Skip to main content

Full text of "Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen Museen zu Berlin :"

See other formats


THE LIBRARY 

BRICH AM YuüNC L•'Nίvί:£SΠΎ 

PROVO. UTAH ANCIENT.STÜÜilT 

3d. Η ' Pf'^L• 6^ ^- ' No 1117. 

Papyrus. H.33cin. ßr. 13,5-<;tn. /lui J<Lr Rapyru^cdrl-^nn^^ vou /\'i)U5\r t\ ma\L . 
T^^^mWch i^\-066i^, schu\ni-as6\y^ Hdnilichriff. Reich? i^f leer. \J. Tahr ^c^ l\uuu:sks 

[:TipA;Tj(X()[:;(3'>JL 

ΓΤΓο<2ρά Ei[:pr|ji/[iu]uu του Σ/ότύυ Kcxl ^γλ^λ Mpr^/xLJc^pöU] 

fopjMui/ duö, öU5 KdL -τίλίό-ι XU) f Ερμι^ι/Γ]^! Trji/ ημΐ:ί-3 
Cpos^i/ ii/r(i (|μίρο< oit^uTTo Aö ^ßi/ τηχντ-α^ ντοΜνου 
CKjixL αι/Γ|Αίθμ(χ-Γύ5 τ^ι/ incTfri υ /j i^ τ^ύ ί^,^αοΤη οίου 

1 Κολ f^Klf. - ί Uler ^cr Za\t Bp^|^/άou, wie aucK Z. I3._ 7 |p^o^dxf)p,ot/ 
j.5lclKrf clurcrK Z. ,^.24.25. _ 3 d.e K-^rri^. Jlclie i.f un^eufli^ c,..;.rJen; ^...hdnf 
τον%«μύι/ΰ5 ^em^-mf ^t^^ein. Pic n^U l.cjen Jt 14fmu-hxn^ Κ"υο<μ^^/^5 ^K:u«^oVij 
^^in^für /ll^^ancinen Λιν^Κΐ durch andr^ Krlru,id.n w,c durcii 5frabj Wz.tu.^ij K-^nn 
icK mlf ^.n iKriff z^^n n-chi- In ßnJC/cir^ trinken . ^ /ö EnJcL; /υ .5f n^r 5cKw€r Unkr- 1 
zMlfmy.n; CS kann atir k^u.n elwcu cia<ire5 aL• eme Z^hl ]n Tra^z kommen.- | 

1' -^Xdo, l• ^MA-z.^av zur Bdcle^fube, cbcr da. folgende nn.cKe-mend m'.f ^L^^in- \ 
nencJe /Vörf Ucitf dana un)cUr. _ /^ £ine c^.a^. üi.M/ciu ^l/^ndunn /,.|- N. 1//^;- Iz.• \ 

eil*•.. ' . '^ ^ ' I 15" ad Uerl-e^ 198 iii THE LIBRARY 

BRIGHAM YOUNG UNIVER^rTf 
Pmvo. UTAH (63 1/) iNolN/J oi^rol•' T?°S 25 C<^3^'5 '^°^''- ^'"^ "^'^^ ^"^^ o(i/T£Vi<5''5aL Tn5 μ i. </ JiO i/i- w 5 

rN'Jo(L TeX Τη9\ ρ\/ΰ^ί-ΐ^ο c<TJ Φ ί ο ί (ί^α i ^5^0 XölQuy μη 
[^.]^ι5ΐ/τί5 ί^ύτοΐί £|^λ[:ί]"π-ϊ.Γι-' τΡ)Κ ^lö'-viod'ti/ ^ivr^s του 
rV]povoo μη^Ι άο ttjO v'(3i/ ^1*5 T^i^ c<.iL ^fo\/Oi/ c^vtl C• • O ■ 

nojwoii^ το Σ^/ο<<5τή oiöt^ iccx \}o< ρ ύ 1/ ari? Ti (/[rrjöu iccKrl] 
[τΓηζ ο(λΑη5 (Xkix^^iXp(5'iiX5 <ίΰι/ τοΓ^ κ(χτ^ αύτο i<fjKiu ίό'ζι] 
K(Xt κλίΐρ)ίχρ'οΐ5 OLo( ίάι^ src f| itr TrJ5 )(f fi'^irojs, '^"^l Jcy 

ckn^/'-PM^S ^'^'- <^ui/£/i.c5''0o(t μί•;(ρι του ΐΐρονόΐΐ^η- 
[;<<c<,L] Kcxt ίκ~τίλίόΌ{ι hraL ilrriLcTcM. τώ Εΐ-ρ^ v/o<l«l 
[ΰ £.]o(i/ ίνοα?ι\ν)<^ίΟόΊν Tpi)5 τοι/ ημί^ηΰ'ιοι/ ci:.opo(uj 

3S C'^Ao<|\ö5} kal J(XTra/n ματ« Kai ίττίτιμΰΐ^ (λΐ^^υ(ο\Όυ) Υ- ω K-o<cl] 

[Tö ώ ρ ι<ί^μ ί v/ö !/j -ιη'ο5τιμ-οΐ/ TtjS irptxjiios Κ'•'^'^" 

[■/ύωι.^ a$ iKTLc^L]!/ kocCl] \j ?VJ5 Kral 1^ 06 !äk' cc^ur^L/j 17 das iv/OLKioi/ für das Lokal 15} Uon dem ψοοοζ für die- DdcrlCereL z.u unrer^^che-ii^en; 
\i über J^r Zeile. uaUserlichx Jpuren.- |\οπ5^ΓΚ.ΚΊ-ίοα z.u lycrb. ia ; του- luoiKicv 
Ko(It(ov/ uriP rrj5 ip^^cfLix^ Τίχι/Γίοκ. - 2.3/4- (.ra- n^-ua ai/rLTtJit/^L öJer Aliniich€5. 
26 ci'LQrjDU eafsbriclif- ilijn ileiren u-nd ichonf aucU j"acJi|icli nicM un ϋαΙιΐ'^ίΚ^ι π licL- 
li va\. ό,αΰ<ΐύί.η 1116^26.- 31 i^oUcJii/ncTwL InlzpricUi' den ^t>urcn [m mir noch am 
tseikn j ein ba<ir an<\rL Ur\Cun ύ in j die dUichfdlli neben Ικ-τ^ΑίοΛ'ι. und ίκτττΓό^ι 
ß-iri dri-(fi.5 Wrijum ii^benj Sind ^rctcie. an dm befr. Jfelltn -zer^fiii'f . Dct^Ltjcn Κλ|- 
III_3j 3^ iir' άι/«ν'Κ(Χι5 -Γο<. j iJai aber liiCr uamogiicii :>cliei'Th ^crr ■e_- 199 (631/j (Nölil/J^ 40 IV ΤίΤ\• [■(XipnTiXL k:o<;L itc x"jcou υτπχρνοι^τοι/ (Α•οΤό\$ nö(.vrot/ 
CKoc^cxTTip iv- cIlk3(]5 άκυροι/ οΌ<ίον και ων skv \ri- ^ 
IviVKLjiii τί<^τ2ί.ϋν TRKcfuv </κΐΤη5 Τ(Χό'ηζ ^n- 

f roG vpuwou .... 

U/'eifere li Zeilen s'nA "m ^'ekr kleinen und \/2ru;i5c-Kftn ru!.>ria drKalfda. 

i"CHUi?AHT. 74?^. Nö 1112. .' 

Papyrui. H. "37, 5 cm. Br i3cm. Au^ der ß:purM5C4rl-unniioX vöa /4[;u5ir ei mciiacj. 
Di't Ürkuiiile i^jar du.[ 2. an einander cjeVclebfe, Jelidej acicfin'eijeh ^ vjn d^aen dit: 
recKfe. iicK losdelö'^f hdf und i/erlöri.n oeofln-^en isK /luf d^m V€rso derlinlrea, 
erhaif^ndn Se!i"5 ifeKejT s. J)cir\thni Urkunden au-J ätm \y. Jahn de^ AuQu^kis 
[/otx andrer Wand aU ^elCfö.. Du. 5ciirlff auf iveicli) W}- zi«ni!('ch j'örd/qlh^ 
J)er /{afan4 'lif i^erwi^ciif, t.Jahr <\'a AucuöiiAS. 

-p, > V . / 

IWL iFL τΰυ ΚριΤηΡίύυ " 

Tc<pc( /iLd^^rOU ToQ^'EuL^TO^ zWoCiJöCi^loSJ kKL imop^ ... i:• ■ • 

^/\ο<^ΐ[/οη^ HM-i-T^jO^ k-ü^iuu ... töu μωρού τουΊ^ρύφί^ι/^^ Π .. μίμΐ--] 
<^\Γ« KriwoCL Τρύίρίον^ι. λΐι^Έ^ύοζ xli/cx Π'05 ... i^'i ~ή$ Kwmj 

5* kcXl/W 1^01/ T«ll/LO(:^ .... ρ .... Ι? Ι/υΐ/ tCHTTi^l^ .... C . . . KecKfi pMen im -DurciiicKni jf 35" BuchifaUn. Ρα die Eruäiijun^en nur feilfvt'ise sicher 
^cqeben Werden konnenj ■z'itWji.tch lOt^ sie. in der) nf\tnirk'unazr\ unltrzulnriiWi ._ 2- Facje.: tvö^il 

Tfy[ijJüp/uj TöL) ko<L τη5 rourou yuv/o<Lico5]. _ 3-S" s^^r Ltn^icKer öele^en. liini'cr'n^d'i- 

ν^οη5 mü.55fe der l/ai-er5name s\e.[\tn j ^zrnir wi^rde man erwdrf?.a μίτν^ tcüpiöf wurn5 
ΤύΟ Oi/dpö^ Ιρυ Φ 4)1/05". ■^'^ dem f^Jilfinden Jiücke ef^oa ; ΊΤίρϊ. τόι/ Λί<5τΓ(χμί.^^^;)ΐ/ c5uk- 

)^WpU ύ AtViJ7ri>5 jXi^L-2-- 4 Vtell• TpUcpiOl/t, KOCL Vlpöll/örj L) lViU^Ep<05 -ril/Ä- 
Cj^öS i^fuUfiOV . . . . 5 <Lra. liir' Wioiwaiy 'ίνα UerftL 200 (74 1^0 (Wo π 1^3 

ΙόΌμίίρίοΊ Tpici'il•' dl« TiTPcx^rj^'öU iirl ΤοΓ5 •υ•ΐΓΐ:-•• 

τώι/ jiVT«!/ ti/TvoL hr/jiTioi r« Kpcx-rtcTTriV iccxl ßsATt<r-r« Voxl oiv<fn^ ... 

v)^p L d Λ K'cx5 κητΓον ρ ΐΡίΚ:ά5 ρΊ7 jx η K'tJ v4 clo(:5 pi^ έ..•Γ••• 
V' /.tiJriK-a^• ofx <5ταΦυλη5 |!)örpu(X5 oydori κοντοί Toc C . . . ''i\ 
j5 oVao\^v:ovx<K k'jvAicJicOi^ Vouv^iiK-pc^ η «/ik-UöU Tixy^o<L5 ••• h -^Pu(X-3 

λΐοΛ5 }I ττράίίου y'AuKiw5 Tc)<m5 λ ουκ•. όρ\<ο( π . . . 
<^ίύτ/\ου τυ-97Λΐ^/ίΧ5 Ikcxtji/ τ:ί<^ιΧΡα hcvcAöC•-• ^ύ-] 

. rc<Kru\3v/rc<.5 ο(π-6><:Ρΐρι<Γ-^ΐ- τγλ 1κ'Γη5 }'tL<3'v}lo<:i'Ci"w^3 Τ^υ^ιΚΐ-ν/ομ.Σ./ο< . . , 
KOTTtJj Τά 3ΐ ΙΐςΤίΚ ^1-(5'θ1ό(5'Σί05 föfxicx ττάι/ΓίΧ ... C- - • 

irpo5TO( ν'μίχ-αχ fcod Jiocrptxufxocrpc καΐ Τού^ i.% ^H^S i'^l'-^'j^^v^ . . . 

^τοκον dick τη5' h^oc<fTri?Pö5 Kö\\v^i<fx:\v:n<, x'piXrij'rji c••• 
iiiöv/uö'i^i; TTpcxiri^nS k^vv^ilovj l• '^^u?:, k;^Ti,o xvYVci\/ipv<^iV . . .\<^\^rß 

irriTlAsFi/ öu fAL|xL<^5wi/T(xi hrn-nnu Tfx κ•αυη tcöi/TOX ... 6 TAJv/ f Z<ahL Λρουρύι/ aprvpiov όθ(χνμώ\/ u.^.k/. _ 7 erd. inx 1:1^05 ντύ\όκον 
kOCt ο(ν^(Λ^ώμ<χτ<?5 iw ο(ΐ/<λ(ρορΛΓ5]. _ lo cro. ... ί^<χίρίΤο( άί τί.λί<^ίί\/2. - 
II «t-o. οΓν,'<:ί'η5 Tf|5 Ι"κ:ο(<Γτϋυ Υίΐ/ου^ ύύθ(κ^ οτιχν άταιτώι/ΤΛί] mul-Il 11.2.0,11.- 
β über- dmi z^J(^ifen pU fehlf iler ZaKUfricK . - If Etatle: ^cKt-Jcrlich ΤΐΛΓϊΓύρύυ 

l/jl. /Intn. zu. I(2Ö_, l^. _ iS" TOcp^ 5eKr zu).- \ϊ''<^να)[ί^<χζ \ju\. \\-Z0_^ \2 

1/ L. T5.<iV(x'pc>(5 . _ '^^Ai)_, nichf Κολύ Li^^'^'T-^ixS • • • - tr^. ei-ua κ-(λΐ α^'τi.γiö''^λ^Γr]5 
μLcίVαJ<5'ίί05 KcxL.i.u-].- !2 erq.ef^Ja ,5/5 töI'Jiöi/ iKcx-cfrc^ jTTö-nxi/]. - 
15 er^. uie!!.... εΐ5Το ...3.- 2i em.uieli. η ίι/ίν^,^Γ^κι (χύτί^ϋ^ τ-\Γ5 khuIvcm^].^ 
IZ e.r^. efkfd Kai Mpdi^'öti rc<po< του Αί^^ΤΓου γρηο"!/]. - 23 erc^'. [;:\ρ|'ϋ;:'ίίΐυ 
^Ρ«^μών/ 'Ι^υι/Λ και iripcxi/ Jia "rfj53• - 24 er^.^^^-^4 ^JnT^ -. L._ 2Γ erj. . . . 
arj τ<3υ vui/]. _ i6 erj. ip|/O( ττάι/ΓίΧ Κίχθ^ώ'ραι/ ir^I κ•ο<τά hc« l ρ ο ^^ ο; ρ ίο-ττ^^ ] . üül C74^0 (NoiN'2j2 

kc<Tc< TpoTö'/ S-i/ Ti5i5 ϋίονόι Κ(ΧΐΡύΐ5 κτλ l τηοι-' di öi/x'tji^ Jicv/i^p/ov/. . , 

"2. Κ Του LOluf "TOCUrcX Vi^ni (XUITII/lCKUTIX ÖUdil/L Väl pöV/ CK . . . 

Γοτι<Γμού5 μη iruvr<35 (χύτ(5Γ5 Ι^^ΑητιΓ^^ -την μ [ύ^^άο \j^i y . . . 

rixocK uuvvo{i ΰζύτού^ τον κήττο^ ov\/cO\jto\/ icoct icuawzovi/xroi . . . ßi-] 

ial•/ Js. rAiiw τΓΛρο<:ίίώ(5*ι_, τΓρθ5<Λπο(]ί:ο<5Ίί d\j-€O'i<, ο Kic^Ui\,woS ... 
Τ<3 ΑοιτΓιΡί/ τΓ(Λ^[χ νρή w-Wj ίάν' Ji ΙΑάττοι^ο^ /ίΐ/η-πχ cl ••• 

Γον^Γ(Χ5 0^ '^'^^^ μίμί<^\Γ^)μί\^ουζ ίκ- tju k•r]•rύ[:υ ... 
AQ η r£U^tc5''&c<L TTiijJL TfJ5 TtJur^yi/ c<7i'a5 uTra του Ai-c^^irpu . . . 

|«ν/ diTi TCXP« jl'tXLl^Wii'lV/ Ol Ui^LO''^COlXil'^OL, iii/Cil c<uc^ov<, ... 
TRXvnrcX irLTiAiocXL hro<L• έ.Κ'Τίι<Γ(Χΐ T^u /iWwlTWL• TiX5 Τε"Γρ[ρκ'ίί|Λίΐ^0<5 ... 

(lpo<Y[A((x5j "^(^^^^ Ko<L -τά5 -cij5 TTpovpijir^iw^ ^j^j^i/ jJi-Vö'Jj h- ßc^... 
^ i?(XiP£-r«v/ Ttii/ Fpu5 TOI/ κι/ώ^οκος TiL^nk K:ixl τά pA(x[l)n r. . , Τί3^"Γ£5]._ 2ς er^. Χοΐ5-ΐ<5'•θ(χι τΓπκ ο,^μ'οίονοΌ^ν ίΐΠ-[^.ίΑίί<χ^"\ ■ - Ί,ο Έ.η.\ί AjJcrVj 
Aw.n^ ^ wintd WdKr^sckei'nl/fK _, ö[;WöKNk Erd. efwc;l• tölMcncle i5^■. Cöiv'Jpöi/j «^tl dl 
Tüi^ ΐ|Άιιτοΐ/τίθι/ ''^Γέ:^« ο(\/τΐ κ'ίχτΓ£κ<ρυτ£ υΣΐι/].- 31 erq.efwa ΚΐχΙ oiUo'^kl Γο-ας 
κτχδτη tcövr«53 öiJer dlinllcln . .. 32- erd.. ίντο^τού Vpoi /ου, JL'rAv'i)'i/Tö5 di ttoUol^j.- 
'^'I' 'fi"' ^3^' "■^^^^'^f-j w^f*'^'^^ he.ri^ordjihf, iia55 ilüJie ό'ν\^τιμ.ηό'\ζ mif Jer γρπύ^^ Ζ. 23^. 
in 5czi.eKu.nu ifehl. - ib irAiiiO oder ττΑηίΟ. - 3^ Ende Sehr uns! eher j t!rj. eri-jo- 
Υΐορ(5 "Γού μιΐ/ιςι/ -ηικ].- 4' ^r^- ei-Wd τΐοί^α^ρημ« (Xp^iuuuc k-osl dl^i'iV'fcfAx: μίγρι. 
"CoO]^ jeflöcn lif (iiiL ΕτίΤ. riichiicK Idno. _ ^■|.2. erd. •τη5 vpn<>''i,W5 api'U^iöuJ. - 4S" eiN . [Kal 
ΰ«ΤΓϊχ\/π|Λο:ΓΛ KoiL ί^ίτιμοί/ apKU(piöUJ p••• i^l (ö^J <ir μ η J iV η cTcfö i-^j] . _ 46 ir^.-Z'fl< 
μΐ(Γ^1ό<5^ίί05 2KTö5 Töu ypöVou κλΙ ίτίοοί^ μιταμιο'-^ύ;/] u'^irniufiich mif /ibki^rzun- 202 C74RJ C^oiiii)' 

ΚαΙ ίκ Τίον oiQ^ovTcu^ οίυΓοΪ5 τΓο(ΐ/τΑ;ι/ κ^θο^τίρ 1^ oi^^f^S t^t^i- μη t . . . οδ lal•/ ίΧύτώι/ ί\'ί pn"rp<Lj . _ ^o l. ΰ^nxpyί3^'Γ«ι/. - k-(X'^S1χ■ίΓ^.p üI• nicKr dWdlcurzij aber 
50 t^c. [ΓΠΙ/ ^.L<röa;cfi.i/ irl töi/ vpuwOl•/ Kcxl Un αύττού^].- 5Ί En^Jc unlclar^ al>«r έΐτί rjt/ ScHUßART. IHR. Wollig. 

föpurui. H.'Srcni. Hr. llj^irm. /lu^i der ßburuscarUnndJ^^. y^n /iLixsir el tiidUic:. Plc. 
ön 5ii:h ά<^uU'^ch.^ ^hrlUj ähnlich dir vun 111%^ isi Aeliini^äic. 5cUr vcr^Jt^chi. Auj- 
VesSo ße_5f?, vöYi 2- tirlcunclen einer ancJern liotnd. 25'.Jdhr d« /iu^K^fui. 

fdclif g'iugs ^■ruπcj5{•L•ίcίC5^ yileXdnJrien. 

mxp« ~Ψΐο}\ί\λ.(λ\,οΌ τον nwalov Ιη^^ινύου ic(x\ niov-tos '^io\)'\ 
(9i-odoTuu ■^/lAif^p(i/Jpii05 K(xt rw^cK ΜΐΓο/\Αοι^ί<?α του ■'^ViAAl^CSJ ί 

IRpdOu τη5 ΐ7Γί^/ΰΐ/η5. Συι/ι/ωρ^ί j ΓΐΐΓ(3Αλόν!(55 |x.ip.i-(3"^Lö^iJ Ι 

5 ■iro(pc<. του vrroAiUJxloO κ<χ\ Αίο\/το<, Wl vpoi/öi/ Ίτη Ti^xt octö /-^/Oki. ^ 

ocSo-^ του ΐΙ<,ΐΰ]/τό<> ίκχΌΌ KoCl άκοό'τοβ tvou^ Κ(κ[όα'^ΰ<, WK^k ^iW το[ΰ 11tj-]| λ \r\^i\/Uö<, 'isf ein n<Luj?5 J)emi3-l-i!cön. 20 3 10 CHI R.3 t•^" "W 

τ9ΐτΰν kwo κοινού KoCl aJtc^L j)ixc)u Xi\/kpv^ c{(^ovouyv '^■i<(<^c<^^i^v:^ 

poJiüi/ ΚΌίΙ κ"υο<μών/ΐ5 öucJ'a?;^ Ji Iv ό(ΰΐ<ξ^'Αγΰ<ίι dvd'L iirl-rfj^ hr«- 

ί,νόμ.ιΚ(Χ Ιίο(ρυι/ηου5 ©opöu του όυ^κινί-ύ^Γ^μίΐ/ΰν K^r"!- 
ΐ/κχυτοί/ W(Xö^oi/ αργυρίου (7ρ(χνμύι/ ονΰοηκοιζ-αχ. j ον Κ<χ\ 

15 ^ιορθ'όίίΊ-ΓίΧΐ Ö ν1τοΑΑωι/ΐο5 ari)J[y5jt'5 τώι ΊΙττολιμαί^ί 

KOcl /liöi/TL KOCT^ i'T(35 it^ ά^^ίΧ(ρορο(Γ5 ΙίΤομιρίοΙ τρί<Τί• Jick 
τιτρί<μήι/ου «[i^urröA^p/ το([/νΰ^ vwoX^rov και. 3:!/ί^A^Sμc<(τ£75J_, 
Ιτπ -Γ<3ύτ•οΐ5 τύ^' TlTröAAwi/Mi/ ΠΛΐ/Γί.χο]μιι/<3ΐ/ -TAJ!/ με- 
μί<^^ϋμίι//οι/ iTTLXsAiti/ acptlTCi/^AJi^j tccxi τώ[^ kvoC- 

Ζΰ ullovooV χά τ<^ο<,ηκον•τν^ Ip^^oc τάι/τα K^xV ίθρο<ϊ>'ΐ Ka'L 

fCcxrtX jlAcxrτö^'Tc< μπ<]ΐ rwpcx Α^ί Tri7t/rcx ipföi/ μϊ^Ηι^ 

ΗΓΛτά: τρότΓΰΐ/ HTcxl τοτίΐίον' Τΰΐζ οίύυόι ΤΓο'η<Γμο'ι$ if<^T'^ 
15 K/ivccv Τη Κ:(ΛΤ(Χ κ-Λΐρο(/ Χ(\^<χ\/ίΙ(Κ \<0{1 ίά\/ TL^cK Τη 5 

(XμτΓC^jAöυ η του podiM 1/05 ί15-/Αΐί.τη, αι/τίΚ'Λτιχ-^ 
cp υτί ύ [;£ L3 1/ τςκν^ιτα f^t/n aurft/Lcxurcx ^icoiL μη i^^kivrtZvz 
την y/LO'xiuxfii^ ?i/riJ5 Τύύ νρώΐ/Γο^υ^ [:JuA^ö'i/T<i5 οΙ ΊΓόϋνουΐ 
rc<pc< JföO^i/cxL ίΧυτο^/ τ χ μιμΐ(5'•ϋ1:ϋ[;μί.ι/ο(2 ^/ύι/^^υτα' 2. 3 über Tii/'c>(V^öU5 w.ni|€.uHii:Kx JcKrijl-jbixrcn . - lO hinfcr 2A1/ J puren l/jn2.1>wch- 
si'dben_, Jie u)Lß_ ec o(\tr er au5:äeKi2-nj aber ^chw^rlicK οίληία^ Λιη kö'nnen . - Γη ι/υι/ίί. 
"ΐ6τ ddi Erxie un.5lcher_, -je4öi:h 5lcK€,r niihl αι..- 12, i-iPc<i/ uniicrhcrj aber i^; ah rieh ein - 
licKcr ali νΌραν/ (nHmlich k-ixr' av^öpai/j. _ 23 Eritle. 5cKr uniicKer.- ^4-/5" ι^Λτά 
■zw.j üird dber iiuriK \\2.öj 30 K/dhr^ch«inltcK j ι/ίΐ;ίο/ h'i er ziemlich klar untj [\2ö j ZO 

dann ll^uj 3(3 d^r Plurdl ilöhsn muiifß. . - 25 |[- crli'c rechfii Jede lil i^i^lf^fh ^0 Ver- 
Wi-Sckf^ d<355 mdn nicKfi ^rlctaaen Kenn j 5ö!c1l£. Jf'iika Werden einuelrldinnierh- 204 35 (III Ro ^ (No 1113J' 

Jl KCSC Tö[/ cj3j)o<^plöl/ u^lÄ (jiöl/ k-(xi. JiXfnXncoii/ fj' Κ'ο^Ό"-*^' £«ν/ 

ro(f)c< j^«M-^qj iiyai (λύτΰν τΓ(χ^(κχΖ^^Γ^\Λοί af όρμοι/ i^äIj 
<^ui^5-^i<^'^«L μί^^ί του Ir' αι/ά'ν•^:(λΐ5 Τ(χ j^ 

^0 /Λί<<•ϋΐύ<5^ίΟ_^ hrcxl liipö<5 μιτίχ dii/^AcxcT '^{'A^~ 

^t[^ ii KcCl xo ϊόομίΐ/ΰ^ τηχρ^ τηy oiyQi^i^^ocfi^ 

Γύύ "ΑίΓοΧΧίύϊ^ιΙι^ΰν KdL ίκ Tßv vmxQvoi/irQiy Uvt^l τ^ι^το^^ 
KcXiTttiTip ij/ nJLK-f^-^ (XlK-u^iJ!/ oucT^l•' Koct ^!/ έάι/ iτΓ£,c^'2K-^ 

Ι/ΤοΑΐμρίΓί3ΐ/ καΐ Aioi/Toi ßiß«t^ut/ cior-y l -Trji/ μ.ί<^•^ί^^ 
όνν iw\ χον ^^χονο-\ν . c 1 μι-Γ,χΤη5 "^ι^ίί^ • •• 

ί 1 

C 3 

t '^i-'JVV^'^fn'ft'^ ^f/ "^^ 

5F Kc<pr6i/ την/ /^v/T7CL|xr|<:r/t/j 

L k-6 lC(X icTljjC ρ 05 .. . ^/Sy.(?^. 3! End«.•. Jpu.ren,<lre w^Jir :^u roiUif^cKL nach ^u. TfjfiiV pausen. _ 32- υη^ 5^ ^Mftju 
6k)^tr.- 34 ir^at/ckpa(5 ^ieml/crh Mar; t/^i.jY^öih ill/^si, u-'^mdn Jie ^urin n,V}>f Ji/^iif 
UtrcinUr^n ICdnn. - 35" Er^• i^Kr Idn^ ^ dUr wie ^ ^cliemf uniyermc,-Ji,-c:K . _ 4-0 niclif Vu 

rnlUkn In 11/3 unl uio n^U^ek^f._ FS zum Z.M.en ^ c.^!. /U4^ 3, . Linb' Jqu.n ^.Uh- 
Icserliciu Zeilen zMan^^önir seMv jcidhen JcKnff. 205 Ιύ^ ^• I/o ΐίζο. 

]a^\^rus. W.^Sch-i. Sr. l'S^s'ctn. Aus der Ja^ijruscari-unnd.ajL von /4l)U5ir e[ mäido. ι'ΰ'ζίίΐί^ 
5ehr ^kJdnd-^t. Hqn<j. Jihrif 1" felliveiSe. dUcrüben . Wurdin EnJe. 'Korr ekl-urcn^ 

racnr yorx Lcarien, /jievanij 


iriea . i ro(p« ^löJopöv Tui; '/l^cέ(rτ•ύpό5 θηλύον ico^l ηΛ^^Έψ^ίου του Μη-ύλ}ι^^'ωυ 

K'CXL Tdu τούτου ["ulöG "^Ep/^^i ju] 

3 k-fc^l τη^τουΐ rpi<<puripöü Έρμι'οο ^Di.wtfco5 χού Jl ι/ι^τί p<?u 'EofXi'ou ^<i^- 

4 . . cf(A . . . c. .] pcoT^^ • -^ COiT'rV'n^ Kim ΐτυριου Th]5 ■'r(5'i(/opci5 τοΰ avipo5. 

5 [c5'uji/^0pou^lt/ irrt r(3L5Jt ioVrs irriCt μίομίο-'^^οκτίχι. ΰ'τί '^Ερμί«5 ΚΛΐΐρ//ίο:5 

tccXL ^Id'Ld^jpix Γσ;ροί Τΰύ 
G ^töd^'puU ?ί5 j|/pui/ol•/ CiTjfj FLi/r^ «r^ Xöiwic του it/KTr/Or^^ ^5- ^ kc^iio.-^j^ 

ΚΓΙ^ ro -Γ(χ (j9 ίΐρ; rptiXj (y, fcTril/ k-[(xrcX ripL-] 

S ru5 ΰο/\γύυ k-«t άΐ'ί^Αόματο^ k^yv^lov i^a^i^s ίίκο^-ι του JicKwo^ivo- 

μ.ί\/όυ μη\/Ό^ τη e του [:£^ομί-_] 
10 wov KUL iJcxi.ps,Tr(X Jl-rriAicTui/ kdct^ 21/1 «uro 1.^ £K-cxc5'ro\/ τώΐ/ öVr^ov it/ro/j 

k'nTToxtxcpioi^'' ζτ^α 
tl Kp«TLdTc< και [!)ίΑτι<ίτο< και ύϋ<ίη^ τΡ^ζ £i^«d-röu |^έΐ/ου5 ^ρ«5, dVoii/ α'ίΓΑ:- 

■ τώΐιι^Λΐ] ^^^Ι^Ρη5 Ko(uAou5 

1 ia ο^λιίου ]6\- Α uniicKer, aWh |) f^f möglich.- 4 /lnf<in^•. ^dlir unu^hr- 
r>iunj, f£t/c<. αότ-ού^ irapaj^prJK« «^!^W^(V^ü5 f Mf; u^l. m. /lu/^. in /Irch./, Γαρ.!/" -//^ c^. 206 \Ζ 1• ■ ' -1 ■ ■ ■ ' S (^ίύτΧΰυ τυ^μίν^οί^ δκτο{\ςοόίου<, •θρυ(χΑ/ί/ρί5 ίί^υμρ.ίκΓΓί)υ5 

Ζ • • ■ ■ -2 

\Α^ .ic^..vov$ A«ffTnxJ«5 TpicHK:öcrLo(5 £ip<xi/wi/ T(>c^(X5 Trpiaicöv^roc acrnKpccv-^jy 

15 öiwi/ νύίιηκ:ος5 Jek« Τ?>Γί^5 c/cii<« τίι /jTi- Trpad'uU /Αυκ-έω^ -ίΓΛΐ/'ά5 

16 KicDcxAiora « ό'τ^οίί^υΧήβ ßurpu«5 sJr^K-ot/riX τΓ(χλίύυ()Λ όι^νίλιο^ <^vtcc< 

όίζχίλιο< . . \j\(^Y 

12 KlXi. . . •imp|'(j<5 τ rj ίκτίγΐΐ/ Oiv-rov^ Mi^ Ιάΐ/ ^n άτΓΰίύύόΊΐ^ \^<χί^ίΤΐ< 

13 . c. •:Τ• •• Γ• .3• C•• .]ο^τ•« . . . J'uAt|(jp(X^/ i'-ri 'E|)CHto(53 k«! Έρμ/ο<5 h-ßx^j 

/*Γΐ:<^ι J<:op(\ τπχρά tcJU Aio<JiSpuV2 

ZI (]ρΛ^μο<5 Λρ(κο<5'ι«5 (\rolcc)u5_, OCi/^^'^L•^ ico(L TTocpcxJj'UWt Α-ύτού^• μν^κτογ 

14 nicKi- i^lcjJixAwi/iOU' λρ<μπ-ά</(\5• wie 1II2, ii,._ \j TToccT. £[)(X5 •. an Pdpurwi ίi^ 
hier nicKf zu denlcen, Jd clieser in i|)öprLO( ^«luferf WiVd , l/d. I12./,(3, und auchL•- 
Sc\\iy)Lr\'uh in diCien (Jarfen i^Cr kanobijchen Lan(\inajL kulHuIerf Worden /^f . ^ 

15 En-de.: öiler •τήΐ/ rpuk[;$.L3^2i/r/i/_, Uas So^ar hn formin Leiser enispr/chf ; /e- 
docK i/ermLoof mdn ein Fezi<Lhurt^5-Wörf 'im l/ur<an5kheaaen . _ (5 κογ J ^ }con π f c 
man iTTtl Ustrx^ '^^^όώ wurzle, der iVdch^^fj ciazu /eKl€n. _ Z. 13-2^ ^inci ^.TT 
Vergifckfj iiahtr Ί5Ι hier ilie Lesung mehrfach uniicKer geblieben- - 2z 2i/rt)«_ 
ViKoi/ zuo.j dUr rzJi/ (|)οΐι/ίίτ£θΐ/ 5cheinf unmo^/iVh^ öUleich mif AiVVod/fU uaJ 
(j)öLi/LtCi5 der we^caflichx ΕγΙγλ^ de^ /[runciiiucb Kchf,'^ be^eichnef A;ärl _ 

207 OO^l.) (No II20J) 3 . . . εΐ-ίχ ρ cf . . . 5 

2| ..t]Ti^o(,5 £JfJK-oi/T(X, TTcxpcnjA^^rtt/ </i c^i H£j;:.L^^^xVm t-«.c 3... 

U 3 

25 pix-c< Kc.; Cr...c^^cx. Tot)5 μιμο<ί^ο;χί^.υ5 -c^^ -r^ ανήκον ^c<'u^ tr^^Uuc,^ Κ,Λ 
51 Tii Ko^-rc^ ^0(1^1/ Α<χχο(κ/|θ( κ -cxL μΡ, χ.ρ^,^^^ι/ μ^^^Ι K-ar^pci^r..^. ^.^Ji 

öS ττί^ι/ \y^inro\/-ccov £r£po( αγ-τς- ' 

35 μ,^^Μ,ί,,. ,Vr<J5 <χοΟ> ;(pi^ou ^^Ji ^U^a^ ^ού^ ^ifcvs, J.MJ^.s 

^Τ/. <3ΐ κ• «ι IC0(T(X- 

ο <rYn-jepT«(y«. _ ^ p«,j ,,,, ,,, ^„„^.^ ^^ .^,^^_^ ^Ι,^^^^Ι^^ .^^ ^ 

,. 'Γ Τ:^ "^'^^' ^'"" "'■'" ^l^^^^.'.v- j.me,-„l«;a._ ;y ΤΓ^,.Ι^θ«. ,.|- 
t- J" R.fz. r.i.W,Vh U^.- 5cKl,... erj. n.ch mj,.c.. ,0 F„Jc .j|,„y^^. 

verhc 
208 ~~ ~ ^ ■ ^l kc^l -r(X5 τη5 j^pf|<r£iJ5 «pi^u^^iOu cjp<xvjua5 /ΐ(λΐτ^(Τύ<5 καΙ τΌκου^ JiJpav- 

μου5• xt^5' μι^ά5 tccaTcx pfjv/cxj 

νίΐνύμί\/η^ ί'^η^'} ir(^<k^i^S ■ 

43 ίΚΓΤΐ. τώι/ Tpitji/ ^AAnAs/^u^j^/ tf^ 'j'icriicTiP' k -ίχΐ t? £1/05 οό ίσ^^ u^vj-ccoy 

d/^PiOj ICXI/ tl/TLl/L "Γ(Χρ(Χ- 
kO(t i"ripoi5 μ2-Γ(Χμΐ(Γ5οΐ3!^ KO<t. Tpaö-cfl/i^Tö 2ciO'uC£l/i5/j 

46 α^Σύ[pJεμco< τη«ρΛ Trji/ α'^/c><μL<rcθAJJd'iι/ ττοίου !/-r^i/ /ΐ o^otqv fic^ciV« ^t^o- 

Tö ucl^j5 Γ• - -1 Qx;. ^/j 

ΚΤίιμίι/οι/ dcLjJJi/cxi. KoCTix μή^ο( \ 

43 £lCÄ<i'TOv/ Γί^ Ι^ρλΑοι/ C• • •]• J':iVire^.'' -c-« μίμίίΤ^Γμ^ρ-Α κ/χί μη/^ν 3j He^ucK. αλι.Κ(χκ:κ:ο<|Ιο(• ΌχύΟ λωτού Kc^^tos- κc(L•rö(κ<; il^s . - "29 T£JnV 
Z^;ar n.Vlif i-jclier, akr W^jir-iclieinlich j ]Λ cjer Lan ^/je^^ t/^n lCdnj[)^^ η c^cA , Vierern - 
ilnen im C^ej^n^dl-z.t zum k/aiicn^^ ^emdaf ? U3rlicrrr|l•/ unJeuflich, ijiil K-Jrri- 
^Ltrt. _ 40 k'ttcjpLd'^.ii/cX; g'inc aniire. Lownd jicfii'inf ni'ilif n7öö/;V/i . - 42. -rptcx- 
lco(i'LcX5j iCörr. 4U5 öder in ||(Χκ:οΛ'«5. _ f/(■n^(!Γ T{>c<^iLiS ^"^cr Raum^ r^icl^i" 
[ro ^ic?J^pzjL;].„ j^Qjy jßipoci- ^(X^/^ΓΛpi^ί<ί'-^^L StdlKlkl^iöddUt/ 5fimmf:7i■c/lfw^ 
iem RdumCj lil-dijer idchhch u^rzt^tzcchen ; i/cei/./jör es ^fdrlc [/£ri:ar2.l ^eackriehtv). Vir-i<L> '20'J Γ- 

((03 ^0 • Ci^ö II2.ÖJ 

5ö ΧΟύν ίΤπΧ . . . TpölCU^.tl/«l/ £tn ^VO^JOV U.V(Ai top 'UlJ iTtTCUiOU^ rck όί Xi'l-^0(l/C{ 
ra flVxa \ντο$ ^ni/ioci/j C 3-<i'C• Ο • ■ • P-i-^'<?V'^ T"^ C^ Aioj Jcopöj ;^iPoß . . .] 

51 ζτΰΌ tvtoTCdXo^ 2 . . K«l Tco[/ ιω\/>η.μ.Ι\/ίθ\/ ■ . c^ ι- ■'χ Χύύ ^ Κς* l<CKL<ioip[:053 "A-^Of ΚΠ J^cAitni. D ν. (?Δ. 5Ό ίττΌ^ντον ^ 5?hr •ζ.ιο. _ SJz- ό<Γ» ocucr^i/j öAer τΓρώτΌΐ''. SCHUBAKT. 135 R. Nö IIZI . 

faburui. \ί.1>γ cm. ^r. 16 cm. Aus der \a^\^ruscci\rtunnai^ von AbuSir Α malcic^. 
JchrLjT u\t 166 k un/i löS Rj ιλ)ο^[ uu.ch 47 Rj e\nc 'im /ll/rteme/nen cjeutlichd klir- 
5ife. Pie, JcKrijf lif dn vielen 5felien dUerieUn unj in iler MiTre i/öiliq^z.er5törh, 
der le>cf ICdnn alyiir me.\6tino nach I06j €iaer ült'ichldixfcnclen nur l/oenioeriöra- 

:5ch|ecKfer erKalfen iil. /lu| vcrso \/on BS" (.tnil Uon lOS l>e.[\i-tcie.r> 5'ich ί?€5-(- 

rackf einer Pdpuruflru/fur, AU)canune.n^. ^ 
Z. irpiOrckpnviOL] 

3 Kwt )rc^prxiOL] 

Xpo(, .4ΐί7ΐ/υΛ(Χ5 CiTlS nVikkiu^ ο(.ότν\^ μίτα κυ^Ιΰυ h'ödriiAöV Χου leer 
ά Twpa *^Iipo<iCu5 'νουΎί\ΐ^)ηου^ κ^ΐΤΙαχου töü >l/Jpo vitcöi; Λμ(:?ύ'Γί•ροι/1ί1ρ(ΓΑ3ι 2 der ie-fz-fe. Wamcldf' Ji^m Jchf^iltr u}e-^Q<iluSS^r\ i^ar^en , uäi er ihn niciif A/Wi;sR_ 
er litSi abtr PUhz. fCir S bahrt Bnhaquno,. Ebtnoo in loG. . 210 (135 R.j ■ C^io il2.1J 

5 Ί;[:ο<.ι1 ö τι c'Iiptx^ κλΙ 1Ιά]ΤΓο5 Tix^ck Trj5 Λΐύνυπ<ίΊ-'σί53 a^ 2 crj η ^ crp ux cor^ 

7 Τίγΐ-λλίί 1ίΤ(?Αΐ|Χ(λΙύυ TTipI'^/ipci't^OLdcA τήι/ Kral Εύρυλόχου ivTWL A2-^ö[:^ii/WL3 

g ΐτρύίΐγιι/ *^Γίρ(λ ^ ο^Πρ(χκ•ο5 irt. TöL5 οόοΊ oploiSj ο •π-ρο5 icupsT -rr^L ^^l- 

Πΐ/ομ3ίι/η Κ6<'θ^^ί [TXi-3 

[•Ittl -rc μ in ρ 05 ΊΤλ k• Cx ^ tj ρ 3 

10 ?Aö5 Ταττυοικοι/ φόρου ζόταμίνοο h:cKr Σΐ/ίίλντοί/ tmcf-röi/ άι/ιυ^τολόνΰν 

Ίηχι/τΓο5 vprijAö-Q 

11 ΚΟυ KUl «i/nAw/xarö^ «ρκυρίου ΐΓΓοΑ^μαΐΚύΟ <Jpa;(^A3i/ 7Γί,ι/-πχι^ΐ5γΆ/θι/^ 

£ö3^0[;l οι^ρ-3 

13 hnxTTot μπί/« (Χρν•υ|)ί'ς?υ öp(xm|xc<[:5ti Λίχκ:οό'ί.'<χ5 τΓΐι/τήκτ<3ΐ/τΓ(χ._, «ττο J^ TiXjUiV/wy' 

1^ Krcxrcx μην^ο; ItcÄdViDi/ i;wjp /υ^ίΐύυ (Ιριχγμ,Οί.^ -ri,i/raicJi<L(X5 <? rJ^fi k:uw1t:c( Tpja^ 

(Joö ο|1)ΠοΑοΐ)53_, 

15 ίη-Ιτουτόΐ^^ o(l•'TίVί6''^aL αυτούς τή^ μ ι ό'^^ώ d'i ^05 ^ττΐ töi^ mpöVji/' 

μΡ| ijöi^vozsi 

ι 

! 

5 nccU [QG Craanzi. - 6 nach \0G Craänz-i: ^ Endi Ι.υΐώ., wtc /θ6 blefe-i: . _ y' ilds | 
Ku.}ru\uc\\o5 iiorf Isi Uaanat nach clcni. au5 Yolul. V £3 be.kdnn+en fi^erfü nr^r . - | 
J ^Ιοίκτητύυ w'ird durch bei cIa Torfe- fü^'f l^ö II iV 5i eher, - j)'lu. (ire.i aqupii ecken 
Mdincn iin^ (^^tdß MdLa. ^cMecht" er/ialfen-^j Ιύ& inat-Trj \iXKc\ocuO. - l's sc\\zinl• \ 
£HoyG\ dazi^^ähirij ntcKf TTHOV&i (^κηοϋΎ .ier Lo"k/eJ . _ 14- ilu! unaiddiJL W'ö'hA 
aer IMondr^rdfcn Kaaqf Wöhi i/on der Zeif iier Yaouruscrnire. aiyj die. Rechnung 
br richfid/, j 211 η ^Ivccv ti/r^L [CoAttwu CKcxx-ji |)_^/oi/, -TiAi^üd-L Ji kckI Tf^x^pi-m tcaricij^/i- 

üifcoA C• • -2 

Κα ■5i:ri-j 

2S cf £11/ Kral] ΰfόjiι^y CNroil ^£To(faAici/ κο(ί F(xpijg<r^<xt 7rAa;ra5 .1^ K-cnJl 

• Tnxps.LArj<2)Ri/ [:-r(375j 2S 
7 Clc3iöi5 άν/(^Αώμα<ιι/, Ιά^' Ji ,τ-ϋμβη CKUroP^ τη3 l'^ojoi/ ;^ii/id'^cxi ^m 16 1ρρΐΓ(χ(5 tr^.nacK M(;^ ebenso J J.5jptii/ül•/ - 17 Wo^ri^^fcw ^urck loS ^esic'a.rh.^- 
CI2 ljp;pαA3c^ o^.nack |6G; ^ie EinKat-far Pcip^rui ui-id οΚηΐ;.Κ^5 isf^enlrqr das^Jeciis- 
armvWl : _ ij oup^.i3;/rA5 in /^o^ich.r, der /Ιψα^ ^U).; at^ck c5'>^i icheinf mö'^l.ch . ^ 
εύνοια .i^cfim Ιΰό un.icker. _ /^ß ^cKcinf JtfcUAo- Λιιχ zu liefen; ^^!.AViAAc<. - 
20 τπχρ«'ν/ι^ί/θΑθ|^η<ΤίΙΐ^ απ b.idm ShlUu uiM ^cn^\^lar, aUr sehr w.hr.-.heinlich . - 
Auch p«f,,r-r aÜenfalL• möglich. _ μ,^ρ^^^ €r^. n.ch ωδ,- .ei /Inf .r^. ηα.Κ lo^, ;.o 
^J(uii-i(y(...j faif^.'cW (.i- 2Z er^.nach 106: ΐΛ.μχ^^τωΐζ^ι^τηνηι._^ ds^Lan. Encic- 
23 er^.nachloS: ίκ<^τηζ<^.^2^ rrö'5^^^oi53c<ur^^ Jcκπ-ccxι/^)μo.Λl/χaαsfölc.Urfun5;.W.- 
2^ er^.nccK I06; ebfn<ö impa^ci^.ttx. _ 25" erc/.nach 106. - 2^-23 dl. au. /o/cnln.,n,^.n.n 
tr^a-nzo^n^n :ima a^f du,^ Zeilen aach ua^tfähr.r Jchäfzunj UCrfi/lf^ .^obd OU In ISS" ,^ 

1Π)Α Steher. ' 2Γ2 


03^ ^J C_Noll2Jj'^ 

tp-s^pL του 2^c^l i^Ti\i(i(XL KCAL ΐΗΓ-ηΓ(Γ(χΊ Trj Αΐ{:ΰ[/υ2ώ'(λ^ ξ U2^y \γΐ^~2 ^ 

Γ<^ώΛ^^ W|i/ irl τού tr]<XLpöu τ-ιμ(^ι/ κ«ί a'ArAaj^ Ι^^χοί/ ^^^νφίον 4«u^«5/üiWj 

ΠΓΰΟν(ρόν/ου ^αΐ Iripöis-j f^ircX^Kr^öUw- icocl irpadr[:iii/-r]ö Uouiiyoi^ άς^Σύ^ίμοί 1 
[Γπχράτή:ι/ «ι/αμίο-Λ^^^ό-ι/ χή^ ΐΓρά|ι^5 yn^oi^iunj τη^ AiOw^icK \^τ:ωιν~^ 
r^SLUcT^J^ii/wi/ tcrtL ij ^05 kVi ob ik\/ <xvTCj\/D[i^fjriXL Kcd ίκτόι/ ujfa^^oWü^l 
ccxurois TTja^/r^oi/ fci^^arip i|- JtVq^ octrcojpov^ ου<ίώ^ ώ^ ί^ν^ iTrs^ij^Kcco^i-j \ 

ί^?θ'η}-^^<2μμίνο. kul ti^w- Διοι^ν<^ί^χζ^2 ro(^iji<i-d-'a, uvTuisrijy μio-^^ö'LZι-l ' 

ίίάίοι^μίΐ^ίμίΙ,Μίΐ^ (Χύτΰύ^ '^UTO^ του j^^^öi^öv i^oi^i n>^iCöu μrJ^iιy' 

of^ov. ^Αΐ7ΐού(μίΐ/)2 

η α<^^ Gi5 iiro;(rj^' λΚγ zu;. _ zj 4(öι.υcrι«^- in loG sicher. _ 3ΰ f i/.n hieran Isl• W6 
^utrtJiicKf, ci'455 25 nurjelfen eine könfröll« ern.^-^l.'chf . _ i-. u^l 1/ij)^ 1^4. _ ΕΓ^,ί^; 
"'"'; ^ '^'^ ^'• - ^^4 E-f-^-^^rcK i06 i.^fät-yf._ 35- i;^eli.i.f ar.^nfaa^ nlch .ine Zahhu 

■rcKS <^VTov^. _ ^2, ^mp^Aur-oiy durch Iu6 50 ^uf w/. ^^^γ. _ 43 En<ie, iöG-ul^:iar 
. liöC J Kqc)[..-]._ 44. Trf?Cxjc^L3 ,n [;e;.Un Wted.r^chrlffea i5f ia, \ v.n Tr/ls,.u^ ^ehr 

p^55c^ a,-..Jpuren m' chf Uoön^er^ juf Jc^:^t^, eUa:io Ayen'.j ^^u 6ϋμτι<^>^^^μί^:. c^ir 

Tirn . 

5cHUß-4fCT: 213 4-7^ ^c Ό liZZ.. Pa.p^rU5. W. 36 an. L• \^^5Cm. kus tier Papyrnjcarf^nacic^ von Aiuslr dmäiaa. 
^dn^chri^l• u)ii 1/16; ^le UrtCund'^ i:>l• oUrk durchKorrl^uri- and ulrd au5 
\tm a^rch lie. j^rea früherer ß^^cHriffun^ Jo ^laWes inchrficK um 
gemacKi•. Auf ReiCfc; KpLMpver• trao qm^ ci^^m -ig-.^ahre. 


\^Kanaritn^ 2 ΤίρΓωΤ(Χ|)^:ί^ι (XL-t^öcriptoi/j 

f Tip. . C• • C• ■ -3 • • • "iilfi- -Π)\ ^Li <fT<Xlxli/0{ aOV^LU\>QOyi^i/ Wi To^h lioolT^J iCol] 

Ic« L ά vO. fLo ( /n i/j 

tt/-ru?-5 ύί-άρ- #^-^ ^. ■(?/^-' ■ 
7 ;^ö^(5-L c^uraL .... iSiK(p:^;) [<:τημα (Tu ript ίκ02μη(_η %Oi\t^ jfjßj 

η3 Juo ' ' ' 'Δ 
^ T^icivu μ^6^>ν του ί<ίτ<χμί,^ον ίΰττί'^'τά^ 47^)ου ^i3c^jj ^h/fv^/iou'hro\cii<<x^Ko-j^ 
IQ äfa^^^C^j TiTfaicö<^uöi/ Tit^rf^fcJt^r«^ ά^^ωι^ kc<l αντ6ι)-ί\/ t^ii^/ ir<xfcK -νού 
II Vciiöv i. . . j ρατΓ(. . .j J:a ^upos ij öur<ju a'p^^i/p/öuj ^ ς^^, r% </ΐ Amr(«5j 

i- ^ N' Ε 3 

13 lHi-K-fx^[^ap^5 r^K^ τψ yikvT^a.\/iTlx{\s^vu^Yi^Yr^S r% Α <3. Tracks j I Jie Zifer, JK neben Kö^ zu ^Uen ^chdnf, ^.hörf ^^nUr Jcr früii^rin ^'ocinffun^. 
irfWTrj^/ hql/-€ nicfif ^'£5-fnVKen werden cJurfm. i/Crr 
214 '■ Xuir^tÄ.. ,j u{\/äjr(_. . .) .... 

l5 τ« τπ^ cpu [Χίίΐο^'β r^oi/ όνο αρο υ ρ ^(vj ΐ:ι,θ"ίι/τί5 '^'^ ^'οτοι/ \y . . . . ΛΡ^υ ρ_ . . 

Ig (χο ^ V ^ "^'^ tccx^'i]k:i3i/ ßft'i/i35• [["CöO Γαίου r<xp ί.γοΐ/"Γί.5 '"^"'■^ΐΐ 

17 ψΰ.ντο'ι^ irt. χού !)ουυ\/ου Τθ ωντοι/ κοα ^ni^cxKcK•^ kg<.l cpAoui/ i:c)^L t'^o/^ hcocAfX-]] 

η -ΚΛί Truri,('Ji/T(A5 Kcxr« TpöTr(öi/j ii/ röi5 diöUi^l KcKtpi;i5 του lÄtöU τΓ«ρ£- 

21 K-ÄL το uJiOiif ^"T^i- "ni(5j ö'raö'iA;5 μί^ V^o\yTo^ (κντοιΐ^) i^XiTrini^j νψν^ίγ^ΐ'^μ- 
22. \ίΊΐ/ ίι^'ΓΟ 5 Tu υ ypufi/u Uj Κ'λι ίττι ui 'Voü öUi/irAr p^y (Unu'wg Ti3ur<3(/ ιπχρ«ϋίθθ2ΐί/αυΓ(0ί;^) 
'^ίυό'•ίίν üuvocv^) l^irauTTcs Yi\/rf^ oiWii/i'Xv cto[j [ΐίκ-τύΰ iJii)u| μη,)ίΐ^ vi-Lpo(^i/«j 

24 iri-Tö "üTöv/j tal•^ JgTc Ε ]] "impcs ßo(L\/oJ(;;d'Li/j sti/cxt auroCO^j TnxpcxyCprjf^cXj 

25 ^γύ)γίμΐο(υζ)2 bral ί5'υι/(ίγιο'Λ}'αί. Kjivpi- "^"ού ίΚ-ϋΖ<^(σ,ί} λ τι, i-^oiicj'L tdG μι^ι^ίύ κό;1 

26 ο Ιάι/ μ^''^ λά[\^](}5Ί.] όύ^ Ύ\(_μίύλΊα) br^l ■ • - Κ-Ατο<[1)λάι[)^(^ίίΊ] [τ | οίττΑοΟι^ 

Ζ7 Κ<λΙ Tck Ριλ(ά|1)[7_) icat JcXTr(c<.i/np.(xT(Xj ical ^rtn^i^uL/j o{^V[vq'iovj ]r Φ κ-«ίΤύ ώ5ρί(<ίμί.ι^ί7ί/_) 

zS Ti^L Iälajl ίκτί ο(μ.<^(οΐ:ίρ(^ν) aAAnA(A;t/j li/^f^ui^juj ιΐ5 l'κ(rL<$■[^/J κ:«! i^ ii/^5 κ-«! 

J \^ ι -> 

25 ίΚ" T6JI/ υτΛ pvcoi^T^^-^J ''"^C^'^'SJ JT^Vt^ji/ hT'X'v/A'ircipj £/' Ji KCt j5j oChcupcwi/j öuo'i;>;o'/j 
3ύ «^K'i-iTni^j TrO<<5'n(5j μ\Ί^ί\/ h<io'(övj i%avd'i(^Sj <^^^^CSJ '^'^^ ioCiAJL• nr&ftXo'up'rpK- lS' über der Zeile €in p35fun|25drl/t:/l(e.r iVdchfrdg^. _ Eni:ic. oanz. uasicner. _ IC ^^jau<h4l 
Inöijlichj 5χο^ :5ehr zja). _ llinfcr pavJö_<,• t\nk:lsine.S (^j man mu5.5^-t. Kösl crwarfcii (^Uct 
(57c« iTTö t/TÄ 5 Z. 12j. _ \Z liier in üdwp 5cKc"tah ^ zu steinen^ W^j aber JXicK <^£r airtren^^ 
auSoxloScKiea^ Ist'^cKrifru.na, aricj£h3rcn ICdrua. _. 13 ίΧ ι/Λ i/i? |Λ ί t^ <\ 5 Sekr Z'^o. _ 2-5" Ari|-. 
Pia JjfricK JurcK CK'/U)yLj der aber nicaf al5 hloanqjzei'ciu'i-i uzra'^'and'in iverdcn kanrtj H/eii 
(iaan aL-cch di'e fDrhfrOch. iViprTe. durch ^/oiriclidn 5cin mu^^lxnj vtclUicrlf l^rjebcn ilci 
Jchr^i b<2.r5 . _ Ti ivouö'L ΐιηίΊοΙ'ΚΓ. _ 2(^ ύ OcinT^ kiän . - f(itife.r iCtXL (^eiun Jlc difgre 
Unii c^ul .ίpί^^€.Γ^ JcKnif so <iurc\nc\n<M'i<:^crj dass unklar Mciiifj ^-Jas qelrin 6ό\1 ] ηααη. iCünn 
^rga θ iöci/ uermurti-i. - i^eriO 215 (47 1{) ciVöSi22.3'' 

31 ωοΰντα-^ ΰ<υτο(ο$) ^i^iljovc^ ^i(vcoi^ ■n]5 1ν•λή(;^ι|;ΐί05) iw'VJ5" rou ypj(;i/juj κ••;^! 1τίρ(<ί(5 
3^ "^nC'^J '^j^'^f/ii^^Li/j iTTL TdCi/j Vpo(_i/ui/j ΥζίλΙ Tp^ocvro Jijo \/(Xi -Co \öiiri^i/) του wt'i'vb'J/ 
30 όν]<^χω HxuoL τ?]5 irl To(u5j (Kurö(y5j TRr<3i/ κΐκι TnTijAci^fxuöi/j tcooJi^u ^ !Z- \(cx.L<^(Afö^ Φo(pμo(ΰ^ί.j 6^ 5?/6^/öV /J^.ci'/'2- ll ulchf niö'cjlichj i/öl. Z.y. 

SCHUBART. 113 R. Κό 1(2.3. 

rapurU5. H.__3,5*cfn. Sr.ZJcin. /ius der fapi^ru^-carltjnaai^ i^-Jn /Itu^ir d mälcia. 
jckönJij oorqjälHoJi Jchri^f • ilcIlenKielie. i/iriv'üsciif. J)üz. Zellen lau.i''en wli.'(h iVj 
lli.S' pdrailel cJcr Lüii^^eife- do 3laifcs_, währmd ;faif alle, andern UrfCuiiden dir 
k'arztn Je;fe, parallel ^ehen. Auf- Vtrßo i/erwi^cKfe. Jburea -einer andern ffanii. 
Ζείτ des Auau^ias. 

nuseincn Jgr5efz^iiq..unTer cjrgi' jcäclifera, yiUx^nn^ir/en . 

I . . .TjöL) 7]τοΑί-[:μο;ιου3 ίΐ)^ lolj^ "^^i-^S 2ocro?^ yixipiii/. 1 F<a5f lii'i-flanze ir^^ii Hä'lj-fe <ier 2eik lol- uöliiV U^rlö^chi-•. hier o'kniien lltfCbineiics^, 
Alevandros und Jejcfu-i Tnif folUr iVameiwbcz-eiirhnund ; ^Itr lefz-fe 5cheinf^ A;ic du 
tiiduiiq ii;5 ueririLtfen lASifj ^ineni alexandrinuc/icn .Peinos atx2.uc<iWc>r<Ln . -^ 
Endt. FpoTT« [röpiKToi/ ?■ - 216 '"^^■' ■ (No„z.3j- 2. 4 7 Ι^γρχ.υ ι^ηο-ον-Γον Hlu,U,i-vou νομού όί $^^^uUr^s i^o^ou>'u Jaic^^ 
νομαι ir«L (X f . . . 

n«r' <<«f «^-^ ^r^j ύιτί( τώκ χροκ,,μίκ«^ e^f^-Uf.'^u ip«^^s χ- 

K-«r« ri Tfiv.u ρέρ.5 ^^i r.J i^yV iij rV ,ί^ί .^ii.„^ ^^-^ ^..«.u.Vnc- 

μΐ(ί\ίίο<ίί [-«^ ... ■ ■ * ' 

^ . . 3ΠΤ- c. . . 0£|? c. . . . .1. ^^v/ τπ)(ΐ.Γ«^^ i^> ^^, ,^j Iij</r^5 ^ ο ^A- also ^.T.n Jce.er, z.T.m Men.Uchsch.rXa^. ^ Tnxp^JacTo^ kann a^f ,d.- 
^/7 (5f ci.uf /,.Κ^ da5^ m'cKf 5ehr uieL fehlen Καακ.- oc u^c. ^ .> . . t. er. rx.c/, 2 5 Er^. ef^a co. .r.p ^μ^,^ Jenn ./fenUr mocKen S^.l•us und ^Ji^omeues .unaasl• fu 
all«. 4r^t die nalt^n /l«5/dflca. r 2J7 CIISRJ (Ν. 112333 

Q . . .] ^ipt] rpioc TiOl•^ έκ• τΓι^ lALS^c^o'iU)^ ί[;(ί}ομί)/ίθ\/ ryroi öi-i/iicui/ 

Του iTipöu (Χύΐκι« TpoTTAJ μ.ν\αί^ί. h s-C••• 

^Tt] τα (Ji'txuTöi/ TTtxpa icöAuuc-ö'uuwjTix ßAaftn kixc'-l <'i>^n-iXi/n^C'^^c<> ΛττΑ« 
hccxl ώ^ Xiio^ Xf^^S άρ Cpi^p^^Ju ί/ρίχνμά^ TpL5yiiAiöc^j XCo:ii^ Jl Σέ|<ί'[τ<3ΐ/ 

Iferingx. Kc5rc arur Z^il^ . S μ,ίΤ unfer y <Λϋ<5'. _ E^ide τοι/ο< oder ΤομΑ. _ ^ ■vcu\/ i^ unhr S 'θΐθ(5ΐ.ί^5 . - 
\^'d^uci$ ^iv^-uici$j ά/ρί(Χ5» arp(X5j Kichfcin fl,un^ Jaud. - Ende uUl!. Acx^CuVn)5 
JO vapii/ uai^r 4 ίχτίοι/. - Ij μηόίί^ι unier »ö Vapti/. - Ea<ie well, tc^'ivid'-hx.t . - S'i'HUß/^lir 218 13"^ f^• Κο 1124. 

Vü^i^rus. \\.3Q,Scm. Br.lZcm. hus clef ?a^ιj■rUscarl•onna(lA. Uön. /ihus'ir elmälcq. 
UruiiZ. un.<l un6chöne.j aba-'im (ianzcn ((cufl/Vht- \Curs\uc ^ aUnlicVt ier von 
No IUI uni 47 ß. ^uf Vtx-oo Wöfi^unJ ilrlcunicar-iif όο^ an^v^v [lda4^ 
oi"eKc Wo Il06jy4ff. li. Tihr des Aq^usluä. ' 

mc< ι W L 

Tr«pa''|-|pa.'lC/\£Ci-^]öU TöO Τίο<μμίν/ύυ hrai lö<:up/- 

c<uri3L o'ri.''fipoc(cA2ti]f|5 K^xi lc^upti/<i5 ii'uv- 

του 5,ι/£.(Τ•Γω-Γ<35 Lp '-^ lCo(i<5^ccpu5 ττ^ρί, ttöu ίγάι- 
lok26Kuy . . Töi/ m\o\/ -vhv τον ^Ηρλ- 

q ό\ \^ιλοζ . . aTTvosr^ t^ii/oa τταοά τι τον Ζ zum 1 Αί•Καΐο5 Ιά irrl τοϋ it/ τψ οίν^ηι κ^ιτη^ου^ w.VdnJcr^ Ufkunim zoyen.- 
x^m Ihhalfc ^^Ι. P.rel;f.r324,uncl R Flor. 44., 5.^oic Α/<? 1126 . - 7 Jia τ.Ο ί^ί^Γού 
IcfLTf^p'iöü b^^iehf j;.K ciuf aa^ i-£ri-cKf anhr AcUlos, also το έι/τη\ «J^r^ k?c- 
pjpioi/. - _5 /Inf Lesung un^ickcr^ altr Ij^^i^Ukui^ ^a^^i besser zu 4en 6Ί>α- 

Hihfer J£m A/amcn ein o^er ^ωζΐ αη^ΛιάηΖηλ ^υιrc\M^es\•nc\^m^ Buc^^Woin . ^ 
^ in^pnci-x-rii/ L£iuaj un5i.Ker, i/^l.Z.Z^. /lu^nrcKeinl^rh ifecfcf hier frx Jer 
irecKntiche /lu^jfuck für €ία ^cjU^^ J)^riehn un^ ^4^ ^an^^ ßechf^^5cU-/f . 
Ai 5iVk iif ii;^p möglich, eWnio Z. 2J, aber £(j;^pr|c3^T-£iV will kcmei. recWitn Scnn 
fh^n. gi/^p wcat^r Wahr^cKeiral/^K als £ΤΓ^;^ρ. J)a^ A/orfende 4ür/fe efwd ij<di;>v/ 
Cl/^r^cMei"fun^ iier Fwcfi^fdUnj zu Icstn sün . ' 219 Cl53ß0 (Wo I12.4J 15" [;...].. TöL/ Xu bcö(/j K(Xt μη^ίμ[<χ\/ Tu ixi^o 

ΤΓίρί. TT^u-noi/j irl^ai Ji τω "Ήρ« κΆ ίί in l 
ZO KcXL f /ÖL dö</''\}'(XL Xji/ |«uruU νΐο^'Έρμούό'- 

KOV trri To μ.ίΧΐ/'δ'αΜ/έΐι/ την nAi?kOirLKn(i/j 

iLt^cXt TT« oi;(/<K-L_;p'V^j ΐ'η.^μί;?!/« ΧΓΓ.τί. (X . . . llTöl/ . . . «ifi 
hrcxL TW LuDio^^tvycoi -η^Ο'^χιμυοί α'τπχρρ(τη)ϋί(Τ- 
5L5 TiJ öVri-j nV όί c<vi[/n\^u\/tv ο us 

ocvTau ^ϊθ(νοΐι/ΰ$ iXs^^^ Tffoyiv'm-• 

i^ivöi/ hl'CXoy öicuTov KoiTaXoriio^vj 

<^ν\/γύρηοΊ\/ το ΈττΙΰ) τοΰ (χόττοΰ cA<^VcA^ 

30 cCp(ruj>töüj [- ν> Kwt Töicioi/ ^ii/iLi/ k-ui:ptj«i/ 

τώ Kf/Atj hrcKTiX i^niii/ flAiXT-^ 

L. i^ kuid'cK^zo^ . . . 1 

iS" iTL öjer iTL öder ii^i , _ I6 Cp-^P^»- ^J ^-a•^ rolc^ixile ^^eKr -ej^.; elwcL [:p-L?]£.u 
zhy Τΰ Kou 'h Mofwcn d/d, ickeiaf ek-er eine Z^ilfiieoiimrnw-nq, 2rri S.i^<«)' [it^ijixuroix "?- - 
23 /Anf. sehr zusömmen^ezo^ea; iidnn Q^'y^lA^^Ay-p-r?^^/-^ , \.oo\><i\. u injer Miife, clurrh 
KjralUI stcKea j'asf sicKer (51-! WicKf mö^licK is-i- ii^ £.y s. <5'5tx l TijV tToc^cx ßtAii/ö/Toc τΰί^ ^ TL 

man. ISAix.f'ji-d'i kc(L do(Trai/n^.a(rLj öbql^ich Jcr 5<:hlui5 Wtß. ο<<?Ί ausitehf^ denn ij müssfe ma, 
eine ausserördenflicki- Z.U,5 am 111 ^ α z-iefiunc ainn^hmen wn«:! ^y WKrc^c (Xfr5(pc<irö ötöVA) ovvi nicKt- f?a55en . - ^ <3ll€nfdl/5 duch vprjöTTiöi; möali'cK. - "32- _^7^ «=. λ > . _ 
33 d<3S j)c3-fufn der ίΐΓΐίκπίΙδ. mui>6 nach Z. 2.S ^anz. αηό Ende, iici /Z. Jcihri5 <:ts<LfzJr 5cH[;ßARr. 220 


Kqp^ms. li.l^cm. Brl^Cm. Aus o,r H:f>r^ru5C^rf^nna^ uon /Ibu^ir ^i mal.cj . Ζ 
Uch γα^^^ k-ur^iVe Ihriff^ nach i-eck|-5 Kia -z^T. saxv ^J^i^\sc\^^. l\u\ Vc 
$(^l[ mx. iVöj,-2_uber Jmlnhdif 43 R.. l/.Jdhr de^ /Ju^u5fu5. 

c/ • • 

ύτΓύαυλί<}'ιχού$ <ivo fi^flLcivMas^^^s] όνο fu «^[ιοτ^^οΓ^ 
ΚΓρού[:μ^(χ-ηχ;] χον , US ÖL/ και έ^2ι5 τταρ' ΙμοΟ ττιχ ρα^^ρ ij μο^ ^ron ^-|'μ((Τι; 

o>.rrö JiOiTij <^ΰ\ μιΤΆ cpj/^ u^a<; c'^jn ar^ ; ^^ . . , 

c<u[:ruju μηκί]5• C• • • •3 " 


Kcx]A57|d'..' uaci u^LZ.2.0. _ 3 £r^.uacKZ.Z3.- τ.ρ.,τΗΐ fa,{- sia^r, cUnso ,^ch 
2.4._, Ja^^ k^anfe Z. Z3 und 2._^ <J,r /lnfan^5bu.hiFai..- m..h c^: UKlieichf -r sein 
4- -^-a.h Z. z..- 5- Uo er^.nach Z.3I. - . c^J Cr^-n.ch Ζ .13 , nlchi ,.ον- 
M^J^«C5• - -^um inhail: E.- hanaell./ch um d.. ErUm.n der FiSUnbccUl^una 
^^ andern In.frumcnf.n j ^in^ 5ol.K^>^ l„fun^" h.;...]- orc^u.Uö'^.^, ^ährcn4 

ζ., .em. ^.r V^ira^ Is^ durchaus z^ ^un.kn de. Uhr^n.l.Urs- u.i. d.nnt 

iebi. ΙΓ324. oxj.X2.7y. ί^7^4•7^ί. ' !/erfe_ 221 νο pr| O^J ?/ /^ L « υ τώ L Ν<Χρ KTLcTd"« L £,ri-j u . . - 

c^pToiKrTqiitji, ηι. ά|3|)^ο<5'τή<5'ηι.^ άι/ττι τγλ' ρ έ c ^ ω do]L ocy-roi/ 1 
^ [3'^^1^ ' <^ ^2.' ^Mch^Ka ^oiiVi^Tr^i^ irat/Tß -ΓΛ civi^Toi<f(fo μίί^ο!. Τύοι/ κ^τώ rni^ 

ί:ρ.ίκΓ|5' ca 30 ^uchs-f. Ip-^ji/ TTpLWi/j ^μ/ κο<τΛ '<oli^L•' ίλώμί-^ο( του αυ- 
τόν ίϊόουζ μί-μανηκοταζ Τη\/ τγόKLμ.ίl/^ΊCKi -νίγι^ηΐ^ 
irι.μίλώ^J tai/ J£ xt 

dpo(^jU.(X5 -ϊΓί^/χΎ^κον^α <^υι/ ημίο\ίο<. kd(1 οΙλλ(χ^ tri- ■ 
Ίπμοι^ c^pl'vpiöu ό^οίχμοί^ (Ιιακοόίο^^ ^<]S"^f<>^j ^^S 10 

1? 7 EnJe.: £ΓΓ(Χ zweifclhaff; an eiwa^ /iKnUcKei wie Ox^Wjzs^z^^\f>^j^iL Jl ο τπχίζ 
^5 /\dpl/ iOf-fUiiy ΚΟΚ-τ'ίΊΓος ^H-i^cK^ ί!ΐκοόΐ bun hier fauk-h ^eciacKf wcr^^n.. - 
X 1. ά-Γ«κ:ηί<5'ηι 3 Jer 5chrei ber Ulfe. iXp^^<i'f|L im Spinae.- ^ dftoa iroiöut-^x« ^53 
μΛθ'^jτr^l/. _ li? K'i^r sciieuif euiA frafunn dc^ j'chuleri i/^r 3 Sach L/ers|qn dum i^^^r- 

tno^ltirkof Ur2.e R)rmel b<iful^fj jif imn^cr nc?cfi zu Ida^ für Jm 'v/erfa^l^ar^n Pdf 
SIC mu55 aljö mif ni^kdr^nY^atw ^^jcKricUn Wurden ^eln . _ [JL p^μcpoJdS ■;- 
'^f^föJci'p^^riS ^ - J)i^föl^mdtn ZeicUi ^/na un fciar^ iv^il Jtx Öber/Zäcive des Tci- 
pLjrus beicKadiyi- !sf. Fall^ L= » L „ iV^^;^ zu cimfen w^rt^ Icöank mdn ^;e<'fer 
ie5€.rv HB Viro/ii/iLo (^ ) . Uerl- ü^ 222 [infu;urf zu ^tv i/or^j-ehen-ign Urkuh^g.. 

43 RX. W.IJC^. Br. 12- cm. l/ielfacK u€rwiichf. IcTcmc Jctiriff . 

Undi.iixUr in der Mi'-fk _, Jer drilfe. unfen^ «-kjo.^ nach Iin!c5 o^i^s^arücki• j 
alle Jrei t/cn Jer^€lUn H-dnd. Ptr driif'l. En-fwurf l^f duf 4,3 t/ 1" 4^5- 
ο^|κΚγΙ.3 die (\i6 Irottn "15+ ί^'^ί kje-f aichf oA-fun <\tn ) Ajir ^i0^d<. anhörl• zKr 
oijin ^i^ktn^tn Urkunde. . ϊάιοζ 4oUAloCS_) OCSJ 

2S ijrcxuAL<i7^öu5 !> 22. und 2.3 die Zi!icH<2r\ dm AnfunüX ilnd hJolil nur h.e$tl dncr ujilWr iinicjs• 
STiWtnde-n KolumtxJLj \Jon doT öbuh Sonol• einto,^ Spuren itVhftar aind. - V^rtc 223 Ki-Vix (Ί<ΓτΓη p'ii)i5 J^cK^Kr'iiKKg?^ ντΓθ^υ\ι<ίμ.ΰ(νζ) ρ 

ύτΓουρν•ι<ίΊο< ^ 

Ιι/ΚίΧρίΜ-θΊ και ύτΓοθ'ίτ^ iOL urauALcT^öcxJSJ ß 

•"AriAAnJi/icS ^ΑίΓοΑΑΜί/Ίου «■θακοίι /.''-ff'?? ..... 20 Σ.αρ<Λ"η Jitöi5 schk/er mö'qlicK•— J'icK!- unfer so emc n^ich Imk:^ du5^€- SCHüß/lPvr 224 r^purU5• H.35'iMi. Br.iZcn-i. /Hu5 der rapuru5ciiri-önriduZ i/on /Uuiir ^I md[ci'a. 

Rieine, üeuJ^niifc Hdnd wie ^io Ιΐ2ΰ. /Auf Irrjc) d^n'ri^ 5*pu.reri wenid er Zeilen, 

22. Χα Κ Γ des /lui|U6Tt^5. 
i)i'cn^-l-i/grl:rdq^_, /AleX-ggdrieru . 

H'o^vk TcKiPiö'in ου5 τη5 ΐ)ύυκό\οΌ μίΤΛ Kvi^iov '.'ί?'^" 

ΤιΛ^'γ^υ TJU A-:oinu)i/J5 Zriwiuu kal ΐτκρ^-χ ίΓΡ'-)τ'Λργη5' T;hc . ρ 

Ιιί:ροίΐ/π5 p^it^fX icuPiöu του [[;ορ.ορ:ητρίου α'ο^Λ^ρύυ]] ^^^^ 

J ^ loui'ic J υ^'. Συι/νωριΓ η Τί ρ ίοτ ck ρ ν η IWii/ πτχρά τπ5 Tc\Lpiö"Lijöu5 

f. ■ : < Λ :>'^ :,r \ ι -χΓ \ Λ J ν .■ / J S 

J(xi/'t.ijv/ Jl« Yii-pJ5 ^( öLtCöv (Xpi/upioü ιΙΧι^Λέ ρ,ίχιΚΓΰυ ορς<νμ•Λ5 -^''"^"^'^^j '^^Yf"'- 

Tni/ ΐΓρίοτά pvni/ irl VPöwOl/ lri|Tpl.(X ΟΛΙΓΟ HiVilp TTJU Ιν/ί<ίτ:ί3τ<35 QOSu-]^ κ, . ^ 

αύτη i]/ Tövxcui ό(,κ:(λ•θ'Ί;ίί'τ ipvjTiJS (αη ]pai/opsi/n onra kr^? i τ,ί 5 ' 

/Λπ d (χΛημιροί" «ττο xn5 ic^cpio ujttjS cxi^i-U τη5 Λΐ;τΐ]5 Y'^^i^nSj 

τη 1α<ρ(^<ίΊ.ητ:ι._) η ίκιτι/ΐ!/ τΐ|ΐ/ iKci^'Vuu ά^ίακ ττΑτιν ουμΛ(Χν/ου5 οίΐΓροΑι.ΐΛ53 
ΐΓ η^ K-ocL (paV£-pcx5 ρ'£ΐ-•'η'θ'ί(5'η5 i^iröAiAvd"-J"<:o , Κ<λι. μη iyXi'nbii' -i\ji/ ^lio'^cJ^iV^ 

Λρΐ/υρίύυ ορ(χν•μ.ά5 ίκτατ^ν o'vi/ ημίΰλίίχι IC(X: "τό tc<?u5 di ίΐρίχ^μου^' k:«l rj j 

3A(xf\()5^ K(\i σατπχι/ηρίίΧ tcocl αΑΑίΧ5 Λρΐ/'υρίί^ι; σρανμά^ s tox"rji/ -nJ5 [rpjc».J(iio5^ 

θύνη5 τη Τα'ίρίοΊηη ικττΓίΛύτη^ ltptoro(pn-|5 Κ'αΙ iU'T/^i/ uTwpvövArg/[(x,urMj 

2ö Kc\^c<.CTr5-Pj fi/ ϊ/ικ:η5_, ΚΓίΧΐ μη rricpiOiLi/TLoTrii^ η (χκ•υρου5 ίΐ-^Ό(ΐ_, ΚιΧί,τηιΐί/ d3t ,, 

Val.lmdlUem. Ρ. Hör. /ρ^ und Ubf.]r3X4-' • - 2. Ζ l/iell. K-upi^U "f^V ^CV'^P'^^S j 
zum Nam<2n u'dl.Z.2-9.- ^ cler Wdmx «adeti^ auf 05 loU Z. '53 ze'iäir. _ 7 Jiui/rA7i/ 
icKr waKricK.j je<leni4Ü5 nilcKi- Τ"ρο<ρη5. - Jchluii zij. _ ^ En<i<z_•. i l£. kö η 5]" r. u u <j 
di€. J^pur cme5 e 5pr€jch<2.n -für KriKr-rniraUj ^Jährend virkt^Vi-L ausalioiiasstn isi. — 
10 ι/ΰΐ. /ircK.f. Ραρ.ΙΓ^. 565" No izi . _ iS" Ende•, α L4.ch ein solcher l/erfr^d Ιταηα 
μκίνο<Γΐ5 heiiseaj l'^1. K/ö Ii22-j'iy7._ 20 dsb ΐ<ίΧΐ}"ΛτΐΡ abu^kiArz-^^ öder ^4ηζ_ 227 Z5 ihc ToO li5i'öu ckA/Iix^j- άρ/υ piöv (]ρ(χ^μο\5 "fic/Ciiocj ^άκ-θΐ/τα )cc\ l Α ύ [^ ι i/j 

^-■jx^ [WJCpi<5'lf|S C<^jUl/)(Wp'-3 Κ-Λ-ΓΛρΠέ^ρ j^^j^fC\^- 

μΙι/(Χ Τρώ•ΓιΛρ[:^ο5 ^-η}/αίΓ|/"Ρ<λ]μ(Λ^Ί.> K'ucpLö]^ Ειχύ-^ 
30 TtJ]$ h:(XL y-s v'pc\ CcPÄ ύττίρ] (xurrK Ji-iX tu caij-Q 

Tni/ μη liuiy^i j^pix^oCTcx ]] 

μη ffJuLa5 κρίΧμια^Ό^λ ίΐ 

(^1 . Η -j c ^] Kß KcK L• <5cx ρ C05 ""A -θ-ύ: p_ lJ z^,//:;,/. ^ f^. e^ . 

KeS'ht Don S" Zeilen^ d'Le nic/^.f J^r eroUn , eker der z-uelvin oder aniterL. 
liana annuhÖrcn. konnet-u. iz άίΓοτρΙιΙ'ίχά'^Λΐ, slcli el^jas uotn HaUe. 5t-ka|[enj KiuaaJ üWcKuffe In.. - 24 ijcJ<-(• 
γΌηό'ίίΟζ riocn aTn3c)dci'i-i05 paosen zu. den opuren . - zS" aer dreL|aKriu.e. Löhn. 
i-5-f dl;5ii auf KTapIfal -h Z.tn5en + ^ö J)riichincii zll oerecKnen j ranunf m^n den 
KaujioAn "Zmssd^z^ von [i % an, 00 ^rjeLen sich inacc-sami iSS Pt'ücnm^n, 
lä'KrlicK rutiJ ^3 Priscfiincn /IrLeii-^'löli n. . _ 2.7 ά^ΐίρύμΐι/ ;5ehr üncicu+Kc^h^ es 
ICanrv dber IcüiAm «j-Lja^ anazre.$ sein. _ 2X-3I und 32.-34 ICreuz-Hiciäe aurcn- 
^CsIrtL'ken . i)ie zuicilt urij drilfc Haad i/nd rifeij^ und ^iKuterhaff. - 
Z.2.S Καθ'ΑΤΓΐρ mit \<o<tck ττλ ττρΰ i/erwechielh S'CHUßAfvT. 226 47 ^• Wo 1127- 

Rjpi^rw5. Η. 37 cm. Br. 14^5" cm. Aus der Ya^uru^car^onnaüjL i/on Äbus\r d m'a- 
Uij. Schrlp- na\vL.\/iri^a.a(i\-j i/iciiachl• dlelcK iler i/ön Wo IUI; flaf-an-c^• ert^j 
5pdkr tj£ii-U"ufi^r. Au{ VirSö ikhf No liza.. 12.. fahr des Auau^Uyis. Ί^η. ηΥ^Λΐύί τ /oL m τΰβ 2t/rqi. auAnt κ,-ριτηρίου 

IcxfcKTrl-iOi/coj 2yo '/IcAjijo^i/nJps. . . 

)(Wp(5 τπου Κ•ρ3ΐτηρίου [j. . . seht- sch^ac^u^^ unkennülckjL Spuren . 

C ] Ksij'ixAcxiöu -rrpu5 ^ομίό'ά}Λί,[:[/}ο$ τάβ \oi£[rk^ Tut/3 |<5ΤΛμέ.ί^ου 

ταυ Ιι-ί^τ^τ^^ iß ^ k^xu/apöc rircxpixvioii^naiii/ η τωι CKV-vu) μ ηκ ίαι/ ''^ίίϊ: ■ k:iAAtjl(Xd'Li/ . . . .£ 3Tf KOCTiöiA-t df $15 τ2>ι/ Αίρ){χ, ΰυ i u^l. Njo IÖJS_,i und /IrcK.f.Pqp Tj). - 2 ΦιΑορΐ|-Γορύου fasf sicher; msinZwelfel 
/irch.j'. Rjp.'^SS/\nm. Ζ isf uabe^rünJet. _ Pie Fr^.ist r^tcMi^k ^ri?ss für ^ien ^dumjman. 
tnusiiehr m^ JcKnfl- anui-hmen . - 3 ^eg^n '/l[:Aj£-jo(iy[:Jplij5 5pn"chf JU vfrellung.^ es sei denn 
dass Jtr ficam^ des LcröiSi/afer^ ^^όΓαιΛScjm^J u^a^ durcKoA^s ϋπύΜΰΪΛηΙκίΊ i^are ■ - 3-5" v^l. 
Mo 112^^ sjf. Hier dber tie^fnlcKf eine ^u^topri-^iSj rjaJera em^öhaedas G^nckf'jesirKbs- 
smer \Ιζγ\ταγ^ <ίυγγ^ϋ.>£ν^ (^dcr ιικγ mi:inillickc ,l4ral;reciund,j i/c;t-uu5. Mdt\ ^anri ^fwa l/er- 
tnufen : iri,l ^α^m 6\j^f^ci.Q^v ρ^^οΐ/'υΰίχι/]^^ρΐ5 τρύ krpjLrtjplou ΐ:τώ . Χ ΐύμο\ΰνη6ί,ν 
l'k-woWLvios tKXo^ ΰύ Trpö2LAf|cp£,i/ wp^atöUi K-i,<:|j(xA«[öu, dkr dL^cK^iJ ("sMl^ Erö.ndcK 
zu-Ua^• Al/irürzxJayLa ^ind unu;dKricheialfiK. - Zm. apvcxlöu Ujl• Ρ Hibeh Xjö^ij . J2jl5'. 

6 o;p|/•. K-LLp. isf im Pap. m einander ^z-o^n^ su\ass nur c<Pi/ und «ωυ dmllich i'^f . _ 

7 in Tmpo<j^W3pryiii/ isl- prj i-chwer m'il: Jen Reifen t/erelnljarj aWr sacMi'cK unJ adcK \\2S)j!<}> 
anzuncKmea. - S <5'Γοά5 Kier undeuHichj jeddch durch 2.3^ cjislchertj eten^ö \ovi^-^^[qü. 
j Ti-rp«|^wi/W l^d^f iicficr^ y-Tö« durck eiixt ander?, Uricunde ^esicKerk - /d uun ίΐ/ίκν, 

iif d<is ersfc l fasi- ^i'cKer^, Κ(Χ wuKrscK. - ^:ίΑΑί|\(χ<η i/ Λ'ίΐίίπΡ zumiicK dicker ^ es smd. 
Wdhl 6a^2\jauU i/nler^eifclk-far d^lC£55e[.- II diefoi^nd^ F^sfimmun^ Z^/- m'.r 
unv/er^fancJlich: sfali^Wesfen^wardemaa „rerhb" oder Jink-s'ertjarl-m. _ α ίί in öJuS ziv.^dl>er 
em lerionerlaaKvix kaaa K/jhl atck-h da rin Aecken . U€rte. 
22h ^1 M7 R..J ^^' "^7^ 

15" -0)0X015 τύκ ^/lröAAio[:i/3iu\/ τ^ρινιό'ι^οχι rrjv Ttxpixvwpr]i^Li/ 

σία ΤΛνΤο5 bCOCL τπΧΙ /TCX ΤΟΙ/ £7Γ£Λ iUc5'0/U.ll/c3l/ Π ij^iWö η <jO ^lUu u 

uni^"* ίΧυτΓον^ κτάόΛ^ιΧΐ ,μηίοί ■w^uc^^^r^(^^c{i τώ ττιρι τώι/ tul- •. 

του tcupLcx ά\/(λΐτ[λ 6υν κί'^ω ρη^ί\/α Ι'τ^ι] l<(At irpcuSJ ^i^'^'Li^i-^' cxutöi/ 
ύ uA η (Pii/ 1^5 Τύ Kicp(xAiXiöi^ ^ύι/ η^ιολίίχ τζχ^[ίχγρ]ημο^ iccxl o(AAcxs 

25 ^$ ^i^tJiöi/ γρ^ο5 ο{ογυξ>ίον up(XV|xa5 TTii/rcxtcp^uASl K;o<.L-rc< llAocßt^L tcat 

JaTTÄi/np^cATcA Koil-ro αοί<^μ.{\/αι/ ΤΓρόζ-τιμΠοί/ -crjSirpjcxjscJf /ΐι/ομίΐ/Γ](^53 
τώ ΕύακκίΑ^ί ίκτίίλύτΰύ 'ΆτύλΧί^ν'ίου hcal ίκτων ντΓαί^χ^όι/- 
TU)[/ (Χυτώι Trai/rwi/ Κ(\^<χτΓί^ l/cJi-icnSj ^άι/ οί ΚΛτάτί 4v^oi-- 
Tiunxwu ö ^/iTri)/lA^ji/ii35 ί^ 'ColS Κ:(ΛΤο< Trji/ TrapcKVU^nöl^'j 

30 irt 1/0(1 rw KcXK^iAtOL 'Vi^cxTi.<5'iXi/TL £τγΙχ£>(Χϊγι|«ι/ ει/^ίό- 

uöV US ΊΤο τον 'kvroXXcoviov έ'ι/ύμίχ τά5 Aöittcx^ ιοό ap^O^piöuj h "C 
του WLOL Tr]<yy τρό^ττέ^αι/ ίτιι/^ύι/ί3υ tiVrocS] f^p^^b (Xt)rui-''^/iTroAA^(_t/i<3i/j 
Κ(λΙ μ^τίχ^ίΐγκΰνη άί/τίγο(Κγΰ[/ rfisoii^PjS A'i/v^phd'ä./^^ ils τ^ 
Tn5 (ίΊτοοίζ \ov-Lcfvrif>io\/ -x:r)V tls hivrov ή u^ ov^ άι/ ciipnrcxt 

15 FcXpcKVW pn<fti/ τ^ιέί'<Τ'0-Λΐ έκ Του τ<3ύ ^ΑτοΧΧωνίον ΐύ-\νΰ^^(Κΐ:ο^ ictxL 

14 tri Ji Τί?ύτ•<3ΐ5 • hier fdli-f der J^hreiUr du5 der kon5lrwk;-|-iun.j άεηη der ifii der 
<5'υννώρη<5'ί5 iorJerf aacK eiaem ιΤΓ^ί C^-'^J /^'''-l- το(/ι3ι/ <:^t;^^'ijpiL u^AwoWi^WioSj 
vol. /4rili-f• Fcjp.y48, naf cjiidr iitr Jihreib^r in 2.3 ijeaonnen: <5'-υτγΑ;ρί5ύμιι/ irrt Tör^ji 
u)c5x-t lirtUj Soioiri es ^^nz unm^d (ich^ in 2.3/|- a^ii er[<3r<l€rliclicn inhdlf unfcr^K- 
bnridxn. - 17 kkido<^Po^ dWtcürzf ICpöj wenn nich-f- fiier wi£ 2. ^-S" ( 6u^'^ iji Zu- ' ' 
54ΐτ»ιη€Λ2.1.6Κΐ/ςη^/ \\(Xld'cKP (ö^j l•)ta\:)S[ά)HΛ iil. - 2.(3 Jie Spuren. Von ΤαΡίίΑηφα άΑΑο( 
5ΐ'η<] Sihr ooxuiachj dUr unz^J^idewi-ic/. - 2^ Efiij^ öIrpcK öij«r xycx; (jlrpcxtiUitr-^AL 
icheiat" ^('cKerj wa4z-u)ar'in <icr .PcdeiaVuna^: JchwiCnqlC€ifen_, llm5tqn<ic mdchen^ t/^i. No Ιίί/^ζο- 
32.xn<K> isfWiihi nichf tedl^iichK^-f-e. /ItK'ürzx^na .- 33 dcrJcKluii von d'v\/yi^^n<S'iU)S I 
is-f 50 2u53mmtnfl^2oaxnj <^4^^ άϊί iinz.elne.r\ Asf. nicKf JcufiicK werden. 

228 (47 ^J e^uii27j3 

(ivK TT c< 1/ π ι^ατί ji/ ύΐ/τύοϊ/ ττ^οζ o(ucT](iV "V^tt'*; AAwi/iöi/j ίάι/ J^ 
μ.ιΟί.ΐ TuV "Viru/l/l oi/iöu 1το1μο5 1Voi/td5 -cni/ -rrcKOocv'Wi'no'ii/ ttö- 

OUTJI/ τ'(χυτίΧ5 ί5'υν^ ήρ,ιοΑί« IccKi. tcju vrnp-rrit^oVxös "iPL^^^vj^ 
χΌκον^ dL[:djpa^/xuU5 '^rjS l^^^S '^<^ό(ό'τη^ τον μηι/ο^ ίκάύ^£θν2 

3^ Triij-z.: Ji i)cUr-r£^. _ 3J μίρΐι c. ^eiatricli-o. _ ^4- die L£sunq dieses Zusai^ts \<\- 
mir nicli-l- ^lun^n; cia5 ^ in oc^ Kdf einen -z-Kmllch ion^n Md^ricKkn J-fricK, SoilasS 
\ύ,<. *j|^ncl2- c^ri95^e. OC der Form Α (nichf d ij aioas dWrixckf er^cKeinh. _ A~arn Frtde 
i'JKiaf άcJιoυμLl/J zuieia._ 45 ι/ΰΓ dem DaFum Jl ? Ji-C^jj^io-riiöi/j ?- - Jm Jdhr^i- 
ZeicKcn 1-iin dti oder ddjr ijefcannie. Biolförniim enl ( InicKrifj-cn d?r kdiierzci-i-j ?- ^cMuß/i R.r 130 U' t\Jonz2. 

Ραρι^ΓΜί. i\.2Zcm . 3r. iicm. /lu^ <icr Yd^i^ruscarl-orxnaY^ uon /4i;u5ir <il maUö . 
lCUm€_ Jchriflj dieselbe Han<| wie Klo 1116. Ii3z. Pie uJei^fen J/udcr^oiij die 
auf ^^ni rqp^rwi ii-fz-en a/UicUn ^incl^ macUin ciü.Jchrip" uielfach ieiir 
wndeuHich. Reicfd i'^f leer. 17. Jahr de^ /4udUii:u^s . 

Wi4r<3cj^ ü[?er äg,n iCdul €i'ne6 ^klnv/enj /llexcindrien. 

roc f(X ^/l Tri w 1/^5 Töu KcxL ^Εοχιαίου TöO Έοττιαίου Ζη^ίίου Κ-ο<Ιίπ\οο{ 

ι k-ü'^. i/^l. Mo Hül^t. _ ζ cldr Warne Ablon isl an den niiisfen J+elUn undeKÜich ; 
Z.yM^^ u)urde. ακ| ^/^ri£(...;) füKrcn, aber die dmllicU Schrii\)Unu m 2.J2-2e/if^ 229 (130 1/.J (No 112.SJ 

Χΰΰ ττν,-νρο^ 'X-d^TLonov του i\Ji κ-ίου Ζη i/iiuU. iTioi-rcju OLioi:o{iJ.L(\^i0^j 
\τΓο([/(λγΚί-5 i'w5^/^^^p Τι -του •rp<3LuVx"o(^j lJ ^ \CcKi<^c<. ^ ο S ο(ρρά<ί^α5 /^j,. 

^η ΤΓΌ 1 η TTXL το ν/ "Του ό/^^ύΛου ο^Υΰ^ίλύ'μοι/ κοίΐτηι^ ί\^ 'VOl•''^/\γLco\/ (es) 

^-Γ6οι νΐ^^ν^ i^XPnC• • Ο f ^1 Η- ^"ΐ^« τη (i/j Α το-0 'Άντ'ύρ '. '. .' : ; : ; '. 

iriyxi. κ•ο<Το< κράώίΐι/ τώι. υΐώι. ^Airtwi/L. [ζ . . ϊ| 

^ 3) '^'•c^ Tc^v cxröpo<i/ö|Lx(60i/j Tr](i/j υτηχρν(ί?υ<^(Χι{3 (Χυτίοι ΰΰυΚφ] ημ...ι.:^ 

IF i(P 6JL• i:u53 'C"? iw\i.L\boyi^ivo(y} τΓρί?5 Τ[(χ5:ΐ του «pyu^p/öu) f- Α.τι^$ • •λο ■ ο 
Bs foldzn die. Rüeie, Von. ackir ^eiUn . τ 5" zum cjnhalf: H^sViaio^ uerpILcWel S\a\, eiaan ^k\ni>tn [wr löOi? Dr. bis z-um^ 
30. nd+Kur ziH. kauftn uni dem Apion zu cedtereaj "thufcres aiekf^ 5ö Kdfer durclv 
e'inC 5k:lai/in E^f-^afz. ^.u. lei^-1 -ί.η unJ |wr Jul verbicibend^ Dijperenz. de^ Werl-e5 noch 
eiaen weildrin Er^afz- zu, cjcw ah ren. Die (\ej«nUi5lunq uzs So\\n€s (c^tnx ο μΛ,ν^κ- 

η ρ mus5 cm oOiViö<^ ^α1".5 ρ reichen) isf rilclif mcHr erkrennlrdr. - 7 üi;er der ZeiLe. 
wdhr^cfieinlich Eh: roO tdioUj dtaleich die Spuren äcKlecKf dazu bdo'i&n.. _ 11/12. du5 
dim. u^5Trtchen<in Τ ia Z.il und dem. -Z-u) . ΎΊ.[/τί^\η Ζ. 12. Icdnn man ULclIcicKi- enf- 
ncKmcrij dciso ei keissca sjU ; ρ.ίΤ"ο( Tn(i/j λ τ<9ύ Άθ'ύρ [;1ι/το5 h.yLtPL^vjtir'ivTi,.- 
1)α5 aestrtckene λ "in Z.tl erl^Url- άά\ WöKI «rlcirau^j ddS5 der Sc\\vo\)tr bereife Jen 
3ö.na-l-Kwr im Sianji kaife. - 13 z-utr 'lC(XTrc< V"pc<.c|i η dutrcK die Aöördnoniea Vcl. hJo 
1II4jI4•- Ende.: der ManiJL w.ndcu.-l"licKj WuKi ni'cKi"'^A^|[xa)(y«pic)i/j udi.rclrj|..- 
IS Ende.: olr τη5 τη5 ilo^Ai^fi^j j i^f stKr z^;. _ ly ^•. nur weai^ iif ericcnnbarj 
z.B. Z-.lj Ende TRxp(\ . . pri (. . .j . . di ucc^^J^:^ • • /^ττΐίχ) v/cx j Z./_5 Ende (ςΚΌ^ΤίΧΚρΛ- 
fnM3• "^^^ Paput-us iäf unfen nichi- uO li^f α η dio^j iöiiaii der l/erfrad mehr aU 
lZY.cl\tn. (O^kdU Kdbeia wird• 230 5SV.r. ■ Ho iiz^. 

Rjpuru5. W.ZJ cm. Er. 24-CrrL. Aus ^er raburu$ccir\-onnaax won AhiA5\r el maiäa. 
kltr^ii/e derlei L?en Hand wie. No 105^. I12.2.. Ple S'cKrij'l- isl• auf der unfer^n Hälffe, 
ilack" uboxrieben . Aul der recKV^ dinoelclebfea Szllo ein j)cirlcKn5i'€rl-rad/ (52 V.ir)_, 
auc-f Relcfo Nu |u5^. kurreWucren . wie es 5cKe( nf i/öh ^. Hand. I/• J^^hr dw Au,- 

kerkduf eing^s /IclCcrs f rtx ρ ex γ ώ ρ η <<t 5 y, Alg^candrlenx 

1 Κολ • 

3 ^Γc<pιχTpύ<ίιwC^'ö5J ΤόΟ Zt^ioi^Cö5j koci(ii«[:po5 κ•(χί.τΓ(χρο<.] lifoujTiXjpcyuju χου " 

'Z,ri(yilovj [■'liwpoud'n^ Kcxl <5'υι/Συ(]οκού<5'η53 
^ 1:015 Ketek tniy) i5'uvywpn(d'Li/J </imati/ö/^(^Köi5j τηζ vv\/cKiK(oSJ ^Öttco^^as "^nCSj 

Kμ■τη[^\ΰυJXίτί\ίιu)μί(yrιι^J <^yγ^u)<^η(ό'LyJ 

y iKi:ö5 06 τροκ,Απ^Φε) [cKLcpoCJ -τΓο<ρ«Τ(3ύΤρύω(6οΐ/ο5•3 κταΐ apv(cxLöuj lci.(PixA(o(iöuj 

τΓρΰ5 κ:ί)^ί<ί(χμ(ίι/ο53 tcks Xonr[o(.sj τΡι(ς_) 3/ 

3 . Dr\<^tiv TWuHl^u^cpcoi/'Lj η o'i5 εάι/ 6υνχο(<^<^η Ko^^^irioQXV) o'ui/yiopn(<<n/j 

ίΧτΓο τώι/ υτΓίχ p- 
10 Vui/rwi/ ίχύτώ ']ip6JTc>;j)V(Wj ε\/τίθί PouciiLpLxn li/ TuFc^pvic«, Φθ^ίυριη ττί-ρί. 

