδ,^ κ:ο<-9η. 

Ji-iroOs XpoVoi; kck\ ηχ?ην'ηό£ώί5 /«-»ινών 'ί^ 

vjrtp o•^. Γετρο'<}>ί^κ^ν »< «\ r £-Sr^V|a»<tv c<lxoZ Jo^XlkoZ 

[\χ]ΐόνον ΛΪηλνκοΰ [Θίρ^ου]-5ο<ριΌυ [. . . . . . . .] 

[• • •]^ν[• ,•. .J 

[. .]. Zfo<^i',o.v [ £]xa£v'oc.<Sx9o.u (ΛίΟ Μηι:ε π[ίρΥ 

[^]η<51 π£ρ\ i'XXou /^t^Jfvos «^X.is τρόπα> /uCnJJivV , /^t- 
νουόη^ Kvpu'x5 t^s ^"v tp.^c;uox. ο^^ορΌ,ς . ['Y^o^jp^- 
ifiUS '^"V O/^oXopou'vcoJv/ Icoco^rts A\x [. . .' . . 'fr^vj 

tpi-KKovr« ουλί, J^ί^:ωπω l [\ C^Vi/^-J'ripCv \ Ι 

[ Στojroη^:t5 Ά Jru|• [χιο^] "ίχων [ • ■ 1 

Πι'ατ irlcJJr cUr Buuurus cd. 15 20 N• 297 Sdü K. aU-• 


WILCKEN ' 290 ρ 1353 Ν• 29δ ΙΟ /\ όκλη JTL«c!r| β«οςλ^ι,κ.ω) y ρ («^^ et τ ti.) Ή ρκκ λ (εί Jov^ 

^tpucio^ 
JTKPiX AtOVDOLOV Xtxupn/xoVo^ 
υ.η(Γρο^^ Ικαερωτο^ « iro κω(ιΛη^) • 

-e-t-K-b ^ jTvpv (o^^ « jrrjA (lojcox;) 'tooJoj 

KKL i£ööö5 ι<«"ί ixjro vc3x(ou) zovccnQj) 
^ yutpo^ o'i.k(lc<$) Λ•(χλ («1^5) , «jTtP c5r jTorp (^κΛοΜΛΐ) 
£L5 .την toC </ι.£λη λυ Oo C05 
ιό \ Κ6(τ ' oiK (tKV) ά-ΛΌι-ρ (κίΡην) , Koc"u ιη^ 

AuyL<-[wv ] jui] (tpc>5) ji\,n 

j-paxr [tijs ? ,J 

/ 
//iW• bricM: ett^ fcLp^ru^ aJ>. I / 5 runier vjr (oip^tO ergi-fViLe. ju-OL•. _ 6.x. £l5o<Jo5 . _ & \^ ± liz . lo cU«. iiuviekorL• 10 u-nd II tM^di*cKoi>6n«ΛV 

IVortt• Kocl iiALL κιλ imi Un. 10 >v-cr κα -V crjv e+nzu^cJu.fci>iJ<v. _ 13 <itr Butkfrdiie/rvr&it hir^liM• rp.x fckei-ni 

WILCKEN Ρ 1426 * ■ . 

rajvuTU/*. H.lA-crvt. Br. Oj5c*n.'. (Xu/> XMJti. Jr^am^nit^r. *u.ikrrv-m,»ivaefi.li.t. JcUMvMIV. ci /TKLTll 61 uov ο<ρι[•θ^ 1 

dl.« t £τ poc fx i.o<5 κ JToc L ft "] 

iLJ CO ^\ Avtcjvt [vov Ko£t(5« po^ 1 . N?299 ^■ί^.^'ί' //. iiiiz^ WILCKEN 2qi 1 ρ 6849 

Pa^njfWJ. H.2p,5cni••. ßr. 1^,5 Ν- 300 b 20 Recl-0 

5 iXJroiLTr]iocvCoC (ί^ί.} Εου^ ^u-uit^cotii^ ^ KöCV Ji^jv ^jv (die) ^ /xt6i?ij(i c^vck (^^U) 

fj oivtoupy Tj^piVt« (iic.) Kai ^^0/1x5 JX Oar^baju^LWO^ κντ<?ί^ «Κ το [ν] 

ifXtiocvrec (iCc) ^ KK-ii κ^^(.ο\ π« poVr [l '{'] | εότιν ^ κΛ Jicciptiu^/ 

tocuCK £.jrLt:lA£dr|. | [0] ^£i-po]-po< ,^ΐον -zovzo dx.&6o^ TP'*' 
i|'tv υπ'ΐ,αον KupL [o]v 'eit^• ΓιχΊο$ Ί οΰλ [i] .53 Σ«χοΡ»^ΐλο5 

Οϋ£τρΛν'ί)3 tj-pxytx; c o< ^Γλ[£Κί]ηχ. -^ UX Α υ [co] κ p«copo5 

15 Κκΐ.6θ<ρθ5 TlCOU AtXtOU 'AjpiIXVoD AvCCJVLVuO Σί|3«όΓθυ 

LuitjJoti^ Tu^(]u ^. lToi.r]iitro<L JI KixV των της cfpovCLZo- 
U£Vr]5 υΛ•' i^u-oG Λ^\>|-ίχερι JoGs (oCc) /Λ,ου Ao^-^lvlk^ Τκόονρζκ- 
puov KWL των ν Jr «ρ^ςοντων cvclxijj «rpavcud« t<ix\ ίχ;Λ-£χύ- 
rr]oLV Ko<L tiX ΛλλΛ ,tkv-Co<. Kocr« \o\l jrpoiciiudvov £ir'ku.ot) 
tpojrov. (2j^^ r^Los Ονκλε'ρΐο5 XwLprjMovuKvoi oov/ocrjooc 
tov Μκρκον Σί/Λίτρώνΐ-ον Κλ*ίΛ<.ενηχ Vjr\ jrirfu το':5 jrpoK£i/^£v (0L5) • 
(3Ji•) /^DtpKos li^fl-pwvLoj KA-i^i^s ^i>v[t]6i:«ai (jlc) κ«1 £«ocd - 
rx -TOuriioco (oi'c) rcöv JrpoK£i^£V[ajv] κκν^.οζ, jrpoKLro<.u. 

VerJo 

^ΛΛ^Λΐ ί/ίτ i>ltr'/tß- ; ΈπιτροτΓίκΓί^ Σί u-jt pcorcO ν ox^u π 5 . 

ίίίΓττ unie^e-n, (JLx^äe. .innu u^ridtrcr JCu^A : 'AjTo (<odr« [rf£i^<, ?] 


.£(Λ jr pioVLO ü . 2lK\,iutvr.;v^cf(.2I._ 3^. itjta^ioc., 5X.«^xit,;Ä.,.-r.x._eie,U.^ii..eUd.E. uci .^uii^.'rx . _ 6 t. .Nur j..p ;•,-' • 

lltir:6i£t._.imJ.i.;V_ 7^'-''-T"r'*'Is--22i. Äu.'/Äc,x.u«u._23i. ^uc.^'ou;.-ii^.cl. rpo'Ki.r^u._ 

Ver»o 2 «dir- (i jraävior« [dis] ^ WI'Ck'EN 292 ρ 69S3 ί^ι Η'- 301 ΙΟ 15 2ύ AovKic^ Aoy^tv'c^ Γ^ΛΛ.ιλλo«, Άνι«.νσι1.5 

Γοιϊου AoKpijTrioo Moi^i'u.ou riVw^tVeo l- 
^ην Λ-αρ« dao Κ.χ?>' Oia-oX oyit^v Crj 'iVfirii- 

öpv^u.öV ^£.pκη<ίtαJ3 Kiou.v]5 -L'ipnt^ Ofpoup\5 

ουκ 'ει3ηΑ.ο^η J £ jt« εη5 O^u-oXor" l'«5 tw. 

jrtpu rot>Ta)v• Ji-iCixtpc a>5 ujiccp^i. wol , iiv/«Jt_ 

dcoKix (Ji aoi. ÄLuCoci, τΛ5 0iKovö,ix-LiX5 •"'Pos 

<XL TOKcOV ^ ,\l.(, £xv ^>i 0<jro<il.Ji!^ J^pn<in 

τοί5 jTipL röDttov νώ/ι^Μ-οι.^ jT^iii.. To -^itpi- 
ypiV^oV roCto |-pr<<f£V Jtoiov K«L KcivOipöV 

[Kvjpii^v 'tdtco. 'Etous K^ AvioKf>r<'ropos ■ 
[Kt»ii«p]o<, TJtöu Α[ιλι'οο Ά] JpiKvrG Άντωνύνοι; 
[Zi3v4tJoC Ev6£[J3ow5 Ψκω]Λ>ι. Uli. ^ ,^£^- IS'i n.&ix^. 


WILCKEN 293 ρ 1^34 Η'- 30Ζ 

rapiji-uj. Η. 1o,oc»n. Br. f^O^*n,. um UtvKMi. JLo-txie- JJ.fc4te .^.ivet- vTrrl'verfldlunule.n. ΙΙτιίίΑΛ^Λί. ^ ua,. w<^c+i£ iLCc- 15 20 [■ •]Ρ«[• ■]-yi';' • • • [3o>.ä[tAi,KW |-pc<,uuo<.cfü] 

Γίτ](»ρ[κ] M[f^JfjS ti](, irpivr<M.[Lco^ Cuü Α'υρηλοου] 

ul]t[p]o^^ Θ«υ/ΛΝ iSr η cö^ c* [jT l> KcJ/xm^ ] 

utr»!. Kui:to[v ΐον 6] "ι" [τ"ε] vo [ v^ Ι 

Α ΐΛρηλιο[ν.' Ι ] Λ-,<ρ[χ]£.ι [[ω] ι/ιω [ Λ^οο Novuict 'ί ν τη κω]- 
Μ[;]] ]' '^^ΡΟ^ o'iKo/ri.[il (ου) k>:\ Λ jrD]*f (t)L'(jO/ui,.ij ίυν roX^] 

Kttoxp.?^ coii kv[o]lov κ:[ί<χ' οΊ]κ (iVvj Λποι•ρ [α^Ί]ι/ , K«>.t ί'ι/^ι] 
ΜενΤη η /r[p]oHi,)-p».uutvij ) ^ λ3 , κχ\ την ,^ντ ^^«t t γλ) 0ί.[^. . . . 
*-^,KyL rov ]•ίν [o^M.t]v3V ^ο\> ίΚ [ coü ctrf λίυτη κόπ j^j«,) ] 
uov> χν^ροξ ov-roi; j£ ö^o jr« c ριου [[ κ»ι o^cu-ncpi^u] 

Λΰΐ\(^ον Τιι7θη [S] C-«^^) UIOV NoDU-KV λ[ l 

^^"^'IS [•J't' [ ] ^""^ otii\aiov 1 

^ L<5 , Kcn[t τ:]ην' MCO'^TS '*•<"'- ^°^ • • [ /'""'l'^^'f "^ 1 

e^uc.xo.^v . ρ . t ...[...]... [ ] 

*-|i.K|, Km CoV ri]s Θ.χντ^«.ότ^Ζο^ ^li] £ji[.\ij'oV 1 

tfLV Avor^Kiav coZ OpiSicoj u.nt(pi5) Τ i^op tf« [Lr<55 ^. . 'Tjrxp ]- 

\£-L Jt [t^] Μιθη ΚΛί τω νιω Hovμ.eiτL ^i[pti 1 

t</ εώ [ x]«.tpi(t« Κ«ν^ητρΐ [KoC. Auj lA-tdtt! (a>ux)] . -/W^^ n. ek ^ Γ Lt AuPmXicJV ΆιΤωνύνΊίυ K«iL<llcp.>C tot» KvpLOO 1 -/-?ir /? . (2^ ■ I VL wn^itAir. eAtclii* iUier ω i«. /»cJvrüj*«* .Zitkiu^va 3-4- ßl^^WtAt**»- üi«<*4fciejit-itbi<i 3 Αυρήλιου traliii-t WILCK,EN 294 ? 2559 ■ Ν• 303 

Pajiijruo• π. 32 cm.. Br. 17 Mtv• £U\.c Kiciur^a.. JniAU/riv. 

K«L Avtercp («cop£>5) '£too5 tl ^ TTrtuvi. K.ti ciXti. J 'iv^JiKiLi^voj) W 'Af ('iivoijS)• ,-!£aIi'»u.' 
[ 2.H. } TA ('Xooton') ZtL.-fAVij) τω /<.ΐ]•(χλο Λ -pt jrtiScotccJ ΕΟΐ,'ΐουνα) K«l 

015 aJtAiotj « n-o ri)$ Άρίινο'ίτων jroXioij AfpnXcej 
Ak^LO^ vto$ Ί^ΛΚ J"i<i)p|*o5 κπο rr)5 «uri|5 ίτολίω^ 

άτο iiu.j'jJöL» Τ«Μ,ιων x(xLpti.v). UuoÄo]-u> ^t,u-lu^^«vä^yχL JTxpcX ri)j 
V^utr t[p] X5 /Λ.ΐ(•ο< λοπ•ρ£ jrti-«j m'jto co(v) J ι κ λ 1. ο /'υ) Crj5 Jt^iPL- 
10 P''"'^nCS ''']i't'1 ouijuotj ZV jrtJi.uj KoXuupo(v) JTpöi rol^ jrpo- 

TT rT '' '' >»7. '* *> ' 7 

ΙΙιιΧΛ Κ [• J dijt ιχρουρΛ^^ ou'«•^ txv couiv^ xj Κλι /κ• ίΤΡωην ti;^av^ 

^it« 3r[«vt]oj avccov tou JtKixtou 'iJTi r£tpxttt| ;^pa>/(jf 

ft piCu. [ov]yU.tvov ιίπο κο<ρΛ"ων n)^ ίυν «Stu) t\.<^\-o\i6(\<, 

'ίΚτηΕ iWoiKTiojvOJ^ K«i ο:υτη^,κο(ι TTapc vtiv /*€ rov »Λ.ιοΟω6«^ενο*' 

Aewi-Ov cn υ^ίτεοΛ ^trmAöjr p£ jrtt« vXio «jror λ Kco Γυ] ίΡορί>(υ1 

«UCCOV 2VLKlltfl-c05 XpOitOU Vö>*l.j/.l Hf t*. ίί JTKpX ΚΑρχείΛ 

jrwp iiA.eu 'tv'LÄUdtcoj iv Judci KoiCaßoAoiij , τω ^tv TTcuovi. /W-H^''• 

νο,αιί,ΐΛοιτι.« cpi-oi K«i τω Ε.Λΐΐι^ /i']^'' ^f* *λλ« τρικ vo^ti^ocrx 

β<Κοι,λκντω$ - Ή /ttdo-toii^ ΚνρΐΜ κχι. <n-tp (ωτηλι^^ ωα (oAofijo«) . (iiÜ•) »if— Ανρηλιο(5^ 

JTpo j• [ί.] rpxiY*.ti/ic^ oipovp«5 KRi. ■:χ^οχ«γ^(ύ ΐν^ν,\ΐά\-ο3<^ tov i^opov' i<utw(v) 

ίνΐΛ [vj (iio[v] i)5 rp[oK(£ir«i)- A3 ύρηλιο^ Ήλι«5 ίΤανλο(«) *ί]•ρΛγιχ ^(rip) Ävcofvj 

3r«po[vJt05 Bi'peyx/ARtofw) ovtoj 

[■jj^l ai/ onvu, oa/fv>n€U. (Ακτΰ,ο^ΐ 

VeT50. 
MiiJ'coöfiO /t— ~ otftov l'fJKV wöt t»/ [^]i J C•^") KoXyAßöu yXO Αυρ(τ]λιου) Aä>'Vlo(vJ ιΊωρίΌο 20 25 ' 295 ?2559) ^N?303 -f 23 K«•!. T7U.tJ.er Oi^Lii. ^ Qt4fckrie.t*ri i<^ ujTtp m,ii y, ac^eJvrCiiefV. — 20 Z-K(tie.). ΗιΙτλ^ι*• eiCtTvlott tAii>.f- 

WILCKEfi Ρ 2547 

PuiUUtri inm. Wm-)«^ , IVi'e^. Shjui• IX 257^ n^ iA<-»vm. Λτη^. Wildtetc , Taifin «-. JU•. aT. ΡαΙ<νκ>βι•. Νβ NVIll O/. 

2/ef ol&rc Kit-nJ. üf- »ij e-ira<Atn^ 
τ [X(c»ot>ia))] Xp [ΐ(ίΐί>4ΐορω r^j 

6κελου5 τκνιη^ tnj jtöA (ι}τ (tiix.5 ) 
<}l' tyj-ojv Κο(5/Λ.όΐ Ci)0 ίτιρι^λ (£)jr{ti>L>) 
J Kurou χαρ (tuu)X(^pio\>J ) (/5itj 'ΗλιΧ5 λ pr ^o)jrp(«j r(i]0 

Vi,oc liiupriow' «ii'"Hp(e<KXttfi>5 > Λ•(βλ£α>5) 

'λ \ <- » » , , / 

HXiKS £.ι.λ>] (Pffoci. 
10 Kkl <ί£<!ί;ς-5κι. Jr«p' y^*-CJV 

OLtoo o<pto(/3a5 £itCo<)i. 

ivetv/ u,£. r«i»r«5 pof iC/uKt. 
VM-tV tv ycj^ioLC, 

> r/ ■ €' 

KVl^KoäLatcO^ I OX.L 

Κο<ι ■"■po^ i^trEpK«' 

* \ ' 

το π•Λρο<τ jrpo^ j'p« dOi/ Ν•. iOtf 15 ZO 2C)b y? ίΐ,Αΐ) (Ν? 3 Ol• Ϋ 25 Vtov-^iov 6Ziy(l /Λο\, . (Μ.) 
αχ Cm*», U-futfv /»UTTvtoLcLi-oa (ra^iku) l• 1 3 •"■?*$ \"Ρ(*ί''*') γ**"»/»^«. CvovJ π(<ιρ«) Ήλικ άρτ (ο) JTpftrou «<ρ' 'Ηρ(ΐίκλ<.£7ΐΛ^) ίτολίω^ <5ι.^τον}— :— < ίι$ 

τλ^αουιον^ )io.t,SzoaoPov τον ^εχκ\σπ (^otJT εβτοίτον') JTfCpap^ (ον) -τ^ 

2 Άθ^νρ κ<ί, 5 'ινέ(ι.κτίωνο^"\. V/ILCKEN P255« 

rcLti,yrw^• V[.\Jc-m.• ßr. tr. 11,5 c^r^. Ja-Utvnv. 

Pu^Uc^M-t vTTv Χί[ΜΛ,Τ\λΛ , ll/im. ihU.. Wll ji Re 14 . Vy . WW«^, eicfi.J. 112 ff. , e*4.eA VVUtKefU , He-rmM XXVIl 297 ff . Recii N? 305 
Γπ]Μ^•Λρχω cnj 'ApiuvoLtcjv ΚΛί- Qtoioox.- 

ou'jroAicZivjl^ Αυρηλιο3 N££f£p«5 ■u'tos Ίδχις ^ (^^ü/^'j' '^•^"-'j^ 


297 (P2558) (Ν• 305 toj Λ^ο των vJr»p^ovOC«)»/ oiuci) Ji,« Tot- 

'iXL ttjjJi τη$ fföXloJj K«"l του χυτού ei'U-ijO- 
Jou Τλ Λ- jr ηι,λΧιου iv ouKl-a: κνι ωγ^υ,ίνη £ui 
ÄlBj« tv" Cco e«.'t\yptiO κελλισν ί/ e^i-icji" - 

λ«|3ην «ν£ω|'/Λενηϊ' Li^ Xi^et. ^it« ;ro<.v- 

toj ΛυΕων ΓΟ« di-KKtou di/V xpnocM pKU/ Λ"ο(»/- 

[^-»^ ]i-[ ]6 [ ] 

Verso 

Ανρτιλίΰΐ; ΝίιίΕρ« υι-ον»] 

ΊίΧΚ [όιτΜ/ΑΛ^ςοι* Ι *rkaUe/tv._ l6 -i. ;i(pT)6cri ptoi-s .- Ver-lo Γ i•. κκλυΟΜ^, Ρ 2561 

Piiftura«. H. 10,5 titv. Bi"• 15 ^nv. Jcu.jM.nv. Nf 30(^ Recic VLKiu rrt^tijj rrj5 'ApKaJuv ijTKPj^iocj νι.ω tou Γη^ 
5 ευλκ.βι?υ5 /jLvnju.r,^ Μη*« wJTo ri^j ApötvoLt&JV jroXico; 

Αυρηλιοξ liwyuioutvej Ό ΚΛ«. IT» Γΐρ/Λο(«]•5*ο^ uio^ It 0»' et [^jj^v) 

«JTO •*[w]>'.')S Λικοιιου Γθ(ϋ) 'ApuuvO'iltoi» νο^ο(ΰ) x^aspu-v). Ou.oXoru> 


rL• 298 (P256I) [ ujrAp;(ov CGjv «vrrj •] iytpecj κω[,αη5 . (N?306 y Ve^io ί [^t,U'-<''^'»'3i'5i*'• a^qiMVX.t ruacK. V'tirle.— ο virr irt ρΛ< x>t4u• acrw\aa Oclv-rlRsp.uTerW WILCKEN Ρ 25^6 

Ptuvuriw. H-IiiiSc-TV. Br. IlMtv. ίαΑίΜ/ΐ•νν._ Uu^ Ι;νζ.Λη.ϋηΛΛΜν&τ Zeit. N! 307 [ ]«•[ J 

r^lttoi. jrotvtoj [fl"i]nS tou (j [lKxio^v)] 
[£15] ticptKEtr] ^povov « pf9^[c3u/<. (^ivov)] 

5 [i'^JS^^^'u^S tp[ijtTS 'iv(ciLKciwv05) . •[.••] 

[tlcöv ^ι.6ι?ωίίικ^ι.ΐνΜν υ[Λ"ερ] 

10 titiipco»' ω^ vo^tx t wtCÄu 

Jl.^« Ktp^UÄtOJ ^uptiiCifcov 

, „ ....η.... 

dlCHKJdUcJV' tlKOlSL JTtVCi 

^f/ v° "\ 2" wj vj J/ Ktp ^ öKL-^ (2.H.) ~l~'Zrip(iitt^'iin) 

i»j u.o(Aoj-riftx). ■ 

>5 (3- Η •) — i — dl jutvu, Loiirux. . . 4 . . Ve-rjo l.po . . HS rc '^Kt>/A(oi.<tu)ti>.tov) TT«cv>Aov-j — WILCKEN 299 ro[u],a[ivj ^ί^ίΛ[ιύ\τΖί•5ο(ί. JT«] ίοί io\J rwj [..]...[ 1 

Jfipi Mimc^ioJjj >ipo->'pix5 ΐίΑΑί pnKovrii jrXtoV tAwtcov ijrV p^povoV 
06JV ßouXtL [i]xo KMpjraiv rrjj tuci'^ovjj icjiouinj ivOirqj 
Ί>'ί (u)k (ti.cot'ifj) 'tJTi, cw ri JTip f Lr] Lj- vo^u-iv« ti oiuccüv εων «ίρονρων 
ij των /χίν ο6χρίων (^icj 6\t (λΪο) τω ν-ίου^ω /^'ΡΊ ''"" •''"■ ΤΛ*^" '"'"■5 

γ•ίωρτ-οΐ{ ^ίρος i\f ^ ί^]°'^ ^t. μορίου 6ν (ji-^•) ιω j-tov^cj /^-Ιρη ίτε«":«- 
K«t η/ΛΪ.ν yLJ-t ρο^ 'ί.ν, Κ [κ] U '£Λ•ιίνιιί|•Κ£$ £ jrixiXtCicJ/A tv ία jrpoi χην 
ÄxXXitprLKV ccjv «ρουρων 'tpfi*• JrKVrec ιχκ»ηχγ•νω6ι: [cjj] J''P<'S ^" 

η/Λ«5 '^(«0 ^T Jtdiv cou jro-vtoj ^oprow jt [o] ttöVoiL ιη^ τ£ κοοτη^ reu 
10 Yopcou 'jEk [κό] cou κ«τΛ [i]öc /Λ.ιρη,ι:ων Jt jr [»vJ-colojv ct^ ^αποίων k(kl) jrpo- 

yp£io(5 έπίρ,αοίϊων jrpaj 6t xov rtov^ov /// //// ίνων zojy' oirtp- 

αηχων κ(«\) ό( Xto t, [ι6]/Λ.ον) κ»\ J ρ Ä^ct] ^• L«$ (oic) » πο Κοινη^ /// [. . . <j i] ωί ay.i.£ ν 

Ji tpu<7tOi η ■"'[f^S] ''■'' f*^•* κκΐ«. κνρκ».κ[η]ν /////////. ... Ή yU-LO - 

Γ^ωάς^ <νιρ[ιιχ] KKt t jrt ρ fcjt^-Sf vt £5) coa«. (^o λ ο ^ η i5 «/Λ £ ν ) _1. ( 2. Η ■ ) Αυρτιλιοι. A^U-o-Si [. .] Διωίκορου 
l5 κχ«. ο routov uL [öj 5 icXcitvOj «ujrfAouproi η C•*^^) τροκ (£.i/-LtvoL) ^ί^ιδΟο^Μ iS« ('i<^) 

τ»^ jTpori ]•ρΛ [/Ltj iVtc^ (jic) « poup«5 ccj jrpoK (n.t«i). np .... vioj Ϋιλι/τΛΌυ «n-ortjj 

Äp6 [t(voi-t;ajv) x(oXia>s)J '*•Γ [ P"* Y"'] vJrtp «ντων «y oa^^ittcow ovtcjv. ^ dl £•[ΐηα] 

i 
•Ä(y yerJO ,veril<x^-)ii Sh.u.rcn wn. 2 Zeilen (^Jui^krijl^. ί . 1 truinie- f'O^oXo] rou/xtv. — 5 i. ool ^ tttrujo 6.— 13 η wrviiJier. _ i5-^ Ol. ,et. t] , — e*6*vd. . Λ•. « Cui 6 V u) μ,ε. V * 
- I2 X, (Jpay u,ar η yi cX(. WILCKEN 300 i ν zbll Ρα fvyr H-b,6c^n/. Br. 8,5 MTV. ίτοΜίΜίν. _ V'^l- tllaxiinw , Wien. itnJ• VIII 102 No ;atj <](• lllaxji '55. N? 309 [Ίη6ο(ν) Xpi<ro(<;) jJ^iiA (iiocj) JjiiJTo (rov) riu.C»' 

( .2. Η .) TöJt Co Ke/J.jTpo^LOioi' jroiouA4.(i^«^ 

[^n ] 

/"'"er brCcki der la^urtiö ai. 


WILCKEN Ρ 2557 N» 31 C Έν ίνο^ίίτι Cijuj JtiJroroo Ίηόον) Xpiicou reu rdiov 

K»t <Swcripo5 K(*J 1. Γ'][$ JtiSjroLvq^] η^ιων xnj 

«ρι<ς -JtotoKou Kciu] iOiVtcov των iytcJv Θω5 κ, Ζ 'ivJ(iKTi.iJi'e5) 'ί 3Γ ' Άρ(ίινοη^). 

. . . Bi-Krcjjp Jr[povoJntiK vioj Nitpfp« «πο iJroiK^Lou) 

. . . . τον Α] ρόιν [oLTou v£yj.ou] tcj «tJiiji^(j ίΌιβ«(^^ωνι) 

villi tou] ^«K»p[iov, . . . . ] . . α «jve rn5 Ä (Ί<ινί>ιτω{ν) 

(2j-;r; ','"''? - ' • . 

JteXtcJJ X(«ii)tiv/). Οΐ^ιολογω ^»-if/itii^wK c v«i 601 {^»«ucoi' ^Kv . λ/ J' <(A, il \ ' ] προνοιίΓΛζ/ Ερρων KÄi Λ-κνεοί r« 

] £Xl i.VLCl.'tOl' ίι/Λ « pi\5lAOU/<.t VOV « «-£> 

πο-ρουΑη^ 'PJ " [°/"-J HS '»'('Ίκ^'-ωνΌ^^ KM Ji ^ tiC(3r5«i itt jra p« 60Z vrtc ^i6d(^oZj 

j•'•^ ^t;pU(5l.oi> νο^ιί^Λτιαν £V cpttrov 

j ot ^f/ii Vli-V - i|] £vov>5 yuow <ίυvrj^Jί LW^ K»t\ CK τ ρνρηΓ ικίκ• 3θΙ Ρ (Ρ 2557) 

Γ 1 KKirtö Γη^ « ;ΓΛΐτ>|ί Lfjj τΐίν JiiAinrf ι ω (ν) 

Γ Ιι^ΚίΡοίΠ-η« Ο [ 'tJtPiJ i«xvjvi. 

[ ] . Κ«\ ΐτληρΐ;. . .' ] Ί^"*' 

[ ] κΛ τη_ [ ] 

20 Γ Ι . ηίΚί . E'i.Jl.[. . •«] jr^^PiuXri J ^L 

Γ "l^i^S '^'"- "■ [«J Po' f ρο^'ηιί'ί ω5 

Γ ..... . ] cov ^i6<Sov' cou ivtixoröo 

Γ 1^ Π Ouo\o](iot KKL 'i jr« ρ fojtqSitj) ajM ^cXej- η 6«^ — \ — 

( 3. H .) [ Bj LKTCJp ίΤρο^οηΓη^ l/ioj ΝίΛίρΛ 

~ 1 ' ' ' J^ 1. . i^MIliore/ <i<.'\^o{v) Ψιΐ'] ^ 


ttp."^ 
P2562 

P<ifvyru4. Ht.lAcnv. ßr. C. 9 crn/. JcUliMTV. _ Αιι-ί tyzaivM iiuiciitr Zeil Θω& t£Ut£p«5 « px (rj) 

ß l.v(JiKxicJ>/o$Y 
Αυρήλιος Nmpouj inoj IT« - 

0ior£vic!oc tov Gtcoclo- 

rflOi» πολίτου ιΌυ.υυ t cj ii>[rflj- 

βίίΤίΧΓω Νί.ι Xoi^^iföv (ι) 

jrptÄP(vti ρω) Κίκι ϋΐκον-ιΐ/λου (»ii) row «n'ico 30^ (Γ ;:ί)62) (^Ν•• 311 BiKr^poj « JT ο ιη^ Άοναι.- (•«ϊ'•) 
τον πολιω$ χ(«ιριι>'^. Ü^oXofto 

«ίΐΛΚίι/Λ,ενη (iU) ίν rij Ί|>λ.£. [tt]- 
p« κω/ίτ| öjripiv ύί jTfOC- 
t« ;(po\'ov f;^it ('lic) την- οι - 
Ko/iiRv' (J^t^ n]S 'ίκληιίι«5 (^it^ 

Κ ///c[ ] 

//ccr brieJit Jer hipujriJ-i fJi• I (,. Jluct pnc . _ 5 .ε.θεοοοοιΟ.-ί t. OiKovty-K«. _ 9/10 i. 'Aprftvott ων".— 12 ff. luokl : jrwoK^ («poupwj Και ί Λ-χ j• rj 
(iiKKii^tvOi . _ 14 t. (ίπ tipii.v 6ot(l).— IS eeinei»\t ;»l itJikl. Ov t^tl-S την oikoV<?mi«»' τη^ 't ι: κλη,ίι iv^ . \\'iLC^CE^' Ρ 2565 

Υαήν^ηο>. Zujii h-aupnerat. rrk^iUiX- , Aic txitU rLiriri λιι. t:,ia.,\.Atr f)<i4<>cn'. ^rn^m.I II. 6 trtv. Dr. 
JriUi-m,.'K rl. IJOirv. ir. 6,5 ov\. JoMU-m/. 

araarnctiK I N? 31 Ζ Lv ovo^t-itL tOl» Kvlpiofu) K.0<\ Jianox [συ 'ItidoG Xptotoü] 
ταΖ -θίον κιϊΐ ο(οτηρο5 η^ων κιχ\ trjj [ Jttf .Toi'vrjj J 
>1/<.ων rr]5 rtyii»;«; oJtötoKou κ«ι jriKv'töJ«' των α [τ•ίων] 

5 No[.]r]rÄC, JtiiKovuj «rtocj ί(ΐ:κλη($ικ5 το[0 ] 

[ ]ot.^£v-][. .]«[...] _&ra4mcfit_ll_ [• • • • ] • οχ^λ.] [ J^e» 

[jl.ivAtU ;ijpovav i JTo ctti<pcn]5 H«"i. UkxJoj cou It^d^.n. ^SSn-CL•- 201 Tcvvoi, ui]/o5 Τυβί. rr]5 JrÄpcivJor]^ irf wc £ κηι Jt - 

£ϋ.η-£σ .|•<ιρον «ΐ'ΐ . . . 'f vi.«.LiijLJfo5 _>(^ c υο'σ [ C] Κ f ρ m: ι Λ 

Γ j^'p"y . . . . Ή ^^]Lή^uJ>ύL^ KvpL« 

[kkl '£Λ•£ρ (coTr.jiSti^^ Low• (ολο'γηόικν (2.H. ) Ko.tiriTjj Jic^'k (ovös) r vicj Ά ilucj^tj 

[ ] λ<.η ti| 3Γ(<ρον)/'Γ] /uuvO'ptL 

10 [ ( J. H. ) J υ^ο5 toD /.(.t^KT« pLo (vj Γΐγηνΐιο(υ) Jto.N(uv'<?5) 

[fx-^i > >,| '~' • ■'(S ■j^<i<:-iJ-i ί t-'] "5 jrpo(KtLr«ci) -4- . (^Jl-) 'T" Xp(.6ro^iopo5 (i.c) 
Γ l..^o<prupa>rt)£i<i:n 'Ki 312 - 


V.'.LC^Ll• r25S, li' 313 (/Irrer Aci^J aijc-iracAc'iy. 
«v<5tKöii[j]/Aii\/ twj [ . . . Τ τοΓ . . . , 

« diK ΚΓ^λ UTra'c κκι oyJK 'ix(Xi\j Γοο/ί£ vdc 

η^ιων οι'κ (^010)01 ,u.£t'ftie την Ίωι<ν[νκν . . 

K,%r oijjfii« rpcjTov «λλ». κλι ::oi/ ί Jr£ Χ [£ uid^EiOv• • • • 

KKi tt]v νο/ιην K.x Jt^ po jroc 11 (Jt-J/ii f ν [ Vi • l•'' Γ- I C 1 ' "/" 6 '' ' '"^l ^ '^f"^''-'' 

]■ p« im ι V ri V ti,ut|V JtjiXrjv κκι π οι [ . . . . 
LittiX 1 riv» ςοοείοι/ κ κ Co. ß,^ λ η ν Ji'r<.Aiv 'iu/^v'p[. . . 
Κ.Κ ι- ν Λ -f iJi ii £ \*o^ 60L ί jr ' ä^itpA λ £ 1 f< «uii]['i^ . . . 
10 fv' tvf ^<^l' po (v) Aofro K»i \'πο\9ηκΐ)5 JiK<x,iiO ►CÄd[rtjrfp ι K. JtK.lj .... 

/Tit'r orLcni äcr /afiyru.4 ai. I irjn. Il.l tLicT dit w-iiierrn 5lritli« if kj U•' TIA _ j i. CV-f^ ni._ wiLCkt,•; 3^4 iaiLyTui. Η. Z^^-tn. Β r. 1 6 ort. ic-r«,icleoiji'i.Li. . 20 Γ ιΟΚόΐΑείΟί]^ Γ(>^ν O/iLOCoiL'üJV Κ(λΙ iUO'iPi-oCMrUJ^^v) 

Γ nyLLCJV of-lojTOCcov KixY ^.tytijccjv Zui-oyi r u> (^νΊ 

["rüjv '<tujvLliov Auyouorcov' K£<l A vc ok pix r opco v HA^uucwO 

Trou -^εοοΡνλΐλ Kr (ou) 1 ,xi't (cv) i/lüu 'itovj Κ /^'] (^©ί) Hcv^i^ajv κ ti trK ^^JildibdOn.CM 
Γιίυν \}[iä}^ (Ij rpLri]5 1 'lv/iJukclojvoc ") tv πρ(ίΧκλ£ου>0 ^(OAel) ru; £VCov(ojr(j(r(jj^^ KupL&J ,Μ•.•.< 

Γ öulyKptcn rwvcnj rrj^ fi ρ(>.κΛεου5") jr(oAiW5) Αυρηλιοι^ 

Γ ^1 *" Γ'-'] S ■ Kf^pöv wJTo κα!/ΐΛΐ)5 

Γ tlov Ήρί^-^κτλί ο) χ(^ολι)του vo,n.ov ^^Cι^ιρ^cv). U/xoXo|irj 

Γ ] K[T:]rj($LV i/ir]v V^iyr*' duVfxutL Κρ.ΧΙ^ίι) 

Γ xKLv]J[u]va c<JTo jvpivto'y k-cvJuvöd 

Ki J"ix Am ο Γ υ] νουόου voj^llo ij^IckJt (ο(.^ πίννε ί< oouzlk (jkJ 

Κ3<\ KLoo^CLiX ί ^ τ(^ ^-^ γ^ο/ V £. oiPöf C, li ^ KotL Ji-JciK. (ε ν xl) • - -- 

ίλΐ'ΓΚ £ι^ ιην 'ί,ΐί,υν κ«γ. i^ßoAriv Κ λ ι την rci)ra''(v') 

(N^i^dooLv κ ■ 1 tiXiLocv o<vrn ö υν jr λ ιι ρα;<) lv jro l η ιί ο ^u. ο. l) 

unvo5 nt<üvL ti]5 JTiX poud (rjs) Tpitij^ \v (Jik tlcovöj) 
Λ'ν j jr i ρ »/ t c^i^>, KrNL VtjoLi, οι,ο,ν^ vjrijroc;, 
(i iipi [olXoj yi^(^- K[c<t Cfjj £Lpr] [,u] ί (vr|) jr ponj^i o;.4.Lt\ 

//i'fr liiicJii der l<i.p<JrUO c'O. 


;>;. Λ WiLCKE.N 3"5 ρ 2576 

IcMvijrtO. H-jIc-ni^. Dr. 11^5 c^iv. ci-ni^ dilc/Vurvcy. cia-ttw-iiv. Clui ^νζ^λπΗιχ-ςίοΛι-τ Zeit. 

Mit ?Λό5ΐιη'. Ju^JiLli^. vi/n, Wi-LfKCfv ^ Tafcltvx.. ait. cir. T'^i^(Loa^. N^ XVIII '' . 1• Ο 1 J 
Tou <v'£ou KKL öcornpo^ ii^-tojv Kt<i- utK σ£ 6 Jici. ν ( ικ ) 
ijucJv crij c<yiD<.5 ^ictoKou Kocu jtocvccov των (χγιω(ι/) 
LjTiLcF κ η "ρχη JrpcorTK 'iv ("cIlk t:Lu)v/o5) iJi"' Ά poLVorj f . — /— 
\ooL• το Kau^ Pt^juLLo 6 ov JTolov/ ΐ oiu ^po<, «λλη λ (ου5'> 
£.Kövc5lc< γνω^η εκ μ.ι^ν το(ν) ΐνοζ /ΐί.ρου5 Ανρηλ(ιο$") 

OLK« •ΊθνΛΐΟ£ ΚνΛι3'£ν'5 X'LO^ lOU IC ο(. Κ « ρ L f) (^υ) 

Ίωόηί^ ι fti ^ί, ro(-u) ίΖίοο-ν /Λερούς AfpiiAio^ 
Icjdnil' Kc<jrr]Xo^ νί'ος ο< [jtk} Ίοι.Μίθ(ν^ ο piJ-aJu.(£iOL^ 
(xjro ti]5 Ά ρό Lvoirwv jroAtcjj ,•^•,- ^/f^ii-y•' ) 

pdo^fv' auC0V5 «'ί.ρ»ιόι<-6-θο<.ι («iO K«cc<. 
Κοι.>/η\/ yv OJ^U η yi ί jt l , ■ 

AjtoCoA KcxnnXov/ KoCl όυερ- 
YtuV (xucou5 Kocu £MyU,f.v£.uv cn 
ÖL<Jo^U.tVn ijUiV ('»i-<9 •""ocp ocucou 
οΐ-κη. El Ji rL5 f. κ τ~ύ•^ fxioc<i{y') 
uriortpSi] ti] c<ucov κρί-ίίει- ■■ 

iV [ί;<] to\}iX L ro JToi pc\Pfxi\/i3V /xtp(oO 

dLiJoVOiCt TOJ όΓέρνΌνΓίιχίρει- 

Aoycj προ 6 τ ι/Λ ο [ν) ^ ρ ν <ί t ο (υ] 

νοΛ*,ί(5/χ.((^το<) duo ρυΛ-«ρίΧ ^ρ/ V " ρ ρ/. KoCL £ Jti ρ (αιτη v'ivr ε3) uj>x (ολογ ι| <;r< u tv) Λ- 
(^0 


't'^'T 4^4l• 
(.Lc) Zo^^ 


j '° -)(- = X«'-P'^'•^. ''i' "•*^-^ ^1•:"• ^"- -B'-Loff^rrv iKlotCrtcit. Crn.l:ra.cl;C1L (li<.tr ίΊχ,νε. ιίι,νιν} u f-.• r uc-rnirvi η- WILCKEN I Λ. -uulf:. ein. ^I:rci[&rv (jr.<J£-.|v.<jc-K.lxl''l;. Pie Jckri.[i- ll-itiii ^ici^alld lotv Κΐ&ί•ίίηα&Τί/ (alio äe-r Hofix_). Cirsok-ric- 

t"Cn- Lrri. |>1ιο&ι^ιο^ jclvc^fv LliK-itlöiv tjCjivtvcictv tnu JCU. ι u ttV. 

FuWJc v-m UUcKc-iV, Hermcj XIX 4^J jf. lUci-nacL in. Brarii , Lai.i^.'K.a^.^ J. 325 ff. 

Mii Jacoiinile UL IViUKctv ^ Tc^dn. ?^.'aU:. ar. Tala.(iojf. Ns XVI . 

'iJTKttLix Ψλ(οίουιου) Lurftßiou km γλ((χουιου^ "T/rixr ftou των λ«/χ jt por« cwv [τη j; ρ ο TtodÄl- 
ρα;ν iLdojv ['OJ^rc^PpL wv , «Vtxr-v^»] τ^υχη , ^\' KoXcovLcf. Άοκ [ίχλωνι] 
tt] JTLdctj KKL ί λ l νΛ,τε pcj ^ £-00^5 dfutipoTj £έηκο6του τ εχ ΡΛ κοό LOdTO [υ ϋον] 
u:|VO^ lopjTLOkLOi.' du. ^-^ (J&C ■ 35^ η- Si/i- 

5 u jrpK>.co kinAt^ cttpioiL•- tA((xovhos) Βίτ:»λιΐχνο5 pii>.pj,;o5 ουε| ίλλ [«ηωνο^] 
LjTJrtcov κ«χιχ(| ρΛΚ cok pi ων ί id ρ ί>/χε ν/ων rw. νυν ίν £ εη ίΛΟάΐΛ- 
νοίίτων jroXit τ:γ]$ Αιγύπτου νττσ Δωρόν^εον tpi-Pöu [vijv] 
JTiXpci: Φλ(«ουιου) Α ^•ί uouv Jo [υ] <ίίν«τορο5 νΰν/4.ερου (XuölA [ic^ ρίων] 
IN OJvdcwvrLCNKcjv vjro ΒίΧριον τριβοννον νυν ί^ [ 1 

10 tij £vcc<vvoc diccr ρ» βουόη ιΓκλ^ιΑκ». των y£.vv£x [r/ccov] (iic) 

Κ ιλ'νό cix ν rL(x Kf.-'V (ot p«r LOJCiiJ^' douAov «vtou Ό Γνο>ι.ο£Γ lJ 

»'λ λ . , ''<-'> / „ ,\ / 

Ap/ovctv ει (oic) κλΥ ii tiVL ίτερω övo^<«tL καλΤτε (^oic) 'η κλη ι5 [η^ετΛΐ] 

-|- νενι Ιί».λλον, OVC« ω^ icSv dfK« Xiu6(socjv ^ικ•[ρο1- 

νΤλίον^ AtUKO^poUV ^ υ JTOrf 1/Λ.ον ^ iliOirTScxX u-ov^ ί ui^u [τ ρι.χς< (?^1 

Ι.Τ tii-n.1)*, ri]5 όνινι^ί^νη \.^tL(i(]^ /ΛίΓΛ^υ ocuccöv J(pvi6 [ινών] 

όεό JTOt LKtov t tT pÄ yprc^ia lklcjV OiXt^cSu'V c!tK[o( οκτωΊ 

OJüJrtp ciji) ctiui]«, ^purfLVuuj diKcs. οκτώ cxjrtd^iv κ [κι 'ί/τλη]- 

pixxJtj ο jrtjrpoKujj jrtxp« του jt η ilt»n» ε vo ν• ΚικΓοί tri [v jrpüK ti,u (ί vn ν) "| 1^1. ρ 5024; 

t]n.ipN5 Kc<i iij r<i.L. Kkv T15 rou jr{ jr po^^i t vc'D όΐονλον] 

> Q- ο , Cj~ , ' - ' 

f< v c L jrouij Uli 11 iMtvr\-C\1 LL• Ki>;r. tsucou τροΛ'α' 

li]v tii^nv' KKi- to ρλί\βο5 Κ NU oöt'v c(v αυζω cJicx.- 
üJ^^oi^ ti «urou 0ΐΚ(Γίρη. Ίίρ«»' Jt V^rfiriv iccii 61VO5 
.^Λλίον KaL Kpujrcov ßci-Bc^ ^u£x,pi5 utivoJv '^ίέ KotL 
üflp>6,uov' u,tj!^pc5 unvOJv olKc* cuo θΗ0ΐα;5 ο 

jr ρ ι.ίχι.ι.ενα; km 010^00^015 wueov ti < KrtCiö ndcv c<uCa> 
την et tu η/ K«L ζ ο ßXc^poj Κ (XL ύόσν c<v' (xi'rco 
010100/^015 xt- oivtov ϋΐΛ.Γίρη^ Γη5 irpotStcj^ jr«v- 
rcjv Vi lvo^u tvTi 5 to) jrpiix^utva) ίκ τε του 

35 Λ'ι πρ« Κ orf)^ Κλι ujr(<pYovtwv cxviju ων Γ£^ 

VUV ί.;«;£ΐ. Ki<L όν «• ^ici-roi. toiurc«. ί:ίη)<ΓΓ]ί$η [r'J έ iv 
^.wru tijt Κλι, v-tVL ovcic)^ ω<ί£ε /K(icö[ro]v ηυΐύίν 
ΚΛΐ' ει<3ο5 KCL käcoc yivo^ K^t όνοΜ.(«.<ίΐ'ί u [Λ<']Λ7η Kii [^] 
iVi^Lipoo ti JtKaia' [ ujtok £ ircL^ εττι τί> £J|ol•l(ίι,κ.v 

>:|ü '^X^''^ ^°'*' JrpuCT.^tvov . [ ] rou 

r.j. fMl-v^iVL^ k[..Jpi, rcjv[ Ί 

[•••■] ^P[ ] '«'^L •• ] 

Hur oricAi der fn^yrtu aJ>. Ν^315 4 c4u = |y|. _ 6 Λ. 'ίίί pU/U-f VcüV.- 10 t. yiVVofLOrÄCrOv'. _ 12 iL ^'tj . ihctvA. f. k-'wX ί lc«.l . _ 13 ( ■ Vi ν 1 1. . _ 
IC) /. ^f ι ροξ . _ 21 ί. 0(1 prjr ivt. _ :;5 ^'• ί Kt i<5 f l , _ ί 8 f . jr iX.Xc< LOV. _ 34 f. V lyv'O/if vrij . _ 36 f. f jri Κ r r|(irjTftl. 

37-Λ. £,ldiL iM^il VtVtL•. 


VVILCK£N 3^8, Ρ:όΐ5 Κ?317. 

ftv|iyra5. tlioi vic^ 5rÄ<jiii«^U:(Mv z^^A-uitnoi-LniocizJ:. Jra^-m.l + 2 (XiivKt/ ^(M.lt) H.23,5c^n/. ßr. 2ocrT.-- 

Fr.uji-n.3 + 4 (rctUt Szac) \\.ZS crrv. Br. 13,5 cm/. Drei. KUI;HrLat+v. JOA-vCc^-n/. 

3rv Jckx>l>irrulf fuiiicie^l van Y/llcKeiV ^ Toj'eJrv. χ,. all. g-r. FiUxuioj^. N2 XVII. V.jl. Waqi-rwo ^ l\/ii-n. ^uJ. 1SS6. N°-jo--/2. • 1 Γ ljC<.(it/\£L«5 COÜ cJ lOJTo(cou)] η^ων/ rAflKOULOü} ΤΐβίρίΟυ NtOU Κωνόυ £< VCUVOV) Zo(ü)dOUl8l /! dl. 

2 Γ Τηνίίε την Τ o|u.oAovicx-V tH5 ciicicXv(5tco5 k^l ttXfiK^ «^'■^λλ(ΧΥη5 JTOLo [•ΰ/.ι c<l . . . '. .^ 

i>,' .'1 KoCL οίντ/κι p£t&j βουληόεί cSi-X« JoAcvi 

3 [ Ke<i• P'-c<s Kt<\ c5jr£>:ci]J5 Kocl άνοίνκη5 koc\ jrKdtjj jr£piypc<i^ri5 νο^ων iKro5 [c. S Buci-.jt. ,ίι,'ν^]- 

Γηρ tov ^ucCKoipiou Γ£ωρνιο(υ) ^r]Cpo5 ixjiiti fo'ic) Ή Pc<loo^ 
Α r^cjpLj «υρι-ου ^ ρη^ιοί] t lZ ov<5c< wjtö rq5 Άριίινοιτων ;Γολ£&?5 ^•'^'^ «/λίΡο Jo (ν) Έ κ'κΑΐ] [<5ιλ5 
Αυρη]λιω Κυρω b'uc>v'Vt]<5 lw /^ο(υ) acSiX^co 

5 Γαπο rt]5 «'-'t(^S) .""ολία'^ ;^ (αι pf ιν"). Oj/AöAcyro 05 i^'-'^) "^^HS υΛ^οΐί Γη,κΓΜ . Έ jtl rot) ^Äpovro^ 

KtKiLV [c.lZ BιΛciv4t.]η5 ^o(v) πρθ5 όί. diJftoA η /j. γικν 

6 rc.l6 Bu.cKvst.j koCl *L^t.c<tLiOv KpCL οίλ'λω/ τι[ν]ων ditt-aOOCDV iiocov [c. S i^ucjuit. άττο-λ] λ«. ]'ί lorl ^ 

/i[ö]u JTpoS "^^ £^)|Γηίίί< τ:ην 

7 [£. |6 BucJist.] £Vö5 ςΜσλογιοιν Ji.ctXu(S£ ω$ K:<l tiX£ioC5 «jrocXXK'^ri $ "5 [c. 12 Buchet. JTJi.pi 

Γθυτο(υ) K[(j<r][< touzo ορ.ολογ<χ> ikovolc^ yvayAn 

fl [c. 16 Buiori/jt.J . ov /Λη JfVoC Aoyov' tp^CtV ^η ''^/^^ l^•]^ it pη^ti.v [ην .... ^^.η κλη po V3^(.(.ou3 ] 

ΓοκΑλον x:lvc< Ji'po5 όε. tov £i] ρη,ΐΛενον Κϋρον μη jrpo5 κλη povo^t.ou5 όο(υ)5 [/'Π JrpoS 

OLX ασ;<.ου 5 <5]o05 ^η jrpoj τιν« £κ Jr poöCc'iro (ν) (ίσ(υ) 

10 [ c. ιό Bucjvji:.] ίλ [ ^]^f'- ^^/χιχτι[ων] μΛ-^ .^τερ [1 . . . . J ν . [c. ι 6 Bucivii:-] ν ^η n"£pL 

κλλου τίνος 

11 Γ d. 12 Β ucA.»!. «Ύρκ] ipofv) η ίν[νρος]^ου το ουνολον c3 [c. 24 Buclujt. vo]/ti(5/4.oct6jv ά^ν- 

νρίω«ΓΓ£ΐ5 

12 [c. 16 ßucivjt.] νον κκτοί χην £νκ ει/χενην t>' cc\jzo3 λ" [ Κο<\ Ji'pö5 ^ην ιίην iM5>p]ix./\i.cs. ν 

t 

ΕΛυτην όοί 

13 Γ JTi πσιη/ΛΟίί υην OMoXoyJuocv τη5 εΐιιιςλ ν<5εα>5 KvpL«v ο'υό^ν κ«ι [ ί /τε ρ (cjrrj vf.Trfoc) ωΜθλ(ο- 

γηόοί). f2. π. ) η iTpov-f/] ρκ/Α^αενη jrf ιτη oi/.ioL (iic•) την ^o-pctjocV •jcrU 309. (P20I5) Κ' 31 7:^ jrpcccri [^] «ΛΌ τη^ 'ApoivoLCov (-alc) 
ιό [^ JToAicoj /Αίχρτυρω α?^] προ [Ku]-ct-_J_ (4jJi•) -/" Αυρηλισ5 Foudi^ Ό krl . . i-^fJ-S ''^^•^S 

Γ c. 20 Buciwt. /U.£Hp] τυρω [trjjcJt tri ο/ΑολογίΛ o^ C*''•) JrpoK (£lCc<i) . 3/t. cc/A^nx.- 5 05 'ω$- «3 i. JTE Λ^οίη^κυ.— 14-ί. dtoi^dL. — 15 acie^ ^« pr Ο jr po( r η 5 . ihcnla. i-. 

'ApoLVOLCWV.— lo-t. ^poKiLtotL. iienti.i. C05. 
15/1. TTKpouöM^ _ 0ι;6η5. 

WILCKEN P2617 

Patuyruw. H. \J^,S cirv. Br. ücnv. ν/Λΐί-αιτν. Au^ tyiarUi-iuL^tlier Zeit. N-318, 2?e^ obe^e Rand a-i)aeJ>racAen/'. 

////«■ τ cj 5 ποκον 'fVoc , 
την di oiuttjj «( jrododiv 6ol 

KocV [^tJTf] ρ(ωΐητ}εΐ5) ω[>ι.(σλοι'η<ίο<)] . Avo^ijAioj) ΆΐΓολΧω5 vlo^ 
Κ/// £l/ . . ρ« . . ό jrpoK(£t/j.i\^o5) dvvipovi C-iic) λ»-ο^ 

typocvoi; v^(ipj Λυϊου cxvpoc/iiM.Kt;ou^ 0VC05 . 10 U JTLiJ'cCVlOV , 6 -L•. öUA'-'f'w^f WILCKEN 310. ρ •\'.^ι Pa.vruo. Η. 24 c,n. ßr.c. 24M,v. Qu. o^L.r X-g .ac.vicwu ...rvnxc^.^cc^.L. <^.uc Klc-l•.,. 


> υ κ .-V L I [ nuco. J.^.roc^. n^.oviov) 'Hp.KÄetOu] roD .Ic.iou A'uyoJ.ro. κ .V ΑνεοκρΛορο^ i-Co[vs K«\ ,u£r« tru/ υJτ^rίι«v oiutou frovj] Γι.''5 ÖVV tuou cou I^ ^'"- Ψλίκουι'ου) 'Ήρ]ο(κ-λίΐΌυ Νε'ου KovdCiNkTLVo^v) r.->v 

A>i.o6t£^[^W o^ucoG viou £cous . η 

J 

t ivy/rqp ßc'KtopoJs /^.]rpos "ictcios 'πρ^Γον^ί. κ Ot to^j Aol:...] 

•Vi, ,■ ■ ' ^• 

[c.2oBuch^.]o^,vo,.,vo. ^ov 6.V npoU^o^ dvu/Jto[(v)J luAß.V.u luu/v.vrc 
ij.<-'3L üLix jrc<vto5 t«,L>cn 

Ftf] jrpc<(i£.l . . . . 1 ^-^", , „ ~ ~ f 

'- •' ' J l^«•- Λ^Λρτυρ.-ν.*/Εθ5 trjcit c»] jrp«<itt 

['Χν]ΐη5 όυΛ<.(3ιου k«ck JeurEpou5 ^^αους 
A1i]V(^i ^«projrpt^'c.^ viuj IToudt 

βίΓν^[κΜ Λ^Γ]5ΐΓη5 '<«\ άνο<Ύκη5 ^ε Jr ρ/χ κ tV« L doL. 
[C.I2 ßuck.l. άκο τον .νν] WY rov '^η^ «V^vn^ Xp^V^v' ro «,απελ[^κον j^.cv u/pos 

[c.22i,ucU.],uov sr^ozlfou öu^ji^ov ZcXp^cu x/pf-^-u! . , . .j. ,^ρο^ρης ^uua.'.c.v< 
ΟΚΓω dLtKipf ρονεω (ν) doL 

Κ f«. λ ο u/i £. V ω 

^ '^'"'^ ^^^^^^3 <^^''^ns] ^oZ c(lk:<'o(,.) ;ΓΑηρων'^ί7<;,, ^,,ρ^ <5..G νγ [c.j5 l<u<k>[.] 

[C.22 ßucW.Ji. ,cec.^; V<Sv U5 U,ip^; K«V[,u,,j/.„ AJ^,,. ^^,,, ,;, ΚΛ :V-..,:i,KA..] 

[c.22ß.cU.r]<;v c^'uco'v ^ou vViy ^ κλη [ pjovo' [ M0U5 iu^^s c. ^5 i^ucU.] 

[.:. 22 ΒαϋΜΚπ]ρ^^ rf^i. /,, κληρονον^ν[5 6ovs c.30 ßuckoi.] 

[C. 24 B.ui.t.]p^u Y«..f3to Vj ntfc ir/p[c<J5 [c.4oBu.k.i] 

[c. 24 ßucK.t. «u^JiAov-pyo. ot^.c^L [ljp[),]«^.Vt--v 'ε. ^Ι,Γο [c.36ßucJol.] vcrti 31I• {Ρ 25Si) (Ν°319)2 20 fc.25 BucU. (2Ji)jAc. .Jup'rnp BJKropcs Mrjrpos "Ut<)c5 'r^ ^ [ p.^-ty p« uu/vr, 

jUcx-rau^ J/jurcfL der ruiji^lcn Zeäe. irvn 3. f/ . ne.-cAndr.Ti< 5 arvf. ut^ ο jJxc-itvl: JT , oX^o u/öki. « jrc.y£ Vö^xtVöu . _ £ien.d. <ίου ! Darüber C<rTrccit WILCKEN Ρ 2594 l\'^S20, Pα|^yru^. H.igc.v. Br.c.l2cnv. 6Cn. Klr-W^. J^ r?UKVt^KeJn ^..cArLti^e^. Jatj'.rrv. 0... iryz^,auvo.Acr 
oii£T aro-tuacIxeT Ze^t. V<ji. Wilcxen-, HermM XXVII 208. Χριότου του -^toi^) K«\ ocjtTjpos η^ίνν 

Kou (sie) κλ\ ciii jrD<pi9dvo(v) M«pi'«5 (κ«\} jTwiVra» [ν] 
[των Λγίω»^] Μίχίιρ Lei Jtudepocs 'i^'J (<.κτ:ίωνο5) 
τλίκουιω) Ο£σ^ωρ«κίω τώ £v Joj^cjrci'ccj 
ότ pcirrjAoccr] «oit jrccvof ρ j(co cociitrij 
τη5 Ά ρ(ίι.νοιτοπσΑ£ίο5 (.jic) AvpTJAc[os] 
Mft(<«pi5 .uti^(cov} υιθ5 'Λ;τολλω5 
c<Jro κω]ΛΛη$ öi«^£v/ic{o(^) roC GfoJcorf t [o]- 

j^ ^TS oi-vo/ris τη5 Jro< [ pouö (η 5)] 

JiuTfpocJf 'iv(c)iKCLwvosj Knl civ [«]^ ^r^rf^L 

] . . t . f-TOL . . [ . . . ] 

PLCr brickt Jer Fapyru^ aJ>. 3/4 i.^J.ocJKOu._ 4 /. Kc.; ?ap._ 5 1 Jeutepc^s•- öt £v Jo^c/rcu._ 9 ^ε^^^ P<.^._ loi. t^'.nu.iu 
12 f. froL/ACJj. JcivLuJj vvcXlc-tcU Λποκλ[;._ lj£. άννωνης. 

VVILCKE/, 315,. π 6850 Rede 

PnpyriW. Η.22,ΰ circ. Br. IZcin/. Jai-junv. H'3ri - 10 Avprj^Lw AlcIvm" r>tpf«tt]yw) Ά prfi (vo'icaiv) οίΛ< (••'<< του) κίκΊ ΙΤολ(ί'αωνο5 ) ^ίρ^^ιον 
ποίριχ Αυρήλιου llKKL'rftwj Ι trftvovtPtcjc "Lipicjs 

KftL OTOAtiitJi;' ι,ίρσυ A<^V"-,u.ou KCJ^nc ZoKvOJrt*!.- 

ov Νηοου tij^ "^π ρΛ κΐ (f ι Jou) ^£ pi doj . ' Εχω töjrov 
Vv σικιο*: trj^ coi; vloG /a-ou Atipi]Aiou Τέιίενου- 
ί['/ω5 νυνκικο^ ίν ί^οικιω ίΤΐιί«ϊ τηξ Ö f/.i(u(itou) 
LiipLrtoj/ ί^' '«^ iorLW ^ου Γκ. ίι^ duxrpoipnv 
Λ ίτοκίΐΜ,εν (Χ (ieL-c«piiJC (>icj. ΐΤρωην oliv £-1-5 
τον χοπον iij έλθονι; cov ΐίλΐν ölk£lwv 
)χο•ϋ iJLtic CO £/Λε £v 'Αλ£ ^Divjpftij: £ΊνΌί•ί^ ^ί^ευ- 
ρενη Γοί otLro(pi.o( κεκσυιΐΊίί^ενρί . η <η oclcik 
OK κλοπής είΡοί/ΐ] ίου to/rou υπεροίον» 'ί^ν - 
ί:ο5 ^'^ τον π 3£ΐα>Λλ iiro^ ciu« τρη ν ε^τ^ς τ η ι' 
KixKöupyi.rCv' yevövtvpcL. Δ ui λ ενχο/χε vol di 
OL ivcJov σικουντ:ε5 oj^- εέ οίνχων 'fjri]p£ii<5 
COUio yfyfvriroCL ijjrto^ovto i^ai et Col> ti]^ 

ίί^ rov Aoycv rij5 κλοπής τίνΰο-ο .xpnsßoij 
'ίπτίΧ. Ά λλ 'ίπει. τη M£v ι;ποο^ε<ίεί 6υνε- 
«νεντο, ΓΙ] οε Α^τοοοίει /At^pu /υν ου;( ν- 

.τηΐ'Γηι^οί ν , (\v«y κ υί 1. ÜJS τ')»' 'ε -TLciooi-v των 
;.' L,iA ι J u UJV jTOLOvuKL ^ σ,ιςίο oiiLoj εν Koctix^^cj- 
ριό,ιχα' Y£v'i(;\/«L εί5 το ^ifi'iLv /iol \o\Jo\/ 
}jpo^ του^ εν κκ AouiA^ivou^ ΠΓ<νον<ί'ΐ^' Στο- 
τοΜτ£α;5 '*■*'- ΐΤ«κί^ιίΐ-ν Κιχ.ι'νίΐτο5 • Ut^tvcv^iL. . 

^ 2. Η. ) Αυρήλιου (sie) ίΤοίΚυ(ίΐ5 V^^df JoK«. ('»ί•^) • 25 ( ι ■ rl- ) ί-/^ kJ /Μ-κρκου Αυρήλιου Χεουηρου ηνζονινον 

ΐΐοίρθικου ΙΑ i-jiSxoo Β ρεντκνικου C->io) Mtyiiro»-' 

Ι ί pA^ixvLKou Μενίίίτου Ε^ίεΡσυ5 2.fPt<dröu 
30 • ΦΓ<(ρΛεουΛ?ι; 7ρ• 
ilA^XUai: cLl(vserlLrkuaoLe/,voa aers.lj^.^i.. Ζ3£. γi<L•. - 7.70Θ1 ^ecto. - 1. ApoilftKCt-1.ny.7O8';.- 
β.θομιβτου ατνά 31 .Φαβμουι9ι Ι /Ctusat^clvr. Ιλ 9. 7081 . 

0.'/ rp , '^pA'M" ,' J ' 1 W'ILCkEN 

ΟΛ/, biTOipioi.ob'ynsoll. 26α>. πυρηΛί05 wAvdL εττιοεοοοκ«. 


ι. '^^d-zi ΰ) (X'pKi-Vui ■ ci-IXctr'.. αΐν 'ί%, ictrv• O/Ou Ou./u/nv . ΊΟ Ί5 XO X5 ^Ub no(p3( ΑυΡηλι,ου JlolK^i'tuJ^ I ι ()'i ν ου<ί t uj^ 

Liptuj^ Kn(t οτοΛιίτου itpoi; y\ oviiJi[ovrj K[u)wrj9 J 

2-0 KvoJTMLou ΐΝηίΤον) της Hp« tcActio οό) yU£pLc)[o^. Uj^iaj 

TOJTOV tv OiKtÄ TM(^ Του ViOD LiVV Γ\[νΟηλΐ]θ\} 

J Ι ιίαϊ Λίνο*Λ(ίν u)) της üiiuifTo« ιχίριοος iv ω tf- 

(Γί tTÄp u«. . Jlpcüriv^ ονν ίΐς τον ττοττον tLflAvoV- 
των των oitviiujv /χου dt,«, το tim im ηΛι- 
(^(Ävoptt^ ttvoiL• f iP fc υ ο ϊ. νη το. (Ttix-api,« 
Κί Κο VcPlCT Μ. ί, ν(λ rj Ofc atTt« της κΆοττης 
fcitxvfl 'τον τοίΓου vrrtpcAjov οντος ίκ του 
noicjüyuaro^ <) κχτρ?ι li tv τος την" ΚΛΚΌυ ρ)/ u - 
dv vi^vovivctt, Δ ι tA I.V i^jlutv Ol ci OL fcv'dov 

οικουντις (A)t) bC, αυ[τα)]ν ίτιηρεικς του- 

/ r ' Γ' ν ^ 

το νιΐ7ενητΜΐ. vjrtrvovTO ο ι-λ τι τον της 

εις τον Λόχον τη^ κ:ΓΑοπ"η]ς ττυρού «ρτΛ^οις 

επΤΛ. γ\αΛ tjT H τη JH[^Vl -υτΓΟ (J'y t J £t QwV- 

/ η ^ η ν , '(1 ί / ^ ) 5θ«>Λ. 

tT/tVTO|Trl di, MTTOOOöttJt UtVpL• [VJDV U )/ Ü" 

ττηντη^Ι^ν ΛνοίνΚαιω^ τηκ' ετΓΐ- (Tt κ'»τ»(γι;- 
vriY ]τ CLOU Μ.« ι K«.t (X^LUj ο(νΐ/Η[ν«ΐ] του^ tv- 
rCot Α ου )u t νο νς J Ι οίνοι; Φ ι-ν 2ΐ-χ:οχο τι c tou^ 

KCAL• .ϋοίκυδΌν NnivvtLTo[i, ττ]ί)ος το[ΐ]ι\της (T^C^I 

)<£■.' ο () •ν / . ) \ - ν "" 
ίίουΓιοίς flvVnviWÄt ut αντι^^τίΑ^ν ] ovujv 

τ 10 ν Γ,'Λ tar tv ι ujv (/u) τα[ς ο]τοι -vm » [«ς] Μου ττυρου 

ot'pTOkftd^ ετττοι απο Αα{ο[ί t]V. [AtiOTUJ^'t 

Αυρήλιου (i-ixj ]ΐίλκϋίΊ,ς t,m.<itd( ο κ» Ίο-η. cli'Yi-ciiuu Ι (ft. UAia. % ^t. vua νΛο 3%]. t ΚΛτο ν ταρ j/n.- Τ ί. ΐ)'ιτοιρι er Li 31'v. iO ^(Λ-) L•'^^^ KO rldfiKOxJ /λυρηλιον ζΓιο[ν]ηρονί 7\ ν τ uj νΓι] v[o υ] 
ΠοίρνΙικΌυ Ι Uvttf'rOvJ [j ρ t ντ«. ν ι κολ? r\tytS[TJo\J h ßiAovJv'i/ ι ρ. (Ν?322} 


7Vy-t,irt ~ l\^xfiii( ?2^ü Ν'323. 

rah.ut'ii.0. Η. Ζζ cnu. Br. iß lirtv. Uuo z-ioei- ϋΓΛ<^ιη.αΊύα-ι, ziu>a.m^mcn-aeicizL•. iUxe. JCL&tu-iva/. i/a^uiin,. 
Au> tyXii4iKri-uiioke/i• ZcU._ Z.Th. ΌεΔητοάυιν^ onm- Wilx^ceit', Hcrmea XXI 279. 

(Jo&rcr fiand. cvogcorocAeny. 

r £J£.K«]rr^^ Ίν (Ji-Krtiovo^) \π' Ά ρ [<5ινοη5 J— "] 

'rX(otoviiw) [ IToiJTv] ovtSluj νω ιν\ί<.\ιε6τοίχω άΰυκίί. j 

τοΰ ivJo^ocixcou lAAoixSrpLOl•' Kccu κτ.[ Λ 

rrjs 'ApoLvoLtoJv πο'λεω5 Κλι Ασυόζον τον ^£.γ»λο(•π-ρί JTi (5τ«εσυ) 

Αυρήλιος nrivÄ^ ^ίΐ^ων υιθ5 Γί. ω ρ y ι ο (υ) 

«JTO ίπ•οικιο(ν^ Κο. . . . του Άρόινοίτου νο/χον; ^(»t.ptii'j. ϋ^ολονω 

IKovo^Cf- γνω^ιη £ jTf/xvijyxevo^ rJtov jrccvtoK ΟΛτο pcc 

iroi/Awj '^χίΐ^ ^'*'S i-LKccdo^ τον ιτο-ρονζο^ /^ηνΌ^ 

Γί'ιΐς Kccro^t]v jroLTiiSco -JTÄvra c« ovc [λ tv t" ] 

U.OV ϊωρι« zfVci JrooocoJrcf. Kct tc«.uCc\ £/rt [^ηΓΓ](5α>] 

15 oiucri ujrep ίκκί /roi; /rj^öoi^jjrou jr ^ί<ρ«<ίχίΐν J 

νρυοοΟ λιιρ« /χι.«ν /A^L-co (?) KoTt υπι7Κ [i.T(i\?(VL ττ^] 
Ki j'c< ληεικη η^ιιωρί-Λ .α'[ ] 

ÖtOlJ^tL ^U.OL JToCVCiJt . [ J 

//t'cr oricki der lalujrLOi aJ>. C, ULlZtxJV ΤίΚ-Ι... '/ θχ>.θ\θ•\^ ?α^ν. — 8 jrRVCOK parrp Pajv._ 10 fmfjLicIv, t>l• cvtn. Jckln-Ji C*a'.cj 

fttut . tiie-lXtAcAt υθ<. Vv'ILCfT.fi J ^ipnvtu τω «α L L- j.u)TI<(k« l Π Λ ti » V(J pi|) im t<o( L• 2_ ο v;_^ -7 A^ i-t il) V t>> i• ί u ν >u, ( V Λ - 

C)' L α ρ V Μ κ υ τ i^ ■ 
'^\^S '^]\ ε jr 1 Κ(ρ ι o'f ι}^ τώ öt γ\Α r. i^ ηι ν ο ρ ιλ; τώ κ» t Ζ- ο \; ν fx/t -cc u;(v t) (ί (ΐΐηλ(ικ.. 

•U ) ετητ|)(οττ ) τον 
ττρο^ Μ-ί]τρο^ νεί-ου Καί'τορος τον Ζ. (χ ρ λ ττ lu)(v ο<;) λ γό c) ίο 1 1|• m.(c voj) 

ν υ Μ^ν (Χ ί t α Ρ Υ cp) 
TTiXiJix (7?<χνου^ της iZptytvou^ τοΟ iALoiTKopoxr Μητρο();) 
^Λ Τ, ν - -"Κ 'Λ ' . > ^'^'ΐ'Α ' ' 'Μι' -'• 

£ ΤΓ CK 1^ ο ο[α] ο \) /\ινυί|ρειου\' λχί,τα kvclou / ΙοΛείΤίυϋνο^ τον kchu^Cju,) 
-2L (Χ ρ α 7Τ0 κ Λ V ooTTOu / 1 οΛ ε /tixi ν ος . /AouAiaJV α-», ο υ IJ α κ_^ -υ Ji ο ι; 

\['> tJ^N t Λ ι «[ojv'o U /Tpocj'L'iiXvxuJV του ΐΑίν Jio'K'v'u^oi; 
(Ο ει^ ι.(ί^,τού cfi Χ tiyVuxpVox; ti\ ι.ί)^^-^^;^ εν<ι«'τιΧιτι \^ ^β6//^/η. dU- 

rAvTtovtvov K(XL \jvy\oov των Kvpiwv ziipo(rT*AJV, 
^ ι ' . r, ^ ' ' V Q ' 

cdt^Λov'τuJv^ ε[π tJKjp t C η v« u Kwra τ ex κ i^ t τ; u' i' t ν τ o«. 

u TT ε τ 0. ij «ry• t Kj v^ ] τ λ Ji. k'chi,». /λττε y ρ o^ γΛ yit η v ovv τ « ι ^ ΚΌίτα ^Aff-f^b 

[Kouijcv KjiT.jT otK'L^v 0^370 γ p «J'cx ις toj τε ι/ Κα l ^V '^ ί;. &<a- 

^ )/\ " ' " 1/ ' - ' j , ^ t 

lj [,'-\ ντου V Lv']o υ [ r\jo< L ö [(y c ος τ]όυ κ υ[ο]ιο\) t 7Γ t rot; ττ ρ ο κ 1 1 ,μ t ν oü 

[ Ο «.Ο η ο d ο ν ] /\ ι. ν υ (Ρ 1 1 υο ν J ο' υ ν α 31 ο ν. ρ (Χ γ CK ΛΛ. {.ν »1 τ >] τ ο ν κ ι' 

t ΤΓι; y μ » (|' η κοίΐ- του^ ειτι κρ f. ι vo^ia ε ν ο ι; ^ dovAoi;^ 

[j οι κ γ -\j Α ο ν Κ « ι J\ L Λ L α (J 1/ ϋ ν (Γυ ν jr «, ρ ί ι/ 1 u >•) / dt. κα l c< V - 

τννί,α(θύν trriKpuifiuj^ έτί^ηου aa.ou οουΛοϋ ϋΛ^»-ΑθΐΓ, 

['t]jTL κ ρ t. li t ν τος τιυ Ιο Α V ruj ν(ι ν Ο υ; κ'α t Ινυηρου' τιιιν h'upti>L;\' ^-εΐίΛβτίον 

cLü^" (vist, ί•/»υα, 5 Xeui/rVi λΛ üAi^üciöftAl. 

NirwiiL VBTl. Ltro^. - Ί .<^ '^i ^lofHtn.•«'"/. - 5 i OkTTod tiffccw LAi.VOir'. - X. 5 <"it « «.i /Jv lU L '< 
ιηΤΜί'η^Λ^/Τ' (lluntL Jay.irt4tii^n/<Tilc/oru,i «-»ty x^^ct '^ . J. a^'t'jt-ieicii- ~ iji. i TT t tv ύ ι V C Μ l V c υι; ■ 31f). ihfiO- (Ν- 32*7 )"■ 

oixyn/^ -oiXYO 4 o-t y kyn cL•- άΛΑίχΛΧΛΛΛ, llxri-V ^CitJ! V i^^T^iuyrH t4\^yrviUy>\/ LÄytuynryrxj^ : 
(1 11•) ]A Α t I^ oCV (1 e [UJ X'J LO hvfx U] 


] V ο f ro ü rrü ο ς oJTl•. J U ^iir:?. Ρ 6915 

Papyrus. H. 10 CAiv. Br- 22,5 £>^'• Ο αλ'\\Α-Υ(\/. — oXmjck HL, J,aXJt. ri•. Οίνν. K' ^ ff ΤΓ">^ν^ .-Γ. 

ο ri u-oö L 0L5 KaL• (ivcxZ Tir »1 όΌ< L •ι:ου[5 o<vt\Zl rj tow,u.tvov3 κκΚίΐυργου^ . N?325 r'i^ ,'rttov^ ► 


4 £. iJTL. 


V\/ILCKE 
317. 

Coli. 

»[ ■ [ΐρΐΛηνι]α d t« ΐ;(η KrK )■ 

{ laio^ /\oyi;Lvo^ Notö^Toop ovtJTpo(,VD5 iVtiM^co^ o( TT y\ υ 1/ t,[LJ^ 

{£ Κ <Λα6'(Τη^ TTpaiTtop LJoc^ l^\ ΐα^τ^νων [o t-cn] U ηκην ε jro t[ri δ'] t ν 

[■ ■ j /^\(X ρ KTtA Aäv c) cu[J Mjv yU[o]u LA, ι i^ υ VC*. i[-rjuj ν 

Ο Γτρίακοντ«κοιι•: ] cJovAnv'uov ίχ[ι.ί,ο νίχ] ίτων τριο^κ[οντ]ίχ 

ι ] ° l•^ ^[^] ^Ί "-^Όυ ΐΛ.[ι ρους] iuov K.A>ipov[c^4/Jv 

[ ]τΜ^ '^^^ κ:Λ tjpo vo*xou[- • •] t δ'τ lAJ if« ν . TTporiejA 4 cT- 

[o/ujtr'MV ]u,ov εΚο((Γτ»] ujTip του ιϋιου u.tpou^ αττο τ [tu] ν 

[ ] P^ <S'vct- L• tauTn/ t/Lxou K'A[r|]povo^*.ov' itvat /^>) ιςι- 

in Γ ^ r ' ' <- ' q 1 -* V ι ' " -> ^ > i ' ' ' 

lU [vtxLcJjit. rr[ij JT[pokj (TK'etv uvidt vπott^/^α'vΛ^JO^ΛλiL•τL• εσ^ν* (x v[ vj ρ ωπ ι v[c]v ττΛ- 
[■τ/η] Γ 1 Οΐρ κ ί^Λ[Λ] η ΓΓ ρο ν fc y ρ Λ Μ.χχε vri ^ TOTt ΤΟ ΐΛ.£ρος της ΚΛ νι ρ ο V ο ι^ ι Λ*,' ί- 

Γττρίος 2. Λραττιοονο. και Λ- u)i< ρ tATviV κ« ι /voyyov καταντηίΤχι ytAuJjO- 

LtOltO^ 

[ΚΛφττατροιν το M.tpo^ οΐυτη^ ^Ρ^^ ΙΝειΑον κΌίτΛντνίοαι i/tAuJ, ο ς. tot ν ^Α, ο υ κ λ η 

/ ' C [ρον]οΐΛος ν t[VTiT:]c< t^ VT(tvvv\/0(^ t ij u; d uj ν α L• jroiriuwL ττίχ ρ Λ (iV t (f ι/α ι α υ - 
[χ η]" ΤΓαντσι[(Χ i.JV ταύτη τη αι-οΐνηκη μ-ο υ vtypaM-Mtvcx, ειτι^τη tl ttloci 
[ο(]υτη<^ ΤΓΛ ρα ΚΜτα τ t νοΜ-α (/. 
^«pjoijTL•«^ οουΑη Μ-ου^χ/υνΌΐτηρ KAtoIro^τpQιs cijr ι Λ ιυ ν t C ο^(^ ^*-oi;,"i- y\ L υ υ t ρ Λ ε δ'τ tJ η ι η 'ι > ι \ / t\ H ν / 

[■••jokL (1h)u;aaL• καταΛίττίΛί »ρουροις (TutlKoi^ jTtvTt,oc^ tYu> zrtpi Kuj - 

[p*]vuüc>i. tv roTTW Λίγο ut)/ vü 2_Tpovvuj, οι.Λ.οΐυος' αρουροιν ιλκ^ϋ TtvAciov 

L•' \ ' Ο <■ '' I I . > I Ν ' . ' ' 

[ /\ο]ι^οΐ•ύος , οίΛΟίως rptTOV αλ ι ρ ο 9 otrί^o(ς Μου Κοί u τρίτον ^ίρος ίΝ 

J 
τ η ς α. υ - 

[t]T](, οικΊας,ο ηνοοΛδ^« ιτοοτί,ρον πάρα JI ρα ΐΐ ι νιντος ^Λητρος ϋα ~ 

O't υ τ ο ^ , 

4 U ό. ί. pLti'^ova. - 9 ι. ei^t-uvoil•. - 10 ι. πιπ-ρ^ϊΊ«; ttv. - ^(5 1-• jrti'rit..- -iL. /■■ τΤιΐρΛ κ-λγλ - 

~ 318. ■ ' -Q (3'^si'j) ίΝ-326 ) LojiAoiuj^ τρίτον /<.tpos (^oiviK-ujvo^, ον ij^u) ivvtfToi τη^ diujpv νος ι ο ΚΛ- 

ν'\ t t τ » 1/ 

Cot. Ι 

J Ιοίλα. ι[θί] Α,ΐίορυν t κκο[Μ.ι]5'νη να t ττ tp ι 6"τ[οι ^λ] ηνοί/ τι ί yt^-ot ντϋ[ν] -ν i ^vaj 
-> ι fi \ > η ' 

TuJ ν [Κ}Λνιρο V OjLvuJV Μ-οΌ. Lt τι tc«.v tvuj ΐΛ,ίτ«. τα\)τ(* ytypau.LAtvoV Κα ΤΛ- 

j\ ιτιω τη ί-Α^η γ'^ρ•• vtypa.^iAtvov 
oluj (iTi[Tr]ort- TpojTuü p£lic*[Loy juoi. iLvai, ι/ιΛω. Ιαυτη τη αίΑνηκη ύο- 

Αο^ ττονηρος α^ττι^τγι. ϋικίτκχν χρη- 

δ'ηδ'τί ρτίο ν νον/ΛΜ-ον tvo^ , "ζ ''^ ~ 
5 ν ο (ί'τ«.[τϋ(Λ;]ντος Ι oitovrN /ΧουΚΡητιοΐΤ 2- »το ρ ν' £ uAoi; £Trtv'V0L•, avTtwap- 

τνίοατο Γΐο(ρκο\; Z-EyU.7rpcAj vlov Μ poc- 

ΚΑ ΐ[ϋ η Vj £7r£]/V0U. Π »J ΚΧ[νη]κη fvtvtto ty iCCLOJi^n^ K(Xpü(.VLCil/ ν Ο ju-UJ /Α ϋ - 

S^LVO/'ttTn jrpo Lt K^AoivdLov IMo-^'^^*^ 

eu.|?)p[L]uiv ο-υί'^ ^-t^ckvot^ υ[<^3Το(] το 15 ^ Α ηυτοκτρΛτ ο po^\ ΚϋίΐίΤαρΟ^ 

ΓΐΛρκον ηΌρηΛιοι? ΚοΓιΧΙοοου Λντ uj ν tL[ vjo ιτ 

.hvs't&^ov^ LijTuj^oü^ Ltft^i'rov'^ π ρΐΛ tv κχ κου Γΐηοικου JlapviKoi; 

ΣΛρ^Λ,ατι«ου Tep^avtKov 'λ^ νρ Klt>. tl ί t' ' -//-''^^• /^^''- ^^ 
. ' - ' ' / ν ' -χ 'α 

TL jT£[p] ί(Γ(ΓΛ ν ρΛΑ-^ί,^-Λτ« ''^D Υ^'-Ρ'' Μ-ου y t υ ρ oc^A^tv οι ί^Κ« rw. λ ι rrto JJtpofLix 

ίΊϋ Η νυ τηΙ[κ](χ\ ά ν s^y νυυ 5'•»]η Ιλ ρ (ί" ΐνο t cttj 'ΐΑητρ οττο Α tu ιν τη 2-ΐ(ρΛίΐη -ν ι ο ρ i 
[γ ί,ν τη \ (Γ'το(τιΐΑ)νΐ' t»]S' ttKo«'- 

* τη^ TtuV icAri po νο ixuujV Koit fcAtuvep^tnJV TTCO V KaAo».vJtuV^ Λίαρίιων υ- 

τΓοίτο.ς τοΤς oSa. Lji'^ • • ^ ^ J^/ c^A . /^^^ . ^.^. . 

