Skip to main content

Full text of "Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen Museen zu Berlin :"

See other formats


HAiKXD Β LEE LIBRAR> 

ΒΜβΗΑΜ VOUNO UNlVEMSnN 

PROVO. UTAH Digitized by the Internet Archive 
in 2010 with funding from 
Brigham Young University http://www.archive.org/details/aegyptischeurkun312kn DT 
5β 

■ef 

BU.3 
Ρί-Ι \EGYFTISCi-IE URKUNDEK AUS DEN KOENIGLICHEN MUSEEN zu BERLIN HKRAUSGKCRBKN VON DKR G Ε Ν Ε. R Α EV Ε. RW Α ET U Ν G GRIECHISCHE URKUNDEN DRITTER BAND Μ I Τ ζ W κ 1 1, 1 C H Ί• DRUCK.- 'Γ Λ Ι• Κ Ι, Ν BHRLiN 

WEIDMANN SCI ΙΕ BUCHHANDLUNG 
1903 THE UBRAn 
BRICH Α Μ Y(AJNG im 
PROVO. UTAH hilialtsvcrzoichnis. 

1— :i:,-j 

».rirlaipunj;.,, un,l .>»γ1,Ιγ,Ικο 7,. Hand I un,l II («.»„„uolt von VVilckc« und Schubarl) .... Ιπ.Ι.λ 1--4 

_ _ _ „ „ III ., .. .• • ^ ^ 

I.mI.C-, _ _ __ ,,j_,; 

'• '■••'^•'■""•^'"-' " . „ IT-l'.i 

II. IniniK-• ""■! li•^'•" ,.,_._,„ 

III. ILiliTun^ in.li CniMuln unil Imlicliniicn " 

IV. llr.iMl.•. ΛιπίΓΓ, llrhilrJrn " ^,_^Γ| 

V. M.l.i.u,.,U, " _ 

\ 1 t.Mii,•,, l'rir^lrr, KrMe iiiij lIcili^tiiiniT. Clirullichos " 

SM, (..„^,.η.Ιπ,ΓίΓ.: 

\ I ,11. Irr \ lilkci, (ίίΐιο, Toimrchicn, .SiBiltc u. s. W " 

■ " ' Jl— 'J.'. 

I). l)...rcT .,•_■.(-, 

{., InuixKt, loioi elf ' 

1). .Sii.isson, l'liil7C, ϋΙΓοιιΙΙίιΗο Gfbüuile u. .s. w '''' 

i;. Dciwolira " !^,'_,. 

VIII. ΛΙιι;.τΙιοίΐ und dcrgl ' 'J. ' ' 

l.\. .Mniialc und TnfiC ' ~.. 

\ Miinsüo und Gcwiihte " 

M. Miiii;ni 

. . ,, ■.•*i--ii 

MI. SNotlindoT 

iNiimnicni ilrr l'ii|iyri In llnnd III '' 

Z^x,■i l.iihldiii.klnfcln (Mo. Ulli. 'JTO. 1002). ■5c(o<iu.<r. η. Λ 0,5 er" 


Βνους StVäxoU /Λ-υτ-οι<ρΛτορος 
AvTi«jv^ivcU ^ιρΛδ'τον hviftpouf IvPi IC*, ν ο V 


vT Δ X.IJ Γ y . Ζ_Λ Lv*- ) της 2L-c*.\!)ctvov -Γο<ΛττιΙης 

Ουν ΛυΓυο fcTruTM(p>iTaL) Γτ ϋ• •(• • •) ΑρΓι.(νοίχου) 
IT ' Τ" ' '^ "^^ ' 

ι \ •' h > Ί t -^" κ .χ ι* »1 Λ ο r ρ ο ej' IV ίΧ τΓ ί ν fc ι.( ν^ Λ -l» τ ο[ν] IC ν 7Γ C\ ,' > ι , .χ 1 * »1 Α ο r ρ ο ej' IV ίΧ TT ί ν 
7rc\pfK0MlilV (ΧΤΤΟ ννΛΛίωιΤ 

i<.t<>%f^j ι'ΐ(Λ)ττϋΛ>|(: ΜυντΓου ίις ΑρΓι(νο Ί'τ η ν ) 
' ' \ ^ \ ' ' 

^ ι \• 71 χ >]'[ 1 Λ ς^ ν; ι Λ ΙΟ ν τ Λ ^1. Λ ν τ u) ν "Γ ρ 1. Λ κ ο ν - 

> ^ 7 II ' ^ '' -^ 

ι < f r \ ι .1 ι ι\ Λ Λ ι J , tj• ο ρ i Γ ρ ο υ Λ υ c CU ν 

■' f'i'* ι y ' 'S 

11 ' •> (1 ^ ' •■ι• ' ' ' .''s 

' 1 •. Ρ ι ν - 1 Μ .j « ν Ο » υ 1 3 >' ν ρ ι UJ ν TT C». ρ Σ ΤΓ L Τ ( η ιτ >; Γ t uoi (• ) 

S.. Χ 4 Ι ιν/ ς H ν t κ ( ρ Λ ς ) Ol ίΌ ν ΤΓ ρ υ ν (^ t J' ρ CX ΤΓ τ Λ 1 j κ λ ν*. >-] yl ι.>ο ( ν J 
t -^ • • ^ 1 ν» • •(• • • )/-< ♦ r >- ( yl 1 ι ts' Λ ^ -^ ι ji ty ν τ ο τ ί J ο (ς ) 

( ^ "> -1 \/' . ■ . • ■ 

> 'Τ ' , ' . ν _ ' Γ ^ ι 'Λ. C V Λ Λ Λ V Γ ίΧ 1 1. 5- [- Λ [ Λ ] - ι » 

Vi >ι ;τ 1 ι IN Λ C f Κ Λ J U ο C Λ ί•. ι V Ο 1 
Γ «. τ ν Γ Λ ΙΓ ρ L Λ Κ (; Ο V ] - 
ι ν.• V ΤΓ Ο τ t ι ο ς κ Λ ι r Λ (ρ ο yl f [ ι ρ Λ J S ;γ C ι; f C ι«> κ Λ JLX t V . 


Λ-» [ f 1 'j• ,• I TT 1 TT (0 rvi ri- tr liui-y ].ι<)ο\ΐΛ^. Η•^4ο»>ν. ijl-yomy. οαΛΛΛΛ/ττν • Λ J'eJxAM'. -»ν. νΧν. Cxx'ui.ve. 
,'.j ;'].' fc / 'V [ΐ^ f''»]-r e* »■St' Αλεξο«. V ό ρ t uo<<' tic Κ[Λ] ρ(Λ ν wo λ^ 


(:.ι;Γνχ]η^ t νς τον pcrr-nACLu^Tvi v'j τΓοι,-μ γλι, τον γννίΛ,ον 

. . . TkAl- η ρ ν η (Γ £. έΤΤ Ο U/U,<X.f α LYO^AKOV' tUfTÄ t[^»]•'• 

. • •■]. ϋΐΛοι,υος τον αυτόν γννίΛ,ον τΓοιοΛ)ντ(Αΐ.;) 
• -Εντιν/ης ΐχετΛ !^ λιλ. Rt* χ] σ^. 

■ ■ ■ 3 *1 (' ϊ 1 Γ'ί ^*■^^ ^""S σ^ ν υ ρ lAJ JT LVif^JV [•]0<>ΐΛριΑ 
Γ» . *< )0 >ρ / , /-'ι 

j-'W-f. ••jijrovtt^ÄM.Uv} κοονυριυ 
■ * Ι j "J < t ι • rf ^ L• ο ν τ(χ t) * yy ν C της λ Au> . 
* ^ C .' « «ν ». «Τ ». « ν T.j% \ Λ ΙΟ ι . 

. ' ίΓ * Γ' ' ' ' d) ~ ■ '1 -' / \ 

;;> ;,ρ^ ,Λ; νΚ.. ;^ρ\ της κ^Μ.|^- 

;•»•Ν ί »Ι«<γ > κ 4. » ι .1 ,• ^ ν ν t κ ο*.4 t £^i\».«.t ν 

]" • ι »■ * »ι ι ο ν> ν r ι ς Κ C ντ i. [i » u 

] L ν t \•γ(^. ••)'i'vv<t»yt ><Λ λικίίην τον Λυτού τοττου 

JV Μ'ΙΛ *4Λ»|»'».^ς ι) ΟΛ^ LA Λ τ »J vloV Ο Και, ΪΓ 

] Κλ Λ Α^« .| ν• <t'vv » Λ ι ν η. IV ι ν o(juoiu;^*j KO^TcßtU 
• ]\-<ι Λ.\^ι^ t^f^^ '^2^ε;Λ Έκ το υ τ 00 ν ίΤί ρ t t ν /ν ο ν τ ο 
• ■ •].ι.οΛΛ«υτϋ«^ν ΤΓΓ RJ Τ(Λ VÄvAcKviAjpi^ xtl>v 
. . . ^rvv ι Kc^a/«-«^ »ν ΤΛ jruiacKOLa. (Του fcylo(>ßt Λ7τ'ο<νχ.1^ν 

■ . ,. ]0f λ« Uil TTOtO ΰ(Τΐ. ΟΤΙ. TΓUJΛη <ΓθΐΑ, tV i fct το/ tL^ ΤΑ J^riL^J- 

.]orA[.]uOV ort 7uJ5 ^OU ifpa^r]S *'^ /^*] ^'V TÄ_^\tc ^ou 

•.\]«iir| Cou J| ^r|Tvjp, η ΤΓοιη Γης Τίνα ö'o ο ν r u]i^ j. ι, ν 

rette-. . .'ivTlJLxtt την ÄVTUc}'iiyy](rtV. El <?U'p ^^ τ [λ]^ f . 

' ^ Γ-..*"! iint »/^ η^ί-ζ^Πίπν/- TTä V τ uj V 2ΐΛητη^5, Κ-Λυ Trt^Y[oV^J^oi ^^ΛρχΛρον. 


^py(air«^)y' υπ-ουρ^ον^ Λ'υτοΓςτοΤ5 o'iKoK^ou^^ ^ c; 

5 f ]ΤΓηλθ(|Όρονντίςο(ντθι(^ '^ 

[ 7Τ]Λι.νδο cp po υ V r ί.ς l' 

f ]M.OL• ^~ o'vKo ύοκΑ-ΟΛ}^ o^oiu;^ <^ Γ-1 

f. ΐτΓηΛοφο povv-ctCXT;TOLr ^Γ*] 

, Κ<^ί ''/f'-j^ ilt t5' v<riujvo^ -^r•] 

3. Γ' Ϊ8α^ τ; 6Υ5Ό. Ν° 700 jJcvfjMv^xÄ'. Η 'i'i|5 Ort/. Ol-• ΊΧ,5οτν. ινίχΛΛλΛΛη/ . ζ JaJriAM ■ -ny. νΜΛ, . yAAn^yviy 

Ιί) κΛη ρ ος ■ ■ 

Δ.ιονενης /\ ο υ Κ ρ ητΓ ίΛς 

5 ΑΛΛλ^ JlptH5't<0V 

Α Μ.. Μ- 1-'»-' ν (5 <r ι i:pLA«VOV 

Αΐντοονις LΛ.y1r(poc) Ζ_ ν ρ Λ ς 
JlcAfeLnovr ΓΝονιττοΓ 
10 Ζι^ι-λ-ος NtuAov 
^'ilpoC J 1 Λ vi/u; tx oc 
ΙΝίΧρΛους ISoviTlc 0^8lpt>f ■ ^ ' N? 701 

i/wupeLV• 
Cft/ov τΓσΐ ρ vM-tov ί ις ;/ ÜCX.VLOV (T-TTtp/LA-cxrcc rov 
του ϋ L ί: Λη λί-ι; υ ο τ ο ς^^ t-l/(. 4i/. dc«.vtiov i^A,. JVuI/S'- ^ah^^nM4. Η•- Ί 5, 5 Cnv. '^^: ^ <^- JCLiju^- UtA^Wt.. 

'Έτους TTtv ri <Λ t d t <Λ ro \J Α u το κ η[Λ ro|7 oi^] 

νος nL• LavoV tt. . ΔίΛ -Frj5 ΗτΓολ- 
5 Λινν^ου rPÄTTt^rj^ 'Αγοράς. Δτ|^Λρι- 

ο ν JTiTt ρ ΛΑΟ ν α^ΐΐΛί ν ος ιχ. « r λ hCvpt- 
ον τον (Γυνι/ t ν ο U<^ J Ι TOytt^cca t ο ν το tr 
A\ciPO d fcLOLOx; Ε-ύτΓορουτ L• JlToAf- 

icrttov; -crov Γ\νιΓνοι;^ώς tTujv τ i (T- 

Μ.ΙΤΛ Kvpiov KfcAt lyyvo\r εκ^ 
tKrtiLV τον ΛΟίΛ^ρον liPÄKAfcl•- 
dov,iv^ txivv τ ι^οΌ^-ΡΛ Ko ντΓΛ ^ ο υ - 
Λ>ι ocPP -υι. αριΓτιοΛ ^ α^ ί|? ο τ t ρο t ^ 

Γ 7 *■ ι ' π 'Τ ■»' 'ι "^^ 

/JD ο<ττθ ΛίΛΟ'οίίον ifcptA^ TTvArj^, fc 

> Γ- ' ~ ^ -ν 

ytiv την uvTropow ΤΓ λ ρ ο< τ »ης 

Λ ^ "^ G ' ' ^ ' 

AnM-^ptOV ΤΤλΡΛ Vri tCTjlV] ΛΚι.ν- 

dvvov JTcxvToc^ κΊ-ν()ννον 

Κσ( ι. «vvTToAovOV ΤΓΛ ν τοζ_ vxro^oy ο ν 

10 Λρν•νρΐον (ίΟΛνΑΛ*^ tKc\TO[W] 

^^ ΚλΙ aTToJivortt η Ε ν ΤΓ[ο]ρ ο υ[ς • •] \ ^ 
νηνέΚΆ tcAV ΛίΡηται η Ο^γλα^λοι- 
[ ο ν • • ' ÖTr. ?U^w fsMO %Λ N5 703 vvvi, iKKt rCo lA /LA. t V ο V . t V τ U) £>.■ 'ΛΑ fcV τ ο jTu) JIl^V Ipvcpuivoo Aivo (14, e v' Ljj} L d ι uj(t u κΌ v)) V t Ρ ((J"o v) Λ, 1.x uü tv Tr) ΛυΤΜ di'ÄorfciTi, ^f/ A-] 


i,V TotTia; JIuäV ülöCKov [At]yo(ixtvuj) t d t u^t uKO uj (Trr ( ρ t/i-co uV 

Τ Λ P/ [• • ] 
V V y i, (ArVropov ΚΌ^ t Λόρο v[ovJ 
ο TT U) *ΐ'ό LlA) τ iKOiv} VipfO^v) / 1^ Λ u-T 1 1) (c^) '^P/ Λ'Γ' *1 

fc V τ-η Λνχη <? u Ä [1/ fc](r 1, ■ Act.O "^P/ - (ΛρονρΛΙ.• — U> UA\a. Ί0 A. öl<XVfci"e.L. cTo.. öXnjtiy^- ^.^^%. 


L^xve . CroViT o£r-o[Ttpot; η vxu>] vt v/ ν 

.. ' Π ' ' ~ ^ ' 

Z_i-piA5"xu;v hlTTutf tP. l\ ι h Ϋ ρ (et, ψ t) . 

i) i(o(.) 2- ΛΈ Λ p(o υ Toc ) ηΓλι. LH. fex ο 1^ (ia; ν) Trp ίΛ K'(r ρ w V J 

Ν>ι(Γθλ; Jlc*Vicppi(iAAXtr) ^x r ο «(r t u) r) τον 

J I i<. V i tf ρ t[LA.U. tuoc") /-^-nitTPOC^ |cAVtO>pfc ( f^ /^ ^ '*^ ^ ) 

λΊο !.<. « τ (tu v) rrpfuJTjot; t-xouc 

^'^itF/^C^/- TrPoS'()(LÄVP<X«>oA<t»'(X.) 

i'vi.i ρ Λ(1 ΚΛ^, 

ΙίΧ. »ΛΟ- If 5 Η /Λ/ιην O/rLO/UA- OLO^VcCl. —8 «^^ • KAU Χ Λ ΤΓΟ. να. ο κ^νοτΓΛί-οι;^ ota. TlAxi>r• 6. Ϊ335^ ^ .Ν? 705 

/Aptiov' J \ CKViU Κοχ) Κλι• «VTidL^ov AAvrujVuÄV /npeuoqv] 

5 AptLi^^] Μ,Μ αΓτΓ[Λ]Κοϋ i^s'rjij ArttpriM-coV ΤΓ(ρ ε ί'ρ ντ t Ρ ο ς,?) ^(ίττέν) '^ 

: Μ ν fcC• -j 
^ , Ι S ^ * 

[. ..^..C-O'M-Ä ήν ίνανΤί-Λ^ Μ-Ι-ΤΛ TTOV κΌν ρ ΛΧ ο ρ ο^•] 

ΚΛ[ • • •IVcci'ClMyioxL• τη.£ίηθ,,ίΛνλΛ.η[-•] 

ΤΓΛΙ f , • h^-'hyifrilC] ίΤΓΛΓί • • •] \ -<- ΙΑ r] υ γγ|λ »< ο ν • • • 
,|0 ■ ■ . - £:-fr;v/-j • 

τ vT (Τ 7ΤΛΐ.ΰ ος χ<Χ • [• • • 
Atyjtv τη[• • • 
ίίΐΛ τοο Λντ ο[ν • • • 

ΑΛ Ι^ρ -η >LA. ΐΑ^[ν • • • 

15 . ν ν'Λ [. - - .] Λ-Γ. [• • •] -c- • <Λ/<Γ/ Käu χ vi ν ί; Κ'η V l-t. rj i t V[ä L• Jjüi J OY ti LtiXe/TV ü <XtA/rv tien- 


chx. i;U.€iry• '4^ai ^ ^ N? 70b 

ajOih^lU^- H; \icn\,- yy- 4X cmv- öTaXju/tn/. J «r^ioM-ine^ LuJiSvvt. 

]ρκί 
\ ff^ ' ~ ^ Λ ' 

• • Κσ< l"^ tZ Ο ΙΛ.ΛΙ\Χ> ι t:ujV K'a^t Ζ-Λ pvTiAJ V L• •[^• • 

. > CA 'α, - ■^'' ' ' -Τ" ' < - Γ- 

• • • τΤΛρσς /Λρ τΤίΛ ν Λ α) jov τοι;[ Ζ_τ ο ]-co η τ ι ο c του Ι ί, υ' t ν ο υ «ρ tco<^ L^r?] τ coc .-t '-' 

Γ ρ ^ / ' ^ , ' Μ ' - ' 9- λ"- ^ - Λ ' 

D '0(7Τ0Κι*>/Α.η<: Z-OKJVO 7ΤΛ UOV ΐΝ[η](Γθν>. ttpttOC ό ορυΛης Ιί-ροΐ;Λθ[;/ι./ΐΛ.ον•. 

• ^οκνοτϊΛίοϋ 1Νηοο]υ• ΜτΓο^ ρ oCcpo i/CÄu i Απ,Λυχ ο ν τ ί Κα^ν τον ς ίί^,ο v[r ι i,c • 
• . . •ρ \ \ -^ο ei (SV ον Ρ\ύ Ρ να^νον ^ tüiXiTcou ΚΛί^οιΚίΛΥ ίΧ ΐΓΟ yp[(/-^. 
• • • ]• ι ννον t hCri ΝΛυ iiA^t γΛοττ Λ V σ^V η<^ Ο "ΤΤ ρ Ο V S ν Ρ [λλα jU. *VOf 

• • • KiXL II γ•υ]ϊ'η /w,ov L/ 5^ν λτγ ν y ν/ t^ ^Γιτο τ-ο η r ι,ο ς [^ . . '^/γ///ί> 

lU • •.»<«•. "COV ΤΛΐυτηΓ vtoV Ζ1_ τ^ρΐτ ο η x[l)v -<L_ το r ο ητ ^oς xCov• • • /λ '-'^ 

• • • Ko<tT-y f^LA.o\} του ΓΛρττΛνΛνου ο ιλ,ο ττ λτο tov κΓλ ι, ο λλο /uc^rix ρ t ο ν' ofdcA- 

] Llpor (^XXoc CKütXcfot^ [• . . 

• • 'ΚΛίΤην Τ]•ν JllKUitU)^ V V \> C\ t Κ CK I OCTT tlAJ/Ltu V J 1 • [• • - 

• • •Κ<<ι ]ΤΛς i£ Λ 1ΛΟΡ οτ t ρ ΐΛ) V α/υγΛτίΡΛς Ι ΛΤΓ t Κ υί'ι<ς [ • • • 

^^ ] ΤΓ<*•^]γη5 ΛΛλη ^ , . . 

• • • XjÄl• του \1dov yWixuK« Ι cA TT t lAj *Λ. L ν Ι t Γ^ ν ovfcp 6ΐνς • • • 
' • Κ]ί*^ t/L<-oV του Μ ρΤΓΛ ν Λ 1/0 υ ( Χ - υ τ i«j »< ΤΓΡ ον *. y ρΛ λ^ ιλ. t [ν >?_• • 

] t ρ 1, t Λ ΑρΤΓΛνΛνοι; [• • 

» • •Κ'Χιττινί^ΐΛ.ονχον /ΛρτΤΛνΛχ/ου oOu/lrjv' iri-üu;pÄV [• • • 

^υ • • • Κλι. rriV τ^Μς ΐΛητρο«: -η iu.u/v [Ζρινυχος OyCtoitor öO'UA»iv[• ■ • 

« • • iCÄt-rvTo^v 0U.0 ΤΓΛτ ptov ΚΛι» o/uoLAriTptov t^ütAcpou 7U[• • • 

Λ• jt-njq. iVQ.r\p7roKpc»Tti«vt (Ττρο(ττ])/ιχι ΑρβΊ-νοϊτου Γ1ρο^κΑί,ι.ί)οι'•ίΛίρΐοος. Ι' 
ΰΙΟΊροΛγαΖίοη/ twfX -ύν ι/Υο. tbO,H ^rvtie^n. -eove^rv c/tM'TnaXoi' (-ί'•«• /ν. Jt) α4ί" jtraXkjt/ 

«4m, cüuL^tve/nÄt, tv». ü^f'iA-i.K't^ νρΑΐΛ/ίΑΛτει. τη$ Α'υτη^ yM-t-ptJoc. 
j — Τ ^r"α • Kt;Ät νΐο<ονροΐ<ροί,ς Τηί Λντης KiAjitA-vir ττΛρΛ 5 ~ 1ί tri}.*, tv κΊλ^χλτι Τ *^^"' '^'^° νραφο^α u- •• cic rriV ν ο ν dttAriA-v νότος j\ 


Ν? 707. Ί5 Ol. q ■ 

(Tot TT Λ ρ σ(. χών όη^ο^Ίινν 

τρ Λττίζ fc txCov ro^ \:i]TTLp<xA- 
/fO P'-'^^'i (Γνν-ΓΛ C, tto«^ roo tV- 

ΤτΛηΡης K^t OUOfeV (TOL ΐνΚΛ - 
Λ*• • TTtpL ΤΓΟυνον Λο^^νριον 
- ^η (fix:; • ■ 9. ^^'1^^; ' . . Ν? 708. xo 


[Yhajc vcnip]ttv. ΑητΓ t \/[0] n, lv τγλ- 
[το 17 tVfciT]u)rO(• fc( Αντνυνι-νου / > ι t > 

[•••'••••]ης Κληροννι-Λ^ TTtoL 
[ τ t ν Λ ρ y i ν] VT Tu ν της 'it^tx, μ. η Λ L• - 

[.η *-' W ^^ . ^.\*-joo6i, ti^ Κοττην Κ« u 

^ ^ ^ ~Γ ^ ϊ ■ ■ 

ri^-j C"/t) Cj/O? y .jT-f νρ ο-υ p-tTpi^ i-Cä- 

r ' -^ ' η " ' 

|Voi.vcr<iA)]iKprt\OÄC ttKOlTt'M-i/- 

Γσ<>\' ]ηί'<Χτι.<1ίιχ.Οι-σίττΟ 

/ίο [ο η ΐΛ. ο fi, <Λ;]ν tcoivtujV ΚΛυ TTCAVvoC'tj') 

" Ο -Λ ' ' 

fti üovr τ lAjJv TT ρ ο κ t u ΑΛ. t[v]Mj ν» <χ ρ ο ο - 

[pv>oV. Γ\ υ ί'] νΛ ρ hajv W[ploV ΚΌι«. Αρτγλ- 

ΓΛο^ .... (XjTTi i'oyuc t ν ΧΛς τον ττυροι; 
> ' η >' . ' > > η / 

[^(Λ]ρτΛρ(Χ< Κ-ΚοδΊ• l•! L Λ ν [Κ] Α ι. Ο V d t V (TOt. 

Γ ilv κ Ol λ ο υ(Μ. fc. vj TTi-pt ovctvoc KiAi/ujc π/ρ ο κ fc ι- r« t). 
[r\ ν] »"'Uo'. ptiAJ ν fcvp(^o».vp£A) ΚΆ υ vix^o ΑρτΓΛ.Λο\? 
Γιν]>ι ttuoror y ρ(οΐ>Μ. ι^οΛτο«.^• 

^ί ' 'Δ ' ^ ' ' i^S-^/^o' 

τΓΐίΛτττου ΛΛν τ»ν ν ^«,ν ου Κλι- 
-15 urrtcp €. 

IcciOii: AcLtA^iA' /ίΛ/ίΑ,ΐΛ/. —8. '^ί,• «t^ Oyciiyt\aUi.aJJL• — \%. Λη^. e/fXi bTt ο ρ α ν ? (^\rit.1ii6,i). 
1V. • • ■ ] y boTTC ΊοΟη/. h. • ■ '3 >1 oc^c . — οε /Corv^. a^M xe . — U/O [^ ,ίνίν η lvi. ν . ^•1^89 ■ M^ 709, • ■ ■ΣΓίρΛί'τοΟ CvS'kft]oi;^ •|*.>ινθ(^ AlT l Λ Λ[Λΐυ]ϋ ψ(:<ΐΛ)ί/[ι • ... 

• • ■ < λ α σ"5^η]ο τηί Ο - S "^^ t " Ρ "Ί^Ι^ '^ ν» ρ ε ρ ν [ ο υ Ι ο ι/ ν TC </ ^ ■ • • 

• ■ • Λυϋ JjoAoo^iio ^ Λ ρ IV ι[ί«,]ν ώ υιοΟ Ι[Λιρυ ΠoΛ[oυ^Ίoo• 

<-λ^7^7Λ'7'^ 'γ 

3 ■ . . , ] ι νου Λ κ^Λ t Λυτού »ttCo'JAvS'lm.ox; λ[ττ]0 (Γι ρ% τ 1 1 «[(j • • 

• • -ivoV ΐΛ) ίτ t κ"* ι tj/j/ovoic Λν/του κ" ο^ »/ τοις ΤΓλ ρ ν [UTc/> ν'• • 

^ > - ' ί* \ ' " ■> ^ Γ 

• • • TnC Λΐυτης «xj>PnJcr K'Aripou κΌ^τ ο ικ" t κΌυ σίρουριχ)^^• • • 

• ■• Οΐυδ'τις (Xpoupujv -τϊ.Γβ'Λρυον σ< ο ο υ ρ ^κ\/ m-uäV r]t_t[i4'u•• • 

r t ι ^ > ? / ^ ^ r ' 

• • • τον 00 5 ντΓη V pt V (ΓΌι.ν τ^ζ ^lA-tv Λοουρ-ης cct*^ TjM.[iifoi;c• 
10 ■ • • • ΛττηΛτίΐΑ^τον Jltxjritxor rov JIvtJiuj^ κΑ^ρος^ίης £)ι[σευ- 

• • • V^ σ^ττηΛιΐΛ^του Jlpo[K]AoV ovtxpo^y[oJC Κ Λ νΤ ρ ο c κ[λ r C Ι - 

' κ ι κ ο c • • • ] 
- • •ιιΤΔΐ()\;Μ.η ττΛρΛ τοϋ Γ\Λρκον /AvvtS'xtovj Ν λτγ[ι χ^ο- 

; ν«>ς ] 

1« 

' • • ilC ΟίΚου κ^Λΐ-] nfcncsi.tuS'uN' Tovc ο «αο Α orylo u ν τ s^r νλι 

•r[0V5 Χ« ρ «UTC-iVj 
• • • η α 6 VI ϋ C J(y tOjl i't λ «ΛΙ- ΤΓΛ ρϊΙ,ΛίΤνΛΐ- ον fc-Trc*i|' λ KiXL ΛνίΧνοΛλ- 

: r Λ κ• ο< ι ,χΓν t ΤΓ t cl (Χ ν 1 1, 5" r χΙ 

'ί'-ΓιΟ ν [ •} 

■>[\ ' ν' ' t ' , , :> 

• • • ιτίονς ΛΛ ντ u; ν 1 1 ν ο ν ι\Λι^σ>,οοζ^ τον Κυριον^ ιχχιο ιε L- 15 [ICaJTUKCOV] • • •] <■ τ ο ^ιΓΤΓ Λ]ρ [Λ]•υ του T[lAiv]TrrtpolK»\«AJp>1M^lVi*^V ^XuXiaJ [tO]g 7Τρ[0] ; κ t ι[τ Λ ι] κ Λ ι [• •] ο • [ - • . j » * ; Ci' ί ν () ρ Λ γ L/l Λ <* κ" ί< ι τ Λ •■•tijC το οηρ4.οΓίον ΤΛς tSOir rCa u ο ττ ο υ εΛν ο<ι.ρητιχι. ο JJolov.- — 

ί"βΓ»0(^ Σ7ίΧ ρ ι. ν ι Λ ν ο (^ 11. ! 1 [f.fn<)) (Ν? 709)^ 

• ••Τΐηί* ΤΓΛ ρ ΛγίΑ; ρ ri S' t vo^ ΤΛυχης d ι, Λ το tir ι- το-ο τΤΛροντ-Οί^• Μ »1 Ρί~ 

; fjo νλ η[<Τ]ν<*. ι 
• • -χίουν ojM.oAoyovv-ruJV' ΤΟ V jl^vv Ιϊ-λλιος• υυ<χΛη<^ ΐ()ΐΛ νρ(^ο>>σ>οον), 
:Kcfi, Ιελλΐ(χ^ οχΓι;ονιν[ρ(ΛΐΛ-ΐΛ.ινος)Λν^ττις K'vptofr] 
( ^ Η ) . . . Λΐΐρ upvoU Το -uvTTAir Κλ\ Ιίλλν» /AtJd \;yuc-n<^ , ^lAcPortpot Κοιντον 

Ι t ^ν Λ ι ο υ 

• • • iNOLlv τοΌ Ι ίΛλίΟλί (\ΛηΐΛ.•νις Αντΐ-νΟ£.υ^ Adpt(ÄVtO(^ ο κΓλ t-] 2ΐ UJ ft - 

3Γ ' ί ' ' ί* ' . ■ , / .' " , ? ^' ! ■ -, 

Χ D ... τΓί ]ντί. ηΐΛΐίίονί' tv α Λχί ν «Tu- ρΛγιίι,ΛρονρΛ^ xpti«^ tv OvrL '-/ 

' ' • Joi^rro vuv' tTTi. xov ΛττΛντΛί^ρονον σ^ττο twjv ντΓΐ;σ*.]ρνΌντΐΑ/ν 

))- c 

• • • TT Λρ Λ Υ Juj p η Ti r<ujv Κ ί ciJ Λ Λ Λ t V tK "ττΑηρουΓ c^p^vptov d ρ Λ ν <^ Λ <^ ν ι /Ι-ΙΛ 
• • • TTJokVTOf ΟιΐιιΛηΐΛ,Λτοο ΚΊΛΐ ΤΓ<^«'νΐ<Γ ενττοι,ηί'ίο^ ΚΛ-υο^ ηροΚίτΛί. 

. . . y pcK>"l LA, /UCiX r Λ. 
30 (3H) ΐΝοΐντΟ^ 1 fcAA-LO^ υύοίλη«^ (Γ Tip] Λ τ ι MJ -t η ς ΧΓσ(- 

^/j-H) • • • AvjrtUTOK^ KiXTTiTiAJv ^v[••3•<J'τ^τι>o ti[- • •]•[ l'WC• • ••] {■ •] yf^juil cl*nv y e^yo ^ιυα Ίυ ^c/vt/fet^n^iXcn-« oteXcIrvt/n. ■ 4 ^vJu frya. ' — •• AvTOKpixropoc ΚίΛιδΌιρος Ιΐτου AiAiou r\epi-ÄVo\; 
/ΛντΓνονινοι) Ζ— • 
Jin (le^T, Crtii/e^rt •ίνα(Ι/ ]£,ΛΛ -t^^a α.ΛΛ. J e^rv Art\, Λ/. J_ titvvu -^ ü , ^ u^ct ^wU, -^ 5 ^ Artv 

λί yOe^Arurvi- .«iwOL• ■• KolVToC 1 tAAtor ij V Λ Λ η ί . 

λ7 Ι/. |<'iii'cxA<xiujV -U/nX γ'tΛL•ΛC. 

ΛΟ l•- b Μ- TT ο », η β' k ΐΑ> <* Κ'ΛνωΓ "ΤΓ ρ Ο »< fc νΤ C*. L• • 

κΗ vra t^o.« • • • ivpoko^« -υττίρ -oty-irtAjV Μ, r t κί ο τ uj ** y ρ λ]λλ ιχ λ ττ cn . 

1^Χ. «νενίγυροίότ«.— 15 κ </ τ « ►^[ptjyu, ocru» ν (Πλ^Μαλ^^). 

lb -«4ΜΪ/. ί,. Kof ι TToifevic t Μ. TT ο t vi 6 C to C ( '»λΛλ^^^ιλ/ J , — 19 et J>ct|5. /L•. η ί /\/vtck<Av). 

ZX/ -€/τ^. ^Υ jr ο Μ ρ of u» tTc τ] w ν iivAX&ivMvj. u. 


•^ N? 710. (f«> / Ί0 •■■]η()η^<.0«'ΐ.#«> Κ'ΛΤΚ ΤΟ -η iA, χ, S Q \) LltpOi^[,• • • 

• ■ • ].Λ υ Τ WJ ν β[ι] κβ y β Μ- 1 1- ν w^ ικν .Äi-prjXu<.i.[• 

••Οΐ'](Γ^ον λΛΛλ ΚΛΙ TTo*,piCtTt ο Jli-irpiAJVi.OC ΤΓ[ • • • 

• • ■ ] Ο C Ζ_ iArO<»vtlAte](r ruoTCt ιτττΤίυΓ jVvvi c)tKAüp<,C[;\'r, ς"• • • 
•■■JvjZpLLOVoriAjcL- C Ο V Λ η ΟΛΚ'Χ [ V] A(iaj) ιι- t Κ( γ Jj ) \' ί « γ ο ς Ο f ι c ι λ Γ 

ΛΙΤΟ•]τηί- ty i^XLO i" riC ^ ΙΛ. i ρ Λ C Ι TC ν -tOV ΛΤΓΛνΤΛ V[poVOV- • • 

-•T10U Jltxttrouyoü, vvvi- Jt MptA^voc xou Mpujvfor • • • 

• • • ] TT CK T[i]Pp<> τΤΛΟΛνν-Ο^-ηίΙ'ι.^ TV tpitVt Κ'νρι,[• • 

• • • ](λ p[vO^ p>-[oi^ ΟΡΛ^ΑΛ,ΑίΤ 0ΐο<.κΌ[(ΓΊ.Λς^ du« ν^ιοος <[• • • 

Kc*\3o^ ρ Λ <Λ JTO λΑ t ν d -η yiA ο S't^JO V Ti'lt(ri«^o<.TvoV[jT(AVX-iAjV• • 
?' -»Λ ' l•-' ' - ' ; ν (> ^ 

-»VI V (I \ - V j ' 

• • • ] • tu 5'"C 1/ ό t -COV 5'v5'Tc<TlKoO CAVTtvpoi.cfOV 

• / \l <A v^ κ L Λ V υ \]<A V^ ι -15 


C< TT K'i i^J A/» »1 •'" 

• - -J'VlOC Γ\•[•]Χου J \ k ρ f η C Τ^^ζ fcTTLVoVviC vucL•-^• ■ • 
••■jVoVOti: -riA,tt<»V σ^ptΓτ^OV ΤΓί.5'ίΓσ<ρνΑ;ν'[•• 

■•]jiv JiTToAAioo^ Jiίpί'ηc ^nfv,! ί Γττ] »-yo*'1$ u;<:L[• • • 

■JlijTptAivtoc ν/υο^ΛίρίΛνος o<<3'»]^ittl titc< cppovΓ^[(Γvov zo V/l|i >i5 η)> TtOi\p(L5'T*pi2j)XOiC ö-us^i- Jlt ρ β^Λ tc T>nC ϊτΓ(,νον[η(: 

• - -l-ViiM-vvot TIA) c< ct^ Ti Λ[\.γ< V -Μ Τ" tp ίί' ρ Ο V Γ Ι f Γ Τ »] • • -]0ς ι ΙρΛ<λίι,Λνο ς -05 x[i] Μ VT C ν[ο] Μ ο<ς . Ö Κ\^- •jou JI"torA]i kA^ Ä tu ο ] u ^ lAjS'uKoi'M.Lor [o] K«i r\A[-i/Aivuf τ ο i<o i; 30 i; di)tA]V"jU.I.ÄLOU TKI yM.V« K" Λ[χ1λ Lt » I V λ κ (M (Λ • [ • • ■ 

J ι ίτ r ikj ν t οΐις L'VÄAtpi.iHVDC «ipriAt-C. οΐ-Λ cT'po V τ 1 1^ »""τ ο L• ■ • • 
• •^"ης iTrtvoVi -ης WC, L^A. ονΛ(π) yi<i'[T]poi<'VMiA,i,cj, Λρίι,Γτϊρί^")^• • • 

του tuS^t-ovror dtKOnirov fc-rovj«^ ov5'm<^ Λυ-τ[•• • • -/ί^'6//'^Α ο υ <: (jTrpo^Tnx) τ TS toc^-vA ov/Un; ντΓί r ^.1^• /Z-i^-Vt- 13. [ΐρζ^^Λ..) (Ν? 710)' ' 

Anmeukung-en. 

Ίΐ. ηΜ,ιί'ν. - iL- TTotptC^tTPkU. -Hi. Τοττε.- 8/t. TTtpiii^ti.. — 11. .€/>'ty . /^ty\ya. : M.tY'pi. του ϋΐίλιιΑννοτοί,• t y λ τ ο ν t-r]ou<^ 
/l^ ν ΛΤΓο -r u ΓΛ τ ΙΟ • fcKaroV Ι,ίΙ,ηΚ'οννΛ 

/ ^0 Ιη [\ LL-COVC^ tV Α ν το KP ΛΤ ο ρ i^Lv] 

Κχι-«'Λρ<Λ./ν [ / \e«.pKro]i; Αυρ>]Λνοϋ 
Avrix-'vtvoi; {yC^ ι J_lfoivui)ALou 

ZL tOTTt/U-l-OU [1)ηΛ J^ fptjTTiAVlKUjV VW t . α r. öXve^s'. Α•> > ι ν 

ν ν η ς γγΟλ Κ(τ υο ρ) νο»Α ex ρ χ" (^ι ΚΊν ν) 

jrpfeiipvrtpoK^K'LOM.»!^ 

^- / Kl ' 

r^ 0<νθΤΓσ<ιονΙΝηΐΓου. 
5 LrvoVtlcAoyOViA.OVO- 


^//^^■<^i^- t. '. ?W/r5'. 14. ω.ι. 

5 ΐΐ,. Jl LM-rl TT 0ΙΛ<-1λ p ι υ Ktpc<c)it<(l,p. 

IX η τ ρ rr(o Λ t uj^) κ t ρ Λ ο ί κ ι. J 

C / Λ/1 ' ί'^λ — ' ^ ί - 

κν. Ή tj? CiALifTd o«.do<5^ KjtpÄ Α i κ r^]• • 
.•e• •] •κ Γ• • • •ι [. . .j . . . *κ ^ ι c, 5 Tvßt ^'. Μ t -ΓΛ ßAiti^tVTcx.) Kfcpc*. κβ tf< ^ UO ::=^ y^ c^/. [(Cd. • K]ipir"r•• tKi^iq 

O('u.oti/o,^)[ ] «"ΐΡΛ [- .] ^KJ L• •Ρ=^ 


-irT- . ■ ■ 1 • [ • • ] K- ^ f <^ t - ■ ] ^ ►< S t -J '^ "''''^^' 

IV [ü j ι ij ς J I i Λ.<. »j t yl( ■ • •) κ t Po< K' i^K ^ L ri "7^ 

,|3 ^ i^. 13 ο ο τ ι[;τ: o]v [ K] i: ρ (X η t Κ *^ Κ' "_^ 

[ • • ■"!■[■■ ■ • 3 IV Λ • ^ ο υ τ (ι r ο uj κ ι ρ Λ yiA ί κ' ( ν 

0(»Λ0ίΐΛ)5} • • Λ){^ • ■ }Γ • ■ ■] JjoVT(txov)j K't ρ Λ Κι) i Κ" ( κ 
[ 1^ουτ(4ΐΓου) Κ t ρ Λ L\. tK C >< 

[ "J ρ>οντ(ντον) Kjp[^ 3 iytcj ι• Κ C Κ 

CoLlK. . 

'TT ^ — ^ ^-ν 

^Ιί<.ν[ι^ν ]• [ο]ιν[ο]υ ■^'^ Ρ ο ν η *-, 

< / -η ' '' — ' , 

ο jiA ο C L»j r Jj οχητιτουΚέρΛ χ< tr< \^ ^ 0"^ ■ 

JI<Avv[i]• l\\ cK κ[Λΐ»Λ η A(iw ν) ε ^to<. JltvjriTov 

τ; ' '^ ' -■ '/ ^ " 

JD ©[υΐτιτοΟ κί. pc\ M•^ *^K S 

»<t. b L^ i M- t Tt> H V η Ποντ(ι-Γου) Κ'ίρΛ^ ΤΓ tt\t^] L C; ^<^UUi,' 

Nv. /ΛιΛ [κΛ]ιχη/\(ΐΛ>ν] t cJi-cx. JltKvi."roC Pjov t-(l r ο x'^ 

K'< ΐΛ•ν)λς<ν ^ ) ΚνριΧΑου^ Κίρσί. i.tc^ if<A c- -' < -, 

'V. W\,cK ΚΛ M-ri A(ia; v)0 otiX JloAvüiv κ[ϋ]υ ς c?- c/*<^ 

ΚίοΛ VL, [ k Κ ^ • • ] Ι, Λ Sb5S. Ν? 713 OJai 10 Ί5 λΟ ;i5 30 11(5. uL Ζ Ι cm- jjr- ) im,. Ό^ΛλΛ<κλυ\^. J CMAxlK ■■ iiA - %% -. iLilcU-iLii- C<^ 
UtoUv" (Ji^UTtpoo Ivptpiov» ΐΝΟΛυτιον; 

t/fcoys^VÄi-OU ί:Κτιη tv Τη ^- υ Κ V ο 


cMjrs η t ν Τη 

[ ΤΓο. ) ι ο ν) Ι Ν η ή ϋ υ Τ η^ J7i ΡΛ Κ /L ί ΐττοχ; IX Ε ρ L• (J ο ς 
'Δ ' ' -ν- -,Γ- ρ ' , -«:^' 

[XtiJ "Ι"^' ■ νιου Lk)C ItLAjV T'iS'e'oi.piAKVoV-CiA 

C""l""[']\*'-p"'9 OfcUi- Ap'TTiXTjS'tf Ifcotvov — 

< ~ 7 ^ ' ' 

ftj iivjj»: «-Ol• hvioV Ttf5cikpc«,KoVx<X ΤΤί[ντ]Λι^ 

7 1^.^1' ; _ Ν -«=-— ο /^ 

[OJl^Iyi VTTO 0Μ.1Λ.Λ (XpuftTtptX. K<Xt ,^ o( X Λ 3 ο u c 

^crr ~ Λ <■ >- ^f <: ^ 

ςτο]ΐ; [Ilpv vv[c] / \cf. ■' • c<c iajC iviAJv iti-^nJs'L• iarrc». 

[OL]At] ■ ■ ■ • (ΧΧΙ,Λ OfcLC-i^ Κ'ΛΙ.<^Ι<'λΙ->• Jloi.VicPpV- 

LX.^ ί fov; |_ρ[ΐ•ΐυ<! i^C" tXtoV Ttj' Sjtx. ρ λ κΌ ν τ o<> 

[ ι ι ] Λ >| ί.*. t χ \.^ ΤΧ ν ι L•». t 5' ο t κ OC L υ ν ν υΟ (Ρ ρ L ς J Ι cX, V Ο - 

M-itUt^ lOC VrTiov TpLoivKovTcK. irC ί Λ η \/ιιρνς 
Oi.Ct-(A KcXi, ZLo<,-pca[5ovi5• -του tupttuc M'irvvvL^ 

[l«jC tT]i<jV Xpt.fX.K'OVTcA TTiVTfNL otyiM iXvt-i- — 

[»<]VfiiA.L tApuTTtpo^ Kai, V /ΛρτΓρ<.ταΓι.ς του /-\ M.L tApukTtpo^ ΚΛΙ, /~\ ρ TT c< -η 5 ι. Γ 

V \OC irXUJV Τ};ΐ5Γ5'Λμ£Χ.Κ0νυί\ pTTC y Λ Μ ' ' ' 

ο ν 71 η f.) ι ν ΰ Ai[>]Voi. Κ Λ 

tOJli^ tr^V rpL<AKOVT(X TC tV ν σ~ ι Οΐ/Ιη κ'v'*lA^.[η]öl>p^Sx(ίpo^) 

< . ν ΓτΓί ν. , ~ ■ ■ 

[OL• ίΐτ]τΛ L• J m ν υ β" ι r t coiu j; /\jp ji λ ν ι». ι7 ο υ ΤΓ^ piTtic της 1:'ΓΓι\^υοννις o/m ο Α ο α γ ο υ r ^/^ 


[t]VL τ [ο] OtAfVtlOV t-Lj ο i, ΚΌ] U ΤΓο<.ρΛι(ρηΑΑ,ο( CX.pj/üpLO[V} 

:> / . ' ^ TT 1 .. ι•>^' 

[f]ττ'^5■ηL/tot Ko<u<j'c\yLÄi,ou Κσ<ι -'ιΤΓονλ.ο^ιΐΛίΛίκου ν([Ίο>κ.ιΓ]^ 

ιίΛτος dpixvccix^ ΤΓΕντηΚΟνΓΛ Γιλ;Κοι; iajC'[•] , 

[Op]tX\'^.^.η[ς]Λ.ι.LΛ Tri »,vVt\ του »ΛηνιΛ ίΚΛΑ'τον, 6<(• ^N'f^t] 

> ' ;> ^ κι ' >/ ■> ~ / 

[Ajrjc/TcAjSuj tv iAtvt INt[/o<-o]vCLov "τον tCvtkjTioior ή'ί /Α'' 

tp ] Ιι|.)ίριον Γ\ϋΛτν[0]ν; Nc*i5'p*.po(" Z_[i]pAS'[TO]\) ltpixavi.[t\cu] 

[ y ο υ V X- lO V ] ' » p [ 7Γί< j - 

m] ^ 1: 5. 1 L 1l '*' " ^ 'f *■ 5 ►< Λ ι Ζ- Λτ-^ρονς του Lpitvr 

' TT ' ■ - 'c -^ - ^ 'η ' 

Kc<t JlίΛVtC|lpViLΛ»AltTOυ LlpilOf ΚΛΙ L'VVO(l''p[lC] 

υ cA.£l• 17. (ä^Ho8). (Ν? 713) 35 HO H5 [i ο \' 5 J I £Λ V ο ΙΛ ι [i-jv) ς ^5<^!; Z_[,:Kjr Λ ρ υ u ς LZ ρ t k \j ς '^[^'^yX'S ^^'^l] 

γ/λ ρ ] ΓΓλ »1 ^ >- C ICO r\ p'J ΓΛ V Λ <v υ κ λ ι, ^ J 1 r»> ν υ ] — 

y i]^ του /\ ρ jr Λ ν c\ α) ο y ς οι ί 7τ t[.\ Jltpö'Ät ''"'t'cJ 

tTTu^ii^vri^ Λ Λ ι f1 ύ> Ο υ ^ V' ν ν CLJ tKTlS^ Ο ym Ο [ ^1(σ ν ο U yU. t V )] 

7/ > ο > ,^;— - ~ 

IV'lJV το ΰΛν-ηοΟ ΓΤΛριΛ TOTO >| τ ι (ApVVpLCL) tirLTrlyHOU KeuiiAAdt]- 

ov'j κ Λ Ι' J ι Το Α t /ιΛ[Λ ij ΚΌ \; ν C/UL ι- üfAA, α<\ ο ς] 
(]ρΛ1>^(:ΐΛ.]Λθ ΤΓίντηκονχΛ χοΝ'[ο\; l\j^ • •] 
ϋ L• (Αν ίΑ. r\C Li, vaiC τη λ-ΐ-νΛ TCV Ι-ΛνινΛ tKc<] — 
;>Tcv,c\c]Krti «[ jrj ο tltos^uji- Lt,MVl• iNipovL^oo] 

-rOvJ i.V^fcS'TOTOC jj ' llJtpiCU KpÄl'tDL? 

d i-i'o. Ρ C /^tJcAiToU llp lA.] (AV tK ο V /Λ[ VT rCpÄTOj - ο^//4λ Κ Έ por ujC ]τΓρ ο ι<Ί r Λ t . tZyfoixju'iv VTTt^p Λυτνον] ΓΊ ]•0 ()θΤ • • γρ<ΛΑΛ.οι.ΤΛ ^1_ tO ι /Ι Ο [ CT • 

Ί vrro ( cuurcJe/S^r^ol1,etv)• 
l i 5^t ν ο υ . 'fvi ■i iuü. ι </ntvv»CH<.i.nu. YivtAA/<t Lo »vi>fv«Jvo rv^/tv I y tOÄVttS'tV Z_TOTor|TiC ΛρϊΤςίηΟκ/ 
h: d. i ■ ■ ■ . Τοις i-TTXcA. *< r X «a/>v<!L X) A ιιττΛ η ΐτΊ,ς käw • - • ot t^rr^x ο 


ΙΛ, Ο >i'■\i.tpoς (Jtfitxj. — 9 Ι.Ον^η AvwX ot ρ tS'T » ρ ο V . — •iic ij ί/. Λ V X U »ν V >i *.-t t lO iX pi- 

\3 ΚΛί/ JlToAttvintKOi; — Z5l. ΚΛ. V Λ c ΑΛΛΛ.Χ τον (ΑΐΛΛ,τοι>•)(^ι;ιΐΧ.^ΐοΑ>-Α',1»ν ι jj Ütrn.-i«/ni <λ( σ<,ΛΛ•»ιΛι ν tyyuOl• kl •π <^ tKT c 'S't ν» . — 3 Β fcvtiv το ()c*V ti-OV. 'Λ 


Ιδ. ϋ (Jib\l\AA^S'- ul/• ib cnv- [)v. Ί !v, 5 </ην. θΤ<ΧΛ-Ι*Λ/»τν . llyMt^ÄÄjitc ^ OüicJüAy (.ΑΛΛ -f-t/l^ t- . 
CiCi TT λ Λ 0*. v' o< [ ι ρ ij V . Jlpo M,tV TToCV- 

TTLOV t \'Y [0] i_t [(Λ] L S" i [ v; v/] l• Λ i. V t V Null TV jrpoS"- 
' Ί ~ ^ ~ ' 

KviVtjii Λ [CT ο] υ 7T0i,[i.Aj] ΤΓΛ ρΛ τ iaj t<v ρ Hx) 

ΤΓΛνου• • .Αο•ΐΑ.η• <χ.•το \< d< \, (ΙηΛυο- 

I •>' ' 1 \ ' ' y ' 

δον lAot^^L «rrtAtXlDl^ ti ονκ ΛΤΤν- 

'^ ΐλ ''Δ '/ ~ C ^ " "Τ 

(Jt.C< -ΓΓίΧν-ΤίΑΙ ΚίΧΤ ονΟΑ^Λ, JlToAtL-tÄl.- 

W 0C ι t Jtp.vOCj !Ζ_ ο( ρ 0( Jru uj ν , Λδ'ΤΓΛ- 

C'i*'» -τ— / ίίίί) ' ^ χ > ο ' 

τα ÖOV ΤίιΚ'νίΛ κ (λ ι ΐΛροι;ς a'vv tto «ν- 
(J ρ t KcAt ον TTÄ-ctp^ MM,«jJv ι Idujv» 

/ ^ TT / ^ ''> , ' -:ς-.^ 

Ί5 ΚΛί/ INtä.TOptiALVo'.. Α ΓτΓΛ tji-TcX.l/ υΜ-Λ<- 

^ ' -ν > ^ / 

^ον tiialV TTtpt "Γης 6~u;TrMpi,c*f t/»vn uümr Von, lUY JidrMTt »ιλαΑ clt^ JuitciMttie lit η,νι«- rvoX <yfit^tvnt 

yC • I ex «■ vv Λ ρ ?^ IM- cTr jltJfi 19. cP'foHt; Ν? 715 Cu.VSiVt.'• 

Cell. 'ΝΛι,δ'Λρος του Kvptofv]. Γ\ *■ q Λ Λ L lo V l\ tM ρ nvj V (ς) -y\-> C^) / TT ") - 

/Λ γ \ ο ρ ι «..1 d' ι ς J Ι ίΧ ν ι/ >) ρ ο Γ 

j Ι c< κ υ 4 ι ς J Ι ν ί ιΡ 4- ρ[ΐΑ;]τ ο ς 

-^ , • irU) ' ' )Τ / 

- — rpo<.rioV ϋ ν Κ ιΧΛ,Ιιυ Ι t5"iX K'(fc uor ) 

bl Λ t (V f :^ .• / ::"j ]_1τ[οΛΐιι]ο(,ιου 1 
LO <s: L L>j[v ' ] ^/_, uj TT υ ρ[ο]ν; Δ ' -^ -^ Ίϋ ΓΊ p (X is(yi >j (^ ) Ι"1ρΛΚ'Λη[01υ' 

ΓΛ V V η r ii ρ uj V Ο <" 

υννυυ-[.]ςΑρ^ι.ρηι>υ.(;.^ Φ^ν^ΓίΛ 
*^ΐ1 ρ Λ Κ[λισ(. (^ r\ t ρ S" .'''^ C 
J 1 c< W VJ (^ D κ [«V-) Ζΐ ο κ ο vtilu) ν ^ • • ■ i ■ ■ C 

^ί Π. 

Λ vd ρο [• • . 

γ\ ρ ρ CK ί Λ. [ ι Ο ^ • • • 

A^.yi'-Tl ■ ■ . 

Ζ^ L^ TT [ υ ] ρ ο c^ /\ ί [■ • J ■ [ • • • 

ΖΛ ι d 0^ C Φ t ρ H.O ν ο C 

'Δ ' ' ~ ■ Μ^ ' 

'ί\ Ί^ iV(XiiA,ovivtvA;f 

'Τ - ' 
■ • ■ • C Ι & £λ hC t ujc 

ZÖ. / V t\iÄ [f.'jo^H,) (N?'il5j^ -^ I) ^, ' >T ' Vi 

^ iX La. ρ (X V(>rTOVr) ΐΛΚου |6ov» 

2. X -r ο ti [I" i-c ) .^ o< χ'ιλ ρουχος 

•[•]■ KuJM.O^p((A^^XXiXTr- • ο 01(• •)^1 Ct.[0) ν/ ρ Λ ι^ [ ■ • ] ?Γ.. . JinjdrS'. "Ετους χ Ol χ ο» Α ο 1 ο κ pcv ι υ DO ς '^'^'^ '^'^^ο /, 


1\«ι6ο.ρος /ΜίλΟΝου /Λυρ-ηΛιου ^ — } ο \' η ρ 
ΑΛί: C^rt ν ι) ρ ο ο Ει)5'£βρνς twTu^ouv, Z-6pcxiTou 
JlokuVL t<p, ΑϋρηΛ(,ιος) üüt^/Upio<^ __cA β ε L ν [ ο ς] Kc (, 
5ι '^ΛρΤΓοί.Λος ΖΓ^ Ρο^ττ i-tovor ici^ J Κσ.ι- Ol τΐ ο t (ΤΓοι.) 6^ιτοΛ(ο jO ι) κ ιοί Μ-ηι:^ ) 
krt ρ(Λν ι J Cc^) ict c^t tp η ιυ t ν (Χ ί- V V η «" ^ xJ Ρ .ο 1. )j (^ ΊΤ ρ Ο Κ( t γ«, t ν ^j ς J 

ν<ΐΛ'(4Α ης^ ^J-^-Ic f "-^ ο [ n/'uo ο' iip)l ί-, υ <Γΐ. U' f ir ο( ι r lv) pc jt ο 

ί t ν "> Κ Ι » — Γ" π ' 

ν t ν »ιίι*. cxr ι^ν) ro-G ιΧ(υτου^ tTov^, ttC Νίίλυν ΚρορδΊΐ 

Κ'λΙ ιι(ϊτο^ους) d 'Λλ,ο CtWI^ 7Γ V ρο υ ocprc^p^^ ΓΤ'^ντι. »ΐ^Λ,ίδ'υ 
Ο vlfM C 5 L ον ) Τ\ V ρ C ν' οι ρ ι α poi-C ^ ν Ο i ts .χ / / *- "^ • 

η' \ ^ ν ^• L Ό ^ ^ ^ , /η ο ' /15 -/- i-S Μ ΛΑ ι ο" U /~ -?|r ρ y . l(tvtx-j<L) ί τ> ν το Λ(ύτο) 7.|1 JV'o Ιί) ν• - ΊΟ (ι*ηΧ '3) )ν>ί<-Λ)\|5• KäI IU.(^i.TOJ^OA;<^j jVt (citf.-f ι. • 

N? ^1^ -10 ■15 Γ • • ••"Ιο-υ iXVTivpt*.cp[ov]-UTroKtitrc\L•. 

τ/λ ίΛ. /-Λ. ί^ V L ο c ItoV Ι_νθ()ΐ,ιΐΛ.ονοςι y" μ (Γι ι so 6 αλ t ι ο ς ο f\ c ι / \ . Λ, ν λ ι - 

/ ' ν π ~ , / -τ- / 

^ , ϊ ' ' ^ ^"Ρ ' " ^ Μ') ^ - ■* . 

Γι ις Κ υ |• ιΐ. υ γ . ΐ| Μ αχ t L,] Ο \)()' η Κ ί<τ[(Λ τ ιΛ] Ι U) Λ-Λ, ο«, ι ιν ν t \ η . L' <_<. c . V γ ν u' > ί i l V 

TT Λ ρ Λ (Του ί: 7Τ L Γη 

Γ.ν \) Υ (λ Τ ρ L (Γ Ο Ο ] »"ί• CP ί ρ ν η ν» (Λ [ ι' ] t' «^ Ρ ι Ο υ Ο ρ Λ V Α ί 'Χ ^ ■)» i ΐ- ■ Ι L α. t^ t r\ .χ - 

ΤΟ V , Λο^ ι.'-' ν" t ι ^"t λ*- i V ΓΙ. ΐ-<Λ,νι] 

Γ ^1 'iiS ^*•^ Κ η < [ ^ Ρ] Υ ^ ν TplWV d ρ Λγ U, υυ[ν Ι ο ι ο<[ ΚΟ] Vi, lAj ν 

Γ. • . . tpviAjV 1()ρσ<,111.Ί-(Α;ν ΟΐίΧΚ^ΟβΊυον ΤτΐίβίΛροί, κ ο νΤιΛ ^ i Χ Ι p <Χ C 

t< (Λ ^Ι. Α Λ ι, ν η C σ Ρ' £Χ V ι-ί LO ν 

[irScxTOV X£6(5CxpcxK0vJr(X, ΛΛ-Ι ης Κσ<.[Λ Λ.Λ]ι ν η ς 1- (•)ν wJ ν xpt u<^V ί ρ χ ■> Λ*. i^lV 

Γ t"] Ν ΑΤΟ ν ο< ρ Ϋ ν π ι Kcxr κ«, ι γ ρ ν Λ »,ο U ύ ο \< t /^\. t ι ο V C\ Τ Χ •υ - 

Ι.Ι UJ γΛ .1 ί ς χ ν ο j' i: L ν lO 

rM.v'oi.i,o«,u[X Ts'TtvokpTDic (ΙέΚΊχ fv K«frM-o^pi.oK: tso<L o<,vtU c/i- 

/ 

ίΛτει.Χ-Λ-η&'ΙυθΙΙ K'clajV 
' » 1 ' ' ' * Ϊ ' 

Γ Ίι,χ'ΛΤΤιλΛΛι-λ TTtVTt. iv Ν•'ρι>υΐΛ.ίΛ5Ί-^υ3Τ'οίι-ονην 


j^.• /."/.'. π <';i.'i>') A-Jepp ü t ιττη V , l5'[V]V V η ^v Λ C t^^ (X V p< (j-r ,x ^ ι c, .) K.< tj'i. gt' ,| 

, ' ■■' ( ^• ' ας 

ο, ■' ? ' ' ' \ ' ? \ ' 

Γ 1 (Χ J υ ο κ Λ τ ο π τ[ρ]ο ν οι-τΓτυγο^ ^yt.xyL-i-jTA(};x,AriKü- 

V[o\;^'] τ t ί cTi*. ρ t C , • i ■ J 

Γ ■]£< ΛηΚ'ννθν[ΚΛ]^6'ηΓνρι.νην ΚΜ^νΤΤΤριΛ Ν[ί]ΐ5ΐΛ£Τ0ς^ 

K'ucjM ν ο r 7Γ t • • • 
/ α ' ρ ο / ' 

Γ •] t ιΐ ΰ ς IN ο <} ι v[cj ς] _ κ C* iJ t d ρ Λ 1 ». ν; ρ (.> -ν η fN η ι ■Jr Λ ν Γ Λ 

ζ νΛ. tv Λ κ <> ι t ϋ ρ Λ -^ *^'^' 

Γ. OCJtOOliAiiruJ tVTriA) fc^Oi^tViAj ETTcXAAvi.ltAjV l^'^i^JuciA^»^ 

< V ν' 

rpotr (S"t "U υ C ρ »1 υ C V δ' [ r] ] l I C T Κ C ι V υ V Τ" U' ν γ c«. α. < ( l' ν r uj V 

Οίκον K'c» ν ϊ r ο ^ 

k. 

22. i'D Γ Kc<V(Xpci(.r]iATro (Jrivuos'twjv ΤΓυρον σ(ρτΛΐ6ο<<: dfKc< ΰυο Kcxl 

• • . • Ά •C LaJ — [vioc i sr t \o υ ■y\ y rntTu) << u Τ η "r ιλ ο *-Io]V γλ ττΛντΛ Κ-χι τον 'ΓΛΛΛΤΐ5'Μ.ο[ν'1 ο ΐΓΛ 7τ f ■[ Ο] ^' ϊ; κ λ ι Γ γ ν ν c< ι ΚΊ- γ Λ Α C fc χ Η Κ'ί ολ r Λ (ί υ ν (Χ χ^ ι. ν [ τ ο 1 υ ρ ι ^ο υ ) ^ y t t ν ο α* i ν μ >■ δ' f'[i ] 

,vU [■"',' ' \ •.' ■^• t κ xs t M, ο u [ ts ίΛ t fc] »< Υ ">^' ;f 1) TT c< ρ v' ο V τ 1 ».I V /Lj. ο ι 

' (, / 

[i κ σ ν ^' η ^ -i ί\ '» >'•/\ '■) '^ -• ] 5"ο ι ο υ (Γη c "»Ί ' [ ■ ] "t ο*• ϊ λλ λ ΐ' ι. .Λ ri την (!' \) ν >: ι / <- η - 

' Ν (1 > / 

fi'u ν r ο ύ t Λ' ο ν Q' ι. C \' 
/ η '^ •^'^' 

Γ Ί-νοΑΚην'^χΛϋε o<,A/ti< Ο ι Λ trt V ί: κ ,ί» ^| ί r\ r rC^ 

/ > Ο > ' 

γ ρ i L ο< Q , ^ '^ (^ ^ \ " f ι Γ) C ν/ ρ Λ — 

ρ ■* ν C , , -Λ/ / -^ :./ C , ' V / 

Γϋ-'ον τοντο c/l δ^ |<ί ο ν ypcXtPlV ΌΤΤί. ν^ο υ K'uptOV t «Ί: LA.' to ■ν t ν cl η <_< ο ιΓ ι lAj κ Λ r CK. κ ί χ' L>j ρ ι- S' — 
; . / ^ •' Λ / ^ , - "Γ ι ; ι ^ ' \ ' "" > ~ " Γ '1 ί κ Λ Γ ς, \' γΛ ν τ c κ (• ι<^ r ο μ ο C λΟ ΓΓ\<ΛκΓίΛρΐ)ς lliTüv; Λ\ΐ[Αι]ου /Λ ο ρ ι λ ν ο υ ι Aj ν τ-ιλι ν ι ν ο »J .:: . £ ΙΧλ β• r ο υ t ν' 6' £ - 

α ^ 'Γ > — 

[LviO'cJlt poυΛoLAtvη tv <)ηΐΛ,ο δΊ^^ο] viViiTUoii. Λ^,υυο σ<.ν.ΛΑίΧ,3θγτ'ΛίΤΓΛνχο 

I C ,τ ^ ν - Τ ' ) > ;> Ι / . 'Λ ' 

rLctvoJV υτΓ^,Μ,οι) TTfcpt τον tivcxi/ oi-uTO lOtoypÄCi'oV του' ,Ti.-ii(u.iVt,ovi 

κ ν ρ t. ο t> 1 t ο U i TT ι \, Ρ' c< - 
' \' ( \ ■> ,^ \ ? ^ ι ι ΚΑ ι 

κΓ ο Vi • U' r , • ' ■ • • ■ ν ο u 
Γ•• ■ -^νου '^χΌ'*' fcL. (o]votAoiToc ϊ>1<^ ».-Linroor i^tov υττον'ροιρην 

Ihr ^ ^ ν ■) ρ ' / 'Τ ' 1' 

ου [_• (XVjTriC ΐΑ[η(]ι,()υνηί- Vp λΓια -Ua. ρ<τλ lOtduipcif • • • 

• ■ C• • ■] -■ • • Κ Λ 

Γ > . Ρ / ' 

ι ] λ *^ 'Ί Γ ^ ] '^ 1 1 ^ ι '1 ζ ϊ V '^ Α^Α^ Λ τ Λ • ■ 

ν e.rT<'. . 23. 1 L•) (Ns 717 Α Ν MERKUNGEN. Η /^n.| -trij. nnxk LoY+j- Jcxij. ΚοΛ^πίΛ-ΐ X ^(ο.ΧΧΤΪ^ Η , — Π. Li. ν" rt, ι rn, ι Λ '"nti Ίζ^ c< J ι C (1 J ια-ι S" ιλ; 
t^u ν). W^iiftxvrv. - 11 Λ/• Λ Vc<. 5'r Λ(Γΐ,1-ς. - Ί5 ίΤΓ J κ/ο. Ι- ΛΤΓ )ί" Ο"] Ο υ tf« Ken IVu^Ottn-- 

Mi^iv^t naxk iivrh. ojah- K-Ox/tv . I J(o XXVlT ^ IX ja- Φ r^jni J O/jO-Vjat.vi'. Ol. Ί ctn- hv 7,5 ctTV. (yu^ tAyrrV^ Lci/UilA» N° V18 L.To\jc; ΓΓΣιίΤΓτοι; ΛΑ υτ ο i< ρ Λ τ ο ρ ο r Γν Λ l l>i Ρ c < " öy^J 

ψσΐ. ΐΛ t ν 1.V) \i ■ κ ν . Δ ι(ί: ν ρ α vy t j Ζ- ο< r Λ Ov(y c ) IM e 6 r ν ■>•] cp (■ '-^ ■ ■ ■ J'ji'C), j 

'S" ' Kl ' ' ' 

y οκνοΤΓίΧΐουΙΝ>ιδ"ου 

' \ ' ^ "■ ^ Q- '/ \ ^ 


H. \.\> '\AAy\j'3C'f\njjX : L.^ t \ Od. t[c«, vovJ ΓΝο<.ιί3»ροι: τον i\ ν ρ ι ο ir • ''■ ^ 


io2l c^r. 'llvcirS^ 2^. c) (.dDU>.«<.S'• <Jh. 40,5 <•,ττν. <jW. V\^5 Crrv• öTcn' j/tl-m- . 1 ~ Ζ 'JuÄaJi . -n. ■ tXu X. ■< - i β v- 1 Γ 

.... /_-j t: ο r η^Τ • • • • 

•••]•ρ[••θ•^'"Ρ»•ο^'ί• • • •]• ■ <i '^ H f '^ Ύ '^ ■^^*P"'^n$yM-')-: 

\ A' ri ./ / . . .] / £•] « ο dj [ 1^../ y- υ t ο ü ZL τοτοητΓΐ,οί: του tpitoc Oa.i.o/Iovco 

(ΓυνΚ'ίΧι^ριοΚ'ίνΛίΑ^ίΤΛΤην 

• • tolc του TT tT ij Λ i υτΜ Ko Toc «Λου f τ fc <ό ü w t ο U I trtvovJ^i, vloic X ο r ο r r l• κ 5 [^ ■JUlKiAV κ (XU Λν/Ιην fcK XOV) [TT] ρ 

' Ί ' ■( - 

trcptoV iM-tpoC ΟιΚ'ι.ΛΓ ο C V ο T" ο U A^ t ρ υ C ΚΛ t [τ] t [p]oV jlcXTovylujTor^ KoiLjIpLO Ko^b LpitiX ir'v V ^^ vo ρ wj 

τ\^ Ζ το L ο Μ τ ι- [oi.jk'uä κλι 

[ΛνΛη<^ •■•■'] Λ [vjA rir J Κ-χ 1/ -Γοι,^ τ-0 υ τ ι,τ f Λ t ν χ η κ ο |[ιγ ο ς /μ.] ο υ vicu It 0-ίο) r ^ "«CT" ' -iO ι ΚΊ «ι^ Κ"« ι ] Λ V Aric Κ (Α u S^v V Υ" ο ρ tv το utuj ι λ. ο V .^rL^ [ τ ο τ ο »ι] τ ι Κλ m- υ Γι- ι ν • Ci-vc) AtöOvto.^ is'idoCj INs-tptP ΓτΊ 

Γ Γ ^ .'''^~^'ΐ Λ' _•> 

\το<^ • • () Ολυ ] ΐΛ.Λ<5 ""^ 1"^ ρ Λ Κο 5; t.* (^ -L' ΤΓ t ρ nj ν [ο]!/) ι Λ ο ν r^ Λο ν] ιο T»ic λ \' τ 

.^.tiToVtÄO cXpyvptOV (7 ρ Λ χ — 
(λ ^ 0ρΑΑ0ν[-• • •]νον Kfl<t Κ'οδ'λ.ΛΟΓ U ρ t[t. Λ C] τ ο LC .-* ν τ ο ι 

ητι ΚίΑΐ AIpiaJ Κλι χ/υ — [Vi Ιλ; Ϋ [•u]iOL^ .ί^-τοτοητι ΚίΑΐ AIpiAJ Κλι χ/υ — 

> Ρ - , , ' ( ν^ ) χ Ν 7 , / ς , , ^ (7 

tJvüOLvtviwv [τγ]λ ντυον Ktxt τλ ίνοαΊΛ[οΐχ»]ίν(^ Κίχν ον (Ι- ο ν Κ '\ {: »Γ ο ϋ t . [ . .] ΊΓ Ί^ ο •υ S^t ν [■ • ] ΤΓ ρ ι C . τ ο τ ο η ~ ίί) (λλλ) ν ο. Λ ' "^ CT ' 

Τι-ς ΚΊλι \Z.puO κ'Λι. tpliiX την CO 

' ο ν Χ ι-ο ν Ö t ^{ο. ν](\ Ιθο-ο<ς Li'iior •] 1.ο<.Κθβ'ι.ΛΓ 1:ΐΓ«]ο<ιΊ- J "TTt<>i 

Τον) ΓΛΤΤυνίι l,OC ΚΛ^Ι -(<^•0 -υ CTti 25. • • υι-ίχ το Μ>1] *^['l" tvo<[L•] «Χυτούς γ ί> <ά la. αλ. ο<. [ν]ο< . 
^3Η ) ]Αν(Αν%ν'ρ(Λ ^ yov-fc νον;οι(Λ) Ijiov^irujvoc^. 

oUCimtt/C/iv fvaA/</nj ΛίοιΊΛ/ vvttV λΟ Jj >ιλ<Α ί'ί cmS t^rv ad μ c^ r-oc+t e^rv • 

3 M/ncL Ί5 l tpit.uJC. — Η lA^vci 8 X. Ι^.ί'ι.γο-ϋα'νος.— I? J ΐΛχου Λίοτος] λ)Λ 4θ J^ ^H. 
"i ι Oi.Ki.AC. — j Ι- 5' V V r ιΛ^ ρ ΐΑί τ ια; — 13• iL• lO^-t-o+vS^ «Χ-^τλ/ ^vuok>|v ö /Sa-va'cI/ 

OL^\Ari\^tyvyv€^vx^ . cLvuaVrK^ U»'Urvwe/Vi' • — Ί'τ' /V. iC_ X <7 τ ο vi χ ι/ — ι 0• Λ». /!_ W τ Cr iJ ο u -c ο ^ . 

10. otwTout (^o/rv. ολλΛ (χ υ τ ο V . Öj OdoAJ-u^• JL- n.5/C«v. oJvr. ■lü^Dorv- cTGLi^tx/iTi/. cXXiAyoftCtü «^ LiAA/nA^e... 

-^ Λ / 1/ ' Vr »^^^'O '"' 

.jl_ ιτοΑ(ονοις^ fM'^lpt* ^ ιο(ος). LSVov ΤΓρο5Ίο\Α)(• '■ -^ •- -CO •Γ•]'9 

l<p\r\vTiA;vtvov Γνο<ι(5Ό<.ροΓτουΚνρι.οΟ / j) 

•',Γ-ΕΙλ μ-"*] /\v«'VcApi,iA>V f i IS^V'V ρ t \A> VO ^ t f\]o( - 

DCVLctocl J 1 «JT:(^<rw V τ lOL")] 6 — * ■ 

3- vi"»]] tYJ. κΛ-ηρο^ϊ-ΐΛ,ί^. - -i TTpOt'cJ'^ . ναΟ «λλ ^f^, ''/>^• ^-^ Xt-i-w^nü TT ρ ο 5' χλ Κ SlciuM. 

off. Tive^s•. 26. ,ίδΗ5 5. ο) (VbiJ^AA-i. uL'- b cm-. JV• Ίυ 5 cm- οΤΰυΐ/ίνντη/. (!] •Lm.cKXx ö e- Κλλλ^^ΧΛΙΟ^. TT t ρ i *.<. Λ "c lAj v; ^^ ρ ^ AvTiovuvou tXotLbJkpo^ του] 

vp«-o\) Ι^νίΛρνί/ίνηίΊυυζ") ρ λ (Γ ι- (Α ι. Κ" -η ς) 6 — 3 ^f ] Ν? 7Ζ1 yl5!>'l5^n. ^ Λ- / 3 ο• i/Yo/r e<.-a<-»v 1/ Ι O/tTveri' 0y-. ΙΐΛ^ί)'' l^\(^pt<ov Α^ρ-ηΑ,ιον AvxiA;veLvov 

2Γί: |j Λ 5'τ ο υ Κ cx u /Λ υ -ro Κ" ρ λ τ ο ρ ο<^ 

)ν Λ ι S"ct ρ ο ς /χουκΤιοΛί /Λνρ-ηΑιον? νίν-ηοον 

Μ ν υ ρ Κ[0] feto ς κ η tv opt ντι[• • •,) J Ι Λτ(.^ςο ν τ ■ ι•ι g ^^L? 

(ΖΗ•) l\ot ρ σ^[ν ι d ο] C JlToAt.M.W.uO^ 

r\o<.po[ttiovr UTTip ϋΐΛΤΓΐ.ι.τ(ος) 

Z7. ^.tus. ola^M-UL^• jl. 5, 5 </»«, . IJ-r ■ I C-TM, . Qi(xiiuArv. Ι.ΛΛΛ.ίΐΛΤβ Ν? '^^3 ^^νΙι^οΛ- UrouC KV Γ\ν;-Γθι<ρΛχορος 
ΐΝ,Λι,(ΓΛρος Ιιτοο AtAtoü AdOLaVou 
AwiAjvivoV 2_ fc ρΛ 5' χ; ο(υ) υυίΤί.ρο\;ς. 

L_l'py[a6rc<u) -ν)[7Γ Ι,Ρ) γ'ι^(ΑΛσ<.τ ν K^VJ τοίυ) d t ι Λ( η λ ν \/ ο r ο ς ) Κ ρ ) Α ν) ν J tß ( / 
ry κ'ιλ(^νν ο" Sttr* ν; TT i ν J( η ^t ρ Ο^) ΓτγτΟ> y (Λ-δ Α^)γ//Σ^ο κ ν dC -π-λ u ο υ) ^'UV. 
/ATTvVVCtt^) Ζ_το-Γ ο -«(τ ν ος^ υ(ΤΓΐρ) J 1 uj Λ ι ς 

\ kW ι Υ << ν ι ος c^ (T'l 5" V] ( U. t. u υΟ ία. ok b) . τ ' Λ :"-y''-\ \ ρ > 'χ 1/ Μ' . - ^ - 

ι ί τ i ACtf'r« t) ο ι\Λ ΤΤνΛ(^τιο) NotJ^ytioC) ρ Käu V 
Ορο |i(ov) 'Τ-' c^ y -r-' C^ . 

Kc< ι i 5. κ (S τ η . 'i. ΟΙΛ . JJ«V JCK.ftÄXMr' ^a4 ^e*^ J.O/i' w4£itil^fr««iji-Y<^cA^'»v Cet^t^yi ^ «(».»vn, oi»-»- ctu.i' /i«ri y ^^ ον^ο/^Λτι, τον» Κνριοϋ κ'σ*. t- () ε 5;7j-[o τ ρ ι; ] 
]η«^ου ApttTov του ^tou Kocl «"u^x »Τ ρ Co ς] 

rjtpcKj τ μΛλτο ü <ΛΤΓο i-fj(^ 'Λ pTL vo ι,-η^; V 
JToyttLo^ <XTTo oCiuccPotioo /λγιοο^- Ζί Xu; ί-υύ '. < ΑΑ^,^τ σ(τ v^ ΰ<7Γ Λ "ÖJi [Γννον]ν^ο του ο<υτου tvdot_._^„^ 
/IS" j^rv.i]pc9,^Xc./pt.v). 'O^olo^ov^ctv εξ ΛΛΛηλ^vCyυv,ς) 
είΓ^η<ίν[Λ]ι T^^^c; τΓΛρ^ (Του ^^.Λ^fcLp(oς) 
[fcl-]<J• td ΐΛν -riiiA.cc ν J^ ρ ί ι ί*.[ν] V ρ v6 ύοϋ 

6 [0]ι[3-Γοι,ρ6-ο'^. t ΰΛ -T^-r-pucKKc^i^UTroJ' ΔΐΑ.σ'ΐΛ^^ι,ς"οιΚΛΐορνύι9ι,ΛΛ^ν.νΛΛο(. 

λ; 6Λλ6 . 2.9. 


i •Vf/"' ,r "-/'--• fi •^^ '^ 'i t V Ö ο Kx^(u; TT Λ ro V^ ^ rr £λ "O.l ti ν ο vV ο ν Ρ 8,3mav.I Χ.() f^«y,^ ΛΛ^ Εύττρο^έ^^ο. W^r^.-^b.o! 7rpraKtLV'.v-.i) V/Jj^„ 

iPr. iinjJrS- ^1P^• ^ M° 726 

jaj.^aw, je.'iocnv. jv. ^0,5^. cit^^-j^. e.,^.. jL. l^^u.^a^ h.i. [ ] ■ Κ <* i. TT [ ■ ■ . ] • yLovLAj ToKov «,υτου ι^Ί-γ,.λ.- '«) / 

'*^ fc [τ PI uJ 

? J ' ' (λ - ^ ' 1 ^ 

ülK^uuo c<pτΛP[;L•uv;)-rpuιΛJV (Tu/ V7 

την dt -rov jr« VTo<^ (Λ)ττο Ü uo rtv 

VJOt7roi.n6oyiAC«.L fcv τη kTw ιλ, η 

^ TT -^ ' ^ 

λ-Ληνι- Jlii.UVl' Λ7Τ0 Κλ P TT (2ί V 

[τη^ ί: (.ί] ίονίης έκ-χης 

' \^ 

L ν ϋ ι VC) ^^(XLt^vo^) Λ ννττί D-5 ιτυο^ ίξ νΤΓ«ρ- 
νονχινν itovTToiVTtuV ΚΊχϋ 
fcrr ν DiOT L V fc (,(• κ; αλ-ο Λ ο y η (Τλ . 
,?±!•] Αϋρηλι[ο]5 JIc<jD. .[-ιος νιος ^ίΐΛ;4νν]ον; 

[ • • • 

Te/vso. ] λ• . TT ΚΓΛρ C• •••]••• TT ui-AAi- ί)ν ilteoi?• 30. lii>.<.kUj(/ c/Lcl-tvcL. oiJc^ Jr^UQLΛ^^o LcUU- j yeKrt^'vrD 't*v- M/Zl t^^-ci 8 xyitlLu-cU- -Hve^cirer t Ulilvrv. 

^iu-f inj ■£ α riti-^i -W C4uy>^ oCLt4' • ' 

[ • O/^^fC- • •■] • 

Κ (S'x υ P[o^]'^^ ΚΛνοΑον; της ^vxric TToAttoC. 
L.S^YioßuK.t^l κ Λ t εττΛη ρ I/O νη LA-fc ν ΤΤΛΟΛ (Τον 
ί öu^Vi:i^Uo]<5 UTTtp ttcO rrfA]p ιΛν'οντοςί'••]• • 

[τηί^•3π^τ>Ρ«:]Λ.νο-θ(;&3ΐΛ(' τΓί^ντίΚΛίόεκσίχης uv- 

\^ ' ■ - 

[ütKTn*;voc••• 1 

ής t[--«JEA[-• •]τοντΓΐρ[του']το\) του κ ο ι-νον ρ•ο(•••) 
11) [ -^ν χ ■ χ • ' ■ ■ 

ν ρ -ο C ΙΟ υ [ V]0^i,rÄ^o(,-c t-Ä t. ζ ΤΓ[Λ]ρ Λ ΚνρσίχΡοί. τρίο^,κΌνΤΛ 
ί C, XpC ν c^ τ/ ^*-Ρί -Α.»:^ ί,ννιο Α ρ Γι, ν ο tL•-ro■U , 

Tc< Ko<.L- AyLtpL^I/tV-CiA tK' Του KOuvox? T^'IC 
/ν ^ ' ^ 3 o^ 

7rOyli.(.or ttujv (ίτ ι r ot ρ L iaJ V Vr\C c<VXr\C 

π TTtvxi κ i>. >- i KotT ι^ς LV ι KQtt haJ V ο <5) !<« u ττΓ Ο ο ς <Γ-η ν 

:> ' -ν / Ο / / π \ 

cA'S'cPiXAtttxv ΤΓίΤΓοιτι«Ανν£\ (Το t την. (Jt την 

C^^rroVr^'/ Κ'νρι,Λν 0-o^(XV hfc* L• fcTTfc p(iAjX- η 'U fc ν τ tr\ Ια; ΙΛΟ ylo ν η (5"Λ(ΊυοΙ:-ν^. JTipwvvTO<.t OL TrpoK(tiA-tfvoi)TrtJToiT]tAt-i)o<. τηνοι, την Λττον-ή A.Ü ΤΤΛη piAj \J t ν r ti^ IA)C: rrp r<(i. t-r^u). Α ν ρ(η Alo^) Ajr[• Vt]o<^ i'ujÄVVOV ^Vp'^Y'* 

DTTtp Λυ -riAjV TToC ρ V τ tO V σ< ν ρ ο«, μ- lUC λ τ LO V OVXmjV. 

V«/rro. 

• • •]ΤΓ*ριγντν>ον tiC Α ν ρ(ηλΐΟ ν) ψο t ρ c<iu,iUctO ν (Λ ρ Ο -η 'vIlO v ) kTJx^V Ο Λ ο Ο . Ίο Kau"] / eluyb. 20 '»νίοϋ- ΛΤΤλ UA. — vY<iu4 tUv Loa^tÄ/nMcM^e^vi iXvvtt/rjcAnxi* Xow-e/fi' Vf. l\ßA,ls. 31, ^Kσι.ro^λσ<.p^A)v NtcpfcPiXi^ rXcKvooC^ o(rr[• • • 

μίΓΤΙοτηί^ Ο V [ ί <J] _c|' [ υ] A[cX]K• τ ο ς »ν\1|.ί.0,[;- . . 
ΚιΧΐ ονΚ •ηυρι.ν' ττΛρ<χ Γ^τ η t'cp«. ΐ'λ-Λ.οι- ΤΓον ν. ρ. [■ ' ' 
5 ί-ΙςνοδΊχυτην' ivtV'VriVÄv <ρ ρ ο ν χ• ι, o[c< • - • 

Λ ρ ι. IST ο ν <c< L ovutvo^ fc-rtpoU tdvv[• • • 
' ^l-' Μ' ^ .'γ 15 ΚιΛί/ rov τροτΓον t^'nC o<.T]c)i.(xr Kc<t ο Tr[ ■ • • 

t TT t Μ^ψΛ ΤΤρος (λ ν ν ο -ο C LA. Q γ c^ L ο ν τ ίΚ c[• • • 

τον Κοινού ύνδΊτοτοχ) το•^^ 'υι,θΦνΛ(Λ[κχ"ον) - • • 

ΚΛί,ΤΓηοΟ -τους o<.viovi'^/Li,o«.n-cupi<^Tn<^JT[- • • 

•■' f ~ \ Λ ' ~ - Ρ ' 

της LiAinc KiAt ννί,ΐίΛ^ του ΚΌ uvov Jti'fTrDTCoV• 

7Γ σ*. ρ (Λ κ (?<. Α ΐΛί Ο-ον c«. ν» Τ η V cor ί: ιΤΤ Ο V • ■£- ■ • υν Λ \x_H) ••]• 'c<o tvlipc uj) Itoocvvrj vor« p^n-^J- (3 H) «j- JTo υ 5' ι C^ +- 

11 Λ TT o<. V T| u/ Λ 1 η iCMXmA' -Co rrt, η ct/TK• 

t)V. /lA/tirS" 32.. Γΐχ-]ύ5. • - Νο 7Ζ9. • 

fcv ρ Μ '■ "-^'^ • Π.ΊΕ,5ίη\. Df.12.ciix. _ lUi [clittwü von Lurfivt ui-ii\ llnciale^. Jubfci-i^^'t'ioii lateinisch /liovuiTuo At[i^]ov Vi-VOM-ivou ΟΤροίΠ-ιρυ nl^ToAlw^ 
υϊΰ , νιωκορωΐοΰ μ^ίΥκλον Lc^^o. wloo^ ^ ιών iv τω ΜουόΊιω 

τλ^λ ΙΓίΓΡω vl [«] 5 Σ«ΡΛΤΓΐ« 005 ^ί-Γ^τ« k^upuou του «ι^ιΛ- 
φοί; 1«ιου ΐΓιτρ ω v[uo]u Mcxp < ι Χ^οι." κ«! τΓ«ξ« 1«ιου ιον- 
λ'ιοο T^TTuAiv/ocPiöu (Ττ^ίχτίοοτου οΊπιρι^ ιτρωτη^ Ατγλ- 
.uiWiov ί Κ'Χ [το ντο<] ργιρί J Ιο.υλιοζ [ν]ου . 2.υν/νωοεΐ 
ο ToiLOj- ΊουΑιο^ '/A[TroAi]v«riL[oj llA η αρ t] ν« u traf« τη^' 
ΐΤιτρω HOC J ^Λ PCX [τγιλ] (3 05 ττα ρ« \> ιι ts'n ν ο<,κ\.^ όυ ν[_ο']ν 
wc\vco^ κυν<3ιιν5[ο]υ ljukticx ν/υ ν [«l]ki.ic\ (ίυ ντι,τι lm η - 

/Uil/CX (ΧνγνΡίΰν (JpPfV^tOt/ τΡΙΚΚΟΟ'ΐ.ίΟν' K«U VOUcTcx κόο"- 

ουο ÄFip cpijAo(?iL τΓίΛ ρ ΙηυτίΛ) κλΙ λίγο kc\t« (Γτη cTtL 

«υτ\•] ntrort ιην ίΧττΛί τΐι τΛΐ «νυ ττιρ -J ί τ« j '^1 ί-ΚΤΣί- 

ύ'ίΐ KPircx τον των ν ckOo<.^ί^'\κ ojv νομ,ον ^ yn-vOjae- 

vii C τη TiirpcovLP^ 2-ο<ο«-π"ΐοι cJi τη^ τΓΡΡ<Τίω5 £■< Τί^ί^ 

του Ιονίου 1<5υλιου Λ ΙΓΟ Αι ν^Λ Ο t ο υ υτοχργο^/των ττο^ν - 

των κρ<Λ;«ΐΓ[ί3ρ (ν ol<iiS « μ c^ "ίτουι^ οΐ'^οου ρύ τύ Κ ΟλΓο ρο QS) 

ΚοίκίΛρος Τύτί^υ AiAlou η<3Ρΐ(χνού ["'/Wt] ω ν ι ν ο υ 2-ί.ρΛο'του 10 10 


(2. Η.) L. .] Ί n\it Aer TToAij Ι\αΐΜ\ iiacK Aem Ziifan-nucvxVvanci, Hw.r ALexanArien aevuciut |ei 
8 ScUluf^ ^ii\ TulLftricIi. Lben[o 1.•Μ^. — ΊΟ ζ m* Jacke wcjL. Nr. n^Is-o. — 
■\<\ o(^io(Gr«tj '^ — Z-1 oder [Γς'] . 

WlLCKE.M . 33. P.7U0S. 

i^^piii-tw. Η. -η, α CUV, Β»•. 8cnv. _ kuo λα\\\ PliarbaCtlil U [cKc α (sav^un TcUa , 
l'On. dci-fcLbcu Hana cjcfcli r'ic Wn wie Nr. S^c) Cvoin Ii8y/s). Y^l.aiick CC 
3t[proclxea ^011 WiLclvcit, (xr'.ech. Ofira i<a I Kap.V §4. No 730 2_εο\ινω reo K«! Av'«'^w Δίχι- 

_ ( -^ Τ" ' 

5 i/iXiiPtov' του IcM^tiTov) 

ννου ij^iO^u rs. kaL• των] voLpiOV 

Λ/L<.oυ^Ίo[υ ]ΐ•ο$ '^'^^- 

Λ0 Slo^ κη"Ί. [ ](ον τΓ^κίΡΐυτίρων/ ΐ) 

Λί ν-θΐ) [ου^'^ ΚΛί ΐ^ΐωι/ ΐΓ|) t ö^l (υτι f α) ν ^ ) 
λ ω ν ο' L [ο $ "^ ] • • . 

['OfiAVuco τιινΠ«ρκου]ΑυρηΑιου 
15 [ ΚομιΐΛοοον nvvoiViV^qv 

nicr iiricki de/• rcipurud al> ■ 

7 .■'icUticWi- Xtv^tiln^ \'a\. HMrii-lS.- S eroli.tat- i\ack b^<^ , s . _ 1? ^-citcr zi, er- 

ο a t Γ ci U n 1 1 c U . 

WiLCKEN . 34. Up.j,.0.^ H.,4,.c,n. B,..l^,.c,n. Z.e: On^i ..U kla^f.K,if^.„ ^ ^^ .,wi..n d^,- ^.KU.t (V.i . - 
[cKi-ivlj^ \ηιί rotUcU brAuuer "iTnte. 

CoLI. 

(-1.H.) [. .•. . . . ö-Tp(«r^yw)] Άρίιίι/οΐτών) ΘίμΙ<ίτ{ον) 
t""«f« ]öS Σλ^λ roG 

L J '-'-$ '^^\^ H^s 

L ■'^o^^ ra]poi/To(5) μΐ|ΐ/ύ^ 

L ] K^CralliJipAM- 
l^'^^ö''- ' .}ω^ iK του 

10 Γ. . . 1 

L ] irtTrAi,- 

L ΰ•θί,\; 1τΤΐ]6ΐί JuJ^l K(\L Die Breite de. U.k-. F.UUnAe. „-^.kt f.K .,^ 2.2. _ 6 eU-. ... o-c,ä. = c. IfovroCS) M'U-<'S y j oder vci-te 35. (Pi3iS.) (No 731) CoLJL, 10 C2.H.) [ ΤΓ«ρ \] Xuf[.]. . 

[ ] ^trcx KuPiol•) 

(3. H. ) τ[ον>] ftv[c)f)o5 Ιοζ Αίίον . 

i^.\\.)]cv TTjO ι'ί j'p« ;Li^<. t νου ρ,ου ιτατ^ο^ Όΐ- 
5 ωνοζ uTToi'uw^ Tt r ί Α ιυτη κο ro j 

εΤί Ι.•0^11 1/ tV ΟΙΚΙΛ /ίΛον OXJif\-\ tV KUJp.1| 

VYUPurvcov'j tv/v« ί(ίτ IV t<;cx,pia(>o<j iv η «irt- 
kiiTJ ruA« iPiKiVÄ TTcx/^troAArt κλι c<Ao$ 
irAiicTrov KiXL ί,ΓίΡΐΛ ί-υρον/ pcx<rTc< ν-σ-ί ν - 
ΤΛ if rturwv , cuA« /u.i\/ ίΧΓία j y K« ι 
«Aoc οίΡΤίχρ«^ ϊΊ'κοοΊ ΚΛί -vu^cci/ ivAt'-l- 

Vl-liy. U-iriV ί.Π"ΙϋΙϋ60(ΙΛΙ Kixl tcxTlW^ iV 

VaT« γ lO j'i o'yLt iJ [ y i ν ι,ύ-^'Λΐ r« d t rcx J 

pt [!)/A i'i Jiix ίί j To cf>0^ V ί ντ 3 του ] 

μίνιιν uoi το\_ν Χογον (3Η.) ] 

/■Α.ίΓίτι κυρίου Τΰυ [[(Μ^ϋ^Ο^ £tridi]- 

Jw κ« κοίθαιζ [iTPOKiiTc^L•. ■ ίΥοητ . pr. J 

i \'Γοι U'iX υιτ 5 L9 ^"^' ur 11 J ιγΛμ^ιατ« ^.ΐ[ ivduin$J . 
C'i.H•) ^ κ~ /1[ΰυκιου /Α ύρι Αι ου Κο^4./.Λθϋου 7\ντωνινου J 
2ΰ Χον Κυ[Ριου iJiHfuiii 3 ι5 /^^„.<pU. Λ aucU c-lic|\ KlaoPcKnlt wJar αιι einen Mratencu qcricUtet . _ 10 L. J^j.^^.ia^i' 

r^'t^ •^ ι Α ι io w . — ία c\ ο. Loin iiiJtiw,^) ( Ιλχεγ iiocW ]_Liciiud ) nUciix ciciiniMit λιγΛ^ jo 

1 1 1 λ\ζ Ui-K'li π i\c nach Ac\y\ peWan ut wcri^c η ^(i -ύ lotic-o <.lc^ r\arcv.t-j (ly. \\\αι•;ι^ (.κλΛ 
vor ί\(\\Λ 3ο. /AuigjA ft• 180 ( Schaltj akr ) ocfclii-iel-eiv . 

VViLCKEN . 36. ρ. -i/|j6. 

Γα tili rii-j . H.SciTv. Df.AScni. Γαιιιιιιι 
Ln.rfik'C. — IL. JakrK. n.vKr. No 732. 

AiAf Rtcto clicK'e lLn.ciaL[cKri|l , dw[ Vei-fo ecK'iii« Kecto. 

riirfiou cpoL νΊ κ 11 yo υ ΟουΡΛίτου Ι ρ [ι] κ ω /n l [« ς Ά,Αι r« ι/ J (^pou) V ] 

τ Λ öSo^u. tvoTj CM Ktx r' 1x05 α vo<Aa /,<-(!)« V ^ ίι/ος L ι [κ Γιιζ CKv]- 

Γΐ]^ ,1.1 t [pi. j 05 ]■[■•■] κλΊ ""fS το 5- ^ K«r<x τ[ ] 

5 [ ] . ω ατΓο λ ο ν/ ω ν τη j [ ] [. ]. [ Hitl' hriclit dcv lapiiVA-uc als V. C-^.H.) [ ] . l[. . . 

'^πρ«κΑιι[ΰου . . . 
TTft^ύ■ιJ τ ιλ uiv . [ . . . 
Κιχ\ oiWuv iiicju. [. . . 
5 'r\ ν'τ u>y ti vov Κο<ι<ί'[αΡος rou κυρίου ] WiLCKEN 37. lapiira-3. Η. iS,? env-. Br.S,5ciu. Ραίϊίίην.- Urof/3C jurafalticj e Curfiv'«!.• 733. Üls>eiL• abn^-ivoclieii--. 

[ . . ] . κ (iX Ιχ^. ) . ρ . . ο ^ t ι κ (Xl J ijx . . t • • • 

[. .] lU TM Ά i^ Γ ι»/ ο ου UöAiL ΐο. jH.li• ^. . . 
■..["..] ίι\ομ.ζν<\ τω κ.χ Ot« 1ΐ()[• • • 

y ι ν•ο (jn.i f ο υ) y (1 (^α /ΐΛ (U οί τ ί ω 5 ') tv d ιιτΛ ω /λλοί. tAo i'ucT-Jn ^ 
5 Λυτών τίνος γνΜμ.ονη<. τλ y ι ν η [^wTcx ... 

[«] VPl•] τη 9 τον λ« ρ προ τ(χτου η ν' ι juo ^νος . . . 

[ ] TTcpi οί.ντων επ[. . . 

[ 1 voM»p^T| [ . . . 

[ ]cio5. Τώ[.. . 

10 [ ] Νυ<ί-δ•Λρίων/ο5 το[•υ ... 

[ ] τον υιού Διο ν/ί να ui[<J . . . 

[ ]τ]λίΟ ouvtö'vö[. . . 

[ 1 . Φΐύονιίοκ Tux[. . . 

[Cdift Α iCio^] Ευ ticxi (U0 woy ν[• ■ • 
15 [ ] Όνο/Λοίτοί Γ[. . . 

Reftt V07L• 3 ZaiAeit- ■ 
DaraiA-f bviclii Her rctpijfLij ab. /Bo/i8! ■1 der Bi-Liclt n^^^t z.T. mitten, durch die DucUftct bcix. — 3 we.jcu A«iA ττροτΛτ ου C^-6) 
\\i cicvo SI^'-OaKr n'icht auf Hadrifln xw bciieKti-i ^ λΐ\\\\ damnU kei[.at t^er Vraefect 
ixoch κροίτκΓτσ^ . _ ί3 εΦι d ουί« "ί WlLCKEN 38. '' ^-VJ^• Nc v3.i. [lunifUJ. H. "Si, ? CUV . ßi•. Vlc\\\.. Faiiuiu. Aiuj i l-i-nili>\ Cuttn 7u|'am u\ .ivcjt'jv.iot . iKVibi 
Li-] .itm• ciii-ei cl\c C uir fl ν e . — 31L JcUrli. α. Cui-. '' CoLI-, IIlii• </i'. ■ C.iL'ufclilii j'jc j'i'n.l (?ι•/ι αί feil . CUif lli\-c ΐΊ /i'c J cr<.j α [' c kann kitr VL<'7.i'c'n tct 
/i-|-./cu. n^clitj an ιοί. I ij't iiiicekicit 

Col.H. ■ ■ (/ , IE 

2. ίο/,ι t-vo ουνου "Ώ-ρου του"Ώ-θο-ο y ί ν ο (/u-i ν ο υ ) ίιΤολίοιΌυ") οι κ ι (.λ) "ιγΓλΛ(_'\ι \ ) \ /(.ι (ι f ο ^'^ ) . •. . . 

OUj οίκΐ^ΓΚ) [ι) iU)^ LV^ ri\/(,iT:rM) ] 

« i' /Lij^ oc^ τω τγ(ιό κ ti|iA vv cO ■) 

5 (τΛ^.) ^Eir (tK^'i Ä^i r ) reo ir(^ ο κ t\ /w. t ν ω ) . 

b η i/cJpo [_v' 11 κ ju ΆκουίιΑ^αου ju i τα J ο ΟΊ;! vTo_ij ) viro Ju\Kyirtov . . t 

■ύί\]ι.λίο;^) το TT LO $_).'. w' . . 

[του αοίλα'ου] 
π , (2.H.)u•tΓ(ίκριvn^)τί.o^ΓCpoκ•sιμιv/tJ). 

\Ζ AiivjÄj zAlliJ« yi Vi] μΑτο^'Ρ['^^'''ί'•"'ν^1 ) θΙκί(Λ) Κλι £\-υ(Αη), VL^ToVi^;) TWV oAtOV'. [••• 
ι3 Των Λοτων ρ-υ(ρ.\•]) Jii (/ιιοόΊηι, ) ^ ροΚΡ^) ΐ)υ(/ΐΛη) d η (y.toö'ic\) , Λπΐ] (^λι <0 το υ ) ρυ^Μΐι) 

() 1•] (^ ο ci ΐ «. ^ Ά ν J ι) ο ν i 1 ι< \ρ υ ] 
1^ Α\ κουόΊ Α(χου ι \ ι w (J ιν ) τιν(ιΤΛΐ) j ;ιλ ^ c«.j τοο ιγ(ρο κί ν /-<.ί νω ) . 

ι5 ύ.νΐ.;) 'ΕτΓ(ι κρι •3 11 ν ) τΰι τ^ό kh »^^^''0 ) . 

ui lifvirovrio^ 1ΙτοΑια<Μου του [■fi ϋω^ον ν i »ό (/.ti νο ^ ) ιίΊτολ(ονο5) iJ ί^*•^Ρ'^5) o^^l^^C'^^S^ 

, verte. 39. 1?•Η7^•) (ΪΝ0 73-ν.) 2. 1 '. ',' ( '' — 

Vi'Ctov/iJ) \Ua Το •'[tiJtjj ... 

lÄ c'lkIc^} (^TQ'^J ρύ(^Α»•ι') ()η(;Μθ(5Ίο<) j (Λττη l^Ai wrou) 'ItS'wro^ Kicr^Aa oικι;^ι^j i^ tuif 

|,, (•Ζ.Η.) ' Ltr (^^ Κ ι ι ^ 11 ': ) τω ΤΓ(ιΌ Κ51 Ul.Vc^i ^ 

:;j ΙίίΓιοΌυγου 'A_w.ucjuiou το υ 'Aö'KAiiTritxüou i'ivo(>-<-ivou) cfiToX(ovou3 t 

21 c'i kt (^xjj vi CTovij ) [• . .3 f [^](μ•μ) Ol] (α^οοΊο< ) , ΛΤΤ1] (Λι üjTouJ η ^'ΤΓο Kf «τι t^voS 

-;i S i^" °^S '^V trfiOKtllAi^lJj. 

25 (2-H•) 'EttCI- *^Pl ■^M ^ ) Tu) TT(^0 Mi/At Vio} . 

:l Οί,ωνΛ^ Ά [b IM c υ VIVO (p-iv'o^ ) ciiroA (0 /o $ j o1ki(cs3 ΚίλΊ ο.υ(λη) ^. . . . 

tS [• • • • l• HST rfcoou Kio^ οικί(.Λ), Ai[!)Oj l)TJ(^).<n) i)n i^laOCTi'X ) t 

:ύ [5• 3'*• ''J TWIT^OMlHtVoo). 

■i7 (2..H.) 'ΕτΓ^ιΚι^>1\}Ί| ^3 Tk) Tr(f Ml UiVioj . 

cS Ψο^Α.ι,νο'ου γ υ Χΐρου τ[ου]"Λρου i/t νο(_^Λ vvo υ ) ö\roA(u\Ou) oικι^^.•χJ τΓ\Λ,.Μν•<3 y L'-UM'^i)••' 

:.] ψϋ(λοΓ) τότΓ(_ο5)^ PoHV^J Ρ^(^^'Ι) οη (uocfin.) ^ αΠη (^Λι ιοτου] Ar^iiouJ οιΚΗλ")^ Αι- 

3α Γΐν(|ιτ«ι3 5 Ρ^/-> "^5 '^^ Τ(?οκιΐ|Α wio ) . 

31 C2.H.) 'uir(,i κμί \ίΐ| ί J τΰ> Tr(POMi_i.A.i'v-w 3 ■ 

'.'i riVdPoviikoij ηκουοΓιλίΧου ,ΐΛ.ίΤίΛ(]ί)•ν(ϊι.'το*^) υττο ϋιο-κ^ΊΤων Ι^. . . . 

"5> ΚΛΙ Ai.'iJVI'V^ ΚΌ^κοοίιΊι [?> \itP05 \ /'t'fo$) o'iKLt«5j Κ<χ1 i\CUC'''MS )/',''''''' ' '" 

?^ Λ^νΙ^ liJW/V; ι.\.''•^^ι.^^ί fO$3 οίκί^Λ^) KcXt rtUl.Al'|S) ΚιχΊ 5 |W(,ip«j) ^^nr^l^n, n^J [λ,\.\ι|5 βϊκί (-"»i')!! 

■ii' yi(rovi5) "^-^'^ oAi-jv- vot(o\j3 Σ(\θΛλου oiwi-ifijj pof(fA3 yuCii'i) J μ (mpcTik^ , Aijio^ [''r!\>- 

kA•) ι (Jo V του '\ 

?ΰ «OiA^ou oiK'L^nj, l\ SwC 11' ^ τι[ν•(ΐΓηι) jf flf) ] oij Γι.ι ΤΤί^ΡΟ Μ ι ,ιι ί Vk' ") . 

J^J C2-H.3 'Eff(.iK\'i Ci] "^3 rw iTC^oKii^Aj vwj . 

-■i ilroA 1 ,n :•. ι ou ΙυΛ ιτΓι K(% ,\ou,iis νου ^Λ py ί Awöu yi vj (^ vvou 3 L• • • • 

-■':J II τ oAi ^11 IM ου Irt'i ύ ίο Γου Του Ίί Γακο 5 ΛΙΓΟ 'itfi'ou (Jpo ftou . Γ • • • 

■]'■' ν i j 0|_c\ u ^« ii/. . 3 d'u ν Τίον okdvAtpcJv (^ic) Ί ΐΡΛΚ iöt'Jj ΆίΓολλίΟ vi ιΓι(νι_ν t- . . 

•'t' }■' ».''"'"'^S) ''••^ V' Λΐ'ΐ(^μυν) C)u(;^cm3 d η( |λ ΰ o'iai3 ^ Α 1 1^ 5 Η ί Γ Λ Ο jn J υ V t to ^ Ο ι Κ ι(_λ j Γ'] ^ 

Ι'ωβ 1^5 τΊ•δ(ΐΓΛΐ,) J • . NJ τΰ> ir(^o κιι»λ.ι ν w )]. t ver{ 40. {?.2^η6.) CNo7'3^.) l-i-H.'\ ^ Eir;^i ι.^ί Ot] ί J Λ\ο TTC^'OKii n i\-tj.i 'i 1 e,\iiA<.-^\ .v^lW 2.2.i._ 4 7.^ i.u.l vlkn•^^ Z.-I0,1.\ cK. - ΤΓ^'^ΤίΟς. Vol. a',i αΙ> all c\> ν Ui-k.,u.U 

7 l. K|iOsO d ^\HV•3 ji !- ΝλοΙ. Z.Vb fclilt ίΙ«ι•ηνιΙ|^ ein ^ C= γ ) vor ).ιΊ^ο$. Der ScUlu\^j -^^ 

noch 2.34. — 12 y.Vi-j UftTö V-pmcroJ Τ Oiltr Vlv'iJ />io>To \-(•ΛαΊ| bii'oA ^ C'.'Ur VT- 

Pcr 'Izvt von Z. iS-3y L[t "i^cnl-ifcU η<Λ T.l-W. Wolil ιν,•ταπι• 
liiht V\'i Cil 1 1• h Ulucj . — 4-1 >' =: τ f ι CO w ■ r.ianze η ' II H Ol Γ 1^ PiV (J' t) ^5 ^ ' 5 WiLCKEN R.475. No ^3 5 U.\pm-w,j . H. 14011. Bi-.2.«]c\u. Fa.ijuiiv. — ■ Λ IC'lcbLiuq, — d-irCU CoL.I. 

OL• CM α,ί'η cLt ocli e H- . 
] . jLitr^Ti Νιν^ί>,[..3 Ί'ί^.>JL•O^)0u Κλ\ KiA - 

1- oiKCicv) η ^ [ ] [τ]Γθ(.ν3 ληνλ^. - . ) 5 iP' ι^» ^ τω(ν3 κττι Ao • •) '-V'^'wCv) '^li4^ C J 
] Niv'i Ίυι^αι^ου κλΊ Λ'Μ'λλιαζ Δn^Aη- 

J !^,1Λ ,ΛνΟ ΟΙΚ^ΙΛ^ ΛΙΓΙΙ λ (_1 tOTO υ) κλ\ λιΙ1)ύ5 (lU(nil) 

] . ι|ί) ^ των οίΤίλ C ■ • •) ιν ) νων Λν ιλ (,. . . ) 
U-H.) ].^) 

1 , γυ Aiftoj Ζύ uAiri Ki«r ύΐκ(ΐ•«3 κΛί il'ii\(u(;j Toirfo^j η \ 
] i.y ^ t[coJ ν ΛΐΓϊλ(• ■ •) 
(2. Η.) ]tco) ■ .,,, 

] ουταΐς 0^1 κ'οτι- (5 ο . . ) vsv- ij ;^<χτο vf («ctq!/;. . .) t'$T. 

*■ verie 41. (P.M7^'^ (N0735.) ■ CoL.3L, c< nuTo κροΤύξΌ^ Kcxtö'cxPoj Γκίύυ 'Ιουλίου Ovn^^ov HcxK^A-ttvou ■1 ^»■ϊΓίΛΓί-νΤζίΓΛΐ) 'V - Λ Sjjurcu ya^fcn iii cUt zu NlVl. Vül. 5". _ Λ Scl-iVwfo crcl. KiA^^Aiov ._ 

3 2n;«;i jcl h«|i- ^ oh «Π oJcrtxvS. _ ^ nacl^ Noy3^ iaJ oK L tia e ηΐΛΐιζ-«ιν ; Έ Tl'(_i Κι• ι ^ ri ) 

T]iO ΤΓ((>ΰ Kvi uitv'cj ) . EbcnjO in 8 und ■12.• — 5 wuliL Δ η ^<. 1] [v Ρ ι Λ 5 ] . Vol. ^. - 

6 ΛΥ/ο ςρο( vo pcou ) ^ — 7 fiUein-V ocvi- oclci• ixv« ^ nickt" ι\τη tw ttekei-t.^ kj AI - 

lAiAAiJcx^ Τ Jclilw.'|'<> (?rq. [τοποξ. _ -10 VV {μινο«ίΐ α. owov ) "^ 

WiLCKEN. Ρ 2553. 
Irtpiiruw . H. ifi No 73G ir.^/^chx. iklcbuna. - rnijw.ni. Gri-o^oe Cuvi-rii/e.. ritt«• τη[ν vwiXl-^ioiV Φλι«ουιου) 0.χόΊ.λ [ι ο υ το]•υ [Α]Λ[,ΐΛΤΤΡθτάτύυ3 

nvc-)-iXioi ^,ΑτΓολΛίον vier "'A..>i..[ Καΐ ■ ΜίΟνκί'η^] 

v'iöij ΙίΓον'Τιου MTJ κώ (All y Al[ 

AupjAiij Άτϊ•[(χ]ώΑ u'uJ Mo-uX'lou . . ///// . . ό([ιτ-ο3 τηί 

Α|)οΊν-θιΐτιΟ ν Ττόλϊ.ιΟ'^ V(cxtpι^/y ' Um ηλο ίΌυ u il/ ί^ αΑ [Α η λ ι vy lmi J "i 

^-^^'[Xi >^«ι M.uiXS TToipc« «ίΌυ dl« viipjc jij Lclii\[v' iip.iov3 

Vpi'XW iViO [n]£.W a 'AtToAAmJ νο/ΐ(.ι(Γ^(.«ΓιΟ•υ dl [ju.oi OOV] 

iV ΙΓΛ^ Kl^osTUiX W[tc\ y^^j ν'ιχ Ττ/ Ki^/ ^'^ Κ 1 [o-a .\«i ου ] 

ijuj'cj Ά^υινοιτου [ Ίου o<Tro . t ] 

TVoi »jcTo/ni 3c\ τη^ [ ']ovTc\Xu) [ 3 

τη5 τγλ^λ t;J5 ο • [ J 

irfoj Ji «(TcpnAiicxCv . . 3 C£/<22 SS? v'ert« 42. (Pi553.) (N0736.) [. .3 t^^.Z- -2 • tL• . L . ΤΓΓ . .1 •3 <icr ΆττόλΑιον' litifjfmZ.S ΆινοΑλω^.- g ?ailwf^ νύμί ^x[U\xir. WiLCKEN ?. 2552. N0737. rapiiriu) . n-S,5Cm. ßf-^C-ni- " Vc\'ί\t.^^^\ . - Klai-e LtirriVe.. — Au^ aralii Tch er Ζ ei t . -l• tv ovootaTi του κυρίου Κϊμ {_oi(j•^ {οτον) ΊηοΌυ λΡκΓτου Του "i/io(TjJ v<:<a\ ί5'ωΓ(ηρο5 3 
-ii/.^tov' καΊ TiK JicTTTon/iij ηρι[ών τΓ|$ λιί«$ "νιοτοκου κ<χι ir«/rwv^3 
ΤιΟί^ άγιων Άυυρ ipdo^n iilxJ [o^nnj ινσι KTi'y Vo ^ ίττ' Ά ycTiv/oii $ 3 
τΛ[Λουιιο) ■'l':oo<vvii Τω ivJofDTcvTiO [[.... 
rfjj 'Aoo'LVoiriJl•' ττόΑιΓίοζ") Αΐύ] ρ ^Λιοι) . [. . . 
twiov Κηι 'ηγ%. . 0^ »JO^ τΌι β(Κ^[μ.ων-'ο J ... 
//lei* ur/c/if c/ffi- uihtiriu) ab. 

Verfo. 

ΙΙλΜρίοτικΟη) «τΓο[^ίΐ^5 . . . 

U'lLCk'EN. 43. ? 3556 . . ■ , 

Perqanvtiat. FLei|'cU{'eitt . H-Gcni. ßr.y.Scnx. — JcUi-i^t: GroC^e Mi.nwskel, Gi.o<Joop(v) τλροΊ KaPl.O(u) 73s. 
I Μ !.["+ unxznUcllea ; lu|ii ρ <) iv^cli κΤι «0 vö ^ Jiw ^'C<^cϊ' rj C . - 3 -^ioaoPO >^>'5• WlLCKEN P. 3560. NoySg. 

leraament. rlci|<:hrckte . H• 5,1 cm. ßr. 7,2. cti\ . Zwei Frann-ieiate . - JcWi-ift; ΜίπίΛίΚεΙ 
Auyi araUrcKer Zeit . 

' I Φ£Λω££>[ι Tf i J '^ k](m. Ji Κ (''<)τ(η$) li/üCiKTl'w V0$ ) 

KvwpooA vv ν u ο TTP« Τη 5 , 

Ι ^ d KipCTTiX ITTTCX rtTcuPTOy/ . 

5 "Τ" ΙουλιανΌυ ■j-' 3 Λ = η-ρωτου WlLCKEN 44•. ia.p^rw.S. H.l5cm. Β,•, locm.- Tb.ijiX„v. _ Au.s Lyz.antn-i'.l'ckcr Zeit. - UM-fc^e ^' UbciT^ alf η e Brocken.. 
[►Cai- Ajoi/cj χοκου «uTou (ίιτου ΛΡΓ«6)«[ς ... 
D• •,] 't^*']V κ^ι-αών soii Λ[αγω τ]οκοϋ «[υτοΰ . . . 

[. .] Κηι τον ολλον ΣΚΛ VfuCciivjov ίί J tCV* ''' -Ο ^Λ v«Cv ί .Ο,] •. WVi /'.Γ {>» 

[tvJAp.J-Tou κχΐ Ao|'Cj τόκου ^^τ]οΰ λ(χνΛΐ.'ί^3ο/.ί]'>Λίί,0;•' (χθ[τΛ (ί>]η ν 
5 ^\ιαν /Λίτρο) TCO <S'(j cx -ΐΓο xoiv 0ίΧ{ω']ν i^[co ν χ\ΰ ν όντων ι ν τους 

<ΛΤΓο των Kc\p-tr:oV τΐ|$ ίυτυ νου5 TriVTtKtxLc) lKc^τί|J "i-vc) vk(thjvo5 } 
το ><ϊν χ\ω^ον y^y-^vl TO[i)L, Τον ^ί νό prov (i.o|vI Φ^ο^Λον-^ι, 

> t « 7• » -TT- Λ C , 

rc< Jt ΰ(ίπ-ξΊίχ L<i|VL llcvüvi, ϋτνο κί ι ^j νων ο'οι ti5 Τοντο 
10 T«v'r<:jv ήJn.civ τών ÜTr«f^ovT<yv νί«\ υν«ρ|όντα7ν 'tc^iKcSc 

Κ«ι /iviK^S- Κ«1 iTr5pC^r^^iVTi5) ^^Ko\(^ovrl^c^iv). (α.^.) Φι^(1 ΐΓ^ι<5•{!,ύτιρο^- •ί;Ιο5 
Νωπ-ρΊ ο vpOKic^-ivo^' ίο'νον τλ• του νρυοΊου νομιο/,Λατιο. 

' \ , , ι 

Τίντη ΤΓ«ρο( Ki^c^Ti« Τξ>ΐ£ΧΚοντ« Ή"ίι/τη i'j Τημην 

ΐ5 υΐΰ^ Ίαχχννον tvpcxvt« υττίρ αυτού ΤΛ^όντο^ «νροίμ^«- 
του οντο^. ,.' -r' 

(ϊ.Κ-3 ^^ enivi Cplfantu. ju' ϊμοΟ '€iriii>c.iv'iou VERSO. 

] . CO υ'ιοΰ 'A|?>f«cX(L4.iou ^p/ ν i ττ/ Ktp/ λ ε // iij Auf/ Φο\Ι.ΐ1)^.. 

ftoi-ivov Kc<\VOXou. ".3 L ΤΓΣντί Ulli τίΜπν/. _ 14. L j^Aco^o« unA ω$. _ ^y zwifcKea öcr lA-l-em"i['cKeri 
uni der qriecKij'cKei^ Swbj'criplion iacliv cjra|}Iiilclie Zcichiu. WiLCKEN 45. ^5 ?25δ7. ■ ■ , κ, 

ULci-u alaelrocken^. |' 

[koiu Λ]θ|'ω TOKov «ύτου cTitou ocpT« j!)« [c ... [ 

b• -,Ί τι^ην/ κρ-δών s«l A[ovw τ]όκου «[ύτού ... { 

[. .] K-ctl τοχ/ άλλον' Vk« ^fu[div]ov t\<^\^j.n:|V']\^^a,\yύ:^:\^y^^ί.':.^U \ 
[ιύ].χ|>ι^το^ ΚλΙ λό^ω τόκου [«-^5τ]ού A«)^c.u't:)öoy^W' ά^ lT<k'f,]t|V 
5 Λ^ιαν ^ίτ-ρω τω ώ-ώ «ττο τών Λλ[ω]νΊ,ί:οο ν t]<C ν 'όντων \ν χοΙ<^ 

το ^^v ^^Awfov' Α^ΐνΐ Τύ(1,ι, τ3ν/<)ι^όρτον ^,|VL Φο<^^Λο0^ι, 
rc< Jt ociTTfioc μ,-^ν/Ι ΤΓο,ύν/ν, iiTTOKsi^^iViJv/ cToi 1I5 to-Gto 

'/^ r^'^*<^S- Ko<l ^r.^^C^r,^^^VTt5) ώ^Λολ(ο|ην«^εν3. (z.H.) Φ.^(^ ^?ι4ύτ,ρο5 ^,1^5 
Κωττρή ο TrpoKl.L^iv'o^ 5V^^ov τλ' του ^ρυοΛο-υ ^ομιο^πάτ^ 

Tivrij -rroifcx Kifi^TL« ΤξΜ^Κο^τ« TTiVrti t'j τη jx η ν 

Xeofov kä\ χόρτου κ«ί έ^ττρίου 05 ΐΓ^όκΐτ«. . Αύ ρ'•] λ loj "Afioc 

υιο^ Ίω«νι/οι; t|'{>o<xj;c< υττίζ) ο^ντού τ«ρόντο^ Λν-^οίμ^«- 

του ovTo^f. ,,'-τ (3.Η.3 ai einii^ Splfaniv^ j,' ?^ou 'eir.cPo^v'.ou VERSO |!)οι-] Υον κο<^όλου . ^3 L, '. ;^ρ(^οΊΌυ) vo(Miö>«ri«3 t -rfefcitj Κίρ(-«τιο() λί. VeiMo WlLCK'EN 45. Η 6863. Μ ^ 

lapyrixs. H.S^-cnv. ß.r12,Scm. - Eck.'go, uu^efcK.'cKte. Ctu'f.'ve. _ FmJ^nv. 
fA.o(.Ti(fTcuV K«! των ckAAccv kpitii pi ij [yj 

ircXf'« ΑοΌΚΊΟν Ούοςλί^'ίου Ά jU ρ. Cd VI CX Vo [u ^JKTcXoioil d'TTl't- 

ΆτΓθλινο(ρ[ου κ«\ -mxf« ΚοΊντου Γιλλιου Ούάλ ι,ντο^ ciTow - 

ΛούτηΓ«^. Συν/^<^;ξ.ΐ ο Κοίντο^ ΓίλΑιο^ ΟύΑΑη^ αλη(|.ί- 
V'Ki -irc\p« του Λουι<ίον O-uwAipotj 'A^^aco ν/[ιο(ν/ο]0 c]«vtiov 

Tp«Tr;ji|^ «fppiCo]u Σε(!^ο<<Γτοί vo/Alj^Cocr^o^ ipc\v;A«5 
οκ-Γ« K'ocrtc<5' toCk^ojv ^pay^icxicov [τ]η5 μν^ίί^ ίκ^<ί - 
Τΐ]$ τοι3 ^ην^^ ^κ['χ]<5'του ίΐζ μ,^νο^ζ όκτω Πλίττο 
^ijvo5 Σ5|?)ίΧ(5'του [Εύ<ί]ιρ.ίίου του ΙνίΛωτο^ [i|i].io- 
''^ ΜΓου ι]του5 Άν/τωΓνί ν]ο•υ Kc«- ί cT« ρ [ο s^i του κν{ι[ρυ . .J- /^i4 

υΓτΓοΙ'&ήκη Πτ . . [ ]lf«LS j.[ 3 

το [. .]•[■ • •]ς • •[• -1 . TT^C-l • ^i^C- . . . τνμ•'"Η]ρ[(χκ]Λ[ι;3- 

[-τΓ]^τ'Αρουρώ\/ u\y ^Ί.το]ν/ι[5 Κ«]^ω$ νττη νό ρ ι^υ] d'iX%^ 
20 - ν[ότ]α) Άμ(χ[^οκου^ του ΤΓτ3ϋ[Αί.]κ<χίου Κρ<1 ονό )LccxTa(s) C^) 
[.]•.ΐ-το5, f>opp[ii . .]ν. poS κ«1 Ρ)«(5ιλικηρ^, άττηλιώ- 
TVJ fxxcfiAiK^ ρ, λ[ΐΐ[?)1 -A[o>j/t;[v]ou κΑτ|ρο5> lir«v«^KOi/ 
r-r]ov KotVroS Ο'Ό Γί[Λλι]ον OuEcijAt-vr^ C-^Jtto «icCCw'lcxL τω 
[/|]ουκια) OCcxD\ipiji:j Ά^/^ω v^twCi/^ .] κ . . . tu 
15 «pj/upiou <1ρο<^[^]Λ5 οκτ[(Α]κοόΊ.(χ[5 Ιν τ]ά; ιτροκ^Ο- 

Μίνω >ι;^ρόν/ω, τον ^t τ[03κον κ0χτ^3 /α'Ϊ^'^ tw^-i- 

ριω Άμ.>Λα)νίκνω Ιττί^τ]? Α ιίν τ« <«τλ τηζ \j~ 

ΤΓΟ-^ήκης νΟ/,νι;Λ« ΤΓρ[θ]5 Ου (s."c) TU «• f)« υ--Γ(ί^ f [η1 Kcx\ 

του {yXi'i^ovxos j/i^vs<f[^3«i Λυτώ την- irpS^tv/ — 3ο 4-6. (?.6δ63.) , (Noy^i•)' εκ των ο-Χλων το-ΰ x;lVol\i Ρϊου υτΓο*.^ νο[ν3τω\/, 
KcsX h?.v, ο /.<.ri γίΐνοι[τ6] ^ ίΤυ^Λρ-η κινου ι/ον tuwoi 
ΤΓίΡν [Γτ'Πν' -υϊΓοθΐΛ Κ.1-] ν/ LA M-i-3p°S '^''-'f'nS ί"Π"ο<.Κοί?ί]1ου - 
-θιϊόΊρ^ί]^ Kcxu ourcoc yiiv^HcjvtÄt τω <)£,dcx\/[JE-i] kotu 
35 την TrCfSj^tv KcxvcjJ Ko<[u t^iru του ενλι/Λ^ο<τ[ρ$1 üt- 

d ή Α oJ ΤΛ u , ττΛ£>ί.νί<ί'ν<Μ. Οί. οίυτον Την ίι/π3ο-θ•>•ι- 

Κην/ W.iX'V-iXfoiV ΚλΙ ÄWITÄVoCy ΚΕΧΙΛν [ρ<]3θ<- 

ViviiTov Λλ[λ]ου oc<v[iuo-ü] ΚΛί 'Tix(i'[vp5 ocyiuAlVjS *<3'^'- 

/UMOtvcK <\υτ-η$ iw.<S'LtM- . Οΐ-'Μ*^'*'^ ΤίΌττ^οο (Ληΐ- 
Λ.0 οί/[ι.]1, /.νη ιλΙ«3τ ■^ο^ Α^ί-^οϋ του Ονο{λίο[^ιον] 

^Am-p-covicxvCoIu Mtfu ώ[ν o<.3AA[co3v [ό1ί^Γ0ι-ΓΑ]υ ιχύτω ο 

«vToCs "T^i-^AiIosl Ου«λη$ [κ]Γ<.θ* ίΤίρΜν ciuv^wf η<ίΊν 
• τω [(]ΐί]ληλ[•υ•3"^ότυ tTtu μ,ηνι Kcx.LCo'lf^Cpli»•" <%tAA]coV ^' ^ 

(ΛΡνυ&Ιιο-υ σρίχν^ιων Γτί-τ]ρί\κο<ίυι]\ων Ι.ϊ.?ηνςο]ν- 
α5 τλ ΚΛί τόκων κ« ν- ού[.; Ο . ετ«ν- τηνοί- την νίΓο^νη^κηνΊ 

ί.Ι/Λη ττρότίρον άτΓοοοΚ k}o(u rcA5 Ko<.T(X τίρ 6vvcx.X']X&.- 

y i^c- dpwvM.«^ T/tTipo^jKOiiiÄj tWi κοντοί Kau το- , 

Ko[u5l JiCT το ρ<ΑληΓν^ ivlyutx tlvwi,. "EtouJ iCj!)] öopiov -^ 

AOtro^ κράτοροο Kc<\.\jS'<^o]o$ Τίτου Αίλύου 'A^CpQwvou 
50 'AvTcoviuvou Σ.ε.υρ)£χ3οτου Eu<5'c|!>ou5 μ-ηίΐν^ο^ 

Σί (iMiiToG Eu(ii.|!)CtLo]u Lj-• •. i5 der Sfr'icK aii\ Scklufs vielUicViV uickV Jtr Α^ί^ΑΐΛΛ eitxcj DvicU Γ+λΙ iiis C^^ie « , t, (i" ) , fo\-i.c\<rn 
FCiU^^rlck, w'i«.vn.Z,3o. VorKer jtaM.rei-L t'wxes PLAcV\ffrtbt»-v.s. - £.7 y«V cornq- — So Kn-i't'c»•• 
TTf^Jiv cm füllfli-IcU. _ 3l Kl corrig. - "B5 l. tvA ti ^/Λατο5 . WlLCKEN ?a.bur\xs . V.^SlZ^^ H.C),acii-i. B\-.l6cm. TilSli; H.10 ciil•. Br. Z2 cm. P.aSzS; H.9cn^. 

ßr.Scm.. Γ• 1S2.4.•. H.öcm. E)r.8,5cn\. n-ciQ ιη£η.Ίβ e*i\-i.er μ,ιλιΪ (iecfelbe\A Ui-k.u.itJ e. 

ralju-viT'• — Maivirn'te Cwr^ive. — D«. ncitlri'an. i-i-v 11,6 . nocK nicWi -uto^ ae- 137/8 ) Co LI (Ρ.Λ&2Χ) . 
Ooe.\z, abaeLrocIieit- h/L.-: ',-αΟ . . . ρ^ιίΊΑικά)] vP^^jUKTtt) ΆρόΊ(ν/ο*ΰτου)Ήρ«κ(λ4ΐόου) ^.totJo^ τω τι^Ο-ωΤΛΤίο') Vo^'pt-i 
...] Λντι νρ(«Φ. .■) fcirtiTToAO'jS) yp'^'f'-''-<^''|S <^<"- ί^^το πτι^ιου 
[ TriPu'Hpwdou 3 του ΐΓολί/ΐΛον/θ5 Csic) κ«ι του <5'υ virc^cp'S-tVToj iu4ena (^u \λχ i-vaPiarcK aiwvcfei-i Ih-, fo J wrflc <ii tPe-r T^-Vel u\cU^ von. κω/^η^, |^on.(ieri-i von KOjaaoJ 
alizuleiicii leiia • 

CoLH. 

Frq^meia-t A- (?. -182.1.) 
η TTcxpwyw ρη(5Ί2 L/iViTo κλι tl η /-^Co^vn irpori-p« Ιι/ίΐ'ί.το 

τη5 ö'lToACo ννος^) KOCV/ 0UT6J5 LVn την [{Λΐ^τίΛν dl ην ΚαΤΛο")/ i^"^. . .) . 

ΈττΙ τη5 ou[<5'3tis ΙτίΤΛοΊως ivi^cu/^LV την' ^tv Λυ«**«- 
5 piov ο<τγ[ο3 /pci.vbix (Λίνη ν Σ,ττ' «/acdoJ Co^) Au<Jc<VlO\J loir^cov) 

τώ ς- j '^AtJpi.CT/ou Κούοο^ροζ του κυρίου Φίχρμου-οι κς^ ο^ΐΌ^ί^^τον ^• /^^ 

Γ^1εΡο5 fcov υτΓο yi-Kpcx μ.^εν ων/ ύττίχρνοντί-ον τΤίοΥ ^Λίν^ *νιλωτ(ι^ ί dcx.) 

Γ Ζγ— t 3 • 0$ κληοου ΚΛΤοΐκ^ικου) Ιτ' ι^ ^ Ao'pookS'iwj k<xi 

L 3 ευ^ΐΛίον) τι^Λ,η . Γ- . . . 3 ί-. V<yv • ' - [- .3 ö'C 

vertc 
- ^ __ Fragirti-ut Β. (?ΐ82ΐ.) 2. /.( 'HpJjJc- .]^ ■ • [. . . 

p>.tpuclo5 Jl.o<-S-[ ] . tv^tT0[. . . 

ττρος όί. τ«ί)τ(χ i,upö/Tis τον'Η^^^ην/ ΤΓολί μοο ν/ος τον 

Διον-υόΐον άτΓθ^ραι|;Λ>Αΐ^σν τη (sirrj κ"^ toG Φο<ρ ju-o^G .^ l) 5/. /^6 

^Τ^°? τΓον ] ς- ^ 1< τών της ^«yu^M^s T«<^ouvc,piO υ ■'/^^ Wieviel zw.fcWen ^eu lel a en Tm^m e atea feKU , Ifi- nlcUJ- xu. Uff im .„en ■ Es if+ nlcKi- 

avcscjcfcKlaffca, ^α[. Β. Ueai.fchlft mll Ag. _ Αβ peWt wie ^ ^ a^« . Vgl.^-caoclv 
ß 9 , wo ficKer ς-" j . 

■CoL.JI. 

F-a^nae.it I (P. 1823) . F'c:«.^ π^e,^^: H C?. -iSZ^) . 

ΤΓίττρ^κότ,νς !<«[... Αυ.ίΛρίο^' Μ 5 Λ« vo s [ - . . 

τοΟ Χο(,ρή^οί/0 5 . C. . . , λιυό'« 6vüs-^^.c^^,lvov ι. . . 

TTfos^pi^cKv^Tos την- Γ.. . «ύτη ^^ιτ^ Tnv^^fa<riv/ [. . . 

γι'ιλίι κρ«τί.ΐ<ί^[>ι . . , 5 τΓο<^'τ[ ]« . . . το ^ι νονοζ [ . . . 

ToG «uroG . 3 . • [• . • τυ . . [ . . . 

i'iS . Γ 

nier brtch't Jer laipurus aL . r,. fcKlie^ τ.ηη.•,Ηθ1ί,αΓ Cn 3θη ScWlufs νο.Λ CoL.ücn . Der Ab^.xd χνΛ;;[•οΚί.Λ Tr^^n^eat" 

ru^air Ιαμ pcK nidal Uf+Immen. D^fi fie ^^ derfelL•«,. Γο1α..χ,Λε gchS.-ea, »^^cUid;* 

WiLCKEN . 49. ^■^^^• ■ N074S. 

Pa.p^i-ULS•. H.12,5ciu. Br.3c,u. _ Aus Ζ Γ.•λ^ lua α Un •2:ιλ('λπ. nx e.vc^ cf ü^i- , Am [iuKe,» 
Kaiiae. 'Re[+e εΙΐΛΟΓ Vor Κ.τ <jeken.dti-i CoUvnxiae, α,Λ vv^elcUe iiie vorlieg en c^e anqek'Ubt- 
ί^ν. _ Aktv^-s-(-He.-A-klcO-paUs-). - Vgl.oUe.a No 552 jf. _ So.-g[alhge Cu.-f.Ve, 
Befi^rocl-iei-i i/on WilcKen., (^rlecW. Of^rctK^ I Kap. vi ξ 2. , C, . 15 Obe.ll. cibaei>l-Oc\-LZl%i 

L "CoTrc\c>3vuIix5 Ol« pinWKxiou .... ToG 3 

[ίι/ί<Ττώ]τος u^^f Γ«λλιη[ν-οΰ . . . 

l ] • • »«TTO ^iv^ii ^o<To[5 του dit]- 

A^rAu-aoToS^ -J^ <^όρου «-π-οτΛκτ[Ό-υ κ^Ο- 
-ϊτη^ [do]^i<cp [■(Χρ]τά(!)«5 kv'i/ix KocS'itxi;5 ί^'^]- 

<ίι.Γ^<5•τιΑΛό^ ti/IJM ujirtj! Tt^j Xpo Kit t,i^ t ν/ης3 
To¥i\^Us CKou<5]<5tUTov k«t[a), (2.Η.) Αυ3- 
Cfü^Aio^ Γ\ο<<Ττα)ρ Γο ί] K<i ττρ Ο) ro 5 ö'tii OlM^i^^l- 
M-^i KfL-ä-qs [■" Χ'3λίο(5 JojcJiKcc iKfrov/. (3.H0 Au]- 

CfrjlAlOj 'Id'LclcoCfoy σΐΚ'3(ΧΤΓ()ωΧ05 ($l[ö'n ^t'lCO'l- 
MC«!•! κριν-η5 ~ CviAic\3S <iw<)i"<o( [[ικτον] . i&Z'd. iLlil. iLl/ Λ ergäi^xt vaacVv552. - 5 <Ιοχ.κώ, feil. Μ^τρ cj . _ 6 -- u<»^<i lAnten — ^άρτά[?>»|. WiLCKEN 50. JoLpiirnS. H-Ycin. Br. g cnv. — Au.s xw ei rra.ci \TLe.nVen xu-famiixei-Lüef ilÄ.qt . — 
/\Kncls'XHerc\l<rleo'»OUs"~)~• ~ Voi-i dei-ifelbei^ Häri<ici\ wie Mo γ43 gcfckriebcn.. OLeix abaeUrocWit-x . 
[■po-u wiroTc\KTOu3 Κξ-ινης doviKÜci ä^TwI^cxj ivi^tx^- 

ycivOvroM) o\)v qH ct.^ kpi- oo'^ ~^ Aiß 5" 

Λ*ι «VcxdJlpO^^WOil ύτΓίΐρ) W^S TTfO Kit M-i-^'lS Τθ[τΓ« ^^uoi5 

(2.H.) Λύρήλιο5 KcidtTcj^P οικ«ΤΓρ(ωτο5) ό'ίίί'η [μι tcj ju«il 

C3.M.) A-upnAio$ 'Icfi t<3co3po9 (JiKAirpcjros O^'^d'ij juttucjyuotLi 
κ-οιθ-ηζ -τ- Cvii3Aio<S dcoöi.K£\ i.K[ro\^3 . U-t /ίί^ Λ ilas VorherqeKewcie. xw. traän-z-cn nacW S'FZ-j'f «.ivd No 74•'^- — 6 ^/y Bip. c=. li<c«To<iVr] . 

WiLCKEN. icipu rus, /. a^-CHe ./;;^: Ν 074 5. H.Q,5cm.. B>r.9cn^. — AW.n.aS--C π e<-al<\eot7ol is) . - Von iierCelb e η Ha n-iJ 
No 74'Z) tii-uii 74A ocfcKr'iebeix. _ Atus iler Zei'k des GraUicn.u^. Ουαΐ- ixiaebrochci-L • .]....[ ].TouC... 

, t] TT uT ρ ο Tro\J [;■ 3/-^0'-' fou C• • • 

. ] . OV Oti-llAi-TOtU TlL• • • -3 i.KUTiOV' C • • . 

. 1 . UV Ι'γΐίί-θ-ΛΙ ά<Ρηλι[ 3 fioi'j'^OuX.] . . £ 

.'\γ\ούν οί ΚιΑί uoDiS'Ctv^ ιΤΓΐ Των όντων votcoC^) 51. (?i4S2.) CN0745•) 
. . .^YCJOiLV/^ «AAcK t 3<^'^<Χ•1 Τοΐ^ V/OfAt|-<-Ol5 
. . •] u Γ . .3 . . 015 ol5 (sie) . [. . .3 μ-'-»' £)«ν[0<ί'τ[ο<]1. 
ΊΟ ... «3υτών «[. . , .3 • Mowoj d(x . C . . . 
...3«ντο..[ IwTLiTuvcC••• 
. . . A3«/^"n'p[o3To<CTCd r|lj'ti>*-OWi .C• • . • 
. . . ]troA iri.[ ... 
5 durcW das Ltberaefetz-te •— PoU viell eicKt dois -z-welte olj als ])itt"og raph ie tej'eiti gi werden.. 
VYiLCKEN. 
?. ^484. ' Ν 0746. 
?apuru.s. H.Sem. B<-. ^cnx. — Ah-nas (HeraKleopolis "). _ Cu\-[>ve . .,/,Vy-, 


'/ 


OLei-L- ixl' α e- i> rocken. . • 
. . . xjcoy Κυρίων' η^Ι,ύΟν^ ... 
. . . Γ]Λλλιηνθΰ Σί |!>σι.<ίτ[ών' . . . 
. . .3^5 ^'S f^n^ö* '£Ti-i[tcj' . . . JS^/iio 
. . . '\(ΰ1λτ<κτν , 'iV' t'i-anS o"""!• • • 
5 • . • 3 τοττων Κ(χτο<ϋίθ|)ί.<5'η t . . . 
i?/ |3.^A lJv« Tri/LA.iLn ^5 ίΚί AiUiiC'So-ii • • • 
il(il^ö ί AupiAiflu 


1 


...3os f-^-vC. 


1 


. . . ToO 3 αντον Circi^p) tdiou ο^Όμ.(χχο$ Γ• • • 
10 ... «liro MouiTtiou Ί^ ~^ ^X ^• 
...3.. r-r'i. 
. . .3 .0 . . Γ 
//tAr Irieki Jer Paoui-us ab ^ 
^/l era. Ouo<AtoKXVou Kcni, Το<λΑιηνου. PocW köti.n't'en a.uch. aws f-wk rlicWere 1 ί tel qe- 
br«L«.cUi j'eiia . _ 6 oilet- dicxTri^iliri . 
WiLCKEN . 
5Z. 

lltpuruis. Η. 17, Sein. &r.3lciu. — Koptos . — ScKi-ifi näWert ["icU .-1er U\u:iale 
E>e[procken. von WilcKeWj GirieiU . Of+raka . I Kap. vi §2.,I>. 

LoLLi\ixi-Le JL . No747..__ V| 25 ΤΓτολΐ;.νθΧ?θ5 &>']'^[^1«Τη j/0 5 KOtTtCil^TOU VcA'lfWLV• 

Itriiii τουν /rco V^ tml-CiSTOv^ cPpot'TuOcx K«i ö'ut^i.- 
vA ΙτΓΐ/Α ί,λ [tlo^v V;<xl Oioo^i\/U)V tlc, τουΓτ^ο ου ^[o}vo»^ 
Ä^lOYPSW^v] j oiAXcH. KTcxL oCiriTJrjV lO) V ^vcsAiö'Toc o(v/- 
θρίοττων, [oul JiiAnroV^ κύρΐί- , to^s iv tocTj αηΜο<ίΊ(χΐ5 
vptlwig To[-G ν1ο^*.οΰ ού<5Ί reo j-a. ex ι ο ι ς kcxI AAi{\cx\va^fu^L 
kc<[l-3 Tr9</\Ir\3u <5'τρ(ΛΤΐίοχ>.ι.$ cs.vTid'TPCTourfi- Χ0Ϊ5 ττ^Λ^Ι/Λ^ΛοΊν 
TT« ρ txi V CO V TTii S^tt^'v^wu T015 Ki^Xiv ο f-^ivoL^i ^ κα t 01-- 
0[^^3i.vo5 /-(. i, ij3 λ v'o η t<5'u3 κ ηρι^ΐν;' tirivöCvIi öOl xo) κυ - 
pico Jn,\co<5'cxi. ΈτΓ[ί.3^Λίί]νον/ <it tc<3iJTCov κ«τ« το [«3v^«y- 

ΚΛίον itViVO μ<ί^ο^ υτΓΟ Τη5 V(>tL«J rH^OiCVlO lt\6^Jo^l . 

Tcov να ρ -ίτραν',ΐΛοίχιον Το f ι ί κι βί3'^0^' ί«ίη•ν/ <«ι ν^η- ' 
(i'[u3U)Ti.Pö ν Μολληξ Τί. TTpotfdl ρίσ(.5 OLo^tfCOl/ 
[cNL ο<3τΓίΜΤη to i3L5 TOJV/ OtPlXo^ i [y^iOV' -τώ KUflixKid 
Α[03νΊθ. Au' o'ljrlip iTrix[j/3f''-'irv'id ΤΓρθ5<^ΠΣ•3ρομί-ΙΌ5 

τη ίΚίΓοηΚι κ« ι [U3"iV0 V^'f^ Ι^^Ι χρ[ο35 . C- • •3 • ι- 

. [. -3 • >•>ί'Μ [-1^' KotCro;"] /χην-'Λ ^irc<n 3 • °^"""ο^^.3 '^d'u 

[t3o\j5 τρΛΚΤορο<5 d Ci3tx κ ριιι/ίθ ττ[ρ3ο5 Τί'ν' tWsW''^- 
[τ3ο( ϋτΓΐρ [τ3''Ί$ L^i^Ws TTpwKTco ρί Ms ^ö^<i[.v1 λ1 - 
[■t3oUaa[j,3vo[;5!1 TrtAji^tfloc^'uft.Mv Ιτγ[.]κ . . [. -luTco Γ3 . 05 

[ρ34'ί-ΐ-'^ '^ "CO L ^3^ oivTCj[y. Ιπ"3^νωρίΓ•1 

I>] Ρ &] "ff Σ- ττΓ ] υ [ ] Μ • C 1 

Jnurtn. der nachjten Zciie . 6 l. csiTt L θ π \/ 1 CO v^ . - Ί1 l. ULT« voiid's.Ll/ ui\ü Ιττεΐνοκ. - -1^ yvn ιικΙλ^ garv-z. vicWti' 

1SL. ΤΤρο^ί-Οριι,οί^ ΟίΟ^ΛΐνΌν.— l6 Α\Λ^Ληα;'Ρ!«8ραι*ει\ρΛΓΓ«ι\ Z.IA Ät . 'e\-te 53. 

? 


(Ρ. 68 


9 


ΑτΓΛίτοΰ v'TL •^Γt^J tcit^WL <j/c<l ο η (iO<.;^tv/o u 

c \ V 9 C V s ' 


(Ν Ο 747•) ■ 


S 
ju. η <) s. Dr] CO ΚΛΤΛ το ΐοΊχ töl5 tvViOptoi^ 
τγρΑ KTco ΟίΤιν OiPiiAiLi/ töTiX tf-Jo«. U KCXI^ 
10 
cxv'Ti. Λ'Τ(Χΰ-ν/οίι Ko. L Kc«. νοΑου Oö'oi iicTiV'' 

χοί ΟΧ) voi iv Tcx ι 5 Λ ιτου ρ y ι« ι j |Aiypt ο<υ- 
•VCX σ lex C iir[^ij\ VI f ouö'lv^ ιΡνιχνιικ cOJ 
Kr\[t τ]οι$ σ<Τί) του vo^iou υ ττο α ι ν yii ίχ χη_<; 
ρ<.ΤΓϊΐ•αιο<ς 0θΚί,Γι]\ν TJTTOTfö ΙΤΛΙ . ΈτΓΐ- ου ν' 
-1 5 ουτ£θ5 τά K'upicKKoc ττΡιΧν'/Λίχτιχ iviro- 

üiKrcMj dio^odj κυριι > ουν ολίγων 

1 ι \ ι ι > 

ίΚ το-υ-ΓΟ-υ K\.va\)V i-u ο i^i^CJV ίχχ,ν 

<J0 Κι /.ι« [cfll] ij o'tV[6'c<L ττύ) TfuTTCJ ιτροξ- 

20 ipvio'vc\i citjrouC 3 ötoi/ fiTTLv/ lis xo ^m rj. 

τ[η]ν (i τΓα ι τ η iTt ν/ xcj • jM^Od'icoW ί/χ- 

[].... Kjo(tpCJ o<v[. - . .] u K'Wi- C 3 L Γ• ■ . -ü 

j/3utrei-L• dfi- nachiien 'Zeile, . Ί l. ivViiCLoilvvTi^. 2 l. υ TT« Kouiiv ocPiiAoTjiiil/. — 'S l.irii-0"t (S'-vJ"c< 1 ■ — 

5 l. το uo'ow' otici• rö< 'i!o'c\.— 7c*na 8 Ai%faiig inificlicr oflcfcn.. — 10 I . « vO'irf'rcK.i^-iX u . - 

1^ l. -υτΓοΤι -S-t<5'5o<i . ΈίΓιΊ . — λ(> L.ouk. _ ^y icKlurs tvrtvci' Tkp. "o ρ<ύτοΐ[;531 diov 

ί(ίτιν 1- vei-t( 54. VERSO. 

KrtI ^111 ρου Α ο 11 ^i^ou^ oyLioicog το? 5 λ Α Α οι (J τγΡλ - 

>-^(.<ΛΤΙ KCL^ UTTCXKOUtH/ Juv<AÖ'o<.L ΤΓθ(. Ρ cA ö'tTVI ο' Λ Ι 

-Γ(.ο k:p(xxi.o"-rco iTTLo'r^ftTiji'iO , oij i.irtf^]vcn yKccc'tu 

*■ ρ Ψ(Λ ρ /.Λ Ο U -C) ι d . /Aus Jim- ScUn-ialKcit der V^lteix qeUt" vvoKL hiii-v»', Aa\s iww i-€c\uc\\ νκΛχ-ι,λζ. Aes C>Vt\il'e5 
nicUti jclxlir , c^afs aljO Ver^o unn^'i tto-lbar nuj' Keclo folnt. Der ßrie?^ α\Λ. deix n-acf f clreii.. 
Iniijs mit• Cd. IL flefcWloffen ^λΙ^ιί, i^ei -ιΐΛ der tcxt οϊλ^ Verfo ifi- die. Ai^i vvorl des T\-ac - 
recreia ^ von <J crPcl l-^i-i παπί! wie (\<?v Dric^ alcicjcKi-ieben (ά v-ri y ρ c\ α\χ ") . Die VitUia 1-1 Λ uc η 
in «der Aaivvort UnA tvolil clen^ Ab cW rei l>ei" zur i-afl zu lecien. 
1 l. ii^ ΐΛίΛίΙ νί«τ7ι.ό'το< ι/0/Λ Ϊ i^ij i/ . _ Ζ L. ρο-υΧο yil-Vcjv' . WlLCKEN. 


■ 


Ρ 69 5-1. N0748. 


Γα.ρι.ι i'uis . n-22.cna. Dr. 21 cht . — Pre'i Or'i α "m al urlCunc^ eu , fx u ei αα iid er qeklebt. — 


ΓΛΐΙί^.ητ.. — Vei-ff Kiocicn ai-KciG ΙΐΛ.\- Vi v' e i\ . Je4e LLr kn-iAcl c il• ΐΌη. analeren riäiiflen 


qcj^ckriebciv . Befprocl^en νο\Λ Wilcke»-L_, ^rle.cW, Of+rak'a 1 S.l8/^,3Go wi\<l SSS . 


CoL. X. 


RECTO. 


Weitiae. iVoric erhcxHe-n . 


YERSO. 


^ΛτΓολλ COCV/IO ς ) ί<[^ί ö^l JlllUfO |.nxv-3 . 


(./ivnj 1. //i'/i'ft Γ clartiher ncj'-te- des roiren jtcniHels C^^/cs ya(>ai//,<Ä , vjl. Del [5 πχλπιχ ^ 


N'etie Blbclftud. S.6ß ff.) . 


verte. 


55. 

(?. GcjSi.) (Noy/^S.) ΊΟ 15 20 CoL.IE. 

KECTO. 

CTOU ς OVÖOO-U NifCOVO^ rCXwudlOU \\CKi6<X 0O$ TTc Jm, 


t/ '<i>2 d q. 0.-UVl C ^i.LJc\V"jVf(X(rPl\/ TCO U UTTO 
TlßjipOV KAc\Uc)[lo'iv TlAoflVDV VO JL^CX PV C\|\/") 

ixcTv ο Α oumC^ v^^^O To ινκυκΑιον/ tCo)'-' Αρ<ίι-(^νοι.'του') Iidtpicou 
ΚΑο<υσΐ£θΐ L υ ρ υ v"/-! fo L ,Π«τυν'ΐ5 Eu pri ;ao (νος ) 
T|^o)\j llo,xvvLo$ ΓΠ'•''' I}'3 ,οΊκί.«^' KotCO Λί.-δ(ΐιων ovo 

KCM. Iä^J^Ai-IS iV UöUiilu diPP« V? (ifL^ iTT rt ;ΙΛ. CT) c) J [b ij1 

[. .~\ τγιλ) " tv/^iJ. . , .3 TTpo vo/LA-ix u^l i-yJi- 

[. .1 . . ;.νΛ t^l t . . . <3'<:ρρ3ο>.^'ϊ(. •) Λ-] iciTLl/ . π 1 

[. . . .1 . tV ij] [ . . . . 3 • - . -ιν^οΑη . C 3 

[. .]<^i*^ Trfoßt ci'c^f3Äj't(. .) i] itfrCti/) . C. . • •]! 

C .ItTTtiU-lt • . Γ. : Ί^^ '^ ^i 1 

[. .] (ΛΤπλ (l iorou^ o-C T«3 P« All ^ί,η Crpiou Tou3 

[ntro^AAco vtou [iroO Αη^η]τριθυ V ■ C • • ■ • •1 
(z.H.) C ...]•■ S C ^ ΙτΓηΚθΑθύ->9^η κ« 

[Ni-3fi^vO5 KA[fxvdi-3ou Kälowdo^ ^ipcKi^vov \io /■ΛΒ'.νίχον Αυτό κ ?Λτορο5 L--0- = TT η,ν Lv. - M^ tv I = 5^ Ellen, VEKSO C3.HO A.[.3 . . 05 C<i<i»l(>A.tico/^n<.i.). (.^.Vl.) . . 

Llnin'iuel 1'a.r darüber fiej'ie, des roteix- Jieiiit>els 1 5G. (Ρ. 695-1.) CoL]IL. 

(3. Η.) Tfnc-rrCJ.]..) TToiGvQL•) κ(!) κιδ-ς^) ^^'i^CV) Μ "7 « 

(ι.Η.) ϋϊ)Λ.^υ,ΐΛ,(χνο5 Μί•Λ<χνο5 Μο<ρων(ίύ^) 
llaruviu L\jpi-i)AovO5 τον 
ΤΓ^τυνι-ο^ \/ί>.(^ι f ί LV-") . Λ ι« Ui. vpcxcp («5 ) 
Tiiw' σ L ΰ ρκ y /Λ ιαίν} τον Ζ,ουνου νιου 

Και «Ivpicov όνο ΚΛί ΐΛυΑη5 ^^ clucTt 

ocp οος [κ L JcTi ί,τΓ α >-» (Χ) ο c) ο ι^υ ) TOi^Aiu TVc<p(x 

Zj ii ^ η τσι ο vj χο ΰ Ατολλωνιου Αιι L• IT LA η TP ι 0U , ri 

NiP^vo<, KAixucJioiJ KcSLöOipo^ Σ 5. /i (oMiro ΰ ^ CNo7^8.r 

VERSO iatil,+ aicje^i-enrl^eli. 


VVlLCKEI^ 
ρ. "iSga. 


rj 07.^9. 
r abVirus 


Π•Ί4οηι. Γ>Γ. ΛύοΐΛ. _. Eine Kl eUtv wn . — γοιιιιλιι\. — Lui-riVe.- 
>^u5 


bqz au'l'i.\-iirclT.- arablTcHer Zeit. 

Oben. al'ocL• rock eii^. 

...].. υ^}έν^ K-^AoDAin/n M{.v.>./\ii 'EiriAuAit <ΛJ^y■^υτ.o5 

.. .3 • • • IKlld'i. MtKfij 'EtTätjA i-tu 3 • 

.. .3 >αι;λ ,»^iV tic csTTiT Α ' torri 1/ ^ τη Ji. Irs ί α ti^ voxo\y^ 


1 


S 


. . .3 Tcov ii ρ 11 J-T l•] ρ ι cj V-' των "trp ο ti pi ι >.ιε ww ν' /.ν ί v^ii C^'^-^f«^ ^j 
...3•• ιίΛνκίυ Λ\ίρο5 Τίον ί ι f ii ^ν.( νίο ν f.* twii n-xrio (ν) 

verte 
5 7. (?.•259α.) (Νο749•)' . . •Jv υΐΓΐ ρ ti /οικιου (XuTfJV ί,νΊ« ι;ό ι cj 5 vpuciiou 
. . . ] τ. tTrt ρΐ"ον ij5 νο }Λίην iT(\L vf/ \' ί d cjj VC ^η^ίό^ 
Ht-er υ η eilt de ι• ro-vui-us αί>• WiLCKEN . 


No 750 . 

lapqrus. n.lSFiin. Br. 20 6cna. — Zwei Kl eL>u i-xoei-u . — Vaiiuiix. - Grofse Lv-t>-f>ve .- \oei-u . — I aiii i\\.'^S arabilcUcr Zeit. [^ "f~ Έν Vt',i.niTL• του κ'υρου κλι] Οίο'ττοτου 'l)]i[oG Xpiö'tJlUi τοΰνιοΰ κ^λΐ. [<^'•^1 Trifoj η^ων 

V.rt.X.i. Τη^Ι ϋίύΤΓΟινι-, ι; 

[^ ίν j κΑί,ί d'TixTij joOku τ^υτη^ ΐ"η5 Άι'ΚΛϋων iir.Nj^yixj 

[^ ]κσρ«ΐτι5 τίχρό'ι Κ(-\ ιηο J ϋιο^ liujpviou άττο tiij ΆροΊ voiTij ν τόΑ{(_^5) 

6 [λτγο o<>AC|iodou „ ι ] η 5 '' ^ Χ'^ -^ Π S '^κκ'Λη<ί'^«5 Vt^'fiiv). Ομολογεί ικ,ηυόΊ^χ yi'i.inn 
{ ν ν ι) c< ι-> -υ ^χ ι W.a 1 
7 l^Avcx ()•ί c' 1 γ-σ« ν ττίχ ^ ^Λ. ί.ύ kAl [ί,ίΤίτΛτη ς")] υτιρον tj^ Αύ ρ [ήΑ idv- . . -3 £, . . 
jpurciL• ΐΌΐι, ζ Zetiiii,. J)ei• KeH felili . 
1 iraplicUj ob ΛίΛοΚ κυρίου k<xV ζ\λ t raä ιλι« \t if-t. Av\fW i\i"c Ει•ο<ΛΐΛΐ.νιι\,ι<• \τ »Ici- M\■v^^ΛlΛ,le 
vo.-t Z. 2 lAi-Lii 6 nicht abjOlnl TicWer. — y hinVar τηκρ« ift τη$ «inj Oiiei-Tt^J L'^iVSC'cs^ 
aivjo« ii>n'ci-u . 
WILCKEN. 
58. ?. 0573. No 75•ι . 

la.pu Γ u. S . Η• 2ΰ, 5 cm. . Br. 2.0 cno. . — V<x.'\ 1 uvn-u-. — Du z-n \-\ti n\|cl^- arinlnjcl^e, Zeit.— Ohoi, α L^jci roclic.ix- . 

t.{.oV Ti]5 tyypcxcpou (ΧίΤεροι,λ iiw C ^X'^' "^oi kcm 0<T)iAiu[^v νρυ]- 
ÖlOU VO ^1. Ιΐί'/^ΛΟ. Tic, JoKl>,A.O<. IXJ OTC\O /ΛΟΙ. τ t cCiTcx ρ [(■<] 

yp"/ V 0, την' αϊ τούτων t>;Toaaj<i'i.i.»' ύΌι ΐΓο ι η c5'(x \[ο'-3λ ι} 

t^iiv'^'u ΤΙαΰι /L• tf. (jld) ί/ νρόι^οι$ άρνιιζ της iiiTUvLfi'Sl 

S τγργΟτι]^ ι\/(3ΐκ'(_τιων/05)ο(ννΐΓΐρν!τω5 Κίχι«ν•'ί, L••! 

. C / , ι 's' ' 

ΤΓΛν/Γι.Ον' Kc\-v/a)a> " IK <J'-X>1S> *^''^'- S-TTt Ρ Ο^τη ν 115 ) CJ ^λ αΛ (_ο•;'Γ| ci^r; ) . ^'Ζ.Η.') Λύρ^ιλιο^ 
Ά . . ώΐ-05 Τι . . . ον ο ■^Ϋύκ'ιμ.ίι^ο•^ ΟΜθλ[ρν'ΐΛ)] ^Χ >• '^ Κ^^^^ J]i- Ρ] ^ Γγ•^0 θ1 

cd(i . . . χο ψλ (>Νου ι CO 3 üuffipo i'LiA.) τρ\ rnu νρνο'ου νο μ*ιό'}.\-τ<τι<\ ευ^Λ'τοθ"]- 
10 ^oc Tio'o'tpcx ΚΛί ΛΤΓο3ω<ίΌ τπ irpoO-icfiAicx 05 ττρο Γκ^ί->-Τ~£<ΐ-)1 • 

Aup ήλι οζ Ήλ 1.λ[•3^ Ελα« ά?ιοΤι5 ί-ΐ-οαψ« -uirtp «ύτον frpc Cpo i^vroj )] 

51. 
ixyy pc\ ;,\.|Λ0( τον Csic) . (3.H0 AJ IjjioC) . . λ . . 1 VERSO. 

. . ] ΛΙΓΟ Kco^^vK i L Ι'Ί^^Ιι/ίύν Vp/ V α t's Φλ Γ Ευ jj po i/i (P^• toi^ κ^θοί v io>< 4 iv vpovoi>j (χργης lieffrvtiaf Herntea XXI S. 2.75 f. — 11 L. ά ^ 1. co ■&• t uS• VVlLCKEK . 59. \. ι5γ^. ' Ν ο 752. . 

ro-piji'Li-S. n-20j2.cnx.Bi". Sj^ciiL. — K\i|üni,.— /Atiibviz.aixtiiAifcK-cvi-cvljiUWei'T.tit.— er' ^ o^o f^svi. τον κυριο^υ Kcut ό tS^Γoτύ^u ■Ίηό'ον ΛοιΟ^του^ 
το-υ 'irioxj ΚΐΛί i<'ujrnpo35 ny.uv kcxi tuJ d t ο'τγ[ο ι w η S 1 
ΠΛίων rnj aj/L« c λ7 LoroJ Kou Κο< u Tr«KT"cj>/ τω • fNVLfO v-' AoKxkc 

3 . tiK-x [. . .3 Ti<S'(5'.-N Γί\ (KiXL^ JiK^^Ti-jj ^LwCJi-t^TiiJw'C'5 ) ivyAj(i}\vl>u) 

Κ'χλ ']ou 11 ν'ίΛ JuOLKiirn i)l[tj Κΐ"«-1•<ί'« OlOl^ 

Ji-OS [ο]ρΜ•^μ.ί[ν']ω ΛΤΓο τη 5 

-■"ΑοίΐΊ νριτίόι' ττόΑιωΙζ [Λυρ]ήΑιο5 Ψ [ο l [ί> « μ1 ,^»- f-' »^ 

λ]«/.* τΓρο[το<3του dioiKnrfou] υιοο Μήνη 

ΑτΓΟ τηζ £<υτη$ iro/ljtco^ οίΐτΰ c<uroo αον '^Loi.io //// . . 

VlWLpVLV'). \JfJ.o}.Ofl^ iKUUciLJ« Ι/ϊΌ;/*.!] f. ν L/Ju Wiiv [p<l] kkl 
J k' j-ti-r« κ:ν'ρι.[ου3 ■ \_-'\ . . . ■ ■ [_ 

J Oii ψΛΟ) PO ρ ι CO . . C 

] ε . . . L 

Ajcx ν'-ΤΓΓ'-'τι-] To [5] ■ • ρ • Γ 

]. iV τη JllMOo'lrt [ί/'/^^' (/ /■'^ 
] . . il'K . . . T« [ //(.er lu-iclit der PapurUS eil. \θνχ -12 αιτ. \ί\\λ die J_e Γίΐι-ι.α eii vlelfncW unficKer. WILCKEN 60. 

?. \5οο. 


luuii 1" W ώ . 


d 


ι 


vei-bUi 


[at. _ HI Jalu-li. 11. CUi•. 

CoL.I. 

CS Pin et i.iii• unlicAcLiircnc^e JxePie Cfkaiicn . 

CoLl. 

L'ciL uLgei röche IX, . 
BouiiLCitwg "^P 
5 


ΛτΓΟ Α Α W VKAOO 5 »^v TT 


JjJLLi-eiv lOi-u zivei ly/eticreiL Zeilen.. 


Liiviei-L aLcje/) fache IL- . 
- 


CoL.m. 


Oben aLoeLr ocIxefL, . 


|/i.ivoi/raL) ..[.].. ." t'ö/ud. .) ;! P> 5<^ v.j' P" 


1 , '■ 
c/irf)j)o[. .] . roirwv ... ^ ο 


'Hpc^KAiiöOUpiSpiöoj• 


j9i'e iiächfie Zeile fiai-k i'crwifcht . 


Coi.K, 


üben, abaehroclicn . 


Ki C [K l]l']0'ifJ5 ->(^ λ . 


ι 
ι 
.1 U !ΤΓ ι L•! IX \ ι <•) ö J r^ . ..^ 


--5HJ 


voi-Tc 61, ?.;5ο..) (Mo 753 3' ί; lit'air\Kou f-oirpoTTuA t ω ς 
öti\ ΑΛΙ Pn^-i-OvO c 'no'i'iMöU 

''Wpnt^XMjOV lAiplüOC 

L ί/ΛΙ <S'X ο υ /Λ ι ρ ι ι) ο ο 

Hitr ι ficht der runurns i\b . 

Uuc IL ubac l'rccilt'i L- . 
f. . .3 ου U.I 3'\> ω το [ν] 

[GiUlV^TÜÜ Llip'lJOJ Ol«. 
vj ΰ <\vTo V 


•^xvx 


ΙϊοΧίμίωνΌ^ UiOlaO^ upiOl(_io5J 


5 


lUix του «ύτο ν 
•ytik'jk'rvi') Λ iA^iKm 


Λ r^' 


i 
i 
(Χ . . ρου 


^ S«c|s- 


.«uro τΓ]5 115 '""f^'^ ^^ <^ J 
■ 
//t'c.• /.ι-,ν/,Ι^ Jcr Pajjijrus aL . 
CoL.Vl. 
(JUciL aLticb rocnciu . 


K. A*• [• ■ ■ -3 ■ ■ ro5 τΓ|$ 
Αλλλιγρο ΤΓχ τη 5 ToAiwi, 
τών ΛΛι\ί<ν3ριων i-v>\^>- 
yo υ 1Γ| Μ ΤΛ ϊΊ ίο >)■ 


ir 
S 


Vi 1^(0 νΤΛΐ-^ ΊτΓίί Tooiliröj). 
τ Λ κτιι Ji.xi'oaöiii/r« 115 Ti|f 


]-^M<)'l"if- 


[ ]ν^ 
1 
Hier bruhi der V^inyu, Λ. 
ι 
6^ lP iSooO 


i^Xc 753.}^ 


ΊΓ.7 :? = 


τ\Α(Μ'Γ<5ΐ'. — Ty^S ff. i-ql. WilcK'ca, Obferval". aJ liift. Ae<]• S.i5 u.itl GriecU . Oj't-ra Κ'λ. 


..sAc^.u 


Nubiei-i I Kab.V ^1. — 6 odii• oiifjMOU \ S,7/8 «5 fcUciut ^Iclit TfiMTtj . . . 


v-o 1• ; ti 1 i e .1 c 


u . 
VViLCKEM. 


?^-,5oi. 


N0754. 1 


7^ 


Η.ν,Γοιν. Βι•. ^2.,5 cn-v. — Zu. dem fcl U ϊιλ AcicuitücW Clfhon'a wie 'i 'e Voi-iflC tjwmmir. , 

CoL.I. 


Ss fi.U ,-τ-η,• unbcJcu^icn^e KefU cvlialtcu. 
Col.ll. 
Uoeir abacbrockeii . 
«irod [ ] 05 TOI, 
ύίΓΟ κ'ί-' [/LAc<] ργών τω/ i-lrjS 
KtO>.4C0i' ΙΓΡΟζΤίθΐι/ΓιΝ 
■ *■ Η j'cMs- ,\ i Ί d υ /-* ι (> ί d <; 


5 


[ TJl AoTro.ro PO J £^ T^f 


- 


9«vij<i't tj5 <?s !•(?> ■ 
^.^5τνΛ 
θιμύό'του μιρι'(3ο5 
^/ΑτΓοΛ/\ ω 4^1 (Χ da 5 ^ . ,^ Jj}LLren uacli e'iiiei• Zeile. 
ΜατΛί^β bricht der Hihiirus ah, ■v\'lLCKE Ν . &3. ρ. s^^s. 

Pa.piji-u5. Hucnv. Βι•. ΊΙ cm . — Fa.ijilii\. _ Clii-J;i No γ55 "Ε[τ]ου$ ύίυτί^ον /4[ύ] το κ f « ro po J Κ [« L] ίΤ« f ο 5 
lprtuai'[o]u 'Aclpi^tOiS Σί(!)α<ίΓοΰ ^^,ι/ί Κ [χ l] öc^ f .^ ^ω] Α ß-j^-yflSn. (iL. 

ίπ-τλ ijC;A]i 0-0(^53 τ [irpcxKniti κ (od-röv/j ^ ••'-£-]— ifLi^ iXt. = Η . L. ΣτΰτοΓι-Γκ^ ■'ηΐΓ'ΰ KVi ijc WlLCKEN . Ρ 8952. 

Papyi-u5. H.iocna. Bi-.y,?cm. - Faijunw. _ CLirTiV* No y5ö "Ετους f /Ιουκίώυ 
[Σ]ι.τΓΓΐ^ιου Ζίουτιρου Ευ d'i |!>ού C 
II ipri.i/«Koc Ktxl Mapwau /\υρηΛίου 

'"IWTOJV/ll/OU Zi|i)o( d'x u V 

N/iöOu diÄ Σο τα ?^ 5 Co]}'- 
ÖOnKOV^Tf^ [■ Μ .jj TT. y/.^β^ί> 19s f Ύλ- ια^.η ^^,• Zif,«<rrc5v Z.^ Auch nacl» *;.•, Εύ6-ι(!,ον^ fUcKcnfoll. - ε ScUUj-5 f.il.l- .i.-cUt 

a.w,s Wie. Mri'iovi . l•!!! ο1)βΐΛ No 220, 221 WlLCKEN. 64-. -15 ^0 Q S[-S4. 757 : Λ^ 

ö Z5 


Koljt'VVOU TujV 0(ΤΓ0 

Λ j Ol / 

i /ν — -^^ 

I ri L ly To oJ t CO ρ γ LO v' Γ\ rt L ί5"(χ ρ c UpS'tvo-u'cptr 
^ ' TT ' '' α ^ 

ΑΛΚουτΓΛΤΓΟΓ iTTo'.ci'iv'vitc') 
Λ ρ ο 5Ί<Ό V (Tu v^ ULKOC 

jr i. ρ L τ VI V Klaja^viv' TT ν -νηΚΌ TTOviAA-i-VLOV ϋΛ ν υο ν ϋ ρ (Χ y A-^ccx τ(.>^ ν) (Γι< -υ Α ο«, ν 'D t ς ο ολ γ ίΛ. (-Χ r σί.] 

ρ ' / 'η 

ό 1 κ (Χ τ ρ ι• Λ τΓ ρ ο S' ι ρ<λ - 

^Ι ο ν τΓ ίΧ L ς υ ι. Κ" ο L C κ τ ri ν ε S" L• 

> λ ' 

[• • • •] Σ; ΤΓ ι -χ ί. Λ t ξ'ίΧ. νΤΓ if«^) 

[ουκ"] ίΛ(\^^ον £JTu το [■ •] ν CO ν. — XX iro. fc ρ 1/ öC 45 ί'- "V ί ν -η κ ο "JVo t η *^ ί " j ζ)ί<ο^ i^n.C -Λ. CtW/ JVuXicivAÄ-i^ cuctj cLe/V allAAxJe^ CAXey x^fi- Λ) tA-ic idu-. oJn. JWfis 65. 


Ύ /IG I χ ι [ ς • ■ i] c< V ο c Α y χ• σ< ρ l (Λ 

Ν ο • [ ] ι wj'/.V ΥΌ«. ι ρ b ν. 

J ι [ t TT ρ Λ] κ' Λ (Τ ο L ο ν ο ν 

[V cy ] t-'^ ?Jjy '•' 3\"^ ο ^ o(. ρ j V ρ ι- ( ο x>) 

ο »< -r[uj] , TT ot υ TT η ν TTOL- 
I ' 

c^ r\ ν τ ο[ κ ρ]Λ. το ρ οίς] 
KlXlCToCPOC /\ot;K'LOV 21 Jttt ui<,L]jo υ] // '<ρΔ ο ^ ^^ ^ Γ β Ι ■ ' , . ί ίθυηρο -D ΙΖνί'ίΓρο^νς] 

Jli.pTtVA Κος ^Γ 5ι β (Κ Γτ- ο υ 

Α ρ ίΛ ο U ΚΌ U [ Μ ] ϋ ι. Λ )5 η ν U ι< [ο υ ) 
Ίδ JT σ<~ ρ ν ι ΚΌ Ό Γ \ ί ν L 5'-r_0_U 

- ' Δ ^ ' 

NOL• ΓΛυτ ο Κρ (Xir ο ρ ος 

No^.i-S'cspoc /"/ΙίΧρκΌν Av)p->-i[A(iovj);j 

Αννιονί,νο-ν 2-ί. ρΛ 5^0 ν ] 

. Κ[ ]• • KC,- 

/^Ο. 1 2 Η•/ tlcMOC^. •]».ίΛνθ(- ί> (Γν-[θ V] 

[ τ η ν -Γ4,ΐΛ-]-ην ΐΛ^ς 3η ρ ο Κ ι [Xot ι]. öf- 1\αΛ%- 66. έΡ^ΟΟ^. ^ ^ Ν? 759 


jicx η Λ / 'lt. L-ptA-i^Vl/L-TO-O. I 1 >'> (3έ;υτνρΛ Τον tVi^Xi-oToc yLc-nVor 
iNcNufcxp^LOV τον fvrtcou £:τουΓ r\öptc<[vo]v =6(? ^t^/i, 

Kixiqs'a ρ or του Κ^υ^^ο^ι;] ο vi; u τ f ρ ο ν τ^Μ^ ί?^ 

ΙΟ ο £Χ Γ ΤΓ L ν iL C ^L 'V-1 (Γ TT ρ L ΚΊ^Ο τ ρ ο ΤΓ ΙΟ l•• 

/lU TnC N\,oA.t.vjr tv TOt^ «JTO poppen ^iptS'l' 

"17 tO V o<. yl υο V Ιλ; V TT ο b- /C-l OCIVOVTI/V ^ — 

LV o(>T£X AvOu3iLA;Vof ^- «. ρ c\ TT HA- c j 

TT /L η γ c)(. ς ΤγΛ t L ιίτίί^Ο irr i V vj ^N ίΛ V J ,( ι ^ tx 4 - 
AiAjpopoii^ TrAnLjÄVTTt^ την κ ί ω σ<. Λ -η ^ 
Ίο Kc^ii] τ Λ (Χ ΑΛίχ [-Α,Λ] t ρ f η τ] ο υ (Γ^-ο μ.λ τ 0(^ ^ ι^ cP 

yl[ Ο] ft £ ν ο ι Μ- ο L ν^ ['•//•'.} -^-ν ^χ κ <χ ι- Ί-Μ Λ τ LO ν 

> '^ ^ ^ \ ^ ■ / ρ ■ > 

KcL• KTcxioV Κ" (XU σ<ργ r-u] ρ ι ο υ ο ρ ö<, χ' Λ-1 oC C 

η . (Α • S , ,\ί ι '^ ^ ^' 1 

β LAJ ϋ ί Κ ίΧ κ Λ 1/ (Λ TT >] Λ Λ 5" ίΛ V tX L V Λ f Τ Ο £ Ι C . 

Λ ^ > ^ - 1 - - ' ■)- ' ^ ^ 

/^Ό τον της /MtXYJtAjAlAJV /ΐι,ρη VC- 

ΐΛ,θζρ•ν/Ισ<.Κ'<Χ l<o<.L• otovicPodoV) Ο DT'ia; Γ 
jTtS. ρ Λ 5' τ ri 5"<-ο [ίί]^ irovc ίχι,τ[ιο-υς K'cs.i] 
c/ '// ■i ( ] 't. t ^~'laJ 0^ ^ τ Λ η ΡΡΣ '^'ΐ'Μ^νΛ KL' 'J \J Cvd ^Llr. ϊίΧοΙ-Γ. 67. ι 1^ pjHä. ,^ ^ ^ Ne7&0 

riXioUKJOoc V vM^Cv Λ (TL•« ρ V ri ί'Λ C ) 
Κ (λ ι Miii'jvoc'oopoc 

' 'μ ' - -- 

' ' ' 'Δ ' 

-ΤΓΛ U Ο υ \'^σς ( ρ 1 1 ν ■ /-ΛΤΓί - 

V ο JLC ε ν ΤΓο<. ρ Ό κχω ν ■ ' 

X^'c^l ίτΤΓι-βίχΛΛ Ο VT Λ 

'»Ί JLCi.v' cKV'V ΟιΛ ΤΓΛ Κ'ίΧ ι 

//υ \' υο ρ ο -υ ν τ Λ tc ι; 7Γ ο - 

οοι>ορος vTTfP "rou "^^^ 

^ -^ ^\^ ^ ^^^ 'Γ 

]Ό poC^'■7rfcp/-upl'KOt- ^^^ 

r• • • • 


3 89^0 N? 761 I 

I N«LS"Äpor IpcALcXVOi; ΓΛορίΛνο-ΰ' Α ί?'«!. • ' 

Λ ~ Λ ' - ~ — Λ ^ "^Ο ' 

ί.ρΛϊ'ΤΟϋ ί:ΤΓΛ y θ(ΧΛ tV LAJ ν) γ. ΖΛ ι ί ν'ρ(ίΧ νρ ε^ kZpCLO.Vl 

> *■ / -5:—; ι )Λ ' 

Κλ ι. ( ΐΛ/ί,τ ο γΌ ι.ς ^ ΤΓρίΛ hC-r ο ρ <Λ ι ) >£:::__ 2 λί-τγ ρ «c v[i]o^r A\TrL[Lo]vor 

JTi ρ (. ι' t νοΛ'Ο. t ν (Α) ν του c<v)tOV C, KoCp(o<.Vt£)o^V^ Τί-ίίΓίιΛρΛ»:") 

68^ ~ ___ ü^C ν 0Trt\L ο \iy. ΝΑΜ.ηΛ(θΐ) fc C (Λ ρ Li; (ΐΛ. vji/ t v-r i<5 j ν. Ν? 76Ζ ' ■> '^'^'^ ' / ' ) 'ί^ ~ — ^ ^ ^^ ' 

Aiiotc" ΛΙΤΟ xi<jv £iTL• -CO ίΛυτΓΟ K'iXyM.r. Λ(ι^ν}ε 
/|Ü ΤΤεΤΤΟΛΚΛ TiAJ Ott ΛυτΗ^'ν ο τ l) [ Μ- v);| V υ 1 "VJ J •-[••■■ ] 
(Για) du- •■•[••■•] 

ΚίΑ*.4.ηΑους υ ix,jT''cvp(o<(j?o\A.aL•; 5:ΐς ττο ^vts- 

fCC [γ]( /AvTTlAJVtLVCV ts'cL Ux'VjpoV 

aiiAKOA^tvcu Ktovor TV oocpv ρε-υτΤί - ^9Z//^ä . ^ ~ \ I r I ^0 vüc ΚαλΑπΛοΓ £.['>^<5] ί-ΤΓ ι. jLt u «" α' ο cp ο ρ (\ . 

( Μ Η.) C L^ ripw-UCL-t η ν^η") 7Γ(ο<. po>.) fTfP(^Xvjytp) (Tv^i^cPuJViU^V 

ob/Ui 'LtriU^^^-i^Jic yCsi ί-ϋ- /iousi 'i'^^^*^ vi/t^iK^liA- \ 

i. i^ril. Ι\ίη(Γθν; — i Ι-χίΤς. - Ί^Ι -i. TTcp Cj-VplTuKOV- - δΧ. VUVL•. ^ ,^ \ 


N°- 763 j I Α L u) V tcc^vi^v επ L• o- 

V t^ t V i• 0^ (ΤΤΓ ρ fc w V 

CrrtLu' i) ε υ r t p<x ρ γ•>.ο ρ u^ γ« ρ CA KV η ρ ο C, >χ Χ>ί7^ r. β/ν,ν ^> uwH^n^e/XVL•- }<:i. oTr (fW-iN?• > 764- ί 3 7881. 

/ [Κλ\] üvriDoU TTvZJv Kupitofv] 


<5/Mw^ii^ J^jj^y > αχΛ|' ,ί-β.^;^^*^ ΟμΛΙ <^^ Jlo-n.L^ '*^SP^ es ^^■^- ^(.nL/./iuxii', •^X/iwf^iix^-.fl-lAvTv^vMo^ Ovt|pov rc':]v K^pu^oV 70. i ) ; r i Λ et «■-ΓΛυ) d u^ ΤΓυΛ(ης) Κ«• Ρ cx(v l d ο ς) Α t λ-^ t ν (ο r) | 

ΛΑ ' ""^ "^ Γ \ ' -" ί ' ί' 

/_\ [ V] Α.Λ_ ti7 Οί^ ^ ί: ρ >-j ν[ϋις j i ^_,ς ί\ y(uO ν) ] }.. 

ί ΓΓ ι- ο ν L uJ t ν ι, (Γ κ ^i, • • ■ • ' Λ 

[k Α CAi Ο- "Cr• -ζ^ , j^^ ρ rc^ <J ΟΟ ΚίΜ, [■ ν CaJ 1 C 

5 ο' ο ν L κ' ϋ ^ Λ ρ τ- (Λ ρ η ς 

r ι 

t ιΐΛ, (, cTo "υ Γ 

/ ζ, ΓΛντυονι-νΙου) Kotu Ι/νηΓροΐυ 3'C^/tr^C/ 

/ ,- ~ Γ ■* /// /ν 

ι — ~ ' -'^q— Q - "'^^ ι^ 

ι υ ρ L• [τ] ί, τ Γίτ«. ρ τ η ] 
Ο 

ΧΙ-, h \ i ^<κγ ίΐ,ας . ~ c L•.. C viaj — '*^<?• -Γκ-ί-υ ο cf ο ρ LO - -νΐιΐ. jYc. Ibh- ^ 3. 

J -t. cP ο L ν L rcOr iXp-cotp-nV. — bX. η lO^ ι, Γ υ . ΰ /r i\/v<JjS'- o/Ja/Lu^i-i^*^ ci myS-T-cUfty J'öeflcX ♦uoe- x^-Mjfc»" iTfo• 76^. o)^8tbk N5 7Gi CJ COhtjA-vA-S•. dt/'. Jcw/. Jjy. ö ^m . ö'uLÄ.hu^rru . ^nciaÄ^itt oi-O^ncL 


Ρ ί C / 

OVO [του]κ-υριον; lAMvo^ ΙΝίτον ^1_ίρΛδ'χοα η.^^• τ f ί' Λ :\ ρ t »;. Κ Λ L Ο ί ts" Λ τ ^1 U 6 ρ t C Κ Λ L Ο ί ts" Λ τ >•ι U 6 . /^ λ' / • ". CM. Jl/U.irS' L 71, ΐη^μο ^ Ν 2 767 

I ε Τ t ACi. (Γτ j( u) i ck TT υ Λ η c, ^^_ ο Κ" ν ο (jroc ι ο υ") Ι Ν η Γ ο -ντ 
5 i^-^'^^c.^..:.^ J.— Ο ^, L•- vuo εν [y. c^ o*^' ο1ηχϋ< J'k^U Ν?76δ U(T-i)A(i ί-ΓίχΟ d iV'^) ΓΓυΛ(ης,") ^I ο |s ν ο (rr tx l ο υ) Ι Ν ■>) ro υ 

■> τ \ ^ί• Γ \ / 

Κ Ρ< L i JT ι C ν ι».' tv ι ία ol( ν L- κ'κ-ι vj ^ ' τ ϊ[Ρ]Λ ρ]Λ λ. Α u^Lt ν νο.^^] ^Α Jixfj. --- 3 *M\Ä Η ' ^^ ^ Xo<.pTcxßo>.C. CV. ibicW- 7Ζ 


C• -Λ^Ά ^[ ] 

;n •-. L li-^ L /\ ο {TYcK-VO ρ ο <r ■) TT ης ΚΓίΑ U W i Ο V ί, V [ t- Ö Ο C] •'. J \ 

i•. i CK r ■; c«. ^ Λ V ^T'ix V ΤΓΛ '^''. d [ '3 Α i^ • ----- -•] — ^1 ( ■' ' '^ ; 

i γ I I 

c<Vc<,Lrj-T]5'iv' -rouTTLOVi;• • •] I — 
indi. N2 770 Ol. To(u) ^{^(^^ 1 

f , \ Λ , Ν ^^ Γ/' - . * ^ <, t tKOTu /i, KT /• £>;. — ^ .f. 3 f. ρ 5^. 

ο) aAjA'A<^'S. (IL- Z1 Crn,. Sdt-•- 5|5 Cyrtv 

-, > 
1 1 ς τον cf. qJc ίΧΑ]λΛ^ΤΤΧ' J JuJwvit . η, . \Ax/v Ν? 771 io ^5 r\\> ρ •»! A^LOv)^ M/H,yM,«-*j V t ου 

Trf(- • •) LXM>r(_• - •) iovA^ior) Αττ-οΛι Vi)<.pto(c) 
iV K(wi.in^ ΙΧο^ρΛνΐϋΙ/ C[:oJK'TriA> 

τ ia5 /^ -η . κ p< L Λ1 Ϊ v" t L ρ yl 

cXA^LiXr C OHTTtO -^ η • IN <M- i n^)^){ fo.^. ZI ψ. Ο Ύ{ lUkv -Λ, — Tbui'-s'. ^8^43. Ν? 772. 

LA ι 5"κΌ poC y p {οι,ιλ,ια, λ τ i "»^ C ) ΤΤ/ΰ i i> j[u τ t ρ uj V ' J K<x i- ο ι ( 1.1 t χ: ο V-o t-'j >Λ (JieTV TCCU4i' il . / CCU'li' rjcoiV.Dov-L• ZH: TTL C7 Jn. . J l/u-v-S'. 7'k S^S9 3f. ^ N5J73 j 'Ο/ίΛ-ΟΛν; 


ι - ? Ν f' ' ' -=,- ' ΚΙ / 

XvoV ο*.τγ[ο] ΚνΛ;ΛΛ,ης ζ:::1_ Ο κΓ f ν ο ΤΙ' c". ι. ο υ |\1η5Ίοϋ της 

5 Ηρ£<κΑέι.ί)ου λΛ. ί Ρ ι.()[ο]ο. ςυίττΛ-Γ ρ ι [κ ο ]ζ jl<. ο ν 

τ iX[o<] p-i[o-]V txoOC { γΛ]\)-ι ο κ OI.-CO ρ ο c INiXtfapor 

, : τ . , . / ''7 c Λ^ '- / ι i '^ 

C • ϋ '"' i ■'■ ί['^ ' ■' '■' * • ' «^ ί - "--^ ' 3 • ■ • • • ο-ο ι ti ρ] fyO <λ ν lKOv 

>10 -r ]-c • •] ντ[- ■ • ■ • ■ ■] (Odobe τ fcT ί λέ.•θ[τ]η Κ,•[•• ί^^ "'•■^ ^''■' •'''•J ^ ■ - • ] 


er^ (J7t. ΤΙΛ€.6Γ• CL,K ir--)ii ΑΛ/Λυν•) TU ν -η. 

Γ Μ) ' ^ - '^ Γ 

lii/CtAAuj ίΧΤΓΟ Τ CM. rir Οι.νουι_"• * dV; Ύ\αΑι^• Ib. [ ]ΤΛ fc ρ ο U Λ ΎΓοΧΑ^σί. V Οί ί ρ C L• V . 


«»4 PCX. - 
UV 'J I W U L . J l iX p[iX;j ü t ύ CO K" Λ 5 V LA. ο •>■) x~o κΛέο 
/ν ρ- / ' <r \ \ / Λ /■ 

Τ7η<Γ -UKt-iXr ΛΧ-Ο-υ VITO -Zy\V C*<%\3V\V , / \ i- 

VI ivcu ovV ->■) tS.öfAcP VI ιλ,ο V l ^ vc τ ν TT Ρ Ο — 
%^ . / ' > Γ ^ ^^ , ^ ^ ' . - ^ 

0^ ^/ ' ' TT '^ σ ^ "' ' ? (^ ^ 

t-i-'S^oi το STTTt^roALV xo K'Ati.iii-v αλ-ο Ό Καιν 

ρ S^U . /'' \ η κ oc TT Λ rV >Ί[ς ] ο ν V ΤΓΟ Κ Α fc Ι Ο L V αχ ( ο ν . SkZ ρ ι UO ν Γ\σ*. 5'χ ρ >Λ (Γ'νι ΊΓΙ,• J\oAA<< ϊ'ί; ίΧ- t ΛΧ- 

j / "" ΐχ^ Γ TT ^ ^ 

έν TOJTUJ l\LC\VUViV Jli\Vt5'iXT7lt ^VL^CVt — 

ο υ S"(X 1 Ν L Α ο υ γ\ ΤΓο AAcoxtor . 1 lüt ουν ^yucti"- 
V UJ t'a.-c-o Την (xpovpcÄV )N^/Loς 1 tuKopd-. 
) o<. η d η 3Τ ρ ο Λ >-j *.K\ (Χ cP % C Χ ν" ρ r-| ς ο< V V a ν 0- 


LV-Y tfsL• KOCt- QVVCXptol Ο V 


• j κ oC l• • iX η oiJ ΛΛ/ΓΧ^ννυ e α υ-ίΛΧ.ί ire^ UWLo cj-uija /vce''. 5 X. (Tot — >t- K/lttoi-ov (υαϋ.. ί>. lO *t.. Hj. 

bi-OLKLCX.^. -—0- ήυο ] ο Co»V: — ί-ΐΚ'ΟίΑΛ.η (Γλ. — ^ t. ΤΓιΧρΛ t) c <5 . — '/S i/. I 76. cP^o^oSLtc. Cl Cl/fj-tiAAOi . OL•. iScyvL. eJjl. ^15 c/nv. (J, ■tj/lA». CXAAuynv . 

eoi.i. N! 776. 

1 JoJnnJU- υ\-ϊ!μλ< JUi/iXt- Cwt'S-uue^. y|0 \ 

("0 • • ■-] w — i-v (Γι(τΓίΚοις5 ου .τ;ί: 

■ ■ -] Κ ί V" 1^ ρ L• ^ ν(ο<. w) 

1 ^ ^ ' 'V ^^ ' 

■ • •Ιίλ'-^ ι«; ν ΤΟ t-V.O. pC U-V ΙΑ- U0 V-j ', ; '. .: f- ο '' Ι' 

7 ' ' ί 
• t y ν] ί: tAj V r\ ' — 7T / ^ i; C •].Λ ρ ο ο Γι(τ u Κ ■ • • ) ^ ν τ L- 1^) • ( ■ • ■ ) 


JlcXTro-i; του Jlc<v(S"i,vA;vror• • 

i)/ ν tixiv ν oi μ(ιγ ι α uj V • • ^ * [ - • • 

ΓΊpσ<.ι<yl^L•ü(ox7) ΤΓοΰ ΑττοΛΛυυνιΙοχ; • 

clLfoC^TujV UXJy^TtpLAjV [• • • 
[Τ 'Λ "^ ~ L- -> ^ -^ 

ΰ /-\ΤΓ ο VlOiDvTtAJV Lot_ ΛΤτΟ (Γΐ-ΤΓί[ Κοο V - • ' 

ι ν 5: (ί! 5: η CO χ Ο^) Τ η (^ Α JT "U y V ε ι.ο[ς ■ • • 
J 1 ε τ δ' ι ρ t ΙΑ7 ς τ ο(ν) J 1 ο<. ρ λ ι χ ι ο γ [ • - ■ 
[ΙΗ) /ν "^c^TTotp - .)(1_Η_.) i κ-Κί Κ o^Lc ε,(• . οζ^Γ' 
/ΠτΓο ν 5^0 cP ντ u;V lO *-^ ΖΛι.ί)υΜ.ο[ϋ ■ • VUlXi/. 77. (eP f 09 ο f^.) (Ν? 776)' 

^^ \< o< λ (\ LA, 0{V ) L•XληV^KO'ü ^- • . 

b)rj p^ voc ΐΛοκο^τον ϋ i{X) Ν I, ν [ • ■ • 

^.')(τρ0 5) hl^^vyj^ Λ^ Η .^^κΑί[ι . . . 
Χ CX Aoc ι^οο t;(oC,) -l ο ϋ /\tic\vü(vj j ί^Λ) [ • • - 

Κ Λ U iSJTO ΤΓρο (Γ pivo χΛ.5.νι^ VJ y L- ^-^^ Ä- f ■ . - 
[■ •]ΤΓΛ Tc<. •[ "J V' ί ■ . [. . . (ZX^• UlxblrS- liH%i,. cp • .p .n ^/2?^/• N? 777 mJmjC-VO ω ) \ , ?l 

[• y<.£)G(/.r.'i5V•] fc V ο i, κ o\f 

-''^ , Ν ' ' ~ 7 _ / 

Ö' t ί: 7Τ L Τ C) V t<. υ Τ Ο υ Τ t -της ρ - 

ΤΓο ν ο<. ΛΑ •^•'Odoufcn^ouKu- 

[σ< VJ J[^]i d υο ρο υ Ανο-υβ>ι.ΐΛ)νος 

^ \ ,ρτ- / ι 

[το]•υ t<(XL J Ιλ ν hCp CA τ ο ν ς 

];ti^•] τ- r|[v/ το υ] ^ν ". (Τ τ υοτ ο ^ -Y^Sy/lC 

rVK Α ν r uj ν u ν ο υ KocuOiXpor 
ΤΓο^-ο KVDLOO Kcxr ot-- 

[ ^lU Λ ν Ο- 7Γ• Ο γ ρ cp«. ;.; η V 

ί•Χν• ν/3 ΤΓ ρ ο l•' ν ^ ρ fx ^ L/L fc - 

78. f^^^^-^ . ^ Ν? 778 1 [• 
[■ 
[• 
[■■■•••]■•• Tlo>< ί ν C ''^^■■■• ] l'^f/^i- • • ■ ■ ■ . .^ 

]/^^^L ]. . 

' Γ ■ ' 7 ' ■ -1^ f] ^^ /\^--''-- ^^TT.^.co S~.ov.|pov E^^.ßou. ^k- /ff^-(P^-'' 


<Ä. /bWjj-. f '?''■'■ „, ^ N. 779 

cl-i^^jw. iU,5... ,»..u^ ^,^,:,.. iL^,. ,^3 i,,;j^. ,^, ö^ ^t.• 7l\zirs-. 0^ ο 973. 780 ■1^α/Όια^•ΐ'3• O'L-A Ο -Crrv. oir- 9 Ον . afuJJiiZrrv . JUA A^UT 3 ^^nL• γ-ί-οΐννί ein [bis' xC/Li,cu ί TT ι k'p i.S' fctAj V yMtXpKOv l' i. V ο — LA-l i-V V) 

Γη v'i u V ς ^ ο ΎΓθονθο<^ίΡηΊ Vi vjro Vi 1^ 0(x2iJ^^. ι,'ί-ίν Ol' ο υ ? τ ρ iX \' ο l 

7ΓΛ ρ ε V t V Ο V- r ο TT c σ'Γ ί ττ ι, κ ί• ι δ" υ ν [\Ό ν /λ L ^' ντπτου Μ ν • '• KC* L• Ο Ο υ Χ] ο L Κθ<. ι ί:. τ 1- ρ C L ρ Κ" Ο ν ζ^_ £. 1^ ΤΓ ρ LO] ν ι ο υ / \ L• ρ ί ρ Λ - 1 ι C έ ΤΓ ί\ \"Γ 


ο /Μ^^νειρ κσ<.ΐ/ V (Χ λΛ,ί. ν Lo α' -cCo το C • • ^Αχρτο Κρίχτοροο ΐ\']ί% lS^cnooc^ Ιιχου AlAlov 

(•λ (Ί /ν J'A ' -=^ — Ο ~Γ''-Π '^ '^\ '^ ^ '' 

Γ Α (jpLcAvov AvtJLovi. νον ^ . ip^S'-poUL-o]^i|Jovr. Ao^jTcxpt- 

[ν'ι.ντο Ö L κ-Λ ha; ΑΧ ο< τα •■"'•,^ -'y'-j '/■;.''■ ••. • Ζ- εου]2] ρ l^' ^'^o^pV^y j 7r ε u - 

r ι 7 / "ι Γ" 

Γρ^ν, ^ ί t< (>, <^-τ \jO oVO^yivLÄXL ΤΓΛ ρ λ < u r χ l '^ '' S 

jij [■ ;Vlc.-j'^;XtO ^ '^Ιίο-οηΩΟζ^ 

Γ 2 Γλ ν τ ο c tr ο \j A.c LA-iT ο ο - 

^Λ-τ οχ; 1ττΛΡ\/ου ΓΐΛρΚΌν; ^_ έι^τΓρυο VLov/\i]Jtpc<AuOi;' τ ola. ο^ λ 

Γ ^^q ίΧτΓορνίΐΑοΓ JOV ^Ι [ ο] - 

[H. t ν ο ς "IT (Χ ο 5, ar ι d >ι λχ^ t ι ν' ΤΓ ρ ο ^ κ OC ι. ρ ο \^ ] ί ν^ ν ο Λ^ ιο M ο S"l ν ο — 

Γ ν L ο ■ ν :: ι. ΰ" c< ν^' 'i :■'. -:-<-'. '■ • --Ι »y 5 " '"'"''' /■• ] ^ "^ ^ ''Μ ^' »Ί] 5 '^ ^ '^ ^ /^ ί j ) ^ •- "^ S 
Γ. . . .- τΐ ο V (Χ χ) τ ο ν kTcx. t i,vx£t/V/i.i.Ajc pC ττ 

'*^^ Ρ - Λ 

flS'tVTo«. ]ΤΓ ρ ο ^ [)<] ΛΛλ ν (J οο ν Α ' •ο • • 

Γ ■] . ο Ό U ο C ϊ. • 1 • ■ 0< i Ο Λ -ü - 7'1. 5οη|).χο7^ν.^^ oide^cJ^ (^ /ί-ιν,νΧ '//!)^ν;αΛ. .eiwot 15^-156 ^ . 6^ι. ^jro^ltxi. ^ '^ J •> / . / ' '' 


iir- TU£ü5'• 80. §^8^5 3Ui. Ν? 781 li 

'i 

Ί 

ΚΊινν ρ uj Amt ρ*, ρ haj w οί ρ V'ot «. lü^CV] ϋ '; jr ι. ν (Λ οίο ρ (Χ ι|Ίλ; ν' Oa^uolooC ö ο υ • (λ;ι;ι,οκγ Κί^Γι] 

y^VV ΐΛ^ί^ν -/L Ζ- t-C- ρ ου ν' 1/ OyK'c^-^JV' fc \f D (λ. ( ΙίΛ. /^ οι. τ UJ ν) γ 

c< Λ■Λ,y^ Cv V ν ί- CT ι. C ΤΓΊ- VÄ Kct^jv' ij^vci.y/ivTTXiuJv' (Γττ Ο ο \7 - 

γ ν Λ. <^ V Ο (ί'ν V "ΤΓ ο(ρογ'ΐ'ίίΊ/• «οΛι-ι^^ο'εΓίΧί.Γ t) »CcaI. 

^ ^ (Ι ' -- ' C-^ ^ ' Δ' ίλ ' ^ 

fOlCoOiH.ci'oti^ o«.tOLLA;c ö TTpoc -Tote A-ALJorJlT CO -u ] c Ό cP Ό . yli^u-rrpiAJV wy OVK'^u^V X' cP -0 yLi^u-rrp I 

ί LVfojvTc^i/ yltt-TpoCu pA"!!/ ΟνΚΊ-ο;!/ ü V ρ c: ΐΛ.(^ίΛ iitr c.) Ο- 
ι IS Λ ι -<5" 0<νι:)οί<^ο< opV>ippi 4 υ ν TrodLOLC ι<: λ ι- ooTccntoto τι 
[ yl] ί: ντ ρ uov/ '<■ c^ ονΚΊΐΛ^ν ο ν ρ ci λαΓ<α <λ χ la^ ν) ο» 

[5 2•ύ•"'•\ ■■?■ -"^ Λ] ρ γ « U Λ Γν V -ττνι/λΛεδΊ/ Ο ο ν τι ο α ' ' • ' , .τ (5 LUV/ . ϋ'Χ ώι^ Χ'.4 -υιη^ τη-ν•«. i<t.u>V -rvocL• '^AniuÄ ij e^v o^rt cle.ii> /ta/i , λΛ-,'Γκ ihciv 'HvcrL•?• -e^i/t - 

Λ7 ειΛ^ 81. (ä's-jjsT^.Ä.) (Ν? 781) 

Coli JD /ί5 Vpc^yUCl.tDtTUiV' t • Α 


ίΧ^ΙΛΛ ocyi<u/l λ; TT TT (Χ Ορνηρα ι^χΛΟΐ-Λ ί^γΟντΛ yuc t l κ" p Λ 
(Γ ν νττυνι^ι.ί,σ'ΐ/ ί) yti-t-roticoc ϋγκΓι^ον ι- 

'^pc^jn.jbic^-rujv ρ . 

ί>{ ylxoi ο*. ν'Λ γ Λ νττ—ΤΛ hcKVic< o/LA.OL•^ itj'^, yltt-cpouv (J 

α Λ Λα Ci0Aioi^Xc< ο J ΟνΚ'κΛ^ν , ι, ίλ ν ρ cx.^/M.(cxt; UJ ν} fj • 

λΛ^Ιο*> ΤΓροΓ τΓίΧ Γ\ρονι-ον MjTro(.ptA fcy-ovTc\ K'cxi- ττν — 


ο γ t\ •- uj V L ' ν Ρσί,Μ^ιΙΛ,αΧι^ν γ ρ c<. bC ιΙΛ, ex. >. 


Λ ει ec ov/NCÄi^ ο«. yp^yU-yn-cxxuoV α/• Λ Αρί^ίΧ ο C Ο \0 (Χ<ύ ιΧ OTTopocPopc^ otvu^v/lvjrxoi (ί'ν ν LAJ τ to L C Κ" Λ ι, 

p^iTirtouoK^ Trx)VM.i,iu^ yLtLXp6oV y^ OvK'uLAjv' -ri. 
yc*.[']X'it\ ρ oyKtCoV L•' — ypo<.A^ytA.cX.xiW V'. 

JTi^ViSiNiÄ OiAjA^iriÄpL^ tß (ϊ^-υν TToütoic Καν ο c. cxtt -η ν ι ο t c 82. ο 40 ΑΌ ρ.ν;ΛηΤΓΛ|')ι.^ ^,L i ^λΛ^ S^, Ä^ixn (Ν? 7δΐ; V ρ (Λ «yL ^,/C c< X MJ V^ P. s c) , yl i IX .t-t|.^ U7ToJ..r-r.p^ c. .yo.txp^v/ t oj»<t^^^- S-Tt ρ oc 

1 η 


ν τ ex. ο ι^ κ tco ν ι. ος c) ^ Λ ζ ί. -τρ tv(i/; ρ /Tt / (Λ κ' 1. Λ υΟ ΤΓίΧ ^ ίσ; icr| t χ^ο ντ CK 

ν ρ α< Κ^ >Λ, CA. -χΓ νΟ "^ ν. 

ό ν Κ'ι,υο ν ΊΑ /li ^yLAiA TT υ ν ο ν ΤΓίΧ (; 


0- //O Jd Co IM (λ '('f ) To< ϋ V ίν Ίτ oi Ά U,5f )κ-.\ J-V• ^ / 


/L ί l• 7- pc^(v'j y^ 


o(Ayi,cX ίΧΛ"^Λ(,ο<, ΐΛ^-ΐΓΛρ^ο< &ν-οννΛ ν j ,/L ι. ι TT ρ iKf \i y 


f 


YOLTriL a boi ΆποΑ /lc t V -Vo<^ L V tv a\ Tu- Al l T^P Mj V y- l- ΚΊοΛ^ V' fJ C^AAc< 7Γ.νΛκ'^Λ η. S-KoTOl.-.i•:.•/. Af.^^^^v.^ '^l t t τ ρ J: 


v) /." f'^ - <X X MJ V t 


r'u ΑΛ«, iX V Λ V yi V ΊΧ-Χ £.<, t Ü L~ ρ 
Α,ί. L-trp uo ν U OvKl\Zy ick 

Ki. Vtvixo<u txpo οι. L• Trp O^ -(ΓΛ <•■ 

<x τ tv» V κ [ ' ο V t D V ΰ γο c trix 5 ' r 

ρ c V i. V i-or T-p ι TT ο c) ι Λ ο 

-1^ e/t^«r. 83. Q iä Sp5 %^.to) (N^ 781) 


ο y INI ivv ί' ί Γ "τ^^ Λ "CiAJ ν' C . 


Λ•- βιο]ντΓ£ο ν lovcPOV S ,' yl t t '" ^' Uy. JO /I5 (2_h'.) κλΙ J{[. • . ] Λ Λ Χο<. U lO ΤΓο*. L- OyK-LiA^V ■rl«--' γρ<Χίυ<-ΐΑ Λ TT uJ ν /V' αι. ο ,^ttxp(.A;v' ί) AX^u <^vcvyA V7r-C7o<L• tj-r lV ^-.j L';^oa;5'^t TT ^ τ ρ λ ^ oo y ο l /'^ 


£ lTl V '^'^^poyyvAÄu d ,yLi,Lxpo<,c Λ OK L^ \J \;^<-^x^<^ β u ν ρ (Λ <->c χ. <, (Χ -c ι,λ; ν* • 6, L- ^ ΛΛ c u TT [X] ^^ ;i K- t, c^ J , yU UTT pc^i«^ CK o^K^Zv v^ 

y ρ iX /^c Ax. ex -tf o]c i\T^ 
ΛΑΛί^ο K^v^^^^ujx occ d , yi,>uxp^^ PC*-—- ro]yKT.:^]v /3 

γρο<.ίΛ.ΐΛ.αχυον V'• ''ίί »< L• ο υ ΊΓ^ y pcx^^ ifeAXi- 8if. ^ { i<)L• -) • • • ' τ cd V y • TT L> Γ- ί . t yto V iX ü ρ ο V Α t u tr ρ Λ C ί^ ν η Λ 4.Λ. ιχ, c>< χ [uO W • ] 

\ ' ^ / ) ■> ^ ^ ('--' / — 

^ ν. ι ν ν Λ ιΧ ικ^ tVÄ/i-vi , θνΚΙ,ΐΑ;ν Ο νρσ<*Λ-ίΐ/ΐ,ΛΤΓι^ν'[• ] 

J' Ν -ι ' / 7 ^ "η ; — 

ιΛ yL jL η ΙΑ, ϊ. 1 1\' ρ ο "f ι ρ Λ ο ν κ L• UJ ν ρ γ ρ '^ /-^ Α'^ "*■ *• '^ "^ ' Ί 

<Λ ττ ο \ΐ' £ ι Λ-•η C • 

(3_af.)'Ajroll 

<<ji<JoK: ΤΓρ Si ρ £. τΓο Lc 
VL2y) Κ ί< t ίΤί*. ρ Λ Sr U Λ ο ιΓ-γ opi/uoi, kpytvTTiicptooi 

, Ι \ 

[ , \-C<.] ν Α •'''.•'.') . τΓρ ο C -ν a-c ι\ρονι.ονΑ-ι.ΐτΡι^ν κ^ιΛ ["■ ■ \ 

Ο Η -) • ■ -t-O^ K'ÄtJtoC ΤΓΡ ο K'(^t-L TT « ι,) 

ΊΟ [ ;]. . .TTLOV^yltt-rpCOv Ϋ^ ο 'J \<\.ΐΛ) ν 3 [»pot a-vJ — [■• • •]■ ■ l, ci. ■ ■ yi ί LT o^ V ρ OvKlvajV y YP''^ f^^-^M- oi. TT V.V V ) • '\ 

f σ< ^L] /Lo TrpoTripov /_Λ-η^«,£«.ρο•υτ'οο^θγΚίο<.ς »^ll•.[u^(fcι-Λς)j 
■^5" νρο<.^«-ΐΑ-ΛτοΓο<.. 

f — υο V L οΓν. J V^ti-S 85. 


-''-ρ-;"ΐ-<•^5• •Λ'- 2 1,5 Cnv- ^j'L•. /Oc^ju. (!ΠύίΓ<.>,υ. ltnqx<l£io ^Lct^u/. Ν? 782i ■ίϋ 45 >?(: »Xjaij 15 r> J—tLt^TLQLOVLd: ; JTßiv ρ iTv (To υ . 

Υ ■'.•■/•■ ' ■ ] U TT t Ü η b cx V H Λ IL v] V 


• ]r'.',-'pou -reo L•») fcTTiL• <^K) ^[1.7 --/////X: > r "' ' ^ f. 

• ] »• Λ V Τ t ΤΟ |\ LaJ ι' Τ IV.' V υ ΤΓ[θ] - /ι &0ι- P^5 •Ίν)' νν VI (ΓΊ- ν (Τι Γν ο ν ι-Τ u»-^o<.c Λρ["ου] — 

!:ν]7Τϊ()ι.^ο Ιϊ,νΐ^Γον ριΐ/[• .] 

• J-Tiov» Κο<.τ ο t ι<Ί Κ (.1.1 V • [ • -3 

]"Γ ι-<. £ 1 1• ΐ\• ς ίΝ\χ U ί ι <^ Γ t ν ' f ■ ■ ] 

• ]Γνϋ Ουν TTPo-crptuvc^rVcXt rt κ'<Κ[ι,] 
■ • ]3 % (Γ iyo( L Xc*s^ .χ VT CK <^ ο<. ρ ο \J ρ ,χ c t Χ' ο Γ• •] 

' γ ^ 1 \' ρ "*■ /-'-ί*-^ ί-νον ι C υ Χιο ν /\ovy5:[tj- 
-, qj " ' ' C, ι,' / [C Ov, X ρΤΓΛ Ρλ ^ ^-.^'^V'JT ι Γ(Γλ ρ i^ dL^upoV ί. V ^^ υ UJ ^A.[CX ι] 

ί ] V JT i ΐΛ,ο V Κ'Λΐ-πΡονεν'ρΛΐ 

<-i^;V. '. 9 


<J ■ ρ l- W Υ TC^C, Τ OV) TT V ρ θ[ΰ] 
ί] Λ • . Κ i ■ ■ ■ • [• • • ] Γ(- ρ Cc^l- - l^c^ •] . j^ c; • • \ ί- ] K-y Α ι; ρ η .U' [c υ] /^"V^ 

, L ί χ ρ Oj (^ τ ο υ κ' ν ρ t ο υ [ i\0;«,i.^cooov) Mvxuovivov Na<L(5'xpo]c τ - 11 ' 

>•ο / Μ ϊ ι. ι Γ τ ο u Ji^ τού Kvptoü ΑρΛΛίν[ι]- 


t κ ] κ -Cv rr'. 


8G. u Ϋ V ü ο t (^ ι V ρ i V) ς __ ο ν ν ο υ 

Ο, - 'λ ί ν -^ 

,ν t C U )LC t [ ν] Λ yLo υ /υι,ίΐ'οχΛου 

—— \ ί• • ■ -IT iL• κ c< i. [|[;•- -j- 

ν) •■>• Γ-^ ι- ζ— (STc«.] ρ ο υ VL ι- K'[c>c L • • ] 

TL • [• ^Y-,SL?])7i UN- . Eu^ Ν iL [■■■•]. 

•l ε • [ •. ,'^ <- "^ • ] . £. u ί c< v-t ο c• -υ A^v. y. r 
') υ ΤΓ C ν τ ο κΌ [ν] Κ'αΐ. ίΟυΚί^υο- 

-' \ λ ^ 7 / 

ι- Λ -Γ Λ L , 0< ^ΙΛ iXiTTtbODK-llK«- 
^ [■ ■ ' '] ■ Η /"/ ] -Ί- Σ L κ.' ο< t LA. ί ^Ι - 

A.yC• • • • A]c<pLß^ ν v-lV •ϋΐ?)/Α'ν ■,•' 'Ύ'' 
■'3 •ΐ'[-••-]'Γ(Λι-οτε•'•- 

ΤΓ•[• • ■ 'Jyt ^cou Γο ι- ^ ' . . 

OVTO^ T(b]v \VAKov ο V d t 

τ•[•]• • •Γ•3τι [i]xr ι -VI κ' σ( r <A ι ^ λ y\ - 

-tu Ao<.[• . • ■]a<T c< ι τ e<Z τ (/. 

ΤΓ[ - • • . τι] 1, £ t Τ ί< i- ε lAj ς 
[ T^^v^j-r^Lr- • •3 

[ ]t:A-<.Ol. -rot"• •] 

[ •] Κ] ^ Λ L• Ο Γ - . . ] 

^^ [ ] (Χ <; ί: υ [ . - 3 

"^ot-tuv. t ppw itV fc). 

^i-c; ► ,•■'• < Γ V'• ] vo υ κκΐ -,'• ,• τον fl^f'j^) }"'/'''ί 
-1Λ <r/• ' / f ' λ ' "^t. . . 

Jl^ • rj ttvjc TT 5-. A. γ wo d υ n[A tu] Ayc- Λ 

■■ ■ '1• ■ •]• ' '*J '^, ν ΑΛ. cn<^ Καν ytiX - 

Γγ'^^^• •]Ρ 57. iß^.iHi?^.] (N^ 783j' 

AwKE'RK UNG-E N. | 

j 

cU/iT ü-ittti'•^ - '10 t. i J Lo κ'λ τ t - 'Μ Χ. iTTu uo ρ κ'η κ:ο<χ t . — '/3 κ Λ L 

/Co VT-. ΛλλΛ ΤΛΙ. — 4^1 /Ι.Τνί-ΤΓονηΚο<.τ:ε• — -tj-l- ί^ΛΤΤΛνην'• 3 Ο L ■ 'i V Λ . \αΜτ^- is'is^jr:,^. ^^• ^ _ Ν 9 784 Ετους ρ<^ ΤΓονβλΙου ^^Eloütou "^^£ 

ΊΤ ' ι/' '^ " ' rf^ /ν 

Jli^-TLVixKo^' |\(Χι<5σ<.ρθ<:Τθνι Kvpuot; το<»ρ~ Λ. ^''ί^ ■ 

- ί) — Λ ' 'Δ ' ' , ' -ν ' 

Ltouvi, q•. Ζ-Λι tv ρ(σ(. «^ t) ΛΛΤΓΐυϋνι. ττ ΡίΑ κ: tr(_o ρ ι) c< ρ ι/ (χι ρ uk wj ν) 
ϋ tc* ^ .L-j^LkA^oO pov|(\Jov"^ Ν c^ Α Α (Χ t, ν .... 

|ί) ο η 1^5 ο υ}] VV^'tUu^vb• Lpu.oiL?(,Au) ρ ΛδΊ λί^κΤιΧ) Α ρ ίΊ,^νοΥ ΤΟ üj 

^ Ν ' - - ^ ΤΓ 

ΤΓο•ρα INivVottov Το vKc*i.JlTO- 

ϋ Aii.A.iii.LOV l'^'^UCl^JOCV (Χ7Τ0 IS.co(.i.A.t1^/ 

1/ , ' Γ . Ά ' ι' ' ,' Ν * ^ ' 

1\ ιΛ ρ[Λ V 1. Ο ος ). [ΑΛ ]cj' co[v ΛΤΓ ι. y pU vi' Χ Lt vi V^] i^TT L• K'v^J ( ix η ς ) 


Γ "^P^ ΑρύΊ^ vo"t-roi>• ΗρΛ><Λϋ.ιΙον«.ς[%]ρι-[οΟ^] 

[TT Λ ϋΛ J \ (Λ.]Κ'•υ ffcixiC, τον ^_-r OTT c η τ t L^ C, 

[ι ί ι- ί νος / ο \<'ν οΤΓΛΐ ο ν nJ t ο^ν^ «tiv^/Lov »,Λ-ννοΝ^ΙουΚο^υ 

Γ ι] κ ρ ι. 5 Λι i-]<i L [ο]\; iiTtdoUivTC^ 

• • ■ •[ VJTTjtTTcAvri τ»-] ί ΤΓ[ι.] βτΓ ο Α τΛ ι ιλ; V 

•■••[•••• 3 ^iL.T ι cj' ί\ ν • • • ^~^ Γι dä - LC'TV. Tov ^üi/lcPov r\o-jvc\\fcsdr\\' T[t]Tri.]A[;ivT>] ΚΌ τλ - ■ ■ 

' ^ χ > ' / C > 

iOTTW ΤΓιΧΡΛ Τλ XTrStpriLAiVÄ -γ '^'[ο ' ' ' 

1' ~ 

νυχον Του Λντο\) voiM-o-u Τ7ον[• • • . . 

ΚΰΛΧΟυνΤΌ», 7Το<.ντιον Tlov ΚίΧΤ^• • • 
/[{] υιτο [Τ] ο υ Λ ρττο^ ν•Λνο*5[• • •']• • Τ { ■ ■ • 

{■ • ■ •ι.ν]Οοίχι[νΐειο<νς[ ]•• ■[- • • Ic-n-• 


11 -ί/. ivOoi^tVttA 89. II ,f Sfj3L« iJ abtj^i.lS'.. ^.'t'; V 1,5 Cnv. jV: Ί1 cm,• oTa,äi.<An/- [λχλ. N° 787 ivue^. ^τους t ΐΛίου iXAtiOtpOe Α υτο κ'ρλτ-ο p oc — <1_4 ^ "5 Cict) 

ε 13 :^ TT W LA. »1 V Γ .2l_ ».OTT 'IpoC Kc:,• I ΙρΛ K^L (S. τον υ f Κ tM/^ r\ijCo^VLi)oc _Λ. c* t ρ η joc t^j ν 


/.. ι '/^ *f ^rvitfi^ vX. (Pi, li. 