I Ttcic^cx ρά- I ' ' I ΚόΛ Wie offer qross acscKrieberij wohl i/oa atidrer Hand._ 3 der 5fricK hinfer Töy 
«i-Sa^fj da5i der KileriaanuL dem Jchrc/ber unbekannlrisl-. _ Era. s\c\\.trj jedoch sind hhkiXr- 
zuaoiri i/orau5z.use-fien . - 6 ίΟΐΛΟ•^ ^ nicKi- oui/?v'wpr|(^st/. _ 7 s{üW• του auch tl möaWcUj 
Wöfixr daä qn5cKe'ihi.nd a^\ den I\/an\en. folqeride. broii sprechen würde. Allein ein zweifer 
mxwsL Ap^(^iöuJ öd£.r drol. isf sc\w:) tv\ic\\ anzunehmen j ükrdiei kann bei dieser Wqu.^ 
köL i/ofi Ol ipder η schwer uaf£r5^Kled^n \ΛJ<ιr^^v\J wean wLe kier darin korrigierf ist:. 
c)L'o;pj^(^i'i.ouj iehr fraglich . Vgl. Wo Il2y^j 4./5". - lö ü(;er dem erilea ?i/ ein tv/aöerecK-irer 

' 

28i ' (5^1/.Τ/) ^ (.Wo 112^ j^ 11 hcov^Tcx ivvi(x ημιόν ördöov/ 1κκ"(Χίί)ίκ;ατ:ο(\/3_, ο^^^ώι/ πόΊι/ Ιι/μιοΙ i^cppa/adL 

icrt.L ii^ IrLfOf 

IA βΰρρΛτ:ύ\/ hrcxr« N(xpW(;. ..j άτΓΠΛιώ(ΤΓ|_) ßoui/öj AiJH "ΆΑί,Ιαι^ϋριΊοι/ gat (J£ ΑοιιγλΙ]] 

l5" [£o(pOüp(o(ij /χς" 3 (5cpp« KiLdt rtt. AunrCiXLj c^poup((XLj m.£^ _^ ώι/ '^i'iroi/ts νοτω 

16 XiAic'iöU yq ßopp(«j ν/ώμ^ ατηλιώτη ßöui/uL Αιί^Ι^'Η^^ίΟΐ/ίΡ^ Κ'«1 ΧεΑκ•ω(ΐ-'^ 

17 Th tip^ ύΐ5 «AAöis η d'ui/vwpn(<5't5j Ttoiiysij τανύν ^6νγ\^^^'^ού\λ(ζν)2 

22. [ΐοίΗΓονομ-ί-Γί^ hral iirtVi-A (^iiVj iri-pt aurtO(i/j ö'ri Ιλι/ -UcAn^ '^σ^'- «ir(3<iii-P5.d"i)(Xt τά|Λ^Α>(ι^ 

24 iti/c(i, Töu llpcOTc-i py<)u και di K-<3\/u^(^iii/J Kul iriTiAciii/j ΚΌ^τ ocurioi/ ßri Kxv^ |[iJi.An'| 

25 TLA^töui/ di ivaL 005 m\/ ϊτι^ουζ ^ίλη ν^ημο<τωμουζ \Λ.ίτί.ι{ίγΚ(οντο^} 26 13 TCK Aöiwk ΙΤύιτ. qui unleserlichem.. - a.poupw(i^j ohru "Zdhl . - k} ildll• Kcxrai/ap " 
K'aria auck K:aro(i/öp<^ delejca werdea; ej-wa K-oct^ "T^i^clpw^i/ ττό /^ 1 1/ j ?• - ''AAsjai/Jpi'wu': 
qgmeiaf 'isf wokl MAlJoii/JptiOk' λ. \/wpo(j darüber (^aaz. unAeiaiic\ik. wohl ali^icWlicK . 
ver|ö5cKfe obucren. _ 18 es ^cKeinf τταρ''^ nicjif Trp^^" Jaz-usfehen.. _ !_^ üemeinf iif 
^Iηp(Dh:(;scμίι/<x5J3 . _ Ende•, toxi üu5 η Icorr. - 2θ Eriilc: der lefz-le B^f. eKer 1 dl5 ίΤ 
Socd'ciii/J ΛΚειπΙ* uamöfllichj s|i.(^lk(Xi.j eberi^u.-- :2.i Anf. stkr unu'iuiiich) μί/ passl• 
vtsstr zu, den ^^+. als τοί/,-Ροη K-pocTL?!/ ddaz. acririfß- Resie . - £2. Tcita. Tcx^. _ 
25" hierzu, i/jl. Wo {127^333 dber ciVTLY'^cKcooi/ τή^ί^ίτή^ o'vi/vu)^n<fs.Ui^ erai^/jf sied liür 
h,icav. _ 26 uöl. llZ7j33. II30_, 2mZ./3._ k-c<T«A(3Vid'^öv5' SeKr z.u;.j dahinfer dascKeinend 
IcAn^ jßdöcK KrAnpöuvtOi/ unmöqii'cK.- ^5 h:(xθ'ή(;ιc£iJ nicKl" möglich. 282 ^5ζν.τ.) ■ (Nu 11233^ | ^crtTTL 2^ (Γ• • ■ • ■ • • -3 '^P'^S' 'cov'^id'ov K'cxTix 

3Z L^ ^ kc<i.<iO<pö5 [:«π"ο Ji J. LJitjrLK-(c3u^j aj Tc(;i/j.• λ^/^ ^^poi^'c^^j j 


35 düTOiyj ö iL\(jj(l>ti'j \:i'iS'^<i i<i(9(o<,Aoiioi/j <^ύι/ ημίΰ^Χίοίΐ imioi^AcKS} iirLri./^ö(i/j 
ö'iiOV^ C • • -3 Φ . /\ ii 1/ c 3 • Ρ • f. ^ ^T(- k^l • • G • • J j^^V^ ™S ^VT? C^J 3C 
3S 17 l. ΐΛίΤίτιγ pc«p to-^cKi. . _ Γη dem auf toos [c)l(^encien ^v/ύΓΐL isf k'iJrri^ierbj, der 3. ßst. 
Kann <^ odir tj ichwerlich Τ sein. Dann $ehr ^ena^ 5puren_, deren X^ei^+un^^ich qu5 
Nö 1127^36.37 erdlebt. - 2g die ues+ncken-e Sirelle, 'isf gaaz. unUserl/ch . _ ττροζ toi^'lo'ui/ 
ztO j aber txurov/ unmdojich . - 25 τΠΛρ« z-icmKch sicher) βαι/ΤίΧ enfipn'clif denSbu- 
ren riöcK am bcsfen. _ 3i f-ür du Ero,. iif Οχψ.ίίΓ^Ο/]. Leau.fz.fj da das h<3£-h5-f-eh.encle 
t qm Eade der Lucio, am eKgsfen zu. TiAi.^cS'f.^ariOi/j pdisf. - όημο .sehr zuj. - 
35 Mi'#e nur ichwacK^ Spuren •. cxu(Toi/j T[p^(nxp\/<D!^j ^ - 36 Ende.•. Uön K'ier an isf '; 
aiki un5icKer_, mif Au^naKhuL der nick-hunferpunlci-ierl-en 5i'e!i£n . - 38 ο^φίΧίΐ^ 
ileo-l• riahxj l/erfraqf ^tcK aber niihf mif d^m ■z.iv. Ocpsl/Aci der vorioÄn Zeile.. 5Cfi Ü ß Α R.T: 233 Λ. 

tr 1^2 ^ Ho 1130 

Jchrifl wie l^ö 1(21. [/er^ü Uer. J)<Lrdc\b<LTexi- υοη Ζ.ί-ζι i^f auf i/o it jr(.3Kf j 
citmotiim Bk^'^üUr Uo tl^ö^ von 4tr6ilUn ^ändj In sc^r kkin^r ^chnfi- 
. ealhaüea und zwar m Z.7-ZS aU^es BUiUs. J)yi irohn ^Zeilen t/ön \Ιο'κ. 
lassen nur ßarm^fu^;^ i^e^k cri02nn<tti, dkr ^te ii'ier UörlCöm mengen ilidmeyv 
i)£mcfrij5 uni Diodöhs Uuei^en^ </4^i Z. l-i nichh imi- 4cr {ol^nd^n Ürkunl 
Zi^iht^n haUrij Sondern dln Bni-^u^^f 6n<Lr andern InihaiHn. S)^r ^hreüjtr 
von UO R hä^also auf d^r^eltm 6^n^ 3 v^rJchitäz^-UL Enf^ur/c ακ/^2€.^,- ' | 
nef. J)er5cii>.L ?i4l du-cln di^f izSi^eiat^chr ^cM^cK-f erfitilferui Urhund^L ^ 
geicKKeUnj in aer du^dUn Personal ^U.in unJirm T^xfe i^e^^nenj dcy^, [ 
^4e/if auf /z^ R. i/ön der^elUn Hiinci w'u. 103 R e)^nwr]n Reifen er/ia/fen^. ? 
lirlcunde., k/^ria zi^ei der Per^orim i/^n m R^ Pijluimenes und Herrn ia^^ l 
erschzintn. 26. Jahr des Au.^lA.6L•J. 

cTI piOToipvj 60 L I 

vrrq τον rofpcwiTLjwvöS Kai Ut<f^r^>^^S [rocp'piuvov (/-ck^apos ^|j öI'k-ou ttJ ^-nx- f I die Erg. isf we^n des 26. Jjhr^i ^icKerj iiö R.r Uss^ aicKf^ erUnea, aber ι^κ Κ 
Kaf diufh-cK diesen ^ίdm^r^_ J)U Zeile.. 2-J .i„d 5o icMecKh eciiulfen, dasi ehr, HeriW- 
1ur^^,nur aui I/O RX jcto.nn.u werden k-m.rij ^i^ i^f aber dadurch U.i/^fünc/.^^CsicRerf.. 
3 llöRr ^^ai-^DJ^^coß^^u in Starker 2u6atwnmdrÄn^un^^ an mx^oi^^^/jö-ii hl• nUhl• 
:^u dmktn . - 4^ερμ;^υ TöuTpUicöv \s\- aucUm ilüillundeuHlch^ ac^^en m R, ■ 
k-Uf. - J)^r Zujofz. uUr der ZeiU. f eMi in (10 ^Γ. Ρα^^π tufef ίΖΐ R: t^^J r.u 
/lu/cT-ou /val Τνλ^Μίχί^ΰν icJp/öu ^/Ι^ράχ-^υ τού Uid-ap.s • du Urk. 122 U haÜi^irörov. 
Menkr Sclw^nk^ri, Kicr der ocKrciUr, ^1, ^r ivvfiöv öhr dl<fwdTcW schrabm sollU. - 
Für Me Mlurx^. der rmi- kOilöa^c^ ItzcUhnthn Personen Ul• dUsz Jhlii ^IclAio -U 
dUUun^irs^jtL•l•^un^n Ul•^ konnhL Uh sie ^rch.f. Ραρ.ΊΓ,,, jf. no.h nM ,,r^crkn. 

Vtrhi. 234 (ΙύΕ R.j • (Nö lllö) I «rri|AL[;«Trii/ ^ipou5 Ta-rrjov^ liv u\<, /ik-l« tc(xl] ßixAo(i/i?öi/ Jn^oVi ^qj v-' 
Töu ίίρΰύ Xci/öjußsto5 -viötj p.i.j^lo'ruu ßoppQXL irpö] ßc<rcL]io 1/55 -του 

Τώ 1/ Tö ΤΓίΟ l/j Κ'Λί OiTTö ΤύΌ l/t)l/ K^OiTUi/ hCixi. ΗτυΡί pü £lj l^ TTOU ^3< pATTLW / Λ 

μι^οζ αυτών f^jqd'irn τά £j (Xurtju' ττερι /ιι/<?|χει/α airco'j μη^ίΐ/ο^ 
«rAiOS i^'l'CpajTröL' η (^rpoc^ö-u k-am μη^ίκιχ -rpönDi/j l|(Xtvo Αΰυ•>}"εΓι/ 

trriAiUCdOj^ii/ov^ T0L5 ί(ίίύΐ$ do<r(xixn^.(Xd''ii<, υττ (xl J'ocuroi/' κτχί. (xl^ 

icxvaAAc<i5 [^irpojiXLPnTcXL Σ«ραΐΓίΛ)ΐ/ Fspt rwi/ (xCrwi/ trixt. iia-rtju' m τ<:3κ 

•uoTTC^Kj apvsLWCio ötk-ui/oju.i(xi5 unJii/ iVipöi/ AoCpoi/rot των όοΐν-ιχ- 

ι/η|Λίχτίθν öi/TCoi^ ΐΓρο^Τοί/ ^o^pcXTriwi/iXj η y'^pi5 τύυ κύρΐΛ ί:ΐι/«ι. τ.χ öIjk- J 

25 ΐΚί^ω^ημί^να- iiKv}LViiV cXbroi/ Ti, siAncpft/ τ« ρ« yw οη-Γΐκ -jL•' ό'υι/ η- ί 

μ^<ΆΊ(λ k3c<l Τ(Χ ftAajljrj ΚλΙ ί]«τπ3<ι^ήρ.ο(Τ£Χ κλΙλΑΑιχ^ o<p[:ru(piuu)3 f- Α- ktvl ΓύΛρι[όμ^ι/(}ΐ3 20 3 ö^iVöhl cier Lf£uxn5tdnd Ίη clcrThe(7ai5 u"c2"i~j i^f due. Urkunde "1 η /ile^^anilrL^ri a£5(.Kluisen; 
das beu)€.(5f "ij ihreförmdle llk^'-reinilimiTmna m'if den utsrioxa a[e)C. iirkunci«n_, 2.j du t/£r- \ 
e\n\uUn.<y von WO RrX mif KU Κίπ {ßö ll-föjj das s^cUtr a\exanAr\nLsc\\ {s\-^ <nu.f einem ila-lfe. 
durch Jenselben ochreiberj 3j der HintOeis auf die iirt τ^ι/τόττίοι/ ΛΡΥίΓΛ Z..2z/3j <J h.dixdei 
LuköPiilives im ^e^nialz- zw. /llex-andrien-j 4j ^ul Bez-iehunaxn der Personen z.w. Alex^andrien, 
t/oa denea Jarabion Kürd/r \sr ^ uad ruldLtne.ri£i und Hermiai nach izx R l/erfräyc dmrii 
das h-AraAursiöv/ ucscKU^^en Kalicri. - 10 /irif: auch iri liu R Γ isf xporip^i^ 5?hr unsicKer. 
^Ii>'idc^pou isf auch ΐ/ύ R,r xw.- 11 Ία llö R-X icheiaf r"pj ΐ1ο(τΓΐίΧ5 z-uilehen^ un^ie^ur Tsf 
nur da^ Wdrlende. - 12- zu, h\mno\kz$ i/^l. /le^pKcura^ F^sfichr. Eberi i". I07 f . l42.jf. 
ÖH-öj R-iesfer JC 114. Milne.j Q-reelcIrticr. ^'.37. Wo °^zöa^. Hier i^f erriicltl- αΙ:ί ί-ύ-ΙΙ- l;ez?iclinei•. 
15" inriAiii/ isl-aucK llö ß Γ u.adeu.+lich.. - iß in \iO i^Isihdnf C^j^ Iäi/ zu-sfelieru.- 
21 iiöR,X" relck-jr i)i5 drtTnxp'n uacT"! . i. 235 (108 ßj (Nöll30j^ 

ΤΓδ<ρΛ Τον ίΙνΧα,Ι uivou «5 ^^Χ^Ι^ KOtTTiX ΤίΟΐ/ ττρύ Κ-ίΐμ,ίΐ/^^ι/ «cTi^otAiLC-ii 
κ . C J ιν/ου Τύύ Σ1ίχρ(ΛΤΓί.£οι/ί3 5 ti/ τη ίττΐ τον^ Vaio\/ 

Κλτ« την <^υ l•' V ώ Ρ η ^1 1/ αίθριου «ρουρίοι/ Juö hraV ου ^φΕίΑεί «VT^ 

Kesie. von. 2 ΖεΙίειι anArtr Hand. Z^ fünai' vielUickl• nid Hral arij <idan efwfl ^1(1^4-15 z.ul \/erniu.lin j aber dU Spuren k'Jnra^ 
Ich nicKf Jcu+cnj ildnri μη £Ao(rTöUjU.3i l^öU ? tyj'pcxcpöjLAjii/ou ^ i/jI. No /Ιο2^ 20 f. _ 5.9 /In^. 
«•eKi- unsifker. Eade^. Ii/nfdc dem lcfz.f€n o< "ΐάΙ ilie ÖLtr^cKichf <3l/^espruriuZaj es konnennoa 
Ibis 3 B5f. dtj^dUf ieirvj «υτώ ödiif nichf z-M. cien Resf^o-. 85 1/ Ho 1131. 

Papurus. H.35 cm. Br. izcm. /4us der Ripurwscarfönriafl^ loii /jbusir el müläo. kleln^j 
ueuoanclfe fidrxdiclirij'i• WUe Λ/ο III6 haif i/uilea kjrr^lCfurea i/on Jei-^'elijen [jjncl • 
Zwei zusammen deiiön^ lirkunclenj die Ltsuna isl• lesend (irj 1<ίΐ der zi^iihrij ujö 
vUl abtrieben und durch. Icijrrekifu.ren unJ^uf (ich iVfj nwrveilweiVe jjiluacxrij 
cudh du Icl^inhcif der5chn|T ifroi^f ia^ /!uja ua<L^gähnli'i/i an. öliyfohl nach 
■ tneJif odesm Wer^len kiinn_^ iTelU- ich das'ltis ϊάζ^ En^Zi^irU mif, /^'eii der Inhalf 
Weri-i^öÜ 15!-. Rehrfo ieer. Jdhr 17 des /luüus\u$. (xdiAcpn^'^Ep^.ioi/n^TVJ^ . . . μιτά Kupiöu ...3 

■ΈίΓλΙ ÖL . . . C• .. I j^är das \y.Tainr \$\-Jrol•άΓc[\o6 als Mi-tssal• u/a\\rScke\r\\icU, - 2-li die l/erfet- 
luK^^der Kfcimen öuf diese Zeilen iif un^icKer ; jed?n^dl/.i i'.sl- mif /l(;ltilr2.unjzfx za 
rechaen. [/er Ire. 236 (35 Vj 

Kai rrjs Γ (Wo i!3n^ 10 IS CO -zs BsI- ^I(ii(i36Jpos• C J r Κ'ίχΙ C - 1 ouvj{co päO jA-i'^ '^''p^S f^Wyi^oüS ?•"""!- 

T^uS-Jlj W(ir^ ΙτΓίλΐ/ίχ]/•Κί.5 τ^οι^ ■'i(i'!-ciwjpoi/ ε^^ , Ψ(^μ.ε/(^θ) του ?L/£(:urijru5') lJ 
K''«L(5(Xpö5' K'OiriXKpai|'iLi/ Tfcju 'ylircöAAiOjv'UJ £i/<5ui/cc<^ff(pirg Λά to{U) iroAlirLK-(^ujoipj|r](ouj 

Ί\lrϋ\^ι^i{yiQ\/} KiXTa/pfXomij uVriji/-n-|;Ö5 rö(i/j ''/^röAAwt/töi/_^ öV κίχί. άττ;? röu ki3(^i/j Kpc^cnli/j 

και KvpieoiLW 
roO ημ,ί/ύυ«; μίj^o(yς) νου οΊ-κι^Ιου KaiTi^s "Τ^οςονίίης hravAtüs t^<^'- ^^^'^(.'^)l 

KrtTCKJ τΐΓ](ΐ/) K-wrc^KpacpriCi^j p,in:Lt/i,i/h:(oi/Ti) ^pr|(}x(xrLrf'p.oi/j «ro T^^ii? ^ψ <^vj')^t<^^^S 

f ■ 
έικ-πύ^Ί. £ΐί το -TTöA-siTiK-^oi/j «p)((;;i]oVJ ίΛζ 1(λ-σο(ύ) η ών εαι/ ^ouX[iyuUij 

του fifAL^fov^ μ.ipolv$J Tfijvj Trr|?ji'K-ca/xii/wi/j Τίοι/τρ^ί αύτοιί οι/τω/ κ -w . . <ίΊ wi/ 

£ί i/ri Α ίΐΤΓο ι/τΓίΟ 1/ 
ffocl τΓοίρά τ«ι3τ(Χ μηίίέ-/ tt/cXKTLö(;i/j i7nTX-A(^i:i/jroi/^ri:,5'ijJij/)u(i/j /λι;(/^ ^TVi^'^^'O 12. lO'ie u/eit- aesfricKen K)ar_, \sV utiickr. - Ί3 Irotz- Hei Pdfums Z.2| ii-f hier FhameaöTh 
WrtKricKeinlicKer als Phdrmulhl. - \δ^ όυνναγιχ uns\c\\iVj i/^Löbcr Z.i'c) - i?" E'rtJer 

21 (i'üVrpf^iiJrj^j ti/aKr^cKemlicK^rali ^uj^Vtjprj<5'iW5^ wäre \/c.vSi\\<ir\ Acs ^ο\γ{\\)£γ6_, ^a^\e 

Z..22. uhrovL nschf iiiKcr isf. - 2'λ toj au^h Χ(λ mödlicK^ ahi^r 5αοΚΐ{ςΗ an^fö^siY — 

Spuren tcaan ich nicht- sicher «ieu-fcn.- 24 \/(il. Ho 112.3,23. 237 iS5-Kj (Nöiisij^ 25 30 <$q ". - 35- ■'ΑτύΑλώι/105 ου •'Γ<ί'^ώρωι-'/Λ^μ/<3ώορου ^«[ριιι/.^Εττιι r| Ιμη κ•«^ !rL 

^"«1 . . ^ι ΰόοίττω ri-To(cD^v(.Lj 6ιχΰ\ΰγώι χτι^ ίί<^ομ-:\ί[/ηζ ίί^ τηι/ 

"T^^riy T^S ^^f<^^^^^S ί^Φ^^.^^^ί i/o<-rnxi/r|5 ff ipijö^ii/fj^ ds μί^η 

u}(X ovo oudoiiv ΊΓΰ ηΐΑ.ί<ίν μίρο5 K'cal ζ- . .'1 "C'nC 

'Ep^LcOjt^qOj ÖL) iccXL i;uc5. . xo i'xipöi/ μίρ<55• . . c 1 . . . .•^^«L 

^4(?^'y <?'•:] • • • • C^O ■ ^Ll^-i-Jiöcvj fco<I. Xö'^'^-rrpo^'uOcrixi/ ΐτπχυ/ΐίΐ/ c 

40 τρ . . c• Ο • • • • • P^ V '?'?^ Κ tft^ L. <3 ^ Ε- -Jl Γ 3 εα 1/ ε [TTj £ ρ Τερ -του κ-ατ« ^^ρίΛο; . ...[•. j 26 es scheint ό^η ild zuifeKenj Wos ^iui/K-i.vwpri^i^« Udi^wf^n rnus5.- 2^/7 ucefl^icht-' J 
Wcir ciues ΚΓαρί+αΙ in 2.4 jf ^enannh _ 2^ Wp« ist waKricKeml.'cher al^ it^icrrw^Tn 
fj^ip« j wobei ein t] ^ehlca (^jütr^e.. - 2ύ ei Ji^ini-nicKf (ftj^an/u μίι/ύΐ^ τάό'ί ^α, -zu- 
i\-u\tr\; 6χ^μί,ι^ον %~ Ρα5• j^apö^pwcpöi/ föl^ir £\uf iler7ioeil>en Blaü-e. - 32 ^l^ 
i<ilW u^l. I(l6j43. _ 3F iTö^j^cn^iL unmöi^licUj elier kJci'rc an μί;^ρι Tfurjy zu den- ^ 
krmj (5'u^^i|ii^tCi- dui^€5iK|<3i5e.n . _ 37 über der Zelle i/ielL-ra Ιίοι/τ«.- (Jb τή^ 
jd^r τήι/ iif -iiv. - 32/j j^Lnn Well.; i^' ^ Τη^/^Ε^μι^^^η^ dooni/ τό ϊτι^ύΐ/ μί- 
po5 ^15 rö v«Trri-d-'a«c Trtji/-ylpirti/i;t|i/. _ '38 irtÄL ^l^znso i^iz ^ö kcKt k'anvi auch 
t^ öijer Ji ;iein. beide Meile icKeinf dd^^elk t^jrf zu 5l£h2n . _ 3j^ -χΤύ in τπι/ t/^ri). 
ökot SfreicKua^ de^ ö. _ 41 /4af. eker i(Xi/ aU löc^/. ^ i^jr^p Ύον κχχηχ v'pcka'csti/Jla 
TöU π-öAit-n^r('öLl JT ?- I 288 iSSVo (NölI3ij^ 

<il . ."". "ΓΗ (. . .j £K. cx|? . . . (E ■■ Αά θ'£,ό LI/ ]] C 3 4S ίμηο^. 3 ^• ■ P^? <^^ (iiJwKl^'^. /^qjiil c J 

4S (cHrtÄTavpc<c>rj(.i/aLJ r^ ίη|ίάΑΑο{^^ Ivoit αύτ^τ" ^£pö(5j κ•αΙ D • • Jä " 

4^ g 3 kO<rw^patp£Li/ OiuriOL n' 0!$- ic\v owxoiiSgin .j 

50 τή^ ■rpöKO-i^^^'nS'J 'i^'Knß'J "^^ ημι<^^ M-^-f^S^ io^i/ Jt. cj. .'. ζ; 3 

, e , , 1 

5\ ' το ti/ ΙμοΙ μ.ίΐ>α^ r\^i(iVj t^l-^itrcM όοΐ "vui- ^ZoidiJ^^Pi^jQ | 

52. KarcKvpcXiOm/ twu •V^^^iO(^i/i.WLj το ii^ Ίμ^Ι j^ifos nq^tc^u {C« Trapez Trt)-J 3 ! 

|^Ji(^TWi. öi/rij txrwpairö J/o'TWL öVrL ktwI. μη "iT-|>Ci^5"ipipsti/;] ^ j 

Trpi?5 i^AilCd'it'J rj JtcxoTi)A(rji/j tv«! . τ i^iüi/ μι. £Κ:ο^<5'-Γ(^. . .j ^.mJii/TUi/j •. 

55" irpo J'l^'p(«μμiι/^KJ irtJipwßnci/aLj η iK-ci<i(ii\^j τά rj. ßA(aßf]j ircxl Joiir(;(xi/fy/X(Xri?(7 1 

K"«t ir(^αμ<3ι/J h λ κ -cil fi5TC^. C — 3 ^" /? ' 42. Eriijc ap deuHitfhj enfweder l/sr^eKeri ^Ίαΐί-ΐρμίί^ι/ί^^^ ö«Jer ciuf eiruL frühere /4ir- 
machunO/ bez-ü^lkh . _ 44• kter und 47 isl ^>^ρμΑ)1/ίο5 Wahr^-ck^ 5Z gaA;i<s5; als-önicfif 
ilerBrie-f^cKreiber ^y\in?/^/l/jt^/<J5. - 45" ΙΐΐαΚ•^• efwcs enVj'erni : sifcxi/C^J. - 4S 1/0 η hier 
bii 52. sfeK^n ]ink6 csui^ru-ckf über 4en. Zeilen mehrere ti/<7rfe,^ die iiu^ea5cK?in(tchn(chh 
üiJi'Z.ciUa άη•ζΐΛ£5Γ<]η2η iindj idndern eine.n szlhsiän^icßn Zu5dl2. bilden^ .den Γα 

BO'Fz. erkenn Irdr isf. ~ 4S tvi-ß es schiinfj Wcir di^ o<\n.-Z(L Z-dl^ Jiürcha/shuhen .- 
FO :2.w. (iui/trajw i/i|l. Z. I4-. - '53 Eriile: B-<j.2.i^;. _ F4 Jt^-iVöAncoi/ ?■ Iroil m- 

τεΑούμ.ί^όι/ |Χί iKRi/r^iXj .-rclieinh nlcki- moaiich. - 5*6 εκτί ίΐΛ,ού και ίκτΰ>ι^ 
UTTW pvö ι/τω 1/ μου bässl• n.ic\\\' Z-ll ύζη ^eshtn.- j!(fri uiell. übdelcürzi•^ i>Jer ypq- 
C^.jarciJl/ ? _ F7 unmiijdii-4r unfer e|<jr Zci/a. isHchh <ier TcipLjrus üb. 

^CHUB/4RT. 

239 


7^ V Νίο 1/32. 

fäpi^ru.3. Η.3Ι cm. ßr. izcMi. /4u5 der ?dpi^ru.jca rforvnaoe. i/ön /4tu5ir elmdldj. \06nt.^ 

acuoanci-lx- u.a<d deuflicKjL 5cKrifl-j du icdöiK aamancWa 5fel|ca ah a!irui[)e.a i^fj . 
Vgl. Ho ΙΠ6. ii2.3. /4u/ l^ek+ö t/orx andrer f/dnd eirox. UrkUrx4c ukr -Parlchn auiJeiD 

ΎΰΌ ■^Α^μ.^νΊΰ\)_ Ktx.1 m του ρ.ίΤί^ΑΑο<νί5το5 τ^ί^υ -^/4AL^o(i/Jpöu ^Ji.A<i»<3u 
5" ötojtb Oöu TdO ΝΐΚ•οοίίμ.ί3υ oo\/^lu^\^<^us ci ö'n μ.« l 1/ ltcx (. Zum irikdlf : Erhul+ea isl- nur dler Urtjeri-dfz-j Jer lieaTrihdlf ι/οα 4- ^''^fduslieoend^n 
öUj^^topr^d'ii^ mi+1-eilf. X'^r erjfen \/ün i\\ne.r\ isl eiruz. μι/ημοΐ//κ•π cfu^^pÄdin lOruuSüe^cin^n 
Ju iIcK c\u^ gin VüM /4rnrr?öriioi tlemThcoiiflrj5 ^wührf^i- Pdrl^hn Lez^d,. J)Lß. luxr uorUiWn- 
de <fυyj^ύ^ηd^ιs kann duz. eiidäü-ifi^ ErleJi^uti^ dej- i/€rwick:^lf£n ifCscha-fhs zni-kcihn ad^rcJU 
ÜbcrnahrruL der l/frpfl/chfun^ des iazjJiscK^a i/er.ifor/;menThiuiiörör einrcfi 5cinen Bruder Ate- 
Stander dus^5prc)cfun halben. /1/,ί J)dfuni darf ddi" I7. JuHr an^nörr7men wcr^/cn, <τ/«ΐΙ U ^er 
^chre-ibcr sonehfcir duse.s Tuhr nachuäshar ΙΛ und 2.j dix /efa.te uaraus-lu.aiinde. <fuyvu- 
f'1^'5 ^^^n E"n.ae d25 /6. ^5cKlo55-cai5f, w^ Z.J^i 2.d^f. - ^ ^76 ^\κΰ^ίμον oder Ν\κο~ 
ο^[χοΌ \s\• (lur -zi^.y άα<^γ.η. \s\- <dui trsiiL Förnx \n TL. 2. slcWzr. -, S Über derZeiU.•. 
z.u.r Bii η k d^s Harion und Ih^o^nes i/^l. Z. 35. _ 5fii# 11705 pipAfJd'-x^i Kann auch. 
iripiJ5 f)l[i<xc<Jt3<f/^o(i ^ßl£5<Ln K^Ärdenj docKwird das ^Γύίλ durch du ^chnffreitß. und durch 
2.17 Trpo5|ioAni/ mthr empföhlen . - 10 zucm ^Ljrerdorfe. Vu\. Wo I/23,2_,. J>dii- /4le)Cdn- 
ohnerUnd \>esWhk aus numirltr^m rvoij du. €in ZeicKcn" fidb^n. J)Le Er^. "IIö(:[■t]</ίpΛ;- 
τö5 ist ICdum-zw.; TTOiiJipio^ i5f nach ?(Xus.TC\o,6 e\nJL f^/ijnze^ dw.nur \m Wö^e dci /4^hn>- 
dikfempeU in 6\k\^ön i^/ächif : τά Ji cpuA/\p< ^sAc^.<i<fo)/a. η fr];^^^^ ^ilJöi/cx d"i icJ-xiL/ r^' 
Trpt-i/oüj <^A']M-'^ oi όΦΐ6\\/ ΰΐΰΐ/ Tois -rrjs d^vos- oir ^Aß^vxtki^ov mli- der Pf/cjnze. 240 ίκ τον ττρΰ^ vöT-oi/ jxipovs o^oiuJS )^(λΤ(λΚί^κΧυό'μ,ίνΓ^ν rtpuf^pwi^j £- , 
π7ρότιροΐ/ 7^ ρ L (TT /'ου τη5• Mpiöriiju'öi' ίττοικ-ίου ii/Trj ZupWl•' Κ-ώ^ί| k-cxl (Ol/ , "^ j / Ol/ , u)v/ I u}V , j / 1 wi-' ^ 

ZO i:iAn(ps,(i/o(ij Τέ. xöi^ cxuröi/ ΜμμίόρΊύΐ/ τηχράτού 6ioSa)^ov «ttö rwv^ToO cxp^upLu(uj 
c/p Λ V (μ lOi/j Φ h ς' Κ'«Ί ΤΓΠτληρίΟίίθ'«!. -ΓύΓ5 "ΓίΟ l•^ cp h T-uK-oiS" i'w5 -Γύύ </r|- 
ιΐ(χ\.•^ίντ•ΰζ v/pöi/uUj I'tl ί)ϊ κυα ilAncBi^-aL E"r<3i/ uutuV "'/ΐμμώ>/ΐύΐ/3ΐ 
(^ΐΓίΛρά -ΓύΟ θιο JώpC(J^J3J, 1:1^ r^i^'-rtj^ •π-ρο5βοΑι^ί Xapi^) t5i/ ττ« ρ [calv L^l 

Ywph Eujt-l•' o<oru)L χώι/ -VlpiciTriou o(p^u(piouj h• ^ κιχτά όί ivif^cKv 

Kjxl λοίττώι/ uud'wv/ zv-uCdi öiood}PU)i άίΤύ χώ^ -υού (Xpru^piöuj f- cp 

()ρο(ν(μ.ών3 TT Trpu5*Jicl(Xi/ii:<i''>}i;<L τΓΛρά [ςτου αύ-του]] dta "^rj^ τε . 

«υτΓκ Tpcxiri^Uh^j o(AAcx5 o(p>/u(pi<3uJ h <pj i^<^Tt. Λι^ί^-^ίκι ϊι/τώι U£o^(u^u)i)f-U 

au3 Bläff-€rn zweier P^laaz-en LesVdadj die i'LelleichV in einen Mdrkshin e\n^eme'iss?il• 
Wdren. Vol. h/u 1122.^ IX das Zeichen Μού<^ί5(ΐ. Β η Zeichen TTj i/lcW^lchl• aus AleKandnen^ 
jedm-falio aus em^ 5'f<adf, jüUrl• RP.HTyj an•. τίχμαΓοι/ ^i5iöi/riji/ ii/ Ji|ia Oj^Sooi/ 
ov ii]Tt\<^r)u.o\/ W. _ IS dd τη 5" klor i5f_, muss rnan an^pi<i'Tioi/ als wei Micken Wa- 
rnen (icnicen.- Ιπυΐκ-ιΌυ aus Ι-ττ" öl fri(X5 i^örr.- 23 "irpfl5ßoArJ5 unsicher geleien^ <jber 
im Hinblick au-f Z.I7 Kaum zweifei haff .-' £3/^ <Jcr ^chrciUr hdife. ζ^Λ^η^-^ 4^3 pdrf('c.p/!|?dÄ 
im 5innx. -" 24 hinfer t ufikennfhclte ZdhL. - ZS in den /wei-fcn uerWaa k^dr der Pnhdif 
hs Zrs\-im üufdznommen/ Uicts auch Ui'm dri-ffen (^Z.3i/z^ und zu-i^fzi- bei <:/^f>i uorlui^n- 
den a;LSchx.€h+. - 2.7 üter dem (x^ifrichenen 5chri|'-f^^purenj uermulhch t^l; ^/Ιμμίοΐ'/ου. - 
Hinfer xi, einjL 5purj dijt ube-r Kaum Λυα^ tedeulen ivannj T^ erklärf 5icfi ακί der i'nifen 
Fa56un(ytov (χύτοΰ j hdH-e. ledöch fiinfer öl« de^lcllf und nach TTl^un^ i/ön τύΰ ofu"n)ü ^- 

.^■iriciun werden mw-s^en. 

i'erire. 241 ι:•_ : ^JL π• ο ε c 3 ^!c^)fp^^t(. . .j τώ, ö^o J^pu ^^'"f^/^'^^'-^J 

C (iuv^j^wpriiii. .) ^ κιχτλ Ji τ>|)/ Tirixpxni/ 

Lrerinu£_ Spurin mehrerer Zeilen bis zum Rande des fapurus. 

Η erhul+^n t.fTcxj^c 3 eil, ^^^ornicx;^ ^efil^f, dL.ro aurh das zu €Γ^.π^eα<J6 ^i/. _ 

Bei der Er^. Jer ΖαΚΙ iVf i/o rousc) es efzf, ^asS tn\[ Jen leoo Druchmcr. Z.l>5 Mzd^e^cvr^baM 
aa^c^tWn i6\r (5-00- 200 + 5-00 f 2.00 4-^00). J^ie Krn .;rjnun^ der Mondfe Jurch. brrek+ur 
muLS$ ^/ohl ein Fehler ^eln^ ilenn Ja "im \Ca\inhr ^v ?achon <^Hr\ä\\v'aL• der Hcifhur, 
k -ααη malern im flalh^r ^eichl^55en<.n I/erf ra^ nicfif em J)cirlehn i/om Ραώοη desszlUn 
TaWrts oh^efahrf /^erde^j e5 kann sich n^r um den Vcxchon des i/^rher^en den Jd/if-^ 
handeln. - 35 f^rr^^. ^^"" ''^■^l^+'V. fördert J^Zdhl J^r /V^ndfe.; e. isf aber u.tsicher 
ob von Jer er^len ailierlen <^υ^^ώρί,<Τ,5 «α ö-der i/on cUr ujrdM^^h^nden ^^ημο^ι^η 
^u^rC^fl '^^ ^'■^^^^[^^"^ ^■"'^. duL Spuren K'Jnnfertzur Λ/ο+ Itttc^ z^/^:.5^h ^ J d^n- 
aach. auf c^'li^oOQ l-rrdc fuhren.- 36 dU^pur^n te^en Jta^po<i|;:.C j uafuL, Λ /ui Joch 
sachlich aus^eschlos^in er^chtinir. _ "Über der Ze-Ix: -^5 oder τη^ oder -ro(i5 "^ - 
33 f. E5 bl möglich, dd^^ d'ii Urkunde, auf dUstm B^c^U z^ Bhde ^führf ^v^q Jmn 
ϊΜζ. Us lan^n l^rderidlzes ICoaaK der hluchsai^kurz- sein.. SCHUBAilT. 242 ^ϊ ^Γ. ^Ιο 1(53. 

Piipi^rui. H.3ßcm, Βγ. I4cm. /1u^ iler Papi^ruscaAonnaaz. i/on Abusir el mäläa . 
QruSSz^ unschonx. ichriff^ 5fellenwei5e ülr^erieben und ilurch Re^tt ίί?^ 3luch:- 
uberzu^i iier (idrbnna^ Lini!eu.1-Iicii ^Li^or^en. Am linken i^dnde iif ein auf- 
luz-^r^iicr Ri ρ ^ru55f reifen mif a^a ZeiUn anfa'n^n schon im /llferfum dhen55en 
Wirken, K;ix ciuL weissen ^-fuckreitiL an du^er Sfde. z.eiüzn. Ürjprundiih i;«- 
fdrid sich h'tar eitxö. Mebua^.j ^irx«. άύΙύ^<ΐ ericennf ry^άn au.ch παϊνι. dem reifen 
R,aaci<L^ d(i6 Bk\l• i^ar also Udn dem FalriklalUn in Jc.r i/ön H.IirSch?r, Arch J. 
Pdp. Fi^l-ff teAhnebenen We/ie al^chniikn^ ohaz ^Uckslchf- auf kkhunajun. 
Unhr ^Uier ÜrkunL•Mchi f^ö 1168. Auf V^rso ßi^U \qS^, i/on ondrcr Hdnd 
(17. JdhrJ. iz.Jcihr de^ /lu-ouiluo. 
iJrtrurt^e ki/gr ein &unt?5- .Pdrl^gKeg^ /ll eica η d rien II o( •\^ρ έ w (;5j ^i p c<3 (uj 
r^(7b ijTri^^öi/i]5j KT^tJ Xt^ßj x<?urc^uj Yuv^Lv^.ioS) "E^^^iövr^ß) ^-%SS 

Λ«ίρί]μ(;οι/ΰ5 ) ΊΓί.^ού\/η(^^ i iJL^ /ldre55^|^«hlf_, kann aUraufdmi dL^crisi-^r-im ilrdfcn. qeij-cjn ilcn h^^^m; 
aa PrjfarcKöS isf aicW zu Jettk-ör.^ ^atΓ^rΛvom 16. Jahre, an ncicK weisbdr üi. - 
TTupito 2.ierali^h oicKcr. - k"«! r^pck iif^dir.^^, i h. ir i'.4 ^wcirnol ^^chKeUn, 
Wohl wdl iliii erifc nifhf ^ei^fl.Vh ^£au^ schien. _ 3 ich vzvA^kt du. 5acMd^5<j; Arl•^- 
mi^oroo und 6id"iremon_, Lielliichf Schuu^jiruciUr <\i6 Α., .gehören <\zmsellin k'rel■l•vcφz 
C^po(i/ö5j απ. Dir Wriin ^ewährljfdcm Hl^lU^^ nu^i6 -^ii^ hcsiimmUr ^oU D^rkh in. 
Ρα aber /Irftmidöros m<i,f i^rdMchf^ UiHmmf er den (^ha\rzmon^ d^n ^j-rohmann zia^s^U- 
Un^ um 2. Ddrleftß.n ai^f 2. t\Jam<Ln ^u enfneUen . 5ö tvlrd du l^rdn^i^^fzun^ u-naa/i- 
^n. T^ooch iä66\- 5icK ^kf Äairemon durch du ü^rLoL^ncle Urkunde leschdni.injdasi 
ir scllsi k-tin (felJ Ulcommen hnf icnJ UunßrUmUotJS cj^^n a\U ΓοΙμη cUsSchuid- 
ickeini ^iicherj werden /vird. JJ^m-^^Mif^i ^Uf düi 'i^rlVunde d^n 5icK€rheifeer)vM'- ' 
r-Hn^n für -5ar|£n ^^a.v^ haVf HMr-da^i h'uir nicKf Bür^ichaff^ ^on<i<;rn formel/eTiil- 
ndhmj_ dm fechäfi l/jrU^^f . I 4 c^-ui/cxp-Lpt^r^Lj du Hrndun^ «t i^f yehr tin- 
aeU-HiVb^ ab.er nlchi- ■z.^afllhaji- : , er hdf 5ich mlfthn^n xu^dnim^n brokUmürtn 

ί 
i^crtL• '. 243 JÖ Ui-^S^jo ^iuiu(yj KiXro.K-iv^Cjo'btXij ύ Kau o( ireJ^o'i ι ι^τώ το (uj ''HpiXK-A iL Jö(üJ 
^'Aoj-vt^LOi^Qi^ ti/ Τί<ίΊ ι^θί<ίμί\/<λ{^ K'(XT(X(pöp(X(r5j o<tvo/\öi;'^AJ(5J Τη ■τΓp(?- 
■ [icQro JliruO νύ(γ) «Tri.pcVTnX(fro(i/j cKu-rü(i/j k(xt. a:i/£t5-rrpc<h:rL'(^'j κ-αττ« 

Ci^^^^U "^^(^SJ K-ix0nK-(Jt/T(X5j •τ:όκ-(ο u^j k-oclTcx ßAwßn Trji^j Trp(xjiiO(^5j /£li/o- 

(jxlvn^j tu Λ(Χίθήμ.(ο\/ι) 5 Anf--z.v^. Bs icKeinl em ab-atkärz-^eo li/örl zu sein (5'pureiru^ huch^ef2.+<:n wcl?>5ki;?n}; 
auf Si^auciTC^ jühA 2. IC- Kinfer όνο unslch^rns Uorl-'j οο-τημα ödir ^'cp^n/x« ^fimmf 
riicK'fzuclen KtS^tn. Ei ruL Ab kür zun α ^c\-ioni~nlch\~ u ο rka nd m zut Sein j öl/dleich mdneinen 
Flurdl im ^iarxß. uon oäuu(X efh)ar\-e.n ^llfe.- 6 Miif? aanz- un klar j Jedoch χο(λ]:χ•οϋ whr^ch.^ 
Μ,πίΐ ^Lchür nicKf ο(ρ]^υρίύυ. -Pd^i nur ilü. SummJL ainannl• is\-j bii^Je'io^ Z._9._- ί/ΰηΚ(Χτο{ 
SiUr acfinaz. <i[>tr aul• pcis6crJie. ^purin. flach. Air LücksL höaiüjLsd-7.i-<Z-S oJ^ i^as cu{- cfvi/- 
vU3(pnifiw'j ft^hrlj der Z.usammtr^'hcxaa ipricfif ^iiA.\-\\ch dafür.- / Ar\^. du. Lücku. isf 
^V τ reichlich nross.- E^iade. ; dix5buren i"ch€injLn ο μίν zu-eraebgrij i^aih'ur aiihi" 
pasifj da riutr eioa. rdrfii i^rpfh'chhun^iin Mb^rnimmfj ai^er U'im ^\-\\ d«r όΌ^νώ^ηόΊ^ 
[i<iä\-JLs nahiLj ν^ύ\.\ηόηΜ. ße-mcrkunajln /Irch.f. -ßip.V^^^A _ lo Ehd. idcMich nö+zV, und, i 
{?illaoaraphi5ch mö'diichj ^/eii ti nichh mehr rla+z. db ein I^^f. lea nab ru c\rl•. - \i Α User Ar- j 
Ternt d ö r« 'isVatr ErdnarcKj Udl. Z. i'.- Iz. Anf. wßder c/iJnAAjuii/n n.i7<:h yiri)c\ μμίΐ^η 
nocU kui^i-li^n noch τιη-λΕίωμ-έΐ/η nocU ό'ημαινομίνη möclicU . - Bado.: QÜiLösUna, 
des Chaireman Vi)n der i/i7rciui|i<2.ö;znden ουννύοηώ;^ (^ArHm[<iuros~Lhaire.rr\on tn\-bue.tn ; 
Eraaarchen /ir-femii|ora5j fidben /IrferntJöröS u.nd Hirmiöne zu. /jewirlcen . - Z/' 6ei | 
TuK-(, j is\- du. Le.6u.na -zui.j man kunnh. du.ch ir" ihalf To'^ Ld5€n.j uU ei η der Sinn 
schün^- sich mli dßr in dön J)c\ rieh n5urku.n den (ieläuji"o^n lörmJll του Ji ύτΓίρττκΤοΡΤύ^" 
γρόνον» TJU^ καττά Τύ οίάγ^αμμ.« τοκον^ JiJpav/^uu5 2:μ. c\cck:i.n.. 

i/erl•^ 244 (^^^■^■) CNoiizzj' 20 [:cfc\kv\^L^v ούόών KCKi au<iai/ Στηι/ί^κ-ίοοΊ TrloTiiJi/ ττί^ίίΤώι/ cTicirn^ -rmcTn^^ 10 U ^chlu55form.d iil So dn^cjeufef : U^(^if-^ ^l ζ,ν t^i.._ \lu\x\6 ef^/dr unfern er 
ZeiUnhöhi eia grosses £.^ k/öhl 5'chreil.€rzeichen . _ äi Κ(χίόο(ρο^ ab^z\^. Ujf.- 2ZußLSQU 
Ü7 1114-, 31. 

5CH (JßART. ^"^- N.,,34. 

rdptjrui. H.33cni. ßr.^cm. Aus dex- Pap[jruicar\-onna^L ^ΰη Abus'\r d mäiai). 

MeinjL^chrtffj sleK^nwa^e 5chwer ieslrar, ^e^n Ende -schiecKf erhcilfen. \/o η der- 
selben \ian<\ auf dim unferen Teib. de^ Bldüe^ OtiiL andre UrkundjL^ ebenso aucf- 
1/er^öj i^iansehruad^i^Uich. Bmi rnhdlfeaöf.'z. zu Jem föl^n<]enTe>cfe enfhülf 
77 K. L^ön derselben H^nd C^t^f 77 f^'^^Ken z.we^ 5οΙ<:Κ^ iVöfi^en, du/ l/erJöeiruL 
Darkhns Urkunde UU.S dem 20. lahrcj. 20 . Tuhr des /\uöus\-us. 

/^ — ^ . 7Rxp<k Tp^cpioi/ö5 του ΙΐτοΑ^μΛίου irpoöTVccov 
/ ipäi/WL/ Kicxl TTOpoc /l Ud"! μά vö u TöG οίοί/οτΓΓου ktp^lJ 
/ . -τ-ή^ yvyai\^os Μ(Χρίου -ΓΓ^^^ΓίΤΛίΤίο^' κ-oίLTpύφωι/o5• 
5 τοΟ Öi ο Jö'-Tijw τώ κ Trpiijj/ 171; pcTWL•' μι,-τ-α icupicöu: ^■,o: 3- Tcpcfwi/ ziemUch ^tcKer. _ 6 5eKr klein, d(?€r dmfliVh.- S"fdff K-^r^ Jchemf 
μ^ΓΛ nicKf ^dn:^unmö'^;ch, aU, dä^ ersk en^prichl• dem EfhennUnn lesser, du 
ί^Γ^en<iu.n^ schein}• h^r öudn., nicK-f- ^μ?,^ zt^.eia, Z.5 tet d-u^^^ p,iV ,d sU un- 
sicher. _ .7 ^u '6i^o^io< Iv vo^l. Uo \m,^u..iG. _ D^de•. a oder irA ohr ikX^ Jdnn 
r] öJer Ol oder v^ endlich löu oder Mu öd^r /χ^υ :>'cK£,af mo^icU, c\m eh^aen uUr- 
<\e d^s idcklicK kaum aenkhäre'Ühvplov enf^preciien, Hij^ovs aus^jL^hh^s^n: 246 (5•| Rj _ - (Νο liS4J^ 

__ . - ο rtcavoi/ K'cXL pc πι/ iJj ύυ η (χρνη c< rrd ^(Xpt(äi/A;j -θ- ■ je-l^yJia-'i^-^ov.CL•- 
του k ^ kc<L<5'c(pu5_, οΊι/ν/οροΟόΊι/ -rrpoiPf^i pscT'Oa'Lj iiTL T7ÖU5 Ac^nröu^ μη 1/0(5 Li/ άτΓο [:Φc\'pμo(ύ\^MJ J/A't^^ 

του auTöu ^ -0x5 hrcx-rck μΓ]ΐ/(Χ /- l ιμηί} t[[/o{j2 
μ^j i/((Xj hröiAoTr'öic)u μ^-ΐ/ύί η 1φ^ c^ju iö(\/ jj-n^i/o^j 
ur^ a\oi?\i'c!)<^uj\/Tc<i τά^' Krcxrca μη i/« h L.3 

iS [[ittruö'cM ει/τϋ^ rujL; YpöVöD irco iι/öφ[λπ(θηίröμεl/ί^ι/JJ 

Coul/] ημίύ^/^ι'ιΛί ToG cl-^UTr£-p[:Tr£.d'öi/T<9(5j Ypö(i/uuj3 
τόκους Α h τη5 irpcx^iw^ ^ίΐϊ/ομίινηζ tuj^i 
Tpuc|)u3(;i/Lj ik TL• o(Otcui/ oyTiöV αΧ\χύ\ίγγυί^ν £15 c^V-j 
Πτί(5Ίι/3 krocL 5J' ii/^5 κό<ι ij öu Ιλι/ cvur«t^ cxipnr-oii. 

2ö Κ'ΐΛ'υατΓΐρ Ικ- dtK-n^ ο^ώΐ:>ί 64^^^ / ' (77 Rj Inhalfsriofiz.. 
πάριοι/ ^I<iik icio^ X iKTOdroi/ zvLsaniiaen(iez,u^^erij aber^iclurj cid nur ^0 der qclorcierti ^Ίπη : otCjv i\^oL- 
Töi/ k-rtL TicTcibcpaKot/r« ίΙρΛν/μώι/ ή 1/ χίτοκρτοί/ hrcxl d^K-cxröi/ μίρο^' herduikomtnf.- 
3 y^uflösun.^,. zw.j jeciöck 15!- (ρίίρϊύ'-θ'οχ^ ndch Wo 1135", 11 wuhrocheinl/^K . _ loAn^ana 

Ol öder Κ-αι <rcler η^ iVdi aucii ^<3aif ih dieser Hdnd k'uun-i zu uafer^KeuIca i^f-j Je- 
doch \Sr KrcxL ueat^ Krdhr5cKei niicK ^ iveii Jai folgende iVort ICei η raf/nifiV lu szin. 
icheinf. M^fi^ wdre l-LLer ^iruL Bez^etcKnun^ der ö'u^^v'/Jpöi3i/r25. l/cjl. da^.u Mö 
H3Sj 5" und du /Ifim. _ // lV iil hx/Lr und Ζ.2έ imdatf/ichj dbcr na^fi der lef?it;n 
^lelle: iarhi^cK WdhrscKemlick . - iS /Infaa^ μοι /j /^cxp' niciif unm'oullcUj ^edoc^ 
spricKf d^rbma für -zu6airimen^<L20jent5 μηι^. _ Ddj Föloxnde. zw. /\ni /iafdni| der 
ZeiU kleine Pctra^rdplio^ . _ iS für die E'r^. iit N0 1uS3^ asf zu-i/er^l^ickin . J^l? kann 
Ober nicKf io lan^ c[<Lwejen. Se\n^ ive^fici Ib ich oben c'itxJi uncjcfohr r)assen(L•,kuΓ^una vcfiucla 
ha\}JL•. _ l^yinf. zw. _ JX du^scr Irypliön i^f der lipo οίγΛτ-η5 ipaucjv Z.Z.- 1/om fY^i^iaden 
bl5 zum bnd^ i/ofi Z.20 nur^anz ichivacKje Spuren irhalhrij όυζ e'iru: ajincuou. Lcsi-in<] nicht 
^eifaH-en; hJührschemitch uiar άύ6 UÄjlv E\n(^saz.ii mif cmidcn Xü.r2.uiui.cn deich ricjca. - 2ö'i\•: 
οΐκ•η$ ziemlich SicWsL)-. Pdnn efwci; o<KUpiJi/ οΰ^Γ,^;!/ wi/i^au' tJvtviy-KCoo'i -wU'r-iUvircKouu οκί- 
Tt]^ Τ^ό'η^'; dL^ R^itx: sind ^αητ. unlc^^-immiar. - z\ Aiffalicnder /v/?(5e fehlf Tpuc^^p^T/ro/^s- 
μο<ΐύυ; iri-iitAt-aji i-^jh! ill^ ^^)ί;5fL•'c.r5fdudIίί:ί^ i/ördUidiiiefzf. uertc. 246 i:pp(l/Ö(lJ h L. 
2S άτΓο Ψ(.χ^.(.ε(ί/ώ•9 ) κ) 24-zy lif /VoM gemeint- ipai/oi (J2Ka(jp«^^fwi ^rö Φαμίι/ώθ- T2^</«p£5 k«l Ji k•« . _ 2 b^ Ende 
f und ρ dicK-f zusammen ^. _ Zum Ihhaife: l/ermidlich hqndelf ^.'^„h um /Ib^.hlun^.e'in« 
uom l/ere'm ^,i.^iLl; e π ρ α J)cir[ehen5. Ρ^ί der Zcihlun^ acrerd^k^ijL• lrk,nn.^n au Scl^i^Uner 
den i(-€SdmHe+rd^ i/ön (40 Dr. ein un^ ^'^rpfl/di+en sich, in der, /ulkenden. 13 Hondten leeiru. 
Rü1i ^i^ zahlen. Zu tcachfen Smd dii icchnisch^n /lusdrückc ^^ciTKai^nv^ irpöa>ipi.~ Rjpyru5. H.26cm. Hr. i/fni. /4u5 der Pcipyru^Cd r^onnci^jL v/Jn /ILu^iV ei mdldct. J>t'r 
Texf i5f aus 2.wei ^trennf gefundenen 5fücK-€n :Lu5dfninen^£5efzf, c/cren Zu.^arM- 
menO^huri^^Jc^if du^i dir Schrifi- uj'uL dus" dem Inhcilfe hcn/or^h-l•- dii^SfrukiHr 
iks rapi^ru5 ld'5:if 5f'(! ζ,κ/ατ mcfil Mar ^r/cenr^en^ i^'idirsprichl• ihr aLir auch nlchi . 
J^ui krur^u;^ i^l- gr^55 und unjchöh, i/teifctch durch Ee^li. <les Sί^ckul,ζr^lΛns \ 
undcuH'ich ^macM- Auf R^Ho 2edl von 3 ZeiUn cj^drer iidnd. (v/ahr^cliem' 
Ιί'ί:Ι-ι 2.0. Jahr d^^ Auqu6\-U5. 


TTdp^ Tpuc^w^-ö^ "^<5ύΤτοΑ£Γ|^[ου TpöjdrcXrou^vKwi^ K-alrmpa^c^i/rou 

τΰυ hv-j 
ίρίΟΐ/05 Km Τρύ(|)ίοΐ/ο^ TCöu Τρυ^^αι/ο5 ktxL ΙΥικ-ο^^ράτθυ το[:ι3 ,. . Z^m der l.Ze'.k "isf infol^ en^v'Lr Schrifl• av^as yosstr als dU dir uUiyn - 
3 die Fr^. des Vakr^ndmen^ i^f ni^r l/crmulun^^, - 4 du Er^. μΐ^ un^ Z.5 ^iJi 
^[veinV dc^ il^derun^der lirk-undeom besfen herzu^Velien . _ l/ja άιι-2ο';^| tc^^^t j 
j^az, ^ Sri η ^ Spuren, diA riicWs ^e^^immle^ er^c[;en. 

L/erttL 247 2_ /ΑοιτΓύ;ι- i^ti i/^ji' μ\:ν^νί-}ο(.[(Α o\) σ.\/ίΐ\ο(\/ Z'co . .' /yWttx ί 

νΌμο}'-ρα(|)ΐ^ηκ ίτ! -L (fr CO /^i^i/j -ro lO' ^ k'(XLciwf>L:ui; -j ipat'öu c^^rJ 

λΟΌΐχίΐ'ψ'' ad'cjiaAiLiXi/, cot cfij-r?pL xo;/ "Άΐ/^ύι/ται/ ^k'upöi^ ilVc^Lj 
\0 ψψ^οάν^ατο oTpUcjPfOC^ Τ^Γ[5 Κ-άχςΧ jl) ö Α t^ 5 tci/ö^pcXf la^/ c• . ο 

^"^^ 7TpO(|j^p£o'^cxi CK-o^'q aifid-^ r-| k^Od ΤιχύτΓ^μ- Kixl /^η ctTTi-J 

[:μΓ]ίΙί3^ -τώΐ/ -irpök-iCCL3fX5,l/Wl^ ΤΤΙρί , . . .Τ7|ί/^ ΚΤΧί-Γΰύ5 k ΊΓΖίγΧ löv^j 

l:'y\/κύ^^T(XL/ i^ot] iTrc^,3Aiuci)'£<5'^iXL ij-iTL-Töi/ lpu<jJWKc^ /xr^ TTipu c• ■ .3 
iS c• • 0Mruc^r3r|o'£ii/, c<ui:'C'3U5-j tocls* '^^'}ioi^ J«π-«ι/^Ίμ(χ</L 

Γ 3 • • C- ■ K-^3-nx )/«pii/ <5'ύι/ n^iö/\iix 

Γ Kc^L^^Jwpls του κύ^ικ iljKiXL cra: (ίυ^-κ-εχ^ pr^ f^i-- 

'Cl/W Τρο^-τ^μυ. (i.W.j, ^ k- k'(yu<cxpcj5] ^cx ρ pi (j -vi^Lj t^ ^/ J/Ui^ ^öv' 

Q ■ sA. 

5 fia5 L^n^icWere Uov\- ^clielnf Ja55elb2 ziA^ein Wig ^l^i riicfif gdexi-n^ In Nu 1114.^10. 
c)beiA isF Jiö ziemlicli ^ίί1ι€Γ^ dm Ende υωι/, uieli.^^ ι/.•, In 1134 l6f dll.'rifdK^ möulich 
()ήοοπχρ<<οχί_^ ober oLLcli ^-uoTspuou. Kellelch]- ofgcM der Mdrri^ J« [/ci-euu ^lann ■• 
^105 ir^pd'wL ^'\ . 6 ZLtden ,ul;i-i^ca Möraof-en " i/^l. i\iö 1/^4^ II. _ 7 elrix uofiöyy.iir. 
ciie^er /Iri- isf elwd Mo |(36._ Hin)-er kcxiocxp^j J^r Möncij- - 10 ^i^ ΊΓρΰ^ίκατΰ ν^ηί. dU. 
uapt^U. Cilex. Urk•. M2i ^ /ψ.• «^^ ^ύ Τΐ-ροί.Κ£\'-Γύ ύυττο^ irfO ck^-i'ou (Jen Inhall• au^er iirk 
hdWiih Arch.f. Pap. 1^63 mif^fe,'l+-J. _ ü ^ehr^iiiMar, drc5cKe,n.r.d k-orri\^K'ri- du5 ρ . - 
Lclio ziemlich 6ic\uv ^ Aer 6. ΒίΚ felcKi- unfer ^u ZciU, α^/ H/dhrsch^mlK-h, eir, F^minfnum 
L5f wt2<^n ijv/ erforderlich. _ II ^i^ irpöcpip^.ö-^cXL i/^l. No 11:^4,5.- 1"^ ιπττροκ-ημί 
\/u)l/ Trtjjen dL^Lreiden Fra^rneni-e unnufhelUr z.u^dmmea . _ TTsplTourwu' ^lieiai- 
unmö^Wch .- .14/1? rix. ehivarFen. isf TöL•/ J' £Tri:^£:uc<o>?-- vöi.• . _ ιΓ/ΐβ Ki'eii. η sK~ 
x'vzv-^W Si/ at/fiAöu-r-ö Ipa 1/(3 1/ κ•(χ]τ-λ ;(άριι/,- iii eia ^ίύχού^- o/ler το^^τπχ^κχ fai- 
Vöi/Tcx hlaVer W^y-o^cki eiMz.uA.fu gen, uer biet ef- cicr Raum.- 13 rechts eh^ortü^ 
|er ein Zeichenj aas eia uröis^^ 1^ zw. 5cin ich^inf. ^(ΓΗυ^/^ί^τ: 248 141 '^ ^ Ηΰ 1136. 

?api^ru3. Η • 12.^ 3" cm. Fr ^'^Tcm. Auo <\ir Jaburuscarl-onnüy^ \/on /\bus{r c\ mäläa . 
Sör(^f(i\H(je- ^"chriflj ge^^n dix Richi-un^, der Fasern. /\u.{ VerSö eitxc an Pröfdi-chi?o' 
gerichtete. yuj'viopqo'i5j Jix K/dlir^clicinlich in^ 20. Tdhr iicho r-l•, Auch für Ref^b 
is\- tvulil (Jas 20. Jähr de? ßiuuustus anz^i^n e\\me.n. 

/Ab-z-qlilu nq^ ei rLg. g E"r a gos - J)a rlehen5, /ll(2; c andr'i£ti-^. 

^Ι\ΐΓολ/\ί^\/ιθ^Ίΐτο}\ΐίμαίΰΌ Και... T^VifUi/LTi^lro^i^aloü} 

w^ ο6'το(τηι fpai^rwi^ ^(χ/ρί//. ^'ύί/ ο<\/ί.ί\ό ^t^a tfi ... 

. . Til3 ^t^icTcTU^^ÜTö^ K: ^ \<Ό(ίο"θ(Οθζ IpcXi/Ö^^ ... T:x5TöiJrtp-2 

5" ΧΚ*^5 Tti/ri cJii3pO-oupLä,i:L^<ii K'c\rc< μτ^ι/ίΧ έ' κτίχ (iVö l/ Τί^ .. του όιαϊΓΟ^ίνύμίί/ΰο 

f^q^'o^ f-irj dif>tL(Xi/ i^^ipc\i/ κ-ΰίΑπί/ Tröiözj-j 
μΐ^οΐ^ ή ic^'tp ikv KöiXavi^l^iV ίΚΎίό\\\/ το Ι^Οί^ίίΧί^^'ηόομζνοι/ ovu ημΐΰ\ί(\ 

μη cxi^cApLiti/a i/.ro(j tj\/ μιμ^ο ιύ'μίι^ΰί'' J 
^pouo\/j του ai ύτί<^ΐΓί^ο\/\:-το$ ^pöVou -rÖKovs ί h τ^ς TTf'ajiw^ Vi^i^j^iy^^ 

όοί 5j ήμίον TTCJV ύντί^κ/ akXrjA i ι^ν^ύωι/ έ-ί^' ΐ-'κττΊ-ΐ] 

ίΤίνίγκ^μχ[/ ttl-j 
<5ritoi/ [TrcKcTiJiv d'iri7rf]5' [:πΐχ'<5'η5.3 Parunhr rucii enirin\ kleinen. I^lsckmraunu, u^.nuji. Ke$h uon ^Zeilen, 
deren, erstt i^uder mit "/ΙτολΛώ Cv^iö^ heqinnir. Zixrsri<i\[oym i/jl. Ho]\Z5,J, ι/ομο^^ρο((ΐ?ικη 1τΓί<Ττο/\ή. _ 4 ζμγ Er^.: Jd^sln der i.Z.rne /ΐΓζιχ 
Pgrionen ^j^naaaf wnren^ ^eigf J'l^ Lümj^ clcr ZeiU^ Xu. aus dm U.fzicn 3 Ze/Icn Mnijt-VJlir cr':chlö:>-äen 
werden Unn, uri<l Z.S.- Zl-l Tfi^phjn, Sohii oes Piolirnaios i/^l. (i35;,2.. - 2-'d'uz Er^.äUi^r 
Un4 (iirfil^aJen Zeikn Su-chi iiu.r uiij^tfäKr dtn Ji'n η KerZK:.fdlcf ι ; i/^l. I|35'_, b.j. _ 4 uuf l'Z 
Monafefulhrf ίΐιλ Kechnuri^^. _ rVur mus:. 6n bi^fiinf.iK'rla^ im ^ίJlMf als 2d Ji/nn j^ffr- 
ί l/iciliicrhf i^f ZM. er.). iii/aL tjfAa5• TToip^^j i]pc« ί<^ι^γ[μουζ Κ-.χί ö•ul/^:^^;έ:o■^Λ'i. ρι^Λγι τού ΙκτίοΙη 
l^.^-.W.j ^cJcnfallo lif /lier c.^ (anJ^r^ Formel <;tis 1(34., i^ f. anz^n<i\yy^cnj ulcr ju\uvt I J':>.-;f ^io\ dvc 

fur Jix Län>je Jer uLn'^en ui chf unl^edin^f Ιτυ^^^β^δπ^Ι _, da η,αη gerade l.itr /^[;Ki'irzund^a 

SCHüg,4Rr 249 ^^7 ^• Hö 1137. 

Papijrus. Η. 13 (.^ni. ^r. l^cni. /\u5 der ßlpyruioirfunnci^ i^on Abus'ir t[ maldc^. ^orqfäili- 
^6chv[f{^ähr^\lcU der von Ho 11(4. Spuvzn frülyirir ^e£chri{Un<y 6md mehrfach j/chf- 
tar. ;^^c/' l/er5J ^rm^jj. i^£ift i/ön andrer Ndn^l. 2S fahr des Au.qu^\-us . 

l/ereinsbg5cKlu55 . Mexandrun. 

Σ^[1>0(<5'τί]< του ^höu (XuTöKrp(XTJpu5 ko(l<iocpö5 f]5 «^^^^ CK'W Kiv;53 
fCixl TrpooV(ATr|5' "ΓΓρίμ^^ k'cx ί (5c< ρ <?5 UpiL/^ ^'ίου\ζθ'ΌνΙ\^ο$'\ 
S j\o(L<3cxpj5 ^^υμΐΌ((Γ'οΐχρχ<3^ VlAi^od/J^pöj^- cö'ufHTrupjoi/- 

T^i/ rwL/ Tr/UlüTTioi/. "EiTi-L •(^ui/rtTcxvc\jU.i,i/ [:τώο 
TTpo \-ιμ.2.ι/ί^/. Lt.p2.L UuUK-uui/J^Ji, fauP-'j ^;l•'' ^Vίt τ'η5• 

Cf^h/^ii- ίΧυτώί o(() κυρίου lϊTcιAϊμÄLClcJ(;υ f- ρ κ 

cJiaö'iAL iW5 -rrf^S t-pLCXhra jii5 ττού Μ^^ύρ Ftjs υττίο -νου Ζ^ΛΓ^ύ, iv-^U- 

Συ ντρ ο (^ L0 UJ rcx5 tc^ uj ά ρ ^^υ ρ / ü uj h ρ Chrj kxo kj v£^ tu vs Ji m τ^ς 

' Cn-ÖLitö'jyÄCLJ t;j τον rOLOV^TöV . . . • CXci^CXL, pLftcWL-] 

I m r.^. i/ijl.Inichr. y1ri:h.f.P4p.Iiri23 Nö 6 cSirack)^ dkniicb fa^wc^hl auch ^ι:^ 
ThSihr. /irch.f. ?a^. 1 430 Mö ^ da . _ 2. Tmpc^röK^L un^^kanhfer f^h. in /llexcincimn.. 
3 JuliiAi CaiSüv öder /lixgu^lui, der^chön Lei Lebzeifen ^ioS \\'ul5s . - Brcj.eh^a^ Lnp.- 
5- du E'rj. rsJchl üu5j wenn man Vorher emen . Krleinen ieeren R^um q,inimmf, JizSchrifl• 
\S{ Kur voWi^. uenvi'icKf and uni^ierl.'ch .; _ g ucr kaicTapö^ On ^urruL.- lö /Inf. ni'd^f 
CriKWv/j ! ^ oiS sicher, μ^ά^ iekr ivdhrich, _ i'-röU5 ^^^^^ ^incieL^f l/ch^ ai,er ^iVher 
a'icK-l- ^ψΌs.- IZ nach Iml^i aus^mclcf, c^ross^v Anjan^si^sl•. ^ \3 liinfer 'A^^^zim- 
lich dei^llich £US, i^f iuj yn.zln-t ^ -- i^ tj deucIlicK^ da^.^n ^|-^eKr Zt.. _ /Ιο^.^^ un- 
sicher.- i_5 sfdif (Xd-^-cXL quch id-^ö^t al(enfd//.r mo^/rch, ^'ύΓK<lr uteile-V/if fc. 

\/erfe. 250 — 

C ] -^t^ Tj ^it/ ii/ tviXC• ■ ^ 

C T^J<J Ji i-Ci-pui/ irre. . . 

Hier hricht Itr Fa^ip^us alr. '2Z/3 hier war wdKl ^er {\^{^ι^!α\ΛνκΛ.ηγοΛ ^^eUr Ausfcrii^un^n an^^UiT. ^ύ|pι^ΓUS. H.36cm. ^r.|4cm. /iu5 cier Ripymicdrfdnna^ i/,n ^tusiV el nmiac|._Per 
T€x4 iif u/^n a^ri-eli^sn Hdnd κ nf Cr den der A/ö I/S3 ^ochKeben, Ju i'crnnff i.-f nc^cf^ 

(\ / . Ε f] r/j t] 

K:(x'i 
Cpjoc|)op. (. , .j rp. . . . ö(.j im<ίτp(X^τ^^|/..J ζίτ\το(_ΐ')-Γη- (ίικαιύ<^ύνη(ζ^ dOu^' 

EALfAr|Aul'or(ö5j μr]v/(^5J Ά^ύρ 1. , ..</(.. .; Jöu^-cx^ r|p.?.^t^j hrp.x-r)^ 


I ruack Z,4 k-3rmfe.mara aer^ A^ressdizn für ciaen Ep.-^fr^e^n liqlleaj jeJinfq/is 
mu5£ tnan anneh^m, Η...'^• 6cK.a a.n.al5 ein Episfrcfe^ far linl,rä5:^pfea t/.rhan^, v.r. 

V^\. Z. 12. - 3 ζΐΛ άι/ΐΓΐΚ-αΓά<ί•-τα^ΐ5 i^jl."C^rac-|mwifz.^ /lrcl> .f. Ρα p. Ε 5-75-^. _ Erf Jrderlid/i^f 
€m Ver^.vun : Ich u;aad+e micK an'OcJ.r dr^I.; Trpö£^^u[:pj.c|;op.pt/j '^ _ 6 in d.r H/f, .an^ 
^'.r./iscKt^ B5f, dL^ ein Uer^urn ^n+hulf.n mu^yen _, thj^^u-^ .der dr^l._ K-p.Tr)(t.j 
^anz. i/eru/l^chf, aber raach der f.i^. Z^iU mll• 6icU,rhcil• ^^ u.nnuien.. .. 7 J.Jw.-c.,^ 
i<:kUc56f nd.h We^ll des ^ön^ Sehniger Cceshichencn unm.M-cllrar an das ülerue- 
^cKrieUri^ r-cl m Z.44a. _ >r ^c:Kr..-ber hdf m Uci.o^ z^er^t da. « fu.l-.. k/ul 
iori5-^aL .n K(X^ geschKeberu-uricJ 5iWdi£5ha/ire,n^rü.^e5i^ darüber. '<äöl (6? R.rj cNöii:-;^j^ 

Ecrjw \\(A<i'(i^iJ Koü ΤΠΧ All/ Itl -Tu (uj [\ο<.άΊο(υ) ifat^uO^v) αυτού 
\o γ^ινομ,ίνο(ν) έττΐ ττώ /λπ impcKJiJw κει/οίί χοΐ/ΐί^ττίαι/ 

tμcoiprύpn<^Ct^'J όί-όμ.οο'ύΧίχί XcxL^n^L-JQ/j ίπ,οΙ ~uo(y) τπχριχ- 
15" di(^o(5'T5i^'u (yörw tJi/ ΤΙαττί-ΐΛ^ί/] τΓρο5 "nxc^j töcuj (Xpvu(^pi'uuj h /Ν ν• 

KaxL |xixrt Τ7ίΛυτο< tAvöl•/r(αJ roi/ -"Ic^^upiiJi/i^iXj aptiK£i/o(L 
(Λυτ"ώ ' α . /\iu<(_. . j τΓ/\εηθ(. . .j (X . . TT. . . Lc/iXi tüu , (..._) iXTrj/\i:L- 
Cvl-Jö^xat TOI/ TlaTrL.iX(L/j έκ: Trjif^-j iPV^'^'^nibJ • • • • '^Kw ί^ε 
TOI/ ir«i/T(iJi/J OCuX\i(^v,) kod ίΧΐ/τιΑ^μ."Τ"Γορ^<χ_) £«Ct/ ό3(:)ΐ ipc<LL/n(^T«Lj (fx^y- 

-uou K'2^Vijpn K(uTro<j έττ'ίΧ v/(Xi/ κύ fc/iXi To(i/j ■'l3<iVupLO(_i/o(j «ttö Joü i/c<l 
LI/ WL rti/rL An μpci(ι/cι5'J . 13 <la5 ui;erqA5<:hri^bi.ruL lAit/Vi- irli ^t^f Υ canz- uniicher^ fiinf-^r K:aAiV(Xi ^'chcrrt' 
da Kc<L o/5-iri(:hen zw. 5cin ^ oCuxö^uy unsicher. JPci η π eher 7rpoj,i/i ab ΐΓ^ΰίΑ ^ o\;L^Jah[ 
t άαΐλπ nur anydcufef wäre . _ /ό /ΐητ. tcnsicKer oAes^n^ ab^r schlich /v'^hr^ch.- 
17 Lcimiij nichi o^lwn^en . - £ΓηίΙ«- An J■fί^€Ϊ.π■^ un 'J erm e i Μ ^cl•ι un^ <{cimd euch (ΜΓΰ- 
)[Ίί\^ομ.ο(.ι.^ o!;ale-i"<:K man o(τo^uό'^ eriv'.arf'zn 5i?//fe. , _ IS sldlf u.(Xl aniicK toi. 
VnoüUchj a\}cr sachlich ni'cfif Uchc^ch. - \/ov ά^ιώ K.t6\-^, dLA-ehers-n u£ . , als z/^ 
oio b<i:65e.n. — 20 ^on. iirt iin nnr VcrJ^wch , du. ichtjacfi^n opurm zu<. (^αι^^ο^ι 
£n.4e. 5€.Kr zw. _ 2.1 i'iVher /^ρηκ:^ daher Krii/wpn ^(^oriXj fCiU/(m ZA/ci"f«lhaffy 
Zu. €r/V<:irfai Uart (YKoC K:iy i^ pn tcöircx. h/w. €5 ^ch^'mfj i'sf der 5cliu.lcin€r ilc5 ^/ifvunor 
uibia5_, dtrin 5<:ii5 In 5cfiM.i4fi£tif- ^a55j k/Cddrr ich Η ick ^on X5c\\iAnon inMass Jin^ 
Wordtrij u.f-iil rCasios Kdf^dU Rich+'er den LSOiurloa r\rii ^.sorochza. S'CHULMRT. 

N_ afhtraq ."H. ^3 Xst an bitllt der oben ^fflfiifnen nvflosu nqen v^n-hr sche'i nl ich Folqf 
%!nohi\- rii /^pi• 5c.li. 262 iizR.r. Ho 1133. 

Pcapuru5. H. 3Ö cm. ])Γ. 13 cm. /\u6 (\tr rap^ruocarl-onnciäjLyon AliUair ei maläa . 

U£»n cl^r^elben Hdnd. 2& ■ Jahr <\<15 Au(iu6\-us_^ i/ermuflich wie l]o lllö am u.Mov. 
5 i/.Chr. de5<:hriel;e.n j ujl. Z. 11/12, unil /(S. 
Einqcab^.- an den jfg-Hiidifer^, /l|g)Cdnclrten. . ' ΤΓο< ρ ex Στη νζ-θΐ^ ρ ö (5_j Tö(Oj ΆρττίχήίίΊύ^ Ktcxl 'Γη(5) •τύ(ύΐ"Όυ; /υ(ΐ/•Λ(.κ:ο5'_) 

ptii/ ilj^ Τ^ρ-θ^ι/ Ji;i3A<?(i/j y.i^n'Voivj ζ. . .j ιυχροί,μοι/ηι^ [co<Kp.c<foi^ 

ίΐι'ή^ Krcxl wμflλö^rί(ίo(μtcι/J3 1 u.I;dr <Jer er^fen Zeile 6 cUr\{\ sauren, i/dl. Wo iMö Fntlej link5 uom J'dfutn (No jiiu^^zrj 
efwds "tiefer 5feKl• 4pC «^'^^f" ΛΡ^•- 2. ciü^S K'ixr dte. i^-dLi. iie5 Spinl/ier denani-if ^ein niuSS^ 
zeidWcraarLzeTe>if ; iilixi^hfiff i^f hur U η ilcu+l ich. '^ΑτολΧίύί4ου i^jahrsaieiulicher al^'AiroX- 
Au)\/i(X^j ei Wii're al£>o ein rrauennunix liiroWui/iOl•' aazMnchmzn ■ Ea<Je sehr und eu-fiiVh; 
möglich άμφο-τίροι/ T^l•/ (j /Infdnujj i'ed^JcK lif tJca^n dc;$ <leM.Hichen ta3i/ w^iKI irapuVriyi/P 
L•'ί5Γ2-u.2Lehen_, uul.aucU τπχ^ίό'μ.ί^ am Ende der 3. Zeile- . - 3 ßVKUi/ fa$\ sloizr un^i <\e:>h<il\r- 
Ό\Ίθα[ό[ΰ£) \rMz. der 5ehr unJeuHicl-ien i'pM.ren wahrscheinlich; H\i^UTo\iu)CSjj ix)orür\lc}\ 
|ΓίϊΚί.Γ ilacK"i:e^ ichemhmir /efzf unhdifbar. Auajznsclxeinlich haben 5ich dte. ßHfifdier nach A\e-l 
Xandrten Deaebea, um ikre 5dehje zu uerjechlerij lAberdies scKeinf duch <\e.r ddrc^sfellfe 
l/öraunu^ 5ich nicht- in Lukönboh^ Sönoirn (n /lle>rdndri.en dbcjeibielf zu iiabfn _, i/d . du Dezci- ' 
nuna αΐΛ| dai hrocrixAfl κίϊοι/ Z.IO. l/ielUicKf lih ^pin'iher ein Einwohner /^le^cdndrteni^der ί 
5ich nur lOrüberdxhend in Lul^'unpolis duf<]ehal"hen haf.- 3 Enλ^ -. die^e kcJrrefcfur Utiduch ' 
ciLÄ lolflimien is-l- nichf nachfrä'qhchj i^Jnaern /AJd'hreriil aei Sd-nr^i^bins ύemacl•ι\^ kjord^injai-ich 
der Icörriaierle lex! i.^! 5fil(3ii5ch niJcfi n(<:hf in O'rdnund . _ -^ Vc^pii/; der Schrei l'Zr he- 
cinn\- hau.\iy ^Λ6 Ν m'i-f ^inem /laifrich Wj c| e r t/ieii eich h hA^ir das fehlende. Joid <irsozl•. - 
Zu,er5T Wühl kuii/rj^ L-edbiidKfidf . _ (ii. öder ßp^ diina ... r^^ öder öu. - F μΐΐ/ eher ciii ' 
^μ^θο(.- Nichl ΧρηίίΊτοί,υ^ ! 

uerti^ 25 Β ciizßX.j (Wo ii33J^ 

6 ^TpöciiiiTi ... cj (. . .j . . wp . . . ocpö (.j Tö{N5^'piL[(i)ioj5" 2 l| ο^χΑλήΑ^^ν/ rtxiJ/ör; 

7 ^^^P [Ef^^"^^V'?f^c<4^^'l "^R^P.'^^S '^V'Fn ^π-^Λ^η k£.i/ ΐΙρι.|χ(Χ^ 

X ii/uiTi3 μ.ιΤ£Χ>υ .... d'fi/Tri.öfr'Li/ 115 ει/ι/κτίχαίΐ/^ι/ [ΐτυ;,;^ομ2ΐ/3 υτί? Τοΰ 

5 Τίάρθ^υ [ϊώ<ίΌ(ύτίο5 Trj^Ti ircxpa^öi/rj^• κ-αΐ Tr]5 ■i^pö(p£Lriilu5l κατά. Tr]i ^' 

10 ν-ί-Μ i/ULCXi/ Jta TöG l^oCTcxAoriiöU ,ΤΓίρΙ Τη5 άτοΑύ</έω5 Tt^5 τι ΤΓαρ(χμύΐ/^5'^-^^ 

11 hrcXL τη5 ■rpO(Pit()ö5 T^öu i^oi/o ^<xJo^i(^/ÖUJ ΤΠΧι J/^^U «(f^aAltCXl/j TAj d£^Eir£ii5 
iz μηι /L του icl -^ k'(x[(<5o(pjö(^5j l]5;pi5 ^(JöuAö(^5J Τού Χρητου^ oovko(syXLdV Χριίτου 

Ε iTL-]] 

IS Efi^ö^S]] "COi/ lIckp-o-Oi/ ii.'Töi5 ^^ω ΤύτΓύ(5 01/r« ζτο\μΓΐ<^ί. [ς... ^rjdfu-^ 

l| ^ ηρ.ών/ ο(υΓώ 3] μη (5 ί τι 6<^ί^ηόΌ(ντοί$ Π1'<-^ζ ΚΤ^•^ οίΐνΰΐ/οτηοι/ 

15" ΰτοόττί^ίίν «Γαχκο^κίΓι^ Γηι/ (}u/aripc< ημώι/ Ί«•ο"ρ ilcpl/ h:c<L Τηι/ Τρί,μςχ^^^ 

ΐί IroCL ί^χΣ-ΐι/ πτχρ^ icxuTtJL ti/ ιΙρΚΓΓπ Ittl] μηι/(Χ5 ^• •4ΐο ιχ^ΐούμε.ΐ/ ["«i'•^-] 

17 Τον/ τάι/τίοι/ ό^^}Τηο(χ Κ<χΙ 0(ft/Ti. Αήμιττο Ρ(Χ όττΐ^ <5τΓ^άτι/χι^ί3υ τοι/ άνΊ^ι/^ 

12 ΤΓθΐουμΐί/ύΐ icxi/ φο(ίΐ/ητο<ι 7Γρο^τ"(Χ7(Χί xcxpwif-axxrn i/ckl toQ/j . . . . 

\) Τΐάρπΐ]^ KOCu ΕτΓρο5ϊ1 1τΓ(Χΐ/(χ|^κά<ίΌ(ι Trwpaj^o(|^£Li/ TT]!/ -θυν-ατί^ίΛ ήμύι /j c'^Vjcx 

20 άτΓοκομκΓΜρ-ΐ^Λ ίχυττιν/ hrcxt ίρτμ^ι/ ι^ύ^ρι/ιτη^μενοί^ . 

QerindjL Spuren de6 Vaiui-n^. 6 ΐ/οΓ Γ<χθ"ρ£ί [7(piöj5 dw.^nsclne"inlich nicKf- νυ v-aTpö(5j ! _ Über Jer ZeiU; r£i/<9^ sz'nr 
Undeu-Hich . - 7 über <iitv ZeiU •. ι/<3Γ μΐτοΐ /ö μ(λ(ί'(Χ5 eiru?. t/iel[€('chf dwiöx^irtcheai: i^ub^s^ 
<Twa ()i ?- cxurq sehr nasicKxrj liri \Jor\xzvaz\u.{\^in eWa οι/ομο«^.-- S Tu/ö^ii/ 
öder Τοίνομ,ιι/. - II ί. τροφίτι ()ö5. - IZ kocLiicxpo^ a^clirieUn . i-OjT'. - i3 5 ia 
|^i/uu5 ^<^^^ 5i'<:hf()ar. _ Pdp. i^'^j ivai'dücr ni'cfif zur /4nnaKi7U. eiaer /i[7'iCLirzM.n.d,^ 
Hojiqij da dtr Schrältv öff-e-rj c^en Ufz-f^-n Bif. Koch 5«.f2.f^ Z..B. Z. )^ cÄjrnp^j o(i/tl- 
An^-TTTöp^j tr αΛΐ•(ΧΑΛ.α\η{ιΐ. ί(Μΐ. Wökl "ziemlich nji<daak:enio5 • - 15 Ende irpcr^ pnjii^?-- 
1^ O^oi Jcnifoci^ :2.u). (aw.ch (Χχί. mö'qiichj^ a\:)n lim Ginnst eal^örechcad . - Dideunrclar^ 
über auch SchijerlicK in driinup.q^. - 15" aruci'Ti.p είι/ zw.- I.Ttii/ k'iXL . _ \Q ötwohl 
dlX ^purea UiJn μηι/ nichf klcir 5in^ icheiaf e5 iloch sicher. - 155 Eade mu_si ί3>/μο(ΐ- 
l/iJ/Xi-t/iit/j JrjAöu jUll^öi/ öder dral. d€sfancien hdUa. 2ö4 ρ ■ " • Κ'ΰ 1140. ■ 

ta^i^rus. H.3gcm. ßr. /ύαπ. /Iw5 der Puptjm^<:drWnnu^ Uöa 4^u5i'r d rriaiäcj. 

ZurbcKrlff u'^l. Nö 1130 l/ürl,emerkua^, J)l€ ^cf.riff lif durcK /]t reibun. 

i'UlfacVi -z-tro\-6rl• und durch rorrelcfurea undeuflicK ^e^orden. 2^. Tahr 

El'rKjdbe, an deg ^^ϋΗαΙί-ίΓ, Al&XQnontn. 

|KTXi]] ί3ίο(τριίι|'(Λ5' Ιΐ/τΓίχΰ-θα TöL/ ττάι/τ« ypai/öi/ . •" ■ 

£^ μ£Το(Α(χρ)6θΐ/ Kcx-b^o Jui/(Xiroi^ kul τώ τπχχ-ρΐ 

■"ί , ou μ^ν/ΰΐ/ Trj^ Ldt(x5 TnxrpLJd^ ότί^η^ή- 

j " ' ' j ■ ' uh(^\e\ch du Lc5ua^ 2Km grossen T€iU5ehruri5i<:iiCri5ftiadk?inm ^i^sdmmeakdn- 

feaswerfiif. 1^1. da^.^ mon^ /Ju^fM/^mn^n ,4rch .f. ßp.T- ligf^ ^ du fcorr.kfuro, 
idheinen u^n dir^elUn [fand ^M.^e;n.-4 κοςΐ Imfc^ i/dr der Zeik. _ y üUr tccK^- | 
uadcixflick^^purea.- "^ ifd4^■έL at^ch lA md^l.-d>,_ τ^ι/ zw, dann ein ^che,n(;dr 
ab^k-arzhe6 i^/<)rf, durd^f ο<7Γ ^ .- Enda töi/ <;der τΐ|κ _ j) cmfuj^der: u<-t:ol/. . . . j 

. Trici-se^Codcr dr-jl.j jlu^^ddcrT^,/ mx^ai/ ^U/; ^ur ^-/.h^rWif i^ia uU,Vhf ^- ' 

iöri^f. ^^L^cK hur -r^honm I;nk:5 ^ov Ur ZciU el-W4 2- B^k ^esl•cn<i^n zi^habcn. _ 
Fnde:^ilpöt/ -ZU). _ io ^qn^un^KUr, I^Ci-^ader-i ο-Ικοι^ό^ΛΟι^^ \^jl. jedoch Jen ifddfi- j: 
J.K^n οίκοι/. Γα PtM€ma,5^ ifraclc, J^yn . ZzS" -M. 3^. 36. /Im /Inf. ic^ α nie d^5 zu er^api 
hnlLTO^ über der ZeiU^Uen.-PerJlnnlsf P'tdieichh: der BeamU Hörös Kaf am I 
^. l^i^l^i Cb Lini ci.ur erJickfef-en ^\j iirsachi ινίΐΐία den l'flfer des Hcl.nö^ lesckuldiqi c^J, 

erKaUzu5ömera valerlicktn hinzu. 5,cf, m,f-LfCwqll an^€ei^aeh( ^j . . .. _ "' 

10 Ea^t ß> 6eKr zw. L^irTc 255 (HO Κ.Χ.) (Nö 1140J 

11 τ^,.ΤΓΟ T:r](5J 0(itl(x5 li/j^iictx .,...]• c<l ~^^^^ 

12. TRXTTipa p-OU ^-V-z-Ll/ "iTPö^ TOI/ Tl^iX Τ j? 1 ύ \/ (XUTTUU 
13 ^' '. .• TiKOV «ν'η ρ rroc κ ίΟ [ς, . . ." . . . vscpi (SOc^ ^ 
l| ζ 3 • • -τήν^, «ird Ttj5 l(p. . . . iL (. . .j 

Ui, 

1? Ε 3 • Ε Ί 

16 Κον . k'cxLoiXpo^ C- ■ .3Τΐκ•ου c Κ^ίκ^^/κ/Λΐ- 

17 [7. . . .3 • • • <?TL Acxd Kpcxd)tc<5 17 3 

18 ■ "rrj c" 3 4t^ M2;<.tip. 

20 (XTTo Erouj , t S "-^ f. .3 . . . ρ . . . , öui/ c. . . , wtpKiovy - ■ . 1/ E- .3] 

21 ET'iCSJ /Wo(;j^pc><.<^Locsj3 ^ Ji χούίΐ 1ΑΑί.ί.•τΓοΐ/•Γο5 Ypoi/öu τγ}5- 

ι <■ ι i ι \ ι 

2Δ [ςίτρωττίοι/ η^ίμ.ονυύν ο<ΓΓ(χρίι/οχΛ ι•]Τ05 VLt^t)-]] 

2S |1/Λ ΚίΧΐ. ύτΓΌ <5Ό(3 το ujAötOl/ ^öJi döt 2 

Ζβ [ς. . . -Troy l'^^y VT• 

Hier Lrichir der TciburuS alr. II UFö "1^1^(53 ^il^ßif^'^ nirKi" uriniödlichj ddmii'füllf aber έΐ/[:^Κ(Κ. - Uj Γ (Χ L e'i f Lij_ 
Hasfa un4-cr der Zeile•, p, d)j ώ^ ^ . - 13 überiler Zeile- ein n.ac\\ Wn'KS aus^iLriXck- 
TiS Wörfj νυμ.ι/(Χ(/ιοι/ ^- Ιν/ύ hiaVer c^^yrjpcA Aa^ I)urclT^£fricKenj2. beciinni"^ ijf nι'cίl^ 
zu seKjm . _ l-.:^ ieKr uiiiicKerj Ιφι^ ßiL^iXSj ?- - 16 kToddOipo^ ^ehrztA;.- 2.0 i'sf 
dc45 IZ. Jdlir dei; /lu-ausfuSj I3/13 i/. uir.j ^ememlr'?• - 21/z, isf in meinem /4uf- 
Sdixe ylrcK.I'. f^p.T^SI hnm.A rciUch zi-fi>i4j iv eil ich dte. Vefz-iox Lesu.n0. Jan icik 
noch nuki d^ijönatn Vid-H-e.. - Tu τώι/ ^ji^ icöi^rcx = ^s YvivWjia ^ir Qö Jahr^.-ij 
23 tnxpL jsehr :zw. i^ 

5CHUß/\RT 25G jo ν. Ho 1141 . 

Papurus. π .36 cm. Dr. I3_, 5 cm. Aui i\er rapuru5C<:]rföna(auz i/ön Abusir el rrtdldq . 
jcKriff der von Rek-t-ö C^^^ ''^^'73 aleicKj aber wenincr ^lM.cKl-;a.j am Arx^ana uni 
am Eri<\t f-fcark zdr^förf; z.£ihlre'ii:hx körrekl-iAreii d^rselbea rlarid. "Zei^ ycrrnM.f= ll 
[ich wi€. R.e.kf-0 ; \y. JdKr (de^ /ludusius. j 

Γτίν^ΗήεΙ-, AlocantJirien-. ^ 

bpwcfrjTL irAiLd'Tcx Wi(^i[vJ /'ΈΧ(χ\^ον T(X^k YqjAoJ. di/öujTqi/ r^ijAv/ irii5VöA(f(/) μοι/η^' 

η Jti.ifTociX-tv'a ο«ΐ)^ώ5 ^"^^ ^^• ^'.'^ t^*^•- Γρ^-έ-ττά] 

7ΓοΑΑγ]5 CY3c<fc<5 ΚΛ-τίόνον ί)<υτ7ου[:5 3 . . . . Jl -τούτου^ f^ ■ -1 

(iJrOyTt\ ()y ΤΓ^ι^Γν^ 

^rrLcfroAn OO\i'iV (Xpcik ρΓη pctA Iv^-i-j o^di C/J^P jt^lul rucP^ Ι'^γύκ Ιπιχ'έ Α wl £v/- | 

Id. Li/ lAiuvTtpoi/ 05 3:7γΙ ^yu^^-tou ΐΓρ<3έΐ^^^Κ(Λ5 Till/ m<fTuA(ni/j. •'Εριό'ΓΛ JU5 I 

ά7Γί</-ΓαΑ κ:λ5 IcavT-' iK:c<(fr4\/ 2I005 kcxl cJldu κτλ 'λίτ^) J^l^s^t^ άΑηΟ'ιι/α^ " — " '\ 
\lXölo<, iL όί \^P(k(VO\/j Ότι έ«ι/ döi ^'EpiJ5 το 1icäv/ui/ TTuiWn i/pcxi/)öt'' uui K(xl | \)a5 i/uriieaende^Tuck lil" nur der Enfujuri e'in.€i Krtcfei^ eleu driicKeiriend ciVi I 
ireidcldoicner dti seinen idfron riciiKt,- 1 der Norrie, Ui 5cKrei[)en<ie.n kb'nni"e'^EpW5 I 
<fin^ Ue(\h iann nicKf-fur ^len öei /ldr255dren 'LULowa^lÄhna \)\[z\:>t.j o\j am Ai[afide. 
ßsf να-Υόόάι^ 5/nd, ii-l nichf 2u. enljcheide-a. .- Zw. liiibKcnöi Udl. Z.S'u.^.t _ Über dem 
Etade. dar Zeile Spuren von 3 ieKr WUineri cJ€6cKritler\iia Z^i4i2.2eiler\. - 2- öi^o'Tckus.uc'v 
5dir 2J0.- o<i|)''«5 = <^dr* öUj i/ql..Z. liJj (^ΤαΑΑήλ^οΐ/ riicli-f urimödic:K. - 3 c^uOu Γ Oi^ldr 
o(urc\[; j L/iell. oiad die Pöfcn Fhiilox-^nöS und Hiiaroi demelnr. _ ^ ή ^ it^ udl. z7.ii.4y.- 
Weder pijpol•' aöck μα[Τρο(\/ idkieini' mödlich Lin Pdrfizip i)n Dafii/ pdi5t am uCofcn ^ 
und άάί> \.α\..\ηοταη{ι \Α' Wohl nichf ddiiz. dLzuwßioen j da der .V^lii-^iUr nach muacKcn an- 
aern Anzeichen mehr Utemii^iii dL• daedKiicii denk:!-. Ani Gide ior i/pix^^o(i. u/dhrj"(:iieiniic!^cr 
ali |/^cxi|;LoL. - η όί \s\ n.iiiiiradlicli eindz-^cnoocn^ akr ^luifreick/en . _ 1? ί.έΐ/(..- Zi^erof 
bdnb^Krhü^f öuJi ^άρ SLpic ii^iucxi/Ldirn^ . - lO Kwl niiLijr^)^• Er 0. ζ kj._ 11 td^i'l•-' niJ'ciltcK, ater 
-mn ^- Enfk^. irpö£i/ii/K:(X5 - τΓρ(5έ-ι^ι^/ΐ\'ώι/ ΰdtΓTpoί^'i|^κ:Λ5-^Γpΰrjl•^ij^ιccχ5. ι 257 ψ(\5 αύτι:}ΐ v^UciL. μητ^οζ γίΚωτά μοι χαυτο £.j^po<ij;oC5. ^E'j-^j μ^^^ ου 
15 ^ötCK)u «jtö5 itvcXL b'lipLJicj'^^iXL [ςά5 l^l μα ρτυ ptj O'^^Vir^t ^öl uro τώ^^ί^>ιλίον/3 

υ J l 

|[<»!4ΐ/η6'ίτοα.3] xo Ικλ voi/ (iot iroioOi'r«.. 