Αυτοκροτ ρ 0^ KottSOtpo^ /\c\JKto[<^ 2. k TTtl u.lo 2.iv;npüU^ JlipTtvSKoq 
Ζ t ft ιλ s'x ο u [MtVttp ΚΪ, . Ol XotiroL G'^^i ρ [o( y l rr(cx ι ) 

5^.tdv--avr. - b. t AtK-• 'it ^^Pi 0Γι|)ρΜ^ι{'τχ L J^'^l ]? • - ^-n^. V./{7.• ιλώ/ Λ-. ^/. 319 ΐ) ^'pXi ) iW- 326 ) 1 OCLO^ Aoy^tvos Ακύλας") iJTtyvoi /Ιου^ιο^ ^οΛν'ίιΓίο^ ^ /Μάρκος !Av ν ι! iTiLoj^ 
I iLciAAo^ ου ετρ[οΐ] vo^.N 

45 ^ρΐΑηνί» Kwo LKTtAAojv diTTTu^ijjv. I olio^ /Noyv'LVo^ ΚαΓτ^οορ ovirpcnvo^ o< jro 

Λν υ ti^\ tv ~ 
Xi/uLLC^ εκ κΛοΐ(ΓίΓ>|^ Γτρα iTu;pia<; Γΐΐδ'ηνύον κωιΙικιΛλον^ ^ trro ι η 5"». rlorp- 

Κον .L,): ι,Λττρίχ) ν L0 ν Ηρ<Ί•- 
ΚΛκλνον cpL'XoV Kctt (χζί,οΛοΜον εττοιη «"ä <^ trr ιτρ οττον τη tOia ττίΓτι.ί'υν• 

ytvti^ ΙουΑιιρ ^ιρηνω ö L(iuju,t 
ΚατΛΑιττνχι (ΓηίΤ'τίρΓίους v/o\;ju/u.ou^ ο. Τίρο L, ttJuiv^ YtlbpapLCjV τη L- 

0LÄUOVj(ttpi. ενρΛγΟΙ. ticpp«- r 7f><^iueic. 

virc*.v<(^/\ovyLVo<; Ακ-υΛΛ^Κοιι υνΜλεριο^)>-ϋΙρΐ(ί'κος CTcipoiytS'TaL Ιίχ- 
ιος /Χοννινος ΑκυΑ*^ t ΧΓ tv νο^ι , ίου- 
2,0 Αιο^ $i/\oi;tvo^^ Ιαιο^ /\ο υ h'p »λτίος ΧατορνειΑος tjrtvvoL•^ /oilo<; Λοί' 

Tüoivo^, Πνυτ>|Γ!λν>Κο(ί (Χνίννωί'νηίΓΑν τη Λντη /,,η /^tpa tv η κ'Λί η otot- 
/α/η Ki^j tA ν νη • 
(t£C)).TtLO^ Αουκ'κ'ίο^')] εία,ι.νΐχ[3ΐ vojy vcix-lko^ νυοιχιχ\.\<ο(^ πρρηνιυιΓα το^ίτρο- 
κίίίΛζνον ΛντίνραΦον Kot ι> tiTr tv > (Tu »χ o^u; — 
ΥΟν τη (XvvtvttiiTi <) l(X ν-ΜΚ"*] . " ί]Λι[ου l\o\JVtLVov] \\[(^ζ]τοοος- 'ii Lu LtjT^L•. ~ 4% £. ΚΊχτα Α ttjTto. - ^J. - τ^(Γ(Γαρες äiQHt - Ί9Άκ•υΑΑΛ^• >i• 4 60*0 . Gr^.etrva ΓΙ ρ ix η ν(ί.)ΐ(χ 


fr. tU'tk. 32,0. f 1 


tijj.ij/iu5 ü\ ,.l,tii,n p)j>•^ 1^ Cm. ohnjilrn-. i\ " ^- 9 '/ Kwt T» K«toi την ηνίΐΛονι,αν At ΓΛ l Kll' Iälos V(xr• ]■[• ■ •]ιος /loiKip C'\M t |;oi vui; «jiO '5τθΛο υ ji , λ ι ι ι.• •. ■ c ι• ΓΙ-, / 1 Η ν]ιΟ ν , Χ Π ? - 

ΛίπΜ' Κ λ )jip ο1 V üyn ο V Ι 01 1 C V /ΧοννεΓνον Kois'rüot σ ν; ν c• υ t ι j- > ν c ν ■< λ . 

ίου Kai 
^ Κοίΐα rrjM o([v;]r»j[v] cι«v'^j^^|v' d Ο V >; ν' « Ι /•ό[ι] η ύ ί λ ,, '^ ί V λ t) y λ ι ί V Λ« ^If'J 0<.χ[^<.]Γ<[ς Oijl_i'vi[i|.\to(^ Koii, ήΟνβρίΚΟ-Γταλλίο ν ν.' Γ ι C ν 

y ι >■ ι ι> \ f (Ο Λ» <■■ \' κ. ί » { [ ι C ι>; V ■ τ J j J Ν Α η ρ ί,τ V Ο U ι «. χα t jr λ ν τ ot τα ι/ jr ο « υ "τ ι ν; ,^ j r c . k > ι <.' ι' ί ν ,■ ι 

t ν ί Οί ».' Γ 1.C 

TT ϋΐ Μ[οα >t t] νοι,^^τΛ ΓΙ ν» α] Ί υ ν >«.υι. l«. t \ pi^ij l t, ν; ι u υ ου !.)ον.\ϊΓΛΐ λ Ji ι ι ι > c - 

ν tx ι . '^ 

ι η Λ ^ ' ί -^ " ' - ' '" ' i' ' ~ ' ' , ' . 

ι υ Ζ-Λ ι ύ (Χ Cj^L ΙΟ _ i α ν (Το V) Γ η J ι: ο ν η C ο (^ η ^ Λ ^ c| ν ό ν ι / *]C' ^' J' ^' ιΛ .^ vJ ι Κ ν _ ι' Ji'|(i"^" 

Λ 

C ν ν >ι - 

ν 10 ι ο Λ »] ν [ α τ ο ν ok ίΐ [ ϋ Λ ΐΛ b[oJ υ » ο r η ί \ 4v η d j>.'0 J ι c% j ι «.Vit,»; l ί ν ■. λ ' , r μ .■ , ^ 

/\ ', 

; \ 1 i ν Ι V' \ ι Ι 

γ\ ι Τ >j["tWj ψ[ (.' C ν ν ι <; 1 7Γ ι υ' ί J ιΙ U) κ !Χ . Ι Λ Ι U (," [Α 0V ί^ίΐ] ν υ <; /\ J1 ιΛ ι ν(^Λ ν ι C ι; i (.. ^ ■ - 

Γ ρο( - 
[\' C ς] t [ ν 0] Λ 1 y ιΧ ι; π * ρ οί \; ι j »ι (| y ρ λ tv tt ι>. 'ΐ (κ. [ μ ri ι ] ν ν ι »ι ι^" 
15 [ [_τ]θυς ιΤ, γ.•νρΐΛ[οΰνι i.j ' ' Μ'"• |- ^ ''' ^"ί *•^ ■ ' ' "1 '^ ~^ϊ<6 


321, ^0 J5 10 IS 


N°- 6?Λ Ql 1• ■[ Iou]/\ic<; Μ et i' Κ ι Λ V ο ς OK w ι Κ ϋίιΐν r - υ ΤΤ^ο^ τοις ] ι<«-τΓ»Λο ν κτ^οι^ τοον ΚοίΓΟίκιον 


α; της J lo;\tJu.uJ νος lAVüiJcc; (Γυ V X" (λ Κ ι lK ώ VitiMtiV. 

[^'-o'^ • ] ρ ' /\ντ ι•.' ν t IV ο ν Νν L'jo. ρ οίςΐ 

\κ' ' ' ' 

J ρ jUlT ι TT t y ι^κ. η « cioi ν f. ις Γη»' 

AAj ιξ (Χ vd Οκς της και Ηρ«ι<1ος 

'h ■ \ ' ^ <- \ 

jov r\SK\rjKiwc)o\; ο iiAtiLU- 

Ixujv ο MO JT ΛΤίΗα) ν και 

Icxrro OiLA.o\oyi(x.c ε ϋίου 

■ju^ üii_4.oiü(jv) ιΐίοους ö^tiro ^33/i93 fl- <^'^ ■Υ^Α-ί/ "• <^^- f Λ Ο 
[ /\0 ρ ια νου 

fc|op 

/ρ ν -"1 ) ' 

[ rCoup L d ης /νΛΐ ''"' '^■''' ]«|; ■\-&\- ' Κ« t «vrOL• ο Li^i^ ίΛιο!)- [τον "ΟΊΝΟ'ΐ' ηραις• ^ctL-tTrtvtyp«- 
ΠρίοίκΙο^ τ»ς ο \α^ ί £ tr ο et) ο ρ ο(ι; ^) 

*.«.ί.ΐνης• ο ι<.θΛθ ν ( <Χ(^• JTiOt 

'/ ' ' C, ' , 

αρου1ρο(ν 1(1« ν iiitiiTou τ^τοιρ- 

ο e ν] c ρ -tH^-o^-e-w — H-+-*,-tr-*- υ -^t^-fe - 
ΑυτοΙκροίΓορος Kcvi-bapoc 

XtjTCXpCOO K(XL ^TepU)V 1Λ, ίΑ-οΙΙί.• -t r t - ["Sf^f ίί-/ u iv- ι y povoc α uroc 
r\\;xoNpcii-o(ooO Κα t^a Bo^ liroo Mu>WoU ^y* JioiH^tbet νου") u-Kci 1 7^'f /'Ac ρ u*voij nvxuj vtvüv) z_i|i)a5'too Luitj^ou^) i,r«A',[i. ^^<!<:ίΐ' έίΛΐΧ/ oLuXt+Uo/nfiL' ΐΛ-οτν Tj~JÜ J?<XAi\^Ln>C/n/. ^η r• CArtr'- ν»υ r^ 


3Z2. wi 5^99 ^Ve vre) iN*328) 30 ].(iO «TTo ylopu κ-«τΛ Ao χ(ιΐΤΐΛ^\') ΆρίΊίνοιτου) 
TTjÄxptKujv υτΓαΟΥοντυυν 
] Ir- ί ^•^y'^ ^ I 07\(tym,tAJV0^) LA Ε ρ ί()ος 

]1 jLiA^vo^ 'ApVcxiou (Γι(τ oiP OD ■ • ) Cr 0^ 
]vi 

]tL)V TAotytu) LS.o ΐΑ-ΐτ x[Ly^ 

Π I ß^iQ^^cM'^ ] t >' Ν'Τη tr iujv Γ\β5Ί(νο Lroυ) 
]ca;vo^ /ΛΑείζα V i)p t[ij«^ των 

]ko(l /Ato ί^κου ρ κ)(ης)£:^] TTOTt. la-aV ητΐη <^ ) /u-ov; 

CcLiE /lO 45 iipovtiKuJV Kat eC5X?Ao.yV 
tiipov'iir<uJVV'u;[ 

TtOlAjV 7Tpoüi'«JTc[ 

' r - r 

ρίνιις -umilv ΐΛετ[ 

AiofKoupidov; nAi[c,<AVüp 
/ ' . (] > 10 χ-•ν H«-J ΓοΙ TT ΧΌ «ρουρων t^ TTt JL<^[: 
Κ o( τ ο t K- ( κ ο υ• ο/ ρ ο ν p[u; ν 
_'\i\/0*<.tVLAj ()'wt[ 
κ Of ι κ ri Λ υυ ν" € ι- 


15 rt unv / loCv'OujAot . {/>< !'<'"--]■ ' tiui•) KOpLOi^ ^L^ €.VVL0(v[toV 30 τόκου rrtv t'lo [ |5ολο y π V (■ ι y η 5( σ ο V 7τ[ 
Γι » ρνη ι<οτος[ 
ΓηρηΓΜΐ, Tt^iAj[vuKwV »jrt-] MvTuj ν ti- νο[υ ΝΛΐϊΌιρος χου κυριοο 
/Λΐϋνι.νου«^ του[ 

jTtpi Im Λν <)iZ»A[ov 
ηΐ4ΐ(ίους Tt.Toi[proV 
Ι ίτου /λι^ tou [ 

ίΐΚΟίι. iX-tÄV^ 

ηΑλης ' Ζ-ω<ροιτ[ 'Λ 

ΑΛρί tvo ιτου • • • [ 
ζ^νοΟίλ η κ[ΐλ ι 

(CO ρου π"ρι.[ 

ονοοοΛΛ (Χ ρ y(vpt.ov) ^ ju.[ Ac, 'AAi 


5V ?Ιτ<Αΐ. 3Z3. Coli N- 3?.9 Ί0 [κλΑΑ ti [ ] t[jri[v' • -jAo Tt 

Γ . ' ^ < ' 

:> k dj ν' » ».U υ jr c ι ι ι » κ r Dt t- 

"^ • Λ ' " -• ^ 

]fiJi(4v) /AidiAyit- i\JTCYriV 
U ν t' η SOi ν r ο 1" Γ ι ^ γ μ er ι f'yU.fc*. S' ij 
ί];Γ ι κ τ ►? 1 c*. fcy\c<ptv «Jro 
]j( y L 1 ι TT t V C. M- ΑΛ ι y fc. 
ji] V α V iX γ V u; SO V- 
]n-rov ο ρ ο V vVi-L• uoS^rt 

]/ \i V' υ jr Γ ι ο v)^ ο[-]ι,κ3ΐ- 
jv οί yi lü c ρ ι ο V εί'τι-ν 

]£v' TTpo^ νυ νάτριο ου ^ 
irr ο Λ 'V, ο υ Ci' η 7Γ ο υ ί/ L • 45 ^0 15 ]>VptL^ Ο L• r\-t ω ρ 

ΤΓοι το υΓΓΟκΑνιΐΛοι 

1^ ν τ ty ρ(οΐΦο ν) Vtto r<Ct ΙΈ Λΐ) 

]c) Ο V ί. V τ υ (, Κ ρ ι Ι ο ν; ]lovia)v K«i loioiTpnvivj .Ac<.|i£[ 

Vi) i v[ 
5 VO »a[ 

vivj y [ 
Ί0 του v[ CoLH 

ZIK. cc> 


^0 ί5 Ι Ο b Ίντ^ο. 

\^*.i dt . λ 1 J (λπ J ο ν j cm, . d ΟΛ-ίΐΛ/ην 

/\Yti.yp((i cfoV) rr U ο i'ciJiAj VtI ί tuj<; . 

's" ' - ^ ■ . > ' 

,^ c< ρ ai 11 Uli ν ι TU• Kc< L [•••]• y«, KM ι LH τ c v(o ι ζ) 

IT ι. ■-«. κ τ ο ρ 5" ι τ<ι~. νυρίΜον rsoiPoCvioo^ 

Jlc<p5( γ\ ΐΛίΛ,υϋ νι[ου] KuJixo ιί ρ(Λ ix.A.t α τ f Η>ς ) τ ης 

Λυτ nf Ktuiw7<j'. L jri i^ ^m r« vo ια»ι ν 

S ΓΤα ν η τ rj JOliJ Ou. ί i[V]. t κη /α. (-Τ *λ;ί ί^) 

^piUUVlTLKOU ίΚΚίιΙΛίνου f, Lf 

^ ■> τ Λ ρ^ιυ ν YÄV ■ • ■ tujr ττ α ρ α των 

COCj^iiAlV TT ρ dUTlft 5" νο( ι Κ (XL i ό ηΛ [ΐ-ο]•ν/(ΐ] ' ") 

TT-t Ο ci .ΙΐτοΛίΜΎΐου ιννυο 3γιοΛ[ο]\) . 

τίι5νοΙΙ TTtP* ίΛ%ιο\) KfJii Tu) ν OkVTOV 
1'5 κ νιον / ι ί. Γ t ιυ τος /Λ γο } ι ο\)<; [ λ η ο ] 
ΝΛροινιϋος ο iv[ijp fX υ ΓΟ lOUCO -UJfO[jTl- 

ITfuu.). Att^uuvLO^ KID ICO y pc'ix ΐΛ ix» ηνς) ί. τγ[ι ö(i J <-ο κ α)]. 
■ ι c^ Α \) ν ο κ' ρ Ol τ ο ρ ο <; Γ\ τί L f Λ ρ ο ς 

ι ι το υ /ΛιΑιοχ; ΑοΡιανου AvtuovilvOi; 

■''■-"' 7 • • ' N-330 


»fr i'i/i'i.lrS et ^ CJahij-luS. oC, 8 Cm• Jjr•. M'0>n/. iTLOMAVtr 

■ _: TT ipu(c(TujV) Kp( η Vtujvi ivoU 

Β Ko( Lä^oi pur Tou κυ ο Lou ^ , ■•, 

i 5 ΐΓ•|ί'-^>|•) •' N^ 331 


Jr Hrtl-S 325 (?\ rn u hp^n^s ;fe )!,.. Jlv•. Un5.n. IW.^. .^/3 y-^4,^ ^,ß N^- 332 ^^v JlroAt^ixtu) rrAtLOTTix να ι'ρει,ν. 

Tifyy ni,,^, ,J^„^., .^^3^ -ύ,..;,,,,?^«, „„',,^, 

iir,, i^v^«VK„c'..pov. T; ,rf„l.Vv'v^,,„ '^.W .,„u; „„pi „"/ 

. / ^ ij d ε (Γκα - 

^C Aoc Κ-υριΛλχ ΚΌί(Τι!α f-lAA-vic Σγ- -.^.nr "F ^ ' Γ j"" ' 

,r- ' η ', ^' '^ ■'r^ ^'•\ ' '^C • ■Jo'vof^ L^TTi^ , OL e^Joi J i jT.xv r 

"U/"' "•/'' ^■' Λ- ' I ii Γ 

<Γον ^c.(iu,/cA(.pc. ^l^, j,,' της (Γιυτηρίο,Γ Au^v. 

. Τί /rso. 

('1_H) 'ksxoLc, TTtoAs. /. ^ol/uj τα,'τε'κνω. 

Αίπαζου ^ ''■'^/^'''^''^ ^ ;V\^^ '^^^ -r-«^^''''^'^^•-''^•^"^^^^^^«^»^ -^li.Tfpafrtc^- -1 V |•)Λγ•ηιΐ, - •( 'i, i. üuwv öV. lUx^s" I 326. ^ προ Τ' /ό j'u.L• ^ rt (Xr- 15 uo ττ«νΤιυν[ίυνοΑΛ]αι S't iJVLfttvtiv 

K>(i το πμοΙΓκννη/ιΧ» (ToU JTOILO [t\0iv/] 

nuicokv Ποίρα Tuj κυΟιιυ Ζ1ο(ρ«Γτ[ιο]υ.[ϋΙ]αν- 

XLu^ TT Οιη ιΓοί τ fc ^ ίι^ν^ίη] li ν ν » το[/ rC.-x τ^] i Av t^V 

\)Γ<οις ίις r« yiVEö'i« του u ι ου [η |la.i<j]v 

-ir ' " Ι"" ^ - ' η ' ' 

\ I > 
r ί ρ V η ϊ L•• t τ ο υ τ ο υ ι ί: ΐ' ρ λ γ[ ] l - 

' α ι 

Κ ι C υ ^ L ν » (Γϋ ι ατ ί /«Α υ; υυ (Trt ν [ J 

π , , ' 7 ^ 

τον ουνο,ΐΛΐ.νον' (rot θ(υτον[ ] 

ο ι Λ TTi^iy ο ΛΛ« ι . Αο'ττα ΐ, f ru( (. [ (Γ f. nlit/v- 

ν (Χ τ ri ρ (Γ ϋ υ και /\ ε uj ν 1 1) η <j • [ ] 

« VOf Κ^ ι ^ 0( ρ » ΤΙ" lU'V N^W t Αρ*.«-[ J 

« < ' ο ι ι _ ^ '■ρ / ■* ^ 

ρ / » ^ 
ο κλ (χ υχ ης . 

L ρ ρ UJ ϊ ν[θ( ι ff i fc] υίν ο 1Λ Ol Lj 

JToY-t/S^TC/ ΛΛ^4 ««/TSC ΙαΛ-ν οα^Λ ΐΚ /rto-icAt. Ν^- 333 - ar iUtu! jL< Α<4'Ρ0ί\ιοΊΙ[Α;1 πρϊϊρυτί OuJ Kuju >ις 

Ι\Λρ(Λνΐϋος) >\νγϋϋ«)ΐς υπϊ.ϋ λχο ν ü c) nr^(o\;) 

cvc! oou / 1, 11 . rltt^'opn 7i (xAArtf 

cxA\«(| üümvi/ca^ oyooou /t, η Φοί- 
uJu;i/ αΑλοί^ Ο ρα\/Μα( ö/d οον; / '^ γ Ν- 33if 


dr hv^ 


I ύΓ •327. Jc.|,j„„. >lt^|U. Ar„^, 3'^_ yt^ Ly^-J^.;^ 1,^;,; 


LTTi^uyÄ (ToL Ka Β ου|!)«4'Γαρι - 

ον Οηναρια »Krtxov εΙς Λο- 

γον ^,<o\;(iu; ΚίχΑώ^ συν ττοιηα'ίς 

> f ^ 7 \ V ' f J ' 

.) i tvi'u^ LXJr«Ay\o(^t αυτόν 

/\irraljO,u « ι rC olv ρη fii' rov υιο'ν /'..■... 

uou i\ Ν ι J Ι τοΑ iju αΓο ν αο'τΓΟίΐζο- 

Α.-ι οί ι. • - ^, '-.' iTr I LrMrS. 


N?336 y li;(p vi[k( 0] Α Uyt.j'roü Jlp t V rot ν i «c ΑΐεΐΊί'τίΐ; 
''')"/■ « '^[^ ι ^'i^ji^ rUpsrüv; Lui'i(!>o\is ^t[|)oiSrou 

ü-i tc.^(oyu;V ) Kto[fAi]<; Ή][)ο(κ^ει'(χ^. Μ ty.^ ί,Τ|θ(η' l^ t, Joi; i/r^ ΓΓ|ς Γη rvv f- 1 ζ ι <, Ν [ ■ ■ • ι; TT J c ι. κ Λ τ ο ι κ u; ν Η ρ » κ Λ ί t'a ς 
ΤΓ ».'^ οι; [ Χ |• Γ χ jW t t)tKÄ]ivv£X rijui'/i; τρίτον 
j~~ '!.*•( V' j α ν ν ιλ; ν oi jt u pc υ 1; L i. vt ί'τώτος . J. C γ1 ^ Xfcto. (T" ■rr 'TCJ'S. 328. 


ΚΟΙΙ \)7\ίί, pujMLLiV ovo tu)[V OVTljüV ίν NuAoü 7T0A[i.t 
fc •[ lJiÖ'lOO^ In td) ρ t 1a U. l.[oC 

K"« I υ ntt ρ J S ^ η TTp o[5- 4 . . 

υ rrO Ki. L|U[i.VO Ü rC] UJlXOy po<, U. A-t W.T(tL} (TvV JU.[ 

^ö [ ] TTDoJ '^^ (Λ 

^[o κ ν ο JT Λ ι ο] ο π >] (Το ν Ο") U. β ^ 
ζ ο[Κνο ττα toji; Koit L νουττειχΐ^ 1/ tuj[v 
Ττρο(ί'ητν|Ζ.ουνου'ΐ/ιουΑ.Λ.ε\;»Λου 

Και. υτΓίΡ υ jro Kti^Atvou tiruS'TüoiTviLvuJ 

«Jitujv ΝειΛου ΤΓοΑιυος [ L- ΓΓροσ*^ ^.. 

Ι,' / ι ' κ ι ^ ^ 

^ Ι ' ^ ι C 

rapiVfcVTu.iv Klou-t]^ om.oi.[uj^ 4 ■ • ττροσ" ^ " ' 

/^ ΛΥ(Χ ν ο TTujA UJV ΚΊ>υ*Λ[τΐ(^ oiA-OtuJ^' ^• ττροί^^• • 

ννΌΚΡευον Ku;»A7K o[ixOiu)i i^ • • ττ ρ ο !j 5 * ' 

^ τη rrpo^•^] ', '<■ 
Ij Και Μ^ τον τνις νοΜ,Λρνκχ^ Λονον[ 

ΤΓ ρ ο KtLiL*• £• ν" tOV ÄAttUTlKoJV TTy\[0lLOV• 

^ uo. irpoCi'" »ΤΓροΐίϋΚκν pölcPou.i.V «. - Ib- λΟΟΟ. - ^ - dOx V.moc ι ■ y. KujLiO ν ex LA 
Ματί,Ι-ϊ.) 4Λ^ιιΙ .Ι8• tJTiVl-pclTMyoJ «/rq. ν. ■« ticA^rv - 1 1 "1 =• γοι,Λλ V Xü V. - / Α.. — = li Oi>c OV. ri/zt"^ V/t'^s. 3£9. /\ υν vo y V αλκουν ο, Ικ ί'ΓοΛ(ι,5'τ η ρΐου?]ς 
^\ υν νο ν ν κΛκο L» V Ä ί-κ δχ ο^(ί(ΓΓτ? ρ L0 υ) "ί^ 
Aa;v(v)ov ΥοίΛκουν ρ iV (Γτο[Λ(ί.(Γτη ρΐ ο υ) • ] 
y\ υγ νο(ν) V λΑ κονν \ϋ ΐΛί-καλου^ 
5 Λνννον νίχΛκουν «. 

Αυννον χ«Λ(κουν)Α 6π"ο»ρτκ)ΐ y 
Λυνν ον νΓ»]Λ(;κου ν) α 

τακτυΛον JJ• 4 £. lAfcVKXovi; - 9 1- οΐΛκτνΛου - 'i[%u.. 3^.(ΓτοΑ(υ(Γτη ρ ι-ου) ^^α trv zr -ί/Τ Jv ] Ircirr 


(u/rrV ^0 Exov(, TpLiKaLdtisix-roi; Αυτοκρατ ορός )\aLro(|)o.j J<i^ Oc^^^^^ 

Tpodöivcij ^ilpLOkvov Ζί^Λϋ'του ^-irjVo^ 
Nl^Jou "Σίί^Λ^του V tv K[o(potvi()i ΐ]ί|ς ίΊ[ροί]- 
Κ'λίίοου iA[f]p lJ 0^ τού f\crLVotiTo[u νΌχΛου•] 

Yri(j w^ i-Touv ιτινΚη Kov τ Ol. ουΰ ουΛ(η") ].<\' 

cL)[5]txujv έίί-.'οΓι. iYVtcL ο\}λ{η) KOipiru^i. otptiTcXtpwjJ 

i;'[;(Jtu> Jiiiip'^uxou π o( ρ cxj^ ρ ij^ (x d l* ^ti.po|;^•] 

)ce ^' ' ' (' ^ ^ ^ 

tc^ οιΚου «ovi;pioij dpo^Y^c««,• ticaruv 

[• - JNI- • • •]υρ[• •]■ •[• ■ • j•^ f• • •1κ«ν 

Γ τ»ιν^] Μ[τΓ]θί)οθΊ ν ττΰ t vj (ΓεΓ« ι- ο Λτρ ^LSJ 

[χώο Jio(.irjt'u) vt εν LA.nVL J 1 Λ υ V ι του Λ«/• vte 330. ')D ίνκΓΐωτο^ τριΓΚίΜ (ΙίΚΛΐου έτους VUotwvo^ 

[«(pj^V K^'^py'^ '-^τρη^• TT^pt litXTÖ'oJVruV 

ί _' :> ' , / " ' ■ 

[ü]-.|uo^Lov ίύΆC^>ovς o<p>oUün(9 χρΓς ^v^ τοΤς 

J^U [•■]co(5i. η(νΓΐ των roKu;v [κ wjt ri u . ο Α ι,οις 

KWL τιον V[Tri,]fj «uT-ujy/ d η ι^ίοΓιυον» ] ί^ΐΥρι. ου αττο- 

Ju.lL το CxpppiOV ΚΛΙ ττυρον^ ν tV0LAf.Vri[9] 

τ>υι JUs-tuJvi τη«, jrp«,'l,tu;s ^κ του ο u. ο - 
Aoyoovrüi; καΐ tKTwv υ rru ρ^γ« ν r(u.. ν) λ υτ ^' υ 
^ t) TT .^ V niu ν) ^ν α »!) Μ π- 1 ρ 1 1 όι\<(ης). Irr Ο V C ( «^ cp tT»; ) ' 
{2_Η) ί\τ\)-,^ς JlαJrtTΓoς jTt'p(r^(, τη^ ΙίττΟνονης έ^.ο- 
Λορ) t^ttV 3τ«ρ,χ [Tojv ΙΓ(Χ[ονυο]νο[ς] τοΰ Χκιρη- 
|.νυυνο^ Ö κχ ^\^ [tipov] fci; οι[κοο «pj/vpL]- 
[ouj cJp(X[j(^o(^ tKOTüV KQ('i ττυροΟ »ρτ^ρας] 
3u [jrtvT t K-.^(]i[diK(x -. 

[• -J (XTTodf j 

[• •]"Γο ■ •[ ] 

r ■ ■ ■ • 3 y [ άίλνΤ irrvcAt cU/v oj cJo u ηχΛ air- 

Co±i) b'i^AoAo^'C. i\)j Ατρητοίς) TuG J 1 ατΓ ιόνιος) jr ρ ο(ς) JTalTi iN?339) u) V ».. ■Tr lU-Urf. 331. (17> ü^.%- -1 ίψ 

ο) i'vi.^iji'uS α Α |ρ, 5 ί•ιη. α)'3ν• ihcrtv ,Τ.αΑ.]^ 


αύ^ iC iO %5 30 •^ Γ ύΐ τ ι ,\ ι 1<.' ι Ι Ι ι)ί L ι ^Λ LO ι τ 10 ι 

κ ίι r^ τ ι Γτ UJ l• t κ ι Tt ρ η τ η y U) ι 

τη(| toi^l•" L•] ο ΤΓ ο Ai υυς του /λ ρ(Γι.(ν ο ι. τ ύΟ) ν ο u.ou , 
1 ω lI!)( ι Α V] τωνι νου Κα ι((Γοι] ΰ ο[ς το]ο κ ϋ- 
pi υυ ν 7f ί.[ρ -»JT ] >ι Vv] υτΓί-ρ Τί7\α;ν κ οι - 

}<- L ν Lo V Κ ϊ Ρ Ο V r f Λ ^J(g/Y4-^^.f/U. ■r ιιχ) ν uüV Ο TT t κΆη ώυϋ VC ΙΑ. υ(α')^ (λϊο) JTpOi'rriioxriilif 

LiOL üiJTü J ι« υ>|(/νη)(,' JouAtou Aoiipnuoo — 

ν ι öl ν ο υ ΙΟ ν ο CJM Λ Ε ν υ ΓΓ ί ρ της κ Λ η - 

pLovo (i l[iX]^ apyvpii<iV «κοΑου- 

.\/ιος cp tvu' <Γυ >A ftüAty. !S.oijTiro- 

Λινός dl ttt; κ i< ι υ (Tu ν ο. u r hj tiTtp- 

- ίχ i ' ■ i ' \ 

ϋ u)v; Jo υΛΰ ΐΛί. V o[f| Li[>i.•] ίρνοΛα- 

Ρϊΐν KOl[l] ΤτρΟίίΐν «[— ]Ό UJCPl/VlA) » 

TTpof κ * τ α Ao V iS^uov^ Tiy\ti 
του ö'vu ροΛου --H £,[—-] ittot cV- 
TG^. LTTt ουν ουνϋυ ουΚ ασι[5ί:«]ν- 
Γί της ΐ\Χτ iu.o-v ? ττη Ρ t λ V fru), f<(xr(X- 

cTp ο V ου ν[ι;]ις Γ»ις[ΓΓ]ϊρι iui otrrC^fy{~~ 

Ι \ - ' ν ^ ^ 

ν U 6 (Γυ ν y-hi^] Και tujv rr-tOL cujv τοι- 

' c ^ ι C ' 

ούτι..! ν υΤΓΟ ΤΤΟΐνΤων >iytjH.OVlvJV 

rr ρ ύ (Γ r ί ΐ" α ν 1 1 i ν U) ν ι ΐο ιΓτ t i-t >) ττ' ot ρ « - 
TT jj ot (.Vi V ^ οι να ν Κ'ί ιος i-JTL• τηΐ' O'riv^ 

ρθΊ\ν { α-ν \\i-\Ti^vvüV IC (Κ ι α t^ ι co 
Γουτους '^]öTj ΤΓοχί, (ΚΤΓο ο jAtiruN L 

η ' ' ' ( ' 

υννι LCUJVOL• iJ'VM.piviv uxro (Του 
υ ε, ρ ν t t • j ν U ο Ol . LA[ 1 1 υ υ uj ν 1 1. Γ \ Ο"; '^>,' Ν 
ίκ ■rÜ 33Ζ. (ίΐίϋχυ (Ν- 340) 2 τ η o/ £ L (Toi- I iD 3 Slil 11?Αλ^ da' jOLUOLi . HJlüm 3*- 9 tfcu-tAATTV . X Jcc/vY-fi.. KL. L/Kyyr ^0 IS" ] ν ίοί 6 V ex U !Γιιν[π]τ]ίΓΛ V [ 

jriwv t V i- (Tr o. ö' c uf 
nie, Ν 

6uv]i,vvLov ovK /\At ζ[» vJ ρ t • • • 

AuTO]KßOvTLAj[p] i\\ lljOl V ϋ iL<y OVI<--[ 

]ίΌ ν • •f-3KptvtVT- • • (Γαν tt^i 

JojuAoiKOll OLLXtV Α Α t't, Ol V iJ ρ tt^ t 

]£ι]'(λΛι.ί'νη5'«.ν (rk) ΑΛ»] ο fc V ος τιον • [ 
' </ >; ί/ () 

Ν ί r/ \ Γ 

' y > c τι <'"•) 

] τ u χ; w V' r 1 ρ IT Ä τ ?j 5 n( V HC, η ιλ i υ οί.[ς 

Λ η ' ^ ν ' (Μ 

3<5 ϋ [ι] α f ΙΑ) υ η 5" ΟΙΑ t ν ο t ττρθ<^ ν out' i.(ii,[ov;<j 
]ΤΓ [ • ■ rcj Λ ρ t υ"-!; (Χ υ η (5"ίλ ν Κ « L fc Κ Ο Α (Χ ί' ι) η r ci[v 
]i ■[• -Jou TTtpl 7T[ ]oS [ ]• •[ fv 1 Lr&irs•. N°- 3/f1-- 3. tr.j.n.du ^aj..^^ ci.^ LuΛ^rt A'o U (U. Λ Χ.δ.- Ι Ü u L• .y.^l J-C,^ C ? Β r I j„. JV lUxt-s- 333. J ι ilo9'i. 9 • 
'.iloniiiu/S (^l . 1 ö , D Λττυ. J)y I Ο /C/tTV. JcuMni 


0^. /\v ι lüv' i ι vor —{ροίοτου / Mtvtip ις. /.Λ ι χ ν r (ο* γ Ο )"ltiovi ν χι ^. /F/iy2- 

niT[c]V(on,1 οι JT « ι χ(ητ ο( Li; 1 Γ\ι^ p(ci ν lOc^) Λ τι > u^v J Ι c Α υ ν 1 1 ^ ςα• .ν ο ι ι^ ;( r ι κν,γ ■) -sc ii'vtjc,! ο / ,χ ν ί ι κοντού fxpv'v^- ο (l'^V ι*. οί<; C i ^ c*> s^h */ Ί ι ^, "^ '^τ p ^ "; '" \ ■• ■ ' / / /Γρο -:::^_,\; 


('1_Η ) IlTC ui; TTJtcTrroO Κ m ι εικοίτου /Μοΐρ[κου] Αυρήλιου 
kounOCoU AvTioVtlVOV ill. tOotSTCU 4. c< Jj QM [ ] 

l\i ivcio-yi} Kold'ropt' KoiL i-A.(tT oj)<^o ί,ς^) ττ ρ λ κ(γ ο per t) [•]• • Λ( ) α ^. yi^x• ρ ι κ νο vj ί\!^ 

^[ ρ(α ν ι ϋ ος ) ] Ά JT L uj ν j Ι ο - 

[tsNL 11]5, ]l[i]lU0l /\ ι ρ ί ΐΟνς [ Ο^*0ιιθς C<pil/C^.*.jl)'kuJ(,-) Μ'((ν' tji;) ι^ TT-i VT 5.] — -Vi . 

''l iXulku^S' - =^'"= lO/iüic/rV — TTpO - TT pO ί U L«.^ ρο.υ)ΰΐΛ ί V IX "^ - S \!it^^*.' Lj c O-;' '■0 .1 c: " ■' ^ 

L ι ί π ρ ^ C 1 1,' ο ι vo [υ • . 
Π ου ^^1 5 Γ • ■ 
Γ 1 υ υ5'Γ|<; J Ι ο(7Τνο[υ υ • - 
Α i.oVk\, ιιΐ.υ»|• /Λι.ο[ 
5 /\πι.Α1ΐι)ν [ 

J ! Ol ΰΛοι, Ατγ[ ο -:■ / ^3 Τ"* 
UyVuLtn l[ 

^ υ CKxij 1 ίλλη[ 

■iL Ζ- o(r ι.' ρος 1 

ΓΙ pL^v[ 
Γ' ' 331»-. L'S ^ ° 3Ί-'^ J(Ulv|/|t(5. '][ 31,'Öc.n JV: i'Km yauu'iri. Z/d J^firiv. . /Ha Cd L• ι i\ Vi« κ ι u f- VC ι ujLvJ Tc^ «. v[c<]M.o( τα 

J . t ^<. 71 ύ nj[VJi ος κ ρ c< π ι (Oo( 11 1 (..1^) 

''/λ ι Λ c: ν; ρ 1Χ V 

^ tM JrpuJV ιυς JCUKiiP(. ) 

γ\ ν τ 10 ν ι ν C1 ς 

^ Λΐί)ΓνΓ,ς 
Ιϋ ΓΙ t'(X(, κΛ χ'(χ η ΝίΛ ) 

J Wc. λ ί ί ( (ϊΊ ί,- ΤΓ α \• ν LI) ( ) 

Ι' 1 α |Μ νο(; büu iN(t (1 • • ) 

ι\ ci iVt CO L (,'^- er Ol [. α i< o( ) 

/^ \ o; II ι V ος οί l•^ ιιοκ( ) 

Ί5 ΚΛι] ι-*• >Κ" ο ί ν τ ι ΐ\ηι(; ) 

TT ^ °9 

^j ι C r ο 1 (. 10 ν ος τι^ α s ο<. ν 

^_- t μ -»ι ν ος ι 1 1 d ν( L ν ι ί' ι ρ ) 
Κλίΐ ^t tu OTT τ ι(ιο >■■) 

Λ.0 ΓΙ Ι'Λ κΛιιχνοί, κογθ( ") 

1 \ tu ι L u)V ΓΟ ν Vi j.'( ) 

^- - ' \ ' 

i_i'.MV(i(j θν»|ΑΛτ>κ M, it l• iuvo(j α r Ol KW. V 


0*^- % TlAlOlJ(Xii(OVl) 3Ü 35 [J 1] £T[pjoSviO^ 

-]2- υ ρ ι uJ V 

ΚΛ>| ν'ί>ις κ ο uo ν 

ι-, t 11 »ι ν Οι; J U r t Ä Γ 1 1 c\ |- ι ΊΟ J_ Ί ,Ι οι να κ tlA.•.». VC ι (,ίΐκιι,δυ Ii,8)u»lll. OVOMlXTUk- 
" /i χ. i/Vi^UOTTo^ ΑΤΙ 5 • ^- lo κ ρ a Γ 1 1 ς TT c< τ r \ s ι ( ^ 

Ν i Ikit 5 L iX V OS" > Γ1 1. .> kA L^r/vCi/j 
Ko( J't U) ρ OC Λ ι jJ U\ c^ 
J I IVA t u 1^ ^' .'f I i••-"•' ν 

Γ' - 

ri ρ Λ Ν Λ (Χ Γ i Ν ι υ C 7Τ IL• - \ ι 

(ίΐπ. 

•Γ ^ 
ΓΙ ρ Λ Λ Λ ι Oi ν υ^" ■ 

UvJCtAt L ι ιΟ ι \ok'^ 1 LIC.J 

.:_- α Li ι \• ι (V ν C ς •'^ '1 \' ' >^*•'ό' ^'» ' ^ Ό 

Γ-, 1^ ι Λ 

ι ι ν ο ν ό « ι οι ν C C < S, 

0( ν Λ Vi ι iivt ν C L' 1< 1, ι - ΊΗ Α...4\Χ J ο >. - ι U α τ ο S• τ Λ ► \ * ι CV ^" 


Is-xry 335. C)ii Ν 

■'cii: 1 ά %: i'f.5 CJÜLci LItcvi^ Ιί /\ov"l<icU ^1- ί Tt[ti]u ίου ^touripco LOii'.Toi'^ JltuTivoiKo^ 

Kc< ι / 1οίρ[κου] Αντήλιου /\vtujvivo\; tvötloo^tj ^ t J (λ 5'τ lo V X^ ,.i(.--zz2 ίΟΟ^ 

κα L ϋΙουρΛιου ^£TrxiM.to\; I ^τα, i\tAL6ocpoc ^6J(x6-roi rtxu-i,— 

V Kl J ^V . Δ ι s y [(oku'i) rVjTiiiJVl• ν ο »..-l ok ρ γ η Α |^ίΊ•(γ ο Ιτ ου) t) Lo. /_ α ρ λ /r ι uj ν ο (^• 

V f ι ι, ι ixe υ ν C pro-u tv v^vti icxvtwj^ oici /^ΙίΛίΛνΰοΐ; 
ΐίΛ' dprtyiiai," τ ρ ι OL Koö ι-ίχς ^ (^ Χ. Crcut,- [t]t /XovKiov ^tJT-riinov ^liovjiipou Uua'ipou^ '^^ ^ f ^l^ 

J I ί ρ r LV α KC(^" kocl MokpKovJ /ΛυρηΑιοο Αντιύνινου 

bvs't'^Oüi^ '^ϊ^οΐϊ'των «οι L ϋΙου.ρΑιου ZiJrxLMiüv; Ι ί rix 

Kduirapc^ "^8θ)οΐΓτου ψιχ^^νιονΙ Λ. Αΐίνρ(»γίν) Attiwvl ϋ ü(^.<-oi ρ \^ »]) Λ 

UL«, 2-CipKTTll.oVO*,' ViLpurrOv) tjPOpüU VOIAUW llXVtUJi^ 

c Kii TT pi t' p(uTi; pcAjv) ifc' ' <, <ί L o( IC 6"i », ^ CS^ er ■ ι c ir TU'^^S' ^]αΙ]λ|Τ1ΊΛ -Tt: l'bcm. Jjv- Ί '-}- ΟΛη, J lLiί<- L•τc,υς cf /\uvM\i.c\) ^L_ £ TT X ι jn IC. -u [ . tou>|uov) tl υ ό' ι j cv*;] 

JUpTivctKO^ J^L fc pc< ί χοΰ kkl γ\ (X ft koü[ /λ υ ρ iiAlov Avxiovivov^ 

Σε^^Λ^του J\c<Cvu ρ, /Att'^pC^u/*.) ^ÄJ^tuv[o5 ] 

Ν est p Λ v[ij^ ς 6ρ*ν()χ<*.ς) ϋΐΛκοίκλ^" Μ ci" '-3/f6 77. (γ4. 

fr 1u-tij5 336. '^ί'δΙΟ. Ν? 3^7 ^5 


Lc, •υτΓο uvn lA» τ ι (ΓΜ,[ιυν] U-u 7V7ric'U [ ^ t] £)Tj[v]t Λ vou -του κ ρ 
'Ι Κ' ^' >Δ '' ι 

fXcXLsOtpo^ τοΰ κυρίου Ι υ ρ [ι] κιι. Lv riiLA^cptt- ιι (Γττα ί Λτφ 

τον AotL«. TT ρ ο τ ατο ν t|[γ■iL•to]^'Λ και ΐΛίττα τ[*υΓ]α ^pc<; "Ciu 

5 Arrtnu J 1 Λ ν ic|) ρ fc ju.|LA.-*.u>i,'ii-ic)[ ^]Tor οπ τ ίος [ν i u;^J τ[ιρ1ο•ϋ Ι^ α .. ν. 

Οουτοι^• nfp ί. ί]Π) υ τ t ρ ο[υ ■ • • •]ς ττ ρ)[ο](Γο; υ ^ νο ν τ[ο^] υιον 
C - TT ' ^ J Ι ( ) 

π ν•] ν CiL ΤΓί ρ LTi ΐΛ ί LV» (Χ ντο ν ä[v]c«. d ο ν τ[οΐ(5 [ t] ί. Γ η ν χτίρι αυ- 
τ[ο]υ γ ρ c<;cf. 5 LiaV ίΤΓΐΓΓτο]Λην υ[τΓθ ,:^-_ «] ρ (λ τη [i.«j ν ο] ς cTt ρ α χ η γ ο ν 
Ίθ Αρ(Γ[ι]ν ο ει τον Π ρΛ κ[Α t,i]tl ο[υ ».tipipoc; 0[ijoi. ΑΛίς(χνι)ρον 
YVLLV σ> (!■ ιαΟΗ >ιΙ5'ίλντο]ς^κ] i γΓ ρ]ο νι[(Γ] tAtvnv [4]ιξ το dtt- 
Λ>)Λνΰος ι"-" vcAujcpi ς- 2^ t ρη ν ι !>.[ν'ος] txruviTC ^^ 

u> ν τΓο v[t]l<j ν κο ρ υ cpdtLju.) ν κλι vT^^c κ ο ρ χ;]*!)* ι ujv κ c< ι 
■ ρ ον piXAitt κτ tu;v ^ ει [ηη /u-p ic]y t Υ οι c [ ττ Λΐ]ς . L ι rr ο ντκ. τ u> ν ΤΓ 
ΐΫ ς,ο 

CA rar// ■ ■ ' '■■)/■' ^• ν\ 
Ji •> ^ '^ Γι -^ i "^^ ^ '^ 

αδ'ηίΛ.ον »ντον εινοι L [ υ υΤΐ ΤΓ Lo^] Ζ. t ρη ν[ι] 0«.[ν ο](^ « ρ V ι έ ρ ι υ ς 

και txri τ κ' ν ι t ptuv [ (Γη ια ί ιιο ίΓο<] u ι νος την t ττ ι (Γ TtOJ.\ η ν» 

-> ι Ν ^ |ΐ (1^ ^ ' "^ ί -Ά ' 

^ -^ • — »ιξοΛ ττί:ριτ]ί.Λ.τ-|ν>ιν«ι[κ:οΐτοι]το ί.νος Κ ν t- ν νιοι. ν}. ί κ ί Λί ufft ν τον ΤΓ 1 Ί•. α ν t ν ν'*' doLJo. af.lL ΆΛ\ου ύττοΐ(.νη i-iCoiTtif κών). "Ά ρ ττοί y (Χ V ο[ι;] J Ι dfK υ] οι ος. 

— ΐα lufti κη. Έν MiM-^ti η (T^r » (Γ(5<[το το] ν Λλ μ rr ρ ο τ > τ[ο ν] . ■<^ C'i'.iw^^t 

1] γι ILO ν Λ κΛί ^.itri ταυτο. rrpoi^ τ ώ Ajr[iLcO] ApjTav^i/cy 

Τ-' ' ' < ^ c -^ TT ^ ^ 

]ΐι>κυ<ϊΊος ττροίΓΛν α γ ο ν τ ος ulov ισ.[ντο]ο JIc^kuTiV Kc<[l] 

j ,< \ j .-■ ^ j ^ > 

d^jtuJi'civToc iTTuTpixniivoit TripiTviAtijLV αντον <χ\'0(>- 

:οντθ^ τί[τ]ην νρκο'ίΐίΌΐν [ι]ττ ι j το^[ΐι ν] ν ττ ο ζ:_ οί[ρ]3ί Jr ι ιο - 

[. Λ ι 'U χ ' Γ ' ' \^ ' 'ί\\ i ' ^ 

ς (ΓτρΛτ η[>,']ου Aper ι(νο ιτου) Π ρ o(,K(y\ ti J ου) lAtp ι<) ο^ ι1[ι]λ ΓΛΛϊζΛΫοΟου C υ-ί. rte. 337. 


(■fiS'lO (Ν? 3^-7)2- ν ν U ν (Χ ο \ t*.o io\i 6 L κ ο ί ν ο »Λ ί. ν ο. υ τί>-]1ν' (Γ r ο » τ[^] γ ι [λ] ν, 

κ ί \ () ο ν ι ί' ι.\. t ν )-) ν ί ι (; τ ο ο 1. 1 Λ η Λ ν ν οίς 1 1 ^ Τ c^ ο u ο υ ν ι Γ? // ^^^f>^^ 

^- ' ' , , ΜΙ . ' . ''^ / ■■ ///^/'. ^Λ• 

— f ρ 1 ν ι d V Ο (^ ί J [ υ ν f Γ ο τ Lu ν :/ τ et ρ ο \' [τ ιο) ν ν ο ο ν if οι ■ ' ■ ' >' ' 

\ C ' ' \ ι- ι 

Κ« ι Λ) 7Γ0[Ι<0 fju ΟΥ τ ■ι) 7Γο[ι<ο fJu cPüi ι ων Κ'μ t, ι ί ϋ ο γ ροΐίίΓΛχκ] ι t LUV , [ί ι.] (Tri u[t ι] - 

C -- Γ > ' ^, .' ^ •,- , 

L iVOt Ο 7Γ011^. LLjrOVruJV Λΰ η^ΐΑ OjV (Χ υ Χ Ο V t L ν [α ι J 

5ηνιΐλν[ο](5 (Χ ρ γ L t ρ ί. νς κ« L £ rr i. τιυ(;ν l] ε ρ ujV (Trii.tLt 
7 \ι/. \ ^η (3 ΓΓί ρ ιτ /ίΐιι L-T] V o(.l• κατ« το ίνο^. [ /\ν] ί y ν to (ν). c) y. J IrtL'S öT5 3^853. • Κ?3Α-δ 

er' οΙοϋο-υΐαδ. ot u'lonx^ Qjdr- η C'nv. qJcuj U4It Σ r[ - • ] t <;• J 1 ■ •: > • {■ ]"■ %)._ - '••■' ι ΐΛ i. (T υ- 

UJlTr1(.rk) χ« ι ρ EuV. IXixAui^' 
ΙΓοινιαΊ,ς τον(; CPoiviKoc^ 
Χυ\)ζ^ tV TLOl TT Ν ρ (XO ι. fuJl 
3Τθ7\Η(Γθί(; W^ Λν OOKit- 

yt το 4ϋ[α]α;ος 'UJij" o< V . 

I ρ < , ' ^ - 

uvvou ÜL» τ (λ ί ρ Υ w τιον 

Ινμ. "Ετους ιί Άντονιν(οϋ) ^ P<itc^ h\) Kc '•ίΟ' Ρ Οί," του KupLoU 

ΦοΙιΙίυ) ι, ϋ. 

-τ- ν η ν , ^ J ' . 

1ους /ίΐι-ίΐ/ουί^ ιθ<^ οί ν »Λιο υ(Γυ£.) ■ 

(Γης ίΥίρ)Γ^γΙ•^]^ 'τρος s^e 

C•]• • • ^'-' ■ ^S'• 

5 1,.πΐΛ;Λη(Γ(λς. ■/5'f f. ^^■ 


J'.U. 


OA^C /ΛνριΛκι,' J IäSUov /\ ui^> V 1. 9>\ ov [ά|]ΐ ό τΐΐς 
Και Ί C ο 5Ίο ν t\tl «JTO της r\ Φρ od ι το τγοΛ ixtoV jroAi Λ°"Ρ f uV. j UuoAovlaj u ί U.L ΓτΐΛ) KW l V λ l (Tv τας 

νττκρνουΓΛς juoi. «ρουρο^ς ovo U~p 
fv κλ)] ü ω KO^Aov/btiVOU ( ric) /\ CP ρ l κ' ι - 
(Svo^j cfopoD ίΝο.ϊ'τνις αρουρνις 0( ρ τ of^ - 
ßc»,«^ CVO -^ ρ, ίΐΛ,οϋ ο α L του α,λ lIT-Juio ot 

11) UirVou χ/ίριΐ,οντος ruj Μΐ-ίΓι/ω, 

Τ>]ς *.t Lfi/ui ί^Λ lu'i^• τ Λ υ τ *j f κυρκλς 

κ ni ι. {; TT ί ρ UJ τ ) j ν ι ς ο lx. ο Λ ο ν η f * . 

iJiKTiia^ Γΐυν οι^τΓοτιυν iilaujv 
15 Κο(ν) ό'Γ« ν τ ι νου κλι. /Νικιννκλνου 
^ί.!θΛ(Γτών τον ΓΛννρΑ• 

Λ υ ρ fj ;1 L ο ς J 1 Λ ί t U) V ll i L4.vi ν' w- 
κοιως ττροκιτΛί. /\νρηΛι-ος 
Mu.t0VL0^ J; νρΛνρα i)JTtp(o(vTO-u). bi.iA.tu.Lo'-Ju;i<tvoiL• (jOt. -.yX-üi -ΊΙ /L. 
Ί'ί/'Χ• iTri.cp£po/u.tVr]^.-'15 Ι. lAjiAoAoyriit^. N^ 3A-3 


jUtÜ 'UU» 5" i LU^ 


ί;.ί Ui^fi 539 ^ 


[Ltov^ •• • •|• /\\;rcKpMropc(,-] Koiiiotocf Ntpova I ρβιίχνου ΐ2ΐ f ύσητ c υ 

Ι ί Ρ iqttjv IKOU ΑακίΚοΟ ι.Λ.ηνο^ γ\ πίΛ\(\ ιου q Φαώςρι ^ t V Ν t ι. Vcu 

^κλι iLoo ».it OiiJof του ApD'uVO ί ιτοΟ v]üi..A.oU. UuoAoytL JlcXTriiL^ JlarrtLtc^ Wi^ ^ 

κ ονληι νερίΤΊου »pLfTfpmji Ι i% ν k tPp i lclc c τη km ι (jEvUj-i. J.'avi 
KP ρ £ Lc u. t o<^ ΐΑΐς titüV •■ w (Γ >j li-uOL *.Λ.ί]τ(χ ΐν'νρι,ου του ^(χντης α,νοίος Uvvia;- 

σοίνος του y\ cl• ιρ oi[c o]ij u)<^ έτυυν Vt, ovAinL• M-£TojruJi/ tc; ci pc t>'r ί pui ν 

JTS JTpoi Kt- 
Γνα t το V oiu.üAoy ουντ Ä ώι-τχ-τηνοε τη vj ο lco^o y κχ ν αττο του νυν tjii τον αηαν 

TToUvVpovoV το υίΤοιρνον Λυτών ίν Kuo/uri ^^ ο κ ν ο jr ä ιο ν 1Ν]>ιΓϋυ 

ΛίΤΟ 1<Λη- 
Ιρο V olc Kn<f του τιτ i Afc υ τη κοτ οΓ oiuoj ττατ ρ tov) οίΟίΛΦου Ζ- το το ri τ \ ογ τρίτον 

Ι^Λίρος οΐΚΊ-ιλ«^ WAt αυΛης κλι^ Λι-ι/ρΐ-ου ο ύ i- Λττ ο ν ροΐνρη^ τέταρτον 

>c]oiL το». (ΤυνΚυροντΛ Htxvxa vιιruJY^Jς ο"*^) 

' α ' < - "Ν~ ' ' ' 

_ τοτο η Ttu)(;• ττρ ί; 5" ρ υτ fc ρ ου υΐου Ζ_τοτο•ητίως τϊ[κχ]ιυνος \o^.yj... νότου 
1 ; otKi -Λ. popptx Γου lavfcu^peiAuttAjr τιις ττρι.Λΐ^ίν»ιςοίν]ΰρο^• Wwwcrctio»;' οικ-ιαι.,^\.ίΐ|Οο^ρυ 
U η 10 ο( J w\ LK )Ι ι. κ (XL ΛΤΓίνίιν τΟν Ο /.t 0>1 Ο ι» ο υ V Τ Λ TfCK ρ α τ η <j" Icikvi- 
(p ρ ο U iU ι vüC { sie) χ η ν 
[^■νιχ-η ίύω^ r\ LdV ■ην Tti>tviV ΤΓ«.5^οιν irr ττΛ^ηρου^ ττα ρ αν ρ η ».<. α οκχνειρος ιζ 

οίκου ιχρνυρι-ου κ■tcp(xΛoιιoυ οροινίΛοις χτε ν τ » κ ο δΊ »ς sat ρ s ρ<χ li.»j(j'lv ι τον ο iU oyXoyovvT λ [τα Κοίτ» την ττοΛί'ιν τΛυτην' οι» χτιχντος] ττα^Γη JiDütiLuiTl• ο rT 

(TtuiV KäL• fLütoTiK-ujV ΤΓι^ντιυν^ aJTo Mtv AaovpaiPLioV jtaütov^ τ ί ο ») Αί-Ο Ä 7Γο Tuj ν > :> / 

C L κ t ιλ ν (1ΤΓ0 ν ρ οΐ,φηι; ΛΤΓο τ'ί- iidicTiKcov tc« t στΛ^Γηι^" t ν π ο ιτ^ 5 tvA.'C i χτ l 
τον οίΤΓΛνν* Vpovov ''-;<■ 1 ^'S KOUV0V ΚΛ<• ΛΟΙΜΟί-Τ %■ α ρ ι (Γτί ρ° Γα|3• - [>■ tya . ^->υα( •υαί Ju. %0_) • • • 

ΧΖ'Ι- - 2 L.ßißodujS'i.LV— 6Χ. nfirovtc.— 9/U..lO/t. ίοΐοοτικόον'. ρ i.To V " Τ • ^ fj "<w AK^rt 3Ί0. (9tS58) 350 [ Luj.o.';. ,< (.'1 ττο ι ο υ ΐΛ t vo<^ -ro υ 7Γ £ TT ρ \ *.! £ ν ο 1? τ ί ι r ο ν i 

AAipovJ^ οικια9 Mf|0£ K'-fDovi; dxJxov κ«τ». lAiidtv« τ ρ ΐο ττον' (iii.) ι\ λ ι c r t. i 
TT ρ ο κ ί t- i 

Οίτης 1 κ. V t <pp ϊ:|ΛΑΛ ίίυς του TT ί jr ρ ä ιλ t vo ν τρινου Μέρους ακιο<^ 

Γ 5υ C ci ,/^ν. ί.ί L( tj (.. {/.ν g< j<'ü( t ] η ί,ν Ο ι κΌ Ο ο )Lco ν ο'« <« L irr L ο' Κ' i υ « /, C ν! ί:λ 

koit Tt Ο Λου ic». (ίιχ) κ οι ι υχιοτ ι\/ο υ b'a (λ;^) καΐ/ έτεροι^ *.*. ί χ α, d l d ο υ 3 α κ' ο* ι 

ruivi- ...-.-οΟ' ί:^! ς. -'i >-'."'•''• Γ^γ'τ^ι^ τ Λ t 3Τρθς ΤΣ ΤίΧ ττρ C κ * ι μ. t ν λ h (j C t ν 

-Γο\^ OA^oAovowrtu ι.Λ.Μοί. τους ίτοΐρ οΐυτΟΌ t ττ ι i<ayV 1 1 ν Μ- η ο t ν κ οι - 

Λ ί. tv 

[■ Ol ν]τ ι () d vM" UI ν TT ρ ο \' t γ ρ Λ *.*. Μ. t ν uj ν JT Λ ρ α 

■δυννΟΛίρηδ'υ ο ο».Λ.οΛουυϋν η VTTip «υτου ττροί'ατΓ0τΐίΓ3ΐ-•α)ΐ (iu) 
τη L 
Γ ιoίvεcippεL•L•<Λ^ κό^ι toc c< νη λ iAjjw-e]v(y durrAoi, koil >i ν τ t v\\\]n[u]i.v χι 


y\MV Kot L ijri ruixov α p y υ ρ 1 U οροι.νΐΑθΐ.ς c ια 'Ί uixov αρνυριον; dpoi.viAC«.9 ί,ιιχκοί\ο-ς xriv- ι ο ^Λ. C ,Λ C' , V] - 

Ο V Ο ν V Γ Ο ς Ζ_\ L C Γ [κΟνΤΛ ΚαΙ «Ι^ το ΟηΐΛΟ 6 ι Ο V]r» ^ i.(>^cn^ και L\ η Ο ί V η ό 'ό ο ν TS (ί 

Ι ' r cY ■ ■ . , ν c 

LAtvoi. κυρι-ο^ Tivoli/. ijTQvpD(,ti'>Li9 τουίΛΐν ol 

[κο&ος* u)^ £tujv •]ν ουΛηι. νονατει- οίΐζ"ιυ^ί της ό.\Α;ίς >: fj; 

γ ρ α vp öl *.Α. t ν 0(^ κ υ ρ ιο ι^. ί λ Ι Π JloijTeLC Jlc^rrtiro»^ &ι.<.οΛογι.^ι• jis - 

k/*.ttT>i K« I- ütvuptL- ΛΙΤΟ roOv\)jV tir l τον Λχτοιντα \ ρ ο ν ο V το tWTöpvov ί 

> ' %- ' Μ ' ^ ^ " \ ' ■'• ! 

ΐΛ ο t fj Κ iaJ ΐΛ η ^ Ο ΐ\ V Ο 'JT α ι Ο Ό Ι Ν η 6Ό υ « jr ο κ .Λ η ρ ο ν ο 1 1 i t ν^ r t ν ν s t. i ! 
yl tij τ τι κ ο τ ü ς i λ. ο ο α d ι - 
/νυ [Affco ^;_ το τοη ti ο(^ τ ρ ι το V ».*. t-^ ρ οΐ; ο•.(ν(-(χγ Κ"" ι Λν;7\νις κ[ αι o<ivJllC\) ic c ι λ η c - 

νροκί•η(} Τ ί Τ αϋτον U t ρ ος Kf'LVcv κ «ι cndi«ipivcv κ οι ι τ '^ ο \• \ w ν - ' 
ρ ο ν τ ίλ η^οιντ» νιτον&ς νοτ-ου 

r'S~ ' ' ' ι \1 ' ' - - Τ' ' 

L•^- τ ο Γ ο ri τ LO ς τ ί κ r uj ν ο ς ] ο tK U 01. Ι J Ο ρ ρ α [T]o[v; 1 α ν t cj• ρ ί u. «.t ι ο](5 r η ι; jr ι.' ι Λ ^λ ι - ■ΙΐΙ)•>'υρΐίυου5'ης.- 15 i.JrapolS'vJvupoicpnftL. — iti. ά tuju. ο Λο y ri l«. t V Λ . - λΟ. t • ο y.i -;-■:'.■' ι c 3M. (ä'kss«,) (Ν ο ο ζ ι^•^ -' 


νΐ ι Κ ίΐ W Ol ι αϊ [ΐ1 υ VA-rr 1U' tov VI l•»- ί. ν tW τι] W >| V ί κ ΤΓ^\>|ίΌΐ'ς ΤΓοί ρ Λ V ιι[η »\ (Χ Cl\ \ ^ Μ i' ^ S ''S ί ι >» >^ ν' 

' f ^ ' ^ Ιΐ ) ' ' / ί 

o(pvvpioU opoiVjua^ er t ν τ uk κ ο Γι ιχ*,• ( iu'^ και J ■-. |.) rt luj ο w jri>. Oti L) ι• ..ία l 

LO^yiCilC) κ 0(1/ 10^ ΙΓ pO κ i ι Γ 3( ι,. LVL1<XY£V 

[V "JT ί ρ (Χ υ τ ο υ ΖΛ ι ο 5' Κ ο ρ ο «^ ο l « τ ο] ι* )ΐ s. ( Ο t ν ex υ ν ρ [ «, λ <. ^ t ex ] τ α • ( ο Μ ) >■ Ι λ ν e) , γ ι: 

C > ρ, -ν -τ Γ ; ^ ■ ' . ) 

ΐΛ L ς η [ κ .1 * ι υ ί ν υ ρ 1 ς J Ι οΐ V f ατ ρ \Μ i l ο <; i λ t τ ex κ υ ρ ι ο V γ ο χ' α ν - 

;^ ι 'Π ' -, V -, S '• ' -, ^ ^ ' ';' : 

[ορός jLAov) υννοφοιΟί^ του J Α 1 1 ρ (χ(,τ ο/; )|ν[ορακ]α καν ως -jTp ο i\LTr< l . Lvvc- 
crpi^ ίκριχγοί üjrtp της 1ο<>νϊ- %% L ßipoklwe'fcL•- Jy JUti-s. öD 


N^ 351 lüi|) (^. T^ I 1 τ VI (Γ Cd τ η V ί ii ν' ty ο ί 7λ ci^ ο τ vi t α ν ν ί ιχ t ν τ ο U οί ν ο ρ ο ς τ »u υ υ -' » r ι• υ ι 
ί Του ί κ^ο υ J U η, γ ν ς υ 0ΐννρυϋΓΓθθμ.η (ΧΓΓΛίΤηνηνοιι. «υτον^ Κ «ι iAvLOV νυν itiriviACL^OTi lof ρ wrr ou , U) 

τον οΐ7Γθΐτη(Γ»ν οι,ττριυΓΟί ι- α υ ν k Γ Λ <^ iCotL -vtTNvidov οΐ£ΐΛΐ LA. η (Γνν'νιχιρηΟΛί. oloroV «ιτοΐιτηνηνΛ 

/ ,, > Ρ ^ 

UOt VÄp OTl 0UC)£V 

ζίυγνιυριις avxov c<rraLTTjV>|V(,oiO| uy\ HOi/nvotb ot της ctrroKpL^t «■*.'<, λ<.ου 

\ j \ -j ' / 

Xot t cptpoiu' otuTKiV £p \/o /LA. t V ος" /' τα p(.i ου) C (juj ~ i. α TT η ι )"i 'J JA^ ύ\• ! ircb'S- 3/J-Z. 


^ c κ ν ί^ :ii('X t c υ )\ί-|Γου). Kot^t-M Α(υ•) γ ■ 

V/ ν» 5 γ %: τ U' Ί u) Κ« Ι ^L_o( ρ « jr 1 mv ι O'TpfntrMVw) 

Kii ι tpMtivui Οα^Γι Λ(.ι KluW ΐ/(« Α ΙΑ« Λ τ 1 1 ) /\ ρ ϋ'ι(νο ι, ι U 
ι 1 l•« κ(Λ ttdoi'} lt. ί ί) ι-()θ(5) 
b jri*j)a Ι ί is" 'd ν ο \r(ji ιος ιτον; 

Ι ί S t ν ο VI Ί' U 0C Κΐιχΐ Jtoc 

Γ((χιου} IN η ίου. vv<j Ν^- 35Ζ U) Ol i r ( ν C Ca \ι/ Λ 1 1 ri ν) ίνο ο ι ί Λ η Λ υ ι/(ϋ χ ι) Κ "^ 
ί τ ι (Χ II' η yl. ι 


() L•» 


iO cp ρ ο ν 1" tStCo ν) 

ί jv L της k'uj *λ η ς ^ Λ JTO ν ρ(οκρ ο A>ca LJ κοίι 
tii; το tv(&'■t■oς KC«>S AopuAVoü -/^ r\ci u'iOi ρ ο ^ τ-ουι<νΐϋίθΟ t Ϊ ί ι χ η ς i5 οίυτης Ι\ωι-<ης, (μ_Ι)\ι\ Ν ι ί ν UJ ρ Κ) ^(η (j'cn ν) ()τρ(»τηνώ) Καλχηνι^οι) τρίίς 
ν. Κ» r\<jpLO.vou ΙΧο^ιίΛρος του 

-Ν \) ρ ίΟυ /^\ ί ν fcL ρ ν. 

uijj) |\c< ( tv(,w ρ ι ii)v| ι) CA ν} Ijoli tX(i Kuj) ν ρ((3<.ΐΜ.λΛ (Λτ fcl•^ KMii>-]A(ot) y L- κ C< 

"\'i_H) κ . • Ιυ • • bf Us LAir) λ ο ν) ν. ■•. ί ^.λθ 5 ν. , 


h iu-x(r:r. 3i^3. ^19 u y^vx 5353 >tS υΙ• Ίθ,'-ϊοηϋ3Γν• ' ι {Λΐν• ο tLOU Uxuvnv /ΛτΓοΛλ ι γ U ρ ι. ϊτ ο(Λ Γ η ν UJ") και. Ζ- οΐ ρ ä jt u uj ν υ 

ΟΛδ^ιλικώ) ν pCokM.^ (λτ t l) Λρδ ι,ΐ,νοι γο u) Π ρ οι κ(,Λ i ιόο\,) ^ctotocij 

' "Ο -^ "Π 

ττα ρ ο*. \Ληον τοο kZpou χου 

ι i ι . ( . ■10 /\ ρ ΤΓ » y iX Joü Ληο K'ix;(u,yj;•) ^ C κ ν ο ri'(« to υ) Nviir'(Of) 

[/a^cu-'V ίχ jr ί ν i)(nk vi/ (\ ιλ mv) τιο d Li y^mAu νο τι) ixti τΓεριτ(ην) 

Ttü d ι fA(nA\j V τι) iXiV /Aio ν υ (>Xl)u)1 
-^vj.jTO\; σΐ,ΤΓΟ (X ΑΧ- cp c)(o υ) \ZßiiAjVO(^) 
iipÄKtiou κ (X. jLt r]A(ov) (X, Ko<.L• ^xoron- -/ff//4^'r. €k- τ οτο i ιτι,Ϋ ο - 


TL ^. τ Ο το y| Τ ί u;uj^(j-ic) "vo^ 
[τΐεοο^ τ<ο evc6T(coTi) jai^vt 
[t<] (Xu-hA(Ov) «^ Τοί,ζ dt vVotJToi^' 
pv:](X 14 η j\((.)W^) ουο ixäl του<^ ίζ 

τΓκ^Λους (Ji;[o Μ ιχττο ν p(c»>cp ο μ.« ι) κ'οίι 

ίις χο ίνίΓτο(^) d S ΑντωνινΌΟ 

ν.' / ν / ^ > . ' 

ΐ\ Λ t (ίΛ ρ C Γ του κύριοι; ε jr L• xnc^ [Klo *,ι μ ς.] 

ΑτΓ^ν pl^cxcpT] ίΌΐν) üxt'(^ok τηνίΛ) ) Koiu ηλ (oul ρ ΤΓΐυ(Λοί)ρ 

^' t /Λν TuJ ν tV οΌ ιχΛιδοΐρος του 

[κ]υρ.ου[• - .] ί[•] [• • •] 

[AjTi ΥΡ[α^1'Μ^(λν) ρ Γ< ο'(;ιΛ ι Κ UJ ) y ρ(ΛΐΑ »Λ.Λτ ει.) Κ« u.>-](A(o Ο m η ιοΛ ΙοΟ[Μ ifr. ilrti.'S' 34^. 


-^ ο κ(ν ο rroi ι οο) ΐΝηί'(ου) κ et μ. η Λ(ο ι) ι). 

ΓΛΤΤϋΧλινϋίΩν (Γτ ρ(ο>τηνι;ϋ) κ« u ^ κ ρ « ττ ι ujv ι. 

JcIO'iAclKu)) ν p(tKL(.u.[*.Tt ί) /λ ρ (Γι(ν ο ι τ ο vj Π(ρΛκΑί: 1 1) ου) U. t ρ ιϋ 0C 
jTotpo. .il. TororiTi Lo^ ^£_τοτοη- 
triLoc τΓου ^ τ οτο ri r £ujf 
arro rCujjH.i-iq• ^ ο Kv ojrfok lo\j^ ΙΝΐιί)ϋυ. 
A^ xCji L ί•Λ(ηΛυν) OTi/) ix ii ΛτΓ£ νρ(«<\|; o; Mr v) TT ί ρ i. T(nVj 

tc « ι, ο ν C ηΟ ilYCpotgr^ τυΟ tvt Γτ(ιυ τ l) 
lUtivL• Trr<ip* xlpov \2ß00 

του πρτΓ»νΛνου λ[τγο] της 

j - ' ' γ- , 

ΛΟτηι; ΚωιΜ.ης N'ct u vi Λ(^ϋ ν) (λ, 

Τλ^ £jrt -το ίχυτο κ ot ΐΛ )ΐ7\(ο ν^) ο 

J " ■ / ^ ^ ^ ^ Οι 

[ οι JTO γ ρ(,οΐ.Φ ο ίΑΟ», ϋ] ί[ι]ς ro tv t ίτίος) ü *-^ 

otu/ir' jirvcltt iii/r cJajJWru/S air: /O /|5 iVvb (Aw-yiLAX'-t/ri. OLoAVO/ viTLL• Ji ο ODO• 


KS35l• ■ ^ί^φΰ πΛι- Ζ^ο ///f 


Mo ^ cK(yoTr(XLOU) Νη^ιΤου) κο/|ίΛηΛ(οι,) γ. 

■'Δ \ \ ' ^ \ -«c" / 

ΠΤΓοΛ/ιναρι- (Γτ p(^ö,T η vuj) Kctt ^ c< ρ o( ττ ι wCv 

υΛ^ΊΛί^ιΚΊο) y p(^oi>Lcu.ckT tX) /λοίΉνοιτου) ri(u α κΑ t liI ου) /.iv ρ ι^'ν^ς 

ΤΓλριλ ^ΐΑ,'του του ηραροΐ. 

J S 7 / (1 κ < ι 

cLtxo ϋ,ίΛ'^'Οΰον [ΛίονυιΊου" xojrUovJ. 

^^ι\ς3 ru)L J ι f Λ wli^u ν ο χ ι.) tri.ü ιχ JT t ν ρ{_Λ γ Λ ί-λ. η ν) 
Π t Γ L ?.-- ο r< ν Ο ΧΓ(» ι Ο υ ) 1^1 η ^'ο V -/^^/^^^ "■ 

Κ(λΐαηΛ(ους3 rptui^^ κ λ υ νυν ^^5. fVsPA' '> ^.^^y (.ηΤί') " (Ν '-'3 

(λπ'Ο V Uoi. cpo /Li-a t) ίΐςτο tvts'xCc;^-) (J '-^ 

in ^Λ ' k' '^ -iJiofiJ/i ,\.<SA'i- 

■lU r\vTi.uvtvo\; NΛL•6^c^poς /.-i u^, ,• 

•j ' -> ■> ^ 

του kuolou ΐΤΓΐ t;>]S 

^•^ ' Kl ' 

__ CK V ni'Jvvov) ΐΝηδον). 

('Μι) yX.irtv ρι^^ι,ί >i iTc*. ν) (Γτ ρ((λ r η vuj) κο. u ηΛ(οι) V 
'l'h ^G /\vcv*;vivoo ,Νοΐι5"αρο^ του 

(MHl [Κυϋιου ] Α JT tVCi(oi οΡη Trxv) ΙόΛδ'ιΛί,ιΚα)) 

[ y ο(Λ|α»ι.θίΤί ι) Koi.)LA»iy\oL) ν j 3 UxV JrrtctvJt cW Joii>\i''tA/i «^ 


1 


1 CHX iit>rSxlUn 1 Η li^cL IH v>mx t^Xa 353, oja'purui;• OL: y om. ύίγ• S on\, di ' tU,tu/rn/• L.rüVC κρ τίαρκου Αυρήλιου 2^iCjvnuo\} , 

'Α ' TT 1 ~ Μ '' i//^Ä. ^ 

ΑΛντυονινοϋ JliXpviKov I^^Uvu-irov / 9/ß /, I^Cz 

b ρ Lv τ* V ικου Ι Nivwi'xov Ιτυ^ιρονς 

^ fcjOaS'Tou 1 υρι- ν toixvi ν iqi^ . Α ίί-νοίοίφ η) 

AucnAuio) AxriuJVL και. uj(^ V ρ ij(u. χη( t l) voit« pvCi-j) Αρ5Ί(νοιτο\;) 

Οιΰί IM ϋλιχ ^αιχιχινος rr D o^ y( ΧΛοιτ ιΚοΰ) TTuA(ri<;J $ ι λ» c) ιλ^ loi^ ί*) 

röü[oiYi(^) uoojiov) ενός νυοίνίνου iV τη Αλιι(|οι ν Ο ρ tw(;. 1ν ilrtk 3if6. 


( lA/irV . ΆποΛλινΛρϋ ö'xpCciTMvu;) Noit ^_ α ρ α jT iuj[v t] 
ρο3ΐ'ίιΛ(ι,κ^)["γρ(αΜ.|Λ. Λτίΐ")] ApGi(voiTov) ΓΊ(ρ Äi<Att(l ov) Ufc DicJoc 
jTwp» ^^τοτοητίΐΑ)^ του 
J ,Ζ_ τοτοητει<υ(5 αττο κυοίχ^ης) 

^ . οΚνοΤΓ(οί Lov) ΐΝηίΓου. Π<; τ[υον i ti Α[>ιΑν-ι/θ χ 0] -fi^/z^-O "■ ^^' 

ετίΐ- α jr ενρ(»Ψ«.Μην; π tp L X\)\V) Kuj/uri(v) 

KOil• του^ νυν tt; fcntvovm) 

ΤΓωΛους ovo (X Jro Vp ccPomaO 

AvTwvttvou i\o^ ifapoc; του 
Κυοι,ου ετΓΐ τιις ίχν[τη$ »<«A)(uri^)]. 
/15ίΧΉ)ΐ/\π€νρ(«,(ϊ'7ΐί"(!ΐν^ α-τρ((λττ|νω) κ«ΐΛ'ί|Λ(οι) t Tru;A(oi)[ft] 
L'ö ΛvτιAJv^vou |\ οί ί<Γ(χρο(; του 
(όΗ[)κνϋΐου r \ ivC''<'pl ί> Αττί νρ^οκρηί« ν) ροι&Ί,λςκίΊό ν p«,Lci.t »τ ε t) ji? σκ-'λ^^-ί^ 

• KolJ-t»]Acou) 'ζ JTuJAcol) ρ. ^6 ^ 

-Ά ' ' - ' . ■ ■ 

[ MvTu) νι]\ν.ου [τ]ου Κ^υίριον (ru-) 

^(ΗΗ)[• • • •]. ΰ-τρ • . • ■ 

[•••■]■•• • Ö'wu.iiijui^VuJ). 

(5 Η ) [ ]■ • • ραίΤιΑιικ-ος) (rvucPu;(vui ) Von- cWhUk^v 1 π.. «Λ^ % Η vM Jio 30j. jv IWrj'. 3^7, 40 Hp«<AtiüO pclG( ) Ϋ "^ ( ) σ L•'«« ü ijy(oM.tvuj) την 6Ti) (Λ Γ η ^ t * V j 

K^i ■ tP Ä • ■ ■ ■ pokO'i.AcLK'u!)) γ p((3i.M-M-0kV ^^ ) Π(ρΛκΛίΐ()ου) ΐΛίρι ος 
\ — r— I η ' \ 

TTotpok 1 t^tvov<ptu;q ττρ tS' ρ(ντ tpouj 

t: > \ ' . ^^ ' '' 

ο ί TT ΐ-ΚΛΑου ΐλ(ί,νον;) ^ tLCPokKo^ (<o(t 

Τ - ' ' 

•' \ ' U' \ "' ' ' 

f-TTi, KctA(cvM.fcVcu) ιΧιοίΛητος (XiU<f ct(£ Cwv) 

I i iTe νουίί' tiü^ 5Τρ tS" ρ(υτΐ ιΐυυ) 
—Γ- ' -> ^ / 

^ΓθΚνοΤΓ((λίθν) Ι Ν II roU , /\<ρ U)tf (Χ 3T ί.Ϋρ(ΛγΛ*Λί J λ) 

TuJi t\y( ΓΓίΟΐ- τ(ίΐν) kujm.(mvJ Κ(λ u ηλ(οον) U'^"/ 'J/ . 

οκΓυϋ Kwt τΓωλ(^ΐΛ)ν) (Χ~ ο 1 1 cpvCoi Ρ η (Γα ν) 
Κ3^|-^ηλ(οΐ•) μ , τας dt Λοιττ(ο(ς} νυν 
τίΑ5;ΐ.Λ<5 ΚΛΐΛηλ(ονς) "Ij Ol TT ο ν ρ(οΐ<ρ ο u. ε ν (λ) 
Ί5 εις το ίνί^το^) td'-^Kixi , C/r //^/7 

VVV£u ν £vo u.(£V ov^j JTuJy\(ovj^) ovo 

irri ττίς S. οκνοΓΓ((λιου) INnlToü.. 
(IH) Ακίν^οΐίΙίηΓοιγ) ο'τροΐτ()ΐ^ιυ) κ c* ΐΛηλίο t) ί, 
%OVji'Mtvtp Γ *" ΤΓοίρ» |i ok (Τ ι A(l KU)) of^oiu.^) 

K0<./-l1jA[OL•) '1, r\i;((fcip) t• _So3c>r7Uu 

(4•_Η^ rltxoujv «Troö(iOfLvu.£vo^J vviuiv ΛίΓικρι^ος) ές r](;pi{)|urj(r'ot) kkmMAoü^) i^/?'^• y 

v5_H) Jlai» J Ol iT 1 A(i k'uj ) ΟΑΑ^οιως) u)(j rripoKttToiL). , ^ 

^SlLH) Aiovvrt(o)<; '4ηρί3(^Γ|0«),ίΐ(^)τοϋ [3θ(η-^θΓ;) ^o^^) Κ 0Ο%Ιθ^\^'^Ύ ^ ^^ 
(.*rH) Κ.α\ i ς η pL v(u.r| κω^) (ruu.cptü(y to) \X/;5c(/.^vu - 1 XH, jrl Jitb. - 2,5. 11 -corr: ,0/U/4 α. o5v 7lYtU• 34-6. 