Oj ujJuTx^• ϋυ•. 43/Ctvv. d^: 4nx^- ua-umayI'. (fjUAMiai/ Lun^üje- N? 788. Vfl.OV'WV'OV 

: VC" Λ V l• »n'i^ V 


tZ-TovC ι ν /XouK'tcivJ ^ — iTTTL^CL-cü Z-iov>\o'iM 
_ J I ί ρ Τ ι ν .^ isT ο ς Κ' f< ι- / \ << ρ κ ο ν ΓΛ ν ρ »1 Λ t ο ι; /\ ν 

Mt-ytt-ciAJV tz.oi'ißuiV ^ί.(θ<*5'ΤνΛ;ν Ψσ(«^<|ΐ, -V ί<(ρ t ι/αλ. η f t»^ ς•) U toiT^ < 

(^ po V ) TrpoßCAxio V^ 

' tlo/tff Λ^ Η Ttvcli cvü ^S.'\\JiL•k^Λ\..~■5. KiSÄA |5λ , Xus, ^Tmj -r V νί^ί-. «'^O- Ζ 3, Z. 
5". ΑΛΥ' ,0 ί uA >\-^7~^ f ab. ajTv. J [mms'• 30. '(^'{XHO. Ν? 789 il abutiii' öL: Ihcm, J)r: lOcttv. Jiu.(M.»«.. lo t-L ilivi-tii ί,η öLo/n^ >vLe i/Vo j'7(j ( U<-Λ.Sl.u-c.Y 
ΓUTOvς]C, /\ουκ.ΊοΟ J^ ί TT -ci LA. i.cx•' ^ i- ο \j vj ρ η 17 t V Τ ί. iJ Ο υ ^• / ^'^^J^ipfl 


i «.t Λ t C ν iTr. ?lt€^. • 


|2HS Ν? 790 .10 45 ctrv. öacjAiYn-- ϊον fLerfe-LCc-ti, i7LA/»va/ -»υί,Λ i/Yc- b 'ijii Lccvi m; t•)• f Έ T7 0U( 

•. itU) •" ^ LI \ ' 

K'äu ivtTovou ίί ρ ^ (υ pi «"co v) ΠρΛκ'[ΛιΐΛ<;'] 

7 T^ "5; C » ' ^ Λ ' ^ '-, 

ις I L £ ίΐυτΓορο-ο £yltoü Γ-\-6-ν•ί'•] 

JTstpcivpcx.a'viv tAi-oü yt-t'• * •] 

tv tjTo vK^tojv ApJ-L• ü pixC t.[• • • 

Λ Kl ' ν ' 

Γ»Λ ν τγλ ρ[(Χ] ι ν fc tiJ ρ fc i-^ tujc [<^py'»J] 

ptov ϋρο<.ν"ΐΛ,Λί^ τ iS'Ä ρ["<χι<ο vre«.} 

ι / 

/ALivpoCvyi ΙΝΛ, (ΓτΓ ιμ\ο 2 

> / ρ . ' 

ΚΓοί ι, LX. t Ο Γθ( νοι^] ΤΓΡΛ rCTujfpiS^] 

£< ρ ν Vp(L)xOV Κ(χθ(<Αης) ΓΛ[ J 

' " 'η ~τ ' ζ , , '— 

LitoiAjyov ί) ρ [ocjr LI Λς] 

λ i. iH^i, .^ij••• /LCtTov-ou rrp Ä ΚΊ- ρ t«^ y ^t-n^s-o %. '\\.[vjL L• \Η) — t. tLC — 
b u.Y\ Jl H. £ Λ 1 V ] Ti itck^n- ■ mMM 

/ /ff > t-0 V ö/ir: TU-eüri•• 91. φ 'tp55. ^ ^ ^ ^^ Ν? 73t CoC.l, '^.^0 6 t ν) j< ϋ ι'(ν; ρ t K'i'<J ν)Ι\Λρ(Ανι.(]ο(:) /^,^ . 
[J 1 τ]ο νΐ 1 1 1 Λ L• <: / \ t t<j ν [u qo υ ^ν ν τ λ Η^ lAij<^j) τ ο -υ λ \j τ(ο ^) / j> ' '• &)t.3I. Γ ^ Λ ' '^^^ ' £ V η ρ ο (1Η.] uTt^^C "Γ t ί ίιΛ iJ i s' KiS. ι c) ε κ«χ ou / ΧουκΊ,οϋ ^/ t ττ τ \. κκ. \, ο \3 ^ £νη. 


1 1 1 τ oT(ü ι »^ ■) TTp Λ ^(t ρ r ι V j λ ρ V ( V ρ ι κ lv V ΐΝΛρο'.νι.ΐος jl"c;oAiM-c<>LC /xti^vvüov de Χ "^^IS '^'^'^ 

( ^) ■ ' ^^ - '' • '^ -τη^ ^ i i y\(c|' η ^ ) -τγ( iu(^5/2^ 
Λ(λΛς) L ρ υ ΤΓ(σ<. ρ Λ ς } όεκΌ; ονο/^ιρ. Ü Ρ Λ γ ( Λ. t- Λ C ) C κ -riu / ^ [ V] ] . Ι ν j J ο <■ 1 j< Α^^ — ^ , ^ Ρ „ , . ,_. . Ρ . 
jtH •) Φ(*. ρ/λΛο ν ϋ ι^ γ i^ytA^c ρ υ TT (λ ρ oiC) 4 ο κ'-Γ «.ο /[ ί] η JIxvlvV nc, λΑ(-1^<5 

/ '' .^ ' Ι. ^ί ΜΟΛ 

ι t Κτ lo /^ »ι ■ 
J ι (Α υ ν U Λ << yl{A Λΰ] ί^ (jtKi^ ίιΙν]ο ι Lvvi . J 1 oC ν ν ι- ^ 3ί Λ( Αλ ^• ■) / ϋ ΚΊτ^ο Λ η . 
(3 Hj t^C b'^ouiT k A(A o(.c)purr(iAp<xr) /τί:[Γ»"'(χρΛς] j L C y Lfj ' I 9Z. 


huXlA^ ■ Öl: i% rtru. Jdr: Υ ü OAy.iAytrX, ■^ -■"""' fc /\ουΚ«Ό\; r) 1 ί p-r ι ν] is κΌ ς 


fc 7ΓΤ l'jU. UDO [L_T ο υ <^] 

[ ]- /\λ) \/γ t-vc /\\j Κα — 

iiLO ν ο] C Κ Λ ι- Lc £.τ ογ(ο ι) S"^τ θΛ(ο γ ο ι-} 

Πν' >-<^3 Α^ ■*! :ζ γΛ 7Γ t Λ () ο C L<-t — Μ? 731 


. Λτιο ν) ΤΓΟ-τΓΟ ri τ lV ;10 rj τ L ν /^-ΤΓ ο ΤΓΟ τι τ S to ς 

iJuK iNtcPiXAoVOC ΓΑΤΤΙ-ΛύΟΟ 

ι ^ ι 

ϋ -η ίΑω(5Ίιο) c ν; Γ-χτΙο ε-ττΛί,ττον ΤΓίΎΤΓ ί.• ^ .^ε 

15 ^1]ujAilov fcv κΑη dla) 5'tTto]/\Co ν t-"v) 
[Li ί ΑΛ] fc-rpVi 1Λ. (Χ L τ-Λ[;<: τ ο] ν ττυρον 

ΑΟΤΓίλρΛΟ ύέΚίΧ [JT]lVTi-. 'ί'Ι ΐΛϊτρο dajj. — '\% C ν 5" ΤΓΟ ab Tit• Ufeerv — ίΐ^^'ί"• 


Ν? 793 C) aJDivUc^'• dt: rctii.. ilV- 7^n/• craJi.iM,t»i;. 3 jWui/t• tv-Uv^. oorP-ioiAuC/ L•c'L•f-t.υι / \ v) ρ >i „ά, i-tO /\γ£<ν»Λ; TtuK^t /1_ο4Λυο|[• * • 

^ Δ^ \' Ρ' r r 

' V^ "Τ ' Λ 

ΙΛ7Γ0 () i, kVuj ν ίΧ^νροννο^.. • 

η »-^ t TT^ ρ V VOM, ο υ ίττη, τη V [ - • • 

Γ. lt"0['»Jj Ν οχΤΓο^ ΚΌ )0<^L['(r ' • 'Af]- Ja- dU^ik• 33. $'γ^^. Ν? 79V 

er? ^ c TT ^ Λ .. «. 7 ρ Ν ^ 

TT ' - ''Μ ^ -^ ' ^ ^ ■ ' 

TTNOoc Trti -c uv"n Α VT »-lAj V" i,o<.c KiXL yco ö(vxoc 
ζ ^C^Alollcoi, t SttuV. Z_\ UO ο V V o< () ί AcP i> ^ TT ρ η V 

[ ]o< /\oCptovo<" "Γου^Ιε,γι,υονΛρίΟν 

Ol \ 

[ 3 ■ ■ ■ '^"^ ^^' ■ ■ ■ c^ < { ii '\^o( • • 

[ '"'Ι'Π^ oi.<K<c: λ>Ό \> ΚΛΙ/ TTfotpJÄ της 

?. ΤΓΓο»ΐν Cili/ir TTpi^rjV. — 3 X'. j' fc U V U Λ U V 1 U V. i%']'\y ^ ^ ■ N° 735 ' EL•^^ i V'io Z- Αε 6 Ol/ i i6e (|'ν;Χίχρνου νρυιΓου νϋι^<.Γ,ΐΛ.ΛΤι-Λ 
' / ° ' '^ ~ ^ C ~' 

ΤΓΛρΛξγϊΐν Γοι- oTTOooCv jovAviVfctnr 

Κ ύ< L ΓτΓΟίγί.'ΐ L<. ο ι υοιΓ -.ΓΓ ρ ο Κ ( ί- ι -r οί. l) . 1\ C έΐ,Λ,ον 

IN ο λ; ρ οί. Λ KAcko [-C ν ΰ ιλ;}• 

Α Μ, Λ τ ί ττΓ u^Ov LA. (S o{y Λ} Ϋ Co). 

Ε 


p;.0 L. uj C TTp t<(ti-r Λ i^". 1\|θυρσ<.^ Λβίλα^^ος^ λ/ΐ,Λρ(τν>ροοΊ. 

i\pouo«>2^ iW-oC ρ(τ ν ρ ια;)• J Ι λ «J^-rruTT' α,λ,α p(-r νρ uj ~) . 
-τ— Ζ_» t i.JLX.oU ,.^:: — ί< ν «^ν οο(τ7 Ο ς) έ r Ρ(°< Μ"1 ) Μ >] (_v tj 
Ι OS. ρ ΙΛ ο V) Vi, ς vL• 

(-ναΙ/. Jfo 795).- 5". ty -υαί. -tiv i>C795^ % - Ζ. kohi. 'Jo^^Lri- =- ί-οίια.χΛί. χ. 0^8^81 N^ 737 

T^L.γto ^V^ Ιθ•υ<ΓνΚ • 04/ίΛ,ίτΛ 7 /Κ Ο ί Τ (Λ Κ • ' 
irv y ^/ y ρ/ V Λ iCiX. ι. ΤΓοντο δ^-υ ν vCtto) οττο — 

öÄv' jDOv)A»iv'ti.r]ii ^ Käu fi^foiVffJu Μ. ο t 
>> LOC ΤΓ[ρ ο Κ (ί ι,Τλ ι)] 

-ρ- ΖΑ t i A,co ι; ^öt ν 6" v[ia)(toc)] 
ί ν ρ(λ {ρ->ι> /,Ί »ι( ν L) ϋ wj ν" 
Li t ν ο (^t kTt ι- lo ν ο C / • • So. 795 3 τταριχόγε'ον /j-eA/f/t, JUkf - ThiiL•. 95. .'hbl'H. ^^ N5 798 ^'■^ Ιη ί<νο<νΓη lAtTo«. li(i (9) ^ 5: (? TT c ι V Μ η / 1 ic V Τ 11 UTr i l ο 

ü s t-r ;ΐυορ ο ο Käu J Ι λ τγ ν ο ν u lo υ ο<.οΐ/να•ι^ν VTroi)iuK-r 
<Γ ^ '1 , ι \ ■»•>,? (<<^;' ' ' 

' , -, ο /', , ^ Λ ο ' / ^^ ■> 

LZv y>-p Τ"»! ■>ιι^^ρί< τον ττροδ'τΛχον ri/KVAjs' tou ί\νι.ο-ϋ υ ΤΓ i L er υ fc ^ τ ίΧ τ- ι; ] ■ ■ ^ ^ "^ ίΊ' -"^ y ° ρ ' ivP<->-ov tlovfu^C,]v k Co i^j veY-f • — ι* /t. V fc lAJ "^ Γν• JVuirS". 


Invülv-o ΐΛΟ-ο yiOUv-LjJ /Av^tAtL• ^^lAp^vcC Ao γ ο V ρ λ cP (o C ) γ(Λι.βίΐν). t 


(S.L\.Y\•^ ΤΓί^ ρ Λ (Γο ν γ ρ V 5Ό \J νο lc t <ΓίΛ λτγ ι ο V 
Λονον ΤΓΡοδ" <» ι ρ οο ν ο 


i_^^*ipuv)] ;γ^ d^oj: (ία. IVuirr• 96. 


5Χ^&. Lo r α <5 J Ιλ: TTo^ Knit Z-^ νοτ ^k^ κ o( t 

Jy^^'-f'-^• "^i-^o λο ^ oxj M. s V ν<(Χτο( -xro{Z)- 

[Kc^jt, rr-vpto]^ ^PT-oirßo-.]^ ττ[£'ν]τΓί], yav^T<xt;< ρ 

> TT -c- - ' ~ ^ Π / (In / 1 π /' (In ^ / 

CX TT υΟ (TiaJ K'^VujC' ΤΓΟΟΚ'ηΓΛΐ ΤΛ<^ -^ 1 1^ IT ί^ l- ΓΜ^. <<^l- Ζ_υοΤΓ<Λς ο KTcX ι. 

Xc<-Lpuv. υ Μ,ϋΛο V ο υ Lc fcv Κιχτ- Λ 
[το]υ ro το ν-ί tpo ν ρ (Χ tpo ν 5.γ•ε«,ν 

£•ΚΛτο[ν] ΚλΙ ttvj ρ ο ΰ ^p-rcc^cX^ ττιν- 
ΧΟ ^lAj^iV έ,νΐΛ.ηνυ TToCuvt. ΧΟν 

' ~ ' Ν 7 

voii Γ[το;]υ(5 :'A] ν τ lo ν ύ vc ν )\ cS ι' - 
(ΓΛρος του Ki;pcijox) ίΑ i χ Λ η Γ. 

.^::-toX(x^ ο \<<χν Ipvcp^v Γυ V ίΧΤΓο d Mj'ruo 

7C ^ ^ ^ ' 

-vJ K^-uiLocqj TTpoi^'uTTcxi ■ ein-. Jln^W. 97. ^0 h^ |8boj. Nie 801 Kl -'λ(^'^) - > \^ ) ,„ 
iVti^loc; TTv-o (λύίΑίΡίΑί 

' Ύ ^ ' 

τΓΛ ρ Λ Ι c^ ίο ν Vc<p u ο ü • 

Λ , ' \-^ ^' 

/\ί.Ιο<ν «[rijüLA^c ν|;;κίο]υ- 

_. '^ ΊΓ ' ' 

Ö cx TT Λ ρ £c ι (Λ ο ν ν Γ LAJ] cp ρ U (^ο ς ) 

ν i ν ν ίΧ U nJ (^ ύ ί ο S "C^U-Jl 

Γι ^ 7 / 

TTcA ι ο t <Λ Co f ^ )< Λ L ίτ L Λα 11 

^ Ν ο' ( ' 7 ' ' 

' '' ^ ' (Ι 

Ι/,' r ' Ν ■ ^ , 

'/ ^ ν ^^ ' ' • ■ / 

o<.vo(üic)oVxi, ιΓο t TT CS \j — 

ι , 

(L -χ- ' ν 'c ^ / 

^ ΙΚνΟ }^ί<<\ ΤΓΟ ν ί; L η - 

κΓο ν τΓΛ κΓ(Χ L• δ^τρ ο ρ L Λο -υς 
ο4 υ TT (; - - . . ] C/r5X ; 


-VI .Corrc c οία. 'jbLtirS'• 98. ο Ζ5 pAo^iAJV ΤΓυο6^>1 /< "TeX t έ-ΐνς JlTroAiAA,^Li)av Upyocov 

'" ? "* ~ ) ' '■/' 

Γι: lC τον -tro ν Λά Ov[ü]\f '■' 

[ .•••;]$ t^*^'^^ "^ f 

Γ χ ο ν ΤΤοοε^ην/Χ^ΐνου CPcA -r->p 

Ίο Γ iLAjiTTt Ατί οΛλια; VhaJ t 

[Δ •η LX. η -r ρ ς uJ L• Κ" υ ρ £ p "1 V ιι τ η L• -Jö^ Λο^ α^ ν] νου 
FiiTtuovoC -του ίΛιο(ΓΚο"]-νρκ]οι;ί: cPcx-s-tr: 

r /'TD ΤΓ(Λ ν τ ο Ο ΤΤρ 10£f>iyA^iVoV'7 LcLujL/cr* 

ZU [ i<pt-trvj<j• --Γ^ fX ύ υο Μ^ ] η κυ -r^ ύ ας- <jju\-^o α u '-^ J ' Ι j ' ' 

au. 

r I ipLcc^vLKovj Α υ X olK" PcXTo ρ oc LTriLtP n^Q-M.- 

5 [ ] V i • ^<σCxυK'>AJV 

KT Α i-y < I 

Γ /της -ni-vtpiSi: α^Λ ονοι•]ΐΛΐ/ ν <^ίΛ « oc^O^ 

Γ / χο ΓΓλ ν τ ο ν; Κλ τ r\ ν Μ.] t ν ο υ ~f ^-t ιο η 

Γ Κ ρΐ-νης -^-^ ιΐ-ν. ι, i.oA\J ciOt-^d] U/ ο ρ ο'ί?^ Γ' -^ ρ ^ -η > [ Λ ο ι rr ot t t, ι ς κ ν' Α Ί cpxr '- Κ ρ t χ) η ς --^ (^ γ 7 ^ 

[KU-->iAJ^cr fl^ "^ <=<. νΤΓ ο^ 

r ^ Ν \ ' • 

[ οο ν το κοςτ«. <Γι-Ίνο TL ο ν ο ν 

[^JlToAtcAcitov] Ψ[ιλΐΛ;τ]ερϋύ(ο.^) -^ ν u L, 

ηυρ^ννου ΐΑο υ λο ν ^y TTV^] 

Γ7\σ^ Lp V-) jl^o vor i ί ρ cN ς Κρί'ΐι '-Γ~' υτΓς] 

99. eoLi. Λ.0 Γ/ Μ „s ρ Lv> V c' / \ υ τ c ό l Κ ρ UV) ν ο ς / Λυτό üLK>i/• ω c< —5~~< ρ ο τ |Ι 

Ά ' Μ ' -Ώ . Τ ^ ί '- Ι 

/ΛΐΎοΛΧι^^ ν ι-ον ^Ο ί.[ρ\νι κ ι ύο C \<\) -7^ ν c; ^• - | 

AttoAalajlpcKvoaj /\Λν«ίί)[_ος)/7 "Γ"' 'fp ί; : 

S ΔιοννιΓιου J 1 ο y\-u ο t λ; κΤ i(äC ) /-^ -Τ-^ ΤΓ τη 

Χ ' ΤΓ ' ' ' i 

/\c^lpr\L.^oYOr { J \'\v ρ ρ ίσ^ C L, Τ^ laj 

Ρ' ^' Λ ' ' MV ^ ^ (L 

κΓ υ -^ ν c^ 

Α Κο 1' Γ L Λ ö< [ο]ν JU-jAouAd-o cpc< -r^ ex c: ν Α ^ — 
, C / i V ; h '^ ^ 

y ^ _^^ % i^ < ' L- j I 6 (? 

f\Aj ο ^ <^ c; _ i cpi>. -r-• ] ίΚ i; TT iX . 

Ij Ι έρ^Α α ν ιΚ' D ν; Μ -υ τ ο Κι? Λχ ο ρ ο <: L•τΓil(i' ι ä <zlcL• 

:^ί^ ur -'γ 'Λ \ ' TT S ' ^'^• 

Κι-. |\ Λ ττνμ-ΝνΛ ι] Α Κο \j 6 L λσ«. ο ν J ι -η [yl ο υ (j'wou^ 

ι.'- . ^ ' ^ '^ " \ >< / 

Ι .^ c / ^ ■ < '' \ ' κ / 

Ac? L^V ΤΓΡΟ t ^ -Kl KToCl. At<0-U [Tl Λλ CO ] 
•'^öj 0^ t 3Χθϋ Ή ΠΛ[• . -J 

vVCKCx; [ "i^ ••.... -I 

' f 

N'aj [iX C/v ο U —ü"' -1 

I -1 δΛ..ν,«^^.^.,^υροΰ <^pTc;|3o<.._9^...,|,o^6.i. (Ρ«6ηλον. _ 10 ^. .^^λ. Ι. κυανού. _ 

^^.v^ait- Λη. l.} : /μ9 C^cliX^te^ (= 171,5 Jrrlal^^) ^^^ ( ^ ) ^ 4^i J^^ . 1^2,^ 5 Μ 
Ict.lL ^ b : ^ = Κ ρ ι vi η ς . _ 18: ) λλλχΑ. Ί 9 : — • .twvX ^3(Χ6Λ : Γύ ν tx « u . 

100. iiz^.) WSL. (N° δοζ) ]. cP Λ IS c V '^ L V .>s \j Ί Λ TT Α ha; ι- — ;/" ( J Τ /V, 

- 5-^ UjV To KolT'vS ΰι.ττο^ι,ογον' 1 -r T. ρ Λ V V ο ν /α ο υ Λϋ υ W~ ΤΤν ^ 

/ν\ ί Δ ^ ^' V ί CT ^ ' , ' 

/-_tx ι ■VI i. t. ο V ο ς" i i Ρ Λ ^ "^ - υ Tc- 1;' TT -V p ρ i Λ c; c- " Ί ^- ' i;^ AI ' ^ ^^ ' ' \ 'V 

Kc<(r-ri.'un ΑρδΊνοηί;* κ'υ -^ Ιί 

'Ä S ' TT i .' ^ 

/Λ Ko v; (Γι yLiKo-o [ j I] η Λ{ου•]ο v[o]u <τλ *-r^ "^[^V] 

/ -' ■ Γ: _. ^ L 


pi -Ipi '--Λ^ ' 

[ρ^Γχον l^tpiLi-AvLivov ΓΛντ[ο(ΝρΛ-τοροςΛ 

101. (hviv UW- Γ J 1 ήλου οΓίου Ka«. τ υ \<>.o ν/ ] • ••[•]•• 

v/t C|'^ ►<0 υ —^^ ρ- ί; 

/τν-ιΓ rijLAipa^. θ?Λ όνοι yu ο;λ s- Ο ί. 
■ — Γ ο TT Α ν το ν KiX-r>ivM.tvOv) 'y Zc u; ri KV Uu.} fjft (N2 80Zj P>1 40 45 xo As^oviTuAi^oU JlnAovS'i.ou Ο'Λ "~δ~ CT L c; ^ 

[uj(r]-trt Αττο λλΐΛ) ν t u)u •ΔηLΛ.ητptCΛJt Κ" V ß £ Ρ V -Vi Τ r| l• 

c: L er KT '' Λ Uk) r : ΤΓ ^ ' ^^^> ν ' ^ Μ . ''-^ ■' ^— . r/ ^ 

^ \ ο Λ]5ι ΑΛΟγος y\ÄLp>]M.ovor / |Lf\po<C <|^Λ. "^^ ^^ ' — 

r/r ο TTisV] τον) ΤΓΐ.ΟίΓίηνΙΗ-^νοΧ) W/^ Ι^ ΙΛ> U ^'"^ c^KTe Μ'ί--^^ 'cf Γ ΚΓ ρ L ν >ι r -"ΐΤ-^ Μ- 1 Ö (Λ> Μ. -η 

ι; Vi( υ [Λ<χ)^ρ 9-Γ Α Κρι]ϊ "ό^ Ρ ^ "^1 'Γ^ [ <Χ Λ Α ο ι <ν^ i/^ CZ, CI ζ^ Λ Γ ^L ο t TTC^ L 1/ ■K fc ? CPTT 

V ot, 


r Lo V τ ο Κ.«< τ Λ Ο ντ ο Α ο ν ο ν J Ί. ijÄc J^, ΛΛ/Τ^ΛΛ/ yCtAW' (MVfcwi-e^vrt/ ^ Λ-{Λ/ΐΑ>€*ν Ü/i^eU' XcW/S C*v λλΑοΑλ- /«ΛΛ/ί' c^ d. )ζ 0\> Ο VO t /J c/hXi^^/5e-tV. — Λ•. öCvvvCc^ Α K1/<^V-( icU 6. [j /<V^> Zorn^iA^AJT λλΖ<!Λ• λ^^Λ ΛΛΛ^^Τ^^Μ^Ια^ V /Οι<!/ΙΜΛΛ/, d ■' () ' • -1. 

^^t /ww^vvC/r" /cU-«' OU<Xt<wt<Lc/ . — 7'• ^^V, .XII , 8 ΛΛ/. 1,11. /VTC/V^AX 102. [ΐηΐ^^ Gi-S Ν^δοζ) JiO 15 ^5 iD Γ ι ν C Γ< ν V C -u 

ι ο ν ^ΊΤ V ^ Δ Ο α; Λ ο V ''Γ' 7Τ V^ 1 

Γ /^ \οί p Lvj ν ο r ΓΛ-ύ ΤΓ-0 ί) t Κ^-,| r cpiA —β-^ Ρ Ο Ί ΐ[^ ; Ι] .0 i-J Γο Ο -υ 
Λ" ϋ 5•]λ. Ο '<:Aa'[^t^rj CPcA. '■S~' VC (Γ ^'\ ν "ι ' <-'^> ΛΑ r ^ Γ ν / 

'\ ' TT ^ Γ ' / Ε' γ\ κ ο ν) Γ ι / ν. ιΧ ο υ J 1 η Λ ο \) 6" ι < f' /-ΛττοΛΑιο[ν•]ιου X)tPvtKL[()or] Κο "'S"? V c^ 

er» Λ -^ \) ο L . 


^"8 


L7T £ L - cc\ V uN.© "vr Α Χ) τ D Λ (Γχ Ο υ γ Κί:; . Ν 'ρ ΛΤ ο poC ιΛ τ VT κ τ Λ t ν; ö' L ο ν ΚΌίτνΚΊον Γ\ r^'o -υ Ο 1 Λ Χ Ο [ο] J 1 -ΥΛ Λο 

/ το ["ΤΤ]ί>;ν χον Κ λτ •>] ν ιλ i ν ο ν ^-γ'^ κλ. co 'η 

cp Λ ci ' -r^ f S 'Π κ 1) -£"• ό «λ; ο ι 1/ L•- 

PO £ ς (η ΚΤΛ ij "J l•^ ^ ^ / t '^ '^Ρ •• ^"ΠΓζ ~''°^] Αφ ujv ΤΓί Ν V 


<|7Λ -iP TS L 


> [ κ υ ^ 


Λ ;AL_ ZC/1. ^i-^ frcl\^.^i cn ivtM.ciiC/t' V^. 


ν ciu 103. Um- 

-ί" \ ν \ / , 

r LOV to ΚλΤ ιΧ b'u-r-oAoyov 1 

1 -ϋ 3 cc •,• ν ο 1) ΖΛ ο υ Α ο \; io Γί <' ί^-" 

cl-7 '' <^ Ρ) Γι' '^ \ 

j;\ .χ ι ρ τι ;-ι ο ν ο ς i ί. ρ « ί^ Κ ρ ι ν η r" -^-^ υ ττ c; 
Α η ο Λ Λ CO cf £< ν ο υ / »^ L'*. V c^ t y (Ό C ) ί-/ "'''^ ΤΓ 

1C t icv, ν ι ΙΟ ν ο r ΖΛ ι /C'Ä L ο ν \\{n üO ■v'J \\V -'^ vjy Λ 'V 

IN j< j Tlc-' ρ ΰ ς• ΓΛ ρ a U ν ο -r ] ς /χ U -"^ L• £. 

^ Α _ \ ' ΤΓ" ^ - ^ *< "" / 

/Λ Ν ο υ J ι Α- Λ ΟΧ' J \ 1] /Ι ο ν !ι ι ο υ cp ι\ "Τ^ TJ c:, ^— 

IC 'Λ \ \ ^ '-& ^ r .^ } 

■ ι3 MttcAAlovuov ρ tp vt ΚΊ ύ (ος ) 1^ V -ir- ν c; '- 

/ S L Τγ (.•. Ο /<(£ ι U ί Voi l•^ -χ — <i.O Ύ\ ^ Κ'ρ LV 71 r ~'^~' Ό "-V Q' ^ 

;< υ -Τ^ LO Ι ci;^ Ζ- cp Λ Κ Ο υ "^ Χ^'^ f 

t-— ρ 1 L Ό i ρ i. υ IN Λ Λ υ ι. ο u Ν ex }. ό ο: [ ρ ο c 2L tpc^cTlToTJ 

Γ' - ' ' ^ - Δ ^ . ^ 

1 tpAΛ.J^V^^^oυ ΓΛνΤΓΟίΝΩΛΤ OpO[C] 

U t<AO ί Ac5 i. o<c κ'\ο/«.Λ. Vit t ΚΊ^ v^ (3^-0 t:[>]C φί?; ovot KV '-^l 
er Λ - . - c, 'v 

C ' ' ' 'IT ' ' -^ r' 

t_ i Ο ϊ'ι V L laj ν Ο Γ J \ τ i ρ ou CT' ο ρ ο ν r< λ Χ [ *^ Κ iaj V ] 

C.'' ιΛ OVO ι. ι< -ν cP Ά 'Τ- ρ CX '- 

[Τ C τΓ«>> ν του ι<Γ (χτ η y ,νΛ ί ν ο ν [ '-/ Α^^ '-'^ Ό ] 

κ ρ L νη ς -^Ρ• yoo L tAj yi ν ί^ ορ Λ -r> ^ τ [ l c: *- 1 

α? Λ ί ι ""^ ρ '^ ■?) Kt) -ί-• (i C/0 ο •υ £ — ^^ ^ --y^ Ίο. «Cw i>W/ a.vcs>^*cLvW• — Ζδ. Ίίο,ί.. Hr, b. VW L• 10'h. I^s^^9•) ^0 &^tM f/^Vi.lrt) ^p-rA Künjur pQi φΧ -r^ ^Λ I 4.0-Ü -4^ <£7T L^ \<ip\. ι UJ « . idlt-OLOX) KJ<A.vötOO No'.Li'o 1? ίίγ<^^ r ί ' - Δ ' ' 'tr ^ — 

1 i: ,: ^c j% V ι κΌ υ ΓΛ υ Τ ο κ ρ Λ τ ο f • ü < LZ τττ £ κρ Kr) ■ 

r\C<.T>l ΚΤΛ L L.I. pvi VLtAJ VOCT J ΙΤί PmJ CP ρ TJ l^oC ö τ c V Κ'λτ νΚ'υο ν ο υ 
- VC,' 

^ -=- ν 1-1^ - γ'ί 


ρηνίι^νος JlTiPMJcPop 

/ττ)< -iftttp^c^ Cr ιΛ κΌ υ ovo ι tcj cp 

^ '^ .^-, i' / ί •ί/ κ "^TL^U)/^ ι ■η ^ 

^ Λ- '9 ' Sir-)/ / ' ^ ^ 

/\c• ».ο ν Ττρο t ^ (^η Κτλ ι) ^y" (LC '/, lxj ί/ tr^ Ο Κη 

V^[4U; ^ ßrjyl Κρίθ -^ οχ Ο] VI 

ΐΛ^ν[τε Kö^tji^^ <ΓΐτοΑ(ονον) 

ρ<. -.-^ ρο 'Λ 1/ -7 Λ'\ ' Δ ^ ?^ 

-Λ.ΰ<. L Ρ >ι /Lt ο V ο <ς iipXr h.~^~' ^"^ 
ZAtov-uifLov j Ι οΛυ () ί•υι<ι(Λς) /^ -^ [ ΧΓη] ZTf» Γ Τ' y / ■ η-,• 

[ίΥ-Χ ι ρ η λΛ όνος Jlv 


ν{Χ\^ f f ""^S ^l"^^] (Ν? δΟΙ)*^ 4•^ Χ^' 
<Hfb 


105. [?-nf)) ßt.HIE (Ns δοζ) /ΙΟ ^5 IL• u N Λ ί V ωρος ΓΛρΓίνο•ης•[ κ" -υ Κ\7 -ί- ν ^] ι^] t /Λ ΤΓΟ Λ Α ΙΟ ν ι. ο -υ ^JIj ipv ι^κΓι Ö ος κΓν -ό~> Vc^^-^ 


t ' — ■[3 liibiOiCV KAiSvdicv Koiiifc^poc !^ i.n ο<.(ΓΐΓ-ον 

1ΐΖ."ΤΓίΐίΡ Κ-ν. |\ c<T -η <"Γο< ι ilpuoüoi; ϋ ί ο< Ö ί Λ <Ρ f £ iX]C 

K^L•^ /ic>i -ρ ι κΓυΟ V Λλ/Της C/i< oVOt Κ γ '-Ιοί. — ί" ^17 
Ρ"? ' Λ / Μ '' ^ "-7/ 

' L / ovou Ky IOC 1^ το ΤΓίλν TT ο \; Kc< τ η ν Μ. £ </ ο U -^ LA^ ΐ^^]Ύ\ <( ΓΙ 

κ υ Ζ^ 


έ- V Α,Λ, (Χ Γ i- τ f'l KPiM ης -r^ C^ ΰ Ι.Ο ι^Υλ'— Κν -ί^ (Je; c^ Λ [ ί 
cßcn. -^ d α? C, ^ Aot7ro<>i. εις καί y- cp-jr/- t<'i.Li/n[r "^l Ρ γ ί'' ^ ΐ c^ /j^K-c^ κ υ ι: /ι 

Γ^Ί lAj ν ΤΓΟ t<o^"V3<> «J'lTo/VovoV Μ'' Δ' ί^' < 

[lipLvio-v;] υ icx. (] i Λ c^ fc [Λ<^ ι/']Λ "^ [ ρ y ρ ] 
[ΧίΛ U ρ η ^ν ο νο]ς [ L]p ^f- Ιι^ -ο- υ -ης- ] 
[ ΑτΓ ο AAva) >^Λ ν ο νς Ρ\ο( ν Λ Lu(^c ς) (^ —Γ-• τΓ] 
[ [Λ ι ο ν υ δΊ. ο υ J ι οΑ ν d t υ i<K3(.c ^""^'^η] 

-'Wk Κ,*ί ^U Ι tpiu. Auto κ ρ• — ^ c^ -γ if ί< ν<Λ, -τ-Χλ^ 

106. 


VClL•^ (U.K. 10 xo fSiXöTuJpD^ /Λρ(Γι.νοκ|ί^ Κυ -s^ u ί. 

Α K'o V (Τ wAc«. ο υ JiriAo\ji'iov cpcä "^^vforj^ 

A"JToAAtAjviDV _Ρΐ•ΡννκΊ.οος Kv?-r^vc^^ 

'-^p li|JfcrpL]ou |\Λί<υοιο•\? KcMii^po^ ^l.ip^^iS'T-ov 

I i.pM,iXVLr<ov; /AVTroKp«TOPOC Cttiucp /L. 

V" - P' / Λ ' Kl I 

ϊ\^€\^\γίΧιχ\. GLpMvtivvo^ ΖΛιΐΝΧίου ΙΜνιΓον Ki^T-UrCtOV KU OVOL• Kü i^U -'*"' TT 

iip[ujio]ü ϋέ(Λ()ίΑϋ'&<κς iln^cortLOV Hpujvo^ 
15 IpttxiliAi/o^'Jie'i/ti^C c /Λ okOt yl ti ^"^ <^ 

ΙίνονρίΓτίΐς• JivilCPtpJoTroc Ktj lü "-ί"• xc ö 
ϋ^<Χ]ϋ t/lci• ir«c acC OVO!/ νη »C-V cPö< -^^^0 0^ (iC<) ΙΤΟς VlyW. ^-ρΛί^" Κ'ν όνοι. KCJ Κν -τ-» TT«) 

οριΛκΤου OVOL vv| •- κ ν ci? Λ -<^ ρ ο ί/ 

/Λ κ2!^ [■'"ΤΟ ΤΓίΛ VQtoU Κ'σ<.Τ'ηνΓΜ,ε-]νου -4-^ L/L J^uv»] -η 
[ Κρ t-Unr ] -ΐ^ λΛ- ^ [;ΐΛίΛι7]*— ^Ρ[^ """^ ] ^ Χ* ['] ^ 
Κ υ -Τ" ί- ρ [ cpKif Ι] -r^ ρ Ij >ι 

'V Ϊ '0 / •- 'PL• 

X L• v^ -i-- ΪΛ. ύ Kjo K/^ Y\'~' cff <A -^ α> c, 
^ κΓυ -ö-iq cp^ir -r-> ρ 1, η 

[ Α ο L TT o<. ι 1 1 r Α ^cp ΤΓ^ Κ ρ ι V -r-> Ρ γ y ] y 

107. 


vxXi (^■^'130 ^^_^ • . . (Ν9δοζ)- 

[" toV TD K.c<TÄ (Γΐ-ΤΓΟΛο y ο V Π 

Tv ρΛν[νο]ϋ Δ ovi;Ao]v. 2^-j^^L- 

/Vc^i L-)>j L*. όνος itptxt; KJL'ir -5- ijTrc 

Α TT ο y\j\ Mj cPo«. νίο]!; ΓΊίΧ Vi<.i ί}(_0Γ) Kp^y -o-;i 

Utprjvicovo^ ΔίΚΛίον; Ν^ηίΌν} Κυ ~ΐ^ 7\ 1 q ^ CT 

TT 


Ά. J \'..^ΎΓ\ Ακ•ουοΊΛ(Χθν _Γίνιλου3-[ον cpä -τ^ υ C" ^ 

ΐζ Ά η ' Τ) 'Ρ ' L , 

10 ητΓοΛΑ^ο ν ιον; ^ ipv ι Kl(1o<- Ν'υ -τ- ν c^ ^ pTv.^t^Lc^ü KAccvJuou^ Kc<i(f^po^ Χε^Λδ-τ-ου ^^-JC^' 

NXTVtMwv Κ υ [c]voi ιΐιη χ ν -ϊ^ £ ν 

'Λ \\ ' k/' ' ' ^ ' 

AA7ro.\AtovLOü Κ ί ρ < fc f fc t ρ £ uor KocT ν <u;V 
Κυ ov-oi, [-Avjj K'i; -T-'pAy 

108. (D (.e(-8X^f^-) ex.xE (N°- 802) /lO X5 30 κΓ-υ -»--o<.[c: (/ liv ITC Κ'Λ]τ<Λ[Γι.τΓο Aoyo\' ' ] 

Μ '' η Δ ^ \' ^ < 

γ ' <Τ ^ ' ^ 1 ^^ 

ΓΛΤΓΟ AAiAJv/t-o ν J3 tp νι,κ'κ) ο(γ} Κυ -e^ ρ ττΐ) ^'^'^ 

iHl ρη V tti) vor /a t hCOl 1 ν Ν η 5"o υ Τ^ ^ 


Κλ νζ Λ^ >ΐ5 KJ^ 


Λ LVu; ν _ C< JLl. Ο 0<. ΤΓ Ο Γ 

Λ χ Α ν κ ν "β^ ν CT Κ Γ'-^ης Cftx) i\ <Λ (Γτ V»J ι 


/_ /Λ κΤο ν Γι Ac^o V J Ι-,ιΛου (Tuou CP ίΛ -s^ Ο er ;J0 ΙβΤιβ f^'S pLOV) KsA^vd LOV Kwl 

^PUaVlKov Αυ-ττο Kpcx-TO pOc" 
AA ^ IT 1/ ~ 

■ : / ο' ' 'β (> Λ ' ' έ pixr-rfo-ü] Λ VT η<^ ωιλΚον ovot 


Ή 7/ Λ Λ ί 1 1 er ο ς C^A (^uc) ^ 7/ Ι [KVjovot <t f κυ ^^ ] CP ο<. -S^ ^ J• ύ/(^'/lioL•tt Απολλι 


^^«νον;^. - 1^. 10Ζ9, 5 ^^^^ut 9(^^,5. vvUi 109. ''""' U.M. <«--)'* 

5 M.ft-v [^^^ ^^ 

/lU /ΛΛ\Τί^^ς σ^^-ορΛί [του] i!^ 5'τ[ι] /Λ κ υ . ί^νοί^ ^ ώντΓο Κ<ΚΤΓί\ (ΓιΧοΛόνον* 

-νο Ιυο,Λννου ΑουΛον) -^ ττν ί^ τ^ 


110. li Η itnY\.) ^s %{} U-JK. (Ν^δοζ)'^ Ι [ t tDiT V iiov ος ] Δ ι «Totifv) Ν(η Γο-ν) κ] Ό [ "ΐ^ ö< < ιΓ] ^--^ i5 VC, ι// Υ ' TT ' ^ ' .V 

/Vo'tp'V-ilL'VOVci: JiUppfc^c t<ptv ■T't.O 

p ItOLptox) KAi:i5t]vdi,ov Kc^til^poc 2_fcf3i<(rro' 
Γ - Λ' ' Μ ^ ^ ' .,.ρ 'p£<T-op Οζ • «'[°]j^ -^ 


Μ- η τ ι Λ[•^1τνΛς cPä ovo ι κ L 'C^ [Ιυρ^ννου ΑονΑοΌ '^ "^ )( 1 ^ 


vcut 111. (i8)lfj.) UrxK (Ν^-δοί) ΊΑ- ^0 γΧλ 'Τ -OTTC, rATTT[oAXcAjvto-i7 JjtpvvKiüOC ΚΊί -r^ c^ ο L-, ] <S *-ν Ρσ<.τοζ Ν οί. ju, υ V u; V K'ptV'M^ Λτ λ^ L '^ ■V c; /^ 1/ '^ ^Δ ' *- 

iXc*« TTto ρ o<r /Λ Ρ Tt-v ο -η ς Κν -'δ"' ι t 

Α κΓο υ (Γι. Λ λολ; J \ riAoviTtox; t /Λ - 

AcA.1 prj (LA-o vor JLvρpί.<Λς // "^uj 

_-nAl xrpo K(ii.M. e v<*t) C^'tp-sr^ κΓρ ι -v-nr ['^][ό »α^ί^ 


ο> Λ ^Ίό liptpiov; Ka^vülo-o NoCt,5'<\poC 2_ έ'[ Ρ c«. (Γ ]nf c V 
1 έ. ρ /ΙΑ Λ ν t Κο ο Α\)-Γο κΤβ £<ΤΓ0 ρο^ Γ\ΐ(Γ[ϋρ-η] 
C• 1\ Λ Τ η Κ'Τ Ol 1/ L•^Pηvtvovoς f ΖΛ l]K'ot t ο ι κ ν ο νΟΙ/ ΑΑ Οηνινονος ζΔΐ]Κ'ο4ίΟΟ ΐΜ(-»ιΓον)} 

5 Κν κ υ ΚΌ ovo 1/ ΤΤϋ 
ΙΧΟ ΤΤάν τ ο \) Κ'ΛΤη ν Μ- i ν 0\; ,^ 


M,r 

i<<J> ί^νο ρΛ ιΓτο ροεΙηκΊτΛΐ t L^ ΊΓον νου Π ρ λ κ(^Λ ί t C ολ;) 
ι \ ' '^( Λ ^' _ y Κ ο γ ο •υ VAJ S'T S. Γυ Ρ ε ρ ν v-j τη<: λ) οι» Λ οΐ ΐυνη ν Δ. ο ν TJ S'«- wJ t Χ5 /\ι ΒυροΊου ρ Λνν tt u> vo<j \; i^ [Λ ν ö ο ν [ 1^^ V t• cTiitU vutiu<ivi' -ttciA 4 !ceCU/. — Η. ευιί^'κΓι,Λς ci^jj- — 2/3. /L•. λο i;o ν • 


i;ei.U^ 112. ίΡ φη^)) föffiz: (Ν? 80l)r! ^0 Ί5 ^5 Γ 

- 7 f \ 

Käu * ν η λ ο CK] ΤΤ( <xt fctCj {■ν]Λυ/ΐΛ ΤΓΛοιυυν 
^ 'Δ Ο -ν ' < Ο V -γγ' % ' 

J -Γου ττρο ί,^η^^Λ. ί; νον α7<Λ -Τ^ Ο Κ ί J ΊΙ/^ ί: ν ο υ y yM- ^ ^ Ϋ L,^ i< οι^ης -^ JLV Ο ^Ί cj-^ (f/ "^ ρ ^ η L- [ iv'v -rc ] Kc\-xro< ruTToAoyov" 

[JlroA ]ί^Λίον Φι Xtot t Pi-lor V -v ώτ L, 

[ I -UG^vjvoü Ζΐουλου jTpLXAoV -?" ^Y ' ' 

AAttoAAujVcov JP i.p vi KTti oc Κ-υ -r^ c , 

Διονυσίου ΤΤοΛν i tv κΤίΛς rCpti 
P^. ..^ .. , Λ . / Kl/J c L^ Ε 


TT 
TT r] ,/^ \<ν VC, 
KV 


Κ'ρ t -ο 
iNiAOTOopoc /\ρ(Γι,νθηΓ 
Ακον οΊ.Λ[•Λον j Γ->]λθν Ο'ί 0\3 cfcxl TT L^Otvi^ ΌεΛΛΪ/ 113. ^ [ί'^η^ι ße.xn. 


iO yl5 ΖΟ χ Ι ι ' / 

^MD 1 ι. pipuou Kn/Lävui-oJv Κοΐι[(Γ(ΑΡος Σ]εροί5'χου 
[Ι έύρ-ΛνυΚΌι; Αυτ Ο] Kpocto poc / Ιι^ΚΌρ-η t. 
iXc^sT-iTvCTTL^t [CLpT]v}ivA;vor Ζ-λι,κ'ίΛίον Ι Μ -η ίο ν 
J 1ι[6]του 'Ή[6]υγ[ιο]ν t<v ονοι, yl 'd ίΧ>ν(.ί<.) -τ"» ι/^ 
<tA-rij Κυον Κυ ονοι Λα <χ v(cx) -ό- γ »^ κυ -ε- ρ νι ^^ 
χ- Caj M.-vilTiK'tuvj (<ν ονοι. s^ '— ^ ""*^ C Α Λ L 
κ' υ ■ - " <ν L \\ ; Λ, ^ ^^ ^ f 

cToi. ovot K\J κ)!-— c<vl,ix; -'i^ y «ιΛ -^ TT Lj rS" ^ti^ οΡΛ ΙτηΓ -nU-tpÄC «>;:<. OVOL Κ" 
' L τ' ? *- ^ 

KV ονοι ^ c; κΊί -r• cylc^ 

7 ^ - .- ' Λ Kt 

/"CO Trc<.V TTOV κ (X.X ri y LA. ί,ν ο -Ü ^ Ι^Λ, iM V\ 

Γ Κ ρ u-J η]ς -τ~ u- L| LoA'V '''^ c|> Λ "^ i/ CO V ρ 

L 7 '^ I Ί ^ 

C< (i/ υο ν TT ü ο ί Cj (η KT: Λ l) ,^4^ ί_Λ- [ L7 ^ '? ί^] ^ 

Κ ρ L ν η Γ -3^ /tt iJ υο Μ-ϊ 11 ^ ^' ö*• - ' - • -rrrm ^1 Α Μ ν^ υο Μ-[11 ^ ^' 
KV ^ iJrc^l Q'^y -^[Ρ^η] 
vo(v(yLd^) ^ρτΛ ΚριΙνης -τ^ρώ'η tp λ ] •'ο^ l 1^ ί/ /Co ΐΌρο^ννου /ΛονΑ-ου ΤΧλ«. ΑτΓο AAco ν (,ο ν Jü> i- [ρ ν ι κ] ι d Co C) Κ^ "^ C ο L, 

Ιλ ι Ό ν ν €^{. o\y J\oXvdivt<t(X<5 ί^ -«^ ΤΓη ] 
■5 υ cA-C ίϋηρνονος J Ινοο tote t^ "Τ' laj J 10 JO. ot- 


ΛΙ- 11^K φ iv'^^^ (Ν^ 80^) 17 10 [t ipiivvLOvor ΔιΚίΜου ΐΝ(^->->ί"ον^ι<τ; -Τ" o^ ■ ■ •] 
Γ.:^!Α|ΐ-ν1 'Ocsx οΓ l\c\[ L-Lt ν to ν i< ρ ι. V VI ς —Γ" ο^τΛ-ίΓ "1 

■ Ι\ο\ ιΓτΓ ΙΟ ρ ο ς Μ ρ ο t v[oj>-]c ι<'ν[ "^ l ίΐ 
r\< ον ίΊ Xct,o ν J ι[η3 Λου ö'i[o υ <:? λ^ -ο^ χ ιια tw <ί7 '"ί 
Jva L ρ-.Λ ^Λ-ο vosT Ji-vpos: ί?;ς [ /-' "S"* uo "Ι 
Γ~1 Ρ νΛ) <j[clx' υ ε οί ϋ ε Λ, γ ί^ΛΤ cp^C -^^^ ττ L,•] 

C/ Λ Ό-" U> IC •)1 c\ \<Χ) -r^ üC [ ΓΠ β ^] 

ρ 1 ι. j6 t-p t ο υ [\ λ 05. υ ^ ϋ ι ο U Κ (><. ι Γ(λ ο ο ς ^ £. Ό c-'^ Γ-ν ο υ] 
Γ" ■- Λ ' ' 

r\t4~op-.i c;. Κ Λ τ [η KT α. ι] 

[ CjL• ο η ν' ι i'j ν ο C /Λ [ ι, κ Λ L ο ν ι \ •>-| 6" ο ν ι 

JlEli-crov [ilfTv-ftov 1 iJ7 owt' ^z. dL^CV Λτΰχ.'ιΛ' ctü/ Co KM^txi^Ui (λλτ• 5 .u./f•. ^Φ;•- ΙΛΙ ,u.<ccfv G>t.IM,1t ΙΛ.. 1/}-. AjeaU^ 115. j^ CO ν TC Κί^τΓΛ 6~ιΤ"ο /Ιο ν ο ν ] 

[ J ι τ ο /\ ί ΐΛ CM.0 υ ψ L λ vij-r t ρ ι i ο γ --/^ α» // L, ] 

CT "^^ ' ^Τ '- ^ '^ - — , 

D y\.r<.Lpi-i.<.ovoc: itpotC Κριν-νις "Γ^ -UTTCZ, 

^Α]π oXXu; c^c«. V ου Γ\(Αγαΐϋ[ος) ί(_^-τ- ττ 

[ 1Λ ι ] ο ν V) fi ο \) J 1 Ο /Ι υ Κ ο tx^L• ο< /•) ^\.'~°~' ι ΤΓ] η 

/iO κ ο L ν η,- -^ (Λ ρ: /\]/V Κν '-^ V c, 

1/ '' 'Λ / >- ^ 

ΓΝΛ Q τΓ'ι^' ρ oC AAptTuvoMr Κυ "ο* Lt 

^7- / TT ^ ^ ' ''ί 

^\|^ίΛ t ρ -η ΛΑ ο V d]c Jl'Uppti7>.<^ Κριν ^-Τ"" U) 

[ o- Λ -s^ υ IC η α Ι<Γ υ -^ ρ ρ Λ Λ ^ 

Γ (ί) lLp]i:.pLoü J\Ai<\)OtoA; Kf^Lo'ispo^ ^ibaiTxovr 

|-| 5- ^ ί^ι,Λ ν L- Κο]υ Α υτο Κ ρΛΤϋ ρ or /^\[ίι ijo p->j 

" ; ' ' • ^ Γ— ; 'λ / μ ' 

Γ•. Κ'--". 'xT}i<.t L L ρ η ν ι. LO νο ς /ΛιϊΚΛΐ.ο]υ Ιν^ηδ'Όυ) 

[Κυ -^ Ο "i Κ<λ]τ υ ^^^[ν ] κ iJ ovo ι. 

[ • 1 -^ f ^ 

Γ. .^.^. . .^. . .^. . . .^. .^-ν^ ^, 

[Lp |LÖt(}wo\j κλ(Λ•νο(,ου Ι\ίΛΐ^Γο<.ρος ^t]p^^rox; 

ΧΟ J-1 fc ρ λΛ. (S ν ι-Κο ν Α υτ ο r<p ο^,τ ο ρ οίΤ" / \ί.5"ορη] 

[- l\c*T η ΚΤΓ(Χ ι. ' ' '] (Ν^ δοΐ) 18 -oeue- 116. [S.n^i%) /ib 20 ^5 eoiuX: (N2 δΟΖ.) '■ 

[Eιpηvιuυvoς ΔίΚ'Λΐ.ου IN (^η δΌ V ) Κ U -5^ oC u; ^3 ^""^ 

[ATTc.yYluoö'ot.vo \J(J ΑΐίΤ^^Λυύο^ Κριν -«^τ\- ] 
τΔίονυόύον ^ΙοΛυσευ]κυο([ο^] /^ -s^ ττη 
τΧαΐΛ/ β «το C Ι\αΐΛ/ΐ.νο^]ν 
rKpL-u -3- (χ-νΛυ, κν -ΐ^ ν] C, ■ 
[KtxoToopoc /\ρ6ι^ν]ονι[':] κν -^ it 

r Ακο ν (f ν-λ^ο») JlηΛo■vί'^oυ cPtX } -^ f • "J M-Ä ί» 

[/Λ«ρΐΛ)νο5 /Λντοουκη5 cpc<-^]JC^ 

r Μ^ ΰ ft^fl] ιοιτ KAclüfitou] ki^t(fkPor ^%ρ<Λ.<Γχ-ον 

ψ) ~ΓΙ (ί) ipi'otu] ΚΛίΛυώ ucu Κ. Λ v;j (Tot ^ ο C "^ίροςΓτου 
Χ- ~ !\•> ' Μ ' 

1 ? ρχΛ.σ<ν[ν Κο ο Μ vJ ΤΟ Κ Pott-opor /"^XiSOrtn ÜLü/iX -nyrui/ i-iwa J jaxAerv «.bucJimrMU lenlt 117. Urxx 

V 

[ ■ • ]. ϊ\ i^T η ι<|τ au • • • • ] 

>^ Lc. /U -,ιίχικιυ ν) Ι (Χ Air ι c> Λ [o]VO L Γ ViX Κί''<γΛ-5-ρν/ι/] ::i 

Q' i< V L 'C' L•^ <f Oi -^ 10 J5 <_) »^ "^nS ''1A*''''}^'^S S'*^ ονοι-ί, yl <:γο>^ i~o^ p-rrj 

li. ΓχΛτΓίΐΚχΛΐ 1>ι~'γν; pL-oj νος 1^ ^ Ρ tf^C "^'ο^ΐη Ρ f[i'^<:] ^- 

A, — p-f •» κ :)/ ^ L\ni fy] 

^ ^ < ' κ - ^1 κ ^ ' '. \ Γ 

Lp ι i 

[ Ν -j- -^ ρ c:, /l η *- ] c/' Λ Kc ι? --ΐ^ m V J/L 
Λ/Ο [ J 1 τ Ο •1 i *Λ. :M c] ν) ^i ι Α υοΊΓ Ζ Ρ ι ά Ο r η λ) ,γ L• 

Υ ' cT ~ Cv'- ^ 

/ΛτΓο Λλιοα' Λν ο ν>(- /MptVfltiüor '<£)ΐ•ΐί '^ ΤΓ ] 

κ' υ -ΣΤ- ν c; 

ν ί 


<^je 118. (3^8 ι f 9•) Λί .15 fcoi.xx: (Ν^ 80Ζ.) z^ 'TT ' ^ (^ ^ \ ' •^ 

[ ΐΊ Ρ KAJ υ ύ ϋ Ό ίοί. Ο t Λ.<ο ί ο< C ίΛ'ίΛ -^ KV -τ-• [3 er Ar] L 

5 ρ liiDtpico Ι\/\ο<.νοιου ΚλιΓλοο^ "^_ ε pcC G"to\; 

Γ I τ Ϋ Ρ LX-c< V ι K[& V] /Λ υ ΤΟ Kp ίΚ "CO ρ ΟίΤ /"ιΐ^ορη 
/ k- ' - Μ ^ Δ ^ Γ ' 

Κ ccTT υ ί<'νον κΌ ovot /Ρ o<.v(tx)--r'y'^ Κ ν -s^ τ κ ή 
Ι χ ης [7] \ LC ΐ ρ ιΑ ν^' \; κ J υ όνοι. Jj) J κ'υ -"«""'τ- κ' ρ 
)tc "TC'uS^vi τ~ο Ο κ; [χτ »1 ν j ΙΑ t ν [ο -U] -1Γ »Λ. «λο η 
Ν i• t Ι' VI ' s^ kX L \jj A-v Ι-^ ci' ex -^ q| TT ύ *- 

Κ" [ V '-ό^ ... ti' Λ -ϊ^ rn ν α ] 

'^ Γ ^ ' L ) ' 

λΌ J ι ^Tctt λΛ XLO ντ ψ L AloTI Ott) ocQ ^ ν ^ L, 

[ ι -oucswoo /Λ ο ν Κ.ο\ν y TT ν ^^ 

[ΙΖΐ-Ρηνι^ονος ZAl Kok, 1^0 ν iNJCn ίΌυ) Κ ν -"Γ" ot υο ^ 

^νί<.[^ ρ η ^«-ο vor iipc«wr3 κριν -^ vTTc; 

Xd ΖΛ 10 ν[ν j'lou- J 1 oy\v]d £υ κΓί(^*<^ ) //-ό^ττη /L 


L^ Kp i. νη C 

KV li vc; "^ Γ ' -ν ι- ' / *■ ' 

0^ Λ[(χι p]r] νΐ/Ο ν or JI-upofcÄ[cl KpiV j- —."^ l/o] vexte. 119, {^ιψ\) eu. χχπ:. 15 i όΰ<. ιΓτου [ Α' \ Λ ρ >-.ο ν ο ς 1\ν το ΰ ι Κ'η ς cp λ --^^ ■ • • ] 

-μι ^'^' \ ^ ^ ' ^ .. -, 

[/ ι-;ΓοΛΧιυ V ic-o] Χ)^ [ ρν LKL.0 ος ] Κυ '^τ[• •, •] 

["-Ij Ijubi-cttv i\/\i<.uotov NcAtöO^poc ^ 
Γ - h ' ^ ' Μ ^ ' 

Γ I -1 irp La. ^ V t k'o υ γΛ w oK Ρ cKT Ό cor I \i<Sooy\ 
I / • ^ Κ Λ I Λ ■? \^ f 

κ ->' iL•} < 

ι^[υ ο V otj ^ t K-u -^ CT t< L,'^ ^^^n^ t'' "i>> V τ ο ο (<σ^τ;ι .ί Ι| tu yl V ^ ^ t j' (Λ 

^'\ i TT Xfl £ l 


'Δ 1 


ς κΓρ L i/ η;" 


Ν'ρ^ης --.-jO ] • • • er- Λ -^ 

CAj V [ τ: κ ατ ίΛ, Γι-χ ο Α ο ν ο ν J 

"^ ' AM '^ ■ / 

L[i , t\ ν ν. (.ο ν ο ζ ΖΛ tKotiOO i\l(_nJ"cv))Kv •^ό"^ • 
ölVi'X Jyacivr Ott uo^hMiA-vS aJx- {H^ δολ) z^ er' civ. iWb 120. ΙψοϊΟ, iiJabiji^^s•. Ol- 1,5 <^. Sr- 5 cm^- Lujv^t . h '!faXii.. rv. 6^- N^ 803 1 ύ I i τ * A(tö'-rc< l) ιΙίΛ ΤΓυΛ(ης^ 
l\ η ιΓο -vj ψΥ- κ .Λ t V ) — ■ 

J lcs.povr ^^^^(wjv) Ονους 
i, ~ » / 

TT ρ ii[li^] TT-u p[o uj vvvtcx. 
i— t [ • • 1 • • ■ 1 V ■ - • . KV Οΐ,Ττον tovl v-c/VDvt* -i-Uciv oiti- 


ς eil-• JVULtJ". 


aajj,^x,c.. 5t: 5,3 e.V. Ä'^: 5..>v. Z^^JaWU. ÖU. ftuk^ Cw^e. 
'^ -. ^ J "TT 7? / > V I { )/ Ν^δο^ i;iKoii 0-υο. ' — οΓ 
Ο £ < (Α-Γ-.ι ι ε-. -// ^. Α^^Ι. s/Vo/f^H. - Η. iddi L• J/Z^Z Jus Gdrti (Us. or IVubS. 121. 


?S^3^. ^ Ν° 805 ^i 

t' ü^ ε-1^ Λ.<./ΛΑ, ΛΛΤ\Λ-ό>Χ• CixC q CA) XX) ci ι f/rV ■ j;tcü] .■'ηνΝΊοίΠος ttlov o(Tr ο .^ s κ v cx-TT" α t ο u ΙΜηιΓου τον; A\p(rLvc[tTO\;] i 

[ Nc<. ι] ΓΛ por τον <νρι.ου Tr£?<.r,ix üfc>^jvor VjtLOVoc J I fc τ-ρ)<;] t' /^i c ς iCfiX ι • ] " 
ΪΛΤΓ£.]δ\''ιν D οί.-νοΛΌγι^ν /_Λιονυ(Γιος ΤΓιχρΛ ΤΟΌ /\v tC'^ σχ,ο c νττίρτνις 
■V'•}-^ V (?^ τ ρ c οςχίτου ι (Λ δΊη ΛίιΟζ" τ νι V ο'υ α^ιτγ £- c? iaj ν η ιχ. t ν η ν' ττ ι X-t n ν" 

i?CCy\JCltV" i'iljcx ΰ'τ C -χ) ν ο ΑΛ L• &'^<- ΛΤ -OC ilpoCV'lA-aC V'5:^.yiL•0<.ς 7Τί.\ΐ^ ,10 if t ,•>!. ς . ι\ ρ ί<. τ ί, t-V ο ν» ν ι<^Λ L κ ν pi. fcxrtiV την |ο<.(Γη\Ι\,ν της 7Τρθν'ί:νρο<./-ί- ÖV ^"buirS- ■ν) 


Cip-/|V(Sior LlLip»iv/^LOV 014-0 Aoy cot λ- VTri^PYoW». iA-ot ovoV tvov -r£/lr)c fiAj Την «Γνν κ'* y υο ρ ->] LA c- ν 11 ν τ t JLt- >; Γ ν' ] TT (Λ 6 (Χ ν ί. ; . -j-rylripovr Kott ουοεν rot 
' , ) - ~ - ^ / 

i-VKot/Li/jl, ΤΓΟυΤΓΟν TTOtOVXOV iiiViAVrOpl 

7Γ~Γ ο ν κ' 


XI. ρ ούτος.— 3i. ς\'ίχ -τ-ί,/Ιεκ Λ. CfVZ ■ <JV. ibuixs-. -122. 


dlapMX^^. ci£. 44,5^m.. ciÄr•. //3 ^. £λλ-1 Ay\HL/. ^0 /ί5 9 /. /- N° 807 j 1 Λονιτ . τ(ι. t; ü ι Τη V 5"r p c. ^ r, , ^ t^ V 

\ ' π ' . - ^ \ ' (1 

L^ -υΤΓο υΟΛΑέριον ψρ Τ-τ] ν «"τ ρ (<Χ »1 y t Λ ν 
υ 5'ί'ί-ι.τ•ο\) «ν»Α;,-ΓΛ^ Ιττιβλη- '^η •ί ν 1 L ^ LO ν' υ στ-ο ΤΓο υ η ^ 5: Μ. ο ν ϊ ν Γλ ν (;f ο <J ) /\ ο 
ivi^J^pau^V της ΤΓροΚ-1.1. Μ-ίνη^ '^λη^ α ρ Τ" ο< β ^ (,ν ) |-_^υ pccK,i.oV ^•υο KptiS;]^ ^/-r(pc^) cΓ^J^oö'tu> cTö-^tKitJ^ 
^*X-p>5(.'^t Tpj Κίλινί-^εΐ-'όη^'^^ Κριύη<5 -^-^ itV<X JT fc. V -r S; LA^t ~ i.<r^^o VTTO TTuJV TToG VOAX^oC) TTpcAV- /W-OtTTtK-J^V•, 
V ΤΓο^υτ-ην TT t-irp ,ΛίΤίΓ-η V It^tSo 


,\ , , ■ tTTO c<, (Tif η ν ι L^ tu ο kA.y)y . 

- '"^ Av-roKj_C:^3TO|^o^ X.xu^^po<^ Μ^ρκ -rojir cAu]pA[/ov;] ^C^l 

e U]p^. ccvLKov 3cpT<xvv]n<o^ AI hy^VcTTOjv Α ^ •'TT;'- / 

[ • • • CHÜ . . 3 ο V ρ - . '■ ^' 3 = cULj>Zvo«/rvi^^ . - 5λλ/ηΧ 1^ = aXoue/._ 1^+- X-. k ε Λ ευ 6 lö't u 6 η . - ΙΑ Ι. 'k^ Ι υ f) ö/u. rU-ei»^. 123. ,1. -i 4'- C/Uxxo. 7_ y ρ Λ lA ίχ.Λ τ- £-1.0 V ΛΚ'νρον Λντι^) t tva». t• ΚίΧΐ-^^• • ' 

öJr. ilxiX'J'. 3^f3t-i• „ Ν «-80' 

/ j / ' /c ^ ι " ■■■• '^ f. ^- -f 

y^ cK νίχΛίΛ; α^λτ(ιλ; V) -ΓΛ < £UJ-c ι Κίοαν• ) V J^n ΤΓ(ο< PdJ ^['j j 

/ -1 / 

5 '\ί- ΤΓίττ ο<ι<νο{^>) To[v) K-vpiyov) locKujJou 

/ Λ --. - / ^ ί ■ 1 

y^ τ ο *^ Ol p(l uj V ■ } ρ 

ΰ'(ΐά) D t CO V X d t Λ IS* ( ο V ο u ) ( Κ oc u) /'^V η V o< . 
40 V^5"v^V\Jfc)u<.o:x'«^V. c ' Υ^-υτΓίΰ.— V ° voL^-t-i tA«T Ι.Λ • — Z. '''V (ttä ρ λ) O'r. nnjJr. ML'r. P-7'94-• 

lajJMrLUi. Η. lOctiv. Dr. 22^5 crtv. Vöa iier[ell>tru rlaait wie. Νο3ίίΖ. No 810 CoL. I "Ετουζ εκκΛυό t ΚΛΐοϋ Λουκι-ου Σ ί.ΐΓΧΐ•)Λΐ.ου 
2_ί-ουηρου LuiS'Lpou5 Τΐί,ΡΤί-νακος καΙ- Μάρκου 

Αυρήλιου nvxuv ί.ν(νοΌ) bvocßDu^ /-tßcxöxoov i<r«u JLoußALou Zßi^. 

2.iTrxL|^iou lircK rCaLcicKpos Σί-ί?>ο<(5'τοΰ rltJöpq ν (J Cpu)-^ (ί^νηδεοοΛ L^TtL)^. 

ci)o(pou) vo(|Acow) L«:^ Γ Σο KVO Cttwuou) NnCiiou) j τεχΡΛΚΌόΊίΛζ \ \^ öl β 
KcnL• τη ü ΰΐ-Ιΐ-ρ («diLv/) ο «ύτοζ ^Ανθιανηζ ού(ί(ί-«ζ) α)ο(ρου) vOCpuoJv/) ^'''^• 
\C^ J IoKVOir(«i.ou) Νη((ίου) J ίκ^χοι/ / jf Ο) ^ 
«u τη urx üui, v-p ((m|/ tv) o(uT05 xn^ Λυχη9 o\)6vcf,<^ κω(^ηζ) cy^^^t^. 

•tOo > CoL.II. 

^του^ iKKcxi <3 i κάτου Λουκιου 

ΣίΐΓτιριιου Σίουηρου Εύόεβον^ ΙΙερτινς<κοΓ kcxl 

Μο^ρκΰϋ ΑύρηΑιου ^Α ντω ι/ llwou 

Εύο'εί?)θυ5 ZtßcKöXi^v K«u llöuftAiou LtTriy^iou 

Itxa Κίκ ι (ίΌ<. ρ 5 Σ ί fertii'roO MiöOpn L• 

α(ρ ι,)ν(/Μ.η bCuj c) ^ί(π t)iP. Δ ιε y ρ (of il• £ ν) 'Λ ß ου 5 ^ (xxcx ß ο[υτο 5] 

ii.pr£.<M^tii<?/$<y')Jou(icm5) (^ό(ρου) irpo|i(aT6jv/) ι c, J loKv/oTTi^fM'flu; 1Z5. PupLjru-S. H.22,5cnv. Br. l2,5cm,. Zwischen 98 urv<l lo3 η Κορνηλι.ο$ 'nTroAAuJrL• τώυ 

•vr ^^^/ - ' ' " [ ■• ' ^ 

töAnCs] ö'l «(5'τΓΐχ<5'ε(ί•θ"ο;ι, κλΙ. ΤΛ ö<,po(.<5'Ko<V - 

, ν > \ / ' ί ^ " 

ijL-iöL• c<uxn\/ κ«χ£.ν ί -y Κί^Ί^ η ο £- ΛυΧόΟ 
[.] . [Έ] ρ ρι η τ L• χώ 7Γ«.ρ(Χ Kopvi-]/\ucjj 

[. ..]tYL• Kaxci^v/uKn. Μ Γ] ονν ο<,\\α^ζ Νο 811 

Chr. Curfive. ΐ5 [. . .] Αυχο κρο<τορο5 Κίχί.ό'ίΛροζ NipoucK, 
[Τ] ρ Λ UCK νου Σί, [?)ο<ο'(χου) It-p μ.« vu κου 
C2.H0 Φαι^ΓενΙφ^ κ(!). /if y/az^ . VERSO (iti) 'AttOcJoCs) tls B«K)^[uaa<^ ■•] 'AttoAXc^xu k^ro Κορνηλύου οτρ«ϋ,ώ(του 
1Z6. ίι 

(apwrui. Η. Π Cm-, ργ. 56 Cnv .■ Cu.i-five.. 2./5. 3aKrhun.<Jcrl- n.Chr. äl' 

i 

CoLl. '^ 

I 

"Ηρών LV.\v/(coV) iv TiXKCTwvu) t^pcTiVLKfco ) üplcoV (iiXKifou ovo o^Vcx.(^AaJ μ.Λτ<35 ) ^ ''^ !! 

K«l kwo LL) s'i05 LV Kipdcjv Έρρ(.η$ . I 

5 LO Ψί-ΤΙζ C5ic ) L^aj/ftdVJ OiDcsCLIi • • ο ^^ τΑοί,ΙιΛ fLiO) ΈλΑη ν/κ^ώ) Κ[ι^,'^η5) ψΐάύ-ΙΛ ίτΓΓοι 

οΑκ'ης λί.(τί'Λ5') ΐ-ϋ Vwplcs) Λΐ/ος ^λώ ),Λ«Τΰ 5 ν 
Li' Δρεχκ•.Όν i^tNi'(toi') ίΐ^ Το( Κ C''"'^ ^ΐ- J « Dift \/ 1 (Κίο ) iu[ U vCivT Λ Ο \.v. C^ ά i/cx Α w |.ΛίχΤο ^ S ρ 

1.^' WspJwV 'Ερμη$ . 

1.^ /ηί-ν^ι οτΓοΰ 5 1^Λν-(ων_) ί >/ τΑο(ιο( ρι'ω ) 'ΕΑλη\/ lk (,'ί^ J ^^f'-C'^ilSJ ψι«'^^^ «Jua o\\;r\^ \l<:x^:f,<~^•^ 

Ο Λ1/(^Λ Α-ό |.<.cs Γι5 5 ) S '^ 

Κ'Λΐ wFo ιΓη ΐίο5 i< K'ifi'Ciw'EpptrjS. 
10 y' ί(^ ί ^ίΓίΊ(,3 — Τ7 η 5 τΓΐ- >' ' V V) {»efe-f-g-bi- CSic^ 

v't-Ci'it^«'-') rr]5 ütK^npLiPöu irl το λ uro *s Λ, ΤΓ CoL.E. 

[ ca. ^5 Buch-ftaben. ] άν/(ο< Α ύ μο(Το ς •?• J C • • • 

Κ'^ IftP^riiov Ο ■ ί ■ ■ ■ i^^vwv εν τΙλοιΟί^ριω) ο κ οι, φ ο [. "] ω\/ο^.ον « "J^ 

ά[ι/]ο(,(Αίύρ>.οΐΤί)5) 5 "Τ 
Κη' K'iP0Ov''E[;pfA]n5 ■ 

liV Ήρω<]ιαν [b]5 ^'^)'C"^3 ^^ ττΑύΐ («ρ ί coj ύ'κα,αο ■ [■3 • fw K«A«^ouS Γ 1 ?':' 

[..ά.]ν'(χ(;λώματο2) — 5 ^ 
5 υρ TcxourjiCis itCw^C^vj] iv ττλονζο^ρί «03 Ε'ΕλΙληνι n'G^3 i-<i'fu • C • • • •] ~ • «τυκοον [^] κ 

λ KipdiJ ν Έρ nns • 1Z7. (F. 05^4) CNoSi2)• J ziv'ij'clxin. κ uai! au e'i η bu.cWrf atie. aus« e U fehl•"• I α ρ ί< Γ u'. 5 ?V- Η. 12 cm. Βγ. ;3,5 ein . 2. Jah rli . π . Chr. Cuir[ii (i.H.j ΤΓοΑυ liiu κ•η5 Ει f η vi cow'oj του ^Λνιλλ{;ια)5 . • . 

'';λ-0 λ[ι] iug K'fNL• η roo riTs λ j ur η κο [;το5 

TTJ ό'ί. (j« οΊΤ iloU ΐοΰ k<a1. nA-S'iXL i.cj5 Ου/ι^-^τηρ . . . 

xo ΰ ΤΓύ λνόίυκου^ »το λ ί ρι « ι w u Α s. . [; . . . :'';.• 

ritfov Λ piro κρατί ω vu kcxI Ά τγο Λ λ ω [vl tj u . . . 

üiv doq'i ι Ac< [.Λ. s. i.^ ίνΊχ) Χι, ο ΤΓοΛ u ίΐί ύ \Ικ'η5 . . . 

Tcj ',• iTtpI ^"0 1/ "^Λ ρτΓύ ΐί pcKr ί,ων^ « pirjvf. .•. ■ ■ ;_ • ■ ■ 

Λ ρ yt; ι> U ΚίΟ Cv^ κ •ϊ. d) ο(, λ α ι w ν' J« V t ι<ί\7 5 / r£0[]u . . . 

^i tTipini/ KcvTc^ dwv'iLo^ ετ cx ρ.« ρτυ ρ Ci^i ... ' 

yp6v/0L5 c«.Ko Aou-Jco 5 π riiröIrii-CciL) i\_. . . 

Χλτλ |,tii3i.[w τ]ΰύ νίρττο κ•ρ«η wi^05 r^-AcxTrou /.^li^uu . 
ύττί-ρ [_'-^'\v ΛΑλίον ocPiiAiL c) irp /t κ poi pi JA [;tv/<35 . . . 
ΤΓΛΓΓίρ Ί\\κ\,γί . ^ Κλγλ pioi/«5 τη ftti ["Π'• '• 
ovo c< ρ Kt; ρ ι (Όυ ) Xt.ci>wA [ix] uöu ορ:χ.νμ.ων t- • • 
. . . f. . . 

//iir Lr'icht Jer laPLiras aL . ■L-f-'UU- 4^ 3 Schluß- er^. ΤΓροΐΓ«τ ?•]_ Vul. Jouguct, Bull . Corr. Hell . XK, p. 35X . 

5 Scii!u.)'-o tro• Xpiipi•«]- e Scii|i,(.[i• Crq . ii'f'3- Sililiifs crj . 0]- 'i'h^U^i^-<tA^ ?. Sb-^G . No Si3 128. j. 7038 10 I5~ ZO 25- lo Jjx : /Sorn. t7aA.juyi n. . Cotliiwe . J Jaln.k, n. Uiz . N? 8n :ων SuiV •- ;:! «ri η~) Γ. andrluT^n f-tou μητρ'μ ττΛζΤίτΰ^. Ϋοίίρζιγ. 

f nkvTöJV . lx]o(.JcZ<^ Tt[oin<fii,J κ[ο]ίΑ.ί€ΛίΑΖνί<^ fuou το i tu ~ 

f ύ αύΐΑψο^Ι ή^ -JiV, ο[υκ fi^Jov ει j^q ziKOSi ^τοατηρζι^ ^ 
Ivvv de oujV tvoi, ^ OTj^i η^ιΊονίκον oCpiuiX. f^a:«^ /c«< ö- 

Γ. . . . ] vroCV Ko(/ fi^fL/i/öJ^ (.pUCKiLjy κ«/ ^rJyöj IjucCciolv) 

rn t' ^ r '' I ί' ^ ^ ί' 1/ (•Τ' 

Ι Jfcp ΙιλΤί ViJi' vc<ji [ iUiAtojv i^cut ro τ ου\;Λιν [ih'.) ω^ cnrtc^ pioi 
[. . . .Ινν^υτην k[ai ^zvva^Cj κΐρβίκχρι ων /<λ/ /f c^^ λ '/ο ν' 
[. . . . 1 Ci i<[/J οίντοϋ . ΓΤΙ po'^1 r[o] Joinov ονγ,ρχητηρ, πί^ψι$ 

["rrfcr 6ji ^ ori rrio ron [rleij^^oi^ £ic, την Tcc^p ζ piTZoJ^Y (ίου 
frrpo^l f[ munu) \v[!s τ]ων VuzJiin-uV όου και ovczv pjot 
[trrij^y/r^^ j , dJJci ο^Ϋίη] iSL^O l•'^' '^^tu>i^ ριηϋζν ί-ί^ων 
[ 1 . . μπί^ί 'oiJJov υηύζν . Ουκ ίίΤΓΣ5 OTL 

[•]••[•• OuJk. £•νων ϋύ >(^c(.Akov θ[υ]κ. ονϋζν , xJJ:\ yCcrJKi'y 

Γ '1^ r -Γ ' ' ' ^ <■ ' ^ ' * ' 1 Ί 

Ijjoi OujTU) ic^l oj^ κνων ifcni ü τϋσίτηρ ρ*ον T^pO^ !fUi f-u• 

-_ ouK zucoi^[iv uüJl ußoJoV ου ßvppov ουκ ovutv, 'vJ.ii ΤΤΛ/Γί^ 

■ κχτοίνίΛω fL uoi , o'ci. uoiziqp jivrou ^τρ^τζνζττϋ ^ ovutv 

rti^ra) ^ί^[ω]κΐ , IJzv'i oci ζ o^v οκτηα^ω il <^ ol KOY , TTZpxrtLj $[oi] 

πιχγτοί ■ ouSlv fp[o]L ζπζριψοίζοίί . /λίοί rzt ; '^Π ρλητηρ OvocJzpiou 

[ΤΤίιχψί οίίν^τω ζ ΐυνο^ υττοζϋυνων κσίι κζρ cii-itt Ον i^oCLOV 

ί;|^Λΐ] i'i[>VpL ό OC.V ΚρΐΰΙΙύν και UlJiX66'OY ΝΛ( οι ί^Κΰό'ίΛ^ όρ:•,^μΧ^ 

.[.. .^ Ζϋ . ι\ .-,,.., ^ντοί; £ ρωΐίο εζ ονν 1 υητη ρι ττζ ρί<4'ίΐ^ rrcü- tut , 

ΤΓ[χ]ρΛ ευίτρ^τι ui'zov κλι π&ρχ του οτζτι ωνο:^ μου κ:^ι ο :>.oiJ- 
ύο^ μου IrprJJo^ ''ίΤημ^^Ι U.01 iTtlSTOJyjV Kcii j3 pcCKlJJ Xc, . 
Γίί/ωίχί , ύτί ^ύητΰύμίίί , ογ/ ουκ c<nηJJΰC fx/i^j Γίίί' oCoidipov 

vtxh . 129 k[c(iJ άυτος J ντΓΐΤτ [Ίχί] υτι οϋκ ^οίΤΤη J[Pj σ^. ίννΐ; Λυτού • Ιπζ[^~ 
ij'i [ ΰύν irtijfTö J/JV jUi^i^o^tVQt^ MOLI/ ort ιΊ^ ''ΐ^^λην νωο^ν 
[■a7r>^Ji/o(.. Fj ΰ ίΐ^ίρω ίοί ούν r^urct , <•' ι] ^η^ ^ηχη [ι. Κ oiJcöi; 
^TiOii-jSiCj κ] ο ^ί ί'λ' uc/ü<, ρου ro f rrt ifri> J ι οκ ivriyriöx^ 

[ ίπίί-ζΰ^Ιην 'kTtt~j[J'^Ji , 'Ά ^ηοίζ o/u<M τον^ iv οΐ κι [cij ττίντί'^ 

[ 101/5 oov^J ^ Ιί6ττ•^^οΐΛαίι 'ßTiuiJJiVcipto•/ κλι ΰ υ o^Ji ρ[φν Kct) ΓίίΛίν[ον'] y'ix wy. vflii yV; ("cA'c/n . — δ i(ßoJAx^ iut dioiilcL•. — ßvppoV ^ ρ,ύρεοΥ . - S οϋόκίοί. , 
iai. faiela. t^. f.utkuncku.S iluLfLuxl ]_ ^ 109. IS .• iPc^iKtU . —10 tcovJiV = 
TpovJJ.iO\\ iai. T-LuÜuxyi-n . —II ΚίρβίΚ^ρίοΥ^ iah. ceiv'icat. — lt. (. μητιο. — 
IH-C. ττ^^ΐιχ^ο^ην . —15' [npo^] Si -η:μπω 7v/"c< oia. γοη 'rVi'i'cKt-n. — iS f'x ω κ = 
i^ovzx ,~ η.{. λΜο . — li \^ίον WdiKcn. . — i. άο),^κο<5 .-IS f:vωy ==^ a-Jkä 
23 {. Ζηίμ<ρχτί , — L /ii TL . — 25' i. KptioLy^lujv'! — iL• L oZ-cux, .-f. ρΐηΠρ.- 
L mpiYg^ •~^1 ^• οντω^ — liipi'jiiK, . — 9.J . ppyi.KiJAo(c, iYi'icKe^i. - 30 . l. yi - 
YiOStiL — JoTvoupLcLL — C/yfS • — ^V. /. κοριιΰι^ρίίΥη . — /vri/J ε/ο κ . Ci . JhOlL 
6Qi ,1b : ίγ^ρογ [-^ l/T^j^LiOv) . — 3i i. ipioL odex (^iTpcx^y ψί ,—Ζί Jt^'atL• 
inUToUijV iit w^kzicktln^Ul-L. ϊτΐίμψζ ΚΑί cLui ütlaSi iy> l. .— {. ττίντι^ι.^, . — ■ A.&tsteuy. 130. 10 .7007 _ ^ /V.og-,, 

Jaiu^y.u). .~l : ISc-nx. .'Ol: /Oc^n. JcxljCiyrrx. (uxu've. JJ 3 coklk . n. tkv . 

5 i_aJKiJ["ij Tn^ nCjQ- 

r τ I I 

[y-xj liUTij πΣρι υπων ^ /t-pc ^ 

V^iUy nD[o]6iß^q Sl<) Tr(XVT[oi.J. 

T[iJ inui[q6jiv ■ "Aönasixi του^ 

Li ΎΙΥί χύΐΐ€< ioTiV, TTiUwui 

« / r -Γ 

D DC t• ύ I Λ• Ι ί βί pi dvou . 

χ ρ [ρ 00 6 ?] 

Jouv.u ηποΛάιν^ι^ιν [ο'τ] ρατη fov [.] . . :ii . . ντηνοι 6- .Γ /Γ /. ί. ίί^^^ΟΜΧ. .-2. f. Jl/^^K-iiV. - ^/. /. jijlTTq^ .-5-Α.Λ npoK0Vp-XTcuü.~6. ύϋ]^η<, ci,,anf ! 131, '' rj Ί 

iJucfo . 10 X 7 / oi f ι CJVL ττοίτ pii UeAio . 
rrJtrirfo^] vc^[(pjziv. Γηνωοκΐΐν <Γε i^z - 

^ί ^ ι S iLpU τωΐ ίΤΤίΤΟΟΓΓίχ) , ίΤΤί 6'vv - 
ίοτοίκί Μοι £19 την άπου η καιν ( iicl ) 

y^p ΐυ )tdlp]L6Tiji'0V 'Ί 6 ιΰυ^ οο [iic'.j yzdi kv 

Ιότιν noJjoJv ^ κοίΐ Uv /io</3y γα 
ίΚίΓ -noAilc ^ ivTi-DtTL• τω ί f/ i^,-, ζ l j ~ 
τη uov. Luvcioi^Tcüi /\rrari bv — 
oiyviJov rcoAJ.01. /οτί Ji« Ιιαΐοων 
f^tiTointvi Ttpoc, ΐ μι . ΐΛτΐο6^τ\ιι- 
Jov ταν ζ^νρον τ ei^vriocv , ^ίτί 
IS /ipafi 'ArrSj £t^aj/K^'ö3 mp] ταυ 

ν'ίλ^κου , ίπι j^nziciV ί^Σί ^ ΚΛί 

ρίύτο [s'ic'.j K.oi) Vi^iovci- {ciou\/ 
Krtt JivouV ΚΛΙ ΓαιΚίΧ-ρδΊΥ 
;;0 KAi Κΐ ρ U pHV Op Ci fojV τ AD ί - 

rrkr^p- Κ oi'i ύύκ l'cfooKt fioi το [^ öJiJciäOV 

r < I r/, ' ^ , Ά 6 Tri ζ oo/-i « ί 

Lu αίγνί^αο^, και την ' 

ztunfi^ τΤών Yc(i[Jü'JviiOV ουκ cdcoKV , vtn.iL•. 132 (iJ. IVil L L I υ ji ι κ η 
Λ' υ[ pj / ε N^SU) ίί : SlAx6-6ov. — /S /. οίυτω — χίτιΖνο^ . —U Ιριοΰν . .loioöv. -/y im- 
KxoJi^oyv = lniKxj)^-^/^yGiovi — Zu i. κί/^χ^<ον^ .• κί cozi. c^ ^ Jp. &7i' tcli 1301. L του^ κ /\[oJvKLDV Αυρη.ίίον Koy.'uJov ^^y^o&U 

K[AT)oi[Kcov] K^ (, i^ir/ 77". . . . TTf. . .] ^^ T. η ' ' ' -J 

Sfoxi iit. 133. ι j'.seifi ^ /Vogts 

-|- '^5 yty^c<.jj)|Kiv !^ 6η u^i -τη mpt τ/^5 <5/o^v^ou , y/j/^o.Trrxi ll[ojuii το uco 'Sj'A^ 
^;uJΛηJηyΐ«.{. tJij «TTO Σι;βων , :)i(6j^ '(XV τ*ϋτ[η]\/ ποίήίου[ί]ίν ,Όν κ ■<] rx ycotui^ot- I JiiCA- Sxlckt cle.1 b( Ο-νν-υΧΑ^ i o^ ΓΟ TT ρ <\ \' Li cü , r>^ f - f". ίω^ . -Η. L των ΰύο ^^u^lvojv , u)v . ~ S. i. τ<Ζ s^cZ xSzdi^co . 

f. TcoTd-^izCov S>-jUujeoy , Inn Sjj . 

L e/i avi't . I 

Sit) ' U)V KCl H°- 813 ^&^S ??.<PU: 


i" ClU-) 'i :['']^ς tP o/aJoc, ο u[u]zo[q (12[.) v[nfz^ πτΛ^οίκηρί^,^;, rJiopy!ou ^["^/{[h^^] i'iKOSL [rUjSixpoc^ j (, kS ^^A y!<SL•. 


0. i. TiiSapoic, Ci^lifiAl -13iK Λ/ί 8λ0 ^ ^/.• oy.fc.TK Jii' 11^^^• J-^^j Lu xi'ivt . i^t 


1 1< UIXCX. - ]/oV ujrip ού Σίΐ f^'Ji'üvf'U , Jr^i^i)))rw ^Σ -^=*-i)^7^^j 

ΙόμΣνον L'Tirp ίτων 'ς^ kv^c( oi^^u'v' o^ '^ 

^- ^nlo των 'l>iJJJujV Ιτί:>ν Iv SiTTJc^^^ii tdo^iiv^- 

il/^ τον iröv (i'iclj /.povoV z?jc^ -jTcip-ji^' j) ^^cK^qf^j 

. ./. ] 

J^ÜVLidiiS-^V -^ OTTOC— Ko^l TOjV £V 

. _ 1 . ων J. yufF oii kvo^tvt*.L• 

τώ] ^ίΓ(; j[jjrv«^(/va;) j[^(^^.^>.xTt7)] jrOJ[ru.^) j 6irx 

l^ ^^>iyu iC] τί^'π Kot"; tl[u]6'^>i [k]cv/ ώ^ X|3[f)]/^cvT/i;'it 

1 rroXtux^ , -) 'ίΤΓΛ — 

Ί>"Γ"' ^P°S '^'^^ Py Γ'"^] PV Douii^irtL- 

1 JTuilW^ ^ o-TToi — 

,Q 1 l\l ίΐΛίίίκνω Ktivi ω^ ^fltj uW-Ti^CL 

f ~ ν ' , , ^ _r ^, 

■ο / ' ^-1 I , ^ 

] ^ r^^ 

Ί wJt'vTcJV KT. . (X. . . c^ixr] . Xp• ■ 

f^l ,5^ /löui^iou [AljUtoV Α^ύη^ίου 

IS ] ^ ß^^'^i'K«^ /f^if^If^ [=']"''''' ^""^ 

i;] jTJp ού du ){POV[üV i^VloiJxp,u)V O^S 
] -οίίοτα^^ <jo/iV//i.t7Ti:-.|r]i\/ ί^ς τον 

JolyoV KyiTc<L 

^° ]- , „ 

]ω Jowriy[(ir[a3y ^] /?.U — ^t««' / / ■^^2 135. ; ■ ] ^ " . 

njYOjUiVui ΚωρΟΙ/ΠΛ^υ [ (λτεϊΐ ^ ν'ί — ν'^ 

^^ J ^"S "f jUtr νΰτοκ fivMucv ω [κω~ 

^• • • -J 

' ;-J 

J /S i. ,.co [/.^ 0^/^ C«^^«T cTj . 2 e^ £ feJi iia/uji.<S. ai:ll>,Scru. J]r;l}c.n. JitiiCc.^-!. Jdr SoiJatr.ot βυ,χΰυν. 1 3<^.W^ ^. (^U. 

(iL W-iTTps-^ outil . ι ην eil// ο 

^ KM τον iiSio^o^zvOY ^ζτΐ. ΓΝ.Ιτ]ο[ΰ fj * irLyrt' 

\/X0 iS'rOijKj ["«'«.J/s OriX.V ηγ τι κ ^\ VÖ Τ£ DOK ( j;'c.' ) 

όί dKZL [τ]^ί . ^Αίπχί; tTciL ££ η u^rnp μου 

£ LI X, ΰ ^ OC. i. . /i' 


136. 


10 15 :ο 1ί / /-- ■ 

'-'/•--■■'■'- 

/ LVLOOKIV 6L• ίέαω ^ ^(i'-j jUt.lni-iCTtJ 

''''"■ ιτίΡ' τω/ 5•ίτι<ω/ • εΐ^ρον' 

Tcv i-rri^^iXTÄ T<< ίιίοΓ;• kc<] nzp\ του 

H^-^TiOV. /ο,χϋ'ον ι<αυηο<νη ouTL 

Γο^ι]ιΓ["ι]5 • Ot^ OlacJjJ.L iVOLKlOV ' OifU- 

-IfiJ j/c^^ 1^01 χκ^,κ-ον Των ενοικίων-, 

[τχ]ίρ\ του -;:■/.;-. :υ^ , οτι ου κ Όι,τΐ οί,ι - '' '■' ' 

T/j oii<ic< i, ου το ίγΰίκιον 
ί ν Λ ί υ β ίϋ ^( £ y i^ff^X ύ Μ ί'ς 

;\ ου rrc<yn ου rt irrifrojny^ 

π- ρ Γ . , ζ. .-^.j ^3, , vV ^ ι i'r> ,^ £ ;; J ο - 

ι , ( ^ - /V-° 2Z^ t C«vL Z/easo. ίη^] Vci!-c.. 137. I 

yoovv'-'^i • LvivKi öOj c.d^(c(j τγ)[ ]v ττίοι ί\χίτορο(^ πίρί των £,["riccoy.] 

'Λ ' . ιΛ ' ' / 1 ^ Γ'> ~ 7 "^ , ~ V ί. Ά rroi-iiviN oi α; . — ■ 5" t- νίί-^ργον. Tic =ύίτί<: . — ί.ΐκύ OL ω . — ■ ο ι- νίίύ ρνον . — Τ(5 = ο ί Tic ί Ah: υ ο iL . OtioKri cicn . 2/ /. J c<.ln ifC-L .' — Αδ f. ΐνρωμιν . — 1^ . iYtyHL = Ivi;' t^tL . Ü\ 

'S. Ov-i|.ii I10j UCT.SO, l'f- : t Vf. γ'/<ί.ί. L Ά ΓίΟ Jl J ι VOtp/o) . I „S vteteXl Ϊ f. 7ϊέ4^. Λ'? 2^3 

il (xjujn.i.S. J~l : lO ury\ . Jj t ; <S corx . J' ax'i ίΖ^τγ\ . iXiyiSi VC . 6Τη/ιχ./7δπ.. Crjv. 

' ' / ■ 

. ~. ( .1 .. '.''."1 Π ci-K τ üjpn Vo; r/of y [vlaj •/>■;•■•■.' •/i•-. ■''''■',';'■ 

. . . τΓο<β] iX iotrrJi^ftJ^ 71 ro J ί |uot( üu τ ο J |^ λ 'JV -";■ .'->.'■:■ '' -W' Ί { f'-'f' ■■ .'-'^ 

.77"C\t. Ά] ρ ftvoit Γ0 υ vouou.'n^ πίίιν Λ'πο.Ι" 

1 Ko(t TToJjot ^ Jt Kn i3tT ["(Coi. 

ilTTI τώ ζ KV Uli iu)^^uV)| ίΤη ( 5;'c.') ä[". . . . . ' • 

jv M*^p'^5 ΰΐκιο<-5 Koi-t ocuUrj^ Ki<.[i 

, . . . . ix] ttO o" ο J V o', t 1^.-.] ε. . . . .■ T( J . . . [ . . ? c: / .6 •• ^ ^^ . ,G. 

....ώιΠκχτον Ikxiü ^ου i 'X. τΐ)•/. o<. Γ 

"iKJijpuyUjacJ τ η oiJiUv) £.[" 

'/nvTiJVil VüU Κ >.l tf C*.poc TOM KVbfl-OV 

Jiiei blickt cicr Jajii|u<> aA . /ü '/ evtl Kl) Jn f /si. CA.CiCLn.it von WitcKiu- . — 5" L ^irouj . — k L ίντογηογι 

Val Jio. 525. 
6 t VU ftLi , 138. II•' J ι ν< TT ( Ci i Vc rVi o: i η τ ί L 

lipo UiV noLVTCJV kvckV- 

f ίηί6ΐΰ.{η^ [ J 

ΰζ Vi νω tfK [ι J V' 6l iViJuJi, 
CT et öirriUi/üti' rrixpoc 

üT ί 1 . . . ΤΛ .; \, yUoü'öO - 
/ß KouTov ί rc I Jl JuJ Kc«. 

Z!roroi-iTiL τω nocPÄ 

TT - 6• I ' , 

η λ ρ ί i' 1 1 1 c ^ ü ^A Λ ρ ι \' 

ι 

Τι :<. ο Λ,/ϊ ο( i 1 ο ϋ V ί Κ Π , ί\ Vc< 

Ι ι 

. ι ■> ^ i 

li ouvroLUuc^ οίυτΰ rroiijCn 

' A'cr'a k C o-ü TT a^pi ΰ kxi V . 

"EtOUC, i5UTt'lu[uj AülOKOiitTüpOC, Ν ί Ρ . [ ) iS/S^ ^ L-'•^ 

ίύ__ . . . /^c^io'Äpoc 2_ iß tAifOf L υ [ ίΊ ß 1^5 J . 


139. (Rmo. N^Slo 

J LLrLi-<~'.^i• cTl : JJ cm . ^x : ll crn . JCtlidn-i . JfAcJific^i ,iclyvCA i/Si-alC CtuytSiz't. . 

[ J-v^' 

. . . ην Κ « ί [i ΤΓΟ 1 τον νυν κρΛτε'ί\/ και κυ ρ ι ίυζιν 
τη Cj ττί [ηοίλΐ ΐΑΐνη^ αυτή '»-'^ ■ TC r, ο κιιτ λι ojkiwc, 

ΚλΙ ΤΛ ί^ ^[urjnj τη Pi y ZiVO UCV Cf. 0{ηογί O! CiJc^l £ΐς ΪΟ 

κίΐν κΛί [ ίττιΐ Tf -Α uv' ττίρι o'.iirm ο ί olv cki briX ^ι ^ την οΐ 
/ £\£U . Γ. . . ] ;/ Μη ίηίηοριν(^ί) C J cd hcl το.ντην ι-"]' 
α ι '(^JJiov υίττίο οίυτ/]^ u η d ι ν α^. κ ο. τ (Κ jAnütvcK 

Γ/)ΰΤΐι>\' Ι I'llc, β f ρ t< 1 (.1 (Γ '.'(.)C ;V ιλκο .1 Ci/ i/O-u G Ji r uuri-j 

. \ ^ , \ ? t / ■■ • 1 I 

/Ü i; i « π-Λν' [T Joe, <-■ ί β ο u .(iv^ öU ',\. ..:... ■ £ rx; s r o^ J u et το f 

Λντω/[ίι1νου KuCifo-poc τοχ) Γ κ] V ί thul 

/ Λυ τ i] ν iit β [ο] U J ο IX ί (ν^ 0C 7Τ ρ Γ. ."] ',■ 7 ν «ι Γ τοΓ^ ] reo•/ 

[tjv κτηίί iuv τον η Ρ [i]' [yol ίΐ [τον] ß tßji oifuJaft c< Γ- . ••] IrriJo:- 
1^ βοΰά-ί το'~τΐί[ρ\ rJ/J^ .\. ).So[fi] ω[^']. . .. y .^',.-Γί^^ .[■ ^pni μΛτι - : 
Γ"Γ^>' ] 

(m 

ι 

// . >'ξιΟ[ν fiiv'j y/ilcLiyn^. tl. Ji\ii,lv ΛΊ /l- Ja/i^j-u.A i^z ieJxu.^ q J j. IJb . /3 ßouUo 

p^l{v}OCj yVlicKcti. — /'/ . VVi"/'cA'e*i- : οί'ξ[ι<ΖΊ. ZUictcU. 14-0. ,•//- .• Lü ^ b <-.Mi . JJX : IJ ein. ./U<j'u-i)7 . it-tyi^ia/i' . '/x JiiJiyih. -n . Cll/L• . 

ridl [_Jcßiu [πΛ t^Tgroc [ vo^i pii vT . 

J.07TiJ["5] Tcj τΰ> V χι DO - 

J Ti^5 . [.J g- . . . ίΐν t f. 

5 j U15 ip'j ύΐ ''ri pfiv [t^J 

. . . . Tj Di cxKJovroTj i)["p] c)CX ^/«cx^, o-u Λ o( la[ ß] oC - 

] ί Jo</3[oj)/ τκυτα. ovfrjoc ,'/ν-χ c<v7[.] 

. . . . TTJ ηοτε[ρ]ον/ xcoV ^ r Οΐ^ιοΛονης-η^ 

1 ο: ί Κ" [ r J ? τ ο ιχ. κ ο C t oj ν ο ο οί ν ι/ ιΖ ν 

10 liTüCüxrJjocrtirv' uiTui. crou Τι β ί ρ ζ L - 

::..' . -:'] LU τ η [/'^ Ον Äurou^ Κ ι>: t ιΛ OV ιΤ ι iJ t Ι ο! 

"] ßißj ι ον gOV . 'Lv/TiXv'io/ /ε Ύΐΐ μ - 

J f Λ ν/ £ J ί76ϋ ίΤ ί ν J\ Ju b' lV κ CK. ι uz - 

iS" . .ττίβί xijV 1(.πο^{η-/ ίι ι,ιΐόν -iToipovruiv 

. . . Ι/• pj c<. γΌ<:τ ε κ ί<ι -u^ilc^ τη J;ri"o!(j-'j .'^'vfoij 

]£Vi:VKKi p^üi K£<i J oi β 1 1 V rc <ü ΰ ' ΐ μου 

, . . £vj rci^iov , ίττιι ουηο -npo^i'^Jda^ toTc 

1 inilpoTTLoV τηζ ον οίτ ϋθ(, liLutJ^OV 

. ϋρίχν• ] ρ/ ο(.ς ίΐκοίι in) doyov Μούρων ί/α)- 

j fpjüü KoCi πίρί τα>ν/ ^ £ ^ οϋ rro ί J ο<. - 

. . . . oi[AJ. OL i<^V OχJη^Jco VTCü των TT η οί ~ 
2S' Jriji/ ^ιΐΚ,γροι.υην. it. ^ο^μ^Λ [ V£J . — 10 /. Ti^tpci[vou. — 11 /'. ί εί^ rj^ . -/3 f. f vrii^)(£iü\'. - f*. rr/pif γ/ 3 
durou ΚΛρττω/ι^ς i/rro twv rrp cCkto dojv £ v£k c^ £ τη ρ ο J 1-1 ς . .}i 


25 3o ^'""^ -nc^^ τω Λ) τω Ko^ilco.fi- 
J Kc< τη/ ^uva7(KU) τον "Α / cx ρ i 5 ( .'J 

/•f^f^f^ ηύντο^ κα,νο rrnoe- 

'^ |^£rtjDc< ΓίΐΑΐΔΰ-υ , Vvc( ^ - 

/ 7, "" 

n-c<iT<iru; tv Οη^οί ^ivk KV - 

l>i^ , äJj» Uivovii /ότι dCu- 
'^'^ ■ ■ <^ '^ ^ του ^' π ι ε τ Ω o( τ η - 

'/°'^ , Ότι . . . zJUo^i^ Svv in 
^ Ι 

■' η »L• α τον-'ίττίζτρατη- 

'^•^ί"'•' ^0 ^ο^ύοιν <Ίζ(^ί ου - 
Γι CO oύJtV • [η UV 'iJ<Z, ort ού - 

[rj£. ΙΤηΑουβ-ΐν. 'Αί^ίνω. Ά- 
6ηαζίτοα 6" C Σζοηνο^^ ^ <χ - 

γη, ^εττάζο-υ Xocnnovv Κ aCt 
Την |/ίνρι|3ρΛν/ c<^r^5 VViJ-i \k-X. 'Ί Jisoj 


(M^SVi)"^ 
Ue /ιίυ. 
'/iTTo(^u5J /λ ΎΤΰ Jiv oi pi u) oi \/ TTo 1 1 i τ ρ lOv'LOV όροί^ι 
ϋ d ρ ι ΰ ν ο^ττο Ιίη / \ Λ ον s" L ύν 
2/ -ί', ν' οί ι ρ £ 1 ν . — i ίΚύ . το ΓΓροίΊίυν/τ^ίο: — ττο ι u> . — Δ ι ( = Δ ιι ) qzt ν ο >-> '//<' ί - 
tfJc-iL. — V. (. ViVujSKtlV. — i ytVpU- ΛΙ&ί Von W ί ί cM<. Οτη^ . 7. Κ Ο. ί V =■ Κ Ci )■ OJ . 
'it. τοί Ι^Αυχηι^ , — / L ί'ξίΛ9ί~ν . — 10, ΐΛίτί ρα, = u £ γ£ (ω) ο -χ :' — [. Γ t j-iljj ύυ.- 
it L ρίΓΛ κυριον . — Π 'ί. οίργυ ρ ίθ\/ Ki~xt>.L , — ii-iy . Μγοο6' OK Λίί (- !<γω ίιοοκατί) 
ΤΤη^ού ίΐν M.tL. von W i ioK iy,-!. . — {. TflTJ.OuS'iOV . ~-2H. ki η-οίζίΖΓΚί : IT cJl^^c^^^ 
UiifcfuA kcAUtitcUl• . —1(. L ΓΓηρωνίο^ . — 1| f. ix/fJyn .— /S /'. ii/w. — ν oa - 
So: L 'ArcoUJiv apico . — l. ^ Ρ ο pi i L• ρ i ου . tj . J5 Cj ί /t 6 9 t , /'/ . jO . 
Zt^iteli . 


9. iisi. 


N?8Z8. 


i/cMu/ux^. 


4^ ; i-1 1 1 . Ml: 11 <-T)-L . 1/ au j oUn\ . Ljjji i ί V ί . ιΛ u 5 JJ \i lUyn! i 1 1 i i eil iA. Ζ U 1 . 
Γ τ L.6Y0V κΛί 1 rnrJ. ΓΙ poJ Ji ι / ^Υ^ luJKVVolu) 
[ y'/o^ roü] Άνύρι^ίχ β c^iji iu: TOKOu ^öCl») V'p.xu(pxr..... j 
[ r vi 5 Tifiyjpi^^ κ;χι οεκοίτ/ιι^ /νοίκτίΟνο^ 
[υ'θ(ΐ;(;ΐϋω vouiSu(o<r/ov} j £■/ ττ οί ρ « Kipotritn ιτΣκτί: / ßj y λ τρ' 


s 


[ Μ £• • ■ • -. • ] ψα.ριίν" ύ { i'ic'.'j ■■„ [Ι \νύικτίύνυ^ . 
ι . Ί uJ Χνν η<^ . — ό. ί. Ιν όΐΚΧ ι CUVOC . S ί.Τ ^LAtV UJÜ . iVjtiir/tO/Ov, . /C ΙΛί^ίΛΑ. 1/f3. ^r !). -ροζ. Η^ΡΛ'ύ Γο inlLSToJiJv 7τΛΐ)|Γί^] τον κο^Ί'ζον- 
τ. (ilc; ίΓοι] to νηοι^νηι_,^ τΖν ο',κο- 

<^ t ο [ijp(Z ΐί το -ΰτΐό ^νηι^ c<. ΐΐ c 

^^ ^ί jßicov 1<η[ο^ν οοί,^ην ΤΓοιης,η 

,)^[ujv και nji^l Γου ί ι c( U foj ι^ι r^ ou 
ί'^'ϋ'Γ ].. τ..^ .j^ Α 

^Χ / α ] ρ Γ (Λ ρ ;ί / τ lZ) ν οι ύ τ ίΟν ]Ι 

L^ 'Λ[υ Ζύ] κ,Γ,ά Topoc^ K.[«i-j ioipot^ 

t ι ' 

/Vi[|30uc< T^Jt<(*/oJ Ζερ«<δ-ι-ο^ 

' ^• ^'^"?'''^'5 ■ - ^^^^^ .Hov ^X. vor. Y/-J^K^.. ~tL hafzojcov . 

Ορ-.'.ν,Γαι . — ^ Ρ. 7Totnro<i .' ^^• ["^ F] P'^^0 . ^ tn.&tuL 1^^. 


/• 


IC IS Ja Ns δ30. /ν - 

;//: η ο,,. J,.: /^,5..η.. Ucuja.n. ('in,;ve. Γ.Ι α U.'n . ,. . tlU . ύ ν ^[ijoij^toj ^ st D « rrt (j[vj t T(j| 

[ϋ]ιΛτι4τ/"ωι] χ[^]''ρ"ν'. 

TTipi rjy ί:[.1ιχιών'1ϋ^ ή (Wo υ 
piuzüu τον iv-ökciz. ■ cm y'kp 

nj)CVi-jV ό L ΐν ο VJ.[o]V U.IV ο C 

ο du του κ οί rirciJ ν η- ι) reo cu)V 

^'rrij_l^l't J.IOI (5<0C ,■-.;:.,','... . . 

Luü i-i'Xjj.iiAzizou ijiciilV , 0T( npos- 
^'«5 civrco ^ 'ci^Di<^ liv föi 'ΐ Α du), κ Ol] 
iv'cü υτΓί ί ^o ^ην c^VToTc το 

koxi (U [I'j-vJfA-o; ΤΓΛβ^ τυυ Κο<Λ7τω- 

τ^'^ rj ν αν Lct ~ Υυυ , ότί TroJi^fTx (Χί i Γ ΤΓ/ω.Ι]:!/ • ;γ.ο ^<io 'Λ'ω 

κ CiL yuTiov civrou 7' \ 

£ 1' ω r ο ττ ρο ci - Ι^•[ίΚο]ν' • ίΠΓί Ι/ίΐΟ κ CiL VUTtOV civrou 

ii[^/]i • 6v ΰύν (κκλ<Ζζ)> jiOiT^Gis ίηλωόο^^ f Λ ώ ω .<<XKiy /jY^JSv CkuJov "m•^«, 

I 


rronj.'ii^ . -'23 /. nuuJ5 . _ Ζζ.βα^• KX ■ /C tutcii. 1'f5. |_^'"»'Ji]S i[^jKVoTr[c<j/ov Νήι^ου' βυύαομαί 

1^ ^leOdiSJäü-Jai ίι^ Lp rtrro τον 'ίΥίζτι2)τοί 0^ 

ι LV'j χ, -j cZ-lUZijj 6-u>n(_av7SLJ Ιτ L η OvCdc^ ίΥ . . . . Ζ; Υ 
[••■] ^' V'i^"*''^';] vcrC^i^j (ίι^^ί^Ι (loljpl^ OD05 

LA'^f]^°^ a:i|'/rx'Joy ^ ί Κ <i) ο (_ ρ / υ j Κ ο( t ' l'ro^ Κ cx Γ Je i- 
L -''^~- J • ■ ' ^' 2^'^ jW'/ ^ JAo TCxp οίττ ρ ci £Γ Γ ff'r Γ 5« 7(. 

ί J τ ο υ , ' ΓΓ . ή ν . ο<. . Γ ο υ y> ^. . 1 y t ν Γ. . ι 

[ j ''"^f"y°' '^['"hf ^^ oiurov /<c/i roü CVV'u^ycoJ 

Γ ] • • • rr /3Λ6-(^/ίκοΰ ■) . 

'u:rou^ :? AjouK^ou) Σζπτ\^ιΙον) Σζον^^ρον EvstpCoD^) ΤΤί d τ/ζ/α-Λτος^ 

- '' ' I 

^ ^ j ZiAJlAcZ^ , 1'f6. i '? 1ΐ5ί. i'J? S3Z. 

( 3 }/ . ) ^ unlr Ρ uTToU [ίω^') 

(i }i.) . . . ,;.,.„' ..... ilvDiYTLOV i^TiV irriTiUrT Jjj Koi^'pJiWu uf 

, 'Aj piivoii rou "Ή P^K^ti ύΰϋ ^i c ρ 1 ^[ο ς j τω τι ^ti [u>t χ cu) 

Jt'^' " "'Ρ ί^Σοι ZipfwTrüV tlcuc, tLAolviuv χΓ . . . . 

κ^ι•j ρου I Kd^iut^LKOu υ y'- υ nji, lir Σαα ß ju r Jc %; .ioiirrjij /,-,.. . 

roju Π οωνο^ Ππο l\i.nßOOov Apxp,ÖJv α ττο yiy ο ■-< u -.j :v oc^ IS 1 • "Vi ' ,. Δ- aj i< ρ 0. τ i-j ηντητ -KTfi OL/ (ν'.ηΓο(['μΐν(^ ο! υ r I ;/ ν ΤΙ'ΰ Τ Π J κ αΤ Ol ν Oi Γ . . . 

Ζωκοατ'^ου AYTin[oijTOuj κλ) ςτϊ' ovo j^aro^ Μάρκου Aüf-u Ίου Aoy/cv STpaZii^z :ου .1 . . και iJoijuvöj Ir ό η^ napu κ ίι uivcov Tcj '-■ί'Ό.ε Γ. . . 

Opoico^ αΤΓΖν ρ !<χ ψ . . . 10 5 ji «"η^ ^£iuj^o(i.J . Arrtcov' ^Τ p[ciztj] γο ; '' λροι νο U τοί' ' ί ! ι. .\κ• - 

ΛίΙύου [ uj 1 1) ί'ιΓο 5 [ßyßJioJ [(-. κ . . ,■ 
i^i KolyuLinJn . L Ι^ /\υτϋ^:ΰιχτϋpoc Κσ^ιί cipoc Λ/ε oöü^ Tßocia ~ 

-1 ' ' ^ ' ( ~ 7 ^ c , -' 

i ί ρίωζ κ CiL c< ρ ^ί dl ΚίΧίτΟν ο\τζΰ ()i uJo/nr yf cn L•* α. τ ί 5" - 

Λ. , ρ/ , _ ' 
, . .• _ . . ... , .^.., .. , .μου C μ ρ, clio L occ λτγΓ 

•, ' ' C ' / ■ . ■ ^ ■ ■ - • , 

. . . . ν ρ η tu c<T ι1 ^LiOV aiVTivpoiLPav νττυ klt cl . 

1 Γ. .10^ των Vi yu^YO.S'iXOX ^ιικοτ ϋύγ y 

ΣΓΓ ' ο(_Υΰ Li αΐΟί^) Μ iycu[yo^J ύιτύμί-ΖΓ, u χΐ ...... . 

Ψ 1 -kuiv ων rJ int Qicuyoc^ τα ν Θ ίοο voc τ<Ζν Vi νν!" uva6i dp•/ ί ηΚΟΓί^ν) ~ ... Ττίρο κι LJ.i VI) <^ Ν'ΛΤΛίΓάόΊΐοΟ^ Κ Χ S\ Κ Ο U p Υ Ι C ^ Λ <^ 

Βον^Ιχ fr 

S'T β ο(Ί τ/ωτπ diyiUiYoc^ κ/3 <ζντυριχ: /',ιΐ,ιοο 

Nr.].'...f.^..'... 

. . . . 7 . . r λ^ τηκ^ Π ροίκΑΐΐ [Sou] ui ρ ί ^oc^ ΐοο "Ά ρ ~ 

όίί νϋίΐΐύ 1/ 

vcntL . 


Ζΰ (Ν Β SS ζ) ly 30 ilÄ-) . . -J^To/ rrpL>5 Π DUKAiionv kckl 01^010:5 Txt5 y/" 

^itTJriJ-lcV^l-V/oii τι την L^^^oZy ηί^ίον U!T0^ o[odri^UL].[... 
l^f.uoiicova[x]v ο(ϋτην i]^ τ,^ ί,ηούήκ,^ κ^- κρχ — 

Tnffiy ', . 

• ■] ΚΛηΐΛίΥτο:^ ίτΓο^ί^^α^,οΊη^ ί,πΌ ο( υτ ί y ρ (_^• ι^ον) του] 

όηιχαιγο Li. iVjuO 

• ■]^'τ^"1-'<,ν)ηΐ^οίτι^ι^^ ^ vi^ovtVciL οι την τοϋ 'unof^{v)n- 

U Cf^X Oc^ UtTä.oioS'LV 

■ ■]" '^^ TCuτ^Lκo7^ ΐπι βήι^αίτο:^ !π\ r.^$ τω•/ vicKeroJt- 

Κ ΙΟ ν c/-nh .... 
L 

roj/ i'Cu^ijVioV y^^oYolv] fv ώ ί\ίς'ύαι κΛί γοΓ^ βον- 

tiiUJucyoiff 

. .J τη ύφ '^rrf^^)() ο] κο^ό ^η μίνοΥ η or^ läy ^ί ή ζ ου τον ο Li . f . r/uÄ^pCiJouj ufpido(g coü '/ΐοέΊί,Ό,-ι roycΓ,- 
. . . . ««piöTrjjKoTCos) Kcti ΐρ-ςτ<^^ίνου 1^,01 τον Μύο^ου ^ο^ιτίον 

/ΐο//ου ώο Jcc[r, Jco f -Χι .... 
.i<X^ .^ / .^/.j .^7/•ύ^5 «'^^ö'J TT c ο σ S ζ ο 1.^ (^ iviyo-'. ) ττίοΐ roJtojv [_ i"c /| υ - 

]/:'/"■]•■•[■■•]■•• ^τρα-τηρ^,Ι^ lττη^ίzηc^ 'h'oocK^J.f ί Joy^ , 

3^ ί|>'Ρί) Aii^jco ^kciov το[ν) Ήρι^νοι^ λπο a'y 

u>oJoV ''/ioccAtJV Τΐΐ D ι f. . . <:o/<>t Jha'e^i iind von. WllcKin^ A^cr,csiz-fXt. ^ e/Lcfe.-ui Ηδ. U■■,.CKE^J, Cncch.O.fra^a Ι S . - 3 , ^^3, 4-V3 . -^^ ', 47, uuü Α rch ,^ f. Po p. I 3. ,37, ,7 J . nf.oi'i ρΛίίΊ λ I ΚΊ:ο \'('Λ(ίΐ (.1 (\ τ iL Λ 
Η i μ. CP i 1 Γ J \J 

ιγλ|••λ 1^1 t.\>\vj_, ^Af ί Ίου [ιητ(ρο53 

κ Λ λ '. ι r j 5 Των k Wo Μ ί u ai ί - 

iij tu' ύι w-»:o tv' HiLtcftu 

i [n-L. το]ΰ Λ υ tau β lv 1^1 ίτι ό f! [ο υ 3 

[ο 1- 1\' ] L Λΐ/ ΛοΊ Jcüfoo Υ\ν'ου- 

ρΐ^Ι/Ο^ Τοΰ KcM ΙΓος u-K^rv Γ(ύυ$ ) 

ΤΓ,^ο5 "Γηι/ Γοΰ οιιληλυ- 
■j ;οι TOS ι-^ '^ Αΰ jT] λ ίου 
η ν/ r JO 1/ 1 κ J U K'rt L ό'ίΛ ΡΌ 2 

< ι 

ίινο,υΤΟ'/ ΜίΑαν^ iL5 ΤΟ £χύ- Ί 

< — c\ vj^'fluoi LVj ^-_- i b 


f/J/4 ^- <^^. 21 sl•. vlou5 lifS. .-;[ώ>ι] o^i'uc) τη\/ του Κυρίου 

Ι — - h ' ' >.• / 

-_ί, jj Λ ο'το υ Α fi ρι -iViCT κ-οΟ MriöiK'iiu c^o i-3.)' / Oct. 1^4- 'Λν/7ΐ/ρ.-\οον ομοΑύν'ίίο;5 . θ' AoroKj'Arofos Κ^ί^,^ρο^- T^^i^v-jG 'A^fmvOG 

vO|^^r>u. Όμ ςτλο vcGc ;;, V-] ZsJv^. TTxv i.Cj)p ί ^^i.Q(^5) tol) ΆρΓτΐ] L wcb) μ «ΰ'η ['■] .:•..ι; .\«1 Tf.^i^- 
ajitcTTL jiij κ.>:ΙΆτ^η5 ^«τΓλ] |il;üuros του 

roG lC\ir[;;i.yr.i-j cjCiij ^ Α u(GAn-; ^ -fy^ - 
Ti.vvr ^i.Lio Ji.viw K-«l 'A^ruj'Vis TU-^ic^j)i^t-<ioS ToG 'ATGvvicj^• iocSJ ^ κγ 

ο(;ύλ r, ) Jix KTU [.'Aj oj 
/ηκ(•ο ;(ΐ(Ό5 «[pjitfrtfG,>j καΙ IUkGoi^ IUkGo'ioj;; toG IUkuo'cio;•; rwcsj '•-• Ο "^iGAtNj niGVlüi-^ jI ιι,,ίΙ wie Γ».θη |Λ0•ί <;t!;.(cVi'irz.l- \-λ uiii l.^/.^•^ Auliinki- ^.fcni-. - 150. (Ρ exgo j (Ν' ο Λ 3 Λ.) 


"Cprj 5] ^iA[L• T]cC>V 

1f9/Zu 

15 μίρΊ<]ο5 ττυροΟ μ[τρω d^^^cTi'co Tot/ μ^.. ^Α [rGj^Xcv. ¥o(v.^.p[pi]^ μ ^^ .ο./; 

«trcv/ros^"- ί^ άρτ^Ι^ων. ττ/κΓί,, ^(.ofis ών^ tTrtrfrciAri κ«1 1Vj(l «^ίο r.^Aa. τ^.μ1[,.•- 

'° '"'^ ^nö-c.[up>G ßou^crrou p„./,H^r.s J ^ afr.. [Ιώ. rp.« Kov^r. κ'«! .xr. θ-ν,<^.^ρο^ 
'Hpca.Us )'ΐν.ημ«Γ05 Κ Kocl t^ ά^Γ^Ι^ώρ' JtKcs ώ^ Jv/cxi lir: r^ «Gr^ 

ΤΤο<ν'ί.|>ρέμμΐ5 Δημά5 ώθ53 ^V „(ύλ^ρ Ja^rGAco μι.<ρο ;^,ρ^5 ^\^^r^f^^ II uCT-0 v[OL ^? 

IZ der Λl;kür.un,J5.l•r,cl, v. π ö -- .(ύ λ r'p sichU.r. LI -i m , 11 cl La r J. r.uf f .1^^ l• Aiv. Ko . 
P.-C5 S.gnalimen^ Llel bf m 1 r ^ μ π Ul . I^cr T.vi- wcM um .dlsFa n4 , ^. IVdIcIchl i.f ^.o, 
ό^ι^ν^ίχΑμ^^ zufr.n,,.,,.- η L. ά' rcx WT«5 . Ebcn50 I9 . - ,7 L.tru. 

«uro . - 2^ für Zltjp,^. 2| i. T7.3 WiLCK t'N . 151. 'uu5. Iapi|i-U3. Η. 22 ctn . ßr. i^cni. 
Ijl. ßGU ^4, 52.3, 534., 525". Nl> ä:';>5. I Klcbun^..- Cura'iHL. - Fuiiilm Α^^γηλ'^ο ^.o^^Cu^ico 'irpoTr,|..p3 ^/Ipcrto'o'ir.u; 'Hp. κ-Α αί JouJ μ^τ,^.,- 

ί^τΓΰ |/ιν'ή^«Γ05 roG ^tLiAo]Au\roro5) k<J ( . 

buviv λΊ nirpt]\t:o^i3 fj^ui/ vV θΓ|θ(Μ.|^ω rtp irpo κ (ΐιμί utp 3 

)'ίίν•ο.'Γο.3 Κ-Λίί;^, A',\[A]u)V Κ^μΐ:ο3.ΐ f:- £-5^ 3.<x,p jfp, U3 -^J-T^ 

Kai r«.'.r«<>^5 rpo5a.'«Acr7c|.5'u<f«,., Grtp [^ttAc^^&^pwTr.oj ,co.O^'Ä(Au,0 4j- ,^^^^,Γ 

μ^νΌ5 +— 3^PS'' ö'•^'• ö[^ TJi] LkAJ|'(^^j 

VUU' Οτίρμητ« £'>3 rrji.- W' [«Jj^A^oTj Ι'ίμ'.χ μίν,|5 


■Vm-A 


i- "Cpo κί-ΐ-μει-Λΐ^ . wohl ν..π Jc,u:„lb,n Sdn-e;ber. - ,0 .ur ϋι^^,όρ,,οΝ L.K.ucI, zu [..-ca in P.Cu•.;. ,.^ 
HaJ ΙΟ,τ (c5-uv^Jtc.^<;pou> _ ,1 <!η(μο<3':ονΜ ^ciL J•! ,o f y.3 v . l'^ 1 . Α rch 1 . f . Pu p. ϊ ^i . ,.^ ■ - 
" '^'''"'' X^' Pap. Ebe,>>o,3. Far J^obi^c A..{|J..un.j, .prlchl• u... BGU 6.-,.7,. >v.. ..ΜΚ-χ- 
fv-u'^S3 ^^.Λ Ki^c«A«;oi;3 zulc5in 1.4. l/^l.nucli Α rcK ../ I 5. i5ö . _ ^z 5cMuis acjv- 152. 2? Αυρήλιος Κονγ'ί\/ο<^ Ό Μι Ζιο(ίΊρ.ο5 ίιτι diö [ω] Κ(ο(,^ . ,4L)cnA^.ii)53 "AfiTwAos 
2t\ ρ tN ri fv) ν ο 5 fCu ν ί ΐΓΐ d ι ΰ ίΟ κ « . 

Το, 4L• 'Τ' •. Γ- Λ-5ί -?// ziA. Ustii "isl-. Pit ZaiiUn vorhin z.Tii. Curriüicrl•^ sj Jli\3 τ in 5 unJ 10 j [«.mcf ut'' kJ \r\ 
M. — ^\i Icl-rfcn S Zeilen itVir ena, aescUriebin j alcr doch wohl nicKl- von VC r5Cn 1 cu Cncii 
HiinJenj n\io ^as Q'Jnz.e. ein άνη j/f ocujio i/. 

WlLCKc li. P. 2754 i^ECTu. '^^ "'iio. 

Papijru-.s. H.20cm. Br. c^i S^cm. Au-s 3 Frö^ aienfan zusö(ninciAt]e5eVz.l-. 3 VClcb'j ac cn . ΓΊο. 
Oltr j-ltichiL vitlfjL-h ulijcritil-cn . - ScUrifl••. ίίΤΛ full-i ^e CursivL. Zeile 1. inir j-ci'ktru 
Pucl-nSj K'ctlli .1 lü phiscl) . - Aus Jcm Foijuin.- Ztif-Jts Jw5\-Mi>'JU. ort roc μ. r ο λ λ « Von Z.l,7-S, 15, 14 fchli• lintcs e\wA cilcich v\i\ ^ von 9-12. ein pa^i r ΒαοΚ^Ι-ώΙ-εη iv'cnijcr. 
Wieviel ftlill-, isl- unaewiSS. Z.2. \'Λ, weil l-ic[- f inqer,'iclA|-_, foll sl"^ π li ι fl . 

I o\e\• κομίςτΰ^) ί- \/r]l. Mx. luroncs coniiVdWt5 l>Ci t'uCANCiE.- - iw ΐτ^ιο^.^/ »S'• 
Jfir. Noi/. 117,11-. Tcv<, irtM0f'X5 τοΰ «ριθ'μύΰ. - Z.n k-xv^cj iuo μιι^ιοκ ,;.üci'Liti ssum j \-.jl.Ju5T. 
E.lic'i-. XIII 5 ifc•. κ-χν^'ω<5Ίωμί v'ui öTdixti ;οΤΛι-. - Ζκ titn Tran sh η F<ani vjl . ΝοΚ Γιο n. or. i/,j 22., Sä 
iinii P. Loriii . I 6.210. - 3 zu Jcl Cfl ^1 ho ;^<iil 1 nliri iclic il-cuir.iusscVirti bunO vgl. Cou . Jusr. N' 17, 2.; 

153. (Ρ. α7?4 RECTO.) C Νο ώΤτύ.)' 13 . .]■ ρ<-η Trovi6[cyL] κ <χ ι ιτρο oWycjv ηριιριοι' ΐ,^ t ΐΓί, (Λ iVa. f>\ 1 1/ dT ρ α ri ίό Γοί 5 "- >^' ί-^Ζ'-'• 

ρο^ TlOv vp't to «ίτο υ (-(.ί,ν^ 60 ν πκΐ^^' ^ v'v-'lo\ ίο [ν] 
. .] Κί^ΓΓνο'ΓΛοΊίχ iCpi 1/ Γ^ο >/ κλγλ ν J 1/ rx r ?_ λ \)'ό <;\^;>TW 1/ ί,κίΐ••Γ>. ')'rfr<ri L-j-rioi•• V"^. .ίι.ν- 
ζΙ^νΐ' lAUr^OUf: |.*1| ftü υ λύ μί \/0| ηιύτώΐ/ CX (Γ Ο Κ Ρ ι cTi Ι' ΤΓ Ο \ Γι cf« ι . Ν ΰ V Ο U '/ Ί •/ ,λ i - 

Γιχν-'ι^ΐ'Λ )'£.!/ [ο] μ t ν α ι ο1 λπό τη5 (χύτΤι^ πτίο μ ri 5 
. .]οΓτΐ5 ιμ^ΐν Κ'^Ί ΛΐΓ<3ΐ3ι/Γΐ5 ί^^γ\Ί/ίομπν Juvnvcxi. kltjI^ υτΤί.;• reu Γ.;Αι,^ΐ!- 

ΛΙ,Ι'ΓΟ];^ ΓΓ.Χ Ρ'' ιΧυτώ Cj aiTJUlTi^; Κ'ίΧ t (ίΓ ("Λ Γ 1 (ό ΤιΛ 5 ΤΓ,Λ λ ι V ίκ ι ϋ υ ι ι ^ι. -, \- ί . ι• ^ι 

yov^i f [ρου? e.X]-3Civ ί[^ χΰ ΤΓσ< f t-; ν" >- w' ί. •< U « ι 

d[i'T< Τύΰ Aoy]L_wr«ruu ί.κϋικου τΓκ "Α pcTi ν^οΊ'Τιύ ι/ -χ ττσ d ij ρ ό μι u'ji ιν^Ί Ai/jii'- 

Τι-; 1^5 Γ ι ν CO ι ' υ Ιο< cfl f Γ ύ ν'Γ u) 1' ?ι•1Ι|^Ρ 

. . •]ΚΜμην [βου] κ Κ' ΐλλίχ ρ ι ύ υ ij t ν• ο ν^τ ιο [ΐ'] Το Ο ίι-Ίτ.ι^.η' ο\>\ου το ΰ τγγ\ r γ ι ["rc ι' ο υ 
■ •••]• ιτιου <Λ\' c\ Χ CO )-{. c\ Γ ι\ τη Κ' [f] ύ< ι'μΛ,,χ^ λτγλι r^ü i^Ttj μικ^μΐΜ ^ιιτ- 

■ ■■']. ον ημι^ν κ-<τί air< k-oi/ γλ ϊτηΓ^ρκΥ c<t:ijjriov/ Κ'λΙ το υ 5 cv'AXouj -'£■.-;.]. 

Γ ]ο<νΐυρ<.ι/ Κ'χΐ irpo5 K-'\AoG f-t 1 1^ Tii\/ υμνΤί^ίλΐ/ i'foucfitxi/ κ\\Ί ί ■►'(•..-> κ• j[J_ - 

μίν^ Κ'ιΧγΛ Γού i^iö'iruTöU Χ^ίΟ'τού 
- • • ] ^''^ΰ ΐύο'ί |'])ΐ.χτι.χΤου ΚλΙ ΚχΑΑινίκου η μ (3 ν 3ί<ι'ΐΓοΓου T/\c\Oui!uu ^Ljö^V^i- 
v'L«ro]ij τον rticoi^ioij Αύ\'ΰύΛτοι; κλΙ Αύτο κ•ρ>τ^ρο3 , ιϋΛ'Τι Κίλιΰί'Μ τ.-ι'μ 
ΟίοικηΓοκ^ του cxuTou ti-'Jj'fou ο1'κ'[ου] 
• • [iciu ΚΚ']ιλλ<Λ ρ 1.0 υ 5 μηί35μΐ'\ν' tvovrt^ μί Tou eTLKV , κ:ο,νί05 ΐΓΡι? f Ί ιγλ μ '^ν-^ Ιι/τ"!!* 
τγ^-όΛ νν ν ί,κίη ΚΜμΓ|, uvx μΐ] Tuov ίΐμ^τίΡίυι/ όΤ^χτιωΓ^ν (ΛΓί ρ\ ο μί,ν/.ν,'.' li/ Γ:ι 
. • • Kovi-j ί];5 t'tpMraL ΤιΛζ ■ [].... rti'\']iovc-i.5 ΐν/αΐ'ΤιοΰΊ^ \Ίι.'ητΛΐ γγλιιλ τ^^.'όν' isv - 
τ]ων ρου κκ 1 AAcx ^ ίων \«\1 ώ$ ιικο^ άμΛι« j'ti/nTcM [■■]••• μ*.ΐΓΛ^ΰ xltJi/ 
Ktxt Γ(\'Μκλητοι ημίΓ[5] 

• ■ Jotf'X 1 iv/ [ J kVuo^ou οΊ'κου fX . • . [ . . ] 'θ'ΐ ja irivf^C l ■ ■ ■ • 

ΚΙΛ7Κ Tu ^.■υ^■^τo^' Κλι on txUt>x ^'ν^οριμΛ καΓίοτη [[i rpA ώ.χ ^μ i γ/ V•;; ί'μιίΐ'ίΜ 
μι v-cx Λϋ rrp 1 iTii« 4- o<itr T(X) (. To ) ? 

5 o<dcr ,κν•ελθ-ό<ν'>τ£ο\,' ^ — Zu ,x irc ic j' l -fi. w ΠϋίΓ]<•*'Μ vvil. Wim ■ Sl-uil • V S..^ , Ζ . 11 . - ü Ιϋΐ.:"• 
ημνΤίι-Όυ sfelihnicKI- « ρ ι ^Ί ι G , D U IL t Lcli-t v-O'j n-tpov) . - Ϊ zu c\in l/ucCc) C II λ rli vr, l . 
Co il. Just-. IX 12 j 10 . - 5 dtp ΛΓη^ί'-χΐ'. — II oJer Rvf ρνοΐΛ,ί vojv . 15il•. (_ ρ. Ζ754 nECTO.) CNoS3&3 Jt-vouP . , ' 

2f•]^^1-^'']5 C 

[ ] . ,\o^fvv]5r ]•[■■•] 

W\LCK£>1 P. 25;S6. PapLjrui. H.30,?C.ii. Br.Jicin. ΐΚΊ^^.η^. - Cursivc- Va^^ιl> Ho 237. RF.CTO. 

Γ ] •• ■ 

Γ ] 

Γ- . . Kau n'js ι3ίο'] ΐΓύί vi]5 
[ημών τη5 ήγΛ,ι.>.<^ \ΓίοτύΚΰ{ν>) 
CKiXL iTciiTcJi/] τών Λΐ/ι'ωςι/) 
Ι^-ί^,ίΊΑίί 05 του] cJtdTrcOTouj 
ι'ΐ μ CO ν/ Ψλ(.^οι/ιου) [Φι•ο3κ<^ του 
α,ΐ(^ν(νθΌ} Αύΐ'ούίίτου [;ί.τ3ονΐ5 

Ί-ν Ά ρ^οΊνοη-) . 
nuj'ηλιou Άπ"(χολ-υίο^- (^λ'. ν /'ο <: 
ΤΓύ υ ο" ι κ« Ι Ά j-•« μ μ oj ν 
υ' ο 5 ΤΓοςμοΰι/ Καΐ Ουεν-'ή- 
<fpio5 u'ioj Ά ΙΌ υ τ άίΓο 
ί,Γύΐ Kio^uj . L . ωλίο^υ-) 
Τύυ Άρ^ινοιτου vouoG 
Γω vV\ υ μι\ (Τι ω r« τω 

M(]Vr< 3ημΟο'ίιΟ <^ υ - 

^'[ο]<ί•τ«τι^ υΐώ τοΰ μ«κ-« ploL) 
ΤΓκυλου ο(Το τή5 ■'ApiiLv^oi- i^ ''cu. vcriie. 155. (Γ. 25i;b.) CNo Vjiy iS 30 3? 40 τιρ.ηι/ Krt λ c\|.< CO i^ apfi- - 

Xhovtos f^TTo Trt\ λίο'τίοςν^ 
il/l/icKj ΚλΙ τηι/ άτΓο Jotf'iw' 
αύτ^ον ΤΓΰΐη cTo μ,ί 'S"« d^oi_ 

: J •• ι: :i 

//icc Lr'ichi Jer Ραριμ-υι ulr.- 


AerzUn. WlCiinnV-^• - -JS" l. Τ«λ «ιύτώ V' . Nicli . Hiindbrii^en wir<i hier icr Um|-An^ nti• ριίηαίΐ \itn\iiStr\ . YEkbO, 0.' tchs θ-ηυμ^^<ίΊιΟτ(χΓοΐ/) Μι^ί/άΐ' <)ι•] μόο'Οοι') ^[ujOCfTo(rr|v/ . . . icl-infl• parullil der HJhc λα Papijrus. WiLCK'En 156. r. :55i. 

Γα jUj Γ u 5 . Ν ο cV3S H.2Xcni. Br. 6ctn. — Eckig-i^j iirvncscIiicK'l-«, Cursi'vs.. - Füiuuni 20 25 RECTO. 
[ -f-' ΜίΤΛ] τηι^ υ IT« η Λ ν/ 

['IciL'^tirn/ou του o;ico^Ίou 

[ Αν y]uU(iXOV trou5 TfL^K-XL- 

Οί,ΚίΛτου (Kauj Φλ((Χοϋίου) Τιβ«ΐρίου 

Νιου KfoWöTcxuriv/flo 

Κί.(5'αρο5 ti"öu5 Ύΐταοτΰυ 

'ra^ti/u)^' j/ ΐΛ L ν(3ικτίίο ι.'05 ) ί'^ ^Α [ο(<ίινΰ ti ) -j- ] 

ηύ ρ Ι] Λ 105 ΐΓ«υΛΰ5 *-'''ι3 5 

Ιί,ροντιου Οιτο|.4ίτρη5 

ίλίΓο τπ5 πρύΐ.ι/οιτο3ι^ 

ΓΓθΑί.ω5 (Λ ΠΌ c\j,taioc)oU 

Λιοι-'υ<5'ιου Χϊ.β-ίχο'τη-' 

Φιλο^ίι'ίο tirio'rocrr] 

iLpj'c\ö'ic<5 όίΤύμίτ ι^ΰ}^ 

κηώ του μο(Κ<νΡΐου Φοι^ίχμ- 

|.λίον'ι35 rxrro τη5 ί^ύτΓ]5 

(; ΙΓολ 1 U)5 3 V(t<L (ΐΐι;/) . 'OpoAov'co 

S<fV\i κ-ί vr<i μΐ5, TTixpcx <Sov 

c'itx vtifo-; K'cx L [.(.i f; lTj) 1"] (i- 

A 0(1 OL' aprAj!);s5 Τ t o' (.•(>■.>" IJ'Xv^• 3 
[.] . . d ULTp.J Kc\y κ ί'.λ - 

λ i-O n' Tov5 t"! ^odL [0153 
oppiüis > "'^M'^ "^ rourroW ^/ J^^. ^7/ 3 j.iei• >Ln-' ^Ap<iu'ot]5 ^ - \5 ScUUiss v/lcikic'hl- It ji-atiiris , ici'l . Λ•, rv.i ;, 'i ,Al:•.• .'.1 

„ Pion'^iiOjilraisi am Au j uslusmürKt• ", Zar U ni-nbLlu , ..lu no rju Liut r i.n J> ,λ..•. ί\.ιιι ., , , .^: 157. (Ρ. 2551.) . 0'^' 

27 Ρ(ΙΤ ο iioiiia- ^ ΤΓΟΙ ηό'ο ^ItAU 

f.li]l/L θα) [θ- αΨ^ύ Κσ<ρ- 

//itr Lticht Acr Papurus dir. C Wo S'iS.j VEP.SO. 
1 { Anl^nq unltitrlich) ... 115 UCT υ C^•^«* ' WXrtXo w ) ΦιΑό^ί,ΐΌν' [... 
εΤΓκίτιΛ (Γηι^) i-CI' [ojiilfX^ . . . 
\ER>o-. bclirifl- prtrdllel Jcr Höh« il?s Papyrus. 


WiLC.KEN 


( 


Νο S 


Papi]rui5. H. g cnv. Br. G^scin. - Curoiwe,•- Au5 l>u2-a nii 111 irh er Zeil•. 
1 

RECTO. 
Oben alinebrochciv . 
Λυρηλι«. Κ« λ η "Jui'cvTfi . . 
pcov^o5 "Το Γη5 ΛυΓηί 
Ιΐόλίω^ ν/αίρί.ιν).Ό^ολον ω 

1(Γυ π ici bOi L (Λί ιΓο( PCT, 00 υ 

()ι<Λ Vitf05 ίι$ LöLoiv/ μου vftiACvj 

VfDC^'lOU νομκΓμίΛ nov 

ο C , So.. 

KlCPwArtlöU Ον ΤΤοίΡ t[J,OL tiS 

ΤιίΛηι/ νορτ~ου Ρ] ρου κω- 
μητικου ττρ ωτο κοτΓύ(υ J 

ί^';\ Tif<f| ] 

f/ier irichl• Jer Fapurus üb . VERSu: ...]L.vvr^py ν/Λ cj5 1/5 115 C- 12 (.rüütiil- nJcVi ?. L011J. Γ 5. ZI6. — VERSO: 5<:hriff- i>ar<nllpl der Höh« \\'\ LCKlN 158. ρ 2 5b4- Nu :•ίΛΰ . : 

" ' '1 

Papuru5. Η. 14cm. Βγ. \tjS Cn\. I K'lcbuna.. - CursiVe.. - Aus U lj:.ü nl-i ni sciicr Zeir. | Ubeii alqcbrochcn . 

C Ti< Trf]ü5 την^ KokAXif ti ν-ί ί« 1/ τών αυτών ίχρουρώι^ ify'c< licxrrrv «γλιλ- 

Γνΐ'ίόοΤωζ ΤΓΰΐ]ιΐό'•5'«ι ()'ί^Λΐ Κρ(\ τηι/ οεΊίιν Ti)(uJ •Π"ΑνΓ05 •j^Ot^VoQj^^ τύν τ?. τταϊΤοΊ ίον 

ffrjio< ό"]! τον viöG'/oVj Kod ucp tWl j- ί ΐ(ί θ"τ(.ι tit ένίαυίιω^ εκ TrJ5 Κύΐ νωτη raj 
5 [ τ•Λ JiJoi]uivrt r«fa rfou όΊτίρμαΓ« Κίχΐ uirtp μιοΓυοίΟ^ ι3ΐ?οι^'),ι« γι] ι-£.ιλ>5 λ % Γλ 

[ ]..ijCl)t^CTl ρί LtiVCM (<ί. ί Κ' Tlj5 

[ κοι ν•ίθΓη]Γι.•>5 κλΊ τον γ^κί^αν τον c( ).ω tiCpiou κ«"ί ύτΓί^ νίουγίκηβ 'ίυνηνι.ΐΛ^ 
[.. . . i<;r<3rcK (^(>Γί>,|^ην μίΛν οίρτ«[!)η5 nj-itiu. Ή μιο'ύ'ωο'ι^ κυρίΛ κλι ιΐΓ£7(;υτ)]- 

v"LL-) ^ tO μ (_ü λύ , tio'r^) • 

(■2.Η.3Γ 3 J'iorvoj ο τΓ()οκ-(ιί•μί•ΐ^ο_ς3 μι μκί'ύ'ω μο<ι τ« ς ττρο ^ί^'ρ λ- 

f-ii ΐ'Λ 5 Λ (1 ου C« 5, 

10 1^ 3 '^'^*' τΑηρωιί'ίΟ ΤΛντο jj Tf ο κ (ί lt^ 13 

AucClAio^} Mwo'. . υΐο^ TTciuAcouj 
Γί-ΓΡί'^Ψ'^) uir(Lf) «(ύτοΰ^ «χ νρ]« μ μίχ roo ovro^• y- (3. »Λ [4-jöjL 6.[h\a TjKcodosia iscmiote^ri- 1 lur ErdJiAitinfl^ vgl. BQU I 30X und P• Lon<i.r5. Zo« cUolKCiA 1854 5.748_). - 
4 sKiH- üirtWi ρ iΐö'^^Ό<L . - EbenJ. u^ i'n ίνΐ(χυ(ΐΊ£0$ nacWach-rt acn . — .9-11 Ji'c Z-K-cili 
HiMiti schwer \ci\)<\r. Pi^eobiiicn Lcsuriutn -ζ,-Τκ. unii chtr. - 10 vieiliichJ- ircxvr« 
dirneiwl-. Pi c N<ntr\<a om 5chlus5 dnnz. unsicher. WiLCk-EN . 159, ρ. 2567- ^^ ^4' 

rapijrui. Hlbcm. Br. lo,5ciTi. \VClebund,.— CurslvsL, - huo l)uz.anfi niich<i- Z»il•. RECro . (Jlien ai ^e l) t-fchen . . . r. [. .] ■ • Tt^L. .] t • • • • 

Και rtxvröj «rov töu ölkkiou ΐΊ»' aVoi/ VfCovov^ 

[|A]i]v^o5 TTaGv/l Trjj tr^poutfrij Tlvrti•]- 

[k«L oij Kcx ri-j5 ιν/(ϋΐκτίω 1^5^ Xc^i roc f «(Tv (iivj «foi Aorw iwötK• [fiou] 

[tvtjwoditoj ypuöOu ictfixriK οκτώ 

CzHq 4- oÜL am CallinicLC o'i Δ'ύ' ιμ \<•χ^\ινΙ κον ( VERSO. ] ^ [ . . ] ν CT ... Ο ρ ι U) V [ r>i5chtn 5c hi-ifl-. 3 ^Ι-ώΙί- o.vruv . 10 y = Oll aiiih in dtr Ιλγο Wl LC KE Ν 160. 


•njuV ,[τ>]^ A'^^y '^^'Π 5] ίί''*^^ LdlvlVcj; '^ti ρου [du] οτΓνου « y Ο -] 
[ρ wvo^v]6avT]L• τη5 ο'υτη^ ^ ολ(εου j) .CA.vo< (Το -9(ε vrco ν) 
[ht<^-t-0 ο( γ 1 ο ε (Γ iJJai <i ττο ί) ri αλ ο (Γ u λ c, ί ρΛ7Τ[ε'/^ η Γ] 
[Κ.χν TLK^ -το ρ ν]ο.^- Μ- tfjj ον «Ί-ν κ'ί,ί ι. -TrcAPc<(5-[\/iTv] 

[ i-Cj tv Κλ ί'Λ L ■ • 3 κ; -XL ΤΤΛ . Γ- • ■ Λ 

[ K'oti.'^ . . . Λυττοι^ TrptiiiuTtnoirc• • ] 

t*^^rns ^*9^ /uc • . [. . .] 

[ JLo^JjiiyyiOL; [ψ ot uCxLv Kx. V ov -TT υ Λ.ο< ucrr ο ο -ν <λ. -χ ü ο'] 
νττ-0 χυυν TTfoü vo]yuq;ou -π-ρ(λ ν- LA,o<.-ir t kTu^ ν]^ νη/ () i 

Α Λ^το κ-η^ο^το |) ο^ Κο< / fl•^ ρο*;- ΛΙο^ρ h^oü Α-υρ]ηΛιρ)ο] 
Tj [\υ^Μ,^ν[οί ου 'Aj VTi^ty uvoo L.orii!;ou^ Ευτ;ν;.ν•ου]ς 

ZTi l'ic^ (TtöG Ά jjCyLA-^ y t^KoG Λ\»^[Γικϋθ TL• ρ] -^ ι κ ο υ ^ "^Krf 

θΐΛ^τ uß. [ Οι i^6]j'typC^;A-|Lx/vot)Tr-|D^(rpA.'T;ipo. a7rt.(S^y^>|V<^- 
ρ,ί-ν ^^<^ TTpoKttTÄi. Άχειλλελ5 '^ΐγί^^^^'ου) ^ ν ρ (λ γ^) uTT ί ρ Λυ~ 

/CU -r-uuV |Λ^ t Ljc! Ot[uJ V] y ρ(_Λ LA, yU. Ο^ΤΛ^. (|£θ 1^ rr f<^n 


161. ί^οφ (Li π (Ν? δ/^?.) £ lL p μ- 0] -υ 7r ο yL ί- Lo ς τ ri ς i^ s, y λ Λ η c^. (/>\ Vo<.io ■vJtt.v-roov'j 

b ΓΚΛι ττοιητο ν ίΥ ο ς L•Ctτpo^J(r^v[■τröίpoς<ΓA''^.t.v] 
ζ_ i. t^LAj J ι Λ^ (Toi L• -' 1 f ■ ' ■ J [ ] 

• ■ • ^ ρ [ • ο• JL t. 6 γ] ri κ w^<.[t.v] 

'/U KCL του yt.voi/i.[i,voU iTT upuLpuaTiA-OU νττο 
1 L^\j τΓου νο^θ[υ jrpeiv ιλ1 <λ. \x\l KujV^xnw• dt. 

κ -χ L 1 <. Ε ti t ι: ρ rj ts'oi, yu«. { »^ [ Κ ο] Κ Κ >] L ΐΑ) Γ \ Λ Ο Τ L « Λ Ι UJ 

ι Trrr L . " Kr) /-\υτο»<ρ<χ-Γορος rsc<u ιΤύΐ^ Ρ ο C 

/Π /ΜΛρΚΌν Α\νρ-ηΑι_ον Κ [ο Α-•<- αλΤο ϋ ο ϋ / \ νχ νυ ν t. ν ο ν 

Ε4υ(Γ4|?)ους Ε ντ \; f V ] ου[<ς] 2Γ[^]ρ ο«, δ-^ο υ "Ά ρ -μ. ι ν' ι- (λ κΌ υ 
/ ImJuKoU 7lo«p\)ptKüU Ji— (/■] ρ Ιΐ-Λ. Λ τ t IS ο υ Ζΰ C7tuT ΐι!).1:π-ρο!Τίι/ ΡλΓιλ jU.tVOLJjrpiöp'UTvpoi- £,c 7Γ*•5^ »-η - 
Ke< VC ε ν LOC ττρ ο Κ" i ι τί<^ - j Ι Ο Λ υ W i-t κ(»ι ς ) 7ΐ(Λι.νοννκ 
£yp(Xaa ΛίΤΓί-Ρ OC-vjTlvv ιμ,»τ löoxvajV «-— (<} t<.) 
y ρ Λ u. ρ ΛΑ] σ«, τ <Λ • ^f^^ ^^ {XjV) ίΛ,£Τ U ν I.U [. . hi'. ά νελ £6i9aL,.-1'f-/v. U3r Jt£u. - 18Χ. ϋρετα ννακον. - 19 Χ. OL• Jrpo yf υ pc/ivaf vci 162. 


UM (Μ•: UZ) τ ι vj s ok v"t ι u, ρ l•^. ϋ iJ "rro.lftjiur T['iQ Lt ι \^[οΐ.λ]'ης • Α ν λ ό ο J ( t ντ i^j vj 
κ << ο τοις ΤΓΟ ["ν ι>ν Οί' U-t,Tpo'v;cri,jv Κλι, Tro^c>c^^\'i^L\J 

Ι 
Γ lOL• KTL^jyU-rjr JLC^X/fi ^e/. 10 15 20 25 •]•[ Ί' -ί (-Pf,'L'6[LV υκο Jlo'JLi.Ji ujviOV u'f< υ ό'-ΐΓ L ν L a[v' ο v;} 

τ i' u . l Γ «. L-i. -rruoT-cKTjov Mviivcovor Kc^t ToU Vi^- 
/ ^ > ^ c \ ^ ^ 

VOyU.f.v[üV 6J JC L U. f. ρ Li) U, U 'UTT-O TT uO V X Ο Ό 

/ ■> y Γ, ^ t; ""^ > ^ ί κ c κ' i< -ι, ν ΙΟ Α'\ίΛ ρ χ L-C Α ι u; l^rTTL, k:)| rA\j-iT(jt<(.i(XTopo(; Ιχλι 'i>< per / I (^ ο <o ^' 

D Ό ίΓ[ί [j OV]^ b[w]n-VVOUr ^irßoiö^TÜU npL/L£VlC< 

AI. P.' ~^Tff.,3^..:^ ^J -.:' ' t k'o^O] J lc<P'Vi.Ko vT ^^ pt ρ l^C c< τ u κ v) C; La) τ [iw• U]L jip ο γ t y ριΛ ι<- 1«- fc vüL -jrp t 1' ρ ν vU ρ ο J ι et, Jl ν ο U ν ι tV] t J' ρ CA. V.K Of VTTt ί CA. V.K Of Vrrtp i^V-TtilV L (1 Τ uo V ΛΊ y pc^'ju-ii^ CK "Γ w . Y^ 


/ fti' 163. ίϋί. V, 

ίί-ς Tu r\ ν t[A s]o' Vc^ L• krrb ο η ί.Λ{ο]ο\ λ r -ττ ρ (χ( jtt. ζ 1-7 rj 

5 <Λ t f'-i'-K "^ ° [v]Lv o[c] <.'t ί--τ ο ο ύ οΊ ν ΤΓ (Λ ρ Λ (Τ \ - 1 (, ν 

'V C^ ' ^Λ ίλ' TT -^ 

t ί ΙΟ () t[i\ δίχ L• /Λν[ο νΠ ρι.<.ο ν L J ΙίΛΤΓο ν τ ujT ος 

~ " ~ '(Χ ' ' . 

Kf^l..]-[ JVTTOfc 0[ρ U -C ι ρ ο ι r κ UJ ιΛ-] >1 C 

[•-•]•[ ]■[ ] 

[■\'^^• ••[•■.]■•• •το<[ ] 

[« k ] ο Α ο υ ΐΓ LO ς ΊΓΟις νρο<.α)ί.ΐ(Γρ -νχτο JI 0[u ir^^^j J ν ι ου 
y α υ ότ l(v ι)« νου τοο Λλ »A.-rrp οτ '^χ^ ν [ΐ]] y f uo ν(ο c 1 

-~ _ " J ^ \'<\. 

Tt-«JV τον) voLCov; ττ ρ αί ν l<. λχ ι >< UJ ν τγ μ ν^ <ί fc 

LXt-rpti Ko(M.iv Γ\ο κ'Κ»|"ΰΐν; /Moip-ruc^ -itL«j 

'^ ^^ 1 Λ ' ' Γ -t L ' '"- 

(ΤΓ-3Τ tt . *-«—• K" η / \ υ το κ ρ Λτ ο ,τ ο[ς] Γ^ ι^ t Ο λ ρ ο <: ' 

/ Ι.χ ρ ΚΌ ο /Π ϋ ρ η yl ίου Κο λΐ ΑΛ ϋ ί) ο υ r\ ν τ i«j ν ι ν ο υ ' "^ ,ττ./'ΐ../ "^ 

Cuifipovr hLiUTuroff ^^ i |5 ί* ir ο υ Α ρ ια ε ν l λ r-.' ο υ 

'►υ /ΐηίίίΚΌυ J|o*.pVLKo\J .ccsL ^^ ρ /-^ otxLKou Ι ipiAÄVL/covr 

/ \ i. ν (_ j't ο υ h ρ t τ Λ ν ν L• κΌ υ ΰυοχίέ• U ι jr ρ ο οξίγ ο α< /-<-Μ i ν c ι j 

; ' ' «. / Ν Α ' 'Τι'-'' * r 

(7<•7τ- t(ί'χ''MK■ΛLAtv' o\JC (ύΤ Ρ Ο Κ iit oii.)• / \ Ο V Κ 1.0^ iiTLOtopov ^('[pu•^*^!'"^; 

^ ν ^*- ', - ' ' ν \ y ρ / ' ν - 

■^ Α/. LpiA^LVcAj. — Ι)/0.*Λ,ετρου6ΐ/. 164. 1 ίρη.) Col.H. (Ν? 8^^ y vs O'yt[oo>a(^ τ^ατΓί 42)0:^ KjiLj -roi [-^ Toj ν/ ivor f M] έ - 

ΚΛΙ, Z,fcVf<n7L• Z«Oc<.:rrtua_V0^ ^ JTp Li" βυτ; / ρ [o^Li^• κ J^ r^ς 

^^f*^/ ϊ°"'^. ^^ς,ΓΚί,Λμ] τ1ο]:[ς1 Aot[7rot^ -rq]G (fif /Ij. Λ υ i) ο r o<^ Jlo Lou y:<'(v(J'TuvLcx.vov; -V OV Λ<Χ [ JUO ^KW VLOU "j^C^ V (ίΤ UV L Λ V ο v; τ Ο U Λ (Χ LA-JT p Ο TT c>< Τ Ο ul 

[^yt|C4.ovo(^ Kc^t του vtvo^tvovr] f. TT ί[ΐΛΐρί i'uc ο υ1 
νττο[η^ν του vo^ju.oi ττρ^ y <^ϋ (χ τ u κ .;Ι> ν ^ τ [η ν] KT»] Α UTiojK'piA-ro por No(iö«por Alc^pKou 
/ ^ V) ρ , ι Λ ι ο υ Κ j; ο ) A/L• Α^ odü ν/ /Avt-l-u-vl^ö υ tu 6" ιό ους 
hvTuycv^ Λ[ί]Ρ<λ(Ττου A^^^t-Yu« κΌ u ΑΙη^^ΚοΓ) 

^υ pV.TWVVLKOvt'l.OX Lc^. V;LTT-po^t-ypc<i^.,ttV0l. ^3 J^'At. /^/ ίΡ^Ύ Λ λ; 7Τ Σ, 


ζο 


■ρ; ^üt^. 165. (3^90Γγ.) ακ (Ν? 8^1) Γη ρ ω ι) ut'A ν J ο Ο ρ(. '/[ϋ]ρ Λ ν οΜη Ö σ». ν T[L GTOla-OO TT [ Ο 7V Ι*- uj C) ] Τ η ς 
[,• ■ <"'' 3S '^ "^ '' 2Γσ< ρ o< TT[l uJjV l- ^upuujVOr TTOiiltyVT'ipOLi^ 

[ Ki-vj;j Lc[;rj]r / \ ο y k\o(. γ]ί u Κ[(λ]ι τ [o ι]ς /Ι ο ι ττ(,ϋ ις) τ u[vl] (][ΐ{:]Ληλν- 
Γ λ) οτ 0C • • . 10 LS 20 ΓJlo*Λ,πoJuuou ψίλυδ'τ'ινίΛνου τ οό ^l-ot μ,τ-γ ρ οτ^του] 
TMyt-L-covor] Κ[Λι. του vtvoLAtvou iTTLiAtpifiA-oi;] 
V ΤΓ Ο [τ to]v του ν^ο^ιου ττ ρ λ ν i-t oc τ.• ι, κ n^ ν , "t] Μ ^ 
σε f>.• 7Τ ο \' ») ν τ: .-χ λ) τ Η ν t ζ t ο \^ο μ- ί V\(A j< c Κ ο^ l i.,c ί. — Μ. ί-Χ ρ >ί Κ Λ Μ- t V Ι\ Ο κΓΚ η ""-'lo / * ;; £λ ^ ο τ u« Λ ι w l xrjr ε t η ηυ-τΓυκρκ"Γοπι;ο]ς rNÄLoc^püC Ι \ ck ο κ'ο ν 

L[u6jf Γ>0υ5 /\ν) ρη Α νου 
L υ τ; \) γ C ν ς Ζ_[ε] J ί^ ύ T-C l\oi,c«^0 00-υ AvTlAJVlvoV 
J \ α Ρ λ! l κ ο υ ζ1_ «ΟΜιΧΤιΚου ISiptHosVLKov; ^^ JjJ./fi Yp<xu_|t^ tvoL fc ί y' η κ <x u. ε ν* υος ττ ρ ο κ t ux (X[l]• Z_c-<.fio<.Tri.oo[v] 

KoUcLoVor *γρΛγιΛ Xljr^p rtvxi^LAjV^yLcrj iiL[iJ ο]τ(οο Vj V' D σ<ν ΑΛ - AI OJVKOi V i- L• ο L*^ . C//L•'. /ΐ/(χ.ί-Γ lGfe. 


ΤΓ-Ί f- t. ό τ Λ > c< L ρ j: L ν • J ι fi ο jc^ 1^ 77- « r V 1 - 
τ uo V ε υ y LA, c<, L 5 t VvLaLViL-Y Κ c< l\'x- o'i 
TTp ί k" υ V > j iL^L• oC fo υ στ ο ι lo ο FtX Ρ c< f χ Co "l 
J Κ u ρ L• Lo J2L oi ρ o< JT L <) u . I 'o^ V vo ^ κ ι l[v (Γ ί. -J £] ~ 

-Ί. (^ j -r- 1- V ' fK i' t C τ ο L r /li ^ ο l r l κ" c( i^v Γη v/• Σ t ς 1 

r\,\itc<Yopic<v iL ■}! L•^ i ρ ί c a ι Γ Ί 

~t Ο /,c c L ό c< ts-i υ Λ i ύ L V TT ί ( L d ί ί t cVr . • • η 

1^ '^ 7Γ 'Γ ? i ^. ^ . ^ 

3 V J \c<.\/ ι i ς 5 ,Γ n< jD ι r X 1. er 1 ; c τ L τ η f v" τ•^] - 

t Λ α Μ ϊ• ^ c L' κ (Χ. λ <.'ν;ς• ί, /t ο< ί] t ,^ . Ά ύ':η[οΙ ζ oj — - 
(ι- ε τ Μ LtrjXiPcxV ιλ. ο -υ. J. ρ μ κ « ττοο x)rtco] ι ο ν J 1 

/ΙΟ ί (Γ ο U ^ ? C / ίΑ ο' ο L ΤΓ t /χ ψ κ ι (7 to ι' [ L ο ] ν iC Γ ί< t 1- 
ΤΓ t ο υ /< 'ίύν.ύ Κ ί (Γο L Κ ο ι. ν τ ο <:^• ν^ (Α Χ Κ [ ο ν ]. 

Μ ο'ΤΓΛίΙ,Ο ΔΙ f. TM ^ ί) J [/Ι γ νλ>1 Λχ. ϋ υ ΚοΛ ι • • • o'u 
Γ Ί ^ 5 -- ' 3 ■ ■ / / ' \ 

ο ί κ'ιχ [ Lj τ ο ν ^ [ Μ ρ '^ '^ ^ ^• •'ITC • ■ ι 

6 ι ν f< [; -] 

' έ J ι χ ο Λ t^L [ <;< t ο Ί ^ ^Te- ρ ηνον•[ 1 

'ίΟ ί-ν ij • ν [• •] ν/χ- • j- . . ]Wv η (Γοΐ[ι"] τ,-οίΛΓχ-ΓΛΓ -Ι 

ϋ. ηΐ tj L. - J,l. cuvwpL6-rcu . - 1 1 Λ. ^- wi. τη ν ΐΑτΊτε pc< mou. ίιρηκοί.. 
12,/!/. 71 c^u^ri. — ^ivcx. — 14-Χ. 'Λό^ΓΟ'.ζο^οίΐ. τίιν.— 1 9 : ννυί |ντ J : Jl r ροΑ iyti-. κ\ /V. ε ρ ρ caj όν α l• />< Tuicirr 1G7. Ol [JAh^iXt^t^- Ji:?','\c^n (J<)y-. ΊΟ^/νη. ^JAL^AVitv ■ tu.'vsxyxre ^ t lu iJ t ^ο[ς'^ (Λ.νΛρ[(ν5] t y ε υ 1Λ, (Χ 6 - 
5^ [^]MV Tro[/VjAc< vr>Q. . [. .] tp6o^ 

[•]V-'[• ■ • Λρ W/'l V 71 I 

[k]cx[A]w3 ov[vJ jr[otri]6Lc ττεΑχ.— 
lu ιτΐ \' [ ? ' '^3 "^ ^^ ■*-' Γ "^ ' * ] ,^ κ ο - 

i<5\j!LV0»JVXtl./\»j ouv 
'15 / l; Α Λ 6 L L V ι i t^ L J >1 "\'' ρ L (Ä V 

(XvjTov) £'V''caJ[1]- f\cNyli,of dt 

? ( ο ι 1 1 » s ι ^' Jl (Α j ' <x X' lo V 

Δ' / , ' ' 

' ^ ' /l/l ' ■'" 

Λ.υ C^X\K.\]C ΤΓΟΙ>Ί(ί'ης υΤΓίρ UJV 

SOl vptXcptAJL V V dt •) C Ρ ρ lAj (To , y r\ürcKpaT[o]p05 l\o<iocypo5 / \ ο ). *- 1 τ. ι λ \^o o] ^-^ '"'^V 

I^ ε jj CA α' τ o_v . D u; t5 κ β. ' η. '^^^ ■ 


liii / /ΙΤΤΟ Λ Α to ν Li.<j t ΤΓ(< ΟίΛ i 1 Γ' ι ν; ο ο \' . 

3.x. ΟΤΙ. — 5. üfUO. Vtp60C ? — *i/V. jrO<ptY£U. — 14-/1/. CpClKtVOV L•^ Λ C ρ lO V . TT C AAo< X"o< t ρ tv. 

-TT- ^ Ν / y^ V ,, / C ,10 ÄUtfUV• JlpU'-ToV 


Ypcxu'LV (χΛΛο( K^L• Tro Α Α<Λ κ tc: (Tue ^](ροί 
<|) ο<• JTePL Ρ^ρρΡΐ'^] Κ cx L Ουκ ίτΊΤΟιηΓ κ c< t 

7Γοι»ιοον' του Τ0< f_Tr L ρ (Χ λ Λ ο \ ι ν τ « TM ί ο ρ τ >^j -ΓΟ υ Ζ- ίΡί ρ c< 7ΐ L Γ ψΟΰνΤΊ^βοΛί 
Κλ l -3X1.1.^0/ (XL•-; c< Λ Χο< Krt L τούτο Li. Ol - 

ω • cov(J^ • •^ Μ ίΤτΓ ci L οίΛ.(χ L ττο ν C (ißi/tisovr 
^7 ^ ι > „ ' > 

Γ<ΛιτοΐυΓ t/itov(^ ΤΤ^ντΛΟ ΚίΧτ ο- - it'tl/titV JvOui-LiL• <Λΐ\ί j(U4 QO^i-V IKvUi/c/lU. Λ/ίΤΤ€/;• .TTfyM-U^OV J λχ. 0. il. i- uru ίλ^οί L <Γέ. " t. V j/ 1 t- 1 V ί. L V • — '/3/. iTX ο L tiC• 

— — 


'lO /i? 10 N? 84-G. Ά V TuJ V U c /Novyor IViiylouT-u <X TI Λ VX iv^LV] t U γ l'i- dl 5 cA L "»^ | ^ J- ^tV tuV. ΙΟΤΓροδ" Κ'υ Vq - 

iC(X ü [ΤΓΟ u]la; KXTiA «•ικο<6την ηίΛΛίρΛν' 7Trtf.iX ttlaj 

)^ ιίΤ" <-' "> (l ' ~ ^ ^ ' 

TL ου\[ΐΑ;ρ']ι.(^ον, oxt p<Vrt.pivu; ΐίς ττην aa^xuo- 

jLoAiv' ν[••]-€ΐν TOvro oud''fvO 1 1 6 η iJ « CLc την Jro- 

vAlv-[•]. . 07ir[-.]^r|V Jt ΙλϋεΧν cl^ KwpcxvLOa^ 

Οτι OATrpiAjr 71 ex. ι ρ Lire« r Lo . /i ι ν η c<. u' ex σ'ο ι ^ θτ-ι | υ ι.λ κ σ r 

£•■/-<.£. t . J 1Λ ρ Λ Ko,[/jLO (Γο< L ί-Α_ >ι-Γ η ρ d [ι,] cy A(A)ory ητ t ix'o L • /l ο 

CLxJiCiXL Kcxi) OV d i ΤρΟΤΓΟν OtJ(A Τ U ri M- <^ Ρ TT ->■) Κ i>^ , 

H' v"^l'- ■ '.1'- }, v^ Τ CO 

/ 

h τ Λ L ρ (X -r-opt; υ (]o ι; ytcou τ- ο ι υ η ο V ~Γ ν. öcXL• 

6 U .1. J. Ρ iiXuvo έι,τ~>| Κλ l λ κ« ι ^ lxj r TT Λ ν τ-ίΛ (Γ σ L• 
ι τ^ Ji tuj ΤΓίλ ρ Λ iTy i. ν f- 5" ν 
ν'ουν•«υ χ u; ι ρ< ν Vp d TTu; l. Γοΐτ ru cc/'ii.^iAj j ο /L ο v^ 0^ λγΚ oLc) fcr^ ΟΤΙ ί?- L •3 0[• • ■ - "Ι^υ (XV τη ί Χ ν ι 
"IVc^V κ [• • •]0k'>lv'0V4'^ ΟΤι ■ • 

• • "3 • Α >ι a'^oc L Γ • • 3 "TT CA ρ Λ κ c< yl UJ ä'c\ ι 
] • • • ^ί] ItO TTCKpcKOcAt^j (iOfU 

]tovOv ve^nco Ofuyoj 

] 6 ε L 'j κ ε 

]• •• • «λΛυ^ς 7Γ0ί[.] Α- Te^ /C/y-S-D. ν > s 'Α ' OU) Λ ι C ^ 

LA. η τ-β 1 1 Λ ττ'^ο) ΓΛvτιΛJVlL•U /\ονγοι/ VilOU. '/H:-rn .• trrr CM.< j" τ Ό , vxy. lil. 170. (a^f Ί04-) (Ν? U(,) 

Ι i- IX Ä ti ί'ΓΛ. — ύ u- 0. i ö ε - — 4-X. ίκοτότην r]/u.t oocv . — 6.orvw[io<iytu. — 

(fr. lUilf. lA-X. ApOLVO't'rri. — ZO -wn^L IIX.X. ε y cG 


tM. ί. u]i' f ρ ο ι,ς Kcs ι () ο ■υ ^1 ο L κ"« t Ν° 8^7. . • ••lüueTOüPtou ΑΜ^ρινοΟ 

• • -J • • • ocpcv Τίί ρ u α, p\fc V 

' ■ 'J Κϋ ( r\ ΰ( ο so-ü /ι υ ρ Tj Λ ι ο υ 

• • • ^ Ό . Λ <J ί ΤΓλ ρ t 'υ ε y -τ ο 

• • • ]ΤΓ[• •] ΚρίνΟΑΛ^ν^ν 7Το< • f • ■ • ] 

•••ΐνι,νον) Ytvopivrjv' Ι) η' κ> Ko<.>\ou- 
- • •2• « β [ • - •] ο ί cP έ.6"χ-ι C [• - -Jiov 't-n'i. 

. • • J ν ν [ • • J ν Α'ι ^ L <-^c [ - • ] • 7ΓΟ0 τ 

*•■]••.• • • (XL AloC^LyLt.f. ^ .1 Τ-Γ(\.[^ • J dir- T'Lixiy. 171. || 1 κ 0C ι Cor ΤΓ ο ι η ί" UC £ κ ν [ • ]Λ ^- Ο^Οί- ΤΓ ο \/ • • r L• 
• uvil' K-Ji «ν 60L• ΤΓο u»i (Γ Μ • ν • ι - • • "Ι ' t • t ρρ^ο Ο CO [«^IV Ρ«• . {. . /| ία;)). Ff /fö- - Zi/. .^-o<up^cv. - Η. ο-χίρο^τη^• .) Χ" fr. If^uL• κ Λ V L4j TT- iv) iL«, k't rj 

■\"o< ι ρ ί L V. 17^. 


υ Oi -υ IC c<. [ , u.{i) ί -JTt -Γηι[-••]ντ(Χ — 
i ρ uj ττνΐ (Γλ \ τ οΓ , jliXp(XK'A»il)'tir 
[ ί•| ί^<1— ] ερο<•ν λΛ.(,Λν κΓ•••ι TTujV 


cfr^. \\ΐΛ' iPVltl/. . _ Ν?δ5ΐ 


Ί 

I 


Α ι ί^ο t'[n] ι- ζ. LA L /ν Ο U vj/ εν) 1 (ΓΊ.^ UJ ρ υο ,^ ^' ^^ ^^^ 

, ' < / ^ Γ ' *υ i 

Th ϋη τ [o'uj • ] -ττυ ν' 7/ Αλ\ (■;'"'(/''' y "^ 

K'to Vj ι [■' ■ ] <-ο ε ττ ρ ι ο<το η . 

αΙύ(/< 6•^«^^ <^ VAxh'UA-<^S ,ixlr. ^0 (ία llnjrs 173. <"r- IV- r• Α '■ ' J/ res i )'/''<■' '^'■• l' "" / ' -"^ ' ) .10 (Hu 


V — I — / I - [- • TTol, ρ c< I ί-(Γ»- VOUuPicoC Ιί-(Γί-νοο — α ' ' ^ / 

4- ' ' ^ TT ' * - 

2_£ucPoOvOc^ ΚΛι J l c\ Κ ν•(Γ v,o<j υίου 

) t.rt-vouu*tujC νΐΐΛίτίιρου^ίΤΓϋΚΊΛΑο-οΛΑίνον) 

Ni£<A>"|ToriXiX(L-oT'lp'Mjv Λ "^τ~(ρ) κ to ( ^ η r j 

J_ ο t\'v θ(ΤΓίΛ ι ο ν) \\[i\]<rc vP^ütiX OJpoVXL^TOV) 

lioi.vouipiu.)CTO\j |^L(Γ^voucPί•ιAJς. 

Ο ΛΤΓο ν ρ (Λα> ο 4^cx ι.) Κ Μ L• fc-ic ΤΟ £νε-Γδτο<Γΐ 
,- Vf ^ V' ^ ' - ' rM^ ^ . ^ ^ 

.^ ' - — • '' (>• 

iZ^j) ΑτΓ t y p(o<.u> ηίΤο^ν^ Trc< ρ ο«. [ ff" ]τ ρ («λ ν 1] y ι^ ) ΚΊχ iu.rjACo l). ü. 
/ν\ϊ[ν•]είρ ij . 3. 3υ . Λπί:.ι;ρ/ο<ϋ>η6ο<ν) TCwpof poÖL•ΛίLKt^^ 
Κ Λ Μ. η i-Co •-)0 ■ /ΙίΤΤειρ ν~^ 

15 - Lp \ ^VcX. M. 358. — f|•. ρ * ö'l A(tKt^ ) •■*'<^ • jf ρ Λ lA AA ΛΤ ^ L•• 17t<-. φ 


[ ]• • ■ V'V ^«^ Γ• ] 

[■ ■ ■ • ■• • • ■] w'^ i τ ο[υ]ς ro Κ Ο u^ X ϊ|[ς ■'■■.■■-■] 

ί ν t.ö'rujT[ü]c' ιιηνος ZL tj6_(X (Γχο ο. [• .. . • . ] 

,;'--/ Ά/Ι / ^ ""ν 'Λ ' _ _ -rr ; ύ ί. ^ ' ->-- ^ ,α ^ TT 1 ' ^\-\T -''V ^ / 

3 ΚιΛί/ __ .-Ν Γ "«. |7 C Ο «Γ" J ι Τ 0[Λ f }^Λ (Λ ι Ο υ Κ'ίΑ 1, J \(A2n[ υ] θ"(^. 7 l''s ν [ i <J5 ρ ί ι/, tx fci*jrj 

c Π--, . , ' l' ; ' 'Γ'^" "~ ^, }~~Ί ^ 

οι- () «ΛΧηΧίΑ^ν' iV[y]UOi<^<. tcf ί. t< TT t δ' ι^ν^ i χ- ^j^i Ι Ί V'j 

KcA L "Τους dp Λ γ /ΐΑο<ι.ουςΓτοκουΟτηι. Tulc<,Kc?i.uI- του 

TOVi Z_CS. τ Λ iJ o-ur OTT << iA-ti'f' "C OV Kt^acuC TTTL• C |< 5l LT Ä ι 

'fD} IsKf ^ fC^i/^yJ '^PK^ £-'-''° >J) ^ ρ ^ V Μ '^<^ ^' ^''^ ''■^ *^ ° ''^' '^s 

C ' ΤΓ - Lvil^--- ) J ^ , 

'^ ' ,- 0-J) ' ^ ' X » ^ ' '"-'",'. ρ '•'^ *" V ■ 

J U V • 1,1 -U |-.i - , -j ^ • . . . • . -v^ .... -^ CG V c<rcfr 

Κ^ΐΑ^ΐΛ-ηΓ 2_ ο κ" V ο TT-( w ι c υ^ Ιν)ΐ(Γοντ:Μς 1ΧΡί^}<λίιΙαΛ3 

'9 ■ - 'Δ ^ ' ' 

u-tc. tdoC [- -1 • ■ -Το υ /Λροί νοεί του 

v'OyU.ob'. U[<,i,o]^[o VCaj] 7rc3rpwKrc(/]o<t • 

Ο Ζ- ν c ck[P] ονχ• L [Jl. Of]v£[a>] ρ ε-ΑΛ,ΛΑ. r (<ajc) oc π ο ["n]'»ic: 

[ ] Κ oi ι ί;(ΤΓ t Γ V^ "C"'-)*' T^<-/>t >j Vj• 

) I' ix TT C J '.aJ i'T tO . - X. xc66o< po<5 , /cU«A/- 1o._ 1Z/X. Z-CXTwporiTOC. — 

C• ^ΛΆΧΜΧλ. 
175. 


iAAyttXj . λίΓΓ^ργΌνΎο^ MOL• 0LK'to4v-<)Li(iT;rj»c'ov K'9<l ttu'uv Q" ν V / V Ο Ü iv-v- « • vf• ']Ko*t oi.TTtv'ffciv'jTroCjj oi r ρ >i Mf^J ο Loi x^i Ao ς 

" / .^ ι ι '^ "^ \ ' ι / - /ι- \ ' 

ί TT C TT ι - 

?r c ^ > 

■j.lOtj ■ • • ■^• • ••]<ΛΤΓ[•]Τ['• • -J IlL y ρ Ol, yy ί y vmr ί ο o^ ν — 
~ ΤΊ ■ -ν- -τ-τ- ' / ρ ' \ ν « ' , < 

» S 

<7< υ τ η ν 

\ ' y ■^ -^ ' κι ' - i 

-,\..Λ ν Γ «^ •■' ν ι' / '. > ' ν ν ] >Γ Μ ν "Γ ιν; ν f. ν Ί, |! :^- ο κ ν ο /τ λλ ι r; U /ν »j ι) c ν ' 

^ (TT \ ' ^ (' Γ / <"> ι Λ.' ; 

-r»)r Jripi<K'4LL'r:Oi;i,t.L|i)ucioC^tAJV yci.'<'r£^[ «]Lt• "^ ^ ^ \ 

\b\oi XIlo VOC OL K t cA -Κλ l• λ OT V 1^ ο TT ^ J L^' T• J ^ /M- '^ί ^ hC c^ t 
io f \'j (\ L• c t Τ ί η*' Γ'] i tii Γ t U^ η (Τ-η ^ 

<i 

"JJ-O V ρ (Λ. Ϋ t \} C 1 A' . OLi^rr, yov. — /CA/, jopp«. — 3/L•, yctpoc fd^ot-KOU. — 'f-^^'. κ«ι/C'rL•.— 
>) Λ/. llocvo(L•.— J- λ/. r\r\()oj.~- Γι ρ o< kA euclo υ . — 3 /D. caj(c) ετι,ον ΐΗ.)ν•α/ A-v CXcojccaj ςκρι,δτορίΛ). \» e-ili/ . 176. .y \ ^ h\ ^ > Α 'Ι /.ί'Λ. 

Κ ^ ν is. υ J ι Οι; ■ 

/ft/ £■ Π1ιρην*.ιον• —■■L. (χ<Γτ]Μ.ος• -^ 4j Χ. Tcu. — Ι\η6ϋθ.— 

ϋ er Jini iX^cj »ιτρ/νχ- : (j Α-'*^ο ^0 ν«^ TT ί- 7Τ-ρ Λ Κ t • ο< ^ -χτ t-u •• Ί ν ο ν^ fffir/ i;^. ■ _ -.Ν? 855. 

[Ι]ο<, ο ν >] T[t3l ν » v^jT^f /? lΛ^ UV Via.; CPptCüC Tcv V VV ίο CP ρ ε co c 
[λ]ττο »^^^^Ζ-^-Ι/ΙΓ Z_i ο κ voTT(rttov;} ΙΝνιίΌν t ρ Li υ TL• /-s Ο 7τ > p< •τ 

Γ ' - \ C ' . -] — ^ 

b >p(J • ρ . ] ?ΤΓ[• • ]ιν (Γ yu ο υ τ μ ι/ tttxkJ ιόκτιν Αίου /ίΧ(Γίυ< 

' ^ ' . ^ ^^ ί η ' * * ' . !ΐ ο«.' 'if i^'t/Ulcivi• J.tp ^:VL•Λ\)τoV ίν<Λ? <ίΚ- ΊίκΛε. \η. "5_ti^D«.(frov; ΐ2-ριΐΛ.ίΧνι,ΚουΔΐΛΚΐ.{<θΛ;[•• • ^f 5// 

j i •?) \ ^ τη V'o/nCi.ocj^T;ujVxp['Lo'. k'ovxo^-• 

/\p7Ti^V(X\/ou J \ t-L) ^ L• V r\v iaJ ς \ 'tT^^^ ' • • • C V λ η 1 

' - ^ j'" ' '^ ^ ! Μ ^ . ' TT 1 • 

10 [5ου-Γυ•[•]ΐ.ε(Λ;>Γ ixt-^vf"••• ' ''-' 

M- t τ Lo TT t/Ji t^ iX ρ c (Γτ t-P tA/V ^Λ"'Γ* * * 

/lov V V X c< <)Lc<)('i-ipor[••• 

c '' > >' -^ ' ü / ^ ? ^ 

f; Κ o< ΤΓΟ / f L /< Γ () 1 1 TToi Ρ c\ V η Κ »n I • • - ö>< — 

Κ t V d υ V O^v^ K'o^l• ε<ν•υ7ΤθΛθνθνΓ• 

15 .<Λΐ/ (Χ7Ι00£1 (Λ) d" tX ν Ο ι ο Μ ο yi Ο Γ y ο υ !/■ "Γ Σ ^ • • 

c< Lp ij t ο( L Ο J ItX ft ολ;Γ ί>< V t ι; Τ[• • • ''^ '" • •'■ 

ε υ ρ Υιό ν^Λο υ]ιο^^ ί (κν ϋ t ΑΑη Γ ' . . 
cvTroTTt L 6 0( τ- ca^ 6 CX ν (Χ υ τ co [ • • . 

,λ/ η t<^ y ίί~ττΛη\/ ο(. Κ ο Α[ό] υ ν ^ v\j <^ • • - 

• • ' ν - [• ^• •1 • — • ^• [- • - 

^Α[ρ] JTOf y CX-U [ου UjWooiPpC ■ ■ ■[• . . 

]■•■■[••• 6 /L•. <^tTCo7rtA)i,. — 10 ^KOorvu Lp ttcoQ^. — ZZ /üacA-L•. Uvvcotppc to^. 

c^ JbaätS'• 

17 8. (niHS• ^>^^7 (]l- ΟΊ Ί 0- IN- uD/. , 15 ΐΛΐ. er |iUVt[or"| JloiTt^ujvor 

Y'' ρ η iTt v' t V TT ο K[o]v (y, D V νΟιον» KfcPot-^lo^too/ 

ΚοΟ^ίΛΓ ΤΓ^ντηκον τ'β< " όνο/ 

t V /^ »1 ►'Ι L 7Γ ι JT -του i^ ί (Γ τ ο -Γ or 5: τ: o[v'l•' 

' cM \ ^ -ι ~ 

κ ν)[ρ]ι ου• η \'«pöC ivpf^w/^. 

Ltovr 11^ /Λυ-νοκροχζ'ορΰΓ i\c/t. δ λ Ρ ο c 

|\ ί ρ[ο υ]Λ Ι ρ^ ο< L• CI«. V ο ν 21. ί ρ oc ο'ι ου Ι ^ Ρ Μ•['^ ν ι.] κο υ Ό L. «λλοον tAjv oiPclAcaj 6ot- — f -^^ ocxvtuov. — 8 /V. κ c (Ρ« λ ext ου. - 

10 Λ/. Of jro ο ΟΟ 6θΟ . — 11 Λ/. LTTCLCp ΛΛΛ\Λ^ C V £ 6χ iaJX Ο C • "'.■•. ,^ν ^/^ 'ilruJrj. 179. 


Ν2 85δ. ,15 io χ Ό \] i i^^' r V (Λ Ajl[c\<r) ^J Λό Α υ ρ t) ι- 1 «-0 Αί ρ η Α ρ ο 


IV' Κ ο Μ ο « ι-ν <■ κ ιλ; λ^ν C /S Ρ (Γ ι ν ο τ Ι ς Τ η ^ Mi ροίκΛ(ε)ιοου ΑΑίριίίϋο Υ^ίΛίΟί-«-»'• 

'Λ / ^ ^ ' \ ? ^y^ ι ^'• '• /' ■ '■'' 

/Λ 7τ- ε ο' ν οι/τταρ« 6ου χο ίρονν- [ο' oje/-' 

<Λρ/νριο[υ djP (\ λ'Μ- « C ΤΓ έ νχ|ΰ<]κ" L (3' -- 

Yt-Lyi-trkr ••.•••]• L• ον οε[ν ο] Γ 

yl ο ν ^ψ'^ γ^ι ■ /ί / t^ö ν Τί? 55" 1 . 7Τ i ρ ι ο[ν J ί;]ν ο <ς 
* χ ~. / -, ' ' 

^' ' ' .Γ -1 ~ *■ ' 

Λΐ »■>• / ρ >κ ιΓ d νΚ j^ • - • . J τ ο Ό κ ίΚ ι ί Tr ι Κ • • • 

/t^ i L f • ] tT £ ς. — 

/Λ U ρ r| (Λ ι ο <^ ) J]^ Tr-p w ^ £7• "jT t <f Γ v/ JLf^ V Τ Ο t ρ Ο V v 

(Τον <.x ρ y ν Ρ' t ο »J i ρ ot. \• ΙΑ ΐΛ Γ JJ t νχ α κ([, $~) ν* ι, Λ, t, Λ ς 

iV'' ι' \ ^"'Γ ' ' Ci ' " "•- ' 

/λ υ ρ { Μ -'<- 1, ϋ (J ) ^L cX ρ Λ 7Γ ι »■'U ν (J £- Lo ν ο ς" ^ν Ρ ^'^ ψ^ 'v 7γ 2- J^ 

Γο υ ίΛ[ν ρ (% Λ<]/-<- ο< Tc U • 

lli \ Κοί ι C-— t(x ^• κ« L C— 5 [— ο ] tJjv 

ν ρ t UJ ν η ,U «-υ V ΖΛ lOKAviTicX voü Κ^ ι /Ιίλ/'Τίλ,ιι.Λνΰ'ΰ 

y_S-l5c<(rTujV Κλ». r\(o ν GTCH.V110O t<(xt ζ|/''1 Λ C"] L Vi ι. Ο' V' ο ΐ' 


180. f.7232,. N^ 859. 

[/\ου<ιος üui-pi-oc |\Kii.c^voc, j-r]t77pÄKt\/Ki- αντω ^ΐΛαΐλ,ωνι,ω κκτκ τη\/(1ε 

τ/ην οΐΛολομκχν τη tveo- 
[rcjö-ri ηαερ« ro tJrrKp/ov rtJj K[f<J(Ji[!<viJ OL i:o 1/e v[£qJ οου.λι.κο^ iv]^ovov 

ovo^tKtL• rxoGLLov CrtJV τριών 
[ CiL. 32. jOAAAiuiüMe^u. . ο V]Tpoa)/ijö"£.v i;icV Ιτινηι/ηΰΐν 'ii του /ibt- 

5 [tt^tezr^ AjODKtöC, O^Lj^LOC [Κ«]6ΐ£'. VOC, Γω '/lp-Ll[a)]VLiJ 

[Ku)jH.--,]C r'.J;.c4-3j'^^./v.'; ί,^ , . . κΐίΐΐ/ ύν.οβνού \xtL• Vtov nWiov ''ηντωνννον 

oA'ijc τL^t'ίJc T/^jf, οουλ-;)ις Δ'-.ϊΐ^ιΐϊ-ρο'^ΰΟί:, op.\- 
[vuuU KiU του ^£vy]ovov KoCiia[ovJ ίτεντα li/v] v£[i,o]v ovroc 

[£jT^(P'v[c. Kwi. ttp«c νοόΌΐί KjTtYtuv -ov Ajou/cLov ον[ΐ]ρίον |^c<;ö^f<.vov 
JTKp« roü η αι^ωνι^ον UJro x()V 6 vp ?rt (pcv> v-y]•' 

r\uiAiv>VUOC i?^ftp "i'p - 

[Uviptov Kt^Cui'svoY κλΥ τονς /τκρ'] Λϋτου ^[oj 7ι αρωνι,« kkl toTc 
JTiip κντον το αυτό rTcrrpc:|/-cvov doa;AtKoi' tvyovov 

[ c-ct. 2. Η jj/^ck^icJ^iTA^. ]v ϋρα.ί>χου. Κρ«χεΤν .•ούν /;λ\ κυοίίν 
τον' /ΑίΛΜ,ωνιον ('.('α toüc ΓΓκρ (χντου 

- η ι π/•«,'• "/'/rj• ("{'■'y:'/v ^ ■» f ' ■>' ν — c / Q Q 

[ ' "τΐΛ,-^-Ι,'ί - )ί)Λ<Λ-νν4>£ΐ/»ο/•Λ. K]«L tt,ou6L«v CYttv rffjAESLv^j vrroTLviCvciu, 
OLK0V0|^£Lv' κκτ κυτου οτ!. £Λ»^ αιοων- 

15" ^τκί . AjouicLov OvLPiov [|\]Α'6ι« νον' IvK^AeTv M->)öt 

£jT£Xt[fj6t Gvkl rpoJTtj uvioe^i V 

Luv 

181. (fJS-iV.) 0'\i=-859;.^ IS (TO/. 2.0 JjAcAyW'^/n/. vjti^L• ruJ /ΐΐΑ-ι^οω vl ω [τ^]•^)^ χνίΑΐ^ν oi.Jj[A] Kcc L Γι\ τίλ>^ Κ!^ι öK/r^v'vj ροΛ Tc<: κλο tjTiTfct e'ilc•) » ' Γ ^ ' Ν ο \ Γ ; \ ,/ 

YUObC, τον u-tvtLv KVpL•«. «KL• Toc JTO ι/ί^Κί^κ upt t vi;j 
c«,, 2.1 io/U-cW^A/^cflO/. ]ω6"ευς rij^ ooü[A/>ic,] Δ'>] u'f] το ο ΰ γ ος ΓΛΓε, 

ί ΐ,^ΐ ?] ''Η ρ/χκ.Λ[ί](1 ■>](:. 'Γοκίωρου (JC, Ixtjv ττίντηκον - 
τ«. ]. . ii^•) AoOKLOCy OvLinoc, Kc«iitLvoc ouoKov'Z J7£jTpiXKtVi<u rcj Λμμ.ωνι.ίϋ 'f^r douAiKov tvi'o]vo\/ ovoLL^vi K[o]6u.ov / JTi -ντΛ ΐ/,ΐ} y .-^- £t, ής ίί,ΐ-ζτγ,ν 

ο«το 'Irpocp-vjfftY 
?cjt]o (Ifc rcov öi5^Jrt(pa>vilu.tvi.JV rtuPfc dpoci'u.ujv' 

τριιχκοθι.υν 
üJTtXo i'/^ict «vrtJ J r[i<]c Γ[ω]ν τρο(ρειων onnvuc^c, oloi.Ko6loLc Toic, 

i- AotJTiXC. uOti- 

ΥΜ,Λς έΚΛτον ajT£Vo κ<^ο piJPo(.LCü6cu CJ c i^Kij jToo Kirai/. *^Hp κ κλ l<J -rjc; 
iGbOupoi? s-J/OK^K ύπίπ. 

οουλίκο/ "ενι/ονον^ iXoGp^ov. 

/Lith, ptlcUA oii/t Vcüxm^uaA oJy. ΛλΛ CM^n Vdu>o v^iMA>n^cMv\. JuAoi jIca^jicL•. A$ . in.UlcÄxm' aA/I tAA, cMO/n^e/H : ["pi κ όλου vo u 6 >ic κντΐύ T>jc ρ tpo(: ijuitcjc. — Jrt. nny^L•. 182. Γ ■ -• - • •ΐγι-'*^'^ :]•> • • • ^t ■ - • χ4 pxK/Utc'x M'(rpoJv6^ "Jo.rc.-rty 

■j^ ■ • ■ , • . • '3 • K> p (Λ χ - 1 LO V C V V ' - '• η c ο .1 ' «^ ■ υ 1-^ ,-Ν - 10 ^ ^ / "Ι Λ/Ι (^ Μ ' /1/1 ' Τ) , ' ■ V '^ ' '' 

[" Λ, +, L &' ν 2 LO o''c•^ <Γν α ν Tccp α. 6 ο -υ TTuoc /λ ovo»/ ro i-viii'coc 
Γ ' ^ "^ °3 S ^ '-^ ^ Κ ν) ρ U0 ϋ 11 *Α UJ ν 1 Λ y 1 χ S. 7-1 ν ο ^j ^ 5• Uci. (Γ τ ο ν? 

Γί^-7^-0 Tj tO V υ TT (Λ ρ γ ο ν Τ7 LV ν (Γ OL CCIA- ΟιΓΛΛθΓί][θ κ (ΓαΤ ί;\ τ £^ ΧΛ ί 6 η 

Λ> ιγ ,' CS"] jtyOj &< /ο'^ TT lVo ν ι ,ώ? μν £. κΓτγ ου /-< y ot t, ί^ yi ο ν Κ in ο ο χ> 

Γ(Αροο]θΛς ό t^i<ck Ο Κχ ιλ; ί- l [ζ] (Γτ)- ο ρ C4 V 7Γ ν ο ο ν κ ci l \" Ο Ρ τ Ο υ 

t J ^ ^'ι '- " > ?. ' ^ ^ ' V ^ ' '^^ 

Γ κ Λ 1/ • -ς: j ί^ ν Λ yi yt tvi V t, ci ν oi t. ρ u-» f-A t "ü/ i'^ c^ ν Λ TT C-. -u '^x. o?. "C" ο — 

L ' ' "Ow'J ^ y ^^' ^' V κ Λ τ~<Λ "CT ο 11 lui-c <ί Ό cp ο ο ο ν -c uc n ε \- & ν ■JUmt' Λτλ/^υ{•^ cW ϋ ajj ΐιτ-ίΛ/ί' λ/-•' 


> ' ■ C• ' Γ ' " α / 

Α P"c i ΐΛ.ας j\~coXiU[oit.O'u- ■ • [•] Oj-''' Αθν;[• • • 

> ' \ ^' 7 ' /^_ 

3 r - . . t ο^τ-ονΓϋ or ■ 183. 


i V Α t LO AlT ο Α ^-ΛΐΙ ν i;i it U. 


li .10 i -!' 
^"1: ρ ίλ 'i: t (A) -V- ji TT Ol Ρ Λ j ^ 

J Γτ λ. ί- LA. οί.ί.ο[υ]Γ\υ(Γ_υο-υ. ■' 

_D ο u Λ- ο ίΛ. Λ t 1 /L ι ο" υ *-\i (ί"<^ ^ -^ 

<! L ί Λ η /Ι υ -ν ο r ο ς ί 7Γ τ α — , 

()' ι ν 

Κος t <) t i<äTo\' c-rovc i 7 ;''~ "^ i ' ''"'^''' ^' Ύ ^ "■ Tov i. TT ους -jrpoif ΐΛ, Ο- 
νο V -ro [dtcA]n AM;uO r .[xoc^ aiwf JjxJUlU Jiur öff'bvj'wur oJv • «j v: /Ιλχ^"• -WC- 


Γ "1 ' ' Γ ' " 3 ^^ ^ Μ,ου ΓΧΛΟ'Τορ \ cA (j Λ V ι d ι 

/ / U/-»i2utv Jlm'w -e^tix/r' oLCnAje^ ■ c^ (fr. i\.nds. I8it-. ψ- 861-. Ι rLT c] υ ς TTt. 1 c τττ ου Κρέ^ιου|^ Γ\/\ iT^vdtoU Γ\ο<<-(Γο<.Ρθ(^-. . • / (oL 

Γ Ι:"! ρ Λ ] κΆ ί- (- ό ο υ ΙΑ {. ρ ι £) ο r 1 C υ Α ρ ö^t ν ο ε L [ το υ ν ο ^ Ο u . - • 'ν 
Γ . • . τ ο' U ν () ί Κ « ν^ iu- 1 ρ L ί ί- ^ L Λ -^ t* * ' 

ττηνΙίΤε την OM_oyloyi.rtV ο^ΤΓο "TTvifr- * ' 

Γ• • •]ί<ΤΓίΐΓ^<.ν τον ^ τΓ υ τ: ο ri [χ L ν • - • ν 

Γ Ζ_ ο"! 1] ρ C ν) c^ τηχ f) .χ V" ρ η I.C c\ ij l (Λ [ ν'' t ι ρ ο ς - • 

/\ö (^ . . J - . . . • . • η 1Λ. LΛJ ν [- . • 

[ • ■ ]\• • • ^^r^^ivo^ . . . ρ . , 

Γ- •] ύ ι f< 1^ Λ-ν Q \ χτ C\ yvo<Lpil ι.α|ο ν οί - • • 

Γ. ."Ι- - . - • c<L rrpor dt ΤΓΟ ΤΓΡρΚί. t^[yL<. t ν ο ν • - . ' 
15 ί"^Π ι '*' '-ίϊ~5 ΤΙ ^.• -^ «,t f ν )j ι' Kiu^t. • • [ ■ 

[ - • • • Ί -i c<l -vc< ρ ο \j ς κ t Λ j~ - • • 
[/L] γ . . Ί Ζ_-ΐΓ ο Γ ο nx ic ΖΓτΓΟ του ητ t ο 5 [' • • Ιΰ Ζ•/1- ι. r ευρο^- i.3 χ. )<ο<•νώ^. (j/r- jfWfe. 185. -'"9^05. ^ Ν? 865. 

J abij/UAyS'. ifL^ Ί Jx.nl. JJr: X /:.ttu elOAÄ'UyTyl•. (Myi^WO. %.JciJvri^• ΛΛ^, Uw. 
piu<; KoiL cor γρη vLcyx ει^ς^ι. c yor L•• ρ tful ν . ,, f TT X ΧΓ oT'fA Kroc» c><pY upLou τ~<Λ•/1<ηι/χ--(Λ^ι/ ρ CO ν ^ »να ι, [ν| υ ν' ^ ι/_ν i ί' ί, yO<- ί-ι ι/ τγ/ο qC β ί. οο ο ■ 
i. ΤΓ ι 6χ J Ο .1 r, ς' ϋ }ΐ /ί[σ]ν Μ_ ί. ν <Χ Tf-AsTv' Ο' J χ ί ο ι, ^ «-4,[.(ΐ,χ Κ c\ Γ έ Γ ο C, 
Λ ρ f ν Μ <- ο ϋ [τ 'Χ vLl^X ν Τ Λ ΤΓ {- νΤ£ έΤΓΙ Tcaj ia^C TtG-por- 

7 , / " c. 7 7 - . \ 

<D fc,L• Ji Ο ix t, V ci \j -jj- tL^i. V "c .'] y υ V c. ί, rc e, 

(] 1' o. j. CO r -υ TTA v-1 ρ Mjx/ η το Ο Ι- r* TT f-*•' y] ij?•? 'U'-Ct.'. ' ' - 

• • - J ί ij p • j - 5. L (V V K[<a] L V ρ γΛ /«^ yLL Λ Ti^ i^ [ /' '^• ' • ] f. K. y Ö ■::c.^ Cö^ L ^' ^ <?.' Tro 

1 ' ' ^ ~r- r? '' Μ ~ ^ "".^ > ' ^ ^ 

• * 'J lu ■ • :<TrC JL.C (1 vor [ I J ir 1,0 t i •ο^- / I £ ij ο ρ ι ι Χ-( ;ι Kuj V ο ι^ΤΓ f^J ^ 1\ UJ ν ο ί< τ Λ KO.ftcci ν •-• 1 - - ■ Xc-vvLav t Γγ^^ • 1 • Γ" * ' * ^ Ρ 1 « λ' Λ^οίί" τετ ρ Λ KTo'jlL.^r Το c ^ i 

-/\, ο ί, 7Τ ο ν [.\ TT ο (J ί-Ο Ö 5: L t" /α Ο Ι. Κ <.0 C tiJ V j 

Af\ -, «V ^1 Ρ"•'; •' ■'/ ■'••" ' ν. ^ , , . 

';U • - •-Jo'u ztoxjC \< cx. ι. α ττο ό[ο<^ i) ■ - τ; pj L Το υ s -r ο v[<r• ^' <■ < • '.•Τ •. . < • ■■ 

■ι-.Ί i- 7Γ L Tö v/ vi Ο i. TT Ο V TT- ί 1/ r ο•. ξ X >-] A^ffO]- 

ν c ν • • -J - LI >| ν L• ίΧ L tu ν [γ ΙΛ] hmj ν ο κΤτ ί)^ iCo Tl t^Jiw • • ο \) j ν ί^ί yo *-c- £. ν ο ν 


t % L oC 1.' '/•'''' Ν' ^ *1°^C ^^« ■- το ./Loi.TrfoV ο< 7C0O]u)o ."[15] ΙΛον -νξ^- • ' • "l^'S 
χ- (Λ Κο^Τ i.-roc -ΓΓΛρΛ (jCuö'fc«-C ί^ε ΜΟΙ 

• • • rj t L yi U c'v/' • [ ^ ] C '') ^*^ ντο; ΤΓ(^ e ν ΊΓ L] ΰ L ii τ i] •:; λ υ 

^ '^ -Kc .iTj υ AiAj ν i'j^^o > )<•^^• . - -J κ ο υ U? ο L Γ*•'; • ' " • τ] ρ t c< k [ο ό] L er 

ο ι' () ύ •»•) ί< Q ν ΐ Ol Κ C t 'DT 5. ρ L• το ο VI }f tAJ ρ ι Γ 

• ' ' ίΐ ι.< \< οτ ν[ Λ.\Λ) ν • ο Η ] Τ caj {<" £ ρ ri γ JÜ.. ι. (Α -ί '•:-' οί <γ l r: τ /ι - 
1Λ, ÄVocT Ko^yt^iy^-otro yuv- ο ο ^ (;• κ* ο τ υ ^Ι t^o ν 

18G. . • .] • • - [. . . . . .j-t κ ι; ν [• . ... • .] tu ν fi LKTp . . j ' 

Φγ- IVxjJrS- 'IfH^I- ■ ' NU.SGG. 

α) ΧΐγΑιΠ.^Λ4. (iL•• ΊΟι^κ^ηυ. eJdr'• j <Cttv. dfalijiAA-.v . /ί. jaJmJi. "v- Uw. Ua/l<5-vu £.. 

• -/ /<._- y ρ c^ c}^ »1 ] C ΚΊ«[χ]λ λ V L• (Γ Μ. IV ν y [ " • ' 

• • ■] • ι<ολ(.Λ»] /A^-rojj ν υ 2ΐ'^ί ρ]υρ ι i*.Lvc<, j 1 <?; j-r[o U - - - 

• Α. ο κ ν] OTT («10 ν) Ν -η δΌ υ vTc<pc<.• Ι ci. ιλ ν ö' -υ c^ . [" • • • 

TT \ Λ ' ^ ^ ' ' '' 

-TT- Ν ' ^ ' / 187. ^üJovroUA'^. üL•' L•^ OrtV. 0Jr\ ^i^^X-. S ÜAj'U^I^- J<Jt.lioluL• jofvu-ir- Λ. J α Λν'/ί' 

ι ίΐ ν Ali- ΰ T'c< ι] ό toi ΊΤ ν /Ι η (^ 

ί^ ^<:>^ Ά Ö ρ 1, ο< ν ο ΐί 

Τ fc ι τ ι lex — 

/ f^^.'j 


tf- ri' ^{jJaS. '/ ' , ^ ■ I ' ^ - ^ (! ' \ ' 

. . . /AjvTTLVOEuor /\i3<Tt()tL0U xou \< cf^ \^ W c< Α Λ \. — 

• • • .1 Ο vj ίχ^ Λ ? ^' ι ο ν ,• • • • [ - • • ] 

-το -ΰ Ά f• σ'Ι ι, (^ ν ο ι χ- ο ν ? 
5 • *•'] Κ.\τΐρο'•νο [""J 

• • • -'ί •\ • 6 [ε] τ >] ν a ν ο ΐνΐ ί. ν η t Tc l 6 ο ν , Κ' ν j" ι l ^ ί^ [vjx L κ' λ χ-Λ - ^ 
|^•,\,τν --:';.•.••,•.',.• ''•1>^-'\ • 3 J 1 ο «"του Μ^ος (ΓΚ t u/rt^ tv ος ζ;>' •"' '•*;] 

πϋ • • • κ Λ] η ρ ο ν οκ.\. 0C LO ν TiAj *^ τ^*Κ λ'^ 1 "^ ρ ° C οΌν τ•" ης '^ C" ~] 

; ' 1 \ ^ ' . ^ C 1 ' . .^ " Ρ ' ' / 

- - 'Λΐ/ν-ΊιΧ εντοοουνω ΛΤνΑ^υν ο(ττο(1ι.οο?η(•^ϊ.ίΧ.ν (T^ojL• 

./ - Γ ^1 / ' - " ) 

• - . - οίνο L/C«. του ÄK/>1poVO»yt.r]-roU KO([l/]-rujV ο< yt ~ 

? ^ ι Λ '1 ν ^ ι ,1 ; ^ ^ 'i ^ 

7 - ν '^ ,- ' ' ' . 

'iiJ • • • ' "1 Κ'σί ι <[ο^]Τί'( L/tiOo^ ττι-Χυτρί^ • ] 

■ • ' ■ p51;*rTrV->-]-T-«Mr t.ocV (TOV Τ\^κ| fUl^vl "οΓ-μ Λ•;. .•..'-. . -Ί 

",~- , ' • - • - 1 L•^- fc ρ Γ L (] Ο r Γ."•,• c-j-j . ι•. /" ί' 

188. ^a. )Ud 


Ά ΤΓσ«;ρ(3< ι oC ο ι;;ι τ; t ς χ η γ ΙΛ Ο ~ 

CPpoVtrti'-coo τ;ου ο'υ ν ν ί ν ο χ? r 

c\ τ ίΛ Ρ ου τΓος TT ο ο ^(Χ -TeX pp v]ror. Ν 5 8S9. jOijtiam• 40 '<;] /ίσ i -ν ι Τ- 

Ι'»] i-jrt /C"t^M ric [Ζ_ο κ ν ο]- 

ίτ ν ί;•— Α [- ν-Τ ΙΑ; ν 4,]/ ο -L> Ν <7C t (Γ<Λ ρ Ο Γ 

[του κ]υί>ϋο-υ {d γ] ο\ ν Ρ ο< <jr -ns/ C rjr IC- VC:. % 'i'Xndrs'- 0?« ^IWfl olaj.vyiu^. ^t: fi^bc^. S)r• %c^. βΐΐΛ^ί^. i ΫαΐΛ. >^. ÖU- N5 870. r " - r 7 MC. 

κ u-j 1Λ VI Γ ^ σ k'v ο TT- Λ t ο υ 

.TT ο -r-o »^ -r €. £t;r .ί^-ιτο[τ] ο »^ ^' 
Ti cor -fo υ /ΑττΓΐ[ίο ν ρ]ς ;ίΟ OlkÜcx KOct- f, ν αλλοο 

^ ' -ι Ι υ 

voTTiAj ο L κ' ι. ίχ ο ν τ to ν Jyr 'Tbisil^. 189. 


\i(<n. (i/^r- fj5x«v. ö/öA^/U^ . A-.I.a.Lrk.'rt. iJvh . d (rrCj-loMinL iXAJhSiAlt. V ^■' ■• '•.•,•■ ΐ6]υρ Jlaj -γιο <Ρ ΛΤ ΐίΤτυοί-Γ• <•, f•) ■' '^ < f λ : ι ■ ■ .. « 

CTj '\- ' Γ ' Ρ >t V ^ V • ' Γ 

■ • ~ • • '. • ] S" L d L Λ ρ L (j Α L d [l'] tO V f^, V'O [l V . . . 

. 1' ?ί l-tLAj o^VTru-dUKiAJ ί TT L Γ • 

/ 
ρ } V TT l[i> ■ 3 ■ I u; J fc I i ρ } V TT l[i • • •tJcoV' (](,Λ:ΓΓρο<.(Γ (ΓΌ LA t- ν ia; ν [ > 
/Λ ^ ^ f '/ f ούτ[• • 

τ ' - ^ 

• • • ;Jll PA-LO LLM V . "^Ur ll i υΤΓο Γ'ί Γ - • • 

• ■ •] TT ρ ü ί κ • [ • ■] ρ ri ιί'ί ν (Το υ ^ - . • 
• •] ο υ. J 1 Λ Α[ι,ν] ρ^ »1 ο< ρ κ f [τ • - • 
Λ5 • • χ]ον TCcxTcTcx f,u riT^r) . [. . . ^Vajaj h-üJr\i iicr 0/ /abnjAAAi cur. ίλτ: '?Wi ί: ?. 5881. N°- 87^. 

U \ jTA £-oV tyl(?<-c-c(o W) ΚΓλι. TT 

^ in / ; , ' 1 > 

TioV <) f fC« iX, Μ M- CXT toV 

Τ lA- V f f^M Ρ <») 1/ ίτ. V Τ U^ ν ΙΑ Ο L-• ■ •■ '.'. ■ γ i; >"' " •' ^-• }" ^ 

J ν^Λ η Ο ο \/ σ< λ Act, Κοί ι- ί-^ο l-U ο > 
t ] ε[• •]ε(. . .) (^'r: ohuirf- 190. 


Γ-. . . • . .."10 vrt 15";^ ο ί cTc ο y^l ρ Tl - 

Γνθ£. I.r0\7 VOlltoO r\ XJ ρ t] Λ'1-Ι-Ο ■ /L-Oi ΙΛ Ρ (< 

Γ V ufu ^ o-u νν'υ]ιο V oc i) r l ji ί Tr~o υ ρ ν uj 

Γ ]ί<'ίχ.|:• • . •] ; 

'Λ "^^ -^ " ' ί ^ ^ '^ 

^ ίΐλλ t ΤΓΛ ρ ί^ (Το -υ d ο(?ι^ )^ ^ t Ο ος ]Kitvv'•• 

[ ]• * • [ ^ J Ν^^^^^ 

] ' ν • • • 

Γ li^hV ci> "του "r"u< ι^ oiTfo- 

f / ' ^ ^ ^ 

(/ ο iTcV /Το L- [; TTj ut n^Q LA. Λ L tV-irc*J 

rif uTTIcsprov'Tu;'«/ uov TTcxv'cujv'^ 

10 ΓιΛ^Ον' Τέ νρΛ ΚΌ Ä't-CAJ ν ^^oc^ pc Tr ο (/ uj (Tco Τη 7ί ^ «^ y/r ν'ρ α Ά -λ c νη ) 

. - . LO ^ 7τ ρ ο Κ L-r ε . Α -ν ρ >ι yi to C Κ ν ρ ο ί^ }ΐ U υ λο-υ c y ρ ο- cjjw ύ- 
^TtP « ντ;ο[υ • '^]S «y ρ«|^''-<^τθυ ovro5. 

— __ 


e c, /η τ Λ 1/ 

U/OL jrtft τον rrpayu-xroc ων itirev UOL• K«L• u.tr χ lii tOco Kfv' f^"!- 

lNV £JTtyv>ii';üKtL T« ^νΛ'\ω\χιχτ« τον AcKtXXLoir. I ρ Λ-γον ^ol kxl κυτΛτ« oiifyroTriir OTL• LtfA του \>ίον «p^ovroc, 1 Ltj- ^ύ u-E ι^Λ £vta l' i/(.x). lid-or' da/r üi-iL/>v IdLAt- ^ ix'uliuAd ^\(^γύν)(: ? ^Ο-ΜΛλ- j^jUi^^^'i^ fiiyr- KrUUiC LuilcKov. 15 λ.. ι iUfG Ν ν 875. 

IlTOU /AlAuOuAuCLÄV/OuAvXUVtLVOU [ 

Z_i|ic\i3-rou Lucripouc, . t u'c^ j^(aff c älJ) u3c(to) ν υ( u- α r t κ w v) t.''oyco(v) ' C^K.'^j 'Ho^'-iiyjc:, lltUtu)^ -του 

C3.H./ /VoyvMvOC,) OtQ Vi(liJ,i'io lAWi), Q 


i?. ρ3^ .^ ■ ' • l\'o e7i;. 

Lxout, li Au-cok,d(\t(oooc,) Γ\[«]ύ[ο-]«[ο]ος ■/fz/zS'^ n.&U- 

i'.xov Αίλι,ου AuQLoivovi /Ανχωνινου 
Z_i.ß c<.ii r oCi) L\jc5-i.ßo\jc,, [ LtJ G v(oi.(rr Λΐ) i5-r(.to) 
V ω( i<.(xr L K, ω v) £ονω(ν) χο(υ) «(χίτου) ui <v, kico ΊΤο^υνι ί~ '^ 

2_οκν ΤΓ(αι ου N-vitrou ) Σ.ΤΟΧ ο ^(^■riL, ) Αττυγνε(ο<^) 
τον Ζ^τ Co) xC") >] [τιο ς, ) -) Ι ί. κι Äff ι ο (^c,] . 
(_2.Η.) /AvTruvic, /_ Vi ο LUV 
β'ίδνιΐΛί.ιωΐΛΑΐ. 


193. Gi J. 13 3 1 ' Ν» δ77. 

lltO'J ΑίλίΟυ Αυοΐ•α.'^ϋ[υ Av]tu)vu\/ou 
2_lpÄjuOU L[\jJ5S.iiouc,. h.LQY(a>I-C0lLJ ύττίΟ V ο U.(_o(T t κ wv ) 

του ϋι.ιλ(>ι λυ Jo t ος ) κβ^ Αδυρ {. V ί ν r(ri) Έ τηχ ν (α 9 ι et ν Γί üHJu^yc) :<---''•'- 
5 την ktXCtuöV ιΤσο*. ν) £Vi Tiv \;(^ VI 1X1.0 ij^v) Xokvotc^^/o υ Ννίσου) -^5^ ■ 

-^ΤθΓθη(^τ;ι<:,) Λ Χ υ V Υ (^ί CJ c, ) του XxOx(ov]Tioc,) 

— ^ Τε κ ι ο«. 6• L ο C^ ) . \ί•'\\-) Τ (XVIIX.C, σ t (T-VjC ρ*, ί.1 α; l/<.0(.l). 


J-tM^oU, ίΛ,ίΑει"κ. Q" h^rouc, y /\ υτ ο KP c^r 00 oc, Κο<.ι.σΛθθί:, -^bZ/loi 

ΐΊΛ0κου/ΛυΟνιλ(.Ου/\ν'ευνινου 
2_ίβ(ΐ^5Τ^ου Ko<.u /\i; το KD ατ c l\cx c σσι,η oc^ 
/\ουι<>ίθυ",ΛίΌ•>ΐλιον υύ>ιθ[ο]υ Ζ,ίΠ)(Χ6Του. 
5 L'uo ν^α στ «l) uir(j_rt) ν cj M.(_arL j< uj ν ) χου ύ ilACvi Α υ ι/ ο r ot,) ß (^ 0(2υ t. tcjc^ Α-//^/. 

UO τ>,ν mA(iu5"iJ £Τ<ΓΛν) f,>1 ΐηνΐ;(ηΐ^ΐ(.^ν) £v Ο c (ώ ου υ ι"?) ^ ν/ vi (j ο" o'cü f ; /hl. 

>^okvotCo<.iutj) IMviaOu ^τοτο Μ (τι^) Aicuyv(ioc,) 
το(^υ) ^roTO η (^TLOc,) "/ ItKtokffioc^ . i) ννγ ^»Λ^>^γ/;) //^»/^ J-ou^. "ib'iXÄ ΑΟ/>λλλ4:ο/ oj.<Z€/4M^ ,vüeA/5/€/w^^: εν <fi(^puyu) Έιρύρηο 

19V. II "Τ ^ . % 

? 1333. ■ • f^• δ79. ;; 

ΓΊΛθκ[ου] Αυονιλιου AvTooVLVOu ,f 

Aouki.ouAuq'viAlouUuvioov Z_ißc<.öTrou. | 
5 LL'i ρ γ^ίχστ α t) \;τ(ιθ) y ω(ι^ λτ ι κ, cj ν ) τουα^υχου^ 0^ Μιοοοιι ιύ .J.-b/rM- , 
£ cj ς, ο V] i ν τ (_ VI ) Τί. νν u) ( '/ ;- 1 ό(.Κ ) Κ οί ο ä(v l ο ο t, ") Ι Ι r ο Χ(ί ι •- ο ι ο c, ") 
υ ν ν u)(_ii ρ i ojs ) "Coi?) ίΙο<.Κ.υ σ ίθ(ς) Τκοςτίίτ. φ' ']^• J 

hriuc TCiU-Tou ΛουΚίου X ί irr ι μ-ΐ-θΓυ1 ^ ''^^ ^i 

^ίουνιύου Lwffi.pouc, Hio-cuviNKoc^ Z^^Cl•'"*')''^''^ 

ll<xoT"vi. KU, ZA ι ί vj ο a^vpi V^ ii.üccJVL wlä TCÜ ί 5 ( ß uT t C ω υ ^ 

Κιο(^|^ν•]ΐ^") ι |ouv/(iuc,) ^α ο (Λ nc(.tov u.ovodi.(Jju.Lotc, ίί. li-vwijte. vnoi^vv- οι-Λ^«^-Α- β Aa/>--</vu oWvvvo wroiA.e it^cc- vvcKn.eL^-<yvL- irq i^j jίι(υ^Γί- 
pωv),i>6..fιOu)V. J-<M*i Ljc/iti"! 195. 9. ^.oaq. . |"V°881. 