έ1 6ν μΐ^ μöu trcd TLμ^]ι/ ■ϊΓίξ>ιη^\1^ καΐ -^iXit^ μ^,. ^ίι/^^^ άιζ-ν^ρ^ττ. 
20 Και ^Oi/i(iT;rj<iO(5 KTc^V iTui/JöuAoi^ Κ;λΙ ί^υν/^^^Αευ θ-Εροι$ ^ οττι^ l^oL'- 

^ρί]μο^τά Ιί^ττι^/ Faptx e^öl KixL öo vppi^iuu τοή^ )'ί^ΰ\/06ι- TAovoiois ttca^^tov 
dwhvXöV 6ov icrtl <^ui/£.|sAio^ipöK £ T(^p' iVoccfTix Jio'EpWi ^05 j 

ElVojLJiU μ£Αί|/^ΐ/]Ι öuJi pp £(ρΐΑί(Λ<5•Λ aöL ^5 TO C/.{|)o< ρ nacikL• r L , «AA<k ή 

IS κτάΐ'ΰ Tr^Esa fiAictv/ οΌυ E^^iA^ul £<μιμττ[:οΐ/:ΐ £μο\-Γΰΐ/ £-rr|pr)d'Ä iTöurw^-l 

5 \ V > ^ ί ' \ " O'iCW/ ^ 

gocAAcx μί-Γο< c/öuAöU £p]l E^mv/ji )^c^p 'Uj^piv μοί -rriTyi^i^iu' £i/rw ί^^ττκ; i^oiUi/ 
rq öi\cU'Ti^'i,v-v[o\) -rmpoVröS κ-«ΠΓρίίλμου mI ΦιΑο^Ι^-οι; ι^αΙΐΑόίρ^υ .^ ^i/ Jaicpu« 

οι/ι^μώι/ itcroO κήτΓου Jpόμc(3v/J. ΤερΙ ρμεν3 τούτίον/ iiL«<5-D<(|)nciöud-ii/ 0U5-aTriiT-cxA- 

U'OV 15- iM-Oudi. pp, WAS hdufg wiedilrhrehrf, v/gl.n.e(|ueen-.m. - 17 i/gl.inLhi p^rs«.a5i._ lg Jeuf- 
\ic\\ «5. _ 13 it uorciir Zöik nachjefrd^n. -- Eade,•. αι/'^ρίοτοι/ pasiULcht"; am SMüsst Λί\η\- 
auf ein -reiW/lblCzL^ folgen.- 20 zu <^ui/JouAoi5 ν^\.7-.Ζ'λ.^ οττ^ρ i/^l. quod•- 7i öU od£rüU<v>?. 
Ke,Eaclun^ McrMshvo'ioiS icKfinl- Irurn^icr}- msein. ua^ "isf uaaeutlicli._ 22 (^υν^ uor^^rZiai, 
tuih^efrö^en. _ 23 I.o^/sic^lJeu -_ 26 4a5 ersle <JVc<^'5cKιm dem ScKreiUr wöM un^leufli^k zusein. 
Z7,ivcnriThraacn ein Brief wären! - 23 άττύ far υττο ?, PlctUia in AUKandrim.- Irx k^s isf^ 
korri^i€rf,,iU5o<t- 51 ?j wuhUii._ ^ιρ.μ^^^._ 3^ flucl. τΓίΐ^ι]ο'μΣΐ.^ν. isf mö^liVK; titt'u^iii/^ 
T.Tr'Li-k-LiVKpohr^v dm Fdd^nUnckea? V^l.dber ducK-rtVi/o^, - L.-^p/^poV- 35 Ertdcr</h- 
μ^νίν nicKf nrvörtlicU. 268 i (70 ι/ο -' CNo 114-13^ 

όίΛΧύ έν'^χι κ*- ν ι \ Ι' / ^ :> ' <^ Γ- ■ 

40 αή "Tl. τπχρΛΐ/ΰΚΤΓί.ί.(/η oiut'uu' £15 το dnA^owi tl ει^ rwi v-ajJi(5'/-^t3u lUpi 02. 
ύτόοί-ΐ^μΛ £röt/ di.]] iCpuirrot/'-iro: g' ncx]; Τμι-' ν^κιαμ- Ktpöwri^i lp6J- 

ί \ 3 ' -" X ' ' ^ * «-.CT ^ 7 ' '> / t -, ? * 

diu Ki/cxKKn μ,ε f^dv η κε- £i/ö)i?it/Ld(Au. j^'tvwL oui/ ηρ^χιΛόΛ]) ουκ xct^ 

ηρώτ«!/ K-R-c'iJi'au' λ^ιθ-ρΐΛ -roij ϊύοΓου ΛΓί-λίον ίτΓΐ]Ί/'θ ι^αι._, ^ r-aL j ΞΟιίτο^ 

TouröL^ Tüi/ ^TJoToi/ ^ OS oi, Tpwrcöi/jc^iji/ ίχν (^uvL<i'rupLLi/ 05 λι/ ki/il-^ 

^itri r^i irotpÄ J , , . , 

[ςΤΓηΐ'. . lu ν τταριλ ^ 1 ■ ■ • μί.ι.<ίρ<.ι Lov Δ\ΰΰ u) ρον oicA -Co J^ 

/öa den fiJl^caiiea Zeilen habcich bis iefzi" nur eini^ltaes Usen ICönnin.•. 173 ξΤμ-η dsoWKii/ÄL μι- 
^fV^VS •• •• 54--60 ^ind erKebtioh nacK l'eclTl-5 eingeruckV; ι/ύπ S'San ^κΚ-Ι" man liiikä uauöriics^ 
1. i/on 5" Zuoa-l-2.z.eiknj ciknlicW n;i«. i^e-L Ino 1131^43 jf. l^ri Ζ.6ι^ <1ύε «.len unferen Rand des Papyntscr- 
fdickfj ό'ιπίΐ nur qtririus. Jpu.rcn ^Ichibqr. 54. /4rif. 05 impaK^AiL με άι/αμιΓι/αι, Thi/. . . 
55" >4η|•. «ύτώ Töi/ /iiu Jwpöi^ diiXTö μη Jsc)üKii^c\u. .. ^ßAnf. Kcxpyi;;] öi/TL-iXU-rwL . . . 
Celioa CpcN-]i'apvr] ■?•) 57 /Irif. -u/icai/iOC. ..), fr«paj^£i/qC. . .) • • • 5"^ ^anz- z-c-f^^oVf•^ Ende j;'p(x- 
53 Auf. vpcxL καΐ y^nd'ipiusii/'. . .j darüber l<p«^'n ούι/ pöi 60 dui/ÄTö xöj . . . .._, dcrwlier 
)^t-LpöΓ^pc^cpJoc^'j■ 

"36 ovoi vor der Zelle nacKae-rrdocn. - 41 <ί'κ:ΐΛ i/leü. vionaen^-cKinrij wi£ <:i'K:ioi;dioK'. _ j^'^iX-Vt 
ziemlicU dtu^licKj iv/eder μοι noci\ ημί n\ödlicK._ Über ddr Zeile l/iell. zu. er^ [KjaL p.> oußl•- 
4s U(Pi-ci'raK:w5 : den. Bsf. ddaz-U-adeu-fliclij aar\n ipöderDj zur Form i/d l . Ζ . 47 r ] ρ ώ τα i'i'ij ί 
wo ί /cKer hichf ήρ/οΤηό^ίΛ sidad.- 4-S γί^οντα <^u6 l^ersehan a^aTrichcn.- η - d.. 

5'CHl'gART. 

259 '^"Vf^• / Mö 1142.. 

Iapi^t-u.s. H. 2.4. cm. ßr. liTcm. /Iu5 c^er \Q^{^ruscarUnnaQjL won Abuslr el mälaa . ! 

CproaS^j JcullichjL JcKrifl-j 5ckr qknlicK. der i/^n Md III4. Ai-tf Ker^ö i/erwi^ckk UrkTiiiilL 
irt oekr k:ldir!.e.r OcKriff. 6. T^iKr de^ Aurtusfus. ' | 

Li eferun.^ 5 1/ erfrag , A\ e?(:dn.clnerv.. ; 

J)er Airfanq fehlh. ' , . \ 

duui/cxL TTöi/ ^/1τΓοΑλύώ<χι/ηΐ/ [τάττΌπ 

τού ίΐ/5.(ί'-ίτώ-Γο5 Ikrroi; ίτου^ \ 

5 tcp^ όρμοι/ κώμΓ|5 Afi^i^^w^ τ. . . . l .,^15;^ ?/- ί^• : 

ττα paJiJöi/TiX ττυροι/ ν/ί-ον hrai^ocpoi/ ■ \ 

ocdöAöi^ |>(.irp60t ΐρρο-ϋ5 καΙ (5'κΕυ3τΓά An ί. ; 

[;öLj!<iXLo(i irpös Ιμ-Ρ)οΑην/ £t5 "^^ "(rcxpcxdVL.- ί 

θί^<5'ΰ|χινοι/ ύτΓϋ ττώι/ τπχριχ χού . ι 

[:....3öu irAröjtoi/ σ(ι/ίυ ^Γcx<r^J_^ ύηρτ^Ι- . j 

^01/ ^05 Κί•^ρί]ματικ<9τ-(\ ΙΓίοό'ηι/ 

. το ύ ά irzj ö ο ύ ι/(Χ L T(X5 του ττυι^ον -— ίκοίττ^ι/ 

ttcoi(r-rf^5 .'Λ ρτ'Λ Ρ)ί^5• ■^t]w' ιτγΙ Χού ΚΓοίιρου 
CTrp^ Ö <5τΓ η (ίΌ μ. ί 1/ η jy 1 1/ 7^ Α 5,^ « ι-' J ρ L (. (Χ CL ;] 
ΊΓ\ίίό'•τη\/ Και το ßAckßj^ "^^5 '"~pi^C^äK)5u 
ουό'ηζ Ικ: Ti- ο('ύ•π)ύ ΚΌ^ΙΙκττώι/ -urrcxpvöi/- 
20 Twv/ (χύτίο rcxi/T^i/ k-iXC^c^jTT^p tk- Ji-hrn^ 

[TMcupwi/ öOdjcoi/ ical ώι/ liii/ I^ttj^.- 
ΐνίγκη Tri.<i'TiiOix Troi(fo^]y ,</κίτΓη$ 'ira<rV]53 
//i'er bnchi der TapUtUS alr: 10 2. für ili> Er^.ä5 K-cxl oirrö-v-eicKf der Raum nickf. _ 4 uns^vt Urhcunoo. i'^f Jie 
älkik der cile)eanilrini5cKen. - 5" Eride.: filr einen t-aunamen Vml-er dem JPorfno/??«^ 
i6f dt-r Rafz- zu. ^nny. - lö -zu. £r^. iof [/trmuiWcU der Nqme ciej dnderen i/er- 
Vra(jsai]\t55tn^ir\ . ^ IZ i/j l . m J uf j 4 f z. ^Irch. f. Pap. V"(i3/4 und Οχυ X27i^ ij. _ I7ciae. 
andere Fr^. acbeinf laichi-mu^rKh zu^eia-; der Jl'nn lof i'icKeichf, dii55 die Wark-Ibre"i5^ "m Ak- 
Kandrieh ö||^iil-l<"ch an^eichU^;?!! Zierden. 5'(lHUß/ART 250 Ripurus. H. 2.7 cm. Br.|lj5'cm. Aus" der fcιpL•Jru.5cclΓ^onnd^ i/öa /^l^usir elmälaij. 

(^rössCj iLnschänji Sch.ri-^\-j "ζ,-ΤαΙτοζ rieben . /4uf l/er-so 5eKr i/eru;iV>cKfeUrkun- 

(]e, von tinjir andarn rldnd. '3. JaKr dts /laqu5rMS. 
Ijeferunq5t>'gr-frd^^. /\lg >CQn.clrieru. 

τπχοΛ Mu\/xcxv/oO τΓύΟ Αϊο\^1[/ΰυ^ ^fni^l" 
IfTöjl) Kod τΓο<ρά "irö<TrLc5^hruv fTjöu Ιϋχττου l\i^- 

5" ΠΤ^έ-λ siw ^jh i/(Xi a[:<:i3cpw:A^(X5 d'ui/^wpi ΰ ITä- 

[;ΐΓΐ(5Ίζύ5 α3 Trpo5 <3(Ι)ί.λί -Trpö5 rj ν ai/^i/ni/ö- 
i:\/poi/oji5 icöuiiiiow' ünr/\rj5 Ι^ρ(/<μί^ι/ 

[;-rot3 ii5ijui/Trö5 ■Trpi5 Koctds-Kra-Tou ^του^ 

j; . .' . . . I31/ τώ Aij/ö/xC^'Ji/^ . . ■ ίχρω του /j-C. .3 f^v.ä^ 1 Ζ.ΙΛ AcWaius/dtm Vors^thtr des Höf^^t-ichV^^ y^l Mö 103^^1. Π24_^Ι. 1127^). Ιΐ^-ό. i 

liSG._ 2. Lei Ι^ην-ητου LrroA^cKf man nicKf απ dea h^disUrx 5'bi<i-}-|;eamfen Ale- ; 
Xanilrcea5 20^. denkr^a . - 5" -zur Em . ivul. Wu III Ij 6/y un-i Π4δ_, 6. Hier "isf [:rrpö5(X\/vjrj- " 

Vc<u e^cn.50 ΓηοΜίίΐΗ.- 8 olfenlri^r Uo, du?, z-ifkrt?. ίί'υ/νώ ρη<^ΐ5 weil'zurMctc^nöch ■ 

vor /tUAu^fus . - 3 yul. ii/ilckrea^ Ö5fr. Γ 753 f.-yfiiS. - 10 nu.r [:ί|ο<'^>53ϊ (Aicx, cnl-- : 

Spf-iiikf der Lfröo5<L dßj- Luicke.. ^ J)er /Hrfikel Vor AöIttcc: /of ei-ifLeKrlicK^weniT 1 
Z. 6 o<_, nickf Wi/ s\-an^. _ 14 /4α^. ^ύΐ'κω '^ - J^αί^ ccpw w^Kl ancK c^iw u^ierAii^) 

mö^liiihj TTixAcKi^ rii'cKf iiuiiX5clilu5$«n j ^e.r (jt^l Irauchil• nkUl• in /{li^Cananzn. ; 

iallr3J- zw. liecien. £rqanz,un.Qer\ wie ΐλίόΰΌ -κίοΙΰΌ (AUx*andr!>n ) öcier Μ lvs /lc<iVi7u ; 
τΐλ-^11 sich schle/:h4 m den Rciumj besser Μαιαν/ορου vol . föl^'l/-. Xi7^ 3ö . - 
15" k:iiciv;Fiip.it/c< mif ^-riil^en i/2.r^dieti . J)d.5 -folrt^nilc, Mirf ist'in'ir ^ίπι/2l-äΊ-dndlΓί:ί^j 
σllυ 151- Z.I6 5o ^M.+ iVic oichtVj λαηη Vo^ar -Uj ιΤίντΧοί.ό'μ.ίΐ/α aL^.oqzsc\\[ii55Q.n . 

l^erfe.. 261 [μ.ί\/ο(2 Iccxl iTLcJ/su/iXd^l^il/cx Κο'ί. Ktl.- 
Ι^καυ |A3 ί i/(X ττη hccx θ"η tco ύ c^'n τΤτή cTi. 

[^ 3 . λ ι o<> <ί'τη 1/ καΙ öuVi. 7Γι?τα5 ού- 

ΐτί- , . .2 ίίοιχ^ ^ ττκντα ii ΤΓΰΐη<^ΐι^ ακευ 

[;(5i TL -TUjUTiJt/ TTcXpocflcXLl/hj S.Ll/(XL (X'UTOCl^:! 

25" υορ(Α)(μ3(Χ5 • • • ■ 1<(AL ο<Α[:λ2ίλ5 Ιττί-τίμοί/ 

L|xiji/n5 τώ Höi/TToci/w π x'co Aiork.\/n 

30 [DCjtJTfO ipö'.VTOi/ icccθ1χ-τΓ^ρ lir (jLlCi-|5 

[Wlc^l^Til^V -Vro<.<i'U)V ό'κίντη'ζ Trc(ä1'75j π CIO 
Ιύί CK'\Vi\/n\/o\i\/ ciZÖTO}^ UtATTLCö'jbcO [:5J 
["^'153 TöV Ho\/Toc\/o\y (fu c/ V ώ ρ r? ίίΊ 1/ 3 
i>bure.n einer Z^/Ve.. 

IS dd l'CS den djLnndjLn 3ouir<Ln noch dm Wilea .ejibtriVht; lif icLK^^i'ujU.L^'a 

w-LPiden.- Fööcc^ un mijdiii^K. lel^'K Χ 3^2.^ 2.i |'. (u-dltli- hitr-\-Cir n.!cKV^._ 
Sl l(Xi/ ofrenuiir ^u5din/nendi2.z.oa^n j der ßt-icli ^f α ί; <L fii π {--ir Ji.r Lüicf-^ 5 teliH 5CHUß/4R.T. «62 S5 ^• Ho 11^ _ _ 

rap^ru5. W.ZejSOm. Br. 10^5" cm. /lus der ?a0uru5,cxxr\-önna^e^ υοη Alujir^lmäld 
Icleinxj j^wan-ilire. kltrslve. wl<i Uö ΙΙΐβ. Der^)c\- fiXlll• nach nickl• ^UHälL 
jx Ais Blaifß.5. Verso Uer. ly.Iahr oes AuύUόl•us. 

TlpWTckpYiAJU 

ÖL TlpsT5 ύίοα[/ί.ί(ίμ.ζ\Το< rapa «ρ. . . ου τον . c '^ον j 

5 1Ιο<μ.ΰ) ιλου• hcc<Tc< μι/η μ.οι/ΐί^ηι/ ί^υκι^ίίίΧίρηΐ/ si/nrwL ti/id-' ' " 

ορΛνρΐ(Χ5' 2,^C(!cööLCi5 ^^''^■ölvöü^'j C<T9 if^TöU-TiJl/ 1C(XTW hTLYpni/TCM 

<Jp.li/ llupiTThios• (χρν-υριου ϋρ(Χνμ(χΓ5 ^iu'rcx ΐνοίίΊαί,^ g.lVö<5'L• 

(5 ds. UTToAlpLcxLU^ TcxT^ Α0ΙΤΠΧΓ5 <^ Ρ ^^ Χ Κ '^ ^"5 ^Γ<^0Γ| l-Cöl/TCX^ (/ui/YWpuUiLXil^UJ 

10 έ-ΤΓί roijds ai.Trö<joui/(XL tK-txcfCöi/ το ει/ ε hc'^cpwAodoi/ tl xwl ....(;.. .j 
<ίυι/ τοΐ$ ■νόκΰΐ<, i\/ru)i Kam τηι/ <5'u|"^pp^c|?rii/ όηι^(χι\^ομ(ί\/ω) 
^^povuii K(xl τΓ(Χρέ.?έ.^'θ"[:ο(ΐ3 άμφύτεροί p.2.1/ τΓύΐ/Τρύφ^ i/(X j,4.r]- 
öSi/ ■frpa<s'<5'öfxs,i/öi/ του uiXi/EiöU vapii/j ίκοίτί^ύ^ dt ~cov 

'5 ^τ^ rj τΓρά<ί'<5'Γ]-ΓίΧΐ ö ετ -ipos ^cApiw^ t-oUtwi/ i^cxl -rot<öU5 i^txl 

τά (iA(kj!)r] tcc<L (]ίΛ7Γ<χΐ/Κ|μ(Χ-Γσ^ -crj^ if^k^LuS γανΰμ.ίνΓ,ζ Ικ: ttc) ύ ira - 
p(X^Uj/^pc<<^<D0v/Ti)5 l^^L Ikt-tcSi/ ύrίXp)(ό^/^7£Jl/ (Xur^o τΓί!<ι/τ:«ν/ Κοίθ-άττερ 
t^ ίΐΊκ•η5 «t^upui/ οόίΤίοι/ lT(XL wi/ iau <}.irtvlp<:r\y TKiriüiy to'.o^uv lib£r der Urk Jl:Ki-i-ffsf?urenj uielleicKf 'durck Abdruck" enHandenj jeJöcK isf .^o^ r^jcdf 
u-nmo^lich. _ 4. (xp uaiickcr^ Zumal dd Z.io Etade nickf^ er^ielifj dn der lel-z.ferm iVel/c 
hrönnk man Ki^k\^\o\/ Tl'twl lescn^ wenn nichf \(\i, Rhlen d^i /Irfik-cili dufft"de.und 
"2.4 Widerspräche.. _ 5" zum Ddrlehn durch \\νχ\\χ.6'Όγγ<^, \αϊ\\ ßdnlcdi"ddrdbh-ii ud. /Vo 
I13z,7.s._ Ιο1.1ι/|«τ^._ TL fd^f 5icKer. _ izTryphon bf Hür^ filr Fompeius wnd 
iröUrnaiöoj J/esc wiederum für eindndcr. _ l^/iS" pAw-[')n icKcinf unmuqlich . - 
16 Ende τπχ \:οτχ•.ακ^5 |^p<x.- 1^ n.dch Iwi/ wem^ Unl^c^limmbare Züo,<l^ die rTriuij/icn 
arxdeufen. irCHUß/4R-r. 
268 izi. No 114^. 

PapM»'!^^. }\.'5JjScm. ßr. \Z,5'cm. /lu^ der va^uruaCciAonna^van /4i)U5ir el malci'd. 
6(;hri|f a'hnlicK Jer Uurx Hq \\2Jij i^o\\\ \;on dir^lben. Hand^ über flüchfi^erj yle'isf 

kdlfen -ι.\^(ίΛ eufl zu^Sutnracn acWäx-ly. UrhTwnden j auj^ der wa+eren Hülf-i-e <^?5 l/eri"ö 
ReiVe einer anderen tlrlcujide. derselben Hand. 2δ. Jähr ^25 /lugusfus. 
Darlehen mit• Bürq5cKaftj /lle>ccin Arien. 

fJEKTO .* . ' 

inxpoc ^Ανιλλί^^ τον Qxicövo<^ ν\Αθΐχύί05 κ:(χΙ ιπχρο*. ι\\)Κ(ά$ tf\<,i 
Ζίοίλου πία^ρ.<^5.1ι/η5' ρ^τά t^H'^pioi; -Γύΐ3 at/Jpö^] Aioiyvo'iov -roölTroAi-a 

5" </ιι/ ΛΰκΛ Κ"«.ν ^ΐί7ΐ/ύ<^ΐο^ ενιιι/ παρ« Tuv''/lvi/\A£uj5' ϋάι/εΐΰΐ/ Ji-OXD 

koc L-^cx ρ 5 j To Ji hcicpixAaiöU' άτπ3 οώ«5'εΐ[;ι/ t-iiw' μι^^^^ιι/ τριυ-^ιι/ οίττοτοΟαυίΤΓοΟ^ 

ToO όί ντΓίγΤί-<^ό\/Ί:ΰ£ ypov«3u Tou5 ΚΓίχΓΛ To Jl« ν^ρίχμ.ρυχ dLJpo<v^fli;5 
/iLi/[;i53LLil/r|5 τηζ Trpc<Ji:CioS3 trw ''/A>^tAAii ικ-χε-ττώι/ ύττονρέ- 

Γ«<1ρ3η[7πΜ3 heul Itc-TLOi/ urixpyoi/prwk'j ocdröTs [jttixi/t^i/ Kra-ötxTTji-p % i'iicr]^ JXe €r^e urkTuricie ze.iöf lceiiTJt.y\blüxrzunu;in ua£l4rddf eioAnfiändidÄ. ilnfTenichri|ten; 
5ie ^alf demnach als j^rhc^unu 'zja.v H/nreicfiuno bereif•, ο Lemuoi ubtr aus'w^rx^ iine.m 
G^x-uwOi^ zx^.rü.<:lc[j£hcilf^ii Worden 5<zinj ^t.rin sons\ W'dhi Ikroö nich-l• fiir iin F/ifwur/^dfr 
^lOeifen UrkVcnde-j die mif zdKIreickAn kw-rzLunfl^in q e^ch ri e bea iif, b tn uffz.! wer^iea 
kTonnta.- 2. zlu- Er^. i/gl. Z.27^. -. 3 2.u.o(i^<jpu5 ua[.Z.23/^.Anm.u.2..3\,-5'Anf: 
Pap. <6i^ [ ^ 7. aach Z.33 WdVe ZK. er/Jflrlen cl^c^lj Τέ.Αέ<ίΊιι<^ Wä5 zK/ar n/cW^iJnz 
urvmÖalicK Isfj aber den. Reifem ujinl^Lr auf enf^^prlcKf . — IX nu.r anazdeufef j^'e.- 
4öck isf aliouiu-li/) sicher. κ. 264 O2-I0 ^ CfvOll^^j^ 

2.0 μ.ί\/ο{ * ■ 

(3..W.) n\jKc^ KcCi Διοι/ΰόΊο$ <:i'ui^yu}^Lj 

Darun-ter tnefinre ^αητ: ucn^UchilZeiUnj dUin cni^^n^eseiz-irer Kuhtund, 
(jeschrlelcn Jtnä. 

VBKSO 

O.K.jcliptoTwp^^lcOL 

• • Η-ΓΚτρύί3 Ε-θίιίου AiöVOd'iov Τΰν υϋτολ^^Λαίοίυ) :κίχίτ(]^ aK(|)or£pö(u5J ο<ύτο[υς) Αΰκιτκν:^ 
Χ£^1 AicyLV20io(y) i^^vuiixii^tjCSj ti/f «^/|]ί(X5J '-p]S τι]^• ^^y λνκ(λ$ μη- 
50 xpos ΤύΟ Js. /Ιιοι/υ^Ί'ου ÄJiAcpt^(5j Ai<:)u^rj{;ij τ^^^ΙτύλΣ^χαι'ύυ ^γτωπ^ΊΓί^<ί(ω^^Γ^ 

iiuVjjiopiL /Ιύκα K^(L /1ΐύΐ/ύ(5Ίο(ί3 IJ^iit/Tnxp« του "4i^tAA(iW5j Jύ^-n(o^3 ^^''^XC^^P^iJ ^i 

of>oXovs o\cvu άτΓο '/4^ύρ του IviioTuxo^) K^^kc^U(x^oS , t^ö ^έ ι<ε<ράλο(ιο(κ] airpc^ii^ai^ 
i5 ίι/μη<^^ίι/; -rpLcTiV άπ -j του Αυτού μηι/^ο^; Äi^iu n^-^rj^j w^p-ö^i^-Ew^j ?J iii/^t o<u(Tu^ij /ΙύκίΡίκ] 

l3f.ilie^ros5€a, un^cKIci^m Ζα^ ^er UrxkricKnfiea imd ieKr i/erwri^f; t/öna^r HdnJ (ies 4- 
cKilkus iifio wmi^ erKdIfm, da^ marijL<L kcvum i/m der des Dion^jio5 unhrÄheiJea Ic^nn.- 
21 ηΙ<:}ι-{-<^υ^^ωροΟμΐι/._ 22. /laf. uadeuflicki Spi^ria si^K-fUr. _ £3/4 Ρίοηι^^ΐ<35 Isf 
ruxcW Z. 31 itr Mann der Li^ka, ^u-^lelcK ab«x ihr OnkeL. Da er 2. 2S anicheinena ^1^ 5<3icher 
be^eicKne-t- wir^, wärt hier 2u,erwurlen τη^ <^(iiAcpi<3r)5, woi abtr sIcKer mcKI-aaifehi-.- 
24 Fipl £|-Qlf urip fdif sicher. _ 26 am oberen BUifrcnae genage icKnff^purm . - 27 Ende. 
^an2.utnaeu+licK.- ZS Trpo5 Hf^Orpo^j paisf nichf zu Jen Spuren 3 μΙ mi'^licK. J>onn i.ou 
ö^er υιου_, aUr υΙου \<,\• SachWax unmöglich.- Z5 l^^^u^ oder lv(i^<^v^ zw.- Em Ti^s 
isf z^c sfreicKerx. _ 30 Eade: nlcKi" τώι/ ττρ,ίοι/. _ 3i /Inf zw. _ 3z i/erbum •.mi'/H- 
^aUr wix Z.2/, we.U Lyk-a dl^ ei^mflicki, ^cKul Jn.erin i^K 

leerte 266 Kcx ί. i K• fw v^ uirtx p^^övTW uj o< u (tol^-j 
^0 Fo(ι/rω(_^'J K-«uo(T(;ip3 l^• cJihr^rjjj.^Eav Ji κκί. η ZlLc /ύμη μη ^Γ[:a|>2ίγηro(ι TCni/J 

Αυκαχι/ ΚΌ(ι Ζ]ΐον/ύ<ίΊοΐ/τ^; ^/1^lA(Auj ιι/ι|)αι/£ί:5_, είι /cxu (cai. c^uCrrji/j c^^•w/ί.μmι/J kul 

Tpoκcεt.μs-ι/ö^/J Jai/r| (ot/j ΚγλΙ τού^ -τό k^oo^j Κ-(χίτήι/τΓρΛ|ιι/τ-ώ ^Aj^lA(Auj i^d'^WL 

ir£.i/Li/ic(t:|_) TrUrt^wi/j inxcTwci/j ö'i^in-(f]jj TrucTi^t^^j . ''Aj^ov[μ.ίι/J. 
41 Ende.; wahr^cK.^ehr slarfc ijlr^ eleu. rzi". _ ^i. nichf ^li/s.</-v^c<lj am dkeskn (co'nnfe man ^'^^• Ho 1146. 

Fapi^ruLS. H. 33 cm. Br. 14^5- cm. Aus der fapi^rusfiir-l-önndnx i/ön /4i)W5ir eL mäU'cj. iörafalHa^ 

wn.cl deufliclu 5^hrifi-j ähnlich der uota iVo II2.S. J)er unfereTeiL dei Hldife6- tvird i/oo. 

Noiizen. ein£r Qa<\ern Haad, ilüL nicKi" i/ör dem /6. Juhre n.achwei5trtar isl:_, ausae- 

l^üII-1-. l/er£o tsf Ucr. iz. Jcih r des Α u^us-Vus. 
yertraq u.l?er Rqfen2.Qhlu.au eiru^s kg u-f breites, /ilex-gridriei-u. 

Κ ■'/iVociWL rciOc Ij-itItoO ει^τΓ] «ύλη krpiTnpiou 

ΤΓκρά Σΐηό<5'ου -του /lorrou ko^l τΓΛρ<χΜροί[ί)Ίω^ο5 -του /4LJύμöü kc<l. zlioi/uci'Jc/wpöcuj 

JJie Urkunde mecKf den Ein druxlv einer Rein.5chnj4 ; /Il)kür2unö;zn un^ Virlessirun^n sind szhr 
Selkn. Der ^ru55e freie Raun^ unfer ihr k/arfur die tlnferichriffm iesiimmt^ die bei j Periönm i/iel ?iah. 
ueatvspruchfen. IVeshdIij die /lu^/^rlijun^ unlerMieb, lol• nichf zu. ermiifeln;^"edeafdll5 zei^ aU späUren 
und inKdlflich nicKf zu^ehörl^n ^iöfi^eα zioelkr iiand^ dd55 dd^ Rialfals \<X)vz.e\>t zurückhihclkn 
Wörder\ iof . _ l :z:um Höf^eruhl-e i/^l. i\/ö lu^S. 1124. 1127.1143.1/^6.- £ Ζ:•π-ω<ίθ5= 5ponsus ^ 

uerte 266 ahi. ' 15 \ CS3l^0 ' CNüii4£_)2. 

Ktxl Zc< ρ <x TL A3 L^ö5 Tö υ Αα^ίίοι^ο^ Kixl'HpcxK/^ii Jat;TöO'Epfx.oi/£.LhiöU /c^l^/lr• ■ . . • Τού3 

f ι. Thf ΐοτΤίΧρ-ί-ί^η^ Triy\nWi^nl^ai (>:<^(i)£xAita5 όννΥΜροΟό'ίΐ/ οΐΐΓί,οΙ -τΰί/ "Aoipi-^ 

ηζ ίώνηντίχι Twp'iXUCTöuj /?νί?1Γ 1 «ρΓ/υρι'ου "ΤΟτύλπ^^μοκ^Ητου -Γά,\c<^/röt/ 

ti^ Krtl ()ρ«^μ.ο(5 -rpt^viLAi-«^ ίίίλικΰίίίαζ ο^^οήκο^ι^-υοί kvOküdv^ Z)/ Jo<iid-,i/j 

ut\<ixTöv cy-rou^ X(X5 του αρ^-υριου c/p«vi:^j(X5 ι:ί^ί5'χίΰ/\ΐΛ5 Ttr-pcxKod'uxj ^lkooiij^^ 
νύ^ι Tunr-cT]^ ομοίως ο(>(λ'^μοί$ ^ί^νίί\1(λ£ '^^'^f<^Ko<iMS tiKootj Hi.- Yg^eti- 

CToO ojAöU κεφαλαίου Ψιχρ.ί,ν^ι^θ' -rii/Frri του «ύτύΟ <]wJi.tcaruu L'r<3u5 -ί J/oa^. 

Γορο(.\/μ;]ο<5 di.5V£L/\ L(X^ xjL,xpi.Kicu<^ uo^j iLKrüoL ΰυόίμ\.οι,]/ oo6\.u icotAni/ — 
tTTöiöup-jii/OLj TwOrcx di. ^\ron<i-L\.v Λΐ/ευ icpLd'£iJ5 Krau "ΐΓΛό'π5 ^νχι\ογΊα<^^ 

ζ\«\ι (i'uw'ji.vt<ä-&c<u μ.έ.^ρι-Γου έκττίιίΛΐ^ i'-j^ έΛι/ doViu)5 KOtAai/^jd'L r&^p(X- 
CVpnM-o^Ü fö trpuKriLfxti^uu h:i(PÄA«io\/ xö τΓύύ «ρ/υρίου τίχΑιΛκτοί/ ει/ xol^- 
20 [ν•ειΑιο<53 ί.^ΛΚύ<ί'ιο<5 ύ^'ϋοήκ-οι/τ-« πτ<3 Ιι/οφιΑπ θήο'όμί.ι/ύΐ/ ίί'ΰι/ tip.ioA(_Lc<j 

[του öi ύ^7ΓέρτΓΐ.<5οΐΑΓ05 Υρόι/ου τού5 κτατά τύ ^ιά;ν'ρε<μμ.(Λ-π;κ-ύυκ2 </ti/(p«muu5_) 
CTfj^ rp^^iuaS fit- t^öpci 1/(^5 ■^^L Σ^ΓώcrcWJu i^icxscxu-riot/xwi/ dcx. . . . ν 

3»\V ',,^' ,-'^ X \ ί c c \ \ :> c Ρ j> \ Rijrioi^ 

2.5 CK-upoji/j Oüc^iji/ KiXL ών ίΛι^ hrt-vivKLoov -irtV-riwi^ τπχ.ί'/νν (ί'κέτΓΉ^ 

CTTwdji^^. ^Α^ιού(μΜ/3 . ^^^ 

^ ^ ip) IC^LiO^po^ Φο(ώα3ΐ κϊ -^f.O^i. ^h-Sl^ 

6 ΖΙΛΓ Formel i/^l. /^rcK. f. ίαρ. y^3. _ S (^u ziemlich <J«uflich, da5 fjl^eacJe f) tVeni^rj die 
Kahje. liegende, Ef^. ρυρ,ΓΑιο-θ'ή krj^": (- ß uichKqn.il luaq ^j iof mir nichf sicher ^cnu^^ um süi 
Oben. em2LU5£l2.ea. _ _$ cJj<i'5,<f 1 1/ pa^sf zum Rdarrui. l)€^5 er aU ά^/ΛφορκΓ^-. _ ίο Mi'-ffe» ; 
du. LCickt. is\• 60 (^rossj aass μλν n.o\-\i^sc\\i\a\r ) v<^i. JLZ.iS.- Der 5". als Z.ahl undifermin 
Mfl Ii2i)j5. Il2^_,s. - 15" 3iX.^ eKer aL' 30?^ dcher iko^'idu^^os nicKf wdhricK?inlich. - Enae.• 
Failu.a^5 6+t-ich. _ 21 Eade•. eker oiJ al^ (i h . _ 23 Eade•• ύκητώ unmöglich, ebenso 
υΐΓ"ϋνρί:ωι/. _ 26 rechfs•. 5cKr€ibcrz.eicKea . 

iCHUßART 

267 79 ί^. Νο 1147• 

Papwru5. Η.3Ι cm. Br.lZüm. AuS(\zrra^uruscarronr\a^\^unn\)U6'irzltnä\äa. ni^\qrossa.j 
dcuflicWjL kur^iu'ej 7..1T5cKlechf erKqlfcn. Auf l/erso No 1152. Uua arulrer Harxd. 
17. Ja Κ Γ des i\\^.ou6\-u6 . 

Dariehu, mif PPanj , TllexaricirUn.. 

ΊΓΓρύΟταρνίΟΐ Ti3L έ-ττι-τ-ύυ Ητριττηρίου 

Tt>^Po( Αίο\/νόΙου του AiovvdioO ktccc τπχρά. Etpni^r]5-rn5 
lioCTuoicAou ΤΓερίί'2ίι^η$ ^ιτΰ Κτυρίου τοΰ «[JiA- 
ωοΌ -cov 7ίο(Τρόκ:λου "Cbu Vlufvi^oi/tou. l'Ct^i -νών 
S όίί.ό'-νοίμίχ/ΰΟ)/ (ί'υι/νωριΐ η Bi;^riv^n ^Wii/ irwpiÄ 

"ΓύΟ Αιο^'ν<^ίου (Jikwiiou aik 'Jupu^ 1| u1!k:öu wpKupci-öuj 

-rPLW βόΑα;ι/ ΙΓ^φί ^'^"S" κό^^^« tö'^ Η-η- 

10 ' ΛΓύ Πι.νειρ του i.vt6-zarco^ ετρτο^ κα t ο c^--^ '-/im. e/i^• 

EKjoCTöu ixoo5 kO<i<5o<pu5 dLdoxix^o^ -vov μ1\/'νο- 

KOU Κ-ΛΤίΧ UiPiVcK έύτο<ΚΓΓί05 xo OS. K-s.- 

CiPiXjAcKLuv/ li/ TCO ι SoVo^TMU μ,ηΐ/Ί- «ι/εν 

IS [-rrcApcxponu-a ά^'ω^ί,μ.ηι/ Kai <^vuL\[s<^- 

L'^iXjL ρ.ίνρίΤΓθύ iKTiLdOiL. το μ.ί\/ oaviiou 

6\}V ηρονύλύχ τΓού^ hi ττόκτου^ λτγΑοΟ^' 

"ΰύΟ Ji. UTripri.<i'o;/-ru5 Vpöuou toOj k-c^- 

Tw To ötckj^p«^|xoi toicuu^ dLίΓpo(vμ.öL;5J 
20 C^n^ "ίτράπί^^ γΐ[/ΰ^ί^'\^ζ χωι Αιο[/υόΊωι 

■ ι'έκ'νε-(λύτη^2 ELpnw^n5 κταΐ Ικ-Τί3ι/ uirwpvui/- 

[;Τίοι/ (χύτη ttocj ι/τίο ι/ Κ'Λ'θ'άτΓδ.ρ 1^ «^li^C^Jj 8 /Inf. 2LW.} der Zinäicifz. ii-fdU-ffdljeni! nieifri^. _ 25 i/dl. 1/4^^ -^if•- 
2^ «ν«θίθίθκ:ιι/ deuL+lichj öbaleicK JiJdJtcil•' KcKfr^^ wäre . _ 25" üu.cK ή^ isf möoiich- ucr ■tb 268 (73^0 (Nuii47J 

jxipc<5 a'iTuV'pcxcprji/ κγλΙ pci- 

Zo<.Uti(Ah\o2~c^lcO'Vo\y Kofi (Xκ•cxrc?^vpι^μx<-Γl.ö^r(oι/JJ 

duuOu ο{κν^ων ού<6ών και ojy tcKV tiri.v£.\/\<c<r\ 
ΤΓΐ!(ΓΤ£ίον TTWcfcWi/ <5Ή:ΙτΓη5- To<<i'r|35 K^xl o(. TTpoKC• -3 
ZltideuHLcke. Kesi'e. vot-i- vier Z.eiUn^. 26 die 5purm iirxd ausreickendj unx m'i-ir rlil|e. Girier ηηαΐοαλβ. Acß Lesuiau z.U. ermool/"chxn.._ 
jLXlpoC5 oder M-iLtxfj autcK usLa^ nicKI-aaa-z. qu5oe5chlö5Sen. - 2u.o<td }^^ο(αη uüI, IVö ll^s^si.- 
Zy 4 L2. uorK. Spuren i<a55en Οίίυλν-τήόΌ^ι aicK+"5tcher erkrennea; e? is4r aber nach Οκψ 
KlGijiS wa Krickel η I ich _, uuL auch öxi^lT 271^^2. tizvXv-cfjo-^cxij wo der 7.ü5an\\mnhana^ 
dhntich dem οΐΐα^η isf. /lurh Mo \\S\j 42. i"cheirii"dciÄ5€lb'L IVöi-f zjx Kdiierij ^lenso HoUSSj 
2ij.. Γα No 105'3j 52ff mu55 eiru. erifsprechendc. Wendund UörliVden. EiVu. rrufund ais la kai- 
ro üefiailichxn ör'ialnais j die. KZucIrer ι^ογ4 entminen hd-{-_, ^.rcUlA-, Aass 2.. 52. oLfco<Lo( 
i-icKKd/ Ufj d^rin föl^ir ττρο- 53 . l/ociou. . sJiui'^oiL. 3)emn.acK Sc\\i\r\\- αίΑ,άχ hUriK<p- 
tri^^ÄL Tnöölichj worKer uülleiclvt" -τροθ^εϊν/αί. Daaea^n icKei'n-h in. der /^öl^^nden Zeile. 
«ι/ε|(χλλΰτ•ρίίθ-Γον/ nicK-t- q «Ια η den zu. Kdb «2.1-1. _ 2g v^l.Tilrf.IT^is. - 33-37 i'fKh 
zerslörf. Pas in Z. SSTerkenaWre aico/^uuC'v'io^ Zv\t\mr{ anHo Wu^jZZ , u.n.A Ζ.ζζ/δ^ 
icKeinir au.ch irpöicC2-i'-3fff-yo_iS -z-uofeKenj dber es• isf mir nicKf• öelunaen^ den. Zusam- 
meriKano Kerzusfellen. 2..Ί>5~τ>γ werden erwa eine /Vcndu-no wLe. I^/u li?5"3 2Γ fade. oder 
No liFlj46-ff enlhalfen. haben. Hafer der lefz,fen Zeile isf lmk"5 der ocKJÖhnliche Ji-hlu55- 
ilrich sicK-J-bar. 

SCHUBART. 

731/ ^ No 114.S. 

Ραρι^ηΛ5. Η. 37 cm. Br \0j5 cxn. kus der Rjpt^ruicarfönna^ V^n /46LLSi'r el mdläa. Schrifl• 
wie Wo ||i6j ζ,-ΤΓαΙτα erleben. Spuren ^rüKerer Beschrr|funfl sind .Sichfiriir. AufKeMo 
No lliET. \J. Jahr de5 y1u.quifu5. 

KüdczaKlu-rLg i.\nes pQrlehaS mif P-farid . /lle)Cqndr(cn. 

irpwrapvwL 

ve.r\re^ 
269 XcxpÄTTLCoUö^ ρ D(y. .TTLirtJo^ μετ^ Hrcup'iouj xoO ττΑ^ aJ^AccphSj 
5" cxOTi^(Sj Nlx-oltlö^ υΙού Έρμύοϋ του Η^(Χμ|ΛΓ^-Γίχου. 

^rjKti/cxL, τπχρ« xrjs ^/^^öAAw/l«5 Λά ystpos' ε| οίκου ο<^ iJa- 
Vti^i^ti/ αυττη τε "/^r-öAAcjCi/twj ΚλΙ ^ruTcot (χι-Γί^ΑΑκν^-τι. οίύτη^^) 
άι /dpi. ^r<:i"t<iwpwL ΗίνεΧύου 6 μίΊΤηΧλ(κχι)ύζ της 

Jick τοΰ (XUTO(uj KpiTr^(p'iouj JJö μίαν^ μέι/ x^jl J ^ ^οά<^αρο5 1^p<^cflfÄl 
ap^uCpiouj h έκΛ-Γοι/ TTiiArqicöU-ra kcxt« Ji Γ'^Π]!^ ιτίραι/ ττώι 

hrov/TTCx (Ιυο αμωοτί^ίοι/ όί -uc^y όαι/ίίωι/ krcxX τους -νόΰ vrrzß- 

■/^o^j^oros" Trji/ TäcPcxd'Lrji/ τΓρο5£ΛηΛυ•θ'ει/ο<ί. k^'cvo-2 

^η Λκολου-θ'ίο5 "ΓοΓί -rrJ5 ^(ώρο(05; k'o C/>löi53 TPf^ c^^'J^i;^ hrCpTT-^ 

^λΤ^ "^^^ Αΐύι/υόΊΐου <it^J^j'pcxcp^CK] AtrrujTrrioit/ hc«! tl- 3 -Lum Namml^phasles i/^l. Wo 1126, wo gleichfalls z-we." i/ersch'uden^ /^enefii/förmen öetiMf-f- 
werJen, wifhier Z.3 μπ^ Z.io. _ .^ rrqeh Zo(f>ujriuuoS eirxe Ke^eicKnun^^ cii'e ^rickvermuf- 
licK QufldpKösUs, aCch-l oa^f ihren Kifer bez-iehf; demaacK "isf eia OemoKkun unwcihr- 
ScheitilicK. D£i5 d L^ff allen d ^ro5i«L ρ icKcinf allem zusfehen. l/^l. Atrh.f P^jp-TTg-^ /Inm./.- 
15" un-Lp-TricS-öv/TöS sfehf ciu^nicKemlich nlch+ da. - Pu. k-urr.über der Zeile, hier wufasl- 
uberall von l.Hand.- 16 rrj ^ber der Zeile Un^icher^ da die iOrUir^\xm(^tn Esl- ηίΜ ^k- 
ien sind. _ 17 körr. liber ditr Zeile v/i'ell. uon .5L. Hand . - 5chlu55 der Zeile 5eKr undeu+IicKj 
darüber ^anz. ^en'n^ J'puren j di^ OhirfläcluL isf db^erieben. _ IS η in ο\>ην Icörr. uiell. 
aus ti. _ τη\/ r-uj.• aWvToU u)e^a aes deuflich<n Alouv<^iov unmöglich. -. Zur SccI^l: 
Z.17/8 mus5 ^eia^f sein, mil- ^;dcKem RecKfel^pKasies düL \<:(i.TO^r^ gelfead macKßn 
kronnfe,; ciciKer isf ein Parfiz^p im 5inru. uon „einreichen, i^ot-Lz^n" erforderlich. Da d^ 
m 2.17 Ende riichf unferzuLrin^n isl, neKmx ich an, 4<iss es ddrüUr deichnetoi i^jai-, 
Kni €r^äaz€. clTri.JöGd'Äi^j iTfiöf. Γτή^ΐτ' 1511(^-3 ρ^ rj ί/ -εη ι/ Zliöu-uo-t'ou c^un-p. /Ι lv'. In. 
dem -ζΐΛ (gründe Ui^eridm de^.i^rfra^e erblicke Ich den EKeuerVra^, ual. Fefifionif 
Dion^oia VilTlljf und E^; er, Zum a^^ypf. (Grundbuch wesen 43 f. Per Vörau^^^angcnc 
I^arleKruJi/^rl-rQ^ kann nicKf ^cmeinf ian^ da Z. lö u<7a crvj^;(wpt^<5'f 15 dLe '^Z'^t'islln 
Uberdino-iimmun^ mif den Edikfen des HeHius i^^cfus und des i'ulpiciuci ϋ^ίΙ.'^ wird 
Ki^r dCÄ. tellendmachun^ dcr K&:ro)r_^ au-f oiig^pf. Rechf zur^cck^fahrf; im focn^afz. 
- uerfe 270 φ ν.} (Wo 114^3^ 

V/OCL (XUTUVLI/ (AtCupö^il/jj -Coi<^ άυΟ <5uv/V60pno£L$ j μί") 

ίττΐ xnC^J ^/ΐ]ΐ'οΑλίθμ'ίο(ΐ/ fxnJ"' Ιττι τά ύττο Του ^I<:^'lc] w ρου 

μηcl(\^'ύ5J ^r(^Aü5j Od3ιλ(r|ματ<55j η ά ιπχ irri (jxc\-ru5j Ιι/^ράττ^-του; η άκρόκοου διτύ 

vpoc^'cJi/j μί.γριτΓΪ(ί) ii/i(<iTiji^tj5 'jf^Pi^SJ '^'<^^ ο\ tc«! i^Γ£λ^υ(ί■όμ(£l/öl/J lT'c^u7(f7VjT'^VG'<^K) 
25 Υε<ριι^ IktTou κτχττχ Tu(;t^ Aioi^-u(i'/(3(;t/j ύι/ύμο(το(5) ίχτπρ τγ|^3 '^VTHt.S'J 

' Κ•(χί (]ίΧΤΓ(ο<ν/ήμίχ^ΐ)3 Κκί. 

TW ίορ(^ΐ(ίμ.ίι/ίΛ)] τ^ΰ(,Ί:[μ.ωι^ ki/OiiciKO^.U'v'od öl Κ'οίΙ η 

30 ■ ο<ύτη Tt ΚΓοίΐ. οΊ^ί^ωοο^ Kcccck Ταζ <^iojy[:\02^[:rn<^iii'2S 

Lcipo^u^J ημίόΌν^ ottciöi'öu γου öVf^i iy^'Q ■ • Ί?'^ ΤΠ C^'^^Q 
oi ή ^AiroAAwi/LÄ ώι/ην^ VtI- Tf: p-^.pcö^3 kwl ενίρίλζ 4πι^//ρο(Φο(53 
"τρο κ•τητΐκ•(_ο<.5•3 κτοίττά τη^ ύΐΓίχρνού<^η5 f^^^TH ^^^'^^^'^5' 
3S ''^^^ τή Λυτή ^^<^j ttäi/tcx Ji ttoc ßujlAioc foc / /jv. iSU- % ZMm arifcckiscHxn.j im i)ß5on deren. ale)fi;iadriniicKÄa i^echfc isV unverkennljar ._ Ansl-össio /^f 
Z.if Λυι^υ4Ί'ου n\c\\\ nwr^ we'il der nrlikel [^hli-^ sonKtvu. auth k/?il ein &«i/erfra^^kaMm.d)5 
^K^rfra^ atj, Piuni/5io5 " uezeicKnef'K'e.rdtn kcinnj ^ollfc der ^cKreil^er iich uer^cKrieberi und ovy- 
öiKi/iio\j üemgirtf Waben ?• - 22. ΆτΓολλω(ι/ισί.53 anicKeiaeniJ uer^cKrielien iVdif Ttou oiuri3(;u'j ._ 
l^uaa l5 ί\ηά die Zei"len5chlÜ6s€. -i-ehr uadcuflich . - 27 Fctp. J^ ; mtl der /IbhrürzKaa muss 
o'vyKi^c^ ^r\ μ.ίνΰ{ oder <\rü\. ozmeintsilru.'- fap. tr\. kc{ Li^-^ai- - Ft^cie: 5burcn uflrhcinijen^ 
<x\)tr •zw.u.ndew.fli'cK^ um iileafi^i'z'ierf-zMiveMcn . - 2^ άι/ίΧΚτέ-ΚΓΟμίίΓ^ί (i/on «ί'^η'/ορη Z.6 
abliäanio/J O^ix• (Xt^cKKitcop-LcfinKL 3 4ai lefzfere "lof wenio^r WithricKeinltch . _ 23 Ende unldarj 
ztc erti^arlm Ware ii/ ύτπχλλάκματι. — 3i λι/γι öcl«.r «ro tnöalich^ aWr q?ö ziem 1 ich .jicKer; 
Vol. 11^3; 25". _ "32 Von. χού 01/T05 nur naa2. undeufl/ckü v5buren. - 5^opc< (1/9!. ZSSJ f^aiii- 
5c.Vilechfj duL weifer«, örfsbe^slimmunj^id-iemf-üljer 4<.r Zcile :2;u il-ek^n . - Z3 ixLer derZeiU. 
X^AT. - En.<de; aujcK άΐΐίί'οραλί-ίίλ^] oder ITi-ptx ί^υΓμ ßoA(X3 icheinf mj'oIicK .- 35" fjp«^ 
Utiaew,tlicK<lkörr. in id. _ Hncle: Wdhr^ck. ein larH^ip imiLnae uon: ur\yirän\ir\-jUnutnz\-2\r. 271 5ϊ yx- Nö iiAj) 

raburus. H.'Sycm. Dr.24cm. Ai^-^ ίΐ^ΐ" rbburuicdrVönnaö?. vor\ /Ibusir el mälaa. WaaA- 
icKriif WLO. No ll^_^j aber flu.chfid;^Γ und inif sförktrca I'^r^chkimaoAn . R'efcfo i^f 
Lctr. /4u^ der Iia!c5 anOÄkrleb-i-en 5e|i"s 5feh.ea Mo los"^ und ii2._9. ICörreK:fw.r<j.n i/^n 
et-^Vcr Ηύπίΐ. IJ. Jahr (lc5 /u.uu.s-i-u5 . 

J)arieHe.r\ mif Pfand , /4[g.)candr'uin^. 

TTpwrapvwL 

\Cii^S^k Γο(ί.ου •Ίουλίου Φιλίου ktXl ττίχρο^ πάρκΰυ noui/ü<-riöi;''ETrti/cx . . . 

5 μ.5.τά icupiöu τοΟ oCi/dpo'^. Ίίερί. Tiow οίί(ί'τιχρ.ίΐ//λ)ΐ^ d'ui/V'wpil ο lc<t(3^'xöt'A(iö5j 

91^1^5• iiAnQj,£i/c<L TTcxpa τπ^' του MaptcöU (ctxi τήζ^ΙόΊ^/^ρο^ζ Ji-Cij 

Tr)s KaöTTo^o^ κ:οΛΛνΙη(^-νικη^ -rpo<T2.5'n5 i'tS <x [^ j) 

cxvxrov xt ΐΛόα^κοζ kxkl ^Ι<ίΊ<Ιώρο< <ί'ΰι^ Έ^ί'^<ίχίθι [C • • • • v-ciu}'J 
TrOri./\AiiJL Zc<p(xrLwi/i ο'$7Γερ μ£χήΑΑΛ)(^ει/ oai/g-toi duö 

/O ΚΌ<το< <iu^)^c3pn gci'i.u'ni xoc^ dLo< -του αυτού k:pLiri-|piö'u ^i.j/ö t^u L0C5 x« t. . 7" 

kat<5'(xpo5 [cMiyiLpJ μί«ι^ \a.W ΜινεΙρ <3ρανμώ/ τίΧξ>ο(κο<ίίζίο\/2 
την όϊ ΐτίΡαι/ τώ' Φο(ρ.£ΐ/ίθ•ν (Ιρο^.νμώι/ IkoiToi/ ττει^τη K:ö(t/T'aj 

US τ^ο(5 Ifl ΤΟ αυτο dpocmotj φι/ ίτΐ'ί λό^οϋΐ api/-u(pLouj [- 

, ΕΉ«ρκ•ου KW.I 'Γ<5Ίοώρο<Γ5] 

θίΐ^κο<^ί(^$ ΐΛΚθ(ίί όνο (Ct<ul IL5; με\/οι/3; ΙκπΓέ^ττΑιηρίόίί'θ'ίΧΐ. 

του ΐνίότίΟΊΤΟζ L^ '- KaL<5<Xpu5 ÖIcK νΐΐρ05 £J öLKöU^ ω^ΤΤΕ Aöl7r(i\5j 

oa>i'iXi.o-&ciL οίύτΰι Qi iv;t ^löuAlcoi Ψΐλίίοι ύττο Τε Τοΰ " 
Mo^P^c.•^υ Κ:ο(ΐ. τη^ ^r^cju) pwj 0^ ρ Κυρίου ί)^)ο(γμά5 Tpt«.tco- 1 ΚΓοΑ aru55er un(^ uielleichf uon andrer Hand dli <\er\ex]-. - 3''ΗτΓψΛΥθυ j-cheinf 
ΐίΐεΚ-τ mÖuli'cK . - 5 uon Ήλαγ απ si'nd du Zeilen wisderum cftOdi -einjcrwckl. _ 
10 reilw<i"i5e r^k»- zuiammenrte2.oa€n ■ ^c i$f im Atafanoz nu.r K^iXvwpn d^u^Kch Crko-nn 
l;Qr. _ Encie•. t. öder η vor • — 13 itri. o^er iul._ Tu AoVwl öleicKf d<n5 l ujlliö, 
dem ρ (^uufj.- 14. yiell. ύ$ το έι/λίπτόμέΐ/οΐ/. - Ende ικ-ττητΑη ρύ)<ί•^ι uas^iOker 
^elesen^ aber iacKlTcK n/cihr^cKiiniich . _ 17 Ende: Füllunqisfrich . 

l/er-i-C 272 20 . . . . C 3c)EK(\<frr]i/ ριητεκιχ . . . 

11/ φ /A.t|tXfpiKii/ ο<υτοΪ5• vpoi/WL μ^^^ίον duo3 ζ^.- α λ 

οίΐΓύ Ύαρμ.ού'^Ί τον (χυτού ^ Αύό'ίΐ/ ίγο nd'a<S'S'c<L -coji/ TpoKiiL^ii/uii^y ^ - 

25 ^άίί'(ί?(χλ£ίο<.5 öuöj al/r'u^pcxcpoi/ ^6υ^^ΐΔ^χ-^6ίΐ>οζ Και ί/ΐα-θΊ^- 

Icnl•/ KocToc του υιπχρνον/ΐο^ οίΟτη οούλου Z6JciLp.ou 

K-oiL ici^duipcA JitA-S^ow-cioi^ Τίοΐ/ Juö μηι/ών/ τά5 TTöu Αρ|^υ(;ρίΰυ_; \- 'ζκη 
lcc<i, ταύνη^ yü.uL6^oi.i -vhv rp«^ti/ τώ Focicoi ^IouAl^ou 

30 ■ ^lAl6ju iK Tj^ (XUTiJi/ Tioi/ ö\Jo Ktxl tj £1/05 KTtxl ij οτΓο-Γ£.ρου 

ού £au aVTWl•' ο(ίρητ<Χί £■ krcxL ikrTrJi/ i3irc<pv£3i/-i:wi/ βύττοΓ^ τπχι/ΓίνίΚ^ s!.-rL Ji^ 
krcXL ihcTTöu JuuAöv Ζ.ίΛ)όίμον καΐ ϊκ τώι^ ck^Xcoiy αντ<οΖ)>ζ v-rrc<.^^uvv(u)vy 
;u5 ττρο νέ tu.il/ c<c^ (ίυι/νωρη^^ί^είίίν; ακ'οΑΰΰγ'ωζ' Ι^χν Ji <ίυι/- 

35" iCiXL ουτΓύοζ Eli/c<u τα οα)ΐΑομ.ί-ΐ/(Χ o(K:li/öui/(X Ιϊ'^ΐ'-τόζ 

. fcLV/Jui/öU ΛΚ"ύρΜΐ/ ΰύόών KTäl cji/ axi/ hrtvi^\<:u}(i\.u 
TrL<iT-£Wv/ CTTCXi^JWV ίίκίττηζ iraiJ'n^. ^ lJ kbctci'A pof Φίχρμον-ν^ί i-B.. ;^/ I TIXI 20 ^forX zuj.• i/ielLnur hr\6\r\c\\ zu.Tj icK vermijjehkr eine. ErWähnuno der Zinsen. - 

21 An|^. 5ehr uacieulhcK. - Ende•. hiri-|-er öuö kö'nn-l-e dem ^autruLnach aock ein kurzcj K/örf 
desVartden Kdbea,_ 22, mcK4- ΤΓθήόΊ<ί•^(Χί ! _ 23 5fd4f ο(^λ bV auch CvTTö mö^ich.- 
EnA<i: S^btr -eiuei B5f.j i/iell. woll+6 (\^t Schreibet- hier .schun^Id'LcJwptx (jecmnen.- 

2^ Anf. ueru/i^cKf; 5ύ dd5S es5cK.ein.f, als wure-'Id'i(iiopix diArcKqc^frichjin . - Z6 Ζ,^όΊμου 
tOtder klcr nöcK 32. ^aaz. 5icKer,_ Zu,r 5arKe wql• ß^-U 741 uad 1147: _ 2/ öl« o^^r uioi/j 
i/ql. Il5"0^ i:l. - 2^ "Γ(χΰτη5 deu-Hich^ aber Schwerlich ricKfi^3 zul erw<:i; W Wiire Toicöi^ 
denn «inJZ. BezieKutaa au,]^ OUj^vwprjiiL^ u>der ölk^^^ich laZ.25' isV nichf un2:un.ehmen. _ 
32 bei 0(OtöT5 i-cKeial- ein Fiill der sehr ^elfenen. lanenkÄrzw-ao i/örzulieoÄn^ denn di« 
cH<r un-fersckdcl^f 5icK dcuilicK i/ön.detn• ^Hrt=o(uxwv/ de5 dcKrelLcrj. _ 34 tou oooXov oicu- 
öpÄVrtU verwlschi-^ So dais &^ io'ul avira\<iis\r\c\yvn aass ieK4-. - 3^ <^icirrr]$ Trc<(i'r|$ i^jULojl• 
^ur an.ßje.cleu.l4.i-. - 33 ual. iii6j ^.-J. U3\,3i. 

SCHUB Α R,T. 273 74 i^ No 1150. 

raptjruo. H.ZjjS'cm. Dr. 13cm., /\u6 dör iapyruicqrföhnaue von Abusir t[m.a\aq. 

JcKnff ι/ύα cier^elben H^nci wie lll6j ubcr drö55er ua4 noch flw.cWiq£r üb dU^e 
Haa<i ionif .<cKön 'lilj videj, u\r^ nu\• aadeileufef. /4κ/ i^rjc? FnfuMrfe zi^ 
zuei Urkundcnj ciu-f Rekfo i/öri andrer il(in.a No lii^ (S-Jahrj. 17. Jdhrdei 

■ I. ' 

jCü-clC2-QVilua^x eines Parleheaj m'if Pfqnj ^ /il ex-dndriea. 

CTTjwpCÄ ^/\pJ-t:£μLJö5• irrj^ (^. . .j koi:r^i£) p-iw iC(^uptuuj Τού c^i^Jpöc^j Ζΐι^μ^τρίου 

Tu uro υ l'ut/^iKviSj 
i:U7i-wp<x$3 -rijC^j ΊΐρΑ)τ-(χρχ(_ί3υ). μετά k(v^\oo} τοϋ ku,^^φs). Γϋι/^^ορίϊ fj^pri^ij 

> ΤΓ«ρ^άχοΰ3 lipwxci(pj^Couj i<-c(l^(}Tri|)p(c<5j Jkx ^c^tpö^'j ij öi.V(uuj % iJai/ud-cti/j ο(ύ(τοΓ5; 

k-\c< -ua (Tu u>^ ώ ρ r^ (όΊ ^/j J/.« το υ Χυ (το υ j 

Του ύττερτΓΑΤΓΓί^Κ-όχο^ ^po^i^öuj^, Ical itv^cd atcL'pö(i/j Tr^i/j του όαι/ΰου όυν^ω^η{6ιν)^'^^^' 

μη Σ(κίλίν-) 

μι^τΐτιρΙ-Γ(ώμ<) o(uCcioi/j μί|^£ τψ p<A(Aöuj ^rjjit^ö^j ar^A^j ι;/•|/ράτΓ(του; r| γρά^ψου;: 

^ 10 ^μΐρ(ο(5; »ϊ <ί<υν/ί^ί<5>θαι τώ ^(ptii^^H^^J τΓρ(ύ5τιμ^3 ^6^ρΐ5 <χύύ icupio^ Ji/c<u> χά 

Ι Pie öberfUcK«. ^es Pap. i^f linb uUn slark beicKa^Ji^l-, 50 Jciii i^oa der /Urdi5C biiu Jpur^- 
tlieben isf.. "Ulier der l. Zeile Hin l^^puren, du tVöM nur darch /ll;druckmUaadm imd ._ 3 Ar^f. der 
flu-eriVidij dessen Ende iicKfUr iif, bedeufef; dji^ ^Icr Warru. aicKf ein^elra^n /^dr. - Zli ff-ofdrcliö? 
krxA öföra i;^l. No 1123, h;oil>eafalb der ^aler de? Pruckf «in^d^n i^k _ 4 i/jr μίτά eiVJpur,dk 
twck 1125^2. αΐί oiö-crfjsj zu deufen wäre,- Ende: trlcennkr nur so^^r^; jedöcKlif jedenfdlls «Τΐ<ί;(ΐ] 
UT m^r ZuidminmzIeXutn^ bedb^ichfi^K _ 5" ifarlc zoiammmflezo^cn, ebea5ö 9 Ende und k- | 
iönderj io._ y Ende μ^^.- lö vUl^ar ^U i/olle f^rmel ^eme.nf •. (<ui/i.^£c$'-^<XL-ror5Ti(i/lft'-| 
k<j'L (CÄLTij top. Trp>. - 

ver\re. 274 L uovAiKioouj ο'ωμάται/ ^ΐοΐ/υ<ί'ΐου καΙ^Ερίοχίου 0UX5 κ:λ1 i'Ao<ßiiA -2 λ II 2u.r ^Trcs(fVrj ugl.Tel)f.X3lff/o uad du Anm.clazu.} "m ua^erm Fdilc bf absr eiru.i'ieue.r hjeniy 
WuKr5cheinl(cWj denn, u^rpj'üailcf k/iircli;i:K wjhl ein malJvei-Ui ^eckf duf (iü. S^kloAien.. bal. A/o 
1149, zrj^j WO üU-cK der JcKlu-Siidfz. zupndin isl-j <jer <iorf UJuitr aishlchjLa f^jurAi. {Ί..2η) . Parleixjg.li, /ilex'arKJrlg.n . 
TipwT{XpYu;L• 

liiip<5'(_Li/tt5j [Λ.ίτά icCupioVj Töi3 ai/Jp(;ii5'j. ZiJV\/ijpö(i3<5'Li/j ''ATr<?/l/lÄj(^i/tö5j κ"«! 
. okv%vo{y] JiÄ y^iLpo5j ΣΤ ol'ic(ouj ά ρ /υ (^p ί uj Τίτο λ (^£.PLo<licöl3j ch3 '^^^'''^ni^öV(Tr<x) 
\.V μι^<5'CL) Τ kvro Φypμo(;ύθΊj rrö03 ίΐ^ί<ί'(τίονο$] ί-^ ^ k:<X ί. </(X ρ ß-j άι^^^^υ; inxd'ni^^j 

Jo<i/i.tui^ <:^ύι/ n(μLöλL(XJ -ΓύΟ jj zjri:pr£<V5öVTö5) vpu(i/öyj 

ci\\n(\i^YVijU] US [ΪΗ:(ρ.<ί^^)2 Kcxl ij £1^05 Icocl ^J öo iui/ ociprjonj(i.J h:c<i ^icTOi/ -umxp- 

v^öi^rwi/j Ci'u^trorsj TgO^tuv Ko(\i'carri^j i^ όικ[χ]$)/^^'^Ρ^^ 
o\)<$(ßv) \ccCi \%uv m\/ ΙΐΓ(ί\/ίγ\ζΐ^6ΐ):\ Ti<i'-rL(cui/j ΐΓ(Χ<ί(ώ\/] (iKi.T(t]^) 7rc</n(5-j ^.,-v^.— <^___ 

: ■ ^._^'ko<U«po5 Φ<Χρμο(ύ-^0 L^ ^■i^/^^^''- ■' 

13 Ende.: Lcsuna. iehr unsicher. ^ zo sfark zusömmeaaez-oaea^ el^en^ö 2.2-. 

5CHUB/iR,T: 27Ö \5^- Wo 1 151. 

Rifjyrus. Η. 37 cm. β Γ. 12. cm. /Iu5 cjer id^^ruicarlonaa^x, t /ση /li)U5i r ^ maUa . 
Schrifl• k)i<i. (\]o IHG^ sehr hursn/ und ui^lfach z.^rol-örl•^ Itsondi^.r^ m c^p^r ursisn 
ÜrkuntLij dtrcn Lesung 4aincr fdWi5e. uniicKer i^ieitf. Auf forfo InUi^- -^ 

iler Mile zi-c 1V0 II2.5- (i/^i, Url• Z. 16 fj , u.afen zu 49 I/er^ioX. 4ile. dr«,• i/rirunden 
5inil '^eJonjallo Uon cjem5cli?en J)calum . 1/'. JaKr dsLS Aucus^us. 

I. 

Kgrfrd(7 ü(;erx'in Legal•. Alcxandfitn. • 

^^/^ ' ' . . ' ■ 

^^"_ \ 

■ίΓο^ρά Zlioι/ι;<fί(X5-rίjt5•J^/4pί^-Γo^^ύ5 μιτά icuptou Töu-rrj^ ^r|T77<^^ij L^JfAöou'/lp-j 
iJn^öU του Φί\ώΓον Κ-αΙ Tr^^paj-'/^AijtXi/JpöL' ttöu Α/ίΐΚσ^^μου. cTupt toi/j 

^1;^ ^(itp<J5j ij ζόρικου 2 
«pi^uQjiouj h ρ 0(7r'app(piuuj h (^ 601/ dio^TiTO^ri/ ort/rr] i?' ffir^'A/ic^v^^^j ^ 3^ 

του VlAi-^ai^pou ■ " ■ Λ• 

ocp^uou, KKL μΓ|-Γ?, Aiouv<^t<x^ Ιπ-ί:Α(;εύ(ίε<$>}ίχι; μΓ|τ'Λ(Αλοι<; cujTrlcpj αύ^η^) έπιτ-οι/ 

inA ε ?(^o(i/(jpöv/_j 

lij Aopi/ T£OV AoiTTC^i/J h ρ WS l^ö^you) μη ucx^ l_5 άιτο ro τού li/i(c<-rii}royj , '° I \<o^ grösser qescWneUn; uitW.uan anlrcrWan<\.-. 3 ^ Loi/urf-tiP^^ Kkr ΐΛα4 Z.S" 
W^ni^er aeullich als 7.20.- Zur Er^. i/gl. Z.zi. _ 4 Äie>can.izr Sohn <\es l•likύdeσ^os un^ 
Son ^rudcrTUo^cröS er^K.inen cu.ch in Ho II32., ujo sU als Makeaonjin Uzelchn.isino . ^ 
C μετηΑλίΧ)(^ 5eKr unAcu^UcWj namentlich am Ende, zw.^ ivj man eher aj c= i^i^«L^j2w Jeiuzrx 
^\aul^• über dem 2.uiammmUn^ndch isf 05 ΐ/οΓαΛ^52,^5^ζ.ςη. - ^nde cnschi\mn^ ourch^,- 
6hic\itn. - 7 Εη<\ζ.: L sicher, Jcr 4. Bsf. j öder oc, /^KUsi ωι/ ^ehr i^/diir^-K. X'mnach 6l£,i,f 
k-aum G^wai arvjr^i ül/n"^ als ^löu J«('oi/. D^ ETmknz. eines j ad iscken Urlrunaendm+e5 isf 
im Hintl.-clc OH^f Uö^epK. oal• W] 7. ^ "-^^Kf befrcnderx^ unj sl-ellf <\os rr.AmK-o^ άρ^^ΣΓ.κ //ο 
Il31,j4.zz .Γ5ΐ.η. r.cKfe, Licht, .;oKl dt„r mt.« £.autffai(m, Jci55 der Hakeoon^Theodcros 
S<^\nTes[ame.n[ dorf crricfikf. - 10 HiH sehr unsicher ^ % o^i^cA.g ?_ J)u Zahl der 
riona\re s-timmf überein mif Z. 24. 

uerfe 276 Ι TöL> (Xj'v'U(;piouj J-j) ΤΓρώ^Γ(^ j lC£.a)o<.(A«i(j.j (χύτο(^^^ το{6χ(Χ.5 <5ύι/ η(;μΐολί<χ3 kral του ΰττε/). 

ihr TS. ci ντο υ ■VlAs.jai/Jpo(u) KcXl itcTop' ■UTrc<pV(Ou'riJi/j ο^ύτώ Τ«ι^τ(α)ΐ/3 κιχθ'/<[:τΓΐρ i/ (/licikj uj ko^id-apu^- ίοίρμοίύ'θ^^ lJ/?^// lnhalfjn.oVi'z- aut| .^3 R, unfea•. 

^ρ Ji(x;^iipo5 
το(5 AonrC(^5J l•" Ρ "^^^ Hicio ρη ^roO Σί^ιόιζ-Γίΐ^ ιη koctVocpo^' Χΐ' Ui^ 
IS 6^öKCovs} -^^/cs^y 11/2. UJas vtan d-g^ erWarWn könale^ wcire•. ττίριΑύόΊιι/ τη/ tiri Tauvc( (}) K-arovnt/j ;ic(jocK 
Ur IJ H:otx<3^rj(;t/j unmöglich uuii Zj ancK Α^κ^ΐίΐ/ (= Aucfiii/J ICauin mif ilein Trhcilf^/^ea zja, 
V/ercinbat-m. _ I3 «rö JiJiJo'L schein]- iidzui+eheaj l.^iTröJw. - 14 woM i/öm i'cKrefler uer^Ken; 
lies eVwa: το(5 τού TΓpolc(;2ιμίuΌυJ hricpo^^Aociouj apj^ucplöuj Η pj ^icrii/fu/ auroCKJ u.^.w.- 
(5 Ende. ^anz. unken η flicke. Spuren, ebenso 16 ^ncJe._ 16 (cäI- wo^utcji/ ^chr zusam^ncn- 
^ez-ö^.- 17 l•^ Λ] WuKU ?) CN.|j D(irupöU5 ai/^i \s}• als seihst uers^ä η dl icU weg^lcis5en. - 
IS fdsf HiJcK ihcler HöHjl i/on 17.- D^s Ndrvtf5<idfum fiier nöcfi uncieu-lliclier ali iadcrfl^nJm 
ilrlcutnilc-.- 2^ Hidljpt) Äab/>rii:K|-iim€h«i+'i.ii uailuirii ^u.rch Z.io lcύl•äl•Ul•) ol^ i.l• 
YilckV (^anz. sicher. ■h \^e\-re> 


277 1. 

μΛα^Ιέ-Κ^α m'tf Pfand, AleKanArien.. 

τπ\ρά Γούο[ν)^Ιουλίο(υ) ΎιΜοΐρ) m\ T(wpo(j '^fo{^oi<λίoυς CfoOj ε ' .".3 ]-ς<χΙ /iukrfcpLaji/uij 

<5τΐίΓί]^)-ΓρατΓ(ί^ης_) 

τρι<ί'ί.ι/ ÄTre δΊΤα^^ώι/ τοΰ l(V£C<iTiJröj'j3 tj ^ !<«[<<« ρ 05 JiJöVri.^ kra-3"'ijfx.ip(o(i/j ^ψ' γ;^ζ[ 
ν^^^(ργ) το(ύ53 £iri|!>«A(A<3V/T(X5J ο^οΧ(ούζ) ττίι/τί ^A-i^^i-coü TrJ[nDU\i(^^aLj το TrooKCsL^iuoyj 

Ki<D(kAoiLO (i/j 

ouoi^i(cM/) oooiw KöiAnCKJ ττοιούμίι/ύΐ^ xwura ^ί-ττοήό'ειΐ/ ο,γιυ Z^^d<i2U)i)'} 

35 SWU i^/-iip(<\5J KuiA(xv'(;tj<i'Lj μι^ ai/'oi^ii.i/o(i/TcH5 -TOI/ |xi^.ipt<5)x(£Vöt/j 

auröi^^pOCi/oi/j μέ^^ιτοΟ ϊκχ•1<ίαΐ to oXov Ki<i)kX^iou) h Xu iuocoiXnfP'^doy^uov) όνν ncfiiöAi^j 
TöO di VTrtpTrui(o\/ToS) ^^oCvuVj Xuvs koiro; το (]ιά^ρ£Λ(μμ(Λ3 τόκ^υ^ β h της t^oJms ^'^^^C^H-'-^^Sj'^ 
\oilu3i'lovX(luj ΨίΧ(ίίρ) ttzTi-vuii/ vfrouiic^u) öVrwi/ o(XXnXciy^vcoi/j äi$ εi^(rL<3Ί^'J κ«1 tf fi/3^ 

rtctXL ij öu icii/ oiLpnr«L3 
KtXL itc <τώι/> Vimpj^(<ii/rcoi/j oLv(rölSj v:au(ycöVj κο<Λίατν(ίί^^ ϊγ JtK-(rjjjj tri ji kwI ίκχ(μν} 

υΐΓαρ(γόΐΛΓίοΐ/3 τώ £1/1. «^ryt/ | 

4^, "Αΐ^οίνΙϊκίλΐΓ) tpvcCdTrn^ptiJi/j juA(;rΓίJA(_ίcJ^'J ß ει^τώι Λ luqs /χ£ι/ C^i^"Cnj 
At^öjUSi^u'fjj Κσίμττροί irpö5 Trj Ι^ίιβωτω ^ -raO cif έτεροι; c^i^l 27 über der Zeile,•. icKwerlich Σκραττίοι/ύ^. _ i-ukuHun enfnimmf in Uo lo55 ein an ires Darlehen uan 
C-Jul. Philiö5. _ 2$ ΙΓτ.ίτΓΐ^. sehr uncieuHichj aber Me^a Z.34.waKrich€inlich. _ 2θ1ϊτολ sehr un- 
iieuflich.- Hinl-er^5 isf ndch 2.52LUeli.zu.uermufen ijj κα^ηκιι.^ Jl eher! αί^λ.- 3Z-(:äql(Vh 
5" ob. erriet} uuf 3 Monak 75"Prüchr>i<?.n, abo 20 % Zin5en.- 34--3S hier haf der Jchreibcr i/eru)"irrun4 
üa^richlii-j ncK4-t^wär€ : οί^ωγίμου£ If" ^s ^^^'' Π^^ »^οΐλ. μΓ^άι/(7ίμ.-τ:μ.ο<ύ.χρ. kwl iJO ι/χ vs <$'>}& l 
μΐ^^ρΐ. _ 35 5cKr zu5cimfn<mgedrangf.- EnJc un4eu4l;ch. _ 40 luAöirio'^ ziernlich JicKer; UermufliVli 
i5t auch Wo IöS3j43 ^'^ Zi^\tsen. Χ>α 6α$ Orifmdl sich in ka'iro lufinutil•, künn ich n'uh}- nach t>rufsn.. - 
41 KOcjAirpcXj ηΐΛΓ TT nwj.) « unWdhr^K. Κάμιτρα iiV ΐΛ;οίι1 ^ lCo<juirrpo( unJi an sich ei&nsoioenii, 
2-M. bcdaifanclftn. v^ιίe. {CLßtord5 ali öt-fiiian-ut. 

uerte. 278 ττΐκρέ^ icT^iXi. (Χυττά cxi/£.jO^AAö-rpLiycnxj tcocl. £3(ΐ^ο(.τ:Ανρη(μ(Λ-Γΐο'-ηχ_)^ iai/ Js 15'lI:'[:öi^^^^5'!1 
iripi αύτΰζ XL. . . ε( j, K-cil ΰυτ:ωζ iluai το ΰ<λ\/ίΐο\/ -νουχο 6(\γιινόυνΰν/•;^ 
AS" ΤΓ(ΧνΤο(53 Kii^/cui^ouj o(lcupio(i/j uU(i'(ioi/j Icotl ώι/ e«i/ iTrC^(i^ij/-K:a)<iL)irtdVCiLJi/j-ira<5'(^iJu'j<Ainr(rj£) 

TT« d'n j ζ 

Λ'Αλίοΐ^ öcpitAöud'Li/ ccOr« kμJ(Doτί^oυ$ K<xl 

ο<•λλου5 tc(xO'^iT£p«-S' o^6cDok\iio{<^. ■'/l(|ιoύμil/J 
-^ — ^ij kTodd-a ρ ö^ Φα j)pcö(uKj Tf ^^ ^'^ %lf 

Du Γ^αhdl^■5Γ^ofι^z- au/ )?eWö iVif-^ö zerohörlrj dass üL nur eiiiz,elnes lesin. kann^•. 50 Kixl /juKcxpLCou' 

}\ί.Υο^(ίνω) kncriKoj 

K(X-3n(;icoi/-r«5;) ^ • 

[V360pL5 £01/ 0(piiA(ouö'Li/j ■'A^'ixd'ipicXrjsj 
Ktxl /ΙυκΛΡΐίΟΐ/ 55 /^■2. ΗΤητίΚ• eKerüls knTriio. - öLCuAurqdWL zw-j ual. 1147'j s-/.- 43 P'^Llebf. ΙΓ,3ΙΧ._ Eruleu.n.- 
ilorüiv. - &^i^-c\.\aiV sicktVj alir xi<^ ytVYyccil er^i«!'!' sich nickf, öbwöhl der 5]na bd^r icsfj I^i/Ji 
«iufxßn Kivi.TT.fd). Υί\/1{<ί^οΐ,\.} pasi-i- autch riichl-. _ 47 Ende cfwa•. iwl-röuf (ίυι/ cjöttöl^ ■?■- 

4S ^= ο(3(ύΟμ.ιΐ/. JCHUß/lR-T yy l/. Wo l/5"Z, 

rapyru5 H. i3jScra. Br. ilcm. Aus der Papyrusoarlöaiaa^ von /lljujir d maläij. ^chriff λΚγ 
ähnlicK de.r fön Mo 1155'. /4uf Heklo IiiKalbaiiKz. zu. Wo 113^. J)a 4üi5e liricu.n4e. ίπί 20. 

1 Jakraehörl•• und so auJr Uj'uLS'icWs.r ohaxU iiSS"^ iif j^ur den ■pöldxn.iicn.Tiicf düi 20. JaKr des 

" hv^av^-S^^^ 5eKr waKr^cKeinlich-. 

^Ückzi3hlu.n.o^ ei'ges J)arleheri5 mtf Pfg^rtd, /Ale>candi-tgn.. 

TTpCJToCpj^iJL• 

ΤΓίχρά Στυιφάι/ου ~r<ju !C(XL<i'apö$' Kau impoi Λιοαώρου 
rou id ι oJw ρου. Z-UK^wpc^-i:) ö Σ-ε-[4(ρα3ΐ/ο5 οίΤ62-<ί'-) 
yqKiL/(XL• 7Γ«ρο( Χί)υ AtödUJpciDju qj-ix "ρηί'Ε'Λέμύυ ΚΓοΑ- 3 hinfer /ilioJiopöU Uerer Haum.- Endei ix^ alsö eioö, beabsichVi^fe. Abkilrz.ua^ - ^'ΕΑίι/ου 
5ehi- zw. - Eriik ko \ udL^ του^^ \o ειν^*"; aucK iötiifisl• dUsefaUcliA Jchreibweiae Käuf'^j niclrt nuröin 
&a£l<L <lep teilen. Ucrfe. 279 dla TL -Γ. . Ldiou kral Λημηχρίου k-ö/\/^up)t<irLtt:n^ 

\5 V/öl/ μί^3 rtAAöi/ ύττίρ wutöO Itti -coy Aiodu)- 

pol/ μηοι TTspl τώμ αύτώι/ μη<]£ τιρί οΙπΑλο^υ μπJl- 
ι/ύ5 <^Τ^<ί^5 ^ι/^^ράτΓΓου rj ο^^^ράφου ο(τγε^ r^ji/ li/_ 
Tpoi:ö''yii/j ^ρόι/ίοι/ fxi^pt T:f|5 ίΐ^Σ<^τ•ώ :<5jn5 ημί- 
ροί5 η ^ωρι5 -Cöu κύριος ίι^Λί, τίχ ί^:υ3\/κ-ε^Γα3ρη3μίι/Λ 

|xii/w ττρο^-τίμω. Zui/j^wpC Ji koil ο 4 Qo'^dw cpo^j 
ί^ι/ίχκ:εκ:ύμί4''\)«ί Tn^CpaTJoO ZTjL<pocwöu cl Icdio^^i^ 
αυτώ CkrjoCTiX -rqi/ irapoc του Φιχώφΐ, fxqvcöS'J 4^•:^- 
\^£opij<J'ii/ (JupAU . . . ipca-^CO»/ "Γτάΐ/ΤίΧ Cf^WL rt 1^:1.-3 
25" )^pc<cpoi/ <5t:uji/)^Wpr)rii']i^S Κ^-τά JöuApUj öu Τ(Χ3 8 9(Χμει/ώ^ seUr zw. _ iz. ιτγύζ fasf iicUr^ jedenf£j!l5 rvickf κ-ίλτά. _ is i/^|. Wo Κ/υ, izund 
1156,3/5•. ^i'[jaTL3)^sipö5 k«l Jt^Trjs \<o(<fTo^os icoAA.Tp. IdöcK ^cKemf obm )(upo5 un- 
mö^lich, ul'iou isf z-w., and der fVcicKira^ über der Zeile Lä^sf 5ich kloA^vm mif dem ^rfördcr- 
licKxn ÖLoi -cr\s Vtreintarefa. Ztvei (\/cimea, wU ^Ls, Wo 1/32., ί? zu f/adm ä/na^ fci'naea 
ΠΛΑ.Γ kXL^n dei deullicKxn ττί- nicKV in Belrachf kommea — Z3 udl. No //4S,2yf. KcKT(k 
ifimnxf 2jxr i^ofj TTi'-j!/ 5ekr ^chUchf 2u dm 5pM.retaj Äkaini" al)2.r unt/ern)ei"dlKh . _ 
inxpcX (oder-rs^plj u.nsicker, j^dock nXcKf m.- i^remei'nf isf dLa[ruhcrc ί5Ί;Γν ώ^η<ίΊ5, 

l/^l.Z.y/g.- 25- -Ζ,Μ,ίίούΑου l/^l. WoM47_,24ff. 1/43, 2« f. IISO^IZ. - 25 7Γ£<$ΪΛ fa^l-^ichir. 5CHUßAR,T. 280 801/ ' Ho \\S5. 

YapUruS. H. l^cm. Br. löjSOn. Aus <ier Pdpi^ruicarlönna^ t^^n Ahu.o\f el maläi] . Po^• K/<3ί^ 
isföben. unvoUoiandic^. IClclne. Ku-r^/ye. mifuld /^blCur2Z4na2a ί-υϋζ, Mo 11/6 und 1/22.. 
/Aud^ V&rso zwei UrICunJea u.nfcr eiaurtderj cua.^ i^elclo i/^a cnd^er |-iisi-i<i J)arleKen5i/er- 
TrÄO/ qua Jenx l^-Tahrc Utrso vom IS. Jahre, des Aumu6^us. 

. Γ. 

ScUlui^ eifieS' /lmmen.yer-trra<je?, /lie)CaridrUta. 

Von dir er^irtn ZeiU sind nurajirinaß. Kesil trhalieru- 

kw.Cdocpo(^j i^ovoiS oooXiKioxj) £(xuTn(<;j n-o(idtD(u; L^A^Xj^axt-Cöf, io<^jrL 

τι-θγ] v/tl<5'&6<L• σΐάτπ^ aurrj^ ^^f.'^'^5 '^«^^ p-n<3i^L((Xi/j Trj ^ ^^, , 

focrorctjv/j ^μ(_^o6^^u) -^^^φνωγ} μίχρϋΐηί$] ii^etiiTWiifjS'j i"-|f^ipp<(ijj -Γΐ]ΐ/^έ ΜάρΟί^ι/ Μτι^μ' Μά^ιοί^'; ^r^Ji 
f. ..]... TL-uiiu. . Tp(_. . .J xou μίηχίύ νρόι/ύυ μΓ]<)έ. ίττι το (3öuAlic(üi/j ΰϊοΙμΑτ:ιον) 

£Li/at r« <ί<υι/^c^.;'χ<top>r|(μίl/αJ 1/2. el-Ud nach Mo IIIZ, 5rfp zurekrön^fru-leren. _ 2. ^ρόι/015 ^eiqfj ddss der Verlrd^ ülir Ktader-; 
f)flc4A- ^cHöd ziemlich Wsi-I- zurück• (ieqjin mu.55j uteli. uör /luqui4ujj wesKallrJüL ErU^lijunj cr^l 
im 16. Jahr erj-olaf, isf n^cl^^e^-5ichllid^. _ M/ckA^ocxiou nu.r u^riucKji-jeiie erq . - 4 iu. 
Wamtn biegen 5iJig'idridlCelKrij denn uu5^€r Miirfha .i^ch einen noch 3 andre Frdu^n befei- 
IIq^ zu sein. _ /Im Ende. scKeirii" HoüipOu(_U'j f^l.Z.^ nicfihniöijlicK .- 5" irri inichf- 
(ieui-lichj aber τηρΐ du5σ;^5chlös5en; ddss der (Jencfii/ λατοΑΛ^ /ol^-fy zeiqf ^rjd£.t^<3(^j.. 
6 Ani. ^pucrcnj P/üfz. fü-r el-wa S ßsf.j also UJoa- άία. Formel so-kr s\-ark virkürzJ-. - 

Ende.: anscKeiruind. krorriflifirK _ J Endo- ifö.rk uerkürzJ-. „ iö d^^l. 2S1 IT. 
küctrz,ahlutaa^ a'tieg Darlehens m'if τπχ.ρ(Λμ.ύΐ/ιί. /li e)candrign^. 

TTOpa 'A^<iwO^$ -Γί](;5JτlμfίOCι/LύUJ ^ci^rjCiJ ^5.™ H:(upiOu) τού i;to(uj Κίκτσ- | 

ΐ;σ]/]μου -rot) Zliövuo"io(u3 Mo<pw(i/£^j?j κ•<λΐ -rr(b(p(xj οιρμίό^υ] ■τ:ί]ίΈρμΐο(υ) ^irpc Κ:(ι>ρίου; ! 

τπχρά τη($3 i92.p^Lo(uj Jio^ \/iLpö(;5j i| ol'tc(öD) 0(5 iJai/iicfcit/j ixi3rrj ΐΓΛτά ifVVX^pflC^^iK/! 
eil IOC του iCiXToC λ (ορίο uj tcol \e^\c^U{A^OiS) βώ\ί k^vw^iov öpcc)(M^5' ^/^/^• /fj'; | 
Tp ICK K:öd'L(\5, {_KoCi Üji/Äi c^IcupöCi/JTni/xou cI«i/£U)(VJ d'uw<6prj(<iti<j (i'ui/-rrj ^ιο|.ρ^β)αυτηί$3| 

20 ^Ap6ivo(r^) μη(ί\οίλΑω> vrlp «u(ri^Sj 1<ϋ(.-πλλ(£ί.τΓΐ<5''θονΐ; ''apoJiöi/j iFLTr|Ci/j θέρμιο^ν) μί^τι, 

ΤΓί^Ι τόύΐ/ c(v(rooyj μη- 
dl τηρΐ '(kX(Ai)uj /^ti(d£.i/o^) o(Tr(At35j ε^|^ράπ-(ΐ:ου; η ακράΦου τώιν ιίυ^ τη(5•] ινί{ότώ(^ηζ^) 

£11/0(1 Tcx <i'<ui/k:s.>v(copr] [ά\/α). ^A(^|ιoύμί.l/J Ζ 


IS Ende: Lesuno, 5eKr uniicWerj fwr Ji« isf •ΐΓρο5 möqlicKj dannfocurq; alleia Z. 19 ^r^yuxii/o- 
μ.ίνπ 2.eiuVj cLqss lvle.r cLuielbe n/enduad^ Vurlifio^ wul ι ι S^^ 2.1 jj: - 15 An]'. Jdi erfurjerlickn 
ο'υν'νωρήο'ΐίο^ mu55 i-i^-ark vertürzi- iein. - -rcxpcx^öi^ij, u^l. l(F4^ 23 |f. /4uck 113^, 5"u.3 

lcom.m4" In ßefracK'tj wo ilu. "ΐπχραμοι/η mli" einer (fvyvcoonö'i^ Τοοφΐτί^ zusammen Κ dnin-t-j 
all Itlz-fere brau.cKf nicK-f immer /ImmenuerTrdu, zu^ein^ Sondern ICann jc<dea Ver'trd.j ükr 
llnfcrKalf btzacktxtn . Es.iif beacK+eniwerf^ daü mehrjdch dti τπχρίχμοι/η /ncier /4ri;eifcier 
fCinder an 6iß.Ht de-r Zahluaö^ ier Dfcrri (itshKf. Ba au5ai2--['uhri-er Dieasf i^^rfraa Uf Wo 
1/26. l/dl.-[^€.t-n.er Ror. 44. unii Ί7|?Ι. IE 3^4 5ow"ul U'ilcken.i BemerWuriu;2.n.(lazu ^IrcK.f. Ίαρ. 
F'241. /4u/:h ih den ueiilen n.€w.€n P€i5pLeUn; erjelz-f der J)w.n5l- düz. Zia5m• E/nAancit-e cr- 
idlzldifuna^ 2.eia-}- Mo 1115".- i/i;er ^ in llocpioi/ö^• icKiZinf eiti nebödeacr Sfrickzushhinj 
iu dass man. au.f Traioiiov^ kommen k.Onn-\:e.) jedoch ΐΛ)ίά^Γ•ίΡΓ[άά• dem das kuMm z-ujal- 
\i\\\(x\^<L> όΙοό und dift. <3U.{ "imp |Oldö.ncle ii;ruppji^ du Tcein ^eltilandtdci W<?rl li^deulm 
Icann.- 21 Ende ίτατίν zU5ammcn.aez.ö(ienj aormaL wclre töi/ töut^ji/ xt. _ 22. Int n+vr 
Tmpo^ß Kaf der 5<:hr<2ib<2r düi fol^endt stW/s^uersiänAlichß. Thrai^ einfach Wiflocla^sen. 
SCHUBART. 282 r 531/ ■ Ho 1154. 

Papyrus. H.33cm. Br. lö^S'cm. Aus ^erYapUruscarionnci^ von Abus'\r e\ tnä\ä<j. J)euUic\vL \ 

kUrsiue-j dltsclhe. \-\ana isV auch in £iner andern, tlrkuriiie »iesselljen Jaht-es verhrs 

Ttn . 20. Jdhr dio Auoua\-u6. 
kiA.ck:zdKlu,nfl e.\ne.S Darlehens mil τπχραρο^ιί . βΙ^Καη^ήεη. 

lIpiOTwpvtoL 

τπκρΛ'^ΗΑίοοώρου TöD 'l-IAiCu<:ljijpoL; 
tol) κλΙ ^/4(ppöJ£iL<^3 ίου ''5!I'^J'f?'4^5 
krcCL τΓΛρά Διούμον Icau Σίεύ-θο^υ άμ,-^ 
5 cpöTspcJi/ Αζΐ2οΰμου κταΐτη^ [:"Cö\3n 

θίοούύ^ΰυ μ.ί-ττο{ κυρίου ttcöuj ai/JpJ^'• 

Xfl/VijpiL ό ''HAlO(jiOp05 rtTr£(iVn[:icjil/«L 

ΤΓαρά του Διού^ον kwl Σέύ'θ'ύϋ cf^J^i. 0Eö- 

10 oöTt-K σιά Vi^i-PO^ ε^ ölKtöu τά (/ίΧΐ/ηο^ 

ί\ 3 \ ι . > ■> \ . 

pn<i's-L5' ovo ταζ όια -νου wuröu icorcn- 
ρίου ΐ'ίν'οι/υί.οί,^' r^L• LK IvaLdc^po^ 

\S ε7σ(Κο<ίΊοί5 ίίηκο\η:(Α icwi τί)ΐ;5 τού- 

άμ.<ΐ)οχ•έ.ρ(Λ5 τΛ^ <i'ui/i(ijpn(^it5 ifiXL 
"0x5 zv:}£i^in'Vii\:<^2^5 ΚΓίχτ^Λυτά^ oi(X- 
20 /poi^f^^iS ^ιο^τή^ ZwlAou -rpairl^nS 

oVi/Tn uLO{ rnfQ TAJl/ ilcix-röi/ <ipo<- 3 Bei^'püele Ι^ΛΓ Döppslnamen Sinti in den ale>C. lirlcunden 5ehr reifen.. _ 4 der fVame, 
Pidumö5 ist- so KHufid^j dass man hier ncchf da den Cnallcmleröi zw denlcm Lrciuciifj ^!>- 
l-JöKl -JT^r Miäin auch der Kileninamc ifimmf Mjad las FekUn ^/öa■MAs.JΛι/JpiL•'5 öc1«p . 
Pcinotvlcon mif dem acrlnaß-n. ^faade d^-s l^Ur^^ er i^iar -n?tptvötrijAi^5, im E/nkridna ^-i-e- 
Uzrx Ww.rde.. _ 17 Ende. uadew.-flii:h) i/tdieiciif k/ar fehlte hcifi O^KV ρ οί$ cwlscK rieben.- 
112. ort^AJXK/^i.i' xW.y^'edöch iöf <fnjA,oiLUiL\/ der gewuKrilicKii /juidruck, i/^i. Wo ll32.jS-.z5•. vcrre- IL 283 <5qu ire(|)o(/.4.oi/n του Διόύμου 
\^ο{1 OtOiio-rsjS νΐοϋ Διδύμου ια;(1 

p-oi/ ic(AL Σιύ^ηι/ κλΙ βεο^ότηι/ 

rt^L οίΧΧΰυ μη^ί^ΰ^ οίττλώ^ cojfcyiAn- 

rj aj/pa<pöu hro τόι/ ϊμτο ο o^ii/ . . 

^μ^^c^SJ oiX\k μ(^όί ίψΐ -ην cujio}/ 
Δΐ^υμον iTTiXivoiifhu ΐΓί^μ το)\/ 
■^^ : ^oivoiTvji/ ντα^ (Χ μο ν η^ -c^o-n'COL - 

cvuro!/ rapapo(i.i/öi/T£>( Töt^-c^. ßAaf.ä- 
ii'i. kißit TWL ώ^ίόμί\/Μί ΤΓΐ^οξτίμωι.. 

2S aa5 ^W€ifc])drkh<ia i/m Iöö ])r. Wdr. ζιίπίΐο^ί, adh^r E*r^a{-^ durch J)l€n5f. Λ -iffalkna 
Spuren zuaeröbiyh Lesung nxxxrdxcWnk. _ 4olI«v6Jt/ 2.w. 

•^/ ßsMö. jfe/!€n t/OT anckzr HcxnA uermisM^ Mlz-iD.» ^^ren iäz-itS Zeilen sich i^ohi 
aufjüz miheieili<L Urkunde. Uz-Lehm: 

^^^ Δίουμΰ^ 
knxl Qiooavrj Θί0ζ<^ώρου2 

45" ap^(upLouj Kipcfl 


284 "2• Noli55. 

Pai^i^fus. H.'34.cm. gr.llcm. Aus dar ^api^ruscaAcnna^ yon /Ibu^ir e[ maläc] . Thamlr- 
reris\-isc\vL WanA mlf (Veigun^ zi^ An^alzilriirkÄR öi^f d<2r ZeiUij gleich Jer uon Mo 
115z. PerTiicl- jfeklauf l/erifl, u)ahmia Rdcb Uer bl; recK!-i am Raad^eio^lde- 
ljuaj/, ^aj föl^nile Fld^ iciiUeisf/ich mlf Relcb αα das Verso d^s er^fen an. Uermul•- 
lick Isf tmser BlaJf aas ZrsU, BUH- €mer l?oIl<2. iSchiazlU-H) , das ohn^ ^^.iick^ich^ 
auf a'uL Kldun^ ül^^chnl\Un\ind für das kon-z.e^\r emer Urkunde i/erwenach^urd^• 
l/^l. H.IbicKßr, 4rcK.f.Pap.Fi53. 20. Jahr cic 5 /lug uifus. 

iellz-ahluno ^ girier ^cKuid. /lle;cgni<jinerL•. 