N? 359 N'oii Koi(.Lt ocox' Ttov κυιηιον ^_ί ροιδτων ζ ^cu, 

JliSjy^iwV IOC. Αι1.^ρ(Λγέ) ^WToX K<Xi Μ.ιτ•ογ(οις) jrOixKfropöO -/ifi^ 

ί-.;ΓΛ°/fv)-!■ί^χ ^■c^znl• ^^■ ~ ij ρ- ■= Hottricn.^^ ζ αα.^. Jr Tl'.-tirS' 'k ' ' \- 

ηντ typ a«iov i;)T tixcA >ις. 
Luocxiti-iov (T pn; vTi- ί xvi^ (m) IxAauciuJt Αντι*)- 
νινου LptiytL K«i Jlapovxi κ[οΐ i] ιλ ντογ(οι^) 
νίυυϋγοις κΑηοΐον,του rrtpi Hp«[KAjt«y 
3 lAJ-(ns-j ocTiAiTÄi, tK4OpioV του i>V t^S Tw το^ '•ίΡ )1 

ΐροιίΛγου ΐΝοίιιΓΒρος τον; κνοιου ου ννιυονιτί- 

του Γ\λ»υϋιου rxvrwvivoi; κλνι ρο\) ^ irci ρ[οι]- 

? ' ■ TT ' ^ "^ ' ^ 

OiTt(rw.) J ι α ν tifp ο M.L*,i και ,Ζ_τοτοητΐ/ «νΟ- 

Ίϋ Iprtitivovj fvoivS'cipo^ τοΰ κυριου[ ~] 3 ν t νου c«Tfy ο-αλΧ ν νΟου- ^ΙΚλ»υοιου.— 5 Χ. ο— δι Γ' 
ι)οτ t . Ν? 360 


ίν iCi-i 349. tD 


(it.I N? 36• Jlit roWC civtiXt gucA/Ttttt 1•••••τ^ ) 

IV 

Λ-^ν τον tV 
η Lo ο ντ i- 
](Γ• Ο π κον; 

C J ' 

]-Tw ο ίχντι- 

] 

] νος X^T-f' "1 
J-UJ t tva 

] isAripoV 

1 

] \;tuj[- •]\; • -ρ 

j jrcu • • M^ 
> ' 

] fcNfci-VuJV 10 S15 ]λ;ι:•• •]ν 
j ο « Λλον; 
]• • • Τ*'' i^ 


ov 


]• • ν[• •] 
]avo(y[- ■] 


rrp« 


]οι ν »y ν u) 5'- 
]. . ujp.|^t• 
j• • • yluo V • 
1 . • • jro V 
]- • • (χνΛ[• •] 


(X - 


j- . . oc- 

Colli 


Λ>]ί.'<.(ί'ϋη rot(; ujroiUvK]AA.a5'[t--3<*vc*••• 
oV oi(xoiKc<iL|OM.tvot jftpi u)[v• •]• •τιΤΓ[ρο]^ 
(χλ\ηλου^ biTTtTv ijri• του[κρο>.]τν «'[roVjcl ι - 
Κοιιοϋοτου του τΐ"ρανΐΛ0<το[ς] χΛυτου 

ÜVTOC OJTOLOV nAvJtV fc Μ ΙΛ(Ρθ[Τ]ί. - 

pu;v ck^iovVruJV ττρο V t S^tttix V ylÄpttv 

(Γτροιτη vc^ iiTTt'V Γΐί,τοί την κ» τ D^>irJrc- 
^ Π ' Γι ^ J J .^ /^ 

(g(.v cvvaj'Vi. i.3Toiurov) ττιρ ο]ίΓΌι ν τ »ι CT« ι. (V ιυν 350. sn^ (N?3&1)' 15 xo λ/5 30 ΑτγοΛλ uoviovj δ^τρί» trivovj) Π ρ ο κΛ(ι ι ο ου) ιλ t c; κίος s C (^ JlcnOvL• 5ί . Η> "^^^ 
LJTiTox; tv τη ^1ίΡ«ί'τη «VOpoi Jnv^.wcorjrpoS'- ί'θ -^t-J^ 

Mf|' kr' ' ^ ' ' ' ^λ '"'^'^*" 

kC^ ^ () υ V vco^ [χυτου /Xovveuvov -/\ο( ίϋη m.o - 

TiAtortx^ tiriTuJp i;jTtp Κοίδ'ίου iijTtV ^^vyvt- 

\ - c I ' ι ι \ -- Ν 

νΉίΐ του η *-<- k Tt po c u.iyNAuJv' τ i Λ t υ r » V τ[ον^ 

jiov IcoLxoiLO^ ων οκχν»ιι<ΐ|ννροΐγΛς ΐΛΐτ[ι]- 

' ) > ^ ^ f f f , ι ' / 

Tli^HM/tirc αυτόν ΚΛί iüi>]i/H (χυχ-οο τ οι u τ η ν 

\ ' ' ^ ^ί ~ y \ ' . fi 

Λ*υτ>ιί)'>|,ττροΚοΐΛΐί'(Χυ Κ«ι Oi^iiwScui ./1ν[ε(5ι']ίχ,ι^ 

<■! ^ Ρ '\ J -< ^ / "Τ" 

IVH το pouj\MM.oi Μυτοο (Τοίνερον V «[vj»] τ Λ ι- . [ Ι jt - 

Λ ί υτη ίΊχ ν τος ουν i-Kitvou rrpos'riAJtv τ[οΖ<;] 

6'<? ρ (λ ν ι. Γτ Λ κ; , οί ^ i.u;v ί3<ντοϋ^ jrcxpa Λυ[(Γιν], 

.1 - ^ ' \ Ο ' ^Ρ > 1^ ν 

ΟΓΓίος τ(χ 0^κcΛoι;ι7(X νενητΛΐ/ Lrri,i ot [rcJuTO 

^ -> ' j.• ν ' c " / 

ουκ srroLCjuv ^ ι,Γίος KujAuoyutvoL• υττο tivujv, 

j ι ) ι / J f ^ J - '^ 

οίνανκαιως svtru^tv ü ο ι. ^ «qiujujv οι νχ clv ξ] 

η -^ r (1 > •--/ r J 

UtroiTrtAAa)-i7hv«i- υττοοιΚνυ^ Οτι. ίΧ[υτιο] 

-' C /,(ΐ ' ^ Ν Ρ Ι; ' ' -^ \ γ' . 

τΛν ()κχι/ηκτΐ ο<Λν[το^] ρ ο IT 11 Λθ ν ujpi-S'V Oi-yvn wm M-ti/Vri ΚΜΐ, 5υ ακοΛονυ« jrotuJV /u t τ ε χις-αλ yu) «ντους Lni-t ut ττκρ- 

iiO-[iv] ν Γ τΐΛ>ν ΐ' i.rj ιχ ρ ί <; ίτ•- «) t και b voa*.(k-o^ c rnv ciis c ν ο a-i ι Λ ν γ ρ λ γ λ ς 't-r T]fiv d L» 1/ η t< tiv i3Tucj;ipoüV του^ ΟΓυ vyi-v ο \;^ Kwtä tcxiJ i.Kt[Lv]oii • ■ τς[• •l5i. Λοτι^'ίί-ΧΊ<Λ. 3Ü. LintÄV. -1^ l. ujTOJtiKVv^ ΙΠ-,ύ i rc w. VtyV-U/ 351. φρι ν ■ (1^•3&1)^ 

TitUT»|V ^νυϋ)| ναι. . Γ_ t (1 ι Tl•^ ρουΛίται. rrjiü της Λυ V^- ΐν^ ji loc; -t »iV [ ι ι \ ν >, κ>, vj 

J [Λ;\•έ Vs.iv, Vwpav oυκ^Vi^^cuκ ιΐΓν(Γτο(ΑΛί.νο^•^τι ίκίΐνο^- ίνοίυτη 5.7Γ( -j 

Λ ' 'Ι > ' • ' Π ' / Ρ i^ ',' ' χ ' 

/\οννο<5 CYjtwjp ΜΓί κρ £tv Ä ro υ «vTLütico^ ϋ ί-ίίοι Kiu[i; ■ ■••]•• ίκ%[- • • .\t•]- 

' ' ^ Γ (1 / -> \ ' Ν - ^ 

Giio^ jT« |/ fc ρ V £TW ι. Km ι. ιΓη(Γ^V rj icxxj η κ'η V ίΐΛη(Χ•ί.νηι rrapoi (ίνννίν[ους ά w j 

- η . ' α ' \ ν r, ■ > ' ^ ^ . ^ 

L ^^ ν , ) 1 ν ;r f r ί jr ι cf i (. 1 1 ν Π c υ yV j τ cn »s (κ ι. c r ι α» v-jv J ν y y t ν η ς f o( t; η rv n ■.% f ι .• c (; ι 

GUK ίίτιν' ivievi'tv dt«pi-poiiovicon.. liAf•. υτηίΌιντος <l Ci ufTjo υ 1 [i['i' ί ν, <;'] 

Ίυ (JOvAvj τοο χΓΛνΟΟ^ του «.(Τ-νιΛι κ^ς ^ jrocvr». τλ t*' τη οιλίλ ι [.)λ ί γΙ* ιΓ £ ν ] , 

cjrjp lAdwtov ο 0ΐΛθ/ίΛ»]τριος ocoiAcfo^ «\;του jrcoS't[k]5'iv i-vcirs[\i'u'Vj 

^ '' / ι ■ ν ^ ^ η η ί Γ χ :. ' </ , ' ^ r 

Λ U τ ο ν./ [\ οί L jri β ι τ»] ^ (1 ι «. ι' η •<η<^ ό ί ατΓ ο κ ρ ί »-V 0Λ.<. α ι. c τ ι t ν τγ-^ s,x ι ς γ'ί[<) cvr 

i'MKwii; ijTTK t-KSiV (TcfcocviiTOii. Li. ουν ικι tv τ »ν χ η ιιγϊλ ί(Γ[ρ^γι]- 

r / \ \ /ρ Γ ^ ' J /' ' 

ίΐλν, rjK£S''luJ«r*V K(Xt ΤΓΛς ö'CTpolVioOt.J OCVTWV' TTpOTtpCV £.7rLVM'[l^''l'-l 

'10 'jOtv. Li öfc ÄJTO Tu)V fjrTCi. τίίΓδοιρίς έννομοι- ttlTi. και vcacikcX'• • • jn]- 

ματος iovtTOii- «ζιυον AuVrivui τ»ιν ü t » ν mk ri ν' , ο υ κ t\ οΛιννι υΤΓ[ογΐΑ] 

/ 'λ Ν < ι '(' • "Ρ r / α ' '' ' 

ν i:[i]voi.caL•. r\jTcAA ΐΛ) ν ι * ν ος ρηΓΐ*.'θ ττ ρ[ο S^ i ιΊι Κ t V U τ ι ο « ν l• ι c ι κΓο ς • •] 

\ ν ^ Ν . ^ ; J > / Ι.- r^ {, ι 

]Τ[• ■ •]>|Λμ 41 ν TCn iJTi τη^ oiKtÄ^ tav *..<. £x tx irt α^-μ^ η (\povouv ν t f £>. jt[c ν t α] 
οΐ,υτου, λΛΑΟΐνοΜίει ort»] IctUtoij ö'vViplvlo^ ο(ν;του iViVfcTC[i\oiL7i;«.vj- 

[•]• •[• • -TAi/UC/V fcö'TiV[• • •]Λί Οίυ -roV τον CUOlVS;M.t v[o]V, iXr LI [• • • • ] 

[ jTu.'vö'(?p(Xvt5'TuJV ^TTtt-ViLVOii- LOi-KV £Γ(τρ(χγι-οο<. {•[•■■".ι 

Γ ]ΐ|Γΐ(.οι,[••]•••νον iöp.xyistxvTjt cUAVL•-•-] 

[• •- 1t y (T φ ρ « γ ι «"τ υ η (TCP ρ Ol y L ς nyl L λ ν μ c ο τ κ, [• • • -j 

ο er ^ ι' ' ' •, ' ι' ' fr - 

λ-Ο Γ ••••]wLvtn ijuvawkvoi, ί,νυοί(ΐί.7Γθ(.οο(νενν5νί5(ί••] 

Γ ]ι ίτΐί.Α.ίγ«το ι ην 5ci)pc<yi()(X MV χ" Ου, ην iXV ;s[• • •■] 

Γ ) <- ' ' ^ \ \ ' ^ *■ ' r 

[■••••]θέ•••()--•κην ο \jV ^υρηο'ί,ς Ον^ΐΛ α["ιυ1ν ο ν ^ ίχ Λ.λ Λ η » ι t \ f ν [C υ • • j 
Λ. lou Uli ρκ VI ί WDVJ εν /\Α ί'ξ « νο ο £1.^ νυν ο nx τ ρ £ ι ρ ο ν r ο <; η (Γ(|• ρ[χ ν ι <^1 
IpjVK t TT t κ t ι τ[« l•]. ΠΛίοουυρος ρητίΑ^ρ κπι,κρεινατο Lrrit t^^v- [-ιι ί t ri ] — 
30 Cxv 1χίί.υν•[• • • ()]ου[7\]η V ουί'Λν του ττατρο^ xou Of α'η ,\ tKo <; α • [■ • • •] 

%1 ί imvtiN'oil• - Χ. J .1. ι υρ )| tf'it^' . ür (Ivtlrf. 352. Berichtigungen und Nachträge zu No. 1— 3C1 

(wo der Autor nicht angegeben, von den betr. Herausgebern). 

23 


i 


1 


7 I 


1.^) 


8 I 


17 
27 


12 


18 
10 
20 
23 
32 
3Γ) 


15 11 


lü 


17 


2 
25 


IS 


27 


19 I 


ly 


11 


r» 
15 
IG 
1*1 


t 


21 


21 1 


12 


11 


8 
12 


111 


12 
lü 


22 


3ü 


2:i 


9 


24 


1 
3 


25 


5 
15 
IG 
17 Am linken Rande Re$le einer vorhergehenden Co- 
lli nine. 

1. χ(ί(,[α . .]νηοις oder χαρίμ-λπιοις. Vgl. 149, 14. 

Q-txc<ioyi((QXi] r. χ'.λιαρχττ;. 

I. 2Ü. Nov. 247 (Sclmllplir!). 

wolil Θε /iijciroü xal ]/ολίμ[ωνος] (Viereck). 

1. auf Γ. τεαι. 

y in oiy corr. 

1. Ol' iy.idy.rot>? — ηαρίΟ-η Vup. 

iiintcr λόγυ^ν Ciirr. 

hinter αιγία[λίιου? orgänzu etwa: Θι{μίαιον) 
,<ii()(i(Joc). 

hinter η(η(^ης Corr. 

1. iy.i).n'a<')ij {. έκελεύΟη. 

I. imaiiiiiifn(<i ίί'ξιώίίαιαι (- ini(iiQi(ff(t0^at 

ίίξιώααι t) , άλλα avvAuy.ovQYovytt<; τοϊς ονηλά- 

ταις ίίς fin' χιλ. (GraihMiwitz). 

erg.: [—αρί<πί]ι•ιι•ι (Krehs). 

1. γρ} f. 7fi <4 

L roiioyQ{{i<foc). f. νςμογρ(αμματεύς). 

vnfQniOtl f. ύτ:εοτίι>-η. 

1. Ειδαιιιυΐ'ίΰος (.Moninisen). (vgl. 2•1ϋ, 8.) 

TW»' vor ,'i«//i(f')ti))' cinziiiügcn. ' 

i. σ* f. et (Miiuinisen). 

1. oo/.tT Γ. Δοκεί (Moninisen). 

I. t η(>ην Γ. τησεν. — 1. Των Γ. τών. 

Ι. άΐΊΐ?.οΊσΟ«ί. 

•»|[i]rP.C zu slreiciicn und liinlcr 7: λημ{μαια) zu 
.s;el/.en. 

I. άλ . . )mi' r. άλλ . . λα)ν. 

1. x[a]l U].[c] 7[ύ\,'. 

1. ([ολ.λφ'οη']. 

Ι. ο ιχο{ρ){ = tiyoi') f. οΐχό(μενος) (Dicls). 

Aus dem 2/3. .luhrh. n. Clir. 

■/oy corr. .ins χην. 

1. yl^Qr^λ'κ( Jtooo)Q(<. Streiche die Fufsnotc. 

1. ()ι•ίτ7οι'ριος f. [■]vi[. .]νοιος. Aus dem 3. Juhrh. 
n. dir. 

). ύίίγρ{άιρίίμι-ΐ') (Wilcken). 

i. ü I. — (Wilcken). 

1. ύ {=τίτάρτίϊ) vn{tρ) f. δ' ΰτίερ (Wilcken). 

i. ζο)γρ(μιΙιχο)ν), 2G 

27 

28 2y 30 
31 32 
33 3(; 2 
V 10 

18 

1 
9 37 38 39 18 
21 

2 

9 

10/11 

14 - 353 — Wird in llefl 4 des 11. Randes neu licraiisgcgcbcn. 

Aus dem 2/3. Jnlnli. n. Chr. 

I. ju.>;JiV«<j') άπολ(λνα^ί(ΐ (ülels). 

i. Ίον Γ. καί. 

1. 'ylnoyQ(u<i 6ju.9n) γίγ\ό\ν6ι«. 

1. τοΓ/ο(ΐ') τό 'i(i\uy\ (ivielis- Viereck). 

1. γραμμ{(χΐ(νς) Xccoiovc νιος "yifju (Wilcken). 

1. ί'χις und [id{ = 2\i) f. κ5. Ehcuso Z. 3. 

1. η/{=παρά) Γ. .. (Wilcken). 

I. OC l^/ηyά (aic\) /prc,r(,ii(frtii'c) Γ. ο(ίά) .^Ιηνά 

γραμμ(ατέω;) (^^'ilcken). 
Aus dem 2/3.('Malirh. n. Chr. 
Am Ramie: 1.58/1.59 n. Chr. 
1. ΰιιίρμ« niti (Wilcken). 
I. χληρη'χης -(su•!) (Wilcken). 
Anni. zu G: I. ϊϊηονραι Γ. άρτά^ίαι. 
1. /Jy^(f^ρüι{ιoc). 
Ans dem 2/3. .lalirli. n. Chr. 
Aus dem 2/3. .lalirli. n. Chr. 
I. vt(f) f. υύφ. 

Anni. zu 11:1. uirrfi (Kiels). 
1. 'lÄjiior Tto?.(i. 
Am Rande neben 5: 1. Oclolier. 
1. Φ«[οι]•[ΐ l f. «Ι)α[ρ:χοΰΟ]•. t, und am Itamle: 
8. Ocloher 222 n. Chr. 
1. iMKtrtio) (Wilcken). 

I. Ol' itjy I'. οϋτην (Kiels -Wilcken). Hin Anm. 
dazu zu streichen. 

Aus dem 2/3. Jahrli. n. Chr. (Vgl. No. i:!!'.). 
Am Rande I. 13. .Seplemhrr 50 f. 15. August 51 
(Wih'k(Mi). Die Anm. zu 1 zu slrrichen. 
Verso 1. λίο'ώΐ'»/ Γ. AcJcV/•;;.' 
(2 11) \ο\• "βρρι•)(Τυ. Vcr.M» von (1 11) (Wilcken). 
I. λί/ΐ£)'θΐι ()' corr. ans «). 
1. ζrτo'moλ^ιy (-ςι•Γ0>τ(»λΐΓ) (Diels-AVjIcken). 

1. . l't'I-l"' f• ^'-ΙΛ •]':'•'• 

Aus dem 1. .laluh. n. Chr. 
1. Torydnov f. ..νναριυ (Wilcken). 
!. υαχχιάδαν (. Μακ/ιάϊεν (Wilcken\ 
1. Κίτίλίμ" (McD r. Κετεκίμ• (Wilcken). 
1. 2:{(ραπως ϋ (?) τον f. σοιρα . . orsroj. V;;l. Nu. 
227, 13 '(Wilcken). 

1 J 40 
41 42 44 45 4G 

47 48 
40 50 51 ]S Ι. yi-(onyty.i't. 

20 τί(ίΰώ(>Ίιι (-(ini^'. in άποόώηω (Wilckeii). 

21 ι'/ in χΊηύι•)!' coi'i'ig. in χ (\Vilci<(in). 
21/22 ]. -/.('J.diiov. 

2Γ. 1. li,f[f/.]laQ f. 'Λφί.λΐλάς (Wilckcn). 
2i) 1. y.: f. y.i (Wilckcn). 

Ans (Irin 2/3. J;ilwli. n. (^lir. 

3 1. 1/77 ('//.MOC. 

,') I. ()<.';•(_)(«ι/'«/(ίΐ'). 

10 1. ΊίΙκί(ΐάι{ων). 

11 Ι. ΓΓ()ϋίΤ(θ()(.))') Ol"'z07l(f'Jw>'). 

10 jr; cui'iiy. ans ji/i (Wilcken). 

12 1. [. ..]vvic. 

15 i. [....] i'i; uötXiföq. 

vor 13, 11 niid 16 — 19 die Klammern nacli/.u- 
lr.it;cn nml am linnilc: Ainii/Mai 225 n. Ciir. 
(v-l. ^•<). •.)-}). 

G n. 12 1. tvayji'ijioroq f. Κϋ— /^ήμονο; (Wilckcn). 
Ans ileni 2/3. J.ilnli. n. Clir. 

1 1. Σαιαβον]ιος. 

2 1. y.[c() ί/](ίΐ•0[ΐγίν- 
5 1. 2ίίθΐοψ]ι. 

10 Tfi .O.ii>)iih')jg l'ap. 1. itTeXfiMibivriv. Vor xQn- 

Ίΐί-ζης wird ύι{ά) 7.n ergänzen sein. Fnr htl 
kein l'lalz. (Wilckcn.) 

13 1. όλιχαΐ (sie!) f. ό;ι(οί(ΐ)ς) καΐ. 

2 1. J/rxvcrfüig f. ΙΙακύσεΓ;;;. 

3 f. 1. '/^V.Vfc (= ixO-ic) ψις ην [ζ'τ]σϋ ΰντος 

(Wilckcn). • 
Ο 1. Ίίηα/.λίας. 
12 1. .1/ώ- 

11 1. i-/.i:Ua' f. ■(■/-•.ζον (Wilckcn). 
IG 1. ΊοΐΊΐιν ιό {'. τούτους. 

20 1. 7θΓς 7rQoitQoig (Vicrccii). 

23 1. —fovijQov ßvßfßovc J/fni!i'uHog xccl. 

21 1. liyiiiu'f'ii'ov J'^vcii-ßovg ^ißaaiöw. 
2') I. lif-ßiiaiov f. ^.'ευήρου. 

U I. ito\v ii' «ΐ'λ[] f. r.o]"j έν άγ-/_^ (Wilckcn). 
25 Hinter yo : (2 11). 

Ans dem 7/S. Jalii'h. n. Chr. 

2 1. όΐ(ίΐ[ fo{oi'i(t)r). 

5 I. π/ i=7rcena) liir die Siglc vor ;- (Wilckcn). 

Ans drin 2/3. .lalirli. ii. Chr.(?) 
1 \'li[io)i'!]r(in' l'a[i. I. ^ylvionntOV (Wilcken). 
S Vor ^li;u]<f i'inznrri;;en: (2 II), dcs;^!. Z. vor 

lU^ (3 11) nnd Z. 12 vor 'yltUn (■111) (Wilckcn). 
1 1. (■):)■ (17 1 i'y χι til (- ί //) f. Θενατ:ύγ7_ιτεί. (Wilcken). 

3 1. iVn' Γ. ε"'. — {~f7iH). — l'ap. χαίριμ. 
•ir. I. /.'nfiiili^iil (Wilckcn). 

G 1. [j'OI' ] llf'oiK. 

'.) I. 'ji[o]['c Iz',"/,"]C';["'],"'"''?• 

13 inc'cvity.yoi• l'ap. I. t7iurayy.ov (Wilckcn-Vicrcck). 
20 !. Ί•:,(,ι•; Γ. Ltoü (Viereck). 

1 I. ii7i^(.(,M<,i,V//)? (Wilcken). 

3 I. Σιΐί>α7ΐΊωΐ'ΐ f. Σαοα7:α;λ;;.ανι. 

5 1. //[(o^KfüfiiitKog "Ω(ΐυ[ν]. 

S I. y«injX{oi)'). 
16 1. «Γ'ίώΐ' ynOii{tiOig) f. äv έ~!.γενο•λ(ένο'.ς). 
ISfg. I. ά7Τίγη{ΰιιηα<(ν) nnd xc<[fi];;A(oi)^, 7ioiX{oi)ß, 
ebenso 21 f. (Wilckcn). 52 53 64 20 1. ΛΙαΙ (^ :\h/Xf'iQyt). Am Üandc: 31. Jan. 143 
n. Chr. 
2 1. ^(((ΐ[<(,Ί i<i)ri], vjjl. 51, o. 
4 1. [".'Jooi'J, Spnrcn v<ni ο η. ι• sind erhallen. 

7 1. x«ju///.(w)') und 7ΐο)λ{ων). 

8 1. «(-«170), vyl. 351, i.i. 
15 ]. U7if-yn{aifiir,icv) 2"ao(«,-r/wi'i; i7r(i(fii ;;/'(;")) Jt' 

u:iOYQ{(afijc) xcci{i'fjc) y.(iui;/.{oi)ij , 7iin).{oi'iß 
(Wilcken). Elienso [lassiviscli IG. 

18 1. (ivi'(fO)[)'J>) (Wilckcn) öt' \ί7τολ{λ . . .). 

19 !. ίξηρι>'>{ΐίη/.ώ:) avy(fiu{vJ)) (^VilΓkι•n). 

20 1. ί'ξηηι,')-{μηχώί) ßur,i}.{ixog) (Wilckcn: ßo>i.'>{i'i;)) 
ΰν{μ)'[θ)[ΐ'ώ). Davor: (5 II). 

Am Itandc I. ύΐ(<( !ί{άηηααν) β καΐ nciotu't^n'iyoa- 
tfoi'Kd) (Wilckcn) ηο)λ[οι) γ. 
1 1. i/Q/ißfion. ' 

4 1. Xanyn[ai;oig). 

5 1. ['l\)v).ia;. 
15 I. (2 II) !,/,uw)'/o? zo/JO;'f)fc/((/i«if rc) Γ7ίί7ΐ«ί'£;)α«[ι] 

f. Λουλία Κν.στύν/; . oj,j " κο•. (Wilcken). 

3 1. 'Ilnä. 

5 I. yy^. Am Üande: 159,1G0 n.Chr. 

12 I. ,> f. .'>. 

55 II 1 1. επί iiyuu' LiT}.-:~'.v.'S/.{z'.-:'j.:). .N.ich V/(/()oi)[il 
stchl noch ein wajjercchlcr Slrich. 

4 Πιο vcrschrielicn für «rri (=«/τίλfι■.!/^'ίι«^')• 
5 1. Ίίλλψήο[ι<] f. Έ/.λην•οο;:1 (Krchi). 

7 f. 1. yccl ta7(oi'c) z[«toi/(o(ic)?] ιιή avuyEy(i[ci^- 
iiu'ovg) (Wilcken). 

13 f;;. 1. röit' [άττό τή; ιιηιηο7ίόλκι)ς] avciyQ^cafoiii- 

yon']. 

15 1. NfyiffQO'i ίυν (Wilckcn). 

16 1. yys i'• •/.■j. Am Uande: 173/171 lur 171/175, 

159/lGO 1". IGL n. Chr. 
18 Schhifs L [i,/] roix/j]. Am Ilandc: 159 '.GO n.Chr. 

21 1. ύι[ο i/r/ Jt]Jw(/i. Li* ^Ji^ip/'-ioi]. 

22 nach [ί7τ]'<γομίνο>ί' isl ein Uc^l eines l'nichslahens 

zu sehen, der nur mit β .-.linunl; d.ihcr am 
Uande 25. Aug. 
'3. Zeile der ünlcrschrifl 1. lov ^i οιοήαος C-) 
r. ToO 1•:τ[ ] (Wilcken). 

I S 1. ])' lliiGiMvo; f. ιεοον. — 9 I. j. .:..— lo I. ]ιόιψ. 

— 11 I. }c. 
5G Verso von andrer Hand wie No. 55. 

II 2 1. 6 yca f. καΐ und Kon\. . . . 

3 1. ^/ioayooicci>')j[c. 

4 1. 701' .!/[..]()[.. 

57 I ohcn aliL;ehroclu'n. 

■1 1. [Mo\>';ouog. 

9 f. I. τιρύς βυρ\ηΰ jitnovc και] titona. 
10 1. ς f. ε'. 

12 Ι. oiy.ut];^ 

17 f. 1. |L« ./i'Jiozofiionog üiiirraiiog. Folgen die 
TiUilaliircn des .Marcus uinl Vcrus. Am Uande: 
zw. 17. .März— 2S. Aug. Ιύΐ n.Chr. 
II Von andrer Hand. 

4 1. ;ί«οά ^ci)\yiH'ciovg . . . 

G I. Ί ϊί (ρηο)'ηζ[ομί)'ΐι f. τ/,^οο'/τ . . ^Vilckcn). 

13 (2 li). — 1. :ΣυΓ/.ο(ύιης) IJ[uyu.<ioi\;]. 
Vci-so, oben aligehroclicn. Amlrc Hand. 

58 3 I. (-;,[... f. A[... 

G 1. yy[} Am Itandc: 159,160 n. Chr. — 354 — 11 

2Ü 

22 

2ϋ/2(•) 

2G 

CO 1 

2 Ο 
11 

61 Ι Γ) 

S 
12 
13 

in 

11 
1 
■Λ 

•1 Ι 7 Γ. cry. ίίς τον] νπαι>χυ[>>ι]ά [ftoi τόποι'. 
r.i 1. . .c<n«.\.. . 
1'.) ]. 'l'(ccl(jv/rc(>toi[... 

.')(! Γν'ηιΙι ^Ινιοκρύιορυς liigc Καίσαρος liiiizu. 
Γ)9 Γ) 1. λ«θ)'ο(«'[οις). 

1. ,w'c f. '/.CiL 

1. //[ίθ1//(ί[•• • 

). .[. .]ί(Γ•ί[/;],- ΊΓις[ 

1. vicllcichl if/if/o]()oii 1\ο)ΐίογρ{αιιμίηίων) (ivrclis). 

1. ()/(ό i7f(t)i()(/j^(ii] Γ. cpj... 

erg. [V////i(.)i'/(.)j<. Vgl. No. 130. 

yniniiiictTi-T) xtei J/ioi.fna'no (vgl. Nu. 430) 
χωιιυγρ(ΐ(;ιιιατΰ) -/{ώμης Α«ρ{αν!όος) xcu 
■ι\οΤς ).ftoyQ{i'«fotg) ιης ανιης κωμ7ΐ]ς. 

1. ίίς Γ. καΐ. 

1. κ«ί ί-{ι;ιί .... 

Mil Ζ. 12 liiiciii der l';i))yrus ab. 

Ι^ίοχ" niirziilöscir. μι-ιόχ{οιν). 

)-ίΐ'ηιιαιον I'.ip. Ι. ytyq^aioq (Wilckcn-Yiercck). 

ι. Ίί\α\«ρυς (hie,!). 

Ι. avt'ßo)).ov. 

1. -/{iyi'fzca) f. 'ί{σ-'.'ή (Wilckon). 

I. χ(ί.'/ος {~y.ui/oic) Γ. "/.ατός (Wilckcii). 

1. /; r. η'. 

1. iinoyii)}' ηρ{(•/.[ιύρων) (sicl). 

1. άογ((ρι-/.ϋ)>') f. 0'! ΰτλ. 

1. 7Tff()(ir ίΤοΓ» ij λόγον. 

Ι. ίλίθΓ();'ί'«ς? 

ir. (2 ιΐ).~ 

ι. //ίλ.. 

ι. ~fni riitov Γ. Σε7;τ'.;λίου (Wilckfiii-Viercck). 
f. diu Wolle xal ΙΙοηλίον 2::fmi(iii)v Γίια l\id~ 
σαηος l'.'-ßariioii siiul vom Sclircilicr durcli- 
^Iriclien uorden (Wilckcn). 
4 I. ^'fßicaidv f. ϋε^υήοου. 
). ηρΐ(7β(ΐΊ(ροι) ονύ{ίας) (Wilckcn). 
zu S://~J = :i Ohulcii. 
et- 3 I. "/Iijoiv und Ώρίοιΐ' (sie!). 

Γ), G, 1 1 : isi d;is Zciclicn für Zaiilcn. 
7 1. ζω (= κόψης) Γ. καθ'ΐ&λον). 

7 1. y.f(f((('/.c<io>') όη{ιιοσίο)ν) oder όη{μοιο')ΐ'){1} 

f. κεφ'^α/.α'.ιυ) δτ/μο^ίου) (Wilckcn). 

8 1. 7τρος(ίΐ'«}.{αιι ßch'oi'i αή ί. 7:ρθ5αναλ(α)μέναι) 

(Wilckcn). 
ί) ι (|d(-'.l(»l) Γ. ηύ nnd o)xui\ Γ. (οκί) d (Wilckcn). 
13 Γ. (2 11) (WilcLrn). 
G5 Von diTs. ΙΙ,μηΙ, wie No. 02, didicr zn datieren 

23. .M:m7, 202 n. Chr. 
3 1. (<oy(t^ρι■/.ώι') [. 'Λθ7ΐ(νοίτου). 
Γ) I. \i]n]y ■= (toyiioixo)!') f. [θΐ)γ. 
10 1'. 1. zrii II ή γιη^αάιΐίνυς ίιίρω (1νΐ'βύλ{(•ι). 

Ληι n.in.lc 1. 1. l'rln•. 220 η. Chr. f. 103 η. Chr., 
21b 21'.l Γ. IC.l 1Ü2 u. Z. S: 2S. Febr. (Wilekei\). 

3 I. Mryi(,[i\ov f. 'S\r\Z':/.]r.\) (Wilckcn). 

4 JvjCi^jVj; zn streichen. 
7 1. v,;g f. έξ. 
ί) 1. ύι^ιιοαίοη' (seil. Tti.fdiiatoii') (Wilckcn) und 

J/chc (Vicrfick). Vgl. No. 42, li), 
Μ Liij = \ ,'.,. 
1 1, Mi[).]riroLii• //(ολλ(ΐ[ο)]ΐΌς. ς corr. aus v. 
ü 1. οίχ«ύι[ο u\i'i(i)V (Wilckcn) «rfw. 02 
C3 CG C7 C8 G9 70 71 72 73 U 7 f. ].. 7rn'i ty/.i<u)t/.aiov. 

f. 1. (iHiitilvuiil• xii\\ uvinv ro ιιηΐ'ός: das letzte; /i 

ist ülier einem andern Uuchslahcn nachgetragen; 
also war wohl τον iir^röc heal/sichligl. 

13 i. o)(ffi)./-i. 

17 1. ϋ')ΐο>ς (— ονηος) μή t[?.]u[io]riitroi< {= t/.airoi- 

μίνυν). 
10 !. xu{i\oiv (sie!), zu Ic.'cn jedoch xcc) lo»'. 
13 f. 1. ncn'ii [ti\ü) f. "αντί [~i~'n (Wilcken). 
19 Γ. 1. JiK ιό βρα[ύ]νΐίηα ciliar χιλ. 

21 1. τό υ\ι•υιι<ι. 

22 (2 11) bi'ginnt mit ()ν(,[λγη,ς (sie!). 

23 Γ. 1. g).ccßo\\ y.{}(i')c πρυχιιαι (iuehsj. 

Vcrso (andre Hand): Χιρϋ\γ]η»<[οΐ' Orit'y.^Hjltov] 
y/ur[yo]i'. 

1 1. I/ccXctjujoovg Γ. //lo/.tucaoor; (lvrch>). 

14 I. ίχιι> (χ halb verwisch l) Γ. ετιε. 

15 1. [ΐηΐίρΐίί' isic!). 

19 nach 'J'c<nva!/ce füge hinzu: [ι]ϊΊ (vom ;; ist der 

(dicrc Haken erhallen). 

21 I. loö i(ri6i'[r]og ϊχχ[αιόι-\χ[(αοι•] (Wilckeni. 

23 1. €θ'νπ(ρί/ίΐως χι>>ρ'ις «/[Awr] f. i-n-iii'r/a•/ 

χοοίς α[ύτών] (Wilckcn). 

24 1. Ί•ί(μ\νσ:)\α 

7 1. ix μερ[ο]νς f. έκ;χε;χ[ε]τρ(η;;.£νς•/) (Wilckcn). 
9 1. ov ytroi'tg {^ytirovic) f. o-jri τ;ν έ; (so auch 
V. Wilaniowilz). 

10 I. νΰιυν\ίριιιηιος (=1/οΓίΐιΓί?ο;) (ν. Wil.iinowilz). 

11 1. νιρκκωγυς (- vonr(yü>yog) Καλά (Keil). 

13 1. Ίίραιο;. 

14 1. είΰόι)ο\ι•] χα] ί'ϊύδον. 

17 Γ. 1. iioix\'i\)' (-(Ι/ο/κί?)') π[ί]ο! ar(ioi). ύς {~ΐ'Ίς). 

20 Ι. ιόόκρατιοί' {-iötoynaifoy) (Ivrelis). 

22 1. «[ • • • y-i']QOi\ 

7 f. σηόρον (sie!) (-ctoom). 

111. ονχ ύ?.ίχΓ,)' βλάβιμ' { = ονχ όλίγηΐ' βλ.) {. ου 
■/_ολ'.κήν (JA. (Wilcken.) 
Ληηι. zu 11 ist zu streichen. 
I. I'. G9S1 f. 1'. ϋϊϋΐ. 
ü I. ί'κρίί•; (~ if^f rc) '"• i i-P-'Jj (NVilckcn). . 
111. ulijl^ij ;) (v. Wilaniowilz). 
13 i. [i\fx[i\ij[<Tf]i,>y f. [.](•).[ ]nv (\ViIckcn). 

15 1. fnf[a\xfiijniOi' (v. \\ilainowiU). 

17 vor ίρΐιώσί}αί•. (2 11). 

18 vor L(,'/: (3 11) (Wilcken). 

l 11'. Die 'lilulatur winl zu ergän/en >rin: ,Ιιιιικηά- 
ιωρ /\αϊσι<ρ Miajxii; ^ίι'ρΓλιιις \ Ιιι\οιΐ i ηις 
^ίβαηιύς \ίριΐί>•ΐί<κός Μι^όικιΊ; ΙΙαιύ>ικης 
]\Ηγιΰιος όημαρχικής ("ξοναίας] ιύ κΰ. atio- 
y.QÜcow ιό ?, i:iaio; ιό y, rrai i/^o rrarnioo; 
xui ./ii'ioxncirwo hiücah ^ίονκιο: .Ιιρι'^λιο.; 
Ονΐίρος —{■βασιυςίίρμο'ΐαχικ .^ίηόικυς f/an- 
•!/ιχόί:]\ I\IiytCiog όημαρχιχης ί'ξοναίας το ζ, 
[ανιυχρύ(θ)ρ ιύ' ΐ';ιαίος τό γ, ηαιι;ρ παιηί- 
ύος , Ofov \ίντωνίνον ν'ιοί , Ütov \ίοριαι•ον 
viiofot .\\Θίθν Ί'ραιαί'ον Ι/κοιιχυν tyyoi'Oi 
■On{... 

8 Ι. μίι• !'[... 

9 1. ία[ι-ρίΐύηΐ( (=cc<fainf0^fi).rt). 
111. τοιΐ' ;■* . [. . . 

12 1. ^;;{{Γι<'α. 

1* Ι — ...»ο — i ι 80 
Sl ι Vcrso (2 II): \/i'i!yQ{uifot>) ini[n]i.[o\l{tjc) imv 
y.V{iui)i'. 
75 1'. (i'.iIS WwXu. Zeil: 2. .laliiii. n. Clir. Vciso f;isl 

;^:uiz vci'li'isclil. 
II 'i 1. ptiMV I'. lA'.cDV. — tv^ti^ji f. εϋοέΰη (Wilckcn). 
25 1. ii-llc r. 7:[. 
7G 7 1. /;;; όμίολογοναης (Wcssuly). 

9 I. xV/« {=;}>-'uc) f. ΰήλ(ε'.α). 
12 1. i[i''()]//a/Aoj'ific((Ir;i(lt;n\vilz). I'ap.ffi'ipJi^oOAo/tag. 

11 1. κ«( τον Γ. αυτού. 

16 Ι. lluvo{.. . f. αν.[... 
77 5 Ι. 7ο(.ι"0 f. ί7ΐτο(λόγου). 

G iiacli οιιυλογονύαν 1. /ic. 
Κ) 1. [/Qiroxnc'c ΙΙαοναιτήους. 

111. 7]ί/ς ίπι ιόν'ΙΙαΰν (ü1)ci)so 5 ιι. 7: ^Πρατι υ. 
7ΛκΌ. 

12 /^ isl ril)(;ryi;sc,liricljeii. 

13 d'i;. [i(ö)' i-ji7nio(i!)ii' yj>öi'0)f ιι^]χηι iincli 109, 29 
(diiuleiiwilz) iiiul i[oo7fO)'. 

IS 1. r7ioy(ifi(f ίας. 

21 !.;.[.]- Γ. -/;. 

22 ui'i,'. [.'■νκίίλ,'-Γί' . . . 
22 Ι. i7rtyi'yn(c<ujiui) f. έ7:^γέγρ(αφα) (Wilcken). 

W'hd in Hell Ί des 11. IJaiulcs neu licrausyogcbcn. 

IS 1. Ull\oiü))']. 

Von 1'.) Λ\\ .sind die Lesungen unsicher. 

21 1. I on .o.?.ov. ο')ς tnl τι•ι[ν ΰμυίοη'. 

22 1. y.ov-! \. (ov. 
\\'\v\\ in Hell 1 des II. Üandes uiui iierausgegeben. 

S 1. iilit- 

12 1. sr 'ß !"i (=i + .\+ ,V + V«) '•• γ ί? m 

(Wilclien). 

1 1 1. Ly.o μη (-- !. +-ο'ν + -.ιΉ) ''• κδ μη" (Wilcken). 

IS 1. Ly.o u,j f. y.o'tiry ' (Wilcken). 

21) I. αχ yy.a= KW)!!;'. ,',r. 

21 1. (./'■ /^'^^ 1 "•:'. ■■'.• 

27 ]. Tjlt'joijc Γ. Ί1}.ί•/.•/;ς (Wilcken). 
S3 1 1. oiy.o7((f'oo)i') Γ. οΙκο7:(έ5ου). 

80 22 f. 1. ι[ύ]ι' 7ifij) Ttai'ion' j.oymv {~λύγον) της. 

'λ'Ι \.jrri'oi''aii• (}μΐ( Ol ίριας hroyQui/ ίός und ο'ις L•λε. 

o\ 1. ίμ]υΙ (sie!). 

37 1. i^H.'iiov. 

57 13 1. üraTioniti υν{ς). 

IS 1. ο'νς x(d unoyiiiaijinai) ϋ{ΣΗΐνβ]ονς (Wilcken). 
33 1. ötä y(i{(i(j.'-!uv). 

58 11 1 1. Πιβλ{ιοιρν/.(('ξι) (Wilcken) ό>ι(μοΐ7ίοιν) loyo){v). 
8i) (j wolil "//[/' άηι-]γρ(αφύμηι•). 

9 1. \y]{. 

1 n. 1.") von andrer Hand (?), als 2—14. 

90 Von durs. Hand, nie No. 221, 225 und 410. 

Oirrccl. .siehe zu No. 221. 

91 5 1. /.i[ut'ic]ai.uai' Γ. λι|;οι]σ•-είαν (Wilcken). Vergl. 

Viereck l'hihd. LH, S. 225. 
S 1. t'iiii 0! Γ. [εΙ]7ΐν £'ε. 

1 Ο Π. ο ~- ήμοίοίς. 

1 7 1. '/■••οιιάς (ς corr.). 
9- 9 1. όμΐΊΊοΐ' -ιΐίΐΐ' f. "i2;iou κατά. 

17 f. 1. // ί^'οχος f. voy.oj. 

l'J 1. \ΐοΙίαι^}ίωνος. 

25 Ι. nnuiiui'viy.ov. 
93 12 Ι. ίόωαί μ[οι]. — 13 Ι. οιΜ[ί τ)ό. 

ι Gl'. 1. y(ia[ipü). — 17 Ι. ιμ. 2 1 Γ. 1. ).(i]diy.ii' {= ?.οίύί/.ιοΐ') ou'cTitniinci. ■. 

30 Γ. 1. t'iij}.Ot ή i'7ioy{i[u<f ή) (Wilclieii). 

94 13 Ι. 7τ[(•ίί'ί (■>!' (Viereck). 

■> 15 ]. y.vQi\n'ovic(c und 7ΐ[άΐΊ ow (Viereck). 

10 ery. ccno(ftriia,'/ui] (Viereck). 
18 1. ]y.iil f. ] .\. 

20 Ende 1. πρ[ Γ. -o[. 

21 1. ji/f,'/' ήμιο}.ί(<ς f. ν.είΐγ; . . άνα (Gradenwitz). 

95 Vcrso 1 1. ί/.οίΊσ(μοϋ) (Krehs). 

97 11 1. Θυΐΐ<ήο{ν). 

98 12 1. [πνοϊον (Viereck). 

21 ο()ί [\>\). 1. ηνό.ί (Wdckeu). 

99 Daliuii: 2. AngusL IGü n. Chr. 

100 8 εφκχοακις (ip-lW)). 

101 10 xf(>y.iGovx I'ap. 

17 r. 1. όχιΜ/χαιΰεχάτον (Wilcken). 

22 1. o[t'io)])' προς. 

29 1. Krurifti)\oQ Ntnovic]. 

30 1. /7|ρ,'/ίί)Ίκο(") f. K'X^iy.'jq]. 
33 I. {μί)'(ίς j ()i(izürri«c]. 

102 Daluni: 2. .Iiili IGl n. Chr. 

1 1. y.i) .[.].[... o]viy.iinioc. 

3 1. 2f-/.)'07iii'iun• A'^f/ioc [...].. im q [.. .]cu)f. 
QirE7i[,Uf]ii ... 

103 Verso 2 1. μ1ζ{ω>')[=μ!:ίζ'•ιι•). 

104 1. 105, 1. 1U9, 2. 172,2. 2G3, 2 1. ττοοι/οε»«*') χί/ηο- 

;'ρο:π(/οΐ') (104, 1. 105, 1. 172, i;) ατηημά- 
■ι[ι.)ΐ') (Wilcken). 
In 101, 105, 1G9, 172, 203, 2S0, 2S9 und 291 
isl di(! 1. Hand .slels dicsclhe. 

104 1. 105 1 I. ^iio).{6yoic) Κί«Η(ΐ'Ίύ{ο;). 'Έαχ\υν). 

2 vor f (2 11) (Viereck). 

4 I'ai,. '>^•" (sie!) 

105 1 1. "Eaii^oufv) f. E7-/,(ov). 

3 (211) (Viereck). Vor Z. 4; (3 II i. 

5 \.'ylovQ[ ) Γ. u... 

ü I. 7(ηοςόδ{ον) f. z'^s^dVo•/?) (Wilckuii-Viereck). 
100 hinler Λι^η a. a. 0. gelesenen Schlnfsworlen von 

Z. 1—7 i.sl nichls zu ergänzen (Wilckenj. 

4 1. Ί•:μΙίρίμύ<-\) f. 'Jvj.;v.'/ ) (Wilcken). 

10 1. y.cd JMdny.ov f. Kaijaos;. (χίύ in Z. 9 zu 
slrcieheii.) 
A'erso 1. t7f<7nJ,'f(oii) (Uirsi'hleld) fioiov (-ioioi•) 
f. ZL... In dem corrigierlen Anfang von Z. 2 
mag Xoyov zu suchen sein (W'ilckeni. 

107 4 1. Ilai{(iü)i'ifw;) ßac7i{).iy.ij;) f. -a-:(..'. ^vl::- 

(Xc•/...) 

108 lleclo 1 1. IlttKiMvitw; f. 1Ια-'•)ντί(•)ς (Wilcken). 

2 1. a7ioyQ[c((fonf!}u). 

3 1. t/riJi()w,ai)'(sic'.) f. i-:V.Zn\i.i•. (Wilcken). 

4 'yJ;rfyn{iiif>;ir«i') elc. (2 11). 

5 f. (3 11) von der.selheii'Hand wie .\o. 139 (ΠΙ). 

Lrg. [lovroi' TU ϊποί']. 
Vcr.sü 5 I. 2:fliicGiov f. Σ&ονήηον. 
Ileelo .staniml aus dem Jahr 203,'20 4 n. Chr. 

109 1 1. yi\in'uci]utQ-^(ijaccvri) τιη[6ς T]fj f:itx[oiGr]i 

(Wilcken). 

6 f. 1. T[ov] yfyoi'o[ro; rfntTi' [ulov Flio/.fn uiov 

προςί'ιύνιος tl; ',${- f(o:) ly" {= roi:y.c!'ot- 
xucov τ[.].[.] Γ. τ^ά] γεγινό'τα i',\i.i':' 

(Wilckun). — 356 - '.) 1. [κΐ'ί)ΐ'οιι 2ν,ν«ΓΤί]οΓί uiul iettiu [ιά xtlninl}{iviu) 

i<7m]niiciiH'. Vgl. No. Άΐλ (Wilckcn). 
17 I. ^7//zf)/[)7i//f)'0l•' Γ. έ7:'.•/.οι[\) έντα (Wilclicii). 
"io 1. \/niyo{(«fot') νπογ(>{«<ρης) (Wilckeii). 

110 Gl'. 1. 'ra(}Ov]xctQiov Γ. Υ/α}θ•χ 

i:.! 1. /[(])•]. 

1Γ)Γ. 1. [v'i6r] ,!/[...]'/''• 

19 I. Σι-β[ασιον Kvatßovc] f. Εύ[σ-ε[>οϋ; (Krcl)s). 
2ö 1. L•^i ^ίνιυ[-/ράιοηυς Kiti(ict(iog Tiiov] 
.Ιίλ[ίοΐ' 'y/iinica>ov \1ηω)'ΰ'ον —t]- 
ß[i(ni υ Γ F.vatfto νς\ 

111 1) ι. Ί\αί\Μ•ος f. •Ι[έο]Μνο; (Ivrulis). 

113 (vj;l. iNo. 20.')) .') I. Ί[(ΐ\ν /'[•'■'/](," /"i^c <z«t hfQOi ovi- 
■loitfoiy (Μι>ιιιηι.•«Ίΐ). 

I 1 1. ji((nfiy.{!-ii«i) Γ. 7:α^α-,^ενο;α.έν(;ι). 

»12 1. //[.'.'/' ί■ι^Q0)ι' Gt}.!o]i•)): 
lo 1. [tr rniio) l lnan'o]fli t] wild ί)ίλίθ)'] j;[«A]Ky]i' 

Ι1Γ) Ι 12 ι. ό[,]')ι•!,<η'η[ι-τς ηή κιλ (iiiidi 20,10) (Krel.s). 
loö 11/12 1. [UfiMfirov l'tßaoiol•] 

[lü^atl^iurc [/h<i>ri-!]y. (Krelis). 
l-lö ,"■) 1. ίλίίο'σω (/«)•*';'/ ioi'l'. έλατ^Γ'ίφανήτίον (Wilckcn). 

II I. (.ji- /ό z((i,V' .'■)•) Γ. (iV/ Γ/.(α3•το;) {Wilckcii). 

i;i I. //(lovmi i'jio; (Uili'kcii). J/aovfiiiiioc {livishs). 
11) Ulli! IS i'iii lirikclicii zuisclicii y uiiil χ in 
\/τ[ί')χις (W'ilckcn). 
149 ΙΊ 1. ι: {= ^-/./.αιύίχάιιι seil. <l>aü>tf t) f. Ις (Wilckeii). 

>;(■((,//([. .Ji'CiiC ic uiiil λ[(ίί] (Wilcken: lUaic). 
l.")l (> 1. fitiyujni' (. Μάγιον (Viereck). 

löi} (vgl. ΊΊιΓίΊ II) 17 I. JyV x[ai] ηΗ(>ίίλψ[αν ο ι f. 
£ 1!) 1. cai[...]y..u. 

m 21 1. lijc )•. T'/J. 

■ 2« 1. Λ;/ο-ο,> κ^ίί .[.]o. 

ψ 21) 1. )Yt Γ. iyj.z•.. 

•11 1. '/)ϊί;-;•;•Γ)Γί7/(ί«ί) Γ. άνο;γεγρα(μ;λένον) (Wilcken). 
1Γ)4 7 1. y.uioiy.iih). 

S Ι. κΓίί ihft)yo{uiiO'iai). 
20 1. [ur (}ιΐ([ύ()ον . . ιιι^ηος]. 
27 1. κ;- 1'. ■/.:; (Wilcken). 
1Γ),) :i Ι. ./.Μ()(Μί;οΜ,ι', Γ. Λ•ί?χ Vgl. 7S, ;ΐ (Wilckeu). 

1Γ)(; 3 1. 'Jy,- ί. Λύ'/ιη-ί] (Wilcken). 

■") liinli'i• fiooioiöc οι^Γιιι/.ο eine ΖίΐΙιΙ (Wilcken). 
7 1. [ι ;j•" tin] (^Viereck). 
I.)S ICuva Ulis den .kiliren 212/213 (vgl. Z. l niiL 

.\(,. 111 II, 11). 
1Γ)!> 1 !. Inrjn.) 

',] 1. <}ΐ'((ύ[ο!)ίΐΊθ]:. 
1()() 3 1. yJ.i-ijoi'/Jcic f. v./.'.oo'jy_b.;. 

5 I. JJiu?..-ii{(auoc) (Wilcken-Viei-eck). 
IGl Kill sii.ilir liinziigefiinileiies l'iiigmcnl verviill- 

.MiMuli-L die '/.. 10 31. Winl in llcfl 4 des 

II. ll.niilrs neu IiiTiiiisgcgelien. 
\i\-i 13 1. [O.MJ Γ. [ου]. 

Γ.Ι 1. <)κί /[ Γ. l:i'{[yj.'lt (Wilcken). 
103 1 1. L<« I. •■y.. 

S 1. C'i'iSi \'toi]: \ty]H'nn (Wilcken). 
12 I. yc<!J]cn!)v:iofO!7c ['./Qjueyd'J ιμ> n]t7ronjxi)'c<[i, 
y.ccl unt/imit] tt(f(n'i/ ytyot'tv((i (Viereck). 
ini 20 I. .'('(;/(i7(i/c)(?) ((iradciiwilz). 
lüG 11. 'J'ivoßiiciiioc und J/fOtotg. 

2 1. —oyiiiji'Hijg ζυν 2'οκ/η/)'ίως. Ληηι. zu C 1, 
ynoQytlic iiiul ■ 7 I. όγμοις. 1C9 171 

172 
17 t 

17« 177 ü 1. (ig (von 2 11 cunig. niis o»•) f. «v i^VilckLii). 

8 Pap. χοηής 1. χοπήΐ' (Viereck). 

11 1. χαλκίνωι; (Wilcken) (foAiiQMv (Kc'lis) [J;;- 

, {μοαίωΐ')(':)] όντων {\<\\i:\im) (vgl. Nu. 227, IT). 

1C8 Datum: 20. iNovl.. (clwa) 109 (vgl. /. 23,21 {Σ^Qΐr 

vog χτλ) mit IS, 1/2 und Z. 2 {Ίοι<λίυι•'^ίηο?.ι- 

ναρίον χτλ) iiiil 327, l.'i). 

9 Slroiclie das Küniina nncli cofrj.i'ii. (Viereck). 
15 f. Pap. i-ioöov 1. int^oöov (Viereck)- 

23 1. [ΙμοΙ 2] (Viereck). 

4 vor μα: (2 Π). 

5 1. ]Iai{aonTiog). Elienso 170. G. 20:>, 1. 2o0, 2. 
207, .•(. 209, ;). 203,5. 278,2. 2S0,5. 2SS, :ι. l ',;), 
291,4 nnd 331,3 (KieLs-Vicrcck-Wilckeii). 

2 1. In' ii'c isl ί corr aus ς. cnfo{naco)y) (Viereck). 

4 1. Κόμον. μο cürr. 

,'•) Ι. [ΛΙ]^^<ι[η'Ί]χΟ f. [...]..[. ..]•/.0 (Wilcken). 

1 1. yaco [ ' f. ];J.co [. — 2 l ]rr .v[ f. jTn.v [. 

4 1. v7τ^]'ί^ιQ^^ημt■v (= vTTf^iijof^'Huv) (Wilckeii). 
9 1. 'ifoo'y. (In der Lücke sclieial kein Diiclistabe 

gestanden zu haben.) 
11 1. Ί[ί-]η(ιιΐ(αον. 

2 Knde erg. auifougoi]. 

5 1. //«i'ff/oi/'/'OC Ji (f. o;) und oi'df'nwi f. οϋΐε- 

ycy. ((Iradenwilz). 

7 I. οναών f. οϋτών (Gradeinvitz). 

8 1. sno'ty.iov (Wilcken). 

10 1. [nlr,novg (3 11) ύι\ί ts -/.fiodgC). 

11 1. Ίί[ι.οί']; o,(/üAo;Oi')'fi[i (sie!) iw y^rcirJoiiu] 

(GradeiHvitz). 

12 I. nc(Qi'icio[D^c<l• . . -jcc a[vin]ri(i ur (Gradeiiuilz) 

xa[i καί/αρόν αττό] (Mercck). 

179 12 I. άςηίρ f . α ε . it:. — 
19 1. . . rrw f. γεον. 

2ij 1. [ω ηιιρά Goi>]. 

180 Neben Z. 20: 23. Tebruar 172 (vgl. Z. 1 nnd 20 

mit Nu. lüS und No. IS, l und lu und Νυ. 327, lli). 
23 I. y.u). 

21 I. ίί[γ]'(ηιαιώ (vgl. No. 327,11). 
29 I. 7χ[ηοσψλη\νιιι f. τ^ροτή/.ονίτα (Wilcken). 
183 1. [iov y.KfC(?.atov cJn«Xjii«c 
7 1. /« ofoi'ice] 

S 1. ta'rwi' «z]ra;^/dfi/;iO(' (Viereck). 
'.) 1. [ΐ'κ 7f ror 

Ληηι. zu Z. 9: 1. 251,7 f. P. 7199 Z. 7. 
lln. 3S I. JiiaoiO.onug (vgl. No. 251, i:i)• 
l,'') 1. όμoίωg όέ y.cd Γ. "/.al (Vioreck\ 

27 1. y.vQiov —loioijiiog t. "/.υρίου ^aTa^jS'JT;;. 

28 I. Gradeinvilz: .'</i>i)rfr;/c. 
1S4 1 von (2M) gesclnieben (Wilcken). 
1,S(> 8 f. die zusaniniengebdrigcii Worte 

τtno:[y^]y{ρ(Cίιrc(ι ?) 
πιυ[.. .] 

[(in]>;£/.'r)i[ ] (= fiCZ'fG'"'') 

sind von (211) nii den Hand gescliriebcii, links 

voi• Z. 8 — 10, und sind vuii diesen zu trennen 

(Wilcken). 
INS 10 f. 1. μίι(ρφ) ίί';,"(οσί',•)) ι — ] τ7ραΐί{ο>ρ . .) f. ;j.:v 

εημ(θΓΟ:υ) ί ]-ρ άςτ(ά3α;) (Wilcken"•, 

190 13 Ι. μην() (=,"'/>'() 2:ωη;ηίϋ}ΐ f. ;ιηνΙ ε..το;.ί 

(Wilcken). 357 - 19(i 1ί)ί) 
^00 

20(; 

207 
211 
'21G 11)1 10 1. nfQu[x]fi ί. ισί ε-ε[.]ε[.] (Wilckeu). π con•. 
(Vicrcclv). 

192 7 1. i'SfioiO- π{ηηά) 'ξεί'ον. 

193 13 1. n).i;,' f. ελην. 

17 Γ. ]. TTiifo* «r[/]^c [ι]ό ■niTCQajitvo[i> ως] πρόχΐΐαι. 
όονλι•/.ό[ΐ' i'y]yoiOU [2^ωι]ü^' [nccc]r] ßtß[ai]oüa[ti 
(GroilL'iiwilz). 

20 1, μίχοι νιψ (oder lov) .[..]. ν .[ .]o)[. ..].. . 

22 1. Θί(ΐ)'ώ (ΐηόέ rovg [7ΐ]«ρ' «i'iiyc. 

23 1. iincli οίχοΐ'ομοϊη'ΐας: xcti'[c(]i)i[i'>»' (Gradenwitz). 

21 I. [.,]v ßtßctioT. 
20 1. ilii],o).[iac]. 

27 1. ύ[ημυ]τιον lag ϊΰας χωρίς (Gradenwitz). 
2 I. 2Γ.'•],)'«ο[ί οϋ Γ^ρΐΗίΐΊχοϊ']. 
17 1. νπύ Γ. ... (WilcUcn). 
IS 1. Ί[ίλ](ΐωϋ^ίΐ(/ί<ΐ' f. τ[ελ]εια)ί)είσας. 

22 1. μή [ί]π{?.ί-ν[σι-]<7^αι. 
10 1. "TToTt t5i t/M(=iÖ xuO-' tv) (Wilcken). 
15 1. öi[a] nQ(a[ti{viiQon•)] f. δι[.]π.[.]. (Wilcken). 

1 1. Jiöcug f. Δ'.οής (Wilcken). 
•1 1. 2:"ί)'ίκ(ίβ)'^ς). 

2 I. \'il>ii)'io)V-{s,\e\) f. 'Λ{)η;λ(Τ)νο[ς] (Vicrcck-Wilckcn). 

2 1. lIt26y.l{oc) f. ΙΙροκλ[ης?] (\Viicken). 
1 1. y.VQHOv. 

3 1. Kudfßovg ^eßaoröii' f. Σεβαστού. 

4 1. ::'fßuaiov f. Σειυήρου. — 5 1. l7]Äoi)?. 

217 Rccto 11 13 I. Θαηαπίας. Sireichc die Fufsnole zu I, 10. 
221 4 1. 'liQuy.Xü f. 'Ηρα•/.λεΐί5(ου)] (Wilcken). 

227 16 1. tniy.aQTi{ion)('.) f. ed καρ' (Wilcken). 

22 1. [μta!}]ώ(Saι. f. [μισί) ο')]α•ασΟ ai (Wilcken). 

231 13 1. πηο]ίΙ>ίμιμ' (Wilcken) εις άγορααμόΐ' (Krebs). 
233 11 1. J/;,«o(Ti](i;)' ifP.6fr,aa<(.)v(vgI. 91, 13) (Gradenwitz). 
23-i 1 streiclie Tgcaai'ov. Datum: 28. Juli 142 n.Chr. 

(') 1, (inö τον t'[üi', f.if'ljaov] 

7 f. 1. \y.al ίηαν]ειηηαΟ-αι. 

10 u. 15 1. Ιί(ασ[υ'>ΐ'ην (vgl. 339, IS). 

23 1. Μ 

235 1 1. Ονεγίιω,. Datum (vgl. No. 352, 2) etwa 137 

n. (;ΐ)Γ. (Krrlis.) 
23(> 10 1.. ίμπ]οιιια[(]ο>ς (Viereck). 

11 1. yi)[o/T]M μηύι-νί. 

238 Aus deui 2/3. Jalirli. n. Chr. 

239 12 1. α]).η,'}η th'cti la [όι]α.[ (Wilcken). 

240 3 1. nc<rfQ[xoi'?.ov{l) f. -ατερ[ (Wilcken). 

17 1. o:Qo]i'QCig όνο ηΐμκίν 7]f.iaQio)> [θ)'ΰο]ον τε- 
τηιιίχαιε'ίψ/.οατον (Wilcken). 

242 25 streiche yivioxQcaoQog (und ΜίίρχονΊ). 

243 10 f. 1. (1χο{λού0^ως) ω 7ΐροεόιιλ{. . .) ciytiyQ(a(fM) 

(Wilcken). 

244 13 1. (a'rίό[^δoμ^]t■o^^ f. αναι[εχόμ.ε]νον (Wilcken). 
249 14 1. f/.[n-/sw] (?) ((".rndcnwiiz), 

2.)ü IS 1. if-f/]() Ol' (Krebs). I ^Jf^ vy^,PrKitu ^ tfvvjt.S> 

10 1. t\^')]og (Wilcken). ] 
2.').'> .') βονλισίΐΐίΐ Pap. 1. βούΐεΰ^β (Wilcken). 
2ÖG 7 f. I, ότ,Ιμοσίω . . . 

20 1. n/.>iyc(T]g (Viereck). 

23 f. 1. 0Γ[</ρ«)'(>Τ (Viereck). 
2.")S G 1. [:,],naß(vit()ov). 
2Γ)!> 2 1. Ι\«)Ίχ{ ) undl/f/ρo(I(ί(ί^OJ') f. 'Λφροο(ΐ(7ίου) 

(Wilcken). 
2G0 7 1. ί'ί(ίμ(ίρτνροι> f. έξ άμφ[ο]ταρχον (Wilcken).• 
2G1 23 Ι. ία'ί/]. 203 
2G4 
2G5 208 
209 

270 272 273 

27G 

277 Ι 279 

2S1 

282 

283 

285 
280 

287 288 
291 293 

294 
295 
299 4 1. Φκμ . .( ) f. ΊΗίμ/Κ„ ( ). 

vor Ζ. 2: Ι2 II); vor Ζ. 4'ΐ:3 II). 

3 1. ι'(7ίίρ) χ(θ)μαιο>>'). 

5 Ι. 7:ρ,««ς Γ. ■]Ορ;λα•(ο;) (Wilckon). 

5 1. ο:ι[ί<χ]οιι[ϋ)νήσίθΊες](;:) Viereck. 

9 erg. μεχη[ι μιας txce(rto;]\ sireichc die Antn. 
11 ergänze nuntyivovio'i Vgl. 113, 7 (Wilcken). 
13 1. iMayiov. 

22 1. πηο]χ(ΐμΗ'ης (Wilcken). 
1 1. Καρ{«ι•ίύος) f. v)O (Wilcken). 

4 vor ce)j.(w 1. ^ij{(Tc<ro..) (Wijcken). 

10 1. άΐ'αλ{αμβάνονιαι) f. ..( ) (Wilcken). 

4 1. Jttyn{cct/j{ti) 2:..~ xcei μίΐ6χ{οις) nnci{xioor;ir) 
{. Λ•.έγρ(αΰ)•ν ύ(-;-ρ) γεντ,μ(ατο;) ά/ύρου 
(Wilcken). 

6 1. '^yo{t\itf)'oc) Oller ψ/υ{νμίνοή Γ. η. ρ;ι( ) 

(Wilcken). 

7 hinter λ'ή{σον) 1. τό τ(λ{ος) vn{h) λα^ {= ΐιονς) 

άργ(νρίον) ^{-όρα/μάς) (Wilcken). 

1 1 f. 1. cö.[)mv 6<[(ί).ω σ\οι. χα[αί] χείρ6[γη]α({οι• 

(Wilcken). 

12 stall [των öofXo'Lv/py ist ein Zahlwort zu er- 

gänzen (Viercck-Wilcken). 

4f. 1. flg ((ρί^{μη(η,-)Ί:ηΊ<[ f. ϊ(% (AVilcken). 

7 1. [ll]c(ρaxληO■iίg (Viereck). 

4 1. [Ι1α]νομιενς f. [Τ)ανιμ•.εϋ; (Wilcken). 
7 1. [...]δρινων f. [ . . . ] ipivov (Wilcken). 
9 I. ^-ίλμνηάς f. 'AX^i.jpa; (\Vilcken). 

17 1. "^Ιι^^,ίο'ης f. 'koJV-X/f; (\Vilck(ii). 

5 I. ττρύς tXcn'" f. 7:pc;iXai(ov) (Wilcken). 

10 1. iV ovaiccxw ?.6y(;) άιαλαμβάΐ'υηαι (\N'ilcken). 

1 f . προς(ρω~ Vai). I. nuog(fo>{och') (= ηρος([οηάν)^ 

(Wilcken). 

3 {2U) 1. r f. . =. 

IG 1. ^/ ...[.. .]g (noiii. [1Γ. niasc.) f. άνατκ^ίυή'ς 
(Wilcken). 

18 I. (fciXay'S f. Ί>άλαγ^. 
AOL βλ[α]β>! (■?U-]-r, 

G 1. τής αρόείας [i]rjg (Wilcken). 

2 Pap. ■/J.i;nov ohne Abkürzungizeichon. 

4 f. 1. Ι/εηονη f. ΙΙετρ;ϋτ• (Wilckeu). 

Anni. zu 4 1. Ει/.οαιπενταηονροιν (so auch 0-1, 
4 u. 21) (Wilckeu). 
7 1. lltrjoviog f. ΙΙετροϋτος (Wilcken). 
111. e[a]n[nac(] (Ilarnack). 
12 1. \γ.γά und [έγεν] — (Ilarnack). 
17 1. Σνρο< f. c-..p.. (Wilcken). 
Μ 1. X«]; (Wilcken). 

1 1. yl[. . i]).ii•). (Spuren des ι unler der Lücke.) 
14/15 1. ctvi[nv'g. 

U) I'. 1. [yn'\]u[u]ioyQa(f^[O^H']io[g τον i/.cciiLvog 
(Wilckeii). 

6 1. Άριεμί{όΐ)'ιρ<η). 

7 1. μειόχ{υις) ίηιτηρι,ι{((ΐ::) Iluaiun• (Viereck). 
vor Z. 3: (211). 

7 I. ]Ι((μοϊ'ν ν'ιϋς f. 11:<;Λθϋντο; (Wilckeu). 

2 I. Θί-μίστον oder ίίαλπιοινος f. Ήρχ/.λίίΐου 

(Krebs). 
2G 1, [nX]fioiOif r. [τών?1ονων (MahalTy). 
27 1. μοι r. μου (Wilcken). — ■ 358 — ι < ;(21 

II 


1 


:!:2ü 


II 


10 
2! 


:V2>s 


11 


11 


:3:J0 

11 


y.v.\ 


11 


:VM 


:t 


:{[}.-» 


7 


:5;}7 


;{ 


)U) 


22 die rcliigon Kkiiiuncni vur xcd niid nach 2Sov- 

χαΐίηώΐΊ sind zu stiuiclicn. 1. yfyv[t{vuataQ- 

χηγ.ό<η) (NVilckoii). 
1. uif r>).{iy.i) ύί tntiQ^onov) (Wilckfiii). 
1. ά:χού;ύΐ)-;ι{ίνην) }'νιι(ι'α(Τιάρχον) (Wilcl(cn). 
1. γνιινααιάοχ{υν) Γ. γυ;λνα3•(ιάρ•/ου) (Wilcl(cn). 
1. ψνγη (= ηνυίγη) (Ιί,). 
1. >μ•νγηα((ν {- ψ'οίγι,ύαν) (H.). 
Γ. .1. ττίηί κίϋ](ί;^>' Μαγόο)λο[ν (Viereck)• 
Uiilir der L'ikiinilß 3 auf dem Kopf slcliende 

Zeilen: iy-tVo' iTriy.\^ii 
lind Weiler djuiniler nml vcili'iselit: 

'/'Qt/ifi ty. [.] ms ' on" 

Ih ό((!ιιυ)•ος. 
I. (icf-iio) iiiiil r,l• nch'ifq (Viereck). 
1. π^[ι/ι σ]ί ö ?ίί<«(Το•ίς (Viereck) j'ti[if(/-']f (Wilckcn). 
1. y.'.iä (Viri'cek). 

I. iiMi' {- fiooii') Γ. /τών (Wiicken). 
1. KoTtft^v Γ. Ivdvova. 
i. ,"!ojiün' (- βοιμοίι•) f. βωμών (Wiicken). 
I. ί(π(ΐ«γιιούννης (lt.). :U1 
350 3Γ)8 3ϋ1 2.'J !. unnnyJ.aifai (= cinoayJnOc.t [so U.j}. 
12 1. ήηπάγι,ηαι• f. ή^^-άτη^αν (15.). 
4 1. Ϊ'?— 6 (•-=*< li Ui.oi.) und i;— 6 (Wilck^n). 
(nacii einer von Kenyun gütigst zur Verfüjjung 
yestellleii Copie des Kaufconlracls I'aji. Ürit. 
Mus. CUV): 
4 erg. χατά f. o'.ä. 

12 erg. [r«t μηύίνα χοιλίονια Tayfifniuiiiv] 

13 erg. [οναας xcd i'ioofvovfif<g x«];. 

14 erg. [μίΐ'η cevioö ο)ς ίάν aiQijltcti 

2G 1. *Ev[r{ii,ccxiui) ύ]ι{ά) τον χ{υ>μ);ς) λ'ίίλον ττό- 
A(i(i)c) YQ(c(ffiov (Wiicken). 
7 1. σ<[ρ{ηγϊύος) ί. £Γγ^;αγ^?) (Wiicken). 
2 1. 'JI(iu/.7.f'iöri ß((a{i).ixo>) γρ{α<ιμαιη) .^Wiicken). 
Ίίρα/.λΐΐύο (sie!) ßuriiXi{xiö seil, γοίοιμαηϊ) 
(Krebs). 
25 r. 1. όι{ά) ^ίονχΊο(ν) βοη{!>ον) f. £•.(α) τιΟ βο^η- 
ϋ-οΰ) καΐ (Wiicken). 
Π 13 Ι. Ίίγονμένου Γ. ήγουαένου (Wiicken). 

25 1. nuQn[(]vxt[Xv] f. -αρα λύ^σ'.ν] (WiUkcn). 
III 29 f. 1. ών[Μι]ύαν f. ών '[•ϊ-:•τ,>αν (Wiicken). liizwisclicn crscliienciic Littcratiir über die Papyri des I. Bandes: l'runs, Fonles iiuis lloni. ;uili(|iii. ed. VI, S. 32511'. (λυ. 31(3), 

3Sl (No. 1 10) und 3()4 (No. 10). 
C. 1. L. 111. 2i)U7 u. 21)11 (λι.. 113, 1 Irt, 2(i5, 324). 
Krni.Mi, Όΐ'ος ϊ<:ΐ() o'iror. Heimes XW'llI, S. 470 Ig. (zu 

No. 3Ü2). 
[■"ieliiger, Do cljssiiiin ll.iliciniin liislniia clc, S. 422 

(Nd. 113 II. 2(;:)). 
(■.r.ulcnwitz, li.rl. ΓΙπΙοΙ. Wocii. 1S93, S. 718-722 u. 1894, 

S. ()79 - GS5 (l!ezeii,-.ioii). 
l'in Proiotiill Min .Mrinpliis aus liadiianisclier Zeil. 

Hermes WVIll, S. 321 (No. 13G). 
llirsclifeld. Die fi^ypli.-rlu; Polizei n. s. w. Silzinigslier. d. 

Kgl. rieiifs. Akad. d. W. lS',t2, S. 815 (iNo. 325). 
Keiiyon, Ciassieal llcview 1S93, S. lOS — 111 (Itezension). 
Kielis, Ans ilein Tii;;i inieli des rinnisclien Olierjnieslers von 

A:j\plen. l'liilologiis I.lll, .S. 577 (No. 82 u. 347). 
Ag)|ilisclie ΙΊίο.•-Ιι-Γ iiiiler röiiiisclier llerrscliatt. Zeit- 

,-clii•. r. äg. Spraelie, 1S',)3, S. 31. 
.Neui'S aii.s di'in Ι'\•ιίίΓιιη und dem Sidiiuipaiosleinpel. 

Klienda .S. 1113 (.\,). 22!» ii. 2311). 
Ijii lilielliis eines lilii'lLiliciis vom .lahm 250 ii. Clir. 

aus ileiii I'.iijuiii. Silziingsher. d. Kgl. l'reiifs. Akad. d. \\., 

IS'.I3, S. 1007 (iNo, 287). 

— Das üerliner corpus iiapyroruin. Herl. I'liilol. W'och., 

1891, 19—21. Momniscn, Ein iigyplisclier EiliscliaiisinOzers vom .1. 135 

n. Chr. Ztschr. d. Savigny-Stifliing für Reclitsg. 1S93, 

.S. 1 (No. 19). 
Agy[)lisclies Teslainenl ;iiis dem J. ISO n. Chr. .'^ilziings- 

her. d. Kgl. rreiils. Akad. d. W. 1801, S. 47 (.No. 320). 
Ueinach, La represenlnlioii eit inntiere de successions lemi- 

niiies clo. iNouvellc revue liistüiique de droit elc. 1S93, 

S. 5 (No. 19). 

Itevuc des Etudes Grocrines VI, 1S03, S. 130 (Rezension). 

Viereck, Urkiiiulcn ans dem Archiv von Arsiiioe. Hermes 

XXVII, S. 5 IG fg. und C54 (No. 8). 
— — Die ägyptische Steiicrcinschrilzimgs-Cummission in rö- 
mischer Zeit, riiilolügus EU, S. 219. 
Wcsscly, Woclicnselir. f. class. IMiiloI. 1S03, .S. 371 — 375 

u. 390—402 (Uezeiisioii). 
Anzeiger d. phil.-hisl. Klasse d. K. K. Aknd. d. W. vom 

3. .liinner 1S04. I. (No. 287.) 
Wilckcii, IJemerkiingcn zu der ägyptischen Stialegie in der 

Kaiseizeit. Hermes XXVH, S. 287. 

\inoYQ«ipcd. Hermes XXVIII, S. 230. 

Zu den xctt' oixictv ι<ηογρ(«ιαί. l'hilologiis EH, S. 5ü3. 

Ύπομνημαιαίμυί. l'hilologiis Elll, S. 80 (No. 5 II, 15. 

19. 13G. 245. 207). 

Dculsche Litlcralurzlg. 1893, S. 2G3— 207 (nezension). 

Lillcr. Cenlralbl., 1894, No. 38 (Rezension von C). - 350 - 1 Ν D Ι C Ε S. ϊ, Eigcniiamcu'). KßoßXtWC (kcm.) f), 9. 
^■iiloiK 03, 1. Vs. ]. OS, !). 

1 IS, 2. .•!. 
^ίΐ^ονς 2^cit((ßovrog 67, 10. 

il.'),]-. 21(j, 1. 

^ii'jomtn. ιυ;] Η. 1. 

y/ßry.ig J^iiu 217 R. Π, 8, 
^Ιγΐίϋυχλης 1 16, 5. 
yiya'}07Tor; 85 II, 0. 
yiyuxloq 151, 2. 
ylyicl^oz JcuiiMv 8 II, 3. 

•15,1.97,1. 5511, 12. 178,2. 
^Ιγ((1>-ος ,/αιμων ό -/cd yiQ- 

7j oy.Qcanftv 8 II, Γ.). 
yiyaUoQ ^IcttiiMV [Σον/ας ö 

■/.u\) 2'13,C. 

^lyninnfifog 105, 3. 

^γ•/οηιμ([ίς 70, 10. 277 11,7. 
j'lYyoQifjificIlctjcov 153,7ii.ü. 
/!)■■/ wfig SO, 2i;. 33Ί, 2. 

ΙΙκ-,ονηις Ücirrjuvtg 277 

11,7. 
y/y/j'Kfig Mvd'/ov 107,•!. 
.-ly/Mii i; Unnv 28 J, 4. 
.ionamo; 102, 3. 
.//ίίί/ί 115, 12. 
Α!)ψΊϋ)ν ίϊοον 206, 2. 
αΙΙ)ψ•«ϊς 332, ;). 
y /ιλιος jA'odtin•»• lüS, 11. 
Αιλιος -«QUTiioiv 51,3. 

52, 2. 133, 2. 
^/lAioc . . .''(.)c 102, 7. 
ylüuvriuv 311, ij. 
yliiii/.ioc —c(ioQi'i?.oc 15 11,1. 
Αιιιμη Ί'ηοΐ'ΐίς 327,2.13. 
y/iün'(':) Κο).λιιιιο)ν()ς 23,0. 
yi'io)t'K))g fFcii ) Ί2, 1. II. 
Jy.uuo)i> III. ll. /ixfljiiq l'o)jov 10, l. ^-/χιλιος Φηλί'ξ 150, 3. 
ylxovciiXdog 177,3.0. 
Αχοναιλαος [Ζοίϋιμος ο και) 

141 Κ, 7. 
~ Αχνλας 71,21. 

Α/.νλιος HQuy.liidov 121,11. 
Αλαχονις Ζίηιλου 7 II, 0. 
Αληιονλις 325, 8. 
yiXi'iavÖQCi ή χιά JiQcag Jio- 

vvGiov 328 Ι, 4 u. ö. 
y/Xf'Scm}nog 9 I, (^/AfiVir^.oi) 

10 1, 1.3. 114 1, 22. 181,15. 

347 1, 10. II, V. 
ΑΧί'ξανύοος 6 χα). Σ'υνχαμ- 

lib)v 324, 1.2. 
y/Xf'SrevOQog ΠίΖίσοιιχον 

177,0. 
y/X^aiavg ( Ι/ιοΧεμαιυς Σο)- 

(rixoitjiftog ό xu)) 193,0. 
Αμαϊς 7 Π, δ. 
Αμμοιν 7 11,7. 312 11,8. 
yίμμo)l'C<QtOV 55 11,4. 18. 

298, 12 (?) 
ΑμμοΏ'αριοί' ή χαΐ KuXXi- 

Vf /.η 185, 3. 
Αμμο)ναριΟ}> ]1ιυΧΐμ(ίΐον 

178,1. 
yίμμo)^•ag 13,2. 344,25. 
Αμμωνικνος 21 Ι, 3. 349, 1. 
Αμμωνινος 178, 0. 
ylμμo))>^og Ο III, 4. 14 ΙΙί, 27. 

22, 10. 25. '53, 2. 55 Π, 7. 13. 

60, 1. 8,5,2.7. 111,1.x 112, 

2. 141 II, ΐη. 100 11, ιι;. 

220, 10. 32 1, 5. 330, 4. 15. 

(s. a. ^Ίμυηιης). 
Αμμοηηος 6 χαι Φιμων 22, 

10. 3 II. ίί. . . . ό χιά y/fιμωrιog 1 19, 8. 
Αμμοινιος ΰ χαΐ ^aßm-og 

185, 12. 
Αμμώνιος (Ai'QijXiog /(ρα'ξ 

ό χ(ά) 145, Ι. 
Αμμώνιος Αμμωνίου 55 

Π, 25. 226, 24. 
Αμμθ)νιος ΑρπαγαΟ^ον 54^ 

2.0. 
Αμμοηηος ΖωιΧον 7 II, 1. 
Αμμωνονς 79, 10 (ϊ). 332, 7. 
ΑμονΧιμος 9 Ι, 10. 
Αμύνης ΙύαΧη 2, 8. 
Αμηυναις Atovvffiov 10, 10. 
^/μοιναό . . . 274, (Ί. 
Αμοινίος 44, Ι. 0. 53, 15. 
^/μο)ν\ος ΙΙραχΧειδυυ 217 

It. II, 0. 
Αμ . ρμντος liaciaiov 18, ä. 
Avitßaffiog \) III, C. 
AvKxci , iMV Ο IV, II. 
Aväonog 178, 0. 
A)\'h(rn(c 85 II, !). 
Avi/fiJiiog ^/loyfvovg 85 

II, 10. 
ΑΐΊχηιος 34 V, 2J. 
Avving .... «κ«ί 108, (1. 
Ανονβαηιον 94, 4. 
Ανονβ,ων 21 II, 17. 239, ΐυ. 
Ανονβιων Πρωνος 18, 9. 
ylvovn 304, 27. 