1 t-TTous tTCr<xi\cMüi.(<,c«.xou Αυτοκ,ο<χ.χοοο<^ l\(XL(jao0Cj Ilxov Αιλιου / 

Αύριο-νου 
2/ /Λντωνινου Z_-[LpJÄ ö r ου Ιζ,υ(Γεβους φ(χωΐ])ΐ. K£. /\ul >/ ς• c\( γ ^ ν ) wie- ] 

yL^ccjVLJ Kocc p». LT χ(^ ο ic, ) 
3 ΤΓΟ Ä k(^X (3 CV ) iX γ(ν e L• K.UJ v) ^ κ V -^(01 u υ Ν Vi (J υ j Ζ-ΧΌΤ VI (_τ (t^) ΛΛ- 

ΐΓυνν(ί.ωί,)του Σ, τ οτ^ο >i x S- w c^ ) — ^ I f. Ki «.ffi o[c^ ) σ υ ν rtx. ? l (o'c^O ^ y 
To[u) Λυτού "--^ — • , 

(m-äC,) TiOe-aC^t S / S '^) 

5 ψαΐΛίνυυ K\7 aAA«c, ο<ργ(υριου) i)Q°<-y(M-^<^) Tt5<5'c\Otc^ / ^ o, V α ο u o^u/fliV 

Vi) Α d'AAoic, αον'(υθ(.ου) Oo«v(|u.PiCj)ri5ö"c\Pi,s/0 H^- ■'^^/'"' 
ν(_ω V ) KU 

6 OuJoj(yLou) (Ρυλ^ΛΚυν) (χογ(υουΰυ) öO(xv(u.c(.^1 ύυο \ j \ r. > !'-'^y(;)';^'•■. 

l'V^ _ llauvc κς «AAtxCj «ον(νοιου) ύ ο w v( l<. ac, ) κ r u / > η ^"«4^• 

[Κί <pa.Xa.c u ) oiTConu)(y) cx.ov(voiou^ k τε^ε?Λ?£ς^ / C ο , 
fl - Και i•'^]^ ^«(^^(i,) Le~oo /AQ'kC ■) £tcii<.(.i(-j'c<Aoi.i.o-u') ΐτοτ^κ^ν ' icu 

ü(t)K(_arou) \^ ^0ί.(ί,Λύυο / ^lH» , Awuo Kk i.iciKCtyo./\ai-,^, 

ου) •- ^ ^ S ^ ^l^l^ l^^ / ^ L[ß] , 

y /Aooiixvuj |<(^ u)uA(^t<Kujv) «ToOLov L^^ *)^S*NSr^/^yp• ^^ '^ • 

10 ^N ) I 'iXi-iQ Λ <J <•(?. V ί]«(φ ί V ) Θίθγι(τοονι) uttlc χου ι) 1 1 λ ii Α υ > ι 


V-CT-te. 196. ('?^0]9.} CNe88l)' 11 f'V'V llaiTvt. κς -ύττίρ τον ULiA^j λ(_•υ JoTos) έ κ κ cm Ο ι v^ts-c ο ν L_ «ς^ν(υγδυ) 

vx(ip) Του ιΓ itX η λ(υ i/Qxos) ί* 

11 i ΚΚο-ι ιΓί κ ατ ου 1^ — • α:βγ(υοι.ου) ^ ο κ τ to / <^ η. ί.ι5 TC ΟΤΙ κ. c^t^ , ^tvv-üo ώνί fcj ν ) 1- . ίτιίκ tif» λ Λΐ ο υ) vtOLcfv t. 10". Ο ζ?)-- .^, 'fX^VT^O^ ' ο Ν^. δ8Ζ. . H.b owv. 3^• 1 Ovw. l-ouLj/^Wi^. j-iA-vT-t , vttu/x Η^ΜΛΛΛΛλί.. AoiTos γοα.ρ.{ Μ.χ-ι(τ: i υ s ) ττ^ ί-^ VI S Ά ν ο υ ß i-'o υ cl ν τ ι 6 u V t p ο λ (η ί £<) 
XaiC>|M-OVix τνλ W ν η ff (Χ u-£ ν ο ν ύ ιο<. r\j\(-vit,) Χ^κ"^"- 

; Ν ι ' 1)1/ < ■" \ ' 

-iCΛ^o^JNv|σou i^iovcJiviAtxYKVOö'T'iOu-ov . ^ 

ί U. tr r V) κ οι ι LL Κ c\ ύ ι Κ ε , ΧΧαΛ^ S^J 


J/Cii**X VileAtd 197. 9. ^310 N° 883. utO^uoCj του /\ ο ö lv ο i t τ ο υ v^m- ο υ 

Ι υ ujt, iXLoV T-QLcx,KovTc*, Οκχωΐ uuAvu 

otxKTDAw icoootclol )(^'-^r°Sj 

• • •]ω V ρ^ίΤί [ Jlxj ν ο ι <_, tLc, L/Ltr ί. ■π^['•] V c? « ι^' V-j ν ftTC ο χν,ς 

ίνεδΤΓίορης -VI u<.i ο^Λ C, ί;Ττ: C τον 

• • kJo^tto ι Μ κ olu 0.0 ο υ <? wjv ί-ζ -η όσων {.Λν ω&υ lv pcnxIGujn«- 

~ Γ ^ ν ' Γ Ί 

Y^LüL K^L -Γ«. GuvKv/QOy [xj α 
• At] ρ οί, ύ 1 1.3 Ο ν) f ^ (χτοι Λ 1 ιοτ Ο υ tc ο ο τ t ο ο ν Ι α Im. υ 6Ί]/λ c, χικ, 

Η ο (Χ Κ Λ i ι- Ο ο υ K/\v]<iOC, και iKlTfCt- 
■ . . .J-V T^V][4] ^ΙΤίτνιγοαι^γιί^ KCXL Χ (Χ Ο (Χ YtJPvi&i.uJC^ οίκονο- 
M,l»,C,,U)l, Kcx.v/v|K[it, KWlJ oX^yi-iV ■ ■>\.Ou(>n CR κ. τ, (V? τ, 4- Ϊ"." irocOcvK^Vt^JOVl KiVC<.L -ttf/u KcCΛ.^[-lΛ, .λ/χ«. -VW \t</lJ<äAA.- 

-v-eA. Lj&Ts. ΚΛΙ iKVOvoic cuTof κκι Toic, XaQ nurujv üc, M.tx j χ ι y λ ο -η v : 
ΛΛ^τν \ΜΐΛ/νννΛ.^Λ^ cxutJcov M-tT£.[iciVivvj6olpLf.voic. τ cÄlW- tloccA.- l . ρ. f^. t.cr. 
ΛΛ.. N° '.''^iTlnv• ^"TtrocvT», ν/ρονον T(xc, uirco^Qy ou ffocc, -{Xc, • • • • κλ ii ο ου kjo^t oc- 
Kit^ou -etc. Cr. "Pi.. 1 N? Ä Crt-ir , 2. -t . -WvtJS^C^ yiXcA, Λ^ντ. ^lAei^^fl/CTL ΐ/ΐΑΛ'Χ/νι Ο-ΐΛ^ντ-Οΐ 
DiOOuDLJV -i-'vo.tt «rtOUDOtC,. -? CÄft. ΤΓΛνΤΓΟΙ. ΛΛ^^\λΙ' ^ U ß.-COlA.tA-V' -ιΛ,νΛ,Ο -ty-C^ 

'ίΖ-ΟΐΛΟ/νν Y<rtoi. C.P-|V.I,NtI,-i1 ΧΛς, USTOVrioipU)V(A(K o'u^-t/T. ) 1 0^ τ CT 
Κο,ΤΟΙΚίΚΟν AoviGTVjntOU TtJV X « Q Ol k i V U Ρ η pcj. V w ν α U U) V TQlU^V 


ίΤ "COV -Jc]«. Οο<.Κέ,ν^)ρηΐΛΓί.νο]ν KC\l7tJt, TCP KLLr^L kAvjOOV Τ^Λ - 

6v]L ps[iiMU)5L• (ΧΤΓΟ L-cLV 

9 Λ ςτίο«. P)i.Lc<,c, K<xL νο-υρ[ι-θ]υ κ.«, l α.οινρονιτ;κου KO>,t TCCkV- 

TOC, ilÜOOC^ «TCO XU)V ipcicnoauiv 
'ItT . . . . αχο χι lolUTlJt<ulV κ OM TC (X C M ς tlt^TCjOlV] ff t- y C, ί:Χί[_Τ:.θ]ν (XTC ex. VT(X ^/QO- 

\ ' i. / 

vov <»,i ιχηΤί,να, ■UTroK.ciiu/ct.vov 

"ii ■][^'''?,°^S Μ'^ιοί{^ι-π:ί.λιυ5ί.(5"ν(χ]ι- rq[oTrjuj L^-viotvc l-^-y- 

Γτί: J-r ΛΤϋ ex y [ ■ • ^• ?[ ] — ■ ^J-irC^ ^Cj eA^ofviAyfc yu"t/Ln^C-/i- CT! ^. -C.C. 'l £λ^«| . τα oucA. C. Ρ. Κ. JT Ν". Χ, ί 1 -Ι 

xJ"tA, ϋ. C-VlCOL-i-^li-iA. irv^-vv KöLcc-lriA' το Oii.CTcAAlL-LtVOV TT ex Q Λ V ίο Ρ 'Vi Τ Ι I'n Ο V « ö - 

-^tc. ucJi. C'.P.R. e.c. 1. IM. «i C.P.R. -e.L-. IS- «Vo |^\ν ίηι^οίιον τ£- JyfimJL v.iirU't.-k ■ 199. ^.1311 N°- hn 


η Ί5• 20 25 GtOKijLO'Toc,^ 'ÄjTo[A\(wvtiJ^J των ωίλτατυι \Jtf.LDti.v. 
kvcoa^^ ' •}) jrnat, ADiLom uov« ' ν,η γ^ΰ τουα, 

εΓτ[ι](Ττί?\ων kutou. 1 Iccvxoi/tv^ ov/ 
[rov] öoi' νκΑκο/ £/\c<pe. c<UTiJL• " 

• - • /f1 IC. odiJTtiVMV 6V^ KK.L mro Οα}[ν]ΐίί, 

'[■■■lv6iV bi.vx[u)il TTJoAt^tv KXL• » 
\ , y '' ' KP ^ ' Kkl• ίΡί öO[lJ EjTUA'iivtK. N/V] yxo Touc, vlouc. 
JTf<[--]-<5'u,£dL• TSC ό')-]M.o^ί'^κ α,ε jTni\k'(^/x.xrc<}' 
Ro['---]'>i tnL το siA ην τ ο ντον )('<Ρ'•^ 

ο ι; [!••] fv, u/l 1/iXfl JT « ρ κ σ €[^'"' ■■■!] 0/ ο Ati/i i<vc(p(/>i)- 
v«L• ö'[t] -n-poc^ «[üjrov [- • ■] Ao^ouc, c(.VTU>(yl•) 
• • • «L• 0K3 Κ [-J ε fC • [• -J U./VJ οντκ \'- 
h, • • • V jrioc, XDVc, λ[ο]^ονς ίχναγίυ 

[μ]ίλ^όκτ ω(ί) όΌ i. jTp[ot] li/iftutovc^ i/t- 
Kx V u η Λ ρ Γ [■ ■ -J • ■ [• •] ü 1/ ί • ο' ω 1, C^'O y UÜ//•. LVX ^-M , r~ '15 ι . iJTtl.i,6J, l'/tiXe^ ZOO. Twu ^^'^Ιλ.ω τον [■•■]•^ον 'kjrroKt- 

^ 

Μ.Σ.' 

i 

^'^^/^ /^OL• Σ<ίΰ-^-^ο, ^xLniujv \v τ/η ~~- ^~ V" _'-'"' '.j'' ) 

ιΛ^ιρι.α;ν^ έΚκίτοΛ-ηι/ τούτου J 

i/ov γω(ι; Κίχ,τείχον cj ς ~ ' * Ίο ονν haKuc, J^oL^€'η , C ρ ρ 0J [ί ο j . ΑΚΛ(^ί<ι/£) jrnp^ i^t^ VVnf 6-oL Wjtö γλ io i^äl. , ; VWiO. X^i^ 4owlc H^i ivn/iS^ Α =- τ^Λ4(.^/ι■/<.— Jlj i. tjiu tJiti'^u ui, f 201 ι ι* iL cfctjuf^Mb. X ΊΗ^Ι c-m/. 5^η..Ί^,7 cyrv. (ΓαψίΛ^. Ζ. ^oLiM/. wMxK'. tu.x'iloc'. 
Qto<Xi6T[oc, 'Ajto\(Au)vUcj] τυ c|)u\r£<rcj ■j^Ki^iiv.] 

ΙΙίΐΛγον. [..]... KL., y tLC •--[•]•[••]• 
ΙΤρ[θ]ρΛτΑ tK ΚΛΓ« VfcVt (A'VI isor«. ΓΛ £K.l(. 

v«L jTKPh Όρί£ voucptiJC του ι;6ροι-ου^ tl i'fc- ν^λΐΤοΚίλων iui) -uln-ci cLi/ictv ίΤ. 5H7b^ M;rum D^/t^ ilt/rs<l'o(/f\. Kami ^ -wal-rMiWiAyrlurn,.- 5^. 3017. Ve;u.o. N^886, 

Kku ΤΓκρων tv [ΐΝ-,./'Ιν.. έ /Tt-j 
j AovTwv οτΛντυν ^ioo^uv 

r^ - Γ ' • ^ 

[Kolu-tGUoCo)!;«!/ κ^L• v/v ν π^-ρχ- 
[Κλ]η-ίιΐ£:, Αλ^Λ kau jtädx τον ^^o^" 

/ ''Γ ^ ci 

[. 6]υνκο|Λΐ()0ίΐ. £dfc[l.J KKl. OXi. /T«- 

[.•.]■* η V ί V K.VU-.y r£c) ^ - 

101. BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
1197 21179 6161 JS ^• ,. ,. -.-^, vvv Λ -ν , '/.<...ν.•' v.a••. ' •, \Τ"''^Γν•:/,•Λ.ν 


•*■■><■:*';"■. '.\;r,^..•.• U> • Υ... ■■•λ- ., .^^.^, ''*^ ■ ■'• JH ■.■^ ν••».; .:; ''-' \ . '■ 

:>iä'•'- **■'■' ' " •■■;■. '^ '.!,•■ ■ 


•ν 


x;;fM ^^ •'.ί^'ΰ .•■λλ>''}• ■*ξ^^?• 


^Ι'^?••^:ί»1 τι iE iwp^i^y 

PROVO, UTAH DT 
Pf. 5 ff?-: 5- X N°-S2 7. 

^:^^'.^.. </^. 2.7^ c^rrv. 56η-, 2.(9,8 c-m/. άοά-ύΑΛτν ■ LuAMnH,. "i 5 1 /)^. 1>ιλ. 

x;rrt\To[uc. J^po λι fuocöv Ίουλι,ων £v Ζ_ιθη tJTi, ZAmiAtoup- 

ΐΌυ LfcpttOC, 
Γ ]kO V,0 'Τ)\/ OV tLKOV . ö0\} Vir^vOC, \ \xV'ny.OO c~i.• 

/i pr ε U- t-üco p Ο c K-ti^i/otou AXf c,Kv<ip t υ ς εττρι,κτο tv «/oti 
Γ/ΓΧρ^: Λοοκιου Ιουλι-ου] Ι Ι ρ ωτο κττιτον kopi<6Lov .^ t<^upi<r uö« rrv u-ir- 

0VOpt6(6VE u6XV Α V 71 V/CX U C< KiVtL τ'pU^'L•«V iJC, t- 

[Xcov κρν']υρίου ;^ rv ρέρκι,ου ντος kxu τ--" ιΰΐα jtuotsu 

D [ ,] . 1X.V -rrpoc, jTocv-cuv kRu ^ί-ητε pt[u.pjcv K''!" C -, ί'ΐκ τε öpxjTtTtKov Lipxc, τε νο6ο-υ cktüc,• t.c<v ό ίκ τοοτυν τι 
■[_ ε/τΛίΌ]^ κυτου <>] tK αερους Ι./ινητΛ.ι Kt>:L έΚ- 

viiK^lvii ^ Χοτί. ϋιττΑ-ην/ την τ&ιιχην VupLC χτΛΟΛνν'ίλυ- 
ί_ cxc^ KofAcoi^ σ L d ο ί? ν ex L- ] JX ι 6 τ ε L £ jrr|pujt>j 6e ν Α prc i^^ l ο tv ρ ο c [Kajio'wOJv 

rrtCTLL• oouu«.[t.]- ώικ.οΧοι/ηό'εν Λουκιοο, 'iouXuOc llpoj-rc..v.rr- 
[toc. Χην τΐιίΛην] k£ KoL•Cfe[Γ(rvJκ ο ΚΛι- [τ]Λυτ[Λ] ujrtp >(ύτο'3 

Γη [lJoks -u['-'6]ti.u K^V pip£«.uuj6feu ilvni, iKfeXtvitV UpUtc- 

^^.l6.y ^/AouKLoc, xquAloc.] iTp ω toktMtoc. -rrt/rp[^Kc< roj κ[ο]ρ[ρ<|]6[ι.]ο ν orv^^pi/wv 
Ι ρ ίΛΚΟό nj V rTtvT-v|- 

I '■ 

-ΓΓροι^ίΐ'ρκ,χΓηΜ/, Z\',7piuov ρ ι^ο[υ lt]ptcoc. 


Z03. TUE LIBRARY φ7Ηο: ^5 ±0 (2..Χ) p.je.-) 15 


C«^ 37 Αλ^ί-^νν^α/ίε)-!^. Κ'ην/ο^] Ι Ιο^[νη] L/.0 U tc, Κ(Χ[ι] Ο[ί]κοίτης• Α or £l<. l^ ω ρο ^ 

Κο<[ιοΐου] '^AjE|,«v[dJp[tu]^ ' 

£j7puccro ev u y ο ρ? jTap« /ίουκιοΟ 'LovKi.ou Ι | pu)x ο κγ •)ΐ r ο u Kopc^6j l[oi.• ί_ οί^ΡΛ] tt^o * 

Την U 6T ΟνΟΜοίδ Vtt5oc] ν /ivv] v'cK ι ό [oC 4] tjlTTjwL• trtpcj [OiO-l 

|Ut)i,rL κ«.Λειτκι. i^tvtu Voui/tcxv uc, trcov i<]p^'[i;& l ov ^f- vv 

β]εβ[ο]ιου[ντος] κιχι- 

ιχητε opwJTtrLXov/ Lfcßo.^ rt νοοου ektoc tc<./ d ε kJ τούτων n^ y\_. . . -j , , . . -η 
[£jt]c<.(j"»J <χ.ϋτ[ο]υ η [ίκ] ΐΛ(ί]ρο[υα kJ t ν '>| [τ] ä l- k.[xu tKViL-] 

Κ'ηΐ/'!] TOTfc OL•Jτληv τ"))/ VtL^vv VUiOlC jTxp^vifiAu»i,c, Kjcn-Aooi^rciLOooi/at 

jTt.7tfrtL ε7τ•η[ρ]ωΓ>ι6εν /ΐρτ[ίκι.ό ω] pCßc, rC] Jt-^C'-o^J -n'Kjttt• dowim,• 

a;M.o\o/'>]o'fcv AoüKLOc. 'iouAcoc ΙΙρωί^ύκ.τ'ηΐοο, Ι'' -ÜV [''-]'-'-lH-''|'I ^ Γκ^ί.<ο 

M.i[t6uK]u Kott r«.i5[T]a( υ^τί[ρ ο,ύτου ττ| to] kj. [πι-ίοτει κ[λι. jJi-] 

tlvccu εκελευθΕν '^ίρΜ-εΐΌ<£:, Hc|Jik.l6tO^ .] 

Λο]υκΓι.ο](1, ^Ιουλιοα Ι 1 p[cj]rö Κτητ oc, jrt jT[p"]c< κκ το K.o[p]i<euov of^iJv/iK ρ[ι] cj [ν] 

τ[ρι«.κο6] i,[uv] JT[tv-] 
τ>]"]κ.[ΰν]τχ K[c<,i,J τ )iv τίίΜ,ην/ ki kom-iöw-ku cjc [-"p]9}'[i]|'p[»i JT'^'^'- -1 
UpM-ti.ac ΉοΛιοτ'?.] ptpKi-iJ to Kopec^i-ov Κί<.Υ .[..]...[..]..[..]. uj uc, jrpoMe- 

y pc\ jTTÄi. . 
Jömu-oOloc, ujrtv'pw.tpK 'ΐ'•"'ίΡ ^VΐW^ C°^]"^ ^^ Afc[y]tiv 

^ ■- Γ' 

ρι.η Ειοε VXL . ] 

Ι-Γτο ΐ<(^ρ«,ί5ιο\/ εττρι.«ρι,ν|ν' 5 ο <Κ[.] ..[.]...[.]...[.,]. (v.pCi) Ε 30 ί[. - - ] (Γφρκ.Μι.ό'τ iidt 
Γηα [Jτpκ.l•]6ι.ocκoς..6L•oυ .ro.AtT a^uUnx, VirJijMorTY den. WcnM K^it-u/m- iu^. — 30 \AMoxh,i κορη,βιοϋ. Ό C/t'l•^ 20k. ^■^'''"^ ^N^-S.yy 
! 

%W.L. έ .Γ.]\ 'Hrp.^ci;..rv:.^ h^^,L.s.>^^, 'Hj^.a./iou ^.p:ir^, :A^..vc.o, j 

"^ ^;^^i^^'^^- -jor.>j,.woc c^ivH.Virrov ^uce^.c^coj^^r. ., ^.,',.,,, '^..^fA';, ' 
A..o.p..opoc Kf«;j..pcc T^f.ou] Αίλ^ο. ^/ΙΧ^,,.ον 'A.r^,;... Z./l«..o:5 E^ ■ V ö t 

I -iO των λ-λλων' Κ ρ (,τη ρ ίιο ν 

TOVTt^pjiJUXf; ''Hp«»<\[£l-j 

5uv|'öi<;<^iji' ytj'ovvi- j υ ovic 205. κι-' Ο ONVOM-LOU 
' - . , f rn" ' - ^ ''^^ 

' ^ ■> ~ rrt p\ K.^^^.. K.p.w'I. r;,. •7Ρ?/^^ί«^^^'Μ- ^^K K\.;]^ou K.ro.K.KoD ].:p]o^f..c OUCJl. tV U.I.K •■-..] U.U) ν oc, εν £Krt\r. η pcfc \/ η 

-Μρ.^εχ.. κΛ .[;jj5 a.oJ^o'..c.5 ΛΊ••• -Λ-ΐ: r]r^AA.x<iroc Α reu kU.^.0 

pcoi; £771, «Am- 
r.r?t^-> ^ψο\^ IcL^^ [^lu^rJUj ^μ^^, ,j ^,^, 'Hpc^KXu'iou ^.p^^oc του 
no6 LVOtLVov Gtcu- 

[tcJJy τόπων όηλυ(χ[.] 

Kk[1 τ OK] ους Lßouc ,η εΐ (fft ^'^j 
l[ioJp.t'v.jv [^0.] την ΜρκίΜν ώς K^^^t. Ι,ψ' Z[v ^,^βω \vt)^v^ 

p[«Jött<c ^ptXfA-ptxTiOf*/] 
fr-c T.J των OTrpoKja.^ /νΓα,ν ϋ^]^ρ^ο'ντων κΛ l[l ών ';^jy. '^Λλων £u/),''6-kM 

Λυ r^c "'i'*'*'^ «^<Wn-vv«^i/. ! 206. (Γ.73δ7.) (N^snf 

15 ώς Ki\-&[i]]Kfci-. "Ετο -oZc "k^J Αύτοκρ'ί.το ρ oc Κίκύ[(5χρο]α [Τ]/του Αίλ/ου 'Λιίρι 

ί<[ν]ου Av/rcovcvoy 


10 xjro dt 1. 9^ W.L^\ ^c; t^i.öi$-o:^7j τω [scjuxo Xicp^c /τΟ'ί^νι) [. . . . ^ . [ .-λ Ί ώ Ädvi^] 

[ CA. -1? ßrkii.j 
jrpoa<J(L^^pKc^Ofx.tvo<) χ[Λ] Δι.ο£.κουο /irj /ο tji\ 'StfP^twvtöu)]. Λ (. . .) tv . [. .] . » . 
l ex 15 j^cW.] 

[ca 15 ßcW.] 
θίκι<1<ι';ου ^νοδτί^ον TiKrovt^o(y) At^o((At'vov) k«i ciKjQiu^^c.) p ΐ4.ίκν p<.\v Fu - 

την dt tT[Of)«v Xt- Xe^o(_^l^Y\v) /V ;ipot"I^£v ^ι,στ^ω ο /Tpo^t^p(pc^^tVoc) 

TTtoX(;£^o(Toc) κςχ\) '^/4ρ/τοκρ[ο<τηα] 
rVc. ^\v ra(.u]püj(xc KJTo ?ivxp»iis£ijc του i^ κλι, ΙκίΤί^ι(τυκ u/»<c) ίΐς το u ^7 , 

tO ο [ι J7Üp-J 

'ΐ\^^^(/ \ Γ Λν 

|;ιο\/ (^[j70 τ]ου «υτου Ο <|3ορου ρ^ ^ κ«ι. ^poc «i(tx^pÄ(/)0|Atv/ «) (iA-a^c f'm 
λ(^ο^ίν[ίύ rt]{pi, Ιςω^ην Σ£^(ιννΰτον) ^tS ί^Κ^ωτκΐ) . 


207. (t.^C^ 10 ) ^Λν-[ωνιν]ύυ του «.uolou Φ w, ρ ιλ ο (^ϋ vi-") *>; . 'Yjt tSy(ol'^y Δέ uoc, Z_1lovu6uou 
i^C η ro jTpoK(t Lu-fcvovj jrup/LO^v^ k[i<i.J ' ^ 

ΤΛς UCJCU yLn-Cj ovo tlC. Μ iV Guv u. £Ttp[oJl,a CJC, >1 ΚΛυοε. KM. £JTL ίλχι,- 
ίον^ι.) Ιικ66ε<Λχ λιΐ'(^ο u-tvo) ütü ηλ(^υτ;«ι-) 
15" ί'φ'' ου ϋ oiopCoc κΛ] η £<i.pt5uc; ττκρ« K(tLTKu) tv S ο Ο) . 

Jli /rvlcixA- iu. tflimv J thcit äeJur^. 

(]i. ΛΛ [ ] . Otio[pUl' . .] tue, KVc<JT^ 

.] ■^■'it ]ορονε6ι-«.ς ΐΕου] v^ Elv«L• τ>ίί; u.i<6i.ouc[...j 

.......]K 2_ίοτου δΓ .].C του zL ωτοΟ u.riTpo(c.) ©«^öioc kno <0(An[c 

]. kjTo Ψκ^Λ^ίνων του] ν fS~ tidl^o cpopCov)] κκτ' \toC Spu Kkl Jrfpjoc,- 

O^LK/pOCCDOU-fVOt) [- . -] 

20 . . . κπο l|Jt6op'r| jTfc.p[a u.ti-\Jvfcv tue. νυν. 

] ι,ν-ηνων A[t i^io^t voc.?) . ^ t^jitc ^ει;νωίνιο εκ x-rjc. ytvo(|.ttv7ji,) τω 

\y j τον ουίι,^κκων") Κτ[η -] 
ίχκτον . .]. ι.6υι(5τ|α [. - • .Ikouo'k^c, £priu.oc [tJK του ττλίιβτον κχτ«ιτεπ^ίοκα>0 

].6ίν[.].Κϋ)οο,τι- irro <i)ct του i<icj).["...]o tv τυ ΊουοΓχϊκα)') τχ- 

.]VM, Υ] κ«ι. Μ- 'Χ Ρ'• ^ι^^ «ü>opoc. 13 Avrvil ΙΗ ι^ = tTOC, ._ ΊΗ j-t v'idlvuhX ^(_tr)oY(ocC). ^ iff εν vldUidU (ΤΛλχνΓον) £V. — 
JUäX dimTL UchJsO uvluruixA aIöx' c<}ni- ^uh/ruon^ intn CU/Uicivon. Jtci/nA^ ^ ρ^ύι 208. 


1Ö rs .Cpo έλ , «Jiol 


, . κ Tc • 4> tPo pü u • - • t • ■] E- •] . . «of^b [. . . 

poo pj' [.] κλ τΓ^ς ?;χΓ[.]τη . .ο) t[... 

νκο|Λ.ι3ηα κΛ το efLicpoCc) K«L τ[... 

TK,v£cpp[t]|X|*,t<oc xjTo Μ«^«"ι^'[;ος ... 
ucpco^oCc) At^oCfxev. .) &- ρη ;[7c L• tAxiu.j:. . - 

l'k^i) ; ε. ».. 6(f CpC'^i'Tiitc)] τ κΛ iK . . ex Kxtr. . . 

^u Afc τοΰ Ολου ^ρουρη ί η ο5κί[Γκν ωόι... 
Cpo'poo Κί<τ' I'toc. S /^S ifocY των/ TrrpocX(.Kj.pi,cpo^£vcov.?) 
Χ|Λ.ίνωσ It Ϊ6ου £m τω ιλεΛ xC-. 

ßMM^J</l QVuynji Jitdt MWl LuL•. kXl. /■ ''s 


νσαΐυ >209. (? (U°-8Sö)' . . . «Ji-ptLv των η^οκ(_ί^χίνων) ) Μ-[. ., 

♦ . . ^]ιονυίοόυρου. Ο [,j .[.].[.. , 

r ) ' _ / 

J . . .2 ί^υρ t L\/K Ζ.εουή[Λου . . . 

• - -J υ ί^ηίηοΎ\<ότο^ι ων[. 
- . .] Νλλ^; «koXdvucoc, οι. [, . . 
-.•.]|Λω ο-τγι τούτου J^OL'^[ζηc,} ^ , , JCfu^CL^tA^ 10 Q? /ViO. 


NJ^891 (ΚΛΛΙ Jitcio . 10 15 

Ο 

20 ^5 ΥΛΟ^χ,^ον υί'ϋ') ιό. 

.\Λίνίκ\ίΐ.χ Κχλλίιου ητ;ηΐΌς)[ω] ρου Uno \yuci>{o^oO Δι,ο- 
vuü^üü τόπον ^ετχ κυρίου [τ]ου υίοΰ ψιλί<[£ί£λοου του 

Ψι.λ£<(ί£.λι^ ο υ . 'h- . . , ν OL•«. L;vto(5"t ι. ρίνοΜ-ενηΓ 

Jnipi. ΰυοιχκοΰ εΛκιου Κ:<ρη£θν Ρ" ρ c< (φ ης") ivK . [ 

k Χ ι . . , ο ν rr ρ ο C Cp ω ν η ö L ς 4ω ρ L \. . ■/ [ι. ίΐ, 

ρω unxLptTtjv e^iV του κ ^ Vt.o!j SA (ίρ c [χνο υ . . ε- -ifjf/f^'^ij ^-'^ '■' 

όηλοΰτο k/ioTt UtTö-UKi. £ri' oIklx m.oü ..[;.... Λοι- 1 

-TTxdL OiQx) ZuidupcOU kkl LLtrovcjv £ri t της τω ν [ ού 6 ι.«.κου ? 

fcA(^«uou)l• Κχρ jncov Ι'ρ^ςορηε,) [ 

^ ci ..-....[..]. . (ίί,ννί - τ [ 

£.Λ ftLöv/ -π ρ ο £)[;;{ LI' κ κ IV ^,ί_ η ι/ ύη ο των [ . . - -■ . . . 

. Κ . Κ ■[.]...[..] , . 00 V . (Jlc fcjn u τ ω [ν 

. . Kl kxu όλον το Γ\^'χνγ,κ \ηι ηι.λιον[. ...,'. 
τον κολτιοτον dJ^L•τpon(üv) του κυρίου Κ«ιο[ί<ρος . . 

.- φου >•.-'. ί.»-' CT•.•; (^ vjUKt t<xvDV rcjv[ 

. ό'ε cj , ίχ nKßKÖ^^jfc'Tv η ' ΚΛτχίγέ υη ν [κ l . . . . 

, . Τί< •υχι «ρ:^ο ντκ Λΐτουρ<.&νη urjo 6ου .[..'... 

σηλωδ[κ]ι μΛι.- Γν .πχ[ρ]χ iyttv οίχνύω [την 

/Ίντωνινου ΝΛΐόχ,ρος του κυρίου τυ^ην [ j^\ c υ- ■ jr(?.i.-* ζ^''^"- - 

otö VXl £ι.ς Άλ t£,i\VOp t uxv 6ος τ ρ uxfk. χ d Ο ς 

[τ]ου φχ^^Μ-ουι/ι ^ηνος Κ«Υ jn ρ ος κκ pJttpij-iiT ί ι\/ 

_ ~ ■• ί •. ' -.\ . C r ( / 

-ω triL-pono ^ '^Χρ^ ί^^ ή <3LKyvui[i.c ι^ε- 

ν>]Τλ'ί.. 'llj^pKc^Tj dl' -.4 Oc,öA.Ux v:/c lT-C Z11. (ϊ.7Η0ο.) (Ν^- 891 y 30 (2.PC.)M £V£kAl'k Κ\λλι.(ου) LcfcrV κυρίου του υιο[ΰ YiAxdtX- 
ipov τον Φίλ.χϋάλςρου Ou.cjpctiriX rou [jipoKtLf^t- 

«iO ζ ε/ρ\γί< KM untp τηα |/.τ|τρος i- *• ^• J • 
j~i λ ι 5ΐ"Χ , "Ε το uc. tji(Jou.oiJ /\ντωνι.νο[υ r\tiL(SU00C 
ΐΰυ κυρίου Φχρικουυί. lJ. ('3.5ΰ.) Γΐέν^£κ[λέΐ,ί< ou- 
ωΐΛοκχ i<x^/ωcJ^ooκιrÄL. jM^i/u^ ^7/ν. Op(.oJU,ÖKX 5" -/ο ^5 'lί^loωpω ii"rp^(j?| ι>ω) /ιρ(Γι.(νΌΪίίον1 ϋε(ιχι.6"Γου^ Kkl Τ 1 ολ(ε poco νθ Ο pttpiOüi 

. .|(ίυ του TJtXi tvToc, Κίχ\ ιΓΤχ= 

v£]ü\/t[u]c TTc<,k[uj6löc του Κΰ tixidvoc. kxl- 

ΰ ilitvo[ujtoLC ί Ίί[ο]ο'>ι ρ t ως του 'Jz uctcjoi-oc, ■ 

DU] R :<Γίΰ κω(Μ.'>)ί;^ Avijpou-x'i'LooQ της Ut^'u.L6röu} l^tpi ος 

OU-Jvvou.tv τιιν Λντυνινον Ι\Μ,ο£κρος ' 

τοίυ κυρίου wvirivj EKDUöt-oc, Käu [χ,υ vkl ρ £ τ(ως") 

έΐ'] νυ XÖ VXL, Αο si χτίδ iV TJs^G tiTOC, Kxt ZlapiXJn Lcofv'ix^ 

ijp]o£vou cp εως κλι. -ot-fc-rt-cr ηρ/ικηοιν ΖΛι.οςκ(ουρ(.οου^ 

Κχι].υων(5ιν ΤΤκ, vtö VfccJ ς τους ο jn ρι6ρυν(ί.0 ovl) 

τ])]ς κύτηα Κω(αης) £νκί<.λου(ιχ,ε νους) ύηο A£Xi.pii[[^ov'o[c 

. .^ί,νος J^tρ^ ήα c^rjöuv jn e jnoCi.jriöv'xL• Aoi'txc 

t.\]v erjnlLLijC^wvxÄt} κκο[λο]υνΐΛ3ς rö i' tVÄ(u-tvco) υ^-το οου 
'υ]J-ΓO p-v η ui\T[L]öpcco τη tvt[6(ru)ff η")] Tiu-tptt ^ 

(7> / i ' 
Ί3 Jccfv. j-ixüxG TrjGou-[e.v . — ΊΗ Λ. y tvo(u-t να)) , . Z12. £<.υτ]οί Ci)]jntp Λυτ;(ων) Λο'^ον (;η£^ό)^ει9κ κλ\ -ο^'"θ^. .} 
2 . .] J^[. . . .] . ς Ι— ^ θύλ(η) pctöücpp-ucJ 

^^ . .]L• ..(;.. .^ Mp6uCvo"L"TGv) θ6(]^ύ(ίτου) κ^Υ Ijo (λ t^ ω ν ο c.) ^ucfepuri"ov) "Hpcoy 

. .] κΛ ί[..].ους 'λJ^ύ\λωCvcoυ) -npe6(!.(^,^x;i.poL) τηο. κύστης) κΟ^^^ηα) £J^ι- 
L, η τ ο υ pt-[t ν ο U . . . 
•ίλ ," ■ . , , ' 

τ. .λ [. . . 

- ,] \Λ[.] . . . [χν^ιν' -_vq^-^— £J,' ^_ ν^. . .) ουχΟ . .j . . . -L. . . 

] - ^ö |Λ,. . . Atj;ü(pctv. .) "HpcoCv) ^ λ . [. . . 

' .] κ. . C- -1 . . . . (κΉ|)^Υώ^) KU• J^ ρ κ (u... ;•)■•'. Jit.] ΐ(5ος [. . .] ν. ρ uo Ι . .| . . ^, . . 3ΰ ^ _ 


JciLu^axJ^" Z13. I<r' ' ' T-r ■ - 

IWpLco U.OV ytouvuu I Iftpojuöuc 

J~IÄiLÖV κ VXLpitV [.].... 

Ήκου6[>;] j-ixpV 'ύννω φρ[ι]οε, Κί<\ 
[Cyltiovoc Ä-Jiu TTxki] j-tfcp\ της 6r}c 
5 έ.τΐ(3η|Λΐ«ς tlc, rix κ η κ Λ ^ηρος- 

[pcjtvuc it Ki^Y (ΙίΛ (το> τούτο ούκ tciu- 
[\/]ητ77]ν ^!^f.^xj:tv£6;^NL eU Τοου ΤΤλ- 
ΰΚω• vy[v] ^\.ν tl ^öj^oXtTc, j^tpV τους 

[•η]ρϋα [lp]t J>JAu5Qov ptOL• duk των 
L.]tv^[. ..]... ων ^tpc TTjic vjpttpxc 
[^Jy \][yj .'•[^'öJyT''"' 0'^ ycxyut-OL^ Ivoi KVfc.\- 
[νΤ]ω ^p[oc 6jt Κλ\ |;pixpov Κο[λ]\οϋΐ^ω 
1^ [•] • ^. ^ • Γ• - -J . Au ευ . . τηο, . ρ, . « . . . 

L-J---L-...]t<L xutolC, nOLV £<νκ- 
^ί^Ε^^Ι « . . • . ύί 6oL ^flL^Lüi^ Tt.6- 
ί3^pκ κο [νϊκ.] oiV Tl^^vi^uoc \ΰ^ίίΡΰ- 

^^^ ^^[ ] ΚλΙ JTtpLiTEptciL« 

λον όί u[ol] \ν τκ^ίΐ τ\ ^^^-lk^^l^ 

ευτο; t^jc; Atoop^öu της kj^o ΛλΧο'ϋ 

Kc<u jit^\ ών |!)oUÄtL ^λρ' ερ^ο\ ZL• 'tLuy 

-TTp^Lt^u (3ηλω(7ον pcou ^ 'lvx J^otη5ώ 

Kuptt jA-OO ^ Jj[p]\A0i,[c} Ypovocc. 
ευ νυ ρ. ο υ [ν] Γ«. κχι- ουη.. 
. . . ο υ ν Γ χ . 
^ΛύΟο: τω Ι^όίΚι^Ζ ροου TTepouöuc. Z^ι^-. .0 Θ c/.^Ofcb. Juxrio N^ 893 üii^ujxu.ii. ji.i%cm. JJK. '\'b cnn. LuA/iAAHy. "^h.Julvi.kxi^iiinA'/rL.i'kn., Sx^u/mx. 10 15 lö IS Ilsr-A. cUai ■{yUcUo'L tn^iu^v αΰΑ^τ^ A^lrnd^ Κώηζ- ciiMAiCax. tA^ko-rurJ} ivu./y\, jiwU. v-fn^kcunclim^ , 

i 
XaJa/X. djJX. (MAMm. tuit- ■^'~UMA ein. W ΟίΛ(Μ.ίΑ\Χ^/^ SIaJ^-W. 

, . .Mjod fc ρ [κτου . . . 
---Ι• . co.[... ■ ^ 
. ,'ΉριΧΚΛί-ΐ-αου] u,tpuüoc,[. , . 

■.,.],KAtjn, .,[... 

• • • \T^^[ ^i-f^tv* Ονται öl ΚάκΧηρω Lctvoi. /ΐΑ.ντω[ν. . . 

.J. t^coüLKö ν η v'KL• Kuccj -ν ο υ τω τω Ji[ ].[... 

• 2- (XJ10 οονηδ trxL• L;J^o(}τ«.v[τ]oc; Λ υ [του . ... 

.] kAu -πρωιών tJlL T7][.] -y, ."t/](l, jnoXftoJ^} . . . 

.]ετ8ροα ttnav' tAa[j']tTt oTu K[»^u.L.. . 

.]ωρος ρητωο ei.j-rtv• rov ^i\\o\/x{o< , . . 

■> \ ι Cl. «ι '' \ \ 

ρ;]ία7κΛι5(<.(ο Uix.u uv' ένη j^ooQ το[... 

£ΐ]τι\ΰτχ jixptöxtj^ tcj tx u-t[L]x [ . . . 

.]τω jnc<püvTt "^Hpcovatv^oa tVnfc.[v. . . 

,](κύτ•ου LK-r^äiv £^w α lcI ξε6 α/ [c^uJ- . . . 

Τ] CO 6&,ηρητ:η OadcJKfcV j-ipoj/p.,[". . . 

.^νου fj-iuv[t-]ro -no[6ojv' ■ £^'tL , £ΓΤ£το [. . , 
jn]poKiLrxu tni xrjc, τρ!)<η£ΐ,η(;..[... i-tTK j-roOYüiuiüv , — .2-0 tjxalLC. JIoXAm-. — 15" X. τούτο το . 15" vidi] 215. ((i/'95tb) (Ν^893)^ 3ΰ 3b ]L• ουκ l^nm.TU τχ Lf. . 
τ Co ΐΛέτ' ο ε,υτ . . [ . . .] . [. 
] τ ο ς ί j [ ί. ι; jn ρ ί^ . f . . . 
t]rt (, d ϋ ν η ν ocu Χ'Κ Ji [ • • • • 
]. f^loc3£p_^roc εΐπε[ν. . . 
] , . VT^S . , . , [ . , . 
] u cx.j-\ ύ των . [ . . . 

] AerfCu |.4θ . [. . . 
]. . Κ [. . . 
t^tvjt^o dt d-rjAuv τοτ[ι . . . 31 Ηςη|)κ^ι(; JUyi- ^^/ivwiioLl.. •J - i. 


ivön JCriAAA}COt4 . Ns 85/^. 


iß i piAiVOV Καί^Χροα του k'UDLOU ^XpLCoÜ^t Λ 

Λ'-λ' - ' Τ - ' TtKT 


ZT 6 (h^'il) CN^-89^)^ Ί- 10 10 3ΰ 


Lt -il oIk(ot(0^^ol) S rUvu^iytqJ^ ep^(KTM) Κελψ(;Γνις) ΠΕ<ηί:\ς Σχτ^ί30(υς) Π(:... 
Τ ■ύ1κ(οτ(^£ΐ^οι) S xiK-i;u5(vtc) ρ £.|)j>(;Arc<0 ΚΑΕ|^(;ί;νι^ Πκ-ηε.\ί; Σ^ΓΧ^^ίο^ϋς) ]Τό[... 

Γχ ulKcJX(u'p^ot] J xtkxu3CveQ)p £|)j'(ar^t) KfcAt§(rvi^ TTr^ntYa Σί4τί^3ο(ΰς) TTtC . . 

- ■ , " ^0-t£.o TT^vfci|?pt(|Afx,t.a) TTxvupcLt(uc) nc<.p^S(evoi.) c IT 

15 ij^ θΐκωτ(οροθί) ^ TfcKXioCv] κ lp^(/>;r«t) l<tXtfi(rvi9) ΓΤο^^Λς [Zc<Jrx;ioCuc; Έ[. . . 

i^t OL^cor^o^i) JjCtXTO(yfcc) (3 tp|/(/irÄL) KfcXtfjCtvLf) TTkxiUC Έρ|Λ,χ&} •[•.. 

Κ ΰΐΚω^το^οΟ C τεκτω(;νες) [i W[Kr:<0 ΐΤκ-πε\ς ΣκτΛ^ύ(ν<;) TTxou ητ^ις) vt- ! 

tOT(;tpoc)[. . . 
Τ7ί\[κϊ3οια . . - 

T7[o<.K\i>ö(.c . . . 

ο ι ' 

Κς OLJKcorCo'uou) S^xtic-ctjCv) ä ί.ρ^(;ύτΛΐ,) TTii^uc Σ'^τκ^ο^υς) /<[tA£]3(tvi9)[. . 


r\\'' Ι " ■ Ι • • 

. -.]ιων Ιτιι[. . .]ν'ιω[. .] Αουκίου ΑΐΧίον Κΰ^υ.:ό ~ 
^ον . •'-Iril-'J^I^'^ii'cj] κΛ Qtov Σε|3κοτου ..,[.... 

b . . .'Av-jyvtL• νου '^t/ii<.6xo|uJ / J'-• [.;. ,.J , [.] . τ7[. .] . 

• • ΟΟ^"'^^'^/,'^''^^ '^'^^'^ ^^ ΐ;ον noortpov xpL-ir^[O7v 
. . . Ι1/ι[ε]ρ^5ερετ>.ιου ςκ εηι. των δίορχι-κίτων ί^ίτ\ 
. . .]|Λ.. . κουτών . . . Ιη\ SloV . υνωδχίΰβ t^vvoc, ο<Ιτ\ν^'''^ 
. . .%]x,oUoci^|>uu (^υληα 'Αοτκρτης του Ιχυτης j^cpcppou 
'ί^ .. . jT[|)c6'cjjnot) £<ηο\6(!χιου6ί<ν [tl]c. την Ικυτης rtXeuTrv 

. . .].6iu> %J^oiGίov νου "Ερωτος (Ρ[υ]λης. Τω έκχ^τηο. 
. . .της |χ£τ»](ίι.κτ^ί.^^νηε, κλήρο νο[|^]οια ^ 't^^u τηα ^u-t-cxici,- 
h^Lv^C . ..JYjjvGovv kp^uptoü JT^v^Cpjox ίΓι.χκόό\κ• Ikv Α 

''^ ...J-^tv-^i ci[. ,j ...[.]:.[, .j. το^λκω kueA^^ του 

. . .^M,iT^cl.Jt]^^iv..^c κ[λ]ηρονο^ο^^ ην Sj(t. της ^Λετχ Jux ί'ει^Γ£:^ν|^[ς 
. . .]ου Gyyj'p_w(pii; [χρ|Ί;ρ]εύου Jiji^xpLojv .ntvτηκΰvτΛ 
- • .j.u-tvoj UJ-toAo^?jr^ VRu urso των Ujno j/tj>pxLC|^tvr^v 

^^ ' ' .-^Jl^Covju^ö-tTÄL• χυτω κΛ. t\\x Ικ των Ι'^ΊοΛ^λ^.^^[ΐΛ.]ίνω ν 

. ,.]..τ..μοον ΓΤ£^ρχκΛ\εΙ '^ |χ,£τΛ<ίι.Μ;ε^ΐΛ,1νη Suv\;ujp[^ffjÄU 

. . .], [, .] . . νον evOLKttv xpcUl^ro Ιν Ο Ι Κ Ο . [.] τκ [.J V ε κχ . . [ . j Τ U 
. . .τ]ω ^ροοΓηλου|χ.^ν[ωΙ του. κκ. . ctLtpajC.j«^ -•• (^^ •''■'] όυννω- 
•••^^•]η ^κίΐΰχης κύτων J^vA[pt.]x εκχτ[ΰ]ν 1 5^[0jVrj κΓο] vtw 
. . .] . [^.]τ\.^[. .] . κ uj-tKp)^ovr(^ -cij |^ί:τχ[<ί]_ί.5τ9'£ΐχενη 
, , .]. ύύν κϋτ>5 x7^ocj;/vij[x]Ät kkV tä KX-^rJKfojvr^ Kä[.].[.]l 

νηνλι.. _ 2v^j^ ^_ (ί•ι>ν;(ίθ- ρ-Μίχι, , 

218. 11 ■f.^^OOS) 0^-S95; •,0Ι • ^ . , . ] u.t , -η [. .] . £<ι . . Kf-ljflp-c tpö .' ['Ιί•.] rrj Ki^t Μκρο t^u-ix/K. ku,^outp ^.ι-ς {, 
30 . • .]. . . [■• . .] £XTOJny. [, i(]fcpt:.L.Co LA-tv/ntc, et, lüotj tf\L του ujn ρ \[ί, •.];.■.■ η 

. , .] rvjc, ^i; £pö t,: V t. rolc κηολελιρ-ι^ενοί-α ϊί-υΤΛΐα uno 
. . .]βερχίω u)c . ί<τ . . της ίΑ.ίτκύΐί^.ν ij^tvric, 
. . ,].η ujnortpc<. χων της ΐΛετί<.ί)ΐ'£κ -i/tixt νη c, [ν]•ϋΐ^ί<τ[ό - ν' ■ 

3S Lccvov . . ,J. Lov»] ιχ^ρος της κληρύνορι^ι-κα, j-tpo;; ;;;[.■.]". υ 

-...ιών της ΐΛ.£τ]»οί/Κ[υ]ΐ|Λ.ενης i/ui^^Ttioluv üni. KV'jpov-oipccov 
, . .]χην της u-tTfv ^ι[κ]ι/6:ροεν'ης 

. . .]6ΐ,6ιτκις j-itsOt*. τους οωρ ίx^'^dτί\uς ι/ριχγχν-ο; ί^υτ-η. 


ÜVL• Jln^cvnj ά-ΖιΛ'^ ώ:•υ cUc- ΰ-ύυΟ, tcUiZ- iuw cvan/p V</Toäu0Urulc^n. 4^. 


Ά> ' ^ ~^ Γ 

τι-νοου Κιχι. j-r^öf<L . . . . l[ . . . 

κνρις \v -oiKtitf^ L•'tv>^τw^^ ß ύ υλ [o pocc i/ ?" . . . 

xicjv 6ΐ.ς οιχηΟιν κυτνις τόπον evi< «vtu tvo^iNLOu f . . . καύ\- 

ρονοΐΛους εΙνΛΐ rn προ t'^i^iKpou^tv^i vfuJ/iiTpii, . . . 

ητιο. r;i>/ K^utt-^v l<.OU Käl J7£f) ιοτύΛην' του οωι.^-{Λ'εο C . . . 
ρ>ου τη οΐ5<.ι7ηκη tKTLWttv ει,ς τι) o^u-oGlov. .[. . . 3Χ. tKTtVtcv. UiTi/; 219. (ί7τ^Γ2) . (_N^-S56f Λ,•>Τ ' ^ rk'v ''\ (^^.yo.)4-i^^i^-nL^voc που Ψ(.λ6ονος ö'[v. .] tLpo:\i'r^/r, [?.:-:". t•' ι"'•^- Ι'-- ' 

^w^/•>Mv. ΙάΙυΜχ Gc^^c<^L,[) ^ku^t.t{xi 'AnjioKoLvo[vc^ . i 

[&.^..)Έτονα .] /1ύτοκρί(τορος k'i.u.5xp.oa Πί'ρκου /Ιυ^^^λ^ου Άντ^ων^οι 

Xt|L\GTou [kkV] /Αύ[τοκρκ]ι-ορΰα ICfcicixpoc. ! 

AoOKuou /1ύρηλι!ο]υ öu7J|,o[u] XtjSKiroü |>^.^V\'a jultrfc \ ^ -.• ; ':'ω voc. J7[;V/u>;i 

^^ .]?5f^^'^'^^°'^ "^0^ 9ιίλωνος U'.\i;CO^vr;f^'.]ouY[ojir κ.χΐ /:;'C S 

---ι!^υνΐΓΑν/;>.]ί4ί^ t L- . 

ocj^^jA)^^ iiLo ούλη W7U|)o'ci)Ä{a^-v. .[. .] . [.] 6 cp ρ ^j> [\ΐ] . . . . , 

10 ^>^J(L•J^Z:'[v'7^ α<^.,^|;Λ.ζ. . . -17A^Λ^ί^v^« τ"..- cf. 0>cu/.L Γ ,105,13 ff. _ (ßci- 19av^21 (^ «li. VJ8.0, N^ 897. 

ό 

' L• κ λ 7^ C^^P L• c ) d (.'cc ΐΤβλ c^^^• ν ^Χ') Vi ν ι. λ λ ΐΐ . /ii(T(...^ . ί( • Ιγ ηλοέ.6 '■t'L-j;o rro(v'V.^ (",-.,j 


^^l^-v}j[ir.]. .^^^^^(^(^^Τ^Ι- Z/rfu^^A^c^-; Z20. iy^o 


Ν"- 858. iö U 2.0 


>, |:,•, i. 


V ^ /J ^/ ^ "l — r~ / ^' 

i<ü octi,'^ ο-'-ι,ςλο i-LQK.. 

Γ :. " / / • ■ - 

L .] ί.ι{βυν) ± Kl> 

Γ ] • [£]'<λη(γ• -) 

- .]Κο u?«.po t?— ^ 

l -] , ι" Κ α J777 

ITroXc.H^xioci) τ^οί κΛ ioiiTCotJj ilc 'ITlCov.} (:)ύ«λ(:ε'ρ^ον) Ίοϋό -rCov) 


Jcho<A.'Cwl•. 221. ρ -. . η Ν« 839. •i^yü^m. ^λίκουιοή Ilou^'pVc α-Γρί<τιωτ>^α At^/to- 
των tv rUix^iOi^ ΰίχκι,ι,^ενων 

''^ ο^Οέ L /ω ouSi ol xrpocPccÖL•- " 

UuJk;Ar|c κΛ iLtcioopcLv 6υ την 15 ω [C] JT ρ ο κ Lv t κ t OL 
<■ / 

DJ70>'pi>;Yi;c, 'ηχΛ /u c^ cx^ix- A^äfuHClü) a-UmtA/rU-. 


Z22. ~i Jot^GiKiiiKz^ του 'T)tuoTix.xo[u . . , 
XLWVLOU yiu/ouGTo-a /ιύτόκρχΓΰροΕο . . . 
Γ Πχκκοι,ω /icpouro^ xco tuAx '^ fcjS'rÄriX) [, . , 

öuLA^jinöru. ω [ . . . 

ni<p£L,cj dt ul<,uv ol[vou',.. ^ 

ίΟ (2X)f ΤΤίί/ο?'. Α ιΑουτοα [. .] Γ. . . 

ρο\ρτυ|3ω xrj pcLo'i/JxSL• 6(Kö-U6*.c [jn KpV του i/tu-tvoü . , . 
ΐΛκρτυρω τΐ] uLöa^cjöL «ι^οϋ^κς ttädoc τΓο-ϋ -T/tu-tvoi? ... 
(Ί.Κ.') Ou Ilcou 'HAuoi; 1[ι;ρκ£ρη 
(1. X.)T ^KÖLAtt-xC του Vt^oxt^voO ηροων dtö j7o[xou . . . 
15 τον κΙίΔνί,ΰΌ Av^ovöTov) ηντοκοί(το^οο.') ετουα τ[. . . 

Τ nxKf<pi.u) /Icpouxoc χ2 εύΑκρ)εότκτ[ίΛ) . . . ^«.ρ 

Mljtotjtoc Αΰλουτος Μκι,ευτος ε•υλΛί!)ε6[τβ.τύυ. . . 

£K£)i;6"i.cJC Κκ.1. t<i)|i<Lptryc, Ιλ.ίμιζ[ΰ']Ζ[6^ι jn/xpec . . . 
^Q Kj-io K«pjncov τηα 6υν τίεω dturtpKC, Χνίίίκ[τ l ω νοα . . . 

&KT7]c οτενορ üpt,Lov km το xtxicpxov u-tpCoc . .. 

κχΐηΛία;τικν|α olklxc, kocl το τέταρτον Lcbpo[c... 

/AlAuxvOU Κιγκίλλ^ρίου c)ί.ί<κaL•Utv^C Ιν χ£.[. . , 

J^Xö^^/ J-I ω ρΑ.{<.ΰ ur ικηγ k«l την ϋοΟΰ-Π Κ ρο[ν<ίν/^. , 
25 ίΡύΰου τούτου ks(i^' ϊκι^.6νον Ινιπυτον cool\^lk[. . . 

Km sAfc:<Cc) κρτ7χΡ>>^ς ^pcuöu κΛ ntp^tMc) 'kpvi^rjlc, >]u.u6u... ω i9 Jcli^wo: tri L . . . )(ρόνον Aoi/LLOpc^tvov 26^. lXxi!«.c. . iKnL• ΖΊ.Ζ. vi.wrx ωα j^pöK[fci.Ti<.(.), -?■ 'ΛίΛ,^ονίϋα "Ήλιου Gov χί(ί.ω) [ , , . 
30 "ί^ licpöUQ Δ c<> (Λίκνου OL,ic y[ti.poc) «>πο Έρ ιχού χτολ^εως) ^b-yi^^'']C.^ ••• 

(^.^-)-h Ol' £ιχ.ου Ήλιου \^^ρο;[φνι 

L-i7t>J0: . . . . ih. ίΑ^ιΐ.]τοΌ(^ ρ . 19 i/xtL. rfinOMIOC. Jc4u^ctnJy. t/<J->v ί^ίί/η. (AJU/n i^^xi tcviiAX/ ^σΛΛ- ηχ,ΐΛΛ lOOuj-t Jj,icCi'i4-ia^()C/n CaA^-^c^• 
^,, •■''''"'■■ 7 •. \ Π ^ Γ 

. . .'\'Ziö\c{ ^ίΓλθΗ]ΐίίνων Κ-πα ot ιό lujtlkuv . . . 
. ..Ki(t jni<:o''-.]]c t^jioi_-/i[iijuJC εη<- τον' ixniiVTis i^Vpo\/o</. . . , 
. . . j . LTKC "^ον οίντ-ον jntr\n «ι<.ίνθν[. . . 
. . .1 CJK. ooou-o υ vx-(<.c Kt^L τΐί ti, i<v-oij)\y. • . 
5 _ . . . oik'üvo] u-o-üvxÄ-c j-itDL•. κι^του CK bp^V f<Li-PtOVTi<u 

...ει.ςτο] οηιχ.οοιον τκο. L6"f<C j/uPiC του ι.ι.ί.ί[ν/Α:ί. Kupi.\T^C J^l)07t^'p^|x^<'tv 
c Ι ■> ν * ' ' -'('■■' 

(i-K^.uu.oXaj'ui xi£/Tß&']K£.\/i(u τη Aioocjo^ ini τον Λπκν/τκ \povoV[ , . . 
Ι ''U . . .utTK τΐιον 6ννκνΰοντί•)ν jikvxlov ίη^ xuo^odo ν . [ . . . 

i * ■ L< ' ■'Ι t ^ •) Ρ^ 

(3.3e.)'Ev;r.(f,k(.f-.) 4Λ. OIKOÖOP<-Oi->VTKC . JCh^fCOA Z%ih. ί ]A^[ ] 

[ ]^rxjvJpxc Ik τ[ί'',] rJ^''"•-^^ 

προς ί<υτοϋς κέ-φΛΛκι,αίν e, . [ , . J 

το -ι>ντρό-Γ7ο\? [η cld'vt [/,\C / -._.-]- 

'■, ί I ' -i^ir- Kl^u-ü i-'p x(ucu-oi.T . . .") K.[ ] 

15 iL, ii)V J >jA(o',o -CKt) / 6cDhi.X(ti,v) .ri [ ] 

CO VQ\L• τ uZc, 6 \} u^LA. ii \^\•. u \i '.I '. j• ] 

r ^ - , • , .y] o"k.-•• Ac^rvt^uAxyTL X^. y.75'66 75'ίί)7 ,υοτΊ-ΰί '75"68 ,ΊΑ^Υΐά^ CL-o'^U-tm/'icUoin'Ci^cW, 


J civt^x* u/t4-^ IIb. Γ i C? 


N^i ^oaj '10 ii) . . , OL κΛ[ . . ^ 

c^v.J'po^c είν^χ,^η^^^ li^iTaaic οΛί:^;ους 

ovL τον vu^ov Si.tXoi^iifco 

του v^fbjptou ^Jno Ai..Uir;w.;i_7-^ /^^ 


JCiUyLMoJX/!'', Z2Q,. ^_.^u /\/\[.-rtrpjp<.Ktc. . i/tvo^u-tv/'/ic JnfpoKijöt^ä,ku)C{;. • . 

l. , .]T^ Ικνοίύ-ιίη TOS nriLLOVi Τω K^{; . , , 

['^5-'vy] vfeucj κ,ντοα xco j^tvCöbctvco . . . 
[. - .] rec JΊt3ίλo<.ι. ΓεΛέ όνενίτος . . . S v-itlL•^ Ji{_Doc^6(_L(KYpv.in ou.iiva)v). . Jj-<z^ Xo/noo den, icZlc/rx. λ,ο^ clor, 

oIml iUy<kM /Yl^r^U^ ZinJu TMjil/ -tcMJJl•., 


l^cU^iManA^, zvt. 


1S 10 ο l. .. ΟΛΟ ,.- L,K -TD J-Ttf<ίl^Lt^C Vw-LrO-oC. . . 

n:v; /ij: Γί|Λ u,cji)ui; Z. i<p !KJ-| (,tj\/oc [ . .. 7- 

:Λ. v, zip-^Cy^i^t ^.tv η(ι^χν . .) j L ir- -Ι- ο i- iX Γ ύ τ üO ν Sy}J\ Γ 

L 
,0 .~ i.'^ ) i vj (X U po tc. λ- /n 1/ 


ΐΛ.ε v.\L c 6 yi ι 
; • - -I • 

t.TüAO^j.'c) ίζ Llü Lu)C TOD l^Ot^Oüf.. 

■•\- ^ , \ "^ '' C ' Y^J V ^cJ-Tö LV Li [ . . . 

OLiX του Γ£<ι;το]υ (5uj ^^-ο^τ^όμ,ο u ^v^ /XloC••. 
'-'^ .[...]. 00 , - . ^ 

■' 1^ ' ' ' ι "" / -/^^ / 


// / ^/'^ il-i-C'V-U £,V' 


^tc^t. J C'iii-cO^^ 'Li- ne^ . ύ a'riH'-^i^'^^ ■ Λ. ΐΌ crrVL. Jj^c. Li) αΨ\,. Lu/o:>ov^. (JCL<Äcir,yiy. 
' i ί 

Ό . . .xo^öj-t ων iLYjlüjLVL• ΐΑ.[ηθενθ!, koAuf^vr« ü [ε ρ] /λ ο ν Λ \/ [ι^ηο\ tovJc, j-?xo' 
:^i^[T-]inc, Kv[oitü üvj'cxc, xric, '.n «pa kev'LLjj ρ μ M-tv nc 
. . . εις üOLJou VTixc, kw ilt,o]ciouv\zy^c rßv \<X]'V)Ou•^ Km- fJ^]püC l.<l cd ju-t- 
ν•["οι;ς K]o>u yiv6vo ν£ν'\χίκ€, K^l .v.l. J . [ο]υ vr <χ.ς ki^L J^ort^ovrAC 

-> L -< ^ r. I r \ β , I (•<> /. >' 

ο ίΧΙίλυηι, τι k\> KbiÄtO ηί. ι λ/ύοΤ l-ü^■cω τη ütpc^ouvtL 

KOV ,'s.6W«Ai>; LO V £ κ J-lXyipO üC, Κλί/ νΐρ,ίϋΛίΧν KXL- ί J-i L• r t (--i-i.) ν' 0(0- 

I I 

JipuKLj-i-i-VOLC, JlKdc. 

fi. ^0.) . . .] . [. ^] \'i«.po <; ΐχ-ου Loix ρ uj [>r.':- . . ■] <Ζτ.ο c Of-^o Ao i*uj -r7Xpc\Kt-^i^&>7kt,vxL• 
wj~iu τον Λ^[ί<ν']τκ ypovov t/'IlV i;]-n(xp- 

V^-nJcLrr.n Cr^Cj , Κ AL• tK!/tO V T^C iii^X T^t- XTcOV jnpOTcCOV' Λ\'Λ i!;oA CUV. 

ij ^j^^^cL^/u^ Ol/U '(\ial olulkovvv<;(.c, jiipo x\JVuLiv cjc, έ,λ\' gou-Au;v'-Au, t/ L/ L^i-L• 22Ö, '' - '7V•, ^ , 1 ^1) j'"'/ λ\'« μ -to'cv ovroc -t'-ir^ j-o i/o u 
...κΛ],^Ρθΰ A^-;|AL[ijTjoü ϋχ-Γλ^ί) ούτος tou Χχτ:[Λ] 5ü uro c, κλ Γγ c, 

. . . TTü -^ΛΡλ Vcol^-j^TfiKOV Xi^jj/U^LKCV fKt;i,.xAxt(ü)V Ik ^[.\;|]fJL^C .<λ 

. . .]u[. tjcji, -DL^' ,,^ν-ος KKL• t[Kü'i[-cJua Iroyc k>cV i^ucüÜ xoo dvo.', 
.<Λΐ. ίικοοτον t-covc, Ul'jtpLov Κλι/κροο, Ζ_£ί>χο'τ-ο5 

, . .L^]^orjCo]LC kjifu το]\' χ^[χντ]χ ^povov, ^tvi^vrc^v' Ι^ικνν^^ 
J-.fxj-cp ^κων -.lyceZv Οί,ί<[ο]^Ίέ'- 

>1 1; -Τ( C Ji ρ (Χ κ t iX υ τ; >) τη κ 
/\ , ,Ί - / >. Λ - ' Ί 1^ ' ^ ^ 1 f ' TV Ζ" C^^"•--' 

. ~ '' C^l ' ' ' 

LtXUl/LC, 1 I £,OcJ ».pp ii ο υ c, 

' • -J ο Γ. . . . .;j-Li [j-|JxpxKt^tjp}| ^c.(xu ΚΑνΤί1)ς Ji ρ ο κ i.r ί. . Δ <^ f. l!c^ ν _ _ 

ω c, J^ po - ' 


.^^ Λ \' τ: uj \' λJΊ ύ τ uj ν " " '' t ϋ/ν^ΊρύΟ•1.<,\> \ pOV'ju)[u . — "ij ! λ«Τ C j t Lk^UIa^ZI dorrU ^VO/l/iiV^v xCUUy J\AA\--t' ^yvic^rvl• xctcC/C44/. 


! ^30. I- τ ' \ /t i c\M- ε. c uj V \ ΤΛ p• ... ....'7 ^•••^^"''■'" •^^P'-''^^ K^V^ c-^, τροφού K.CrjK ro^c v^^cova .oO ^x, 6"ει.τΐ5<.ν fcv ττ^; 


εν ^ KOL, . VO V. £1 υ κ .^ u £ v~5 i. του ,ν. υ [••ijou yi^Lc A/^/ic< ^Ifovc τ^ντ^η^ οίκιύίο 
του x^c^oiou oIklVc κ ί^\ c<uA-^c 

Αου^ι^έν^^ νί^ΊολΧων LO -υ roo 
[ilT]oAAoc|)tcovoc k.n' ?Λ^(^ό/οι; Φ:^νη6είον l•yoip]^6τ, ί :< ^ω«.Ί 

[ö.]k ι-ου της ^χτοχρεου i<..rk ί.Λίίοχ;ιν κΑη ο ο vCO] -^ο ρ -.-bc-^• i Vi.- Γ' . - .„ 

LjL/t.OLJ «.-υ τη ς Α i^f^ u)\^ lo υ 


;-ri, -t:- ^^! 


[του] KfiCi- Σ&^ιηνου κο f^-tLo pctv η ji^p' (/.^rrjc. ro ^poKtuu-e- 

^5 Γτ£<λ] ίχ,ντον £v;^uj|>ov vxoc. rjj Ιν^εό^τίό^νι η^ίρα. tlc ixtpÄV 

Ujh T/ri KOI V 
[käl i^Jt^irto^v t^' x^i^jJiToTJ JButS'uv^v '^ΛΛων Tojn^v [oIkJlVc. 

[kkl] ο^υΛή^. ^ρότε,ρον ου<ίη<: οΓκ^λο, k^Ä^'/ji υρ^ lVc, Κίχ\ ä1A/o[uJ 

ίτo]J^oυ K^L J^£|)t κ[ώ|Λ,]')^ν Τε[])ετνυ rn^Uovc. /^ίρ[ου]ί^ κλή- 
ρου Kixroi.KLKCQv] 

[ο;|)]ου|)ων ί£Κί\ εέ, Si χοίρου. (J.Tl.) ΠτοΛε^οςΙος ο κΛ Χρ>|[.] 
. . ^ρ ίΧ(^^^κτ ευα ϊ_) Κ ,Λ(;. . ,) - • • ο^ 

[..],. ^ρ (Χ (^^^ot τ tue.) KiCT£;(a)Q)i^oc^ ['"'•] ^^ρηΛιου Ko^/^^oi^ou 20 np) dt' fcLcou /liiUl Tx> f) i u . ,Λ /a<c^. 

Γ ]-Γ.]κ.γ. .[....] του TljiofAAcoJvtou Kc<.V 

^[.πολ]λίον[ι,]ου Γου Αλίροί κλΥ /1[ιλ.] u-cov ύου rou 
•^p^ptcovoc κα\ ^»]ίΐ4ρί.ωνος του KoCtpol Kxu Et!>«^^£Ao(jl>) / L>€/i/i^/ 232. iö 15 10 5 Γου L• υ c^^y ίλοΌ kccl Alou Ιτερου Ευκι^^^ελου 

Κ[ο<]ι iU]ToXtyoi^i.o[O] του '74ηολλωνίου κί<\ ΤΤτολέ lcC^Uo υ) 

;.• ε. MdL Tt^'-'!^Y°Y Kk'loc^öoc, -CO -υ κ-υρίο[χ>] ΙίΤ". ■.;;/■ 
tcxi ^υ το[ί]\>Γΐ[ο xj^^; |χ-'>]το ο χι ολ t wc. εΙ<; (5"t.- 
Γτο]υ KCc^jy f/i^^CXL']"^^''" "^^Γ•.] £\^ ^ο'^χΛ [..]-• —- ;^^'' -■•.'■' -■ '' 

[KJcc\ Ε[η]ετρ_έ[>η]£ α -ϋΜ,Τν/ Κ(χτ y.VT-ijcT^ ι. . ,^^, ..-:'/: /y / • 
χτκΛω ^ -πρ ος KV £ j-i t^^l^d V ήι^^ία £jnY τον 

tOo^aVOV £J1 ί<.ι;του 6Vl7i<.dL• Ö LlX.Xoi'L^- 

j^o^ ^ [ol] οε τ?ία Κωί^τ|ί, ^η^<,ό(5'ίοι, 

dtroXo^oL ου Λη^^οντε,α Trjc. Kccv' υιχ,ων .-ο ;'.'->■;•'• 

ρΐΛί. '^'-/^'^ J~^ΰί6ηc ££,ouOL^c £ ji &Λ τ7ο vr ε c. 

fji^ppuoixa nn^yLtv εν t-v^l Κωρι.η ο l κ l ί^ ς 
i5 Ki<T£i^Lixv £VLo3V οικιών tVc νυρ-χα^ Ivlcjv /I 

χ i-p ö i> vr[dc] ilj-i χ iTO^if^L ^^^c. lyoio<\/ (5 tro Λο l^l^V 
-f, c ούκ £V£^i.n^<i5<^u,sv. Alo κ^ί,ουι^εν^ Ιίίν oot 

■ ■• '-^^^ v,-•^- ■■'•■■/. Μί^-•-^ '-■ • .: V:.. 

ο dÄji. zdL• tYläu^l ßuwv v/La/>ai^ iit/> J α^ρ^-ι^-ν^^ , 2</;i^vr-ic^. -/<vd/i.to Ky^lru^ ϊχ,^Η^Λ 

c.'iA/., _ -11 ^. Λυ το LC . — -i^ ^.''^^.'i^v. _ -iö Λ ενετν;«;*? PUL V. — -ίΤ -^--vi, iJ>:^- 
c'kjyvx, ■CAtAii'n/nXk ^^α/^. J. OflUAxn, ^ %Lu>-iot4on, jx. ΊΠό/^^η^ί f. fcuj. NJ^ 1,51. _ 
2^1 i, '/]|Λ.ων. _ 2,^ X. £ji LTDLtp «.u ic-irofc ο(.;ί ο ίί ν ε ό ι/λ u -vjM-i^iv . _ Ju J',t.|'. 
^^üxc.Γo ü t.c<..\ö i/LO/x.]oC 1-' ε v^l r i<.L•. _ X. jn«.n p(,j/tv(o)u,(£v)oc . 

233^ ~ IS ν. ύ07ό. Ν- ^ ΰ^ 

ο iV^x^j-vAA , <ίν.(>^5 L-nrn, JO/V.A^tryyi.. £uAA4Aj-cy, S^ulm/ . ■■" ':'/■ •■ -■ 

ϋΛί' ^aS'U lUL• λΛ aJfCi-oln-ryrive'Yi/. 

J-T\pu λνοηλοον ÜÄßocf-nuujvoc . . . o<J^ü] 

ι^η^Ι:^ hfc(?of)^ iyi^^o^tvu)^ [. Κεκλη u.^vo υ ?] u,ov tlc τους -^>^.^<? 
j'X^u.ouc tv TT] OK Li; τηα η^ίτεj)c^[c] «<[[ε]λ(^ης ούκ οΤύ'' o.-iojc ^' 

oc^SJoiL ^tv\ ί,ίί^ουα t^ovxoQ u.t^' ϊικν-νον kc<V 'ikXXov^ 

Κουντ^ς Ιν τ^ί oLkU^ ^ κΛ £/ιελι^ων jnoAAVa ^(ί]χρο- 

τί< τον ^tpucTt Ινυο^ντΙν ο t^vx'oc siLXiV 'Άριο^ Κλ\ ο τού- 

του j^t^TTYi^ /Ι^/Λ^^ων tu;v ο;^ο x>ic Κωΐχ^ς cpi>y>irv) ^or,- 
^ ' ' ^ ί-' ' f / « i ί Ι^ J . . .i 

Ι6τ\\; τχ ToA^-yyiJtvTi^ υ^' κυτών Κί^τ' Ιι^οό ^ "kAXV κ[Λ] 
j-rx^' έΚκοτο^ ο τούτου οηκτ>^ο /<Λ >ηρο tto -μ i^IyCo] α 
20 Ά^κ^^ων ejnt^^fc rxi. κΛ Kcu^i!»£t τους ^^νο ^cavo^ujc. 

λ^ίην^υ ls,\ ό-ου τΓου]ί; τι^ο ϊ ι^ tj^ev ο υς ''4otov κΛ τον 
[^9V I^L Irtoujv (TfcfJv/XjaJV • ou L;kp «v [ . .J 

234. 


Ζλ ut -υ τυν u 


'/ . / . . /•,.••./ 15 ctLc; 'Jo^u^x^. 7i^.^,s-cvKU Jb^./I^.^'m., d^;^. Tuiji^yyyv. ^^yo -rv. ß/vt.. 

c ^ , 

• * • • • '^J•^^ '^°^ ^y^^ ^-^'^ "t^ov ^.jiixvric 

Χρόνον... . . .'κοΊ.νήν3κΛ.(ίι,^,:'ρετ:Ό(ν) κΛ το el" 

. . . 'CTJc Ήρ!χ.]κΑι,ώου LA,ipidoc, ων ι/ι!τονΰα 

.,•.]νυν6/, όε των TtKvo(VJ olkux 

(^2,,7Cj. . .] ερίΛ,κ; KoLvov 

. , . Τ i)C]Vfc(^OL'yw.^t.C TT«- 

> , .] «pt. . .[.jix, TTi.oÄti.T;u Λι,Κ') '/Ö KttTXl. Z3S. ■f.S^U) 10 (Na qy,oy Ji.[TouJc όί-ύτίΰ^οΐυ λντοκο k[xob]oc 

Νηόον -νηο. 'HpKA.t'^ou ^ε^αοα^οΰ 'Ad- ^/"^^'^• 

Στοτ[ο]τ]τίοα ώς ετών ίί,ηκοννο^ ου - 

j-itTcrüc;] TTtDO'LVT^ ώς Ιτίον τ[εο]οίίρ«~ 
ΚονΓτ]£< ^tvrt. ο•υ[Λ]^ Kc^pjirw J^7Jγeωc 
ιυ όί,ε^ϋον ^εΓί< κυοίου κλι. ενί'ϋου του 

£^vr>ja kvSDoc, röjvvwi|)cfiOQ τ]ου JTx- 
V£i|Jj)E^|x.uöc; Kif.\ ιχύ[το]υ ΤΤερ^ου ως £-c[c2vJ 

Κνη^ι,Λ tKOKStbo'u^ uXXriXcuV lyt^vculv] 
''^ ^''ζ εκτιόΌν x^j^ufp/jou fctcpc^Ai^LOü ^i^vtcC^cJ 
EKöCToVjVa κχΥ ει.Λη<^ί<(5'ί . . [.] ^λ- 

piou Γί3]ρκ;(ρι,«ς εκκτόν, τόκ[ου] ως ly 
όΟι^^^Ι^ηί^ jA.L-2c τ?) |κ,νί τον ι^ηνΛ 
£icoi(jrov. lö iit ötxvLov τούτο τ[αί]ν του 
kf^[vßi^ov Κείΐ>ΰ<λικΙον ίοοί);^ι^ίΖ(κ>) Ικι^νον 
Κοί.\ τους τοκοΌί, 'kjioSoxuiSoi.x^ εν ι^,η - 
VL• JlfjntLji|7 του ιςι-οντος έτους• \kv ύ\ 
kJ^oό[oß ΚοςτΤ'κ j^fc^^c<^TWL, 1(^[ο]χι.^ k -ζω 
^^ ' '^'^ /^^^ okvLo\^ η^^όλι,ον κ Λ τΜυο τόκους 

•> Γ' -> /ς 1/ "" ί^,^ 


u-evk/ 236. Κι^|)ΐ.ο•ο του xvdpoc m-oü 'Övvco- 
c|>|)LC του ΤΤ£<νε(^οο'ι^^6α κκΊ, κυ - 
του TTi^^oCTj) ^λΧηροί) lj/|>uui; Ις tv- 
KrLtJtv ο u.oAo ι/ο-υ LC6V tVLV 
•55 «nc<pcc ΤΤίΐίκίτος του Στοτο-τ^τίο, 

το^ς του Γΰ]£<ν[ί]ου ώ(. ρ ι; υ ß ί ο υ cTö-xy- 
^D<.c, £[κ]ί<τον τωκου ^ρι>^Λ(Μ-η c ) u-t- 

^^ ^^•!: ''J^J^ti^ του \c[i]o\fTo[q ίτουο. 

[K]uc}a)C •nuOKLTö^L , '^'Eybtx.xotv υ-- 

Χ ' ^ Ν ο Γ' ο" " ν"" ^ / ' 


j cyiool) CL/iM-, ^237. Y..u..;.^u Ίί.'\Η.^. £-t.</^c^rv^. tu^;^, Tc^Ur.^ N^ ^11. 10 1? to V,4r ^ ~ ■■ r- tTouc UJJHpiotr Kxi ans oc /i*<' 

-^ ε ρ[Λ ö Γ υ . . TT , ι , 'λ/ 

' -' 'ii-'^'- ^/< των υ ji(5<.c)^o ντων] 

Γί<]υΓ[ων ^Avrov K^lci^ep ε^ Λκ-^ό .] Jckuy(r, Ä/C^ ΊΟ ^ΗρκΛΐί:<^ου ^tpucJoc roo 7ΐ^(ί.νο / [το υ] 
ώα. £τών τ|)ΐί^κοντί. ο^Κ\ χ^οΐ.,. Stki[^<. ^Ll-j 
των roLciCKovrx .rrtvri 

£KCCTOV t'iKoÖL ic^ του χ,ωλου £Γρο.;^|^ω [ν] Ν° 9 1λ, 1? :ο 2S 35 ^. <%. ^.<?.<4 ^ 

/ ,τ (. ο V '': Β> /- τεό<ίο^ρί^κονΐ7κ οκτώ /^ KD<.\ ^c^paiA^c^ev Γύ-] 
ζί ^^^otv^-^ εύτροί^ονντί<. T^J^d r^c. 1νε^τ[ώδη^] 
η/-^ερί<.ε, fcMc Μ^ίορη ε^ c<^. ο ^χ,ενω ν [Τ] 

yLps/)^!;^ K^udcpoc Ζε/^ί^οτοΐί ε^^ xi^YpC^J 
Ο I.XV ^ :.ίρητ^ι.^ <|>fopoja; [-o'jvroc k^rV ^^fjlu] 
_af^i^vp:o^ ^'^A^f^^J^ τρ[.]^ν^ rc^v ^^ τ|,ο;,Γ^^ν] 

Ki^L ^povo/i,^c ^poc τον /^a|^ti,-if^;4./v[ov] 
"^f^^' V ^ ^^u^>j<r^ ro Kx^öv\'lV^ovrovJ 
KXL• ^ετκ rov ^pjvöv ^ί^ρο^^ότω ο ^I^l^] 
"") ^'"''^'^ κτήνη i.c, κΛ ^^pEC^jA-vir^tvj 
s^rpocpoui^c Γύ^]^ ?;[^•]ινη η Ac 'εό[το.-] 

τρο ;j)o{5' V iTfc , ._« 239. έ,εως ουίηα rw Xroroü^rt έκτε. rou pce - 
^L6-ir^u[£]v)-o υ ΚΛί. Ικ των 6νηρ.ρ;^όν- 
30 χων ίχ, -urai Jticvrujv κ £<. 1/ c<. xt t ρ Ικ C^lk^c.] 

^tJioctoT ο Ιτοτονητιο.. (^.TC.) 'Ύ.π ο^ρ[ο<.](|>Γί.υ ς•] 
Χρ^ρί^ε.ίίω ν .[...].[. .]^ου ojc, Ιτων 
TpuiKovTt^ Γ--.] ούλη ί^ντικνΓη/χ1ί!οο 
oti^Lcc, . Ή öuvj'poc.cp^ κυοί-ος [Ι'ότω.] 

[}.%)^i6ic I^r^|?Ov^oc TTfc'pirjc τηϋ. εηι^[ον]ης ^c[e-] 

Ι^ύόΙω^Λΐ, ^i^pV Σ. [τ] ο 1^0 υ ij τ Lt. τοΰ 'Ώοου την ί 

■υ^£<.ρ;<^ουόί<ν (^ύτωι ονον τί-ηΛε^ν τεΛίεΐ^ί^ν ' • 

Αε•υκο;ι^ρουν κ["Λ j7<2Aov] λευκό)(ρουν 

cip^;(^Vc -rpttc ^ των iTi roocp^v όντων 
Γ•]•Γ-]χου [- - Ο* [•]- Γ* . ίίη]|ΐ^ο6ίων ^ρος Γ- •] « • • 
45 [ή ί^^0ίίώ<5ω ^ρ|Λυρ]ί!ου ίίρ ο^^^ρ,κα εκί^τον ε[ι-] 

[ko^L τηα /^kv όνου κο^]\ το γ ^ωλου (ίρος;(^^χς 
[τε^όΌ^ρί^κον-Ρί^ οκ.]τωι, κ^χίωο, αηρ οκ(ΐ£ΐ.τί^ι; , 

Γ ] |• 

^ ΚρΜ}^/^^?^ || 

^^ ί^ 1-- Mt;(Cal|)) !]..[.,. /'.ci^^. j 

— Ι 

37X,Xroror|rLOC,_ 4ο α,σα ^aS^\ovj ot^. κ^ύ. _ ^1, ^^ί^. ^^\ του._ f 

SH vUt, J^pOC. ll^-^i _ ^q ^^ ^MXU^-ioUxyy^ A^^i C^ cu^ UoAi M.yuO \ 

cUAuv ^i.(vu ^ckuytn. -?^ o^koTuv^t^, _ 5:-) t^uo. iitk τοΰ \v τη Ιοκνο-'' J CKciA>£Ut4^ 2^0. ΊΟ Tu OLJiXuiUy c< [ y. . 

'-■■'■.' ' \ ' ' \ ' "> ^ Γ ' \ TT 

[■tlJV r>ic ..■;<. .\^\, . ,J Ojv jnöAicJa ι/Οί^μ,^χ-πο u) i^A ^ κ Lojv ujvyjv' üovKtjc. ι Iüoc - 

' Ι ' ^ r 

' ' Μ ' ^ ■> \ •> / f^"'-'^^ ~ V i2 ^ ~ Μ ' - '' 

j [ucfcvfji^ SV I lupotc] £Ji L• ÄPVUDtoc rujw» Ζ-ΑΟΑίτΓοον» ί\/έΐκο5Τί)Λτΰ U roL) kau 

f; ....■.-■.......,. Jl ω o'fccJv' otJU-K-Ctov v>u ixo υς x<x[i. xjix οΐι,χίΤτλΑμ^^Λ,τχ .1 . . [.J 

. . [ jcov•' y[, . . j 

f -Jit-Ttov Z_ bUyU)Vi^ Δ VI ucoö i/fcv>o L>c ΤΤ[£«.]τλβ tl Co ιιλ i. κ cfv] ' 

TT Γ' '-1 /Ι' ιίιι~ ν^~ \c ^ ^ 

Vuu-ov -nöocrni^yipci', .. '., . 

l/l-cüV'rCLU.nc^cxpyrL'pl.- 

[üU -Λ- jKt^-.ΰU^όL•c-t^'ί'^ £K πΑ'Υ^ύύνο^ ^ TYic j-iepc τ)•/α .Oto^LuJ- 

np C oi-nX η w [ • • • 
[ f /1 ερ] τ )jc Ιόι-οελλτίί; ■uJ^EL•'Λ^u•'ίχ, 2—ν\^ι^ν vj-\iY'jS\^xx>\ / Ι- 
λ \ d ο ς [ . . . . ] . . [ ]....[... 

. . [ojju-oXo ι-» -^^ ο'λ .[.]....ι)ουλ•)θ\/ JIjKVoi-kuu tp 'i^PM- >•/ ^oxfc] fjntrponoq 
[.J .[.,.]. υ UJl t/p[£x.Ji](r* . 


2M. ι i "CuSv Χεβί<ΰ[τ]ων Mtt-^KO'i-Cp ίκτον τον κικυ Στο i\-] 

TüJV Ιύ OV Jlj C<.\^ VUSl S\ V [ ÜLQ yLcri voc. ] 

S Iv Μυροί-ζ. 'Ey£Atov/7]cri''^^[^<? • - - ■ TTx-j 

rxptuq £έ^(Χΐ/ων ^ουΛη^[ ] rp ^ V - η - Λ ~ V ly ^ ' -^^^^ 

j. I 7 \ ^ 5 TT ' Γ TT" ■> ' Γ ~5l ' η Cn-l 

■..;^.'\:.M;.j ,jM.ö(^ü_) V£i ^jn(^th,^v') fclc τ^^ν^ Δ'Μ u.'n τρ/.οϋ του K(kl. Φυλωτου 
5" j OD . [''.J.\o-o|i[.i. ii'V] Aot^oW TisVt^ßiJ ß LQ 'OpO'tV'u CJCPtcJC, 

JKc^U-OCL• L5J7[o TT(XVtJ(upiix^_^c>tc^c, MiXpi-yiOU 

j (Ρε ρ L• . I/o ς η: λ\ . [ ] α> .[..]. "^Ελε ν rjc, κλ^Ι [ . .J \ φ 4 ^.ΊΗ%ζ. C^-^cyt^t, 7-6. %'ic-yr>y. ^,u2.5,^c-^.euAA:ii>f., ^O^-'.Curvx. . Χ.^^^λΙλ.. ^. Ckf^ l\l^ 9 15, 10 TT. . .Aou τον ΤΤο6^6θνείου IjT [6^ '^^o jj^j ^^ εΙ^^Ιν; (^ ό 

των Kaj^oj/(|,iX>j^^i<-i:£a^\'; λΙ Jijcp (x. cTt l k,ti,c , 
KS\f^^ του vGv oh Ko^r-^iu^nicicvot^Lv) vsia p.o[o Ivlv^.ö't rJv 
£i):cc|?ioCv) ί^^£<ρΛΟει,κ(;Γων) οντω(ν) τους ώνουι^^νουο, 

M.Ü t?p ocu.u,ä(.rttQ 
^t ^t^Ev^iy^fv^t των tiii^c|5^(_v) ^X|)xci6L έ,εις , εΐ ί^ ^^x η , ^;^> ^ο,νεν 

öcvv , rr|V^ ίΤε ό υ ν η -^Ί^ε l κ ν) rrj^v) ε^ηον) 
^^"^''^ ^'^^ ^'^ ^^^vkj)LTfe:vx7 5^ l^f.Vv ol ejpLOricA^avoL ^ol ^>^|; rj^C^-^L- c^e/fd ^. '^A. Λ^Λ,ίΐ ^^'Vl._ 5'---^3y = j.tv£rxt._^X.^o^o^^C:<^^.xT-ao.c;.;.:.^ ^.n^; 
5λ4λ^13 oÖ£LV= cUlv._ 9A^vaiZ^.^.iXt.p(«6aLKoc,) τρ(<.7τεί.ύτηο,). ' I 

ihkU/ ! 2V3, 1 

I 
; 5 [τ]ύ3ν ÖL•« Tui; jNüJou του jni<v-co^ εϋίχ.[(ρΰ]υς ^^viKjj'p κ ocM-e^vc-.vj ^ui-i 

X'C\ T^^C «CD LOD L<0 Ve^LO i^C, OJl Γ-ημοιΧΙΟ^υ] 

,\ΛΧ•ηΛ.\ις , ων i'njrovtc) τ^>1[^^ [m-J^C"^) ^ <^ίρβ/Λ i.*(jiooc} vo(ji7üuj j",oü?.ü(t-. 
Κ . . .) lüikcpri (KVc<. L<,£(6Ov) ουί^^^α) ji εύ^ΛΚ^ηο,} ouo(_-u) , 3οί^ρρχ_) '; 

> ι Γ ^ r 1 \ \ 

[ύ]ρ iiV Υ) üOujO υ L•^ t\Vi\ ; 

lol6üV ουόης ί3ϋ[. .]..[,. .] jipo &c1lis(^» . .} εοίΝ«) ri , Attjti oCc) po£i.c^;c) rtu j 
e,d (Λ (ρ >| u I £J1 L• r u uiOöic.) ίτίροΌ uJpi<.^co L^o υ] ζ_ωλεθθ, Aa>O(__uct νον), ;Dum.jx; cDc-tyr 

' / \ -> / / c / ^ ^ ' 

uc-tpüi^C-) νερόΌς G ■ -) '<Γ^'- f^-^Ji: l^ ^ lx^lCcuC) η / oop.Xj-^LCJ KXL I 

,'j (5οο£\|'[ΐοΰ c_) ^\ uriio(;^c,) lb.\6 u])\[i]Koc Αει••ο(]ο<.ε voc} νλ\ ij-; l r u j 

' ^ ■> ' Γ - i ^ ' ^ --r i) ' L^ \ ' ' ^ TT i 

(poj v) των ϋι,ιχ του Ao;'oCvJ του j~r ;\vru(^c} εΰχιΐρουα j 

/uεvoυj pi^xo uAtK ΰ υ^ up('c\ K^xr ε ω c_) 6/ι[ι-] ji XLi• ovtojc k.^.u ςΐ-^ου ι 

' ~ -■ ι ^ , -^ i 

τω εί£ ι^α xoJiov ν ο uuo<.0)i^(^LKo-ü) > 

Ι 
— — —^ ι Ί6 cu^cW 'k-<Mv iniit. pCo(.6'LXi,t:Dv) rOCv^J-i i-L^- ov'^ ^ JxAvtyo 2-4. _ ^ = tzr'j. _ i•. vo-i M.C<. ρνίκω Λοί'οο. — i'.iiüv fcyc^LV. — '/ö ^l. L/oepoc tu, — • 'i'l x^u-l^^c j</<i.-- ,<^>vjC•. 


li+i^. I (kl 

ϊψιι ίν^ών. 


<>4Jtyyu.. 10 r '^^'^^ i '^oc^coc ωα ετών τεόε^χκον r[xj ^^jv- 

■ ΣτΓ]ο-Γοητί,£ΐ TTiKvt Φο u[^L^i,o]c 

**■*■*■■"•. ]. - k^L• ΤΤοςκυόΊ-ί:. ψ[.]£χ.κΓ- .] . . . 

* " * ' üi-iV '*^^'' ΣΙτοτοητΜα Jip£.(^'3ü- 

^'^'^^'"^" ο^^η .n>)];(L ^pLό'-Γεpc:ί. utft lo-ci-xjpi fc] 

KL• 

|χ.εΛ κυρίου roü .^po ^ε^^ρ x^^aV ,u xvJpI^c ^AA^JA^v l'v^.^o. 
ε^α öKTLc^tv T^v ί)^χρχοντΕ,χ] τ^ Λί N^^po^^Joc Iv κ^^.^ 

^ ^W^Λ^.JU'._10ΛTεp6>|.-13X. cvyJoL•c,._ 14-i. Nj^Ypo^^Ju. I 2it-S. 1 j 5" |\oL•Λc!i;' jnöAecoc, bo^cov. f Hj i^LÖi/üOiLa -ηο' ή ttc, ενοκ,υτον [£.]v* Όοι[ο] 

της sviorcoö^c -i^^LtOW-c] Ομορου του j-io<.vt;uc i>.p v υ o[t- ο t> όρ^γ-] 

τον C?opuV o^Ji ^εν ^ν|γι_ος] Yc^lc cd u t:o[c pc/ivoc I ic)^ttf Μ-ν,νων] 

LÖ fctJC ρ,ηνοΟε, Χ^ιι]φ ^Α[Λ]ων Μ-ηνων j-i ε ν τ t εΐ^ ώρ χ[γ u.i2v τε^-ι 

...OVC Κα.Τι!< ροην«. υ^εντε k^l ^Ίροί^,φκ,^ι,ν ki\L κεν.[".]... 
K£p«.^i,c<. ε-έ^-ν^κ-οντιλ^ KÄU ΐχ.η εέ,είνΛί [i^J^idt jnpo -couüojv 

[' ycooLC. KupL«.v c6tL• «CJlo τη<\ ενεότωόηί:, •>ΐ|χ[ε£)]ο;[^ ^ -r] di^Ttv u-iivoc] 

[2.]£ρκ.<ί-ΕΓ[οΰ] jn tvTfc K^LOtKiKxri reu evecixCcoToc stooc,] 

Auvci KO «.τορο ς K'^^tö'ix.p ο c, Owe^n f<(j ι.ο<.ν ο υ Σ[ε-β χ^του ΐΛ,ίγοι.] 
Lcjqv/oc, Χεί^ΐχ<5'[του ]..[,...] του ΙςιονΊτοε.[ £τo^>α] 

iü [/\]χ>το κρ «.τοροα [Κ]ίΊ.[<(]£\ροε, f uju£<^jnÄd'L£>;vo υ [Σ.ε.^Λό'Γου ^ Ικ] 

[τω]ν Μ,εα,ιονω Μ.[εν]ων Κλ^ εκ των' ϋνη[£Νρ^ο vr ων ^^,ο-ι 

τω>ν ^ΐιχντων της ^ρΛέ,εωα [o]bi;'MC.[. .]».[ K^;5',x-j 

j-i ε.ρ εΐ' cIlkt/jC. "^ ΐίπ fojj' ρ ο; ο? ε ij c, των ι^ε Lt ί,^[χΓω ^ι^ε ν ω)ν] 

jix^jjoc Όροεν[ου(ρ] tojc [i/i/C•]. [Yu-i,' «. ■;■-.._ cv.,,. ,.;,•.-, .] 

κυρί,ΰΐ; t^oO >.["A]Ar]Auiv [tvi^uoi. &l^ &KrL(iuv pcti^Li^-] 

V ajH.L(V) W. £-n£L XCC,LC [Jnjpo κ tLU, aVö^LLC, CP ρ υ ÖD«.-] 

j( u- 60 V τ L τ ρ oc κ d L uj [V r] -V, V. .);■'.,' ti pj ^ «^'.^ f. ^'l' }■■ y- ^ ν 

Ί5'Λ. |t) ωυοο V - ciiXXi Wirol Αλ^ X>tryi W^iL<X4/YV ΰ-οίΐ^^Α^. ^ 17X. ü\,v^yuLx:J0 J o'i,V. -. 

cPKyoov.- 25/L•. Acooovcxc,.- λ'6 η cOTUv ^A^^-^L^w. - 36X. θενοβαότις. — 
^ΰ Λ/, eye ι. Iko. 5J130. , ί\ΐ'ίτ17. 

ζ,ν ΙΙτύΧ c. u. :< ί- L. ο L• iL υ t ö Ι' 6 τ Lö L του /4ρ ί L• v[o] ίτ ο υ vOlx.o[0 Avjv). 
Alol o-ic Kc<.t. ΝελοΛ ιXJ^o κωκ-ηε.... ] ^^a . 

~. > 1 / •~ Λ '' \ ' Ί — Γ ' \ \ I - ' ^ ' 

V V y\u6 LV c> ί LT V vo jA^ov Λν DY)Ai,u) /ίχι^Λω ΐ\]ει[•.• cisi ο Κα;- 

/ ^ 

ο ι ι ι , :> \ ^ ^ , 

οι.,-υ Vi<. tp ε-ρ CJ C ... j-iejipc<.K.tV(\u υοι. χ^ηο το-υ ντ;ν| 

ρ .•>_,."*τ''^ VC/ ι ν C./ ., c~. 

-* if-i-jC L"!^o]v Λει Kc^^f. c<.n£<vct<. γρονον την υ J"! <\ρ )(ο u [ο χ ν ηΐΛΐ,ν «π»- τ? ' 'Γ 
pL• Κωι^ην χι,-υί.ρ/εοΐσλ ... ίΚ του] 

ΐ£.ρ[.ου] κηνοου ej-iL 2_i<puV(^ κ,η νό ι r [ο]ρ u ov ^nMü^^oi-c. τ?τώ. Λ.ν- 

LL, £\Ρ)(ηα K^iL j^L^^iLC τον vufvj oüvC^]viui<v^ ,ΐχ^Γν T^C Ftt-cvtx:. 
Κ τ 7)6 tc, ITc^ ^ ο υ Vi, oc. 'Άβο ί iX ο c ^ cij-i7]Ai.LjT?i öLfcüp-uL.., K^u 

-npoc. ί<.λΛηΛο^>εχ ... 3 

τευι7εν ο u.aX ο jo υ L/Ltv ο t xi £ ynp «c κ ο τεο j4 υ ρ r λ υ t .. 
... rjc KtiL Κί-λοΛ ε-ιΛη-] ΟαΛ,ς^ν J . ^ "/ 3 1 . - Zu- 5χλΛΜΛΐΛΛΛ λΚΜ/. irvrviv. JxxM/. 1^83.— δ X/u^ . ΛΛΛλΧΜ/ J. Ol 31 ; C.-vccacw (f. ciOO) CN^ ^ 17) c<v ir\ 


cV \ Γ Γ ' ' ^ ■> ' 

.•. ^v KiXL• sT, ο^ο^άϋϋωκκι^ίκ' Gut,... 

-opoc. το &CJ10 τον νυν . . . .κκι ee^ou-] 
Οί..\ν i/cLV £.T£.pjLC jU, t Γ «. ji CO [Α] £ L• V nCvs] w-Jiodi l6t ω c . Ο^ιαΓίτ/ε- 

6ι)'κ.ι . . . ί<^ κ.α3 Λ J r CJ C] 

Kfxji. τέλεΤν τκ uxitp «,ύτων &.:'[cv]£|iri rtA εβι^χΓτ χ . . . xji^ö τ»[ί: 

[τ]ης ic,LOOÖr|[/;] ερ[ο]ύ ΐΛ,τις v[s]«.c. I[voi.Kr] (.covoc ^ των [όηΐΑ.^<ίΙ- 
α>ν . . . 1 

. / \ ' ■> 

όΰι^εν £X.yio τε s . . Κ•^^!- l-] 

Γ ~ ■* ι ^ C '^ ~ (l'v '».Ar ^ 

di-coTi-Kojv \<cKi jnocö^c ί^,ηχγι^ει^ε. reo KccV[;o]Aou, εο of/ kxu 

ουκ iJMTxOtitvboyiiiJcf, ... ovrs. -η i^i lz, Avü'nJKiöL] 

.[. .].'V]C KXL ί\εΑολ ουτ£ Τ:εκν<χ ^u,ix>[v] ούτε κ.Ληρον[οι-<'ο(. 
Κλτ ουοεν^ς τ Ο ο j-i ο ν . . , iL «ν ό t τ lc, Ln l.\ -ιί -rj ^ 

tX-U - ] 

τ[ον] ίκ^τη6 itv η £<. ΰ Κ ){D η ^ χ toic, ι,[ί)] lo lc, rju-ZiV ιχ[ν ηΛύο ,ιχ a^u 

Λ ν 

_ C ~ 

[.. η] yipxdi-C. kxT/x^na'p εΐ' ai-K-iyc - , . ] 

ο Uli 6 Ύ kt<.[i KtjAüA' OL η ο ο Κί L utv ο L jn ε jn ρ χκ«. ix, εν [ . . . kxV χη ίοχο- 
u£v Γ-ην riu-^v ji^'vi-] Ou,0 Cj> u> VO α %-ΐΛ^ yiuAyrx^ λ<Λ ^ ΑλμΑ AAydx^ /vCi^cUA- <yn4.ic{x.tZ£un/. _ 2,5 ^.yipOSEt.- 

τχ L . — X. öO t . a 2^8, j 

[ ]..(i'i,nvn...o'Lüi) Lci-T iK kupiüu rou i'^ütAc^fouji 

[του ϋι^θνΠ<\Γρι,ο•ο] Ko<.l ο u.o ια.ύ\χ ΰ lo ό ίκο^ΛαΌΌ /\^-ιοΛΛα;>ν[ιουι 

[ 'öp6'tv]ouC|)tcjC του ΣΙ c^tc^ /i ο ΰ τ ο ς TTipci ο υ 

[ r-nc, ε-Π li/ov-vic,.] JjouAo u.[i<. l] μ,ι^ üco ^ ί^6 -ut^ l ^i λ ρ χ ο ο υ 
ί) εις ^'^'^ τεόΟοςΟί^^ κηο ro u ενεότωτοα r£(röxp εα kxl - 

, , I '^ ' ^r ( ^2 • 

^1— i L ύ)Λ Lö Γ L• Λ ώ ix. . ] kA η ρ f Kc^-i; ο lk lko υ (Xpoup^c, üKroj 

[•>! OOcXL i;.C<^V ΟΟϋι,ν] εν üUoix ■■OCO ρ tA. y ε La i &K.Ü)0pL0-L7 Τώυ 

1ΰ [6 η t ρ PL c^x ω ν ] Κοίτ' kpoußxv j-i ν ο ο ν ,χρτ.χ'^η(ν) lx-lx^j/; 

του jiixvTöc, J~i[u]pou ^^ori^püjv tdläkovt'X τ;[εό]υΛ- 

puj[v] bcffClpW tLiK \ oC-^ ^] '^ '^ τ/'νΐίχυρου ■o.i^.uuOU 

[ oCv un oA 1/' cü vj Kix.[i-] c^klvü-uvojv, Κί>^ι- Kb, co "c x t^JCv] 

. . . CO V KiK. . . . cjv τ ^ i/cujpLALK.x ^PK'^ jixvT(X 

/b Töuc, τε Vap^ii.!; Lo^o υ α Kc^l jn οτ lo l^o -ocu Köcl liJöT^- 

\ ~ ~ ~ "' V / I ■i ^ τ r / 

[K^Jt Kt\Ti< roy ö£[ovri<*] Ki^^EP]*^'^ |!)AäJoc, u,y\oi.v jiol- 
•-- ' " ?■ -- -^ V ' / ''■ ■ ,.••\ ' .^ ' ' , ' ^• β" ' 1 / /" ■" 

[ ] Vo^ τί Κ(ΧΓ'£τος εκί^οοί,ί^ Ι^ηοόω- 

[ocü 6Ί7 1 j εν u.'y\VL• TJiKivJvi. εα> ιχΑως των töK.ü)C4jv, 
u-ETix όε τον Voiivov jiöCdccocOooj τ^,ς xpovpcsc, 
ojc ε jU^o 1/ üjio 6 ου 

Y^pynyrt rCciAAyvw /κ^χτίο- (ί-'κη. {<^ν^ι0^ητ-θ<ι uJit^ ίίϋχΛο<^ ßxA/iayt^uLt'^x. 'n.CKA-O"^^. 
^ίΐ 6 ;k . ^{, ο-Ό v^mCL. dj/v JOt^AJ^<M^ itt^ t/Vi ό'^νρο α . — '/^ .yvo^,wv> ν^Μλ, 
οΉειρχι ο uc. εί^ν i<Li>co^c<u. — -l^ J^-^tU. lAxii^ K.ck\Iikd i^c, oijio νλΑλ-^ 


(1 ΜΊ) ' cN2 'ίή8)^ 

ετ\ί χοι,α. Ji ρ ο Ktt ιλ. ε^ ν ο ί. c, ^ 

25 [των οι] (?η^ο6[ι]ων JitNVTujv ε£,ω τίον οηρ.ο- ο \ 


/, 30 ο . . 0C τ/ο ν 


υ. α;Χ[.] - • . C .],...[... 

[ •]•••[ .]...'^ΗρΛΐ.ί)ο£; Όν/^ι^ι.- 

kOxrouLCj του ΤΤ[τολ t bcMj ο υ ^ί^ίτηί, u,£r<x. [kuduuu] 
5" Όου kv[djpOc ..[.]. [. .] α [.]- u>v[,J. c.• [ . • . ] 

i^i\^ov[c il.jLpr;yoa)vA«>K£i-[oJü του k^l [Mj icp co ν£>ω c , 

"Cpt[^cov] L-tou K.Ü ε.Λ LP cTj V T[ujpi<wov Kixt /Ιλερου- 7 xjn ο lu^L^K^-Ci/yv , V-Üt/'U^ 250. (:).7^57) (Ns ^1^, y 10 1S iö IS zot^ ΛΓ^]^οοτερων KcpriACLKjcov τέτελευτη- r ύ l•) l^c Tv ρ ί<.' η^ KL:^jl Ev Tji |Λ-ν|[τ]|)ο^οΛει. lyi' ;^(^<^Ι^οι.; Καλύκων 

η|^ι(ίν ^έ|)0[ς]. KOLVOV ^poc. ε^ν ΚΛΓΛ TTD 

Μ[Α£ρΰυ]τοα ^^ι,ίίυ ^ε'ροα '^|^[öouc j^^pouc, 
Χ Γ. .].•>] ΓετΑΓρχ;ο]ν jj^I^oq kToiJvov κΛ ^(Tct-j 
AC/p]trov uikClxc K^j ocvX^c Ini του ^οτ[οΰ] 

'''I c ) *■ 

τ[ου jnajTpoc, ^u.cu 'Ονη (5 cko λτ ο υ c κληρο- 
^'■i^'f J.ovd'xv κΛτοχήν του jixrpoa t^ou 


J~i ΰ lO γ - i,U4 Jcyi^o^y Cot/r^, 251. ι ^ 


[ 1 j^.j,: Dci. ζ Tiic Ü£c<.vouxoc ocj-io κοο - 

[ uYic, VlXo^vc) &λα) LK.C] της '^H ρικ κΛ έ.ιί ο υ u-tc l,uo c. 

[-■'iU , -c".; / '^ . ,'-.-.γ»! ..] tLC το ptJtL•CUC<. Ü^i-O^pti- i 'jy"" 

f ν^ρ VI pcc< r Li^CUjÖ")^ VloptC KüOLOU K^TC<. Xtk '"PcOM.iXl. - 

LCjv £Uyj Γ£Κ]νων ΰ(,^o<.L•α) Yocoptv. Ui^oAoj-'a) 

lotk u<Ji oj του ε lc ιόντος vTiptoro-u kä.l . 

LtLKooroO ErJOOc τ«.ς ϋνΤί κρ vo u (fix^c ο ü t, jitpL• ^ / 

[Λ ίνυ t Α vj3 (.£>;. vj κΛιόρου k ^τfoJi.K'Lκo u <^i- 

^ ■> I Γ / ^ Γ^ cl / ' 

[τικχς ixpojup^c ου u _, jitpu ot r\cß(i,i6x Lik- 

Γ Γ . ^ 1 ^' r ' '' ^ ' 

[ΰρ; öLTtK^v] ιχρουοί^ν u,[L]ix>v yTiA.Le-v xt-ctko- 

τον C9op_[ouJ Kim/ £Tüc [τ]ων ajit. το όςυτο 

χρουρίΛ^ιν ί Lp] ίων mu.l6u τετ α ρ τον K^Vix.- 

ρων ανυ^οΛοΐΌυ vnccvcoc vJioXoy-ov 

' ν ο . ι \ ν Γ ~ 

Χ,ί^Ι λ νλΛ U3 U,C<.T 0C Κίλ[ΐ.] VcopLC. J-KXp^öö^llC, 

j~ic<.oric \jLTov ΑοΓίχρων οκτίο. ovjnfcO 

CDOODV ο LO pVLO'O ο LLtKl, 6 ο L- iViV LäiW u. Ki^r 
cTOC £Φ D<.AoOV reo JJ«.\JVL Lc-vivu ΚΛτ/ιλ- 

ρίχ,ς KiXL 5<Αλους Ko(.t k[u]6oAova kc^l uko iVoOlc] 
!<.£ Κοό KLVfajo μ.ε VC ς /x-ferpto rix) κχΑου- 
ΐΛ,ενω rpL[o]öiO ^ rcov I/ecoo^lkcov ep^cov 
νΠιχντα^ν [k]cs.i. qv LcoolLcöiv ziXb<3U.o^ zc^v 

^ ; tI . \ τ \ y 

νοζ j-To^vrcov Οντων Jipoc εμ,ε xuv 
ΐΛ-ερ^ι-^τ/ω U.& v[ojv ejiL ro/^cvo, 5" ΤεΚνα^ν ölKÄ.LtO ^öCLOLV VJAÄyC^OYXy, _ (ΰ J~]!Kti(A <fuO yLU' yJ-ci-Jx. οοη.ί-Ιό\χη . ÜOt/i^/ 25Z. ι (_J.S0 6i'] cN^ nc) I 30 3ζ Ηύ r->]C M/L•όv Cwöj εωα &-Πΐ τον ^ρονον Λ/ΐοφε- 
ρ ο ut [t] ν> ο [c Τλ] J1 tpLLj v'eu vüpufi ν dc £lc το lülüV 
^ροτετ«; ν ο ρ ^i ^•ο υ uut ν ο c ool τον κ «.υ £>(j:üc} 

Ν " / τ ι C ■ Γ Γ ) 

j-ivDcKDV coopov au-cocKToJc. ωα c/eö-m- 
AuJi'XL^ UUK tL.QVTOC. u,oy c<ji ούτ rjV xu τ η c. 

[U-je tCvjTDQ του ^^pOVOl? ^ ÜÜ KKL• jnArj poJVfc V- 

[xoc J^i\p] i<fl ω<3 ω (iüL την /ην Ktci /ί«. ρ ί<.\^ 
[cCJ^o κ] £^Λ ιχ ΐχ-λΐ c KIXl .nc^:(S'ric OL^Yja. , τ-ην Je 

.[ ^J^^ υ jn L} ρ bi. ω Tj α Leo υ , ^K /luTOKOcc-opoc. 

Kf^ i'ii'iX.i) C /Ί]£<ρκοΐ3 ΛύρηΑι,ου Kou.u,oaou /Ιντωνε^νου 


L (?li- (2.2.)i<[. V -j ων [ u. ε] ρ. (I, ö" V ω Lc öci. ωα .j^ OD κ LT ε L•. 'f' TöCW LKOU - 'V2/-0'. ^pOKLTi^U I i Jciu^c4)-/X/t4^, 253. b ob ύ ■ ^JM^^ t I 5" o'KW. Jjn , ή ζ Οττι/. ίχ^ΐΛ^/3.ι/ΐΛ<χ , 2 . Ια/'Τ^η^, -TL• . tM XJ^O J-Ii[.,] J\ ο j• ο ν 

S u^ Ν -| — Γ- 17^1 r 

^ ( υ υ τ 6J.V [ — ^ xy-. L > - - Ο ' - • C - • ' flu;covLot) TTj £<"!:] ε ρ U-0 υ -1/(^1 c) .Κ/ Txpu.fouv'L .] Κ 0-<U V\ ρ /^ χ λ CO . [ - . . ] 

■II " C ι 

MpcovL ίτεΓρί^] 


ο S C....J fi..f 


VUl-iO 254. ρ 

j5 \ KiJd i<\ των κ•υρί,ων ■iiu.oov Αιοκλητί-Λνου 

[. .]...'io i"tiö'^c>( ίΧ,ρ L/uOiKIjS ν) uey'r](iA-(xrwv) ΓΟ-υ Ο ί.ζλνο vvia C) ~^ — K-itv i>; \ * 
[Σ£<.]ρ c< jn ί,ων ίίΙ,ρΜ-^νου K^t-vov) S ''Ρ Αυ(_ρηΑι.σς^ IL\ouc (ίε 5 v) Γ μ^ ε u cj - 

U. (Χ t^ . 

p L ü u> 
cuQKODou κ XU Jj'MOfK.poojVL .^uApiKvou y-^ojpj^oci; y^LDEi-V. 
Ma us.T[pj'7i tx-oct Toy [ κ pj t-V L i- V Cpopov ών i/t ωρ ('(^eTr ty 'il" ^ ιλ 
[. .]e..[...J £K του /l ι;[ο^]ι/Ό κλ ου c κΑηροι» εκ. jnvV /ΐ ρ ο υ<χ 

ΐυ Z_6;DL«oraj\/^ των o]Y]t^o6i.üJV J~i χν τ uüV ον ~ luv J~'i f ο ΐ, t !Α.ε. 

τον C ytov '^ον] L• Ι] κ Α i^^'' ΜεόΌρη Λ""" , «,/^ 

^^f LC'I^ '•'^^) ί^ύ d ^Lix-w ν ] ο Ki<t- '^EpL/oTvoc, ί6Ύΐ(ΐΛ.ε.ι,ω6ο<.ι^<.Ύ\ν^ '^^'^^ΐ^ 4 ^γ;^?^ ΓΓκό'ί.α i'i^'Yuyvic- /Yv^Cb-y^ ClaaxU. TTi<,pLC, xUx)-Mt/. —7^. Λ 3 υ ί α) V i^h.^ 
^ Λ. /ι i/t< i/o κλε Ο υ C . _ ■/"/ L•* εο υ νο ν ΰί(£/ΐ, κ τ 'Μ r ο ρ «. IdlLcM-i/•^, 1 . / /,5i5. 


J&^UMXyiyiA. O't s 'Ü''} t^VW, Jj/L•. Ί 6 k c-yyi. . 


AOüodiibioc, Y-ELc/TDcov/ucJ reo r.. f.] Ci'uA- TXrco J-! Λ ε Γ (i" Γ i< 


[ . CO L ύ t Ι. £\V -ΐΓ, 

τον tri t ρ 'Υ) 
J~i ρ ο C 

ο >UT>JC. Γ •^λ η C. ίχ. . [ . . . ν/ Λ pcovi^-^ov αν u -εν [k^-AcOC ε.-] καιρόν OUÖ£ 

ioirjo.\c ι^\/Ύ)ίΑ.ονενίθΐν ί<.]υεων οιοες ce ort U, [. .] του ΚλΙ [ 6ν .]AL•.. ουκ έέ,τιΑ-υ'ε^ 6«.ν oft] KXU . . . [ £v τ ] ί; ε,έλ[^η] IV j-\ ο ι- - - ■ . .1 / »- J _ 

' ^ ^ ' ^ Ο• ΐχ ^ τ 

«.V£ U nooc, ^ε uevsoi/iCL•. i\£<Aco[c c]-u• 

του dJJopoi» uTLtoJC r:/<>u.tviA)[V,.. 6 tS iov öopov^ M- 


.] . . . £ β j/ ο Λ ί< /j 'Tj ^/>; c, ocTjrrjv KÄL o-viAcJduv ίΛ.ο l [ε.]ν τ^χει. * ί\νχ^' kiCllj i KO ,όΊ:< ΚΛΐλ το avoc ελτ/ο ΚΛΐλ το avoc ίλνο ν 6 α ονκ -vjA-u 

:> \ C-/ 9 ^ * " /Γ τ L• ό ί 
ε tic οίκ ο ν J «λ λ χ 
a;c, ουν j-i ο i. ηό t tA , 
εχν ε'^ρηα ιΧ.α3ορι^->ι[ν] öi,wYp^xj^c<u.tvoc το Ktpu,* 
τ L0 ν UVOC ΐΑ,-ητί. εκν τ LC οϋΐ. ενε^/κ•>| το οηροιν . (^[■L]oy ;ί.υ-ϊου r ?] ν 
. ι ι>Λ| ; Κ.\τ ovou-X K.\u -η ui LC, ό L j-ic<vTic c<.ü/i«c-,ovc^i. -u- 

^ ,r-i •.{ -^ , δ. c ~ •./ 

ΙΛ-Λα. XjppcooVXL tju,äC ευγo^<-^^. 

/i/^TLiC ^^44^ A^^cix, 'iiX iitro 'LLr\y^LUyUyvy-(-i^XAAi>AA• Jmu JcA'lnr^liy ,yv^r\L• A^uc'ru. u/i^ jH^:yU^Ö-ii ,H.k 25G. Pic blijenJen Mummcrn '^2A-()5i slw^ tapurij Jül ich irr. ΙλΚγ«^ \iy^ 
/' ΊααΜΛΓ Ιΐί Mc»/L ) ZL'^5CKn\n\en m.\l• lli'inricK jcKcifer in L•\^\Λά:^yC ^ aim Aifen tiera- 
!\ kjip.-i!i5 ncÄdwa j a\.M qiäraüin haLe• Ρλ qw Orininale, uei ^(irn tiainüurqir 
j^r^auc u^rlorin fle<j<nnijer^ :'mj (vol. /|rc!\iv |. Jap• Γ 5. 22S/j} 3^ l^crwh^ri du -j-ol- 
.^jcn.ien L^ili'oncn nur λμ.[ dei-i I ran5cr ι ptia η en ; cluiicK damals la /i^öL/pr^ru 
i/jr U M.[-iii^ An(i e.je.rfiut- Kabi.. Ζιλγ ErU i^feru nn uer Texi-C- v/jl. mein «^ /it/.j yuh run - 
d cn Ί rn η rc π . p. rk b . IL . Oriflin.il i/trLr^nnr. - /\uS iiirak'l copöl 15 Μαί^ηα.- Cu.rjiv>L.- HT. Jahrh. nach Lhr. 

lipc\'\Miou5 "ΓύΛί-605 o(.Pvc<i(X5 ΚΛΙ ^χίο^ιηΛου τι [KfcxTi-cTT q ] 
[ΰύυ]λη d[;L]« /ΐύρηλι'ου ''Ήρωι/ύ5 Του Κ[(χΙ /■.'/•■^\ 

rai/iiJ5 (^v/CLCO-l-J) rCop vn Α itxi/cj Tai Icocl £ 

HitrcLur Jbunin \/on Ί LclIlj. 1 KiiiraacK lil CPR ZoS j J zu. truänz-cn. ; cxiv^cxLcx^ K'äl ν/[ίύα)ί.λου WlLCKEN 257 ia.'.H'j VH.S . 52.5" Ön'cjiajil i/crbranal". - /\u5 Hi^Γα.kΊeöpol 15 Maana.- Curs'wn.- IVöM HT. 'akrh. n. i?hr. 
Aiiä itn LornmenfgrlL ddr pouAri . Lotn. alqe.\}roxhirL^. 

Ui^i/ c'li''] ε1(]Γ|5 κλΙ «i/iXKiLi'wd'iciTtxu . Μιτίχ τηΓν ai/cij- 
■[^νί-•οό'3ίΐ^ rj Ρ)ουΑη Ιίρώ /rj (Τί,ν/ ' > 7ΐτΓ«ιτ[£ί<3'ύ'£:ο]- 
ToÄV^j OL |xrj iXToJidiü tcOTi5 j ελλιΐ)Λμ-ά ίότνν το<,ΰ> 
[tj^ijrtjOu ajiL -σμου . •ϊ u irpuTcxi/i^ iircu" > ^Αι/Γ^/ι/^'ο'ϋ- 
\J[r]Jö'iTaL• ύμΓι/ r« A[t.pop.s,i/cx mxo >4ύρ r] Α ί<ου> . . . . roi3 
K^aTLiTTou £)ΐοίΚ[ητο]υ j Iv' uJfJTi το (ciiCiA tud-p-iv/o [ν/] . < 
ΟΓ^'']^}'^'^ο'^^^Γ[ωι/3 μίΤίΧ rn<v/_> C«jui:« /Ji/i^cjiTLi/] 
Tj |jOü/\i'-j tc|foi/r]<riv ■ >"Ελλίΐμρίά idTLi/ ...[;... 
C J air(XLTiud'UCU<r(Xl/ «jl p.n 10 CJ ic<3 [^Ti J5 . 

["E-TTLid'Ta/irjTcj <5τ [)<x τη vaj . <. Ό Trpur«v/ij ΐ)>-τει^] ' 
> Φαν/ί j)« αυτά j/i.un<iiTaL τ« υτ,-ομ£ι/3ήρ.[ΛΤ^Λ- . < 1/qI. pLlKrtr Pap.Ram. η. Z74. S.SchUss το^ Cop. - 5 /\ ύ ρ η Α i'c< S i^-^l"«- 
Copi^^ Jann «s JurcK^c5[rlc'Ken . - 7 τη5 Cop. - 3 'Klnfcr iVxiv ivaKr- 
SchcinliiiK nacK 3/-j zi^ Crqänz.m •. του ι^μίΤίρου iPL■ΪΓμύJ. _ n οϋίΓ>ΦΛ•- WlLC^EN 25δ. i Ι Ια'.'ΐ• τΛί: ΰηγηα\ vtrlraanl - hus Heralrle^p, U5 Μα^ηα.- Cursit/i, Νο C^l& ttr. r'rucurntori5cher Erl<a:5 5 Uoc< d-.irrtL j^iHcrO-oCL ει/ τώ uro την 
πΛίΤοί O'.Kovrouicj 'K-n T\3|!)L K^ £ 


■ι (JLrct auch Wi.n.Pmk. 36, 61 , G50 . - 7 ^u Jen Warnen HAItccj 
^^1• /IrcK.f. Pap. r 3. 3IJ Wl LCK-E.\' uxüurus . ön^mal ucr'.r^nnl- /iu5 Hera kieopoli. Μααηα.- Wahl H.UKrK.n ./linril ch(L. Lorr e5bu ri den; 


No 


■i 
! 

S7^ - 


Chr. 


■1 ΐ:κο<τ-ά] i^iAiucrii/ ToG (1ΐ(χ<Τημοτα'του j.m}-L(rrpuu 
[tcfjs] ί^^«5 τρίΛΚ'οντΛ ^lc^oi/tcxl) ^ς^^^ϊ} τλ] 


κα\. ^ o'vvriXtiu ε Vcr-e\\ VaCiCH.V 253, raptjrui. 

öriiiinÄL i/crbran i-\ t. — Mo Q22. Au5 Herak'Uouuli^ VicKancK.- Cur: li Zu -e- C 3 ϋύ(Λλΐ^ιω ΙΓΑίΐυτίίΧΐι^ι koyio'Xn ['Π pcx Κ'λ tu] - 

[TTuAiTjuJ £Fo( tcoAüuvVou vro^' 7\p|Ui:jVLuu ..£.-. 

[ΐΓΛ'['ε<] AuprjAiuu Άκαυοΰ KöAAouvöu Jnp.ocfi'o[u ΐ«ΤΡού ατα ΤΠ53 

['πξ)(χκλί]ου^ τόΧιωζ ■ "^f<n//i>^n }^<'"-> 

] υτ(Λ κ:XL•ί:Γou (^) Ι Κ" Ρ ίί!)Α ι <i ί Ο) u iirid [o-^iVTco ν] 

] ι^Σ,ι/ου rcov oicxiTiov jitfiAi d ίίον/ α . . [; 

j.cxulco tcx, pi jA lc\ icoi ö LI/ τε rturcji/ κ'ίαΐ- i//Pc\ii'"J5 3 

3οίύτύυ dv. Χ)Οη . . \j . . . "h ί.ίΓιοινν'ε,ι/υ . . . 
JVcowTtAU tTTL i,LT.i/ του ύί^ιου ßpni(iöv["o5 
Sttl ] TöO Λυτου άκρίομίου τιλίίυρ.Λ cd IT • ■ • 
] cxTou εριυ »Tou_M.-Li/y dημcχ.rί3S icix l [f 
3 . töu ö\'d η μο< uiXck Τ2λιωμ.(λτο5 [[ 
3 . oi^co lΛc<.<fωv (^\) ΙΓίλιωμ. ■ D. iV- Γ 

j c)iji«5 oLOtifcw K'£X L Karo '■<r του α ■ £ 

ν > ν -> ^ „ 1 c . > , 

3Vc<S Kf>< L 2,TL του p.qpöu röu Oinju ΤιΛι^^μΛ 

JicTiiCiov/ τ^ιί!)ό<ν/ι.>α;ι/ Ιό'ν,^κΤχΛει/ [jjv^ f Zu. uei\ hr<ja\iz-i*n(jen un<n tiAitttdi-ihön Cn V^dl- "im dlld?rn«inca Klo Sj^V unj övu . X 5) .52. . 
jn ilinsem loci- iil• 5eKr vieWi rriiinaclKcif!- oeUifn. Ilcl>fr4 -0" ^ , 5cifc J '. _ ^ ΐΓα Ρ 
αΑ 1] μίοΊι d'. Cod.— 5 \r\ dem uni/crjj-iinnlic'Kin /Jnj-iin<] iUck')• '/itlleichr ; <ui7n .■>> ί'τίυ 

1-:^ in iem tntni-f^ch cörriöicrtcn liiiJuJ ■Jteck'r Vielleich}• ί Pi u ν ουμίι /Ju' ο'ύήμΛΤ 

20 Τ^όομ^ι/ Cöb. Lfcmeinf "ΐ:>Γ WoKl TPl Bc'o i/io/. EbeaJör}- : icfv η μί i/. 1/ Cjt>. - 

21 (lirrinnr isf «ίτι yo< /'i j l/. - 2Z .\\.<f^ii/UJ\/ c< voi il'l\/ . . Zo'j. 

I -0:, . - 2G0. l'Y-,Co^r[o(.^ τ']0Ό ()ί(ίτΓΟτου η^Α^ώ^ν Μα ^| ι |^ ι <<χ) ν/ου <ΓΟ ß > ίίβ 'ΐ^. '^r^i ■ 2^1 Μο<ν.Μ.ΐ'/ου . . . Cop. vix ar\ c,t\- rtViiun U3n J wl srÄil Ji. Ί<12ιιλ \\amr oder ι r: nz- Sffiif j 

5o k'ömrnr i'i^n at!n CönsuliAren. lies riil)rirnianu5 v^ur das Von\ J. ::',ίϊ m i;«fr^cnr — 
I- < ' . ίινίφηαϊ i/iLrl'rannl-. - f{u5 HcrakUOpolis Πλοπλ.- Lursii/i.. 

21 ιτα d rrici-iViLj ni-c c\ir sulhoa Lit-Kunqt i!eKori<]-.- Wainl aus lUm "ΙΓ. /U. ΙλΚγΚ. r. .Lhr. (^?_) 

FRAGM. EMT λ 
üi/cn alnthrocni^rL•- . 
μηΓΓοΤΰλίω5 i^TöS Τιί^ου5 C•• • 

'jL[ix5] UiTrtfjiwf l — Jj ϊς^ [ . . . 

///fr bricht das inKlnieni alr. Obtn. abjiljrocnifi^. 
NsfAicTitov/ ')] fÄ Ν λ ΐί-ί/ου >'ϊ /(vJUVoiii'icX ρνη K'wjj K'wi Τρο <:^τλ [;Trj5 ?- 
'HpaicAiuu5 TTOAtios ΛΊΓΟ τ« j) (λ ö i lVj υ [[tj 'i:] 

1} • ακ-''^ TTpöcfTi μ,ου ι^5 '^^\S ^ 'Ο ί•^ 1 t^ " ' • 
///ir bnc'iT das rrad meni ab- I ! b. Ί ZM. item Tikl \/ol. ^ii'6 O.- 4 Airi Tf' ϋ ο'τ 1 [.( 1/ U/'iril Crlci^rl•- iw.fcn ../:rrva. 
V.jl.miit» Reftriil• nitrul'tr "im nrcK. I". IcÄf). ΪΓ Herf 1. WlLCK'E!^' Z(>1. ' ^ \lo ()30. €ii i. kcsrc ^-i'n^r C^-H-O Μακ-ά|)ΐο5. 1/^L. ΛΛ^(ι hJo j)3i. 

WiLCKEN ( 

I 
I 

i f ' i6Z Γ ■ 

1 i< ßr\.:\ric\'. [/ir'jmnnt. — nu5 UiraWltonolis ΠΛαπΛ. 
liL./lV. 'WnrYi. n. ihr. 

, ^, ji— 

AdiPoiS TTfLi/icnra-pLaj 
LUiTtn-j-vTii (λΤΓύ ΚϊΓον/η- rj ο '"; 3 1 1λ/ urjii/i..— νΛοπΙ λιλ5 m>ii\ WlLC.'rCLA' 


iiti ^•^;i Original vcrlrannl. - /\u.5 Hcr^kleupölii Maci η<Λ. - CursiVjl. .- W0KI i\u5 buziinri,-,l"icnzr Zoih τώ i.A\h)\/rL ui'ck τώ ΐΓρΣο'5ί urroG τώ/ ij 

jic\ j) [i 0; Ρ o; 1/ K-fioS Α1ΤΡΛ5 OiKfX^^^ A'C αιό d ccoj fC'^J^ 3 /^c.ö3.;;'p/;/5 Pap. Vv'lLC^CEh' Γαρ--•', ru5 . Kö ςό':' . 


I Λ ^'?i\-i^'(KV [T]iL ί1,ΐΓ\α ΛΛ-ι<η\ in «intr iiUich j^lij VerUrcnca |Mani<fi^ liofe . — 

/ η ' ^ r WiLCl^EN ι r ί! Urisinal '/ci'i^rannh - f\us HcraVIeopol i's Macina. ~ lurju/t.- \Vu'rA 

nu^nXuj ηγσ.νόο Ao<.\.jj.ovl 

ρου zS'^ oj'j^LOu 

TeX u t -i. L c\ 1ΓΟ λ 1 τ ι K" ΰ 1/ 
/\ η ^i. ι (.(Λ τ CO ν/ rtii ii|'c<;- 
5 [■ Κ' λ f. J CO των τόλϊ ο $ 

ίΙίιΐΓ Wtcki' ihr tapurus ah'. ::o ^'54- 


J^'j'i tUli] CPFC 1Ö2_,4.1 4/5 iu atr \orrr\^ \\0:\X Λίί^τών' 

(cbenio CPR 22i j Λ ■) νύ\. 6iTi?-b() u. 'ifoj) ■. ΊΤ p<x κΆ ία>τη J Volvos. 1 ΰ '! lapu rii 

I ü i^o -y^b' 

. . -j 71 ΡόΊνο lTOU Γ• • • 
j^'cTiL. θύν £|/\J~j [pov/ ύ]ιΓ(3 T(\)u tAc<u'-rLVCj[^u ■ ■ ■ 

] j..LCJ'/c< j io\ K[(\i c<'\ViVO\A^yCo\j'S impiAo'YiL'/ wj ixv L<- L ] .nx-. TL ii/of-J" •/£•/. ^ jl 

j v^u'-iV k'ocTa dO(x u οι/τω 1/ Tijuj Τοτου^ ΰΐ/ο^Λαη v\(a<S^v\.tcov ol ^tv Κ « :« υ f j--.m l </υ/α; ί'J^t.- "•i3 •'^• 3 LI/ tCaL C'/ Γ. .3γ<λ; /λπ [■ • • •3 c<^coi^öo\ov^ ■iiv\p<i'] η ^rJirrjus Tl)u5 Λ•ΐΓ[ύ3 Jii'j^ii^uuj' rjyj 
j . . ^' (.'.v'TLü i Λ'ΐ^ν ^i:rc<yu Uji/iWTMi/ η ΓΚ<οτϊ.ίΤίυι/ iv μ.ί<ίη oucTnj. ίζτΓίΐοη T<3i/iii/ 

iCc<\ TuxcTri 
3v\j\/ Κλί ii5 Td £!ιην'ίΐ\ί5 5<rru'. .üloc Tc<utc< LHririuoun/ υπ ρ tju λ'ο'\;ο- 3 Τη ^• το Ό i t'j d U5 Tc< [»Λ κ• ö ( Α L ο 115 [_ ■ -> 1 ν f'l Vi θ'\Γ(Χ. L Ju /οΧΓίλ L Uiptr c,i 5i'jmmc ctr /•!:>6τΓι••.'ι unJ Ujviit^i ν^ί. P+ol WS, ^'^ (7,3l). — 7vnl. R Leid, Ζ »»/s (ArcKiv -^, Pop.lS. *0O). WiLCk-EN 204•. i\ccKfi ιι1-•;γ• li^pLirw^if uili'eti 5. -fi ][-. 

rr• ''' ' II 1 •■ 1 fL 

Liac Irc^Tv iiKiiOrs uurq 5Chc\|-h . 'ii 10 [iiJiTiX την uiTftTiCM/ x[{3]V οί<ί'τΓοτών ημώκ UiöJöcfiou Tj l<«> ^ (Jur\Ai'/ri/ir;/j{) tj o; 

Γ l]n Τίχζ-ι tFk ^?ουοΊα5 τοΰ ΚΌρίω μου τού μ? V£^AoirpnricfT(xrct) 05 ^tia[>vi'c\5 

ΓΜ] ρ hrcAC ίΛ3 ιλο<ουιω Vi ^ t (ίτο ν t κό f /iA^|».;/dj)ou öl[<a] Φλοχύυί-ρυ ο>^Σιι/^] 

οι_(> ΦλίΧουιου Z[>xjp.ourjA Δ 105 k'^u Ρ ιοου xm- ^Ο^υρυν•γΐΤίί;κ Γ.''Γσ ^ ί ί.; 5 V'^'-p^'-'-' C 03 • 

ίμ.-?Λΐ''κ6<5> 
/Hufn/Aioi/ Ζα^ΐίλΊ/ ULOJ /1Vi3U\ric)u αΤο Trij £<υτη5" Ut'fPuvwTo;/ ttö/Uaj^ 

ii Οί μ-π J U7r5;U'UU\/J5 iciOp-iXL TrJ5 Ο,ντοΰ Xix'prxcfTcXcrifJj• k'iVl [^αύτοΤ^ί•)] ΧύΓ5 m^'nTJU- 
U,ivc\•^ Tc<o' ü^ ύχώ ÄTö ICP L ^/oC <r ν c\ l . Κυ ρ t ex η £ i'i/ ύ η [J rCÄL "I itrciYJTnNJii.5 


//i'er l> rieht JuL LopuL ah 1 Tu u Cop. J:Kreilr- dcler L25t|(iK|crj da das Ί. Lansuli-il- Jci Valennriicin II. rnif- 
dem /1Ί. de5 |h .10 d 051 U5 Χ. Zu5c{m mcn|-<Hl|r. - '5 ilü«. Copu. ickwanWir z-Ki'i^cKca . . . '^ΛΟ^ 
unci ....v/iuS- i-v-^M biiiilcs fuljcK.- S t . . . . IV.V Ιοΰ. Emendierf n<:<cK ΐ'^Ιί ISS'^S'. 
— S i/TL ;-cc\l ziLcQot.Vico Cop. hme.n(licrl- n^cn ncn bt^ralUlca b W- reisen α ^Γβ a . - 
i'5 ZLx. ο(-\ΐο v: ?'vvc<<f\r«i vc\\ . IVien. ^ru.cl . V" 5. -^^ 11 •. Toi;^ άττύ KpicTn^ — Troirjö'acrj'cxi. . V/lLCtcEN 265, ;M-ijin.u-iL V'a-'i'rann r. - πιί5 Π^γ^λ k'leouolii Μα^ηΛ . — Cw.r5ii/i-. 
'-;' n r)k"iai^ j- n. k".^ l- O - '/ er ]- ra (\^ . 

po{N-/\-cOU5 ttÖ/Ul τη i'iri|i π t- [[λ] ^ [l] ν . ^Lirfuixrii /lup'-j/io5 πράκ;[ΑΣ^ο^- ο hrixl] N'i/><-'i''/i./v/oj 
'il ',n / i l•'^ υ 5 μητρο^^• licKno'i^ «0' '!| ριχ k'Ai'öu^j ΊΓύλίω^ aj>ycM'c<j' \\<o.\ -νϊίίίςριλΰυ] ^j iTiJ[;'./j 

Γί^^ίΤα prs K-c)\/rc\ oKT^j ov\r\ \χίΧύΛν<^ μίΓΛ <<υ ν ρ £ (ί) c\ ι ί>ϋ r ö υ [Μάί-ΚΌυ πυρτ]]λίου π fc> k-[/^slJ- 

ο'ΰί pcjv ού/ ι•| 'Tri ν iL dij ιώ o^v) Κλι rtuTöj• Ιών/ η [Zrcx.] l f.i/r. . . [^ 3 • ^P [^^ • C- "• 

χτύνιχον Toiijurov cxi/ftTopic/'i 1/] ii^f^S iiracptiS K'i><l 11^0,5 v<jöou τιμ[;η5 . . . 

Ζ ] vrn' r Γιμηι/ 

ro.pv'u i'LjJ»-' ι^ϋμιο'ματο^ ο^ο<γμ-αι • • • 

[ MjcXfKoS AuprjAidi AcvKi-isi/uS o<£ /Ιύρη Ai'iJ U Ή pp<]- 

iS" [^■''^i-^'^^ TJU] ICCXL i\! t μ icTt 0(1^0 υ f 

[ 3 cjA<kiV MafK'oS ΑυρήΑιο5' AöUK*Lcxi/j5 

Ζ ] «d ifpLcxs (ί) ToK dJUAoi/ kcSPJV K'o;^^o^;p<J^• C<>^J τε] 

[ιχΑλω'Ζ trpoLo'iiji/ η 1τ]?'>α;ι/ ύΙκονομ\.ω\/ ■ Dißo<LOL di ο c\ijr[o5 τλΡ ^]^v MapLWoSj 
[H6pv.\lJoS novK^oi'^u^ ΚΌ<ι o'uf-ißtßavLfjrns Γ• • • 

J)arauf nocL 2 Zeileti^ . Λι/ ßi j":! [J«lu;Tp5 hcrz.u.:.!-c.llc.a Se.'a wird•- Von Ί1 41-1 nur irclka Wiii i. cobicrf-.- VVlLCk-EN 2C6, 1^ \'ΰ β3ί ü)r\a\nUi vtrjrunnr. - nu3 ΠίΓαΚ'ΝοροΙίί Μίλύπα•- Lur/ii/jL.- w: jiiKrn. π. Chr. 
LI η \c\ch\-Cut\ tra er. 

übtix ulrdelrtoChCn^ . 

[■ ] Vo<Lp iLl/ . 

[^K'uK'jA'uo TJu Y4JPiou ■'/|ρ(Ί(χι^<;ΰ ίΧρουΡΛ^ όΌυ 

{^txv/'x ■xp]c<k'0_$ ΚΌ<νΛ^οΰ apraßcs.^ ouo (XPtx*^- — ' jl 
Hitr υ η ehr air faburuJ alr. i<j zu Uer- Zu Jen EMaaz.un.ijen. val. aamenHicK CPR 40 |κ - • >v ivjKL in ICUK-Aw 
U5:>crn.. V4. CfR ^Zj 10 •. Κ'ύκ'λίο του ν^ορίου. - 5 «^«^ in d^r Ul lC.5 5pracru nelen 
Äpixicö^ WuL ci;|^^ (5\.\\ςο) neLen ^phTöj (ainderj LebiinSj Hermes S ^"^/Z?} •- 
6 i^ rCkiüriaKriL rnöcLcn z. Ih• i/crl c^cn ("?-_) öder au.cn Vcr^crinelin. oei 11 . Vdl. niJmni- 
ie-n j Hermes 36^ ooz ff• . WlLCkEN 267. υηύ'ιηοά ycr'jrannr. - /Iu5 HerarCUobolii πα^ηα.- Luoii/«,. 
iacnl-v 'c r f r^ g ^ . Tu d'^ k^cxl ΤΛ^(Χ.ύυΐου_) ΣαλουίΤτίου firdcpvuu του uj^oGj 

Τ^ΛίΤΟρίου Μ^ο-Όρη liJ""^!; Τ "^^^f 3f3 

/ΐύ^3ΐί Ai^n kujO^ ΐΓοΤοίρ.6θ[ι/ο5 icod . . . |3öu] - 

F ΑιυτΛί. τη5 ΝικΊίοτών FocAiwj τώ dui/L 
k\Yo Tns λο(μτΡ0Τ(χτη$ ^/lA 1 [^cxi/d f ΣΐΌ<$ 
'öjUö Αί3 /ου [ρ-ίΐ/] μιμ[;ΐο'^ίυ . . . 

πΐί-Γ hnchr dtr fapijtuS α Ir. 

~ TT :; T" .V / .. Wilck-eN 

ζ vor tircxpyou wohl noch του Λο< ΐΛίτροτοίτου ϊμ erganztn. bii\ Mi d-scgr^hract- . 

cxd)' Ή f« Κ'λ[ίύυ5 ΤΓύΑίί05 . . . 

- t• • • 

'V u . ex . [; X'^'p^'-^] ■ 

ir' <Λ>μίΓ[:ύ(]ου ■^ • . • 

ZcxKKu^oOpcO i-]\/ A«üm VC ,.L. 268. ι. '■■ ■,Ι .\Γ•; :ν) ν -L• . . r ^ ■:■ XJ- 

1;"J'-• zVC\ v\') Vi. i^\ V} p'i.l•' [JV V.L'j 

Kv-> : 'i'\]V' Vfi'io'iu' Tuj'/ \f ηά'χ'ΓΊ; .>i .o v/] 

; 
VuWT-^iv' i'.'i-i K' 

'ί.ΐ'Ί. i\ υτ•ό \] . . . 

■, , Λ .• J 1.1 )' 1 1 ;' i |j \ ■■' iVül iV l"l 1/ J 5 

ύ\-' Τι ι V' o'u Lviriipiij 1/ ;] L', 2 i•• rj / 

ΊΓ•; ,■' ', :S , 'i ,', ^ r^ ,\ > (.1 u;; Xo ΰ ' /\ .0 V :■. 1/ 1 '/. υ '! ν; ν ο; ρ y ν tuov VAT-: :'\!;:ΓΛ 


M;r;:v'[;us j ώ\λθ\(όγηΰ\\) (1 \l) ίΤ ^ - - \ ' ^ ί 'ί '>-^ 

.. {. ν. ;; ( ι ■i'v'j'i,; J U CS L Κ'Λ Ί Λ';Γ3 /\ ύ - ^ ^^. 3^^ 12. iuV;'ii"NUi', .'0^; κ••.ι^ Lop. - Ιν: cv j'rn• (Οκ ί — IjT '^AAji/^ i'^'l•'• - ; WiLC :<•£;>; '.t'-J .\).'.Mjj|-t-'.S. 1•ίΰ 3)41 . 

i;;-iL• it\.ii vcrurannr. - pu5 ncrc^KluciVulis Παηηα.- Lur:iivL . 
Z\ t\x^ [j U \''Un. L\y . 

RECTO 

' \ V -c r-Lvc^r':^ των J ί d'Ti" [ρτώ^ν m <■ '3 1^ ν r< λ ί ut^ j τη I Κ'λ ί / '^ "^ ■ 

OL;csA'-i/Ti-i/'-[>'1Vi^u v'fi'ju] T.Ol/ «iwKiiJV^ /1ύ [yjju L<i'3r[;w v] 

b' k-iOV iv/ nCc^KrAiOUJ TöAtL Aoil/'rt j)lu_5 ;Ί[υ[)Γ|Αίω 2 

^mT"'iLÖ[ti] TPo TouTöU iliX PivTi μη V OOL l• ■ • 

10 VJ,LL5 (!) j Ταύτα, όί Tc^i^iifvi.S .τω C . . . 

/ 1 ΤΓΟ λ λ ίο l•' L [i;;] K'tX τ' ί ρ rj 1/ i i/fL•» λ η v/ j ώ i^ l^c». 1 
]''pa^t|.^i.xTiüv Τ«()'«ύτού ^.οί. f^o<fArju'_, K'6<rrt Τούτο 
όΐΛοΑογΰ) i^Ttu-^tv μη(]•2.νΛ Aöi/u/ iVH/ 
T'fo^ (fi μηόί tri/lvrtii/ cibi μηοί ivKiAAiW 

ra α i.. Λ er iop ijl. . VER6Ö ^/1τΰΥ[ή l us'^-1 λόκον rCpccTTcxAiuu /\£<ι/ο:[Ίου 'iö cro, Tujfjupo yey p«i^u.£vi_o) oder rrocrpt]. ■WiLCK'S 270. ί\ύ Ά -j Jci;i Ι'ΓΰΚ /luj nci'ak-'coibc; lii Πααηα•— LiaoiV« y^- illjii .'ii\ei• Ic i 1 .-j U.I rrKatj x . ji/a^ ui^rnet-ücliinüJi- nicht cjbieiT 


f\ t T'\ ,-'Ό l' i'i Κ'Λ Κσ,ί χώι/ cIAAmv •Λϋων Ti^Ji '..■ / = . V \ ' 5 > „ ) . c j ] 

ΓρρίΐΑ,-.ιΰ r.L'^LpüO^ Luruji^ous Htjlirvü'rjü i9.j>5 lO r , » .■0 •/ /7i\:r bvicni Aul Copic alr. /y Ziv'iiCh':t\ Q κηά 7 Λΐη.Ι zivci Zciliii in rTlciniirCf' ^chnfl• Ci 1 \ -lejiTn jbcn. . V\'ILCK-E,\ I (j -^ I 

Oridliuil \/ci-Lir.<iii!ii-. - /iii5 Hc'f-a kkui-iiilis riaqna . - Curinz-C . 


(_i;.;:anJ;3 [' ]« ti/ ' 1 1 ίΤλ [κΆ ί Jju 5 Τΰ\α . 

OLK'c'uo''^' :i/ τώ up|U6j ^ XiKViOV üiK'iXioy ^i^ovcicx. 
-ΙυρπΑΐίλ; nA..vco ΐ^^μον ο<;τΓο ■ηΐ5 Λ'υτη5 
T>?/Ww5 ^^\/ac'cit-_) v'o^iPLLk'. 

'J[;l.(.oAi5 Κί3 ](XL Κ'λΙ tciVfiKii^ciL τ« ρ« 

_ - ^ ρ i / ' ' ' 

[SiV d'cu TTciiiciO ucxi j ,;Tl'i3T'Jsi>:v/> ρου ^i -vT ii η j 
r/idr bncr.l• der hi burus alr. ■\ ''.L-.u^ c\'i\os \/J. No 93^. - t) ^a Cöp. _ lö /]n[^iicu VI Cop. WlLCK-E.N 271. ,'a PI) rv(5 . 

L/rici'naL v^rl/rannh- nu5 Hern k'Uopoiis Παύηα . ~ iursiuL•. 

ein iL Uhm i I f-Kikeil-:? ^rk'laruruK (_(χκ-υ p^cfioc) . 
Übtn alrüzVrocntru. 

'^^f'I^i^ ] /^'] C• • • 

Xjv c<vr[_o\j . ■ . 

C ] TiVajiTdl/ ΣΤΓί C • • 

youd"];; J κατη f 3 ύΐ/ϋμ.[;. • . {}) 

S'arc-^ ο iroPrtV ϊ^πΤγιοΛ5 την μι<ί•^ο(.-!Γ0~ 

10 f'io'vTM ΤίΛυΤΓΐν ίΐΓι C • • ■ 

S.>iJa^rjv' rr / öthiXVj (XK'uj'uJl/ Cp-J5-C^j 
ίΓ|ΐ^ aurtjv μΐο vlcxircivH/ _, cKbrup^oi/ dt Κ'σα 

Το i^ ζ 3 s.VJtK(x k<^Tc\{')cov 

To\j [J 3 TL μΐύ'^ύοό'ί^ Τύΰ Kwl 

i5 L 3 tiTicpi pö i/Ti κ•\ί TTjij- 

[ ■ • • • J ίρ^ομι^ν C'^ifJ 

OS κ'υ OiO ö [L \/3 ^'^'- 5ΤΓ1 P(^iJTii V ^L53 (aJ }xo Λ [ö i^titfo^ .3 

Mo /iup/|),iu[5 Xo<^3ftiii/o5 ■■ [... 
c Trpj Κ'ίμ^νϋ[5 ""^n^J- 

Ί > -> ; \ 

20 [ÜJt τηι/ iXK'UPOJcj'iod/ [K(AL <5'υμ.3- EHv lA ΐ7"./ί/^. J£>( k rh . η . in r. 
J)uL. Loplc 5cKr n\uaü?.!Ka|r. - 5 )(ην b u ί-Χ'χύ.ν Cojj. WlLClCEN 


lü 345". [ liuLi T/\j 10 υ AiKLvviov υύ [ίλΑ]! ρΐΛΐ /öu Ko(i \ϊουτλ\ο\ι 

Ιΐύτυνών ktxi ΐΓύυΓλ[ιου /l t (rii/^/iO υ Ixo pi/nAiju] 

j.-i η νΐύ 'S 2 nTTiWcMoü H^osa)ci)(g [^. ii/ Ήρακ-Αί]- 

f ] KfiMT ι ro) I/o 5 μΊΐτ[ρι)_5 

[ ]Viod'itJ5 1^ niir bnchc der lapurus alr. I rosoponr. Jmp, Korn. Ι S. 273 ^. WiLCK-EN Öridinal i/crlrannf. - nus Ire ra kUöpöl i's Παη na ■ - Cur^ii'e. . 
nn5 dem 5cnlu55 e'in^i Loniracrgs ■ 

i'hcii alra clrocna n^. 
[ -- |V' του κ'υ(Ίου iij^iidv /löUK-iou /Ιύμιτι'ου nufri Αιαι/ίίυ ] 
^iprtciTöu K'« ι 'Σ- του K\\j[iuO η μίοι^ ΛϊΤΓΤΐ jIAiou ] 
ϋυ « ρ« Α(Λ vTj υ η\Γη i/jjij ρ ο [uj του λα j^^ttp [^οΤο<τσι>3 
p.AcfiAic05 ί'ΤΟιΤύυ (χύτΰ KP ίχτ<3 Ρΰ5 ο'τΊ^ρίΛτη kjG J 
5 Μ CO ^cmcj ν/ 'Τ«μ.ΐι/α)νΓ ΰ!. (2. Η.) /IUP [ti AicJ . J -Yf y!/ä.z? ^^^ 

Αλί jJ f] μ ω V . . . l. . . • 

.ουλ«...νι[] ϊμι ι/νΊο ? ] — 

<ίο< UJ5 Ίτρο κιτ [αι . Z^r PaherLiny vul. WildCeiij PitTil-ulal-ur Jf5 UlUHaHiui (;Z.f. Wum- Xl/ 5. 3:jo -f-j • '/fl- 
auen W«55iU( _! Hi'IkPR ίί^5. 5S'j welcher veroudil^ dl« Zenöliii in Jen Xhluii Jo WiciUr y.Uums 
ninei'nzu cr.jan:^er\ . Vol. auch C Ρ R 9. ~ -f dir lil cl. inr'iATöu (sichtr ijelc:><nj crjcheinr ί 
hitr 2um irifcn MdL in der liKiLKtf di5 i/al/i^ llafK • hIju i'^j- ^uf den aicv^nd riniicnm Münzen 
■'-u. lesen υ(;τΓ(ΧΓο5") κτλ^ ivaKrcnd nuf den sijriicncti Jas VC Schon, der 5re.lluna nucn O^'^'f f'^'i'j 
deia λ>.μΓΛΟταΤο5 £ηΓόρΓΐ("π1•^ αΐίο v(irj cclarbiünui) ^ nichr i/^'ir) c(^ön swUrisJ zucicien iSr. 

WiLCK'EN ■ 273. R.tMjruS. Noj)47. 

Zill• unlesfimmr (rom . ocitr ^y-Z-J 

Ul>e.t\ <nl'(jeürüclurL . 
Τον Κί^-ίνό'\ίΐίντ']ο^ öi- 
ööcTvi /\ημ.^ί(Λ-Γο5 
Στροςχοθ5 oCTTcxr^P 

S TC15 JuliPUcTcX ti'5 aj'«- 

i^tow« νοητού (Χ^ου- 

l'veih.r nicni cobi'eri. l . aio cf'^cK ι WlLCK-E\' Papt|ru5. Ηο^^ϊ. 

Örlt]\na\ \/>irbr6u;nt-. - /lix^ H^r<Aicöpuiio Μααηα.- /Iu3 zwei ira^m«nr.;n zut- 
ii^ran-ierid^5^1-z.K - UTi)55 ?. tl ickx Ira ll/uncM U . - Ef"ivA"[V:/v;jiiKrn. n. Ihr. 

bin iriv/afbric|-. RECTÖ li^Y Ι,η i^f 

Iw u'ljO μου θίοόούλου Tc<,<^k rf^s μητρός <fou hoc^cKrj- 
5" <iJi ö ΤΓρ(Χ^μ(ΧΤΐυ-Γΐ;Γ|:; ö]ti η ριητρ"""Ί'| ρίητΓ] C «J'.Ju ΚοοίΛην-Λ icAi LdlCcmnl-c chriil-liclu Jijmljol \μ/. V^l.cJazu Grtnftll- Hunf, Grtnf. E Ιΐ2α. llk.. Ι' » ι CKOj)4Ej 15• JVK £Töj)pr|KaS ίμο\ |^j'ai|;i/ ort di^s κΙ ^icuroC 

/^ir« <fo{j K-cxi i)uK 1Γο}>μ(](5';:Χ5 cTJi «trcjuöOiJ ύΠ 

ξύν t'l totL•. Oi\r^<fjv oZv Τί'/,ίώίκ μοι JiV« /li- 
Tfo(s; K\v<x<^uiv ΚΊχι τΌιω c3öi ίί^ΐΛΤ/« Tpj^ το tjuvo- 
μί, OTi ovhv ί^ω τι τοι^<ίω (füi . Q'i\n<fov ουν 

'^'^' f^^•^ Λΐ. μ« ΐ: j Tpj5(^^^ftU£L cTi VEdSÖ Fex [f ] λ» Tavrr^v Θίο<^ού\ΰυ Kc cj)c(r|i/q5 7 ZL. J.n z^Mreic'hea Jrafm.fuK u-^l. Hafzi J«k-,5 , Einlci Κ in 1 W^K^r. ßr^mm. 5. ,_5öf/ 
''^'^ '^'l- Zu 11/ für uu ^^^I.PLonJ. r5.2_^£-, ,4,Z^7,^._ ? K-«^ö)irtp.^ ^./,/j 
Ji^ du Corr^cU !m ?ap. äUn^ , ^ν^Γ^. ich nial• mehr, fiemei nh i^h κ /.hl Κλ' .l\ , ότ^ ^ i^ \ 
CV5l.Hafz.icic.lri-5 ααΟ 5.1773. Vor ^ο{γ., .Κν. ujio^ TK'^Ju. - . I9 ^ατη Vohl / 
für ^CKTnv-[u.oiriov. WlLCK'EN 275. Iapuri -νί. 
Ein In ι-' N^^45 ■ trbrannr. - n*A^ Werak\euVo\l$ νίαΰηΛ.- Lur5iV<.. - CftVA um 3öo n.LKr. 

j-Lridp. 

tCuficJ μου adiAcpto 

'EiTiLiJri το (fvyoAäi/ 
OVH UTro<j>Y2.L l]^0^uC5) 
LI/ ΊΓάτΓίΧ iccxl Wi jit't^i 
LcTutv/j ό'τΓ(ΐυ^(χ<ί'3ν/^ 
Icvf it• μου cidiA a^^ 

Ao<L η μΓ[ν • • • 
'■'■ 't 

(AT. C • . • 

Hitr hfichlr dit- lahurus alr. 

' ^ ■ WiLCK-EN 


ru5 lö jso. r• 
tun incil i/i Γ 1; ra η η Γ.' - /iu5 Hira kUob^lis' Π<^ί] n<a .- (-ΚΓίΐι//,. -■ /|m5 ütjZ'^n }-(ni"5Chcr ZeiK 
TnVglf bri e[-. 

ulrin cxi/atl/roChtru. 

T. 5 ÖL>ci(A_5 '>}'r. [ . . . 

. ι .<xv ΚΌ(\ τηκ pnTij>o( «/ύυ Κ[^. .]irncrq5 Κ«μΙ-^ KoiTahcodOv dt 
<5'uv<rj vno'cxcfvcxi μοι TpacTioi/ vocK'höi/ 2/c< K'at K'poi (ίχΛ,-τΑΑίύ/ ςκ 
ΓΓΛ/υ TTPtJTiöi/ ΚΊχι ΐν\Γιΐ/|ύν/ ölöl•/ Τη TöTi οί/ι . . . . Τίΐι/η 
Τύύτύ TöincTat . 'Έ^ν^ ούι/ ι/ι3ι/ TTofPKKiiVn <ί'υι/ ^Γίΰ ίΐ/ '/j/^ilw/Jpiin ^ 
σΐο< <5Ίο(υτού cPiPi αυτ« . ul Ji jpocöU/ij iv ποκο(.ό1ν, j τπχρΛ κτχλώι 

ΤίΡι TrJ5 ύνΊΌ(5 «ίΌυ. "* L Ρ ρ ί3 cJ'\}l7i l Λ εύνομΛΐ KOCi L- ■ • • Π Λ Pur 11/ il-aff 515 nach den Verlen dei LveKnuSj Kömnuno (^i'n ier K)lk'55brincruJ 
H^fz'umlcii j Einl. in tj• Neuor. Lframm. 5. zio. WlLCK-EN 276 k |auv|ru5 . Ho^M 


t 
Kccnnu n. 


2. Λ^-^ ΤΓ = J η κοί ρ ι' ^ / μυριάοέ5 ^0. 1/ΰΙ._54^^^• WlLCK-EN ίαΡΜΓ α5. Ιο 35-2., Orlain<aL vet-yri^nnf. _ t\\AS n^rarTleopolii Ηαΰαα.- Lur^ii/A,. - clw^ l./m.jciKrh.n.lhr 
NouCi Την γύύΐύ]/ Κίχί c<)i\c< ίΚ-'< Ιγ £ Λ Kd] PLöi^ L d'hv ΤύΓ[;53 cS'k•/ η ρ ου ρ ν'οΓ5 
οομ,ίο . . . 

rCap.LV'ö hTcxucf-rn νύιΐ'ου Κ^μ-ΐ^^^ι^ Γ- • • 
όυν νυι|ΐ(ΓμοΪ5 ίΚ" 5 ^ • Γ • • • 

[Τι3μ.η5 /-<.« ρ/-«-« ρου Jq föu c^tC/l [• ij ρ ο ΰ . . C• • 3/λ £Γϋ. Κϋ v/Lc<]f'öU<fL iJaer KcXüdTnPi«] ^ΰΐ;<ίΊ• "?■ ])avor vi<ll<iclil- oC^c?ööiy 
7 Vi<.tU"icni- θίκ•ύ]οομω . WlLCK-EN 277 iaptjru5 l\loj-)5"3, j 

Oriu\nc\[ \/er!;rarinr. - I\u5 Weraklnoyolis Μαοπίΐ.- Cur^iVi,.- ΤΟΙ./ττ: ]λ\\γ\λ. n.(\\r 
\:\(Λ ktccbl" (ZU- a.i'ntm. Ζλ nb crni ilhci i") . 

DcxAiX [bovO~f ου uAlCr]S (ί'Το<τή^Λ5 ί. ^ kdi 

KOCiL'OV ovv K\.(M/ ^ ■ * 

k'^crLPs5 ΰυ V Kio(.v j 
5 (ίίίΐ ^ όνο Ύίτ^ΰ^ο /\o\/ Ί Zu ΐντο\^κόν v/dl. ?. Lond.X li.z.73, - 2. fxxA« Ri^Vpöv = fxo()iai1)«^puU . 

Uji. /IrcK. f. pAp, r ^31,4. 

WiLCK-EN Ur\j'inc{\ vcrlraunl-. - nus Wtr(\K\io nolli Μλ^πλ.•- NacK reclil-j aerveiaU un.cial 

Lnvti. 7Γ. j.iKrli. n.• Lhr. 
lulrlicicrl- von U.Wilck'eri im /Ircniv }-■ iAbi|rui[or:JcVi. I 5^.^31 Ip. 

hl' Γι clir"i5Hi"cKe5 π πλ Li Ulf• 

ύ TTcxTrj Cf] τ^ύύ k'[upioju hcod '^(οτήο3ο<5 Γ]>μί3ν 

1υνο< ρκίτώ ίν-ω Σ lAjvjcx wo^ υί<75 
b Z-CX pcx'TriiO 1/05 K-«t K'/ii'6j τηι/ 

αιΤίΟι/ ΚΌ<\ TcxPc*. κ•(χΑώ/ j öViV:^' jiio- 
Tul•/ K". . . i- . TT« 5 (^.J ΚΌ(1 το/ rns •f \Γς ιαρ. — 2 «ίΌ drtip-cjv icp. — ί Icrti ^vcJ^rioy C00. Va rk 276, atr' ίμ.ον j otco^ υνκχνώ k-(o<,lj ■•[:■] 
Α • • . iiriii/ ΤΓ|\/ ίυα vriAiK-ni/ 
1^ ίv^(^ηv ^OVTUJS'r Τάτη ^μων ο i^ Ta^s-] 

l^c^Tcx ί^μων/ [κ-Λ],^^ K-(Äij fj^wj αc|PlL<ί>Cμίι/J 

rjf^Äs iis τΓΐΐ(Ό<<Γμ^^^ K-(^FO^. ?iAc«a fufcrai ^]_ 
μ^5 ^F^ rfp T.nfjrjpc/«^. Σου ^.^,, Wrc/] t] Jjjccx 1/5] 

2? Τού5 alu^io<s j K-cxi rj r^^/ [. . .3 

iV ά^^^ u<j-uc J5 p[p,5 K't. 

•~n 3• <? ■ Γ j 

0' ■" k " 

VV.LCK'EN 
η : ^ , I , / 11 Λ No 055. 

I:""'''^^''''^ ^^" Wil.k-en .m /Irch.. f. Pap. I 5. 4^;^ (Jer Anfann). 
^in Atnu!e}|- . 

c<Tr* ίμού .0Γύΐ/(ί3 V^ö'o'di^ Τη5 
Kip\j;rjS] Λ.ια)μ .... o^pöu 

WlLCK-EN 273 ρ 

Ια ρ 11 rw.5 \ο ^Ξο [)r\j\r\a\ i/crbrannf. _ /lu5 Π era kUöpiilii ΠπίΐηΛ.— \!u\mv)L.- tf^/a Ε". j<iihrn.n. ifir. 

iu.llicie_rl- v^on h/ilcken im /rrciii/ f. Upurui [zt^cK. T 5. 420 #-. 
Li α Kei d iM5clu5 /imu.le.tr. 


'5^4^^ ,οα/, ^ i^</. ^ " Γο, --1 ^ I Op V'W CPCJ V/«^ ο Λ• 


c6 •Λ ci^ J 

V7 VyO ^- ^ V > 

"1. 

λ 

öl. Λ ^5 ^- 
7 Γ^νύ 


ριρυ<;$> Kc<L ττυρίΓου rj τύ<^υ> κτο<<-\Γ;>η μι j>twöu η (xl^v^ rufÄ μιο<ι/ ν/υκ'τ<ί.;>|Ί- 
VOV τι HrcXL Γ] faif l<v/jl)J> η τίΤ^[ΐ\]^ζΙ}ο<υ) [η']ί)η nJr] ΓΛνύ Tcxyu. 

pirJU lup. - nroL ΚΌίΐ ημιρινου Lop. _ νυ κ-Τίχ l ρι wo υ ]a.h-^ 
π ^ixi-pi Μτι,τρ?? Jpöi/ (.<3p. 

WlLCKEN 280. ρ Un'd'n-icil i'irWanul-. - Aus Hert^ k'leöpoiti5 Macina.- Cur^-it/;L. 

El !^ Horo5k'o }:'. 

Σ1ΐ/ιηι/η iw r.iJcJp] tTYcjL κλΙ [;•. . . 
L ] ^^ λ^οκΓΐ [^ . . . 

5 £l/AlöV/TL <XP["... 

///ir brach der fapurus ctlr-. Μ 0^57. -/ο Vot β^• 2. ζΐΛΓ Lr<3aa2-una, i/d. meiru. l^riech• (Jirrak'ci I 3. 7^2. [-. Jj)- ^ie. richrii j 5<3 "isi- 

icn.42-3 -1• I fr'^f'<-fiz- "Z-tViichen d ein. ΓΟ'ηιΓ5 Cn en, |-ιχ•?η ΙλΚγ uacj dem cieo nph icrn^ru 
vV^nq tl j aKr nind «.wi ? sen j auir cjer^chner nur nacK lerz.i-ii Χίγτχ . - 3 1 1/ γ η ν ίο L Co ρ . Kd Ι . Ρα ρ . Lu η d . Χ y . Ι zq . WlLCK-EiN Rpijn. 

fnqinau i/erlT^n nr. — /)u5 lieraMeöpolis παοπα. 9 SS linfer dieser Mummei- Jind einiö;e. 
lßX"}-^ii zufammentieij-elll•. ertvälirieni W«rf<. b|nz.elh «i tia auf thriaser a>. Au5 ru'mi5clur Z.eir. 
/Aus tintr /ll-recl-\nunfl,: Νωιτου ό<ι/ίο τωλί-ρο^ r Κ'ωι.Τΰυ αι/'Ό Hctn-LÄ. oin^r TöparcniJi. . K'wltou aucin in l' Ljn <i • IT 5. 17ο_^ i' 
(ΐΛ|1. /IrcniV Γ S. 15'5'J und "in CPR ^2. Γ 4-j iVd K'coltju K'^tw \λ:ο\) uirtf Ηί'μ.- 
ciii/ K'TA zu. Ie5<2a isK 

ir. I./nL. jaKrla. α. LKr, 281. 2Ö C. Wühl Hr.Jakrk. n.Chr. 
'Η ρ C< κ Α ΐ ΰ ΤΓΟ λ ι Τ(ί3 vj 

TTcHj'a /ΙύρηΑίου ΣίΡηκΓου . . . 

/7ti:s Jim iJetrenn dex-ir hel^cucn heruof : του vvvL AiTovpy-ovvro^ «jL^cpodöu '^πταλλ co - 
vlov 115 i/i6JK(?3 Aitrou Ρ\/ΐΓν/ α. /Iu3 ilem. TIT/y: LUrK. ti.lhr. 

τΑ(ο(ύυί <aJJ) Nip-tcnav/cj K'cxl Δ ■ ■■ ■ ■ 

ΤΓριμ(χριοΐ5 ηρ«κΑΐου_^ ToAifWj•] 
F(Xj)(x /ΙυρηΑΐύυ Ι5ΐκ•ΤΰΡο_5 κτλ ■ e^. EWa Iir./T7. jahrK. n.Chr. 
Αι\β einer J)iif^cKri[|-: 

f. /1ιλ5 Lii|zanri'ni5cher Zeil-.. CN0558 Ι WILCVCEN ΖδΖ ρ 7357 
β Η - C. - Γα \ i ( HoßF^ zen. . - aptjrus. Π. II cm. Dr. |Z_, 5" cm. - Lur^iv/iL. - r<5lHutTu 

yiu.|- l\ech> u.n W4«.u.f£i-icli?. Kesf«. ti'aer n\/r£cUniAno üWr Wii 
ΥίΓόΰ Von andertr Hand Itscnntha-L . 

/irnflii:ng,r /iu5zu.<j αΛΑ5 dtm Kamil-^r. 

^Lk" c)io^crTj'i:j ['μ(ΛτίΧ)ΐ/^ 'Σοκνο•η•((λΊου) Ηήύ'ύν 

"^1)1105 -M^tiAc^Lcx] 1sroTo\^(X\.os) Του ΣΤοΤο ή CTi ö 53 |ί'ίητ(ρο53 

S TTwi/ld) ρ ίμ,[μιο53 T[öU Z]T0Törj(T(ö53 Loi ( 

|Ό(μΙι^ίυι/3 d~ . L- ,, 'r]6iW [:, 3-u•• μίρο(;υ^3 ^'^C^]]- ^^Ju^y-f^^ 

ρου K'(rtT-joL(K•! <-öuJ hröLiji/wji/ ico^l ocJuxipiTr^tJi/j l•^ γ 
Ti PL nFiadtx ^P y T«p« Λ pucicK ρισ(υ3 
10 "Hpcov/uQ3 roO "Ερμαι^ου pc/coi/u5 j ά(Ττη5 

iXFö 7ί.ν-ρ(ο< ju.^i.i^rj5 3 τη «υτη ημιρίχ Taj ö/i(Xj 

///"ir Iricnv der fapurLU alr . I'..il Ί 2U dLcAcfTp w μ.« v^[. ni{|-?i'5j /IrcKii/ τ 5. ijy ^. _ 2 , ßuciisfziU Epsilon" 

maanlicncr Li derma tne. iif-. WlLChrEN 283. ι J iapLfrui. π. 3ΐ_, 5" cm . pi'.Vcm.— iichrill- ( Cur5iV?._) pi^rciUel ilei-iioii^.- 
Li fcf £f uri cK-s - /in k/ei sn\i-q^. Ρ Ί ""p'üicoi/ Ζ-θ(μ.ρ)ρ( i\c^\öv9ycj . Δυο s/crraj ίλίλί^υ t^^c^cTvöu λΐ\Γο rf>o ?ai_5 
2. τικτο(• ■_) . . u (>;ri ρνομ (11^015 3 ί'ί5 tö ο'κ'ς.Λο^ col\okck\}jj]' tc\^ \χί^"^λο<β 

(2. Ho ^-r" 'Έ<Γ'Τ!/.ίΐ (^oϋ'cχμnu) ίΜου fitrras '^^'^ H-^^C'^^J) jll— 

II 

/Im öleri.n Ι\ααα«- Jpurtn voa Jer JwWcripnön (2..It.J iinir vorUzruzVitnatn 
ahrvlioneri U r rTu ti d e. . nliö wurden melirer« nnk/cisuti q cn α^Λ aat taburui irlaff 
^c5cari el; «.IT. j u.nd <i ^ η α άίκ e.'xn-z.ilnirx mir cltr Mpi er5cn eer«. (Ίν,ρχοχοΐλΟ^Λ 
ald e scKruiKh . nuch cim unferin Raadt Sind e'ini'ox 5eKr rief ^eKcadi. L)i4cfi- 
Sralerv der 5ul-5cripnön Von der 5cne.eri_ clurcn5cKniTrcn 

J)a5 NrcLAZ uUr Z. 1 i^f- mil- (andere r π nfjt <λΐ5 düpl^cndm UA'fc (ÜMundZ) 
' i] ί 5 cKn el/en . El;cn5o in den j-öldcnd^n ähnlichta ^ir)ruiiden. 
Ί ^C'i.p (rv μλ^ί 3 ^ _ £ τικτ ταρ. - ατίΡνομρ.^ Γλρ. - «ΡιΑο n-c<A/\ (itp y-iiV j ^ 
'ledcafalL• 1a[inifiV. Vdl. Nr. 56G. Wl LCK^E Ν 2R4-. ρ. n^s. Ν0361. 

papurui. Η. l^.^cm. Er. ii,5 ctn. _ \ KUbun^ . - 5cKri{l- (Vijl. Nj ,9603 parallel 
jcr Höht. — /lui uu2.anrini5cKtr Ai.\\- . 
ex ΚΌ(1 Tr|'öv(or]T(X?5 ?j ί^ί^έλ^ J/ TiVcTcx ["«5 
5 /^ U^ ^/ Lg- ρ.όι/(ύυ_$•3 AötcxK u [(ij Lv/(diHm'£Jv/uS3. (2.H.3 J^-'Errj^ifiJ^a/zriy) 

1 ό'υμμ.Λν^) f^p. - 2. iTritCK"/ ίαρ.- pij (= ημ.ϊρ«53 Γαρ. ~ Tpoi/i/J Pap. — 3 Di"?jclUn 
facKuflraphiscKtn ZiidHen ιόπ 3. n^incl in No 56z. und ^64 . 

WlLCK'EN Ρ ί^^56. No_562. 

?apuru5. H.30 cm. Br. 13cm.- 1 kieUno..- \c\\r\\\ {y(^\\\o S^O) pAralUl der ΗοΚλ.- 
/iu5 Uj^iin hl niscner Zeif. 

ΤΓΟ LCiTcXI j . (Λ K'(XL 

μο^(θ"53 '^,. ^ 1 /)\λ = Xcx ^ _ 2. "^ΤΓϊ C K^^J / "^p- - o\f:oQO\.Kx\ damals oclraucKlichtr ali οΐ!νο3ΰμι«.- 

l. TTiPi ö'Ti pio VO5 - - μ.ϊ fap. - P«t• Plural μονούς ausQiilnXck'h durcK uoi/j ^''^j ■ - 

3 zur hacKijarapKiscktn Muht (3.H.3 v/M. No_96l. 

' WiLCicEN 285 J b'i.'_9/^ ο j)63. JapMr-us. Η 7^ cm Sr. ^^ Π"ι-ητ.. - 6chnjl• (^vA. Ho ^6oJ t><rira\U\ dir iMfie..- nus lu::^nU- 
ni5i:he.r 'Zcir. (\1Γί^\ομ(^ίνοί$) 'ί-^ ^/\A'i\c<vofi'\(^ μίτο< του ί\ Oioacopov οπΓί ρ Vö|^p.r Kap. — μ( f^ip, WlLCK-EN fapijru5. H.3I ctn. pr. v^5cm. - DcKrif}- (^i/ul. No ^eoj p^ralUNcr rlölu . - 
pyz.aari ni'5che. ZeiK "M " Oiuw /-(νμΙ^ίΛ 5:A(XLöUj'/(i3j.'''Er ^sVcr«^ 'LWlJou "Τίχρί^σΥίίυ /|[£jöi/i-uj 


Λ« 


iiit5<.ll»ea wie. in No^6l unj^^iz. Jcfitlnen Von ?U5\s ο ticKn'e Un zuicin..• 

■ . WiLCK-EN 286 


i Papi^rus. H.IFcnx. ßr. ycn\. - 5cKΓίf^ (v^l. t^o ßßoj paratUl Ur Höh«..- B^z-^nknischxZ;/ 
rradmenl- . WlLCK-EN. MiZ-anl-inischUL 2eii-. KECTO 


YERSÖ 'Erotj'^ Jt§j^ I i/\iOUC^5 frtp. - 2 ^l>O<^0pj (mil-ipj pAp. F^fπ5o 3 oilTf pV5 . WILCICEN I 287 J rapijru5. Η 11 cm. Br- lictn. - J)(\\r\\\- ^schräy. Curo'wjL) f-arallel 4erHolu. l.H.isf- 
jtinX driiltr«. als in Mo ^Qo - <^GG . h\,tr iL.W. \s\- i'iisAW wü ddrk - 
^^2.1^111-1 ni5cru_ Zeif-. 

Lie.[g,runq5- /lnk/gi5uiTQ^ . i/\j J H^^ τ[οτ('μ]ύύθ-ι. IC Id "Lv/(Jlirri£Jl/Oj'_) . CO 3 WökL *r^/\cxju(uu3 . 
• WlLCKEN Papl^rus. Η.•^αη. Br. y^ S-cm. _ 5chnfl (diti^ll^i. wU in Jer v/oriüea MoJ) parallel 
Jtr HöKjl. _ l)uzan.Hni5chA Zeij-. 

Li.cy-druri(3 5 - nritvei5unQ^ . - ' " 

TTcxPcxcTVöu (iTPixriioTcxi. [^5 ... 
(2.H.3 ,,-L-. ''c<Γt|μι[cJ<fc^μt|ι/J ϊΑίου iKrrrjx/ ί[/σ( ^Jv^ay -f. J WlLCKEf\| an Lln-cialo. '' 

Aus Jcrn, AmbjuurnuL η αο_ ΡίίΚ|-0Γ5 . 

Lolum η (L X. 

TT^oooiKo^ j^vva-LKo^ iavToCy 71 ^^n i/J J ^ ο 05 

Τ5ρ05 lernt/ ύ κτ-γ| ι/.; τρ 0^^0-5 . ΆΓΐ|ΑΑάι-η- 
^ftv /.iit/ ούι/ ol rtv/rcJLKjL τΓ|5 KTnyorPO- 

krtL ii5 TcV ^uv/rj |/ορού^ΐίΌΚ K'rtrriKXfi )Ci l^ 

tj K^yor^ßOcfU'^ /IMw^öS ρ(^Τ(ωρ3 ύ[π-]ί(, To^uo- 

/Λΐ(ω5 K-rtl iri'MiJ5 rtTi^K-pLv/cx'-rnö•] öl ο'υνη- 

]^ομο2ύ^ι%νοί . L••]• At^^cM/ ^5 icTr|i/örp^^ö5 
" i^• ■ ■ J • C ]öu τατη[ρ] K-rtL τΓί^Ι Λυτοΰ 

οιίΑιμί« Aüiröi/ af-icpLd;i:[!)r|]Ti|f [;/]5 icTTi-i/ 

K'^DJ l'ap^ i/>( iTprjcrap.il/ rAicTTa Li/tp Τη5 \5 c- "^'■''"^ ^-1^ BGLL 77. - 7 dc^r Si-rick'^ ;,(- Jn^.rpun.k-.n.zccKca, ebenso c!.r Puuc^ in 

'\• - '^ ^^^<;r clem v/ von o3v/ eine. iCnkela i-.n 2. HaaJ. _ 2.1 Juo i5^ cjtc Τί./^) - 

r 5. lö (uWr AiLr<.up|//«uj uad 5^^ . - 18 ττκτη f ρ] ScKubarf. rp] 289. (Γ.β^ϋ) uccTcN, L\/oj• J ί<ίτ\.\/ τον ί\ΰνχα ιόιου^ ό- 
νου^ ■νουτΰΐ<^ €\ΤίΡγ€<.<ίί-<^\Γοςι J ίΐ όί μπ iVOLj 
Τΐί-'νη μ.ί.Ρΰ\/ fXiT^i]/ ü^ το όη j^oö^lou. O'^'^'V^H) iSICJ 20 (jülixtaii e, X . 
Α |Ίοι3μ[ερ' ... 

Hao'icoV [". ■ . 
ί-ίτι/ OTi Γ • • • 
loiui•^, OK [σι 5 . . . 

τι-| κ d L . [ ] :_?S__:„:. Γ 

vovTcov n^uci-Li/ ΤΓαΡ[7. . . 

οΐΛ Töu Τ"ροτί[Ρο]ι; [uröjM.Kn]- 

μίΐ/ίυι/ ΑοΚονΓιΤ(Χ5 ο [" . . . 

ΟΙ-Ό LCfXcfCXTl, UU5 rt'l piL [ό'ν t- . llcs]- 

vuvov KAt'i u't-i/r« . [llrti/ö]- 
/.uiuj K'c^L |U\Jiu5 i[lt((xvj' 'ΗΜ.ίί"5] 
<7i. '/ίρτΓΰ γρΛτιυ/ο( L ■ • • 
11 rtöu ίίτη κ Γ • • • 

7\ pirCö] νριΛτ/'-Ο [l^ ύ Κ'Χΐ üAi-CTliJV/ (?•3 ' ] 

ll'ipL μΐι^ "^Π rs KTi)i/i7rpocWix5 cOJ 
kr« vcö [5 ■ ■ • 3 >Kc ciopod^• unlct'il-ricKenen t)uca5müen "m Z. 'S-'iij tliV Keuft nicn}" rnehr I4irhtin6ia 
:>inc] j ΰι"π^•| i'incr Vor ca 10 laKren κοη mir iicmachrea CopK Cnrnommin. — U zm^ !|'| 

IJj^Oj wo h/onl AöKöO ί<ίΊ.(Χ ZM. ergänzen (sr. — 290. (Ρ. 6Λ^23 OUci(,qY 

νο [ Ao^öJ- 


2^ Uil'i'C • • • 

2^ KiaUr 2j. [ßKlf nichl-i mekr^ ^enn ilü. (JOlumriÄ. ^cKEUool u.na 3 Zeilin lioUcr λΙ^ Ca- 

Y/lLCKEhl P7250 + 74S3. No^70. 

(apijrt.1.5. H.rc?cm. Dr. ZI cm. raijura. rlucKl-iaor^ i.\Ars\vjL. Ρώι Jcnrifi- 5fiiir l'^iral- 
lel ilcr Höhe. 

Zum ΎϋΛ v'.|l. Bffll 5>-5 neirol- Corri.jtnila, (ilazu-: Hilrei5j H;rm«5 3z_, 6-5-3 f ) uaj i23 

^ -^ .,■/••/•'-' 

DejUn-lMdun^'r Jcr /ii;5cnr'i[r i\ncs Jmtmalfci-rcicr ί brg5 . ^ 1 ■"ltju5 Ιτγτλ Kwt (J?i<-(\tou /ΐ6τοκ•Ρ(Χ-Γορα)κ \\αιόΊ(.ΡΜν Y[c<pkov Ι{νοχ](\'\ΰνΛ 

2 IsAL ylöUKiöU /Ιυρηλιου KöjLXötJi'u Λ|'|ΐ.ιιι/ι<ΛΚ-ώκ MnJiiCiyi/ llc^pvi kc^v^ ^^(Pl- 

4- kocl rpö5aKTipi ρλνι κ-ίΐ/Λΐ ίκ" TiuyöU5 puUaJi'n.)!/ Τίτου TcvK'Touun iju iVa/t'c^u ΟΛπζ!- nacli Pöxi|. lüf I7,ß : ΐκ•|γ(χν|'«μίΐ/ο5. B->jän2c tvicK ol,i<jCm in \.^i;ul'-bSltc\QC)\,:\Kp- 
Κ(•^μμιΓι•ον' K'nl irf^S«v'r\Gii]jMr]uu'^;/ . Zur 5riclii. i^^I. JnicKri j'|- i-.m 5lv-n J -λ |μγλ : Jcjaibruni 
Ccjf rcco:j]niiurn |^clum [ß.]x [Ijüra Liijl'clloi-ttfn tvicripl-lbjmin — Tc]!- pröMiil-unirru. _ 5" "it- 
jvtliupoiio i/jl. /Irciiii/ Γ 5.130 /inm. .}.. _ <J^vy trdänz.!- nndi Bifll 5zS . vcx\l. X91. ό Τίτνο Ί1ο.κ•κ5υπί|ί,ο Μ(ΛΚΐ''ίθ ίίΓΛ^νίΟ Myuirroo ττίΚ^ο^, hortet ujs 'iTöAiptxici; Του Zfj/[crs] 
5 ίνουο''3<, il μη ντΰ όΌύ τον Kvpkoo την 'orl όΊ \\ΐΑΤ(^σ3νΥ\γ Ιχο\χ^οο<.μν^ν• \ο diT^<xY{_\.kaC\ 

11- UTTJ Tr]5 Tiiu fs'i/Jpö_5 ptöu /Ιιμ/ίΧΐί)^ o<JiAd'rj^ L[A]?i/n5 1κλ/^5 <7ιίτίJ'r^^' ς:;/λι/- 

Tiöu μ\νη 5 
13 ■ Τί^Γ^ Ι\ΛνΓοΑΐΚω5 <]i(7NTiro</pii/öi5 • ''6'ΤΓη vi κ<?^ /af cTUKn [? ν ο'μηι/ τώ Tfi) Vi ^ι'οίμ- 
U A'vJpi /ΙιμίΛχΊίΛ; τώ lz ^ νΓ?ού /ΐίΑ(ιου3 '^/Ivr.iJ i/liVöU TpöS r]\/2.KK-(XMrj / civrü -fS/L• 1 

15" i/AKiOd'i«i5j JhAiU'0?.v/ri'5 Jt^ η5 Tpoii^n μο\ «:ΰ'4'ίΛλ?ιΌ(5 j s«v/ rswnraL μη 

i\)Tovr\<fo!.i οί,ύτον [><] ~ 
ii& TcJJiiGvcxi μοί TiW "!r-föfliKc<j Α(7<|^^Γι/ μί. -vo υτπχ'ρΥον (χΰτώ i/ Τη Tpö ν'ίκρ.γμ- 

μ-ίνη rCc< ρο< v[i()l] 

17 ίΐΐμοΐροκ f<if05 TcXTPl Κ'η5 οΙΚΊοί5 l<c<l «■ι;/1γ|5 '<^<^' ΥΟρτο ν η k'(']5 ^^"^f ΣΚ Γίΐυ TfPiJj 

άτη Α ρω]- 

Μ μί i^i<fo\Ti JiXi/icfrn ixur^'u ίτι τ<?ΐ5 τι^οκ-ίΐμίνοι^ ^^^<){μ^5 ^κ^τοι/. ιζΐτ^ι 
ο ύ κ ο ντο 5 

21 ύΊ\υτο Τΰ όη\οΰμί\/ΰν τον avufo^ μου Υίΐ ρ CöVmjdOi' τώ id S Ύου Κυμου 
ημών nvToKQoiToi^O'j ' /' 5 'Sc\^\\Λi5 i/cil. BQU. Iß^ji". - 11 zw. ilie:?er Tpf^^ToTT^rtj/iX Vol. CJTcr; ΉΕ 455y_, 25. - 
15" Zu ΤΡύίίθ"η wl. KfU aSSj ε un<i J/Sj ΐύ . — i:ö/-2/ für ίΰη μίωόΌί αυτύ . — 

VerKc 292. 22 AuPCnAi'öUj ''hvTcoviivov Κο<1 μίΤΐόω\<-ο< τη τούτου acdsAjcPti Κλ) κληρο- 

vöiAUJ Τη rpovty- ^(Χ μ ΐΛίί^ϊΊ^ 

23 /hi/pujci^p^ ^ ΐιη ^11/ ουι/ αυτπι/ αΚοΑουλ)^^ fc^'J nri μο ι/ι ^"«15 Kc<l ο<νΓο 

25 und'i\/ iAtTc^d':^Ji'(Ki ρ.ύΐ ο( ι^Τ ι ρ Ρ η d'^H/ dl η5 ίΐ•'5-• • • • Tivcx ΤΟΰ^ την \.όιο<\/ 

2(^ di ου [αν/ ! ΤίΧί] ihU ίΠΤίλί^ JKX, TdU hl/lK-rJV/ ΤΡΛ Κ"Γ [ö P05, •] - • Ι • •] '' 

υ-•.-., η ΤΛ PiKOp-icToc ii/f-vurpciöir^ 
27 .[;....] υ •.• uco Tii/« υττ^ο tc<]vtcov 0Ί5 κ«\ |^ipu [;..•... 3 <^C• ••] 5 

23 13 ] i^Tl ίτό\ ^n<r-ii/ C<Ff.J . . . . f Tjuij 

[KjosvöAi icw5 (]ι,χτε[;ΓΛ] i'^^t [i/j 15"] 
2j Γτ^ . ( \Γί.ΰ]ν /4'iA(i'üb'j tI ι^τω viv^ö υ τηχτρ f 3 e-. [;. • . .] . 

[ο]ύ Vtxp Tuüf)' [■ J 

3ΰ L 3 ii^^E• -3 Γ 3 .oT. ...[:.. • 

C- ■ -J • • • C- • • • 

nicrau.f (ίίηηήβ^ JpUf-tn Von "3 ^Zilen . Jcnlusj jaklh. 11 -)iCr\\\AS5 i/cockcieWn j-ür ΤΓΡΰ >'£ KP« μμί 1/ η . — 2^ zu ivrviJUOVuw i/il. 

"ΓΓρακ-τ/^ο 1/^1. r. öxtj. IC 2?^^ 15". - Pü. Lciunacn 4e.r 5c:iilw53ze("lcn [vöri ζό 
iVrtJ WdiArj-eri erneuter Ivacn prüf una^. WiLCKEN 2-93. ΠτοΛίΐΑ^ΐου [roü . . . 
. . . Kckv]tTjc τούτου j^dvmkoq Τ«|^υ6τκς ^1θ|> ρ ο (5 Lci lo u 

£b, KÄAijAuJV [ uLtov y\no\LV«.p 10 υ i'^^V] 

[/1^^u)VLoi5 jipoc(3t/5ijKo'f)wCv) fcU ti L- τω ^v[εόjτωτL /\ Αου 

I ■ST / ί ' -ff/^ 

Κιου Z-tnTi^iou Σ1[ε.οϋηβου ι<ίίΐ\ ο Cp t ιλο ν -] ^-''u'^• 

5 [των ε^ηικριι5ην«ι. k^tV τ]κ κελ(ευ6ι5£ντκ) ύχη tr Α tix f^ tv rk 

[c<Jio^|)XC|>-i^ ε/ΐ' KpucjPO(ioü Ifei^C , T^ -^\ τοΐ> κη y e/^\^ 

ΐου j-ipoK6LCpttvoü) l(^^cj>oifcou) Έρΐχο[-οίί£<κης Kx\ 

1 ' ö 

[touc • £nLKpLVO|^.tvouc ή|-^ω]ν υΙους ίυο TljnoAuvKp lov κΛ 

Ήρι^^ωνι-ον n.[... τ-τ] του , S- Ic ji ο j^ ρ κ cp η εη^] 

[^^^^"''^0•^ ■ • • . • •]~~~^ λύ|)η(λ/ω) Πλι>ςτωγ} ότρικ.(;τη j>S) >\ρ- 

6ι(νοϊτου) Ήρκκλθ£^'<ίου) ι^ιηΙό(οα') κ^ι Ζε7ΐτ[ι^ύω 

[j'pxC^^i^TtT) Κλ\ l^^o^^f.H'fOi-c) ΉροςκλεΐΛ«: jnt<p' /4ύ ρ η (λ ίο υ) 

/Ιρι^^ϋον ίου Acopcc το[ΰ Πτολε^κιου "kviwp«-] 
3 [ορο|^6νου Ιν ΐ<κτκλο])(ΐ(5^(()Τ(;) κκτοίκΟων) κπΌ κ/^£ρο<ίου ΐρο.,ου- 

VttcKC'ijc) . 'Y/iOcp)^£i) jAOi άπ' [κ|^ςρο(5ου ... ] 

L- • . . . .J KM. ΛJ^OJ;p^(too^κO ί^Μίτον k«.l rooc. υ,πο- 

yt^p^Cpi^EvoDC) IvoiKCouc) ίΐΑ•τ[•ην του .Λ κλχ'' 

OLKLC^V] 


l^k. R 

^7171) 
0Μα^71)'' 


[kji o^p ΚίΡην 


tn κ,^ωοοου icpjou km τη 


ι 1 

(πρ οτ tp χ) KJ1U- 


[ουλή . . . 


. . . ΚΛί ε1]ρι-ι y υν κΤ k[c<] θερινού νκρ lov 
[ öepLcou vo<w ρ ίο ο U) ς '— . . ] 


■> ' \ 
ί<ηο(.τορκ PtC^fpoc") 


[ούλη ... 


. . . ccnoytj^p 6ίCM-LΛεvηv) tn κιχ-φ ο dj ο υ 
Κκι την j^tvoptCt^'ilv) ti^^lv t£. 


kCAK^Atdv) ν[υ - ρΚΚλ(610θυ) l^tplOCOC) Kt<.\ . . . ρκόΟίλίΚω) j^pKQ-cp.KTtTJ] 

[Kicl• . . . J\KO yct/C.QiSOic') . . . j-iKpK Ό εαΐΑ,οΜ vt^D lov ^Ci-jrpoc)] Dfcpu,oU- 

νκρίου KJi' ecpt[a>öoou 't. ρ ρυο υ ν l f<, κ rj c. ... ] 

[. . . ... 'Yj-i] Ί^ρχί <■ T^" 1(.ίΰ^-^\ LK i ρυο υ ι>[ίεΤ ... J 

[. . . . . . ε -π' kucpo ό ο ιί] Έρ ΐΑου vuKK-fit Των κ. . . Γ . , . Itp' 

ου κκι τη το\? ..' — ] 
[kj~i ο UDW-Cp -η kn 1 1^ ρ κγ Kpt-M ν ] Gi)V reo kvöpi , kc^v tlfi/ci θερΜ,ου- 

v χ ρ L ο V ] 
[in j-\[iO^(.yDt<.CiA.^lvr^) uic. '—..-.. ι^υν η] /Αιχιχίονί,ον τον /Sc^plTi 

τον τετέλέυτηΚοτοα... J 


'^u-iix^a^/i-. Z95, '•J.8S8H. N^qvi. 

[Λϋ|>ηΛιωί] AiocKopü ^DKptixKXtT 1'υνου(α) ]Βλ&ρΐ|ιΛίου t^no !iupitpKLu)[v.. 
[ J . -i|6 »(.cp . L γιο p [. .] . v. k[. . . .]ς pto l» νη^ l ο ι- kö tAoioV ίκ [κώ - 

[ ]6iM^ttwc του Λ κτο jh οΛ ι'το υ [νο]Μ.οΰ VKipQiLv). Όι>•.ολο- 

[ κ] κ.\ όί.όκνΓ6νκ L jnKpx rfjc orjc -b]-K.. .f l/öo κ iM-^citaic. 

5 [οΊνο(υ") K]otLc rarpK Ko6 L £>iC UlCvovtkl) θΊ(νου) KO^tuc) υ Κ£<\ 
τκυτκ. όυν iJti^ <•. το t l4,[£.3 c, εχ^Οίχεν] 
[j-i KD Dcö'^ttjv ^At (Jo£ - . [ .]. τηα όυν tftijS λρ- 

[wvoc Jn £ν]τη Ktci öfc κ κτ rjCc) κνκ τίοοκρων Λ dc κ (^ύ ν ω ν) Ιν τω 

Λκ,κΟυ VM) τΐΔ [- - - 
[ ^] i:^pK|.cpLfc(;. . -3 fcvt^'KtTv κύτο«. ΐ<.οΰα>ίχ., rjtcp tXiJo 06η(ΐ &t 

τ['ης jn ρο litouCuKc") ? ] 
[p^nooco <5ο ul] tv υ ΐΛ-Τν tk(^c> χΐρο κ^έΐιχεν κ,Ο".' οΊνοί^υ) kotic Γί-τοκ- 

KOÖtLKC Κνκ Γί.όΟ£<.[ρων KKt TJJlKA-j ι 

ΙΟ [Λ κ6(3 ο r-tftV j-iKVJTOc τκ ρο"ισικ ήΐΛ,ων ν-ηΛίκκ κκΥ ιχ.ρόενι»<.ι\ 

p-Li κρκ [Κ κ ι ΐΑΚκρ κ ] 

xiA-CPtAQUOc. KM ttCt) 6 ην i)(,ocp(xAt ι Kv) j-rtrto ι[ι•ι IX ti/x J 
[ νχ>]ι>κτηρ Πκιχ-ουνου κκι ot tmjttic υνοΤς /4•υρ(->ίΛιοι) 

Π^ρΛ-ουνου κ[ι<. ι- . . . 
[ JötJV ΰΊνο(υ') KobLC, τέτρ κ KOÖ 1 1 KC, , κκ\ ότοΐΥίΐ -η - 

U.IV ηκντκ [τκ -npoj'ii'nix(ixfxtVK)J. 

1 ί</ΐο κο^νερκιοον « α, ο-χτνντνννιΧΊχηΑ^ . b KOic - «»'^έΐον KÄCfirrj- 

ί(ί<.<ί "^^νχ,-ο^ΎΐΰίΜα oicL'iiM^^ . ßiciyv\/yy. ^νννίΛ^/τ/ί- ^t-ift-C/vt*. ΚρΧ'Η Γ. Ö. V. J^tVTίKΛlO. LVO._ 

7χί. Λκι;^ Viov ofixn. Atcj/tiVi^Jv. _ 11<^npoc7 W^^rkW^. Ί2; v-U/il. [το ((.<ίθ)(«Λίς) (Γ ('j J9 8 4) ( Mi. ί) ν ^ ; ■ 15 L π^ρκ-κληνειο, j-tNöD«. των ^ρο^ί^ρκ|ΐΛ.|^ε(νων) ει^οκγκ urr\ 

Jli^cfCo ovic ; -}- Moc^^i^\£.c) γεν« ^£(Vo v) jnC^P^«') /4όρ«>νην. 

Ä £. ΊΧ η 'Π'^'^Ά i^At. 3 ΚΑΛηΛ AAJ</ . J txÄjj^ Ν 5 973. Λ- LciMnAv. Ύΐ . tJi/v. 5 io 1? L•, [ j K. CO peil α "PiAdjiCwto »0 c) 

[ :ΓιΓ;- . Ι -^-''-i '. ] 'An L c< ό c 

K[fc\] tx>6i/£VT c ύηο του Λ^^^l.J^ (Ρ οτ Ατο υ) ^f^^'^^f 

Πρ £ L m.[i.kJv ο ΰ κηο ΐ'ρ c<vCcp ο Μ.«0 
το υηκργον ιλο ι ntpu 
την κ[υ]την κ^ΐΑ^ην 
Ajl[i]Kdt<. rn^iö-u M.fcpoc 
Κλιιρου K«.TüuKLK0U 

(i'ijv Χτ OTO η T• fcco ς η /i ρ ο - 
γηκο[α] οαρος το ünAttdrov Ttix/«" Ay\A/x\yA' pLf/v Jo i^-lAJ/ ΰΐΛ Jcivvuirxn^r Z97. ''' ^5ö6 •j» — ' ■ f-^ ^ ^- 

t^ nc\p^Vtj'i<,\ Ki\u jnc<ptxdedioi<\ -υ ρι,Τν tic 

eua/tveKx.vr t6J\; jnt<p' iIlh-Tv J lk κε LyM, ε vcJ (\/ ) 

'i^ Ou),xo<• υι^Γν τούτο το κντκηονον npoc, '<6 - 

cDixAEuKx? Κ«^ ί:/ιερωτ-'ηυ{>ί(; ύ u^-[ol-\o ι> η6 CS . 

*MJ-tt)CT£i,cit^ Τ(^ν οΐ-ότηοτων )ρο<.~ίΐχνοΤ' το ε — 

KcsL C/tocoCiLou το Λ reo ν κίοονι. ίΛ5\; Αύι/οοΟΓων 

ib OcoK«. το tvTixjioYov toc 

jn [ρ ο ΐς t L τ Λ l"] . 

J μΛ^ ^O^-Uc : Α^ ο CCV τκη ο j^C« ^ J τοΰτο )/£[..]• '^M'C'^ ο ^J ^ν 
Λ \/ τ ly. L ο υ ( j-i ό λ t ι J , Ί ν tili. 'LAtDitiviou, _7 χν,ι^ίνΛ kn ο S ι Sq(la.Ivo υ) . _ 8 ν-ϊ^^ί 
κ,•\τ lo ^<;τ^ ο c . _ "^ Χ. Pj -/5">έ. kvτ^J^ovöV, ^JC-ilyvi^i) iin/l•: Z98. 


j .i.^L<i -Vl-t-i. (Ί. •Ί b CW1/•. Jj/V. *-! I 5" CTVU . i3(X/t4 W«' . ΎίίΑΛΛΛΛΎΧ/ Kt Lroüc τ^τκρτου Τιίί)ί.ριου Κλκυοιου 
iXkiGkccc Ζ_ί&[χ.ύτοΰ ίΤρ ι-Λ-κν L κ ο ΰ 
/1υτοκρ£<.τοροο μι-ηνος IltYip J-ιbM.J-\τη 
5 K«.L ti-KKT?) tv τη XoKVonKtou Ντί- /^^ je^i^ ■ . 

νοειτου νο^οΰ. 'ö[^] ολ ο υ^ΐ <(«,} Πος[ο]ΰς 
Π c^ ο υ r ο C, coc troov t'iKoOL jntvöi [ούΛ]-η 
iKtxOs^o ^ρι6rtpΰ l^ t t/ tv t bct ν η ^υτον 
^'υν•ί] Ι t(j t ν ο ϋ cp LC τηα 'öwtor^pLC ώς 
Ετών atxoöL oy'^2] Κ ^ö υ ρ ο κνη ml ι co <(t)K- 
t^ Λοκίτεροζν) ΐΛ,ετ« υ» υ ρ ι ο υ του <:[Γ>(.]υτηί:, 
6υν'••ηνοα Ti<-ri>cpoi3c τοΐ "Epftjtcoc. i^[cl 

cTloV LtJPi t^KO ντ κ Οϋλη ΚΛ6[τ]ρ ΟΚ[ν ί( -j 

< Λχ ι ο t κ (J t £, L ο (ν ) <5 υ ν 71 ρ G ι/ ί< L τ ?-] ν J1 ρ ο c 

κλλ>ιρ_ους öovJjLOOlV ήτ[ί]α• ί)<.υτουο, 

ö\;ve[o]rr]KL κ^τx ό"χ) ν u ρ κ (ρ ?iCv) Κ f^ - 

ΚΟ t ^ Κ κ L ιχηοΐν κλλι'-|Λο [ι] C 6UK[k-] 

Λ 1 1 ν f•"^ ' / '' t ν κ ^ λ ε Ö fc L ν χι t ρ c ιλ -v] [ ο t -] 

VOC Κη[λί>οα ^ηρκι/]μ.ί<τοα [.- .]..[.].C k[c<l «.-] 

-η ίχ L η'ι Tto fc ν [ο] {5 Ο) L C τιιν ocpLArj[i^tVT]v] 

Ο II «.[ους] cptpvrjLv κ]ρΐίθριου Κί^ί τκ [j -ΐΛρκ-] 

α;ερν[£\ ] τΓ( Tt 6tv[o\;Ci>tL] 

[- • ■] ί [!V [ ] • ? τ tpi^y . [ ] 5 X. 1 1 κ t^ (J L . _ 5"/(9 X. /V ^ tfu) . _ ^ X. -Π t V τ £ . _ 1 Λ. pi £ τ ίό η ij λο ι 6 Γ t ο '3 <τ rj) 

/ε/εν jjn.i ν ri , WitcKwr.-. _ loi. ^uvmkl. τοΰ Ό ν ν ώ c^p t-io c . _ ''Vit ^. 

ι'^■ßτpo«vη^n-ιu3 eL, κριότί-ρων ριι;τκ κυρίου. _13λ. öuu^iVouc. Λκ- 
τκρουτος. __ Ί5λ. ίυν•ηρ\;κι. _ Ίιό λ. ^iAAi-jAovc 6 ν ρ», ρ lcj ό lv . _ ^^uroic- 
''^/iS'i.yK/yi-Oi;. — i-ii. 6θ(ίίΐΛηι.<.ί;ντ]ν._22^. vjno του Πκοΰτοα._ 
^Vü -πκρ Kcpt ρνΛ uy^. Ox.jJ,£G6,'7i» , ίθΛ^(ΓΚ4/>Λ.. jriwU>a/v^ ■ 5/75 70. .'.Λα 
ύ ν-ϋ η- 
ν (Α^ Ca. ν. ■'yL<J-1r-'"L• (yrl ■.'■/■.^ ι ^ - ί Ö D . d/iAjud-L• ά -uLy VOJL• .L•L•(/y,'uit^n' /ηζχ^^ 
r.ivi^ck.UA'UJ.ck, (Luy Jlasi^ otmMo 'ulo-Uz.. Xicy j.i.^yu>i A^lcivl cdL•- v-o-yi. cU't- ;'(,•^ -.•'(/ /'(-Vc/VL', ύ ' t 'Ί f• / ' ίΤΰ [λ :> !/ ,]/ ^ [ν )'] ^ ^7 κ ' . (Ι ifc^ -r- [. . . C\ Jn 1 ,• ■ '■ I 

ij 1. r Λ |; ΰ I τ ο jn £< ρ y /, c< c / /xv t τ ο ü i_ . 


+ I- Α ο r.. fc V C ). - ■ 


_ i ' ί " ■ - - y - - -- 

■".λο^,ί^'] νου . /Ι u oij.OLc^c ö ηλί.)[-\/ε"(ι ΰί-ΐ] 

t-c-il i ν i) ri ό V ^ (- ).' tv T^ (u. £< τ Γ, ) LL '-' i. cL•.. 

. / Λ "J τ iov ö ?ιλ ω ι/ ε. ι () α) ν λ f . , . f ν] 

Λ/7|6ι\[ν]ρΰΤς i- Ο ς c; νς^ ^"[ . , . ^ 


ι) f. ο ρ Λ (.; ι. ο 

AoiJ'i^i<.i) κι ou6i>;L του ουβοΐ^κου Λοροο κΓ• 
[.jVTjöj di-ix του ικυτον <5tofi.-cc<xiop<-o-i3] r- ^. C. ν tX L [ ] -Π ι; ρ Ο υ -^- 

Ο ι τ ΰ ^\ ο y ο (- C ο ua L (jJ C, τον [ 


isO rxc, Γ•ο[γ;ι] \ik>C ι Ίίύοΰη n.iGc VOL-LOV . [ Α\-] 

Lt ' — ^'J^o[lJ f (V -J 
vüOiXt. υχΊΟ j ιΤ.ολοι; tJ ν U-ri tiv»[c<ij t[\> . . . 

ijr'Oiit'.C U£TO 71 ICtvTO C -!/[... )<.«L•] J<'f•. .^i- Λο[/ο ü Ιύ.ί'<Λ</>\' I Viji. Ί2>. — i:> tvidz olviL•. κ[κ\ τινί-] υαί. 10. _ ^'■-i v\fi.. i'ö li. ?.</(- (/la. i[v V iiiTtt-j ί L c ü€.^WC' iO. i'^VC^ÜL V Jl TT-jV Λ l η L'p (KCp L iX.\;) τ LlJt u.[t V κ ι . . . 

όΐ(\ του [kütoJu C^jl-ckt ι<οιχ-ο ο £V ölo[l κ τι 6iij c Ao^oj .J 
1. '— η[υ] ρ υ -r- [ • • • 

κΛΓ Μ ο ι (Κ λ[θ]ΐΌϋ ΐρίΧΤίνου itaC, '^ Α Ο L Κ\> [ο Ό . . . 

άν l/llO'c^[up]OlC J\0LJ^0L>0(^CpoυlΛ£VM) TOtJ Lo' jJ i\f fli^ic^ Ζ G c} [ • . . 

"^^//"JS ^.(?/ί• 

t ') i;'vi/L- U-.ij. VCjt, 11, _ 2 3 iii^xJoi^ dwii, Ί^1-<ηΛ,(χΑΛ/Υ^(^^νν^(/γο λαΑ νοΎΠ-ι^Λ- 

Aldi [.L '- 'fAx^ (nqa/)n/l</yi^• — Ου οΊ^^-^ loL^vt^^ ^a/i-x^ft^^ /H^-fi^v u-i^-l r^c*y - 'J'K.ri^.ttvti/KLqfyyL• nwiyvo'. JcKä^i^oaA'. 


,\οίι.-ί>. [^_L τ"οΛ ojj'O LC το ο voi-coO . A[l t.n l "i^rj[c,] l> tv[o !x(^£ ν η c)] coV 
[v ■,'.'.■ 7'. .]pujV £i;u. fcxp-n 6 t ως [j-iupoo] Kisi- cpi\[KT]Jc Kkl 
[tV i/iljOMJpuTc λoiJΊoy(ιo<.(ωoVL•cί'^ü:>v') κη[ο α £ ι-γυε'ί 6 tc l] pci-j tup^iwi 
[k'tXL• uj-no /\jn oWcov L tx.v ο υ c<[n ο Ajo ι -π[ο] i;nc<.(^cc)LC<.c) Κου- 

Γ. . . .j"~ KLVduVtOL tÖjV npo i;[t lip ίλ(ιχιχενων)] -ίτ zL, ω uv ι; rj μ c, 

i. Xjfp kCc ?] v''i](ic<o l) ΚΛί- pc\i5i-ACt Kto) ΐ''ρ£<(ι-ί-α.ί<,τ εΧ^ 

[ 'loJuT ιλίωι no\uKpc>;Ttu (ίτ[ρ κτ rp ρη ÖK VT u 

[ iAJK (Γ<ί(.) noocivtTO vnth 7""[. . ^ .] j-i'o ϋοομ-(^.•Ί ςΛ di^ Λ ο ι» ο υ 

[ ":~ k/iJv'oo tcJC. '/Iflp t (X.V ο υ η \ a/eoo /λαρικνοο Χ κο •^^'^■''^■^ 


i;-c^'H> 301 (ίκ^7δ&) u [τΐ]ς] d ίθίΐ<^•τ|6εω c.) AotJi ο j/pt((c(>o υ i^t ν f^c.) Kc^V tivx i. jn t<.fp]x JfcYT/Cfct()K.a) 
η υρο υ — ?— κ y j 

['Fo ujj LÄi u)u /luu.tJVitO i. )^6υλ[ΐκΪΔ) (;[η(χΑΛ^κ.τ εΤ)] ii l </. d t L, c- μ- c. \/ c«> ι. 

[ ]l. kKt TüC «κτκ την» ofxJpKCT; f] }' l c.v) . Λ l ύπ' 

ίχυ Τ υ 

[ ,... .]öv Λ-^|^κ(χτος 6vy τη ΙυΚ[ηγεί) [. .]L•. 

L = . . >J Jicu^otK Tkc 6-υ vc(.i;oiu-£V c\C kc^u [. .] (xurtoL 

[ . . . .] η ϋροΰ -t- j] 

[ • - • -]i5i- '— i" "^ /3 e; u ο (? qvsv. 


l\li 07 3. [fcv vtjl()i<.üpo i'c -Γ- Λ χ|•Ό t • • • 

[ Σ1ί]ρ{χ:χι tcovo C KXL /ibTei^fiOLopoi)] -i I |τε&_,, .. AcWu/vJl ex/n/ ϋτΦί/ηαηιτ^ ^λλ^ /o-eA/yty, Vi/vlt- ^o^ [ i\Af^ucSi ou '/njn ολλω V iKV ο [ τον . . . 
[ jVivToc, VpovOLC. του . . 6[. . . 

[ . . .'r'Jpövri.LVou J tKo εγο bttvo[o . . , 

Γ ' ■• 1 Γ ' ^ ^ Γ 

[km t./T]Lr r| J tto υ j-ipoc, Ττίν τηρ.[' • • 

[. . . Λ l] t Γ\ L• TOXI <>.iV JT C< DKO ο ν tX ό^ Κ L• [ . . . 

[ ] ι. κ ν τ f.j ι- η υ ρ ο ΰ -τ- -Π . . • [ . . . 

['Λ jnoXA oj ν y ίΑ,ν ο υ tK ΰίΐχοΐ.ρου ι^ερουε, K[i<.V] 

[_ ] υ /Ίοτ t |.x(,d ω ρ ο υ ρΛ6ιΛ(;ιΚού) iffpc^ü't't-^.cx.XfcCJC) Ικ] 

[xpLToju \t ΕΚ Ti7C ΚΛΤ«.Αεΐϋ?υ t t<3 [-r/c . . . 

[ jü κηο των uji ο L» fc ι/ρο<.ΐΛ,Μ.ε [vcov . . . 

[_ J. tJ^L της L'tVo^tv?7C tyiA.LlTD7j 6εω c . • • 

[ JOL ^ttT X[uJtOV ό η Μ.(Χ.ντ/6ί(3[_Λ L , . . tl-ViXLj 

. — [tv i/nojVupo t ς kKL IvvKdt [Ti]\/[tL6Jt<.i [ . . , - '^ ] 
'['Αντωνιν]ου Ki<.L(3C<pöc, το -u κυρι-ο•υ 

[ i- . . 1 1^] ΐΓΐ] / i: }^ X C ^ ^j Kp ι)(η ς) -^ Γ ί^Τ^ ] 
[7•\ j'fCVojüKL 1^0 voc του [χι]ρο /Ι jto λλ (ο[ν l -] 
[κνου ε]κ OLjA-OLDov lA^tuoVC, Kf<\ *ίΐ.Κί.Γ• - • 
- [ ] Tou K^L Ar\u.vTt}Lov -^£|'[oMj(^ vouj [. . , 

1ü ^v^cUJy r -η ρ -i-j [ό lV . iS c/t«. Us^o^ u)/C/^'fC(/^^/. __ 'ί'^/ς• ί-Κ τη ι. rOD 

v^f. i?7S70_to. ^0 ulcÄ.. [McTpLOCvJoa, — U 4tZ doxy ^m^^ VciW^äWV 303. 

K^iUJy. [ο]υν (Jfc [toXJc, £lc ÖloiT Aotno ι^ρΛς(οουΜ.ίν>ουα) 

κ[ϋ\.]υηο, (χί. J^(poκfcLL•<.6^»ix:ι) 
Lh, iLv ti-cfcj-ip£)cvi/ii(i6£)cv) d LK [Λοιμού] 

KcOu c)lc^ Λοιίου η' U7i(\>0ü) t ω ς Mtdop-n [dc^I ζ/Λ'-οη^- 
^«:od[l]c ouo uov; TT Λρ .[. . . Ä^ ccicitl^iH:PuAV />am. , -Irt den (l}v jicAzuj- v-o-n. ^Λχαηαλη^ ^CYhtAActnA^. 30^. 


}{j. ΖΊ (ΎΛ>. Jon-, 6 fTW. Cun^^iATty. ^Vloyuitb. uvo Joupj-vuxA isi υοι- [ κριιΓης — r— j ta . 

[κΛ 'fcojc, θ]ώι/ roü /!) ^ Μντων/.νου ''/'//// /Υ 

[kniX-l Ουηροτ;] τίον ηυΓθκρ(κτορω\> 

[οϋά'οων 'Τί^νΐ-του t ] τη ^_, c, fcl ΰΤτϊ 

[vooptc, ou<iiu)V "irj" ndrf^dfcJ— 

[ Kpivrjjc — r— 71 l β U 7] 

[i;iv(ovTM.) "t"] ο ερ^,ίχ'-ϊΓτϊ 

[ KtiLi/TJc -7—] η to LtlT 

[kkl <i\?]v TLOi tv xXXöic, ν•θΜ.[οΓ<; Λοι/ιο^ρος(ωουΐΑ£νοΐ£")] 

[viopu^] οϊχίι^ν TT ß CKö 

[ ] Kp ιτου 

[ουιίίίον TN.vtxoü Τ"] tjj k, c, ti ιΧϊϊ" 
[vujpYc oijCjLwv irj~ Π öxup^Kö 
[ i^piviic — Ϊ— J τιΓίΊχϊϊ 
[ι;ίν(οντΛΐ) "Ζγ" ο ε f] ν ν λ kTuI? 

[ Κρί-ΐ/ηα —5— -η toM-ri] 


^P 퀕^υυο^αΛ^ί<, 305. Ns. qol. 


Κ tcAyyyi/rviy J- . 

[ nvb Li>ot<u5o V vlfctpo ΐ'[)κ[ϋ)ου .] 

[ ilToKtu^cx-To^ Πτ]ολίρ»-ί<ίο[υ ΛΜίρηιχ,ονι 'nvop]o|.<.c^^ou το[ΰ km ZAioc-] 
[κόρου roT) Χκιρ ii la-Ov^oc,] ""/A y«. υοί3[οτ{. l ω τω kc<.l 'Άλ]-ι/ί<ΐ8~ pt/.öt[A l<^J 
[ι^ρλ ι.Λΐ.4,£<τεΧ Δ lonJoAt ιτοϋ μ.[ικροΰ J. . \/K,(j.p t iv). "■0|^ολ[ο-] 

[pcocTtußt bV (5i- i^^ecV jnK.pe^,t[oi;Jtc_i [ JttC προς την^ rrj 

ετκί 
[ ]v /[p«>J M-f-<'i^"^i;l9 '<*<•^ ο;τ7•ο'-{ρ{'']ΛΓ6ΐν τον τοΰ 

Γ 6]τρ6^τ[η] uov km yi κ(ί ι toTc, [κί'.ι'Ιη κου ö ι- κοςτ"* 

fdptK. LΛηvL•κι'DLC tv Kecp]«Ac>tLco ^oj;oi-c , tri dt ^[t^O knTcvv 

ρ tLV t LC, 

[ϊ ;.^ ί \: •: '> 1 .'-'; "i"i• -■ (■. ;. ■ .j Λοι; LO Γ η ρ L^ K^V [τ] η ν [ε]μ. Π ^cτp ι κ ο ΰ ί, ί'; ι. - 

|?)λ ι ο ν-η kC'H ν) 
[τΛ της τκ^,εως] ßLίί)λL•£<, ou.[o]!,toc cJt- K^^f s-i^ "'^η'^' tn l το- 
π wv 
[ ρ L βλ 10 νη κη^» ] Α κντ [ up i^cp κ ωα εκέλευόχ/η ^ ε^-οου νου 

[ . . .]νορηί/οΰντ[οο, κ]ί<ντκς τουα όκη{<.νη Urj - 

[ooi-cf!.v ο -uc Vc<p]rocc Koc'l juko/kg tkc. d[c<n]t<VNC του J ικλο^'ιό- 
[ pc Ο υ r Ο ."^ . >Ό .' '-:>] υ Kcci. Γκς [.,.......JrLP<.c ηκόβ^ς τηα τκ- 

[Lf-COC? ] . .το -^«•Ρ[ ] '«-Γ^Ο Ηη(νΌα) ir[pi>LKJViKtLOl» 


•imt. ßß/X I_(d'(. X, 5"Z^. 53W. i'l>vt/..X,V1. _ i. KKTc^-^uy^icXv ^<.. VijL J^rxd.J, 
ίΟ -iXi iiit/vi. ΛΛ.α^ι{ν l-(n^d.JLi |j. -110, UtAx-e/ 306. 35 VO [το α η '— εωο, ιχτΐ]νος Ν^ρίο[νεΐο•ο τοΰ ν L- /'ΐυτό]κ.ρ κτορο c , 

[ Ι\ί< loJkoo C '' 

[ ϋυ ίβτΛΰί,ύ L «.ν ου ] Σ.£ 6β^ότ[οΰ j ί^ς,ν τ ο υ [ . . . 

. , .] το υ At[ . . . 
. . .] -τι (χ^υ του CPL- • - 
. . . U ρ Ku] ρ_< κ r 1 1) [ . . - 
. . .Ίτερον τ[• • . 
. . . d]o KfcT rc<.[ . . - 
. . .]r]<5co ο ü [. . .• 
. . .]. ους ^νηκον[. . .] . . . ω . 
. . .]ooM.fcVOaJC τ. . . . [. . ,]υί3ίΚ 

. . .]£U.iA.C<[.] ΟίΚλο ν'[ΐΟ W.]US t 

. . «rtleicvTK Tt<v η oo ι-^ε j/fpo^f.AJL-ttvic 

. , .] unfcP tn looö eco[cJ των 
. . . ο](τ>ί:ΐλον>τ[. . .] χ>κ.ρο^|'[ρκ]ί:ρ'ηνκ!. 
. . . Κόω o<;Aj£LK.c fcv> £. κί^ [pCt) 'Cj Ο C, ^l^to 

. . . β&βκιύ>]6ίΛ>ι. . *H ^fcif) '-nl^t κ]υρ(.κ 
[ίότω iic fcv ύη^οόιω Κο<]γλ κ[ε]νωρ ιόίχ-/.νη . 
[^J yluroKpK ropoc] K.t<LOc<poc öüeor>5t6ii»<.[y]o\j 
- [Σ6/)^.ότοΰ Φ:.ρ^ο^]'^ι, Tj ' Z£f)[o<6]Ti]. J'/^/^^'-^^- 

[ 'Av τ L 1' pw.cpo v] tv ΐ'υ tjotcoCc) . 

[v dttvc^. Πτο\ε^Λί]ο•ΰ ΛΚίρη pLOV u aIvö ρ ο Μ-Λ^(^οϋ") 

[του (CKL• Διοακορου του X]Kip'nu,ovOQ /ί t^C'.voiloT t ιω 

[ rü> KXL• νίλν'κ.ιει ρ «6 ι.λ(ίΚίθ) ίτ] ρ κιχ.μ,(κτ έΤ^ Δ ιοηολε ιτο υ ιχικίρον) 

[ ^w>(i ρε ιν) . 'ϋ LcoA ο ι> ώ fc]v ΐ/τ^ί!(5 νοςι τον θι.-<-οχιο<.τρΐο(ν) 

[Μ-Μ,ίΝ,τευ 6 Ο V Τ Λ (ίε,] [ ] . . . . v-on/lo- 

30 7 Ν. ο ΊΧΛ/κ>α/>ιΧ JL . 

[ Vj LiP Ο ν»!) Χ φ ω Ι^Ι^'- τηε. tV t6rtJ[o]rje, rju^tpKC , t κν dt ιχ-η ^-\οιη 
-ίΐ L-njKP^pi].[.J.-nrLVL.. ίΐ^οΐ\γ.ί..] £i>iJ (x\jTOc; 

k^τΛκεvcof'L<1p„εvrY(Lj> . '— aV«.roü ηύ ro κρ ι^^το ρ ο c. Κ ο-.υόοχρο c> 

l_o-clv Jfc ^ u)r, (3£ον t6ri Gfc £jn lor ε ι Λ c^i. 

Γιοι L<.fcAA7iüOVrL• U.L• >*p6(.Wp<.C^rfcUS;LV tOC, U/nOKS:LT(KL)• 

/Α jn oAXco(^v loc') /Ί>.πολ\ω(ν ίου) ϋ>ροντιότης Χ κ ι ρ ti pto^vo c) rou 
Λ Γ ' > 

τοτ3 ,'^c<.L AtDCKuDot> του χ κι ρ η ^Λθ(νος) Aj;« νο J οτ f t ου -rou k^l ;ς του -Γΐρο[|,']ε]/[ρ t<, uj u.(;£voü) Xf<io['>i] p;;<o(vöc) eic, Aoi'CoCv}] 6.[.]υίΐιου 
ί».κοΛ üüυωLcj tj tWTtovov κ\5του γ t tpo i>n C\cp6-:^L t /i ι Λοι>θ(υ) 
Νρ^'ίυριου} !) Φ ε.. ultiVk ή iiAtp e<.(\;) . 

ι £At|_Lj ω υ εν t ων τούτων coc öoi J^ ρο ε ΐ'ρ cc γο^. 
Γί.ι^ολ[ουι}] ως -ΠΝ.οι το γε ι. ρο up κ ü3 V το [τ] ε κυτοΐ? 