'Icö' TTöwra 10 IS Ώίχρα ΜτΓολλω ί/ί-ου του Οίωνο$ καΐ cir^p«^ 

IcAi ciou τουΉρ(Χΐχ:λίίίου.•Έ7Γΐτυ:ρνάι/α Γ/4τΓοΑΑώ-3 

jLicc^cfTrfj τώ Ιι/κίτώτι t_c ^ ICcaci'iXcpjö^ '^'θ'{:ύρ3 ^/^^^>?'-^^• 

ύröμι/rjμo( araiTt^crii^ ττύΐ ο ύ 1-^1.1/05 
TTccp« TS. Trjj Ηάρ^Λί KCcul ΐτι TTpw- 
τάρί^ου του Tpw-rclpyöQjj api^uipiöuj hq irotl 

(^ί\/ -inro -Γόύ μ.ί-νηΚΚα^ύτο^ -τήζ μ.ί^ 
Ηάρθ-Λ5 τάτ-ρίοι/ύ5 του Ji ΙΓρί^ττάρνου 
ιπχτρο5 TTpiO-rapj^öu του ΤΙόλίμίθ!/ο5• 
άίρ' ού Trp<?(ic«x-ö 0UT0S TTt-rratctöu μίμί)(ρ- 
Τυρημ,ίί/ου (5έ Ji' ώ ι/ κ ι/ η ι/ ε ι/ κ ει/ ό Τρώττοίρ- Ζ du. /^dreiie isf s'rarK-^iairjinen^zö^ai, über der UanyjL Azs Pröfarchos ^icKcr.- 
6 TU. 4rfemidöro5 u^l. Wo nög, ι i^nd iiii_^ , . . Zu-r 5'adu i/gl. /li-cK.f.Pap.y-gs . .^^ytr ο;ί^Γ5ϊ,4^ 
Wöeln^aa^aaalo^ ύΐΤΌμιτ/μ« aa^füKrf t-jiM. _ J Aia. Jdhresz^hl isf alchf ^^a^ aeu+i/ch; 
da ober Ih WSZ. von der^dkn Hdad iif und durch Ho H34, 21-26 mif K/ahi^ch^mlldilciif ir^Ä 
20. JdKr ge5cl-2.f ω^Γ^αι Iccänn, Uf α^κχΚ Wr UsselhiJahr cazwaehmen. - IF zuTrpoItaxro 
w^l.Wo IIB5•, ,0. - Über d:^ Bedeufunci 4^5 ■nrtrrate.ou' i^f Weil. au5 der nöch unpubl. iiie)^. 
i4rlc. /zyr AufscKluss zu^toinnen; jedoch isf mir dui d^iierordm+lrdi ^Ki-jtcrig^ 
Lg5ung dwTexf 25 noch uichf ^dwn^en. Es schein!, dl5 würde Ty^Uoxm einem TriTratciuP/ der 
Bank und einem -ri-rr^icioi/ üdioi/ ein llaferjchied dsmach-ir. ueri 

2β& (iisj (N0I155J 

(^ντού μη<ίί-5 ίτΓέ/\ίύ<5Ίι:<^'θ"Λΐ. £r•* cxurqi/ μΓ|ί5-* iirl u 

τα ντο του Ti-Ti-Aci-jurc»] κότο^ ΤΓίΧτρ Ca) L/Ö5 TTpwrap-J • 

\/ου (ΧΤοΑδΑίμμίι/ο^ TTECpL του ΚτΛτά τ:ήι/3 
25" Μάρ-τ^αι/ μ-ί^ουζ '^μίό'ου^ ctoij K:e<i?ixAo<'iüuj 

Vii ftJi^ -νόκων C• • • , 

υ,ήτ-ί τΓίρΙ τώΐ/ C• . • μΓ^τ? fripL^ 

o(AAöu μηίΙίΐ/οΓ^ o''irAAJ5 έίΡίιΑήμ.ατ-ο^' 1 

Μ άΐΓίΧι-τήματΓο^' π έ^^κράτΓτου ί| «^pck-J 
30 _ ωου ΤΓρο(^μ.(κτος Ύώζν ^ίι/ύμίι/ωι/'Λττο νωι/ί) 

Ι/ΛΤτρο^θΊι/ ^poV^toi/ μέ^ρι -Tfj^ έι/£^-3 

-raid'riS ΐ^μΕ^Ρ^^ίί • • • 

ΟηΧωΖ. . . 

ΊΤηι/ C• • . 
35" τά <5'υι/Κ"[ΐ.νίν)ρημί.ι/Α ii/ixs^i^cxL ττοι/π 

TrapCi^ß^Li/ui/TTiX ■voLS'^i βλόί^εόι καΐτώ^ 

Ιο^ιΟ£μ.ίνού τηρο^τίμίο^ μη εΧο^ττονίΑίνου του-} 

^ß[Wo\\{i^v'io\J Ιν-τη irl τον ΙΓρώτοίρνοι/] 

40 jU-lpouK πμί<$'^υ^ τωι/ T-oO'(Xpj^u(piouj Η ρ i^ixlq 

"τω•:' CTöUTCJi/ TOkiO»/.. . . 21 ff (der uirfereTeil λο,ν Ui-kunde ΐόΙ- noch mehr z-crsVörf und ucri^iichf db der obere.. - 

2.1 (üc. Er^. ist- rcichlicK \^^^, überkaum z.w.j i^benio 22,. _ 2^ /4nf. y iehrzii;.^ ach<ir 

qucch fra^lich^ ob d^r Vaniö- Pr^fcircKos ^nann-l- iA;ar. _ Fro. efwas Irurz:.. _ 26 /4a|^. kou. 

unmö'olichj dakir ilu. Erq.iicr i/ot-iaen Zeilx u-nitcloar. — 2.7 Tipl τώΐ/" Cocur^i/ ichelnf" 

S^cKlicK unmofllich. ~ S^ \huir mus5j jedenfalls m\l• kürzMnojinj acS^anaen. haben•. 

n^iOpi5Xöu Itrupi« £ii/oiL.-. 37^ die. Erq. bildca nur einen. l^r5ucK^ iUJe. erhalfeaeru 

ResVe ■2X4. a<Lu\-<i.n . 

i'CHÜßART 286 ρ 
J54- R• Νο 1)56. 

Pat>tjrU5. Η• 3S cm. Br. 23 cm. Aus dir Vapuruscarionna^ i/on AL>us\r el tnäläci. 
JiKriff van milflerer {}t-Ö5se^ mif oi-arlccr Wei^un^ -iur Zusammen z.ieUung^) dalxer 
ifelltn 1^)415«. wrideu4lich. y\uf Vecso Ddrlchcniurkunde aus dem l/. Jdhre.. ΙΓ. Jahr 
dßi Au-Gus^us. 

Jarleheniu rlcuncle. Alg)ean(jr'Lgjx. 

o\jL60L τώί ίΤΓΐ του tu'Tqi «υληι Κ-ριτηριου 

ΤΓο(ρα Ιαίύυ ^Ιουλίου Φιλι'ου ical τηχριχ NÜJu tuc c 3 

Κ:λ1 Trjs τούτου γνί/αικύζ 7.ωί(ίος [^ής icäl toOj 

μίτά κ:υρίί)υ-Γη5 "Z-Cui^o^ αύ-τού ττού ^i/dpos• Xcs-pl TtOi^j 
(JLS<5-rcxjxiwc<^3i/ (ίυι/νωρούόΊί/ ö'tx ΝίΛί'5 krocV Z-Wtß κιχΐ ϋτιπ 
E1 f η i/«iö5 1')(£ΐμ impw του Γλιμ^ Φιλίου Jai/aiiöji/ Jlcx tij 
ViLpü5 k:at JloC TnJ kxXoTöpö^ >Γθλλυρί<ίτι:κηπ TpiXTcijjrj^ 

C^TOj Hröi/j Kral arö Jwd'sii^ ΐΐ/ μ^Λν £^ άτπ? νονμϊ^νίίχς η- /j^^ 

ΜενιΙρ τον i\/io-cu}TruS ^Γ^\ΛΓίκo{ίL•iz<k-voυ εχ-ου$ kc<i-<5ö(pö5, oi<iöu-ct.[j^2 ^^i'y^l j 
KTo^.-^ lh:a<i'Tr]i/ ^μ,ίοο^ν US" tö τρο^Ημί-ΐΐι^ο^ι/ ici:<|>aAaiöv -rf]i/ Ittl- j 

(^iSajAAöudOti/ Jρcχγμr|l/ μίαι/ i^Tckicr^J^ μη^μίο^ι/ ΚοιΧή^ \ 

cάpnυpΊύu ()ρο(.νμΑΐ5 Ικ'οί.τοί/' ό}'()οή^-οι/το(^ τΛυτιχ Ji Xöt^c^Dii^J ί 

Colv/jiu lcpL<s'ito5 J^oCL TRXd'qi ai/TLAo|'(,V5j ίάι/ oiTLucK TWt/ ΚΛ'^"^ t^ tr^i-p^i^J 
CöJoViWi/ icöiAai/wd'L^ ΐίι/Λί (χύτού5 ρίκ^ί^ίμου^ μΓ| «ι^ο(μίίι^ακΤί<5 ' 10 ν' *—- ι ι/οη. andrer Hand a\s dixUrhc.j i/or μ^ tnÖol. Weisse mehrcK ßsf.abqerieben. _ 2 vßlMo 
ΙΟή«; ιι•24. 112.7. ii4S.ii4£.- 3 Niloi isf i/tell.idfcn.-f-iich mit• tlern Niloo ι/ύπ N<? l/2z|.^ danaiväre 
toC Γ^^Ιλου^ •ζΐΛ.€το•- 5" Eh.de 6c\\\• unskhcv j ijmn icod ^a,a2.eaa,^eicKricl)eri h/arj Icönnfe 
man, TöO Κ•ο<ϊ.'Γ<ίΐ(!ΐώροπυ Uiea^ u/o\jex jdocK am Eriile uaerkUrfc ^sfeHeibm iVtir^m. 
Erwarfcrv .SOÜfe mata τώΐ' TpLWt^Xtpd'ww' i/ol.Z.ISj aber düe. Resfe iKmmen niVKI ddzu, - 
7 Ktxl trL isfKdufi^ Uerbindua^. - 9 i/^l. f\iö \\\0,iz. Ii?2.^i3.„ \o h'inhr Ό^όο(]Κο\ταχ. ßerinße 
^borea^ diÄ, wohl oKnjL D^dcu+ung siad• - ll-fF ν/αΙ• duz. ηοη^απαΙοΦί urKr.Mo luSJ. - l^iriid^r 
Hilfe. 50 2.w,Siuuv»i€.n.aÄ.-z-önÄ.nj da^i eine. Λ£.ηαΛΛΑ.ΊΤαα5ίΚ:πρ"Η"ί7(-ι nicKf möglich ii5f; «rkennlmr iif 
hutr eiri2.«|fu.5 j dqiicibe. dil4- j'rtr Z/,zi, 24. öhnz Anaioaltn war«n ^lcl-ui SfelUa nicUirlesljur. 287 r τ^οι^μί^μ^ρι«ί'μέι/ί;ι/ rtuTuis ^pol/öl/ 1^1 d'ui/i;^i<r^L μί^ρι eröOj iKTTicTaL 

,20 t3 üAöl/ K-icpaAaiöl/ η το 1[ί/ο<^ίί\η^η<^όμα^οϊ/ oö^i/ qjfxLpjAcQcX 

I impaj^pij ^Λο< του Ji Wipir^^^öi^JS ^^iuov -νουζ κ-(Χτλ το (/tc^ppc^H^cPi τό kol^j- iJp(άχμöυ5•J; 

«urofyS Γάν/τωι/ ici;lViripj if ^ίκν^ζ, kwt μέ^^ριτού JuuAv-rrjcrocL /λ^ fltCi-aLj 

215 (λντοΐζ in-Lfpipeii/TTiVTstj μήτε hrcK-oxtpioj/ni/ tri 

μηό ίττ^(λ^νλο\/ -coirou μί^^'ίτί. ΤΓρ05τ-(χ^μ(Χ (ριΑΒχ3ΐ/^ρώτΓων^ "ίϊ Ipmcrioc^ 
μΓ|3 iTrMAArjv/ μηίίέμίαι/ <AirAw5 «ί'Κ'ίτΓ^^^^ ί| oij ΐάν/ rpö5-;(^pr|d'6oi/rcXL 
IdTTiod'cxi/ ακ:υρο(.''Μι/ Ji Trpo5o<i:'li/nvcö);^o<<5'Li/ ύΐ μιι/ Jüoj 
τών/ π-ρο^ι^ροτμμίΐ/ίθΐ/ NJtAos καΐ Ζίθΐ5 (fvc^^ laj^arrliouL ixw3 
30 Σώί^Όυ ΙτίρΛΐ/ Joci/i/ou <i'UL/^topr|(j'Li/ Jiarou <ÄuruG;> icpt-rr^plöi; | 

iKcxroi^ iLKöii'CLj iii^ÄL oicicujpöi/ T. . Jioc c• ..'^oyo , 

tCcKTOu Ko(L To irpoV^o 

35 : ;•.". 24 Lesung ^arix uaiicherj i/^l. Wo 105315"^. 1147,27. fl ^1,42.. _ 25" Ende: hurmuii 
efwas /Ähnliches wLe I05'3 2r5-{f ^e^fandm k^iben, licixiicöV ο<|ίύ)μο<, Aocitcr'jv/ Aj- 
i'l^'iiod/ oder dr^l.- 26 ip^Ä(rt(x5j \(XS dea 5puren ungefähr enfoprichf, nach^ 
/05"3 ITj 8 } der dorf ^gebertc, HmweiV auf ^uLpj^icrtiK \<,{ sicher nicK-l-nchliV, i/i.clniehr 
dürfle aa eimin Erlass zw..fiun5Ven der /Irtei+er zu. ilcnkrea iein. l/ielieicKf wurde^ 
dadurch iler /4rl;eifer \iir 6ηΛ. ^'u^e Zeif^ eW dLe der Ernfe, der i/erföUuaj eni-- 
zojiJij oder du P/a'ndu.n^ ^uoiistr Arhe'ih^r'ah uerbofen. - 2.x i/ql. löFJXis^:- 
So o(> «uroG geschrieben wapj irann ich U'i der Zu6ummzn-z.lzhu.na der H^f. nicK-i- 
tn\-scWzldm . _ 3z jf HLur 5che)nf 1053 ΊΓ is ^ n/chf ^je'ifer zm helfen j öIjwöM der 
tz^aalcenjanj un^f^ähr gleich sein tnuss . - 33 Ic«xl To ■rrpö<i'^ » ^^uud 111 Ζκ- 
ICK.af4•"?• TTpiiiiw-ITroi/ pdisl- noch uiel weni^r. _ 36 es kann ά}ιοΰμ.ί.ι/ dc- 
(^$\anacr\ haben.- Das Jiajrum fehlh 6CHVBART. 288 93 R. Ho \\5j. 

Popurus. H. 33(2(11. Br.iScin. Au.5 λίν rapuiuoc^rlonnad^ von f\husir dmaldq. ScUn^Hjui 
Nu KZOj siclleni^i^isi sVark bi'icKÄLitcjtj uon ^len erolen ^Zellen sind nur Res^'c erhali-eti 
und unfer Z.2^f 15! tlLc öL)er€. räser^cfiichl d(7fl€:sbrun(ißrt. Jedoch jvhl-l• von d'ir nnh- 
ö<^λeL{■\■ίr^ urkruncie vennu-Miirfi mchf ut^i. j ciu2.am unRren uacie iie^ vlaihes ^ichr hären 
^o^rlnspurtn aü.r|feii zucltier ztoei-tenj aänz-lich u'erlöre.aen urlcunde. φ^Ιπογ^π. 
/luj- 1/(!Γ50 nur ύαητ- aenwajL Jchnp^reo^-t 2Ό. Jahr des Auciuslus . 

Verkauf eir\ga Booies. AlcxancirLeru. 

T[:«p« "ν^μρ-^ι^ίου χύύ . . . KoCl "τπχρΛ 1Γι/^<ΰέρώ-Γο5 τού .... 3 

Ικσ^ΐΎΐίό'ίΥΊουζ -του . . . KUl1TIt2« ρ £1/05015 Τού"ΤίϊΊ.ί<5'ίηΰυ5• 

Trjiyj γί^ονυΐιχγ [;li/ rwj _^νΛ 

5 [TfjrcajPTij c K'«3L[;<5O^jpö5 11 pxui/L i}} 3 Ti.Ti/fcpip6X k«i 

ΤΓιΣ<5Ίη$ |C(XL mTilr5.o<p£i/ipOL5 "IfLid'irjo^ Tröcpoc xou ^/Αμμωι/ίου «ρφυρίου dpcxv^c!,5 


Tcuxicot/tix Tut λ; ί'Ό rivOi^j3 
kvoi<^iiV έΐ5Τύυ5ΤρίΓ5 (^ui/vwpni^Li/iTipL μΐ(ί''5οτΓρΛ<ί'ύχ5'Γί:φ5 urra.pvoud'r|5 Λυτώ 

Υού ΤΓηνώι/•τ"ρΐ(χκ•οι/Γ(Χ -ττίι/Γΐ-τΑάτου^ Τη/ώι/ Σ/^^,κ:«^ k-txra J £^Jl-^f^plx 1/ ö'ui/^wpndtLi/j^ 

ΐι '^Άμμοι/ίο ι/ [ΓΚ'ομί- , Kar» ι \n'pOx-tK<:''MolALi' ^ vor 3ΤηΟΟ eiriLflj?. unbeSTmim-tc Jpuren. . J)Le. Erq.jolai nus der konitrulv4-ion des ύαη- 
■2^0.. _ 5" ;4n|. die Spuren basien am cheolen noch zu xjrap-rw. ^ l/c>r ύ Τέ. uabesf. Rcire.- 
J)a düLfoUönden N^tm^n im iWfnindlii/ bleiii2iij wäre clw^L• ilAnrpo(dll•/ zu crounz-C/i. Jc'iiocK 
lörderl" -^ojf ein radierendes l/crbum und iclzf i/ördu:. : ί^ημτχίι/ίΤίΧί . (ifcnLidr Lsi d(i Ufk.'• 
5uli5-}-isdh nicKi in Ordnung. _ 6 düi Mdinen 5ind "in dir l.Ciund zioei-felhaff. _ 2 μιο'^οΤτραόΐ'Λ 
isTnur nöcK durch RLond. DE 1164. Uat 16^/F Ickui^ kJo e:> uUlch^nlL• Von einem Schl^z adij uV'i- 
dorf die Anvn.dazu. Xbi4 wuiHur dn-lf einmdiidX ZdMurid ^in di^ ^'i'eife ^üaderfiöl'i'^r Mceiiz^fi- 
lund.l)cr εΐα^η-Ηιοίΐβ Inhnl-lr der Urkunde, bcsleiihm dir ^ίό'υότη^ο^ο^ΐίλ und Ivomriif im ^/isenlic- 
cnea qu-j'^inen l/erkdul iiindU5. _ ^y/^ _^υΑπκόυ un^iclier- μ/ικ-ύΐ;•τ di-(Sij;?la5sen. _ /ο'^/ΐμ- 
^u^Viov άus^^μ.μ.ΰ);/lD5 'Kbrr.j [/ύ\.)coμι(So{μί\yoS u.dic kbrr. zu άι/ήι/ίΐ/κϋ/ in /I2-. n/erte. 289 : -„ \ 2- (33 R..J (No iisyj 

fKtlWt^cxU^ _^_ , ΚΛΡ^^τό ύ,Γ^'γΰΓών/ toirolcrj^-iV, r,'öX i«röu5 irrl ToLj^i.• ο '/Ιμμώι/ΐο^ ^C5-^-öμicίΊl•(-lι/ö5 ir^p^TöU liv'£cpi.pw5 tccxVIITiolqouj raj• 

/löLTr(^cc53 
ί T^m-'J J«v/i[uu ■λΡ|Ί>(ρίου] (ίρο(νμΛ5 ö ιτΓτΛΚΌ<<ί(Χ5 TpKXK-c^iAccx düo καΐ-ςουζ ρ^^ιγι^μίνου^ 

C . . • • • 3 

ro irp ο5ΚΓομί.^ 11 1^ KoCl ötl ik\/ \fiXu><fi <iv\/Ti\ii\/j ο{οτο^}\ν ΰί 

[μ^η^ητέρου^ (Χ 017601/ p.qj'o(AAoi/ ύττιρ αυτού pqdi-CuOg iTiAiuci'id'iJaLTripL 

κΤΚΓομΓ. jiu. . k-ÄlTwi/TötcioVj (1)ΐΡ)Λΐώ(ί'ίΐι/ Ji r<x Juo μίρη τηκ <5'ic£C]cj)r|r5 j 

Γ 3 (ίυ^Ί τπχΡΛνΡηρίΟν ^Tmp(KTroJL<fri05 η νίορΐ5 -νου icupiA' iti^oCL 

5 πττχ «^υ/Κί-νίορημίι/Λ itcr'tv/S-Lk' xöj k:ic|>cx.X(XLOv/ ίί'νι/ ημ(θλί(χ cKc^lTcx |U(xf)r| Κ(\\ 

οατΓ(χι/ήματ"ο(3 12. du. kbrr. cr5chän-|r eker άι/ίΐ^π i^c^vii/cxL als k\/iV£^\cuv zw. era^^Utx^ t^fciber un- 
Aivailch. _ t. Ti-r£(xpii/ipöt5 tote. e. _ I3 iier KiacK+ra^ tiUr der Zetk^clieinf zu - 
nJicKsl aM.f -θίοΟ ■zuführen, tOcis unmö^Ucii i^tj i/ielmekr ilurffe> iiüi i/crm^^jk ^eiUe- 
6-l-Lmrriuhu^ darin ^-fecken uaJ 'ö^irrj = 5.15 f^^övou ΐττ] ii/|/Z(X (jemeinir ^^ια^ i/^L. y/3.- 
lij. LTu'i:^ipioTu5 . - IS" kiri-hir ci^oCV^txS ^ri ύ Oyo'i'jj woliL Jcf-ireibfehUr. - 
16 μι<ίθοτρΛ<ί'ί.(Χ5 ^iLmm-hztoaf-^cKlechf zjxcien 5burenj icheial-d[;e.r uniyerm^Lciitck^- 
^ijC. Spuren wi;er atcopou^' iinci WdKLnu^ iu.rcK AWrucic efifolancien. - fccxL uöfTuifjoiLU 
is-i 2J^^r oclvin. _ 2.θ ^m Entle d^faz. ^ηη<μ JcKri-fireslu. . _ ZI o^Orö-^li/ sehr 
unsicKir^ na.c\y Ji efwa: pq<5'o(uro5 "Vl/^p.ioi/io^ Ιττί- -zu. er^an-z^ru.- Ζ2-ί.μί|- 
ii.Ti.poi/. _ 2z/3 efwuL TS-pl cöu ^Αμμώι/ιο^3 icLtcoucLciraL ic^cpocXociöu. - 
IG i/ermU-IKcK. 5cKlos5 Iüe.rmi"t• dix lirlcuncie^. ! SCHUBART. 290 135 ^ ^° "^^■ 

f^purus. W.ljcm. Er il^sarv. Aus der ßjpyru^cdrbnna^ von nhus'ir et mödäci. 

I! Jchrlfl k)(e Ho \\2.0j z.Tdbfljerieb^n. D^i öber^ J)riifeL der 6d\re. futli^ eine un- 
Vi? Ii5-f.it η dtuX ÜrICuncLi υοη d^rseilcn Wandj uom ^. CholaW desseWyen Ja^resj 
auj Rekfö /^ö 1(72-. 2Z. Jdhr des Auqu6^us . 
Abkommen üt7gr i?(Icl\ ( j<3l;g- i/erpfäncjefen Ackrer^, At^^-^n'^'^'^ru-• 

ή ICöpi/nC^Uj Η:<?/χι<5ο(|Μ.ί(ι^π3 nui^k roißf'OJXov kO^vri(\[ovj '^^ockiov ii/ μηι^iL'/J oktoj'~ 
5 ^JTo XoL(aK-j τον li/£{<iVw-ro5j K-fs ^ kcAi<^(<xPo^) «5 c^ti'j^LAi^ii.j ^νΤ<^5 ^f/^(ri^,^J 

'ΤΙτ:οΑ(έμαίΚ•ού3 h O^doriKOiyrxx) o{tok(ouSJ ίυι; ί,ω^/^'Αι^ 

Aöyuöu χώι Kcx ko<;L[:<ii'((Xpu5ji11o(ui<Lj Yr]VUp^o{yj ο(μ-ΐΓΐΑΓτιι/ api)[;up60i/} 'irii/r^. 
η u<$o(L i(xv/ cOoLi/ infL-To UTAjioC^j η £λoiτ■τoil•'j ίντοΐζ too^iSOiöii'' Alp£^5 ^ ^i-.l^^^- 
10 -θ^ι^ύ u.i/LdVöu Tipl Krio}X[:ilCK)3 ο^ολθ'ιι/ τυύ τΓΐρίτ•έ.[-χύ<Λ:ου ■r^^5^E"rΓΊΓ«^r/ΛJ-- 
pcLc^^ τον ZißiP'i^üTö(ujj (il•/ cxWs'nri/L«u (]LcKTn(5j <ir(ijnvwpno^ii05j οΓ|λουΐ/-αχα^ 
Kcxm H-n^C^vO ύτί^ρθ^ιμ.ίι/φ IJ(i^ Jixou Vpo(i/ouj ii/dr^i/TöCsj o'^CUAdj μη ixrrödiJw % ixx ÖI05 =. Aulu5 i/dl. diu. ^cKreibun^TiioAAiXj VesscUA^j Wirrwis ^'jZFz An\n .2 

3 μητρΛ<3ίλίΡύυ pdSiV 5chlechf zxx. (Jen ^pur^n^ digjql. τπχτρΛ diA^iOUj Wu5 ül'eriiixr 
toeojin iles roUenden Mdfneni kbum moqiich 15-V-. — κάΑΑί-ου So au^ uimSicWiirj olr- 
ule\cVv em r'6mi6cWs.r^ Qiini'ilnamJL ■z.u erwdrlcn wäre. — 5" eher ουτο^ als αυτΓ]._ 

^chu\<iner (ilLc 5" Aruran^ dli 5icherhei-t• fcr c(d5 DdrJeKrv ^«sItj nach AbznMua^. 
cier ^chu-lii SoW Sul \rüc'Kaar\aly o^mdchf Werdeix. _ y :^ιτν Κ"ο(ΤΓο(Αοι^εΓοι/ v^l. 
ArcK.f Rib.T'61 f-- - ^0 zu. Ares - i)riwri5 i/cjl. Fcip. Lcuil. tl. <:ol.2.. - 13 l^rr^jt/unc/ 
IcxuToV/ erklären s\c\\ daraus j dass de.r 5^}i-t dir <^t> 1" V ώ ρ 1^ <$^l^ b^ide. fCon-frabenr^rL 

fr 291 (135 KJ ^^^ "^^'-^ 

\5 iwi TovTipvj od [jAiX[^c\u Ιάι/ öi. K'cxl-rioO^'COAou ίχ'οίμου Wflur^ojj 


ΛΙΓ0 Του i/u(i/j 

köpi/nAicx'^wl/TLTrcxpÄ - Tc 


ττωι/ TjTCi^TjL Ητα 


iG/y ι/ύΐ. II2.Ij2g||^ (K/o Z.2S Wohl (PopUDl/ Ikcsi^ii^ z.u Us?n is-lrjj z-u erujarUn. 

/venn ncVifiq/j 50 lif du lvon6-lruKr-f/ön uno/niM>L-j i/i.cli^iclii- iJdr iirc töi' lttö- 
ypxov/ (^Oiicr dröK) ίχΊ βΑο,ί^οςί ein Q^\'a.iA.^idir nechhsd-^^.j azr ^esliaib \ujr o\\nA 
(.nhv reckin de. Änderund, ikbarnomnxAn i^)urA<!-. ^ zo•^- V^i. 1/2.7^ as -j^. - 
25" iU Oß-t^ohnWchs. FormJil iKTiViii/ Tou trapoc βσάι/οιζ-πχ τά "Γ^ P>A«ß>n Κγλι 
d«Tr<x\/n jU.o^T(X läs^t :5icK mif iictrv ErK'can l^zvren nichl- 'ZJ>i5<ammen orin^o^j SCHUßAR,T. 292 5)1 R. No ιιζ9. 

FcipuruS. Η. 33^5" cm. ^r. /12.^ 5 cmv. Aui der lapuruscarlronnaaA won t\\^us\r cl mö.- 

cler5 der erilea dcK-f^-eKn Z-ßÜen .ίο alHöLruben un<i Verwrscki^j cidss iluL J_e- 
5wad^ i/ieifd^rh üdriz. u-n^liUer Lleibh /4uf l/er^<9 Reif«- ιό η tirfcU/ncieri, dnijner 

lIpwrocfvwL -τώί. srl -Γοΰ ΚίΡΐ-τηρίόυ 

ΤΠχΡΛ ΤΤτΓοΛίμ-Οίίου Χου~ΤΓτολέμ«<ον -^A/ivatiiJj 

k*(xl cFjÄfo^ Ti.uo'ijj.ov -roy 

[Ζΐυ\/νΜ(ΊΪ Ζ.ώό'ίμο^ <xl-l 

τηι/ ι/(;)μοΐ;'' Κ-Λΐ α. χου 

Κ"αχ<Λ C'CiOi^ ^i-rc< <:puaAtXK:h5 o{^'L^Vi[A.i^V 

(Χύτού ΤϊτοΚί^αιον 'ViXS φυλ(χκ:ο<5 του 1 jm Bnzjdnen jüifü^erdll i>cnki<ar, aber Im Lranzea di5" sicher zu befrachf^n.- 

3 nurduf i-ruriil des JnViaüs erlTennbar. - ^Un^^t^i-iuri Re^f^ i/orhdruieM.- rEndg.•. ; 

deu-f lieh nur «in Jchlu55C Λΐι öder λέΐ öder dit ^d^r o(<3lj jedöi'H bdS'sf aii am besreii. I 

J)d nun udcK /iZundweotn dei feiimfinKdlies in den er^len Zeilen du Mermun^ des ? 

Qaus 2.U eriodrien iVlj ^chein^huzr der MaMue WöM moyicKj cKit- weisf auf den Mine.- | 

UifcSj ^Jöbei dÜ^rdinds ein :^cKrell?|ehler U(irtiA(Un mu^j're. nivovi(fiov (if unmo^- 1 

UcK^ ducK Σ,ιθ'ΡίΟίί.τηι/ b(xss\ aichfj alle αΜ.]-ΤΓολιτη5 cjuSöjeKenden MamcnÄ/ieiden | 

aus. 5lehl Kier der WdnU,5i3 A^är«. \n Z.4 eiwa c'ux.iijtx/uii/ö^ i^der ύί(Κοίύί^μί\/ο;^ zto j 

ercjänzjen. Jass Tiöotmos nidi^elwa em Wnkrbedmier d<t5 ^fra f ? <i/n k\- (Vßi.EaUllLjZlJj '■ 

T-acj-hsicWif ^A-j dass ernichi Voraancjir <ics rio\(imalos isfj betJeiof Z.-iO; ddJier 1 

oigibf nur übtia^j Inihtn mnan zeiiweiNVn ]/erTrc[cr zu ieHen . jjemnach Sickerr diiier I 
viAlrda den RöUmaiö5 ^^^Φ?^ /InSbrüchÄ.^ dut. i.fwa üias dm AmL•l•ιanάlur^a,>:n des 
Tjjs'imoo Keri/oraiien IConnfert. - &ΊΛΤύίνμίί/ο^ νταύτον \CannlcUr{\cycld'i.n\-\^i~ 
T-iet-en.- "g Anf. yiell. tcoit^^ da du. \Cona\vu.k^\on a'us emp[i€hifj dann unliaumrae. 293 c<uruO \/qiA.qv kral \-]όνοΑΓ^μ.ίΐ/ο^ Wo 
|k οιουθ' του ίΐ;'ί:[:<^τώτο5 .... "^^005 ICocl-:i 

B| </ocPo5 iW5 Xötc<K• -τον αυτού n^jTouj' [ς. . . uj 

Ίί" TöO TiTöAip.<xiöOj ΙΛ.ΙχίΣ<^ϋΐ<Ζμ.ί\/0<^ όί^ 

τΓ|5 oVpcxxn ι^ί(Χ5 (Χ[:ΐΓύ του Xöiak . • . J 

_^ [: JiOO tKTr/\q^fi6<5'<x5 C 2 

W' [. . ' ^erinajLJchrifhpuren^ iOiv Ji tl^ i/-3 

K'Ccd^f] τώι 'Wvo\i^x<y!iU)[y] Τημ/ l>fo του] 

20 'Ζίϋ^^ίμον ösTif -tbvvcoy K£. • • • 3 

IpmTrjcxi/ grp του νιιρκί^^χου c^^-n\<j^Li^3 
Acx.fecow' η ixii^ov EVi^pf-i/g c^qi/o^ ώι/ 
αυΤο5 ο Ζώ<5Ίμ.<35 ujrncfvioAtjriXu η Ai^ 

2£Γ Ζ60<ίίμο5 i.d'id'vTcxu «1/ kcxl 

Ι\κτίί<^ί^ τίοι lϊΐro\ί.μ.&.ίcΰL ο i<xi/ Jl^ ο<ύ- 
τοι/ ρο(ρ>η rj irpcx^'^tjL <<ui/ ι^ριολ[ο( .,^^^^^ 
iCfeCL τά |\A<kftn tfcxl JcxTTiXt/n ^ατ(Χ καΙ ^iirLTiu-Tf 

3ύ |<J>-S1X^^^^°*^S "CqS •ΐΓρ[?χ|^^)5 ρΣΐί/ομί.»/κ|5 [TiOL] 

WvoKi^.a.LCuL Ε 1κ:γ C• •3 ■ • 015 Ttx Τίχυτ . 

ΙΙκ: TL (Χυτού Ζ.ωόΙμου Κ!χΙΙκ•τώι/ ίύτπαρνόι/- 

Unleserliche.. Resie. Ae^ l)aiums. ¥ .JÄ^I 5CHUBAR1T lA. Ende 5cKeinf qtoWulvin. -zu sein j oL> 8(ι/τ[^ iil: icKr zw . - \S ps\)*i-(jV(xp.ii/ö^' uu{ 2o5t- 
mö5 \>fzar^jn. pciisf 6e.iser αί5 |><LvidTocp.ii/uu zu ft-ölcmaio;?. _ Ijtüu n/pop'jou licrAq- 
pw\rti/[7ru5 nicht- unmöglich. - i//^ i$\r i/iell.:zu er(j<ijri2-en•. TTOpiliciArcxi αύτοι^ οΟΤίρΙ^πν- 
^Γτίΐι/.- 13 TTjiy gi:nzuniiclur.-2.ö τούτίοι/ flanzuniIcKßr. - f/acK^ /vHre efioo- i<'pa:£iiwL; 
Λ<ί'μ•ί ι/η 1/3 möglich, - 21 ζ.ίΑ.\ηί\^ι<ίμο$ i/o!.*TeL>f.X3l5^ π mif"/4nm. und r.G-is5.iI Bnl.- 
Ι^ίτχχόΊι/ Αοίμβάι/ίΐι/ J)emos+h. Ί8^246. - 23 l.vwn<^^6\riTUi - 24 demnach hdifc <ior 
^rdfeoi- duch Ulurdien zu. lil^fcn.- ^emeinf bf e[i^a•. 1ι^ΤύΤ5ΤΓΪ drpcM^j^i« άι/ηΚουοΊ; 
ol; am EnJe-üt^rotsch neben Wdr ιΧυτθ5 Oj kunn icK nichf ργΚόππαπ. - 2.£Γζα en^i^rfen wäre^ | 
6riuvi>i/ö5, ■^V0Vö5j dllen falls Ιμ.α)ο(ι//}5. _ ^ If ^lie ^fcKlus5pΓmel enl^prichf derzurSicki- 1 
fwnd^eirves Fürd^a üWichenj Uöi.No ll6Sj 14.- 31 clcr5<rKlus5 cIlt Zeile scKctnf nicht* | 
üuidjislricheru 2.u5eiru-. 294 ll5"f^.X. Ho II Gö- 

jaouruS. D.3ycrtv-. Sr. IZCfn- Au5 der tdpyi'Uscdrf-onndö;?. Von /\lu^\r ά ΥτχάΙάα. 
lierlexf ^lehf auf dem^elUen ßlci#e. unfer Nö 1112. und "isf i/cn derielUn //iand 
ψ ö(25chriel?i.n. 26.J<ahr dei /ludU-5TW.5. 
HaacJ^chgiri , nlgx<indr'ien^. 

^ΤΓΛΡΛ Ιιιμ.οκ•ρ(χτ"ου5 του^ 

j^Hipto Τχι^ύ^ίίλύζ 2 ~11:ΐμ<9Κ-ρ(Χτη5ΤΓμ-οκ-ρ(χχου5 ZrrpoßEUo) 
"Ηρων/05 Ι^'σ^ΐ- Φίλή p-Oi/L Σ-ΤρθίΙίίΑοι; vo(i.fi,(;Li/j. Ό/^ολύν^ώ |^n[:T^ij 

(χύτ -oßj ^rj-r'äX\o(yj vwio jxov pr|(3i.(i/(Xj 1τΓί_λ(ί-ύ<ί'ί<ί'θο(ί3 ?.cp^ ύΐΛά5 ^ΚίΧχΤάτΓΐρ 

S ^UTrip ώ^ϊΐ Xtpi. prjdil/ößj octtAw^j ii/Kp(X7r(-ruuj h (xkpcÄ(cpouj η ύώ^ιλ^μΑΤΤο^) 

^Csj iv/iG^r^ö-'qsj q^ipc^sj C :i 

^ΰίΛτρι/^ Τ(χρίυρι<ίΊι ^rιόίμ.^.&■ η Υ6θρΐ5Χου irupicx. lli/cxl ττά ω/χρΑο/Εη-α 

^ίι/Λ εκ•τ^ί,<5'ιιί5^*Κ(χθ''ύ ΐ(χι/ TrapixßcXLt/iOL τό( τ7^ου3 ßA((x[?)m 'k«l db<"ir(cx νήματα] 

h iJ5.YiLP ndi. KV ρ ICK ^όΤί^. I der5cKreiber b^dd nn zi^er^sl• iVrlümlich 'tm b-tiÜL der <5υκν'ώρη<)'ί.5.- S-TIipto- 
tcf<ATn^ isl korr. dusn7i|-^(X$j <{e.r -z.ua cho^-lcjin KurzJortn. Vias '^zl^^ besonder5 deuf- 
lichj duss der jihreibir du. Leu-irc oder Menicisf-cns den TTmok'rai't^i DetsönllcU Vursidrt 
hälfe j au^ au frac^ncicU dem Hc{m<in friiiell Cr die. /IrifworttTTn^as. - 3 da^ dem ΠίΙπ</-ί' 
Scnclm, i/orausli^uindt \\^c\rι\rsm^scl•ιäf\■ wird nickl" erwcifinij k/i^hrei-id ionsi" dcm!eicK<?n.£r- ί 
klÜrUn^An ein. den l/erfraa ^clbii α nö^hdnuf werden. - ^ durck A^risf ein UuersVricIv |. 
aezocjtrij derT'her5kllf •. JC7^° - Fnde•. wakficKeinlich deri^f- der S'cKrei ber |äl5chli'ch auf Ε 
iCtx^ocrip W OLixriS• - S io<i/ nur dnu;icicuVefj τπχρίχ undeuflich . SCHUB/^RT I3G 1/ No llGl 

lapurUs. H. I3j5"cm. Er. ycm. nus a^r \ab\^rus cάt•l•onnaάJL Von Al^usirel "in'alaa. 

5cKri|f U}'uL aiA.f f^e/cfo (« Wo /09_9J . Π)<χ Ddf ief-ua^ i^f mVhf qdnz. sicher 

es 5cKeiri-t-j 7. Jdhr des /4uuU5fu5. 
Var\<i\\ns Urkunde , yAleyandrien^ wie U€rr£^ f( 295 2_ Ci3ev:j (Mo iiGij 

QerincicJpurerL elndr ^dtx^. 

fFjiXPix ΊίτοΧί μαιου χούΊίτΌ[:Αιμ.(χίου 3 

thcjcxl π«ρο<.Έρ|-χ.(χα?1Αύυ τρύ TRpciöuj 

5 Ko:s ^Avoi^^oviKt^s "c^s ~nXp-: 

ΥΜροΐ3<ίΊι^Έρρ-(λ<ί)Γΐ-λο^ hrcxl 7\y"<X^oi/'ihrn3 
ivi/ TraP« ΊΓύύΊΙχολίΓΐμσί.ι.ου Joci/nöi/ 01-3 
ά YL^o5 1^ o'lkou af ι^υ Γρίου h 3 

Trj5 Töu /Ληι^ο5 iK^n.^'-röUj καΙ oc-rro-3 

ZC}cö(^i{/ ii/ p-ncTiv/ ε? ο^ΙΤΓο . . . . t<3i3 £i/£.-3 

[■<^3χώ-Γο$ ^ ^ k'ix'i.crcxpcos JLJJi/ri5 -rji/3 , u/^ ^ //3 ^^',(2^■ 

μ.ίi/ i:oKo\/ ΚΓΛΤοί ρ,[ην^Λ ΐυχάκΓΓίθ53 
1 5 "^ Τΰ όί Ki.(DO{\(XiO)/ sS^y-rco ίά'ν^τίΟ μη -J 

Vi o(i/su τΰ<ίν,$ υ^Πifθ'ί^ίto5J η "^^1-3 

ViXL Λυτούς Trop(xvt:pnpL(A Λν^ωκί.^ου^3 

KOd <^υν^ινι<ί'\ΓΌ(ΐ Γμίχρι Χύύ 5Κ:τΓ-3 

</(Χΐ χο μ,ιι/ dai^npi/ <5υι/ ΓΐρίύΑίοί3 
20 TöU5 ö£ "Tötcous" aDrAö{)5j ΧοΟ οέ] 

το Jiocv-pcx^/AÄ C'Ci'i^O^^ ί» ^ "^~^|S3 
Tp<x^iW5 νίί/ο[μίΐ/η$ ™ lFro-3 
£λίμ.2<λiC^ iKTL• iTCuU ντΓό^^ίων ow~2 
2S [7Γ<λ)ν/ ujWnXii/^uzcuV 115 itcrL<<LL^3 

tKoCi 13^ W05 Kwd 1^ ου h\[/ (xuCrwi/j o(ipfj(TiXLj3 
]:h:i^l i]hrTi3i^ υτηΧΓρνόι/τΓίοι/ <χυτύί53 
I7irai/r360V' lcc^C^c<Trip i^öLKqS ο(Κ-ύ-3 

j:f6Jl/ ÖU3^A)V^ KTixd ώΐ/ ίΟ(\/ £ΤΓ£1/£ΐ/-3 

30 ΐ:κω<5Ί TrLdjriioiIt^ ■im<s'a)i/ (ί'κτίττη^ Tnx^^nsj 

ojjuretx einer ^eiLe^, 

I zur Eru.der /4dre5se Udl. Mo 1059 ληηι.Ί. - 13 z.^i^il<?u-i-iicKj jV^öch Lsl-niciilaanz Ju^i/e^iilos•- 
^erij 4d55 ein ciidif- Jiaran m^drünoffs I i/orfiiriiino^ Ft5<r iz. würtjc Nö j/uG i/on iler5(fii??n ildfiti 
^['rerUn. l/^l. I039 /ΙηΓη,-ί unil II06 /tnm. 1. ^CHUKA^^T 296 arimörkelf f 5cliri|t_, du 5i"cii Vt?n diu Wänden der ΰίπ>^*:η J^chrei[?€r c\\ara. \^hn5^!sch urrhr- i 
6c\\nc\d. E'^cnlümliVli iifciü Au6U65unu ?\n^c\ner ^uchihb^Hj ύΐ^ nlchi- durch Zusam. 

^cn-^UUutxß odtr Abk'iAr^U4n^ ^rklari k)'trd_, z..B.'Z.j^S.G._^. n.iz.is. Auf Ucrou STcht 

Nj 1153. t+.Jdhr ^C-s /lucju6-kLS. 
JjorU\\n6 Urkunde, AlcyanArien. . 

icoptou -Γί?!). .. ^ui/j(u)pöi;<iiv^^']''/lfi<rr^KrAncA ivod Tpuci?«i.m '^ηιι/ ΤΓ5<ρ<Λ -ΠίΟπ 

[ZiOö'iTTckrpouj o«t/nOi/ c)i<avioco5 ^J d^^licol» (XpKu(PL0L>j~iFröAi-3 : 

μαιι^ού dpo<j,/p(X5 VtAtoi^ o>'Jon köi^ttcx ο(γΠοΚΌΐ/Π 

του 'ίι/ί<ί'-ζ-ίοχο<, -Ci(^<f<xi^i^ Κ(χΐί)ίκ<:(λ-τρΌυ iTovs 0<^ο<ί 'ί'ο^ f o^ j -/^ 'ί> 2^•£^^• 

Tc< <5'υι/ riJAioALiX ΤΓο<ρο(\/ρη μcx ^ Τού d* ύτΓΐρ ciTidöl/XöSa 
10 ¥-pcV|ia)5 ^"ικνΌμίν)Λ<^ -vu> Ζω <ΤηΓ<χτ-ρ> c^ iK x"s.3 

/ μ'-3^5 ί]5 ^'^^ οίυτώι/ c<<i>pi^-raL kcxi. ίκτώΐ/ HUTTiXpvi^L/ri'Ji/j 

15 Τού-Γύ J'iii'-rii/ το c)(Xi^r|Oi/ iKros ού Γο^ίΐΑ^υ-α 

<ίΊι/ «ί «υ τα ι "Vi ρ ι «iVo κ: Α η (Χ Κλι Tpucicxikcx ιΣω<ίΊτπχ~2 
Τρί^ Κίχθ""^ Wi^civ' <^υι^ύι^η<^ί\/ Jux τον ϋ^ύτού^ Anjaag: PröfdrcKo5 Lifiönsf m'chf vor ciem 16. Jahre J^zs Auau^^us nachL^jc!^L•ar• 

fCiau^el isi- anzunehmen^ dass ^U Schu.\<inirlnnxn Tfsoci'LiycXi itn^. - lo der l\.'cir>ic 
2W.; jccfocfi |Ί;Ηγ1γ όίί in l^erKalferu £n(iun^ auf du. U\e.r dlnq/isd^-h L•ς:.una . _ 
15" ov Im ninl^Uck auf an acichher l/erges^enei cUi/höu. 5'cHüb/\r: 297 ßS R. ^h i;G3. ( 

Faptjru5. H. 21 cm. 3i'. 16cm. nus ucr ^aüuru^cari-onnaqiL von nuU5\r d malacj. ^chrirl- i 
wi^ Mo lilß- /4u-f ν^Γίο eiruz. flaaz-z-er^lörfe. iiricuncle Von anderer Hand. E+Wöl ■ 
f Jahr 14-17 ^^s Aujuilu5. 

£ IC(X -Γύ 1/ J iov -rn (S-j - ^ -^<!'' ■ ^^ • ^/ '^• ^^^ ■ 
TpLtx k:o</l<x5 dpiX)^i:^c<5: .... oik-vq υτη.ρτώι/ ίττί. -tö οςότο ύριχν/μώι/ τρίΛκτοΛ- 


■frsi<i'uit/oi/* sti/(Xi i^li/ (χύτόΟ'ιΐ/ άκ•υρο(ϋ5^ 'τά5 <ί'ημοιιι/ομ^(;ρ'£>ί53 ütixrpc<(j?a5j 

10 lia:-rp6oi/(c4j μη ΙτατΌριυομιι/οΐ/ mTo(i/j «oroCt/j φLλό(μμo(^Ό(J Χ^ρΙττομ'Του 

apj/i;(ptöüj h Jtoctco^ä'uoi/ Εμΐ]-3 l tcoAj cro5S d£5cKrKl>en_, uicÜ-Wön anJcrer Hand.- 3 κ;ίΐΚΓ5οΚ.'νΐ^μ6ϋΐ^ωυ_^ ^l^ir duch 
■νΙΐΤοΑλίΟΐ^ίου mödlrcK.- Eriile sehr undeu-lrlich . _ ^ (χύτού^ iieu-Hlch j ö^wöhl iiL^gan^e 
llrk". zeioVj dass nur ^eme-trios sie dem FhiUmmon au^s{u-Cj w'ird durch den nuralduch 
mirop eintczod^erij d^r ία d^roacfuj d(;er n.ichiin der R)rm neben J)emGfrio5 .S-tchi. — 5" der 
Pre'is |ur PapuruibUiler i$l Lm i/erqieich m'if dem l^rtTau.chjL eines J)or[5ehreitcr.5'j Tetf. 
XllZ.jGi.iij n-lcK-l• iioc'h.- "ZurSacluL•. J)etnefrio5 un^ Fd -ίτοη hdUn rapi^ru5i7i<3Tfer b^z^fi/f, 
d.h.wofiL oekauli. PhiUmtnön fiat den J). cnfschädictj z-udt eich für Pdtrron. l/celieicht- 
handelf <15 sicW um Bcdmie^j io ad55 iniliimmon cJü von seinem l^ra an di^r j)em er η 05 
ünu^5clna|i-k.n rubi er vor räie i^ljcrn^hntej v^^l. aucVi Z. 14. _ g Fndc ■ΓΠλο1χ5 oizr Jr^l, Verfo 298 (138 R.j . (^oll63J^ 

Ι^μιρίΧ^, μfjJίμί.Λι^ 
Ol /lημη(τ'pίίλ;j WarcxAsiTTCi/'^aLj ?ri?ooöi/ irl -cocyj ψLλό\μμo(^\/oίj ΐΤϊρί. ^tjöii/u^jj 

Tr](;sj <XuTn(5j rιμίρ(<χ5JJ Tot' Js κ-«!. i-jrziX(iUöoixii/oyj2 tirlxo!/ ^tAa/^fXJiVpiij τΓ2ρίΏ3(ι^ 

' Tirt^cxvf h(^μ(λJ TÖL5 1c)l((öijj ί)«τΓ(ο(ΐ/ή ^iXcTlj Κ(λί iKTiL<(L)/ (XVT'^ ^«l•^ 7Γρ«ν•9ΐι π βΑ[α- 

ßjn ύττό T^tu'ö^c;] ο ΦιΑάμμ^οι/ vca-] 
15 CP3!'':' T^VT^^l^ '^L;i/h(^.ioALCAj K-iXL τά ßAix[irj κγλΙ ö(Ai:F(cxi/rW(xrocj3 Kc\^(kjVi<^ \ΐγ u'ik(}]S) 14. Udl. Wo IIS^j 26.17. _ 16 djzrin^ß unil un l;C5nnim"bi :^puren oin4 ηοάχ iicidrbarj <?!> κ|"ΐύί3μϋ/ 
iidol-dna j bUibt ündi-(i)Ü55. _ 17 je^letifalls i'pdfer αίί Tuhr 13 j die Hdhd dt'5 6<:Kr?i [;er5 wur- 
a<L auf dai 16. oder 17. Jdhr|uhren. vaWs miUmmon W(\c\\\o\a^v c\i.s vimclriös Ί.3ϊγ_, »^^iÄrde- 
sicK cids 14. JdKr erg^bßa. J)a rn ti" iOdre auch Ττο"ίΓαΓοΗο5 \(X\' aiesQS aacKo^tOiiienj i/öt. Mo 

5CHUßART. 71. Nö 11^4. 

faburu5. H.SETscm. ßr. lOcm. Au3 der Tupuruscat-fönnaoÄ υαη Abuiir el mälä<j. X-hn'ft 
ähnlich Wus. Wo lllGj tei I tj ei^it d blieben und (ddher 5chi.oer lesbar. J)a^ u π i''ir<L Prif•- 
"td 4<2.5 Rekifö uad ddi d^az«- l/eniö iitid Leen iST-i^.Xdhr d« /luöU3fu.s. Kö^ TTpco-rcxpYiot 

TTocpck MLico^i/öpö(ij τού-Ί<5Ίο)ώρου Φίλομι^τορίίου kcxl ττ7χρ<Κ 
■*Ερωχ"ύ^ τ:ουΊ1τοΑιμ(χί.ύυ. "lilpLirAJi^ öLid'vzo^Q^.ii^ouiy \/crf<o 299 005 1? θίγ:ου irl Xi^i\O6iL• καιτ•η5 νννν,ικο^ dvTov .... 

ΚτχΙ ^ri Χαυίί'οΚοΐ/ου Του Uc/lJ^opocuj 'ά^τη^ μΛ-ν^Α , h'-s toci.\/ii<C-iv 

10 ίΚΛΤΌΐ/ kX<L TtOkOOJ'j KoCL £11/0(1. ofkrupci/ 

ο(λλου μ.ηί)5.ι/ο5 airAw^ ocOLXnua-ro^ η aTrc<L-r-(;t|/xa-rö5j 
15" t/KPikirröO rj cKv'pacpou άιτο-τώι/ Ιττόίΐ/ύο νρόι^ωι/ |^έχρι T(rJ5J 

\\/id'TÜ) ό'ηζ n^(fo(.ßj μη iirs.Aiud'icr'^ört Ji t'oj/ 

NiKÄWop«. μη3ϊ Irt T<k υ-πο Του Χ ρ υ <5ο ^ö i-^^? υ 

(?:ΓοΑίΛ5ΐμμ.ίι/ο< ΐΓίρΙ . . . u 'τοο όίχγΐίύυ 

-Του (Χ^Τΰν Κ"λΙ ΤΎΟΐ/ -rohcioi/, k:(xly^pt.5 "^^ΰ krupix ^l- 
20 l/o(L τά <5'υι/ι-ε)(6ορ^(μΣΐ/ο^ £tl ical o'iui'iVij <f\i(^i. κύτοι/ τηχροί ß(uCL/u^/raj 

ταΟτοζ τύ Ϊ5 TS. βΛάβιΛ Jccal τώι i^ptcfp-CiVi^-'j xpo5'"ct/.<ijL 

^L. Utdlxpö^ ΦcxpμoCύθ^O ά -^■:^,^^^ £ ΙτγΙ ΤΓ£ριλύ<5'£ί 5ehr undeuilich un^ imrmi4- Hilfe, uon Ho II74j4 ^^Jonhei-i; beiud. 
rÄ^ikn fuKren ^usdmfrien ijuf ijLese Lesun^j iiä auch inlii^ilfiich fd^t aliein m'oalich 
eT6cWun\r. _ g vor av eitviichnl^^^urj dU Wohl durch Abdruck en\-6\anAcr\ isl•J \ 
ähnlich l?ei β An.^. - 13 /Inf. Jl un<l K:o(l :Sini\ hdujl^ kl:ium zw. unler^cKeideaj 
ίΙί3 dber dai föUsLnc!«- 0( deuflich \6\rj fCommi- hur nur Jl in ^ßfracht". - 1^ 2l<. Cr- 
WdriöJa Wilre. το-ύτου^ unci uieUeiiihi 'ul• aucU nicK-b- anderes ^mein"t. - Z2- für 
däji ^a-tum. erΰΛe^l• 6ick aus 7..S/J und 2.2.J dass uur Ju. lahre, 15"- 13 in Fra^e^ 
ICommen. SCffLJ^Al^-r I 300 59 R.• '^'^ "^^• 

fcipLfruS. W.'Slcrn. Br.lOj^cm, Hu6 der ?ä^ut-U6carhnnacrjL i/on AbuSir eln-iaiä(^ ocrinji 
äUnVich Aer uon ^Ό 11353 ^"^ ^"'^ i/uilfdch qan2, oder ireiluxasi abojerieb-en isi-, /jkiUn 
llnilchej- heilen Ία li^r Le5Uhd. /luf l^r^o ileKf iVc» i/ö2._j da iiüse. Ürkunaiauo d'irn 
17. JdKr^ des Au-ijusl-ui ilumtn-f, \Cann-fCir dit au.^ Rcklo daisellieön^enomi^iti Werden. 

Rück2-dhluti ^ gi'ne.s Ddr(ghn5, jAlg)can«:lmn.. 

[^Tii'ptJTÄpywL 

TTÄPcc'^HpcAvcXiidöU xou'npodcAi'tööu tCiAL "rrj^ τού- 
του Kui/o(Uco^ θίρμούθ'ΐο,^ TrJ5 liö<r(ccaTöu(^j 

μιτοί \<υοίου (Χυτού 'cov α\/ά<^ο^ VcoCi τηχρίχ Έ:ϊγιΙ}/~'ι^ 

θηρο^ "Γού 4^tAcif4./U.oi/i35 'nAs,Jo(^'3p2.6J5• 'Τ^- 

ρΐ τών θίί(ίτοίμί^ί^ι/ o'vi/yujfiZ ο Στη.ι/- 

'θηρ αητίνΐ!/ Twp«. τι τύύ "Ή poc K:Ai:Ldoi:uj 

Ι (ja 1/1(^5-1/ αυτΰΓ5 Kocru «^'υ ι/χ ώ ρ η 0I ι^ 
τήι/ Jia -Γύύ (χύ-Γύυ κριτηρίου TlXstw- 

\% οίκον j toi. ^χηΰ£-πμΊ«!/ ττώ ΣΛη^/^ί^^ι"} 10 5 ylnf. mu •zu^amma^aiizjöy.n . - II L.fct. - 12-/3 ili'e Möriisrcchun^ clarf k'^inen 
i{ns\-0£s erredjen j 'lYiienfdll^ pd55<an Jie Spuren β /4uf. beider :a^ Yc a\s zu tK (ΐκταιτΑηρίο- 
<ί'•5ί<η. - lS~/6 di'e H^r^klluM isf infol^ ichlechfer Erhdlfwn^ ^chi-jieri'u^; L'e5uricjcr5 ώι. 
oiu'LAntPod/ Meibi" unsloxaVj islr dbtr ifnme^ί^ln eher mocjUcU als ώ ioj)i/.A<Di/. Da in Z.i<5 ^oc^- 
l/K)L aanäUirn^ 5icher i^t-_, tnutss in (5 (irif^hrechincl Iroiasimurf w^rirliri.- Ι)ΰ Fr^. TöK0t5 
f-echfferlriöl: sich aus 2.2Ι_, *jean ciuch hier die Lesuna nicKf lib^rjödcm Zw^if^i il^hf. Fiim 
£riJnfl5ii4f-l£hn fdllf der Zc'hi auf; da er niohf üblich ün^em icdeinf; U'^l. M<J ii?J• llii^f .ΐ/5ίΓ. i/^6j 
düse EhanöoMricunclen zeut^n auchj däs:> tnan l'^ai/öi/ c(ι/c{λΩ(.μfSc<l•'Sίl/ sa^h. -'-i icanx 

(iui^y'paipni/ i/dl. Zz^/30. k)te e^ichcin-l'/ i^^ar die FrcinoStu-Icuhde. Ir^nduui m du -Po^-- 

IeKn5-<i'uyyibpn<i'i5 einl>e2Loa/nj iaf 5pin-i-licr ein Erdnarck l• VerVe^ 801 20 θίομ.ΟΌ^ΐ]/ ^ir^TTi iTii^LiroO αύι-νού t-3 

ράι/ου η -roictoi/ η ίτίρυ ucOii\r^^c\- 

uocTo^ -CO tccKtToAöU τύι/ "ί-κ; OJl^ 
T7j</q5 m.iipÄ5 Tr(Xpiup5-</iL pq- 
-Tni/ "πγοκτίΐμίι/η/ ρτού do(i^iL-.1 

Jl' η5 ΚλΙ owop,(xfnrcXL <j -roO '^HpcpthcXi.ldifuOj 
tccxl τη5 0£ρμού-θ'ίθ5 ulcöjb 'HpfXicAcitjdt^KJj 

Ktäl TT« pik -ηχΟτ"ο< |.-tr|d 

35" irrLTTlA^LcA^aL η ViOpL5 'Cov K-upi<x. 

rc^pc<.ßaLi/uv/TCÄ -roisj-rf- pAp<- 
j\0 [;|Χίθΐ3 21 -zjunacUal uCirL• man e\\<ir i^ovoO le^ea_, iecienfdlii micii-l• dcc-v^itou- Κ)πν/ρόι/ου 
kann nicK-t-iiie Re4e ^em^ es (?!eibl- nur ifai^öUj il?si«.!a Erwähh^no nn clu^-er5te[lc 
t^ri-chUdf ιίί:.- 29/30 i/^l. 15/6 und ilö/i.- Von lpo(l/LK:rj tsfriKripcX unJ t^ön ciui/- 
rpoCcpn nur WPca eini<urm<i5irer\ «deu-flicK-- 31 lTs.pcKj wenn auch nur undcuilick 
erfccnnbaTj w'ir<d ilu.rcK ilen "ZuidmirienKiirKi ^icKerlj dd eSjS\cir\ οψίπίατ un\ iiru. 
<{\-\W:<L iirkunlt fidnil^ifj ancierijuch def-^ohn <ie..s n.und d^t ih. Ufeiliqi" war. 
34. Encic.•. ciu Kcsfe £\chit• 2.ίΛ ^eu4"€nj isf mir ulch}- axlun^n. SCiiVBA-^T'. 302 Ij)l V.jr. Wo liGG. 

^YUrus. H.2?cm. Hr. lIjScm. /lu^ (i<^r \dΰl^ruscarl•onn.aaß~ uon //üU^ir el mcüläcjf. J(:hri['f wi^. 
Wo Ιΐίό nufjsehr z-aKlt-eicKen AhKurz^unuin. 3cn oberen "Teil dc5 hicM" uoliifar.vii^n 
Bla-ifes nimmr der Jchluss einer l/rkunclc i^^Ju cicr52l[;'?iTxHdn(J urL<^ Von aemtizVoUn^ 
'Tadi- eiri. Auf- Kdicio z/-jei ^-cKlechf ^rKdifeiTL lirlrunil^n derselben Rdrid. 17. Jahr 

J)arlgKrvsurlcu.ndg, , /ile^candrcet-i. 

■ TiÄpix ίο(>ίο(_υ)•'Γ^υΑί.ύ(υ) 9LAio(;uj tcal ¥ό<ρο<.ΐΑίΐ/ου τού kO(L<5o(pö5Tl£Wi)O τ^η(5Ι 
m imVOiyt^S) l^t Tt^5 |^uv/o(lIc(o5J |pD(po(Li/n(SJ -τη^'ΊίτΓοΑςίμίχωυ^ *ΐΓ2-ρ<<£•ί /qC5j 

5 hTixlIpucpiXLk'cX tj/sti/ircxpa-TöO Ιαί.ο(υ) "louAtöiuj ^lX(louj JiAt^iio!/ Jl^ xn^sj 

kadr-opo^^j Κ•οΑ(Αυβΐ(ίτΓΐκ•η53 "^P^^^C^inSj ^^fj^up^u 1Ιτί?Α(ίμαικ•ύύ] \~{κ<χΓοί/ τοκιαν' |l)l- ^ 

Του ρ.ηι/α5 lK:acfröu_, ο κταΐ οίτοόι^ό'ίΐί^ ί\/ μηόΊ^^ C 3 

kwo Ψαμι,^ω(^) του \vi{<iTU)T0Sj lJ ^ koit'/cipo^ Jti)LuV'j'r5,5 "Τϋύ^ μ ΐ ι/ -"^•/'"'^'''^'ί^ '^^^V i 
Γ0Κ(_ου5_) Κ:αΓ(Λ pqC^tXj iUT(7^K-(Tü5J το (ji ΚίΦ0(Α{σΛον} ιντω ί6Ί (atUi ^qi/L (χι/^υ ' 

το /χΐι/ öai/£io(i/j ίί'ύι/ η(μιοΑί(Χ] του<^ ΰί'ΓΌ\•ς(ου<^] kw(\ov<^^ Ύού οι Oriowi(^(pvxo^j ^o'ovoiijj. 

To\j£ 'ufov^j χη5 Trpo((^|iiJ5j rsι/ö(μίι/n^J τώ laicoi ^Ιου\ί\:ι^ί2 ^lA(l£a)/j cyi^ [^tl-twjv/ ; 

oiro/pi(Wl/j <oVTiOl/> ocAAqA^iKi'uiOUj U5 ίκ:(τι<ίΊι/3 ΚόΛ 1% i(yo^j ΚαΙΙ^ ου Σαι/ aiPn(T^tj ' 

[Και ikT(i3i/j utrxj'yCoVtwkj (Xutolj 3 j 
Tvoi^TLJV Ko(^c<rCipj Ik JiVCrj^j άκ•ύρ(ίοι/] ου<^(ω^/) hrcxl ώι/ sai/ ^τιι/ίν/κ-^ίΟίίΊΐΓίίίΓ^ί/οι^ j 

T(\<^[U) i/j <5'κέτΓ(Γ]53 Fa<i'(q5j3 . i 

\5 Ιϋντο σ\<^τΊ\/ Ύ0 o<kvr\{pvj ίΚνο<^ ob οφάΧίΐ ο (Xu-rj:u53'"FA[:2.!/u53 | 

«ίυν^'^/ι ρτΓο h:c'cArLCo(i^Lj "^Apiiou κ«ί. TpucpcCti/ri ■^/Αρείου c^^V t^^uriOQ ] 

\o<'iUi\^^\ov\'icöi TiA(LU)Lj k-cx.^"J iTip((Xi/j ί^<υι/;>νί^ρ[ηο'ί^^ (]ΐ(ΛΓ<5υ (yu(T<3{;j h:<|'i:i'^np'<3^3 ; 

aAAöu Kt^icx-Acii-ou. Y\(4toufx.iv/j. ^ ; Ζ 2-u. rielenu^ vul. Mo liyS'j wo er nul- seiner "z-weileu h-avi Ztnurn.ci er-icKeirif. - 5zi\rl 

Jchreibun^ öckv^lioi/ ι^α1.Ζ.(5, wo η dculli'cK isf. - ß EriJe l. τόκτ^οι/ dtöpcx vpiJi/. - _9^π^^ 

^i^<^v\S] von (\<ir£^\Otri Wan<\ nach UjC-fra^eii . _ i3 οι/τω 1/ sicher cxusaAass^in . - ^nat s<iUf 

^Tark 'ZM.SAmi-ntnafZ-crQjLn. ^n^ l/erifür^-^; eL>en60 14-H^hiie, _ iS J-' =. cx^lou lüt'. 303 fc:?pljrus. ff. 3ö cm. Dr. 24^5" cm. Aus (\e.r\a^uruSCür\-onnarj^vor\ /ji^uslrfUriälcHcj . J)c:2 5 S\a.-:'ri£t- 
P au5 '5 6i\iAc5 ZiAiammO-nci^klehtj au zur'Zell•^ der i><^:,cnri'^l•un(\ nocn >;2'trznn'c i-Jar^n. 

Zu)z'i von iiicsen z.citj,en Kj'ije.<lerum in der Mi^^^c_enuL Webuna^j uberdtc die jcht-lj-l Kr.TWej- 
OJihfj 5u. Wdrca üUo ^KniL ί?ι1<(:ί€ίίο^•ί: ükI" k'/ebuncun dw< (d<?r i\ul[e_ ojticIihiM-ep.j t^j!. /).Γl;5cπp,- 
iidl-biaöl-iz-zu lirk.'W.. I)uivkhrijf iiligfir IvLcr^iiV uuii ^.eichfT^fiich iiu.ch unkraen imdli- 
djlmciain nich"!" lieichlen aUirundrin'csciiin U.rk'Mniif^n durch b^iöndcre. Jciik)(erij!cc[fdU5^ 
2-uma\ da ^^ut nichi αίχ -f erhalfm Isl. Von der er^^f^n 'l/ricundi ^<ίιηη. viur Zeii nuran. Va:i^cn 
der Ir4n55k:rip"^iön. (Uihoirin werd^an. - !H. Jdhr dd5 /iU<iU5ru^. 

I. Ru-ckz.ahlu-r-i ( | einer Jchixld , /llexandrieri^• 

krod Tcxpov ΦίΧσ^^νν^ον -του rC. . .ptxioC^j ■^AXi^o<^{yo<^iU3SJ ■ 
l'LvvTlooQi-^S^ '"Ep^L((\^j ai/cÄJi<Joi/(XL ö -irpoiLKx<"ro I Συμ/χ. (jdri2. unsicher. _ 3 (X^'<x<jιJoι/o(t pdjiidzw. iler.^pMret-i be55crj als (XOcJvnK-it^cxi-j wL^r- 
d(V5 fö/c"tj wie. 25 .ich ei af^ dix Empj'anö.iUicheincrtiAn^^ €r.if in Ζ.ό._ Zu irpoJiKrocro ι^ΰί.Νο ίΐ35^ 
10 und U5"5^ iS'j «n der-z.W(2i-fen vHelle tsl irtTr. o-ff'enljar ein prib'dfcr Jchuidicheinj der cr.irJwrch 
an di-e. Urkunden ^l;ez.euar''ii;ird . Jedoch 5i:heinf in un^crei- Urk.dciS ttl-toxkioi/ durcK- 
Vefmlü-iunii utr Ό α nie "zusl-anoi 2.k Icbmmen. j <9u S'/inf. «rro oil'ir öl« Ucibrsü^. l/Lü;(eicnf 
Ynu6i aus "Z.ß/iO e.in üni-lrscUuici zui^cKen Trrrratccol/'^/.diJl/ und fri-rri^itrio!/ der J^snlchcr- 
auSäzi^szn werden, (f^inz. dunkel iif Z.4. ώίλ(οί^_^ dd dc^i;^"la|elcKen döck zOe.( jielifl5 nichi" 
leer sondern Uichrieisen toar; öder l^-f eIrLoa ^einj^ach" im linfer^fclniede. Von ^^dobpclföi.- 
rneini '^ J)ie 5ons|-icL^r\ ErwdhhunjJta de5 Ftiroctviou ^ind unkUrj ußLuor ulizm PC-enf.ij 
wo £5 auxK ^'chuldscKein isfj dhnh'cK i/ielieichf Lona-Wiooj. ß-^nf.ßz.. öxuriSS.iS/. iFSj 
als Rechnuncjj la?n-f-ö •. Tehi-.T112.20_5. Ö)CU X^J^. i^^oodrr|9.3öj aL• öuilluaq: Lond.l'Cyjiö. 
Oxu Γ (42.. 143. 14s'. 14s. Fursich zulefrdchfen 5lnd PPor. IS^ Ri'i(a5i.Philol.Tl74j H^friiii-b. 
4ßj wenn auch die. hier Von fhei;S(<jlOL dcboTerue Erkidrun α. bedenklich ist. _ 4 5ichernur 
ypo j ddi vorauia^hdn d«- uird dter .ίο Uu. öuen "zu dcuf/Z-n sein- 1/£γ!;^ 304 C12.7XJ ^ . . , , - CUoWioyf 

: o(in<<vti(^tci,.. J (XU(ro5j''Epp.L<x(;s'J ra^k-tov ,^$i\((x^^vfovj ( 

Τ(χύ•πχ5 TS fcal -r<?{} υ^Γί.ι^y■■ι^ιyr|μί-ιyΰ(Όj 

uiTTcx ΤίΛυτΓΛ vproji/öu Tuur^i/ "rutv(oij^j atdpix^/xo(;ü^j j 

yjL . . • !<(;. ■ -J • fX-ro -^O • -J "n"i."rrc<.icLo(üj I 

10 K«l μηJίμ[(αι/J χώ'Ερμοα) Kqv'^'^'^cw: ύτιρ (Xu(-rouj 

ULCnrs-j TTi^L γ(ού ^uTöoj }xq3i"ir£.pL ο<Α(λου) ^q(dii/ö5j «r^A^^j ο(ΤΓ(ΛΐΤΓ]μα'Γύ53 : 

το t/ ij έ kcCl 
IwiXcivdöiJ.ii/u'^j ίτϊ [:τΰΤούΦιλ(χρ3}^ύρ(;ου3 "rnTToiicioCiO άττοό'τ'ηί^ό'Σΐι^ 
15" TTct fiX )((^ η μο( j -Γ0Γ5 \(ί ( ί iSj üayC''^ ν/ η μ ex <ίΊ i/j (η Υ υ ρ ί 5 το υ κύ ρ ta sIt/o( u τά <ίυ^ ic£^^ f η - 

«ύτοί/ Tc<po<|))(C<Ll^öl/T(XJ TöisTl ßA(:iA|i£(i'lJ !CWt TOL ϊ:ώ:|)(ΐ(ί'μί 1//0 ΤΓ^Ο^-νίμίΟ) 

6 Anf. η icKf diesen: κι3ι/ Ji zwr Nof möolicK. - y^nj^. τ!χύτ(Χ5 (ΐαΓίζ-ϋπόίοΗ^Γ.- S Ende.-. 

lj<2,rvsln<i. — ^ nacn alUn Analaalem^arz^u erLOuTfin: Kcit iiyaic/'.KVo ο l^zo ο q Αού μί i/o \/τιτ- 

T«icioi/i5iier ilr-ijLj wdi i^ilöch di^ erkmnldren 5(:hri|-[zU4iL nich-Fzuia^^en. AuchirirrcXk-iOu 

cJlcJU z-^M"tj cJass Von el-wa^ dnacr^m du. Ke<l€.i:st. - lo αϋ2.Ή(-2.Γ ue/firtnchiie i<:hlu55prnieL 

16\- in 7.Λ0 un\ II noc\\ 2.tem!icii «duuflich €τ{ς2ηηΙ<3Γ, m Z./^-nwr^cfiWer nerdw^z^xpacien üh^4 ■ 

l/i7n2.l3 italaVicU anQjiA(iu.{-&\: I So ^u6S nur \\i<Lr una Ji& eln\i^\-^r Yunk\- a\ck ^r^\i'bi.l)ui[/orn 

^J\:hemα <ll)tOeii:h€n<ien worter iju. Trirrah:(o(i^ Z./4^in<i d-eufiicfi (ijj5cfiri€i>€n. Γι'η^^ίπαίλβ. 

TrdASikrnplion 'i^f i^el ijcr Menirz-dcr l/er5(!lilci|wn^n un(i /AMcTxrswnciin unmöglich.— ΙΓ 

Ju ΡόγοτλΙ η )(U^i5 - d'uj^iciv. i5f durcK eiiuz. tfn eia2_<ilnen' Mn£|eu.fi'4r<2.JV-nchrtru|jf7^ we- j[E. Kü.ck:2uihlu.rid girier JchuM , /HgyandrierL•^ 

20 ocdiA((pöi3j !rc5'L(lwpöt> του ΐί5'ι<3ώρύυ kr«Lir(Upoij ^ 20 J<,iaoxos iii Jrie|tru.<der der Γ5ΐί1οΓΛ^3 ledöcrK ■j'eMi: o^oy^rrc^'^ov νοτ ^oiX^ox). 

1/2 Γ te. 305 ΐ^μίο(υ) τού*Ερμ(ΰ(υ) νΐ/\θοίίί(;6ο^3. Zoi/vcoplclj Γ|'Γ(5Ίί]ώ|)(α3 <^(^£ziw(r|i^ ς t^auj^,. . 
ίΙΐ^Ύον (cwTovj kptTr|(^iövJ "ΤίΟ t] ^ K«i.</apö(;<ij ^cwjj.^oo^ij ο{ί^γυ^ίο(υ] Mv-&^. 

25" τήν^ TCouJ (JCcii^^iöVJ (cii;^j^zopr|((ftt/J cfui/ Trj . .η (. . .3 |Γ<ΤημΛΐ/^ίί.<5'(;•Γ|32 
E'^V'K T'^iS ica-r« -Γη(_ι/3 rjhrup9(/^ii/qKj Πρ tt/n-y^si/Ccxi^j^)] 
JdLcx^pc^C^atSJ] Kcu fΛfj(;d£μιrt^/J Trj •'i.<3i{:dCwf(X33 K:(XTaA(UTr£d'\)o(tj ^cJöd(oi/j 

./?|5,(ι^μιρΛ^ [).... 

I ^ ''\ ''^'''' ''''"''' ''^-'^'^^ '' 

1\ Aitstr Wevmlas U\r t\\c\x\: derj'elbe, wlt in MollG7l.l- ϊ,ηάο^-.ηατ \ ciScViriebm . - 

mefaxeicKen urvil <r «= Γοτγο äJj 15I nichi i^/aKrcJclieihlich. ~ Μ == iccci Sli/(xu.- 25" nacK 
τη ; '^ 5~*; ^^^ lefz-fere ilwr^fc nc• • J ^^'in und nacK Z.25 mir ^(κΌQiύμί\/^\/j auApe.- 
lo^f κ)«2.Γί1^α. j)dnn t^ars. das vai-harcßUiinde Zeichen k t^nii iiufzK/ö'ien ^(oimTrjVj. 

- 2.G ikllr acr Z^'iU: aU Zeicfien p^iircii efier öu.| IciKToivrn'/ als ai^f Κοίτ^-πγ/; dia, 
jeaoch ίΐαηη ηΗΓυρίΟ^μιι^^ aM,f^Iö.i-i- A^^rjcn mü^ok^ W4;s Jen Xnr^.,5!-5ri-j 5o zicH^ /c/» die 

im liji-K, qß.uzhtnZ Lesung t/or. Ζ.2δ 5e//'5f (jia>i IcdinJi En\-acMz[auna^ . Z7 Etxdf- 

icPO^(öi/j Sachlich Ufidbwaillchj Ydl'ao^r-a^h'i^cl•, n'tch^ kidtj a<np(k/\(2i(X^/j i^f inin^e- 
.^feri5 el^enio mo'^lichj uirldÄfia auch \n No UQjTjUj man inu:ss^ctL Aann einen. 
5chreil?fehl(2i• 4nnc*am<UT.. _ Für Zt-ZO ual. 4w, i^cmericuaq z.w ΙΊο HoVXj'iufj im 
: elriz-tlnta i^f nur wenid^ ^ick^ir erkenrvlm^.- 2.5 An|. .χ^•^"^ wt!i a'ccier τρ«>'μα- | 
το£ iiödA θα?£ίΑΓ|μο<.τ"ο5' nach ^7ΠΧΐτημο(Το5 £.ΓαβΙζη. _ Ende•, η )(Α)οί5 Τού trupttx 
sl^/cχL χά <5'ui>°Ki.Yiopf]pcsVcXj im <^iα:^elneα ^dn^ i^nkrenniücii. - 3ö /i/if.: 

■^Ah rf^sZ^j ähnlich Mo UCylj iS Ena<Lj ob ίτι κ«1 (ίΑνί^^υύι o<^^r a^fo<fTr]i^ii^^ 
•i^nlicheiile ich ni<:hl. J)ann moul'tckTtij u.h- (p<-^J-rn(;i/j ύ4<:Γ τή(;^•J ^l<fi^(^o<^ca/j2 
j)<arai<| nach /4n4löflU i/on hio UGyT, \5 Anf. 777Xpc(v nichf dusox^chlo^ien • 306 •^Ε^μΪΛ^ T<xf(xTrj(5j •Ίώ<^ώρ(9^5) ΙΛ5 ic5^(icii/j ou(Tnj ii/ t)Tr((xAAc/^ua-rLj 

(5τ"ύ(Λ Ji κήτη pLo(^uj FpröJTi;po(i/j οντο^ τρα,"^ 

Fi^i-j^j ί<ρ^ wl ομοίίύ^ fxrj (£rriAiu</ijc<'\yo((. -ΓΓιι/^ΓοΊ()ώ(^ρ(Χ/ι 31 LiCr ^c\i\u5Sic[\-2- /5f(?inWcnid diuf/icKdf- rtj?5'ch rieben . _ ^3 zu χίτρ.ότο^^ vnl.Uo 
Wasj^l und Hipparcii α p. Hol tm. raaq. conslr. Ffj.oö (Luml;roooJ . - 33/4 '^'^ "^(IhS 
zierrilicf) Jeuif/JcK (if^^ mui5 i/orher Tpcx"" iVjhl dUeinx ^oiecJer au/^2d.i.L)enx kiir^unp. [lfpjWTWp^^(^lJ 

Ττχρά,'^Ηρώ Juu -του Ζ-η Α«. |i'c)öu ^/i/\t^(x(i/(]p^W5j k-o(l τΓ((χρ5<ν) 
ilpa k-ov^T^i^ τΓου 'Τ[άίΐΤο5 Ti'p<5"(ouj Tifj(;5j αττικό [i/rj'^j . ΣυννωριΓ ύ 
40 Zlp(kk;(üi/j ^^j^at/ τΓο<ρο^-Γο{3 ^HpwcJöuj c.jo di(x v(<:ipo_jji^ öci<oujc(v-/uu Jp(xy(/x.w\/; 

oiDrOj 'Φοί(μιι/κ)]θ"τού (^ri/f/Tijro^j tn ^ kcxtc^po^^j iro^^ tiirD του /^Λ. Äf. 

K'i5 Ap<kKL3\/ αι/ΛίίώόΊί. TW "Ηρώο η 
45" "ΐΓρο5 a<i'ü)aA(aai^j του άοίνάου ocdoJckAiiai/ ^15 
Töi/ inxripa (Χύτού Ίίδ£(^'_, ö5^£.p μ.ιτηΑ- 

3ίί der 2. λίαηαΧ i^f ii'u?r W(X ^5 UnJewilichj j^^och ZijL• Uaht-i>c\\6r\\lc\-\cr als 'Z-i]\^öj wk\l.\/on 
ΖηΑ<χ5 ö/L-ÜJo-. _ :?_^ llcXi^j ηί^ΚΙΣάι^^ toas an mdncUn Sf<!llen 'zun'a.clisi ieslarira^himi 
- 40 <A;5^= (ΧΚ•(ωι^ ij^iti/j (\ϋί filkurz-Una en^-l^äii- inlchi ί (^iviCu/j) ^ Sonλ^rn [/.-- fiinfer 
hp^ kleine Lückij ({ar\t\Oj d^t- Zuidmmenhan^|orflerl: Jaurio^t/J. _ i\l dc h tj öu^^o υ/ fol^-i" 
nichf aft'upiöu^ ciuchi rtichivocAKoOj Son<^Zrn em^ fnir unvcrS^änMicUji (j:rubK> iL, deren An- 
pnn du likanniin pfoUnio-iSclun üruch SrriciüL 2Le'((i-ir: (Xj/o ^cfiemrain nacl^iizn zu. 
[lecXn. _- 44 -z-i<,c<i^Q<uiSo'/o(L Vui. ßG;U 3ölj 13. - AG offinl>ar IdiAid du: ausleju.n- 
ätn^- ο(<ί'(ρό<λαο{ aAA.f Adn ^anuin <^^5 ιΛί5_, o^^Jahi dieser h)h It-l• un^l Ί)Γα\<^ΰη ihn 
l>e.e.rli h£\i•^ i/ieii^icKf /öf J)mlcof) noch nlch^ als Besi't^.e.r ein(yiirciazn,~su <!a6s du. 307 ('2-7 in:,) ^ O'^oiiGjj^ 

<^iLTO(^o(^i^oOj -τΓίρί Κ-ώ^μι^κ) McKvoP του ύτΓερ McliAjcvCLjy 
n^c^KXio-wipXi-voOJ apöO(^^i/j r ihc του i^poj L- 

^Ek\/ yiTPV iüo μί](ΐ'ώ\/] οΐίΧ^οι/τίύΐ/ μη «i/c.aJio <5 n 
^ ρά fcw ly -Γί3 'li pw (Jr| ) tr] (l/j D<a(^k\ (s ιγλι /j ^ IT j- ict lU'ui^Iji 

£tö<j -r^w' (Λίμίρι/μίι/οΐ/ cxuC-röj Yp(oi/öi<j Λα 

[TTöufj ΚΓΛτά xö ίί{((χν-ραμμ.(λ) -r<3K(uD5j ß 1-^ irrj^ irp<x|£t05 

ßö ίΛpöuρ(ίO^/J ir^iiJVj κ:ο(9^^ώι/ i^ai. μη i^itu/ ^αιι 

τώ. A<fki<o(y-rLj μη^(ί^ ΙττιτίΛεΓι^ μήτ'(? ι KT'^'Πλ^^pη (μc<TLJ£[.t/J3 

k(XL Trp(XoVl(L^j Cfcodj Ιμβμ^ίύίΐΐ/ IL^ χά^ xpas C^Xpöu^poCjJ j 
65 K:o<L uiKoiyqjA-ii\/ τίοΐ <χύχ£3ι/ 95 t/xi/ ßooA(rrrc/<Lj 

6/ Ζΐράκωΐ/ Tio(£LXö5 

nLjpoiKek l^el tiem Nainea d« Pdferi en-izuscKreiüen isl-. Liberirlies konimcn liier die t^esöncie- 
feii FönrKaliliifei'i bäm ^dsilztoechsel eines Kdiölccnlderos in i^eiracht-j Az.nr\ d\i\^oni das Uort 
fehlfj Jürff-L « sich wm eineh solcUm Kdn<leln. _ 50 Ende: (^an^ unsicher• ύττίρ-Οιμί-ΐ/ο^ 
pa5sf nichi"j u'ijl.S'ij elier ύχο^5"ί'μ5ΐ/ο^'. - 5"5"<rlerJchi2iber schrieb zucril- nchliq «ι/ο(μία'(Χ/Γα. 
- ^ηλ^: α n-z- unklar -j moullch ölix öder K^d. öder η, — 5G iXt zw..- 5j? E^nd"?.: dm Lcrossiider 
Lüclre würde, a^slaflen^ ikxwu' xpotς:(iιμsι/ίOl/J xu ich reiben.. - 60 Ende•, tjaiiz u/ideuf/iVii. 
l/al. R vPfra^sbura. 52.^ fi -ff. _ βΐ Enal•, hini^c [ς eim"^^ undcufbdriL dpuren. _ ß'S ώ .jj'-.oanz. 
uriiicher.- 66 f. k1ein«rj ah^r \/on der^zliicn Hand gescKrtcbcri• Zum 2. Warnen L^f:!.6S. 30ö (12.7111:0 (ί^ο i^i^ZJ 63 £nJ<l: «j WÄi 6öns-l-5|kr aL• kur:^un^ -für «Trij^^ii/ be^gneL Hier Wider^jincK•!: es le- 
döcH dem ά\Μ(ϊ^^ίΐ 'Z.ji^. Rrner ^ass\• <idz.u nic^ru ad Siriiaium des V χχαάχ ά(Γο?ρ;ΑΐίΛ 
in Z.yo. Beides durrle|dl5ch 5emj derichreibtr w'srd g^idankenlos α sldlfoci/adui^iit/ 
ύ£5β.•1-2.ν haben, ^Je'il ihm ol»oiri^sii/ öÄl<ä'w.fiu war.- 71 Ende. blüiSj t/LclIeichl dbiiclrir- 
lick i/ero'iscKt. ^CHUß/4RT. 51 1/. Mo 1162. 

fcipurttS. H. 33cm. Kr.^cm. /iu5ci<2r rapi^ru5ciirföhndö;z.i/ön /ifcuiirel maläa.Jchrifi 
ίΛ)α auj Relcfo ^- Mo IIS^Jj ichlicK-t- erhdiien. Am unhu'ln Ende dc5 ß/csihes j^'^Zlkn 
\n ^\rnfLAfijncJ^<a'2.ii.x• i^khfurvdj K;fllir^cH«inli<:ii d<ir 5^chluS5 c!er ^4^2. z^r^förf^n 
iiricUMd«.. ^LÄ. de »v unseren TÜi de.5 Relcfö cinnlmjTji-. Äö. Jahr dzs Au.aus\us . 

Kt^clczahlund girier J)arlghf\5. /4lg)fandrun . 

fe <^v-Vijfr|((^iJ5j Otto 1<ό(Αάθ^ϋ töO hc<xl ΦιΛήαμοι/ο^ του ... . γ• •3 

<)töς-Γπ(SJ'-Eρμt(öυJ ■rpα■rciJη5J itcxcojü του kp<A(X^l3u [:^i^ö(m.ixtö^j3 
^' χώι iC(?iAaSwL kwTTÄ C«J'ui/3V4jpqC^ti/J Ji« ttjs töC hrDXTXxA^Yiioujj t der Wanxji de^ B^olarilio^ Uf ziodr und<iu4-lichj qWv JCdum z.w.-. 7 2xr Bank dis 
^r/^(ÄTö5j ia SjracK-i-. ^^^^^ 809 i (51 Kj QiollCZj^ 

\0 tcj) η μι ^ L ü (oSj i 1/ 17^15 ί f ^TTT <^^Zi ^^ V^iP vo 15J j Ιτ'-. ^ i l icod 3 

ΤΓ(χντο\5 rn^w^ Hij^-rou r}(]^iöUOuj X(?iv(öo5J" zl i/c^u 3 che υ pöfiyj cTr|v^j 
•του c)c\!/q(öuj o'(u/jj^opn(dlP'j Κ'<λΙ •Ttj^/■ϊΓpΰ5 <χύτΓμν/ ΓΣ/Ό'/^^;Λ(ί// 

Ha(>k-(öi/J TtKiiAAioCi/j ^iaAu(5O(;[^j μ^ο^ά'Αλο!/;? ύιτίρ r/v.;j(rö{)j j-r-rtj τ(οΐ/;£ίΓο(Α(λ1ϊδ^. 
15 Xöi/ K:iXi ΦιΑήΜ -öC^osJ piqrs.T\fl '^'^y (XU(^roi/j ^riJi τΓίχρί. ^cV/Uoujj 

μϊ^ύ^\/c^ aTrAi35 ocotιA\Jrιμ<χ—o^j rj άττοΊτή (/.tocrö^ 1 Zrß \yyfhr(Tovj η i:^J'f':<('35öuj3 

cί^/lC<^τώ<51^5J3 ημίρος5 ν'κ\^ΐ:^ρί^α töu K'uptö^ ill/ocL χά o'u/i:i^^/^w?n(K^^«>^J3 

20 *- K: ICoddapö^ L• • • • . 3 ic^ -///Vi-; ?/; cPc-, 

10 zur 1ι|?ι^μι,ρΐ5 des 4Vci4-4i<n|^ion i^l. ö;^L^.X"2i;2j)o. zyi^^j üU'riiUs 'f?idc!if cIl-i:?? J-f<?ik 

/jdrj denn du. i'/x.Tp.^pöi/oL OCirf-i-zn Uur wU ΛΠύΙ ih <ien aiex. tlrfcunden ciü UiJriier/] 
Jdhre 20 V. Lhr. Ιύ.φΖ.η<ίί. Zeclr Lezi'ichn«.!!. - Fnaz sehr uncl^uHlch. _ ίί Lesun'j 2y.• 
Wenl•! richfid , l6l• zu.l\orria\(ircn: Χ«ί/'ΠΧ5 TöU5 "Oji/ ^fnS VPOt^O l/Xöt^ou^• ~ I3^lf.: 
wnkei-nrnm'i"«- -^jjuroi. _ /€ l/or^iyr^kjnruO kJird η z^l er<ia'n2i:n ^eirt^ wetl in IJ noch 

kaum sfwA;? dnderei Ai>ri^. Paptfrui. H.3J^cm.3rX^scro. Aus otrTä^Uiruscar\-öni^o,(iii von Abusir d mcilaii. 
1^ Unae.scir\ickiL Jchrl-^ (2.. Hjj^ehr äfin/icK der Vöh Ho liSS-urici lloS". 4ufi\efc 

Kuck:2jaMun() e'mej• .Darlghris. /llexQ gcirien. :. ro<ρo((2..H^"Ίίr|'θoήύυ_^Töυ Λ.- 3 ηί2>οϋ_5 fccil TTöcpa ^/AAi~ 

F a;5 Kt((. n^f'jiJ τούτου c<df;/l-3 I i/on d^r (.Hand ΐδ-1'ί1ί2../1^Γ€55^ t^n<i TTccp^ gejc^irtebenj d^riiihf'eiijiriJkri.'le öi^cerM-fOn ufiiiMtfr- 
ilitsi (du. Förb. einem koKiflen. _ 2 oLTn öJcrTiL'jsl zw.- P\ii^ h so\un\- πΰά-, liVchi;f.2nrj|^ifv. 310 (92 Kj ι 10 15 ZO <Pf)$ Μ ^q ι/ίο υ Tq5'^/^j(LD\-3 
λ(ω5 μίΓΛ icuptöi) (Χυ- 

rjöu5 <!ΐΛνιρο5 Ιί ulk"" 

Tolcou^j θ(5¥ΐρ iJ'Xl/t<S'L(l/J 

cxüTio r| f^i^Tnp ofuxwi/ 

του αυτού Κιριχηρίου τώ 
ΐΝο^ίο έτι. kost<itxpö^ 
7ιθΐ>ρ^ ^$ΤΓΐρ μ.■ίΎlrjX\(λ- 
\VLc<.5 ΚτΛΓηΐ/τη κ:ΐι/ 1,5 
c^ijTöiJ5 "ΐά το(ΰτ•η5^ 1^1 Ok-f/Wov. 

2J\.v.Cir\h 25 30 3F </ti/ IviXL % «1/ υ<5τ£ρ(χ5 
1^ίο<5Ίι/ οίοτσύ Τί^ο- 

KiXL ^y^l/Löi/ ^qj^ o(AApi/ 
wrlp (χυτΓ^ν lfItou' 
ΤΐΟΙ^ηι/ μητιχίρΐτώι^ 
οίύτΓί3ν/ μη<5ΐ7ΓχρΙ «AAöu 

Αίίμ«τ•ο5 η a¥-o!.LTAp.ipi-3 
Τύ_5 ίί/κρίΛΤΓΓύυ η αν*ρά- 

νρόι/ίοι/ μί^ρι r-n^s iv^^-J 
Ιό'-ϋύίό'η^ Γ7μέρ(Χ5 u.s.iv.-}^ 
JJer ra^yrus pfichl• aL•. 13 ς μ. eher αί5 c;i/. _ /6 der zioeiUleil ^<is V^amams i^l nichi /^μι^. _ 25 uv\^<iu^\\c\\jAud\ 
« iiXi/moql<cli; /..ό^5 i«i/. _ ■ü</tip«5 bi35;j4 besser zu. den H>rmm als ST/pc<5 . _ 2γ l.i3oc/ii- 
<5rcK:oc5. _ 33 erd. η1ι/ίνι<ί^•ίίσ(ι τώ ώρκί'μί/^ χρο^τίμίογο ριχτού kuptc^ $ι/Λΐ Tacili^ici- 

ScHUBAitT 


122. |\/d [I70. 

rapyrU5. fi.S3, 5cm. Pr. 24-Cin. Au5 der labwru.scartönna^x von k\3U./\r el malaa. ichriff 
dhhlich <iir van Mo 1/2.0. Auf -zQti anananA^r ocklei>fen 0eHcI^.s 5leWm 6 tlrlcundmj 
Itxnd Z aw.i λζτη Reic4^ d^r €r^-l-en Jeli5j MunA 'VT'auf ciem Reklo d^rziOci-ten Suisj'V 
Und Waui Jitri Ver^u der^eltjen j dai Ver^o der cr^sloi Ίώ-Ι- Ucr. Jow^'cf ^5 sich jw!- 
^T^Ken laiä-i-j iind^u.a(U αίΛ zu«« auf cindnder |-οΐΛ(Ζΐΐ(ί?ηΠΛα>ζη Uon dercre/^iox 
Hahii OAicKrieUa. 2o. Jahr de^ AudKifui. i/erfe. 811 J.'\)ar\eh\nsutkun<i<L. Aie>can Jr'ign. 

[^ j ^υνΛ,ίΟ^^ίΙ ΰ ZiX^pci-TTLiOl/ Zj(\^ 

Hi^o^u -υρΐ(λΚχλ(1ο5 -rau i;^icftiOTö5 ίΊ^οότού Ιτ^^υ^ Ιναί-^ΤΛ^ο^ ^jAc^r. /^.•.c.'';i■ 
10 cTou JI i;TripTri<5OVT7jö^ Υρόι/ου -τού^• t^cXTiATö clLikv-paf>ipx τόΐςου^ didpcx- 

^k kraicikpuS Φo<pμo(^ύθ'LJ ta>c 
C2-Mj *?ilAl| ό'υι/νίορώ hraro; ra "τρο^ι^ρο^^Λμέι/Β^ΙΙ 
^ΑτΓί . . . ΣςχρατΓΐί^ι/ο^ ρ^ρα<|?ΛΊΓΣτΊλι. οτύΤί?ύ / C.Julius illi^c Μο1(ίέ,2.. _ ^ /jahr^chcinlich i^i Τιρ<Τύυτ-ί)5 irnj^ou/i^ zucnjän^ien, dd. 
^/ώ^/ιμον^ Ζ. S dardnf m'nwtiof, i/gl. Κίο 1142.,;/. (^, - 13 niclii' £Trs:i/i|'Kr|j oipt^öU JLfS Un- 
zwtifclhafl- <3 0n<Lmi:i5-l-.-TLdT:i3i/|wrTiVTiwi/ lilw^M nur Ihreilf-ihlcr.- liT^nder 
LesLcno, '^öru^iL isi iCaum cinZtoeifel tnoglich. J)<3mi*f tVl" ein S^ijpid ^tJonfierij cas (iüj. 
"füf <ίϋΐ <5υν•νώ('η<ίΊ5 cKitrÄk:f^ri^i5chji Furfn iler Εία^αί)^ 5o^cir m ^«r irrws-i forme/ üc- 
Waht-i-iidt. Ebenso Kio liyij^- U72./7. \\η3,Ζ2..- I; f . dil^. £i^nhdr,cii^,m iinknsciinp^^ 

i<i)n<iern |ö;sl- S/cKgr TircxLj bet Jem ich den llr^prunj^ cjc5 J-^hlerj? nicK-i" Crivlarcn k<inn. l/^rre^ 312 i IT. Rüclc?-<3hluad eines J^aflehns, .Algx-anclmn.. 