Ληιιρ 304, 20. 
Ανιισιιος{ ϊ)/ί<ρχος) 326 II, 13. 
^iviKSifug Γ^μ^XXoς (^{ον- 

xiog) 256, (1. 31. 
Ανιο))Ία Αμιρνλλη 301,2. 
ΑΐΊΟίΐΊΐ'ος 34 1, 8. 
.lri(i)ving 242, 5. 
Ανιοη'ΐυς Γίρμκνος 114 Ι, b>. Ανιοινιος Αιοσχορος ( Μάρ- 
κος) Ö χίά ΠιοίΛμαιος 

3(1, 2. 
Ανιωνιος lloa/.lictin; 18, 2.1. 
Ανιο)νιος ^tr^nc. 217 Η. II, 

0. III. 

ΑονιόίοςΠΧιοδυ;ρος{Γαιος) 

113, ). 7. 250, ). 
ΑυνιΧιος ΓΑ'ποοας 2S6, 3. ϋ. 
yl . . ιΧιος Καπιιο/ζ.,νος 

201, 1. 
ΑτΓζίολ 3 Ι 5, Μ. 
Anf)'vic Ο Ι, 7. 
./-π« 12S 1,7. 
Arn: 95, Ιο. ι.",, 
Α/ηων 23, .1. 0Ü, Ι. 115 1, 15. 

1S2, II. 220, :ι. 221, ι. 239 

ν.<. 1 (Arxrnin). 3 15. -1. ili. 

Ατηων ^ίρηοχηαηωνοζ 

138,2. 
^Ι7ηων Ι ioXrvu/.nr?) ΙΊ, 3. 0. 
^ίη^ί'ΐνονς Σ(ρΓΐ:ηυ)νος 

213,.-.. 

ί.Ίολινίίοιιι 332. ; η. ;;. 
Α:ιυλ{Χ)ίν«ριο: 2t, i. Vi. ι. 

38, 1. Vs. 1. 1141. IS. 1 12, 

12. lüS. 2. 261, 1. \«;. 1. 

282, 7. 0. 289,' 1. 311, -.'i 

II ii. 

.InnXXtvuoig 353,2. 351,2. 

355, 2. 357. 2. 
AnoXXoifco ης ύ χιά Σ«ηα- 

7J II μ μ(ύ ν 2. Ι. 
ΑπολΧοΗ' 1 ι ν, 21. 3 13, 5. 
^ίηοΧΙοη• ΙσίΓο: 3 1 IV, 2. 
ΑττοΧΧοη'ΐ'.ριον η χα) ^ίιοΠ- 

χορκίΐΐ'ίί 50 II, 2. 
./πυΧ .... (Ζωϊ; ή χ«)} 

135, 12. •) Die ιΐιιπ-ΐι fni>'.i().rn\Nfr<ji, ΙηιχίΛ<ιμ(νης, ΰ κ«), ο. ϋ. eingcfillirtcii üciiiiimcn .sin.l .ηιι,•1ι in der ulj.li.ilM'lischon OrJniin;; n.il .inl>i•- 

führt. — nie (;.,•Ίΐ ina diT rüiiii.M-hcn KiKcniianica sinil iilclit bcsoiidriM η.ικι•(ϋ1ιι•Ι. — Die diircli Vorsctzuni; rüiiii.s.IuT «onlilii.iKicn vur 

SriifMschc und li^ypiischc iS.imca gcbildctCD Mischnamen, wio ?.. B. Ανιιφος Νη^ονς, Ιονίιος Πιοί-Ιις, ΦΧαονιος ι\ί•).ος, sind unter den iHinisclicn 
Gcntilnamcn aufiiolülirt. 360 — y ^ίτΓολλ(ιΐ)Ί€α•ος lU'il III, 17. 
ylnulXiovinc 11 VI, 'J. 11. 21 

II. i:>. a;5, 1. Vs. 1. is, i. 

V.s. I. CO, 5. Sä I, G 95, 2;i. 

115 II, ,1 u. ö. 158, .•!. 181, 
-.'). 184, 2. 208, 3. 21], 5. 

218, 1 u. ü. 210, 1. 311, 28. 

;iGl II, 11. 
^/ηολλωΐΊος {1/ρ«ιαχος ΰ 

και) 5G II, 2. 
^ίηολλοινιος yino'O.Mrtov 

181,3. 232,2. 211,3 u. ϋ. 
u-i7ioX).ii)ViOq y/iiivcetov 

202, 3. 
Απηλλυ) ((,τη.) 205, 7. Vi. 1. 
Αηολλο)ς (ι,-.Ί,.) 320, '.). 

ylilQIrtfiOC (μηι.) 217 1t. Ι, .'ι. 

3 π. ϋ. 3G, 2. 41, 3. 4υ, 4, 

ί)8. 7. 145, iii. 1S3, 27.-10. 

ISIO Ι, 1. 212, f.. 214, h. 8. 

2171!.!, 3. 2(1. 220, G. 229, 

2. 230, 2. 237,2. 250, IG. 

207, 21. 
ylni'Y/jq ^/ϊο)ΐ•ίθ)ς 42, 11. 
ylux'Yyic yi-noivog 23, 2. 
yiTiiyxig ^■Ijjvyxhoig 145, IG. 

217 1t. 1,7. 
^Ίίίνγγίς ^/infiovg 10, 13. 
yinvy/ig JI«^in(aoq trcix. 

...ίχβης 277 1, l'J. 
yijivy/^tq y/fa'K/(io/(;u/pc 

207, 'J. 
Απνγχις lUcGoxronctiov 

201, ■!. 
yirivy/jg J/iiiiQfwg 85 1, 

10. 11. 

yinvy/ig ίίηιοη'ος 145, 18. 
yinvy/jq iJQOii 258, 'J. 
v/rr . λ . . . . 85 II, 0. 
yiürcßccq 355, "Ί. 
yi{>ß»tü lon' ./ iovvaiov'i'2, l'J. 
yiQYüVitq 3 IG, 12. 
yinfioc 5 II, 13. 177, lu {!'). 
>'/(ji . ιυς G, 1 1. 
yiQidindijg 121, 8. 
yll);i«yjg 2171t. 1, 10. 333, 

12 (■,'). 
^Ιοτιαγαϋ-ης 3G, .'i. 7ü, Hi 

87, •ί. 153, b 11. ü. 1G3, Ό. 

100 1,3. 217 11. I, 1). 22G, 

11. 258,3 u.ii. 2UG, G. 353, 
5. 354, 11. 

ylQnctyciO^fjg llic/.vßtMg SG, 

32. 3',). 153, 42. 258, 11. 

317 11,3. 
AQTiitYctitiig Σαιαβονιος 

IbG, IS. 
yiQnayai /ης ^Γθτοτμ(θ)ς 

10, I.J. 
yiQnalog 25, 3. 58, 12. 75 I, 

15. 109, 18. 235, 7. ^Ιρπαλος ^Ιρπαλου 43, 12. 
yiQlxoxQceg 2G, 0. 
^/QTroxQctg ΙΙκοναιττιονς 

77, II). 
yiQnoxQHJiutvce 117, 13. 
ylQnoxQUTtuiv 9 IV, 17. 50, 1. 

80, 0. 124, I). 130, 14. 

138. 2. 15. 141 11, 15. 213, 

17. 253, 2 (s. ii. ylQnoyjimiitir), 

yiQnoy.QUTiMV 6 xai /ίρ«ξ 

CO, 2. 115 I, 1. 11,2. UG, 

I. 117, 1. 12G, 1. 13S, 1. 
ylgnoxoctiiotv (y/yccl}og 

^/αιμο)ΐ' 6 και) 8 Π, l'J. 
yiQiToxQaiiMV ^i[i\6g 185, fi. 
j'iQnoxnaxiMV Φανΰτυν 

144 II, S. 
y/fjnoxQdiKov 101, 14. 217 

II. III, 12. 
yiQQiavog 151, 7. 
y/QZffiiöowa 117, 10. 247, 10. 
ylQTtfuöüiQoq 15 1, 7. 40, 1. 

52, IS. 131,Ι0(ϊ). 192, i(?). 

203, G. 200,1. 
ylni^ig 71, 10. 
^/ρνωτης 183, 10 u. ü. 251, 

'j u. ,;. 
^Ι(ΐ<{αησις^4,\. 58,1. 277 1,8. 
y/ρ<fceηΰις Μνα1}ου 105,4. 
y/Q<ffVT.7jg νιος Μήνη ίπί- 

χληι> Κονχχονμα 255, 6. 
yloytag 73, 5. 250, 1. 
yiQYjßtiog 53, Ι. 
y/Qi/ii<Xfu)g (licii.) 232, 5. 
yjffu ((,-<■".) 20, 1. 
y/<Jioiv 141 11,2. 
^/σχλας 1 57, 2. 
yicixlciiiüiv 14 III, 10. 
ylnxlrj (Β.•η.) 1;14 II, 0. 
y/(ίxληπ{ε)ιyoς 8 II, 17. 23. 

12,8. 
ylaxlrjuiM^iiq 19 Π, 20. 26, 1. 

5511,11. 59,2. 70,1. 123,1. 

141 Π, 10. 1G3, IG. 208, l. 

328 I, b. 
ylaxληntuύης {Kai'wnog ό 

XU,) 07,2. 130,2. 
yioxlvg^;;) 34 V, i.'i, 
- yiinXiog.. . 288, 10. 
ylirivig ~αιαβυνιος 98,4. 
yiiton' ("ilci• Tt„)v) 141 II, 'J. 
yiiQijg 10, 12. 13. 330, 13. 

312, 5. II. 
yii(ii]g ΙΙατκηος 339,5 u.U. 
yli()tig ^(tjißi<Ü-iü)vog IGO, 2. 
y^rQης ~ciic<ßovzog 90, 3. 

224, 3. 225, 2 u. ü. 
yivvijg 11, 1 u.U. 198,4. 

283, 8. 
yίv}'ης yiQ<(C(ri(Sf.mg 277 I, 8. 
ylυvης ^ίογ-λη 144 11,0. 
yivviig yivytiovg 204, 2. AvQijXiu yifIflWVtU η xui 
^/ημητριυ 253, 1 u. ü. 

y/vρηλιr< ^Ιιοοωηα 24, 1. 

yhx)ijXia Ι{ιιρι).?.ονς Jiog- 
xnonv 90, 15. 20. 

y/vQyXict Ύαηίίις 20G, 3. 

yivQtj).iu Tirai'ice ») y.ul 
/(Πύωρα 94, 10. 22. 27. 

y^vρηλtog 121, 12. 125, 2. 

302, G u. ü. 

yivQtjXiog yicannogvlog laax 

303, 7 u. ü. 

y /υρηλιος y/ßovg 4, 2. 
ylvQijltog yißovg yiio)i'fO)g 

42, 4. 
yίvρηλιoς yifiarit, . . JiOiC- 

XOQOV 308, 14. 
y /νρηλιος y/fiftog lülctri'OV 

318,7. 
yivntp.iog yi μ{μ)θ)ΐΊθς\Μ,' . 

310, 18. 
y /ΐ'ηηλιος yi/tfiüxtg 13, 21. 
AvQijliog yiiiovi'tg IJuve- 

φη( lijif o)g 290, 3. 
yivQijXiog ylvtivoog 13, 2. 
y/voijXiog yjrraxou&iog 

255, 5. 
yi{vQ!jXiog?) yiniwv 811, IS. 

21. 
y /νρηΧιος yimwv xcd ώς 

χηημΓαίζίΐ 356, 5. 
yivQijXiog Απολλυίΐ'ίος 141, 

G. II, 1. 

ylVQtjXiog yinoXX.wg 318,5. 

yίvρ>jλtoς y/noXXiiig 2:\ίρη- 

nrnwog τοΐ\χιΛ Σνηιιονος 

13, 1. " ' 

y/roijXiog yjQfiog 12, 25. 
y/vii)jXiog yJρτcttλog Σσρα- 

πκοΐ'ος 64, 2. 
yί^^ρηλιog yί(Jy.Xηπu<όης 21 

Ι, 1. 
y/VQtjXtog yίι^ρης ΤΙετίχαιος 

14G, 2. 
yivQri}.iog Jiov(iog 35, I. 

42, 1. 321, 1. 356, 8. 
^ΊνρηΧιος Atoyet'tjg 2V<ra- 

ßoviog 287, 3. IG. 
y/vρηXιog Aioi'vaiog 04, 1. 

156,2. 266, 1. 

yίvρη\lOg JiOVV(Slü)V 141 
I, 2. 

y/vρηXtoς Εχνΰις Έαιτος 

244, 11. 
y /νριιλιος Ζο)ΰιμος 222, 5. 
y /νριΐΧιος^ llliccq flavXou 

303, 24. 
yίvρι]Xιoς Ηραχλίΐδης 214, 1. 
yIi<QtjXiog ^ίραχλειδης ί2ρου 

21, 1. 
ylvρηλιog JiQCtq yίμμü)Va 

13, 1. yirgr/Xiogi'i) Iloun' Κοποη- 

cnc 04, 3. 
yi(vnηλtoς^.) f-Jfü)rfiio; 

C3, G. 
y/vn/jXiog JfQCi'i ό x.ai y /μ- 

fir rio; 145, 1. 
yίιχιηXιoq /(-vtrojv^; 319, 3. 
y^L■ρηXιoq ΙηνΧιος Μαΐιμοζ 

157,1. 
^/ιρΐ;Χιος arrce ΙονΧιος 315, 

G, Vs. 1. 
y/rni^Xio) laciat (Ίηΐι 340,2. 
-ylvnr^Xiog loxarr; iio; HXia 

255, 3. 
ylvorjX.iog Ιωαη'ρ 315. S. 
y/L^ρηXιoq KnXovftaio: 

Μα'ξιμος 2tJG, 14. 322, I 

[Α'αΙ,'Ιίιπιος). 
yivütjXio^ KaCicnog ö xcd ... 

20G, 1. 
y/vnvXioc KvQixo; ν'ιό; 

Μήνα 3, 10, Vf. 2. 
yivntjXtoq Kvnoq 317, 4. 9. 
yirnr^Xtoq yioyyiyo; ö xcu 

Zmaifioq yiioivtöov 04, 

2. 14. 

^irρ^|λιoq Ι\Ιαχ((ρις v'iöq 

y /πολΧως 320, S. 
yivoijXioqÄJce'iiiifirog 156,2. 
ylvnrXioq Mi^rc; 255,3. 
^iioijltoq Mqvu; i'iög Γκορ- 

yiov 323, ü 
ylvoqliog Ι\ίηιιας vloq Jllm 

3, 7 u. ίί. 

y/vnri/.ioq Nanor; ιηύ; lln- 

μovιtq 311,3. 
y/ι^ρr;Xιo; λ'e'ffρceς ilö; laux 

305, 5 u. ii. 
y/vQijXioq ()ΐΊ•(η([ρις yinnct- 

yc'.aov 200, G. 
y/voqXmq Οαχιωρ 100. 1. 
^ivorjltoq Πίΐβι>ις //«κιο'ίω," 

20G, 7. 
yli'orjXtoq Ilaßovq Σίοιοη- 

ifCK 20C, 5. 
ylvqr^Xioq Ilttxvaiq 150, 12. 
y/vρ';Xtoq Jlic/.vaiq Ttai- 

rovcfunq 321, 2. 2Γι. 322, 

2. 2:i. 
yivorjXio; Ilrciinvv v\og 

yino'i.Xw 205, 7. 
^■IvniiXiog iJi(,ioi'rioc ό xcc'i 

J/ac-Quov'hnq vlöq Γε- 

ροι'ηον 300, G. 
yivntjXioq JfuritMi' yi»tin'ta- 

vov 349, 1 n. ii. 
yivnr^Xioq Πεηονς ΙΙτολε- 

μceιov 2S6, 4. 7. 
y/vρr}.ιoq fJoXvJdxrq 330, 

4 (vil. -■) 
yίvρηλιo; ΙίοιΟις κ«ί 

. ,ιτρ.ς 317, 16. — 361 JvQηλιoς ΙΙο^λιων ('!)'d'iQ, 4. 
yivQ'iXiog 2ίΐ(οατ[ΐων Νίμε- 

öuiji'og 211, 7. 
AvQri'/.iog (?) Σαταβοχκ Σιο- 

τοηΐίΜζ 29(;, 0. 
Αΐ'οη?.ιος 2:αιορΐΊλος 9G, 18. 
^■/νρηλιος Σι-.παμιος Ιουλια- 
νός 275, 1. 
Ανρηλιος (?) ^Γίρι/ί'ος Αρηο- 

χρηΓΐο)νυς 2')'ό, 2. 
Αν{))}λίος Σιλβανος 21 Ι, 18. 
^Ιιρηλιος Σίοτοηιις Ερίίο^ς 

35, ■■). 
Αιρηλίος 2:ΐ'ρος Εκικϋως 

211, 2. 
^1νρη?.ιος —cuiceg Θιενιος 

42,3. 
,ΙνρηλίΟς Σ^ιηριχης 159,8. 
Αίίρηλίος 7'iffi)'o !'(■/)*? 321, 5. 

322, ό. 
Αυρήλιος Τρωΰιδαμος 8 III, 

1S. 20. 
Ainri?.ioc Φιλο'ξεί'ος 308, 15. 
Αυρήλιος Ψίίίος 295, 10. 
^/ί(ΐί;λιος{7) .'.'ριωΐ' ΆΙαρω- 

νος G4, 3. 
Αυρήλιος ί2ρος Αμηωΐ'ΐαΐΌν 

21 1,3. 
Αυρήλιος ίΐρος Καϋτορος 

21 Ι, 1. 
ΑυρηΙις 146, 1• 
/ Αυι/ιόιος ])!ιχη<ρορος283, 21. 
AifMcig {Νείλος ό xul) 

39, 2.-.. 
Α<[ροόκς 235, 4. 
Α(/ροόΐ(!ικ 38, 30. 
Αΐ[ροδΐ(ίιος 101, 13. 21711. 

Ιΐϊ, 7. 235, G. 2C0, 1. 334,1. 
ΑιΐρούΐΐίιοςΑρηογ,ρατιωνος 

21711.111, 12 
Αΐ(ροδ(ΐ(}ιος Πρκχλίΐδον 

171, 3. 5. 
Α<(ροοιΰιος ΙΙιολεμαιου 

259, 2. 
Α'ΐρούιιη 242,0. 
Αιιροοιτη 0)ς όε t/rt τινοιν 

Α(/ροδιιους 55 II, Ι. 
A(fρoδιιovς {A(f ροδίτη ώς 

δί ίπί τιΐ'(•η>) 55 II, 1. 
Α<[ροδονς G, 21. 85 II, 12. 

137, IG. 185, G. 
Α<[ροδονς Απιιος 95,10. 14. 

20. 

Αχιλας 9 IV, 21. 
Αχιλλευς 19G, 15. 
Αχιλλ.ιυς ^■ίηολλοηΊ.ον 115 

II, 24. 
Αχιλλενς ί1ριγε^>ονς 5 II, 12 

U. ϋ. 

^/[χ]ίΐ/ίους 91, ΙΟ. 
.•/. λ^^ωΐ' 9 III, Π. ΕΡκκχυλος 324, 8 u. ö. 
ϋαριος 3 IG, ϋ. 
Βίλλΐΐους (b'cu.) 6, 0. 20. 
Βερί'ίΐκιαί'ος 136, 5. 
Ιίεαβειτις Ορϋενουιρεως^, 12. 
/ϊ)?κ<ς 34 II, 4. 
ηηΰαριθ)ν 21 III, 9. 
Βηαοδο^ρός 34 11, 13 u. ϋ. 
Βηΰονς 138, 8. 
JJtxTWQ 311, 9. 319,4. 20. 
Βίκτωρ νϊος Νε<ρερα 310, 

4 U. ο. 
η?Μ()ΐος 37, 3. 
Βουβααιαριον 335, 1. 

ι «ϊ« yloyyivov τον καΐ 

Ζοίΰιμου 97, 15. 
Γαιαιι (ilat.) AoyytiOV 71, 2. 

Γαϊανος 240, 12. 

Γ«ίος 281,7. 
Γαλεριος —ο)Γου 177, 6. 
ΤελΙιος Βασσος 19 II, 2. 
Γεί.λιος Γαλλίων (Κοιντος) 

191, 1. 
Γεμιλλος 271 Π, 1. 
Γεμινος 91, 22. 
ΓεουμΟας 55 11, 4. 
Γερμανός 85 Ι, 10. 142, 2. 

329, 27. 
Γίρο^Γίος 306, 0. 312, 10. 
Γεώργιος 304, Ο u. ö. 317, 3. 

323, G. 
Gcorgios 315, 25. 
Γρνλλος 264, 5. 

Δ(ί)/ος 9111, 12. 21 III, 22. 
95 Vs. 1. 122, 7. 130, 2. 
138, 9. 185, 2. 0. 247, G. 
273, 7. 330, 12. 

^ειος Αειου 185, 7 

^/ειος ΙΙρωί'ος 138, 7. 

Α{ί)ιος Πί&ίως 166, 1. 12. 
191,2. 

Αειος -αμβα^ιον 185, 8. 

^/ειος Σερηνον 56 II, 4. 

^ηηους 109, 4. 

z//;/<«c217R.II,0u.ii.246,19. 
277 II, 13. 

^ημας Ατρειους 10, 12. 

J1]μη[ρta {Ανρηλια Αμ- 
μώνια ή χαί) 253, 1. 

^ημηιριος 12, 5. 25, 1. 41, 1. 
115 Ι, 17. 116 II, 5. 123, 
2. η. 139, 1. 193,7. 238,7. 

Αημηιριος Σονχαμμωνος 
18,9. 

Αημιμριος Ωρι.'... 144 1,4. 

^/ημητρονς 261, 7. 

^ημητρονς Σιοτοητιος 70, 6 ^/ιαδελψος 15 Ι, 4. 9. ^ 

^ιδαις ή χαΐ Θαις Ιοιδο)ρου ~ 

200, 1. 
Jioug 78, 3. 138, 8. 155, 3.'^ 

217 R. II, 13. 
Αιδας άηάτ. 91, 18. 
^ειδας Ζωιλον 88, 0. 
^ιδας Τάξε. ς 7 11,2. 
^ιόυμαριον 115 II, 4.23. 118 

1,9. 201, 19. 282, 14 U. Ö. 
δίδυμη 26, 26. 115 1, 22. 
^/ιδυμη Πετεϋουχον 153, 5 

II. (>. 

^tJ)i/io;9I, 8. 55 11, 7. 72, 1. 

141 ΐί, 5. 196, 12.33. 285,3. 
Αιδνμος Ιηιδθ)ρον 185, ■>■ 
/ίιδνμος Σαραπιωνος 120,4. 

205,3. 278, 1. 
Α ιεράς (odci- ΐ:ι>ης1) 9 Ι, G. 
Αιογενης ϋ IV, 7 {^ιωγψης). 

28, 1. 21. 38, 28. 85 II, 8. 

10. 328 II, 19. 24. 
Αιογενης Αιονυαιον 328 II, 

20. 
Αιοδωρα 59, G u. ϋ. 95, 10. 
Αιοδωρα Θεογεηονος 110, 

7. 21. 
Αιοδωρα Πε!}εως 187, 2, 
Αιοδωρος 133,5. 182, 19. 
Αιο[δο)ρος] Ερμα 79, 7. 
^ιοδίΛρος Θεογεηονος 18,7. 
Κίονας 132 II, 1. 
Αιονυΰιος 10,10. 191, 4 υ. ίί. 

44,0. 53,1. 92, 19. 118 II, 

12. 136, 14. 328 Ι, 4 u.U. 

358, 25 (s'. .1. Αιοινσις). 
Αιονυπιος Πρωδον επιχ. 

Κελταονης 277 Π, 3. 
^/ιοννσιος {Σεητιμιος Αμ- 
. μωνιος 6 χαΐ) 7 Ι, 1. 8 1, 

19. 25, 
^/ιθ)'υ(ΤιοςΠααιωνος2~ηΙ,\2. 
Jiovvaiog Σωτον 353, S. 
Αιονυϋιος Χαιρημονος 

298, 3 U. Ö. 
Αιοννσις 9 Ι, 21. 164, 2S. 
Αιος (s. ^Ιίίος). 
^ιοπχορια Αν 118 

III, 10. 
^/ιοσχοριαινα {Απολ.λωνα- 

ριον ή y.al) 56 ΙΓ, 2. 
Αι0(ϊχορος 9 II, 8 (/ίιωχηηος). 

20.24. 55 11, 12. 20. 81,28. 

95,4. 99,3. 117,3. 324.4. 

350, 17. 
^ιοΰχορος Αιοαχορου 81, 3. 
Αιοακορος Νείλου 194, 25. 
Αιοσχορος Χαιρΐ]μονος 33, 

20. 
Αιοΰχορονς Jio [ . . . 343, 4. 
^ιοαχουριδης δ Ι, 1 (?). 328 

Ι, 12 U. Ö. ^ομηιος 344, ΊΓ). • f 

Αομιτιος Αλίξανδοος 8 11ί,9. ί 
Αωμνκ 91, 10. 
^ωριοη' 70, 7. 
^ο)ρο0^εος 316, 7. 

ίίϊευς Αλατονλεως 325, 8. 
Ειρηναίος 27 1. Vs. 1. 80,2. 

3 U. ϋ. 217 11. Π, 12. 
Ειρηναις 38, 25. 27. 
Ειρήνη 115 Ι, 3. 7. 10. 343, 

"• Ι 

Εισιδωρος 3S, 22. 351 Vs. 

(.s. a. Ιπιύωηος). 
Είϋιων 128 II, *i. (s. a. Ισιων) 
Ειαχνρας 314, 41 (%.Λ.Ια/ΐ(ΐας). 
Εχηΰις ί2ρυν 89, 4. 
Εκυαις 244, 2. 
Ελ.ενη 120,5. 

Ελένη Ηρα/.λειδου 14111, Ι. 
Ελένη Πρα/.λτ^ους 135, 4. 
Εμβρη 106,4. 

Εμπις 332, 10. 

Εμηις επιχ. Πaεvoυωv(ί^ς 
277 11,4. 

Εμΐ[ονις 161, 1. Vs. 

Ενουηις 194, 5. 

/:»•ωχ 103, 1. 

Εηαγαί^ος 137, II. 

Enufavioz 318, 10. 

Eiiifauiiiu (gen.) 318, 9. 

Επονιος 178, 5. 

L'oa? (S. ^/if yrrf). 

Εριενς (mas^c. und fem.) 35. 4. 

42, 19 (gcD. r.:t>,ot<). 52, 9. 

77, 4. 22. 98,2. lOS Hs. 5. 

139, 21. 145, 14 (jen. r.-iiy- 

τος). 175, 4. 1S3, 4 u. ö. 

(fem. dat.: li'jiiii, 11. 186,21. 

212,4. 217 R. 11, i. 22G,13. 
250, 2. 251. 10 u. -u. (Γυιη. 
dat.: Emta). 252, II. 258, 

4. S. 277 1,21. II, 10. 296, 

10. 360, 3 (d,ii. i:..iivi). 
Εριευς Αρμαχεως 217 R. 1,10. 
Εριευς Agrcayaltov 217 R. 

I, II. 
Εριευς ί/αχυσειος 23, 1. 45, 2. 
Εριενς Πανειρρεμμιος 177, 2. 
Εριιυς Σαιαβουεος 184, 9. 
Έριευς Ταιαιος 2, 3. 
Εριγει<ς 44, 4. 5. 
Ερμαειων 9 IV, 0. 
7;().u«io;34I,13.IV,13.163,10. 
Ερμανουβις 332, 9. 
Ερμας 344 II, 1. 
Εημας Γρνλλον 264, 5. 
Ερμας Πε^εως 79, S. II. 
Ερμας Πολυδεχυονς 85 1,8. 
Ερμείας 7 11,3. 9 IV, 11. 114 

11, 16. (s. a. Είίμιας.) 302 i ι ι /;-p,>,(.0<if»c 21 III, l.-i. 352, 3. 
1ΰ,ΐη;ς 132 11,3. 
Ιύιΐιπις 332, υ. 
Ερμιάς ?iil).OV 297, 3. 

Εομιονη 24G, Π. 333, ΐ:ι. 
Ιϊρηιοί'η Jiöa 13S, S. 
EQUOytiioH' 110, .-Ι. 111,4. 
Κηιιυγηηις 21 111, 17. • 
£θ(ΐ)ς {JJoXvoiVxijg inix.) 2G, 

•i5. 
7i06)i {2^ί(>ηΐΌς ό y.ca) 324, 1. 
Εσονρις 151, 11. 
KnovQiQ Σκίοίίος 237, 1. 19. 
Εΰι.,ης {Γαιος Οΐ'αλι-ριος 
Λ'ηιο>-(ΐθ}Ί«^οςΰχ(α)^00,2. 
Eaciatoc IS, Γι. 
Ενα'όρυς ^ίχονύιλαον 177,3. 
Ειόαιιιοΐ'ΐς 10 II, 5. 
Εν()αί!ΐων 9 IV, 1 (7;ι•Λ/ιω)•). 

31 III, 27. 31 V, 2ti (7iWi- 

/-ωι). 3G0, 2. 
EvdctniüW {J^voctQioiv 6 κ«ί) 

137,3. 10. 
Eioaijio)!' {ΙΙοων ίττικ.) 

IS, υ. 
Evuidtiüiv EQifMg 77, 4. 22. 
EvodQiMV ό y.al Ενδαιμων 

137, 3^ 10. 
Ιίνύωηιοιν 70, 14. 
Evöo)QOi G, 1. 131, 1. 
Ενΐ}'}η(ς[•!) 31 III, 21. Vs. Ι, 

7 ιλι,;,'Λ). 
/fi'^f 111 π, 13. 
lu<7iui>rcq JJqü)OoV 115 1,!). 
JCl'JlülQtO))' '.I II, 20. 
Evor^Hwy 1 37, 14. 
Ecuiun• iV, 20. 
Ενς (^Ci(i(ict; ü y.ui) 2Sl, 15. 
Ecet(Si 9 IV, 17. 
Jüvafßiog ΑτιολλοίΡίος 151, 

1 Vs. 
EvuQnri 9 IV, IG. 
ErifQoavvov (gl•".) 197,5. 
Eo)UQtl[ ... 9 IV, 8. 
L'..i .. w)' 9 11, lü. Ζί,>•«ς IIGI, 13. 

Zrjfug //(cnvfii ηιος 145, 13. 

Ζυιόας 2ül, 2'J. 

Ζω((5οιις 2G1, 10. 22. 

Ζο)ΐ[ό]ονς i/dfoov/ov 1 98, '^■ 

Ζοαλος 7 II, 2 u.U. 8 I, 12. 

SS, «. 89, 2. 1&3, 27. 32. 

210, 2. 213, 7. s. 329, i. 
.Ζωίς ή xul Απολλ... 135, 

12. 
Zo>(jt[i7i 55 II, 4. 18. 
Ζωσιμος 72,2. 147,3. 19G, 

5. 2171'.. III, 11. 242, 2. 21, 
Ζο,ΰιμος ο xcu ylv.ovcilaoq 

144 11,7. Ζωαιμος ((^/νρηλιος) Αογ- 
γινος ό κ«ί) Ü4, 2. 14. 97, 
0. 15. Χιγονμίνος (Κάσιος ό κ«!) 

3G1 II, 13. 
ΙΙλιας 3, 7. II u. Ö. 255,3. 
ϋλικς ιήός Γίωργιου 304, 

5 U. ;;. 
Πλιοδοίρος 3G1 111, 29. 
Ηηψης {/Ιωλιο)ΐ> Ιΐίτίΰου- 

χυν tnix ) 10, 5. 
I]Q«tg 55 II, 13. 317, 

3 (άμμά II.) 
ΙΙραις (Αλΐ'ξι<νδρ(( ή χαι) 

328 Ι, 4 π. ii. 
Unaig Σαιαβοιιτος 154,2 u. ü. 
ί/ηαΐ(7χος ό κα! ylnoXXo)Viog 
/(ίιόοιρον ιοϊι xcd Κθ7ΐ[... 
5G II. 2. 
ΙΙΐ)ί<χΗ)ης 9 II, IG. 
Ιΐρΐί-Λας 1 IG Ι, 12. 221, 4. 

34 1, 42. 
ΙΙηαχλης f/ciyfrovg 21 Ι, 5. 
υραχλαδης 5 11, 23. 10 1,14. 
55 Ι, 5. Π, 2. 5ϋ II, 4. G5 Ι, 
2. 83, 5. 8G, 31. 44. 95, 2. 
114 1, 22. 115 1, 3 U. υ. 117, 
3 118 II, 12. 121, η. 141 
II, 1. 171,4. 182, 1. 188,5. 
215,(1. 217^.11,0. 23Ü, 5. 
213,7. 358,2. 
Ιίρίίχλίΐδης ό κ«) 2'«////ίι[... 

185, 14. 
IlρΓ<xλfιδης ό και ...μθ)•[... 

185, 15. 
ΙΙρα-Δ^δης Αμ... 12G, 4. 
ΙΙραχλίΐδιις ΙΙραχλΐΐδου 

217U. II, '.». 
ΙΙηαχλίΐδης Κρονκανος 11, 

12. 
llnuxltiOQ Gü, 0. 
Πρακί.ίίΓος 100, 1. 
ΐίραχλης 9 IV, 12, 19. 135,4. 
Houy?.rjg Κρυΐ'ΐωνος 11,14. 
ΙΙραχλης 'J''ifoßuoi.iog ICG, 

I. 12. 
ΙΙραχλίΜ'ος 341, 20 u. ii. 
ΙΙρίίχλυνς 117, 9. 
ΙΙρκχλονς ΆΙαρωνος 19G, 7 

II. ϋ. 

//Γ)«ς (.n.iar. u. fem.) 71, 13. 85 

11,0. 191, 4. 2G1, 25. 341, 

10. 

ΙΙρας Εαονρίως 154, 14. 
1]ρ((ς 11ί.ί}(ως 77, 5 u. ii. 
ΊΙρίοδης 5 Π, 12 u, ii. 277 II, 3. 
Ιίρο)δης Προ)νος 1 1 5 1, 3 u. ϋ. 
Πρωις 11Ü 11,2]. 2G1, 4. 32 

(ΙΙηοις). 
ΙΙρωις Λ'οίΟ'Γορος 97, 4. 12. Πρωις IShXava 57 Ι, )• 
llnMV 9 Ι, 20. II, 4. 18, Ο, 31. 

49, 3. Gl Ι, 5. 14. 81,10. 91, 

13. 19. 97, 13. 101, 23. 111, 

7.9. 115 1, 3 U. ϋ. 130, 2. 

132 II, 4. 138,7. 155,3. 

182,5. 217 II. Ι, 2 U. ϋ. 

218, .■5.7. 254,7. 283, 9. 

312,3. 313, II. 
//ρω)' inix. Ευδαίμων 18,0. 
ΙΙρων (Παμμΐ)'ης ο χαι) 

254, 0. 21. 
ΙΙρων (OvccXfQtoq ό κ«!) 2G, | 

30. Ι 

υρ<,η> «7f«r, 201,0. ] 

Ι/ρων γΙμοΗΊον 44, 1. j 

ΙΙρων ΙΙροη'ος 91, 15. | 

Ιίρων 1\ριηηωνος 5 II, 12 u. ϋ. | 
ΙΙρων ΆΙνλ'" 7 Π, 7. j 

ΙΙρων ΆΙ . μ .ηχος 7 11,1. 1 
ΙΙρων Οΐ'ησιμον 233, 2. j 

Ιίρων ΙΙαμμενονς τον χηΐ Ι 

ΙΙρο)νος 254, 0. 21. ] 

Ηροιν ^αραττιωνος inix. \ 

Αααις 91, 23. Ι Όιιτιϋις 17,0. 42, 12. 71,3. 
Θαις {./ιδης η χαι) 200, 1. 
Θίας Ιΐιολί-μαιου 124, 10. 
0at<r«()io)'115I, IS II. ii. 117, 

8.9. 138, 17. 2SS, 15. 
Θκκίαριον η xul Θΐίχνω 

124, 7. 
θαιΰκριον η xccl Λ' . . . . 

124, 11. 
Θαιϋαριον Αεγ,τωνος 54, 

8. 10. 13. 
Οίαισαριον ΛΙίλανα 57 Ι, 1. 
Θαιΰαριον 2:ονχα 117, 9. 
Θαϊσας 109, 3. 18. 145, 15. 
Θαλλος 324, 10. 
&αμνσ!)α G, 23. 
Θανιηρης ΙΙιολλιδος 70, 12. 
Θανΰανις (s. Πίΰονρις) 277 

11,7. 
Θαϋίΐς 10, 9 (Θαηιιτος). SS, 

4 [Θαπηιος). 32Ü Ι, 21 ((-)«- 

(Τίΐ'Γος). 

Θαύης 2:αικβονιος SG, ϋ u. ii. 
0«o');c2froro)/rfwc7ü,2.11. 14. 

193, 4 u. ii. 
Θκιρης 31 III, 19. IGS, Gu. ii. 

29G, 8. 
θαΐ'μαΰτης 302, 4 u. ü. 
Θίανυνς ΙΙείεΟονχον 2QI, Ζ. 
Θίανω 198, 1. 
Θεανώ (Θαιΰαριον ή χαϊ) 

124, 7. 
Θεανώ Σαραπιωνος 193, 

7 U. ϋ. 
Θεανώ Ωριγενονς 324, 4. &««,^ξ«ς19ΙΙ, 1S (%κ1. Sna- 

λ(ίας). 
θιΐ'αμοννις ϋ, 27. 
Θεναηΐ'γχις Ζοιαιμον 19ϋ, 

5 U. ϋ. 

Θεναπί'γχις Σαηβαιος 50, 1. 

Vs. 2. 
Θεναιρης 5 II, 0. 
Θεννρις{Ταικ[ί.εμμις ή κα!) 

350, 2 U. ϋ. 
Θεογειτων 18,7. 110,5 u. ϋ. 

(ISS, 5 Θκογηων). 219, 11. 

Θεαγένης 241, ιθ. 
Θεαγένης (Γαιος) 271 11,2. 
Θεοδοΰαχιον 3. 8. 15. 
Θεοδοαυς 323, 5. 
©."^oJtonoi 9 Ι, 14. 
Θεο}δθ)ρος —ωτηηιχον 12, 27. 
Θεο/.ιιστος 4S Vs., 1. 
ftioi ... US Ι, 13. 
Θεοίριλος Αυνχκςεροι^ 102,1. 
ΘερμονΟαριον 5 II, 3. S5 II, 

7. 120, 8. 122, 4. 12SI, 2. 4. . 

137,4. 297, 17. 
ΘεημονΟ-αριον Καΰτοηο: 115 

Ι, 20. 13. 
Θερμον^ας 2G1. 1.21. Vs. 2. 
ΘερμονΟ-ις 1G1, 12. 244, 2. 

2S2, 5. 30. 33. 
ΘεημονΟ-ις Πανε(/ρεμμεως 

211 Ι, 20. 
Θερμάνεις Πιολεμαιον 19G, Θερμον^ι; 
8. 17. 11. Θερμον&ις Σιοτοητιος 197, 

3 U. ϋ. 
öiwj'123,2.4. 190,34. 344,10. 
θίωί' ΤΙλονειωνος 144 Η, 5. 
Θίίΐ'ς 42,3. (5S, 3?). 
Θιενς (^Κηλητης εττιχ.) 10, 19. 
Θιιος Πάτρωνα 141 11,9. 
Θραχιδας Καμειονς G, 27. 
Θωιαριον ή χαϊ Σαρατϊΐας 

US 111, 11. l«/i'0!)C (ücn.) 325, 9. 

ΙεραχαποΌ.ων 12, 7. 

/ίρ«5 8 II, 27 29. 1Γ, 1. 17S, 2. 

224, 1. 2.39, 1.3. 241,4. 
/ίρ«5 {.Ιρποχηαιιΐιΐν ό χα\) 

00,2. 115 ι, ). 11,2. 11G, 1. 

117, 1. 12(), 1. 13S, 1. 
/ίοαξ Σωαιχος 5 III, S. 
Ιερμας άηύι. 01, 1S. 
. . . Ιερωννμος 2SS, 23. 
Ιονλια Ει•δ€αμονις2Μ,$. 
Ιονλια ΚριΠπινη 53, 5. 
Ιονλια Φωτις 240, Μ. 
/οΐ'λίΛί')?— ωσ>!>ί•ΐΊ«»Όΐ'207,0. 
Ιουλιανός 245 Vs., 2. 
Ιουλιανός Ιττηων 2SS, 20. — 363 Ιονλιος (cincc) 31Γ>, '.). 
Ιονλιος ylyQtnnnifüc 73, 8. 
ΙονΙιης ^/μιιωνιος (Γαιος) 

210, 5. L>ii. 
ίοιλιος ^ίηωνιΐ'υς 2όΊ, 1. 
Ιονλιος ^Ιηολινα^ιης KiS, 2. 

ISO, 1.2.5. 2SS, 2ϋ. (ί). 
Ιονλιος νίπολλιναοιος 

(Γαιος) 1S, 10. 
Ιοί'λιος .ί(ία•ιανος (Γαιος) 

1S1.2. 
Ιίΐνλιος υυλ(•ααιης'.νΐ{')\\, l.i. 
Ιι,νλιυς rtiurlli)^ 121,10. 32ϋ 

II, 13. 20. 
Ιονλιος Jioyn'r/g (Γαιος) 

1Γ)ϋ,Ί. 
Ιονλιος Επίμαχος 2SS, 17. 
Ιούλιος Ζο)ΐλος ,Ιιδνμον 

1',)ϋ, .■ί2. 
Ιονλιος Κο{ιι)ιηιανυς 1δ Ι, 

1. 10. 
Ιονλιος Κρασσος 2&S, l'J. 
Ιυνλιυς MctQiiiai'og 6 xccl 

Κοιντ .... 32S 1, Ι. 
liiv).ioQ()xH().h(iiog\{J)'^, 15 u. ϋ. 
Ιονλιος ΙΙίΐηδαλας 2Γ;0, 20. 
/οΐ'λίθς//ίζρ(/η'ίαίΌς320ΙΙ, 4. 
Ιονλίος ΙΙολιδίν/.ης 10G, 1. 

Vs., Ι. 
Ιονλιος ΙΙιολλις {Γαιος) 

1S, 5. 
ΙονλιοςΣ€αορι{.'-)ι?.υς{Γαιος) 

1S, 25. 300, i;t. 
/oi/iOf2>o;/iOi2SS, is. 326 

II, 17. 
Ιονλιος (J'i'/.o'ifi'og 320 II, 19. 
ίο νλιος Λ'«ί (7 ;/^(ί ωνι αΐ'ος 

310, 10. 
Ιονλίος Jh.'hoig 10(3,5. 
lovftog Ι\(ΐιΰπος 2SS, 10. 
Ιυναιος 323,-1. 
. 01' . fAioc Ιοναιος 2SS, 21. 
Ιονΰιυς JIu(ioviog Μό, 19. 
/σ«ζ -17, ϋ. 1 73, 5. 303, 7. 
/ϋ'ίίοιον 2'2Γ), 12. 
Ιπαιηον ΐ'.ηάι. 221, 13. 
Ια((ηονς 233, 'J. 
/σι «ς 31 V, 10. 
laidiiioci 55 II, 21. SS, 5. 1)1, 3. 

115 1, 12. 
Ισιύωηα {.ίνρηλια Ttiatuu 

ή y.«i) 94, 22. 10. 
/(Τιόθ)ηα ^lr,y.).H 157, 2. 
/cric)o)rto?l, π. S II, ϋ, 39,1'J.' 
52, r.j. !ι2, 35. 10!), 22. HG, 
Ι. Ί Μ2, 1-1. JS5, 5. 200, 1. 
210, .5. 

/σί()ωρος7•/,ϊ.^(;η»Όί3ϋΙ 11,11. 
/σιόωρυς ό χ«; . . . 2GÜ, 1. 
lCiou)()og ό xcä Κοπ.. . 5011, 2. 
Ισίδωρος Γίρικα'ην 142,2. 
/ff<Jw(jo? Ισίδωρου 185, !Ι. Ισίδωρος Νίωνος 1S5, J. 
Ισίδωρος lhif -αονχηυ 283, 7. 
Μ? 84 IV, 2. 319, 4.20. 
Ισιωρ 118 Ι, 19. 
laioiv Jioaxov . . 5 Ι, ι. 
Ισιων Ιίαιρωνος llö II, 4. 17. 
/σ/ωΐ' ΙΙοιαμοΗ'ος 144 11,9, 
/fTi . . . {Νίμ((ηΙΧα ν και) 

118 1, 20. 
Ισχνρας 157, 5. 
Ισχνρας Ιί(3ίως 235, 10. 
Ισχνρας ίίριωνος 91, 20. 
Ισχνριο)ν 14 V, μ. 
Ισχνριων ΙΙίτ^σονχου 235, 0. 
Ιωάννης 318, 7. 351,0. 
/ωο•;;ί/) 315, 8. Vs., 1. 327, 1. -. 

ΚαληβίΧις {^ΐοτοηης intx.) 

45, S. 
Κα).αβίλις 1'ωτον 23. 2. 
Κάλαμος 101, 24. 
Καλανιος 253, 4. 
Καλας 71, 11. 

ΚαλαχΓ^ς ^Γρατο^νιτης 10, ίϋ. 
Καλλινιχη 185, S. 
Kallivf/.i] {./μμωναριον η 

χαΊ) 185, 3. 
Καλοαιρις 351 Vs. 
Ιύίλποΐ'ρνιος ^ίιμιλιανος 

288, 22. 
Καμειονς feen.) 6, 27. 234, 

4 U. ϋ. 
Κανινιος 199 Vs., 3. 
Κανναιος (ncn.) 10, 18. 321, 

25. 322, 25. 
Κανωπος 7 II, 8. 
Κανωιχος ο y.ca ^ίσχλη- 

πιαδης 97, 2. 139, 2. 
Καπιτολινος 340, 13. 
Λ'«7Γ< ιω/(ί ίΐς(^οιικίθΐ ^/ο/- 
^ϋ'ος ΓίμίλΙος 6 κ«/) - 
301,2. .^ 

Καπιτων 121, 11, 138, 7. - 
Καρανος 211, 4. 
Ααρικος 7 11, 0. 20. •; 

Κααια 332, ίο. 
Κασιδΐ ... 9 IV, 22. 
Καϋιος 6 XCU Πγονμίνος 

301Ιί, 1,3. 
Κάσιος Γίμιλλος 114 1, ΙΟ. 

10. II, η. 

Κασιωλ (?) 282, 13. 

Κασιωρ 21 Ι, 4. 2G, 20. 93, 

••'■ 12• 97,4. 115 1, 13. 10. 

Ι">0, 1. 170,5. 218, 3. 7. 

282, 2. 342, !). 344, 13. 30. 

Καστωρ ΙΙρωνος (ϋ , ;. ].ι. 

218, 3. 7. 
Κασιωρ Κασιορος 241, 5 u. ö. Κασεωρ ΙΙαπονιωιος ΙΟΙ, 

1. 23. 32. 
Καστωρ ^-αραττιωνος 221,3. 
Κίλιαονης {./ιοννσιος Ι/ρω- 

δον ίπιχ.) 277 II, 3. 
Κη'νις {/Ιασίων ./φροδι- 

σιον im/..) 235, «. 
Κερβααις 277 Ι, 7. 
Κε</α).ων 197, 10. 
Κηλιμης ίπι/.. Θιενς 10, 19. 
Κιαλη 2, 8. 
Κιαλης {ΤεσπΌνιρις ίττιχ.) 

35«^ 0. 

Ι\.ι•αη.ις{ΟρσίνονιρίςΕριεως 

Ιπιχ.) 211 Ι, 22. 
Κιωβις Gl Ι, 11. 352,0. 
Κλανδιανος cmar. 85 11, 12. 
Κλαύδιος 120, 9. 
Λλ«/ΐ()ί6ΐί^•/ΐ'Γ(/))'ί)Ός3ΰΟ, 2.7. - 
Κλανδιος Νεοχνδης 24511, 1. - 
Κλανδιος Φιλόξενος 73, 1. 

130,21. 
Κλ.ίοηαιρα 32G Ι, 13. 
Κλεοηαιρονς 281, 9. 
Κλημης 344, 15 u. ϋ. 
Κλημης Μαρωνος 14111,5.. 
Λ7.;;ι' 7ύο: . . ερ 1 II, 15. - 

ΛΌ/ί'Γ {Ιούλιος Μαρχι- 

ανος ό χαΐ) 328 Ι, 1. 
Κοχχαλος 71, 12. 
Κολλητκον 23, 5. 0. Κρηνονς 3ϋ1 III, 1 5. 

Κύλινδρο; 1S, Ι, 

Κνριλλα 3S, 29. HS Ι, 17. !£, 

13. 332, 8. 10. 
Κνριλλος 9 Ι, 5 U. Ö. (Λ-ιρ,;.ο;). 

90, 0. 
Κνριλλον; 94, 9. 
Λ'. . . . ίθζ)οι•ίος KiHvcü.icc- 

νος 9S, Ι. AfifTic (ΙΙηων Ι','.ηα.Γίωνος 

intx.) Ol, 23. 
Αεωηδης G4, 2. 07, 7 (;;cn.: 

.itonar,;). 110,3. 1 1 1 , -Ι. 

217 Ι!. II, 7. 253,9. 333, 11. 
^ίεονιδης Ζυιιλ.ον 18•'>, 27. Μ. 
^/ιμναιος -Ι'λ,'ΐ. 2ιι2,3. 200 Ι. 
yloyyavta 2G1, 2-. 
yioyynviu Γψελλα 2S2, 12. 
^itiyyivia Σι-μηοωνια 39, 

1. 17. 
yioyyiviu Τασον/αριον 300, 

17. 
yioyy(t)ivog 71,3. 223,3. 
yfoyyειvoς {Γαιο;) 272, ι. 
Αογγινος Αχνλας ( Tco üc) 7 1 , 

1. 32GIi, 13. 19. 
Aoyyivog ^ίπολιναηιος 

[Γαιος] 327, 1 3. 
- .ίογγεινος Γεαελλυ; 2S2, 19. ΛΓολλο,,^ς 1 1 1, G. 22. 2G9, 2. >^^o^;'n'oc Α.;/Λο;(^/^,.^1ος) Κομών αηάι. 107, 3 
Κομών ΆΙενηρενς (.sie) 172,4 
Κομών Μουσαίου 100, Ι. 
Κημι,ιν Οννοχρρεως 2θ3, 4. 
/v[ü])'j'c,uoi 9 II, 13. 
Κοπρης 9 IV, 13 (AOOTo^f). 

2G, 4 U. ;;. G4, 3. 335, 7. 
Κοπρης Χαιρημονος 188, 10. 

20, 
Κοπ... {Ισίδωρος ό χη\) 56 | νίεοη•ιδος 97. 0. 15, 

'^' >^yioyyivog .-lyaHonoü'); 85 ο χαι Καηιιο,λΐί-νς 'Μ)\^\. 
Aoyyivo; Κασιωο (Γαιο;) 
326 Ι, 2 U, 5, ^32ϋ II. 20,) 
327, 5, 
'' Αογγινος Οιαλεριανο; 
Ι {Γαιος) 71,2, 
/ί νίογγινος ΓΙρισ/.ος 179, ι, 2). 
2S2, 20. 
-Aoyyivo; ό χαι Ζωσιμος Κορνήλιος 18, 21, 
Κορνήλιος Aoyyo; 231, 15, , 
- Κορνήλιος ΙΙαησιος 211,4, 
11,2, 
Κορνήλιος ΙΙαΓερ[χονλος] - 

'..ηο, 3, 

Κορνήλιος ΙΙρεισχος 156,2, 
Κοσμάς 304, 4, 
Cosmn ((,-Γπ.) 307, 15, 
Κουχχονμα {Αρ([ενιης ν'ιος 

Mijvec ί7ΐΊχλην) 255, C, 
Κονικς 9 II, 17, II, ο, 

^loyynvo; Χαιρ);μονιανο; 

3G1 II, 15, 
^Ιογγειο; 209, 5, 
Aoyyo; 30,7, 326 1, 12, 3ΰ1 

111,0, 
Αονχιος 358, -'^■ 
Αουχΐ([ερος 1()2, Ι, 
ν/ονχιων G2, 4, 

^ίονχχιο;Γίμινιανη;{Γαιο;) 
326 II, 22. Κο.ηιαςΑμμωνος 312,5 u,ö 
Κραμβη {Πίΐεσουχος irrix.)- 
277 Ι, 5, -^ 

Κρι{σ)7ίος (ϊ) 143, 2, 
/ι'(^ιο>•<ω»'51Ι, 12 U, υ, 1 1, 12, μ, 

Κρονιων Κρονιωνος 115 II, 
18. ;Υ ■^ίονχρηιιυςΜα'ξιηος^Γαιο; 
301, 4. 

Αουχρηηος \ειλο; 121. 1. 
Αονχρι;χίο; Σαιορνειλο; 

(Γαιο;) 326 II, 5. 2ο. 
^Ιονηο; 114 1, 2. Q. 
Αυχαριων 164, 1. Vs, 
^Ιωγγων 67, 5. — 364 — Mftytog -((ßfii'og '2ϋΓ), 1.'). 17. 
^ίc(yι'cί 2S-2, 2λ. 
/ Mayytog l'oi'ifui'iayog 8 II, 

Mayfog 3 14, LT,. 
MaüciQtg 9 1, lö. 

' Mcc/.nfii'og (Fatac) 

179,2. 
MaxQnr4 (y/ovXia) 111 1,0. 
Μα'ίιμης 9 IV, G (Λίπ^αης), 

3.1•1, 2. 
Jic/iiiiog 6 y.(u Νέαρχος 

9Γ), ]. 137,2. 
Μαρίΐί'ος 3S, 27. 
Muofiovg 91, 1 1. 
Μσηης ΛίκΤονηρις ISO, 4. 
Vs. 2 (s. a. Λ/ίίπζ),)ς). 
• AJrtQii'og 311, 12 n. ii. 
MuQio)v 5f) I(. 1. IS. 193, 8. 
MctQKov Ιίηοινυς 91, 13. 
■ i\IciQy.f).).cc 32l) 1, 4 u. ii. 

,1/r<(iorc 23"2, A. 
. ιΜιΐ(ΐρης 2ö(l, 22. 
ίΜαρρης ^/nry/joK 2Γ)(), 1Γ>. 
MaQO)V G, 2.Ί. ()1, .'). 93, 2S. 
9ü, !). 13. IT, Ml II,.-,. lül, 
D. ISS, 12. 21. 21. 196, 7. 
34 J, 27. 35«^, 22. 
MccQMV ^/iiiraioi' 13, !). 
jli-V(jW)'/i ;/ κ«; 2Vi_)fi 2Γ)1, H. 
.1/iar)(jj\c. . (... ό y.ui) 13S, 12. 
.1/rt . . . ff« 9 1, 3. 
MfyaXioi'Vfiog 91, 1. 
.l/i,'/;/ lli(f«iin,)Q 3()2, 3 II. ü. 
Mf?.c(i'ccg HD I, 21. 
.l/i/cf)'ffc Ιΐ!-;)^,)ς 1S7, 2. 
.l/J.ffi'o? Kil, 2'Λ 
λΰλαΐ'ονς l.'iS, 11. 
Mt/.avovq Hi υλλαοίΐ'ος 

CS, I. -. 
.V,--;.fic 9 Ii, 15. 
Μί-λας lioctyj.niog 1 lül, 12. 
Mffeaynog 3 15, ö. 
.l/frc^rjooc liil, 1 u.U. 1G7, 3. 
I\hv^QH'g 172, 1. 
Μκτοηρις Nr/.rf(n(,)iog 112, 

Iti. 
^ίκ7o^'ηnίς 1S9, j. Vs. 2. 
MtnoiOto)g i'^ru.) 193, 5. 
.Ί/ίίτσ/ος ./rf)V<§ 3(j, 1. 
AJirr . . og 3 lo, 3. 
dMijfug ') II, s. (?). 29, 1. 5. 

2.'),">, 0. 3Ι)Γ), ,'.. 31.1, s. 
Μι^ΐ'κς Jn-co/.incuon'ngW:), U. 
Mrvicg v'iog llmai 319, 7. 
Mo/.faiü)i' i'i Y.u'i Ιαρ^ηοχη- 

t'uirrog Molwiowog 321, 7. 
•l/oii'... {^(„vxiog) 1()I,5. 
iVorpcfvoi {llctjcug inix.) 

277 I, 21. 
Μουσαίος 100, 1. ΜΐΗ'Πης lhmvo[v;) ... 313, 3. 

Λ/ια-" IS 11,7. 

ϋ/ι•ος (geu.) 1 1 2, 5. 

Μνρ,.μος 31 l[, 21. 

ΆΙ na!} «ρ ι MV 51, 2. 37, 1. (Λ/υ- 

σΓ(((ΐιωι•) 213, Ί. 
]\Iv(Sltanti,iv ^/(ρροΰιΰιοιι 

101, 12. 
Ι\Ινα!}((ρΐ(ι)ΐ> Χηιρημο)>Ός 

70, U. 
ΜυηΟης 110, 1ΰ (ν). 1 17, 9. 

118 II, 3. 8. ΙΟ. 17. 105, 4. 

109,2. 1S. 21. 152,0. 107,5. 

220, 11. 
ΆΙναΟ-ης 6 xcu Nwrog Μυ- 

ΰΟον 55 II, 12 η. ϋ. 
ΛΙκτί^ης Κορνηλίου 18,21. 
ΐΜιοριωμ 9 II, 18. 
Ά/ΐιΐρος 15, 12. 
ΛΙθ)ρος {Ιίκνίίρρ^μμις ίτιΐΗ.) 

2,0 
Μ. μν . χος (gen.) 7 ΙΓ, 1. ViK(o-/og (ΛΙίί'ξιμος ό και) 

95, 1, 137, 2. 
A'fi/.iag Ιαιόίαρου 02, 31. 
ι\ίΐλαμμΜΐ> 141 II, 8. 311, 7. 

35Ü, 0. 
ί\ί-ιλλιαι>'α Ι 15 1, 10. 
Λν<;.ος71Ι, 1'.). 10,11. 2111,10. 
•10,4. 87, 21. 1 15 1,8. 141 
11,11. 155, 1. 194,25 216,13. 
297,3. 303,5. 326 1, 13. 
ι\Ίί?.ος ύ y.ui ^/(ftkXceg 39, 25. 
Nfi).og ,/ημηιριοιι 1151,17. 
NnXog Jiou 217 11.11,13. 
jV(f)/;.o? N{i)ilov GS, I. 

217 11. 11,0. 
Λ'ίκί/-ίρίι)ς 1 12, IG. 
ΝίμΐσιαίΌς 344, 33. 
ί\ίμί<η?.?.α η κ«ί /σι... 118 

Ι, 2U. 

Λ'ί/ίίσίο))Ί4 II, 0. IV, 7. 50, 3. 

214,8. 251, 12.20. 
i\'!7Hoiiiii'ng 3 14 Π, 5. 
ΐλ'κ[ί-ρ(ίς 310, 4 11. Ü. 
ι\ι-ι[έρΜί' 344, 21. 
ι\κ/(ριος 91, 1 υ. 
JSi<ftn(,)g (Ί'Όσΐ'ανς ό και) 

239, 4 11. ϋ. 
λ'κ[(-ρ(,)ς lüafa.. 92,27. 
NnfH^iog ()n(ifvov((to)g 85 Ι,— 

IIJ. 1.5. 
A'iwj' 185, Ι. 2. 
Νιγιριων Χ«ιρημι,)νος 

2S3, :). 
Nix ijif ορός 32, 1. 
Λπί'ος (Μυσί^ης ό και) 55 

II, 12 υ. ϋ. 
λ'ομκιις 98,2 (s. '/V<»o/«a f )• Νορβαί'ος ό χαϊ Σίρηνος 

158, Ι. 
ιΧονμας 302, 13 u ü. 
Νονμηνιος 90, 7. 10. 11. 17. 

291,9. 
Ναν. ί(Τ(Τιος tcncir. S5 Π, 13.- 
Νοωσΐ(ϋ)ς (gen.) 58, 24. 
Ν . ..ψρις 258, 2. 

ifirff^ii 26, 1 1. 
Ξοιδιου (gen.?) 45, 21. 

Οκιί,οι,• 178,4. 

Ολνμ7τιοόο)ρος2[ 111,5 343, 
8 (■!)■ . - 

Οι'ησας 182, 12. 13. 

Ονψΐιμος 233, 2. 30, 

ΟΐΊ'ίΟίρρις (masc. υ. fom.) 70, 2. 
97,4. 14G, 0. 184,10. 1S6, 
lt. 201, 9. 203, 4; 217 R. 

11.14. 228, ι. 9 (fem.). 258,7. 

270,0. 277 ir, i.i. 
Ον,Όπρρις ,./rrfiovg 2S3, 8. 
()ι•)Ί:)ΐρρις ΟρΠίνοικρίως Ο, 2. 
()ΐΊ'Μ([ρις Ι/ηχνσκος 1 SG, 31. 
Oi'i'coifQig Jlaa... ISG, ll. ' 
Οη•(ι)ΐρρις JIuaoxi'OTtaiov 

201,5. 
0)Ί'ωιρρις //f ^f njfsic) 1 GO, 3. 
Οννοχρρις 7/ί[(οραιπιος 

112, 20. 
0^η'υ)([ρις 2ΪΓθιθ)μ(ως3')ΰ, 4. 
ΟΐΊ'ύχρρις Χειραεος 350, 

3 11, ϋ. 
ΟρίοΊοονφις 1 14 Ι, IS. 
Ορ(ίίΐ•ονψις 6, 2, 12. 17, 9. 
85 Ι, Μ. 15. 91, 14. 95,3. 
217 Π. ΠΙ, 8. 277 II, 15. 
ΟρηπΌίχρις ^/nvyxfcoc 217 

Π. Ι, 20. 
Onfff-roiHfig Enifo)g έηιχ. 

hian . ig 277 Ι, 21. 
Οραίνυιηρις Eoiivg(s\c) 217 

Ι!. II, 4. 
Ορση'οίΐφις Κον... 1S1, 13. 
Ορση'ονιρις ΙΙαχνονβαως 

Ο, 20. 
Ορσι-νονιρις ίΐρου 91, 25. 
Ορ(1ίνς 6,3. 01, 15. 302, 18. 
Ορ(ίίνς Πριονος 91, 19. 
Οναλίρια 207, 3. ,261,'4. 

Vs. 2. 
Ονκλέρια Ιίλ(ΐα 30, ϋ. 
Ovalfnia ΙΙανλινα 139, 5. 

η. 17, 
Ονηλίριος 115 11,25. 282,9. 
Ον(χ).έριος{^Γαιος)221 , Ι. 24. 
Ov«).^ριoς Απολιναριος 

275, 2. 
Οιαλίριος .^ί(ρρού(ΐϋιος 26, OvuXfOio; Juio; 159, 0. 

26G, 10. 
Ova?.^ριog ^ioyyog 09, 1.2: 

25 1 Ι, 4. 
Οναλίριος .Mu'^.-no: 014 Η, ; 
Ovaleniog Προ/.'/.ος {yiov 

xiog) 2SS, L 
Οναλίριο; Σίηηΐ'ο; .ivro) 

νιος (Γαιος) 05 II. 2. 
Οναλίριος Χαιρημο^'ΐα^ος 

(Γαιος) ο y.ui Εσι . . η 

300, 1 U. ;ι. 
Οναλίηιος ό χαΐ ΙΙρων 

26, 3θ. 

Ovu).foiog οανος 10$, : 

Oviyerog 6 y.ai Σαοαπιω. 

352,2, (235, ι.) 
Ονελ?.ηιος Μάξιμος Sil, 2; 
Οΐ'ίττια 26, S. 
Ονιττια OifTnov 20, 3 u. i 
Οΐ'ίΐτιος 2ij, .;. f, 
Ονίττονριο; Μάξιμος 6 χα 

I/o).vÖivxrg 2 1, 3. 
[Ονιβιος] :\Ια~,μος 329, 25. 
Ονληιος Σίηηηαΐ'ος 317 Ι 

1 U, ϋ, 

Ονολονμνιος 09, 3. IS. 
Ονρσος S1, 13. 

Ουιιψημις [αμον; 325,9. Η«Γί_,;ι . . 175. 4, 

^ΙααηιςΙίαΐΗ(η(μμιος 177.2 
Πα^ι(τας '211 Ι, Γ,ι. 
flaßoixag 221, 0. 
Παβονς SO, Ο II. ϋ. 145. ΙΓ 

290, 5. 300, 3, 
Ιίαβονς Παβοιτο; 217 Π. Ι 

13. 14. II, Μ. 219, 5. 
Παβονς 2'αιαβοΐΊο; SO, 19 

(40?) 

Πα β Ο νς ΣιΟΓΟ >; rfog 2 1 7 Π 

11,5. 
Παβονς Σιοτον 217 Π. Ι, ΐ3. 
Jlayfvrjg 21 Ι, ,•., 
J/a(f)ig :::αια.1οΐΎο: 42. Ιΐ' 

G7, ο 

Ι hei μ μ ig 325. Τ. 
llafvovon'Cig [luimg (mx. 

277 II, 4. 
Παηαις 21 1, 4. 1 i 2. 5, 
}/αΟ^(η<7ηα (:u\-.) 335. 4. 
Ilu /.νβις Jvyi-ioc; 198,3.14 
Ιία /.vaiglo, 1. SO. 32. 152, 4 

153, 42. 15s, .... 102, 2.» 

iSi;, 31. 217 1;. I, h,. ::. 

25S 4 u. ü. 271), .X 290, i. 

325,7. 3471l.4(s. α./Λ^,σ/,-). 
J/axi'Gig aricu. 217 Ii. 11,2. 
ΙΙαχναις Eoiyto; II. 1. 
Ιίαχνσις hccytiiiog 321, 25. 

322. 25. 365 — II 41 !( //«χναις Ιίαχνΰίως 1ϋ, 4. 

250, 2. 
Jlcr/vaig i/aVKfQfiiittojg 

2oS, Ι. 
Ι/ΐί•/.ισις Σαιυβοιηος 16, 3. 

2S, 2. l-J. 
1Ια•/.ναις Σιοτοητος (sic)S2, 3. 
Παλαμήδης Ovi't/)((QEoiC 70, 1. 
Jlafin'irsy.ijq 77, )ö. 
ΙΙαμιης Σιοίοητιος δ1, 10. 
]/α/ΐ[ΐί>>ης 57 II, 13. 
J/ufiiiei'ijg ό κ«ί IIqow 254, C. 
Ι/αιιιιη'ης ^loxQuiovg 57 Ι, 

5. 10. 
Ι/αμυνης 31 1, 3. 
JlaVuiiKuZ (fH'.a.) 302, 3. 
y/rfmg 200, 2 (?). 231, II u. ». 
Ι/αΐ'ίσΐ'ίνς 91, 13. 1U!1, ό. 18. 
JlavKivn<g ÜQCfiovg G, 2. 
Tlavfavevg ΙΙαχιως (3, 23. 
J7«t'f(fQffi[iig2S, 3. 78, 4. 66, 

3 ». ö. 90, 1. 18. 102, 18. 

IGo, 4.177, 3 u.U. 224, 1.19. 

225,3u. il. 25S, 1 u.U. 290,3. 

317 I, 7. 350, 2 (s. a. J/iOf- 

ijniuitig, /ίκνκιοοίίμις u. //«- 

I f'l Γινιιις). 
JlavftfQififug iirix. ]\IiüQog 

2, '.). 
JIuviifQfii^ic dn-ac. 277 I, 2G. 
Jha'{(fQfi^ig J^iuKog 258, 4. 
Tlupt(fQfni( I c l'lavi'.fQifiptMg 

184, 21. 277 I, 3ü. 
/htt'KfQfijiiig Σίοιοηιιος 

lÜ, 4. 317 1,0. 
JlaVKfQfiijjtg <Jqov 16,0. 

51,5. 52,4. 274,.^. 
]]ανκ[ηιμμις 251, 3 u. ö. 
Πανί([ρομμις 207,0. 360,8. 
Παρ((/ρΐ'μις Σίο^τμιος ISO, 

13. 
ίkί)'^χü>της Γίμιι•ον 91, 22. 
ΙΙκνομγίνς r^oitoig 186, 21 

(s. a. Ί'ίηομγινς). 
ΙΙαί'ομ-,'ίνς Σιοτοητιος 44, 2. 
]Ιανομιηις 76, Ιϋ (?) 224, 15. 

225, 13. 
l/aronttvg i/rtx. . . it).u'iaig 

277 Ι, 4. 
Πανονπις Tfdu'ovifioc 16,3. 
J/co'oi'fig JiiQQov 206, 2. 
JlaiOvifig^iQioiiifü)g\Vl\;U. 

322, 24. 
llatOviftg Ttcrryoi><ffo)g 352, 

10. 
IJ«i'ü)i> Ιίιιΐ(ΐμον!)ίΐ»ς 18, 29. 
Jlaoovg 34 V, 23. 
Jlaovmtjiog (^fu.) 145, 13. 
I Ι/αονησις Kamvtov lÜOVs. 3. 
I/aovrjig Kavvticog 10, 18. 
y/«oi'(T(i;joiig (gcD.) G3, 5. 77, 

10. Ilunf'JriMg (pon.) 277 II, IG. 
J/uTTfiQiog 07, 5. 
Jluj(HQig 269, C. 
J/aneiQtg ^ίίωΐ'ΐόον 217 R. 

11,7. 
Παπεις 330, 5 u. ö. 277 I, 

2 u. ö. 
riuTTnc EQiioig 52, 0. 
IJanug //απαιος 350, 2 υ. ϋ. 
I/ttnug J/f. . μγκΛς '202, 3. 
JluTiftg flu ίηιίίως ίπιχ.Σα- 

■laßoßtow 277 1, 2. 
Ihcntig 'J'trt! voiKf• f-oig εττιχ. 

JMoVQrxvog ΠΊ I, 23. 
ΙΙαπίΐσι(ς) Σωτον 214,9. 
//azirrnntg 201, 7. 
ΙΙα.Ίψς {Σνχος j κ«ί) 87,21. 
J/ani'Ofvi/. . . 343, 3. 
7/ί<7ΐθ)'Γως0,2ΐ.95, 15. 101,2. 
ΙΙαηονιως ./m'iiovg 11, 

1 u. ii. 
Ιίαποντως Ορσενονφεως 1 7, 

9. 10. 
7/«7ΐ:ος 153, 7. 280,4. 
Jhcnog Γαιον 281, 7. 
JJanovg 153, 5. 
Jlaqini (dat.) 34 II, 9. 
ΙΙασειιος (ijen.) Λ'ϋλου 16,11. 
Iluaiü)v 56 1,5. 77,3. 136, 

4.20.2771,12.283,10 293,8. 
ΙΙααιων 6 xrd ^ιόνμος 91. 

3. 20. 
Ιίαΰιων yUfQodiötov επιχ. 

Ktwig 235, C. 
JluctiuiV hoXhjTiwvog 23, 5. 
//«σίων//ίταΐ'Γος217η.11,ΐ5. 
ίΐαΰιωΐ' Χαιριιμονος 330, 

7 u. ii. 
JJudo/A'onaiog 201, 4. 266, 5. 
llaao'iig J /ααο'ξιιος 58, 2. 

9 u. ü. 
Πηιηλος (llutQwv 6 κ«ί) 

116 11,4. 
J/cίc^ρμov^ιog {y /νρηλιος 

ΙΙαμοντ.ιος ο Χίά) 306, 6. 
ΙΊαιη 42, 13 

Ιίαιυνλως 183, Hu Ü. 251,13. 
//(πρων 91, 24. 141 11, 13. 
ΙΙίαριον ο και Παιαλος /ίη- 

μηιριον 1 16 II, 4. 
JliciQMvag 141 II, 9. 
/ίίίΐρ(ι)>Ίος 2, ΐυ. 
ΙΙαιννις 111 Ι, 10. 
ΙΙανλος Ο 11,9. 303, 21. 307 

Vs., 1. 
Hav).og An . . . 343, 7. 
ί/αχεως (gon.) G, 27. ^ 

Ι1αχεϋ)ς (gen.) ϋ/αρωνος G,23. 
ΙΙαχείής (gen.) ΙΙαηονιωιος 

6, 21. 
Παχεοις (gen.) //αχεως 6, 14. 
Παχεως (gen.) Χνονβεως 0,3. Ι/αχί'ονβις 6, [21] 20. -}' 

Πα.,ξεν.. 112,5. Ι 

Πεϋενς 50, 7. 10. 77, 5. 70, 

8. 11. 83,3. 101, 12 135,4. 
136,5. 160,4. IG6, 1. 187, Ι 
2. .3. 101,2. ΙΟϋ, G. 217 U, 
Ι. 21. 235, 2. 19. 230, G 
270, 5. 

ΙΙεϋ-ενς ^/τρειονς 342,5.11 
]Ιε!>ενς 1ΙεΟεο)ς 95, 5. 13. 

217 U. II, 15. 
Πεηιυχχ (?) 50, 4. 
ΤΙε-Αλωρις 10, 9. 
y/fxi'fr/c42, 18. 45,2.5. 163,4 

183, .5. 29. 
J/txvaig Αην}'χεϋ)ς 15 Ι, 4. 
JhxvCig ΙΙαιη 42, 13. 
ΙΙεχνΠις ΙΙεχναιος 163,4. 
JJtv.vaig Σον/ον 277 Ι, 14. 
Jhxvaig ίίρον 100, 2. y 

/Λ'λί^ί (.l.'.t) 14 IV, 8. 
ίίερτιηαις 106, 11. 
Ιΐεαονρις Ouvac'vig {Αγχω-^\ 

(fig ./}-χοριμ<ρεο)ς επιχ.) 

27711,7. 
ΙΙεΰυνρις Παηειτος επιχ. 

(iHißig 277 11,9. 
Jlfiuv (gco.) 160, 4. 
Πετανιος (gen.) 30, 4. 24. 217 

R. II, 15. 
//ειίηη,ς 211 Ι, 2. II, 13. 
ΙΙειεχας 146, 2. 
ΠεΓεοραιηις 112,20. 200,2. 
Πειεονς (gen.) 331, 4. 
ΙΊετερμουΟεως (gen.) 18, 29. 
Πετεαονχος 4, 5. 9 III, 20. 

10, 5. 19 1, 4 U. ϋ. 44, 5. 
83, ϋ. 153,5. 154, 10. 177, 

9. 197, 0.7. 198, 1.9. 235, 
19. 2S3, 7. 291, 3. 

Ι/ειεαυνχος ετηχ. Κραμβη 

277 Ι, 5. 
//ειεσυνχος Καμειονς 234, 

4 U. ϋ. 
Ι/ετεαονχος ΙΙτολεμαιον 

2ϋ(), 1. 
Ihctaou'ti. (ilat.) 14 V, 20. 
ΙΙειενρις επιχ. Τεχτιον 277 

11, 0. 
Ι/ετεωτος (gen.) Ατρειονς 

330, 13. 
ΙΙειιω .. . (gen.) 30,9. 
Ι/εεοες 11, 5. 
//noog 255, 4. 
ΙΊειροηηυς 12, 14. 201, 8. 
JM4, 31. 

JTfToun'iog ΛΙαμερηινος 10 
Ι, 2. 11. II, 12. 114ί, 14. 
7( Ι/ειρωίΊος ΆΙαρχελλινος 
(Γαιος) 143,6. 
/ΐ/εϊρωηος Ονωρατος 
(Μαρχος) 2G5, 2. 12. ///■ΓηωΐΊος Σερηί'ο; {/'c-jr/.j 

143, 1. 
//ειτιρεως (gen.) 5,5 Ι. ιΐ). !.•,. 
//.-- . μ/ίνς 202, 3. 
///.ας ('J'oirfo)v ετίι/.: 10, τ. 
Ιΐλίμμεαίζν {Xaioruu.i *',τικ. 

ό τοΓ) 277 II, 2. 
ΙΙλονιιο)» 144 11, .0. 
//ιει/εροις 2G, 'J. 31, Τ. 05,5. 

105,3. 154, 3. 100, :,. 
J/i'fifanoig ΙΙειαντο; 3'.•, Ι u.ii. 
]Ιολνβεν>:ης 80, 27 (?). 85 Ι, 5. 

242, 9. 
lloλvύεvxηgεττιx. Ι:οως'2(Ί,2:,. 
ΙΙυλνόενχηζ {Ονει ι ϋΐ ριυς 

Μάξιμος ό χαι) 2 ί, 4. 
Ι/ο'/.νόεΐ'χης Evifou<:cvnv 

11)7,5. 
ΙΙολνΐ'ειχης 342, 3, 'j. 
ΙΙομηηιος Jllufiaz 22ϋ, 10. 

21. 
J/oiti/.(i; 7 11, i:i. 21. 
JloTi'/.Miiog TInoxoi'/.ij; 21 Ι, 

IG. 
Ι/οιΤιοΐ'μος 57 V.<. Ι, ι. 
ΙΙηταμο)ΐ'2ζ>, 1. 55 II. 1 1. 50, 1. 

144 51,9. 104, 2ϋ. 277 1,0. 

344. 10. 
//υισις 319, 7. 
J/otMOfüig (gen.) ο χαι Σεοα- 

lüw 85 II, 10. 
ΙΙηατιε^ενς 326 Ι, 21. 
]/ρι{σ)χο; [?j 142,3. 
//ροχλ{ο;) 2Ι)7, 2. 
Προπέλας f/onne/MO 1 2ύ'\'α. 
ΙΙροηας 138, 11. 
Πρώτος Ο Ι, 13. 
Πιολεμαιος II ΠΙ. -'. 2ΐ. 26. 

10. 32, 2. 53, 3. 07, D. '.ι1, 

21. 07, 14. 121. 10. 13b, 13. 

141 II, 0. 117,2. 103.2 ii.ii. 

1 67, 5. 1 75, Τ. 1 7>. ;. 4. 

152, 3. 1SS, 5. 10Γ., ϊ. 227. 

3. 1S. 255,3. 25'.), 2. 2:. ο. ;. 

276, Ι. Vs. 1. 253, >. 2^0. 5. 

330, Κ). 332, 1 U. ϋ. 335, S 

(S. 3. IlioXiuitii). 

Πιο,'.εμαιος χαι ώς χρημα- 
τίζει 1S, 27. 

]Ιιολεμ(ος 6 χαι .Jya'h)- 

ό^μι■)y 71, 4. 
Πι υλεμαιος ( ό χαι) 12, 

23. 242, 1. 
Πΐολεμαιος^Ί'ονναρος ύ y.a'i) 

/iUOi')oov 30, ö. 
ΙΙιολεμαιος Σοίαι/.ηαμειης ο 

χαι Αΐ^αιενς 103,9. 
Πιολεμαιος (Μαρχος .ίηω• 

ΐ'ίος ίίιοΰ/.ορος ό χα\) 

30, 2. 
Πτολεμαίος Απττιωΐ'ος 23'.ι 

Vs. 1. 366 — //ί ()/!.', "«'ος l/o((x}.noov 

1 SS, ΙΊ. 

//lo'/.fftriioc Ιαιδωρον S Π, 0. - 
flioltjiraog Ιιτχνρα löT, 4. 
ΐ/ιολίμαιος /utQcei'ov 211, 4. 
lIio?.fiiatoc Λ«ιΤι 0(10? 17(1, 5. 
l/inhiiatoq Λ]αηι[θ)νος] 

Γ.)3, 8. 
ΙΙιυλίμαος Mi!Q0)1'(k Ujl, 8. 
Jliu^.fiiatog Mvalfov Kl'.), 

1:1. ■. 
}Ιι(ΐ/Λΐι<ίΐος Oyioi'foeoig 217 

n. II, 14. 
Uin/.hiicuoc JlfOewg 101, 12. 

2:10, C. 7. 279, 1. 
ΙΙιολίμαιης llfUffQMiOi 2ü, 

ü. 3. 105, 3. 1()9, 4. 
Ilidlf iKdog ^«ia,ioinoq 

lll, 7. 
ΙΙιηληιηιος (iHtintuvunog 

21(3 Vs. 1. 
lliolfiniiog Ααιρηιιοΐ'ος 

13, ].■>. 
Jitolfijciig (iiMrc. u. fem.) 26, 

G. ι.ϋ. 03, 1. Vs. I. 1S5, 13. 

lii. 217, :M 1, 11 u. ü. 
J/io/.fii((ig Ilufiimrog 77,3. 

b 1 1. )'J. 
llto).tiiti'uc .iS, 7. 
Ih'jllug 59,20. 70,3. 
,ΙΙιΐίλλκς Xmi/.ov 210, 2. 
ΙΙ:ο).λ((ς ΙΙηαχλιιύον S3, j. 
///o/.fi,- //rirroii 2Sü, 4. 
llio'/.}.((g lliii).ifi((tov 20, 3. 

tliiii.f.ug A'«i'ir^iioi'og OI,i). 

Ihii'/.J.mDr (JS, 1. ^. 

llio'Ü.ic 70, 12. 

l/rnnuc, 2lllj, 2. 

//(('iio; .//r)i/ioii 285, 2. 

J/iüCifUlQ 91, 'JO. 

llu)).i<.i)V Ilni-cinv/^oü irrix. 

ΙΙπιμ ης 1 Ο, 5. 
//. . κ«ί,)ος Γ>1•1, 10. Ι i)()inj 1 IS Ι, 10. 
I''ji(e •17, 1. 173, 1. ι •.fi/iiiiVif οΐ'ς 70, 8. 

iVij'ii /)()■()? 9 11, II. 55 II, 2. 

121, •2. 21S, 22. 40. It. 250, 

17.23. 2bl,^. :ill,!i. 310,3. 
^u^int'og {^/iniüii'iog κ«)) 

1S.5, 12. 
^«ßifog ylQTjulov 235, 7. 
-dßtnog Il(t«y.).noov tovxu) 

. . . iiQV , . . 1 b5, l.i. 
^K^nvog Zmriijiou 72, 1. 
i"«^»»Os 2:taotiog 21 1, 2. l'dfi ivictf og 31t II, 4. 
2-(((•ς 211, II. 

^leloviog Ιουλιανός 82, 'J. 10. 
—Kijßiei/ioii (ijcn.) 1S5, S. 
:::u!ißui>,o)y 100, 3. 
2Γ«(ί^«ι!/οΐ)ς(2'«ρ«7Γΐ«5 ;J και) 

111 II, C. 
l'c<iißng 50, 2. 4. (s. a. -i-iii7T«f). 
2:αιιβ(χς ό xcel ΙΙνς 281, 15. 
l'ajißctg Χ(ΐνση Ο, 24. 
2ictj.ißfi . . . (/ίραχ).(ΐύης ό 

xui) 1S5, 14. 
:ία;ιβονς Ο, 20. 85 11,11. 
—■tliiog —((οαπιωνος 40, 3. 
.^'«)'7Γ«ς j) xu\ 2ifQunovQ 217, 

11. 
S.UISDCU (b'cn.) 303, 2(1. 
^((f(ivivc .ίβοβλίως G, 11. 
^(ΐιιατΐ(ίΐιιΐί•)ΐ> II II, 18. ii. ü. 

33, 13. Ol II, 8 (s. a. Λί(-«- 

2^αρ»ΐΓαιιιιθ)ν{^1τίθλλο([αΐΊΐς 

ή xui) 2, 1. 
huQctnn^nüiv ^ίπολλωνιου 

115 II, 3. 12. 
Σκηαπκμμοη' f/ioXfficeiov 

fss, 4. 
2ϊ»ηαπαμμο)ί' 'Γίβονλυν 235, 

17. 
Tanten f<g 210, 7. 
2'if()fi7ri«c 9 II, 14. 20, 13. .1. ü. 

38, IS. 1S5, 10. 320 I, 17. 

(s. .1. ^((litTitng). 
Σΐ(ηη7ΐΐ((ς η χα'ι 2ΐαμβα')ονς 

ΙΙιολι-μαιηΐ) lli II, 0. 
^(tniunnc {Οωκιηιοί' ή xca) 

118 III, η. 

ycinantctg Σαβίνου 281, 71. 
:^ηηαηιοη• Ο III, 15. 1!). 17, 1. 