το\ι j/pt?•. M.LiKT6cJC KM του του 

εΐ'/υΐΉτ] ου οε optoiwc. κκι το τιις τ Ρ t=^ -π ([t i, -ti c.^ t<.VT ί).>ο&•-.ϋ)ο(ν ; 
oi^[i'pjc]cpr] c ö υνε At^L.kc; τκ τρικ. [.]. - . . cpc^v'"^ tLcot 

I \ t ^ ^ 1 ^ 

J~itU-YOV όυν £VL TiOV EUtüV. I 

■\% tv\.dju : /vwIaX Λρι>ϋριου?._ -ίό το [τ]t κυτοΰ {j)AJUiCt/y\. . _ 17 C'-:v;iV 7 

■/ 308. (? (Ιδ^^η") ί^ιΝ» qsi) τpκnCtΛηc,) Μ£κ.κ(ε ο ο ν ων) L_ Ινκτοϋ ./Αύτο κρ ti.Topo ς Κκιόκροα 

aOooTCfcLo^) ^ ά ' 

ο KiCL nAvcuLeoc. Τκ.όο\))(ιιύ Hii^jx Μ-ετιχ. kodlo-v? του τί^α ντί - 
ι?κτρο(;ς") kü(ttJc,~) 

2? Ί c<u.-ii6vKC Kvoooc, οντος de kkl 6τ?\;|;ενου c. Alockocöo του Σα^ 

PsiyArjc ^ εις ην ενκλειόι ονουα , «.rro του Ινέότίοτοα Μ-ηνο£: 
^ppvo-u■lJL tci> tvuKvTov ενκ ενοΐκ(ίου} ολο -d του Υρονου 
«,ρ y isCp LO -ÜJ 

öp ^j^tpttsAO -^κΛτον tvdV-nKovxK ^tL, i^i kß^tjQiLO-a) 5 γ,τ\ "Ή ρ et τ[οΰ] ηκουό ίλΐχ.ον ΤΤΟΚηΙ^-ηίχ /\üiinj\7 
'— α[ε]κχτου /\<(υ)το K[ö£<Jrop oc. l<^«t6i<.poc 
Ntpo[at<. Τρκ]ϊίχ.νου Xtp^Grou Γερι^κνικοΰ 
5 Δ{<[κΐκου 't]rif i.jc£ [.] . Π ίκχΧό lo c,'^'" 2Iroro- 

Ύΐτ 10 c i<^n kloi^-t^c Ζ_ί-κνεηκι.ου 

n06t.0fu3v]i.U) \\0(l ιό U)V lOV VnfitLV 

'r τ ' ' ' 

pi,c^[ou την 6υρ<,] jn 6 ci>[io] Vi-ii^t νη V -tt-L^t-i^fv] 10 Neq32,, ^ -fp- 

C V.UX c 'i^** V r'it^i/^Wl /ΐ''ί' 309. ^71 07. ''^- '''■53. ... TWL kp]kt[lut]wL• £/^L(5τp[κτη^ωL] 
j-t t<. ρ V . . . ...]του κ[ι••Λ '/i «ρ οήί l6 t ο ü Π ει^ b oo c kn[o κώί/ΐ-ηίΐ 

Κ] κρ ccv ίίίο ς τ η [α ^Η ρ κ κλ (;£ l d ο υ) ρι t ρ lö ;;ος)] 
τοΟ /Aco lV ο"ί"το υ ν]ΰρ<.ου k[kV xvja] ι<.^[ελ] (j) vj c ^<-ου '^H [pj κ ;. ö[u c 

T>^c] k[kVj j; uvklko^q .] 0[ü]K cc[vj Tic [ί -njL το 
Οηρ,Κ GoU KKXC^ cp α jo] u ^ it μ.')| 6γοίο]ρκ κ ι,^^ Lj κη υ ε ι ij tu . Λυ- 
τ ο\ οϋν ηλ•?]^Λ^_ι[6]λη i)t[vjT £ C ■υ[/-ι]θ 

. .] ορ L0 cit Kt ο α -ηεο[ι!]ων ["cjPjc κωκηί^ Ιν^τυ^^'Λ- 
νοΜ,εν ÖOL ο υ [τ] ως κ υ ρ l f. , 

. . / Π Ο c<."t'J ÖL τι ] ji ρ ο ι' f_ ι; ρ κ IX |lx. t ν η το £ χι ί ϋ l>. α λ ο ν λ υ reo 
L^tpoC lAiTTpLKrjc ίκυτου ol- 
<L^C KKL κύλήα] k κ\ j<^[ ο ρ] το J i-j (5 r|C, Όντων Iv Ki^^i-ij Κ[χ-] 
nfx.VLi)L κ^τκ (^l[o]6oV [χ] ί l P o/ ρ t^^ - 
L PO V /Αν]τω V i[v o]ü K^iiS^poc του κύριο [υ] ix-tjvl V.\,i- 

■ MofVL• λ Ko i/p t<. a>o Lc:J ''^ ^^' " ' 

νκνων Κί^ -L τ•?] ν fc£,]oDöu<.v των pLpiMV t^u^v , ΰ jntnp.WvfV 

tv ττΊ Ktti"" oiklkv kno|^pt;c- 
ίρη kktV y 1 1 po i/p f]ü>o V κύτ[οτ5 \]v ΚΛί tv[-Ji<j ö r, i-i ο -■ 
6[ΐ(<>]6κ6ηα, 0([νχΌ] l<i<.L ρΛ[ό] τ[ίχ] c)o ü ίίη c 

...].£ LO [ ] . ό Λ L 1[ί3]2|Λωυ t [ ■ τηην j~ifpL0D- > . .] Μ [ , , . ] π ρ ω r ω f ] f l τ ο \^ ^l, ;ο ν τ ί\ ,_ κ μ 

τί:]ννη κ[ο]τ ^s [ . .] . 

. . .] ον τ[ΰ]ί; ηλ κόοωιν-ι-ε V ...]tuV j-ipoc ri-At 
[ ] ovoptKtoc. £f^[-] j»- 


I/Ct^-C- 310. ίΡ J.7207) (Mi Q8 3. 1b 20 L . '/Αντωνίνου] KiNLÖc^ooc του κ[ν?}>ιου ρ^-ηΐ^^^ΐ- '^^X'-'-f 
KCsV τ[ώ κύτω 1]τει |χ.ην t '[.-"] 

Πκ[ΰνι ι^Ιηνι ο Kuroc, υ[.] 

...tJLC, το öηL-Lo6L0^^ τκ [Ι jn ι] Κ to λΛ L (^ tK -ΐίτου 

rx^cStv roc ]- πλέον ί- r^cjaxtVc ^^^ [ο]ρ lo duKrTv ^ o-uroc η^η 
τριών KtoM.oypκ.^Λf,iκτtω^' 

η«ρκ τκ κ/πει.οηριεγ [κ] 

. . .] ΐΛ£ΐ)κρ ^-©^^ /i|L^piii5[v lju[u] του -Λρ.πκ- 

. . .] . [^Ι]« po^t/o L0 ν κ»Λ ούκλε[ρ]ΐον ouTuJc, /ικ- 
Λιν fcv Γ7ΐ κκτ OLKLXV ic/i[o-J 

■> ~ ' ^ -Τ ' 

OsUTriC, Κω^Ληο. *_4; (5 ι ό ι t<. ν 

. . .] rk ίί-ύο fcKDTou τ^κνκ κν^.η ο ^ρ c< c^• c^ 

tJ-lOLi-iÖdV iif j-toÄ[A]cov 
ή'ίίη Yoovc^iv . . . τ]ου Λυτοϊ^ c|> cvt. ρ ο υ οντοα • [.] l6'[. .]'^<^ 

rov κύριον [όου ^ρ]'η/^?" 
τι6(.Λ.Όν εληίί^ο]^εν τη.; kno 5ου /ποη^έΐ^-ε. τυ;^^ΐν .Δι- 

[ευτυ]χέί. Z1 nj/vofX την γυνο<ΐ]κο,/'ν]>. — Z'f Χ. ßo vi ν eiTc ο^ς. jd-i-H, iA^cnyi< 311. Η 10 [ J MicPKLKVoq 

[vMpaJv'. 'Ε^ι/ρκί-ψκ.- dijk του •ηιχέΤ£ρου /Ιχ/ρτι 
[J^oλλV i^?j νβ?ι6τ[ΰτ]77Τ t, 6οιί , onu^c Κχτ Λ,έι, t ω - 

Ι J ι; Γ UJ ij-^liKjv^ κυτω KJ^fi^VTK Kkl J^oo 

[6ι;(ίτρ]κτΐίοτ[•>] .] CKTöt /locpt κκλέόκ τον 

[Κυρίον] L-L0-L7 "COLyJ /ΙΟΜ^ΟΟ LTOV , CVK ί, C(.V 

Γ ]c<v' iCTJrou ^Χ'-'^ iWtXvi-v 6θί, t<r\ ε - 

[".,.. .] τ«^ fcLjitp ού/Ί£ο IdtL,ou , Lvp^ 6'-υν 

Γ Ί ν ' ^ \ - ' . Α ^ 

Ι . . . .JoJL ΚΛΙ KUTOC, OCDLAlC, £jnLVOUVt 

[ ]θν. O'lOiKC, ^ΛΡ ΚΛν U.?| l'piKCpiO , OTL• 

[kt.\ τκ] u -η τέ'ρ χιονΤί»^ υ-περχίνοντε ccv« - 
[β£<λλό]ΐΛ.ε\Ό L xkc WtDKC . ^ Ε!)^οαν 0Ό\? 
[το £)ί.ό]φρ<.λεα _πο<.ντο^ ocptAta ηοιηοε 

Jl? ρςνυ <)[u]K01? l/LUVOM-fcVöO 

[ ]\/η τω Τινρτί "Γ£)<> volau6u~c<x ο(Κ 

LO-ÜVVjoti-C , Οτ L tLQ OCV yP'-'^'^ U.OV 

|u.t<Z,cJ o]u)C, Kc<v ι^ικν j-ipoc '?θΜ-[ο^ς '^υ - 
[jito -rjL,L]co<i«.Q λλτ/Τν. Προαοχ,ι/οβευω τί<. 
[τίπ^νί^ (ο]οτ) κλΥ του Λθ&λα>ου τ^^ΰν 

[ ]oA Kc<"L• 7ΐό'£>^ει.ν τον (5υν £η η/£τ 7| ν 

[ccuTOv] kkV HtTLOLV τον 6υ6 κηνο^ ο^υ - 
[τον κλ\] jnt<.VTix,c Touc r^^t^c ί<ι;ίΧ.-ηο ο VToc ς 

[τ£ Κί<.\] TOUC tlduOUC . ""EppcOL^tVOV (Jb 

[ C . ι ' '. \ >] ..\ -υ ^ υ jn ο V ο u cx.k^'' JOL•ίXCJ>υΛί<.k,LfcV c<(S>uo- 
[ν'7?τ. -J-- --L-- ■ J Κύριε u.ot) c^otKcot. 

••/ΰ i. £ jn lö ου V« L . _ '^'Z vitll. [tVτ^yl]oV. — ■IS vuAL. [tKtLVoJu. _ -/ό cliju.: 

— _ 


Ni 98S. cryo. LkahAA AAfiy . ΤλΧΙα/^λ'^. ^zu/s' m . eL•- [Ιΐτουζ Oj^5]oou /1ύ το κρ Atö ρ ο c Κ κ ί<ί κ [ρ ο ς] 
[ Τρ κι tc νο ΰ ] Λ(3ρκ«.νοΰ Σΐίρκότου Μ.ην[θ(^] 

[ ]"" ev K(<.PtK.vi,oi.• τηα *Ηθ6<.κλείίίο[υ M-t-] ! 

[ptoöC του /Ί]ρόΊνο ιτο υ νοριου. '^0^\Λ.ο\}<\ον\.\.'ί} 

[ Σκ]τ«>ροΰΓθ(!, 6ος ΙτόοΝ/ τίδίιρ^κον- 

[τκ οολ'η /ι χ] ρ « ι;ί<,<)Χρο Κνηι.>ιΐ6^ν öti^bVv 

[Πτολ]ε[^ί<]ίω L 9«.vo|yt^i,toc. ώς Ιτόον τ[ρι](!:κον- 

[τί<. jTijvTt ούλ-η dtcKT^Aco ytpcofxju) Χ<-ρος κρ ιότ^ί ρ icc) 

I^iX^^ J^κ;p' χύτου j -ιορου Κρτκρκε. '^fck ρ'-[ε]τ[ρ]ω 

[Ιέ,χ] jit^o LV ικω tp|yti-]Vtuia Κκρ cnv lö oc. ^ V[c t^I^j-^irV 

[χ-υτ]ω Πτoλεp(,^Toc Κκν διάολο ι; lk ν '<^P>C'i?S& 

['/ίνν ι] κ yrjc ο[ύ]<5 iVc λρουρων (Γυο ήρΐίόοαία .... 

[. . . .]. Αγτ[. ,] τ ετ έ-λ i-u) ιχενη ν όι^ τον κν[τοΟ F^Pii'" 

[cptiojii ru) [οι]εληλι>νοτί. έΠοοιχ,ω ε τι /AcJolkvoi) 

[Κλίόκρος του κ]ΐ)ρ/ου ιχηνι Κκι<5κρΐ(θ Vfco^ -η ν l κ , η^ κχ\ ΛλχΠ/ J&^X<\xA^ pImv } CiAuyuAA ΟΛ». chd<:.M^. /i^ m. ^-U- 


JchAA^HLnA^" 313. 


Η. 15',5' ir^-^, J3/t, ^,δ'ο-νίΛΛ G^uva-^«'. ^αλ^Λ^γΐΛ, 


Ί0 - Α uV τ rj α "''^ t ► ^f <:i^ 


'Eppoö^-c Αι.ονυόι.ου kn[Oj koj- 

'Hpi<.ToC του Vi jio[AX tov l ο υ ? ] 
Ι ι c ι ι 

TtLu.liv' [ι^ο]6νου () LTo - 
νροου^ ον KKL J^κpLAηc|>tv Ο 
*ΕΙ ρ u,^C τούτον τοιούτον 
c^v^J-1 ο ρ ucp[oj ν , κρ^ι. κ/ιεχει ο 
Ώ, ρ ΐ|'_ε(νηΟ T2]V TfLpctjV ί^ρ^υριου 

κον τ t< 

ρ fe ρ ί< L CO 6 L• Kt<L• χ)α/1ΛΛ/>α/(ίΛ' QituyrLUAy J'itsi^' <Λ^ϋί^Λ^ %eXlt^, Λ dfyyvw flOAAA^^ W-^AnÄo' IkToU «Λνν JcWr/vo^ t.4a//<Jjtirud<-^t^->^. — Ti-ivM^A/VK 


31^. '^ ay^xMrhof:, . iv. Zl^S' (ym: jD'u. W Ort. LAMlM/l>ty . J (WlM^ru . '• ( 

Xv^^b<\κ\ί^tov ytxfptooa rot) /Π co ινοε(ί[το υ ν^ο^χου. '^öuoAoi'fet 
Στοτ ο ^^τ ί.ς UrororjxLoc . . . ^c Ιτων^ ... J 

ετίοχ/ . . . ο ϋ \ (^ . . . ^-ΐέπρ^κ^νχι. χοΓίο κκτίχ] 

Trjv/ unocß νουό ^ν tc -οτω dovA>ivj 

νο(ίο üj 
[Κλι] ίχ./Ί£^6ίν rov "Στοτοί^Γτ lV jickoV τον Xp^lDh^ovoc τ>)\^ 

ρ<-«ς •••^uAiÄ^ KKc βίΡΛί,ωό'ει.ν cxurov τΖ \ι\^ύη- 
uov uj 
[kälJ τοος jHKp' ικύτου την jn έπρ [ixtctv >^ ν i^\)ru3 i«c ^ -ττίο κε^• 

pfpCM,U)0£t JlA k] vj 

[• • •] ö<^SL\yi^<\TOC. [οη}^ο6 iov f^i){j>i trjC Ινε6τί^6η£, We- 

L• - -J . . . Kp<l ^ηόίνίχ. £^[ji ot ο ü^fcVoV ixurrjc /Ληϋ u-tpoUG 

• [^^|]Jl KoAi^ovrc^ Xc^tpT^'^[uVi\ ^η/ί Γοος -ττοιο' tcir^y κυρ^ιν- 

ύν Γ«ς «ύτων <oc\ υπο rti/t ν r kc, κ«\ έ£.,ί<.λ\ ο rp ι - 

- ν ■, Ι ' Uo^.,^ia<i^ Β(}ίΛ 1^3.859.306. CT. ^.1,_ 3 .e4-vt;ou ούλη ίΓ^κr^;Λ ji χ ν τος 315. (iv^Hy) (Nfi ^av) ί.Τί. 


ο] 


TtiAviv Kc».L• Λν>ι\ωιχενί>( öi-jnXoc L/.oSoyriu.tvtx. kupLX έΐνχι-. '^ i jn ο l/d etü>fe l c, του »xtv 

Xto ro ητ lo c] 
...].. ..Z^Ti^poTJC Ki\\[... ] 

"ΣτοΙτ ov ητ LC, "Ζ-τ οτο i/ η τ lo c, [. - . JuaAoj^co jr ijip ΰ<κεν xt. 

Άκυρη^ον^ί- Zu) HPi<T7 ο V c ... ] 

. . A'J.^7^ Trjc syiairuj ohc, 77u.a\pac auc, ccao T-rji^ vJiAii^JUoAi' 

Kai. ccjlsj^uP Γ77ΐ^ rijLA,?7if jTOioax^ έκ ji \ η ~] 
ρονς^^Ύ Χΰεκχρ^ΐΑ,Λ J ok ^Lpu[a i£ ύ\κΌι/ xpy αΰ ΐΰΐ> JoAX^oc^a^• ■ . 

-. . 'jJ^Ay^l•'} dax^vcov M'cci/üi; JT^poHSorai, . . , sypa.iuA υπ£α 

oc V το ν , . . J Χ-41]ΡΗ1Ίί2Ν ζαΚΡΑΤΰΥ£ ElKÖ.f. ., 
^nex]6ip^=^ ani Λ re rp(A πτΛ. i") δ[ι<χ] τον κ[ [- ] Γ Ρ<ΛΦ6 ι ο V . ] 


"J/uAj^^iAy-M^'y^ . 316. 


M4q88 Έ Αυ 


^0 KvOCiS^pjc Nitpoux TpoClXVÜÜ 
Σ c ρ c<0 rö ΰ ΓΤρ i-v c<. ν (. Κ ΰ 

l» tv Γ]/ρ<.ο(.η»ι vj Ζύυ κοτον L. («^ -r-J 'PιλoJ^(►<.Γopoς) 

ritKuöi-c Vipj-it^^Kil'Oi; 

■i" . . . η ^pTxA(tccj επτκ. τρίτον' TtrpxKC^Lt-tKoör ös?} ϊρο(α/^ετοοα^ίΛ.&ν CK.) κί; K\^ ujn t Π 6<jnn L u) V α Γ 
εΚΓον τετρκ K(ot L tLtioöro ν) ripo[Q ι^ετρ ουι^ί-ν^κ ) 
^'(i.vovr'Ci.) "t -Jijr / tri(, ro «.ύτ(ο") 

otKX ε Ε, ri pi. ι 6 u τρίτον üyOooV Ko citiLC-..) •έ" 1.0 t tc '- I' η^ AuroKpxropjC. ίύ ■ !^ öi'ilöK-pC'jJ c Ntpoot<. TpxixvoO Έ. t ^ (κ,Ιό τ] V 

Κ,ρ^Υ οΊ ίΛ.ίτογ(οι) oiroA(j/üt) /{yi ι«,ν)(ος) ΐΛ.£>^ι-τρη(Μ. t ν<χ) crco tw(v 
y i ν?ιι^ί<.τ((-ο ν) του ο^ύτου ^ κ -v-oJ τιλο /i(xropot) "Σ.τοτΓοη-] 

"rtctrLnpyircwi'xt'oi;.,. ; 

'/ . 'γ 

ni/c-iaU τριΤ[_ϋν . . . 

[ Ά c jn ».] ^ χ V [ο ϋ . . . ί Η If/uv ruov't iöTX ΐ7ΐ^-(. J^tru-. Ι j ^, Ü1H. „ 9 .?,. ?• 8 i- y^-^-Vfi. 317. ρ 3U3. ' Νο589. 5 civt^AXJ^VOlt/t'i/v'L' . /.r/v- :2. 2α AoctxK κύ tv Ποο<.κ.Λι.0υς tcoAll ryi vTctO iiiu,- ί<'Α • 

/\ υ η X ι c, ΔηΜ-ητοίος tTrL-üviov]TV|C, 'S u ν (Mc|_c]v C*^) • 

f. ς- IMwOKOxJ Αυονιλιου Ζ.ίουν|θου AA.t.^c\vOoo[u K]aLG»QOST^ow)i(uOiov) 

ΑυοηΛιυί-, AlculJVO.^ Aixu.u)vc<.roc, ιλ-μ-γο^ο^ U«lOü[U-j '' 

τος cxco υΐυουγνων XoAioC, οα.ολ.υγι»ι litu«- 
vTöJ'M- Tcwoa. /\[ij (^ η λ [i'o υ • j ■ ["^ ν ' ■ j ' [■ ' ■ J ■ " ■ ■ 
bcvirpoc, UtQfAOvVcxDLou catco X-y] <-, ρ<-ητοο•κ:οΛΐΜ(ς) 
τΓου Αοοινοιχου cxTc [oj wu.ij'Ooouluw.v'x'Juou 
άογυυΐου βε|ί)<Λθ'"Εθυ vOM-tOLA-axoc, κ^-ίρι^Αρυου^ 
ι) ο 0^ ν L•*, a. c, aic\K0Gi.«c, /~-' ^ CZ' τόκου 1 ρ α ν u. l - 

αυου tKÄOTvic, fAvw.c Kc<,-rt< lati ν ex. ίκαστον^ 

ctc, ΚΛί (xirouUCO fuoL t]v ι,λ vi ν u 1 1 \ υ ν c 
του ϊνεστ[ΰ)τος [^-ο^-ο-κ-Ο-υ — Λνρηλ]ιου ίτους 

avl/'xtOx'i-cu[c rvjc,jXoat^i.u)i^ Gol ovo vi [ς] 

K«L Toic, "ΐΓ«οΛ Οαυ ί. κ xt liaou «αι tKTWV 

•c• ' I / ^ 

υτσαονοντιον iaoi tcpcvtoi^cov "nro«.vTc[_ojvJ 

'ΤΤ ρ α ι36οντ:ΐ. K.c(,Vtxlc:iO ίΚ OLKVicl, ^TCtOl ύ i. Χ Ο \J 

το-υχο«. ODUuoc, γεγε[ννϊ'σ]υο(.ι. ixtoyTviui.L<^ 
u'LcüAoj/viCo^ χο [ί^Λ [Λ -j o(.o[xuüojv Ocx-vtLOV ίΛΛ,,^^νΛίΛ/'ι, ü-r, H-cijLwe'X J/AaJ. li-« iS'l-T-i-n ιιΛΛ /ttiX iA.no i- Vi » 2iO. LA, U. LJ V : ,ΙΛΛχΓ-ί,-νΤ- t~ . Ό /AlAULLOVcx-C, . -»UVO^Vi/U) ίΑ,νιΐΛ. ly-'tA^'V-vt,^ 'it-cvuoi VTrv\ lj!iA/i,t-Uj . ρ E.K.. Ι^ΊΊ- Ptci/t σε σ η ^M.i.1. u) u. Oll) . 12, r-" •ν(ίνετΛν). 318. Ε 9^50. Νο990 

ίΝεΤλος 11ος[ο]ύυν λτ^ο κωΐΛ,νιί, rNwooivLOoc, 
lΓτoλ.v,M.o^.[L•]cJ ϋι,ωνος «11.0 x^Tc, οί,υτνις 

κ• W ■> ~ η / ν / 

J ÄDö^uji, (χοουοων ouoiCLQL κΐΛΐ^^^ην 

KtQKi[&]ouvtt ΧΓϋΤτ'ΐ' Ισίιτιχ,λιιε, -^ί-Υ" C>^ ί- "^ "^ ) 

TC υ ο ο υ α Ο fTr"U [iuv υι,ΚΛετΓτα.^ «(, κλι wie ο - * 

otoö" £V lytvivt ΤΓο<.ΐ;νι. εν Kiou-vi 

^(Γ Ά δκ λ v.[-sr tJtLou . ( ζ. Η.) [NJTAot, ΤΓο>.6ίων tviO 

Γ•ρι>ς του XVQOV λο τ λΙ3 «.c, οε- 

\ \ > ρ ' 

kcxtxra K,cxw otTc ο ο tO 6 CO , 

t / 

tot, χ ο ο κ ι ΤΛ t . 

(3. Η) ( ^ κ — AouKtou SZiirripttov Xtouvioou d /? (?<^• 

1? tl. ύ 6 ί. P> ο υί, Ι Ι ί ρ XUV α. κ. Ο C, K-okL ΓΊαοκ,ου AuovAtOV 

Αντωνίι,νον EuGtpouc, ^ιΠ>ο«.5των Ka,t ΤΓουΠίλύοϋ 

2_ L1C τ L |>t L ου Ι i r λ Kaiffotoot, J^fßasTou Ψ«ρ«.ί.νυν ι|4. \ 


^^»uJi'U'XAMA^. 319. 1 


Νο 991.' ^ύ- ioMüUQOC, iroo(.ruO '«•«ι γ y S^HiC^ ν ) 

; 
ν *LC ti ν . 

"Γ Ν ~ . η. 

C. G ν Ο V -ΚΓλ ρ Ok (Γ Ο υ tlt, κ 0(.Χ <χ 1^ ο - 

λην α ρ ι J ρ.(ή & & U) C, ) ψ Λ oJ ω L ο(ογθθ(,ου 

τάΛο-ντΟν^ [ί]ν κ[ο«.ι.] α. ν (_ U- CKC, ) XtvTOl- 

βοίλιο £XL την 0ν]Μ_οοΊ.Λ\/ χ oa(jTi ittKv). 
[ \.t [ Av]rw[vujv ου Κλιο ΛΟ oc, τον κν)θ[ι.ου] 

νου oixotuJt, £χ.Λλλο<.ς ύ ο d ( ν)ΐΛ4ας") Tri vx^cn »<; ο ö t Λς 


-Yf/. η. (?^i ■ 1 U ü« KU tA. κ Λ^JJ-(LΛ^aAyί■ChΛ.Λ,'CV</y^ aaL• , ^^ ΛΛ -t C.. 3 V^u-i /yvc^-M^U- t , c.. 9 
τον) τ^o«^cWtΛ.oMvΛ.tL•"f<. /t-ivv»)! e/u^rW ιτίλ-ε/νν C v-cyZ. *^• j- ) , -ου-νίΛ/,Έ/λΛ ö!u.vcka4 t><- - i/<*/v4/ 1/λ*λλλτΚ. 32.0. iJ088. Ν? 99Z. il 

3 ίννν Κ.(|ί-ΐΛ^ί•^-1χ^νν Ο[ . 


Lrooc fu ΧοίΚΥ t rfcTXKT6<L tJ7L• την εν Έ ppcto ν τ; t u TPic.nfc4i<.v-' 
tcp -vjC I tcor, piCöi-Ai-t ^-i*^ ΐ°Ϋ LOiov Acyös^ κ.κχ«. τ -ην ^Ίκ,ρΛ* 

Ι Ιρ cor κρ γο υ i 

του tnV Ttov κχτκ την ο-ηριχ-ιΟ« (Jtti'.vpotu>-MV χ-πν i;pxu;e.~Oxv r 

tTo υ c i-t Ι 

TKtoc^u KU ύΐ!)' ην υπο^ρκίρει Άρενοωτης Ο DkolAlkoc, ι'ΟΚιλο,κ- 

τευς τ-ης θ η ρ ιχ ΐίί ο c. 

ΜροΤτος ΣωΟικρκτους "'^'■}^'>|V / Π "^ ηntLpoυ ^ ίο ς ί1ίκ.(ίχυ)ε~ 'Aptv- 

ί ' ' /ι ^ ι ^ ' - - - d^/i./ii': 

ypxu.iADCTtoc kvtiAvicpuKi LLQ ΤΟ ρκοιλίκϋν, οϋόΛν ο ε jnpoxtcov' 
Πύρινος rgo ä.-8cMtr.^ 

iloö^oo Ιν Πκυϋρει Χ Λε ^^ ο ρ r^^v /ι ροτειίεντων tlc jnpK<iLV/ 
<χι J1 ρο κ η ρ-ο^υ fcvxcov εν Διος^ολευ τηι pttyKAriu ετουο. ΰ. ikÖoüiu 
κηο κ εοοα ς , κυρίουεντ^ον οε Γηι^ Ζ, <5 ο u.J^^p ο ν xtJ ν fcni. τε της 
JnpOKT] ρ υ L,toj C KKL KUpcoGttoc ΠτολεΐΛ«ίθυ dit<.oo/o-o τοΐ) rtpod x-ritj 
οτρκτη ir L6C L Μ 1 1; L(3 υενου C ü> po^> c<.p γ ΟΌ V\ ρ t νο[οο]τοι; ρ(«:5ιλικ.ου ypjcu.i^ [τ]ης θηρ^ο-όος Λ υ ό ι u, ί<χ[ο υ οι,]τολ οιό ι> κμ TpiicJ7ti;[uxoo . 
Πτο \ε^<.κ.ίο υ OLKOVOiAOü Λζιρου Tt νκ-ίχο u ν lo c ....[.-. 

uLX Κ'ηρυκος Πρ^^ελο<.ου τ<3[ν 6[τ ρ ί<>τ ο Κ. η ρ x) Ku3 V rc^C fc. [ \/ 


rr> rl^CS^. (N°332)^ 

Χ Χτϋ ο C Kl Κκ^ ^ ^ΝΓλι;[Ρ)' τ]κς Λοιπές ί 
Κκ\ την tiKOÖT^v του γκυκΛιου κκ\ rlAAc< tV Kr<i5>i κοντ«[. - Γ Γ / χΛΛαΛ /KLA^rMtiA. r^c dt Aolj-iVc τίτκκτκί κτλ. ο υ ö r^p^ Vr^T-M^A^L/i^. 322. ijx-jicp-iA^. 7ί. Α5 ,5 ryyr . Hin.. 83 ^y^. Cu^A^^t/ . CiU-U<>yi^. 

r f • " ^ 

ύ~ — L ^j. XoK^X) t^ ^^, V c / / 

OOötoc, Tou Ttv i;lj(to-ü) 
^ τ , KXiS' η Cv) 

tri ηό t^T Kür^iC 

Ö i; V^'^(x^ i^ v) dootcoq. 

I\0'iou>i'vnji. JL• . ■ ■ ■ ■ 

Κλι KAioji χτρ «.c uitjv Έηιψίκνών 

ί.τους τρίτου κλ\ r£6<5 λ α κ κοότο υ Ί^^^^.ιΡλα,- 

if Ιερέως του οντος 1ν Τωι του βχόιΛε^ις 6χγ^το s^ ί S u> ι ^ΑΚε- 
L,xvdpoü κχι ViÖjv ΣΙωτηρων 

Κκι νέων L-jiLuiocvtoV κ κ ι 
ύίοΰ ^lAo^rjxopoc κχ\ i9toü Εύτικτοοοα κ«\ -.5εί5ν Εο^ρ^ίτων 

φ > ' ~ ■. ^-, ' ' 

TL•λOJ^Λτopoc rujiv ο υ ίω ν 

εν τωι του Ι^^ύ^λΙωο, 6τ ^ ι,το ji ί L• ι ^ Ιν Sl Γ\χ oXt f^^ ί ^ ι τ ί] c 

θ η β Kid ο ς £tp' Ußttov Πτ οΚι^α. ο< i ο Ό 

fxlv Tcoxiipoc των i'vru;v κ «\ ουίων 'iv HroXt^iCti. ^ην^Όα λοι'^χ 

OKXco K«(.d£Ki<rr| £v 'Epptcovi9ti, ^/ <'Xl:c.. 

» ι ' 

6<l> OpxVOU-COV. 2%Z .c? (J. q07 8) (N? 993)' 


η, ■ υ ι^υόρί 
tKUTou uuu'ii.-rpc 

ΤΟ ^^oc, ^.Ιρος ^^.tf-u ^ύτου ^.λου τόηον ^ ^f : τ ετ* ^χ :<ί ^/-^ ο u το υ CXvü, ηρι.όυ , o^4,oc'wc ^\ koCl λ^Ό των ύτι «ρ ;^ο'ν Tu) ν^ ι<ντΓ^ι 
η/^ί|3ων kj;vtuTLK(2v Κί<τ' aroc. Ikjctov t'^Koot τοΟί e'v n.vjurtc ΤΟ υ ro υ c ρ Γ' 
tylöo pdo|x,ou ^ίρυς r^v^ U^ctov ε^κο6. ij^i^^v κ«\ τΖν In^. 
Ι'Ο^ε'νων ή^,ρ^ν ^.Vre ^^οίωα, ro ^/!.cio^oV |^£poc K«V 

£v T^t r,tfi Πκιίυ^ον ^εΛ'ω^ το ^[,ί,ς ^i'^oc κυτου ^ηί. , voro υ τοΰ^ |,Λ.ετοχα:ν «riT^A.^Tou KolAkc, vrjdoü κκ\ου^ίνη UltLoc, S:qu7q:.,.ouö.i'c^oc._ Ο Σενν^ό.οα._ ^c (ί^νε,ίτ. /^4^'. _ £^1, οίων /.^_ 
'. li.u'ou εοονο^η TiJoc ι!)εκα κτλ_ 7 Τ^.ο νε /J .τεΛ _ ί κ.\ο u^i v-^ Υ^^^ί^.. 32^. κ'• 10 ■^'^ <^ ^^ Ύ . ι .■ Ο η- ί ,α ~ ( 

Kxu r^λΛc^ χλ κλτ οικιί<ν• cx.urou ^/i(-^Ac< ^c<vxx k/^l ο^ηρακ 
kiXL• iL Γι λΛΛο νηκΰ^ον tKVTcJL ί^τυν ri η «ί^τκ 6ν\^ ρ oKti.ic<. 7) 

uAuiXV' CPKkOU KpC<iKOU ΚΛΙ \ κλ )>.■ 6J /.t Κ rw V K«U t l-CKT l-ii M-0 L? . Μ '>1 

έίι,άΟΤΓίΟ di. ΐΛ, -nütVL• TüJV ί\,\\ϋύ\^ c\üTov unov Χντ l η 01 r• 6 xo i)«L• 
^ Γ ^ ~ ' / f-, c / > (S. ίί-.) 'ClTo ι;ς ^ti/ .pr, 


έ-, Kv) tc^' ?^ c Ί I ρκ(^κλ έ tö T[c) L ί V κ•υ(κΛ t 1'} κ ί\ r ^ r ri j. /i λ j i\ ,L z^. Ui v'io V MC,.. ro Jio i^p«. Lxu. X(_Tf uc) oa6iLU,c j' ί κ (co η V _) ί)οοεί-:>α Τί r L('t< η ^< ί ν '^α) Λ υ d" L ^-c ;< ;(^ ο ο ο <- Kö(^Vup^o ι;) 

Ι :< 'ό ?■] Li 1 C 

11) Ο ' _ \ π~'. - . ' ~ UJ Ο / C / 

/έν'ν^ί,ο^. ,<.•<ι ιύέννηΟία jnfcvrcov tojv Ttvi/ujror) οχι χ αγόντων 

^^ύ η\' t.notjÜLXTo xuT«LC ουν iLLj-fi-t. Κρια^'Γ,ο,. _ -ί^ί/ Χ. üAu&f<C. -_ ty/l/'il. K^rV την/ ... Jo'ötv.— 
L -t. του Tun o^'px ρ<ρχ£χ:Γτί:'ίοα) • _ 'vX./i\'c. :7^vLt X^t'/L'i'i-' O.lb. ι 

i J. ÖD I I. 

Γ L Τ^ίλολοΰς ι; 

Τ ιΆο M.'>i TöOd^i V Z-corripioV 

tTOVC C έη' l.fcpfcl.iOC p Κβ L-AtcuC. ΠτΓολ fc l/t(iCL ο Ό VfcOlJ τ ΐλΟ LXijTO.'OC. 

•UttOV Tl-Ao/ltCXOp 60 V Κ KL• 

vtijv ^unucp^vioV KK.L• νί-οϊ» ^•υ/Ίί<τοροα KKl vtoo τ ιλο ^-η το & oc 
KKu νί-ο-υ TuXo/iKTopoC vtoü k«u 
5 νεοΰ Εύίι-ρ/ιχου kkV vtoov τ lXo ιλ. ι-ιτ op ων /_ to r "J] ρ co ν' i^tbox) r\u>- 

LArjTcoc Viui•^ ky\oij>ooo\J „Βέρενίκ-ηί; L•.ύtpL•'fc.τl-öoc, κ κ[ν] η cp opou 

Αού L\O rjC, TiKtKü tKc^o V 

'itpt[L]xc npOLVOMC Ψ LAoncCrop c των ovtcjv tv !AAi,t, ccv[ojc t i, κ u, 

Ki<i Kc<v -V] cp ρ ο υ των οντ^ον 
ΚχΥ ούΰόίον £v Πτ ολέ L4.K u<i ι. lh τ] ν ο ς Π tx υ ν u Lf< _t.y nNwu^tu 

[dJCi' nALOdcOpoU XyopKVOU/LOU. / ■ 

10 'AnlSaro Τκίίοτις Φί^ιοα Πίρόίνη wc L-V γ^ί^-η ρ<Γί] Λ l)^ [> £c> c 

w.Ki<pcjnpoöconoc; 

Γ 3 Z. -c/wA^ Λ(υ>' ών) , υο/ί. iä^s•. _ jj,2-^. ΐερείΛΐς κ^αίί S Ι tot ων. _ ^i. ουίίον. 
JL ^ vri' civt. ^((Uui-CAioi^ki' ■iiiiUciv' urlc^ vu^lj I^^ ^uy^cO JU. ίο 'ηχΛΛΤΟ'τν.κΛνί.^. 

i 

t- 

3Zb. (^T.^SMq) (H'i 990' •)(]/ \ / ,.^c~ ^ ΐ) ' c~n 

E-Jii-üpLV' ικ.ετκ κοριού χου Etcuxrjc, jnp ε<5 ρυ τ tpo tj -υιού 'Ι^τ• 

öaoüroc το[ΰ . .jTrJTOC DtpöovJ 
ττις Vmvöv^c £<J70 τον vrrKPVöVTöQ ^currj γιλου το-πο^? 

TOTJ οντ[οί; 1]\; r^ kn'o λί(ρος) 

^.toti* ι/ΐίτον^ς rov>rwv• νότοι? της ί^-ατης γιΛος τοπ: 

ροορΚ OLKLK 

τοΐ; Χ&ννηόί,ος ^ϋ-ηλ Li-JToiJ ooöc, Λι(ρί><ί,) tvlAoc, L t ρ ο υ -η 
ι ο τ ο r] τ U C. ο ί. κν 


Έ ηρ Ι. κτ ο .Χολ ο υ C 


ί\ ί ϋ J^ u) λ η τΰι,κ Κ^ι pepc<icoTpLX iK-V'jTi-C ν KS10 ό oui ivyj J ^ν fdt- 
L,t<vro Π~'^;ελολο•ι?ς kKL• ( ί tXL {<> ρ <?£ μ. ν'ε.υ c. oi jn ρ lx i/tt ν (7 l . τρ i<(^ji tZL, c<vy εο) ηα /inoAAcovioc / 

ι tyK'uCi<A LOü) κκτκ την j-ic<.pt< Γίκνι^^κοχ^ iW^ τελ'Ον:'!' cTuf- 

uptcOf-nVj υα> ην oj/nLo ι/ί K(^a)ii.;J 

Απο λλίο(^ν ι ο ς) ο κντ ι i/m^tp.sx» C ) Τκί,λολους Tor ο -μ τ(ιο ς ) Kic\ 

JlC^X^i-C,) ί|' '^f^''-] Π£Γί-Λ.1)(ίέ |yt(i"i.t}c) α-ιηχίκ ρ , 

Ό ν η^α ßccCOKv) j -τκρκ Τκ ^ί co r ι. ο c T?it:, Ttpioc X^CAi^o^) t rlXfoc^Cß 

1? 'Λ.Γ:ολλ£0(νι.ος) rp «,Ο-πί^, ί τη c.) Xcs"i«^ Τ W'i oUa} Λ, [Ιί^νητ Q . _ £ h Λ.Ίοτ οτΊΤ Lo c. Jci\4yi^C!Ui/*^ 327. /η Ί.^,Ούύ. i\lc93 j . -'.-.< -.•.< vi. Ji. iSm>v. jV. V5c-,>a.. d^/t^-^uo. Od<M>>, 

-J— , J UA^-Wvt^ X ^ ^ ~ tj^ Ά κ τ ο .n ü ( λ l' τ η ) . Έ ji ρ ι ^ r ο 
Ν κ ο U. G" 7 ] 6 ι ς Ζ_ ~Π t ρν ι,ν ύ ν ι Ο C *.->). Λύ M.-i-| Γ0 η 60 V Ζ. tO χ- i'i ρ CO V 

κΛ i^'tcCIv Σcoτηpcov κΛ Jt.::^^ '/lieAcpcov κ kV jtwv ΕυΜ/.τ:;ν 
KXl ύΐιΐιν ΨΊλοη KT op lo V 

μηνοροε, κ Λ νεοο 'ί'ι-λο j-i t^.x ο ρο ς 

Itpoünc^jAoo 'iLcTiXoc uti.'KAiic 

f"'l'r°^ '*^-'^^ :x^Aocpopou J3tp.vl'κηα Enl^.^^rtJoc K^vr,a.o;oy '/i|)- 
όΊ ν ο 'i ] c S ι λ «. ό t λ Cji ο υ ''•■^^ ''^'^'' ^-.ηνος C}),,~^,, -|!, ;^ Π ^ S x;' ■ ε L Irr^ Zc^oö^; k.op^.vo'u 
ή c l'cir. -^/o V. .'/ 


'i);^. iWiCt^^-U. McA^tifjl• ii^^M^ VoiJ<c^^ wo ίΐίχ. (jcv./. Ι,χο. _ Φ^ζ. Κ'^ lO V. 3 ζ 8 . ί^οοο.) (Ν? 995)' ίΟ C, ^ V t ϋ lAfci' t ν ri C iA.t,ht>.Vif)UiC. μ. κ < ρ [ojj-i t ο 6 ίλ) η ο c tuUütL"^ 

rs.j-1 ο τηα ujn txp)^o υ ί -η c n. ο r co y "^ <^ T)nt.tjiou οιτοαΊ.ο]ροθ 
ί.ν τη k^-Tu) τoJ-lκpvL^ τ α -ο /iNTOjnoAtiToo TtTt<.pTT]V 
>xLCL(iK (ίιίρκι/ιοιον ϋυο , piLiCC ΐΛ.ί\> χ 1-] uhLroVi-c" νοτοο 
■'■ ιΐκοηρνίοα, ρορρ4<' KoiAxc ''Tj-ik^i.cl \ηΐ]λιοοτοο ^η τίΐν' 
5 Ijj ι ο i'Jo ό KLO ν Aipoc y τι Π χΰ" i-j 1^ L ο C r^v\ vtfc'iov icoiAi<c , ΐκλληί, Χ ()υο 

νοτοι) λ^ρ^-κ ρορρί yv] n!<To''^vTioc c<j-iriAiiOTou ö'K.tAoc τον 

""b-^pL^TO Ν£<ο^ι6ι"ί6ι.ο, XxifcpiuLLVLoa Περόιντι χ 4* '']'• 

iö Ν1κ.ορ<-<5ηιίία η npic<p<.fcvr]. 

Alam.£aj(^vi.oc) ο ηκρκ ^ωόοχ? Ktv'p -μ (ι-ί. >cr l κ « ) . 
\ 

/2.7ί'.)''ίτο uc. Τ] Ύκω^ι κ β τε^τκκτκι) tn\ την t[v Πχ]ν-ύ(^6κ) τρ{ς(_/ι ti^xv) εϋ>' ηc [ \ k.tG t ο VC vtM.t< L ί,νκν^κΑιου) Ν(<ορί.όι-|όΊ<:, Xrituixivioc ί>ο\'ηα TiT«.prr•, ν | 

Kt'piuK yn^ ciiToCMOpou} tv τ-η ki<.Ttoi T07i«.pYLi<. roTj Ac^rono(Airov>)| 

ö ü ρ « Cy ι ο 60 V ) ρ 
L^iw-C pitv Kpo-üCpc5v) r] kAAiiC Kpo-J^pojv) fe OV r]i/ope<(^iS'tv) j-if<p;X I 

ÄpKOWIICJtOC 

του Τι^ηριοα, jnpoQ "t s" i|/^ / j^^'xC^ κο ΰ) 7^ ρ -^ d ς Τί-λοα ;l(^(λκoΰ) -^x] 

1Ic<t6"£.ouu TD \(^n t^ 1 1 r]c_) — , — ) Α 


λΛΪ- νοο-^ηλ, 'r\ciy\-Yify . _ 


. S <^~ =• i<C|Tx|^c<0 , ii-s^i, j 


IV δ". — ty '- ίνί>νοίΛ^'<^^-ναί( i/TW 


Ι, 0. _ 1^,5- Λ "ία 


Axjx, α c , ΛΛ^ /-wit-ivi' ^ _ 


cU-tK- i/H, ■C/t/K.CwVVt/Vl/ . _ }νίΛ\4<Α^ 


ι\ </vw Ko\n^x.u.nA-v-L, 


1^^Λ.χ\^τ\ί>Μ<^. 


τΗα-ίχ^ιΛί//-: 3Z^, ^'^öOb. N° 996. 

KKi Σκληα kcJ[O^C^oV) την Ujn(c<p;»^o jokv) κύ^τοΙΟ 
oiKitcv ώικοΛ^ηριενην) k[c<\] xt^uCow u,/v ην) κΛ 
εοτί^(«ο^£-νη V) Kc<i Τ2]ν jnpoco\J(<5Kv) 
5 χνλην. *L•s\o LKTo 

\\oiu/yyiyrvt iL. 
3«.(5ιλέ-ΐ)οντίον KAtoyi^TOKc <c»;\ fexotAttoc; ΠτολίΜ-οςίοϋ Kujv 

φιλοριητο ρ to V "ΣΙωτηρων» 
Ιτους LK tt|)' Uptuu)C ptxöLAtco'a Πτολ6[ΑΜίου -itou Φιλοι^ητο- 
^ος UtoTTJDOc Άλε^ί^νίίρ ου Vy/0 e'. j:^:-^. 

Kt^i. vetov TtAo ri XTO p cov 
Kxt νέων 'E^LCP^v^v κκ\ ίεοΰ Εύηκτοροα κκ\ -δίου Φιλομ-τ^ι- 

Γορος j νιου KKL νέου Lutpiitto-ü 
b kxi Vswv Τιλο^ητορων Σωτήρων Ιέρου^ιωλο-υ "l<6i.Soc -^tKc, Μ.ί- 

ι;ι<ίτηα ριητρος vetov 
λνλοί|>ορον Βερενίκης Εύ έ,ί) j'tTt^OC, Κί<νηίΐ>οροα? '/4ρ6ινοης Φιλί^- 

d£.Aü)ou uptLtn.^ '/Αρόινοης 
Τιλο^ικτορος των όντων Ιν '/ΐλ;.^^ icvjp £ ί Μ, Ιν (ίε nToAiu.xL<iL• 

τηα οηρί<ΐίίθ£; tio' Ίερίιίων 
KKL ιερίίίί^ν ΚΜ κκνη<^οροχ> των Όντων κΛ ούόόον Ιν Πτο- 

At|AKLdL ρ<ηνος TKtocpc ε 
εν Πκι3ύρει fcc|>' 'HAtociwp-ü ^:jroρκvop<oυ. '/4 ^η t<Jo τοτο Σ^λ-Ρίς 

n^KTotouroc Πί,ρό-ηα της 


330. (ΪΛοο(ι>). (Ν? 99G)'' 

^ r-T-i \ 

KKL ι KV t ^ ι toc, 
Π'^.το to άί ΤΟ C Πέρόιν-ίΐ ως ^ KL• LA.t<S^i pttAiYBcoc, pc« κ ρ ο jn ο οόοοη ο 

fclJtl-OpLV UfcTK KUOLOO 

κΐΛώ>ο τε'ρ tov ΠκκίΛηνίοο, roiS τενν-ηοίος fltpijo-j της Ι^ιι/ονης M.tAi'ipoo-J υπ οκΛ χότο \j ϋτρο ι/ΐΌλο/ι ρου CO /Ί ο U fcvuTjpLVoi) την 
Ιη Lh κλλο υ όκν κύτκΓο, ΐΑ&ρι.'<5κ οίκΐί^ν co l κοσο ι^-η pcev ην Kt<.[L] 

ι ό τ ε - 
ι;ί<όΜ.ί.νην K.KL• TtO υροο ixfcv η ν kkl την j-tdoc ον[<3 κ] ν χ-ολην την 
ούόκ,ν Ιν rtOL k/10 Λιέος lAtpti Πκνυρείος Ρέΐτονές* νότου 

ölx.l:<, Πί.το - 

Τ ο υ Γ ο ς 
του Cputui^ κ/τηλ Lto r ο 1? ol<lk ΙΙκτητοα του ntAc^iov Atpoc 

ΰ 1 Κ L «. 

ΙΙ^ουτος του ΙΙελκιου η οι. c<v wo l ι^Είτονεί, /ιχντο i/jv . 
UJ-ipLKTO ΝκΐΛθ<5η<ίίς Χχιε u pt LV LO ς Πέρόινη wc. ι- Λ |χί^η u-t- 

txjvupiv γκλκσΐ» τκ,λίίντων cTuo. Πρ ο J7 ^ολιι r Κι k«.V ptfei^i- 

Twv Κί^,τ« την i^v^jv Γκυτην νηκ,ντίον Ζ.;<.ληο k^l )£>;νί l<. . tue, 
OL tiJiod σ LA, εν ι ^ ην ΙίΓίέ-,Κτο f Ν]η ^Hi-c/^ cii^ η J^pL^.pctvη. 
"Ηλ^Οιίίορος Κε^ρη(ρ<.κτ lk;£<) . JÜ 2.^. i<.uroTc. — J.otKLscc, κτλ, _ ^λ Λ. ov c. ^C U. 'i^ ^ (XAA^ 331. M^337 ι 10 C-Touc i,fc του kk\ ift 

'Mvt rk. ^AjniSoTo η //hl/. fi^3'i/-(?^'^- 

^^"^\'^^ΐΧ\^ Πί<νενκ(του) 

ί-'ν^^/^'^'^'Π^) K«V την' J-rpocou6«V 

ViK Π£<τ5ό(ρ£ωα) . Έ^ρί«το 
■UJ - η ^ 

i\ O'tu/ynyyUy JJi . 
'/Ιντι'^ρΛ(ι^ον) ώνης. 
3x(5a.oo'vTcov fCAeo^^.^.C k.V Πτολε^./ου in .κ^λ ο . ^L . ο. 

h^^^n^ y^^r.fo.^ τη. {,.^ρ^,, ^ύτ:5. οίκ/.ν ω κο <Jo^. ;.ev^v 
'^^^ ^^^^f-^l -^'νην κχΥ ^ν ^foaouöKv κύΛ^ rV οΧσ^ν 1ν 

¥•^;^^^-- ϊ.^^--ρ-ν._ ,Λΐ.,.κ^Λ.ν. _6rV 1^^^ . 
Λ -t^ ΤΟ. _ Λ. l;/i ΛΡνουό Λ V . CO (\0Ö^). Oh 997) ω Νέ-^^^ο-υτου του Πκν^νκτου feoppx οικι« Ki.cp ί<:λ co ν ο c κ /ι -^j λ l t*j - 
του pu^rj Ai-ftcc, oIklk. nopT[u]T[oc] του Πε[τ£όουν']ου Kt':i 

t^VdC u.t6o\^ p-ü^i-j ή Ol KV toöL i'LiTOVtC jntcV τ iJ ί V. ^/ηρικτο 
Τ&νενοΐ3ηια. Π^^βκτοα Πί'οίηα yc 1- ν Υιν;λ[κου τκ]Λί<ντί< 

τρικ, <3Di<^|xVc ό lc^iKlkc.. Πβοηωλητηα ΚίΛ (ii-ß t<i60 τηίΐ. τίον KKZbc. τ-ην νην^ τί<υτ-ιιν jhkvt^v Y[tvi ^^'^χη^ ο xJiooo^fcvöc ^ όν lcJtL,i<.To TfvEvounLC ο jnoL^M-f.voc ^rUA/Jj-IX/vl•^ 333. ί^077. Ν? 998. Jmi^vch.S. Ti.lbjS- c^-n.. ihn.. h(\ (rw^. Coi/vi-i^^o . QeyOUZ^ Γ-Βκ,ΐδιλίυοντοα Πτολε^^κι'ου του KkV txi l κκλο υ jui i'v ο ο 'A,\ti,i<'v- 
[iCjj'l LtptL^v κκΥ Ιί,ρειων kkV κκνηορορου των ovrcov KisV 
[i(|>^] Έρ^ίου του J^κpk Πι^νΐ(>κοθ κ^ορκνό^ου. ^ÄnlSoTo Ψεν;- 
.[της] £riL|;ov;ja ως L νε ^^^oc, |^ελ(.';(ρω(0 τέτανος χν^(|^χΛί<κρ ο c ΐΛΚκρο j-ipoiwfjnoa) ίύϋυβίν ούλη μ τλω Γάρι<ί]τερον lsM^[Kk^c3,v rov tiocTk Jt^tov ^-υν^η t κέλίυοντος τω 

τούτου υιού /ΐρη t<'>o€ uo ς 
[του] Τίν^.^^η[τος Πήρορυ ώς L Λ f^eöoc ^A^t Κ Ι γ^^ u, CQ {>/το'κλί<^Γος 

f^KKDo j-ipoo'to^noc} ε-ύυυρι -v kd^i^oc 
[τψ] ύ/ι^ρ^ουίκ[ν oIJkiVv φ κο(ίο^η;χί:'ν tiv κΛ κεκΛ u^xp ω μ/νην 

Κίκι ΤίυυρωίΛενην^ k«ll 
[rija] ^ροςού<ίη[ς 6<ύλη:,] της ουί7|ς Ιν tco ^cno |?)ορρ ' pt/p t l Πχ• 

■αυρεωο, ης γείτονες- νότου oIklV Νε;^ου(;του) 
[του] Π^ν6^ί:•[χου |2)ορ'|)]ί o\kU Κε(ρύλα>νος χ^ηΑιωΟτου) ρυ^-:^ λι,ί,οα 

OLKiÄ Πορτιτοο, του Πετεόουνου 
[ής Λν]κ /Αί'οον ρ[ύ]ρΛη η ot KV Ζ6ι ytirovic /ικντοϊίεν. Έ/ιρι- 

tcTO Πετεηίις 'Ονηοϋο. Περόηο, coc, L. ρ^ 
[jAt6uc] ^έλί'^ρω(ς) υ^ιοκλκότος ούλη ^ctc^ji^ χχΚκον τκ\κντκ 

τεόόκρες. Προηωλητηί, kkV 
[ρ£|!)Μω]της των ««τκ την' ώνην τκυτην' yii(vT6ov 

ο κ/ιοόο^ένος, ον £<3t&,c<ro 
[Πετ£η]όις ο /ipL^ptf νος . 

Cp^i-xc ο /ii<pt< Ι Ικ,νιοκου Κε^ρη^ίΛχτ ικχ). Τ. ενρΛε|;χης S"i.Lif i<5]rfcpu) . _ ε/ΐιό[κκ2;ώΙν tA-^. ^aWa ίΐ'^ΟΟ'ί Χ^ 5^'_ i. του. _ 6i. μί- 
1)ΐΛ^. 5λ/τ. :f4^M4i, Ma7._ ai. [την] npocou(5£<rv cic. _ -/U. rtW^p^. SS'f. 1 Tjovv). (Ν? 998)' Όρΐολο^£Τ Τίν|Λ£^^ης Πκν;ε;(Κ7:ου Π/ρδ.^^ r;;^ ini^ov^jc. ki^.iiTxci^K 

ο^ύΛηο. την/ oSdicv. 'tv τω ^^ ο f>ofp ^i'^tt nJuptu^c, ήα j; £ l' - 
Ιΐυ^Ι^ ÄLPOC, OLKLU 

nopr.roc τον Π^ν,οον^ον ήα ^vrV ^Ιόον ^ύ^η ή ο'^. ^;<^ Zöi. t LTo ν» ες 


ι η i λ έ U - 
όκό.5κ< ^η'τ' «Gtoc Τίν^ί^^;ης- ι^ηίί' κΑλον Μηίί/νΧ των j-, ,. Γ κ ο - 

τ OU ί η ι. τον 
lUTfijöiv ^η'ί ijn' κΛΑον ΐΛη^Ιν« των jnc^p^ ΛϋΤοΤ) η L• ρ^ η τ' 

ν^ίκλκοΰ ΓκλχντΛ- oktAj χκ^ lt|)'t< ÄwoiAiürfi. M^^v'fUv l.nioKj.,cv 

' V r - / W^rr^c Ουύηε..^ 7ί /ί. tjntAtuOtöJxu. _ Ί3,Ί!.','τίί jcUa^ i-^rÄ-'t•'. 33t ΐ^]075-. 
N? 


999, 


J Λ^/ΊΧίΑΛ-Ι^. ύΟ. 


-15,5 


(τνκν . 


βη.. 


51crwv. 


CMn/S'VL't^ 


• ^• 


(Ac/n/, 
λλΦ 


7ΧΛ4 


α/}^!/»^^^^^.«^!^^ Λ*/κ\ίί, 


öCu/t-fil^ 


C/i/yi- 


J/CcaXyC 


qz^chyt«^ 


1 


ου J> λ6 ι \i υ V Γ tuv Πτ[ο]λί |λ[κ] ίο[υ] l[oJy Ijn ικ {<.Λο ο ixtvo υ /\\tk,fKvJp 

k^^t JE) ε ρ ε ν ι κ, -Vi ς τηα ivJeAo'Pjq vtujv "ruKoi/.riTOßcov 1 

trouQ ις tio LtctLwv KKl Ltötwv K\L Kc<vr]CPi)pü'U roov όντων 
' I ' ' ' , 39 'Si/-'^"^- 

Kkl ουόαίν pL-MVoc ϋοοΰι; γ tv Πκυυρί:.ι εα>' "^Lt n-iou /^ Αί>^ i 

Ν π V ' . ' ' " ^9v. ^«• 

ro \3 n.\Dt< ΙΙκΝΜοκου kuod^vo uoo . 

/\J^fcöoτo Εύνο-υς ος κ«ι Nivo-uxtic Πι<,τόεοΐ3ς Πίρ^-τις τ^ίς tr.t- 

ι>ονης ioc, »-ν ρ4ί.<ίος ixiAL_>(puj[i;) τίτκ,νος u κκ,ρο J^p^C)ό co j-io c) 

2UVV01V ουΛ-τ] οοοντι kvm κ η ο της υη κρ ν οο ο-ης κ,υ reo ο ι. κ u- 

ουό-τις fcV τω ^ηο νοτο-υ k;^l i><.r>riAi60(;T0uj pLtpft τ-ης εν 1 ΐκ- 
■u-opti κρτινης το εν χι^ «ηο Aipoc pcfcOti υπερ^ον κ ΚΜ 

το fV τκυτης i<fc'r*:^i<[L ojv' 7jC i'ttvovic,' νοτοο olkik. udütjöuc, 

χον ΛΔΰο\3 ρορρκ KKu κηη Λ i io(jr ο υ) χΰ Aoi^nov ττ|2. CjvooO Qi,KiKC, Aipoc, pUM-r] ec^ ων υέ,ει την Οορκν tic ro Upsriouc öi- 

i^ii<,e, η Ol K\^ wöL ytirovtC riKvrovtv. ίΖ--πριχτο 

ntTtöoüvoc, NiVUKVOOnioc iJC, "-A νκλκου ορτ.ρ^^ίΛχς σ tc ν ΐ•λ ί •■<. c , Προ- 

ης Κ xV ρ t ρ κ L Μ τ η ί, ινους ος k.\l NtYourric KKi. ρερκίίοτηί, ΤίΟν 
Την ωνην τ«υτι-|ν [η] «cvrtov Εύνους ος Κ\ι iNJtY 

utvoQ , ον toth,K.To Π fcT fcfoo ovo C, ο jn 6 L κ - 
Ui vo c. 

upwiKc r^Kpoi Ι1ί<νι.(ί»<οο κΐϊ pηCM• ««τ ι κ λ) ι ο ο- ι. Λ. Ltpfctov kkl liptLcov. _- •4 Α. ΓΤκτδίοί^Γοα υ^^, Jo^L•. Α•ν>ν(ν. _/[^ 5 0. _ S J'. οΊ- k.i*<.c,. _ b /ί. untfujov κ )6. ο LKi »<•ν . wiit 336. 4 (Τ ilOVS) (Ν? 999) "ltouc ις 9χ ρ ΐΛ ο U (^5 l) (TR xt^Teoi.TKL) t ηΥ την tv K9o(koJl\ u)\/ J^ o\ti. J-c/c«• ^^i'.<£/>i- To kC -π ίΛ, t<.v) t-^' ]ΐ[ς1 
Πχνιόκος L \/ι<.υ(κΚΐύν) κκτκ (j ίΝ^Ρί<(νΐ]ν} Π«νι<5κου τοΰ jimOc] 
τ ηι ωνη ο LK L'p «.(iJi] vj ucp' ην υ Jio i/P κ Cf 1 1.) nyi οΛ[λ] tofv lO c) [o κντι 

Γ "" ' \ Ί 

[ η V' Ο C Κ ι <) t V ) J 

rit<f LuvoudOc τοΰ Π «τ<) t ο u τ ο ς ■"Ρ"': [χκ'Ά^ου) ^ ρ] τίΚ[οΟ ου ^.λ(Λ«ρι) ^Ρ / '"Ρ. Λ V / 1 Cp Γ* 

Ι.Λ. Kf^tK. την. — Η- Ja|b. γι ΐΛΐ,όν; . n«vi<5i^oc rDt<.|^nt^L•τηc.) 'J'rkAAJ.^^J< 357. ί qö76. Ν^ΊΟΟΟ. 

J ίυ|ΐΛ/.*ΐΛ^1. Λ. Or^S cryv. j6/t/. 5 1 erw. Cc^aWi/uu-c^ . u-e^-^ivn^. 

Xi£\öiAiTJOV"tc)v riroAtM-KLOü του t/iiKKÄoo^tvou AAtk^t^^vüsou r. .•^l 
_Bf. tv L Ki-jC r~jQ «otAcprJc utLOV τ lAo lh-?-] r ο η ω ν 

kk\ ηύόαίν uLi-jvoa Mtöopt] Τ tv n><.VTjp6L tci' ' CL l•^. L 1^ ΙΊ^-^^ 
Τ5\τ r?Kp« Γΐί<νι()ΐν.ο•α xi'ijpKvou.ö'U, Λ^νι•ι. "Άηίόαχο Π.•<νοργύυ vic 

Π κουτός HtccS-ric, ττ^ς I/7i[io]v)-i ς mc, 1- ^ 
UföOC, uc t Λ L ν ρ αί,^ς) Tfcrti^voC, κνίχ, αϊ κΛ κ κρ ο C uc< <ρο /ι ρ ό <ο ω (^jn ö c) touupLV 

Ν.χιο rr\c Όηκύ -^0-06 TIC, K\} V co km tolc, t<3[t]Aü)0LC. yv'^ 

οΑ-ηα τ-ηα ιζ-ηα ' νοτο(^υ) χ./'Π/ ΙΙκτοντος του Tt. U pt to ν ν ο υ 

ρορρκ. L'rj τκ,ΐΛΟ-α ν LO C χη-η Α l lo(to υ) κοιΑκα clLu^i-ui:^ ΚχΑου- 
14. έ ν ο C η Α ;< [ . . .] 

1 1 K.VTJ p(tüo c) ^Lp[o]c op[o]c. Τ] οι t^v io<3L ytiTovta /ixvrootv . ; 
"Έ-ΠρίΛΤο tluvo-ac, Τΐυ kAti J^ L \o υ Htpöof iJ C. ^ " ja ε l-clO'öc 

TtTK.VuC, [ uc<.K.Jp[oj προό coCn oO Ευνυριν νχλκ,ου ο ρ τ<;<^ [Λ χ ς ü t α^χ; ί Α c rcc, , 
I^C'^Ji r"'J^'<'ö<ii.p<.c. Ιΐρο/ΐίοΑητ -iic. K.M. jjf-po<.L£A:Tr]c reo ν κκ- 

τ«ν Ttiv [wJvrjV τκ'υτ-ην /iKvrtov Πί<νΰρνοΰνι•ΰ ο ^/Ί ο 3 ο ι,ι t Γν ο c], 

a •> Γ /γ r- ν C / 

ον ε Ö fc έ-, ^ τ ο CLovotjc ο χί ρ ι tc u-t νο α . ' 

ΙΟ '^LpM-ι.^c, ün^p^ Πκνΐοκ.ο•α is[t] V ρ ri^witfcT ί κ t«:^ . ι 

ι\ ΰΛΛΛ^ΥυνιΛ- IL . 

(Χ. Λ'.) 'L- ου C i-C Mt^oor] λ Tt{TKKTK\.) in\ την tv Κρ(οκθϋΐΑων /τολίι) 
π e< J/ κ. D ». Cr η c") L ί ν κυ ςν^λ LOTj) .^χ,τκ ο l κ ι;ρ κ.(_α>η ν) Λ/ι ο \λιο (ν ι ο υ } Tt- 

Aloj^votJj tL^)Vo^»C 1^7 .α. Π tp<5 ηα . — S v\c^X(J.n\ji- [ ί. vj ί\ κο Ο u\ c . — 1 1 -Ιλ/ι•^ ,'^r fc Γ ν κ c λ l) . . 

3ίδ. i cf.^ovi,) (Me ^.000) TfcAco c') r / τ 5" ν^ε. [lyvnm..'^^ 1^3 , cLc/myyu^iv itim, UuM . ß[^] ^cU^i/Jj-ctnjUr 


N'^ 1001. ϋ'ίΜ-^οΛΛ^. 7t.23^^ c^vx/. βη,.νΟον^'. ^ι,αΛΜλ^^. ^^iW^vtH^-p^rC^ . ς-ίί ρ [.'ρ'.•<.\ ΓΤ^ος τη 

[κ-Ο ιτηρ iftov , . . 

[. .. 

S Γ. . . l• - • 
[• • - 

[•■• 

r 

L- - • 

[■- - IS &n 10 -Af. l£ 


■-η : προ• Γν ηΚ|ί; Έ^^ιο'νης] της κΛ Ti^iwrioc. της '/ντ ι ύ- • λου 
- - -]. [. . /4no]AAoc|'f(vou ς/. XaW (<.ϋ''Έρ- 
. . ,]κ«τκ^£|η)ί<. CPKV rw του 
. . .jAivroc του εν τ ~' 
. . . /\λ] t|,icv ΟΛ ο υ KiiiAij'Oc. 

. . . btjPKliOOlV Öl>VY;opoG U.tV JipOC, 

. . . την TjxiyUjTLV K^tV τον MJ-loλλ[oüx]vηV 
...Jov KKi i^iiofcVDc κυτου ίκ-^ποίου- 
.. . KKi KjnociTi-jOt<.L t^-DTOvc. ηχρχνοΜΐ^^ 
"■■-.; >^. \h.<;~<.'i'-Jlov6-yjc «xituiC 6<Λλ ηλ έ v i/ υ σ l c, 
- . . τ] κ Tt ρΛε<|ί'η Κ Ol cί^J^κvr t] ιχ Ν r Κ. 
ίπ LT £.λε ι ν . i [lp|,^i.ovi-ic ^. -na^i-L• KoiJ . _ 7 7κ^ Γ<ύτόι$£\τ υα^. Οχ. ί 271^«^ 375•. _ ^c-^: Ζίλ-Λ^ fi/X.k^, 339 ij'^'''^- ■ Nmooz. 

'Jic|,^-i^i. K.. 23,5,•^, Bi,.70ow. (it/lAiuC-. 2^<^L 3t,A-.W^tvoii0. 

^^^j^ ^'^ ιίυνχτον. "Erouc kc Π:<ΰνι κ (!) j!)c<oiAtLc ript- 
öj3L5Ttpuc Γίτβλερίκ[ι!]ο υ ^/ji ίΑ^' 55l/.QA^• 

Τίον Κα»' up^to υ jnt ολ t-üO c, 
Tk^J^tlc >;, KxV ^Epi^tov^c '/^vτLγ^\o^; ^'EaA-^v τον kxto/ku^v 

'' - ~ - » ' / 

K'NC, ρ,ι t T7]L ηρίηι του υηχρχο ν ros^c.) 

Irtpxc ^ύλης^έν roTc ^rio Λι|?,ος ρ^^ρε6. χ ή c ^ ρ ο ^ ._,- ρ ,<^.^/. 
νης üIku^c 1x1 l rtVL ρ^^ρει tv roTc κ^Ό ^. o^ll κ xV 
Λι|ί3ος xrio j/covLCNC, ι5υρί^ος Αίλουρου της 

/^|).^Γηα οτ.^ηα τηα oUl\c 'AvtLC|piAou τοΰ ηρ ο^.^ ρ t. ρ< ^,' νο υ 

■ poppK rwv ovrcov Ιν rote, χ^Ό Aij^oc, Ivric, 
φρουρίου ^ε^/άλου Έρ^κίου vuvV <:|>po^ίpLoυ /?) xtf l Λ t co α • /έντονε«: 
(ί^ Γηο, ^ύΛήα ή<ι jnfcjip.i<Kt( öoi ro υ^ιΑρχον ^c^ η^,- 
6u pA.tpoa η^ηί. KkJcoc. ηροκ,ειτκι tv roTc, 
^■^° P'Pr^ p<.i'ptot ^ oUlVc 'AvTtc^/Aou rou ^ f ο ^ ε ^p κ p^pc ε ν c υ ^ου 
^ö^EÄcpoo • VüToo ή κύτη oUtK ών Ij^c^ U> k^.c.,6[,:^rr.: 3^0. """ a^oiüc AijUq \τίρχς χύληα ^^c xrtripxKN (ίο ο ro u/iit;^üv 

^^ ^'' ^° -^-Πί^ρχον ^OL ηρ,ιόο .^^poQ τι^ης κ λ S ,1. c, ^po'K..rxL• 

νοΓου ί^ύλής /4vrLC|.>.\üü του [x^]po^^J; ρ κ κ i^ ^ ^/ ο ο ucou kA\- 
cj>o-ü KXio ι;ωvι^ς Jupi-doc, /Ι'ιΛοόρου 
του κκΐ X7po^£j;pr<^|Asvou |Λ,ε;<^ l |/(Ov/kc της kno νότου κ x\ 
Al;Uc της Ji^o^i^fK^^Lv^^ oIki'xc. fOtU ρυρ^ηι dl' ^^c 

tTtOi^ χύΑη. ήζ ^t/ip^KK 00 L το vn^^iov ^o l -ηρ^κίυ ^^-tpoc. 
τι^ιχ-ηα κκύί1;α jr^oKttTKi AijUc, ο I κ ί «IS ν όου κ\\ uIk^ij^c 
Κ Ν κ Lu) ν ο α. Σ.^ όΐ tiTLV J-^^;vτ5^ tV jn ρ ο - 

j^tj'px^^KtvK , iiJcOKx 60L \ύτχ η^ηα χ/ιΌ r^c. Ι ν törJ^ ό -,^ c, 

ο^ύτ<3ν ^ fch;6T7j(iM κύτΌν κπΌ ίου. Χ kV i't lIöiv ^κίκι χ' 
Κκτ' κυτών Kttp^tvt^L <ίυν^'^ κ c^k'l kxV cuvkV kxV οικχιχ 
K^;l j'lj i [i k ι ί<. χκ\ vTkoc . 'Ekv (^t τ lc Col 

χ/Ίλωα . Mj-iKp)\({-L OL KKL• την j-ipoc 
τχ^;την ljio6vt^oiov ουν^ργη κλΙ t ji γρ κ c^ η d-r^v tK rZv οηί- ^.Ιτ£:ρχ .<ύΛη. _ ^oi. χυλη._ 1^ΛρυρΛη._ i^i. κυλη.- uU/kl (Του 

cp > 

-ίύΧ. t.< νου orriiio ^κρτυρεε. . J<^ c^^vv cLorvx^.^c'^x^^ K^^U^lU^^ JChyiy^MciA^i-^ ZkA. ivöW'i. M?iö03. ^ηκίτολ-ηα ujn ο κ fe ιτ[ι< L . . . τΖονΙ 

Κ χ [ ι- θ> ο ο j γ τ t <ίο ν O-ni^C, tv[ . . . 

ι.ς την j^^CjJ->,v C r^ ,, ε i C. an ι ρ LoA] 2;^ V. τηα, icn [ . . . 

-Π|)θ /ΐΰΚ[λο]υ KVT ιλκ fc tT[v . . , 

KxiDioi. τ [ου] rioxL(juA.oü . [, . . 

.•<λλη-]ΐ KV LODKL Λ(<.ίϊ)ηις τ[. . . 

(5coL^,c<r:< κχι -Π /^ Ρ t<.v;tv [ό ι^ε vo c. . . . 

|Λ«.λι6'τί< ε_ίόως, ori yn[... 

τον Λ OL/oV coV_, OLC, d K.V ηι b[ 


J rh/iO^rViK^ νΛ jiX/u/M,vi. J'U. 22 erw. Jj/v. 3'i crrv. ϋκ/ιΛ MK/ . 3. ^ovknJ^^ . V. ίΛ\Λ, , jpu.i^yfyyyu!' CJvUf-iV'i^. ....]..[.. . 

. . .]tkl [ . . . 
. . .]k.i tu«, fc, k.[. . . 
...]6ov /ipj'>]a ου (3-υνηντη6&ν tix.-oro-o 
. . . KXT C<.y ly V W όκων η tn ι Kttcp i.w<-tvrj uno TtoV jn t ρ ι 
• ■ - Υ ί η] Kt<r LOT ω ν ερ-ηίΛοα ο ι,{<[ό] Κ0> £, ι- . ''sL-s-w-^Kt.- 
[ιρκ u,t ν ■"",.. . -ntpu] των όΐ/Κ τηα εντ t-u L, £.ω c ο t 3 η λ to - 

[ TCpocTCxi^ov . ■ /\v]ir Lu» ί λ ω TtOL εηι-ότκτ-ηι- Τί^ τε κκτκ τκ 

[τκί . . . 'κ.ίΛ^ t< cd' ου νρονου ttc Ρ fc ρ Lt<.6 Tt<. ι, ^κτκ τ-ην 

...] tniöroA'riv ric το KvTLi/ptK,a>üV •^'^\^'ίΎ\^'ί\^^):• 
...ΐ(χ.ηοκκ.τχ6τΓ•η6Ν;ί i^ou tLCtvtj^K^vxK 

Ko'UwvvyLC JE . 
[^ Κό LÄt-o ö vxjp c Πτ[ύλει^Κίου τοΰ Πτο\ t ^λ. κ l ο tj Κ Κ L ΑροινΟ'ηίΐ] 

Γ/ΐΑί]^, KV i3 ρ ου Κκ\ vttov ''A[dtAü>cov κ«\ xiatov E-utpi/tTiov κ^ν-η- 

c|O ρ ου] 
[Apo]j.vo'r]C Τίλκό^λωο-ο [.]-• [-- . ΐ/^ην/οο, Μι<^ι<εάονων ΐΛΐ.ν . . . 

[λΊ y υ η τ L ίο] ν \\ 9xLA.hvco[-0 . . . ■ 
[. . '. . . .Άλ] KtTtcc. Ε-υκλη6[... 
[ <iu>]T-KjpLc<.v η. ..[... ν\ ο Χ 1. . _ 


3^-3. . . .]Κ1^ . [- ■ . 
,: .--].. .[. - . 

--■]-•[■-- 

. . . ] κ «. μ [ . . . 
. . , Γη] ν Κ[> L<3 lV ο l [ . . . 

Πι ~ 1 [• ' 

t.j~rooLpiuC του οικ.θ|_νο\,Λ,ου... 

•jS . . .]vii ου ϋουλον-^Ε. ν [ . . . 

Τ ύ J-1 Ν ν τ CO ν ί. ό' ν c\ τ ο ν κ ο |χ<- ι ^ [ . . - 

Λ ;■ τ t •>-<. ίΟ ν C C ΐ ο υ t η l 6 τ κ.τ ο ό [ . . . 

υ η J ν ■(. W, \Λ ι^. κί^Γ^ 7]iyi-ujv ι/ρ t<.iaj[(NV τ ο C . . . - 

ι -. 1 'Ι '' Ι ' 

ri :< ρ (ν. Ο ΐ ά ΐ [ λ] ;< L κ υ τ ίΟ ι tri. yt κ\. - - . 

— . - ~ ' r ■ 

^; Λ [ . . . 1 l £ tj ö L ρ ι C j-l ρ D C t !-■<- 1 kl- 1^ Ρ τ Tj ρ Tj κ t LL - - • I 


('^ -, S^iO. N°-1ÖG5. 


is.X Λ RkKop. ... <5[.] τ •.]... [ 

τη.•, t. 


, ri ι 'Ό ν ί] C, η υ ρ ν k ρ τ ;< υ χ c !■_ ι. >; :<- 1 ο ν j 
/^.ν-η 


τούτο 


ίΐ;..^', οο'τ^ύ KV tuic ίίκΰν[ι]~Γ[. τοΐι] 


D 


χ ο τ υ 

1.1 ί. r ίΟ ι 
ι 1 


*— ηυρον Vcov ;•;υολον k[k-i)x[iuVj 

j\XJ>'*K^ ZMTUJl' K.i-Jj^. 
w' 1. 


-' / 1 - 


ZL^k-. 


Jcυ;^t|Λtd^. d. 1b, 5 cnv. Äa>. ^1 mi^. ^ΛΛΐ^λη/^.. 3. 'foM^/k. -υ. ßU., lo". f^^'i-'^i/. NhiooG. £. /i 1. ö'r i^ V 1 - . .] C Κ TJ» τ η L 

^tv dLi>;c|)ot)c.o tvtKKj κέ^ίω οϋν Gt- 

j/ ρ Ν ^ -.t Ν τ 1 1 τ ο \> V ο u ο υ κ ^.\ τ ^ ι. . j-i «. ρ κ 

εχ της oiklac, ^ου kkl jn κ d κ d tT ΐ, κ l 
Ι^οι κύτην KK^Kjibcv. öu i'Vp 3^7 ΐΛ-ί. 

|)θυντοα ^ o^jJt j;k|) εν tulc, kU.npo6-btv κ L t^ ' Γ' ΊΙλ^υι. ' ^HZ^iiM dw Joyf^AjAyi^/} cJo "IM v-iUt. ior m) ρΐί•υ(3 t Tic, t\f τ ή tpt-T] o\ I Jrr; CrlAA^iy^x 1Ί-5 

f '■ 7 L ΐΠ^Λ. . JJtL. ( e erw. U <Λ.6,1Λ>•0 . 3. fuJiJv'n- . V . iJi. 


'Έ 


t L Ψκ, ο r. ο κ ν r-| H ^ •< υ π ο τ ί Τ κ ν; τχ; / c ~- 

jnt<pKi'fVO|-l. tVOL• OL TO"J p^ -o t η L 'S L II t< r5 υ τ Lt L .jT.. C. VtiXJTtpoC, XJtACfOC K.t<, L 


Φί^'Ο LC ^ ί. ρ ->. 'Τ ι ο ;. α. π ilK6\;-rL.(.ioc tAoidufioOv ν^ί. ίτ\ ν jnXf-. οι.ν•. 

ίΐ ' ' f| ' t η L jn κ ρ r< U ι \• t τ \ 


/ r- ,τ] t^ Μ- pc t ν.-» ΰ υ C t j-t t "Π ι Μ- -η f3 t ν f< Ο τ ΰ L• c κ Χ ι. S η •)-] λ λ χ [ L" »; <ί ;< ν , . . .i;^v -, '- ' ^ ~ ί) ' λ ' /ι "^, -" 

tj ρ ■'' ο ι^ ό ν ο C, κ.^τ^ τον pNOLAttOc, ροι>ινε.ιν iioll . . 

. J ν Tj £) L r ri V τ CO V Cp ο λ X κ L τ oj V Vk ν ο υ ct> ι, ν έ. 13 ο ri ό κ t< ο J C ν> ^ . . . την] 


η . ] Ν. U Χ -υ τ Ο L C-, CO C, jn ρ ο ι^ t. ι/ ρ κ jn r κ l 
VTjp.'v.v' τν,α, KvAtLi«;,:, έκκίκρουιχ,ενην κ.••:ί- toOcl.. 

- - ι ι 11' 

Τ) • ^ . . 

iLt^o-lc- oo-Kiiyu jtcx-t-O'. Η / S ν^Λ^ίκ. : Π t^ö Ο Τ- [^ L Ο α [ υ L fc L c Κ Κ I. ο υ t ι ν ι\] ο \.' έ ^^ r t ο ο c κτλ._ 
ό ^ί■^^W.. ΓΙ ^ ρ ϊ|6 v'co Γ ο C -fi"w^ /ι ,\ ρ L6 r tJ τ; Ο c . — ί cm-j-.'x- ". K.\l l;.>jv• 

ι ■■ ' ι .S'IVV'W ΙΛ -trVT^ ^έ.η λ ι) ν ο IL κ ι, , _ Λ . jj ο η χ» έ L ν 

η 2) t !L, t λ u ο ν• τ ί. c Γ\ί> >->-'. Λ ti Cut-t-{ j Vvl-tirfTjrct-o^ Xt-u ^ cit-cx-ric^n/ . ■^ l"1 t i^ixu)^:":.' o^hG. J . ι J υ ι . Λ.•' ΙΓιΓι Ji)^L•. 11,5- CWV 


JU-^. 10 ■ • •Δ1ε|^ρ<,ν^(,[ ]f [- - • 

j κ ο ς ι 1 i^JK^"'"! ι οικ,οϋΟι^οου fLC το l^-L- • • 

1 j"u\ ρ t< Γ^ κ κ ρ to ν ο C t « τ (/J ρ ? t^p y -ο (j L ο ό) [ Γ - . 

loc AtsporiL το Κκτκ την -πκρ«. 2_l γ\,\_ ιλ. ιλ 

].'^κγήν h /ι [ . 

]τ. 0-οτο KtcTK την -öL'^Jj'^ "L-ii^uvc. [ 

] r η [. 

]. κ. h f. [. 

JArjC t^ςC^•t_L(o^<.τo .. yc . . [..]/). Ll[.. ^pq -ην 

Χ. 3^, ο (A-Ut -LA '('V(.A\/i> -O^^yu- U-cr^ ciinJ-^/L^A. ''.Ί-νΤ..'» ";.H,-uA M- IX' (^ γ ö C, l/a-T". '/r «-r.A.. y, K.t^^->.-V"Cy<'. Tiyis. Ki 10G9 


JJ,'t. iO|i" cnrv. JrU.^iryi.i' Li^^nA/i^hO . Ζ , »α^νι/ν. tj . (ΐΛ/ν . (| ■ . . , , . 

. . .]tujL• κοελορ^οι. yKLötiv kkl f. pptoovi<.L. 

. . . j -J j/ ι t-. L V V . ΓΊ[ . . .]o C κ V t^ λΑ L [to] V " " 

.. . -jüt j-i.<p ΐ\Λ0\} ^lAoCj'poVüOC, Xo ivluTO 
.■; . , Tj 1 V fc j^oi-n^^Ki. Π f. ρ 1 pitV [ojuv tojv ^AXi^iv 

, , ( . ' Γ•> ' ' -f Λ 1' > ^ /., ■■ ' V ' I 


3^7. 


Μ"- 1010. /L/ . 1'7 rvw. JOrU. 10 CVW. Cct/vA-VU-t•. 3 . j-aJiVlMy, υ • 6-n. 


fcV τ κ .[. . . 

ο C 6)[ . . . 

/ ν 

. .]ΐ.[.]6ην Ci^of'oAoi'i^v ι^ε-ΓΚ 

7 η ; -> / 

κ. ρ κ κ ts λ fc ι c. . kkAooc οΰν j-i ο - 

ot t'ptcii'oUiv KccL tue. ro AoLxicv 

^dV d-rj..[.]. "kviptCC ^ Oü Uüp Κ 

£Vi.LV Tool TojnoJ 

K.pOVTK. uulv. ι d u κ το .^;i. ^ij η/.βΙ^(-) U . τους Κέν Λοίνόωτηί; Nfc-X^vlevcxJutroc., 
. A. ιρι^-γον ουν (<•[υ] tuiu G-Uu.poAov εν Ap tvo ω τ ri c Ν t Υΐ/εν (x foUToc 
rji Κίίτί^ TOJ-i[t<p]vi-t<.L Tric 
. . . . j-io\Alotj öLToAoyot) . . .1 7Ί L L fc ρ υ ο L κ (j τ f<- ρ L Κ (j τ' -VI 
] . . , . β ολ u> ν ΙΤ/'ίβ wo^iX rrjC [ ο^ηΙ^Κ L ίίο _ 2 ό υ )^t ii) ο λ ν Γ'Αμ^'ι^Λ/ΧΑ' 3/*- δ. 1 jrcjvavui. VC. 2/3,5" c-rn/. i)j/£/. 33 c-r/-i/. ί,Ιη^-Λόο 4(>-niioiAA-uji<y u^t/^iwo 


Nh lor,. 

1 


<D τ X ü] υ V r to V 
. ] t;. V - 

1 

. . • j -»? ^. "f ο 

ο\όΑο ^. \Α.Ύλ ν 

. j !s £< L V^ τ ] 

.jc.s'K-urov 

'. -• -Jv ουνκ- 

]k tlvoc 

■ - • ]ri.X5:L(0AjcO 

KKLj irr oiKOVopiöLQ Κφο- 
,οΊο]ΰνΓος ^cκL cJuvkLl- 

Κη' >;.λ] λ-τιλ to ν KXl ο \ TJ υ rj - 
νκι] Κ.ΚΙ- lyn-jOtTtpou C|>K- 
ν^ρου] ι^ινοΜ-ενου οι, ο'' τι 

/ι ί. J1 j i ι ί κ L TI(jLV κυΤίον 
TCV Η-^^'] -npocöeow-fcVK u.&l- 

λ t\ ρ L (j /υ] κ. L . . η e ι ρ [ . . ] κ κ\ 
] 21 (ί ν t<- L r^ov [T-nJc Q 


'■L- -■.Of^.4<^t -^Ä^-I^ UO/Lv^.• 3^1-9. C^^VU.; (iM-.01iy ' Γ ' 

ε^'ο ?] ^Λίκα της roxi 

Mivvt-ou νρονον Ci>K- 

Okwv in' ^'υτης r rj i. 

λ t λ ttc jn, L j /Ί c, it τον 

κΓτκντίον κλλκ, /-ifcOL KM - 
Tiov rcov kvk^kkl'ujv 

ru>V tVKVtitOV U3 L kl- 

C>xtv6tit\/ k[v] tlc, (ίίκ^κιοει. 
Διότι j/Vp j-:oA[AV] ΛηρύιιΓί^] 

i-!ci κ,-^τ^νοί-Γο, kk\ c<-utoc. . 

KvcK. TU j~iKp« TulV xipoc 

^ c ; , ' 

rote ορίύΐς rfcTKi>u,tva>v 
t);t dt tv roLC ΐΛκλιοτκ 
Aklc, τ ετκ^^Μ,ί Vi^j l kk\ rV - . . . i d.xn.uvirui. 0,<J'c{\xvi(J}fA^. Utr. 350. (Μ? 1011)' Kot^t ET εχί- - L . - . 

U.tr[ "ji•^ 

TO . . . [ ] r κ 

Μ'-ολΝΚ,ι[τ ]i-c, "'•Υ'•'• 

K£0\-UtOTJtOOt[K.]K,LfcLC ' 

Γο[ΰ]υν!<,τ:ον ούτ[ο]α,[6]υι^- 

JlXtX{,OTjKLj-loX[Ao~c]lsKL 

j-i[t<.p]KCPiL6-bio (Je [to-üJc 

ί<λ[λθ•θα] KV.1 ευό [O κ S; ι TU3] 

τ[κ LC,] j ΐΛκλ ι [6] τ κ [ 5 ε . . . ! 

orl. .] ..[... 

.ί<ι.εκντ[.,. 

rrjVTioi.., 
KV ti^ jn τ [ .. . . 

KTJT [ . . . 
. . lAt . [ . . . 

y i^KD Kp [. . . 

. "Oj-I0V0LW..[. . . 

. . -yi -o r Ό η . [ . . . 
^\),ur^«.'jKι^i,<ΛVL•ύ. _ Oc^w iiuv ^, KcrLcuvw^-t ΑΛ/νΛ-οΙ eile [iy^-^JU^ut-i^ ^z CVLyuJj-aJ-L-l^, ' viÖI. 


i -(/^-Vv^-'tX'J-C^ . lö 


/iVTXLiOL έ.ηιύΓτ]κτέΐ Φιλ r< ο tAco t ι c<. c, 

jlNOK Mi;[ipi(Mj[c τ]ου Π t t[o]G t LO ι ς 

ε pi rr ο ρ ο υ . ' [ 'Π ^] '^ '^ 1 ^^ ο '»J ' L. /Ι £ ι- V τ ο tj "V 

Lk' _ AtO0LU)V KO^LCj'oAK.KLT-rjC, 

J "ης K-üTrjc, T'iAKotAcpfcLK.c kvK.- 

i/KytoV tK το-η j-ifcdio -υ xris/ υ- 
jitcp^oDö'Kv [u.o]i υποτ'ελτΛ Λέΐκν 
ηρο|5κτί<. [ .] ε Ινκ,έκλικ,ιν 
εν τηι ίυρ_ι[ου] α>•ολκκ.ιτο-υ olK.lKi. 

Οι -ην iMTL^tv «.yvoui. _Lvi< ουν 

[kL. i]toi t<..t.[..]tLGT;K[L] tiv κ ^ κ - 
[yovT]i< Κ^ί^ΐτ"" ίΜ.ε> ^ Ki<L e ί<ν ε[..] . Μ,η 

13 L• • ■ -J '•'^ tAoiLAKi. K.KL ΐΛ-η -LJriO- 

M.[i.]yr] ο AwoLtov ο ( t iiD «. ι. ^^υ r κ. , 
νη Ο τκ Li-,f^ Ο t^o-o ro χ)Χΐ[ο] ρίνη - 
ρικ ΠτoλL•u.κ.n>ou Tt^L KpYiGtO- 
L-t,KTOü>-U/\:<ici Ki^L (irnKTTj/wu ^ 

E-U τ-ϋχ ει . ^ Γ^^ΙΛΛ^ηλΛ^^ 352. 


1 ι (Wo ilcr Aulor nicht angegeben, von dem betr. llerauageber.) I. No. 1— (»ί)ί). S II ',) (•Γ;4. u[n]üifceo-i; ['. ά[-ο'όφα;-^.'' ((liMdciiwil/). 

21 (•ιμ. yrnfn(;ii(<Qy_i',ii('<i'i MI') Γ. "j"j|J.va3'i(apy_0'j) 

(l'ivi>i^k.•}. 
'.) Dil• f.ijrmiisiiir, iiichl ali'X.niili-iiiiscIii; llcrkiinri. 

ilirM•.- 'iV\li'> MTlciili-l ^ΓμΐΊΐ lldlli Wilckcn, 
CiiiMh. O^IimIv.i I S2-J. 
I "i I. /(qokk'.i i[(;i (= h/.t-uTrrdotii•)). 
II Kl 1. λ'ιηΐί'σίην (= ,\ιιΐίο':!ί;ι). 

1 ί Ι. //αη[((\;τ(βλι;: (= /Ικηκβολϊ•). ■ 
II. Ί/η(ί•/..^ύι;ς {= ' nn(i-/.)..uutic). 
ΠΙ ΙΓ) (Τΐί. .^'[ΐ' ίΐ•7 A]r:riüi' (= iS'riKf ti<:>). 

16 iT.u'. Aiwi/iw)'. IChi'ndorl ' /;<iiM'f;) (== ν/κι-α'/Ζ/ί;))• 
IV Γ) (;rg. '.ίηι vii[ai ('(ΐίς (Cicw ίιιν.ΙιΓιιιιΙΙι;!•)• 

Γό tlV'J.. <•>,Ηύΐ[ΐ]. 

22 cru. Afir;;(;.'[()('i/,'C = ■/.αιίΠίΐιηΰης (ZinidiälulliM- 

rc^p. Ziiiii.irlM'ih'r)• 

10 D /\η(ρ^ί(σ<':ις Oiisnaiiit•. 

11 Γ) Ij cry. or/Zicc (?) ;'/;«/ /ri οΊ'/κι'Ιποΐ'ί« ndi'ia. 

12 ΙΓ) i:r;_. [;■-.< riii;"jM'i,) f';M[l),(;)i;j/ i;. 
2ό ι|•μ. y.aUJ./jn' ί'ιίιιΐ' (iilrl' ;jr]. 

2S 2'.l ιΤμ. [fi'f<o];;rfju,• j-oi . 
1 k s 1. ^κ f. ί•/.;ά7του). l'.liriisi) '.I inid sdiiil idiiirall. 

1 Ö 1 ',1 r.vj.. II! ;j' (:-'i ! na). 

17 7 S 1. I ι~ς ix«'! ('■■λ^|ο1;•.••Γί)ΐ•,• (liriidriiwilz). 

IN .') \ΐιι\ι<]η<ίΐΊ OV (( inuii'll"). 

21 III 7 r.y•. <;:,,i;jy,i(). Ι',Ικ.ίιμ, 21 ^Wilckcii). 

:51 II 2 1 er-. Milniül'Ky (i:rniic|-|). 

IV 1 I I. \'r<ij!ii, (Crnii.Tl). 

V \'•) wiilil ü:iu{'i'<'/.ri('.n()v =: (j:ii)l',i().iii(ii()v (W'ilcLin). 

Je» >,h1i '.iI)> lins ilcr /rii drs 'rr.ij.ui. V^l. Archiv 
11 i;i7 (WilcLmi. 

'.I. II) IM:;. ιι.ιι•|ι 1 1 Γι : i)i i(yn(<[ij ψ' I ijC Ίιϊλον I naj-rtl'^ijc 

(WürkiMl). 

ϋ ΐ'ΐμ. yn'ii.':'.ii)yn«<fofji!-ri<ii') (W'ilrlu.'ii). 
Ν iiiii'ii -/.ci fi-^. (^(<fia)()i ■:)' Λ ilrki'ii). 
AiM VciM. ein rciliT Sl.'iji|ii•! (Wih'kMi). 
7 ^ 1. Airn• r. ε.ν•/;ν (Wilrkni). 
II 1. ic( -iK/.c'riidJ'nct] (Wih lii.'ii)• 
2 Γΐμ. ;[ι\Ί]ΐ'«\ΐ)Ί«η]χ{ΐιηη<;ι) ;,l'iTi.--i^k(•). 

sind /iK-nininrn ndl I'. C.al l.iuiii im Λιι1π\ I. 
raiiM-iiMni-.Mli. III J) neu cduTl. llö 1 sli'i:i(di(; am Aid'.iii^ //i\. 

118 11 '.)-,ς--= of/.(ii)nf<zyn; {\\r><^-U). 

III 7/S rv^. ^οιο]ίΐ/.νιι,ς ((ai-hui'ius). 

il',) 8/'.l i'i'p. Ί,'\οοιΊ'/.ο»' y.(ci] (crf/.oif. 

Ϊ2Ι 1(1 iTg. fuU' {iifM(). 

]'■>') 7/S i'i'i;. 7ifQt <i[t- r;r;;i_if ί ώ]ι' loiio ijli',iili'in\ilz). 

i;>() ■! ΓΓμ. [Ατί ίοΓ' j'li/'iiuioz (^(".i'.iilciiwiiz). 

MO V^l. Ih.Tmc. :i7, Sl IV. 

2 scidiirs (τμ. (;) [;,';. 

'Ί [L]y 'l'Qr(i\r(]i'o[v '.löniarov -f^lc.rii'j ?■ 

1 {II()v\:'/a<)V ^l[i).iov LI) y y.ai ' I'ur'.rri r/.or 

(==;,. 110). 

Γ) b-latl γ^ϊϊ ή έπ'.^το/,ή ιτμ. ί -V './/.:'iiii'OQfici 

(1'. MiMcr) (mIit m' i\r/.Q:iu/.!-i ii. ;i. 

10 1. 'j'nuui!- Λ). l;,ιιmπiιl^ M.uli.ihv Γ. ϊ•υ.;ν.ε. 

Iü:! 17 νμΙ. \Vr>.-clv, Sind. /.. l'.d.M'Hi;!•. II. Ι'.,ρ. I |.. i.VIll. 

I'.l ιτμ. iff/' [(//!' !- \-/_n (r,iciifi;il-lliiiil). 

lö() (j/7 I. [7[η()]χηη{'^ϊ\ίΐι)Ζ (Ol'adi.'liw il/.!. 

\'u \ \. ■/= {()ίχι<ό((η)χ{η) (Wilckrn). 

< 

KiO .^) cri;. /Vn/i(f<nz/fi)'Ä:). \'ul. .\i'i-hiv I .Ί.')7 i \Vili-|;cn). 

KW) !3 I. —(iihlci'i iiDro; αϊ diu \= ιών οίο. /ϊον/.ό- 

iii:)ii (\\ilckim). 
KiS 21) !'):i(<>c iiih^' TToit- (Kriiikiiiaiin). 
17'J V-l. (iiMilcnwii/,, ΙΙΙιιΙϊΊΐιηιη^; S. '.ι.". II. Wilfk.'ii, 

lliail. I,ii. '/.. I'.iiio Nr. :iS Sp. 2 ili'.i. 

2 οι•μ. |2'(ί ■i'.w'r/'iv il] y.al Γα^η i\'/.if{•: I'. ... öj καΙ 

Γα[λγ,]νϊΰ; (Κ(•ΠΜΐΐΛ. 
(i Ι. ],'//()(' f)iu ιοί• ';\Vilcki•!!). SchhilV: üorr/iioit' 

((Iradcnwil/i. 
7 ci'U. [iiiji'iöi• ii'y.Dcii] ■ (liMdi'liuit/.). [/..ililj (U'ilclvtMl). 
III 1. «n)vi)l DV (, Wilckcn}. 
11 ΓΤμ. l/fi:,• ΛοίΓΓίί«! (('irailciiwil/.). 
1Γ) erg. [ί/οΐ'ί, (<)'<!/' ωι•?) (Wilckiüi). 
2i) erg. ifio/ivn'oi' öf)f(J;j(/rf?; (NVjIcKon). 
21,2.') I. ΐί.'ΐη'όώΐιΊι) (ji>]i ίίί,- iiinl Sildilf.- <.'>(](('/,,!•('ζ) 
(WilckciiX 
2ü I. -(no{/.ni«i) (\N ihd^cii). 
27 I. [ΰις äi'a]y.i)itioviifro; (Wilckcn). 
INI 1 Zum lYtioc 'lnv'/.ioz ^.tr.tvKtt'dc \•Δ. d.• l!ii-ci, 

Archiv Γ. r.iii. II .S. i:;i .\).. 22. — I 1!):} 1 i. \" ΙιΊΐ\,-ηι<ί,[ηι•) {\\\Wlvu). 

■JS i. 'y\:i]>[{ru(«i !(■■:)] Uli.•!- ') [:i]i){yin<iiuc) I'. 

ΐ'-;>,αύ^_ι ^j-'--y• i\\ilikrli;. 
1•'•' l'J 1• '''■'! i'-v(J)i<yoii:,'<iiii'(n (^-=-- ύ;κίΐ<')ίΐόΐ(ί('ίΐιιι•ηι) 

(WiKk,'ii). 
1!>7 2S I. üyouiiii itnc ()ί(ίη; (W'ilckcii). 

•2-2'.). euo Υμΐ. I'. ν.Λ. ι:ΐ7, Ί:;^. 

2'2U '.j >j ,'/,Τ (7(),'/i,fTl.U l',l|l. =1 /j' ιιίμ• CuiH ijidlUCI iiilci• 

αοι.'/ω; ((irciirrll-lliiiil). :^ /•;/ ^,i,'-r (:c)!)i]ü()iiiti 
(Wilrkni). 
1 rofi nr 11(11 iinT/.ov \\\\\. ^=-. ι avi ό iiiii t'ti'ny/.oi' 

vCiviilrll-ll i. 

v;:;4 i;'. Si-liInlV I. oiV ii/,?] Γ. ..(...] (Wilckrii). 

11 .roü^o,)'• r^ :ioncoi)„j{r) Γ. ΓΛ'.;όν;) (\\ilrkt'll). 
1.") ri;:. /,n["''''i ''''"[^"■'"jcfzoi/i oi' /ii()j Γ. ;;.[.. jo'jo 
(έ-/.κα•.;ί-/.ατν/ τετ^>] (Ci-.nlniwil/). 

•j:;.'» l.'> Sililill.s rij;-. ,•■',•((<// (_/(iiw,Vw) .• /c κ>.;•(^»)Γ] (Wikkni). 

''"') lii'll Ικ'Γ.ΜΐίμΓμ,'Ιι,Ίΐ ;ils Λυ. SSij. 

;t VI i-l-. <)r/.-!iolr (I'. ^lι■^,■|■). 

-!i I) cr^. i'/Vf/or/ci/j/or] ((iiMiIciiwil/). 

7 civ- 1ΐΊ•χ(•ΐ(>οΓΓ,Ίν\ Γ. ■O;j.'//.07v:7i] (Wjickcii, 

llI.Z. l'.iiHI Sp. •2ΙϋΝ). 
'.) (Τμ. [ύ.Ίκτ/ι-ς :r(ii}] .--'iior (lii lulrii« il/). 

(Τμ. <ci('i ιϊ^ς iin ι^λ/.«χνί\(ΐς \. c'.ä -/./.rjOOV'.uiJa^ 
(C.r.iili'iiwil/.). 
1(1 ι•ι•μ. ;/.(.)(j'('or) X'/jifC I'. i>,t')v!c'j (CiMdcnwii/). 
11 ΟΓμ. [ιηΐ• t:niit)J\on o^) cirn^i oijiiotomi 6 ot 
/\(ΐ(,Ί<•)\η ηιΓ λίιιηην ιηίι]<ΐί' η:'υυνς {{\y.\i\f\\- 
\\\\/.'.. hccicilo] ly. /[orj /. (η ;i ο ν {'!) μίηυνς 
(Wilck,•,,). 
ΐ;{ 1. αυο{;ι[<(\ς Γ. acs'jo[ri;V (ilr.idi'iiw il/.). 
1 1 ÕÄ'. 11. 1. Ι/ΙΜ' 0![ηι<}Ί()υς ihjo]vüi:,i• /(,U7,(f] ///[c: 

().- ('ur'iiiiiit; ι,]; J.i)i:i7^c (CiMdnnsilz). 
1.'. ι•ι--. [unoviui^ niü^ if//r/ lo[i Jj'ijf.ji• ((ii-.Klriiuil/). 
I'j/Ki (:Γμ. κίίί ;ί.•-[<_Η irr <lh/.u7i ύι üodc i]i]v [/.ui] 
(•J:iiyi[i<\iiv; ((iiMil.'iiu il/j. 
IT oi'u'. [κ«ί ί-,τΐί /(,",)■ ,^.Ί, ι,ι uv\iti (Ciadunwil•/,). 
IS ι'Γμ'. ufi' './:ιολ/.οίΐΊ(ο ;ic] (CiMiliMiw ilz). 
1!» (.TU. ;/i.M' ,7/;)();-.^;-oifi(/i,w'li.ij' u'ii• [jii-n]] Kao. 

(r.radciiwil/;. 
2(1 cr^. lu<fiuc;!h)i — [icnoi'oii]: ((Ιγ,ηΙιίι« il/). 
21 1. II. ,•|•-. 71.•,/, nji• (1>ιλ]>;καο[ου\ς ,ί,ν y.(d 

(■)\:i>\yf.r<)i•• '(iiMiIciiw il/). 
2.) or-. UatiifiiKC inU Ί] IjfUti] {}',\Μ\ν\\\\\\/). 
?Λ (Τμ. II. k [invc, y.ca ι ;n ;h;Ü]ijy.v'i«t Ίΐο[\ΐτ(ο]1- 

λ(»ΐΊ(•) ((.r.idrilwil/). 
ολ ιτμ. [,-fioi /;;;■ I\,(n((i'id(c lr\ (( irildniw i|/). 
'■'Λ') ιτμ. [i't.iD inr rrt• yiuciyir. — I. y.i'.i Γ. (o: 

v(il'.idi'ii\\ il/i. 
:'.s ι■Γ,^. η;ι;:ΐ(<ι r. y.•.•^ ((',ι-,κΚίι^ιΙ/). 
•11 ι•|•μ. \i)iirynu'l«riii^ ί/.άΰη,ν ((i|-;iil(,'iiu ilz). 
42/•ΐ:ΐ ,τμ. rlu;i: Ί'η r),• ,•']•, ύ/, ,(/,,« --■ , j. i]i\y.i'(l ,] 
M/r .). iWlIckrll). 

■'•' ^"1' .'•.•"; '■i':-• Ίί.'//,Α(','>ο/](κ- (CiMdriiwiiz). 
2-{'J S rr_. ;,;κΐ.•-/ί,•(αο r. ίέτ;:ίτατο (\Vil,krn). 

2-1:] \μΙ .\iv|,iv 1 .^. .-,.-.1. 

i'i k (''./.η[/.ι,ι-:ΐι,κ) ο, :i('.nt;ii:,{}-y) (Wilrk,•!,). • 

1.'. k ;',i;l).'ii)'iv'/.('.y.!-i,>,) \. ■/.<■>'/. /jv.^) (Wili-kcii). 
Ml 1. //;; f. τη (\\ilckriii. 
S-li» 1 1 .■^rliivil,,. ll,.„n:iov (Wilckrii). 

iLiiidiiiMiii rkiMiu, Srliliir>; ι•ιμ. Hif n((y('t'Zfiv) iPiliT 
''■'/'.'"/■('.-<•''■•'''•') OMIfkl'll). Ί\'.) 22 ,Μ-μ. riu,, ,);/,;.„;./„.: i\\,;,-k.-ir. 

~'*1 IS. 1'.) k ίί|('/0Γ 11) tir]()n\(ci i. :( OTSO in•. Τ'".•/ •, j '^..v 
l(;ivh|,dl-liiiiil ,. 
2 1. Ihdouy-vc (ι•οΐ|•ι'μ. :nis 'Itui-uuyu:'. U .- i.-ijr- 
<[.'-<,>: iWilrk.•!,,. ' ■ ■ ' ' 

;'. i";!' iVr/i/;; l'.ij,. -= ;.-f ' ; yy ν ,'^η : t ί , Wil.k.'ii;. 
■1 k :;Γ,7ί,/()Γ (Wilrkci,,. 
11 1. oiyr^c. y.ic, li'inoi! \j|. Aivliiv 1. |'.,j,. | ] 7(; 
(WilrkMi). 2ÖS 2(10 
•JS2 :;ι:ί ;•μ. DK/Kryiiir yi-]:„ny,nr .Wilrkrii ;J2S 2 <•]■•;. ,\i\nor]iicnri; Γ. Χ;/.7.ϊ O'.oiv.c; iKi'nu.n.. 
'' '''r• • ■ . ', :yn':m• ΐΊιιι 1 1 1• :riii>- '\\\\\.κ7\. 
20 .M,di.ill\s ϋιμ,ιη/ιιιιμ , ,7/, .• ,ο/ν.,)• Iic.-l,,ii.: dmrl, 
Ιΐιΐ|ι1ιι•;ιΙ im Ι.ι,ιινη• 'ur Vorn Iw^isciu•. |. |j;,-,-|i;•. 
Kjri; Vnlkn•; [,// , ,rr ι•,/„„•, 
•> (τμ. t ;n ί\ι.ι (ΐνιι:',Ίΐι ; 

\μk Wil.k.'ii, Aivhi\ ! 12ii, I. 

I 2,') in ik'i- I,nck(• IT-.: ... ι)ιί-γο(θ!ι«ί• . . . ,Λ\ 11, kni'-. 
20 1. Ί;1ίωιο: \li,y«l(,v ί\\ ilrkcn;. 

o2 ιτμ. . . . ^jifl/.ioif t'/.ahi\ (W'iirkcii). 
'■')] I. .iKjcy.nKjiä r;) Tr'jr^ 'i r.:) i^ii/: ,,,,, \\ί\η,,•\\,. 
II 1 I. άΐίΐλΐηΐ• Γ. i- (\\il(|,cii,. 
''\'V'> 4 (τμ. Ι'ί.-!\:λ:ΐ;}ι\ νμΙ. ()\\. 1 112, ;; (\Vi|,-k,-i|•. 

■'■^** y.c<i(ü.n-/_iaui7n' isl iii.lil in y.(ii«/.oyiaui:,i• zu 

iuiilrni o'i'i^iilVll-IIniili. 
=^•''** 1 ' '•ΐΐ• [2(1 Ik'li.-I. X,.', nrdl- f\;,Trj, or/,/ro; ■ (ir.idrii- 

wil/). 
lö (_τμ. [,"?,()7 oi(t(i(f ισιΊηι,ΰί' ιοό;τω ii>;ufn 
((ir.idi'ljwil/). 

•5">1 ViT.sd I. /fiiir/c/; (J)i/ji;:'rot• (Wilrkcn;. 

."Xi'i Fr. ! 2 1 lind .■-iiii.sl: iir;nrci(iv srij. '/.oyov. 

11 17/lS (τμ. H(ct]iUii\: i'(n/_{u oiu hvac;) βη[ι). κί r;) 
^,T,uf/./;/;,C k ά^χ;;:^;•^;^ .[.... (l•,vi^iμkr\ 

V 21 1. y.[ty'yiriiiii!,ny.i>ii).:' Γ. 7.cr];;.;TTsO\ 
ί'ίί'•» vgl. Airliiv k r,i|,. 1 127. 

'M'2 1 K; 1. yur{-(n)/oiif-roi' (Wilckcii). • 

II 1.") 7nJn;κ(cιnι■χί)o^■σι (riiir.) l';i|i. 1. 7roo:ycioji-iwiai ' 

(Wili-kni). 

;i7fS 11 (τμ. .J^o(■\y.ίo)t [Ou-j.: ηίι,η llw'iy.]'/.i„i (1'. .\Ι,•\ιτ). '' 

17 ιτμ. <;■'/(/> h/.uri'iior iWilrkrii;. ;' 

IS (τμ. \iia).•-] iidiT \,,<r,u] r. :-:: ■ι-:] (l!i-iu,>iii,inii). l 

21 (τμ. \ιυ]{•ιο (\Vil,-k,.|i . r 

22 (Τμ•. ΐ.Ίΐσ,ολι;!•] mlcr ,Ί|ιμι4>ΓΐΓ/Ι ((;ι•.ιι|ι•ιι\•.ίΙ/"ι. r 
i'SO 1 η-μ'. \ Ι ly !■/.,;■/_(.) (Uilrkni). 

li^SI 7 )•ι/Γγ — = ι'γ/ί;' vWilckcil). ; 

'Γ2() 1,")-— 17 ιτμ. fn'f'fj' ()i' // ζ,.'ί' ΐ'.νκηι• i'i oiy/roin.', ,1:1 ο- u 
(),'/;■(.) ι'•;τί,ίι]γ,)ΐΊ(( '('.iTiil'cll-Iliinl . 
^l•;!. dir l!Γnι(τkιιιιμ zu ;;ι;, 
S ιτμ. II. I. \ijiryi<i i'i !jg rrnfol/^riui ((ir.nli-ii»!!/^. 
11 ιτμ. 7}i),i.: (ciif/.iMKiv u inanintiKii /j ((liiiilcM- 

1. /M• ');.■' (•)«;^',;ιν \'. z:; -}.ry>'7:•/ (.ι.ιι:.•ιι\\ίι,'\ 
IS iiarli 11: 1 tnoi•/,): \\-j.. niii ip• a,i nay'itMi λ\\•μ\,\\- 
"ii/.). 
1. y.cu .\[(cnn)i[]nt)t 1. v.v/j'ty.z i-i/Vj, — llm.- 
α,ιΓχο: f. JliT;rsoy_vj liiMiii-nwii/ . 
17 Sildiirs 1. ;ni [ W ;;> . ; (Wilrk.'ii). ': 

2l'. 1. ytiy.ovt {— ;•,••;-οιν) i.- ii.« (\Ml.kr|i}. ;•. 

2 lliei<«i inv if v)\ity.i'•'! = n«).«ir,njotf ι /.[(txi)? • 
\μΙ. .\i(!i. I 121 (Wilrkni). 
171 1Γ) 1. rri;ixi]g I. Tju:-/.f,; {Γ.ι•.•ιιΓι•11-1Ιιιηΐ . •lil •ik; 
•iiu; 1 i',;J ό 1. i'y.ciuiiif ,iut>^(,(tviii; (^')\ (.Mill(;is, llriiiui.s 

:vi. i;.".2;. 

7 ΐΊ'.ς. ioi'iii ι/.<)7ς :ΐ(ΗΊγιΐ('.(:ιι> ('!) ul'it (!) (.MiUiisj. 
b IT-. (]:!<ιλι'-!(;,'>«ι (ivniir (.') y.iti (/) (Milli.'i.s). 
ü lM>'. ί'/.,Μ'.ν,''ρι)ΐ;- ι-ΐΊ-κι f i^Millci.-). 
IG ιΜ'μ. i&i'C MJi' i'-/.aicit;it' τιυι ηπαπας ai'n'o-] 
(Miiirl,-}. 
iS•') 'i 1• ()/ο;κ/ο'/ί/)»• rr()0Cüf5<x(';c)• 

511 II 1 .') (MiiT l'iQon'J.ico'uT^ (Tli. llciiiaili, .Miiiiiin.-i'ii). 
VJ.') -1 I•!.;. Ί'«Ί.-ΰίϊ•ς L \1-j.t.iI\vj; (in CoiTJ;;.) iKich 

Nr. '.170 ,_\Vilrlu-ii). 
.') i'iu. iiii<nifii(j.ioii'<icciu t/.yr/o(iij !)iti -/.αι] 

(\\.Ι.•;.,•ιΓ. 
^ cru. :'ί')ΐ•/.ιυ;ι ύλ; I (W'iirkcii). 
'j ΛιιΓ;ιΐι,4 ιΐ-μ. ;.-V mJ (WilcKrii). 
10 1 1 I. V/r ;.y;,Vi;'<.)s (Wilckni). 
,V,'S ii I. ικιΐΊιό.^ίιιίίίς (ΝΝΊΙιΙμΊι). 

ÖIO 1 1 er-. r<i'ii[i• IC y.iti] liif ^t .l(ii\(:n t^\i' ((llMilciiu ilz). 

22 /.ii (ii'/oi xi;!. ΛηΊιίν 1 170. 
,')•')■-' .iii.N (ί,Ίπ lli'rnin|,i)lih's, niclii dein llriaLlcniHililc^ 

(WUckni';. 
.\ 11! 2 IT-. V.v'(',.)[j-ü,- :ίκ,•,7<ίΛ.;,'>1.Μ-Ν-'.' (Wilrkcii). 
O.V! I lii TüKilHililrM l; 1 10;11 (Τμ. Φί|.;,Μ'/Λ(,).- / (Wilckcii). 
Γ. 111 3 ΐΊ-μ. \ΐλ«;1ίΐί>ι{ηΙΐΊ^ (Wilckrii). 

Ö5i lllLTUU-lK.lili-.^) 1 ΐΊμ. P'.• (/]';■;•/<.))' (W llrkiMl). 

όΓ)7 (.Ik-niiniMilili,•.-. r> Wohl Α'οιτ;((/ώ)•) Γ. \\<•)-' (Wilckcii). 
■')(')'2 1 1 (Ί•μ. ::ir/.'iyiviti-K>c) Γ. ir.'.-/.(i-/.>^.ivvj) ((ii-ciifcll- 

ΙίιιιιΓ'. 

1 ."ι itl;. iVf <x;'rii ί ίΜ•). 

H'i (T4. i!r!-:iiy'ijii iiir) [y-ca\ .'• λ. (}ι•ίΐλ{ηιιιιύ'ωι') 
^l'.nMiIrll-lliMil). 
.')(i7 II 22 IT;.'. y:ii't/iivj. 
'ü 1 '.I ιτμ. ν:ΐ())\όγυν) unil i'()r;(ri;-(.)/(j-•). 

10 er.'. i()(/.<tyü)yi'ic). 

1 1 ιτμ. y(cU' 1•0{ιιι oc] 

12 .-ihrcilii• y.ni'/.i'ir) f^u Ίιιόγ{(•)ΐ•). 
ö'i'l 7 is = r((yi• lioi•). Uiciisn 10 clc. 

r)7b • \-\. .Mii;ri>. iinuii•.•^ :i2, Ol,', ir. 

17 1. ai\'/; VI ly.ijf Γ. άναλυτ:κί;ν ((ir.uli'iiwil/). 
l'.i (T|,'. [i/]r)'xfafi;;[i')rj/jf/ii/ ανκο [i]ut ('\\'jlcki.'ii). 
21 n-. ;:■ ..,•>)(• Γ. ε• oV.'] υ.ή (Wilrkm). 
ö'i'•' - ιτμ. liriiii• .M.ilr yf'inTtiHC(o/i-r;i<c) (Trci^i^kc). 

i) (Ί'μ. ■yi\in'(irri(ioy_Yjici'i fi) (l'ii'i.-'i^kr). 
I ('Γμ'. κοί7(ΐ(ί'ί fi'öiis") (l'i'i'i>i^,kr). 
10 ιτμ. yvijifiKriitn/ijrin^) (l'n•isiμkι•). H.iliilihT ,>'οΐ'- 
. (/..'Γί ;,'.-) Γ. ;.;c'j(. . .) (Wilckciij. 
.VS'.I i:; ,τμ. ι.Ι[')ΐς .•'()<;-/ .■■Oll• (\\ilckcii). 

.V.)2 S 1. /loijr/iXii/.'yi.M'!'/;; Γ. ir.yy.y.':,! ,')[-r,\ -/.νλ {\\"\UUru)- 

'.I ιτμ. ,•'κ,•ιΊ•|ϋΐ• i//i'l/Mir 'j;;']';'•' '' (•■i'iulcinvil/;, 
Wilrkn,). 
•V.m; ιτμ. r;ri•; !■(')■/ 1^.'/ Γ c] ,^\'ill■kι•n). 

•V.)'.) > ΐΊ•μ. \i''<: Κι,μί/.]!,)ηι; y\\\[rkv\i]. \-\. Archiv 

I 1 1^, 1. 
'.' ΐΊ'.μ. '(ini'if v'ni'ictyjii' (\\ ilikcii). 
10 Γ|•μ. [.ι;ι_ί( κώ;ι]ι,ΐ' Ιΰ'ι,ιαη: l(<i' (Wiliki'ii). 
10 11 ιτμ. ht'iif ('(}.(„ f« rrcjj'Mi/ ,-(/((,) .(ίΓ/(.ϋ' (Wilikull). 

12 I". ι.τμ. /■ .((j'j.-^oiK),• . . . (Wili-ki'ni. 

1 ."i ι.τμ. i'Un.i ['/.liyui' wjn'/.ii'ih'ioi• y.ni]n).uuiif 

...\Vil,:kriO. 
IG ιΊ'μ. uri'J.yiKj :ί/ι•ιο: .;\\ili-kcii\ 

. Do:; 1 1. νν,,ί,ι ,;.,•,,; ι. αύττ, ^wiicki•!!). 

2i (T^. [:i(o)<cauii:i)iiti'\ (NVilcki'ii). (;il 12 .τμ. i,(l (ΐ;ι•,ι.Ν>1οΠ;. - 

I (.T-. [.Μΐιπ.Ίίπι•] (l;i-:i>.-li)li;. 
') ιΤμ. ir,ni.s-,i>J ; |;γ,ι.'-.•-1ιιΙ1). 

G (Μ-μ. i.iui λΛ li,h> Ί:γ,ι.-,ΜοΠ•). 

7 ci';,'. [('μΐ',ιιιΙ .i]ii\iliii (lliMb.-lull^. 

()i:5 :'. 1. \ivüira (Wilcken). 

Ci 1. fy(-lt{l(ct7i (■== ty^i-lrian) I. .•...'.. in (Wilrki-n;. 

10 1. 7ΐοθι'ίΐι;Γ7(ίΐ (»''■; Γ. -p>r . . r . '. ιιικΙ .•-"(( tVzir. 

Γ. i-7.'j'-a OViliK'•!!}. 

11 1. ό'>ο\ιι]ς ()ιπλά; f. v.yjyj.l-.i v\Vilrk.:u,. 

12 1. «t'itj.: f. 'j'j~'/j. ~- ircti. ι-ιΐΌχ/.οϊ'ίΊ u: Γ. r.y.y- 

[ε,ν'///.^ϋντο; i'iiiMilciiwil/.j. 
Γ.; 1. trny/_«ni ['>Ί)\ι ό; 'iufrn; (Wili ki;ii;. 
1.') 1. \;τήιΐ(; ((ii;nli'ii"il/.;. 

17 ιτμ. \i'il• iioi] ϊ[ι•ι-κ\'(\λκ>'ί(ι•\ .i:in rlc. Oir.iilrnwil/,. 
IS ιτμ. :i((ij'<i ly'uif) Γ. Γ.α;.ατο•/ 'όντ;;;) ((ii-.iilrii\\ii/;. 
Γ.) ΛιιΓ. Ι. II. ι•ιμ. tili 1 1, 1' Vi',!' o^icyrotCit• ((li'.nk'ii ■ 

wil/.). 
2') (,τμ. κ^ίίϊ ιϊι; i'cioij <l'i!]ii; (ΙΙι-.ιιΙιίιλιΙ/ . 
27 1. ΐ(.') ['),■. .) //)/; yai iiml rjci η; .'/ ιί{η ιι\ iifi', 

villi 2. llaiiil ι-οιτίμ. ;iiis i;nn::h^y.n• I Wik kcn). 
2'.) 1. y.[(i]i\i'i'lii,i• {■=^ ynii-riir,). \ μ1. .\liiii. (Wili-kciiJ. 
IM 1. ΊΐαιΐΗ•>ι•\ιιζ) icin(üf] ( (liMili'iiw il/. |. 
1)2 1. II. Γΐμ. r/(;')'/ (.))■] i[i]: let'ior. - - \. ii- Z('it 

[. '/λ'Ί'Υ/ ((ir.nk'iiwil/.). 
o,') ΛιιΓ. ιτμ. (/i,[^- II- I ijz :ini>zo\ßov ^lΊ|■.lllι•ιn^il/.). 
l'.G 1. t'ii/.:in' Γ. ά -'.^clj s-jv ^('.l■,ιιlΓlι^\il/ι. 
IIS 1. ίίϊΊίΰι' ^IfKi tn ((iiadi.'nwil/). 
I)S/I'.0 1. y.«.ii(y.<j[i:)ti;\ ι Wilckrifi. — ).i>yi>f: f. r.ty. 

(drailriiuil/). 
I'.'.l I. yi'.i (ycyic. loiio (W'ilcki'ii ,. 

12 .^Ürirlir lilr Va-'^. in /iiJ' |'/|•',<Ι(/[(/)Ι'ί]ί idlMilrllwil/.l. 

Gl-1 1 (Τμ.() ;),u<;(/(i.irr.-(.)--lMilO'i.s|/._>i,//(a<frinirO\ ilikc'lli 

ί f; (i/'i lyoioj or yl /.. 
(j Γΐμ όΐ(:οΊυλ[ιχον] iW'ili-ki'li ). 

II 1. or /<f/' UV :ιυ/.ΐ' * Drinkiii.iiin). 
2o (Ti;. <o(') (i;i'j/'(i/i.M'n^c] (NN'ilikrii). 
22 ιτμ'. tri ii)i()ii>jii\ yc.i ;Milti'i>'. 

2lj 1. iinijyiiin'a y.\i<\f (η.τ(•Ιιμι•ΐΓ.ιμι•ιι ίιΙ"Ί• ιΙι:ΐ• Zrik•) 

UM' ivy)-0)ni)fü>ai ί\μΙ. .\n-liiv I 1110.2) 

(Will-krll). 
2Γ) I. tnoyncij i,f ii;i• kiL^rlilirli ;^ι•η1μΙί. ;V (h' r] : 

ym o'c/io/ :\)iny(.<z rrcoyrxaf Fj(cy .•■();/.(•;■/(■((,■) 

(Wikkril). 

20 I. xic'i',""',"•'!"!'' I"- I• y.'r^^.^• :^•• •• ;^-- ''■'■•"''•"- 

\\il/., Wili-kni). Υμΐ. 1). I.. /. l'.MUi, Sp. 21(i:). 
27 1. iiiiil ΐ'ΐμ. o(yi:ii;i -/-(ίΊ y.<jr ιιΊτημ. .ins i^/nii) 
iiriorz ji', r:iat[i i-rnuui(Z (llr.iik'liwil/, 
Wilckrn). 
1. .^niiniri^v Γ. έ-//.,Ί.{νγν (^Wilikcii ;. 
2S ιτμ. //// ι'λκι ioriin-\i)i' iinr idiMilriiu il/). 

1. t'yo) Γ. v/v. iiint .f.'oi </'.i• 'lot ί()ί<>; <),<[]ti/.i 
\. τ.υ.γ/•γΐ lii> I'-ihIi• ((ΙίΜιΙ'Ίΐνχίΐ/, Wilikm'.. 
(IIb I l'.l i-y. uijiiioiKn;; unlil νιτ.-ιΙιιίγΙηίι lin• t'x :i:in- 

ina.n]:. νμΐ. I Γ.Ι. '.ι (Wililvii ■. 
(;r.) Γ.Ι (T^. κί£/.ί('(ι/οΜ ' I '.).[). i^y I y I) > ) (\\iirkrn\ 

22 ημ. ΙΙιιι'/ύιιαΊον) (\Vilrki;ii). 
(121* 1 1. 1(ί//ί(ΐ•. al.^u rlwa to-/ijf<in'rr]fiii/^r (»μΙ. Γ;Ίΐ.ΊΜΐιί) 

(Wllrk.Ml). 

((•2S νμΐ. Miiiiiiiisni. linm. Sii-.irie.-lu, ΙιΊο iin.l 172. 

ViTMi II Ii Tiiuiinir iri |iiililirai! rmiiiil Ιιτ virllcirlil lal-i h 

allΓμl■lll.-ι aus liiimivir i\ci) ΐι(ιι1•ϋ«Μ<•ι \•{ι>\\- 

1• .-:ί;,ιηιι1.ΐΓ| Ιγι•(ιπιιιΓ). \μΙ. WiIcIvcil Dio t,'i-ir(li. 

1',•11Ι}ΙΊΙΜ1Ι !^.llllll•Π (i ^'.ιΤ,ι S. .'lir. 
ΟίΟ 1•; ι. ΙΙ::ΐ;]!'ά]ΐ(>ζ, \μΙ. 7 ιι. 1!.'. (Wilckcii). 

21 Ι. r.i^ücruz^^'^'-', Γ. ;j.r,tb Ί.ή (\\ilckcn). 
23 1. J«/i/.wi Γ. [ό;_ε•λ(•)•. \\\Ί1ι•Ιν.•η). 

• ^•>b ΐ;} 'TU'. i';!ir'|;<i'//ijj' ((iiMili'liwilz). 

iilO Ιο 1. ((βύοχος r y.u'J' vocuüi (NN'ilclvuii) γύ'ΐτκι. 

1 i ri'g. [()ί]χ,>/;)'(•ί/. 

G.')() 20 21 iM'i^. ίί.'Γ««.' ii'o;;/;;ior (C.lMdriiwiU). *)•)'.) 11 1 ι:ιμ. (iiul υόΐί n/_\ η,ΊαΊ ii:\ I. ύ.Ί.Ζ'Λύ v/ yj 

(Wilrkriii. 
ύι>/ 12/1Γ; ci>'. /Γ /ifii :ii'<t: z! KU at'ity u,:':t((ij i)f y.ui 

ια'.':η()ί!ΐΊ 10 Ί o\f ι lir.iilcnw il/ . 
Hl rr^'. ii.H-li /cJ/oi•: και ίξα'ύ.οίΟίο'ηκις ι ΙιΓ.κΙοιι- 

1 'J ι.Ί';,'. [οΐ'ίί/),- οιι'/ο'ς y.iü.ü,; ytytiiu-i'.! :'rrfr,(oin-' 
■iJi-'ic ό TT(ar/ij ι (ic.iili'iiwii/; . : 

<j<0 S cs•^. nrj/.ii(tfoiiH-ot ) = cmi.ili.-, (W ϋι.ί,ι.-ΐι}. IL No. (',1)7—1012. il'.i't :o\} 71(» ::i 

112 ■511 

7i:, • 10 G 1. unriyii,ouc^]1 (Wil.lM'ii). 

1.Ί I. f'y. Γ. έ•/.(ά7Τ'.υ) (Wilcki'n). 

1 '^ I. /iiC i;;; (/i vri{i ιμιίίί^) (\\'ilclu;:i). 

l'.l !. 0./ (=:.•' /.ii,i;o((L•, Ι'Γ.ΗΊΜΐΙι•) ;'ϊ f. ν. ε^(\νϋ(•Ια•π). 

1 1. 7iC('oi-yn[o]iu.'li( (Siliiili.irl). 
Γ> ιΐμ. :ioinrn ι-ς) (\\'ilclu'ii). 

7 J\;'nui.iir '. \\\ ι1ιΊ>ι•ιι). 

1 1 ι•:•μ. A),ui/u(iM,;'()ru•) (Wili-kcii). 

17 rl'J. Ca, Of;j'( (><.-) ΐΛ\'ίΐΓΚι;π). 

2'.) 1. rro'/./.i( //o; (Schiili.-iri). 

r> 1. (\n\u) y[i riiiatn:) ( \'iiM'(;ck). 

22 2:; 1. 6]rrrriy.(c (WilcknO. 

'.i i. r/,"/(;jO/((/«) o' Οί'Ί''''Ι0• 

U) 1. al./.'u 7ro\'ic;7 :r(j:' (.Scliillnii•!). 

17 1. y.]rä Γ. ]:/.; iiml ndi'uoi' Γ. αυτόν (.Scliiih.irl). 

2 1. (JVi,<; (S.-Iiiili.iii). 

1 i 1. ΐ:ηαι f/j.otni(cc (Schul], irl). 

I 1 n-_. [/'■ iicci tia•] 1. (J(7i ^^^^■ik■kι.Ίl). 
12 flu. [ί(\• r/.iüour^ (NVilckni). 

•1 liihl 21» I. /lo/.iii ί,Ίϊίιο iiml JJiilüvi/aio^ (Sfluililirl). 

12 1. '.li-:):iji'ii)V (Sihiili,ul). 

17 I. y.ii'•} κιΤς l-'r<(]o I Scliiili.nrl). 

22 i. u),Vi (Wilrkcii). 

hii; Zrilc'ii 2Γι iiiiil 2ιΊ .-iiiil iiiiiziisIcHl'Ii. 

12 ri-u. 11. 1. (.'/^ ;'i;;j• (WilcknO. 

1.') ei'L'. ii:t[i;'/.?.a/uio^'f OVilrkiMi). 

IG ΓΓμ. (ij,- /(o' faij/]i«( (Wilckcii). 
.')!', I. itovoüiiUtlttc (\icrcck). 
111 2 1. uunnyj;; (ScliiilKirl). ^ 

12 I. y.i(u,').yt,H-) /wo,';.;.[/Jc iScIiiili,!!!). 

10 1. ,/«i)o<i: iiiliT ../(coicc; (.'>cliuli:irl). 

l'.'i \. ηεκο.Ίί'ΙΙ iniUiit ^.^ιΊπΐΙι,ΊΐΊ). 

21 r.ii.lc 1. t\y.\, chciiM) ;i'.i i.Scliiihiirl). 

7 I. ,•/ Γ. τι (ScluilMrl). 

I S I. 'i:).K'i[:,a,oS\ i Wilckcii). 

1:.! i. ,'ί/.'ίΐσ.'ί'),• (W ilckcn). 

li s I. 'Jyr^c I Wilckcii I. 

II ^</ii!((.'j((üHc) (Wilckcii). 

1:; I. Orn.i ~'()n\i('fni:) (Wilckcii). 
1 i 1. or• n<ir,it,n•] | \'icrcck). 
12 1. x,!i iiiio)/ifif:) y.i({i)oi(y.un') ^^\'icrcc,lv1. 
Iv'. 1. (')/('; I Jif ü.iD (\Vilckt.'ii). 
In l.iicic 1. ΐ)ΐΊί/ι)ί\ι•ηι) ii'ko' (.Scliiiljiirl). 
1 i Mir '.J'i udOfii rr i:v•^. chv.i yju.y.ü (ίχίίη (\^'ilckcn). 
1. ι,ΊΊ' '''jy-i], iti!V(cijt«i7ic, ciyt<<i'i(iv .Ιίγνηι i(^oyi• 

ι<(•1ηιΙι,ΊΓΐ). 
Γ,.• .Schliifs \vi;lil :[«'η('<(ΐχι.) (Wilckcii). 
21 (1.;. II. 1. ty).oy\i\ Coi oiaij^, iq :\i]fi< Ίιιύιΐίί 

OVilckcii). 7 IS 
71«) 7120 
7J1 

722 

72;{ 72 t 
72(1 
727 2S 1. Ah'iüy.ov 'yii'i (,Ίΐ'ιη: rroi' (.'^cliiili.nl 1. 

'■') Νκ1Ι))[ι[[ιο-) (Wilcki•!!). 
.') I. hiniic ('.ι[λϊ:ς Γ. y.v.l-J.; (.Si ΙιιιΙ,,ιη;. 
G I. IIki ΐ)νοί•'ιΐος iScIiiih.ul 1. 
1. Gii\yin(uT,. 

11 1. /Τ,'ί/ί (ciitri i'ii', Af' ο cn' noir^norair oi inid 
.'.'00- yru ' l'.inta \."ίίγ•) ν.ν}. 'Ky.iv. i>i iiiili,iil). 

17 i.t;^. \lrKy^ync<{:niu) (Wilckcii;. 

I I. ;in(ic(;o[. . .) (\icici'k |. 

-1 I. 'Ond-fi'oriffi.); //«[i ^σώΐ'ΐ fO)c')] h- i (\ii-rcck). 

G 1. /)■ ooii'f^ ioirnnryt) //ici {Oolyrft'ic) (Viereck). 

1 1. './^in ι ιύ (Vicr.rk). 

Γ) er-. Tr:r;t{)]uiQni•) (Wilckcii). Κ1.ι•ι,,ί.Ί '['.rrcy^a- 

.'hid'i/) (\ icr(;i'k iKicIi Wcs>cU. \-l. S7!p•. 

1 iiiiil siiiist i-rj. rfit'/.d.'iri^icu) (Wilckcn;. 

3 Cime (= aliov] in-roin i W'ilck,_'il ). 

IS wohl '.Incj)}. f. Q.--J.'\)'/. (.'^chiih.nl). 

72!) Hl I. uiin[vinv\. 

7.M .') i'\••^. chiT !;i(ryriiiii!)l•). 

17 1. f-A'r)(ior.V("<u-~i ./.;ι'(ϋί•1 (S.hiih.irl). 

■lO I. 'hoiiyiui \i :ΐ()/.).ί,η-ΐί<) (Schuii.irl\ 

710 2 CI-. [,mV| ,\icivck). 

'■) 1. .'/s [i ///;_!■] '/.((yii^inart J-(jH()V (\'ic|'cik";. ■ 

■1 1. f'0,i' \.[-j.'j-'yj, iiii{l /.ti/f(j ior;,-ri-'()^iior ('ViiTi;ck . 

12 -Z-J. isl VW lilucil (\i.Tcck . 

'■H i'7 1. (\i't:ta7i(i[i'\ yju ai^i-rrt'/h'.- (('.cniciiM i;/f. 

30 1. hHii\niii]iiin'in• ((ir.'iilcnwil/j. 

■IS ι\λλΐι\).ί/]γνα (diMilciiwil/.;. 
u/.).t^\ci i'y]ri'(c (Wilckcii 1. 
7-12 II ;! I. y.cc,.^:y_,;h...) (ScImiImiI ). 
7-l;5 — 7-iG ;illS ilciii lIiTHH'lMililc.-. I.ichl llciMkh'nilMlil.-s. 

710 G vicil. ;'.,ß]l.i()i« (Wilckcm. 

7-17 I '.I \.iuii<[n\in:i6'i\.'-y\n;\'.\i.z-:'j.' . ar.^;j.V«ri 

(Schiih:irl). 
7I,S 11 ο li.iiiiiii: 1. li. (i2 11. Chr. (Scliiili,irt 1, 
7 I. \>Y:/\<r; |-. j.] . .[.; (Scliuicirl•. 

III 1 vicIl. yi'.'i /;/. l:;l\,'.,;,(,i) (Scliuh.iri . 
701 7 I. yi<:/K:i.uj (. y.ul\f)-i (Scliiili.u -Γ!. 

V. 1. i'cii'i y.uiur^ l'.'l; ιίί'ί tof (Scliiilijrl;. 

<•)'- IG ci'j:. i)i^u(Mi'ui [if Qitvoü \-^\. 2."),"). 7. 

7.",:! II 3 I. ΊΊ;',/\ινν (Siliuli;ii-l). 

S il, 11 linier: nfniito: (Scliiih.irlj. 

IV '.) I. ./in;'i,i; iSchiihiiri,. 
7.')S 2 1. j((,))7 (Scliiih.n-n. 

70!) 1 '/:η;ΐ(ΐ{7τηλίιοι•) f. '!•>/;.■;(•/ (Ιίτΐυ) i Wilckcii i. 

IG I. yi\i'o,r(( I'. .[..]. vy (Sclniii.nt). ; 

23 1. t'i;ini!iao}tti (Sdiiili.irl >. | 

7Γ>0 1 1. yvii\f(ta't«rtyo;') (l'ii.'i.-iuko\ ' 

<()i Γ) ll.icll /ι«η«Ι7()θ-": (V. >^ .7 f ()(')!•) iMcrcck;. I — 4 — i ^(;3 ■! Ι'-η.. <"< iVicrfck). 

rj^r, 7 1. ^,;! ,'π/ωΐ' uo/ovc (liis ziiin l'juli' iii:i• Zi:ile) 

(ViPivrk). 
7(50 2 rrg. '.ftfoiifig iWrvvrk). 

!. Έλλίον \. ϊαλ'.'.υ (ScIuiIku•!). 
3 1. Α/''.μ(Λ>λ)) f. έ::εγ(. ..) (Vicr.ick). 
70'.) iiV'^. (■>iuyir[ovc\ (Wilckcu, ii;n-li ('.r;i(lcii\vitz, Eiiil'. 

S. 7b'). 
•1 1.•α iiy:M Γ. σ[.]λ[. .. .] (Sclnil>;irl). 
■770 5 1. .-7(i)o;()(«j'(?'"/" ","•■'■«) ^111' « (^'il-ΓL•ck). 

D.i.s n.iliim isl 101/102 ii. Chr. (Sdiuljarl). 
ID er;,'. £Ji' i[ii xw)') iWilckcii). 
11 vvi,. ifiilfViijAOlnü)• Kc'Sfi (Wilckcii). 
7?-l• . ■ :5 wohl \/yci;i!iii[tnov (Schuhnrl). 
77(i I 1 1. nr lo f. ούτε lSiliiih;n-|). 

2 liiii/.uziüViiion ηλϋ-, dn.s irrliiiiilich vor II, 2 i^ii- 
.vclzl i.'il tScliiil);irl). 

>•1 1. i\-rf.'0(i(njiO)') r. έναο(ία ;α.'.ον) (Schuhnrl). 
S 1. 11. ori;. άττό] vfo{<fvio)i') (.'=icliiiharl). 
12 1. VwVi^rro.• iSrhiiharl). 
13 i.sl wc;.'L'i:l.i>si,Mi; sie knilcL; an\ö αι{τι-/.ών) οιμ- 
n{f>.(m'i,)y) C|/.;-».mJ (Schuharl)'. 
II lü 1. ///- Γ. γ/- (Srhuii.irl). 
777 1 v.\-^. titarror] (Wilckcii). 

2 1. 11. ciy. [ί(\• //!/' ο/κω iWih'kcn). 

11 (.Tg. [i'/ijfa'iiH• (Wilckcii). 

12 ci•-. [ior] (Wili:!^'•")• 

7S() 5 erg. f;l\\.i: ./r/imov diu Σίοΐ'ΐ'ιηον τώ sMlr^elQ 

§(Wilikcii). 
S cr^:. ()i-/.((iMnccia ιώ προ/(/ο«{μμίΐ'ω) 2irov]iiQ(o 
(Wih:krn). 
10 i. u. ci-. Mii],').,u; (Srhiihart). 
IS Kiuie 1. -ii):^ VI '.':"' iSrlnihiirt). 
781 1 2 I. -ταοοιίήύωΐ' (.Schiihai L). 
/ 10 1. ()' \α]ίΊυΤς 7Γ!ηιοτη(•ψαια (Schuharl). 

12 ΛϋΓ. 1. i'j' άλλ'ι (^Schiiharl)• 

13 .\ιιΓ. 1. rrcintirf.'JHiitriji (Sciiiihart)• 

1-1 1. niruy.i«[^i y-cci ΐΐαηοφίόίς (Schuharl). 

17 cri^. u. 1. [ύ'ξύβα]([(( [ά]ηχαΤα (Schuharl). 
II 4/.') \.-t;ii-y.c<nni) (Wilckcii). 

10 1. "ti 1. . [.) (Schuharl). ' • 

ir>,'lG 1. uccxiv-litc (Scliuharl). 

III 5 onoijoifoou = onoinaifoon (Schuharl). 
7 .\iif. 1. y«nuntcc (Scliuharl). 

IV S 1. ayoiov/jci ).fyoit:yu (Schuharl). 

10 er-, ωίί'ίί .ι;/?] (Wilckcii) oihu' (on'iijiu] (Schuharl). 
13 rrf,'. II. 1. ι';ώι]!θ'<ι [ιΙΊιί]': (Schuharl). 
V 111. uinc'ryoivol• (Schuharl). 

Ti 1. cöJ.ia 7t[u]ni<tnjXfig (Schuharl). 
17 1. -■ 1. y- (Schuharl). 
VI «) I. [).a]ry.?.i; vur und: (Schuharl). 
7b'2 -1 fvz. y.(<i(i] vor χιιηΐ'«Γΐαιιύι• (Wilckcii)• 

S 1. ;!' iirnui• (Schuharl). 

17 au! cinn<,i]c<; hihl ϊ^'Ί"•"' ιί^Τ(Ται)ίς (Schuharl). 
.783 •^ wnhl «li'f/f.irraj'ios (Schuharl). 

10 ühcr der /eile loi• IIa al.-o Ihtvvi oder 

lla/uw (Schuharl). 

13 CCL'. i[v η,ί Τ[ό]λίΐ (Schuharl). 

14 Kiule 1. Γ;•ί.•«ί', wohl eine Vcriiieiiguiig von 

i",i/iii' 1111(1 ßiav (Schiiliarl). 
17 1. mlta Γ. . . -ilo; (Schuharl). 7S(; 
7S'.) 
790 7i)l 

7i)2 

71)8 801 22 1. τα Γ. ιλ (Schiiliail). ; 

20 1. ι ιςΊ'οκϊαΐ'ϋϊι Κίύσαηος ιοϋ (^/.ΐ'ρίον) ^It/(]n~ 
= 113/1 '(Schuharl). 

7 erg. T07i[cecyjcig (^Vilck(!lι). 

4 erg. [ι'π(ίΛ) Ίθ]ΰ (Vif'rock). 

3 ΊΊ'ξ corrig. aus ΊΊζ, erg. t/.foi[nyut' ει:\ (Viereck). 

5 ircoiy.{io]i' oder inoiy[t]i;) (Viereck). 

10 erg. Kaacüi[ni] (Wilckcii). 

11 erg. ιΐ(ό[ό{χοίς)] nociy.iü,[nat] (^Viickell). 
13 erg. Τί','ξ /rW]? (Wilckeu). 

2 αΐ'ντκ'ξ^Ι'ΐον) f. :•υντ7.;ΐε'•);) (Viereck). 
1Γ) erg. r;u[o\l{oyog) (\Vilckcn). 

8 1. lu Γ. '.ε (Schuharl). 

I erg. ^{föv) (Wilckeu. 

4 νμο)ΐ> =^ ήμοίΐ' (Wilciiiui). 
G erg. u.l. nach ίΐ'/ίίρισΓοΓ/ίΠ': [kö] <μλαι•[/ρώηω 

(Scliuharl). 
.") 1. f/-£(,i'i[o)] (Schuharl). 

12 Κόμιααι (Wilckeu). 

S02 I 11 1. Πιολεμαΐίίύκΐ' (Scliuharl). 

.\[ '.) Άπολ).ω((άΐΌνς deuUich zu sehen (Scliuimrl). 
Xll 12 1. Σ(Α6νοον f. Ιε'-ίανϊοϋ (Wilckeu). 
XIV 21 1. Σί/.όί'οον f. le.iavcoO (Wilckeu). 
803 2 1. e I• l• (W'ilckcn). 

80-i 1 1. Kccnuv[iöoi) oder Βαχγ^(άδος.) f. IcxvsV.ab'j) 

(Viereck). 
805 2/3. erg. ψ• [y.cd uv-] \iö;] tini'ijicii (Wilckcii). 
:> 1. //{ΐ[ο(7]ίοιος Γ. Πετί. .]. .lo; (Schuharl). 
SOß 4 1. Ιηί]ηΙιμ]ίλ(ίς κολοβόσιαχν; y.tü (Schuharl). 

S()7 au.'i dem liernio[Hdiles (Wilckdi). 

80S V 3 1. άμ([ΐβ(ολος f. ava;;.9i>)Xo; (Scliuharl). 
1> I. 'ξη I'. . ?J, iiud ϊ[ί,ί ''• ^ (SchulMrli. 
i; I. χονσωνον l. ■/vj7CV>o;j.( . . . 1 (^SclmharO. 
■") 1. [a]oi' [ri\«ioiu. 'ί:€(•)ΐώ \'.[l'y'j[\J.•. -■'•■ α εν.οτο) 

(Wilckeu). 
7 1. f'iitrrjri)• (Schuharl). ,\f<7fO.-fOixi'rr: (Wilckcii)• 

iij(i'} f. cl (Schuiiarl). 
10 Ί. [...]"'," τω, clwa [()vii\o{<) vScluiharl). 

II 1. y.aiaiiyi] (=^ y.arfi'tyy.ij) (Wilckcii). 
12 1. [noirjnr^]; (Wilckeu). 

812 I Γ) 1. (Ι>ιοΊς oder Φ^ιις (Wilckeu). 

II 10 1. oi.-yQc'(ifc<(rtv {== oiayiyowfacit') ίπ[ι] iQCt- 
πέ(ζης) (Ol- 
S 1. μητο[\ f. iJ.-/;v[. .. (f.radeuwiiz). 
12 erg. ίι>[!Ι-εματι (Wilckeu). 
1."» erg. /i';lfC' (l-iradein\itz). 

4 1. Πμίΐνος f. Γέ;;.ελλο; (Scliulinrl)• 
:> .slreiclie ό c(ö(?.(fog (Scliuharl). 

20 1. .[. . .]i'j . λαηυνιος. 'Γ.ΟΜίώ (SdiiilMrU. 
30 [ί'/ΓΐίΤίη];.);•/' iiiiuiögl.; elwa [ττολ];./})' oder [άλ]λ/;)' 
(Schuharl). 

5 1. (.. ]/■'/? f• [«J7.-^; (Schuharl). 
IS 1. acd (hü f. iy.':l:y.. 

81Γ, V. 10/11 1. ϊΜ tTri[(7i\a-ir, (Scliuharl). 

817 4 1. διιι! f. [τΙοΟ (Schuhail). 

SlO .") 1. "ΠιΙο]ΐ'ς iß, irrliuiilicii für i« (Scliiliarl). 

820 7 erg. [ηκοΐς '. . . (Scliui'arl). 

27 1. . .]io. Jiö τοις (Jvyivrifinigi\(7it•'• iScliuI.arl). 

822 14 elwa ιοϊ τίίχονς'ί (Sduiharl). 

823 1 erg. [77i(;i'|"uiid am F.udc ίττιΊογοι ./iVc/Ttoi•] 

(Wilckcii). 800 
811 8i; 811 815 b•-' SCd 830 - ci'-. .1111 l-iiiii• ['/ΐ;}•ά ί'ί.Ίΐι χι.//ί/;ς /\(ίη(α'ίόος 
//-■ 'ihur/j.i-ii)•)!• ιΐίο'ιόυ;] (WilrKcii). 

Γι ir. /.ιι Γΐ--.ιΐι/ι.•ιι ii;uli ίΊΤΐ), ;:, ιΐ'. (^WilcLcii). 

> 1. u]7toi)oi:'((i <1>:ηι. "l'.'Ui ();'.. | .. . (Srliiili;irl). 

7 Ι. ά:ι:"/.ϋι->ν iScliuli.iil). 

ίι !. 7ίί /') i^Srliu'iMrlV 

V. 1. //ί:;ηοιο^ (, Si-IiuImiI). 

S-.T) !•'> 1- ίί-ιΐΐ-'[ο-!\(η[^] Ι', ίό,'σε :'■>;:! (Srliiili.ii-l). 

;. Ι. ...|(./;• Α/οι'/^ι/Μ' I.Si-liiili;irlV 

Τ Ι. o'i'ji' .■ίΐ« ι'. ivT^a 'i'/y. (Si-hiiliiui). 

in 1. f/iir f. τοϋ iSrliiilMi-l"). — 'l'iiifQ.'ilcifui''! 

\μ1. ^l.■^ IS iN^ilrkrii). 

1 1 1. r,],)i i^'rj]i(jr (Si-liiili.ul). 

1 [ 1. /'; Γ. . . (Siliiiii;iiM. 

2 (Tu. yiutii[<i(ei ly.in'-] (Si'liiili.ul). 

:> !. (Ih'.iiiViiU -i (Srliiili.iil). 

.') lTU. y/io ir.v''.] (\\'iliki'n). 

l'> 1. m'k'oi• r. ήϊίου i,S(liiil/,irO. 

i 1 1. όιι< ^ωΓ/.οιπον; (Sriiuli,ii-|). 

ΙΓι Ι. Y/.ovi:u Γ. \ϊ- ;'/\'•γ/.ν. (Sflinli,u-|). 

2:!, 2 Ι 1. ί•ιαγ-ιώ (ScimliaiO. 

S31 (Ί « i.-i in (.Ύοωί;,) nirlil in «{''■iji) aulV.ulGsuu 

iSrliuli.ii'l). 

1 I Auf. 1. i'i/J.ov ;πϊλ-, .'Vi;' (.Scliiili.iii). 

17 1. i;ir>• Γ. r. . ην (ScIniliarO. 

2i iT^. rfvf.'i.H;) ;:α:ΐιλ\Γ/.ώ ynccji it((i ü) (Wilckcn). 

,s:i2 .'. I. Ία•\•\... i.'li'i• ./ir/;[... (Srliuli,i|•!) vyl. 

7:i•.; IV, '.I (Wii,kiMi\ 

ii νι/.ιι'ι•(ιιιι]:ΐ IJ iSi-|uili.i|-|). 
Z. i;; rdill; .-ii• l.iulrl: ...je l-i: / ri nxiua υρος 

l'nuiariAuv. 
1.", 1. f/j.w<)i(fi'(.i r. ΪΓ.' ovvi;J-^-~>;) Mivf)(vo;) liiiil 

fii:. ί :Kiii[rru(ii'(iyiii'<(f 10 (^Srlmli.iil). 
2'5' ΐΊ'^. et o((t r^yi't iSi'liiiliail). 
">1 I. 'ΙΙ(Ηί/\λ:ίόυν) iitnioo^ ΐί![ι\ηΊ•ΐΌχ[«) 

(^Sclir,iiai'i\ 
SiM 1 1. ί<''''',ί." "'. MMM'lirirlirii Γ. (ίΐ,ι^ιιος (^Si-Iiiiljarl). 

S:jc> 12 I. [.•■(";.• /(^ Γ. [..;... ^^sclml•,ιι■ι). 

hol in rr,;;. [ίη)ί-/.ι i'ii'o-] iSiimljarl). 

S12 II IS i.'iv- rroo] W -j—] (Srlnil.ai-| ). 

!li 2:! 1. M;(Ui\'r[ (lii.rlnanir) (Scliiiliail). 
IV 2Γ, 1. ['.Im i-^'iioifo^ Λ.•'ί< tSihuliail). 
;. \l .') 1. //.'ί,οΤίο,- (^Scliuliarl). 

VU j i'i 1. u. rru•. '.'.'.ji;) '/'m'- [;■)''('!,• iScliiiliarl). 
biÜ S Wohl ;noiot'cio]r (SilniliarO. 

Sil .', I. r.-io ,.,..:os- (Si-Iiiiharl). 

10 I. r/M' .•/)■(; f£i';/ .] ήοι >■■(>- (,Sclmliarl). 
IS 1. y,iii<<c ι (Scliuliai•!). 
Siö 111,') iT^. rlwa inQiit-\i i'ic] (Si-liiiliai'l ). 

!'i;uiii/i-ili• 1. iKii (d'iij', y.in'c yi<u {■ ■ ■ (Scliiiliarl). 
S-iO 1 1. κ«ι' f. ν.ατ^ (SrluiliaiT;. 

Ιύ 1. ονχ |. .. ](-'');-, ilii; lu'i;. ωυ i>l ininM)^liiii 
(Sdr,.i..iil). 
1. (fjY(,-;,Wi,• iSclmliarl). 
7 1. ;;/iJi_jf 11' (Si-liiiliarl). 
11 I. C'.y.ui ιήο^ς (Scliiiliarl). 
1Γ) i',i|i. 7rfin«(r/ti-i'iii«t (Sihuli.irl). 
20 1. σχκ)ι> (= αχίόόΐ') Γ. ί'/,ΐ'•>τ, (ScImliarO. 
2•1.25 ι;ιν. ττοι\>;-] [ιηις ... (Scliiiliai-O. 
■ 1 ΐΊρ. [ίΐ.'οίχ. ;Ki(>.'-y.^fo>'i(i ;'ΐ ί/κίΡ.; i'ir.'wc] 
,,.„. 8i•'.) 

S.')() 
851 s.v: 8.") 3 851 S55 

85(; ■1 11 :^. hu/.y.i^Kir I. Oi'i'.ijov '/_nl.\i:ii/iii ll'. Μ••^ι•γ,. 

.Ί ΛηΓ. riL. \λ:γιω>Ί)• ,1 'l'aiucii^; la/ion•'^ 

ll'. .M.'UT). ^ 

S rri;. [ι)ίΖίαι<;/ιι•ί/(•ί ; (ü uhuytyucii ntn•• \' . y:''\''y}. •' 

'.) i'i;;, io'ro/ifiii 7f unir/.; 1 1 (4i //.■ •'/' .• / /οίί 1 1'. .Μι•\ i:i). 

ΙΟ ΛιιΓ. ΓΙ-. (,'/,/ . . . 

11 ΙΊ';^. t]:i\/ ι]/.ι>ι ι'')(ΐ ti'inl'. 

12 1. ^],Ί[^ί•i<nι<,Ί 1 1' (=,•-'/( izrumr). 

11) ■/.(<λ<ιΐ' ιιιιιΓλ Λιι!'. liiics Naiiirns μίιι, /. II. Κη- 

/.iji'-\i'iiiir . . . (Si-'iniliarU. 
1 .'ι fX'^. t;i\;y.iii!l q (,^ιΊιιιΙμγΙ^. 
IG Ι. ,•; tSflniliarl). 

.') 1. flitr;-)i[{iy.i(in'ii>r) ι Wilcki'n ■. 

7 I. (fit 'ί]ιμ/.ην) t''.y«'Jyi)l•) (\\\\>\r\i,. 

" 'Ί'η• l'i,";","-'' l'*^ ΐΙ'ΚΓΠ). 

1 \. .', I, l-i (Siliiiliarh. 

() yi i)^{iir'.i(iyo(<ij (niiti'iuv) ( W'ili'ki•!! '. 
1) vii:lli'irlil yi riiiiiKi n^) yl- t'/jci yim• Ϊ. τ:/> rli•. 
(.Si'liiiliarll. 

2 der .Naiiic i.sl ιιιι^ΙιΊιιί•, i-\•^. \<:iiucjijiu \Iq(U- 

roiiov 'Hijiiy.}.; inor ιι:υίϋΐ}ς\ ( M'liiiliail . 
ο 1. όΐί( /Jdiriiir y;rii[iii^toi•) (Ιι,-ίΓΐ,οχοι' ι Siimliari i. 

10 1. t'i\i;ni]:i\in;xMC) <,[i[n'f i.ti\'' \\ (Scliuiiai i i. 

Dil; rikiiiiili; μΐ'ΐιπί'ΐ wulil in ilii: /.eil '!'•> >iariu.< . 
iiiiil Vci'iis. (kl ilr|• /.. i ;^i;i:aiiiili,• .S".•lΊ,•ιιll^ nl> 
(lici;. -yit. ΙΓΐΓ lü'.l 11. (Ίιι•. Ιιι•/ι:ΐι-^Ι i-l. \•_Ί. lüu 
Lisli• In•! Mihii•. IvjNpt. iiiiil.T l;u;ii,,ii l'.iiii;. 

1 I. //kuuF,: f. il-Jir'jy-r:, '\ry;\. 10 . <.■',, iiliarl). 
(Ί 1. •■'r'ylroi iiimI .•-'/•//i .')■; i, S,-|iiiliai-l l. 

7 I. <},ΐ(ιόι,Ίο'οιιι;ι•) (Srliiiliaii I. 
12 1. ayn'u.iiiKiKiv I'. 'A~ . ;J. . . του (Si-iiiili.irl). 
i:; I'.ikIi• ri':.;. \uu\ (.S.-Iiuliai-Ij. 

11 1• Ί',Ί^ zc",'"'i•"';! i'• • '•, • ^",'i• -i (-^'iiMi'.'ri;. 

17 I. i:'0.iy.:ryn;g i>i ΊιιιΙμι-Ι i. 

2 1. OD' yii[i>r\:i (■';/.;,-■ ( Wilikcii). 

• 1 iTi;. II. 1. ():ii> li,;] ^nr,' ι (ή\•;'[ης i^iijuc.z i:ii 
lor ί'ί.ΊίίΐΊΐί Y,(j"i[r]oi- ',m<•) ((Iraik'iiwil/). 
•1;.') wiilil .■-';? i'm \;ii>i' (Srliuliail ). 

(') itl;. II. 1. i]y]'n/.iiy.i: (.-^ i.ynnt'.y.«) ( (".imiIpiiw ilz). 
7 crj:. y.ui iö[v \iivry.fonviii}v\ (.Scliiili.irl). : 

1. yii οΐ'ος (.si.•) m/.;,- OVili'Uell). 
S dir l.|•^. yii\iiii-(t i.-l iiiiiiiiiulirli (.^γΙικΙμγ; . 
II η-μ. II. Ι. f/ii'iyuir y (. i . Τ'•)•/'.; t.<.-lnil...i-;.i. 
,')/('i I. ;\(' )ΐΊ'ΐ<ΐΊΐη' :'i\'(\ \\\vv\i>) y\i<\i ιιϊ,ΐΊά:) ΐ: 
(Wilrkni). 
llii• lauaii/iiiiurii iiiiil \Ί•|-|μ•>.-••γιιιι•.;ι•ιι mim Γ,γ.μΙι-,ι- 
wil/, und Wdikrii .viiid Ml /aldn-irli. d.ilV diT 
Tr\l liiiT \iiii iii'iiiiii ali_-i'ilnu-kl \mti1i-ii nuilV. 
/■'im ς (Kxfi/oc ^ /ll i)yOi<i (ιιιοζ[Ι\(ίί<'«οοζ .'^'i-nuiic 

'l'iiiiini'tti'l 
y,' i'jictii oi• IV()iic<rry.i)v .liry.iy.ov j. . . 
(Ihiüiifi /. ,•Ί' ']•'.• n'iin [. . . 
'< )ini).()y(ii':i \.'n:iiiyi'c:'J ης \ t )i'roii[ ο; tfi.: l/iorri:] 

Tj //j,• i.ir/orij^ (.'j,- .üoir ιη[ιι:/.υιΐι: '"'■'.! 

iifKiiitin [ι•/[ dt'iithf y.ai i] [i ori Ol' yn\ ; 

'. /nrinyctUoi' Ihnninii uii ^tnHi' "''■'•',: 

iin (lirron ^'ξ (inicii fQUD' rrii) .[ iifKc y.v(>ioi] 

IUI' αΐ'όηϋς (</.λή/.ι•ιΐ' tyy[rui .'(",■ ίκί /'.ii' /Jic-l 

10 ßoi'i ι ']ΰ_>ιΰ•}ς OK *ί (>"))' [ or/.iji 

III I ω,Ίίοι ;'; ΰοιιαιροι}• //[.'Π' :itto' ui'-mi' /.οι; 

ό'ΙΟ-] yAronu,r /.in άι-ι•:ιι'ιληγυι•\.ι<<νιίι: i:i(>h'i)in\i.r' •11- <>,', ""' "''^i ' ^^'l'n''•'!'! > '• ■' V'^^"-^"" >-"^"'^ 

i,") ζίί/ i\:i<i:' Uli liU'.v ιύ iiiiiilii\yiirn ; ς. ό.κλ,• iVirj ! { \\ ilcki'ii). 

lutn^iii i, üirUii-zuriv ι\!-ιηα:ι,:.ί.ηη:)^α;ΐ'Κν^ι<]\ j 7,hri-. ,'ό,νιι^ηι ii \<τ ι <■';: , Μ'. Mi'vi-. \\!:r:.,i,. 

); ,w; [a.i(u)u,i:i -Auliü I S<1'.) ,'i Aul. I. Γί'ί;•'(.ν„, , Sd, ul... n ■. 

I 1112 I. :iivi; ililni'.- yuiiur: I Si-lr,ili;iil^. 

I / - < - 

: i:; ΛιιΓ. y.ic Ί ι W ilckcn). ■/i'ynu.n i:t ^ '. 

tcioi ! irn'ii curia' iii' ι O'ln'i oiin/.nyiivn .• : ι >,i' :n'.ou-] j 

,'j/y.rv όΐΊΐΙ^Γ ()y.'i).[i>i!l]i'i: ι ij^i ι >'ίι• ,ίΐιηιι!! ly/.uif | 

ΙΊΙΙΙΟΚ / /, -Ι ] 

*2tl rnui'i.uii; olur^ luu //α:1οϊ\ιι r/. i: ιών iiiiu'/.o-] ! 

yinirior ytii ■■'y. ι du' i'.tuii yiji'i cn' i<f ι (iTc: 7i iti'i loi'] \ 

y.'dhcno Jy diy.i^;. (' )';H)}yo[i(([ ti'C) iMt' [otio- , S<(V 

/.iiyuvj'i ii)i' I 

, 11. /. ,■: ΟΗ-λο;) ;. . ■ .'\ ■ ■ ΐ'•ι{- ■ ■) ■ ■ ■ ■ [• • • 
'. Ijy.iuyail'nv 'Ori'unf oH'K . [. . . s; 1 


11 ('!■:_'. '.i'^ihiii'.'i'or. h.iiiiiii i:iii;:.', n. i'.iir.. u.ii 

Anlii.i^ Mihi lIiTiiiiii•!-- ii:i• Μ•• '/.rli i;r- li.,.,.iin 

Ικν,ΓΙίμΙ .-illd (KfllNnii;. 

]') it:4. [icitii'yoiaj ij' i >rlinli,u-| ,. 
Γ) iitdtnoic ^ι•: :i' li s-nn (Wilrkciij. 
1 ilic 1ύ-μ:ιΙΙ/\ΙΙΙ•- Κ,Ί'.ιΙΙ lii'lil rirhiii; M'ill I Si-|iiiImiI 1. 

.') i'lwa :i!(ii i\-!ij,!i;: >i liiili.nl i. 

i:'i I. 7roii:yi'[iii ^,ιn/;ιι' ':(ii' \ii•) yatii/ynn iMii-r .liiii- 

lirl• (Wih-lu'ii). 

11 rvj.. air/.yjiH.'ic {\VilclviMP. 

10 i'i's- oi'x i^i:r\yi(aii (Wllrlvm). 

4 ;'yj,ini,:h'rn,ii' —- ;'/.yuiiu^:i :'ri ι,ιι' (Wili'kiiii. 

1 1. λιιη,,ιιί :/,,'. Ui ■> II. Miii!-I .■]■-. rr.w.V( /nfrjon Wilckcii). I SSI i; Ι'..•ι. χηοιοι: ■Siliiihiiri). 

7 I. y.iii' r.nrru/.tiii• ι)ιιι•ίι•η' [—- uHifu).; κο' ύ .) 

iSrliiiii.irli. 

\?, 1. ;; χ, ο ,)z \---- c'c) (Wihki'lil. 

1 ,l,-i- .■i'Mc i'.m-li.-l.iln• isl 7' (^SrinilMi-ll• 

7 r.i;il;• 1. \i;uv ι^S(■|ιlll•.l|■Γι. 

II) Wi.lil loynv ;;•( niii .• J'or , . . (ScIiIiIkiI-I). 

1 1 \. -n'w \: -. - iSrliiik.nr-. 
'.I \.ir r.:T;ynv \>\ v.in i'iii/ii^iliii'lirn t_!'.i;\ilcli\\ il/j. 

21 1 ysryiiVit^ uoi I. r.:vTa;j.Yv . . OVilckcii). 

2 1 ni;. iu\u'\ I. -J.'j-J-} iWikkfU). 

Ulis llcMI !lcinio|.n|ilrs i\\ ilckciO. 

1 I. nc.nn.'u'ii uiohuu L .M:TOi')VS; ι•|ι•. (;,Sι■lιlll•a|■| ). 
Ί \\v\\. ÖC ' iiyAo/.ntuli.n•!); i-i^\^vv\i]i uv (Siliuli.irl). 

;i I. iii:i„\iov i. II . ;i .[■"Λ"-'^ (^Sciiiii.,in). 

'.) 1. i.Ti,^-il llounniuliju' tx ιοί' '.lyuZii'lov \' SS."» i I. :yino'-i<; Γ. ιγΓ-αγ^- 

y:/.,[nin' [\\ ΛΛ-Α-η••. \ "' '• " 'i ''• '' ■ '■ 

11 I. [y.ia] ,nr i \V,l,k.•!, •. | SSU ■• n-. /,' [i:i</y>i<oi ίηι i 

12 ,■:■■. [nyu.r iWilrkcu). i ■' '''r- '■'"'' ''"I ' \ 

2 Ol-. .-^;;■ i^iinu OVilrkn,)^ j H.'i '''K- "l''-| i'" "l''''^"/" '•"' 'Ί''- 'Λ 1. rrD'i'cii'i/MM•) I. 7'jVT7.;•' s;» 

(Ί I. ίίίί/ΐ, ()(-)/('.)') Γ. 'λα•;! ι. Kimm• -ru/c .-ογ ; /.'•;;ύ?;"ι. 

7 Auf. ι. ()f'i.-ii'jMz;c ■') - ι :iiiiinjinjioi j I. επ'.- 

(•/.;-J7./.ai'yj), rlir|l>n S. 

Kl 1. r,-nii:[oi(j'iiül•) Γ. iz'/AZicvJ.y^yj]. 
ans ιΙΐΊπ ;i. .III. II. <;in•. (Si-Inili.irn. 
1 ΙΓ-. ιηΊΐ<;ιηϊ1>'>λίι/;κ} (W ilrkcii). 

^S! 1 i'i I. '"'1^, ;'.'.' f•.' /■'•'.' .'«','«^'"/'''-• ''*."'■ 

li 2 \M)hl (<;i/.(M,- 1. ci/.m;. SS-3 '.( Lr;;li-ilil l-l 

li,.|• Ί'ιΛί lalll l."i I ITj.') II. Chr., weil dicMii• 
Apnlliliarins \\,ilir-ilirililli-li liiTMlI'i•. i^l wie (liT 

in llC.r. ΙΓ.•-. i."i2. l.oiiil, 17^ (KiMiyoii). 

1 οι•μ•. [J /ιίΟί': .Ivinlii'^: »WilrkcnV 

2 ■Joi'f/i ,-. iiiilil l,'i)rf,(f i\\ili-kcii). 

;V1 v\-.. //:irryi- \η:^•>: i'rc'.r- iWilrkcii). 

\]r.\i piilili/iiTl \nii r.railniwil/. iinlrr .\ii. '.IS7. 
2 I. II. ΐΊ-μ. ΐ,\ ■■'];•','•ν'''ί Ι• ~Ί ''■'■■f -Ί- (Si-liiiliari ). 

;; ,-ι-. :<!oUinn.,,' ( \Vll.-k,'ll). 

•1 (Τμ. [.'.• :inii^ ιι: Olli //; ;':ι ΐ(,Ί]ι>λϊ'^ς (Sciiuhai-I). 

1. ι'//.'/.]•: Γ. i/jj'/.'y. ι \N'ilcki'l|l. 
(Ί i)i::'itc .-i'i.r ιμιλΪγΙιιί• (Si-Iiiiliarl i. 
7 1. ■^oi'.yiir.ii'. yyn\ ;';•;•()<;ι•/(,• (Scliiiliail). 
U) I. u. i-ru. r.f'i '. /[•'>!■<_. mm'• io'Jidv :Ίΐ>ι[ς ί'ως 
_ί;γ«;; Mn/noi; ,',Μ rlr. fScliiiliarl). 

11 r\--. [tti,"''7." ''■'"' ^• jy-r'"''•' l,Si-iniiiail). 

12 IT.. ,,'Ί' <)ni;y;iii^ ι oi :yi).i]".; (Siliiiharl). 
1. .-iVr/i-ic/if iWilrki'iiV 

11 i'iv• II. 1. l•/. y.ni\v).M' ui.}[()y/.i< tWilckrii). 
1.") ΐ'ΐ'μ. ; /. y.DlvJ.Ml• J/j/c) y.:(n(\iiiic )-/'xo]r/i 
iWilrki'lii. 

1 ,.;■'. .•;■/. .... ..■liL'liMi ti I Si-liuliarll. 

2 r\-i. Σαι' V'iinn'K, ιΚι.-μ•11ιι• 7 (Scliiili.irl). SS7 Ai^iiionjyov |Uiii'ki-ii} — ι•1ιι:ιι,- 8SS 1 1. 2t<i,n;) 
in 12. 

2 I. ./;;// o/'.m'xoc (Wilrkrin. il i '\Ιιο•>ι "ΐίι•ι• 

hi'iiov. 

11 1. y.Ki 1 1] ti'iii.' .(i'f.i.'i y.! /.Ulli (">', ιΊμίιμι in -•)■ 
17 1. // i••'.' !'"/'! (\Vilikni). 
2^ lüi• l.i'siiii'-iMi J-inii ^aii/ ιιιιμι-Ιιγγ. 

2 I. (),•()() 11, Wim• Γ. l'/ivi.l-^yj iWiiiurnV 
S 1. i,c ιοί' Γ. CJTVJ. .■■|"'i' i[i\. 

12 1. .Ί/.•>:',',' "■"■!' ■./'•'■,'";'■"'"•■ 

\:\ I. ,•ΜΠ•--1 .Μ/" ι'[.-ί/;λ/.'ί/•,"«ο•ί ^Wilcki'ii). 

1.". ΐΊ-μ. ίίΓΐ'!'!-' '• '-'■'-' '''''i- ■ 
Ι. f),.MN'.,ii.,i• Γ. Ι'.Ί.'λγ,•:». 
1(1 i. ;iii(i_i;;i/]c o[i'iiy. 
1S_ 1. UI; -/.■)O//,v;; i^Wili-ki'iri. 
22 I'I.;. ίίύΙιοοΊΐ Γ. t: Ι,ϊ ;j.t. v^N'ii.-ki•!!!. 
SS!) 2 ί■ττ^Γ;yUιo) Γ. -jr-ij/..'.-/ . il.,ii.-i. 7 ii. Kl vW•'•'»'"'- 

I. fi.)/ I. έ[γ/•.. 
;j I. .•,\- /■(--.•;■(/;) (. :■;■-, clirii.M. l'.i OVilil»'•";- 
s I. ,',Γ•/(,•)•[ Γ. Γυ, . . 
8'.)() 1 Ι) Ι. .μ\• 'Λ^ί'η,) f. ε•.Γ•. (WilclunO. 
'.) 1. 'r'io]n[(in'i< Γ. τ,.',^ΛΊ-αινα. 
1 1 Ι. ίΐ'^ι^χι,Ις S, Γ. έν >') "'i "/-■'■;. • •) 7 - MI Ι M)7 y.»>> J 1 
17 
8!ii) 1 'JOÜ 
i)Oi ll> dl) -^ iii :i{oiiy.: i ιι;]Ί(ί) iW'iIrki'ii). 

■In I. uyinu•:;,^,.,; Γ, άγν'ι,ν?) 7t[ . . . i\\ilck(^i). 

II Γι >.-( (j.wiii ;= Πιιίιίιι.Ί :' (W ilrki'iil. 

Κ 7 1. 1^ Γ. V Mir :inii:(fi,'tr/^i,'i^, il.iiin '.'.'i//;'iV[fi . . . 

Ι:Ί I. .i,ui:i\y/.tiit η !j' !'. τ.γΛΤ. . ^'V.-j'u . .f^t. 

17 i. ;.•ΐίΚ- f. τ . ο;;, 

"in 1. v.ii\ {. ... V. 

■2;; ,τμ. rfij()cx(iv//.',j/7;.Mi' tW'iIrkcii). 

"i.') I. tiL '. l:io)./.f)rl(,i•. 

-it cl•.:. i/ft] (\\'ili-kciO. 

:;i I. :i/.Ti;ia (\V,|,-krnV 

V :'iO \iiiii 11. iliii-iisl. .111 I. ()(' "ΙΙηίή(ι'ος) κω[/(θ]- 

i-: ins 2. .Lilirii., imiil \\\> \\. /u μΊζγπ. 
In .•ι-. 'i.-i^w i^\Vil,-ki'iil. 
ίΊ 1. I'.yinc Γ. ευτ'^;. ---- J.-fo !l(()J.ov. 

:iii I. ;.!' /Γ« ;<< i'ic. 

1 i. /i:i,u,,r{ . . .•) Γ. A'.vf,, ,•!..'!;.-.) 1 1. 
NNdiil in Syrien ur.>;(|iiii.'|irn (Wili-.kiMi). 

2 1. |i7c (),- A'ii([oiij(_)Os ^Vioi) —ißaciiov, 
:'. 1. f.'/wr t'. . :(.■)[. .] 

1 \i.'ll. 'l^]i'i[ii\i-: iVijäc] κίίί i'lc. 

Γ) 11,11 li Σι-^(«1ιο'ν\ 1. /:iV;[i,'Jor'Js . . . 

7 I. ίΓ7ί()ι/ΐ' Ι. ϊτλ Ιϊ . . 

1 1 Ι. ' ν . . y.i-lJ.uUiuudli,). 

1-1 1. '/• Γ. ]y. 

1 li ι. ;; Α inoronni• ϊ^)•. 

2S 2'J .τμ. '/;'(.•ΐίπ•ί./ ;//.?; (Wilckml. 

2'.ι !. κ;(.• 1 Ι!ίη<τΊ\όι\ Γ. ai .]αοτΞοσ . [. .J 

ΙίΟ 1. iiJ.Mi.w ,"()ii,'V.iic π. f.-; ( ίώ ι'τί o'Ao;']//,V /y[j'«ij. 

;11 1. ί /; IhuCiiöi ιηΐς de. 

'■'<') \|ΐ•||. .VnjJC ;][ΐ/ (];'('. 

'.1 Ι. Cöi ;/ Γ. ζ . ίττ,;. 
1 II !. '/.'■oic;'.;ii<! }Ί^. 
17 1. y}.rn(;i)(in yWWilciW. 
ί',ι 1. ιι,μΊι l:.--'i((<rmi•: nijfo^ Μ:ι ίίγι ιχηώνος. — 

,ηη Ijiiii' ΐΊιμι• liiii/ii fiifi.V /^'[κ;^. 
21 1. ll.irii ον/.ι^: ν:ι:η ο<[ nvr'. .] . . . 

\ Ι. ΙΙι o'/.y: jKciov) Γ. 1 1ο7.(ίι••)νο^ι, (Ίκ'η,'ίο 2. 

2 Ι. Iho/.tiuiioyv) ΙΙι. 1 0\ί'] y.Ki Ίυί•οΊ{()ν). 
'Λ ί. .x(fi/)i)i(,KW)') t^\\'il<kinO. 

ι ,1. Λ-Γί! ;» «Γ/ο) Γ. ν.{σ':ή (Wilckrn). 

('• 1. JJiih'iii.:. — iiho;u[);ii>i•) ^\\'ilikrn). 

2 lüitlc I. / ις ■/. . . (iilci• ίυ-Ζυ'Ι (Wilrkcii). 

•i 1. t:{\) 11) (ii'io) Γ. εί(σΐν), cliciiso 11, 17 ii. 10 

(Wilrk,•!!). 
s N-i. Mi7, -J. 

'.I I. ■/.{(ίΐ)οΙ{κω>•) (Wilckiüi). 
I l I. .:tq,); ;(()) (AVilrUni). 

I. //ιολ{ί-ιΐ(ηοι•) f. Jlc)).i^i'')va). 
\μ1. >vi7, 0. 

1. i'.'f/'j — ι(;;;Ιι')ΟΪΊό{>•) \'Ιΐηίοί ΐ'Ίω \ΐπΊη- 
(Λν'ϋ.•Κ••η). 
."> Ι. y.fi;ii(c). 
"^ 1; y.ui' tiiifco'i; (7r<[ . . . 
ίιΐ \\olil IJirioi: ,ίολονιο; \μΙ. Ζ. 17. 
1 1. /(ΐ7()•) (/ αΐ')ι(7ο]ηή'ωι•'' 
S oij. 7ί^,- ()ί ^/ιοδϋ)ρ«ς (svW. v:ioyQf<(fti>•;) 
^,^\ ilvUrii). ;)();{ ί)01 '.)()~ ΙΙ'ΊΙ ||ι|-.ιπ--.•^•ι•|,(;ι \.,|| Wj iiki-|i, Ι C.••!.-! i ι||1; fi•!,, 

Iln.-.lil^l.i, ],. i2'i. 
2 (•ιμ. i'y I oi- ;//.•' .'i'i/ion iWilikiii . 
:; ci-. ,,.;•/.• /.o,;f.-j7;i — 1. ; , Γ; I. -■. .. Λ\ ,.,.i„.,,_,. j 
1 (Ί•μ. /.ciliar lo] - ■ ;nji Knili• ,-(.• (WniA.-.i . { 

Γ) 1. η;•,Μ (); !,': Γ. νϋν έγ:;;:•; ( \\ ilck.•.•: . ! 

UM. ,V;•;-,, 1'. ά>."/.τ. i 

12 1. iru' ,Ί s — 1. i:iii:/> i r ''. ir.'j.Zji ... W ... „-ιι.. 
1 •'> \icll. i^iiiiy.\}^hi (\^\ ί :iijyni iitruiit /.>ι:ηΐι-\.:ι nuct- 

liiti] (Wlli'kriii. 
1.1 I. Ai^/. DI•) y\n\<-(ini Γ, vr'/J yj-'j.•^•. 
Hi I- II. 'Ίΐ• i'nc liliiui fdicir! ι Wlil l.r;, :. 

21 I. y{!ffi(<i) i.u'uü,,•) i^Wilc ki'iH. 

22 I. s ay.i, (Wil.k.•],,. 

ni'U lir|-.ni>u,'^c|,rM villi Wiiikrii, J 1'λΙμ ,:i;."l Ullij 

ΙΙη•Μ•|ιΓ.•Ι,1 |,. 12 1. 
b 1. iai)nai;i I. iv'>,7; '. ( W'ili ki.'ii ). 
] 1 I. νίί• ()/ //; I. 7 iv?:::; (Wilrkcn;. 
ΙΓ. 1. fC ('«i:i:v,]u«,,,; (Wilck.•), ,. 
17 1. /;;•,■/( 01^)',' /'rricnii'i) (Wilckmi). 

2i) 1. IM IS ίίίΛί ,'/".'/;;. 
S 1. [ll!A(inor)r< Si(n ['. .-J.S-^y l\\ Ίi,■k^ΊI .. 

1Γ)/1Γι (τμ. i\yi-] 'ΐΐ(ΐ]ΐ'.'-ι'-(;ι:ηί): (Wi'cki ιι . 

17 1. ϊώ x'.'s {^.ni IUI (Will keil). 

90") 11ΙΊ1 1ιι•ι•,ιιι>-Γ-ι•ΐΜ•η Ulli.•!• .\ii. '.Ι7ΙΊ. 

!)()ß 12 .\i,r. I. t:iiyiyn\'c;iiiiit y{',\:ul-u\\\\/.\. 

1•! I. i(V<)i)0,- IIDV .\Ji(nl:}[foc. 

22 I. ,}rooi M,cnii;ri (m,-,, Γ. ^7.y:_i.y.y.'-r,:. 
21 Kiiili; I. rr.' . 

2\i 1. \n'( ΐίνιίς iynid'uc lii^ /(Ir/; yni-.' ikic.i'•'. y.i:t 
t.:i: lyt^'y"'/!^ CH tun i (Ir.nlrnu jl/ \. 
•'07 1 i. 11. ΓΓ--. .'Ci,), ;■■;, in ί,7ίί;ί) ι \\'ϋιΊ,.•ιΓ, .-;<■;/. tn'ii'j.u- 

^i)'\ ( t.i;iili;n\\ ilzi t>[y.i i-rifoit- '. /onis-'n loi] 
(\Vilrkrii). 
ΛπΙ'. Γΐμ;. [(ί7ΓΟ ι]<ιι•. 
7 Ι. ,),^^ Γ. . . 
ΙΙΙ ι. ιι,ιγΙι {'ii/loyfync.^niii'n^;]: diu ι tör ri.yj: .'',. ■,. , 
ilil'!/.{toif v/.r'ry.u)i') ^Ιοι'λοιιαι clr. ι (liMili-uuiI/. .. 

1. rV/. /.ωΓ yrtj Γ 

21 ι. ΐ![.]υλ(. . .) /() ιι;ιιΙι ,wu)r. 
*•ί08 ] 1. ,Μ: ησ!ι,ι\ι\ ,/η'ΐΐίχι i'y,((i]iivi (th/r \>ή,\ι'\ι.ίΐΛ- 

\Vi|,ki-li). 
ί) 1. !'■ f. i.-Tl- (\V,|rkiMl). 

10 1. y.cdi ί\;ι\νηΐ(ίν\-~-ί^:ιι^οιιαι•) ι Si-liiili,ir(-\Viii:l,i'ii). 
Ι 1 (Τμ. «ΐΊΐι,Ίς\ (\\ ilckrii). 

12 ΚικΙ,: Ι. ΙΙ.-η] ι,η ιον\ (Wilckcn). 

( •■■' 
1 •) Ι. |')]γ y.\"]'!'^''ii\'/.^(i^\<ci'it\i\ tffO lyti'iit'li' am 
(Wiliki'u). 

11 1. ^\ιc\ \ΐλιϊάΐ'- \7j ri'j.•. U)qiiic'i• -■ iii^oi- oiio>: 

uny.ta'^ii'!] (\\'ilrkrn). 
21/22 1. yrivmitq (Wili km). 

27 i. iyoun• r;un).oyiii(;y ι W'iliKi^ii). 
oH 1. . . .J ο y.inei icTin: ' ι y: lui,;• rrrtocryti'tijiiUin:. 
>^' •■((/) ι in^y) lo.iyioii ΐΜίίΖΟί i'K/{i;) tiiuiV 
(Wil.kni). 
!)()'.) 2.") 1. 'iyi<\rl(e \. '...{..] ^.[\\'\\ιΙ>•\\) .(t liiii: W α.|.ε. 
ί)10 1 ;; Ι. '^/.«lyi^r (— κοπ';|)Λ yat i'lc. 

lll ι;Γμ. ICyoaii'ii' ί;ιίη «rior ö our« öiu lo ;ir 
uoirai (cviof y\nuiiii«iu (Wilclvtii i. 
II 2S II. 2'.) I. iIk I- r. ./. 
!)!1 11) Ι•;ιΐι1ι• I. :iutu( etil <iv\. '.)1•3 -22 -/.αίΐί,ν Ν\,,1ι1 =.-_- χ,απ;/• (WilrKniV 

•1Π i. .!'■'] j, Γλ 1ιιιιΓ> lincll ein WciliTCS 

?•1ιί1ιπι.ι1 cl.iiin ι'ΠΐΙι.ιΙΙΐΊΐ Μ•ίη. 
',)!•! Ί liiiiiii• v.-j}. i.-.l (^'ί ίΐίί/ (.))•ί()(;ίΐ) ('iii/.iiscliiiilii'ii. 

Vi•. \\ Γ) 1. 'i:i!-J.i,.vt]:.i'.j(i iWili'krll). 

!' i . 1 1. /.χη^ν) f. ja'.o^'j). 

ί; !. j'.'.Vior 1'. ] . oc'j. 

^ 1 ''l'j'">; ">r Γ. Iiav£'c;yf;j.;j.;f>;. 

l;!.") 1 1. (ϊ.ίο.Μ.Λοίί.•) κ. 

■1 1. ,'r ,ohc] Γ. .'.7:. 

ti •/.aT:y_t'>v.j;i,-i',va'.") μί'μΊιγ. Γ. ;ίίίί Γ^χί-ΐίΐιιΓΛί^ίΎαΙ. 

i 1. (•■11 ;n /.,in'(ic) i'c ;ntouo(! iifovc) (f v[i !Ϊ(1«ι) 

\\\"\\i:\v\\\ — . I n'i II de. 

'.I 1. Γ•"ί ";'','('"/';) (^^'ilΓlvlιll^ 

1 2 Κιΐ(!ι• Ι. )."/;! ι ηκιιήΊ•. 

Ulli Oh) 1. ;//] Γ,η:,κ-ι.η• — Ι. /JuTfCU f. Σάττ^'ν.. 

3Γ) lM'^". 11. Ι. Ι //.' ',']'/[';; "^ί irf/;'Oi'/ycj κ«/ ij (("iradrii- 

:ΐΙ) ΛηΓ. 1. ynt'^ ;ιην — ι.•ι•^'. narli 'Ap^;j.'.'J3-iO);: 7/f()- 

ίτ/τί; iliiMiicnwil/.). 
il^ 1. ιυΤς ;;( ._<o^.w;i,'-')7<Iii." (tilMili'iiw il/). 
•'•' i'i'u. 11. I. (.',- ■/■(} ί)ί((/ηιΊ[ιΐιυιΐ!ΐ' (("ii'.iilriiw ilz). 
1)17 12 1. i']n;r.['(]ii!:rov, ililin• \s[ die AnmiTkuiij,' zu 

.stivici.iii. 
10 1, u[^]>;:i; f. t.l.\z;>r, (Wilckcii). 
DIS IS iT-. li.icii ιΓ)Γ σ.τ,'/ίΐΜ)' /(^c uoorn«:] ( Wilcki'il). 

JO i'j iiiiil> clwa Ι'οΙμίΊΐιΙΐ'.-ί il,i-i'>laiuli'n lialicii : 701« 

ou iitr (ai^intirtt ytriüii' (\\'ilckL'li). 
27 (.'Iwa ;"(ίί• ijcilrt^rici μιαϋώαί<ι t/ii rorroic 
(Wilrknr;. 
!ir.) 7 1. /.• n, Γ. ;.!.. 

Di (ki> niisidici'c ri'(;<lf),V/r;//{/'«j) uinl i^i'sli'ilzl durch 
t;i'U l'.lCi, .Vi); <),,i ,,.";)' r/;,^,o|, (f\) (,);■) ,')',,-/Z,o- 
<f i\'\u.<o,r) ituü Tioij')K,{incic) (Wilckcn)• 
2() i[tl{fuijui'i'i;;] (fn\. (>ν•/}-ραιρις (ίποΓίκισίου) 
OVili-kni). 
ί•20 ;i .\ιιΓ. ^ίοΓ '. /'jT/rol.'-i'iüi' ΐΌΐιοϋ ......ρ^ clc. 

2() 1. Λτι irirroi:. 
021 •Ι 1. ΠίΙ/,,.κ. 

17 1. ('■,-f(,wj) Γ. Τ). 
21 1. ()()itj(/i«/if)j') Γ. Λ;;αγ(. . .). 
!)22 3 1. ^'.],,ω>•ο;. i)S! 
ίΙΜ) 

;)!)•2 ί)21 il (•Γ:^:. [ir/GniOOii i^Ci'.nii; (ηΙι•|• fr'/ i^nt'ti/ ΐ',ι:ι•ΐ(ι: 

Γ. [γ /j.vy.7i7.v//.' -/ry.vrs: (i'ivi-i.kr . 

'•'27 i:iii (<ΙΊ (ί/κι/οι• i\J. '.Ι71ι. 

i).)S (•. ΐ:> ί-ίς ν:Ό)ΐ• {τΓ^ ΐ'.•'οι•) (ll.idrniiarlii'l•). 

'.IG;) 17 Ι. /.f'iitr (S. Imliarl ). 

•*'<* IS |>:i|i. ίίΓί/,- ciri/'^- r. -r; 'j:'j-'r^; (."^lindiai•! '. 

I ;)?2 1 1. !vt)«y.,;n]afir,c iLudi r,r,:. 

I li'/l 7/^ 1. άπιΊ dt^/.i; yccii'ifoc iKn-li-, IridnTi.• Γ.ι'ιίι•!. 

I ίΠ!) Γ^ ΓΙ-. [Vji")" Γ. l'l'aviTVj (Wil.-kcir.. 

j !)S() ,-, ,.,-. 77/ or Γ. Μ'ανίτ'.υ, (dirns,, 1 :; iWilckciij. 

i '.Ks:; 21 ijidc l „λ- /,)/,/,■. 

27 1. II. ein. I'j 'liDc ■/.((!)' vji'ifOKc^ i'y nticf i).i'i'~i 
ii' (W ili kciij; dir. Λΐιιη. i.~l zu .-Irrii Ihh. 

1.7 IUI' lau. Mun/.rjr νίιηηλίην \>\ iiiiiilü^lirii 
(Wilrkni). 

?> iiarhyY ja[i7. isl (;Γ(ΐο;οΊ)>'))')(•ΊιιζιιΓΓΐ-Ί•ιιί\\ΊΙι1,.ιι). 
II ^i 1. . /■(Ci.-,-(fj/..'ir)C II. riL'. ί://.ί.;ί' ^rr/.noi'dir' A\ lii'ki'ii . 
(') I. t'y.n^i'iü f. £7.T('ivts. 
7 1, //!'/(/ ί)/'ί<] y.rt'i .<i; ic. 'unic. 
S 1. ;;/- I. '.;/•, ι•ι•μ'. i(('i\it('.i (Wilrkfii). 
'.1 zwisclirii ■/.<(] II. y.fil- li.Ti'er li.iiiiii. 
l)!);i 111 1 ίμ viT.-rliii,dii:li f. i;r (WikkrUi. 
IV 1 1. y.;! f. xil. 

2 \ii|• i)iK)','i/)C isl (^iiticyodif 1^') riliziiriufli (,\\ ürki 11 Κ 

■1 Wohl ■(; I ιΙιιι;ιΐ(ΐΊ>ιν) (N\'ili-k(jnV 

'.n)i \n U) 1. Κηη(/οί)ίλω>') 7J0,/.!-i) i. llz-'-.i.y.z:) ^\i]vl.-'X-. 

'.)'•)') dri' .Xaiiii; Spoinniiiiis i,-l. iiidii = 'l-i-iii:'i n:, 

siinilcni .•-i'ili.^liiiidiL; (ai•^. .-p miiu ι,.'~^|ΐίι•,Ί•]1ι••ί•μι. 

'.)!)() II ■! ιι,ίγΙι '/>//(;!/ ί^'ί oiioc \Λ (^ytti Ο ι οϊ' <l>t'/.i)]iai riuo:^ 

f\\\'/.\\\\\yyA{. 
'y.y.) II 2 (ϊ/(ί;•ίΐίίί/ ί^;• isl Γ. Γ ; )' ;Tf?()r'f \ij-.-i-|i|-irlicii i,\\'ilikL'll1. 
1001 1 .\iil'. ci-. ... άηχιι)ι/.ΐ(Πη^ y.«] (Wii.kciP.. 

:; I. ,on• \. Ί'όν ι\\Ί1,Ί.,•ιΛ. ' 
ί) ΛπΓ. i'i'i;•. cc /.λί^λοι-ς iNN'iKkon'i. 
11 rr^. civyywn/ivyn' f. virSl .V l ysi.Vi (\"wli ki-ii). 
lOIXJ 12 \',\ I. (Kiv n'ijiif-iioiri 0:. 

iOOl) 2 3.1. J]l[...]iic firit-i/A[o]i'-' ιος ti'(Ui/.Ci;i ηΐ' (u'nZi 
(}r!7rcca(<a:'>rii\ rii- ((',ΓΐΙι,ιηΓ). 
4 ort;. . . . ty;'/.i-Vir« . . . (("icrlinial). 
Γ) cv'^. [ovy. ui'dyy.ij Tiltio) yrjcif (w . . . v(!frliard>. 
G cry. [μη (ί(ΐι-λ>-αι-ς ... (dniianl l 


Ι Ν D Ι C Ε S. Ι, Eii;cmiaiiicii. .ν."". ^iiQ. "J;iu 7-1(1, i-l. j- 
'^/;;(i(ioc(oik'rl7i«();j'c)T12,13, 
',y :'■■;; böS, -1. 
\i::<jiz Σαιαβοίΐο; bl(J I, 5. 

II, 0. 
\lßtj('.icnio; 711) V. 
I/Vijiia 715 II, ■-'. 
L; . iQW ... S.'il, S. 
LV/r.'rr/.oc SOO, i). 
^j'; ic'J riifnu^ 771, ü. 
.l/n'Jüduiniiii' ',l7b, 2.1. 
1,/•/(ί:/οκλί;ς S'.l'.i, 11. Dii», S. 

2"ίί/.ί;) .. . 7:i;i, I. ^y,•«. 

1/. Κο/./.υι'!/ον U28. 3. L'j. 
A'/aifo; ./(ίίηο)ΐ'. ^}ιρ. _/. 

./. U3-1, 1. Σ,'^ηίμ'ος ύ / 

y.iii ./. ^/. 7οΙι, 1. 
'.■1γι':ημΐ•η' Γ'(ιί1, ,j 11. ;;. ./,'ρ. 

./. S. (1. /Jünun' S37, ι:;. 

;μ. V 1. 
.,/;-i . . υ;, ^irn. \ΐ. Φοιβαμ- 

ιιο,ΐ'υ; 7137, b. 
' /, /i'irfic So."», 1. ϋ. 
!,;; .,•ί.Τ7ΐΓ)•οί "^'-li, 20. 
ίΐγχαυίιις 7r>S, J. 
'^i'r/oi/in'f ις lhn'^i~oo; 715 

Ι. 0. ^ ; 

2iiJi/fi/i . . 7'.i7, 1. 

^i'/ctllt(,'tOC '■> I i, 22, 

Α:)ηνι:Ίζ SS7, :i. 11. ;j-2. 
flÜr^'ioi/ Si'l, II. 2a. 
,ίϋηιι'ιόωοος 7GII, 2. 1 1. S91 

i; •■;. Dil, II. iiOU I, 7. 
4:to;,;{s-\. \ίιοΤ^ζ) OS 1, 2. l(i. 
/■Jriuriio; '/'υΓι/ο; 7Sl I, S. 

IV, 211. 
,./λ'/(ο.7οΓϊ Sl2 I, S. 
.ΐ:/.•.«νός OUl), 23. 
.U/.tij; 801 η 1ύ. .-/,\ 7••ρ_ 

ηηΐίιις 7.')Γ), ]. 
A'ilocQoq Ι0Ι)2, ö. 10. Αΐιιιλλία Jr;iir]iQicc 735 
Ι, Γ,. 

\τίϊ(')1'. Αί•ρ. \ί. 7G3, 3. 
\ί•/.ϊις •1''(ΐ•υμοννιοις 715 II, S. 
Ά-/.ονΰίλΐίος 715 II, 5. 731 

11, Γ,. Μ. .Τ2. 8Ü2 11, II U. ϋ. 

0S2, 2. 
ifi/.ovT(ic 757, 'J. 
!.'/.'.,<: ϊ«)'ίΙη«νσχ('ηίί>))Ός9Ι)7,!1. 
!.//.ί'ϊίο'()'()ο; 03|•>, •1. 1001, (;. 
ίίλ.'-ουϊς ^Oftji;i-/.(>(novc 019, 7 

ί). l'J. '' 

ΙΐλΟίΐ'ς S02 IV, 7. XII, ΐΐ). 
Ιίλ/ίιας Ev/lija . . . 1004- 

II, (i. 
^Αλ-/.ιμος 8 13, 15. 
\ίλ).ϊις Ihn'irr/.DV 700, 5. 

\Ο...ν0ζ. Ai'Q. Ά. Έρμον 

■ 9ΐ:ΐ. 5. 

1-//ΐ(<[(5Όκοί?] υιολί-μίύον 

7.11,20. 
\ίμαι ί-πίί/ύϊ 705, 7. 70ϋ, 5. 
LV/KWW.Vj;,- 003 IV, 2. 

"Αμμοη: AlQ. \ί. OSO, 3. 

Ι-ΙμμΜί'άς 080, G- '/. /".c,,- 

μίίΐ'υν 700, 7. ^/(\). !./. 

'.■1μμο)ΐ'ΰιος OSO, (Ι. 
^/μμ(θιΊ€ίΐ'ός. yioi/noqOiic).. 

\1. 711, -1 υ. ». 
^Αμμκη'ιηςΊΜ, 1. 17. 21. 7715, 1. 

S12 11, 10. S50, 2 π. η. s;io 

II, 1. 021, IS. ;)2s, 2. ü'.ll ' 

III, 'J. 005 III, II. Ανρ.\ΐ.-\ 
771, Ι. ,ίϊρ. V/. ../οίοΰ 
071, Ι II. ;:. \ί. 6 y.ia Σ^- 
ηψ'ος 007, 13. 'ΡονιΙλιιις 
Ι/. 077, 17. Ά.\ίμμ(„ι•ίυν 
S0O II, 1. Ά. Άραβίωΐ'ος 
OliS, 3. '/. Άρη(ίγά;>-ον 
0b3, 10. \'ί.'Άα/.).ιιηιύ(1ηυ 
731 II, 20. Ά. S. d. ΊΓ/Αας 
900, 2'j. '^ίμονίΊος 730, !). 
'--///r/) ... 715 II, 3. 
"Αΐ'ΰρι'^ίς S2S, 2. 
Αι'όρομαχος ύ y.cu ,/ιόΰχορος 

τον Λ'αιρ/ιμονοι^ 0S1 Ι, 2. 

37. II, S. v,j' 
\h'OQOi'fiy.o; 011, 13. 1•/. 

"Αγ.οναιλάονΊ'λ 1 II, G. 13. 32. 

'..-/. Ιί((ρο()ισίον 7.11, 10. 
^/rJoo[. . . 715 II, 1. 
•Ά>',Ίέσιιος. Μ((ρ/.ος\ί. Κα- 

ηίιόη' 7(Ι0. \ι. 31. 
Άιτίονς 10, 2. 
■ΆΐΊΊΟς —ί<ρΐ(ζ-^.ύς 702, IS. 
^Ινηι'βιος (oilcr Άΐ'οΐ'βίας) 

&S2, Ι. 
Αΐ'ονβίυιν υ y.cci ΙΙαγχρύι ης 

777, 5. 833, 10. Ι-/. Jlurov- 

ϊ(>7ίος 812 V, G. V/. ^^αρ«- 

ΐιίυιΐ'ος 750, 12. 
\/ΐΌΐ'ϋιυς 930, 0. 
1/ι•υν:ι S37 11. V 1. 
'./)•0Γ/Τ . . . S0">) Γι 1. 
Άΐίίαος 1012, 1. 
"Αΐ'ΐίΐ'ους 812 Ι, 2. 80(), 2. 
'At'i'ti'ifu; uilcr lifiiiufcig 
■' 913, 3. 

.h'ii rc.ir ρος S32, li. S. 
'At'n,fi}.oi 1001, 2.' 1002, 3. 

lllOl I, 0. './. S. (1. Ιΐ,'ΐί- 

(fi/.oz 1002, 1 u. ü. 
^Aviutviic \ίρ!ΐ(ί 705, 3. 
Άΐ'Γοη'ίος. 3Ιάρ/.οςΆ.Ί 11 , 2s. 

Άηώΐ'ΐς ZqQiu)p S7G, S. 

'-/. yioryog S4G, 1. V. ^-/. 

OrijaitTroz SU7,3. V/. _u>y. 

ίΟϋί ^Vof.'c 7U0, S. 
li/'i'i. ./loi'i'atog ijrol• yi. 

05G, 2. 
Aovhho; ' ΙΙλίόδωρος 717 

I, 1. 
Άπαό?. 725, J3. V. Atn.^A. S. (1. 7οί'/ίθ; 730. .j. ^-/r;). 
'/. S. d. //οΓίΤί 837. 11. 2'j. 

V 1. ^/,\i. li. S. ,1. 00/- 
ictil μίιΗ' 727. 1 •-. 
lircäc I'.inyyi/.ov ^l(>. 11. 15. 
Άηίίον 701, .1. 7>4. 3. ^32. lo. 

S70, 7. SOO, 4. Ool. 7. 
- u/rro/./.ti'cininc 779, -'j >1-ΐ,37. 

S15V2. &22,Ί.ν^.827,ι.ν. 

ΓαιΌς ^/ui'/.io; ' /. 720, 7. 

'.ι. 1^. SS'«',' τ. 'ίοιλιυ; ';/. 

771. {•,. SG2, i. Ίον'/Λος 

Α :ΐιΐ/.?.ί•ιί'ίος υ /ιΐι ^Ι. 

'^ιΊ5, 1. \1. Jouji'c ΟΤΙ, .3. -. 
l'/rro//.oJ<')oor 895. 0. 
ίίηολλοίίάίΊι; ^ΐι2 II, i ι.•, ϋ. 

ΙΐΗΐΙ. .-;. y. 
Ιΐηό/.'/.ων. ,ίιρ. Ά. ~'.'Λ',, .;. 
^ί;[θ/.λοηΊαιός 077, 1. Ι\/.ιιν- 

όιος Ά. O'S, 0. 1.;. L".. 
Ι/τιολ/.ο'ηΊοζ 702, 1. 7 Is Ι V. 

77G II. 3. 7•Μ Ι. Ι.;. IV, γ,. 

VI, S. S02 II, 3 ,.. ... \. ■:::. 

813, ϋ. SU. ;. V. ^5:», 1. 

8'^l, 1. V. s85, 1. ^--'., 1. 

SOI ii 2.-,. V 2.J. 2r.. y.,-. 7. 

80b, 20. 00^, 2. ... :. oi•^, -j. 

11,0. Ji. 'JSl II, V 9-.;, s. 

093 11,0.111, n. uoi ili, 10. 

12. 1,-,. 009 11,3. lui.ii II. -j. 

./. ό ;r(i< '^iu:niyn(u ηζ 

8S9, 7. ',/. ./ι;μι^ΐρι<,: >o2 
• I, 1.''. IV, 10. 7(»r/.(<.,• ;/. J 

/!«/ \ί:τολίΐ•('•ριο; ^Υ--. 1. 
'./. \i:io/.).ou'iov 0^1 i'l. S. 

l/. .Ιημηιρϊυν 71^ II. IC. 

III, 0. ,/. Ίιϊιύο'ηυν 731 

II. I'l. !./. y//6/./.i<<_ii(.)i'o; 

9ii7, II. l/. Λ«/ί)(ί 90S, 3. 
Ι/ττολλω: 775, 10. Sil, I. V. 

./nj. './. 73i', s 
\i7x:ii(iy.Ji 7>5, i. — 10 ΤΓ.ι, IJ. "öTj, .".. Τ7Γ: II. ι;. Ι 
SIT, 1. Sl! 1, '. Ι/. ^Oij ε- 

. , ;',ί),- S.'lT, -λ './. //«- 

> / '(.<(>); >'ό 1, τ υ. ". S.i3, 
;. : :. ι:;. Ά. -{υι υ(ι toi; 

Τ-..•.. Γ,. νΤι,;.,•.. st:,i). bTS, 7. 

s^ ! , ■'. 
ff ... . /in. \ί. '/ωύΐΊ-ον 

;.' ,•;)■ ;)(Λ, -1. 

, ,//,;,- Τοί !1, -Ji. 

: liMjl 1. -1. 

, Ιΐνιωι-ίι: !/. 70."), :ΐ. .'). 

: 777, il. S'o3..•;. ^^2, ι. 

,. ./yi'<;nu,)fOZ ί)ΐ)Γΐ, .'. i:t. ί 

'l'i. .iro. V/. ΙΙανία/.υν \ 

Tu:.. ;;. i 

,. , ,;c '.ι'.ι2 ι, 1. :.. 11. \ί. • 
\. :ny!<ivio; lUlO, VI. lij. i 

Unr.ioi-if/.o; '.'2'.) 11 :;. ΦΑ. \ 
^i. '.ίλί'ξάι'ύοον O'Sü, 1. ; 

iniClM)' [Ou-y, -j. 

ΙοχοίΊΊ•!ίι: Ί>ΐ)-/οιυ;' '.!',),') 
"l, ■-'. 11. 1". 111. :k IV, -i. 

tQuithi; \i\i>, in. :>r.. . I 

Inni'.yi'.'Jrq 7l)Ü, is. 7j:'., IT 

.1. ... 702, ."). 7Si; 11, -J. Kl. 
S3 1, ■■;. böJ, 1. STiG, 7. ^li'.i, i, 
'■'In I. '■■ 011, 1. ;is3, !■.). j 

■|>^. 7. -ΪΛ. ■■ö. 'J. ■(),',■(,',- , 

ijo:i>: S.jfi, -1. -JI. './. 2',υ- i 
ίο; ; (oc 7Πι;, •1 ii. .1. 

' .'-yric '.ίητταγάϋ ov ~ Wi, ; 

- ■ '• ./. . / i<)i:/.oi\il- 

().jr MM V '.1. './. //<a;.w- } 

jo,• S'.il V Λ. ',/. ']'t<;i-vur- ' 

f/H.;; 7 13, 7. -.1. :/. Uuf- j 

ιΐί'/χι',ιος 'JUS I, ö. ι 

'orrfi ,7 (.;■/);,-. ^/n,. './. 2'«- i 

ί,Γί;ίι,• vi',11^ .1_ ' ; 

•'); 7l'^, 17. -Jl. '.)21, r.i. I 

< . '_. ./. Ji'iiiiii.'f i;i))'i/C >•'•."), ! 

■■ -'"' '- /. —uiHin ϊοη'ος 1 

07i(j/Qiei η: S'^'.l, -Ι. \i;ro?.- \ 
).U)ii(); (j. κ. '.y. SS!i. 7. 

Ihii'/.iniüuc t) /.. '. /. b^'.l, '.I. I 
'n:ti}/.:^':iiun• 73 i 11. 21. ^13, 
Γ'. ^. I.i. •>ΙΊΙ), •.'. 
n:ii)-/occi'iUii' ü y.c.'i f-J/.foidn' 
'.ΙΓ,'.Ι 1, -J. li, lii, IS. 
οοκηός '.i3S. 1. ' 

iiHiiü: ΙΙΐΊ/.ί>ΐ((Ίιη' Siilj.'i. ' 
uuuioioon: '.i7S, ■''■. II. './. j 

luticior ^S7. J u. .1. ' /. 1 

— :;itt::i iai υς '.'~ί\. i\. 
tjit'iiu.r IdCil II. IT. 
<jy,!}.('.o: '.''.i2 II, ;. Ilm'/.f- 

li'^'i'j; Ίαΰ ΐπι/.. \l. 731 • 

11. :.s. 1 

^'/Ui; ^O'J, 1. I \lr,ai; '.ISI. 2:). 
\liHii-i\:i '.172, V. 
".Ιαηηυ; Ι'.Λ IV, Γ.. 

Sil 7, 0. 
\liiyJ.CiZ SIT) V I. 
l/r,-z/;;,T/iiJ;/c7311l,'.!H. 1000 

1 7. 11 :i. 
". iciii-fo: y.rel. Λ σι (n'juiov '.l2 1 , 

l/o-Ji-; 917, '.i. 
\lii:i(cr!iOi &',!,'>, 12. 
^Jluoh'i; b30, 1 (vt,-|.//tri/niOi). 

l/;,w„()c 712 I, :;. 

\ln,c. ./ijiii'jiniog 'J. 027, G. 

'.iio'i; 731 II, :i. 2!ΐ. S'Jl , (1. 
SOS, 17. .-/iVi.' /.S. (Ι.'./,ίο'κ 
S.'jS, ■!. '.y/. Ιίτίυλλίιΐιύυν 
S'.i7, 7. SOS, 20. './. 2'«!«- 
ßorioc S31, j. 

'liloiog \i7li(Jf(jg 89'.), -1. 

./r;)»;. .VM7ü-/o,-./i'i)'.9US,l. 

./rrr,• 711,1. Slö, 12. ^J,\ 
Ίΐο,.,ΐΊ); 71.") 1, 11. 

^Ivniy.iu Κΐίλι'ι S/)9, 1. .ivo. 

^ίη-ηάηιον S('i3, 1. 

_,./r<,;;V.uj,-74(i,7.7,')0,7.92.-•),.--. 

'.127, 2. Ol 1, 2. Jio. \lßu 

Ίοαη'ον 71(1, 11. -Ivo- 

^lyrcLtög ./«!iimi' 03 i, 1. 

,Irn. \iya!h); ο y.ai —f(- 

;.,., . . . 7'.):',, 1. .Inj. li;(t- 

y)i'): Κυλλυι'ϋον '.12S, ^1. 2ö. 

..Ivn.^lyuiiiion• ΙΙαηοννίος 

S37, 12. ,/ι'ί). [lyt . . <>ς 

<l'oi1(<ii ιιώι'ος 73!'), C. ,/vo. 

'. /ii/iV7lJ3,2. ../ro.'.Jl. . fo; 

'Λ-ρ/ιοΓΟ 13,.^. Jvo.'./i-iiiMi' 

0S'.>. ;i. ..Inj. '.luuon'üg 

[iiiiicn.'fao; 9bO,i•.. !^. . /rn. 

Ιίηικ/ιΐ'ΐυς 11 1, 1. ..inj. 

\/ii ;ΐ(•ι>Ίΐ>; ./ιοηΰ 971, '.Ι• 

. /Γί).'. /."Kit)/ 727, i^. . iiuj. 

Ι/.τΐίά/ Ίιΐν/.ίον 731), .'). 

./i7j. \lnaii'L S. (1. //yro'/ 

S.,7, 11. ./r<_). \l:u(olll>uL- 

ti(cii lu'iroz 727, IS. ,/ι'ο. 

'^/:ιόλ/.ί,ιι• {'.ίηυλλοΊς) 730, 

.•|. ■i. , Ιϊο. \lrr . . . Ίί,ίύν- 

νον 727,21'. ,/i n.'.infiog 

//.ici'r.zor 7ΐΐ:),2. .I,'ij.'./(j- 

indht'ii ijz 2:<<οΰιος SOIt, •1. 

/iij. . /o'i <ί?.ο: —«ij(<ri ί(ιΐ- 

yo; S3,.'), :i. 2.j. ,/i'n. '^/ιοης 

S. il. './j.'o'x S.",S, 1. ./,'n. 

'./<lorc :> In, 1. 27. ./rn. 

I ! I iiiiijlun'—i/.Juiuv 922, •"). 

-•/Γί). Ii'i/.i 0)ij 0.")S (1 I . , /i'rj. 

. / i^ii i-i Qio; '.)S'.), -1. ./Γ11. 

./lorniioc b' -'''κ I. -/ro. 

./ωου!/ι υς ΟΓΑ c. Ι. ./ίο. 

Ίΰ'ί'ΐχ 737, ('). ^/Γς). '/;■{)- II .' ictc — iiijccriuii iiü)yoc 9ι 1, 
.'t. .Inj. lü ύ(άιιιι)ΐ' ό y.i<\ 
Ί'.ηιΰι'ος 922, .J. 12. Jio. 
Ι'.η•Ίι]ι<ιζ 7'.i3, .'1. _/Γί_). 
ΊΐλίαςΊ-λλά 7.') Ι, 11. .Inj. 
' Ι Ιοα/.λίΐΐ)Ζ ό y.a) i\iiu(Jii(- 
i'i};'nijiyi ΐ'ονς 937, .Ί. Hl Π. 
j\Jiiijynz ,li(j. 'lJij('cy./.nng 
037, ι:. Inj. '/l.jU; ΙΊλ^ 
('ΛοΌΓ 92S, ti. -Inj. Jlnim' 
921, 2. ,/,',j. "J/ijon• luj- 
;i ρ;// oc S•')."), U. ./i'ij. loi- 
()i')ijogl.\:',, 1.Ί.7 1 1, 10. . /nj. 
Ιύίι,Ί iiiij 7 13, 11. 71 1, ~-. 
_^/i'ij. hfiit). 017, 2 II. ;;. 
. / rn. l\<)).).:-v!) ις\ΐΐΊ ii'if iiv'~ 
013, .1. ./vrj. lunog ΙΙκν- 
Invhl-', 111,11. -Inj. hnjng- 
J/<j[(iiio)iOg 93'.l, 1. ..Inj. 
- /oyyTi'og υ y.icl Zimiiiiog 
ylfMi'idiiv S3."),2.2j. Mdij- 
yog .lr<j. -/uryiiwijc '.i37, . 
11. Ii;. 1'.). .Inj. -l/ciT . . . 
S.il. //<n"/ocS.10,lii. .Miln- 
y.og . /i'n. i\i iifauo'og'.i'M ,''. 
-Iva. ()vi(J.t-oiog Σΐ((ιίΐ•ηζ~ 
710, I. .li'Q. Oi'truif nio; 
S. (i. l/j'üivr S37, l.'i. .Inj. 
Oviy.iMO .M(cnjiy.ioi' S73. 
li[, S. .Inj. lliuJjg 927, I. 
-Inj. ilunorUiiC '.l72, 12. 
-Inj. lliij . . . o; ^Ikuotov 
72(;, 12. -ίιρ. //(ί(/κ•'.)22, 1. 
-Ι in. //leiijd)!' 2itt.^lifuv 
S.')S, 2. 1 1. .Inj. lli:?/.o; 
917,.). 12. 1:;. Jin. Ilu'i/.o; 
I': ηΐΗΊ Uiv Sl'.s;, '.1. ,/Γρ. 
Ih:ii/in;g IJ«i';au)C SOH, 3. 
.ylvij. J/njiooog .liogyiiijov 
922,:i. ./nj./J}.iu(„r\il\,^.- 
uJi'Q. ΙΙ/.111Ί (lytriig 920. 1. 
liQ.::i<i';rfog'.} 1 1, 1^. ./('•(_). 
i:«ii,iag Ι\ολλυή'/ΐ)ν 72."), 7. 
-■>. -Inj. ^(cii!-li~tg 2:οΐΊ'- 
riuiro: S73 I, 2. _Jrn. 2«- 
ijcaili.irWnl. 1. ',1 |2,7. .inj. 
l'dijuTiiiiii• (-Ji'innig sr.s, 17, 
../nj. ^ioiii'n; 9.'iS (•, 1. . Inj. 
litifuro; 7:/.M'ff.wi'or 07 ], 
I. I 1 .lio. loiicg \lxr,i'- 
lUnv 930. '.». .licj. <!),),- 
flitiiiUnV 727, 2. \'. 7,")2. 7. 
.Inj. <l>oi ... 7 in \'. Inj. 
<l> . 01,-iii.: ll:y.n;tog 927. 1. 

- /; ij. -XriijniMi• '.1 lli, .j. 
./in '.I ;ιηλλι•η-Ί')ΐ•\\ 1 1 ..".. 

I iij. .. . Kuisiic'/.'iiiv '.I 1 1 , 1. 
'-Iifiirg 9ΐ)ΐι,:ι. li;. ',1 19, 2. .Irn. 

'./. 910, I. 27. '/. ./uiiuc- 

rol• 9mi, .•;ιΐ. 
'.Iqniioirllu 712 11 Λ, ^. !./. 

— icij«:iiii)>'ug 9lt7, 2. Άΐ( ηοόίΰιο: i'i'.il. ■'• 7ii2. '-, 

7 II. I.I. Sn2.\ll.;-.. XV. j. ,;. 

S:j->. 1 i. '.i23, 1. '.17 1. 2. ' /. 

//.-:/:'(og 9S:i. 2. l•'. \l. 

Ilnr/ii'hor'iov 9(l7, .;. ',/. 

Ίιάηιην S32, '.2. 
"-l/jcjig ^11. ■>. 
\ΐγι/./.ΰ; S'.i7, 1. 
\l/_i'U!vg 7.19, 1. S 13. 2. '. /. 

') y(ä ' llijOiOK'.vog S> ^. 1. 

:/. \luiio,rioi hll II, ;;/. 
ll/o) . . . S'.tl, 2. . 
\l . . Ciog 701, ^. ;- ί»(ΐ/.;ί/./.η:. /\λ«ι'όιο: JJ. 116 

! 11.17. " 

l• IUc<:acaog 'J'uv'fii; '.103.. Ii,. 

ί IJi'.njHü.ig 933, 1. 

nrai'.ijit.„y 2ii/..iiaOr 9 2, C. 

Jliy.iouj. Ivn. li. ',l,7S il :'•. 

Bo/.ovaaiog —cc.in'icro: 7ii'.i. 
I 1. 20. /'(.-/o; JJ. 7 1:1. .i. 

j 

"■- I aing 7.7S, I. 2i). Γ. Γ,ιι/.ίιι;- 

I rTio; 7ii9. 1. /; Ί•,>/.ιιι: 

\l:io/./.iiiujiit.: 72.1, •'. '.•. ;^. 

I SSS, 7. 1\ <ln</.:-,j:;.- ^i.^. 

I •]. Γ. On'.J.Hjifjg '/'i(.-;/i,: 

I v97.2.S9-~.v Γ //.w ,),.;,■, 0^ 

i M(!(jy.t/./.<igll:Kf . /". ■V-.W'- 

! i'ing jlo'iiuuif'ig S."i7, 1 

1 l't'/.lic. .liö:' in^ 7il9, :;. :;2. j:,. 

' Γίι./.ιο;. /\iii i'i ο: Γ. l\/.i η I .: 

Ι 7n9. 2;. -J.. ;;i'. hoirm: /'. 

j Ο,',ίλ,Μ•; 7 1 I, ι; II. ... /-. 

i (ini'/.iyg 1 i'.i. 22. ;:ii. 

"i J'nii'l/.a 91•'., 12. 

1 /V//..;./.o.- 77 1.9/ Si i,2;i. :;:.. 

i S20, 21. S27. ;,.. 

3 Π II inj; Sl i. i. :.7. 

1 l'.'ijiKcnig ''.IS, i'i. Jm;. ;. 

I J'tijin'nog 703, -1. S3s, l•'. /'. 

I Ί lioiiog 727, Ib. 