25" TToiCP^J 'EptOtTocptöU "^niij ΚλίίΟΐ^νμΰ(ν) f^ir<x k(upi'uuj του avJpö^jTl^.i.JlP 

k:03A(Au|iioTnh:n5j Tpc<7r(;ijrj5j3 X1X5 ttw^ä• t^ju TTcxrpoj c(6röj7 'np-mxni^iijj -ri.ri/^iuxn 
Krö-ro^ aipt'upiöü irToA(;i^o(t(cöt3j |-T5TpiJ(lco($ux5 άτό\χ[ου^χ ^fif \^A^^'-<(i^^J 

30 ή•ΈρίΟ(τ:ό(ριον3 τώ c'/4p7ro(tj3<^L l«xD:<?!.3"ro(u'j Kij^ö(;i/ör(Xj s 

Von den. nächs-icn ^ Ztiltn ^IneL nufoen'naL• JicsL• erhalieny. 2S tiUr tl^r Endunc 0L> e\v.S^nc\\ . - 2£ tOat- WoliI ^in \<x\sontT hnsak-z. zu Adm ^ai^enden 
Namen..- Zu. {jf<j^aauf>Kii »/dt, Lirku η d « "ii^_ ZS tnAc :s<ihr 2.u.-j ebenso 2.^ EnJe.- 30 cm- 

"HT- tirnL ^ekr i<:Me.chir crlialfenA. Urk'uncjtj tJu.C5 i-ci-ieini: übet- raicKi'j u<3r\ ei'ii'J-cr ifari<i . 
i3 Zeiten, ο Ζ. 37-45. I\/. i4riCau,| einer ForJerua^, /llexdricir'tg.ru. 
50 Tipt<OT:up^(^u)tj 

voC(pi5 TPxpiXViOpri (cfiii/) ττώ ^Αμμω/ιω τΓ|(ι^ Fp(X(^ii/j ττομ έο^ιλομ^ίν^ι^ τύ Tocrpt 

ocuri^O '54ρϊΓ?χη<ίΊι •νΐι/ου jit- KU'rZMn^Än^, fiter ohne, korrckfurert. rride55en,^-lrel(i'duch iitese HUiirschvifi nocU Iceme.<?n<i(jilHdji 
fei55u.na i'i?r. EinidÄ. schwer Ie5ijiif-e.JT€li€nile öttcehte^clts Icöimfen er^fauj^ Brunei Vön N/o W 
«nlz-ilferl werjetn. _ Zum Irihdlf. w(. öx'^ JE^-ji. _ 57 VT: ΎίτίζΡΐ'ού^'-ο^ '^ου'Ά^λτ. ώι/ν. 
^ιν/0χν/ού:]αΊ5; i/d.diizA 5jj^, wo ^ε$Ι-αηί:ΐΓ^'ίϋτι<ρΐ^οΰθΊ5 ge^r-auchf wird. Β(?Μ?. Fd^iun^a 
Prin^Än also |ür ein und dUselte. Rrion i^ericiiüidcrLe Namenj wcii i/iel(eichf.au[ J/ujjpcIndmeo.• 
LerucKV. - 5J2. Tnxpo^vopn(<<iii/J uJdhr.icheiniicfiCl•- aU WO«^<K^U)Piiii/jj olqUichi d<a5 η undeutlich 
i5T. _ Trpoc^ik'in t7" ciu5<LiscKr(el>en. - 53 ol? 21i/.xi/outpio5 oder Σ^εΐ/'αν/. i^f weder Kicr itJch in 
Ti" krUr zw 5£.h«.n.. V€rie_ 313 (lit.) ^ (f/o 1170) + 

■Γ(Χ V'£l/ö'|X(_iL/cXj άτΓθ(ρί(ρΐ(ί'•ύθ(Μ ίΓ^ΤΓΟ l(Jiöu/j 

Κ^λΙ οτι iÄ/viAifjj iwLTi\(i.W) , ÜO^^^ «^i- Tl£r£cj)i/oO^Li/ μη ΐττι.Χ'ίύ (6ί<ί'•^ο(ί} irrt 
μr]flί^'ΛJ ircipivtd'wL Jlrcö iJjai^n(övj aTriptA(uTovj trwL fri. τον lcIΓL]A(£υ<ίόμ.Σ^^oι/J 

ί^νΐ/ΓοΓ5 TölC^ölSJ ktX&(aTri.pj £^ JiK(h]JJjO(/o(.cSs(JWh:C£J JiTTip M^H-£0t/LiO 
6"0 Κ2χΙτ"Λ5Τ5:ρί. xrjs ύφιλ(η5'3 (λ(ί'Φ(λλ(ΗΛ53. ^κ kocidocpö^ Φο<ρμο(;ύθΐ) ι^|Γ Ζ-^-^^Ζ 54 W; Ι- ΐί'κ:ο<ίΊ Vf.- J)a5 FöWicJc. is^-inVinocU un^<iu.^\\c\xzrais hier; 0I; |>'ί;Γι/(λί uiier nur fti'iXL^ 
llelbir zw- _ Ηίη|-<2Γ ^Κμ-μ,οόνίΐο ^öl^t in ΡΓ Jto • C'^l'oA(oo)^J._ /iliCnlOKo muali'ch. cr^cKemf 55" 
Ar\\. iInA(εύ<<i<<θoςιJJ worauf ίττί xni/ υτΓΟ^ΐ,^\/^ inpl ττούχίοι/ fol^n mwisfe j •τΓρά<3νίΐ t^ kana 
nlchf herauso^ie-sen werden, j/p isf S(che.rj der hoch ö^elz^ie. Eif. krann <Xj &^ auch iein.-oehr Un- 
5icKcr islin Wiilcn ^ujj'erligunaÄn TöTJj• "τόκ-ου^. W^nn dui Lejund z-uivl^j So waroiwohl dii nnch 
dem I4rfalls-taaß. zahll^dren tOKol οί<1ρο(^μοι gemein-i-und der l/^rfdlli-fcrnu'n im Hdlhur- ileJ•]^. Jah- 
res.- "^'uL vom Jchreiber fl^^^riciiinin Wörfe fehlen in Vf-j siA^n^s^vecU^n mhdi flieh, dir hro^tdrj in 
ΟΧΊ/ΠΓ^^ι.- £Γ6 s-fujf ΚΣΐ/ομ <au.ch ίίίομ^ uldil.aucU yii^t]<iO^ mö'^h'ch.- 5)^ prhdf hinkr tm- 
ΓίλιΓι/: röi/ JiΊίRτiΦl^o(ύθl^'J ar£ciVhjK:C£t^o(Lj Tnxpci χού ■'λμμωΟ^^ίουΐ Jtcx Y(;apo5j i| olkt^oüJ x« 
t<SOCj oV kwl μη IxiA. U.S.W.- 58 VT: μι^οίι^α ΤΓ£.ρι. χούτωκ _ S^ /Inf. qan.'^^iu.sam\r[CnajL2.oqjLn- 

"FT Re^-te einer Ljrlcundt denselben ΠίΠαίΙ i/on 28 Zeilen. TT. Zwei4-C y^Uifirtiqung Uön TV^ i/on dcnrelben Handj -iö Zeilen.. i'CHUl^/ART 31-1 ql/ Ho fapurus. H. 23, 5cm• Br.^jScm. Aus der Fa pi^ rus mrfö η nci(p- von /\l>us\r gl mälac|. Jörg|äl- 
■i-Ldji Jchrifi-j älinlich wLe No 1153. J)u2.er5kn l?Z.eilen sind ^-VarK: öb^riebcn und deskdilr• 
5cKwer lesUr. /luf Rclcfo i/uaaadrer (fand Uo ^ö5"i. 20. Xdhr cjc:5 /lu^u_slus, 

^u|hgl>unq der Cg55 ton eines JPgrleh^s, /4le>cnrK^rLgru. Ici) λ 'Wl I Ζ-Λ^αι /öu Ijwu . .. .2T9S TTöipoi/röj" tcxl <^yviv~ 
ToO i<iLcdwpuujTifciö'j Tr]5 \τηΫΌνν\$. Συι /r^u)• 

10 'n>5Töu'Hpüd[:'5U3 <ί'υι/χίόρη<ί'ίΐ/ Κιάτου 
ίχύτου Cfcftjrr]pi.Cou3 tcöu ιθ^^ kai<Jo<pö5 TiOL'llptodt] ΚΛΤ^Λλληι/ (ί'υι/ΐΓ^ώ^ρη- 
l5 ^J'lV' οΐάτοΰ p<ujToO κριτηρίου twl 

tj '- Κ:(Λί.(ί'ίΧρο^ MldOpn dp«vpwi/ Juli/Aua. 

"Γου^ iPipitAu [χί.ι^ου5 το K:ou5 ku^io^ 
KCXCLJTÜ TTpOTi-pOl/' di. Exi.oc\i/öj"Tr£,- 

ίΐ5 w-i,.. .eis 

IS μηι/ών/ Toi3 ki.cPixAociou ΐΓχίοι/^τό- J hinfv;r Κ'ολ -ich ?.ini- noch eine Jpur^icKHar. - 3 zu. JfepVidno^ i/^l, fvO Π5'2-._ /f der h/drruLbt 
Wfcder hier fioch in t iA.nl \Z deuflich. - U Ende; Η utideu.i-lichj jedöcK kann )i"Lßrnur der Namedei 
Herö<ie5 ocs-l'anden Haben.- ^ JachkdJL; i^-fepkanos KaVim Me^ore des 17. Jahres d^m Heröde^ WöO 
JV- dÄÜehen (Z.liJ und düse Brderund Im Pcichön dei 13. Jahres an ZamanoJ"(?) cediert. /4m l.ßjchon 
AtS 20. lüKreSj im ^/orlie^ind^n l/crli'aoJi , w'ird diu Ccssion aixf^ehöUrij i^nd J-fe[)hdnöJ +rilf wieder 
ih sein |ruhere5 Richi ein.- 7 ^ fxi/ fo[^\raU5 <J1. in 22.. _ ^ «κυροι/ ziemlich deutlich- ^«u- 
t3/ zwar kvium iriCennlxirj ober U<) in ZusammcnKano^ ^furder-f. - 10 auch'HpWöou i^t mehr ?r- 
ich|055en dU cele5en . - 12. T(XpÄ.v.m der Le.sun^ijniicherj dn aUr i"n 24 diJz TKpa^topqcfijalsb?- 
lCdnn-l'erwahn+- w"irdj muss sU vorher nn^ej^üht-f itinj ferner muss du. in Z.io ^nahn-i-c<^i^/^;(W- 
ρη<ίΊ5 ihrem Inhdll'L nach be^-l-imm-lr werden . Beidej j'uhrf mit vficherheit zu der^^bcnm Le- 
5uiia in 12,. _ 13 ών ^heini" ^Ätil^t zu^cihj das zi^.erwarti'nde ου ICann ich nicht Umiip^ierCn. 
ob ου auT05 Ix:j\i{ stUv 2.10. bei der J)urf-|-(^lveit der Jpuren. _ 17 zur Al^Jrftrennun^ v^l. 
7..34/5._ 13 /iö l. iTpaoiilLv^. - 24. €rWennl?cir iiÄj dcizui^chen kvinn I ciuiff^el'allen ^"in. ])ie kon- 
slmlcfiön Isi uabefriedigmdj zi^erwarlen wari..-röL5-TOkoi5. _ ?J yo m Jch reibet- ^ef:/^i : -r^.V (t/if/- 
Wicht-rek^n; darüber ein ni>ch nicht eniziferVen hlachh-aa-. 5laif eic 15t ev^ 5talt Μ allenfalls nt mß^- lich . so aass man rjur Uoi ίΐ/ττυίτζΐ- i/ermuten konnte, . uer fe. 316 ί^2^Υ ^^'ί^ρ^Φ^ρμούθί -ϋον ίνΐότ^- Vir?/ 

^lLi /τηι/τοϋ Jat /ύου ό'υν^νώρι^ίίΊ'^^ 
(Χμφόχίροί 01 μη £ΤΓΐλίύ<ίε(ί'θϋ(ί 

ajrAio5 Ιι^ΚράιτΓου η (Xj^p(X(pou -τώι,- 
3? V sioj-rAs li/idVio</f]5 ^1if^^p^5 τγΑ h u η το 1/ Σ^τί (οα U0 1/ ΙτΓί "τη w 
irfpl xwi/ τοι3 οίρκυρίου ΰρ(χνμίοι^ 
ν^-ίλΐ-ωι/ κο,ΐΎον qCttö t'ou Ίίο(- 
Viiji/TöK-oi/j ^| ViOPL5 '^^'^^ icoptcx. ,• 
40 Ιΐι/Λΐ Toc <<υι/κ:ενί-)ρημΣΐ^ο( ίΐ^ε- 

ττρο^τίίμΜί. "ΑΚού^μιν^ 5jru('V2Lj 2S Ende.: Zucsafz-uber der Zeile.-. uieKeicKf das α2ηίΐΛΛχΙ)ίΐνκηΛ^ ^fa^cX icheinf ducK Lp αΚ 
|-tilis möglich. _ 33 in "rcoM 15! Μ dus ei kornqlza. _ 4'^ zw. ευτυχεί. V^I. Wo ll/öj iS". 

SCHUSART 

133 R. NoKj^. 

Fiipurus. {-i.2.ycm. Br. 11^5 cm. Au5 der Pü|iuru5carfonuaae. i/ön /ibusirel mäla^. JchrL|i- u)ie 

Mo 1104., Il2b. Auf l/ir5o \\o\\SZ. 22. Jahr des Au^usius. 
J)ar!ghnsuricu.nde , /llgxaricIrLjerL. 

cirpu)X(kp^coi-3 

ΙΊΐ-«χρκ 1ΓρΙν/κ:ιτΓο5 του . . . Ko^l τπχ^ίχ /Ιιοι/ϋοΊου του 3 

(^Τίΐ'ΟίίΌυ Tf|5 ^"Ti/öi/rls Ηταΐτη 5 τούτου /ui/ociKo^ Αιοι/υόΊΛ^ 'T"fJ5 ■ ■ • .J 
ν/ίου μιτ<χ κπυριου οίντον τού <ii/dfö5. Συί^νίορούό'Ί]!/ iiiliow'ü- 
6\ο£ hoxL idiöi/U<i'L(X ^Yiu•' [ΐ^ί^ρλ τού] 1Γρΐ-ΐ^Κ•ρ•"ίΓ035 okviiou Jta 
Vitpo5 i^ oTlcou Πίχρ/υρίου "iFröAslpodicöü (3ρ(χνμο<.5 ΙΜομή- 

tkroi/To^ c<-röH:pi/j Κϊχί. ο(ΐΓο<]ώ<5'ί-ΐι/ Iv μ\η<^ίί/ irivxt. 
άτΓο Μ'Ουρ του ii^t^WTö^^ diUTipou ical ί\κοάζου vcov^ 
kcxL<i(xpö5 aViO ■ira[:<3'3M5 uirs.p^'idtto^j tj itt/ocL (χυτού5 χοίρκ- 
10 νρημο( ο^/ω/ίμου^ kcxl. <iui/f.m^<i'-^c<i- μ^χριτ-ού 1κ:τΕ<5Ό<ι en- ae^-/46o\ j i^.(2U. '^as Bla4l• 16-1- öLen dbqeriisen. . _ 3 du Er^. ΐΓερ<ίΌυ τ. ?τπ^. beruht- au.f lö^ dd dtecXj^«- 

2Ίμο5- Icidu^el nu.r-furdu5(L l'cuölkerunaikldis^. nachweisbar /st Dionusia iif i^;cI}^Γ5.:h. 

clu Frqu, J« JP.j 6U. ii^nifhi' l/ipcft^h^ da dieser 2u.sa4z.in ^^'""'^f' <^^^ A/amen tKr^^r mrer:? 316 4 CI35 ß.3 

άλληλικι-ύίοι/ U5 Ι'ΐατίκίΙΐ' Κ•λι t| li^zos ^^"^ ojroTiföu ου 
iOiW ο(ύτχών/3 c<tt>h"ro(i kal ihc-nou' ΰιπχρνΐ:όι^'ατίθΐ/ ο(.ντοι^ 
XtüVxroi/ Κίχ^άτΓίρ Ij'JitcnS Ico^t μη ΙτΓΐ-ιρέ^ΐιι/ TTiöViiJ 
*Af 1 iü μί i^J . Ευ τύ V ει . CWo iiyzj 15• rj άκύρου5 iii^au *A|io(ü[xii/j . Ju< Spureru, die vklleichl• nur durch Aldruch enistanden ^ind. 13 hierher cehort- ^iß. korrekfur U-riler der Urkuncje. - I7 zu. iuruvit. i/ij(. No (17Ö^ 15". SCHUFAllT. yeR. Mo 1173.. 

f^ptjrus. H.24j5cm• Fr. locm. Aus der kif)^ru5ccit4önnafljL i/^n /^bus'irel tnätäd. JVeife^un- 
rcgelmassice Jchri-H-j^tgilw^i^e i^erioi^chf- nuf l/enio Jchlu5s einer l/r kund ?. uom 
'ThoiK ^iS 2£.Jahir(is j l/on andrer Hcin.<l . 26. Jahrde-s Au^uslus. 
Rückzxihiund ein<isj)aAiihnSj /llgyqndn'&a. TIpioxap)^iOt 
τηχοΛ ΪΛίίου^ίουΑίου Ιΐρίμοι; trat mxp«. /ΐίί;ί?<ύυ 
kopi/nAtouittlciJUrou. Συι/γ:ορβ.ϊ ύ r<kios äirirj 
(ίνηκίν/αι ιπκρο^-Γύύ rnuKiou Jt«YipCö53 

^υι/ν£Ορη<ί'Σ.ακ3 d(« roO chutoö icpixn- 
pl Cöuj τώ .... ikoCq Σίκτο^ίττώ £t[5-U k<xt.j^[w-j 
Cpo53 Φίχρμούθΐ «ρρρίουΊΙίΕτολιμΑΐ-α ^"J^i^'z 

10 TöG OTiPinincotciroi )^ρύΐ/ου• ί«,- 15 ναι μίΐ/οίκυροι/ Tqi/Tou qJ^i/j^ötj 
<^υΐΛ(ώρη<ίΊι/^ pq ΐΓ£λε[ΰ<ίΊ<3'^«ΐ3 
üitoy ίο<ιοι^ uq^'ocAAoi/ -ürlr) «ό- 
του irl Toi^ ΑίύκΌ-οι^ Κφ"^^ ^^~ 
pl TWi/ ο(~ύτωι/ μηύζίΓίο], ο<Αλου ΐμ»]-3 
(ίΣΐ^ο^ oirAiS^ ί^τροίτΓΓου ci] ά/ρά-3 
©ου οίττοτών s.C,U3rpo<^3£[yj ypJi/iOl•' 
μί^ρι -τ:ί)5 Ιι/κίττώ^η^ ημέρ£Κ5 
ί] ίΐ/ώνΣ<^θίχι-Γώ ώρί^μ£ΐ/Πί^3 τρυο5-3 
TLJA.U) VWf 1^ του ι^ύριοί umi τβχ (iuji/- 2. C.JulIus Primu5 Ls^'i/UiLUinilsch ηι\ίΎγΙμο^ kc<t.<f(xpö^ Wo 1137, 4.- 7 wahnicK-n/clit 
da5 26. Jahrj Jem Raunxs nach kanxe. τρίτχ) »η ßetrachij jedoch jind d^üi Spurin aan-z. unhi- 317 i 22. Eu(tU^£CJ• ZI oui/ nacK arioufXii/ l^t ziemlich iic/ier und pii5sf 'zutn Jrile der ί/υ^^ώρ q(fi5 αΐί einer EinjaL^. 
- i2. dte. ^rinoÄ.rL »Tjjuren Ussen ey ii^j ζΐΛ.ΣΟτύγιι i/jl. Mo ΙΙ/ο^υ. Das 3)atum-f€hl4r. 

lösRiT. Mo 1174. 

Pa|>yrus. H.32/5"an. ^f'.n^Scm. Aus der Pctpuru^carbnad^ Uön /Itusir cl mäläcj. J)erTe>it 

tif unfcr i\/ö l/ö^ aafdemsßlUh Bldlf<L i/ön der^elUn Haad ^«cKfieben. 2ίί Jdlirdei/lU^uifi/5. 
Ri^ck-2-flhlu.Kq^emg^ J)<3rle(iaSj yAle)Candrun.. 

5 Tnßj yiloi/Od'Lou Λ$ ycki^£i<f(£i/j <Λυ-Γίο>' t<c(aToc <ίυι^χώρΓ](<ί1ί^ Ji-C^ του auCrouj i^pt-J 

TnpLOu TiOL 
Κ(Χ ^ kxXLd'cXpoS 0(...J 0(l}y(\>^'LOVjlFcoX(ilA(\LKO'3j O^QiJ^QÄQi^) ΤΓ£ί/τ(Χ k:ö<^LCxs '-/^if.eif- 

μί/Π, Τίριχού Jai/(iLOOj kiXLXiOi/TöKCWi/j μη(|ε ^ττΣρΙ άλλου μη3ε-3 

lJ^iY2d'^c<L ro ι:ώρι<ίιμί[ι/ίοΐ3 Τρο($τ1μίοι^ vwpL5Töu nicupt« sti/<XL3 
Tfot ουι/^Κινωρη(μίι/ρ43. ^>Α^ιο(ύμ£ΐ/3 ζ En4e: ^ΑτΓολλίο sehr 2.10.- 4 iirl ΤΓχρίλύΛι t/ql. Wo 1164^6 und (iüi Anmerk-unj^ 
iiaa-UL. - 5" ©(ύτ-φ scheint zu. fehkn; d^ckis^-hmfer ΔλΜ <:iai FirL^-elne. unklar. _ G hinhr 
kcKLd^foS'I^ömm-ir Φ(χρμοςύ•θ-ΐ)_, Ηε<ίΌ(ρη3 od€r^E7Γcx^o(;μ£^'ωι/J in Fefr^clrt-l^n ITroA ^αηζ. 
derm^J'bu.ren.- li ui>ir η ^m^cheinend Facaaraphos. ^ ß dasJhium is^ruachHo uoj 
erddnzf. ^HüKART 318 104 R-. Howjs. 

rapurus. RSiJctn. Er.lZctn. ylu5iie.rRipuruscdrfi5nimnjz.vun Abu5ir fl tnaläc . jchrijf wU. 

No 1I2.Ö. J/Le. Urkunde pilil nur dd5 obere. .Drilklj unfcr ihr ^lehi: eine, •ztoeiic^ itiucjr?. 

die ieKr ichUcKi" crKül+en is^j i/oticier5i:lWn Hand und von demielLenTdoX.. /4u.f l^r^o aejt? 

von llrlatncien un<i Moi-i2.en. 2Q. Sa\n^ A^5 Au.qus\us. 
Jbrlehn5iirk:unclg- , /ipyandr'i-en.. 

TTocpo«. Ιαίου f 3Utt]^^Cö3V Και τηχρά, Zptopi^ns T^qS ■'ΜκΑητΓίά^ο(υ_) 

ΤΙϊ()<ίιί.ι/η5 pcir« Ιτυρίου του rti/Jpö5''Ey\iuuu τού kaidixpö5 zlfi^<^ov'zn(5) hrL^o(yfj^] Kou^ 

5" It οίκτου άρνυρίου Τττολιιχοίΐΐ^οϋ (]ρ«ν[:μο(5] 5(5Λ[τοι/τόκ:ων3 

ορ<χγμΐ5(Ι,ίοι/ -rr|5 f><-v^o<v5 K:ar(k pifji^aj ο kul αντο^όό'ίίί/ ; ^^ 

£»/ ^tjoll/ <3υ<ίΐ|/ 0<7Γο lußL του iP'i<ixr^DT05 ΣΚτου Κτκι 

ΐΙκ:ο<ί'τού Ι'του^ k(XL<$(xpo5 ai/iuirao'm^ ύτερδίύίείο^ h Iictl- 
Viti/To^li/dai/sioi/ <5ΰ\/ιιμιοΑίο; τού^ σΓχΟΗ:ΰυ_^ οζττλον^ 
10 τοΟ όί. ■uirspirci2<^oi/CTü5 'ipSzuov tcouj^ 'l^Cö]U5• -rn$-rpo(l[:5A)5 ■/^/^(μίν/π^^^ 

-vu>y Krotrtj 

άκυρου^ ίί^ο<ι ^ί^-^ 
15 •UTTOpvcou'Tiavj oi'v 0^015 j φς.μζ<ί''^ Κ:αθο<(ΤΓχρ3 Ικ ^iK(r|5j Ζ nicKf i«u) υ ''Ιουλίου Φίλιου^ αα^ υ nach dir Lücki dehori- UdKr^^einlich zum dr^fn l\.'dmcn. - 3 zu ne(v'n05 
l/fll. Mo llßß, Wo auxk Jein.<_erili. Friiu.Truphiima erxhein-l:.- Hi'nfcr kc<i<$«j3öj5 noch un^euHicke Jpur^'n. _ 3/i l. 
Κίχιαύτου-ΐΛίι/ου. Συι/νωρού<ίΊ Zu. Κ'ίχΙ'^Έλ. - S otwoKl Zmurna und Helenos Perseriiaci^ |v?!ili die. 
ai'y*'i^o5- Formel. _ II karw wcisf α utj^ dt«. uni^n ileKenJe l/crbesicrunq^jclu? ΐ/οη <rler.sclUn li^nc 
s\rumrra-. jCß.iourA(ii^JiZ.auey> du NacUiriaaii^'in Z.4. 5o]or\ i/om ocKreilier uo\lz-o^n j ^or waxU) füjfccrriot^ 
liiazu, Will ^r esm iler Korrektur Y.lJSf i/er^issen Kdife. - 13 Fnde-' zu crwarfen toäre c^>ιov(μίι^Jj ichki^itn 
^ii. AL>kürzun.a niclif dcuien . _ 'S" auf ocuruFj müssfe. ττίχι/τωι/ fol^cnj Wd5 sich milden λ es i-cii n ich ί ver- 
einbaren lässVj das «ieullich.«- höchqeSf-'t-z.fe. CO i^os\- nuf ein iJorfj cldi nich-hduf ou CnHi^^-lj üü b!Cr[Mr 
eine jeififeKencie t^rm (lebrauchf wird (•2..Β. r"^=: x'w i/j . 31D i Ho 1176^-11^4. 

Beschrgibunq^ 
einiger alexahciriniscKen Urkunderij deren, vollsrändio<?^ Uuclerodbe. zur Ze"if 

nichf moqlicK is\:. 
Mo 1/76 C^yVi R=NoilllJ. Rück:zaVilu.nq ein.es DarleKns dr^^E•ιτc<LVίro57ϊτöAΣ.μσ,Loυ■V\A5-/ίX/JpiύJ■• 

u'ön 2 Hnridcn cjcsclir. <^ιγχώρηοΊ5 . i/i-/i3 i/.Chr. 
No IIJJ (133 Rj. Pnrlßhn dei C.Juliuo Πΐ(Ιίο5 αη']ίο(Κκ:|'άτη5 kwiiiixpo^'liipii'Djrni iiriyai/nc• Zmi- 

Sa-i-z. rnoncj-t-licb iZ. J)racKnT.fii. <5'υν•/ώ ρη(ίΊ5. \^/\3 \/.Chr. 
No 1173 04'J- »^'^''TZ- rradmcn+tj daria du. Wdmen /ikclmdi und ß^ru^sermoi ^owie ua^DemoH- 

Κ'οη *PtAo(irpqö5 (^Lt'.^un.d idil- 5ich<erJ . 
No 1179 Oj' ^'^j ddrun-ter i^o l/fiöj. Jchlus5 eines kraufuirira^ÄS ukr ein ßöoi_, ./κάφΐπ^ uir jioö 
3>r. <ί'υ^χίΟρη(ίΊ5. 25". Nurz. 12 ι/. Oir. /\uf Rcl^b Ζ ichUcKi- Crha If ?n(L U rkund-'a^ i^'^rumer 

Un^abe. des •ν\<ίκΑηττι<Χ()ι•|5 Mpiiöu an Ki£iKr|«opu5^ κ)ύΓΐα•. "Γοι/ττου VöfxöO (X|/GOöc«>py(n/j . 
No UX0.(62 R verwischfcliricj l/:_) Pdrleht-i i^öri 2.00 3r._, •zinsloSj gc^n Lieferuno von iVoiurc- 

lierij an5cl-iein.i2ad Rapyrui QO<^Kk.k<:kS 5ööOO_, ^|c<i/K:(xAc< ^έ cpopxtV i>3ooj und "κί'οίιοίηζ /][>- 

ΖίΐΙ-ίΙαίΛομ einer J)r<achmJi.. Cflöubi^er Maf K:05~TT^iAAiö5 ΜάρΜυ υΐό^^ i/ql. Mo iiij. 

<ί'υνΎίόρη(ίΊ5. E+wa 14/13 v.Chr. 
Wo IISl C^^O Ru.l/j. R: No-iriz-en ij :iu No llzgj woraus dis Datum JdKr 16^ Yau^l (\λαί-]\χηΙ 

i4i/.Chr.j Kcri/orge!iir. 2j ...toclhc^ •'AAi|ai/J(;pöuj aciri-'j tx(c<t.j ir(>^po\j Μάρκος öui-rrio5 

M<xj)h:(ooj ζ\Αοζ2 ΤΓαλ(λτΣίι/ο< . Z.c<po(Trti<. . J g^rt καΙ . . ."j K"«! Κ'υ (x θο ύ i/. 

l/: ParUhn. des C.Xulius RiilioSj i/ön. 2. Hdnden öeidir. ^i^KX"pncfi5. 14/13 ^Chr. 
No ll^Z(g; Ru.l/j . R: utauulls-l-äadi'd;?. Eiaoabe. UOa Rächh'rri belr kckzv bei iC?.ph:L/oÖKa. und 

Tn^tq O"'"" ^jn-iT^Jj eiteren Fesil^-er ot άχο του οίκου <.\\\\ (Fe^ilz. <izrl\-aAV Alexaniinen ?j_, 

ΐ^^Ι.ΤΠχρΛ-Γούτού οίκου -urripicTou. j)er Pc3chti/eri:ra<^ rcKeinf- aus der Zeif der WeoixifrA 

zu5-famm?rv: po<j<5'tALo'ii'r]5 £f_5 iVr^ xsi/ri.. I)ie Eihtjabe_i5l- ö[['en[;ar an den Sfali-haH-^r öc- 

HchHf: <:ii-vo\y Trc</-uoi/ cJwrrjp« kcxi. «ι/τιΑήμ.τΓΓορ(ΧΠ αη,ά btziocckf eine W^ftVunaGn 

iien Ht|f>ömae-mafodrapho5 (;?-J: ■irpoj'ralÄi νρημκχίίΤιχι ημώι/ [τγγ]^/ IVriu^ti^ . . . ΰττομ-] 

V^^oCfoi^poccptOL^ 'll/* öurö5 <^υι/τά^η C. -. '4//J i/.Chr. 

Auf l/er5o Reste, i/o η 4. lit-k"Uhiler\ andrer Hand . 
No tl?3 C^G Runter No losoj. Sk{7i-z-^ e.\ne.s PnVafbi-iefes uonand'r-iv Hand . 
No 112^ (23 Runler Klo U^J. S\^'i-z2.<l dnes ^ίΓ\:ΐΓα^^^ι$ üitr C^itniXs^land liriTrjcsj ^^'^^ 

KOcuto ji (öi/'J Toci.(i/LO(5Jj ge5cKlo55ea ■ro<pa'"Epio-ro5 του /ί$υκίου ΑοκτκιηιΌυ mlt-^ioet 

andzrn. νΰπ andzrzr Hand. 

SCh'UßART. 320 ο \\όΙ>. Ρ \1>\ΖΊ>. W 

rapl|ru6, n.l3^5cm. ßr.3icm. Au5 Jer Vavvrusc^vi-ünnaqz. i/on /lbu5ir el i-aalaa . 

I ΕγΚλΙΙειλ (\ie. i^berreiU- v/on z\\o\uvnmn j i/orKer und nachnzr s^tmd rtundislcriS 
Äi eiae kolumao. qru55e>j deu^IicKe. kur^iuej '{:eilL•0£L•e eftoas i/erioi^cktTj Endd, 

1^ der Rolen-icxcrzeii- oder Zeiir <iei Auüus^us. Aus dem HerdkleoboliTes • /iu| 

K önlqli<:her (jcn<3<jgnerla55. 

K-ol. T. 

[....] £Ku έΤΓΐι.νΌυ<ίΊ K:o<,[:Lp3öL5 T01J5 Τλ <<Ί'Γι K[5U53 t^o'i- 

[^o(urou53 dui/ rut/ocL^i. K"«! τίκΊ/ύΐ5 Kcxi riL D 

ΐ;ο</^'οημ.3<χτίθν/ ο^ριαοτη μάτωι/ κ'(Χ'το(Κΐ^ίθ<5'μάτ^ Ci/j 

> Π^^5 "Γ3ού ιθ'ί ς03Φ1ιΑημ(Χτ-ίοι/ 1•)σ(<ίιλικ•ύι/ TRxj/rwiyj 

C.... 3ου Α (; 3 TLd'iu' Τούτοι/ τη>05η Κμίι/015 

[•. . . «3^0 [ΤϋΟ .1. Lj μί\/ίΐ\/ <3ο(υΓοΓ5 öU5 Κλτγς/- 
YqCiccx<i'i κΑήρου5 Κο(Ι τοΓ53 ^1/^01/015 ίίΊ3ι/ Τ0Γ5 <Λ:ο<θρύ?5 Ι (ite l/'.'CrjcKrifl itcincl über zk'ölumncn_^ 'iVire.lel-zlen mchi-Uben über (Hiim Anjdnj ^i?t- erj-fea- 
erhall<n«a köl. J)er Konia 'isl toalirichcinlicK litol./Alficancler Ij und der Vx\(xss q<iWoc\ ^uheskriS m 
iein 2i.raKf (^i/'jl. Z.20Jj u)o er mH Berenik"e zu^amnieji r<Mi€rfej i/dl. iz/ji/ Z,3^ dlio3.T/2. t/.öir. 
Di?. i/L)rlie<Jcnde /4b5cKri|l '{${ ipaier. _ 2. w^l.Tebf.r 12.4^2, jj^^ ^;o Z.3 Τΐ"Πιρ(^κο(μίΐ/ u. Ζ./ί. 
iui'öiÄV/ zu lesen sein uoird. Zu dlzscrw au.{s Vajum bezu.qIii:hcnTex'+e i^icfefunJer iap.cine^ 
ntialocjie iiu5 dim Heralckopolties. _ 4. i/on, liier dn 5cW<?inen die Zeilen narK link-5 öusc'eruck'r 
zuSeiH) sicher )$[ ej i/^n Z.&an. ^ ticu zkj.^ aber he sicKet-j daher cwaurjoivij unmöglich - - 
h eru-U/ilclCenj dgt-nAcKTebf.r 124^ 14 νρυώκ•ύύ5" <)ΐ. <:nnimn-d'. - 6 das Vizrlum acDii^ii/ (Tebf. 
rSjiojoder ο(τΓολύορ<ιι/ mU5S m <ler i/crlören^n kol.ucslanilcr» Kdbdn. <^ύι/ yüwoii ^l u.s.•.^:. qe- 
hör^ Wohl nichi• 2.0. sl5ii/t-|i/övuT(X5j i/ielmehr^^oll die ί^el■^uπίL•.d£'5 Erldise^ auch au^ htia• 
en M.S.W, der knlöWenreilcr ausijcdel^nf werden . - 7 zi^r Erj. uol.Trbi Γ.ζ^4. u. 12-1^24..- 
Χ U)i\cker\: <^KiK(K<iriKco\/ vcil. /AreK.7"3ll._ II uUll. Ewxjou ^c'-j Α ζχλ). _. dann Ιν^τκΤιι/ 
öd£r<i'oiO"rid';i/. _ zuX(pi)5"q^f/(.l/iil.T&bi-.I60, 65. 61 k'^f-- I2-i3 i/ijl."Tc!?f.T5"j^7.4S u. 124,25 ucrfc. 
321 i iS" . η C• • • ^^^ Pat>uru5 l>n'ck-t alr, 

adia^Ttfi^ l^ykT^ocl τύύ^ κλήροι/^ τούτον ίΐζ 
Tovs ty'rL<iTo<. vn/ovs Κο<-\Γοτι \<αί Σττη τώι/ "Ά^οΊι/ο- 
ZS Krod ίΐζ το λοϊτΓον μγλοίν(λ <u\rxrzi6^c(.i. μη<!ιί kcxtoc- 14. «3 ΚΛτη - ZJO () ηΤύ ι5 micH Ti bh Τ 5^47 '^"• ercjariZ£nj tsl- q είΛ/α f^ da Ζ. !5/l nf. nicKI- ddzw <l-i .^mr; 
dller4tn^5 ifehejn <iie./{n[dr\q?. von Z,l3.l4.i5'aufe.inem bsm Frajmeni"^ ii^^seii E7nor4nun.c mchf 
üan.-z_ sicher {<,[.- l€ Γαρ. ΒλϋΛίΚλ' (InkrpunlcfiunizeicK^.nJ. _ Zur l/ereri^uiia (iei- frAnPöt VüLlett. 
ri2i^j25 u.JCik SS'fij |Ίλγ ilen Heralcltuborfl-e^ IdO L•^ Voi-lUd d« /r^inuffes i)eson<ier^ nahz- e^wtrc} 
hier Λη ilcnTct^Kr I2/^ erhallcnen &I<3S5 zu 4όη(ί€π 5eii->. rermt- ai^bi" ein unpubl. Berliiier iapijrui 
ilas Tgsi-dnieni eines ka-föVenrijiUrj aus ^m 2.Jdhrh. k üir^ ein ßejspiO für die l/ercrbunj ilds ' 
Κληρο^ duf Αία älfesf'in John. _ \t L.sttl.- y i/on hier fln isi (derlexl n\eKr[^<ich in iin(3r<jnua<i. 
Als re^itren(dc5 l/erbum ist ein Λ<|)ίίμ.ιι/ anzu5e.i-2J2nj Wi32.u wi/ Z.IO oehörf. Ich uCriiiufe-t [cäl | 
Τού^ άμτΓ. K.Tcxfo^J. KiicTti^ii/ou5 Oiicr κ<κη(ί^ί^κότ(Κ$.- 2o ji-cuernachiass mif rüc'cwirkxnder 
krafH _ 7u j'iüp.irpio!. ν/ύΐ. Wilckenj Oiir. IiySj da^e^en Grenf.-Huni-j Tßbf.rSjS"^ Anm.j |fl-n?r 
ib. l/^ji^i. 33^2.34^3. Auch unsreJtellC-en^ichcidd hichh _ 2.1 du5[ip. us.u}.cl\^ i^onhn Länd<rcUnj 
^iάoc]^ iif die Beziehung zu. νΊίομίτρίος €rfi-<iqlich und ver^laniilich. _ izc^ur« icorr.di/s k-od 
"Γο^3 oamemf i6^ W0V1I "ckAAä τοιλΟγ«. J?iinn I. ^iv-Oi/xcXj demnach WürCüUch furdndrc /^.bji::i'en 
ein NacKlass |ürdas 21, JdKr bewilU'öi-j ledoch ohneihf Furil;e5lehcn zu berühren.- 5.3 τ?ι:υ-ΓΛί5 
be-2JehV sich aul Κίωμιτρίον und iuTiioc. _ 24 1|. •2-υΓ Κ^Ατη<Γι5 ubcrTemfjci^ul i/^l.Tcbl.Is"^ 
57.73.88. 1^234.. ölfo, Priester uriempel Γ236.ΙΓ35 ^ 3jy . Jinn d-w<a : ^s Soll [/onkönan vcrlenßl• 
werden^ ildiS £r4iV ι^ρό(τη<ίΊ5 rcchfferVi^j durch J)<3lcumcafe. bckae.. d'uP'LCi'TaKa ichcKnf 
ähnlich Lönd. ΊΓ IG4/5 (10 i/.ThrJ gebfauchf zuiein. _ IQ ur^prcl- MriieMuCj ddrinddipU^n- 
< <\i. K"p in oc hli-iii na schrieben j l.vrro ^ndii^ö^. 322 IciViOpr^ Κ-«/αίΐ/ <ΚΛτ7α- χο< Ti ricfxicK KcXt '^ον^ ί\iLόμoΌ£ 

. . μη^ iVcK ..c 3γί••• 

J^er Thpufus Lrichi hizr üL•. }nK:a|UAV/j oJ^r Τ0Ϊ5 iWi (^.k.i.wAAcX iTrLhri-YWjJn^iVöij.- 23 <κ•<χτ/<χ Wilclcen.- Zu τΊ^ΐιΧ 
y.]l. *T^l)t. IT 2.04-• - "^3 üL•)'^'" »icr Zeii^ JbKr einer PcirafjrapVioSj vorbcr Ki^sW ^or> 2- 'ί,ί,τ _ Im 
Idn-zen V4I. Prei sl q ^2- . /^rcK-f. Rjf). F3ÖI ff. ' ! 

Pl3'&l. Mo WIG. 

Ripurus. H. 2.3 cm. Er.2? cm. Aus der Pdf>urw.5carl-önndGje i/on /^ou5if el maläd. Μ:Γύ55£, (ieuf- 
lich<2. icKriff Ae5 ^. Jahrh.\/. Oii-.j ^iiellenweiVe. isf λά5 BUH ifark kschädi^K Hemk:ieu|3o!/*5. 
Kontdse'i(d. 

[Tp U3 c|5Q 1/ . ίχ 1 (X μ C. . . ^^„ ^ς/ 

■"Ετύυ5 iK'KcxLucii^j'Cuü μηι/ο^* Zai/JiKt^Juj Mci.j)(^iEL3p ο/<^όρ iι/Ήρoς^cAίoυ5"TOλ£L r :i 

^Ομν/ύο [!)ο^<ίΊλΐ>ο<3 1ΙτΓολίμο(ωι/τοκ Κο^Ι"ν\ΑΣ|αί/ζ!ρ<3^' v'iöt/ ψίΑομι^τύρο( icat iVcr-cjAtViTciKl 

5" Kat θίόΐ/ yi^'i^' ü^iAujTTcaaTöjXX κλΪ. ^5o»/ ΦΐΑομηΤορ Iccxl \/iöV ΕόττάτορίΛ .ναι \J^ifli/''Eijricpi>,ui^j 

ίΟ^ιΤηι/ ί:'Γ<ίΊ.ι/ ΚΛίΤού^;] 
ο(Αλου5 viöt)5 τ<χι/τ<χ5 kocV ira<ic<5• 

TpucpiOl/ C- . .^ocTöu ΤΓιρ<ί'ηΚ Tio^u- του "X-T^C ■ ■ ; • hnx-rjQLhc«!/ ιττΰ-είοι/ C- . • 

'^'p'^^^ T:c3i;i/j • • CO • ^V Κτχττύίκ-ίΟΐ/ Ιττττίοι^ icoil ό'υι/<χριθ'[:μηθΐί5 . . . 

Ο iwuiviltu' lc3o<.L ΤοίηοΊιι/ . . π jöS" ir^po^ όόθ . π• • • ic^S^-^j 

ηντίυΣί.μ<χί dOi άμα Trj ^iLcpoj-pÄipto: ... Zum iCdniflSeli v<j\. Wildcerij Zeilichr.-f.aeg. ipracKe. ijn^ isif]" u.ciieilöri dnyfuhrh Liircrd- 
■^ur. Ffrntr Udl. R EkbW.JXSIILu.s.io. - >^U5 Jcm^lbcn XdKrc ^fdmmcn Ε^.ίΙ.ΙίΓ335. Y.Lun^.ll 
IZ07 p.i6. _ 1 nc\\\-s uiell. «der Warne dci andern Ixonlrdhenf^n . — 2. XancfilCui•- Mechiri/^i. 
Hibehl32..Tcbt.r25.33. 104-. Feracr: Hiller i/. Grä'riria^en_, Fe^kchr. HirschfeldjS'.- γ~Γι f^^" 
yocAr)] 5chein+ zw-Unq ^nxsein, erif recKi c^rj ύττι^ Μίμ(|)ίΐ^3• - ^ Eucr^cl^'S Γ jchlr. _ 
S es Karvildf iicK aaa<in5cK€iniich um einen kc:ii-ok<j.nMeri55j u^l. bes.C.P. R. 22.:^. - Auj-Töi3 
«lürfiii. clr. Gattnünxii föIdAn^ ober''y\pci'ii/otTöü pa55i nirhf. Ver-r. 323 i \]\. pWL apoupccoi/j JlkcX okvco. γ sixjL- Jl K^i, T[. . . 

ex. . A-^'LCjT'rtL. clic( CTjni/ C• -H• ^' Γ 3. o^cppiöi/ c. . . 

15 ρο<<5Ίλ LK« . c. O'^^ff C-3 . . C• • Ο^υ C• • • 

f KjoiL. τταΑ c. . .3 . 1-015 . c. . . 
öcpi-C• .3 • ■ • ηΑ. piOi/ üf. . . 

Resiz. elnir Zale jichiLar. 13 Anj. : <iaS5i\ht Worf wu. 'Z-.lJj KAhptOi. unraöqlicK j 5-i'4-^^P in ί{^άζη. Fdllen (. möfllich. 

SCHUß/iRT. 

P13144. No 11S7. 

pqptjrus. H.3ucm. ßr. i3c:tn. nus aiv ?a^urUScaAonr\a(\iz. von Ab u$\i• ei incxläci. I)euHic"ne^ 

5j?a-tpt-öl€.mäi5che ku.r5iv/e.j eltoa Ί. lahrh. v/. fl-ir. /Iu5 Jem. HemHeopoli-l-ei. 
Snoabg- gg <dgn J'frg-fgQg.ru. 

Γίκρος ko<<iTrup<35 τύύ Ίίολυοέύκ-ου T/Gi/ 
''^K Η:ώρη5 TöK-tofco^. 'Wcxpvoi/r/ju poL 

ToTTüw' dJiXiOV/ ßlhrou 5^05 npi.id'öu5'j 
ώι/ττερ η κρο(τΓη<ίΊ5 koci kupi-itcxL 

icp^oi/ TTiPLn Vpoct^öV^ k:^oCa'«i^ ο)ε<5'πο- 10 ι uJiC du beiden ρ Ideriij^n Mummern zeiö-en^ h-dfiich derlifel ότρ. Kc\'t ςτγιτ.τγι). b/s m <ίζ 
KüiierzCif erhaH^n; ^ιζ^ΙοίίΚ lil un^erTexf ndch 4<ir 5cKr"i|f Irüfier diizuicl-i-ei^ • Kii.TeLf. 
I 61 '^ |6. 3^2.. y\mK. IT 3S^2.. - 4 -zjxTolvoii ιλιΙ. Hibeh Γ [1. ij ua:,-Gr mp. uur<:ie cKcr 
diuf TOKiOCOC dli quf TCOk-iOGCO c führen. - S 2U ptfco^ i/ul. BG-U Ϊ ^-12., ^5"uacl 0/CüX 
'iOO, 10.- 7 L hrUpLiioc.- 3 I. ττίρΐην/ - kpÄTöUcTa. _ lu 1.«ι/ίμ•ΐΓοϋίίΓΓω5. verre. 
324 (Γ 131440 C^' ^^^7-J 

KcaI C j^iT-Qi Tni/ X(x6-r^5 2 

ΤίΑΐυτήι/, κΰo\.L•J c Τό 2 

irpoKSL^ii/öi/ . . c. . . . j ■ • • r J 

15 ττρο^ τΓίΐττίοκέι/ pot Σ-ί^Ί:. .• J 

ri|;l ί<χ\)τκ5 ß 1.0(1 Ku'i (Χϋ'θ'Λ^ίο^ 

CTjöi/ TTipi τούτοι/ \ύ/ο\,>. kli/du- 
25 vtuiJt/' ούι/ -Tot/ iJiüi/ d'Tipn- 

vV7i/o^ij itf«n τυχοιι^μο ττ]5 ττίχροί d^ou 
0X]i/TLA^\|;LiJ5, ajiw lat/ (ρο(ί.ι/ητοίι 
Γ<ίυ3ΐ/τά|'<χι Κ'^-νοί.<ίτη^ο(ι «uTpcs ΙττΙ ö't 
fkjaL -ζνγην μί^τίοι/ <jL\«x:mi/* 

fTcoj\/ ύηΑύυ/.^ί.\/ίοι/ TöTTWi/ 
35 [aji/TtiAi^pii/ö^•. 

(2..H.J EuTUVi:L 12. iit Iconsfr. is-f z-u).•, t/iell. ein li4rall«.t<jli<iil 2xt hroti tcO"* öV m.s.w-(2/5Jj jima•. Kc<t ^^£j 
μιτ« τ η 1/ ταύτης τίΑίυττηΐ^ τς<.ί'ίλ(χί!>οι^ το τΓροκ;. - 13 κύριΐ wdKrrcheinlicksr αίί 
cinc- form vow icUOtLUiriv/ <ld 4te5 c{<?n qenei. f<3r<iern ^urcJe. _ i^j. macK ΐΓρΰΚ:ΐίμί.ι/οΐ/ 
aülrp« ein neuer Jafz. beainacuj jedoch lif aujch möolichj cias^ αΙΙίϋ i4rKcr<jehencie Kc?r- 
Jersui?- iit und Inier il(i.r NdcK^afz- jol^+. _ 15 Trpö5' irs-irr. sc Aul MacKricnl^, a<i5s.•.] 
WiV es" 5cKein.i:j is^• tCdilor dLw€5en4• l^rKcr vieiic«cW airöJf) μούι/τί 2uerj._ 2ΰ /. 
ΑνΑ:<^ομίι/α5 . _ 22. ί.<ΐ'υ>ι/νρη<ΓΌίμίΐ^(Χ5^ σιομίνοί^. - -^3 ί. Ji(xAc<^i?i/. - 30 die Er^ . 
ΥίθΡΐ5 ^fj'ieljt ^icK au.^ dem Jinne Jei aanz-en jchlui'i'j'a-fzci. _ 31 nicKl fKccvoCjö'xix- 
<Τι;/. , 34 I.i-i<rtV._ 3S Ι.Λΐ/τίΐΑημμίν/ο5. <CHUß^R.T. 325 ρ 13117 Νο II C2. 

laPijnAS. H.iScm. Er. 23cm. Aus a<ir\a\im-uscarTor\naQX von nluSir c.[mal^.o.(j[ro:i£i^ 
<liui-lich<L ku.r5!t/e_j tiiilwetse alrc^erieberij R.eil'Z- früherer ßeichriJTUn^ sinii Sid-.l•- 

οίλλοί^ ^TLO^v ί^-τηι Κτώμηι KocröLtcoi/ Κοΰ τώ/ ι 

SAAiow yiDi^vuny κ<χΙ τύι^ fjiXci'iXLfcioi/ nopKiot^ 
TC^i/3 Iv^Tint kropML lccx.xu j tcovi-'TiOi/. "^ Ert άίΓο -τοΰ 

lö άλΑην' K:x<.xc<<iTroP(xt/ TrÄ<föCi/ «ι/ταυ-τ^ι <3ί.ρ(ΐΓ<3ρ•θρα υ optici?!. 

■ ΤΓοιού αιθτλ. j CKi^öü^'t:ö_5 o^. τού ΐΓορθμ.^ί05 "'^■ΣΓουίθι/ηΰ5 

Si5 το on^ocdjtoi/ ύιτ^ρ τούτου ac)|"üpcöu ΰθο(.ν^οί^ τι^ ί<λ.κο (ίί<χ^ 

ΚΑ•^Αρο<5 τιρ τοι/ Aö^^i/ χρΐ](Γ<χ/^ίΐ^ύ5 ■^ÄrröAAi05 ' • 

ταν'ιι/ου τπχρ<χ/ί^'όμ2-ν'^5 t^s τ^ήι^ Ι^ώμηι <η)ι^ ό'τ^^ίκτιώ-τΓΐ 

ι ι/ύ1. Μο 11^7/ ' ^"''^ /Inm. Hiri-fer Tpu5öuWi/ ein l-jöck d<?ieb«r FunkK.- ζ zürn Ι*ο<-/^ι^- 
t\as\arcü(in Vj\. Κίο U2J,2.. 1201^ 13 u. 0>(Ur]n.Xz6Q. ΚομΛ'Ίηπ Herakkopöliles w^l. W'ibihXjS 
u.a. ^ 5 'irij nichl löTi, Wdi -^unacKif mo<|itch enichcini. _ 7 i/tcJo/4^ niclri' j^nz. 5i- 
cherj ildrütir Re^jej du nlckir der früh erca Scichrij-i-unj an2ur|el-ior^n icKcirvcn.- l.rk^- 
Ι^ΐι/ί>^5ΐ/ο^5 Jio<.i«3rr<k5•. - J ττύρθμιΤον/; i/^l. ÖXLj.X 112 l/e. P.p. m: 3/ l/nri^,. Li p5.?:2.,2.. /imh. 
TAiOjiC IJ FäKrleufe. ία Jolcnop. Mgiö^J unJ tes. (3xi/.Tl7'732,. - il hitr wie. Ö^Oj• Tt7"7JZ- W- 
iräqf die /ΑΐιηαΙ;^- des fahrmanni 3oo J>r. l^l. Wilcktn öifr. X^ 'ji u. (57. Mehreriunoui)!. 
Berliner öilr. aLX5 biol.Zcif, du. ^Olcke. JTew.erom'ifun4ÄJ^ cui Edfu m^hdlhnj Crciz\j(ü\ 
5eKr Koh<Z- oumm<m (nd-türlich kuj^Jcrj. J)u.JTeuer Λ;ϊγ4 aU ΤΓο ρ ^^/x t Kc'c t^iz-eicKncir. Z.B. 
P. Ilö2i : ίταυ^ 1 K^(ibfn •r(iro<.K:To(Lj lirl τηι/£ι/ ■'/rr<iAAü(i^ö5 ttöAiij tV] ^ί^(Λλη3τρά- 

(fi^ciV) ΤΓορθΐχ(ΐΚ<ίΐνΊ TüOoci(^(JUJ '-'ΐΙύηΡΐ5*Αρθωτου VlAi«^ Tl^r-c^Kucilvi^ — %Φ— i. )ι03ό: 
ΤιΤακΤΛΐ iij -roc röp^)μι.κ:o( töv ^'-'Wo(vov^'^<^L•μoΌl/LΰS Vc<(AKu{;j u/u ^h "Hj/it l. _ 
ß Κ•<χ^<χρ<χ5 ^'yir\S<i{-2. :2u. pvroCP<\5 "i- dd^r: oKiie. >4I)zi4c j i^I. Lön<l.ll£ziö. - τιο cli^mli 
trij olioo\y\ frvun Tn 1^ετΛ<ί'ει öder drol. erAjdr4«.f. _ EnAz•. üokicir^ wnhl Λη+από (i^'r m~ 326 (P'3ii7-J) (No \\t^.) 

n^tti/ cat/Ai/iv/Ki,»/ . . . 

mVr Inchl der rcsinjrus alr. \η auqeascVieinlich höf der Fähnnann iii.K απ iien (jri/iuriaiicircKen ^jewandr, derdn cien jf-rd- 
icdcia loeiTCr ^^Kf. Jbi J)dfum «ie5 i/on /Ipollo^ beodn^Aneix ill;ei'i?r(D'Vi wird dL<-|^c3il''dir (j^ise. nfclif I RaptffUi. H.ZZ^S'Cm. Br. i^s^cm. Aui der Pdptjrwscarfönna^i. i^oa /^ijus'ir el mala.;. j)euH/"i:he. 
rCur^i'i/e.; t^^'.reinz.^lfe. rufirjJunM-iörien. /4ui <:lein j^eraMeo^^olife^. 3o. Jahr ^lii /u^urrui. 

Eindäle. an den Jti-Qfegen . / ti- 

^η5 Βου<ί'ι'ρ4ω5 "Π? λ ^ kcxtdapo^• *^Ικ:ο(ΐ/ο<ί 0x115 i-fiuo- ^ ν.βχι. 

y.r\V Όίο^ίνοΌ του /Ιύκου' kwi. liäunrßiuto^ τοΰΤίΙη- 

\/ίθμ,(λΤύ_5 'C'öu κατά iCopccXj icotl TWi/ rpotcijai ι^^ι/ 

Koccf-^lit/ uro iAiroAAiot^iöU τού Tor« ρ νου τ.ίύιχ 

TTipt. ßoud'trpiu' ö^LÄ/pcKil'iM if'^ Tu jnjuö/iov^ TjTi-ip τού- 

Ti^v api^u(pi'ouj [:^JPo^)((_M-Ä5j υκα kcxl το( TcDurAJi/ irp 05 Jicci/p« d)o- 

Γ;(ου<5ΊΓΐΟ ölcK-Laj^ Koci Ι^ληρου5 Kod i^oiKu Κτήι/ηι kc(t ?7. -^^l. 1 -zumTifel ι/σΙ• No 112^ i.- \i'inHr iroojodQy runlcf oben. _ :?. kTisin^ ■Bjrdcrirphas. — 
i. l^U/^l/c(<rt(Xf Vöi3i/Ti)5 j 4^5 /4n-i+ ΐ^ίΊ- idKriich. _ Buiiris ira HerjIcI. irau ^"^cienj^dlij oleich 
ilcm Kew.fi<3£h /Abu.<ir el rnälÜcjj ujl. Zcifschr. {'.ded. jpr Ijjiuj ßJ 47j is"/. _ Hiafcr \^(λΊ<ί<χούβ 
Puiik-i- oben. _ Zu LKc<i/öduTi-]S v^<jl tfccd/ödox'i'ii/ öxTL/.IC i?^^ slj. _ 5 JiK-c^i/oi piol.Zcih 
Tebi.Tzj,3i ■ i/nl. iL>. 25Ί. _ ί k in \<ομΐκ korr. aus το. _ 2u IVi^pcK v-'jI. K/o lli'i', 2.._ 7 η ία 
»]i/$<}^ korr. aus o<. _ X toc ττίρι BöOcTtpii/ lif €in<L fötjai-cKc? cie5 Htirakl. ij:üuSj i/gl.Zeijjchr. 
f.ae^.lpr. 1310, .&il 47, i5"S. - H TTin ττοροι/ Qn5<:Kcinen<d au.5 Μ kOrnci. 827 


1^ Eiade•. Aar Schreiber ddcK'i'ß- cirv τπχρ'*αυτί^ι/. _ 15" kTum-ifr. unklar; wenn ö (^^[ι/έτίΑ^ίΓιχ 
ö^€i- ilrdl. den\oni' isij Λ ichwebf Ji.(X^£i^pc<^/a(Xt m der I-uff. - 17 Εύτύ^^ί,ι unci I)<ilum 
f^Hlen. 5CHU3AR-T. 

R 13160. Ho lljo. 

PapLjrus. H.20j5cm. Br IScm. /4u5 der ?a(3Vru5riirbnnaa^ uon Mu^ir ei mciUa. Juru/alfr^e 
abtr-feilioei^e. ue.rLia55-+€. kur^'iu'i. 5b<äf[5i-öl<zjTiäi5clT£r Zeih l/erjö i^er. l/ermu-f/i'ch Zeif 

Einodbe ^γϊ^5 Jol<j(ifgni/ergin5. 

irc<P[:«] 2l\«Piioi/ö5 w^oo-cOltov κού. Διοννόίδν vpk f-i^cxcTicj^j 
όυνοόΟΌ p'fj' y"' Tc3i/ άίίίΡίχλίΟΐ/ κοΰ jQr ^^'^ ττίρΊ 
του^ β(Χ(ίΊΑίί5 μ.(Χ)^ο(ΐρο£ρόρίοκ ■^I/tcJwpu^^rd't <)ώρου 

5 ου . iju. . . . τ<χ5 Η-Σ-^^ νρί[(Χ5 ΤΓο<ρί)(ομ.ίι/ου 1ι^ 

C^AAi-WwjöprLai. J d'LrocPVöu/j^L/öu di irrt τού 
ΐ;'Ηθο(κ•λΐ3θτΓθλι:ίτο3υ rui3 or^p Meucdli/ νο^οΰ o<Oi'i\c^\/ 
[;Tm (ί'υνούωι .... ki^cp^Acdoc wral. i'i/iicoc.xoij χά^ 
IjiJ'LTÄpyLix^ Λ^υτού iiri. τώι^χοττοι/ ai/cxpraj^Lt/ 

10 ι J U35 Till/ TrpcX^Ll•/ •in5liL<5''^0<t 

[; -Oi^ του njjiro)-x.t^n^(XTu5 £fl- 3 V^l. Bull.i^oc. Arch,/4le>C, ^i (ijo^j p.335 Nö Ι3_, wo Z.1/2. tux er^. isf : ττερι χοΰ^Ι [:β£Χ<5Ίλ5ο(5 
μο<.)(οίΐρο (1)3 όροι/ pV'l'j 1*2-<^öch hCann ob^n aicKI n'/tir i/'ö^kiiLtn tJer4cn. DdJ f^ljen<iezüj 

, I . . Λ , /r s , , / 1 /) /„ , " " ' / ' / Λ I 'Ol 


328 (Ρ 131600 eWo 1130.3^ 

l• t. τ;ΐ(ΧΚ•τιΚίθ y^c^yi^oirii τά5 

^H CTöU *Γ(ί"ί<ίώρου <^i-^c<Jp^ic<.s arr<? του i/uu/ 

^5 c Q'"^ '^'^ύ T(AmaTu5 oCuTöu 

IC ] . . . H-i^/p ι xo υ ti-A q io ε ι/«ι, 
C •rA3q|)£o^'ni/c<Lj toli/ Ji TL 
• . Ο μη Trpoi- 

4e.r Reoimcn+iVCassa. einUWalkn wgfien Sollin bii zat-TTUun^ 5iin.cr JcKulii, SCHU ßART 

! R 13152 Rektö. Na M^i. 

I kTuriiVe- au5 5f?äfpfö!e'mli5cKer oder aUiiusUschiLr Zeif /Auf i4r5o vc^iass'^r^ ?v(Ls\<l 

zinir Eind^biZ. an filn«n Hedimöi-i._ l/or λ^ηη Anfang Äir Zeilen leerer Rjaum i/oa 
fösl l2cm Breite j viiWdicU^ \s¥ cin'L i/oruU5q<i\^znuz KblumrKL aän^Uch ai^Smloschl• 
u)of<iiit\' Aus aei-n Η^ί-<3ΐ<Ίεσρ<?ϋ-ί-β.5. 
Aui einem amificiiin Berickfe, ? ■ 

TTöViy ö'iK TTöViOS ατΓο '^Α'θ'ύρ s,c••• 
-üTTCO^diiKv^u/viiwcn/ icp' ίΚ:όΙ<Γτου C••. 
5 Ol« \Ι'η<ρί<ίμ.(χΓθ5 uitökii^c. . . 

τηρΐ..ΐ355ρ^^τημίι/οι^ «TTokpVC- • • 

TTC ^ -i TTadoci/ iUhro^fx-LOit/ C• • ■ 

Π •ΤΓρο^3Κ•υι^ή<$αι . £. . . 

10 C Jfpö»/ Hr|i)r• • • 

3 Emd«.: Σ cnliOe<:i«r Zahl ödtr ί-ί^ο^. _ 5/6 du. Ausdruckt Idssenan einen l/crcin^ an '\oU 
leqium o<i<r ilr^l, ^«nKenj CEnde ^faif lco;.i au.cK Kot mählich. - 7 i'rofz-ilc's j^enkn dv-n 
Auumeati i<:Keirif IripUXn μίι/6ΐ/ am eKe^i-e-n annehmbar α rro k: ρ ι C'&'q 1^ Λ l hraixrr; möj• 
licW. SCHO 'ύ Μ .ν ν 329 i R I3l5"0 R-EkTu. ,NJo ii_92.. 

rapyrus. H.2SCrn. ßr.l6^5cm. hus <^i\- Fa^tjfuscarhnna^z. uat\ A^tisir zlmdlaa. /luf ReWo 
A\xcWucki (^ΐΐγ\ο\\5€Ϊ\ί.\' Schrill•, auf Verso Jpur^n derselben. J)uQfizch.]<Ursiutü.i^{K<2k- 
TO öchörf 5pai-p-|-o(emä/'5cker odei' üuceuoliicKer Z^tf aii. Korrgk^-uren i;ör\ 2.. Rand. 
R£cKt5 Anjänäc 6i\ir 2..kOluinn<z. mtfildneUn -$Tglaeniier\ i\ioli2-en i/an 2.. Hijad.' rte- 5j' ύμοΑονου öttodov τΓ\!θ<,ο(^^ΰ ^iVLjy Κ(χΙ τώι^ rrup^i/ 
tri 1Tö<v/LdKöu Τον oT<^ci.Tnyr)o'awxo-^ έ-ί^η v^ii/^Jt^ 

ηι/ W«i, ΙκΓΚώΐ 

7Γγο5ηκον/ ili/aL Κ'ίχΐ "ποί/ liii/Jcxpöv-' (ΧτΓν]τηΝΓίι/Β>:θ l^'^'• 

.«1/ •'Afajii.W ΚΓΛΤΓΙί'. . . . . 

KtXL ύίτ^ήμ^ον iV xo\<, TT« fix Του Ήλιο doj) ου άιταιτη 01^ C<i'u-3 
pi.ll/oL5 ί-^'ϊί^ΛΤΟυ ötPii-A ί,ιΐ/ p(.i.Tc<Tro(pCi-L]AnQ30Tc< Τ(χ-ι:Γη53 

Ο ^po<iCKVcOyc<J^ ζ 2-Q<f-• XiJi/ CH^^^' [ip^yi/oVcTOi/j 

rm/ oCr^rirrj vi'Li/ . . j ύ'π". λτ^,ι/- . . . 

Shaiiutn von. etua 3 T-eiien, i^onn nur /lliJruchL dCtnoi.Jcht'ifi irk'ennbu.f sincL•. 

. . . C- . Ο Τ^^ '^'^k Τ9^ ^"ST^•:^ • • • <ρι/τη 'V'T'-ri •■;,■■ i , • • \• • • ί 

[; 3 ^5 "^^Ι^ llccpöpLC'0 3^' Τ^ ΐΓρο5 μ.ίτρυοΐ/3 C. τΓκχρΛ "τού TTti/JixpoO 1ΐ/ ITC. . .3 . . . fxirA του άΑ- 
Shur^n einer Z-itle^. 5 iiie runden !clümn-\irn b«?/ Ήλιο 60 Pöi/j ndcK χώι/ unj Κ:(ΧΤί.ίί'-Γ<χΑ/^ϊ•ΐ/''-οι/ ^ii'^€n 
im Pi3puru5. I)(e u^O-d^ichneljencn t\Iufi2.en in 4,5" un<i jiöns-lr durcKwßö i/on 2. 1^. - 
δ über der Zeile; Mp<kßi-)i/ ^ehr zij.; Κοίνί6το(.Κμίνίύν aichf zu erkennen. Pi'e /IrdLcr 
s\x\i die BiWijHner Je5 ö^UcKen Mrel^elrdncie:^^ der α rd d«. ίτ/ er (_lie( ß-eni. ^^.^[j dem Wil 
aar\2. aaho-ist. — -^ö due Erd. ji Λ 1 1/0 ι/το i^ ^chemf u η vermeid ii'ch. SCHUBERT. 330 Ρ- 12.1^3• Mo \i^3. 

Papurui". Η. '3ο Cm. ^r. 40 cm. Au6 <^e.r ?aρ^ru5caί•l•ΰnn(ίß'Lvon Alu.s'ir ίΐνη'ϊίΐαο. Un- 
aiu}ana-\ri- KliriiVe.. I)ia. Erdän2xinaei-i er^eL^n ^i'cb t/on. Z.C Qn au6 P. 13132. dtn^r 
QnAern Au:ijcr^iüun^ i^Jn derselben H<ari^. Z2. J<ihl• <i^5 AüauS-hüsAltralÖlo- 

* Elin.0d(3g- ort ά^η yocfochrziler. . 

"^ TTipl ΚΓομο<. iic χού 'PoJ«i/cö^ tcAt^pou . . . 3 

5" o<ro oCpoupioi/ irii/Ti. <xp ι:ο'ύρ(Λ.5 τρΓ5 tcc<L sttrTüGj 

Σίατόκου 3(ροΰρ(Χ5 Ju^ ]( hrou iirt /ioir 

r^ ττρότΓίρον/ xiOi/'HAioJl ύώρου Ικ rou 
<i4»i^r]-rplou ocpoupc<.5 •ΓρΓ5ΐ( /^cipöL^pcxi η kcxl 

/ύ Ni^i\p' κ-αΐ μη ίίυι/(χμίΐ/οι/ΐΙ ΚΌ(.%ΤοΛί3υ 

oTToCpni/cxLj rpofi κι,μοχι χήι/ ctOUjxiiwi^J 1| IrlJocTil•' 

iußpöVA;. Τούτου Ji τί iron Jl μίι/^υ^ 1<ίύμι•θο( άΐ/ΟΤίί.- 
\\\μμ.ίνο\. L Kp> [<'c<L<i'cxpö5 Μ ||5.)(^ίίΐ j) Γ• Ο 

1 erq. ?fu;a κτώμη^ Κομ«; Jie l-änaji def Efü. i6^ unslclrizi-, U)lz iin. Verqliic'h uan 7..S 
u. 13 mit 7 u.5.iO. Z^iot . - 2„ dvc F^f^ni- ioi" nur einer, "trö-iz. il es Π i^rai^ Z.i3/i^._ 3 u^n 
irt ein i?hr2io._ ^ Ι('αΐΓ5 £ΐη ZetiK^n..- iComd 'im lierdK:iiZ<?t>ölin£i; i^jl. hlö 11^2^ 2_ 
\x.Ci.. _ 6 hier i'^f^-f Al<L 2.. ku.s^<Lv{\au\r\a. ( Β j ^in. ß: ... ΟΌ VYVS (Χρ^ύρΛ^.- Kfchfi ucJii 
il föl^l ^d^ nur irr ß frKalknj2.._ 7 τώι/ fihlf /h 3. - 10 του Jivir. u.i.zo. fol^f-m Β ati/' 
ier Zeile. Kin-f-^r M3)(^ip. _ II ß π-^οη^^ μο(.ι . - ii. γ, ckvivzz. . . j^ie -|-ο1ύ?ΓΜ^<?»-ι Niumrnernj \l^^-izo2-j Wfraffen Pi-igsler unj lerapei la Ην^Γαίς:1(>αροίί5• 
u-nd dgji Pö'rfgrn des nerakilgopolifg^'. 331 R 13 ΙΡ6 Ri-tcro. l!o \ip^., 

PapUt^ui. H. 31 an. ßr. 17 cm. nU6 ^icr ra^ijriiS catl-onn^AJi Uun ΑΌά6\γ el mÜiäq. '/erso 

[e<2.r. Kfuri.Vji- cjüi unfiir<in Zeilen im il [/irtUi.^iirh'i" wn-^! ucrbid^fj r/clrl-j' Rc?^}^. 

Girier 2.k)cn^ π (CulMmno.. :J. JdKr ^Cri /lUdUifu^' . 
Zdhlun . ^ Von |gn-i hei et nku η -[-f^n durch ί'ιη^. ■b^nk'. 10 15 Alo\rp£X(üPr]_) ota. τη$ "^Hpo Kp(o(röD5j Tpf^^Cfr'^f'OSJ 

TrroA5L|Ucao5 Γ(Χρ'''Ώ.ρου 

rrpooiiTov Κ'αΙ ΐΓτκίτΓίΛτΌν 

Uptoi/ ΊΓρ ö c^J "cw 1 Και ' 

Μο<9<ί'ύο(ΐ. Töt5 rc<j)o<, 

21 ex ρ ex TT L CO v/ö 5 'του 

-xröv ίιροΰ ττυρκου ■τ:ψ(ηί/3 ΐχ 

hrcdi Γ ί ρ ί-ο ν^ 'Γ^ι/ κοίθη^κοντων^ το l^ow 

o<o(T60j οΜ•Ί i ρ 10 (^μ. ί I/o υJ ε. £. . . . ε6 • -J 
.... Clxo/x« του Hüipöu 
Trupj^ou rpo5 c- ο ■ c- 'j 

. . . . jLi.n -To^i^-lllC. . . J 


ov'AAixyn J pAci r^ ι iTuU5 -Irrotz. eicien-fümliiThcr ^chreitiUnfl -ficher. _ 2. ^irui JcUri|-!-i'pMi* über ;-^p dürp 
•R. nur (iuiri:;a /Wjruck' e!if5fan<l2n. i^cm. _ tib^r ^iu". Rn^nz-uerwr-J-kinr. derlcmpci i/j(. 
bi^Söiideri Oiio, Pr'dsl-cr uriemj^i?! 1112.0.14.0.-^ τοΰ tipou '-rupj^ou Uf ciucK m ilcru 
'R.ei^en Aer 2. kbl. erkenn l/-ar. - 10 -xr {as{ sichzrj (iann ipoi!ei-if.j cn ddi zweif-ilhciff« 
Κίχιττήρ " RoKre. 'i6\ hTdum z^ ^inkzn ._ ΤΓί3ι^ eher dU Tq!/. _ Π Knde T. _ 12-17 ^cKr 
uri4fiuflich. _ 15 τοίμίε{ΓοΡ^ ^ - (6: S'.ss" Drachmen ^ Ait ^[υ.ηύειτίί un/iclicr. ^ 
17 /j = ίΙρίχνμαί.. 

iCHüBAirr. Ρ 332 Paput-u5. H-24Ctn. Er.i4,5"Cnn. Au6 der uspyruscarfcnnd^^ i/on /Uujir cl m.äiüi7 . 
Von cisr^clliCn 1ϊ<τ5π<4 «ί<2 Mo \IJG. E"fioci 2ö. JaKr 4<^ί Aüϋ^6[^s. 

:'Ii3pi-ü5 *^Apuio-rr|5 Τίΐ.ίχρίίο irpuapqr^s 

• Γ••3• Al^^Li/• '^Hocv' ΚαΧ35 ¥-uncfi5 ίοίοτή<ί{^ 

[; 3 ΰτΓΐρ xdu i^urcxo ΚΛίτικάτ-ου 

5 fiTöU5j lcc<t<j'(xpu5 Α<Χν<χνου τώι/ όί'χααύίύ 
i;pjr|W'ö5 «fxaß)^*/ uccxröi/ di-K:« ti/ ημ.55 

ι? Τ"ρίώΐ1)ύυρον^ kc<-r(xAiTrii/T^. άρ/υρίόυ •^j ':<; ?/• V^ J-. ^^6 10 — ^i- rasn 

i. THPJ- I Priesf^r Ναηαεπό Hdrijoies l?c^eqaen mehr-jCdch In cith Lisr-L i\iö liji.- Zum Na 
ais R-ofiKefen i/ql. Mo l!36j 32-j es Kciaciilf .sich ohr.<2. Zuei"j-?i um Ji'eo^M'öii η2γ^Όπ . - u τη. 
(ίητη . _ 2, /Inf. uli\L Nörru 4£5 /3"ui-/c3• . j)dr.n (. \ίγίΐ Q-nh-c^nckmä dem S\ik azr do. 
Inolisdhitn tlr/cui-iijcn. J)er J'chretbcr i/erofanij ηΙάΛ Vhi cinichiVcn j 4U1 Ein^dtc mu^jf«. 

Pits isf 5cUioerlic{i Zufaiij iöndcrn Wahrjcheinlicli (/r/r^rchi-ifi 425 -i'^^inf^.s. Daj5 ciie Zdh- 
lunq der ϋυπίαχί^, um düi es sich ΗοΠίΙ^ΙΙ, Auv<:\\ Vzrm\\[-\unc\^^z^il\npQ.\vo\'a\:?UQrs όε- 

N/ach t[xoO z.iehnlich dcuMich tr^._ £5 iilzw., ob ntch-l• "065 7,u 'ίΐ.:;<2π iif urid ni"cKf5 
weiter pl^fej (fcrro-jrAoKouj isf kraum anviehmUr. .. λ vor υταρ uiVii.Jpdfiumj dd- 
ri<2r isf der Umj^ai^ci 4€5 2.U Lr^an^cndin. un^icKdr. - 1. öicrtJkcii.jL.'r'aröu. - i5 ^-^'7.- 

U)o au.i 5 Honafe. 46 J^. Α^ϊ. oß^vurjanik /oci-jen. l/^!. d -4 ml-!- die. C /irf^bcn Ö'lijra, der 
,2willin.a;'," P.Löi-id.X p. 21/3. Ö'Iö Li:. Γ374 |ff.2r33S• f. 3Γ i^.f. hrrxzr Vji. ?.Τ<?Ι>ί-.ϊ:^^;Λ._ 
y i. dtartopoi/ apTc<ßi3t/_ rijXLiiU. -"Έχτί-ηο j Woher <riiij- j)jriii .irij'.-j !ro;r.n-iCM im £:;Ή"ΐ)!α- 
ikmmf, iil nici-il Cr^icK-fii'ch . - // l.Tptioßo/^oV. _ kcrrc;/\äifr4:/T:;:L. - 12. l . JpiAJ'i.Lt;L 
ίΙκΓο^Γι τριώίίολοι/. _ Das Drachmcazci'chen hdi" (:lurihw/i<7 di'i i'a'rrn <>if. L•'ei-^•<L- saa - ν 2- Kc<L τον ii/i/iaiccKt ii K:c<röiJ 'ίτον^ vCcxioO^po^ VJV// τ/- 

clpcxvcx^oc^ i'KiJd'i xptofloTjpou K:<xV cpö ρ i.rp 01/ i/|. L^jq^/tSi/• - Ol/ ^ rrLön er^oarfei: Αανάι/ου ötlerdral.- L. Ti<f<f<x pc\K:o ^^Τίχ. _ isl.n- 
)^ι<ί'υ._ OUö rtircx pxo i/. _ 16 Α^ί-Ττον/ΤίΧί '?• _ J?er Feirci^ uon J-^ -^_ sch.<;!ln^ :>\c'h cus 
5i ^Z.yu. |2-J + 2.^ -zL-t erijcl^ÄO - IJ L dpc\V/Jo<5 . _ 13 l. ίΑ(\ττοι/^.Γ ^ qemiinf /if Mohl: 
C6 blcibl zurück Kinfer ^cn 4<3-2. Arf. um den R-ei5 uon 2.30 kroiuka Ol- über dm Oiiiva- 
iax.i Öiho i.c.r374. SCHUBAR-r. 

Rl3>l^£r. Νσ !I3G. 

i<apurus. H.lSmi- Br.53<:m. >lu6 Aer \apiirusc(\AonrLciqe. uon Aou6\i• ei m'dlaa. Von Aersdben nana 
U}ie N/u liJSj di^ö ?iwa au5 dei-n 20, Jdhr^iies /ujuitui. /luf V^rso ^esfe einer Lisl-e.. ► <x 


Zu Priesler liefen i/ol. inv αΙΙα. Öff-o^ Pn^si-cr u.Temb«l_^ Iv^cjisfcr) ί?Ρ5.ΐ34|; zu-^-lca PKl^ 
Idn it>t^. P23 jj^. Die neuoL Li sfe Qel^Qr^ in ^ii'Zcil• des Au.)Ub'ru6 m ί<])η ^in (j^au uon H<era- 
kUopö-li5_, UJalir^cKeinürh einen lemptl in iJuiirirS"•^ ater ducln kOt-na , L^mi^nnA anAnz Varpr 
Korwmln in u^-traclrl"• J)a5i es sick nichfun-\ «.in αααζ. kluniS iieilului-n ^ldlΛίi■^ln rCdni-i, ^.«iaf 
(jUÄÜuninac i^on '33 ' h^Un brceSRria. In <i<.n ionäf bekann"t:et-i Li^^-ZJT pj'kjf 4UiiCr d-em Ua- 
i^riiiamen. dutcK dtr iler MwH-Cr undea^zb^n 7U. werden, in den ΰ[τηοι^η iries^lrurkun Aa-u 
Von ßusirii bcieancn rulöead«. Pneil^r•. ofolööfii J. de5 N'ucKii^ Jo-fcncfio5 -J. "Jei ikichiSj 
Waruo\i6 j Wuto'its^^ ,. So\^riclr\06j H01-05 •Γ• dei Th^o^' (^"Teo5jj aber Krem «r IdV^f ^iich Si'chir | 
rnif ei riem Mdrnen der Ll^i^- idcn+LJ^tz/cr-ti-u^ au-cKhichf H<3rö^ J• de^ Th'io^' mirJemZ.^S | 
acnann'f^'» noro.'f. Zu. tecjclntiin 1.5^ du hdu-j-rje. Wi€<di?rkchr cji^wiii^r Ναπα^η^ T'.:rr\ir di!« 
Fqmilii-n [?e2-.'ehund£n. - 3 l. öiU^;, i/ieifiicii lif d?.r (ren. ifdH d^i Möin. ίjes^f;l^^ WdS 
irn roU«.ndg.n mch-t bfiönd^ri n.o\-iir{ uerJie.!\ U)i\-<\. 1 334 10 (R 13IS^.J 

*^Άρύυ vlö^ 2,0 

'Öi/Vi3(ppi5 υίο5 
Σ-ίοτήρινο5 Θί-ύί^Τΰ^ 

tTi-pöS *^'-^pöU k^Jos 35" 

Z.ioxi-'|piY05 "Ιί1ρο'0το5 

Σ UTrj ρ LY 05 r>to5 40 

ΊΓτοΑλίίοΐ/ TTiTinVnöiD 
Tipö'ü5 koz<DU)S 

kol.IL. 
20 *}Ap(xrpiJ5 "^ΐΠ-ρου 

0£ώ5'1ί1ρου ßöu<^^piij5 iLOOU ULO<, 

-- rai/jjpioi^ ',cn (.\Ό II^SJ .3 kO5 (Au ίο 1.0^ .] ;5 Cid ε <ΐ)«5 

■'/id'KA(X5 Ζνίρί.ΓΐΧί5 •frT^:pA<XOi)p(u5j 

Σχί:ρίΐν/ΐ5 "ulos 
'ilpo5 ΣφέρίΓι/ΐ5 

Σ ει φ tj χ η ά J λ cp 60 5 

'Κ^οϊ.ΤΓΓ. 
Σ)(ιρίΓι/ι5' aJic<5z05 

ϋίμ-^ίΌ^ '^ii.Ipöu 
sLqoo νιο<^ 

Ιΐΐ-Γίηχΐ5 υίο5 

^ilpo5 TliTTiL j400-Ji'j 159^0^35 

'lilpöu Σ«'ί/ώ(5'χύ5 4 "Πατ£ητιο5 eker dli ΐΓί.Τίηχιο5 j mci^i^ni kal der iVdn-ie. in aie^<ir L^s^m da i^r.dunc 
Tl5j rvichi <ίΊ$.- 5 ionsl Σν(^2ρΐΐι/(5 . - )ö [.ο<.^λ(ίό^ u.do Surchuiza . — I4 jsjnsr 3c\- 
ρύι/νί5._ 20 Har-Kafhe^ (Möll€rJ._ 23 Hciru^jl^i isf ί^ΐύΚΐ mcKr Jcr L~rö:;i;--'arCf- ^?5 
H^-rdlcUiö^ j ioncUrn J)oppcLlnQmc•. ^Ηρ(ΧκΑ£ΐό5 ο καΐ Άρυώτη5 . - Ζ7 ''Ι» βουό'^•ρΐ£θ5 
6icK auf ild5 J^örj^ β. IjC-TZ-ieKi , liV-zu... 30 ίΐύ. Zdhl 2.3 ΐίΙ- νϋπ. nauic ^^us i-iortr-.al .jvmj'is 
dßn 2.S~Td<i?tT- ί!ί5 nöniimöndfs, - 32 dpf Proph<it iciiemi- einen «riecln. Κ,'αη-ι^η Zu-füi/i-in^ 
»^ύΐ. iJöll^S^i.- 37 Ltrripixcpopo^. - 4z άίΓίχν'(Χ<Γ'το5 ein unUK^■TΓ^el "?• ci'n/lJj. 2ur :ic>.^i'ch- 
liilrvc] cinßi Herfcrnilli ?- _ 45 lcO(p05 isf Wohl C1I5 Beindmi ,, der ji'ü mini. zm. L/cr3iclicn_; t'iir'iZ- 
«ΠήΙ«. K>er(len in der Reoel in ilie.5er Liifi nccKf ari^eci.^L>en• l/^i. ncc'n Z.^S.g/. Wir^z. 335 55 (,ο (Ρ 13 U^S.J 

ν\ρυίθ"Γη^ υ 1.05 
ΤίΤαυο^ '"liLpou ToVorK υίο^ C^o lij^^J• 65 70 7^ ?ΰ ϋρου vios 

CK ι (■ ' ^ 

Tsröc5'Lpi5 i^Ji^ioj' 
■'Οι/ι/ώβ'ρΐ5 υίο5 Uucxn^pi-']^ (Xcjtffii-j^ 

XrcinTi< ΊΓοί.ο'Ί-Γο5 
Ilc<v'nßi5 Ουο(ίΓ/5ητ'ο5 
30 JiL<<cx'iri5 cxJic^to^ 

(J L> (λ Cp ρ η ^ ά J ί (j•- ^J 5 
k'lOL^ ÖUiXcppqd'rjS 
Ζτοότοη τίζ volOO 

35" υ_^ ΊΤΐτο^'ίΟί-ω^ 

"^/ipuwrn^ VL05 
"'JXpou TΓαpJυ^Jη^ 

iCol.jZL. 
"ΤΤΐτίπτι^ 'iriTo<5''Lpitu05 
Ztö το η "Γί. t; G< d £ (j: cj j^ 

^^,^-^"^ cVrpioi/ Ad 
1(0 FiTti^tpts Τ5."Γη/':ι:5υ\;"ώυ 63 Ι.Κ'ίο<Ρύ5-- S1 iJuac'i'qS " ''if'fi'«?-'^• - ^3 l-uc<35. _- 5/ E^i^-^ß•; ί-) arn tJalir^cKiialichi'rcr.jSJt-iii- 
WarT an. ρ.ο/όοθιχλμο75 zu i!en!C(zn.- Iu6 l.ak'JpiSk'. 1/5 rr:. 33β v^.w . ._; -^ 


(R 13 r^5-.j 

iLoov υΐο5 0_.' ' u /; ," 


iiZ v4nf. nicht iVipöS ! _ i33 4cr l^er <|£ΐ455^ι^^ Raum wdr yieL'cicirJ- für ξίηίί^ 
az\^a<ir\ Mamm besfimmt; -freilich w^i^ä m<3n nichf^, n^sch WdicKei- Γοί•^Λ 4ί'^ Prieivc c!.;:- 
^ö.-2.ahlf iO€riien._ 141 urit^r dieicr Zeile Isf nöcK rcichlinS f/df.-i. i/urhci r- α ^n ■ ^r! α i.c :•:.■.-. -.Ci'. 
eij aii Kdls, 4i'^ 5. ?hij\(i U)irk:licW nur 2. P^r^önen m-nfässr. Vit\\z\ch'c ;ί'-^ w;'i. J)r i'"'o,>:j- vt: 

tnuHf-j 4Γ«, 5". TkLjl2. in mdnchcm fcieinerm Tem|3<2.l nur pro Fai-rna (zincsirühr-t l^ori :. 

Au.\ <ier 2Mm drosilm Teil«, leeren Ruclc^eife cics '?apv/cu5 Srt^a'in \\cs\t Cii-c- ^'o-i-^fi 
,er5on<Ln mii-jöljenilcri ZahUh 5 iiejnadch hcjhcliilf es pich nichf efwa urn dfc Fj,-;^•: 
iicr auf Relctu 5l^hencien J_i5■^ß_. 

5 C r» U' L- ί I 1 \. i i-. PafiijrLXS. H.25cha. Br.^^cm.• ^U5 der Pdpyf-uiCiirl-unrid.iiL [/öa Al;L/.5ir d r.'.a.d/. 
Deufliche ICurili^c-j JG4ö£h Welfdch verMdi^f ö4rr i-iur.<i;-i2^e.^. j:-^- 5;ü-:;-x:.'->- 
nä'lf löno- iCo ijLx?, ι/οιλ drei au.j^ JgnTgmpei m gu<i ;-is• l>;züf Ü.-Hjn /,::■.'■ -.ui.v.ric in 
26.J"qhr<i^5 -4uJU5ius. 337 ^ yj J ^i-,0 ■.'.y/.j 

kbi.r. 

^ovöL^L του oTTi.^ Μίμ-(:Ρ[\/.'Η^'λκΧί0Τολ[-Γίύν.^νίΓΰΚί2ΐ-Γο(ί tljl 

νΐίχυτύΐ/ ζ^ pv/j k-(At υττο όού οΐτί^ο\Γτ,6οι.^ iu^Tov in ^^ -fd/^z. r. £^• 

CkO<ji<<at po5, iK:df^^i^<5'c<i/rö5 il ö'uG 5^5x0^.5 1κ:Γτο]5 ctöttju^j 
fotiJ'ui.j TrpöcTrrjciroiL Γω^ τού i/ut^ «Xfröj τοΰ ävi^'i« Κίχι dit^ij^x-ju^ ^ Z^^/ y. if/4. 
ck'o^jid'apos ουκ- i'o 60 IC (XU' η μ Γι/. ICtxI öl μί^' «ττύ h^vr^ K'cxL ko^o^ 

^ '^ΤΓρ3ίχοΐ/η5 "ΤΟ (^p/uoVl 1T>ppo(i/tiOL oc^^-ίt<öμί<5Ό(^^rύJ 
'1Ρ^'•5 "^i ^1^^ ίτΓ^ά|/-Λθ^3 (ίου ΤΓο(ρρυ<ίί.νι/ rrpö5 Η:(χΑ cöji/ ττοι- 
9C^K3^^j '^'ι^^ Μ^ι^ TöTs '^ίοΓ5 ^ύχό^^^ι/ύί ji' ο'Αου i<o<l Jlk τγλι/- 

Crö^. 3 ?-|)ΐ . . . . ίρπ • ΐΊΐ/ c<i/iir(x cppödLo^Lai/ 1/ 

ι5 Γ-θίΟΐ/ K:jo(L CK:up;o:i/ |C[:ocl(53o( ρΛ -Αϋτο κ:ρο(χοοο< και töuj (χύ- 
Γτ^ού xiLO-u^. ;άΐίομίι/οΐ ού<ι/> -Γη5 ΤΓοίρά cföu ίΌόί^Ώ<κ<^ 

[■μίτο^Αοί |1) S-iw ] ητου ά^ιουμίΐ/ Ι'άι/ cpati/nrc/i. 

Crpo5r(x|(M ^ΤΤύ lccx-r«d'riX^'i^3t/iXL ήμΐΐ/ Tny Ja;/ Aö^ti! ι/η μ- 

i:<5'uv/rcx^iu' 2 . . ΊΓο . . . . ^ οτΓίο5 -ra5 v^b^i'cx5 

rclui/^^s-^-a iFixiAitV Κο([ Ta^AAcx -ΓύΓ5• ^ιοΤ^ ΐ/ομφ'με- 
CU(X άι/ί,μτο ϋί<5'τω5 ΐΓοΟΑ3μ£ΐ/ ύτίτι^ρ -ri<iOu Kcxl T<^t/ 
ti/"* ίόμιι/ ιύιρι^ί-Γη3μίι/ΰΐ. 

'Χ' 20 ETTikri/iOv/, -'"^ /] tii/r^vL ι cj. Mo 1201, (. xTios sckänirsonsi nlcKf i/orzubmmeaj ι/^Ι.-ί^^ίΚ J)i}f: Ο.ί(-Γ(.5._ yi5x;e.->,'öJi5 
fluch InJü I2ÖÖ i4j eriii-jcilenfcli:? €.'nlnOKirer AaafilMmfer. - ZirpocpqjrJo 2w.; ■^jl.Jlb, PrtC5fv:ru"ir'n7p,^ 
S.i/._ Zix Hflr-p^meiis i/;jl.T?ti-.rsy Ι^^,ο. _ 3 I.UpoO. _ 4 uiruKijLTcxL erj.nach υττοκίμίί^:. Z.!o. , 

Co(toOcpo5. - ^(|ό nifhfwahr^cK.- 2 Er^.zw.j τρύίίΓίΚτΛΐ oucK Wü l2<3ö/5~_3auch Line oi em J)jr/nr. ';.•.-^!Λν- 
'öllfes ; cf.Wo IZOO, 2^._ 12. EnaiziJ.^ qb«r TrpJ5krtipöl/ UnmÖ^I/ch. _ i^ duSS ^ViTrcxcjjp.nli ein IJorUu [,cfi-ofr,;<n 
'h^ciijf d45Vurc3U5j?henat rji/. _ I? Hr^.iehrzw i cf.Mo /200^;/j i/or/rer c+wa cm /iri/uni m'if-Ji.- 16 wct^n-jl^vj 
icKfi^ lif, ICönnfcmcn pn ditdamaL•, s^v^.Chr.,klm<ien C.Qieiaru.L.Caesai- 4inken _ Ιέ j, .ΐοι-.-. c:u.• t)^\ _ i_5 occ 
'ake^.Er^. ί<ΐ:•ΐ'Γ«]ιΐ/μί^|)ΐ του iVi<]ri3i:rö5 κΛ pai^f niclif 2u aini'f;urcn. - ö'rnjs u.s.ü.wji.Am'n.'I^Z^^,;) ^u. 
■oU.rir.A-S. - 2Z Vu.S.W. UhcichUch lanö u.cieshallr :lu. Oru r 1 d ' o-^ ■MIS Κ"οΙ.Χ. 

iToCfik Σ.£0Π"Γί]]ρίνύυ του Νουχιο^" ΙιρίίΟ^ irpö κ,χ- 
t' '^ίί^ιόμίι/ΰυ öi. κλΙ ύτΓΰ τϋΐ/ όυι/ΐί^ίΐ^νη- 

^νάτον koil n^<fin^\o^ Kcal 21wri-[piVou V^-^^- 

t^H^odcAiOTTöALrou. UivU-VL rjyi.[4U}yj iwki/cj- 
Τού ΐΓίρ-ίΓΓου hrocl ίίκο^'ΐού [ϋΙ'του$ kcxioOcpu^^ -^iocuj 
Ti.5 1| Lifi.01/ tj ι$ΐΓηριτΓουτο5 rd ^(f^f^ "^"^^ 
ö «röcpii/uvAqTöi Υί.γο^θ(.<ίμί\/ υττιρ λο<- 

15" ■'HrioiiJpuu τύύ ßcxdiAiicotS /pcx:/j/:jo(r{iO C53 

T^u {/ομού iL£^öUTO$ ^\^^S ^h ο(τΓ(>:ί- 

τη^Ίι/ ύΐΓί-Ρ A«.oKpPt<5LPC5• Irrpa^n^ji-K 

iTiJi/ τι<Γ(Γο<ροι/ έ.κ:Λ<Γτ•ύ5• npiol•^ . 

faapKUfiöu I- I d KoCl χομ.οςτίΚ•ί3ι/ ocpvu(p1.öOj 
2Ö •" ΡΠ• ^'^ ά|ιoυ(μί^'J. ^-ir^i^ ^i^• öifo , Ρπ6ίΙ^Γ u.Ti.mpiZ.1 £.v. — 2_ -zu. 5of^ricku5 i/dl. Wo IZO;_,i. _ 4I. kpioi/j ''.nf5prc- 
chen-ij aucch lO.ii.- 3 P)<x<i'iAi<i'(i'rj5 ^ε2.ι>1τ.1: i^ich auf 4 u. lelzfe, Icleopdfi-a. - 
II L. ύίΓηριτύύι/τί5 qw.f die 4 Pßirenf-en.bezocxnj «^ber auch •υΓΓηρ£-Γούν/τ£οι/ u'uncicn 
6 Prieil^rn qeiacf udU einen Jmn. _ 12. ül3€r den Pten^f 2W. ^e 2uei" ^chcmf 5önif nicWi 
bekannf :2:u ^eir\. - 13 L. k£pi/c<^.iv/. - IJ l. ίΓρο(ν-^ημΐ-ν/. _ Ιϊ hm-hzr rjpdJi/lTnfcn- 6CHUß/\RT 339 10 ίι55• kOi.ir. 

jch reiben acs Si-c\l\na{\-(:rs. 

<^Γ- Πί^ε<ντο(ο μη ttcoci/öu^ UIcöi/lc^-^ocl 

fhcac ΤΓού^Ι Κ•<λτ' ^Vo^ ^'<x^<x <ii^j μ^ίΐ/ον^ L^fCli's] 

5 CTi- xa5 Λ3ΐτουρ^'ί(Χ.5 τπχ f ex J ίχομ.? ν/ου5 . Γ- • •3 
j- 3 k'^Aiuio oui/ (\i/oc|^p(K>j'cx.(r'^'«t τύυ C53 

Γά'Α3λύυ5 -Γου^ i(^ ττω\/ Lifoi/ TrcKv/rui/. C• ■ •] 

lü C/LW^aöncT^Ji/j oViJ5 li/ -Γ0Γ5 Τύύ kC^ '^ koci r<^o<- ρ <J 5 3 

i rr.. κ f ί i//io L , -rouS ^l μ^\ θννο<.$ i^ Ιείξίί,οι/ άττο C• • Ο 

τ.ό'ύν kvvWί^^^ίτuιS■ __ Ι^οπ cncirer Hc:n(j aU kbl.rund X; ^»λ groiii-n Teile ikrk verUdsit. _ Rech+^fhlh 
uielUichf in mdnchin ZeiUn nicKfi, z.B. m 2. ι u.Z.^, α ιπ deren Enci-t Icaum Cn« 
JpUf fesf^f-sfcllf Weraen kunu . _ l/2_ ^cr Äaresiü-ir .5cKcinf nirht ^^nonnt xa^?,n^ 
a{int\ I.Z Anfdrv^ U'55f 5.-ch aLchf mit einem Mdn-aen v/treinUr^rA; war ^ftoa 5f<iif ^^s- 
5ln λίΐ^ίΐ 0C5€fzi: "V Wit €S schdrit-, i5f ier ß(M«.f iin^ riichf nur für ßusins, jon- 
acrn (ill^^mem für ^^jybf^n ^ülfi^.^ l/erfu^unj b.ir. <?in t üllj. j/poc<|^,•^ [<ρ/ίθΐ/.- 
2. o'ct<i'3nK<xv/-truc lUö-}- rxahej ^i^l.f aUr Iceiaen ρα5ί^π^«π νίιηη . ^ sltcovi-AhxL 
iu).•, u•^!. illfo, Prie5feru.^i7rn|,£l Γ:2Ι5-. _ 3 ^u 7Γ(Χ po^J. ΙιριΓ5 i^ol. τπχρ(^ο'ΰ)^φΰ.5- -π 
P.Tebt-.Vu. Öif^ a.ci.ö. ίΓ326. - 4 i/^l. ÖlfoTüoS ff. - II hiern ach ^ch^.-nf .1^ irri- 
iCpLö'i5 der Priesfer noc[^ JdcU ^^5 Jfdifh^l+fr5 xu^e.n; ^-n i^Ur prie^kr isf wohi 
noch riichf l/orhand^n. U^l. i?#ö X U jf . Zweck der irrucpt<ri5 '^t wi^ ^a- Zu.ammer 
k4^^^ mif aer i/ör.^^a lif^unU :^^<jf; f^sf z<^^f^iien, wdcKe Prio4er t/<5n ^er kOpf- 
Sfduer fr«.: 5€m ioil^a• Dafür ^ία4 ma55jeUnA jj priesf^rlich^ Herkunff; tyij.Vlc- 
li'cK?. (,rie.i?terl.>K(LFu.nkfionca._ ^finf^r (Χττο f hif V(>i/eicKi- n.'chfi ; Jinn : i-chc.a* ciuj 
il-i-?icKc. aus o<{if ar^I. i^l.beS.T^(rt.r292f r-^f : TA3l•- μ^ι/ iro^p^ Jo)^,>oi/ K<xUVi 
IctKrpcui i/iJl/ ο(ΓΤ-ο Au(5'tpiOi/. 340 ρ ^5 '4-- i^o 12.06. 

rapi/rus. Η. 31 cm. Βι•. 2.7 cm. Aus dir Fiip^ruiC4rfonndd^ i/on ^^uiir d mälä(|. J)eu^'rchL 
Einjdbe <jer rri.es\-cr απ den JVd^^hα{fer. 