21 III, ϋ. 22, Ι. 31 IV, π. 

Η), 3. 51,3 52,2. 01,3. 

91. 23. 1 15 1,8. 118111,10. 

120,1. 135,2.13. 193.7. 

205.3. 223,3. 251 Ι, 4. 

278,2.281,5. 291,3. 321, 

3. 320 1, 12. 333,0.12. 315, 

4.11. 317 Ι, ίι. Π, «. 353,2. 

35 ι, 2. 355, 2. 357, 2. (s. .1. 

^'miiuiniuii; ^'fnitniiDi; ^'κηκ- 

77(1)1'). 

—c<nanto)i' ό x(a ιίας 330, 

—αηηττιιον ό χηι —i'Qkov 13,1. 
^'tentijrioiv {Ovi-yitog ό xri'i) 

352, 2. 
^uQ(tntü)v .ίΙμ]μο)νιυν 41,2. 

190 Π, 15. 
2ν<ρ«7Γΐ«ί'//ρωΐΌ5 21711. 1,Ο. 
2^uQ(miün' Καλαμον 191, 21. 
^ίΐηκηιοη' J\laQ(tovzog 91,11. 
^UQctntiiiv Ovi'u)(pQtutg 

140, 0. ^aQccniMf OQfifiOviffüig 91, 

14. 
2ίαραπιι•)ΐ•1Ίίραηιο>ΐ'θς200,'2. 
Σαραπιων Σ(ν!}ον 193, 2'.ι. 
^«QUTTOxuvtonog {MoXfaioiv 

ό χ«\) 324, 7. 
Σαραηονς 111,7. 138,2. (s.a. 

~({ΐαπϋΐς). 

^ιιρατιονς cinüc. 117, 20. 
2ianit7iovg ίίριωΐ'υς 117, 12. 
[JiV<(<]ff7rn^ii.))'(?) 277 Ι, 28. 
2ΐΊίρΓ</ίωμ,/ημητριον'22$,ύ Ί. 
2:annno)i' /IfTfovg 331,4. 
^ccnctnoig 39, 14. 
^uiaßoßfmv {Παπίΐς tnix.) 

277 1, .3. 
Σακίβυνς (masc. u. fem.) 10, 3. 

28,2. 42,10. 43,7. 44, 1. 

07, 'J n. ii. 80, (1 11. ii. 87, 

5 u. ü. 00, 3. 9S, 4. 99, ΰ. 

153, 9 u.U. 154, 17. 181, 10. 

180,19. 193,3. 210,5. 217 

Π. I, 20. 219, 4. 224,3. 12. 

225, 2. 220, 8. 19. 252, 13. 

258, 15. 287,3. 347 1,5. 
—c<i«ßuvg ö xai ^ccrvgog 277 

II, 1. 
—cecaßovg Αηριοιως 217 II. 

1,5. 
2inrc<ßovg ^/ρπα•/αΟ-ον 190 

1,3. 
^uiaßovg Entfcog 184,5. 
2:c<rctßovg Κιωβις 61 I, 11. 
^ai aßoiig Ι\ίαρο))Ός 188, 12. 
2icci(cßovg OrvaxfQfiog ίπιχ. 

Φαλονς, ISO, 13. 
^αιαβυνς J/uxvüfiüg 15S, S. 

270, 4. 
^aiaßovg llamütjiog 277 II, 

10. 
lataßovg IJiictv (sie) 160, 3. 
—uKtßovg ^TKro/SoiTOc 87, 9. 

2.i. 219, 11. 258,7, 
ΣαιαβονςΣίκ^ιηος 252,3 n.ö. 
Σαικβονς Φαν. . . f ως 330, 8. 
^uKcßovg Φανομγίως 154, 

13 II. ii. 
—αιαβονς; Λ'ίαρ«ιος 228,2. 
^<<i(<ßiivg '/'Vj'/yf/Xoc 42,10. 17. 
—fCKtßuvg Τίηος 189,3. 
Ι'ίίΐαβονς SJqoii 183, 10 u. ö. 

251, II II. ii. 
\ 2:^111 υρνκλος 117,14. 155,2. 
\ 2^ιαορνίΐ).ος Jida 78,3.21. 
\^ctn)QVnXog ΙΙιοΙίμαιον 
• 283, 8. 

■ ^αιορνι).!; 117, 16. 
■Σαιονρνίΐνος 150,3. 
2«ίΐ'ρος 217 U. ΠΙ, 13. 208, 

1. 343, 10. 
J^arvQog {ΣαΓαβους ό xui) 

277 II, 1. 2"«riY)o; (. .. ό xce'i) Ku'/.aviov 

253, 4. 
2iet(iQog Ilnoivo: 217 II. II. 0. 
^arvnog ΆΙαηωνο; IbS. 21.2;. 
2f«ir()o[('c] ίίρωνος 111,*. 2;>. 
Σίγ«^ις 90, 5. 13S. :.".. ίΐ.2, 

i'.i. 224,:.. 225,4. 2771. li. 
2:tYui>tg Εριεως 252. 11. 
^tyce'/ig 2iuiicßoviog \%\, 

3 II. ö. 

Σεΐ'ΐη'ξ {Ttan'OV([ig trrty..] 

35S, 1. 
Σί/.κιικς Ilaxiacog 325, 7. 
.iVii,-ro(.)»'(« /Viif/Af.' 282. 15. 
Σ^ur(ounΊu Ao;-/ivu 282. '^7. 
Σηιττοίοηος 43, 1•'>. 211, 22 

u. ii. 341, s'u. ii. 
Σίμηρϋη'ΐο: {Παος) 272, 2. 
Σfμ:ίρo)vιoς Γι-μίλλοςΊο'.ι, 5. 
Σ^μ7cρü>vιoς Eniunog '2ύ. 2U. 
^fii:rnii)rtog llncr/j.tuvog 

{Mccüxog) 320 II, 1•.. 
^fuTTQcnvtog Una/./.iörg 

'{Μαηχος) 320 II. .V ' 
Σίμπροη'ίος 1\).ηηι;ς {Mctn- 

xog) 300, 22, 2 u. Ii. 
Σ^μτΓοωνιος ^ίιβίραλις 20, 

21. 
ΣίμΐίρωίΊος yioyyiyog 282, 

20. 22. 
^tuTTQiiiviog 3Ια;ιηιαι•ος 

43. 5. 
Σfμ ττρωνιος ϊ\Ια';ιμοζ 205. 19. 
Σι-μΓτηωνίί,ις Σαβίνο; (>'), 17. 
Σίμ:τρο)νιος Σίοηνος (.Ι/κρ- 

χος) 101, 7. 2>ί. 
Σίνόο)η;ς 329, 20. 
Σίονηοιανυς J/co).fuc<ior 

147,2. 
ΣfOι■ηnog ΙοίΟίος 4, 1. 
Σ:-7τιιμιο; .l/.tvövvo; 21 Ι, 

ΣίίΤΐιμιος ,/ιιηωνιος ό χίύ 

Jioivaiog 7 Ι, 1. S Ι, Γ.ι. 25. 
Σι-ηαηαμμων 151, 10. 
Σίραπιας 332, 1. 
Σfocί7τιωv 213, 5. 240. IV 

2 17, 2. 
Σ.'ηηττθί•; (Σΐ(ν.Ί(ίς ;; y.a't) 

217, 11. 
Σ^ρ>;νος 81, 20. 18, ι. 27. 17. 

31 IV, 7. 38, 1 II. ϋ. 50 II, 4. 

103 Vi. Ι (»».ι..,_,π„.•. 111 

II, II. 108,2<ι. 20 |..•ιΐ. 270. 

'.ι U. ϋ. 341, 3 ϋ. Ü. 
ΣfQrvo; 6 xcd Ερω; 321, 1. 
Ji'triM'oc (Χυρβανο; ό χα)) 

158, 1. 
Σίρηνος Jfior 13(^, 2. 
Σ(ρηνος Ερμαον 111 II, 10. 
Σΐσιιανος 2SS, 17. 332, 

10(?) — 367 — 2"'fi'i>«()io)' Γ)4, 12. 

Σητοιις (b'cn?) 22S, 2. 
Σιλαΐ'ος {όνο ~ιλανοι) 326 

II, 7. 
::ιλβανος 319, 5. 10. 
]^ιΙψιας 140, 10. 
2ΊΐΎ.ων ^/ρποχραΐΊοη'ος 101, 

13. 
2ισοι? 211,2. 237, 1. 
^χηρας 05 II, 4. 
2^κονηος y /αχληπιοδοτος 

104, 10. 
:Σοηρις 2G, 9u. ϋ, 78,7. 1 3 (s.u. 

^Όΐ'ηηις). 

'^οηρις 1ίρο»Ός 07, 13. 
2'ο>;ρ/ς ΙΙκνιψρ^ιμίΜς 78,3 

U. Ö. 

Σοηρις Στοτονητεως 155,4. 
2οηρονς !\'fi).ov 155,1. 
Σοηρονς 2^αιορ>'ειλου 78, 

2 U. ϋ. 
Σοχμηνις 2:οχ[ΐηνΐθ)ς 106,2. 
::ονηρις 183, 12 u. ο. 251, 10 

U. ϋ. 
::ονλ 7 Ιί, 8. 

Σοντονητις Φοβις 61 Ι, 0. 
Σον/αμμο)ν 18, )0. 
Σονχαμμων {^ίί.ί^αΐ'όρος ό 

xui) 324, 1.2. 
Σονχης 117,9. 120,5. 182,18. 
^foi'x«? ο y.cu ^/ya&oc ^/«ί- 

/ιω»* Πηαχλειύον 243, G. 
2οΐ7«? .^Όιιχ« 133,4. 
Σονχιων yl[-/(]i ιβοντοζ^\ ,\<ö. 
Σονχος 277 Ι, 14. 
Σπαριας Πο , . . 79, 9. 
Σιαιιλιος Μάξιμος 340, Ι. 
Στεσιηος (ficn.) 252, 3. 
ΣιοΟηης 1S9, 13. 
^'ίοιο)/? (?) (b-cu. Σιοτοηιος) 

82,3. 
ΣτΟΊΟητις (m.isc. u. fein.) 16, 4. 

28, 4.10. 37,1. Vs. 42,11. 

44,2. 51,5.10. 52,4. 70,4. 

80,27.42.90,17.90,7. 158,7. 
ä. 183,11 II. ö. 186,9. 193,4.5. 

107.4. 199,11. 2171,10.1.0. 
224, 18. 225, 17. 233, 21. 
2Ί0, 'H u. ii. 252, 5. 258, 
5 u. B. 277 I, lOu. ö. 296, 
4 u.U. 321, 2,i. 322,21. 347 
I, 5. 350, 5 u.ii. 353, 11. 

354.5. 357,5. 359,4. 300, 
b. (s. n. ^τοτηης, ^ιοΟψις, 
Σηυιουητις, Στοτουτιτις). 

Στοτοητις inix. Καλκβίλις 

45,8. 
Σιοτοηιις ό xca Φανηϋις 

Σιοτοητιης 30, 4. 
Σιοτοητις ^/)'χω<{ΐοςΒ0,3.2ΰ. 
Σιοτοητις ^ίηνγχίως 36, 2. 183,27.40. 1901, 1. 212,4. 

217 lt. Ι, 3. 220, 5. 229, 2. 

230, 2. 297, 24. 
Στοτοητις ^ωριωρος 70, 7. 
Σιοιοηιις Εριγεως 44, 4. 
Σιοτοητις Εηιεως 145,14 

(KyifMof). 175, 4. 184, 5. 

251,9. 
Σ€θτοηιις Εΐ'όϋ)ριο)ΐΌςΊΟ, 13. 
Σιοιοηιις Mu , . . 297,22. 
Σιοτοητις <))'νωι/ρεο)ς 184, 

15. 270, 5. 
Σιοιοηιις //αχνίΤιος 102,20. 
Στοίοηιις ΙΙανίΐρριμμ,(ο)ς 

162, 18. 258, 12. 
Σιοτοψις Ι/ειεαηνχοιι 41, .'S. 
Στοιοηιις Σκιαβονιος 67, 

12. 193,7. 
Στοιοτμις Σιοτοηηος 16,5. 

78. 5. 82, 3. 86, 29. 87, 7. 

22. 158,0. 186, 7. 25. 258, 

6.8. 353, 10. 354,4. 357,4. 
Σιυιοητις TtatyoiHffmq 86, 

30.43. 251, 2. 290,8. 
Σιοτ.οητις Φανομγεοίς 86,27. 
Σιοιοηιις Ψενηαις 44, 3. 
2>οιθ7Γ<ς/-'()οΐ) 70,2. 86,3 u.U. 
Στοιονητις 155, 5. 
Σίοτονητις ^ίηνγχεοίς 214,8. 
Σιοτονηιις Εριηονς 42, 19. 
Σιρατωνιιης 10, 10. 
Στ,.ις 348,1. 
Σνχος ό χοίϊ ΙΙαπηίς Νείλου 

87, 21. 
Σνλαμινος 255, 3. 
Σνρα 115 Ι, 17. 
Σνρΐ({Ι\Ιαρωης ή χαι) 254, 9. 
Σνρας Τη?.η . . . 343, 9. 
Σΐ'ριας 241, 34. 
Σνριοη> 344, 32. 
Σνριων (Σαραπιθ)ν ό, κ«() 

13,1. 
Σνρκο)' Ιπιύωρον 4, 17. 
Σνρος γ/πν/χεως 237, 2. 
Σνηος ]Ιρωι•οί; 155, 3. 
ΣΊ'ρος Οΐ'νωιρρεως 201,8. 
Σνρος Πιωνύπηους 63,5. 
Σοχρητης 97, 22. 195, 10. 

3261, 12. 314, 37. , 
Σο)χραιης Ιΐαμμερονς 5711, 

13. 
Σ(ι)χρ«ιης Σχκρα 05 II, 4. 
Σοιχραόι/ς ΣοιχρΓίοονς 31,4. 
Σίοσϋίνης 207, ϋ. 
Σϋχί^εηηνος 207, 0. 
2ωσ(5 5 111,8. 
Σοηας 911,3. 10, 4 u.U. 23, 

2. 01 11,3. 138, 15. 177,0. 

178,5. 193, 12u. Ö. 214,9. 

217 Η. Ι, 13. 269,2. 353,0. 

359, 3. 
Σωτας άηάτ. 7 11, 10. Σοηας Αραβη 355, 4. 
Σοηας ^ίημα 27711, 13. 
Σοηας /iiov 122, 7. 
Σοηας ΙΙαττειτος 277 11, 17. 
Σωτας Σαιαβονιος 217 1{. Ι, 

20. 
Σο)ΐας Σο)τον 277 Ι, 2S. 
Σο)τας Ί"ρνφο)νος'21~\\. 11,3. 
Σο)7ας Siρto}^Όc 325, 8. 
Σϋπηρια 233, 28. 
Σοιτηρια Ειρηναιον SO, 2 u. ii. 

(13 iicc. ^oiTijQiih:). 
Σοηηριχος 12, 28. 111, ]9. 

271 11,4. 
Σωιηριχος ^/ειον 138, 9. 
2'(ι)Μ;()<χος Ειρηναιον 2171t. 

II, 12. 
ΣωτηριχοςΙ/ετεσονχον 197,0. 
Σοχρρονη 34 V, 25. 

i ααμτ . . 324, G. 
Τααρ\ηαγαΟ ης\ 6, 20. 
ΤααρπαγαΟης Τιβενονίριως 

G, 2ο.(?) 252, 4 u.U. 
Τααιρΐ]νις 329, 28. 
Ταβει (?) 30, 15. 
Ταβονα 211 II, 1. 
Ταβονς 252, 14. 277 Ι, 31. 
Ταβονς Σιοιθ)}ΐεο)ς 28, 9. 
Ταβονς 'Γεαηονς 226, 3. 
7Va/ff/c98,7.261, 17.20. 280,3. 
Ταηΰις Εριεο)ς 184,0. 
Ί'«;){ημις) 2, 8. 
Ταλη .. . 343, 9. 
Ταλλοίς 244, 12. 
Ταμνϋϋ^α 70, 15u.ü. 851,10. 

II, 13. 95,5. 109,2. 118 II, 

10. 277 1, 27. 
Ταμνσχ)•α ΠραχΧειΰον 230,5. 
Ταμνσί/α Θεοινος 123,2. 
Τανε(ίβεο)ς (gen.) 244, S. 
Τανεανινς Πνείρεροηος 154, 

3 U. ϋ. 
Ται>ε(ρρεμμις 183, 1 1 u. ϋ. 224, 

14. 225, 12. 251,9. 277 Ι, 

29. 296, 7. 
Ταΐ'κρρεμμις ή χαι Θεΐ'νρις 

ΙΙανκρρίμμιος 350, 2 u. ϋ. 
Τανεψρεμμις Τανεψρι-μμεως 

90, 13. 
Τίίΐ'ομιενς Πρΐίθ)ς 08, 20 (2.)• 
Τάξε . ς (βοι..) 7 II, 2. 
Ταυ^ΐΌχρρις ΣιθΓθηιεο>ς 

158, 0. 
Ταορηενονφις 22, 9. 97, 5. 
Ταοραεοις (gcu.) Η, J2. 
Ταονηιις ΑρτταγαΟον 87, 

5. 22. 
Ταηεπιρις 225, 19. 
ΤαηεπιριςΣιοιοηιιος 90, 17. 

20. 224, 18.22. 225, 17 u. ϋ. Ταπιτεενς 6, 9. ) ι. 
Ί'απιαμις Jiijiji'o; 2l7 1i. 1. 

y.i (s. a. Τκ'/ΐί,,ιί;). 
Ταπιοίμις 2ÜÜ, 4. (s. α. Ία- 
'μωμ,ς.) 

Ταηοντοις 11, 2. 9. 91, 17. ι- 
ί 30, 4. 

ΤαημονΙ^ις 17, 11. 

Ταρμονί^ις fl'i;io>vo:'2'2, 2.3>. 

Ταηενς211 1,22.301 III. 'ju 0. 

Τασηνη (dat.; OS, 7. 

Τααχειλος (scn.) Γι 1. ι '.ι, 

Τααονχαηιον 0,21. 5S. 19 05. 
19. 110,0. 117,1V i:il,i;( 
154, IG. 17. 211, 1 •. 

Τααονγαριον ,ΙρίΙ'ΐ/.'-οκ 
232, 'ό. 

Taaov/uQiov Ζοιι'/.ον 243, ί>. 

Τααο)ονχις 297, 7. 

Ταιας 2, 3. 

Τανητις 296. 5. 

Τα([ερως 20S, 4. 

Ταφιαμις 158, 8. 21711.1.21, 

Ταιριο^μις 233, 9 u. ϋ. 

Ταο)ς 20,9 U. ι;. 

Τεβονλος 235, 17. 

7ί;;ος (gen.) ISO. 3. 

Τειλιος... 2SS, IS. 

Ί\ε)ιμαγενης IG, Ι. 17S, 10. 

Τεχιασεο)ς (gen.) 200, 4. 

Τίχμηηος (gen.) iManofiov; 
250, 22. 

Ί'εχΓοί)' {Πετενρις εττιχΛ 277 
11,0. 

Τίρ7Γω;2Γ«ο«/Τ/ω)'0.-25Ι.ο. ι::. 

Τεσεΐ'ονρις (m.isc. u. fem.. i(i. 
3. 183, 3. 13, 22ί, 1, 220. 
2. 230, 2. 233, .ii. 251. 2 
u. ö. 252. 4, 12. :',"ö. ',i, 277 

1, 23. 200, S. 2'.iO, i. ;j2i, 

2. 322,2, 352, l'i. 35S, 8. 9. 
Τεσενον(( ις in tx . Σ( tif a'i 'J'.•- 

σενονρεως 35S, i, 
'l'tatrov(fic εηιχ. Κια?.ι;ς 

Τεαενονιρεο)ς :ί58, 0. 
Τ((ίενονιρις Koitu,; ]S4, 0. 
Τί-σεΐ'ονίρις Οί'νω([ηεο): 277 

II, 15, 
Ί'ΐαενον({ΐςΣαΐί!βονιοΛ)0,ΐ'. 
Τκίενον(ρις Τεαενονιρευις 

80. 2». 30.41. 352. 5, 
'J'toti'ovifi; !2ρον 25S.5. 207, 

10. 
Τεσης 220, 3. Ι.ϋ, 
Τειρορσαις 277 Ι, 3. 3θ2, 18. 
Τιβερινος (s. Ιαιδωηο<). 
Τιβεριος Γεμελλο; 150,0. 
Tιß^nιoς Κ?.ανόιο; ./('.'ίο: 

220, 1. 
Τιβεριος Κλανδιος ίίριωι• 

Παίωνος 141 II, 2. 
Τιβεριος Κνρι?.λος 317, 14. — 368 - Tißtnig •27('), 15. -J'- 

ΊΊ!/<>ι;ς :til2. i:!. 

ΊΊΐ'βοις (s. Λ,9(ΐ•,<ο/ί) IM 1, l'J. 

Τιιος 02, .'iO. 

Τ[.]>ΐερ.{ ) IS.-,, 2. 

Τοι;όυνς Rha . . ov 3-10,3. 

ΤοίΊ'κηος ό κ«) ΙΙιολι-ιιαιος 

\ntOoiQOV 39, 2. 
Τυΐ'(>βω>' 1 28 Ι, 3. δ. 8. 217 

II. Ι, 10. 1S. 
']'()rQ;io)i' (, ... ό χα)) I/qci)VOc 

μ:, μ, 2\. 

Ί'ιηοβωρ Ι) καί ./..., joc 

2."» Ι, 1. 2•). 
'J\iinOthfoc 13S, 11. 
'J\)V(f 0)1' :> 111,(1. ΠΓ) 1, 11, 

217 lt. 11,3. 111, !(. 
Tni'if Oll' 2(1)101' t/roi. //A«c 

"lO, 7. 
l\iv<fO)tiI/c<t'f(fQ(jiyiog\G^,i. 
Τνρ«ΐΊΌς 1Ιρο)ΐ'ος 115 11,27, Μ>ί<,ί/ιο; 1 Ι Γ), 3. 21, 
(J>uiji)ig cincir. 21711.1,21, - 
<1>((ΐ;σις λ'(ί[ίοωιος 91, 10. -/ 
Φ((λϋΐ'ς (2:ccic(ßovg Ονρω^ 

([οίοίς ίττί'Λ.) 180, 13. ^- 
Φ(ΐΗγ . . 2ϋ3, 4. 
(haiiiiftyctnog ((,'οη.) 2 IG Vs. 1. - 
Φανίΐον (gen,) 1 11 Ι, υ. 
Φαπιζ 82, Α. 
Φίίΐ'ψης {^^ιοτοητις ό χαΐ) 

30,1, - 

Φ(ίΐ•ο-7;-ίΐις SO, 27. 136,4. 25.- 

1,'. 1, 2, 13, 203, 1. 

2üS, 3. 
'<}>€ΐ}>οιι•/ίνς iV. . . η<(ίθ)ς 258, 2. 
(ΐΗοΌ/ιγινς IhlJ-io)q 83, 3. 
Φ«»' . . . . ίΐ'ς 330, S. 
Φ((αίΐτης Ο, 13. 
Φασις JlaAvdtoig 1Γ»2, 4. 
Φκνοιος 114 II, Η. 288, 22, Φ« »0$ MuxfQ (Γαιος) 

327, 4. 
Φ^βις (/Λσοιιρ/ς ΙΙαπατος 

ίπιχ.) 277 II, -J. 
ΦηλοΗ' 182, 14. 
'Ι'ιβιχις 14V, 1«. 
(Ιηλίίόίλφ. .. 129,3. 
(Ι>ι?.η/ίθ)ΐ' Φιλημοΐ'ος 68, 3. 

101, 1. 
Φίλιππος 308, 10, 
i/xAoifj'o? 177, θ, 199 R. 1. 

289, 1. 351 Vs. 
ΊΊ?.ο>όαμος 311, 20, 
Φί/1ω>' 55 II, 13, 
Φιλοηας 301 II, 17, 
0C (Ι>ιλο>ι«ς ( Λ7«ρκος) 

195, Ι. 
(DiXoufnre Φιλόξενου 177,8, 
(/>(/<(.)/' 22,3, 
Φιμωΐ' {Αμμοηηος ο κ«ί) 

22, 10 U. ϋ. 
ΦΑ. .ίγίμοννδος 310,8, — 
ΦΑ. ./τΓίίοί/ 305, 3. ^ 

ΦΑ Ιπολλο)νιος 194,2. 

ΦΑ. Ιίιηάκο'ος 310, ,">. .ν 
<Ι>λανιος ^ομετιιος 3281, 31. 
ΦΑ. Εημί<ϊσ/.ος 100,3, γ- 
ΦΑ. (-JtoöoiQcaciov 320, 0. — 
ΦΑ. Θίοιιμος ιύός ΆΙηΐ'κ 

306, 3, — 
ΦΑ. Νίΐλος 303, 5, - 
ΦΑ, [//«π)']οΐ)^(ος 323,2, — 
(Ι>λ«ονιος //ρίκτκος 12,1.1. 
ΦΑ. Ι/ιυληιηιυζ Η Ι II, 12. 
ΦΑ. .:frfr/«)'üg 303, 4 u. ö. -y^ 
Φληονιος Φ)Λ(ονι[ανος] 288, 

1'.). ■^ 

ΦΑ. Λ'ρ[ίσίθί/ορί)ς] 304, 1..^ 
Φοιβαμμων 3^5, 0. 3 Ι ο', 5, 
(1)οαις 01 Ι,',•. ^ Χ«ιρ«ς 228, 3. 

Χαιρεας 118111,7. 10. 124,5. Xί<ιρίc<ςl/Q«xλ^ιύo^< 1SII, 12, 
A'fί<ρ/;/•ί»)^'33, 21. 43, Ij. 77,3. 

91,0. 2i. 97,23. ISS, 10,20. 

248,1. 249,1, 273,5. 283,0. 

298, 3, 339, 7 u. ü, 
A'«/p//ii(i)i' (ίίριοίν 6 x«i) 

171,0. 
Χαιρημων caiüi. 8S, 4. 

ΧίΐιρημΟΗ' ίίΤΙΧ. ό lOV 
llλ^μμκίuv 27711, 2, 

Χιχιρημυιν ^ίγχοριμι/ ιος 
70, ',), 

Χ<αρημο)μ ^(πολλοινιου 
208, 3, 

Χιαρημοη• Προη'ος 283, 0. 

Χκιρημοη' Iίt^f<f^ρoι^oς 31,7. 

Χίίίρηα Ο))• Χαιρημονος 91,12. 

Afi^(()';;,((oc 239, 4 u, ϋ. 

Χιιριόημοιΐ' 137, 17. 

Χαριονς 29, 1. 

Χ((ριιης{Ί) 34 III, 21 u, ϋ, 

Χίίλιαρχης 324, Ο u. ii. 

Χίΐρας 350, 3, 

Xfi'ulf'iixg y/λ^'ξc(l'όρov 191, 

1.Ί 11, ii, (.1, 0{Γ«;Ιίί«ί). 

Χ!)•ινβοις 114 Ι, 10. 23 (vgl. 

ΊΊιβοις). 
Χΐ'υνβις Ο, 3. 
Χΐ'ονβις ί3(λλ(ΐονς 0, 2ο, 
A'oiiffA'OiOj' 110 II, 0. 
Xouiov (rcii.) 190, 1 1. ■ 
Α^ίΟΊοί^ωρος 312, 11. 
Χρνϋας 6, 12. 24. 
Κρναας J ρε. τον Ο, II. 
Α. Αίί.)»/ 9 111, 10. 
Χρ ος 811, 18. 24, 

^νκνιβιω (gen.?) 319, ίο, 
Ψενησις 42,10. 44,3. 217 R. 

III, 14. 
Ψενοβαστις 100, 1. 
Ί'ενοβαϋιις ίίρον 104, 3. 
ΦείΊ.αηιαμις 183, 14 u. ii. 

1251. 13.1 Ί'οΰνανς ö κ«! Xnii-ru•! 
Χ€ίριόημον 239, 1• ί;ΐ'ί(.κ• (?••ιι.) Εΐ'ονπίο); 19 1. V 

ίΐηις -l'Jl, 7. 

ίίριγίνης 5 II, 12. Ο Ι, 4 .'Iw- 

rvic)• 139, 0. Π. 171. ν 

270, 20. 
ilQiyn'r^c .1 iiily.nQiiv 321. Ι. 
SJoiyn'';: huautonv llü Ι, 

4. II. 
ί>ρΐί.η•'.\ Ι, ls. 11 VI, ,ί ,.';;..,wi ι. 

3s, 21). 02, ο, 91. ■!•>. 117, 

Kl. Γ.;. 1 1,-,, 1^. -ilS, •>; 

(.'ίηίιω»/. 25 1, lU. :i2j, ^. 
ίίρκιΐν unär. 1 15, 15. 
ί.'ρίί'))' ό κ«! Α«ΐ();ιΐ(-)ΐ• 

171.0. 
S'nucüi' Ζοηλοι• 7 11, 11. 
ίίρκ'ΐν Αιμν(αην 2(ΐ'.), 4. 
ίΐηιυιΐ• ^(ίΐιιβονιυ; 11, 1. 
.'.>ρο-- 10, 10. 21, 1. :'.0, 0. 

5!, 5. 52, 1. 7li, 2. S2. 1. 

80, 3 U. υ. S9, 4. '.<ι\. r.. 

100, 2. 104,3. 18:ϊ. •ϊ ... ... 

206, 3. 2171!. 1. .•.. 2,•.;.•. 

u.ii. 258,5.0. 27 1.. ν 2-1.4, 

200,5, 297, II. 
ίΐρος -ίττί'γχεως 1'.•, 1. 
Ωηος Afn'ca ΰροί' IGT, -ι. 
^^ρυς lluroün'oz 91,-1. 
LVjo.• ^uzccßovioz S'i, i'i. 
ilooc 2:ιο[οη[ΐος 1'53, 2ii. 3.i. 
,'.'ρο^ Ταί/ημιο; 2, >. 
Sioo; Tsaii'ovifio; ISii, 3ii. ü. 
Ωρας ί>πον 353, 1, 354, 1". fll'' (Jat,) 122, 2. 

. . ειπερας 9 III, 5. 
.... ovovio) ... 911,; 
. . aouißov.: 85 II, 3. I IL Kaiser"). 'Aii^ii.slus. 

Λ(πο-«ρ 7 π. Gii•. (174,5. 189,1,•)). 8 η. Clir. tl89, U). 
Κίΰσαρ Θεον νϊός 7 η. Clir. (174, 1). 

Tilicriiis. 

Τιβϊριο; Λ'«Γο•«ρ ^εβασιός 17 π. Chr. (197, Ι (II)). Claiiiliiis. 

Τιβΐηιος Κλ.κιόιος Λ'«Γ(Ταρ 2:εβασιός Γερμαηχο; .ίι- 
τοχράτωρ 50 (297, 1), 51 (37,8). 
Nero. 

ί\έρ(,)ΐ> Κλανόιος KeeTaag ^fßccriio; Γιρμανιχυ; Jtni- 
χρύιωρ 57 (181,5). 59/00 ι, 112, 17.21.. ') Die niclil ii..|,'cklamuicitou /„ililoii geben die n,ilii<ning ilci• in den Klammern citlcrlcn Urkunden, lliiuliicr « icilerkchi endo \V„iU• «ie 

AiiuxQi'ni'm, Καίσαρ, ^.Ίιΐιιητος ii, ii, .sind nici.st In Abkliriiingcn gegeben, 

l)in Hepi,^tcrn ist bc/.üglich der i\o, 20 und 78 der verbcs.scrte To.vt (No, 447 und 445 im II. Ilandc) zu Grunde gelegt, 

Oic Λ«. 80 und 101, die iinch Anlfindiing neuer, zugehüriger rrngmcnln im II. Ild. unter den .\o. 446 und 448 neu hcr,iii.v-i'i,-ib.'.. w,:•.!.•.,, 

sind Im Ki'gistcr vnn liier ab nicht bcrückslchtigl. - 3(ΐ1) Vi'spasinniis. 

.IvToxQ. Οιεαπααιηνός -(-(i. 72 (184,17). 
f-)foq Ονίαπαϋκχνός 109, 19. 

Τι Ins. 

1 ,/ΓΓΟχρ. Ύίιος Καΐσ. Ov]eanaaictyog [2if[i.] 81 (251, 1). 
Θίύς Τίιος (δ II, 2). 

Doniilianus. 

ytviOYQ. Καίσαρ /ίομιτιανός Σιβαοιος Γερμαν^χός 90 

(2(30, II), unbesl. (190 II, 1). 
./ομιτιανός (11,5. 15. 109, 11. 13). 

Trajumis. 

.tvioy.Q. ΚαΧΰ. Νίροχ'ας Τραϊανός — f /ί. Γερμανικός 93 

(2Ö2, 1). 99 (220, 25). 102 (44, Π), unbesl. (231, 10. 

10G, 1). 
Τραϊανός ΚαΊΰ. ό χνριος 100 od. 103 (140,3). 108/109 

(300, '.()• 109 (190, l'J). 113(08,12. 213,7). 115(50,12. 

101, 20). 
j -ίντοχρ, Kata. Νέρονας Τραϊανός Σεβ. Γερμαν. Jaxιxός 

108 (232, 1). 112 (213, 1). 113 (68, 25). 114 (22, 40. 

101, 2U). unbesl. (281, 2. 350, 1). 
Τραϊανός ό χνριος 115 (101,30). 
γίντοκρ. Kala, Νερ. Τραι, 'Ι/ίριΰτος Σεβ, Γερμαν'. //αχ. 

115 (50,21). 
Θεός Τραι. (109, 11, 114 1, 5). 
[7V-«'•] (109, 14). 

ilaili'ianus. 

'^ίόριανός ΚαΊσ. ό χνριος 120 (G9, 21). 121 (109, 15). 

128 (339,15). 131 (70, 22). 133 (53,10). 135 (19 1,3). 

137 (352, Π), unbesl. (250, ίο). 
Ύΐόριανός Καίσαρ ό χνοιος Σεβαστός 121 (109,8). 
./νιοχρ. Καΐσ. Τραϊανός 'yiόριavός Σεβ. 128 (339, 1). 

131 (70,4). 133(53,10). 135(73,18. 136,2). 136(193 

JI, 1). unbesl. (231, 1. 250, 12. 28). 
')ίόρι. ό χνρ. 134(114 1,15). unbesl. (250, 20). 
Θεός '^ίόριαϋός (111, 13. 15. 137,5). 

Auloninus Pins. 

'^Ινιωνϊνος Καΐσ. 6 χνριος 138/139 (111,10. 328 Ι, 5). 
141 (353, 20. 354, 15. 35.'), 14. 357, 13. 15). 142 (17, 15), 
143(51,14.1!!. 191,11). 143/141 (299, ,5). 144/145 
(52,12. 133, 12). 195, Κι). 145/146 (324, 15). 147 (95, 
α. 24). 148/1,40 (340, 5). 147—150 (289, 4 u. ο). 151 
(227,7.20). 153/154 (201,1). 154/155(202,1), 156 
(348. 9). 158/159 (6, 0. 31, 2. 104, 2. 105. 2. 107, 1, 
134, 5. 203—211, 1. 202, 1. 263, 1. 278, 1. 279, ι. 
: 280,1. 284,2. 285,1, 294,2. 331,1). 159 (100,11. 
142,7. 143,4. 187,10). 159/160 (239, 2 u. «. 324, 
15). 100 (254, 10 U. ι;.), unbesl. (135, 0. 328 11,18), 

\,4vio)v. ό χίρ. 138 (257,7). 141 (357, 10). 

Ανεοχρ. Καΐσ. Τίτος Αϊλιος Αδριανός 1^ίντο)νϊνος 

Ενσεβ. 138 (257,8). 
Μτοχρ. Κα'ια. Τίτ, JW. Άντοη'. Σεβ. Ενσεβ. 138 

(272, 'J. 18). 
y /ντοχρ. ΚαΊϋ, TU. y /ϊλ. Άύρι. Άντίον. Σεβ. Ενσεβ. 

138/139 (110, 17. 25. 111, 25). 141/142 (20, 4). 142 
: 17, 20. 27. 234, 1). 143 (113, 9). 144(87,1). 148(265, 15. 273, 1. 30υ, Μ). 14S/149 (78, 1). 15U (290, 1. 203, 2). 

152 (214, 1). 153 (330, 1C). 155 (86, 1). 157 (301, 20\. 

158 (212, 1). 159/100 (10, 11). unbesl. (135, ιΐ. 288, 12. 

328 Ι, Ιί). 23 [11, ?3]). 
Αϊλ.Άορι.'Άνιων. Σεβ. Ενσεβ. unbesl. (85 111, 4). 
Θεός 'Άντοη: (54, 6. 55 II, 10, 58, G). 
Θεός Μλ. ^Αντων. (20,22, 57 Ι, 14. II. 11. 90,7. 224, S. 

225, 7. 240, 15). 

Marens und V(mus. 

Αντολρ. Ιίαΐσ. ίΜάοχος ^ίνρήλιος ^ίνοοη'Ίνος Σεβ. και 
Αντοχρ. Καϊα. Αονχιυξ ^Ινρή'/.ιος Ονήοο; 101 (225, 
■ 25). 

Αντοχρ. Καϊα. ΆΙάρχ. ΑνρηΙ. Ι/νεω): Σεβ. χα} ./ιιοκο. 

Λ'αΓίΤ. Αονχ. Ανρήλ, Ονΐ^ρ. Σεβ. 161 (55 11,5. 5S, 2b. 

90,24. 219, 1. 221,20, vgi.'a. 57 Ι, 17). 
ΑνιωνΤνος Καϊσ. ό -/.νοιος χα'ι ΟιΡ^ρ. KuTa. 6 χίριος 

161 (54. 10). 

Αίρήλ-^Ιντων. χα) Ονϊιρ. οΊ χνριοι Σεβασιοί ΚΗ (102,ό). 

Ανρήλ. y.ai Ουηρ. οΐ χνριοι Σεβασιοί 102/103 (198, 
12). 164 (237,5.20). unbesl. (233,5.20). 

Άντωνΐνος χαι Ονι'ρος οΐ χνηιοι Σεβαστοί 163 (219,3). 
ΚΗ) (99,1). 166/167 (324, 11. 2υ). unbesl. (2S3. 5). 

Αντοχρ. Καΐσ. Μάρχ. Ανρήλ. V/)'i[wj'. Σεβ. Αρμενία/.. 
Άίηόιχ. Παρ!}ιχ. ΛΙέγιστ., όημαρχιχης εξονσίας] το 
χα, αντοχρ. τό ε, ϊ'παιος ιό y, πατη[ρ ηαιρίόος, χα'ι 
^ίντοχρ. Καϊα. Αονχ. ^ίνρήλ. ϋνήρ. Σεβ. Αρηεν. 
BIijo. Γ/αρΟ-.] ΙΜέγισι., όημαρχιχης εςοναία; zu ζ, 
[ανιοχρ. τό 7, νηαιος ιό y, ηαιήρ ηατρίόο:, Θεοί• 
Άντοηίνον ι'ιοί, Θεον Αυριανοί' νιο}νυί,'\ Θεοί• Τρα- 
ϊανοϊ' ΠαρΟ^ικον εγγονοί... 167 (74,1), 

. . . ΑντυηΊ^νος χαΐ Οί'ήρος unbesl. (233, 1). 

Marcus. 

Ανρήλ. Άντθ)ν. [. . , .] ανιοχρ. τό ό', νηατο; [ιό /.] 

167(0 (240,9). 
[Αντοχρ.\ ΚαΧσ. Λ/άρχ. Ανρήλ. Ανιών, Σεβ. Αομεν.... 

167 (?) (240, 1). 
Αντοχρ. Καϊσ. ΪΜάρχ, ^ίνρηλ. Ανιών. [Σεβ. Αρμεν.] 

I\Iijo. ΓΙαρ,'Κ Γερμ. Μέγιστ, unbesl. (77. Ι). 
Αΐ'ρήλ. 'Avtü)V, Καΐσ. ό χνριος ]Αημεν. .Vr-ö. ΙΙαρΙ}. 

ΙΜέγιστ. 109 (18,10). 170/171 (91,27). 
Ανρήλ. Άντων. ΚαΤσ, ό χνρ. 171 (347 1,2). 174 (26, 

4. 2S). 174/175(123,8). 175(5511,21. 59,13,27. 119,6. 

127,5. 302,8). 175/170 (79, 15). 
y /νιοχρ. Καΐσ. ΪΜάρχ. Ανρήλ. Ανιών. Αρμεν. Μι^δ. 

Ι/αρΟ-, Γερμ. Σαρματ. ιΜεγιστ. 175/176(0 (282,42). 
Μάρχ. Ανρήλ. Αντων. (115 1,23). 

ßlarcu.s und Com modus. 

Ανιοχράιορες [Καίσαρες ■]\Ιάρχ.'\ ^ίνρήλ. \-iviit),'. κ«ί 
Αονχιος Ανρ'ίλιος Κύμμοδος [Άνιθ)νΧνοζ\ Αρμενιη- 
χοΐ ΛΙηόιχοι 11αρί}ιχοΙ Γερμανικοί [ΣαρματιχοΊ] Σί- 
βτ<στοί 177 (241,43). 

Ανρήλιοι Άνιο)νινος (^Αντωνΐνοι 49, 1) χαι Κόμοδος οι 
χνριοι Σεβαστοί 179 (49, 1). 180 (359, 1). 

Coiumodui«. 

ό χνρ. ημών αντοχρ. Κόμμοδ. Άντων. 181 (12,2). 
Μάρχ. ^4νρήΧ. Κόμμοδ. Uviuv. Σεβ. 181 (342,1). 1S3 
(28, 22). 184 (342, 7). — 370 MitQy.. ^Jvotjl. Κόιιμυόος \li'iu)vXvuc Καΐσ. ό xvn 1S3 

(200,8). I8ü (ISS, 2). IS',) (117,21). 
Αίρήλ. Ιϊόμμυά. Άνηοι: luüa. ό κύρ. 1S5 (S2, 1). 1S() 

(311,27. 213,18). 187 (1)2, lü). 150(71,24. 81,2!). 120 

l.'O• 190/11)1 (2G1, 1). l'Jl (72,17). unl.cst. (212,25). ' 
yivioxo. K(ürs. .]/άρκ. ^/νυήλ. Κομμού. ^Αντων. EvOiß. 

Ειινχ. 2:fß. \ίρμίΐ: ΛΙψ). IIccqÜ^. 2:αρμ€<ί. Γίημ. Μά- 

γιατ. ΠρηαΐΊχ. 187 (92, 2ϋ). 

Ανιο/,ρ. Καΐΰ. Μάοχ. .ίνρήλ. Κομμού, ί-ίντωμ. Evafß. 
Ενινχ. ^fß. \ΐρμ^'. Μηύ. IhtQ^. 2\<ρματ. Γ(ρα. 180 
(320 1ί, 8). 

^ίνηήλ. /χόμμού. \ίΐΊων. Καϊα. ό χνρ. 189 (1 1,'') Ι, 5. 2(i. 
Π, ii. 2S. 1101,1.-,. II, ιΐ.•2ο. 118 11,0.11). 111,2. 120, ),). 
128 11,4. 12!), II. 138,5). 
Λΐ•ρ^1. Κομμού. KuXu. ό /.νρ. 1 89 (00, &). 
{.Ινρτιλ. Κόμμοό.] 189(117,0). 

v/oi'x. ^ίλ. .Ανρήλ. Κόμού. Kala. 6 χι'ρ. 102 (27Ü, Ι), 
i'erliiinx. 

Αντοχή. Καΐσ. ί/οι'βλιος °Πλον,θί: Γ/ιρτίναξ 2'ίβ 193 
(JG, 2,1). 

Sepliniiiis Sevcnis. 

^/οι'κ. Σίτιτίμιος Σίονηηος JJfotit'a'S 2;>/ϊ. 104 (1,') Ι 2. 
12L5). 

Αίιοχη. ΚαΧΰ. yiovx. 2"f7rr. Σ(ον. Ihoi. Σίβ. 104 (320 
II, 12). 

Aoύx.ΣfπΓ.l^υv. Evatß. Π^ρτ. Σίβ. Ιίραβ,κύς Άύιαβηνι- 

κός 104 (100, 20). 

yiov/.. Σι-ττι. Σίον. Eioiß. ΙΙιρτ. ^tß. 100/107 (218, 1). 

yioi'x. Σηη. Σίον. Σίβ. Ilun. Ειαιβ. ΠαρΙΗχόΐ "Αύιαβ. 

200 (01 II, 11J. 

Seplimius Sovenis und Caracalia. 

Αούχ.^ Σ(7π. [Σίον. EvOfß.\ llfQi. ^fß. χα) Μαρχος 

[.Ινρήλιος ΑνιωνΧνος] Ι'ίβασιός 108 (310,1). 
Aoiu. ^fnr. Itov. Ihnr. /wVf/i. \4ραβ. ΙίαρΙ}. xni Μάρχ. 

Ανρ.\-ΙΐΊυη: Σίβααιοί 100 (41,11). 
Αντοχρ. ΚαΧα. [Αονχ. Σι^πι. Σ(ον.] Πίρτ. Σ(β. [\ίρ«β.\ 

\ίόΐ(χβ.[Παρ^. Μέγιατος] χαΐ Λνιοχρ. ΚαΧσ. [ΛΙάρχ.] 

Ai'nrj).. Άνιοη'. Σίβησιός 100 (207, Ι). 
Αονχ. Σ(πΓ. Σ(ον. Ενΰφ. Π^ρτ. \ίραβ. Άύιαβ. ΙΙαρϋ: 

RUy. xul ]\1άρχ. Ανρτιλ.Άμιοη'. Σ^βαΰιοί 190(07,1). 
Αονχ. Σαιτ. Σηη'. Evafß. //ίρτ. χ(ά Μάρχ. Ανρήλ.Άΐ'ΐωΐ'. 

Σίβαΰτοί 199 (02,1). 200 (25, Ιΐ). 
Ανιοχράιοηι-ς Καίαίοης Αονχ. Σίπι. Σι-ον. Ει'σεβ. //toi. 

'Αραβ. Άύ,αβ. //,α,;). Ι\/\^γηη.] xul Ι\/άρχ. ,./ι',ρ^Χ. 

^/νιων. Σίβαπιοί 199 (10G, s). 
Αονχ. Σι-Ίΐτ. Σπ,ν. Ενύίβ. //^ρτ. χα\ β/άρκ. Ανρηλ. 

Άντιον. Εϊαίβ. Σ(β«αιοΙ 200 (01 Ι, 1. 221, ι). 
Αούχ. Σ^ητ.Σ,ον.^ //^ρτ. Evatß. Σ^β. Άραβ. ί/αρ». χ„ί 

λΐάρν.. Ανρηλ. 'Ai'to)V. ΣίβαίΤιοί 200 (215, 1). 
οί χνριοι Σίβαΰιοί 200 (01 II, 1). 

Seplimius Scvenis, Caracall;! iiml Ccla. 

Αούχ. ΣετίΓ. Σ(ον. Evctß. Π.-ρι. xcd ϊ\1ύρχ. Ανοήλ. 
'AfToiy. Ενσιβ. Σ^β^ατοΙ χ«) //ονβλ. Σ(πτ. Πτας /<ηΧ(Τ. 
Σίβασιός 20 1 (03, 1). 2θ3 (45, 2.')). 2θ4 (220, 2). 207 
(345, 1. 7). 208(210,1). 2θ0 (2, m). Αονχ. Σίπτ. Σίον. Ι/^ρι. xul Μάρχ. Ανρήλ. Uvion: 
χαΐ //ονβλ. Σίτττ. Πιας /Ιρίτανι/.οί Mtyiffioi Eiat- 
ßtXg Σίβααιοί 211 (98, 27). 

ΑνΓΟχράιορίς /ύύπαρις Αονχ. Σ^nτ. Σεον. Εύσι-β. //ίοτ. 
χαΐ Μάρχ. Ανρήλ.Αι>ιοη•.Εί•αίβ. ΣίβααοΙ xul llovßL 
Σ(ηΐ. Πιας Καΐσ. Σι-β. imliest. (108 Vs., 2). 

Caracalia. 

Μάρχος Ανρήλιος Σεον.\'/νιων. //«η^. Μ(•/ισι. /iotvtuv. 
Γ(ρμuι'. 210/211 (223, η). 

71/άρκ. Ανρήλ. Σεον. \ίν,οη'. f/uni/. .λ /r/iar. JSnfviuv. 
Evafß. Σ(β. 213 (350, ι). 

Λ/άοχ. Ανρήλ. Σεον. Άνιοιι: Παρ;/. Λ/ίγίπι. /Sonuy. 
Mtytar. /'ερμαν. Μέγιαι. Eiatß. Σίβ. 215 (222. 1. 
275, 17). 210 (321, 27. 322, :w. 330, Ι). 

ό χνρ. ημών Ανιοχρ. Σ(ονιιρο€ Άνιωνΐνο: 210 217 
(2G0, υ. 1!)). 

Μάρχ. Ανρήλ. Σίον. 'ylvco)V. Παρί}. Μίγιαι. /ίοπαν. 
iMf/iac. Γερμαν. Μίγιατ. Εϊηνχ. Eiotß. Σερ'. 217 
(('4, 11). 

151agal)alii?. 

Μάρχος Ανρήλιος'ΑνιωνΧΐ'ος Ενσεβης Ενινχης Σι -iuaio; 
219/220 (290, 2ΐ). 220 (00, 1). ' 

Ανιοχρ. η/άρχ. [Ανρήλ. Άιηοίν. Evatß.] Ενιιχ ^V ΐ 

219/220 (290, 1S). 

AlexandiT Scveriis. 

Ανιοχρ. KctXa. Μαρχος Ανρήλιος Σεοιηρος Ά/.,^'ίαί'όυος 
Εναιβης Εντνχης Σfßuarός 223 (35, 1ϋ). 

Gordiamis. 

Ανιοχρ. /(αΧα. Μάρκος Ι/νιώνιος Γηρόιανός Fva.\i. 
Εί'ΐνχ. Σίβαα,ός 212/243 (84 1, 7. ΜΙ 1.5). 
Piiilippi. 

Αντοχράιορίς Καίσαρες β/άρχοι Ίονλιοι Φίλιητιο^ 
ΕνσεβεΧς Ενινχΰς Σι -ßuaioi 247 (7 Ι, la). 24S (^ II, 

15. 21 [οι xint(ji ήμωι]). 

[ΑιΐΓθχράεο)ρ] /ύιΧα. β/άρχ. Ίονλ. Φίλιππο; Evatß. xul 
[-Ανιοκρ. Μάρχ. 7οι λ.] Φίλιππος γενί'αιόζαιος [ΚαΧα. 
οι χνριοι] Σεβαατοί iinbest. (253, 24). 

Dcciiis. 

Ανιοκρ. KuXa. Γάιος β/ίααιος Κοίνιος Ί'ραιανός ./i- 
κιος Εναεβης Εντνχής Σι-βααιος 250 (2S7, lö). 
Valcriaiius iiiid GalliLMiiis. 

Ανιυχυαιορες Καίσαρες //οιπλιος ./ικίιηο: Οναλε- 
ριανύςχαί //ονπλιος Αιχίννιος ΟΐΊκλεριανος Γυλ,.,η- 
νος ΕναεβίΧς ΕνινχεΧς Σεβασιοί 255 (111. 2). 
ό χνρ. ημών Γαλλιηνός Σεβ. uiiliest. (244, 4). 
Diocletianiis iiiul Maxiniiamis. 

ό χνρ. ημών Ανιοκρ. ./ιοχλι^ιανος ... καΐ Αιτοχρ. /uüa. 
ΐΜάρχ. Αίρήλιος Οναλέριοζ ß/a'^iuiuvo; Σεβααιυί •'^') 

(ΐ:5, IS). 

[Αηοκρ.] ΚαΧα. Γάιος Ανρήλιος ΟίαΧέριος ,/,οχ/./- 
ιιανος ... χαΐ Αΐιοχρ. [Καΐσ. Μάρκο: Αιοτ,λ,,',ς] 
Λ/αξιμιανός 289 (04, Ι)• 

Tilicriiis. 

ο ύεαπόιης ή,,ών Φλ. Τ,βεριος Χίος Κωναια>ιΧν.,ς Ö 
αιοη'ίος Ανγονσιος 5S()/5S1 (317, 1). — 371 iMmiriciiis. 

ό fvotßtacniog ημώμ δεύπ. Φλ. jMcwQixtoc TißtQioc ό 

ctioh'iog ytvy. -/.cu ^vvoxq. 586 (303, 1). 
όίΰη. ηιιώΐ' ΟΧ. I\Jcxvq. Τιβ. ό cduhnoc Ανγ. 591 

(•2ϋ,-), 3). Gt)2 (300, 2). 

ό ι!/ίίθΓ«Γοςχ«ί (ΐ'α{βΐστ.ημώμό{σπ.}(αιμ()Ίστ.ίν(ρ)'έιης 
Φλ. MctvQ. Τιβ. 6 αιών. [^ίιγ.] 599 (255, ί). 
l'liükns. 

ό frrjfßiar. ημών ύεση. Φλ. Φωχΰς ό αϊών. Ανγ. (Ί05 

(3, 3). Ileracliiis und llcr;tcliaiuis. 

οι Λ>ί/οΓ. κ«ί fvufßiai. öfanoiai και μίγιατ. fif(iy. <,Ί 
ctioifioi Ανγυϊαιοι y.ul AvtoxQUioofq ΦλανΊηι ^ IJuri- 
χλΐίος (κ«ί) Ίίρκχλΐΐαΐ'ός λ'έος ΚωναιανιΧνος j <>κι- 
(/νλακιος αντοϊ- νιος G30 (314, •')). 

[θ( Οειότ. xul ενΰεβέΰτ. όεση. Φλ. Ήοάχλίίος] ό αιώι•. 
Ανγ. χηΐ AinoxQ. . . . xcci Φλ. Ήράχλιος λίος /\ων- 
σιανιϊνος ό {>toait(f{ ] αυτοϋ υ\ός unbesl. (31'.), 1). Ι1Ϊ. Baticriiiig nach Cousiilii und Iiidiclioiieii. A) oval Σίλύνοις νπάιοις- 189 320 II, 7 [vgl. ii], 

νπαΐίίας τών χνρ. ημών Κωνσταντίου xcn ΆΙαξιμιανοϋ 
Σεβαστών c 300 28G, 1. 

νπαΐίίας των δεαπ. ημών Κο{ν)σταντίνου καΐ yiiy.iv- 
νιανον Σ(βαστο)ν τό γ 313 349 14. 

νπατείας Σετττιμίον Άχινόύνον τον λαμπρότατοι) ε/τάρ- 
χον τοϋ Ιεροΰ 7ΓραιτωρΊου χαΐ Ποπλωνίον Γ/ροχον- 
λ.ου ιών λαμπρότατων 340 21 Ι, 1J. 

νπταιία Φλ. Ενσεβίου χαϊ Φλ. Ύπατείον το)ν λαμ- 
πρότατων 359 310. 1. 

μετά την νπατίαν Φλ. ΒασιλΊον τον λαμπροτάτον 
'''>^ 305, Ι. 

νπαιΊα τον όεσπ. ήμιόν Φλ. ^ίονστ'ινον τον αιωνίου 
y /νγονστον ϊτονς τιροηου 500 300, ). 

νπατείας τον ενσεβεστ. ημών όεσπ. {Φλ. Μανριχίον 
Τιβερίον) ί'τονς έξκαιόεχάτον 599 255, 2. 

312 1, Ί. ίιος Jio /.λ.ηόιανον ιοό 058 
U) 13. Juni 550 — 4. Ind. {τελεή 305, 1. 11. Od. 500 — 15. lud. 
580/581 — 14. Ind. 

22. Juni 586 — 4. Ind. (τέλει) 
OrtobiT 591 — 10. Ind. 

15. Mai 599 — 3. Ind. 

20. März 002 ~ 5. Ind. 

7. Jnni 005 — 8. Ind. (τέλει) 

23. Mai 630 — 3. Ind. 
19. .Jan. 658 — 15. Ind. 

C) 1. Ind. — 22. Juli (άρχη) 

•2. Ind. 

2. Ind. — Augusl (άηχη) 

0. Ind. — 7. Augusl {άρχΐ]) 

0. u. 7. Ind. 

7. Ind. 

9. Ind. 

10. Ind. — 14. Juni (αρχ^ι) 
15. υ. 1. Ind. oUO, 1. 

317, 1. 

3i)3. ;i. 

20•'), G. 

2. ".5. 2. 

300. 5. 

3, G. 

314, %n. .;. 

312 1,4. II. ö. 

315,4. 

318,4, 32ii, 5. 

311.2. 

2'.i. •:. 

47, :;. 

310, i;). 

3vS. 4. 

323. lu. 1. 

173,4. IV. Beamte. αιγιαίλίτης] '^ 12,23.24. 

άντιγραΐ[ενς • 14 \i ,,. 

αντιγεονχος (s. u. τριβοννος). 

απαιτητής 3.J2 ;j. 

όρχέΐίοόος 0,5.22. 43, 9. 147, 1. 148, l. 321, 17. 322,16. 

αρχιόιχασιής 

(.Name fcidt) 25. F.:in•. 134 (114 11, :ίι). 

Κλαύδιος Ίΐιλό'ξενος νεωχόρος τον μεγάλον Σαράττιδυς 

γενόμενος έπαρχος σηείρης πρώτης ./αμασκηνώιν των 

εν τω Λίονσείω αηονμένων ατελ.ών είερενς χαΙ άηχι- 

όιχαστής 24. März 135 (130, 2. 24). 20. Juni 135 

(73,5). 

(Aame foldl) των εν τω Μονσείω σιιονμένων άιελών 

γενο[μεΐ'ος έπαρχος σπείρης πρώτης ./αμασκηνών 

ιερενς χαΐ αρχιδιχαστής και προς τη επιμέλεια] τιον 

χρηματιστοΊν χαΙ των άλλων κριτηρίων. Ζ. d. Iladrian 

(231,4).^ 

(Name fcidt) αρχιδικαστής xai προς lij επιμελείτι τόΐν 
[y.ata τήν χώραν''] χρηματισιοη' χαι των τίλλων χρι- 
τηρίων, 28, Juni 177 (241,1). αρχιερεύς (s. VI Β) 

(Ίρχιγεωργός ιι m, ^7 

τίρχινπηρέτης 21 111, '.ι. 

βασιλικός γραμματεύς 12, 17. 108, 4 (vgl. u). 1'.γ2, .ι. g 

a) Ήρακλείδον μερίδας 

ι ]>Ός 132Ί33 ^is2. ig, 

ΊΐρμεΙνος 29. Jan. 137 (352, οΊ. 

Σαραπίο)ν Jan. 141 (353,2. 354,2, 355.2. 357,21. 

Juni/Juli 142 (17, 2). Jnn./Febr. 143 (51, 3 i2P). 

'■'■1/N5 (52. 2 [17η. 

Ίΐραχλείδης 24. Juli 147 (95,2). nnhcit. (1S2, 1). 

(vgl. a. 35S. 2.) 

..((a 30. Jan. 151 (?) (,35>, .Ί). 

Τειμαγένης 159/100 (Κ',^ ρ,. 

2:ερηνος 10. Aug. 109 (IS, 1). (.<.:.. 108, 2;i. jo). 

Ιίσκληπιάδης 174/175 (59,2. 123,1. 208. 1.) 20. .Ν, .ν. 

174 (20,1). Aug, 175 (55 11,11). 175/170 :\,. : . 
(Nauie fclill) ό τον νυμον βασ. διαδεχ. την ατοαι,-,ίαν. 

18. Sci)i. 185 ' ^s2. r . 

'.ίρποχραιίωνό χαι"/ερα'ί 1SS/189 (00,2. 120,1. 13S, 1\ 372 * Mai/,liiiii ISl) (115 1,1.11,2). 20. Aug. 189 (117,1). 

2S. An- ISO (UG 1,2. 11,2). 

■/.i.uloz 2. .Jiiliiii. n. Chi•. (89, 2). 

....iilijc 2. Jahrli. n. Clir. (122,2). 

Kcd'umoc 6 xctl Άΰκληπιάδης 202/201? (97, 2). 25. 

Fclir. 202 (139, 2. 2ü). 203/204 (108 II. 4). 

(.Nnine feliU) Mai/.Iuni 213 (115,8). 

.ίνρήλιος Ίσίόωρος 6 xul ... 210/217 (2(10,1). 

(Name ruh! 219/220 (29Ü, 2ü). 

1)) Θ^μίαιον μιρίΰος. 

.ίρχίβίίος 24. Juli 133 (53, Ι). 
Ι'/ρη-μίόίοηος 143/144 (oder ΠοΙέμωνυς μ((;ίδος) (299, 1). 

ΙΙαχληπίΤνος 1S1/182 (12, ί>). 

'^ττολλυιιηος 2. Jalirli. η. Clir. (158, 3). c) ΙΙολέμοη'ος μίρίόος. 
Μένανδρος vor 135 
. . .ρα. . νιος 175 
ßtßXio<fvXa^ 

— β. δημοσίων λό/ων 

— β. ΐν/.ιή(!ίϋ)ν Άραινοίτου νομοΰ (19 Ι, II. 4. II, 12). 

(302, 1). 

11,2. 73,14. 

5, 14. 

184, 3. 233, 2U. — β. της iv ^Ιρα. ηόλει δημοα'ιας βιβλιο^ήχης 112, 3. 
βονλίΐ'ΐής 9ϋ, 15. 
^ίωμέτρης 12, 2S. 
γραμμιαίνς 14 1, 7. 81, 2S. 

— γ. δημόΰιος 55 11, 24. 

— /. γρίίφιίον (?) 183, 47. 

— r- ηόλίως 18, 12. 79, 19. 

— /. μητροηόλ{θ}ς 182, 2. 
Αίοη'ίόης χαΐ Έρμογίίτων 138/139 (110,3.111,4). 
Ονα).έριος λόγγος κ«ι Σαραττίων 24. Febr. 1G0 (254 Ι, 4). 
ΆγαΟ^ϋς ^αίμϋ)ν xcd ^/ ιόσχορυς \.ugasl 175 (55 11,12). 

— γ. G ίτολ[όγος) G7, 5. 

— γ. βαΰιλιχος (s. π. βίίσιλιχός). 

γυμνασιάρχης 8 11, 24. 141 Ι, 10. II, 2 u ϋ. 121, 2. 'J. 
324,3. 347 II, θ (νκΐ. Ι, 11). 358,22. 
δ^χαδάρχης 23, 0. 81, 2. 

δίχ«πρυ)τίας, ονομαστής της 9G, 9. 

δίχύηρωτος 7 Ι, 4. 

δημόσιοι, οΙ_ 6, 5. 275, 13. 325. 3. 

δ ι-καιοδότης, 6 χράτιστος 5 II, 16. 20. 75 II, 9. 361 II, 4. 
Γάίος Καιχίλίος Σαλουιανός 1. April 16ü (327, 1). 

Γαϊανός Octob. 1G7 (240,12). 

Ι\?.ανδιος λ'ιοχνδης 2. Jahrli. η. Chr. (245 II, ΐ). 

δ 10 IX η τη ς 

Ονίλλήιος Μάξιμος 6 χράτισιος δ. 248 (8 Π, 29). 

Ιονσιος ό μιγαλοπρεπέστατος δ. ούΰίας Θίοδοσίου 
Lyzanl. Zeil (323, 5). 

δοϋ'ξ 

Φλ. [Παπν]ον3^ιος, 6 ευχλιέστατος byzanl. Zeil (323, 2). 
ί-ιρηνάρχης 151, 4. 

ίίόχτοίρ 21 II, Π. III, 1. 9. 19. 

ίίηγηιης 141 II, 14. 15 (vgl. η. Ι'ξηγιμιίιιιι•). 

ΐπαυγος ΑΙγνπτον 13, 3. 

Πομπήιος Πλύντας 6 χράτιστος ηγιμοΐν 20. Febr. 99 

(220, 10. 21). 

Πιτρώνιος ΒΙαμιριΐνος έπαρχος ^ίίγνπτον und ό χράτ. ήγ. 

25. Febr. 134 (114 1, 14). 11. Febr. 135 (19 1, 

2Γ, u. ϋ. II, '.) II. ϋ.). 

(.Name feliU) ό χράτ ήγ. zwisclicii 117 und 137 (170, 8). 

Γάιος Ιϊοΐ'ίδιος Ηλιόδωρος ίπαρχ. Αίγ. und γινόμενος 

ήγ. Febr./Mai 143 (113,1.7). unbcsl. (250,1). {y /οί'χιος Οναλέριος Πρό\χλος εηαρχ. ^ίιγ. und [ό χράτ.] 
ήγ. zwischen 144 und 100 (2SS, ι [i.sj). 

Ι\ΐΰρχος ίίετρώνιος'Ονωρΰτος έ'παρχ. y /Ιγ. 14'ί (2ij.">. 2. 12). 
[Ονίβιος] Μάξιμος ήγ. vor 152 (329, lö). 

Σεμπριάνιος Αιβεράλις 154/155 (20. 'ί'ΐ) 

Άννιος ....αχός ό λαμπρ. ήγ. 1C2/1G3 (19S, t ν^;!. a. 

195, 21. Χ,). 

Γάιος Καιχίλιος Σαλ.οιηανός, ό χράτιστος όι/αιοόόιης, 

διαδεχόμενος τά χατά τήν ήγεμονίαν 1. .Viiril 100 

(327, 1). 
(Name fehlt) ό λαμπρ. ήγ. .Ιηη. 171 (317 1,4. 11,3). 

Φλάονιος ΙΙρεΧσ[χος'ΐ\ 6 χράτ. ήγ. 181 (Γ2, 13). 

{^Μηα ϊά\\\) 6 λαμπρ. ήγ. 25, Febr. 202 (139, b•). 

Οναλέριος ^/άτος 6 λαμπρ. ήγ. 5. Juni 210 (!.')'.), 0). 
216 (2G0, 1.;). 

£πι[μελη]τής 

Ι/ειρωνιος vor 181 (12. 10). 

επιστάτης ποταμιτών 295. S. 11. 

in ιοτράτηγος, ό χρατιστος 43, 2. 235, 15. 250, 34. 

Γέλλιος Βάσσος vor 135 ' (19 11,2). 

Ι^τατίλιος Μά'ξιμος 148/149 • (340. 1). 

Μάρχος ος Φιλώτας 101 (195,1). 

Ίηνλιος Καπιιωλΐνος etwa 169 (16S, 1. [iiij). 

(Name fehlt) 28. Octob. 177 (191,14.24). 

Ιούλιος Κονιντιανός 20. Juli 194 (15 1,1). 

Αιμίλιος Σατορνΐλος ό χράτ. i. επτά νομών χαΊ \ίρσι- 
νοΐτον 11. Juli 197(7) (15 II. 1). 

\-ί..ίλιος ΚαπιτωλΤνος 2./3. Jaiirli. η. 01η•. (291,1). 
επιτηρητής 199 Vs., 3. 293, 7. 

— γενημάτων νπαρχόντθ)ν 49, 5. 

— τελίονικών 10, 1. 328 II, Π. 
επίτροπος Νέας πόλεως 

Ι\Ιάγνιος Ρονφινιανός Aug. 248 (8 II, 2ι;. 2S). 

έ7ίίτροπος . 34 111,1. 106 Vs., 1. 150,4.7. 1GS, 4. 

"Αχίλιος Φήλιξ ό κράτισιος Juni/Juli 201 (1•όΟ, 4). 

επίτροπος ιδίου λόγου 10, 8 (vgl. a. 100 Vs.1. 

ερμηνεύς 227, 13. 

ευσχήμων 43, 6 α. ü. 147, 1. 194,6. 

έφορος 21 Ι, 3. 

ήγεμών (vgl. a. ?7ΐ«ρ/ο;) 15 Ι, 10. 21 III, 3. 93, 33. 139, 7. 
104, 23. 195, 24 U. Ö. 325, 5. 310, 24. 
ό γ ενό μένος προς τω Ίδίφ λόγο) 

Ιούλιος Παρδαλάς 122/123 (250,21). 

Ιλλουστριος χαΐ χτ[ ] της Άρσινοιτών πόλεως 

byzant. Zeit (323. •3). 

κόμες 

Νείλος ό περίβλεπτος 22. Juni 586 (303, 6). 

χοσ μη τής 14 Ι II, .ϊ. 

χουαδ ράριος 2 1 Ι, 5. 

χωμάρχης 21 Ι, 4. II. 2. 2Τΐ), SC') 

χωμογραμματεύς 5 111,5. 11,4. ll,Ou. ο. Sil, 1. 

270, Ο (?) 337, 9. 

a) Σοχνοπαίου Νήσου 

(Name feliit) 10. Juli 138 (102,2). 

Κρο 28. Juh 101 (90, Π. 

,/ιογένης 11. Octob. 183 (2S, 1. 21). 

(Name fehlt) 194/195 " (199 Ys.. τ). 

Φάβιος 212/213 (115,3). 

b) Νείλ.ου πόλεως xai Σοχνοπαίου Νήσου 

Ιΐιολεμαίος 9. Januar 108 {Ιθ:ί, 2). 

ΙΙεΟεΰς etwa 137 (2:15,2). k 373 — C) Nft?.()l' 7rOlfü)C 

Ίΐηας '28. (Jr.lol). 177 
(Nniiic f('hlt) 2G. .Iuli 194 
il) ^/ιοίΊ'Πηιόος 

\ΐΐιι,ι,ηΊος 21. .iuli 133 

ι;) Ι/ρακ/.ι Ικς 

(λ,Ίΐικ; Iclill) 2. .Ι;ι1ιι•1ι. 

1) hancei'ioog 

Y)oafi'ov<fic 21. .(uli 1Ί7 
ί^ιι/ιοΐΐ'ΐυς 31 . ,Ι,ιμιι,τγ 153 
'yiiuf (ΐψίις 7. ,ΐιιΐί 11)1 
(λ.Ίΐιιο f.;lill) 17J/17.-) 
(dcs^l.) 2Γ). ιλον. 17,') 
ΙΙιοληηΰος 18S/lS(t (ΗΗ,.)). 
(15 1, (•...,,•.). 

(Γ)3, 2, 1.^). 

(15S,r,). 

(ί'3, :)). 

(330, Ί. U). 

(54, 1. 5S, Ι). 

(59, 4. 2(1). 

(2(1, 2). 

(00, :.). 

'J-ntfrg 25. lOhr. 202 (139, 2). 4). 203/204 (ll)S 
II.. 5 [vb'l. a. 97, :i]). 
1^) (IhlayQiöog y.u'i ττί^όίον iMtlfieynldoz 

II ος 141/142 ^ (20,1). 

li) hfny.faoir/üjv 'Otjovc 

(.Name fdlill) 92/93 (11, r, ». ϋ.). 

i) Tci/.fi y.ul 'Ißiü)iOc Ei/.oaintvruQovQMv 

lluniü)}' ö xici J'idvjioc 170/171 (91, .i). 

kaoYQaifoc 2G, 2 53, •]. 59, -1. GO, 3. 95, -1. 97, 3. 

151, 1. 22.5, 1. 
λι,(7ιθ7ηασι ης ;j2,'•, v 

λογη(/έτ:ης 77, ]„. 245 II, ',. 

μνήιιω,' ,77^ ,;_ 

νομάρχης 'y/Qaii'oirov 

Ιίτιίω,' 13. S.'iit. 200 (220,10). Aug. 204 (22],.)) 
20. Mar/. 207 (3,1Γ,_ .,. ^ή. 

— .Ινοήλιος y/nio)}' y.cd ώς χρηματίζει 27. Du/. 213 

(350, f.). 

(A.inie rdill) 247/248 (8 ||, 5. 16). 

voniy.OQ 320 1Γ, 22. 3G1 III, 2. \h. 

νομό γ Q (β <f ς) 

//ιοληιαΤος χα) υ>ς χρημανίζη ν. ΦηρβαίΟων 10. Au". 
,1''^ (1S,2T^ 

νοτύαιος (?) ■ 351 V,s. 

όΐΎιμίίσηΙς (s.u. öf/.annunicc). 

^'"^"'CXV; . 185, 11. 

οιγ.ονόμος Καισάρων 

^αιονρνεΐνος .luiii/Juli 201 (150, •))• 

ηχιγ.άριος {Καίπαρος κο ον.) 1 02, Ι 

οφ([ΐχιά/.ιο: 21 II, ir,. 

ηαγάργης τον βηρρινοϋ (ίχίλονς 

Φλ. Λρ[ισιό([ορος] 6 μ^γαλοπρίττίαίαιος ηιηΐι. Zeit 
(301, 1. ν.ς. 2 [s. .1. στ(,(η,μ<ηης\). 
7Ταρ«γρα([ίύς β] |( 5. 

πραιπόσηος id τίάγου νομυν ' Εημ,οποΙίιον. 

./ι'ρήλιος Άηχληηιύδης 14. Aug. 340 (21 Ι, 1). 

ττ^ά-Λίωρ ' 110,2. 212,0.250,11.270,1. 

— Καραν'ιδος 273 li. 7. 

— όημοσίας χ. Καρανίόος " 72 2. 

— l\fnxKiov/o)v 201. 15. 

— -οχνοπα'ιον λ'ήσον 219, 11. 5. 

— ncfifuvtxov ΙΙιολΐμαίοος Νέας 02, :>. 
-- ΤΓράχΓ0)ρ άρ/νριχών 13 |_ 7. 

— Hu /.χιάόος (;(;_ ,r, 

— f/naxXtlac (\\ || ,ι 

— ΚαρανΙόος 222, 6. 330, Χ 342, !ΐ. 

— Νίίλον πό?.κ•)ς 15 Ι, i;t. 49. :). 

— ΙΙιολίΐιαίόος Νέας 215 7. — ΙΙιολίμα'ιδος Νέας ι;;, | - 

— Ιοχνοπαίου Νήσον 25,4. 41, ■). 42,•"-. 9'.). -ι. ι;,;; 

Ι!., .•). 1S, 211, Γ,. ■.',:,[,. J 
τιραύβντερος (J, i. b. 03, Ο. 95 Vs., - ;■) :;;.-,, 1;. 

— ν.ώμης 22, 11. 43, S. 85 1,0. Η. 102,2. 14S, 1. Ι'.ιΛ. :,υ. 

199, 1;.. 214, •... 331. 1. 
--- όιαό^χόμινοι χα) ιάκαιά ι ήν χωμογραμμαπίαν [), ,. 15 1.-^ 
7Τρηβ()?.άριος j ,; \• ;^ 

πρίό'ξιμος της ήγβμηνι/.ης τά'ξεοί; της '.Iny.auo,.- 
έϊταρχίας. 
<1>λ. 0)ίότιμος ϋ λαμπρόΐίΐιος 11. Ocl. 506 ,:ΐΐΐ(;, .1. 

ηρί'ΐαΐΊς ^ ΐ| ;, ;, 

πνλωνοι[νλαί ^ ; \• ■> 

ΰ ιτολόγος ι•^ι, s ,. ;, 

— ''yίρ■/\^}.aίδoc\ ;sr,. :,. 

— Πηνβάπιον ΐΜ'ι. :rj. 

— ' ΙΙρα/.λ&ίας (j 1 \^:,. 21S ■'■. 33ii. .=. 
— ■ Καρανίόος 01, 1. 104, 1. Iu5, Ι. 103. ^ η.,.. 

l'JO, 1. 171,1. 172, 1. ISS, ι; (σ. ,';■ ;<;.,;η,•., ^. Α,.,..) 

203, 1. 279, 1. 2S0, ι. 2Sl,'i. 2•.ι 1. :. 

— Νίίλον πόλκης {\- ,; 
ϋηοπαραλήμητης s| ] 
σιραιηγός 12, 17. 34 III, s. 92, ΐν 111 1.:; ■„. ,r,; 

πό).(ως). 125, !. 130, 21. 101, 21. ΐΜΙ, :is. 1^■J. ι. 
102, 1. .5. 231, 2. 2 15 II. 2. 

η) Αρ(ί ivoizov. 
Γάιος "Ιούλιος y/rTtviavo; 15. .Iiiiii 57 'i>l.;. 

.ίνρήλιος Ίΐραχ)Μδης zwi.-ichen 257 uuil 201 :2li.:. 

I>) yίρ<ΐιvottov Ίΐηαχλίίδον μΕρίδοζ. 
Τιβέηιος ίΟ.ανδιος ".lofio; 20. Fi;l)|•. 99 i22ii. Ι ι. 

Ιΐιίχληπιάδηςί.'!) 9. .lau. lOS (1G3, ir, i>. In;.. [2Vii)tfl/r/w)' 1. Λ|)Γ. 114 C2-L 1). '^4ρχ!ας 20. Juni 135 (73,5). unhcst. i250. i i. 

Οιιέγίίος ό xa'i ^ϊαρατιίων 29. .Im. 137 (352..•,. 

= Ονέγ(Γθς uuhcsl. :2:;5. :,. 

Άηολλινάρις .lau. 141 (353,2. 354,2. 355.2. 3.57. -m. 
A'ilioc Σαραπίων 31. Jan. 143 (51, 2. [ΐΐ•ί). 14 1 1:5 

(52. 2. I.-,. 133. 2.. 
Μάξιμος 6 y.ai Νέαρχος 140/147 (137. .2>. 

^ /Μάξιμος 24. Juli 147 ,m5. ;\. 

Πραχλι^ίδης βααιλ. γρ. όιαδι-χόμεΐΌί ι rv oincntyiar 

30. .lau. 151 CO ' ^;;j^. ■_.-. 

Ίι -nai 159/lGO (10,1.239,1.3). 2S. Juli IUI (,22 1. 

1 iv^l. .Tiicli i',l5. 2^ I. 
Α'ίλιος Ενδαίμι,))' vor 100 (lOS. Ili. 

ΣαραΐΓ'ιωΐ' 3. Oct. 109 (347 I, ■.). II. i,:. 

ΙΙοιάμων 26. iNov. 174 (20,1)- 171175 (59,1). Au-. 

l^f) (,55 II, 11 [v-i. ,ιι,,ΐι 191. ■."■;.. 

Φλγ ] "Απολλώνιος (odn- fiani).. γο.Ί) 2S. (Ii'l. 177 

vi SM. 2.. 
Άιιολλώνιος 20. iMai ISl (■) (3GI II. 11 ,: ,. 

[ ] ö xa'i ΙΙιολίμαΐος /wifdu'U ISU ui;il l'.i:; 

(,2 12. 1 .. 
'y /μμοηΊος 188,189 (Gn. 1.. 

./ίδνμος 22. Felir. 191 (72.1. 

Άρΐΐμίδωρος 19. Mai 193 (40,1). 20. Juii Ι'.Λ 15 

I. :. ;•. . 

{Φιλό'ξ^voς σιρ. ylorr. ΘηιΊοιον xai ί/ολέμιοιος /lioiilc,*• 

xai διαδι-χόμίνος xai {lä) χαιά ι ης Gtoan;;ii<: η], 

Ί/ραχλίίδυν μίρίδος) ,17. Sepl. 194 (190 Γ«., 1 ;. 

./ημήιριος 10. Od. 19Π (41,1). 25. Juni 2υΟ (25. Π. 

2.5. Febr. 202,. (139,1 ,τ.γ,,. l/;-«,'>(ic ^α,μοίν 202/203 (97, 1). 0. Od. 203 (-1ϋ, 1). 
\ΐτίθλλοψήί'ης ό xcd Σαρ((τίημμϋ}ν 23. Jan. 201) (2, 1). 
.-ΙνηήλίΟζΊίρα'ξ 6 ΧΗί Αμμώνιος Mai/Juni 213 (145,1). 
JvQr^lio; Jiovvnioc 216/217 (2G6, l). 24.Felir.217 

, ., (Gl, ')■ 

y /νρηλιος Κασιανος ό xcci [ ] (oder (9«σ,Α. yc•') 'Π9 

/220 (.,,^Ο^ ,)_ 

./νρηλ,ος ./ίδνμος 8. Oct. 222 (35, 1). Anril/Alai 225 

(42, )). 

c) Ιίοπινοϊτών Θΐμίΰτον χαΐ ΙΙολέμωρος με- 
ρίδων. 

.Ιιονναιος 24. Juli 133 (Γ)3, 1). 

Ένδωρος 157—159 ((5, ι. 134, ι). 

λ]ίγαλ(ϋΐ•νμος 170/171 (91, ι). 

./ημι'μριος vor 181 (12, 5). 

Ίίρα,<((ηόλλο)ν 14. Juli 181 (12, 7). 

Φιλόξενος 17. Scpl. 194 (199 Κ., ι). 

ΛΌρβανος ό καΙ :Σίρήνος. 2. Jahrli. η. Clir. (158, 1). 
.ίνρήΐιος δίδυμος 7. April 21G (321,1). 

^ιρηνος 242/243 (141 H, ιι. s. ο. 8 1, 20). 

^{π^iμιoς\^μμώv^oς6xaι ^ιονύαιος 26. Nov. 247 (7,1). 
2•1δ ^8 Ι, 19, 25). ατρ ατ t] λύτης 

Φλ. Α7ΐΐων ό ενδοξότατος στρ. χαΐ π ΰγ αρχής της 
Άραινοιτών xai Θεοδοαιονηολ.ιτων 13. Juni 556 

(305, 3). 

Ι/ιολίμαΐος ό ενχλείστατος vor 590 (2.'ί5, 3). 

&εοδοσά-/.ιος 6 ενδοξότατος 7. Juni 605 (3, s. lü). 

= (•)0Α. Θεοδυ)ράχιος ό ενδοξότατος στρ. xai παγάρ/τ•ς 

της y /ρσινοιτοττόλεως byz. Zeil (32ΐι, τ). 

σνγχρίιης πόλεως 311, 'j 

σνμβολαιογρά<ρος 304, if,. 27. 

σννταχτιχός της Πολεμωνος μερίδας 32S 1, 3. 

τραττεζίιης . 150, :;. 

— ί. βασιλιχός [•21 .'j. 

τριβοννος 

<Ι)λ. :ΐ[έψανος 6 μεγαλοπρεπέστατος τ ρ. χα) άνιιγε- 
ονχος 22. Juni 58ΰ (303, -ι. Vi. 2). νπατος 

φροντιστής 

ψύλαξ 

χαρτονλάριος 

χειρισιής 

χηηματιστής 

χο) ματ επιμελητής 74, 2. [140, 5.] [.. a. III). 

7 II, 3. 14 II, 1. 34 V, 23. 3Ü0, 2. 

6, 25. 14 V, 2υ. 

304, D. 

14 II, 6. IV, 7. 345. 5. 11. 

231, 5. 241, 2. 

12, 11. V. 3Jilitiirisclies. βλ« Βοΐ'χοντίυ)ν 
ϊλη 

— Απριανη 

— ΙΜανρειτανή 

ΐχατονταρχία 

/ 
= ο U. a. 156,1. 
241 y. /.Ησση ^νηιαχή 

— ΛΙεισηνάτη 

— πραιιωρία ΙΜιαηνων 

— Αλεξανδρινή 
λεγεών 

— β' Τραϊανη Ίσχνρά 113,11. 156,1. 