I rt-mjyio: 7,'i(i, .".. /". S. .:. 
'-/j'iji .•( . . . Si)s H i. /-. 
S. (1. (,'>.ui Sil. i•. I \"iiii<f<}g 9011, :,ii. 

: .//log 72Ί, 1. 731 II. :i. 73,1 

! II. 17. l.. /ιυΐΊ <;iin 's^M ;. 

: ./;-ϊ.;;•ί;ρο: ImS, 1. :;. 

I ./ riinijuir l/n njjiiidli'n n: 

■li,.""i""'^ 7^1 \ ;, ; ,. 
./(,i.'(':c 71.') il. , .. >;,. .;. 

■ I ',l"i' i''''- . /',"'Ä/.ii: . /. 7:'..'> 
^/iili/ioivg 1 \> !l, !'■. lli, ;■ . 

i '.l7S, 2.j. \ίτΐυ).).ι>Ί.ΊιιΖ I. — 11 — -ii'i 1, ΐι•. 1\', ίι'. ./i'o. ./. ' V;A.vi-,"fi()c),- ΙΙιολίίκήον 

jS'.t. .1. ./. '/";.- 'J-iT, (.. ! 71."., Ϊ•. 

/. ύ y.u, Φιλω,,<ς 'jM, j Ίύή-; 011, H. 'JTO, 12. 

;.;■-'. ./. './,τϋ/Λΐ.,ΐ'ίΟΐ' 7 IS ' Ίίλή'ίοι• ;/ κ«! 'Λ'/ι/κα'ωίί/λ?] 

li, ;:.. 111, ■'. \ SO,'), 25. 

,,,inii,r: '.'17, ;. ! V.'P.M'ö.'.'riOs 'J7 1, 1. ./;,./;;/()0i\-S-2"i, 2.".. So9, -1 u. ö. 
.// ιιυΐ'Γ/.ος bS~, 2. 
./ ΓίΐυσΙ/^ι•ι- '.iKl, '. 
jiua; .Ιιδά T.W 11, 12. ./. 

(Ιΐΐ;':ίοη•ος 71.') 11, li. 
Jtüini^. Πλλία ./. 700, 

:ι. 12. 2:;. 
.ΙΙόνηος 77t; Π, '.ι. SOI Κ lu. 'lUuöio; 907, :i. 
Ίίλλάς 7Γ)1, 11. SIS, 1. 
ΊΟ.λιοζΊ 7Ü0, 2. 

v;//M;"i(;<?y SOI V -i. 

Ί:<ιμΐ(>Ί.:\ι]λΊ\ Ίΐλύ'ΐοΐ' ij xccl 

'!■:. so."), 2s. 
'/w-ci/. -/Γ'(). '/;. 7;n, (i. 

Ί::τΐ'(ά>•ηυς 727,22. 710, Π. 
',ι:;•2, i: '.ΐίΊΟ 1, Ιό. OSS, 1. 20. j 'F.oita 710,0. 12. 11. 
IfHiiuioi .1. 'j71. S. ig. I 'Eiuivi in. 713, 12. 31. 710, .'i. 

ju)r.w';;'c 73;;, 11. bis, 1. -/. s;;i,;i. sr,ü,io. oii,.^. 975, 

Ί-Α.ηιάυν Sri 11, 1. 111, 1. I i:'• 090 111, ii. Ί:.'.Ιηη-/.ις 
i\\'i. V, 1. Vi, ;. Vll, 1. ./. j 713, 1.^. :i2. 'E.Uitvy/joq 

./,ocii.;o<~i 9i)l, '.'. I 700, IS. S:)5, 1. '/;. y/«o£)«s I 

./η,ύω'οος S:•. 1, 2.-.. i (n,U•,• ./,.ο,νο 713, 10. W. Έ 

Jiorvaioc 7-12 111), S. 770,2. i :iai>^,ii'J'iofoc S") 1, '•>■ 'J• So2 II,.'. u.ii. So."., 0. SSO, Kl. 
S'.il 11 :i. SOS, 1^^. OSO, o. 
./. i'iiui \Ίι•νς 0•')('),2. .lL<n. 'Enitix 1'. 700,20. S33,2l. E.' 

2ii ijioi]i ίος OöO, 'Λ. 
'l^i'itcr/OQccg 013, i;i. ./. s;;:,, 1. ./../^iov 720, l. '/wj/uno? S12 II, l.lll, l. IV, l. 

J.ovfooüi.uw; bOo 11, ■!. ü. I V, I. VI, I. VII, 1. Ol.'), 15. 21. 

./:o,- (v^l. -"/i.-ü,) SIC, 1. ./. I 1111)2, 7. 'E. 6 y.cd .Iqvimv 

i :!('.)■;■ i'/.ov '.ilib, .">. i ΤΊΙΟ, 2. 

.li6;y.uoo; 772,1. SU, Ib. ! 7><<οτ>Γ,•)'ί7.- Λ'-^ρ . . . S20, 1 1. 

',i72, 1. \ίι•ύου>ΐί:χος ö xai ''' 'En,iuvov;]iün' 0.")9, 10. 

./. '.iSl 1, 2. ;iT. 11, '.I. 2:i. ./. ι 'Enuäc bOl, 10 ". ii. 'E. Jto- 

:::u,Ytiovi Obl 11,25. ; rvniuv OSO, 0. 12. 

.y,c-;zoi'.M'o/,cS(l2 1,n. IV, 11. ! 'A-u/^j Sil, '■ o. 0K$, ö. 

^^'.1.4. 0. S'.Jl V 0. 036, .i. 1 Έϋΐη,α'κι;. ./i7.ioc 7;. 700, 1. 

Jiu.v O'.IL 2. i ■;:o/M'«s^20, 11.S22V2. 907 

./ü-M-no,-. :>1άον.ο^.ί.Αύγγος \ H, >• '-^'J^ L ■'• "• I'- '• "• 

S32, S. 20. ~ I O'.iO 1, 2. 12. 10110 1, 2. lo. 

.<u<:;n.n•; 71.7 I. .■, | "/-■• 'Eouiov S2(l, II. 7;. 

./öiv.oc bil2 1, 2i-. i,. ;;. ' j 'lijuiaiü SS7, i ". ;>. 7;. 

.Ιοά/.Μΐ• S12 I. 0. ! lr.nu:ruu>ii:,rüz 071, ;i. 

./,M'i(.)j•. 7;i)/ifuü,- ό xiä ,/. I 7:c'/uj'(;; S32, 2. S09, 2. 022, •1. \i. .Ii'ii. /,'i'J«/'ii(/)i' ό κ. 
7•;. '.i22, 0. 12. Ί:.Ίΐοθ)ύία- 
yov Sr2 II, 2 ... li. 
I'.oiiii'ini S2 7, 27, 7:'. )/ κ«ί 
Ί\<:)ΰ,ιις\Ι,•ιΐ(ΐίλον lÜOl, 
2. 1UII2, y. 

I'.unoifi/.o; 7S."), 2. 
yw',f;-;-i;.oc SlO, ... ü. OnS, .0. 

/;r. /,'^ί/ίί/..)!• OOS, -1. 
/■;γ(;//.οι' ... 010 11, 2'.l. 

1 /;r;';(')c 11)12, o. 

' 7•,'Μ)ίί//Μ)Ι•ί\• 0S7, 5 U. il. 

1'.ι'η)_)•(αος i.'il, C'- 10. /ii\ ! /;i'(ii;i','i w>' 7 17, 2. 733, II. 

I'.i'nric.ior lOO, I. | S.".2, .'>. ./rn. I'.r. i, xcd 

/.VwVr 770 11, 12. I Έηιιϊνος 022, ö. 12. 

Λ'.'.ο/,Γΐ'ί.,»' Sii2 II, 7 u. II. /w\ 1 A'rc)»/(iOi 1(102, .i. 

\ϊχι/.}..^ω; S13, 2. 7:'i\ j Eh.h^a . . . UlOlll, o. 

JhfQDtfOQOv Sll2 VI, 2J. I L'n'üi•,- ύ'ς κ«; λ,•χ"ΐ'"/''' 

VII li. ι ΙΙαίΓϋοϊιος 900 Ι, 1. 7. 10. 7ΐί(',, •.•. 
Jui.u'c; Ιίΐϋλίηΐ'.ίον 071, 1. 

■J. 2 1. 
.ii.uni.w 71.'. 1,.Χ Μ)Γ2, 1. 10. 

/. /Μοίυ,ι-η; Ο'Ο, II. 23.2 1. 

./ϋ,ΐ'Ο.'/^ος 7"iS, 2. ,/γ,ί. . /. 

'.l,"jS C 1. ./. (Ofiidlonov 

.li„ni!)K); 71.'. 11, Τ. 
.Eocj'iiin' ΖίυΊΐ'ίΐον 71.". Ι, 0. 11, 0. /:,■. './^κΛ;/.-π(«)οι• 7Λ/Γ'.; 712. -. '.ιΓ.ι, 2. •..-.. -. 1 

ΐιιιιΐ) Ι, 7, 0. II, 2. ■; ΐνη.ΊΙ. 1Ί/-;!ι-.•οί- •..--.... t 

Εί'.Ίοηη; 700, :ι. ι 7/. '. /κ.., ',ί/.ί;οι• '.1^2, 2. 

Ει>τΐϋ«ην; Ihn/tnainv 7)2, 7/ί,/(.;ί)) - b' 2 1. '!...". S 1 1, !. V. 

J, ΐι; 72. S7."), ". '//. IhiltüiZ ^77.0. 

/•rvrc.'ii'i« 72,'., 0. 2.1. V. 7/. ΙΙολ'ηο,ι-ι,• 1 Vi Ι, ;. 

Ei'Qiju.»' ΙΙιαίΊ'ίης 7-lSll,0. 11 Ο Ι. ■"■ '■ ■ 111 IV. Ι. ι. 

fll'^' :). ι Ίΐοωήιαη',^ >12 Π, .1. S12 

ErnvDjiog. ΊΊβ. Κλανόίος : II, 2 ... ι., ^nj. .-.. \/χι>.λιί•ς 

/,•,',. 7'IS II, 0. Ι ό κίΜ 7/. SbS, ;. ι 

Ε:•<ηη^,ος. ΦΙ. Er. 907, :;. ; Ίΐοωι; S22. 25. f 

L'rio,: (ί.'.ι.) 800, -1. S02, 22. 7/ί..(..)•71θ, 7.71 l.i.i. 71.71, II, . 

Ernr/jjg OOS, 3 ... 1.. ί ''''2 l-^- ", .\1, 2', .\V1, ο. ■ 

Er<f(i<i>'iog. Φλ. Εν- Ί:>\,'-κ V. j SO 1, 2. S12 Ι, :;. s32, <,. :■/>. ; 

Ilvijooinioq 87-1, ίο. i S33, Ι. '- 10, 1. v'.ii γ ■,:.. 2o. ι 

Ενώύιυς. ./ rn. Et'. l'J'>, 'Λ. ' 3o. 921 . 2.i. -^7. 2'i. ^J,\,. ^ 

j 7/. 02 1,2, .ii\,:jf.KonoF,- j 

,. j 7 0,- S3.".. ::. 7/. 'Eoiif.ruv- J- 

/itVj'io,• 032, 1. , v'/'-.ro; '...".•.(, i... 7/. '//..cro,- 1 

Zi-'r/l'i)OC 101)3, I. ' '-.,, . ' [ 

ζψ'αΐ 823, 2. 070, 3. 0. : .;/;„„;-;:^^ ,,.. ,,. 

^-Z*""" ''IS.^•'-. 1 7/;,wor-.37. 7. 

Z);o'7,u'. \ίΐ'η.>ι;ς Ζ. 8/0, S. , 'jj^•.^^^. ^„o .VVI..-.. WH, 14. 

ZouU: (),\UfQia 822, 23. j ^jj ^^^^^-. ^^- , ,, „ 

Zaig S27, 1. | 

Ζοί/λος 710, II. 713, 15. j 

702, 2, Z. AV/Aor 700, 10. (\ . 

Zo'nrvoog 71.") I, o. II, 1. ^^'^.. „^ ' 

Zi.j(7i «oc 770, Ci. 7S1, -1. 830,1. \ ." ' .. . - , . 

,' , . ,, ' f)iti^ai: >.)1, ^. >>0, i•?. 

Jvd. ^/oyyTi'og υ xat Z. \ .-, ,, 

- _ " ' (•Jc<ir7r<oioi• '.i2o, .,. 

' ' " ' I Q)((i<lnl^ '.'S'.'. 0. 

Οί;^7(ς 72-.^'. 723.7. -λ;. :.0. 

'll/i'«cS71,5.'j. OOo, 13. 2Ί, :!i. , ^;«... ::'.-.i.-i()i.-i-i'! ^v. 7^2. 
',i;i;i, 1, ,/ri.). V/. 'E'/lü \ i. i•'. 

7,^1^ 11. ' (-li-unn•: 02. t. •. 

Ίΐλ,ούωηος 700, 1. 12. 091 ' (■J!-yuru'yy_,c 2ίαη iü^--^. :<.■:■'. 

11,0. '.190 II, '.I- 111,12. V/ri- ; '■/. 2:iijiorii-): 700. ■.'. 
(),o,-7/• ■^l" '. 1- 7/. O/u- ('■λ'Γ0,ΐ.••Γ7Μ,-'./(,../πν,•,Μ.„; 010, 
pwroc b.'.i, 0. 12. :;■;. 

Ίί /.iiicg 920, 7. , I (■).'^c)yn,o,i• 71j. 17. ^bl, 2. 1•). 

Ίίοη'ι yOn/ri/.ijuior; 019,3. 9^0.5. 

'11. //.mV.w,;; '.1^3,, 3. (1. 0)Kji)!y.r 1^: 10ii>, ;!. 

'HoHi'!/.»; S21, 1. , 0.-o()oi7..),- '.11^. i. iv V. 

'Uoay'/.icl^l^'i.'li. Mi'QcifO)^ • 0.'oJwijy,• 73^. 'i. 7',i•^, 3. 
71", I i:j 9:'.2, 3. 003, 2. (■).'l:i:üov 

\ 'lluiry.lfiu SOO, 1. 0.70, 'J. 93... .;. 1". 

/:;,.)'.■// fi ΊΙ. 770 11,12. (■)!->',y.u',iu; '-^; i. ;. ^^^, ;. 

Ίΐοκχλ^,κη',ς 7'Jl, 1. bO>, >^. ^'^''', !■ 

'lliii(y/.fii)rg 7i)2, 12. 73,111, r-;i(_)i/oc.'/iii../o)• '.'7 i . ;i. ^7. 2... 

0, :5. 7 12 1, 1. 7.'),'., 3. 7.".0, o. '.)s'.i, '.'. 

S02 IV, 7. MI, 0. .MV, 22. O.'(,..(0i .•/,;.•. C-y.•.,;/.,). -7; ^22, 

S3,i, 2.1. S^3,, 5. SSS, 7. : 1. V I. (■>. ir.nr 7:.; 11,17. 

^ 92'.) i; 1. 003 1V, 1. '11. ■ '•). ZmHov 71(1. !i. 

•,/,-,.,//.(.,)■/')/• 77', 11, 1. '11. , (-Λ'ί-,'.'/Γύί.: .1/Λ';.;γ;..Μ.,ν ■ '"•. 

Ί<.ηη.\η„ν Sr.O, .0. 25. 5 ... ll. (■■;. //,:κ ;■.•/( ο; ^^:. ••. 

'fin.'ylnug. .Inj. 7/. r) κία ! '^•'^- '"■ ''■ -'■H'-:'''•' ■<>; 

.\niiiH((i-iK 037, 3. 10. II. '.il 1. 7, 

.)/. /('<;. 7/. 9;i7, 0. : r->A./i'73i II. I. ^32. ;■•. ϊ.'.^. 17. 

7/cc//.M.u'' 002, 3 S02. .1 DC.o. i. 9.-.I. 1. '.'02. 

'Iluay.t[: Si:., 12. 'II. 'Il.ju- ; l. 3. 903. 1. 00 1. 1. OOC. 1. 

l.).,;o'r 71.7 1, 10. 7/. Λο- j 9i'.7. I. '.'''^. \. O'.iO, :•. (-f. 

:irÜor 7:.7, 2. ; (ΜΛ ))•,.Οο:.. 5 <\-l. \>. W- — V2 . J/fy'jioK 7il7, !. (-J. lls-io- 
cuhq; ^ιι:.. h. (■). fl>i).u- 
'itroi' 'jTC). 'k 

7;;i II. 21. I 

(•))\η<η' 7T() 11, U. 

θιοκός T(>3, ". 

ϋιας 70O. f.. 

(•j).taion'. '.lQ7xu/_iHci'i(jn' υ 

xccl Θλ. 9G9 I, -1. 11, IS. 
Θρ{(ΰν(ΐ«χος ^J^λcc^■oς 71S 

III. •->. 13. hcxor.ioc 1\:> II, II. 
'/(txu'doc SOO, :.. 

'/cifUl'(iQll(K 9'2S, .i'i. 

Ίιηά/.ίίοςΊύιόώαον 713 1 II, -10. 

'l(QC(/.i«lV(t SOCl, lll. 

'/in«? 7J1 II, :!•Λ 
Ίίημίας Sus V 4. 
!/λ«()ος 013, 12. 
ίμονί^ης 'J'.V2 II, :i. 
lyaQu'iovg Ko/.'/.ovliov S07, G. 
fov/.lcc Ttoilcc 717, 2. 
"Ιονλκο'ό; 720, b. 730, C>. 
Vor /ιος 7Ui>. .!. 73Γι, .>. 

V. \ίπολλιι•άηίθζ 771, G. 

SG2, ]. ΐνίϊυςΊ.'Ά.Ύολλι- 

runio; 720. G. 'J. IS. SSS, ". 

'/. ^ίττολλώΐΊος ή και. 

\ί,ιο/.λιΐ'άηιος SC"), Ι. Υ. 

νΐογγ'ϊνος 7^2, 1".. ,/ονκιος 

Ι. llQü)Joy.ti'ioc S'^7, i 11. 11. 

^Ιοϊαιος. Γ((ϊος Ora).. 7. 
S07. 2. bOS, ^. //lo'/.finüog 
ϋ ;!ίίί V. S07, 2. SOS, S. 
Ί.-τ:ιί(ΐς 03ϋ, 5. ίο. j 

'/σακ 71,') Ι, Τ. Π. ',ι. ' Ι 

Ίοάς 731 Π, .'IS^ ν. Kf(fC(Xä 
7:U Γι, is. 

^ICtOu.tHi 7iiii. l'.t. 

Ίσ'ιυωηο; 717. :>o. 7Γ. 1 11. IG. 

7:;,') 1. 1. .Ί. 7^.'), .".. sih, 1. :. 

^12 V, 22. SlO. I. S.")!, 1. 

>."i'.), i'.i. 2.•.. SOI i; 2. V 1. 

O'.ii. 1. ./uj. 7. 713, 1 1, 
7 1 1, in. 7. .ii'oi\iiiii)Og 
777. ■">. S3'.i, 1ik27. 7. 7<-'()«- 
xo,- 7:;i II, :/,i. 

Vrr,,• 77.-,. 1. 

Vc('(.)i' 727, 1^. Oi'|-|. 1. 7. - 
./iDtyy.oviiidor S"2 I, IT. 
IV. 11. 

'irr yif, !(,))' 72i:. :■.. Sij2 .\.\'. G. 
0ij7. j. 03Π. 2. 7. \/ifQout- 
rylov G07, ö. i ;. 2ü. 7. Vo'/c- 
Qioiiog 0'i7, '1. 

lt(i/.o:. Mni/.ii); Ί. Oi»S, IS.- 

ll'j'iifr; 72lj, 12. 727, 2i|. 

72S V. 710. i\ φ;.. 7. 737, 1. 7. S. iL \1>'ύ(>ή((ς j yi'6ii.'i';'.'y//cfi>'l''i'A''',:ii,'/o,-)7,-)7,:i. &2s, ]. - 

7i.;fr;;rroc 77Γι 1, 12. 
/(/)( /^ς ϋ xcil '''tvif ί/.υς 715 

1, 1. \{hI}ov).).U,)i' Π78, 8. 
Κκιπάοιος 7Γ)2, ;>. 
Κίήιΐιος SS7, 2 11. ii. 
Kcc?.(C;'jC(i}.ic 2:üiiov 7SS, 5. 
AfiAii'c S33(, 4. 

yi'«;.//. ..yro. λ'«;.// S39, i. 

/ifa;;'i S21, 1. V. 

Κίίλλίας \ί!}ιιΐ'οόυ')(ΐυυ SOI 

i; 3. 20. 

Κίί/.λίη/.υς b\ 1 , lu.• 
Κάλλια ι οζ 037, '.•. 
Αίΐλομηΐ'άς 752, S. 
Λ7ί;.(;ι•(ιο•<ος;0 S17, i:). 
KccXnovQi'ia Jiovijccac . . . 

S32, 17. 
iv(-i/[.]ffO);/i' S2 1, 8. 
Kaniow bl2 VI, IS. VII, 2U. 

10112, 12. 
Κιο'ώ,Ίυ; SlO. 2. 
Καττάνον (μΐΉ.) 7 11, 5. 
Kau'uMV 1Γ), ϊ>. Λ/άρχος 

Ιίΐ'ϋέαιιος Λ'. .700, 12. .31. 
Κίίηος 037, '.). 17. 
Λ'αρ . . . ^20, 11. 
Καακο'ύς. .ίυί/.ιος Ονί,Ίιος 

Κ. S.'.O, 2 11. ι;, 
Kuc:i άλιος 11, 1. Γ>. 
I\ic(ji ηι-πης Oi]i:v kc<(ii υψίηι ι ς 

ιί:>, ι:!. 
Κάσκ,ίο ~yl, 2. 701), 10. 802 

11, ΙΟ 11. ;;. S22 V 2. Sü3, 5. 

./ι ρ. Κ. 7 13, 12. 711, 8. 

Λ. <)ΐΊ'(ό([η!-ίι}ς 871, 2. 
/ΐίλ,',ΪΓης bO Ι, .'! u. ü. 
yi>/.oZ 017, 2 Μ. ϋ. 
Κίρόοι• GOS, 7. 
Kt'fcü.a^ 731 Π, 1S. 
hf'f K/.ii'W ./οιρΊωΐ'ος 71. '> 

1, ■■! 
Κΐ'[α/.(,)ΐ• 702, 111. 0'.17 II, S. 

00S 1, 'J. Ö. Λ. ./π)£)(,;ουιι 

s:;i, 2Ö. 

Κικλι];. ΙΙ((/.?αις tnix. /(.->— ^/ι ^Ιι-ρύλις. Ι)ΐάρ/.ος 2ίΗΐπη. 

S. ι1. Ί','-ΠΗΌ'ίΊΐ ις s,'')2, 10. ι , /. ΤΜΙ. 1. 1. 12. 

Κκίηονλ 73'.ι, 2. !' , //,•;, ος '^■''2, 1"-. 

Κλ'^όίος .ΐ7ΐολ,:ωΐΊΐ'.ί•ύς -\ y/iflrnum:. 1Ί y.ordfK ./. '>^i2 

'.I7s. .■;. Κλ. /:<!λ!ίλλος lli) Ι MI, 12. MV, 2.-.. 

11,17. '/'/,'λ /\λ. /:ϊην!/ιΐίΐς ^iiuvc.ui• '.ι7ΐΙ, 12. 11. 

7lsll,0• 7'ί,1 Λ/. Πιυ'ΐΛ-Λ ^Ιογγπιο; ΊΌϊί[ί^ Sti7, Μ. 

/uaoc 01.'., 22. 7'/,.:ί. Λλ. -J- ^ίογγΤνα; 7 11. 22. S7.',. b. 

ιΐ'ϊΐλί'ί. ΟΙ•"), Κ). 7Ί;'>. /vA. ^/γο. . /. ύ y.ru Ζΐιίσιμος 

Φι/.ο'ξπ'ιι; 7 Is II, 1. Jfo)vi')iir 8:'..Ί. 2. 2.•,. 7or- 

Κλι;μ);ς S;'.2, 2:i. Kor.'iog // oc ./. 7s-2, i:,. ^/. Κλι';- 

/V//(OC Λ. 700,21. Αυγγΐ- μ,.: OÜ'-t Π, l.i. 

i'oc Λ'. Oü'.i II, Μ. Γ ^ίί',γγοζ. '.Incli'to; ./. .8-!(i, ■ΚυύΊο; S13, ΐ:ί. Λ'. Πλλιος 
Λ/./,'ιι?,.,• 7θ'.ι, 2.•!. 21. :;ιι. Λ". - 
ΓΩ.λίος (Jicü.fv; 7 11, c. 
8. 2.•;. 

Kuy.y.i]U)C Αίηριΐ((λιυς 812 
Π, 1.'; 11. i;. Λ'. Οιΰρος 
8 17, 1. S. 

l\o/J.tv!}i;. .Ινρ. Κ.Ιίΐ'ΐίΐ'- 

1(0 ν οι:'., 3. 
Κολλον;)ης "ri:), ^. 802,]).- 

κ. Κοηΐ'ηλίηιι 8(ΐ7, 7. 
KonoJii 83Γ,, -1. 
Κοπροη' S'.MI 1|, 10. 
. . .] xoijiii'f /ς S. (1. Γι.υιργιος 

7,',:), 0. 
Κορί'ηλ.ιΐίΐ'ός 02 1, 1. 
Κορΐ',\λιος S07,7. 811,1. ;ι. V. 

Κόσμος 8.'>0, a U. ;;. 1ΐ)Γ2. ι ο. 
ΛΌΓκς 7(111, ',). 

Κοι•πί<ι•ηονζ 822, 9. l'J. 22. 
Κονσις 7ΐ|ΐι, 12. 

Koifdrji'CC Ο 18, 1 II. Ü. 

Κραι ίοος 1 Ιιθ3ι, 5. 

Κϋάιοη' 801 V y. 

Κηόνιος 781 II, Π. III, 1. IV, 
15. 17. VI, ;ι. -_ 

Κηυνα^ί 70G, G. 
- Αιρ.<-ίΐΊ( 2:!-()vi^wv 800 11,5. 

Κνρίλλ.Η 018, 17. _ 

Κίριλλυς 72.",, ίο. 

Κνριλληνς 712 III, 12. 

Κήιος 73S, .^. ss7, 2. ,/γο. 
Λ'. //γπ;.ογ873ΙΙ1,ΙΙ. ./ι'ϊ)._ 
Λ. //(,/ ((μΐι))'ος '.13'.), 1. 

Κ(>ι7ίρι]ς (νμΙ. Αη.Ί/η',ς) 7 10, 12.- 

Λ'.[.];.(,ιι 710, Π. iicioofic (ΐιΙι.'Γ .-Ιαοί^ζ 713, 1ϋ. 

^Ιύρος 7θ3, 2. 

. /α;; r_<r.. ;.(...) 772, .0. 

Αϋλΰς 770, 2. 

yliofiü; /■,'ίπ,;)Τ(ίυΐ'8Γ) 1,G. 10. 

^ίκη'τιιις 00 Ι, 1. 

./,-V)i' 013, 11. 

^/,Ό,Γ,νΐ,ί; 7'.ιΙ 1, 2. II, .-,. 

S3.-,, .•!. 0>1 II, 2 1. 
ν//ι'Λί)Ό^• 771) II, Γ). I.V. Μ<(ρ/.ο.; ^ομΊι i'jz J•!. \ 
8:ΐ2. '^ 2:ι. 

^iuiy.ic.fii:. Mcrryit; 1 1 ι•.. Ι. t ;{1 

'.ι:;7. 11. ΐι•. ΐχ || 

^ίι>ι/.ιη;Ίοι).ιι>ς ΙΙρυιΐΐι/.ι r- f ji 
lor ^^7. ': u. ... ./. (tvio.i-- \\ 
ριιη^1μμ(•Μ•ΐ{'.ι•ιιζ~\\.\\ι \'.. 

^i. Oi'/jjif),• Κασιαί'ό^ '' 
^.j'.i. 2 u. .;. ,/. ^ΙαιύοΊρον y 
•^i2 V. 2J. 

.■iovynt^i iu 7101. ^, 

yiot).i)vz ΜκκΪΊο: '.,01), ΐυ. .■l(>V7l7tii 7 11. ■•. 

^ivYYffz Ji'/.iioivn'Dzl'xi, 1. 
^/v /.(toi Uli' 7Ί2, 1. 
./iCiiriior l/V/.fu'oc 712 I. .■,. 
11 Λ. !. 111 fr. 1. .-,. fr. 2 i. 

../ναίμίίχιιζ 0'.)2 11, i. '.I'.l3 

IV, 2 .Μ«;•)'η,-. Ί'ίΓΟΖ //iry.ioi- 

μήιΌζ Μ. s23, i. '.)7o, i. o. 

AfccKr; '.)iHi. 17. 

il/(f/fioiiy; ', /'/"off o; '. iD'i.u. IG. 

.1/ί«ηΓ)•ο; 7 ( 2, 3. ( )i II οιΟίΟ- 
Μ. 8 17. ;;. 

il/r/rtw)• lOII'b, 7. 
Μ(';)•λιθζ 2ϊι-ον/'^ροζ 78•'. in. 
Μκίιμοζ ί) 17. 1". 17. is. _!/. 

'./ηηλλί-,ΐΊοι- '.ois^ 7, 
3/(;ηύ,„; Ol Ι, s. 
Mltu/.l•) λ'ιζ. Γΐ'.ίοζ li'nian- 

nnz Μ. 72'i. ii. 
M((cr/.irci'oz 710, 1 i. '.|S j, 1. 
.l/fiijz'i;' IrOtniinz lü-.nii.nr 
. 7ii'.). ij. M. _ίη.•'<ηοζ 717, 

2-. .1/. Αιρ. ΊΙρα^λιιη; 

'X-''~ . G. ,1/.. h ρ. ^/ofy.Ktni-; 

037, 1 1. lll. Is. 1/. Ji\,. 

λ'.•-μ;'7ΐ('.ι•<>ζ 03,7, .•.. .;/. 

./υμίηο; .Ιαγγοζ s:i2,S. '.'.'. 

Μ.—ΐμ:ιρωι•ιοζ ^li ln.ul.iz 

7m), I. .1. ij. 
.1/ί!ΐ>(,.•'//ιΐΓί. //ι-ραιζ ι] y.«\ Μ. 

S').",, 2•ι. 
Μια,ηϊ^; lll, -. ,1/. //..,«- 

ainioz 1012, 2. 
Mi'.ni iit/.iDZ. hoyyi^i'iZ M. 

S12 II, n 11. 11. 

Mi'an.il• 7'.) I, II. M)2 11. 1 ' . ■•. 

^20. '21. Sn.-,i, 1,. '.,1)0, i:,. :;:;. 

Μ((ΐρΊ/.ιηζ '>''■'< lll. ^. 

.1/.•;•/ίΤ,'>ί,,•,; 0'.i2 I, 11. 

M.-^m-nU.ir! Ποο. I. 1^. i-.. 

il/,/.(i,• 712 I, .•,. lil 0. 2. i. 
71^ Ili, 2. II. 1/. :/,;, ("oc 
83:;, 3. IT. .1/. M/,.t:iu; 
83:,. 22. 

Mfnyj.tu'. /νι;/.Λίΐ)(' ^'i! ίΊ ■!• 13 M:rr:'r.: UMl II, :;. 1 llicvr/univ '.l'.)7 II, 'i. '.i'.lS 

.1/, ,_,-,.- Τ1.Ί 1, l••.. ; I. '^^ 11• ■■■ 

\Ιί^,ΐιϊοιζΊ'.ΐ':ί•\';α>ζ "^'.li Vi. I Λ'(>ί')/ιΊο.-7/πί'.ί)/ιίΙΌΓ SsS, ö. • 

M:i,ut\<nc '.iiiC., i.'i. -j:;. ! Ar/cw' '.I3:i, )• 

l/.,r,;,o; ./rdiii' ',)iis. J. i i\/ )■«... (iiln• Λ'π'ί ω ... VrT/- 

jl,i\ny.nz Ln'lniiiv 1IH)2. :!. ' (ίω'οοΓ ΤΙΙΓι 1, 1- 0. Λπ [. . . 

1// Γι";,• ΤΓ)2. ^. >ii'.t, !. 'Ι. Soli, 1. ιη^ιοός /:'i\i),r/;c 770 11. 11. 

,'Γΐΐ. .1/. Mis V Ι. .1/. Ι λ'ιΐΊ'ίΰος ο; y.iu /ίι (ΐλ; ικΰος 

Π,ίνλην ■>■)',. 1--. V 2. Ι Ί,.Ίόο'ιηον 7s,-|, 1. 

1',ζχ, ;/.,'!„)■ llill^. .'!, Ι λ'οϊ'ϊίίίλ ~'.Κ>, >Ί. 7'.)(), -1. 

W//Z/; .1/.•γ;(.'(/ (,,(.).- '.ΗΚ'>, ^. 12. ΑΌ wr. /«(ο; iV. 7.'jS, 2. 

Mniy.to; ' hi:).(t: '.HIS, 17. 

1/ίκ).•η(αο; ^''''', ■'■ o'<. 1 __ 

l/ii χο; '.i'.i2 1, Τ. ! —co'.'ltrcno-: IMil, 2. Γι. II, 1. 
Im ■ „.,• M^i'r/nr U'.yl 1, i;. 

Ml f.:Jr(oiwr~i'.Vo. ii). Μ.Ίιίχν- j 

iji't.ii'o; 7211, :i. .1/. ".'-'/jiji' | Ολγ/ιγγ/ο; 7 1'.), s. 

Tii>, 17. -Jl. I Oc;^(jr; (.;cM,) '.l'.IS I, In. 

ΜιΊ,.Ίι^ς 7i)2. '.I. s2ii, l.'•. i 'On^mxoui ης lliultHu'uiv 

^."i:!, I. m;^, :;. .1./. Σιο - i '.11 '.I, :;. 2 1. 

ιι>ι]ι;ω: 77ii. :i. Oj'rt/.f/rnc 7s;'., 1. S.")."., :i. b.'iii, 

.1/1.7//;,• (^,.;l. ,l/r,;,V.,,•) SbiS, b. | 1. 2 1. ^7 i , 2, '3i)2, :f. '.l7,"), 10. 

,1/'.h;.. ./('(.. .1/.S.(1. /ΛίΓΑυ,- j '(λ 'Omoifinoi Sjr., :i. 

> in. )'Λ i V;. //αχή,.'ί,ις SDli, 2. II. 

_iy,.w(7/, ,- Γ.'ί.(ϋ)•//')ΐ' 7:>lj, :i. 'J. ^7'.). 7. V;. l/ui'ufQi'niuo; 

\ '.HD 1, I.-.. II, 11. Ii). Ό. 

! //arouiii'c 7 1 :Ί, I.'I. .'U. Ό. 

!S(ci>iio'i]r;ic (.Vfiufjfr/^fric, Ιίιαόίΐο; 71.") II, l^i. Ό. 

.λ riiicrf^Gi:) —:i.\iiiin'io; ■ ^Vra /)/;/( (/i'oc 71Γ) I, 12. 

'.i'.i.') I, .^. lli. :^. lü. IV, 2. I V;i)rr,wor(/-/c721,l.7,".7,7. S:)7, 

•Ulli 1, Γ, 111, b. II. I 2. SsT), 11. S',11 V '.). 22, Dil, 

AV.sin/rc Κοϊ-πις 70(1,12. | ,",. '.1 1 C, in. :;.■,. ()s:!,21. Y>. 

λ,(η;,:η•:)ιζ ^7 1, I. I Μκ,-οήηκ,,ί: S',11 Vi. '(). 

Λ-' i/iiGiuKi (K ό yit'i —lOKi iii- I J I; t κίοιχον Mi 1, :i, '(). 

Ίύι;ς Ξί(ΐ•!ΐ1 nnov '.)\'λ 'ΣακιίΊονιυς '.)1S, ;i. I, 2. -0. II, :;. 

i\;-i/.iciiiit,'i]• '.)Ü0, 1. 

Λ.'ΓΛί/; 7IIII, lu, 711, 1. iV. 
', /.-to/./.ou- 77.">, II''. A'. //«-- 
r./(,;j' il'.ii), 1. lu. A'. Τίΐαά- 
/oi' ^dl. 1. V. A. ΊΊχόοσΐ" 
7 IG, 5. 77."). 11. 1". 
V,'//.o('c s 10, 1, Oi'i/Jcin. Jtn. Ol- S. li. //, /Ι,'.οιιιι: 1i)|)m!. :; '.i. 

Ι/«Γ(.'ίχ/ο: S7:i III. V 11, ,7, 

Or?.:rio; .'/ijin κο'ός '-l''•'', ('. I laf'j/.i-i ; ^'-W . ". 

' lli'.routi-v; 7Γ!. i .'.J. 77i),i'.. 
S'.ll. 12 II. :■. //. ΙΙίΊϊο,ι ''Onarorc "i'nov D'J'.) 1, 7. s. 
OictXfnia. y.n'iäü Or. 822, 

Oricli^üKcfuc. Hi I üiiH'i tK (){'. 

710, 22. 2',». 
Ohdtoi <,c Sil, 2:i. n7. 'Js:'), 20. 
^Ivo. <)v. Σίίβϊνοζ 71(j, 1. 
Γιίιος ()r. bCiS, -1. Ι'ύϊο; 
λ.^ίλοιΐ' lliu/.}.u)oc 71.'. II, I Or. '■/i/riT/Os- S'.I7, 2. S'.ts, b. 
10. . ίοΐ'χιος ()v.^. /ii ιΐίιΐΐ'κίΐ'υς 

.\fy.iiri,ii; Ion:;, i. l 711, 1 ii, ü, Or. ΟηΊοος 

λ.\α:-σΐ!ΐνό: S20, 20. .lin. I 7.".7, 1. Or. ///oc/irir •,)2<;, 1. 

' .'/{iiry./.i κι; ν y.(a .V. '.)ll7, l Πι'. (ΙΐηοΐΊΐηις S07, 1, 

;ι. Ιο. 1.7. ΙΛΐ/ιχο,- ./Λ). Λ'.- ί Οΐίί?./;;. ΐνλλιο; Ον. 70'.Ι, 
'.>;ΐ7, 5. Ί'/.. .λ. '.»r.Sdl, 22, ,11). Kuiniii ΓίλλιυζΟί'. 

A'f ii.-fTi'i.n' 'H..(ty).:l()ov '.12',) , 7 Ι i , ι', u. .;, 

Ii 1. -\ Oiüijnc. l(,ry.y.i/i(K Or. b\1, 

ΜίΤίίΟΐκαό; '.i21, ■', [ 1. b. Οηί/.'οιος Or. 1^)1, ). 

λ'ίσΐ)>>Ίΐ[ΐ: 71^, •'. -,l Orn'ioi nioc. ,/rn. ()i•. S. d. 

A'iu'KiQirtn'c 711, 17. | \lt<ov;i Sii7, Π. .Ί2. N' 1, 

Λΐ'[!οΓ<ς 72s, ί. "Γ ''^Γ'.'-ϊ oi'f/ioc Ι/ίίκρΓί'Οι,• S 17, :ί. 

^uffiiOK 7Ü7. 2. "-112 Χ\Ί, 2. ■!•" ΟιηηΐΊίσιος '/'«κονί'όος 7sü 
A'.<'r,;..Miii/c 7'.ιη, b. j ι, .7. 

λΊ^χ•'Juι•oi■:ιtς !•',)',) Ι, 'j. II, 1. -p Οη'^οιΤί'ος. \it'i(i'inog Ον. 
Λ'ί/.ν .■)■«,••;!%• ι οίο, Γ2. 10. SU7, .-ι, 

! Α'.•χί>Γ/;;ί '.ι'.ι'"> III, .7. Ιϋϊΐ'Οΐ'ς ~1^ Oiißio:. ^Ιοί/.ιος Ον. Λο- 
ύ.• κ«( .Ν. '■'.ι'.) Ι, Ι. 10. Α. Ι mca'ög S.')!), 2 n. ", 00•,) Ι, 0. 17, II, 11. 
]Ιι:νιιϊ<[ ις 'I'k7hhv'1 ; υι: 

ν,'.ύ. 7. 
lliKjViin: ',ιΟ'.ι 11, 17. ΙΙΐίΓί// ί^ΐ'ίζ 'Ίήννι^Πιο: '.ΙίΐΟ 

II, 12. 

J/i'.rdc ό κίίί Ι:'υ κ '/ r i'c/ )' 7!.> : 

Ι. η. ; 

//«;ΐ.•-ιΓις (-/ιΓικις 700, ι,. ι ΙΙ,'.ην\αι; "ϊΜ II. 7, 

J/i([li)v; Sn;;, :t, //. 'lüjnog 1 J/auvi.ii: '•Ol. 21, 

S,",(i, !), 117 20. ' /A;o,",- ',l7.',, -. lOiiul.:; ϋ.7. 

7/ίί;•κί/(ίί;;ς100Ο1Ι,2,7.',./,Όΐ•- j 1 1. Iliu.ii <>: '.r.:,. '. -\ I f. 

[iiuiv ό yiä II. 777, t;, Slilj, ι Ih'tjunv '.lOii III, 7. 

11. ' ll(t:i(ü: ll(c . . ci^nv: •-;,). 7. 

JJuyviiig (\'a\- lli'y.voi:). II. \ 7/«;ΓίΓ; m'O, 1. i;i. ^lil . 7. i,. ,.ι. 

\ln;ii<y<i'liiv 713, Γ,ι. .-i:;. i S',)l. 1 II.:; '.(10 I. 1 1. 11.7,:;.). 

ΙΙκηήονζ Κοι'ϊιος 700, ',J. j //. 11<ιη:',ιικ ^:.)\. ',. II. 

Il«i,; 1007, 1, I IU:h'..,:lu\\.]'). Il/Ii,tviin- 

ll,<ii<iic s(iii, :i, j ;■.••(.).• 722, -^, 

Ikiy.i i)viit]ioc. ΊΊιος II. \ lIccrTni: '•-2 1. 1. N. Ila:rv«v:/i'u 7',i-. :;. 
//(i.-iO)v<.;;Sl2V, .,.//. //,o/.f- 

iKt'iov ~'-'< 1 II. :'.. 17. 
lUaio; 7.Ί7. ^. //. 'OiyiKvov- 

</ii'/C 1)1 Ii. Γι, //. llii'/iiiiVOi 

770 II, I, //. 2:ωΐΓη!χιιι< 

SGii, 2. 7, 
Ih:7i:ii'.n- ',1^-^•, II. /,',-. //. ,l/f(;-/Oc S2;i, 1. '.i7o, 1. I,, 
y/iizrffi; SOO, 2. 11, Slil, s. 

87'.), 7, S',) 1,2:1. 21-.. 27. S',17, ;i. 

SOS, 10. '.)!(), 1. //. tjciy.. 

Κιαλη; S.".2, b. //. Aori- 

τωνικ S',)l V :i. //. Ilir/.v- 

(rniK S:i l,b. //. lluVKjntii' 

jifoig S.-):!, 7. 11. 11,. //. 

///'.■,/■ .-ηώ/ nc 71.") 1, 0. //. //(;,-f,-/ri; s.-,2. :;, 

— I Ol oi'ji / ('i; 7sG I, 2. I Jli'.o:üt tc 77!i 11. 7, 

7/(i//;c, JvQ. II. '.127, 1, 1 llam'v'ji; S2 1. 12. 1^ 

lliniui^; Μνι,.Ίιιν S.-,;i, 1, i(i. | ll,«ra:i, ι 7',lii, 1. 

ΙΙί<ιιΐ)ν;ΐι,ς\)Ί1,\2. ^ίίη. II. \ llmu'c: '.i',i7 I, 0, ll, ■ 

072, 1 I. i ΙΙ('.πΊ^>ης ',)0.", 111. \ 

Ι/ί/ιιονϋις 'ylaoniuz ill7, ',1. 1 !!((.. urz s.')!. 7. 

ΙΙίΐμοΪΊ• s;t7, 1:1. \' I. II(''j:i: S'Jl V 

ΙΙαηηί•ν,ς Sl2 III. 2o. IV 2 1. j 022. 1. 

Jl. Iliy.icuiz 7.".;•, 2, I Ihcüii.u• 77(111.1. ^llill.Vl. 

y/«r..^rT)',w;c S'.)L V lu. 21. ;i21, ι '.lOO, l. l". II. \uini,ujvo; 

I., //. Ihr/.vilioz S',)l V 2. i '.11,0 1. 0. '^. 11. :. \i. 

7/«)•.Μ/ο/-•,,,.(/ς 70 1, 0. S17, 1. I Πα<:νι>ιι; 10ο7. 1. ι;. 

S53, 1 11. ü. S'.ll, .7, ΟΙΟ j JlaitnnovÜti '.i2l. 17. 

II, II. :i2. II. \ΐ7ΐνγχη,)Ζ \ Ifia i,z '^.^ \ WJi- II- /l-'^«i'Ji' 

SI7, :), s:ii, 7. 17, Ib. //. I I. ',)ii III. o. 

llonityii.'tnv S:il,::. //. , //,,ii)Mj,-)C 7l'.i. i•. 

.//;/((< s;ii, 21. ιι.Ί:ηιίωζ i //ί(/ϋΐ\-'/;.Ηο'ί.)ΐ".ΐ'.)ύ i;:. 7. //. 

011,7. i>. ;/. 2Γί,.ί;Μος j Ί'ειηιοΊν,Ίον JniKil. ι•. 

77.Ί, :i, //. —I Ol οι'ικως ! ΙΙί(ΐιιι•/.Ίη 7'.is. 2 

701. 7. Ο.'ι',Ι, ;7. j lluiQMV. .Ivo. II. l.tj.vov 

ΙΙην:^ονθ}<ιΖ '.HG. ■'•• //. ' ^.".^. 2, 11. 

'I-Auiioz 71:!, 11. ;il. j ili'.irruviiL: 00'< Hl.••• 

H<(V!/j<ii]z '.)'.l7 I, .1. II, 1. b. . ΙΙ,ι,',ίοίζ '.i'.)G II, ■>. il. W.> 

'.l'.)s 1, ::. ;i. II, 2 7. \ I, 1. II. o. //. Ilui iioz '.i'-'i 

IhivUi]!) 71.") I, 7. I II, 11. IV. 1. 

ιΐι<ν,νο,-;ι,ς 7:io, :;. j iiunviz 7 1-^ Ii. -. i;i. 1- •'.'■ 

/Ao'/c Slii, 0, i /w'/j/iM/i-o; 7 Ib II. '•. lli.-- 

ΙΙκνΊα/.ος 7o."., :>. 00 1 111, 11. ! Ihühi; s:!7.2ii. vin. i '. ^7:i 

0'.i7 11,1 li'.iSI,:!, II, ll.l. 11. ' 111. ll hn.ll.\\\l.::.li.\-^- 

'.)',)'.) 1, :i. 12. II, 2. b. Kimi ^ ,/,'^. //. /V/_,oii/or SilS, '.'. 

1, :;. 10. I Jlc/rz loii7. n. 

ΙΙια•ο;1/ηνι•ιζ ί)0 1 III, ;•. Γ2. • ΙΙι<χΐ>ιιζ ^^02. Is Μ Ι/ι<ι'•υ<ι: Τι II ι. II. 

;/Λ,ν ,'(■•,- ΤΐιΤ, 1. ΤΟ'.ι, 1,1. 71•2• 

III, .•'. II. μγ2 ΙΧ, 1.-,. XI, ;,.. 

1121, ; '.η;[ι Ι. ι;. ^)^:;. -. IV 

//. '.ίιη:ί',ι; ίι'.ΐΤ.Γ,. s'js^ ]7. 

//. Ί/,,<,',<)„ν S7.",, 1,. //. 

Il.':)fi.i; ',ιΐι',ι ι, :.. κ;. Π. ι:.. 

]1^;>ώιη:. ./ι ο. 11. Iluirnoz 

Si'iil, :i. 
//.•/-;. . . sill. .•!. 
lity.rlz 712 ! 11. :i. 
JU/.laic 7ih;, i.•;. 7,-,;), •_>. ',ri7, i. 

//. '. /ν.7ίι•;•(;,ν,)Γ '.ISS, 7. //. 

27o/ o;;i (o.: '.is2. :.. 
//.•.;.,.;,f,• '.Uli, 111. Γ.. 7. 
//.M'.Twoi' (μ.•.,.) 7Γ2 III, 0. 
//.(.'(/.. . . S'.ll. .V 
//.■.)i'o(!(;c. ,/(',,. Ιί./ιος/.όιιον 

:)22, .-.. 
//.•,^,,,τοα(. . .1 sOl, I. 
//fiiorai: S'.l2. I. Hiii-ks. 
//,wj.r<\- b'.i:., -JH. :;;. 
//.'tVoi',• ,/zoi'(Ti/.f('or 71.") 

II. .V 
ll:l((h>Z '.il.'>, I. 
//.'u<onui:ii: 7;il II, 11. 
//.•;. ;i,- M2 Vi, .^. 
//..^ ί .Uiij:7.•!! ,'/: Cs /ίίΐΙΊΐβχον- 

rioc '.!'.) 1 [. 1. Ili, ä u. II. 
.//.M.'.-iv s'.M V J. 
J/!tf:^orz 7! 1. 14. 
J/fiir^ai;'<}n^ijvz '.l'ls I, In. 1,'!. - 

II, 7. ■... 
Jlnnjii'if.'Ji,.,!• 7o2, li. 
J/.'i;<7oi/ii: 710, 7. '.i',i7 II, S. 

ij'.is I. ■'. II. 'i. //. './/-/(o)- 

I Ιυν IM 11, Jo. ////■:,,, toK 

Sil l..'i. //. λ; χ.Ί(αυι•:ηης 

'.ι'.Γ.Ι i, '.ι. lii. 
Ji.-i;/,.,rz '>i)7, S. 
J/nToi; '.IM, Jl." 
Jj!-i(if,7üt; SU.'., .j. ',Ι'.Ιύ 111. 1. 

liHi 1 II, 11. :::!. loj-j, J. 
J/.^iijo; 72.'), '.I. 2>. S7 1. :>. 
Ili iüinfiu —<:n('.:ri('c 72'.l, .">. 

io. 17. 
Ihnunno; 7|ii, li. s27. -i•. \'. 

■ '21, ;i. '.i::ii. i. /■,,,„,■ //. 
i-<t/.{/.).ciz 72'.!.';. //. i ttii- 
ii'.riiz 7 i Ί. -J. -'.I. 

./ '-inji: ll,!,.:<litiiz 77lj il,7. 
//; I <,t'i()i-/.u ~'•'• i II. 'J-'i. 
Jl: I I tniii; ^i ijai y.i ος . 1 1 c.n- 
,'")-■ '■> <lii)i^',iai(it',,i' 

Jhifiiz .Ιυν/υΡιος '.JUD, in. 

17. -l>. 
/,','. '.i; 1Ίυιο(ηο: '.Hu 1, hl. 

Jlihio;' lldiz/iov sii2 X\!,."). 

X\ll, 11. 
]j).((U;i-. .Iro. II. '.171, 5. ΙΙλιιή/κ,ς S'^ll, In. 

Il/.iivi Ίωι\ ()ι•(<λι^ηιυς II. 

'.i2s, I. 
ΐΓ/ΜΐΊογΗΊΐς S07, 1. .ίνα. II. 

'.12(1, Ι. 
ΙΙλ,,,χη,λ,•) 712 Ι, V II, 'Jll. 
IhiJfiin.Kli:, 1,11. ΜΙ2 IX, 111. 
ΙΙιι/.ίιΐ(,)ΐ• Innciiiov 7 12 1, 1. 

II 1!, 7. //. \ιι,ο>]ΐίοι•υ; Sl)2 

Ι\', 111. \ΙΙ, 1 1. XV, Γ,. 
//o/i7).'rx);c7 12 111, 111.15 17,111. 

//. ι•:ίηι^,ί(,)ΐΊ,; si:'., ϋ. 5. 7, 

l'o}.f/.oici rz. ' l'di'i ίλιυς II. Ilii,'.vi'tiy.i\z ΙΙίίΐιυΐΊΊος SI2 ι 

III, 'jo. IV, -j,!. y 

- Iliiii 7[ωΐΊυ: <l'i(vrin>'ifa'()C \ 

S12 II. ',< M. .,. 
Jlmiiic lli-i inoiyijv 1I'.I7 11,8.-.; 

'.i'.is I, 0. 11, (i. Ί 

Ιί,)ΐ;κ<),^η• S.",7. I. 
/Ιού,ό(όΐΊος '.1117, 1. '.11.'), 1 

'.is2, S. //. ΙΙοαιύνη-ίοι 

'.IS2, s. 'i 

Ι/ι,ί,Ίοΐ'Ίΐΐζ M'iS, '.I. I 

I 

ΙΙυκίηωι• SSS, I. '.ΊΙΙ!), 1. ^ 

/A)ri//c 72S V. 8117, r.!. V l.-i 

HCl, .-!. //. Ί:/.λΰ SIS, 1. U. 

/A)i7,)i,) '.);i:i, 2. 

lIiunic.iOC. Οΐληιος IIa. 

',i7'.l, 7. 
llnUioz SI12 \V, IS 

- Iloiu/.iiz 7111). .'.. Ί'ύ',Ίίιοζ II. I 

Vi..'., 1. ■ i 

IlnoTl ().• ^'.-.,ΓΤ,/,Ηά oiv-'.l'.)2 1. .->. 
/Ιυη::).ος 70'.!. 11. I 

i/iiocdo/iu '.llü, 1. ''. j 

Ι/ηΐύ,κυχο; '.l'.)2 I, •-'. 1 

ΙΙπίύΐ ύκι i'i 0.-. .lovy.ioc Ini- 

Ιι:ις II. SS7. li u. 11. 
//( ,w)()(/ Ji)f)^• SI 1 2 V 1 , 211. VII, 11. 
ΙΙιολι -uiihi; 7il2, b. 71(1, 27. ,' 
712,1. 71 i,'.i,7ir,.s.7ll,20 
7 17 1,2. 7S',), II. Sil2 1,2.-. ii.il, 

Sil!,.-.. Mii.i'.i.s.'.;'.,.•.. s(;i,ii, 

S;i7^ j. i)!',i, 1. '.171, 1. '.1. '.isl 

I. 2. 117. '.I'.l2 I, in. II, V. 

HU 2, 1^. ///. (1 y.(U '.In.iü- j 

>:υ,αι;: bS'.i, 'i. III. ΊυΊ'< I 

ι" ι 

:'niy.'.lir/:}.icoc 71} 1 11, ll'-. ; 

/// . II I υλ: ικάαν iic y.id j 

Ίιη•(ιΊ()Ζ 8117, 2. S'.IS, s, 

.\n'fnio; ύ y.a) II ι . Ί<ίι- , 

(),.,.jf)r 7s.')_ 1. V/jV. Λ'/.(;ι'- 

ύιος Ih. '.)1.">, 2.•. //,. ,; 

y.iü Λ'ηι; . . . '.1117, i'i. //i . j 

! l7ro).i.u)riov '.ins, n. ///. 
ilifoooiriiov 702,7. S'.)•^, 1 1. ! 
///. Ιίχιλλά sr)7, 1. //,. 
. Ifirii ,'/.•Όγ7 1 .'), 7. ///. Ziji'ü 
S-j:i, 2. ',170, 11. Γ,. //,. W,':..)- 
;•().• '.I'.IO, 2. //i. 7.;iJ(,;„(ji' 7;il 11, m. ;i:i. //■,. l/rio- 
(/i/i)Cs-722,7. //,. l/,.,.7„r 
S(',2, II. II,. 'Ol ,■(„<[ ο.',.ις 
S7'.l, 11. III. Ilii)).i;,idiir 
'.IM I, 2. 11. lii. 2V(,-i,.;(i 
ilOS, II. //f. ιΙίαΐΊΐηγ^ω; 
'.IS.-,, 7. 11. 

//ir);.,-/U((\;./M.(Ci'()or7'.ll 1,2. 
11, 0. SOI, '.). 

Ilii))./.i(u'iu,r (J07, II. 

ΙΙιυλλις 71(1, 2υ. 71.') II, H). 

//(,-,;., c 72;',, 11. 

Ili,i).'iu,)'l'.\\ i, I. II, 1. 7fr2, |.-,. 

I (ji'ii/.ioc. I . .Iii ηοιίΊος 
'.177, 17. 7'. llo'lvy.iHu ι^ς 
'.177, '.'. 
'Piittjo; "'•! I, 1. ^ /(','/') i'MOC 
'7'. 7S1 l,s. IV, 20. ϋκαπίίΤη; 
'/'. '.Ιο:ϊ, Hl. .-loyyato: '/'. 
. So7, 11. 

Ί'οιιι,'αΊΚ S7 I, !l. 
Ί'ώιινλυς S'.lll 11, 12. - ^icßn'KWOc. ϋαληνΰΓίίος —. ■ 

70',), I. 2(1. 

2Vi,.';r<w,- (',':i7, 1. s.'.s, 2. ssj 

II, 7. SSS, '.). ill7. II. JiQ. 
2:'. '.)1 1, IS. .Ira. Οι'ί'.λίηκ,ς 
2:'. 710, 1. 2'. ΖωαΙηον 
77'.), .',. 

:iui),t).oz 7:;i 11, •.). ■■'.:>. 

^.'it/.ij; I Ini uKiviDZ 'J'.Hj I, 2.- 

II, 11. 111, In, 
^(e).ii-i ... - li '2- -Ιγ'<!>ϋζ II 

y.. 2'. 7'.):i, I. 
2:7f/. j'?fi .V((a o,- ? )7«κο r,'?o r 7 1 .", 

II, II. 

::«;,;l,<:ii('ii' s,", l. i. s. ί. 

:i'(i,<i,iVi; I'.'.IS, r.. 72.') V. So2 
II, ^ n. i,. Sss, ii. '.ins, 7. - 
DOo, 1. '.KU, 1. (102, 1. 2. 
'.Iü:>, I. '.)0 1, 1. OCCi. 1. '.i07, 1.- 
DOS, I. ./('(>. 2:'. Λ')/./.ο('.'/οί' 
72.-,, 7. 2.-.. Ινη.Σ. Σ»η•- 
ΐΊ,,,ι;,^ S7:; 1, 2. II, 2, 

2ii<ußiiiiz SS7. I. I I -"l. 
-itn^lio: . /κι !■!■': luv S'.lS. !■). 
::«y;iuv: s:;2, 1. 21. 
2:ΐ(ΐιοι•ιΊ.. dl'/.. :i. . li'Kyoi -ηί- 

anr '.i:i(•,. ,•,. 
2'(ί/•„ (■(.;.• 7'.ι.'...•ι. 7'.)0.7.7'.i7,n. 
2^finr<:r'iji iii/ir 07 I, II. 

::i:<n«.-niiz si:;. i.->. '.ni, i.. 

Il.-inoii'lit 2:. 72'.), .-. I '. 17. 
2iuoi<:rl(.ir 71 I, In. 7 IC, .V. 
7:,'.l,l2,7C1.2.7CS.'j.Si)|,lo. 
SI2 II, 2. sl'.i. 1. s:;ii. i, 

Ν:1Γ),ΙΙ 2i1. S12 \\. Γ.. sr,7. 2. 
SSO, 1. SS'.),,•;. 1)1.7,1. '.).■) I..-I. ll.•'. Hl. M. ./i.j.Ji•. ο..'., ;, 
'.Il2, 7 ./rn. v. f;/,.,r,,: 

; ^.-.s. 17. 2-. [nfn.,,-,,.;,,,• 

; '.Ml7, li. 2i'. Ί'.ριιΊΐΊιι• '.νϊΐ. i. 

-i. Λί<,'/ ίοιιιι: s i 2 \ I. ; s 

\ll. Γ... 2'. > ;f,. /.•,„, ■,;,„- 
SOl \ •-. .:i'. 'I>i;!ii„r'i; s;-j 
VII. .1. V. 'Iiih-no; SOC. 

I Σαοΰζ 7Γ11. :;. sf.ii. i, 

' 2ii(Uii(n: 7o 1, I. 71.', II. ]i. 

7s:i, .-,. SOC. •.'. SIu i. .•,. 11.,;. 
I SCO. 7. SOI, 1 „ .: ihk;. ;t. 

j 010 I. 17. '.ll 1, 7. 012, 7, :,■,. 
I '.i|s. .1. OS.-,, .-,. '.is7. ;v. V. 

'. loncya/hji- 7'i2. i. 2:'. 

'Kni:-,,,: 7i:;, II .,. i. 71'.i. 1.•.. 

07.'.. ll'.. .^', \ r:ii ,',j ,„; 
' 71s. :;. 2:•. I l.u. ^j nj;,ut,.,z 

. s:,:i V :,. v_ lhu'',y.v:-,„i 

\ s:il, ;i. 2:'. i/,',/.:„,..i„v 

S:,:;, :,. vi. 2;-. 2;..,^, ;„Γ/ο; 

I 7Γ,2, 1. sCo. 7. Ono. ;7. j^'. 

! ΊΊ',.^,Ίη•ιη : s:;i, .•,. ..mi 

11. --. IJ. 
;• 2:i(i injr:T?.o; 71ii, 1. 71 1. l... 
I _7si>.-l:i. 1.'.. 
• 2:i'.i foii-iirrt I!u:,in• silO, 2 7. 

2•-/ IV,-',: sis. I. 

^tiifuif. Ί\ n Ili i[ i: i:ny. 
! 2:'. s.',-2. ^. 

^. 2:',•χο)•ί).;_- s(i2 XM, 1.•. XiV, Jl. 
: 2;,",:;,;: 0-1 11. :i. 
^ l'fyrnjcifiic 7s2, 1. Γ'. 
; l'iunni/r.'io; Oll I. Γ,. '.!2I. 2'l. 

92:i. I. Miiuy.;; 2:'. ./,.;.'- 

ού/.ι: 7si). 1. ;. ::. ^', 
I \l :tI(<ii'ii: 701. I. 
i 2;λ,•κ: 2i,;i,r-rno,•',: S12 \l,.l. 

' :;■,•, ■/■;V,_- O'.il 111, .1. 

' 21: ιΊΚ',Ί-.ι/, 7'.l.'.. ^ 7'.I0. .-.. 

T• 2;',•οΓί;,.'): s'.ii) II, -. [Mii i/.iiii 

I V - 

I 2:. ,so, s. I... 

I —::( I Iii lo; ,/!()i iniz '.l7 1. ^. 1 ■ 
; l'nurn.. .] s7.-,. ;,. 

I JiV....?.r,j li„i7. :,. 
f 2:Vf,;"/O.-7r,."<.2.s22.2l s-.^7. •..•,. 
si:;. 1. 1... s.-,-j, ι 0.", 1. •; .• .•. 

' 2'. ') yi:i ^ iyii/ln: li'nii ;■ 

i.l'i. 1. .1 iiiii'iii'ii II y.i:: 2i. 

' 007. 1 1. ./)',,>. 2. 0.">s ,. ,. 

I 2:'. 'Ini/iur 7lili. ... 

2^.'-l'li:niiil•. . /Γι,. 2Vr.'/i.'"(0i' 

sg:i, I. 
2ii/.,Ucioi 7oO. !. •-■. '.i22. ll. 
'.)2s. .1. 
I 2ii/.'iii:rii; 2'c'.n;rrTiti,iu; 
I 0Λ1. I. 

' l'iiiiir; lOuS. I«. 

^('ICJ• /riiii'7,'l: I itr: '.'\'-'<. 
7. |•.'. u> — - /- ''Το, 11. Ν\ J,^,,Cc 

Tl.-. II. i:.. 
l/.i Τ'.ιΓ). !. T'.iii. 1. j. 
^ . / <' / /," TT-'i. ■'. 

_ .;i/r/,• '.I :i ty/UK "Ί"^, "■!■ 

Ti.-. I. il. 

2 wArfi^;,/ :;;:. i, i». 

l.i:i-iiiiv "^T". I. :;. II. :;, 

1.1. χΰ: l'ii'i'ii'^i;,,•^ s'.m |. i.•. 

2 ., ;/n)ü^•. '/'/.. 2:'. Mi'.i. 1.11. 

2 ί,'/>ιΓγ/; '.■'.ι•"> 1, •'. lil. '^. 
Λ. -J. '.i'.iii 1. .,. ill. V 

2i. ./ffioc 1(<1, 1. 7 Ml I, '.I. 
/r.x Jii. 7;;.;iv/,T/or '.IT i. 
1.11. 

2.1 ί: οίι ι : Ι, ι. Tiii'i, '.ι. 7 Ι !;. ."<. Ίι.. 
71 '.ι. Ι. '.ι. 1 1. 7-j:;, Γ,. 770, 1. j 
77:;. .•'.. 7-^1. 1. ... s2l, II. ' 
μ; 1. ;. ^7ι',, τ. S77, ι.. ^7>, ^. , 
^><1..•!. s'.i.ti, ι-', '.ι 10 II, Γ,.:;.-,. [ 
'.Μ Γ). -.. '.ι.')'.!, ;;. ,-,. '.ι7:!, .ι. Μ. ι 
'.'■^2. :.. '.IS7. 2 Γ.•, '.ι^s. 17. ι 
-/. \/:ι Ι, „}■!,: ^70, ι,. ^.',. 
\/:n'y/fi.,: 7.')."ι. .-.. s.'.T, ■■. 
^7ι;, ι,. ^77, (1. s7s,T. sSj, :,. ' 
:;■/. 'i::j,.ü.,: 71 '.ι. :;. ν^. 

//ι.Ί•.•./•ί;Μ(„,<ι.;;7θ Ι, (■,, (Ι IC, Ι 

•ν Ji/. Ilurnuc; ^:; Ι , .", | 
Η. ". 2:'/. lurii.ioi'iii; 7 1 .Ί 
li. 1-. 2'/. ΙΊοιυι^ι ιο; 

^7ο, ι;. '.ι,-,;ι. .1. i|s7, ι; „. ;;. | 
— /. Ί'κτι ΐΊιι (j ιιι; Τοί'ι, 1. ι 
"Ι 'Λ -i "• i;. 2<. "linov Ι 
'.li-J. .•) η. ,•;. 

— iDiuF^iig Γ. ()'.)7, 7. 

-'(."" (yio.: (ν;;!, //f 1 1 ί:_,ιυς) 
^■>('. 1. 

~ιο(ΐιυϊ\: '.ι 17, :(. 

2/»(,'ίωι• οιζίί/././ι 7ι/(<κ(,'(.);) 

τι:> Ι. 7. 

ΰ .«ά 1Ί. '.Ι ι:;, .•.. Π, ,1. 

Ί'ΐΐ'/ ιιιιυ; '.ιΊ\ . 'Jl . 
Ί'ηκ 7θΟ, S. 

VQi«y.(')4. 'jiiKj;!'. 7t;2, 1-. 
i'roi'i/ii' '.ij 1 . 1 I I,. i,. 

ι'•νι: 's I 7, ■-'. 

'•.,'... 7:;i 11, 1. 

:■'";•.■ r;,s- l.M II. -j,,. 

..ί<ί;^• 7"^7, .'•. Sl,"), .".. 

~^-o, li.'.iiii,-jn.'.)^7,:i.l'.i.-J,i. 

— • 'ylfl ιΊ^ίι ndV ^Γ)2, 11. '^. 

— . Ilnt/.i ui'.iov 7>ll, ,'). 
'.ο•ιΐ(( 71 i. !;. 
UiiQÜfOq '.!.'.> I. 
oiiiixndi i;: (Ί'.ι2 I, .0. 
'«->;«; '.!'.) i III, 'j. M),-, |l_ j. 

ii:. II. 

i'iKi: 7.'iij. b. 7^^, .•.. 7'.)0, 1. ^s'.i, IV ./r</.:;.'.//'»r.V,Or : '.ilO II, JS..1J, T. Il,::,ü,„i 

\Ca\,:k 2. i y.,<, l-n,%j>.,y ; s:!l. .;. '/•. Σ,ηι, ,,[!>■„,] 

son. 1 ,.,:,. V. ll,n>,io:,,- \ slH, :,. T. Ί\ ,7^ ronf > ο,ς 

II .•(.;; Sil i. :;. 2. //ici.-iio; | s.-,2. r,. 1:'. 

^oo. 1. Ki. V. .iVarrVorioc | VVr, mv,,,/ , .: Γ. V. Όγ;.,,;^^,^/; 

^•'1- '■'• — • 'l'H'Ki rni ιος j '.17.",, in. 'jl. 'J.'i. 

''•''• ■'■ 1 '/V,;/; ^2!ι, :,. 7•. ::Vi,,,,^or•- 

-1" ",'."/'-'-■ ^'''''. '• 'Ί•'. II- j /o.• siid, :;. 

1. Ιω,,Ί^ίχο,• 'J-IU .\ 2. ; ΊΊημληζ. Ίο,„Ί^;ύκ(α Τ. 
71.-. 1, Ι. 
Ί'α,',ζ '.i'.ri 1, j. 

' ί.',/'" ^ ' 1 1- Ι'-'- Ί'. Ί'κ;ι]ονς \ Ί'ιη.Ίυί/.ις 'J'i<ili)i'lni): ^'.',Ι, 

^2'.ι, Ι. ! ■_'. 1S. 

'/',ί.•/(//ο(\• 'i(iii)iji II,; '.)'.)! Ι ΊΊκ^,ις '.ΐ;ΐ7, 1. 

Ι. Ί. III, ι ". :.. ■ -j 'I'ii'homröc Sj.-,, IS. 7 »/.Γ . . . s>:,, 7. 
ΊΊίΰής S22, II. 
Ί\'..Ίι•]ιις Ίι'ι^ίιυς '.Ι'.Ι 1 Ι, li. 

II, Ι". III, 7. II. Ί-:ηηιίη•η 

ι) y.(ä Ί\ 100 Ι, 2. !ι. 1Ο0•2,3. 
Ί'κ/.κλις SK1. 1. 
'J'i(iii'r;:/ii '.ISI ||, 2.";. 7'. 

'.iif ηΐίόιΐιΊοιι '.)7J, 1'. 7'. 

Ίΐηκχ/.ίίόιιι• Ss:i, .j. 
VW/M (/.ν, ί,- bc.li, ,). 
'J'ca'fiiin'•; Ι lanuovi ος O'.lG ". 

Ι- Ι. II, 1". III, 10. 
Tccr;,fo/„ii,g 70 1, li. S!)(l ΊΊ;!ιυ-ηΊ); 71 Ι, in. b2r,, III. 
'/Ί,'λ^'π/ο^ /\/.ΐίΐΟιΐ)ς Ι'.1'ηι:ι- 

II lu TIS II, .",. Ί'.Κ/.κιύιυ; 

Ulli). ι II IUI) ζ !j1."i, L'J. 7". 

1\λ(({ύιΐ)ζ '/hy.i'i '.}]:,, 1:;. 7'. 

Ι\1α\'ύιυς 'liilocn'oz 71^ 

II, Ι. 
'i'r/.iiiioi ΤΙ ('). s. 7Τ."), II. 17. 
77; I'.riii'iaof 71)0, ;i. Ι.). 
77^7 Sl'.i, :;. 
7Vio_- //fiy.invjnjio; Μύγνυς 

S'i:;. 1. >.I70, 1. (1. 
'J'xKin'i S7'.), 7. 1,11. 'rariij n;,iiii;yi\a'i-^ I Ί'ηιμηως \l;[fy/n,iz 77ό 
<fijii;iitiz //ΐί,ίίΐιυ; '.![{) I 11. li. 

1. 1"• II, "• :iil. I .'J'ri<loiiiiliz .]l:}.iii(,:S:',::,2l. 

l'icoiruKjüiC 711, II. Slll, l.> ' 7"οοί,Μ;^- Un'uiy.iiz 70.'.. 7VnM;;i (,-'. /(j,-(if;i(',7oi'S(i'.l, 1. 

7'. 'On'uiij οιοις S.7."). :i. 
'I'icnü ,-νς ΙΙιυ/.! iuiiov'^2',',,2. 

1170, ;;. 11. 

'J\(.ir/.rin: 70(i, I 1. 
Ί'ιιη ιι,ιΐιις Ί'^αίΐ'υί'ΐ/ ίως Τ0(), 
ι;;. Ιο. 

7Vir/f!•/ (();■/) MO ν. 
Ί'ηιίίίς ^.")Γι, .",. 
Ί'ίΐσΐ^.Ίις SO."., 7, ',ι. 

7'(α/,;.π,-ΐ);):; ι, j. ιι, ιχ ιν,•.•. 

Ί'ΐίσϊ^ς ^Ίυιο/'ιΐίως ίίΤΙΙ, ΐ.'ί. 
ΊΊίαοΐ'/.άς SliO, ;;. 
ΊΊ/αοιχύοιοί' ΤΙ 1, ι. \'. so|, 

■-'. \'. 7'. Ίΐοο,όον ΤΙ 2 11 

ι;.-.. '.ι. 

ΊΊ'.ηι,νχιυι• 2:!-ιιΊι'( 'JS Ι 11, 21. 
Ί'αιμωιιις '.).")1), ι. 
ΊΊιχίΊ,ίκΙις Ί »ηΠί nivif / ι,ις 

111 Ι, ;,. 
'J'ry.iüi;ig STG, 7. bTT, 7. 

^Ts, s. SSI, .•(. 
'J'iroi\,'ii7i ις //i'iif ιηωιος 

^112 l.\, in. 
'J'fii^n 10; sT 1 , s. 
Tt-iui«. Ίονλίκ 'Γ. Τ IT, 2. 
TitUeying .S;'i.'l, 2|. 
'i'taivovific in. TOC, 1. 11,. 7o,i;/;,/c Hill III, 1. 1.'. 
ΊΊιΐΊΊΐ«; Toll, 2. l!:i. 
'J'ovdix . . . T1)T, 1. 
Toi άύ hilf i)c ΙΙίΟύ,κ Sl)2 IX, 

l.'i. 
'J'nvifccii'u Slll) I, 1). 

'i\)rifi„i' Tij:;, 1. td:.;, i u. ;;. 

S1)0 1, I ij.ii. Σώιας ύ xit] 'Γ. 

soll, 2 „. ;;. 
Ί\;ΗΊ'ψ;,ς l)!i;; 11, 1:). l||, <.,, 

IV, ;). 
VVofin'Oi '/n-o^J.wj'i'orSSD,:. 

7". .Invlnv S02 I, i!(i ,j. ii. 

'l'.'Oiijiiiy.Qiiioi'; 1)19, ,ι. l.'i. W^c/yo'iC lillS, 7 II. li. 
<l>«yiii'iai>z. ()ri;i>fi<niu; Φ. 

7si; I, .-,. 

<Ι>ι<ιιυΓ)Ίς 1000 I, ü. 
'ί'ίίΐΊκς 72:!, s. sTT, s. 
'/'(trTiiig lOOs. 1. 
ΦίΟΌ,κ; fiv• !)S."), 7. <1>.<•)((ΐ7ϊι- 

'ος T22, ;i, 
Ί<ίΐι•οι~Ί(ις 1007, Ι Ι. 
'/>ü(,tg l'niriiitog lOOT, .".. 
Ί'αοις l'(tu<i'l<)rinc H I 2. 1. u. 1.. Ί•!,τ..•ΐ),. TU), 1. s. s:il,2o. 0,ά„«,• 7a«,,)•«.- s:!2. xj. 

s:il,ii. 6Γ-2, ü. II. 12. b,Vl,2. I φ,,,.077 (i,-.-,L) Tir, I, 12. '/'■fi ':i n'ic.n'i:. // 
'/'. Μ 2 II. :, ,.. .. 
'/'.■ /.•; ^11. :,. 

'/'.'/. Λ '/f"i,- n:;:;. ;. 

'/'.Vr/.- (,.1,•ι• 11,:,,: -\-i .. 

<l>I'/.ii. ΊΊ-:. l./.i-.i ;,,!,; Φ. 

'.li.".. M. 
''''.'',/.'- //'<nyi)t\'• I',: 7:i'i. ::. 
ΊΊ-Ιι: sr2 \ll. •.. •.,•.,; li. ;... 

1:1. I :. '/'. './T/ ,,',(■.■ •soT.•,. 

'/'. I In ;;,,,,: s 12 \\. :.. 
Ί'ι ■;!,„,■ 71.•. II. ,,. s;v \i;, .. 

'/"i/w-: ;i- '- I.:;. II. iw. IV, i. 
Ί'ι :i 1 /il,,, ,,ϊ^ 7 ;i| I ]_ 
Ί'ι/.ηό.'/.ι,ο: s:i| 1; .•,, ■_.;_ ,„ 

//.•.•/.M„c^o2 \i.-,. 0.0,;.. 

aai'/.ifor Sli| Κ 1. j... :;•|. 
'ί'ι λΐ/;;ιο: S^i- \. '.i7.1 .•, 7 
77 ;. h/.'uih'K 'Ί. 7 > /l. 1. 
'Λ. 'Iiiiiii'.iii u,i-ii: s:;n. j.•,. 

ilil/.i'riiiioyi,; 7s 1 \| ;,_ 
'I'i/.orii:,•,; '^l;io/./.,„riijv 

1107. iH. 
'/'//.wr Sl)li, •ι. L•.,. 
<l>i/.i„l(c:. ./,,,,^.,ιι,; ι] y,,i, 

<l>. 1)1 i. 1. ;•.•.' 

Ί'λίίΐϊηζ '.ln,r;,iinyi,: '.i'/.l•- 
icnooor '.i'-U'). 1. '.</.. /'.V- 
'Ualiio: 'Jl')!. :;. './/.. /;,'- 
ifiiufioz 7.'. I. ;.. \ . 0/. 
Vcii)•; ,;; 7;;7, 1. 0; v,„,>. 
'/lirro; li.".s, ,1 1. 1;,; \r<- 
:"il ),f- ./liizyii (li Ί111 ii;;ii.",. 
'!'/.. l„i yioi'•: s•.,•, )_ ■ ;_ 

(I'uiif'.iiiiiuv 727. :-. 7:>,7 .. 
^:i'l. 1.-:)^, ;:. s7:.,:. ,,,\,. 
</'. 727. -j. \. 7.".2, 7. 0. 

S. il. .lin. .1/,;,,•;; sH^ V 2. 

'''Ol . . . ./,'f). 0. 7 io V. 
'/>ιιη}ΐ•σοι~χος 'SJoui ''.',] Ij. 

'J'Qiirnro;. ' )ιΊ(/.:. :■,: (Jiii. 

S07. ... l)7s, :i. 

. Μ -0,-. y/iQ. 0. /,;yi'cio; 

'.i2T. 1. AVi(i//'/i(,)j' 702. 2. :.. 11. 712 

III II•. I. i. s(i2 1. 2: 11. ;.. 
IV, iii. .\||. ii. \\.7. s.-,n. ;. 

S^2 2. ssi i. :;. II. ; ,. s;,| 

V II. in;;) 1. ,. •...; j. .•;. :,,. 
II, •>. '.iann-o; :■ ;.. .V. 
'.'21, 2.-.. ,/Λ,. \ 
\.\,-ίιΟη<ιιιι':γ_ην '. ' . . 

II. >. VI. 2:^. ' λ. :/.,.,.. 
ΤΛ:; IV. )i. Λ. ::i-:yJio,: 

"'"7. 1 '.IST,. in." .V. 0<.ίμ"( 

Tl.". I. s. 
Λ<(/<<ιιοι; ./i'iiifor TTi'i !1. i.• 
AV(i) (_((;-■..)(.<)• ',112, .'.-'. — IG Λιά,-'•",•'' '""''• -• 
Ac'-i 'Tl.- Tliii. 0. 1'.'. \^:- Ulli,', !■!/■!;; llMIO 1, i',. 
•J'tviiuiiriic Ti.') il, ■>. '.)'.)2 

II. ip. 
•J'Udi ι in: ^1 οιυ>^ι•'ο>ζ S^i 1, 

1. '■/'■,τ.•)ί<Γ;ί (C //ιίίΓίίί rjc '.t'.)7 ί,'ΐ. ■ '/'■.' r/'/j. ί'κϊος 'l'/iym: r( '<;•((.'/ ο r '.' i 1 , i. iu. .■_'. '_'j, 

II, ■!. 11. -7'. 'l'ijor '.)'.i;i I S.'m, 1. '•/•.'■.'■' ^"il.v '.'.'. /Λί- 

III. I. ■-'. I , ι'\•.,Ί•κ Tu... ;i. .'.'. 7V',-f- 
'Ι'η•:ΐώιη: "noiJV U'Jli I, 1. I ίίπ,;//•;,^- ^'.Il li T. ',i:i7, 4. n,ii(i(,: Ti','. ;, ;.•. •.(./. 

II. ,10. I\', :i. ' ■-'-'. Ίΐηί'.ιη; OsH, 7, ]i. 'I>i!iin: >]2 VI . ".. '.'j. 

'■/'•• '',"•';7'ί-: //iii'r/umv D'.IT ^ '.'.'ηι'..ιΐ' 7 I 0, ■"., Τ 12, J. T'i I, 2, '/'Vrii/ioiri o.• '.)',i:: II, :•. 'o. 

I. .i. II. 1, lu. '.I'.IS 1, ■■). 1'Λ 1 Ti'jI, :i. TT."., i.t. \. SSO, :i. '.'J(.or Tlii II, .• .-. 

II, -j, Γ,. s. j s•^.l [, 22. II, :i. i,. --'τ.• TO'.i. l, T'i.,. ; TuT. ■.-. 
'•I'n'i-i^aic '.l'.iH II, 1-!. '•1'."<><ιον , '.'.'ef/c ΤΙΙΓ., Γ2. Hl, Tllh, 17. Tl'.i, 

'.I'.IM III, -J, i '.I, II. ΤΓ.Ι II, 2s. 012, .".. :i7. i; ;i II i n iciis ^1 i. ; 

'7''.')Or,V..-V7//c Λ'ίί/,'ίκ,Ήοί Sli2 \ ',ΐΙΙ,ι;. '.i',i:i II, Id. 111,2. l•, |. i Γ,, n 1 1, . T2T. : J T;•. IT. 

X\l,;i, I 'J'.J'.I i, 7. 11100,1. 'ii.'.lQ- ' Ί'ίΐΓΐΐ(1ο,-1ιι,- ^i", -•. IL Köiiiirc und iüiisc!'. ΛΚ•\:πΐ(1ιΤ. 

www II, .■'.. '.!•.) 1 II. 2. ',Ι'.Ι,") II, 2, O'.Mi il, 2, 1002, 2. KMU II, 

l'luinn.iiii,- .'^.il.i- I. 

(■)toi Ιω,ί.,,ς W'.C II, :!. li'.i 1 II, :i. '.m, II, :i. '.J'.lfi 11, .'i. 

Ί..1,•ιπ.Γη..•. 1Ίιι1,ι.Κ.•Ι;.Ιηι>. l'U.lruiaiu.s Si.UT II, 

/l(;<r. ί\λΚ)7Γίίΐ n«: -/.αι iirco'i/Jin- 1 1 1 d/.hikIiii• .'lif'ir 'lii/.u 
ιΐΓΐύηωΐ' 2:i,ti i;iii.)t' '.l'.t 1 II, 1. Ο',ιΟ II, 1. 
; />(<o, iiicrii}.!<7ii)jc y.iii ι^κιίι /.f(o; llio/.t iialuf !itS,i• '/'i/.'y- 

I ιιιμόηωΐ' Σωι i'iQini' 9'.).") II, 2, 

1 Hiot Ίΐιλυιιι'ιΐοη/ς loiiFjOf: '.J'.i i II. 2. .■.. ίι'.ΐΓι II. 2. .i. W\)i, Ν.-η'ι IJaiAifol ',iO:i II, 1. ',)'J1 II, :). '.)!),'> II, :i. U'Jii II, 3. j II, .-., '.ili/ 11, i. 

1"'" "• '■ •■'• i l'lnl.-inain. Alrxrnnlr,• I. 

.\,>ia.;^ i'i,ii,Hi,-ii,i,o> öu;3 ii,i;. diu ii. n. doöii,•;, oni; ιι,ι;. j /.,^^,_ /,i,„,,,„,,,, .,,,] ιι,ολ^ηαίι,ν ί^ν^ι.λ,η.η.ον \üt- 

""'! "• '• I 'iavi)iuyv 7or r'ior ,'/μΟγ Ί),}.υ<ημ „ιη.,ν Ο'./Τ II, 2, 

1 Jiiii:. //m^.mc.iov ι ΐ)ϊ' y.ui ι^:ι ly.iJ.urinrur . Ι /..• :ι:ι ()•ι<η 1ΊοΙ.•ιιι:ιΊιι- Κπ.•ι•:^ι•Ιγ- Ι, 

/jitiT. //ι ii/.;iiiiii)f ι υ? //ι ολί-ικήυν xtt'i IJoo'irürjC !lfi7n> 
',/<)ί;../ο";Γ Ulli Ι II. 1. 

(■)t()] r.i'^oy^nu ',ΐ',ι:; II, 1, '.i'jiii. ;i. ',ι',ι,ί ii, :ι, ddü ii, :j. 
looi II, :;. 

i;,-ivniK,i i:iir.-i'ii> '.1'.):; ii, :.. '.i'.ii ii, i-,. w\):> ii, r., oiiii ii, i.. 

J'li.lriiiiiio.. l'lnl,.|i:il..i-. 

<-nn'i Φιλ<>:ηαυη.'ς '.nC. II, ■!, '.IUI |[, :;. 00,-, 11, :!, 00(i 11,::. 
Ai^iiH.;•; l'l,il..;,,ih,i- WW.', H, (i. 001 II. 7. 00.'. II, 7. OÖü 11, li. 

Plci|i'lii;iiiiS ΐ;ι.ί:.1κηΐΓ<. 

ΙΙΐ{ΐλ(ΐ,(ΰιιζ y.rii !\/.!o:i(ii nu Uin'i 'j'^mifitrH: WW'O II, I. 
(■)foi Ί:.-ιη;«ηΤς '.i'.i'.', II, -i, iiO 1 II, ■). 00,') 11, ■!. 00(1 II, 1. 

I'lnl.'iii.ii.is ΐ:ι;|ι,ι|..Γ. 

Ojhj: /:r:ii:ii,io '.lO I II. 1, ίΐΟ.Ί II, I. 000 II, ■!. 

I'li.l.'iimii..- ΙΊιίΙ.ϋΐι.Ί.ιι'. 

(■J:i,; ιμιλυιιι^ίΊη W.C, II, :,. 001 II, I. O'.l.'t II, I. 00(i II, 1. 

l'l'.ii-llKliil•• l'!,iinji,U.•!- .\rl.,^. 

(■J:o; <lh'/.(i:i,'<i(in Xtu; 00 1 II, 1. 00.") 11, I. 90(1 li, 1. 
(•J^ιJς /u.Tta lull O'.iil II, ,'., 

'li.ii'iii.iii»• ΐ:ιι.•;;..•Ι(•.- II. 

JJar;. //i o/.f '(«lor .'/ίοϊ• llrtQ/tiov luv //lo/.fiiatov xce\ 
K'/.iü:iaio(>.c !>:ini' ^l^TiKj (tvoji' xui ^«(ίι/.Ιααης 1\λίθ- 
TXÜiQu; ιϊς /-ri'iaxo; Outq llvtnYtin)i)•; 0015 11, I. 

Θη,\ Jiifoyiuo OO:; II, 0. 901 11, i. ίιΟΓ. II, :.. OOG II, I. ,V.w;r 'J>i iiin i'^i οηος 005 I, i. 
/Ji(i,\ //i ii/.tiic<'iiii' iiiv l•;! iy(c).iii iiH'or '. I /.tirri mn/i /ici 
li: υηύ/.ης ι ϊ•ς udt'/.iji^; <'/fJif Ί>ι /.i/ii ιμ onijn' O'.J'.i I. j 
lOiHl I, 1. 

l'lo!,Mii;,io,s λΙΙΙ. ,\iil,'l,..s. 

/>«()'. ;rii,' (7,>Γί.'^οο,• //ι ο/.ειίΓίΐο; λ^ο: ./lonrrn: 'Ι•ι/.•ι- 
7ί('<ΐ(,>η 'Dtluotlifo; 1οο2, 1. 

Au^ii.^liis. 

Κιΰι,«ρ 0.')Τ, 1 (^10 ν, Chr.). Soo, :! (Ι π. Chi-, . Τ.'.Τ. 7 

(12 η. Chr.). 
hf<Tf7ca> !/κκ 1\\'ίΐί'7ΐός SOö. 2. 

(•)tli: ^ί^ιίΐιίΐ uc b'.i.'», 1. 
Ί'ίΙιΙΊΊΙΙ,-. 

ΊΊ:!ι'υιος h'c<U;c(o ^ν,^κίΤ/ο; 011. 1. 17 (IT i^ ,;. :i2:;:i•. 

',κμ;. 2u ('ό 1 :i.'i). 

ΊΊ^Ί.-'ηίιι: [. . . (iicilcirhl (:ΐ.ΜΐιΙίι1>) '.l^l . 1 uSl'', 

Cillill.--, 

l'('(i(K Kfäo'Ki) . in nullit 1 1 Hl ^ii-ß^c^ioi ~^i. 1 i'i ii. 

(:i;iihliii>. 

Ί'ιΐΐήιιυς h).((t'()i'K lu:Ti7C(ii li-i'i«r;tn; /'; rtmur/ii; 
.Ιι'ιη/.ηάιωυ 1\'λ, 1 ii. .., ^02 1. 1 η,;., ,'ί! Γ2 , όΤ.'.. 2 
(.11 1.-.)" 
Ί'ιβ^ηιης Κλαι'όιυ; Söl. !■' ( 1Γ. ItM. ΟΙΓ«. H (,',•• J-i'.. 
ΊΊ^Ηΐιος |... (\ίι•ΙΙ. Ί'ίΙ.ιΐ ίιι>) w^l. ι (1 1 ΊΓι). 17 y.otui.uj 7 IS 11. 1 u. ;;. n/j«. ^ .Ιΐιηχούιωο Καΐπι-.ο OrtanriCicifo; ::f;i(«Tiug Dill II, 1 
vTo 71 ,. '.IM 1, n; „. i;. (_7s 7'.l). iilG, I u. ;.. 

ΙυΙΙιίίί.ΙΙΙΙΙ.". 
. /ι'/ OZiji,'/ !.,(_. ./οιι,ηαι'υς l'trlaaioc Sl 1, '^2 (bij.bl). 
./unnKtiiu (I κι'ριυ; 7liti, 1 (Dl). 

um';. Ullis. 

^lrn)/iuii,.,ij hitiiKu; .Mooru Ί'ηκικηις :ii flau ι ός Ι'κι- 
hiuixuj: li^s. 1. 1> ( liMi, I iil ). 771;. s (11)1/11)2). 71b,'j 
lli-i). Sil. 11. 

uunx'ic J,r/.iy.,); b'iH, hl lll)t),ll)l). S.'iG, J. ',)S2,\•) 
,M>7 ins•. '..is, -j (ΠΙΊΓ2. h;i2. llu.i,. b07, Ί.Χ 
'■'11, ) ^ in II Γ. 

ΊυαίιαΙκ h(äi,cio ύ -χ,'ριος 7i:)I, Ι.'.'. 71S Sii'-cl. 

'."!>. '.1 (101102). S'.M, 1 (lOb lO'.i). 7i>o, -Λ 8Γ>7^2 

j'i:; 11 i;. 

iillll'i.lllU>. 

^■Jnoy.oiiioin hcadtio Τραϊανός '.iihjmi'o; :it.;(to-, ι'ις 

7:.:.. I.- (117 iis\ '.ι'^,-^ i (123 121). b;u. 1 (121 12:.). 
7'ij. 1 (i:;i), i;n\ um;, 1. 

Ί'ραϊαι-υ: ',ΐόηκο-υς 1ι-;'^ί(ΐ;κ/ς 7ΐ)Γι, 7. 
'.ίυρ,αΐΊ,ς hiüauü ό xiouj; ^.'i 1, 1 1 (110,12(1). 7 12 II 
Λ ύ (121 rj2;, Osä, Ί (122 12:i). 7,V,i, Λ (121/12,-.). 

μ•''.), ii y\:\-i 1 :;:;-. 

(ό{ΐ)ς './όριαιος 077, il (12:i 121Ί. bSb. i:i (131/2;i2). 

^01 Γ, s, (i:i:, \2G). Sil.-), -i (irn/inyi. .ίηη/,,αιωρ Kaiircco 7Vio; .-/ϊλιο; '. /oow.iri; '. ΙιΤί,)ΐ'ΤΐΊΐ.: 

if::a,ii„^ /;/o.',.V/;,- 711, is ,^μ:; 1 1 d. 72:1, y., (im 1,-,). 

ΙΌ7, 1. ^7.-). 1 ,ΜΓ. Ih'O. s,-,,-,, 1 (117, HS). 717, i:•! 

J"'iU:.r. 702, 1. s7t;. 1 (l,->l,'l,-,2\ SM, 1 (i,-.:i i,-,i). 

72;!. 1. b77. 1. sSS. .x L'O (ir.O'IGo). 7M1, Γ.. .s'.),",, i. o, 
.irn-inro: luünan ύ χίριο; so,'). .i (K'.S). OllO 1, .'l 

vl-il.112:. 711, !,-, νΙ-Ιϋ,Ι.Μ). 777, ^ (ILVl-ic). «i.V.i! li 

..M7/MS). O'.ll. ■,! (l,-,l/i:,2). iOii. lu. -.'2 (107/1,^.S). 

72Π, L-. 721. I (l.-;s i.-,0). 7()',i, o;. 71o, n. 7:!2 V .-,. 

S2:i. 11. Silo II, M. SOI 11 21., -11. V i;. :)7S, 2(i. OMK s. m. 
.ivioniio; ο χι'-ριυς S'^0, i;> (l.")(l j.",]). 
Θκκ ^/ιλιο: \/ηωι•α•ος yi:\, :,. ',)70. 1 1. 2;i (1 ,Μ /Ι ,-,2) 

^ΓιΟ. li. 
iUVl;> ΙΙΙΙιΙ Vi•!!!.-. 

^Ιΐ(ί>-/ρ,'α..:ρ Κα'ι,',αρ Maoy.oi ^/ι'ηι',λ,υς \/r, ,οιΊ,'Ος 
lf^!i(i,io: y.ai ../νιοκρύκ,,ρ ΙύύΠαρ ^/oryiog ,1η)ΐ]).ιι>ς 
Οι'Ρ,ρο: :^.'-β,ιη,6ς 722, ι (Ιΐ;ΐ/Ι02). S7S, 1 (U;2/'li;;!). 
^70. 1 (Ui.'i iCji. 4,00, IS. 

.Ιίρη/.,οι \ίη<:>η,-ο; y.ai Οι•ηρυς ο\ xroioi 2ν,•)\ίΓΓ,ο; 

S-M. 1 ιΐύΐ 102;. 
'•/»•/ wWro,- xai ()r,-;oo; oi χ,-ρ,οι ütßaaioi Ι/ρμη',αχοΙ 
ΜηόιχοΊ ΙΙαρί},χο'ί Mtyiaioi 77U, 1 (1GG/I(i7). ./rn.iriro; και Οι'ι,υυς u, ynjim Itiar,,,,: 7ii; i 
71,2,11 (l(il/l(;2), 70S, ;,„.., ,,ΐι;; i,,:, . 7,;:,, ,, \,„, -,ί,-' 
70 1, Γ,. Si,-,.|. 

Ι/ΐ'ΐί,ηΰι'ος xai Οι' i^oii; n'i .-1 1' loynia (π,ι : OO 1 i O^'i 
(101/11)2). 

M.lft!!-. 

./tmyortiuin hiddaa Μαρ/.οζ Ji'cr/.io: ' In ι.,ι} ,o - 
Ιίβααιος ".Ιρηη'ιακη- Mnjiyog Han.'h/.',; /'lunai'iy.o; 
Mtyiaioq hX'>. XI (1 7-1;. 

.ίιρι/.ιη; './ΐΊΐιιιΐίΎΐζ KrürrtiO ö yinin; 7lV.i, b Ί 7 ', Ί7' 

&:i:i, i:i (17:! i7i). 

(> χνρίος ijur,,' .Ιιιοχράιο,ρ . I ,'ai]).i<,: 'Jii ω, , lO' 

071), 21 (17:; 17 1). 

'(> χί'ριης ^lrn,]).ii,; \/rn.,,hn: AaU.ao S:;:i, 2' ,171 . 
iMaiiiks lüiil Ciiiünidiliis. 

Jvroync'iiUQf; KaiiUiot; Maüya; .U'ui/.ih: '. / ,•/ ι,.,ί ro- 
Itflanro; xca ,Ιιηχιο; ^/ία//.ιος hun huun: ',/ι,ιι ι i'ia- 
xui i\hj<)ixo] 11αρ:ηΑ<η Γ>ρ<,αι•ι.'.<)ί laont'.nyi,, Mi- 
γιηκη ',)70, 1 (17li'177,i. 

CuiiiiüikIi!.-. 

.ΙνκΓ/.ρα,ωρ Ka'iGan Maoyo: ./vpr//.in; Λ'«/ι κοο., ; './,■ 

ΐ(:η'ϊΐΊ>ς Ιί-ι'ΐασιιις Ιΐΐιν/ι^ς /:r'ff,',Vi; ; \lnii:.u(y„: 

ΛΙι,όιχο: //αρ:)ιχος Ι'αρηαιικικ Γίϋηαί'ιχο: /Jciai-- 

ΐ'Γ/.ιις !\^)'ί<ίιι>^ SII7. )s (1S,')1. 
.Ινιοχραιωρ Kalaan .Mauy.u; .■lujilin; hor.,.j„o: 

\ίΐΊ„)η,•„ς l^r,;,:!,;; ΙλΊ t χι^: Σ.' '„■.an,: './..uHuxy.o; 

.^/ι,όιχο: //αρ:/ιχ„.: 2:anii,',ix(j:; ΓηιιιαίΊχο; Mf'ynno; 

llon((nix,',c SI2 11, 11 II. ,; ,1S7 IhS,. 
„ίιρίι/.ιο: /\(ΐιιιιο()υ; ' ίΐΊι,,ιΤί'ο: h'ainan ή χι.,,,,: [{,,- 

/nriay.,,: ,1//;(i,x-),- //αρ.Ί,χι,: 2:αρηαιιχ„ς Ι'.'ριιαι,χ,,ς 

Mi•/ (irioc 7s2, 2 ι ι 1 >2 1 ^:; . 
.ίνιο^υα,ωρ Καίσαρ Mao/.Oi; .Ιι'ρ, /j.io: h'juuno',; 

./n„)i'U'ii: l'fQiiaiTxo; M^yi^i,): /Jn.'-ir,,v,yi,: Mf- 

yiniDc /ivn/ii,-: ^ι,^,α,,ιό; 020. ,••,τ (17',i I vn 
^ίοικί'Κ ^/ΐΎΐΐιλί'ΐ; hiju ιι,κΊο: '. /t'i o.itfo: ό yi,,,•,: ',..', 

11, η (170,1^0). 
^.Iiivyio; ./ ι'ρ,Ί.ιι,ς Kouiu,,),,: ::::ύα;ι•1ς S 1 7, 1 Π 70 i^n . 
Μι'ιρ/.ο: Ανρήλιος ΚυιιιιυιΊο: '. iiujiflro; l'.\i). 11. 
J]/any.o: y/rQij/.io: sl7, i. ^1>2 !>:; , 

yiovxtoc yii'lio: ./ιρι;).ιο; /{oniioii,,: s2il. 2i 1 s^ ISO). 
..Ιιρι-λιος Λο//ΐ(θ()θί './ιτωΓΓί'ο; Καΐσαο i, χν,,,ο: ^2Ö il 

(li1l),,<)l). 

.Ιιρ>ιλιος Köiiiioou: Καϊσαιι ό χίριη: '.ιΐι7, 2". 
i'L'i'liii;i\. 

11ΐ)ΐ;ίλιΐίς' ΐΟ.ιηιος ΙΙίριιΐ'αί Καίσαρ ό χι'ηιος 7> 1. : i'.i:; . 
iSriiliiniii.s Sini'iu.s. 

../üvxioc ::/:nlii,i): 2'.-0);^,0s i:rnii,j; IIh,,,,,,- 2.• - 
(ianiDq \ίρ((βιζι')ς \li)i n.h-^Mx6q 77S, 1| (!',),", |.,(, . 

..Ιοι'χιης ^fjuiiiioi Σι^ονήρυς Ι^ι'σίβι,ς lltocivct- ::>^α<.ιο: 
702. 1. S'M), 1 (I'.h; 107). 

ulovxii,: l'f.-niiiiii^ Irmi'^n,); ',171, l 0''1 10."). 
Siriiliiiiiii.s ScviTii.N iiiiil Cir.icili.i. 

.ίνιυχράιωρ Καίιΐαη .ίοικίυ; l'tniiiiio; 2:,',, ,ρ,,: 
ΙΙι'ιίιβης Ι1^ριη•ίΐΙ 2:fßa(.i„^ \ΐραβ,χ„: '.löiirJ-^r.x-,: 
ΙΙαρ^ιχϋς iSltyiaio; xta .ίνιοχηάιωρ Καϊααρ .'./..>.,, 
./νρι';λιος 1/ΐΊι,»Ί,Ός 2ϊίβααιός 7JS. Ιι> (107 Γ..^ . — 18 — ulin/.Ki•: 2:.•-;ι ίίιιιυ^ —ίονΐ^υο: Ι^η,^ιΊί^ς llnnwiti ^tficc- 
iiinc χιΐι Μ(<αχιις .Ivoi^/.iu^ '. / ι'ΐ (uiüi'n•: ^ιβαί/ιυς 
Tb'.L 1 (l'.jT'l'.ts). 

.ίοι/Λος —fTxiiiiin: ^nji'ioij•: Ι'.νπ.^ΐίης //toinud '/■(() 
Μάο•/.ης ./ι'γι/'λίο,• lin ωΐ'ΐΐ'ος -t.iitiri οί ΤΓιΙΊ, 1 (1ϋ8/1'.(Γΐ). 

So|iliinins Scv.^ins, (;;,ι•ηι•;ιΙΙ,ι mid ('.cl,!. 

^ίυιχιΐ'ζ —ί.ηίηιοζ —t ιιη ηιι; I^dt/i/x //tiu ιΐ'ίΐ^ χαι 
Μίίοχη^ ./ί'η;/.:ιις \/ fr uifli'ijc /h'otfliiC —Ί-ιΊησιο) Χ((1 
//of-J'/.i'j; Ι'ίΠ ι ϊιι ίος l'tue ΚιαΠκη Σ^1{ι«1ιύς 8lil, Τλ 
^201) 2ιϋ. 701 II. 1 f2u:),''2il(3). SU) Ι, ι. II, 1 i,2u7/2U&j. 
',ι'.ιιι, ι; 211,212''. 
,ίυίχιυς -fminio.; ^itovi^oo^ J/nnwa^ χκΊ Μύρχης 
. 1 nji/.iii; './)'( Cii'irOs" χ<<ι Πον^ίλιος 2'ni ι ηιιος IVuc 
/^omciyixo'i Mtyurioi ΐΛΠίΗίϊς ^'f.i«(iioi TSS, 1 
,210 211;. 

(",:ιγ.ιιλ1Ι;ι imil (".cLi. 

. /i'inxiiiiK'i;: ■: /ί(ίί<7ίΐα.•-ς Μύηχος .Ινί^ήλιης \ / i'i (f)ii ιυ^ 
xiii lloi'i/.io:; Σι :i liiiii)•; Γ^ια lionuvtnxol Μί/ίαιυί 
j:raf;jti; ::f;i(cat(i: 7I1, κ ι2Κ)211). 

Γ.,ιγ,ι.μΙΙ.ι. 

MiuiXüC ^ίΐ'ηηλιο; 2:^υι•ί^ηΐ)ς '^/ ιτωΐ'ΐΐ'ος ί/ηο'/ίχύς Mt- 
yiiUijc /Jonai-t Ίχικ Mtyicrio; /\ιΐηΐίΐΊχυς Mtytdiog 
Ei'h-f^ii;; :::f,i«(;ioi s;jr,, -JV (,21i;,217j. 

SfVcnis .Mc\:ii;ilrr. 

. fi'i ijxintidio hitTaan MuirxuQ . ti'oif/.ioc ~ίυνή()θς 
'.ίλί-'ί<(ΐ•δ<>υς lü'rif-ii^c 1:!νινχ/;ς 2:^jJC<σιός 71(j, 1 
(223/224). 
.l/iiijzoc .IrQij/.io; 2^{-υνψ_>υς \//.ί'ϊια•όρος ΚίίΤπΐίο ύ 
xivjioc '.)5θ, 5 v22l'i 227). 

Μ;ι\ίΐιιίιιπ.<. 

^ / ΐΊ υχΩίΐπϋΐι /\icli,iin Γίΐίος Ίιινλιικ Οιί^ρης Mitii ιιΐΐ'ος 
y;V'ffi,.>i,c ΐΛΐιχι;^ l't.iiirT ι ΰ~; 73.0 II (2:!.")). 

liiiriii;iiiu.<. 

. Ινιοχίΐάΐιου Λί<Γί7(ί(ΐ Μκρχοζ '.IrnnfiDZ Γοούΐία'υ•; 
ΐ:ίΰί-ίης i:tn/i]; ΙΊΐ^ασίός 'J 12, ϋ (21ΐ);2•11). 

Deciiis. 

,ίιι υχρ((ΐ(.ύ(> K<(thC(Q Γίίϊος Mfiuuuc 'l\i(u'cn'ug ./ίχιος 
KtCfHi]: Ιίνινχ,- ^ίί,^καιύς 'Χ',Ί , 1 (2,")Ι)}. V;il(_'ii;iiiiis und ('iiilliciius. 

^■/ι'ί tixoin oof: /itcii7i<oic IIhvH'/.kjZ .ίιχίηκι: ( h'r:'/ 1 :iu:- 
i'iiz xi(i //i)f,'j/.uj^ ^i t/.imuz Ol ιι.'.ί.Ίΐηΐιι; ΙΊ:/./.ι ι ν»• 
luiUfifTz ί'.νινχι-Τς χα'ι Ι lov^i).!«: .-ΙιχίιΊΊο: Lui,, ,'/αί- 
Oralfnittfog υ 'ifoo'n αιυς KkUUco Itirciiol '.li.'), 1 
(2,-,f•,). ^ 

Ol xvoiot i'jik'ii• . . . i'it/J.ti^yo; lt,;^<cuiui 7 IG. 1 ,2Γι'.ι 2iiil . 

Oiillii'iius. 

Ό χήηος t;uo,v Γ('.λΙιηι•ύς l'fßrenniq Sljd. 7. 
Πάλίηΐ'ός 7 13, li 1 202 -liy.i). 

ΛπΓΐΊί,ιπιι.'ί iiiiil \'alMll.illiii.s. 

'() χίριυς ήιιο'ϋ' ^locxinz ./ημίιιιι: ./ r(ii;).irifu; 2:; Ικ- 
<;ιυζ X'ci ύ χιριος /lu.'/r Ι^ιιίιικις Ort'ii</.i('J(,: 
1/ '/ηΐ'ϋόωοος ό λκμηρόιατος ^iuiuhng iruin-: i'.i'ni- 
χηάιωη αιριαηγής 'Po>uftio)i' '.ι |(i. 1 (271 . 

lliiiclcli.imis. 

Οί xvfjioi i'jiit'ii' . /ιηχλιμ titro; xcü Mditnnnii: 1: ic- 

(7Jin li22, 1 (2Sri 2^ü). 
I ιο/.ληι ictvüz x(<i ΛΙ«ξι ιιι«ΓΟς 2.'i-ii<cai Ol 022. '.i 2^'' 2'5'i'. 
Ol xvtuoi ι^μώΐ' , /ιοχλη ι κους χκι AJctii μΐίΐΐ'οζ —fii<r;i(ii 
χ«ι 1\ίιη•αι<(\Ί IOC y.rt'i ιΜαΐι ιικοΰ; tn nj icfin ι (ΐι m 
ΐΜ'/κΤκρίζ S.'iS, Γ.ι (2'.Ι1 2'.).")}. 

TiiL'ii(lii>-iu.'i 1)11(1 \';i|i'nliiiiiiiMis. 

Οί ιά πιινκί vixuiritc ύι-ητιυιηι ί nun' Θίθ('"/Τ;ο; χα 
Οΐ(</.(>Ίΐί•ι«ι'υς οι «iujvioi Ι lyorr.ioi 'Χλ<). <■ ,Ι2ιΊ;. 

.Ill.slilli. Ullis. 

Ο 1 nrtlltdicci υς xca xK/J.ivr/.nz /ιιιΰι' ofarrnii: <Ιύ.. 
furni ΐίΊπί'ος υ αίοΐίΊος .-/ι /οΓίΤί ο," χκι Ι{ ι ο/ακί ι•.ιι 

S'M\. κι. 

I''l,iviil.s rii(ic;is. 

Iltiiu).ti((z tor όκΊηοιην ί,^Κ'Ίΐ' 'Ρλ. 'I'uixä ιυϊ- tdcifiur 
.Ivyovöiuv b37, 1 (üUb (lU'.l.. 

Fhivius llrnikjiii.s. 

li(((;i).(AL(z lov n'Cfjif-fitfctor ijiJit• όίίττο/ηι 'ί'λ. 
lliUixXflov τον αιωνίυν ./ ryoi'niov xm ^Ιιιιι/ύά- 
ιοιίος 72Γι, .') (Gl.")). in. Γ /iiiiei'un^• midi Coiisuln und Indictioiicn. Λ) —i-iioi Ι\οΐΊΐΊΐ/.ίι•ι .]/iciiui•) xcc'i 2:Vc'i(') /\ιιηΐΊ ιλίιο 
/\υιύΐ(ίΐ'•. iriKcmz ( 1 .") 1 π. (llir.) 8^7, Ι. \2. 

r;r(cit'i«z \ιιι•ιιιιί<ιν ,ΐλ-ίιίΐ'υι• xcti Ίΐοΐ'λβίον .iIhi/acc- 

ί'οΓ (2iMi, '.)i:',, 1. II. 1. 

vTKiitiiiZ; lor a;ii:ronji• i^Hifii• Muiiiiucvoö iii :i xul 
Ίκίοι (loi'ror (2'5'5; '.)2S, '21. 

i-C(crf!i<; <ί>λ<ωνΐοΐ' <J>i).innov ιυν ).«μΤ((ΐοιιαυν tiiun- 
•jov ΓΟΓ 'ihQov rrncdioiniov xrtl '/O.aocior Σΐ(λιι'( ιυν 
λαμηροιιαυν ii«yi(Utinv lön' Ίη:η'οη> (3 IS) iJl", 1. 

V7i((ilc<z l'.vnfy,iov χκι' ) τιαιίυν roiv Xtinrinoi ύι mv (6')\\) 

U09, :jo. νΐΐκΐ'κί ιοί• linntOlOV ΐ'-'ΙίϊΐΙ• ΊονλκΟ'Ον ~tilii,lllV II) ο 

xu't (1>λ. Σα}.ονΰιιον trraft/ov ιον 'itQov rriKni η,ηίοι 

ι:ΐΐκΠ ίι:;•.ι. ι. 

viKcii'iKZ totv üirirtoiüiv i-inöv ΟΓίί/..• ι•;ο," /ο .^ χ':' 
Ovu/.tvi ινίίίΐυν viüv ι ι•Ίΐ' «it'U'iüiy .Ivyovcrinv '■'>'<< 

'.Hl. 1. 

VTi(cim<c imv otnnoiun• f'Qitctai'ov lo t xm !')fnoo- 
rriov ιό ce ιώι• cdoiyiuiv u-ivyovnio)y 'SSUi '.i7 i. 1-'. 

l'/ifi/ i'(is 'Γιμαίιίον xca //οομωι ov τυ'ιΐ' λκμηοοιάιαν 

(iis'.i) '..i:;. ;. 

vn(ut'i(< ιυν linntoiov ϊ^μι•η' Όνορίυν lor «ϊιινίυν — Γ.) . Iiyiiiuiof lij ύ χίά <Ι>).. I'.i ι νχιαί'υν τίΐϊ /.(tiiuoo- 
iiiioi ^:ΐ'.ΐ'5. '11(1, .il. 

ιιιΐίί III' i:i((iiii!t' ι ο~η> ()κί:ΐ(ιι un' i^iifii' Ι-)ι oiiunlov 
III II'. Ch\'./.fn inat'Qi' ιύ α ι ώΐ' ict'i-ifU'ii' ./ ryin'ni ιοι' 
(12Ü; '.l^il'-. 1• 

iifiic irr iiriTtlai• <1>λ. IU<iu'/.i<)i< nit' luiniQniiunv 

,:, 1 1 n,i. .-,.-/.i) 7;i(•., i. 

UHU ii^f i:u(ifl((i' ιοί• äicnihov ΐ^ηιϊη' Uil.'liivdiifov 

lov (iiftyiof .liyoi'CtüV \-ΐγ /.cd Φλ. 'I'iflfoiov Λ'ίοί' 

lüofni cn it'ni• Kceurctooc Lo (">"S) 8•Ί*^, 1- 

1!; :;is — 7. lihl. '.117, lii. 

■Ιύ. ΙΊ. :iso — •.!. hui. '.»7•1, 2. 1. ^. 

:;it. 1. i-ii; — V). lud. '.i:!ii, 2. 

:i. 11. .".11 n,i. .■>.■.'.) — s. iiui. 7:;(i, 2. 

■11. 2. .".7n -- 11. iiiii. s:(s, y. 

■1'.). :>. Oll'.) — ri. lud. (it/.n) h'M, '.>. 

21.7. (il.') — 7. liui. {άηχϊ]) 720, G. 'a."!. C.) 1. in 7.M. ... '.Ulli r:JS, 1. •■"<\. ■•. ::. ;.ii;,. : 

7!l.'), ... '.ll'.il. .•'. ''<:_•/ι] 

7211, '.I. '.ι:',ι., : '.ι Id. ;■.. 

:;. iini. 7:i'.i, 1. s:i7. i". S7:; iii. .-, 

■1. liiil. 7.',n, ;i. 82S, 3. ODB, (.. i)02, 4. '.H]:,,2. (K.ij,•,. ;u,7. ;. 
:>. lud. 727, i;. ).->. 710, 7. 7.'.2, l. S2S, :>■ SU, c. 072. ... ; :, 

iiiilii'Nl. 7'.)(i, '.I. 7it7. ->. ■1. 
II. 
1. 
2. 

D) Vi 7r 1 1' li μ η σ ι ς b:5(;. :i. IV. ΙίοίΓιΗΐο, Ämter, IJeliördcii. (ί y ooccr ο n ij <;ας 812 11, 2 u. ii 1)21, :i. 

a/onfo'o'.i Ί.- 7:),j I, Γ,. O'ja II, '.I. (i'.ii II, '.I. on,'. ii, ',). 

'.i'.'L'i il. ■!. ',)';)7 11. I. ;i'.):s 1, :;. 11, i. '.)<)'.) 1, :;. lodo I, :i. 

(}.< Γ (ί il 1 11 ; S IS, 1. 

(■( rr.'/.o;• 1 du ι ι• ς .*^(l'.), 1. 

ui'i lynccif .■^ι'ς ()',)! III, \•. '.)'.)'.) II, :;. 

[ rt.-f 0() ί χ ί ;■ .: (ί/ιροί' 7'Ji!, ."ι. 

' ÜQ^fc:. .Ιι'ο. Ί/οΰς llLT.dJt^niMili.s '.V2S, li. 

; άοχίΤηΐ' So,'), :;. ',)'.)S 11, 7. 

a.y/tq oöiic b'j2, IS. 'JUS, 2:;. '.)ii'.i, in. 

fijiioif i'/.iii /.ui u. 7Γ)'.), 1\. 

I ii ρ / i ύ < κ f ί er ί )) -•. 

<<(!/; JixA(7/ ;,c y.cd 'τούς ι ij ίτηιι.'λ.•-ίίί κ',ι' χηι-ηια ιπι ωΐ' 

/Τίίί ιι•"/Γ (ίλλοιν ■/.ιηηιη'ίΜΐ• (,jG/5,") ν. (ihr.) Idol, 1. 

,ί.'.Ί,Μ'ν y.(('i α(ΐ•/^ΐί)ιχααιής άτιό (JiaAo>';/c(l 11! ιι. (ihr.lS.rj, 11. 

Ι'.ιόκί ιιΐιιΐ' ι οη' ■yiy/.oriiiijinxfJi (ι)ΐ' injii'C «ir/nhy.utli ι•^ς 

■/.(i't Ttnoc 1 1; fruit, ι. Ζ!?'/."• '^'^'' ^• "^.''■""' z'jii. (1 Γ.!, 1 11) 

7 11, J. 

./ιΟίΊ'Πΐη^ , /,'ΐΌΐ' )fi'outfni' πι ηκι iiyoi ι ϊ^ς uuXu'ic ν'ιυ•; 

j'.wi/xoiioc ιον μιγάλον —((ίιά:ιιύιις ηΊη• tv ι ι•~ι 1/οΐ'- 

litiio ι,ι lorini'if)!' αΐ!-λωΐ' Ί:οκς t'((>yjöiy.u(U ι-ς /.ιά 

rttiuz ι. .'.Ύ/ΐί. ί. '/Q^ii- 'y.cö ι. «• ■/.ηιι. (\ Ι 1) 72'.), .;. Ι. 

ι /χι Λ/..' Γ," ό Αία ' IJiiüHUariK (ίίΐχΐ()ικίί(Τ/ ;;'ί;(ΙΓ)'0/1(ί()) S^S,!. 

'llQ(i)oiicri)^ ynonn'oq αρχίίίίχ^ιίΤ/,'ς xcd v/ioin'ijiiici η- 

yri'(i[i>; (lö'.» llid) ^ss, .•,. 

Siy.ii/.iiii.; ynoittio^ ciiniii. ιι'^ς ΐίολ^ιη^ uoiix '<;.'/'• 

i)f/.(cr,i ijC xui rrnijg i. tin;i. i. χι,",',". κ«ί /. i<. y.nii. 

(15'.)/li)i)) SSS, Γ,. 

« () / ( 17 (O /( f ( / II if . /. ii if . 

//ιο/.ίΐκίΐυς i'ii/iaiiiiuiioi) ίλ«ΐ /.cd atocti τ^ός 1(112, 1^. 
«C/;o/.o i\'i ί fo c. 

ό Γ.τό 77 j. /\).cirotOi> ilh/.ijifvoi• νομήπ-χιμι uayjilnt'- 
• nyoc 10 tyy.i /λιοί' lor Anriii'ouov 7 IS II, .".. 

ßaoi.ir. 

ilminio; l'iQciiryiog \liiiQ^ioi <l>otiic(iijioH> Μηνΰς 6 λκιιπο. /.ηηίιιχος ßccautv ιΐ^; \ΐυ/.ιΐ(\ι•ι\• 

inccQ/iceg, '/,. d. lu.sliiiinn ^'ΙΊ. 1. 

ßciiS ι ?.iy.o ς y qcc it η cc ι ι-νς S2l), 2'.. S2i), i 1. S.li. j;. ^.'.2.17. 

ijiil, II. öi.'., '■. :-■. ■.'77. s. 
'.'.'oQC (■!. .lli. λ. (ihr.) :iidi,. ;. 

\l<jniiii)o)ii'<: (2. .III. \. Chi'.) '.i7>. 11. 

;i) .li>c!irouin\ ' lIoct■/.).^ί(]oι^ lunioo; 7 12 1. .•. 

'lAiiiiiif ι).υς (1. .III.) 7^.■., :. 

'/■nniäa; (1. .111.) '.M."., !■.. ::. 

'.Iinn/innc (Idl ld2) 77:'.. ;. 

'jjjuTfii; (\'.i [']'.'>')) MVJ, :. 

;ί„•|/7η.• (lül/ir,2) 7i-.2. -1. :'j. 

-in/roc ()ύύ 1G7) 5Γ'2. i. {•2'<Ί >Π1. ι. 

:ifjiiiiiii); ./ίόνηος {'/.. ιΙ. ^ι^Λ. Si;v.) '.•7|.-. Κ'.. 

Ιι) Ι ιΐ)7(Γΐ).Ίιιιν iiixriov. 

Λ'ίίΐοηηΐ')!' (7b, 7ί)) '.isl Ι,:;. :. .. 11. μ. 

ι•) Ι'.υιιιι:ιυ}.ίι ον. 

llXovioyu'iic ßud. γη. c^Kcof/oiin'oc ιά xretu ii^iHiyi- 

iriyica• (IS.'i) '^ii7. 1, 

(I) Mi-inf il UV. 

"Hill,,,' (17;;/ 171) ^,:'.:;. ;. 

ν.) Ilc(')vci'inn! 
\/nni)i,uij^ (2. .Hl. V. Clir.) ',)'.i2 I. . ... •■ 

Γ) l'itiiov. 
~ι•ιΐ)-οιχος (2. — '■',. .III. n. Chr.) 

^1 •hctrliov. 
Ί'ονηλιο: ^.ίηιιώνιος (102) 
β fv f i[ IX ι ύηι ος 
,iiß/.i 1)11 νλα'ξ 

fl. tyxt ijrtfit.i' \lQciivoiioi• 
βοη:/ός 727, :i. V. 7|i) V. 7.ΊΓ,, .,. 7!>1. i. «>l'.i, i. U'.V.i. i. 
(iov/.ivi ι-ς 021,:;. iiüil, i'i. '.i30, i. '.i.".>) c ;. 

(iovXij 771, :;. '.121, :. '.'2.'.. .•, •>. 

yf ί'ηιι ctt oyQciif ος 7.11 II. i:. 

ync< II μαι t ice >2d, U. '..2.1 .\ :.. 
'.iTT. IT, 

> ','.1. .V 

'.(d7. 1-1. '.li'.i. i: 
S2.-., 11. 0d7. : 20 y,iu(i ntti ! ίς 7a:5, 1. 772, 1. Sus V 1. Si:i, I. Sb'i, 1. 

iiii7, i;i. -jii. OO'J, ■>. OSl 1, n. 11, ii. 17. 

yni^ii/ifii n•^ 7ΐιΊλΐ(.ηζ 8iU. II. <]. 

ynrtiiiira fi ς tOfovc B).tuii{oi< \)~'l, I. 

y Od II 11(1 1 nif f?.((y.t7 oy '.ll'.i, 1. 

yoaiftior Sjl, 11. 8Γ)ί), :,. '.)\2, :,\. Ο&Γ), i:i. '.)S7, ■•r.. 

yini-iiCitar/iic 7:3.') 1, 1(1. 7(;0, 1. ;i. !)H7, '.I. 9."(Sc, 1. 

yi II I α(7ιΐ(ρχ)•(Τ({ς 071, 1. 

ytyrin-K(;ic(nxii-/.u)i 712], I. h:i2, 1.",. IC. 929 1! I. 

9Ü9 I, .•). δϋΐί, ;;. lo? 
i) ,•■■/.«>• i- i ce S'l 1, 11. 

'*';<" 'Ό'; S:'.l, -ii. i:•. 

() l• ■/. ('( :i ο 0) ι η ς 7i;i, ΐ:ι. 11. 7•1•1, ^. m. 

''"'<<* "Ζ "τ" 902 1, III. 

ι) ι (: /.iiy ήζ . (ί,τό S.12. 1.'. 

(Ι ι ύ ι χ 1^ ι 1^ ς 7^2, Γ). '^. 9'2."), ι.. 

'■'■μ'Ϊ 7.'>0, ι. 

■''•,",''"','>:',■; Ί>ιλ((ύίλ<ι'Η(ς b90, .-.. 

; /- Ö ι y.o i 

ύ /.oyidtnci ο; ίχδιχος j ης ^ίηΰα'οϊιώι' 8'•Ίϋ, Τ. 

i"; i^y ηΐίίτι'ας 007,1. 921,:;. 

ί ί'/, y 1/ 1 ή ς' 89:!, -^Ί. 

(τταηχος Aiyvniov (ν^Ι. ijyfitolv) 

Μ. l'tii-TQoü'io; ^Iißfnc(}.tc, ό λαιιηρόιαιΐ); (ci. Ι.'),")) 

780, 1. 

ΊΊιυ; //κχιονιιήΐυς Mayvoc (177 — 18ΐ>) 82:_(, 1. 07ιΙ, Ι.ιι. 
ί :ι t ■/. (II ι ι; ς 07 Ι , Ι. 

tri ι II .•■ / r ι ι': ς 07 1, 2. 

ί rr 1 1; ι ί< ι ι,•: Φι)Μ()ι-).ψ!ας 1ΐΐΓ2, 1. 

(1 ηκοά ιον ϋιρκιηγον t. της πόλιως Ιοιιΰ, li. 

t. fi>yrirri(cc σιτοιηιρϋ»' 838, 1."). V. KtOl 1, '.ι. 11, 17. 

ό :ηιιι; trä: επ κίτολαΐς τίΐαγμίνος 1011 II. 2:;. 

ί :ί ir, ι οάι i/yoi (ό χράΐίύιος) 7-17 \'•1. 827, ΐ:ι. ΐ:.. 083, 1. 
f Γί i /;,'(_>(, (/( C G07, Mi. 7Sli 11, 7. 

t .•( / ί ι- 01^ ι 1^ C OSO. 1. 

.• . ιΊι ΐ'Ίΐ ι^ρίίΐς G07, ΙΊ. Jo. 

.•■'. yii'ijiiiioyQtaf ονμύ•ων 8.")1,'). 

,'. yn'i^iu'tiu)v jL ίλαί/.ώΐ'Ι 8Γι1, s. 

hilioonoi 78ϋ II, .">. 020, 1. 

ύ y.ouiininc ί. Καίααρος ιον y.vn'iov 891 li lii. 21. 

f ρ.•• rr ι: t ι; ς ' 8()ΙΙ, 2. 

ί ι-^τχ /, κ (-) )' 02("), ."ι. 

^ry DIU (< ι )^ς 837, Ι*-. V 2. 

;;;• tu ort ν ι',ας 

1ιη;ΐίιι.1ι•ιΐ)ς .... (/.. di'.s Miifcii.s ?J Olli, Κ.. 

ϋκοααΐος 'l'oiifog (IdSi Oll3, 17. 

-/.y;-ji((i;; 7'<»Γ•(/ oc (183 181) 807. M. 

/ , .' " Uli κ >! I <ί ii ς 7 10, Ι. 

>i y f II u'i r [ύ ).au:inoiaioc] 733, c. 71."), 12. 7 17 I. :;. 

78ü II, .•.. 01Γ), !i. 970, .",. s. m. 

Uirlyii): "Jii(>.o: (Iill/in2) 908, 17. :in. 

\/n<)iii; Ίίλιυόΐιΐηος (1•'•0) 7 17 Ι, 1. 

,1/. Ιίΐιηηωηυς ./ι.;ί;ρύ/.ις (1 öl — 158) 780, 2. 

./iT/oc —ΐ'ριαχός (1()2/1()3) 702. η. 

<)ι'•.ΊθΐΊΐιος Μ((χοη'ος (182/183) 8 17,;;. 

ΙΙοιιτιΐιΊΐΊοζ Ίΐιααι ινιανός (1S7) 812 II, inu. ;.. 

Oi/.niOZ ΙΙηιιιι«ι;',ς (101 — ] 90) 073,1,. 

i/yin-Hhvoc lol• ji(c(Ti?.ixot' 830, 17. 

ϊ ό ι ο ς / ο ;■ ο C. 

ό χιιάιιηιος nnoc iiö ί. λ. 8()8, I. 

xciyy.i /.λάρ ι υς Οιιιι, 2.;. 

χίίϋόΐον, liüijOü; χ. 727, .ι. V. 710 V. y. >ι !'(/ 1 1 1» η 1 7 1. 
κ 1)11 ! οχ ί II ι• , άτί ο 

Jiiizxuii'j; youinndtr; t!)t'uvz li'/.tinitoi U7i<) χ. '.i72. l. 

y. (I II t- 1 I y.ii ζ (iitooir ■^30. i. 

xoa 11 ij I ivauz ' l'.Qiiov τιόλιοις sl2 II. ί .. •. 

Xf xori II tj I l• vy 1,1 ς 7 11.;. 

xQti ήηι Ol' {\•^\. υρ/ιόιχαιίιής) 720, 1. 7-11, :;. 8S8, ι.. Ιυιιί, j. 
χριι ης 

\ΐο;ιο/ρατίΜΐ' ύ xca ΘλίΟίο)}' γ^γνμνααιαρ/ηχΐιΐζ χο. χ (•) μ κ ρ χ η ς 

χ ΙιΙ μ Ο y ρ (ί μ μ (ί Ι l• ι (ί 

χ(ι) μ oy ριι μ μ α ι t υ ς 83;. ϋ. 


801 V. 2.-.. :ΐ'.. 


002 II. :,. 
820. :;. U . 


712 1, .. 7.-.1 II, 2. 027, 2. 

Οιι2. i.•;. 

71.ϋ II, 1 ). 902. Ι ί. OOIj, ι. 

ΟΙ.",, .-.. 7. 12. 000 Ι. 111. 0s3. 17. 

.ί) ^ιιχνοΊτκΙον Χησος (117/118) 7ίΟ. :;. 

\ΐ!)ηι•!ι,ΐΓ (110,120) 

Ιι) '.Ιΐ'όρομκ/'ι,ς 
Ίΐυων 

<•) . Ι ιοςΊίολίΖ μιχηά 
Ίμυνϋης (2, .Ιΐι. ν. Chr.) 

.1) y^rόμfvoς κ. (192/193) 
χ 01 μ οΐ[ i'/.iis 

l(co)'oa<i ος 715 II, U. 971, n. 17. OS^'•. -. 

λόγιοι ijz Ίΐρι<χ?,(θ!ΐολίιοι• 02^. ί. 

λογογρύιι υ ς Ί'.ν.ι. \. ι. 

λύγο !) t ι )j ς 000 11. 1 1. 

μ'-ρι(hiρ■/ης ΙΙρκχλι-Ιύον μι-οίόος 771.. "ι. 

μΐ'ΐ; μ ο )'ί Τ 01' 01 0. :;r•,. 

ΐ'υμάρχηζ 733, S. 7 18 II, 1. 7.Ί0. ι.. 

)' ο μ oy ρί(<ι ος 801 \' 2:;. 

;'. uynoüz 8">Ν. ι. 

>Ό μ oif ν?.α'ί x(ä. ι\ργί!(οόος 750. 2". 

)' ο ί ι'ί ρ ι ο ς 72> \ . 05s Γ. 

θιχο)•όμος 992 II, 2. 003 IV, 2. 100111, ι ι. lull], ι;. 
ό ρι ο ό ί- ί χ ι >> ς '.1^3. '.. 1^. 

ύ if (f ι χ ι fi λ ι ο ς ^'2 1,.'.. 

ΐί ρκγμαι ι χός 7 17 V 2. 807, Hl. 812 11.1:...... 

πράχιωρ 7 17 Ι, 2ιι. 11, ι;. 701,4. 826,21. 83ιι, in. nj>,. ;. 

— ((ρ)νριχιϊιΐ' ■ 78-1, .'i. 70ΐι, ΐ;. '.ίΟΙ. i. 

— — '.Ιηιύόης S17. ;;. 

— — Ίlρ((xλ^t«z 70π, 2 SIO, 2. 

— — Ι\ι<ρ((ΐ•Ίι)ης ■ 701 1. i. 11. 1. 

— — //ί οΡ.ί ((«/() y ς Λνν<ς 77'. ι. .;. 
• — - - 2l(ixi07Tcciov Λ'ηιΤον S^l. :'. 

— ΐΌμαη/ιχών 711, ί. 

— 'in'ixoii' 97ο. 2ΐ•. 

— Σοχνοιια'ιον Νήηοΐ' 7ιι1, ι. 
7C ρΐ( χ ι Ο) ρί (( 717 1,21. 

7Γίΐίί7/ϊι''ί ί ροι 7(10, 1. 711,:;. 73ι•, Μ. ιι. Τϋΐ', Ι. 772, 1. 
807, 7. 812 II, Τ U. ι.. 8S1I, :;. 8!»1 V ιμ. 2ι.. 

7Γ ρ ι yx ι 7ΐ ό.ρ ι ο ς 03 1,1. 

71 ρ ι μ ύρ ι ο ς 058 ιΙ 2. 
7Γ ρ ο ς η ι) 71 ο ιό ς. 

ι)ημΐ)ΐίιθς 7{ρ. >ιΊ';, :.. 
ίτί'ι tun• 7rnogooo)i'. 

ί/ρώκιρ/ος tni lon• χκκί 7 ηι• (•)ηβ(ύι)(ΐ ;».>. O'.'J Ι. :.. 
!r ροιί ι ΐ( ι η ς. 

71 ρ. ΜΙΙΙ llciMkli'npiili.-- O'iO ii Ι. 

βον'/.ι-νι η; ήιηι 7rnoriic<i ης \. ΙΙι•|•,ιΙνΙ(;θ|ιιι1ί.•. 058 c j. 

7ΐρ Ι' ι IC η ς 02.Ί. 1. 1". 

έιαρχος 7ΐ. μιιι ΛΙι•\;ιιιιΙι γμ 753 \Ι, ,. 

ϊΊ'ίίοχης 7ΐρ. ν. lli'r.ikliniioli.s 021.:;. αιιυλυγία 712 II Λ,:;. '.loS, 1 1 . ι'7. '.)7S, 1. 

üii'j/.uyog Till, 1. 71Γ. 1, ι. 7:;ΐ 11, 2 υ, .; &ΐ)2 1, .'Ι η. ν,. 

970, 1. '.j')2 II, 1. mid, IV 
7'.Γ2, :.. ',ISS, .-,. -Ji. Vy.fit.'fJoc 

τυ:ΐί•η• ιών πιρι '/Ιραχλείαμ 

hinictfioog 

ι οηαρ/ίας 'J'cn'iiov 
fi' χλιοίο DOS, 21. ΊΟ, — ιον )'0ΙΙ01< 
C 11 υ II t r ρη ς 
(Τ ι ρ (CT η)- ή σης 

'/'οΐ'ίίλιος ΙΙολιχράιης 

2'<ιρΐί7ΐίωΐ' 
ΰ { Q(ci η yi (ί 
α ι QU ι ι• γ ό ς 2(•, 1. s:]."., ι. 

'.I7(i, ι. 

792, ι:,, 

1)71), π;. IV. <J77. 1. 

S3S, 10. 1,;. 

'.)ιι:(, J. 

077, ν \κ 

ί)77, ι•.'. 

17 11, 1. S(i7, -1. 977, is. 992 1, 1 1. 

8Γ)2, κ;. S71. 2. 9S1 1 7. Kmü, r,. Οϊαλίηιος Οιαρος (12 ιι. Clir.) 7.')7, Ι. 

'./ηο/.λί)'άριος ^2. Jii.) S 1 Γι V _>. 

a) .ΙραινοΊιυν Ίΐραχλίίόον iitQioog 

7SÜ Ι, 1. SS8 1. ΐ!ΐ. 
linntccnji; (1. ,ΙΙι.) 
Ι/.τίοη' (ΙΙο) 
1/ρχ!«ς (142 143) 
l'iHfcevo: (lül'lü2) 
Ί:ριιΐνος (1GÜ/1G7) 
./ιρ. ΙίλύιΟΜ• ι 

^ίττιίμιος ^/ίόνμος i 
.iiQ. .Ιιοννΰίος (21ϋ'217) 

1ι) .ίρΤιΐΌϊιωΐ' Θίμίστον χαΐ /foXt'ftdifog μίοιΑων 

731, 1. (Ζ. (Ι. Seilt. S.;v.) 

7S.") 


1. 


832 


, |ιι. 


-'S. 


τ ί : ■) 


8Γ)9 


1. 


/ \)1 


8Γ.2 


2. 


97 


1, ν 


ID. 

Ι. Ί'!!ύωΐ)<κ (11 1) S91 Ι; .. \ ;. 

(■) Ι'.ριιΐ)7ΐο).ίιην. 

Αϊλιος 'lüjniialitc (12.')) 7."ιί). ι. 

(Ι) Ήρηχλίονα 7ΐό?.(ϋΐς (3. .ΙΙι.) 92.Ί. ji). 
•') Κοπι'ίΐ ον. 

//ιoλ^μ(tΐoς (130) 747 Ι. 2. 

Γ) Α^μΐ[ ίιον. 

ylvQ. \lycc!)i): ('.',. ,1h.) '•.>'.',. >, 

μι ΦαρΙί((ΐ'/ίΐον. 

2:^ρηvoς ό χα) ^Αγΐ('.)ός ,/αίμιην 73ΐι. ι. 

Ιι) πιρ. J ί^ς ni'i/.ni)c (11 Π 729. ί. 

λ'ιχύλαυς γινόμίνος ΰιρ. τ. ,τ. unn ζ ηρχιόικκ:/ /; 

(1'Ό/1ϋΟ) ' ^" <«>>.:.. 

i) κρχίίίωμκιοιινλΐίί χ(ίΊ Π ι ρκι ι^γι'ις 

//ιολίμαΐπς (2. .ΙΙι. ν. (ilii-.j ]'>\Ί. 1ί. 

/ (( μ f ϊ Ο)' l^t', II. ι.. 

1 << μ ί c'C S93, jj. 9.( ί. :;. 

•ί t/.u'iniq 994 III. ι ί. Imiu ||. 2. 

τ OTT ο y Qft [Ι μ ατ f νς 91."), ι. 993 Ι\', 2. 

τρατίίζ! ι ι;ς 7ιΐ7, 8. 092 II, 1. 99 1 III, ι:,. 999 II. ν. 

νΤΓηρέίης 832, :ϋ (πτρκι,,χιχί,ς ν.). 891 Ι; ^. \ ;•ι. 

ϊ'π ο μ ν rj μί(ΐ oy ρά<( ος S'12, Ι'.. >-"..'.. 

(f νΐάηχης 705, 1. 79ϋ, 1. 7'."7. .'. 

χηιιι ο v).(into ς . ^n'.t. .. 

ο προς κΰς χρίίαις 91.Ί. '. 

χρ'ΐμαι ια ιής 729, 1. 741,2. 8SS, ϋ. 1901, ι. imii Ι.... 

XQVrtoiv ης Μΐ9, ι;. V. 3IiiitilnscJics. axuuiioc. 

^/dvxioc Oiit/.. Αμμωΐ'ΐανός ί}. (ΐΤΓίίρης ΰηλοιι όιιίι)ΐ> 
7ΐθλιιυη•'Ρ<ομ(ίίν)ν ίχαιυνΐί(ρχίας\/ΓΤθλΐ)'«ρίον 711, 1. 
"ΟΧ"ί ιΟ.ηχίιης 
(iov/./.t).).(-oiOi 
ύίΧ((ό(αι•/ης 
όκιύοιης Ι ίλών 
όυνηλιχαριος 
ίΧίίΐυΐΊκρχης. 

ί. ).Γ/ιώνος γ 

Μΐσαιος Αί'όαξ 
>x<u(jfiaoyi((. 

'. ί:ιο/.ιι•«ρίον 

ΙΙρ({χ/.ίΙόυν 

^Ιιινλιηνοϊ' 
ϊπαρχυς. 

2:.Όΐ<ϊ;ρΐ)ς ι. ατίίίρης 

1012, 1. 


830, S. 11. 


2. 91)3, 1. 
710, ι. 

ί IT Ι 1 
.1/1. Ι. 

807, :i. 


802 .\11, 12 


MV, 2.-Ι. 
OüS, 1. 
7 11, ,-,. 
888, 7. 
729, s. 7S(i, iOviü. ΨρηηΧνος t. ί /;ς ίν Κότικο ϊλι^ς Ίΐρ((χλΐ(ΐν,]ς 
807, ι. 
(/'/.. Ί'ίλίπηυς ί. τοι" ^ροί'> Γίηίαιοιρίου 917. ι. 

Ι '/'/. ΙαλοίίΤιιος ί. τον Ιίροϊ πρααωρίου 939, 2. 

ι. Ίΐραχλιανι] in 1ύΐ])ΐυ.< (18J) 807, .Ί. 12. 

Ι \τιτ(άρχης in' ιαόροΊν 1(102 .;. Ιτιηη'ς 710, ). 8 12 11, ΐ-'ΐ u. ;.. '.117. ,, 

μιπ'/οιρόροι ϊ. ',ι'.ι.'. Π. ;■!. 
xtvioviiicc yiißiov Μ..., li'gio 22 (113 η. ΐ;ΐιι•.) ^32. >. 
χλάΓίαη. 

\/λ^'ϊco■όρίvη !<<'-'. :. 

ylovrii η yiXfi. 7 ; ι . Τ. 
Xfyfotv. 

λ. III . &ί)2 ΧΙΙ, 12. .\1\. J.•.. 

λ. ν iM((x^uovixrj ν'.ι9, ί. 

λ. \.\11 (113 II. Chr.) b32. is. 

λίγκηνιΐριος 79 1. ι.. 

λίβι'ρΐ'ος 7 11. Τ. 
μίίγίίΤΐ ρος 

Φλ. Σΐίλιΰς μ. ιών Ίηπι'ϋΐν 917. 1. 

ΰ ι)ια(ί>ιμύιατος μ. ./ημήιριυς \ίι>,ς 9J7. '.. 

μι<7<'/<)ΐ[όροι Ίητίίΐς 99.Ί Ιί. •. 
önknifDoni. 

(i/n'iQ(e υηλοίίοριον 7ΐο).ιιών ' Ι'ίομιύιην 7ίί. .. 

οπιίιην S\ Ι. .•■». 

ονκρκνό; 7ο9, 11. TSü, 2. 7i>2, 2. 921. Ί«. 

7Τίίρ(μ[ίθ).η S1 1. '. :. 

τ(ρ((ΐ7χ6αιτος 9^1. .". 

' 7ΐραιτοΊριον 917. ι. 9".'i. ::. 

Ι ηρίοιρ 839. :. Ο.Ί,ΜΟίί 7SI), S. 

- innHiij ι /;r«// ;;)'</■)!' 72!), 7. S^S, 7. 

— o:i/.i)if6i^(ji)V icoXicoiy 'Ρωμ((ίο)ν 7 11, 1. 

Gioc.iua 7ö'.), .-). i5^S, s. ;i. 

iuoKUi-faücci Sil, 21. 

ΰ! Q(ci i^'/.cet ιις 72Γ), 1 1 . 

CiQaTioillic 700, :iii. 710, ;i2. 729, 7. 7-11, li. 717 1, ii. 

bll V. S;J2, s. Ib. 836, lu. ;;. 8G2, 2. &SS, 7. s'J'.l, i. 

'JUS, ■•. 07 1, 7. 
rttnctioxiiQti 092 II, i. (itn'f'ii !^ii ης ! i,^ j .,. 

(irnuiKi ιωι ijg SM. L">. '.l^; 

iQii-lnii'i/; (jiT 1ι•ι,'ίιι \'. .ΝΙ,ΚΓ.Ι, 4,.,., ,_ 
2ί>)0ίπΎκ ίο. y.ai ΐ'οιαηιο; ιών ofCnoiun• inow 

.1 1 yovtiiMV <f-,^ |- 

<{ QOVQito/j); <j\r2 |. ;i. 

(ρνληχίτης 1007, 1). IDU |1|, i. ij. 1()12, •.. in. 

χιλίαηχυς s 11 . i. YL Götter, Priester, Feste luid lleiligtiimci•. Cliristliclies. COllor. 
■:•////(, .)Γ 


Olli, :;. 


'. ionuxinci ης 


SO(i, 17. 


\lr,i('coi Ij 


SO,"), !i. 


'./(fiiooitii 


717, 11. 


■%"ίί 
Sri Ι, 1. 7. 


!i. II, ;;. .;. 


λ"ρω,- 


S'.).-), 12. 


Ζί^ΐ'ζ Κάΐίος 


S27, :;. 


Ίαις '.)%>, 11, 1 


1. 0!)1 11, 


.-.. 00,") II, .-, 


O'.Mi II, .-,. 


7. Λ..,;;,- 


OO;'. 111, 1. 


'/. Sti[iQ<!,',q 


71'.l, iii. 


Ι. SufQOiijiig 


Olli, !l. 


//(καοιχυς 


707, :;. 


//ruft- η 01 ς 


707, 1. 


<'/κ( '/'ο)ΐιη 
so.-j 


1. '.i:}7, •>. 15) I l'aouTTig 7M, :,. 720, 2. 77,'), i. S lo, ... S 1Γι, ι;. |s. 

S 10, :.. S(i:i, i;. 
-fx'. — i'f« .• 7s:i. I.. 

Ιοχί'οΐΐίΰος 780 I, :i. 803 Sic-id. 

-οίχος 718 III, :,. 783, 1. 

acituoi Ofoi 783, :i. 7Sü 1, i. Sl."), i,. 
l'r i I• t> 1 1; r. 

(c!//.o<foooc ϋκηνίχης Ενι^γίιιδος 003 11,.•.. 00 1 II, ι,. 

00.") 11, ι;. O'.ili II, ι;. 
<tt>/_itoii ς. - 

iXfiy.otiroulo; ό xcd l'iQai^i'ioijg cL ι ώι• 2V,^fi(//i,u' 

in .Myi-ii (21)0) .)13_ ■,_ .•,. n^ ._ 

όημιοιχι/ός ifQfi'g Ss7, I. 12. 

ΰ. ,'/f«i 'Ρώμης ι,);',7, ,,. 

ijito^jocxoi iji);, II] -, 

ifQi-Kc 007 11, ;;. 008 I, 2. 000 I, 2. 1000 I, 2. 

(. Ιΐηση•6ι;ς <!>ιλυτ[(αορος 003 II, li. O'.l 1 11,7. 

00,") II, 7. '.)',I0 II, I,. 

iiC'i T20, :;. 7-11, 2. 7S3, 1. 1;. 7s0 I, :;. 8.32, 12. 

^Γ)ϋ. .;. 888, I.. 000 111, .-,. 007 11, :;. '.i',)8 I, 2. 

000 I, 2. 1000 I, ... 

'• <^ '/i'^'ii uoov ).oyiiiov Σοχνοηαίοΐ' Sijifor 700, .".. 

iiijirc 'ifnof• Όνε,'ς tv xo'iiti] Κ(ΐρ(ο!<)ι //; ι innr/Di• 

x(ü //ί•ι<(ίηοίΓθς 7(i7 2. 

I•. ^ίλ^ξctι^όQOV Xicl xniV(7n' övuot' tt' \ i).t'i<!fiiniii( 

1002, 2. 

t. Άλιξαί'ύρον xcii UtüW \/όί?.ι(ώΐ' Xia ,'/ίί.))' 

lihuriiwy 1(10 1 II, ... 

i. AXfic'ci'OQOV xcu IftötV Ι'ωιήρωμ xul ,>i(öj. [idtl- <icii' xic'i xhi7n> Jh'foyfiün' xc'i .'ftini' Φιλοηαιόίιο,ν 
x((i 'tfü>i> Ί'.:(ί<ΐ(α•οη> /.ui ,'/^οΓ <l>(/.oii ι Ί m n: xa, 
!lt{ii> llvnaniQOQ xat ;ifo~)i> /■Jvi-oynoii• '.i')3 ||. •;. 
t. Αΐι-'ξύΐ'όρον xici ;it(7)v Σωιήοων /.(ci .'In,',!• './Ai'/.- 
ijun' xct'i Üf.inv l'iitQytKÖi' y.«i ^n,]i' Ίη).(ι:κα ηαι,,ν 
χί(ΐ !}niiv Ίΐπίίΐαΐ'οιν -/.a'i i/tov Ιΰ'τίαι o:n,: /ji, 
.'/λοΓ Ί>ίλοιιήιηηος xrei Ihov <l>i/.n:iin uno- \7i,\ 

ΧίΐΊ ^f^OV livfQYtlOV xu'l <nöu- '/)(/.')./; (ΟΙ)ί„ι• 

-ωιήρωι• '.i'Jl 1|, j. \i\K> II, 2. '.i'.Mi II. :. 

f. //ιο?.(-μ«ίον Ι'ωιηηος 0'.)3 II. 7. O'.l 1 II. -. 'j'j:, ||. v. 

'.'0., II. 7. 
'ί^ρΐ'^'Τα 'J',_)4 II. ^_ (Id.-, ||_ ,, ,,.,,; 11^ ,, 

Ίίροΐ'/ιοιλος "Ιοιόος OOl II, .-.. !i!i,j ||, .•,. 'yv, ||. .-,_ 

ίαιοΐ'οιιος ί|ΐ,:; ||_ |,,_ 

χΐ'ΛΊΐιμιηος "ΑρΠινόης <l>tXa()t).([ ov 003 II. i\. 00 1 11. ... s. 

00,") II, 1;. s. 000 11, 1.. s. 0',)7 II, :i. ',r,l8l. .. '.i'.i'.i I. -j 

looii 1, 2. Pill 1 II. :;. 
λκτώνις ' Ιπιύυς ?\κΐυύμμιύος '.) Wi. '.. 2'.. 

?.Kjoii'ti(c 73111 " ■, 

- Ιαιύος Ntif κιηηιος 7|'.) ι,,, j;. 

ι'κοχιχίίΐς --VI ., 

() ifi'lij 'unnr ληγίμαν loxi'onu'iui ληοοι• 7iiil. .-,. if. .Ιια!<ριι^ς, (/. ' Ι:ρ(,ηΰς 

C) i'csli• iitid Il.!ilii,'Uiiiit;i•. 
(tyrn•! ιχίύ, ήμέρηι 
Unvfiuaifioi•, μιχρόν 
ytiiic; 

ί^οριη lov Σαράιιιόος 
xh().l(); 
IciiiiQi' in l'.illnris 

V. in 'rmonliucniliilui 

μ(<ι^ι^ϊoι' 

τιαιίκχ/ αριοί' 

D) Cliri.slliclici,. 
όΐί(χυΐΊ)• 
t'/toioxo; 
Ιηιίονς ληιηιης 

ο χι•ριος χκΐ (ΐι,ηηρ ήμοιι- '/. 
ό ό^ττόιης Χ. 

ΛΙίίρηι 
μονάζιη'ΐ f^ 

.VI//• .liii.sil. Svinhul 80,"), •ι. 12. 

003 III. ;. 

^2'i. 1^. 
003 III. ι.. 

8 1."), Ι-. 

S02. 11. 
003 III. ;. 

ηο3 III. 7. 

S'.).-, ;ι. 
003 111, II.. 

SO'.i, •.. s7l. 2. 
Μ7, •2. 750. 2. 702. :;. 8:',7. ι. 
2."), 2. 737, 1. 7,")0, 1. 7.")2. ;. s3(;, •Λ 

7.")ΐι. J. 
72^. |•2. 

•.).')."ι. Ι. 

ins. ι. — 'j;i Λ. Ι,,πκΐπ•. Vcillvrr, Cui.!, 

\ Ιν.7ί,)•ί<Γο,- {μίιροι• Ιΐ.) '■Ιΐ'", "ι. 

.ΐ!;ι'ηΐίος 717, II. 11102. Ι. UHU II, .",. 

^/lyr.tio; 7Μ>, .-,/ bT.;. Ι. '.Ι7ιι, :.. ϋ. 

ll/.tidfonHCe (i'.lS, Ι. 81;}, 7. S'.ll Γ, JJ. L'li. '.lOS, II. Mi. 

',IH'.), I.. >l,')l). .-.. 1)03, 2. ü'.ll 11. 7. '.Ι'.ΙΓ) II, 7. \\'Μ\ 11, 7. 

1IHI2. 1. 

ή λαιιπηηιύι >j τιόλις ιοιν . Ιλ.•-ϊ((ΐ'()ιι.ύ•>>' 7.)•> \Ι, .1. 

'.l'/.thdOQfTfo^ 717, S. 7;ib, Ι. 711,7. 

'.:/.t'£('.i'ooii\: 7•17 1, *>. IWo VI, :;. SS7, .'. ι:;. 

[ifntidv ττολις '.17 1. .'. \. 

i/i'iiion'; 7η'.), jl. hCS, .'. 

\ί>Ίΐιήον τιυλις Ι'Λ'λ, 1. 

\ '^-/i'i ιυχΐη (ιΐ'/,η '^/ΐΊίοχίίΐς) 7'.)1, Ι. 

ί \ίτταιΐ);ΐΌί 7'2'.Ι, 7. SS^, 7. 

lloy.uöiu 7 1'.), Ι. '.):iij, c. '.l.'-d, ii. 

\ \ίο•/.ύοων tnciQx'Ki 7Γ)1), l. S'.ili, I. 

1 Ιίο/.ύς 1111)2, :;. 

'./οσα'όη 72,'), ι;. 73ü, 2. l'M, :;. 7ΓιΟ, .ί. 702, ι. Sii2 11. id μ.:;. 

>537, in. &;iS, s. SM, Ii. 

^icuitvoiiiiiv ττόλις 72."), 11. 730, li. 737, ."1. 7.")!), ."1. 7Γ)2, 7. 

S30, 7. 837, 20. S3b, II. 873 1, 1. II, :i. 

^ JJ/.^tι^}υς '.l72, 1. 

1'(•>ΐΊ(•Ίΐίίΐ !)3."i, ,'i. 7. 

./ιηπυ/.ίιιις ιιιχηύς '.)S1 I, I. .'i'.i. II, lo. 

,Ιιυςττολις η μ(•/((λη '.)'.12 1, s. II, :;. 

. Ί:/.).ι,ΐ' H)ii2, :;. 

■'/.■/./.ι,η/ο'ς 770 11, III. Sl2 I, .",. ν II, ... 

' Ι:η;ιυ.ιυ).ίι ης 7;Ί'.Ι, Ι. 

Ί'.οηον πόλις ί; (ηγάλη 812 11, 1 u. ii. DDO, :;ιι. ΚΐηΙ, :ι. 

11)02, 2. 

'/;<,./Μ.),•,ν<ς ',)'.)2 Ι, Ι. ',)'.)3 11, S. IV, ι. 

'Π:_ι(ί/.λίίύθΙ' ilfQic l'i'S'). 

llo(tx).f<)TTü/.iir; '.)2S. Ι. 

ΊΙηα/./.ίοι<ς ηόλις 'J2 1, 1. ',)2b, 1, '.)2'.) 1! •.'. ί) 10, ι. ',)11, :;. .-,. 

913, -1. ΟΓΛ .• :,. ι1 1. 

'//. ;γ. /)• i''.-r.-'o Μύκμί' i)37, :;. -1. 7. '.)1Γι, li. DSl), 1. 

/ffiAif T(i;i' ' Ι iQux/.fonuXi ι uiv '.)Γ>8 c :;. 

Ί1ο(ΐχλ(θ)ΐοιν ηόλις '.)3 1, Ι. 

Ο,'/ιύΤίοι• lifijii 732, J. 753 IV, in. V, 1. 751 II, '«, 8:!Ι, In. 

83-1, 11. 801 V .-,. 
(■Jn^tlaiov xc(\ //o?.tnoifog luoidii 731, I. 81)1 I! J. V I. j.'i. 
(■/i^itd'xog 7 10. 10. 

Οί,,.:/(π•,• 1)'j2 I, :;. 1. II, l. 'J03 Ii, 7. ί. 991 II, ν 1)0Γ. II, ν 

900 11, 7. 

' Ίοη'κιϊχος 880. ■.':;. 

Ίιιιλιό,Ίολις 97U, .">. 

haaio; {y.n -ς Κ.) 827, :i. νΠ. Gc()i;i'ai>liis{;iies. 

)ti II• li ίΐ'Μ , 81 ΓμΙ ι. ι: ιι. s. \s. ! Λο,τί ίι ης 7 ι7 1. j. 

Ι Κό,'τιος '^^'~. ■. 

Ι' Κονηαίηις (ίΐ'ω iiml χάιοι ( rn|i;iirliirii Αι•> 11ι•ι•.ιΊ>|ι•π|ΐ. γ,,,ιι. , 

! 1\οο-/.(ΐί)ίλωΐ' ηυλις ί.Ί) 1 III, In. ΟΙ1Ι) II, 1. Ιηιπ, ||. ;. 

! kdiilOV ίΟ'ίι) ('l'll|i:ircllil! im lll'IMk|i'il|Mllili~r|lrl| (Ί:ιιιι 1ι."ι> ;ι. 

i y/ciiorin'/.ii ης 072, :;. 01).") Ι. ι. III. :. iV.::. 

'^/fXiog '■■\'Λ. «. 

]\](<χκ)οΐΊχύς ";'Ί'. j, 

' Μ(ίΧΗ)οΊμ l'i'ii II. i 

' j\I(t(7ii Kit 03.). j II Μ 

'' Α]((Γηος 72-^. ι 712, s. m. II. 777. 2. 83:*), 1. >. Mi'i, :;. Ii37. 
Ol."). 7. l)S;i. Μ>ιιΐ(,Ίης 7o;;. 2. --χ•,. .•. 

MfiK/li ις >'■'•■'•. 22. 

iiMvnic 91:;. .'. ;.. II. .-,. 

iViKiWiwj' πόλις li31), .",. 

Ξΐ)ΐι I Koc 027, ti. 

'Οαι,Ίς μιχοά 007. In. 17. 

. ^()ΐ.ι•(ΐνγχιιιχ6ς 7M Ι, in. 

• 'Ο'ϊπιι'γχος '■''■'•'Ί. 2. 

'Οςνηΐ'γγίίϋΐιι ηόλις 'Χ.'Λ\. .".. •,ι. 

OiiQVYYüiv ηύλις Ο-ιΙι. 7. 

//«,7Γ()<ς 992 Ι, Τ. 993 111. ι. 7. 001 11. •λ 111. 1. ΐ:;. 1)0.". II. •... 

JV, ι. 990 II, η. 111, 1. 007 1. ». II, :;. 7. 00^ Ι. j. •.. 

II, 1. Ι. 999 Ι, 2. 1,. II, .•,. ΙοίιΟ |. j. ;,. 7. 

//α'/ΐΊΐίι.ης '■>''■' Π. Ί. 

ΙΙιακίηις 1' ί ■•. 7. II, .Ί. 

11^{ΐ!ΐης ι ης ίηιγυνης 710. 17. ιι .i. 713. 2\. :.ι. -•"■■'•. Ι. 

1)10 II, 12. :t:;. 1)11, η. 1)12, 7. :;)i. 910. ;.ι. ..•.. ι•,-. ::. 

99 1 1ί, 11. 99.". II, m. OHO II, •.. υ. 907 II. ι. ■. ι-ΐι> 

Ι, :;. η. ιη. II. .'. 1)91) 1, ι. Μοι, 1. ■•.. 7. 

. ίΙι-{>αίνη 850, 7. 910 II, s. 011. >-. 010. 12. :;ϋ. imi il. ι•'• 

111),") III. ν. 900 II. ;•. .11. -. 

//υ?.ι^ιιο)ΐ•υς nfQίς '•'■ ^• '• 

f //()>'ύχ<ίς '■'■'• •■ ''■ 

//ιολίμαίς 993 11, 7. V 00 Ι 11, >-. Ί. 09.') II, •>. 111)0 10 :. ν 

' 'Ρωιιαΐος 717, .1. 711, .-.. 717 1, -. b03, 2. 02ο. ι. '.«lii. .•.. 

Ι Ί'ωιιη 780, Hi. 80."). Ι. '■>'■-', •■: 

:^'<ίΙιης 1'2ΐι .\ :;. 

t ::ί()η 887. 1. ',2. 

OVyoc 810. Ι.. 

Ί'κιΊι ης '•'". ■•• 

Ί'ίκο'ςι ι'/οιτο'οί *•' '. -'• 

<Ι>(ίο{!ΐ(ΐ.'}ίιης '■'•"■ -'• 

•<1>ονγί(( . 857. :;. ί•'•. 

Ί',α'ίιης 070, ι. ;ι) lins ..\r.-illi)iliM'lii:li (iiMI.•^. 
'. l/.f'idi'ooor λ'ήαος 
. l).n:iüi).iu 
.1>ύουιΐ((χίς 
'Α:ηάς 702, r,. m. 817, :;. 0,')9, :i. 973, 1!. DiMinr. 

\ΐ;(ολ).Μΐ•ιάς 703 II. ■".. 7.") 1 11, '. >-•'. '■ 

732, I. \ί(>ηινή)ΐ ^'^i •" 

82ü, 17. Ανιούϊχη 7ü7, l. 81. 2 11. ; u. i 

891 V :,. ί Ιίαχχιύς 711, 2. 710, 12. 8ü 1, i. 811 V. 881'., :;. !.;. ^^^. n 

2. in. 1)88, .-..,21. i Ol)•:«. 12. l'•-'"-. 7 2.1 Si)2 II, :i π. ". 

7;v2, 1. S32, 17. s;;i, j. iv j.i. 

t:.:; ii, i. 

712 II. i:; u, ;,. 

'.ju;. ■<. 

S(I2 11, 7 „. u. 

7,-.;•. IV, ■i/ s;i2, .-,. 

rr^y^'i•; ' 1)17, 2. :.. i;. 

ll:>, (■.:'/.: iic 7,"),'i, :i. .".. 71111, ■:. Sil•, :t. SiM, II. Jl. Sil') I, I.-•. 

1171. 'I. ii^S, 'Λ Hfui i ι Ol' 

, / i7i:iov .\Fjfi(l^ 
/in: . . . niliT . /in• . ^'.■-ßirrvioc 7m; II. ^. ^■.■,2. :;. •~,^'.ι. i. i,. ,j. 

1'υ/.ΐΊ):ΐ(ί!ηι• .S'ijUog iili7. ^. 71)1. 1. 7iH'i, ;;. -,. ,,. 711. ;. 

71:;, :i. 71^,1.1.. 7.".ti, 7. 71. n. .7. 7ι)2, 1. :.. 7ι)7. i. 

7(is, I. 7711, I. 77:;. 1. 7m; 1. 1. 7sS. I.. M);;. :. Sil.',. 1. 

^10 1, 1;. ''. 111. II, 7. S:;!, :;. ^:',i. n. <ri. 1. 11. ^:,:; ν ■>. 

s.'il, 7. II. S,"),"., 1. SOf), :!. sii'J, Ί. S7II. 1. ^71), 1.. s77. .7. 

S7S, 7. bSl, :i. ^S2, 2. 010 II. :;. ;:.. Hl 1. j. Ί\->. ::. .71. 

li.'ili, 1. 117.',. •.. :ι•>ΐ. ,;. 
-riju vj^ ■. 

VVi/.,'(• ^ii2 .\\. ... v. r:.:; ii. ;;. ih.t. i^. 
-"1 11. s. ,/,/,.•/(,//,,•,• 711,2. 712, 1 ij. ü. 1)18,7'/ 1)21), 11. Ί'<(ο<ιυ(!ΐις 

,■>,<<,);).<[.''<< Sn2 I, :; ... ... j Ti^in-,' 

(■hoynig y\-j:}. (I>i/.u-rc(i(»n) 7Γ,1ι, :;. 1 Ί'οιχιιιηα 

Ι. ,,,(■ S:i.'>, ι:;. Ι Ί'η'ίϋιιιιιο; 

/.•,_.,! M^unz 802 1,27 U.U. S-^^, II. 1 0ίίί•Λ,•,; 7.'. ι 11..,. 

/.-..■ί .iVorvjoi' S;i.'i, 2;:. ! (Iii?.((i).').<ii(i 7ü;i, I. S(il), .7. 1)1)1), 2. 7. 1)20. 2. '.. liil.!. ,. 7. 

Uuunoi Sll2 \, '.I .1. ii. ] llhhiiiaiüiq 7.'. 1 II. 7. Ii7;i. 1. L'^--. ... 22. 

hi<n«i!.- Ci'JS, 1. 701,1. 707,;:. 710,1;. i:;. 72o, i.:;. 722,7. j -- '!>. i/ -/.(u (■)foyifig Tr.'i. :;. 

• 721, I. 701, 7. 701, I. 70.'>, 1. 700, 1. 7iili, 2. 771, 7. \ diiluxioic 712 11 Λ. 7. ii. ... Stl2 I. :■ •. ü. 

7^2, i.;. 7 ->.",. 1.. 7S7, 1. 7Sli, 1. 71)1 I, I. 11,7. SOI, 1. 1 Χη•:)ψ>νς'! Ο,-η•-; 7:;. ι. ii. 

s|r, V 1. s-i:i, -. s:',.">, 7 „. i.. Sio, s. 8o;;, i. s7.'), 7. j ''i'^iuaniurr^aic 7ov, ■.. 7-21. .•. 

871), ... S8:3. 1. SSS, in. I 1. I... 111 1, 1.. Ol,"., I'.i. l)7l>, 7. Hi. I 'l'fi'VQic ^.70. .:. 

DS'.;, 2. 7. OS."), :i. 10. 1)1)1), 1. Ί. Hill, 2. j 'jü . ic ■ ',:>:; ii. 2. 

7.",:: IV, 1. i 

,,,,.1 ν > . I li) ili's lliTUii.|i..lilisili.'ii (l;{iis. 

bil2 \ .\ . i. I.. I ' 

S02 .\', 2:;. I 'jvDvfiiMVo; i\iu s rj IV. j... 

ll)li;i, 7. I Α'ρ .... ^12 II. 21. 

oiis, 12. &:i."., 1:;. 21. 1)110, c. I Y;,7/..r si2 v. 21. 

1101), II. I (ΟΪΊΊΖ ' 7.Ί11. ::. 

7:il, I. I /,•1ι'•<,ι)•ο: l'>nriißv'J(oig lioii. -. 

S:iO. :;. I hnjy.n'nnfic ■ S 12 \l. ". :■■. 

7,Ί:1 IV, 2. 1 Ι\/ι<ΐΊ)ω/.(ί Μιρι] 7.')'.l. ■., 2 .. b'.'i. 7. 

&i)2 11, 1 u. II. S20, i:i. SOO I, ι i. M:<Jir;v... ^12 III. ::. 

MI2 111, |s. i Dloyy.ciVil ^12 Vll. 7. jj. 

MI2 |\•, 111. ' 
S02 III, KL .\UI, :;. sso, i. i f) Ί''- ΙΙ'•ΐ7ΐ1>Ι.•.,ι,..ΠΐίΜ hcn (,;ni.-. 

l'iO. !■'• \/λΐ(.•:«ι•:ΐίς 1)07.7. 1)17.:. 

lll'i, 17. I Μΐ(ν,],;,/.η lls-ir/Mfin 
802 II, II >■. .7. S27, 2 1. V. 800. I. •.. j //,^^,,' 

"^•i". ■'• I :;■(,■),,', 7, c Μ,/.ηά 
Sii2 II, 7 ... ii. ! -/■,;„,. ιΐ(α:/Λ,'> 
8 ;'..•-, 22. .7/<,7/.,c 

1)1-1, :;. 1)17, 2. Λ ; n/.i u; Till ς 
1\ uiy.; anj ig 
l\: ηκ; ι7ϋϊ•/ι: 
.'\:.jy:(!i<'ini)i 
Λ ... X .^ . . . _ I latiK'./tg 
M,<yaig 

.]/,yu('i 
]lot χι: 
Λ,Μ/.οι;/ D/.ig 
'< ) ii'iu yyii 
i !: ..IUI ίίί 

II I/.()IUIIJI• 

//oi.'u (iroi ifii' 
1 In/.ro: i y.iic 
HiQ/.iiniig 
llinlt-jircig /,'i'/ri;i ( ι 

II I ii/.fiini g .X.^cc 
lli I)).: jiiiig 'Oniior 
ΙΙνοη.-Ίι 802 I, II. .\ll, I. 

80-2 II, Ii ... ii. lll ,ΊΙΙ.Ι.'Γ.'Ι• (ι.ΠΙ. 

l/i;'i . . . (wohl im l'.~,.iiili>.-lirii (i;iii) 
Ί'(<)Ί(ΐ Ini'ii'. i'r,iliili''ili.'|• (i;m) '-07. 7. Mi2. >>. 
ImS.i. II, s. I. 

7:'.o, 1. (i) ,•';( I) i κι ci , I ii nn ι rli ' Ιι-:)υ<ι ,, <)i<;i<( SIO 1, .7. 7. HS.'), 12. 

\ln . . (V,.;2 il..'i ll.M7lM.'i,lj 7110, .7. 

■UtiU'/.r/i, !;•/■) 721, 2. 7 11. 21. 22. 

Ί: ii<y«:iiitn; (Κ,ιπ,,Ι lioi Sokii. iN.) 72:}, 7. 870. ... S77. I. 

i:.ii',).i: 7 111,7. 

\hyi':}.t; ΊΙ. 7 iH. 2. 

Mr/uu ■/■;. 7 111, :•.. 

/;,'■„.<;■[.. . k\vmu\\ SSO, ^. 

liiiiKÜitg {iiirrog l)fi Ι\.ίΚ.•.μιι•1ι;ι) 000, (i. 

!\ cniy.iKi'ii yi'j 708, Ίο. 

hiitn.'fti' 77•'), 17. y.liiijiig 

\/yic^>j/'.in' 

— '. /y(c'loy/.n)vg 

— '. itudioriiy.ov 
- InyyiidV 

hii: iiiali i\ ( ii)i)«yo)y6g) 
.liinnv iD.iiK 
Λκίι ii'roiy.il ';s 
\rr:iin• (ηι'λ/;) 
ΙΙκπίίιιι ! ι [ιόκικ) 
Ι Ιίοΐοηλκ (ί-'λ(ί( (.)')') 022. -. 
'.•2Ί ι: .. 

01.•|. Μ. 

7ο:;. .•. 

Sil. 7. 
('.',ι7. 11. llfiti, {τιοιιάηιοί') 
llic.i• {κκΓος) 

— l'nvifoiro; 

— (■)ΐίίχυν 

ΙΙίι^ιος niler //ηόβ {χοιλΰς νήαον) 
ΙΙί . fnio{. . .) {ΰίώην'ξ) 
1'ίιΐλ(ος (?<•η.) {ι•ύηα/ο))•ός) 
'ΓίχχοΐΊχόν (oixtöiol• Τ. Xtvoiievoi') 7'ii). 


1. 722, i\. 
712, .-,... 11. 
7μ;5, ι. 
70:3, 7. 
0!):( III, ν 
'.II Γ), ι:,. 
!)ΙΓ), 211. 
SS'J, s. Till . . . (ί/«( W»') Sv,•!. 11. 
Ί'ίΚΐν, Orni(C 1ΐ7ίΙ. .",. '.1^11. -. |;;_ 

Ί'ιιηΐΊ iin'ifiii ft (Ικ'ί l'.illiM'is) '.ιί:ι III. τ. 

λ h- ^^- ι OKixoiTCiQOVQ'jn' {όκϊιηι'ί) , ^^Ί. :ι. 

Ί\ιν'( ωΐ'ος {hX(cion') S!il) ί. i. :,. ;:,. 

^)'7ΐί<γ_ις {χΰΐλάς im I,nl(]|iülilns) '.Γ.ι.Ί 1||, ι. 

•l'tf!(iovQfi[ . .] (πιόίοΐ') 7^2, Ί. 

<l'n'i'ü>{. . .) {(holov't) S7'.), ι;. 1). Sti':ir.s(Mi, ri.-iUc, (■iffoiillic.hc Γ.ηΗΓηηΙπ ii. 

(w<i iiiilils liiini'rU iat, von Arsiiu,!•) '^/ηολλωΐ'ίοΐ' (Ilor;ilik'i)iiolis) 

\i(i('ißün> 

\ Ιί^χληηκΐοί' (K.uaiii.'i) 

(V (ΐικροδοί (.MiMuplii.'-l 
JJii'i ri'ü)r \ΐ/./.ίηι• 'J'orriüV 
Ff/ivaiitov 
^iiovvriiov To/Twj' 
.iiovvciov —fßcto'Tijlg'i) 
• Ί'ής Άίί/άλης ^Ι'χχληαίας 
η'ΐύς ιι-ίχονς (Ifc/ii'k in Ik'i'iililcopolis) Γ02, .-.. 7'.!^, II. 
iir.Sc 12. 

S32, II. .Ί2. 
ll'.IO, 10. 
72,-., 12. 

s:]:i, .-.. !i. 

1107, ii;. 
HS'.), 10. 
S'.il 1! .Ί. 

S;iS, i:;. 

7,')0, II. 

112'.) Λ 1. ti'ioc (fonrniov μί/άλον Ιί(>μιύυν ννχ'Ί (fQOVQiuv ßant/Jog 

(Kw.iik in llcrniiipoli.s) 10Ü2, 7. 

'Κρμον^κίχής 071, 3 n. ;i. 

'J^ijuo . . . (Slriirse) 7.")2, '1. 

'JfQÜg ττι'λι-ς ■ 702, ι.Ί. 

Ίαϊον δρόμος 7ΙΜ 11, .'i'.i. 

Κιλίχων UIO, 11.. 22. 

Κοηρώΐ'ος S'JO II, id. Κρήνη (l'.illiyris) 
KoDVf'iov (il('i;ikli.'(i|iolilrs) 
^i irvif iiiH' 
u'lvxicji' 

]\I(c/.idn)'MV (itiii<[i. miiifir?) 

jMo/joli ;;c 

ΛΙονιΐί-ϊΐ)!• in Ali'\;ni(lrpia 

— in IliTiikk'oiM.li.s? 
//«ρ^μβιιλής {Xcii'ou) 
llai ρι/.ύ 

— in l)iiis[iiilis minor 
l:i<-/./.n\ijouü>\i' λαί'ρα (ileraklpopolis) 
KCifia ()j μ.ί(ί>ι 7. //α,'/νρεοις) 
Ί'αηι ίίιΐν 

ΊΊκ'.ριη (^iif ούος (Mmnpliis) 

'I>(n'/j(jfiOV 

Φρίμεί 

Ί2ρΙ(ι)ί'θς Ιίραχίον iisr,. 

'.1-5 2. 

12 ii Λ. 

s:;2, 2.-. 
'.IS ι Ι. ■. 
'.Uli. ν 


007 Ι 


, τ. 11, 7 


007, .- 


. 0ΐι7, 2 
'.107. 11 


71S 11, 


•Λ lil, ^ \iyu')oootftog ö xcc) \ίλΟ-αιενς 
*^ίύριάν(ΐΟΖ 6 χαΐ 1'ο)ΰικόημιος 
Eui^ruif νλάχίΐυς 6 χαΐ ]\1ίίρω>'ίνς 
ΛΙαοωι'ίίχ !■>. Dcinotii'.i. 0S1 Ι, ris Ι. !ΐ. 2:;. 

70'.ι. 2 1. 

Ο Γ. ι, 11. 

18 111, 2. 11. ΐΜπιίδίίος (5 xcci l\a).).iitxviog 
ΙΙροπαηηοΠεβάαπίος 6 xca \-//A/cttevg 
Ι'ί/χίιχόαμιος ό x(ci \ίλΰαΐίνς 710, 27 ΥΠί. Absiibcii und dcral. ('ifi'o)V(c S3(), :; II. 11. 

άργνριχά 770, :;. 7S-1, .Ί. 700, 2. 12. 701 Ι, l. II, ι. SI7, :ι. 

S10, 2. 8S1, :). 001, ι. 
817, Ί. 8S:!, ;ι. 
ss:i, '.ι. 
7."ιΗ IV, .-,. 
770. I. '.Ι Ι. 'ι, :). 
820, (1. 2S. S2S, 2. 
83Γ), :ι. 971, τ. 
II, 21. 012, 11. 017, 10. 018, 2.",. 022, ΐη. 
8:35, η. 
8;!5, ο U. ;;. 
748 III, Γ,. κρι ,/μητιχυι• 

(tniiißftct 

•/^ρδκίχυί• 

yi(•)μ^1 ρίας 

γριιμμίΐτιχόι• 

δηληγ«ιίίι:ν 

ύι^μόοία 717, 17. 71 

δημοηΐυη' γ(ο>ργών 

ι)ιά([ορον 

ύιύρα/μία τον 2ίονχον διοίχησις S.'il, ι.. 9θ2, Kf. 07('1 

fyxi'xl,o>' 002 II, 11. 003 IV, ι. 90 1 1 

900 
— TOr ΆρΠινοϊτον 
ί'ίύος 70S, 1(1. 711, 7. 732 V ι. 770. Ι 

ίλ((ίχη 

ίΐίηρο\ ριον 

fmxf<f«X(iiov 

ίτιιμΐρκίμον 

ίτημερκτμοϊι αττόροιν 

ίρημθ([νληχ!ηζ 

Ιδιο)ΐιχή 7110, ΐι;. SS3, ίο. 001, 1. . 11. 


2.. '.'77, 


1.". 


II. Γ. 


. Οι.-, IV, 


2 


11, 2. 


liiiMi II, 
7!^ It. 


2 


S•*! 


■'•. ^^-', 


•ι 


Ouu 


21. '.•Ι2. 
7.".:! V. 


•• 
*^Μ . 


1 
^^1, 


S 
SS1. 7. 


10 
8ι'•7, 


2. 


017, 


17. 0S7, 


10 2G 'injii 


'.1'.)•2 11, 7. 


rin txu 


770 Ι, Ι ϋ. ., Π. •,. 1 


Ία ! (ill'i<QyiXOl' 


1W.>. IV, 1. 


(i 1 t'lt ι ljl)'l(C 


0•.ι7, ., U. 


κιίΠιίΐ' 


7:V.), .;. '.)7•1, s. 


avii jid/.ixot' 


""1, 


■/.<'.101ΧΙ•)1• b^ij 


II. i;i. Sil?, 1. S'is, ■.!. 


Oi'l'l ((ÜIIIJI' 


7ί)1, -1. ^^;. 


λιιιή'υς Mtjufnog 703, 1. 


7ül, 1. 7Ü5, I. 7(iS, ■.'. 


αΐΊ'ΐαίις, itfjyvQixij 


7ιι7. 1 


II ι<;ΰ(>ιλωι• 


SSI, (1. 


tti.Ki/UC 


77Ü, 1. ί)12, J.I. Ί2ο, :; 


iioioihciiiicc 


7Γ.3 11, 7. SSit, 1. 


orifii'iiiicc τ. 


710, \'<. ίιιιΟ, ι 


l'dliilOl' 


790, 1.•). SS:i, '.1. 


fViU^üj t. 


'117, 1 


-- xuiui/.iot' 


SlO, :!. 


ιϋ.ος (i'.)7. Hl. |s. ■>:<. T.Vl V :i. 


J4b 11, 7. s.")'.i, i'.. '.)'.»:; ι\, 


νομαηχιγ.ά 


711, 1. 75;; 111, i. 


IKtl 111, 11.^11 


93 IV, :,. 9(ti) 11, 7. loiiii jj, 


in'r/.a 


;)7ii, :!ii. 


— exrSi α(ίκι)ς 


'il 1, 


<)iJ'o)fiov <f νλάχο)ΐ> 


■SSI, 1,. 


— μύαχον 


71^, 


ποιαμθ(/ν).αχίης όίΰηοιικης 


SS1,(1. 


(ριλαν!}ΐΗύπον 


>:;.'., ::.. 1 


:iooidntyoccifonLi'{c 701, s. 770, '■ 


. SSO, :; n.ü. SOO 1, is. 


(/όηΐ)ς άηόιαχιος 


7-j:;, .. 711, 
ilOl, s. 


<[. ΐ'ομωι• 


sm 1,... 7. I 


nijOiXKIQfC 


7',)0, -1. 


Τ- TQO^nu ϋΐν 


7SS, .-,. Sld 11, 


7TQ»;jlfTO0l''llH'CC 


7Γ)5, s. OSS, !i. lii. 12. 


([νλΐ(Χίοι> άίΐόηυιν 


>Si. 


ij y.(ci V 724, 1. 7GÜ, 1. 


7G7, :'. So:j, 2. SOI, j. IX. ])i()ii;itc und Time. \lo{>iin'ni>i,\loniavöq (27. iNov. — 2G. [.)(?/.) 702, I. 77S, ii'. 

7!Π 1, 1. 11,1. 801, ι;. 807,... SSI, ι. ;ι. 1)70, -j::. 

977, II. i:(. 979, ii. 991, ll. 

'.liiio/fix = 'VnfQßiQeicclog (2j. Juli — 23. Λιι;;.) S0,">, i,. 

\i7it)liüo; (= (fiuüxfi) (2S. Sept. — 27. Okt.) 70!), i. 

901, .7. 9l,->, ii. 
.Ινγοΐαιος 7S(), is. 

ΓίομκνίχΗος (2tl. Λιιι•. — 25. Miii) 9S1 I, l.">. 

(■>ti)yn'«toc 713, :;. 

Voi/.io; SS7, I. 12. 

Ίυ,,-,ος 913, 1. 

haihäQfioc (25. .Ulli — 23. Aii^;.) 711, ):t. 755,2. 75S, l!i. 
759, .7. 83-1, 2. 910 11, ;;. 914, 2. 9S5, i:.. 
I\In«)'iiii'iu)i' S90, ['.I. . 

Μος .iV/irtO-fo; {2S. Ola. — 20. Λυν.) 700, .■.. 

i\fni.n'fio: (27. λον.— 20. Dr/.) 713, 21;. )l. 9Sl I, Hi. 

Ξηΐ'ύ,χός (20. ,l;m. — 24. ΙΊΊιγ.) 912, 2. 913, 2. i:i. 937, 2. //ύΐ'ηιιος (25. Iiiiii — 21. .Iiili) 

lluri'i x(e). 

::tßaoio.; (29..Awl•;.— 27. Sept.) 853, 

— (βασι υ; livatßeioq 

Üioir-Q (= 2'(»)Γ/;ριος, 20. iM;ii — 24..liiiu? 

') nKjßfnuniog (25. .Iiili — 23. Aug.) 

lilcii. 

71 QU ij noiöi' ίονλίυη' 

;ιου ίίόυΐς ΙυννΊοις 
ftxdg 7 IS, Ii. 9:17, 2 075. :,. 

ΪΊίκγόμίΐ-ίΐι 701, -Ί. 770, :\. 771, ι.. 831, :-. SM, \\. 

909, -Λ. :u. 9Γ2, 1.7. ii. 959, r,. 900, r,. '.I'.i3 HI. u. 
xccXco'oui {ttqO ς X. ^/vyov(jio)v) 7S0, i>>. 

ΐ'ίομηΐ'ία 749, 'i. 811, 1. 859. (,. 9S5, 17. 

::^η'ία<ηη 981 I, .•;:.. II, 7. 

■ιριαχάς 725, 21. 783, IL 853, <x 891 II 22. 910 II, .1. S87 


. 2. 


1:1 


9SS 


. 1. 


2M 


910. 2. 


27. 


2'• 


711. 


1 1. 

'87 


.71 


805. 7. 


• 11 


- 


S^7 


. 1. 
113 


, 1 X. uiiiilso und f;!cwiclitc. iCOOVQlC 

αηκιβη 

■/ιυιμω)' 

γθ((μμ(ΐ 

Cryoi' 

ι^μ ιχκόιοι' 

ί^μιχι-οίίμιυΐ' 

ι^μιύγχιοί' 

xKj(CüiO^> 712 1,1 II. ii. 

χύίζ 

χοινλη |..'IS.S. 

733, .7. 

.781 Ι, Ι π. ϋ. 

727, γ;. 730, II. 

892, 17. 21. 

910,21. 

781 ν 17. is. 

Γ04, 1. 845, 22. 865, :•.. 1.7. ΐϋ. 910, 2.•.. 

972, .7 U. ύ. 

S65, η. 1.7. II,. — 27 ?.(tyri'ng 972, 7 

X'n(>u 7S1 Ι, 1 11. η 812 1. .7. S. 932. :i. 9 1^, ι;. ι• 

μnQηιrΊς 700, .'. :;. 'Χ',], \ 

μί^ιοοι/ 71(1, 21.. 720. :•,. 740, .7. 7 18 II, '<. 1ιι05. < 

μ. \ΐ:ΐ ιμΊΰοΐ' '.Hill, .• 

/(. όι/μόπιοί' 83 Ι, 1." 

/(. (ϊιιμάπιον όοχιχόν Μΐ7, ΐ: 

{μ.) doytxöv 713. ">. ^. 74 1, 2 «. : 

μ. Ί'χιηι• lic<Q«i'iooc 782, ίι 

II. ί'ξαχιιίΐΊχοί' 708, 12. 9|s. j. '.ts5, |ι 

/(. ϊ'ξίίχοίίΊχον \/(ix).ii:iicioi' '.>:)><, ; 

1• /(. oriioriiur tnuuot' 
ji. /.ΐίγγ.ίΙ.Ι.ιιν 
II. ()>^ 110(7101' ίνΰιόΐ' 
II. itr^n. ξιΠιυΐ' lucitiov 
ji. x(c).ovHH'oi' rpioJu,• 
II. <fott'i-xi;yui' 
ξίσιης itfiO, 1. :i. '.)(il, i. 

'.Uli, 1. :i. ϋΟΓ), 1. ■-'. '.ttjlj, 2. s:;s, JI. 

71(1, 7. 7."..-), li. 

7(12, II. 

'.12(1, 21. 

7:i2, 1. 

'.)()2, I. :i. I. lii;:i, i. ;;. 

'J('.7, 2. 1. .".. W,>>, 1. I. 

<.i7 1, !i. oy/AK, oryxiic 

7(ίΙ•ΐύύΐΙ)Ι' 

7η,γν; 7)^ II, 'i 
ιΐι C(.'J ιιός ', /A/Sf<)'()()f Ti'Os 
aiccii'jQ ((iowii'lil) 
iriQi)i']o).ui' (GcNviclil.) 
χ υ, 'ς 7S1 1, 1 υ. υ. ;ι.Ί:',, :■•. ι. ι;. 

^\2 Ι. J. .;. 

011, 7. '.Ιΐι2 Ι, 7. 'J'.li Ι, .'. III, 1. ... 1.•;. 

717, S. 

'.ι.ί:;, •.'. 

'.Ui'.'i. :,. 
• i:il, ι. XI. 3ίϋΐΙΖ(ΜΙ. όηηίηιος ^S7, Ι u. ϋ. 895, Μ 11. i;. ίιΐ:;, ΙΠ. 1)111, 2ü. ΙΙ.Μ, 2. ι. 

y.fQuuoi• 72,τ, 1S. Γ.ι. ν. 727, II. 12. 7;!G, III. 7;i'.t, ι. 

710, ΐ:;. V. S2s, •ι. .',. 
χ. '.i/.t'iaronU'oy 7:iS, ι. .'). 

χοίσυϊ- /.. SI 1, 7. s. 

>:.Μ,ιιΐ(ί ■ ".MS, 20. 

VC! oncti ιον '.)2•1, 22. 

,ηΰ 71(1, 2'^. 713, 2.-). .10. 7.11, 12. 910 II, ι:ι. :!s. 011, ι;;. 

027, 7. Osu, ι:;. 

ΐ'όμκίΐΗ'. 0.(7, Ι.".. 

lliu).i-ji((iy.i>>' >'. 71iJ, 2:1. 2^. 

uo-/io!i>r 2:f{ice(jtov ν. ■ Sd."), s. 

^.■■iftaior y. 7 11,11. 

i(();'i'rtioii ^Lf-ßciCioiv r. OS'.I, II. 

^ffiuanöi' r. 017,11. ■/nvcov I'. ^''^ I« 2. 

anyro'ioii ίηι(7>]μην xf-ifcJ.uioi- όιικίικιι• r. '.ili, 12. 

vojimiiicTioi' 72,"), !>-. l'i. N. 727, II. 12. ι'ΜΊ, ^. •>. 1". 

701), I. 2. 707, 2. :i. 70'.i. 1. 2. miO, 1. 2. '^2>^. 1. 

11, ■!. 1(1. 01:1. -. Ί. '.i>l. ;,;. 

■/(ivis'inv }•. 711), 12. V. 740, 12. 7Γ>Ι, 2".". 70.'), ;. j.. 

s;io, I.. 7. V. 
0/^0/ος 771, 11. Sil, 20. Slil, 2:1. MO. ir,. ssl, .. :...•.. 

021, ; .1. .i. 

(71 Kl tjlj' ^1 '• .'• 

Ίύλαΐ'Γΐ»' (■)07, 12 11. ϋ. 1',?, II, 7 II. ö ^Γ,,"), 2 ". •'■. ^^ l i, 21 u. ü. 

SSO, -,. 001, s. 01)7, s. 1.-.. '.117, II. 12. 2. '.''.'i. '•. 7. 

00;i IV, 1. 000 IV, ■,. OOil l. 7. 111. '.1. '.i'.'7 I. -.1. II. •!. 

'.i'.t-~ 1. :i 11 ". 
γαΐ-λοϊς 7ii 1, ■•. S^l. i. u. ii. 

■/ovuiroq 710,:;. 81*^, i. S71, 2. 0^1, i. CrU'-M/.icfio; 71 1. U. 81 1, 1. 
i'i.Soif.'iiitn^ 07)), '>. 
ii"lo/./.i; Sil, ^. 
ußitiiynt' 'Mo, 1 I. 

(V,;.. . ■>; TU."., s. s;ii, n. 

(ryaHu: 72^. 7. 77-1, 1. 7S1 

VI. -. .70S, 1.1. s;;,-,, i'i. 

MO, 7. li>I 1 II, i'^. 
ir/a7i('<i' Os 1, 2.Ί. 
(iyyoi 01)2, In. 
α;•ί()• 7.V.), i'.i. 77s, s. s2ii, 

1 «.i;. !)!)'.), 2:1. Ol."), l'.i. OlS, 

1:1. 0,-)l. 22. 
(lyiu^fiv ''.") I. 11;. 
("rynK 72s, \<. II. 7:i7, 2. :;. 

7:!s, 2. 7.')(), 2. 7,")2, .-1. 70S, 

10. s:{7, 1. ;.. Oöl, :■.. 2•.!. 

0."il), I. 
ayim'ir 10Γ2, 11. 
üyoin'c sS7, 2. 11, SSS, l. OlS, 

211. ObG, -.. XI L Y'/ r t i 1! d e x. 

yooι'<ζιιl' S.'il, 1;. S.'iO, 21;. I Cioilifdi =i>f>f\]\\i^[r.v 000 1 (a)i)'/.<i; 020. ju. lUc !)ls, is. 00 1 III, II. 00,") 

IV, I. 000 II. .'.. ionil 11, ,-,. 
C'.yuoaüio; 7 12 II ,\, 11. S02 

IV, s. Xll, in. XIV, 2:;. 
(]y()iH<rii ηίκ 01)7, 1 1. 
tiyQ«iiii(ctoc 727,21. 7 10, i.",. 

7.")1, 12. S;il, 20. Sil), II. 

S.');i, 12. S.")S, IS, i,73 III, 

12. 072, 1 1. 
i(;-ij(ii/-)-,,- SO."), I'I. ;ii. 
iiyQKifog S22 V 1. S.'is, 12. 
(ryijuinug COS, 17. SOD I, 

('(y(i)i'i(e SS 1 I, Ii. 

ία) ,•/'/)/ 77."), 7. 701 II,.•,. SlilV. 

. s22, 7. 1:;. V I. S2:;. 10. I, 2. i ι'(ΐ)ι>ΐ)ς 7S 1 \ I, 2. 
f!().'/r/()c 702, 12. 700. 12. 21. j <''i,(h;c Siij. :;. 

71 1, I. 72s V. 720, :.. Ί'Μ ■ di,i)ii! 72s. <<\. O.M. 11. 

II, '.I. :;i;. 7S)i II, 2. 70 1, 1. I a.'Jriihc 72S. >. 

:.. 700. 1. 7'.iS, :;. SOl, 1 . 1;. , luyic.'/.ik <\\. •"•. >•. M. • 

SN, 2. Sil, 1.-.. 2s. :;o. :;.-,. ; αϊ,'/ηιην 71sli, 7. ί. lil. 7. 

Sl."). 12. SIS V. S22, 1. i 007, 11;. 17. 

S2);, 1. :;. S27, i. SI3, l. 1 «i? 7.')0, |s. 

Sl.'), 2.!. SJO, 0. S7 1. .■,.■!. 1 «iVjiir (iOS, 17. 

SSS. Ί. 1•-. S02 V. S'.i."). i.•.. ! (c'nuif 7()2. 2:;. 7'!'.'. j.i. 7lii. 

OlS, 1.2. '.ilO. 0. 2•.. 10, I 2.12. S2.'>. •.. S.Mi. 1'.. S."iS. 

1.7. 0.".l), '.I. 072,2. Osl I, ' 7. II. s,','.i. 11. s,;ii. π. 

11. 081. 22. 2s. '.)0:i III, 1. : SSI II, 2. S'.idll. .. Olli. -.. 

:i. 00(1111,.-.. 1(100 1,1. | 012. l^. ÜlS, r<. n.O II, 12. 

1001, 1;. 111)12, I. I.. s. IM. i:t. 0S7. i:;. 1')I2. i:.. 

11)07,.-,. 1000,1. I ct'niioic SSO, 1:,. SOiJ II. 7 S27, 27. Si;i, ;i. 11. Oi)(i, lü. ! υύκάοαος OoO, l.',. 010, 20. W\, •>. 000, .1. OlS, 17. 070, 12. 22. 
0s3, :i. 900 1, l. lUOO I, l. 
• (lotXifr/.i'ig 72S, ü. 950, s. 09:5 lil, 2. 100() 1 al(7/oo/.oy!ct OöO. 1!. 
1,.-,. j «iffir 717 1,21. S:iÜ, I.. SOI 

uoixni• S23, I. 9S:i, I. ' U IM. 0.". 1, 7. 28 Ulli κ 7 12 II Λ, ii. 013, !ΐ. 

1012, ■!. 
κϊηος 7Γ)ϋ, 22. 
«ίο!/• Μ,Ί 1, i.'i. 
ΐίχαίηιος b 11), Ι 1. 

ίΊ/.(11(ί•/ΙΊι)Πι ης S 1Ι), 1 . 

«κιΊύη'ος ΤΟ', 17. 72ίι, ΐιι. 

SJO, ι:;. '.IIS, ΐ:;. i)3S, 7. 
ϋχληοηΐ'ϋμι^ι ος S'i>, 1J. 
«κοΡ.οΐ'^οί 807, Ι.-.. Si:!, II. 

h\-2 111, ν IV, 10. V, 11. 

S.')li. i'.i. S.'i'.f. i^. SC),'), :;. 

SOO II. i:i. bOl V 11. Tun, 

;i. iil'.l, -iJ. '.170, 2Λ. 'JSl II, 

itxuiny bOl,:!. S::!0, M. 81Ü, 
i:;. S'.i2,:;. 'JOH, 11.12. 9 IS, 
'.1. Ii:n7, 11. 1:;. 

hni^i,c 10 10, .-.. 
mtxoiOoq 'J2ll, -.'II. 

(z()(>)i((0)' 1V2S, 1:1. 

izi'fi's- SOS Η :;. 'jHS II, m. 

rtznjiirj• '.IM, 11. Γ2. 

üy.fijciiriic '.I 11, 'Jn. 

'ίκινΗ'/ίί/ς '.• 11, 17. 

ϋχΜίίπς '.'17, 1 Ι. 

ic}.H(f((i> 717, -.'Ι. 
■<?;.;;.'/ i/c S'i:;, .•:!. 

tV/.r.'hio; 712 II .\, 1. 9.') 1, 

(i/i'iV "'Ί'ι '■• 

(;/./.'-;■;; '.ll.J, 2. 99 j IV, 1;. 

',Ι'.ι'.) Ii, 7. 
i-/.} i^/.i-yyrr; 72.j, Ι.Ί. 73G, Ii. 

^:;7, 22. s,-j:;, i-. 93S, -i. 

■ι<λ/.ι/.:'γ;ΐ(ΐι Uu)l, \2. 
ul'/.ni f S71, 1. 
(<)./.i)'l li.oc S.'jS, 2. '1. 
<(}.ori odz liOS, >~. 

,■•/.,■ 7;;i 11. V. 11. 

... κ.,ι,.ς blO, 7. 
, 7,')•.), II. 
■,,jr 7 11», :.. 

- Ij'.IS. 17. l^. 2>\ 91 S, 2\. 
-Ί», l!i. 

-3GO, ^. 90^, |ii. 
I' ,,/i(fi'i//• SKi, 12. 
«ii.V.,<(fi 1ΙΗΓ,3, '.ρ. 
iflifltfr Sni, Ji. 0•>1, l'i. 
aiiiii(c So'", 12. 
''.jw/'/üc S9."), 2.';. 
«///(« Γ. |s, 1Γ.. 
aiiiK'. II. S72. .;. 
i'.itjKj; '.»1 ."). 21. 
iin.it/.ti; 92'.» Π .;. 
ΰιιπίλ'.ίΐ' 771) Ι, ι:;. Π, 2. 1 1. 

:.. '.>\:,. 7 9'.ι:! III, lü. 
uiiv/uu/.io.: 7S1 III. iii. 
unij ίσαλος 93.J, ii. 
a!iifi(7ß)jiiTf 9S1, 17. 
•άιΐ((ισβήη;(ης 9ü9 I, Pi. 
I11O2, 1. •.. i'iu(/o()iis 702, 1:.. 72."j, 12 
7 12 11 Λ, .-.. 71^ II ^. III. s 

7.'.ii. 11. 7:)2,ii. ,77, I. s:i2 

(.. :;2. s:):i, 1;. Ί. s:;s, 12 
Mii) 11, m. S91 I! :i. '.lOl 
in. '.107, 2 M. ip. 919, 11;. 22 
9 10, 7. 9.".Nc, 12. '.171, ::./. ;:, 
'.ISO, '.1. OSO, Hl. 

uiiift'ii.uuH 702, 1 I. 7llG. I I 
709, 2:1. Sr)2, Kl. soll, I 
S'.l.">, 2Ί. 910, in. '.127, 2 
909, .-,. 971, .-.. 990 II, 12. 

urdilidffu• Mil, 11. S21, ;; 
sl 1,1. MO, .1. ssl I, :;..!(, 
11, II. S92, ii;. 2.",. 

ttfii.idllur 9^ 1. 12. 

ai'aficcaic SSO, lo. 

(\νάγαν 1012, .",. i:;. 

ui'ic/r/i'ii'iiiy.fn' S20, 12. 92."), 

I. I. 7. 
ά)•ι<γ/.ά:ίί)' 101 1 111, Ί. 
ui'(tyy.(unc 717 I, 12. 77S, '>. 

Sil, ::. S21, ::. 92;i, is. 
101 I II. '.I. 
ayityj.i'ji κις 7S1 1, 2. .Ί. II. 

II, 1. I. 7. in. III, .-.. IV, III. 
i:;. 1.",. 1Ί. V, 1. 

afc.yt'iixiiq 92."), 1. 7. 
ctfKyoitif ,■ II' 719, 17. 833, .'>. 

S,')l, II. 9U3, 7. 907, 2. 

91.0. in. 1.-,. 21. 971, 2. !i. 

9s7, 2i;. 
(ii'(if)f/.w/,Vfii 7.')0, 7. 752, 11. 

'.r.;o, s. 

(lr(((h()()rr<i 77,"), '.i. S01,.'i. 

i:;. S12 11, :i u. ϋ. 
ίίΐΊί^>ιΐ ι/ίι : 7C'.\ Ii. 
(ij'ciiOfM• 8 12 II. 1 u. ;:. 
uvc(y.((iin I ; iv S9ii, (1. 
afd'liin^iuftir 7 1 7, 2i:. 732,. 'i. 

770 I, 7. S20, 1. 20. 903, r,. 

'.I I I, '.I. 900, 1. 992 I, I.. 

lull 1, 22. 
«jYi/.i (//,'•/)■ S02 1\', i:!. 17. \•^. 

\\\ I. s:;.'), i'-. 9S7. ii;. 
avuloyiic SOS V 2. MI9, s. 

,\i;'.'lA«<,u SO'.I, 2. SI2 I, 2 II. ii. 

II, 1? 2. :;. S30, ν s7l, 7. 
901, Γ.. '.117, 20. '.i20, II.. 
'.!.". 1, I. 

ICfi'll 1- 1 Olj'itC 9^18, s. 

Hi-Kiitjljlii).nc 72."), 2:;. SOS 
V :;. 

(irdiiifD.ijyo; '.)72, 11. 

uvt<nitv:iv 1007, :'.. 
ar«ni(vn«i r/.i'i; i'^Ol), 11. 

(IvauKni• 1009, 2. — 

Co'artif/iudi ος '.)^3, 22. 
cifKrrtioiifo; 800, 7. 859, *<. 

9','>7, 11. 982, 10. DSü, 1:1. 

9S7, :.. 21. 
άΐ'ίίίυπίζίΐί' 970, 1. üra'/i'i/.fc/ijo; 997 II, .-,. 998 

I, I. 1000 I, I. 

di'iii; :'r>fit' 7i:'., '.1. 7 1 1, 7. 

7 17 I. i:t. 1010, ."■. 
(Ο'κ/οηλΓ). 902, 11. IS, 9o:i, 

1.'.. 
Lii:y /.).>! I υς S!10, 12. 
(ί):\ιΐ(,ς 73 1 II, 11. 
uι•^|ι7ιιΊ()ι<Jlnς 710, 12. I r,. 

917, II. 
(η•:νιχνοασι iK 709, 1 1. 9b7,'.i. 
c<i'!^r(j'/Xij I ος '.1''.."), ;;. 
(o'/'-nidfo; 70'.), 1 1. 7-11, :i7. 

917, i:i. '.)S7, n. 

(d•! 7(iyi yt'iiiOxfii' 87 1, 7. 
αη,ΊΐόύΐΊΐσκις 70'.), 1 1. 711, 

:'.-,. 987, II. 
affniipirncf 893, 11. 
icvtir/i-aUid S.'iO, li. 892, i::. 
(ίΐ'ί;κΜ)' 7 19, 7. S'.UJ, I . 
άι•ι]η 7 11, 12. 72."), I.".. 731 

II, :;. 10. 8,'jO, '.1. '.mi2, 2. 1. 
0. 7. 903, s. 12. '.101;, 1:1. 22. 
'.)10 I, 1.•,. II, II. :ii. 911, 
in. 910, 1:;. 9111. .-,. 970, 
12. 11. 21. '.171, 20. 9S1 I, 
7. 11, 2.-.. 10(12, :;. 1010, s. 

ut'!harai'((i 717 II, in. 
iti'!) ου)Ίΐ II' . . . 098, Ι.Ί. 
i'(v!)i>u>:in; 717 I, 0. b3li, 1. 

8•10, 10. 1IIII7, s. 
icvoiyvvftci 81 I. 2. '.1 10, ',1. 12. 
itvi('.)'c:in!-i\' 770 11, 1^. 
άι•ί(ΐίΐο//)ΐ' 971. In. 1.Ί, \. 
an i'yiiKif Ol' 7ltl, i:;. 717, 1. 
7 11, 1. 742 I, :;.' 832, 11. 
2:;. 831, I. SSS, 2. 919, 2:;. 
! 909 1, I. 9Sl I. 1. 11. ::(;. 
I II, IS. 21. 9s2, 1. 997 II, 1. 
1 1002, I. 11103, I. 11)0 1 I, 

! ici'i ii)iy.'i(( 93."), 7. 

ufi t()iyn• 70,"), :;. 871, 7. 
i 909 I, 12. 

ίΟΊ r/.i'.i tcr, ι ai7i ς SO*^, 7. 

(O'i lynifi it)i' 713, \''•. 831,0. 
■0 Oll, s. 912, :■.:■.. 

[ Üfl ΐλκιΐΐ'ιύΐ'! IV 893, 1.•). 

! 10113, II. 

(d'i t :K(ntt(''fy_frr,'/r<i 077. Ι.Ί. 
! άΐΊΐηοιιϊι' 9'.i3 III, 12. 

(tri ίοοι,ΐιΊς 970, 2.".. 

άΐΊ iiUKi ; U> 7 17 1, Ί. 
; ai'i iiiiii'i(i).tn' SS2, I. 
I ί<ΐΊ iij Oll' ijiii^ i)9S, .■•,:•,. 
I ί'ίΐ'πι ; ιι•'>ι I (IC 720. '.1. 729, l."i. 
7,")l, :,. 873 III, .•,. <.I00, 2^. 
! 9 10, 21. 98'.), 10. 
I avvjioloyoc 702. \\\. &,")G, II. 

918, 1:1. '.)2i), 1.-). 93s, 7. 
ίο'ΐίο'ίΐιος 981, V.>. 

iii't.i SS."), III. 0.")S;i. 999 1, .".. iciio: 731 II, In, Mi;, ν '.i|2. 

I I. 
a'iin?!• 717, Ji.. 720. .•.. 7:; 1 

II. 12. 7.")1. II. 7.-. 1. 10. 
7';9. .'.. 77^, .-.. 7-:;, -? 
82.'), 11. 11. •^32, 21. 2^•. 
*^ l."i. 22. >^•>», Γι. '.MiS, :;^. 
'.iii'.t, 22. '.)i;o II. 1. 1.1. 9^ I, 

21. 1000. :;. 11)12. i:; 
uiiir/ou.): 7 17 I. 0. 90'.). 2.•,. 
icu'.yyi/.'/.nr 728, ... 

unc.) oQn'm- 7^0 II, 1. ''^'.Ί, 

caiiuini' 72'.i, i ",. 7 17 II, :,. 

822, II. S30, :;. -.. v,;,;;, _,.,_ 

9iib. 27. '.12:,, 2. ■<. 
uTUiii i/7i; 7 17 1. ;.;. II. ji. 
unc'.i I ('-'f ( ;' "^27. '... 
ίϊ;ΐ(ίλ/.ί'.ι;αι-ίΐ- '.o.'.i 1. 11. 

I1107, 0. 
('(7n:ric:n fiv ? 72•-. ! ; . 
i(:ii'.iji(i)nyioc 91."). 0. 
ainliuio 9 17. .-.. 071, !:;. 
Uli :i Du f. 7 17 li, 1 !. 
Uli 1 1 ,'// ΐΊος 7 17 I, ... 
cirri^/.id IUI' 7.')''. i^. 
a;i ^i-n^tnoc 72•'.. 7. '.iii7. •>. 
(C7r: nyu^fa!}r'.t Uh'l. 2. iiG9 

1. 21. 
chuir/K7.'fc<i 811, 22 u.M. 

s2!, 7. S3G, .-,. Γ. >-^l II. 

i:;. 9ίΊ.Ι. 2 9G:;, 2. '.ϋ',Γ.. ::. 
«Γτ.'-'/.Μΐ• i','.i7, Ί. 7ii7, .'.. 7ii'^. 

::. 1-. 70Π. 1,. ^l.,Ί. 1.. ^fil. 

1. 80 i. 12. S12 li. ;- ... ^, 
S,"):i V N. s,-, 1, :■,. .. ^.-,s, :. 
1 1. So'.». '.1. 2.".. S^:i. .;. '.'ul. 

II. 901;. is. Oi)s, j.|. <,ii7, 

22. 97:), 20. '.:S1 II. 1:;. 
982, s. 9SG, \::. '.)S7, li. 
21. 

cirr ι;λΐ(•ι i^c G'..^. :;. Γ. ''''■>, 
in. :'. 710, 7. 70 1, . ,. :. 

735 I. .;. 7 11, 2;. 7 .> li. 
1:.. 7 19, I, ^31. V •... ■-!!. 

2. S51. -. ss;;. :,. m,,,; -. 
'.ilt' 1, 7. 91.".. 2.1. 21. '.'17.•.. 
'.II 1. ... 97ii. 17. 99:') .1!. s. 
'.I'.I IUI,:;. 90.") ili, 1. 1; •.•'.i(i 

III. 0. '.i'.i7 II, -. 9'.iN i. •.. 

II. .-.. 999 I, 0. 7. 1 I. ... 

1111)2, x. 11, 

((Ττι^λιοιι ixi'ic 900. •_>.>. 
άπ/.οι'•ς S.iS. II. SG^. i. >s I 

11,2. 9H,'i. 97:.. 2.1. I'.'i2. 

1::. 1.-.. 
ininyiiaif Hl• 7li(). 0. 712 II 

Λ. .•.. ];.<•. 7G2.1.. 1:.. 21,22. 

Ki.i.. 832, ...7, •.. 27. s33, 

11, 852. 1:;, 1 I, 1... 17. 8G9, 

s. 12. 9 I'.I. 7. ;:. '.1.5'.'. :i. 

971, .-, u u. '.173. 7. — 29 n-iiiynaifij Tdl), 7. 777, In. d.-ioi irfir 70'.), l'i. 710, lli. yl\). ^. b'.V.i, 1.-.. SO'.), 1,-,. 

'.l71. I.. 7. \2. -l'K '.)S:!, ■!. L'il. 
(if()r)A(>;i'n'fr( (l7l), 17. '.177, .'i. 
. ini)/-i'iig 737 \ . 

ΰιυύίχιαΟαι 'j;}."), i.. 

(<T00i;uttl•' Sol, s. 

I. -ii)i)/c)oi'f(i (i'.ü, :'i;. 7i)2, ■_'.'. 

TK!, -ji;. II. 717, 1.-,. 7-11, 

-■::. -'7. lii. 7,")1, 1(1. 77S, Ί. 

7^:i, ■•. Siji». 7. i:i. S')i V. 

-11 V. &22 V i. S-2:;, V ;i. 

-27 V. S.')3, 7. ^Γ)!), 1.-,. 17. 

-.■i7, lii. SO.-), II. 1.'. SOS, 11. 

I ■•. S73 111, 111. SSI 1, II. 

-^^, .'.'. SO.'!, ii;. 007, u. 

'.HO 11, :':'. L'I. ><;. :;ii. Oll, 

1-.. III. --'1. 012. i:.. '.)i;i, ii. 

'Ms, JM. '.)2.'), :;. OüS, in. 

1-^ N'. 070, in. is. -jn. :>i. 

'.i72, II. OsO. 1 I. 000, 7. ij. '.110 11, JI. ΟΙΙ,.'π. !)S7, κ;. 
ΰ,Ίοι ijtTifti' 920, :;2. 
caroifhQuv 7U0, I-. S2,->, I. 

U2ü, 11. 
αποχή 727, 17. III. 807, 17. 

813, 12. S2G, 1.-.. κ;. 812 

11, ι•.' π, ;ι. ',)11, ο; ν. 012, 

ι.. 070, jn. 
uuTHi 71J, 111. 725, 1.1. V. 

7;;s. .-.. 

uoa (i'JS, .'"i. 
ί(()α•/.οζ t)93 111, iL'. 
a^iu'i U3S, ."i. II. m. 
unyt'iv GOS, 1. Ί. i:;. 
cinyn'ianifK 7S1 \ 1, !i. 
ccnyoi; S33, .1. 

{ιρ/νοιχός 707, ii. 717, s. 

S13, II. 000, in. III. 022, :i. 

itnyiuiioi' G'.)7, Ι.Ί. 702, 211. 21, •'•'l '■ 1• II. Ol. 111, 7. 09Γ) I 707, in. 700, 27. 710, 11. I. 1. 11, m. 111, II. 990 I, 1 

II, •'. III. 11. 907 I, 2. II, ! 
1- 1 1. 9',ib 1, :i. 12. 000 I, i 
I Ol. 1000 1, .-1. II. 1001 I, I 
I I. 100.'., I. j 

t<:i(ii)(ji7(c 72Γ), 2n. 72G, .">. ' 
7 10, (i. 7:.l, :;. S37, ;;ii. j 

s:;s. 27. S7;! 111, i. sss, i 

-. !>-. 9-J3, II. 972, 11. I 

. "ür(i,'(T«>ffi S3G, 7. 

:>ι;χη SIG. .-,. 931 

^- i'i^tfrjnxin' &',),■), .■!). 9S3, j 

iiruiy.((^iaircr«i 729, U. 9G'.) 

II. 2. 070, 21. 100-1 I, i:;. 
«/-7οκίΓ0.'/ί(ί 731 II, 7. 
(ί:ιιι/.<)ι κι: 91,-), 11. 713, 22. ;;7. 7 17, ι. 719, 
II- "29, 12. 7.11, II. 2.-.. II. 
7Γλ, .-,. 7,')'.), 17. 7S2, Ii. 
790, (i. SOO, ,-,. 17. SO'), *>. 
S13, in. S27, 17. S53, 7. 
II. SöO, 12. S,-.7, 1. s. S.-jS, 
-■ I."'. S.-.:), in. 17. S(i.-., -.;. 
■I. ."'. II. SSI, 1 u, ü. SS7, 1. 
l.-.. SSO,.-.. S95, 11. 17. 900, 
'"■ 907, s. OK) 11, 1:,. 17. 
2'l. :;n. Ol [, n. 1 1. 012, 11. 
Γ.Ι. 12. 1:,. 913, II. '.)ί.1, i:i. 
'.'IG, 111. 937, 1:;. 910, III. 
'.»70,2 1. 075,22. 0^1 II, 11. 
2S 2•!. 9SG, II. 9S7, 7. 17. 
22. 9S0. 11. 091,.-,. 09S II, \l 1 1. 1007, ,-,. 7. 

i(.7'-;:,ii'i'i(7,>ia 03G, 1:1. 9G9 l\ «t'^('()f)/ü7fo>- ^Sl IV, 11. 

I• I'•• " j i<Qyi'iH)^ 992 II, .-,. in. 

(αιόκηιοις S3G, ."i. i iiotaiiic 710, l-. 

«;(o/.i(/;,:i«ciU' 71-1, 7. 71Γ), 7. 1 c'qh ή SIS, 1. (ί.•ΠιΛ.'1/Ύί(1' 895, Hill. n. lül 1 

11, 1. 
(cto/./.i-t'cci SS 1 1, 27. 
ano/.iiii• 7S0, 17. 910, 2'>. 

Mll I, 17. 
άτχο/.ναιμος 709, .•,. 
(tuoiifni^nt• 903 II, 12. 
Ηπααος SS 1 . 7. Ί. In. 
mofH(((jioi• '.119,2.•;. 1002, 

l'i. 

■inoirtillm• SIG, 1:1. 818, .1. 

S92, 20. 94S, 11.211. 9-19, s. 

'.150, 7. 
(rroi7i(j,M/iU' 955, 1. ((ηί,'/ιη^σις 772, 2. 7S8, 1. 

SlO I, .1. II, (,. 991, .-,. II. 
ΰρι^ιιός SOl, 10. S3G, 1. 

895, 11. 903, 1;;. 925, 1. 
u(>iiHnn')c 702, in. 11. 710, 

2.(. ;m. 713, 11. 17. 211. 8,31, 

'■'■ 11. ii. 85 1, II. S5G, s. 1 1. 

SGS, |.|. 891 V 21. 22. 910 

II, 7. II. 911, 7. 11. 91G, s. 

'.)1S, 2s. 975, II. 12. 985, s. 

9S7, .•(. 997 II, 11. 998 I, .•.. 
('(Qxni' 871, 11. 90S, |.•.. 
('(oiir< 81 1, 11. 
('(ii;i(tyij 87 1 , ."). 
(innu^iip 750, 2:i. (τιοκίχιος 713,1. 7•Μ, 2. Ι (}oiH<ß(.',r \m, :,. 

^ SG5, 2. ',112, 21,. ΐίρρ,μ, 012, m. 

hfoifojout' 884 II, 11. I αροίνιχός 812 I, :i. n. 837, 

"1:101 t^/irca 891 11 n. I 211. 972, in. αρσις 900, .•.. 

i'iijti 630, in. 

αρι I ης 7 1'.), ii. 

('(Qioc 82',), 1:1. '.I5 1. l|i. 

ΰη/ίίϊο; 7>1 1. 1. 1\', :;. 92 1, 

1. 937, I. 957, 2. 902 11, n. 
"QX">' "15, 2. 871, 12. 
ηρ/η 725, (1. 751, I. 79S, .-,. 

'.)0G, 7. 917, s. '.)23, 21. 

951, 211. 9G0, :i. 9G5, 2. 
' 972, 11. 
i"((S>llioc 83•), 1. 85 1, In. '.)9S 

I, Ii. 

i](j:)n't'i>' 827, 21. S'l 1, 12. 

918, (1. 
ci(j'/ii'/;iiii 903, l.".. 
(^rnvtjc 91 2, 11. 2.Ί. 
αύηαζίαΟίίΐ 71-1, ^. in. 1:,. 

Sil, I. SN, :ic,. ;i7.:is. 815, 

II. SIG, 2:;. 821,2.11. S22, 
22. 2:1. 21. 211. 824, '.•,. I-. 
827, 21. 2.-i. 2^-. 8 13, in. 1 1. 
1.-.. 111. 815, 2:1. 923, 21. 211. 

27. 
ά(ΐ;[υηΐ)ς 703, '^, 
ff ff;//' 919, .1. 959, in. 
uiUfaltiH 727,111. 730, 11. 

751 , I. 857, 7. 850, |v. 

899, 1:1. 911, 1(1. 970, 1:,. 

IS. 972, II. 971, in. 9S1 

I, :!l. lOOl, 7. 

άιΐιμί?.ης 909,2I. 972 V. 98 1, 

I 1. 
i\n<l((J.i'Cni• 829, ii. 893, 21. 

923, 1. 
lirr/oltii' 892, II. 
nri-/(j).tjfi(c 935, II. 
art).n(c 77G II, is. 
ariXi'jc 729, :i. 
iciir/.i 725, 2•1. 
ä) υχος I 005, .'1. 
αιοΊίος 757, 21. 
avOaönu 717 II, II. 
ccvOitiotioc SOI V 7. 9no, 111. 

917, .1. 03G, s. 
ccrXflic 1007, Kl. 
ut'}.i'; 7 1 !), .'i. 11. s. II. 73 1, 7 

II, ii. 7 IS II, s. 111,7. S23, 
7. 888, 1(1. 907, (,. 17. ".)19, 
IS. 21. 010, III. 070, 17. 
981 II, 27. 083,7. 900 I,:.. 

III, .■!. 997 I, 7. II, 7. 908 
I, s. II, I. 1002, 1 u. ii. 
1007, in. 

ctrio.'/n' loOl, 7. 
(cviolti 937, in. 
«νιυ/.ραιορι•/.ϋς 970, 2.1. 
uι|aιρ^^^t> 75'.), l.",. 95 1, 12. 
utfißii 710, 22. 21. 2!i. 745, 

.'.. 8fi9. .-.. 888,21. 890,11). 

907, 2. 910, in. 959, .). 

071, IS. I uif'/on;to: "574, in. '.isi, ,•:. 

I ('«finui 775. is. SM. m. is. 

! 27. 05 1, in. :,|. 

('('[ iriiia i'.i i^32, 2'i. 02il. :;|. 

I 9'.is II, 2. 1001, li. 

I ί(ί/ί)θ(','ί/)' 915, I.-,. L'i. 

I (ίΐ/οριιή 923, 22. 

I (ί<(ορος 889, 21. 

ι (ofuriioiv 827. 2::. 101 Ι 1, 1 1. 

! ^''/.i'Q'.y-'i' *>-'S, 22. 

! άχνροί' 700, II. 79.3, .-.. Ι [irdlr: 7-1 II, 11,. 
Ι i'>'c:>\ ... 717. II. 
ί lid/.uffiof 'Ji^>, ::. 

[ ;ΐύλ<ΐί(ΙΙΟΐ• 053, Γ,. 

j ß(C0ii(aj(i.; '.i32. :;. 

I ,iceaii)ing 7si 111, 1,•. 

I iiccr;i?.f'tr. l'l't. .',. 837,1.. lilii), 

' , 1. I I. '.151, 17. 

' ßcMi/.n'ni' 903 II, ;. O'.i i U. 
;' 1. 995 II, I. 09G 11, 1. θ'.;7 
i II, 2. '.i'.lS I, I. oo'i I, 1. 
I ,_ 1000 1, 1. iiKii 11, 1. 
I ficccrü.ft'c OlG, 1. 002 I, 2. 

'■'O:* II, .'i. 7. '.i'.is, II. 11. 

1(1(12, 7. 1007, 12. iOl I, 

11. n. 
l'iuai'/.iyj'n• ->2θ. I. '-30. 1». 
i 002 I. „. 

j [iaaury.o; 721, 2. 711, 21. 22. 
I 712 1.2. '-31.21. 85 1, -j. 