ϋοττλιωι ^ÖKrrcCLiJL 
rc<pc< ϋρου τοΰΤίί3τ:ο5 koclt^w Γάλλων ijipiwv C• ■ • ktxo 

ToTj i5ri.p Μί-μφιν Ήρ(χκλίοτΓοΓΑίίΓο3υ. fTTIf ί- Κ'ώ/Λην' Ιτύχομιι.^3 

5 tückan £^oi/vt$ otv^LipLO^t^i^^ »co({. rpo^oJoi/ Karex, öia<)ovf|i/ Tcou'] 

v'ov/cij'OW ηρίοι/ rufou p^proc pc<5 ciKo^roV. Twl σϊ i«^ άι/ίΐ.Χημμ.ε^ωι/3 
- — ' i?5 Tö Jn^.Cö3^iov/ Tioi/ ido<.cpi5i/ oii^oc . c <i'uv/rc<jLi/3 

Τ'υρου cxfToc ήΛ5 £κ:(Χτοι/ K"<\t c<iro •ι:π5 [;τΓρ05ο daiy» 3 

10 ο!ίπ-ο του Γί-Ι« [:'-3Κ(λί.οΌ(ρο5 μί^ρί- "^ού tC^^ 1•^'*• i-'^S "^<^S ^ tu r^i- 

"ϋΐΓί,ρ χ-οΟ ^tCöOn Κ:«!, κυρίου Αύτο κράττορο^ kaE^-^^cKpöS tC<xO'MKou<i'c<53 

Kar' i'ro 5 ocp κυρίου (ίρ<χνμ.ς<5 ii<XKO<^i:'-jo(5 orJor^icov/r^cK.] ''Ατγιιο di rou L'ä"'-;] 

1 oiAAwk' pdisf üeiser <\U <5υ^Ί.Jipίo^' zur Gtö^s«. der Ixicioi.- πογ<35 JOhn dejTiu.s• 
csonif "TKcxjsj v/il. N<3 I2ö{,2.._ Ende eVua Zo<pc<irtJos »cccq v/^l. Γ^^ο 1137. izoi. _ 3 di'?. cr^. 
iitS Niam^nj ßuiin'i lif nach den ul?riai.n rrjesferurhruni^en ili€5«.r lfrup>>e ieKr u;a'nr^he<n- 
licK. - 4 Hier und in itx\ ^jUjtnden Zeilen lif ti-i dtr Erq.zti (jCmdciichfi^Än^ ddiidte J^hnfi- 
allmählich iClciatr und ix\<iiy wird. Xm Alfa h^iVd bei d«« i/er^uchfcn Ef-aan2.i4n^cn i^^loendes 
unacnömmtn ; ^1*5 zum U.Jahre, bisass dir*T?mpftl getoiiie ^c^KfkR L4n<lcr?i€n 5o£Ou iVulurdi- 
tinlOcnff^j -diest Scheinen noch ausser d«ni Erfrage, der J-dodemen qngc^ührtzu W«r4enj Wfc 
dii. 2. Fch-ac«. in "2.3 u.J nahe, leacn. Im I/.Jcjhr«. wurden Lksl >4cker jein^e^oc^ und düfwriletti 
Tlnipel eint Bei^kucr v<7n 100 Ärirtibin jahrlich aus^e5e^-2.t-_, Uchr^iid jene χρό 50005 i^ii- 
Wiiie. btslÄ-Kir» Mieb. 3ci2-w. komn-ien .R<3rbefi-ä^C in Hohe won 22i) J)rdchmcn. Jm y. 
Jahre db£r ίΐΐί /iickpiddes nach Ptaiien r€i5fi.j liessoi J'ich i-einc l/erfrcfer_, di's Ji-bslo^in^ 
l/on deji H-ieifern C^j <^^5 X^orfes Line, bisfechcn, die Trpö^oöo5^ dix auc^n^hcinlicn voxrx 
J)or^<. Line, öeleisld- wurdij ^zm Porf«. 2u.rüclC2tx.er5-l-jiWr>. J)tÄ Pef-enfen billen ij ciicuf 
diese k/giie verlorenen joot- 100 ylrfdben zu er^efs-en^ 2j di*eTrp05*<5005 [ürdte Zulcuin;- ^urnck•- 
2.uc;eben. _ Α ifua krtJjUni^ /Ιί-ΡΊΐ . — S" ein Bei 5p iel einer ■ir]?0j-cclu5 i>ildef d(;i jvij-fuoj 
iVo I20Z,- K. Jlc<./, i/dl.lebt.X?aZ/l7. - 6 ux^u^l. lo_, wo dta. Ercj. i/ön l[u abhun-^-j-^ddi 
durch 2. 13 geiichtrf tjird. _ 10 saw^lvWOa \ik: (ς:αί<ΓΛρο5• zxt ercj. - 13 i-^>r RcTse dci /iilclc- 
^iddes ugl. Kfg H37, 7- ^z:-z<l 341 (Ρ. 39 140 tWoizöüj 

\5 Fpod'TocrcKi κοίϊ <5'ίτοΑύ^οί'Ήρ(χΐ':λεί-ίΙη5 '^"'^''• ^'^'^'^^^"^^ °^Κ^'3''^Τΐρύί οι/τΐ5] 

του «(SiAcpoO του Μό^κΑη ττΐιΧίίου υ1οΙ_, oVrwt^ cliarrö ui^J^ CjUi-j^ /Ιιι/η Tr£L(r'v'iV-r..5 3 

Tny-ft«: Tt3^ csi'tj , 

ού μικρυι Ktc^o^AoCLiOL ύττο χώι/ ικ:τη5 Κ'ώμη^ «ύτϊοΐ' (Yrra<3'-rii^^/c<l•/] 

ημics ώι/ ίνομιι^ ii<: τη5 Trfo5oJöu τυρού «prcvi!) toi/ ^κτίχχύ^' c M'XfU 

του lV- Κ:ο(ί-<ί'(χρο5. ^ö Trpu^ij^f3<^/xi-VuS HpokK-Aii<ir]s" Κ-'^.ί. Λΐοΐ^ύϊοΊσιΤ 3 

2θ l^ouciLiM/ ίνο\/τ:ί5 τώι/ ^Αό'κΑη rrL(\ Jou «ν/ο'μω^- kiroöi^UiKCM/ το[Ζ'^ k^rö Λιι/ή^ 

■Cocs ήμώι/ ^τυρού άρτ(ί((ί>Λ$ iiccxr^i/]! icocl μί^ρι τύύ vil•^ Ji^MwAucfiXL•' tr]j^S:< ] 

/<1ιενβοΐ/\Αομ£^«5 έ'ί5τύήμί3ι^ Lipöi/ r(X5 τρΰΚΐίμίνοχ5 τυρού r'^jpT"<x f>cxs lκcχτD^/ κτ<ΐ3 

[:i]irl 61 icalöLaXa|ir|C TTipLTqs «Aq^^^LaS, otlj o^E<j>qpTraK«(iiu'3 ητμωι/ 3 ^^ ^^^ 

[KÄLjr^v/ TTposöJöi/ ocröJotit'Äi n/xiiu r™S Κ(χτ]ίτο$ υτΓύΐ^ιμί^Λ5 χυρου apcrapc<5 ίκ«τύ\/;ΐ 25 ΐ5Γΐ/ύ1. No 1137, S. - 16 ciass s"ie. CUS Lin2.5l-qmmiti, Wif^i äucrch iVirt ParkiridhirKi für d^iJ^örf ruahe 
acli-dt. _ L.öVriS. _ 17 clü l/^rL^iseruncm hier uni( tociWrhln ^^n 2.. H. - -^^ur E-Vj. i-ql. /-.2ίί . _ 
IS es'isfwöhlfd^opii/^chaiinf _ oiproc^Wi/ kbrr. aus άρτ(χ ßo(S . - 20 erq. nach 24.. '/i-J-Uichi: 
^in4 5p€,ilcl[ iJte Pric^fer uOn Line uemeiiifj dann wür-i «5 dcr'Tcmibcl ΐ'ύπ UntL^ idm ^'.n .€il 
4cr TPO50J03 T-Usfanii. pd$5 iui«. Tine64er für sich zix^or^cn L^^rsi-ciniien, ^.ci^f Mo 1(37, /o. II. 
2.1 nach dem Zu5afz-üUr der ZeiU 5ch«inf dit qe5an-ik rpö^oclos iyi /IrhdU-n l^cfrac^'^a zu. 
. k^Unj ijouoa loö demTempel zulcdmen.- 2l/z2. -π-ΰίίτ:ιυομίί/οι•^Λί k-^i^itn qM^emsssc- 
lnea«Pmn._ Λΐμίϋλυ(5'«ι/= ik machten u.ns mürbe. _ 21 die nruis^.rL^fiif^n Ιτ/α /in ^lir/a /i;ci- 
witm den folgenden Zeilen ikhm im PdpyrUs. _ Z3.24 auch hl/rat^i ^^hi" h^.ri/^o di55 
75 Arfabeu jener rpojOi5o5 dem Dorfe Ll^e zulccinven. _ 24 ^5 5öllfe Wöhl niif Jio aac;e- 
[üi-v^jcrv ioerd«.n; JCÄra TTicjii υ Κο(μιΐ/ iif du.5 {/'crsiktn iiicW (|e5i-ht>K^rL wor-iicn. ._ 25" L. 
(i'Ui/ro(><M. _ oi^dTOvSj ^^S kaum Piafz.fmdetj t^t allenfalls enfUhriich . .. 2y n?ru.i^^- 
5tKh"chiL Zustand wird vom 20. JaKre. jn tjerechat;t. _ 23 uon οΐίυτύ^ν^Σ« L•^ KeiwiL-'^pur .-.ichi- 
i'Ch'üßAKT. ;i2 Iicn«. Ρ 3^ II. Nu Ι2ύΙ. 

Papurui. H.3ZCm. Br. L2.<im. Au5 <ier PdpL|rw5carfunnaji t/on /Lu^'ir el ίηαΐάγ J)(2ui-, 

tro(p<x'ÜQ.j)ou Jcoit ου άμοοττεροον 
öito-rog kcCL Tir 1\ή^Υ κύ)μη$ 

5 <5τί3το5" μηΐ^05 TlccOi/iL του Α« ^ kcitö'cö^poji ^ftwc/«^ 

TWl•' οίΚΐ/ίυόν/ι:τΓ]ωι/ Upicoi^ JuxTpiP^i- 
ίομέν/ίοι/ ΤΓρο5 τά5 λι-τουρΚ£ΐο(5 kioct 

'θυρ«5 του ίιρού Zo<p(iriiJfl5 '^ί-ο'ί' 
Ιο μικΙοτΓου υίρημίι/οί^ (purt. Icod ημ.ί3- 

V αι/Λΐςρ«^«ΐ'ΐ:ΐ5 ^5 "^'Ι^' Κτίομη/ 

Τρο5 ftöii^fjocw' Κ:(χτί.τή()η<ί'ίΐ/ 

ο ν"νμ*/οί<^^(Χ.ρχθ5 "i^i^S κ:^Κ»^5 

Κο(1 öl irpo5 j^uripOL icod οί Aöiröt τπ}(ι/- 
15" ΤΓί,5 καΐ iupodOd/ oiro μ/ρου5 1^5 

■θυρΛ5 Κ:ΛΠχκ:ίΚο(ν»μ.£.ί/Β)(53 Κ«'«• ^ύ'- 

poöOd^ •Ζο\/ 6χΟα<ΰί<^ του It^of 

H''if^V5 C^Jfji ■θυρο<,5 ^ppiu'öU' χ^Γί--3 

ρ<ίΐίι/. Aicoj άι/ίΧίΟίροΓμπ^ι^ ί^^ά '^'^<^" 
10 cj)opa5j 'lV' tlJrjj. JOTtixiT ι ^ö-tcrichoi isf vlclUichi <J<rin I\/ö Mj)i, 2. qenünnU Pricifcr. _ Zur Anricie ^iüj• l/^l. 

Ho 1137,1.- 2. Horö5 -ΓοΚα il^5 Iheoi Wo izöO^ 2.' _ 4. L ύρ-δ'ριαί.τερο;/.- ß zu «^viuai/ 

Udl. 04fö^ PrieiV^ir u.Tenif>el IT ig ff. - öb-jLaTTLpocuüKii/^l•/ c f'^r JiO(rip(xiov^iV:jv^ öci^r 

JL(xropίυίoμίι/ίoι/J Uf ^Tw. Wenn ^fli er5lre richVi^ ist-j bo wä'rc απ ddi W\>vrsaz.(ix\ u-berci- 

hcn ICa^alj icKuerljch üUr deh NUj zu ienton . - 3 ^ »i^n i^Ölfcrn Uun ßui'ini yd. Wo 

1137. ii^E.^ /O 1.ύΛ)ημμίνο<5 3 i^iorlfdUch jfaH τυρί o\ir ^\of^.^ W t.auatcfKJori/- 

roi/. _ 13 3)orf^ymaajidrckin v^l. N/ö 1133,2.. 1185,1. u. Wilcken^ /^rch.'l7-.^i2-.- i.^ ^•""7^'^- 

βύτίροι. _ IS l. ivpow/. - isyi5 XCi.3p<<iii/ i^^ mchl" 5icKe<• ; jedoch ^j^nihf^i-iful- 

.5cWe ΊΓ(2.ΓΐηΐΛ.αα nicKt dadiatn j v^l. Z. iO/ii. 

5CHUßART. 343 I i ι ι LeiKi]i3l5<2- cier Deutsch da örient-desellichAfi. Ho I2ö2_. j 

iQoux'US. H.2.7 r.m..ßr. 17 ein. ^us der ?dpurί^scar\:onn.aaίL•Vo\n nl:>usiriu maläq . AufliriuL 

■tcrfurnsKuniifi. I^IOj 157 ff. l/cl. W/Ickenj /4i-<:h.-f. Fd[?. V^32.. 
OtiHurLg |ür .einen, lenap gj. 

AuvPjS τ•ο•ΓΓο^ρ(Χμματ:ίύ5 τώι/ ττιρί. ΒΰυίίΤρίΐ/ ToTj" ο^'^' ''ui/u'iöuS' 

■ujxiZ^ Sto του Lp^ k-«T* Icf jiCocuTjoi/ aVo του Χη5 άό'Υολί[&ί53 Iß/i9 v-S^lsi- 

? ./\oKöU xo(5 (Xi^L'i-PiO^.Ci-^^o'SÜ υτΓ tf.<-ou 5.15 xo «ρτο Κτοττίοι^ -rcouj 

ΓροΚΓίΐμ,ιν^Λυ ίιρού οΑυρων/ Λρτο(Ρ)α5 clsfco; -rniT^^ ίόκ h:rc<"i-"o<j 

Ti^TL τι^ 1/ Α ö ΐτΓη 1/ t"o<^r(k(!)nv/3 f^i-wi^j uid'v' \ινα\. τοί^ τροκ:ίΐ|..ο!:ίι/Λ$ J 
aprocpa^ diic« ΎΟίΙ^ j οττω^ "orÄpvnL τίΟί iiptot u$ τΓον^] 

)cCo<3ra i/o u μ.η i^ t ix u' ίΚτάι'τηι/ τυι τογο /ρο(^μ.ο(τ'ίί ίι/ öo<A . . . 
Krapi-L kr^AAncTrii/ ^"15 tow' άιί. νρορ^ον^ 10 im /illd. ι/ύΙ. D(-ifenl>cr^£r ö.ßr.r 177. ιχ^. _ ■^οι^Ρ'ίου^• .sc. κύ)ρ.η5 . _ ^ λίγο χ.τ. ά<Τ;^- Aj,J'Ou 
2.eidi_, tidfi 4ic J'^ii-tund öffivJiK io-t, _ F Tenih«! lra.c?k<?reij !/(|l. cHro, Priesitr u.Tcmpci I 375. 
10 ϋΐο(ν';2Π•^3'- 5chein-t litrn R.C5i-en. dm (?<'.5^<Ί\ iu ciinä(i<'n_, zum Β^2αΓί|^.^ t/jl. cn^-}"ntc;-). Ju6- 
ji-kt isl hier το tipot/.- 11 ii?irv icugiluicri Be2irK:.a5chretWr _ IZ xum Klvllcjl-cljrutc. 
Uul. ^le. 5ön5|<0/n Jpczid'.lsfijic <l€r Tembel l)«( ΟΉ-Ο^ a.c\. 0.1717. 35"; tertiär HcröilufX'77. 

SCHUßAR-T. j)ie Nummern /?.ö3-(2(3^ umj^disen cii-i" mt'iitK''urresp(3n<J^n.z- einer rbmiltej Γώΐ^οτα^ niklepiciiies und 
Truphon .Sind cW ßriel^cWrcibcr. J)£r'ftlid«r r^miUe lif woKl m puiins (4l;U5ir cl maldu^'^^sucrK-n; t'öfi 
öf'fcn werden nur MembhirSj Hd'"rnLXJ3oliD und DiK'öi-nia (jencniih. J)u Frijie cler liidji-j und 2. 1. 
von (iiner oeioandfin Haad (djj ζ..~Γ ■'''^n ihr^r eiqnen 5..•. hr tu Wen H<3rid (tj uijchn.^bi'n . Wiiiif- 
dKe t"r4d>2.r\ qu-f der RüclC5ei-l-iL die /idresiej γηί\\ν<!.\•ί. Hdl^iü-» ^u^ Revfti ol^ia einen Verhi crK' .'<ί•>('Γ 
den. Fin.^ari4 • I^sr E^m blander iia^f sw. ii nach c\<itr> £(nfreij^.cii 2.u5c)mn7«.h ^i?k:liljt^ .^o <iaii m. 
.^ihtrn Falle der sbäf er e Hi^i c| uor Aem |rr<nt;rcn .ilehK I)<:;7-u voi, Areh.f Pcijj, I 372.^ >τ..ί--> Tvi^^-s- y4l ?αρψα$. Hj^cm. H>r. ii an. ^s tiir?apijfUicair\:onna<.^uon Aiusir Atnaläci . Hqnd α. zJahrdes /luauifusj 
Brief 4e5 y|6k:l(i|3'ia<jg5 % anTt-uphon. 

Cn<^tcAi-|irLadij5 Τρύ<^3ωι/ι. rwt o(.h\a(Z^L Voi/pjf.ii/ 

C 3 HciXt ic(xv(\A(x bAji/ tcö;ii/ oli/üi/ 

C 3 O^O ■ .- ■ -Ol/ ÜTTi-p/OluV Λί,Κορ,ί- 

^ CV/öl/ ;i ΚΛί/ΕτΠίί. οΰΐ/ ΚΓΛι -Toi Αί3<ΙΓΡ< 

C ]. ίλο .(Χ κ•ίκλικ:ι /ύτι. ττίρΐ Τύΐ/ 

Γ 2 Fifio'7r«j K:txAi05 τΓοιηι^ίΐ^ κράψοίί 

Γ JTiJL adtAcöiJL d'öu Κ:«! ''Αρυώ-τηι r«L rrai-ji^o 

C Trapjocdouri^cxc iju-iti/ (χύτό\/, TuurAJt/ Jl Vcxpiv/ i 

'^ C J εΑ(Χ\/ ο(Γ5<ίτΓάλκο(μΐι/ E^b'^ <^οΰ icocrcxii^i^'n.i'u^iuöu ! 

Γ : i7r(LptiAoi3j <5o(roUj ΐι^* u(KL(XLt/nSJ ! Mz Han4 lif dir α- Hdnd in <i^ Isi (iöra- FriefVn ^<? ä'linii'ch, ddis cierielt«. ^c^hreiki; woKI Cm jlrb i/<l die- 
ser lAiuhlndUn^in Päm.lii, cia2.uneKmcn"(^/• _ | A<iss e'mBru^ir Trjp'non hclisl•, zeicf Na /2ύ^^ i)b /lyfde 

forme! iif nar dn^e^e^f^f . ^^^ ^^^ ^^_ '^'^'^'• Kö 1204.. 

ra^t|ru5. H.i'Jcrm. ßr.l3cm. Au$ aar ?<xpumi:carionn<i^<i von Ahusir nitr^aläc. VerSoliirAlanda. 
Frigf Jer Isi<j <jra an /^^Iclepiade^ . 

■'Γ<ί'ι<)ώ[ρΛ3 ■'A<5'ic\ijiria<jmT:£0L occJiAcpioi. 

ISf τηρο^ Tr«ut<rKoi/ ^ράμ^ΛΤ« <iL;i^i<i'(j>pa.j^L4<oci lo το Ιι/κοίμη-ιτροι/ του "' '^'"'^ΛΙ i 

5 tv^Toc^CtL Tri^jvj^öl•' Jta.ro το τγΑοϊοι/ . Ι 

l'w^ o'v «1/ no(p«^ii/nr«L^ Kai -(isoi-coiü i 

Γ^ΐΓΐμίλύύ ίν^ύ^ίί^ί.ι/ί|5^ ό' in ^ί^υ<Ττόι/1^'τί. j 

'. Ι 

3 laniikroi be^e^nef uucK Mo izjrjio. izoC,^. iZjO^y. _ ^^iopihtr^^cKt ^rcfir unjiciier.- Ji«t/Jp«Krt- j 

'Viti/ icehrf ihden Bricfem der rsidörci häu^i'^ wieder. _ y öv <kw ieiiruni/cher. - Ιΰ ual. Mo izasr i?. _ | 

\1 möglich υψ^ eher abel• u^tCocuo^j.- J)<zj ^[uff iVf i/ereiaz.elf und ^.eiqf Iccin« J|i>ur efae5 Basaup- \ 

! verfnerk:€5. J'CHUßAiir. | 

345 Ί R 13153. Nu I2.05-. 
Ripyrus. H.25cm.Bi\33ctn. ß^us uif^apijruscur\-onna^ von ßiliuiril tnÜläa. Han^ \r. iJahrJ^csAu- 

ouslus- 3 k<?lutnnen. 
Ztoet ■Brjg.fg^ijei- I$\oora an A^kkp'ictdgs. 

Vom er^len, kol.X, iinj nur Rcsfe ieirxcr 2.k"o\umiic erkilfcnj Jie nicKfi Vu|l^i-an<iu^ eraebm. 
J^5 J)afutrL liV Φίχώ(£|3ΐ3. . 

C)(oapiLv/n K:(XL(Ji«r«\/ros ύ^-^ΐ-£<ί- io |άι/ tX^t^Sj'^^S «ύτ'ο it'Atj- 

Ct/jiiv^ ΚΛ^τΓί,ρ :ίΰυ;(ομΛΐ. iCiKo- (Τ)?.. ουκ iVrii/ dixAi^iOL 

C j ούοί. ^o<p i^uVc^-TöL^öL Ι«τ:ώ»/ <^τιρίοΐ/ μη κίΐ/οι/. Mm 

CVL<i3KiOi.^ örLiriirpah:«, iTi-TOTL άλλο< J05 «urioL τά Ju- 

Γ. .30U ΌίΓράκΛμί-ΐ/^ ομα;5 ο rAot« Jloc το ν-ομΰίι^- 

ώί θ^$λΐη.τΓοΐίΐτ-ι.. MoVo»/ ά»/- 3ύ ^«u 215 Έρμου ro'Att/ Κίχί. 

dpÄ^a^u ει/τήυ orpLθ^μη,ί'c'-3 »<αΙ (Κιάτου ίττιιμιλ^ύ, lV' ύ- 

ΙίΓ ii/r^-jiji ii5o<|'iofi]i.j öVio^ μι^ τηχ- ^loclv/iij. ,,^^^^ i'^iJ'iitl. ι ^le DaM.er cler Brief UföVJerun^ Ul• In dUsztn Falk un^c^;ähnlich Un^; 1/3I. Mo /207 . _ 2 cicr 
iin\u Karulclüs«5 ßmfes t^l 50 unUr das v/örKcr^hende 3ldif <j2k:l«tf^ ddis 1-z ßif.odnz. öder 
Veilwiise Udecki- ^ind.- Dass mif d^r kurz-fot-m A^Was deridU Askkpiadiis gemeint isi-^ ilehf- 
f^st.» 5/6 Warm.. _ 6/7 du Er^. Ι^ομ-πψώ^^ jsf ein MofLehdf • ^ομ-Γί3<ίΐ ^OL^ko^Uoit μοι isl• 
^T"- Γί"^^^' Unm5()lii:h. _ 3 /laf Raum für ^Κ)α 2. Hj €i ^hcnf o!;«r nichl^ dd^^fand^a zu 
hdUn._ ^ui/d'r-oi^oS» übereins^unn^eadj Jinn:,,Lhrtoider^prechf€ucK3elb5V"_ 11 Ende unM<ir_ 
17 iiafwedtr Γί(Τ^ί]5 mlf äj^^Usiermdetn l/ör^cKU^^ oder- lirTr£Vt]5. - '.^ der Preii für emiJchlaf 
declCe .ichcirrl- ίο Uch^ dass t^at^ nur απ nicWz Uuie dmWn kidnn- _ zi ^hcriT/lf^wi. als trAf^- fj 
Ol/.- 2.2. v/kll. «Jko>i/ 5,(5c. <ipP(;^Kioi/j, toai freilich z^m l/^Ji-hir^ihcndcn n.'cKf pa£SenU\ll., \ 
2.^ L. Ιι/ίζΟίμΓίιτρί^; 2<^m?inf iif wohl; für «me J'cKlafaecb.j dkse is\-{Ur AfHmas (Ark- .^ 
liiidöro^J l;eiiim.mir. _ 2.3/30 ΙΤοριόε^'-θ^Λ«.. j 

V€rirc. ♦! 346 i Ρ Aus acnx FKaofjhi λί$ 1. lahfcs £\atntnir^ ferner 2. 5cKkchV irhalknc. Βη'φ^^ cicrciac von Tsü 
dora an y45fcU}>id<l«j dircn^rii ί]μήτηρ -ΜίΓκτΑΛτί vp(t|)t[:ii/a Κ«1 Jio< Tcii^r35 \)^u:ai^ZiL\/2 No izoe, 

α- ρ. ί3ΐ5"2.. 

Papyrixs. )\,tS-cn\. Br.32.<itn. Aui der fdpt|cu5Cdrt-ohii4^ Vön /itu^ir d maU'ö. Üana b-. J)cr?c 

X. Bngf euer XsUorg an A-sklcpi'a<Jgs. 

^05 v'i^pwipi Μουμηνι»/- Ftrö^- 
<ii "'Aprjoü ciO-co$ ΤΓά'Γρ. . Κράα^ί, , 10 έΐΓ^οίυτοι/ vapiKTufu TjoipÄi^pa- <pt<^. vO(u Τυρούς. Σ-ύ ^i Kdi V\p^- 
μωιτηί JLofvJpwmc^jiiri. iv/ 

IS ΦΛΚού kVt öA\Jp(XS.'E «1/ TL 2. 1/111/ LsV i/er^essen. - 4 i.k^iXc^oSj v^l.zum Folcjfriilm den ndch^fcn Brief. _ 
V. Νουμηΐ/ιον. _ 7 L. Η:οίτ«<^τΓί)υ Jälws. ζ^ Krocr^ (i'Tru-uJ^i/j. _ L. ittl . - 12. nach ό 

5cKrielj<.n αΐί det- fol^tidc, ab«r wu <lu AnkUtuno zeiq-tj früKer anccteommcn.. _ 
2λ rpui ^ Fptoi«^ ? SCHUBAR.T. 347 R \3\5Z. 
IT. Brief «der T5|'<joraqn. /^oklcpiaj^s ^ Han«i oü. Nö 12.07. l>.\\.''EA(cKf>ouj ^Y'h^{j^^ kklTo\i\lQ^os) S.J'oir.öi,'..%: KTcxt -u^^Lc^Li/iii/ c^L]« r(xi/-rcö5. . -1 Kr J fr^i:/ • ■ . ti/i.|^po(cBii5 

5" κ:ilc[;öμ.L<<μo(ι 7ripo<5rfto^(7<r(X 

(^iod-^dUK-Li^iX c 3. . ίΟΐ^ΐΛ L άί.ρΰΐα3<1η / 

ΙΐΛΐ^ιο'κίου του adiAcpöu χιττομ-ίρι ί\)ου[Λήνιΐ:ο5α 
Φπ'^^Αίονο«^ TOI/ «^ίλίΟύΐ/ ocOTot) iTTOcvroV 

TCLfxr]W tPDoCKroG ολυρίω. ko(L τλλλ« ^Τίκτου (]i 

"'Epptod-o ^^'/Αθ^ύ^ f J?/ '-/^.f.^^'.c'^i- 

Κ*ίκ•ο/Λΐ<5'μ.(χι Λλ τού ViiptöVou ο(.ονυ(^'\ου) (- (W 
ko<L κομί^ίΐ <^o\ IFroAAicoi/ d!;roAöV'h .... 
'EoCV/ öuw" ΤΓί-μτΓ/^ί ΐ:«ρ3Κύρίοι/ ^ίΑη . . . Y^fi' 

VEFLOO: 7I </>cA ί^ rrtci J η L 
K. lra^mfnf€ einfs Briefes iler I$i<iöt-(i cm /^oklepiad^s^ q^icKrieUn i/on )\αηλ α. 

^ I lOÜiiid^ J)<afut7\ z-ei^i^ Ϊ5-Ι- dieser ^in d^a Uöri^n r-^chk i;nu£lcleti-€ Brief frofz. früh ort- r 
/ll36eniu-r\^ 5f54+er dn^ÄUn^i. _ IFroAcALux/ö^j nacKZ.I^. _ 2. unUierliche -i/jur^zn . - 

lö \ür Ka,TC\^rrov00iLLuS reichi" der Rnum hicW. _ )| erq.Udch Mo lioG^ia..- 13 Jchluss nur 
<3i^|€£i«utel- . _. IS über cj«r Zeil«. «lurcKaesiricheru J*}su.r£nj cjü uielieichi nur \ίίί\•ζ früherer 
Dejchnjlung sin4. - Fride•. riichi- airöAo^L<i'/^oi/. _ 15 ρ,ί An d^aru urvirvögh'ch. 348 ρ 13143. • Wo 1Ζΰ2. 

rapuru5. H.izan. ßr.3i cm. Aus ^zrYaYuruscaAunnacijLUun /i/>u^ir «zl mc(ld.'o. i^rosss,^ aiu.^- 

licKc \Cur5\vej ln\ (^iL^am.\rchcxraW\-e.r <{ir von Njo loG\ 5ehr ahnl/chj tei'lwciie. uerwiicl•)' 

^. JaWr ac6 /\ut|U5fu5. 
En'g| ^g^ Tpuphdn C^) an ß\5k\e.p>]a<\iz5 (^) 

kol.r. 

f 30 !τΓί.τ^ν^[:Σΐό'Ό(]ί. "Γο?5 τΓίΧρ^ ΛυτΓού 

t: 3Jάμη^^ ΓΤ^ον^ (ίχτρα-τη^οι/ icp"* ήι 

C α i^^y,\}fi Γ- • . Ο"^^•-• t^lAio ούι/ (<έ- 

10 c 3 fwu ίί'ημ»] i^iXL ^0(1 

£ J 1/ OCl/O^I^/iAAöl/riX 

C ΤΓΣρΙπ wu ^^rfpiX3^<>^S i^^TίύJίωu 

[; 3 Au . . . . pt^^WL- 

£ .2 «Lv/ τώ»/ 2i/k;c<. 

15" c 3 (Xi/ TTf pl iptou ... 

C Tj^i/ (χιτοτομια/ 

I cii'e Ero. iif unsicl-ierj iiadtier dai Bl<a•f^qw.5 <lerielUn Ca rfo η nd ^ afd m mt toie. di«. i/or 
herflCUi.n<ien Brii.fe.j £0 tiV di«. ßez(.<2Jiunj aM.| ^{juszUdS. Bimilü. aicht untJqhr5chetnlich. Dasi 
aijL naacL niif der des foldcfa<le.n Briefes hicKi ü'bercihifimnAt ^ bcwciif bcaun; ifwas <id^.?ij«n,- 
l. vat^iLi/. - 4 5feK+" ülleidj so ^cs^ sich Sofort cr^icbt. _ Zum l/crbum i^^l. 2. 25"; 
h\o'qlicK. isfau-ch ΣτΓΐτίθΊ:ειτίΧ3ί'. _ F ΤΓΙΤΓλκ-ιοι/ er^. nach Z. 2.ij es isV Ktcr ί1(Χ JchreiL•»• 
■t"afc\ . _ l/üKciiihi' iif IdTopiLS a<Lmemir. _ 6 2.u.r Ei-n.cii^ f\iömen5 ν^1.Ζ.•35. -5+<i#- 
τλπ• ΟΠ^ L6|qu.ch -τπχΓ- .3«i^ möqlich.- 7 tias |3a55en.cle VerLum habe ich m'chfo^jun- 
iltn j vor ^ ichein."!: i,c< odfZ-r η ^i5fanclen zu Kabcnj jedodn i^iedsr <<υ^'i•r(χ.3 ^άζ-χην/ 
noch TTöCöS (ίίΐ^άμηι/ dicbi- ein€h J^-'na.- S Pap. ATüh\^. - 16 7.u αττοτομία v^l. 
Wij<:k"cn5 Hemericunaen Arch.ITSuS über i.ir.U.. Ιΰ24.νΓ<ιϋί. F,i3.i4; in l/erbinclan^ mif 
der MnicKwclIi. iif ^Cr Auitlruck* <au.{fi{llip. _ j 3Ί9 CP 1314-3.3 ■/ (MoiZO^J^ 

kbi.n:: 

άλλα KoiL X^pn/nö''^ Troiu<j''>5ai.j ύκο^ c/i. ^χίΧίίληωίι/οίί. 
ΤΓΛΡ(χ του ^οΑυχιμήτ^υ TiöiAioS• töu /λπ μιτ<χ- 
20 ^tAof^ii/öu. Tipt. ού ^('άψο(ΐ^τύ5 (<<7U ίϊ$ το μη 

ΰίΛτοί^Λί ίχ-ύίτοι/ ΓΛΡ3«ν^ίρ/η'^'ίΐν ^1^5 ^ιΐ^ί^μί«^' 

cVrröTpsi βομίΐ/ου μου ic«l Vv« μη ίκν-ί<ίηί rtro- 
TirpiLdid^a μ.ί, «uro 1 (]ε^(Χμην/. *"Il/oc di ^^<^J]5* 
25" το ο'ρ'θ'ριοι/ του <χ/νρώ(νύυ^, Χίττομφοί: ^οι ηΐ/ xiuiiTöci 
μί.<ίΌ~ίθ(ίΊι/^ Ttpt 0)1:1/ ί]μι/ή(<•θΥ}ΐ/ ί^Αΐ-ΐυττ. •] •.ö'5öAcC5 
di υίΓο τούτου Tpoc^ lijixi η (<ύ i/j μη τΓρύ5^χ[:. • . ο 

Τ«.ρ^ hpicov/. Tö Ji πτπχ^νΤ"^ Χ^'-.Ρ^ "^^^^ ^ "^''"'^ 

_^Γ*33ρθ'μ^ίοι/ τηί fTcov^j ΤΓροβάτίϋΐ/ u>zvf\S Ο η5 
30 ΤίΟι/ ί'ω5 Ύρυ <ί'υι/ΚίΥϋρι<ί'μίΐ/ί)υ τ. . το((5'ι/ωι,. co 

ών^οι/ iri&ocAo jUii/ou -'/^Ι/τι.Αο^ου K«'3'ccri.p irt 

TiJi/ «AAov/ ίΐιαμ.ίο'-^ουι/^ k:o(L «ίου μι/η<ί'^ίΐ/τύ5 Joci/ 

Τούτοι/ <ί'υν/)/ρη(ί'(χμ_ϋ/οι/ tcjl άνί,.>θΐι/ my/. . . cxc ti^ 

vpiL.« /ου ύΐο(μιο''θ'ύυι/ Jö^«s <i'ui/i<c<x-c<xpL-&>cs.t(5'-5"iXL_, xhj^ 
35" λην'θμέι/η5 ώι/η$ <jOi) μι/η<ίΌΐΓΐ/τύ5 £^5 το ι/υ(ι/^ 17 i/urh<2r etwa orcvori dt« τ^ηι/ όαΓύττομίο^ν. _ \ß ■fΓöιλL•o5^α^tch Tröt(xio^_,TOi«,po5, mu55 
Wohl ein Nam<i5cia. _ 2.1 gemeint: »if Muh l σίατρΖιΙ'αι. - I)ik:omtii niij^hX47^2-5j ^5 ii'Sqi 
ojl^enlrArtm. Herd!c(«opoIif^5. _ 2Z iiinf^f-d^r Lücke 'i5f ij'dsl- sicher 3 μ3ί^^ το <ίίχυτ/3ύ fulif-du 
LüdICe. nichf unci tif sachlich untOahrich ein lieh. ZuiTnvL-^ii/aL vq\.'Z.^.^ (ΧΓττοτρίρίίΤΛΤαί. 
im dLnn.2. v/oa•. efwai lu5 zu werben. 5u.chen. _ 2Γ o'pΰ-'pιö^' J^u-flichj i^f acmcfnf^^ sein 
Horq^ndrusS "(UseinJL er^fie.'Td.i-j ?•_ 26 2i<. ίμι/ή<ί'Λ}'ηι/ να!. Z.3Zu.35. Ho a lieh kläre auon; 
npi. coifw'jiJL/j ήν^^ηι/^ da «rl^r Jchlu^^ t/utn -03 iamf l4ri7Lniiun.fl55ft-(ch eUn5c) cusii'eht• 
K)u. bei μ. _ (xAi oAir o(.Vj al>cr «ι/ΐυ od^r 'ocv iv fuhren zuni<:h-b'._C^trOö'TöA(X5 wäre 
n'ycWi q<xw2. ausüC5chloi5en . _- 2.7 >Anf. -z-w. _ πίτι*! K:<anrv kii α qriech. U/ori ^ei η. _ 
2."8 u;enn Y^i-pw richKa f^fj So ι^'ά\τί Vifpöv/ z.u t/^rbcssern. - 4m R.an.d<j. klein χουν o^zr 
To\}<^ ra\t tKntra Resfe ub^r (^3 öl;-cld.5 t/öfKerfleheiide i;/jrf ü/5 Kcrdn rtücKfCj i.-hzto — 
2.3 nur ώ[ΐ/Γ]5 icheini'mödlicb. - 3ö του se.hr zu.- £s kann ^ich wohl nur um duscht 
iitr F^hi-Ä. [\anat\rLj v/dl.Z^Ü.- 32 Ε n. de. J^oli/ 1-_ 3S ToOröv σαη.^ unsicher. _ 344af^dnz. 
Unsicher. _ <30Jn ifdtt- o<!)^<X5 iaicK+ unmo^lichj allßin €5 fehlhv^orher iixi/ oder dr^M. Udrfc 350 k-oi.iir. 

οίύ-ν/ίΐ/τη hcoru5 Trpo5 ΰ(,υτον ■ 
TTif ι iroi hd'txL rCcxAixrUTit 
^0 Tu ι ι/οίυτίκώι sttl το 

OCOTWL (I>(9ftJL έ.1^τΓ]ί ώρ(Χΐ 

μ.ί-Γ(λ το^υττοζ 2|η iroAou- 

j:<^äto μ3ύΐ ο(κ•ί.()(χί.ίΛ)5. 
CίrL3μl(^Aύμi^'ύ5J ti/•* υκιει/η^^^ ο Jn ZG Weni^r /Jdhr5ch. isf li/ μrjJ£μL« άΐ/Τίλοκ(.'(χ. _ ^(i kiernctcK 'uancicif ^5 ύΐοΚ um, 
VcfpAcW^un^ der FöKi-Äj i/^l. Mo II2X ._ 45 L. o>'i«U'r|S . - Jn μίι/κΓπ?/ ι^ίΐ,ΝΌ I2.04 g 

^CHUßART. P• 13 133. Wo 12.0^. 

klii-iiv/e. 7. Ja Kr des /\uuuAu5 . 
o^'lef cJefTrLj^hon an /Ifklepia^gs. Κ:(Λΐ a)j/Laui/m/. /ΐο(βώι/ Tö rcxpo^ </ύύ νράρμο*. 


1 die Ηαπίΐ 5che\ni- m'if- 4er aus den vorKerjeheadcn B<-iefen bek-ann+-ei-i Haad <ie.•.- .^^Mc- 
[iiadas übire"itT2.u.it'mnaen . - HinVer l'Atxftoi/ war« e+wa der Njn\e des Höfen zu erw<nrl-pn. Wcrit. 351 (Ρ. 13 155-J (Wo i'2-oß)' 

MiocpYOf Τύύ ΓΛί^ίου i.iro(K:öAöü-Jij{jwTö5• 
IJ ■tJiwi^ (ii pyoViv η tco(ro(p^n töij 

. i, . . . . •Κ'1;]'θ'ήο'£το(ι Xö Fpit^^Wj £^5 «i/ 

λ«(^ΐ15 Tö |^Cii|x/x« ΙμβςΚΛοΰ τοι/η opcpoci/oi/ 
15" ΚΌ(ί rrjl•/ τούτου μητ^ρ«^ lVc< τγ|)ο5 μιι/ 

Icixra rA η |ιι/ το k' Tö Α μη iOii/TiJl•^ έ)(^ομ.ί^> (XCUT03U5 ίτοΐμον^ fl"po5 ii^T^^Xi^Kj ■ηρ''5 <ί^ Auii'tw αυτοΙ ιτάΑιι/ tr« κοΑου -θτ? (Γίθ<ίΊΐ/ 
Τ0Γ5 ύύ)•* ημϋι/ ύΐκ:οΐ/ομη^ηοΌμιι/ο/5 • ICo^t 
20 /(KvvöO irtpLCiAoOj iV^ ύCfι.ί^ί•ι/f|5J• 

VER.5Ö•. τώί ocdiAcf^i-j ^Ad'K'Ai^irtaJqL 5" LtiKAr|p05 = „der seli^"j off^ntrar vom UersförUncn czirrauchi'. - Ιΐ]!" cicii l^ritand- 
t-ii5 lianat von Z. 13 ab: toennhür^ ΐΛ>ύ es ino'qli'ch ^cheinl^ am Anfang cfizi^lescn (S-l-^ 
io erdielrl: sichj <daS5 mlir voiXtcöG ein -ztod-fts (τΙί«<1 (pui iij be^innf. J)ann isf JwTÄ/n 
:z.u. Usetn u.n<i iier οίηιι; ciurcK Aufwaiad ν/οα 3 kupfef ("tdUnfenJ wt"r<l <iü5cachs. . . . wir- 
cißn. Im arxi^rn Falle cib^r iiaU55-te J«irai/n OulHV-kl- -^x^ /2|Όΐ/ί:ι/ if'm, wobei s-'ich du. 
Alnilßfu.nd^ KroCT* άρνη<ι^> nichf fcrmeiiifin li'esst. Pauöa Känqf autch dlr^ ulrmli' W5 
i-iut- ά^Γ Nachidi-T. zu. 5Τίι U.5.W.J odir e.m neuer Hau.{)t-^ilf2- W^iniat. - i^ ίμ^οίλού 
6c. ύ$ rAoToi^. - 15" iil efioa liidom du Wifwe-'i-» ίέ du Α biichi- i5f<il5ö^ c(ü> iv'tf- 
We. unil du. Waise, deaea NacW5Ve.llundÄ.n zu icKCitzea, du iicK Ιλ;οΗΙ auf duL ulratr- 
lassenichdft de4 Peffichon.5 bezoojen., i/^l.Z.4/5'. 

SCHUBAiCr. 352 Inlialt dos vioi'ton IJaiulos. 

vyx. = Urkunde in ilor Form der ανγιώ^^ψις. Alex. = Alcxiuulroiii. Au-. = Zrit dcH Au-usins. L Aiiitliclic SclinTi stücke. iisr, 

119-2 
li:{7 
ll!l!) 
II öt) 

1 ()!».'> 
I0!)i> 

1047 Künipliclicr Onadcncrl.-il.i. l'tdl.— Au^•. 

Aus cinoni luntlirlini licricht. l'tid.— Au;;. 

Aus ciiuMu iniitliclicu licriclit. Ttdl.— Aug. 

\'i'r(Mnsl)fSL'lilul.l. Alrx. C> \. 0. 

Srliri'ilicii des .Stattlialtcns. 4 v. C. 
Vcrtra- oiiics Strategien mit seinem 

Stellvertreter. Alex. Au;;. 

Brief eines arnai i;}o^ llitii.'h'iiiaL:. ΓιΊ η. C. 
Sclirciben eines Heauiten an einen 

l'nter;;elienen (,Ίοάχκ^ι). \. ndcp 2. .lalirli. 

Amtliche Corrcsponden/,. iladrian. los,) ICxzerpfe aus i'jmii i'ijiai iinmi. IC,:, ύ n. t' '. 

l(»S(i Selirrihen eines iiraef.Aci;-. au lue liln .M.rr i s.; (.der 

inoiiiijDi einer l^iiistrativ ie. l'l .') n. ( '. 

107;{ Auitiielies Sclireilien der .'ini'/.i. 274 n. ( '. 
1074 Aktenstücke, dionysische \'ereine 

.hetrerfend, ^'7.-, ,, c 

10-7 Auitliidies Selireilien. 4 .",. .hihrii. n. ('. 

10;{5 üerielit an den Conies. 1. H.iiiie des Γι. 

.laiirl;. ;i. (Λ 

lO'Jl Aus einem ri-e/.e(,;|ii(itok(»ll. 4 .ϋ. .I:,:.;l,. n. C. 

ΐΟ^ί^ί l'"i)iki'isisverliandliin,L'. lui .", n. C. 

liy.Vi, Kjjikrisisverljandlünir. 173 n. C. 11. Kiii;L;al)Cii und Erklännii>eu an Koliönien. - iisr, 

" llilO 

ii;{s 

.. iiss 

io(;o 

Kmi 

llSi 
11!».> 

11ί)7 

\v.r,\ 

II'.IS 

1140 
li:5!) 

- l'^OO 

- 1187 Könipseid. 99 v. C. 

Kin;:al)e eines Soldatenvereins. Zeit des Auletes 

oder später. 
Kinp-ahe. Alex. 18 v. C. 

Kinprahe an den Strategen. J,^)/14 y. C. 

Hingabc. 14 y. C. 

Eingabe. U v. C. 

Hingabe an den Stattiialter. Alex. 14/i;i v. C. 
Antrag eiiu's l'riesters auf Gelialts- 

'■■'hliiiig. ■ 13/12 V. C. 

iMiigabe lu-trelTs der Syntaxis. 13/12 v. C. 
ICing.die an den Dorfsclireilter. 8 v. C. 
Eingabe an (b'n Statthalter betrells 

der Kdiifstener. 0/5 y. C. 

Hingabe an den Stattli.-iltcr. Alex. 5 y. C. 
I'-ingabe an den Statthalter. Alex. 5 v. C. 
Hingabc von Priestern an den 

Statthalter. 2 v. C. 

Hingabe au den Strategen. 1. Jaiirh. v. C. llSi) Hingabe an den Strategen. 
.leolJOingalH;^ 

10:5(( HiiMi-LLiui an den Strategen. 
lO;{,SJ';ii!;;;iJ,e. 
.y ΙΟΓ.Ι Aus einer l^in-abeV Ä- 1 v. C. 1 n. C. 

2 n, U. 

]•Ι:Ί η. ( . 

-Mitte -.^ί.,^ιΐι,-ΐι.η.ί: lOiJJ. iMngalic enthaltend eine γηί'.(['ν 

Hiiiyvif usw. is:, 1; n. {.': 
lj_»^''J Hin-aiieanih'n l.'atvon.VntinnuiinliH. l'.Ji; n. ('. 
^ lO'.ll raehtangebut auf ('(.ί(«ί/(ί μ\• roe 

li)i'n Ιύγ,η- ί.,ιιη,,.,ί^. 21 •_'/;! η. C. 

1070 Hingalu• an den <ίί,'Χ'•'(" '-■• 2 1 S n. ( :. 

1071 Hingabe , an ilen (}nyi,)//jiiii i^. ,3. ,Ι,ίΙιγΙι. ι,. C. 
/" I^O'J Stiftung für einen Teuipid. l;i'l.s v. ( '. 

10]JS Anzeige eines 'J'odesfalls. jud ol π. (,'. 

/ 10i;!)K. Apngraphe. 24:i 4 n. ( '. 

-- 1'*•5Ι Apogr.aphe. 3. Jahrb. n. ('. 

10!(4 «,""i;'ir(iirvr(iiberGren/.verlet/,ung 

seitens eines ytojQyö^) 525 n. C III. IJstcn und (^uitlun^cu. 

IVM Zahlung von Tempelcinkünften 

durch eine Bank. 27 v. C. 

IVM Verzeichnis von I'liyleni)riestern. 13/12 v. C. los;} Histe von Soldaten. 
1072 Auszüge aus ί)ι«αι ni'iuciiii. 
\'erso: Abrechnun;:. H..!.iu-L..n._r: 
l:.'.Mi.C. lUvS '.in.f. 
143 (?) n. r. 4 lOtft Liste von Stcucrlic.-unteii. Nacil• 1C7 n. C. 
lost Auszug' aus (k-ni Eiilicbciircgister 

in AU-x. 222 n. C. 

10S7 Gcwerbisitcucrlistcn aus Arsinoe. li. Jaliili. n. C. 

lOdOV. Abrechnung. ' Endo 3.Jalirb.n.C. 

lOSS Torzoliquittungcn. 112 n. C. 
1075 Bescheinigung aber Daniniarbcitcn. 147/8 n.C. 107(1 Hcscbciiii^'unu' liber DaiiHnarbeitcn, 1 ; 7 s ;.. f'. 

10?7 iicsclicini^:uii^; iilKT Daiiiniarhciti.•!!. lili' M:; n. ( '. 

IOS',1 lJokai)nrlcii(|nltUmi;cn aus ilcui 

lllTUlfipdlill'S. L'Sli ι^λΙ π. C. 

1()!)0 Dekaiinitcnquittun^reii. L'SO :.'■^i ii. ('. 

102'.) Quittung. 2. .lal.rh. u. i 

J02') Quittungen. •!.■"'. .lahrli. n. IV. Privatui'lvuiulcii. 10Γ)0 Ellevertrag, ονγχ. Alex. 

10Γ)1 Ehevertrag, αι-/χ. Alex. 

10Γ)'2 Ehevertrag, σΐ'•/χ. Alex. 

10!)S Ehevertrag, σν/χ. Alex. 

10<)'.) Eiicvertrag, αιγχ. Alex. 

1100 Ehevertrag, σν/χ. Alex. 

1101 Erneuerunfj eines Ehevcrtrags.ou/x. Alex. Aug. 
Aug. 

i:i V. C. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 

13 V. C. 8 V. C. 

13 V. C. 

14 V. C. 

Aug. 
154 II. C, 1 101 AufheliungcincsEhevcrtragc3,(;i;yx 

Alex. 

1102 Ehescheidung, σν/χ. Alex. 
110:{ Eheaclieidung, συγχ. Alex. 
HO,") Antrag auf Ehescheidung, αυγχ. 

Alex. 
1015 Ehevertrag. 
1133 I.SchluüeinesAninienvertrage3,i;i';x 

Alex. • Μ V. C. 

1058 Vcrtragniiteiner Aninie, f/i'j'x. Alex. i:S v. C. 
110() Vertragmit einer Aninie, σί;;'/;. Alex. 13 v. 0. 
1107 Vertragniiteincr Amme, üt;'/. Alex. 13 v. C. 
IIOS VertragmitcinerAnune, 0(77. Alex. 5 V. C. 
110!) VertragühereinoAmme, (Π'/χ. Aiex.f) v. C. 
1110 VerlragmiteinerAnime, (Π'/χ. Alex. 5 v. C. 
Uli Aufhebung der Kiiider|)[lege, αυγχ. 

Alex. 15 V. C. 

1112 Aufhebung eines Vertrages Über 

eine Amme. ουγχ. Alcx.^ 4 v. C. 

1151 Vertrag über ein Legat, σο/χ. Alex. 13 v. C. 
1131 Erbteilung, σιγχ. Alex. 
1037 Teilungsvertrag. 
1013 Auseinandersetzungsurkundc. 1125 Lchrvertrag, σν/χ. Alex. 
1121 Aufhebung eines Lehrvertrages, 

<ίΐ'/χ. Alex. 
1021 Lehrliugsvertrag. 
1101 Darlehn, σι./χ. Alex. 
11(>5 lülck/.ahlung eines Darlehns, ονγχ. 

Alex. 
1133 Urkunde Über ein Eranusdarlehn, 

οι/χ. Alex. 
1151 Rückzahlung eines Darlehns mit 

7i(ifl«iinyt'j, σνγχ, Alex. 
11G2 Darlchn, ου/χ. Alex. 
11G3 Erledigung einer Schuld, αν/χ. 

Alex. 
1161 Ullckzahlung eines Darlehns, υυγχ. 

Alex. 13 V. C. 
47 n. 0. 
Claudius oder 

Nero. 
13 V. C. 18 V..C. 

3. Jahrb. n. C. 
24/3 (14/3) V. C. 

20/19 V. 0. 

19 V. C. 

17 V. C. ' . 
17/G V. C. 

17 — 13 V. C. 

IG— 11 V. C. 115G Darlchn, ιίιγχ. Alex. L". v. l'. 

1153 11. Kiiekzaliliing eine^ Darlehii.s 

mit ,ιιιοίίΐιιιΐ'ΐ'ι, αιγχ. Alex. 1! \'. * '. 

117G Kiick/.aliliing eines Dai-lehns, οιγχ. 

Alrx. ' 1-1,:; v.C. 

1177 Darlclin, ϋ,•γχ. Alex. Μ '13 ν. C. 

IISO Darlelm, οτ/χ. Alex. M;!! v. C. 

1053 Darlehn, (U /χ. Alex. i:i v. ( :. 

1054 Darlelm, or;/. Alex. i:: v. ('. 

1055 Darlelm, aiy/. .\lex. 1:5 v. ('. 
JOÖG Darlehn, σι/χ. Alex. 13 v. ('. 
1057 Darlchn, σι/χ. Alex. "13 v. C. 
1117 Darlelm mit Pfand, av//. Alex. 13 v. ('. 
IMS Kückzahlung eines Darlehns mit 

rfaiul, <,ν/χ. Alex. 1 :i v. ( :. 

Uli) Darlehn mit l'fand, α,γχ. Alex. 13 v. ('. 
1150 1 lüiekzalilung eines Darlehns mit 

l'fand. σι/χ. Alex. 13 v. ( '. 

II Darlelm, iwyx. Alex. l•". v. ('. 
IIGG Darlehn, σι/χ. Alex. 13 ». C. 
1107 1 Hiiekzahlung einer Schuld, f/r;-/. 

Alex. ]-' V. C. 

II Kückzahlung einer Sidnild, <α/χ. 

Alex, 12 V. <;. 

III Darlehiimitllyi)0thek,oT;7. Alex. 12 v. C. 

1134 Abzahlung eines Er:>nos-Darlelms, 

,η/χ. Alex. Μ ν. C. 

1135 Abzahlung eines Eranos-Darlehns. 

υι•/χ. Alex. 1" v. V. 

113G Abzahlung eines Eranos-Darlehns. 

<>ι/χ. Alex. 1" v. (J. 

1152 Kllckzahhmg eines Darlehns mit 

l'fand, οΓ/χ. Alex. 1" v. C. 

1155 Teilzalilungeir,erScliuld,o-e;7.Alex. 10 v. C. 
UGS Kückzahlung eines Darlehns, 0(7/. 10 v. C. 
IKi•.) Rückzahlung eines Dai lehns, ϋι/χ. 

Alex. 1" ^■• t'. 

1170 I Darlchn, or;7. Alex. 

11 liiiid<zalilung eines D-irlclms, 

uiy/, Alex. 1" \•• ''• 

1171 Auihcbung der Zession eines Dai- 

lehns, <;r;7. Alex. i" v. C. 

1172 Darlchn, or;7. Alex. ^ v. 0. 

1173 Rückzahlung eines Darlehns, ιη-χ. 

Alex. ^ " '■■ »'"• CO 

1145 DarlehnmitHiirgscliait.o-i;7.Alex. 5 v. C. 

1175 Darlchn, αιγχ. Alex. 5 v. C. 

1174 Rückzahlung eines Darlehns, σιγχ. 

Alex. •'' V. C. IKIO Haiidsi'hcin, (η;•χ. Alex. 4 ν. G. 

1011 Darlrhn. lüH n. G. 

.• - 101.-) D.irk'hii. 2Ü2/;i n. C. 
lloS HiliMsicalie N'orpfiiiulcten Ackers, 

(ιΊ/χ. Alex. 9 V. C. 
11K> l^atcii/.aliliinir eines Kaiifpi-fiscs, 

rir;/. Alex. , 1'..)/1S v. G. 

1127 N'crkaiif einer GohlgießtTci, 'n-y/_. 

Alex. IS V. G. 

ir^S Kauf eines i^klavcn, (Π';7. Alex. 13 v. G. 

1 rj'.t Verkaui eines Ackers, (;(;7. Alex, l.'i v. G. 

.. 11Γι7 Verka\if eines üootes, κί;•/. Alex. 10 v. G. 

117'.) Kaiifvi'rtrai: über ein Hout, or//. 

Alex. An- 
1170 IV Verkauf einer Forderunp:, οτ/χ. 

Alex. 10 V. G. 
li;{(» N'crkaiif eines Griuidstlicks, ar;7. 

Alex. 4 V. G. 

1(>.')0 K.anf einer Sklavin, «e/X• Alex. Au^'. 

lorS Kanf. NernV 

lOCxi Verkauf eines Esels. ί•Η n. G. 

KUi) K.nuf. 4. .lalirh. ii. G. 

lli.) Darlehn mit Wohnuii^smiete, σι/χ. Υλ ν. G.. 

-- 11 It) llausuiieie, avp_. Alex. 13 r. G. 

"' ms Pacht eines Clartens, (Wj7. Alex. 25/4 oder 24/3 v.C. 

»1117 Verpaclitunp einer Haekerei, 0177. 

Alex.' 13 V. C. 

I17(t 111 Pacht, üvyi. Alex. 10 v. G. 
llii) I'actit eines ■Grundstücks, '/"j'X• 

Alex. Γ) V. (i. 

1120 l'acht vou Gärten, σ^'/χ. Alex, ö v. G. 1121 

112:5 

USI 

1(h;7 
1017 

lois 

10'.)2 
1020 
1112 
lli:{ 
Ulf 

i(t2S 
IOC).") 

10(;:{ 

lOKi 

loci 
iii;{ 

lltl 

1 122 

112G 10!):'. 

10112 

li:J2 I'a(dit einer l'apyruskultur, (ί'/χ. 

Alex. .•, V, ('. 
Ausciiiandrrsel/.uii;;- untrr drei 

l'iichtei'ii. Ali'x. Au,l'. 
Ski/./,e eines \'eitr.i;;-i'3 Uher Ge- 

miiseland. ,\lex. Xwi. 

Pacht riner .Miihle. l'H Pi- n. G. 

Paclit\('itia,^'. :i. ,la!iili. n. G. 

l'aclitan-ehiit. 0. .laiirli. n. G. 

Paclitan;^-ehot auf Privatland. :;7l' n. < :. 

Pacht. il. .lahih. n.' G. 

Piefirini^•, Ol]•/. Ah'X. 2Γι^•Ι \•. G. 

i.ieh'runu'. "''v'/. Alrx. 18 \. ( '. 
liar/.ahliiiii;• siall l/n iiruiij,' eines 

Sklaven, myi. Alex. s 7 v. G. 

Ahrcclmun,:; iihi'r riaulieferüni^cn. 'J. .lalirh. 11. G. 

Alischrift einer ÖKc/QCdf i^. '.il n. (,:. 

Zalilunij;san\\ eisun;;•. lOn n. (.!. 
Ueclilsi;-esch:iit durch Verniitllunj,' 

einei• Paul;. ICii n. ( '. 

Zalιlunμ■san\veisuιlί;. 277 >j 11. ( :. 
Aufhehunjr einer \Ornuindscli;ift, 

liiy/. Alex. ~ Μ V. Γ.. 

.Sicherung; Voll l'iiru'en, ο; ;■/. Alex. 13 v. (.'. 

Arheitsvertra- αγχ. Alex. 14 :i v. G. 

üieiistvertra;;•, 01 yy. Alex. b v. (:. 

(Vgl. auch die DarK'hnsvcrträjjC 

11. ",3 II, ll.-,l.) 

\'(illniacht (ιιιίικιι ly.i'n•). 2(;."< n. (/■. 

luyu/.'/Acyuii 1 yi ij rniyiiio^. 23ii 7 ;i. ('. 

Anfanj,^ eines Vertrages, σΐ'/χ. Alex. IG v. G. Λ"". Briefe ii. a. 12o:{ 
1201 
120.•) 

120(; 

1207 
120s 
120t) 
IUI 
ll.s:i 
' 1078 
1071) 
101)7 

10:{1 Asklejiiades (V) an 'l'ryjihon. 2!t v. G. 

jsidnra an Askleiiiades. 28 v. (Ä 

Isidora an Asklepi.ides. 2.S v. C. 

Isidiira ;iii Asklepiades. 28 v, G. 

Isiddra an Askleiiiades. 28 v. G. 

Tr\idion CH) an Asklepiades (?) 27/2(; v. C. 

Trs-phnii an Asklepiades. 23 v. G. 

J'rivathrief. Alex. VA v. G. 

.skiz/.c eines Privathriefes. yVlex, Aug. . 

Privatbrief. :i'J n. C. 

Privatbrief. • 41 n. G. 

Ürief eiiuT Frau an ihren iMann. Glaudius oder 

Nero. 

Privatbrief. 2. Jahrli. u. G. I 1010 Privatbrief. 

1011 Piiv.albrief. 

1051 Privatbrief. 
10:!0 I'rivalbiief, 
10 P2 Privatbrief. 
101:5 Privatbrief. 
lOSO Privatbrief, 
1011 Privatbriel. 

1052 Privatbrief. 10:51) Pei'icht eines Gutsvcrwaltcrs. II 78 Kleine Fragmente. Alex. 
UM Notizen. Alex. 
102(; Zauhertext. 2. .l.ahrli. n. G. 

2. , lalirh. n. G. 

-;:;. .i.,hr!i. u. ('. 

■Λ. .l;,!,r;i. n. G. 

o. Jahrii. n. (Λ 

3. .lahrli. n. C. 

3. (?) .lahrii. n. G. 

4. ,lal)rh. n. G. 
4. .laiirh. n. G. 

.\us by/,ant. Zeit. 

Au- 
Aui:. 

4^5. .lahrh. 11. G, k 3 — Bericlitigiingcn und Naoliträge 

zum IV. Bande der Griccliiscbeii lirkiiii(lcii werden von F. l'r c i « i μ; k e in den li c r i e li t i ;;■ u η j; s 1 i s t 

niitiretfilt werden. INDIO \i S. 

Aus^rearbcitct von Dr. Alfred Wolff. I. Eiccimaincu. 'y/^ioCQig 1087 III, 5. j 9 u. i). Μ(ίρ/.η^ ./i. Α/ύρΛου 

'Jjrniüg 1018, 18. j Ιύιλλιόία llOti, 2, 4ϋ. 

'yjhaaii, ^ίζ\λιης 'V. 1020, Jinchroi; 1115, 2, 3 (V). 

17. j ''J''-o(ii roc. 11 18, 1 u. ö. 

Ir/yaDtii'O^ Φι'/.ι'ύΐον 11.") 1, I '.Ίλάμα^; 117H. 

3, 21. Ι 'J/Jhiiov 1(|R7 III Η. 

'./yti\,'h;jii()iK l'KCf, |7, 211. ' '.l/ioni() 1120, 2. 

JyaDiy /.λι]•^ 1052, n?. ^Vrort- i '^//.ιιιΊος, .ku/.io^ KnQvi'^Xio^ 

σ/ΐΌΐ'(?) ll.')l, 27 11. ö. ! './. 117:i, 2. 

'/•//«.Vor/x»^ UGl, 5, 7. 1107, ! "j/jHtid^ LliiO, ;i, 4. 

.•. u. ö. ' \ηΛΐΊ((ν;Ηΐιης in κ; ii, n. 

!/;'ii.7ö^• Juiiniv 1019, 1. ii/.tiüyona Jifiyvanii• 1052, 
lOü:!, 10. 'Jiiiiciyidi: 104(1 n:i, 11. 

11 l.'i. .li'o\')j(K Ι•'ν,ι<ιη<)^ , '/Λ/;(ίΓ(ϊ(!ο^ 10:!4, 2. InC.L', 

ü/.ca'j. J. li)7:i. ■!. 1U7-I, i K. 112:!, ;i, 10. Il:i7, ;,. 

10. liQO^U/jä'./. J. V)i\•^, ^ 1181. Άιύ.ΐΗ,κ IKi',), ;i 
r>, 10. όκαί ^/(ϊι/ίΟ,Ί 1)71, 1. u. ϋ. Αί/ο, lovho^ '.Ι. 

'./y(').ii(hiny 1110, 7 n. ii. lnC-j, 7 u. ü. λΊ/.αδιίιιοη 

115:i, 2i.Vj I"''.'^, Kill. ii. (V). . Ii:i2, 2, .1. 1151, 4 u. i). 

'.lyaniaiin^ Id.jfl, 2H. ! /) /((/ '.Ισ.ηχ . . UHU, 2. 

'./yni;r;iiyri^ In In, 1. IIi h'/.ukCkk !> /.cd './. 

'.Inii.iy 1087 V, 7. | I ISii, 3. 

'/'■„'■/s 11 ';0, 2. I :///;<α^χπ; 112:i, 2. 

'./■'luii'iüiii^ 11125, l(i, 1, |.t. ' '.l/.i-i«iy 1 2n5, 22. 

.Ιι'ηιλκκ'.Ι. 10 l;•, 2 II. ö. \/'/./.iii«^ lUtditnavioc. 104(1, 

'.i;hjiiiy \i/u:uvk iir,;i, c. iii, 2,1. 

11. <i. ".fl.y.imi^ 10(19, ,',. 
:/.'/M7;,),.,o„c 1 1π9, 1, , ://./", //s ln,s7 III, 13. 
;/,'/M'r:-/i;oo^• .1 i:;i, :!, n:i. ' '.lnjün^ 101)1, 12. 
./('/./fi'Os, -/Γνιι/./ο^•'. /. lnL'5, './iiiyi,r:jij^ 117n, r.l. 

j 15, 1,8. --!-'!/'//(())■, .//'7_j/'/./(/s '/. In'.i:;, n. 

I ./('/.ou;/(.))• ΐηκ',Ι, :), Μ, In'.ln,' './umiya^ioy 11(10, 11 u.ö. j '.lyiiu/,,^ ln.'>'.i, 2. 1 Γ.Η», ι 
Ι Γι, 14. '.Α/ίίί.-)'<Κ•10Η(),11. |ΟΚ71ΙΙ,4. Ι 'Jyii.iuini,^ InSI. :!2 

kJliu' /.ιος, Mi'co/.n^ ./!. l(':y.',. ! './iiiidiyiü^ lOlG II, 1,0. /,ιΊοηΊ,^ linii, .Ο ii. ti. ./yi (lyict 'l'i/.iii(':ii:,y 1 1 li"., 

3 U. li. 
.lyn'iyi(i;l\lC,,:, 'Γ ri ; 1 η ; \• i vi . 
.■I.rcu'iiii ji?, 1'''j7. 2;. 
.I.iit -;■ 11)5:.'. 3, ./'_.//./„,• 

Jluu/„nt,- './. ju,,!', -,.,. 

// /j'( '/jiiicn•: 'l'.iiiiiiK,, 

112N, 3 U. ϋ. 'iJnucy ',, 

y.ui './. lii'jl. 1. 

J.t(,/.iyi':Oli,j. / \':i.,: 'in, /.n,^ 

'.1. ΐη:;ι', s. 

.l.'l'(i/jjn)it)i n(i:..h'in /.iiiS . I. 

Il/.m lii ,y(u In?.!, 'j. I ii7 I, in.')'.i, 21, 2s. 11)09, 11. 
li:;i, 41 u. ö. 115,!, 13. 
1 157, 2 u. ii. \-liiiyiir!hiv 
117n, ."il U. ii. './iniciyioi- 
1 inn, 1 II. 0. '.h'Di-liciyiu 
1051, 2 II. ii. 1055,3 II Γ,. 
Jii)iiiiir in:;S, IL'. II. II. 
Jinyi liidV 1 11)1, 4 U. i'i. 
111)2, 2 II. ö. 'Kriiiiiiv 
114(;, 5 ./i'd. Kn),,/!!^• 
il /jii './. ! l/.iii licn (K 
10 IH, 1, 'i;huin)iK 115:i, 

l.'i, './. ΐ,ΙΙ/.ΐύ.. l'i()IU 

inli; Ml, 11. II. 

'./iiiii ii-iiiy iniil, .r,. , '././ r,//.,,./ in•, .■ In 

. /llllt'iynl\: / /(fi li II lllill U I i li. II. 11l'7, 

//i 1 1 yyiinf in^ 1 1 7n. .Ί3. u. ii. 

'./ιιήι^'./ιΐιΊιΊ 11^ \iif):i, Ü II. ϋ. './ ι i,/./.(iyi':n/oy l 

'. ///o/7./;^• lns7 l, !i. 
'Jiiiyiit^ li;;."i. 2 u. ö. 
'./ΐϊν'ίίο/^• ln,S7 111, 13. 
'.Iyt)nniit(/n^ 1 1,S7, 1. 
'./nV-'Mi/'.j Ml'I, 3. 
"Jyi^:h,c lnS7 1, 111. 
'jynr Ui'iy |li5 I. 3. ln.'.,">, : 
117Π, 51•. 

\lynr:iin^ lli.;."., Γ,. \', 2. 
'jyiuiiK 1 l 19, 2. Wr)(-'i./ ί^ίπ 

11S9, 2. 
"./riifn'u-oc 11:M, li. 
'.hli/nyn^ 12I)S, ;;|. 7 II. u, 
.l.idl.lAiyia Ji<iniiiin \ 1 |,-<, 

2 11. ii. .\,<y,-,i,u : 1 In, 

3 II. il. l<(ii Ιι'.ίιί,ηΊ,^ l In:.^ 
3 U. ii. 

.Liul.J.i'iytny ι V, . /iVn/ 

1 1::;', 2. 
.l.K.I i.i'iiK.ji Iii.lS ]:, ij. .,. 

ΙπΙΟΐΙ,υ::. ΙπΛ 1..;. I,0:;,.;. 
ΙπΓ,Μ. US. LiiiiH. 4. \"•ν.\ 
ii'. ll"7. -:. :.. i;-.i. 2. 

ii::],2u.ii. 1 1-;';.•;. :i5i. 

2-. 111,7, i'i. 1 VI I, :... 
li^'i, s. './■,■,■/..//..•„,.: 112:., :;i 
ΙΙΓ,'. 3 u. .l/UJ-ll, 

Um I cini — 4 Π•1(3, 3. Ί/(>ΐ(/.λιίδηι• 

103 1, 2 u. (i. 10Γ)Γ), ;i. 

βι'αΐΊ)^ 11Γ)'), ;! u. ö. 

£"iVc/i'()>.• 11Γ)0, i:,, 17. 

lli()K(ti(t!<iv \.()'>2. 4 M. ii. 

lliJG, 1. Σαοα,Ί iovii^ 

1127, 2 u. ii. XaiQfott 

10Γ)2, -1. .Ιιο,Ί.ιο^ '/. 

Jiiiyf't'(n\; 1017, i. ^fä/;,• 

ό κ«; ',/. 1047 IV. 4. 
|*,•/,τ«/./.ίά,• i:n/.(().. Κ. . . . 

104(1 III, 1. 1188, i3 (V). 
^'J.iry/j^ 1036, 2-\ 109:?, ii). 
'./.Kfiy/joj: 10S2, i. 
'^/.KfOL^ 1044, 3. 
'.-/ραϋων Jtih'/uju 114G, 

•J, 0. 
'./odiicjin^g 120G, 12. 1207, 

11. 
\ΐρασι^ 1017, 3. 
'./QiciQijg 1190, 20. 
"./ea«s" 1030, 1. 1149, 4. 

IIOG, 10. 1179. 12UG, lO. 

Xtfiiaiwfog 1046, 13. 
'./ρι, ciiüv ΜίοΟηυ 1046 II, 6. 
'./oif'/io^ 1092, 2. 
".Intoy 1038, 20. 
'./ρίσηιη^ 1116, 4. 
'.Ίρίαηης 'Aqioriuin^ 1132, 

18. 
'.Ιρίύπων 1132, 18. 
'./ριυη'ιχληα 11G2. ίο. 
'.Ιρισιύιιγ.ης 1150, 1 5. .ίιαιό- 

,ΊΠΐ• 1115, 3 U. ϋ. 
'.loiiiujv 1151, 3, 20. 
.Ιριιάι^ '.-/niiuinj: 1014, 4 

U. ϋ. 
'./ριΐίυι'ΊΊΐ^ 1087 ν, 0. 
'./ρ,ΐίΐι](Ιι^ 1170, 20 U. Ö. 

1139, 2. 
"./ρ.κάη^ lOjG, 13. 
'./ρ,κ/ . . 1034, 2. 
./η.ίίΐίΐς 1 197, Γ,. 
.In.tn/.QÜ^ J /ύι'μιιι- KMt), 2. 
./ρ,ΓΊ/.ηαιίωΐ' 1Π47, C. 

'./ntiiir 1160, 11'. 
,A).ifj;;r)fi/7i)^-l()79,;ii. 1 202,;! 
-In.iii/nucicn' Kidnano^ 

111 0, .-1 11. (i. 
'.Ιρακινής 10311, 0. 
'- /ρυη]σις 1 1 9G,r.8 u. ii. 1 1 98 4. 
'./υηιιύ,^ ms. :i. 1 i:il,7 11, ii. 
./'MM (Γί'οΓ 1 1.Ί:;, 13 u. ii. 
'.iniifiüc 120-;, -:,. 

'./ρΐΙι,/ι)^ιρ,κ 1108, |. IUI, ί 

1. 115,'., i!. 11(11» z, I. [ 

'./oriiif()i''>üi>i• 1 10(1, 4 11. (i. ! 

JuMiKiv 1117, 2 11. (i. I 

Ίΐρα/Μίοου 1133, ü. IIa- '• 

ί^ρηος 1133, i u. ο. i "./nrfiii^ 1 150^ 2 II, (j, 
'./ncij,/:^• 11 95, 1. 1190, 15. 

11. ii. 1 19H. :i. 1202, h. 

'./υχο'ι,Ί;,!^ I lL'7, 2. 
\/pil>/n]oi^ 1 197 1,2. 1198,.'-,. 
".7iH.;r Koovi'ff.i . . 1041, 1. 
'./(-/c 108 7 III, 1). 
'./ny./.ü^ ll9(i, M. 119G, ;i7. 

1205, 2. 1200, I. V. 1. 
'.■/ΐί///.ι<,ΐΊ(ί()ι^^ ILO'i, 1.-,, 2:1. 

lUt, i.r,, 1!,. 1175,2. Jli)7 

I, 1. 1200, 1 lu.ii. 1203, 1. 

120-1,1. 1205, 2. 1206, 1. 

V, 1. 1207, 3. 1209, 2, 22. 

ΊΟληίικ Jniiiiio^ ',•/. 

1027,2(5,8. '.Ιρύου 1179. 

. /i'xiJi; 1051, 2, 3. 
'Jiivnic, .1ιρι]λιης'^ί. 1049, 

3. U. ü. 
'.hiliii^ 1104, .•ιι. 
'.Itiuiy 1087 111, 12. VII, u. 
'./ιρι',ς 1087 III, lo. 
.Jiitxöc, Μΰργ.ος Κύιιιο^ 'yl. 

1113, 4 u. (). 
Άι^'ης 10G9 I, 3. 
.lίvί■^ς 1040 III, ,--,. 1202, i. 
.liotj.Uc Ίΐαΰχιον 1049, i 

U. ii. ./. Jf/()e:i . . ij y.u) 
'/(ίΐό^ιρα 1070, 2, 10. ./. 
Ίαιύι')θ(( 1069, I4. ./. Σνριι 
1069, 4, Η. 

.■ίι'ρ(}.ΐ()ς 1085, 10. 

./r. ./^ραΰμ '/>0iJ<ciiii0)y(i^ 
1020, 17. ./(•. '.η/ανύακι^ 

νίνον 1049, 2 U. (ι. 

./('. .ίίλιανά^'Κριιηϋ 1θ25, 
15, 1. Jv.'Jiii')ic:'.lniUio^ 
1002, C, U. ii. .Ii>. "./iiiuDi' 
(H/'i'in,^) 1093, r,. (.Iv.) 
'.'liiiuuyiii^(lllnvK't!ifUüy<)^) 
1069, 11. Μπρ/Μς ,li\ 
'j:iii}J.oöiöni()^ Ulm livi- 
yiK 1073, !i. 1074, 11 u. o. 
■ ./i'. ' ./iKi'ÜAOyuK Jtfiy/- 
roi•^ 1017, 1. Jr. \'/j,ol- 
/.i'irni^ (ll'/jiintiiiKiiyDC) 
10(;9. 11. ./,'.. '.I(u',i^ '.liio- 
ληνΙην (V) 1049, 3 U. ii. 
./ι'.'./χιλλίί^ 1069, 3. .//'. 
'.//. ■ ■ • ■ 1070, 4,12. .//'. 

ί/χ. (ΘίοηΊκ) 1093, ,-■,. .//'. 
J(i)rii(,j; 10G9, ;i. Ii Jinti- 
■/.<ιρικ \l:ticiy<)^ IOOl!, u.s. 
. //•. Ι'.ριΐία^ (()','/ ' dl Ί\ι)ΐι ι\• 
ίι /.(('/ I-Wöiditfiy 1002, 1. 
./('. Ί'.ριηίκς <Ί /.υ) Ίΐηκ- 
/J.Hiii^^ l'iiouit (i/iiKiiyii^ 
κιν 'j/oQ/J.t/iidV 1071, 3, 
./('. IJotttiyo^ '/'Jn/inOv 
1092, 4. y/i), Kvöcthiuiv ü y.a) './iiiiii'iyin^ //'/.(in iiiyru 
10 IS, i.Jr./u'äo^io^:/:),!- 
ycm/iir 10:^5, ( 15, ;;iij, 10, 
1• U, iL'i, I 1, i2;;). ./(•. 

Κί.κ,ηη^ ό /.„} '.lyii:i',,J: 
Jiii'iii'ir Ju7:i, 2. l07 1, 10. 
./('. '/ΛίίίΧ/.Γ.,• lo 19, ün. ./,'. 
H;'<'iy ii yju ΛΊ 1 /.i'iii iifir 
lO'.Kl, 1. ./,'. (-),;. ly 'jjnn'ci- 

y<K 1021, ;i. . /,'. .]///.ii^ 
(-hyi/i.u (?) 1015, ;i, . /,•. 
A'iryü^ lOO'.l, 1:;. .//'•.''"/. . . 
""■'"■ 10 III, ;; ii. ii. . //. 
'i'ifi/./.iiu 10(14,;-,. Mr:ii/j,^ 
Jr. llnC'/.n^ 1074, 20. ./('. 
lUd'hK λ'ι-ιιϋίϊιιυ 10411, 3. 
11. ii. ./('. //m ly}/^ λ'ι y.'Ji- 
yiJuK 1017, 3. ./('. Ilfion^ 
'I'oriaiiiK'iyo^ 1020, πι. 
(■/(./ /l/.m-n'iiiiidjy Σιαια- 
7i('iiiii('iy(K i(ii ΛΊ ryiciiiii• 
. 1009, 11. Μάρ/.ι,^ Jv. Iln,- 
/.tnui()<i 1074, 2ύ. .1/(ίί;/(/^• 
.Iv. Σίίρυ.ίύιιμιο)' 1074, 
18. .//■. Σαυκ,ι (''.iiiU'iv 

(ΙΐλΐΙΙ'ΐύΐΙΙΚΊΙΊΙ^) 10(il(, Π). 

-Ir. Σ^(ρa:tί^'Jy Hn',\. ], 10. 
10.S9, 10. ./('. Σ(ίρα:ηιη• 
ί) ■/.((] J'iij^ 1062, 1, L'3. 
./('. Σαρ. (ι yjii Jidii/.in- 
_ ρί'Ίι'^ 1002, Ι. Ι). ./('. Σ(:ρ. 
((-lnn'iK) 1002, 3, G, 10. 
Jr. Σ/ Γ IHK 1021, 1. Jr. 
Σιρ<]ν(κ 107((, 11. .Μάη/,,.: 
.Ir. Σιλ^ίίηό^ 1074, 22. 
./('•. Σί/.•]α}Ίι^ '/■.■«/( 0() ι. Ί« ο Γ 
1092, ο, 27. .//'. Σίη„: 
'/ίρί^η•ο^1ί)]Η,:ϊ .Ir. Σίρο^ 
(Ι /.((} .lyuHd^ Jciiii'iy 
llid'/.i ii((iin! 1062,0, 10, 31, 
.Ir. Tvρ(ιyyd^ Juni/.dodr 
1015, 1. ./,'. <l>i).aÖi'/.if„^ 
'.liKil.dvidr (Vj 1049, :;. 11. ii. 
//'. ΦιΊ.άμιιων 1025, 15, 
2, 12. 10, 2, lü. ./('. '/</- 
/.i.nidj: 'F.niinr 1025, 15, 
10, 1!). .//'. 'J.'diy/'yii^ 1(J70, 
1.3. 
.IrijitinK, ΊΊίΐκ Ir. 1 10 I, ;!:(. 
.1<ρρΐβ()α^ h'Hj/cü'oryji'n ς : 
l itl/.d'l.. ΙΙκιρίί/.ίύ.ι^ 1O40 
111, 23. (-Itcyn^ 1022, 1,^,. 
'.Ιι[ρΐ)ΐ)ΐ idld^, 'n/.ldl)<inru d 
/-«} './. 1 15 1, ;i. .]/! onludr 
Ini/.tU.. Ακίΐ,ί^ 101(1 II, L>. j 
.Ι,ΐρι,ι)ι,ι\ lO-lO, -. 
J'l ry/.liK [---'■ 1,1 r.) 10!l3,l!i. 
-l/.((i('>^ 1124, 1. 1127, 1. 
1143, 1. I14(;, 1. 115i;, ■>. 
■ l/jka^ 10S7 11, 14. IV, 10. I ' .ly/l.'i.i { : 105,1, ;i. li)i,'.i, :;. 
111'•'. 3, ll2i, -1. 1 ii;:^ 

•i, 0. lL'll5, L'7, .//.),/./„,• 

' /. 107-1, .1, IL', ν/,^κ,-,ν.,. 
''' >"" '-/. If-:;!. ■;, Kl. 

Hirniu 11-15, 2 II, u, ///o- 
l-IHCitdr II2!, 7. 
'-/ . . i)i.j//f// Ulli, ;;;, I'i(.''r/.u li:ii;, Μ - rj:i 

(/''", '''17.1 — ):;i. 

l:it'' . . I did: lii:;2, ,,-,. 

lu'/ynd^ l(i,s7 \'. i.j. 

IU';/.yi(u 'lldC'./.'/.iidrjr lu50, 3. 

AVn• . . 1019, II. 

lUhxid^. UM. ,s. 
, r.n.'l.Udv (^V) 1074, a. 

Ιϊι/.ΐωρ 1020, 20. 
' lidiJliKi 1094. i, 0. 

I />v//;;i(i/i ,•///„■ 10 10 II, ,-,. 

lidiliiid^ 10,S7 I, :,. 
i Ikir/.d/.d^ lo871V,i;. 1 li'6,2. luid: 1122, 3 u, ii. 1 17."., 2. 
11. /'. 'lyraiid^ .Mi'.znnu 
Il0'.i,4 u,ij. /: 'Idr/.id, . . . 
U25. ]. 10. /'. 'Idi/.idc 
. //.iiiirörto,• 1002. 7 11, ii. 
/'. ν.,ΓΛ. '.Ι.ι.,'/.η.',,κ,^ 
lÖ.iL'. 8. ;■. '!dr/.. 'r.ddia: 
1 l.'ii». 4, 2:1. /.'/</( /.,"AV/f-/,• 
il2.->, .•, 17. /■, Vor/.. -.,(•- 
rjdi ρί'πίί .U'ryyd: lliO'J. 8. 
/'. Vor/.. //o//,o^• 117/. 2 y 
II. i'. /'. 7o//.. '/•,/./;" ' 

1112, 4. 1 1 hi, 4. /. ■/.-//.. 
'Pilid^ |i,5:;, :; 11.,;, 1 1 lü. 
,3 II. n. 1 151, 2 II. ur 1 150, 

3 u. il. 1 iilO. 2 11. u, 1177. 

/'. Ol'l'./.idK,: I.' ',/.!,: 

lo:i2. 11. Ί'νρρά, rin: 1 l',l,S, 

1. U',i:i. 1. 

rciit'.vu. 'J!o(r//.i':: lnO•.'. ::7. 
/ Vii/oc Ίι/.ιά/ιι: Jiriii':: | U ], 

,-, 11. ii. 
Ι'ρκι i/.'/.iityi'i^. 'l'/.aiid^ ln-IO, 

10 11. 0. Jitni•:. lyuid^ 'o/.icid^ J. 

1111,0. U. il. 
Judi'.dnjKir: jn.SO 1!..-, u. ,i. 

lO'.Ml, :;i, :;,s. 
J/t; H'iO. 1. 
Ji't'l ΙΌ,• lii',i5. .|. 
JiKi: .V((/i//i/( 1".M. 12. 

10S7 1. 14. (Jid.-'i il y.d'l 
'.Ί.Ίΐι'/.'/.('ηΊ(,^ 10)7 1\'. il. 

lu Jru,[jom^ 1(Κ!4, 15. 1097, 
LM, 27. 11Γ)(\ 2. 11 ')--', i:!. 
117Π, 27. lli':i, 1, s. Jio- 
litiiou 1()4G 11, 1(1. 'Κοιιί<η- 
_10-16, 21. HI, 20. Σιιοα- 
uitüvo^ 11G;5, :? u. ö. 'L'qI- 
vn;u IHS, 2. 

j/iM, ϊ(,)θί\• 10(19, II). 

J/tixrn• lüUJ 11. 24. 

Ji()i'i^(;tix<(l. ΊΊΊλικιιις lOKI 

III, 10. 
J/Jf(iff()/oi'10:i4,ri,7. 108Γ),ΐ2. 
Jii)i'iitj 114"), ,30 U. (i. './.κιλ- 

}.{<ni<)v 1107, 4 II. ϋ. ' .Ι.κιΙ- 

'/.(»■iiw löül, G u. ö. 
JioiiKK 1016, 5. lO:iS, 12. 

ll)4.j, ö u. ii. 104t;, 2. 

1081, ]. V, 1. ■ 1082, 2. 

1117,3. 1140,2. '-/;'(r.'/öc 

Jaiiivjv l) -/.a) J. 1071, i. 

./i'oi'J.io^ J. 10(39, 3. Ji- 

Ji'.KOi; ll)lü| 7. ll.')4, 4U (j. 
Jifi.; 1017, 2. 
Jinyerr^ 1017, 1. 104J, i.'.. 

1087 II, 10. 109:i, 17. J. 

(1 ■/.«} l'ciiiQ 1π91, 1Γ,. 

'//()ιό()ι;^" ό /Ml J. 1047 

IV, 4. 7(Jnli'<'i(,»)r li:!0, Kl. 
Jii'n)i]iioJi 1024, C, 4 u. ü. 
JwöiüQn^ 1079, L'S, 33. 1130, 

2. 1141, 42 II. ö. IIGS, 2. 
'^/y.i'üKiQii^ 1120, 2 u. ii. 
^irjocipor 1152, 2 ii. ü. 
iW/f/cor- 104G III, 2. 
Jiniii'^i)i;^ 112(1, ,'•,. 
Jiitnoi'tQinl• 1 104, 8 u. ö. 
Jiiirniia 1097, 25. 1 17Γ), 
2 U. ϋ (V). ' .loluKira^ 
llöl, 3 u. ij. 'j/j'ÜJii^ 
1121,2 u. ii. Jidiraior 
1101, 3 u. ϋ. 
Jiiniiiin^ lO'M^ll, 12. lo4ti 
II, 1!). 1050, 2. 1051 t;. 

1052, an. 1101,3,4. ii;;2, 

2. 1148,2. 1150,12. 115:i, 
14. 11Ü3,0. lir,4,7. 1172, 

2 u. ö. 1174, b. 1193, 2. 
1200, 15, 10. 7/()ί(/.λί/Λ, c 
J. 1085, 13. 'Jlni!/j.fn)i^^ 
!> /.«l J. 1050, 2, 3. 
KXnn)inc J. 1074, 2. J. 
Jinyniior 1050, 4 u. i'i. 
1115,5. 1147,2 11. ii. II 48, 
1(1 u.U. Hl ιιλίΊΚί/ον 1145, 

3 u. ϋ. 
_/(orrff/c=-//oi'u'(fif)cl<)87 I, 8 
Jirn'ioi'iöijniK Ίίριι/./.ι ii)<ir 

1146. 2. 
JuHi... {•ήΙΐ:ΐ\, 10. 1135,5. 
Jiog 'j-lQiaxovi/.nv 1150, 15 11. ii. Σαη^.ιΊων !, ■/.. J. j 'FmiiIhj: lOKi III, 20. loS7 ι /.r.iono,• 1π9:ΐ, 2ii. .liniiK.; 

10(12, \, Λ.η.ύ [d. Ji'uk). ' 11,•1. \'l,i.• 1092,1. llol, \ Kl', ό ν.ώ '.l/u'.iu- Jui- 

Jioo/:o(,;Os• 1015, 1. 1034,13. ; -1,5. 114(1,5. 115:;, m. ' </r.)' Io73. 2. 1074. 1 1 ii. ii. 

1038,7.1002,35,37.1087, j 1107,5.11118,7. .Irin'Ui.^ ' ΙΙί .i ηάι n.^ loO'J \'. ^. 'j. 

\•_ ,.1. ' •/-;. lii•;/' iii• 'Kniii]^ ('/ /.ici /•;/',((•/,(/( /i' 10.S7 i\'. 2. i\'. -i. 

Jniii/.iiiüii),^^ 1105,2 U. ii. ' Ki^c.iin'i)• 1002,1 u. ii. | ΚιΊ ιχΐ')ι,^ llo7, 31. 

./ι'οι//.ιη^ l'i(o«;iitüV 11 -/.((i ' Γυία^ Ίοι'λκι^ /•.'. 1130, , 

J. 1002, 4, U). I 4,30. './.ν/,Γο.ν,Ηκ,/' 1109,;, | 

Jiiiyifi^ 1043, 14. j '.Li oüvifior 1120, 2ll. i.. I /,;,,„,(/,■ 1171,•! U. Γ,, ^ 

Jivn• 1084,11. I '/ύν//ο/' 110 1, 7 u.(i. 1 1^0, | // ,/ Λ^/ο.' lo:i 1, 3, l•,, 12 ii. ii. 

Jok/z/Oh• 1019, 13. -i. .l/o(^i- j 3 u ii. 1 107,2111. ii. //ί,'/ΐ'/οΓ \ /;/y.,/.//(^, 2 IV) ll(i7, :;-;, r..;. 

(j/i)2 1(J92, 1. Φλάνιο^ J. j U3(l, 5, Ί'ΟΟιίπ)^ 10 10, , χ,'η,,,• 1050,3. Ilii3. 5. 

'.Ι,ί/1ηΐ(ΐ(α)η^ 1027, 20,8. 21. ΛΓ/ι/ίίίχοΓ 1 1 07, ι u. ii. [ /.,n'in(t\li,/J.>,.Ui'u\i,r 1175, 

JiH't /.ων ΙΙί'ίίΐιιις 1107, 30 ! '/'((/(/(r/ /χοτ 1 148,5. . /μ,'','" ] 2 u. li. 

11. ϋ. i λ/ο2. '/•.'. l'(i(^)fi/i/(f;r lOO^!, 1. : /a'ii'/j,^ 1 uKi. o. 1 ij.s7 111, 5. JviyCiio^ 1085 II, i, κ. 

Juiüüj: 1o90, 0. 

JioQiviv 1053, 51. 1099, 3. 

1124, 3. 1126, 3. 1140,4. 

1190, 2. 
JcjQi'iÜtoc, Κίρηί'αϊο^ ι) y.ai 

J. 1156, 4. ΦλάΐΊΟ^ J. 

1094, 1, 15. 

jiMiüno^. 1100, n. 'Kynani^, '/ho^ (?) '/•,'. Φέ- 
(,ιιιι^ h'voi/fd Hol, 33. 

Κΐη,,νκϊος 1109,3. 1127,12. 
1140, 3. ό /Ml J(i)0(U/t()^ 
1150, 5, H. 'llQd/J.fiödv 
1103, 4. Σώιιιυ 1117, 2 Έριπνυ^ JciiKKiiouioi: 1089 I 11.15. 3,27. 1151, 20. 

11, Η II. ii. 1090, 31, 37. j Ί:.ΐΓ/.ούιι,ν lolO, .s. 

Jl{ll]}.ll)^ '/■;. 'K(llllilll' ] /(,;/,• 1 1 DI) Z, 2. 1 1 5 0, -l 11. ii. 

U)92, 4, 15. ! Ίΐηΐ'./.Ι.ΐϋ^η,• llo3, 3 U.U. 

VüHf/fir/y, 1081, 1, V, 1. 1131, /A.,.iiul>',y 1133,1. 

3 u. ii. _//ί>ΐ'Γ(;/οί) 1174, 4. ' Xvjuiiu 10t5S. ,κ. 

'/■.ν-/(/(;ίί 1104, 4 U. ü. Xai- , Z( li/dc,• 1 149. 2•λ 32. 1159, 

(j/Krii'oc 1 117, •ι u. ϋ. 1133, ; κ u.U., 

^ 2 U. ii. ^1 

ν•.'θίίο;γ')Ί;2ΐθ99, 2, .3. Ί•'.()ΐΙ(ι- j , 

;'/roi'.s• 1102', .11. ü, j '/ΐ/,,/,ό,,,,,η^ 1 192, 5. 7. I 19:; 7. 

Ί•:ι>ιι<ΐ()(<ιη(ι^ lO'.l'j;, Ο, 27. Ι 'Π/ι,ιιΊι.Ίυηι ιι,ί /κι './•ι ijd- 

'Κί,ιιι,νιί/.ΐις 1140,.). Ι ,^,ο/οι 1154,2 ιι. η. Καν- 
"Κίΐηοιν 1095, ο. ,),;,„γ 1057, 5 u. 0. 

"Α'(;ο^• 1118, 2 U. ϋ. 1141, j '//,, ιόλοιηυ^ 119.S, ΐ5. 

3 U. ϋ. 118 1. Ιύ(Ι<„(ηη^ '/Λμ"- 1034, Κι. 1ιι42. 1. 

! 1118,25. Jiin)ojoor l\i\H, [ ΊιιΟΟ. 5. 

Ι 2 U. 0. //io/.f/ii(/o(.) 1104, ι Ίΐιιΐ'.//.ά^ ΙΊ'ϊκ'ηΊ' 1θ02, 37. /•.■/(.,; ny 1102, 18. Ikdoa- \ -ι "■ ϋ• Ι'ύίος Ίού/.ιη^ "/■:. | Ίΐϋ,'.//.: ια ΙοΟ: 

χΛοΓ. 1147, 2 II. ϋ. Ί'ον- \ ^^"'''' '' "■'■ 
ifi.iviK Uli, 4 LI. ö. Ι ''■■Q'•"«," i'n 1111, 1. 

7;/ΛΓ,; 1015, 1. 1047 111,4 ! '/■■•(""•k""'• '//'^■^•'■'"^ '"'■••'. 

"/■,•/.Μ•π2 1151,. ι. Τηνψνη'ο^ \ Ο u. ϋ. {Vj. 1108, 4 u. 0. 
1110,2. ludiHuuK 1166, A'Afcjn'/ior 1170, 25 u. ü. 

2 u.U. 1175, 3.^4. ' /■.•(K.W /or 1008,4. 1147 2 uV). 

/ύϊΐηη 115:», 4. 

Ί'Μΐίίΐ 1091, 5. 

' Kiiiiahu, './.n'fiy 1) /iCi /■•'. 

' ΙΆ,ικιίιιν 1 128, 3 11. ü. 

jXr/i'iiv 1 128, 3 ii. ö. 
ί•Ά'•ύγγιλ(ΐ< '.Ιογΐύη\ιιι• 1127, 

2 u. ϋ. 
Kvyivmi 1112, 2 ii. <). 
Kn)i<iiii)fi'<^ 1081, 7. 
Ki'daiiiov 103 1, 0. 1081, r,. 

/■'.riidiiiiiyo^: 109 1, ;!, 3:'.. 

J,<^r<(or 1045 I, ;i. 11, 22. '/■:>.l('iyr/M^ 10(11, 8. 
Ί\νχι'•ΗΗ( l()l;i, 23. 
"/■,V//)v^• (?) 1049, 0, 8. 
'/■:;n'(yii!h>^ lo33, lo u. 0. 

/ar(n^/i)2 '/■;. 1074, 2. 

,/•,',( ii/i'f/Os Ihd/.tjuiiovl 170. 
Υ;/(ϊ<'/ίΐό()'ί/θί;1097,ΐΐ. 1112 '/•.',/ ίχοίίί ly'L,• 1010, 0. 
"J'];iiya . . ., Müq/o^ Mou- 

νΰΐΊΐκ 'Κ 1149, 3. 
'l'.QfyyuK, . l()v/.ii)< Joyyt'iyoc, 

'/■;. 1022, 5, 30. 

Ίΐυΐη,η'Λιι^ 10 10, 7. 

']\ιιΐ((ίυ/Μ^ 1124, 10, 20. 
ΊίοιιάιρΰΜ^ 1161, 3, 7. 
'/.'(V";^,• 1025, 15, 1 u. ö. 1045, 

5 u. ϋ. 1072 I, (1. II, 3. 

'KQiiiag ay!)-' oh J•!. 1062 

1 u. ϋ. Ii(;('//.:n'^i^^ lOlo.s. lo:;l, i. 
lo:;:i, 12. Io5 i. 2. 1π55, 3 
ΙοΓ,Γ,. 2. 1071. .;,5. 1ΐί72, 
III. lo7'.t. 1. \', 3. IOm), 1. 
1π87 IV, 5. 110.1. .3, 4. 

ii:i:!. 5, Kl. 11-10,3. iis.s. 

1. 1200, 15. ]'J. Jl'iyi'ill'i^ 

10,S5. i:;. /; /.dl Jlli) i'o/02 
1(i5M, 2. !/.(,</./.< Η70Γ 

1 140,3. Jn),'n.,r |0|5 111. 
,|, 20. 'roin.in/nr j Ι-ΙΟ,.ι. 
Ίίηι://Λίι)'•ι Ιπ'.Ι'.ι, .i II ii. 

1102.5. 1155, 4. !1ό5. 2 
ιι,ί'. Ilruini ι•ι 1 124. 2 ιι.ϋ. 
Ίΐ.ί .n/j''/..Mii, χίί/ι .li'lO., 
11. 13 Ίΐ.ί ,ii/aU.. Kio/ii,i,i- 
χ,•,/,,2 lo4(i 111. 15. 
Ίΐη,'/'/.ιιι,^ ΙΐΜ,Ι.:;. 1 1911, 23. .Ιηη'Ιηκ ι:»'- 1018, :. ι ΊΐηιΊ/>.,^^ lo'.m 111.23. 

^Ι,\η\/.ιη^ Ί:ομη,^ uyll' i '//,j. -//,,. 10,s7il, .: \ Ι. Ι. 

or'AVvn^s• ό ζίί/. /•.'('. 1θ02, i . /i'ui'/.i'u Ίΐ. Ι"!;', 3υ. 

1 11. ϋ. 'llnc/luC^ 1040. 21. 

/•.V.V/M-)• («ο 1087 IV, 3. ' '//π.•2 lolii 1. l.•. 1ιι8ι', 1. 

y-;r()M<Oi,• 1047, 1115.1121, 2. ; V.l. 1ιΐΗ7 IV, 3. VI, ο. 

VM'Ooi'iOi.• 1025, 15. 21. '.i:ii(- ' Ίΐηη/υάη^^ 1104,2. 

ναυίηυ 1025, 10, ι ιι. ϋ. i Ίΐ(>ιη'\; 1072 1, ο. — 6 — ι 7/(>-.'κ5/,.• ior,:i. 1. ,', -/μ) 

, -7ίο;'/ι•(,,• 1ι)47 1\', ;i. !ι/Λ'Ί 

Tljf'niii^ 1047 III, Μ. IV, 2. 

'. Ι.ιΐ)λλ(•ΐ)Ίΐιι• 11 74, :i II. (ί. 
Ζιλα .fii)ov 11ΰ7, ;!Η η. ϋ. 
'/ΐίη)ι!ιη(ΐι• 1171, γ. π. ϋ. ■ 
. li'nriiK ΙΟΰΓ), 5 ιι. ϋ. 

ΊΙο(η\(«ιί'κ 1091, 7. 

"//(».;)■ 1018, 3. 10Ü9 1, .1. 
inS7, III, 14. V, 7. 1121), 
10. IIGO, -Λ. ΧαΙψτικ 
Κ 12!), 1. '//. t.ii^ctl. Ία .. 
104G III, 3. 

Ίί{^ύ>^ 1070, 7. 

Ίΐύνχιην, ./rni^'/.i«'//. 104!), ι 
η. Ö. θα). . . . 1202, 11. 
Ηάλλιιυαιι 1112, ιθ, ιβ. 
Ηαι/ίς 1089 11, η, 17. (->. ΐ, 

■/.((} TiiioCvic 1090, 4 U. Ü. 
ΘαιιΓοις, !\"/.ctt'i)ii>i:H. 1074, 2. 
C-^ffif ... lOKi, η. 
(■/«ΐ!,-^ 1048, 4 11. (■). 
Ηη•(ί.ιΓ•/χι^ I0;i6, l'l'. 
(ifn^od/.kna 1072 Ι, c. 
(-Ifnyf'vij^ 1ΐ:ί2, 8, .S.3. 
eio;/;(Mrr-^io;/r(.j)7,^-10r,r,, 1. 
(-iHiiVni• 110Γ), 3 u. ö. Λ>ίο- 

öo'jQiiv 11 54, u. ö. 
(■lKit)i,in^\\i^,:i. 11.14,,Tu.(i. 
HKii\'im( 1024, 7, n. H, ii. 
HioiVil^iiK Hl.")G, 2. 10Γ)Η, 4. 

ll'>l, 7. 1104, 0, 4.!. 

λ'ι/.ηύίίιιηι 1132, 5 η. ö. 
Οηηιαΰς 1068, 4. 
Ηίό^η'ος yh'y/Mv 1189, 4. ; 
ßf'Qiitfiv '.liütivn^ 1002, .3 
• II. ϋ. Άρ/ί/οι; 1153, I4u.ö. 
• 6)ί(ΐιιηΓ0^(ι^ oder άρκη•) 

1077, 8. 
eniiioix'h'iQtnv Ειρι-ναίοι 

1109. 3 u. ii. 