— τρίιη Κνρηναϊχή 

— β χα\ ειχοατή ,/ηιοταριανή 

— δωδεχάιη Κεραννοφόρος 
νονμεηυς ανσιλιαρίων Κίονσταντιαχών 
οΐ'ίξελ.λαιίο)ν Ιππέων χαιαφραχιαρίοιν 
παρεμβολή της χειμασίας 

ττραιίίόριον 21 

πρινχέηιομ 
σπείρα 

— «' ϊππιχη 

— δεντέρα Οί'λπία Ι/ί^ρΰν 2 
τιρωιη Ααμαΰχηνών 

στόλος πραιτώριος Μεισηνών 

f>|Qάcεvμa γενναιότατον 

'^ήψΊ 69, 4, 10. 

113,2. 265,4. 

69, 1 U. Ü. 

26, 20. 

195, Ί. 240, 3. 

, 4. 344, 29. 38. 

21 111,8. 

113,2. 265,5. 

113,2. 

326 1. 3 υ. !,•. 

142, δ. 143, 3. 

21 Ιΐί, 14. 

195,4. 240,3. 

265, 13. 
140, G. 
140,7. 
272, 1. 
316,8. 
316,5. 
140, 5. 

Ι, 15. 288, 14. 

140, 9. 
113,2. 265,5. 

26, 12. 
41,3. 142, 10. 
73,2. 136, 22. 

327, 3, 

266, 18. 
, 2. 3. 142, 12. φαμίλια των γεννετάτων Κωνσταντιαχοΐν στραιιωκϋν 

316, ΐυ. 

βενεφιχιάριος 21111,6.17.241,22.35. 

ί^ίί<ϋΧος . 316,5. 

ΪΛατόνταρχος 21 III, 10. 30, 1. 2S3 3 

= ρχ oder ρ 4, 1. 98, 1. 157, 1. 266, 15. 275, ι. 322, ι. 
έπαρχος χλάσσης Αλεξανδρινής 142,4. 143,2. 

— σπείρης πρώτης Jaμaσxηvώv 73,2. 136,22. 231,4. 

— χειροτεχνών jm ,, 

— τον ίεροϋ πραιτωρίον, ό λαμπρότατος 21 Ι, !5. 
Ιμαγίνιψερ 314.4.17. 
Ιππεύς 26,20. 69, 1 u. ϋ. 114 1,17. 142, ιι 316,0. 
χορνιχονλάριοξ 1(|(3 \ \ 
ληγίίονάριος 311 || 4. 
"^"'"J'' 344, IV 40 
ονετρανός 71, 1. 93, 3 α. ϋ. 113 R., 2. 5. 140, 29. 1GS, 2. 

ISO, 1 u. ϋ. 256, 23. 265, 4. ίο. 272, ι u. ü. 3u0, 1 u' ;;. 

326 Ι, 2. II, 14 u. ίί. 327, 4 u ,,. 

πραιπόσιτος λεγεώνας 21 III, 13. 

— Μαύρων 21 II, 19. 

ηροιομαιρόρος ■) j j j 

σινάτωρ ■ ;3 Ui, y 

σιρατιώιης 21 III, 14. 26, 12. 19. 38 V., 1. 114 1, b. 140, 2'i. 

151, 9. 151), 1. 195, 3. 
"'ί.'"'''/? 21 II, 11. 111, 4 12. 

^(.''βοϊ'νος 21 III, n. 303, 4. Vs., 2. 316, 7. κ. 

χειροτέχνης 3Ul,4. 

χιλίαρχος 265, U — 375 — yi. Göttci'e Priester, Feste, Christliclics. Λ) GöUer. 

\Ιμμοΐ'ΰττις O-fog 1G2, Ι.Ί. 

\Ιηηοχράιης D-tog 1, 8. 

./ιόϋχονροι 2 IS, 13. 

Ένονπις 337, 11. 

7σις JSfiffQiirjg Ifia μίγίατη 1, 2fl. 29G, Η {Να/οηαής). 

337, 5. 
/(Tic i\f<fQSnntg i}ta μι-γίοτη 290,13. 3:ί7, 0. 

ΙΙίΤίϋοϊχος -ϋ-ιός μίγας μίγας ά^ίζοίος 124,7. 

Σαρΰπις, ο μίγας [6 κι'ριος) 73,2. 13(3,22. 27G. 7. 

332, 5. 333, 3. 33S, 8. 
<>{οί —fßci(>ioi 1 , 'J. 

^οχΐΌτιαϊος i^töc μίγαι^ μίγας 1, 18 u. ö. Ki, (>. 2S, ■>. 12. 
7ü, 5. &G, 4. 149, 2 u. ü. 162, 4 u. ö. 183, 18. 43. 229, l. 
230,1. 233,28. 251,10. 29Ü, 12. 337,14. 
Σοχοΐ'ττιι-ΐος ^fög μέγας μέγας 229, 1. 230, 1. 

ΣοχοτηαΤϊς Ο-ίός μίγιατος 29(j, 12. 

Σονχος ϋ^ίός μέγας μέγας 149,4. 337, 16. 

D) r riesle Γ. 

αρχίΐρη^ς ISO, U). 292, 1. 

- — XfC/ inl ιών IfQOil^ 

Oidntog ^(ρη^ιαί'ός (171 η. (^hr.) 347 Ι, 1 u. ii. 

^άλονιος ^/ονλιανός (1S5 η. (>1ιι•.) 82, 11. 

Ιέρεια 28, 1ϋ. 78,4. 87, (i. 233,24. 240,4. 

ίίρενς 1,1(1 u.U. 10,0. 28,4. 30,3. 73, Γ.. 70, ό. 82, 3. 

86, 3. 2U. 87, 9. 112, 6. 124, 7. 130, 24. 149, G u. ϋ. 

102, 15. 163, 5. 184, 23. 194, 8.17. 199, 12.13. 233, 

21. 274,2.8. 290,6. 290, 4 υ. υ. 321,2. 322,3. 

337, 2. 347 Ι, 5. 16, 5 (οί ί πριηβύτίροι ι'ίρίΓί). 

'κρογραμματενς 82,9. 347 Ι, 14. II, 11. 

χορυΐ[αΐος 347 Ι, 13. II, ιθ. 

μo(ίχo(l(fρaγιaτης , 250, 6 u. ii. νι-ωχόηος τον μίγάλην 2ϊαράηιύος 

lü.ui'dioc Φιλόξενος (13,j η. lllir.) 7:ί. Ι. ΐ:;ι•., Ji. 

nn'icaf ι<λία 1, Π. 10, Ί. 1 Ί'.ί. ι•. 

ηροίμ'μης Ί 1'). ■;. 

ατολιηιής 321, 'i. :;•:2. :;. 

νττοχορν({αΐος 347 Ι, Κ!. II, II. 

C) Fe. sie. 

γάμοί ΕϊίΤιδος ί\'κ(ερΰηοΐ'ς (1. Dez.) 1. Ίι•. 

γεί'έο'ια i^toiv Σίβαοτών 1. ;ι. 

γενέπια 2:οχνοπαίου (3. Νη\•.) 1. ' 

χαΙ}Ιδρν(ΐις ναον !}εον Σοχνοπαίον (3. Jnii.) 1. -• 

Ίΐυμαΐα (10. Septl).) 1. liJ. 

— οΐ'χίΓ« 2 IS. 1- ->. 

χηρμΰΰννα (13. Uctüb.) 1. -:;. 

= χαημοαννίΐα )4'i, 11. 

D) (".lirislliclies. 

ή άγια (μεγάλη) εχχληπία 47, 2. 173, 2. 'λ{'2 Ι. ■">. 

o't, άγιοι 3, .'!. 31U, 3. 312, 3. 315,3. '.yb\,h. 

6 άγιος /ίίχκηρ 311. >. 

ή αγία χαΐ ομοοικίιος Ίοιάς '■'>. 1. 

ύίό? ηαντοχηάιωρ 32•1, ■5. 

(ό χΐ'ριος χαι όεαπότη;) ^ΙψΊυνς Χριαιός {<) ifi-uz xat 

ύωτήρ ημών) 255, 1. 295, 1. 309, 1. 310. 1. 312. Ι. 

314, 1. 315, 1. 317, 1. 319, ι. 32". ι. 

/} δέαηοινα ήμοίν ή (αγία) ϋ-εοιόχος 3, 1. 3ιϋ,-'. 

312. 2. 315. 2. 
ή όέϋποινα ήμο)ν ή αγία Ο^εοτάχος χ«ί οειτταρ^ενο: 

ιΜκρία 32ο. :). 

αρχιμανδρίτης 103 Vi., i. 351 Vs. 

διάχονος 3ο5, in. 

— άγιας Βχχληηίας 312 Ι, 5 u. ». 

. ίίρεύβνιερος χαΙ οίχονόμος 311, 8 (ν^Ι. 15). ΥΗ. Geographisches. 

Λ. Liiiuler, Völker, Gaue, Strulte ii. s. w. ^ίγντηίη 19 I, 13. 329, Μ. 

^ίγνητιος 19 1,6. II, 1 329, 15. 

^Ιϊγνηεος (s. iiurh u. (ηαηχης iiiiil ηγεμών) 310, 7. 

^Ιλε'ξάνδρεια 5 II, 14 u. ii. 111, 1. 240, 13. 249, 15. 207, 13. 

286,7. 321, 10. 322, lo. 328 I, 33. 301 III, 28. 

Άλε'ξανδριι'χ 238.7. 341, G u. ii. 350, !l. 

Άνιινοενς 168, 3. 227, 2. 205, 1. 275, 3. 282, 8 u. ii. 

300, 1. 301, 1. 3G1 II, 13. 

W»'f.»>O(c 301,3. 

Uviivoov ηόλις 21 II, 17. 34 V, 4. 5 (Uiuroiw). 

> ^ίραβιχός 13, 4. 

( Αρχάδο)ν έηαρχία 30(5, 4. 

'Αρ<ηνόη (πόλις) 3,6. 295,6. 303,3. 300,2. 30'.), .^. 

310,3. 312,4. 315,4. 317.1. 323,1. 320 II, 11» (^Υ. /, 

/ημρΰηυΐις). ΙίρίΤινοϊιών πόλις 3, 'J. 94,3. 90, Ιό. 112. :t. 2'.'•. 

303,6. 306,5. 308, 17. 310,6. 311, ίΐ. 315. Ui. 310. 
(Ά. Λ. της ΑΙγΰητου). 317, 4. 15. 320, S ('Ananonirioiii ('■"•,;) 11. !■■ 310, 
1.-. Ii, ΆυηινοΊη]ς {νομός) 15 II, 2. 3θθ, 1 (W»n;i 

;} \/ρσινοΪΓΟίν χαι Θεοδοαιονπολιτών 
^ \ίηχαλο)ν χολ.ωνία 

yivarSig 

^lij ροδιιοπολ.ίιης [νομός] 

Ά([ηοδιτοπολιτών πόλις 

' ηι^ννή ;;s ι. 

' Γάλλος •' ί ύ. Ί 

1 /Ιαμααχηνοί 73,''. ί^ι•. -' 

Έηιά νομοί χαΐ \/ρ(ΐινοΐ[ης 15 11, 1 (s. auch /./ιοπ .. ί; • .. 

Ιΐρμοηυλίιης νομός 21 Ι- 3 10, .1. — 376 '/;'(.'," ο Γ' ττύλις 
Ίΐοα/.λι-Ίδην (n-Qti 
Ίloc(■λλ^n7to).iι ης νομός 
'llo(r/.)Jovz ηολις 
(•); ιΐίΠιοί' /(f(pis 
(■Ji-uu(i)Cio{v)rrokii ης ΐ'οιιός 

ή (•Κ^οΰωαιονηυ?.ιιο)Ρ 
Θηβαίς 
Θηΐίίίΐ'/.ός 
J\o 7Τ ιός 
ΛΙ((ο.^ι>ι ης 
, .\/((ϊ•ηος 
MtiKfic {τιόλις) 

Mffiifiiun' πάλι ς 21 II, Π. III, ΙΌ. 31 V. 10. 

pass. 

12, 2Si. 3 Μ, 11. 
3(11,0. 3 11, 8 ». Ü. 

|iav.s. 

311, ü. 320, Κ). 

30,'•), .1. 

21 III 3. 

183, 1!). -i:). 2.')1. 17. 

1 14 Ι. ιι;. 

1 3, 2. 

21 II, 1Ί. 

'.13, 22. 13G, .•(. 2,-)Γ), 2. 347 Ι. :t. II, 2 

2Γ)Γ), 1. 7. 

(ΐητρόπυλις {lor Ι /ιΐΓίιιοΊιον νυιιοϊ) 40,1. ,^ο II, 12. 57 
Ι, .Ί. 78, 0. 7',), 1. S 1,22. 109, 5. 110,11. 1)1, ιπ. η^ 
Ι, :)u.ii. ΙΙϋΙ,ό. US II, 1 U. ο. 123, 4. 137,4. 138,2. 
181, 4. 217 Π. J, !) u.U. 242, 2. 324, C. 32ϋ 11. ΐϋ. 

340, 4. / Λ'ί « πάλι ς 

iSttluc, ό Ίίουηατος 

Οριιυς ϊίληονς ιιητροπόλίω: 

ιό τη'ίγος ΓΟ,υοι" Ίΰιμοηολίιυν 
ι ΙΙΐίιΠηίς της ίπιγονής 
^ΙΗυαης της imyofijc 1 83. 
2Γ.1 

Jhjlovai^o)^ 

Ιίολίΐίΐονος μιρ'ις 
ι Ριομαι-ζ.ύς 
ιΊ'ωμαΤος 2ϋ, 23. 9(), 15. 21 

* Ί'ωμ η 

* 2ίΓηος 
Φικυνλον (?) 
Xn'tßonwv χο)οα 8 II. 2ι;. 12,4. 


[17G, 

Sl. 

21 Ι 

IS'. 


'-•, 


3. 2S. 


100 Ι 


, 2. 107 


>.. •2'-','2 
, 2. 2 


')2, 3. 


200, 7. 
4 

i27, 2. 


33'J, ό. 
.4. U3, 

3111 11. 


Ι'.ι 


. 113, 


3. 11. 


131, :.. 


2•;.-., (, 


. ;; 


27, 


3r,i 11, 
ι. 2Γι."., 


Γ.ι 


155 


2'ΊΙ1. 
2. Π- 
Ι 3 

ι: 


i τ 

, 1 

ν.- 

, 2 15. Dörfer 

(wo nichts undei-cs bemerkt ist, im Λι siiiuiliselicii Gnu). Ιι-Ιϋ ην«ι 

^■/πυ[... 

'γί}.ι-'ξ(<ΐ'ύυΟΙ> A'(;iroc 
^/ττιάς 
^^/ιι/ιύς 

'y/ljrtirthj 

'yi (Ι χι-?, nie 
.J ΐΊοόίχη 
1)((/χΐ((ς 

Buy./ictc yioyyov 
Βι-ηνι•/.Ίς 
Ηονβ(ί<7ΐος 
.1 ty.aiov 
^ΠοίΊ'σκις 141 Vs., 0. 

141 Vs.,(i. 

287, 2.4. 310,7. 

130,3. 

84 V,s., 4. 

1411, S. Vs., 4. 208,5. 

84 V.<., 5. 

S1.4. 

22, 4. 12. 30, u. 77, IG. 181. 12. 

Cü, ö. 

84 V.-^., 7. 

10, IT. 18G, 32. 277 I, lü u. ü. 313,2. 

300, 7. 

53, 4 u. ii. 70,3. 141 Y.S., 7 (?). 

,Ιιονναιης η nQOc τοΤς χαλχο)ηνχ!οις 153,3 u. ö. 107,2. 

Ήη(ίχλ(!α 45, y. ül I, 0. II, 4. 80, n. ö. 141 V.s., s. 

158,5. 21S, 3. 233,0. 277 ii, IG. 200,4. 207,4. 

330, 5, 8. 300, 4. 

'H(fcti(juac 150,5. 

(•Jtce()f).<fia MI ν.ς., y. 244, 12. 

O.'iiiM'i'c (ί'ομον (■)ίηδϋ)αιοπη).ίιον) 320, ίο. 

(■ImyivU (ilcs^'l.) 3] |^ ;-,_ 

Ίβίο,ιος \ΐυγαίον 328 1, 2!i. 

/βίϋΐΐ'ος Eiy.oiri /in'iaiii)i''(io)i' Ol, 1. 21, 2S(i, 1. 

1\((ηκΐΊς 18,20. 20,2. 30,5. 50,7. 51, 1. I. 5S, I. I. 5<), 

■•■ !"■ •'••,■'• l'l, I• 71,4. ;i, 72,3. 77,4. 05,3.0. 1)7,3. 

ll'l. 1 u, Ii 1(15. 1. 1 12.0. 130, 4. !i. 151, 1.5. 2o. 157, κ. 

107,1. 108,0. jC'.l, I. ISS, 7. 101,5. lOS, 2. s. 201 , 2. 7. 

202, 4. 203. 5. 213, 5. 217 11. II, s, i.-,. 222,0. 227,!,. 
23 1, :t u. ii. 230, l. 241, ο u. ü. 242, 3. 250, 2. 202, 3. 

203, I. 208, 1. 273, ü. 274, -,. 275, H. 270. i. 2bO, 1. 
2S3. 2. 284.1. 280,5. 2!)1,4. 204.1. 300, H. 320 I, is ,',.ϋ. 

330, 14. 334,2. 339.3. 342, 3. i). 310,4. 
Αίθ/ί(7ήιμς (ή y.(u Σαμαρΐ«) 04, 4. 24. 

282, 20. 
hKjyfCot'yu vor 8 II, 12. 31,5. 1(11, lo. 105,0. 171,4. 

172, 5. 201, 10. 
heoyfGovyoii' 'Οοονς \\ 5. nj ^\^oy.7j(ίις 
ΙΜαγόώλος 
ΪΜίμ([ΐς 
ΛΙοιγις 301. 1,). 

32^ iL 12. j: 

135,5. 3!!-. 2. 

11. ;. Αίίλυν πόλις 40, 5. 49, 4. 5. 57 Ι, 7. i|, '.ι. 07, ι:. 111 II. ■-. 
101,4. 277 1, Ι. 11,0 π. ι:. 207,3. 337,4u. ii. 35ιι. 1.2•.. 
Λιι'ίυς (vgl. ^iixrn7uUoii Νήσυς). 

ΙΙηλοΐΩιον δι Ι, in V;.. 3. 

JloXvtitvy.ia 5-4 \ -.. ••. 

Jlnix'lic {νομον Έρμοπολίιον) 21 Ι, >,. 

ΙΙιολι-μίας IGO, 5. 205, 3. 211, .Χ 234, 0. 1 ! 1.. ;;. 

1/ιο?.ι-μ((ίς ./ρνμός 7^. ;. 

Jltoλ^μcdς Lcfnyirig 91,2. 193,2. 100.3. 252.2. 

ΙΙιοΙίμαΙς iSacc 18,21. 62,0. 05 1,3. 215, s. 2;;5. ,;. 

257, 1. 2'..:;. :.. 
]Ιΐϋλίμ(ΰς "Ορμος 11111. ''. 

IJi'Qnf'tce S 1 \ .~ -. 

2:αμ«ρΙί( (.<. υ. Kfry.taijifig). 

^(β^ΐΊΊΊος 1 i J 11. τ. 

Σοχιοπαίον λήαος 1, 2. 2. 3. 10, 1. 2:). :. 25. ;. 

35, 4. 30, 3. 41,4. 42,5. 45,3. 51, 1. 7. 52. 1. ■■. Γ,:;. :. 
07, S. 70, 3. 78, 4. 80, 2 υ.;;. 87, ;'.. 3.Ί. 8^. 5. νι. .-. 
00,2.5. 08,2.00.5. Ιο2, 3. 145,3. 148,1. 103, :;„.... 
171,3. 175,;!. 183.2.47. 184,7. 180,10. Is'i. ι. 212.'.. 
21 1, 7. 10. 210,0. 217 H. Ι. II. 17 ( -„νι•υπ«Λ„ . 2Γ.Ι. :ι. 
221,5. 221,5. 225,1.5. 220,4. 21ο, 4. 250.3. 25). ι. 
200, 5. 27(), 7. 277 Ι, 1 η. :;. 200, ο. 200. 15. 2'.ι7. Ι. :;2.".. ι. 
337,12.20. 350,4. Γ.ι. 352, 1 U. ϋ. • 353. ι π.;;. :;5|. ι „. ... 
355, 1 II. 3. 357, 1 U. ;:. 358, ι π. :;. 35'.ι. ;. 
37 Vi. 27 1. 2 
'.II. 1. :,. 
18, 25 (31/). 3 15, 5. ί ;. 
2 1 1. .;. 
212. 17 (vgl. IS. 27;. 
2ιι. 1. - λ'ησος (!) 
Ί'κλύ 
Ί'ΰΐ'ΐς 
Ί'αΐ'ηαις 
(hrtoßfTUa 
(1>ι?.«ΐ'ρίς 

<Ι>ι/.θ7ΐ(αορος 
Ίύνκολλη/ις (!) 2η|, 1. 
'.12. 1.•.. 377 C. inoixiic, τόποι, ττεόία u. Γι. 1//'/ρω[. . . (?) ίποΊχιον 
Άλμνηά tTio'ixtoi' 
\ltn'n'tc<c inoitctov 

^Ιττολ .(f ijixjfcti ιόττος 
l/<fnixitti'ög χλήηος 

Καινής oio'invyog τόπος 

//i<).aiä όίώην'ξ 

C')f).(lflOVl JiiiToi'? 

'/ίΤ.'λ τόπος 
l\uvi'. oiy.'uc, τόπος 
hKtxffi" ιοπος 
Κο .... tnoixiov 
Ηοιλάς 

Κοιλάς 2St()Ovl}ov τόηος 
Κυλν(ΐβου nfoioi> 
.ίιβιλλ., Ιποίκιον 
^iißvxöf χοιμα {χ. Αιβύων) 
ΛΙίλίαγη'ιδος πιδίον 
ιΜιμροόωηου ΐ'} εποίχιον 
λ'ίχ({εηωτίον τόπος 
Νια τον 
λ'ησος ^^-ίμμώνος τόπος 78, 12. 277 II, 1. 

277 1, 1). 

277 Ι, 27. 

217 U. Ι, 7. 

3 19, 7. 

227, 10. 

32G 11, 1. 

2S2, 12. 

2:!1, II). 

2S2, 21. 

3".), 10. 

323, 7. 

32ϋ Ι, 20. 

131), 10. 

303, 10. Vs. 1. 

277 II, ID. 

14 III, 1. 14. 

20, 2. 7. 

232, 2. 

Γ)δ II, 15. 

18, 24. 

217 II. Ι, 12. ΙΙατηώνιις 107,1. 10S, 1. 109,5. 170,0. 2i).'j. j ;,. 

200,3.4. 207,3. 209,3. 231,10.15. 237,7. 2•.:;. 

201,4. 278,2. 280, 5. 28.'), 3. 4. 291, 4. 331,3. 3-.;•.ι. 
//iaü{f)i ίποίχιον 277 II, 14. 321, <;. '.',λι. 

ΙΙιααχ.Γίΰι χληηος 
Jlxu).(iivu τόπος 
ΙΙολνδΰ τόπος 

2ic( λοχ οΐχΐα, τόηος 

2ΪΓρον1^ός τόπος 
Ταν . οίίχοεως 
l'ißfQHVop χωρίον 
Ί'ώα τόπος 
Φανιρΰϊ τόπος 
Φιλόξενου εποίχιον 
<l>Qo)v [ΐιχρόν ηεόίον 
Χαλχολόγος τόπος 

Χαλχωανχΐα, τά (s. u. JiovvGiag ή πρύς τοΊ 
'/''ί .... τόπος 

Ψεναριρενηηις ΙΟΓι, 5. 152, 5. 1G0, 5. 2θ1, 2. 2oS. 

210,3. 211,2. 259,2. 282,9. 284,4. 291. 

.. .xittv τόπος 237, 303. VI. 


217 Fi. Ι, 4. 


2S2, U. 


2S2. :;4. 


3-2ΐ; ι. ΐ•.ι. 


Μ ΐν. 1.•,. 


1-1 111 ''. 


217 ι;, ι. '.. 

11-1 11. 1.. 

7 ι -. 


i ι. •>. 

2S2,- !■,. 


Λ-.) 


211. ι.λ D. Strafscn, IMfitze, öffentliclie Gebäude u. s. \v. 

(wo nichts üemeikt ist, vou Arsiuue). \iyona Ijicti ioiv 
V/ ΰ η vä 
'yixaciov 
Άλοπώλια, τά 
\ίιιιιοη''ίον αμ([οοον IOC, 15. 

9 II, 10. 

9 III, 11). 

9 Ι, 14. IV, 17. 

55 II, Π. Ιίμωνίον αμ((ούον {Σοχνοπα'ιον Νηΰος^) 80, 10. 

\ΐπΰον {Μίμιμς) 347 Ι, 4. II, 3. 

\ίπηλ{ιοηον) ituifooov {Κκρανίς) • 07, 17. 

\ΐπολλϋ)νίον Ίιραχίον ϋονβαϋτίίου €ψ(/οόοι> 55 II, 0. 14. 

118 Ι, 3. II, 1. 7. Μ. 
\ίπολλθ)}'ίοι^ ΙΙαοίμβολης άμ{(θδον 79, 6. 13. 116 II, 1». 

Ι^ΐρύβων (ίμ({θδοΐ' 254 1, 10. 14. 

ί/αποχηαι(ίοιι•ος) αμ(ροδον (Jiovvaiag) 53, 12. 

JiiDvviüi' άλλων τόπων υμ(ΐοδον 115 Ι, 4. 

ΒιΟννώνΊαίωνος άμιροδον 111,11. 116 1,7. 128 

II, 7(?) 253, 5 U. ». 
/>oi'ßa(ti((ioi) άμι/οδον {./ιονναιάς) 53, 13. 

Γι'μναηίον ί<μ<(θδον 115 II, 22. 24. 116 Ι, ίο. II, 7. 23. ν.κ. 

120, 2. 123, ΙΟ. 
. /Γ^μηιηίου άμίίοδον {Καρανίς) Ι 54, 0. 

./ιονναίοιι Ί07ΐων άμ<[οδον 138, 3. 6. 14. 355, 5. 

^ Ιίχ/.λιιαίας (<μ<[οδυι> 317, 1. 

Ί:ΐληνίϋν άμΐ[οδοι> 18, 30. 55 II, 5. 133, li. II 1 1, :'. 

Ήημοντιαχι} 9 ΙΙΙ, 1S (IV, 1?). 

(•)<(ηαπΊας lanfodov {2:οχνοπ. λ'ηαος'ϊ) 217 Π. II, 13. 

(■)ΐ(ρα[. . .] ίίμί(υι)ον 138, 14. 

(•)κΐμοιι οηιίυν ι<μ<ιοδον 125, 4. 

(■)ton\... 9 IV, 13. 

(■Ιιη^ρ'ιοϋ ΐ(μ((ηδον [Καρανίς) 83, 2. 97, 11. 

(■)ηαχών άμιροόον 138, 4. 

'hüüc ΙΙνλης άμ<ροδον 126, li. 10. 

Καιπάριον 9 Ι, 10. 

Καπίιοίνος 9 Ι|, η. 18. Attfwrfooi' άμ<[οδον 

Ιχιλίχων (<μΐ[οδοι> {Σοχνοπ. Νηΰοςΐ) 

Κηωπαιι [. . . 

Κθ)μογραμματέων αμιροδον (Καρανίς) 

^ίαγεΐον 

^ίινν([ίίων αμίβοδοι 

^ίογίϊνον 

Ανχείων αμψοδον 

Ανχου 

ΆΙαχεδόνων άμ([οδον 

ΆΙοήρεοις αμΐ[οδον 

jMovdHOV {Άλε'ξάνδρίίκ) 

Λ]νρις (vgl. ΛΙοήρεως) 

Νανμαχία 

Νεμεΰεΐον 

ΛΊ'/ί. . αίον 

Ννμ([ών{-) 

ί\νμιΐαΧον 

Ορμος άλίίονς 

Παλαιά . αρ . πο)λης 

ΙΙανεΤον 

πλίΐΐίία {\ . . . παιρίην 

(ινμιι βααιλιχή (an luelirercii Orten) 217 η. II. υ. 

9 Ι. 2. 

59. 2.-.. 05. 11. 

9 II. ΓΛ 

110,12. 122,5. 137,5u.b. 324.7. 10. 

9 1. i.i. 

94. •.}. 2.'. 

9 III. 1.•;. 

HS Ι. IS 

115 il. .-. 

::;. 231. 4. 57. 4. 

73, 4. i:;i;. 

9 1, ■■< 9 111, IT. 

9 I. 10. 

9 11. i.-i. 

9 I, 1^. 

9 IV. 14. — (ί7Γ0/[.. . 

ΣεβαίΤιεΐον 
Σεβαΰι ή αγορά 
Σεοΐ'ήρον 

Ύαμείων άμ<[οδον 
Τα., άμιιοδον^-) 
Τνμπανον 
ΊΊ>χαΐον 
Φαχινοπωλίων Ο II. η. 

9 Ι, 5. fi, III, .!. 

78. li u. ;;. 

83, ι. ISO. 3. 

3511, 7 η. il. 

9 iV. ι:'. 
^^. 3. 

320 II. I.I. :;>;; ii. i•.•. 

9 1, 4. 20. II. i.•.. iV, ;.. 

115 I, 4. 24. II, 5 u, .1. 3ii:;. -. 

l•^, 31. 

9 I, •;. in. 14. 9 I. IV. - 378 — (liflfuu cinifoöoi• 9 11,3.4.20. 117,4. 129,4. 243,7. 281,17. 

'λ'Μ\ llllt. 

Αη>Όβοϋχών llqonüav α,κ'οόον 137 ] u ö 

Ληΐ'οβοσαών 'ErtQüii' α/κ/οόον 1.3S j(;_ 'J'((nnce).?.ioi< ciiKfodof 3i).", ; ^, . 

Ί.'ηίοϋ'ος '/fnaxiov an<fooov 109, 0. 1.'. 123, fi. 1S2. ;. \'. ■ fn' Of . ift a/t ifodov 
, . ηϋίσιος ciiiifoooi' 1113 1, >■•. 
295. u. l^OQKti'tog ό xcd hanitoi?.ifi'c (in AiilinoG) 
r<f[oceo]oi(iriog ο κα» 'Z;Vr/[n]roc (tlosgl.) 
Jiffiaaiioc ό xcu KataUQfioc (in Alexanilriali]) E. Ucmoli k a '). 3111. 2. 
30lt, 1•. 
179, 3. Συ)(ηχο(ΐιιιος 6 χα) \ί).1}ααίς (in Ale.vanilria) l'.i.'i. :i. 

[ ό] κ«; Γα[).ιι]νίνς 17;) 2. ΥΙΙΙ. Abiiiibcn uiul dcrüi/) iUiXiwot'O j4 jl^ ] 2G9, 4. S 

cdiHJV 220, J2. 13. 221, 5 {(δί|Jo^Qov)άh(ωv. vgl. a. ,{100 

i'O.iiviiyiüv), 
άηώΐ'α 94 j-j 

ctTffQyuaia χιοιιάκον 

UTToticxiog ΐ[όηος 8 II. \Η. 24 

«η/Γρ/κίί 15 Ι, 13. 25, 4. 41,4. 42, 5. 49, 3. (il ||, 3. C.') 
Ι, .•! GG, 5. 99,4. 134,7. 1411, 4 u.ü. 194,7. 1ίΙ9 
Η., 5. IS. 214, G. 215,7. 222,5. 25G, 12. 330,3. 310, 

12 i?) 342, !). :J59, 4. 

ÜQiUjtr)iiy.6y 94,211?) 23Ü, 'J. 330,7. 342, 3 («. >-οπό.). 33G, 10. 1). 
30, 1. 
ITÜ, 4. 

303, u;. 23. itit).n(( Tf'/.wvtxij 

(hßuiii)iixui' 

βοών 

βι•ηιώι> 

•/:>'ώ)' ai.ifviixüit' 

yfi'Oit' ζωyna(fιxu)^' y(j(((fftov 
yQVioTro)?.ö)V 
o(xci}'iy.ov CO 199 Vs., 1. 

9 II, 7. 

150, 0. 

25, S. 

199, 13. 292, 1. 337, 3 {ν^Ι 3. n. ,,ό^,ος). 

211 1, I. 

10, 11. 25, IG. 199 Vs., 4. 277 1, 13 

(vgl. .1. u. (iJof, ταος u. ifOQog). 
337, 23. 

277 II, II. 
9 I, 12. 

1, I. 

oijioaiu IS, 13. 39, IG. G4, 7. G7, 9. S7, 20. 94, 17. 

HM, 21. 103, !l (J. πηηιιΐη auixü x«i t'iQyiQiy,;), 15;{ ^i. 2S. 

IGG, 0. n. 197,14. 227,1!). 231, l'.t. 237.12. 250,' 10! 

310, IG. 339, 21. 350. !i. 

oiialivynihü}v .•,-- ., . 

, j, / / / II, .1. 

ύίηλωμκ o'i'ioi' 2I'{ .1 r 

όιώρι•χος {/Ιονβάσιοιή Hl ,γ 

(ϊύος 05], 2. 194, 17. 197, 14. 215, -j. 227, 2(». 23G. '.i. 

237, 13. 334. 3. 

— f. ytyo>i' ζ,.ψηα,;,χυΗ' 199 Vs., 4 (s.a.». τηος). 

— f. όηιιόσιοι• 2'(•{ 12 
{ΐχοσιη χληοιη'ομιώί' 210 ίο 

i-. xli^novojiidjf xcd iV.f ΐ'.^ίρίώ»' 32() ||, 10. 

— f. ii^.fv^fgiuiv) (|,j y 

ϊχαιοπιή ,.,. 

' lo(j, i>. 

'■■"(OQiov 39, 11. 227, 11. 2G9, 3. 3G0, δ. S Ili. 4. 

193, 21. 230, 10. 

47, 1. 173, 1. 193, 21. 

199 Vs., G (vgl. a. ίμβολή 

{{ΐηοΐηπις 

ίνοίχιον 

eiTixfffui.iov 

fntffiaitxov 

i^vyoniccaiov 

Cfl tjQ« 

Ci'iyoacfixüil' (vgl. u. τίίος u. t /ο'ροί) 

^rriiwi' (vgl. u. ιΟ,ος). 

ιύιωτιχύ 

XCCIUpAiW 

χακιίχο)}' 

hinoßaaaiQ 

xondanni' 

}.(a)ynnifia 

}.cr/nvo!i())).ü)V 

?.fati)i'fi«g 

λιμναακία 

Ιΐ0)•0()(σμης('!) χόριον 

μνηοηο)λο)ν 

ίομαρχιχών άβχο?.ημάτων (s. u. </6ηο;). 

νομών (s. U. ιfΰQoς). 

όνων (S. U. ύίττλωμη). 

πλοΐΜν (ΐλΐΐνιιχοΊν 10, 14. 337 2G (\ i 

TTOOßccTOlV (s. 11. ifonog). 

προΰύιηγρα({όμίνα 99, S (ττ. αυμίΐο).ιχά). 21 9, 15 II. 203. 1. 337. 2ο. 
1. 2. 35(1. 10, 3 (vgl. 277 Ι, 7: λΊ, 41. 9 IV, 337. ι:;. 
91. ο. 9 Ι. , η. ,f.;.u,;\. 

112. 1.. \'κ 41. 1.. -11' 

49, G. Cl Ι. 

ΜΙ.-;. 

02, 5. ιίΐΛ 

99, ο. Ιμ2 7Τ()υ(Γθ()«( οιχοηίόιον 

ηρόσούοι rnicg-/ovio)v 

Πιιιχύς (föooc 

(Srnfuvixov 

ανμβηλον 

(^([ρι<y)ς μύαχον •{.-,,. ; 

ιαριχινιών ' ;;;•- .,. 

τίλέ(ίματα ι;|• ,; 

— τ. ΰημόσια 94,13. 177,13. 233,10. 2Ιιι,2Ι. (vgl. a. Γ,7. ϋ., 

— τ. (nρyvριxci) 141 Ι, 11. II 4, 1 υ. ;,. V.... ι. 

— τ. χημήΐοη• .11, ]„. ι<ΐ'.ι ν... ο 21'.•. :. )2. 
■'^''•0? ^ 94. 21. 27ι1, 7. 310, .;. )s. 

— Γ. fiMwc ;'f)'w)' ζωγρκι/ txmv \\\\\ \^ _ j, 

— τ. ανοιών 199 Vs.. 1. 337. ι;. ') VRl. Wilckeii, Ciiltingor Gel. Αηζ. Ib95. Κπ. 2. S, 141% 

') vgl. dazu auch Wilcken, f.ricch. O.^lraka n.is Äg,,,|o,, und' Aul.ien. — 379 - ι i u/.Mi'ixa Kl I 

(ΙιΙ(ίι•!^ρί,):η)ΐ• (ΊΙ,><. '.ι. l'.IDVs., 7. 

tjoXfiQov {oijfiocTiof) 21 III, 10. lüG, II. 227, li;. 212, ll. 

<[υρος S III, .x lOü Vs., 10. 277 II, 10. 3o:i, 2.i. 31)7, 8. :U2 

11,0. ;ji9, 8. 

^ '/• ("'ηόιαχτος 8 II, 18. 24. 'iOii, 10. 2,•). 

— (f. (ίωμών 1>}9_ 13. 21)2, 1 (vgl. n. 337, .•)). 

— if. ßuxöy 2ü, S. 

— (f. ytVMv ζο)}•ρα(('ΐκώ}' 25 10. 

— (f. ινμ^ρχιχώΐ' α'σχολημάτοιρ 8 II, 17. 23 (vgl. ,i. 11). — (f. Ίΐλοίωΐ' 

— (ρ. TiQoßacoiv 

— ψ. αΐϊΐχός 
χ(<ηιηρ(( 
χόριον if ydvci 

φνγμον 

ο)ΐ'ώΐ' 

[ . . . ΙίΓ/κον 1!)Γ) ν<.. 10. :;ι.-,. 

l'J'.i V.^., 0. ].,. -ji, 

■11, 12. Ü3, 0. lll'j. ü.. 2'.,• 119, 7. 17Ü. 1. 21 ;, !i. :;.-,•.,..•,. 
io. 

Ϊ 2 1. IX. Moiiiiic iiiid Tage. 

Λ) iMonatc. iig) pli.sche 

Hc'h't 

<l>(He(fl 

'.i:/t'o . . . . . 

Λοίίΐχ 

'i;',ii 

Mi/i'in . . . , . 

<lh(;i!-ro\!l• . . . . 
(Iiitiju()r,'f^i. . . . . 

Il,r/mv 

Ilmii 

l'.Uiiip 

Μισυιιή 

tTrctyo/iii'iu maccdonisilid 
'^ίπιλλαΐος . . 1ί)7, 1. 35(1, 1. rilini.schc 1 ''■>"<^'• 'l''r iipj pÜM Ικ'ΐι Μη 

Ι im pi-iiiciiicn ,ί,ιΐιι-. 

Σί^Ιαύιός . . . 1,21. 1 Od, 3. , O'.l. .Λιΐ'. — 27. Schl. JJfQlIiOC . . 252, 2. ■ ίί'ίττρος 290, 3. 

Ξ((ΐ'ύΐ)ζός 153, ;(. ^/alaioc ΓοοΊΐκΰος 
Ίττίρβ^λίΐαΐος . 251, Ι. 31Ü, Ι. 
171, 2. ΛΥος 2ifßa(TTOc 1,1.24. 

339, ,•) 

\ίύηιανός 5 11,21.28. 88, 2. 

21. 289, ίΙ υ. ii. . . . 232, 1 
275, 5 Γίί)/(Γί)'ί/£ϊος 78,'J. 183,1. 2ΐΊ0,1.Μ'.' 
— οηήηιυς 1<,)Ι), Ι.Ί lüarraQfto.: 231, Ί 

. ^ . 8 II, 27. Ιΐΰ Ι, Ν. II, 10. 119, 7 '■Γ 
2^. .Sq,!. — 27. Oct. 

2S. Od. — 2li. .Nov. 

27. .\uv. — 20. DurI). 

27. Dfcl). — 2Γι. .1,111. 

2C.. .I;ni.— 21. Ι•\•1,ι•. 

25. 1••,•1,ι•. — -IG. .M.ir/ 

27. .M.uv, - 25. Apiil. 
j 2(1. .\|.nl — 25. .M.ii. 
i 2Γ,. .M,ii — 21. .Iiiiii. 
I 25. ,liini — 24. ,luli. 
i 25. .Iiiii — 23. .\ii-. 

2.1.-2S. Au;:. xc().cif()(u Matniut. li) Tng.•. 
187, II. 255, 2. 297, 2. 310, 12. 3l2 II, 'i. 323, <). -Mtkavout Ίοννκα 

tCUoi ^Oxroißotai 
ffooi Νοίμβιηαι 
Υοιλί« Σιβαΰίή Tj(f(X'i•: 50, 10. 2,•!. 55 II, 10. (J.l, ii. 179, 14. 21. 

'■'"'/"/'•'" - 1111,3. 8G, 11. 183,1. 35Γ), 4. 

fhhi 'lUßnunüii 320 II, 18. 

113, S. 32G II, n. i i:;. I X. Miiaisc 1111(1 Gcwidite 

(v^;!. auch die 8ig!cnl;ifcl). ((μ μ κ 
itiiovocc 

ααηίμιον 
χΐ'ίόιοί' 
■/.υη'•λη 
).iuH< (Si 
fifriDji ή ς 

UlKIOt' 319, ΙΟ. 
pnss. 

pilSS. 

(auch als Siylc) 14 II, 12. 8. 9. 13. 151, 12. 227, lo. 

21 II, 12. ΙΙΓ, 4. 31 JI, 3 u. ö. Vs. I, 4. 

14 IV, 2Ü. 2). SO, 10. 37. 

S'e) 21 II, 10. 178, ll. 12. 

257, f.. 
48, 9. — /(. όι/μόσιοι' nociii(cnn. . .) 

— μ. ΰι/μόπιον ϊίΓΓιο')' 

— μ. ί'ξ((χοί^ιχον 

— /(. όρόμον τ{τραχοίΐΊ>ίθ)'('!) 
μ ι'ΰ 

ξ^σιης (Siglc) 

ολκή 

όνος 

χοι'χ 

1ν^. 1 


39. 


II. 227. : 


SO, 


1ι•. 2'."ΐ. : 
17•-. - ... 


22, 


.■i-\ l•;•.'. . 
1 1 ill. ; 
11 ι\. : 380 - XL Münzen 

(vgl. aucli die Siglentafd). or/vaniOf 276, 13. 33.'>, 2. 

i'C'"/i/"? ((<(?>'''G''"') P'iss. 

— unyvniov XKfu}.«!ov όρ. 7(1, 17. 

— m^ictdiov ctnyvniov ύρ. S7, 1">. 
t'ioiiolog 220, H. 
χίοίαιον (aiicli χοισιΌυ od. χρναον χ.) 20, 2. 47, 5. 

17:j, 4. 30'J, Π. 310,17. 312, G. 314,10. 
xf't'.'Ui 307, II. 13. 

λίιρη χρνηοΰ 323, It). 

ίπ« 180, 8. 272, 7. 301, 8. 

νόμιαμιι (niicli χηναίον od. χρυίτοίί r.) 314, 15. 315, 22. 

317, 11. 319, 1!). 

— xfifcdceiov χονσον ν. άρΰυΐίχόν 314, 15. — ΐίογνρ'ιον —fßar7to)V {Σίβαστον) ν. 

— «ρ;Ί'((ΐοΐ' ίπιοήμον xfifccXaiov ν. 
νομκίμάτίον χρνΰίου 29, 2. 47, 5, 

όβολός (Sigle) 

nn>to')ßoXog {ιόχος) 

αηΟίέρτιος νονμμος 

Οιαιήρ 

τάλίοΊον (meist als Sigle) 

τετροΊβολον 

τριο)βολον 

χαλκονς (Sigle) 

χρνΰινος όιοηοτιχός τίτρίίγρκμμιαΧος 

13, .•.. ϋ'.ι, >:. 
1S'.•. ,. 


173, Α. 


30:}. 17. 2U. 


307 


, !ΐ. :;itj. . 1. 
32S II. : ι 
32Ü Η, Α. i^ 


3S 


20. 201, 15. 
2ΐΗ), 7 


102, 


■1. 'J. 1*νΟ, •.) 
ρΠϋ 


ύίζο)δοζ 


31G, 15. 17 XII. W ο Γ t i 11 (1 e χ. άβαριΐς 2 IS. 20. 

t'ißßag 103 Vs. 

ύβρυχιΤν 139, Ιό. 

αβροχος S4 Ι, ΙΙ. II, 1.1. 19S, 

Π. 291, 10. 
uynlfij τνχη 316, 2. 
ciyai/otc, in' 91, (ί. 
ciyanoc SU, lö. .JO. 113, 4. 

2lw, S. 
fi/p-iroc 24S, 40. 
ayuv 15 II. 0. 03, S (?). 

— if. £7Γί' Tivu 22, 35. 3(3, 14. 
US. 24. 14Γ), 12. 157, 12. 
322, 23. 

— ff. yvvcäxH 1 13, 4. 205, !i. 
f'fj'io; 47, 2. 103, 10. Vs. 

173,2. 255,8 (s.a. YID). 
ayfi'iu 149, !), 
ayi'([vytv 1, 17. 20. 149, 8. 
ayionv 140, 23. ISl, 10. 

275, ü. 
a;Oi)ff 92, 10. 320 II, 10. 

301 11, 12. 
ayond'Cm' 11 IV, u. ö. 3S, 

14, 112, 15. 153, 40. 270, 
12. :!20 i, 21. 350, 24. 
35 1. '.I. 

άγορκίΌμίη' 121,2. 144 11,7. 

i<yi)uC(yoiu7oi' 177, 4. 193, 
II. 327, 15: 

t'(yoρccσμός 231. 13. 

dyuoitrn I•; 300, 0. 

άyράμμc(τoc. 115 11,27. HS 
II, IS. 152, 7. 171, 6. 209, 
0. 303,25. 308, 17. 317, 

15. 318, S. 

dyna<fog 183, 23. 19(>, 29. 
317, 11. C!yρός 197, 2S. 
aof}.(ftdovg 241 , 5. 
άόίλ(/ότης 351, 1. 
uoiüOnog 19 II, 7. 
αόκίίρι-ιος {s. χοιιύς). 
tioir<XM?^viü)g 313, 2. 
άόιαλεΐπ roig 180, 10. 
adty.HV 103, IM. 
άδολος 290, 13. 
ffii'twoc 124, h. 
atinaoOfvog 320, 4. 
άηόία 22, 14. l'J. 
di^trrjatg xai αχνρωσις 44, 

10. 190, 21. 2&l,""l8. 
cdyittlog 35, 7. 234, 'J. 13. 

(ßuatlixög (d), 
αιδίίίιμος 310, 5. 319, 7. 
αϊϋ-ριο)' 115 II, 7. 116 II, 10. 

127, 3. 129,5. 138,4. 305, 

13 η. ö. 350, 5 u. ϋ. 
αϊχίζίΐι> TjXrjycug 45, 14. 

250, 20. 
αϊξ 133, 8. 
αϊρίΐΐ' 22, 28. 
ßtpfi)',, S Π, 17. 23. 71, 18. 

101, i). 114 II, 1. [177, 10.] 

197, Μ u.U. 233, 15. 241, 

38. 200, G. 282,30. 287, 1. 

315, 12. 350, 14. 
a'ioiffig χαλη 310, 5. 
cchri/avKiäai 24S, 17. 249, 

10. 
aiitTi' 5 II, 21 u. ü. 23, 12. 

91, 5. 140, 27. 242, II. 

351, I. 
ahia 75 11,5. 114 1, 10. 130, 

20. 267, 8. 321, 11. 
Γχϊηος 35, 15. 72, 15. tuü'n'iog 176, 12. 303, 2. 

309, 4. 
ux«cc<yvu)Gtü)g 308, 8. 
ccxcatjyooijiog 183, 8. 
ay.ivdvvog 314, 14. 
άχίνητα, τά (s. xii^t't). 
(cxoikcti'jwg 303, 21. 
ίΐκο'λο i'i>ff, τ « 301 11,20. 111,1. 
άχολονί/ως 12, 9. 19 H, lo 

II. ö. 77, 9. 96, 14. 114 I, 

21. 194, 12. 239, 8. 243, 

10. 340, 12. 
axovfi}' 159, 10. 242, 20. 

240, 19. 259, 3. 266, 15. 

327, 10. 
αχνρωσις (s. η^(ιησις). 
άλέχτωρ 14 II, 1. 269, 4. 8. 
ιίλι'ΐί^εια 195, 3G. 
u).)ji>^g 239, 12. 
allerg 220, 12. 13. 221, 5. 
ülifvrixog 10, 14. 277 I, 1. 

337, 2G. -^ 
aD.aaattv 301 HI, 24. 

cdλη).fyyv,| 85 1, 12. 217 U. 

I, 11. 
aX?.ij?Jyytio.- ) 97, 8. 
ιΟΙότριος ■ ,'■ f, !5. 24.1, 2. 

207, 10. 3211, IG. 
αλλόΐ[νλος 34 II, 8. 11. 
άλογος 22, 14. 74, 8. 
άλς 240. 9. 
ΰλνχός 14 IV, 22. 
άλνπος 240, 17. 
άλνχος 361 II, 4. 30. 
άλ<[α 153, 17. 34. 
άλΜίΐιΐμός 308, 12. 
άλι,ηήη 14 III, 17. 20, 9. 

140, 8. «Uff χ(ά αήμίρον 242, In. 
άμίλΐ'η• 15 II, 3. 99, 14. 

325, 4. 
άμίμπτως [252, 7]. 
ίϊμίμφίΗοιρι'μως 251, 4. 
άμίΐ((([ρονήιθ)ς 311, In. 
άμ>')]μοΐΊ-ΐΐ' 24S, 3. 
άμπίλίχός 319, '.ι ». •". 
αμπί/.ίΐις yij 11, κ;. ι>.. j 77. 

4 U. ;;. 
άμπελος 33, 4. 218, 2ιι. 
ßi(7ri/oi'o;'oc3(i8, 15. 319, 17. 
c\uni-?.C'')v 141 Ι, 9. 177. •.). 
άμηνλ.λη 40, 2. 
^ΛμΛ:γύαλθ)'_2\ S_,_4h. 
ΐ'μ([ΐϋβι[τη(7ις 3 Ι Ι, 0. 220, 0. 

267, 9. 
ai'ußceivfiv 27, S IS. 17. 
άνάβίχαιςΝίίλοι• 12. ι. I7ii.i ;. 
uvi(yiyvo')(ixitv 15 1. Π. 19 Ι, 

7 u.U. 130, 27. 103, 17. 320 

11, 10.21. 329, ΐυ. :;ΐ7Ι. 17. 

II, 15. 361 II, 9. 
άΐ'ίΐγχάζ^ιν 15 II, 13 u. .;. !>•(), 

10. 
üvccyxuTov, χαιά ιό 2. 15. 
M'ctyxc(iü)g 9S, 23. 21S, 2). 

321, 21. 322, 22. 34(1, 2ο. 

361 II, 2^^. 
άνάγχη (s. ύύ)ΐι;). 
drayriitaig 329, 4. 
arayQuiftaOai 5 111. 1 1. II, ^. 

11, Γ.ι. 55 II, ■> U. ,,. ,-,Τ 1. .•!. 

II, 5. 79, 5. 1(ΐ9, .1 Ι 1(1. 11. 

III. 11. 115 Ι, ι Μ ;;. II. .%■ 
«ι. ϋ. 110 1ί, f.. : 17, :•.. 1 :s 
II, 1. 122,5. 120,.-.. i;;2 11, 
2. 4. 137, 4. 13•^, ;i. 153. 38! I|i •Jl. 1S2, 11. Η. 254, "J. 282, 

η. 321, ü. 
α>•αΰίχ(σ!}αί 191,11. 255, .=). 
U)'cioi(1o)'ai 15 i, 13. 18, 11. 

41,10. !)3,32. 159,' 3. 180,S. 

19G, 21. 2.35, 11. 244, 13. 

281, 17. 301, 13. 347 I, 8. 

II, 5. 
άναζηιΰΐ' 4(), Hl. lOG, 5. 

320, 14. 325, 3. 
αναζ^ιΐηαις ιτταηχόντων 8 11, 

27. ,'JO. 

uvaiQfXaUcii MO, 11. 238, 8. 
o:vr<XH(ji}ctt 31 1 1, 1. II, 8. 
άναχοη'ωνεΐΐ' 2C5, ö. 
άναλ((μ[ίύνΐίν 15 II, 12. 19 

1,10. 20,0. 140, 23. IGS, 

25. 269, 3. 7. lu. 277 II, 

10. 3ül II, l(V). 
άναλΊαχαν?>,\'>. 1411, 17 υ. ö. 

21 I, 12. 81, 15. 193, 20. 

348, 12. [350, 10.] 
άναλογούνιως 248, 21. 
άνάλιομα 1, 13. 14 Ι, 1 ". ö. 

21 II, 1.8. 111, 8. l'J. 34 Ι, 

4. 11,2. V, 2. 88 uut. 4. 94, 

20. 316, 24. 
άνάττανύις 180, 5. 
uvcaiinntiv 5 II, 19. 8 1, 15. 

15 Ι, 17. 19 1,20. 148, l. 

168, 25. 
άναποιιηή 19 Ι, 2. 114 1, 14. 

— ονιος τοιοντος ά. 87, 13. 
100, G. 153, 18. 35. 193, 
13. 228, 5. 

ά>•αηπ(<ζειι> 291, 13. 
uyc(aiQ(ifiGl}tn 256, IG. 
uvc((ffQnv 248, 30. 
uvuijOQiov 5 II, 10 u. ö. 1G3, 

7. 168, 1.'250, 21. 
άνηχοψατιπμός 197, IG. 
άΐ'αχί•)ηΗν 3, 21. 288, 'J- 
άΐΉχώρηίίις 26, G. 
uvoqanooor IGS, 27. 
ύν(ΐ-/.όνιηιυς 258, '•'. 
cu'f/.XoyiCiiu 183, 24. 
ια'ίμποόίαιως 7 I, S. 304, 17. 
avil'f/_iQ(xaioq (s, άι•(πι«ιος).' 
ut'^ncafog xcd ά{'ίί>ίχι<ρα<!τος 

xai ίίΐ'ΐπιόύΐ'ίΐΰιος 177, 
I 12. 193, l'J. 

ui'fmoctl'fKiTOg (s. niinnifog). 
αΐ'ίπιτήόίίος 266, 22. 
artQ/ira'hd 22, 20. 21G, 16. 
driWiog 19 I. 15 u. ü. 
άι'ήχΐΐν IGS, 8. 
«*';/(? 22, 25 u. ö. 344 II, 7. 

— zfit' üpona, τό 7 I, IG. 42, 7. 
57 Vs., 12. 121, 4. 134, .3. 
141 1. 3. ii. Vs., 1. 145,5. 

1 162, 15. 175,2. 199 H., 7. uvdi(tiite!)cti 136,27. 
άΐ'Ορώηιΐ'ος 45, ib. 326 1, Hi. 
ui'i}QM7roQ 168, 5. 180, 22. 

256, 20. 351, 2. 
avi(iTciai/ai 35, S. 
c<tip)o))Ja 91, 17. 320, 13. 336, 

10. 11. 

aiOiyvvvcei 305, 12 u. ö. 326 

11, 10. 21 (όιη.'ΐήχηι). 
ά)'οιχηόομΗμ 313, 1. 
άντέχεσΟ^αι 231, 18. 256, 19. 
cci/rtyQUiffii' S II, 8. 19 1, 9. 

]|, 11. 
άνιίγηα((ον 5 I, 0. 8 II, 13. 

16,1. 18, 1. 19 1,1. 74 Vs., 

1. 83, 1. 109, 20. 112, 1. 

113 Vs., 1. 136, 1. 140, 1. 

163, 1. 168, 1. 177, 1. 0. 

193, 1. 194, 15. 196, ). 

226, 18. 239, 13. 243, ll. 

252, 1. 293. 1. 324, 18. 

326 11, 22. 328 II, 15. 329, 

23. 330, 1. 360, 1. 
άντίόιχος 5 Π, 15 u. ii. 136, 

Gu.ii 361 III, G. 17. 
ai'TixaOiaiuaJ^cd 168, H- 21. 
άντιχνημιον 77, G. 183, 5. 

196, 13. 234,5. 252, 5 u. ϋ. 

297, II. 
άντιλαμβάΐ'ίΰ!}(Χί 18,14. 

136, s u ,;. 168, 14.30. 
άίΊΐμ,αρι Vinlirihai 326 II, 5. 
ayiinoitT(SO-rti 316, 23. 
aviiifOQiov 248, 27. 
άνιΐ([οη'η(ίις 33, 20. 
avi'f/jiQ 87, 8. 
ufiinfnO^irmg 69, 9. 70, 23. 

190 II, 14. 238, 2. 314, 21. 
αΐ'ϋ)μαλία 329, 29. 
άίξιόλογος 326 II, 17. 
αξιοϊψ 4, 15. 5 II, 22. 13, 21. 

ΙδΙ, 14. II, 10. 17, 17. 191, 

21. 22,34. 35,12. 36,14. 45, 

15. 46, 14. 72, 13. 79, 17. 

82, 5. 98, 23. 135,7. ΐ;!6, 

18. 1 16, 12. 157, 11. 159,. 

10. 1G8, 27. ISO, 18. 101, 

10 u. Ii. 226, IG. 212, 19. 

254, IS, 2S7, 13. 321, 22. 

322, 23. 327, 10. 340, 27. 

347 1,7. 11,5. 3G1 ΙΙ,Οπ.ϋ. 
anayOQfVfiv 114 II, 1 u. ii. 

ISO, 11. 
άπαιτίΧν 8 II, 12. 14. 21 I, 9. 

111,12. 17. 114I,7u.ö. 183, 

8. 212, 12. 251,6. 252, lo. 

300, 5 u.U. 330,11. 351,2.3. 
άπαίτημα 96, 12. 
άηαιιή(ίιμον,τ6 \~ο,2. 259, 

3. 29'.l, 3. 
άπα'ηηα^ς 8 II, 4. 84 Ι, 4. 

300, 18. 310, IG. απαλλαγή 252,9. 317,2 u. ii. 
ατταλλαβσίΐν 103, 4 u. ii. 

317, 0. 335, G. 
απαραποιί(ίιως (= αττα- 

ρι-μηοόίαιο^ςΐ) 183,25. 
απαρχή 30, Ι. 
απάτη (s. ύάίο;). 
άπΰΐ'αι ('•') 326 Π, 3. 
άηιλίνί^ιρος 2G, 13. 55 11, 

2. (4.) 18. 113, 6. 117, 8. 

131, 9. 138, 8. 185, 2 «. ϋ. 

326 Ι, 17. 
άτΐίλινί^αονν 96, 13. 
άπΐλίνΟ^έριοΰις 9G, 10 ». ϋ. 
απίτργάζκ^ϋ^αι, 163,9. 176,3. 
αττίργαΰία 176, 4. ίο. 
άπερίλντος 183, 10. 251, 8. 
άπέχΗΡ 13, 6. 32, 2. 44, 7. 

71, 14. 77, 0. 78, 5.21. 87, 

13. 28. 100, G. ΙΟΙ, 33. 

153, 20. 36. 155, 9. 177, 

9. 24. 179,21. 187,3. 193, 

13. 196, 13 II. ϋ. 200, 3. 

228, 5. 236, 6. 2GI), 2. 

281, 11. 2S2, 30. 297, 12. 

316, 17. 340, 28. 350, 7. 

21. 
απλώς 1S7, 7. 193, 28. 190, 

28. 2S1, 21. 297, 20. 
απόβαλλαν 3, 14. 266, 21. 

310, 20. 
[an]i)yiyvi(J\'f-ai 319, 5. 
anoyoaiffa^ai 26,4. 28, 14. 

51, 8 u ii. 52, π u. ϋ. 53, 8. 

54, 4. 55 II, 15 u. ii. 57 

I, 12. 15. 58, 4. 59, 10. 60, 
7., 87, 18. 89,0. 90. G. 95, 

6. 17. 97, 8. 108, 2. 4. lUÜ, 
13. 15. 110, 13. 111, 12. 
112, 9. 115 1, 5 u. U. II, 7 
u.U. 11G 1,5 U.U. II, 22 u. ii. 
117,5. 7. 118 1,15. ll,4u.ü. 
III, 1 u.ii. 119,3. 120, 3u.ii. 
123, 7. 11. 125, 3. G. 126, 

7. II. 129, 10. 130,0. 131, 
G. 133, G. II. 137, 5 II. ii. 
138, 4 u.ö. 139, u.ii. 153, 
26 «. ii. 154, 8 u.ö. 182, 20. 
22. 184, IG. 192, 1 u.ii. ms, 
G. 224,0. 225,5. 233,22. 
2 13, y. 2üG, 22. 25. 29S, 8. 
302, 7. 324, 13. 352, 8 u.ii. 
353, 6 u. ü. 35 1, 7 u. ii. 355, 
6 u. ii. 357, 7. 358, 10 u. ii. 

άπογηη<ρή 11,15. 53, 15. 55 

II, 5. 57 II, 7. 12. 87. 19. 
90, 2,3. 95 Vs., 1. 112. 1. 
115 I, 24. 116 I, 11. II, 22. 
118 I, 21. III, G. 121), 3. 
123, II. 121, 1. 137, .5. 8. 
11. 138, 7. 14. 15:t ■ ■ T.. 
224, 25. 225, 24. 2i.., ll. 26Ü, 7 u.U. 321. 17. :ΐ5ιι, 

— xat'olxUcv u. 2ii, .".. 5!i. 
11 (15). 54, C. 55 II. ;.; u. ü. 

I, 0. 57 I, 15. 5^. 7. 5',i. n. 
611, !). OD, '.I. 95, •ι. 'j7. •.'. 
1119, 14 u. u. 111, 11. II.-, 

■ I, G. II, 10 u. ii. 110 1, :i. 

II, 17. 117, 7. IIS il. I.. 

III, 4. 119, .). I2ii, -j. \-y.\, 

9. 126, 9. II. Γ2•> II, I.. 
1-29, 13. 138. i••. 15^, !i. 
182, 21. 224, 9. 225, 8. 
■29b, 10. 302, 9. 324, 14. 
350, lu. 

άποδί -txyvi'ai 19 I, 19. 81. >. 

242, 21. 243, 12. 324. 3. 

35S, 22. 
απόόι-ιξις 19 I, 20. 82, 7. 

250, -. 
άποδημίΐν 183, 7. 
αποόιόόΐ'αι 5 Ι, 7. 19 11. 21. 

36, 7. 38 Vs., 1. 3;), 211. 

69. 7. 70, 19. 7S. i>. 'iS.2o. 

101, 2u. 114 I, 24. 115 11, 

17. 153, 2b. 1(34 Vi. IGS, 

10. 179, 12. 183.8. 21. 189, 
9. 191) II, 13. 238. '■!. 251, 
0. 7. 252, 7 u.ii. 253, 15. 
261 Vs. 2S2, IJ. 301. 10. 
327, 9. 332 Vs. 339. ir, u.i;. 
(.s. a. Ι',γο;.) 

tmoöontgSW.X. 179. lo. 272. 

7. 314, is. 318,2. 321. 20. 

322, 21. 339. 13. 
άποΐ^ήχη 32. 3. 
άποΟ^νήσχίΐι• 136, in. 
αττοκ«^! öTifi'«! 1 GS. 13. 248, 

30. 276, 22. 300, 10. 
anoxtXalhai 98, l''.. 2υ. 275, 9. 

321,8. 
άποχληηόνομο: '■'•Ίύ 1, 7. 
αποκρύ'ί ffi.7«i 1 1 4 Ι. 22. 136, 

15. 361 III, ο L. ϋ. 
άτίοχριύις 351, 4. 
ano/.ifivdv 75 1. U•. 
«,ToA«(</tia«'f(j' 15 II, Μ. 193, 

25. 256, 30. 27(i. 11. 322, 

2s. 327, II. ;i32. h. 
άπολαναν 2 IS. 14. 
απολίίπίΐν 327•, 2 u. ü. 
■άπολλιψαι, 21i), G. 2 IS. 20. 

319, 18. 
άπολ.ογίζιηΟ-αι 266, G. 
απολογισμός 8 III, 23. 89. I. 
άπολίίϋ' 8 II. 10. 27, 14. 

95. 13. 19 4, 17. 256. 15. 

304, 23. 326 Ι, 2. 11, 15. 
άπόλναις 4, 14. :!4 Π. 25. 

ISO, 4. 7. 
απθ)'(ΐιΐί)' 1 •ί8, 4. 
απυπίπλίγμίί'ος 118 II. Π. — 382 — i (ί,ΎΟΓ7//ρθΓ•)' 2S('), S. 

urT07TOU:i η '2'}'2, b. 
anoartüv lli, l!i. ITG, '.i. 
α:τοαι.•^}.λ(ΐν S III, l'J. 
(trrorii fntit' 212, li. 
ί'σιοσινισι arat JOl, .'). 7. 
iiTJOöiiQCf/iCuv li 1 III, 21. 
chroictxiog φόρος (s. (/ύρο{1. 
anoitltTi' (?) 250, in. 
cinoii^faOfct 2'.i], lö. 
unoiiffn' litll II, 4. lO.'i, 24. 

2Γ,1, 7. 
(ί.Ύοΐ'σι'« Ι'.ΐΓ). :i!i. 212, y. 
U7(i)if<c'n'fuU<(t S II, 3. 11) II, 

IS lIJS, 22. 
ÜTTiUfceaig J'J II, 2. -i. 2 lö I, 

'■I. ;120, 3. 
tinoifninv 22, 1^. .'In. 38, 2.'!. 

(i:!, S i)l. IC. 11)1, S. 2-11, 

;i7. 21Ü, 15. 2S2, ,T1. 

(crro'f.'n . . 1-1 V, (•.. 

ί'ποχι^ 11, 11. 2fjll, 7. :jll(J, G. 

:i2!l. Γ.. 
ΐ'ΓΚ>χο(ϊ'-α!}(α) 2Γ)(), 7. 
άηρα)-ιιυσΐΊ•η '.HO, 22. 
απυα/.ιος ί,μίρα 2Γ)ό, 8. 
r<rrr)ftroc 1 S, -1. 
((Ο/'ί'ηίκ«, ί(ί 1111, 1. Vs., 2. 

l'.il, 7. 2r.G, 12. lilO, 12. 

— λύγος άρινηικός 14 II, 2. 

— ΐί/ί^ ίί' u. 9S, 11. 
ίίο/ιηοΓς 22, 31. Τό II, II. 

102, 7 π. ö. 

(irirjfi'« 2&I), 0. 

άηήι> 1 3!{, >>. 

aoicc (■') 2 17, 3. 

άηιΟ,ιύΐ' 'M)\\, IJ. ;i07, 3. 

:!l(i. 11. 
άρί;>ι,ηαις S II, 1-1. \j. 2Γ>, ü. 
11, c. 42, S. I'J9, 8. 27;i, 
■V :i2S I. 2j. 

ι<ρί!)ηηιιχ6)• Ol, 21. 23G, 'J. 

;i:'.n. 7. :■, 12, :i. m. 

άρι')ιιης 15 II, ίΙ π. ;;. !)3, 4. 

207, 12. 
itoti/i tod'ii•, ii" So, 27 II. ii. 
unnfiac 33, .'. 
ΰηιιόζιιν !l3. id, 
('<ριιο/.( . . . ) ;'. II, I 1. 
(tnvt'tii ;}((!. 1 !)."), 22. 
(ΐρονρηόύς 234, 17. 2S2, 28, 
('(ρπαζην 3 11, 3. 12. 
(ioofflioii' 2|ll, fi. 

c'oariixoc 31 1. l.i. lo. 
iinic^inoil. ■ ■ 233, II. 
<it'/0,-(iJi/i);i3l| l..•) 11.,;. 317,15. 
itniog 210, ^. 217, 1. 
'«JXfiOi' ."lO, 1.",. 
<k'/.'l ivätxTion'oq (s. III 1! 

M. <;). — <^/T( ιης i(()/ryc Sü, 25. 1S3, 

10. 2öl, 8. 252, U. 
ιιρχιύιχααιιία 231, (1. 
uQMiiu 34 V, 3. I 19, 1. 
άαΐ}μος 22,32. 51,!) u. ii. 70, 

8. 82, 1(1. 87, Γ, u. ii. (1(1, 
Π II. ii. !I5, k; u. ii. HO, 21. 
lll,22u. ii. 11t; 11,22. US 
I, <i 11. Ii. III, '.) u ii. 132 I, 1. 

11, 1 11. ii 137, 11. 153, c. 

151, 12 II. ii. I'.)3, 5 11. ii. 

IflG. 31. 221, 12 ,1. ii. 225, 

i;)ii.ii. 233, 3.24(1, .'',.29(1,8. 

317 I, \U. II, 12. 35((, 3u.ii. 
(((Tiv^c 13, H. 
Mrüu'na 229, 3. 23(1, 3. 
άημίνως 255, 8. 
unnc('Cnilhct 2 IS, 12. 347 I, 

■'<■ 11, 2. II. pass. 
αί7ιή 193, S. 
άαιηάγα).ος 193, I. 
aa<fa).nu 29,3. 255,4. 301, 

1.^. 3(11,20. 313, !i. 317, 12. 
ccff(f«?.)jg lOG, Ii [fv ά.ττοιιΐν). 
((ri<[a).ioqC-) 9G, 6. 
ccaifc'dtnficc 248, 8. 
άαχολιΐμαια νομαρχιχά S II, 

■1 11. Ii. 
iUf?.H(C 7f?MI'iX)j 199 Vs. 1. 

αΐίλής 73, 4. 119, !i. 13G, 23. 

10S,5. 231, 4. 242,9. 
^Ivyovdioi 21 1, 8. 
ανΟαίρηος 21 1, 0, 317, 2. 
avOnniLuv l()3, 3. 8. 
cevÜEVitxog 32G JI, 23. 
avlf/.ocO) 280, 3. 
civnioi' 3S, 21. 2SG, 10. 
icvdiijooq 1 10, 18. 

ανίίνιαντύς προθεσμία 2G9, 
5. II). 

.Ιντοχηύιωρ 19 Ι, 21. \\, 7. 

Τ4, 2. (;. 93, 10. 140, Ι!). 

2 Κ', 10. :ill, 0. 
ηνιονργίΐν 30(1, 0. 
üifttinuv 71, '.). 
f?'/'"''/ yiyyfnifcei. 103,0. 12. 
d(f(cii'Cfa,')fii 38, 12. 
MfCd'oi'QiraOai (?) 195, 13. 
niftlxi^n' 15 I, ih. 
άψϊβι'ξ 8 II, ι:», so. Γ, ι,.ϋ. SS, 

■>■ ί•8, 8 11. ii. 130, '.). 108,' 

•■* "Ii. 258, Kl. 321, 2(?). 

•''■■'2, 0. 301 II, Μ u. ii. 
("«(Ufcd 23, 7. 98, 12. 194 

l'l. 
ct'finncrcci |3, ii. 159, .|. 
^ 282, 37. 313, 5. 340, 20. 
α'ίορμή 98, 20. IJO, 17. 
c'f/jtoftxfog 13, s. 
η/νρηγεϊΐ' I I |||, 17. 
ίίχνρυΐ' 21 II, lo. 178, 12. βαλκνηον 151, II. 181, 13. 
ßt'<)lfiv 210, 5. 
βάλσαμον 34 V, 13. 
βάρδος 270, 11. 17. 
βίΐρσς 159, h. 
β<'ρνς 1 59, 4. 
βασιλεία S II, Ι'.». 
βασιλ.ικός 75 II, 22. 121, 3. 

188,23. 231,!). 13 (S. ,1. „. ,.,•; 

II. IV). 
βασιάζειν IG, ]ι.\. 157,8. 195, 

32. 301 III, 10. 
ßain'fii' 15, 21. 
ßa,ftvg 9 II, 7. 
' βέβαιος 191,1). 320 II, 3 u. ii. 
ßfßaiorr 71, 18. 87, 30. 10. 

!ll, II. 90, Ki 11. ü. 100, !). 

153, 23. :i7. 177, II. 193, 

17.21. 227,18. 228,8. 23ü, 

7. 207, 12. 310, 25 11. ü. 350, 

βεβαίοχτις 71, lü. 87, 18.31. 

II•!', 0. 153, 23. 177, 12. 

193. IS. 228, 8. 230, 8. 

282, 38. 31). 350, 1). 22. 
ß(ßaiii)nxo)' 150, 0. 
βήμα 301 II, 12. 1|[, 15. 
βία 45, 1 1 {ί.. Λ. ύύΐ,ος). 
βίαιος 45, 10. 
βιβλίόιοι•2, 17. 35, II. 4G, 14. 

73, S. 93, 21). 108, II). 194, 

1••|. 212, III. 321, 22. 
βιβλιο'/ι'ιχη 50, Μ. 

— β. όημοαία 1 12, 4. 

— β- όιιμοαίων λόγωΐ' 88, 
unten Ι. 1 75, 1. 274, 1. 

— β. ίγχτήαεοη' 70, 1. 240, 
lli. 

βιβλ.ίον όημόσιο)' 94, 8. 
βΐκοί 112, ΐ:.. 

βίος 183,7. 251,5. 301 II, ίο. 
βλάβη Τ2, 12. [253, 21 ] 
βλύβος 282, 40. 310, 20 u.U. 
βλ^ττίΐν 201, 11. 
ßorjÜHa 220, 23. 3 10, 27. 
βοη.Ίεΐΐ' 8 II, 1). 40, 21. 
βοη!)ι')ς Μ VI, Κι. 52, Γ). 
192, 1. 4. 221, 5. 358, 25. 

βορΐιινός 304, 2. 12. 
βοιανιαμός 197, 17. 
ßovxMf(.. .) 314, 7. 12. 
βονχόλ.ος 35, 8. 
βονλκΤχ'/αι 50, 7. 1 13, 12. 
ΜΙ Ι, 24. 13G, 18. ICG, 3. 1*^3, 25. IS Ι. 211. ■Ι. Ι 2:;7. 2. 212.5. 218, 11 ι,.ϋ. 

219, 1.1. 253, 5. 25,5, 5. 

301, 18. 308, 3. .327, 1). 

:^1(», 10. 3Ü1 III, 4 ,,.ϋ. 
ßovltvni' 90. 20(?). 
βονλι'ι 8 Ι, 23. II, 17. 23. 144 

II, 3. βηνλημα 301 II, 23. 
βοιληαις αι-,'/αίρίίος 317, 2. 
βοϊς 25, 8. 35. ι,. 
βηαόϊιερα youcfn]• 09, Ι.ι. 
βωμίσχιοι• 102. 12. 
βοιμός 199,13. 292, 1. 337,3. Y(c/.(c 30S, 13. 
γα/.αχιοιρο([ία 297. 14. 
γαμειός 114 1. |2 υ. ϋ. 1S3. 

γάμος 1.2Γ.. 11 i Ι. ι,χ 335, 3. 

γασιροχΐ'>;μίι; 1 >3. 3. Γ.)(;Ι,2. 

γι-ίηΊος 1) Ι, •.'.•,. 

γειί^λια 119, 15. 

Ytrtioi' 77, 5. 

yn'taicc 1, !) 11. υ, ;;;{;,_ -_ 

/(ΐ";μα 8 Ι, 28. -Κ). .-,. 01 Ι. 
^- (il, 5. 07, •>. Sl, 7. 171, 
•■'• 18>, ίι. 197, 13. 21S. ο". 
3ι30, 7. 

Yf|'>,μaιnγρctιfiu■ 2>2 η 

291. II,. 
γιΐΊχυς λόγος 1 i |[. .ι. 
γείΊ'αΐος 2C0, 1--. 310. In. 
Yfffai' 2•^, IG(.') 1ιι9. 2•). lii). 

'^• 111- 12. ΐ:ΐ:: 11.5. 
γίΐ'ος 14 II, 7. S2, 7. 1 ίο. 2•;. 

;!10. 13. 37 11. ϋ. ;;15. 5 ^,. ,. 

V1I1). 
Υίονχΰΐ' 18. l'J υ. ϋ. -κ; :, 

ISO. 2. 275. 7. 

γι-ονχος 31 Ι, 2 ,ι. ϋ. 2^:.',. 2. 

30S, 5 „. ϋ. 
Yfooiaira ]1•~•. ι. 
Υίρόιος(\. 13. Ι 1.-, 1. 7. Ms, 2. 
Yft'fa^id Ί^'. υ. 
γεοιμίτρεϊι• 1 2, 27. 
^'iwri; ίΓ)' 23, 1 1. 100.0. 237, 

0. 339. 17 11. ϋ. 30(1, 0. 
γεωργία 7 1. 7. 23 1, 7. 
γεωργιχός 39. ;>•. 197. 17. 

227, 21. 237. 11. 
γεοιηγός 7 Ι, 5. 1 } V, :,. S i Ι. 

'■'• 1"• 85 Ι, ι:. 11, II. i 17. 

"^ "■". 13s, ;ΐ. υ. 155, :;. 

2ä0, 3. 283, 2. 3π:ι. 7 11. ;,. 

30S. ο .1. ,.. 3011, 4. 
;''/ Π, 10. 18. 27, 5 .,u -,'ι- 

λ';.,'),,-,). S5 III. S. ;.■;. |;;ο. 

II.• 177, ι 11. ,;. l'j7, 1«, 

2^3. 0. 

— \iru.,i!(( (;•.) 2S(I. 5. 

— βασιλιχι'ι γ. 2(),-ΐ. 0. Inj. 
15. im, 3. 1ο7. 1. 152. 5. 
10Τ. 4. !i;;i. 5. 171. 1. 
l'^s. 23. 2(11. >•. 2ιι:',, 5. 
2ιι7 — 2111. .;. -j:;;. •ι u. ü. 
2:17, 7. 2ii2. ι. liTs. 2. 
279, 5. 2Si•. 5. 2^2. 27. 
2S5, 4. 29 1, I. — 383 — ηημ{.. .) }'. 1()0, 5. 

— ύηηοσία γ. 72, 3 (?) 188, 
2:). •20:., 1. 210, 19. 282, 
21. 28Γ), 3. Η31, ;)'. 

— ίίο« γ. 21), Ί. 

— y.unriXiavri γ. 104, 5. 160, 
Ö. 20-1, 2. 200, 3. 211 2. 

— KwiA{. ..) γ. 259, 2. 

— Αΐ)νο{...)γ. 10Γ), 5. 284,5. 

— ffoocrddoi' ;-. 20, 4. 105,0. 
172,5. 205, 3. 211,3. 2:Μ, 
1-1. ΐλ. 

— Σ^•ι-ν.{ίίΐ\Ί{') γ. 101, Ί. 
172, 5. 202, 1. 

— :^ίαιι;οοΐ'>•.31,&. 188,12. 

2U(V) 

— (l)ihiöu.{if ...) γ. 204,4. 

— Φιλοό{...) γ. 210, 3. 
202, 3. 

ytYyinnxnv 5 III, 7. 27, 4. 

lis, 10 u. ;;. 104, Ι5. 194, 

s. 330, II. 
γλνιηια SO, 4j. 
yXiorycTiioioy 102, 2. 
;■)«(/ .MX 21 II, n;. 337,20. 23. 
γη]αιον (?) 84 V.';., ). 
γν^οιος SG, Γ.). 218, 21. 
yvo'iiu] x(a y.if(h'ii^(•) 235, 13. 
γνοΊμη xou'ij 315, 13. 
γΐ'ώμΐ] txnvriia 300, 7. 315, 

(i. 317, 7. 310, 8. 320, n. 

323, \ 
;'0/','rc55 II, 25. 101), 18. 140, 

11. liiS, lu. 
γόνν 95, Ij. 150, 12. 232,4. 

350, IS. 
YQiciiiiaitc 15 II, |0. 19 |, i!^ 

"i-'i. 11. Iii. 114 II, 4. 153, 

43. 179, !i. 250, IS. 270, 

'.) u. ,•;. 32G II, i(. 3:i2, (i u. ü. 
YOdiiiiaTffg 29, 1. 5. 117, 11. 

199, l'.i. 222. 5. 317, 14. 

(s.,-,. IV). 
γοάιμιν 19 I, ö n. ;i. 3S, 13. 

09. l'.i. 211. 75 I, 0. II, 2. 

S2, ^.. SG, 3'Λ 87, 32. 92, 

:ί. 93. Mi. 1 15 II, 27. 118 

II, 17. 152, (1. 153, 3S. 42. 

107, .•). 171, (i. 170, :,. 183, 

311 n. ;;. 187, 7. 189, 12. 
190 II, 15. 103, 2s. 201, 

'1. 2119, 5. 211, 4. 245 II, 

4. 217,5. 2 18, 7 „.ii. 219, 
3 u. ii. 250, 25. 201, 'J. 
272, 17. 270, !'.». :!00, 14. 

301, IS. :io:i, 24. 308, i7. 

317, 15, 318, s. 320 I, 15 
u. ii. 327, 14. 332, II. 333, 
f. 11. ii. 347 I, '^. II, 0. 319, 
\<i. 350, 23 Π. Ii. 301 II, i'J. 
YQdifiToi' 80, II. 87, 33. 135, 

5. 153, 45. 183, 47 (u. Vs. ΛπίΜ.). 191,(1. 190, l!i. 234, 

I'J. 277 11,11.297,3.350,25. 
γρ((([ή G, 5. 130,10.12. 191,6. 
γρνιοπίήλης 9 I, 12. 
γνμΐ'ααιαηχίΤν 109, 1, 1 12, 2. 

184, 3. 321, Ι. 328 11, 15. 

347 Ι, 11. 
Yin'itixfTog 183, 20. όάχινλος 1 53, 8. 23(), 2. 252, 

3. 338, !ΐ. 
όίΐνίίζίΐΐ' 78, 7. 22. 8G, 11. 

114 Ι, 4 II. α. 301, 5 .ι. ϋ. 
oca'fior 171, 2. 189, 4. 
öcarai'ü)• 11 9, 5. 
δαπάνη 1, 7. 21 II, 13. 111,4. 

93,23. 101,35. 13G, 10. 

218, 21. 
όαπίΠ'ημίί 13,15. 282,35.40. 
δίόιίνΐίΐ 301 III, Γ.. 
δίησις 170, 7. 180, 17. 
δίίγματιΰμός 240, 0. 
δίίλ{.. .) 14 IV, 5. 
diu' 22, 7. 30, 1(1. 39, 10. 

140, 30. 1GS, 18. 17Ü, 8. 

183,7. 237, IG. 245 11,5. 

251, 5. 201, f.. 300, δ. 

341. in. 
δην 325,4. 
δίΐΐ'ός 103, 0. 
δΗ(!(( y.ontXaa 14 III, 12. 
δίΐσί^αι 3ΰ1 11, 20. 
δίχκνιχόν 1,1. 
δίχητΐοοηία 90, it. 
δίλμαι ιγ.ή 93, 7. 
δίλιος 1 13, 13. 2G5, 21. 
Jfj'Jpizoc 328 Ι, 17. 
δίνδροί/ήρος 328 Ι, 17. 
δ('ϊι6ν 251, 3. 
δίρμα 219, 20. 
δίομάανος 40, 2 u. ϋ. 
δι'αις 308, ο. 
δέσχα).ος 332, !). 
δΐΰμιος 1 1 VI, 14. 
δίηποινα 55 II, 5. 118 Ι, 10. 