'.Uli'. O•. 9111 1, 7. 015. 22. 
I 903 111. X. I11117. 1. 
I ii<er7.u;,,r 731 II. 11. 7 11. .'•.. 

7Γ,ο. I. 7-2, 12. '.i2:;. ... 

lir«l>-r; S2n. 2. 030, :,. ,.,. 
ßi^iiitin: 0011, II. 2-. Ii'irj. ; 1. 
[ifßiu'iit' 7oO, 1:;. i'i. -■'•,. s. 

85 1, s. 859, 1 1. 2->. S-:•, 7. 

8^7, 1. II. ;.•,. 2.•;. s95, :::. 

911G, l'i. 910 I. s. 9i2. :i|. 

017, 17. 2:;. 037, iv 0^1 I, 

■12. '.ISO, 17. '.is7, 7. 22. 

1002, i.'i. i.-i. 

I 

I lifßiaoiaic 7(1'.), 1 1 -OCi, s. 

I 825, II. SS3, V. sv7. V. ;.,. 

I 911Γ), I'I. 22. 91il 1. -. 013, 

i Ol. 9S7, s. -j... ]i„il. V 

j lii-iidcti r^ 005 III. ■•. '.lOG 
I 111, Ί. '.i07 II. :... •.■..- 1. I.'. 
I ' '.('.19 I. I'. Kiiiii I. X. 
ßtß(eniiioi<( 'I'.I 1 III, T. 
(ίηιΐΗ S32, 2.1. 9s3, 1. 
ßUc 7S3, 11. 79•-, Ί. si7l, :,. 
ßi;i/.ioini 731 II, I I. 7sG I, 
>■■■ ^71. I. 12. 92S. .•.. 7. 
970, I. .-,. 
βιβλιυ,Ίι-χι; ^32, Μ. Ί^Ι Ι, 
Ί. 11. (,-ί .0,,,. i.,:^,;, -ι,;. ;. 

87U, ι. — .30 — ßiii'/.iov s2(•., 1:1. 909, Tl. 
'.i-is, ;i. UM I, 1,1. üSß, !l. 

;{i.r/.oc '.),-)i. 21;. 

(Vi'ij,- 71 7. i'.i. 

iih<ylii; 9i)|. Γ,. 91S, IT. 11)01, 

i::. 
ßlhrnv Μ 5, I. 
(ioar 11107. V. I 1. 
•:i>i;Ufice 9711, s. 9s:!. 21. 
i-ioiji^.ur 7-).'>, .■,. 11107, iL'. 
f.oioiov 972, III. 
ySonori? 7:{1 11, ;;u.ii. 7 11. -n. 

I 7:>9, hl. s:ii. 7. !o. sr. I, ->. 

* 9(17,7. 915, I7.-J-1. .'1. 9111, 

■I. 99;i III, s. 99 1 111. I. .•|. 
99.-) 111, I. Γ.. 90G 111, :,. 
997 II. -. 99S Ι, \ :i. II, 1. 
.".. !i99 I, 7. 1(1(1(1 I, .-,. c. 
IO112, 1 u. ,•;. 

([■löaxfii' 7.Ί7, in. 
fioiftviaiio; 91 s, ι.ί. 
βο{'/.κΐ!}(α 7(19. ■i\. 717, jii. 
7 17 V i>. 7si), 1:1, 79,'), :;. 
79i;, .■!. 797, I. b2.'), 1:;. 
S:il, :;. S;i2, 21.. sliC, ,-,. 
Sil, 1. Siiii, .-,. Siii, .-,. 
sii2, 1. '^92. j:i. S'.IO, .•|. 
9(17, Hl. 9ii9, 7. 91S, I. 

91:5, III. inoi 11, 1.-,. 1(111 
1, .->. 

ßnccoi'i'nt' 9.")0, 11. 
ßnay.t/la SU. V.\. 
ßinr/it.ii' 02s, \1. 
βοαχι'ς Kill II, 11. 
, ßi'oaoi: "^11. s. 211. S-l.">, 1:1. 
ßMÄtjueoio; 7S1 I, I. III, s. 

in. 
βο)!•<)ς 7bl VI, 1. 910, 10. yci)./jn• ~s\ I, 12. 

/außnfc S27, 211. 

yc! II βοάς SOr>, !i. 

γα /ifli' 717, U'<. 

γίαΐίπι 717, l'.i. 

γά;ιΐ)ζ S'.I2, In. lü. 9(l9, l. 

973, 17. 
yrtoaiiiof 7S1 111. 7. 
yc!f7(Qo>ci')jiiti( 71i), :;ii. 91(1 

II, l.-i. 97"). II. I ;. 9s.'i,i;. 
yfiit'icc 9(il, II. '.)17. s. 
yt^itru'iv 77,'), Ι.Ί. 91,'), 12. 
yn'icir "ί',Ί 1 11. 7 n.... 730 I, 2. 

7 11, l'i. biiii. Jl. S31, 7. !i. 

bjl, 2. 7. 9i)(•,, iii. 910 I, 

■1. 91.'., 17. 99:', III, 7. u. 

991 III. 2. 1. 99.J III, .1. 7. 

09G III, I. 7. 997 II, 7. '.i. 

998 I, y. 10. II, 1. 1;. 999 I. 

7. s. KJOO i, 5. 7. 1002, 

7. !i. yti'ijiKi 701, .">. 712. ;;. 710, 

7.Ί,'., I. 771, :;. 7^,7, :i. 
792, 7. S()2 IV, s? S(i7. 1 1. 

bio II, 7. s;!i, 1:1. 1:1.211. 21. 

b:i."). 7. 8Γ)1, !i. 922, :;. '.1. 
'.170, ::. s. 21. 977. .-.. 97^, 
7. 979. I.-,. 9SS, (;. 22. 
yrfii'UcroynriifiTi' 731 II, 12? 

7:i,'i I, 1:;. S,")l, (;. 
ytriy.oc 7 10. 1 1. 
;•.')ΊνίΓο^- Mll, .-.. 971, 7. 
ytro^ S;!S, 22. S 12 II, .-, u. ;i. 
SOd, 12. Ss7, :!. I.-.. 9i:t, s. 
9 IS, Kl. 937, :i. 
yfoi'Xüi' S20, 1:1. 

yfoiyr/o: S4ü, 7. "- 

I yfoP/oc 799, I. 810, I. S92, 

I I. '.122, II. 

1 yHji)iiK (J9"~•, I I. SS."), !i. 

yi οικο'ος bl I, II. 
I yni)i)ytlt• 7.")7, II, 77,'), II. 

922, 7. 

yti.wyr/.iK 9 1 S, II. 920, 22. 
y/ι„ny6ς S22, .",. 810, '.1. SSO, 
.-,. 11. 922, 1;. 7. 93:!, 1. 

(,i,m, ;.<>-.',,- γ.) 1007, I. (,Γ;,„,•,- 
• π, „ς ;•.) 7ό7, ."ρ. 

yii 711, 21. 22. 915, in. 917, 
7. 92(1, :ιΐ. 9.")1. 1S. 992 Ι, 
.-.. '.)'.ι3 III, 7. III. 99 1 Ι, :;. 

Ι 111. "ι Μ.ι;. ΐν, :;. Κιοο 1, ι. 

' ι;. II,::. (/, Λ ,ι.,.πίκ;•.) ΐοΐο, 

j 1:;. {>-αιιτ,/.,,<ηι γ.) 70S, Ι η. 

j {,\mMhy.h γ.) '.llKi, HI. (;-. 

yiy^■^r,ί>ί<i 097, Kl. 2:;. 707, 
i 12. 710, m. 11. 11. 717, l'i. 
I 21;. 72'.i. I. iii. 731 II, r.. i:;. 
! 733, 1. 731 II, 2 M.;,. 711, 
I :;n. :;2. :;l. 7 12 II Λ, 2. III 

IV. 2, -.. 7 13, (1. s. 7 1 I, :i. 

:,.i;. 7.-)l,r,. 7,-)3 11,7. III, 1. 

IV. i. V, 1;. \1, .-,. 7.S0, 11. 

709, 7. 77,"). IS. 7S(), 1. 

7S1 I, '.I. VI, .-,. 795, 2. 

790, 2. 797, :;. S07. i:,. 

S12 I, in. II. II, 7. S2(l, 11 

.1. ö. 827, v.\. S31, I.-). ,S32, 

1.'). 2 1. 833, i!i. S3,"), in ir. ;;. 

830, .-,. 12. Spi II, in „.;;. 

817, 1:;. 8:)2, w. Sr.'.i, 21. 

SGS, 7. 8S 1 I, 22. hS,-,, ..1. 

SS7, 1;. 17. SSS, .-,. '.1. in, is. 

SS'.l, 21. S'.ll It ,-,. 21. V II. 

^9_', l.-i. S93, :i!i. 890, Χ 

9ii2, ;;. 1.-.. 21. '.101, n. 11;. 

909,20. 913, 1. 91,'), 2 n.w. 

923, II. 92.^, II. 920, 2. 1. 
1;. 927, 7. 932, :i. 911, !i. 
9J3,!I. 9.') 1,17. '.)7ü, I.-..27. 
971, :ι. 11. 972, .ν V. 975, Ί. '.177, ι. 97S, 17. 22. 979, 
Ι. ■-. '.ISO, 1. >-. in. '.ibl, 1Λ. 
9SS,n. 1:;. '.IS9, 12.2η. 991. 
7. 993 IV, 1. 991 Ι, ι. III, 
η. 993 IV, .•,. 9'.Ι9 1|, -. 
1003, η. 10(1-1 II. 21. ΙΟΙ Ι 

Ι, ΙΊ. 

Yiyinii(T/.!\\• 742 II .\, ι, SM, 
;:n. :;.-,. 81.'•), 2. 810,2. S22, 
:;. S21, ι;, s. 827,:;. 8 13,:,. 
Sil, :;. S1.5, s. 11. BIO, .-,. 
.111. SSO, 21. 9.IS, I. 

γλί'κι'ς 87 I, In. 

ylvfitia 890, 17. 

yXü)r;iroxiiiini)i' 821, Ί. 

yy/joioc 717 I, II. 

yt>(.'>iiii 7.50, 11. 752, in. 909, 
I.-.. 930, s. 

I 

j yt'fiiu;i')c 830, 1:1. 
yrioiii k'hi' 895, -'. 
yoiiorr 900, ."). 
yi'ir,' 83 1, 1,. '.)S9, :;. 
yoiiiiiiic 708, 22. 709, 2n. 

713, ir,. 717, 2s.:;n.:ii. 719. 

in. 731 II, |s. 818, 2. S20, 

17. 812 II, 2n „.;;. S5 1. 1;. 

7. 85'.), in. S05, 7. 8s7. 2 1. 

88S, 2:;. 891 V 21. 900, 2:;. 

•-'.-.. 910 I, Hl. II, 1:;. '.(12. 

i'i. 1011 11, IS. 
yQctiijiCdfToi' SOS 11 2. :i. 
yQ(!iiiii<ifvi-ir 981 I, 1. 21. 11. 

II, 7. 

yniiiiiicti lor 9 11, 12. 
yQ<'((fin' 09s, :in. 7(i8.2i. 709, 

22. 713, 1 1. 717, 2:;. 21. 2s. 

719, 2. 727, 211. 731 II, is. 

73 1 II, in. 7 10, 1.-,. 7 12 [,:■.. 

751, II. 7S2, 22. 795. ;,. 

7'.iO, 7. 797, 7. 80s V :i. 

SM, s. :;:i. 815, s. 818, 1. 

■I. 821, 7. S22, fi. |s. V 2. 

820. 11;. 827, li. 111.21. 829. 

in. 830, 21. 831, in. s32, 

2s. .•ΐ2. 830. 1.•!. 810, II. 
I 812 11. i:iu. ;;. 811,21. sl5, 
I 12. S-K;. Ί. 853, m. s5l, 

.7. 1;. 850, 17. 857, i:i. ^58. 

IS. 859, 2.•.. 805, 2. 873 

III, II. 87 1, I. 2. 7. 88Ί I, 
I. .-.. 11. 11, .-.. S,85, I. SS8. 

I. I'.I. 891 It 2.7. :in. \ |s. 
892, I I. 895. :!ί. odo. 1.;. 
:ii. 901. 12. 90 1, 1:,. 900, 
2Γ,. 910 II, 21. II. 917, 21. 
923,2. 9 IS, 7. '.150,7. 972. 

II. I.-.. 981 II. 2. 9M, 2. II. 
'.^7, 2:;. 992 I, :;. 10ii3, ,-,. 
1(10 1 II, IS. 10(10, 1. 1010. 
7. I 1. 1(11 1 I, 12. II. II. 2.-I. 

yi;rc'fi'j 7 15 I, i. 800, 1. 1,. 
891 Η n. 11. 1008, 'Λ III. yriii'Kfriin' 70(i. 12. 

yruro: MO. n. 

yt'i ta/.f'iii^ 72'.l, 1 I , 

vcjv,' 7o0, n. 1:;. H,. 717. ;.,. 

727, 2. ^27, •,. s:;:;. j„. 

^5Γ.. η. ^{',:,, ;,. ίΐοΓ,, ]<. 

'Ml. 7. Ι η. '.HC. 11. :;i,. iico 

1, 7. '.170. s. ίι7ΐ. -ι. ι:;. 21. 

975, m. '.ι'>3. :;. 99.3 ||. ):;. 

III. ''. 1002. 2. ino';. 7. 

yn''i<;ii(i; '.•52, η. 
yi''''n: 952. 1. s. 
yojriic 1002, .".. In. 1 1. Jfil'./r,,,• 95 1, •.. 
oriy.i f/.ioior s IH. s. 
(Jrfxi r/.in; 1<\ II. ;:,. 
ό(:κη/ιις 710. :,. s;; 1 •, ,;. ;;_ 

SS3, 2. '^9! \ 2:. '.:'-:,. V 
ocif/i^fif 7 1 3, :,. 7 11. :;|. 

7s2, ;;. S13. ■■. '.ilo ||. -,. 

■2:. 911. 1. ΙΛ. r:. ',72. 1. 

9s 1, I. 9s'i. 7. 
<>f;j',M-u• 701, I. 713, 22. :;,,. 

7 11, •.•. ::v '^i:;, m. s:j.-,, 

ls. 857, 7. 895. :;i. 9|o ||. 

2n. 2.-,. :;i.. 911. ; 1. 2n. 9>9, 

2!. 1005. :;. 
occruni i^: 7 15. n. '.i7o. ■■■_ 
όα:!(<η''.,' Sil,;. nSl |. -.2. 
oicicci i, 707. ;:■.. 7"•;',. 2'.. 

bsl I, n. SM). 7. :i. 9s i |. 

i:;. 
oicnirrifia 85'.l. in. '.ΙΟΙΊ. •.. 

10(11, i::. 
ύεΓ/.ΐΊΊ-αι S2''i. 12. '.i23. 2;. 
J.-ii• 098, 2'i. 717, ;-. 717 II. 

2n. 7Ü9. 7. ^2o, 2. .'... --.. 

12. '.US, 17. '.isl ll.n. Ion;;, 

■1. lOoO, ''. 
ouriic 890 I, n. 920, :;.•.. 
JfM.-,Vfn 717 I. •,:.. II. 1.,. 

',I2(), 2. ΙοοΓι, ;. 
ofy.i'tiHj»: sl2 I, II. 
ύίλιοζ 78(1, 1... 
Of/.iffi/.Kir 9 i'.l. -. 
ofiiö: 71(1. .•.. 713. 7. il. I.•.. 

S3l, l.7.'.i. 12. s.-,.;. ,,. v.<i(•,, 

21. 899, 1:;. ".)io||. Im. '.i;2. 

1;. .•11. 910, II. 92s. 12. 17. 

|v. '.i:<7. >•. 9 1t, II. 975. 

Γ.. 9s5, I,. '.|S7. :;. '.IS'.), y.. 

997 II, :.. 99S I. :.. 

OfQiiiirtl'OC Sil, In. 
όί'ίις SIO. 2. 
otnu'iotov S37, 27 II. ii. 
oirr.-TOii'a 737, 2. 75(1. 1. 

752, 2. 79S. I..•.. 7. 837..•;. 
Ji'.-.To'/i ,• 725. I. I. 728. :;. 

1;;. 1•.. 737, I. 750, I. 752. 

1. 830, '.1. 837. n. S38, 2. 31 ι : -57 1, \1. '.Hill, ;. II. '.ι3ϋ, ι. ■ ύια!ΐ ι'^χη "-ill II, ::. SOG, >>. 

-.. ο;ΐ'.ι, 1. om, .μ. oii, ι. \ η. 

',ιΓιΙ. ι. '.Ι.Ό Γ. '17 1, U. 1 <)i(anni)c '.llD 1, :;. 

o.v.roMKr;;- b^l.T. ', ()tc<y.ü':;)c<, S21,!i. Silll, :.. 

(),./.•,;,■/ f!i 7.M,'-. TiV.), I. SIS, ] •.Ήκι. J:i. ΟΤΙ, ii. 

... S7-1, 1. 1. S'.t'.i, 7. Oll, 1 oifixfji'.M)• uns, :•,ιι. 

ij. i)Sl, 'Λ '.101 111,7. 'J'.ir> j UKcy.nlt'nr 7 17 1, :!0. 

III, Ί. OUli III, 11. '.i07 II, I ύιά/.ηιιο^ 731 II, ü. -M. 

11. O'.IS 1, IJ. '.)'■•'.) 1, lii. I (liK/.uiii'i'ifuf 7 17 II, l*". 

10(10 1, ti. I otu^.ti.t'^ii' 7 17 I, 7. 

: SOH, . •;•.!. '.lo2, 1.'•. I oiceJ.'/.cino'fiv blü, 1". 
,,;,. 711,1.. II,. 711,. -i-.. όιαλίη-ίζ.-σ.'Νιι 'Μ):'•,\^.'.>Ί\},:<. 

712 11111. 7 17 1. IJ. Sir>, I ()/«λο;•ΐί,•.πκ- ^2',l, 1 1. 'JdS, l'i. 

V SiS V. ^21, 7. S;iO, ■>!. i 'JSl I, κ; -i:. 

s;i2. -j'i. si;:., 1. i:i. SS',), ! ύι«λνειΐ' li)12, I2. 

!.'. 11. S'.U 1! '1. -11. S02, \ όκιμιιοι ι'ο'.σ.Ίηι 83(1,7. 

11. Μ. 1102, iii. '.'21), :;ii. i oiuum'hoi ly.m' i)3;i, :'.. 

ifO;;, IS. >.i70, \:,. \^. 2\. oiuniitnui' 7 lü, n. 8(l7, :i. 

'.ι7(•.,7.•ι. US'., II. 1(1(1-11,7. b3o, .•!. 

όι;ιιΐ'η•ι• 070. J'•. ; ouiTnjyior 7b 1 III, >•. 

,);„„..• Sb I I. -^7. 1 oici7iof<(i(!!tf 871, !i. 

di'injf.io; r,'.)S, j•!. 707,7. i ,),«r/,i,/,My •;)'.Ι2 I, :.. 1 (10 1 I, (.. 

70'-,. 1.-.. TO'.t, -."1. 710, 1. III. 1 10 II 11. I I. 

7 1 (Ί, 7. '1. 1 1. 7 17. 17. 'J^i. '.i''• ; i)i('ci;ijjt(ic '.127, .ί. 

7•17 1,7. II. l.-'l. V 1. 7,')2, j diufucliiti '113, i;. '.i. 

n;. 7."ιΓι, I'•. 7•"'7, ι. I"'. 787, ; ίίηααίλλω 7Γ1. hi. 

•., 7'.i2, IJ. bi'2 1\, II. XI. i otuuin).)] \)%j III, l•"•. 

'".. \V1, ^. b"7, l••.. 813, j ύιασιολιχύς >>'-'>'l, -■'• 

!j. s3 I, !■">. 8:i7, 1^. V 2. I uictiiiQoiia ',).')'.), I. 

b'.'.s. •.).'.. bl2ll. 1".". 85'J, i ()ΐ€«!χι<ί!ΐός ί)23, 21. 

:'j. 801, 1. 80S, .1. 870, 1. | oiaiciyjicc 887, 1. in. 

8bl I, 1:1. 887,21. '.lOO, l!i. ! oiaiu'ii^ 070, 2:;. 

'.los, 2Π. '.100,21. 010,27. \ OUiuaUiin' 832,7. ',17(1.11. 

'.120,2:1. 028, :;. 2.-.. 0811, [ 1:1. 2>>. 083, n.. 

:;:,. II, :i. 083, H•. 0^7, 0». j diatiÜH'ai 070, 12. ύιιΐΊΐιχ.ϊι' 77^,1(1.000,2'!. ι ondyiiu ^','.Υ•^. \\. i7. II.. 17. '.(21, 21. 
oiiiiyiifd i^yi ti' (J'.IS, I I. 
uiKiyiKci i^ytrc S31, 1:;. s jn, .•,. 
onayiiicti^yui O'.iS, j|. 
ooici! Γίχιίς S87. .Ί. 17. 
όηαπιιός 850, i:(. 087. ■•. j:.. 
όου/ηκά•); 710, 2>•. 711.;:. 

8.")3, Ί. 1.'.. 1^. 888, 12. ο v.l. 

12. 
όιχιιιι i)itiii(): '-''11 \ . 083, 21. 
oit/fii• 783, 17. 
i),,iyr,a!hu 810, 11. 
()t);i'r/.i]i '.)3.'), •λ. 
öiUvKi 1012, 11;. 
oi'ifinir^tt 80ΙΊ, l'i. 
όίχηιος 720, 1. 808 U 2. 
811, ::. 803, :■■. '.)17, '.1. 
',)2i), .".. 13, I. '.(71, .-.. (ΓΗ 
.riyjuH) 1002, II. 10 12, 211. 
ot/iciifiiifc 780, --. 817, -~. 
ol-Aij 70:), 17. 717, 21. 72'.1, 
l'.i. 7.'il,7. 8:.(i, 2.'^ Oll, 
2 1. 012, :ii). '.)I0, :i:i. 017, 
211. 03,'i, .-,. 980, 111. 100 1 
II, 211. 
όίλαασοι• SH, 2.'.. 810, 17. | lol 1 HI. 7. 

■>>. ■ ύt■r:χ^nyς Ol.'), 11. 

όΐιιυιηαΐ' 730, s. 782, 17. ■ OL'iof/.dii i;yi); 070. 2 
888, \:>. '.M)7, r.i. 070, 17. j dwo.•«• lOlo, l^'•. 
078, 1:1. 21. I 

()/οίκ,Μΐ' 82.Ί, .'>. 
όιοι/.ιμής 830, lt(. 
Otl)lti))MYHV 087, 17. 
ύιηαϋ,ηη' 820, 7. 920, is. i)ii;o:;ii:, 72*^, 7. 7 17 V ::. 

blO, s. S27, 1 ;. s'.\i. -.. III. 

900, •'. 02;;, 1 1. '.13."), Ol. 

01"^, .2. 
Öxvf.xii' '-3('>. 1:;. 1002, I. iyywn; 70'.(. 1.. ml'), Ol b.')'.l, 
:; u.U. 912, 22. 001. -. 
i'j (J/^io'/ioi' bd'.l. 17. 8.10, 

s. 001, 7. 915, 12. 012, li. 

009 I, 2.-.. 
()/|•_ΐ(()ίΤ(οΓ)' 983, iii. 
oic.^lidt'tii' 810, Ί. 
oi(iyi\')iii^ 891 r% "). 2 1. 
Oiciyine((nf 70 l, '■•■ • 1 b> ■'• 

71b 11, :•.. 111, I. 70;'. VI, 1.. 

7.ί:ι..-.. 701,:i. 770, .1. 779, 

1. 781,:;. 7b8, :.. 789. χ ύι<(ΐ ('/' i;'ric 7 1 7, '.1. 
(Jiii'/.Muwi' 8^10, 7. 
J((i(/')0(i 717, 1.'). 
onafomig 8:13, 2ii. 1000, :!. 
(fiaif v).(t<i(in)' 9bl, 27. 
J/()(i(;zi/)'. 708, ^. 
c'/()o)'fa Ü97, Γ.Ι. 72.>, 21. 7 Γ2 

II 1; I. 717 I, .-.. 781 IV, I. 

7b3, lii. bl I, :.. m. 8L l,2(i. 

22. 810, 17. 22. 21. 822, (•.. 

II. b21. 1:1. 82.Ί, 1(1. 820, όιίΓλ,ης 8.^)0, l'.i. 8.•.9, K,. iV/'t"''/ ■"•_'• ^ -•'•'•''"'■'• _ 

887, 1;. IS. '.)00, III. 913, 11. , tyyQuijoc 7.71. 1. ^''.i;. :. s.')8, 

087, ΙΓ.. , I II• •'^'"• ''• "'"• '"• 

o'iirh.tjHc 733, 1. 783, :;ii. ; tyyi('t>' T.'.o. '.. 7.72. l•'. 7^2. 

820, :,. 013, :;. j 17. 2h. s;i:i. 27. s'.,i ν s. 

όίττινχ»^ 717, 12. '•ΐ30, ν Os| Ι, |.,. 

ύίς 013, 2. II, 1. j tyyi'r 030. 1:;. 

JifToo; 710,:•.. 717, 2:1. 017, tyyvi,r,ic 081 1. :;ι.. 

21. 083, 7. tyyviinl; 831. 1•'. '.c^l II. 1^. 

Öiauyoc 8.7 1, 1. j iyr'o; 702,11. 7i:'.. :;.•.. 7;i(i. 

oi/jc 90S, 22. I 7. 711. 1-. 8.ί:;. 

fJu.iz.-n• 0,-, I, 7. j 91(( II, lii. II. :::•. 

ÖuÖQvi. bl8, 1. 831, 7. 87.'., ' 910. i::. .-.7. 

.-.. 870, .-). 877, I. 878, c. '; lyyrz 098. 17. jh 

883, .-.. 889, '^. Kl. 11. ic ■ ^11. ■-•"• '■i- 

I Ol."), 17. 211. 22. 2.7. 917, n. 1 tyy.u).,'-}!• 7o7. i:.. 7ii>>. 2'i. 

I 093 III, s. 1000 I, (•.. j boO, 7. S.'.'.i, 1•.. ^'liVii. 

' (ioy.r,,• 717 II, 11. 1^. 778. c. 1 900. s. '.. 911. 11. '.i7.'., ;-. s.-,0. •'. 


ΊΙ. 111. 
7.'i'.i. '.1. 7•.ιο, I. 1... 7011,1. 11,1. 22. 827. c. S3G, c. 8 I0, .7. 

810 1, ■•.. 7. Ί. 11, I•. 812 11. I bl3,i:;. Sil, Ki. 810,1. 

IM. 817, 2. 819,1.831,1. 881 II, l. "- •7,7. s. is. 888, 

880, :i. Ssl. 2. Ol. 911. :i• i 2. 8θ'•'>, 2.'.. 003, Ii). 023,' 

010, 17. . ••.'.(. 02:'.. 22. 083, ' 12. '.12,'), :i. 03Γ), .•.. 17,1. 

!.-,. ! .-.. O.'il, l'.i. 000 1, 22. 002 

ou'yoHifi, 73b, 1. 730, :;. | II, v. 1002, l.'.. 

b2o.2-.. 081 II, l'i. 21. 982^ I ί5,,)'(;χλ/(ί• 8;'.o, •>. 

1. 0'.t2 I, :i. 993 IV. 2. 991 ; όιίηχκ,ϋκ, 701, (.. 722..•.. 

111,11.999 11,;;. 100011,2. ' 723.1. 711, i:i. 7 13, :i. 

(),(ί<ΚΜχι•η•«< 77^, (,. j 7 1 I, 1. 702, 1.. in. 833, 12. 

()7f<JtZf^.>fa 8O7, I. 977,17. I S:'.,"«, 7. 812 VI, 7, VII, 7. 

, 078! Ί. j 8.72, 1:1. 802, 7. 12. 808, s. 

όίαύηχή 007, l.i. 809, 7. 877, 1. 878, .".. 

J.mJüXO? 8.-)2. :i. .7. 1 SSI, HK 11. 910, 2(•.. 021, 

oia:}taic 7o3, >.. m. I ••(. ü. 08."), i:i. j Sü8, Ki. 081 1, 2:1. 
! όοκι/ι« j'.Mi' 7 17 11, ]•>. 

όοχίιιιο: 717, s. 

ύόχηιος 7.71, 2. Oll, II. 
011, !i. 

on'i(( 05 I, 21. 

Otinic 003 I, 2. 1. 7. IV, 2. I. 

όονλη 700, l'.i. 2(1. b05, 2. HL l'i. Os7. 1 i. lol 1 1. ;. 
tyyj'/.nnic '*'^'l. !-. 
ίγ/.Ιύην Obl II. 21;. 27. 
ΐγχ}.)1•ΐ('. 87 I . ι;. 
ty/JAviiv Ι0Γ2, •>. 
tyxi ψι'ΐς 82.7, i 1, 
^y■/ι■ιn^ϊι' OOs, 2*•. 
ly/fioi ^€if 7 17 II. 1. 8.70, 1.7. IS. 22. 8b7, :il. ty/cinnr '.lO«. i-' 913, I. 1:;. II, (;. 987, I. s. 

1.7. 211. 

ύυνλι-χος 859, :i. 12. 21. 2(;. 
913, 7. iy/dinioc 7 17 II. "1. 

it)i«fQi 757. 1:;. ^'.(11 i. ^■ 

915. (. II ii. Olb. ji. 
Üh'/.nv Olb, 1. δοΐΟ.ος 773, (i. 780, :i. 798, i':nu,c 972, 1. 

2. .7. s. 815,2(1. 817,2. ' έ'.'/ικ- 717, :;. bc,:!, .•;. 920, .".. 

037, !L 17. 95 1, s. 2'.L I 923, 21. 000 1, 2:1. 

όοχή 815, s. I fioivm 7iib, 22. 713, |.>. 717. 

dolty.oc 807, 1:1. I •-"«. -w. .M. 719. i.;. 7:?! II, .|2 IS. 7 IC, I. 7'.)^, I. Sl I, s. 
:;,;. OihT/. I. ^21, :i. >2(i, 
IT. '^27, IS. s:ii), T.i. S12 
II, J.i II.". Sil'•. 11. li. 1•'• I 
s.", 1, :,. 7. s.-,;), i:i. s>7, 'J.-.. ! 
S^s, -JJ. h'.il V H. l)(il), j::. ί 
•.'.•,. ',)ii'.), I. OK) II, i:i. '.)2;!, j 
;:. II. '.12.'.. i. r,. '.I2S, J:!. , 
'.HS, 7. '.isj. II. li)(i;;, i.-,. I 

i"(iixoc 7 III, in. I 

.'(Joe 72',l, i::. '.Kl.-), in. j 

ixik s:!!!, \2. 

izctyitr/üz Ü'.•'.•, 1. l'>. 

HC;il<i'Cfr!!/(ii 101) 1 I, II. 

licfiy/KiiUci 711), :;i. 72."), i'.'. i 
72ϋ. s. 717 1, L'o. SU, II. ; 
S21, :.. s:i7, :is. Sil, I. j 

sn;, 7. '.HD II, τ:, m. oii, 

17. '.)ll"), J'.i. 1)17, \'K 021), 7. I 

ίιςούι-{•ίΐί• 1•ι>•3, ι.. 
ϊςοοη^ ΐηο2, •>. \\. \ 

ϊςηρα'ίις 1'>'Λ \, s. i 

ΐΐςηηά(ίΰΐιν U7'.), in. 

(iq'ftiji-n• Ifin Ι Ι, ι:;. 

ty(ti fO(ii!Jfi• SliS, s. 

t/.'jiufui' 7 I 7, 11. 

ί'κ; Πίίί/ίί 1' '.)70, :;. 

i/.ih-iC( !)I)S. 11. '.)7Γι, l!l. 

iAi'i; /fCilhci S'.)2, n. 

ί/.ύι^ιιία IDI I 11, 1. 

Ι/.ύίϋύΐ'ία Sl)7, 17. 812 11, 12 

...;;. Sü."., 7. SOO, 12. Dil, 

11. I.".. '.)7 1. !i. 1 I. 
i'/oioixfir S-IG, ."). 
;"/()oCTi-- S2.'), I."). 
i'/.it 77."). s. 111. Mü, m. S21, 

1 1. S>."i, l\. 

ί'ζίί'Λ' 72s, 2. 7 1'.l,.;. blil'), .">. 

'.)S1, I,. 
t/.!l C)U)i'i/.nv '.)il."), 2. 
iy./.o:ti !-if 7l)!l, :;. 77(1 1, .'i. 

II. V 
ί/./.ι<ην(,ί• 1 1)1)7, IL. 
t/./.itiifi(n'ni' SS 1 I, s. 
iz/.f('.-f,'ii• !)l)2, :;. '.Id:'), 12. 
ίχλι,ι'•ις s'.)7, I. S'.ls, 1. .•.. 

'.)77, 2n. 
t/.}.oyij; s:j,"). IC. 17. 
iy.unoiti' 7 1 2 III, s. 
ί/.μίΐηι•(;ις '.)77, 2. '.)7S, 17. 
r/ltKiOoit' 1 1, I. 
r/.viy.tii' SS", ii. 17. 
ί/.οϊ'ίιος 7,-iil, )i. 7."i2, in. 

SGI), ,-,. S'.ll V 7. 'J(II), 1'.). 

'••17. I. 'j:;u. s. 

ixri; II :inf S;',!;, |. 
txnirtuu• ^i'r2. u. ss'.), in. 
t-/.:iouii<. 7 17 I, |s. 11, s. 
ty.nijitc. Η)!))!, li. 
t/.o'iuoic '.II 1, I•. 
ixaifncc/'i ^nr 7m). 1.',. 
txnicJGni• SÜG, :;. ^y.l!).^Tl' 7 17 V .'). 
lyt lyutuu iv S27, 22. 
txiM'/M' 72'.), I.'.. 8'.)('i, s. 
ί'κίίσι,- 71)2, 12. 7i:i, i)."). Sä'.l, 

c. s.-,o, ii. 1)10 II, i.-i. :i:;. 

111 I, in. nie•, 1 1. :i7. 
t-A,,,,!- '.)2:i, 7. 
ί/.'ΐυοιοί' s;;i, 11. 111. si)o 11, 

:i. M)S, II. DlS, s. 21). 'J'.)2 | 

II, 7. j 

tx/ionth' S72, 1. I 

Ixun• Dil:! II. 1'). I 

i'/.ia'fi 1)00, 2ii. j 

ίλκϊχός S.") I , II. I 

ίλιαοί' 7GI, I. 71)0, I. SU, I 

in. 21. 81."), 2Γ.' Slll U 11. I 

11.1:;. 1110,21. 1131,:!. DUO, { 

1. :;. 001, I. 2. :;. 002, i.:i. j 

1. DCilj, 1.:;. Oü I, 1. :i. DOj, j 

I. 2. OOG, 2. .•). 7. 907, 2. 1. i 

:>. DOS, l. I. I 

ilceioi'Q/uoi' SID, :>. \ 

ίλί<υ,ι•ογι')ς 700, :i. 802, 22. | 

IIÜO, 1- ;i. 001, 1. 002, 1. 

oo:;. 1. 001, I. DGO, i. 

007, I. DOS, 1. 
iXaiioi' TJj:!, 2. 8a0, li. 832, 
1). SSO, II. II. 800 1, \. :,. 
Hl. n. 807, 7. 
i tlicuauöii 7 11, in. Slo, 1:1. 
Ds:;, 1:;. 

j t).{«j(iwnu 770 I, 11. 
I ίλάηαωί' 7.")7, 2.'). 872, l. 
Ί 077, in. 12. Γ.Ι. 
, ίλίν:}!-ηυς 8 17, 2. 
■ t).xrfu' 822, .-.. 
t).).fincc 7 1 1, :;.•). 02ό, ;;. ^. 
ϊλ)..<ί,Ί.<ιι• 7 11, :;(). 
tV.ai'Cfij' Os:i, 21. 
tu il((()n'fii' Sj2, 22. 
.Mi,',Vfc)i'(i S32, 12. 
ί,ι^Ιάλλίΐι• S02 IV, 7. Xll, S7 
I ijiiurm' 822, l.",. 1010, !). 
tjiTiijiTCiiat'Cd SOOII, 11. 000, 
11;. 
; tunoMCui' 7 17 II, s. Γ,. 21. 

Ol."., II. 
■ ΐΐί.-τυιιΐΐ' 087, II. 1001, in. 

ϊμηΐίίψης 700, 2s. 883, li). 
; Olli, 2. 000, 21. 

I tuTtonog 1012,.;. 

i ΐμ;ιηο'ί!}ι->> 883, i). Ol."), 1. 

11)00, 1:1. 
; ίη'[«ι\•^ια 030, s. 
tnii((iT,c 000, s. 
ί f /!'/.' 'jiW I.'), 7. 
: ifta'iioi 70:), II. S:i2,2. 101 l 

; II, 1:;. 

1 ifid'ttotiilUii 070, 12. 

I ti'itn ίωπις 830, 12. 

i iVfi^i/Os 7.ϋ3 \ I, :i. 700, :■.. 

I 021, :i. iVfSfi/i 00 1, IS. 03"), :i. ; 

ii'i)uitifta 710, 1:1. 7SG II, : 

11. 800, 11. 
st'oo'io; 72."), U). 11. 737, .1. 
■' 830, s. H). i:i. 
ivtviuvta 020, 1Ί. 
iι'^•/_^'Qίc(!ίu SSS, 2:1. 1 

tvtxvQioi' 907, 12. 
ivUu 731 II, 7. 083, in. , 

tt'Duöf^ S30, 7. DOS, i'i. 1)Γ), ! 

II. 010, η;. 070, 2n. 078, : 

III. ! 
ϊμ,Ί>}χη 800 Ι, II. 1 
tV<«iO(o; 710, 11. 8 10, ι. ι 

811,7. ι 

tyiariug 8")."), ."ι. 80."), .■>. 900, 

2.-,. 01)0, 1.1. οκ;, 1.-.. ΟΙΟ, : 

1.-,. ΐ'.ι. 21. 081 11, 2:;. ; 

ίΐ>η<χον 747 II, ;ι. 
iviuiuvcu 701, ."1. 707, In. \ 
71)8, .-.. 710, ι;. 713, 2ι.. 12. '' 
711, η. 713, 2. 7.10, ιη. | 
7,".0, 1. 702, ι:ι. 773, 7. \ 
777, 7. 7S0, ι;. S00, s. 21. \ 
831, ι. 83Ö, π. 8,')2, 1 1. ' 
8.")3, .!. III. 8.") 1, ι. 8,')7, 1 1. 
8Γ)0, 2. 80Ο, ι;. 801, ι,. 80."), 
.-.. 800, ΐ:ι. 8S3, :ι. 801 V 
1.7. 'J07, 1.7. 008, '>. 012, 
11. Ιΐ;. ΟΙΟ, IH. 2(1. 27. 018, 
.-.. 938, (Ι. 071, ι. 981 II. 
1. 27. 0S7, Ι. ιη. 211. 980, 
1.-.. 1002, ι:!. 
ii't'ficiuirog 077, 1:1. 

Ι iyoixtTi' 80Γ), 2.'!. 

! ίίΌίχιοι• 719, 11. 822, 11. 12. 

ί 111. 811, II. SOG, Ι. 081 II, 

Ι 21,. 2S. 

Ι εΐΌίχυς 777, 1. 833, 7. 971, 

II. 

ii'ooxtTr 830, '.). 
1 tvotf tl).ni> 7 Ι Ο, ι:ι. 

ii'iaaafiv Olli, 1:1. 010 II, ΙΓ,. 
fi'icit''/r< 87 1, :;. 12. 
it'iu/toi' 811, i;i. :ii. 82ö, i:;. 

11). 
t)'n}.?.m' 810, in. 
ίΐΊΐν'η>' 017, 1 1. Oll, 1:1. 
tVti i'i'/c 11)0 1 I, 7. 
ti>iiiii)g 7Si), 17. 
έ'ΐΊοχος 8.-)7, I. 
ΰ'ίολή 810, (1. 911, 11. 
ΰ'ίολιχό)' 9Γ)3, 1. 
ii'rvy/di'fiv 871, 11. DOS. 1:1. 

11;. 900, 2*-. 0S3, .-.. 
ίξ«';•ίί)' 721, 2. 703, :i. 7ΰΙ, 

::. 70.-., 2. 7G7, 2. 7G.S, 2. 

803,:;. 801,2. 812 Ι, 2 u. ö. 

8G7, :i. 913, ii. 1000, 7. 
t'idu >;c 983, is. 
('ξ((ί<ηιος 717 I, I. 
f'iai iHt' 9 II, s. tif(x.o/ot'.7fr»• 821),'.). 1υο7, 

1.•.. 
ίίίίχιης 840. 2. 
iiu/.'/.acrtm• SlO. s. 
ίξίίλλοτίΗ'ΐΓ,' 0S7, 12. 
t^(iit(cnrrni>: 's 13, In. 9S9, 2. 

21. 
f^ctUr^i'iog 832. 21.. 
ίξανάπιαπι^ 717, 11. 
ί'ξ((θΐ!}μίϊΐ' 702,2:;. 8.")2. 1ί. 

ϊ-'ξα/οΊ>•ιχη.•. 7l)S, 12. 918, 12. 
085, iii. 090. •\. 

ί'ίύ)υα 08 1 11. 211. 

tiiTnci 71 1, 27. S32, 21.. 910. 

2:;. 21. 92i). :ii. 903 111, 12. 
tsnn^fTr OijO, 12. 
tgfrtaricc 80."), 12. 
i'iio/fa^-:ci 827. ''. Γ'. 874. 

12. 900, 11. 923. i:;. li)i)7, 

1:;. 
t'itiaatc 7 12 11 Λ. 1. SSO, n. 

in. 
ϊξί,; 70."), 7. 7.")1 II, 2. slS. 

7. SSS, 1::. 9i)3, 1. 22. 070, 

! i'iidcai'ai 832, 2''. S.')0, ",. 21. 
' 017, 211. 101)2, 1 1. 

j tS,0()flUl' 900. II. 

\ ii'oJKfsf 1 j' 8 12 II, 1; u. ii. 's03, 

1.7. 21. 
i e'ioöog 1002, 'i. n. 
ε'ζηογ.ίζίΐν 9Γ)0, 1. 

i IV- ^ - -, - - -1- 

ίξοί'/ΐη / js. 1. !i. S2,). .",. 

i s:;o. ■!. s:,\], 1 1. Ulis. ■.>:;. 
i 000, 2s. 917, 1:;. 930. :;. 

I i-i(.i S02. 2::. 01^. 2:.. 

i i/rii/nr-'i j'f Γ)• 7 17 1. 17. 

I inciioi' 7IG,7. 7.")."),r,. 7s7, 7. 

j 702. 12. 

1 t.i»y.o}.ov!hti' 7 11.:;. 71s 

! 11, 17. 801 V IS. 92^. 2. 

; tndi'ctyxa^nv' \~ \ 1. Oii'.i.ji;. 

, ίττάί-αγχοί' 711. 22. 00s [j, ij. 

irrarfn/fa^cn S92, In. 

iiT(c<fij 809, Ί. ss7, 11. 17. 
937, 11. 987, .-,. 

incafiffcu 757, '.κ 

infiyfn' 717 I. t:;. ss | |. ;:,. 
II. 7. 

t;rt}.u(7i; 900. 7. 

trrn't/vQOi' 993 111, II. 

t.Ttii/frrUcci 759, s. 850, !.".. 

SS,:;. 11. ooG. s. •). Oi)«>. 22. 

onu, 11. I.-,. 2'). 917. i'i. 

' 9 11,11. 9S7.il. 00^ li.T.l». 

ί 1002. i:i. 

i intQo)i('(t' 725. 2Γ.. 72ΐΊ. ii. 
I 727, IT. 741), 11. 7.M. T. 
! Slll, s. Sil, s. st;; li;. τ. 

I SS7. 7. is. 1)0(1. ■•. .'v .' •". .3:'. ι;;. '.IIU, J-'. 1)12,4. ϋ11, 17. 

'.)7 1. 11. '.Ib'.), Jit. 
i-Tiir,:U(i S'.l^i, ■-'li. 
ί,-Γί/Λΐΐ' 717 i, 11. 827, 21. 

'.II rj, 12. 17. 
(rtr^nuce '.)nS. in. 21. 
i-rt,i(il).fu• 7(17, ^. 7(;0, S. 

•^IN. s. S l.'i, 17. ^^72, 2. 

USH, (;. 'j;iG 111, λ 11)01) 1, .".. 
Iuu2, 1,".. 

ίηιβυλι'ι S:i(), l'i. UH);!, m. 

t.ri) lyiuifJxnr S'^."^ Ί. '~. 

iniyoii^ 71t), i7. 2ii. :;:'.. :iii. 
7i:i, 21. :■.:.. ^.■)ΰ. .-.. Ol 1, li 
•.tl2,7.:ir.. nie, 10. :i,-,. 018, 1 
O'.ii II, 12. O'.iü 11, nt. 12 

007 II, l. 09> 1, 4. 11, 2 

000 1, l. 10(11) 1, :t. 1000, 2 
tmyouifiii'! 17,27.0ΐιΰ, Γ2.2Γ) 

002 II, 7. 1002, in. 
i.riyiHtifi} 717, 21. 781 1, 12. 
f mciiizi'i j'ici 02s, 11. Γ.Ι. 
ίη!ύ:ι'^ις lo02, ΙΓι. 
ίττίόι,ιιίίί ^02. Γι. 
ίπιόίόυιαι 7:ii Ι, 12. 11,12.11.. 

77s, .-,. 7μ') 1, ι;. S2I, in. 

^:!1, 1^. *>:!.'), 2.-.. ΝΓ)2, \j. 

S71. 1Γ,. so:;, :γ2. 009, 22. 

02s. .•.. Osl. ι II, 
ί:τΙό•><7,ς OS! 1, 20. 
Kn:,;uU' 717 1, Ι. SOI V U. 

■2>:. '.i:;g, 11. 12. 
tm:niootri• 02s. m. ιί. 

ίΤΐι.Ίι-ιίίΐ 070, 2'.. 
i,-f<zr</irv S.")2. 7. ;i. Ob7. 11. 

007 11, 2. OOs 1, 1. 000 I, 1. 

lOijo 1, 1. 
imy.djinijc 7S1 II, I. 
irtiAiio/ilniof SlO, l'.i. 
ί.πκ.Μ-ο-.'/«, 001, •■J- •'•-'2, .•!. 

ΟύΙ, 2. 
t.uy.t(fci?.aiui' S:!^, .is. SSI,?. 

os;i, V: 

ί.ΊΊ/.λίίο'ιιός .020, 21. 
i.'üxon-og Oli('), 21. 9S 1, ."i. 
ί:τι/.ηίν(ΐν 7:> 1 II, j II. ". (vgl. 

Af/i-i'K.Ci). Sl7, 11. 071, :.. 7. 

100 4 I, .-.. 
ίπίχοιοις 7S0, I. 1. 617, 12. 

Ol.•., I. 
fTTiy.inoii' 7!) 1 II, J u. ". (>nl. 

f:ny()i'ini ). 

Kn/.ity'Sicruf s2,'i, i i. 
i.Ύιιι^λ!ιιe 720, :;. 711, 2. 7Ί7 

I, :.. 77S, 7. SsS, 11. 1001, i. 
htiinrm• 717 1, 12. 
triiitintißito; S07, l."i. S 12 

II, ιυ η. ii. SSI, 7. s. lit. 
.vi((i;,r<Ov Sil, i:i. SSI 1, 12. 
t.-nri'iiin• 03.">, ."i. 
ijliOir/.tXt' 7s:i, II. 
iniovCiOi 0,') 1, l'.i. ininaauyiyi'LntJcci 1007, S. 
ί'ηκιλίί SOG, 11. 00:i 111, in. 
ininontt'taOdi S2,j,7.017, l•^. 

OOs^l, ;i. 
ί;ιίι;ι;μος 71.3, 2;ι. :i7. 011, 1 1. 

OOS IL 11. 
ininxci'Citf 097 II, .",. OOS 

I, .-.. 

iniiixiniKilUd 1001 1, i;. 
uiiay.tiJHC SUI, 2. S70, 2. 

S07, :i. SOS, Hl. 101 1 I, 22. 
imacaOjtn'ni' 1000, 2. 
iniaic<).fta S2."), |ii. 
ίηιαιάιης SIC, in. 
intffcüJ.ni' 707, li. II. 83 1, 

i:i. 17. 915, i:i. 02Γ), ii). 

9S1 II, II. 
imnio?./; 712 I, :;. 780 1, n. 7. 

801, 14. Sil, :i. SM, 2'.i. 1)2. 

81,"), :i. S22, i'i. V i. 821,.",. 

820,12. S27,2M. 80Γ),2.4.ι:!. 

SSI 1, .-,. 7. 11, (i. Ols, (1. 

1003, 2. 100 1 1, 12. 1011 

II, 7. 2:1. 
ϊπιπιολίδιυ)' 81."), lo. 

hl KU alt Ol' 77."), lü. 811, li. 

Sil, :i. :il. S20, 2. 
ίηιΐί^ΐΐ' 711, 2'^. 7Γ)7, 22. 

S2."),ii. S;i2, 2. SSH,.-,. 00(3,17. 

91."), •!. '.170, 21,. 1001, 11. 

1002, 1.-,. 
i:n I i/j.ni' SSü, .'i. 
t:ii I i-()tio; 07S, in. 
tni II Nitrat 7.")0, i:;, 012, 22. 
tmiifiin' 717 II, 7. 1007, !i. 
triiiiiuii' 820. 7. 8.")0, Ki. 

00(3, iii. 087, Hi. 998-11, 10. 
tniiQtTTUi• OOS, 14. 2!/. 
iiiiroonoc 7 1."), :). SIG, 4. 

S2G, 21. SSS, 21. 907, 3. 

9i;i, 1:;. 
inKf^nur 900, |ii. 012, li. 

911, ;i. 1.-.. 008 II, i:). 
ini/fintU• 717 11, 12. 90S, 211. 
tniyj>n>'ytii' 717, 1'^. 
I ίπιχοιριος 717 1, 2). 
j trio'r/.iov 790, .",. Si)7, 1."). S73 

1 ^"-'• 

I toyaCfaDiti 722, .•.. 723, 4. 
I 87Γ),.;. S7G, :;, S77,:i. &7S,.-.. 

I ^ ''■'• ■■'• 

I toytidiii SiiS, Ki. \. 

tQyicn^g GOO. 1 u. o. SO 1, 7 

υ. ii. 935, m. ■" 

Hiyokd.itti' 923, 17. 
fQyof 717, .".. 7. 821, ^. S 10, 

1. 875, ;i. S7(.l, 1. 890 I, 10. 

OlS, 11. 921), 22. 
tütiy.iiu: 731 II, s. S21, Kt. 

Sil, 11. 
ί•(?ίίΐ.'>ίΓΐ' 92S, 14. 
ίρηΐιί(( SSS, 1"). ί'ρημο^ SSO, 22. lOOl I, il. II, 

21. 
IQ'lOlOi' IS, IM. 

tQtoi' 705, 7. 812 I, .1. S27, 
22. tQiu Ξυϊιικά 927, li. 

ίοιοϊς SIG, 1»<. !)2S, 21. 

ϊρμηΐ'ίΐ'ς 085, In. 

tQQUiirifiti 711, IS. 783, 2s. 
Sil, 1:1. 815. Ki. l'i. 8 IG, 
27. S21, H). S22, 27. S2I, 
Hi. 827, ;;n. S29, i:.. &30, 
2ii. 81.3, 21. SU, 21. 845, 
2.-.. 81S, s. Ssi II, 11. S92, 
2ii. 023, 2s. 91S. 21. 950, V 
081, 2ii. 1007, 2. 1000, 1. 
1010, ir. 

ί'ρχίσ^ίίΐ 814, .■). ι:;, in. 820, 
11. 830, 1:1.1.-.. &3(i.ii. 'S4G, 
s. 17. 910,7. 923, 2ü. 932, 
2. 951, Hi. 984, 21. 1011 
II, 21. 

iQMTc'iy 81 1,.".. 8M,2ii. S5(», .-.. 

tirlHu)• 9 I!), 11. 

ίύχαιος 918, in. 10(1 1 II, Hi. 

tinoc 981 1, .■). 

Moiiicrtf-iy G9S, 4. 830, is 

icoiiios 872, ."). 972, ."1. 

t'roc. — y.ui' ;Ίοζ 717, Hi. 
732, .Ί. 782, Hi. 831, 11. 
805, I. (i. 11. 12. 889. l'.i. 
81)0 1, IS. 90 1, s. 015, in. 
918, n. is. 211. 920, is. 2'.i. 
903 111, I. .-,. 

— οΊς ίΐώι• 702, iL 1:1. 710, 
.s u. ii. 713, (i u. il. 805, 2. 
S33, IS. 2:1. 2.-.. S31, :i n. ii. 
854, '.I. in. S5G, .'.. 7. in. 2::. 
850, m. 853, 2. 887, :i. 1:.. 
.•12. SSO, 7. ODl, s. 010 
11, I! ... ii. 911 , I. (i. s. 
912, 11. 7. .■12. 913, s. OIG, 
4. Hl. 12. 918, 2s. 937, I. :,. 
7. !». 971, 12. i:t. 21. 975, s. 
11. II. 9S5, .-). 7. 0S7, 2. :;. 
•".. 21. 089, ,1. 00:1 II, III. 
994 II, Hl. 995 II, 11. 90G 
11, Hl. II. 12. 111, s. 9<i7 |[, 
.-.. n. 99S 1, 4. li. 10. 999 I, 
1. 11. lOOi) I. :i. 7. 

n'-Kyytliyiic 954, I t. 

tviloinuK 7)0, I. 839, 11. 

i-vyi'MHDftn• 0711, 2 I. 

tvyi'o'itifii• IDI 1 1, Hi. 

fi'ouxiir 1011 111, 11. 

i-ri)oxiiiij(7ic 972, -l. 

trovyiiiog 725, l.'i. V. 

iVfnynTice 970, s. 

fi'/j'iV/yt; S71, I.".. 

inj/ttoi-U' lOOO, 12. 
n'l/ti'f-i(( 97 1, li. 
ii'if-t'litti' 892, 2s. 
ίί•:^ι\>ηιΐ' 093 II, 11. 991 11, η. 905 11. 11. li'.iii ||. ,„. 

11. III. I. n. 007 II. ".. '.i'.i•) 

I, i.ii. 009 1, :.. iDijn I. 1. ν 
n'.'/i: 728, :i. 821,7. sl|, 1. 
tiy/.n'^c 750, I. 7. 
ί-ΐ'/Μ^ίη: OOi). :;. Hi. 17. 
iD.oyuc ^'12. i-. 2ii. 
^rμ^yt','/ης 005 II. 1 1. 
ίΐΊον/ο; -725, I I. \'. 
IVür^ai'/.oyic. SOG. 17. 
fiijir,/.nf ~ilS, I. 731 II. •.. 

7 12 Uli, 7. 775, n. 7^:;. 12. 

821, 1. S22. I. 17.20 V 1. 

827, 1. 11. 8 IG. 1:;. SS'>, 21. 

923, 22. 910. Hl. 07G, s. 

077. .-). 
fiiii-ßi'^: 017. l."i. 
t'iai(u) μΐ)^ 75 1 , 2. Ί. 
tiKcy.in; 920, :i". 002 II. 1.. 
ίιιυΐί'ιι• s23, 11. 07O. !.■,. 
tiioiiu 78G II, 1. 
ίΐΊΙΐ()ΐ[>Ίμ 012, I 1. 2.-1. 
i-vi i/fif 11)12. 21. 
f i'i 17/;-: 7 10, 7. 75 1^ I. 1.1 1 7_ 

1:.. 
ivyceniai lU• 70s. r,. Sl•'. .;. 

7. 11. si:5, .|. ',,.-,4. I. 
fiyj-a'hti 71 1. :;. 775. 2. 

70 1, ,1. SM, 2. Sl,-,, I. i„. 

2'i. 821. 11. s22. 27. 8:11), 

2ii. Si:;, :;. 21. 8 15. :;. 7. 20. 

84G. :i. 885, 2. S'.i2, 2ϋ. 

023. 2v OlS, 2. 21. 05ii. •,. 
f Γ/), 05 1, 1:1. 
((fodtruf GOS, Hl. II. 
t'joooz 005 II, Ί. 
iifoin'n' 92S, ü. 
f/fir 701. :i. 7ii2, i.".. 711. .-.. 

713, 22. :iii. 717,:;. 2'i. 710, 

In. 721», I, 725, Ki. 727. 1. 

73G.7. 740, 12. 7-12 \\.\.λ. 

715. .•.. 75), 1. »: 7.-,S. 20. 

700,4. 775, 11. 78 1 1. 12 ". ü. 

795. 1. 71h;, I. 7'.'7. ;. 

SOO, 4. Hl. 811S U ;. vi:;. 

12. Si-1, .•-. Ki. i-. SIG. ;••. 
S25, .-.. 828. 1. 83it. Ι•ι. j •. 
S34, 17. 830, V. 11. S37, 
2::. :i:.. S38, 20. s:;ii. 1. 
bl2 M, |s. VII. 11. si I. 

II. Ki. .8 15. |•.. l•.. 21. s.-,;;_ 
(i. 1:;. Hl. s,-,t;. 11. s.-,7, :;. 
858, Hl. S51I. 7. 1 i. 805. 2. 
873 j, .-.. 111. n. s«, I 1. ;. ,,. 
2s. II, 2. i. s93, 21. 2'.. 
805, 1:•.. Hl. m. :ii. SOO. ■.. 
907, 4. 000. s, 2.•.. Olli II. 
.■11. 911, Hl. 917, II. Oll, 
1;;. 913, 1. 7. 18, I.••. OGli 
1, 2:;. 21. 970, n. u\. II. 20. 
972, .-,. 981 II, 2'i. Os:;. •>. 
9S4, (i. i:;. l'i. 9s5, \κ "jOi•. .3•; :;. \i>. '.i'.il, 1. 1(1(1.', i. ^. 
Idd I I, -', ::.. KhiC, \->. 

Hill 111. I. I. 

i/:h, Τϋΐ,η. -Μ, η: Μ 1, ■.. II. Jl. 
>',!■ ''^•'. Ι-'- 
>/(;</(.- 'Jl 7. is. 
:..); .jfoyoc (Mi.-), 1. >7k( '.lUi, ■!. II. '.):;7, '.I. 'Jl):! 
11, ii(. 111. I. '.)'.)(•, 11, .-,. 

,7 .wo; b'M'i. ■:,. '.KIU. 1.11. 
.V.'V.Mr Sl. -,,:;. SIC,,.!. S^'i, M. 

'>'2I,(., s-27, I. S-2',i,(;. Si:;, 
.-.. Sl I, :;. ΜΓι, s. SIC, .-,, 

1.-.. -11. 02:;, 7. Ols, n. i:i. 

1^. 
iKO.i;ii(t DJ I, 17. ■ 
,'>,w,,f ()'.),-) iV, j. 
,'Κ^ιιιίι KU• DO'.I. 17. 
.'/i'ic 72.-), .'. 7:;7, I. 71s III, 

.-.. 7,-.li, 1. 7.")2, 2. 77(; I, ^. 

7S:;, 1. -'. 7s(i 1, -Λ. 1. 70.Ί, 

■1. 70(i, j 7'.I7. :;. 7(lS, i. i;. 

si)."i, I. .S2;i, .,. s i:),(.. s ι.ί, 

C. S.'i't, Γ.. bSI 1, I. IL'. SS^, 

i-j. S!ll i>, s. Sil.-), j. 1. ;)(iii, 

•Jii. l'.l. 'XH'}, l\. ms, :;, '.);,(), 

.-.. '.).') l, 1. jv '.)7(), 1 1. J'i. 
'.172, .-.. 0, 1177, II. IISI, 27. 

'.i',iiii,(;. ί)9Γ. ii,(i. '.man,.-,. 
,7,w;,y,;.o; '.)2i. I. o:i7. i. i//ih;;h(i S2 1. 1. 

i/i :ηι>\-ι/.ιΊς 7 l'.l. 1. '.)7(1, ΤΛ. 

n'i>^ '.i:,{'<. I. '.(>:;, 17. τ... 

'i'.y.nf S2(>. 1 1. 

i\n^,>ft (■.',)!), ΙΓ,. 710, 1;. 77."i. 

I. -. 7'.)S. 10. S(i2 I. 7 M.n. 
sji;, ij. s:;ii, I. s i:t, 7. 
^ ΙΓ1, .-,. S Iti, I. ^.■>(i. 7. 
>Γι }, I. S.')'.), :;. sS:;, :;. 

S'.il V 1.-,. s',)2. 1.. u. s'.):i, 

II. '.Iltü, 1 1. '.11)7,1.-.. '.1I2, 1 .7.")(/i7.«>;(i)c72S,:;. i:;.79S,2. 
!.■.. 11. '.Ι1.Ί. V. '.Ilü, H•. 21.. UinrcnvHv biiC), 1:;. 9."iü, 2. 

'■t.'.'.i. II. '.(CO, 2. '.ti;i.2. \ :)!ou(',z sTi. -n. 

'.)f.2, :;. '.!(;:;, 2. '.iGi;, :;. j ///x;; 717, II. 7S1 V, κ;, l'^. 

Olis. :;. ',)\\ 11, |. i i. llS-l, ' ;/ ι^χοηοαΤι• 7.J7, I.•.. 

I.•;. '.)S7, I. in. 20. m'-i III, j :jij/.r/.(j; '.)72, H). 

1. .•.. Γ.. 10(12. 1:;. 100 1 II, j ,V/;;.iv 7.-)S, 1. ,s:>:! ν 7. 912, 

20. ::. : ίΐ. :;s. 0,-y.), :;. f)S2, ',1. 

',:'• Q'i'^'"^ S7ii. :;. | .ν^,τκΓριί; 7 IG, n. SIN, 11.1^. 

/u.Mjii'oc '.IjG, 1. [ 20. b'.\:>. <■. '.)1S, 12. '.)7G, 

hiio/.'ui •,)'»1. I.. '.)()(). 10. I 10. 21. 1)77. :;. 1)7S, 2. l'.i. 

io'/.ikl: Dil) II. 2•.. Dil, ' ;)o:':ni(c 7 j':i, 1 I 
ilitiiUiit. S 1 •ί, 20. 
//(lor/z-ij Sl I. i;. 
im', VC 701). ^. ■!. 2.7. 710, 1 IG i}QVOxa).(tun• Sl)0 I, 20. 

Uiyiiitji) 70G, 11. 717, I. 
'•S. I• ••. i 71D, 12. 72.'). Ί. 77G II, i. 
7 ID. 1.. so.",, 7. &i;i, 1. S2i•,, 21. 

7iii\ :i. s;!:i, 21. s;il), i. Si)ö,22.;i7. 

7^7, I.. j S'.IG, .-,. I,. III. 1)71, 2. I 1. 

1)72, 12. DSl II, 21. lIDii II, 7sl IV, 2 \1. I i. 7^7, 0. 

"^ lii. -. sGo, I.,. i:;. sss, 17. 

1100. 21.. 1)07, 1^. 'HD. 1;;. I \2. 

1- iv l!i. D20, I I. DGG, I. I ,Vr„,i 7:i 1 II, 11. DOS, 2.-,. 

7. 1)7;;. m. l)^.■), u. dss, | '.ιγ,ο, 2. dgg. 1. ddd i, >-. 

1". !'■. 21. du:; lll, 1. 2. :;. I loo7,'7. 10. n,. 

D-'D 11, I. 1002, I II. ;:. ; :/rijic 1002, :,. lo. 

>::ino'K 1ID2 I. .-.. DD,-, j, :;. | ,ν,,,ΟΓ/• DDG I. :;. III, :;. DD7 111. 1. lo'io I. .-.. 
l/7t;,fir 1)0(1. j7. DoG. 1 1. ',)S7, 

17. Dl)s II. 12, 
r^nv/iti: ir ^~ \ . lo. 

. >,'^>"/.ΐ, '^''•'' II. II• 

i'i'ii '.(:;.■>, :,. D.Ml, 2. D.'i^i•. 2. :iii).".;uji'i: ^02 I. II.. |\. 1 1. 

.\ll. II. MV, Jl. 
■Huvnu^nv ^,',11. :;. '.)s |, i•,. 
y/Kini'dio: Sil'.), I, ^'.',~, 17. 

v'2. s:ss. U.V. II, 7. DDS I. 7. II, :;. DDD 

II..-,. 
.7|•,.|•,( SOl. l-<. 
,7ivM• 7 IS, .-,. ίκίΙΚίς D21. Ί. |,)ι,1ιό(Γι.,,- /.) 

D2^. :;. 2•",. 
ii)iiiyni(([(>i' 7 I 7, 27. 
iainy.i i't ft• 7S7, 7. Sl)7, 0. 

^DS, 17. 
ti)<iu 701), 22. 72.-,, 17. 7;iG, 7. 

7 IG, Ί. 717 I. 21. SI2 I, 1,. \ s2.-), .•,. s:;(), (i. s;iD, .-,. 

ί SS7, I II. Μ. 1)07, 1.;. Dl 7, 20. 
I DIS, 11;. D20, 2s. D2') Λ I. 

i Di:;, s. DGD I, 2:;. II, .-,. 

D7o, 2.-,. DSl. 21,. '.I'.I2 1. 2. 
i()i(iii r/.('ic 7o:i, 1. 7. Ί. 
'iiQOi' 707, 2. i:i. DD I lll, 1. 
<ί()0.• 70G, .-,. S.-,D, Ί. SS7. ■,. 17. 

Dl 7. 1. c. D:i7. 11. d:id, 2. 

DI.-,, .-, DS7. .-,. DDS II, 11. 
(/iff/'o,- SDI 1; 17. DOD, 27. 

D70, 12. 
iXfi'nm' D.T.-), '1. 
'ixi'tTri^cti S i:i, li. 
ϊικΊιιοί' 717. 21. 721). II. 
7.-,l), 11,. Sl 1, 'i. S27. >::. 
DIs, 12. 
\iica inunc 717,1^. VX.) III, 12. 
tu ;titoiin' S:iG, 'i. 
! ϊαης 701), 2o. 7 17 11,.",. S.-,D,|7. 
j SSS, 22. SDO I, 7. l'i. II, I.. 
SD.-., :;o. 1)01, 7. 
IcTc'cfKi 7 17 II, 11. 1Ί. Do:(, 10. 
! 1)12, 2.7. 1)17. 10. 

lylh'ouoatijz 7:iD, 2. 
ί lyjh'c Dil), 1. xa!h(mn 717, 20. 721), l'i. 

7.-.1, 7. S.-.G, 22. 1)11, 2 1. 

D!2. :;o. 1) 1 G, .■12. Dl 7, 20. 

DSO, l!l. 

xidhicou; 71 0, 10. 717, 17. 

711, :;7. DOl. 12. Dl 7, i:;. 

1120, 1 1. n. :ii. D:',7. 17. 

d:is. ■.). l)S7, Ί. 10(i.->, .■>. 

loOG. '.I. 
xr(:U()ni( 717, II. 
■/.nUt-'/.xHi• 7G2. Mi. 

xft.'h'jxfii' s;)2, 2. ss:i, c, 

I SSS. 21. ΤΛ. ■>:<. Sli:,, 27. 

i 1102, 20. DOG, 1^. DSl 1, 7. 

j 1ID2 II, II. 

! xuOi^nioinu lir.G. :i. 

; X(c:ii^i;i-/it:.;n• DOS, |.•;. 

I x(<:Jit!i('<i'Ki 7 17 V I. ^:;G, :;i-.. 

■/.((.Ί'ίλιχιι; D70. i:;. 2^. Ds:;, ii;. 

x((!h)/.i)i• 7 17 II, 10. '.117. 1^. 

χΐ(.Ίΐ)ΐ7ΐι,ΪΊ• 7.-. I V. s:;g, 2. 

y.alinn S:< I, 1. 

xaili.'ic 70s, 20. 70D. 2V 7l0, 

10. 7:;i II. 17. 7 11, n. :;,,. 
7^1 \l. Ί. siKi, 12. 2:,. 
s:;(', , II. 12. s.-,:;. 1.,. i•,. 
s.-,s. n,. ssü, s. ss'.i. 11.11. 
SDO II. I.. s'.il 1; .,.i,:;.i. '.101. 
12. DOG. '1.21.2.-,, Dlol.'i. II. 

11. DM, l'i. Dl 2. I,- DI7. V 
DGD II, 20. DS7. 1,-,. 2:•.. 

1002, 7. Ί. |o. 12. 
x((irn:n. . Λ D22. I. 
XKini: S2I, I. 1.. Do7, ,',. H.. xaino; 717 II, 2 :. 7>-.i. 1 1. 
^DO I, lll. '.ÜN, 17. ..,-j.; ; . 

D7o. 10. idii:;. I.,. 

xc.i n()i i^ittTi' ',ΙΟ',ι. I,. 
χηίιοι S.-|0. 1. 
y.((xnr(}-/n^ '.ι'.Ί7ι. ;. 
xic/j!.'/,): Si 2 II, i. 
xi'.'/.i'.ni^ GDS. >■ . _,.-,. 'j^in : -, 

χάλκιιης. !>•. Ίϋ, ι, ;,'.;■ ~~i, 

11. 10. '/. ,;,,,„,<;'.;,■, s:;7. j , 

2-. V 1. 
xC().(<iinioiii>c M',.-i. 1",. 
■/.((If-Jr 7o.',, -. I. -. 7 i'.i. ■_■. 

^S7. ::. 1.7. DOD. :; '.' O-^'i. .■;. 

D21. 2:•.. 1)D:1 lll. V 1 1 I.I.. 

v.d/luin,: 71 7, '.. 7. 
' χαλλι inyi-id S |o. 1 . 

xn/.o: 7D I. :,. 7Dn. 7. ^11. :;. 

'■■■■■ S2 1. l• . s2D. 1. v:;ii. 1. 

^r.l. lo. Sil.-.. 10. sis. :;. 

Ss7. 7. I-. '.12::. ;o. -1. 21. 

Dls, ■-. iiilo, I.. 

X(tii(Cii(c 7:; 1 11.7. 
■ XitiKennfi' 1(1)7 I, .',. II. 1.. DlO 
I. 7. 
XKti r/.ictfo.: 70^. |o. 
xaii i^'/.ii r: s'.\o_ ij. 
Zf<^///,/.o;GD7.17. 71 21.7. 11. ::;. 

1Ι.1Γ.. 20. III.:. II, i, 7G2,:,i,.;. 
70 I. :,. 7G^. 2. 7711. ;. s,i2 

IV. 1Λ. Sil]. :;. s:,;). ;. ;;;. 

I 10. 1^. v.-,:; \ G. ^G'.l. in. 

1)21. I .., ". 
I y.ccy ly.iji o'i'i n: G'.i7. ί. 
χίΐιι (ro.ut I ύ: ; : D.-,2. ^. 

1 Xl'inno: Γ,Ί',ι. .•,. 1.,. '.i.-.2. ^. 

i xitiiiH' SS I I. 1 ; . 

; xiciimnt! 717. I .. 7^i I. '.i. 

I xcin 1 1 rc ^:'.i',. ;. 

: x(!o:i 1(1 D^.-|. i ;. 

ΧίίΐΐΊΐΊς 72(i. 7. 7 |0. 7. ^.;^. jv 

1 SG2, 1.. s7;; lll. I. ^01 i; ... 

I 11. DUO. 20. Dill II. •.. 

I xan.i Ί-11 -r^: S:i(', '■. lo, 
I χΐί'τίίί ( ynnr,:,] '!.■,:;. i. 
j y(ci:<lt . innoz 7 1 7. \". 

Xftnni:; ~'>'}. 17. 

yia«;Uin-^ty SM. lo. Sir,, i:;. 
I 17. s^l 1. !.-.. II. o. lili'7. II. 

, XKii! i<(}/ fir 7:11 , ^. 771.2. 
I Dl '1,7. 

! x((lirin/.r DD I . I. 
I xttiit) tiior '.i'.iD I. 7. 
' y«ii(,ni' S(i2 I. ■; n „ 

xiti'-y./.i'ii• Sl I. _>;. 
( XKi'i; i; ii-<:'hti 7:;ii.,•. ^:!(Ί. 1 1. 
' xi-nc, ι;ί•:.<;χ!ιι- |00 1 1. ,".. 

y.ci dj )!)•(£( D'i^. j .. 

X'll ic; iirrf ! (/• 1 Ol | . |. 

y.i'.l il/.ni.i ^H) ~'.''.'. ',. 

ν.ιιικΛοιηι: 7(1''. 1 ■. 

χΐίίκλιαι,Ίκι: II ~-^ x«i(t/.finfii• OTb, l'i. 

y.ctict).0/icliiuz. {-/rnir/'i, yitin- 
ίοχιπιιώ\) SGCi, 1. (i. (/«rn- 
Ιι,/ισμοΊ xfiToiVwi) 'j71, lO. 

X(<1 (<ltjl!l>• SS>, Ir. 

xf((«roi7)' llt 1 1 II, 17. 

y(ii (ii'icii• 7 I Ü, IJ. '.M)'2, .Ί. 

>.Mi;i, 11. 911'^. II. '.HV.i 1, II. 
xffffiii 0Γ)' MS, .i. bTI, ;i. 
',•.')••, 2. 9S1. :;. 

XlllCIJItll/Tilf ^iiG, .1. 

xaTcirtirri nf l'.ui I. 'i. SS9, Tl. 
xatanlfif SSI I, 2ii. S'.ll R i's. 
xKKiaxfVit^fir TM l\', Ί. 
xciiaa.iOixt ^:i."i. .'n. 011, ''. 
XKUtd I ctonc^fii• S.iG, Γι. 
χ((ΐ<ίηΐ(((Τις S:','2, 17. 
xiiiitiQf/fn• IK!."), I, s. 
xiiKiif tnfti' Sil, s. II. 
xciitofn'yny 'JllO. l". 9S:V, i. 
xaiuifv/t] 970. ■!. 
y((i(r/iitoiLnv 717, j:;. 7 IG, .Ί. 

lHi7, jii. 9i:!, 'I. 91.7, :.. (;. 

912, 7. 9SI 1, s. :;:i. H, .i. 
'/.κκι/Μπιαμό: Ί'λ\ II, i:i. 
κί(ΐ«ί/•ί')• IDl 1 1, ι:;. 
xfii .woimoi' 9.71, i,. 
xai.'.u'iyfi)• IUI l 11, ht. 
xai tiiytrr'Uci '.i I 2, :'.'. 

xittt/nr 712 II. \, :;. 77.7, 12. 

SSI 11. s. S91 II ,s. 
xciioixixoc 7ll'.l, 7. 11. 7'Γ2 

11. \, V 7S2. 111. s:;2, i. :,. 

^^:!. I. SSb, 1 I. 17. 9ll(;, 17. 

9li7, >.. Is. 91S. 7. 919. U. 

ίΐ2ι•, lü. 9.79. ^. 97;i. 11. 
■/.(ίιοιχος 7.7.7, .".. 7'.i2, 11. S02 

I. .-> u. ii. SI7. .-,. SlO, .■!. 

971. IM. l(i(i2, .Ί. 
xc'iiom 00)' 71 7. 12. 
χαιυχι'ι 919. 2"-. 
χα, ω Wo 111,2. IV,:;. 1(110,17. 
χκνβιης 9.72, ■">. 
y.fy/nititoc 7S1 \, i I. 
xüaOici '■^'11, 17. 1002, II. 
xfXfi'nv 70.7,2. 72li, Γι. 7 15, (i. 

71G. f.. 717 I, 10. 7.79, i!i. 

77^, 7. S07, Ί. II. sno, lü. 

^77, .".. S7S. i;. SS7. 1 u. ü. 

927. (•,. ',)17. 1. 9li9 I, .«,. 

!i7o. 11. 971, .•,. 973, :,. 

'.tsi I, II. 
xt).ficic 927. :>. 
xi'ü.H SJO, ji. 
xt/j.iof 7;i.7 I, I. 
κ,Μ'ι;, ruc 7^1 1\. 17. 
x;-7'i')(7ic 9ii 1, i:;. 
xinctni νς 9Go, I. 
XfQciiiiO)• SM, 21. SIC, 20. 
χ/ραμος SSI I, 2.-,. H, j. 
xfQjiiy.dQioi' Sl 1, 11. xfQOo; S12 I. I. 7. II. II, :;. i.. 

χκ/ί'λίίΐοΐ' 709, 27. 71 0, Γι. 20. 

7i:i,2:i.:i7. 72,7, 2i.Si:i, ■1.10. 

s:i.7..-,. s:;s,22.s;i9,^.s,7:i,7. 

S.77, I. s. SS:i, 7. SSS, 22. 
902. ',1. II. 90:i, ,-,. !i. 90Ü, 

Ol. I'.i. 907, s. 12. 1 I. 010 

II, i.v 21. 911, 11. 9i:i. !!. 

9S1 1. V. '.)^',|, 11. 
xfifaXi'i 7.70, I I. 95 1,0. 955, :i. 
x;;J.'iff S9G, 7. 
x/;)'f7oc. 917, 0. 
xilQv'i 902 II, I. 
■/.</')'wroc 71 7, Kl. 
xic'Ji'j'ii'in' 7 17 II, 17. 
xii'Jij'oc 702, IS. 729, ii. 

711. .■;2. S5G, 11. 9:iS, 7. 

077, 0. 
xiXQcircti SM, 27. 
xii'ii' 7G2, 17. 
κλίίΰίοΐ' 775, .Ί. ίο. 12. 
χλι^ηοιομίίί S95, :ι."ι. 919,7. 
χλι^ροΐ'όμος 719, ΐ:ι. 7 10, s. 

S2;i, lii, SGS, 10. SSS, IS. 20. 

S'.I5, i;;. 10. ;i7. SOG, .",. 907, 

i:i. 017, I'.I. 019, il. 21. 

070, '22-. 27. 
χλί^ρος 70O, 2. 700, 7. lo. l I. 

7 11,22. 7 12 IIA, s. 702, i:,. 

SI9, 2. S20, 12. s:;2, i. .-,. 

SGO, >K S72, .-). SSH, -I. :,, s. 

SSS, I I. 17. ODC, 0. 17. 907, 

V IS. 91S,7.919, 11.920, lu. 

922, ^. 929 I! :i. 059, 7. 

97:t. II. 
κληοοϊι' S9;!, 11. 12. 
y.).i^oov/hc 7oS, s. 721, :\. 
x/.irni' 95 1, .-j. 

ΧΙΊ^μ Ij 71 ii, 20. 

χη,'λάς OO:! 111, s. 995 111, 1. 

:.. 7. 1000 1, 0. 
xoiiiür 775. s. 95s t•. 
χοίΐνς 7 IG. 12. 717, 10. 727, 

!i. 1:1. 72s, 1:1. 1Γ). S:17 V 1. 

901;, i.->. 010 I, :i. 12. 919, 

17, 20. 050, s. 
χοινόιης SlO, I. 7. 
zoiJ'iDCfij' 9G9 I, Kl. 
xntvoiroc 7 10,7. 07 1, :i. 07G, 2. 
χο?Λ('(ΐ• SIS, 2. 
xo).).)j<tcc SOG, 2. 050, 2. 
xoD.OQoßoi 759, 1 1. 
χολλνβιαηχικ 711, lo. 
χολοβύσκίχις SOG. I. 
χοηίζαι• SOI, 12. Sil, 0. SM, 

:;. .-il. S29, 2. 0. SS7, s. m. 

m. 22. 907, 11. Ol.'!, 10. 

02;}, IS. 1001 11,10. lOOS,i:). 
xoy'ia 052, 2. 

xo7i)j 70s, 11. 001, 2. 090, 1. 
χόπος S15, 0. Sil, 10. 
xo:iinv 9!i5, s. χοηύπιην Ss7, 't u. ii. OK!, 7. 
xoaxiifi'nr 020, 21. 
χηπμύηιοί' 717, '.ι. 720, 12. 
xüo'/ioc 7 1 0, 12. 
κύσιος 052, :.. 
xoi'(j(uo)Q 705, I. 0. 
xovii^fv GOS, lo. 10. 22. 2.Ί. 
xovifiifti' 00:i, s. 21. 077, 1. 
xoiifOQ SG5, 1 1. 072, s. 
xaif ιΐ'ος 7 1 7, i:;. 1 1. 
xi2(c'ßai«).iov 950, .",. 
xrtfisiij' 81 G, l."i. 
xQuitXi' 7 12 III Γι•. 1, 0. 7Sn 

II, Ί. S(l5,'i. S25, 2 S50, i:i. 

017, 1;;. 
xinci r^ritc S'i2, 22. . 
XQ((.i incocl \~ I. 1. V I. SOS.I. 

871. 1. 801 1; 10. OOS, 17. 

:;o. 021, l. 025, 0. 92G, .-.. 

970, :.. 9S.'t, 1. 
x(itat)if}f SM, 2."). 
χοΗίς 932, :i 
χηήΐ'ΐ; 999 I, 0. II, .",. 
χριϋή G9S, 21. 710, 20. 7i;i, 

■1 II- ii. 7 11. 2 ,1. ii. 7s7, I. 

70'.t, ;!.• 802 I, w u. ii. So7, 

I•!. I I. S12 I, ,-,. s. S12V,2l. 

0:!0, 11. 97G, 12 077.7. II. 

07s, I. 21, 22. 979,;;.7.'.i. lo. 

9S0, 2 u. il. 09;t 111. II. 
xni !) ixn; 022, 7. 
XQulic 100 1 II, lü. 
xQi)xi'ii)i-i).oc Ί'λ 1 II, 7. :i:;. 
xiiia'/ca 992 II. 1;. 100) I. 10. 
yti,ui( G99, 1. 12. 1."i. SG5, 1.-,. 10. 

SS9, 21. 100:!. s. 
XI i^foc 757, 1 1. 20. 912. 21. 
xt /jroKinifia 9G9 I, 12. I.".. 

II. 10. 
xii^roi noifoc OGO I, 11. 17. 
xiijaiQ 017. !). 10(1 1 j, 11. 
y.niiioc 802 I, 10 ij. ii. 
xvtifQi'ijir^q S02 I, 10. IV, 10. 

MI. 11. .\IV, 21. ^ — - 
κι'κ,^.ο^ 0;iS, I. 
xv(ji«xiic GOO, 2. 1 1. 1 1. 71 2. 7. 

717 I, ;i. 10. II, I.-,. 22. 
y.vntfvny S05, II. 825, 2. S59, 

l-i. 90G, ,-,. 917. 1:1. 0S7, 12. 

002 II, :,. OOli 111, 11. 
xroio: 7o2, 0. 11, 7oo. :■.. 22. 

7lo,s. 711, I. 7l7,:i. 2.•;. 27. 

725, 1.727, 17. 728,:;. 720..-.. 

7:11 II, 2. 10. 7:i7, 1. 717 

1,7. 11. II, 10. 75(1, 1. 751 \. 

752, 1. 12. 775, 1. 700, 1. 

SOO, .•,. 81G, 1. 2s. 821, 1. 

S27, II. 17. Sil), s. 813, ."i. 

S|.7,.-,.S1G, .-.. SlS.s. S5G,s. 

S50, 17. SG3, 2. SGS. 7. II. 

87 1, .-.. s. 10. 801 It 1. 10. 20. 

892, 1. 27. 900, 2s. 901, 7. 9iMi, II. 12. 2.'.. 0117. :;, f , ] ( | 

II, 10. :;i. .Hl. 0. '.i|2. .m. 
910. 1:;. 21. :;:.917.2i 9IS.1. 

019. 1. 92o. i. 9:;r,. :;. |•._ 
Οίο, 22. 12. Ι: ο I'.I. 1. 7. 
9511. Μ. 9.••1. 2. 2.:. :ΐ.-,5. !. 
97(1, II. 9νΛ. 12. ;.s| ι. ■■■._ 
11,-^1. Os3, Λ. 10 2:; 0^1. 
'■ 2V. 9*^7, 17. '.102 II. ... 
9'Μ II, η. O'.iG II, 1;. iii.y, 
II. Ι.:. 

χνοηΓί' Οο 1. 7. 992 1. ο. 
xvoi-mic 9'. 2 Ι. m. 
χι'•<•}ΐ• 81 1, ΐ'ι. 

Xw/i'm)• ".•ΙΗ;. .-,. Ί. '.ιιι'.ι. 20. 

9S7, 12. KU 1 III. ο. 
xo'iur G07. ^. GOs. 2". 7ο| . 1. 
7(ΐ7. 2. 7 in. II. 7)1. 2. :;. 
Τ10. :.. Τ. 720. ... 7:;ο. ι. 7. 
ii. 731 Ι. 1. 11. ,, :.;,;. ι. 
Τ51 V. 75 1 II. ■;. 7.-.7. Ι2. 
759, :;. ο. ίο. 7ι;ΐι. ι. 7ι>2, 

7S5. ,-,. 0. 7s(; Ι. 1. Τ'.Η). υ. 
702. 0. Si)2 .\Ι. 27. SII7. ;. 
S10 Ι. 0. S1.'. V Ι. SIT. ::. 
S20, :7. ;;•ι. Μ. so:;. 2. 831. 

.•;. ■".. S35. ,-.. •ι. 12. 1 1. s:!i;. 

■1 ". ;■. 812 II, >.. IV, 7. V. 7. 

\ι. ο. VII, 7. S.-,•) ι„. s.-,:{ 

ν 2. 0. S.75. ι. s.-,>, :; -._ 

850. ο, >G(i..^. Mi:;. 1. sr.'.i. ... 

^70. ι. SSii. ι. sSS. Μ. ; 1. 
SS'.'. 12. 1». S9II Ι.;;;, νί; \ :, 

υ. ϋ S99. ^. '.Hill. IV. 9ιι2. ι. 

003. 4 υ.ϋ. 0(17.7. 1^. Οΐι>.•,2. 

20. 2:i. 21. Ο11Ο.2 η. 11. '.Ii 1. ο. 
ο IG, 1 1. '.117.2.:;..-.. ο. 91^. ο. 
ΟΙΟ. Ι.-,. 920. Ι. Ί. 027. 2. 
970, 7. 072. 2. 07.3. ι. ιι. 
Os2, 0. OS;;. 2 11. ii. OSO. ο. 
090. 1. :;. .-.. s. iiiii:;. 7. 

xütiiijixo: Sir2 \ |. 21. \ III. •>. 
W. 2:;. XllI, 1::, .\\l, 7. 
.MX, 2J. X.\. 2. 7. ^30. •.. Xuyy.la 781 \. iv \ I. n. 
/.('tyx'/.inr 781 IV, 1. 
/.itxi iittv 1 0O7. 7. 
λη).ηι• 822. l^. 21. 
).Ci[i,^i<r(ll' GOS, 2^. :l. 72.'. •. 

7 11. s. 7S3. II. :;|. >>l 1. 0. 

S15. I. 822. 7. ν•2ι;. ... -.. 

!>>. 2;. 827. V. s20. 1. s 1:; 

1". S7). I. SSG, 0. •!. O'iG. 

10. Olo II. 11;. 017, 11. 92:!. 

.'i. 07ii. ii.. IO113. ;:;. 
λαιιτκίς 717, 12. 
ληηττρυ^ 733. ο. 73G. ι. 7!.Ί. 

2.12. 752. S. 753 VI. 2. 7G2. 

III. 78(1. II. S3G, Ι. Μ2 II. 3(; — '.ι u. ,i. (Ί(ΐ;(, 17. Oll'.l, :iii. 

\ni, 1. '.»;!',), li. 'Jio, 2i;. 

'.ilti, :i. ii7;j, :.. 
).itu-[[H)i i^c 72S, '.I. 7 10, '.1. 

7.-. 2, II. 1.-,. 
/.ccfdQio; '.) 1 1 , ."■. V. 
/fii'ijfc 73',), :i. il in. s. 
).ύχι(ΐ-οι• 7 III, ;i. i. 
/.αχ(ο•οατι^οΐΐηι• 7 [it. ;;. i. 

SS2, :;. 
Af/fD' 7(i:!, J. I. 7. 711."), 1. :,. 

10. 12. 72s, 11•,. 717 II, 7. 
71'.), (i. 77,'), i;. 7S1 IV. s. 
Sil, m u i;. b22, III. S27, 
I•.'. S:i(3, 7. I•.'. Slii, 11. 
5>7 1, (•.. SM i, 1Γ,. II, ;;. 
Ss7, 21. SSO, s „. ii. sOd I, 
I. .-.. 1.-.. Su:i, 12 M.n, Ol,-,, 

l'i. 20. 22. 02."), I. .-,. 10. 

OlS, I. 0,7 1, II. OlV.l 1, s. 

11. i:;. I.•.. 070, j,•;. 07S, 2.7• 
0011, 0. 00:i III. 1. 1002, 2. 

?.ficc 1012, 7. 

ληο< 7Sl II, 1".. III, 1. 

/fi'.-riiJ' 017, In. 

/.fii ovny.ü r \)7>Si•, 12. I.'!. 

lllilO, 10. 
/.nioniyiit 7 17 II, 11. 
λίΟΐΊίΙηιοι• 7S1 III, '1. 1 I. 
Ifvy.u.: 717, .-.. 
/.frx'JCifiiioc 0S2, !i. 
).n-/jj/ooi:. Ol 2, 10. :',:i. 

λίΙΎ(')ΙΙ(( S.i4, 12. 
/.;'i')J' 0.")7, I. .".. 
/.;,■/'"' OiiS, 21. 02S. ^. 
/.);ζι•ι/ο.- 717, 12. i::. 

λί,;,'!« so:i, 2v o:m, I. 17, 

2. 077, 20. 
λι;οώδης Kill 11, 1.7. 
/.i^r;i iU/.i)C 7,-)0, 7. 
lUcf SOI. :;. SSI I. .7. ii. 
/.i'y-}.ct i^lliuuhil 7SI VI, :;. iii. 
/.(.'',„| ()■,_,,),- ΟΓ,ιι. I. '.ΙΓ,Γ,, ■<. 
/.(/,-'//.((j;• S71, 7. 
λίκ,ικΌ' (JOS, 1.7. |s. 10. 
ληί'ίοιον IS, 1 2. 
λινηχαλάητι S7!i 111, 'i. V. 
λινυϊς SlO, \'.\. 
).ii!i',:\\ ll,:;.i.n. 7:i,'. I,2.i;. lo. 

7 11, u. s>;;i, s. lo. s.m, 2. 

SS'.'.. .7. 0(17. I•.. Ol Γ), 1^. 22. 

OO:•, 111. V 00! II. ij. III, :;. 
00.-) III, 7. 7. O'.Kl 111, 1. (;. 
007 II, s. OOS I, 0. II, .7. 
000 1,0. ^. Iniii) 1,7. 1002, 

7 u. i». 

λθγ'α< SOI V 12. 

Xor't~fiv Ί'λ'λ, I. 7G2, '^. S20, 

:ι. 7. II. .•;ι. 
λόγιιιο; 70G, .7. 
?.6)•ιος S^Jü, 7. 
/.oyici ήπιοι• OSl 1, '.ι. loYoUntU• 000 II, 2:1. Ι iiitifoijiijc Sl."), 17. 10. 

;.oj-oc 71 1, .7. 710, 11. 720, :;. i //άχι/ιος 0.-)Sli. 

7;U II, 17. 7.'i2, 7. 710, 1. !| /nyalorrotrcHCi S;;f). i:;. 

2.1. 717 1,21. 771,:;. 77,'), V μ(γ(().():[η>^ττ)]ς ΟΙ'.ΙΊ. ;;. 

10. 77S, ^. 700,2. S02 I, \^i>ty(iq 72.'), 21. 720,2. 71.-,, 12 M.ii. 812 II, s. S20, 7. 20. 

&2(;, 22. s:ii. 1:1. Sil, c. 

Sr)S, 10. 11;. SOI, 1. 870, 2. 
SS4 I, 17. 1:1. SOO 1, n. 
SOI V 17. SOI, 2. SOO, !i. 

Oll, 7. Ol,-), 17. Hl. 2:1. 27. 

021, 1.2. 027. I. 0•11. Ι.Ί. V. 
12, i;. 070, II. 1.7. 21. 2:1. 
077, 10. i:;. i'.i. 070, lo. 1:;. 

osii,s. 11. 12. 1:1.211. i()o:i. 

Hl. 

h)io; ;.. 002 I, 2. 
■/.ΐΊΐκιχυς ). 717 1, 17. 
Ρ.ί)/()οο.'Γ(' 1007, 0. 
}.oi7to)'iutifi-Tr 070, 2 1. 077, 

;i. 17. 070, I. OSO, 10. 
).oi-iuyQ(iifi(c 070, 20. 077, I. 
loiTit'ji 71(1, 7. 7G2. 12. 772, 
::. Si)2 I, 22 u.ii. 8M, 12. 

s;ii, II. s:i2, I. s:!i, lo. m. 

S."..-). I. 21. 812 II, 7. VI, 7. 
VII, 7. SKI, 10. S')0, 11. 21. 
SO,-), 7. II. 10. 12. S(iS, 1:1. 
SSI [, I. SOO 1. :i. II, s. 
002, 17. 00 1, 11. 010, IS. 
000 I, i'i. 070, II. 1:1. 077, 

10. 002 II, i). oo:i III, n. 

000 I, 7. 1010, 7. 
Invi rio'i()uit' 7S1 II, 12. ls. 
Irfir 007, 10. 
IfTTflr S| 1, :io. :ii. S 1Γ), s. 
λνπη SS 1 I, .7. 
?.νσις 820, II. /(((';',< looc 0'•12, I. 

ιΐ(ίΧίί(ΐΐ(ΐς Sii7, III. SItS, 17. 

jutxaoi I ;;c 7 10, s. 

[i«xno7io('iiii');ii>c 003 II,. (1. 
00 1 II, lo. 00,-) II, II. 000 
II, 10. II. 007 II, 7. OOS 1, 
I. Ii. 000 I, I. 1000 I, 1. ,s. 

μαχοής 072, 10. 1011 II, ii. 

)ttu.(<ß(t!) not' 0.-)3, 2. 

μκλα/.ία Oi") 1, 12. 

μάμμη 712 II Ii, 7. ii. 
I μαι•:ιύι•ίίΐ• SIS \. 8 1."), II). 
j S7I, .1. 02:t, 17. 
j μ((ΐ•ΐ((•/.6ς SO,"), 1 1. 
I μάομιιηοζ 0.")2, lo. 
I μίΐίίΐνηΰν 70.'), II. 7. s. 700, 

I. 7. II. S71, 17. 000, II. 12. 

000, 10, 
μ«ρινροηοΐ(ΐι> 070, :;. 
μάηΐΊ'ς 728, II. 1002, in. 
μ((ΐΐ)υη'ί< (ίιηλύΐίί SOG, 1. 
μ(«[όριοΐ' 918, III. 7. 717 Ι. :ι. II. 7 IS 1Ι|, ,,. 
710, 2. 7.-,0, II. 7(;(ΐ, 11. 
7S1 III, :;. ίο. Ι\. η. V. ιο. 
IV VI, :;. 783. 2. 780 Ι, :;. 
&Γ2 II. 2 II. 11. 000. :;ο. 000. 

2S. 010, II. Οΐ'ιΟ, 2. 07ο, S, 

002 Ι, S. 003 II, 111. ΙΙΙ. ι. 
'001 II. 7. 00.-. II, 7. 000 

11. 7. 1002, 7. 1011 1, 21. 
μ^<'Jtfιμt|ι•^v.'■n^ 1 002. Ι. 
μιλ(iyχρoιC 003 II, II. 00,') 

11, II. 000 III, S. 
μΡ.α; 018, ΙΙΙ. 
μίληΐ' S22, :ι. Sl.'i. II. 8S4 

Ι. 22. SS,'., Ι. S. 
μίλί/οως 00 Ι II. Ιο. 000 II, 

10. 11. III, Ι. 007 II, 7. 
00S Ι, ι. ι, II. 000 Ι, 1. 
1000 Ι, Ι. 7. 

μίλλην 78:'>, ι:ι. 27. 8 1.-), 1 ι. 

S03, 20. 0.-)8γ. II. 0S1 11.7. 
μύΐ([ ι^αϋαι 77."), Ι:;. 811, :;>. 

822, ι:;. 02:), 1 2. 
μ^<ΐ[Ίις 020, ι;. 
μίη^η' 731 ||, ΐ7. S. -,ίι. |7. 

001, 7. 000. 21. 010, 27. 
μή'ημίζ 710, 7, Ο. 

μίηίζίΐΐ' 727, ι:;, SO,",, :;ιι. 
μ^οΙ: 703, ι. 700. 7. 73,1, 2. 
732, ι. 7 12 II Ιϊ, :;, 8sS, 

11. 17. 00.-) Ι, :;. III,:;. IV,:;. 
000 III, 2. 

μερισμό: ΟΟΟ, 21. 

μ^ρης 7θ7. Ί. 710, ι. 710, 7. 

7. 73,1 II. 2 II.... 73,-) Ι, .'. 

711,:;:;. 7 12 II \, 7. 7 10, ο. 

7.J0, 10. 17. 82:ΐ, 7. 830, :ι. 

8 11, 2. 800, >. SOS, 17. 

S72, 2. 883, 11. 887.11. 17. 

80,",,:;7. 808, in. 000,21.22. 

27. 007,11.7. is. Ol."). :; π. n. 

017, 0. ΟΙΟ, ι ι. 17. 10. 20. 

ΟΓιΟ, 7. 070, 17. IV. 073, 

1ι•. 077, 1 ι. 07S, ι:;. 21. 

083, II. 087, II. 003 III, ι. 

.7. η. 7. S. 00 1 III, Ι. 2. 000 

111 ι. 008 Ι, S. Π, 1. ιΐϋΟ 

Ι, ι.. 10(1(1 Ι, 7. 1002, ι η.;.. 

loos, ι. 
μ^σιι^ί^n• 700, |s. ΟοΟ, 7. 
μκίιι'κί 007, Ι. 7. Ιο. Ο 12, 1. 
μύτος 713, ι:;, ίο. νΟΟ, 2. 

7S1 III, Ι!,, SSO. 7. 893, 1 1. 

001, S. 00G, 1(1. 010 Ι, IS. 

II, 211. 011, ,7. 015, 17 ... ίί. 

91(i, νν 028, 22. 931. ,Ί. 

03,"), 7. 993 11, II. 12. 991 II. 10. 00.-, ΙΙΙ. ;,. .,(|,; || 

1 1. •2. III, ». '.ι'.ι7 ι. 7. II, 
-.. :. 0. 00s ι. ι. ,,. ι„. ,,. 

' II. ο. 001) ι. ι. ΙΐΗΐιι ι. ι. 7 

μίί!Οΐ(ηΐΊ)ΐ' ^0 ι \ ju. 

/tfici ici/j.ni' 712 II, 7, ; :. 

μ fic.oif'.i i'fH'«i ν'.).-,. ]:. ,1. ;;. 
• μκ(ίύιι)ιί>•<(ΐ 7.Ί 1 11. .,. :;j. 

"12 II .\, ι. s;;2. ji. s;.), 
•"'• '■• b^S, 2 2: in.-,, s. 
070. 22. 27. OS:i. I... 

μι-ι (conaiz 832. .' ,. 

μι rci/./.a'rani' 71ii, 1:.. S32, 

■ 21. SSS. js. ..,,. ilTli. •_.,,. 

μ(τιι'/.λί/.υ; ('>^i7. Ii. |v. l'2. 
' μκαμίΓ,.'Ιηΐί• 'j\ (). ■.'.7. 
, μι ι itinfli' 7 17 I, | i. 
I jUf ί fi/'Oifi 83Γ,. :,. 
I μει iiTThuTTHi• 7 17 1, lo. 

μ^rccΊ( ι/.ι-ΐι' 017. 11. 

μίΐια ι ,'/,<)•(<•ι 73,", Ι. |. 

1 μίιαίί tofi !■ s:]-2 ;;] 

Ι - 

Ι μf^ί-rtιyιy^^^σ.h(ι sslj. :;. 

i ,'<iri.rr;;-0(fi/); SS.}.:;. ΊιιΓ, π 

! IS. 

μι-ιή•ιοο; 827 |ο. 82'.ι, |ο. 

ufroroniufw ss7, ;. II. :;.'. 

! μ^ι oviiid S3(i. s. ] ;. 

j μίιηχιις 7ii 1 I. 710. o. ;... 

7Λ:,. :;. 701. 1. 772. ;. ::. 

7711. :;. 70o. 2. ;i. 11. 7'.ii. 

I. I. II. I. 702. 7. >17. 2. 

I sio. 2. s:;i. i„. ^r,i. :,. 
] Ssl, 2. SSO. ;i. si|i 1; i„. 
\ OSS, I. 21. 003 III. s. 

μί-ιοί-ΐι• 710. ο. 7.".."). Ι. 7s7. 
:;. 7θ2. ο. ιο. so7. :.. s:; j 

12. S3,-,. s. 83^. ji. 812 Ii. 
.7 ... 11. 022. 7. 0:10. 1. '.131, 

I. ΟΓ,Ο I. 20. 2-.. OSS. 7. 21. 

ilf'i o/j-ofi '.100 I, J2. 070. !o. 

μ^ιnι^σιc S(l7. I I. 
μιΊ i'ijioi' 7 1 3. 1::. s.-, ] ., 

Sr.O. Γ,. s. 1 1. '.IUI . s. ijlii 

I. IV 011. 7. ,,. 037. ■.. ... 

07.-,. o. !li,)s I. ;i. 
μηόίποι 7 17 II. 7. 
,((;;/.0ί• 01(1 |I. 7. O'.is |. 1. 
μήι• 710. 2^. 713. :; ... .;. 72.-,. 

22. 720. :. 7:;i. :. 7 10. -. 

■I. 7ll,i:;„ ... 712 11 11. 2.'.. 

710. :;. 7 17 I, c. 7 1•.'. i... 
'7.'. 1. I. 7."..".. 2. 7.-.',i, 1. 

702. 10. 70ό, 7. 77:;. 7. 

7s2, 7. 7s7 . 2. 700, :. 

707, 7. 800. 7. 20. sO'.i. ;>. 

S3l. 2. ^?ώ, I.. •.. ;:. 8:j7. 

;;s. S3S, 2v Sil. .7. So3, 

:;. Kl. S.")j, (.. Su7. 1 1. 8,•,.,ι, 

(i. •8Γ,.-,, s. i„. S73 III. ::. 

SS7, 2. 1:1. SOI It 2.•;. SOO. 

III. 901. .7. 000. ::. 91o II. 37 ... -.11 ;. ι. i 
-. .■:. ι: '.il '.)12, uoiw, 7 12 II Λ. J. '.ι;ΐΓ, 
II, ι. Korod.'oiw, 711. Γ.. Ml 1 ι ΪΜΊ^ '.ι ι '.ι. ".. 

ι:,. Μ. :.. Ιΐ!ΐ;. ; i.ornr 7 17 Ι. :.. | i',ouu!u 'J'mk Ι. 

„ „. ;ΐι^. -1. 'X'iK \•χ ' ηυ,η, 7;;S, :.. THi^. J. 7011,2. j 'd,,n„: sllii. •.. !):,2. in 

;,;. j, MIM,;.,. ΜΙΛ, i.. ' 7\iM. >. Slii. i:.. SUM, i.. , ;/,/„.: MmM. s. 

In ,, ',i7i i:.. ',i7.'i. 1. Ml'i. II. '.ΙΜ2. :,. MlM. 11. ', 'iiltunor ^2 1, 1_'. Sl 

^l I. Γ,. II,. II. I I. JJ. ms:'., '■"■'M S7I. IM. ss;;. ;. n•,;, 

'.Mm II. 17. Ml 1. n. Mj:;. 

'• I "^ 7 , ' . 11. '.H.:,. s. : I. i;.. ms:., i. i:.. msm, 

;:.. I I. M'iii. s. M'.H, 1 I. 

'im;; II. V MMI II, ■>. MM.-. : '.I7M, II. 

11, •,. ΜΜΓ. :l. --. MM7 II, :;. ' ,iiin,u ir,o: S^'.l. χ. 

'.'IS I. ... '.ι',ΐ'.ι I. j. liinil uor,/,ij 71S. ■.. MMi. lii. 

I. j. liHll II. I. i nr/.u: 71'.i, M. 

m^ruun- IV:,.:. 7ΜΓ..:.. bH:., ' nan'/oiir: Ml2, hl. 

V,,.-,. s, ;i. M^l 1. -. ' jironr: Sli7. i:;. Olli, jü 

.,. ,; M2s. iv i M.'.l. 1. 1. 

i,;,..r/.K 7^l 1\. Ml. \. Γ,. ,, vnii.'l i,/. i, 717. II. 

_iii,i/.• l'.M7. 7. Ii'.is, .-.l. :;l. ' 

7.1... I. .'11. 717. -"1. 7 IM, 1. 

77i. II. IJ. sKl. -. i'.. Sil. ' riiyy'K MMl. :•.. 

1 u ... si.->, i:•.. S2I, ■,. s:;;;. IUI,-:;. Mü'i, ;■.. I. \ ir/.n<ii 717. II. 7;'.l II. II. Mmi. 7, 'iTj 

'.Hl 1, :;. MC.:., .'. \ iv/.i 11: 7ii:i, .•.. 11. M7 1. ,. 

',H)7, .".. '.Hib, I. ' 'ξιΊ.οι• IM il. >-. Ii>. M."k1, i.. οΊί,.)! kui- --M 'ίι-λη:ΐ(ΐ-/.ιι,]ι• Hl 2 
'ivnin: 71(1, 7"^, 7 '.12. ;;. 1 ;. |•••. '.MIM. 17. '.' i- 1. 1 I. 
s|2l. .. r(ir/.»r (.MS. 11. sii2 III, .•. . ό,)ι,: S:;i, V. '.)!.'., 17. l'i. '.l'.ll .;//;, 71 

III, :;. Ulli:;, ',. i., '.i.".:; j, 

(Ίόοίχ '.l'.l'.l I, ;.. ' i'j/ny'roi''; Μ 1^ 1. 

o.'hi• 7:11 11, 11. '.IUI, in. Ij/.ni 7M1.:;. s] 1.,, s' i _• 

iti'yn'nti '.l'.l'.l I, •^, ; s.-,M. 7. SMii I 17 ^'.1 1 li ; 

ii'ioijKi ',r2s, I,•, 17. ' '.ilM !■., M.-.M. 11. M> 1 II.. 

οιιϋ.Ίκι 7 17 I, Ml. I I I. I.. si;;. 11. si.-,. 1. sir,_ j. i i'.wic 77Γ. I. iii. II. j. 7si 111, oi'yiTi' 777. .'. Sil:;, s. '.MIM. ,•,/.,,_,,- M'i:; iii. u. II. V. s,-, 1, 1. ... Sllii. :;. 1. 
^i'.l. 1. ^1.^. Ml. s7 I, -. 
■-7:.. 7. s7r,, 7. ^77. 7. 
-7^. ■-. SV i , :.. SN.,1, I-. 1-. |\, I,:. s.-,2, Ί. S:.."., 

S7 1. 11. SMI, .'1. '.117, I 

m:;m. 1. '.111. 1. iMii,",, 
1III17. ■.. hl. '.)ii, I. '.)i:;. 1. 

O/'zi, TIC S'.H'i. 1. 

oi'yi'f 7Γ.Ι, ... I., 7 •ι. 7:;i 11,'.. 

7:1111,2.1 ". 7:i:.i,xi..'i. i„. 
7 1S II, 7. ■'. III, (.. 77:1, I.. 
777, I. 7<.il, X. SI 1. :;i.. 
SIC, 1:,. S22. Ml. M.. S2:i. 7. 
S2.-.. :;. S27, Ji. s;;;;. i... 
s,'. 1, 1. 1. X. S7ii. s. •.. svs. 
1... '.l'.ll 1; Ί. '.Hill, 11. M117. 
.'.. I.. 11;. 17. '.ins. .. I J-.. '.IIIM. 
1. 7. II. iL. Mlll I, ... I.. '.ilM. 
|s. .M. '.I in. Ί. ',ι.Ίιι. ;. 7. 
'.i.M, :. '.i7ii. 17. '.!-:;. ... 
'.im:; III. in. '.iMl III. ;. M'.ii; 

I. :•.. III. 1. I, ... I.. '.I'.i7 I. I, 

II, I.. 7. V '.IMS I, 7. V Ί. li. 
.'.. I. ... M'.l'.l I. ... -,. V II. I. 

ΙΙΙΙΓ2. 1 il, ... iMIIIi, V. 1 11] J.'., 
yia ' niyiin• 7ΜΓ.. 7. 777. 

'1. s:;:;. i,,. '.171. 1 1. '.is:;, ... M. 1 1. -^..-.. 
.::i. \ ... ;i:;ii s'l 1; .,,. m:;7. ;. 7. Mll, 1. ^ ι•,•.ι./γ/ί; 77ι•. Ι, -. 11, .-.. '.ι. 

Μ Γ.;, .. '.ι !.■>. χ. '.117.1. ' η, SS | |, ;;. ι ι. \1. 

Mis, 1..-.. Μ.Ίιι. J. '.ι.-ιΜ. •.. : ;•//.'),- μμ:! 111. χ. 

μ7Ι, Ι-•;. 17. Μ-^Μ. .. '.. Μμ;; ' ΐΊ/ι : II- 1 Ί Ι 1 III. 'Ι. 

ι, ::. '.)'.! 1 II. ... Μ'.Ι.-. II. ιί. ! ΐΊ^'η' '.V.\l\. ι.. 

'.ΐΜ(•| II. .-.. Ι'Ηΐΐ Ι. |.•,. : riy.o; 1(1ΙΙ2. ι ι. 

////._);/(); 7:;ΐ1Ι.ν:;ΐ. Ms:;,.,. ' loyiiii/iyoi / ι!; oj 11 1 .■>, 1 1.. J 1. 

,,[,,_.. ιη).ι^1\-1.'' 712111;.... . i'»,...,...;,- 7 ΙΙ.η. 7 Ι,'.,ν. sss, 

7:.:; |\. :.. s;;:;. ,. sk,. ,,. ι\. 

•„ι7. ■,. '.Ins. ν. 11. ι.ιΙ'.ι. 11,, riinimur 7 IM. \1. S:;m. ι.. 

Μ2Μ \ 1. Μ:1ΙΙ. :;. MSM. Ί. 7. \. 

1ΠΧ...).• 7|ιι. .-.. 712. 1. 72'^. ΐΊΐιιιι: 72Μ. Μ.. s,-,r,. η. μιι7, 

;;. 7 IM. :; 7s| II, 7. III, .:. Mi:;, ι. -. ■>. '.ιΐ,',ι ||. .. 

ι ι. IV. Ι. \Ι. Ι. s| ι. 7. '.ΐ'.ι:ΐ 11. ι:;. 

si2 1. j. Sin, |ν. s:i 1, .-.. χ ;■„.,.,,- 7 1 :;..-. 7:ΐΐ).ι.. 7 17 l,s. 

Ml. li. ',i72. |ii. '.isl I, 1. ::•<. II. I :.. 7,-.:; IV. 7. 7^M, I I. 

II. 1... 7si, II. V. 7m:;. ... sii7. 1... 

/i,.;.Vi'.7o>:< Mll, I V \i. siiii.,..7. Ml. ^2:;,:;. s:ii.:;. lu. mm:; iii, mi. 

,ι,ι:Ίι,: snii, ,,. s lii ;,. 7. ' s:;7. p,. S|2II.II .i.i.. s.-,:; iiiyii)iiir S>M. s. '.I(l7. ... 7. 

NN.)..,. '.i.",i,:;. \ I. S7:; I, _■ II, _'. SSS, I.I. oiyiiyn,^^ S.">M. ;■., 

„i, ,.■/,,,-,. 711S. 7. 77.-,, 11.. '.111:;, 1 >. j.i. '.17 Γι, Ml. ".177.1. \ o('/o(). )./.•;]■ Mlll. i. mmi. I. :;. 

v;;i, I. 1,,. slM. ■.. sr.ii. I,. M--II, Mi. '.isl |. 1.. liiiMl, .',. I III. j. '.i'.i7 I, 1. II.... '.iMs 

^ύ\. .-. sr,2, 1. SS'.I. :;. .-,. ', foi.tii' MIs, in. I. 7. II. .•.. M;i'.i I. 1.. II. .. 

'.IHM. i'i, -.'7. j- MiHi.i.. '.ιΓ2. I cijoo,- •χ.-|'.ΐ. Ί. sv7^ -,.17, ..Γ.;7_ ; ii,'y,ii),,n ι• IIMO, :;. SMl. 1. 

:.. ji. jN. •..,. '.Ih'., I .. :.. 11. '.K'il.il. '.>:>:>. 1. Ms7, ■.. '.1112. :■. 

Mls, ;, J7. ;i2M. ., J.,. II. rru.i,- 7 1'.', ■.. 7:11 II. 7 .. ... .)//./.)..((..,• LMM. 1.7. -« M', SMl, 

m:;>. ... m:i'.i. 7. '.i Im. .•.. j-. 7:;.". I. j. 711..'... 7 l'.i. i. , '. n. ... '.'.■.2. ... Imun, ,,. 

MlM. 7. s;;|,7. •ι. N.-,|,•... MMIl. II., oryntniirn- 7|ll, J. s:;j, II. 

HC .■'.,/...,.( 7Γ.2. jn. 'M.-.. 17. :•-. i\. '.i'.Kl III. -. .'•,. s,-,•.). n. 

i,i. ;.■/....,(,- --1.1. -. sr, l, 7. '.iMllll.j. MM.". III.:;. ... '.ΙΜΙΊ . ιιί:-ιιι„,ιιΐί sv:;. .,. vss, |. 

X.;.-). ;v. ',;.ii|. II. ;j. j-.. III. i. Ί'.ι7 II, 7. '.'MS |. v. MMli, is. '.i2r,, ■;. m:;7, I-. 

;i:r,. i;.. .'1. J .. '.'20. -ll. :;.'. II. l. O'.iO I, ... 7. lllilO I, .,. ^ οίκοιόικι^ (>. IV. i '.I2il. 7. 

\ M'.ii. jj. '.Hl. i;. 1MII2, •.-. Ml. II. ! oixii-iu'hir 7:>.'. I. i:;. 701.. ■.. 

IM•, .■/,„,,,.• 7.Ί:•. \. 1. i f'irii.ujn: SllO, .., 

!()■) u. .)■.■/■,• II• M2:i, II. ' ffyi.'i'in'ii '.i:.0, :;. iinn- ι,^',Ίο: . 
il II II in: r.'.lv. 7ΜΓ,. ..... 712 1 •... II. .• .. 

III. 1, 7,M. m. ;j. 7 17 \ 
7,'.:; IV. .-,. \. ,. 77,. 
77 I. ■.... 771. II. ;•.. 77''. 

7^1 I. :; 7. II. :-. ^12 II. 17. s;,i \ - 
'.im:; 1•.. MI--.. :i 

7. I... MSj 1. 1... II 
l:. M!i:; III. ::. .,. ■/' ■!■; o:.7. .•. S20, :;. S70, :;. Oim), ji 
oiyiu 7M'.i, i:;. 717. |... s| l, 
11. si,-,, 1 1. s:;i;. s. i... i:;. 7:.i. 7. V 7:.2. •■■ - 

s:;i 1. i:;. x:.7. i:. <:-. 
i'i, s:;'.i_ :;. χ ]... «, V i ;. -. 
s:>:. V I. s:,:,. j «.;,,. . .,. 

^:.7. :;. "x.-.'.i. . .'•'. X• ^ 
s7.; I. .-.. II. ;. Iii. . --7. 
7. .■'. '•^O'i 7 ...ΙΊ. ■...•- 
■'. Mdii. Γ.. '.i|'i I. ;. li 
oi:; I ;. 017. i. II. 'Ί' 
ο:;'., :.. 11. o:;m, ;. μ ;.., . 

;•|Ι. :■:. M12. :.. '■. . -. 
'Ί 1. ::. μι:.. 7. Μ72 . 
'.'7 1. 1 '. ΜΤ.". 7. 0*1 ι. :. 

7. J!. μ;. Ν II .•. 
..../.-;/<.- 77•. II ; ■ - •. 
s:,M, J, :,. Μ..,;. 1,. •.]■;. .. 
'.'^.■.. . 1. ΜΧ7. ι. Ο'.χ II ■ :!s ,;.π-/,/ /,iM,.- Tili;. 1 1 ji. '.11^, 

_■. Mi'.t. -. '.isi I. II. 
ύιιυ u'iiijK': Tm,. 1 1. JI. '.ils, 
.'. '.II '.1. - '.IM I. In. 

,'..M,r Μ 2 II Ί, 

rMK-.jM;/; 7 17, in. 
(ή/,/.α;,.• li'.i'.l. .' 11.1 1. 
iirr(,U 7^.'. >-. 
υ,ιχα: '>\1, 21. 

(ii-ouK ~i:,. I i'.v.',, I.",. 7 11, 

ju. 7 12 III li- -i. I. 7 ii;, Ί 
7:.:;. I. 7M1. ■' 7Mi I, -> 
^11."., L'. ^ 17, :i. s."i'.i, ::. -.M 
^ti"~, 1.'. '^'^•"i, T. ^^7. :i. I 1 
^^s JI. ;ii;i. ■;. '.i:i.'i, i 
•.i:;7, !i. '.i:. i, n., '.i.7(i, ι 

',1•^:;. r; '.i'^7, :.. jn. 

;,• n, ,,,,,'ΙΙ 7:i7, I. 7:ill. I 
^; oniiiuin: 717, J'i. 

/«/■ /.niu« 71 1. Ί Sl.", 
i:.. ΜΓ), JI. ii2;;. JT. 

(-'j'o/ik'^m)• '.ifp'i II. ;j. 

υ/•Μ„- Ο',ΐ'.ι. j. 1 1, ι ι, 72 Ι, J 
7.">"^, :■., 7ΐκ'>, ::, 7Γι.Ί, :; 7ί1Γι 
J. 7ι•7. ::. 7ΐΛ I. ΜΙ2 Ι '.II ι,.-,, (i. S. '.)\-1. .;.:;:;. '.11(1, 
ν. II. '.IIS, JS. '.ΐ:;7, :,. (.. -. 

'.171, ι:;. Ι ι. '.)7Γι, ν. 1 1, ι ι. [ 

'.is.'i, ι.. ->. '.IS7, J. :;. '.is'.l, :;. \ 

',ΐ'.ι:; II υ. '.ι'.ΐ7 II, .-,. «i'js ! / 
ι. ι. II '.Ι',ΐ'.ι ι, .•.. 

(liouKiJ '.Ι."ι 1, ΙΓ.. ι•-. , -. 
on.iu 7ΐι:ΐ ι, ΜΙΙΙ, .-,. 7. Ί. 

II, 7,- '.Ι7'.ι, J "-". ίΙΜ), .•, π,;,. ; ; 

iis:,, υ ι r 

i)n,,it^i)^ SS!1, JI. S'.il Γ, ι; |ii. Ι 

ι,„•... >.:.,.,:) '.i7C., ι:;. ' «ΙΊ (iiiiC ^ In, J. '.IS'.I, l-<. 

(ll'l DXOKI lfl(l (.■',■.,, ,', .).) '.l!l(), 

'.. '.Ms, :;, '.i.")l, 1. 

i.iT '.l.'ill. I. 

ir(j(f;;'(i';vi/• 7n'.), I'i. '.ISI 

II. J. '.IS7. I.•.. 
ΐία<(;',('λ/.ι n- S2 1. I I. 
Uü(iyy!/.iic SS7, I.. |s. 
ttui'yyi^).)..•!!• '.12^, I. 
((υΐ')1)Ί\Ί,:>ίίΐ (i'.lS, I. 7MI, 

::. s::i:. i;. si,-,, ί. sh;. i.-,. 

"- 17, :■,. s'.i2 --. '.Hib. :;". Oi/.M'/.•/;• 71'.). II. '711, II. • '.I2ii, I. ii.Ml, .-,. l(ili:t, II. 

712 III IV. I, i;. 7 1.".. i. 7. Iiiiil jj. j,i. imiT, i. 

717 I, iL. -':;. II. 2. (.. 7.",1, 7t«,>i!riji<if ι ,r S2n. 7. j-, '.1^1 

1. M;1. 7. I 1. S22, II. S Hl, I. m. 

11;. S,')7. 1; Sli."), .-.. SS(i, I. ' 7ia(ii(yoic<[rj 7l)'.l. i .-,. 7lMi, i. 

sss, ^, ',)(i2, II. 1.7. '.II 1,10. ' si'.i. .7. S2ii, 1. 1,. j^. 

'Il.'i, .7, '.)71, I. '.i7.'), JI. :ii(oi(A;iy.rrr,<i ',ΙΙ,'ι, In. 

DSl 1, :;o. ',)S I, 10. 1 1. iiSö, iiioil, v. 

Hl. - η«η(ίΐ); li'ic '.H.'i. 7. s. I I. 

i]ij:i/.ni^^ '.1.7 1,22. 7ί«ι,(α)ι κ,Ί}^ '.ΙΙ.Ί, 7. '.I2'.( Ι! J, 

i'ifn/.i^ 711,:;^. π(ηι<<ι);'/κ;:/ί(ΐ ^:ΐΙ.|7. 

ι',•ΐη/.ι,:π< 70',), Jv. '.117, ι:;. jikoui),:),,,•«, 77.'.. 7, ί si;.-,. '.1.7 1, ju. '.1S7, ι II. 

ιΊ Ί ;i<,/.un^ s:'. 1. 12. s'.k;, ji. IJ. '.112. j•,. '.117, Ij. '.HS, 
2J. '.i2i), .7 1. '.i7 1, 7. '.i7s, 
II. 1012, III, U'i. :;. S'>2, i ofinc 702, lu. II. S'Jli, Jl. :(<in«,)i,,:,c SSI |, |i,. ... s'.i'.i. -. '.I I 2. ■!. II. 7s. ii; 

'μ;ί 1. ji. j•,. II, 7. '.iSl II, I nH'i.K 

::. '.i>2. Ί. Ullis, j. 1 ui'u,,!•, 

•i luifin• 7M I, :;. 7. 17. 17. 1 '.Hi2 

lil. 7. i yj.rif S2I), 2 1. 

''■/nj 7.7',). Γ.. 

(Ίί.ιΓΜΙΓ Sbl , Ii. '.i21, 17. oc.-Mj s'i:i. :;.!. \ 

1) ii^ri/Ai 7112, 11. '.)7il 1:;, :ti'yi<n/.ii: '.Kili, in. 

o:iiuu> |ιιιγ2. Ii,. : :ιιαό((οιιιι• Ci'.IS, j^. ',1,72, il. 

ü:u'nu):f,inii^ 7M 111.7. ; niu():{ni' S Hi, II. 

όι_/>(ΐ• ij'.is,:;j. S27, jii. SID,:;. , :uui)ii,f 711, --, Sl)l,7. -'. '.) |s, Ii. lMi)7. 1 1 
(.'...Μπλ- 722 I.. '.II Ml, 7. S7 I, 11. '.)17, (i. 
'.12:1, :;. '.ilS, 17. ,'n>:),oi,: 7s| I, 17. 17, II, 1. :uai)ii;/.i; 72.7. m. V. S," d,».•/, ,,/(■,'/.,.■ ;r,j 7si 111. 1. 

I. .'.■''<.• '.IS'.I. J'I. 
.-._./:.'(]■ s2.7, I 1. 
|• iioiiii)/ ly.i fJ i' \i^'-'•. 17. 

i'nnnr S'.l^, ji,, Uli | ||. jii. 
,'njy<u ^'.H Γ. J-. 111112, 17. 
iinnar 7.72. r.. ;ί.ίΐ\- 7ιιΓ>, II. S7I, 17. 

.uc/.l i'ir ύυ(Ί: ff/.DC S12 I, 

uuhu 7 17 1,'J, S:M, 17, Sl,7, 

JII. '.iii'2, I. '.IUI, JI. 
:u(/.ic,i,: 7:11 II, J, Jx 7sl 

\l, I., '.HKi, ;i. 

// ((/.Ulli I ;, Sll7, -7. 'ti(uiit)i)/,^ '.)2ll. n.. 

:iic<u<:) iy/.ij 7li2, 17. 72'.), |ii. 

iii. s,7ii, i:;. is. n. liiii | |, 

17. 

:<ΐ(υΐ(ΐι•:Ί r 7 17 I. In, 

:n(uiaint• SS 1 |, j, 

iiand/.alrir 72S. |i,. S2li. 7, 
S 1Γ). in, m, JI. S.7M. 7. Ssii, 
--. s'.l.7, JI. ;i,7ll, 1,, 11.7 I, I,, 
'.172. I 1. '.IS 1, I,. Mild. I. I.. 

jttinu/.i'iu 'I ί(ί 7^11, '1. S-12, '1. 
M7, Ί. SS'.I, 17. -ΊΙΙ II, 7. 

ni(ni<y(iiiii)>^ '.l.'i.7, |n. 

iii((i(t/imi ^tir Ii'.i7, Hl. '.l7(), 712, I. S2(i. in. '.112, 

Ji. '.ii:i, II. '.i;;7, m. '.i 

I I. IIMI.7, I,. 
:iiuji<y:'i'ni• SS'.I, jo. 
Il«i>iini'/.i^C Tsl V, IJ. l »7_-i/'(,- 7i!i. ;j. '.i:; 1, j. '.I i:;, I, ,ιά'/.η• s:;r,, ι.. s7i, 1 1, ',κι'.ι, ;7ίί(/ίΛ-ί,.((ί/'..•ΐΓ ^;;i, υ. 7. \. ι:;. '.I.7S,• 1 1. '.)s:; ■,,\. Iiiir2, ΙΙΐηΐΊΐ innj nj 

ι)ίη ί:ΐι•η- 72.7, JI. 17. 

iitjiiji•: 72 1,7, 7ί((/.).ίιι/.ι<ν 7sl \ Ί, ι,. 

()π<).'/,• .,,■,( ss'.i, 17. 7Ι(</./.ιιιι• 717. Ιιι. 

<V(ji;J s:;|.7. llllin ι, 7. 71ιι;ι:ιη'/.ν: 't'.W II, ν. Siü). 7. 

(ji;7iniin• 7 in. Ί. II. 7ιΊ•1, ι, 7ii<riyynii< Sil'.',, :;. ;iir{j(f,u'i;i^ '.ΓΚΊ. Ij. 
;/ί(ι)((ο;. ■//.,>/)' llHl Ι II, Γι. 
;i((<,un:i:'n(i l-^n. : . 7>l I, 

i... >-17, 7. ',ΙΙ'.ι, j;. '.II I, s, 

hiol I, IJ, 
7i(<n(<vn< (-■- :iii<ii<i I i/.i() •llT. Jn. '1S7. 7. JJ. 

in. Iiiiil , ;,. 
7ίηυι</,.ιη.•ίι• 7il'l, 17. i- 

:i(!nl(/u.oli,i : 7l' I. j:. 

7 12 II \. j. ^-:; ,, 'Mir, 7il'lr:/i-iitl I ly.'i: 7ii'.l. J7. illM). 
rii'.mU-rn 7lili. j' 7('.i ; .•, 

^:!;;. . »ii. ., sv.,, :;^._ 

"^•'-, J•• •Ί:.. ;,,. j;. ;,;;7^ 

1 ^ . '■ I 1 1 1 . 17. 
.-Mi(jA,7|i)/,/(M;• 7-Ί. 1 I. 
7T<<n:'n/.<',:>ici 727. I.. 'p7.', V. 
7<<<o^/itf 7ii',i. II. 7 ] II. ,. 

Sl.7. 7. Sil. ,, Ν 1•.» il .,„„_ 

Mi. 7. i;. IT. s|.-,. ::. 
s''l r> I-. ι•κ '.ΜΐΊ. :. '.iii'i. 

■111. in. Ί-Ο. i. '..lil. ;. 

'■"'2, I. '.iii:i. ;. ■,(,!. ;. 

■■i'..7. I, f.r,i,. j. !„,7. ._, 

!)'.s. 2. '.172. ... '.i>| I. ,-,. 
'.1-7. '.. liKii;. ; I. 

/((■n.'/.To; 7.711. j. v'i |_ ,, „ ,. 
.11(0,1, ια,;<, 72-. 1. 7 17 \ .. 

7:.H. 11. -M \ i:;. ;. . s•.:;. 
-'-'. '.'".'■.. 1 1. I'.'i7. I.. 
7i,.,j<r/,^ 712 III. j. 

,-ii"<j '.,'■/,- 7s 1 I, j. I,. ; 1. 
ΓΤ«.,χ.•Μ• 7'!-. η. 

7[((rt/./.(ir 7s i \ I, .•. 

7it:i nj 7 I II. -. 7 ί 1, : ;. 7;; 1 

II. I. m;i, 17. si 1. 1•,. j•,. 

Ij.l.'ivril.• J. Sic H ,. :;. JJ. 
S21. 1. '..Ii7, :■.. '.III''. 1 1. i•.. 

JI. ;iii;. :;7. •.']'.,_ j;. j.. 
'.1.7 i, j. 17, '.Hi',1 I. In. '.is:;. :r(((>iüi'ii,'li(r: I r Γι()7. iL. JI. 7Τ((ΐ oiy.ii'i ^'■'•''' Λ III. 7i<(ri((/i] '.IM II,::. ',l',iS II, i:;, | '.i.7ii. <i7.;^ 7ll2. In. ;.;, 7ll), 7, J ;. 7t((V ι κχαν '.Il2, li. I 71 (((jicj :Ίι: ir '.l7l, 7. 

.-.n. .;j. 71:;, 'IM.... s:;i,:i ;κ(,•ι ii:i; r SSM, 7. '.I'.i;; III, 7i((,ji((i !(>!•(( '.i7.7, JJ. 

M.i., s.-,r, 7.7,111..•.. ss:;, j, , n. '.I'.l,7 III, 7, ',Ι'.Κ; III, 7. ' 71 i'>jr(./ (,-)■((/ |il|| ||l, 

s'.i; \ !'■ JI. JJ. S'.U), Jl. ',I',|7 11, Ί. '.Γ.ι•> I, m. '.I'.l'.) 1, ' 7l((iJt(/(>(];i(C 7i:;, JJ. :i((i luya: , ,'■',. '.. --s. | •, |,.. 

'illl'i. JI. '.'711, 17. 
7r ii),>:y(,: 'i|.7. ::. 
,'ί.τΊιΊ;!• 7.7',i, -, 7ii 1. j. 7s2. ■<. 

!i:is, ■;. vs:;. ■„ '..<c, Iii. 7. 

Ι'Γΐ" I. .. !'i|2. ... 

:i:i:i:,r 7 17 I. .. II. .. |ili2. 

:;. lull i. jn, 

:i H(>i(r IHK '.'.7 I. !■•. 

iii'/.ii-iiii: '.ij•-. : ■•. ::.. ;>-. i-. 
/-ff'.'i.i.M) i'i'.i"». ;i. 72•». i j. 7 li'.. 

I.' 71.2, 1... 7s:•.. I.. -; I. 

I II i.. ^i;.. IT ^22 \ I. 

s2i'., 1.:. s:'iii. : •. - 1:;. ι j. 

sl l.vi:;. .s!.7, :'..jj.l; !/. 

S7I, 1. ::. ss| I. j:. ||. :. 
SS.7. :;. 7. M. "is. i,.. n. 'M. V '.UiJ 1. IV II. li liion i. 7. bS:i, 7. 'JIKi, IS. illll II. K,. '.isl II, jn j.il | ||, :};» Tify'h^iiKiiit l'l'-'t. ."■. S77, Γ). 

STS, i.. 
ni>':h]ufon; Μ 2 I, m. 11, 7. 

'.Ki'.i 1. Ji. 
TifiiKK >•ς Slif), In. 
ntfi t-<ii ip'noc δ•Ί'.•, ><. 
Trj-inytyrfal^cu (iOS, -Ji;. 7l)9, 

IV Tii!,.-,. 812 Ij. 825,1. 

'.'2ii, _'v. 9:i,-., m. 
rr.'i_'i()i-'ci()c Ν l.'l, s. 
;it:UfTy(ii ^1^1, in. 
/tioii/ni• Till, s. 8^8. I"<. 
7iiniiie?.ctg 8Ü('i, i. 
:r.-,iiixceiüv Slli, 'i. 

ΓΓίοι'σΓΛσ/ο Οίΐ;; 111, ><. 

rtiQtcifQtiov 'Jli2. 'J. 
7[(Qir!rfaiotor 802, l'.i. 
ττίοιατολή SOC), 7. 
nfoirirooiiiai« Οξΐ'ρι'ΐ-χίΐ ty.ä 

Tbl I, lii. 
ri>w)//f i;(i^iu' 'J14,7. 1:!. 903 

III, 1. :<. 
:ηοι/ΐ[>;ς 727, l'.i. V. 
rtfqaia 901), ji;. 
rr.''(i''ffi 91)9, |:i. 
7Ti;}.(j(fOQfTi' 1)99, .'i. :i. 
7τ;;χι•ί 9lU 11, 'i. 91(1, s. 

9157, s. 
πιχιιος S'Ui, s. 
7(i)'iixiot' 781 I, I. .-,. 1 I. HI, 

^. υ;. i>. IV, s. 
rrii'ai 781 V, li.. 
niTToccaxfiv 712 111 IV. 1, i. 

tV. 2, I. 7öS, :i. 7(J2, lit. 

biiö, in. &(iCi, 2. 82.'), .•!. 

8.")ο V I. 859, 1'. IJ. Jii. 

887, !i. ji. :;-j. 9lil, ;;. !i. 

90G, T>. 911) I, 1. 917, i. 

11. IT. 2.'. 98;5, '.>. 987, :;. 

>». i:.. ΓΛ 998 11, :;. 101)2, 

7. Ί. 12. 

Tilao; 819, •".. 

7iinnc< SS 1 I, 21. 21. 2Ί. 

TTiiicn'fit' 871, 11. lull U. 

i:t. 
πίσιις 887, I u. ü. 895, l!i. 

99:i III. 11. 
7ίηιάχιον S09, ."). 
πλύχιον 9() 1. ■>. 
π'/.ά'ϊ 9GG, :.. 
TT/fi-f S91 It 21. 
rrltiYt] 759, i:;. 
7τ).ημμ(?.(1ι• [)^'λ, 1. 
π?.ήηης10~, i:.. 709,27. 80(3, 

ι;. 883; 7. 9Ι1Γ), in. lo. 9i:5, 

in. 917, 22. 922, s. 987, 

7. 21. 

Ti'/.i^Qoi'f 727, 1. 20. 808 Κ 1. 

82S, 1. 83 1, 2Π. S37, 2.). 

840, 10. SGö. fi. 920, :v.u 
nXrooifOQtTv 747 I, 22. 
ττληρωσις S59, τ. 993 111, 5. η).ηη(ι)ΐι•/.(ΐς 737 V. 
7c).i'iauni• 759. ι ι. 
ττλινϋονλ/.ΰς 89 Ι, .'!. 
nlivitoifonüi' G99, ι.. ΐη. 12. 

I Ι. 
TTi.ii'O^oifnQo; 099, :). 
π).πξάριο>' 812 Ι, .'>. "^, II, 2. 

I. :.. ' 

π-λοΓηΐ' 802 11, :.. IV, ι;), ι:,. 

ΧΜ, ι::. XV, 1. 

πόδιοί' 781 1, 1 1. Ιό. III, s. 
noiul• (ί98, .■). .Ί. 2'.ι. :ιΐ. 71 4, 

•I. 719, 1 1. 725, 21. 72Γ), (;. 

727, II•.. ΐ!ΐ. 7;i(), 12. 7 Ιΐ), ι;. 

7 12 111 ΐν. Ι, .-,. 745, ι,ι. 

751 , :',. 775, :ι. 783, ΐ'.ι. 21. 
2S 798, 7. 811, 12. 813, 

II. Sil, :;. :ιΐ. SI5, η. 
818, 2. ι. 821, 1.-,. 17. 82G, 
.-.. 829, 1. ν 830, .-,. 22. 
83G, 1. .-.. 837, .•Ι7. 838, 27. 
Sil), 2. 813. 1. 844, ν i,i. 
17. 20. 815, ι. ι;;, π. 81G, 

I. 2 1. 8-18, :;. .7. ι;. 851, ι. 
873 111, 2. 874, 2. s. sS 1 

II, m. 891) II, 1,-,. S9I II 2s. 
V 12. 892, 21. 803, !i. 908, 
20. 909,7.1 1. 918, 17. 923, 
11. II. 21. 913, 10. 918, ^ 
...d. 95!), .-,. 970, '.). 972, 
11. 981 11, 2. 983,22. 984, 

11. 993 1, 0. IV, 4. 998 II, 

12. 1009, I. 1010. (•.. 
ηοιικάΐ'ίη' 759, 1 1. 
jiuiii ήί' 759. :;. 
ηό•/.υς 705, 7. 
7[0?.ίΐητι 881 Ι, 10. 

7TO).ic 725, 1 1. 727, :;. 11. 
72'.), 1. 730, ι;. 737, :,. 

752, •ι. 753 VI, 2. 783, ΐ:ι. 
820. 12 π li. 821,:;. 83s, ίο. 
S39. :;. 812 II, :;. 810, 7. 
SM II, ι. 8sS, II. 893, ΐ:ι. 
17. 913, 1. 92s, (i. 9 11, II. 
913, ι;. 958 Γ, 2. 993 Hl, ν 
li)ii('), (•.. 

7ζθ).ίΐ ης 74 1 , ."ι. 
ηολιιιχός 93 Ι, :;. 
7ΐολναιδρο; 903, ίο. 
ηυΐΊ'ο'κί 95 1. 2 1. 
nunij i'-Qc. 951, 'Λ. 
7Τθ()ί/τρί(ΐκος 7G2, 17. 

ττοκηιίιιις 818 V. 

norfeiioi(i/.(c/.icc 881, ο. 

ηοτίζίΐι• ti'.iS, 10, 90(), 0. 
ττοιιπμός 91,2, 2ο. 918, Ιό. 

1003, 12. 
ττονς ^ο•/.ν. λ'ήηον 751>, 7. 

S34, .•). 4. S91 V 22. 997 

II, :.. 098 Ι, .-.. 1007, 7. 
τιρΰγμκ 747 Ι,.'ΐ. ο. 11. II, Ι.'). 

22. 818, I.V. 830, 1.-.. 858, π. 871, 0. 881 Ι, ι:;. 891 
ι; 1.7. 909, 21. 971), ■.!. 975, 

20. 
πρηγματκ<ιι[ς 918, .7. 
rf(?((?(c 717. 10. 729,17. 7 11. 

■■io. :;.-,. 75 Ι, c. S50, jn, 888, 

2:1, 910 11,20- ',)! 1,21. 912. 

27. 913. in. 910, :i2 989. 

11:. 
ποάιηης 95(). ;;. 
TXQÜiiic 732 V:;. 712 III Γι•.2, 

:i. 887, :io, 915, 11. 917,21, 

93'7, IS. 992 1, 7. 101)2, 1. 
nndaatn• 821. s. ^92, 21. 

923,1.-1.10. 989, 10. 10(10,2. 
nQtßno; 781 VI, s. 
7rQfC[ii-v[ijc 932, 2. 
TtQfrißvctno: 705. 2. .7. 713. 

IS. 715 II, .-,. 711), 11. 808 

V 1, 852, 7. 9 IG, 7. 994 

II, 11. 1002, 1. 
7τρίασ!}((ΐ 851, lo. 887,2.11. 

21;. 937, :ι. 991 111, 4. s. 

995 I, 1. HI, s in. 99G I, :,. 

IIl.s. 11. 997 I, s. II, n. n. 

99S I, in. 1:1. 999 I, s. in. 

1000 I, 7. 0. 
^• 7CQ'i(iiijc 9(j2, 1. 901, 1. 
TTQOccintii' 830, i;i. 
7τροΙ>αα/.ΐ(ΐ'ί« 95 I, 0. 
TTQUiiiccoi• 788, .7. 810 II, 7. 

885, 0. 1012, s. 
7TQoyi}'i'fai/(ii 979, 1, 
TiQoyoKipi-ti' G!)7, 17, 700, s. 17. 

709, 22. 731 II, I. 777, 12. 

782, 1.7. IS. 805. 0. SKi.li. 

833, 20. 810, 0. 812 II, is 

11. li. 817,s. 851, I. 859,17. 
87:i III. 10. 887, in n. ö. 
SSS, 1 1. 889, 0. 89i) I, 7. 
89G, 7.0. 901,7. 9(10, 11.11. 
907. 10. 911, 0. 9 IG, 1:;. 
91•,), 27. <,I70, 1:;. 10. 22. 

971, 12. 21. 972, 1:;. 11. 
977, (i, 981 I, 2s. II 12, 17. 
983, 0. 993 Hl, 1:;. 998 11, 

12. 1002,7 11. υ. 1007,0. 1,7. 

προγη(αιή 780, 2. 817, 1. 
ττροόΐ/λοι'ΐ' 895, 21. 
ηρόόίχος 9G9 1 7. 
7τρθκίικ . . . tocafii 915, 

17. is. 27. 
προίόρι-ί« 747 ι, 17. 
i ηροί'ξΰγην 802 Ι, 11 ιι. ϋ. 
πρηίγ^ιν 889, ο. 
ττρόί^ίσις 812 1, ι. 
προ,'Κ^σμία 751, ίο. 919, ΓΛ. 

972, S. 
προίή-ηι 970, 1.7. 
ηροίξ 970, II. 11. 111. 
7τρox^ϊal>nι "08, 10. 2ο. 7θ9, 

17. 2S. 713, Π. 7IG, ».. 725, — 40 liO. 27. ,2,, in. j„. 7:; Ι II. 
17. 7114 Η, In. Ιι. 7 1(1. υ. ' ;. 

'11. 27. 7 1::. m. 7 Μ. 7. 
7 18 II, 1S. 751. S ΐπ. 75S. 
■1\. 781 VI, 0. 7•.ι.-,, ι. 7'.ο)* 
)• 7:17, 7. s,i (Ι, υ. j:,. ^^ι 
II. 12 II. 11. 8')7, υ. ^25. :•.. 
832, 17. :;ι. 8:;3. :;;. 835, 

S. 2:;. S 1(1, .,. 1,1. Sil. Ο. 
8)2 II, III η. 11 S.-,:;. ;._.. ,,, 

10. 851. ι;. 858. \>.. <:,'.<. 
27. 87:i III. S. 11. ςν:; , 
888. 22. 21. 889, ι,•;. 890 

11, J. :;. S. 801 ι; 2Τ. 2ο. :;:;. 
893. 27. 8'.)0, 1 ι. ιι;. 'jiHl, 
-'s. 20. 901 , 11. 12. ',ΙΙιΟ. 

"- "• ο 907. 11. 11, 911) ι. Ί. 

II. 11. 911. 10. |,I12. 20. 17. 

910, :,s. «ι 1 7, 22. 2;. 91"s. 
21, 920,0. 12. 022. ι:; 91ο. 
-':ι. 91 1, ΐ;ι. Olli. s. 97ο. 
ι:•. 971, 0. 972. ί ι ι. '.ι7ΐ, 

10. 970. 0. 9sT. ν. 1 ;. 1 7. 
■r.:. 99U. 1:;. 1 11(11) Η. ι. 
1002, 7. 0. |ι1. 12. 

7ΐρο-/.ήριΚι; 9lll.il. 992 Ι, In. 
7ΐηο-/.ηηι•Ίαίιιι 992 Ι. s. 
7rnoy.ovQ(ci ωη 815,7. 
nno/Jyn)' 719, 7. SifC,, ιι_ 

909. Ι'ΐ. 2:;. 
rino/.tintir 910. 2 Ι. 
ττρόλι^μμα 775, Is. 
nnovofii' 895. 20. 
πηηΐ'οηι η; 91) 1 . 2. 
7XO('iioiu 9 1 2. 21. 
7ioonu)lrti[; 990 111. η. <,(97 

11, in. 0',ls 1, II. ',)'.)'.) Ι. 0. 

ΐιοιιι ι. S. 
:ι ρο:ιυ /.η; nitc 90 1 III. ο. 
nno;(tyyt/J.nt' lull II. 10. 
7τρυςαγορ(ΐίΐι• 87 Ι. s. 917,s." 

918, 17. 981, 21. 
ηρ()ς<:ν«).«μ^άΐ(ΐι• 8•',5. 17. 
7χροςηι•η:χ^μτι^• Ό)^. Is. 
7χρος:(ηιβη).'/.ίΐ}• ',ι7('. 1. 
ηροςαττυι ίηιν 9',)S II. |ο. 
noo^'icdvnv 971, 1. 
7τρο;βά).).ίίν 757. is. 
ττροζγίγνίαΐ^ίΐ 7ΐ:!, 7. 714, 

1. 770 Η. 10. 805. 27. 
ηρο-:γρ(ί([ίΐΐ' 712 III Γγ. 1, 1. 
πρι>;γρί«[ ή 77ιΊ II. ί••. 
7τρη;όΐ:Ία;>αι 832, :;.ι. 1011 

1, 21, 
ττροςόίχίαΟίίΐ 827. τ. 
προςόιαιηίΐι• üot', ο. 
Ttoociiiof ι'ίΐΓ S92. 7. 
ττροςίΓ)«» 9961. 1. ΗΙ. :. 9'"" 

Ι. 0. II, 7. 99S Ι, S. Η. .;. 
προ;ίΐπίΐν 705. ίο. 
ττροςίρχισΟαι 747 II, Γ•. 82ύ, 

1!Ι. 'V .-Γ(.Η);ί'χΜ)' ^Ι.Ί. |ιι. Slil), \-2. 

'.ι-ϊ:,. ι:,. IUI 1 II, ■>\. 
rrfir/c; ζ.Μΐ' 717, ι>>. 7 17 Ν'.",. 
π•()ο;κ(.'/.Λ(ί' SIiCp. ί. 
7toιß;/:ί(υι^ίJ^7ι^ S71, 1:;. S9 1 

:ΐ(ΐθ-:χι itjjKc 711. .".. 77.», .'(. 
S-J7. •.'. si:i. ι. 81Γ), 1. 

s|r.. ;;. 
7,,^)0ν,π(ί(.ιπ•,,'.'Μ• 1110 1 II, ι:.. 
:ri>iK-n:nnr '.ι."ι Ι. .ίί. 1011 

II. 1J. 
:ro>Ki(i<;<jfty 1Π0 1 Ι. '.ι. 
miiiiiirci ης 70^. in. 
.-Γ(_κ);Μ.'/λ')'«ι 7Γ) 1 11. .Ί. '.ίο;?, 

II.. 1177, Ιιι. 
Txoncx iitnv O'i'.l Ι! 1. 
noo;'j ci)'ioi' '.' 1 Γι. JJ. 
ττηοζ'ΐ tnfit' 717 I.IT. '.170, 11. 
rr ρ 1) c f ou• fTi• ".l2b. in. I'.i. 2.i. 

iiCi'.i I. in. 
TTfjo:ifü')njai: 72o, i. SOI 

11 7. 
TTflüiJotnoi' SOr>, in. ()0i1. 12. 
TTQOt fQiy.öc h^io, -jn. 
■:ioni i!titai '.)!,"), II. '.I70, ,Ί. 

•.i'.ri 1, 7. 
:c[i()i n::ini• 7 171,JI. 752, l.'i. 
7toi>ij ((niCta'hti S'.)(), in. 

7({)l)ij (((7ΐζ '■• 1 1 , 1.1. 

Ttoo'i^OHi' 8'JI,-J:;. b'.ll 11 l.'i. 
rrriy/rifui SlO, :i. S'.l^i, 2.Ί. 
rtncir/' 70J. .-.. b;)l•, ». S'.)3, 

17. 
TTn<tu;ioc '.i.iO. i. 
ΓΓίκ•)/ οκυ.το." S^ii), l•'. 
TfQcii nrn>«i!f( Ol'.), JT. 1)70, 

I 1. 
7cv;iiin'iov 7S1 11, I.'.. IT. 

III, :;. 

rrr.'Aii/'i• TSl I, i. 17. 11. i. ^. 

III. •,. 
-fiV.i; (3'.)7, II. 72 1, I. 7ii;;, 1. 

701, 1. 7ii:>, 1. 7(;(i, 1. 

707, I. 70S. I. So:t, 1. 

•^0 1, I. S07. I. SS2. -'. 
7nyO(ii:--(i'f«i S'j;$, :'i;. 
TTvnytcc '.)ü7, 17. 
7ivnyioi> S'^i), m. i:;. 
Tivoyo; 710. i,. 
TiVQHui; ί)Γι(Ί. :;. 
7HQi;ii<)ioi' 7S 1 Hl. ί. 
7iviii/.i); '.120, :;n. 
nvaiioz 1'ιΊ. IL. 
nto'ii 7(lS. I.'. i^. 7 10, :i. 1 1. 

i:;. 717, IT. 7. '>.'>, r,. 7S'2.2I. 

71)2. II. o;. soo, Γ,. is. SO:.!, 

4. &31. II. 1.-.. bOO, in. DIS, 

in. II. 1112, j. Ii70, I.-.. 22. 

1•77. J. 1.•.. j.'. D7S, U'. USö, 

'.: l>0o, V 11. DOH III, II. 

lOit,"», j. .-.. TTwAiM' GilS, -i'K S25, .->. S30, 

17. 2n. S, ')',), 1 1. 
7Γώλυς 702. 7. 7GS, :i. S04, 

:;. 1112, in. li. :i'.i. .ji;. 
7i(jii(i(jioi' 7 1 2, :,. II. 
7Cü)[iciQiity<)g 1)00, :21. I iji't.'hjDf 1)110, 7. 

i /'//(, •ί()-• SS7, .",. ii;. 

{-»;/«)(,) siiij, 12. 20. 1)011 1, s. 

j 1.-,. 

I {'T/oc 1ΙΓ)0, .".. 

i äi; 7i:i, I•... l)l):i II, 12. 

I ln<i'o/.if(iffoc IMlll, i,"i. 

(lOiluniU)' ~>^\ III, l!l. 

' !n''ii!i>L'.i ll.")!, 2.;. 
I όι-ηη 7:],'. I. ι;. 1)1)7 II, ν Ί. 
Ι 1)1)S 1, Ί. in. II, .-,. Ii. 1)1)9 
Ι 1, ». 1002, 11. s. 11. 

(ι. ύημοαία 731 II, :ι u. ϋ. 

{). liccailix)'; Söl, 2. 910 

Ι, 7. 

(li'jTctfjoc 71)1 II, .'ι. t;. 7. '.ι. ca/.y.tK 812 Ι, .'ι. 

(ΐαιιηός b 10, !ΐ. 

ύηινηιος 7S 1 II, 1. 

ιΤίίί ' 1),")3, .'j. 

afli[i>ij 1).')7, ;;. 

Οίλίς S 17, '.ι. 1)01), 27. 

ai-'/fii' 1).">2, 2. 

aijuctifut' 832, 2:;. 1)7S, is. 

1Ι1»3 III, !ΐ. ι;;. 1001). ,-,. 
aijiifioij' 723, S. 7 12 III iV. 

2,2. 7-13, 12. 1 1. 7 1 1, S. m. 

71S Ι V. II V. III, II. S2,j, 

IX S32, in. SlO, 12. 87."),^. 

^70, Ί. S77, s. 8SS, 211. 

1)1 1, i:;. 1 1. 1)22, 1. 12. 1)0(), 

:;. 1)01, ;;. 1)02, ι. 1)03, :i. 

1)0 1, :;. 1100, 7. 1)07, .7. 

908, I. 
ai]iiKU)t' Slj, II. 1),')4, 20. 

1172, I. 
niictijyjtc 9 18, II. 
niitU' 721•. :;. 
ntu/.(')i 7s2, s. 822, I. SOG, 

1. Ί. 1)17, 1). 920, In. 12. 
αΐιοζ 720, :;. 710, ι. S71, 1. 

li20. 17. 11:10, .-,. s. m. 
ainxfijon; 9I.">, 7. 99.'> III. 1. 

IV. :;. loiio I, .-,. 
οηυ/ίΐηος 980, in. 
(iKfdifnXoyicc 9 18, li;. 
frxidf iov 717, 11. 
axt /.ιις nO(), 2. 900, 1. 1)9.'» 

III. 11. 
ri/JrutaUai 80^, '.1. 
axn'ij 77.'), 11. 11. (Jxi-roffOQog 701,.). TG.'j, .'l. 
801, 1. 

σ/.λι/ηυς 9j2, in. 1)0 1, 2. 

ηχληοονογι'ις 9.')2, li. 

σχόιοι•λ(( 78 1 IV, s. 

(Jxi'Xlmi 7ϋ7, IT. 830, 2.'.. 

(iTtfiQftv 91,"), 7. 918, IS. 

aniiuici 701, I. 721, 1. S22, 
(1. s. 83."), in. 21. 810, :!. λ. 
918, in. 

(fTru'oni' 93,"), s. 

(Τ7(ορά SOO, III. 938, .7. 

αιχόριμυς 703,7. 1)17,7. 

(ϋιϋηος 91.'), In. 93^, .7. 

(ΐτιοΐ'όά'^ην 818, ;;. 919, ο. 

findtjuvfii' 1 1100. 1 1. 

ύΐ((!ΐ ικινχης 833, 2ΐ.. 
ί <^ιίyάζί■^v 990 1, Ι. 111, 2. 
j 997 Ι, Ι. II. II. 999 Ι, .-,. 

diiyi, 1002. ι.. 
ι ΰτί'ι.Ι.ίΐν 821, Γ,. 
i aii-vonvHtoi' 900, 21. 

σίίΟΛο'ς 99 1 Ι, ϊ. III, 1. 

(Τιιχύαιυι• 727, II. 928, 21. 

σίοιχΜ)' 723, 211. 79."), ι. 790, 
:i. 797, ι. 811, '.ι. ο99, 15. 
972, ι:;. 

öTOI/fiOl' 1).")9, 2. 

(ιίολΰιος (iKciQOircc ατ.) 

800, 1. 
<U (HCl i^ytxnc 832, :!Ι . 
(UQ((t ίΐηι ιχός 1011 11, 1. 
aiooßi).()Q 801, 17. 
Ιιρηγγν).θ7{οόαοπιος 990 

III, Ι. 
arniiyyr/.i): 781 Ι, .7. lV,ir..i;i. 

V, 7. :ι. 
Giiinnornyoc 873 Ι, ::. 
iivyyi-n;c 702, 7. 809, n. 97ό, 

ι:•.. 9SI II. 2.7. 
nvyyt'i'iii r 830, ii. 
ni<yy()('((fitt> 1)93 II, 10. 
(jvyyiHapij 8S8, m. it. 895, 
17. 912, . Ή. 97."). 17. 993 I. 
7. IV, 1. 1000 II, I. 1002, 
I. 11. in. 
aryxoiuoi} 891) I, s. 
ai'yxDiiiCiit' 098, 21. 2n. 886, 

7. 12. 
tjvyxnii'ni' 91.'), 1:1. 
(iryxvofir 8j|,i. 883, 1. 901, 
m. 1001 I, in. 
I (Τΐ•;•χ(.ΐί).'-Γ>• 711), :i. 1;. 7. '.1. 729, 
I >-. 7 11, s. SO(i, .-,. 8.")1, :i. 

89."), 21. 21. 1001, s. i;i. 
I '''"/"/.'''Q'iCi'^ Ί'Ι], 12. 
} (ίϊχυΐ' 770 Ι, :i. :<. 
! av/.Uynv 098. 2:1. 2.".. 
ανιιβκΐΐ'ίΐν 71 1, :i2. Ι0Γ2, 12. 
aviiiiitü.nv S3(l, .->. 
(ίνηβί^ηΐΜΐής 937, li. \'.\. 
drii.Uoc 923, 2.7. (ii'iiiiic'jaig 97.'). ii;. 
nvn,io?.(ani' 1Γ.Ι3 ll|. 1 1. 
<jfii;lo).(n' 71s ||, |s. 74,7, 7, 

lOlO. i I. 2h. 
rrrn liorj/tW IKS. >., 
''>'μ[!(ι'>χο; Imo. 1. 
Crjiuci/OQ 90 1.1. 
aviiutyfiv 9o2. ,.,. 
r7^■uμ^ριr^ι nr ΙΓ.1!'. |ll. •_«. 
(;vn7Cr<niii'fu 1)92 I. ■>. 
Πνμττίμηιιΐ' 712 I. ι. 
ανμπ'/Λ/.ι-ίν 101 ί III. 7. 
fTtuufiin; 710. 21. 
ηνμΐ[ΐι)ΐ'ίϊι• 79ΐι, 2. ^ο.'), τ. 

8.Ί2, η. 2η. 859. '1.2:;. 911, 

II. 917. 1η. 910. 1S. 011. 

2η. '.(^2, II. 9^7. η. 
(ίνμίρωιο; 702, ι;:;. 1)17, ^. 
avviiyni' 097, Ι.",. 8θ.'), 11. 

938, ΐη. 977, 21. 
rivicifim.• 77.ϋ. Γι. '.):;.',, J. 

1)7"), 17. 
ηνι•(ίχηλον!}Ηΐ' 90ί;. 22. 
Γίνι'κλληγμίί 711. 1 1.. 
ηΓί'(<ΐ'(ίλ(ΐμ "iini-ii' 91 S. '.ι. 
οΊ'ηα'ίΓο' 1 01) 1 |, ι. 
avi'c'Siori' Ulli Ι, ι.•.. 
fTD'i'.'f .'/f /)' 9^9. ι. 
(7ΐ')•ί?.-Γ0()ιι)α)τπ siiii, 11, 2\. 

8.'. 3. ι:;, ι η. 
(trrnrai 993 II. Ι.;. 
aivi'/.ianni' DSl II. ιί. 

(7νΐ•ίμ7ΐί:ΐ Ί Hl• '^20. 27. 
fTii'; Tii)i()Jj'((i 8:1.'•, 2ii. 
avr^ :i i/.iJ.Etnv I1I18 I. 7. 
rri)'.Mj/,w7,'/fii '.170, ; .. '.isl, (.. 
rrii'.M ()')/.'Γ;' 83 1. J I. 
Giri'/i-ir Ι'Λ'Λ. \:. 
αιι•ί/ή: 7 17 I. ;. '.il.'). ;... 
ίΤΐ')';/>'0Γ)ίΓΐ' 909 I. : i. i•.. 
frvvi]:ini( 707, 1:;. s 10, 7. 
900, T. 9I.'>, m. '.117, V 

aiii';vh;g 01)7, in. 7:i2, 2. 
dvvihfucc 8O9. In. 

avvl>intq 781 I. 7. 

iU)'i(;i urai 810, 1. Ulh, 17. 

('ΙΊΊ'ΟίΓΐ' 98 1, l^. 

ιΊί'ολος 9111, :;. 
lU'i-oijia 831, 'i. 
i:ryii'tir<rfii' 832, 2^. s88, l'i. 
ivvih'/.Htt 927, I. 1130, in. 
■i;irti!K<-i(ii sO'i, :;. 
r.iiiiHÜi• 729. 11. 
fil 1Ί ίμηίΤιζ 717, 21. 
ΠΐΊΊομης S2 l. I.'•. 
aii'o>rtin,'titt 8o7. 11. '.ι.ΊΟ,.-ι. 
ανπχηνης li8 I. 2). 
nvftCietixoi' 7)1), 1:;. 
(iifoooK 1)83. I. 
G<fO«yi^ni• SOO, IT. 'ji '•. :. 
a<(oi:y!i 709, 2 7. 7|s II. •. ii. 
1.•.. III. s. 8:;i. I.. s:'.2. .. — 11 SS;i, 1. SSS, i:,. S'JO I, ifi. 
SOCi, Ji. '.KU'.. 1.-,. IKJS, :;ii. 
•Jl.-), u; u. i;. 017, 7. illS, 
V ?\t:, I, ;;. 111, ;i. IV, ;j. 
uifo((;tr,ii[i SS7. 2:i. &<)5, 7. 

CifQccyiCtog SliO, II. 
Cifvnic S14, .'.'i. 
rT;(i()i;i' S-IG, -Jn. 

..χι.:/.• ;I2S. :;„. :•:!. 
<:χο/.((<7ι ιχύς Oliii, ü. 
(Τώ/ι« 7.")0, 1.-,. ^.-29, I. SAG, 7. 

iiKi, <;. iod:;, .;. , j. 
ΰωιιαι ιπιιός \)~'λ, ι:;. '.)7ϋ, 

II. :' 1 . 
(7(;")0C S'.)2, 2ιι. 
CuuiIq Ί2Ι>, ■>. 7;i7, ]. 75(1, ι. 

7:.•-\ J. ί).-,4. J. 

(7(ii/;,_)/<.' 7Ι•1. IT. Οϋ',), 2(i. 

'.ι:-;γ>, ι.. 100-1 11, 7. 

ΰοιιι^ηιος 82β, 1 1. ■i(i,i).ic S-17, Ι.-1. 
uaiia 0',Ι7 Ι, 7. II, 7. 
iHfifToy '.tos, -jii. 
ΓΓίϊ.Μοηκο'ς? bO'.), i. 
Tfii'/c 71'.t, 1. 7s2, II. SSb, 

I•-.. SSO, 2:1. 'J3G, ;i. 9&1 I, 

in. 1 1. 
ιοοίίχος SSI), :>;;, 
'"C'/iiGOi SKI, :;i>. 
liii.ciiy.cinio; 7oS, .1. 70(1, .".. 
•ί(ίττ,<υ' 732, :). 015, ι. 002 

Ι. !■ II. ». :>. 'J[)'A IV, ι. 001 

III, l". 00.') 1\, I. OO'.i 11, I. 

lOiH) II, I. lilll 11, j„. :-|. 
ζιί/ος GOS, .•;ι). :;:;. sj 1, 1 1. 

b02, 2\. ■>:,. 02;;, 11. IS. 

021;, :i. 

ικχίς GOS, ;!.•). SIG, 1 1. O.'iG,!. 
ϊίίχος S22, Jl. 029 .Λ 1. 
ifxrui• 7 11, ij. 1 1. SG:i, rt. 

010 I, .•,. 917. i!i. 920, ,-,. 

043, I. 0S3, ■<■•. 0S4, 21. 
itxrü)i' SOI, .' II. ii. 0G2, 2. 

OGü, :i. 

Tü.fii' 72 1, 1. 7g:;. 1. 7i;4,i. 

7G5, 1. 7GG, I. 7G7, I. 7GS, 

1. S(i:(, 1. '-Ol, I. SO,-,, .1. 

>07, I. 00:;. j:;. <ji)i, Jl. 

'■•17, 1.-.. 002 11, T. liiil 1, 

II. 
Jtlfio; 710, l•«. 7,'is, I. 7G2, 

>-. SOG, .-1. Sö:i V 7. SGO,li. 

SSS, L'ii. SOG, :!. 
ηλιιοϊι• 7S2, 1. Sr-0, .j. 910, 

'.I: 9S1 II, 1.•,. Ob."), 1:1. 
zi).(Ui• OiiLJ. Γ.'. 
ΐίλίος Ol 2, in. :is. <j;, ], :(ii. 
t/.mür 719, 1. s. 731 li, .',. : I 773, (;. 11. 7SGII, 2. 813,.•). 
I 019, 1.1. '.IG9 1, i:i. 971, 21. 

I Tf).fvnj 89."), in, 003 II, 12. 

j tü.oc 837. !i. 940, 21. 

1 τί/ωΐ'ίΓ)' SS2, 2. 913 II, .-.. 

TtQTlHl' OS 1, 12. 

I 071,1, 

j liiunic '.103 11, II. O'.IG II, 10. 

007 11, .-.. O'.ISI, 1. 000 1,1. 

lOUO I, -1. V. 
I -inQUyiOfoq 78 1 IV, lii. V, 2. 
I 1.11. 

rfniccöt'inv '.l.'ili, 1. 

ZflQCCf ... 8 1."), I I. 

τ(το((Χίς 004, '>. 

Tnaajujt'oq 979, 11. 

ί .w^fi';ro(ioi' 810, :i. 

τϊιραιίίίος SU7, 17. 

liiyoc 07(1, 1. 

τηηΰμ 915, 11. 

ziUivcii. 734 II, Λα ii. 7SG ll,:(. 

OOU, 11. 12. 97G, 20. 978, 

i!i. 998 II, i;. 

tii) i^ffU• S.")9, I. 

liy.ifw ',l.")li, 2. 

ji/.-n.- Slii, ,1. 

Μ.ικα• 903 IV, 1. 

z//(/; 70s, I. 717, I. 72G, 2. 
74(1, 2. :i. I,•). 7,')S, 1. 21. 
774, 2. SO."), 7. SOG, .-.. 
SIG, 21. 834, 22. 837, 2η, 
S30, ii. 12. S14, l'.i. S.-.3 
V s. 8.')4, ;i. s. 850,7. n;. 2:;. 
SG5, r.i. S73 111, •χ 887, c, 
u.ii. 001, M. 012. 2ii, 013, 
!i. 014, 12. 017, m. jj. 1.121, 
h;. 937, II. 12. 9,")2, m. 
082, ',1. 12. '.iSG, m. 11. 0^7, 
I•. Hi. 21. 000. .|. 902 I, ,-.. 

11. V 1002, .Ί II. n. 

τίη,ο: 712 1, 2. 832,:!. 9.")0,ii. 

Toirvi' SlS,;i. OO'.I, 17. 93Γ),7. 

τόχος 7 10, 2^. 713,21. :ΐ'κ 

72G, :i. 740, 1. 2. 1. 741, 

12. 21;. -Ι,-ι. -17. 782, 7. S2S, 
2. 8J3, 2. Ί. 1,-,. i!i. SGS, 1:1. 
SSS, 12. 22. 907, 12. 910 j 
II, i\ 22. 2.-1. .'α. 911, i:;. 21. 
OSO, 12. 

TO/.nüi• 747 II, !i. 77S, in. I 
^:!G. '■. 900, IS. 94b, 7. II. j 
m. 'j7o. 21. 2'<. I 

lOiicniDf 800, 7. ' 

ιόηος ι:τιχοί(ΐ}-ων 7S0. 1. 12. | 
io:nti)/!« 743, 1. 1 1. 7,1 l^ 7. 
7SG II, 7. 07i;, 1. 077, i;i. I 
90Γ) III, ■:. IV, :i. Kilo, 17. I 
io'.Tüc G9b, 2:;. 703. .'. 1, 7. ;i. 
734 II, ;i. 7. 2n. 73.') I, in. 
I••'• "4G, .-,. 7.-,:! Hl, 2. 7-.5, | 
:i• 770, I.-,. S3ä, 21. 8G(), ;i. i 

— 42 87(1, :i. 8SS, 21. 801 U 1. 
SOG, I. 907, |s. ',l(ib, :;n. 
914, 7. 12. 915, K,. 21. '.120, 
211. 9;i.j, I. s. "171), |v. 078, 
11. OSl I, in, 0011, I,, 003 
Hl, 1. ;:. 091 II, 12. III, j. 
:i. i;;, l(i()3, :;. Kilii. -i. 

inuyij/uc 8() 1 . I,'>. 

iQUTt/C(c G07, I. 702, :.. 710, 1. 2ii. 907, 1::. Oo'.i. ,-.. .,;.,; 
■•'• '•HS. I. II,. is. .,.-,;. 1' 
071, ;;. 7. 1--. (172. ]_,. •, ,- 
III. -' 12. 001 II, 11. :.',.7 11 

2. O'.is 1. .-,. 
voi; (jnrlo; 7.') 7. .>•. iTjir/.inm' 7il."), :,. 
V::. TU,;•,. 
17 11 1. in. 711,11. 7 IS 111,1. S12 i„,i/ /.„y,•,, S^S. i: II, in. 812 11, 1 ,1, ;,. SS2, 

I. 893, 27., '.114. I. 081 II, 

II. is. 22. 082. 2. '.ISG, :,. 
991, V <,ni2 I, I. 1)93 jv, 1. 
00 1 111, in. ',105 IV, 1. 900 
II, 1. 1000 II, 1. 

TQiflionoi' 028, 2n. 
roiuthur ',158 c. 
ιηίοόο: '.•2(Ι, 22 \;;1. iiitnui'. 
Ίριττόόιυι• 781 IV. IT. 
τρόπος 72S, lo. 7 11, :i'i. 717 

11, l!i. 759, 7. 825, n. 84G, 

12. 859, I.-,. 883, 11. S90 
II, '.I. 805, 2s. 002, 12. 90G, 
.".. 11. 917, III. 087, 11. 

τραιλλιοι• 814, in. 
ιρυ<ΐΗΐι ,S50, I. 22. 
ιρυ([(Ιοι' S50,ln. 21, 912.111. 
ιρο([ΐ- 912, i:;. 9G0, 2. OGl. 2. 

'.)G2, ii, og;•,, 2. 

Ίΐγχι'ίΐ'ίΐΐ' '.)S3, s. is. 21. 

1012, 20. 
τι•ρι<>[ . . . 7 17, .',. 1 

ινχη 771, 1. 701, 1. 833, :;i. 

SGS, 11;. 801 Jt 21. V7. : i'iioic 783, II. 871, .-,. 

iV'ifM'ii)• 71 1, .1. 775, 2. 70 1, ; vrj;/nr s'.uViT. vnrt/./.i'.aaiif 072, ί. 

νηιιρ^ι; 0-20 Λ ι. 

indn/nr 7ΐι9. 211. 717. ,•,, 
72G. Ί. 720. 1^. 7 )π. ;„ 
7U, ,ϋ. 7 12 11 ,\ 7, 751 
II. SOG. ;;. S51. ,,. s.", ;. ; 
85Γ,, :Μ. 850. ::, ν.,ιι. . 
'^^'5, 2. ^73 III. Γ.. S<v.. ;•; 
21. s'il ι; ι•ι. si,.-,. _,,. ;., 
00(1. ; 1. iiiis Jl. i.n |_ _,,. 
0Ι2,Ί. 2n.:>. (Ι ι:;. ,,. .,|,, 
Ι 1. ■■■■\. 017, .-,. 91S, ,,. ΐ|ΐ.ι 
^. '.•3^. :■.. 9 III. .-,. '.ι;ο. ; 
'■'70. 1 1.. 2 1. 071. Ι ,. :- 
'■'7;',. ν. iis;. ι. J,,. "ιν.,^ .^ 
'■'''•■' Mi. .•;. •ι. II. |\•. ■; ..,.;, 
II. '-•. 005 III. ι. ϋ',ΐι, Ι. J 
'■'''7 II. ι,. OjS ι. 7. '.•'.10 I 
■■• Ι"ΊΙΙ ι, ι. ΙΙΙ(|•2, ,; „. ,; 

1012, ι.. 

r.T.'Aio-r/.wi- 7^1 1. 1„. \ Ι. ,,. 

ί v7if jicdi'nf ; 007, 1,1, 

vni^n.'lKUC S5•,, u;. 
vn.uoyr^ 75i), τ. 
i'rnßit')n'<(i 08 1, 12. 
i';n<iifi/c 70s. 1. 
ϊ';//,ιΐ•ιοι• '.lU'.i I. 1;. 
Γ. -r. Μ ', Vi ■)■(),.- <i;i(; |j. .■1. SM, 2. 815, 2. 813. ;i. 

815, :;. 7. S4G, :i. 885, 2. 

i)54, 1:;. :\>K 1(109, 2. 
vylfia 72S, 1.•.. 918, :t. 050, ν 
vyiijg SS7, I. 1(1. S'.)2, 211. 912, 

1:;. 2.",. 
ΐ•ύρ((yιι)yός 9()G, 7. Hi. 915, 

in. 211. 

ΐ'όρι^χόυς 057, .i. 
νύρο7Τίΐρ()χος 900. 2 1. 
η)'ωρ 802 IV, Ι,',. S3 1 , Ι,".. 
νϊχός 757, IM. 2η. 
ιΊό; 7θ(Ί, ΐη. 700. 1. 719, :ι 

U, 1,. 725. ν, 727, Is. 2η. 

720, 2. 733, II. 73G, :;. ι. Ι'/Ύί'ί/ΐίΓΤ.'/Γίΐ 83(1. 11. SS ι 
2. 7. ΐ:.. 00 1, ;ι. 

νηοβί'ίλ).!-!)' o::G, in. 
vnoyoaifHr 717. 2':. 7 12 II 

Λ 7. 7Si). j. S3-2. 2:;. sl7. 

'• "^71. in. S87, 21. s95, 

1"-. 22. s'.lO. IT. 0(1 i. I•.. 

013, :;. 12. 1:;. 07ii. ,-,. '.i7I. 

Ii. 97s. H,. 11112 I, 1. lud 

III. 12. 900 II. :;. 
vnoynntj !i ς 713. 2s. 83;. j•.. 

S5 I, !P. S50 22. s5:, ;■,. 

OllG. II. Olli I, IT. II. 27. 

012. :;!. Ol•;, :;::. 987. IT. I i'Tinyucij 1^ S2'.l. .-,. •.. '•l2(i. ::7. •"'• '•", Ii. 7 10, II. 1.-,. V. 

750, .-,. 752, .-,. s. SOS i; I. ; v:n,;('ic 731 I|. .•,. 

Vi•. 81S, 1. 820,2(1. 82s, j iVroo.w,',• 7si m. u. 

2. 833,21. 837, 11. 1:1. 11. | vnoduyna 747 II, 1.:. 

l!i. 83s,!i. 17. 810. in. SU, I |••ΓΚ)()ί'ζί/,ς 7'.1S, :i. 

^. 813, II. IT. SIG. 1:1. V. j i-rroZuivi; 717. m. MI. j . 

S52, s. SG3. .•.. 873 I. ;!. | v7ioih;xi^ 741. ii, u. ... S32, 

II, 2. III. s. SS8. :.. 891 U ! 22. 9o7. 1. 12. i.".. ι'-:ιοχ«ΐΊίι^ TCiii, m. Ι I.V. SS.'), 1. SS(i, :'. U2^, 1. I S-i;}, i:;. Sv i i^ s. <)i)2 II, 

r.foz.wiT .'/((! 717,1. 7i(), Ί. j '.)2l, :.. ' :,. m. li'.i:; IV, i. ',)'.) 1 |, :.. 

'^;■..^ II. s^:i. 1.1. SSs, •.'. I <i,/.,„fpi„i' KiO!), :;. ι III, ι., ι ι. ίΐ!»,") IV. .",. ι,. Ο'.Η) 

^'.fl) II. Ί. S'.iS. :;. '.Ι|)•2, i:i. -—ifon-ixi^ync 7:12, 1. i' Ι, 7. III, Ί. '.)(Ι7 Ι, 1π, II, Ί. 

'.1^1 II, τ. :•Μι:ΐ. .'. —j/ οι ηθικός ^*>2, :•. O'.lS Ι, 1 1. II, Τ. 1 1. ΙΙ'.Ι'.» Ι, ΐι. 

ίηυχλασιο; '.ΐ'.ίΓιΙΙΙ, 1. '.)'.lS ^ij υΤη'ϊ Ίί) \, :,. H'üi,:•. 7(;7. :;. [ II, ι, . lUDOl, s. |1. r,. 

Ι. ι•. II. ! 7i'iS, :;. ι. 81)7, ι. '.Ηιο, :>:,. | χαλ/.οι'; 7ΜΙ, J.-,. S-17, Ι.•,. 

irto).ttußt(fni- 7ο'.). Ι'.ι. Ι (fuhinor {^^ ti(jijnni)r) i'iUT, \ /'i'/.yA-inu ίι'.ΐ:; III, |2. 

Γ,7()/.();•Μ)• νΓι'.Ι, ι II. .μ. Μ)Γ), ι II.:;:,. ! χια•/; Sil, ]>-. 

Ι-. :;ιΐ. ' (/"'"'"""-■ ""^Ι '.'■'• "• Ι'• '/.'<'J"'^"i'j 7(i:;, 7. 

ijDüiinic 7θ!1, 2. ;;ί<ί)Γίκϋί)' !Ι(Ί1, 2. 

ifniiii/.oyiu II) ΚΙ, :ι. | χ"ΐ>ι<ϊ SM), :,. 

'jiHjo; Still, 12. SSO, II. Ι .">. | Xft£>£(f/i7i ι j' S.');) V 7. 
l'i. S'.iÜ I, 2. (1. 1*^. 20. 11,7. γαυίζκίϋίΐί '.!.") 1, 2'>. , v:i<i).uyDC 7ll.>, l'i. S22, 7. 
^.Mi, 1 I. ',ιΐ.'ι. I. <,)2l), i:.. 
i'/i outrill' lnl2, 1.",. 
i'',-f«/'/ir;,/ifi ^2'.i, :;. 7. s:}2, 21. 

SSS, 2. '.12.'., I 1. Illlll II, 
> 1007, 1. 11112, 17. 
ν:ιυιη•ηιηη ιπιιυς S.i2, 2t. 
s'il V I.-,. üli'.l I, I. Ί. II. !i. '.iliO. 2:>. Ulli, ^. 12. '.112, l^. 
27. 12. 01(1, lii. IS. :is. 020, 
IS. :iii. 022, 7. 02:i, Ic. 17. 
ii;!:i, :i. χκο,ν 72S, s. SKI, 7. SS-1 

I, II. 
γάη,ς Si:"-. n. 8IS, i). 
-/((iii ((iiiDi' (los, :■ I. 

r.i'noiit ".isl, 27. Kill III, j i/e•-'"'.' '"". '"■ 7.''ί" Ί ^22 Vi. OSl j, i;;. 

2';. I ([oiirii'^fif GOs, :;i. Sl,'), |s. ' χηλιις 7Sl II, 12. ί.Ίο.ηυ; Οϋ,Ί. il. I ΙΟίΚί, ι. 

v:i()u/.iiifi)z '.lll.s. j (ΐ,,οΐ',ίς 72S, .7. 717 1, ι. 

rrtuiannur 7Sli I, 7. 071,.".. j if ροη ιοΊ>';ς 710, 22. 21. 2!i. 

l"i>". 1. 1012,17. ' 7S2. I. S.-)2, II. SCiO, i;. 

rnuitl/^: 10 12, 7. j OSI II, s. 

iniut.'n'ria 717 11.11. 8ÖO, I (fiidioiiii- 1002,7. : I. '.ilT, I I. us7, 12. 
i.roniyi)^ (.'.10, I. s. 
ΐΊυ/ίηυς (= rrrrr/nfoi;) 

7 11, :ii. 007, !i. i.'i. 
i''fi-i«iQiTi' S H), 1. li. 
i<fi'iueiai SO!!, 11;. (/frir.-ir 72(1. 2. 7;;i II, I I. 

S22 V I. s;il. 1,;. v,:i;i. n. 

S(JS. |i;. '.IUI, I, i.MiS, j.,. 

'■'l.'i,7.s. OIS,27. Kllll i,s. 
(/fiil'0/ioi' S|(i,-2I. 
tf((/.i; 077, 2. 
iftixdi S02 I, I II. ,;. s.", I, .|, 

o'.i;; III, 12. 

tfavid 70.".. 1;, 7 12 I, .-,. S:i(i, 
i-'. S.12 V, 2::. S.-.O, i:,. 2(1. 

SOI V 12. 2:;. ilOH, li. !.. 

i/ctr.-„i)c s:i(l, ;;. '.i2,'j, 1 1. OS'J, 

2:•.. 1011 I, IS. 
<funi^).o; So2 I. ί u ;;. S l'.l, 7. 
H«';yf,y 1011 II, 2. 
ifca/icc Sil. Ί. 
(ftour 72S. .-,. siii, :,. S22 

V 2. S2i;, IS. Sl.'., jil. ssi 

I, I'•. 02:5, 2:;. '.i,')0,ii. '.172, s. 
(/ion, 717, i. 712 II .\, 1. 

07.'), ,'2, 
tfi/iiifif 717 II, 12. 
1/ ι/.ιίν'/οοηιο; 7'.lS. r.. 
<fi/.fTi' S14, :;s. S22, 2i-.. 
,tli).ux(t'/.).ifnytU' OGO, 2. 1/ (■;■); Oil'.l, I I. 

./!■;/ 70S, I. 

./Γ/ί<5 S:jO, 21. SSI, 1;. (I. 

i/i'/.'iOf/fii' 720, II. SS.'), l. 

<jv).f; 700, .-.. 

ifri^iu 020 I! :;. 

if VI iinv I .'), 7. 

Iflfil•!-?!' '.12,'), 2. s. 

(/•(.))'/ I0II7, II. 

ι[ως '.1011, π.. ',).") ι, 2s. 211. χα!η(ΐ>' 701, 2. 707, .7. 708, 
::. 711, 2. 72."., 1.".. Τ',ίΙ'., (i. 

7 12 Ι, 2. 717 1, 2. II. .V' 7-18 
III. ι. 7,")0, li. 7.')2, ΐιΐ. 758, 
2. 700, li. 77.'), Ι. 7S:t, 7. 
70 1, 2. 70'.Ι, 1. S00. :ι. ι. 7. 
811,2. S1 1, 1. SKI, 2. 
S21, Ι. S22. 2. 821,2. 821), 

1. 2π. 827. 2. s;io, 2. s:i7, 
21. 8:iS. l'.l. s:iO, .■!. si;!, 

2. Sil, 2. 81."), 2. SRI, 2. 

8 IS, 2. 8 10,:;. S,-,o, 2. S,-,7, 
:;. 8.-.S, (i. SO.-., 1. S7:i I. 1. 
SSI, I. SS."., I. ssd. 2. 
S'.I2, 2. S'.IO, li. '.117, :;. '.I20, 
:.. 022, (i. 02:1. 2. 02 1. .-.. 
027, ::. '.C'.l, I. OliO, :.. '.CtS, χειιιάζίΐν Sil, 1. 

χί!ο 710, .7. '.I. 7Ki, 7. 717 

I, |s. S:;•!, .7. s. iii. 21. 837, 

2 1. s:is, 21. 8:)'.i, .7. Sil,!). 

S.')-l, :i. 8,^)7, i:•,. 87:! II, 1. 
881!, 2. 7. S'.ll V21. 010 II, 
17, '.II 1, II. 012, (i. OlS, 
2s. 072, I. OSl I, :i2. II, ;;. 
OS."), s. (IS7, :t. 7. 22. Hill 

II, 2.7, 

i)ti' y_nn(i; l'l'i. iii. 727, 

.7. 73G, 7. S.")(l, 12. 001), 

.';ii. 
χειριαη-ς '.i'.ll, 2. 
XfinoyQCdfov 717, 22. 8(10, 1. 

Iii. '.170, 21. 081 1, I. II, I. 

1:1. m, osii, 7. in. 

'/fltjUH-yin; Oll, li. 

χίραυς 7i).(. 1. ί. Sol, .7. s. 

11. Ol.-), 211. 21. 

χιιοπ' 7.')'.), Oi. SIC), IS. S8,"),s. 

γ,ικι'η'ΐον 813, 12. 

χλωαός 7 10, s. 11. 

χοίρος 73U, s. 

yoinjüv 717, 11;. SC"), 7. 020, 

i'i. OSl I, 12. 
yoQiothy/.ij 070, 17. 083, 7. 
χόυιος 708, 1. 711, r,. 7 10, 

s 1 I. 703 II. 7. S3'.l, ;i. 

810, 2. :;. SGO, m. SSO, 7. 

17, li. OSl II, 21,. 000. 1. 
χριίκ 717, 22. 72."), π. 728, 

2. 73Γ.. s. 7 17 I,s. 1:;. II. I. 

V I. 7il2, 11.. S07, 12. Sl.'i. 

17. SKI, Mi. 83'.), 7. S| 1. 

1.7. 8 1.',, 11;. 11,111(1/. Ol.".. '.I. 

13, V 9Sl, IS. KKKi, 11. 1. 10. 1. 11, 7. '.)i:i, li. 

',MS. 2. I, 072, :i. '.17 1, I. j 12. 101 1 II, I. 

'.(Sl I, i.iii. Osl,2. 000, :i. I yntoc 7 1,'., li. 

; 001,. 1. 1003,1. lUOO. I. I ;/pM.)rT/.Wi' 83Ü, I. 7 

|f/tAo.- 7-lG, 1. 811. 1. S2.J, 2. | χα/.χής (108, ι. 783, |s. Sil. | χρκήιτιηα 780 11, n. 

S30. 2. 841.2. Sr.o, 2. 884, 1 7. is. 27. 810, m. 822, 12. | χηη S30. is. 

— 4.T — '/J,",:"<i ' -'"' 1 17. .,. si;;. ., 

820. 1:;. 17. 17. 211. ^1,:;. 1. 
8G.'), 1. SsS. ^ i.ljii. ,. .,;,:; 

III. II. o'.ii III, ... ',0.-, ii|_ 

Π. 000 III. 12. O'.is I. ;,. 
11. I 1. 000 I, 12. Illlll) I. i„. 

yjj'ilKd iiHo: 782. 1. s_).j ;.•, 
832. 12. 11. s.-,;,. .,.,. (,|;, 
7. >-. 1:;. 083. IV. lull III. -,. 

yor^d'ici '.i87, i:;. 

χρϊ,'.ιζ s.-,:;, ;. 1 1. ^- -^-,- , 
'.I io. 1:;. 

χρηοΊι^ριοί• 719,7. Olu, ],i. 
1:;. 

χρι,'ίΐόι r,c OS 1. .;. 

y.QOfoc "00. 2'.. 7 Kl. I,. 7-1 1. 
-ΊΙ. 71!i. s. 7.-, I. I. si:- ||_ 
820. 2. 1;. 2),. j.. s:;2. 21.. 
811. :•.. s.-, 1. ;. v|-,.-,_ i„_ 
^■^3, in. S02. 27. Olli. 2. ■). 
003. •!. 90G. 11. li.2:. 910 

I, :•. 012, 2:;. 01:.. i. UK;. 
2 1. 017. 7. OlS. :i, Γι:;ιι. I.. 
27. :;;i. 918. 22. '.'.'.o. ί. 97s. 
"■ 0^1 II. 2v. Os:;. ;.. 2:;. 
lii'il I. 1 1. looil, II. lull 

II. 2. 
yorciHiTiaiy.ioc 781 IV. •,. 
;;ί)Γ',ι'()ΐ• 717. ν. _. ι. 7;•.-, ,-_ 

I-. V. 727. 11. 12. 7.;i.. :■.. 
"III. 12. V. 7 l'.l. 11. 1.. 7.-.;. 
I. ■■■. V. Sos 1; 2. s2-N. ,. 
'-30. I,. 7. V. Uli. ■.. ;,;::, 

χρναός ~'\\. ί. 7'.i."i. ;. ^1. 7•. c, 
1. 7',i7. 2. :;. 7'.(0, 1.2. Sil. 

T. ^. 

y.nuoi-c 729. :2. 7^1 Hl. |... 

S'.)."i. 1 1. 
'/ρνΤυχηη^ S20, 17. 
yjji'ijKc 7 1 7. In. 
χοι/κι 70 1. 7. iiO.') III. 1.. 7. 
χ<•ιιΐ(α ixoc 722. 7. 723. i. 

87.'.. :;. 87_G. l. S77. ::. S78. 

7. S79. 7. 
χΐΊίικι minie 018. 17. 

χ.•))•.ΜίΙΓ '.).".2. h 

yu'n« Sil. M. 

χοιρ.Τι• 7 1,".. >•. 7Ι1Ί. 1". 
χιηρϊ'ζίΐι• 770 ι. 2. 
χοιρίοΐ' .laoican'• '.<''•^. ,. 
χΐ'ΐρίζ 717.2.21. 703... s|j 

ι. ... s;; ι, 17. -..',7. ι,, s.-,•,. 

17. Sn:•,, 2. S(;.-, II. VS7. 

'.. |ν. Olli. 7. '.113. Μ. '.ι•_)ιι. 

ι. ΐι•. '.»37. II. 07'.). 2. ι.. 12. 

11. 980. li. η. π. 
/MpifTiio« 7 1 7, 17. i,'vr<);,\: im Ι II. ο;. 
ΐ/'ΐκϋιην 812 Ι. 7. S. 
Ο* ipi /.ύ; GUT, Ι 


.'. -1. 7:η 11, :;. 


ο'η'ή '.H'.i, ι. 


10.'. IV, .;. '.Ιίιιΐ 


OlCfll Ί ιιΐζ 7 Γ.•, 2. 
7. -."Ι. τ:;.') ι 


. '.ι, 1η. '.ΙΙιΤ, 17. 


ώάηίον 781 V, ι;. 
111, 10. '.)ί)7 


11. Ι. 10. '.ι'.ι>> 


Οιιιιηιι)!' 7SI ι, 1 


.. 11 


'.Μ 1,7. υ. ' 


»7(1, is. '.ΐίΐ;! 111, 


oii'iirr'/ca 7iS III, ι 


. SO,"), :;. 


Ι, \•. 11,7. 


'.ν.ΐ'.) Ι, 10. II. :;. 


III. 10. 1S. IV, ; 


^, 


ι. :ι. Olli 11 


1.'. 111, J, :ι. ΐ:ι: 


'.)1.^), ι. (1. 1)17, ι: 


. '.):i7, s. 


ι. 10(10 ι, : 


. Ί. 1(102, 1 ι. 


011 im• 7Μ Ι. :;. 


II. : 


V"'J',"'^i '''*^ι 


:ι. .Ί. 


'J'.)3I1I, 1. 
oioct 7.')'.), 7. 1 


Γ)7, :;. UKIIj, ι:;. 


.-.. Ι'ΐ. 1.;. V, 1. 

Kiimmcm der Pirpyi-i in Liiiid ΙΙί. Ι'• 


Λ". 


1'. 1 


Λιι, :; 


1'. 1 


Λ... 11 


!'. 


>". 


1'. 


,N... 


1' 


N.. 


1110 ; 


7-12 


70 10 


71.-. i 


7:;(is 


821) ; 


78S2 


718 ;: 


S0(i7 


701 ; 


807.; 


7 '^' 1 


1 1^0 


711 : 


70 1b 


s:;.". 


7:;io 


Ss:i 1 


70;5O 


81,-) 


SOOllll. 


(iUO 


8070 


7, ,7 


1 IM 


7.i;; ij 


70(i:in. 


GDS 


7:ii2 i 


810 j 


70Γ2 


821 


S(iGOV. ■ 


700 ; 


8U77 


7•,.-, 


ljS-2 


7 15 1 


7071) 


881 


7:;:ii 


877 


70 1 1 


8.-.S 


S070 


si:i ί 


S07'.i 


7'", 


1 i«^l 


710 |j 


701)0 H. 


770 1 


l'.V.W, 


870 


70 1.-. 


SSI) 


SO77 


iniiT 1 


SUSI 


7'., 7 


1Γ)ΙΙ0 


7.-.;i f 


7007 ■ 


8:;:j li 


7:1:; 1 


870 


7H0O 


OSI 


808(1 11. 


'n'.'i 


8Us:; 


77^ 


1Γ)01 


ΤΓ. 1 ' 


701IS j 


811 


7:i7j7V. 


o.-.i) 


7001 


801) ' 


80S1 li. 


7m 2 


SOsl 


07 ' 


1Γ)08 


Ί:νλ ■ 


7101 1 


810 1 


7;;o7 


1 ;'. 


7002 


8:!0 


SCSI V. 


7(i7 


lllMlll 


Uli.-. 


1&1S : 


7:ii 


7110 j 


82.-. 


7:i7 1 


1101 j 


7007 


OKI 1 


8(;si 


7.") 7 


iHMll 


0U7 


1S21 ] 


; 


7i:i7 ! 


S2Ü 


7;i71) 


881 1 


7070 


717 ! 


87s:( : 


S07 


1111(12 


sn7 


1S22 


7 1•) 


7111 


782 ] 


7;;8o 


81)7 


801.". 


007 1 


S7SS ' 


711 ' 


111111:1 


SlJI 


is-2;} 


i 11 


7! 10 


822 1 


7:;s7 


888 


8017 V. 


880 


87S1I 


7 ■' -. 


UHU 1 


7. Ml 


1S2U 


\ 


71.".0 


827 1 


7:! 02 


801 


8078 


000 


S7111 


^Ο',Ι 


Unii.'i 


S'i.-» 


2 17,j 


-.,. 1 


7 1 .".2 


8:i2 


7:1110 


821 


8()S:i 


020 


87112 


7111 


iHMH'i 


Ulm 


217(1 


7:'. 1 


7 1 :>:', 


701 


7 100 


801 


SOSCi 


021 


87011 


72> 


lOHiT 


U'OI 


2.-..-. ι 


s:is 


7101 


700 ! 


7101 


81)8 


sr.io 


017 


887 1 


8.-.2 i 


limiS 


SO.-) 


2.-..-)2 


7^17 


7171 


1171 


7'io:i 


887 


81 1.-. 


8Γ.7 


8sii:; 


uoc. 


10.17 


s 12 


2.-..-.:{ 


7H(i : 


71S1 


8110 


71ι:ϊ 


7S:} 


82:;o 


000 


ss'.ii 


'.11.11 


1 Μ 1 7 .-| 


uoo 


2.->0 l 


Sio 1 


71 Ml 


700 


7 12.-. 


1) 1 r> 


82:.l 1 


80 1 


SSO.-, 


1101 j 


10170 


■.(MIO 


2Γ.ϋ7 


^\\ 1 


7102 


70S 


7112 


81)0 


821(2 


770 


SSIIO 


1102 1 


I0177 


OUs 


2:u:\ 


7,-.l ' 


710 1 


810 


7117 


087 


827011. 


802 


S807 


oo:i 


U 1 1 7 s 


uu:'i 


2.->7'.l 


77,2 


720.". 


sr.( 


7 1 11) 


871 


8:(:j7 


8 17 


S11117 


007 


10. Sil V. 


so2 


2.")Sl> 


7.-,0 


72117 


os:5 


7i.-.:i 


780 


8:; 12 


710 


SOOSli 


',10s 


', 1 1 1 s ■_) 


7'Ό 


2.-.feC) 


s:i7 


72 IS 


702 


71Γ.7 


1)10 


8:ir.2 


70.-. 


Silin 


110 1 


'.lllss 


OUi 


2r.S7 


7 10 


72111 


7S1I 


7 l,-.ll 


771 


8;i.-.o 


lOlo 


SOI 1 


1Ι0Γ. 


UIIU2 


1 |'>'> 


2.".1(2 


7 11) 


721S 


71)0 


7 10:1 


070 


8:1s 1 


800 


so 12 


OSI 


ui ;n 


SSO 


271S 


S7l 


72.'.0 


1)70 


(+ 72.-)0) 
8:i07 


Ols 


SU 1:1 


s:i'.i 


^-»- 72:.u•, 
27Γ.1ΙΙ. 


s:;o 


(-1- 7 11•.:;) 
7 10 1 


82:5 


SIO.T 


70:; 


; s;i2s 


S.'.O 


o.-.ooi;. 


s•..:; 


3Γ)ϋ(Ί 


7:is 


7''."ιΓ) 


7111 


7 101) 


008 


siir. 


7.-).''. 


; MI20 


010 


o:,M. 


1 Ulis 


;;.■)(■>(» 
72.-.1I 


SM) 


7181 


02:( 


sir.i 


720 


SlCiO 


Ol 1 


O.Miii 


1 llll."i 


:)ss 1 


b72 


(•(- 1)110) 
' 7181'. 


777 


81Γ..'-. 


721 


8o:( 1 


77:1 


U.",U1 


10 12 


i;s.'>7 


s.-.i 


72C.:! 


811 


71110!;. 


so:•. 


8 1. -.SV. 


s.-.o 


Siiü.Mi. 


7S1 


11.-.U2 


lioil 


c.soo 


b:!i 


72(ilV. 


. 88.-. 


7 11)0V. 


801 


8 1.-.0V. 


7S1 


si.iili; 


7s7 


ιι7 2:ί 


Us'.l 


tisorj 


Ϊ'! 


7207 


8;u 


711)1 


800 


8102 


8.")l 


so:io 


80.-) 


i 0728 


um 


(IStlli 
7270 


87.-. 


7.")('.0 


002 


81 Gl! 


78Γ. 


80 10 


701 


i 07:;o 


'.lOU 


(ϋΚιΓ) 


7SS 


7277 


882 


7:.07 


00:5 


8471 


870 


! SD 1 1 


771. 


07:b 


Osl'i 


(1!U1 


S20 


727S 


721 


7 .-.OS 


001 


8172 


802 


81112 


77 1 


07.-. 1 


U7."> 


C.il 1 1 


S12 


72S2 


722 


7Γ.70 


97(i 


S.'.OO 


071 


SU 1:5 


772 


07:.2 


lls.'> 


0917 


MS 


72S| 


SIS 


77 11) 


727 


8.-. 10 


Ol) 1 


■ Ml 11 


702 


07si'i 


OTT 


C.il.'i 1 


7IS 


72S.-, 


72;t 


77.". 1 


Ol 1 


8o:;o 


SOI 


MI 17 


701) 


U7s7 


uTs 


(lO.Ml 


; 007 


72^0 


878 


77SS 


720 


8010 


800 


i ^'"^ 


700 


'(7ss 


UTO 


c.ooi; 


1 70S 


72S7 V. 


8.")Γ) 


7707 


S08 


80 1 1 


77.') 


so.-.(i 


7.-.S 


07SU 


Usii 


l)iiS2 


1 1101) 


72li;ill. 


712 


7801 


87;{ 


804.". 


7 IC) 


Ml.-.l 


sim; 


0701 


Us2 


oosr) 


! 721) 


7211S 


SOS 


7S:i2 


sr.o 


Sü.-)1 


S2S 


SU.-.2 


7:.o 


0702 


!)7:i 


7007 


, S 1 .") 


721)1) 


DSS 


78:i.".l{. 


710 


8ϋΓ)7 


71 1 


SUr.G 


sn:} 


OT'l'» 


' (loiil 


700S 


1 7:^0 


7302 


817 


7871) 


80:$ 


8G.-)S 


7i:$ 


su.-.u 


012 


• 1 1 J•' 


i |(iii2 


70.10 


i 1000 


; 7:i() 1 


810 


7880 


7(i.'i 


800 l 


70S 


SllOl 


MO 


1 9700 


KMl 


7041 


1 ii)():{ 


li 7300 


Sil 


i 7881 


701 


8GG0 


700 


, 80G2 


7o:i 


1 


i 


Γ 


so. 02 1 — 11 


")S ciilii.ilO' 


1 ilii; vcriii 


miiUcii Ι',Ί: 


lyiMi.slcvO• i 


IIS Ι'ΊΐΙΙ IS. 
Dn.c 


U vuM W. Ι'υ 


KU' ( 1 or In II 


0.1. n. Tafel Ι 
ror?'. 

•.ν^•-.Ί.- ν Νο. 913. rf 7V/1 :^-ίΛ ν^Λ -y-'.^ 7 ^L^-r^ 77 c 
»annach« Buchhandh.nR, w• NO. 970. LicI.l.lrMrk.nMalt Λ Fri.c 

üerUn. ,", II. rlin. 


-.^ii. ■ι -ν 

"ν'Α,ο .,,...1^. ■"vTr-..-.• ': 
;. ■,-:?• 


-' 'ν , ,•νι;-:- 


:":-;^r;^;;:-' 


^-f?> 


^•ϊ^ 


Λνεϊ(1ιηαπηθθ1ιο Buclilinodluni;, }tcrlicu ■jL ._ -;.-,-!, Tafel IL 
r.r-• 


.'; 
■1';;" '' 


■;,- •"..; 


\ ν 


~~T'fr:';! 
* .♦ 


-~ > , '." ' 


Ί . '^ ], : 
-.■ϋ- 


'-'-.' 


<i ;;;;.J^_ 


^'. 


". .. .■■ - irl ./r 


■; "' ■ 


..; y "Ί 


.•i.• 


••' rvr.•,— ^' 
?1γ.!•ι 


^ι■. 


■■'r ;!■";■"-"-' 
^Vi'^i•.^ ~^i'iKV;]r ν Γ. -ι -/Ι 'Τ 

Lichtdi-ucknuftnlt Α. Friecli, Berlin. Griechische Urkunden. III. Band. • 

^■(■'.1^)Κ•>\ „'C bi./'T'^ 


•"/γ:ο:' 


-;..•■ ■:■■: 


,• ■ . ^. _ >,. i ^ _. . ..>^ . •.- _.- -,ζ f 


1 Λη . / •, 


ί~ ', Ι.'•. ι!1'^ 


;.•/Γ?••'<: ;^/ -■ ■ : /' ■ 


.;..'/?-. :ί;- 


-'■ ':. ''"ί""" 


" ; } ~ τ -, 


^^η,>•^:'^•}-:.-νϊ-: V ■' 


'■'' 7*.' Tr'"^' 


..' \-\.-- 


■■• ^ν•^'>ί.ν -••;-•■:■ ; 


"'1 ■'- ~ ' ;. 


■ ■ '"■ Γ' 
' . . Γ ν ,",^,. 


' ,• .•;.<.•. 
;-■;■•• ;i •••-/VT 'V-, " 


■*>',■ '■,."; 


J ■■ - _,■ 


'Λ: •■,!'. • ,.t ;.. ' 


.■• ! • ■ , .'i' 


^■''■ 
? • v.;> ' 'Λ•, Λ./.;: 


•- '.■". ■ > 


■: '-•,.-;- 


Λ,- . ' ': '■■'■:. •''': ■ ■■■ 


■:' '■• -• , 
>;•^:;,,ν..--;— •■•■■V 
>ίΜ 


^•■ •. .-;;.• "•-,.;.••■:-. ■ 


i . . • vi ■ 


i'l '■{■ •-. .i^....•' ■' , ..";':.■'■.. 


.' .'! ,'■ ,' 
Ϊ '"* . 'S'", •.•■■•■ '.'/■'- 


,•' j .' •■.''• 


' /^^ ■ ^'ν: 


.•Ρ ::-..;'- .::• -••;• 


. • ''• ■ 


'• --■>■„-•:! 


J' /.■■.:■-.•. ... ^ , , •! 


: Ι • '.;■ 


•■•''' -ίν- 


■**j'' '..'---•..J^;- .;- ί -ν' . 


yi^ <»* 


»•^■^ti-Ma-jJ. 


ν:- •::.: 7vii3> Γ•.- » Γώ-α>ί^^M'•-'«^l•ό>■i^ώ'^ΛJ'"-v^p•<^ ätilii^«U.^iiii-liii^*'^-*^-Tii' "•■-'>= '-^ Νο. 1002. BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 3 1197 21179 6153 

■>;<i>^:>''ii'• •<?■< I /t.«..•,•• Tm '•i'r\',-y 


«»ClENT STUDIES AEGYPTISCHE U-RKUNDEN AUS DEN KOENIGLICHEN MUSEEN zu BERLIN HERAUSGHIGEDEN VON DER GENERALVERWALTUNG GRIECHISCHE URKUNDEN l^li^/L ^Li BERLIN 

VVEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG 
igi2. UNlYr.KSlTA CAT.OI.ia VIERTER BAND. . s ^ / MIT ZWEI LICHTDRUCK-TAFELN 

IK/V, G/VR. THt vtah Inhaltsverzeichnis Lirkiualcn Nu. 1013—1209 ''^'."l 

Inhnlt des vierten iiaiules 

Berichtignupen und Nachträge zum IV. Bande werden von F. Preisigke in den Borichtigungs'-^ 

listen miti,'eteilt -wcrdea. 
Indiccs 

I. Eigennamen .... 

. Indes -1 — Ki 

II. Kimige und Kaiser 

III. Datierung nach Consnln und ludictiouen ' ,., 

• IV. Beamte, Ämter, Behörden " lo ", 

V. Jlilitiirieches 

VI. Gütter, Priester, Feste und Heiligtümer, Zauberworte .' .' _'" i4_i- 

VII. Geographisches: 

Λ. Länder, Völker, Gaue, Toiiarrhieu, Städte usw . . l'-lu 

B. Dörfer . •■ ^ 

10-17 

t. f.To,W<. 7rf.To,, Straßen, Plätze, tiffentliche Gebäude . ,. . i7_is 

D. Demotica und Phylcn, Tribus 

VIII. Steuern, Abgaben und dorgl 

IX. Jlonate und Tage 

X. MaÜe und Gewichte 

XI. llünzen 

XII. Wortiadex 

Nummern der Papyri in Band Π' 

Zwei Lichtdrucktafeln (No. 1022, 1061, 1158). ί lö 
10 
10 
Kl 
20—40 
■II 


Wa/t Kdjur. ^0 15 Έ -cou ς ' ] /\λ(<υ /lo υ ^^^^_^\Λ9ι ^ £θ xC cfo ο] /^jOi^^^ 

Γεί)ΐΛ.ί<νικσ υ >Α ί^ r ο κ f ί< t] 0|) ο ζ j^r]VOc, Δκιί/οο "c^Lrvj , χ (• (^<. ου J l i ^^ . vo £ L r υ νοΜ-ου. L/L/(_oAOj/tl, ομ<-ολο V f-T . . . •]■ ηε. litrtdOu^oU ώα t " io ν jn iv - i: .,.o_/ r.x_ •ϋλ- 

ι- 1 it.] 
νου cp [ε ι] 

. L •, i -y :v- ü" IV νε uj r [ε f « V ] 

'' V ^ 

^■o Λ r) V 

• η - ^ - ' Γ • ^ '^ i^ V 

tv ...Jtt]c χυτηα ixtpi-Joc^^ £t^ ο öcootiv 

ϋ^-οτ-ή £tC A]oyov Tßocj»u;[v] KK-l £:^cAo/öv.j...'i...^ 

' π ^ ■■ \ ' =■ / ~ '., . 
■ .........JkKL fcLC, Λοι/ον £ΐΜ.Λ.Γΐο;^ον '^^" | / 
5 £w oöOvJ^v jniMi-) Vpovov '7^ oixoAjjov^';^ 

. t\v(k\ ri]^ £K]Aoyr|V. (TtJY/ υ/ιρ^ρχοντον jm; r^i 

rrft^Jv roc [^ . •] 


υ -c^t' 


ΐΛ^Μ l)i,^,^/i,lyiYi/^VldA/r^t^^My^lPlAA^^ ^odidrt Kjinjy. IJ ['Exouq ■ ] /\λ(<υ d u^o ο 1^ _^f'^ ί^ f,ö S ^ £ ρ χ c .'o 3 ;| /^J'^^. 

[Γίρυι.£<νι.κσυ >A ί) το κ c « t] ο ρ ο ς |^τ)ν^ός Δκιί/οα t^^tr^)^ Ψκ f j^(, ου (J l [ -J] 

rtv "crjc ΉρκκΙλέίΊίου Μ,ίοι-ίίος rou 'Apiivoitr 

5 f vou-o υ . "^L/pLoAo i; εΤ....].ιΐε, litrb^ou^ov^ ώα t-i- 

I OvtA-ii . . .JvLOYOv dti^LOV i^trK K-^pio'U — ou Xvj;oc 
[X{<Lp-r] u.ovLc<vou(^?3 ]oC i5c Vrujv ε ^η κ ο ν τ λ J^Lv/τt. ^ε- 

[c<jn Ο της tVa ^τ^ί'ης ^pctoKjc τκις ticvnic \J ν^ι^τ^ toi. i-^Lit-j 

ι 

f/ipi.(iftvrfe.pt< Kt<i \_i6i\Ova>tL \'t]uj τ to ti. [<]t<i• d κ <j [. . .]r<p γ-.τ (5"i i[. . .] 
^0 [ojirt 'tYttv τι -jv 775 top ur tfi.KV ] utv Τέ <ίε ν ο u c^ [l v] ^\l : .../tv ίν- 
α» iv νε uj r [e ρ « v] 
Γ. . . Trjv U/1 Ki yJ υ 6 Λν U.0 L oiKLW öi-ört^ov kx.l 

'' \ ^ 
KU Λ -VI V 

[tv . . ...Jri-]c χντηα pttotJoc. £ti öcoGaiv 

[κύτη itC Λ]οι/ον τρο«ίο[ν] k«.L £: [ς λο/ον.]. ..,...] 

- Γ ■ .-. ..JkKL iLC, AoL/ov £iM-^ri.ou^oy χρ- ! riC&^Jv roc [u . .1 
•1/(.i;i.t<.Lpi<j"tC0C, . (O'X^t^Lvfi'Uy JtM^ixn- xö-M-^-'i-h^^w Α,ν-ι-τία. ^ ►-»-i.i•« -r>-i.eJv^ix^U.. — 


5 h vY u) ρ t< VJLL £. .j^ /icU. <^Ιλλ/1 Ίι,λμΧ' 'Vx^CHxA 


QC'iJxy^cliy^ z.w^ ίΤΛ/όί. >v . , _ 7 -n/X 


ίη.α. v^C. iq. _ -i^ X. dtoTt^oV. _ Ί'6 \jc^. 


!/' Oxtj. I^iJi. _ \S l. 0|.--o λο- 


1^ f 1 
' 1174 Μ i 
CN^ 


'ίΟ 

20 25 r,.^^ '^.,Ζ.. "^ν Ικν] κίρτκ. xponov^jv 1 . γ. . .Ι.^ ■ - - 1 

' . . .•j^tpV ,.^^ν [xr^]c 't-^x-p^C τη. 0- 

^.ον6η. ^Λ° ^η^^^ ^^~^^^ ^^^^^^^ ^^^'^'" V-v.:nc] 

γ' Αν i^v '^ν ..ίνητ.^ G.lvK.Xu.p..'v.. η vo.ou..c. ^^-ο^,^χ-] 

LiPi-DC -i ^ ' ' 

^,,ρ^ ;VL^ ^Evxui^. Π^ΐτ,.ο.^χοο ο,.[ο]ΛΓο]^..:^ ^.^.ρκεν[..: 

^ ^srK t]ou K.vptOu XK.p-|Uovtcixvou . . . ^. 't\y\A/J' λ TD c^vloh^riy^ ikaJ^xci . 
-tzi — ■ — r νου L [ Jf v]r £.0 i) A[vroKPc<Top oje, [i\^ uOtKo oc,] /;vtwvl• 

Slsiixö'rOiJ ' Ε[ΰ(5']έί^[ου c Njtp CO vCtLO υ) iT £v [ ijt^;..' 
[tu]vL της 1 /uX(,^,[ujy]o c, lAtpfLjcioc roi? Λ[ρθ']ι.- 
[vOtjlT OV VOi^OV.- ü U,[uk Ϋ tX 7\jp^f\iC. ΆρΜ,ίκ[ιοα] 

5 ί''^]ον C wco üjofejujf^ Μ,]τ]τρ[ο]ς ü[. . .]cκ()- 

[. .]<iLOC Kjn^o Ίίιΐ^Γίυ] VELOc. ώς ετ^ον as.K.t< 
[oJktuj ούλ-Μ ΐΌν^χ[τ l] jtk,L(fto) Όρ(ΓεΓνου-] 
cp L I lLfc.VTuc uja trcjv [/-ι]ε[ν]Γ 1-] PCO V Γ X 
[d]oo oυλ'^| olvi. evtiv ji c< o^ «.otov Up<i£- 

ίΟ ν[ο]υα?£ΐΛ;Γ, Jlx χειρός ypiJ(5fL]v ivro- 

Kov xpi/uOLau K.iü>KAi<uou dpxvpci<a 
[tjKxTöv ουόσηκοντκ ^ co [v r nvj i^>rr[o -J 
auoiftv -Π (? iTi (f £ r κ ι ο /1ρι^[χι]ος r US Όρ- 
StvoViPL ίν ju-rjvi. KßCLoxpiLUJ rou 

\j έ.ν6ο[τ]ωτος dtü'tpou Ιτους Ιί,νο ~ 

'^'^ ^ρ-ίέ ^[o ujo L £K τε του [/HcJ^kloc, 
lct<\ 6< T^r^ojv [υ]η KfiV V τ (aj y [τ]ου 
[6v]^jlK\/Tu)V K.ί<.^'£« J-i£p [£K JikI^c. 
J/*^ ['in υ D cx.'jcpliijv c,• Κ p'ji (ijn u ν y ς 7T[ . . . 


J C^i^lyuUJ-UJl/U', ο ΐ^Ι ίν-^Γ-^. ^• ^^ ^' ^^• "^^ Ν2. 1015. 10 ■15 [,Ί:;^]ηλ.οα TJfKvvoa [Δ]ιοςκο'^ου ^ητ^ρ^ς) 'Ελένης 


Μ. 1. .^ J 

[kjp^Atpou) ^oic°^) ^^f^-^^V Ν^^'^^^ •^/f-^.^'ff Mri χ^ν Jl iKOt\ (j ΟΧ) 


/^' ρ uJ(^KVfy- 1/1 J \ έ 1. 


£ V Γ Ο k Ο V 
Μ. jiao? W v?jpt£V)| ν τ LH- 17 [ν] [ττ]]ν -η ροζ , _. 

[,\Γ<]νχνου [KJoTC^i^-ijv n-i«v / ^ λ^);(ί< νο i^J 

[το]ς t7 Μ^κου Αύ^ηλι.Όϋ '/Hvru) ν l ν ο ο — 

κνί;/ι[£ρ]ι;ετίος λ[ο<χ<\ν]ον 

ρΌν KcioA^ov) .[. . c<]kKK[o ν•. y_ ^, 

Tiu'r] Α .[.... Ι^" *P^/\wv] του ΧυΓΟυ 

. '^ ^ V ' f κ ' ^ 1 Ρ^ 

[jiiOLOT-rivfLq . u; ju. ο λ Ο |; •η ο »^ . j ,^^/-^ ί. V 1 6 Τ ίο - Κ Χΐ- Λ lo ϋ 

V£OV V£OV Ki\VC^- 

M-tTJof t-) .] - ii^to υ r ος 

\ ■> ί'Κ .τ[..] |Λ. UX ς . γ \.γ\/ίΤ(κ\. . 

Vfl^. J. UXU. L^^Hi^S-, _ n^ ^Ιτΐ^υύ -f^t^ S c-^t^-L• •/rLAt/<^r ΐ(\^ΙΖ. NM0i6. 

Kxiö'i<poi: /\oi;[;Jlou /1υ/)κ|λ^ου Ουηύόν 
ό υ ΙΛΟ ν Tflx/ifc2,)-jC τπλίχτίΛς 

Μ.01> -Τον MpCX. κΧέ t (3 ο 1> ZiUJuA[60] 

OLVL ΐΛίόη KUL TüJ τούτου . _ 

■ ViLo /\οΓ\«Λυο KDo του ι^ό - 

Ί5 ptO^^'- y^t^-^n tjlC, duc^L uJC, cpr|<Ji 

15 υ^. f\i° ΙΟΙδΛ- \Γί-ία^ν^ TXAt/r<" 


(l> 


[ΈΐΛ t<ivto<ifc V Λ.ύρηλιος] yi η oAXlo ν lo c το u Aioyi^ovc, un 

TT ~ *- Λ ~ » * 

Γ του] ι ΙτοΚΚύί το c^ ΐΛίττοος „AituroG νπ* 

Γ κν\ /Αύρηλίιο T[]txf]\<s'ti Ν ts;^i;t ν tjii L ο ς uurpoQ Λ^• 

[<5'loc, κηο k^jcjJOTiooLC TTtpicMC τι^ς In l^ovtJc, 

5 fiLC, fcTri <ί xjno του εν£.(;τϋ5]τ ο c TdciiiKptc ΚίΛΐ ö ε κ ί< r ο υ 

έτους 
[ Kp^<^An,ctyywt ] Txc, ύ-Π κρχο υ ό" Kc. c<UTW τι a ρ i την 

[ρ<ΐυτην ΚοοΜη v(?)kp ο υρ] ex.c i'iKo6i ο ο ο ί^ ^l/l ι. (ä' u τΡιΓον/, 
üjo r £, 

ρκ ι Ji υ - 

[puJ. CpoöoüJ KJioTiXtcToo κχτ [tToJc ηυρου 

D(.p τ &(. - , ■ ι 

40 [ßcov κκ\ ΓίΟ dtJ^Ttpu) εvLί<.^5ΓίJ έ,υ[λ]ί<|^'^ο'£<ι ο LC, [ 1«.ν κίΟίοντκι νιορις lö'ivir] tcOQ K^t [ο]γΰ^£.νίου ^ rco jt 

Γενι\υτ6ο •.. . .J θ)ορου) ο^-ηοτχκτου κ^τ £. τ ο c 

Γηϋοου ^cpτί<:(!'tov κ]ο<3Ί.οον [τρ]ΐί<κ.ονΐ^ ουο. Ληο '^ί- 

[roov ου ν &cy ouctvco ν (κυτονι . . . dDKX^uJV K.o^yyvY\y (Ka-^AViA xocrtxio'yu, — -^^ ^^• w^^r^t j. ^^M< rxru'l< (Ρ Ja 'UJ/Vv ^L %15 J iifhJ ^y/ia Obtri . jIx.-^O S COCil. Lu/i/j •J. J^ocALK/n !\' i ^ 1 

■Tl. Uivt. 10 i5 20 ^5 (K^nxii t-UÖ « u ^L /\μ.[> I IXoüTi.iA)voc Λνηνοί,υς [Αύρη-] νιο c Λίου^Λυροα τοΰ "Hj^covoc |^ητ(οΌα] ΤΙγροίκ 
[ίου] τκς ü^kj)^ouö-c^c <5ül rnxi|)\ κώ^Οη^) 

ι κ !) ] η Τ> α u r -r ί α < ,^- r, ^ ^ -,-,^.,.^., .. i.. Ε. KV [^^ρ]ου|ΐ£<ς TtoiiKDLc τετ^^ρτΰ [ ociK l] εχν ώό ι iv 
.ην^- ilc txr^ όύο kj~\O 

£Κ(^ορ/.ου KK.V tr[oc -π υ -] το Ό L[vfc(DTu)-J |>[ο]υ Κ|)η<[1κα όΐκκ j^i^T[t ^ Icp'] 

CfoLpJou κ^ι^υριο-ιί ίίρκχ^κα [tlocTk-J , 

ρί<κ.ονΓί< ^ κ[κι το]ν cpo'pov ^/ΐΓθί5ώ-] 

[(T^u)] 6V ^^ν\ /Tkuvl ^Icp• κλοον Z.OKCvor,t<ioü. Νη(Γου) 

|Λ£Γρο χκλκο /Α jiu iPT^Toc, [rrjc] 

TUJV <iwv ^ rov cTt ^Acopc^o'flov 

öiu)v ^^vrujv jipoc 6t rov ]'έθυ- 
χίον χορίς C^[o]\/ruJV^ Κ.Λ pctrk 
τον VDovov -nf<Pft< ic^do rk^ κρου- f c^i; u)c κ κ ν « ρ K. ς 
tkv cpκίv-^7r«L ΐΛίοί'' 
•- ρ Με^ορη κε Συ 
uA')- jn CK. ρ fc λ κ |!) ο ν 7 ον η ocpp-ufcifc. t<p ι<ί rtpccc , ν κ t 

1 « /• C^ 


/Ινν>ν;.£/νί;^Λ/νχ^<Λ^ Λ^ ^,ί^ ^i^cit^ St^i,, υ^Α// e- N-1016^15. 8 £ c<>v V(/tTci\,>L•, Mktu 'Tj . '^ Λ. fc-V ronto λ t '/o ιχεν cO.. 

%l• i. y^ujoLC, ooptrp<ov. OU/4 2i. %iX/i\HAx,. ^n . ßi\JV. 