3 U. ö. JlatVt'Ü.fiv 1υ.57, 
3 u. ü. A'(n'(5ciiT;i; 10.57, 
10 u. Ö. 

θπη• 1022, 15. lOGO, XI 
10G2,0. 1070,12. 1119,7. 
llir>,2, 27. Ι1Γ)Γ), 3. .Ihsv'i- 
■ ii:r llir>, '_' II. (i. Ηή.ινικ 
1084, 7, 2-0. Τηί,ιηηκ 
Hl84, 18. ./i\)i'//.in^ (-). ;, 
/■(ii iXuy.aitiiiiv I();i:i, i, 20. 
.Ιιρι]'/.ιη^ Η. 1()21, 3. G. 
IIuvÜQiTO^ (1 v.u'i ί-λ 1070, 2. 

fi'i^sll96 2, 3,4u.ö. 1201,3. 

(:)ΐ]η(<ς (?) 1015, 8. 

ö . . . αρ . . ^((ΐς, 1014, D. Ίάλιαΐ)^^ Mün/M^ ΤιγΆΙιης 
Ί. 11G8, 2 II. [). 
' '/;/(.,!■ I0:t() a. 

11Π9, 4, ,'•,. s. auch '/■:■/>: 
-r-'/i)(iiii^, 'if/.tjc Κυρνήλκι^ '/. 
Ι1Γ)8, 2, 

'/Kja/.inr 1009, (1. 

Vi'()(-ii" lOäl, 7. lODG, 1. 
11(98, 8 11. ii. '.Ια,,λλω- 
l'inr 1051 4 U. ö. 'ltQ((/.(ic 
1 121,8. VV.Vi^i/M-^-I I21,;),r.. 

'ffooyi'iiioc los t, 115 (?). 

"//.m,o,• 1141 b II. ii. 

"/ilH/n^ ίΐκιλίικίίοΐ' 1114, 2 
U. ii. 

'f(ii-/.<irn)i)^ 1137, 4 II. ö. 

'hitlid Σίΐοίί,ιιά^ 1032, 7. 

'/οιλκίπ')^ 1019,12. 1042,4,0. 

'/οι'λιο^ 1072, η. '/.Σ,κ,ύόιιις 
10:!2, 17 II. ϋ. V. Μάριος 
Ti;-jfnfif<K 1032, 12. /Vi/oc 
'/■■■. 1125, Ι, I(i. /Vr/r,,• 
ν. ' //./ί"(Π'()()ο^ 10G2, 7 II, (i. 
ΙΊίΐΊ^ Ι. . Ιίκιλινύρηκ 
10.32, κ. Ι'άηις '/. Ί'^ιΐι/α^ 
.1130, 4. /Vi/ot,• V. "Α•()(.*^• 
1125, 1, 17. /Ίαο^ '/. Σοι- 
ί'χιιηύνα . Inyyn^ 10G2, 8. 
l'(h(i< 7. IlniiKi^ 1173, 2. 

raiii^ 7. '/'(;/./ ^• 1112, 4. 

11 IG, 4. Ι'άκι^ 7. 0/A/i;c 
1053,3 II. ii. 1149,3 u. ii. 
1151 11,2 II. ö. 1 15G, 3 11.0. 
IIGG, 2u. ii. 1177. Μαργ.ο^ 
V. 0/;/,^- 1112, 3. 
ΊίΐΓίίκι^ 10.33, 20. 
Ίρι]νΐ] 1147, 23. 
'hfii/.i^ 1134, 4, 22. 
Ίυιδώηη 10(;9, 1. 1098, ο 
u. ii. 1204, 1. 1205, 2. 
12()(;, 1, 1207,3. Jt'nijk/a 
'/. 10G9, 14. V. './.,ολ- 
It'jridv 11G7, 10 u. ü. 
'jotiov 1149, 4 u. ö. ']''./. . . . 
1 120, 3 u. ϋ. Ί/ηα/.λα'όου 
1050, 2 u. ü. Ko/i . . . 
1107, 3 u. ϋ. Σαη'ρηι• 
1015, 8 u. ϋ. ./vnij/J(( 
JiXfKj.r... Ij/Ati '/. 1070 2. 
7(/ΛΪΜ()ο„• 1057, 3, 23. 10G8, 
1. 1071, li. 1087 V, li). 
109G, 1. 1130, 10. 1148, 
II. ii. 11G4 3, 7. 1711, 
."). 1190,14. '.Ίϋψ'()<ι<')ρηυ 
1131, 3 u. ϋ. Ίϋίοώρην 
11G7, 20. 1190, 4. 
Ίιιχίρίαΐ' 1138, 3 u. ϋ. 
'yLiij/liovliiv 1107, 5, 34. '/(ιίίίο'Γ^•, (ΐΟ.άΐΊΐκ 7. ]()04, : 

'ίαιϋψΊΊι^ 10(;8, 3, 1«. lÜliS, ι Κ((Γ/.ί/.ιΐ}^. ΚιΊπΊας Κ. Ιύ'ί- 
(ίΚ'ΐυ 1114, 3. ΚιΊιΐΊΐι^ 
Ι\. (ιΐναγίη^^ 1114, Γ,. 

Kl':).(i'hi^ II yji) (/'Ι '/.i'iii.jy 
11 GS, 4 II. ii. 

Ktü.ui ι'ί 1^ l'JO.S, (; u. ii. 
Κιίύ.ιιίχι^ Ho;), 10, 11. 
Κιύ.,ιηι'ρνιικ h'iit'/./(iiiii^ 

1022, 21. 
h'u/j.ic^ 1037, .-,. .ΙιΊ'/.ιιις 

Κ. Ilaiiiir 1 15S, 3. 

yv'io'iiiii'fis' 1057, ,'') u. ii. 

Α'κΐΊΐλί^ιιι^ 1113, (i II. ii. 
Ki'dJKi^ 1 13.S, 8 11. ii. 
yv'(iowo^-(V) 1033, 7. 
Kuificin 1053, u;. 11 IS, 23. 

1125,(;.;t2.112'.),i;i.ll4 l,r,. 

1149,7. 1151,2rt. 115G, !i. 

llGG, (1. 11 SS, 2. //o/.r- 

()i r/ors 1 187, .3. Khivni^ 

Kid/.i'/.iiK K. 1114, 3 11. ii. 
/ύρι'κλι^, y/<i/jji^ii(i^ K. 

i03G, 1. 
Kf(n)(i . . . 1040, 1. 
ΑΊρ/.(.Ί(ριίι η^, llt ίι'/.(ΐ(ΐιϊιις 

Λ'. 10G2, 3(1. 
Α'ίρ/.ΐ(!(ΐίχι 111^ 104G III, 1 Γι 

:/φρ,ι<)α^ Κ. lO-lG 111, 23. 
K^ρ/.l(ιι>|■/liιι^^ JOlG III, η,. 
Κιρ/.ίκιΐ' 1150, κ;. 

Kiiunc 1017 III, 1(1 11. ϋ. ί 
ΑΊ(!,ιί:η^ 10 IG 11, 9. 

ywfi/((s• 10 IG II, 2. 

ΑΊι'ιΙι: 1J9G, 4.'ι — !Ι2— '.14. 

A').i(rdi(u JiDrniK,^ 1074, 2. 
7','wf;;'o,'/o^• 1074, 2. /-h(iir- 
ρι< 1074, 2. ,Vi'(ii///;^• 
1090, κι, 17. '/>(> . . . i,s 

1074, 2. ': 

Α'λκ.Ίηι«^ 1170, 2.-I. ι 

ΚλίΐΊ,ιάιρίί Ι los, 2S. ί 

Α'όηκις A'<ii/.i'/.iru Κύιϊιιιιι 

1 114, 3 11. ϋ. Ki'iivnu Και- 

λίλιιις ΟΐίΊΓ/ίΐΊ^ς 1 Ι 14. .-.. 
Kov/.kaiiiij:. Α\ύ..ι ιιίρνιικ Κ. \ 

1022, 21. ' Ι 

AO,ior„'lOS7II,7.1ll,i2.\ l,.s. 
A'<ujn'//.i, "/iJiir Λ". Ιο Μ, 2. ! 
Α'<ιι,η//.ί(( '/uiitc 1 15S, 2 II. ϋ. ' 

Κ(ιρνι]'/.ι<ι^ 1 I5S. 2. .In'/idc ' 

Α. '.Iauvuij. 1 173, 2. 1'Λ/ν ί 

Λ•. 7),ί/ο.• 115S, 2. 4 ί 

(1025, IG, 2iV) i 

ΚύΐΊκι^, Mi'in/ji^ Λ'. './iil/.(u ί 

1113, 4 11. ϋ. ι 

Α'ριμ^ιη'Ος 1014, 20. | h'nuynu 107!Ι. .",. 
AunuKif 1075, ,;. 
1<ιηι,:ΐηι-.: Ι l.Sl. 
Α'ίη,/./.η^ 10ν7 1. .;. |\•. -,. . ΙΐίΐκΜ/.ι^ Ίι iiiuf 1ιι5!ι. :; u, ϋ. 

■ Ι: ι /.KU .S. ι, ,{/.,,,:. 

■ Ιιχι ιι,.( . :.. Ιι luj.lii ,/, 107θ, 

■ ln'y 10G5. .-,. Ηιιη^ύηη- 

111 'Λ 2 U. i,, 
./'■-'.'"-• 11 IG, ν. 
-/";7••"'^• 1ί7 2 Vi. ,•,. 
./";■;■•''■"-■ l'iCi, 1. /„,V,oc 

./. 7.V,/V/70,- lO^L^ .•,. 

■ loyyii^. I'i'iin^ 'hii'/.n,^ }_i,r- 

■ liiiüi''.f(( ./. loG:^. ,s, 
.In/./.Knc \llf,}j.i(,,•,;^ lolG. 

. III, ,s. 
. I(iy./.ii(u. Jn'yKu .1. 1 JS4. 
.Itiyi^iiuK A'ihii'/.u ΙΟ,ΙιΙ, 1. 
.Idi'yii,: ( I, rynu, \ ]ii,s. .| 

11• (I. li:is, 1, /. i;,.ijiii• 

Ih'li.n• 1 15s. :;. ./. A,,,,- 
y^,/-!•!; '.lyiii'in: I 17:;. 2 

U. ii. -/. Mi'/.yii,^ Mn.i- 
"yQ"^ 1174, 2 u, ii. ./. 

dru/./'nni^ /ln,',y/ju In;;,-;. 
I,S. /. //nii.ii'inn^ ./uryinr 
ln,j Ί',„-,;ι,^ ill:;. :; „. i.. 
.Ι.ΙΙη,ι.ηηνκ,^.ιη,',Λ 1 1 :!. 
3. 11. li, ./. 0,'iu..-ui.,^ Im - 
yni^lKiri',^ I11-2, ,3. /. 

Iiryyin•!,^ '/,V,,V,7o,• Jo-i', 

Γ,, 2h. ./. Ίΐ,ΛΛιιι^ 11^4. 
.Ιιιν/.,,ι'ύ.ι-,νη^ l(i:i2, 1,-,, 
.Im yni^l Ktyi'u, .Im'/jn^ c'u- 

'/Jni'iC ./. 1022, ■:.. 2,'. 
.Iiif.nu. Milayi,^ Ί'υιιί/.κι^ 

/. lo:;:;. i, -,.ι. 

.Iiirnui . . loiG 11, :, 
Jr/.c Zvil/.iir 1145. 2 11. 5. 
.Ii'y.idrd './i/yj.i^,ii(':i)i,r 1051, 

2 U. ii. 
.Ii yiiijirif '.l.in'/.'i'.ijriiir lii53. 

4 11. ii. 1151, 27 u. i.. 
.Ii'y<u 1051. 4, ll:;9. 2. 

11S9, 4 
.In, 1,1^ l(i5!i, 3. 

'""!""/."> ι-'/'η).',ι,ιι ii:;i. 

3, 21 y.f.'i Jiiui>;>im- lo!l4. 5. 

'.//^μ;/ο,•_ lo'.l•!, 7. 

Mi'ryyiiu. .Im'yn,^ ,1/. .1/^. 

/.'■(i/t/o^• 1174. 2. 
Mu/Syji^ lOGl, 10. — 7 .Maiiidi^ 1087 II, η. Γάιης 
Ί-ίίΙιιικ .ιλ 1ΐπ9, 4, r.. 

Μί',οιΠΊΚ lO'JS, 2.-1. 

.1/(ί(_/.'>(( 11 Γι:!, ';ι, (!. //ο(ι)- 

ιύοχιιν 11Γ)Γ), 4 11. Ö. 
Μύοιηι• Ιΐο.'ί, c (V). 'hu'c/.HK 

Ii;i4, 4, 2L\ 
,l/(a)ioc, Ίαι'ληκ Μ. Τι,ΐιριϊ- 

v»c I0:t2, i:i. 

11. ö. ,ΙΛ .Ιΐιιίλΐίΐ^ Mi'nr/.iiv 
K(t}.).nV(t llilii, 2 II. ii .U. 
Ji\>i/.i(K 1(171, 3. .1/. ./r- 

ll'/.iinii'jrti^ 1074, Ι.Ί. .1/. 
'/(tv/.KK <I>i]hi 1 1 12. .3 ii. ö. 
.1Λ Kill 110^ '.Ini/.i')-; lllii. 
4 u. ö. M. MoL-vamu 
'Einnt . . 114D, ;! u. ü. 
.1/. Oiiu-i^niiK l/ofiiii)^ 
lo;tL»,i2 Μ.ΟηΊικκΙ IM. 
M.'l''ini/.i'KJnr,i(K\OX\, 
1. M. l'«(>u;utiiii(ji' 1074, 
1.4. .1/. Iff.i oi'iiid^ M. ί•η')^ 
llOS, 2 U.ij. .1/. -')}.. li/jii^ 
Ιίοι^ικιρχιΐί: 10Γ)'.), 4. .1/. 
'/iyf).Xi<K Ίύλιαικ 11(58,2 
u. ('). .'/. TiyfÜ.KK M. 
Ιιό^ 1180. 

Mito . . rii^ l(i('):i, 1. 

Mandi'«^ ll'J4, 0. 

.yfiinoi• fjrr/.ctl. Μνιριι^ H)tß 
11,22. 

Mny.tvunnji 1059, 21, 28. 

Mf'/.u;, .h'oü.KK M. 101•"), 3. 

Mi'l. kr/IUI^. Joi/.io^ Μύ/:/.ιος 
.)/. 1174, 2 

Mirt/.iiiK Kk;,'), :^, ικ. 1148.1). 

Miiuhuii'x loci, (1. 

MnU 1014, 8. 

Miv./.iUMi 1087 I. 8. 

il/f)()i(HO^•, JuillTlO^ M. 

l(ir)2, 1. 
.Uaniiriu Jioyi-'yni^ 1143, 
2 u. ϋ. 

.l/or/c llt)t;, 72 U i). 

'/■:.iini ... 11 i'J, ;i. 

Mdüki 1059, 7, 10. 
Μηιχιίιη^ 1(»4G 11, 12. 
Μιαί,,ι,ος 104G 11, 2. 
Μιιιϋας Mn'ir/.c'iDV 106.T, .ο, 
IK. 

.l/,'a.'//,s• 1046 1,.'•.. II, (i. 111,0. 

1087 1, 12. 
Mv,(>Imv 1087 IV, 7. 
.ΐ/ώρο;,• 1046 II, 22. I X((v,;k 1110, 4. 

Χύο/.κΜπς 112Γ), 1 11. ϋ. 

Nunu, . . . (V) 1129, 14. 
iWiniior.'hL: ]0:U), 4. 
Λ'/'<ιηχη^ l()(i(), 2. 1061, 2. 
1209, i). Kliii'öinL: N. 

1090, lli, 17. 
Nnyjhiuiiiv, . /r(_)/;A/OL,• θιΊ^ιν 

h y.(ii N. 109:i, 1. • 
iVn/AivoiQ Σωηιί/ίαΐ) 11ί18, 2. 
λΊ i/.rifüQiJ^ 1179. 
iVfi/.i'ii)i^iiii^ 11Γ)1,4, in. Jio- 

yiai'df 1 Iö:), i:!. 
A'if'Aoc 1087 IV, 12. 
i\f/.;>i(i'^ 1196, 7K. 
iVif/Mrüc Kia.iiÜi'^ Lcr/.uf.. 

./nitrni . . 1046 II, 9. 

Xiuin'jiin'O^ 1046 II, 18. 
NtjiKuoiv 1046, i:?. 
A';oxr()(,c 1019, .'-,. 
AViw )ί](/ ic yt<!i yi^ipii)^ 10•|6 

11, 20. Λ 

i\'r/_:)iiiiii'i<\ I96,4Ci-12;j\i24. 
Nr/jUyi;h<i^ 1017, 3. 
A'/;(ir//'/c 1079, 4. 
j\'r/.('iyoi(> lo:!7, 9, 11). Vi;/- 

ύ,/ζο'-ι; 1164, 3 U. ü. 
j\i/.i; 1062, 8. 
jV///(iC 1128, 4. 
Ä'i/.iiiiii)i^^ 1 12;;, 3 U. ü. 
Ai/.,'„)iiiiiu li:i2,2. li;(2,(i. 
λΊ/.ιΊαι üiiKi^ 1 l!i5, 3. 
.Vi/.ii'iy 1087 III, G. 
AV/.o^- 1 ΙΓ)6, 3 u. ö. Λ'/λοί' 

1 1 24, 3 u. ü. 
Λ'ιλοΓς 1062, 7. y 

Α'ίλ. c 107,'), 8. 
.V/)'C(rof)C 1069, 10. 
λ'ηΊ•α^,./ίΊΐι]λΐ(>~;Λ'. 1069, ι;). 
AV)')'n^• 1028, 11). 
λΊιόι^ 1148, .Ί. 
A'(iiin]yi^ (Χοιηιφ'ΐο^;) 12tl6, 

.^ 1207, 8. 
yVoTy/s 1197 I, 2. 1198, 2. 
AV///.•, 1169, 10, 

Eiyoiy 11Γ)0, 15. 
S-f/./c 10 16 1, 3. 
Ξίααΐζ 1141, 31 U. ü. 

Oi'yiiyi'yij^, h'iUyiiK /ύιι/.ίλιο^ 

Ol. 1114, .^, II. ö. 
'Oy.iUKic, ί'ναϊας Ό. Jaiiü^ 

1111, r, 11. ii. lli'inliiK Ό. 

12O0, 1. 
'i'/. 1019, 3 II. ü. 
\)yyi-„im^ 1014, Γ,. 1067, 2. 

1189, 2. 11 90, 8-12-48 

— 07—00 U. Ü. "Oivju:,y„n' 1080 V, l. 
\>,i IUI 11^ 1111, κ II. ö. 
'iliinod llnioiuir/jiK 1129, 

4. 1 ΙΓ,Ο, 4 11. ii. 
'0(ji,itu lo72 l, I. 
'OiuiiyiiCil u lOll, 7 11. 6. 

ί>. ί ,ΊΙΛΙΙ/.. JUll'^ltdil ι ί ι IC 

lOKi 11, ,s. 'ο. ϊ,ιΐΛίύ.. 

Ji'ci 10 l(i 1, 1, Ό. i'.iiyit'/.... 

1016 111, 4. 
Ori'iliy^, raincOi'it'/.ioKi^Or. 

lo:i2, 11. 
Οι'ίίλ/ηκκ, Γύιιι~:('ί!. f/ri't'/.i yc 

lo:;2, II. Iniyio^ (Ir. .Ini- 

y.Qi^i liiynj; 1022, 3, 2Ί. . /. 

Ov./JooyJJK 10:i8,l,s. Μάυ- 

y.iK Ol). ΙΙηιϊιιη^ 10:!2, 12. 
Oridfoi]^ 1196, ,S1 11. ii. 
Orf'iiiii^, Many.ii^ Ου. 1181. 
ΟΪΙιλιι^ 111 Ι, 8. 
ΟΐΊΐιιι,κι (?) 1087 111, Γ,,. 

13, 
'tlij i'lJ.myi'i.:^ Juyy.iiii^ Ίι. 

1046 III, 1), 
Oiff/. /.ιος 10',):!, 18. .Ιίρι'λιιις 

'ο. 1064, ,'-.. IhiJ/viu, ΙΙ«:ΐιιιιι\ II. 1016 

111, 1, 
/hiyyni'ii ijc 1 16Γ), 3. h'ci- 

(idoiK 1177. 
Ιίώ)α'ύ<>^ 10.')7, 3. 
//(i,wc 1 167, ,■;:) Li. ii. 
Ihüli/.u 1196, K8. 
IhdhKir^ Ihcjf'rno^ 1046 

111. 1. 

//((,Vi)//'.• Uli:!, κ 

lliiyiuyi] lo,'! 1, 3. (i s. ;iiicli 

liiil. VII I1-) 
llu.in^ Ci) 1170, 2,-,. 
IldUiiy, Jii'yiii^ /ύί/./.ί((ς II. 

lir,,S, ;i. 
Ildiiiu'yi.^ 1 1 24, 2. 
Ildjiinyu (!) IOl'.'), 16. o. 
II('<iii/i/.(ic llOO;^. 1. 111 1,,-.. 
lUiyüniiiKii. y. Hi'ciy lo7o, 2. 
Iha'i nyi (\• "SJ^nv 1 1.i7 6, li, 
//(<)7 I Ji ii•^ lli 1 1 ytUri 11^ 

llSil, 4. 
//ayd/nfinii^ lo:i6, 4. lo:i7, 

11 u. ü. 
Iluyiyriii; 1078, 13. 
Ilityii.y.ii^ 1192, 3. 12o4, 3. 

1205, 10, n;. 1206, .1. 

1207, 8. 
Ihiyiiiiji^ iliiyni'ii'iii^ 1088, 

2, 10. 

//cio;;,:) ;,c 1196, 117 ('=//cNf;>'//,s• 

1196, lO(i) 102. Ili(.i:n,y lli>.iiii.,vi,j Ιιπ,,Ι, .^. 
llu,iii'^ li:iK, 10 u. n. 
Iln.'.ii.yi,^ Jlu.n.r 1 I i:i, 3 
II. li. 

Ilit.iiiniu^ lOiS, 1;. 
Ihlnu 101;:;, 12. 1122. :; 11. ii. 
im:;. ,3 './nloi,,iy,,i 1 l2l. 

//n.ini^ llllM. 1. 
/k'.i.iii ,,■ ](m;5, l'. 
ilu.inji liiSl'. :;. ' 

//(fl-/- li:i'.i, 12, i;i. 

ih'niiy 115:;, i!,. 
;/,;-,/,■ 11 '.i6, ,^,•,. 

Ilwiiiiy 10-16 I. 1,-,. 
IhnniKiij. 1016 111,2.-,. 1π72 

I, ι;. 
Jhiiii]iu 1196. 4. 
Ilc.i u.'/.i^ loOl. ,-,. 
//(ί/'/ί lü)•//,• 1 1.s.s, 1 I. 
Ili'ii, . . 12iiii, lo. 
llniniwni.i- Hl in 111, -j:;. 
Ilainiiyj.i,^ '/Ulli nioi 1 117. 

.3, 4. 
Ihhnin• Uii:;. ,;, 1.1. 
IIkC/j,.- Iii-Il), .; u.r., 1π74. i7. 
//(αο-,ο„ν,Γ;^ο_• li.i),>. i•. 
lli.'Jn'^ Ui:;7, 3 11. 6. lo:i7, 

4 11. ii. 
/Iiyri'iii^ i,iiyi()., '. //.i'.'io'- 

.'/////,-• 1016 11, 11. 
JliniH-^ 1 196. 1,3, l:i, 72. 
/lu . . . I2II1. ;;. 
lUnini^ 1196. i:;.;. 
Ihmi-i,; 1196, f.".. 
I In ('.,'- 1196, 07. 
ΙίιιιιιΊ,Ίΐ,^ 1 l!i6. in,-,, 
//i// . , , 1 17n, :;. 
Ili 1 1 rni yij i'iu llinii i'iii\: 

1 157, 3 II. li. 
lli inj 1196, 2.;. 
llnn'nij. 1 l'.iii, i.-,, ικ, 2.'., 47 

U. ii. 12IIS. 27. Ji.j.'/.nu 

II. 1017, ,3, 
llniiiiuiUi^j 1196. 22. 40, 

,-i;. .',:i, .S2, OS II, ii. 

IhiKiyn^u lo7 7. 7. 
Ilnnniuu 1 1'.I6. 7SI, .^7, 0,-,. 

lo:;, 1 m. 
Ilnu.oryiu 1 π lii, ,-., 2-•'.. U"U, 

13. 1072 1. 1, I..;. 1077,7. 
Ilnai yiniliJ -- 'rtyiniii''fu'fj 

1170. .r,7, .v.l. 
//; I r/iui'ij u 1 17o. .•,:;. 
Ilniyj ij 1 l,s;i, 4. 12n'.), o. 
Ilnioij 111(1, -.. 
Ih'in:,j (ΙΙΐιηηΊ, l"f<7 V, 

12, .lini/.l',.• ,'/. 11,20, 10. 

IIa I oi'ji"- li'82. 7. 
Iltn'üij 1082, 3. Ili: . «aici 1 11)5, 1. 
//ίί(ϊπ\• 1157, 3 u. ö. 
• ΙΙή'ύαρη^ 1192, 4, 18. 
Iliiiä;!!^ II DG, 90. 
Ιΐλάτων HitnluiQoi• ΙΟΓιΓι, 2 

U. 0. 
Il/Mviaiifuiv 10G9, 9, 12. 
Ιΐλαίταρχη^ 1087 V, 8. 
/Ιλυιι/ων 1018, 2. 1073, 10. 

1074, 11 u. ö. 
//»'f . . . 1187, 10. 
llfeiffodK 1157, 2 u. ö. 

11(11 οορυιη'χοί! 1048, .1,2-1• 
HfnpoQu)^: 'II()(i/.Xh(iv lOGl, 

3. //iriiroi'/oL• IGGl, lü. 
J/di'/.iii.;? (ΙΙοιαιος. ΙΙηιαρος) 

1208, 10. 
llo'Uiiiov 1155, 14. 
//(>?.! ()ίύ/.η^ 1187, 3. 
ΙΙΐ)ΐι;η'^ιης Πημ.ιι^ίίΐυ 1144, 

2, 8. 
llminiUvinc, .Ιον/.κκ II. -im- 

v.idv r'ilic '/ΊιΓψΐΊς 111,'i, 2 

u. ii. ./or/.Ki^ IL 1 1 i;i, 4 u.U. 
/Ιιι,π'λ/.ιης l'uQCi/rti'jv 1 149, 0. 
Ilu.i'/.toc Ό/.τάιο^ 1200, 1. 
llijiiiinj: 1108, 8. Μάρ/.ης 

Οναλίριη^ II. 1032, 12. 
Πρίΐίΐιος 1141, 27. 
ΙΙρίιια 1139, 7, 15. 
ΙΙρϊΐίο^ 1137, 4. /a/ot; 

Ίηι'λκκ II- 1172, 2. 
Jloir/.eil' 1172, 2 Π. ö. 
llQir/:i;r;rn^ 104G, 8 (?). 
Ιίρίσ/.η^ 1130. 4. 
ΙΙρ<ηΐ(,ς 1194, .'',. 
ΙΙρύ/.λης, ^Ιοι'/.κις Οΐ€<'/.£ριης 

II. 1038,(8. 
ΙΙροκ'ίοχι; 112G, 3 U. ο. 
ΙΙρηικίοχης 10Γ)0, ι. 10Γ)1, ι. 

ΐυΓ)2,2,35. 10Γ)3, 1. 10Γ.4, 1. 

1055,1.1056,1.1057,1,18. 

1058, 1. 1059, 1. 1099, ι. 

1101.1. 1102,2. 1103,2. 

1104.2. 1105,1. 110G, 1. 
1107,2. 1109,2. 1110,2. 
1112,1. 1113.2. 1114,1. 
1115,1. 111G,2. 1117,1. 

1119.1. 1120,1. 1121,1. 

1122.2. ]12fi, Ι. 1128,2. 
1129,2. 1130,1. 1131,1. 
1132,1. 1134.1. 1135,1. 
1144,1. 1145,1. 1147,1. 
114Η, 1.1149,2. 1150,1,14. 
1101,2,10.1152,1. 1153,12. 
1154,1. 1155,2. 1157,1. 
1158,1. 1159,1. 11G2, 1. 
11G,3, 2. 11G4, 2. 11G5, 1. 
1166,1.1167,18,37.1108,1. 
11C9, 1. 1170, 2, 24, 50. i 1171.2. 1172,1. 1173,1. 

1174.1. 1175,1. — 1104, 
3. 1104, 4. 1129, 3 11. ö. 

1150.3, 1150,4. 1155,4. 
— Ji^ioiimO^ 1126, 2, 29. 

ΙΙριοιάργιιν 1155, 9 U. Γ). 

ΛΙύη/.ης Σολ.Ίΐ/.ιος II. 

1059, 4. 
Iliri'/.f'iia Ιύρν.ί(•ιν()^ 1150, 

111, 17. 
ΙΙτιιληιιαος 1021,7. 1052,5 

υ.ϋ. 1053, Γ, U.Ö. 1056,4. 

1058.2. 10G2,7. 1063,1. 
10S5, 12. 1095, 14, 23. 
1114,2. 1121,7. 1123,1. 
1134,2. 1136,1. 1145,3 
U. Ö. 11C4, 4. 1166, 3. 
1170, 21. 1176. 1194, 3. 
'.ίπαίαυ 1119, 2 ιι.ϋ. '.Ιιί ι- 
7ΐ('(ΐ ρου 1084, 31. Χήΐ'ίύνης 
1056,1 U. ϋ. Ίΐρα/.λιίοοΐ! 

101)6, 2. ΙύρκίίΙιρεΙι Ij^ 
10G2, 30. ///o/.f /«(/()(• 1052, 
30, .12. 1053,.'-,. 1159,2 11.0. 
1161, 2 U. ö. Σίλλιδος 
1058,5. Φιλο/.λίθΐ•ς IIU, 

3, 1). 

///ολ;.«(»/(.^Γΐ079,ιθ. 1048,7. 
II Γολλΰς 1017, 2. 
ΙΙαίΙλΙωΐ' 1196, 18. 1207, 

1, 18. 
Ilr?.ctiiny)ji; .Ι/.ρύκιν 11,30, 

2 U. ϋ. 
Hoj/.'/.cujoi'^ 1109, 10. 
'Ρ)^αγα 1111, 12, 18, 32. 
'Pm)f>v 1046, 21. 1193, 4. 
'Γοιιίλιη^, Μΰρχης Ρ. ^ΙηϊΊ- 

ηο^ 1033, 1, 31. 
ΡοιΊρος, ,Ιον/.ιη^ Iloturdiring 

.lor/.lov (j/fit,•'/'. 1113, 3u.ü. Σαβΰνοζ 1046 ΙΠ, 2. 1049, 

5. 1087 V, 0. 
.Σ((ηι;ιηω\' . . t,' 107G, 8. 
Σίσ.ρειν 1196, 04. 
Σ(ύ.ά/Λ.ιν 1087 1, 11. 
ΣαιΐιΙα!)ί(ύΥ 1102, 3, 17. 
Σ«μιιήν«ρικ 1087 11,(1. VJ, 7. 
Σ(ίν(ί\•ιι'•ς 'Οριααιη^ 1072 1,1. 
Σίη'ΐ!,^ 1196, 22, .--.1. 
Σα.ιρ(ωΐ' 1087 111, 14. VI, 1. 

VII, (1. 
Σ«ρα . . . 1087 IV, 1. 
Σαηα,ιάμμων 1030,1. 1038,- 

19. 1069, 10. 1071, 3. 

1074, 17. 1077, 0. .Ιν- 

ρήλιοςΣ. 1069,11. Mόρy^oς. 

-Ιι'ρ. Σ. 1074, 18. 
Σαραηϋς 1097, ο. 

— 9 Σίίηκ,ιιύ^ 1078, 1. 10,S7 111, 
7. Ιουλία Σ. 1032, 7. 
Jliiiyd^ 108-1, 10. 

Σί(ρ((,ΊΊΙ- ... 1 L8I. 

Σαρ((.Ίί(οι• 10-16 II, ι-, im;:;, 

12. 1078, 1. V, Ι. \', 2. 
1079, 1. V, 2. 1089 II, 
7, 17. 109ο, Γ,, 14. 1096. 
2, 11). 11)97, 27. 1114, 
10, 19. 1127, 3. 11-18, ο. 
1149,13. 1156,29. 1163,3. 
1170, 3 U, 6. 1191, 7. 
'JoitfKiiiii Ι ΙΚ;, 4 11. (1. 

Jl(n)i:,ρn|! 1 Ι ϋΟ, 2 U, ϋ. 
Ji.,nii„ync. IMG, 4. ./)'- 
ρ<\'/.ιος Σ. 1062, 3. 1061, 

1, 19. 10S9 Π, 10. .Ιι'ρί/.ιος 
Σ. (Ί -/.((} J/ii^ 1062, 1 U. ϋ. 
Σ,κχρι ιιΊι ης ίι /Λα Σ. 1θ89 
III, 13. Ί:ριιίας Σ. 1062,2. 

Σαρ(((ίΐΐ'(ΐς (V) 1151, 27. 

Σάρυ(ί 10G8, 7. 

Σύιυ^ΐις 1193, ο. 

Σίαιρ'ΐς 1015, S, 11, 2ο. 

Σ(( . . . ^ioji' 1046 111, 1. 

Σίγά:ΐης 1036, ο. 

Σίΐιρηι: 1196, 40. 

Σ^λή1'η llio/.i-iiuiov 1056, 

4, 7. 
Σίΐη'λη '.Ίιιιηονύιυ 1100, 

2, 8. 

ΣηιίΙιι'ς 1072 II, ι. Γ,. 1187, 

10. 1196, 42- 43 — Γ.Ο 11. ϋ. 

Σ(η(}-ί([ϋ,}ις 1196, ο:.. 

Σίμϋίινι'ιρις 1196, 13.-. 
ΣίμνοΓ(/•ις, '. Ιιηιωνοις ι' ■/.((] 

Σ. ΙΙει ί/ΐΊΐνιριυς 1170, .-)3. 
Σο' . . . 1126, 4. •11Η7, ι,'-,. 
Σ{.}•;ι ρι!ινΐ(ις, Μύρ/.ιις Σ. 

1108, 2. 
Σή'ΐκις, .Ιι\>ή/.ΐϋς Σ. 1ιι2], 

I, Ο, 11. 
2V;'(f/o^']l23, 5U. ϋ, 1149,8. 
Σερηί'ος 1038, 8. .Ιιρ\'ληις 

Σ. 1070, 11. 
Σ(ίΰ)ι^ς Jtfii'jiDi- 1154,4 U. ο. 
Σιλι'Ιία'άς 1025, 15, 9, 22. 

16, 13, 20. 1092, ο, 27. 
Σ/λλις 1058, :,. ΙΙκιλιικίίον 

1058, 2 II. 6. 
Σίιιοη' 1129, 3. 
Σ/.ί).((ξ Σ-/.ί'λ((λ<κ 1045, -, 

II, 0. 
Σ)•κ/•ίρ(!ις 1075. 0. 

Σολ,Ί i/.iii^j Μ(!ρλΐις Σ. ΙΙυιϊι- 

ικρχιις 1059, 4. 
Σοηυαίς 1081, 7. 1 153, 8. 
Σοιχ('<(ΐι•ιν 1087 II, Γ,. \Ί, ο. 
Σ/Γαρι ιάιης η /χύ Σαρα,ιίί^ι• 

1089 III, 13. ./(-,■ ιι:;9, 
■η: 1165, Ι Σ.ιη•;/;η .Ιο. 
2. <l'iuO, 

; ludvoiiK, Ίοι'/Λο; Σ. 1032, 
17 II. Γι. 

Σ,ιΓιόος (i.Spoii^us'.'; .Ιί,ι- 
; :ιον 11-16, 2 II. ίι. 

\ Σί/ηος 1190. 112. 

Σι^ιμινος Kitii,«oo^ 1152, 2 

U. Γι. 1171. .1 U. .;. , 
Στηό 1: Ü ος "lioin'u 1160, 
; 2, :;. 

, Σκ,ιόη 1187, 10. 
ι Σκ,ι','μις 1π:;γ.. 11.. 1196, 

! 7, <ι3, 9Γ., in;, 140, 141. 

Ι Soiyjvij. 1197. 2. 

Σήιιιαχος (V) 1 1 67, 1. 
Ι Σί vrodifiu Kaiiiuoiu 1137, 
: 9, 14 

Σίηα. .Ιιοιλίίι 1069, 4, 8. 
Σι'ρίος 1θ5.3, :'0. 
Σι'ρος iDl.S, 20,. 1046 III, η. 
11I.S5, 1. 'liot'/iu- Σ. 
uns, :!. Σ. Ίι νΐ'Ί './-('.'/ι',^• 
JaiiK'if 1062. Γ., 10. 
; ΣχίοίϊΐΊς 119Γ). ;;7, Zt*, 39 

} u. ;;. ":.>ρ,,ι iioo, .-,. 

ί liotitrlio^ 1127, l.i. 
Σωίϊί,'Ιιος 113rt, 2, 
'. Σοιίιί,κιιοίΐς Uil'J \', 3. 1 1 62, 
! 1 u. 6. 

j Σωιΰς 1087 1\', lo. 1196, 

17, 127. 
; ΣαΓίτ'/.ι^ς Vcjöi'.TOi lo68, 
:;, 18. 
-OJ/i^o, Jioytn^^ /ai) Σ. 
. . 1091, 10. 
j ^'"'"'.'J'/."^ IM^), ■^■• 12118, 3. 

i 1196, 9, 10, 13, 10, 29. 

1198,4. λ'ού/ιος 119S,2. 

1201, 1 (?i 
Σιότι^ς 1117, 2. Σ. Τιοάΐ'ί'Οί- 

τοί• F.i\)itiiinfo,• l().'i 1, 0. 
Σ^■J|foo^!C'. ^?) 1024, 3. 15, 2ί.. 
Σ('ΐ(ροι•)ν 1 106. .-, u. ϋ. Ttf'.loiKj ι ς Ι 1 .19, :: ίι. 0. 
ΊΊι/.οΐΊΐοιηιι• λΊ'ι/ΐ'ΐς 1IG9. 
10. 

ΊΥΰ.κιιος 1046 111, 10. 

Ί'κοΐΊΐς 1075. 7. 

Ί'ίί.ι ιιύοιιις 1082. 2 ^.s. auch 

lud. Xll). 
VWii.i, Koon'/.ii' T. 11. ',s. 2. 
Τα,,/ηος J,,o,i.no^ llL'4, 

2 II. ii. 
Ί'(ίΐσορ(;:ης 1021, 1. 

Τα([(ατ(η^ 1148, :ι α. ϋ. Ta(ffrtit]^ ΒηΐΎ.ό).ηυ 1126, 2 

u. ϋ. 
'Πι . . . ν . «ς 104G 111, ίΐ. 
TLiiiCii UßO, 2. 
Tfttio/.oan^g IIGO, 1, 2. 
Tt.ruu:,^ ΙΟίί), 1. 
TiOf'viifK 1141, 27. 
TftfH'af-i^ 103G, 3, ni. 
Tfiifyorifig 1013, 8, 10. 

1013, 0, 10, 25. 
Tf(ffiniJi!ig Ί'οοσίρΐως 

1023. 3. 
Tf'fnooa^ 1018, 3. 
r^MC 1075, G. 1200,•2. 
7'i;.'>o(;s• !/ι,>(^,• 11Γ.9, 2 

f'/Vi.^ n. ii. 
Ti,if(>fiync, 'ίοι'λιος Μάριος 

Τ. 1032. 13. 
Tißf'oing, Ηρώδης ο /.in Τ. 

1047 III, 14. IV, 2. j 

ΤιγΩ.λιη^, Μόρ/.ος Τ. Ίάλν- j 

(fOs- 11 6S, 2 U. ö. .Uan/.or j 

r/fi't,• ILSO. 
ri.'>oi;c 1121, 3. 
ΤιμοΓίΊς ./Ιληιρύ ))ης 108',» 

II, 3 u. ϋ. 1090, ö u. ö. 

'ΠρΗ/.λ>](,υ 1090 III, 23. 

Θαιχις ι) xcn Τ. 1090, 4 

π. ö. 
To.'/oi^l; 119ü, 05, (10 u. ,ϋ. 

{Τα. 07) 81, 84. 
Toi'o,ii,)v fenimlnnc. 1029, i. 
Γριγ«/»•« 1100,2,4. 1119,7. 

11 02, Ki. \ΐρίΙ(>ν IICC, 

10. Ihnltitalov 116Ü, 3 

Π. ü. 
Τρίωρων 1038, 8. 1084, 10. 

1098, 7 u. ü. 1111, 4. 

1118, 3 u. ö. 1135, 2 

1140,2. 1186,1,8. 1203, i, 

1208,1. 1209,2. \ΐ:ΐ(,λ- 

λωνίου 1038, 13 u. ϋ. β^o- 

ύότου 1134, 4, 23. ίίιο- 

λεμαίον 1134, 2. 1135, 2.4/ u. ö. 1130, 1. l'iiicjyo^ 
1129, 3 u. ü. Τρύ([(ΰ\Ί>ς 
1135, 4. 1144, 2, 12. 

Τι ρι'ίΐ'ηης, Ι'ίίίος '/'. 1139,1. 
1140,1. 1197,11. 1198, L•. 
1199, 1. 

Τύρίΐΐ'νας, ./rnrlio^ Τ. Jiod- 
■/.ι'ιρην 1015, 1. Ιι -/.αι 
'./χιλλ(ΐ'ςΙ(ϊΛ4,4.7.]•:νοαί- 
μοίΌ^ 1034, (). 

Τύχη 1106, 13, 55. Jiovr- 
σίηυ 1164, 7, 13. ί'μμή^; Ηιΰχίι ας 119G, 2. Φαι]αις 1044, 0. 

ΦαϊΟ-ρος 1114, 7. 

Φαρα/.λίίαΐ' 1087 V, II. 

Φαρίων 1θ47, 12. 

'W.y/s 1196, 24. 

Φ^ίίηης, Ι•]γνάιιΐ)ί^ Φ> . Ιύ ρι ί να 

1101, 3.!. 
Φ'ηλι'ϊ,, Γιαης Ίανλκκ Φ. 

1112, 4. 11 IG, 4. Μάρ-Μ^ 

Ί(,ύΙΐ()ς Φ. 1112, 3. 

Καίσαρος 1170, 3 u. ö. 
Φ/,Ίι,κ 1 196, 140. 
Φ>ύΛα)(λΐ[ης, .ΙΐρηΚιης <1>. 

1049, 3 11. ϋ. 
'βΐλάιιμίι))' 11 65, 5. './μ- 

μΐ'η'ί(ΐι< 1 163, 3 η. ϋ. . /('- 

ρι'λκκ Φ. 1025, 15, 2, 12 

16, 2, 10. 
'/'ίλα(.;Ί'()ο^•1116,40. 1167,2 

11, Ö. 

'Ρι/.ή(ίΐρ!ις 1114, 7. 
Ί>ιλη(ίάιιην, './ντοηΊα Φ. 

1116, 3 U. ο. 
Φιλήμων Σιρη^^ίΙλον 1160,3. 

Κάλαί^ος (Ι /.α) Φ. 1168, 

4, 15. 
-φίλιος, Γάίος Ιούλιος <Ι>. 1•Ι53, 3 U. ϋ. 11)9, 3 U. ϋ. 1 Χηηιάρΐΐη• ΙΙΐι'.Ι, Γ, U. Γι. 

Π.")1,27 II. 11. Ι !.",(;, ;ι U, Γι. | ΛΊ ι/ /, ir lii.S7lll.il. \11. .ι. 

1166, 2 11. Γι. J 17 7. 1 .V . . . ,^,ΐί . . . imi'.i, 7, rj. 

'/'/λί/ί/ίο^• 1020, 1«, 22. 1ÖS7 ί 

Ι, 13. .Ινρι]λιιις Φ. 1025, ; 

15, 10, 1(1. ! 

Φιλη/ΐΓ,ς 114 1, ::. 
<ί>ί/.(Ίίΐί•(ΐς 1057,5 II. ίί. 114 J, 
1 LI. Γι. '/'//oiV'i'or 1057, 

4 U. Ö. 

Φ'ίλι'ιις 1206, Ο. 
'/'//.(-))' 1207, 1). 
Φίλιοι /ηα 1115, κ;. 'Jv- 

ΊΐιΊχηυ 1θ5'.(, 2 ιι. Γι. 

(-Ιιιΐί),ηηιιΐ' 105S, 3. 
Φί/.ι!ιιης 1151, 1, 21. 
ιΙ>λάι-ηις Ι'ρ((ΐ ιλ/.ιαη',ς 1016, 

10 11. ϋ. '/'. Jniiii ιος './(ϊ- 

■/.λη/ιιά()ι^ς 1027, 26, S. 

'/'. J(^ιρή;U<ις 1094, 1, 1.-,. 

'/'. Ίί'ΐύνΐΊ^ς 1094, 2. 'I'itnin'ir/iu 1 1|S. ;,. 
Ί'ύιιηις \ 15:ΐ, ι ',. 
ΊΉύ(ιίιιΊ/ /.■f-/lntij voi'.liSij 

. /η.ιαίιιιος Win, L»r, u. li. 
Ί'είοΐϊΐρις iOL'3,::. Ίη-ιηύ- 

ριιις lirj!), .), 
'/'■•ί'ί'ι,• ι•[ 196, ,-,ΐ) - 1196, .-,Γ 

— 1196, .,2-107 II. li. ΊΪΙ.ικ Ι\Ίιηη]'/.ιιις 'li)iii<u 1158, 
2 11. Γι. 

"Ωρ.'ίν,ν l'V'l. 4. 1π:!7. 41. 
10,S7 \Ι, 2. π !s. ::. /, 
/χα '. Ι.ιίι ιν Ιπ'.ι 1, 1. Φ'ιιιβιίμ μ 0J Ι' 1020, 17. 1020, ί <„ , .-, ,. •, .,, ,,.-, 

10. JU /.ιιιριις 1020, 20. 
'/'(; . . . OC, ί^/.αύι)ιιι^ 1074.2 ι;ι. 
'ρο^ 1028. S. 1076. ι; 1 140, 
;<. 1194. ;ι. 1 lud. :,. γ,, 7 
U. (Ι. 12110. 2. I2ul. 2. A'faoäiC 1034, 18. 1052, 4. 
Χαιριΐμοΐ'ΐαΐ'ός 10 13, 7, 2'.ι, 

ΧαιριΊκο)' 1038, is. 104() ! Antonius Ιο^Μ, ι:ι. 

II, ΐκ. 1117, 4. 1138, : I'.acbius lO.s.'i, :ι. 
12,14. Χΐ'),ιιρίΐΊΓΐ,ςΙ\:!,:], \ (;|:ini(liiis liLS.'). 2. 
4 11. ö. 'ίιίη)ΐ'ΊρυΓ 1θ57, '• (Onirlills lii.s,;, ,|. 

3 II. Γι. .l/ro.Vor 1046 , .luiiiis (?) los:;. ,;. 

III, 0. ΙΙίΐκ]ιίιος Ulo, Oda\iii,s 1083. :i. 

4 u. Γι. j SiiUu.'^tiu.s liiS3. 11. 

Χαΐρις 102'.•, 1. , SpODMIs (?, ;i. 1,/Γ;ι/ 

ΧαρϊΐΊΐς 1059, 25. ί Sulpiciu.s liiS3. 5. 
λ'άρμι^ς 1037, 10. — (Ulis los3. s. 

Χιλ/.ίας 1129, lo. 1 — üus 10s:i. r,. 
Χρι'ιΐίΐς 1139, 5 u. 0. — iiucius liis:i, 1. 

Χρί>υ(ρμΐ)ς 1178. — llUtius lOS.'!, 12. 

Χρι•(!0)'(ΐΐ'<ις Ίσιαίίιρου 11G4, > — raiiiiis lO.s.'i, 7. 

7, 17. , — torius 1083. i4. IL Köniiiü und Kiii.scr. rtoleiniiios Sotcr I. 

0(01 ΣωΓ)]ρ(ς 118G, 0. 

rtoleinaio.s Pliil;i(k4plioH. 
^to} 1/ύ(λ</οί 1186, 0. 

Ptolem.iios l'hilopator. 

Ο^εοΙ Φιλο:ιάιυρ(ς 1186, 0. 

Ptoleinaios Epiphnncs. 
^fös 'ί-^•η(ρανής 1186, δ. l'luk'iiKiiiis iOupiitiu•. 

\Ιιυς ί:ύ;ιάιΐ'}ρ 1186, 5. 
Ptoleinaios l'liiloinctoi•. 

^/ΐί,ς Φιλομίι ΐ'ΐρ 1 ISTi, 5. 
Ptuluiiiaios l'hilopator Neos. 

\')ί1ις ΐ'ί'ος Φιλ'κίάι οιρ 1186, 5. 
Ptolciiiaio.s ]Ciicri;-('li\s 11. 

ϋιος J':r^ρy/Ί ΐις llS(i, 4. 

Klcopatra III, .Vf« ]•:ύΗρ-//-Ίις 118G, 4. — 10 Ptolcniaios Alexander L 

(und Horonike IUI: ^iuaikiaaa Ik^fiittj ζ «(«kÄi/i^ 9ia 

0ii<Mli ).•/»>> 118ft, 3. 
lUatilt'i^ tliokftiaitK 1185, i. (93/92 τ. C?) 
Klei>[>;itnt VIL 

ßfojiitaaa 11S2. 1198, ». 
Caes;ir. 

.'>i'<c αΓίοχρήπο^ A'fciimo 1137, 3 (V). 
Anirustuüi. 

Α«ϊ«ΚΓρ 10Γ.Ο — KICI. loi»,s -1173. |ηΤΰ- 1184-1 1188. 

;i89. 1193— lli»5.[1196.] 1197— I2OI41202— 1208.] 
ittii^ aitozotcft-to KttiiSdo 1137, 3 (?). 
Ot't^ xai χί'ριη^ (trntxQÜufQ Ktsiauu 1197, 1&. 1200,11• 
!^{ίκ *ai Af^fWduc Kitiauo 1198, iOl 
J^toc l't^ktaro^ (?). 1074, 22. 
Gaios. 

Γόιικ Καίσαρ Σΐ^ααιο; IfQuarixo^ 1078, 15. (39). 
Claudius. 

TtßfQitK ΚλαιΛιο^ Κιΰααρ Σι^ίασιο^ 7>^ιιαηχϊκ; ^it-ro- 

xottitJQ 1079, 35 (41). 1037, 1, 43 (47). Tiißtoioi 

K/Midm^ Kaiauo A{,ittöro>.• Itaiiarixa; 1074, 1. — 

7>.ii'oiOy• Κλαι'άιυ.^ Καϊααρ Σ(^ί»στοί xni OtirfiXiag 

tö j"f. i'.iaroi 1074, 3 (43) — KkavinK Kaiauo 

It^ioio^ Itonarixih: .Ιΐίοχράιωρ 1013, 2 (Vj. 1097, 

22(?). 
Tt^i^ρnκ Κ/.ανύιικ Kniisaq Σΐβαστος Γίρμαηχοζ αρχιι- 

ρίίν (η'γισίίκ 1074, ι. 
Nero. 

λ'ίρων Κλαϊδιης Καίσαρ Σε^αΟΓος: Γιρμαηχος ..Αίτο- 

χράηιρ 1095, 23 (57). 
Κλαίύιο^ Καϊααρ Σί^ίαιηι^ Γιρμαηχος ^ντοχραΓωρ 

1013, 2 (?). 1097, 22 {'ij 
^ίντολράτωρ Καίσαρ Xeotar 1048, 1, 13 (?). 
Traiauns. 

.^tιoy.ρύι^^Jρ Καίσαρ λΎριηα 7(ρ»ι«»•ί(»: Σιβασιο^ ItQ- 

iiHwzoV 1065, 3 (97 «). 1063, « (100). 1067, 8. 

(101/102). 106S, 15 (101). 
.■ί»τοχρ<η(ίρ Καίσαρ Neoot^ Τρίαανος Σεβαστό^; 1066, 10 

(98) 1068, 21. 
Τραιατ!>ς Καϊααρ »'< κι'ριοο 1068, 10 (100/101) 1033, ο u. ϋ. 
.Vrrozoitrwo Καϊηαρ λ'ίροια Τραια^ο^ Σίβαστος Γ(ρ• 

fianxh^ Jii/.i-/.o< 1036, 7. 32 (108). 
Hadrianus. 

.IrioKoäivio Kmiuto Τραϊανού './Ληιανίι^: 2f,"ii(tfnn; 1084, 

27 (136). 
tfioc Ι/όριανι'κ 1022, 0. 1072 1, 4. II, 4. 1074, 3. 
AotoniDUS. 

Αντη/.ρύϊΐ•ιρ Καϊααρ Tirn^ ,ΐΌ.ιικ '.Ίοριανη^ '.irrtttvirn^ 

Σ(ίαατ'υ^ Krofitl^ 1014, 1 (138). 1038, 10. 27 (145). 

1075. 1 (147,8). 1076, 1 (147,8). 1084, 2 (149). 

11)4:). 2 (1541 
'./yiinifiK Καϊααρ !, r.ioiiK 1088, Ο, 10 (142). 1038, 6 
^ (145) (V). 

'.Ιηωνϊιο^ Σι^ααιυ.; Krafii'^^ 1038, 30. 
2"f j«(ffös• /-.ifff.irc 1038, i;i. 
.Ι'ιλιηζ 'Jvnorüvn^ Ofi't^ 1032, 3. 
AntoniDus oder Coiurnodns oder Scverus. 
Σ{οΐΊ]ρος 1074, 5- Marcus und Venia. 

Σι ^itmil »»■; XMti .tt'tttxmhno Kmifitta ./««»'««»^ , /«'«»»"Ai»»^ 
t»r»;o»»s; Λ'ί.ίιη;««.: 1077, | (l«i-Jj:5j>. IQ!«"•. 1 (K.^ij, 
./«"-Mt'A««** .irn-trtiMK: xui Ot-ian^ oi xt'-efint Σ» !titnui 
108."., 11 (165). 
M:ureusL 

./iWAi%-\yr»»5»rtir»^c»Wi-o««5:2.>i««»r«»jrlrtS5, 17(170 71). 
ConnniMlus. 

Mtmxi»^ .Ir^ilhiK: A"«»f»i»«»«)»»c '.Irwmm^ Anmro I0:f3, S 
(I85/C). •' ' 

Sci«Uu)iuü Sevcrus. 

.^rt »xoäimo Kaiuan .t'n'xim)^ Σί. 11 itiit*^ Σ^ιιΐιίΐΗ)^ i^tttiii'^f 
iliniirai Σ(1*η»ιί,^ '.tuttiixiu^ '.ίΛιαίι^ηχΰ^ lt>Ü, ac 
(196 n. α). rir.i.;o«,,c 1m74, i (f), 
Septiniius Severus und CanaMiIlla, 

itioi Σιοιί^ρη^ zw« *./rr«m"iiiO^ 1074, 7. 
Caracalla. 

.■irniXHtin•»^ Kitiattu Μιβρχικ; .IraCi.nu i> '•»•Γ«•«ι^ '.tr$i•»- 
rirn^ llanlltxit^ .Wytufo.: D»tfTanxi»^MtytGia^ Ki'mii^^ 
Σΐίααΐϋ»^ 1091, aj (212p). ittL•^ Οιί^ρο^ [i'ioi Γ«»,;?) 
1074, 8. 
Elagalial. 

^(it^ *./i»H'jrifi"oc 1074, 8. 

.tri nxnth ι•>ρ Καϊααρ .1/«fost»»c - /••^•jii.i»»^ *. /rriiiri rop ^(ntfi ίί c 
2f>tfii;;,• 1070, (218), 
Elagabal und M. Aurelius Severns .\lexauder. 

J/tmxoc ./rpi,'/.««^• '.h'n-ttiru^ xai '.^^..ίiariρ^^^ KaiauQt^ 
iti χνριοι 101.5, 9 (222,3), 
Sererus .-VIexander. 

Λίΐιιζρ«^• *./Αί;«ι•Λρ#κ,• «V xroio^ l«tS4, 30. (222 U. C.) 

Alaxiniinus und ilaxinius. 

.^ΓΐαχράΐΜρ Καϊαιιρ I'tii»^ ίονί,ιη^ (»ii'^uo^ Knuji^^ 
Ι-Α'ιιχϊ^^ Σιίααη»^ xai Itun^ Juri.10^ fir^^nc Μάϊιιιη^ 
ίι ctiKiri»;.' Καϊααρ Σ^^ααιύ^ riij,• ror 2>Vi«»i«r 
1062, 2G. (236 n. C) 

Gallienuä. 

»i χι'ριο^ i^iiiTii• /Όλ/.#ι;»'ί»^• Λ>Λ«»«ί,• 1093, 2",t (2G5 Η, Ο.) 
Aurelianus. 

./rroz/iifff'io Κίΰααρ .ίανχιο^ Joui'rio^ ./roi^Äiori»,• 

l\ü!tixu^ .l/*;-#«i#oc Καρ.Ίίχο^ Miyiam^ KtVfJ'i,^ Kvn•- 

χί^^ 2f,Ai«ioc 1074, 13 (275). 
« /ί•«!»..• »^»M''•' 'Ji\'i,i-iara^ 1(•73, 21. 
Probus. 

.l/ffozoj; .ίι'ρϊΐ)^'*^ ίΐράβοί; 2>,.ia«if«V 1064, 1 ö (277). 1089 

III, 2 (280/1). 
ο χι'ριη^ ijahr ./rpi^V.iOC Unilia^ Σί,ίααιό^ 1089 II, 2 

(280/1). 
ί> χι'ριη>: ι'.ΐί«τ•Γ Hoi^ln^: Σιίααη'»^ 10S9 1\', ,Ί. ΙΟ'.κΐ 

Ι. 3 U. ϋ. (28υ). 
Dioi-Irtian und Maximian. 

χι'ριη^ /'«flOj.• .ίι'ρι'/.ιΐι^ < 'ifif.t'oin^ Jiiiy./.i^i imü.: Xiii 

MänyjK -/rrti,/.»»»;.• Oraf.t'oio^ .\laiiiita>!>^ Σ*λ:αι<)ί 

1090, 34 (286). 
(Jonstantiua und Constans. 

Ί'.τατοι Ol δΐα.ιάται Κι•ιναιι':ΐ•ηο^ lu y xai Κο'οαιαι•^ 

10 β\ i^yoCaiot 1040, 1 ^342 η. C.) 11 III. Djiticruiig nach Konsuln und Indiktionen. A) Tιß^Qloς K).cu'iiii>^ Kcdnan l'!,ic(ar()C: κ«) OiiTf'/J.iog iii 
ß. v.TUTin (4:5 ii. C.) lO?•!, :i. 

ΣίΟίΓ^ρο^ xai ΙΙηιπιι^ικνός το β. ϋηατοι (173) lü!i2, (1. 

'ύπατοι oi δεσ-ιόται Καισηίνιιη^ το •/ . κοΐ Κώγύΐανς, 
τί) β. '.Ιγηϊΰΐηι (;!42 η. C.) 1019, 1. 

vitartiag Joutriov Moönunu ιην λαιιηροτύιου ί,τάρχηΐ' 
τηϋ teQoü :roai τωρίπι• /.αι .iQivittov τοΓ kaiuCQOKtioii 
χόμιτοςκαΙμα}'ίσΐροισΓρατΐ(ϋτΰιΐ'(β72Ώ.ϋ.) 1092, ι. 

νηατ(1ας ΦλανΙου Φιλόξενου τοΰ ενδοξοτάτον (625 η. C.) 

1094, 17. β) 372 — t/.y.cin)fy.(ii η ήιοι ,ΊΟί'ιιη Ι. 
32Γ) — η ;ΓαροΓ(Ηί Τίΐάρη• ι. 

C) ι; dirn'n« Ι. 

ij j-ranl-kx/oviKt Ιννύιη Ι. 

ι; H'i'unj ι. 

ΐι jiunoCura ι)ι/.άιη ί. (G. Jiibrli.) 

ιε ί. 

ίλ/.ίίΐδί/.άτ), ι. 1091, 1, l.s. 
:π92. 23. 

lUl'n. ΙΓ,. 

ins 2, ,Η. 

hi->\>, ■ζ::. 
1049, ib, 10. IV. Boauitc, Ämter, iJcliördou. αγορανοη ι-^αας. 

— .-Ιιρήλιης Jtoo -κορος ά. βουλευτής 10G2, 2Η. άγορα'όιιυς 
— Jιόa/.nρog ά. 

'Oiff /.λιο^ ά. 
άμψοόάρχης 

δ τοΰ νοιιηϋ α. 1072, 4. 1114, 14. 1128, 13. 

1062, 3Γ,. 

1093, 1Η. 

1125, 14('?) 

1179. άιιφοδ ογρυμμ ατ ε ύς. 

— ^/ιρήλιος Σαραπίων 1062, 3 U. Ö. 
ό ρ χει ο ν (άρχΓηι•) 1130, 23. 

— δια τοΓ πολιτι/.οΰ αρχείου ' 1131, 14, 22. 

— δια τοΰ τνιι• ΊοιδαΙοιν αρχείου 11Γ)1, 8. 

— öict δημόσιον αρχείου 1158, (i. 
άρχέίροδος. 

— ά. y.a'i ηρευβνιερος 1041, 3. 

— Ηεων ά. 1060, 33. 
άρχιγραμματεύς 1074, 20. 
ΰρχιδι /.αστής. 

— y-Jyai^og Jaίμωι' ο /.«ι Jίδι^μnς Ίερε(\; Ιχ. /«ί Jioog τη 

εττιμελεία τΟη• χρηματιστώ)' και τών άλλων ν.ρηη- 

ρΐιιν ■ 1071, ι. 

— .-ίρτιμίδωρος ά. και τΐρης τη επιμέλεια των χρημα- 

τισίί'ιν y.al τΰιν άλλων κριτηρίων 1108, 1. 1111, 1. — .Ιρτεμίδωρο•^ ό ά. 

— Ιερείς και άρχιδ. 

ϋρχισ . . . 

Ισίδωρος ά. 
άρχινπηρέτης 

— \ΊνονΙ>ιος 

α ρ χω ν 

Ιτ. Σαρηπάμιιων 

ασι ναρχης 
ασχολία. 

— δ τής ασχολίας λόγος 115Γ), (1. 
1038, 11. 

1071, Γ,.' 1030, 3. V, 2. 

1118, 4!). 
1074, 17 U. ϋ. 

1024, 5, 8. Ι 
1202, 4. Ι αυλή, ί) ί;η ιηΐ• ίν τη αι^λι) /.ρπ ηρίου 1098, 1. 1127, 1. 

βασιλικός '/ραμματει'ς. 1047 II, 17. 
— a) '/■/ρσινοίτον, Ί/ρακλείδοι• μερίδος 

./ίρήλιος '.Ιχιλλενς 1069, 4. — b) (-Ιεμίιη (11- μερίδας 

'/οιδοαος (100/101) lni]S, ι. 

— διαδι-χόμεΐ'ος και τα /.αια 7 μ• ΙΙολ/μωιας /{(οίι^α 

(18Γ)/]86) ln2:i, 1. 

— c) ΙΙολ('μ(θΐ•()ς μίοίδος 

Ηιμίαιοι• μ. δκιδεχύμι νος και καιίι ιΐ ν //υ/./ικινος 

μ^ρ/δ(( (ΐ8Γ)/ΐ8ΐ;) luj:;, ι. 

— (1) Ί/ρ>ί/.λιΐ},ιο).Ιιοι• 

Ίΐ.ιιύδωρης (5/4) 1198, ΙΓ,. 

— c) Όϊ,νριγχίηικ 

Ί.'ριίί'ΐν (Ί ■/.(() '.Ι,ιίων δκ'.δεχόμενος ϊ μ• ΐΊρα- 
τηγίαν \ιίνρι-/χίιον (212/3) 1ΐι91. 2. 

βεΐ'( (ρικι άηιος \OA\K ι'. 24. 

βήμα 1042. 7. 11 "3, 33. 

βιβλιο,'/ήκη Ιγκτήσεων 1ιΐ38, 2-;. Γ/ΐ). 

βιβλιΐΗΐ'νλιΊ/.ιον 1π•17 III, :;. 

βιβλιοψι'λαξ 

— β. Ιγκτήσεων 

— β. ι. './ρϋΐνοίνου 
βοη')ός 
βαυλε ΐ'Ί ήρι ο ν 
βονλεΐ'τής. 

— Ί:ρμιιΐ•;ιύλεως 1025, 15, ι, κ). 

— ι η^ /.<ιιι ,Ί ροτάι ης . /λεί,ανδηι ίιίς 1(ι|9, 2. 

— .ίίριΊ.ιος Jιύσ/.nnι)ς άγ(ηηινι>ιι ηύας β. ΙιΐιΊΐ'. ΙΚ. 

— αργυρεις ιναρχης ίϊηγηιι^ς β. ι ής Ud( ριγχι ir κι/.ιιις 

Ιπ70, 1. 

— β. ϊ'ναρχίΐς ,ιριΊανις \'WA, 0. 

— Όψί'λλιης β. In'.•;!, 1.•^. 
βοιλη. 

ί; ΚιΧίΐίσΐν ο(ΙΙ/.ΐ './ΐΊ IVIIfilV 1(ΐ22, 1. 

Ι — Ό^ιηι-γχιιών της λαμ,ιρΰς και r.aii.i οηι άι ι^ς .in/.nu 

η κραιίσιη β. 1()73, 2. 1ιι74, Π). 

γραμιιαι ) νς 1047 111, 2. l'i'.U. II. 

— '.Ιιιρι',ηΊος Jidriiix- ('ί) lii3S, 12. 

— .Μάρκος ./ίρήλιος './,ιηλλοδίδιμος γ. ιηςκοΓ-ς dt ιόδοί' 

Κΐ74. 11 II. i'i. 

— Jiovi'oitK γ. οινόδοι• ΙΙ'.ΙΟ. 2. 

— ιακιι/.Ός γ. HS'"• Κ!. 

— ;'. της μ\^ρο;ιύ/.εο-ΐς IUI 7 11. η. 

— /. τΟιν δινάμίνιν 1190, 1. li)3S, 4. In 17, .s. 

. 1047 IV, 3, 14. 1"7:), 7. 

ΐυ:;4, 3. 

1047 111, 11. 1θ'.ι3. ιι. 

1024, 8, 7, 0. Iu27, 2ti, 12. 12 — — ;'. /.iiTidnyflov 

— l'itn(t,ii('ji• 
γηαιι 11 η re rov' 
ynctii iiareiiiuc 
γηαιι II <<τηΐ[ όρος 
YQCtif ίϊιιν. 

— γο. ' .l)Mfti.(\'l}ii)i)C 

— τΐ) iv Καοαί'ίδι }'(». 
j'i/( vaifl άηχος 10.Ί8, 12. 

1082, 7 (Υ) 

l()i)ti, 2, II. 

1074, 17. 1082, 7 (?) 
1074, 2(1. 
103'.), 11. 

104Γ), 4. Π, 2-Λ. 
Jo:i7, 4:i. 
12(11, ι:ι. 

— 'Jfiidn^ 'Ovi'inipQHK γΐΊίΐααιαρχίιΐν xuiiiijg ΠιηΊίίρκος 

11H9, 2. 

— Κύοΐωρ y. Κύμα 1188, 2. 

— γ. ',/Ζ^^αιδρης (Οίΐνόόην l'fiiaan'ji; χ. τ. λ.) 1137, 5. 
γνμνααιαρχήσας 1034, 2. 
öc/.a. τρωτός 1089 II, 1 U. Ö. 1090, 2 U. ϋ. 
(Uy.avo< 1189, Γ.. 
ι^ηιιαρχι/.Ίι έί,ιιΐΊΐίκ 1074, 1. 
ύι αόότ ι; C 

— ./ιρι]'/.ιης Jikiavoc ό. Φίλων 1025, 15, 2, 8. 

— .Ιιρί]λιης Κίδόξιης δ. Σοήνης 1025, 16, ι, ΐδ. 

— .Ιιρι]}.ιος Φίλητ7της 1025, 15, 20. 
δι/.α(οοότης 1042, 5. 

NfOY.vöiii 101!», .3, 10. 

διηι λ.ητι]ς 

Ίιιι λιανός 1019, 1 2. 

ίίρηνάρχης (ϊ,ρην.) 1044, 1). 

ίγ.δι/.ης 

ΦλάΐΊος Jωρόί}eoς σχηλασπΛος y.ul e. (Verso koptisch) 

1094, 1, 15. 
£/.λογιαιής 1033, 11. 

ι ξ ά/. τω ρ 

ΐξάχιιιρες κ«ί 7ΐρόίδρηι Έριιοΐ'ηόλίως 1027, 2G, 19. 
ίξετααι ι\ς 10(12, 19. 

Ιίηγηκνυας 1034, «. 1074, ίο. 

ΙξηγηιιΙς 109.3, itj. 

— .Ίΐρι]λιης Όιρίλλιης ΐ. Ό'ϊιριγχατών 1004, Γ>. 

— <^PZ"i?i''s' tvaρχoς Ι. ^Ιοιλιιιι^ς ιί^ς'Οξι ρόγχων ηι'ιλίως 

1070, 1. 

— ^{ρι]λιης Κί•;ιοηΊς ή χα'ι './γαΐ/ος Jalfuuv γίνόικνος 

/.ιιι'ιιΐιΐϊις ί. ί•;πιιΐ)Ί^ιι<ίΐογρά(ΐΊΐς 1()7!{, 4. 

— Μιινιανος Jioyh'oix L 1143, 1. 
(jI αρχής 

Μαρ/.ης 'Ροηίλιος .Ιοΐαιος ί. .Ιϊγύαιοιι 1033, ι, ;!1. 

Jnιuτιoς Μοδίοίος Ι. τοϋ ΊίροΓι -αραιτωρίηυ 1092, 2. 
t ΐΐ ι II ι λ r^ τ ή ς 

./ι'ριίλιιις Φιλάιιιιων 1025, 15, 3, 12. 1025, Κ), ,Ί, 17. 
ί.ηπι ροτ ηγι'^σας 

Φλάαος Γραιιλλιανός 104G, 11 U. ϋ. (II S.) 

tJi ηΐιρύι ηγος 1 Ι 38 .). 

— ίι /ριΊικίίος L Καλ,ιιιόρνιιις /(ονχΑίΐίος 1022, 20. 

— ./ό/.χ€(ΐ>ς Όιρελλιανος ό /.ρύικηος ϊ. 1040 111, <t. 
ίπιτηηησις 1062, 3 U. ϋ. 
iniTQ07ci'j, 

ij τοϋ Ιδίοΐ' λόγοι' 1091, 14. £ υ ι'/ ΐ'ι ν ι ύρ-/ η ς 

. /ι'ρι'^.ιιις /■ϋ',ιουιις ιι /.ιά .Ιγιι'ίης ^luintn• -ί ΐ' ηι rn^ 

-/.ΐιΐ)ΐημ'>•ς Ιίιγ/ι^ιΊ^ς tr. Ί ,ι iiiiii^iaimyiu'-ij n^ PiVI, in. 

tif'iili I ρις 1 i !',■-•. ;ii. 

liyc 11 ovr/.'i^ ιι'ίςις lii27, 26, ιτι. i'T, .".. 

!jyi:ni!ii' ΙιιΓ.ΐ, si. 1(124, 3, r, u. li. ln:;3, .^. loT.-;, in. 

1(179, ;;o. 1((97. vj. 1 M-, 2:. 

— •1•).ί'(ΐΊΐις JiiuiiKK '.Jii/./.i^.i ιύοις ή λ«ιι.ι ηόι ci ',. /.όιιι ς 

'/-((} η /.(ΐηάλπις ν.ώ /. (s. 1\'. V) lOijT, Ί^Ί, \κ 

-^ Γάιης ΊΊ'ραη'ιις 1 1 Ρ), ;;. 

— ΙΊικις ΊΊοοίαΊΊΐις 1197, ιι, ll'.is, 1, 
ϊύιος λόγος ]<>'■'<■'>, 20. 

/, /οΓ) ί()ίοΐ! λόγου i.iinju.ii] 1'.ι91, 14. 

■λΐίκιλογΐϊον 103,S,i). 1124,27, IL'.:'., 17. ΙΙ.Ί8.7. 11')>^,•.ι. 
γ.όιι ι ς 

— <1>/.ί'(ΐΊος Joii /ιιος ' . /<ί/.λι^,ι ΐ(':<)ι^ς ό /.(ΐιι,ι ii'ji (ΐι ο, /.. 

■/.((} 1/ λ((ΐ κΊλιος /ιι) iyynihir (s. 1\'. Vj 1θ-;7, li'i, '.ι. 

— ό ιπ γκ/.ο.Ί οι ,1 IUI itio^ y.Ki ιΊίιοι ι ι!ιι in ος /.. 1().'!Ί, 2. \,1. 

— . /ρίν'Ιι ος ο λιιιι ,ι ρόι (ti ος /.. /.ιιι ιιιιγίιίι οος οι οιί n ί ι'ιν 

γ.ουμ η ιής 

.Ιίϋ>\/.ιος Ι•Α,ιοριις Ιι ΥΛΟ './;'«.'/>'/-■ JdiiKii' γίΐ',μινος 

/.. ίςηγι^ιί^ς ί-,ι ομνι^μκι nyoi-i/ ας 1073. 4. Ι^Ί Ι, ID. 

•/.ρι ι ι'ιοι Ol' [ν^]. αι'λό, ('ίρχη)ι/.(<(ίΐ 1^^} 10."):! 11, ίι,. 1•ι.")4. ί. 

1057,24. ΐΟ.ν,ΐ, 1, 1071,2. 1ο98, ι, 1ο!(9,ι. 11m-.'.i-j• 

1103,!». 1 ΙΟΙ, Η, 1 10.'., II, 27. 1 ΙΟό, ). lldS, 1. 1 11 1.:;. 

11 12, Η. J] 18, ι. 1119, ι. J 123,7. Il-Jd, ι. 1 Ιι'7,ι, 4. 

1129, .^,. 1132, :!. 11.33, 7. 1 131. ι. 1113, κ. 1 ΙΙ.".. 1. 

1146,1. 1147,1. 1148, ιι. 1149, ΐυ. 1150..,. 11,-,2..;. 

1154,12. 1156,2.;!0. 1157, .χ 1159, ι. 1164.8. 1165, in. 

1166,17. 1167,18,2:). 1169, 18. 1171, 10, ι.ν 1173, G, 

117 1, ,-.. 
■/.ριτής 113.S. Γ., 7, 

— μίΐϊΐία^ς '/.«'i κ. Joμtlloς 11'', 1^!, 
χωμογρ«μμ«ι ίός 1046 II, 14. III, 24. lii(;.s. 1:;. 

— ' ./ιι,ιο/οΐίΐ/ων l'i7 Ι, .',. 

— './(ΐροι)ίίς Ηι'ωνος /.. Ί>ιλ(ο)ΐ:/.Ί Ιιις Ιηι,Ί'. ι.",, 

— Jruli ριος ΙΙ'.'.Ί, 1. 
λυογράιρος 1069. 4, 
λογι ΐί ι ι'ιρι ο ν 12.S7, -. :'• ; 
μίΟίίηις /.ιά /ρηΐ^ς Joιιiιιoς 1019, 13. .'(. 1(-"''9 Ι. 4 Γ-' 
νομι /.ός 10-' ', 1 ^. 
γόμοι)! /.η^ς \ 1(ΐ7 1, :■ ,, 
1)1 Λο ν 11 μ ο ς 1 1'' ι6, ■•. 

'J-\ιoς ι\ΐΊΐόαιος οΙ/.ονόμος II Ι", 1 ., 

;; ο }.ι ι i voll ι γ ο ς . ΙΐΛΪ,αγιΐιηίας 

— Ι'.ρμον,ιιΊΐΛΐ'ΐς 
71 ρκγ μ (ί ι ι η'ιμ ( γος 
71 ραγμ α 1 1 /.ός 

71 ρ 11/ ι Ι'ΐη 

i'iiryi ηι/ι'ιγ 

— - ΪΙ ΥΙ/ι'ιΥ 

— ,1 ροοιΊι)ιιγ 

— unr/öiv 71 ρ6Π[{ότερος 

αρχε'ψούος /μι ιι . 1024, Ιι, 11 U. 6, 
1ιι',ΐ2, 4, .;, 

1Π73, :,./) 

1073, ',,η 

1040, :ιι. 1 !:;•_■. s. ι.', 

Ιιι ο; III, .. 

1(13.^, ι... : . 
1 1 2:!, ., 

1ιι46, ■., 

12π1. ϋ. 

1041, 4, 13 — ι — <no((i. ■/(<) ί,ι) 1 1'})• ,1 ii'Kii'ii'ii'iy 

' ./r()ni'ii(<'/ii^ liiyyif'i^^ νιύ αιοαι. y.iü /.ι).. 11^7. ι. 

'lliu(//.ii()i^'; (iiodi. γικ, 11-^, ι. 

(~ΙιΊ•)]< ΐιΐ ιΐ((ΐ . /ι /.. Ι Ι s'l, ), 

'.ίΐ'()ΐ)(')ΐι<ί•/ίΐς (f. /.Ι') (liniiiiy /ϊι^ yju Ι,ι] ι ihr ,ι η',η>',"ι-η• .ΙιίΙ(ι/(ι^ α. /.α) γΐΗΐιιικα trc τΰιν i)n'<(iu('ir llVn, ;( ni'if όρο^ 

fiir/Kinf^ /(('ι ,ini'ilt)niii '/ujilor.n'i'lKij^ 10Ü7, Lifi, li). 

,tni).i.(i).iiiiotifviic 1(121, fl, :i. 

— '. In\ii'iii(iy(i^ niyytr'ii^ ■/.((} ai q<(I ΐβΊΐς y.u) i.i'i nhy 

.iQiiiJUih'iy 11K7, 2. 

— '//otfzAf /(5(,C <n()(tt lyy'o^ /.ca i.n lOiv 7i. 118S, i. 

— f-lf())' niQaTty/o^ /«) f'/fi τι?»)' fr. IIH!), 1. 

— 11 Li) löiv ;iQ()i!iji)i>)i' την itQnri iivQyOf 11!) J, 8. 

nQixjiUTii^ 1190, 2. 1197, H. 

/i. xcti οιιΐ)).όγΐ)^ 120(1, 15. 

7Γ. inrirov ' 1131. 

;i (tri (tif /'(lOi,• , 1()71, 10. 

nQvcarii: 1084, U,. 

,ίοιλίΓΓί^;,' ίΊ'ορχΟ;,• 7Γ. 10715, 0. 

αιτο'/.ήγης 1046 II, 7. III, 17. 

7Γρηθ7άΐης καί σ. (Ίίραχλΐίδηι^ y.at Jiovvoioc) 1200, 1.'). 
Ότ Q(iTiiyi]rsaQ 

Ilurio/JK !> οτ. 1192, ;i. 

aiQctiijyiu 1091,2. 1192, i). 

(ΐιραιι-/ι>< 1093,14. 12(IS, 7. 

Ίί)ϊ• ΙΊΙΙΚίν 1019, (i. 

— IaQ(t;räuiii')V 1030, 1. 

— './ρσινοιιηυ 'llnay.lt/öov (ΐερίδος 103S, 2Λ. j 

.■/,'ρήλ,ο^ JUhiio^ 1069, κ. ! v^t<>,no,r,,iyo^ 

.ίηχριΐιιης ΑΊρ,αλις (108) ^ 103G, ι. | ^V«(-Z'N• lOGO, 2. KXU, 2 

Σερψης (ca. 145) 1038, 8. j χι^ι Qi^ri'j ς 1207, 17 

— Περί Θήβας (67) 1095,25. | χρη/ίίχτισι ής {a. αρχιύιγ.ασιή^;) 1071, ι. 1108, 2. 1111, 2 ο III ιΙιι/.(ίΐ nyoiiifo^ 
σχιι'/Λκίΐ ι yiic 
ι </'/.((ΐΊΐι^ JvinuUnu tt. y.a) ty.^i/.n: 

<ί>).('(ΐΊΐι^ /('jfij'i'i^s ο l/J.nyiiiuiTUio:. 

ικλί lyhc. yQKiiiiui ι ι'κ 

7 (((( /(iC 

rojii'iQ / /;c 

J.iii/M'nnn^ !i τ. 1"2Η. -j, 

lu9i. 1. 1.-,; 
Ι"91. 2. 

1Γ.ΙΊ, i:i. 

I 1 1Γ,, 11. ro iciiynaii iiu ι t υς 11S9. s, 14. 

12Π1'. II. 

Jl'hl'. 1. 

T(>fi;/ ί '-'/; i;C 10G3, 2(',•') Im;!, 2. 

)'/fi;^w'MyC 1021,3,21. 1038,7. 1070, i:i, 1-1. llS2(Vj 

i'i;/ o// /');/( << 1 iiy (jüijuc I 1 8ji (Vj 

.h'oij.iii^ /■!ί',Ίΐιηιι^ i> y.iü '.lyuÜii^ Jiiiiiiiy yi nlinyiu 

y.iiijiiijili^ eiiyyi^iti< r. 1073, ■}. Iii71, 10. Y. Militürisdics. (iifuloL: 
()ηΐ7τλι/.ιάριης 
ιΊλη './,Ύριανή 

iift^iiiln 

y.iiioiKoi i/r/rfi\• 1190, ri. 

1021, 3. 

1033, 21 (?). 

1033, 5, 111. 

1084, 1. 1093, 2. 

lOGO, 8. 1185, 1. 118G, 8, 0. 
1025, 15, 5. χαυιρα 

ktytoiv 

ϋίνιερα nal thnaiij λ. 1104, 34. 1108, 3. 

μκγίπιρίΊι^ ΟτρατιωτΟιν 

'.ίηίν,Ήος ο )Μΐηι ρόιαιος y.aiiii; tia) μ. οιρ. 1092 ;t, 
μ(ΐχ<ιιριι<(ΐΊρ(ΐς 1079,5. 1095, 11,(1. 1 190, •!. 

ηηιρκνι'κ 1021, 2. 103.3, 2. 

τταρε/ιβολή 1097, (1. }ΐ(Η(ΐ ι hinifir 'Χ' 

J(iiiixii)^ Mni)Hiinc. ΰ /.(tiurniiutinj. (.Kinyiu im' hnur ,r. 

] 11:12. 2. 

(ijiiiiiK 1ΐ'ί2. I'i. 

. . . I i]c 1^1 rn'oiii; y.iii ir/.iinii^^ Kl yi üiru^ 1 lii,s.:i. 

/()//(y ι1(ΤΝ(•ΙΙ)(Ίΐ !(•;;. 1 Pi I, :ii. 

HKtitiiiK llS.') 1, i:t. 

(jiöliK l'i.">:!, ;;4. 

avnii)<iJ: ρ'11 'y' "'d' i'cfc'r/.in' /.«'i (χι}.ηιύηΐί/ιιι•ηΊ yiü inji 

ί o('c /Λί'/ίλ//\• μαχυιριιι/ ιΊοΐ'ΐΓ 11'."''. 2. 

uiiianvKjHfd 1πΐ9, .",. lo33, 21. 1U97. 7 u. ö. 

oiQuiiunij^ 1024, ö, 11. lui'7, u. 10}3. i:>. 1";ι2, :;. 
110 1, 3). 1 108, 3, 11-^^. II. 
n'tynu 1 i'i", 1... 

Ί ΧΛΐ ryiic 1 I '■'", l'-': 

χιλιιΊι)ρ«χμ()ΐ {?) ll'.ld, 3. t 

I Λ) (iüttcr. i Jiifvui!}tj^ 

.linu'jv 

^/πό/.λων VI. Götter, rricstor, Feste und lleili^tiiinci•, Zauberworte. 1130, 12. 

1202, 2. 

1026, 22, 14. 1200, 3. ' . /iHj^ !li f';,- μι'yιιίι 11^ 
. Ιη,ΐΊι/ηάι η^ 

'./(ίλλη/ιιός 14 1197, I i.'.N, '.>. 
12Π2. :i. 
; 198, 5. 
1 198, 0, j 'j'fQnöliti III l'> I, 

/av^ 1(124, ;!, 14. (ni yäit Jiu) l()'J(i, 22, 

,7i;,c 1020, ι;•Λ 102:i, 5. 1020, 2:;, (1. H):ir,, 1;, 
10;V.t, 8. 1080, r,. lOHl, 4. 10ΗΓ) 11,5. 1121, 

1130, U. 118Γ) II, 24. 1186, 3 u. ϋ. s. Ind. 

,7foc κ«ί y.iQKK (von Menschen) 1107, 1. 12nl 

7.;/^• llH(i, (1. HÖH 

./,,,„', ΚΙ',ΙΓ,, 7 

Mivöv.i 1 202 

lagctifiaxö^ 112;i, 

ΣιΙρα,,ι^ UHO, ti. 1197 1,3. 1U)H, G. 1201 

ίΐ'ολο,ιιχάηπς • l<i2.i 

■ A'i'inV'v." >^t''s" fi^yi'JK"^ ii:io, 

AViiWt,• 1202 U) rricetcr. 

uyvtia 

((yvfidr 

/(Qyifnarft'dv 

iiiyitiii)^ 

^■(loipi'jtj•^ y.cu i. Ί. 1108, 12. 

1201, (•,. 

iOi);i, ,•!, 

1070, I. 

1071, I. 
Il!t7, H('i) 

1104, 4. 
102H, 4, (1. üi'ala 1197, 19. 1198, 12. 1200, 12. 1201, κ. 

ίίρίΐ^-ΙΟΙ^Ο,η. 1071, i(V). 1195, 1. 1197, 2, 10. 1198, 

211. ü. 1199, r? u.U. 1200,2. 1201, :i. 1202,2. 

ο 

— Ί. -/.(υ »(»χ((^χ((()ΐ ijc ■ 10.48, 11. 

— './y(i<7o< J((i/i('iv (I /.(u JldifiD^ Ί. ('(()χη)ι/.αΐίΐ Ij^ 

y.a) /r()i)s' τι; (,(iii€).fl(^( iwv γ^ιηιιαικιιΰη' y.d'i 
τΟιν άλλων κ(>ίιηρίνιι> 1071, ι. 

— ί. y.ai ίτηοψήτιις ' 1197, 2. 

— Ί. (σηύύηυ) 1137, 4, 7. 
if ρίΐ ri/.ds 10;JG, 14. 
UQoi/UTUi 1050, 25. 1098, 43 1101, 20. 
Ίιρή^ lOö'i II, ι>. 1059, 8. 1092, 2. 1119, 12. 1140, π. 

1198, 11. 1201, II. 

hQ('c αύΐΊΐ()ίκ 1073, 11. 1074, 4 α. (i. 

Ίεηον ;ιηυιτ(!ιρΐ(»' S. Ind. V 109.4, 3. 

ΐίρο•ί /rvoyo^ 1194, 9, lii. 

τ«»,• λιτοί nyiag ιιαραοιγήμινοι 1199, 7. 

πασκιιρόρος 1199, 4. 

7Ταστο(ρόριον 1001, 8. 

ό i;r/ Τ(7η' ττροοο'ύων τοϋ Ιεροΰ Ίίύργου 1194, 8. 

Λρο(ρμη^ , 1195, ι. 

7Γ. xai ίΐτωιάτης Ιερών 11!)4, 4. 

itpfiit; χαΐ 7C. 1 Γ.•7, 2. 

avv^uaia 1074, 4. 

σι,νίίρίΰς 1198, 3. 

σννταξις 1197, D, 10. 1200, 7. <Ι>/.ύΐΊΐ)^ Joiiiini^ '. /ι!//.ι^,Ί nith^^ ό /.(<ιι ,ι οι',ι ci η^ 

yj'iiu^ /Λ() (//.. χ(ίί l^yijd'ir 1Π27, ι'ΐ'., :ι. 

(/τλι; (ί— ί; 1 r.ifi, 1 11. 11. 

C) Feste, .S|ii(!le, II cilifitii ηκτ. 

(r/(!'l• 107-1, 4, Hl η. Γι. 1 l:i;i, 17. 

üyi'ini'l ιΊ ij^ 1 π7 I, ii. 

yiuvaiiKiy (V) . 1 1 In. Ki. 

γΐΊΐνι/.ή^ ' 1 ')7 I, 111;. 

Ji/j<<//.iji/uiii'iiy.ii^ 107 1. ■s:. 

J((i()ty((i(yi iiD'ily.ij^ li'Vl. 2:;. 

i'iiii /.taiiiyi'K 1Ι•7 I, π. ii, n. 

ift»;'j' 1024. 7. ] l'.H. !,. 

Iv y.i!iiiij /ΙοισΙρίΐ 1001, 8. 1107, :! u. ö. 1 l'.'i•. κ. 
1200, 23.1 1201, \K 1202, r.. !i. 

. Tl^s ^/ijli'i i'i'.l.'), 7. 

,V)'i)t!()'i(iji,• 11. in, 11. 
/■io'j)7/x),c 1074, 1 U. ö. ]0'J4. 2. Γ.Ι. 

Ί,ι,ιι/.(Ί^ 1074. I'. II. (I. 

Ιιίΐι/.ΐί,Ίΐι hi/.iii^ lo74, :i. 11. ii. 

Ka.iiiiii/.iii iiiyt'tlAt lo7l, 17 11. 0. 

h'(i,i 1 1 vi/.iiiril'y.ii^ \'h\, 17. 

xijf^ri I1174. 17. 

11(11 iir/j'ic 1074, 1 i U. ü. 

A'iriiiiiyn'/.il^ IwTI. 2:;. 
ΐ)Ι/.οι\ιιΙ)Ί/.<Ίς 1074, 14 U. ii. l"'.'.;. -4. 24. 

jiuviji 01^ lOi I. 11 u. ("1. 

■/i I t'i (d I iiQi/j'i^ I074, ll'i u. ii. 

III Ol jKiLiony.i'ic. 1071, 11 11. ii. 

ιικλ.ΐΓ/ι yjs I'iV I, 17. 23. 

(i/.ijiT/.o< 1074, ui 11. ij. 

o'tiifcti'i ii ης IU74, 1 li. ii. 

ui/jjiync 1 i'i^ iioC't Οινύιίιιι• Ιι•7.4. il. 

i;if((yi'))'n!i ή'ς I<i74, 1 u. ϋ. 
αύΐΊΐιίιις 

— ή hni'c iioruiyij n κιπι υλιοτι/,Ι^ .li' ni/.mr'i^ ol/jn in iiy.'i^ 

ιιιγάλιι (ΐιΊΐΊΐι)υς 1074, 14 u. ii. Ιο!».!, :!. 

— Σΐιίΐίΐηί; Uli' Hnii'i ./ιιιι/.ρύι ιιριι•^ Kiiiuitun^ 

1147, 2 11. ii. 
τίχνπ'ιης 1074. ii. 

TQiiiy.uidiy.aaayJ.ijiCiüvtiy.ij^ 1074. 23. 

Τριΐί/ιυϋιονιίχης 1074, 23. D) Z.'uilicrworte. 

.Ι!άρ^ί((ρα ' 

Vu^lni ηλ 

Ίκώ 

y/aιλc'tιι 
Αίιχίίήλ 1020, 24, 22. 

I02O, 2.4, 21. 

1020, 24. L'l. 

1"20. 24. 22. 

1O20. 2.4. 23. 

1020, 23, 21. ^Adryraetnm 

1' Αί^ψαΙος (μέτρην ^A.) AU. Geosnil>l»isclies. 

Λ. L• ii η d e r , Völker, Gaue, Τ j) ;v r c h i e η , St ii d l e usw. 1083, 0. 
1092, 23. jliyvitiKi^ 
yiiyvjn oc 1125, 4. 2'.i. 1148, i,s. 
1034, 1, 32. 1059, 7. 1103, 33. — 15 '/Afr,'/f()',7f/f/;c s. liul. I. 

'./kfi<i,i)nfta 1024, 6, 11. 1049, 2. 1079 V, 1. 1093, n, 

1142, 17. 1190, 0. 

!/AiiVtnV'Vl024, fi, 4. ΙΟ,Ί,•], 2, 1073, c. 1101,4.' 1119,:i. 

1127, 3. .1140, 2, 3 u. ö. licr,, 6. Ilü7, 2, ;m. Ι17Γ,. 

./).ftctyi)Qiiuv χ(!ιρα 11,'ί2 10 

• Altinum l,)8:j^ j^ 

' Ancyra l(,8;j_ 2, 3, 4. 

y.iir ./j'(T(>(7/>< ιιήλιν (V) 112!) μ 

t-/)'f/)'oaV 1018, 2. 1022, 1. 1074, ih, 20. 

'yqa^iiy.tk 1088, .r,, 13. 

' ;A'"'/' 1079, 7. 1192, .r,, β. 

'./(>rfnw/(;c 1013 4. 1014,3. 1022, 11. 1034, n. 1030,2. 

1037, 2. 1038, 8 u. ü. 1045, 4. 1048, 2. 1049, 1 u. ö. 

10G8, 2. 1009, 8. 1071, 4. 10ΗΓ), in. 

.Ιιρινίϊτι^ς (r. \/λ(ξαιορΰ)ν χ(ϋρας) 1132 ο. 

Βηι,ίίκίΐίίτη^: s. Ind. Ι. 

ΙΙοισΗρ/,ης ι^2<), 10. 

'Chrysopolis lOglj^ j^,, 

'Cremona 1083, c. 

/■jiirQix,',^ (?) jj,,^ .,^, 

^ "/-.V.Ai/i'ic, λ'/^οι "/■:. ('./viivniic) lO^^o „ 

'j-.QHOnnlfitii^ 1015,3. 1079,18. 1092,12. 

'Κρι,ηιηολις 1020, 19, 21. 1025, 15, i u ö. 1025, lO, 2 

u. ϋ. i027, 26, 10. 1004,7. 1090 I, 1 11. ü. 1092,' 4. 

1094, 1, 14. 1205, 30. 

'Ilon/ldöov μιρίς, 1013, 4. 1022, 12. 1034, 8. lO.iO, 2. 

1037, 2. 1038, 1 u. (j. 1045, 4. 1048, 2. lOCo' .'i. 

'//ραχλ(η/Γ<)λίτης 1104, 20. 1107, 40. 1190, 7. 1197 c. 

1198, 7. 1200 4. 
Ί/ραχλ/ην^ πόλις 1180,2. 1194,1,11. 

βη,ίοιην ικρίς 1023, 2. 1047 111, 13. 1008, 2. 

'^'.'^'"^"'t•' 1007, -,. 

'^'.i^"'^ 1130, 8. 1139, 3. 

' '/ονύαίος jq^c, ^,_ 

ιών ό/Γο \'/λ(ξαν()ρ(ία^ 1140, 2. 

öia την των Ίηναίίίων άρχίΐην 1151 κ. 

' Vi«A/« 12()0,Ί.|. 

Κανωβό^ 1118,5. 1119,12. 1120,7.1184. 

^Λ-«.7,ί«(5οκ/οΓ 1024, 5, 18. 

Aouaatitijg χάτω (Toparchie des Ilerakleopol. Gaus) 

1089 III, 11. 

' I-i°dicea 1083, 12, 13. 

^/ίΐΎοπνργείτης üru (Toparchie) 1090, 28. -fr,j,;,n?j/ni^ 113(.. «. 1170. 54. 

' ''/"'<"^''"• 1052, 3Γ,. loi;.-,, 2. ιι:;_Λ ϊ 

ι Mit/J i(( , , - , 

1''•' I, !!. 

J/f'iK/i^ 10.3:!, 15. 1104,211. DO?. ,i,s. 11:mi, -,•. )l!)7 ,; 
119S. 0. 1200, ( 120,',, 17. 
J/f)7/.w/M/s• ^ 112:;. 2. 1159, 5.' 

μηιρι',,ιολι^ 1111' './ηαπΊΐιίκιι• 101S,4. lO-lTH.,,, In?] j 
— ""■■ ''■<'!"'-' "/-imr 1080 11, :;. I(.:mi, [U. j.,. 

J/nr/iin;^ H. Jiui. 1. 

\'"';''"'^' , l'>95, ,,. 

• n'i i/. KiC• '(>^ι•ρι-/•/ιηιι< iO(;i 1-, 

' 'O^rnryyinrn• ,ιύλις J002, 2,4. 100 1.4 n, i,. 

1/ λιιμ/ιρίι yja Άαμ,ι ρ,,Κίΐ i^ ηι'ί/.ι^ ι. Ί). Iu7:! |. 1()7.Ι 

, . , 1" ^'• <J• 

' '^ί'("';7""' ?'"V.ic 1017, 1. 1021, -j. 1070, 1. ΐιι;ιΐ. η, ν,. 

yttr/oc, ι)ΐι':ΐΊη(ΐ^ ;,. ιοΓ ' . /ραινιιίηιι: νίιικ,ι' ΙΟΙ',Ι. :;, 2:.. 

'"<'Q'>'>^ (η ' 113;.. π U. ίκ 

0/ί(;;'«<π,,7κ 107-1, 23. 

1 //f(nr/n; 1052,40. 1053,!!. 1050,,^, 1057. .),ιο. 1m,-,s,4. 
1100, 3. 1107, .1. 1117. .1. 113,1 ■>. 1115. :,. 11 (7,' 3. 
, 114 9, 4. 1101, .Γ,. 11(,,;, ;ι. ιππ, ;,:;. 1175, :;.' 
'///("",Ι-• 1<Ί7,'-ΐ: 1052,:!«. 1053.0. 105 1.:!, Iu55, ,",. 

1050.3. 1(J57, .5, 20. 1007,3. 1100,0. 1107, ό. 1115,3. 

1110.4. 1117,3. 1119,-1. 1121,;;. 11,3:;, Ί. 1Ι,•;4,'λ. 
1142,12. 1143, .3. 1144,3. 1 145, .), :Ιο. llir,'. ■,'. 
1149,4,11;. 1151, 2.S. 1101,4. 1100.2. 1107. :!ii. 

1171,0. 1172,3. 1175,3. 1 177. 1 Is.;. ,s. ,,. 

•rcsimis j, ,.,.;_ j_ 

' l'liili'iiipdia i,,,^.j_ ^,^ 

Παλίμι,πΊΐς μιρί^ \U\\^ :t, Ιΐι2.3, 2. 

Il(iln\ :ηρΙ η., ur«) (κυιυρχίιι) Iii'.h) j, ν u. j,. 

ΙΙκιλιμα'ις Ενεργεί ις lQ-\\\. 1, 24. 

' y'"'•^'"^• 107-1.' 2,3. 

>y\.,u»xoV 1113, ä. 

''''"'.""i"^ 1033, 2. 1071, ,5. 10,s,; 1, 7. 

'''''"''.'"/ 107-1. :;, 2?,. 

-''"^ _ li:!,S, ,2. 

-V"'''''"/V ' 1158, 11. 

~"Ί''Ί 1025. IC. I 11. ,). 

_|_SyriT s. Σι'ροιν -/.«Ίμι; \'H li. ;,) 1123, 2. Ii:i2. 10, ih. 

. τη;Γ(ΐρ•//(( (-/; aru) r. Ί>ξιρι-/χ.) jiiOl ικ. 

ΦΙΗιριι• (im ΒοίΊϊΐρ(ίΐΊι^) 112',i, 10. 

'^'"''^'^ l(^s;ί', 11. 

'^''^■«' 1025 XV 2. H. rtorfci•. P*' a) ' ^λίξανορ^ον χώρα. 

ΐ, '. ■/'/.( ξάρχην νι]υος 
(V) \/ρυινο(ς ι) χαΐ Κίρνλόχηυ*) 
(?) Μννις 1123, 2. 

1121, 7. 

1142, τ,. 

Σύρων γ.ώμη 1123, 2. 1132, 10, 18. 

(V) Taiftki^ 1122, 7. '. ΙλαβανΟΙς b) ArHitioitcs. 1045 Ι, 4. II, 24. r *) (?) vor dem Dorfnamen bedentot: Gaiuugehörigkeit 
nur vennutet. .Ιίΐιιλλωνιάς 

(V) r.v . . . 

A'ttncty/^ 
Kl ρ/.αΐ(Ιι]ψΙ. 
Kl η/.ΐ(ΐιιίχ<ί 
Κιρ/.ί^υι^ 
Λ'ίίρμοϋ,Ίι^ 
Όξι'ρνγχα ίο 08. ,-, 


1038. 4. 


ΙόΐΜ. 2. 


10( 


7. 4. 


1"75, ,-,. 
1' 


l"l-s, 7. 
1034, 


κ 1182. 
1035. 4. 10. 