312, 2. (s. ,1. VI η.) 
δκίπήηις 21 Ι, Η. [115 11,10.] 

137, 12. (S. ,■,. II Ι VI Ι).) 

δκίίίοι ιχός 310, 10.2(1. 
δαρί ISO, 'Ι 

δινκροβόλος χαμηλός 100, 3. 
δ/χκτ,'λαι 29, 1. 301, Ι ο. 310, 

13. 
δηλ(...) ISO, 2 u.U., 
όιιλοϊψ 5 II, 4. 8 II, 7 II. ii. 

11, 3 u. ii. 10, υ. 18, 10. 21 

Ι, 12. 50, 10. 57 Vs., 13. 

73, 10. 93, 32 u. ϋ. 135, 9. 

144 II, 2. 195, 31. 248, 10. 

250, 5 u. ii. 2GG, 11. 301, 

11. 330, u. 175, 1. 
ISS, 10. όημηρ/ιχή ίξονπίη 7 1, 1- 3. 

δημόσιος 5 III, 14. 25, 5. 
41, 5. 42, 8. 50, 8. 55 II, 

24. 72. .3. 84 Ι, ϋ. 11. 88 

mit. 1. 91, 8. 13. 112, 4. 

130, 15. 159. 4 

177, 13. 18G, 5. 

193, 20. 201, 3. 227, 10. 

233, η. 12. 25. 210, 21. 

255, 7. 2G0, 4. 274, 1. 

280, 8. 339, 10 (νί,Ί. η. γη.) 

■ — οΊ δημόιΐιοι (s. 1\). 

— ιό δημόαιον 50, 2ιι. 09, 
11. 71, 22. 193, 27. 223, 8. 
250, 7. 200, 0. 272, 17. 
291, 15. [350, 17.] 

— ιά δημόηια (s. ΑΙΙΙ). 
δημΟΠιοϊ'Ι' 50, 5. 
δημόι ης (Ο G 1, 7. 

δΐ(ίβι^[ίαιοΐια^αι 19 Ι, Π. 

43G, 20. 3G1 111, ο. 
διαγί'οχίις 19 Ι, 20. 288, 15. 
διαγρύ([ί-ιν 1, 15. 25, 5. 11, 

5. 42, 7. 49, 3. Gl 11, 2. 

02,4. 03,5. 05 Ι, 1.2. 00,4. 

99,3. 102, 2. 121, 4. 102, 

10. 199,8. 212, 4. 213, 3. 

214, 5. 215, 0. 210, 5. 

219, 4. 11. 22(1, 0. 221, 4. 

222,5. 270,4. 273,5. 293, 

0. 12. 312, 2. 0. 315, 4. 10. 

34ΰ, 3. 350, 4. 359, 3. 
διαγρη(ρή 44, 0. 15. 114 Ι, 

20.21. II, 15 U. ο. 281, 15. 
διαδέχιΰΟ-αι, G, 1. 15 Ι, ο. 

18, 3. 82, 8. 1GS, 2(1. 23. 

199, 3. 327, 1. 347 II, b. 

;'.58, 2. 

διαδιχάζία(}αι 19 Ι, 4. 2S8, 

5. 301 II, 2, 
διάδοχος 31G, 24 ιι. ii. 317, 

8 11. ϋ. 
διά^ι^αις 195, 34. 24S, is. 
διαΟήχη 19 II, 5. 75 11, 8. 

187, 5. 320 Ι, 1 U. ϋ. 327, 

2 (δ. Ί'ωιιιιο'.ή) ιι. ϋ. 34(1, 1 0. 

3G1 II, 10 η. ϋ. 
δΐίαριϊ)' 24 1 , 7. 
δικίρίΐας 211, 12. 300, 8. 
δια/.Ηαϋ^((ΐ 5 II, 5. 11, 3 II. ϋ. 

218, II. 
J/fiKoi'fi)' 20 1 , 20. 
διαχοί'^)• 1 08, 28. 
δtκλaμß('(l^ft>^\'^ 1, 10. 195,30. 
δια?.ίγίΐΐ' (s. δΐίΐρήαΰίίΐ). 
δκιληγ,ημός 19 1,13, 220,22. 
δΐ(ί),ΐ'σις 317, 2 υ. ϋ.- 
διαμονή 170, 12. 
διαη^μπίΐν 5 II, 10. 93, Ο ιι. ϋ. 

333, ΙΟ. 
διαττλαΐ'ην 30, 7. 
διαπράσαίοΰαι 24 2, 17. διασιο/.ή 250, 1. 

[όιάα\ιρΜμα \ 2 1. ί. 

διαπώζεαί^αι 3'.'.2, '.. '■'•',[. '.'■'.. 

διάταγμα 1 4' ι, 25. 

διάια'ξις 18(), 0. . 

oiaiüacuv 181), 3. 2ι•. 

oianivfiy 282, 18. 
! oiaif).tti> 287, 7. 

όιατίΟ-ί(ίί/αι 18•'>, 25. Ilijl 
111,21. 
] διίίΐ IC χα] ιΐίλ . . 01 11. 1". 
Ι διαι II nniviiy 321, 13 '■)-'!, 

! "■ 

! διaιρ!|iny 159, 7. 2ii7. il. 
j 31G. 1(J. 301 111, 2>. 
j όιιπρο([ή 321, 7. 322, s. 
j διαι^ίρίΐι• 3, 15. ■!7, 2. 173.2. 
255, 7. 3ii3, 0. :'>lii, 27 u, ;i. 
! 310, in. 

I öuofltirinm' 52 linU. 98, Γ.ι. 
1 133,•.'. 358, 12. 
j δια([ηρά 251, 5. 252. 7. 
; 317,0. 
j διαι/ι^νδίΠί/αι 21 I. i'.. 

Jifi(/'iAo)'("?| lii, s. 277 11,5. 

διάι^ιγμα 277 II, 5. 

διδαχή Πτραιιωηχι^ i iö. ii'.. 

j διδόναι 5 II, 14. 2i. :is. ^4. 

41, 14. 09, s. SO. 2?. Ol. 7. 

I 03, I2u. ;;. 1 13. 4. 1 14 1. 4. 

i 1411.27. 151,12. 103,5 ,:.i;, 

: 104,21. Ib:, 31. 194.21. 

: 245 II. Ii. 210, 14. 249. ■• 

' u. ii 257, 0. 201, 23, 2'i5, 

I 8. 297, 1 1. 314, 10. 315, 

10. 321, 17. 3,22. is. Z-y, 

1. 14 11.11. 327. II. 320. i;. 24. 

I διδιμαγίΐ•/; 20, 1". 115 I. 

12. 

διδι•μη Γ15, 4. 

δα-γγίημα 1 12. 1-. 184. 20. 

όΐίίρησ^αι {^ic) 2-11. ι•. 21. 

δΐίχ,Ίολή ( χυιιϊ'ΐν χα'ι 

δ.) 7S, !-. 

δuλtγχfn^ 321, 11. :;22. 15. 

δηιής χρόνο; 207, ΐ-λ 

δηιία 180, 7. 

ύίΐωδος 310, m. 

()/ i^yfliiHai 2 15 1, '. 

διχα:ία;)αι 19 1. 14. In;;. :•. 
288, 7. 

διχαιυδοοία 220, 11. 2>s_ ,;. 

δ'ι/.'ΐο; 75. 2. 4. ISIi. 27. 
210, 18 2G7, 8. 

— Ii) d'r/.aioy 15 11, Ι.'•. 00. ;■.. 
I(i3, (1. :'.ii;'.. !i. :;ii5. o;. 
:;(i7, 2. ;!io. 3.1. :;r,i. u. 

— la δίν.ακ'. Ill9. In. 157. l-i. 

230, s. ;;iii. i;i. :;21. i:;. 

διχαίυ,μα 1 13. 10. 205, 17. 
δ!χ>ι :'. 15, 11. 

— ίχ δίχι:: \Λ. U: 00. II. — .384 i 7s, ΓΛ 1^:;, Ί. •2Γ.ι, S j 
•2^1. in. ■i>^'2, •ιι. ;i:i'.), 2:>. ι 

,),Μ/<ΤίΓ(,)()(•« 27, ι:ι. 1 

ό,,,οΐίήα ΐ;!0, S. 

c)/;MM(jor (iifnoc) Sl'i, 7 υ. II. 97, 

;'^. 1'.Ι7. -Ju. 221), in. 241, 

II ,i, II. 2S2, 21. ;;2S 1, 11. 
oioiy.nr i:'.. m. 71, Π. 04, 

Hl. 2'>2, :r.. 15 Ki. 'ii. 
(),oi'x/,rr/c 21). .■). Sl I, ■>. 10. 

II, •-'. 
()ιιι•ιο/.(>) tl f •5.Ί'), Π. 

()/7γ;.οι\• i'.i;i, -ji'. 2;;:!, i•'. 
;ii:i. 7. ii.'iii, n;. 

()i;r/(.)iifc oVwi' 2i;i, Ί^ (1. 

(W.fM^oc :i2(; 11, 15. 

όκίπύς 17'.), II. 

— ()ι<ίαΐ)ΐ• yoiaji'f 272, Hl. 

;;o(i, i'j. ;ii)l, ib. 

(ΐί'ο'/ Λ/Ον olx'nt I-IO, I. 

ύιοκη'ζ 10, 17. 12, u.. 227. 

2S2. 12 11.11. ;i2ii l.'-'j. II. 1. 
ύ<)/.ι\ΐ' Γ.Ι II, Ί. 1^, 1-'. 71. 7. 

'.IS, IM. 111 1. i:i. 14(1, U. 

:)l. Ι,Ί'.Ι, In. 1Γ)4, s. 1(')S, 

2^. 2 IS, 2s '2:>(i, 2 1. :ii:>, 

12. 327, 10. 
()ΐ)/.ιμάζΐ:ΐν 2 IS, l'.i. :'> IS, 5. 
(ly'/oc ηοιηυιΐς 320 II, n. 

— dl'/« c)üAö|i xrfi βί((ς x(d 

άπάιης y-al ((ΐ'ί'ί'/χης 317, 
2. 3 Η), s. 

Joi•/;; !lj, l'.i. 32li I, 1 u. iL 
3G1 111, IM. ■■111. 

όυι•/.ιχ6ς 21'., 2:t. IGS, '■) u. «. 
I',i3. 12. i:.. 2'.17, hi. 

όο,Ί.ο; 7 II, Ί. 7:. II, l'.i "• "• 
113,7. 11.-. 11, i:i. 128 1, 
12. 137, m.- 1 lü, 5. 310, 
II „. ii. 32l.b ". ". 311, 8. 

<]{ii(\y)ii((<)i i^yt« 3l)S, Γ-. 

i'ioih• 21'.), 17. 

ouun,,,;; 310, •2;ι. 

ύο(ί/ιι κίΐος ιυ /.tiz 272, 6. 

::i)i, s. 

,)oi,inv; 111 II, II. 

i)lti)ll()C (--. IUI CIO)'). 

ihjru'ic 31) I, )ii. 

t)iVf<u(c 1S3, 7. 2.71. •-.. 314, 

i:i. 
όύ;-α:)«ι 1111. 2:.. 1 In, 27. 

1,".'.), .7. lOS. 2Ί. ISO, 2(1. 

l'i:., .•ι7. 2 1Γ., in. 2 IS, .•)7. 
2.7I1, 2'i. 32 2. VI•. 327, II. 

3:13, ■>, :ii(i, -ι. :;is, s. 

:'.(.! II, X, III, ■::.. 
ι)η•((ΐος '.13. 17. 333, I. 
ύώ;ηί 3li.">, il. 
όι,)ηιά 7 1. h. 110, 2><. 
ouiont' 21s, ^. 
ό<οηυΙ>;μιΙ'ίίί 317, ö. t 1.3:1, 11;. .11. I 

^γγ(H)Ίa 21 111, Ki. I 

tyyQctTfi <ις U)0, 2:1. I 

fy/nceiffir 21 1, in. II. 
>-yy{i(<ijoz 77, 12. 2Γ)Γ), 4. 

317, II. 
fyyvüirOai 1,31, 7. 23."), U. 

214, 0. •2,3.-., 5. 
tyyiiji i'jz 2 11, lu. 
tyyroc 8 II, 7. 
tyy.tiXMi' 1 Γ), i'i. 22, :t.'). 77, 

22. 114 II, ;i. 147, .t. 187, 

ti. 2Sl,2l. 321,21. 322, 2:i. 

3.30, H. 

iyy.nalh(t 317, 1 2. 
iyy.i/.iviuc 43. 1. 2(;.^>, 12. 
tyy.iifiiktov 2 IS, D.'l. 
ί^γχλ^ιικ 103, 5. 
ίΥκοττι 31 IV, 2'.l. 
tyxnftiij y'iyvKlihti 108, S. 
tyy.njiuq 73, M. 70, 1. 181.4. 
233, 20. 240, iii. 32S l,:!i. 
ij ■/nQiCui' IS, II. 220, 12. 
'"V/C'/t.'f "' 220, '.). 
ϊγχιόιηος 1 So, 12. 
(ό(«[ΐχός 20, s. 
ί:'0(ίΐ(υς 2,11. 12. 20, 10. 4.'), 7. 

•)4, 'J. 241, 21. 282, 20. 

311, 12. 33'.), 1'.). 318, 7. 
f ()(.)'()( (IOC 8Γ) III, II. 
f.'yoc 82, 12. i)G, 15. 21. 103, 

7. 131, 5. 2,30, 17.1'.). 310, 

15. 347 I, Π. II, 15. 
H()iru, S II, b. 1.34,2. 103, 

11. 210, 12. 240, 12. 201, 

2:). :;32, 11. 

i'/fjoc 8 II, '*. 10, 8 (s. (1. Vlll). 
fiy.ni'iriiiiic U.3 Vs., 1. 350, lo. 
tixodiij (s. Vlll). 
ΰμηνλια 10, 12. 

ilVtit 

— f. πους iwa 87, 20. 101, 
22. 227, 17. 

— ί(ΐ,Ί (f.Vi) <)/:. Ol, '.. 121, 
7, 13 1, '.). 141 I, 7. 11.3, 
'.). 11'.), 5. 101, 21. 23.3, 10. 

fiCityyt/J.nr 10, 10. 

ί•/ί7«;ιο()7(!ο)ί(ΐ 100 11, 3. 

i(O>e/,M/,V(i/ 3.21, 0. 322, '.). 

n'ßoontti' 330, 12, 

fi'nnoug 3 II, 2 ... ii. 71,1 1. 
2'.)S, (1. 

ticiioai' 2G1, 12. 

iiV,;imii,.• 13 1, :!. 100, 7. 
3 13, 1. 

ixuiitiii ij I 30. i>. 
[ i'x,'j(i/)',M)' 1 S3, S. 
. ixß(U/.ni• 107, 12. 212, I. 

i-iiyoroc 20, 21 11. <1. 71, 4. 
i 113, :i. Mb I, 10. 103, 12. 
I 15. 203, (i. 207, 17. ίζί)ίί)'ί i;.Vir OS, Γ.Ι. 
tx<)i<)oi'(a 1.30, .'1. 170, '.). 

230, IS. 200. G. 
^χόιχάζΗ)' 103, 37. 301 111, 

II. 
ixdixHt' 13. 15. 130, 21. 
ίχόίχος 130, 4. 233. ). 288, 

lu. :',oi II, 10. 

iz.Vfc 43, .i. 
fxxrtXtTi' 130, 2Γι. 
txxi'idi'hti !i30, 7. tiiJiii,i}.i'ii;Uu-nr l'.i 1. I 1. 
tii:iiii rroui'it, lii3, l'i. 
:'ii:rnöi-nr 73, 11. Γ.ι3, 2.7. 
ί^ιι Ίούιυζ - 13, i". 
ι μ Till ι fit::/ tu ]'.;. 1 i. '.) 1. i .. 

:i.7ii. 11. 

tiiridiijGi; 177,11?, Γ.ι3. Jl. 
230, Kl. 33(1, lu. 

tii :ii)rj(7iiii: 10.3, 1, u. ii. 

tiiif ui.'C'Jici 230. 7. 

t'ii'i 11 0; 2 11. 2^. 
ί'κκ,'ΓοΓι' 27, 7. j i'riiriio; 1 in, 15. 

ί/.χλησίκ 47, 3. 173, 2. 311, ' tK«j/'/; Γ2Ι. 2. 10. 312, 5. 
ΐχχοιιΐζ^ιι• 320 II, 1. 
txxonidv 72, '.). 
r/.lityoc, II II, 15. Ol, '.I. 10. 
txitmnXv 32, l'<. 
ixi'(/«)'(0 220, 4. 230, 4. .M'().Mji'/(;. /« l.i II. l'i. 
ί•3•()ί'>;ίσ.'/ιίΐ S 111, 21. 
ϊι•()ι^η^ιί• 1 s;;, 7. 
irdidorui 3s, ):,. 
trooiut'td 80, b. 11. 11; 
... il. ls:i 2Ί ...11. fKorffi oc 79, 23. 232,8. [317, ' i'roo'iuz 3ij3. .;. 32ii. i. 3i3 

2 ] (s. ü. u. ,.,•„;,„.,). j -i. 5. 

— (χηνιίίως xcei ίίΐ•ί}{(ΐρίιως 1 ft'<'>o;uj ης 2..... ). 3ii3, ^. 

2 1 1, II. 1 ti'.ünti is, 1:;. 7 I, 1,1. 2s2 

tx7ifii7in r 103, s. 1 2--. 
ixTinlnc 1, Π. 81, 10. 23. n't/tn^Lci s II, .-, :;i5_ i;,_ 

3I'.I, 1>. 32::. 14. 
ii'f/rüiir,'i(< 23'.). 5. '.1. 

H'^/voüi• 20, 2. :;i;!, i... 310, 1 10, 0. 
ίχηλι]α(!ίΐν[1) 216, 7. 10. 
txnQtiaanv 8 II, 7. 1Γ>0, li. 
^xaι|^)«yίζnv 1 13, 13. 203, 21 
txiiearin)• 12, 1'.). 
^xiflriv l'.ll, 12. 
ixitint' 238, 2. 282, 40 

310, 25 u.ii. 
txTiciic 107, 0. 
iX(/-f-3.£i)'(V) 220, 4. 230, 4. 
ixifiHHOV 30, 1 1. 227, 11. 

200, 3. 7. 300, 5. 
ίχχ(>)().'Γ)' 00. 13. 
ίλ(ίίθί'80, 21. 218,40. 207,13. j Μ'Οίζιυ/.υ/ο,• 3. s. „. ii. 1 

— ü. iiciifttvn'ov 11 IV, 21. 34 173, 5. 
V. IS ... II. 

— ;■. χίίψηόι• 1 1 IV, 20. 
^λfί;ί)l'n;>ίo)' (') Ol II, 0. 

337, II. 
I hXittovoyid 20, II. 
I t).aioitiyi)Z 7 II, 5. 
I ti.icnor 37, 5. 30, 0. 78, 12. 
' 1 II l,s. 10,'-,, 2. 211,13 U.II. 
I 277 II. 5. 2S2, 10 u, ii. 201, 

17. 
I ιλάαηο)(ΐ(ί ίι)ΐ(ΐ(ΐχόν 20, 8. 
Π.<(ΐ ΙΟΙ• 308, 2. 

f'/i.f(/(f)rjM?) OS, 17. 133,10. Ι tri;).),z üni.'lnn; \:> \{-. 
I ^^ηχο•: 73 I, 22. 
1 iltr.'lnj;« 3,20 II, 11. 
I /.'/..• r.'/.wjoc 310, ;i. 3,20 I, 17. 
I ί'/.,-π'^'.•Μ• 2 10, 14. 

j .Mi,^(f()ii'.'i)• 101,11'. I tn iy/r.i: ir ■< 

I tiitioL-itif 1 I III, 21). 1 l'.i ... ", isii. 

I ^ι,ιίολή 8 111, 4. 13 11. 3. 1 :101 II, 2••. 

I ίμιιίΐ'ίΐΐ' 30, Hl. 313, 15. | iittiono); H'^. 

I 310, 5. 320, "J. Ί tiKxo/.'Jt'/tJr '2 t)'i(cnrin; 's. >/',<_•..,'. 

— trutrauez 3i)3. 17 ... il 
! 307, ^. 3.12 II. Ii. 
i tnceiiuz 310. 11. 22. :;2^ II 
I 13. 

I triaiKO'lici 3o 1 , ii. 32 i. i', 
1 ^ 341, 2. 

j n-'/.ijyr-'if 1 In, 32. 
' ti'uiy.^i7i ζ ['!') 2l.ll. 3. HOtyioi' 32.3. 47, 1. Ι.'.ιΐ. 2. 

17:;, 1. 2:.3. i5 ., i.. 2s;.. 
2. 2'i:i, IM. 

ti'iiiy.iiöoiuir 330, !3. 
i-'foixdz ! 1.Ί I. 17. 1 l'i. i. 

12:i. 7. 12S II, ;i. |:;7. ^. 

13S. 1. 10 1. 3r. js-j. ,i. 
trat liiK/.i'iz 2 I I II. 1•'. 
ί^ι'οχος ifjyitt 21 1. .. 02. 17. 
tITiltljOtZ 7 I, '■'•. 
t'roil.'ir Γ 

tri«';'. Γ.' II' 11. tf(t)j.ta:)tti '.i3. I. Μ•Ι 
>r,l;,,;z :!2C I. 2. Ii. I.• 
ϋΐΊοχοζ '/o\i'iiz i''.i. ■'. 
III ... .i. 38i: t'ir<liccn(VQOg 2(j0, 7. 
i'iciji ηΐ'ος 121, 0. 
t'S(tni;j-iif7i> Γ)2, 19. 2υ. 192, 
ö ". ii. Γ!ϋ2, 21. 22. ;558, 22 

ίίαρί^μησις 2ϋΰ, II. 
ΐ-'ί«•/οίνιχος (.s. fifyQov). 
ί'ξίόοα 57 Ι, 10. 151, 7. 277 

Ι, 1^ u. pa.s.«. 
iif7r«( 101, 15. 114 I, 11. 

l'.)7, II. :((I0, H. 326 I, 1). 
iifn/ea!}ai K, J". 03, 'J u. ii. 
f'ifici^etv 13G, 24. 
ί'ζίΊησις 5 IM, .i u. ü. IG, 8. 

07, 22. KIS i;., r,. 139, 22. 

2:)(), 4 u. ii. 
ιξη-,'ηχίναν Ol, 7. 25. 141 

11, ό u. ii. 150, 8. 
i'iijQ ISO, 'J. 301, 7. 
i'Staovf 2.tO, (i. 
ίίισχνα}' 275, 11. 
i'ioo.'ifn' 177, l(i. 350, 13. 
ίϊθ()ος 5 II, 3. 71, 11. 168, 

15. Ifi. 298, 7. 
ίξοι-Αονομΰν 112,2.1. 184,21. 
εξομοιοναΟ-αι 179, 27. 
ΐ'ϊονσία 13, '.). 71, 17. 74, 

1. 3. 8G, 21. 04, Iti. 06, 14. 

1 83, 2b. 253, 0. 282, 3.5. 

316, 39. 322, 20. 
ΐ'ξωπν?.ίίης 31 II, 21. 31. III, 

7. Ifi. IV, 13. V, Π. 
toni ή IS. IS. 

incr/yf/lirLV 3G, 12. 242, 15. 
ijiayfiv 15, 11. 
ince/.olov'/üf 2, 14. 12, 22. 

72, 12. 02,37. 102,7. 156, 

3. 

^τrt(>'ayxccζ^ιι' 114 II, 11. 

105, 2:). " 
in«t'«)'y.eg 3ΓΙ8, 7. . 
inai'ay/.ov 50, 13. 153, 25. 

100 II, 12. 
innvaiQtXx' 23 1, 7. 
innvutiili/ 330, 0. 
ίττία'ίηχίΰΰ^ία 266, 12. 
ίττίο'οιγνίναι 275, 11. 
inovu) 20, 1. 120, (i. 
inanc: 2 IG, 2ti. 
f7t((Q/ic< 306, 4. 
S7TUV/.tc :>, 20. 2 1. 
Ιηι«ιή 103, 13. 
inr/voi i•) 326 II, 5 u. ii. 
ίηι-ιητ^ηϋαι 234, 18. 
trrί5^'nχfίr,'>{ίt 341, ,5. 
ίΤΓί-'ϊϋϋο; 22, 37. 36, Ki. 
tnfo/fc^ai 2, 11. 8 III, 22. 

13, 3 n. ii. 22, 13 u. ii. 3Ü, 

9. 45, 11. 72, 5. 78, 14. 23. 

03, 9. 06, IS u. ii. 146, 5. 

155, 11. 157, 5. 159, 9. 

[177,15.] 106, 22. 241, .39. 275, 5. 201, 11. •297. 19. 
313, 2 .1. ii. 340, 14 „. ii. 
[350, 11.) 
InfQunüv 3,25. 13, n. 21 I, 
14. 04,2(1. 9(;, 1(1 u. ii. 303, 
21. 304, 22. 307. 13. 30si 

14. 310, 23. 312 Ii. 8. 315, 
24. 317,13. 318,5. 349,13! 

tπηρ^άζ^n^ 15 I, 12. ISO, (1. 
f7r;;'(;fia 45, 19. 195,20. 321, 

15. 322, 1«. 310, 21. 29. 
ini 70 a{t'io). τό 52, S. 
intßcülnv 15 II, 22. 194, 

12. 234, 8. 1.3. 241, 17 [11]. 

20.31.39. 
ίπιβολή 282, 29. 
ίπίβυλος 21 II, in u. ii. 1I|, n. 
ίπιβονλίνην 242, 16. 
iniya/ila 113, 3. 205, 7. 
iVrf;'i )'////« 107, 13. 
tniytvrjrtig 1 11, 24.21. 
tnty'iyyfaO^ai S II, 4. 52, 13. 

55 II, 8. 20. 115 1, 9 u. ij. 

128 I, 11. 353, 15. 
iniyiyvMaxttv 168, 14. 10. 

215 II, 3. 326 II, 5 u. ü. 

361 tu, 14. 
επιγονή 51, 15. 52, 14. 183, 

■Λ. 2S. ISO, 3. 100 1,2. 251, 

2. 252, 3. 200, 7. 330, 5. 

353, 14. 357, 9. 358, 16. 
tniyoatffiv 77, 22. 239, 13. 

350, 18. 
tntoijfiin 168, 19. 266, 9. 
ίπιόιόόναι 2,15. 5 II, lOu.ii. 

7 I, 4. 12,10. 2(1. 14,7. 21 I, 

17. 20.27. 28,19. 35,11. 45, 

15. 40, 13. 53, 14. 54, 15. 

55 II, 21. 57 I. 1(1. 59, 2(1. 

81, 28. 89, II. 90, 23. 91, 

2(1. 03, 29. 07. 21. 98, 23. 
V 108 U, 3. 110, 20 u. ü. 
' 111, 20 u. ii. 115 1, 24. 25. 

II, 2(1. 116 I, 14. II, 24. 

117, 2(h 118 I, 22. II, 15. 

17. 110,5.9. 120,12. 127,4. 

131,(1. 130, IG. 18. 145,21. 

151, 22. 157. 11. |,j9, 10. 

ISO, 25. 182, 14. 19S, 13. 

100, 19. 224, 25. 225, 24. 

212, Λ. 24. 243,9. 250,21. 

254, 21. 2S7, 1(1. 321, 20. 
322, 29. 327, 12. 

ίπίδοίΤις 321, 21. 
ίπιζηκΐν 16, 12. 02, Ο ii. ϋ. 

255, 7. 323, 12. 
ini^fOjQtt)' 250, 8. 15. 
επιϋΐ'μηΐ' 218, 14. 
[int]!}i<[j[ia/ja] 1, 10. 
euixalftv 350, 14. 

— ιπιχηλον/κΐΌς und ini- 
χίχλημίνος (s. u. I.) hrtxuoniu 101, 19. 227, Kl. 
i;rixH<r'}ai 75 11,23. 291.13. 

361 III, 29. 
inixfifc'tlioi' 1 , 15. 
εττίχληΐ' 255, 0. 
εηίκ[λησί]ς 282, 2S. 
ε7ΐι/.ρίνειν 20, 21. 100, 9. 17. 

115 II. 13. 110 II, 18. 1 18 

III, 8. 137, 10. 13S, S. 142, 

Ι• 143, 1. 324, 12 υ. ii. 
επίχριαις lOO, 1. 1 13, 1. 7 

li. V.s. 1. 205, 2. 324, 2. 19. 
επιχιάσΟια 310, 30. 320, S. 
επιλαμβάΐ'ειν 73, 14. 
iniPJyni' (.■;. ifinQ{jn;i«i). 
ίηιμίλεια ISO, 21. 241, 1. 
ίηιμελψής (.s. IV). 
— f. οϊνον 34 III, 29. 
επίπλοα αχενη 86, 8• u, ii. 

183, 19. 
επιπορενεα^αι 04, 18. 282, 

■Ί(). 37. 

εη'ιαημον uoyvQinv ISO, 0. 
ίττιαχίτιιεα{/«ι Τλ, 15. 
επιαχενάζειν 350. 13. 
επισχενή 14 IV, 15. 253, 12. 
έπίαχεψις 12, 11 u. ϋ. 20,12. 
επίαιαλμα 34 III, 9.11. 235, 

14. 241, 42. 
inlfiTuriiJcd 140, ίο. 253, 13. 

361 III, 5. 
επιαιαι ι/.όν .337, 2. 
επίίίτελλειί'^ΙΙ, 10. 29. 12, 19. 

15 II, 5. 8. 73, 12. 74, 14. 

144 II, 2. 177, 11. 200, 4. 

245 Π, 7. 282, 38. 
επιστολή 8 II, 12. 19 Ι, 8. 

74 V.S. 1. 75 11, 1. 82, 9. ΐ2. 

140, 2. [.5]. 191, 15. 245 II, 

5. 219.3. 278, 1S. 347 Ι, 9. 

II, 0. 360. 1. 
ίπιΰτοΗίηγία 811,20.28. 15 

II, Ι. 337, 18 (ϊ) 
intaiQiifKi'Jca 1511, ΐυ. 36,7. 
επιτελεϊν 2, 4. 13. 10. 15 II, 

5. 30, 19. 227, 20. 241, 38. 

282, 35. 300, 7. 12. 308, 7. 
εηκήόειος 18,13. 91, S. 194, 

22. 235, 12. 
εηΐίήηησις 49, 7. 
inmOh'cn 301 III, 22. 
ίπίημον 103, 20. 233, 17 

350, 10. 
επ:ιτόχιον{^.) 223, 7. 
επιτρεττειν 82, 5. 248, 5(ΐ. 

347 Ι, 7. II, 5. 
εττιτροττενειν 86, 18. 136, 13. 

1 8.5, 20 (t. Jini rtj' t;)frft'iii). 

έπιιροττή 8 II, 14 u. ii. 136, 

.11. 300,7. 
— ί. τον ιδίον λόγον 16, 8. 
επιτροπικός 300 Vs., 1. εττίιοοπος SO, IS. !)>. ^ u. ϋ. 
16S, 3. 236, 9. :ΐ21. 2(') 
326 II. 17 {s.u. IV). 

επιινγγ/ίΐ'ΐ-ιν 1 13, 3 u. 11. 
2ϋ5. 111. 332, (.. 

επΐ([ίηεη' 19 II. ι. 36. 11. 
50. 19. 60, 14. 22;ΐ, 9. 2511, 
S. 2G0, 9. 316, 23. 31'.), 12.. 
361 III, 3 ... ίΐ. 

επιγωυΰί• 177. ίο. 

εττιχωηηγεΤν 1 >:;, ο. 251.5. 

εποΊχίον 14 III. 1 7 2:;. 7S. 12. 
: So, 0. 177. S. 31(1. 4. 321, 

Ι 0. 323,7 (s.a. VII C1. 

1 επημννναι 255. 4. :'.23. S. 
Ι εργάζεαΟ^αι 45, 5. 216. 8. 
Ι 264,3. 310, 17. 

toyaniu 286, 0. 
Ι ^Οϊ^της 14 III, 2ΐ. i 15 Ι. ίο. 
Ι 22. 116 II. 19. 14ι;, 7. 
Ι εηγοί<[ ιοί• 2 1^. 5. 
Ι tnyo'/.ccßtty 3 10. ΙΟ. 

εργολάβος 1 1 \', ιι υ. ϋ. 

snyoi' 2, 5 U ϋ. '.',9, Ι^. 74. 9. 
Ι 101,22.20. 105.2.1. 107. io. 
! 227. 21. 237. 15. 242. 17. 
i 24S, 2(1. 314. ι.Ί. 34S, s 

ίηΐόιοί' 4S, 13. η. 

ερ'ιχινος 40, 8. 

ίοιιψ'ίνειν 14(1, 2(1. :ΐ26 II. 2J. 

tgin^rlct 326 Ι, 1. Η, 15. 

tnvrpior 30S, i3. 
! έ'ρχΐσ'/αι 10 Ι, 0. 23, b. Ιΐ)3, 
1. 161, 3 U. ϋ. 241, 8. 351, 
2.4. 361 II, 5 U. ,;. 

ίρυηΰν 50, 'j. 60.19. 332,11. 

εσί})]ς 16, 12. 21 III, 0. 

nctiQcc[. . 1 3ο, 5. 

ειΤι[πίο]ζ ISO, 8. 227, 10. 

έιο'μοις ί'χειΐ' 240,27. 31)4, 
14. 320, 12. 3-23,9. 

ετο:, xcct' S6, 37. 1 10. 3 ... !■. 
ISO. 9. 105,30. )97, 13. ..ϋ. 
227, II. 

εϊγνωαιο^• ποιεΐΐ' 140. 30. 

ενόυχεΊί' 06, ΐο u. ιι. Ιο], 23. 
103. 2><. 30(1. ] ι. 

Ufoyfcice IGS. 3(j. 

fVffiyiii-Ti' 4I), 2(1. iGS. 2'.(. 
256, 29 u. ii. 340, 31. 

εΐίργειης 74, lo. 

ειι^^ης 218, Κλ 

ενί^ην'κι Sl, 10. 23. 

εν^νριν 177, 2. 

εν,'}ι[ιρι'ξ] 316, 14. 

ενχΗΐρ'ια 46, 1>, 

ενχλεής 255, 3. 

ενχλε'ι« 323. ι.ί, 

ειλΰβεια 1ο3. 7. 

εi'λctß^ϊσ^'f■aι■ 2 12. ίο. 

ενλ.κβής 305, 1U. 306, 5. 

ειμεγέ^ης 177, 2ιι.ϋ. '^52, 3. — 386 ^- il ίΐύ([;}αλμης Ulli, 11. 
ινηορος IS, 13. 1)1, 7. 194, 

•-':;. 2:!.ϋ, 12. 
fVQfnilnyuc 70, 12. KM) II, ,-). 

•272, IM. j4. ;ίΐ,ι_ ^,. 
fvij'irrxnv 1(3, i'j. 75 \\^ ^, 
2-Jü, 7. 257, :i. 301 III, 27. 
iro-f/:/.w(i 320 II. l. 
fi'Gfßrjc 311, n. 
tii[na'ivta!}ca 218. 2S. 
fV/aQi(7ifTv ISO, 24. 2G1, 27. 

:t27, ]). 

t<ltVQlnxiiv 321, 10. ;{22, 11. 

t(fiaru(i'}ai 2ό3, 21. 

i'/.nt' 21. 2.3. 29, 1. Ol II, 
■)• ''. 08, 1. (',',), i. 7i), N. 
72, 7. 77, IG. yi.'Ju.ii. '.12, 
5»". "■. 03,7u. ii. 97.22. 101, 
^• ■■!•■*■ 104,1. 10,0,1. los 
It., 5. li;;, 4. in 1,2. 130, 
'■'• J 311, 21. 150, 1. 153, I'J. 
löö, 4. 108, :-,. 109, l. 171, 
ö. 172, 1. 5. 180, 4. 1S3, 
ö «ii. 189,4. 190 I, 4. 195, 
-. 223.5. 227, s. 240. äu.ii. 
248, 8 Π. ii. 2.-.1, .). 252, fi. 
2.*)3, IG. 203, 1. 205, 7. 
272, 1. 275, G. 279, l. 
280, I. 284. 1. 289, 2. 290, 
!i. 204,1. 295, 13. 303,12. 
311, 11'. 315. 11. 310, 20 
"•". 317, S. 321, 4. 326 I, 
10 u. ii. 339. ;) u. ύ•. 340, 
12 u. ü. 30] II, 2] u. ;;. 
— i. tuviov 33, G. 
tXtaOcii τιΐ'ος 7 I, 6. ItvyoQ φ{).?.ίο)ΐ' 22, 31. 
ζημία 2, 1 1. 130, 17. 140, 9. 
ζημιοΐαί/αι 140, 11. 
ζην 30, 13. 183, 25. 242, 15. 

210, S. 
ζηιΓιν 3, Μ. 19 II, G. 22,27. 

71. 12. ίο:!, Μ ,1 ϋ. 317, 6. 

329. 12. 

ζηιησις 275. IG 
ΰπίΐΓίί 1, 11. 
ζι/οσιάσιοί• ;!37, 20. 
ζι-/οστηΐίΐρ 320 Π, 4. 
ζΐ'!/όπΜλις 38, 18. 
ζοΐ)-ρύ({ος 34 III, 27. ij!-T π !)((., 15 II, S. 78, 1S. 

270, G. 288, 7. 
ί,)ΐ-μ()ΐ'(ΐ'ΐΐΐ) 20, 22. 170, 6. 
ή•/ί^μοι•ία 280, '.». 327, 1. 
ήϊί-μονιχή ιύ'ξ,ς 300, 3. 

ijotc&ca. 351, 4. 
η^ος 248, Η. η.Ιίχίκ 80, 1!). 22 {,■ i.il,,,,, ,}.). 

!ί.8, 5. 
ηλοί' 14 IV, 15. 
ημι^ηήηια, τα 140. 10. 12. 
ήμιηλία 91, 21. !9θ II, 5. 

103, 25, 23S, 3. 251, 7. 

282, 41). 339, 20. 
ητα S7, 13. 153, 10. 31. 
ηιοι (= η) 94, G. 24. Οάναιος 2 18, 8. 

Ulla 70, !•. 

^floc 19 Ι, 14. II, 15. 98, !). 

130. 11. 155, 2. 253, 2. 

255, S. 324,3. 328 II, 7. 
— υ ήχος >>. 211, 7. 13. 
τ?ίος 1,4. 19 Ι, 21 (». (ηι- 

ifiirtOJHjog Αύχοχράτωη). 27, 

II. 38, G. 149, 8. 182, ΙΟ. 

233, 21. .210, 13. 248, 11. 

219, 13. 16. 287,7. 290,15. 

337. 14. 
■ί>-(οψιλί(( 1θ3, 3. 
itfQceTTow :!01 III, 18. 
^fnia 98, I'J. 
i^foi'Ud' 319, 10. 
^■^Qμός 248, 5. 
^tortov''- 350, 2. 

■O^tcrtC 103, 8 {ηιιχί,ηύιη Ofniv). 

^ηλνχύς 95, 17. 297, 17. 

ύ-ι'ιλνς 70, 9. 87, 12. 100, 3. 

124,9. 153. 15.1.11. 228,4. 
^ηηανρός 8 III, 2. 15 II, 5. 

33, 15 07, 6. 81, G. 25. 144 

Ι, ι;. 188,8. 218,5. 209,4. 
>>//Γ« 153, IG. 34. 
ϋοιμημης 34 II, 20. IV, 4. 
i^Qvov 39, 21. 197, 28. 248, 

10. 
O^vycuQioij 300, 17. 329, 18. 
i?i''fn' 250, 5 u. ö. 287, 7 u. ii. 

350, 7. 
x^LQa 253, 21. 
^νσία l, -j. 190 Vs., 1. 287, 

1. 337, 11. t« 34 1,3. 

W/fi'(>ii'(?) 249, 4. 

lo{t)oyi)i«fug 71, 20. 

ιόιόχτηιης yij 139, \\, 

ϊόίος 15 3, t5. 37, 2. 159, 7. 
KM, l•,•. i,.•,. 7 u. ii. 241, 
■11. 248,20.34. 255 G. 282^ 
38. 3fM, 7. 310,2-, 3ii| 
13. ■■ ;l III, 22. 

— töioc ?.oyoc 10,8. G3 V.s. 

1U6 Vs.(?) 250, ;?1 

— TU ühof 94, 16. iül, 8. 
241, 38, 282, 31. — f(e töiu 3i '•,, IG. 80, 24. 
108, 4. 30. ibO, 21. i8:i, 

::5. 248, 37. 
{oinynüifioc 327, 7. 
ίόίωμη 12. 18. 
ΙΰιΟΗης 123, 13. 137, 10. 15. 
Ιόιωιιχός 94, 14. 103, •■>. 

Ι ο:•., 21. 350, υ. 10. 
'tdnvnlhti 310, G. 
ϊίιαι 247, 3. 
IfQfTo)' 287, 12. 
ifQf'iv 170, 9. 183,18. 42. 194, 

!ΐ. 251, IG. 290,13. 15. 321, 

3. 322, 3. 
ί(ροΐ'ίχης 328 II, 1. 2. 
IfQÖg 7 Ι, 8. .8 Π, 30. 20, 4. 

90.8. 150,0. 170, II. 188, 

11.20. 193,13. 218,0. [255, 

8] 310, 17. 310, 27. 

— Ίίρά χώμη 301, 10. 

— Ιίρά, τά 82,11. 347 1,16. 

11,3. 
Ιλαρός 332, 12. 
Ιμάιιον 93, 4. 317, G. 
γιΐη(ηο]πλνιης 118 III, 7. 
Ίμητιαμός 80, 7 u. ii. 183, 

7 II. ö. 251, 5. 297, 13. 
Ίπποιρό(/υς 151, 3. 
ϊσος 102,11. 180,19. 193,27. 

195, 25. 281. 13. 350,17. 

— ί? Ίσον 118 II, 13. 153, 13. 

183, 15. 24. 40. 25], 13. 
320 Ι, G. 

— TÖ ϊσοι> 20, 29. 2S, 21. 45, 

10. 72, 13. 97, 22. 108 
Γ.., 5. 139,22. 153, 13. 

— ϊσως: 301 11, 27. 
laicctrei 140, 19. 255, 0. 319, 

17. 322, 27. 
ιχ^νοπώλης 330,10. 344,42. xcc'tai Οίτης 14 V, 12. 

χαΟ^αροποΐίΧν 3 1 3, G. 

■/.αί}ί(ρός 50, 14. 94, 13. 20. 112, 
)1• 177, 12. 184, 25. 193, 
19. 24. 197, 11. 240, 21. 
213, 12. 250, 17. 253, 20. 
290, 12. 301, Ib. Ι 

χα!}ίόρί( 40, 7. 

xcex'/ijxfti' 73, 17. 78, 13. SO, | 
'21. 177,0. 183, 7υ.ϋ. 184, [ 
2'J. 227, 21. 237, 15. 2 Π, 
•11. 213, 4 11. Ü. 251,6. 237, 

13. Ι 

xu!}iiCxh.i 2SS, 14. 
Χί'.χ'/Γ,ίΐ'χύζίΐΐ' 3ϋ, 14. 
χα!.Ηόον(Τις ρποι• 1, 28. 
χαΟιίναι 242 13. 
χηί>ΐ(Ττ(χΐ'αι '?.') 1 12. 77, 9 

80, 17. 03, 22. :118, 31, 
χά'ίοόος 8 111, 21. χαΰολιχός 19 Ι. 5. 21 ΙΙ|, jr 

χαΟόλος 190, 27. 

χαιί'ός 52. 15. 1 15 II, 7. 118 

11, Ί. 1^3. IG. 3'.ι. 1S4. 2r 

χηιρός 33, 1 1. 39. 19. 1 Ι3. 

12. 197, 1S. 237, 10. 205. 
211. 321, 14. 3 10, S. 

ΚαΐΠαρ 170, 12 ,6 xinio; Α'.) 

xa/.ovQylu 321, 11. 322. 14. 
xcr/.ovρyo: 325, 3. 
xcuußti;)[..] 93, 11. 
χάλαμος 39, 21. 105, G. 197 

2V 241, ι,. 
χαλην 15 1, 4 .ι. ;;. 255, 4. 
XcdltEoyiu 308. ^. 
χαλνβη 3θ5, 14 υ. ü. 
χαμύρα 33, 10. 
Χαμηλύιης \\ ^I, ΐ2. . 
ΧαμηλίΜ'ή(γΓ^) 104, 5. 
χαμη?.ί[ης 34 Π. 3. 
χαμηλός Κϊ, 4 υ. ίΐ. 21 Π. π 
111,20. 34 Ι, 5 υ.;:. 51, : 
". ϋ. 52, 1. 87. 12 υ. ϋ. 88 
'.' iLy^ii. 89, 7. 1Ü0. 3. 153 
1> ". "■ 192, 2 U. ;ι. 242 
4 ". ii. 200, 8 „. ii. 352, 1 u. ;,■ 
353. 1 u α. 354, 1 u. 3. 355 
1 11.0. 357, 1 u.ij. 358, I η. i; 
χάμινος 14 Hl. !>-. 
χάμπτρα 40, 'J. I.l. 
xuvüiv Ifnoc 3]o, 17. 
χάττηλος 315, 9 u. ii. 
xtt{nnu) 153, 17. 34. 
xrcnnciüinv 227, 19. 
} xceuntia 10), 24. 
I χαρπίζίσ^αι 1 1 , 7. 179. ι." 
Ι 339, 17. 

Ι xceonoc 257, 7. 29], 14. 303 
Ι 1 1. 3o7, Ι. 3ο8, 3. 33',ι, b• 
χ{<ρττο)σις('ί 227, ΙΟ. 
χατά 
— ίό xceί^' -.'ι' 20. 12. 19. 145 

11. 199. ΐπ. 
xttTCirkUlfiv 2 11. 12. 255, '.' 

303, 18. 
χκκιβλίπ^ιν 15 II, .,. 
χακίβολή .30?, Γ.ι. 313. ^. 

314. 17. 
xceiiiytir 81, Ι'Κ 92. 1 1. 
xcKTuytyn-aOci 5 1, 7. '.lu. ! 
224, 10. 225, 8. 212.2. 27: 

1, 8u.li. 

xceTctync'c'ffif 50. b. 2 In, •.•: 

xaiayniitf^ 2 10. 14. 

X'nayoiyn'-c 02, 2->. 

::'.U!OKxn'i'ia 12. 25. 

χι<;<!χολυι•^.ϊί• 12,21. 273,7 

t:aiir?.r(to>' 34 II, \'>. 

χαταλ.αμβιίι fii^cd 15 I, 17. 

χίααλίΐτιαν ^ I II. '.i sO, 7 u.:; 
98. 'J. 136. 13. IG. 101, l.-i 
108, 10. 170. 10. is3, y, ~ 387 ~ ρ 2a'J 10 (ί) 2δδ, χ 32G ί, 18 

η. η. 

χαιαλοχια[ΐος 328 Ι, 2. 2ϋ. 

;Μ(), β. IS. 
■ληι ctjifkfTi' 1 ί)Γ), 1!). 
xerttj'O/u;^ ('J 330, 5. 
xcaai^iäv 5 II, 14. ΙΪ. 32G 1, 

12 U. Ö. 
χαιο'ξιονν 103, 2. 5. 
Χ«7«7Τ«|(. . .) 344, ΙΟ. 
xniieniTiittv 26, 10. 282, 7. 

xaictnXtTv Γ) II, 15. 201, 7. 

xatanwX [. . . 8 ΠΙ, 13. 
χαιαυηηγννναι 36, II. 
xuiaQtvftv ΰϋψατι 13, 5. 
καιασχίΐ'ί^ 140, 1. 
χατααπορά 2, 5. 91, 6. 301 

II, 7. 
xainOTcoQfveii' 12, 10. 
xaiceanoQtvg 1 2, ίο. 
χαταιι-ί/έναι SO, SO. 
xaiaiffi'iysiv 340, 27. 
χαιαφρονην 105,38. 201,9. 

340, 21. 
χίαα([νγή 322, 22. 
χαιαχο)ρίζειν 88, unt. 3. 136, 

13. 226, 10. 243, 17. 206, 

IG. 352, 10. 10. 
— κ. iv όημοσίφ 50, 20. 00, 

15. 71,22. 200, 10. 272, 17. 
χαταχωριαμός 
■ — iv χακιχοιρκίμω γενί(ί!}αι 

2, 10. 35, 12. 45, 10. 40. 15. 

72, 14. 242, 10. 321, 22. 
xccTii(iiqxfa!}(xl• 159,7. 
xatsnfiynv 348, 6. 
χαιίρχία^αι 03, 18. 249, 14. 

333, 4. 
χατίχΗν 8 II, 5. 8. 18, 31(?) 

37, 0. 94, 10. 130, 10. 
χατια 34 III, 4 u. ϋ. IV, 24. 
χαιοιχεΐν 55 II, 2. 00, 10. 

115 Ι, 5. II, 7. 116 Π, 11. 

117, 5. 118 II, 4. 120, 7. 

137, 7. 154, 7. 
χατοιχία 129, 10. 
χαιοιχίχός 39, 9. 78, 9 u. ο. 

94,0 U. Ö. 19S, 10. 227,9. 

1S. 233, 28. 282, 17 U. ο. 

328 Π, 9. 
χάιοιχος 55 II, 4. 7. 13. Ι, 2. 

04, 7. 115 II, 13. 110 II, 

ο U. Ö. 120, 5. 138, 8. 328 

Ι, 2. 330, 8. 
χαιοχή 140, 21. 323, 1). 
' χάτοψις 93, 5. 

xeiQBivm 38, 22. 
■ χελίύειν 1•2, 35. 15 Ι, 9. 14. 

53,7. 50, 11. 00,7. 75 II, 

25. 82, )2.• 05,0. 98, 24. 

100,9. 112, 25. 135,7 II. Ö. 

139,7. 1.50,6 U.Ö. 168, 13. 170, 10. 193, 4. 324, J2. 

347 1, 17. II, Η. 
χίλεναις 286, ο. 
χέλλη 98, 14. 
χέλλίον 305, 13 II. !ί. 
χερύιινος 40, 3. 
χε((άλ(Χίον 8 II, 11 II ϋ. 64, 

5. 7. 08, 16. 77, 7. 17. 78, 

17. 155. G. II. 179. 0. 17. 

183,0. 233,9. 240,7, 251, 

4. 202, 2. 301, 15, 350,8. 
xttfuXcüov uQYvqiov 70, 18. 

180, 0. 228, 7. 200, II. 

314, 15. 
χε<^ί(ληιιχή ιιιιωρία 323, 17. 
[χ]κ[αλίζίΐΐ' 341, 0. 
χηηονρός 115 Ι, 21. 
χηρύασειν 288, 9. 
χινάρα 249, 25. 
χινοννενειν 104, 12. 246, 5. 
χίνδννος 21 Ί, 14. 235, 13. 

314, 14. 
χινηιά χαι άχίνητα, τά 8 II, 8. 
χιη . α . 36, 12, 
κΐ70η> 22, 17. 

jcltig 751, 13. 11,24. 253,18. 

χλέπτειν 322, 27. 
χληρονομεϊν 19 Π, 1• 
χληρονομία 19 II, 3. 240, 8. 

10. 241,9. 326 Ι, 11 «• ο- 
327,8.340,9. 11.350, 4 α. Ö. 

χληρονόμοςΊΙ, 18. 98, 0. 140, 
21. 239, 6. 282, 23. 313, 

5. 317, 9 U. ίί. 319, 14 u.U. 
326 Ι, G U. 0. 327. 5. 

χΐηρος 29, 2. 39, 21. 86, 12. 
105, 1.3. 188, 7. 194, 18. 
23. 197, 10 II. ϋ. 230, 5. 8. 
241, 14 u.U. 200,2. 6. 303, 

11. 340, 7. 300, 4. 9. (vgl. 

ο. νιι. C). 

— χ. χαίΟΙΧίχός (s. u. κητυί- 

' χιχυς). 

χΙηρονΰΟ-αι 194,5. 18. 234, 7. 
χληρουχεΐν 61 Ι, 9. 
χληρονχία 31, 3. 05 II, 1. 

103.3. 107,3. 152,3. 100, 
2. 106, 5. 107, 2. 109, 4. 

170.4. 171,3. 172,3. 188, 
η 11. Ö. 202,3. 205, 2. 206, 

2. 207, 2. 208, 2. 209, 3. 
210,2. 211,2. 262,2. 203, 

3. 278, 1. 279, 3. 280, 3.' 
284, 3. 285, 2. 294, 3. 
331, 3. 

— χ. ιερά 188, 12.20. 218,0. 
κλίβανοι' 34 V, 11, 
χλΐμη βορρινον 304, 12. ^ 
χλίνη 183, 44. 
ν.Χινήρης 45, 14. 
χλοπή 242,23. 321, 12 u. ϋ. 

322, 12 U. ΰ. χναΐ(ιενς 315, 7 u. ii. 
χοινάν 248, 13. 
■/.οινός 248,10. 315, Ι•'). 342, 
3. 10, 

— χοινόζ χα) υόιαίρειος 78, 

10. 237, 10. 350, 20. 

— xoivöig 07, 20. 118 II, 13. 
153. 13 u.ii. 183, 15.24.40. 
251, 13. 

xoivo)v!u 75 II, 15. 
xoiTti'iv 253, 9. 
χοΐάζειν 240, 4. 341. 14. 
χόλλημα 5 II, 9. 9 IV, 2. 3. 

10, 9. 84 Vs.. 3. 05, 18. 

124,3, 125,3. 130,4. 254, 

1. 274, 1 u.ii. 
χολϋΐνία 310, 2. 
χομΰν 10, II. 
χομίζεη''$> 11,27. 38,7. 93,4. 

248. 35. 249, 11. 332, 6. 
χομονα{. . .) 344, 33. 
χομπρόμιαϋον 3θΟ, 0. 315, 

5 U. ϋ. 
χοπή 106, 8. 248,25. 308,9. 
χοράίίιον 34 II, 27. IV, 6. 
χοραΰιες 9 IV, 15. 
Χ0(7μητενειι> 118 Ι, 5. 
χόαμος 170, 12. 183, 20. 
χονρηον{...) 344, 24. 
•λονηίς 57 Vs., 7. 
χονφίζειν 321. II. 322, 12. 
χοίρινος 14 IV, 17. 
xo(fo(...) 344, 20. 
κρα7Γ<((ίαρ(0?)' 344, 5. 
χραΓεΐν 71, 16. 243, 13. 282,33. 
χράτησις 174, 1. 
χράιος 314, 13 {ϊργφ (ίι/ιτ!««» 

xqüjh). 
χρεας 34 IV, 22(?) 178, II. 
χρεί....ς(1) 344, 35. 
χρι^άριον 33, II. 12, 48, 4. 
χρίνειν 19 II, 2. 14. 140, 2S. 

239, 13 (?) 
χριός 14 III, 9. 23. 
χρί(ίις 315, 18. 
χριιήριον 231, 5. 241, 2. 
χηιιης 19 Ι, 4 u. ö. 1 14 Ι, 4 

>ι. Ö. 288, 9. 329, 24. 
χτασ&αι 8 Ι, 27, 242,6. 310, 

20. 
χτένιον 162, 9. ■ 
χιήμα 103, 7. 195, 15. 31. 
χιήνος 40, 8. 

χιηνοτρο<(ος 14 III, 14. 46,6. 
■/.ι^ΰις 314, 13. 
χιήηηρ 253, 13. 
χτίσμα 3, 19. 

χνβερνήτης 21 III, 15= " 

χνΟ^ρόχανλος 40, 11. 
χνρα 47, 1. 173, 1. 
χΐ'ριαχός 1,15. 255, 8. 200, 

18. 308, 13. χνριενειν 71,17, 'J 1, 1".. 1 '.)3, 
22. 24l,:j(i. 282,;;:;. 35(ΐ, 12. 

y.rijin'i ικώς 90. ) !. 

χνριο; (ailjcrt,) 3, 21. 13, 17. 
50, IS. 00, 13. 7i, ■■■!. Oi, 
2ü. 193, 2S. •24".ί. i4. -JOd,'-,. 
272, 17. 297, 21. 3iiii, n. 
301, 19. 303, 21. 301. 22. 

308, 14. 312 II, 7. 315,2::. 

316, 20. 317, lö. 310, 12. 

350, 17. 
χνριος (Ii'aisci) 19 II. 10. 03, 

10. 140, 1. 170, 12. I'.iri, 

9 (vgl. a. H). 
χνριος (,\ari.-.lci 4, 4. \U [I, '.). 

40, 20. 151, 14. ISO, 3. 

250, 4 u ii. 270, >. 2Ul,o. 

327, 2. 
χνριος χαϊ jrarnJiro; 151, 1. 
χνριος (Vffnnund) 22, 5. 2S, 

12. 50, 2. 57 I, 4, CS. :;. 
70, 8. 13. 70, G. 77, 4. 78, 
■J „. ü. 87, 7. 22 94. 23. 
00, 15 u.ö. 100. 4, 110. 0. 
111,9. 118 II, 17. 122, G. 
123, 3. 131, 4. 135. 2. 13. 
15;>. 7. 154, 14. 23. 155, 1. 
183, 5 u.ö. 184, 10, 187. i. 
193, 5 8. 106, 5 u.ii. 197.4. 
108, 3. 217 R. 1, 2:;. 220, 
5. 228, I. 232, 5, 233, 3. 
251.0. 252,5 u.ii. 281,0.1. 
297,8. 301,3, 302, .5. 317, 
4, 324, 7 u, ii. 350, ii u, ii. 

xvoov(i!/ui 150. I. 
χνφι 1, 7 u. ii. 
χωόιχίλλος 326 II, 15. lii. 
xoioiövtov 1 02. 10, 
χωλνειν 140, i:;. 193, 22. 

233, 13. 243, 15. [350, 13.] 

301 II, 27. 
χωμασία 1, 2o. 149, S, 
ΧοΊμη 11, 14. 15 1. In u. ü. 

17, 13. 21 I, 9. 43. 5, 10. 
00, 10. 64, 6. 7. 07. T. 72, 

9. 75 I. 5. Sl, 20. S5 i. 12. 
Ii, 14. SC, 20 u. ü. 90, 10. 
95, 10. 134,7. 177,3. 191, 

10. 217 R. I, 3 u.ii, 235, 

13. 242, 13 u.U. 250. 1.3. 
200, 24. 269, 10. 275, 13. 
277 I, 24. 283.4. 301, m. 
302,0. 306,9. 311.14, :!14, 
lu. 310, S. 325. 2, 352, 
12. 15, 353, 7. IS. 351, ". 
12. 350, S. 357, 7. 14. 

— u't άηό της χ. 191, ίο. 

235, Ki, 
χωμογοαμμαιεία ϋ, 4. 
χωμόΟιΟί> 21 II, 15 u. ö. III, 

0. IS. 
[χωοτ(ο]όία 341, 3. — 388 — . ||| λαγχάι•κ>' 111 Ι, 25. 
'/.ά/.ι;μα :Μ II, Η ΙΟ. 
/.αμ{. ..) 20, )0. 
/.itiißdifiv Γί, 22. 19 Ιί, S. 18. 

(10, 2.). 1();ί, 3. ;ι. IÜ8, ΐπ. 

227, Μ. 21(1, η. 217, 5. 

210, ;ι ... ,Ί. 2G1, 18. 27«, 

S U. η. 304, !ΐ. 320, S. 332, 

12. 350, iti. 30 1 11,0. III, τ. 
).άμ(βόί() 103, 17. .".4. 
λαμπρός 30Γ). 2. 32Γ), 4. 
λαμηηόι ης 307, ''. 
XaoyQc«f fTa'/ai 17, 11. 79, 

12. 11 Γ) Ι, 7 U. ϋ. 116 Ι, Η. 

118 III, &. 120, f.. 123, 13. 

132 II, 1 137. III. 138, ΐι. 

12. 251, 13. 282, 2. 
}j<oy(>a(fi« 1 1 , ίΐ 95, 13. 

254, Κ?) 350, '.ι. 
• /αχίίί/οΐ' 22, 22. 72,6. 146, 'J. 
, λαχ(ο>ο:τι•1λης 22, 3. 337, 22. 
;.ί>π' S2, ι υ. 93, 20. 103, 1. 

1111. :f ... η. 136, 5 U.' Ö. 

130, 1U. 103. ι; U. ο. 168, 

24 ... ϋ. 242, 10. 219, η. 

256, 28. 2(H, J7. 2S8, Ι. 
Ι 329,2u.ii. 347 Ι, 14. II, )2. 

1351.2. 301 111, 2.J. II, 3 π.». 
λΰος 162, 0. 
XntovgyHP 45, ΐυ. 
λ(ΐτυΐ'ρ}'ίη,]ο Ι, 14. 159,4. δ. 
180, S 1U. 194,9. 12. 256, 

/ί'ξις 10 Ι, III. 

'/.trriTog 1 1 IV, 28. 

/.((you'ficc 337, 13. 

kfaoh'ijg 37, 77. 

/.ίΐ'χομνόχρονς 228, 4. 

ί.ενχός SS, 0.' 

λίν/.όχρονς 316, 14. 

Afixw/ia 288, 4. 

ληγΰιον 327, G U. Ö. 

λήγην 12, 13. 

λήμμα 1, 14. S Π, 17 u. ϋ. 14 
II, 2 11. η. 21 II, 1. 7. 34 Ι, 
1. II. Ι. V, 1. 88 uDt. 4. 

/.ψός 14 IV, 10 υ. 6. 

λιχμάΐ' Ι Κ), 8. 

/'.ι[μι•α](ίΐίίί( 91, 5. 

λίμνη 9 1, ϋ. 

Ιιν6ν<(ος 128, II. m. 

/irij 74, Ιό. 

XoV<|"0?176,i;. 206, li. 321.3. 

λογυϋίΐίΧν 1 14 II, 3. 

λογοΟίιης 77, ΐυ. 215 II, 5. 

?.OYOTtotfT(iOat 4, 11. 

λόγος 2, 17. 4, 14. 8 II, 12. 14 
'<■ " 12, 12. 21). 14 II, 2. 3. 
21 Ι, 17. 11. 1. 34 Ι. 1. 79, 
23. 86, 23. 88 unt. 4. 114 

Η, 5 11.;;. 136, 18. 272, η. 205, 14. 304, 11. 313. ίο. 
Π 15, 21. 328 Ι, 20. 

— αηγνριχός λ. 14 II, 2. 

— γενιχός (λ.) 14 II, 3. 

— όημόσιος λ. 5 III, 14. 
175, 1. 274, 1. 

— 'uhoc λ. i>^. ϊόιος). 

— χνριαχός λ. 1, Vi. 

— οναιίίχός ).. 7 Ι, 7. 8 II, 
G II. ϋ. 15 II, 20. 277 II, 10. 

— ίίς λόγον 61 II, Λ. U. 86, 
• Πυ.ϋ. 155,4. 249,7. 321. 

1S. 322,1'.•. 335,2. 337,25. 

— ίπι λόγον 24, 5. 190, 14. 

— ι''7Γίρ λόγον 8 II, 22. 

— λόγος ηρός ιινα 2, 17. 
35, 14. 45, 17. 317, 8. 321, 
23. 

— λόγον όιόόναι 164, 21. 
257, G. 

— λόγοι' ΐχαΐ' 317, 8. 

— λόγο>> άηοόιόόναι 98,25. 

— λ.όγονς ιάϋοειν 136, 12. 

— λ.όγον [τίΟ-ήαΟαι 114 II, 
24. 

λ.οηιογρ(•ΐ([ΐη' 14 II, 15. 

λοιπός 68,14. 78,17. 81, 1S. 
84 Ι, 17. II, 15. S6, 3.5. 98, 
18. 115 II, 2υ. 121,3. 133, 
1(1. 183, 21. 188, G. 197, 
21. 237, 11. 240, 21. 251, 
15. 273. 0. 353,13. 358, 13. 

λοντρόν 14, III, 18. 

λ{'(ΐν 135, 3. 8. 326 II, 22, 
361 11,22 u.U. 

λνππν 216, 18. i'j. 218. 2'J. 

λύΰις 361 III, 4. 

λνιρονν 101, 10. 

λύχνος 22, 28. 338, 1 u. ö. 

λο}όίΥΛ{ο)ν 93, 24. μάγειρος 6, 12. 151, 6. 
μΐ'γίς 40, 7. 
μα^ηι{ήςη 328 Ι, 34. 
/i«((...) 34 III, 1. 
μαχύριος 103, Ι. 255, 3. 

310, 0. 
μαχοίάνειν 75 II, 4. 
μαχροπρόαωπος 177, 2 ιι. ii. 
μάμμη 19 II, 7. 241, 10. 
μίηιμιχός 57 Ι, II. 90, 10. 22. 

224, 18. 24. 225, 10. 23. 
μαμμο)ος 19 Ι. 7 ιι. ;|. 
μα)'!/(ίνειν 96, 7. 276. 17. 

361 III, 11. 
μκνι,χες 40, 3. 
(ΐαοινρΰν 86, 25. 317, 10. 

319, Ο U. «. 361 III, 11). 
μαχαιροΐ[όρος 44, 0. 
μεγάλη, η 31 IV, •.). 
μεγαλοπρέπεια 303, υ u. ü. μεγαλοπρεπής 301,2. 323,4. 
μεί}ερμηνενειν 140, 1. 
με,'/ΐίΤιάναι τον ζην 36. 13. 
μείζι,η• 103 Vs.. 2. 320, 'J. 

323, 0. 32(; Ι. 4. 
μέλας 153, 15 u. ϋ. 
μέλι 34 V, 7. 
μελίχροις 177. 2 ... ϋ. 
μέλλειν 164, 21. 246, 17. 

276, 15. 361 II, 18. 
μέμ(ξεαΟαι' 18, 10. 
μένειν 15 II, 14. 15, Π. 69, 

15. 98, 11.22. 183, 'J. 234, 

7. 251, 8. 252, 0. 272,11. 

297, 21. 321,23. 361 III, 1. 
μένημα 3, 15. 1 73, 2. 
μερίζειν 21 Ι, 0. 
μερισμός 2ΰ, Χ 21 1,11. 111, 12. 
μέρος 15 1, 10. 19 II. 17 u.U. 

71, 7. 140, 25. 144 II, 5 

... ίί. 168,24. 197, 12. 237, 

ΐυ. 241, 11 U. ϋ. 245 II, 2. 

251, 3. 298 8. 315,0 υ. ϋ. 

350, 11. (s.a. U. ι5(μοΐ(ΐος}. 
μεσιιεΙαΟ^, 13. 78, ϋ. Ι'.ι. 98, 

23. 
μεσίιης 4, 10. 78, I'J. 
μέσος 165, 5. 177, 3. 
μεσό([ρνς 196, 11. 
μετάβαση• ποιεΤσίί^αι 55 II, 

0. 137, 0. 
μεταόιόόναι 5 III, 2. 16, 7. 

145, 7. 226, 11). 24. 250,4. 

259, 3. 350, 13. 
μειαλλάσσειν 55 11,1. 98,4.. 
μειαπέμηεα!)αι 361 II, Γ.) u.ii. 
μειαιι^έναι 4, 9. 
μεια<^έρειν 15 Ι, Π. 33, 'J. 
μετα([ορά 34 Ι, 8. 2SG, 8. 
μεΐίϊναι 19 II, 6. 
μετεηιγρά([ειν 328 Ι, Ο υ. ϋ. 
μετεπιγραιμ] 236, 3. 328 1, 

20. 
μειέωρος 13G, ΙΟ. 
μεηέναι 114 1, 20. 
μειονσίαν έχει ν 10 II, 3. 
μέιοχος 25, 3. 41,3. 611, 5. 

11, 3. 8. 62, 4. 63,5. 66,4. 
90,4. 201. 5. 212,5. 214, 
ο 215, 7. 218, 3. 219, 5. 
2ι;9, 2. G. 270, 4. 203, 7. 
330, 2. 336, 4. 342, 3. Κ. 
359, 3. 360, 3. 

μειρεΐν 23, 14. 52, 18. 61 Ι, 
ι•. 14. 61, 0. 67, 0. 1S8, 8. 
218, 4. 7. 223, S. 336, 5. 

μειριάζειΐ' 103, 0. 

μέιρον 48, 'J. 219, 22 (s a. Χ). 

μέιο)πον 183, 20 ιι. ίί. 196,9. 
197,8. 232.5. 251,2. 252, 

12. 200,7. 297,23. 330.0. 
350, ;i. μήλιιν 107, 0. 

μι[ν 20, 27. ^(j, ].-,. .•!.,. 25:;. 

II. 272, 7. 301. 7 (>..•,. 1\). 
μηνιαίος Ο 1, 5. 8 Ι , in. 
μηρός 87, 13. SS, b. ;)S, 2.). 

153, 10 u. ;,. 
μηιριχός 77, 14. Od, lü. 221, 

11. 225, II. 243, y 257,4. 
302, 2.1. 

μηιροπολίι ης ISS, 10. 
μηχανάηιης 213. 5. '•'•25, 7. 
μηχανή 275, 'J. 
μιχηοπλεος 310, 13. 
μισθός 21 II, ϋ. III. 5. 2υ. 
34 1,5 u.ii. 310. ΐ3ιι.ίί. 31S, 

12. 310, III. 

μισ^οϊν 20, η. ;>9, 5 <>. '■'•. 
156, 5. 160, 4 U. ;;. 1ιι7. :; 
II. ίί. 227, 4 U. ι. 231. 14. 
237,3 ...;;, 253,5 u. ϋ. 257. 

0. 300. 5. 303. 8 U. ;;. 3ιι5, 
8. 300, S. 307, 7. 3i)S. Ι 
u.ii. 310. 7 υ. ;;. 31 Ι, 11. 
312 II, 5. 310, 5 U. ϋ. 

μιαΙ)θί[ορά Ι 1 V, 1^. VI. 7. 
μίσ^οσις 107, 15. 3ιι3. 21. 
Vs., 1. 305 ν.-^., Ι. 3116 Vi.. 

1. 308, 13. 312 II, 7 „. ,i. 
340, 11. 

μισ^ωιής 106,4. 181,4. 213, 
4. 260,2. 0. 300 5. 3 IS, 1. 

μισοηονηηία 226, 1υ. 

μνήμη 306, 5. 323, 5. 

μοΐραν λ.ααβάνεσ^αι 1 Ο 11, >>. 

μοιχοια . . . 250. ιι. 

μοναχός 13. Ι ο. 

μονίμοις 2 16. 7. 

μονοδέαμη χορτυιν 334. 2. 

μόνος 18ο, 21. 

μόσχος 31 IV, 22. 250,5 u. ü. 
356, 7. 

μοχοστο . . . 10S R., Ι. 

μϊ/.ος Θηβαιχός 1S3, Γ.ι. 43. 
251, 17. 

μνριάς 24(ι, (i. 

μνρον 1,11. 

μνροπωλη; Ο 1, 17. ναός Ι, 2^. 1 ΙΟ, 11. 
ι νανχ,λ.ηηυς S II. -''. 2'ΐ 

νανλον 93. 23. 210, ν. 
Ι νανλονν 240, ίο' 
Ι vavit]c 255, 4. 

νεχροτάΐ(ι((, ι α 31 Ι\. ΐ: 
, νεχηοιάΐ{ης 34 IV. ;>. 1 1. 
j νέμεσ^αι 35, 7. 256, 9. 
[ νέος 200, 12. 
Ι νείρεα 40, 4. 
Ι νεί>}\χο]η!α 1 ΜΙ, 11. 

rtxäv 21 ι, ^. 
Ι νοεί ν 114 1, 9. — 389 νοιιαηχίκ li'iT, 2.i. 
νομκηχιχός (s. άπχόλημα). 

fOiiij 109 Vs., III. '2ü7, 7. "J. 

voui'Cuv 2 IS, 2'J. 

yoiiiiioc 111 I, l.r 140, 21. 

:ioi, Π. 

iviiiifvetv 307, 10. 

ro.ioc SO, l'J. 22. 93, 'J. 136, 

s. 232, 4. 317, .3. 
roiioc 12, H. 2S. 21 I, 2. 73, 

i.i. S2, 7. 130, 24. l,-)0, 4. 

101, 20. 220, 22. 2,")0, 11. 

2S3, 3. 3-1Γ), 11 (s. n. VII. A). 
νόσος Γ) Π, l'J. l'J3, 13(/<(ΐκ ν.) 

31G, 27. 
νοιάοιος 351 Vs. 
rv S7, 13. 153, 10. 34. 
vii\ το 153, 14. 193, 11. 20. 

231,0. 250, 10. 350, 19. 
rvi 210, 12 (r. xni ήμίρκς). 

275, 3. ifi'ij 22, 34. 159, 7. 

iV»'o; 110,7. 192,7. 323,11. 

ίκΤίος {f. μ^τηον). 

4k>io(7ii{...) 34 III, 30. 
'ξίληος 40, 13. 
iv/.niifiof-Ti' 12, 27. 
SrAo)' Ν IV, 2. 37, 4. ijyiiuc I 00, 7. 

on'i ixct{. . .) 34 i, 15. 

ύ!)ΐ)ΐΊθν 1 , 3. 

υι^ίΠ' 255, (1. 321, Ι.ί. 

οι'κίΓοο 321, '.• u.ii. 322, lOu.ö. 

oixiüa 320 Ik 3. 

ο'ίχηιια 1 11 II, 7. 

θί/.ογ(νης 193, 12. 

ιη•/.οι•οηΗΐ> 94, IG. 193, 23. 

233, 15. 
(Η/.ωυμία 230, 0. 239, 10. 

301, 14. 311,15. 301 III, 2. 
oiytit'oito: 32, 1. 311,8 (s. η. 

VI II). 
oi/nnfoo)' S3, I. 0. SC, 7. 
1SI'>. u. ii. 210, .V 301, II. 

302, 7. 
oixnc 201, 33. 

— ^ξυl•/.nι' 13,7. ΙΟΙ,.ί. 189, 
:>■ 190 II, 11. 22S, 0. 230, 
7. 251,3. 272 .->, 290, 10. 
339, ',), 27. 350, y. 22 (vgl. 
.■I. /_>,-n). 

oiiuQiot' 33, 13. 218, 35. 
' υιΐ'οπηύιης 34 II, '.ι. 

oh'oc 14 II, 7. 21 II, !t u. ii. 
31 II, 2 u.U. 17S, 8. 248, 
27. 249, 8. 343, 1. oXtyoi ης 15 II, 7. 
ölixm όοηχ/ιαί 4 1, 13. 
όλ-χή 22, 32. 102, 11. 14. 
όλο>'ί(ιηρος) 11 III, 2. 2G ii. ö. 
ΰλ{6χλ>ιηος) ISO, 3 u. ii. 
όλοηχίρής eSovata SO, 24 
όμαί.ίζίΐι/ 1 1 IV, 1. 
όμννί'αι 5 II, 20. IG, 13. 17, 

1'.). 21 I, 7. 85 111,3. 92,8. 

2S. 241,4. 248, 12. 25Ü, 12. 
όμογνι'ιαιος 303, 5. 317, 4. 
όμοιοίννμος 130, 7. 
όμοΐογην 3, 12. 25. 13, 4. 17. 

21 Ι, 0. 14. 50, 15. 09, 4. 

71,5. 75 II, ID. 70, 2 u. ϋ. 

77, 3. 78, 2 11. ii. SO, 3 u. ü. 
87, 5 11. ii. 91,5 n. ii. 90, 10. 

100, 2. 101, 2. 153, 5 11, ii. 
177, 1 u. ii. 179, 4. 183, 3 
u ii. 189,4 193, 3». ii. 190, 
4. 22S, 2. 231,7. 232,2.' 
233, 1. 231,4. 211,7. 251, 
2 u, ii. 252, .3. 255, 4. 272, 
3. 290, 5. 295, 13. 297, 7. 
22. 303, 8. 21. 301, 8. 22. 
305, 7. 300, 7. 307, 14. 
308, 1. 14. 310, 7. 23. 311, 
in. 312 11,8. 314, 11. 315, 
24. 317, .5. 13. 318,5. 319, 
8. 320, 11. 323, 7. 324,5. 
339,5 u. ii. 340,5. 13. 350, 

2 II. ü. 
όμολογίη 3,24 u. ii. 13, 10. 
77, 18. 94, .5. 190, 18. 301, 
0. 12. 310, 2.!. 317, 2 u ii. 
328 1, lou.ö. 339, Vi-. 350, 

4 11. ii. 

ομομψριος 58, in. I 15 I, 2i). 
22. 110 II, 20. 120,7. 151, 
17. 182, 12. 183,3. 220,8. 

; 252. .5. 254, II. 301 II, 10 

11. ii. 

όμοπάιριος 58, 10. 115 I, 20. 
22, 1 10 II, 211. 120,7. 154, 

17. 182, 12. 183,3. 185,4. 
193.0. 220.7. 232, 4, 252,' 

5 11. ii. 254, 11. 302, 12. 
32S I, 0, 350, 5 11. ii. 

όμύπε ytyi'fo\'hti IS, IS. 
όμ{ύχηοι•ος ■) 14 II, 20 u. o. 
ΰμιόννμος 5 II, 5. s. 11, s. 18. 
ot'uoioi' 21S, 20. 2 19, 10. 
nrnoi'Cni' 301 III, 2'.i. 
(ji'ij 22S, ;i. 
ύΐ'η'λαοία 1 5 II, 15. 
Οί'ηλαιηρ 11 III, 20. 
oj';;Afa);c 1 5 II, 11 ii. ü. 1151, 

18. 130, 15. 21. 344, 23. 
(ίνομα GOj 21, 72, C. 91, 5. 

113, 11. 181, 10. 250, 5. 
205, 18. 2S3, 7. 300, 7. 
316, 12. 344, 1. — κ«/.' 0. 27, 18. 93, 28. 217, 
Μ. 2G1, 33. 27ϋ. 25. 

— '.'.c' ονόμαιος 220, 15. 
2;) Ι, :ι. 

— ίν ονόματι 3, 1. 255, 1. 
29.5, 1. 309, 1. 310. 1. 312, 
Ι. 314, Ι. 315, Ι. 317, ι. 
319, 1. 320, 1. 

όνομησιί 310. 38. 

όνος 14 III, 18. 21. 15 II, 22. 
21 II, 11. 3il, 8 u.U., 40, 
υ. ISOVs., 1. 213,4 u ii. 

ο'ξος 11 II, 13 (ό. ν<ίηο/ηγίς). 

21 III, 2. 34 III, π" IV, 11. 
ΰιτλον 40, 5. 
οηί^ός 

— ίν ÖQ.'}(n Y'iyvfalhd. 2 18. ο. 

— όρϋοις -/.((λώς γίγν^ϋΟ^αι 
90, 10. 

όρΰν 248, 5. 

όρίζίτίν 18, 0. 2S2, 41. 301 

II, 30. 
όριον 94, 7. 
όρκος 5 II, 11.24 Ιό'(>ζοι ; (ίιιΚι-αή. 

21 1. 7. 14 ^!l•^ϊoςxnϊ αι^ίάπμίος 

υ. ιών ^(πτκηών Αιγούατων). 

92, 18.2!) 255,5((7f,-irtr7,i/tOi i'.). 
οημάίίί^ίίΐ 315, 0. 
ορον r/fiv 329, 11. 
όρος 34 II, 10. 
υ(Τπριον 308, 5. 
ονΐή 17,24. 22,38. 70, 3 U ϋ. 

77, 4 II. ϋ. 78, 2 π. ϋ. 80, 4 

". ϋ. 87, 8. SS, 4. 95, 14 11 ί1. 

98,20. 153, S U. ϋ. 159, 12. 

177,2 ,.. ϋ. 183,3 U. ϋ. 190 

Ι, 2 U. ϋ. 103, 4 u.U. 190, 

i'u.ii. 197, 4u,ii. 2:)2..-.u.i,. 

234, 5 ». ϋ. 230, 2. 23S, 0. 

251, 2 π. ϋ. 252, 3 η. ϋ. 

287, ,5. 297, 11. 23. 339, 

G ». ϋ. 350, 2 π. ϋ. 
οΓ•ρ«)'(. ..) 34 ΠΙ, 1. 
οναία 303, 10. 

— οίαίπ \lvlh(cvtj 199 Vs., 
10. 277 Ι, 17. 

— oiditc ^ίηοινιαιη 199 
Vs., 0. 212, 5. 277 Ι. 7. 

— oraialiritODOC 8 II, 1*^. 24. 

— ovc'iic V;/i/Vi)//' 100, 4. 

— oiaict <-)hh)u(U(/.Iov 3, 8. 

— oro'i'fi Ηιυοοίΰον 323, 5. 

— ovdiic (•)αηνιίνον 0'!, 0. 

— ovuia Μ((ΐχ>ινηιι•ΐ((νή 

— ΝΗΗΛνοςΚλκνύίον hidaa- 
ρος ISI, 6. 

ονίίικχύ. r« 84 I, 5. 

οϊσίαχός λόγος (.s, u. h'ryn;). 

Gifhihiv 30, 11, ,\ OS, 13. 
09, 10. 70, 24, 77, 7 u ii. 
109,0. 114 I, I!» Π. ii. 155, 
5. 159, y. 180, 14. 183, 23. 190, 1,;. ■23',i. :. 

272, 13, 2S1, 1.•;. 

3311. 11. 3111, 11 N.; 
uifn'/.^ 112, 11. \^\ 
όΐ[ίί/.ηιΐ(ί !lO, \2. 1'. 

l'.i'i, 2v 233. Γ-•, 
<j<[Qr; SS. 1. 15:1. '.i 

1">3, 12. 190 1, j 

l'.i7, 4 u. ii. 2:;2, :i 

251, III. 2S7, II. 
όχλιιρώς 34iJ, 15. 
υψις 102, 4 u. ii. 
ιιί,Ίίιεροί' της ώοα: 
υιΐ'ωνιοι• 14 III, 27. 

VI. 'J. 09, 8. πιί/ος 21 Ι, 1. 

π«>'}ο: y.nvTTTov 3 Mi. '.;■>. 

nitiöicoiov ■) 1 III, 2ii. 

rf«(Jft'i< 170, hl. 

ττίίΐύίυΐ' 31 II, 5 υ. li. IV. u. .;. 

48, 20. 
'(ciioiay.i; 95, 1',). 
,-ΤίίΓ; 170, '1. 
nccy.cd'o: 31-1. 10 h- ■■. 
παλαιός 14 IV. 2. 2 iS. 31. 

298,8. 310. 27. :;2o :i, i. 

παλάρι(ο)ι• 4(1. 5. 
Ίΐάλλιον 22, 17. 
Γ(«)•)-ω(. . Λ 311. η. 
τιαίΊαχι]')^, Γι. Ο'.Ι, Ii. 2Gll, ϊ. 
τκα'ΐοϊυς 80, 7 ιι. li. 
πανιο/.ραιο,ρ 'λΐλ. ^■ 
7ίάΐΊθις :ioi:Tr '-V-V-'•. '■'■■ 
παηπι.'.ός 57 Ι. Κ. '■". 21. 

221, 2,1. 225, 22. 
πάηπος 5 1ί1, 12. .77. ■^. 1•'•(', 

5 10^. S. 
naiialjaii'ni' 197. 2'.ι. ÜI5. i'.i, 
τταραγγίλλ^ιν 7 Ι. ,:. In. 1•'•. 

43. 3. 325. 1. 
Tictnciyfir 255, •?. 
naoayiyvfß^ai 15 II. 1•. 1 i:',. 