Γ• - ] • • • *ί'^ Υ Τ] C'-]'i-[t^] y Υ ΧΡ "^ ~ 

νο[ν] -Vjp fcp<.r|<fD<.c ΐΛ£.τηλ9ί;ν Κ ^'"t i-C^Jc, τον τ) ιλ ε. - 
T[fc]pov ή α "Π orpf<.r t.u<ic<^tvo ν kpc\ noWnc. 
Kc<TK<3rt<.ofcic, προς «υτον jni/iomTXi, t.[LJrK 

S KoCL εηι Ν&οκυό-ην χο\/ ytvoiA-tvov αίκκιο- 

dorrjv rjKEVj oc £Ocok£V tov drpixcr-vii/ov 
του νοΜ-ου ti^ γΓο] η&ρκς ^/iiFtTvM rfrj] Λο- 
i;0vt<5ic<.. ΓΤ ί ß ifdJ^Tf^iA ε V7]c üVurrjc, ένί.- 
τυ^ίν [ο] r|^eTfc[po]c χω ή|^[£]ιχονι κ\Υ xvf<- 

^ϋ . J~i ί[ΐΑ^ωυ t i]c^ \ΐΜ ι: ο ν ΰ lkälo J[o]r ι; ν y-ipoC- 

ί^λν[£ reo TJoTt d L κ c) i.YO|ui[t]vco pc[-u]tov j3c>^v- 

[ ]c<.voo ci LO (. Κη Γ rj ^ Ό C li^KkI^ u-^Y 

[ ]dtiTr]V KXL Kp[.. . .] Δορ«.ύΤΐ[ο]ν 


ΪΛ21^ NMOIC. 

Ια^Η^, ΊίΛΗο^. h^.l(:>tyy^. 3-it.^^W^pH^. 6ΐΛΛ^^Λ>* . ii.y^A/v4. ->α.(^^. J ci^\r^\}tnAn. λύ υ^ ά(^ AüMyy, mAÄt^ tiXlj^ ^^W: ,ηχΛ/ν ^.v^ i^^^t^^jc ilt^v^. 

i^" ■ • • ]^° c. c5uro[u Jy-ipo^^ ^/-^ Γοΰ 

θΛθΐ<λτ;ρ(ου) 

^ -.•... .]ς £/^γυτ έυ[•3]ς'ντ;οα \a.qk. ηκ^ϋ' xoroo 

AoyuJ 

Επ L r ρ i. ψ ρςς 
^ ■ - • ^fl ^^fcrtp t<] Λ^:^/^p'(ΓηΓL^J κ χ r' Vroc vo 

Γ. η , ' ' ^^ ~ 

•■ jkxrK ro-urou ην ^7(<.ρου(ίί<.ν 

C ~ , Ο / 'Γ 


'^[P]p.o;^f l^C/t.//-^ [Oju Μ-ην ΙίΚΚν kkV ^Xijp uj [;oto] UM-bCC ί<.λλων νο.^ι,ί'ρίχτ iOv 
15 Jip'oc κ-π«έ, ί>/ΐ£Ρ της ί<ρτι yt[^c ^«]ο ξ\νου(7ί]ζ ένν£<τ7')ς 

c . ' 

typ(K.c|JK) ύΓίερ κυτοΐ) j;p c^pc/^ ο<. (r χ) 
ίΛη Irttd'TtK.^i.'vo υ. (2.^0 4" ^ υρ ι^ (λ lo ς") Tjiz^oc, 9ο ι jl κ^^^^ νος 
irto '£ ρ ücf ο υ) -π (ο λ ε UJ ς ) u,t<prup;/j 
20 [Γ]η no^oovo-rt Ou.oKoyLK },kov4^q -Πί<|)\ τον Vtyi.i\Oo.T 

του T/£ u-t vo ο . 


J^rUAyiJr-CKMyl•-. 10 ] Culvux\.\A . ii /Λ cm/. -nrv. cm/. /λ^,-ν:) ϋχ,ιγτ4υψη.<τίαΑΤ:) . ίΛΑΛΛ^ν-ί,. 

'Οΐχσλ[ο]ι/ υ (i.LV ^λληλοΐ-ς /Ι υ ρ ^j Λ l ο l ^tVTi-DC, 

' > ^ Γ \ ' . ^ /^ ^ 

coV lI Δ ρίί.ί^\/ Ο c u.r]rpoC Ι ίχ;•υ όΌ ρ rN.J^ l - 
5" Ο ς Ή η' 'Οέ,•νίρ"'^ί;χοον -noXtüoc κτί^νίότης 

ο Lctv Σεντίος ii/dtdooi/KL τίο üitovi. 

ο ν W^i- ώουλον . ονοροκτι ΙΙτοΚεΜ-χΤον 

-προς Μ.ί<.νη(5Ίν tt]c dT|\öü|xtvr]c 

TfcYv-nc, in L Vßovov έτι? τρ l χ κη ο 
-^0 T-nC ουοΊτο, νέΟ ικ-η ν t. «. ς του ovtoc, j^'^~ 

' νος Π_/Ί£ΐυ?^ tip κ Ji ο(,ρ t £, ί.τ\ t χυτον ο Ζ. av- 

TLOC reo σ ί ό xd κικλ LxO κ,κν 'ίκκ6τ ην ']/^^- 

0£<ν ίκπ Ο KViCToXrjc, ή\ιου μ.6\^ί) ι ducit- 

COC, Χρ ε-ΟΌ L/LtvO ν ΚΚΙ L|U<.[i<Jr L ^:^ ο ^£ VÖ ν υ/10 

"IS του ύίόηοτοο "εκτ tXov ντ κ /ιχντκ τκ 

εηιτρ>./Ίη(ίοΐΛ£νκ ο^ντω uno τον oloc^okkAoü 
ίκτ ί\οΌ ν τ κ jikvt[k] τχ tn ιτο ^<.Γίη6 o[^tvt<] 
[mjtlO ϋ/Ί ο του oιd^6κ;^λoυ . ■• . 


j cixA^AiXn^. 11 ΪΛΊ17Χ. .NM022 

huyUiiiKy()<^ α»Ί- a(yyh KoOl vo^vi üUyvUyyu>'6 . 

TV] ι κρκη<ί'τ-τ|ί ϋουλ-ηι ν\ντινοε^ν 

ntcpV Λουκιο-υ Ούκλέοιου Αο-υκρ-)^- 
rLbtvo-u h^KTL^tLou του κκι IIXcotlvu- 

5 ον κκ\ /\[ουκι.'ο]υ Λοί^ι^ει-νου 'Ε,ρεννίου 

ΤΤ(<.υλ tt ν L ο ο του Ki<.c Μ t j;i<.\ t lö" l ο ο . ϋι^κ ex. - 
[yjvotixt. c<.VöptQ KD t<T ι<ίτ ο u , οτι j-ic<oojv 
[Λει]τουρ L?tco [ν] kc^v tt ν-η ΐΑ.ί.ν tujv ^'^^^XpV 
[KiicTlcc öL^Tt<.l->t.v θεού Τυου^-νου kkc οικιί'του 

Ίο ['^]•η<^ ή^6τ£ρΛ.[ς jno]X[t]coc• "Έ Ji Α ούν j;tvo^t- 

[vojt [£.]ις Φε iXft([d] iXcp ί £<ν κ[ίθ]|^ην του 'Apö'lvo- 
[6ί]τ[ο]υ TTJc [Ήρκ] κΧίΐ- σ ο υ i^tOLüoc. tvv^A. Oj^ov 
[iiju-iv £/i[l της] d ι ο ρ v[co ό] t u) c, d 'rjpc[oo] u uj ν 
[t]A to υ p |/u3 V ^ της Ji ρ ο k[s i.Jkt£.y ^] ς Kto^u-rjc. 

i5 [klj ΐΛ.]οι;ρκΐΛΜ.ί<τ tu c. /ncpoooKc üecovöc κκτ"" £ηη- 

του (StLXov jic<.Dtx. ν κ ό i,c<T tr t)<.y ι^<-εν χ . ι\νγλ το xvc<.j;- 
[ΚΜ.ο]ν Κύριοι, [τ] ην j-]uocooq[vJ nooc i?^c<c. jioi- 
[ovJLA-tv Kh^LO-uvx tc , tcx.v υιχιν Sy-r) , cxv t - 
%0 vii/KtTv ruj Kp ίκτ LciTui Iji ι <j r pcc τ ri u to 

ftcAn υ V I- 1^ L l\ovK.to<Jco ntiiL. τούτου ΟνΠα^ί; 

"" \ ""»"",'". / ' r ~ Γ ' V ' . 

Kc<,ri< Ti<. υηκρνοντχ riM.Lv ο^κχικ ΚίΛ^υο^ι. 
έτέβ[ο]υς χνυ ηΜ,ίΟν KftCTK.dTK.O'nVM. K^l 
Aoi/ov i< υ τ V ΌΤλο^νειν tu)v Τ t τ οΛ p<.rj ptt - 
x5 Vujv KCX.L tlc το ^fcp^cv ενκρ tc<.<j τ υ ς q/ ν Κ «. - 

v -δ-ηνΛΐ-. (^1.7ί.) Δ Liv[zx)]y^i7T t. L- J Α υ το κρ κ τ j μ c, 
Κχι<5ί<ρος Αο^^Κί-ου Σ tf^ τ tj u ιο[υ Σε]ου>ΐβου Ευ ό'ί. ρ ο υ c, TTt. 
rt νι^κος 


ί? ^ tpbcov οχ> /4i)c<.|i LK(_o ο) Άό LK^rjv lk[C°v) Μ60]ορη "κ. (^J.Ti.) Λοϋιςιος 
[ΰ]ύχλίί)ΐος Λ[ο]υκ[ρ]ηΓΐΚ•νος, InibtooKK ^' δ/ί. pCc^ttV'MM.tV. ^ΰ oitn. AxXtny Λ tOA/yv^i^fy^mU- jixAx vij' A^tl dtA. K<yy^ - 

ίΛενους ί/^. /ncppoocc^ vic. Intoi^Ktv eAc. ^ κκτκ το t<,vc<.y κ..\7 ov t4c, 

^(izu. \r\tdoJ Ktv V(U. J. 0%u. 111^^(8 7, 5-, — IL I, ΚίΚ\.Ό6-η. Li j«^. kcctsc- 

Tictfrec.vr] Viti. 25^ ro j-itp«.v = το Λοι/ιον. — tv κρ tc^ir ο υς üeltA. ^νιςρε- 

Κτους xjc. -ηΜ.'ί^ς , ciiw» W(rv4 /tckvunA vo-v\. XaA. CT^COa-m/) ci^(>.U</.c'i zu. /J-o/kl 
'^Mä/vu lOA^J^cLt, XV tVO νλ'ΜΧ υ c oiie^ arr^t . ctlu) Pin4 (λ\ . — Llo ^M. die lu saAo [. . .]t>o y6c<.(i i\(_i<to) |/ί)κ(^^ίχτ tT) αέρι. L<ir[o υ) [ laj. ρ ι. <i o]c, σ txdi^^ou (i vu)) 

NN NN -T — Γ- / / r 

Kc<L τ«. KC^r«. την I I o\t u-lO [ν ο ς] uipidi<. 
[jiKjptK. \taoi6u>Toc itvo<i(.pLcoc, ripto/^j^uTtpot)) k«.i- 
TEVocjLptoJ^ itvootpiujC υεχκϋον 
S 2. oKon ιχονό'εοος . vioC^) ^£ί/ι<ί'Γ(οϋ) fv KtAJM.'H 

in-z-vvi . Ipi<.cj7ri i/tKKcov κ^<- xcjv tv 
Tu) itpi^ «noKti^tvujv Γοΰ ividTui - 
τοα KC, *- Μί^ρκου /lup-riXiou 

[Kop(.^o] οου /IvTuJVLVoi; Κκιό'ίςροο, 13 ΐη73. • fNM02H. 

J/vvu S oiat^^xi</y\. ul^cL den. JtvA d.ux, ΛΐΛ4ίη^ Jin/n^aJA^y^uy^,^ jsXAtyyx. ''i^v\XAoiAt^JM ^ 
dn^Ait^ /XA^yid- /iA/y\,oi οίχη^ tnAAiyy^ AiJ^n. a^wxZufti., ) ij /Χννν•ί-^νι•<νΜ J (rUyr-c/i{)i.^^i/ cv\yyjjyi'\ji.e/v\y [Χλλλ ^Λ.^yl•e/^vu J-r^ZtM'fv.r-cyi^ Ko-lL. iö .15 Jtyiic^ J . K«.ipu'COiXtotrjyuvt<i.<L[... 

την ^poc<[tJiit<;iv Goo ^n£'otl,D<ic. \\k\>l τ[ήν] 

ηκ.β*ς /_ £ (Ρ χ>ο[ΐί^]ι y ν u) L/(. -η \/ κν{< . . β)«.λι.κ[. . .] 

llpoc, rLVK ι/ννχΐκκ κ.;<.Γ{<.ληΜ.α)•υίΐ<ί£<ν 
υηο to-u ■ fc3 (.[«jr^CLH-fc] νο ς u-arV pcOLvou kk\ rou 
c<vdiOQ pc<[• . . .] iv [ . . . . ] k, Lü> L i^ovu) έη\ το ν 
uot^ov TO-u [ötj -C'?': [KKTiCJciuuovroc, -ri y[v]v-n 

[o]co (^|)ονΐΛ[- • • ]<ίκ [-...] ^[ι^]£|>Γο] C 'k /ιΌ του ο γ f J . 

8 rt Korv. Λ,ΐΛ^ LV , -M /t<iyl WoK^ K Vi p υ χ r t Γ i, Ooi-tn. Κ >] b V X Τ t o\ TM 

Tifi'^oL• t/u>i-. ^lij [(^Ilo ip ρ V L c<[i; υΐο^. = <ί to <ί ρ ο ν ui, ou 6',\ ? ΐΟΛί-ε-Κο^ν /iXvt^i.f.^ 

ι) ΟΛ. : pTjco Φρώνΐ[ί<Ίροο]υ«. 'U "Cl/'T-C 1'ί K(CTK.Acvft.o V ri[Kr ικνό6] 1 1. την c^ t\} ^o[\)6 n.v] 
ΚΛί uio[vt]v;t.i.. 

ro ^ι.<;|>ο[ί; ]Ktv^L , k\K vnti- 

ετην ^[ . . . . kjA η vt ι κ,α . '/Ire ^-ko 

IvoiAL^ft ]iVL tKai-V. [....]o^- 
(S i ρ -η . . . [ . . . ] . fc V k V \ f. t V C j/] t ^ - [ ] 

IS λοςβουίχ τον [..]..[... 

ο L ü i<^ Kb^Kov [ . . . 
ik^Lv[. ...]...[. ... 

roivuv. ..[... 

xnv <S U) (i ρ fo V L il, U (ίί< V i• )■ . . . 

^^^ h, ■ 

[ Πίο'ς ^^l^^Ec,! έκρ[χρβχ|)αί J t]vr t<.£vj jn[- • • •] 
[• • ■ 'Jt νίκροΰ [lAtr' tu (it][^ fc L ttc, rc^ovi V [r ς .] 

^0 ηι/[ξΜ.ων.] 
. [U 2, OD U>]p U_)^X IC, VKf [OV fc'UJK^t ΟΎ]^θ6ίΚ 

5 [ViKPOjv T] J^oλLC <^KK.^t^ tAfMtfiV• ÖU U<01 JJKfcLC. 

[α/υ^ην tJYiiv νηριοϋ «xL [ί)]υκ KvuttonöU, 
[u.K.A\jv (j]c ούοί υίΐίΐ,οο. Kkl ι/«.ίΐ r κ. ι)7](ΐι\ 
[τ]οΤα L\iv Kvvt) uj η ο Lc /ιροςιίιν ^ xüSv dt 
[K]n ννη<3 Kov Tu) V c* lö ο ν r «[l .] Z- tj Ja tnt\o30- 
Ί0 λΐΌο'κς ο^ί|-^χ<^•ει^ κλλ ο Γρ[ί] w w tv Γ 1. υ /ι ο του 

^,20 C/)T.iit.•. ρ ι UiPCieC iy\^y\/yyy.oat^-U. 11/ 1 Λ.υηιΐβίΓί]\/. 21 «τ i ocLt/^ ^Kft . — 

Q-t^aitt/w (LtA^ ϋΛΛ\/γ\. zt/t (Χ<ΛύΛΛντ>ΛΛ\^ . Η '^ . t Σ, ο ρ to ρ u^\ C, . 'Tvia^w t^ivitwit/i 6i,>'f 

15 ■- , 
1 

ι 


rj.mi) 


CN^- 


'iOihf 


[yjtvavc^ τΰίν KvvpcJ/iu)v. riot«.c o\ tOYtv 


tv i)up4'M(5't la τον ηαη κληνίντχ. Κ «. u 


Tric t<ivxTrjC i\/iLo\c K/i ij rt [p7 Γι <i κ t •, Ni] i;xp 


Ζλ ι \ , -V]\/ τκ Kod u-ri pL«. Γ«, τ« rujv vola.(*jv^ 
ViKOu) , riv KtK[«.vKjiL<i|^iVc4. 'E.K(3fcS:,t rj[i.'vüv] 


Tr][r|jv fcu)^ Kttpi^-A rjjc t[l] ut uJ ρ l κ ν .^' 


η » η r Τ ι \yX Ci ι Κ λ Γ-η \/Ί τ- ti Τ ΐΊ Γνΐ 1 Κ oj Γτ ftl ο ίί l λ Μ ^ itv κύτην i^fuciiL. ΠιΓη ijt y/l[o2,]j^roo^tvoc. 
π[ρ]ος TiptwpL«.v κ[ρ<.ΓΚ την ti^rjc,] rjixtptiv 

2S [πΛρηλυιν |-(.]trxvowv, O^Cl] ouv rfuviTdtv 
[ ]><.i . . iv[. .] «.ηολλυτ«! 

Γ ΓΛ. 2 3 JB<w<'il^'i Λ -^-fc*^ j Aoi/ca^v oetü-u oi.CMft C . i^ :(λ^» On-oU. cLtn. LttAjL. 2.tx->vi Kt^'vvt- Jt-f«.>-L^i-,/'»<-vT.t/»v. iitx jA-ii i;-CA(/ic/ 16 .(? CV.^373) (NMG^h/ 'lö 15 io "/•wU^ 5". 

Φο[νο]ο κ«.Γί<.ότ|^«ι.νορ<.ενου [kltlxv] 
την ί η ι κι i.[ul t ν η ν [ό]οο ^κνικν [Af-j/ttc] 
tpujroi; j t<.ptA.[xt]ptLKv vnov^j^KVoc, . Ι[ουτο] 
ykp nookK\[t'i.] Ιμε τον J [l] κχ[-^] ο ν r \. ""c-Kdc 
de την i ρ«. pt[t]cKA<;^ix/ , lv«. pt ι Μ.νη<ί',^ο ^x ί v ο c. 
ujv tnpxitc, £/li κύττ|ν. [ ]όυ-η.. . ripoc, τον ^Α^'-'^-ρίΧ"]^ ΚυΓοϋ KOLVOM-tvo-u 
f ' >■ Q ' ' , ' 

' Γ) ' ' 

L/ η j-'i u. uj ν. 

2. TD κ r ι ω rr] c; [ujv j-ToXjAt<. tv^^jv Kc<\r< noKi^L- 

(ίκ.ς λκ,νΰίςνίΐν ... [τί|]ν.[. ..]ν ^ηο[<)η]ί^ι.'ί<-ν. 
rCxL την του οικ«2,ονΓο<; ί-^, ou(5ls<.v vt'Aui k.pcu 

O-U dÜVt<.U.Kl [.JV-V^KILV . U) ιλ X V l) ρ u) J^ Ε L K.V ^ 

■•..■»•1 ' \ / rv^ ' 

ΚΛΛκ vXvrt«: KKi r«urrjC, uno oou utvoi^tv^v 

KUfcXi;LK IXtvAi^fo] υ<ίχ rx η t j-i ρ κ^» u.fcv .< . 

Άλλ κ j~iflLM<j'uj κκ[χ]ί<. Ti]V Κ «./nn χ ο ο κ ι «.ν : 

οίλοντι ι<οιν^ονη(ί[ι.ν 1\η]ΐ()κ. /\λλκ τοκον 

ουκ. [;v[i ouo]t την <ίυνηλη(ίιν £KiiVu)v lAV-n- 

U.0 ν ί -U ε[ί ν . J Ι/ηο UKp τ to ν vouttov/ jn ρ ΰ ς τ κ6ο ο - 

Μ,χ.!. , KKL [υηο] tujv [. . . .jxocwv ί Λ t ν^ ο ρ«. «. t . ^->]ν. — . ^tXC^AAtO υ U-riC't^. — δΧ. τί<ί-ΐ£><.ρ^)(θν._'Ι2^Λ. Μ.ητί-ρκ._ 

1Η οι 4ίλ\ΛΛ θΰ%Λ^ υο-νΛ, l/tAuJ Λ^(>-^^<ννν-νίΛχ/ν J»-v^. (Α IfJ (\, jTCCpiCJttA^K.!. . 

'/6λ. ι<Λ\' ίν^ντίΚ T«L>rr] 'η υη^ Gau ΐίίνοριενη ί<υιλ^ικ fcAtyvai^iO 1^ "ΐν« |Λΐ[μνη(ί])(;Γο|Λενοί; τ^ν] ί^ν -π|) κ 1 1 [co ν] 

2,S (ίεκυτον [ . . .]«.L Γ. . . .] . [,] όου 9 ' 3 

-) , Προς riv/fx] 1^ . . . τκ J^9oc f.(i;(o [pcLvujvJ 

ktvccX-n - 'Έν[τί.υ] i,_LV j/Vp [. ] 

j;tvt(i^4]• - [ 1 • XC• • • 

K06fA.L.ov Ji[. . .] . [.• . .] . £θ[τ\^ . . . 
τηρ'Ός tpot . [. . .] t vK. [ . . . 

[. : . . .]iv ί LV tpL[. ...]..[..] i K»cL [. . .] r c 

[ ]L»tV. 

[Π]ρος TLV(< η ρ ολ L r t υ u ί vo V κ^λουρ^-^νον 

5 νιις St^^oGikc, f..] Συγεχ<^ς οϊ^ (^G\)tL 

ΑιοοηΐΛοα προς της ηορνΐ|Γ(;] Κκτκ rt^C [.tjontßt- 

Triv nopvriv j KiCi. τούτο yvo-uc, Ο /. ί ui υ ρ l ο c 

10 ruJ ίΐίόίχοοτ-ηριω. Τ ί^ ούν VK^d ΠΡ^'^Ρ?' 

οι noX.LTtUOLX.tVOL MXt^ κ ν όρ ί LM:. fcV TtJ 

Διο^Ί^ρι-ον t<no\ Ό J ίί ν« ι. |[K,tCL] u-r^öi oAu)C, 

5" i3 ; Jüxh, ^diU/nA ciii. 1iYlOa/lUivK.üA ayrtQid-tiyiAoi -z.U. Αχλλλ. ^ οΙάλ•) </jj\. U^ax- 

i/^iCt/yl \^3(lAnrsdltjitx4AycHe/v οΙδ duz iure. ΔΑ,ΛΛ,η . — ίί, i Λ•. Ji ο \lT£uo μ.4 voV 
mX. Λλεΐ,κνσρεχ.— S/L. -ηίί'νιε?— -i2.i. ηΕ-,ιωόκν. 

18 κκουόυηνκι κύτον. h.<5oi,fcv τΖ zlt.uiupu[u)] 
15 κλοι/ον t'ivKi την κ^,ΐοοόίν Ttov ηολι- 

Tiij outvcj ν ^Ίλιι<ν) öwtvtro χηολυ6[ΐίν] 

Γον Διοοηριον , ο\3κ κλτ|\)ηα. Uri ουν 

ίΐ,ηλυιν fcic της oiKtiKc κύτου ο zLt.ifvt t.o c ^ 

utTK το ^<.<ίn κΛ ιουκ ι »<ύτον ίν[^]ηριοι. η^ιί- 
20 co(jkv ί<υτον χηοΧυίίκι Δ t-o (}[-η la]o ν. Eupuiv 

jnö\ir t υοΐΛε v[o]lC ' , ούκ[ιτι dujvKpcKi k/io- 
[Xüjoxi AiodtiL/tov KKVcot [ίΠτι] vi; tX « Lxr] V 

15 [χΐυύχΐκι \yvui<5 K•^ την KtCTK ΔιόοηΜ,ον 

[npov fc4 Lv(*J ritixjfc LC, pirt ο των !>ou)vtcov 
[λχβον t tc(ij. ETjntOoKV ov>y λί|;οντί.ς• 

[ciuX^vO-M veci] κ,ύτον 6v [τ]ώ d ιό l^c*> τη λ lco 

2 oi-L. . . .^ov k[ ]v xurou κ^,ι[οΰ ΐΛ-Ε. v] 

Kt^t TiCC rtjv [«.λλων(ί). ] *H S-, ι cj (ί κ ν ούν 

προ ίνκιχν[-η VK.I. χ]/ιο του dfi] tfuco τ ηρ ι[ο ν>] 
J Κ«ι KNOuiji/TifvxL xv>ro]v. 'Ό άΐ /ιρο£νοι.'νη /η 

6,-17 ουκ «ληνης: -rvCrM ΟΛΛ^'ίτΜ^α . — Ί') Ivdr^ptoL Korr. «.vuJ tv/l^oi-. 

-t.<oi> ΐνόηρ-οι olt/r- 6ν<)ηρ<0ΐ<τιν4ς>. — ϊ S i. Λοι /iot. -.vi.wi>jtAj 2.^ 'e - 
jnti<iK.v Λχΐ4 Ol λοιποί, IM. »- i8 ki<\ vor ΔLO<ίηf^OV ^{(KrdtMyi tCw zuUAa 
UlluL Λ/ν\ 7, Ί . £/4ιοΛ Κ«.ν τους «λΧους Κ (<. κ ο υρ VO υ C , ι;α{. V,3. 

/^ 3 ΑοΛ. tWfcvi. otu- l*J<ynrit oLm. \o ι r\ α ι jn/ruL ■2.ΐΛαΧνΙ<<\ du- cL•» ~Z.c/t>k<j-rioA . 

η Σ, i.uj6k ν , -Kva/wU^^ it«' uA*:a/vxii/»-t/rv<^-. — *^^.y^potvtχvηv^^._ Sx.^poivo- 

19 K^c\ \i. t . . k[. . . .. .1 Κ Λ VOp»,ui.uJV KOtOV 

orio[.]rovi;eTK.[. . . Ό] j-<.o K. ο |;•η tf iv r\ttj)ovr]- 
(CtVtci rV|V η[ορν]ην, '"Η dt ιλ -η trjj r -η c, 
rtopvT|C üfcocicjp« TIC. ucKüC. kKi ΠΕνης uj ν j-i t<.pKiiv i ι ν «,υτη t ι c, Λοι>ον öu<tdoc|>uj 
θλί[ι•]ην rivK του ριίου ^ηί<.ρκΜ.\ίΐ)ί6;ν. ^t-Kt^i. 
ι•(<.ρ Ott dL\ rouTO dtöcoK-K |^Γ°]ν "^Ί^ '^■^if'^" 
rtpt^ jnop voftoöK ω , lvnc ϋυνη^ίΐ• σικ- 
15 rpDCcprjVKL . Q/i ε^ οΰν t η c νυ^κτ^οε, ^ov 

[t]tXt υ τη<Γί<6-τ| C et/i t <ί τ t ρ -η ν η ν tujV rpocpojv, 
dik τούτο kl, ι ω do^^vKL u.ol wc " i/ctrDLX 


V . την tn' ο<[\/]υο oon ι ζ τυ^ην o\r ί l ό l h,o -^ - 

(ίχν ori. [τον ρ>-]6^ ριον χσΐι>ινοος cttrjyiVj 

fv. Κκ.\ M.[rj]y ίλέηίκ την ο vc£J [« ι ριο"^]« , 
tS ότι ^όό6"κ. [/ι]ρ ο C tcp tp tTo ralc, joo υ[λο^ t vo lc] 

ώ C νε<ρ«. Qnt^tv i/kp ri t [» i<f ο"ώ c,(.^) κυ τη ν >^] 
nivtit< τύχης Jioj \o ΰ <ί[ι>ί ν βού^χ«!^) kkl] 
κ,Γ ιι^κ^,ο υ ίχν τ-ι^ην Κ tc l ϋ)[η ^η v(J•) η ο ο -] 
νηε, «,ντίΐ<[Ί]^ορ4ΐνην [•Π•^ηρη xiovuiv ^ιη-] 
30 viiccdv .^ οτ[ι τ]όό /!^ην -πρ[• • • It /-a Λ^ we-iui e/lLfci^tV , 'Kvvclvi t/IKi^iV Ocry\cCrJ. — i^-i^ tM.j. -IxcJ -vui/t^ 
νΛνορ,ίνην. ü CJ\y'>-i^ 

10 (Γ ^ö iS u τ JjeÄJo . 

Uim dx/t thyiitrv ttlU AA/yid mAAn A^A^-dtA^JlCrUt, l^Ac z.u- AcA^e^u. 

[Ov^] tvK {liX . . [ ]. i-|ifj[. . . .]wc 

[• •]τι tr] K.v^i'Kti ] yi^-iV r^ 

Ι..]ολο|/ιίκ.το η[ JU^C k^^Lo ν GrtC. 

To[v] ρ.Κοτυΐ)η_(ΛΚ [ jiwiiv , ^λλ^ Yv« 

^η öuruc. ti,r|Qri[ j^pttvov 

ro 6"£pcovov του po[u\t-u r]r|p l ο υ dp't^v 
έυίληΰηα.., Κί\ί.υ[(>ο iojantp KKi/tpuJV 

η^ της J^oλtuς [κί<Υ του] βουλί.υΓη/)/ου 

t-JC, α>ονεκ. ötodoop«^ Ji κύτης 

Trjc fc/i[i\] ι) ουό ηε. ^ ητΐί, dt κ. rijv (ίυν- 

' ■> ^ / \ 

έΊ^ουίκν κυτην /ifVLKv την tKurnc. 

[ί U^]^tfcj)K![v] της ö-u>c||) οΰννης 'κπίίτερη- 

[<ίΕ.ν]^ Jt ην Κ Λ ^ί)τήv «; η ώ _\ ε (J κ l , κ•\ηρο- 

νο^ηίι dfcKKtov pwfcpöc rujv υηκρ- 

^οντων Δίοόη,^ιο , τονΤο' |u.oi ruJV 

vo^ujv ujno ρ κλλο ντ ω ν τηα ü-tAiKVVpuj- 

ηικ.ς (ϊυνη vto δ «.δη C τη tuS[v] vöu.cov 

6^ουό L κ . J/ 

l-S Χ^.νν>α. e^iw«.: yrvlviU ΜΛ^ -^ ^ JVMV.^i.^en^<. i^^-L^ytA tyv^ ^ Arv^, 
τως Ίέ,ης /ift<|)V fo ''fcjptptfvov St^vov roü fjooK. _ gi. kk5ki-. Virfu/u^o/t/^ 21 Λν α 'ηλίο c, /1ΐΑι["κ]νος "LppLou βουλεντ-τ]•:; 'Ε.ρ[|ΐΛύυηο\£,ως] 

£ jn ι ιχίλτ;! Γ rj [vxu]fl£LV. Ctip^ov [riKJöV ίΤοΰ [ ^^J 'upTm-oo-] 

J-roAti KpttoC λίτοκα, [ ] j/ iv(_i.x u.i) k\^i[l^c, Al^tokc.).] 

b εφ' u) Γ ε ^ε λη^^Γκ^τ iVxl ό'οι κύ[τκα] έν rote, κκ[β]τ 9[.ö C\t 

KiTbKC roix>iOOtPtc ^'Lv(£rρ(ι^ ^<^υρ_Γου] λι(ΐ"Ρ^<^) Γ ΙΙκΰνι. κ ρ 
/»iAlävoc. Jt «i)[oJr r| t j-i ρ κεΐ-[Μ.ε] vo c ö" ε <i' η lx- ε u to pi- κ. t . 
'E-cTvev ro i'i(i£o]v Σ ί.λ||| f«. ν ο c. ] 6i6r\ ^^ (tiio ^«\.^ . 'ι ~ ' ι CT ' 

/ιολεοία T'^[c.] A«LA./iBor«r^jc. tρρι.oυJ^o[λf.u)cJ 

udvCöv] η«ρ« ό[ο•ϋ] £ν 'Ε-ρ 1^0 υ ^Ί ο λ ε ι o'lvo%3 έ,ίε'ί' r t<.]c 
r &Γρκ.κοό[ι ο υ ς J τ ε. dö [κ] ρ κ κ ο ν r κ kku Kpttoc, 
15 Kltdc^c^ f.L,r|K3vri< [o]<rc.j ρίχυρου Λιτρκς 

vEiXi-xc ό ικκοΰ LKc [(/»Jt-v^t Γ κ l) ölvoTj ^ (^ε d Γ « ς "] vu κρ(ίω&) 

<ίΌι K.ur« £ν Σο-ν]ν-ί^ xjfjntjp y~ LVOLkriwvoc. 
IIpcuVi. κ ρ AuprjAtoc, Φ'ιλLJ^J^oc ο j-\ Ο ο Κ t ι - 
tu ΐχενος diKööTrja (Ttori ι^ f ι w ιλ.« l . Αυρήλιος 

U U Ö ο i, ί. ο ς (;Uu,ci>covit ιχ.[οι]. 
Έίίχον τκ t'i.(iov Σ. ιΛ β (Χ ν ο C, ό [ε <ί 1 1 uc e ι uj ρ\.:^ l ] . )(υροο. _ 2^1 oolxcpwveT wo'UX λ4ο<Μ ότοίχεΤ. 

_ - /Ιυρηλιοζ Eui!ol,[ioc, '/ΐνκνκ.ίί'ίοο JiKdonjc] 2-or]Vi-]^ 
/π[ύρ-ηλι]α) r ί λα uptui vt ^ΐΞ[ρΐΛου k]no LP|-<.oon ολ t co c, 

"Ηΐίίχον jitcpV <ό 0Λ3 ev Έ ρ ΐΛου /i οΛ £_[ι. ] Κ Ο £ co ς AirptiQ τρικκοόίκς 

επ L των roncjv k?Cl &<ηο;(ίκ ]^ ρ κ />ι |μ. κ τ U tiidovv[i;Li 
του icurou Λ ο i/i.duD< [τ ο ς], /ι υ p[r]]Atoi; C.l3oo'^Loc ο -πρ οκειρ!.(£νο<;) 
5c δη Κ ι toL/LK ι ^CKL torcv t*jc; [. .Joto jnp ο κ(_ί: l rx ι j . I\ χ l oucolux; 
ελ-η Μ-«.τ L<^fi cTo υ υ ν ο i.'' νιΐΑ.[. .]οντ:6ίρχω κ/ι' ^Lckouö'sujc 
iö Kpaujc. ALrDc^L JtKK j-it'vrft] Κίί l kyvoov Ai.rpi<.c> τρίκ,κο- 

Λυοηλιο C El) doi^Loc V\vtKvix.d l[ov] jj[oi;A]£[urrjc] Lp^o υ Jf ολ ε.ως 

■> V ^ — ■• Γ ~ '^P" ^ '' ^ ~ 

εν "^ tpp(,o-o j -τολ ε. L öVvo-u> i,t6vK.c ^svcixkoolka a-jjüo- 

20 ΐΑΤ^κοντ:« πέντε ΚΧ^ κχυρο-Ο ALrpi.'C rpi-CX^t-- 

Alka , ecj7 tort u-t A'VjtAptr i. ίκι 6ol £V Ζ-ο-ην^ kccl öoo- 
/ f/ ■ / r~ ■> Γ ' ?• ' 

-, ■^ ^ ' ii ^ c ^ \ ' 

[ J Käl oluouwc. E/ui y ü U-rjtp Λο^ου k^p - 

[jiojv i; Lvo('iK•!: Lto voij öLVOjt) Atöftvq) εκΚΓον rp Lf<.Ku ν γ^'>. ηεντί 

25" [E<f' ciirt ρι,Ε. ληΐΛ{(]τ iV{(L <5oL (Χ,ντκ έ /rtt. rtjv rojiujv. 

[u(5"yov -CO t'tjööv Λί.λρκνοα (itcTq //<- C£^L•>i|^f^ <-") • 

Z3 ί? rj373. ^?^ Ns ^02έ. ^Y}.c^y]A^C<yin^iUyyieLcn, J CJX/4 'iiAyr^-'f iJtc/rL. ΧρΟΛύ^ν, i3 
^5 20 25 Μ'η'ν[ιν] Ά j-1 ολλ6ον[ο]ς έ κ[ί^τ:] vi ft & \ t r κ<,ο> kviXKr[o]c 

> Γ > C ' . . » ^ί 

Εις ο fc J1 κ. \[.] ι; U) . . . « ι Μ,ίχ ρ ο ι ρ< ν ικηκ,ι. 

Γ Λκ|ί) £ ηκρ c^UTou ΚΛί, τ/ίς υηιρ LKji<nv[oJv k/cl 
Πύ oc,i>p(t<iP ι) τ ον TO(^vy τον. ότ^γ^ον 
Ιουνεν; ί^ΓΡ] ΚΛκΐ trwKiv tKiijboAoc, 

-η]ί5 fcri ο^οΓίίΊί.. lp(]tx.(nt) jUK/^iov Κκ,ι. f^'^YP'^^C /τ ο ν ö V • 
öptl|y£] Δι. [ο ς ^]^y^I^? rtKS dt ^iLÖiOPOc; tx [ρ] ο υ ρ t5 £vj 
. .[A{.TU)ij>OpO-OLA.tV0C, -κι KX.L Atl'tA><(v) 

][^-η[.]ν• Al-&' oveXfcC, t;<j^i3v[o]c, 

τ"" eutvcxL 6<yt<ju.]oq r"* kn ολ t<i -^kl. IfC'^'^i) εις i/ivi^ κλί^έ' tdiOKEV. £-/ = %{. Ϊ , 545. 23 =l£. ϊίΤ .Ho, UcvWveri. IJU^. 7' 


ΙΚΛ^Ιί/ IV (Ρ, 15 2Ö ö L ν LK t l'^^'; o'orfc τις ελε^]£<ντί< )"-''^'η ^ 

AKipt ήλιε ^ X^7f^ ή'^]'-- , Χ^"^ί^ ίπουρκνον 

Ott ro ovoj^cK öOü ^[c<vjr[ojic|)t>irt>oi)oi; f^jno ro u 

KKL Jicx.<j(x,c ι/ονκΤκκς , ^ίΚιύ'τιχ. j -ιρος Γ-ην 

öd. Ι1ο/,η[<ί'ον] ^ς KctAov npci?' ιχ-ύτη y ί V ί, 6 -J o^ l 

Vi(L ί^ς Ai<i:Xi<^^ ^lj/(<v ιός 3 (x Ρ /?> c<. ρ (X V , \} crUAJlfxrJ^. Ib 8 τλ(}<υΐος) Aopt-urcLOC [/4<j]KXr] η ΐί< -η [c, ο Λ] cc^ ji ρ ο ττχτ ο ς 

ΊΟ E^XKrojxiL k^:l ηροε(Ιβ[ο]ίς "^ Lp l/lo ο ηολ είος . t. ν o/iO(.to 

ουκ «υτοι. ΐΛ,ονοι. i(KKt(. Kl<i o[/\]0 Κλ'η ρ ο ν uu-uiV ro poo- 

Ιούς ]/•ί^Ρ y £ WÄ L ο Γ κ. τους k^c u Ki^x'oo[L ο ρ<.ί νο] uc. orp «.r tu» rtcc, 
ib ουκ t(f ολίΐ/'ω XfpoW'*^ ^■'^ *• ΤΛΐ.ς [vpj tuj or ο-υ M.t vi>CLC 

KVcovKLQ jn ρ fc τ t ρ L r υ c, τη «p κο κ t υ ί>ί 6 κ r t ι/ί,νΕ,ό^κι 

rtcc νροίρΛς «no «τ ελλ ε lv ι;υ|Λ,νοος χ α χι c, ε [λ ε t l ν ο υ c J 

'Γ* ι > \ 'ς' ' γ^ί"•^ 

Ουόεν öYovctc εν vipotv t£:,i /ι tpi ι^ ί< τ £. κνκ cj> ο ρ it<. ι Je. -η 
ZÖ .... K.LC Κίχρ Τ] ΐΛ,ε νο L KocL ^ν ΐΑ,ηίλον τ t C τ 'η ι^ ι^ ε w.o ν l κ, η 

[AoL/cfcvoiJ riDoc. Κ-η tx. L τ r\ d ί ν ^ όι« τούτον OLopciVoi 

, r / -, Ν ■• ' C -^ ' 

[α iK ΐρ tv yji IV rov ετΊ rjp r-n u-t νο ν vm-lv klvtwov. 

[ ]jnK.pr]i -Mfloc τοντους τηρος τ^^ r°^P" 

Z5 [ρκριο.... dtKJKiLLLx-fcvoLC έν Ip'VjpLOLa rojnoic. 

8λ. Ao^tuTLoC. _ ^i.KOpu'qc..-^ -/Oj-ipotOpOLC, J . ftl. iTlUiZn.. _ 
A"\ Λ. KLVii'UvtO , OyiA/)fin.. fh. 4 ύ) J. . PCsi V Jo V Κ l C, . . jv^UuA <y'i^'i^o^ . — Ä. /^ Kf- 
id Κ fO IfC <i KT t . _ ^7τρ(.ετ"ι Kor•', «m^/i τρίφτη. — -Ί^ ^v^-U^l t^^ovrtc,.— 

Λ. o'j^o V Γ £<ς . — lö χ. 6 υ uji c< L ^ αν τ t c. . 23 in md r -η |λ. tvo ν KOT-f. a-t*4 

i/l tpx η pL£. vo V. 1^ /Λ^<η zip ο ς ΜΛ'νίΜ/ΛΧντί'^- α>Λ'Κ^ι-^>ίιί<-^ε'ν^"Λ•Μ/γε-. 

■Μ /j-iii't looivi XoV\y^A{/vy. : -Προα ΓΟυζ Μ-^ίί ZS OLf^KiipetVOUC, IWI/^- <. ί ^873) Ni-n 10 15 [τοΤ]ς KuxoLQ i tii-rj juo iC, TonOLC, . . . 

oLov di. edxLV -TiAf... 
[• - •]. [-]■ - - ϋ κ<ίτ V . .[. . . τηο -η^έρ-ονικ-ης] 

t«.|^fccoC diKKtfrripfici v(_^) J ....[... .J 

έηί.ιτη(3ι.κ. -η τ l ^ω [b l κ .'] , κ ίίϋ'' u)^^[v...] 

υ -π 1 1) £. ι γ [ . . . .] . ί) UJ fc L ς το \?_,[^jc] 

Tr]C ti<.UTujv (JU) [τ η ρ L «Je _π ο ι t Τί u κ ι. ι-'ι ri λ ι di - 

t<fr]] Κ{<.τκότκ[<ίις ηκ.\/ν\κ γκ votcjcTrou/^tV« 

υ (.ρ 'Hj^uiv ^ K^iCL κκΓορ]ΐ7ί^(ίκντ6ς Κ-πο<ίΓ{ΐλκτ#^ί 

Γ ' ' ' τ * ' Γ~ » \ « 

[tLς ίΚ&ινους Γθ]υς τοχιονς. C-l ι;ί«:ρ Οηιη- 

^. *■. ,Ι'Π"^^ Γ^υΓΚ, σικ] ρρί<χυΓΛ.ΓΜ\/ κ/Ίο<ίτ\\η(ί"οντκι 

OL εκ Γου '-'^oV KJ^^Lrτj<ΓovΓKc {ju-kc, κύτους 

'Ι-.έ. UoTtV υ κ ο Ο'ι.λον ΓΡ(. i:(\.rt..L-Lli«LL 

ί•••-] ^-norti..r..uv |^ί)κ|!ιεί'κ J η λοΤ [....] 
[Lj/pt<]cprj TKp^ouu'i Μ-ην^ λ~ 

't. Κ ο Μ. L(J Γ τι Φί<ρΜ.Οθϋΐ Λ 

2 ίΐα. Kovx.iA/xA-x^'KÄ'i.Ky^ clf -Δ fuJzci Ayii ^Λ^ννΚΐίΟΛ. ."^ -1 ί / . kn ο d τ ί 'l \ χ τί Ί^^[ίλλΑτ?^λΛ^. ΙΊ Koi. ΪΤ.' [ •] [..■ 

[ ].tve/\oi/'»-jv['no'c<.v... 

f ^ ].κ^. . .[. . . 

Γ. ]d£ rujv κ,κίχΐ,ειν^υον) εις ro-ü[c.... 

5 [1-π\ της ε] L, i τ κ [<ί 6 co] C, dtovrCcoC.) έ ν [ί λ ο ρ η ν η(5'{<.ν . . . 

■ [ολκτης νΛν]ο3ν ό -nooc, κ[νκ]ό τ κ ό ι γ [ . . . 

[t/i\ Γτϊς t fc,] ιτ D<o ε οο C οεονΓ6ος ί ν ε λ ο ΐ' η ν [-η ο" κ. ν .] 
. . . U) U. . [ . . .] "λ ι ροΌ yipoEiirtort VkAkecov k[xl tol^ όύν £<υ- 
rco τ ti ΐΛ-η ν ] 
/ ψ{<λλιύ[(^ν] ο κκι η f ρ <ί ι lo ν ρ όλκ-ηο M-^b^f^] f> *<•κ\ -πυλιοον 
ρ tic οίΐ/υρο (ν) 
iO nuXtovofc.) χί .1 • kp^u^oiou) S ρ tni τ-ης \ ε^ίτ ί^6 tut iO ύ ι - 

• x'tLu-fjc kucov κχ\ cicKtXXtov |M.viAjv ο Ja εκ S ο [/] S tlI^ ^ 

K.AAiAJV KIXiOV 

Κκι 0LK.aX\cov ολκ-ης m.vOov vj cp.oXd [...].. ο κ ν u. κ [hl] 

TtLU-nv ΚΚΐί- 
Κλοον ρ -προς Υρεικν tu)V τους. <jruA[ovc, ε j 3 ϋ t</l, [ο] ι^ ε vco ν 

εΥουόι^ς 6νν 6 r ο ια,ο) i^fiV ι ιχνκς ρ r lü ν £ /: l ro κυ re u.vujv Ο 
'•ϊ S ις / S υ ^, α . Έ /ι L ft"]^ ε ^, t Γ κ ο είο fr. J κ[^]α ο u.a co γ ΐ| γ(κ} ε- 

τερκς ε B^e r (ocö" εΐΛ3 C) 
Kl ρίεν rcjv κκκί^λόϋν ε^ οΚων χν i τ οΖντ [ι<.ι) \γλ[ι2ι Ol 

Tfcvvtir(xi') u)(i>t.X(^>iä'Kv) 
Εχυτοις J^^pεχCt'-v) , ccl οε Aoin(^t<i-) προς ii^n^Lecv Xoj^l^C^v- «■1^0 L S i/v_ LA.. 


il8 ;k[^ooA]|/l)Cuq) fAV^q K^^ S I— 4 κΛ fl[c] Jopkv ^^c^lvov 20 rtpo<icJ^K κυτών koCl if υρώρΛκΓ Ck.) κ κϊ ^rir(;(,:<;0 ^f\tovi.ujv rcov 

/ηλκ^ι uj (ν") ■ jtxvujv Akj^ 

uvxQ — ■ Kd i-t κκ.\ &ις 

yK[w-o υλ 

ί^ Γ — ^] ι. ί -Π L Γί<,υ γ(;ο ) 
ΤίΐΜ-ης ηλϋϋν Sd-t] — κ(!) . 'Έη\ τηο. "a^t r i< cTt ["uj ς] «.\ pcev '^ίλλκι 

[dt oJvT [oj c,") 
tvtAo Q'v|3 ηο'ο^ν) I KL öt ilc, VK^Qvkyoiy c,) b ύ — λ, ε^-,ηο. 8LC, Γο 

0(ί<.ληΜ.ίΡΐ/ηνκί Ιι-Κ^η^^^^)• 

[Τ]οΤς ί^ύτοΐς τείΜ-ην κλιύιίου Κί<\ -n'XoJV <ίυν ^uiov/u> nc. 'Jvp>^^ 

ΌΌψινο-ύ — ο'ί) 
•>ν ■, Γ ι Γ' '\ ' ^ ■ \ J7 

1^ α i-tic/LcnJ ^iyyy.ci, OuJuUX ulr-(i fj 'u^ <. i'h lOo'vC „ ^•ί. /^i-^U- , i . ii , 0<^η 
ilt^vo. ir-d^ Vö-io. 'iS' i^uTLc/w ΐ-ΐΛ, \(o D/t. =- 2,^10 Da. cU^^cAzi aa^vx^L iÄx- 

23 Z)j)u. 'MU-Lc l\oH<4 IM Dk..^ Mt.-2.u.k.a 15 Όη. i[cJj,~D cyJi^Uf^ ^/a '^^l^jvv^vi, . ] 
Den- .LcAtM^ JoaAj.-^ ÄaA- Aivi dxn. (XdoUJn^-vx, JUA,cn-ociu^^. %)(rycLv\'u Oiio-L jicn^ 

-'vn- K-o-C. I ΛΛ..Λ.: . . . rÜL dsTvu c<.|) χι τ / κ] ro ν l κλ\ ro ~ς (i-uv ο^ύπιΤς. J γΊοΛΛΑΤι CO^yir 30 


(jU/Vc4-M-v^^ -fl. ■ y Κ ι D έ ι ν. κκ 
χι ί 


^ ci^-^c-^^c-n^. (ί" ^SÖVJ. '■ ^,,,30 Ji4-r•^• '^^^• ^^,^ ^• ^^• -/i^a. ί^«^ TCo^vt^. ß^^vt . 3. p;/v^. ^ . (%.. 
4^ ώ.^ '/ί:^^^ .-^ .^^, yio<i. c^«^ ίί)^«^ί ^i ,^.^ ^ %^, ■ko.co^^^^.^.u^, 

•' ί<νΓ;<.^.<.γθο»](;ης ^juiiv. LKkt 

f-C, τουί, Kvvoujj-iouc, κκ\ ro-uc ΓΕκτονκς. Lpp:::)oii«L 


31 


J >vv ιΛ:\Λ'^•*ι-ϊ--(-Λ' 


.\'2 -10 31 L^tAUjAVt, . 10 15 riß κ κλ[ά LJd rjc, "^H p «.κλ ε L ί 1] Τ Ζ ι 

(^ L ι.λ rj κ τ Lo 1. νκι ρ h L ν. 

ν-η\/Μ |Ai;^_Lt]KcUQ j-i\lvuüü εν \^-llv 6i Jüo. /ΙλΛ 
ως «ΧΙ' έντευιίεν ΙΛ-η Κ^ελ•7|(ίης rov χ- ος χ χι' εντεύθεν εκΰοτ, kvvp^yioi.c 
χ<5 (^ £', [Λέό] L _, IV PC j~ij)oc τον κΛίοον .χ - Υ Α ο L ί\ )<. t 12, J-itj)u)-v;£. vLc/U, -^wv Jlof^o^^tv Vt/rsdxn^iUxyi^y, 


L>l/^ R7132. ι ι Nj 1U32,. 

f^pijru5. Η. 12 cm. ßr. 13 cm. üben und unlcn al/debröcKen . (J-^cKrieLYn iiüh rjfcr TTnfe. . 
LuriiVc-. Faii'uiu . 

3clir'iirsp>uren i/j/i ^irei Zeilen^. 

φ [^vj. duoö ί W5 [nrju Οίρροςί'ίΐ.ούον iin']i του i(X L 

Tu3i./ μο;ρτυ[ρ]<3Τ.ίΐΐΓΐίΓί;ϋ5 ιτΓι cfcppoc /ί'ιοίΟι/ κς - 
5 ΐ''ύ^ί\/η\/ Τη τΓ'ρο r htdwv nvvuuoTa)V 

Ziounpt'o κλΙ Χίίμ-π'ηιοςί/'ϋ tü []~ {nrcXTöi5 j -A-i •»?. (ixi- 

Jl^ nj h Tpo [Γ] 2 rp(XfX|ui/n 'louAi'oc ^cxprtTi'ttx^ 
|ΛίΤίχ tcupiou 1ο<ι'ου• ■'.ου Au υ ^A ir<? / 1 u'cx ρ /ύ υ 
i/AfX ρτυ ρ [OjTTiJi itVo iii/at «υτή υιοί/ Töl•• 

iocjKiV (Ca ι Ki^'i^c/rfi pcc5 JiXidv ÖucxAipicn/ 
υύΛΑ ί i/rc<_, Mc^pK-oi/ uuc^A^piöi/ "Τίρίΐρ. L^jt^j [^bouAiöi/ 
,'Ιά'ρΐύν' I ι ji [^ί p^iLv^öi/ <i'uv'l(ii po /p«ip [ϋΰ] ι/- 
Τα5 ο;6τη μΛ[η]ύίΐ/ι ο,λΆοΤρύο iciyp μ [^'-Jix^u 
ι5 Kau τη5 ßo<[i>C• • ■Db'pidU hoOKovWuvav 

iFoipvou <i'"ir[iLprj5'j cfiif.Li ώ<ί'ίΑ;5 irri. τοΰ . [^.]. itkl- 

C-.j^-C 3i-C••• • ^Ιώ]υ Αίύυ ZTr[ojup;'uu υ\ΰύ 

J«pL . [. . .j . 
/Tce/- uriclil• Jen uiburiAS alr. 

Auf Jen 1 l/ER.50 : .^ΙΰυΧ'ιου Σττΰυοίΰν 

ο . ζ L\s erslc c^ ΛΙΛ5 κ: KOrriaicr! . - F ττρο ν- EiJoi/ Wilclccn . _ ί die (οπ5κ! 
listen ^cbcn c{a5 Cöa5ulal• at\uier.i αα: 5ei/cru IL ef Pompeianö. _ 3 τΓ0ΐ£ΪΤ(3 Wilcl^er 


MlTTcIo" 2>^ 1 π Vlo 1033 . 

Ρ 3723 • 

PapMVUi. H.2b,7'•'"^- Br.3,^c^Y\. Links una unVcn ab^ibrochen . Ht'rl<i^af+ i^n bf I^a naV . 
Cur 511/•«.. Zei^ Jci Tr<ajaa . . . . Μο<ρ]Κου 'PovTiMov [ AjUttJou -W<i(^^t>t>— A>- 

. ... ΟυίΤΡ iXj VO l Ιύΐ|.<.ΛΙ J ι ΚλΙ cn [ . . . . .1 . ixv/ J ji ί 15 1^ 
. . . J Ul . L 1'tj pOl ^t tT(Xcl [οθ'ΐί,ντ^;^ υΤΓο 

.. Tp.xi^ujou l\'[;cxt]<5'i(po5 T.iG κυρίου Σω^ τ^ύ cxyTtiu 

. . . j ΈτΓΛ κοί θ-1) C5 .ΟΤ"'^^^ OL Tfo^i|/pr«3;-^f-^ii/o(. 

■ . . . 1 . -i]V/ Wl tli^coiios ρΐίτα()ΰθ•τ|ΐ/Λΐ. 

. . .] . ^ . . i'/j . c -' j 1 '^ • f ^ • liicixiu] μο([τ•3 01/ di ίί[$3 rrj [1/3 ίττι CR.jpiü'ii/ ii- ^^Χο Zyeifir HanJ^ mll• r^+crTink . _ 2 ir^. [o'i Woyi^f«M/At i^oi o^ZTfK.li/ol nach No Il3j . 
2e5 ^. y-iu^-s \- t.aVjpiy f - 4 viilUiclil- i'$ Mspieji3ii/ nacK L. iS" ζιλ. ir^jartT-cn . - 
% ^tCÄTj^ T« KiAjUJ-^-iVra TW Τΰύ Idi'öU Ao3pu riacK Mo 32.9 ^ir\.\l. ;]r<nf. 149 unj ije>jfn 
1.20. _ \κ•\χΐύύ i/icll<'icli-|- ίκΛιί'τ.ο οινόμ-ατι τΓΛράκίιΓΛα aacK Wo Ii3j'i. 2o'5^ ix ηΖύ,$. - 
Ιΰ ίΓο. 'A)/(X&'tjp.ipo^ KjxiJ wcjm L.n. L.l!5. - J6 CAptr c\<n er.5l-fn BuchJ+aU-n ciru \\or- 

i-ekK^r in rol-cr TinU. _ I5 /^{/-ύ/\ιο5 Mc^fKOS i/crn -zwci+cr HanJ, niif rolcr Tinf t • 


cP572-^) CNo 1033) 2• ■10 iS 30 [:.4ΐ}'ύτ £Κ« ΟΤΡΛΤ ... οικ }5 α\/ου τοι' rpu5 tcj 'iJn^ /\j/(jJ το η '-" 

5V015 CK JjjU/\ji5 /il^U/lAl <3U 

ριου ΐΛίαν /χίΐ^ η /ckvIi ρΣρο'-' 
5 Vivoy^ivcov \κ Tixi.jL^i'KTji" 
. iv/ hco(i . . τη . π- . • •3 /ι'ί μΐ-λλυυ^ 
... Tri . . Ιου . . C•] του^ 1"('ϊ•'^ 
idOT. . . . \ö\_. .] ptndi . . . . ύ) /d^cfA «■ ^'^■" c-]-^• iiic; 


. . .]ö5 1τΓ[ }■ öxoXcv οτ'ημι [YJjuii05" 

Sbureti ehier Zeili. . 
Hier irichi- der fatnirus ab. 

Avtf Jem VEKSO Spuren i/tjn sechs Zeileru. L•^ 22. in Kivv< .\c\i vöa ziv/eiier HaiJ _, τη'ιτ Tύ\tr'Λ\Γ\\t. . _ 2b' nacl•» Jcr Lück".: bpujVa 
3| /iclkicKI ir^Ap^ju] ciTjAöt). P/ART5CH- ΜΐττΕ15. 55 fäpMrui. H.l^cin. Br.lcJcm. Am öberan fUriil abcjcbi-öclien . Fäijum. 5c:hri||-cha rakkr 
JiS 3.1hclf a.Chr. 

Spuren, von drei Zeilen anc^erer Hand . 

ΤΙαρά Τυράννου Τοΰ Κοι'ι M)(iA(Aiu;53 CO ■ ■ • • "^M^ tcc>\ ^/lAO^^ftiiws• j 
5 hccit rirj5 τούτου o^otr(«Tpiouj ki/j op.opii-jCpioaj c<o?A(cpf|5_) ni[_ouj μσ^^ιον 

yt. oiO'fnb J^dTfcö'/j «μΛοτίί.ρι^ν}• ^.iUTöU 1υραι/ι/ί;υ του hwo'cxi |M.oi/ö5 

V Τη5 J?. ^ΐίΐυμ« p/fiu ^irA K(upiöuj ο^υτοΰ Τυρα^ι/ύυ. / 

?(μ-ΐΓ(;ίλί-Γΐ<]ύ5) iicToAc- ) y 4 ρίΤί uo i/r c ) ^T" /^ ^V iA .^ Α υ ^Cuia53 x^' o^^y ^ 

10 άτο KArjCfö»-'iiKi'rt5j TTJ5 ^r]CTf05j ήμίΟ(ι/; '^H pc;t J(c'5 j) νι;^ιλ(;Λ5^ϋ5 J) Z•} ■ '^ ■ ί ■ ■ • 

ά<ίτ(η53 TiTiA(iuTr^ κυΐΛ5 ) ίίρ' ηοΛΐι /j i^oi^o^s TiK(yoiS ) Και κΆ r^ poL^'ö^oijJ 

του ΛίΧίν'ίου Τοΰ Ζΐιρ</]κ:ορου • 
. (_ζ^^ Ηλπ^; 1 L Τορ.1 ^ 2. Üb MpTriVPc<Tliiji-J[;>/3L ^ _ 3 uaKrocViCMiluK ζΤ-η |^(;ι•]Τί υ<5Ό<ιίΊ3 j da 5icV\ J er TT K-l 
auf beiJ? Bibliobliuli^K'ci b«2.icKcn ivii-il. - b Eudcxi ^01/05" _, 3 *^ Η p« κλί ι<3(;ου μί ρ iiio5_) 
jchubarf. _ ^ zu. ίΚΓΓθΑ( ) Vi ρο'Συο Ι/τί Jilu. Era^nz-und unjcwiss. _ 12. VirmUilfcK 

eine Firm Von TT« ρο(θ'(ίίίΊ5 _) zm. erjäi\z.ea . - ui/TiJV sl-aii" jvo'coV- Μ ITT El ί 5G f>tpurH5. H.3öcm. Br.^Ö.Jcm. f^nwm. 5ihn'(f efkJa der ao4m Hci'lfie. Jes 5. JWf5 n. Chr. 
-h Τω tcup'ig ηρ.<υν κ«! jiirrcorjri tJ 

Tju^ Uhus ^ο|υ (it;rvL(Tij/j tcai. <5 Ü205 

η -^i Α η cfa 1/ ■ c<iri ρ ι . . Kw\ ■ΤΓολίμη<ίο<1 j 

^Ekö öui/ ου Κ" 'ic\<ioi. ανΤουζ ΤΟ \ ί μτ^όΌ^ i j 
Οίοζ ol^ii-' ΰ μΰ^•)3 ih'^^ '^ύκ ίύκί- 

cjpov/ (;s'icj . krtl 3ui/ 0ίω i'pvö /Λί 
μιτΛ την oiUpiuK ipipoi/ tu 
\/ρυ<ίΊ KuV. 

-γ /l £(5τγΟ-γγ] μου k-upuo. 

VER5U. I. l&j tcupico KcxL öicTTöTn τω μίJ'■Λ/^o-IΓpCίTίcrτΛToJ Κ'^λι) ί vcx ^ i.iru-ro.rcj ) Κΰίμιτ^ι 

ζ. . . .1 ηΐΌΌ^ΐίύ άρνι υτΓΓ] pi [T'ri] 1/2. L.TO μιΚΛΑΰΤΓρίΤΓ5<ί*ΓΛΤίυ . _ 4 ήλ-3ο<ν' iialccf iscVi |ur ήΑΟ'ύι/. _ 5 L Idiiof^'W'. 
9 vci-mLulicK άτΓί p'icTo^t^L); άτΓί picfcXii'viXL nii^ijCicKloijcn . _ 1/ l. iyu) urvci n(X<ic< . , 

IZ l. ην καΐοημα^ί . _ β ίι,νι tv^'K^cKcinlich dialccjiScK ]iir ά^νΐ . _ I6 ob ΰ^ων ■? _ 
ίργο|χε L. 'ipwouai. _ 17 L.cpiiCJi/. _ VER-iO 'λ wan eri^;arlcl [ττίχρα] ''nu'uV \Γίου MiTTEli a? 1 ρ 7324• 

Papuru5. Η. 23, 5 cm. Br.5,5cin. Faijum. Cur^ii/i lo AÖ3Q 10 τιη K-\^ -töu öti Am] λ i>'^)(örö5j) μτ^νοζ ~Tvhi 
-ΐΰχ) iviirruToS L cL] /luT0K(paröfu5j kocLcTcipo^' Μέρου« 
TpciM«]^öO Σ.Γ"ί[^Λ<ττί;ΰ [jipfAoci/LKou Aa.icitcou. 
""Ets Ai ύτη (Ti Qv^ i^ /juvr| μου Zij^aSl^S 
τή5 Ζτοτοήτΐΰ5 \τγζ. .-}■ ^)[o^'^°^5 tf^AA<r(\/ 
ήίΤσ'ο-.Αί^ο'μί ι'ην^ C- •3 '^^ ό[κ[(\ τον -rnx-rpö5 

θύτη 5 Ον τα ITTC- •3 ■ tral^TcX CXlTip ίίΤΓΐ ι/ 

«pv-v^p'iouj S ΑΦΤΓΐ κ-Λΐ vfxcA] (cii/a;L/ i C- ■ • H i^c^t <ίτΰ\η]/ 
AMvovv K«! ύΛΚτυ AidpviX c?"^; (Xpvuptx Itpiu- 
TllcWV JUö K'cXL TTurnpccX Κα cfL d ί ρ iVo' c^i^} Τ^1ί?( 
Kcxl ■vr{p^r\<^\o'\V Vc<\t:OVV lcc<i tC- ■ • -3*/ ^«.1 Icai - 

. C. . 3 . . [^ j . . iv/ ^ύ^'μ « pL [;■ H ■ • i<c^ i- 

<ί'Γ« τη ρ [;fX5 ] 1.(3 cxocL JjT(?Arj/ V pw |uc<Tu/ [ΐη 1/3 

t: JV C 3 ■ CJTi . c ] [• -1 

[ ] -yy τον koi [Xd^ov O] 1 c<Z. . .3 

</[ ] ^AiT'V VVi'OS κΛί η τοίιττο-ν ΖΥ^2^^ Ul^c\- 


^ L. Li 0iuJ5 . i/cTte^ So ^? 7324 3 (Na1u3S3 ζ Liivov \χ\ Χύ «νχο ι'.γχνύυ \\ι\. ι^ον- 

Tr]$ [«urqj5 f'^^f^nS L-iiru.C•• Λο^\οι.ν μου 
Την [κί^λλαΐ^ l^k Χύΰ CTJ^S K'-'MrjS Κ'λίΐ dJiroiou 

3,3 0ΤΓΟ5 TUYO fn^ a[röj όθχ> ai'fic^i^ äc^ö'iCA^. 

Ίραΐ(λΐ/ού Σ£|ί)Λ<Γ-Γου ΓίρμΛί'ίΚτού A(AK\Ko\j ^ 23/24 \i\ walir:jc\TcinK'cK vii/J ui i/oi zu Ifi^zn . _ 24 die undelgsene Sielk enrnalt 
fluflenicKcmlich einen WamCn im DiifiV . - 25 \'\λ. z.<irs\~Qr\<i S\Ut sa\<i\n[ ein 

Vcrbam zu. enlkallcn^ öcilucK "151 άι/54)|αν• unrnöiilir.K . _ 31 l. ίττι di <3CJ KrcK . ZER-ETELl S9 ρ 75?^• - Ν0Ί037. 

fapMruo. H-^i-^cra. ßr. izcna. Faijum. Cursii/e. 
]}_[lun ^5Verf-ra^^ . 

[^'Htjv5 η Tißipiöu] k/\oxudi]ou [koaci'«pö^3 ΣίβΛίΤτου ΙϊρμΛί/ιΚοΟ AuT>?irpa'riipj_5' μη•/ί5 
[•Ιουλίου J (ί;)'Ε)ΤΐΦ j ίκ tCcxpai/Iu τι'|5 ΜΙρρίκΑ iliou ;Aipido5 Τύΰ ^Αρύ^ι^ΰΐτ^υ i/o/ajO. ' d'"^ "^'sU' 
[;'ΟμθΑονύΰθΊι/] o;AA[ipAoi5 7ΓΐνΓιυ5 ^ρί.οΊί)υτί,ρΰ5 0)5 1τ<λίι^ Τ|ίΐ(λκ•^'/ΤΛ ούΑπ |:Λ[ι.τώ-3 

[ΤΓύ) K'oilj Η [>j'5'iu['3j v/iWTipof 1^5 IrcJl•' iucoö'L ί.^ JüAn να.ί'τροκ-ι^Γ] μίΛ j ■- -.,*;•'^^^ 

j [ άα.ο'ότίρΰΐ] ΊΓί.θΊ(λ)5 Κ'αΑ);ί(ύυ3 ϋιΐιρηο'θ'αυ τρ^5 ί^υτου•^ ^ττΐ τ^^Ο ττσίρόι^- , .• '•'^•^ 

£Γ05 3^ ^^^ "^[ΰ]^ «ται/τιχ vpui/uf aro TcJi/ υΤΛρνΰΐ/Τύ)ΐ/• ä[ujtji5 

[■iV ]τικ[ώ]ΐ^ οΐκτοίΓίοο)!/ -Πλ L• JuciL• os^c/^.v'ISk, 6Ό\/ί\ύ<, c\AAn- 

10 VU Γ ]του Χ«ρμου οΐκί'Χ Κ'αΙ αυΑη καΙ μιρο5 Tcji/ i^ui/JisLj'ii μει'ώΐ' tctcoi/ 

ftoppa vu [ 3 Λιοι/υοΊου ö^kIcx κ-λΙ iiri tl \xiQO^ \^^^S H-^^i^f ίfiμιJS' ■''^''^''• -^i- i^i• 

μί,[ρύ53 . . Αύ[. .]ΰϋ• hvo\/\)o'vo\j öIkIo^ κ-αί £^[Ί τι μίρ]ο5 η "^^5 JL^U-^f αύΑή Λίτηλι^τ^υ 

Λ«[ ο^3υΑ[η hCiXL tFQL TL μιρο5 η C^'HDS öt^'irtS '''^<^^^S [κλτι. 't'j^o[du5 ... .3 

Ttns Ji ίτΐρος^ d'u)p]^|*[Tdo5] κίτ[ιΐν3ί.5 v^öröυ t5odi35 hrcx'i ijöJog töu Koii/iJu'iKöu iAaL- 

\S [cJv/of i^öjTou' iFt p)opp^ xnviis ΰύο ίκτοι/ αιατιι/ουο'οίΐ/ Αί.[ί^£λ] ίΠ"''αΓΓ]Α(ιώτην/_) 

[rnvii5 .... v'orov irji fiöpp« iccil cslpoucfcxi/ ^[5 Tnw itr Aij!)ö5 ρύμηΐ/ ΐί)>:\(ί'ιλ\ΚΓΐ [v^ . . .j 

[ 3<}ομαι'ύυ5 ^{ι^ο^,ν f)öpp« 1|ιΧΐ/£<ΐ)ρί.μμιο5 ^Ικιλι]'""^•^ Κ^λΙ ΙιτΙτι μ[ερο53 

[• ]ουμινη ulk'ich Αιί])ο5' ρύμη f^cAcTLAt i-f η κτχί itu tl us.po5' Τού ÜivTxcj^" 

[irpic!'[l)UT3if [030 ώνητοί. TöTTöL (Λτηλί'^του Nlitrai/cupö^ κ•(χ1 τώι/ μΣτον^οΐ/ töVöi. 

2ö [;ΚΛΐ XiAui^iji/aL τον μΐι/ ΤεθΊο. τρί-ο'^ύτί ρσν' Tqi/ \κ^\ί'' Σατηι/ '^^"^-' ötlciai^ 

[ 'fyj^Ss^d^viy^oiV ΐΓηΐνων οιακ pj.i'i'cJV' η oVro ι^ ikv f"] ΚλΙ ει^ Τη5 

C •3τη[:^- 7ί(Χ3ΐ^εΦ[ρί-]μμΐί)5 dl^a(x5 Ii/^äJ lköuS' ^0^^.15 ~ί:.[ΐ^3'^Τ^'ύ C^^-] 

[τα . . .■ VQxov^ tri fftöp.'pcA ΤΓηνί.ι5 τρΐ5 χ^Ίτον Atßa Ιτ'άτηλιώτην Cirjny£i5 7 ι. o''u\/i^id'Li/ . _- 13 vicllcicKf -zuc £rdär\z-ci-i Λθι[ρμου olicliX . _ \S i/Le.llei'caf 

ii. diÄTii/jud"«!/ zu, ert]ömz.ea j jedich scKcinI- es ι^ul■ιr tvaelmässi'u aesdfz-l- zu sc'in. _ 
16 Anfand oaoxi•^ % VZVTl, 40 ?η^5^) 


cNo 103/ j 25' JO IS f Tjoi/ Ji lli\)'t« \/iurCiQov Koi). cKurov ΑζΑο^χίι/αι του ζ \ί• -^ 

]...(-. .3 ö'"•' iidtv^ ΤΛμ.'ΐα. KtKi ToVoi iiri Täuto iy^okdiKu></ C^f]-] 

Xtpo5 ] tÜu τ'οιύτοϋ Tcirwv/ it: ρορ^« Trp05 π κικληΐ'ωτΛΐ ο Τί.θ'ιι;5 

ττρί<ίΊ\ΰτ]£.ρο5 αυλή εί? α?£05 Φίοριοίν/ ίαντον ηΐν'ίοοζ νκονί^ον j^ovov ίγΑ«- 

νοτον^ ΐτί JioppiA ΓΚ1'7Χ''•'5 fiij^öipou OLWTii i/ovAr«5 AiiW £ΤΓ'απηΑι^^τΓ|/ «. 

]Γο(5 α)ί.ρού[<3«5 "^Vt^f^^Bi ^'$ • • C• .] • • • t-]<?T 1^• • -i 

, . l]A«iöü(>y"ro; ή Ji ^« Aißö5 TfJi/ τού \\ί\!Ίί^ω$ 

iAaiflUpjV'iöv' ϊ^ο-^οζ (ς«ΐ. i'fa^o^ ί<ί^Ζ^2 ίτΐ . . Γοΰ TilxKw^ ^Ρ^'-'-] 

rtpöu Jöuj /liß« ίττ* «Tr'jAciwTfjW'j ^πχί^ι^^ «^^^^^ ^ • η'είο' /^ί-''; ί<χε<Α κ c- ο 

Kwji. teuf ΐί Ulli/ ifCWöVoi/ ωι/ ίτικΑή p^x^rci Και .... tC- -i 

ouJöcTtf 05. .... μΐ|ίίΊ<Λ^\ c 33 . . . Li /μ. ίίΊκ-ιν/τΓ. . c- Ο 

ι > 1 3 υ £ί>η ν ά ρο ύ ρ « 5 '^' ' π/ακί'υ ά κτολ (β ύ•Οί^$ ) τή <? ι« θη κ ['η ] 

] i?C• • • 0• Ι*- • • ί'ί λ[;. , -3 li ώ^ ^ λεκτικει. di jiwi 3 Ol» 


'Ej-failjii/ ύτί,ρ (χύτοι) ΐη5 'XLpiwvoj <^ic( Το )αη 1,iiiv'oCv αντο<ν> 

)^frtp.}A<xTa «3 (Ί • Η -^ "" Ετο U5 η lipipiou ΚΆαυοίύυ ko<iVßpo5 Si^x^ölroü Γίρμανικοΰ 3z. öl; nacVi itrl To,ToWöA«r Την .jl-rtn<l, iil- nicKl" zw. erkennen . — Sj/ifi hier sfnnii^ 

wii cj 5cKaittr^ nock ti ru. κ /cirere .jesli'-rnrYinnfl , jcJcnfalli nicKl ^iu. s^nil üiHicli-c. 
JcnluS5[örm«.l _ 37 Uör d£|itJi '\s\ ύυλη ηκΗΐ- zu crlc«nncn. ZEHETELi h^ ρ SS53 . 

PctpurUi. Was cm., ßr. loCm. LuraiVi. Riijum. "Zeif nach An\on\niA.s No 10: . . /HpahrlAiiujru /<-3if 1005- [;. . . 

...3o((Jö5 rnC- • • • <'"'^C• '""'^f^ C ] «'(''/υρίου ki[cP2<A(Xiuu ίρ'Χνμύ)]ΐ' ViAiy/ Τ^ΐΛ^το/ιί^'/. 

. . .] . reo Ui [lJ k:i]i/'i:)uv'W τ^ΰ^τί-Ι- ■ . .^to «[n'jö röu (cit/)« cAo.'iOu ^pKUf/au <3]ρς<)/μ«5 ji5j(riii!>:5 c••• 
. . . trpJörfs'fiUVj βιβΑο'^φυλίΧίςωι/) In[o<.i Tjrj Ti'pc>\J'ic5'^-ia Tc<[5 uJτrl^AAΛJ'u^^'κj■ ^öl frpCJ^ C^ 

Tr]t.pu k:60 μπι/ υοΌ paciTc) [ι'' . . . 

,. .]ώθΐ5<ι μηΓιίΐ. Σ.]Υ1ιν/ TU U5 τ« τη7ίΧ(5'ί5'ομ.ιΐ'>Λ, οκιτεριλντον ot i.i[;i/o;L την] OöiXnu• κχί. Την 

μί^ΙΙιτικν . . . 
. . .] Λ^οόκορ^οο} iv . . . νού- υτΓΓ] ρίτών npo<i<:X(iiiioi;3 Μ>- P^i^oS ύτίΐτα?^ οιΟί- τον );pr]]- 

μιΧΤίο'μύΟ Τύ ^νχ[γ•^ίο<οΰι' . . . 
• ■■'2- ί^^ημ.α.τιό μου το άι/τΊ]'ρ(Χ'Ρον. Σί -piivw οτρ(ΐχτι-] rwj '/ιρ>5ΐ(ΐ,'ύίί.του 'HpoiK-f^AiijJuj 

μίρι'ΰί)5'] ΤΓο^ρλ TpUcpW[l/i?5 ■• ■ 

. . .]rt ^.joi'cu ί.νί-ννί)ο<<5Ίο;5 Υ Ρ η μ^^τκί μου ΛνΓΐκρ(ο(ώΰΐ/; υττοκιΤίχι tcoii α^ιω [ττουτο] 

^i.i.rcsO0\}"r) ν.χι τη c . . . 
. . .] Auto icpotTjpoj" kc<L<3'ixpo5 lirdu /ιίΑίου '/iüpio(VuG /ηκτωνίμ-ΰυ [EiiV.-.rruOj 

Euc5'ißou5 Häui/l [ic•.. 
...2-.T1.S i\/i,[7vujpc<oic<5 o<vri';'p(c<(i)ov3 ύτΓΰκ-ΐΤ(Λΐ) W' a^n^ .■"Epp<::ju'u .-" EruU5 ίβρύομβυ] 

AvTöKi^KTopoS Ka'iC^ocpo^ . . . 
...].. CJVLU5 Λ-Ζ^μϋ-^μ-αι) llwviJV' ty nfAp.iOviö5 ΖΚι5(υμύυ^3 i^pau^^Ti-Cuf 

2o\/ov τηΐ'• OLKToi/ouCi^i/ . ../^^^^j. 

'Atö λ λ 'α; V 1 1? υ Tu) [■ . . . 
...3 uiro j'i]'p«it'()Tu5 Γ• ■ ■ .J t • « . i^vi'a'i ΤΓΡ05 rnV TuO ypfi μο<τι>ίμοϊ3 [c<>/aK\/j60c5ii/ <5'υΐ'' t rcpivjC^t[i9ix.. 
...JTujTuu i-iuTöu [νομοχ] >i.v/iKan/ Tp«irjTupL iai/ W5 γίγΰνυιο!.ι c<t μ[. . . .]υμ.ί,ν/οίί 

^ΐΛ•) ραο"'Λΐ κ£. . . Kcchfi und linlfs 5cli«in.f viel zufoKlcn . r<i'\.r du I)^l-icrut-iq ^icl)l• Ji'i Erivähnun>i d«.•; 3crenio Z. S 
als wnlfix yei\ze das lahr lö_3 . 4- a.ucK ruJi/tiAAixi^pii/rt^ isf mü^ilich . _ 5'FnJc jpj. Tt'Vni/. _ 
S "Zu er^. cKvA : ύτΓοΚ-ιιΤΛΐ Γύύ] ν^ρη μ.χ-.-ια'μύύ ik. - 15" cr-j. aacl» 23.- \'ί.νΤ ^2. (Ρδ353) (Mo ^03^3^ 

. ΟΥ^Π i'^öii- τά ΟΙΛ τ C. . . νρημο'.3τι<Τρ.ωΐ/ τλ κλι μΐ]Λυ- • • • Sjv'Ci/Tiöi^ 

W icoi^o^-Cn p-ii^i^ • • • 
..Ο τών^ νροΐμμόίτωι/ Τούτων/ ακτί.κρο;<:|)()ΐ^ τη ίΐ/[ύ3^(ν;ρο^[ΰμίΐ'Γ>] ii^^iAiTrii^; (ν'ίιοη. 

Kc λ Γ . . . 

Ai-Jl^iOU του ΛαΐΡΓι(μον!35_) ΤΓ. .. 
. . . 3ι3c<rpc<c9o'^5 ^^0 [/ί] 1/θι^υίε;5 κα . . [•- Ο • • μ</•^ «^lo'-Ti^CS i^^n}^<fi\/oiifrcj Σο;ρ3ατΓαμμ^\'ο5 

ipcrricjqS • • • 

τόκ•[ων ^ρο.^μΐ-κίων - . . 

jii^ticCwv irpciicTopi . . . 
. . .-jLJv ητοι ik- των ύττί^λλ« i/|A[iviJjv )Λύι TTpoj £(rcio'TOt/ J«[yi-iiji/i <3o« -crj$ rüv iv T:Tq'^£Uu\/ 

TS .. .3T05 Twv inrctpvöi^wv Kcc[i ί]τίρωι/ ? cWcipi.'-ir<jiiti;rcJ5 τοΓ^ ΐΓί:ρ!?5τ]ίΓίΤ.^-μίΐ^ύι5 άκ•ίλίΐυ[θί05 ... 
. . .j c)icCKpc<.i^K5 ίνρη οι;^α5 Iv ΐΓο'.τιχν(:ί'ι^('3ΐ.<ί>ώ ίτΐ τώ>/ vowi-Jv. -α!.[«ίΓ£ο'3Γα'.λμαι Ji Apioi/ap-C. . 
. . .Tmou AvA'ou '/idpirtvoO ■'/li/~iOv!\/t:oi/) Σΐ^ο((ίΧΰν) Εν6ί0ΰθ£ μ*\νο5 Vvi^^.;^civ\Kiov ij' 

I 

(ίΙ/Γ^μ. fti wL'-c'v . . . 
...3.. . Zc;pc<Tric;Ji ik/uiTLioi/J Z. . . r/lvTMjvii/öu Ι\σ.ί<Γο(ρθ5 Τοον κ•υ3ρι'<;υ <^ llcOwi π. 

^2. Μ.) Tp^cJfOV ViTTfoAXioi^'uU . . . 

.. .-^όντι-ίν ΤΓρο5 Trj$ irrt Τλ[5 (Ji«jff3o\<p«5 ov i3p«V(/.cx5 ot,^\ix\\.Ci<^ ίψ^κοόκο.•^ 1[}.koiSi * .. 

3o . . . j Άντίο(/•ΊΐΌυ ZsßcstfTöO Eudii.pöi35 ΧαΌι/ι iS Τ i]5 |>i[)AiO'^niTfj5 irriT[•.. . 

rUtr irich•!- Jar labi-irns dir. 18 L-VaUrlwS Vroc.u.\^6 Cck 1/\S~1/!^•? n.Chr. - ij) eti.-/A icoii τηΐ'' μ'ΐν μιοι/ elc. - ZERETELI '^5 


OP^C [-. ].i/ xc<p[. . . O^WUC ÄiJTOOvAqs Γ 3 

ίτΓΐ [t-r^ ^'Jp'^Tr] τ]μίρ[α;) 

οτον ίΠΓη Jurt icp [ Ό ρτίο θ-η L ' • "^JP'"^ »^^'^ ^fl '^'^■^^• 'Φ'":] 

Ύ\μίθ\(Χ ΟΧί^ Ol ίκΧΰύ 

hroiKUOV ημών τίύ ij^^^i μ [ί]τΛίίτΐ]<ί'υο<μίΐ/θί . . . , . .^ ] Και οι ΤίχτηΤ^ι 

S τοΤΓ μκί^ον ruv τίό'<ί'Λρω[ν η3μΐρΐΜ[ν 3μώι/ ουκ ηι/ΙίΤ^'^μην 

(ΧυΤοί'5 iJoGi/cKL ι\ \χν^ 
Γ^ιών ι]μΐρίών/ a/\/Vol κ[ ύ]μιτί(Ό( c Tj^s Tira-j-Trjs ^P'-^'f'^S 

Μη öAiKioj'n'5'wTi Ji Ji . C- • • ο• ■ ί^οΰ J c. .] τύ ττοι Γ(<ίί\ι μί -rc.J μ ■ C τη:5 τρυ^Ί^ί • 

crojGro /ίΐ/ί<τθο<ι , c^-ui/ ^ίώ ί^ί £ΐ]μΡ)άΑΑομοίΐ ötwoi/ ί?5 "^^ ■"^<^ C• • -1 ^-Γ- • J'^^l•' ι^^ '»^"Ι] '^'^^^ '-' 

10 rtAArt ττάι/ΤΛ r^i/ Tpu/nM/rcx i/ici^jut^ 1μ|1άλλομ«ι JtoVora. ^~^Y hi,\O6vV τον oi'i/ov 

OVK ί.^υνήθ'ηΐ' ϋηλωο'ΛΙ 

ύμΓι/ <)ιά rö TTfö τοΰ τσ\/ oivov άι/Γλη•5ηνο(ΐ ό'λοκ ί^ελ-θ'ί.ΐν TuV ^^^<χμ^κΐη<^όρον rj^ . Ί ariJcKemead nicKl• θ[ια]. _ 2EIIETEL1 ^^ V.JiSz. Νο.ιθ4θ. 

raptjrus. W.llj^cm. 2r.\ZCn\. Faijun-». Cw-i-JiVx-. Z.lhil• n.Chr. 

' Γ" ' -- I 

!:ν•ι<;<ι ι/ίΐ\/. Ι iLV^a'iö'icii ν οι ■ ζ 

ν' \ ί' ^ .- ' ' J 5 

5 [vlAajj aJiTL i[ujKßpTr£i Τα o'cx , iL ' 

f^ ' ' , - ' 

[• 3 "^Π Π [p-jriTrjp oJv τω kocl- ι 

[ρω r . . .^ . ι^ . . • ί ί/ αυτοί 5 ■^- " (poi ι/ι - i' 

Κ« ρ IJV.fl/Ji« [KC^L] dupYlTOd ΤίΧ iKiL ί 

> t; , r ' ^ 

kavwpi;. . .] K«CL . . . .^η, οτι LTTaya- ' 

ίίυμ[. . .]-C-j'^'c^ ί[ΐΓίΐ-3 ημΣΑλίΐ^ Αικ-μ.ο<ι/. • 
•- Δίο [v-pc'ij (:j)to C<iOijj aVc:<£i]()rJ5 Κ*' τίμ- ' 
(i' i5 Γμοί- ■']V ^£. . . ] co5 . . . TOL•- TTwp« ciöL 
t^a L [;....]..[;...]... f>,cü5 ου μπΝί'τι 

IS" jJ, . £ . - ] YilVUJifKU} Yj OTL- 

^^ ΐ ] . ε Ν- . . iri (xörui/ ^j Ton 

KhC0U<icx5 [. , . TTjC, pci. iTOUj OTi "i.'j^A ll'/C\5 T« 

^μ•>; " 0[uk]lTi [/o.f μίν -jcx μίΑΛίο cppoviii^ ^ 

IC«L ^«[Ip]« öiH /Λ-ΟΓΙ. rcxjuTcx sn'oi ,'id'f\5 _ ; 

üi'/05 1 in (fr f. . . .]ΐ^ Τίον dioiftaA^v- ; 

των ■ . Ζ. K]ciL η tl μΛΑλίΐ5 iroi - 
ίΐν TiCpl TöU3 1|Λβλή μ«Γ05 " l)uJsi'5 isr Ju. Lude«. cl-wa5 zuarosj. _ 23 irwA opcx Ji ical Jtlcr etwas ÄKnlic'n«. - virrt. ^5. (Ryß^; (No 1C4.0; ί 30 35• 40 μ ο [y 01-2' οΐ ν« ρ v£i.}u^yoi iy/.u\/ ivi^ov- 

OTL i3[UJK ίγ Γ••]!/• μΐ-^Λ TöU5 Tl'piX- 

ύοι [ίίοκίΓ? yp«cpLV]_, ανΛ νκαΐΰΤ'ί poi/ σΐ 
TTipCl TouJ ί:/-(.|]ιΑτ||αατύ5' . Μη άμιλη- 
ö'nS C-]wS TTcxAn/ Tot <ίΊτι^ο<, OT? Tu n/u.ciru 
c<UTW[i/ .3 . r . C-3'^'-<^c<i. μτη oiä Töv Yi^ii\V 
ύ'ον λ[ί] ro i^rocs] öti iVpoiii;«^ ö'ui/kö- 

οΌυ5 ΐΓαΊ/τα5 Κ'κι t"c<yc< duw«<3'c<L 3l man iri\iac\-i\• c(i^(,'n'c<vcioC^i'\)"o!. . - 3S L. Kipöiou ? _ j^z iin.o«nScnc'inl ich 15h αάυ- 
[i k Co (fei ο"•θΐ5( ι (jerneinl•.-, 

Ρύ- Unii cl^ijrl-ici Ι- clcr Lciunocn htruh\• -zittw arössren ielk <iarciw[-j ^aa äU"?re 5chr(|-bbKren ZERETELl "tö D Κ 7141• Nö iO/L-i 20 Zieste υύΐτ 2 Ze'iUn . 
^μΓ , 3 

l/c</^ci [i/öj5 μίΤύ< [Tjov [o(pvi]- 

K'rt τ s. ^ α vTo w α υ ro; c ? f. j <j 

iXttö död'il/. Uo'OU ovv [i]c9 [ήπ - 

/χ:ιιι/ iö'rM/ ti>s3 trp« v\/ri - 

VT) ό'ου η (τριθ"')^ α ρτ [orj β [cx u] 

τ<Λ αν Λ λ [c< ] Τιχ ΤΓ Ε [ρ: ι [p ί νό [-(μί 1/0(3 ^b ^' [^.1 
τ'ιχρουρον/. ίχ υ /^ CV ^w [öuv/J 

■u'i.J$ ουκ iVpoC^l^oi^' jLifOL ilTLj - 

ό'τοΧην Töv i^av . c ] 

KpciU-'«!. ίί dl« Tu Jö[:k;]ilv/j 
ÖTL Σργομοίί rfui. Mrj ,Uifx- 
ν^ου μ,ί ΣΙ/ -TovTc<j /ΛΣύ"υα'ί5 
ίο(ΐ/ rro; ρ Λ c j' ij 1/ η rr« i/rc< 0Ό1 

K« μ.οι . "Aö'-iracrciL τονζ ημίτί- 
ρύυ5 Trc<i/[;ro<5• Kr<xr' ΰν^μα.] 
'Έρρ£ο<ίο. 1/2. i.rn. efiva ί)|'ο;-]^μ«Γίχ . _ S" ein Infi'nil-iV wui. κ.ΧΓιΛ κ:ί^\^ίθρί<Γθ-Λΐ i^dcr dirrtl .ERETELl ρ 7i3S . iNo ΊΟ42. 

RipuruS. Η. "Ij 5 cm. Br. 10,5cm. Cur^siv^A.. raijum . 3. JhJl- r\. (Thr. Fn _\/al-l'ri eh ...[.... αοίΧφ'^ο•^ 'Hp(XV<Ju 

L[v/] ίτυν [ί- τ]ώ Ji kcKio σο -rh ic(x\ ci~ 
L'-)nU• ■2'^\^ l•-*-^ TTpöci' Krt ρτΐ ρ iLi•' τώ 
ί1) ή (.-ί[(Λτ3 L αυτού. .4iö ■κρ^αΐί-ο ό'ΰ\, ιν 
[ijiJnfS.l lipo Twi/Tcji/ Tci. Vp ]/cx av;roO 
IcJuA [lai-'jou [;)/i3i^ld'-^co <>'χρΐ- '^'^^ Τ^Λ- 

pcXÖ'fsVjT« . . . dl' iu£ ίν^Λ3ΐ;<ο£ c\' ύ - 

το iji/j Κ: f. .] ■O'!!•. .jco.' ^'EkA(?<il yctp ö'ti "ΓΓΟ - 
T. [7.] ...[.. .] wio Λ i/c\ \/ ^:cu (U;J κή " 
d''ii/o; [ΤΓρο]ο'τΓοι n<i'i']Tc<i τρΰο'ί - 
Υ Ci-li^] • Γ• • • •3 «ύτοΰ ß/\ ίχί. μη 

Γ JOCO ?μ^ μί^ν^Τ 

Γτ«ι ] ■ ■ • ■ ί^χί- «u-rc-JS 

[ 3 iv . C•] p*^ \Αίγ'αλι^ . Άό- 

TouCS 5^3öuCS Trjo<i^Ta5. 

['t pp tOf'OlxLj ίίί ϊυνο|.-(.αι. 5/6 CATrnAAr<>L ui^rno'.nlicK . _ 11 man e^W^rfi•!- einen Άκοίγρι Τοΰ Oihftruun 
Intmil-iV . ZEPsETELI ^8 


Nu 1Ü4-3 10 25 Η. 21,5 cm. Βγ. iZcm. Curiii/jZ-. Fäijum. 3 . Jh^V η . Chr. 

Γίΐ\/ώ<Τκιν Λ ■θ'ίλω ύΤίΐ ιτΓΐ<Τ'ΓΤο•ληι/(!•3 . . . 

ώι^ών «ίΌι ff«f^ TiTT-uf-*.ipi5 C • • • 

;/ ^μ,οι iJO'Ti i-VL μο\ ^l'i-J'S C • • ■ 

iStO η i^u) vj^n cjOV η cJ'o μηΤί CpC?; • . • 

cppov'ri [ΰυ (ϊΊλ ori/ μι μι/ημο ci^iu. . . 

Trt(> C 3μ^ ιΤίμΐ|;ο<5 . t: . . . 

μό\/οΐ\'• ά]λλ(Χ και •ΐΓολλ«κ•ΐ5 « [7 . . . 

μον ι. . . .:\ircv Ijri ρ-τκΤμινοι/ Γ• ■ • 
μοί [. .]ύΐ . . υ- •:'-? '^^'^i ΐΓΓίμψα Γ• • • 
λ ιν^ [. .3<5'. C- iLyiT"pa|r]5 <λ)5 ι/'Γ • . . 
hro«! Äiuvi^licK hra-TLi/i i/KicxrfO«. . . . 
ΐΓίμΟΌΐ/ κ•λ1 i4iwrti/nv i'^'i-XC • • • 

(ίί-υ 3ρί5 μοι l'up TiJTL . c • • • 

τ« τΓ^μι^Ό και ίρνόμίνύ5 t^• ■ • 

ΙτΓΐύ'τΰ Miiv^ doöv^oii ου μόνζο^ . .. ■ 

/\« K-isl σι [λ λ] οι TÖ pJjocOjTöl Ο) ό'τ^&.τιζύτταί . . . 

iPixcT C.] L ou<ji[v/ . . .j ω<ίλΐο(ΐ του Γ• • • 

iL . ακχι' iic C''"J''u uup«i/öu. f . • • 

Κ<λ\ άνιΧ^ϊν ι. . .'] . ο ίμ.θί i\z . . . 

/« f '\Γά λ ο υ <ίΊ 1/ μη α ν^τι d ι κ [ . . . 

ΰΧω<ι Tcpoo'] CPI λικ <^ου κιι^ π^ μ.ί•νΌ$ C'•) • • • 
ΤίΖχ ^«1/05 ΤΓαΑίΧΐ CK ν ΤΓ5 ρια? C • ■ • 

aucovv. ^'H ö'TTc'x ί ο μ-(.α L -Γού5 α^ίΑί^ου5 μου ΚΌνΐ Τ<3υ5 ί[Τίρου$ 
ΚλΙ . . oi/c< ί... ""Ε ρ ρ ώ (Τθοί L d?^ L iu C)('5 μ<^>- • Wieviel ric'nl-j f^Ml", isl• r\ichV oichtr fesUu.sV<>IUn . _ ^ L ir-i ττο μ(^)ο<5 

Γ' 1? «r^.elwo- i/W . . . σ(λ-3 . ^9 PapijrUS. H.oSjScvn. Br.i4.cm. "Unjeächickfe- Cur^iV«.. /[-. 1KJI- η .Λγ. 
riM'v'afl?ric [ . TÖCL5 hrjupLJiS aJiAcpoi'5 "nfcju 
|ρ^-(ΧΤη5 ΐμΰΰ icJ'TiV ίί'-υ τΑ π ρ sj - 10 υτΓ<? Τύυ ιιρην/«ρνοΐ; iuOV ί-ρκ^- 
fiTL KrtL oiK-?uo ύμΓ5 τοΰ- 
Τύ νορί^ΐ-Γί ίμον. ^Εαν dl ■ 3 (Jas unsichere. IVört" .scKöinV ein Warne, zu. sein. - S^G L. α Tr£iröir|ica V'~lc<.C,. _ 

6 l. Φαηο'ί5 Ti.5 AiV'opttvu5 . _ 7 l. cJ'u/^rATi ρουτται oJer fj'uptmrA rj pwrai . _ 
3 L. Ip i/a^i-TcAL . ., ιύ l. ύμόί5 . _ 12. l. ftöu/itid'-^i. röUTc? vapij tcT^cxL ?■ _ ZERETEL δΟ rclpi|ru.>. n.2i)^Scm. ßr. 35'^5 cm. rai|um . Peuflicke. iJir UnciaL• πλΚχ sUKtadc. ^chrl^F. 
H_cj [^j^j/ er j^r αα^. 

Kol. Γ. ■ 

L[t3ou5 o[kTjö K-o([i3£)fKc\c"fov ηύτοκρ«Τ3ορϋ5 \\<xi<f(\uo^\[rov t\\\\uu 

S OjACöjAoKi 'Ej'ur|$ ο(τΓίΑ5•ύθ'[ί((]ο5 Σκ•ύλ(χκ•ο5 του ZicuAtXK'Oß ajv.-xrp«- , 

(ro/xi[vjc^ ιτ'ο<μ(^οθΰυ [.]ουνοό' cov'05 W5 ίτών xi<s'-j-o<.oa - I 

K-uV"rc< ιτΓΤΛ [οίϊΤιυμοί τη [rt^^ovfn icj^u 'iuwpujö'ur]] αυτω ^(κρ«- f 

(ίΐ«5 /υ^^ταικ QL ^Ι]όΊοίορ« Ζ^^τυρο-υ cjß 53x01/ Xicfiri pairoi/Tw τΓί.ΐ/•τί. »■ 

^οίίί^η μ [Jj5 μΐίπ--^ κ -ufjiuu TocGj ö'Cvj^J'ii/j053 Εΰ jc<L^.[:öjv'i)5 τ<3ΰ i^iJu/^öU ; 

10 ί05 ifCWJi/' ί t elf J ΟίΤι τεςίό]« cf] wc>^ <JujA Γη ■mpojcs'wTro μίοΤ^ svii/ τγλ^•' αυ- 

Trj5 i<^' ^[CTUjTcrjij ^'τι τγλΑ«! t(j\/ <|)ipj>/i^K [■vpjuii'iOu Jo ic [ij μ ιΆ υ Tirafrioi/ | 

fTjirf^'atPjtf ..... c Y3fv>dö5 011/αρίίον/ (/u£j fcotcb θο(,κ:τύ- i 

Aio u c) . ioTw [; jd'co ν ;;. .jco κτχι «py'Lfp/ou οροι,νμ ciö i^j ; 

'i ΐ:κ3ΛΓ[0]ν/ [03υ(:<τώ3ΐ/ ΐ[μ]ό(τ[ΐΛ iv <ίννι^τίμη<ί\:ΐ2 '^«'^ ^^ ΤΤΛτραΦίρν/ο α]5 ■'^<PCpJö- ί 

l5 ι3[ΐ]τη rw 3rj )(VTC•]• • ftxi/T« wA κ« μup<)θ'[r^J irr] I 

<a .θ'η κ-ην/ ι ] ■ • ■ C ] • οίίτήν. Zui/|^i6 [jujri'JiS'av' ijuv άΑ- 

λήλύΐ5 ο τι '■Ε^[ρμη5 Κ"»! n^lifiiJcop« α;μί3μ•ιτΤίο5 κοίθ'^τ [lj κ«1 ιτρότι- ι 

μον Kc<L TrxAcAo• ο CHX τρο§ηκίι yvu'o<L}Ki Καμίτη ιτ•5<γο< ουΚίΧμιι/ 
23 ΚιΜ ciuTrj,^ di [^1<ίΊί)ίνΐρο<5 '•3- • κ«'^ άκτ-Υτη cp'^'pnT-flu• ίαυτηκ 

ΤοίΡί)^ΰμ•ί\^Γΐζ<; 'Eai/iii] Jio(cp(?p(X5 αύτο"^ Υίνομί- 

^'nS Vcupi[co[VTo(L atr' kWrjXcjVj o^rölJiocfii/ τοι/Έρμήκ rn ^IcfciJj.-j- 

po( την- TpoftjKf^ DViöv' \v τοΙ$ «[UjTdLS κτύίίπμ^οί- 

piöi5 c\^LO [ irr'i] μί/ τη5 «ττΰττοΓμιτίη^ rr-cpoc-J 

^5 )^ρημ:«] C[r"ij di_ [τι^$ ίκ:ου<5ΊΛ5 arcvAAjrtj'ryj• ίι/ήμ£ροΜ[^ ..] o(cf' n^ i&v2 

[tJljrrtirrj vK)| ^i [ι■'Jμ5 ^Ί| 5 Τη ^1 (3Ί J c^ pj « Τη^ TTpac^Jii^S 'ί'ΐκ TJt Του [Ερμοΰ3 

1 Auf <4'uj/j/pofi|)ri5 5chiint- aichfi mehr ^efölqf zu 5ci'n ^ öl'Wöhl man /ΐχμου oder ^^ννο.κιο'μιΰ 
eriVörfen 5öllfi.. _ 11 rw. m r«Aai v^l. Ko! E_, 11 . _ 1^ ζιλ. den Ei-janzj^nqcn u'Ji. 1^0 Ιΐ_, (4.15.- 

2^ l. aj^oi^r« Tt^-jw auTiH•• oXKriVj va\. CR R . Γ^ 22 u.Z^ . koL. Σ. ■ ' 

Σ« Jl rffr]5.] .'Vnro^pjiXcjJtcoS 
του ''Erf^pöu ^npi^K/\iJr|5 

CppUL «pKj'rjpcX. "EpplIjS ΛΤΓί- 

\ιν\Γίοοζ "Σκύλο^κοζ του 

ΤΛΡ(Χ Τπ5 TpXj5JöL'd'r7 Kc<L <ίυνον- 

Jcopo\5 if' 1αυτη5 fc^JL τγ<χΑ(Χι rrjV 
lOipvriV'' vfpjfii'iöL' όθκ.κ\λ.'\ου Xt- 

ρ'ου i!p(XQ]/xa5 iKcxTuu o6'cra5 

υτΓί.ρ Λυτού pt-Ln] 1.0COTU5 ρρΛρ-ρίατο; 
20 'HpcxKAlJn^ Δι^νιΐΛύ2ν. [Ί.ΐ£^3-^ώρρ^ Σλ- 

τυρου μ[•.τJ(x ΚυριΌυ Τοΰ όνν^'ί.ν'ϋύ^ 

Εύί)(χίρ.[ο]ΐ/^5 '^'^^ ZltJu/xüü• 

^Εν'τί[Γ3«κ[τΛΐ3 ma Kp(Xiii[£3U3 3 [. vwa\y(^a>tvs . ~ 9/'ο ί. rrcK^uVd'^S k<x.\ ^u\/ov<fv^$ . ^ ly L. iirt τώ icTjpLiJ/o μοι- JEAN LEiaUIER- 5^ f^pt^rui. H.2Scm. Br. 41cm, Faijum. Crrö53<L, Sör^^ÄlViije. Curiii'i . 2. jh(i!- η . Chr. , naca IG?. 

ICol, I. 

[ö]p<i't'i/ou<pL5 1-η\<Άλ(οϋμ^ί\/θβ) οαχζ 3 •Τ':^^ 

[;'/l3proKCc<5 Διδύμου μί^(Τρο$; ^AipfoJcUTjoj 

[ l0Jl)]L di Kji 
S C- • •}^°$ Μΰ^θΌυ τοι3 Mucf-Sliu ρουνοων/; TT^ft -rO]V'_) 1ίώμ(ΐ]ν/_) 

C- ...J.05 5ΤΓΐκαλ(ούαινο5] 1ρΐύτόλ(ί]^_) ii^ rroucuj 

[;. .3. a5 irpii/iciirrö^ 

[ llpjcc κ [;ri p3 i$ ciin κών οι« icocronciov' 

<o • [Öl μΙ\' ir]o:rc<d'r(X'S'i:ii^Ti.s_) ύτΰ ψΛαονίΰν 1 panAXuxvju 

TTcxOvL i 

[;α7Γο «]μ(ρύ<^(ου) Χη νο[!>(ύ'^>^"ΐ') ίτίρθ(ΐ/_) ιρυ 'ο . ._) väj t;.ru (;. . ._) 

ι5" [■ 3 • • '^^"^''5 '^^•^ άμορό^ύυ Εινον 

iv τη lccj^r]_ 

• Γ J « S Tf-V- Ρ^ 5 

. . .] ωροζ λΓ• . • 

. . . ] ΤΓύκ ...C 3^•••• '"'Ρ'^ ■ ^Τ'• • • ■ 

■ ■ •3•5 '^Ρ« 

Γ.Ζΐημητρι305 Έομίου Τύΰ 'Ρόοω Vö5 ""^ 

[ J • • 5 KiouV£OCi/j Tfpl -rrijii') IrwuCji-'J 10 15 [ ] . ος μη (τρος) *Ηρο( Κ•λούτο5 iv iTr£[:iMco3 

κ]μτΓΐλ (ίο ι-ΰζ ? ) Zöllen nacK Üalc^ rc*icK/:nj "15^ nur virmi^iunoS i^jqisa nacK ICbl.H ζιλ ijcsfimmci; . — 

ά δδ (Ρ S144 ^^'^^ ) (Νύ iö^,s_) 

τή όί λ τΰύ αίιτου μηνο^ 

Και dirt οη jAOcrl CJ ν v£ijp/cjv 

öl μ'ίν K'cCTrt(i'rc<O'(tvTi5j ύιτο Ρλαουιου \^απ:ί\\οοι\/2θΰ ,^ <• ■ 

5" Του (•irid*rj'Cfirnyoy_) τω Τ '- dt' ^τιο^Γολοΐο) Ίί•3μΐ(ί'•^(ύ<ί•ί^ί_; ;c«i -τρο^^/^ίί^-η^^ ^1ίΤ._^0•/ί ν 

Νίμ.ί6'ά.^ kTi^Ti-^iS ίτΓΐκαλ(ί?ύμε»/ο^} λοντηρι(•••) Cpoujycwv; 
10 ii^ τη i-rcoi-tn 

' Cl οι «vadoO'^iiTijj τώ cT '-'• icwi TTc^jo j'Pc<(oJii/Tijj iTccGci^O. 

Mi/xid'c;5 Xixipn^ouo^ . , . . w . . . 

Ζΐημήτ{Ίο5 ΖΐονυόΊ^υ 
20 Ni'i'Tvnc'ij KlirfVi/ri (Ρίσ^ ... 

'πρα<κλιιοη5 ΙΐΓΐκ.Λλ(ου|,.ΐΐ''ο£ ) ..λ... orcaif.jK 

ölrtKWV 
IS ... tlTL -ffO Γ^Ο-χ*- [iKmiOV <) ^- ■ n.eA- '2. -u.\. Μΐ'ριομ,ου V(il. ßi^U X3j.j2;{..— ^ iab. οίτΓίΤ^; acr SI'ricK UzcIcKncf gcvjKnlicK 

fiin μ . _ ^ i/iilliicKi- Λί?υτηρι ((3K_) oJcr Αουτπ ρΐ^^Γκί^) j ßb 5]5i-{-n.nami au<j-z.iA- verr.i. ^ol. EL. ^ V 

L•c< Oiwv 

ZliuJ<ypo5 Zo<ßlt[l/OU ] 

Of^o'i.voZaiC, ίττικ [ο<λ(οΰμί,/ο3) . . .'. . . .3.^15 

Χαιρημων rivfci'^ou ...30 ΚΛΙ ViouV(ovj. 
TTpoiKTjpss ο(ρν-υ[ρΐΚ3<ί;ν^ 

ο μΧν KcCTbidYa'iTci-'i-i J Tip ? ύτιτο] /'Ιοκκίιου 

10 dt' tTniTToAcrlS; κο(Λΐ<Γθ(•ζι'<ί'τ]$) tcal Trpo^pac^n<j"r]5 J Mi.dupn λ '^^'jT^ifrndU. 

Άρ.μ.(ώι^ΐί5 ΪΓΓΐΐ>Γαλ^οΰμίΐ/ύ5 ^ C^]upo5 λει/α «J . . . ^ 

τλαουίου ΓρΛτιΑΑιαίΌΰ cji' nri<rri)Acr}s-j Iro /.i kJ'^c ί ί<ί'η 5 ) 

Γκ;;«ι rpöt'(>c<c<piiV'f]5) Άορίίχνώ Γ ν χ-^. 

,_ clj \ ' \ J \ ' L•' / /(for^. Al- 

is πρα<Λίι.οη$ iTi. κ« Α(θυ/Λει/ύ53 t\ipK'id'öuCViio35 

ϋι οί -Γ^ ύ L k:(S.T(.-<oVa'J'(iiAri5j ί^ι' ίΐΓΐ<Γτ'ολ(ι^$3 ^coμld''θ'(;ίί<ί'η^_) 

Και Tpo^pcx(ö>5L(5'i]5j ITcxuvi J ί^ .Ufai 

20 Λημ.ηΤριο5 ΈρμιΌΐ' kiöuvcjCi'J ^^^ "Γη '^^.'-^Π 

ntfpoart^ Κί ρ KiöOU^i['ö5 irjiKcxAcjujuii/fl^J Töirpcx ici Αλι5 
Hier ^'r)V/jf Jfr TapuruS alr. 25 ■16os£L. Sich ' zu Loccciwi öfcllinnus u^l.C!G470' C ^• '^•'^«'■J«''J• " " ^ "^ ^''^ ΓΣ3ΰρί55 i'if-mclii• 
«rj es KönnU uucK im Sbi-t-in^nic danrv 5T<ckcnj i/"i c 11 e 1 c^•» <- χυρ<3_5 ^ JE/IK' LE5Q.U1ER. δδ ι labijruS. H.^^rcm. Er.60cm. Der lapi|rui iif jUa aUebrc cKtn . raijCim , Pc^'riichj.Curs'wi^ 
iu. A^ir in. cicr 3. ΚοΙιλγππχ cKvc ί |lü.cliKrter ivirJ. Z.ei|- des Hadrian. 

1^ηΛ\θ\.1ί. sind nur ^XeilenSchiüssi crbal-hn . 

'Cöl.IL. ■ 

[ 3'δ« c 3 μη ^fo<c ■ ■ -3 

t LjAai όΐ'ίον ■5'c . .3 . . <iiv τών ri- . . . 

V. . ^ 3«v x«5 rtiATL <ί'υμΙ1)()λ<χί iow Vivcwlo-S Jt« «i'öu 

/ΐρτΓί>Κ!><χτιίονο$ υτο τι-ι^οΐ' ι/υνΊι. οιλ icpo<—i)UVTc<i αι τ^υ 
Ιλ«ιώ^ο5 i" jj icrtL icara ttöIii/ öitcaioVj a^• ir«i ο<ύτ<)$ T«0- 

ToO iXci.\C}Va<, er- |i Ji« άτΓΛΐτη<5'ί ^u-ou XnS ic«CKn3S μπ 

lov υΐΓύ Tcjw Κρα/χματίίο l•' -Γη5• ^r|rpo ttj λ ς w [-5 /xjrj/u- 
f\Ijii/ro< «v-ri.Ti-rroi<5'n<3''Jc«i iJjJra τού 'i'c(piijv/i55 tiri:. . . 3 
CrtjTo iiuv'öiKiov sp.tri ΠΓρ3η<ί^μ.ίΐ'ωι^ «5 jd« . f. . Tnj^j 
nmp'-""'^^<=*^^5 ου<5Ίο;5• f. . . £KiA3iuo'c«J5 σι« μt<ί'ύ'ώ[:Λω^J 

i5 ftv^j τώ ίύ<3ΊΛ κ•ώ λΰ^'[ίθ ΤΓ]ρο£τί•&'ί£Λ^Λΐ . [ lofurn5] 

ούν /iC^Jo μ.ίι/Γ^5 ["^»jS • .• • Hics''0'wi5'3i£o;3 υτΓ* ίρ. c 3 

T05 '5'?'^^ ο τού fbarfi Αι kcöu 3 • ειτι jivo c ] 

[..]•:■•• 3^ ir' Äuc :]•ί'<5•ι: j υττ' ίμ[οΟ kTÄL . .] . _ ly Χττί J ivo ["μ-ί νΓΰ< V] . l/erte- 56 (R S040 REcro) (Ν ο ^104.7 ) '' 

Kol.lE. 

Von dir ersten Z^i/e. sina nur uniiuTiichj. Jputan zu eenert. 

C 3η ^ov ζ 3 . . • C J 

£ 1τοι]Κ:Ίΰυ [Yfaμ|Λ2Λ1'ί'^S j^C 3 λύνΌΐ^ Jiijr. .^ 

[;<3η3λύΰται Τού [;....]ivi'5 )Ί)όίι|;ο<ι^Το[:5] ΤΤίχ f« f. . . <]θαι τη'£Άί•/η 
S zäX^Xov^ τότον^ ^i'iKcov λην* ■uro τΰΰ EuJcjjjyou rw t*\«^ ' 

Άό^ιοκνοΰ Τΰΰ κτυριου Ιίαυν^ΐ• twi/ του άρΚ(υριου_) (^L] [!)θ_, oij καΐ diac^jt- 

L_it<:i^ Πί-ίΌ^η ίΤο( J/öμCί^'Wl/J i. (/ η. βύι. 

10 'ni/Tiy-paöOV [jii.jßAiiciiut' T£,M.cp^lVrö5 ίί'^ι υττύ tCs'ö'-rou [;yiji^o /Λί- 

νου β>οηνοΰ Τη5 ί'!Γί</Τί? Α - η^ • ^^"^-^ 1τιχ()ΰτη5 ττίρι,ίγοί/ <-γ<3;> Kocr^ai^jp« Τίΰ»/ 
όσιιλύ ρ.ιΐ'ίο CV3 εντ<χ<ί'<ίΊ p.i(j'0'iOT£ici5 ■ΠΓί.Γρι. tuu5D •■■ -"^^^S VföCw'Jöys 

ύτΓο «Γοΰ ίμ-οι. TCt icjod Ή [f w.jcJnt τώ tcwi Τϊ|1)ί[ρίωι_, ίι/ m] ^kS-cA]! L'<j'iX5 

i5 Tri «TwiTTjö'iu τών^ kC• . . •3 i^wk' luiroi^ij [i/ 3. Tr^cfai 

TTtfl Γών/ UTrtxfvoi/Tcjv/j occvjrar^ i^ ου νρόι/Γου •ΐΓρο5ήλ>^ύΐ/ τοά]5 ui'i'^''iiJ- 
<ί'4<ίΊ τα Tt Ko<TC«> τΓΐ.<3Λ"ΐν/ iXi'jTOv' υτπχργοι/ΤΛ icoxt ΤίΧ «υτύΐ5 ciic\3i^ii/At- 

Vc< KCäI] ΤΓ«<3ο<5 C" '}<iiu<, ίτΓοιΙΓ 3 ττροκ,Γ•] 

ι: Ifj-'ip-r 3öJ^wJ) . c• •3 3 3(ciou tCinnfe. tiuch Ende. eine5 A/an\crvS k/ic. /ΐου]1οου s«ia. _ 4- cj. i/iellelcKr 
[ΐΓοιρ<.]ίΐ/ο5. - 5" nickf [:^θλου5. _ ßip. Ai-jif._ 10 In ßij^AiiJioO i^f i. 

aackfräniich a(xr-u.\3i.r (\zsc^'c\i\)e.x\ . _ 12 ii/TWcTrf'i w-ni/er^l-ändiich . _ Wirto 5? „ ^ 3 (Ρ S040 ^Ecro) (Nu 1047 ) 

Köi.W. 

Kai TTC ] .ίλ . . υ j\/ ί.,[- ] .c|» . . . [.-.jü)!/ 

5.ΤΓοίη.<Γο< [■-..] ΉρώσΓηι Tjij καΐ 7ife [ip'icjji , in-[ij^cTjiiAc< Ji c^'^l T^üt-f, r^Ji/ 

J υ ΤΓ3 μ. '. α ν»: J τ iV ν^ Tji/ di« κίΐμ.ϊ.ι/οΐ/' Fwp ^utjij τΐ'ο^ον tjXoi ι,τ ον/α- 

u.<riov öiyTcöw t| ιτερον K'c<ra rricTTii^ ij ötj ypoVou •τΐ'ρ^5 ηλθΐι/ ϊκ-α- 
>5τ^5 "^ΓΙ f^ ι.ο'•θΛ) <ί'ί L Κ(Χί. TLi/(9( ήν/ ί Joit^öi/J μη μ.ίνο( iin Ac.)is'<y ΰ'ι^ 

uTr'cxurcOv^ ύττα pvovrwi/j ''Tpoj Πΐ/ ίΚαύτο^ ί?ίλσ.^}ί\/ ^iVCTcjiTt \/_, 
10 ),ι.ίται5ώ μοί icL^cj ρ ΐί^/,^ί ι/ωι/ των 115 ^'f^<fii/ υττιρ Κίΐμ ί.ι/^ •ι^_, iVt tJi 

VIS licu pcj [;-&rjLiO(Jv, irpof το Taj μίκ Trj'u5öi)ou5 Tcov o.pSLAoVrüJ i^ 
ίτ^ιο,τιϊ [d'jAy'Ä|;;t . . .3 αττ. . . i/^ -rcjv di ti/ jA^d'.j'j kl [ΰ]•.α^'ί<ί'ίΐ cpo(vi^n:cjv 

Τη ν <5'ύ["λλη]Φ ι ["i^' . . 3 . . . c j ι/. Οι. jucij if τώι/ ίι/κτή i<if}c^ ν pi.'l) Α υφύ Aak-tJ 

|5 Lö ί] λ tO οΊλ Cv^ j iC;/jioL5 ^Ci-V^J αυτώι/ unc/i'i/c< Xj'pöi/ ύττά pVi.Li/j ΤΰΓ5 cii 

cnAXlUt^j μη[;(!!ι£ΐ• τλ^ίύ/ [-Qww iC05 ΤΓΓρ]«<5Ίν/ ύιτί ρ Κ•£ΐμί μ'όο i/j J jl iCiVxiJ^ 
τ-χ avTc^ "iTCifU Tcju Tupü[Uj Τωτν ύ]ηΛύυ Γμ]ε];'α;ι/ υτΓΰμΓ'-'^^^ί^'^'«^^^ /^ί.ΤΛ- 
CICOU53 Ίτροβ ί νπ Kjiv Γτών μ] ΐ(<•\9•ώ τα; ι^ το <5'ui^f. .'.30-θΊι/ K-icitxAixiöi^ 

Γ 3 ■ ■ C 3 T^V' Ι^• • • 

Hier Ur/chr der faburus alr•. V 1 En-cic.-. uichi" K-icpa Acm <3 w". _ 2 fielleicKf- Ιττοι η <5'άcμ-η V] . -. 3 AU. bciJ^n 
DiMiopSvjlak:c5 s\n\ ichan bclcannf, i/jI.-z-.B. BG- Li Γ, 420. _ ^ ßi^Aii-iiOf wü Icbl. HT/o. - 
7 L. ί ;'ω K-avu μη μ.ίι/σ< . _ 5 ύττ' aus ύτ"ί.ρ Korr. _ ΙΖ zu. Ικυρώ -^Ί] ti"« ι^ vql. /4mK. 
Έ,^Ί,^Δ.. _ 13 möglicher t^^eii«. [;κατ'2 die O'j^^ov . _ 14. ianscheincri:! nicKI- Xriv όνΧ- 

Ari!|;iv' ΤΓίΐίΓ^ιΓΛί. _ ^ύ. Frii . «J'u.lA η i|^t / iif un^ichcrj uielliichf war hier (Ji5<iqf_, cJ^Si 
Ja5 l/crmoijcn Tcoi^ tu iAcio'o'iJVi oioixi'io'iL coon^LyTcoy mif ßcscKlaii beleg}• werclcn soUrCj 
nicKf ivic Lei Jen anjcrea du. Efakünffc C^^i^) • 

JEAN LESauiER. 08 ι ρ. δ4^3. Ν ο 10^2. 

?aouru.s. W. 'ij.jS' cm. ß>r. ycm. CurSw/t. füljum. Zßif dei Nero f 
ΚαΛΛ|•ν/6ΓΗ-Λ0 ^. [!• τηζ' ηθ]ζ/^κλίίόον μίί^ιόοζ του n^ti'iiuojLToo ΐ\/ο^ον . OfA.oXovi'i . . . 

j; 3<ίΊου ΙΙι/£.Φί pwTu5 "■^■^^ι li«utj-jüi£>^-|j-., .\. 

f μίΤΛ »vufiou ro\3 . . . .jpiou α;ΰί/\<ι>ύύ οντο^ ΰί καΐ eci/Jpoj• Σ f .3 . Π• • • '^cc fn ^ ivu ? η κ ί\/<χ ί 

Οαό'ή-ι . . . 
C 3 i's fJ.tTsiriw-prtCPrjl•' ötTö Tt]5 ii^tcfrw C^i'f] J ήμίρ^ W\ το\/ rtirfttTw Vpoi/ov 

. . . Ta'j mr- 

(ρ(ρνου<ίΌ<5 «ύτή ίΐςΤίίύ} II cajiTöi/TwTöS κΑήρύυ κ•αΤύΐκ.ι>ίού Λ^ΰίιΐΡαζ ... η oo'cxl 5«ν 
„_ . .' •, ώοΊι/^ iji/^aTuw's5 ^'öTJu ... 

[ J-, <ί'•^η$ ΊπΓολί μΛίύν κλήρο5" ßöpPrt TforCiföi/^ . . . 

f KOI] ίΤΓίτίΤΐλ ί fiiVai -rrji/ oyt-oXovOOcicwy ΐτοιζ ύ§ τήι^ Go(<i'nTc?{ . . . 

[ Τ«5 Ο^ήύ ο^ιΚοΐ^ομΐΛ5 <^5 ι^ί^^Π ι^^ΐ- °(5 '^C'^''• • • • '^°''^ άττεγΣΐν/ . . . 

[■..i j-PTS i9c;<i'rJTö$ Xö J ι rij c^Tc^ μ ί /ΰ i^ ζ\γά pi^vcjprjri κΌι/• άρ KUfi ic^v^ 

ΙΤίίΡΛΑ -Xlö 1/ ... 

[ ίκτλή pou53 ΤΓ« f o< ν prj ρ.« οιά Yiipjj" ir οΧκου tcfoci ßii!)rtiio(5'i/i/ rni/ JuiJ- 

λΰ νΰυό'αχ/ . . . 
[ΓΛ TTrt ρΛ Ki^wprj μ£ν/ύ( ] TTcXcJ'ri ΛίίχΧΐίόίίΊ äirj μιι•' Jn μο^Ί! [JiJ l^ Τί Αί(ί"μΛΤΑ; / . . . Die Länqx λίΓ Zeilen isl nichl ainau zu. l^iil-ii-nmen . NacK 13/14 icUe\n\- es aher^ ciaji ricKb 
erwa. 4^ Bi/LcKsi^Wn [e'nlen. Für itc EroAnz-nno kjiiiin!- uur allem CPß -( in SclrucK'-, _ 
4 ομοτ"αΤ]ρι'ου o^lcr όμομητ]ρίθι. . _ y/ä πΛίΚ CPFL Ί^ΐύ ^u. croiin-z-ca^ icVicinl- wciCa 

des Rftumci unmöjlicln. _ s/_9 'Z-ur Γγ4 . Vijl. CPR'I^ii: Jl^ του icoCTo ιδικού Ao/Kfrn ?ιΌυ 

νώ^ irapwK-i^cofr] μίΐ^'ϋΐ•' άρουρΰι^ of κ-σι^ομ i'as . _ -ΐΰ ,4nf:\n(j,; TTA'pcXJ τήί .icKc'/nf- nü-Kf- 

iazuo^-^Kcn. _ (l. ^ΐίϋΎα\μίνύ\^'. - 11 crj.. τΓ] 0«<Τητι κλΙ ΤοΓ^ -ΤΓΛρ'αυΓπ^. _ 

12. ι/Λΐ. CPß 4,1δ. i/er{-^ 59 (R 24^3 3 (Νύ ^gΔ.ι ) Γ Krtl 1τη^)θΑή5 3 κώμη5 κ-λΙ ^^λτλ Kf l μά-τοι/ TTOCv'rui/ . . . T^is- 

15 ^ ίτΓ]1 Τον «Tcx i/Tc\ Vfoi/üi/ C• • • pi- ■ C • • • 

^. . Τ«3ΐ/το< 3ti μοο'υυ τι icaL_ [■ . . . 

Γ .15 ÄwTWv/ Twi/ TTc^ .[:••■ 

[^ ](\^ [:(Λ£.]<ί'ιΤίύοΐ'τ«5 . . f. . . 

Γ J . . [; . .] άώΐΛ K.ai\\:vTQ<, ... 

20 •- |Λη]<5ί Tc\)$ irap' ο<ύτι^5 Tf- • • 

^ KulpiiucucTcxi/ ΤύΟ . . . . c ■ • • 

r 1 yii.AL(X5 Tiu'T« ZKo<iiixs ■ ■ • 

Γ ] . . όια^κοίΓΐΛ^ .... C . . . 

r 3 Tl^i-tj^if WTC • • ■ 

/ - ■> J 1 - 

i5 - rCz.H.) ■ . . .■' 3 M'<^5 μίΤ(λ ficupiou τ^υ . . . <\άίλ <^ov . . . 

f. u<, ^iTjiTTL l^pa i<fr]V ■ ■ . 

///er urickl• Jcr FapiiriAS dir. 

I c Kh tra. «TTd Tcov '{\jL^r^o<f^iv ^ρόι/οι/ μ^χρ^ τοΰ Ji ί Α q λυ-^ΰ'το^• . - ι.|/ΐ5 er^-^xc Ji 

ichUciKV 2κ i'.ca ß-e^ren . _ iS uacK iicn Ρα rallclf€x4en nicn)- zu e.-.iäa2_en . _ 

1g ero. icoit T«prtyapo{Ii^ra5 iripJi5 κ•λ1 ϋιθΐΚύύι^Γα5 Fipt cxl-tOi/ ώ5• ikv ρυλί-• vro, : . _ 
15/2.0 xrj. C -ΚνΛ : VC«! •Τρΰ5 TJi/• AjiTTo^/ ^f^'ovov \λΓ^Ι\ Τη ι/ . . . ^rjjJi. _ 2ΰ Fnit ■^Λ^cr\ 
CPR 1_,2ö•. ii/lcoiAuV wi]i5i iιαμ^ιd'jir|rr'j<ί'ίll/ |λγ| J ΜτΓί Α ίύ ό'ί ο'^θ^ ι rpjTTAj ^;^J<vi. _ 
21 i/qi. CPR Ί, igj jeciocK fällf anf^ ^1^55 Jiiit ßcifimi-niAnj. hier Sa s^äV !Cumnif. - 
Mar, k-onnk αίΛί^ι 1<!.•5ίη: Fi]pl ^'tju ίάι/. _ 21/2?. ero . cfwa : "Öti ci'oiV ΤώυΓ^υν ιΓλ'- 

p.^fsi" i^A. άτΓοτύ^-ίΤΛΐ κτΑ. v^l. CPR ^, 2i.2i. - 2ΙΓ er^. ύμολ.γ63 FapÄici);^?r|- 

KivcxL j vjI. CPR Ί_, 24. JEAN LEiaUlER . 60 i^purLi5. H.23cn\. Βγ. 5^ cm . Cursi\/iL. Di'c 5cKn'ft- ls\- ander recKl-en SeiVc z.urrx yöyjhn 
leilt i/erwiäcVif . Failum . ^y. ]h.i^ n.Chr. ΤΊ K^j υ cJ'r [CJ 1/ 3 ii/ Uro Χ ίμ.(Χ iL• Ευ[ίρΚ2Τΐ<)ί του -"η ρ,ίΊΐ/'οί.Τίσυ νομαύ. 

rtFo ji^iutj c^CiKiap ίίον/_) Κίουνούο'Λ ίΐ/ τ<χ c. .j . . . c ρί-χτ« κυρίου ίττι v'pacrö usi/ju 

του [■(5'υν/3οΐΑΓο5 αύτη oii/Jpu5 /ιύρΓ)ΐ]λιου π•θ(χ fi/o. «Γίο υ τβΰ -χ.νίνον 

jlou Α ιυτοΰ τη[:5 Ac<^-(rporocrn35 7^ Α ί?•« ι/ [opticus TöTy] 

/ιϋΡ<η>Α i'öi5 %<:ί'όίΐ• icrtl ΦιΑον [οίλ]<ί co [;c< μ]« fOTj ί pö ^53 ■■• λοί/ιου jcal ΙιαύΑΰ 
Ν/ίμ.ι<ίΊίο Kosi ''ÖA C. .3 ιόΊ'ου Τΰ1$ r ί ρ ί?"« ρ <3'i 1/ αττο K^pcCfjS Φ13Α C?<oi]Acpi.o;5 
Oi\j ζχί^οχ)} ji ΤΓο<κου το[ΰ ^/ηρο"! uO iTöu3 νο\Λ.ο\) ττί firp« K-iVcxij 

Την/ jjAoAo ν'ί5υ<Γο;ι/ 'H<5'UfVJioi/ Γ•3 ^ ■ ■ • • <^<ί'« • «ύτη Ύοΰ α\^ό^ΰζ "Ά ^^Λ ι^<χ ϋ'\ ο ν Td-J 
ο(υ C^oi<,'i ■'Aä'oiL Καί Φι AoccJsA οιΟ Kocl IfäurAtJ Wt^l'^C'Aj ΧΛνΤίο^ Jr] d ΐ[ .Ί iJTi. 
[". fCJciCTiX Tni^di Τηι /J όμ.ολο ■/icK\/ ζο,ττύ Τΰ\> ννν^ 

m ι Τον c<rc:'/TcA νροι/οι/ λίγο τίοι/ UTnixpyöuuiiji/ o-vTri \c«i υλν^ι^τοι/ 

> ί \ ■•"' , J * -> / " / \ ^ ■» ' 

ίι5, «υτηκ i^S '■■prnJ'^il•' «Tu ύνύ).ΛιΧΤο5 Trj5 μ.«^μ.Γ|5 ^;•1:^Γ 35 «TJi-f.v- 

: ■'■'J, '-'-υ f<v(r_r->i;J ^ Ί Gw ;..-.j";\'U ■ - . - ό 

(iocv^Tl cxicio λύυ\Γα5 τη ίΤ h ri/ 1 J -α oix cx-iro νρα'ατη ΤΓί p £ Trji'' cXVTrjV iCrt; ΤΓρ^'' ii pi] - 
jUii/D]3V^ Κ-ώμ?^;/ Φι λ« j i p(33i'ö5 ίτι Τη fj ilsrTrjS' d'4'p«.l ^'Γ Ji35 ίΐ^όογν 
C- . . .3 . . Γ 3 Τομ . o'iJ ΊΓρο κι " 3 l/ön. i!ca ieKr za-lrelcKen örthucraptirscKin !~cp.lern tiei Tevt<:2 wcTclcn in Jcr nriM-i . 
huir du. UiönJ Cri aur!-älliq«n bfrück^sicKKoi- . _ 1 L. /'iu K'^'J^""•^^'. - ;n i.:r" fj^TcacJca LwoVc 
iMniicn Μοααν uaa b.i] . _ 1 aa^-cKoiacncl a.'t.Kf Iv' 'in [Λυτή jc^urj . _ 3 vielleichr 
ΓιΤολονιου. _ JL L. is Ji-jAioTiXL . _ 5" L. ίΑνΤύοο'-Ί•'• - 'Aci-^'icWr ήν r?nXic<2S ■ — "'"-^ «^="•'•• 
viilleicKr τ^ώ tu]w [•icnv'ö"i'v' Ti>i.r^-] j ν•νι1. BiiU ÜT ^i/,. ί^'. - ώ -^u Jor,-, tJamcr. vcj\ . TL . c . - 
lKTi-|5 ^r^. nacK Z. 26. 

l'drtO r-1 7 ΐΓη5 άμ.ΐΓίλωι/ [■ ;] . . f . .] ρο<μ.ε. . ^1 ίθ_, ΐν i^J c^uv^TL] κ-ί5 ΰΐίο'καοττιο'μι^'ΰΐ καί c<i/-J.- 

8 ΚΊΛ'νώ^ η ίττ"" "'Ei'i.'jT'i ου α frro /p]cxci3n Tipitvii oirfoj μ[■ί^'J άι/ατολών^ \ΐί.^^οζ οί^ίύ^οτύ^ 

Ji''öAu άτΓο ö£ ιΐυο'μ-ών/ Κνη^ούνο•^ ΚτηοΊ^ iVi Υίμη^ ]. -ηύ Ζ- ■ ■α~•-'"ϊ ί- •'^ 

V α . Wou Γ • • 
άοίίί'ίΓοτ^ον' irpuj ίΓ«Ρ(λ[1. . . Οΐ^Πΐ^ άρουρον öuo η ορΓ^οι/ ο(Ϊλι/ ώόι W\ ToTj oucfi TiJv 
QAwy ίι/ Κί i'pof μμ,ινΌν/ «Ρ C'L^pW]!/ öpiöi5 <«i T~uT£io'rp£j• fcal ir<r [". .3ίί'£.5 [Tiij 

yiTVtai5 και j-uvw cTu-m^ Kc< Cl.t"Jc<?5 S.AA«i5 νρήόΊοΊ;/ tccxi öik«<l;>ui5 γϊλοΊ 1/ hcrtrx Tnv 

i^ (χρ'/η5 Ko<\ μίνρι trfjöu uuw" cfu i^ m '^'i t c< 1/ J ι^λι. ΛτΓί>^«ιν/ [Tnj/ ö^oAc^öüdtw 

• 11-•' -> * / 

[ njöUV/Ol/ ίΤΓΙ TrcXp[0l^Ti5 iQ 

tccM Töu c(i/cp05 ο(<ύ>τη5 π-θ"« ι/α <ίΊ j υ ταρΛΤίοι/ /ΐιίρηΑιωι/ /i/iotu κσ-Χ ^\.XcKOi\ooO 
Kern i\a\j\o\j KtxX ""ÖA Ύην ί}'υι^τίίρίοκημ;;ΐ3ΐ/ηι/ των τιττρΛρ-ίΐ/ ^ij vj αντο'ι^ ύΐζ 

νιοιυτικη5 övro ■)\\^x\v k<>ov^{_u'\v Ύο\ΰ>ν iiciriö; Ν-ά ΓΓ)ου τιτρΛ κ ί'-π Κοο'τ^ΰ \ν ^j 
(DV\/iKcn^ κοί\ αΐλόαινοΐ. σοιτοί \κ»1 vt^dOv i\poL>p«v ouij η WcTf^Ji/J ιΧίί^Ιι^ 
[ίό]ώΊ\/ Τίμηι/ TToi'iOci^ ίκ '[τλ C] pO υ^' 3 

ttp/L;j>iju Ζ 1 IbcicfTwi^ yoμ'.<s'μ^<^τcζ onvc< ^luw £μ.v2fιc<dc(^ [Tj ρια ,κο<ίΊ:ί5 ^ °^' ίιο'Ίι^ 
Γ(Λλΐ5<ν^Γ£Λ di5'('Aic<^ ΤΓΛρ pχypnJμc< ί)ι« yip^S Ι^'^ίί ι; l\j ί ι^Λ- 1 ίύ <3Ί 1/ cKVTljy Τί την^ 

■'A'Sc^^-^d'iu ν ΚΓα'Ι rcuuJ5 TRxp' c^^Tjcoi^ Τ0Γ5 nvprj /l ici 5 τΐ^ώΐί Κ'λΊ ViAcxdiAj^w Κλι 
TTrtuAc! icixl 'ö/\ κΛί ΤύΓ5 TTa'p'aurw/ τλ κογλ Ύην FpiXii'il•' ΤΛ£ύ3τί|\/ τώι/ 7 ιΓγ|5 vielUichl- vcricVinebin ji^r Vr^S ■ - L. öoii/iKij uind ςΑλΓκλ c^ur<A . _ ί.ΤίΤρ»«• 
Käi ij-Tj Kocfroi/. _ g Ι.οΓολοϋ.- Arn Ende mu55 ytpciOu qcSrandcn Hal'm_, i/^!.'Z.i2. 

3 L ■ίΓοτίίΓτραΐ5 , _ τλΪ5 |ür Τϊ5. _ π Ι. -j'poiJiöAAw-rcKL . _ ι^ ί.ίί^Ιι^-η,-ίπ^ •- 

ο'τΓο('Ί[Λη5 ■ - '3 άρκυρί<3υ VirL•. aus /ΙύρπΑι'ου. _ \α. L. ΐΓίτρΛ/^ί;/^;!/. verfc. 6^2 ( R 7^-10) CMö ^i049) 20 IZ χ-Αΐ TiXJu «ίΊτικώ;/ τιΑον/ Κ'ρ • [ •. ] 

Και ά^νυρικών Κ'(χ1 o,vvco\yuiv [Κο,Ι] vpacpuv Και 5τγ2 p^^^r^j pt-i-^'^i/ lirijiuAö'/ κ?;! τγ>:•/- 
τ35 c\ir.X rc<TrAc35 ίί'<)ΰ•υ5 [KjcXXcA την/ γ• • -J '/'- r^'^'ö άί iuti-j-T:r:a-y 

οι« Γαν/τ^5 Κ>.-νΙ csfo tjlj vvzw] τρ]υ5 ηύρηΑι'ου5 /i 'ί'•^ ί-' ι-' κ«! "^[ιλά^ύιλ^^ι^ν καΐ ila.-3- 

Αύΐ/ Κ-αί ""ÖA ΐτρατΓι/ auTiuj ντλι ^-υ fi ς. Ci^ J l ι/ K^^cl 3 ^''^i•. l 3 

Κ C. . . . τ]ών/ oiurwv ^ΐΓί.ττρ'χμ.ίΐ.'« i/^ 

ίκύτοΪ5 W5 τρο^ίίΙηΑατιι^ λ poufw^i'] Kcxl τΤίΛίΐν τ« α'υτά ότΓΕί.]ρ [ojjvtaji,' ,;r ρ. ^Jiili ύί<<λ']τη'/ tvjL CKTi'oj ΐ-'35 <Wlxöi/> λ τγ ^-χ vTc< J ίΟ vpui/öi.' uic<Tj ΚΛί την iifiKi μ.ί ι/ηκ d'-ir«; po\5 τγ|5 Λί-'Τη5 ^Ί?•ΐ3 TriTfc^ pcii'rj5 κ rj j t \-c\ τηι/ 1ι/ί)ιτί<3ν/ΰ5 ckrovö'cx Tpö5 τα (5(χΑλ[3ιλ ... f J ""?V • • ■ • 

ρ .... C κτα L 1-] 

^ουοΤίαν 2'γίκν/> ^\ο\κΰ\^ Krti ^Ί Köi^ö μ.ί<Γ7ΐ/ π"ίρΐ α'ύτΰν ώ^ 1ά ι/ caij ρίΟ ν^Ι ^ Ιο' 

α^ iccvl μί ΙτιτΤΰ ρ ίν ιο'-θαι μ,ίΤί <Χντηι^ Τηι/ TTCi-i'^p Ca "^υΐ αν^ Λυ ρι^ Α ί«•/ 'πο'ύ- 

νιοι/ μηΤί ΤΟ]/ οίυτη53 cM/dp[;a vi \J <x v^oi <3Ί ο ΐ'' 1 
μή J"* ςίλΧον υτΓίρ αυτόν/ μΐίΐίΐ/« l^arc^ μηο -lyoi τρο irw [i/j_, αΑλ« κλ! Τύΐ/ hriXivd'o- 

y^^vov η iL/vji η ο'ΰμίΐ/οΐ/ τούτων να^ίΐν c^irfjjö'r i;;jo'ii ι./ ca^ zy ßucnj-l•. ] 
[ΤΰΓ$ tjJiö<i>5 α'ύτώ•/ ΰατΓο<ν/ήμ [«<<L}i/ mVi k-c\1 τΓρ<35 aurjui:^"] Tjf^ ai/j ρ(Χ(ίΤί5 τπν/ 

Τιμήν ρ.ίθ-' ημΐίΑί«5 K'cxl Τ« άι/(\λώματο< ΤΓθΑι/]Το<, ^[ΤΓΑά C 3 

1-..ΚΓ ] 15" 'u.ÄV/i τΓΓ<•?ου<; . ._ L. ο^ιλ ή ματο^ . _ Ι6 i/iellcic'ni• γιτγι] ι-•ρή i?öv' irarh [.Wi] Kp.vc'O•/. - 

17 4U. Reste (jcl;{n \"iiricn nnKalf ΡΐΛΓ du. Erö .•, mö'alicK•. jt}<ovs Lii\v j ΤΑ;Αιϊν/^ ji^rlvicTvoii ck•..- 
\l L. i>CKai dtX(xTr]5 j ici.-,!. 13.- I5 l. οΊγο pc<i/ . _ l . rrpö j^i }/ρο;μμ^•/η5 Hir ΤίΤΤ^Λ }.fiV' r^. _ 
L c^^iiv rwr /ό'ουο'α . _ 2o L. un ΐΛΠί! μητί . _ 2i L unJii''j».' - -- ί•• '-τι f^- 
αίΤι . _ L T0U5 Λ/ύ ρΛο'-Γ«5 . _ Encic Λι^λ: V^p'"5 '^^'^ uiviii/ N-jpic^ Τά. Tpj j's ;-_;•« μ - CP. 7S16 ; (Ν ο 1Ö4.9.) ^ 23 Η 25 2ί ζι 23 30 χο<Μ-Γρ. .jüros -J^p-e^ö^' !ταλώ5 ^i/öi/ii/o<i iccil ίΥί ρ Λ;Τη θ"•! ι/τί5 ccL.p-.oi^oVn- 
^cKV. fi.H.; ΑύρηΑίΛ Ή^'ύ;(ΐον/ -Ο-υι^άτΓ,ρ '/Ι^αύού t^rrö [ Ι^^^,,.^ ^O'^i^f'^^J 

aJpo5 y^öpr^A.'öU ^/4^«ix<xcriou ^μοΑ^^/ώ Ti-.rpa ,.i^c<t Τ.ΐ^^^ -^ύρη Aio,5 ^A^ili 
καΐ Φ.Λί<^£λ^α; Kc(l ToclXo Kül 'Όλ Tol^ μ^ ^ Χ cio'cT« f <Τι v^ «tri tr^^rjS 
ΦLλo(JίAcDίΛ5 Jluri'pöU ira|/ou TöG Vlpci-iuO'i-r<?u ;/ομού ... 
ου τρίτοι/ Κ«1 TojA . . . . c . .^■■ί.--^ο^ i^i?os Χί^^^ τρο^,μ-ίχαι/ άρ.υρών/ 
Ti.pl κ-ί^μ^ι/ ^iA«JsAipi(Xi/ iirt τη5 cVKrr]5 C'i'^jpcc^/^^^i ••• 

C...3T-öv/ -11/ f] c|;olv..cL-i53 l^rc<^ i]Acxs.i/c^ ^οτά kcI ^ίρ<Του άρΓο]ύρα5 Juö 

η ö^ai tav WiTiu^ 0(1 |/Ητ^ιΐ τΓρόκ.ι/η, κα\ t^iov t^s ct^jO ^p/up.'au 
lii^oL<f-vuv ι/ύμινμ<ΧΤο5 ii-^-i^Cipiwv |xu ριώί5(Χ5 rpic< κί<τί«5 iic π-λ.7 f övj 3 

w5 irpiKtirc<l•. /lupi^cArjo^ ^A^a^Oi<r.ö5 '^^?α>|^« -vTif τη^ «^υμι'Ι./'ο μ.ον τά 
rATci-Tc^. C3.H.; /Ιύρη A.'cx Ήο-ΰ^^.οι^ iruirp«Kc< . . . καΐ] ^οι^ 

Την-π-ιμην/ KLuh<^S ^?όκ,.ταχ ^ΑηρΓ|$. i'-r-H.; /Iv ρη λ ΐοι *Ac'C^ £15 κα\^^- 

^hXc^os Κ«; Τ«θΛο5 K«l"ÖA ^ij'wv/ii/ iis Γήμ"5 ^ ii^O'\öj'''c< cO ••• 

C 3 ^C5 ΤΓρ03Κΐται. Alifr]AiL0J5 cHj?o.K-A-qS t^/fJ^^TJ'^ ύττίρ ο^>3τ£^^ 26 L.iKTnX 15Γ 7.i^5l-reicKca . - 25/26 ίΐύ ir^. iif uniicKer, v/^l Z-5-7. - 
27 l. ι/ίίτι/ιαι τρο tcui/rai . ΙΓ:ΑΝ LESauiER G^ i 

Ni 10 50.'" 
ν^^Μοί^χ/Ι cUoi-ctL• 'J-ioL^-L-cC unx- -/057, 10S9. Un-U^/i, Jj^rn ,.-^'c/»^ ^-^.^ 

T/p CO r i> ρ \^ oo L 

TTcxj^o^ ϋουυοϋΡο-ς χοής • Η pcx κλ tloövj -cou κ<λΙ Iauow- 

ciou- 

10 ovo Kcxu ο !> yu- ρ L ö\? 1 Ιό oALfx-<XL κο -J tJ^LC ^ί j^<.o\j 

Aue. 'Ciiq -npc?v£)tcos '^'cvou.lv^iK εκ Ci. c^urcOv> 

tX^M> G5 ( Ν £ lOSOY 'ν ocovvieLOv? j<;ocl in roov O'.Jna.p^ov-crcoN/ cxC-~uJ J^cxv■o cov I ÖO-V£,(,VC<.(- ^'^ KO-u OCUCO-JV "COUCCÜV T. L J^ Λ G-o>vypcx UOO V iv n-j ju. 6 ρ ö; u ς ^ p'?] ,,u. cc r- u J;o ασίΧί,ς 

«.«j» * οτς αν (χΑΛ/θ7Λο<-9 >ΠΡ0 tu -π ο:) σ ovy κο^ι. u? 

C1 ^ ^ '^ \ \ ^ ' ''' % 

x;c5tu η^ζι u'l.Pvki καυ τ:ο<.ΛΛα Ό es, tv i-v/ti, 

νο^ .jm.pl. 'ΟΊς o-noc-tpoo>- -ccov γ ct. ^-t ο u" ν c co ν 

30 r ητ'ς , ώ 1 3k^v tjnc "uovj rsCM-pov? Kpvvn'jt Α o^ 

/— — ~ ' C -^~^ ) 


J ^/'/'LX.'OV CW/ . G6 .-„4 ü 

. iL, 

I 

■coG A\j-\^0\? καο JAc<,pcx ILipctKog- tou Aw-toA-' 

[^ Λ uoj \yi o^y 

/Λ.ι•ιτ:ρος• oL-o-DoG Α <, S \y ui "]! <^ t:o]5 . Alovu-(öLo\> 

Kc<.LVoc KocL iL ι ρ ex ^ ζϊΌ VL λ 1•^ Λ \> x/Lvci-t. αΛ Λ |^ O] Λ ©(.ςΤ 

'^O ^i\/c^i^ j-i CS. p4__o<.~) "C ciii u D Tj <5 (To* Iv^^uovj ζτΤς Δι6\>• 

TTr ολ i-^öCL i^ O'v? ϋρςί.)<λ-Λχς iKocro^/ ΟγΟοι-] - 

ί \<;.OVcr<x ■Ci,<TC0C.plC σον CcyOUTJ κ λ ex. ο u ο o^ 

^ (Χ<ο"Τ]/χΰ\7 ϋρ(χγ^(Λίθν Okcco• c-j^o "c ο α Vv^V ν σ>, t i-t ^, 

V-iK/Ui 67 1^ Ν'. 1051)^ ΙΚ' £5 LK ΓΊ^ς Ινγ•ύΌ\> Δ t Jüy^^o'^g κ (χΐ Ι ξ ενος 0^> 

COU CUV .^Λ et ]> CO Jl X t S/ VC- Ci/ Is/ £)<; i-^ V/CCu "CCO 

ii ί^Ι^ι,συυίν^) /i i> G ü LyU, OJ , ..J^tPL ü(, 'S 

£ .1 Lv -T] M- c ρ ex, L ς )ς' ί"τ^/-Λ/ ["oocu ^ \^'<3'ίΧ(,ς t-J 


' Ζ)<Λ\ΛλΜ O/Vr 66 j (Χ/\^ -^iAy^ . :'LL^(.'^< ->--oi,4j:' . Λ. L '^ ti^a djjv '-Atz-vr -/ 5" 3 . / 5 5". 1 5" 8 . . . ■3 -ί/-"υα u/ru /vtX6c//v 


Ά .η ο λ λ Ιλ) V ι U' ο ο G Χα:. C ρ t- ο ο- 

Ά ^ ο λ - ΌΟΟ 


IX^i ^ vj^ \κ v^ OO ρ OO- Co V K(xl Λ-7-loλΛcjJ^^L.Oς McoAlyU-OCLOvy CC'ViA'^tA'^- 

\3'£.v/XL οοΛΛο'ΐΛοι,ς .προς• ρ L. o-J- :< Oovc^ v/o <x- ν ^ 

Je ccv> - •οος Qti'/^lo'J' υί<ά j^'i-POC -c ö \/ Ά on ο Λ Λ (^ V ^ ο v/ TT I 

oo-jIö cOv^ vUv Ü£- λ L /-Cd./.- X °i' '^1 y] ^ Γ"" ] ^ Je ^y u- V ce ο κ t y cc^cc L t -i"^ 

Λ^'^Ί yOtOlJ^ ^xAAiIV /VvJ- V CC ü K ä-V L^-l Ι-σ Cf^Y L L V 

&y =•ιι1 Γτϋν κοί-Ίνον ßiOv Ol.koGl.co κλι. yy^o^pä. cC- L L 


\rzryt-c 70 


I 35 TTp^c<^f^ 

«i ό νίοΙς !<cLL j-v(x,pc<. 'Aj^oAA<^vloo• üOu Ά γ«,-' 

•Ο" [ ο] κ λ ι - 

TS ο ν 
YOViXLl<;09 'AAt^oLVOj'cl.q -C-iTC UlOV-O'G'uO^ TTl?- 

νΛ^ ρ ο VJ - 

./Λ OC 11 00 H ο \J ΓΓό 0_ 

,1 ΓΙ Γ ^ \ •, ζ. u > 

V ο ς L - 

κ, csLG• COV?• ο KCto ιχ^ΛΟΟΟΟΟί-Ι-ν 1[_. ..Ι, ο? LcO Κ OC ... 

45 Γ -coG-"] Lvta-cooco^ L^ [ LRc^LcctPoc - ■J.jjr 

Γ Ί•• "-^^ κοι:-τ;α.Λί<-Γ 

Γ ε|\/ XLO ί,^χοό^τ;;^ ,χ,^Τ]•»/!, 

Γ Ί κ α c <y.v^oov C • • ■ 

^^IO\y^^\^OJ. VitA'^^ Ot'TX^ Ciyt'Ci. . Ί1 


κ^. τ. 

KoA(.Xciov)uj). 
Ci.T^.) ΓΤ^ cor C^p[ χ w.] 

[Τ cc ρ ot. ι c<.t ο vJ) 10 15 'Ι Α ~η. ο Λ Λ UJ - -^AocPcC AvJKocPuoJv'OC t ο (} 

ν ο ο v^ κ et L• Τ/τ. ο Α t. ju. ιχ υ ο sJ' 

^u. χ L ο ο <λ/Α ^ ο τ. t. ρ <νθ \/ TTtpooov' 

^(,<^v '•^{f^^] ΤΤτ. ο λ t ΑΛ- cCu οζ" Kctu 

fli.LöO' ΐΓον>λύον> 9 L. Α t ΰ \> ιίά-νιτον 

üuci. "ci•]? Koocrcopoc κοΑΑ^β^σ- 

0\> TTx. ο Α t. yL<, CA^t κ ο \> f" ""^ co"Co - 

KOV^ κ (XL OCJ^OOl κ (XL OC.J^OOUJC36LV LV 


v-c^-'^ 72 CN» '/053 
O-Lctco^^ .o'-f l^' -n^i- 'ί-ά-^ 1^/aI- 

yOCLV^t co-a Lk.Cj.'lG-oou M'C'l^'] 

L^cvov οον^οθ(.ς ^povov "CO 

IS ο Aon/ Kt-^dAo^Lov o] -^o Iv ov^tAo^ 

-J-T] σ ο M. L V ü V σ v^ V -1^^ ο ο Λ t- Ä^ , 

τ. o<J- <Si \>_nt. p^LcrövDOC Xfov-rovj] 

,, »^ '- II 

ifS Koou LK rcov \>sj-\ocpxoN/c;o->v 


2.5 -cxX-^Av Jpouyooi^v -ο-^-^χε.ν-ννί' ^^^^^^^^-^-^oa^Ou-c^v^ 73 50 

[U 1 


7ΰS^ )^ 


~ ι 
κ et ν OC ..ΤΛ C" ί- f"] 


[aj- Jl κ 0-]^ ^ i.i:t Jt 
κ (XL Ik -CO 


C-1 
C 1 
Av^'KoC^LOO- 


\y f. LfycOG"G'T]|'i.O\r 
1 Ό-Λ ο .^ ο - 


OuO\/ TC ΰ Cr OV-COC 
wO ρ OC Ό όο 


Σ-χ^- 


-O 


V oc !<;. "0 in - 


(Tu WC C<^ C yU. ί.χ pt 


■c 


ο O- ο c \<:. Λ. c c/v 


_ΓΛ•|>0 
Vl^ -λΛ^- Oj-Ci-VT^ 


^■i^'Lt'T^ 


tS X• i, v? Λ ο -J-l ο \^ ο vr 

\^ ί TT 


'S- Τ' ■^ 6^' t ~n <- 1 J L 
ε L AAA\JlX J^ ι/χ.ΛΛ-Ό'^-νίλΧΛ "ί-^Οί-<."^-^/Ίη/ Λ.^ί-'ν-ντ, £/6^;L/^' ^ 


'UJ c~^{• ~^/- Ix^ 7 -j-i ρ ό er t; ex, γ/χ. (Λ, v^uA•' -^^i. J- Jcv-^. 7 "3 "} . v-e^yM/ 7^ ί.ι\'2 -/05 3)'' 'i Sl Ι-π' c<-Gvr/\ov roj-\ov yU-^o^L l-Hl. 

ηη οίς- ΐ.(χν ~π ^i Ο σ ;< ^ i-^ cj uj ν ι; cc l , 'ί σ c c-O - 

(Ji.cC X<- f ος KcCo /x•?^ L-Tii-ALv^GLC•- 5y u.eL. 

75 Ν ^. 10 5 Η j 

UAC«. -/OSO. losn . 105^. 

^.^ d. — ^ 

C TT] p>vO-c ccp^ ljl x.CO^ l^l -cov> Kpct^i^plou j 

-n cc f o;. Ά ^ ο Λ λ CO V L c -vj L ο 0- Ή ρ OL κ Λ ί. L J ο χλ κ «.Ι• 

-/Λ CC ρ 0C AyUC - Ι 

/^ojvi^ovr r-o-o- Α ν ο ο- /] L lo ν or ΤΤί-ΡΟΟν "C ο^ ς• 

.-^ ooVA;eri,ov L\/ ruX</,-Oi -ot4<. -^-i-^wwwi -^ΤΛ^Λ ilj^.^^^ <r(j-</v\^ -'i''ti//-a/n,o6;^i^ oU-Co-i^/^^ 

vor ^«<f/xoOv>. , MΛt; .>^^..; w n^./.^ ^v' , c^^ ,c..vx^ wa 

LCX,V ^LgüLc^V- L^LV/Ly,^0;j -UL^^4 ^^-(^ ^v^l. -5t-/vv.-< -, 76 • J (^ Ν ° ^i ο 5 4 )'' 

ι C ( 

ώ L ct. y ρ ex 1Λ /-t ö^ -ΟΟΚΟν^ς- 

1 ) ^ I 

lOlpuiv obv O-^ti -Αί,ϋ ο οι.\5"θθς" 'Au^. L^vuoς Ouv 

cn^ /-Λ TT - 


Jir7T.>C<yU<xA-^. 77 Κ.ολ(_λ acJ^o) 
TTp CO c c^ ρ υ ^^ ^ 

■COvr ÄJΛoλΛu)^/L•0^>' üc^vt^üv tJ-ci ),'-- 

li" L 1^ α. κ ü r ο j) ο V y ci- Α 0^ ;^ -c ο ς Π ν - 

< I \ \ : 

'i'] y-< L f α. V iv ο c Λ n^ V ~/^ ο 1 1 g c•^ vl. t, v ο ς 

2 Ο to' <Jj κ cc L• ό Α -yn ο λ λ LaJ ν/ L ο ς Ο" j-> ο /\ C •,' Τ] - 

"Ο υ -.Γλ f ο κ U ^. t ν ο ^/ κ £• ^' Ci- Λ CS L C ν ο jJ C Λ G ο ^ 

25 κ ο u ρ ό^ν 1^ ΊΟ i . G "C CC /.C ν ο ν 
1. S -^ . ,< ο ι, λ (Χ ν πο ι -• 
ytlL)<pLL- "0 ο- 
ι• ι 1\ 

ο χ. ν τι ο ν J τ^ 
ό ]\^u. CO ν L ο ς 


ι ^f ' η 'Ί C t CV ν 
τ. οη ν "C \3^ 

!<: r \!- λ CO ν/ . 


■1•^ Ui. 2 (Χ, ς 


νθν ?'~1 /'.. 

-^C':y> Ν 2 ^CifT^^ 30 35 Λ" c- λ α 1-c c Ο ς ^\' ο D τι y L- α ν ιΐ ν ct. u ί<. vr - 

L/t ι ν ο ν ίί,Ό• -0:^0 yPüvOv -οο οΛον κ tv τ; Ο G cJ Ö Λ CC t ο ν ηη τ: ο 

CUV/ 'Π-^ Α-^ U ο λ i. CO , 

Α^ ι, ν ο Μ- L ν ^ '] ς 'l; ^ 5 Π' .ν-'. / Ci^ ί. οΟ ^j 

•ν ) -~ •. ■CUV i^OKov tLO^ rovy _npo:<.ou,tvov7 <J ^-• NJ V. L L "^^-^ > J/ u-'/azf /Sv- '.^• ]'"" 3 ί ^^' ^053. 35-. 


7J 


i i Α'\χη^<λ^ο<^ -ο. e/s^ <;-o^ C ιλΛ . oM^^^^ ■'^•^ -c/- <iA.vv^--k .Λ^ν^-^ -iOSS. ^055-. -^OS^. 


D^ ■ ΓΤ -DO - 

ΛίΜΟΐΙο^ xoG ΖοτΓν-1-^νθς ΓΤ /pcrovr ^-ος 

-οη'^ς Γ. "CO - 

-ο ο Ο- ___ 

<^V^$fός -r^lft -cCo^ ώΐι -ec c^ ,Λχί ν oOV ^ ν- ν ;^ -.^ - 

y L• ν -Γ^ CA. Ρ σ- 

τ: up] rrXdrujvuC 5i.vo-^ov Jlcv ;<^f^s ^ 

OL i< Ο -^ 

>iu Jp c ^-^ -1 ^ ^ , 

ΓΤ α- γ v^ V 

- Ο V ^i^ ι V u ö κ ü χ/ κ (λ. c. cl /^ -^T V Λ. L V c 0. κ r u;. 

"CO υ i. 


-ΛΛ J cun^ . "Hc^i-x "-^^ ■ν,-^Α^:- -D ο v5 Ti- ο ο•ς I ιιΓ 

et Ν 2 ΐοζη. 

10 TT ρ OJ X OL ρ )< '-^ ^ Ι <3 (. V^ ί Ο U Κ (Χ L ^^ θ~ ΤΠΓ uPCltv/TlC 


yi \, χ, ΰ. ^ ^_λ Ο ^ ι νΟ VJ- Κ (3- U ' Λ" \r Uj ΑΧ' i. V Ο '.-Τ' 


ΓΤ C oO \/ ^-^i-e**.-*- 

χ ^ ■ζ ^ ο Nj Ο" >- ν χ t^ ρ ος [ y Ί rX. U ρ 6 C L, ^ Ο χ^ Ο ς 
c^^ KO.L oL^oJ^ccL-v/ σν>ν -σοΓς τ^ο^^-οος ίν/ 

ι ' ^ ' _ Κ ο^ C 

Lvi-Gc iv^c- ος ^. 


TT cc: J oL /l Λ ^ -vT , 'Tn.,<:c-'iaxi k" «.V-JctVO\/ /K^T^s, 
\r iJ-J'f^ '61 (^ι\'ζ -iosny ^ ΰ ο ■^ ο -^ ■CO-OC 

ι pt- ο ^r c; κ. ex V- 

^ '~ ^ ι 

Κ (λ/ U L \<. Χ- (waJ ^y -ν/ ^ 

-,^-Λ ς>ί- ν/ τ:^ >-Λί \/ Κ CX. [| nJ ο^ _r\ C] ρ t '^' / ^ L• -CO; 


9. »^ ■m' u ρ /^Ay G ■^J' ^ ^ Ο C, 'r<O^U 

Ο O Ο (^ ύ v-c -. -1 ς 1 

ί^^-\ Ο ν/ t- ν/ κ. ν,Α^ - 

/ ηης 


κ xoouocvp ος 

Ό-Λ-η^ ^νΛΌ-ο - 


ΟΛ-Λ^ ^, ^ 'ννΛ:Ί^ί'•ι_•ο*ν iyCc^' ■KT iy^\ i. 03 {N^ losny• "i^y^y^yM^^ υ ^y^ ο \r ΙΟ C\^^^^^^) A-^. U ^ c^. ^ ^ r 

κ c^ u 4^ - X ο ^ »- ^ <3C<^) ^ c^ f ^ - 

γ Njf CC Ό ο- L• 

ooCrr.oo:rq^ 6 α.^ u u ξ o^ U ο C -^ς ) ^TAoupcc Ac^-i^p ΤΙ- 

ö^ 30 (^ Ν ο ^ ΰ S Π V >1yU.t(>vc^) ./Ν ρ ο ς χ- ο Lp^ χ -^ \J ^η (^ν^ Ο^ L. Α τ:> Ο ^ "η λ L. ο ^ι-ορο^)^ Vo-^^ <iu "Οί^ ^γ-\ σ- ? CV Πι (_ c<- ό ν 1 — ' C (^ Ν/ ■; jj 11 ι . Λ U Ο Ο ^^ ; 0(3 ) ;j i κ oCu tLq . o^N/ -'~^ f cc y ^J Λ η Λ•-| Ο λ CO Πι /οη ο 

κ OL O" c«- ..y"^ cp ''^y υ>-ν<;_^-^ς; κ α-'. t^ ο </ 


■C- ».^Ο ^/; (Χ. ■vJ' Ό Ο (- ς ' ^ > ι ι ^ 

/ I 

σ i-^ t, -'■^(^'1 ς } ~r\ CO• <3 Tji^ \ in Ήλ^οδι^ρο (^v j ΛΛΛίΛ/ ι/^Χα c^Ä/i- v-iAy(^. /rU^^H- JU^.' ί^^Λ^,-ί.- 85 ^^J ^ ^ G b' 3 J Ο^νΜΟΛΛ^-'. i vOla/IC^-O^ -J-L• . <r(. . jH L-Tit . /-J "L• . / S* , 5" ciiT. , Uxx^' "J <λ. - 


ρ,Λ-] \: ο f 0-^ ο [ν] κ ζκΐ 

cSjJOq TT C -C Ο Λ \. yO^. ci, u Ο vJ' -C-~)ox/ ^LXXi^a-Oi; Ο^λο- 

c <ö νϊ - 

(X j-\ Ο τ Ck ρ - 

P [] ^^ TC ο Ny 
Ό Λ η Λ -ν>• ο \/ — — - c? ο 0- /-/c t v^ ο -o 

"C- v>0 \/ X ^ ο - Ί 

Ι Ο _ΓΛ (λ U Ο 1^ ο Ν/ 'Α. . . . >w/L. Ow χ:- *- ο \/ -Γ\ C:C\J'LUV/ oC ccv- 

Ό"? <^ υΛ L \/ ο ν 
t "^ ο ο <ς Ό <^ο \/ οοο LO'.Aix/ L ~J^ σ- \/ c>- -^^ !<: t, ς ^ τ] ν 

,.r-\ OL ρ cx <r -O Ο η' - 


87 v.fV° ^05 2 ;' 


^-Λ ο t ο vr - ,-Λ ο t ο vr - ι- 'VI κ. ο ν.' σ cx ^/ 

Λ^,^ σ- Λ ci. ρ ος - ^J' "c^-^fo Kou-D ο^ο'α-ν y^nηSi L^ . v^ ^^ Ο C^ g: c: ν ! 


\6' l'r.tpov/ ^ccfcxv5-OT|).a£,ovj^c^•^ ^c-<.J^o tcx^ 


Xciß^nj οη _r%ucrr^i.N^ ^"^3 ^ ^ ^' ~ ^ ^' ^ oo N^ -J^ ^y- V ^η^Λ .. vi^sy . Kcxl ci ^ Ο v5 ^ G u . - Or^O-s/ Cs^o- Ikt^uC^x/ τ^ηην Lκc:CG•r.O^^ -1 J, C Cv ν. 

■V*-il/' r^tt' £S cN ° -ί05 δ )^ ■O Ο ■V>• — }; 

/j / > / . \ cv ,/ I 

~ ' ' \ V <• \ ' i 

oc λΛ ο 

t-r\u-CU^O\/ ^f γ '^(f '^ 0\J) ^"-f K<Xü 'C-O (Jji3uC/>^L.- 

N^ Ο •^z .^\ Ρ Ο G - 

"i:> oo "-^ 

LLir f'' ^ ' .— s~i\> 

Tu 0> iv- K. '^ 'J c; o^ κ ><} f <^jO \y ο vr G «.X) \/ κ cc u- oj\/ lc^^ ^- 

ζΓΤ]<; , yL^L•VL•L•V Jo Κ.'\>•|>Ο'0/.ν KOOU ß L ^ <:^ i^ <iL. \/ 

A «-^ "^ L• CT 'vjv \<^ '-0 ρ an G'L• V .j^ i, ρ t ο ο -o Λ ο κ ο •Cr -r\ <χ, <_ ci L ο ν^ 
5ο SOs/cj^pno^oN^. C-i-ooj 


So JIcCi^ /3r. (FCt. O^-Cil-y^'-^Jj- c^mA 09 
Ί/ιλΑλαΧλ:} ^.xyWn. c-U!/^ ic. Ot-AyVy ^/k/ •^ΌοΛ^-'νΐ, 11 p^-oco-Pvuju "clou Lj-\i- -cov; i<::^v,-C'^qoi-oO' 
/l -α σ L•' ü ■vj' JM c^. i-c t "C σ- ς 

-v-v OL j" ex, "D ^ -■/ ς 


Xjuux^ r. ο vT 


■CO χ ο-^ vr_r\ α- fX ι 1 4. 

OL vir t> Λ Τ 

κ. ο \/ t ς -vj- ~r\ ο - ΰ -^ <ö CL ν/ κ ί- L ν' C α-ο , '7 ΑΙ- 

Lu - Λ «-,Ο 'C' 6 Ρ Ο- ou<3 ο• KO^oLvy-cT) "C Ον/' . Λ /^ο ν^ α-ς \/ ΰ G ϋ Ο' 


x.'-er;,'V-c 9 10 C Ne ^0 5Sj' "c- Ou Χ c ί^ ν, 

^^j)ug 1^0 Cr K.^f ucx ut n/ α ν ^ ά. ο v^ ν- hc t χ ^ f-i^M i^' - 

V-<V L-CU KOcl .^j>OOtV<I^Cs/l.<-x/ CN-V^C'-.'^v^ .,-•: 

/ L, ΚΛ' •O-Ouc Ι-Ο^ΰν,ς ύα- .^o -coO >^Gv/ oVk, Ugccv- -^^ος τ.'^η^^ 

•D ? L et κ OV -V t/xy(-^ 31 Li I(o ΙΊ \Ί ■': Od^. •- 

ϋ i ■ .1 


'i->. r.(.J 


κ rc c Co ο ύ • u (_ c χ/ ,-s 

:< ϋ Α ^ ο xT nJ' c>j <; } 1 c cc L• '-0 C- . ••) λ ο y ο v^ C/- / i^ 

Kccc i_ ~ 

/ 
ί L \/ Ο νΛ κ ο- \- uC — 

/ -, -r (u 

Λ" L >- ΰ Κ i- V C>- »^ c V' C- Ci. v/• \/ r,L C ρ IX •. -/-Λ t s . . : i 3 '/-Λ _Λ-\ Ο λ Λ V.^ V L^ UO L' L ■ ■ 

Λ ο γ (_o . . ) ^?- ο ... L ;^^ος ; 
■»-•-t-*i VV.-V •, Τ," ι..--]•. ■CkA, 'J/L Ν ^- 1 ο b ο 


'Τ> 


-νίΧΛΑ, X/K^/-IA^' (_Λ^-ί/-ν-ι-Λ.^Λ-ί'1^ 0,^/3LOLAyr- . ' \J~ '^^Uy^ ^,^. v^^ -1 ο G 1 (i.7<i.) . ^Ilc, Φ,',-χ^^ίνΐ oov> ^ 

( •/'.^- ■) Γ IM L α- f) V CO υ Cr.j-A DC-cpoc c/i-] y"! '^ <- κ cl υ '^ f X C• -1 • Z-^^^• ^^• 

f ~] l -;^ ^ - O• ;^' C CC ς ^-w^:, 

Γ 7], WCL-CCC 

J 

5 f ~] L V' r^ oJ v^ 

Γ βς>:.α"1ι-λ>-ν^θ\/ 

υ . . . , Όθ"Ί ^ -C V.O \/ λ κ 

Γ . , . . ... κ ΟΟ ο ο c κ. π ν-Λ.! ν^ υ J-^. _/1 ί. <-^ί ν ο 

[^ ΠσοΝ^'^ος ύν ο ^ ύ t ν/ t- 

■^ Ο j^Ai^'yi-ou ^ΓΛ QuOvryLA-f^Oq "clo κοί-Λ^^^^ς ^Xl*^^'•^ και. 

Γ ....|ο-^>ζ οι^ςχ. ^Γλ λ ε C ο ^^ ι^ ν 

Γ ,. ..].ν/(χ, ο ''-ς• νιχΝ^ο-χ-ος 

Γ -1 "" '^ 

ι . /..ν ΰ ν/ ί^ ;< ' — ' ^ -C ο ν 

κ Χ ηη ? ο [^ γ- ι cl r. ν- L οΟ ν^ C CC L• κ τ: ο ν.' _/λ f ος 

£. ^^ Ό ο ι- ς -/^ ί, Ρ ϋ "c o-^i ^ν ι ι, C6 "ν^^-ΐ ν; t- \/ .^^ tut.' C ο C, 

_;η. ροζ Ρ L L• ] α- ς .τ-λ |> ος L l Λ 'T-j λα- -c. ο^ ι^ -ο Ο ν O/i-j Λ ο -Ο" — 

pc t \/ ο νχ C 'ν, -c ρ οο ι ΰ ^/ ^ OL ^-'ν ο [3 L Γ'• U ς>^ Ο Ο Οι- L 

-^-i"/-^j>vH /vv'U^•; f\/ Ί Ί Ο 'λ ί -'ι^,Λ^^^ί. . ? -i χ/" ίΛ^ίΛ- pcuCv^ü 

.■-•'i-Vin. (,-ννΛ, l\l CX^-'.^C - 'i '^ C//v\. ί 'vVvM.^ 'V-C^yCc . j^ t 'r^/C t- c*- i.<>t- 

;?,Ό"^ rii^-4 X,<--T- v/i' 10/•...^^ 1-ν-Λ"^Ό-^'</•.^->' CA-C/L u.•!^/:, U/^/'Z-vi 'iL-^'. 93 (_ίν ^2 'i Ο'^οΟ } dl. κ '.χ '- 

κ Λ ^.-) ρ ο Ο' 

(3-;s( ΰ UV/ ο ζο 

/ 

^'Ι ^ et- ς 

et- 0>- C> CO ν/ χ. C "Ο cC Ρ Ο Ο ν•• 

ι 

"C- OL HC Ο- C η. 0'_ ΰ ρνΰν7ζ3•\)ιχυ. ο α- 2', έΧτ- 06 ,^^ Ο 

- 1- ., 

Κ. 0C λ/ο '] ; «;. Ο ^ ΐ:^ CC 

KG^CG. .y^t^T^. Ο- 
υ q C- -/^ !- U λ χ L C. . 

r\ t^ (^ ο ■vr Lc ε \/ L vy ^-c Ti u ^/ u £, Λ cc ΰ- r. oj /-^ o- ^ ;- 


ο •\/ L 


ι 1 ' - _ \ •) i- co^i'<-ofu;<o(^-c.cc) KOC ,'^.7 Z- i-c. 


u cx/ v> c C OL ΛΛ, L vy 1 1 > ■J •^ ε,ν 


.oL ^~: "LO'-i. /-Λ^ Τ] Ο - ^/ t .^„ ;/^ 


;>H hl ^ 'ί ü (/•. 1 (^ -^ . "d^i . ) Ν L CL ,5 X »^-J ^ -v>-o^^ ο Ci - ρ O. "C Tj -V" oj ο 

Γ. OJ U ο L• t Α 'T] - 

, , 9 / 

I λ -o- \7 ο r- L. t -r\ <- β o- λ ο XV ο t- ς Γ i ol "c ο ^jA Atq rjj\/ ^,κ 

ο ρ y cx- \/ ο ^ CXv Λ /Λ ο !_. CK\y ο ο t c, ί. c Ό oJ χ/ ,•,;<: τ; -. - ς 

κ ο vr ^ΛΛ ί>- c τ^ Ο - 

τ:- ^ -] f n-j C t L. α> •ν> 5 <_^ ρ ΰ ν/ Ι Ι Ö. Λ Λ η VjJ ^ Ο ς /-^ -ο ν^ cv- - :-_ ο- 

TT^i-^cpojCL• ritx;Lc;ov>)(ovj• ^i.vOyLx.tv/LOi. ε-^ -cn^u 

/3 οο ν' . Ί ^ . ου Λ Λ ο ν? ς Χ •ν J ί α, ς 'U'-^-;y.- ^ ο ■ ι vi - { ο Ό OL• ν*" ΐ^ οη 1^ -ο -V] '- 2_ C ν Ο- ρ \>- „^Λ Ο^ ^ έ. ϋ C ν .'■^'Ί G Ol ν 'r<; r-^ c^ 

[^ 'vj^ ο Ny C- ο ς π L \/ Τ> ο^ ο 'i- ό i L^• ^ χ, ■■^' ;. ο ^' 

(_ i>,za ■''■ -^Ί•^ Klcxo 6cl^cc- _γ\ /. 4, ^ ^ο ^y/ cl ' 

1 -C ο ο ι \/ ο- ο L• Co ν/ et- ν,'' C' <^yO ν/ 

r \ •' ' 

[_ ^/^ A^^ooCUv L\/i^N^:;o- 

Λ- ' ' Γ ' -, - > . . ί -ν. 

Γ oc- •\ν π t> όό -^ "Ο ο L^ ς ο^ Ρ CC Λ/ /L/C CC 

£ . . ~7 CX, ν' -^»-ν ο C ο -vy /.χ^ L. ν ο ς 

Q Γ] αι,οο L^-^ 

Γ ΓΊ £,,-^~^ 1^ ο < ) \y 

[_ Q oi-CTo- "C'-Tji:; 

j'J-\A <JXAy\riy c<./irti^cAu Cyl^Aji, \j -- \ _ 


iG <' J \ ύ Xu ■-' « ΑΑ-'^Χ,Μ•.'^ :;• T T I τ Γ| j: q öiCJ c_. i^ii J J θ'ί v/T[i5 UTTj Triuj Ti^b! 

lUio'r.UT:!^ r') c\[xc?ooo y^c< μμ^\Ύίί3<', Αύριιλι'ου ^cx-ocxtilco '/.15 ;Ί5 '^^irr.'i'iPi • .;<] ι ι/ 

' ' \ „Μ ^ vi^'/ n.CCi. 

Κ . /λ "^ 

i^rtOUP.oou cüTo τη 5 cx'JTi'j5 FoA^iJ^^, J-j ' C ρ(.Λ 10,^' οίι/ν öij ''npur, c 6- Kv<. ~ύ- 

C ■>; ι Li ίΟ \y Jux Τοΰ (XUTJU C<Lw)t) c) Ö ^'ο(Λ(μ,^αΤί lJ j 3 

,Au:m-:/\lou Σα ρ iXTfLiJ uü;^" (rliroi/iJ^ κ-ι\\ ^Auui5 'Ά/αόιτο^; Ui']rpt)5 "Ή paicM lc<5 

KT-/ •■ ■■ Τ Λ Ο V Α / 

ΤΓτ3 λ :: μ. «1 ου L<.i-]Tpo5" ΐΜίΛούτο^ Λμοότ ί γθ\ cWo 'vu^ c<-üTr,< ΤΓολ;^-.' \-.λ1 
αυτΰύ ,-^,ύρηλΐΰϋ Zc\ ρ ΛΤτί CO i/c ^ τού wcsl /; 1 ο o'K'o υ ρ t'o j υ kc\•. 3 ':z.-'Ul:<5" '/'j' oü ^Ερμη^ Ό Κ-Γ\ΐ Ευ α ex CO, '-^''•J ^ '-''••^' "^^ ^ »^ '^ ' I^ii liti" turr.'i -ji-ei-ui ui ί••(;ί()η(ΚΌ Jer 5c!iW>?r zu ίθ5ι.'ηά(.'π 5K'!'('ii cZv \n diesem Hcffe 
'^Orö-^'cui-Ücl-il-en lapuri (;No I0S2.- -(0^3 _) h^l• mich Herr PrOrKubarf uiup' jreunalio-.Sri 
Uπ^eΓi•rüi2.l. 

1 ό:ΐ/\Γού ijf nicliV Cm fßirCr /\us<-lrucK' [ür yid j pfii/5olin i'jn _, ivic Lrönerfj 5iuui?nii<r 
'alacö.;rapliLi u. (apui-ui kun<^e lle'l iv' •k.-ioi-jj'. bcliauf>l"t4_, .viiuicm μπι4 Cincn H'"-^'-''. ^•"'-■'Τ'ί'"") 
fin loie ö Ko;l o.ix._^ vül. auch WilcKeiij Arcl-m/ •[■. Ripij ru.sfürjcnunc^ γ.τ:).ι24. 
1 itiS oo\) ivxiiS uiro unci 3 515 Wilcksn . 3 Zu ΤΓίλον . . oU 'λι'. Ver^o. 

werfe ;)7. : t. lOL•-!•-) 


η -,μον/ι Κλ) räu-J ~κΗ'λ1ίθ "/Uif-av/t^p/j Τ015 Ύ^ΐοΊ ij- tA'AArj Λ ^γ/ ji^S" τΐ;/ -■//',υ- 

!2 irl Τΰι/ Τοΰ ο\μ<ΰύυθΟ (XotcjU ii/t« ύο'ιοί/ Vpoi/ou rora f\ roO Oi/ToS μηνυ-^ Ü."-0 ν" 

i3 Γ.-'ΰ cx'jrju ii^^o'Trjf'ij.^s j'j ίΤΐΊ τα rtu'fjuj" i'ouj Ίι'^•'ρι '\ov /',μοί'^ tV|1/ c<-:i7M"rry- 

mi' 1ΓΌΙ η [;o'r>;jo'0'c\L ircxv- 
-lA T^u TOI/ τή ^ΰτη νοι/ή υτΓΰ<ΓτιλΛο ci/jTo 1/ irpixnO'öi/Ttx^' Κ'λτλ• [713 ϊ τον τη-ς 

ι5 Tov-vouov c'ui/t'j ν)"Ιο<,ι/ κ-Λΐ ο''υμβ[οΑ(χ^ iisJuu'/cXi τοΐ^ äi(X^?2^Q}ovj•^ :<λ] 

^ Ι \ 
T^S J Li\ ,^ρ [(X^cpffX^ J • • • 

Ίΐ; • ;t7l τ-,ν^ Tj ύ loujiO .ifiUoo'LOii/ τρΛΐΓ[3ί.] (^Ίλ Ι' Κλι l /ΊΓλ κ ο υ ο'ιχ l t\r\v Ζ''-''^ '^Ζ''Τ•'^•:ίί 
LLt) i^L c< ϊ Γϋμ•• TuJ C'LüJiJ ιταμού 

/ίΰν'ο^5' 60 5 i*^•• C• • • • KjOii Tju- 

'i"5 TOI/ Tjy :<ΛΤ-Λ yO CpuTj μ^ϊ 1/ ΤΓΟ 1 VI cf ex' ö" ^''"λ l "L'J Ji-Ul' iSZ'LV^ kC\i. TOV ;)' W^i) li __' 

irr : j ΰ ν vc\i XU) oiTTJ 

IJ μ•ίΐ/.θ ν. s'iTc>.<fTri C'^jc^'- ιγλι/τλ iTriTi/iicfcxi öo« "iij ο,'ι,γγγ^ coi/f; c\'i/nnii Jt« 

20 ί<•θΌ\ L αυτϋυ5 inr' αύταίΐ/ iripL τ^ jibcj'/Löu kcM τιμιρ \'c<pro~i) t\\\l y^:\ir- 

-rou)V ''"-' Kai TTcKi/riUi/ cxir/^i'j^ 

21 TlO\^ Tt) cx'uTi? iv)'/i) J u\ips Pfoj 1/T(U i/^ Cij<-'!-^3 [^'^ τΓ^ρι Tjoy Λμ^ίΐ^ iuun- 

1ν.•^ι.ν^ ίΤΓΐ TJU'rji^" K<xi iNiXT« . . 1]•- nur ica.oacne Spur«il• '^u Ofkcniu'n, -i S JV' :.ιθΐη1:\•!•ι klar -Λ ιΊ- fxcnnen den Kcifv 

Jcr i5ucKifdL)cn fuhren itil-c/ ά'π'ΰ Γ:)λι i/o μ ■■ i'/J . -ij) ■;ι•'Ί-.- w v* ;•■ i/ './ilcK\'n . Κ Γ,Λ L 3 Λ :o'3 \ ν \ τ j υ ζ 

iv. \ ^"S ' ' '■Λ- *' ^\'' 

αυτΓΐ ΓΪ]ΊΓ1Τ11 ΠΙ|θ'ί(, 

-Ι• [;c\Vjtii\-i5\/Tcov/ tlKixl_) μη ί^ίΐ\'(χι μιι.ΙιΆ/ί Uvrcji/ rc^c>c^ fi^c\ii/iL'/ "ΐ'ά ιτρύ κί ι μί viX . Λ'υ.'υν 

Το Ccfu ν Λ Λ Λ CK^LUK -2 
'■^'' Γ•^' ■■'' j \'^^ ^'^ '■'^'^ rt<uriX [oji'x.jv;' Κ'<\Αύ[^" Γ] ί 1 1/ > ο' \Vcv ι '.Ίΐ'ί p<jTn\tVi/Ti.J u:r' ι'νΑληλώ/ 

i\\\)To'i_y t"o |u L'-'' 'Η' nu''-\v.'_\ 

:.•) u/jo'csi/Tü 1^' bJuA 7 υτο ι Ol) Vi) Α /1ί\ ΓηΚ ii'ui/ τοΓ^ a'AAL^iC^j Τη t^/ τροκ^ι-;] 

30 (.iii'ni/ 2ΤΓιΤη ι'ποΊ i^ 5ττ t ίγΑ<γι τοΓ^ Τρο κι jx.vv-'c) ij i\cx.i iircipuTi-j-J 

31 ^:3.Hj θΐΐ-5 .ί)μοΑό /ηοΊ-λ . ^ /\ u ρ t'j Α ι j j• Z^PöJ J κλΊ '/l V|\ \ίΓ."ΐ_; /Acn'i i.iCj'/' v'/fiX [y« Κλ! J 
3:1 c<-u ι/πΛΛιλ νΊ) 1/ τηι/ Tp i Κίι μ. ί i/MV iitrr-n pi icfi ι^ ^jy Trp[ JK^ri ^rcxL ϊτλΙ;; 

33 '^''(;4.H.; ;Vi ρ Co 5"i 1 5 '"^"^-* CJ^U-O/tJ ; -ncflX. ^ Γοί i Ö j" Mi^oAidj'' ^/i/\i;-''al•' JoöJ" ο'υ l/ljAAf\,.-lj/ T"^^'/J 

3| ΐΓηΤΜρη<3Ίι/ ώ^ irpj KlTcx'l Κ(λΙ iTripuJTiiTiJ ^"~ loiA.jAjv'no'i^ ■ C 3 -7 Τϋύ oC\co^\o\J rCccx ! ] c>'(\ p 5 1< ßcAü-n'uu isl fasV u^Uio^ i/>.'i-lo'j-r)if . 'crh iJU Λ 'ι ίΝ-) 1/:•• ^ :V ί ^•Ν-'νιι αιη f^^^uiAc J^s [7i!iUru^ .-inid nach -ij'.JcnJi! Zeilen iiinzi40 ^i'ur : 

'- ' I d \ <' Uli υ'^Ι ο ^ ΓΟ ]■ κ ο L ν^ 10 ν J 5 το LI 1 (Μ J υ, . VERiO 2-U i/'ccAA ί\• }.'L(_cx Zjlju υ\ΰύ iiriTtn.'f'jo i-^A Ti λίΐυ^'' Ί,"ί AiOJi^i koD VJ ivi --. 
TlOü] TnC5] "iT"i)Aj_'i Oj" J ov ftcPO Ju ^pcx (u/^aTrio5'J • .^^ lit;-j 'i)j\A ; 1/ J.i. iililuu vor. 'ij "li o'o\\ pi\ <! i . .\- Γ,νν'ίτι jm-u-'.• .!■•:• i/J Γ li v.' /cn .-leii ΐΛ•Ί•η-<;^Ί'.; 

W'r.sQ /1 i'n "li's λ iJ V ι Nu l; C'^jl.Kccfj 3 J l/cnnulci WilcKen eine uC^eKnnuii^ .Icr Sl?UCr_, ιΊ•:•νΊ Dil' lat>iji"u5 lif 2U13 Jinni (.'r.ie kilrcl" ijcUCsenj Ci.-ir>ii\l ι/,'π u ι > \ '"m t-.uch jj,--i, .■.um- ■'■-.. i 
i'.in rccKl-S n^cn lint\"j._^ io ciass Jic vom oben n«Cn unfcn Ut•» "«^n ci •.' ^ r,>,i.r ü,; öjit^ rM.jt« :c|dll-aU rtU)i(i-u5 r.u>ii mivi >v'n.|0L)Uii J cn >K''xi'' ..Ofi ι,-γΙ- um.i .;ii• '.cm mli i\' \•\ι\, 


K/O. [^(üi.Twi. Η. AFcm. Sr. icn\. 


ilcrk'iAiij'l- uribeKvi 


ηπΚ 


Wursi i^i . 


'{'\ c 


■ ',0 o'J, . 


J " I4 FeJp. -fco n.(?M.- L- 7Γο,'Τ51ί3ι/5ί )lcx"iri( öv/öj 
ΤΓοίρ« iXiiVöU ι>((' j'u ρϊι ίΐυ Jpi)(- 

L TpiiroTj λύτύ κ- pcxrö pö5 K'oiLörxpii^,•• /.2, ^'*•''• ''' 

n ρρ.α ι/ί ικ-ςύ M£)(iP m . 

ΤΓ' f^•^ -7 
C2.H.J) lla'rrjc Z-rs• pcviruj Vt . . . Ψ . . jA' 

f ώ v/ iV ο 

ίίΌυ Π j οροΑ\;μ.ύν/ CO • Ί2 ΕπίΐΛ ι. Vcx.'i(piii/J. R I/IEKECK, Jo;. ρ «54^ ■ 

Fäpijrui. Η. 25 cm. Br. lo^y, ι\ΰ 1 ö £ Α . Οχ-ϋ rhunclna^ . K'ui-5iL/e 15 RlpurUS c/lrnn ahjelroclic'ti'. 

^ /Ιύρηλκνΐ Ζο,'.ι 1^ Πι<-α 

Tr'ui/L ..aC... :.[.]•• )(ο«ιρίΐ-^• 
l5cKA[cä53 Trc;ir|cfiiJ |Ui CO« [ii^A « i/- 
τ[ώ] Fcvpi< o'iJL iV "(Jx'iJcp'UJJ/X^i-ri-i Αύ- 
p 1 1 λ ί iJ ^ öcp 5 λ λ ι (^ ί j'• η γη^^'ΐ^ Όνυ- 
ρυν-Υϋ-Τώ/ (ΧΙ/-5'-' ώΐ' 'i<3y^0V Tfixf α'ύ- 
Τ^ύ ii^ ''Ep^ocuj-röAiL αρι^υριου K'cx'c - 

τΑίιρ-]^ (Λ'ριθ"μού Kcxl. ptrj ivur^ [^G l^^" 

Tni/ ■ /xo i/cxvrjw' ööi 'ζίόΰμην 

tdifl rpo(<p<3 1/ μου ko t Κ'υρΊ« löT^J ΚΛ t 

ίΤΓ ί ρ cj Tri Ό Vi. Qf 3 ώ /.^o λ ö 1 ^ γ o<x . 

6-_v /( Του KTUp/ov ri^ijv/ Hov.'PKöb' 


\vr\ /nfupnAiöi/J Σ(Χ( ixirl ov/cX öicKo'Tu Ajc< 2 Zu dlacfTöAiL (i/ol. Z.. 1.9_) 5cK/ini.'n di^Ri.iVe. nlcKF zm pa5.i;t'i\ _, ticf liK--« Buc'iA5ral)C 
scVieinl- U i-^er ti zut5e'in_^ v/JelU-iciif. Tf >X CTf-^ ["DT] f^ . -tS Plc /i^ti für ί ro Uj" ,s»-c;Oppp|f 

niselzK 17 ΙνΊ'β ei ^cKeinf ΊΟρι. ^\'^ j i/icllciclii• aber aucli K. odci- ^ R l/IERECK- lo:. -.rscK fz. Eh η α as 


Papyrui. H.^^cm. br.^öcm 

^]<^^^S a?r?'^'^ zh^xl•-^^ kiJ<η{nλίo,s p■JLμί-]^' Xpu<i-iou ^ttLtKijiöU μ/- 

«cTa αυτό 'σι- ι/;ί/\ί'θ^^ μcy|/ίcA^ 
cji/ fji3-^i_J (Jpj^uptöcuj ^ρο(χμ<Κ^' ■ 


rc^i 20 ..».;cW rf...j;™oJ. .<t^ Eh... u„W^»if.« cy<.«„Jy Unf.r.Anfl. =.• U T.iC^. .r r. 103. 


(ErJafz- Ehrias_) 25 30 ί t;JirfV3 ιλια5 ΰκτα κ-οοΊλ • ΟίκαίΚ 
[:Ι ί β] CO LS". 5*«!^ ϋί Οΰύ Λ ητ<Χί c<vTU 
ρ,ιΤΓ« "ΓΓοί ricTaL η ί > cTTi > <5ö< ι. _, octc - 
oouxfD 'Χηι^ ίΐΓί Τον Kxipöu τίμ.- 

■- :) ν Λ / Csicj ^ , , 

prn 1/ μ'ιαν^ Kc<.\ru)£ ι Xföj Ιηται . 25 Das ί ΐ/ΌΠ £<iu iiiKevrihici d^s g' 1 iViein kornqi ei-f ζιλ sein CMo1J6SjH| R VlEREClC. Ersa-l-z. Fhnas . HoAOßQ, 

Ripurus. H. 2.3 cm., Br. Ί1_,5"οη-ι. [jirlrun^f unbckcannK II nfl^icKickf«. l^ursiVe. . 

yrtipii^. TTiVp« w« cföi . 

Χογ ύτΓαρνον^ττά poi. 
F Λ Kö Po; cTro l•' Tc^po;. οΊίΰ . 

TiA\oV και (Airs γ W Tni' 
τιμ.ηι/ £^ρν•υρΐου Jpar(H-°<53 ίΚΌ<-ΓΟ 1/ ö Kicrco ■■"'■' / 2 'pi-i . . . [; 3 

■Jöu. ^Etoii^j όίοχί^ου Αύτο κ-ρά-Γο pöj^ 
Κ'λ ί <5O< ρ ο C5 J Ν s.pöuc< Tpc<Lcx b-öu 22.[!)o<<3'rui3 2. ου in "^H pcx κλ L ίίου isl- kOri-'Micil- ("^ui 10 'fj 70 Λ• I-; t-t • P. l/IER ECK. 104. Ripijru^. Η. eisern., ^r.Al^scm. Faljum. IVur^ii/e. 
lirkuncle, üVcr Facht- einer [MuMg,. 

l ........... ] cjvoS Ti5 υ ITcK ^Γ0 ν (το ^ ) 

£ • ■] • •5 '^°'^ 'Qvvi'ya^iuc^ -ru)V kirio^ Kio(M.tj5j Εύ- 

^ TTiPd'ölu -Γη5 sTTir lUrjS" . ßouAo|uai ριΐίΤι}"α; ö'rt cf-vj « l 

ολμοί /ΙίθΊι^οΐ Π"]!«*"^« ρο ^"^ ""^ J KWt -rövj' τΓρί5<ί'οκτα:5 '^lVouj' dvo u^ 

. . \/(ΧΚα Jtw Kc<[;l TeX AoLj ~w τού μυ\ο<.ι^ο^ν vpncixn pioc sl5 

ί'τη OVO «TTö Του Ιν/ίοτώ Γο5 xi/^irr^u /ΐυττοκ-^ά-το^ο^ /<p^/f£'Z ^. (%■ 

i^aipiTTiuv/ ΚΊχτ ' ΣΤο^ cx'p-.'iJi/ άρτ-άΡ)η5 [:H]5L(Xj• hrod c^XtW- 
TopUiV tiXilcjv Ti(f<i'aoL:>y ^('/υπ-ολα ru\.^ \<o<.\ άκαι/συ c^^joi/ " 

oiTicKj' cxpTijv ο<ν/ίυ cfLTL νου Τ£Λΐο\/ o([V\jö5" ένσίκα ntoxlj 
l5 κόψίΟΐ"'""^ Ktxl o(Ai:iJ<:SOL^" "^^ (xViU /^icfiOl/ Hrcxr' iVü^ ώ'ίμι JoiAitOC^j 

(Χρτο<|1ο(5 τρίΓί:^3 k-o<I rAu .-orupöu «ρτά[Ρ)3ην μιί<χ\/ ημ,ί^Όι 

τούν ντΓίΡ Tov μυΧούου ;ο<τ' iVoj' JnjuocTc^Äjj ν/ tl- ■ •D'^^ 

ί:.^ o<<j"rov öVrojv/ ■'^Tpjoj' <^ί hrcxV Jcj c• ■ ■ Ο • '^'^öc-j-tcji/ n . . . j 

C 3 övj . C 3 -"Tov c• • ■ 

20 . . .j (Λΐ/. [7. . • 

//ί^Γ brichl• der / iburus cilr. S L.K-cjirai5 . 13 «LCpnj öL'dckw.rz-l- /ί)^ R U/ERECk lo:,. Er^ui-2- Ehr^as . ■ ' No 1068.. 

p^pLjru5, H. I^ctn. Br. 8cn-\. F^jum . IVur^ii^e. 

•ΊοΊ J ώ Cpcj • [i)Cxci'L3A(LKc3j |/•ρο< μ μ « [TCitj] 

^Aoci'uCVöLruuJ Θίμ-Ίο'(του) μ ς: ρ ι- Ci^ C<'53 ] 

Του 0£op-V<XTö5 H-f^Tf'S ^Fpwriöu 
S άΐΓ0 κ•ώμηΠ$ nJToAAiXJ /ι.ασο5" • 

Σά'ρρ<3<5 ί^ΦήλΐΓ μήτΓ.^ κατοί- 
Ar\%<^S ^''5 Arto νρ« «J Lo,• ' ίΤίΧίΰ- 
Χη^ίΊ "Γίο ToIIl μ^κΐ Του ivi<f-- 

KOfLciapö^ χρ^ύ κ-υριου. otö ο^?ίώ 

(2.H.J Ιώι Κιομο ^*po<(;μμ(XT^.ZJ. Fl its Α (ς ύ Τι| cTiJ ^ o.VoC/'^adikyiC^vou^ 

μίτά V5t poC/pc<<Ptoi^3 '^pO'^^^C'^i'^^J ^S K'iX\)"Cii κ iLj . 

15" / ,0 y\u το κ parö pö 5 kc<L<rc< pö5 hlifovoi 

Tpo<Lo(KCou3 ΣίίΙίΧώ'χού Γΐρμ-Λνικού ^o. reo. ιΌ/ ^-(^^^ 

C3.H.3 Ί.θτίλη5• Ίίο- ■ 

οΊήτΓου ö ττρ^γί- 
2ö νρο<μίν/θ5 ουμ - 

νύίο /ΙύτοΚράτο- 
ρΛ k'c<t<i'o< rpcx fViDöUcy 
Ι ρ ο< L α. 1/ Co ν/ 
. Σί ßrt Ι,ό-τον 

Hier ί -ichl• Jef iapljrus ah~. 13 f. Befehl ics Isiioros Λη <i(n Vorfji if-eiLcr (WilckinJ. 1^ Di"c Au{luiUhjen ifcmmen i'cn mlcVin^ Ckfnlo 
Ijf. L.rpöV's ν-ρ£3<μμίνο5 . Z3 J?<i• Fapui-uis ii^l- ΤΡΔΛ'. ! . _ Au.f Jiin l/erJO crlrinul- inun (Vesi-e fn ?i rjfto Ρ Vi ER ECK' lOG. Er5cifz- Eh πα 5. N'^ '^ύόο,. 

RunjrwS. W.Scm.i Bi-.2öctn. Fi^ijum . 'Auriii/e.. ρ Ε CTO. ] (xvTLrpc< föö 1/ σικ"(ο<^ ίόρ.ο(.Το j j Α ί;ν('Λμ.μ]ο;"Γί Τη 5• (ΧυΤη^ ^^Ρ'-^'^ύ '^'^'- λ<^ο ν^Ρη^ΰ ί^ l ιΤλ ρτ^ tC/A Γ] ρ ι) υ ..Λ^Λ 

5 [ jou μητρ^ι^ Ή pc^'t^J ci^^j ^ΑΑ κτμου airt) rtfx<J)oc7du ι 1οηρ£^5 A'^f'j ^'''-'- 

ρ/ου Vpvj μαχκτί oucTiiJ xitvvov jik-ckuo. 

b l'Vrrtppt μοι rtTT^ οί|-Λ(5 0ί/Λυ 'AföAAov/iöu "Ί'ϊ ρα' μ ου ΎΟίΤύν [_^i[c^ οΐ K\c(y^^ 

:> ΐ ^ ^ ί ι 

IV CO Κθ(ΤΰΙ Κ U) , ■ KoCi OilTJ V'pc\ ίΡύ μ -CVL 

7 [ίμουτη^^ Τί hrrtLTöUj• £u.ouj itj" Τηκ Töu o)l ί /\\; /Ι ί) ί -Jo τ'ϋ [j-j rpiJTOU . 

iTöUJ KrtT Ö ι Ν- UX Κ ΟίΤΓΟ Κρα cöl'j κ ilTi Tob» "rpöK-i- 
g [μίνΰ^υ (Λμίίο</οϋ MönpiW5j ά(ΰ' ού kcxl τή ΐτροτίρ'?; «ττο^'ρ α^ι^ Λτγς'^ρ«- 

3 [;)ύυμί]ΐ/η L λ 5" και τα ν'ίι/ομιι/Λ μοι ίΚ Τί^ύ }-ί\/ΰμ.ίνοΐ) KO-^ji. TiTiuArj- 1 οΐΗ:(;<Χΐ ίόμ<χτο53 nKf^elosi i/öi WilcK-fn. 3 Ein AureluTi ΐΐιΐιμηο^ war OfrciKc 
A. ?, ölvf. 222. Cef• B-Cc-W. 353 tcnJ ρήΙ/Ηα'ί £z5 n.i'hr. C-'f ■ -ß-^-l^• -l-^J j ^-jl• ^u-Z.y. 
4 UTiTrtpTöu. ff L. STrl α.μα>ό ■} ου j v-'iji. Z.7. 7 irpiOXciu ^'του;) j il.is iv^nrc r:<\c!i 
Jdin 2.ttZ.3 ^05αΛ«.π ίΐίΐ.•; /i.I'a'Kr ^L'^b• M. /UirciiKi X'i/cru:) /llcvan <i Cr = πα/ /^, . 
Ζ2ΐ/2 fif αΙ?Γ ICi'in 'Zensus ΐαΚ•^ Wulil abtlr -ΊψΑ /-f _, .ι.ιλ /!. J^Kr >ier l^Ciiicn Hiiliapus 
(vjI. pAp. Rr. 4 u. 5 J . DesweciCn j\rJi Jicser /Utrcliös• Pi<rU/i-no5 ein inJi-er als /enei" 

Μ-ί^Π ; läiileiclal- ivar z-ui. orck. el ton 7rpö<Js7 jfi i:AAj/.<.i J i/n . (-'ci-re. 10;. (Εγ^λΙ2_ EhnaSJ C^'^oAOSfjJ Ι^ύζ /lex pcxjTTrt /ι.<_μ_ο 1/^5 Ύΰύ Nlv\^o;^ov ü'^^p^'J Δη μη [yjooiJTo s T£fvi/cc 
Αυ^η /\iuV Σ€<γο ΤΓίΧ Li. j.i,r^\^o: ίΤί ι K'm ΚΡί/χί- ^J- i/iöi/• _ ^ j ' ^ j 

tc)i ^ Juo μη o.i-iXv-ifl'iX- 12 [^p.pciv/öuj'j . . . i-jrL u-i /x Vöij Krat iVOLkovS' τοι/ Του Trpj κ ι μ cij i/j u ^-ujj 

i3 [^rcxrpiov/] kcxt iJ/-(-ö μίτΊ piö ν (\'Ji/-\d?oi/ ί\Ό<;;η\\ον hJLyyoii/ ίτηκακο i μΐ - 

ι5 Γ D . . c . • • • J -λί t Jo[O3 ϋιοι/ /4c-j • C-• ] ■ • • :• • . . 

'] ui^Lojw iTTL yi i^ [ 10 in-i Ki\KfL μίνοι/ C^q[.'Z..i3) Ηγοπ-Ίλ i'erl- ans. ί ri Κ'ρ l trp t μ1 i/a i/ . Hr. Man Ci-^^ci-f«f 

»i/cx^'ij-pcs, μμίΐ'(;υ»5 ςκ <γοΓ5;> stpl J-> j-M/y /<_^ ι/ί;ΐ5 -. Der ?a^i^ t-L^.^-; hal• 'Z. . iz. Angine: 
]ÄHKTrf rt:/\.eXo|C . Es icKcint- ei'ne köri-ekr-fur in ^ier 5fclle zu ifecken . m/ii/d- 
μίνοΐ5 ^ln«inf aiy^cU Z. 15' zt-CSTeUen _, wa Qu.ch έ^- -Γ0Γ5 rthlf. (3 In Uiv/al•' ■ 
151" Jrti (V krort-i jicrk 15 l/(ell ei c-lnf L^l^ po< ^"J ''^5^" ^ lLiJ uml nacUhir μη aVo< κι - 

/ρο^μ] μίν'[ο3»/ Ιηγίνίομίνοιζ 2- j va\.Z. iz . ucrrü fcr£c\\z. EhnUi (_\^0 '^0 6J) Ab r VE'k'50 
(Uön an.lcrCr llanj ali J^s Rccfo \<o\. I. 

V-(p(. pA' ) h TU i. 15 ύ |\-M j ij /LX-O 5 

Tu ν τ CO ν oivc(\cj μ^α c^cj\/;\ 
Τιμτ) LMi^-rn p•. 5 r 

ri ΤίΜ-Π (υ του ^υιτρ c\'ri rs cö 

V , κ c\ l « Α υ κ ή J 

τ^ι μ π (^ κ• . . ι; 

ι 
///(.'/• l-'ncl\l• der lahiirUS dl•. 

Voi\ einer ^Lcjtifea k'c;lumr,ii. ii'nd auch noch λ p'j. r\ 't ch <? UberrCi-rc i/irhanöea 3 
) 


,;j 


^ 


xl>c^^ 


) 


r--:j 


.5 


i.Tq 


3 


Li. 
r) 


l• 


C.] • :^/^/ /^//^' 


P. VIERECK. 10',). ρ ^052^ . Νο 10/0 

Pc5buru^. Η. 13 cm. Br. 11 cm . öx"lj rluj ncVio.S . hTursivc. 
Eingang <^'^ '■•i^i'' o<PX' ^p^u.*^• . . . rt,p;(3i£piL ?l/cxp^(<oJ ij^l^inf^) [jöuAciU'up Trjf "öiYUpUv-^CJl/J ToAi'iiO^J 

[; Tik) if-tioj k-Li/ 'ui/io iTTirponoL/ Tij[\'j fx^p η Λ i kco i/ μου Τικι^ίΟι/ 

^ ] Tip" ΐΓ(χ-ΓριΚ'η5 αυτιλ)!/ HcAri pi)i/o(_<.toi;5 Αΰρη/^ΐΰΐ/ 'AytAAiw 

f ] .αλ:ιτο[;.] Töi^ ^p^S τ«τρο^ αυΓίΟΐ/• \J£lou ονΤΛ ίυττοροι/ 

£ ] Κ-Λι iiJ(r)o h'üUl/T« Tij «Lpi.-Ctu rf"|j- ίΠιΤροπη^ irrl Ti-p (Χύτον 

, „n^"f'^J ' 3^7 > \"V- 

(; iTTLirpo iTjri τή ίμη ϋΓθο< tö «ν^α KKwipoj^^ κ-ομί jLi/cxL ίΓίΧκ-ϋλουλΓη- 

C fc ι (!) jXjl J lOi^ Trp3^ Td xaröUTTuou "^''i^S ^^^"ολου•θο< ν'ίΐ/^ό'θ'Λΐ κ-αΐ / ,, 

£ ς\]ΤΓθλΣν'θ'αι . L ji AuTu κ-ρ«το ρο;;^" K«Loo;pu5 τίο/ρκου Αυρηλι'ΰύ °^^ 

C''Av/rcjvi'vi)u' Εύό'ί |l)0ji3^ Εύτυνοΰ^• ZsjliiAo'röu Φc<ίόcpL•. ΛύρηΑι'οί /U^i-oo'ir... 

[; ] Αό 'ήλιο^ Σίθ<ή\/οζ ίτΓι^ίγ•γί\μΐΑα.ι «UTijJ K'UPlo5. ηίτΓ)^£1_ί 

[iVpavbcx UTrij» αντήζ μη^ ίΐύυ η5 rp« ^ju.of rrjc< . ΑυρήΑίο^' 'AyiA^Juj• QiCjvo^ ίναΰηω 

£ 3 K(XL ;τΓΐ)ρίΓη5 0[t« njupti A(fi'<3uj "Λριν^ΓΙ/ου^ υ'ϊοΰ /ττην/ί,/ΚιΧ . 

[; . 3 ύττη ίτη5' Σ-Οτή] ΐ/ί KKcX Ά'^υρ γ . ^Ο U'Ci'. 

\ 1 WaciWch '\i\ auch rij^ t<o<L Δι [;o c)iop(x5. 5 l^iell e'iclil- ] . γλ X ςιτλ fi/j öder ].(xAriro[uj 

f' Zu. Anfand Ϊ5Ι• Wohl KcKi iirtrr'idii V -2.UL ernai-ic^ct-i , y Aurclioi /Icnülcui' 5^11 (u-!'On ocr 
r;w4f£r diu l/örmun d schaff fiHlir^i . yf. 27Γ(υ κό λο υ O^t) [.cTcx <Γα 1/ ^ Pn.5 ^i ^1) Α S i. J 101/ 
S:neii-if die i^örheaende EVvna^bi. .u. 5em . 3 Viclliicnf pncjiv/ aürt?i"5 ajToA ^<5Όλ( R VIERECK. FapuruS. H.bjS-cni. Kr. Ibcm. Kiijutn. iVöhl 3. 3anrii . π . Chr. ^i'^ül «. 5cliön e kurSii/?.. Biwoalii an »^gn α'ΐ'γίίρϊυ'? a[yi όίκαο'τη s 2 [; τ CO V Kcx t τω I/cvAAaJi/ k-j^l T-f] j ρ ί Ο Κ 

3 [^rapcx MciptvoTJ /Αύ ^ϊί Aiöf Έρμ^ίί« ρύ Κο<\ '^Η pc\K/\t'L(ioL) Hoc p(χτrrt'μμα)- 
^ [σου rtirö Τ"ΐ]ζ (_/. η Tfo ΤΓΰ Α] £ij 5 Τού ^ΛροΊι/ο ίίτου αττο «μ.α'ό^ί»^ 

Ml) ή {5 105 krcXl ΤΓο^- 

5 ΓΡ^ ^H po<jivA ίι' JöU_^ fJ5 di Trpu/ t^' Α«|1)ίΓι/ Tr^V'P^ - 

6 [-(Xi/ £Ko<Ai-LTo ni/.C-Jöu Τού KrixTcX ^r^rtpoc τΤίχτττΓΰυ 

Ί (i'L d ώ ρ ö υ ά ρ ν L ö' 

7 C 2 c< ^υ^Λ.. Cjljii'^icx'iüu w"rö_5" "''/^'^Σ 

///er bricht Jer fapurus aL•-. Z. 1.3.4 sind <ΜΛ.$ einem Icleinen Fraj ι•ηβαΙ-_, girier von <i?r5clL>fn flanJ a eScKi-ZeLine^ Ρ VIERECK-. 11:. fTipijrUS. Hinein, ßr. 24Ciri. Hcrkunff wulcK'aniil•. Klx r-j'i i/ c. . 

RECTO. 

5 VO ).l öll TraC CL ί V i- / 3 Q 'f' tf i' ίύ-ίΤο Γ Dl/ (XL Κι 

'Hpouri irocorwuc JOS TiTici'öu^öu ^i]Tp<'y Öii/-. 
ηρ« κ λί Lc< [$] ä'rö τΓ|5 cvuTtJ 5 κώμιρ'^ "^' '^\<, 

iö"« sViL käI öVw ά'/\λΛ it\i/ ί-ΓΓΐΗςτη<ΓηΤο;ι , 
10 (2.H._) ''H CaK-/\ ί ί (i(ip'j cTi^rrj (KStw/.-lcxi._) 

C3. H.j) ^1ΰύλιο5 [ J 

Ci.Hj /-ίμ^Γΐυ5 j . (Τίρ" Af. . • 

η (Jic^Töu rpö xoui'öi; JKxo'crpw j^i ατΰ5 ... 

■ C ■ • ] • • "^^ i^i^'' τ ί f 1 λ Uiii i' Γ ■ • ■ 

Xoi Γο<ι κ TCOlu LV-( 05οΰ Ά c<^pio; νού . . . ' , - 

f^Fo [^. ] . Kö μ.(Λ 1 ΰ 5 ου Co Γ . . . 
τ.. . . ρίίθ5 C-l "[1"°^ t^T frt . . ■ 
. . . C . . . . 3 κ ώ [Λ 1 Γ • Ο ■ C . . • ■ 
. . . c . . . ] . Ol Κ-ια .^ »^cKi TTC. . . 
10 J . . ' .3 . . Γ . . . 

/Air /μ-), / f/fr ß^urus ctlr 2κ.νναΙ>«.η . 5" Zui|5cK<n ΤΓα: pcx wnii <f\> V y ^ η -.P \^v lil Cni zicmlic-h orO^Sir jrijicr Rattm . 

Ϊ In φίρνην JSihcikif riW kofr-i di er-l- ZL-v 5?ln . L.« l'' [ur iCXl-'. ^0 Per .•! L Κ^ιΙλγ ju η j j - 

irricV- Von ö'i d'q ('μί l Μμαι J ."ίί dfit-i h l-is Iiac'i Z . I2_ Kin ci η j«2.o u«m ζιλ ϊιί'π : C^•^/ 
Ζ. II U.I2. iirvd waKl i/ün dcrit'lbcn HüiJi . ""^v i'L't-h 112 (Eri.cAl-2. Ehriasj 

VeRSO 
(i/oi•. an dci-ci- Han<n als <\aä Recl•öJ) . 

Kbl.X". 

ΤΓν)/\η5 I ρ i lj -Γΰ f -<- ö υ ι/ο(.Λ«ρ- 
V' ι rv 5 ' υ i'' Τ(Λ Γ.ΐ] 5 α/\Αλι5 Til•^- 
T-i^ Ar :p.j|.Li\' riJl•^ Τύΰ ^k^s.ö'- 

C 2 i'^0 C ] . . ό <^κό 

\<οΙ. 1^ 

C 3 f^ 

Γ 3 (Nu 1^72.3 

kul.r ^f. ■ΐΓ5ν/τ£5 f'^'" TriVxi ι 7 ^ ^''^l gleich o^'t oicjjj . Rl^EKECK-. 113. ρ. •Ι053Χ . 

paiilirix-i. Η.23,5ίΓ-η, Dr.ljrn-i. 0)C'yUunc\\o 5 . K'ui-^i\/e.. 


2o 3U Zixi ή Κ'ρι^'Χτί.ο'Τ'η j iliuuAti Ji.[:<^3 /u'.'mmiAi'uu Livtio [ό u T^iu k" (λ i) '^ rav"o υ Zj 
uoi/a^ ViVo ι..{.ί\/ΰυ \<0'ί^^-ηχ'αΰ ijiij/ijTöu liiQ^i/n^«- 

Im [liAio cpu Atx^t iVKTq<5').coi/ TjT5 (i)iA(rLXX(ji5j) ^cxlpjii/. 

Κ«•5~ο Αι Η•ί3 ν/ vcf^iLuv /'jpi'iAi(J5 ΤίτΓοΑ Αΰ (i ί Jv- 
JUÖ5 •ΐλ ο UTTi u) 1/05 Τί'/ι όΟ hraTTiX A[1J Αέ^ναΙ 

KT^L hTfATcx 'Cc< ϊΐ\ίΐίΓμ;ι/Λ ΤροίΓκ-υνΊτ ö tX i'TiJ 

Tc< JiLCX iTL [ACs\\0V ■ XVTCK (Λ-ϋΤίΟ z|i)iP)c\lio- 

ό'(Χ\Λ\.ν . i.'TiL ούν ^ \οΛου^ον ικι/ομ-ΐι/ ίι- 
■ Vr<u Τ"αυΤ(Λ Φ(\\/ί ρ (fio;) ^ cm/s. i/i rhrwi u^it^j 1.1/ έιοη- 

Tcu j irtcTTiAA^Tai ύμ.ιν__, ifiAxbcröt . 

^Ep ρ i-0<-<''J~ci ι νμ.(Λ5 ίυ;^θμ.ο\ι_^ cOiA (Tix-ro ij , 
ί ~coo rcupiuL; lutiji/ η υ p η /l ί ex. fii υ K'ihrcn lOitil?!- m Wo /(öy^. 5" Τ α v-(H.c\ri υύρίί l/ü Uj uJir TT'ptx "/('μ.σΤί Ιτύ υ J ^- II }\\5 V 

P. l/lERECK-. ΊΐΊ-. f[ K"|-en5lü.ekg., Piontjsi-i<:hg- Verging- bgfrg. [[ '-cncj. C t 

2 . L'C . . j Tu 0} [:V]rO TjlGj OLi TjöU Zi [ΙχΛζΤ'Τΰΰ J[tJ_]u- 

Κ'λαύ(1ιύ5 Ψο£._].05^ kTlftoJi^S ΈτΓά^οχΰ"ο5, bTcA^jucjuDf ΔιονύόΊ^^ ^ ΐΟίΛν- 

C 

2 ι ν 'Ρώμη i Γι [ϊ>3 •ί ρ ί i-J K'AiXuJnj \\o<.L<fafi Σί jb^cfirrOj |5<l- %/' 

VijO Τίρΐ TiJl/ ί^^Γ-θ^ 2l<5'i^]v^ cfijpiiJl/ Tn (J'U^OcJiJ £0 Κ cii i'C-.O^' o(u'f/ll'a 'iΓp<3ί- 
C • 

TrjjAi-p>t W'Siw^ u'pp(5 ti ΊϊΟ,ν aK/OVW/ C-J • • • C• Ο |5«i K'jTi-J 

μη αί)ΐ^ίκ<•^ίλΐ "irj'öj av/rt/K-ijV ^ivovs j^n ί^^γί<ί\!'Λΐ μηοΐ «λλη τιν^ι 
>^pouCiMj CO 1 Der Erlass sUmmf von Aurilian j W\Z slc\n oui der l/.'rjlficViiAnö nuf Wo ΊΟ'Ρ erjKiJ-f-. 
AurcKrtH isl- cos.IiT ii>i ΓλΚπι S-yF. [inp. Ε isj e\- Iczciclmcf C.r.L. i^j iii2- a.ci.Jiihrc 27^^ 
iijinil• biimmf hiir «ύrί)^p«rΛJp Tu u.• Pie K'icnli'o kei t ilitficr ZähluiiM isf fKiliir uoiil 
iuiV Ui-kr«clil- ι/ύη ixroap bei FdutM- WiSiöwo Sji 5. 13 ET (i he/.t^c\^i\l•. Über die Vci-u/invne 
in der Zdhlurifl Jer rnl/uniiia po f « s Κτ i" iiehe ^bctida 5. iSSS". jMdn ?rui\r-|-cl- Ui?r ϋπμ^ρ- 
νικ-η^ ijoui3'ic\5 TÖ ς* . 2. Θαμ.ύρΐ5 wncl 3 «ο'υ4ΐΛ' IVi'U'Weu . 4 ουι/ iv/öhl 

PnbqrafjVi'ue Von <5υι/. 115 (R 105-373 (No 1074J uif.LOWC<^ i[vj Tn ii^arpi-Ji μου n<fO"nKcXL irrl ττΟ ίί5 ijut τΓέριίΑπΑυθ'^ w«t 

την/ ΤίΟΐ/ οΑίοι/ hcn /ίμονια 1/ hral jicXci'coA^L'cxv/ Jkx ώη <i; icf^cxro [52 <f«- 
. . csicj " 

Γ • • 

• • • OT^öis βουλόμ,ίΐ/ο^•,, öiroV« zT^rri ii• «p^^jy [Vj-tr3 Τί3ι/ irpö I^C-Oji; 
«6x05 (ΰυΑά'ττυ Tpo<fOiu^iLi/ IxTiAwv/ vrai σιά τιμη^ kyi\.\/ 

Γ ....;; 

. . .ji-• EorruvjLTj Σ . öiui/ Σίουήρσυ Krcc<(j '/l KrcoUjLi/iJu . Ι0Γ5 iji'ti- 
α?Ίζ£Γ\\χαύ'ϊν ύμ/3ι/ k-[t<lj raci/u Τίίί'ροι/τι^'μ-? ku [f^j ίΐ/ιτυ;^ομει/ roj• μήχί 

LT£ 

■} . . XXnow Ti-Apc j. Ευ CTj υ ^ Σ Γτ£. , 

(9?öu ["/lAiJ^cxi/jpöv;. ^Oö« (9xi3 '^vriUi/£Ll/ij fTarpL Ιμι^ trat ί!:^ιώ (9ύή- 
Pk) TTiMrrw μου κ-αΐ Τί3Γ5 σίχοθ'ϋ/ Ψΐ^ογό Uois ί ΐτ ρ ί -νΤη iri ρ Ι ΰ"- 

fμώ^' 

. . J ÖTL c • • -3°^ iii^rti öi ιταθ"^ rCK'^ö'rni^ iRxjv'nV'upii/ w/Wi^ö'J'i- 

TcxL Τίΐ'^αρ^ιι<5ου<5Ί.ι/, -{ Der Ife^l• d^r Zeile \sh unleschri^len.J < S Vi.\j.0VVc^<) ,!^\{\\i\ i\c\\ II) ilic5tr Vcrbinduaa hdiAfi'qcrj i^s|l• Ziele rfhj ])qs jrifcöi^clije. 
Arnwsvjisan 5.3». y ^. Au5:;iu.q aus <ί\>->ΐ\τ\ Erla 5S de.s Sefji-imiu.•? ^Ji/erui und 

Lat-acalU j sf aus emem iolclien clc3 H. AurzMi^s 5ci/erM.S /llevandei-j clessen [/Of-ir 
bUjijbalj dessen Grössi/ijfcr GaroCdlU (Vf. Ούηρω '\i\ C1I50 i/erichricUn jUr Σίουή- 
pw . S Ke Spuren -führia quf BiAAiiou'. l/crfi 116. (R<io537J CNj'<^'1^7V 10 ,l [- Tt^5 ^i^iTTj^ix; K-Lw /U-vMTri'j-ra'n/j- ■'u'^Opu^G^t- 

12. i:tö5 . . . .• T^Ji- 

(^J^cr ^fif Λγ ZiiU ist io\lescht-i(ljen .J 
\x r- ^y^n. 