11. 21.5, II. 2>S. -. ;;ι II. ;". 

335, 5. 301 III. 2:,. 
TTcciiic/oiiif κ'•ς Ol II. .'•. 
Tiaoayouif q μακράς Πιμίς 

207, :. 
τΐί<ηάι)ίΐσυς 5ll. ι.. Ι II Ι, •ι 

U. ,1. 3IS, i, 
παραό.-γ^αί^αι 27. Ι". 
7ianat)u)o\(.ii 13. 7. ϋ'.Ι. 2ιι 

Si. 25. 151. ι; Kiv, 12. 17. 

Ι;ι7. 27. ;253, 2ί1 2Γ.5, 7. 

200. :. 2νΙ. 17. :;ΐι,. ι•.. 

32::, 13. 3ϋΐι. -.. 

παραι)ιι/ή 13ΐΊ, Vj. 
τιαηά!/;'ίις 73. ii. 2 ','.;. in ».'•'•. 
n(to(titi]/.i- 190. !■■ 
7ταραχ((λίΊν 101. 2 1. '!'<'<. '■ 
naouxntai^i'xi• 1 i I ί. ' '.. 390 11 naocf/.icTctiiiffrTitni 32G Ι, 16. 
nctnaxttrr^iu \13,U. 205,17. 
τταοαχομίζ^ιν 191, 1.1. 239, 5. 
7icaH('U((ißavfii' 13, !l. 151, 4. 

153, IT. 
7Tccna:iiTTTfn> 211, 15. 
Jianunnafjafiv. 310, 25. 
7xccoccai\iiiiova^ai S2, 11. 
παηα(7χ^ν((ζ(ΐι' 103, 0. 
7TCiiiaar))Qc((ffTir 350, 15. 
ηαηίΐανγχωηΰν SC), 25. 
τιαη«(ί((((1,(Τμα 2J(3, 14. 
nc(t)uiii)^Ki!}ai 1, 5. 12, l!l. 

S2. (i 113, 10. 205. IG. 
nanaiv/fTv 301 II, 25. 
nancKfHjfiv II III. 12. 15 II, 7. 
naouifoot'tjoig 310, 2o. 
nuouyoijinc 153, 22. .190 jj, 
•J. 190, l-l. 22S, (•.. 230,7. 
251,3. 252,8. 272,4. 282, 
.■(b. 290, 10. 310, 25. 339, 
II. 350. s. 22. 
ηαραχωρίΐι> 5 II, 3. 94, 12. 
15. 231, 14. 233, lu u. ö. 
2S2, :).'<. 
π«ρ(ίχι•ΐ(ΐηίίις οίκοΐ'ομίας 

230. Γ,. 
7T(io«xwo;/<(>;o'c 233, 10. 240, 

7. 2S 282, 2!l. 
παοίΐναι 22, 5. 43, 3. 92, 8. 
30. 90, 14. 114 I, 17. 103, 
0. IS3, 10. 220, 20. 248, 
17. 251. S. 2.52, 10. 257,3. 
287. 8. 30(t, 8. 310, 12. 
312 11,0. 314. 20. 317,5. 
347 1, 13. II, 10. 3G1 II, 14. 
III, 1. 
^παυ^πιδιιμΗΐ' 113,12. 205,, 
19. 
nccofo-/f(r^ca 301 III, 7. 
nuotvofCic 241, 40. 
παηίχαν 3, IS. 44, 13. 14. 48, 
S. 50. 13. 75 I, 7. 177, 12. 
19.3, 24. 195, 12. 197, 22. 
240,21. 255,9. 303, Li. 23. 
307, (;. 312 II, 5. 323, 15. 
320 I. M. 
nc(oiatai'((t 92, 17, 32. 103, 

3. 3 1], M. 
nctnoi/jn^ai 288, 2. 
nuQiO.iifiv 14 III, 1 u. ü. 
πυρνλισιιός 14 II Ι, 13. 
nuciD.Xioy 34 V, lO. 
ηύσχκν uv!}Qomivov η 320 

I, 10. 
naiij[Q nutQLÖOQ] 74,2. 3. 
πίαρίλός 5 II, 2. 1911,4. 20, 
11• 97,9. 112, 13. 140, 12. 
177. 7. ISO, 15. 302, 20. 
32S I, 27. 
naiQO)i> 96, 9. lo, 
naTQÖifog 151, 1. παιοώος 19 II, 17 u. :,. 13G 

19. 2(i. 
πατταίΐ{. . .) 344, 37. 
nfdiov 319, 11 (s. a. VII (;.). 
nfl'Jfif 104, 20. 
ntiQÜii 275, 10. 
πίχονλιορ 90, 14. 
πέ[ΐπ(ΐι>.13, 3. 73, 9. 194, is. 

23. 235, 15. 239, 13. 248, 

22. 249,5.1.». 325,4. 333, 

8. 335. I u ii. 301 III, 20. 
nfi'iciftiic χρόνος 180, 4. 
Trfi'rc(ffv)ucc 1, 17. 10, 0. 

149,0. 
nfvro)fio?.oc ιόκος 328 II, 14. 
π(ραιονι> 33, 7. 
ηίρίβλ(-πιος 303, 4. 
πίρίβολος ηρον 183, 18. 42. 

251, 10. 
nfniyiyi'fffO^ai 241, 37. 282, 

34. 293, 8. 13. 308, 4. 
ηίριγρα<(η νόμο))' 317,3. 
nfnuTi'ai 19 II, 17 u. ö. 300, 

10. 
ntQiixnv 19 Ι, 10. 114 11,23. 

191, S. 10. 
ττίρισσός 320 II, 9. 
ηι-ριαιε?.λίΐΐ' 320 II, l. 
πίριαχίζειν 22, IG. 
ηίρίΓίΐχίζεπ' 71, 8. 
π^ριτfμι/ft^, 82, G. 12. 347 Ι, 

^ Π. II, 5. 15. 
ηι-ριιροηης, tx 149, 9. 
ηηχνς 153, ίο. 183, 27. 190, 

9 U. ». 

πιναρ(((...) 103 Vs. 
πιναν 31 II, 7 u. ϋ. 
πιττρήσχεί)• 13, 4u.ö. 22,2). 

50.3. 51,9. 52,8. 70,0. 

79, 24. 87, 10 u.U. 88,4. 

89,8. 98, 10 U. Ö. 100,2. 

153, 12. 177, 3 11. Ö. 187, 

η. 193, 10 U.Ö. 228,2 U. ϋ. 

248, 25. 282, 5 II. υ. 316, 

)ί). 319, S. 320 Ι, ΙΟ. ,350, 

3 11. ϋ. 353, 7. 
πίπΐί-ιν 251, 11. 
niduu ξηρά 14 IV, G ιι. ίΙ. 
πίαηη νγρά 14 IV, ο u. <;. 
ηισσοχυπία 14 IV, 9 u. ii. 
7cirnfvfn> 75 II, 2. 1 14 II, 0. 
ηίαιις 80, 23. 300, II. 314, 

Jo. 320 Ι, 15 .1.». 
ηιαιός 18, 15. 310, 3. 
πλατΰα 71,11. 132 Ι, 3. 4. 

180, 5 11.0. (... a. VII. D.). 
πλάιιψμα 102, 3. 7. 
πλέον ίλαυον 308, 2. ■ 
ττληγή 45,13. 256,20. 242, 7. 
πλήρης 1.3, 7. 81,27. 270, 9. 

— ίϊς πλήρες 319, 13. 

— ix πλήρονς 87, 15. 177, 11». 193. 15. 22S, 0. 233, 
10. 230, 7. 350, S. 22. 
— ηλ{ηρώς) α)'ό{μεΐΌν) 03, 8. 
πληροί'»' 18,8. 47,1. 173,1. 
235,5 η.». 310, 17. 319,12. 
πλήιτκν 1 03, 7. 
^^^λοΐον 1, Ι. 10.14. 199 Vs., 
9. 212, G. 337, 20." . 
πλοναιος 248, II. 
πμοτει{..Λ 344, 22. 
πόόομη 321, 13. 322, 14. 
ποιεϊίΤ,'^αι iv εαντώ 327, 8. 
ποικιλτής 34 II, 2). 
πό/.ος 318, Ι. 

πόλΐ€ 43, 11. 103, 4.9. 114 
Ι, 4 159, 9. 267, Π. 303. 
11. 305, ϋ. 
πολιτεία 304, 3. 
— 7Γ. Ί\.)μαίο)ν 113, 3 u. ϋ. 

205, 7 11. Ü. 
πολιτενεσ'/κι 193 Ι, 9. 
πολίτης 255, G. 
πομαρίιης 255, 4. 

πορεία 83, 1. ' 

πορενεσ^/αι 2 45 II, 8. 249, 

15. 
πόρο; 5 II, 4. Ο, ίο υ. υ. 8 II, 
29. 11, 7ii.ü. 18, 20 II. ϋ. 
91,9u. ϋ. 100, 3. 
ποταμίιης 14 II, 19 υ. ϋ. 295, 

8. 11. _,— 

ποείζειν 33, 1. 282, 2.3. 
ποιίστρα 91, 7, 
πονς 95, Μ. 177. 2. 193, 4. 
— (?7ΓΟ ποδός 220, 12. 221, 5. 
πράγμα 191, ,5. 22, 9. 33, 7. 
77, 12. 103, 3. 136, 17. 
108, .5. 20. 187, 7. 193,28. 
301 II, 4. 
πρηγμαηνεαααι 246, S. 
πραγματιχός 259, 4. 350, 6. 
πραιτο)ριον 21 Ι, 10, 288,14. 
πρηχΐορία αργνριχων 194, 7. 

250, 12. 
πρά'ίιμον 145, G. 
πρά^ς 8 II, 9. 09, 9. 78, 19. 
1S3,9. 251, 7. 272, 15. 
310, 33. 339, 23. 
πράσιμον 34 IV, 2G. 
πρΰσις 34 III, 4 u. ». 87, 17. 
189 ν.';., ). 193 28. 319. G 
... ίΐ. [350, 0]. 
πράααειν 93, 32. 319, 4. 
323, 14. 330,9. 332, υ. 
340, 17. 
πρέ/τεί)' 108. 3. 
προαίρεσις 101, 24. 
προανη([ίρεα1^η 255, 7. 
προάαιειον 303, 10. 
πρόβατον 41. 12. 63, 0. 133, 

'7. 292, 3. 
προγημεΐν 183,6. 28. 251,4. πρόγραμμα 1*^, 1. 
προγραιρι ' 13, 1. 205, 2. 
προύηλ.ονν 243, in. 
πρόόιχος 108, 2. 
προε'ίΐ'αι 1S3, 2b. •Ι32. :ι. 

252, 4 
προεηιιρο:ανίΐΐ' S II, 7. 
προθεσμία 8 II, 2. 12, 12. 
50,10 .1. ϋ. 78, 18. 209, 5. 9. 
314, 22. 323, 14. 301 
II. 0. 
πηοιΐΐ'αι 114 II, 4. ΜΟ, 17. 

300. Γ,. 
πηοί'ξ 114 1, Ιο υ. ,;. II, d u. ϋ. 
παοκίτάναι S II, :i. 
προχατεχκ)' 213, 14. 
προχομίζεί)• 301 II, 22. 
προλείπειν 197, 15. 
πρό/.οιπος 48, 15. 
προνοηιής 31 1). 4 u. ϋ. 
πρόνοια 2 48, 9. 
προπαραχεΐσ^αι 213, u. 
προσαγγίλλειν 112,25. 
προσαγειν 82, 3. -,^- \ ^, 

II, 4. 
προααγορά'ζειν 112,24. 
προσαιρεϊσ^αι 320 Ι, 7. 
προααναλ.αμ βανεα Uut 04. ■>. 
προαανιάν 301 II, 8. 
πρoσaπoγράιfεσ!^aι 52 links. 
ηρυσαποιίνειν 350. Ι-'.. 
προσβαίνειν 109, 7. 324. 9. 
προσγίγνεσΟ-αι 25S, Ι ο. 
προΠγη(α[ειν ISO. b. 
πρόσγρα([ον 3ιΙ1, 2ΐ υ. ,;. 
προσόεΐσΟ^αι, 253, 1 2. 
προσόέχεσ,' /at 27, 12. 
προαόιαγράί(ίΐν 99, •>. 219, 
ν 1.3. 337, 7 U. ϋ. 342,0. ΐυ. 
7Γροσόοχΰν 240, 19. 
προαεΧναι 90, 7. 
προΰεπιπαοαχαλίΊν 24S, 4. 

249, 18. 
7Γίΐοσ.'()ί[ύϊ;ί)'] 327, 7. 
προσέρχεα,^αι. 98,17. 212,5. 

325, 2. 301 II, 12. 21. 
προσέχει ν 93, 13. 
προσήχεη- S II, 3. 19 II. ΐιΐ. 
130, 27. 18(1, 29. 1 83. 24. 
195, 20. 2(;. 
προοιέιαι 301 III. Π. 
προηχννημα '.>S, 5. 270. 5. 

332,4. '333,2. 
7ΐροηχνοεΐν 275, (;. 
πρόσοδο; 1 9 II, ιΐ). 20. 4. 41, 
II. 49, 1,. ΟΙ II, 0. S5 1. ι.•(. 
140. 13. 1115. ;t2. 2 Mi. 5. 
222, 0. 23 4, 14.23. 250.111 
(s. a. u. γι,). 
προαπίτίεειν 3 40, 9. 
πρόσταγμα 8 II, 7. 
πρόσταξι; 255. G. 391 — !) ττροσ ι (((taur \ 12, •3. 161,22. 

2S7, 10. 340, 2ö. 
TfQOOttXfXv 197, 17. 
TiQnni tlhtfcii 8 II, 15 u. ö. 

301 III, 17. 
ηρό<7ιιμον 282, 41. 315, 21. 

:Π9, iu. 3Gl II, 30. 
τχροσιρατηγήν 250, 4. 
nQori<ffQni> 5 II, 12. 19 II, 

■M?) 151, 11. 

7XQ0C([i-VYflV ISO, lü. 

nQoatfooaC/) 279, 1. 
riQonifbn'fiV 11,2. 11. 16,13. 

92, S. 195, 31. 250, 11. 
π(>οπΐ[οι)'ηηις 2.">Ί, 3 (?) 

330, 1. 
TTQOnoynoi' it'voi' 323, 12. 
— tx προσώπου 3l7, 9. 

323, 10. 
jiiwuknuctv 19 I, Π. 
πρ6τ{ρος -l,"», 2ü. 
nQoii;}tal>iu 140.5. 231,13. 

2137, 13. 288, 11. 
nooiQtnttr 164, 17. 
nqoificritg 8 II, !i. 
7rcOr/f'piff.'>fa 114 II, 12. 168, 

7. 201, 14. 
nqoxqt'ia 14 IV, 6. VI, 6. 104, 

1. 1Ü5, 1. 169,2. 172,1. 

263, 1. 284, 1. 294, 1. 295, 

15. 308, 10. 
πηοχηή(ϊί^(α 211, 13. 
ηροχοιοίϊί' 15 II, Π. 
πρώην 303, 12. 321,8. 
πρυ)ΐ lofi"!) 14 II, 12. 
πρώιοι, οΐ 35 1 , 2. 
πιλη 115 II, 6. 356, 0. 
πνι!}ήησ')αί 75 II, ',). 82, 9. 

347 Ι, 12. II, 10. 
πιρ•,-0[ΐύγΰω?.-2Η2, 13. 
πίρ•/ος 298, ϋ. 
noi/.fit' 13, 10. 86, 24. 183, 

■Ib. 276, 15. 282, 35. 316, 

21. 348, 5. 350, 13. 
πώί.ηαις 184, 1. 
πώλος 51, 1 II. Ö. 52. 1 u. ίί. 

353, Ι u.ii. 357, 1 «.ö. 358, 

12 u. ii. 
πώ/ιη 34 V, II. (ιαβόιστής 115 Ι, 15. 20. 
{ιηβόονχία 214, 14. 
Ιιαύονργία 226, 14. 
tituviiicC) 1S5, 10. 
{tMiavivov ίλαιον {α. ίλαιον). 
{,ήιο)η 151,5.0. 1911,20. 114 

Ι, II u.ii. 136, 5 II. ii. 329, 

21. 361 II, 17 u.ii. 
ΰίι> 77, 4. 196, 33. 197,7. 
(lii'ij αιόηροί^ΰγος 40, G. 
{>ογά 304, II. qoyfi'tn• 304, 15. 

ρύμη 71, 13. 180, 3 u. ö. (.s. α. 

VII. D). 
ρνπαρά όρηχμή 212, 8. 214, 

12. 219, Ii. 7. 359, 5. 
— ρι<παροννόμιαμη^\^,22. 

319, Ii). (JÜxxoc 48, IG. 

σα•λχο(ρόρος 141 II, 6. 286,5. 
ααψης 74, II. 
σι-βα(Τμιος όρκος 21 Ι, 7. 

255, 5. 
afßc(aiöv άργνρίον 69, 5. 

87, \h. 
ΰ^λιμ'άριoV 162, 1. 
atlic 113, 12. 265, 18. 
αιηιός 255, s. 
αιιμαίΐ'ΐΐν 239, II. 250, 14. 
(ίημίΐον Bxnv 82, 9. 347 Ι, 

11. 11,11. 
αημι^ιυϋίί,Ίηι 14 1,7. 18, IG. 

26,30. 51, 1. 53,15. 73,8. 

89. 15. 95, 22. 23. 171, 8. 

262, 3. 287, 19. 292, 3 .S03, 

26 (escDiiotc). 310, 26 (desgl.). 

347 Ι, IG. II, 13. 
aiuyüiv 88, 7. 100, 5. 153, 

17 u. ii. 
αιδηρο(ράγος 40, 6. 
αιλ{...) 21 II, li. 
σίνεσΟχίΐ 248, 17. 
σίΐ'ος παλπίόν 316,27. 
(ίιτύριον 33, 10. 249, 4. 21. 

321, 8 u.ii. 322, ο u.ii. 
ΰιτίΙ(ί!}αι 
— οΐ if IW Μονΰίίο) αι- 
τούμενοι 73, 4. 136, 23. 
231, 4. 
συι/.ός 45, G. 77, 14. 84 Ι. 4. 

241, 21 U. Ö. 282, 2G. 326 

Ι, 18. 
— 7« aiTixci 94, 9. 175, 2. 

2()9, 3. 7. 
σΐιος 27, 15. 33, 12. 178, 3. 

304, 14 11. ίί. 
σικ»! όρος 20, II. 328 Ι, 14. 

II, 20. 
ϋιωπαν 341, 1. 
σκάπτίΐν 14 II, 18. 
ΰκίλος βυρριΐ'όν 304, 3. 
σχ(πάζ(ΐν 23, ΙΟ. 11. 
σκί,Ύΐί-σΟ-ια 168, 24. 
(r>■.^voς 4, 7. 86, 9 u. ο. 183, 

20. 
(ίχηδία 183, 24. 
αχκίζκν 33, 14. 
σχληρύς 140, 14. 
σχρψΊον 40, 10. 
(Γχύτης 255, 3. 
σκώλοςΠ 40, 12. αονβριχοπύλλιον ιύίόχρυι- 

μοί' 327, 7. 
σπαΙ}(ίτης) 21 II, 18(?) III, 

7.21. 
σιτηρτΊον 338, Χ•. 
σπ^ίρtι^' 2, 12 101, 7. 197, 

10. 311, 14. 
antvdm' 2S7, II. 
απέραη 20, 3. 10. 31,1. 39, 

1.5. 85 III, 12. 104, 1. 105, 

1. 107, 1. 152, 1. 160, 1. 
162,2. 167, 1. 170, Ι. 171, 

2. 5. 172,2 201 l)i.'<211. 1. 
227, 14. 262, 1. 263, 2. 
27S, 1. 279, 2. 280, 2. 284, 
1. 285. ι. 294, ι. 308, Π. 
331. Ι. 

ίΤ/-ΓίΓ'(5Μΐ' 248, 10. 
σπορά 39, G. 166, 7. 227. 5. 
Οπόρος 20, G, 72, 7. 
(Τπνρίδιοί' 247, 3 ιι. ϋ. 
ακιιιών 1 ijc fixotJiijc ν.λη- 

ροΐ'ομίίβν κι Ι 326 II, 10. 
aTfXkeivC) 57 Vs., 4. 
οιίργιιν 315, 14 u. ii. 
ατκρίίπκόν 62, 5. 268, Ι. 
αηχύριον 21 II, IG u.ii. III, 18. 
ατοιχηΐ' 304, 25. 310. 25. 

317, 14. 323, 18. 
Πτολίίίμός 1, 3. 
ατολ{ιατήριοι•) 338, 1 u. ίί. 
(ΤτρηΓίία 140, II. 2J. 180,15. 

195, 39. 256, 15. 
ατρητίύίταΟ^αι 4, 3. 113, 2. 

1 57, G. 256, 23. 2()5, 4. 
αιράΐίνμα 266, 19. 
ατραιηγιΐν 12, G. 16S, 12. 

194, 21. 
Οίραιηγία 12, G. 18,3. 82,8. 

108, 21. 24. 199,4. 347 11, 

8. 358, 2. 
ΰτραιιοηικός 140, 15. 195, 

14. 
Οτρίβλονν 195. 13. 
ϋτρογγύλος 162, 3 ». ϋ. 
σνγγ(ΐ>ής 17,8. 50.2. 57 1,4. 

70,8. 79,7. 87,7 u.ii. 122, 

G. 123, 3. 135, 2 U. υ. 140, 

2G. 187, 1. 193, S. 241, 

21. 281, G. 302, 5. 361 II, 

17 U. ϋ. 
ανγγιγνώ(Τκ^ι>('^) 341.4. 
ανγγρ(ίΐ[ή 183,9. 251,8. 
ανγγραΐ[υδία!.)-ήχη 252, 1. 
(ίνγχακονργίΧν 15 II, II. 
ανγκα,κϋκϋς 194, II. 19. 
αΐ'γκημίόή 8 Ι, 3. 101. 20. 
ηνγχι'ρ,-η• 183, IG. 236,4. 

251, 14. 350, G. 20. 
αΐ'γχρημηιίζία' 240, 22. 
ανγχοιρίϊν 19 II, ι. 50, 9. 86, 

5 U. ϋ. 101,0. 183, 12 U. ϋ. 251, Μ u.ii. 2S2, 4. 33'.i, 

17. 351, 3. 4. 
ΰΐ'γχο}ΐιηιΐ(( 86, 2Γ). 
ανγγώρηπις 2411. 13. 
σι'λληφις 283, :ι. 
(jriißiiii'ny 45, ΐ'.ι. 7 1. Ι-λ 

164, 19. 340, 30. 
σνμβιυ: 27, 10. 1S. 21. 2iS. 

37. 310. 5 U. ϋ. 332. •^. 
ανιιβιονί' 1S3, β. 251, 4. 
σιμβίοισις 86, 9. 1S3, τ. 
ανμβολον 61 Ι, 13. 60, 11. '.ιΟ, 

9. 102, .5. 214,14. 2ί0. ι:ίι?, 

223, κι. 250. 24. 293, 1. 

310, 13. 19. 
σιμβονλιον 2SS, 1). 

ανμιιαριιρίΐν S'i, 40 u.ii. 
ΰνημαχο; 3θ5, C u. '•>. 
ανμπυραλάμ ßarfiv 226. 12. 
0νμπαρίΐτΊ^)-κίϋαι 321. 1^. 
Πΐμπληροισις 31 IV, 27. 31 1, 

IS. 
Civil, ιοπιην 253. 9. 
ανμ([ο)νίΤν 52, 18 u.U. 316. 

15. 318, η. 352, 22 357,21. 

22 358, 2ι;. 
— τιμή (Τνμηί(ρο>νημήη 87. 

Π. 100, ιί. 153. -1. 193, 

14. 228,5. 240, τ. 35υ, b. 

at\u(fo)vn; 192. 5 u.ii. 32G II. 

22. 361 III, 27 

ηννάγειν 9S, ΐΰ. 170, 5 u. ϋ. 
αννύλλαγιια 196, 29. 
ανν((πογράι;ία')-αι 115 1. 23. 

324, 10. 
dvvätXv 261 , 9. 
avvh'ivai 86, 5. 32. 183, 2s. 

232, 3. 252, 4. 301 11. 15. 
avvfniii-).üv 237, 1 1. 
αννι^ργος 168,15. 361 111. 19. 
awr/^s-iv 97, 23. 
(ΤΐΊ'ίχώ; 340. 15. 
αννηγορπν 15 Ι, 12. 114 II. 

12. 136. G U. 11. 
(Τννι];^Ηα 94, S. 310. 15. 
ovvieqfvc 16, Ι'ΐ. 
avvtdiavcti 22, 15. 2S'^, 3. 

3(10, 3 211. 
οννναοι !}ί-οΊ 291), 14. 
αννολον 317, 11. 
öi'vovfcöcwoi 327. 5. 
ΰνναιιραγίίειν S6, 25 u, ίί. 
(rvi'Kirrrrfiv 136,9. 35!,:;. 
rrvvif).HV 12. 1^. 36, m. Κ.;;. 

ΙΟ 
σΓί'ί/,οίΓ»• iSo, ι.Ί. Ι"-. 
avvii'JfoO«! 3, VI. ^'''. ■!'■ 

2S6, 3. 321, 19. 322, 2.ι. 
cvvi iiu'crr'hci τά tv linjic- 

ΊΟίς νη^ρχοιτα 18. Ι. 
αννιίμηαις 4, b. — 392 (SvararsiQ 300 Vs., 1. 
σναιατιχόν ΙΟΙ, S. 
ßiffTfolLfrrdni 19Γ), 17. 
uiforeyiCfiv 80, 38. 4.5. 87, 

11!. 2Γ,. 248, 2,1. lü. 240,21. 

2,-)0, 17. 32ΰΠ, 18. 30 1 III, 

I.. ■ il, 

o<iQuyic 15 II, 21. 30, 10. 98, 
15. 130,11. 180,4.24. 233, 
7. 23(), 4. 240, l'J 241, 13 
". ii. 282, 10 11. ö. 350, 7. 
301 111, 22 ,,. ;;. 

cifQuyiai^c 320 I(, 12. l'J. 
301 il, 25 u. y. 

αχοινιοίΐλόχος 118 11, 'J. 

(τχυλάζΐΐν 03, Γ.). 

aoZfn' 220, 3. 230, 3. 

ßoina 13, ."j. 128 1,9. 187, 12. 

— σ. oovkty.ou 20, 24. 108, 

lll u. ö. 
βΜ/ιατΊζιιν 130, Ι'Λ. 
σοιμαησ/ιός 141 1,4. Vs., 1. 

108, 8. 
αοΊηαχος 14 IV, ιυ u. ü. 
οιοτηοία 255, ö. 332, 12. 

Tclfiltt 338, S. 

tdxrvXrn' 338, 9. 

ταιιΰοι• 15 II, 10. 75 |I_ \2 

(»gl. .1. TiCUlfiol). 

— T. Itnouceioi• 7 I, 8. 8 II, 
•■i". 00, S. 150, 0. 

KcjiUiOi• 100, 5. 
ί'ίϊ/ς 8 Ii, 2. 12. 21. 114 II, 
lu. 254, 3. 282, 11 u. ii. 

— τ. fiyfiiovixrj 300, 3. 

— T. τίτ(λ(νιψ/.ότων 17,19. 
70, IS. 254, 20. 

ταοιχίϊον Ifniloi• 14 IV, 18. 
ιαηιχ(ΰτης 337, 21. 
τάηι/ος 14 IV, 23. 
ταησικάριοςΟ 34 V, 1.5. 
T«Vo-f/)' 17, 17. 79, ;7. 136, 

12. 254, 18. 
T«(fij 183, 24. 
ftyog (?) 1 86, 23. 
Ίί/.τΐήν 350, 6. 
Tfltiv 130, 12. 337, ). 
τίλαος 48, 7. Sl, !i (?) 88,0. 

153, 15 u. ii. 105, 20. 248, 

IJ• 2Gß, 8. 314,18. 317,2. 

352, II. 351, 8. 357, s. 

358, 14. 
Tf/iiofj' 44, 10. 135, .5. 100, 

l'J. 230, 9. 
i.O.fOfKc (s. VIII.). 
Tt).tvrüu 17, 13. IS, 10. 10 

11,7. 50, 17. 70, 13. 70, 14 
, u.ii. 08, ö. 114 1,8 11. ii.'^ 15 

I, 14. 136, 7 u.ii. 144 11,2. 

177, 5. 183, 12. 220, 13. 235, 10. 251, II u. ü. 252, 

12. 254, 14 u. i.•. 256,3. 

2S1,13: 320,17. 350,5.19. 

301 II, 18 u.ii. 
Tfltvi^ 80,5 u.ii. 183, 12 u. ö. 

251, 10. 252, 13. 
τέλος 94, 21. 140, 3. (s. VIII 

und III. π lind C)). 
Τίλοίνης 340, 8. 
Ίίλι.ΗΊχός 10, 1. 199 V.S., 1. 

328 II, 17. 
ιέλως 162, 10. 
τέναγος 14 III, Ι u. ö. 
TfiQaynamnuXoc 316, 10. 
ΐίΐΐίάγυη'ος 102, 12. 
1 (τραγής 303, 13. 307, 3. 
Tunaeiin 200, 1. 
ifiQOnooov 308, 10. 
Τίΐηαχυίί'ιχος {s. /ιΟρον). 
ιήηηαις 14 V, 3. 
τιϋψ'ησις 207, 1.5. 
Τί'κίίίί' 261, 5. 

τιι»>1 "l.lä. 87,1.5. 88,8. 98, 
ΤΟ. 100,7. 140, 1. 153, 22. 
30. 177, 10 184, 24. 193, 
15. 223, 5. 228, 6. 240, 7. 
211,21. 243,5. 276, 11 u.ii. 
313,7. 316,15u.ii. 350,8u.ü. 
Ti>(oc 73, 17. 100,2. 276, 1. 
7//(0)ρ(« /.{(fcdtjzixij 323, 17. 
τίΐ'ίσ^αι πληγαϊς 242, 8. 
τι'ξ χαι μέλ{. . .) 01 II, 10. 
τ ι ξ, ς 330, 8. 

τόχυς 8 11,4. 68, 5 α.ύ. 101, 
0. 155, Ο η. ;;. 179, 5 u. ο. 
180, 7. 238,3. 10. 261,13. 
272, 0. 1,3. 301, 8. 1«. 328 
II, 1 1. 330, 20. 
τολμιΐμ 105, 18. 
10/(05 10, 9. 113, 1. 265, 2. 
το)7ίρ(. ..) 344, 21. 
τοξικός 21 Π, 14. 
τόπος 12, 10. 26, 15 u. ϋ. 27, 
11. 34 III, 17 U. Ö 40, 17. 
47, 2. 58, 8. 72, 10. 97, 18. 
195, 13. 245 II, 9. 300, 9. 
319,11. 321. 4 u.ii. 322, 
Ι ". ". (3. a. VII C). 
— '/"''•ός '• 20. 15 U. ϋ. 71,7. 
"2, 10. 05, 21. 1 12, 15. 
183, 18 ». (!. 180, 12 Μ. ϋ. 
251, 17. 
τρήγΐ/μκ 247, 7. 
τρ(ίπί'ύ( 44,9. 183,43. 251, 
17. 271 II, 5. 70, 2 (rp. 
indituijiSov;). 78, 0. 8 (,Ι/ιμιο- 
νϊου τρ.). 88, 3 (θ((οιης tq. 
πςοί τψ Σί,Ίκαΐίίω). 177, 10 
(ylQf,..iQ.). 196, 15('yi;^iA;/(,Ji 
τρ. nyoQni'ffiniimi). 193, 16 
und 281, 10 (rp. </>(i(uii). 

— 303 — 10. δημοσία 25, 0. 41, c. 
42, 8. 

— ota τραπέ'ιίης 177, 10. 
103, 1.5~ 

τραη^ζίιης 121, 3. 150, 2. 
T()ff/f<)' 15 II, 21. 2.1. 02, 13. 
τρΐ(ίκθ(ίιή 240, 20. 
τριοιΊκ 15 II, 13. 21. 
τρίπλοή', 7fj 150,9. 227, 1C(?) 
tqI/oqov 2 18, 20. 
τροΐ[ΰυν 207, 12 u. ii. 
TQUiffvfiv 207, 10. 
τρο(ίή 80, 21. 98, 13 π. ii. 

130, 13. 
τρόΐ[ιμον 207, 21. 
τροΐ[<Ίς 34 III, 19. 297, 7 u.ii. 

332, 9. 
τριν'ίίί' 14 V, 5. 
τρνγηκχόν, το 310, 15. 
τνγχάνειν 36, 9. 00, 7. 157, 

13. 180,23. 220.23. 250,4. 
τνλη 40, 12. 
τνρός άλνχός 14 IV, 22. 
τνχη 10, 1.5. 17, 22. 85 III, 5. 

92,12. 164,7. 108,28. 180, 

2.3. 244,5. 248, 15. 250,13. 

256, 24. 316, 2. 327, ίο. ΐ'ΐίρις 30, 9. 242, 14. 250, 
20. 

iT"ic 13, 8. 18, 15. 

νόρηγ(,^-όςΊ\,\\. 241,21 u.ii. 
282, 23. 

ί'δρΰον 117, 5. 

νύρομιγής 14 II, 1.3. 

νδροττάροχος 14 ίΐ, 7. VI, 7. 

νδοιρ .240, 9. 

νΐδής 10 Ι, G. II, 8. 

ν'ιΐιηός ΙΟΙ, G. 

vmeyftv 34 V,12. 38,17. 03,33. 

VTfccxovftv 15 Ι, 4. 7. 242, 7. 

νηαλλαγή 86, 12. 

νπίίλλάααίΐν 301, 9. 

vnuviav 321, 20. 322, 21. 

νττίΐρ'ξις 105, 22. 

νπάρχην 8 II. 5. 11, 19. 15 II, 
13 η. ϋ. 18,4. 26,13. 45,Cu.<•!. 
40, 5 .1. ϋ. 53, 8. 54, 13. 55 
II, Μ. 57 Ι, C. .58,8. 59,15. 
00, 10. 61 11,9. 60, 10. 71, 
Ii. 78. 9 U. ϋ. 80, 22. 86. 7 
U• ". 00. J4. 05, 9 II. ϋ. 97, 
10 u.ii. 101, 10. 112, 10. 
114 Ι. 7 U. ϋ. 115 Ι, 1 u.U. 
II, 5 U. ». J 16 Ι, 10. II, S. 
117,4. 118 11,3.13. 123.5. 
125,4. 126,0. 129,3. 13(», 
3. 130, 8 .1. Ö. 137,0. 138, 
.1• 130,5. 140, 13 u.ii. 1.53. 
U u.ii. 154, 5 u.ii. 168, 9 ". ii. 177. 4 Μ. ii. 1S2. .5. 
ISli. '.I .1.11. ISI. 27. IT.i, 

II. 1'.i7, ■!. l'.is, 7. 225. 14 
u. ii. 220. 10. 22>. .3. 211, 
8 u.ii. 213, 12. 251, 7 ».:;. 
2.52, 10. 2,53.0. 25Ü. 5 «. ü. 
272, 1.5. 282 Vs. 201. o. 
208.5. 30(1.4. 301, 9. i:i. 
302.0. 3115.9. 300. 9. 316, 
3... 328 1,27. 330.21. 340, 

0. 3.50. 4 n. ii. 
ineutiic 310.2 (s. .i. |Π). 
ί'παιος 74, 2. 110. ■> (s. .i. 1||). 
[r^t]icitntT(7'h(i 170, 1. 
rninai'nuv 1, 10. 
ντκρηπιΐνΐ•) 3 10, 0. 
νττ(ηη<[(ίΐ•ίϊι• tS. 19. 
νπέηί/((ίις lOOll.j. 272,10.13. 
vnfQiiOfG^ai 10 1.5.19. 30, 

8. 103, 7. 
i'/Tf owoc τόττος 321. i2. 322. 

13. 
r7Tir,'/{')oc 255, '.i. 320 I. 1 1. 
vrr^ofaicc 31 II, 2:/ u. ;;. 107,- 

17. 200, IS. 
ΐ'τιηρα t'iv ISO. 1 1. 
υπηρέτης 12. 33. In. :ii. 21 

III, 1. 02, 37. 220. IS. 25. 
νπΐ(ΐχιεΐα'/€ίΐ 10 I. ii . 321.10. 
vnoynaifftv 5 11. 17. 57 Vs. 

1. 2. 71. 21. 77. 9. Ol, 7. 
113. 1. 123. 7. 137. S 13S, 
4. 140.5. 1G'^, IJ. 182. ti. 
10 1,22. 235, 12. 241. 30. 
205. 3. 283. 4. 304, 7. 
325, I. 

νπογρα((η•ς 77, 1^. 19. [78, 

20]. 80,32. X7,21. 153, 29. 

183,20. 190,3;. 207.21. 

330, 25. 350, 17. 
νπογρ(ί((ή 13, 17. 03, 30. 

lOÖ, 20. 101. 2J. 104, i.r 
νποδίίχνννια 301 Η, 2;•. 
νπηδη•/!-ϊον 301, 1 1. 
νπο^ήκη 112. 12. 155. 12. 

IS4, 20. 313. 10. 310, .3!.. 
νπόχανας 14 III. 1?. 
rrrojfiiff.'/f« S II. 13. 23, 12. 

134, 8. 199. 11. 230. ΐυ. 

316,39. 323,10. 320,23. 

337, IS. 
νπόχλημα 1}20, 22. 
νποχ?.ίι•ίίΤ,'}ηι 255, 0. 

t'rT0/«i(;9f{')'il> 1'^, 3. 

νηόμνημΗ 10 Ι, 1Μ. 75 ΙΙ.Ι'ί. 

111,21.25. Itis. :.-,. 220. 

17. 301 II, 1. 
ίποηνηματιαμο: 5 II. Π. 15 

Ι. Ι. 136,1. 103,1. 101.21. 

245 11.3. 347 Ι. 1. II. ι. 

301 11. 10. 
fi r/roi'Of /)' ι ()lt, 12. 
vifnnininv Γ)7 Vs., 3. 
vTJontn'fiv 8 II. '.•. WM), 14. 
ί<:ιθ(ίη(ηιοναΙ)αι 287, II. 
ί'Ίκχίιμος .'{Η), 11. 
ϊ'ττό'ίχκίις 321, Ι'.ι. ;122, ϊυ. 
ί'ηοαχίζειτ 2. Μ. 
ντχοιαγή 9(), 7. 
vnojciYfiii Γ)Γ) 11, .■>. 
VJroiroianv 57 \'s., ιΐ. ΚΙ',), 'J. 

177,0. :ιΐ7,.-.. ;i2i.i;t.:32',),5. 

VTfoiilHvai 8G, 2J. 183, 2δ. 
313, '.ι. 32(i Ι, 10. 3Γ)(», π. 
ΐπήχοΗ»ί; Ι Μ II, 1S. 118 Ι, 1 1. 
iVi[oi/^i«] 3GI III, lii. 
rx/uinflnOai 3(11 111, 2ΐ). 
v<fi(nuai}ai 13Γ>, 17. l.fjD.s. ψα'ινίΰ^αι, 3Γ), 14. 3'.), 22. 72, 

15. 13(), 2.V 115, ό. ΙϋΟ, 12. 

184, 27. 227, 21. 237. Ifi. 

212, 2.Ί. 243, 13. 2G(), 22. 
(fay.ij 14 IV, 24. 
ΐ[αχ6ς 81 Ι. Ι.') II ϋ. 183, )1. 

251,'.). 
(fciknyt 282. IS. 27. 
([(ψιλίίί 31(1, 10. 
(ftti'foop ylyvfa'/ai 135, '.ι. 

17Γ), 7. 195,.3,ν 3G1 II, 2.3. 
ifuvtQÖv nouXv 2, 15. 275, 

12. 14. 
(f(CQC(xn(.. .) 344. 13. 
•/κημαχόςΟ 21 II, 14. 
(μ<ηχίΐι> 214, 15. 
<ftQfii> 72, 4. 2(31, f.. 275,3. 

351.4. 
(/fot'ij 183, (Ι η. ίί. 251, 4 U. ;ί. 

252, Γ,. 
<lt}.ctvOQMTrqv 04, 8. •ι. 1 Κ), 

1'.'. 1'.)0 V.S., 7. 
</ιλο<βροπν,,η 248,2. 249,20. 
(foivix(t)i' 50 Vs., 1. 141 Ι, 8 

"■ ii•. 326 Ι, 22, 
'foh'i'S 2J7, ΐκ, 348, 3.^ 
ι/οίΐ'ίσχη 227, ΙΟ, 
fokEtQov 21 II], ]!). 1GG, 11. 

227, 17. 242, 11. ([όνος 75 Ι, 17. 
ffÖQfr()()t> 31 IV, 2S, V, 9. 

200,4, 
ifOQoq (» VIII), 
(foi'yitm• 10, :t. 
t/QOt'ii'^nv 8 il, 4. III, 14. 20, 

IS, 21. 57ll,ü. 03,15. 10Ü, 

5. 240, 20. 300, 4 u. ii. 
(/ρονιίς 253,14. 300,18. 320, 

II. I. 
(fQOviianjc 30, i. 53, 5. 59, 

8. 71, 4. 70, (1. !i. 88, 5. 

139, (;. IS. 18.5, 4. 200,4. 

352, !l. (,s. n. IV). 
(ρρυνρή όημοσία 255, 7. 
(/ρονρός 21 III, 5. 34 11,32. 
tfvliiaanv 250, 8. 
<ίνλή 28, .-). II. 80,4. 87, 10. 

102,18. 103,5. 258, l u. ii. 

200, 4 ti. ii. 
([νρά 1(10, 4. 
ifvitvnv 310, ü. 
(fO)nät' 15 Π, 25. χάλχινος lüG, 10. 

χαλχός 113, 5. 249. 10. 2G1, 

13. 2G.5, 10. 
χαλχοΓις 113, 13. 205, 21. 
j 338, I II. ii. 
χηλκωρυχΗο^ 153,3. 197,0. 
XaQuxitJQ 88, 7. 255, 8. 
χαράίίΰ,Ην 1(10, 4. 153, 15 

χάρις 19 Ι, 7. 21. II, 8. 48,7. 

"1. Ι". 77, II. Μ. 94, 1!). 

195, 27(?) 313,5. 
— χάηιΐ' noiHV 48, 14. 
χαρίιης 31 III, 24 ιι. ϋ. 
χηριιήσιον 'καόν 290, 13. 
χηρΓηρά 277 II, 11. 
χαριοηράιης 319, 7. 
χίϊλος 183, 11. 251, !(. 
χί//ί«ίτία 140, 0. 
χιίρ 80, 32. 1.53, 8. 235, 2. 

252, 4. 25Ü, 10. 200, 7. 

304, 7. 320 II, 2 U. ϋ. — reno χ^ιρu)l' ng γ_Ηΐηις 
314,12. 

— J<« χίΐρός 13,7. 71. 15. 
91, 11. 1(11, .1. 177, 10. 
183,5. 2.•}. 189. 5. 228. ο. 
230, 7. 25 1 , 3 252, ο. 272, 
5, 282, 31. 290. 10 295, 
14. 310, 19, 339, II. 27. 

350, S. 22 (s. II. nniiit^iuiun). 

— (ίνά χ^Ιρα 155, 13. 
χειριημός 8 II, 27. 30. 81. 13. 

. 111, 121, Ο, 13. 29(1, 21. 
XfiQOyoa<f(it> 5 II, 13 u. ϋ. 
χειρόγριαιον 50, 5 II. ϋ. 09, 

12. V.S. 71, 10. 179, 27. 272, 

4 10. 30(1, .•( 11. ϋ. 3111. 17. 
χnρόyρctφoς 104, 1. 1115, 1. 

172, 2. 
χι-ιροιί/^νης 301, 4. 
χι -iQoiovHv 8 II, 5. 
X^ortog 177, 8 II. ϋ. 107, 28. 

319, 10. 
χίρίίοΐΉ• 195, 21. 
χιιοΊΐ' 22. ΙΟ 
χοιροιιήγαρος 3, 11 ιι. il 
χοίρος 92, (ί u. ϋ. 
χορηγίϊι' 130, 14. 197, 20. 21. 
χόριοί' ofQiiaiwi' 249, 2ιι. 
χοριο>'/ήχ7ΐ '7'> '^• ■'", i'J. 
χόριος 11 VI, 14 l^.Jtauw;). 

21 ΙΙ, 10. 160, 7. 2IS. 25. 

308, Γ, 11. ϋ. .334, .3. 345. 5, 
χρήα 1S, 13. 248, 24. 35(1, i;i. 
χρnc<xός 14 II. ο. 
χρ^•η' 317, II. 
χρεώστης 8 il, 27. ϋο. 10(1, 4. 
χρι'ΐζίη' 37, 7. 218, 2(i. 4ιι. 
χριίΐιη 233, 17. 32(1 II, 3. 
χρηΐιαιΊζ(ΐ)• 18, 27. 71, 7. 

91, 23. 90, 1,5.21. 124. !Ι. 

131, 4. 156, 3. 317, 4. 

356, 5. 
χο'ίΐιαιιΰμός 50, !ΐ. 73. 15. 

177,0. 11. 243, 11. 250,22. 

200, 4. 
χρησί^αι 1«, 12. 06, ΙΟ. 98, 

21. 140, 32. 181, 17. 301, 

10. 329, 7. 350, 14. Ιί). '/,ρ>)<ίίΐιΐ)ς 2'.li, •.•. 

! 238. 4. 2',ιΐ). \u. 

Χρ'Ί''' 'io'oi' 2•>. io U, .;. ίι7. 
2ιι. 253. 17. :;ιι.-,. ΐΓ,. 
; χηηΠίύ: 14 |\'. J •. 

■/oor't'Znv 3 17 Ι. 1 1. 11, •). 

χρόιυς 39, 2ο 77, \';. ^<\. \ί 

U. ". 90, 12. 1(11. ,•.ι. i-iu, 
' 12. 23. 177. 4. 1^11. 4 II. η. 

is;i, 7. 103, 11. 1 •.„-;, .•ί„. 
197, 15. 27. 2:;:'., i;j. sm. - 

230, 10. 215 1. ... 25u, ι. 
253. in Ii. ί; 2^(1. ',1, 2ί7. 
15, 3(ΐ3, 13, 3ü7. 3, :iiis, _'. 
311, 15. 319, ',ι. 328 Ι, 22. 
; 3511, 4 Μ. ;ι. 

ι — χ. οιριημΠΌ: 1 ^. ',ι, 

' χρίΎίινος 31(1, 15. 

' χρναοΡς 102, Ι u ", 

; χρνπογοϊς 1 15 Ι. >). ίο. 

: χρνσοιοι; 1 Γ.Ι, 1 1. 

Ι χιλι 3 1 IV, 2:ι. 

j χώιια Μ III. 1. Μ. '.Ι'.ι. Τ. 17>'., 

' 10. 214. 11. 2(1!, ϋ. :;5•.ι, 5. 

χΜΐιαιισμό; 197. Ί': 
[ X(')..c(,'i 341,::5. 
Ι χοίηα 2SÜ, 7, 

— ί/τί χοΐρίίς Ι^'.Ί, ■,!, 2,Ίί.^. 
; — χώραΐ' r/UV '.','Λ Ι1|. 5. 
i χωοΗΐ• 14 IV, ΐ:ι u ϋ. '.1^. 17. 

χΜρ>;/Η>' 8ιΐ, 2ΐ). Kill. u. 

χιορί.'.(σ'/αι 251,1.. 252, 7. 

χΜοίον 14 II. 1S ,ι Μ. :; ΙΟ. ;.. 
i 323, 12. (.. .. VII,. 

; ι/'ίλλιοί' 22, 31. 

*Ιιηιμχ6ς ).oyu; 8 11, ;.•. 

i/irjiftC[ia 32'.Ι, 7. 
, (Ι'ΐλός ιόττος (.<. τίπο;). 
\ ίριγαής 10, S. 
i rpuiitioi• 34 V. ο. S. 3ιΐ4 . 1ι•. 
i 

1 o)trial)tci 1 15 II, 14. 201, ι:ι. 
Ι 310, 5 ,,.,•;. 320 ||, 4. 35ΐ(, 

i οη'ή 13 Vs. 193, 1. 10. 310, ίο. 


lijl Weitere Berichtigungen und Nachträge'). 1 
1 
17 
23 


η 
23 


7 


II 


G 


s 


π 


8 18 Vi 


II 


S 

10 
1'.) 


in 
12 


20 
11 


27 
1 
4 


38 
l 
21 21 


:{i) 
21 


41 
12 


i)'y 
ϋ 


Ol 


II 


5 


(>•.] 
(i ro 11 81 


ü 


87 


15 


89 


4 
10 


1)1 


13 


η 


5 ί)ί) 1. ξ f. ζ (Krel)s). 
1. t>],Tfi/'"' ν^ΰ'• 149,0) (Ivrel)s). 
1. Λ'α()Ιμοα]νι>οις (Krebs), 
(v;^!. a. zu No. 337.) 
1. //co[Kr]ffvc (Krcl)s). 
I. Mi<!i}toc (lüehs). 
f^'. 1. i([(5(.i]c OK. iai' (niclil = «»') μή [... 

f. s'.[5o]; '6τ•. έαν ΐλη[νυ . . . 
iiiiil 24; «' ihl ικιοΐι Wiicken in πρότκ>ον niif- 

ziilöfcn, in dem Sinne, dafs die Verbindung 

nvaia nooxfQov τον öiXvoc als Gegensatz zu 

einen» vvin όί τοϋ ϊιρωτΰιον ταμ(ίον zu 

fassen ist. 
I. όιαφαλ{υ-„•) (vgl. 277 Π, 5). 
1. (-Jifvc (Krebs). 
(»'fi (l'ap.) = tva (Krebs). 
1. t(iUt]<Jfn, f. έ7θή-:ε3••. (Blals). 
I. [<UTo'']if6{nox<) μ(μΐ(ί(^θ)μΗ'[ης]. 
Ig. i. [Ιίΐηηνη'ιος l^/nokiV(uiioii Tüit] [<flXtal]o)l• 

(Viereck). 
fg. I. yit'o)n\(rxfn> (sie) (Vierecic). 
μαι : «( corr. aus ε (Viereck). 
I. «ι'ρ[λ]υ' (= αί'ηι{ο)ν) (Viereck). Streiche S. 353 

die 13ericbligung zu 38, 2). 
1. ιαντά (Viereck). 
1. οί•7τ[ω] όίόωχΐ (Viereck). 
Uqvmv corr. aus χοιχ^ν (Viereck). 
1. ηηοβ{ήιωρ) f. 7;ρο1^(ατι•/.οΰ). 
I. hri ((") f. έπΙ τ(όν). 
fg. 1. nc(oayQcttf[i]ns('/) (Wiicken). 
1. (c (= TTijoiiQOf) (vgl. zu 8 II, 15)) f. Α(ϋοηλίου?) 

(Wiicken) und προβ{ύΐϋ)ΐ>) f. -ροβ(ατικοΰ). 
fg. 1. 1 ij ιαΐ'ίης [μ]>ιτρΊ Ί'αμνύΰ-η ριο)ΐέρα τον 

(\\vch^). 
1. ')'no)n(((ffvc (Graden witz). Streiche S. 356 die 

r.i'richligiing zu 77, iv. 
1. .^7r/o()izi;[c f. Οίϋτο5ίκη[ς (Krebs). 
I. aißn{aiov) f. σ-ε,ίαίσμίου) (Krebs). 
I. '/■^■/.ναιης (. Ίν/.ή7ΐο; (Krebs). 
I. Άμοιί'ίον Ι'. 'A/.<')vba 
1. i\/ccnü)v f. iMip'.ov. 
1. //αΐ'ίπΐ'ίους f. Ιία-είτνέου (Krebs). 
I. 7/;)' ύμ()?.η/ο]^σ€α' TtiKVtlav f. ) . . av . . a[. . .] 

. . . (Gradcnwiiz). Dasselbe erwartet man in der 

Lücke Z. l-s. 
1. Jifl; xm)[iii\ f. y' άλλου [ή] (Gradenwitz). 
1. -//'[ηιν f. y.af (Gradenwitz). 
Auf. ei'g. Ληΐ\^μ\ηαχ6ι>. 
\. ημ' [ι-ιο)]0-νήαΐ' (Krebs). 
1. αΐ'μβολ{«) f. συμ|^λ(•.κά). ') vgl. .S. 3.J3. 101 17 1. άπό 10V f. -.f) τοϋ (Gradcnwiiz). 

21 I. ιών Jt cii;i/o(7i[ef)»'"i χίίί. 

20 I. αηούω μι-ιά f. ar.o5''i;j.:ila (Grailciiwii/,;. 
1150 8 fg. I. ΤΓρός τό f/Tii'fjpoi' yntr;^ai (Kreb.<;. 

141 Vs. 7 I. ./<o)r[rr<(;joi(•) (Krelis). 

I. fyH((h[λ,fίaς^■n (Kr.il.s). 
147 Siebe N(.. 376. 

14ί> 14 1. IC (:= ty.y.«idr/.atn (13. OcK.ber)) Γ. •: (WilckuiiV 
1. XnQu[on]vviioig (vgl. zu >Ό. 1, 2.!). S'.ioiiin; 
S. 357 die iietr. liericbtigung zu No. 11!). 

I. m f. ψ. 

151 2 1. Άπολλο'ηηος f. '\-ζ/'/.'Ύλ<Ύ.. 

Ο l'np. vrfo (sie). In ofru ist i curngierl fVi,'ii'ik^. 

1 1 l'a|>. nvx% (sie). Das ο erst oben und dinui 

nuten nachgetragen (Viereck). 

12 II am Kmle coriigicrt (Viereck). 
Verso: I. nl{= παρά) \lno).).wfiov. 

15f{ 19 I. u(p' <>))' ί'χίί f. αφ../,ί•. i^Gradi'Uwilz-Wikkeii . 
28 Ig. 1. JSrjaov y.rc'i ί([π]ούώσιι• (- ι]:τοόωη; n• 

ανιονς τά ünü tov txxcctdfxc-.iov [[_ \- J;oi .. 

Οημό]1()ΐη rcevitjq. ' } 7το/η[η'((-Τς) ir; ai'u] -■ 

.Ίιδνμης Ιί}-χο((ημ![ΐζ) ö nnoy{fync<iiii^n): . 

των ok άλ).{ων) \inna\ya'/ij^] (Cir.idi'Uwil/ . 

(Die IJerirhliguugen aul' S. •]Γ)7 sind demeni- 

sprecbend zu äinlerM.) 
1G4 25 Nach (filictie ist ein \\i>rt aiisgelösciil (Viereck). 

20 I. ίΙΰι{ί,'})ηςα) (Vicn;ci(). ■ 
1C6 11 I. ((ολύροη' (Krebs) [ojfijwji'iwj' πρίκ. ller l',i|i. 

ist zerfasert, daiier eine iinlirscbriebeiie .*^|el|.• 

(Viereck). (Vgl. auch S. 3.Ί7 ltericiili.:iiu^ zu 

166, II.) 
174 Vgl. jetzt Wilekcu. Herme.- \\.\ ΙάΙΓ-.: Kine 

Alexaudriiiisciie Aera Oclavians. 

176 4 Erg. unEQya<i[iii>: τΰη• χίομάιοη' (Wiicken'. 

10 Ei'g. [ττοόί rj/i'C(;rin;'fiö'i'r()'7(öi']/i;)((rti(')i';Wilckeu\ 

177 Am rechten Knde des l'a|)yrus sind etwa 2(i 1'.ιμ•!ι- 

slaben mehr zu rrgan/.en, und zwar, nacliGr.uleu- 
wilz, am ICudc der Z. 

1 Vor όμoλoy^T noch die Angalic tles Ortes. 

3 [ai'iiji oicc lov tr ifj ττnoy^yρ{aμufι•ιf< >;'')/", 
5 Ende: xor« χόν ίπίαιαί.μΗ'ον] (nach Ζ. Ι i). 
9 ό[μυλoyov^Ίr(ς παρά τον Πνάνόρον] oder 
ό\μoλoyov^Ίa■: τήν ανμττκ( ο^νημίνην]. 

14 ί{[ιοχράιηρος κ«! πάσης ίιΐ7τοι]ι;α{[<•κ] trti 

τον [((πΜ'ΐα χρόΐ'ον . . . 

15 Anf.: jiii[fjr] tnt[?.ei(rf(t^h<t μιμι- ίπ' αίιόι• μηι:- ^ 

inl ιούς 7τ«ρ' ctviüiv ιρόπαι /ι/,(),τί χι/./ 
(vgl. Νο. 350, 12.) 

16 Anf.: χ«ι tioot[vo)v χιλ. (vgl. 35θ, ΐ.ι) und /'.'>.,- 

jUfi'o]? 0)V ia[v ίάρΐμ«! χιλ. 
10 Ι. χίΐρος χα) cJi« f. "/.ε'-οό: o'-i• lebir lier /..ili• 
(vgl. Anm.) vielleichl Ι'(ίλ(ρίον (diadenwii/. . .395 1Ϊ!> Ι 18-2 
l.SÖ 

18(} 
11)0 

Zu 
Ιί»7 \ξ Intlxov tag ιυϊ> 1!)5» 200 

2U 
215 

220 22!) 
2U 2»7 
240 
241 25;{ 25.-, 
200 
270 

272 ΐ;{ ι. ιιι^χ[οι] Γ. Με'/.ίΙο] (CiiKUMiwil/.). 

'^ '• Ι OJ y.,(i ra[?.ij]i'n'g (Krehs-Wilckcn). 

■1 1. |if;) κ«; Afa]'r«()//(/)/. 
1. '()/io?.oy(ü. 

12 1. ((i7f/e Γ. αε.'.ε-. (flnduiiuiiz-ViLTecli). Slreidiü 

S. .'(Γ)7 (lio lti;ricliliguiig zu 179, 12. 

13 I. [,ώ Γ. [.. 

1Ί 1. [ίως Ά/κτορ]ι} (Viereck). 
1Γ) Ι. [. . ϊΊονς] (Vicreik). 
20 1. [ιόχον] Γ. του άν,-; (Viereck). 
4 U. 17 rrg. '<ίρίο)ΐΌς [hQaxtov. 
2 Ι. 7'[.]./ίρ.(...) (Krehs). 
32 Ι. fIovti<i\aiov (Ιία•.1ή. 
II 111. 70^.• \/ιι[τια])'ά!)[υν 

((Irndcnwilz). 

Ζ. 13 ιιηνι Σωτηηίωι: :£ι,ηήηιος - Huvvi (Wilcken). 
8 fg. Ι. f7r/>O[»'^c άΐλήλϋ»•] (Krebs). 
111. {ha'maQoc 6pto)v\. 

I. ίϊς ΐ'ιη f. έ-Ι έτη (Krebs), 
lü Ι. ιονς τί χ&ψκΓκτ/ιοι'ς (Krebs). 
17 fg. 1. εηιΙΐί?.ίίιο](ίαν ΐ. τΛο]στϊ.Χζ•.-τησο.ν (Krebs). 
2ϋ Kiide erg.: xca /ιειά] (Krebs). 
It Ι. κω,[ό]ο{ψ (Krebs). 
Vs. 1 fg. I. 'Γίλονς ;tlr]tü')i> (Wilcken) κ«/ ι[<-]λο)\}Ίχης 
uif?u!ug (Krebs). 
Ί 1. τίλος (oiler ΐί'λ)•;) Γ. τ.ολ. (Krebs), 
(i !. iiUri{)t.u(c<) Γ. Τυ. κγ (Krebs). 
KJ 1. yopoi' >'ϋ(/(ώ>') f. φόρου (Krei).s). 
2 1. //[t]ffop«iri(ioc) »'[••]• (lii'i'bi')• 

5 I. ιιη/Χαι•άριος) f. Mr//_ (Wilcken). 

!) I. //«irrilc f. 11α-£ϊσ'.(ί) (Krebs). 

8 1. Af«c f. .ντο. (Kreb.>;). 
13 ]. if (-_- oifiüiQot) Γ. φΐόο(ου)] (Wilcken). 
8 iviayuroiKti Wdbl verscbrieben (ür i»» η xarn- 
yth'oiKti (vgl. 'JO, '.!) (Viereck-Krebs), 
u. 230 ■! fityixui' I'iip. I. f ξί;')'ί;'κον (?) (Krebs). 
4 I. WC L[7ijf[)']r)j[^oi'ia]. 
17 1. inl ()ij 7icei'i<')c lov άρον[οηόον (vgl. 282, 27) 

f. έ-ιοή -αντο; τοϋ άρου[ρ . . . 
24 1. ßj: ο. 
15 Ig. Ι. xa,'hj[xn joTc]\oiovm χαιροΤς (vgl. 39, ίο) 

(Krebs). 
G I. cii]nafion'(e[. . ((oailenwitz). 
21 I. ττ«ηά jov :^]ιοιοι'μι[ος t]ag ((iraiienwilz). 

11 1. [γοΓ ίτχιβάΙΙοΐΊος ()ι]μοίρου. 
20 1. [α'ροΐρ<(]: ιρ^ΐς. 

2ϋ fg. Ι. ί7ΐι[βί]β/.η[χή'αι ΊΟ tx της], 

30 1. [vΰρaj■(,)yόg, με,'/ ό]/'(•') 

31 1. irfißfß/.]tjxi<[T]ru τώ. 

39 Ig. Ι. tnißfßX)j[xOTog ιχά<ίΐΜ{'.) μέρονς]. 
1 1 1. Άϋ^νρ ivoty.iov] 

12 1. ooir/jiiörV!) 

19 1. χοοΊς ιοί' h]oixiov 

20 Ι. 7rc<ρ(«]ώ(^ω ιά μιαΟ\ονμείΐα 

21 1. [βλάβης <;νι> Τ(χ7ς] 

8 1. ccyi[mt> xiti ηρϋήυ (Viereck). 

32 Ι. ^v^ρy^]ιημivυς (Viereck). 

6 1. χωμ{«'ρχοι>) oder κωμ{oyρaμμuιiü)ς) f. κώμ(ης) 

(Wilcken). 
Die vier Zeilen, die imlcrlialb Z. 20, von dieser 
durch einen crliebliciicn Zwischenraum gelrennl. 276 277 
281 
282 2SS 
2!»7 
300 
317 
32(J 
332 
333 

33Γ> 337 sieben und nirlit uiil (liMcli.stiiciieii .-in.i. ii,i- 
baileu riiic (Jiiillinig ii.h-Ii .\rl von .No. Pii ,,,,,1 
179. Die It.ilieriiii^; i>i ,ηι ύι-η .Sclihils -u.m•;/.: 
wk in Nu. 101. (Cradenwilz.; 

1 I. ./[th>:] (Viereck). 

12 1. ό',ς (=: oc) Γ. (',; (Viereck). 

19 yρaιffισης■. ,;ς lorr. ;ius (t (Viereck;. 

20 1. cednu^etf {- ta>;ru^nui). 

II .^) !. ./ιαφιγμΰΐΜΐ• xcii outiijti'f.öiv ^Wilik.i, . 

17 1. \[v άν«]ύίύοίχ{ι<). 

10 1. iV] μίν f. ..];j. iv (Viereck). 
28 1. άηον[ρ]ι^ί)ηϊ•. 

40 ig. I. xit'i da [π((ΐΊ]\μΐ(ΐΐ( Γ. ν.ν': -j. ....,ίι:τα 
(Gradenwiiz). 
9 Ι. ανα/^ρηγ,ανιιι (Viereck). 
23 1. jUiiwVifi) ί[ϊ H\tn(\iti\[.7)v iVierecl« . 
2 1. 'Er,n\a\Ktz (Wilckeu-Kreips). 
2 erg.: ποιυ[ι'μ(α ίχοναί(ΐ\ xtii (vgl. 2 11. ο) (Krel•.-•. 
II Ut Wilcken; \ln,;nvii lij. 

zwischen Zeile 12 uiul 13 gruL-er Ah.-aix. 

8 I. (Tctfi (Viereck). 

9 1. yan Γ. :ry. (Viereck). 

2 I. εις über einem vitIüscIiIcii ^Vorle n.n-ii.i•- 
Iragen (Niereck). 
4 fg. 1. ΙΙαϋαηα iju (Viere<:l>;. 

Her l'a]i}rus isl unten iiiigidnuclien. 
\'s. ...](' ά:ιό 'Hnr<x/.ti()'i[r\ (Viereck). 
2 1. tjitotai ly.ov 'ityntioi• (vgl. Λυ. 171. li/. 

11 1. y.ai vTi[ho ιίλυι]; VraiJiy t'/.cuoinyi i» 

(Wilcken). 
^ hie Vei'unKuug \Vilckens, d.ilV .λο. I :iii.- ,:,iiriv,i 
Uriinden die dii-eko• lurlx'i/.inig vun .\<i. :;:;7 
sein uulsse, liudel diircli die Origiu.de ilm• K,•- 
stiiligung: l)ie liiU'li.'.Ubenreslc am Ind^.-u 
Uande von iNo. 1 sind die Zeileiii;ii.i.ii \„ii 
Nu. 337. 
Daraus cigeben sich liir den TcM an den 7.<\[>-\,- 
cnden die lulgenden ljg,nizuugen (Krelis): 

2 'η[ρίωΐ' ^]if 

7 j βρ 7f()ij[rr'l ^ρλ((\'] i^ß : ?.i<r 

ί* t 

8 s ξη nnol'jo j; ['η•/ /j ϋί)Γ°'χ 

12 J ρμβ = [;(noii'^ J .'/jl' '' / ^ «ι«!"'' 

13 XfiU'ii'ftalg xca .,.]ytic(^ 

14 ^fü>[i' I\'t]l}.ov 

1.') n[o?.f('>i (vgl. dazu Ni•. 171, (Ί| j ί d 7Τηο(,\'' ^ ö• 

Γίξη 
lü μfyάλov [ Γ ^ ','"^ {"■'i^• ^n- 1 10, -1) 

i'-[ h 

18 int<irQntt;[yiic (oder tnir;ii)cai,[yci) yiyc — (\j,\. 

Z. 2.'!) 

l'J [ ]S = I> 

20 ^oxi{on{aiov) ί\ήσυ]ι• \ χό 

21 όμοί[ο)ς ]f t: 

22 x(n'ii['(C ό/ιοίι/κ] j !(■? 

23 ο[μοίο)ς ] j «c 

.)i '■'J Γ '^ , / 

/4 τΓοοσ 5 χ[• .χ /j 7x;/ . .Jx 

2ü 7ΐλ[ο/ωΐ' ^]xr I 

(In den Z. 19—23 sind demnach die LrganzuML. „ 
j 
προσ zu Idgen.) — 306 - 347 
348 22 1. γινομένης (Viereck). 

30 Ig. erg. χ(()]\ιην\ nn6o[oati> ηοιήσο) ίν μτμΊ 

llnv]\\}'i]u)[v ίηαιοηοςτιικίχαιόίχήιον etovc] 

[V/Jo]i[r(])[or Καίσαηος τον avotor (Viereck). 

Vyl. jelzl M'iickcii, llcniics X\X, 481(1'. Zw. 

7j. 1» M. 10 cinzuscliiebeii foigende Zeile: 
...Jdiiw)' ario)i> tl lö naatv[... 
9 erg. ίχ]κραλ!αϋη(Ται> (Wilcken). 
3, 5, 10 u. 11 1. (tQiOQnjTtxov) xot{i'oi) (Wilcken). 

ig 
5 I. ΙΙαΐ'κ[(ίίιιμίως (ti»q durclislriclieii) (Viereck). 
G 1. ίίρ^'ω].• (Simren über tlcr Lücke). (Viereck). 
1 I. IltTt[n]ovxu)i (Viereck). 12 1. ονς I'. ώ; (VitTeck,. 

in I. t/r '"•'=) ίιος (>ii•) 1. i-y/rj/l'-j,•^ (\iereck). 

14 1. [.]. ).1(7ΐ((ΙΐΓ,[ις] (2. |iprs. sin;;, tili ) 

350 6 Auf. erg. [οι/Λας (Viereck). 

10 ]. τ]ης f. .]9ς (Viereck). 

11 erg. μηδ' ίττιοχύμίνος μηό' ίμ]Γτοιοι'ηα•υ: 

(Viereck). 

Ücricliligiiiig zu 12 (S. 3.-)9, Sp. 11) 1. ,,,,); -Μ- 
ίνων f. μτ,ιένα -/.fi/.OovTa (Viereck). 

7.11 13 verbci-scre: [ovaa x(c) tioiitiorcu z«; 
(Viereck). 

zu 14 !. ((viiö (oder uriri) f. αύτοΰ (Vienjck). 

351 4 1. fffQui, {=((tQir) (Viereck). Zu Sfitc 353— 3G9. 353 
35 G 357 

358 
359 

3(;o 

361 3(;2 3G3 Streiche die üericIiligiiMg zu 1, 23 und 3S, 2J. 
Zu iNo. 104: Für „xnQOyQceniol•" isl das im 

Text (104,1. 105,1. 172,2) gegebene .,χίίρο'- 

yQdtfor" beizubeliiillen. Streiciie die Ik'ricliligmig 

zu 77, IH. 
Slreicho die Hericbligungcn zu 14!), (7.. '2: χαρμ[.. 

χιλ.), zu Ιό3.2'.ι, 15S und zu 17!t, 12. 
Slreiclie S[ialle II, Z. 2. 
Zu iNo. 350 vgl. (). 

Spalte II streiche Z. 19/20: {„ Αλ,'^αιινς" χτλ.). 
Sp. IV zu .i7Tio)f lüge hinzu: 8 II, 18. 2-1. 
Streiche Sp. 11: „./{νρηλιος) .ίπιων S II, 18. 24" 

und Sj). IV „^/{νρηλιος) Ofmvtiyoc 63, ('.". 
Sp. I zu Απολλώνιος lüge hinzu: 151, 2. Vs. 
Sp. IV nach Z. 12 lüge hinzu: Ανρηλιος Ιαιόωρος 

6 X(a\. . . 26ü, 1. 
S|). I nach Z. 13 füge hinzu: ,,./ναηλιος Ινροςϋ) 

287. Π." 
Sp. II zu ./Ηος füge hinzu: 27G, l. 
Sp.'lV Z. IG 1. „Εχνσις" χτλ. f. Jv /.ησ;;. 
Sp. I sireiche: „Απολλώνιος" hinler ΓΑΗΐιβιος. 
Zu Ιίνόαιμων füge hinzu: 330 »nl. 
Sp. II zu ηηηχλ(ΐόης lüge hinzu: 335 Vs. 
Sp. III slreiclie: „Θανιιτρης ΙΙιολλιόος 70, 12." 
Sp. IV 1. „θίκ'ς" χιλ. f. Θιε.ς und füge hinzu: 

„Θίωνεινος 03, G." 364 
365 

366 

367 
368 
37!> 

3S3 

386 

390 
392 Sp. I slreiclie: „laaoiov ll^, 12' und .,/σιΟο,οο,- 

ύ χη)[... 2Gü, Ι" und zu „Ιααριον άπκι.- 

füge hinzu: 90, 12. 225, 12. 
Sp. I 1. „ϊ\ί((ηων ΙΙροινος χιλ.•' Γ. ..Mao'/iv 

χτλ. und füge vor .l/o/.ffnw*' hinzu: „]Jiu.'ii(j; 

7 II, ü." 
Sp. IV 1. „//ΐί,'Μησηα" χιλ. f. ..Ι1αί]:;τ7τ 7.. ■ 
Sp. I zu ΙΙανυμίίνς lüge; hinzu: 9il. II. 
Sp. II I. „Ι/αηης ^cüiov'• χτλ. f. .,l[a::;;Lri :)'• /ιλ. 
Sp. III zu //ΐησοιχος füge iiinzii: ο IS. 1. 
S|). IV zu ΙΙιολι-μαΤος füge hinzu: 19:i, !i muj 

streiche Z. G/7 von uiiloii (llioliuuio; χιλ.). 
Sp. I zu ΙΙιηλλιις fuge Ijinzu: 20, .1 u. .;. und 

slreiclie: ,,Πιολλιις Ιΐιολι-Ηαιυι- 2G. :■• u. -.■ 
Sp. III streiche: „Ί'αΐ'ίΐροίμμι: fico't'f i'fum-i,); 

90, l.i." 
Sp. II unten 1. — r. ϋηών Γ.Ι9 Vs. 1. 
— Γ. !}ναιών 337. π. 
Sp. Ι streiche: „άναχίομαιιαμός 107, h'..•' 
Sp. 11 1 zu ίπιιι^λίΐν füge hinzu Γ.17, !ü. 
Sp. IV streiche bei ίιίΟής: „Ki, i:;• und lü-e 

daiiinler hinzu „ϊσ^ι;αις IG, i;:". 
Sp. IV i. „π«ρα)'ρα([ία(!ι Gl II,.'." und .-ULiciie 
„παραχραιρι-νς Gl II, .V. 
Sp. 1 slreiclie „πηοσίίλίϊν 107. 17". — 397 Nummern der Papyri in Band 1. α ιΛο. 


1•. 


Ν... 


1'. 


.i\'.). 


1', 


115 


2562 


311 


6841 


276 


6908 


IIG 


2563 


308 


6842 


339 


6909 


117 


2565 


312 


6846 


344 


69 Γ2 


118 


2566 


307 


6847 


19 


6913 


120 


2569 


314 


0849 


300 


69 14 Π. 


138 


2576 


315 


6850 


321 


6914V. 


128 


2577 


309 


6853 


348 


6915 


137 


2581 


319 


6854 


22 


6916 


122 


2584 


313 


6855 


136 


6917 


133 


2588 


323 


6S56 


97 


6918 


123 


2594 


320 


6858 


350 


6919 


127 


2615 


317 


6859 


282 


6922 


126 


2617 


318 


6861 


10 


6923 


5023 Λ. 


21 


6865 


15 


6924 


129 


5023 D. 


34 


6867 


183 


6925 


130 


5024 


316 


6868 


95 


6927 


131 


5507 


13 


6871 


45 


6928 


125 


6080 


94 


6872 


39 


6929 


119 


6092 


295 


6873 


35 


6930 


298 


6618 


96 


6875 


161 


6932 


132 


6807 


36 


6876 


103 


6933 


124 


6808 


43 


6877 


25 


6937 


121 


6809 


42 


6878 


41 


6938 


8-1 


6810 


273 


6879 


155 


6939 


141 


6811 


332 


6880 


53 


6910 


134 


6813 


268 


6881 


54 


6943 


299 


6814 


99 . 


6882 


322 


6945 


8 


6S15 


30 


6883 


. 225 


. 6946 


9 


6816 


338 


6884 


48 


6949 


144 


6817 


40 


6885 


70 


6950 


12 


6818 


38 


6886 


62 


6953 ■ 


5 


6819 


27 


6887 


65 


6954 


11 


6820 


142 


6888 


67 


6959 


17 


6821 


31 


6889 


16 


6964 


135 


6822 


280 


6890 


140 


6965 


302 


6823 


285 


6S91 


18 


6967 

6824 


98 


6892 


113 


6968 
6825- 


3 


6891 


63 


6969 


20 


6826 


1 


6895 


72 


6970 


85 


6827 


4 


6896 


44 


6972 


7 


■' 6828 


2 


6897 


166 


6975 


14 


6S31 


23 


6S9S 


335 


6970 


6833 


> 102 


6899 


334 


6977 


304 


6834 


37 


6900 


29 


6980 


310 


6836 


333 


6902 


270 


6981 


305 


6837 


261 


6903 


143 


6983 


303 


6838 


33 


6904 


21 


6984 


306 


6840 


50 


6906 


26 


6986 46 

49 

47 

173 

55 

56 

325 

64 

61 

75 

51 

34(1 

101 

100 

106 

154 

156 

107 

32 

28 

297 

52 

57 

58 

59 

168 

342 

163 

83 

177 

79 

60 

151 

160 

179 

148 

146 

139 

147 

296 

66 

08 

69 

71 

73 

301 

114 

112 I'. 
6991K. 
()991V. 
6994 
6995 
6996 
6997 
69'.i8 
6999 
7000 
7001 
7003 
7004 
7005 
7006 
7009 
7010 
7014 
7015 
71)16 
7017 
7018 
7019 
7020 
7021 
7022 
7023 
7021 
7027 
702S 
7029 
7030 
7031 
7032 
7033 
7031. 
7035 
7036 
7037 
7038 
7039 
7043 
7044 
7045 
7049 
7050 
7051 
7053 
7066 324 

32S 

74 

153 

76 

77 

78 

2-10 

SO 

81 

82 

289 

293 

174 

281 

283 

104 

105 

275 

86 

87 

SS 

89 

93 

91 

■ 92 

90 

255 

278 

279 

108 

109 

110 

111 

264 

263 

172 

171 

•169 

170 

157 

l."0 

259 

256 

262 

152 

292 

145 I•. 
7067 j 
7il69V.' 
70(i9P..' 
7070 
707:; 
7074 
7075 
7077 
70S0 
70S1 ί 
70S2 
70S4 
70S5 
70S6 
70S7 
7091 
7092 
7095 
7100 
7101 
7102 ' 
7103R/ 
7)u3V. 

7105 ■ 

7106 V. 
7107 
7109 ' 
7112 
7140 ! 
7145 ί 
7170 ■ 

7172 : 

7173 ' 

7174 ' 

7175 ί 

7176 ! 

7177 ' 

7178 ; 

7179 ■ 
71S0 Ι 
7181 
71S7 

71 98 '• 

7199 ' 

7200 : 

7201 
72n2 
72οι .Ν... 

149 

178 

343 

336 

159 

3-16 

161 

212 

277 . 

zu 321 

162 

286 

274 

15δ 

176 

2Sl 

272 

269 

257 

167 

;•;:; ι 

329 

ο.:•η ■ 

1"5 

2->b 

2•3ό 

ί G5 

ISO 

Ibl 

1S2 

ISI 

192 

191 

194 

19S 

iSs 

193 

1^6 

IS5 

ISO 

190 

290 

1S7 

251 

252 

253 — 398 — ρ. 


iVo. 


ι•. 


Λη. 


• 1". 


Λ... 


(•. 


Λϋ. 


ι•• 


Λ... 


'•■ 


.Ν... 


7•2()Γ) 


197 


7232 


210 


7283 


220 


7317 


227 


7352 


243 


7920 


ϋΚι 


7-20'.) 


231 


7233 


211 


7288 


213 


7318 


229 


7351 


242 


7923 : 


ii'.i 


7213 


19Γ> 


7231 


202 


7289 


215 


7319 


230 


7355 


245 


79:ΐ5 ! 


$51 


7211 


23ίΙ 


723Γ) 


207 


7290 


219 


7320 


220 


735(1 


238 


7937 Ι 


!Ι". 


7215 


199 


7230 


208 


7291 


224 


7321 


250 


7305 V. 


2G5 


ί 7951 \ 


io-^ 


7217 


217 


7237 


222 


7292 


2(10 


7327 


247 


7399 


235 


7952 , 


i:>2 


7225 


216 


7238 


214 


7296 


291 


7328 


248 


7412 


337 


795S ; 


35(1 


7226 


201 


7242 


271 


7297 


287 


7335 


237 


7427 


201 


7909 Ι 


3ή3 


7227 


203 


7243V. 


267 


7300 


200 


7337 


241 


7812 


301 


7970 


55 4 


722S 


204 


7266 


258 


73 10 


230 


7338 


233 


782(1 


347 


Ι 7971 ! 


355 


7229 


205 


7275 


218 


7314 


234 


.7339 


244 


7821 


326 


1 7972 


357 


7230 


206 


7279 


232 


7315 


249 


7349R. 


254 


7911 


327 


SIUR. 


Ui 


7231 


209 


7281 


221 


7316 


228 


7351 


246 


7913 


359 


Ι 

399 — Druck von W. I'oimotter in ncrlin. SIGLEN 
Ι. Maasse UND Gewichte. 

Vjl.WUcKerv, OjtgritcK.Oi^roKa i^.S.w. JaKrt-J. Verein* V, AUtrtlxunufr. im^hcini. LXXXVl iSgS S.2il\f. 

a'f^^P« ^ ; "^"; l^; 1^ (^ii/3); ^(171,4) u.<i. 

Of ρ Γο^Ρη • — : — ■ 

K£p«MlOV b^ (l^U.,& u.a.) 

λίίριχ ^(.21 ΰ.,10. 1/8,12) 

2. MÜNZEN 
Vergl. eLeitda unA WtlcKeri , DU CKolKuülgUn in der gfioJi. Cursive' Hermes XXII 5. ,^33 ff 

'^'^'^"^"^ ^C8ii,^u.o,;. 1(_(:2i E,3 M-o'.). Y(34i,iu.o.). 2^(141 1,^.27111,^.334^7) 

^Ρ«Χ^η (-'iOboUn) cj. L• . /, . ^ u.a. , 

I (a 8 ChdlKus; . — r- 

OpoXoL 2 r=r . ;;^ 4 


F 


5 


<^ 


;((χλκου$ Ι 


Jn > X J Λ ; •Λ 


^ς^λκοΊ 2 


Xf^ i Χ; Χ (342,4) 


3 
4 • 


'/2 


Ob. 


^' / 


j: 


CX ; cX 


<$ 


^X ; cj^P 


7 


<:χϊ 


VOMldW« 


^.v 


KCpKClOV 


ym,i6).j(^i2 E,7) 3- Zahlen 

200 cc . c 

900 "JD \3 . /* u. A( 81,14. 194/24) 
2000 ' ρ 

3000 Μ.3.*ν, y• yc^'+z?) W-S•"'• 

loooo M.J.W. A; Λ) ( 84-J2 M.O.^ U.i.W. 

. 4. Bruche 

Vfcf^l. WUcKCn , Aui gritcfi, Po^yruiurKunden Hcrmei KIX S. 2go w. JoKrt. u.i.w. 

^2+'/3 i-v73'7;i [-(274,3) 

V3 F) P; ° (84,13) 

3/4 / / 


/ / / — 

I/ll L« . L0( 

1/12 ly.^p. wo'^Cii;, 14.217,9)^ L'^^C^i Il,:5) 

V24 κϊ lO (&1, 14. 188, 28)j 

'/32 λΡ ; >^ (104,4) 

y<i4 ' Ρ;ΐΌ(ΐθ4,4) I) Ur»prSngli<=h un4 meiittnJ <iu,teK idxrage odtr wttgtf«4vte 5Hcke Jbcr der dtnHervaer bcsii-cJvntncJm 
ZaU iUij^c4rucKt._ 2) trvhtorxJen ouj C- t d (• '/z + V4) • 

5. Verschiedenes 

ττυροΟ 4- . 'l• (2ο,ι8) Μ']ϊρο$ "^ (9^-5') 

κρι^η5(7) Lj (£»7 R.1,19.) I ^ — « (1,18) oMoiws -»-(^Ι/Σο; 
πνροΟ «pro('fir| t"^(84/J*"•«•); -?^ ■ +^ (I71/4)j (xut0 5{iamnvtt.Ferinea) J ( 34 Ε J3 u. 0) 

V'tos //tovs M.JV. L- i ^ ■ C . J^ . Lu u.a. κοίί ^ ; f (32'^/4; Griechische Urkunden. Tafel Weldmannache Buchhondlung. Llchldiuik >. Alben Kiiicli, Hrrllii ' No. in Col. II. 
^ 


;!'';•/. BRIGHAM ''°"'<fi|VÄf Ρι^ΙΏ! || 

3 1197 21179 6195