'^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_ (?4. 

Mi3viö-'ri»u Κάρπ-ικ-οΰ Myi:Oo''cvjol• EocTipc-us Ευτυ)[>;υ5 Xi[iC(xj<5Tiv3 ' «-'/ii . 

( ßir f^ei-l• Jer Zeili ist unl^cscUrifbcn. .J 

'4 Γ• ;• -^ • • 

. . .j. . . Tcm5 Tn^ rf'ui^iiJoL•' yixipiiC^• 'f^ 'ύ^ρ(Λ μουοΊκ-η ττί'ρι- 

ΤΤύΑκίΤι tr^tn /AdpnAicxi'ri μίκ^λπ c<Ui/öJ[:öJ5 TöTj t> j>t toi/ ^löi^ucfö ι/ 
ΤίΥνΐίΤ(Λί5 ϊίροι/Σίκαΐ5 ίίτίοΡΟίΚ ii'foci^- vcxLpiil•'. Π:t^'ίΛ;c5■^ft- 

IS C'i^t. , 

"Tjni^ ^vvoJov Moi^Koy Aöfn^\oi/ ''A^rΰ)\Xύlo;\Ί£ϋvμ}o\/\^λΰυτιίJVJS 

YfoίμLμ.v.-L^la Kai cAW-oüi^cjKuToi> ινατά vo\/ λο'ηϋ'μον Το^- ΑοοΊλικ-ό ι/ i\/rö{r\oi/ 
ΤΠΛί^ ΐκ rAnpou5 f — CCV ΚΛΙ τά ii5 τίΛ5 Τίμ.Λ5 '^'''^ Ιν^ ?'5. ^'-^ 10 Zur Eriiänz.una. ν<ι1. Mo Ί073 , ilei" V<\\-\v Τ\\-%ον\-η , der nacliJiir durch Tö?5 rtjiö• 
λί KwrcxTöij wiedtr aufqenöm men tJirJj au| VorjchUci WilckeuJ. Es fehlen de i>i'->j»c1-i 
ca SO -ηο Buch5+<al;en zm /1ι•\|4ΐ-ι<] der g"n>zelnen Z.eilcn C^uI. Z. ZS'J . '3 P^fKruno 
hack cjim G. laKri des /4ui-<el i <aa j i/dl.zu Z. 15. 14- Als Ms^n^ir ivcrd«n in Jfr ?rit-<n 

Adresst diC « "7 10 Ασι^ώτΛΤοι (τη5 Ριουλή5 ν) ν^η Ζ. 11 dn-z.u5cK«n 5c'in • IS" ."{^ " =- 

vgrfe. 117. ^?.\05-i^) ΟίοΛο^.γ^ 4- (Co υ ■Υνμ^ίκον imiföu ΐ<5'ο K-oTrircJAiöu Τα; ι/ 

'7 ZiA.ir^\'yy^ Κ«ΤΓ1ΓμΑ ι 101/ 

l.'r^s '^'■[^S_ CKJ-^u^irüt^rjcSl ^iVu i^öj i'du Γ• • • 1 »Ρ/''^''""."; 

νίΙκοΌ TcApo-Jö ]oU Kp^L<./.<cxTt ύ<3ΐ/Γΰ5 ΙΙΐΛύΑ(ίυ ciaAiri κη^σ υ 

>S c ■ ■ ■ 

M3acrrou /ΙύρηΑιΟυ ^ιΛ ρα y [:üUj Έρμο CTrJ/\i't"OT υ 'ΐΌ^αίΟΐ^ 
\\0$ 'ΣοίΟί^ττΰμ^ί^ν ■'/lAijc(l/JpSu5 Κ-αί Έρ μ OTTO Α jI. -rrj 5 

19 C • • 

J. . -rr|5 'ίίρΑ5 (^ ο υ <ri κ- η f5J "ίΤιρίττ^Λί L^rrj t^Kfr^S -MUpr^/ii- 

20 [^ΓίΟν Tfl/\1L • • • 

TTii/rcxJixnpiK-oU ίΓΐτπι/\κ•ού ί^ττ^ΟΚΰϋ νυμι/] lk-c^^J^ IVfoj- 

k'cxTTiTaAicu "τώκ /.virvo^Ai-J/ k « ir iT α λ i'u w' Μύρκου λ ύ pi^ AtöU ""/ιττολ Ao - 
JJu^oU 1UovTlCJ]/u5 |/-ρ«(μ.μο<'τ£Μ5 j ύT£^pCΛψ«J. Mapiroj• AufrjAiü5 

^' Γ• ■■,•••■ • 

II • ■ t• • -^^jpy^^^ ν-ρΛ/,Α-μΟΧΤί 1)5 τή$ C^'^JP<^5 "iripCLjTTöAf icrTi«-^5 

l'uT« KaTCTayiu-TL Jir* ίμού iV τπ Ααμιτρ^ /rocl λαμίΓροΤοΤ;^ 1/ Kor, αρ^ύΙ/Τΰ^ icKti'it- em H .jcsUnden zu h^Un j /icllei'cilf a\So Z'^0V2 ■ 'J ^'^'''^^S 
iiCa$ sUr\^ derTR-e\ ίιαΖ.13 zi. 24 sftKi- Κ-σ<τ«τα viVfUj «^iis Welleic^l• αΐί cm cil^- 'Crfc llö. F 11 Γ*ι3^υ ρυκγ iiT'Ou' τοΧιι 

ΤΓί i/]-rcX ίΤη pi ιτου (ίκηνικον ιτΓττιΐνού TfUj^w'^KOU tcfo K«TT"irij. 

/\ίοο τ<οι/ /xil•^« /\ijv^ iCrttrcry Αί Ol/ ,Μάρκ-υ AvfnX'ui \ΚτΓολ\ο JlJUj^u} Jf^- 

23 r 

Ύ'ί'^'^ΥΐΚμ.ηνοζ K-o( ί ro t) I (?5 ort Airi tcrrK FCcMrirw Α CQO t^i iVnj ?rrt 

Τρι.<ί'κα 1 05 κ« acTK-Anrio 1/ί ι'κ•η5 J Νΐμ^οΐ'ίίκη <, 

Μ ι: ^ ^ ^ 

Krjs /\ύ Pn Α Ci3«i/n$ /5i tröu/^-ii i/i ο i/i trrJ5 " /χί^άΑη^ (<ui/jJou (Οττί/'ρα^Λ 
Κ•σ<\ scfcfpik y-icfcx Kcxrcx Kiv^rt fjT^ ίμοϋ ίν^ Τή λαμ<.•ΤΊ>^ 

25 ["Κηι Αιχμττροτάτιι 'Ο^υ<^ν ΓΥ^ί'^^^ ττΰΧα α^ύι/05 1^ομ'ί<^ου irjpCTJTöuj Vjpoü 

ίΐίίΊ ArtcT-rfL K-oJ^J οί'κ-ου/,ίίΐ/ι hroJ Tli^r« 5Τΐ] ρι κοΰ ^Κη \/ίΚθ\ϊ iTTTrjlk-oij 

/ύρηλίου ^λτΓοΑλο Ji J ύ^>( (ου^ ΤΑουνΙοι^ο^ /^Ρ« CHP' -'^''^ί' '->:>' J • M^fK-öj 
/4ύρήλΐο5 ΤΓτ"''- 

26 ι:ΑιμΛΤο5 (Ο ' • • • "^JS 

Upc<5 Ρ•}ΟΌ<ί'ί K\"iS ΰΙ[^κο\)]μΐ\^ι Κη$ '^υρη Α '» i^nS TTs ρι ΤΓοΑ Si ίΤη Krijy μϊ- 
. yc<\\i<, ό'υχ/οοον ίΤίλίόΡί, Trjx/ cJfn'Ani/. 2/ Mariccj Aupt-iAicj etc. [ur Μάριου Ai^pi-jAi'-Ju ek. 25" J)U Länox der Zeiie 
Wird durc^i (Jm au.5 Z. 16 uciioinmaii«. Et-ucin'Z.uixQ 1^25-(ίπ-\\τατ• Pl/IERECK. 119. ίη.'>ιι•ι<>- \^.7jSc\u Βγ.^•^"•'• rüljC\m. r|üc/Iil-i^e kuriii/e. ."uts y'UiO^ j wie e5 5cKeini: TTv*^^^. y '^ =. ^niTp«?:,' . S z.H. un^jCLiUc 

.\Kri|l- Zi.i W\AO<^ ^clieinen die biU'h3fjl;ciirt;:>i-C πλ^Χλ Λ nirlu rCi^Kf zlx pa.-rieii _, 
oiier zu. iVi/l η5 . R >/IE;<'.ECK' Idpurus. Η.γίπΛ. ßr. ^cm. raijum. rCur.sii/c . 
Nv'<iticiai.üunQ ül'cr jgl c i:>')-ct-c J/jr?i lug r !vi h^ ii_. <(UTÖUJ LCXJ •^tniilü-- [|i 15^ iV \,Y\ 
-l^g n.iU. 


1 1 ' 


i/irfe 

120. (Erjrtl^ Ehui5j (N(. 10753^' 


5 Kai. t-avurn fiik/ni Ι^α-ηγ \^.js unJ ivilcKenj ArcK'i/ f. P'^biirusiörscKwno Γ5.552_. 
In Jem Jörf crwÄ'}inl<n MüncHenerT^x^f il-etnl" ^ii/ä Ji" 11\hcr w'ir^ duck clor f ψι/<χΑ iiT 
ciuf7.ulö$en icin . 7 — j?> = μηΤ^οζ . ^ . Z.W. 5eKr un^iwU^ ^chrij'f. Zu 

Zoci pt-irp CO Vi 5 Scheiiicn iu: Rc5r€. niclif r^ckf •ζ.κ )?^S5?n . R\/IERECK-. iriilfz Elinas ., . ' Ho Aöjy. 

raburv{.6. H.7, rem. Hr.^^cm. FdijiAm. \(uri'n/t. 
VtSc\^einiäunq ixbgr tjglgi 5'rgl'e- J/<3niindrbgifgn . 

Zaj [)> (s<) <^To V Ka ι hvTu κ-ρά το ρ 05 kal <Γρ( ρ ο 5 
/Ιουκ-Ίσυ /1ι3ρη•Αι'ου ού ή ρου ,Zi[:|^(;<Xrfn-j σΐύ . 

ΤΓΐΤί.0 κ•υ£3τ(ο53 To(uj TiT4cniijV(<?uj /^'■jOföSJ f Zu ΨΊΐ/(ΧΑ (iiTJ vol. InIu /lOyGj y ; Uohl aufzul.Jicn TTOA^iO^J P.I/IERECK-. 121. Ρίο521. Mo loys 

ßipurui. Η. 23, 5" cm. Fr. •ΐ5,5-<:ιπ. HtirK'uinff unUk-^nnf:. llnn«MLl-<! ^rö53<z KliriiVe. 
R-'iv/dHric[ ■ 

Σ^αρΛΤτίίον ΖΌχ pwina Ji rn kdiÄar] -τΧι'1<Ρττο; ^'«'ιρί/ι-' 
hrcXL J(a ΊΓοίντο^ vwaiviLi/. li'iVCjcSKL μΐ ΤϊΤρα- 

ίκτΓορί uo f.x.ii^ijv' ΤοΑλίΟν/ cp'iAcjv |xrj c-f'niAcx- 

J il• £) /Λ.« ι j TL μ^. du TTöliii/ <3υ ^"c\ ρ α^γον O-.i /xJ. 

Ύη Tp'lTtj [Kjcxl i^h:« Λ ■ Tk d o!X\c( jVl μί Α ^ϊό'θ'ί 
άτον/^ 'iV ucnLcxi-i/nTi. acTTrajöl; τά 7r<xtJi'c< 
K"c<l x-cxz^Tu^j ''"0^5' iv o'i\xo hra'L ΐΓθί/£^ώτ•Τ|1/ . 

C "^^ΓΓ'^^^^'^^- 
μΐ|νσ5 Σοτ•ήρύ5 Κ*^. i5 J^f. /7. Cf^. 1/ER5Ö. 

Σ.(χρα7Γ(ί oi/ij mij ι/Ίόγ^ρ^ο ίττοικ•• 1 Zu Zcx ΡοίΤΓΐ cic) ι TM άιΐιλίΐη l/ol. Z.5.5j Uo man cruiiirkl- iiduL0c5 nnJ ViL/öUJOij 
und JrtS Vcrio . € κτίρμ-άμΐΛ i/cr5cKr(«Un [ur tcipa^io; iJ.lcr φιρμάνια . 
3 Ρλ5 TT v/orA Tip\ tsf dUS einem andern ßi-LcK.siabcn ICürrla 1 cr|- . 11 Es l^f- 

Pap. öxLirh. !/[ Mo 4.36^15•. '12. oiTOv [ur o((:UjtOk ^ ύμον ofuro/. 

RL'lbRECK•. 122. Piipifrtii. '^.li^cxw- Βγ. -^ cm. HcrVunff unbeHrannh kuroii/<L, 

'AiLti'riptJ vc<(;tpiiK}. ■"Ε•ΙΓίμΐ1'ό( cTöL 

5 Kpöi/iuiJ pcocvocL jjo cpö ρου 

μιαν' Xoi'^o^ ovV Μλ- 

10 ^A k-0 Ali\j ^T^L Ol ΙϊτοΧΧ- 

c^ (Ί ο w L τΓολ cTo. ^ a^c^i-' ' ic<- 

15• 5Κο TaiJc\[)ii/ iiyiL• W'c\^(\ 

Τιμί:• •]μ~Ρ^ι/- öTTo. . 
ΤΓοΛλοτ'5 öca.i/ic3Tcx5 -.γ«^- No 'iuy^ 20 Yl4A -o; l^CX cTTCX TA,') • μ.ί\/ • μη ■Λ Pap. V ; Jdsscit«-' ΗαΚ•€Μα1ρΚΛ Ζ. 7• 31. 3C c.*!«5j u. Vcr^o 2..Ζ. ^ In ?Αυτιή5-|^ι/ 
isl υ ICörriaiiri• ai^5 tj. II In •(TWü'ö.v' Ί5Ι <f ΚΌγ riqiQi-f d(x5 p. .'3 L . ΤΓί? 1 f] öO; l ; 

Verfe. 1Ü3. τ<χί OL ίλίηοίχί ' lau μη , ^S ■ 

25 Τι ciorroi/ ά'ΤΓο Τοι/ 'ΐον- 

öiXLCJv . ΜάΑ/Ιοί/ ο( ΚΌ Α ο ν; -^^ώ "^ 
ο(νΤΟ dui/n ipi/\i(A<rrtL αντο 
if)^_, η ί/υν/<χ"Γ«ι Jioc Α\οαύρου 

30 rrjb VUVCC1IC05 του ηηΐ^- 

d'nS j ου Χ: iL μ.ίΐΛ-τίΓτύ^ . 
'7ΐ<?'τΓά fc) υ ZlioJupi)i/).t...(X/\oi/. 
"EppiO^cTbj . ■'/IcSVaJou MpfTi^vparnci/J • 
3S L- o. Tifiipi'ou \CX(Kv^iOV k<xl<S'<x^O{^} 4-.^'y- 

Z. i. ρ ^ Cc5T<3 u J 1 ΐρμ.αι/ικ:ου /i uröicCo((rö pö5_) μη<^Ό(^) 

])a:i VERSÖ itrlnäll• drei -ziemlich unlcsir/ichz "ZciUru: 2. C^.Xi 'HpoiKAOt-inj U^l ^ o( ρ αΤΓι £0(1/0^3 

....... u'öiJ . . XiocTiTfavpö υ . 


Pl/lERECk•. 124. Fapurus. Η. 22,5" cm. 
Pnva'thnjJ. Ϊγ. lA^S"c-in. HcrK-iAnfl- unljekatini-. 3.(^.J Xcihrh .η.. Car. ku^rsivc. Zo •••ΗρΛκλεΐι1ί]5 Ήρα ΰίίο Vo^C'] ," ί' i''• 
Trpö Τίον öAui/ 6(ατΓ(χ(ο jji.ot.L ό^ι (/•υννο<ίροι^ 
ίΤΓΐ τη υιτοίΡΥ νΓίί<ΤΜ c^ot aVcxvTn [jijö'iupiL Κ'ιχί 

ira K-oviTcxv'rij Trxri<5Vu/" 1%'αί ή|χ5.Γ5 οί cXrron 

uii/ καΓίυνΌρ,ί vöi irt Τ0Γ5 μ,ΐλΑουοΊ ojrcc^ 

ΤτΑην^ i[ijAetnVhi/ Tz. λ/Ιχ Α 1; i « u' -iccw'^*"' lCfX.-^iJ5 

rriPL u/ACJV^ Kai tc3v ■ύμ.ύν τ^κνμά- 
τον, 605 °^o^ icTTii/j ^ί ^'^j<ί'ίTcXL i\vxi τΤίρι 
Τούτου 'vcxfci'iow' άρίλι hoci <<\.) oiir\ ίΓΐΤούοποΊ^ι^ 
■h|M(X5 Ki^Tcxf ιώόαι τώι/ tcTc^JV' '/ρίχ-μ,/ίΧΑ'- 
τον hrcxl ΤΓίρί MV ^öoXil ^ sVtö'TiAAi ^<3L 
^uiU)^ ''ίγοντι Kn\ ίΐ (fo\ «'/iiTo<jp£5 ίόΊτιν 
Kat JuK^fTöVj (iJut/o^roöTtAov/ μοί ίΙΊτπτι. - 
ου TptxjipoO Αι-ΓΡο(5 Jik« /■" ν Τ κ^χλίο^ 1 εύ<ίΐ|1ίΐ ifhcinf verbell rieb «κι zu iein in ?cr'iuj!>iL. ^ L-iMTi^/i?. 5" L.TtAiiol•'. 
Ϊ Κ'ιχί Ist nMcKfrcXaliVV) wl'eniijthrifbin j <:1>€π5ο isl Ίο Μχί <tu5iiciir(rKcn waii il ίύΐ/ 
am K«nAe τ,ΐΛύΡ 5«}•?.}- . ΊΟ Uli. Hom. (Jci. -Ilj 415- τϊ y'ofpW η ifixl/o; fj ϊ/'Α'ΧΙΓΐΙ''η Τ£^λ- 

Λυίη (WilckinJ. I1 Ρ^ί (Χ ι/οο aAiAipöJ is-l• nus ο hOrno i^r t" . I^. L. ά/Λί Α il ■ 
U ^υι/«Γτόν^, v /λΙ. ß. tu. ^3, 17. 1Ϊ f•. ΖΐΛ όΊΐΓτΓΐ'ύυ U^l. i-AlcK-cn, /rchit/ |λ pAptjrviy- 
forjcKuno^ Γ 5. 5S6 zu Nu X73 . ij Γ « ^ci'^^To^iJ • 125. 4-. JdHrh. n'. G\r. 10 KupiiJ μου aJiAd^io '/Ατί'Φυ /χί υ 

'Wi'^vö'is ΙΓοηττη ^t. 

Τη KOpt^ Το ■ηΐΛΐούι του oA^oKuTtaVj 

^ου TTiTUf^iji ρί io ν^αμ(^^ο(.τίΐ^ ύτίΡ «μεΡ(Ίρ<.ι^ΐ(χ5_) 
Τη5 ί^Ί^άγί|5 \.να(ΐ)κζτ'\.ίύνο$) c(X\o YfUcTöu 

iUi/opoCl-^ TTCpjA/löriSJ γρΟΐ/015^ KVQIUL r^-^ uo finlicii θλό-κσ -rLWu^ =. vpu<5'jOi^ νομκτ'μύτΐΰΐ/ (i/ijl. Ζ. ii [. j , cp. 5bor<ino5j 
Jöurndl irvternrtftflriiil j^qrchc'öl. iiumiiin^f•. IIC((a^3j 5. 55S ff. j Moiniiiicn^ Hermes 
xxw (lijoj 5.26. 7 V•po(μ.j i/KÜclcKI- atich = rp^i μ (•μ(ΧΤϊ uöi/rc^ ; 

ΐΛρ.•. k^ißyj ibcnsu 2.10.12. ^diA^/ II Pa[3.•. Kupio'. P. I^IERECK". 127. liiöuruJ. H.l2cni. Br. 13 cm. F^ij^m. J<:hriff sf^rlr i/crlöVclif. 1 Jd hrK. n. ΓΚγ•. 
Li •ί f C- ^ö n ^^Ud ven ■ iS" j.nu.cius. Lj-. ...α... 

C]uTn'ic:liu5 . C. f. Pömc 3 

]ßdebiu5 . (i.f . C ■ • • 3 

] &rasliw5 Joe. f. Γ • • • 3 

y^u\^'^-^y^s . l^ f- — L-6^rH — 

] . Iiu5. M. f . [L]«!!-! c Pesi nuntem Η ^ neuro. . ] ra η 1 1^5 • 

"] α ι tii> . 
cbcfiii/iui . 
] . U^ . 
Ja []lu5tius 

/A(ijr(iiii u5 . L. ί- 
α. f. 

A.f. 
C.f. 
Cf. 
Lf. Κΰ\η [_ 
Rom 

C• • ■ ■ 3 
Cor, 
~Cor. 3 föriu5. c•] [■. Fab 
: • C 3 • • 2 Crcint>iTa . 

. -3 -r. . .3 
3 /^p • ■ CO ■ 

liiilo ni ecl ( α 

Lau.A'i cea . 
Lu LAcl icea 
/ll fmo. ///>r ifriclit der f^l^ijrUo ol/ PiC in Jcni PapMt-wi nach ^\\ Α/<^ιηοπ in der Re^eL cje^ef^fen FunkK 5in<i Z-TTaus- 
dcUioen , z.T v[<i\\e.'\cU\ ^uch i/irlcicKf • ΙΊ-Ζ- /lufloiun^cn Jer Tri L>U5 nflinen imd : 
FcinCcntinaJ j Lcn^C'nia) , RömO'lmJj örCndiaj ^ Fdl^fiaj. Z. 5 iif 'im ^ri^) inu ( c PU'lERECI\- 12β. Papurus. \i.36Cin. Br. ΐ? cm . Faijum. Kltr^it^e. Zcif des Scfcrus /loCancJer (f5.2 .35 j'-J) . RECTO. 

k« ίάαρο S TiTiJ υ /4 1 Α td υ 
Σ ijl) CA <rr<?u Evcipov•^ 

οίΚονΤΛ Και ή ΊΤουΤου 
γυνή ^o(pO(Tn«5 ^ί^ι^^'^' 

/ί.ϊτΛ trvpi'jü Töl) 3ίύΟ~ 

utt/uu (XUTr; καν υτί'ο- 
'/ ^^/r/^f yfp. Pcr^elbc Ö2MK Oder i/lclliidif sein t-Yilcr AdVil cirndnnf PTebftvn. ]L Nio 52._9_, ii f. 
(4. 135.J Zur Oujlei-i- i<n<j J)cin<n lje7.ci<rli η und, 1/jI. KeriLjöH^ /i rcli/i/ jf y^ ^ ci«i5Cr<lcm 

P. öxvj. Ε No 477^7• 407,•2ο j RTi-bfnn.r Nö:^i5^2.. RLdnd.E p.i33. /3ff. Dct- 

Bhimann fun.jiorf riic-lii (ql^- i-rupiö^" der Frei u^ sei Ci,- iv/cil er oIcilIiom /lifeib iitj 5<;ί €s 


'r<au isl- /lelhichr ein lcupi<J5 ΛίΓίΙτ die TpivTfxi-/: 

Ubfr iiu. Bcileu+una iicr ■frpUTfVi/ii_5' .5. i>erl. blu"|jl. VoTncd-v-Iirifl [(^o^^ Sn. .\^5 ) '^\\ck^nj 

hrchw/ 17 usf. Zu ihncri acUoA auc\\ .■icr iJ'jrnTiK' (-•>. Π Ovti .ϊίΓ ,Ν/ο ^'^y, 4.") _, k?r ^Urf; rCri^ 129 ■; 


(?.\[0S2.) 


τον lvtö'TOro<; ίΤΰυ^ 

\ ι Λ ι 


i 
\oO(DQVO^ Möuo'öira- 
20 


<. ri^ Ί T/.1 \/ ΤΓ< I/T1 ) K-/0 1/- 

dvTOu i^o^j iV<3u5 iiK'öci'- 
/5|U.oCi(iu του η^^ΤίΤοί- 

rpöu 30 16 l.liV 6\ά^ον. y[. MuUc5'i^xo(Tipiiö5 ΰ K-rtl ''/l/\üc\iiu5 5. RTötfi'n .IT ^Ό 3lb_,7J. 

<je5 17. /Ipr. 'fSg : Aicses ^a6S<^.\c\^ hAck /Indlödie i/ija Röxy.TjE Nö 477, S ; F Bor.iNoyj^^.^) 
in '■■lie £plneGenli5T«n dnueaeiin \A (_6-(iu<:h PF/'^rr- No 5^/•^ 73 ^ . [\\<r !κιπ Jclf Ci- iun w.ihl 

ileichflcicIxT , iön^f enrspricnr (Li f-Cdclinii'iiia ilem Aöicxk". /1ι(||.ι iicMil 1^4 d<rinn <3ixc/i J^i rehUn 
dfr "Ud«52.i||'cr (κ -jlj limfer ^/l jp icx ι/ου. Ηοό^ uni/«rjs[dn<ilic-ii(.'r i.vl ί Κ'Τ-ΙίΧΚΐ'ί'υ (Zo'ij^^c;^ 130 

(c.H.i ΤΛ[•Λτύ v'iir(t^ij 


3J ... V/U^ll/ 


. fX ( Σίονη^ον 


ο / 

τον kvfiö U 


V'EKSO. 


^0 (l.H.•) .... TTOTj'05 ΟΣΟ 1/05 


d« .i'uKjUöpia[';(f]5j '«/i«• P-Tei3fun.XA/i)3li_, y. sy./^;. 34 5. Röxu. ΠΤΆ/ο 7/3,/ .• TTc^piTi v;^j. 


Paul M.ME/ER . 


P.flu4_5 KECTO. Nj 40 S5. 


Papyrui. H. izcrn. ßn 31 cm. kanzlii^c/u-'ifl-. "Zeil• ^iS l^larcus Qi.Z.^CA'/). 


ixzCrpl•^ au6 ßimhi-aoebilcUerrv (νίΓομί^ημιοίτίομοί). 


=L_y jj Μ 

Unl'Cii€uferi<Jc -R^ifc einer kö|w.i)>n€ iirifi am linK'iin iv^nd^ :,'\cl&ijar. 


Per abcrtuni^ i^/aUl ijrö^i'b'- T^il J^^ Pdpurui jchlt. 


Köl.lL. 

\/o\rro(L iViiv Tuv TcxaoU. 'nUoovTc^v 
iTi p ι « ι ρ ί \Γί|ΐ/(Χ t αυττον Tnj ΤροΗτηρυ?•?- 
uJC53j ^'^'WTp35 i[i^J2l•^ ■ K'äv-cx τΛ UTro^i^fz- 'l 2•2.00 PrdcVinik-n. _ Jjunc^fuj lif ionif nichi" i^eiianrii. LS Die LcounJ. ύτΓ£ρο(ι'ρ£[ 
o{ iiniiclier. _ 57b i. uvvcivrcui . vcrf» 131 JiKn(f zuci^r Ha, 2. ■10 Resfe eiiicr Zeile.. koi.JIL. 

το Τ£ΐ^τηκοΐ/τ« /löiTC« • . . . προ^Γί/^ [OjjKrö5 AvCpnAiou . . . • 

'^'i i/rj^ ΤΓ?ρ , . rt . [7 

K'sl 5ur[jji'TJ5 TfcpjLC 

μίτ«[Τ5^θ'ίι-•το5 [ 

Κίΐ'Λί τω \^yi-\.L•lύVL• 

TcK Tel ^νλΧιίό\ον 

25 Σνούί^ι^• c p^pL-j 

'^.'^ί^) rptcx [KOKrrx 

ii'5 τα τρο^Π 

ίμ'']5" 4^ 

C<L/[ 

2i/ii crdciii2.£ et-Kjc;, im Ji Jw-3|k5V<T(. . 25/li Pi'c IV^Ji-fe. • • ■ ft pcJ-^Z-ii^ 

rubriCii. lu-llcichf- (,ΐώ.•,<•π. ^iVK 2.25" ff L^Ci-muhmdiiv'Ciie |ι.ιΚ]ίΊΐ Jcri>M.v.i<:ii t'ro j'niicn : 

["ύ ϋίΓκΛ ίίΐΓί/ • ripi τ^'ΐ/ άρι-] 

"^μί"^ T'pioi [iröv^rcx iKTUVi τώ οΤρ«τη ^^ώ 3 , 

ι 

vcrrc 132 


R 11040 RECTu) c^ TcN TTprO Dl K'ovi"« ii'cHr]t.<i.Lj ία Ci tV|ä"3 ( ,'Jo lij^oj Pdul M.MEV^ER. PnpLjrui. ti.iZCni. 3r.3l cm. kur5iuc. febr./März iQO o<ier ISZ o^Zr Z1 S . 

Reife ZWti'ier kölumncn Si'n^ erhcilf-^rij i/ön i]«r ίΊ-^ίίπ ilie EnJcn lifr lefz-fen iO Zeilen j 
Uon ^er :zueiUn Jie Risfti dei" l^^izfeii 5" Zeilen. PieZiik iler ZKJfiftM K'blumne' ί/τΙήκ•/ί- 
ca 6 Β Buch sl-al:^ η (s• JT Ζ.. 3 3 • 

Kol.I. 
. . . .2)(^ovs 

vrrJop>Ar|r[ö5j 

ίου μέΐ/η 

. ... -3 ου τω Υ ^ 

S ] K'öcT^cnjö«! 

] 0('[ΐΓ](Λμ'Γα5 

3 . 'Rj^wicoi/ 

. . . . .J «ι/ι/οΐ(Χ κ ii'-Ti- 
... . ?^μί\/ΰί/ ίΨοκ i/o Ρ - 
10 Γ^ίθ<ίΊΐ^ ] Erlasse \'ΰη \rc\le\\\-cn aix^'c ότ^ατήνοί [und Ro((n\^KüL γ'^οίμμκτίΐ^;) aer HcpU- 
nomli 5. B.(>.K. IST; 4^4; 646. Per Inh^ilf Jc^ liier i/c)r//"c>,'.'ncion ErL<soe^ 1^.^:>Ύ sich 
AUS den <pdrli flie/i Frd ί )nen ("Cn l(?ül?r niclif iififimniin. Auf^aWind ijl• T^J ''Ρί^.^μίκί:υ\/^ 
1,2. Fo [:λ] 51 Tt(\ ν/. 6ollie nicr eine in^ X 2.1^ zu 5zl2.cn ^i naliece /luifunrw/K iur Coii- vei-tcL 133 (Piiö43 ^Έΐ^ίο] CNo -lOSSJ Kot. Τ. 


Zur E"ruäi-iz.w.nd^ i^ön IT, 3/4 i/^l. Pilfenl^erderj ör. f|r. iuoVi'. ^L. Γ A/u ibS",, 3 ί,^ ^^,\^j^\. bojj3t^, 

Paid N.MEVfR. Hu iOSj. 557 UERbÖ. 

ßpijru^. Η.Ί20ιι. ßr. i3r.iM.- Fviijtdn. 3. Jakr/iun.-iirh. 

Lfeivt^rWsJcttCrlio' fen aus Ar^inoe. . DiV. llrK'i.uicie. ^l'ρt-Λ^;c/^hcr^ Jh^ l/cr.sci i/.in Nu 5ίΓ7 ; ^"le <i?'norl• ^cr^clbcn 2.Cil• an 

OifriiK'd Ij 325" [■_) ■ Jn unieren Liefen biacanen uns Ui^if Jcr ciarl• 'lCnannU^^ Tcr^onen 
und S^fasi^n ^cr oidair. Bolhi liah mif [inrecKh tlic Lokalanaabin \juii ^i^U.J 
au\- Ale,<an.^\ri]a. ίαζοαζη (5. Wlkkin a.a.O. !_, ^2.zJ . 

Arn unrCren Ränac jMl• in (]<jn cr^^fcn 4 Kolumnen niVhfo^ \Co\ .'^nlchr menr u's 
ßiac Ζίίΐί., Kol.V'i un4 I^iT mi.hr. 1/om ύ^?ι•<?π leil der lirkunue leMl• Ja^ej^n ^In 
liiK-cicKf licKe5 •6lw.ckj hV Zahl dei• |2Kleri<^cn ZciJen Iti^it ^Ί^Ιι aiclif f>7if Jιcί^Cr/■ι^.Ί^ 
Uilitnincn Ci. zw Ι,έ .1^16. Jir, IG. 17", SJ . 

ΤΊο 5clir([f '(.^t- JiCiill;i2. oA?r li'ilen tcili.5 ein« 5cKi• iiKnliciie iVi'e die t/iJn Wö^^ . £rucn• 
s\ückiL J?r^e(i;cn f?<3l/«- 5'in<r| dbcc ixfohl Ju ^ι'ίΙ'Ή l/rh'tt/^cicn niV/ri". 

ίΙπ^ί.ι-ιΐ Liircn fnlhdK-iri ifetj erbc^fcuerzcililun den der 
fe|ki5 cU'alKcrj : <;ie zahlen S" d r. ( ΙώΙ . 1"^ 7- fS' ) ^ 

^(X ICI V^rtTl <; r Li n5cn hü η l\ I er J : diri^llein üt<fjc(uhrhe :-ahll- -iJi; Jr. ( ΚΜ.Χ,ϋ/.^ V7;5r) ; 
KjC ^yiTi ρατί< C2ini^-(iai-.<ilCr rCsp. /1rl;(Ji f^rj : ii'cz^hkn ib dr. Ck'Ol.IT;^; f.J ; i^i. Ci^U.^ i7"^2._, 

V'dr^c 134 2_ 

«TQlKwvu (^ßrofi'qck'örj : fieziiMen 3" <ir. (hTol.TT^ F-I4J j \/^1. Β&ΙΙ.βΤ,ι-δ'^ 
ho^CPUS (Fcir'air) : Jic köl. 117"; l-^i duf^CZaMfcn WerJin zvar m'cnf dli Solche, /'ez^i'c/injf^ 
(iltr ßcflinn cltr Kölunj ne. tnif iJfi• Rulr/K' j^Kifj . Ein ki-dlei'c/i /M/f ßifÜ.jX,/;! Zci'ai- 

liJfi Jer KuLriK' Jcr Κ'ί7ΐ.Χ_, z-s acnannrcn 15I- nur Zc jtc t^rh^lhin^ d^i ich 

Vtr6ι<.c\^6^J<iiS<L Zu Τ,^νΤΰ Wu\a2l$ Crjänze. ^ J y r^Tl'tJ Ac\l ( ßicr l/grK-üufgr): slc-2uzhi in 
Ib ar. Kdt.W_,4-S tiennf ί^("ι2^έΙί;<Μ ?^tjQn.e.n wie. IL^ 3-7. 

Niclnl- zi^ ^.nni-lfeln i5'|- ^^ijf i^CU'crbii <icr rCöl. X, 'i-J' dixfiez-« W/-^n_^ ^i m, ? d r . Zja.kUn ^ 
ekn5oVcniJ cUi iJtr Zcllikf- ih kö 1 . TTT u η <i W/~ ^üi 2.rCm'il• den Bi^U• $ JT ^tnannien Peh- 
5ßnCn i-acnriäcli Sn-iii : ac Zählen 46 dr. Ml-Vif^ J^-y l}t<i<zqncn uno (jic-i'^ll'in Tct-joncn i^'u: 

koi -ΙΰΤ, 1/. 12.14. 15. 

Jidi KolumniL uar m sich qLci?icMu5-ien_, Ct-ihhiell• Li^in me'ni-crir C(eueri>l. hfachrrAificl) 
_ öL Von acr~Se.llje.n n<jho i:if MiJif Jic/ier- iin^i inncrhi-TÜf jeazr iXolumni (\Ül B^.i^-'i^i rilr U- 

J3ie- in unserer L•\ά\'<l. C'-.'^ hnrcn oti-d55cn judrri'grC , 0"f7Via5gn , r/^/-j<. zJiiilc /cA in 

hah-ciVLnain j Lue. tiiliCr un I;<2)c<annf«.n i/irjic/u IcU m'if Cin<!ivi (Ti'iu.z-• Zu l'ci•'^ /ci'ciieo /if 
\^Jt66t\u,J ili'e >5"hiijf /Ir^miej ///'en 1502., un^:! iiüt Lndizes dcrd<?ii• 4^02- crjchiizh^htn 

iv TU} Γυμνζ(<ίΙ^ (rcaj^. ου) TjS.^.jr^y. 

it^ Tij 'Έ^μΰν-^ίακη (Γί5/). /]5j Γ, 3 (ίΤτ-ι [1) ί 1J5J . l^i^- ('^pr<5VöTnj5Jj s.W,io. 

iv το Θλ ρ ΊΓΐΛ C5J rc^jp. -Τη Q(Xfc(xr[(A JL,\z. (μ^τυ j^ara^) . Wjto (^\<Q<.<r<iiTs^cK^) . 

^^^τo k'/\ioTrc<rpi.i/J T^S". i^ervc 135 (7,57 VERSU.l (Κο 10^73 3 [CT, e: (^DT^^ru!/^ tj •ι' ? ) . JIL, 3. K', 14 .. W, 5 . 
-j•- f/ τώ 7Io;/V-<-ricJ Γ, c. (ori j^n/^-j. 5Γ, 4. 

^ \,^ TiU Tl « l,' ί ( ο υ ^^ '- ( '^'^ o'ifLTS- f« 5__) . 

f ii^ τη 'ri^in^v ί(ΐΊ>; Κ(Κ• ("■-- Έ|7<ίΐν;0"Ί(Χΐλ-/']5 1-J JJi^/ö 

(1/ τω .1 < outipiiu II', II (K'cxo>i'iTi piXj'j . 

f (5ΓΤοΓ5_) Ζτί.ρ,Λ ι/ύΤΓ/\θΚ-ίΐ(5 ίΐ', υ (ΊλίΧοοΙΤί piX5'J). 

U^ τί] Τυ^ΐίχκη JJL, ΐζ= Μ/^ 5". Γΐ/^3 ^βαη•'? ύ;,""] . V ιΐ (cxprc fVöVjs^ 

f loifxuj^üv 1 T7 6 (αριο κ-ό•ϊΓο5* ) . 

t ii^ TU) 'PiXojü'uv . T,G. rl^^yD C^vToru)\q'<; ? j . 

cu Fdurcs Trc<p^ ζ,^η^ο^/ IE", 5", 

ου ΤΓουτα rrcxpc^ a/^UFt^i'j HT, 13 (i/jl. ßi'rU .5 Ζ,^.αΐζ 6" _) . 

btrU._5 hJernfn nocl•, j-ölrten d?.j in unicren Liik'n nichh irwJi^nfe jfr<n6'5>!riiu<.i,-ir/ n're. <K- vtrh 136 (357 ^£'^^'^3 (Xo üoty) ^ Köi.T. ί 2 

... 3 μΰύχΪΊ. c ■ • ■ : 

. . .j cK ii/ T[i32 Γινμ[/ο(ίη2ΰυ 

/4Γθ5 Σι/ Tf^ MvPL ί 1 
5 1 
S 1 

i'7 

5 η 'ί 'J sn 


5 η 


ii 


sn 


ii 


^1 


^1 


/5 "^ 


t/ 5] 


fi D ])ic t)t<tyif-nö von 40^ J)raclMnin ^dij'tj AaSi i\n BlWaa i^^n S^j, S^rachrncn C^N i'J /<.'ii/fj 
vlilliiclif ixl^o S Zeilen (.<. FiniciluajJ . y ίΤτ/ίΙίΓοί/ 5. RTilsL IC No 4-17, 23. 

y [. Δ\.ο\.'υ<ίιΰ•^ . β Zuiichen Αμ. un^ ΰνληζ \${ ein jrita• \\üu\n \όιλ c<? S 2ucn- 

itiibinj Viv\.<r^a(\\'^ ίΙκ,Γί-ίι Jv^cd^ jifluhii <J?i r<3lu<rit.s \^Jr cicr iVitiirCi ί'ί<η J '4er Ruck- 
ititt. -iö l.Nu^cpai^. 11 L Oikr^LO. i^. i. Ηΰίμ. -ίί ίίο J)rflchm<n = 

^104 ^Z.gj -h So (2. 'iS": <rrtjl)ir5j . i-'ii-i'C 137 (^Z'dJV^^^O) (No iOT/j Γ \<ο\.τ. 5bL<-rcn cinir Zcilc^. •3 FC 

-7 '-Woci Ί^ C" 

ί\/ TCO J^5 γΣ: Jc^i/TTiX λΜ 10 -■/ΐρ-Γυ/χςτίΤΛΤαί^ 
ALö/ii/fjj iw τω Ζ-ίύυηΡον S '^ /5 "1^ 


i f 


Ι Irn am ^Mu55 \ά vjo\\i zu Γ/^ϋ ^''7 ZJ-^ er^änz-en . Z.U. 2.-Ί νΛ. VF 3-?. 
Ίί 32-4- Prötcfimen j ei \i.\\\V <κ\6ΰ ein Pcfi-d^^" Ι/ύπ /"£ J^rrfc/imen _, ^'Jn (Jen^n Z. -i U£rrcL 130 kOi.jJL. 

Spuren eiMer Z-dilc- 

. . .3 . L' iTi^] rc . . 3 

. . ._ιμιοι/ C^Upös ff) C • ■ ■ - 

. . .J. ßlMV CJJ^' ™ UvTTJi- 

π ] ρ μ CO l/fl j" •£/ r/o -tfprHfVMtT-U- 

vi i/t 5 ?. \' τη 7ia' /\ ) / λ \\ ρ « ß /U ^ η ■ 

Ai-oXiQV i\/ -vis 'k ^<at[ u 
TItuoi-' n-' Tn Zupairr] -i .) 


Lcr 


) 


Lf: 


j 


Ά 


j 


lC 


j 


iC 


5 


^? 


i 


tc 


i 


IC 


j 


■L'C 


5 


Cc 


3 


CC 


j 


LC 


3 


IC 


L^ 


■ ■ 3 


^^0 


• • J 
/S -Pie Zeilcr\ J/CjCt M'luninc ίιπίΐ .<elir ^clircq'ii kjm Ιΰύ'ί i?ach rccnfi" frl'i^d/icnd CK^schnt- 
hin j ι^ΰη Ζ. 6 d^ ύΙίΙιΙ: der ^'ieuirlch-ac uki ίίφί- eis Jei• iVtiini dei ijerrCj^Vn£]?M ϋίίκιΊ-^ίί/ι- 
leri . 3 fJviröL = \^υμ.αι\{^ ? .j-^/lj/x^tj^ci^ ICöi-noieri" ciu5 /lJμμcJ^'ί75. ΊΓρατνΑου isl• Jurd)- 
<Ii5rrichcnj ΤΓα/ΐΛ'ΠΟ lifrMl;<.r^<?5C^rie[;cn ■ 5 f/ach .^ieic./• Zcili /ifWcinl ΰίι^._9ϋΓ,Γ 2w cnyJ'.Tzcn.• 

jelti Pli-Son 'lil• hjohl ßQU.^]£jy jenannir. S Die5>dli;«. Pcr^n 'is't 3QU.3 ΙΙΓ,ίή- ßinannh- ΐΤΰμ- 

θ"ϊίθ. 1^ i.W,5.- I. Zivpia'/rij . U t^Iach dieser Zelle 'i:>i Bl^U. Sil, (^ ^u er^'dnz.cn : "Ajyd- 
^c^<iiC6) ovTuvivra ca. j ^(^U.^T,S Ίά zu \αίη -. Äioftcupo^ öl' ττίίυτΠΛ' TuVcpja' /i/l;'.r/i•^ 
4ix BcJewiunij (5f mViif kri^rj s. Z. 5. -14 s.W^Cj i. Σλρο-γπΌι/^ hlv^i^alu ■ Fäil.J 

>i'<:<rhmen j di'c Lr?3d mliuinni«. <ier rTölumhcn tc/rdoe iif 3 . . j)c<2i ciimen j diu erhiilhntn. 139 (35"7 VER50) 10 15 Khijv:. >^'X ρ «■ [ 

ΕύτΓϊ^2γί'^^^^^ 

Κ ν oi\öV \^ τώ /ι α ]/ ν. L 'V? 

Μ CJ ρ ί iJ ν/ "5 1^ rtJ ΚοΠΓί ΤΛ) 1/ ί. 

rCcx o'l J η ρ (Χ ττα / 5 HuXö 
11p.^5 Το Σ 


(XUiLOV \ο KOL ^'2 5 


Ο'ν'ο ^lOtyj 5 <) y c: 3 7 ^/^ c 5^i^ 5 fJ7 WiC i-^ hciricjclf ο .^κΛ um pcxciiT^: 5. ίΐπι Icifu/Jü ,. 3 Sm-U.J) 37, / J ijfzu ieoca: 

£r'iT5)j *L5 l^-lill- ein Pi'h-au Uon jS C^>' 2.^J J^rJ^cl^n^en . :) l . Ki\ οΌΊΤ ζ j) i-Ti ζ . U Z^Crjf 
6cl\r\e.l) <\ir jcUre'i'jci• t^ci'hi Έ-ιηΡου, dann f'ißt^ '^r ci/i Ρ chi. Aii ii nacn ( nl dAüiC'nij 
αΛύ |1> in Ap JM5 d \\'0ΓΓίγ€ΓΓ • ί. I2. 13 . llandell• CS jich ^'^va utn .'x'.tfinz.cjA/unycn^ <iu: :>um~ 
mierf l 1Σ Γη /ViT/li^y i.sf i ί'ιΐκη Jcr Z^i/e n^iiKdcirii ίΚη . ΐΤίΜ/ί/^ΐ) K'c'rri c/irf iJt<5 

TIcM^nöu- Ai^ r isi neli'.ichl•. 13 l. c'^^ '^'^'^5') ^TicPni-'ö'ir/U'h-.n^-^j - n-i <icr ,*\i\^nx - 

f Κ'ι•Ίι(-(:ί-^<|τ\(,<6 2, . J)i'c5c Erklärui\(] crSch cm h ι ni r Wa'ir.VclifiMiiVAcr dU cιn^.nne!}ι^^■in j 
^Hp^y fifi o'Ti J'ni ΐ/•ίΐΤΓ/1ίρΊν•ί'<, .-iCL i<m|-ci- den hccKuXftTi f\'C'i^• linfjciühr't ■ Dili α V^r >d 
iot Qilcjai . H/'S" 'ö'i' Drachmen isl- dm Lceodunt^z^hl unij der Κ-αοΙΓίΤί Paryy _, 

^I6,,\ir LfCidDif /iCfr-ad der Koiumne.. Am /iMMnJ dtr küluthnji ^ian^ aisa iin i{(U(rb< l^CrTd. 140 Vöi.V. . / 

Tue•' ü -Γαρ Υ 1^5 5 1/ ταΐ^ "/ϊοτίκ^ j η 

Z.c^piiV.'^^ iu τα?^ ■'/Ιρτί Κ'Ό rL j η 

Färpö5 !(/ ri-j Hvj)L j tj 

βο:κ-χίΓο5 ^i^ Τπ ΤΠχ/Ι η«' U«• y η 

/liuVK't)pfl5 ίΐ/ τΓ^ 'E"p/,<:öu\^L[:ic]M j η 

^A^i\\o([:^ 7Γρ^5 r^ Zicjunpijuj ^ ρ 5 -t: i:/^ PJ' .3' Frijiitnze. ct/^nfucl/ i?uujßo(rt)r5' nach Γ,^. 5" Ι.^Α^Τύίς-ΰ-ϊΓάΐ. S ι. Söurc<- 

OlU. S und J) i/AfTuKuTTOi^^ ■iö Zftl/7iO('/l 6.x, 3. 1Z J)er fiicr <?(?rtiinn1^e iV;*- 

Tn Μύρι. J)iinac/i /'iz.iciii iich jX,i--6 auf d'ie. n^Tulcorjt. LMuipl. 

13 i. Iö</lc<i(^ "Uö:cpo<|!)ö/^nj; 5. v.al[r,j>. -14. L. 'Epfxöu-3~iiMrn . ii??^ läl• nacn 

Ij 13/1^ Ärdanz-i". Ί/" /l/zl'l) J^rdc/l man j /^it Ue^aml•summί der kbluinne. iif Mickl• l/^rft 141 ( 35/ νεκ60) 


5 


■ kOi.K 
Tar^£ 
'Ilp'iuw' [ 


i 


Ζ-Γ. 2 
"^ Η ρ cx κΆ Ιη ζ \v Tu] l^cXUTToiW Li-j 


i 


• • 3 
ζ "^ΕίΡμίί^Π^ kv υύ ^ÄKoiiyyJik) 


s 


. . ] 
J-i)u Υ(χμ.[;υ\/ ικ τώ Hvcoiov 


s 


• • 3 


s 


• • 3 
Ι\0ΙΓρΠΓ5 ί^ TCJ Θίοα/ΰ^ 


■ s 


■ ■ 3 
Ήρά^ "^ 
W\ir brichh die kolumn^ i?h 
iToi.yr. 
. . .]■ «c• • . 
. . . ]ωι/ ifi^ .... 
35 ΣΙ- Trj [ 
C X <y /^ ίο 3 1/ ^ίι/ r^ /4 Kcx ri 4; 


-5 • 


• 3 
5 . [ΜτίΟ]!/ έκ Τίΐ Σα|)ΐ-(Λΐν(ΐ 


c^ ■ 


•] 
\^'Z(ät1ioLqv ΐί^ν TCsj TAJ NvTL- 


cj • 


•3 
L^'H^Oji/ ciji^ ^-^ Tparp-y 


^5- 


•3 
flicr tnffif cii€ Mlumnc ^K und jjrctise. iMi/i dtrr X<rlir«(/'iinj v<?n k'ijt. JC );n Tori"« irjii'/i2-f_, nicKi" cji'.: <\urr .^ez^hlrc 
oiiutr^nmmij 4ic aber -Z-iJCiUllaj duoK hi«r n^niid! Ί β Sprach me.n har^cl•• i5r<jicX',2. 
Vcrdeschläjcni. D-dcin^und^ riclil-;u iliinn halen. kiir duch PT, 3 : Z-CfrjrAJ A«''5'3 Zi-c Cr- 

iu)l.W_, Λ. erjüiaz-l- nucl^ Jii:^ -11 -- l.'^^ Ko<i/ υίΐϋ . 5 eΓdίΊ■|^z.^ nuci) jIl, -ίζ. ί Cr- Pnt<L M. ME/E^ 142 ^Κ uocspdV )\'<χμη.\ύυ Vn.1i(c\i/j /Ιι^ι-'- 
S μί(ι/Γ^ι/_; -"/Ap^ßi K<3i5 V(ÄoAvfAo<,<f 111/ . 

του K-^ujPiöU ΦαρμοΟ'^^ι ricprcMnJi- 

[KjcXTH tiT . _ ^ / 

10 [ΐJpλημo^υAaK id^ llcCi/uucPi^ TTavpo- 

cKjaiöcxpo^- τΰΰ k-fpiöU ^Einla TptTrj j7". i» 7 <X^' /4-2 

Ί und J Zur /luflÖsKiiq,. -r5T5/l(ioi/nr(X(j ;p. WikKvn^ ,4r(rKiV JttT, 1J4. JIT, iZS; i^IessAuj 
kdrdni5 und ^i)knopd\u Ue<,o<. 5. 35 ji.; f!Luncl.TiL Ho Ίζιΐζ <x-c (r-S^fJ. 

ί utij 5 U Σακ■^'ί?r(αLύυJ Kl^jcTbu. Ζ Ltnj li) J ρλ r? μ^;^^ l;,\ ahriOi^ ^fd/f ίρρημο- 

(|Ί^/^ο( κ-ιρ(5_, K)ie ausgesprochen j über J^n iVccii^^L iLui^cden ^ un^ X S. M^i;s^r_, 
Urdnim. d. ürtech, Γ4ρ.^41. brzöll uaiii'Ltiiui'n jur .(."njeluin RlnupKiV 5. Ρ LJ-rcn/. 21 
(Jö SOa (lljpril l4-2-_) , f^töniJ.I t\Jo 30y p. i.j- Ci-.Jepi . ^^B'J ) WöM auch P. ^r^itf. X λ'ύ 5öm 
(3>fa'rj I5"bj_^ RLönJ. JiL /Vo •12ί(^ ir (r.i./tp-W -iS'bJ), izib α β. Juli" •I5"i' ) ■ 3/5" l/j!. 

P.lircnf. ITA/ö^-iJcj^ Z.aff. ; Jiu-ripo^'iu/lo^' $. oudi P. P. jL'j,. ii.c STfU• iJ.-',^-. 3 un\ il 
i. Wavoü^iO^ . 3uaJ Ί1 l. κό,μΓ^Χοί/ - \r7^\ii(xv. 4/3" u η ^1 \2. ΐΛίΥΛ^ο,γμίί,'πν. Ycxid H-HEYBR. 143 ρ 41ο5Ί Α Νΰ AOY.j. 

Yapurus. W.AiC\n. Er.30ctn. \\ürjii/e.. Hcrmo^o\il•cs. Z-eil• λζ£ Pr^'nüs. Per P^^urus 
bilirUf ι\άί ^rucho\Cickr eiiur α^•ού$<ιη Rolle-. Z-ti i^nur cinJcrcii kulle. aehörtts^n P. ιΐύ5Ί 
ß-D iHo -lö^^oj • Erha\lre_n imJ \/ΰη unicrtr UrkunAc 4. köl um;i e.n _, i''jn der crjhn 
niA.r dliL Z(£iUnenilcia . rColu.mn i. HL unti TlT iind ^r<5irk" t/erwi^<:lih^ Λ /irj'ciiWer L^ij^r. 

CjJj^ llp^JcrliCiWriKii^J tri- AJrid'^xuPöiO τΠ5λίθ5 JiKo^irCpioröij'j [; Υίντ)(μ<χ.τοζ^ Töuj 

1ι/ΐ<ίτΓύΓί?5 C ( τον κυλου ημοι/. /1 1; Ρ η Α i'ö u Tpöcßöu] -ZS0/J.S/ 

2ί|\σ(</-ΓοΟ lCL•lλ(;Ahμo(rö5J 2- \λογ\<χ.νί]. TI^-öOl/i^ /ilAou pl wu^Co^J 
-^ (]ί5ν(ιΚΓίο3 -^ sTTT'« rmLcTu τίτοίρΤίί i/^ Omfn 4- uOv(Ikcj) 
5 -r irlin-i- ημίό'ν T^LTOi/j .... <5ll/(fJ~i:jAliJ 

?- OoY(lkU)) -r τ'ίΐ/Τί ημ.ί(ίυ^ "Έ^ό^ίν νΐΓ(ίρ^ ücXtK-iö^ 

\^υτ(ί9)^^}<?μΙ(γου) Δοίμ^οόΤρύτου ^ Juy(LKc3j — si/diKc<.j Vcii/oi'roiij ToO 
6νμ^ο\(ύυ) j- Jö^^KT/oJ -r• \ri γ (. 
10 (2.H.J ^.^ /l(tjpn/!iö5J Σο;ρ(Χ7Γΐίοι/ όίΚ(ο<-ίΓ^ί-3Τό$)<ύ(ί''ημ(^ήίομ.οί.ι^ ΊΤυΐ^ου ΰύχ(ικύ) -^ An ^ j/' k-cXTiü Kit^fi (μο(Γ<353 του] I ii/i<frAl)ri)5 ccf. 3 Mo|^t«xi/£i s. ^(^U. ^^2.WjY.22.. P.nmn. 
Ι Nioj6,z Oj. CPHermop. 4\. P.Rr. 2y_^ 5-. 13. /j, öpo^y^n .>. ßiiU. 5"5"/', i<f. 4 j_^ 2 /l2.. RRr.7O7.2y. 
P. Lip5. Ίδ^^. C PH ermö|). 41^11. 6 'Ey<fixj s. P.fir. 2.,ΐ6^.<•7β. P.Loni. Κ p- 2.sy. z6o.Z7i. 
J ί1.2ίνύα^'ϋ^ ί. ΚκΊΙ. ]OjO WjZt. Ebenso lil• iJohl zu Icsin. ?.Fir. 3j^.. P.ups.^j X^IU 
Dem Dckaj^furin vir'<:| aez^Mf ri\f 

. . . ■ (fn/u'KTcü^iU): 5-L . • V j ztxidin/TiejT. 


3i-5- 


l/drf<L 
144 

köi.jlL. 

-ur(i[>J ΈρμΣι'πι/ου 4ο<]μΓ<?Λ^ρόιτου -irupjiy 

^ di."'y(LictJ') — iCl7 C TTjupJL) -Π 

(^R) vT] -' "TCötO K-vpiJC!^ mijroi/ N/^pK-öU r/lupjnr-^j ii7i^ 

25 CTJU c. Ί4 BucKif. 3 . . . cJU Kai . Γ ■ ■ -2 o'c M0}^k-Al/5,L 


7 


h 


-i-^t-CHj 


^Ρ^Γ7 


5 
y 


■Έι/.Τίύ 


α 
i 


Ziv'öaji'i./Li^ 


ii 
" 3 


2.M.5ainr/iei u 


10 L'erfc 145 \\ci.iv7. 

( -γΗ.) Tipj£5'ßoj^>^f]K'i^'j iTi L•<f^p^υ^ΰl•'J iHrpc JiKaCTforais) 2 

^dTiO Υίνη(μ(λ•Γΰ^^ Του ίΐ/ΖίοΎωνο^ . ^.i 
ΧΌό tcupiöu τιμοΐν ΊΓ^ό^ον ^i^c\<r-cov^ ΊΙο'/^ίΐ/ kaT<:j .... 5iclur Ίί|- άΑ6 a\}ä.r ai^vcna.'^Ki ηΐώ^ ■ In Jen ^lorluit^ J)c'iui prüf fn- 
Äuiifunu^n Ji3 H2v-mob<3liTe.i iiri»im<2r nur 'y<?rn νποταυ,'ί^• «{er Meh-obole duz Re. Paul Μ.ΜΕΥΕΪΙ. lae \ R •11ΰ5Ί ß-D. Mö 'iO^Ö. 

Riburus. W.-iicm. ^r.ßScm.' [Cur^'iut. Herrn upo\ll•^. "/-isV λζ^ Yro'b'as {a.lZQ^iJ 
nur köl. jVj 24^. Isl• vom 31.Hdrz. ZS6 ddfi'crlr. J)ic 5'fucK'€. ilinae.n zuJarn- 
liicnj 5inJ dr^f' /^ei' der Boliirbcil-uni "n/i r/uifum aixrchöeivKn liFcn k^^rjcn, . 
D ]^l• unhiSclTrUhan ■ Β und C unira^sin \ί Σ ICulumnsh . Kolumne Ι-5Γ 5m «i — 
K/Cnn 'Vir uon (\<.η Vrro vyacPUi C'^jSf.JCjiyf.J ahsal^sn- uan einer H-and d i^c η neigen • 
fCblumiie ii/j 2.7-33 zciiir ßim?- i^nd^re Hand u/ij <anij«n?_ i)(ij fe^ i5f i/or 'KbiunuitL• 
Hl d^ichfiCi^cn . ICi?/. JITJ 34-35 i;if Aann Q Jdh/'e ib<:i'fir ali u\\<is ηί)η<μ. von cmCr 
ne.uin ItAnd ü'^chriiixin, rΰ.^>räsίnl•^^rl• eine /vdc/ifrijnj-^uiifuai mV J^i Jahr lSO/\ . 

Köl.L 

VHcf^AuPöi/j j£K-iX'tr(;'pAjröi5_) l\iolToX(\.\/j ^'Au^j ίττίτ^-η^] tcn ΈτΓί].<ρ' ^Z.JuJtJ^o 
J*£l/nCμrtrö5J Töü ii^iö'r'Ciori35'J Σ. (' -rou icupiöL; ημ^^ H Oö ßöu ' j 

5" ]ί<ΡΊ3κ]ΐ5 Z(xpoCTrujuc5 dl« Τΐμοΰνίο^ Ai\öv9LiVi/j•^ 

ii<foi(do^LiVc{^) Morico<i/iL 7rüp()(uj Juv^itcijj -r ^κ-ηύ Wv/jrrwLj f- dayO":oj -η^ 
[Evo^ijO ομο[υ<; \Γυ'^θ[υ) öoWiKQ) — JtrTAJ /(tVöi/T-DCij i- ΰθν(ικΰ) j — hj 
Θι^&,νη o^oj'k^S ^'^P^i^J i^^\'(;"i^J — τ/οοα•ρ£5 mVöi/raiJ ^ ^ovCiKc^j — J _, 
ίττΐ [T-J a'u(V<ijj xrj5 ^iTf[r^oiüS) -^ Ja^(iKi3j—K. (2^lJ^\C\(c<uJiuS] Ηίθ(ρχο3οίί^ημ(ί'>-^μκί 

10 rc<5 Töu TTUpöU ^prwiixX^ 2l'tCöiJ"L. -c::^^^ hnaloii^L ü/uillundcn der i^iMTP-^üTdi αίΛ<: deni Tl<:nTn}j.-)öiihs ihiJ P.i-ib.s'. 54. f^LuncJ.JHT 
Wo ^23_5 (|p.5^.fj_, au:j J?in Vaijum B(xU.F'/j. F.TeUunis Τ hio 3S8. ^tj zu [/eriU'iclioi 
slnJi BCcU. 5S2. §. 743 f. BFäij^.^F. F.Fior. y. 

Ί ic^' c<\('^'y'^v) s.Z.igj 5<? auch zu Icjen ?.lond.W Νΰ 12.3J^^J s<3 dufzuläsen 

^G^4hlf [ür Μί^κκ-ίχνη'' ^_, fur^EycTiu ^^ jär Ufapi 4^, '\m nnn-zci\ 2.0 ArhUn^ üL^r 
di^. ein Dcirii^r<?f<i (jrwil/iVrh (^ . -zui Ma AöS^ Z.ZöJ. Picicihin Baräiix Cr^idl• du. 
X. halurnnz . [/irlz. ^<π (R 11ο5Ί ß-D) (Ν ο iuj)u3 \Coi.'I. 15 7 r^'^Tflsj N'upißu ίμίον/ "lipoßöU Ι^Σΐν(ΤΓί3ΐ3 (9cith:'i5 i^ itni ΙΤμύνι/ί^• SJ-JtJc ^^o 

l.(\oors-[i<ivo$ λάΊΤκύύι/ΐο^• /lL\(3umi'Vt'i?j' i'to''<:^L(i''<J|ii2V!Xi'3 i'i.i^iru^.u T[;jO,fr}j 
J^^ViiK'^J -r έκτ-υ J''CLi/<}v/-rftO 4- ί7(?^^'6^■'ύj τ- ?γ '£i/c->£l; j/cii/vii* "[a/^'ö^yj (Trv^^th.oj -.- i.'a-:j Kul.JiL_. iä 1% Τον ΐνυρ/ου mtwi/ ΙΓοό^ου Σί^(^(^τον 

YClviTaL) Kfl^O^S) ~ Oy^^ ^EffVpi] ΟμοΊοΟ^ ^Ί'^Χ^^Ί ~ ■'jf'-i^'^'iJ ΚοΙ.Χ. 5. Jic BcDicrkuuJ^n zur X- IvTilu/liiiC Γζ., Ζ. .7 •, R ^h-ciiV ί^. rij ΐ -7 . 5/Cr ^k (Ρ ΐίύ^ι B-J)) cK'ö -103^3^ 

30 F//,Lirr<iU ί^'^-υού !<:υήΰυ \^iroV Wi^o'loV y .^cW • -^<ί<? 

(4.H.J [:(■ i3 Tjöi} hrupiöu mx.i'jv^ ITt/'^u /iuj'n.^iou LyucC/l 5 Pi^JU 

/l[ii3K-An-riJrtt/ju Ιναΐ (λ ΜίΧί'Κ-ί^υ /Ι υ j^ ji ^ f ^7 l; 6ι3α/]ίρ/οι; 

[ri« >L^(.jj.a/iiu Υ.ί'^ίΆύ'ττ'ον 4^ρ^σύι^ί. Ι~ Χ^ι/οά ßiA;^' 3/.y-i^>^.'^oö 3S- 

Γ Nr,. 

53 ii<^y('N"i^J '-'^i'^ el'en^O wie No 4ύ?'_^_, 35" hinfcn 4n4Pi\4nqf. ?7 EJ> /iJ/iii'c/f- 

sicK um 4jdrdfi"i7nj 5. ducK P.Lip5. <S'4-]]r^y. I^2..i^ unj sor^sr. 3S K\x\i/jv 
ι/ίΡ^μ1<ίμο(-Γο•'5_); 5. P.L'tjys. -ή-,ζο. 5"Xjj), 5'^i7^r;4. PüLiL M. MEYHR. 14Q Ρ.ιρ'Μ-ιι.ν. \\.2Sj5'cn\. j-!|•. i'crti. kutwii/e. Üxunjnchus. 2ίΖ/Ί3 ■^ϋρείωκι rcZ Κ'ίλΐ -'/Acrjiwi/L• 


/!)ΛοΊλ(ΐιν'3] ν•|ΐ(Χ('[<μο(τ^Γ) iiiXiJi^CJ^iii/w) [Tjr|v o'rpo<(Tn|^i'«/j "^(yj^ifupL'/^i'i.rijü) 


TTKj'oi ^\)öc\{^<io2Vo^ Εύ- 


J c< t ^ ii i/ö^^• -ro [6j ' Eü /« t - 


5 μονα^ [^irj-rfo^^ "Εοτιλ^ 


ί>;π•'^ο^•ι; ρύ^χ^ι/ τΓί7/^πίί^^5 


jlrt 'Hp/OÖLttl-TJU cX]irj Τπ^ 


«ύτη5 Tö'/i?.w5" c/iiAju. 


•Έτη J/Yiif-icxrt μ^ίο^ύ- 


1Ö ci^(\c5'^o(i ίτ/ΐ IVn rdpt'ix 


(λτΰ του LvKi^jcjjruS 'ifd/UT-j 
lxttu ίλ•iΓpc^rίi}[;^^J Tn^ 


Xov Χόίον \ύΤου Irrr^o- 


1S TTfK TTpöTiPÖCl^J /liöKi- 


1/6» 05" τ-ΰύ Ko< L Σ rJT 11 cpj ^5 


ITipL k-A;/.<.n[:i/J Zfcw 


.Tn5' oii/tO Tönoapvi-cx^ 


ίκ- τΰΰ Klnpco^L) ϊς 


Im ^llijcin^inen i/jl. Ht>^<i-hf<!M - fefjro/ir//f ^. H? //. 


t3/'14 .i, R dvw. JE Wo 5"13 •. o(7rprt-nx /iöiiviWi^^j ΗΓγΚ. iä'; RTc'()h/n. Γ ;Vo53.9. 


17 Σκ-ίο .5. Pl^.vti/.I iVo 34^ (^-loojj HT'Mo ί-ί^^. o'^ö ca.^4.7J. 


13 Pcp. i^jy^tjY^iö ^ 


νζΛα^ 


150 Cp^iö5.^J) (i\öyl0^)lj 2. 20 Ci)0 9\.K0V Κ-/\[7Π3Ρου 

(XVc\ μιαν )ULL[njV (X Ρ 10211- 30 HtvLd'TOO Rp[:iTjrti/i/[:ijHcot3 

" r ^ ί ^ )[^^f^5 i<!^]^0]<ficuU Ujl. R/4n-ih.J/. NcO δ^^ iy (^a.y^J : vcjp'5• y/^'r^^Y^t/ 
24 f. Zu. (cDopöuj rpju Jt' irtcf'cK'ij^i'^^ ο^ίο^μοΰ voirL^roLii^ov u<jl. PLjuJ.JIL 

ΐΓίΧ'δΤν)^ jttx rrj5 τοι3 ύρκΓ/,^ιυ rR)piLc<5 ^ζι-<- "rjpi/<x j". P!7iL.K-n.i: No J4Z, ό. 343_, i'i . Paul M. MEV^ER.. 151 ρ 'V\Ö3J RECTÖ. Mo /I632.. 

Rlpuru.5. \\.'λ^JC\^Λ. ßr. IScm. DeuflicKc Κΐί.Γ^(ν<2.. Herrn uboli'5. 2.:3'^:pK 37^ . n\'rajriux5 I\o\lvvio\) ν\οοίό'χο\) του }α•μττ furcKTju 'ίτ\'ό.ογ/:ν 

/ιυιΜκ\ΐ(θ 'Fpf^aVo "■"Fp^^ii'iiu 7Γϋ/1ΐΓίυΰμίι/^ο '"Epf-töJ τό}\ίΐ-ύ<, 
Trc\Tp^3 /lu[pj r)/l''öL; 51 ί /l jl^« i/^ θ '^Ιιρ/,ί.ύΛόρσυ τολιτίυομν/ΰυ τνίζ 
C/^J5-r/<-Oc>''<^0.5'^c<L Ttcvjpßs u'jji3 •irpi'5 μον^ν τηι^ ίντυνυ^ löOj.Li- 

K'c\i Κατά-ϋΊόΊν ών ic<y od^o^o^ij cPopov ^tutcxktov tov Zum •^cheina cer i/rk'ufiJe i/y). IVci5z[//i5lcij Pr/Viif|?ci<riif ^-S-iiT,^. 
'i-3 i)d5 iCö n5u idf ilci" n<i(it:5^U5 «nJ /lnnf/ici?r>' ncn/icn Rti'py. 47-50. 3'5:(Vo-_) hnnihcs 
WirJ RLi^j'. 4s-5"ö. SJ2.S3 iiurd/-5 /la'/.^rpirocriJj' kzc^iVluifi-j .{.y.J'i. ^ό ^iciD.ff- er ö (>U/^'rpί?'- 
TrtΓίί5 ) ίίτρατΐ|Α(Χτη5' j ?ΰ" του /^cx^irpiJTariü/ woytiTi^v . .. &νθιχχ\.ίοτών^ i^jo vorcvooi- 

/lr<:Kl/ f. Kap. ]Γ, -135". -^ö Κ-(Χ()τγα5ι/ /z'UTipoiC^J :>•. dwin P. Lo η d. IE !^ΰ 1ü12.j Zi (p. lödj .^ 

j^iOppöl/ 5. P. i-ipi. 22, 70. -ίί7_,7; /IrcIllV Πζ ')2;3'_, j) j P. lund. jL" 'Vcl '5'ΰ•ίΖ._, ^7. -ί? :.rcJ. 

-il t^fiX^n ^. Wo /iöS^9 Τζ.|.. ^ Zur /ΪΑ-ιη '^Γρ/{ί)ϋ ι/ν;/1:-η?υ ν<]ί. ii'ic ν:>η S?umcf-ir 
dim J.22I Z.i/^: α vlco Tiälchcos ηο\ηΙ licrn\uoo\'&u. l/crrc. ( ρ. Ί-1037 KECTOJ C iVö /.Ojzj 15 10 IS TL^ifxiyoi^ i£v 7Γ]υ|'.'Ρ ixp^upov 'ίίκοό'ί τυοοΰ 

^(Τα^ών ifj Το:^ öl λοίΊτνί^' καηκτί^ίμΐνα^ ίι/ uö'-rrVoiLuiS 

tx'dd/l^ Κίκοό'Κί.^£ί]υμί[/(λ τύ ^£τΓίία> μ.ηΑ Ή^^ cxurn^" 

ΈρμίΓι^οΐ/. Ht . C . . . ] i^iLWcKi (fuL μίΓ<χ το^ύττοζ ίτίου iκ■μLζό'^CJ;^- 
(2. Η.) /|L'PCn/^'<^5'J 2Γ[/^/])ίΧΚ<)_5' '^Ερμο/όρου μίμίό'^ομάί 6^ τγό- JiK-c^io c5)(öiv/Uj s. F^Lipi'. ij^• (a.3öGJ. -Ig [. K-cxrc(X]ciTui(n5 . ZulC\-. Ujl. P.Uml. 

JL Wo /1Z25 ρ.Ί3^ (cj.-Ji-rj 2.^. IS LöViTpiöi^. Zi Ι.α^Ι^ΰλα. Zu zi ξ-, u^l. 

P. ^ϊηλ^ίΐ. (^cj. Prel^I^k-cJ ζ Ζ. Α0 (α. 2iyj ■ RTei'hjn.X ,\'j 37^^ u. 25 ^i. P/iiiinfo/- 
JCNo7a,i(,: ΙίΓι^ίμίλΤΰζ <Ji ν"ίΐ/ΰμίΐ3νο(υ) i^ai^'o;/ du in'pt^iy μίτο<μίο'^<^νι^: 
iVö 52j23. CPR. Γ Aiö 3^,i4 . Hi<ir -"if i/t"cl/c;c/iF zu ii-ßän^cix : El Jd μφJ ij/rt/«t' <r^t 
/^ίΓίχ Tixur« ίτί'ρ^ Ικ•μ/.<<ίΊ3"ίό>($άο'Λ^Λΐ. . 2y Ι^ί. PPir. Γλ'^ -% 17•22.• a^'vpJi'öl- ' TXVOV. Paul M.MEVER. 153 ρ. Μ 033- ' No^ö^s. 

Pavurus. W.z^cm. ßr. _9 cm. hTur^iVe . 5. /4pril 2ί5". 

τά'την/ "AXi^co/ u^iU\/ hxfct Λ 
10 l:ΓΓ]^σc•j^C'^p.^rt^' )\a^iiV ■^/l r« ^/ö l3 RTil^t-X No 317. ππίΐ«π ΐν/ΐΓ die .'Μζΐίΐΐι äKi-unj 

PÖA-ij.HE ^fd 4•//, 5- RT7/'f<m.XNö3l^pd5sim; i)ir^/.'?ir^4,_^-1. 3 Ο,^^Ιί fXTiVcfCKS 

PLönJ. ίΓ i\'ö Ί17^ Cp- ^l-V) Κι^-<ί"' π [Her/Ml ifiölfi'J. 5 C\'^J ϋ^μίΟί^ Vcrschrtc'vcn /'<'" 

^icKcr; eint ci.whvi ETrajnzuno üli" CTTJpö'pDofj^^:!'' /'"^'« '^'•' ""cl'Jj ji'.Vc^M TCöViJ'.oii/ 
oUr Λα\. crkijrfcf tJird. Virre^ \'b'\ * 

■ 
15- 


Τύύ (^Ρσίτη yov η Κ-αΙ ϋι^ ύον (λλ- 


(l]ö'1uj3J ^ 1Ö ^ 2V K-c<l ÄiOYii /ΰυ-^ i^iov- 

[•Ltöu K-Ji^i ΑφυΫνιου ΐίοονίΐκου 
ΗτΛΐ Θίονοζ^ τί^ ίΐη Εντο- 

ΐι/(Χ μη αοκΰ 'ίλ^τ'τΰύτνύ'ζΚί (sic^ 
"Cöi^ OLKoiiui^. KuPioy το ö'vö'roi- 

L. 1. ρ Τον Wvoiuv fificji^ 
20 Γοίλλιηνον XiAcKcfTr^jJ IS 


Paul M. MEVtR. 155 ΚΓιχ.γ^•|Ί/«!.. nennupoh^. Zß.Scul•. Fz'S'. 


f J,J.Scf.t.b3S- '^K\Xo'^ ρτύρκ^Ι/ iCi\icr Ιι:νίΥνζν<ίΛ<ί\-2-\χ\\ύ szWiuS eines n^^^'^SJ ■ 

Φλθ(νΙΙ]οζ Δω^ά&ίΰ^ <^νολ(Χύ'τίΚ-ο^- Κ«1 ίκαικΰ^ rrj5' ΐρμο'^ xjA^'i^ 

riuprwi/ Ulji TapAjp/.cTi-l•' rrji/cTrjK /\c</iTrpi)Trjra 
115 Τ(Λ5 ViO^youfxiiM^ irvif" -TjfxcJi/ o^^oujxx^ Ίμΰύ Τί. 
\«s\ (λΐυτ}θν HcX'0~tLOV κ-«ί impiV'Upfyo'ii/ tJ π-ΛηοΊοι/ 
l 3 γημίνί^ οίτΓΰ f jwi/ ΛρουρΑ5ΐχ 

il^ μη^:ΰ£. Kckl T^)^ uruhiin/ -CQV ίΙμιμίι^Ο\/ 
τοΰτο 'sKJiJui^v( το t/cci^pc<ri<r]x<x μί^^ ύτο ^^cxaij^ IS ICiiirie.Mj LS kann dLir (/ίΓlΛJLΛlι^ seiiij «Jd ilie Z-eilc trühir sMicssr als iiie ül>nij|?n. R Rr. 04, 55"• ßiri^• 

SL]^lCip1i~~j <J45 er in Xl|^Kipii(T<35-J i3K.|fef. 5 FcX ^ ό ρ ί (fj i^ 5. βί|-ϋ-6'ίδ^4 • '''' ^^;^'^'''"*^ 

ijicorcK ci.uKjfln (CöL/TcKJ βοά'^ι/ ii$ μη^θ$ ί". P. Fir.T M^jJ CVii- JTihrKj Z.'i : ;•κ-α>ίί-(ρ- «fou^ip 
|l)«i''Äj i^ÄTtnmQ• 13/14 ^1. S'fucl.f^i. ri^i'iEZ. II (ö^SbJ •. CKwI 7η!'^5'τ^]ι^ ίήίΐ^^ i\cf^^ 

ijii/«icc< <Τί7ΐ Xörurö])C"ro lK-(iü'pjÄ|^iö'/^iX cd•. -/6 Κ-μιλ ρτυρυι/ -- >K-o1^pa^iJ/x.(X (fZ. i^) . 
7 Zum ΗΤοηίκΙ^/- ^ίί Χ 5-^5" ΐΛ/ί. ßi^U. ^7-3 ^ urarucK^ φΑΑαο^<^[ρν ■ . ■ _, P.Lonl 12oS (s.'/:,!. 
ΕΓρ. Lxxi/ und 337J : ύτΓΰίΤίία^ Φ[Χο<ΰυίου ^ιλο2^ίΐ^ΰυ Τύυ ^άύ\'0Τ(χτύυ) ^", ClL-T^S'liO . 

i/erire. 156 * ι VEÜSO. 

ΊΓΗοφρακ-ιαΜα,ΜΤβΚ' 

TlKOC-^ah/.CJHcHN. . jer mir ducK ^önif niif icinern ^achkundiaxn K^l• ύl•änόί^ zur S&li deshnden hch 'Püixl M.ME/FR, Piipurw.5•. H-iSi-'m. Br. -iScm. Thei^dii. I)£ufl(<rk« kursiv?.. Q.Juli 5j n.Chr. 

I ' ■ I . ■ i 

5puren einer Ze/Je 

^ΕτΙΐΛΟοίμ.ΐ[/ ol όΰί A[p< μ«ν«ιο 
oocdO^ov Δοίανον εχοννζ . . . . 

£CiJ5 Tö U^oi/irfj^ Α . . drcd ζζΊΓίΐ<ίΊΓύ~2 
Tipt μηόίνο^. '^ifl dl του cDolul- 

TV AiOToXi'iTOV ΟυόΙ ίν ^OfA-ß/LTOV . 4 ^/"^f 1^05 • • • ^ i.Wio'To/iöcs. 10 l. ΐϋ^ΰμίΐ/. 11 w Αιοτ•ΰ)αίτΰυ 

odoi ii/ Ομ^ιταυ ^cnehVui ellipKcuSj s.^uch IS/'ij iv Λ' τη }ίχνόνον . . . iw Ji ve rh 157 ( R W530J (K'ö wjb'J 

/xcXL ΓΛ'ρ j'tl ii/ rAJc/t^^-r^J u.izri-] 
TiiJ.\bc\i c 1η:ολί[-ΜΪΰ^ ■ κ'Λτλ . . ■• 
15" <^^ηό'ίΤ(Χΐ κομίόαι aoTöV-^ o;prrxßc<5 

όνο Κ'Λί t|UiK-oimil^ ΤΠ[Ί, /τί pcxiiUi/ 
K(si /\(\rvvijv T(Kn^rjPOV oäu^lcdV 
fccxi. cpcVl/'pöl/ K'AX"«^töt/JI/j 5.1/ J<- 

KuCr din \\C\\\A ufA'lin'ck'u : 
23 "'od Κίλί ^17(95 ΤΓτο/Ιί/.ίκί'βΊ/. /- / /V;'p/JVi'5 Γν'/\(Υι; J/cTl; ΚΛ'ΐοΛ'ρί75 10 24 VER50. 


Dl/n ? 16 /•. ?; μ c fcoi Jiiii/_, ί'ίίίπ^ύ Ί,^/ίΟ [Vir ιμίν« Jii'u [K^jrr. dn.^ Ίμ';•οο( ji'ix^j \.Λ\μ\.κ^ΰ ^öv . .^ 

= k'rtFö i^awa^. - dlcXVOO^ ein ^b-Czicl/ U'i din ^(/eni'fen h?il(0<!r Mj5fh . Ν I. (o'!'''Apl0j 
apn^^fj μ.. 20 ι. '7Γίρΐο''-Γΐρ(λ5 rtpii^^io ji. iii ^ίΧρΓ'Λΐ'ίΤί^?ι/ ,Όγγ. ίΐκί oΛ•p^■Λ^'/- 
Ttjv^ U o«j)^'cVKt jii^i/ (^Λ\ρ)/ί75' Meerfi'sc-ii^ ί3αρι/(Υΐ/ΐ| ^ οαρ/λι/Ϊ^' FiScnlCörl^j . 

lij f ΐυ'^;/! iVx5j ii^ ^^n^h m f^'niiidicr Zeil' tiiVlif ίJί:^cU(]f. J^U Rcieu-nnua^ij aup dun ΧνΊ:ίί? Ίί,Ο Γ Faburw5. Η. ^ίί cm. Βγ. 44Cni. k^ros-si. Jc\\f[\\- ί^ί^ /ι. o^ir 2./]a'nr''}iAna?r\-^. 
Jcfireibcn cme5 Β^χ]ΐηί(!ΐ\ on ginen li/ikr^^i^gngn Crpa icr^^p^) . 

TiXTTij yc<(;ipm/j, ^Et£l Σ«ρίΧ7Γίον/ΐο<] 

T^OTi^OV UVO]/_j VTfiD ob [KjiXt 

<i\\oTi ό'ΰι 'ivi^aud^ ίυ ΊΓΟί- 
ι \ '■ , ^ 

i 'ic< wfj<; fv'cXi μη TfO(fV<^ii- 
τον lLc<?o<.Ti^yc< k-iK-j^- 

' > " -"11 

■γ>;ΐ5• "^^fi^C<^oj. L ^ c 

Τΰΰ rK-upt'öju ΜκΤΰ^η C?J Γ . . . Ί£1 (ο . -iS^l/^j . Aile. αη-ΰ^^Ι^ίΛίη ^fil/in [;ezicKe.n 5i<:ii duf i|ie. ί?ί.ί:/ιηΐΛ.η^5Ί?^•*•ίης v^^n 7rpc<'(cri ?i5. 

rapyru5. H.'f^^rcin. 5r.^o^5cfn. H<3lirUiLU.idi(L. Zi!i> i/ci5 Uqucl/Ki Ci>J<:r .ViruJ . 
Df\if gif-igr frdu. dn i/irg.n ΠΛηη . 

I 

k\r\ o\}tr<.\^ \\c\na [elnlcn ίΊι->ι\ι^ Z<?i1ea, auch ':lirMnrcr< Rd/ici i^r LV^ichcid'/^'h Ar 

ßri"2-|- iif flU]^ Kec'b Kn^i νθ'60 ά<ί60\\τ[Δ)ί.[Λ . J)ci5 J'jf-um CZ.22.J i.cnr fl!<,f iio- u. \^rfc. 159 (• ί' ΊΊ 0F0 1 Rucro. ο/ J 10 '5 10 2J J . μηΐ\ο [; •| cv ύΐο fJa-n'^'j ούι_ 

C- ., , •■ . -/ f . . -Λ ,1-. ι 

iV ilO))-j. i;L''''\' ί ;: t'fxil^ JVuii^ 7[TiVI i]lvcX/.CH''. 

,;| * f , f ^ - Γ , Λ ^ / Λ , ' , / 

liipi. ii ^ο,'ρατί <λ"Γο5 -Γίυ υιού Ji; k<\Ti\ λ .: λ n - \\•1 νΐ\ϋ 


'puArn^ ΰΤθΓ\Τ ί uö'c\cfy(XL . υύ κ-(\Αυ£ iTru[LjtiCv<<{ Ο ν 1 ■ - s joU/\iUo''aj cwTsj o'L(!xr':;voc\u''uKi . ίμου Ευ ύζύ^ν ΐΓΰΐηο\.<ι ■ 5V/J ii'- rJ oIkij i^'j^ u>o)y K.'\t Mu'K ,':> '<'Π]ΡΟ<, C^'^) Αίμ•^ο<(^υΐη j Ϊ'^'?Υ^ ■ ■ L-j^ C^^^) ^'^^ 

>'i\/i^,Li (aT.'ji/ t/7)T< . . ι/ην^'Γ- ■ .jouo\\ J [- 

TiJ t7)'5Uui/i Γ/Γίο'Τί;/! (j fi,^ j f/ita-,', ιι••λ• 

ii^' T"J ^n^toj c<(ö_>•/ μίτ^>η\)η Kc\i. 215 öii Yp; t«Tcx 

uo\J η το ν . [; 

[^Εγ<.τ^'5' . . iN/LvujduoiJ ^,'ί>:Ί(ίν<{;!:'ρ^ ^ίρ[\0Τ(ΐύ lipixcM/ 


VER<.0. 

j 1/ ΐν'Λι. ^ΗΧα^οόί C . . JtiWj'cju C 

J (ΧυΠρ K'CXL -rni/ /^CnJTi'p.Y 

/iirei^e: ■ Γη όήνα Ι^ημ}\τνοίου Σ.<χ'οοαν1ιο•^ι) '^'(ο τ/ι\τρ;. -' t|/>(irf. 3 u.Ii [.rat/. ')2 i.lfi^nici'iijr ί3 '-Pöi ßöi/ = |dt^wm . t6 nf/i ί l,'j 1/ :rini η 4w::.T:.'r:5l;crt 
(.lern ^τΓ•:Γ['ΰκ oi/jprcc-ii^n Jj. ^-i i'iellciJif t;;rn<^'/iuioi^. 22. iVjJ/Vn i:if cucIt [:'-E'''t')L'y. . .'v/.i.'ji'j< Riul M.M£\^E.\ 160 JJie 111 nlus'ir d m^lad .jc^undim \rjiburuscar\-or\riao,e, ünrKälf zu elmcA irr^e'j-- 
licKen leile. [irk'uLnilcii aus Äleraru^irlen. ' Pie5 CrnieLf 5ic'n aus FäiüCndcra•. iVj L/rri- 
dnqaten lOrkommerij beziehen sie^icl-i auf nlcxanarlen ^jer 5c;nc Liindcbunc ; d'ieie- 
niqen U.r\\und^n uhtr^ ai'e rCeme. ufT:54ni]iil;cn cnlhislfin ^ bilAen mir<:ic'n üUrcrH c/rrs.sn- 
qdüen beiiiminfen zu^an-imea eine ίτι-Μ,^-Ιρί oieiincr HerkTunff. jJi'e ^uiqmmcnocIiurrG- 
/"Ceif iicr OAazcn llrkun t]2iuiri(M;.c ej-krniit nidn 

13 iin aen^ meii'iens wuerenislnnmcn den rai-iri4re d^r plä^irev j 
zj an der iVif Jcrkrchr derselben rlanc-lichri-ffen j 

3j an der öO /yij ρηοΊ5- rürin ilcr meieren UrlUOTiien ^ die cr\tu)c<-{?r rtcm Ιόι srV'". er dc5 
Lrerichfi ΐΓύΐύΓίΓίηοό t)d?r<r|em Uör^r^ner de5 ];0Miricfit5 AcndiOi on er cicin A,rcni.-,i -cciics 
nritmi OOros einocrcichf werden; 

43 bcfrejji der nicKi dli <3'υν'ν'ΜρηοΊ5 <iili :,'i erfen Urkunden j der Ein<]<nben i',-i<r, ciu'r 
^nefej <an iit^r rliihiaJt"nr"i|T _, ^-ler i/er<?iniiiL(ni: mit- einer όυ•/\ίΌρηό\•5 k'zw.ai.^ inicx'anrlri- 
n^scn bcsrinini Dd rCn Lirkuncip. uu[ ciemiclucn Fidliu ojcr bcUcn Hcfknu-i ί cix . /l!k 11 rk-, unden iie z-u di£'5er /ilfjcand anCti ΐη s-J.t^t men, erndiferi in dir iihcrsc'ni-]f\- den Zusdjz- „ yAl exMnd ri en . 

jJdrselbcn u^upbe iind nuch iiie \t-uUcr |?ublizii?r[en lirK'unden No 'ίύ5Ό-'ίΰΗ[9 ein- 
zureihen• P^ iiurfh inie l/crnienrun^ des Mulenal:, tnünclie. Khi-rekturcn dieser .CKrc sich 
ßrjebtn hdben_, 6c\]i]nr es zL^eckmäss\y, uie für den Jhhcili- Ujeantllchen 5cnon ifliir 
mii-^ureikn.. 

No "loFO Z.27 5Tdjf KoiL ώ l. k:ixO~'tji/ 

Z.30 $rc\t ώ ίάν/ L. /^5 o^v/j hinter καιρού jüue K-dii/AJS" ein ( ijilc[r?n_^ ^Γίτή.ΊΙΓ^/ο 
- .. Ende 5'fd-ir 40C i/irmullirii «^(f/oOuii/j i-'q!. .\'ö iVt^ 33. 
1053 2.30 ild-lf c<■n-ΰr'^μoυ^ l. cc/iop [uovs "-^nd ,>u an allen cino<rn "Sr^llcn^. 
1 05S Z. -15" sjail iuoci wi L. sAcki/jl 

Z. 22 5ldll |.1ν^ίΚΐ:'^ο]μ£ΐ/Γ]ΐ/ .L «:jt/iA Γί5]μΣΐ/ηι/ 
Ζ.. 32/33 ι. τούτου o'iöcx. <^υν- rnpf)<<£:i/ 

Z.34|t L. ΤΓ^ήι/ (5'υμ(ϊΐα•ι/ύ!35 (λττΛϋΑιΐ «5^ fj5 i^'«!- (pAi-^ip^S Ι^'ίΐ/η ^i:Vrj^ 
άτΓο Αί AU<5'vJaj ica'i. u.i". κ/. 
1053 ^- ^^ '•■ '^'^'• ''^^ ύ)^ιό'μί\/ο\/ ΤΓρο5Τ/μΰΐ/ κτΛ^^ΊχττΣρ ΐΓ-τ.ίτ,'. Schubert: lt. ί η5 R. V^o -löjS. 

H(nn.c-!5c-kri[i• ifehf k^r Bu.<rhii'liri|f ndhe (i/ql. berl. ki^^si IcerleKrc l^ 2 Idf-TO . r.v.\ 
Verso Llrk'unde ülcr LmpMniL•. einer rCdup'uinine. nir hucroichV CtX.[^ Jie ,-::."dii2, 
!•Γαπη tnjn idiii Llrk'undiL ^Ιιλ^Λ zwl^rKen das ii.unc. Jd^ iS". Jahr kcs f\ui':v.Srii6 5e\z.en- 

Q-j — ^ 

...jL• Ti^L iirl Töu Σ[/ rfjL auXrii hrp ίΤη ρ μ υ 

β . . . 3 τΓΡο^ rtAAnAj'JL^] 

. . . ] ^n"^o/\/\t-o ι/άρΐΰΐ/ Ci<"]iXL• T'jUcojV 
. . . dui/i/ln Α]ύ vcxcTl ΰ\ΑΑηλύι.^ 
... DJ ii'^lipcs?' K'al ήΐ</ιϋί6ρκ 

10 , . . ] • • • iL (Jiipi/'nV «ρ - 

[j'upiöv dpav^iov/. . . ,..].,. dt .. w 

...]... c/iu . . . ί/θΐλΐ 

...].... Ti• .. v/r[ i--' 

. . .] . . TTrtpcX ri^ TJL? iipiX- 

iS fk-05 Icixl -Γη5-^]<3ΐοίό pc<^] Tt-j 1/ irpöhcnjxii/ ni/ ^fp- 1 Ms l/uri'iehcr elf-•; _^nö|i.ier'i (γΚΙ5 Lcuefint'i m Jen aUy:an<.\^'ini sehen Urkunden mc'nrmal^ 
nyaoS } iS Ιάτ- aoir nickf iichcTj .Ί^ί'ί nuc'h hier Ji^iCr Ndme zlc cr^äwj^in \i\- . _ 2 τί-. .^ür die 
ΛΟΠίτ ru fciion i'ol.mi /ill^em. No \\QQ ] e\nt /li^wcichuna ahn sc^c\n\-\n6o\crn vorzuliegen j alsnacU 
2.yu.;i au.cK ^DoHönd ri Ji^ unfer ilcn Kdnirahcnlcn ^11'^' \/cr\:\-aqcs i/ch i;c[Vnt|cn >:iurrre, . J)ie. 

lOS"!. IÖ52.. u_5^.iiulj) Oiier die Fifern der Frau, und den (xaW-cn (Ηο-ΆΟΰ). Jti unsz-cr ü'rKanJe. 
lir CTkoa 2U. ixOnolruiercn : TTcxpCN 'Iip(Xk't)5 Τύύ . . . ΚλχΙ τή5 ΤΟϋ'Γου i'y '.''<\iK-J5'"^i'^''tö:jr%j" τ.'*•^ •.. 
f^sr« κυρ\ον ... icixl τΓ^^ Tjurwi/ Ou^ocrpö^ "'/iirjAA/oi.xxpiJu T?i^• 'ΓίpΛ!^:ü< uitcv κν\^ίου ... 

ΛΤθΑΑίθ'/Λρΐί\/ KCKi Τρύ^ρ/ον^ . . . ί/υι/ί/Ιπ/ΐύ vTcXcTl f<AA/]Aji5 ■"['''3•)' iVlüU Viiv-^OVIAV^, J J:''dipÄj: \ 
^'ΓΛί τ| 1<5Ί3ωΡΑ (_ό•2 0ί^Κ(\<ί^ oder dral.J cpipi/ni/ . . . arj τού ^'Llι.' τνι^ Τρύ^ί/νΊ'Λ ΛΤΓίο'ν•; -vjt'a ττ? 
f:o< Ti Tciu 'Ljpc<K-i35 soxl τπ5' UcTl Ji^) po\5 τί'Ίΐ''ΊΓρί;κ~2ΐμίι/ιΐι-' γίρΊ^'ΐ)!/ i'jpr/j-iiv' u.^.iv. ■_ 4 


(75 R. 3 (No 105^3 

... /xndiTi] 515 «uTij/ o^öL K-r]f<.o( 

3 ααηζ. VCrWiicKrc Zeilen 
r ] . . . . iAv/ dixLL τούτου 1/ TeX pcK [iÄL-] 

l-ii^n^ φίρι/ήι/ c^uv i'i^ruAicxL τή•£ irpc<?iw5 3 

ToL^i-J'^ji^ii^ κ«1 ϊκ T60i^ u[X"pvpYc3 ι/τα;]!/ «^■' 

^ΑΐΓολλύο ν/«ρΐύ)ν/ -Ciipiii/ Τίχ -Trpi35 T^ö^.-^ c<i/jpc< 
(crti Tjl•^ 'Kuii^ou Οίον diiCCTio; K'cxl ρ'-Π'Γί <^" 

ί•"^]5 ,Ur]öi ίοθΊριιι.^ αηόί hccxTa' pAtXirr έι l•' 

U'a'i' riO;i/j JiTL• toutcJi/ ίτΐ'ί J iivv π xjiuuöcx 
Z.0 ΚιΓΛ^ίΐοανι^ öTipf (^ΰ^ίχυ «UTin/ Ttj^ J^ipi/n:,". 

"irii^ri- c^q)' f]5 ίφν ι5;λΑ]ηΑοι5 ττρύίίίΓι^ο'Ί yli- 

ώ^ αϊ/ 5τγ1 TJCO Kcx]Lpöu K'ciLi/wj' hrpLi/Wo'u. /lu- 

* \ J f \ \ 3 .. J ^ 

L- . .]c<piiTU' "TTpj^^' '^'^'^b ''<'-'ίΛ'ί>ου•^ αυτη^ ofTr(Oj '2-\ ^ uql.ilic Ci\r5Drcirii<:nv.-lcn Ixicu^unaan in Nu ^ö^Cj nn\ Ί10ύ; t?inc E;n|tirt<'.n^• der tlKicjnzanjm 
lirnicnr L;noiL;rdchf_, ^id <Jie Reiht'nploc «aicier l^rjc'lin'rfcn wccnicif. -' ^.'^ ru- t\:r'i:'.\\''irc'5 -ι.Λίί',••ι:.;ί;.-;< 
^-''ll. S/Cmoslh.eniS XVWl 37. - /}..]- mif avroviv licoinnf ππ ali 7-uscaz- kniinJclTcr Er'jv>;nruC,^ 
cesicn ccnuuen inhill- ί^Ίι niirhf iTilzijTern Icbnnl-C; wraiullicrn 5^11 c{i<i\uch\cr einen UiL ^cr .Vunr- 

liijen iiroii:Ka[l an irire ßrix^lcr droben. 

•jerrt lti3 ΓΛ'ϋ^τών 'Ίς pc< Κΰ5 ΚΧ<1 ΑθΐΟύύΟο<ζ "ΤίλίυΤηΙ /j SCH UßAR;'r rdburui. H.'lj),5cm. ^r.yrfn. /Iu5 Jer TdburuiiTiirrdnniine ι/οπ /Ibuiir ei mäUc . i^'rliul- 
inä^iiae Jcnrilr j üCcjcn Lnde jluchliderj wn dcrielbcn Hanci lAJi'e i\ö11i9oj Zleif ,:ie5 
/lU(jU5TU5j Ji.lhr uniieSiimml. ( l/ßr^i) Isl uom 7. Jdhr.J 

TT / - j \ r / 

ι iipiOTOIPVWL TJiO iTf'L Του KpL-TilpLdU 

Γκυ piöu Έρμο] pVöUt^ TdO /li::jp ίω 1/^55 ^EtTl c;)o( ζΐ/ίΐου] • 
i: κ•(:<1 7Γ(ΧΡ(λ] Ή ρίΧΚτΑίίί^ίΐυ ■cöu'^Hpcv h:)i nöju Γο(α[.., 
5 ["^^Ι'*-] <ύι/ ύ ί ί oVik μ £ νΓό< ovvv^ Ρού jJ-ii/ [. . . 

[ ου ι/ιλη λυ]-ν iv^c< L (λΑ/\ηλ<?ι5 'n'poi Bmu K'uli^^iXjvl« ι/] 
[ö ϋί'Ή pc<KAj iLdn^" ical Ι'ημ iRxp« ΧΓ5 Λ[.ορκί:... 

Γ 3 K'aL ΠΓΚ^Γ/μΰυ tc\ di Τίχι /rcs il^S -^'^'-3 

io Cy'öi^ o;pV'u]ptuU ύρανμών JiaKod'iiyi/ 5.Γ• • • 

[fTn Λ. . . . -.liTO Tc< diöV/TTiX "ircci/iTo; k'cXl τ"[;οι/3 17. Oc-liZr ΙΠ5' Für iJi'e Era. craicLf ^icK dus l/grid^, <\cxiS rcchfi nur Wcnlo |ίΗ1•Γ. -ί Pii 
<xp](JWL i5r mcnf lyöilid iicoerj j;ie han^f iViocrirlich c\<\i/ur\ alr^ ülr Hö MOo ins *7 
g.Jdfir cjchorl-. /i'l<ira\n(]s Meil'f mJillichj <\uss auch Wuch z.ur hmls'^or lii Trc'r.Trc'njo j 
der (.rot uom -(0. jdlire. cn sicher nd^Kwcii bar isTj ein 'ichrclbcr aus ίΤ,αν, ^.Janrc 'h^ih'c \St. 
V^\. }h llöS /\nm.Z.^. _ 2 dU5 Z.7U.12. U^if sich crnu'ilcln, ^c\ss Acr Ni'.-;m(L Jcr rT-j^-jif 
Λ be.^innf Lind ciur töi/ dU5dehl_, u^l. Χρ/υτάριοι-'. _ λ [α'μ [η Α 1 5 cj 5 ? i/jl. k'cr.wj^tx ^ 
nrch.iryo j. _ 5/6 dd uVViAn\v^i\/aij nichf oui/? Αη AUO~oi^Uiu iiciiTj NTi^nr. Vur'mr : 
nicnr f-t tuU5J£ cooV £t<.1 erc'an.zi uJörcIcn. _ i/^ erwn νρυ>5Ά:•ΤίΛ uj'l.kia ilJO unJ^ kS<f' 
U05 zu. cr>j . ., , ^„ liil ι5 υμη^^.] -u|!)prjiv /xrjJi C • ■ . 

[ 3 μηοί Xi αοίκ: Γη/^ία3 

[η ifCTt.vn]v/ τγλ ροί•ν ρή/χ c<^ την' 'rpd-] 

20 C ^^f*^ ('^'-'5 3 γίνοΐΛί^τ)[_<^ τκ] Λ ^^ iK•] 

[Τί äutöO ] npodcAiJöU [K'cxL \κ -fwi/j 
[urcvi' νό ι/τ 'v5i/ 3 c^b'TU irQfx'i'TOV' KiX-vTocrrfp"^ 

[ij/ JiK^5 3 [ . . . . 

Hier brichir Jir jJipurus älr. 


SCHU&A 90 R. No Ί'ΐΰΰ. 

fcipyruS. H.33C1I1. Kr. ■\2.,5'cm. ^us ^^r tapy ruic<nrlonniidC Ui9n /l/jUSir e[ mala'-i. 

qjnz- v/eΓl^^l.5(.■llfcn Urk'unticnaKj i4r5o schein]- irii 2.0. Jlihr zuüfhorfa. u'btr ^'.έτ U r- 
kutade Kart von. 3 Zeilen λι-ι^Ιγ^γ Hand^ onschcinen^ iVutizen für /i'üjiissM'aj e.ri^s 

Z.i•. ..η ""/Ιρτί ui Jjjp (. • J \\ο:μι:Ρί\(ου) 

2.3: \Γυ|'Λ'Τ. . ( J ^W15 airj . .. ς^ j ■ >•'••'• • 

[öu Ajc5Tn5 (.ίίΤίΧ Κ'υρίου cxvToo 'ημμϋ ^^uv 
C:<>a1 iic<pix ylpTi μι^ίόρου Τύύ ^npTi^[i.jAjpju3 
S 71 'l vcM 5 i:v'5. TT^pI «1/ cliii/TiXp.iStx öui/- 

γ^ρΰύμΣΐ/ TTpö^' ck\\ü\ov^ W\ Tut^di. ^aTi$s(L \(λ\\,- c Jcr Hanxc kii ναϊα-ό cjer Jcmck Ίί^• -i'eKr zk;eij-clha-,'f . UiZiTc iGü [:κ]«ι Τίμίλη χώ ^Α^Χίμιόΰ^ίΟ τρ^ι/] 
J|7i )<-ο<ι Τί^οζ^ίνη^νίγμίγοι ΰ\ο( Ti/xj 

[^] trpLaicud'i.ijv/j ο(τγ<? tcjO ι/ύι/ to<w> ^Afri- 
iS" ■^Ucoocv' qrrid'vt-jK-oVoi Jioc VU[:f(i53 

£^ ΟίΚον την/ τρ^ΚίΐμίΙ/ηι/ cPClP^>|V3 
"c^rö Tdu νυν Sio^n'^uv τή "Vl^^üct/fl'PL-] 

ω τα oiav-TTd ttUi/tw k"«!• ται/ t/^w- 

Χ\<{μο\/ ^5 ["υ ι/η ρίμϊτκ] Kc^T« όύν^μ\.\/'} 
10 τύν UTrwpyji/riJi/ iccxi ^η icaicuvn/iiv/^ 

Jf'uv^iXLtca ΙτΓι^άνκί.ι^' 

[μ3ηίΙί όίΙ<ί^Γο(ι τοΟ άττνι vopiU [p-ii/öu |U.i-i()i3 

2F ioii-' ditL xovrijv TToc ρ (X ρ α 11/ η 

siYCTiviiv αύτΰΐ/ 'Την τ^ΌΚαμΙν- 
)-ιν/ oCi pi/f]i/ TfjS frporjiws γμχομ.- 
ip-rt^ τη ^Λμμίον^αρΊ^ ίκ Τί ccxutöOj 
•"/Ι ρτιμί(]ώ ρύυ iccxi. ίκτίον^ ν- 

Ζο ΤΓκρνόι/τίον' οίύτ/Ο iTcJi^rAjv iro(- 

^^TTiP i)/ ö!Vri5" κ-ατά ό^τον [ίχύτΑν^] 
τροΤύΐ^ μτ^^Σ xvt 'Αμμ<,ι^)ναγο[ι^ ^C^iii/'XLj 
[μη3τ•' kroKoixov μ^τ^ άίΐήμ£[ρύΐ/2 
CV'it] VKf'&lXL «τΓ<3 τη5 -Άρτί μι. J ύ Ρ fiiuj 

3? CöLk:i.c(5'] w'v^iu TfK cyuTfl[;u γν'χίμγ\ζ^ 

Bs jolacn unlejerliche Kesit u^n _9 Ζ^ιίοτ. . S Idp-. '',4pTi^L£Jwp(iu . _ 5 Ende., ζ'ψ^'} o^er a'nnWcU . - lü ττ-^Σ/Ιί.^ι/ ου<?Ό<. 
- Cav/^-öpL unsicher. _ 11 aucVx Trf>os i^rt νΐί^μαί '^ύΐ kann rnon lejcn^ oi-w^r ein yjl- 
fhcr l/crifosi ^«^^«n die. ICön^lrulcfiön iisi wn i-y fj/ir-sc/i cl η licS . ßrm ei nl- is^ TJö^ iy-T>- 
νίγμινην . - Vi Ραμ ΤΔΤΤΓΑΝΤΔ. _ U) i. pl/c<ilvL.- 21/2Z m^n crK/drfef- 

μ^]J' a'AAr^i/ i-ui/cvtfca. - l. irnsa^ni^. - tj diesi. ^e^fnn.nun^ , m dir λ irr/ ;v ρ r;.' - 
[μι/... sii:lie.r i:>fj iCommf ion^l mVlif wuv. _ 32. di'e Jcliri ff wird ^«jj^n tiic,- 
flurKf.^ir und dcuf^f in Μμ./Λ^/ο(ρίθ die, mi-//i<:rt;n EMcli5fd!;cn /C^uim inkfi an 5CHUgAR-r IGO 7^ ι/. Ηί> 110 ;. 

Tapurus. Η. 35cm. ^r.iöj^cm. /\üS ^cr ?a^i^rusca\-[onna<^e^ von nbiA6)r ei mÄläü . ζ eh r kiel m 
ICur^ife παπί] mil- Weiqcin^^ z-um Z.ui£irnmea2-L€Keh qdnz-Cr J!/ί^e^^ unci Uar^rer. /\u\ Rck\-o 
Sch^^>achί Rejr<L einer Uvkun.(ie.. i^. Jdh»' des ylug(X5fu5. 

Ernguerurid. ci'ng5 Eheverfra c ^^^ , nltxandnert. 

Kca [VSKOk ^Αμμονίόν του Διονυζ<^ΐ(ρΌ) ^A\L•<(A)/L•ί{ί:)^).^ϊ}\Γίί(fυ\/όyxι^ ia[Tjo?$ 

τηκίναι ^loC^) (ίν\/νιο^ονμ%\/ iTrlrol^L• ^d'x' inX £L/\tjroiv 
to 'Άμ3μώ\/}ο_5 Töiok τψζ) Δΐΰ\^υ<^ί<Λ(ς) όιο< Ui\.i^oS) i^ o'ii^Cßuj ipfoi/Ai/ ίμΛ-Τί,Λ 

γνν(χ\\^(ίί<λ^ iCixl ii/Aj-TLCoCv'j) 

κ[ j-rö(-.._) τά d£ ijai/r« £15 A<?|^ö(i/j o\py"u(pi«3uj /- Jiatcoii'i'^v/j άτΓοτύΰ ν/ΰι/ 

10 τον 7i|,t{^wKi_ov/ vopη(y*sίι/J oiuTöCKj τη /l^i/J<fi((x.g τ« d^i/rcK τΓΛ^'r« kwltöi/ ?ί/.:(λΤ(<Τ('μον(] 

τη(2} rpo;^(iw5j ρΛΐ/ο(μ^'^$) τη Α>ΰ(ι/υ<ί'ιαΐ) ΐκΤίαύτον ■^Ίρ.μ/ο^ι/ίου) it<r,i. 'ίκχΰν vmji- 

WdvTioVj <χυ(τον) tco/vojv 
kt<.v(^ir2.pj SIC ölf\(r|5jj hrciLTnK οι /1iovd<?'l((X1/J /υ lAcn ρ £(lVj w TpojTöK äi/Jp(b<j Kwi. T<5<vj 
15 trCuii/öi'] ß!,o(vj (ΙίκΛίΛ jLii]T£ «TTö K(otToi/J |xrj J^ οίφήμιρίί^ν^ ^sivs^i^'^XL) οΓϊΓύ τη C5J Jti^ciciS'j 
«v^tu Tij5 ^/7^-/^'^(V''^''^J Y^^Ci^^S) μ']ί)ΐ (p-S'caipsi/j />tnJi ιctx^wßA(rtτΓcsL^'J -raV jri?tK('^t/j 
ύίκ^ν . . . ^nj '«/\A(AJ(J άι /Jpt ovViiVo({ η iCciL c<u-cnCi/j Tuur/Ji/<TL> Ji«rp«^«^^(Vnl•') 

Λ KoA öKnc Zi[[er i^l- αΐί übliciit Ui»er:Si-{iriff zu Ulrich {-cn i-ind lcόA(Anμr(.J zu. 
Uierij nii:hf IcoAcAikci^noJj W("a icli Mo \052-An<m.\ i;ehaupfel- hö-iU. J)ü Zi'Jfsr'ffhltj well ts 
$\cn nichV um TölW ßiner /llclenr'i'lle.j ^onclem um cin7_?lhc Bldi/«r Tviif Enfwwr^cn ancs 
frifAfbureAuS handcl-f. - 3 Ehdc: niciif dM-Saifuilf-. - 4 (i€r l^fer^ntimi. i'sf u.n - 
^■icKcr. _ S/Q Lesung ^iinz. unsiclierj Wii^rcidi^inlich qbir (?nίle^£fcτi• Uorl• auf ki\/cKij 
nifhf auf Κ:ο<μιι/. _ s /In|an2 un5ifhcr. _ II Pt3|>. k-ckt«'*,, ναλ.7..3 Mc-rt^•^. - von Ir«- 
kuv^\w \$[ nur ΚΛ^ίΐι/ w'irfclich erlCinnb^r. - i]7 /inf^ihiu un^iiliSTj otwoM öftcoi/ 
durch alk ylnalo^len aa5iciii.rf iof. ι/€Γι e. 167 (7^'/). C '^^''' i'^i') " 

20 KO(L JmTiGi^ Ιιρο^Γυτώκ τού d'ui/jiHri.wlöuj (<νννθο((<Ρην) il^^V Τι\ κ-ιΛ•υ!ίκΊ.^ν^το9 

[. . . .Jp^i5 ύ^ iiS TJ Taiji'jv^ <a)5• io<i/ frl-TöG kcxipuvj k'öii/iJ5' ^^f?(- 
ν1^]μί^^ ^]^ούμιι/ c^j . . . " ^ 5chl?.i|lj et'^r Fc<pcxb(_o;iv^JV^r(Xj iif Oin«. U^biiciil-iijfe \Cirzjuna. ^ 2.0 ^/(jM nichh-rou hnußU^ 
Le3i/0<] '^'i zum En^i«. dir Z<L\\<l uns\c\\lr. VcA. Wo \:^3ο^7η•. ΚοίλΤ^ηι/ fi/V'pcXcpfici'irai rxi Jipi/); 
Kcd τάλλα -vk \^ i'^ii ö/t«. - 23. unlf5?rli'cKie Re.-?fe. . RecKI-i)^ efwa^ öLerluxiu 4^= J^^^t- 
ium5j ic5S ichreiberzciiKeu. 

53 V. Wo WCZ. 

l"dpurK5. H.^Jcm. ßr. 1ö,5 cm. /Iu5 der rabtjrM5C<nrfonni.toe i/ön /ll;usir" eL tnciläq . 
LrröS5C, unscU'owi Sc\\r\\\- 17. Jähr des f\iXü\Ä6\uS ■ nu\ Rek'ro eine J)ar/€a n5ur- 
ku.rLdt.j die der n<qnij5i:Kri|-f ridcK ^rKwerlich sbciftr dls ίπ5 It.TdKr ijc^eizf wertlen 
darf. 

L-ne5c:Ji e'Ldi-(n.d . /lleKaridrLeru. llp[:fOTrc)(]py'roL• ^0^ c^ivo^^ αιΤίΛ k'DpLdu του τη^ μίίτρο,-) 

a\.Oi\'\(DOO "lipcKKAilJoU TöG '^Hpcλl5•A5ί' 7 ^ΡΧΠ/^ ''dtr (χρ\/ΐοτ.' ickf'ml' möolichj man cnoarlef ein Ptinoli Von , aber \\c '/ji"f- 
i^ndun^^ cnlspncnf nichf ^ir deioolinlichcn BiUunJj-K/eise der J)einoli'ica . 

vcr\t. 1Ü8 C53^) (N0II02.J) 

Tcou3 κριτηρίου τ^ο tf^ Kcklö«- // / ^ 

ροζ" Φcxpjuo01^L^ tj eis "'/^iröAAiJ- 

■ v^Lcx Kc([ «ricT^n iciVc<L τπχροί, 
IS του '^EpμoJ^ί^/ύυ5 άια YLpo5 

l/i«V οί6τη5 Σο<μ^ο<'3"ύων/ο5 

20 ο<[:ρΐ''υ(ριου_)3 |- ? • rLiAxi. με/ wuTövJti/ 

c(i<[vjpoi/ τνιι/ τύύ ^«μου ö'uK- 
yr.w]Pn<i"L^'j μη ΙτΓί Aiv<^iö'- 

Lo^^jAöV -υτίρ οίύτη5 'έτ^'ϊ- Τ-" öl/' 
25 'E[pj μο|/•£ΐ/ηΕν/3 vrifi ΛτΓςχίΤη<5Ί-- 

iJC$] τ*ού (ütpvcxpioUj αμώ^τε- 
pcou35 ö^ In"' αλλ ήλο υ5 μήτέ 

30 ■ TU02V il^S '^ήβ ίκα]<5τό(5Ί^5 

ηΐ:μ]2ροί5. «φ' ή^ "^C^h IjsMi/iXCL•: 
Τ[η] μ?/ Άτύλλίοι/ίΐΐοίΐ «jAAtA) «31^- 
JlPII l^ot'^ ■i"*y (ΙΐΈρ^μορι/ίΐ i3TC^-3 ^5 p[iX] Yuvcxihci ο(μ[;ΦοΤίροι5 cxvu-3 
ΤΓ5.3υδΑ;ν•οΐ5 öod'tn/ η töi/ Taxpc<ßcit-3 
yCöi^3-ro( Σ/ίχ[:ί-«^•θΌ<ι τ« ώ3ρι<5'- 
μ02^^ [rjpos-TL^ciOL.] ^ li kO<iöapo5 .ΦI:oGfΛU^<]ώ^Γ' ΓΙ /<^ /"^^ ^-^^- ^^■ 

Da runter Seh riHspu ren^. Ν in 'ΐρμοΐ^ί ι/η ι/£γΙιο552γ1-. - 33/3^ ίΤί po( ^ nickf «Αλ Π : ρ kf ÄidTer. - 3-| ίίΓυι/ιχρμίί- 
ίέύ'οαι lif ^uddil^Ä^en. - 1& >4nf. un^lcKcr öeUicn. l/dl. ilie lön«?rt form«! in No Ilö3. SCHUB/4 RT. lon 10 τον KPi-vriOLov TCo "zi/idir^TL \zJ— KlxL<Sb<.[>Zo<,l ^ii-/J/oir. II i6 ^he'inf Oj aiclif o< cjöicliriiLen 7.IA. s<i\r\. . - t\.<^ unsifKer. 52 1/ NöliOS. 

iapi^ru5. \\.ΐηίχχ\. ]?r. Ιΐί'ίτι. Aus il(?r ^a^\\r\xscar\or\wa&(L uon Abu^ir ei mcilcia. 

C^roSiCj Jier ßuchjcKriff ncih«. jfilionJil JcKriff^ ii^irunler 7 Zeilen einer iin(jern_, kUr- 

sil/€r\j H<3nd. Auf liekfö ein«, duer qesilineli'.ne. km-zc 7iel\<L, dcria Leruad aicnr ctlutriien 

\6T. 17. Jdlir <ii5 /luausfui. 

Elig5(rhgi':lunfl , Μζχα,ηάηζη. 

ΊιΓρίοτ<χργί•:>ί 

Tcxpik Zijiuö5 rfjS' ^HpDdcAiiJöU p.ira Κυ- 
ρίου Του o<<)i/\cpoG Εΐρηι/«ίόυ ττού *Hpo<i\/l stJöu 
5 keil Tc<(!« yli/TLrarpöu rrjoi) Znvüvos• Tvz\A/u-2 

'/ΐλϊυ^^, ίι όί 'Z.i^is airi(yVfi)riV(?ii τπχρά του 
^Α\^τιτΓοίτ^ον dio< νι ρ 05 f| ölmu ö nvs!/^ ίΓ<: 
(pioi/ckptöi/ 1μο(.τ1αΐο< ?/ άρνυΓρί^ου opciCY/.Lc.r5j 
^icc<Tov fLicöd^L KcKL fi/co-rLwv/ [V3p\)oa)i/ 
{ίνΥοζ ' ii\/o(.i μί\/ (XvTo^tv ä\<\Ji^o[/ 
iS" -rnt/TöU V(X|Uou ώ'υι^νωρηο'ιι/ j μη iirt- 

A2O<3'icf-3tt'i JiTrii/ ZcolJa /^n«^^ c<A- 

TifL ccTaiTncfiu^ του cifpi/apiouj αμφο- 

Tipou^ di iir* a:/\/\nAc)u5' f^fj^i TXpi- 
2.0 d'vv'^icoc^icos /xridl "ΐΓίΡΐ ocAAöu unJi- 

i/u5 o(r/\w5 -r/ji/ iij^ τής iVio'x6d''ns 

ημ'ΐ.ρ(Χ5^ occp η$' Kca iviTi/cxL Tr] /^ii/ 

Z-Co'iOL όνν<χ<^μό?ίό'\!ο<,ί aWk) kvdoi 

\«x[ τώ di Tti^rLTrarpiJ c</\An |/-ui/(Xl- 
^5" K'L (χμ<ί>οτιρί)ΐ5 οίν/υηυ•^ύ 1/015 öuö'lj 

ΚΛί V^P'-S T^öu icupic( ?ll/0(C Tcx «d'uix/ci- i/fr fc 17Ü i (52 1/3 (.^^ Ι'ύ3_) 

S^DOn^-i\^0< Itl ICo<l ll/ivicf^L Töl/ 

ΤΠΧ ρ <X ßc< [ l/d t/To< -Γύΐ^ TL ßAajUd'cJ'L '^^'''^^ 

Kai τώ wpici'juti/^o ΊΓ^ο^Ιμ,ί^ι . 

UtöA ΓίμίΧΐ 3 κΑη5. [Λ[^L^^l(5υ _^ 

/\öi/m ο<ρχί 

Κ•α1 iv/ "yiAs-^iXi/Jpi <xt -Γού Φα^μο^χΤΊ) 

. , ττρο^ τύ ρημ<χ 

. . .] Γ. . . 2 Hii J«r Voran-i.'lehönilin Üf-kuad^ haben die Zeilen Jer 2.Hc\ni Schki^rlich di^^s 
zu Ihun • Kiel mshr ilurffen ^ic ilcn E/ifuLirj- einer ^n^em UrkunSi. ii4r5fe(len_, i^jorln ίΌη 
fmtr J-fdllunij Vor J^-tn Ti-iLuncil 4^5 AriTn/di Icrtir'ii in /4'c^dnilri^n d/"e i\€ci<J_ iVdr, 

Si:HUßART. 171 l/. Ni) 1104. 

fi3purü5. H. 34, ET cm. ^r. II, 5 cm. mi^ iier Pdpiirusrdrl-önnacje l^^^n /li;U5ir firnd'aa. 

(j^eKiandhi WanJisclw'i^i j Jie d^d^n Enie. \mmzr jlächi-iaer wlrj. 2Z. jdiir d^i 

/1u^w^|u5. /luf Rekfö Reste. Iclem^r HöViz-in. 
nufhzhun(\ gines Ehei/grlrdog£ , /llg)Cc;[ndt-ien . 

I j4 j^ 

Tl^pcjrapyBijL 
' [TTo^pjtx /1ίοκυ(5Όίριου τη^• Ί1 purcxpvuu μ£ΤΛ κ-υρίου Tc)l3 aJiAciJiJU 
[c<u3Ti^5 TTpcJTiX py^JU k-txl Tc<po< ^Ερμιοι/ΓΚ -rrj^ "^EppiöCuj 1<<ίτηζ 
5 [uiTcK κ-^υρίον^ του Töl3 (xJi/^cpou V^^'?V "Έρμίου τον. T^ui-'V/opft ern Innr Jchuiiajirmuih.rj iie. als DÜra'in pnaierf l1d^^GJ dCi|cnu[;crj mi'c'l^rn 15}- Jcr ICen 
dei vör\ie-4inozn VcrlrrauXi ^u i'osuna von da Süraschatl•. 2 Frj. .siV'ner cuif (Lff-und 
der anJern Url\Uh(lcn diroellin ndnd . - 5" für ilcn ilmi (inuekannlth l\lau7cn ^c/zr I 
^r Jcnreit^r einen jItlcK . . ver^e. 171 Μ, • • ^ (I/Il/J (Mo 1104-} 

ίτου5 Γί^3 συι/νίϋρι-|<ίΊι^ IVikck Τύύ.μιτ(^Λλο(^(οτο5 od)- 

oaPocKov'TcK \<αΙ ^i/lüjtiw lC(Xi öciirrvXioiöi^ . . . . . c. . . .3 . (. .._) • • • l'cil 

ocpi/UCpiauJ f-lkcXTui/• £it/o([i] |xVi/ (ΧΚ-υροι/ Tr|K C^u'A'3W^'r|<i'cii/j 

15 /ύν/ ΤοΪ5 c)i^c{uTn5' <ίγ\μαι\/ομ'•ινο\β τάόΊ j μ^) ΐί.}τΓίλίΰ<^ί<ί'^ί 

οι -χήν A\o\/v<^c<oio\/ μηΰ οίΧλοι/ υτί<^ αυτή^ s^rl τίτν t|)- 
ρ.ΐθΐ/ηι/ ι^,πύέ ίΤΓί. τ<χ υΓο xöG μίτηΧ\<:^ν<)το$ ^ζγ.μ[ον 
(XTöAiA ίΐμμικο( μΓ|τε ripl Q'^|'κή5 V /luji^cßji^.W^^S' 

2.0 άίΓο τοι/ ίμτΓ^ο<:^Ύί\/ mföi/oi/ μ^/ρί τμ5 ίνί.<ί-Τί-^ό'η'$ η- 
μϊρα.^. Έτύ όΐ κλΙ ΐνκ•υο5 ίτοί-δΐό'τη Icli/ η /Ιιοι/υοα'ρίο/^ 
μη iTiAi.uci'J.d'^iXL (χυτηι/ μη^Σ ΤΓ?.ρΙ ΑποΠ^,ί^ι/ dirx του Vf^P 
τοντ^Όΐ/ ίύτίί^ΰ γί^ο\/ιι/οα icc<I i^iTi/ccL ciLrrrj μη</ £ίΧ- 

25 «t^Jp/j icc(L vwpi^ TöO ΐ<ύ{>ΐΛ li^ciL τά d'L'k/cι^/ίJpt1[■μί3^'cv' fi!/iYi4'i}cu2 

w τΓρΰΓτίμίΟί. ο(ηΰυ(μί.\/) VU TTiOfTLUiOL. (X7(/i''"''""^* '^ Τού• _ 13 \x\n\-vr uck^-\jXlo\ov vot^ir V^vdOvv noch (XpV'Upoui^j eK^r dTpL. .. (dir^ir- 
Vov' 1)^ dann eru^drM' mdn iln«- Jchcllzuno il<i5 iVerl-e^ j dber (Ji'e löO J^rdclimcn 5(:Kcinen • 
hagres Lfeli 2uiein. - 1^ την τού γάμου od^t T'ny όημα^ίΐ/ο μ(ίι/ηι^^ moclicl}.- 
12. λΰΥύϋι^^ i-Jaz-u iii'e Jpuren ünl• öa^^cn j btr-cjcknal- i/teKcichf mcUcnpfUiz odtrdal. 
τού feMerhdj-i- 5+dll το'.- 23 μη<ί'. • ■ ■ man würde en-^arWn ciy.VTiv^6\/iJ uv<fr\ o^ir 
AKtxWchos ; Vötr 5c< ^cKeinr η öiler c<l "ζυ. 6\-ζ]τ\ομ . ~ 25 Fn^le.; Winij ncjfz_j tiber für II•'- : 
Uio'\icij das wi'd üUrlidUpf die 5iT2hcn(ilcn r^rmcln fn^/ir anO€deiifei"d[i dwifltsclit-ieUn • 
2uwe.r£|(2.n b|'i<z.d|j rcicKf er hin. - ^/Επίΐ'ζ: UoUi Chifi-i.u<is ichszll^ars. ^ 

... l/er"be. » 172 (lyil/j (WoWO^)^ 

J)atuniit zu<l\ sdt- klän (j^sdneUni. und ^X'zerj-forte^ 
En,|-h/ilr|-e zu l/grfr^flm i/an anc/rer fianä. 
I ■ τα3κ tlTTiauj ύπ -ij) Μ5;μα)ΐι/ ϊ1ρακλιοτ(ύΑίχου_) 

MtlAOuSJ • • • 

35 dcüi^oß ös. . . pc-O- • (XL^i• ■ O- • 'nT(öAs^«[icöu'^jTui^(iOi/j Β 1" 

2^ [f ; /fidcnifanil ; rdcrKf fön /icicer U\ Hdcllör. Jc|nri|rprt3l)2 : -) c-^^-'r-^ λ^\^ 
33 f: ifguin^ldnil : Pi^irlidiüa ) Empfänger i/L€.i/<iLchf ^.AcTöAAöJdwpo^ öicoöc^jjp Cüu ^j _ 35 f^ 
kciim did In diesen Ut-k•. HÜuji« /lUrwr^unq ι/οαΤίτ•(οΑίμί^ΐο53 öilsr ^[^"(ö/lif^rt ckro 5} 5cin, ohr 
a\xer 7-^\\\-z-i\c\^tn Τ^^ύύ; icinn Wiärc denlcLdt- ariTy'iäj )--r.- E"ade ί.χ-ύκον ώόοά/μο^. 

<.CHUß/iRr 

S4R. ' N0IIO5. 

fapUfUS. II. "33 cm. Br.^cm. /Iu5 Λγ tdpuruscnri-öni-ina^. i''ön nl;U5ir el m<äla"ii. yAuf trmncj 
iier ndnii^chriff 15I• ai'e Urkunde Lindejiihi- ins zu. Mlw <\es nuüu^ius ^n/.se\rzen. .^ie ist- von 
olin \)ii unun k"rcuz.i-j<:i^e. (5 lcreu.z.€. unfireindncicrj ci urcKdeif riehen. .PdSi'ilcu Kirlieiei/- 
dg. nur ein Enlwu.rf \6\ j Z-eidl- ducli der ndcMciV^i^^ ofil• JcKn'pf ζΓΓ^^Κγ iilrdeneljcn unj 
untleulliLn . 

/Infrdd c uj- ches'cKiidunq^, /lle)C<nailrißa. 

tf ! ^ — o— ' 

C D^S* ,: 

. ■ . il 

C J T<iU4' j;ui/i(5 1^ ^• 

5 ... . Tp υ (O oft ur| 5 j [οίτΓίυ5 tj^jwv- 

j)ie L^suHden in Zeile, 3-5 sinii 5cKr unsicliir. Zum Jnhalf vol. ()>Γΐ|!ΙΓ^.2.^( . _ / Σΐ/^τα- 
^Όμίνω^^ |dlU richliq celiscnj 5c!ieini zu ijiiJmfen •. „iniicm .iie iJie E'fernJ 5'icn teifimmen Iic5iCn.''^i 
(carix Trji/ auioesfnciien . uerre ' 173 (54^0 , ^ CNö 11053 

M.k του τΓοζ^α dol ι^ριΤηρίου «ί'υν^πΑ- 
10 -^it/ '^'f'^6 '^'^^ νρ<μο\/ (fll^^ci \<c(L 

Ιμάτια af Κυρίου h rscTVipa- 
lcc?/rc< iCcXL Äf κυρίου 'ί'ίΤυ<ί'•η jxov 
()ρο(ν'μ«5 il'ivöcfL. c^ö Jsj iJiGißciA- 
iS )(3/Λ'£ΐ/ΰ5 ^ΑΛΑηΐηάί1ΐ]5 ^oq t-3 

το μπ()ιι^^5 tco<Tc(Y pnd'p(^.i.u'ö5 

20 po(£ IfTLcpipiOK vpirrwL ί^ζ ΰύ~ 

μίνα xoy ιπατερκ μΐοΌ-] iiiöj-icou- 

p ί. J η 1/ i-iFL (^ ώ <:>'ö ι^τα τό ΰ ttJ - 

/^ί V η ρ. c'v κ• (Χ L ic<x Tci -Γπ κ ä Ι" ö - 
25 όον τίληοο<ίομί,\/ο• oyiroiftt- 

[■Α]οα cxöriou χιι^α -νών ircipci τοΐ3 

LO]S ίμ9^-'. ί'ίί'ίΤΣ.Λεοίτοίί τη ι•^ 

ί'/οόον ω^ uc<\JmIc!- kca τίΰ 
. Ji ^ΗοΊ'ΧητΓίζά^οη μ.ιτοζ.όώό'ίΐ^ 
30 . c<VTLKpc<ci'ul^ ToucJl Τοΐ3 ύΊΓομ\/Γη'3 

ματοζ, Ί\/ο( οι,νίνομονηζ εττε- 

i-^öLKcxd'eu η IictlcTiu uol -rc(<; 

Τύύ apru(piovj f- fj iTL Js Iccd ... lo/ii e? feKlf Gm \ο(^ων^ un^ iiie WiJri5l-ellun(j isl JcliUilifj gemeint- lil- ζ\ιμ'. \c<.^ül•' ίχτ'ίμΰΐ öip- | 
Uri)/ OLkia\/ ^cc<l ii/ Aöv-tj uJK/. - 14/1? ίΙί«(!)«ΑΑόμίΐ/05 iil-//o/-.l ικίτ cm una^schickkr /|Μ5(.Ίη<οΐΓ j 
|uf:iitr ^e.naarirc . - I5/I6 Leiunq unsicher: {uir Ä iil ou-il» /i j -fiÜr litu-fKOj j-ur W <iw.cK tl rnJj-J 
liVh . _ v/^KLU'io = Vx«^0 3raclilcinii umpllü^^nj der Sinn iiheinf zwsein: ncichilein er 5icK 
flarch die /erhe'irdfurvfl, üwi ilem Ni'ihfs Crhobca ndf- - 20/21 o-uJi άρν-υρΌΐ/ήτωι zwjr in der te- ι 
iim^ UniicKi-Pj iiber Jd c<pj/u ["«Vifchf j 5cheml• ij(2-«re JenJ^urcn tnf-<r|jr2ciiencl4. Diufunc fcsl• sic'ner. - 
Ivtnn άψίό'αίχΧμί^/η richli'^ isfj m'ust\t τούτΓατρο5 ftifiicnj i'cJoch i^l- ein »fprdchfcMer hier nichf ti- 
Jondcri du{[täilio. - 2^ 'ί\ϋ^ΰζ ojlcnlar iirjorm^Ht Auilnii uU6 <{cm W(MA.it^cs Mannen.- ΖΕΓ ί-.ΤίΑίΙ- 
ίΰ<ίομιι/(}ΐ/. _ J)dhinf£t• ls\-c\\\ij zu-er^änz-en . _ iß i μί-αχαΐ^ό'α.- 3\ o^K-'i^olzr ti^S-Vj nlc\)\- ίνίγ^ομι- 
Vqä, «ichiini ?tn Ιτ /örf ίΐ/ίν^ομονη gctncin-l- zw 5i.in.- 3(/32- JLmcri^fii'irhf (/iKracfiT^^t.. upr-ha. 174 (54 1^0 35 40 άρν'υ(ρίου) h ^5*j μιτά Ji (fou νμΙ\/ 

τΓΣρί. αυτού ^LoOrov^ri^toS} '^^' ' 
ο(νΓΐΑτιρ.μ,ί.νη 

Jjarunier aanz^undeuilLcht Jcnn'jisf>ut-en^ (HoWöSy Mhr^cKiinlicli . - 39 ί\<όΐίλ 35/36 cPL- Acjl/ nichl unmöqlichj däcje^en ocA- λϋκ ighr um 

SCHUß/iRT. 130 R. ^0 1106. 

RapurUS. H. SS'Cm. Br. II cm. /lus Jir Fdpyl-uscdrUnn^c^. von Al>u5\r el maiaij. ])lese\\}tWana 
wie No 1033. IVdhriche'mlicfi cuXs i\cm \].TaWre. ^iS Hu^uslui. Ein J)upli tCiif Jir lirlcunclc 
isl" 20F, fön einer qroiSinj uaSchonen Hdnil aeschri'ebin ; es unj-cricheiilef ^icKj iowcil- tei der 
J^cMechi-in Et-hdlfund der l/erdleich inö'qltfK isfj l/on 1^0 R ilurch ddi RKUn dir MfCiil. uiiil 
iu WieJer^dlje. der Zohlen in Zi j['drn. Für ilie Zeilen ll-lS^ die in 150 R (asl• ^anz. fehlen ^ 
(jliftf £i 4i2. E^rqanzjan<l.j iic"\Ki iler folgenden /itichrifl-, duf dit ZelUnlän^ von [90 Ru«rfeilf, 
cinQefu.^^ iif. Eafwider sind beiilc Faburus als Pu-blilciif«- fi^r dl«, kbnfi'i^ihenfen d?i /?r)-iii- 
ae.6 7.U. denk-eoj öder 205" /if- ßrif^ iVt'ederichriff unJ IJO Rj ild5 iör^f^lfi^r «Iwiiiehfj di'e. P«in- 
ichrij^f. Au55€rdem be^ilztn wir uh^ 133 l^ot^n eine Icurze. Nofiz-uter den Jnhdif dieser Ur- 
ICund«-. /luf l/£r5c fön I30 e'ine ^Meclil- crKaifcne. lirK'unde. 

J/grfrdtL• m'if-gin g r AmrrüL (Τ(>ο<ΰΐτι$)ί /4lex:dn(Jrie'n . 

(i.H.j [llp<yTc<pvio]L TtOL f irt του icpLTtjpiöu 

C2.HJ cTTccp^j Μάρκύυ Μμί\'\ου Hk^kov \Co(X\ioU Ki<n[ To(pc<3 

6ζίθό}ότη^ '^ήζ Αθ<^ι\ίίου IRpcTiLCi^jij^ l^i-U^c< hrupiöuj 

bcCoCL Πν-^ύύυ τώΐ/ lca-rc< TtjV/JiTrji/ d'ui/j^vuprjcili/j 
Η <ί'η^αιι/ύμίμ'ίθΐ/ τού 6(i^Jp05 Z^cppoi/ö^• ittöuj Ί ölr Prc^ldrchoä 2W. ί.Γ(3<ή"η2€η "isfj häh^f i/am yalum 'Z.j dir; hier lil- IZ troam von :1 
Η 2m. unlericKeiilen (jedöch spriclil• 2.05 mehr für (Z^aiifikr Η ). Froi-afcfiös i^f er;?!• ujra. Ji . : 
JaKrc an nachwei^lxar. - 2. J?i*e öLi^ Fcfnerbxnq übir die J<:hri|'f ^ill-fwr die 2.. Hand. Ü 175 (130 ß.3 (Μό 11063^ 

[. . . ο • ■ .άρχου Ιΐ6ω^ό\/ύ$1 TipCcOöV τηζ^ m-j 

Jörn iFLVpöi/öi/ μι]ι/(Χ5 οίκ« C^K'r« άΐΤο το^-3 

10 Ciöiu^ll•^ KcxL θΙιΑάο'μι^ i^WJ TIcxpMonrrj f κοιτά τύ Αι t^j 

[τω iJi'g αύτη^ ViiAahrrt ttu&apw iccxc ocay^fi^J 

10 Wk:mipiici.i^ aurn ο ricxpKc)5 «/«ίρίΤοκ] 

[Jo-uAiKTöv/ TcclJi'ui/ Σοχ.τού Uttötl'^'iöu loj^fj/j ■ • 

ΐ;Αο(μ/Ιάι/ύυ<3ο( TTcxp' rtujT<7u Icäto: μ:ηι^Λ '^κο(<ί'Τΰ\/3 
15 [μΐί^'θομ' του rc vaAoikTö^" toxi ττ]^ τροΛήα5 cfut^j 

[lAodw άρνυρι'ου h Hj απ-ίοΐ^ηκ-η/ </i ή Öicj-j 

eil« ytipö^• i]| oi'icuu iis rovs irpö icip. iv/öU5 μηι/Ι«5 JiKroCj 

[OicTiO Tjpod)rj(X f/ni/iJi/ Imex Toc^ (3'υν/ο(|'θ[μίΐ/(Χ53 
20 C<ipo<XK0(3S ί^^ομη^^ον-ΖΌ^ όύο j Kocl i^^ <^yy^n ίγ-^ο$ LföU-J 

frcoi/j ircx ■31: v/ TL άνθ'ρύτπι /öw το Tnxic/i'oi/j T'^C^ σιο-Π 

nJoTTiv^ Λ]ΐ^ίλομίκηι^ 'im^ov Tpxdiov xpöCfp^'ucJ'tLi/j 

CKTou θηλ^άίί'ίΐι/ Ko(l τιτ<ρα<5'τίί<5'£ΐι/ ΤίΟ Μάρκ-[ίο ΊττΙ] 

^(^vj^ Χό'ίύν ^tivCiV ϊν^ίοί, μηύϊι/ ίο hrcK-^ö'Aöu λο<- 
25 υίϊ"?ύ<5^(Χ oik το άθο^ν/ΛΓοί/ αυτη^' /rLJzd/^^t "^pD-J 

fKocTjoC μήι^ TpdcpnöiS" Töiitcr^i Trji/Ti farn^•. 
CKai τούΠ ToitJiöu Trpo$n^ovö'c<\y ΣΓίμίλη«!/ μπ 
CCp^'ipoud'jtxi/ Tu KwAcK μnJ''ά'^^Jpoκ:ύLτ-oύ<ί'ofl/ /^ntf"* firCL-J 
30 [;Κ3ΰύυ<ίΌ(ΐ/ μη^^ fTipoi^ impcxiSlrj Αΐχ/ου5(Χΐ/ ιπχιΓί- 

oy^ « τί i(Xi/ Aocßn τι τι<ί*Γ£υθη <s'ij(X (Γυ/τηρηΛι^ 
hnxL οίΤΓθσ^<ίΊιΐ/ ötwi/ octnxiTrJTWt η ftvTtd'fii/ την 

8 ilie Era. οκ:τώ fJlg^ JOioohL ciui Z.13 und 4-7 wie auj Ufk". 205".- 10-16 erü.nach 2.U5; 
die Kkinen Vdri^infin Vön 2.05j z. ß. τροφε ύ(5Ίι/^ θη Α (Χ<ίΊ ι/ werden nicKf birürkiicrtfiö t". _ 
13 Τϋ)(ηΐ^ isf Ζύ5" nicfif Uit/dr; es erciell• sich aus der JVizze. 153 Κ - '4 ί^ρθτου5κχΓκμ(;, 
was ^?.^enwl>«r dtm in iöS" erhdifencn Γοι3 icwTöC nur Jchrcib/^hler Λιη kann. - IS/15; ZOS' Kdf 
μΓ}ι/ρ(5 IH.- Zu: 205" haf höß.- 20/2.1 TdüriJU' ^fß. nach 2ΰ5 . ~ 23/24 Ittl T^l/ 
erj. nach 205. - 25" i/ol. Bi^U 10^X^25'. _ 26 AoitöT5 «ra. noch 205". 

176 {pcxi/tpdi^' rivr^\Si'\.<fzriS oCjTruAiAud'Jcjj hxxl μ/] fj^AiLTTCClK: 
35" Tnv^ Tpuojcptjal•' i/r^^ τοι3 φρον/<?ν' ^C^t' i^J^ τι τΓ«()ο(|ϊ«ί- 

vrij ϊϊν(λΐ αύτη/ Ti κ-«! TiJt' Σίόα^ροΐ/π« σ!3^«/'ίρί)υ5 ■ • 

K-cXL <5'u\/iv5,<5'-^t /xivoiL Tovj skTiCLd'jiXi αΤΣ. uAr]- 

40 TC^iJ^^ Ifi^^^^i/rjS' Σ(ντί oc μα) OTTS ρ CO ι^ öVrcorvj 

Λυτώ\/ ο(ί.|ΐή-Γ(χι Κοΰ ίκτώι^ υιτίχ pj^ö w-rio ι/ (ΧυτοΓ^ 

ών^ i&U iJ^iViVi<CJ(^LU ΤτύίΤΓίίΟΙ/ TcXöT^ii/ d'ic£Tri:t|5] 

tt^o(p'^<'3^ /ΑίρίΑιοί^ -Vupnpii/ aurrj τά Ktxxw μη[;ι^«'3 
τροφηα irt "^ου^ Aoirrov^ Μνο($ ii/p'ia k-äl jxr| ca-3 
TTuö'Tc^-'^iv Tu ruioiou \\/xö^ τού γ^(^ΰνου τι ktocq ocij-j 

So ri θίοίΐότη trpö^ töi/ ΜάρκΌν^ του j^qi/i^'^ • • • • 

JJaium fehLir. Sh Vnhn In ufosserj jieifer Jchrifl-j der Urkunde enheoen^eseht gerichtet•. ßEBAj f- • • 
3ΐιΚύϋ•55ΐ^ζζ?, hr ilrkuhfig au{ \^ZVam o!;eril-?n Rdmie. \/on an^\-er^ sehr kle'iner tlan α ■. 

55 lc(oOij «w'qcpj I.ioci)piJ\/ JouAiKou -rroi Ji'örujTLij^r|C5j prjiu'iO^'j ih <ui;'airi<5^q(icii^J 

56 I" Η μΓ|(ι/ί3ι/3 ö" ΣΙ/ τη ΐΤοΑει 

J)αΓunf4^ <in<. νόΐίία. 7Ura\-'or\-L Κ^ΙΤΜη^?.^ in der M.yAemiliwi VörWmml-j 5ieicln<i>it- J/ch 
uu.f Aufheluna cints Tpoa)n:t5-l4riTujiS mil-emer fln^j^ m Ff-dH -zu (jCzielxn. 40•. 205 Iri-iclii' mil- «μφοτΓΙ dl/; cil'e brUelzuno^ildnd duf einer i. verlorenen όΊλι^.^ 
50 Εηύί. (ίΐ5 oHcr xpis. _ 51 ίχονόςκ Uu\\'\c\\j 5'chreil>f<hlur füf α>Όυ(Γο(^ uii.lkichh 
flu5 l)ikldf 2U<.rkldren. 5CHÜB/4RT. 177 6ο R. Νο WOJ. 

Popuru^. W.lf cm. ßr.ßcm. Aus der Fdpyru5i"£irl-iJnnd^e. i/oa /It-u^ir dl nialäcj . Kleine^ 

ΰ(ίι^JΔnι\\■<L l-ldn<iscViri[•!-} \\äu\la w'irJ di« Zeile ίτϋ!" einem i^eMrosicrUn ßuch5lrtlj<.rL. 

i3nüe|iini]Cn. Pie. 7.u)«.it-<L unil ndmcnflich die drilfje. ^(1η4 iini sfei[e Jfhulichriffin . 

\Jirso \ttr. 3)e.r recWe Ivciacl \s\ so u\}a<i.i:\<i\pi.nj dcii5 man i/iclf^ch ^illol-'iniiciUlich (fc- 

sicl'ierf^5 nichf i^enfifiz-icren kann. Jn Solchen Γ<ίΐΊΐ€η +r-ef«.n [ 3 Iclammern ein^ diAch. 

wenn noch li η l^enSbu reo i/iJrhanclen sincl . 17. üdhr des /ludusfuj. 
krfr<^<) tn'il- einer htr\m<L (τρθ(ΐ?ί-Γΐ5'> ^ Aleycin({r'ig.rL•. 

£. 0• •• -Γ- • ■ -3 i^ocl ΓΛρ[ΐ< Zjt^tL'jf^rjS' CTfj^•] "/^TTöAcAiji^iuuliipD'^fiyqS Πμί-ΤΛ tvupiöaj 

[JiiJU3^rj Tpocpiu^/iii/ rat OnAad'iit/ ς r^ CTrajp^ lixcrrju ktxra To'Aii/ τΰι lJiwl3 
Λύτη^ V'cs.AocivrL Krcx^apuL κ-αΐ «li^opwL ΙττΙ ypcoi/ji/ μη3ΐ/ο<5 coiK;« s^-j «ιγο τ•χρ- •. ^^^^.. 
μοΰ\ίΊ χον Widvüros ΣΓΓακ-ο(ΐ Jiicarou r [;ko(i(5'«pu5j ο lj;'J[sJi)rÄL αύτη q 'Γd1Jwpo(3'<^■ 
cJΰυAικ-■Jl/ αύτη$ inxiöidi/ c^li^ocipiCToi/j urüTCixMöi/ ... ώυ ovojxa ... τ 

10 Ac^p-ßcii/ducioi 7rcxp^aurn5''r<5't JA)pc^5 μκτθΐοι/ του τε ^ά/ίακττο^ kcxI Ti^5""^poipitiX5 KtxrÄQ 
unva iKÄd'-rul•' άρκυριου ϋρκγμα^" cJiictx κ-οΰ ίΑ-χιου κοτΰλΐΧζ όίϊΐ}ο . . . ζίυτα-^ 
Κτουμίνην αύτη ν τΓθ[ίϊό\ί(λΐ χην xt- ίαχήζ Κ<χ\ του trcxiJi'öu ίτη|^ίΑη(χι/ 
μη (O^ü^ovd'cxv Τΰ κάΑ« μηό' o(.\/(l^uKoixoOö'(Xy μηό'ίκικνΰνο^αι^ ζμηά^ rci^av'j 
ΤΌ(.ρ<Χ\ϊτ\Χσ(.ζου6'(λν Tmiöi'öi/j Ä τι Ια ι^ Α« β η Π τκ^νίν^ίη xi3y χουχου χαΟχΛ dvy- 

15 Thpnc^lLi/ k-iXL ο(τΓύ jwdiii^ ö'toci/ άτταιτ^ητοίΐ η iKXi'id'iil•' xny iiKäifrov o(jip(i/Tr/\tji^2 
dt) Vcö« 1/065 αΐΓίθΛ5ί(Χ5_, ή5 irwl (iiiXi/rp(i5 Vii/n^LOriS [ix-irujAiAud'C'^iO" (XurJ'J'ii/j 

d^ άτΓΐόνηκΣν Μ ^idu^ri τΓ(χρο( τπ^ ^Γ^Ίσώ poC5 Jickviipo^" spolVou ίλοίιοι/χΰι/ 

αηνων/ xpiwi/ του τι *-Ρ5(ρμουνΐ KailJöi^iOl•' κού μη ί^λατί^/ xLrjy^fowiioiW ίί^τό^^ 

3 KiifioS ciff .i^itJörd Ϊ^Ί- nach Ζ. 31 ihr Bruder Εύτυνί.οη5. - ET Ja J)i'dume liip- 
όΊνη i^l-, (]tlr[ mdn bei Isc\\ur'ion Ύϊ^όΌΌ Χη^ irtroi /η^ eronnz_en . - 6 era.nach <Jen 
rarülle|urku.n4en . _ γ die Zeifj \6 Hon<x\-iLj eraielf iich aus Z. IS u. 2S. .^ % möcÜch: ο 
ivotooTocL oder f/k-ivsipiKTi-i/ j ίΐΓ«. 5'puren 5brechen mr iiii Ej-ifere.. - il h\nhr a^^ujo 
Jpuren j die ich nicKf deuf^n Iccinn. _ 17 Ji<xviipö5 s^ öc'k-öu sehr undeuflich. - 5haif 
iAcxiöV/ erwdrfe.f mdn TpöcpsCrtj ilenn wie Z.2.5zfiflfj iind 5ie berei^-s bez-ähli•. 

178 20 rt loci/ ¥-pö5/\«|l)n <3'ύί^ npiöAi'iXL καΐ τ« [!)Ao<pt^ mxl icxcrat/jt) f^a-RX^ [jiccijfiii/ J'/ttl [if-j 
ί'κτιαυτιΐ5 ^ίί)ύ/Λη5 icc^t ΐίκν^^νΛ, υτπχ pj^öVro ι^ «urrj^ wi/C^^O Ka^tajmp i/'i)iVrrj5j 

25 τ« IcrtTw μην« τροίί'ίΓα ώς npoKuctci έΓί TöU5/^öiirö05 tH7^«53 

Jltcoc ΓρίΓ5 fcat^n οίΤ£?<5'τΓο<<Τίΐκτύ TraiJIjw' ll/r^^ Tou^pöv'öV i^ toI «uTf]v^3 
i\<riviv -το Χ€ΰν irirt^öi/• TOpixiloiAii ii ή Aißx)\^rj τΐο^ [:τ(]ι/Τ<ίΊί)«ρο(ΐ/3 
k-ÄTtk ^rjv<x sKcxoTöi^ «iL Jto< flf^ipwi/ τίίΤίΤάρίΟ/ ο^ρυόΌ^ ικαΐτο wx<iJtov Tpö5Töj ΰΗο ο(ύτή^ νρ«(μμο<-Γ(χ3 μη ίουύΧ5 3 

^Idj/uPiOw ίrt^ίy'pc5<μμc\L [Tr]^ o^JjAcjO 
35 h^ /Λύυ tcupid^ icotL V'i^'pcXC'i'Ä ύτΓίρ «orrj-j 

5 νρ(Κμσ<.τΛ ^^'^-^ μη süJulä^ 3 

τ «5^" L. . 

koci<rc<{^o^ 10 d(i Spuren [ühren auf obiac Lciuno. dar Gcwö/iTniichc iit: /Ci<.'/ Va\äc k^^oiiov \r^ 
»mit οάΐΊ• ohrie d/iiriLUJO. — 22. Ji(<vrt*3v i^iic/nt aiiac/Cürzt z-m 5cin. - 
2.9 ίίέ,ιο-οΛΛ,ΐν) it/i-r- und cutl/ch. _ 3o -3S- wW 33-36 KrtuT.\^i\ it. durdiae stricht n. 
31 ί/α5 crFor(itr]ichc K^i Vt^ox(^tx hat EuttjcHides vir ussi.ri. SCHOSAkT. ηυ 113 β. Νο wog. 

RapurLt^". Η. 33 cm. Er. \^,5 cm. hü6 Ur Tc\puru^Cdir\o\inc\u<i Von ßlius'lr <il inäl'aa. 
tCleinCj qeuahdf«. Hdn<j^chri[l-j i-rl^nfiscli mif der ι/ύπ Ho llö_9 . jP«r"tixl-i^f i'n unil 
übtr den Zeilen odhr ifdrk: JurcKlcörriuierfj wie £5" :fclKinfj i/^m ^ifi reifer Λΐί;5ί-3 
die im uridindi JurchuisIricKenen Jfelien wer-qen durin |2 lizclchntr. Unhratr 
LlrkundiL R£5i-C einer (icm FrjfiihcKoi einjeriicKfen (^νΥ'νύ^η^ίΊ^ ■ Jdhr 20 des m- 

3 diuripCoc^ h-c\l £ι]ΚΌ(ίτ^]5 Ac£jpwi/Loj5 <firC2ipr]5' 3 kPC-pit-i: KCXUJ -rnxfot 

■ • ■ ομυόίον ' 

5 AouKiöU ULöO (Γ 3 Συκγίοριΐ η •'Epu)rixpii)i/ tri μηι/(χ5 diKiX ρτΐίΐΛΓΐ «TTj 

6 Φχωιρι του iVrcu K(U tlkd^Tou ιτου5 KaL<icxpj5 rpocpxud'iii/ και. θη/\«ί5'£/ι^ i'^w ΐΓΛρΊχτη^-^^-^ 

Τ(Ό iJiiJ avCnS) )•ΐιτ/1(ο(κτη k-ixc^oijjijj Κ•«ι ««ρίΤτορυ^ > -/ί• . 

„(IS ' / ' ^ ' 3 - c fv) λ' -^ •" i « jC \ - f V \ tl.' •" f \ ^ ο^ίγ^//^ 

7 ii/icij^iLpLk-ti/ ο(υτη ο 1 ΐ£χρ(τΰ5 ίτι (Xiro CTsicp του όΐίΑηλυ'^οτο^ Στουζ douAiKöi/ tiwi c/iöi/^ 
2 ώ όνομα llpiC^ö5 μί<5''οοΰ Τύΰ Τί ^άΑ<χκ•Τ()5 kcCl Χή^ Ί:γοαίία^ Kaw μπν^ρ« (Ιρίχνμώ/ <jiirc< 

5 l^ÄL iAociiJU πτΰτυλοι^ avOj (χύτά^ίν Ji η ΧρίθΤ«ρι<?ι/ ΕμίΤ"« χυτού Αΰυκ\ΰν'2 £L/\r)(j>i.i/ 

- Λ - β, ) TTwp« Τύύ Μάρκου 

KWL το(;υ_) ϋ(υ•\Γ „Γ. ' 

10 ToGTL'Eritci) ico(L Msdöfn το(τρο<ρίΓο< [^cxuj-rd lAcxiok- κ«ί ΐ\ζ'χούζ απτΐ» Φσ<3^<?'• f^ni/cX5 Ι e{^^/Λί nqcK linlci ausgeriÄctct". _ 3 ζκγ 22..Lecrön V'dl. P.Ni.H«ijei•, Heerwesen 14.3. Sie ICiSnimf 
dwch in Wo 11041: ν/(3Γ. _ /^ <|cr bilfir^riiime Icönnfe eliJa Niko^nJnf ^eiii. - Eriile: nlchf Mouvd'iov. 
S aas clurchdfbfrifhcne k/örl- beziicKnefc WuM difeTf-iIjUi. - 7 E^roVörion hdh <\a5 \C\n^ Ulm E/naelien 
iles Kerfraa^s oereifs 3 Möndfe-m f^le^C-• - 3 <ii'ß.5frcicliunj in «iiesir Zeile, kzweckf üleich (iincn in Z. (7. 
li 13. 21. 02. 4i"e ildj-i- Urlceif acs k -ύρΐσ^ und iffOu^ <\U:}Zuich\\<.ssen ) tr^sf-im Rjlk der iorr?icl/cn ia^oL•^ 
soll trmif nii(fl;dr werden, u'ie. Z. 26/27 ^«(^K - lö ilie Korr. übender Zeile. zTunleitrlich . - ΖίΛτ^α- 
fh«: der i/erf(-a<j sölL nucK Ζ.5Ί/οΐη Ήιαο|}Ιιΐ Λη slcU ouf 15 Honai-c erilrccken ) •pu diesen werden far 
die crifcn 6 Ijcsjndtri- Kcifimmunaen de+rolen • Nach der «ι•ό1-<η Vaauna ha\- Hurcu5 \ür dicsi Unih 
3b J)r. auaez-ühlV jdtr Ueripröcnerij .ii«. in Rxifin Uön 4 J?r. 2u.z.ahlen (Z.iz, hiir iiJ- Λυτοί/ icdenfalli i/trfe 
]80 II ς XM•'''^ Tpicxhcöi/rix j^ 4^5 Ji k«! <ίί'ι . . t' fui/ noiphroi/^ ηο • • • ■ Aiil•^ ;<xunJi/ «TTö -roG 12 J*Pc<codii i7|)o<vp((?(5 Ύίό'<ί'(\Ρΐ^ μί^({Ί-Γού ■ΐΓ/\η |>ω^ηνΌ(ΐ ocuröi/ ΤοχΓ5 3 h:ai'^1jA(ajiii/j irrt Τοίΰί/ς' μην'Λ;; μο 
(j^TpiUK-owTcx ij ^ρσίχρ•ΛΓ5^ πΑίΓο(ν) )i«ßou<ia(vj τώι^^^έ^ ■Irpo(<iιμt^'«^'J μη/Μ(ν'3 ίΐκ« 

•ΐΓοΐΣΓ<ί''θαι. 

, ^ ^i ^ ., ^ J« Γ« Ν > «(< - ^»E'pW^rRp/Ol'J 

16 Ι ?^ ■ητκίΐίυ'^η d'oiof ÖOVxr^^r^<^nv lco<l άττο^ίύίί'ίΐι/ orai/ <xrrcxirr|rau ^ 

rrcti<ii(oi/j 

£ r| iicrii/ii/ rturrji/Tt κλι 3 
JTpo^tuii^'J 1|ίΛ«Γ•9αι oriTfj^ α Ti ίάι^Αοίρη »j τΓΐ<Λ:ίυ^ τώγ yTroifvövxuy^ oravcxrixirrjfrwij m αυτηι/ zu Icijrriiicrifajj i/itllii*chf auch /lir (?Lj <jlrWöiil Z. 11 <5l..i/ hraum als ϊλ(κ\ον ae\esen 
werden ICdnti. Duriii korr^lclur uir<l il<i[rtr einde^cW-^ ij<i3i Fröh^non ΤροφίΓ« und f/^oriöt^ 
|"ür diist 6 Möndfe erhdlWn hdlM. _ Z.io öskt« i^f nur iius Verichen nicIif-uiafnVhin; cj oilf• 
nwr sj. - II der Krwels auf die unkn ikhendi korrelci-ur durch kia-ru^ i/ql. Z.3ij \s^ h/i'e 
diese. WK-dtr te-Sfiiti^l• . _ I2. uker der Zeil«. : i/(«lleichf Tpo(ipiud'iti/j l^cxi VnA^ad'itu'J cufzi/doVcn 
PdS ul»cr die Z€ile ucselzf«. ς icfiien dem jchreibcr niciif <iiiu\rUc\\j dqlier Λΐιην!) er «noch cinnidL 
darüber. - 13 in der Korr. ül>er der Ziik uulrd« man eriJarkn Τί3^τηρύκ•ι»μίνΜΐ^ cfpo^vμίOι/ 
dihr« lco(i iAcXioU Κ-ύτυΑ^ι/ (5uö. - Hinfer xpociii<jl5 icheinf-nichf Κ«! ro iA«iio zufol^ea; 
U i5f efwdi käKtr Msefz-k _ iFH". wird durch die korr. emu2|u^f_, duis di"c l^r^f/i'chfunc^ hrcTn an- 
d(r(5 Kind 2u nalii-efij nur für ^l«. G Monafe vom ihduplu' anqelfe,. _ IG ^<^cr iir Zeile,> der 5cKr?ilxr 
wollfe crsf trircs il-aif ij Schreiben. - E^nd«^ hinfer inxiJi'öi/ cI-k;^ Tnxpc<^'nAafiil•^. - 7 ί^^<ίί- 
ώ'ναι dini Jinne nach cr|örderlicKj aber so zusammeucezo^n^ djss man die einzelnen 3uc^sh^^^n 
schijtr unKricheiden Irann. - !i!>tr der 2eile hihfer uroipxowr^l•' unleserliche S'^uren^ ^ie In 
. ' \;erfe^ Jöi (113 R.) CNo iiogj^ 

τπχρ« ßi^Lv^n 
1^ ihcrii/iu αύτην gTi. brat Tut' /löUi^iöV^ c^ iLAqcOii/ TpufPiicx ico(l o^ ioci/ Tpo^A^ßti <ίύι/ 

Ημΐολ(ι'ο<3 

20 )c(XL-ro( ßAocßn K«L dcxrav/n^ixra Ktxt.a'AAa5 apj'Dpiou ^ρα;ι[μ(Χ5 <1ι«κο<5Ί'γ^5τγ]5 -Trp^jiw5 

21 Ικ'τΓκ'Ερωτκρίοα Ktxi gl^ οττοτίρου ic«l ij jK^cfcau tcrtlij ob iav avTcjy ca^rtTc^i [pj 

22 Ικτύι^ υΐΓο<ρ>(ον/των αύτ^ι^Γ^]] ττάννούΐ^ «■«θ'άττίρ fi' Ji-hriK• κ-αΐ μη tnal^iw.• ττί<>τί\ζ ^j 

«κ-ύρου^• nu(XLj 

24 A(?iT(aj TpöcpiLcx κ-α^ώ^ -rpoiciiTcxL καί μη kvro<i'T<k<fi.i)/ χο τΤίΧκ^ιοι/ fi/-r<?5 <föU7Vpöi^öV 

25 voi^ ^Ιν^Λΐ Tip IVto iIΓLTtμωL•■ Tc^pcx^cxAst Ji ή Έρωταρίοΐ/ τρο5 xöi/ Mtxphröi/ c/ui^taj 

26 TToiLdiw «ίΐτοΰ μΐ]^ο<) Tpis Τρΰ5 Τΰ \τι^ίίο9ίΐ6^ϊ(Αι υτ'«ύτ[οΰ καθ ί|/κ•p(Xd)ίö'^^l. Jt 
ly τον ΐ\ουΐκ^\.ον ii^^rj ϊτγΙ τr]^'■'Epίorάpιoι/ lipöcliOL ύττίρ cjv öcpilA iL cdjVn «ί'ΰι/ τή 

255 p-t]TpL οίύτΓκ rTAiorrarpoi tcwra <5"υι^νίόρκ|οΊι/. 'Λ^ΐ(3ύμί\/ 

α^κοζ oOV^Ld^ui κ-ο(το(τίΧ τρο^ΐ|'ρ(χμμ£ΐ/ο(3 

30 (i.H.j ^k^ kocid-cxpo^ φ(χώ<|)ΐ Η^ ^ ^'^• 

31 Bs fpl<ji nach eine unleserliche Zeile 1. //. Τγ|»/ fK«<5'Tiiu u5w (in JcrZcildj. _ 18 dO(v ^cifrichen i/ol. /4ni-n.zu Z._9. _ 2i ύττΰτίρου 
unsicher j nlcM sj ii/05 ! _ 2Z :z.ur korr. i/on «ύτοΓ^ in cxurn i/al. /Inm. Z.^ ._ 2'^EnJe: 
unleserlicher Zusdfz. iXliiv Ur 'Zeile - 20 hinfcr αυτού uiell.nichl- K'(Xi_, 5onilern k'lciner 
leerer Kaum. ~ ij^j/päipiif^cKL zw. _ 2.7 αυτί] oder Λυτ^ mu^lich, koc\^ scliii nf <icr ^^inn. 
dds Cfifcr«. zu fordern ■ - 2s «Ιιούμιι^ tVie K^uj^iu, 5chr undcuflichj dm ETncie eine Jchlmuej 
C1I5 niesse e^ ά /icu/iii θο< j t/ielleicIiF isf- dter iuleien. (Χ^ΐ(;υ(μίΐ/ W5j hΓcxθV>'jKil.3, i/ol. Mo 
Ill3j 24. - RecKfi ΚΊ]^?ιρ(ί)ΐ/ροί(ΐ)ηΚ:ο<3 ? Man cru/arjei- i'hiffre. d« 5c:hreil;Cr5 ; ι/ΰΙ. Mo llio. 
23 die Z.H. isf unaelenk ])ie. llnl-er^iihrilf isj- ^e^fricbcnj weil die Urk"unde. durch die IVor- 
rdk:furen ui/ilrrauch^dr cewöriien iviir. - Jl Wdhr,5cheinlii:h der Z. 11 durch '^kτu> (\ncic- 
cleufefe,j aber wieder öelilöfe Zusdiz-. SCHL/B/\R.T. 182 103 R Γ. Nu 1103. 

räpuru5. \i.'2>2.,5'cm. ^r.WjFcm. Aü5 ^er U]^\^ru5Cnr\-onna6L• ίΌΠ Ahusir e\ tnaläa. Von 
dcrScWitn Wand ^vi«. Ho IIÖS. /^Lcf Vcrso vcriyjhc\\\-c Schr\^\-5i>urm . Unhr <\e.r hier 
buMlziirlcn i}rkun<\e sliUl• uan ^ίΓόίΙΙίΐη Hdn<:J «in«. urlcun<d t ubir k'uclrzuililuna 
onis Pai-Icha5. S4 Jahr des /luqusfus. 

j/^rirda ültr ging. /Immg, Γ-Γρού)Γ-τ:ΐ5 •) . yUcx^gncIneri . \<o^ lipiorixc^wi του ^/Ιθηι/ί) JJpou Kcvi τπχρΛ Γ«ίοΐ; 'Iru-c^-ri ου Μα^ι'μο υ. Συι/νωΡίί: ο 

ά(|?•5"ορ(θι tjw πΐχρ'ίατίοι ial^L iccxtcxxoAii/ iirl ypoViJi/ μιιι/«5 

trJsjkp^] rtr^ Άθ'ύρ -töu iVi<SxcjxoS iWou K-cxi. iitrödTTou ΐτου5 koctVcxpöS <^^/^^ 

LWkij(iipifciv/ «urrj κ] θίρμουθαριοι/ τι]^ urf Aiu^i'paj aurm^'j ί^Ζ'-ί^• 

10 KocAAiru^qf TTcxiJiöi/ OljAu ώ öVö/x« lkr/\Atxpou5• Λος το -rr^s 

kcxAAiTuvrjS ii" D(o^iVi\.(A ΛατίΛ^ΙίίΤη^ (/ΐϊα)•θαρθό<ι -r<D τϊχύτηί- 
I'ckAcx μκΤ'θοΰ του ί^νο^μίνου τού Χί Υά\ο{κτο$ ^t^ixl xrjs xt^oan^ß 
όύν lAcxiwi fCoCTix p.r]V/o( dpo(j^μov/ ϋκΛ, iVvqK^i/ Λ ο ίαιρ^^ Τ^ρΛ'^'ί]^ 
6'Σρμύυ<9σ<ρ/ύυ Jia ;(iipö5 ij οΊ'κου το; 5" <5'υι/(Χΐ:νΌμ3ίΐ/(χ5 tc^jl^ άρτο -töjO 

IS 'Λθ^ύρ ί'^5 lu[l>u ^rjVüV τριώΐ/ τών^ Tpod)iLCOi/ c /ραγμΛ^ τpI:L(ik•ΰ^^oς3J 
ίυΧΌ^κτοΌμίνον χον Τόί,ιον xo\s ^ττο Mtplp μ^ζνοζ χοο^άοιζΐ 
τπχρί.χΐό'^αι τΓί]ι/ diJOAr|l^ ο(τ}) χοΰ vvu ΊΓΟίουμί^ηΐν χηι^χι iaxrjsj 
Και Του rtpcijJ/ou ΙττιμίΛίκχι/ μί| (jJ^^pöUc^i/ -τ*? rtxA« μ{^hJ•'α^/JpöK•öιτ,^oύcr«^'J] 
μΓ|3* IriK-Uöuciat/ ^qJ'a'AAö trxi Ji'öi/ -inD(p[?<j^^ni:A]c\^[:öv<i'c<i/j «τιπ 

f| iKTtv/il•/ τήι^ Wi.d'xoO aji'od/ irArjt^ d'ui^ciarv/oOrS' ο(τΓίοΛ£ί(Χ5^ 

^5 K-c<L cpcxi/ip(X5 ^Wr^^id't^S Si^o\i.[_\v<^2^uij Κ-Λΐμ^ Ι^Α$ιν[:Ην^-π)ι/Τρ<3(ρ£/αι^α 

ii^ö5 ixoOy^^ovov^ ikv Jixi Toi^cK^odvri ίκχίΐΊν ioLvv{hv clxiil\r]aix^o<^m2 

17-22. die. Ergcin:z^n^en er^iUn 5;cli oh ru //ci'fico dus Jen ßualULurloinilcn . _ 
23 T<3ü lif nichf du5^«la55i.n, abe/ nur durcK ciü. l/^r^in^Junq Von. ζ mih/ aw5ac<irMcici-, 
i'jl. 2ij u>o wros Του io (idiaaddf i^h 

18B (103 uro (Νοΐιο_33^ 

25 άρΓΚίυρίου Jpo(v^c<5 Jicx[:k-ö(5'i'(X5J TrJ5 τρά|£^^5 ^ίίχομί^η^ K-ÄOrtTr(ipj 
i^'JLK•r]5J tccxi. τηι/ Ji öi.pf^ijöU'&apiöjv/ ίΤΓίχί.λύύό'η$ ΊΤήζ Xi:pWT«piöU3 
iK-(X<5Trw yopnviii/ oiirö ττού [i/uw fja tcoi-nx f^i](yaj -rpuc|)iirt KcXl ^rj 
σ.Γοό'τΓοίό'ίΐν Xo TTcxJiW <1ιΛΓ£)5 -rat};? ypor^^ou ^3 Ktxt «yrrjCK] IVöyoi/ iv/cxiTi^ "löIj. 
ΓΤρο35-Γί.μυί_, irwpapcxAii Ji Γη XjpwT«piö\/ <^υι/ τώ TixiJ/^ τρο^ το]\^2 

30 οί.ρμου'ΟΛριύν του ^rji^Cö5 •θ5• ^/4^L0(ΰμtι/J. 30 Jtj^^^er τρΐ35 SCHUBERT. UZ R I. No 1110. 

Pdpi]ru5. W.36ctn. Br. 13cm. Aus <J«.r fajiuruscar^cnncia^ \/an Alusir ei n\a\i!\Q. Hdncj 
icnrin Wie Wo \iOi. X)er Tix"}- iif in un<J üb^r il^n Zeilen an^chimen^ uan der^«li>en 
H<iin<:l iTdrk dut-chkOrfidicrK Auf ^cmszlhtn ßidire unfen befinilei'iicii cinx EiRoab' 
anTürrdnius. Ji^Kr 26 cle5 /ludusfus. 

VetiraCL Hilf eingr /fmmg.) Ale?can friert. 

■ J 

ITpWTcXpViOL I 

ι Kofi οΟ(τ•ού 1 Xo(ifijC/-(<'i'i>5^ 

L 3 ώί, οΐ/ομ.(χ ι:^/Av3(χAμcxτιöV/J /"JcSri tpöipf υ-θ^η ι/αι Zur^dche: /Apölioriia Kof dd5 $klduen'\'ind oeif lä'nocrer Zei'l-'m t||&M€, oline clijs5 
ein I4rfrüij (rp()(iiLriS3 t]arü(;cr awfueie.i'Z-l- /ν<)ΓίΙίπ Wiiri.^ vd. Wo Ιΐύ?. JPd 5ickjef2.f cJie Nol-- 

sie α?^€Π5€ι|•ΐΰ flu/ k/«ifi.rt /ln5prMc/i<L l/crzicli-fcn . _ 3 Tou KcKtcSwpo^ l'ezcichMcf ί)?π ^fcidi/cn <i<l«r 
Frei ^lassdiin ci«S Küser^. - (? ijie Ff-d. kann nt^cK cfi^^d -^ti/^u ^nfhaHcn hd bcHj KiJm ι f frei- 
lich cJtr ver[iialari \\Q\\m nacU t\[ch\- ο^λΗ^ tj\ra- - 3 öicxroi O^iVrcx ^ υ/εΙΙ. c)i«öirc<^'iV'rp< _ (112. RIJ JJo II lOj 2. 10 12 22. Τρύ5 l(ATuU5 iTi. ToT^Ji' η \Λν ^AmtoWovIo, jUaiTici'y'rj Κ-ίΐ/ίΧΐ ircxpcN ToG^ 
ΛρτΓονΡίχτι ijp'i55 (:)lo< VLipö5 ij ölk-öu ^^(Χ-γ(Χ μιρο5 τ« [Γκ•(χΤ(Χ μην« T^yi/jj 15 ζίΨίΛίυ<ίομί\/0^ ccrrocvnd'iily αυτην^ -νιο\^2 iaioiS σ cx ιτα 1/ ή μ c»v όΊ 1/ ]] _, ϋ υί 

Ι6 Vi ρ ΤΓΟν ρ (Χ TUJ1/ hrcxt o:urd5 TTcxpsiAticpii/cxl• irapa xrj5 •Ά7ΓοΑΑοι^ι«5 ttö ..'.' 

Αού^ι ii/öfi'j αυτοΰ JouAiKföl'j ' ' t ' Mr^TiTM ^/4ΐΓθλ^Α'0»Ί'« j Mr^fi τω 

ΧίΛίρήμοΐΊ lirrip τΰίι/ kcxt-x TVjti/j τροφιίαι/ CTwi'rJh":' , , 

gTpocPiLcx5]l η YwpiS του κ-ύρκχ' Λνοα [:το< ίΓυι/κί^αορημί^^ο^ (/ui/ij^icf^aL 
{ϊώΡΐ<ίμί^/ο τρο^τίμοι fiKrii/iii/ (]i3 «ύτή^ τι k-c\i töi/ Α«'ρή-Χ 


Tpic<tcödia5 hratSlirip Ιγ c'tKri^ ' U 23 μΓ](]ί ripl äAAöu ^qdi^'öiSj p(irAiJ5 τ-ίόι^ WS "^HiiJ 'i^i(d'tQ<fr]S) ΠΜίρ«5 ι^<λΐ"λ μπ(dJ^/ΛJ 

24 Tf ο τΓ^ύΐ /J 

jjürun{-e.t• ganz, Uenjischfe Scnrijrsburiru . 12 k-ocToc 5ihr z-k). _ 13 (τϋίτρύίΡίΓοχ 1.τγθ(ρίίόι$ ) Jei• 3clirri l;cr iitif- L<i;er-Schen j das? er Ζ. II 
«TTid'vrj k -ίΐ/αι in ττίττ/^η piO<5'\HXL deä'ncj^rf liatte. - 17 ei ii;ar tVcjKl ur^prüad lich bwi/iicfi- 
li^V TTipi TrjiJi ty}5 T()öd)iio(5•. _ ^^ cJ^i <Lrah Τ iif h/Vhf öi^j-ricliea, Son^irn qilf [uV 
clcjs Übtruß5clnricl7i.n(i. oi/j also -chv^ . _ 22. iiier [ihlJ- ^icK«r c<jiov^ii/ . - RccKfi (.ni|re 
j£5 5'<:^^rίί(>er5 ί _ 23 da r^cickW(\j ßehorl• -Z-m. Z. i^/|•^; neL.en 17 ichiinf-i.dm 

Ivancie. iin <sanz. oer^Jiscn^is laxT/j zu iTelicn.. 

<>CHUBART. 185 SjR. ' . Nö IUI. 

FcJpuru^. Π. 35cm . ßr. J,5 cm. t\us JiCr Vc\bui'USCci\^\-onnay. i/ön /4i)W.5*ir el mdlaa . 
'Zum\icU uro$5<i^ unschom. Wandj dii ofl• die ßuch^fdlxin in emcindir i/e.rj'i:lil(?("j'f 
Un<J Jia^utch uindeiAlIicIi k/ird. TeiliVfi'ie uertoisci'Kf . 15". Jdhr <ie5 /ΐιχακ5^Μ.5. 
yiuf Verso e\nt dem rrcl-arcUöi cinoxre/chfi. urkundd. aus Je.m 17. Jdfir<i. (.[/<> η 
zfianjen ; J/e -z-ucifc. ^cKelnf ßielclx ^ir auf Rckfö zu ieinj . 

■'/ΐρτί ^idijp tOL ap\/i<Jiicacfrm hrovL "η^-ί^ rrjt t~ 
τ\μίΑίΊο( χίον vpnμ(?.τt(Γ-Γ45^^ tvcxt Τί3\/ (χΧ- 
ÄU)^ tVpL-rrjpiüi/ 

. iilxfix ti|)qi/n5 Th^ ΤρύίρΑ;^ο5 /^5-nx tvupi'druj 
5 -/Ιΐοΐ/υίίΊ'ύΐ; τ<ου> AiuUu<^ioCv2 Kocl riAoo< Ivcxlov ÖKfoi- 

["'(9 K^rcx^tOf 7ύο<μ5;5 «irsviii/ τπχρο; Τη5 

ιρηι/η5 ö\a ViiouS ir oi\<ov Tcx -rpociii - 
To\j μr|cσJ£L5 iTriA£.u<5'id'i}l?XLj irt την/ Εί- 
15" vr\vriV μητί iri^'^L -xr^ocOi'iLov Kcxcl] ixAA(öi;j 

Tiy'05 [•|ι/νρατΓΤου3 h «rpWfpoUj άλλα μη- 

02 ΣρτΌίύτο Ύο όο2υ\\κον ^Όμάτιοι/ . 

'Ρη. . . . iWLXivd'ici'-^aij Tou Jl (rat 
Γ(Γί\ίν<^όμίνο\/ «υτο^ Vi/(XLo^ ZurJdck^: diesem Ι/^τΙτα^^ i^l- öudenscheinlich bin r^oalTi^-Verh-au iforcus^aanatnj 
v^L.No IIIOj Ιλ;ο er zw^r bedl^sichfiaf-j dWr nichf- erfdlof i,;£ir. - 1-3 nacUUixks ausüfrückl•. - 
6 m einigen dndern WrlCunileh Udjecjnef- ΤίρΙ -rrji ί"<3'ΤίΧμέι/η5 ΤΓ2•.\5ΐίοθΊι/αί (\<iipcxA t/wj.- 
10 υτΓ'αύτΓύΟ nichf iJeuflichj aber wöM dl.5 Jiclier anzunchmm . _ iz Jcr ^/^ime iif an 
flilen 5f<2l|^n (iz. I3.3^J undeuf^ich ; »aach Z.32. wäre er isfn^ch. _ 17 ero. nc3ch i\t> 1112.^13, Ι8β 25 CGJ^•) CNöllllJ 

. ρ,αίΤι η Yiopis töO k-vpioc ήι/αι "Π« d'uP'KrL- 
i V άτο 1/ ö Γ* a'A η ^p 1 1/ τω / xpo -" 
cpftCioi/ tcjiipckAixiui/ id^ui^ npiiöAL((Xj "nwpcx- 
^cpm/xrt ΐίδ^ί (χλλο<5 irL-riptiJU ocp/'üfpiouj f- 

κ<[;ι/ημ3ο(τα kwl tj wptd'p.i.i/öi/• 
TpcIcSTj'-H-^'^ Κχχι^ττερ 1|'(/ίκ•η5' • 
Τ^οί ρ ii-jA η φ £1^ Ji ti ciphwn Tixptk 
TnoOj Π/αΐου τ<3 öduAitcoi/ imidtai/ 

^ \6 t\(c«.L<$o(jp(o35 1υ[!»ι ς 2- 30 23 |^ipö_5 3 \hj}. y^yy^yPoc : ansch.i'me.n ^ i'ifj dm der ciLwärls ^cKcnde Jirich d?^ e zu. 
iCnwach uusoejallen t^ar^ nocU einmal Uan f/euem anae^e-l-if Wdrdeh . PdS" Wdrf Wid^ritrichF.. 
jedöch 2.25/2.6 ) e5 mÜ5ifc ct-Ma (xurai^ ^leKen . - 2G (idi Prdchni«n22.icKin 15!- j j | 
üiinli'chc- ronrien j'fl-^r in dieser 'Z.etl•• - ^i "ΤΓαΐοΐ'01 /j /4aj-. uadcuflich • i^rJjch iif dd5 | 
alUnfaH5 \no<i\ulie. -co'ihoy SacU\\c\\ ivenioer Wdlirj-clTemlich . - 3:i Elc^rp ι küu' niclif ^ 
danz- Sicner : da^ isf nur durch tiifi VerLinduna Ui^ti IcunJ Ν uu^üedruckrf . _ 33 Ead«; 
do5 ZeiiTnen würde mein -Z-unäcVisV <x\s X\- ^ 30 .Driichmen dpufenj Wenn C5 nicht- cKnduoo 
am Ende, andrer Urkunden Vorkarr\e.j hjo n\c\& atr ccnnc^i nwlass zjxr Nennung einer '^ium- 
me. L'orlieql- ci icKcin•!' /Ina^^lchfi der iöns-l- bdl ά>/ου/^ίΐ^ zu, bcjl/achfendfri cijL'nfu^i- ^ 
liihen Förnien nlch\- ausa(;sc^^^ΰ6ύcn, dc^i auch hier «^(lou/Aii/j ücmeinf /jf- - 34. KTcxl- 
<^cxp05 ^Jird nur 5cKr ififen (nUetrüiLrz-l- ^ ίΊτ kp5 cdcr. iCpOj isf πiί:^^^ juhz- dcuHicfi j i^tl- 
UicKt- ι/ύη Z.flcind. ^ 

Beispiele [ur die Euchi-l-aben w^rjchleifuno,: 
Z. 2? crWWJr^ ^^υν ^^^o\[co<)• ~ Z.2.7 ^VrPV^)^ = I^I. τά [bAcxjSt^ . ^CHDiJAR-T. 187 115" RX Nu ///ζ. 

filburuS. H.37Cin. Br.lZcm. Aus c^er Ui^uru5cc\r\-onnaojL Von fil^uslr el mä\ä(l ■ JDie 5chn'/V öf 
Jier i^on Uo 1108 sehr ähnlich^ hJaUrsch^inVicl•» oliich. Jdhr ZC des AuCjUo{u6 . iltii-er ^er 
llrk'wndc. i/^a ij<2r^ell;«n Hijnil eine όμ.ολορο< j Rüctcz^hluna ^ih«5 J)ci rlehn5 Ufreßf^nd. 
/luf I4r5£j 3 [Irkundcnenlwurfc^ JerLunJ 3.5•ίπ<^ da irof^rchöö a^ri55\ei-\-j du^-i^rl• 
vom 12-, M<2chir des 2^. jaUre^. Per z. bl- cianz- clurchoi'^-i'richeri. 

nuihelunü, eines Verh-aaes über eine /Imme, /llgx'qrKlnen.. 10 15* [TTcxp«. Εύ)'ίι^Σίίλ5 Tr]5 ... /xsrix k-upiöu ... 3 

[ hroci τΓΛρά, Μάσκόυ 'lovjXloü ΦήλίΚΰ^ aTTiApt'jVi'pju ttuO 

Fc<rptOKu5 iSiiJU iöuAiöu 4'i'jAncd5' ou 

^Η]Γοί(θ(θόίίτον• Συι/1 /topir ö Μάρκ-ύ^ ο(τΓε<^γηκΐ.ΐί^αΐ2 τπχρά •γμ5 
EuKii/iLcxS i^t« V^ipu5' i^ ύΐκου τροΦίΐοί k-ocl C^^nv^'J 'άλληι^ /«τηχ- 
νην μη\/ύ!)ΐ^ diKa ovo flu Κΐχτά τ cn l•' Ji aj Tdi3 αύττοΟ fcpi- 

ΰτΓΟ -rn5 Jöu/\n5 cxurou^ Iccxi. μη ίη-ίΛίύ(^ίό'^(λί roiy Maptr^o/j 
μπο ocAAöV^ ύτΓ£ρ αύχού frlTrji/ Eu/iVitod^ irt^i -rcji/ 
■νγθ(θίί(^ν cxAAtx /xf] d'^ iTr' (XuTö το xociJloi/ iTTiAiu^cTcdod τρο-3 

trW μπ[:0£1/ί.] f| YWpi5• rou trUpl« ilVcil TToC öUl/K*lViO cpn-j 

μίΐ/« i^ri^^iii/ (XOVoi/ (X iCijAri dJ^i/ rcpojcpiL« <Ä)l/ ημιο- 
Aicx. Kat r<x jAcKJjn \<o<] Jcxir«i/n /χλτλ k-(Xl w'AAiV5" pcpvu/Jfou αρ<χγμο<.ζ 
oMKod^doi^S '^(χθ«7Γ£ρ Σ/ oίκηζJ τΓκρίίλπΦει^ αϊ ktxt π ΕύνΙι/ιιιχ 
το waLÖiuV Θάλλου^Όα^. ^i\iiQO(ixi.i/j 6α$ 

^ ' Datum fehlt. ' von den (jeidcn er^fcn Zeilen \s\ kein? Jpur zugehen Pie Frei. Je^ N<nrnens frji-arcnoi 
I5r Wdhr5i:ln<2'in|icK_) inöqlicfi L.l?i Lf duch der /4(-<rliii]i k"dsl-25 i\^zw\\^arot£ . - ^ Enoe.: efwa rrj- 
Κ-ο(Αθϋμίΐ/ου_, Κίν^η ^octlkOto^ oder Arol. ~ 6 i^or TpOd) Ht\ er.j.T«.- 5 au/^ irund d fr Er- 
wähnung, de? Mcchir des 26.Jdhres darf indn mVhf ohne UJe'ihres II Monade. 2.uz.ah\ in und unse-i 
re Urkunde \ns ζη. Jdhr i/erlp^«n_, (jd iVu II08 zeiqfj ciasi solche Tpo^L-rif- Verfraecje. iz/irvei 
len crit i'miOÄ. Zeif ndcK cicr LlberMdhnit J^s \C\r\Ae.s u?.sc\\\oi>Stn i>/ur<Jen .s/nij. _ 17 biiihrji 
icod'io(5 isf uer^<i55in Worden ; -njy7rp(X^ii05 ριΐ^^μίι/ί^^,'. _ Ιίί Erjcli .c)'i(5' υiell.όίό'iημίίίJμ<χ^J. bCHUBART. 

Tis 114 R. Mo 1113. 

fc4pur*u5; H.22cm. ßr. Ißcm. Aus ^er laburu6car\-onnuaiL ifon At/Ui5\re\ma\ü(^.(}ewan<\hWonJi' 
ichrif-ij kurjii'i aber nifhViliÜchfr^. l^n dir^selUn Hdn<i oucfi i4irun<i 1^4.. P/« 5c hrij'f 
t^f ilellenvii'^e dbocriclcn. /4uf i4räu Resk einer llrifuni^e ilerselbfn Hörtcj. Bn Pu^Iilcdl• 
Ϊ6-1' l4lXj ilir (jljeri liil (?)n« pidifes in dewöJinlicfiem Tlochförmijf, 5ehr enq und (legen Endemlh 
ifcsrken KürzMnüin ^esclineUnj es bl- duöiaschcinlic/i der Enfwwrf zutJer'm 114.R öu^flefu/ir- 
t^n llrlcuni^'i. J>\i zwi'ile und di'e drilk Hdnd ^ind ziamllch ^klf: 16. Jahr des Auquifus. 

AujhgburKl einer l^rmund^chnft, η le-^cj η dri'gn. ^ l.r• \^nl!An<nrmC ~Tr,Rrin r ' . ^■f.^i^^'^-x./^'V.eA• Τίρωτάι:ρν]ίθΐ ίζ \s.&.i<f&.^joy^ TußriO ;■ 


10 TT^pcc /£ουΐτίου ΐ!<?μτΓ6θν[ο3υ /ιουίτίου υιοΐιύ 'Buj^ou ^u/\ij5 "^AAi« κ"«! -rropa 
[•MjapitöU köTTi'uu '/IfTihcou, ^Et^l. ü του /IuuicCOou Τίομττοΐ/ίου irwri^p 

Κ"η5 ηΐΓίλιΤΓίΐ/ χον Μάρκόι/ Keimöl/ '/ArriK-oi/ \<ϋΧ \χ\. \\oivo\mcy 

Töü ΐαυτοΰ υΐΰύ Apjvi^io^ 1ΓομτΓ<;οι/ίου του Και Trpöir^iVoi; €TrQJ"i^pi'"f"i^5'j 

KrtTW το d'uvd'ij5p(xv'i<i''M:iji/ σίττΛπίΟρα ό MjapfK-öJi ICöttjö^ "'Attiic^^ 4ϊ*ί- 
TpoViud'ii/ τΓίίΟ /luuiciöu^ 'VckVOV civn/opSL i^/ljuijiriö^ ^ΓöμτrA;!/lföJ5 
μη 1τΓ£λ4υ<5'£<τν«ι μητί. 0(utös μη^'^'/^Αο^ ύττΐρ αυτού unjs.^^ 
ttrl TiJU' Ποίρκ-οι/ \\öTX\QV ΆτΓίΚύΐ/ η Töi/ Και^(5λή\ι3^' ..οίί',.οιι κυτύΐ/ 
μι^Τί- ΐΓέρΙ τη5 5TrLT-p<3F?:[:Lj(x5 η CT^<ai/ ύττ^ τού ΐΓδ,'τ-ρίΐ^ c!ur<ju /iöUirtojL/ 
ΤίομτΓωι^ίοϋ άτολ^λίίμμίι^ίίυϊ/ kccv οΐ/τιι/οΰι/ τροττοί/' ^iiji ι £lci5-I)aimn ^IcKf aw||cillioer iV^i^c obcn3 <ii"e Jdhre^zdM konn zur K^dl juch κ- 5" sein; d<n 
aW l^4jddi l/öM diricIbenHond til^ "mi I5.1dhr aehörf^ isf liier ddS 16. jehr Wahi-j-cfiginlicrh. - ι/-ΐΓ ficjf 
rechts van tlpOT^pj^ül cini^ uncliwfirchd Spuren : £iri w . . . . n outl ωι/. κ•Ημΐ( ) «ι^-θη^τ 
S TMiUTOW τα)μο(ΐκ•η5• qe^ichirf durch l^l Γ. - 6 «WAirii/ flij. durch 14.1 Γ._ Ende.: in Κόιν^ο- 
λφοι/ lif i/ön öA fusV nicKis zuJehe.n_, ivieauch 'in dgr |dl^. Zcil<2- ein ι au5(i?|<allen '\i\ . Hier Lcfmder 
iicin namlich «in« Wel?und _, <iic be'im Au^löjen <^er (idridnnaflc dLifaenieicKf iil-^ 5ö da^si dit link-e. 
<ilAi5 ^'<^^ el-wdS zu.k)iif nach rdcKfi ucr^schobcn hoK Ursprünglich αιησ ^ wie ö/'f j die ichri'j'i- 
^Ulf üuer die rcUbun^ h/e^ . _ 8 μ^τΐχ^ύ <j€5, Juf-ch /41 Γ^ eUn^iö άτΓΗρημίκου - 5 JiVAa;- 
μ« |?j. durch »41 r. - 12. Ende ducK in i^i Γ undeuflichj jedoch ^h^inf c<l und aurji^ oicncr 
2u iein . ._ 13 Er^. von τούτΓκτρ^^ du &zs. ^virc\\ 141 X. - 14.1 Γ fidl- ΙτΓίτροώΐίίκ^ . _ ;4.üijcr 
dcrZeik unUiCrIichcr Machhrdd j 141 χ tifkf dn diVser ^fell<z. hichb . - fCocö'* ^i/rLi^oJ^- iToVöl/ 
fchU 141 r. l/irfc 
18Θ άτιογπκίι/οχι αυνον Λί?υκ•ΐΰκ "ΤίομίΓΑ^ι/ΐοΐ/ τΤίχρ« χ<3ΰ Mcxpk-ou ΚΌί^ττι'ύυ 
20 kupioc ui/ca τά d'ui/icivkjpn^it/a xr^v ΰ ί<^ομίνη<ί^ τπχρά -rCiu-Qx: taudov 

Viii/ αυτόν ΚλΟ'' ύ Ιάι/' 2ΐ/ΐ<ο(Αη ori3rwi Μάρκ-ίοι τ« Τ£ ßAaön kocl ΰροηχ^ή- 

μοίχ-οί \<αι W5 ^t'o'öi/ ΥΡ^^5 api'vpiiiöju öpαγcμc<J5* Y^cAjl[K1$' Ci^ai-J «fV^fV^^'*^'^^ 

ΤοΓ^ TS ρ,λ<ί p,j icfii/ 

K'c<t τώι TiPLTiOi/ (iui/VwpndiWl•^ κιιμίΐ/ίοι. "Γ[:poJ5■τίμ/'J ni-• "'/4^3lΰΰμ£^^ " 

/^ ^ ^ ■■■ , , , '__1— 

25" (2. Η•3 AöUk-£li:ö5J ΎΰμτΓίύϊ^^ι^οβ ΑόυΐχίΙον y'iühs 

iovao^ liöAio5 d'Dt/TAjpij ΚτχΤίΧ Ltan 

Tp ö ri l•- 1? α 1/ μ. iVof . 

(3.H-J) M«prrö5 Κόττίο^ 'ATTiKoS <nji^vi-j^i3 Kccroc r-o( irnpoi^ii^n ρ(χμ.μινοί. 15 i/ön hier an Kdf I/|.| X ilfs dgkiijhnliche. h"ür2.eri. Jihluss j-ormcl •. fTipi. aA/^cJf μηοί. i'ö^ 
£ΐ^|•ράΐΓΓθυ π avp'aaov ατο χόο\^ ?μτΓρο<^Λΐι^ νρο /wk μι^ρι τη^ ίΐ/ίό'-νόο'η^ -ημίίορ^^ π j(wp/5 

νημο(<ίΊ [;lc«i τα5 ώρί<Γμίΐ//'0 rpo5"rtμ3o. /4uch tJ/'e^e li'f Φ^ί^η EncJ«. nur nuch <nnuid?wfei-j 5i>ild5i 
trifln ilie aelrrouchl/tn yil?lrMVzJJn4An nichf H^Kflicfi erkennen ΐΓαηη-- ο locY'f cna tO Vy iJeiS z.u ie.n 
Ojjurtn uuf baisij ui\rA geiicherf durch die Bmip^0(\(\soii^ä^lqunq^ ιΐ5"ί?3Π^ wo e^ hcis5i"i Tripi μη- 
dii^oYsj «irAi3(5j ii/KpaTr(;xuuj ^' oc^pa^^iiöuj r| ö(pίιAπCμo<τ■ö5■J f] \:ο<ηχ^ιτη(μΌατύ^^2 η ü'«^- 
Vpoid'wt/. - HO T^\/ o' !)i5 4tVo(i hönof noch Vdn ywpi5 'C'öO a\r. - Tixu-rci unolchtCjirai^- 
Tc \nSa\\ch . _ 21 IrcKVö'AötJ unstcherj ahit• rrΰl•z-. ^its knat>^ t-iichfn^en Iu3ur/iij Uahr^cht'm- 
ΙίώίΓ als im\^v. - 23 ViX'MS Zweifel hal'f.'- Hier u'irJ OU Schr'ip- jlCichyi^^r iAn<i enacr^der 
dchlui5 ίί^Γ "Zeif^ muii mlf erhfMiihen fCLirz-unq^n öeschrieben h/orden ^ein.-T'u: Ετσ. pA«- 
pscTil/ ickeinf unvirmeldllchj olfioohl <\tr „ ■Jchcdtn' .Scfiun 2..ZZ. efh/ähnf iof. - «'^ ^]Ίουμίΐ^ 
iiheinf auch »41 X ziiS^ihin^ eiv» ETridi. ef'n«. nach alitin mhsn^ie SchU'nqjL ähnii'ch kn'e ^o HOS 
Z-23 (u^l. dörf tii'e. Anm.j, - R«chfj clwdi iUfir unleJZflichc Sfjuren der Schrfihrclii-JiVc.. - 
27 ι/μ dcul/icfi. 

Schulart: lyo eS'Z N01II4,. 

f^puru5. fi.33cm. Kr. 12., 5" cm. Aus oar ^i^yruscarhintia^ H)n Al/Uslf ei m'uläcj. Jchönt 
^dr^hil^jß. Jchfljtj fön 2.. f}<3ncl 5|-,artr durch lr<?rn^icrfj das ΈΙ){•<!ηίΐίϊαΓ h/ar cugcn^chem- 
(ich aL• K<i^nschrip- ^aachi-j dcnüdfc di?2P ciem Surcaucinij• noc/) n/c^f . ^^rJo /e«r. 
25. Jähr <lß5 /fw^w^fus. 

iCuiVroi; kScitriAiöi» l\ÄciVöpo5. -ΈΐΓ^ί Tomv'«t^ät ö 
vtv ϋί ircir* a^yotci\/ ii^ το αυτού koii/rov 

fTt^A JöU/löU^• ..-3 ί|ί)ΐ'ί?μ(«^ομ{ΐ/<}ΐ.'5'_) iäv\(ovsj Α 

άφορα ν<3μ wv Τώύ^ griiAri Οού,^ου? cwYm-j kasTiJr Wtsr in/l der Lie[cmha^ b^auflrdqk Auf Mm lllischllfz alzp Mdrcr» ili'c Xkldi/cn aw^ dtn 
mnun Ms Kuulor €*n^öli'd^i.ri j W\ air Α nkuny in A\Q)C(^riih3.n hdfiidöcii \\as\ar iich ilies l^'e/*- 
iÄhtn nicIiT zu /vul2J2d«m<acijfj .ijnclcrn 4 ^kiaoQn {jwrcKdic /4dör<inomen Mninfafilflfch ακΑ 
Hitncro.i iNdmen üm5"chr<il)€n Ιίΐί^βη . Mur ftir <l(?n fünff^n bdf ^r^icii Uöö JV. zdMen IdSien. 
Jn unsr^r UriCuindt 15! auch di« Ίη Öritmnu äcltrochi, Mnn Wlnxarai CrWärf^ V(jn kashr 
(lil \ZOoS>r. crhclfm 2u fiaUn. 

4 £<λντοΌ aui «6τ<>ύ Korr. - F fjo« wi'i Z._9 wctrocrAaug z-i^iil'j flbtrKdflr Alcx'dn- " ver t-£> 191 ^ '0 ττοιτύ υ _ 

firjL öi Ktsil £ripo(i'J οούΑΰ\/ öirTOTöi/ oi«^fct<i'i(i5j urif Töl) E^TTrariJU ii« τη5 3 
l5 rJi-" iPii5 ύττΐρ μίίι'ου τύΰ ^Öttvcktöu^J /ιλ xi^^ •'/Aci'KAijT'CiaJiJuj 

je c X-ap«'Tiöi/jö53] -Γρο(τΓί^Γ^5 («ρν-υρίου dpcxvp.a^• 

20 Του ο irr α Του dt« Κί}^ρο(μ.μ.ί>/•Λ5 avrij ι öp«- 

fco^cii αύτίοι i^i|)iji -uro Τοΰ öli/ori^ov^ ^ 

%S TWKjöu^oi/ κατ« ]Ar\di^c( τ^οταν 

ίΐ^ί '^ίίί'θαΐ οίύτοκ ν Twi ύpιd'fχί^^ωι τΓρο5*- 

(2.Η.3 </ι« το haxi τύ(ι^ öτnΓ^rö(^■J Τίττί/^ίοθαι τ<ΰ'Γμίρ« ύσ-ο χοΰ 

(2.H.J Δ L κς. KbcicTcApuS Φο</θ(ρι ι<ς ^^όζ^β<^ 

JParuirter Stfuriti von. 3 alsicMich ausaeläschten Zeilen^. Tc<r<3u. _ Jia^p(X(j'ii5 = hdc/i<iem «Γ^ίτ/ι kA -zaUkn lassen. - IS 05 tsl• iurcUocsWici^inj folaüchai-ich 
UdS i'urkzt tn der LMi'lre i^f^nj j ^rd. dws Z. I5. - I8 ül;tr der Zelle. unleserli'cKer ZuSdl-z.. - ioüUr 
iir7.i\[t ein mif 1C(X (infunö^iiclös hlof^ ^ aa n>e.r m'f/if^ /lirizuz-u+uaen i^/dTj Uermwfe. ich^ i/diS *irr- 
Tümli'ch ><ATiJ eint Zeil«, zu höih de^eizl W^Jr^te^ ϊίί- - 21 h'ierhet• dehori- di'c ίΤο^Γ. 21.:^5. Jdj ι^ίΙ. 
l/ufifl/t /Inm• - iL| jie ρίβαί/υίΤ/^ Jürffe die öl/cn erwii'lnnfe kciT(xypa.(uh iurcU iii A^oranotrun 
San. - 2j das Zc/Vliin liinfer aöröi/ lif v<?n 2..H.unil ICönnfe K«c U<i?u-(iin ; Ja aLcr mif-atrov 
nimtröS reltif ύ^mιu'n^ un<j tCas^r sachlich ai^ipschlosi^n 'tsl•. Jcliclnhcs nur Zcic/ien <1«ι• Είπρ<- 
^und /κΓ Jin ^usdi-z- dijtr der Z-iile ^lu 5cin . - Zß.30 Vdn dir Wand des körrelcl«ri. - 31 ^ σ 
yLC 3 Vit-tTiirk dea korrelc-bri über die l>sa\fsich\-iahz oder i/oll^-Oa^rxe. korrekhut-j at:io Ji- 
(op'&gTiui/J oder oiC^f^i^Toiij. 192 73 R. Mo 1115. 

Ripijru5. H.3ycm. Bf. Iöj5im.. Au5 cißr ii:3{?uru.^i;iirl-<5na£iflX von musir el mäläfl. 
7.umlicU arosse J<:Kri|Tj u/ie. Nu UöS. Auf l/(2r5<3 j)drl€lin5UrlCuniie dM^ cierru 

tTr<?cp3c( cc.pw oicovos τοΰ ηΙ•24(Λ£ icctl] 

[r<xp3(X Άρΐίίτονίιτύυ τού /Itd'c^C. • • • ΊΠρ^ίου] . 
ΐ;τη5'3 iTi.rut/fJ5". ΤΠρΙ τώι/ άΐί^ταιμΙ^ων^ 
5 ovvvcOoil ο ^ApLöTTö ι/ικύ^ yo-pci (9ci-l 

[Γοΰτ]ί*3ν Töiciji/ fccXL wi/ ■5rpö5T£A£<i'i. 
[cKujTcw] Qlay koiToi |irji/oi FicOXi^fo t/] 

[;. . .3 £t1 ypoi/öi/ p-ni/ocj• J?!<c( Ju-i? cirö 

Cf<55 ö] iApidTTöVitCo^' £νοΐΚΊΪι/ \\ß [τώ uröip-3 
15 ^Vöji^rL oiOTAJ τε icod. τη crJiAipn o(1)ITöjl; 

\\/Χω iJ5,A"r(Xj %T£p IöVlk -r^ii<A[;i]t/ö 
20 vpn<5Tf|pjöi5 ΚΛτά icoii/^i/ τώί/ W«i'- -/^ z^. ί?4•. / 

VT I. I iföfdrchöS^ Name "loV -ra^l- sicher. _ 2. Vöf ÖliOi/ö^ sianj mehr dU trxpcxj o\r 
aber fc^pc^ irrfümlichcr k/g/ie ^ioeimdl rtCocKrteUn w^ij oiiir liinK'r Tiwp« cl/Jii5 and^ri'j, 
kann ic\i mehr inhäc\\<i't ^^n . " P<tr l^fei-j-numc ΛΚβιηΙ* niil: (Jcm in Jer j^jl^en^lcn Ztiiie 
Hüei-einzudfinimöa j ^'iό^^^Γo^'\ « 0' Jcxi^iLii'aij nickl" iViti/ oder ί<ί\ηΐ<ίι/ο<ι wie 
iorvif in dImlicKcn lirlcunj^n.- 

lo νά. Z.4.1 j[. ^ II d-wq k[?)it Trjl•^ j/ui/atjococ oder \k-a\.- \g hw\. Jpurea^ Jre iic!» 
mil Φιλίν) vereinbaren lds.ycn . , ij FnJe 1 eii-kj^der -r^'iKAii/ocjj oilir TPMcAii/i)- 
•••j c\iQ ein zu5»Jiminicnifeic-l:z|-e.s iV^ri•. j 193 ' (73B0 ^ ' (Nolil5J^ 

κιυών tovxL• οΊκοΌ κλΙ TrJ5 -rpocfro^- 
005 T(x<3'AJi/j öofkKi^ io^i/Jlnj όΌ<^ί3ν 

TOI/ öiwi/cx unJiTiJO^ im ρ ' ex uro ύ 
f? 'ί.ι/το5 τΰΌ yji^ovoVj τοΰτύΌ όΙ JuAc^oi/-] 

Tö5 0(-irödiOoLll/ ΤΓθί5 T(3U (XPyUiJ tOUj h ρ (XTö- ■■ 

λΡ ο tat/ To(p(xP)0(li/n j i.li/(XL αύτοί/ iTapoc- _ • 

30 ypi!. TuG SKXs.Lci'oCL -vo \Ä.t]/ ϋ'ο',νηϋν ο^ύι/^ 

[Τω ökMJl/L I'k T5. auröü 7lpl-dT(0t/LK-uU 

35* kcxL Ik Tioi/ -υττοίΡΝ/όι/τΓΑίΐ/ (χύτίΟ Τίχι/[ΤΛ)ΐ/] 

Κσ<•5ο^π•£ρ ε/ (1[κη5' οίκτυΡίοι/ (ίϋ<^4;ι/ 
ΚίχΙ WV/ ίΑ\^ hviViV^u τ'ίίίτίίον τα- 

Τί|ΐ/ ί[/ΰίΚηόΊ\/ -Τόύ Χί /lKöu tcocl fnrSJ 
40 trpodVa (i<35 "tr/. <3i Kcxi. ^su]! -τοΰ ονχύ£ 

rpö^ jL(iii/o<L τώ 'AfKiVöt/i-KiJ 1:0(5 
Kccra μην« Jpo<mo(5 τρΐ5 -τριώ&ο- 
λοι/ ίτϊ Ύόύ$ ίΐίκος duö μηνϊΧ5 ^<ο<1 
4? Ιι/οΐκή^ι/τΓ« irl τουτύυ5 κομι^^ά- 

μινον xc^StoO ocpi^u^pLouJ (- p άτοκους λύόΊ^ι^^ 

Tnoiuu KoCl rixpoc JöUi/oci (χύτα Κοί- 23 kcXL iiKeitil- du5d€5iriihm 2w Ssin . - 27/a Kocvo -fassl- der JcKreibo' dj^ €ai 
Worl. _ 3S 6pi öder 6X1 5<:l^emf mo^licKj also Ipit jder 'iviL . _ 42- 50 ier 

Pap.: 4ΙΔ€ΝΑΙ. , 

' verf(L 194 (73 t) ChJö II 15) 

SO vapc( oiiro ΚΰτΓρίίοι/ όύν χοΙ$ ΪΦ£^- 3 48 ι/. No 1116. 

rapuru^. H.36j5cm. Br. ium. Aus der iapuruscöirf^anoaoA t/<3ii /djw^iröl mclläci. 
Jihnjf ^eKr Icldrij mif vielen /Ibkwrzwräö'Znj uay^ifid^-e Riin^. /Inf /?e!ci-d ej"n<2 ia=< {CO ^ 

τΙνΊΓίΟΐ/ί«^- +LArj^>ÄTi(JU i's ypöCi/ui/j iTrj Juo citrö Φο£|)μο(ύ^ιΟ-Γί)ΰ M-z^/L•. 

τηι/ ürapj^öud'ai/ οζύτ?^ oix^mv \ν-τύ Ι^ϊλτα \K%xkxQVovv{^y\sVj:^c'^ijzy](y) 

^^f C)'f J ρωυ 1ίτίΆ(2μοι.ι icuuj 
ϋρΛ^^μών/ hjjrjtcöVTcKj öl/ hccxL ciiop'^Wii'iTWL τη ^Κντ^νν^ρ^ι Φι^Α^Γ^ματι^ ίκτί.- 

KAnYomus. - Ei-ide•. dit Luilce wirj JurcK die »jefldeng. Efa. nur knapp dui^cfüHK- 
S Jai Haus cr\lKäli- mcKr^r«. 1ρ/(Χ<ίτί|ριο( j es 'js!- ein Ziaihaui^ Jas 5'arupijn ii'iner- 
5««!rs üKrie Zweifel in Teilen t^ermiefeK 195 τον του <^ΐ[ί\Τ2θμυΰμί^ΰν μ\]^ο^ tt^S "^ "^«"^ 1]{'^. (y-^^<^^) \^'](y^S) "^«^^ *τ^ί" 
cKfUiOK K-atTiJt/ όια.ω]/. .«Aq<f. ■ iVßöAiwi/j hrc^i ίθλ£ΐ/ω(ι/; (ir£^i/iyd^£ijj/ htcxl 

τχύ)ν3 των' οημοίίΊων^ i);(irtjv i.TrijiuArj5• Krtxt i^iSöA^S 'm\/vcu\/ ui/XiO(y) 
Trpö5 T^K^AuTiOV/ioti/ Φιλημάτίοΐ/^ töi/ Jx fi/Jö»/ k-öTTpöi/ irpu^ τ<5/ 

^i6''^ioi<^^i^S) iTL τ(<:κ) ουι/ηλλο<^μίΐ•'ί3(κ) Vpu'cUöi^j ΚαΙ «Τ(:οίρί<ίΊ}ί<ιΤοΤ£ρΐ|^£ΐν/ίμ(ί^ 

του \ZQ^vovi μϊΊ^ί ηΐΧκίΐν τον Kark ^(\θΑλ) Φ^ροι/, Τόΰ diyj^uvov 

Γ Τ νυίΌ^ΐ^" ΚλΙ θ\;(>ί(ίΊ. k^t tcAiLfS'L i^L όί hcoCtTt^oL^ 

οδ[<ίιΐ^ iv τη3 ^ΙκΐΛ μύλίοι Tt Kwl Τ[)ο^ίΑλί(Χ Ji^Aii/tj Koct krrjAw- 

Κ•Α5ΐί05 K(Xl Τ(ΧρύΑη<ρίΐ/ τΑηκ TpijVijs tcoct <:<n^5tJ5j Ιαι/ Ji -TL TourCtJu'^ 

12 vul. hierzu. N<5 HIT, i6. Hinfer τύν' aud en^cljeiKiltcli ilaiidt;«?. ii/öff wie ii?rf nach hnxi^ <Jie L•- 
Sitn4 *is^ ater niclifudaf^am. J*tViier ichelnf ^aU «rikr ^ucliil-abe. iii7j ib j^öl^f tUnn c<i/r£^i^oA/ji; 
hier tihv'di EnfjJbrecKeriileSj aber W£4«f wτtμL•Ao}v nocU οά\ηλίμ^\ίθν eniibrichf cl?n ^c^kn. 
Man wür<le erUdrktii τύι/ irtd'tciuww' Kou τίθ\/ -ciov όημ.θ(^1ίθΐ/ οίι/Γίμ|!)ύΑ/οι/ κκΐ wAiu'/oi/iirt- 
^lYuiAcov. 2la, i/dl. isf auch KiS'jZöf: TiJi/ %TL<fKWUi' Xuöti (fiKoV toxL'rr|5 TfflifraJij^ irsn- 
<i'4)W 0<5'iXK'l5 tai/ din ovdUiV u.5.w. PerunacK Icönnfe auf Kou. τί)ν auch dn dJi/erbidier 
nuSdrutck" "im Jinn.e uön octl öu^^iJl•' ^ol^era.- Zur Jac^iXi es'isl- iVöhl von Mr hIdss^rWaun<i^ 
\χηά der kariilliidriin die Rede. Man fCehni Lt^hAmCn ^ λία aus ichmdknThönkrüdin W^Uh^rij die 
uuj eindn^er m'ij- durchljöhrfÄii ßocieri dcietzi 5\n\j es Κ'οιιιαίπ ubtcdUcK in emdndcr ^rfi-linde. 
Kuhren ^emanf ^cjn. •«><? IcIul konnKn au.c\\ <?(ine ?iii Uciploc /)c\cr t^LaLi)^/ kurz, dl^ ^νν^μΙ^ο- 
Ao\ Uz.eichnef ucrim. liafir oAil/OH müJife ich di'e Knie^l-ückrc Jcr Rohrleli-wr>ö uer^ile- 
hea^ wj clic Dlchfun^ £l>Crt5ö 'We Ici Jicn ^crükrunüsAdicu ^(.r ο(ννίμΙίθ\οι fjtsun^tn nö\i<i^ 
'Jar. }>\ΐ6αη5\'ψη L»-Wcihnunocji i/tfn wAiVti m Pcipu|ru5 Sinei n<?ch nichf .sicher ^rlflarij i/dl. Mdh^^w- 
Jin^!i| 2u RPl46j3. Hfüij. l?0,29. (?.PJermup. \Z/V6c\\e '/ύ. ilkr dleyianirinVaiiirUWuna i/jl.ßolli 
Im dulUlin i-^U 5oc.4rih.clMleif.ir2z f. - z/\ KnX^ViioV wolil J^r Hckurmj WiJinif- Jas IVai- 
ieruwa dem Mnal in <1la zum HciUie ^ehöri^e 2iif-o-iie ^eKöl?cn uird^ €ris\-an der ifdu5van«l 

190 ιη T«p«f'Cat/nj fii/caauröt'' ■rΓ«p(X)(pή(μo(J (^^ι^ξίμο^χ/) kuLii'ut/i(^ic}'vicx.iJ ΓμίηριΤού ΙκτΓφΓ 

k(Xt lFL■Γίμfoι/J h f; 

ίκ TL τ^ ΰ Ζ"λ :icXTr(;i^i/j5j wxt 1; 
30 [T«VJ 'UiraPV^uwTTiJWj o(o(Vouj TTciw'rioi/ i^ocdixrCip) t}' o\K(rj<,\ kKu^\LJVj <ou<5'('0v/j ηγλΙ ώι/ 

. 'έάι/ irei/tu'Ktrj) irtör(i«v/j Trud'(^i/j <iVtT(q5) m^ιJ'η(5•J /xnJ(£i/j 

31 . fid'd'iJt/ ίίον<ίΊ(Κζ o^'<^n(^J "^ti ''/nKTio(i/tcx3 ΦιAn^μo^rtAJJ Fc<po<<i'u/|^p(XcpöOi/Tt< toi/ 

32. ZtXPc<Tr(^icoi/c<j μί\!Ί<ίτ:ϋί.μ.ί.{γη)χη(β^ μι<ί^ώ^ίω<, ίννοζ χοο v^o(yovj \<xu ivi^o(i;^j μίτ^μι- 

■33 krd. τρ«<^((ίΊιι/) το ιάόμίνο{ν^ ζ{(ΰίΌ(οίμ€\) ro(p(xTt|(p'j a\/oj.^i<i'vcj(i'ii/j τοιαβι/τΰ^ 
3Α. σι «ύτύΰ iicrtd'T« ÄKo/\(buö"iJ5j trocl Tmi^j ''/iu'r^j(^'i«i/j Ψιλη^μάηοι/] ߣ߫io;w' Λυτ^ 
3S "ϊπχρίγΐ<ί''^<Χΐ τη(ν] μL</1}1J^t^/J ^ττι Τον vpo(^i/<5i/j ^ κτιχι irpöjoiTroi^idöi^oCL Tö λΰιττΰν^ 
^τΰΟ μκί'-θόΟ]] η Kul ιλύτΓΚν) 1ktlW(ukJ tölVöi/ 'ϊτίχιμον ΰχΰΧογϊ^<ίίΐ όΙ ίχτύ 
J 2o<po(Tr(LiOv/J 2»c Ttoi/ K-dA/^Aji/ χΰύ φόρου If J a5 λό/οι/ iv . . . ικ'ιον 
οί'ίΧνμ.ά^ (^KTTioc' ί)ΐορθ'ί)ύ|Λΐ/ο5 c)i d Zo(po<T(ic'iji/j xcn^ Κύί- 
τλ μηι/<χ (iöpöv/ Τη Mi/rAjiz/oc τ*ιΑη ματι-ί^ι λήμ.- 
^ ψί-ΤΤΛΐ τπχρ« τοΟ ύ'ού'Αου οίύτη $ Φιλοίρ^υρου Τι-]/ 

rp ι; kTuvr)\/ ^(^\ Μ^^^ "^^ ^/Ιι/τωι/ίαι/ Ύΐ- Jl^^ 12. lCo<tö«pö5 Φ<xpμöCυ^^tJ co ^ -'%/f^ ^Sir.cA. 35 Endfi-: unl€J€rlicii<L urj4 ilurchö«5lTicKen«. ])U<:höfdl;«n , iicroi Zii/i( bei (ii.r iinjieicl•,. 

lv€.nilM.aj h/ie, ΐη 1122.^34 delnTtiuclif. - 3ά EhiliL uniicher. _ ?ij man wiirde «rK/arl^i-i 
ifwil ; ο<ΊΓ<? TiSy tCiXTÄ μηι.'ίΚ Τίίύ <i)öpuu f" Ι• - Ver ^ eii ZeicKen , <:!d5 k/öM πκγ J^r^cA- 

^r• - ^1 Anf. -^j -J-nT \Conttr\-\- öffer i/orj iiier tif awcli i.• mödllch . 5"(:HUß/4R,T. 1Ö7 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 3 1197 21179 6146 <^,y<v..r. -y '^^, ν 

f^^i •.•>■••• ^ 7 'r•4:;•:;:■ί•ί^>^^'^^^■^'^Γ'v■^,^^ 


■ .νν....Λν ■ vr"^:»•?^?;•^;? ■ ••'ί . :•^<••ί 
»Α.ν.'-••. ■."■ ,ν• • j^] ■■■■■■' ■-.•γν.^//-• •>*•,••■.•. • 

■, •>.ν ■Λ,Λ•ν.•. '■•■■•;■ Α-ί^Γ•:•" ■■ ,■,"•.,"./..■■.'•.>'., ■.■ν.,.••..,., .-j^ 

.• :;:^; . .•• .-.■v-yi;•. ••./■. ν ::v•^:;•.•ί■^^^v?*■<^:;j<;^ίriΓ 

|Wf ■ , . .,Λι•• ■" ■■■ :«,■ ■ ■ 

^■■.<^^ ^. ■:■■■■■ <S^'Cy^:*\\ 
•••.Χ "?ΐ^:*^'^ Χ:•-^<; ί* ■■'■■■ ^^ί^Λ- .. 


-'■- "■•.,/»:.ν••. 

■.,.ν'';•'•^•5ήώ.-'''•>.-•:•.•ί^ΐ 

■ •■ • S ■ ■ /.-w-'k• '■■'■•■ 


>Yf\"v'v'*;V'''i'"i' •'■''*■' •^*• ■ ' ■ <*-;ύ;'