1030, 4.- 
1035 


, Γ) U. ϋ. 16 — ΙΙολιδειχΙα .• 1()7Γ,, r>, 1077, ο. 

-ηγ.νηηαΐηυ Νι'^αοζ (ΙΙηνψον'ί) 1018,17. lOltG, Γ>. 1ÜHH, ι,ο. 

Tt;iTLvi^ 1014, 0. lOL'J, ο. 

Τριίσιηιιη^ 1072 V 2 

Φιλαδίλίρι,α 1022, η. 1049, 3, 2Γ). 

Φι).«ύΐ:ρψί,Κ 1040, 0. 

c) Husiritcs. ' 

(1) HernkIeo])oIitc3. 
ηοιαίρις IQ61, 8. 1189,3,0. 1196,27. 1197,4. 119Η, ο. 
1200, 3. 120J, 4. 1202, ι. 
JiMöjilu 1208, 21. 

(?) (''^j: ■ ■ • ycQti 1202, 11. 

^^'"'."» 1188, 2. 1189, 0. 1193, 4. 1197, ο. .fin'j 
Μαχόρ 

(?) 2'/»α()ί' (τοΰ ηίραν) 
ΣχμώνΟις 
(?) TiaCüO^t^ 
Τοχώιζ : • . 1197, 0. 1200, 17 U. 0. 

1104, lio. 1167, 4Η, 72. 

1202, 1. 

1061, ;! U. ϋ. 

1192, ΐΓ,. 

1060, ιβ. 

1187, 4. /'.ν 07 ί' 

Μ(ΐγ/Λΐί•ίί 

Σ(γ/.{ρή 

. . . σιΐ'σ'/ωλεω . υα/./ρχη /■'/rr((K(u/i(u 'ΚρΛΟΐσΐ'ί e) Ilerrnoiiolito.s. 

lOH'.i II. (j II. (i. 
1089 II, 4 u. (i. K)9i», 8 u. 
1<»H9 ]I, 3 u. ü. 
1089 JI, 7 u. ü. f) Lykopolites. 
g) Oxyrbyiicbitcs. 

li) Saites. 

I 

i) Scbcimytcs. 
k) uubestimmt. lii:"), 1 II. ii. 
ö. lii:)2, iL>. 
1091), li u. ü. 
1090, ^8, 3i;. 

ΙΊ94, r,, 7. 

1039 II, .-;. ii;jo. M. 1091, 17. 

io:;i. aCi-j. 11.S8, 2. 11Γ)8, 10. 
115h, 10. 1025, 16, 9. C. ί 7Γ ο / X ί « , T07rni, Straßen, PI 
(Aloxandrin oder Nähe vom Alcxarulria iHt besonders '^γρι.τηιαιη nrakt 1047 Π, ,4. 

'A/.uvOünv (Arsinoe) 1087 II, 4. III, 11. VI, 5. VII, 4. 
αμψηδον \'ίπηϊ1ι»νΙηΐ' Ί(ρα/.ϊου (Arsinoe) 1069, 0. 

llnvßiUsiov (Arsinoe) I04,-, ^; 

. 'Κρ^ηι^ια/ή (Arsinoe) 1016, 10, 14. 1046 I, i.'i. 

^'^Ιοι'ιρ^ο^ (Arsinoe) 1069, 5, 8. 1071, 4. 

Xijvoßnisy.MV Ίΐηρων (Ansinoc) 1046 I, J4, 

'.lynh,ti>iov (?) '(',ρι,ης (Niihe Ak'xandria) 1121, 4((. 

'η-ιιίχ \ΐροΐγόη .Xtixij (Alexandria) 1084, 22. 

'.ΙρΓη/.ή:ιηι (Arsinoe) 1087 V 7, h. 

Jltt!>üa, i) λ(}'ηη(Ί•η (N.ähe Alexandria) 1121, s. 

/i'Jra (Alexandria) 1117,8. 1127,!). 

Itnicäifinv (ArHinoc) 1087 V ο 

/»•(ο'ά,/ίο)• (Arsinoe) 1087 1,3,4. 111,7. 

:r).urüa I'iuvauioi• (Arsinoe) 1016 

'/rn^ / ί;ιίσηιιη^ Ί/ακ^ρωιος xai './,ίρνκα'οι, (Niilie von 

Λ'^"•) 11112, 1» u. ii. 

Μλτα (Alexandria) III5, 17. 1167. 1101, 40 (??). 

Jιnιy.ητnC•, τη f;riy.aXou/ifva J. (Niihe Alex.) 1121, n. 

«V«'/'"!,• τον ίερο,- Xvoi;i(o}^ ^loü μεγ/ατηυ (Ilypsele) 

li;J0, 10. 
-^-■"""ff (Nähe Alex.) 1121 0. 

ΙίΓίυημης s. Moioai, ΙΙυιδε'ρως^ γύος 1122, 8. 1132, 13. 

1039. 1046 Ι, 7 u. ii. (qi!it).(,i,y(K) (ArHiiiiie) 
'.ΙρκίΐΙην (Syron Koine) 
Ξι'κΙδα^ (Arsinoe) 
Σαραπ/οηο^ (Arsinoe) 
χιομογραμματέω^ (Arsinoe) 
γραμ/ΐίίίΔυς (Arsinoe) 
Τίρτον Ψαχή (Hermopolis?) 1046 I, 25. 

1132, iH. 

1046 1, :i. 

1046 II, 12. 
1046 II, 14. III, 24. 

1047 III, 2. 
1015, 2 u. ö. ätze, öffentliche Gebäude nsw. 
hervorgehoben. Ohne jeden Vermerk — iinsicbcr). 

'Κρηιιιί^ησ.ή (Arsinoe 1016, 11, 14. 1046 I, ir,. 1087 I, 0. 

in, 10 (?) V. 14. 
/•:n)i(iunyn^ (liiii; (Alexandria) 1117. 8. 

β((η<(;ιΙΐ( (Arsinoe) 1087 II. 11;. IV. 10. 

Hfaioiiv (Arsinoe) 1087 I, 11. III, ir,. MI, 7. 

(-)i(:,yo^ (Arsinoe) 1087 U, κ, n. VI, 8. 

h'un/iciv (Arsinoe) ii),s7 IV 7. 

h'('<i( ιρ,ί (h-,;, 1,1 ,(1,1) (Alexandria) Jir,], jj. 

Jüriofii^ (Al(;xanilri;i) ji,r,i ^^ 

Κηηι/Μΐ' JUi'f.uvrun• (Alexandria) lljl, 42, .^i. 

χΐν^ρο^ 

/.viD.ov (b. yhv /ύρ) 1 104, 30. 

^l^aoitvuv (b. Μα•/ήρ) 1107. w, 74. 

Κιηρ.ην ί[ορι/.ό^ (b. Σχώ) ΙΟ'.ΙΙ,ΙΟ. 

Ιί((;ι<ηΊΐ1)Γ(κ ]((4,S, 10. 

Ι'όδ,ονο^ (b. Κύμα) \\'Χ.\ 4. 

"^ι<'ρΐ"< i()(i'.)j 4. 

Κλο/κηρκη• (Arsinoe) jo87 Ι, ,'•,. 

Ι<οι).ά^ (Arsinoe) ii,,s7 HI, 0. 

AVi'/./roc (Nähe von Alexandria) lli'l. 7. 17. 

./ciytini' (Arsinoe) 10S7 IV, c. 

Λίηϊρις (Arsinoe) Ji)87 I, 14. 

MnviHti (Nähe Alex.) 1122,8. 

Aiiii/riny (.\,;„i laoy) Il)87 I, 10. II, Γ.. III. ;i, 11. \'I, .;. \ll,ii. 

(Xv.iiii III, !i — M•;,, Vll, (i; (Arsinoe). 
Ί'ριιικ './ιηλμι,Ήαι• (Nähr Alex.) 1121. 4(•,. 

!lui(h\>oii(K /m'i \/;!ρΐΊ<;ιηι yr„^ ("Sühc Alex.) 1132, lü. 
na'/Mih iSi'c'hno^ Ht(!<)(/.ifH'(u 107,'). .',. 1076 n. 

Jhdctta ΙΙαραβολι] (Arsinoe) l(i87 111. 0. V. 13. 

Jlali'dioy (Arsinoe) Ui87 1, u. III, 4. 

ηαμνχ>Ιοι\:, τα οινίχ,'ηηνα II. (Nähe Alexandria) 11 1:), 13 (?). — 17 IhUtinv (Arsiiioc) 1087 IV, 

ΙΙαρατόμης (Alcxandria) 1137 

ΙΙισστ (Nähe von Alex.) 1121 

Ilhttuu (yVlexandria) 1141 

ΙΙοό.τιλον (Arsinoc) 1087 III 

πύλη Σηχΐ'οηαίηΐ' A'(,Vioi) 1088, i 
'Pf/tnvO^iaaxi]^ (=Ί-:ριιην{>ιαχ>]ς?) (Arsiiiüc) 1087 Ι1Γ, 

Ί'ναιιιοι• (Alexandria) 1117, η 

l'ar.iuniny (Arsinoe) 1087 II, ». V, κι. VI 

Σ(βυατή 1087 I, 

uyOQa (Alex.) 1079 V 

irqhg. rqi Σίηνήρηΐ' (Arsinoe) 1087 II, 14. IV, U. V, 

Στίψανοττλόχοι (Arsinoe) ' 1087 IV, 

Σιριαχή (Arsiaoc) 1087 Ili, 12. IV, 3 V.u. VII, ϋ'ρραγίς (1.. IMiiJjulclpliia) loi'j^ ,•, o,-, 

liitria, ij y.ailt Kuyoifi,v c. (Nähe Alex.) 

1118,5. 1119,12. 1120,7. 1184. 
Tfly.ani'io (Xiilio Alex.) 1121 n. 

'J'fQTov Ί'α/.ή (Heriiiopolis?) 1(»1.τ 2. 

TQiuiUnnvi'i) insj V. n. 

Ί'ίμ,ιαίΊΐν (Ar.siiioe) los 7 JU, s. 

ΦιΙο'ί,ήΊ,ι• (Arsinoe) 1087 11. ,;. \'I, 7. 

ΦυιΐΊκα'ιι• (Nälii• von Alex.) ii^T) τ 

'/'offitl (Arsinoe) lijsj' iv'^ 4. 

Xiji'ü (b. Kerkcsejiliia) iniH m. 

'riv(tlfiT(Q(i<i>) (tv τι"! >l\ ύιώ(ρνγί) βεαδ().(φ(ία^) ycs[i. ,ίο/.- 
(t(.oc)'i) 107C, ,s. 10 Γ7, 0. 

n• Tiji lty(i/i('y<ti . . . UQot (Alexandria?) 1143, 14. 1). I) ni 1 i k a und Ρ li y 1 e η , Τ r i b u s. a) Deniotica und I'hylen. 
'Al^auvg 1034, 4. 1050, 4. 1059, 28. 1100, 1, 5. 1130, 2 
1145,2,27. 1148,8. 1150,8,15. 1154,3. 1159,2 

1167, 21. 1174, 3 
Προπαποσίβάστειης h xa) ^ A. 
Μοιαηττ<χτέρίΐθζ tt xaX \-ί. 
'./ρχηγίτηςί?) 

Γαλ . . . oder /'«/( . . . 
'Κ/τκράνειος 
Εί'σή'ίαος 

κ κήνειος 1114,2. 1126,8. 1128,8,4. 1129,8, 1132,2. 1150,3. 
θι}ληης 1120, 2. 

1050, 5. 1099, 8. 1084, 8. 
1084, 19. 

1102, 7. 

J099, 4. 

1167, 1. 
1153, 1.-, '/αίδειος 

Κανωπιενς (?) 

Μαρωνενς 

ΜατΙδειης η χάΐ ΙΙλωτίνιης 

ΜεγσΙείσιος, ΙΙαχιλεΙνιης ο χα} Μ. 

Μοναηπατίρειος 6 χαΐ Άλ^αιενς 1148, 4. 
1153, 14. 

1022, 4. 

1022, 0. 
1084, 10. /ΙανλείΐΊος ιΊ yju MfytiXtldid^ 1022 G. 

llQ<i:rajric<i(nßoattio<i <> κ• Ι/λΟ-αανς 1084, 8. 

Tiju'vdOi 1119, 2. 

Φιλάιτρηοζ 1178. 

Φιλομψόρειος 1058, 2, 5. 1127, 2, 7. 1163, 3. 11G4, 3. 

It) Tribus. 

.Iluilhc 1108, 2. 

(Imni'lia 1083, 11, iL•, 1:1. 

Fabia lOS.'i, h. 

Lenionia 108.3, 0. 

Κίάλιύία llOG, 2. 

KiQÜvcx 1104. 33. 

//ο/.λ/ίί 1113, 3. 

l'omentina 10S3, 2. 

Roniilia 1083, 7, 8, 9. 

/kduifii-a 1181. 

ΣηνΙίονράνα 1062, κ. VIII. steuern, Abgaben u. dgl. &iTam]<iittov 

άννώνα 

ύπαρχή (?) 

όργνριχά 

βυοιλίλά 

γερδιαχΰν 

γεωμετρία 

όημύαια 

Ιπιβηλή 

Ιηερχόμεναι 
Ιρημοφνλαχία (•ίρλ.) 
χανών 1047 II, 0. 

1027, 26, 10. 1049, ic. 

1150, 11. 

1046 III, 7. 1049, 10. 1185, 23. 

1185, IC 

1040, 8.3. 

1185 II, 20. 

1018, 21. 1049, 15, 1091, 23. 1129, 31, 1048, 13. 

1049, κι. 
1088, 2, 10. 

1047 III, 15. χιιια/.ριμΗ 
λιαιγρίαι in 
ξενι^,ά 
ττελιοχιχόν 

ηρ(Η}ΐ)ιαγρα(ρΰμενα 

σιτιχά 1040, 37. 1046 Ι, 9. III, 21 1018, 14. 

1068, 8. 1140, 17 α. ϋ. IIÜB, 1:;, 17. 

1038, ID. 23. 

1062, 3. 

1062 V, 1. 

1189, 10. 

1049, 1.'•.. 1067, 14. ■ι/λΐ(ΐμα 
τέλη^ 1024, 

(ρόρειρον 1123, 9. 1185 Ι, 4. 11, 23, 

1048, 12, 18. 1049, 1Η. 1129, 3Ι. 

1049, 15. 1062 V, 1. 1117, 29. 

1140, 9. 1207, 1». 
1018, 23. 1195, 17. — 18 — IX, Moiiato und Τηκο. '.■ίδριαηίς (27. November bis 26. Dezember) 103H, 21. 

104G 111, 14. 
'./ηίλλαϊης (28. September bis 27. Oktober) 1045, 3. 

Jryoi'oio^ 1032, r,- 

rfQiimixioi: (26. April bis 25. Mai) lO.'JH, 27. 

] ορηιαϊο^ 1037, 2. 

Jatoioi: 1013, 3. 

Aa<af;pfioc(25.Julibi823.Aug;ust) 1014,14. 1065,4. 107'J,37. 
Ξανδιχός (26. Janaar bis 24. Februar) 1186, 2. 

Σεβαστός (2ϋ. Angnst bis 27. September) 1084, 0. 

Σωτήρ (26. Mni bis 24. Joni?) 1078, 10. ίίΐδαι ./rynCuroL 

fiVris 103'.l. 

iiur/oiiivai ε 1047 111, η. IGGl 

vFoiniriit 1021, 7. 10Γ>3, 20, 

τετρύκηΐ'ο^ 

τριαχά^ 

τριετής 10.')2, 48. 1063, 3. 

1π::2 


.5 


S 


1078, 


η. 


1ÖS1, 


■Mt 


\• 


(V). ιικ; 


-• ι; 


. 1ΐ)ΐ;:, 


2 
1163, r, 


1ι'π2 


7 


24 


1156, 


11. 


I-'OL', 

1072 V 

1120, 


η 

21 
111Η 


8. 


lU'J, 


17 
1137, 11 


13 


1170 


7 


10 


27, 26, 


17 Χ. Maßo, Goviclite. ttyy.ai.i] 

ϋρηιρα paesim 

αρτύβΐ] passim 

βάϊην 

βίχος 

γνώ/ιων 

ίζά)'χαλον 

ι]/ιιχάύιον 

χοινλη 

λαγχΊνιην 

λόγννης 

λίτρα 

μέτρην μ. ^^Ο-ηναϊον 

'υρμονς 

χαλχοΰν '^^βοντατος 1180. 1004, 12. 

1047 111, 5. 1187, ο. 

1062, 14. 1118, 45. 

1121, 18. 1180. 

1095, 1(1, 19. 

1055,17. 1107,11. 1108,0. 11ί)5, 20. 

10'.)5, 17. 
1095, 19. 
1080, 20. 
1192, 17. 
1092, 23. 
1142, 7. 
1018, 18. 1026, 16, 4 Π..Ο. 16, 4 U. Ö. 
1015, 12. ftVU 

ξίαι ι;ς 
οχιο/Λίΐδίλίί/.ότνλην 102,-,, 15, 
1094, 12. 1141 ji'. Ιμβαδιχός 
τΓλέί^ρον 

ιτ/.νιύλη Β. Wortiiulex. 
(ίΐ((χ')ιι1ις \Ίραίνιητι/.ΰς 
(ίΐΐρίΐγίς 1037, 7 u. ϋ. 1104, 80. 1119, ιι 
(Syoinxd 

υχοιί'ίον 1060, 

ταγή 1118, 15, 10. 

(ρηρτίον 

χηϊνιξ 1118. 

χοΓ'ς 102Η, 20. 
10. 16, ΐκ, 24. 

10.")."), 10. 
, όΐ. Il.j7, ;ι. 
1037, 1.'. U. ϋ. 

1117. 24. 

1065, ίι. 

. 1129, 1J, 1.-•,. 

1121, 21. 

21. 1092, 15. 

1120, 14 U. ο. 

1180. 

15. 11-20, 15. 

1097, 18. χι. Münzen. άργνριην passim 

a. /7roAf/i«/xoV 1051, 11. 1052,43. 1053,17. 1054,5. 
105.5, 9. 1056, 0. 1057, 8. 1104, 35. 1115, 0. 
1116, 8. 1120. 1121, 11. 1122, 9. 1125, 5. 
1126, 0. 1137, 11. 1144, 0. 1145, 0. 82. 1146, η. 
1147,6. 1160,18. 1151,80. 1166, ίο. 1162, ι. 
1167, 2,3. 1168, 8. 1170, 5, 20. 1172, (ΐ. 1173, η. 

1174,0. 1175,5. 
ό. Ιίτηλ. επίαημην 1050, ίο. 

«. ίηίαι-μον 1105, 13. 

(f. Σεβαστόιν νομίσματος 1049, 13. 

ό. καινοϋ νομίσματος 1064, 7. 

δε)ΐ.άδραχμος 1134, 7. 

δι^νάριης 1U46, 12. 1049, 13, 27. 1074, 15. 

δο/./μιος s. χρναίην 1045, 11. II, 12. 1065, ο, 20. 

δραχμή passim δραχμια'ιης 
Ιννεοβηλός 
ιϋσταί^μος 

χρίσου νομίσματα εϋ. 
χερμάτιην (oder χεράμιην'Ο 1038, 20, 21. 1175, 0. 
1161, 10. 

1020, 7, II, 14. 
1078, 0. ftvä 1028,0 11.0. 1120,41. 1127,43. 1145, 33. 1 147, s. 1175,0, 
μιαηιϊος ' 1ΐ)65, 7 U. Ö. 

νόμισμα 

χηι-σοΓι εί'αΐαΐ^μα ν. 1(ΐ20, 7, 1 1, 14. 

κ(ίΠ'οι• )'. 1064, 7. ΐιιϋιι, 37. 

Σ^ß(ίlιιl•ιι' y. 1019, 13, 17. 

νομιαμάι ιιιν χρισηι'μ liiS'J^ η. 

οβολός 1055,22. 1090,27. 1121,14. 1145,34. 1151,32. 
οληχόηον 1(*S2, 5. 

τια/.ιιΊς s. χρηίός 1021', π. 

σιαιήρ lii.ii',, i(S. 

τάλαντον 1049, 13. 1064, Η, 0. 1079, ίο. In,s5, 4. 

iin;, Η. iHi'j, 18. 

ιρι<:ΐι>ιιλιις (ιρηίιβιιΐ'ρας) 1115, 10, •ΐ:ΐ. 1147, 8. 119.Ί, ΙΙΙΙ.ϋ. 
χ«λχό< 101Η, 18. 1ΐ;ΐ3, o(y). 119 1,10. Ι_'0'.ι, 12. 

χιλιύδραχμιιι 119π, :ι (V) 

χριαίον ύ(ΐ/.ίμιον 10 15, ιι. 11, ΐ2. 1065, ι;, 20. 

χρνσοΰ νομίσματα τρία είσταΐ^μα 1ΐ'20, 7. 

αιωνίου Ίΐαγ.τοϋ χρισοϋ νημίσμ. τρία εν. hyl'\ 11. 

γρνσοΰ νημιαμύιιον 1082, 8. - 19 3• XII. WortiiKlcx. t\iaQil<; 1080, 17. 
(tii(lr€Q(ia 1024, 5, 4. 
ϋβολης 1014,1 12 (?) 1092, 21. 
α,•ίρηχης (Υ) 1020, in. 
oyuOO^ 1080, 8. 1107, 12. 
άγαμης 1026, 23, 24. 
äyuv 1036, 20. 1049, lo. 
1074, 0, 10 u. i\. 1107, 28. 
1188, 0. 1207, 10. 
ayy.dkt] β. lud X. 
ayvela b. Ind. VI. 
oyveiitv 8. Ind. VI. 
ayrofiv 1022, e. 
αγί'όηιια 1185 I, ?. 
«>ι•οια 1086 Ι, 8. 1114, ο. 
i'iyoyni! 102G, 22, 23. 
it;'"?" 8• Ind. VII Ι). 
ayti(,(i':fn< 1034, 12. 1049,22. 
• 1066,5. 1128,0. 1131,44. 
άγηραΐΌΐιΰν s. Ind. IV. 
όγορανόμης s. Ind. IV. 
όγοραομός 1128, ο. 
αγράμματης 1049, ,30. 
άγραφος 1045, 7, ö. II, ίο. 
• 1084,24. 1104, 19. 1111, 
16. 1113, 10. 1130, li). 
1139,5. 1148,23. 1150,0. 
1153,21. 1154,31. 1155, 
20. 1160, 5. 1163, 11, 12. 
1164, 15. 1165, 23. 1167, 
13, 20. 1168, 10. 1169, 3β. 
1171,34. 1173, 10. 1174, 
10. 
•► άγρια = άγρα 1 1 23, ο. 
άγνιά 8. Ind. VII Ι). 
.όγω . . 1045, 24. 
. άγώγψος 1053, 30. 1054, ο. 
1055, 27. 1056, 10. 1057, 
11. 1106, .30. 1115, 29. 
. 1116,27. 1117, 31. 1119, 
33. 1121, 31. 1122, 25. 
1133, 15. 1141,22. 1145, 
10 η. Ö. 1146, 17. 1147, 
. 15. 1150, 20. 1151, 34. 
. 1156,18.1159,8.1161,17. 
1162, 5. 1166, 10. 1167, 
5.3. 1170, 8. 1172, 10. 
αγών θ. Ind. VI. 
όγωνίζΐΐν 1078, 5. 
άγωνη^ίτης s. Ind. VI. 
άδιλφή 1034, 5. 1036, 23. 
1042,2,18.1078,1. 1085,8. 
1107, 81, iM. 1115, ΐΓ,. 
1131, 2 u. ö. 1145, 30. 
1148,4. 116P,5. 1186,4. 
1203, 8. 
άδίλγός 1031, 5. 1039, 0. 
1040,2. 1042,1. 1043,20. 1144, 1. 1048, Α. 25. 
1050, 3. 1059 4. 1061,12. 
1062, 37. 1069, 1.3. 1072 
Π, Γ,. 1080, 11. 1082, 1 
U. Ö. 1098, 48. 1102, 5. 
1103,4 1104,3,5. 1107,5. 
1126, 4. 1132, 4. 1147, 3. 
11•''Ί, 3 11. ϋ. 1167, 20. 
1196, 10.' 1200, 10. 1203, 1. 
1204, 2. 1205, 2. 1206, ι 
u.U. 1207, 3 11.Ö. 1208,1. 
1209, 2 U. ϋ. 
ΰ()Ηί/ΓηΓης 1049, 8, 0. 

ai)i(t,'hi;og 1185 11^ 17. 

(α)ίαίρίτης 1119, 0. 
(η)ιαλ(!ιλ(Ίος 1048, 10. 
fr()(Xf/)• 11,38, 13. 11.39, 14. 
((()/κι;/((ί ΙΟΟΙ, 20. 109Η, 22 

1099, 10. 1100, 24. 
όόι/.ία 1123, 11. 
^ίδηλης 1015, 12. 1092, 22. 

1142, 7. 
i'f/ 1108, 20. 
(Ί(ρη{ΐδής 1207, ο. 
άζι'ιμιος 1062, 22. 
ά,'Ηίναιος 1058, 25. 1106, 2Γ,. 
ά:>(ΙγΙα 1024, 5, 17. 
(K'/f/fü' 1013, 20. 1028, 10. 

1123,11. 
ύϋαψιμης 1028, 18. 
αιγιαλός 1035, 4. 
αΐόίϊσ^αι 1024, 3, 0. 
αϊΟ^ριην 1038, 5. 
αϊμαρηία 1026, 22, 15. 
α'ιμαρηϊχής 1020, 22, ];ι. 
α'ιρίϊί' 1013, 18. 1017, 1 1. 
1049, 20. 1051, 20. 1053, 
44. 1056, 22. 1057, 15, ,30. 
1058,24.1067,13.1092,13. 
1106,42. 1108,21. 1117, 
39. 1118, 9. 1120, 43. 
1121, 38. 1122, 28. 1125, 
10. 1127, 34. 1133, ίο. 
1134, 19. 1136, Η. 1149, 
31. 1151, 88. 1156,. 23. 
1161, 20. 1162, 12. 1166, 
13. 1172, 15. 1175, 15. 
αϊρίΐι• 1188, 10. 1201, 18. 
α/'ρίσ/5ΐ047 IV, 11. 1070, 0. 
αισχρής 1024, 7, 20. 
aliHr 1070, 11. 1159, 4. 

JI85 II, 2.5. 
αΐιία 1024, 5, 2. 1061, 20. 
1118,22.1140,11.1158,17. 
1185 Ι, 8. 1205, 7. 
αίτιος .1131, 27. 
αιώνιος 1020, ιι. 1062, 27. 

— 20 <'(/.(<.')(ίριι/(! 11 17, 27. 
αΧίί.Ίιιιι/υηιιις II 2(), Μ. 
α/Μ/.<ις Ιοί 5, 12. 
äx((i(C/(iijut'(n<!ni^ 1117, L'H. 

1151, 4;). 
('(■/.«ι ηγι',()ητος 1045, 2(Ι. 
(Ί/./ρίίίης 1208, ;)7. 
ά/./νι)ιτοςΙ()ο:ΐ 11,3. 1 067, 1 2. 
1 1 (7, Hl. 1149,35. 1151,44. 
. 1158, JH. 
άλίσχλ(( 1028, i;i. κ;. 
ό/.ηή 1080, 0. 
ay.nkmihh' 1079, 10, LT.. 
άκόλΐ)!-;)«^ 1038. 18, 25. 1049, 
(1.1059,22.1070,8.107.3,14. 
1074,12. 111(;,:!4. 1120,40. 
1122,3:!. I12(i,;;i. 1ΐ27,.ιιι. 
1 129,18. 1ΐ:!;!,ιι. 1 ll,s,i7. 
1149, 3:ι. 1185, 11, 27. 
ά/.οΰίΐν 1020, 20, 21. 1024, 

6, 14. 7, 5. 1040. 17. 
ΐΙκν(,,>ς 1053 II, Κ). 1054, 14. 
lH55,;t8. 1050,24. 1057, ίο. 
1102, 21. 1103. 14. 1104, 
ο, Μ. 1107, 2;). 1108, 22. 
111 3, 21. 1] 15,;ιο, ΙΙΙΟ,ικι. 
1117,40. 1119,41. 1120,14. 
1121,•)!). 1122,29. 1124,5. 
1120, 21). 1133, 20. 1135, 
8, 0. 1142, 21. 1143, 31. 
1144, 18. 1145, 17, 4:). 
1146,24.1147,32. 1148,19. 
1149,80. 1150,7,22. 1151, 

17,4.5. 1152,11. 1153,5, 18. 
115 1, 17. 1150, 2Η, 32. 

1157,10. 1101,2s. 1 102, ι:ι. 
110.3,9. 1104,10. 1105,27. 
1100,14. 1107,24. 1108,11. 
1109,23. 1170,13. 1171.8. 
1172,17. 117,3,11. 1174,7. 
1175, 1,3. 

((/Γ()οΓ»Ί053ΙΙ, 14. 1167,20. 
αλγης 1020, 22, 10. 
αλέλκιΐρ 1Ο07, 11. 
a'lih' 1007, 13, 15. 
al>];)fiu 1024,3, 22. 1200, 20. 
<ϊ•λι/.'//;ι,- 1024, 6, 17. 
άλη^Ηνός 1141, 1 2. 

άλιιύς 10.35, ο. • "" 

(Ό.ηνι . . . 1208, 20. ' 

ύλίΛύ/Μΐ^α 1120, 37. 
uAi'dKio'hd ]()2Ι, 5, 1(1. 
ύλ/.αγι'ι 1194, 17. 
(O.larTHv 1141, 41, 44. 
άλλαχοϋ 1022, 8. 
άλληλιγγνη 1002, 11. 
ΰλλ>;λ///ιθ{ 1053,42. 1056,21. 'i'"v'i. 1Ι)7,.,ν. \\\H,w 
Jl2o,.,.3. iJ2-',2.s. 11:;:!^,,. 

J134, iH. 1Ι.•;0,7. 1145,]-,. 

115(1,22. ll,-,l,;;s. II.SC,'.-.' 

Ι''''-'-• Jir.2,,1. Πϋΰ.',;,.' 
11 ''2, 14 117.-), 14. 
it'l.'l.inh 1(ΐ!ιΓ,_ - 
Ι 'Vu.uuuiKhV.Vi^ ,,_ 112)^22. 

'''ΐΐ-'χριοιν IOl'4, 4, κ,.' 

('ό.<>γ,ις 1021, (i, ]Γ,. 

('(/.i>i,ii'u Ιο:;], )]. 

iV/.c 1007, n. 

(''kiy,; 10(19 Vrrso 1. d. 

a/.(o^ 1(118, 17. 109il, 1, 28. 

iV/(fi 1180. ,1. 
äiiiiQraynr IM 1, jo. 
'■'/"?(" ',"!' mi,.s. I 185 1,7. 

''."'^•"'• 1031, II, 11)10^ ;j„_ 

1080, 14. 108L', 9. 

(V/if/i/riocl015, 17. 1141,25. 

öiilQinyi'ir 1ο:Π, μ. 

('(uioiuvUi 1082, 7. 

αμκτ . . . 1J8,-). 2. 

<'','", 1028, π. 

ä;i:if'/.hi^ lo:i4, 9, ιιγ,β, η. 

'iii.ii/ju J 1 19, 10 11.0. 1123, 

2. 1185 II, 21. 
Ιίμ.Ίΐλος 1049, ■?(;,. ' 

άμ;Γ('/.ι:η• 104t; Ι, 25 (V).! 
Ι 1049, 7(?). 1185 II, 19. 

(Ίιΐ'/Ίιόιίρχι- s. ]||(i_ IV. j 

άμι[ιη')(ΐγρ((μμαΐ(ί\: S. Ind 

IV. 
αμιρη)ίη• lo:i8, :,, 1045, »;, 
1002, 11. 1125, 14 (V; 8, 
Ind. VIII). 
afä 1091, 21 pa.s.siin. 
(haiiifiitn• 1097.3. 1141,33, 
ardßiiiji^ 12(18, 17. 
avurliova . . . tf,. 1040, 42, 
(l'i'fi;';'//./.f /!■(?) 1208. u. 
ayä/fiy 1122. 23. 1200. 14. 
('iyuyr /ΐΊ m/j / r 1 ' i.i8. i .3. J 071), 

8. 12(;8, 0. 
ayuy/j'Citv 11 H, 7. 1189,7. 
ayayAaiog \0'22, 17. 1040,35. 

1042. 12. 1070, 7. 
aytryy.i; 1074, 4. 1119, 34. 

1141, 47. 

(lyayyuini^ lo:{8, \.\ 

avir/ni'n/KV 1O20, In. 1037, 

4:1. 1045, .-.. 1017 I), 10, 

1008,1,3. lOilü, 11. 1141,4. 

1199, 0. 

^a'^ιyωy,■ 1122. 5,13. 1137,1 

IS 
ayuöidoyai 1046 II, 17. 1059,? 18. 11 'J8, 14. 1147, 24. 
1149,23. lir.1,11. 1167,3 
u. ü. 1170, U9. 
af((i()Hy 10.")8, li, 22. ΙΙΟΠ, 
12, 22. 1107, 9. 1108, 12. 

1110.3. ii:i.5, 0. 1130,2. 

(\t'(r/nii4'LflvllM\2T. 1148,28. 
1150,10. 1152,22. llG7,no. 

('rCfi/^xrl'i/r 1201, 11. 

uvct/.aiißuvdy 1024, 6, i). 

1165,15. 1170,55, 1200,0. 
όιαλ^γαν 1141, 51. 
ανάλωιια 1049,22. 1069 1,0. 
umiUteiv lOö.'i, 83. 1055, 29. 

11.36,(1. 1151, .35. 1156,18. 

1167. 54. 
(tyuiiw.'hiiii^ 1116, 33. 1119, 

41. 1120, 4(1. 1121, 37. 

1122, 32. 
(Vmi' Κ »26, 22, )4. 
avchtaijia 1092, 10. 
(α'((7Γί/(7Γί<ν1010, 0. 1085,32. 
άνα.Ύράοαειν 1118,47. 
άναρ;Γάζειν114θ,\3. 1190,0. 
afaiJ.rüv 1041, 8. 
(f»'tt(;rcriri|,• 1028, 0. 
oyaaraioCv 1079, 20. 
αναιηλή 1021, 13. 1049, 8. 
.άναψέρειν 1022,ίϋ. 1053 11, 

15. 1058, 48. 1073, 15. 
1104,0. 1124,5,2.5. 1131, 

40. 1132,29,32. 1157,8,12. 

1171,8. 1143,6,3,3. 115.5, 

16. 1188, 18. 1193, 12. 
1201, 10. 

άνυψορίί 1027.26, ΐ!ΐ. 1119, 

10. 1188, 17. 1201, 10. 
άίαίρόριον 112.3, 3, 5. 
ίίνόρίίγαααρ 1205,ί3. 1207, 

11. 
άνί)ρύη:ηοοΐ' 1059, 9. 
άΐ'όρη-Μΐιΰν 10'>8, 30. 1106, 

20. 1107, 1.3. 1108, 14 

1109, 18. 
ΰκίίταραΛίο^ 1062,22. 1133, 

13. 
oi'nn<fog/(( 1074, 4. 
avf II 7ΓΟι)ΐ(ΐΓος 1185 Ι, 5. 

1187, 10. 1197 Ι, 21. 
('ίΐ{ν(χι'•ρα(!τη•; 1049, 15. 
ύΐ'ίξαλλοιριΊιηα^ 1147, 28. 

1151, 43. 
üfKiann^ (i'tyf.iaifii^) 1049, 

15. 1127, 1(1. 1129, :ii. 
üvniiiif ριιοίοιικ 1197, u. 
άνίΐιηρι^υσιο^ί^ί) 1022, 25. 
άνε/τιφάρειατος 1049, 15. 
όν/ρχεσ^^αι 1043, 22. 
ίίνεν 1050, 21. 1051, 29. 

1052, 26. 1053, 27 passim. ί<ι&χιη• 1039, 5. 
άνεχημονη (Υ) 1105, 81• 
i\vi]y.tiv 1062, 10, 24. 1119, 

23. 1120, 32. 
άν\\)Λ•)ΐια 1116, 10. 1117, 15. 

1119, 17. 1120, 0. 1121, 

11, 20 

άν\ρ 1022, 7. 1024, 3, 13. 

1033,2. 1047 111, 11. (/((γ'- 

;ΐη)ρα) 1048, 4. 1049, 2. 

U. ϋ. 1050, 22. 1051, 31. 

1052, 23 U. ϋ. 1053, ιΐ. 

1056, 0. 1058,4. 1061, 7. 

1069, Ο, 12. 10!)8, 33, 38. 

1100, 10. 1101, 14, 17. 

1102, 32. 1103, 23. 1104, 

10, 25. 1106,5,55. 1110,4. 

1117, 5. 1120, 4. 1126, 4. 

1148, 9,10. 1149,5. 1150, 

3, 4. 1154, 7. 1156, 0. 

1161, 0. 1165, 4. 1166,4. 

1170,25. 1172, 4. 1175,2. 

1189, 7, 11. 1196, .30 α. ο. 
(<ν:ΐηι•ι:Γ ... 1 141, 10 
άνΙ^ηύιαπΊκ 1026, 23, 18. 

1106, 21. 1108, 11. 1147, 

30. 1149, 34. 
ανί>ρωηΌ^ 1024, 4, Ο U. ϋ. 

1030,7. 1031,13.1208,25. 
(\vuQovv 1194, 12. 1200, 5. 

1202, 5, 
άνιίρωυις 1185 Ιί, 24. 
ΙΙνιηιη^ 1200, 20. 
äyiaiifpoöCti' 1030, 5. 
ανιήιβολ<η'\1]{\, 12(V). 1117, 

10. 

άντεχειι• 1116, 10. 1117, 20. 

1119, 18. 1120, 27. 1121, 

1.5. 1187, 20. 
«»Tt 1022, 23. 1044,14. 1093, 

7. 1115, 7. 1120,3,3. 1126, 

0. 1195, 10 ii.3sisiiii (<)'.>' 

ο/. =^ύ χαί 1062, 1. 
ά\Ίΐγρ((ΐ['(ΐν 1013, 1. 1034, 1. 

1038, 7 U. ϋ. 1045, 1. 

1047 111, 10. 1065, ι. 

1069, 2. 1086 11, 3. 1105, 

3(1. 1127, 32. 1148, 81. 

1149,25. 1152,24. 1199; 1. 
άνιιΐίιγ. . . . 1043, 23. 
άι•ιίι)ΐληί; 1097, 3. 
άΐΊ ΐλ(ίΐ('<(ΐΐ(((7ΐς 11.38, 3. 
ιηΊΐΑακιιΐ'ΐΊΐύιιν 1119, 20. 

1120,33. 
αΐΊΐλίχάΐ'Κΐ,Ίηι 1024, 7, 20. 
άντιλΐίΐι;](α'εη'ί106,ΛΙ. 11.38) 

28. 1187, 3.5. 1193, 13. 
άντιλείπειν 1131, 24. 
άντιλήμπτωρ 1138, 19. 1139, 

17. 1182. 1200, 25. άνι ίληιΙ'ΐ^ 1 1Η7, 27. 
άνιιληγίΗ 1133, 15. 1143,22. 

1116, 10. 1151, 34. 115(1, 

17. 120Η, 30. 
ΰΐΊΐ.ι (tQir/jooiiv 1J58, 0,21. 
άνι ι ηκρΓ/ίΐΐ' 1125, Η. 
(Π(/,ίθίίηΊ047 11,12. 112!», 

20. 

('(!'/ /yi'iryf/c 120 1, 4. 

(Π'ίλίίΐ' 1039, 11. 

άΐ'ΐλίίί 1120, 20 U. ϋ. 

άη;ι-^ρΟ-αιι^ 1014, 15. 1015, 
■ η. 10:^0, ΙΟ. 1167, 5ΐ. 
1199, 12. 

(((■(νικ',νΓΓΟς- 1102,34. 1103, 
25. 11.37, 17. 

afvnn/.iiyn^ 10(17, 12. 1116, 
10. 1118, 7. 11 19, 17. 
1120, 8. 1121, 1(1. 

ί'ίΐ'ί'ΐ 1091, 18• 1129,32. ΰΐ'ΐο- 
τάΐ(') 1027, 27, 1.5. 

άνωην (?) 1013, 2(;. 

«)■(.),'/< )• 1074, 8. 1208, 2,33. 

uyiunvit Β. ΙικΙ. VI11. 

('rinv (V) 1205, 21. 

άί.ιύ'/.Ίιγ(κ 1074, ιι. 

ί'ιξ,κκ 105Κ, 34. 1106, ,-Κΐ 
1107, 15. 11ÜH, 17. 1109, 
21. 1116, 28. 1117, 34 
1118, 411. 1126, 14. 

άξιιη'ν 1022, 10. 1024, 6. 
12, 10. 7 2 U. ϋ. 8, 4. 
1036, 20. 1038, ο. 1044, 
10. 1050, :ΐ(ΐ 1060, 20, 
1061, 20. 1068, 11. 1074, 
12. 1085, ο. 1098, 53. 
1101, 23. 1104, 27. 1107, 
20. 1108. 28. 1109, 311. 

1112, 18. 1113. 24. 1118. 
52. 1121, 40. 1124, 32. 
1126, 27. 1127, 44. 113S, 
18. 1139, 10. 1140, 22. 
1145, 18, 44. 1146, 20. 
1151, 17, 4κ. 1153,10, 22. 
1166, 18. 1170, 14. 11?1, 
43. 1172, 17. 1173. 21. 
1174, 12. 11S7, 27. 1189, 
ι:ι. 1190, 12. 1197, 1 7. 
1198, 211. 12Ο0, 25. 

ιΥξίΐΊΐια 1053 II, 7. 
άξίυιιίΐς 1021, 6, 1.'.. 
(liii'tyiiy 1 139, 15, 118S, n; 
ajiKymiiviiy 1100, 23. 27. 

1113, 8. 
ιυκιίριη• 1 035, ο. 
(</ΐ((ί(κ")' 1027, 27, 14. 104.'), 

20. 1058. 33. 1106, 32. 
1107, 15. 1108, 10, 17. 
1109, 20. 1120, 11. 1189, 
14. 1192, 7. üjntii ι Uli 1 1 1 :t, 1,,. 1 1 54, 311. 

1155,20. 11(;0. .-,. 1164,14. 
1 1(;5,22. 116 7.12. 1168,10. 

ni;9, :!.-,. 

ι ά,Ίκίι i^iiic 10:.'7, 26, 22. 
! 10.17 111, 1.•,. 1062, 13. 

j 1102,2.',. Hol. iK. 1 155,8. 

Ι 1192, II. 1 198, 10. 
ι\:ιΐ')).ιΐ)•ί'. 10 15. ;!.-,. 

Ι ά.ιΐίύ.άι II ly lUi^C, 22, 10. 

Ι ■ -HO-, 

ι a.utvii:y Ι 192. 4. 

iiiai 10211, in, \\-y.\\ ;;. 

((;/«;■( f,(/.<;;s• li't','. 10. 

a;iiinu-iiiiii^ lil2il, 0. 

a;K(n((Jii'n)iiuii.; 1038, 2Γ,. 

1124, 24. 1131, 52. 53. 

11. ""17, 2 1. 115S, LM. 
IUI Ulli yir//. 1^1 'u 10.',7, 22. 

IOGL',22. 1140,1^1. 1198,13. 
i'c.KnjYj] s. Iiul. VHI. 
it/Ui'/.i lOliO, 2.,. 
i'cKiy«! 1080, 7. 

(i.-(f/.ii'.>fi)o^• 1045. .">. 11. 0. 

106•_',2. 1109,(1. 1112,3. 

1116, 3. 
i'tiiini'/.vrn: lo;s, ,;. 1121, 

42. 1170, Γ,κ 

lartiiiy - nniiiony 10.35, 9. 
u:ifnia:raai(K 1057.21. 11 33, 

13. 
uniir/iüthd lii21. 8, 13. 

1040, 10. 1097, 0. 
a;if/_tiy 1048. ■,. I(il9. lo. 

1050, 11. 105H, IM. 1059,5. 

1065,0, 10. 1π66,7. 1100, 

15 1102, 14. 1 li'3, lii, 35. 

not, 10. 1106. 10. 55. 

1107, 17. 1110. n. 1111,8. 

1112,5. 1113, IS. 1124,12. 

1129, 18. 11311,0. li:!l,8. 

1135,4,11. 11 IS.o. 1150,4. 

1151,0. 1 15•.', 3. 1153,15. 

1154,8. 11. ',5. 10. 1163,H. 

116 1. 5. 116.',, 7. 1167, ο 

u. ö. 1168, 0. 1169, 10. 

1170, 27. 57. 1173, 3. 

1174, 3. 
ά,Ίΐ^λίοιιν^ 1013,27. 1(137, 12 

u. (i. lOiiii, 1.-,. 1127, 12. 

1129, 14, 10. 1 130, „. 12. 
('(/(/.'/(.,■ 1053 II. 11. I(i56, LS. 

lO.'.T, 12. I"i,2, _'ii. 23. 

I 102,20. llo:i.2i. 1 In 1,10. 
1 1 10,2:1. 1113,1.-,. I I2(;,2.•;. 

1 1311. ,.,. ii:i:!.s. ii 15,12. 

lM(-..:;7. 11 Ι,',ιτ. 1 148.23. 
1150,0. 1152. 17. 1153.21. 
. 1151,2:1. 1155.28. 1156,27. 
1160,5. 1161.20. 1163,11. 
1164,14. 1165.2;t. 1167, — 21 12, 50. 1168,16. 11G9,.34. 

1171, 16, 34. 1174, 10. 

1175, 9. 1187, η. 
όπό 1013,8. 1014,0. 1015, 

2. 1016, 13 piissim. 
ό/Γοβαίναν (ί) 10G2, m. 
ιιττηβιάζίΐν 10G0, 18. 
άηηγρήψΐΐν 1034, 8. 1049, 5. 

1ÜG9, Ο, 8. 
απογρίΐφή 1033, 22. 1034, 

1. 1049, Ο, 8. 1069, 7, 8. 

1147, 2(1. 1148, 81. 
airuyQivfnr 10.33, ι. 
tx7rtu)nxrih'ttt 1024, 3, ΐ). 
ώΓάδειξις 1094, 13. 1141, 12. 
όποδψίϊν 1093, 8. 
dm)(i<(5oiat 1018, 10. 104511, 

17. 1052, 44. 1053, 10. 

1054,0. 1055,10. 10ÖG, 11. 

1057.9. 1058, .33. 1065,17, 
22.1074,15.)078V,1.1079 
V, ί. 1092, 20. 110G, 32. 

. 1107,15.1108,10.1109,20. 
1115,20.1119,15.1120,18. 
1121,34.1126,18.1128,20. 

1132.10. 1136,4. 1137,0. 
1138,21.1141,40.1143,11. 
1144,10.1145,9,34.1146, 
7. 1147, 9. 1149, 27. 
1150, 18. 1161, 13, 30. 
1156,11.1158,12.1161,11. 
11G23. 1166,7.41, 1170,0. 
1172,7. 1175,6. 1197,6.. 
1200, 20, 28. 

άηόδηαις 1014, la. 1 038, 20. 

1041,6. 1045,22. 1158,10. 

1171, 28. 
α/ιοΟ^νήσχειν 1024, 4, 9. 
άπηχα!}ιατώ•αι 1060, 28. 

1114, 0. 1197, 18. 
üyrnxtia^ai 1023, 7. 
όπόκοηο^; 1050, 19. 1052, 

24. 1098, 34. 1100, 33. 

1101, Ιδ. 112G, 11. 
όπο . . . χόμαιο•^ 1072 Π, 6. 
όηοχομίζΐΐν 1139,20. 1197, 

11. 
άπηχρν . . . 1191, 7. 
όηολίεΐνην 1024, 3, ϋο. 
άπηλα/ιβάνειν 1065, 28. 
όπολείττειν 1098, 40. 1104, 

18. 1113, 0. 14. 1138, 17. 

1148, 22. 1155,24. 1164, 

18. 
όττολλι'ναι 1024, 4, 20. 8, ίο. 

1026, 22, 24. 1070, ο. 
άηοΧηγη .... 1207, 1«. 
άηηλνειν 1021, 2. 1024, G, 

13 D. Ö, 1058, 30. 1061, 

10. 1106, 84. 1107, 10. 1108, 18. 1109, 22. 1126, 
15, 23. 1139, 8. 
ajtolvoi^; 1139, 10. 
άίΓΟίτημιιή 1045, 24. 
άικΗίηΰν 1106, 47. 1107, 2(;. 
1108,24. 1109,28. 1125,0. 
ajtoaiillttv 1027, 26, 18. 
27,11, 13. 1062,18. 1105, 
25. 1141, 12, 29. 1203, 2 
10. 
άίΓοστερεϊν 1024, 4, 13 u. ö, 

113>.Ι, 15. 1200, 17, 20. 
uiioamiJidi'ai. 1093, 7. 
άιιοιαράλλειν 1105, 21. 
άϋοοίράχτειν 1024, 7, 20. 
airöxuKio^ 1017, 8 U.«. 1092, 

13 (ιρόρος ό). 
(\ηητάΐΐειν 1061, 9. 
άιτοτιΟ-ίναι 1119,40. 
onmofd'j (?) 1038, 22. 
άηητομία 1024, 5, 13. 1208, 

10. 
a/coTQlfifo^ctl• 1126,22. 1208, 

23. 
άποναία 1065, ΐ5, 17- 
ά/τοφ/ριιν 1060, 21. 1100 
κ, 3. 1116, 17. 1117, 21. 
1118, 18. 1120, 28. 1121, 
42. 1129, 22. 1143, 81. 
1170, 5(1. 
ά/ιοχή 1116, 41. 
Ιίηοχην 1025, 15, ο. 16, ο, 

22 {γράμματα). 
Ιχπρατα 1091, 13. 
άιχρύαδίΛΐη^ 1113, 21. 
ίχπώλεια (ηα) 1058, 85. 1106, 
33. 1107, 16. 1108, 17. 
1109, 21. 1126, 14. 
άργ('κ 1078, 7. 
άργιραμηιβΰς 1034, 15. 
άργνριχήν 1048, ιο θ. lud. 

VIII. 
άργίριην jjassim. 
άργνρον^ 1034, 15. 1036, 14. 

1101, 8. 
άργνρώνψΟί; 1105, 21 (V). 
άρίακειν 1140,0. 1141, 24, 
αρεακΊ^ 1055, 17. 11 19, '21. 

1120, IU). 
άρ11)μψις 1205, 14. 
ύριί}μ('κ 1064, 10. 1086, 25. 

1095, 10. 
άριιηερός 1013, 22. 1015, 3. 
1018,28. 104511, 0. 1059, 
20. 1125, 4, 33. 
άρμόζειν 1120, 32. 
άρμοζαν 1 10 ς 1060, 81. 
έίρΐ)νρα 1026, 22, 21 8. lod. 

Χ. 
όρρωστείν 1126, 8. 

— 22 άρΐίίβη Η. Ind. χ. 
('<ρια/.ιιη' = άταχτεϊν 1125, 8. 
άριΰι• 107.3, 8. 
(ίριι 1020, 15. 
ι'ίρΐίι/.ό,ΊΙΟ)' 1202, 5. 
άριι/.ό,Ίθ^:(άρΐ(>ίΐ.) 1087 V,5. 
αριο^; 10G7, 11, 14. 1095, 15. 
('ίρινματΰς 1087 II, 0. 
αρχ ■ ■ 1060, 2. 
άρ/αϊο^ 1086 II, 2. 1129 7 (V) 
(ίρχειν 1118, 49. 
αρχιϊον Η. Ind. IV. 
άρχ/ιριδο^ Η. ΙικΙ. JV. 
άρχι] 1049, Κ). 1()7•1, ο. 1118, 

21. 1134, 8. 1141, 44. 
άρχιγραμματενς β. Ind. IV. 
ΰρχιδιχααιή^; η. Ind. IV. 
αρχηρεό^ s. Ind. VI. 
ί^ρ'/.κρατεύειν .s. Ind. VI. 
άρχια . . 8. Ind. IV. 
άρχηεχιων 1028 Ι. 
αρχιυιη^ρ^ης Β. Ind.^IV. 
,Ιιρχαν 8. ΙηιΙ. IV. 
ύιίαγααεος (?) 1196, 42. 
Μίεβιΐ . . 1024, 3, 23. 
ϊίυεμί'ος 1024, 7, 22. 
ασημής 1045, 7, 0. 1051, 14. 
«f/i'/iViia 1109, 11. 
όαί/ενείν 1024, G, 5. 
ÄiDtrAifjL,• 1062, 22. 
aa/ui'Cuf'Jai 1024, 6, 12, 10. 
1040, 40. 1041, 20. 1042, 
17. 1043, 20. 1078, 12. 
1079, .33, 34. 1080,2. 1081, 
3, 0. 1097, 23. 1208, 22. 
άσαάραγος 1120, 14. 
άσιή 1034, 6. Π. 1059, 2 
1084, 12. 1099, 2. 1100, 
3. 1101, 3. 1104, 4. 1109, 
3. 1119, 7. 1121, 2. 1129, 
5. 1150, 3. 115,3, 13. 
ctaioc 1034, 0. 
άση'<αρχος s. Ind. IV. 
άυΐΎ.ιιιράντψης 1059, Η. 
αοιλι'α 1074, 3, 12. 
απιλος 1053 II, 0. 1156, 20. 
άαψάλεια 1059, ιη. 1110, ο. 
1111, 7. ΙΙ30, Η. 11,11,46. 
1135, II. 1139,11. 1143,5. 
1146, 0. 1149, 24, 2,5, 
1151,12, 48. 1167, ,33 U.Ö. 
1169, 28. 1170, 54. 110. 

ιιβΐ[αλι]ς 10.31, Μ η. Ind. V. 
aüifulitttv 1036, u. 
(\ο/_ΐ)λε'(ν 1159, 12. 
άοχολία κ, Ind. IV. 
(ίΓίλ/α1073, 17. 11Η5 11, 23. 
άτιμάζειν 1024, 7, 28. 
Ιχτολος 1053, 18. 1054, 0. 
1055, 10. 1115, 20, 46. Ι 1118, 23. 11-J0, 21. 1137, 
14. 1146, 0. 1150, 18. 
Ι 1151, 2.-,, 115Γ), 11. ΙΙ,ϋΒ, 
Ι 5. 1 162, 2. Illi7, 41, m. 

Ι 1170, 10. 2\ι J172, 7. 

αί:)αύΙα 1187, 21. 
Ι avUdlnirn^ 1092, 7. 

ar!}tvitiv 1208, 38. 

αιλή l(ii;j, 12, 20. 1037, 8 
u. (i. 10:iS, 5 8. Ind. IV. 

αϊ'ριην li)35, 17. 

ανκιρ/.ιΊν 1 l'J'j, iH, 20. 

ανηνκιικκ IHK, m. Hl'j^ 

27. 1120, ;ii. lJli2, 2:1, 
υιΊιΊ^ει• 1098, 44. 1102, 20. 

1103, 14. 1107, IG. 1108, 
0. 1122,10. 1124, 5. 1157, 
21. 116.•!, 0. 1165, 27. 

aviolhi 1017, 14. 

αι'τη/.ρατορι/.('κ 1074, 12. 

((\ιη/.ράη.ιΐρ η. Ind. Η. 

ώιαιρεϊν 1118, 51. 

ίίψαλης Η. Ind. \'. 

ύψαρ.Ίίίζειν 1141, 23. 1200, 

20, 

άιρει'ρεμα 11 IC, 33. 1118, 

47. 1120, 40. 1121, 30. 
1122, 32. 

u'P^f.ii 10G8, 7. 1070, 3. 
1121, (1. 

άφύιερος 1050, 20. 1051, 

28, 1052, 25. 1098, 35. 

1100, 33. 1101, 15. 11 2G, 

, 12. 

αφ:><)ριις 1106, u. 1107, 7. 
1108, 7. 1109, 7. 

(Kfiiidt 1022, 8. 

iupiXvjta = ö(fi/.i,uu 1049, 15. 

(t(f'iiii('(y«i 1049, 21. 1059, 
1.3. 1110, 15, Uli, 20, 
1127, 10. 1129, 33. 1130, 
20. 1131, 25. 1135, 15. 
1148, 20. 1153, 0. 1163, 
13. 1167, 14. 1170, M. 

ώρηρίζεη' 1060, 34, 

άχαρισκϊν li)26, 22, 10. 

άχρι 1042, 0. 

αχι ροΐ' (άχάχιριη•/ 1025, 15,' 
Ο U. ϋ. 16, ιυ, 211, 1027,' 
27, 15. 1092, 28. β<1.'}ος 1122, 10. 
ιi(ίi}^εty 1192. ίο. 
fiaiov S. Ind. Χ. 
βα'/ΜνεΊιιν 1130, ο. 
βάλλειν 1026, 22, Ι7. 1121.23.' 
βαρβαριχύς Ο 1027, 26, 
25. βαριητημΰν (?) 1121, 20. 
βααιλίία 1074. 5. 
ßaiiiXti•^ s. Ind. II. 
βασιλικός: 1047, II, 17 (?). 
10f)()c,30. 1074,10s 1185, 
10. /i. ρι'μη 1013,27. 1037, 
in. 8. Ind. IV, VHS. 
βαα/λιοσα β. Ind. H. 
ßaffev^ 1205, •;3. 
βέβαιης 1020, 17. 1058, 47. 
1116, 34. 112/", 16. Ii2>- 
80. 1131, 28. 
ßfßatnCv 1048, u. 1049, in. 
1059, 12. 107.3, 13. 1118, 
.w. 1119, 47. 1120, 41). 
j.!31, 2.5. 1137, ifi. 1157, 
23. il86, 18. 
βΐβυίωσις 1048, 12. 1049, 
15. 1114,24. 1130, 20, 80. 
βέλτισΐος 1118, u. 1120, η. 

1140, 8. 
βελτίων 1086 Π, 2. 
βίν((ρίχίάρ/ος β. Ind. IV. 
ßijfio: s. Ind. IV. 
ßia 1060, 17. lliO, 9. 1187, 

21. 
βιβλίδιον 1047 111,10. IV, 4. 

1070, 8. 1085, 24. 
ßi ■ ■ . ης 1139 4. 
βιβλιηΟ•)Ιχη 8. iU\\. IV. 
βιβλιοψυλάλίον 8. Ind. IV. 
βιβλιογύλαξ 8. lud. IV. 
ßiyiog 8. Ind. X. 
βίος 1024, 7, i2, 22. 1051, i», 

1052, 7, 24. 1098, 34. 

1099, 6. 1100, 10. 1101, 

β, 15. 
βλάβης 1058, 40. 1050, 15. 

1103, 28. 1104, 20. 1105, 

88. 1106, 30. 1107, 20. 

1108,20. 1109, 24. 1110, 

10. Uli, 27. 1112, le. 

1113, 22, 23. 1114, 27. 

1116,28. 1117, K. 1118, 

4.'-.. 1119, 3 Π. ö. 1120, 42. 

1121, 44. 1122, 27. 112.3, 

12. 1126, 18. 1127, 2.';. 

1130, 26. 1131, 27, ΤΛ. 

1133, 7. 1135, 18. 1142, 

18. 114.3, 20. 1144, ]o. 

1148, 27. 1152, 20. 115.3, 

10, 22. 1154, .18. 115,5, 3H. 

1157, 25. 1158, 20. 1159, 

28. 1160, 8. 1163, ,r,. 

11C4, 21. 1165, 38. 1167, 

10, 80. 1168, 10. 1171, 

42. 
/».d/rreiv 1057, 28. 1080, 21. 

1118, 83. 1159, 27. 1163, 

14. ßliinty 1040, 17. 1042, 14. 

1079, 24 (άιιό). 
ßnüv 1024, Ü, 26. 
βόίίης 1055, 17. 
ßoi-O^fia 1053 il, lo. 1189, 

IG. 1201, 12. 
βοη'Ηϊν 1035, 7. 
βηηί^ι',ς a. Ind. IV. 
β<Ί!}ΐ'νος 1122, 17, 20. 
ßniyiik 1189, 12. 
βηρηΰς 1037, 11 u. ü. 1()48, 

7. 1127, 12. 1129, !4, iü. 

1130, 11. 
βότρνς 1118, 14. 1120, 10. 
βονλεο!}αι 1018, 5. 1024, 7, 

2Γ,. 1044, 12. 106.5, 13, 25. 

10G7, 3. 1074, 0. 1080,10. 

1108, IG. 1116, ία 1129, 

24. 1130, 10. 1131, 22. 

1167, ou. 
ßorkft'iHV 1097, 8 
βοιλή,βηνλεντήριηνΗ.Ιηά.Ι^. 
βοιλειτής s. Ind. IV. 
βοινός 104Γ), 0. 1129, 14, 10. 
βραχύς 1027, 27, 13. 
βρ/βεια = brevia 1027, 27, 
• 18 (?). 
βρέ(ρης 1104, 24. 
βΐ'β . . . 1146, 8. 
βνβλίην 1096, 7. 1148, 3ί, 

35. 1152, 24. 
βννα (?) 1118, 43. γάλα 1055, 17, 26. 1058, ι.3, 
20. 1106, 11 U. Ö. 1107, 7 
π. Ö. 1108, 7 U. Ö. 1109,0 
U. Ö. 1110, 8, 10. 

γσμεϊν 1050, 20. 

γαμέτη 1045, ίο. 1050, 18. 
1051, 17. 1052, 14. 1099, 
i:t. 1100, 20. 1101, ιι. 

γαμμοειδής 1037, 8. 

γάμης 1032, 10. 1050, ο, 25. 
1102, 21. 1103, 16. 1105, 
ΙΟ. 

γαοτροχίΊΐ/ί/α 1037, 4. 

γειη•/α 1049, ιο, 27. 1158, 

11. 

γειτνιΰν 1060, 14. 

γείτνη' 1013, 20. 1037, 8 

U. 0. 1048, 5. 1049, 7. 

1127, 12. 1129, 13, 15. 

1130, 10. 
γελοίος 1141, 1». 
γέλως 1141, 14. • 
γεμη . . 1049, 8. 
γενεά 1026, 23, 18. 
γένειον 1059, 20. γίΐ'ημα 1022, 14. ΙΟΓ,Ο, 23. 
1089 Η, 1 11. ϋ. iOÜO, Η 
U. Ö. 101)7, 18. 1123, II. 

γε^■1^(aoc 1027, 2(;, \α. 

γένος 1024, 4, 11. 1026, 22, 
24. 1118, ,τι. 1119, 27. 
1120, η, 34. 1122, 23. 
11Η5 11, 1S. 

γεουχεΐν 1022, 12. 10461, 5 
11. ϋ. II, ο η. ϋ. ΙΠ, 5 U. ϋ. 
1049, 2, 24. 

γιηίχος 1018, 22. 

γέρ^ίίΐν 1040, 38 (?) 

γεροΐ((•Μν Η. Ind. VIII. 

γΙρ(:ΐν 1141, 43 U. ϋ. 

γε(>ιμετρΙα 1092, 1.5. 

γεοιργείΐ' 1094, Ι). 

γεώργιον 1092, 10. 

γεωργός \0A{),2ü. 1046 11,3. 
119h, 4. 

γη 1068, 28. 1129, 7, !(!. 
1132, η. 1167, 48. 

ίδιωτιγ.ή 1019, 7 U. ϋ. 
γ.ατοιχι/.ή 1129, ϋ. οιτο- 
<['Ίρος 1104, 30. αηορίμη 
1049, 7. 

γίγνεσΟ^αι. 1018, κι. 1019, γ,. 
1022, 10. 1024, 5, κ;, 2'χ 
1025, 1,5, 4 II. (i. 1026, 
23, 20. 1029, 4, ο. 1032, 
4. 10:'.3, 1 U. ϋ. 1035, 7, 
14. 10.36, 23. 1038, 15, 10. 
1039, 8. 1041, 10. 1042, 
0. 104.3, 24. 1045, 21, 25. 

1046 II, 7, 10. III, 17. 

1047 II, 3, 10. III. ΙΟ. IV, 

11. 1049, 24, 29. 10.")0, 17, 
20. 1051, 23, 20. 1052, 10, 
25. 1053 1, 40. II, 2. 1054, 

12. 1055, 3.5. 1056, 11». 
1057, 13, 20. 1058, 42. 
1060, 17. 1062, 2.5. 1069, 
9 U. ο. 1070, 8. 1073, 4. 
1074,10,11.1078, 9.1080, 
9, 13. 1086 II, 1. 1089 Π, 

• 8 11. ϋ. 1090 Ι, ο U. ϋ. 
1093, 11. 109.'), 12. 109Η, 
.10 π. (3. 1099, 20. 1100, 

28. 34. UOl.lliU.ii. 1104, 
23. 1106, 34, 40. 1107, 10, 

21. 1108, 11 U. Ö. 1109, 

22. 2.5. 1110, 9. 1114, 8. 

1115, 33. 1116, 20. 1117, 

.•!(■,. 1118, 37, 48. 1119,42, 
54. 1120, 42. 1121, 20 u.ii. 

1122, 27 1123, 2 u. ö. 
1126, U, 15. 1127, 20. 
1131, .50. 1132, 25 u. ü. 
1133, 0,17,1134.17. 1136, 
7. 1137, 1. 1138, 3, 10. — 23 — 1139,0, 10. 11,1), i;4. 1141, 
21 II. ii. im:;. ■.-, 11.14^ 
10. 1145, 14. :u. IMO, 22. 

11-17, 2(1. lli;i, 10,29. 

Π.ΊΟ, 21. U.-.l, 1.-,, ,37. 
1152. 7, 12. 1154, 13, 10. 
1155, 17, ;;ii. 1156. 22. 
1157, 4 u. ii. 115'.). 30. 
1161, 2:1 1162. 1,,. 1103^ 

H. 1166, 12. J hw, 2Γ,, ,^,8. 

1168, 12. 1170, li u. ü. 
1171, 18. 1175, 10. 1186, 

12. 1187, 8. 11H8, 13. 
1189, 3. 1192, 0, n. 1198. 

13. 1205, 111. 1208, 7. 
1209, (,, II. 

γιγί'ΐ'κί/ίΐί• l02). 6, 8, 25. 
1040, 4, 15 u. ii. 1042, 3. 
1043, L'. 107.1, 14. 1074, 

14. 1078, -. 10. 
γιιιία γ^ιι I Ίίί 1049, ίο. 
γλί-/.ο;ηηύς 1U67, κ;. 
γλίΎ.ι'ς 1118, ίο. 1120, 15. 
7»Ί''ν"; 1024. 3, 10. 1036, 

2.; (V). 105U. 21. 1051, ,30. 

1052. 27. 1008, 3(•,. 1100, 

35. 1101. 10. 1126, 12. 

1137, 12. 
γν('ιμ<•ιν 8. lud. .\. 
γνΟηΐίς 10,39, 9. 
γνωστήρ 1032, 11. 
γονείς 1102, ίο. 1105, 4, 

1200, ο. 
;όΊτ 1014, 7. 
γ(ΐνο)σια {'ί) 1049, 10. 
γοργέ . . . 1097. ίο. 
γράμμα 1020, 18. 1022, 31. 

1025, 15, (i U. ii. 16, 22, 
1030, 2. 1037, 39. 42. 
1038, 17. 10 45 11,10.1070, 

12. 1080,1.5. ?α;. 1107,32. 
1123.0. 1126.31,3». 114.5. 

24. 1170, 10, 23. 1204, 3. 

1205, G. 1209. 2, 14. 
γραμματενειν s. Ind. IV. 
γηκμμαιεύς 8. Ind. IV. 
γρ(ίΐιματηΐ[ύριι.: η. Ind. IV. 
γρά.ηρον 1θ62. 20. 
γρα,-ς 1024, 7, 9. 
γρά'ρειν 1020. is. 1022, 30., 

1026, 22, 21), 24. 1027, 
27, 19. 1035, 14. 1037, 
38, 41. 1010, 12 u.ii. 1041, 
13,15. 1042,7. 1043. 4 U.ii. 
1045 11 IS. 1017 111, 4, 

13. 1049, 28, :iii. 1002, .31, 
37. 1070, 12. lo74, 3, 19, 

1096, 5.1097. 1. 1107,35. 
1126, 28 u. il. 1141,0 Π.6. 
1145, 24. 115.5, 11. 1170, 18, 21. 1192, 1. 1202, 7. 

1202,7. 1205,5 11.0. 1206, 

. 3 u. ö. 1207, 4, 10. 1208, 

9 π. ö. 
yQctifdov s. Ind. IV. 
γρωρή 1023, 0. 1049, 10. 
YVfivmiictQXHV 8. lud. IV. 
ytin'offio^x'iC s. Ind. IV. 
γνμνιχός s. Ind. VI. 
γνμνός 1027, 26, 18. 
yvvcaxtio^; 1024, 7, 18. 1050. 
8. 1101, 7. 
■ γυνή 1024, 3, 8 u. ö. 7, 20. 
1026, 23, 18, in. 1030, π 
. u. ϋ. 1042, 4. 1045 I, κ, 
10. 11, 10. 1050, 18, 15. 
1051, 10, 20. 1052, 14U. ö. 
1053, 8. 1056,4. 1001, 10. 
1069, 14. 1072 R. I, n. 
1079, 30. 1084, 11. 1098, 
21. 1099, 13. 1100, 9 u. ö. 
1101, 11 Π. ö. 1102, 34. 
. 1103, 24. 1117, 4. 1119, 
. 7. 1120, 8. 1129, 4, 0. 
■ 1131, 3 u. i). 1133, 2. 
1134,4. 1138,1. 1145,31. 
1149, 4. 1150,3, G. 1154, 
C. 1150, 4. HCl, 4. 1164, 
G.1165,3. 1166,3. 1168,18. 
1169, 39. 1172,3. 1174, 4. 
1185, I, 0. 
yrrjv ö. Ind. VII. 
γνργα^ον 1092, 20. 
γύφινον 1028, 22, 28. δά/.ρνον 1141, 27, 28. 
δα/.τνλΙοιην 1104, 13. 1141, 

39. 
δΐίχτνλίδρίον 1030, 14. 
δαχη'λιην 1045, 12. 
ύανίίζ(ΐν 1057, 23. 1115, 0. 
. 1132, 7. 1144. 4. 1148, 7. 
1160, 5. 1152,5. 1153,10. 
1154, 11. 1104, 7. 1165, 
9. 1167,22. 1168,8. 1109, 
. 14. 1170, 29. 1171, 13. 

1173, 5. 1174, 5. 
δόνειην 1038, 24. 1052, 42. 
. 1053, 1Γ.. II, 8, 17. 1054, 

• 4, 15. 1055, 8 Π. ϋ. 1050, 

• 8,17.1057,7 0.0. 1103,33. 
■ 1115,30. 1124,29.1120,0. 

r; 1132, 30. 1144, 13. 1145, 
6. 1147, ο U. ϋ. 1148, 14. 
1149, 9, 15. 1160, 7 U. ο. 
1161, 28, 44. 1152, 5, 0. 
1153, 18. 1154, 10. 1150, 
• 8, 80. 1157, 15, 10. 1101, 
8, 19. 1162, 1 0. Ö. 1164, U, 18. 1165, 28. 1166, 5 
u.U., 1167, 25 U. ϋ. 1168, 
12. 1170, 5 U. ϋ. 1171, 12 
U. Ö. 1172, 5, 11. 1173,11. 
1174, 7, 0. 1175, 4, 9. 

δ(()•(ΐ(ηΐ)ί('κ 1149, 23. 1105, 
31. 1107, 27. 1109, 27. 

δαί'ίσιής 1079, 19. 

δαξ . . . 1046 ], 1 Β. Ind. Ι.. 

δαηόηι 1105, 30. 1112, 0. 
1123,0,10.1131,30. 1209, 

12. 

δcarάιΊιtta 1049, 22. 1058, 
40. 1059, 18, 15. 1105, 3Η. 
1100, 31». 1107, 20. 1108, 
21). 1109, 24. 1110, 1.^. 
1111, 11, 27. 1112, 10. 
1113, 22. 1116, 28. 1117, 
sr,. 1119, 30. 1120, 42. 
1121, 23, 44. 1122, 27. 
1123, 12. 1126, 18. 1127, 
13 U. Ö. 1129, !)3. 1130, 
21 U. Ö. 1131, 17 α. ϋ. 
1135, 15, 18. 1143, 27. 
1144, 10. 1148, 20, 27. 
1153, 9. 1157, 2η. 1158, 
2.'-,. 1159, 28. 1100, 8. 
1163, 14, 15. 1167, 15, 30. 
1170, 58. 
δΐίκνύΐ'ία 1141, 42. 
δείΐ' 1045, 18. 1051, 1.5. 
1052, 13. 1002, 1Η. 1073, 

17. 1078, 7. 1080, 12. 
1085 Κ. 2. 1099,12. 1100, 

18, 23. 1101, 10. 1115,22. 
1118, 29. 1119, 24. 1120, 
27, 30. 1122, 19. 1120, 7. 
1135, 5. 1141,4. 1197,10. 

δΗΐ'υ 1020, 23, 20. 1097, 27. 

δίϊη 1028, Ι. 

δΰο^; = .'/ifow; 1073, ι;ι. 

Ötinvüv 1141, 80. 

δ(ϊσα 1119, 31. 

δί/.άδραχμος 8.' Ind. XI. 

öt/.uvog 8. Ind. IV. 

δΐΥ.(αΓρωτος β. Ind. iV. 

δελτον 1032, 2, 3. 

δ/νδρον 1118, 29. 1120, 

• 32. 
(ki/oc; 1013,0. 1014 7. 1037, 
37. 1088, 12. 

δ(όηως 1028, η u. υ. 

δει,χα-γω.. . 1026, 22,15. 

διαιιής 1120, 14. 

δεαηοιρύΐαξ 1138, 12, 14. 

δ(σμωη]ριον 1024, 6, 10, 29. 
7, 4. 

διο^νόζειν 1187, 0. . 

δια/εόιεια 1187, 32. 

δίalcότης 1021, 15. 1035, ι U. ϋ. 1039, 10. 1049, ι. 
1125, 7. 1130, 4. 
δεΓηο 1027, 26, 21. 
δενΓερο,ίόλος 1088, 4. 
δίχηί!)«ι 1074, 4. 1208, 2-1. 
δηλο,-ΐ' ί\)2ί, Η. 1027,27,18. 
1031, 4. 1039, 11). 1017 
111, 4. ΐν, 7 U. ο. 1041), 
. 4. 1058, 19. 1060, 17. 
1002,11. 1110,10. 1123,3. 
113], 15. 11.32,3. 1135,Η. 
1141,10.1152,11. 1155,33. 
1157, 13, 10. 1158, ιι. 
1109,23. 1187,33. 1192,1. 
1202, 10. 
δηικίρχίλός Η. Ind. IV. 
δι;μόιίη( 8. Ind. VIII. 
τυ δημΰαιον 1092, 14. 1097, 
20. 1158, 18. 11ΗΚ, 12. 
1189, 9. 1200, 7, 21. 
δψ<'ηηυ^ 1022, 13. 1024, 
4, 4. Ο, 5. 1040 JI, 3. 
1048, 12, 10. 1049, 15, ικ. 
1002, 10. 1007, 17. 10ΗΟ 
II, 3. 1090 1, 1. Π, 1. 
1110, 12, 13. 1121, 27. 
1129,31. 1130,0. 1140,10.• 
1158, η. 1188, 7. 
δψ'άοιος 8. liul. XI. 
δια C. Gen. 1016, 5. 1020, 
9,22. 1051, 10. 1088, 1,0. 
1093, 13, 15 pas.siin. 
διά (•,. Acc. 1018, Κ). 1024, 
7, 18. 8, 13, 19. 1037, 
39. 1114, 29 passini. 
^5<cί,'/f;λλfπΊ040,22. 1105, 14. 
δίάγειν 1024, 7, 22. 
διάγραμμα 1053, 3Η. 1054, 
11. 1055, 33, 1115, 32. 
1118, 21. 1145, 13, 3Κ. 

1140.21. 1147,19. 1150,21. 
1151, 15, 87. 1150, 21. 

1101.22. 1102,1). 1107,57. 
1170, 10. 1172, 12. 

<5/α;'(,)ί;./•{/)Ί047ΐΙΙ,θ. 1002, 
15. 1114, 14. 1123, 3. 
1132, 30 (V). 1103, 4. 
1189, 9, 1,5. 

διαγραφή 1038, 15, 19 ιι. ο. 
1002,15,17. 1005,1. 1113, 
15. 1132, Η. Uli, 5. 
1152,12. 1154,19. 1100,0. 
1103,9.1107,27. 1108,18. 

δκ^^'χιυϋαι 1019, 11. 1023, 
1. 1091, 2 (s. Ind. IV 
(ίααιλι/Μ< γραμματεύς). 

διαδίδράυ/.ειν \\^Ί ,2\). 1149, 

34. 

διαδύίΐις η. Ind. IV. 
διαδηχή 1200, 5. διύ^ωμα 1188, 7. 
Öia:)uuc 1047 IV, 13. 1080, 

7. 1131, 13. 
διαΟή/.η 1037, 30. 1113, 5. 

IM 9, 2r.. 1151, 7, 22. 
i)iiitQiif 112.'!, Η. 
όιΐίίηΐιίΐς ιοί:!, 1. 
()/,ixfm,7(i<. 1027,20,25.1034, 
11. 1047 111. 17. IV, 5. 
δΐ(Γ/.(,:Γή 1188, 8. 
δικ/πί,Γπ,' 1047 II, 0. ' 
ύια/.ωλνίη• 1187, ιι. 
δια/.,:η• 1010 II, 24. 
διαλκμ,ΙάΐΊΐν lUl'J, 12. 1028, 

21, 121Η), 21;. 
<)ΐίΐ/.((ΐ••')ύΐΊη• 1187, 2:ι. 
δΐ(ίΐ/-'γιη' 1037, 5. lOsu, 11. 
διαλ . . . \(ναιΊ) 1122, 22. 
öiaatü-i^cnv 1047 11,14.1208, 

32, 34. 
διαμίιίΐηηΐι.: 1047 II, 14. 
διαμο'Κνειν 1200, 21. 
()/(ί)•(\Ηί/«^ίπ• 121)4,)•,. 121)0, 

13. 
δια;πί;ΐιη• 1')02, πι. 
διαηήι,Ίειν 1093, 24. 
öl((;r^ρaιorι' ί^ί) 1201, 0. 
ύία,ιορεόίαϋ-αί IV 10, 11. 
1120,9. 1136,5,121)1,0 (?). 
δια;Γ()ρ!)-μίΐ'£ΐν 1188, 10. 
διαηοιηέΙΙειν 1038, 14, 20. 

1108, 3. 
διa,ιράn^n■ 11),")ΐ), 2.1, 1051, 
32. 11152, 30. ID'J.'^, 22. 
10<JO,17. 1100,24. 1101,17. 
()(«o«f/fn• 1141,21). 1199,10. 
διώηιιϊιια 1 ΐ:>8, 11. 22. 
δια^ί/.αρ.-ύίειν 1ι)49, 7. 
διαίίΐηλεύς 10G4, 19. 
δια'^ιολή 1131, .54. 1141, .38. 

1158, 10. 
δκίΐίΐ ρΐ'ίμα 1072 1, 3. 11, 2. 
ί)ηααγμα 107 Ι, ;ι. 
ύιάκιίις 11122, 0. 1074, 12. 
(5/(ίΓ«ΓΐίΜΐ022,ΐ7. 1151,0. 
Λ,ί(/ί/)•ίπ•1037,2;>.1110,ο(?). 
,)i«ii-}.iiy 1187,• 11. 
diaurii (V) 1127, 44. 
,)ΐ(πι:ι/ι•αι HO'.), 11. 1110,8. 

1202, 11) (V). 
δηιιρι',ιι if 12)18, 21. 
διαιρ(φειν 1ι>24, 7, 14. 
διαιρι\^(η• 11 1". 4. 
διαιρηψή 1024, 7, Π, 18. 
ύιαιλι'η• 112."', 20. 
δηκρερεη' 1002, 21. 
διαφεύγειν 1ΐ)27, 20, 23. 
(5/(f</-.7f/()(/)'lli)'.Mi.lll''',io. 

δκα/ορά 1045, 21. 
διάφορος 1195, 7 U. ϋ. — 24 — δη!ψι•λ<α ι UV 1Ö81, 4. . 
(hi^iitixaliK 1021, la u. ö. 

1024, :i, 'JH. 

διι)ιΊναι 1024,4, 15. 7, i:i u, ö. 

1025, IG, 21. 102G, 22, 
]<», 2n. 2:i, 12, 17. 1032, 
11. ID.'i.'i, in. lo:i!l, u. 
10|.{,1H. lü.");5,22. 105,''), 14. 
1056, 12. 1ÜG5, 14, ii;. 
1074, 2 u. ü. 1084, i:!. 
1097,21. 1117,17. 1120,4H. 
1121,12 u. ii. 112:?, ;i ii.ö. 
11 :n, :iO u. ü. li:!5, ;.. 
li:]8, G, 8. 1141, 12 11. ii. 
1142, ,3. 1145,7. 114ii, 10. 
1147,11. 1148,29. 1150,11. 
1151,31.1152,22. 115(;,ir,: 
11G1,13. ΙΙΓ.Γ,,Η. 1167,;!i. 
1197, !). 1205, 22, 2H. 

δΐύρίίχικκ, τόχ<ιι ύΙ(\)αχΐί(ΐι 
10Γ)2, 4:ι. 1053, :u». 1054, 
11. 1055. •14. 1()5G, !ΐ. 
1057,8,24. 1 104, ;ΐό. 1118. 
43. 1126,17. 1145, ΐ2ΐι.ο. 
1147, ιη. 1150, 21. 1151, 
ι.-•,, 37. 1162, π. 11 66, 0. 
1167, 57. 

οιη>{ίάλλίΐν 1200, 2:?. 

ύιύ.χίΐν 111G, 21. 1120, 3Γ.. 

(5/f| .... 1024, 8, 2. 

δι^ρχηι9αι lOliG, 0. 1040, 7. 
1061, 4. lOÜ'J, 7. 1090 Ι, 
C. III, 22. 1108, 7. 1115, 
25. 1116, 22. 1117, 25. 
1119, 28. 1120, 35. 112G, 
23. 1138, 0. 1149, 28. 
1151, 13. 1167, 52. 

δικ-/ύζιιν 1143, 15. 

(i/f(vlii(n'1147,27. 1151,42. 
1156, 24. 

i5(£Lrizf<)'1022, 20. 1197,23. 

öii^vr/.i'ji 1024, 7, 20. 

δί^νριις 1028, S)• 

ötiOTdrui 1048, 10. 105.3, ii. 
1055, 0. 1056, f.. 1057, o, 
21. 1058, 0. 1059,4. 1099, 
5. 1100, 5. 1106, 8. 1115, 
4. 1116. 4. 1120, 4. 1121. 
4. 1122, 4. 1124, 4. 1128, 

4. 1130, 4. 1141, 2. 1145, 
31. 1147,5. 1148,6. 1149, 

5. 1151, 5, 28. 115G, 7. 
1163, 3. 1164, 4. 1165, 0. 
1166, 4. 

i)ixa';uv 1024,5,5,14 10;(5,5, 

15. 
δι/.αιυδωαία 1036,30. 1085, 

31 (?). 
δί/Μίοδύτης β. Ind. IV. 
(J/xatos 1022, 22. 1047, II, 7. 1049, 10. 1052, 24. 1053, 
52. 1054, 21. 1069, 5. 
1073, Η. 1074, (i, 7. 1092, 
15. 1093, -Δ\. 1098, 34. 
1101, 1.5. 1142, 8. 1187, 

•20, 2!1. 
δι/.αηιιίννίι ] Ι Ü8, 4. 
(^ii<((/V»((il03:!,7u.ii. lOG'.t, 2. 
(5iZ(i,i(///,'c 10G5, H. 
δι/Λαίη\ς 1027, 27, (1 (?). 
δϊ/.ΰ'/Λ( 102M, 11, 12. 
U δί,.η^ 1045 II, 3. 1050, 

11). 1051, 2S. 1052, 22. 

105,3, 47. 1054, 14. 1055, 

38. 105G, 24. 1057, 15, ISO. 

1058, 44. 1059, 10. 1098, 

32. 1099, 22. 1100, 31. 
1101, 14. IIOG, 43. 1107, 

22. 1108, 22. 1109, 20. 

1110, 22. Uli, 2!i. 1112, 
17. 1115, 30. llKi, 3(1. 

1117, 40. 1118, 4!i. 1119, 

44. 1120, 43. 1121,30, 45, 
1122, 2i». 1125, 12. 112G, 
2(1. 1127, 2K. 1129, 30. 

1130, 27. 1131, 28, .57. 

1133, 19. 1134, 20. 113G, 
8. 1142, 20. 1143, 30. 
1144, 18. 1145, 10 ii. ii. 
114G, 24. 1147,22. 1150, 

22. 1151, 10, 39. 1156,24, 

1157, 20. 1158, 20. 1159, 

33. 1161, 28. 1162, 13. 
1163, 15. 11G6, 14. 1167, 
,59. 1170, 12, 59. 1172,10. 
1175, 12, 15. 

δι/.ολ . . . 1121, 10. 
δΐιιοιρι,}' 1037, 20. lO'.tO, 

23. 21. 

(5/0 1024, 5, 23. 103G, 29. 

1O40, 12. 
διι,ιy.^i^' 1049, 20. 1130, 15. 
διοί/.ηω^ 1090 IV, 37. 1206, 

8. 1207, 10. 
(5/o(xi;7(;s' Η. Ind. IV. 
δκιίληιΐλό^ 1019, 12. 
δ((ΐιΐϋλίΐ•/ι-Ίν 1125, )2. 
διορ,Ίοϊΐ' 1027, 27, u. 1060, 

24. 1114, 38. 1116, 9, 38. 

1118, 7. 1119, 15. 1120, 
28. 1121, 21. 1133, 22. 

1134, 14. 1136, 5. 
Öiimi^wai^ 1022, 13. 1123,8. 
δΐΊλι'ι 1074, 20. 

<)ί,,Αοι\• 1049, 22. 1080, ο. 
1122,20. 112,3,12. 1143,0. 
δΐηλωμα 1113, 0. 
δί^ 1141, 37. 
διαοιΊς 1137, 20. 
δίυτεγης 1013, 11 π. Ö. δ/ι/ο<ι^ iiKi, 25. ι 

διι!ι/.ηι• 1035, 5. i 

διώηι-^. 1121,21 Η. lud. VII (!. ! 

ΊΊηάιΙι. ': 

δο/.ι'ιΐ' 1022, l,s. 102.1, 4, 5. ' 

1024, 6, II. 1040, :tr,. 

1041, 15. 109:!, 2.-.. Ii:i7. 

12. 1141,0 u. ii., 1207, 10. 
120S, ;i4. 

δο/.ί'ιιιΐ)^ ,s. Ind. .\l, : 

δ,'κίί^ 1122, 2, :!5. 11 IG, :i 

ii. II. 1151, 33. 115G, iH. 
diir/.ij 1058, 7 II, ii. 1059, 7 

u, ii. 1109, 5, 17. 1112, 11. 

1128, 13. 1147, 24. 
δονλίλή^ 1058, 12', 41). llOG, \ 

13, 55. 1107, 1). Ί10Κ, 7. 
1110, oii.i). IUI, 11 u.ii. j 

1112, 10. 1150, 12. 115:;, 

•1,7. i 

δοι/.η^ 1021, 7. lO:!:!, u.ii. ' 
Uli 7 u. ii. lUG, 411. 
1125, 1. 1128,7, 9. 1139, , 
12. Uli,• 2), 2(;. 1149, 20 ! 
11. ii. 1152, 25. i 

δοι-,ιλι/.ιύυκκ Η. Ind. V. 
()V//ixo)'l()89ll, 4 u.ii. 1090, j 
0. u. ii. i 

δρα/.ανι ly/Jij (ΐλος 10G5, 9(V). ι 
δρΓο• 1021, Ι. 5, 7. 8, 7. j 

δρίαίιιός 1059, 17. Ι 

δίΗΐ'/ιιή ]i;i,s.^iiii. | 

δρ((χιιΐ(ίϊΊ< S. lud. XI. 
δρόμος 1141,29.8. lud. VIR'. / 
δύπίΐιις 1045, ίο. ΙΟ.'Γι, 14. ' 
1051,17. 1052, 15. 1099,13. Ι 
1 100, 19. 1101, 11. Ο'ί'","- 
ικαιι'ς lihi• δ. S. Ind. Ι\'.) 
δόηαι.Ίιιι 1024, 5, 15. 6, 22. 
7, 14. 1ο:!9, 1(1. 1040,41, j 
1079, 12 U. ϋ. 1085, 5. 
Uli, 32. 119:i, 10. 1197, 

20. 
δι:ναη>^ 1080, 18. 1140, 5. 
δι'ιiJü()χ<ι^ 1185 II, 20. 
διαδίίίικιΐν HJ2.1, 7, 24. 
δύ()ΐ< 1021, 14. 
δυιίικΊς 1049, 8. 
δΐϋ/ιπί: (ιύ /ioc) 1018, 9. 
δl'>nt(i 1074, 3. 
δώραν 1114, 7 U. ϋ. /("()■ 1024, 5, 5. 10:!5, 11. 

1115, II. 1121, 42. 
/';'/' i'Vs' 1059, 7. 
(■/γιοι<( 1185, 18. 
(γγονης. 1185 Ι, 13. 
ϊγγραηιικ 1104, 19. Uli, 

10. 1113, 10. 1130, 19. IM,'«, 2:1. 1 l.'.O, (1. 1 1.-,2, 17. 
115:i. :■,, 21. 115 1, :ΐ(ΐ. 
1 155, L"i. 1 Hill. :,. 1 Κ,!!, 

11. 12. Uli Ι. ι:.. Ι |li5,L'3. 

1167, ι;ι, L"i. 1 IGS, κι. 

IKi'.i,:!,;. 1171, :u. U7:i,io. 

1 17 1, 1(1. 
iyynuiinv 1019, 9. 1050, 27. 

llos, 20. 
'')'/'L""l "^ 102(), 9 11. ii. 
r/yrüf 1051, 5. 1057, 5, 22. 

1145, 29. 
/;■;■/,,/,.• 1074, .;. 
tyyKu 1051, m, 2.'.. 10.',7, 14. 

Uo-1, 7, II. lllMi, 4. 17. 

UOS, .-,. 1110. 1. 
/;■//■,• 10:!9, 4. I114O, 10. 
ty/jr/tlv 10 V.\, 3 (Vi. 
ly/jUAh• 11 10, 13, 17, lU:i, 

22. Uli, IS, 1159, IS. 
iy/Ainifilli (7) 1 1_'5, 2κ. 
ly/ci ('yi ir 1 V) 1 1 ii5, 7. 
ly/Hinhii lOiJii. 0. 
i-'y/'/.iji« lO.iO. 32. 
ty//.ij'i•^ 1 1 1:!, 21. 
ty/j/iii 1^1 Olli' 1204,10. 12(i5, 

1_8, 21, 

i-'y /.ιγιΊ^ s. ind. 1\' iij/.i'i- 

,') l'/.l• .llJ/JOij l'/jri. 

f'y/.i,,^ Uol, L'i, 
<■'//. ... 9. ///. . . . 
tyyuniiuv 1106, 12. Il09, 0. 

1108, 7. 
f;7i w)r(,7c 1 i 15, 48. 
ίδαγη^ 1060, 33, 1129, 13. 

1158, 0. 1200, Γ,, 
(δρα 114 R, 3.-.. 
ll/i/.iir 1024, 8. κ. lo:i5, 0, 

107 1, 0. 1078, Η. 
*','//,",■/)■ 107:!, 12. lUH, 35. 
i^iiiuo^ 1118, 21. 1127, 22. 

1185 11, j,^, 
f'.Vd,• 1050, Jh. 
(ίδήαι 1022, ,",0. 1()35, 12. 

10:i7, 41. lo:i8. n, 17. 

I040. 12, .3(1, 1(14 2, H. 

lol 1,4, lii|5 11, r,f. Iii7n, 

12. 107:i, 1:., 1078, 5. 
1079, 17. lo97, 2. 1107, 
32,.3(λ 1126,31,34, 1141, 
33, 49. 1145, 2.-.. 1201, 20. 
120,S. 24. 

fh)<u 1049. Ki. 1125, 10. 

11-11. 12. 
i//.;.• .s. Ind. 1\. 
I i/'iii'^iir 1 199, 2. 
ιί/.(Ί^ 1208, 1«. 
ti/.v>f 1059. 7. 1127, 30. 

1129, 2Γ.. U;!l. 22. 
lt?M,titr I08O, 1(1. » — 25 — i (/'/.(; R. Imi. V. 

f',,,(,u,iiu'u 1013, 4. 1099, 

i:i (Ίιι.) 1100, iH. 1101, 

10. 1051, 10. 
t'ioynt' 1074. 4. 

>l'Jii''"Q'/.>l< ^• ''"^• '^• 
tlot^rij ll'.iJ, (!, 11. 
fio/.n'i li:>'.•. Hl. 
i(.- 10i:i, lü. 1017,,^ pussini. 
fkaytir 11188, ;i, ii. ll'JO, 

:ts. 1192, ;i. 1207, ii. 
fl<ayioyij 120,-., ir,. 120Γ,,ΐ4. 
(,'ςδιύοιαι 10G2, 2. 1090 Ι, 

(•,. 1198. ic. 
^lc^λ(tιrtr/.ιΊ^ s. Ind. \'l. 
tufoxfii.'hii lOr.9, IL'. 1078, 

10. 1119, Γ,. 1122, rj. 
' . 1129,2:!. 1143.12. 11Γ.!,24. 

f'i^iiihi^ ln,T7.i:tn.ö. llüO, 12. 
n'<:.i()(iTieiy 1041,7. 104:i,in. 
i/cY/ßfM• 1139,8. 1185 J,,r,. 
fira 1019, 4. 
fx 1014, 17, 18 (s. h. ί^ί/ι,<, 

ίξ ιιϊλΐη) 1015, 14 passim. 
h.ciiiJfXiiii^ 102tl. 22, 14. 
txfiaiynv 1095. 3. 1120, .r,2. 

120(;, 11. 
r/ßä/luv 1050, i.r,. 1051. '10. 
■ 1052.10. 1100,21. 1101,11. 

1115,2:!. 1119, :ui. 1120,4Γ,. 

1121, 3.'3, 43. 
ί/.,ί((ί),ίαροϊ>• 1024, 4, 1 (Υ). 
Ιχβυικο'ίζαν 1141, 47. 
-~ty.,in).,] 1116. i;i. 
U()i/nh'^ai 1(124, 4. 10. 
r/.<)^iiflv 1197, 7. Γ2Ο0. 14. 
fy<)id('iii/fiv 1 1 24, R. 
Miiii'nai 1021, 0. 1(•25. 15, 

0. IG, <;. 11)31, 1:!. 1058, 

11. 10(;2, 1;-,. lOlU. 12. 
1092, 14, 10. 1100, 7. 
1105. .5. 1107. H. 1110,5. 
1112,9. 1124,20. 1125.1. 

1/.ύιιηχ(υχ^αι 1105, .'iO. 
r/.ör/.nc: 8. Ind. I\. 
r/.difiv 1061, 10. 
fV.fi 1030, .'•,. 1039, 9. 1040, 

8. 2n. 1185, 4. 1188, ir. 
ixl'rj/fi")' 1141, 41. 
ί/.ι,,•!(Ί).(}ς 1026, 22, 19. 
ly.l^fiKtii^Wifty 11)61, 19. 
ti(y.i):\ Γ 1121, 27. 
Ιν./.ή.Ίΐίΐγ 1118, ;)o. 1 120, :t:!, 
f'x'/.(in,t(iyiiv 10,17 1 V, 11. 
i/ltiiiitv 1058, .•|(1. 1106,34 

1107,18. 1108,18. 1109,22. 

1116,20. 1117,22. 1118,32. 

1119, 20, 27. 1120, 34. 

1121, 30. 1122, 21. 1126, 

15. Γ/.ληιΙ'ΐ^ 1122, 21 U. ö, 
i'y.lnyii 1013, 10. 1158, Kl. 
l/luyKii ijs s. Ind. IV. 
ί/.ιΐ((θ7 rQKir 1091, 10. 
ly.uKUhwv 1092, 2.'-.. 1129, 

22. 1130. ir,. 
Ι/.νη'ιιν 1189, 7. 
i/.oiiUiK 1013,20. 1045,2.'-.. 

1092, 7. 
tx.ifu.ifiv 1027, 26, 19. 27, 

17, 
{■A.iiiunv 1205, 17(?). 1208, 

2:!. 
ίλ/ίληροΓη' 1053 11,18. 1055, 

4.^.. 1149, 14. 1156, 15. 

1159, 17. 
i/.,Kinn'fiil)(il 1078, 4. 
r/Mif oityiaiui 1094, 14. 
txTfXnr 1021, ir. u. ii. 1117, 

:i2. 1121, :ΐ2. 
ry-iilth^ 1116, 39. 
ly.TiOfvat 1104, 24, 
ly.uvuv 1050, Iti. 1051, 20. 

1052.18. I053.:i2. 1051, 10. 
1055,28. 1056,17. 1057, 

12,27. 1058.34,38. 1098, 
28. 1099, 18. llOO, 20. 

1101,12. 1105, ;i2, 1106, :ΐ2 
II. ö. 1107,1.-. u.U. 1108, 

10 u, ii. 1109, 21, 23. 

1110, 19, 20. Uli, 23. 

1115, 30. 1116, 27, im. 
1117,82. 1118,24. 1119.3.n. 
1120, 18, 40. 1121, ;12, 44. 
1122, 2U, zr^. 1123, 12. 
1125. II. 1126, M, 10. 
1127,41. 11.30,2.'-,. 1131. 
20, .'•,.'-.. 1133, ir,. 1134,1,'-.. 
1136,0. 1143, 2;i. 1114,14. 

11 15, 12 u. ö. 1146, 18. 
1147,10. 1150,20. 1151,30. 

1156.19. 1157,25. 1158,20. 
1160,8. 1161,18. 1162,0. 
1163,14. 1166,10. 1167, 
.'-,:), .'-,4. 1170, 9, 59. 1172, 
10. 1175, 8. 

ίχΓίσ /c 1051, 5, 1053, 43. 

1056.21. 1057,5,30. 1106, 
41. 1117, 38. 1118, 4K. 
1120,43. 1122,28. 1133,18. 
113 1, 18. 1136, 7. 1 1 15, 
1,'., Ά\\ 114Γ.. 23. 1149, ;!0. 

1150.22. 1 151,38. 1156.23. 
1161,2.'^., 1162,11. 1166,13. 
1172, 14. 1175, 14. 

{'χίπλ . . 1034, 9 (V). 
fxro^• 1054, in. 1055, 41. 
1129, 7 1197, 7. iiiissiin. 
(AifOQiov 1018,11. 1029,3,5. 1059, 22, 20. 1060, 30. 

Ij92, 1, 17. 
Uiiiy 1106, 51. 
ίλόιπΊκ 1049, 7 u. ii. 
thtioy 1058, ι.•-,. 1097, j:i. 

1106. 11;. 1107, 11, 17. 1 lOH, ;i ι 

1195, 19. 

tX«iiiii)yii(ir 1109, 13. 1037, ;n. :i2. i).«iioy 1037, M. 1047 II, 

2 n. ii. 
ikuiHiciy 1047 IV, 13. ,1118, 

:i7. 1158,9. 
D.ai iiiyf^iy 1195, 10. 
i'ltiiiory 1093.25. 1124,, 31. 

1155, 37. 
ίλύι I diu« 1 060, 20. 
f/.f;7'V(Y) 1138, Ki. 
f7{';7f/)'1024,5, 17, 22. 1138, 

13. 
f/.ff()• 1024, I, 5. 7, 24. 

1079. 23. 

ilmya^ 1027, 26, 18 (?), 

t'Kn;tfi)itt 1141, 24, 
lhi':in>i)^ 1 1 1 1, 11. 

:.ι).^<1«ς 1026, 23, 13. ' 
tAxi///(V) 108 1, 7. 
Γ /J.ihuiy 1127, 15. 1140. 

21. 
hl'/.oyiiy 1028, 2 11. ii. 
tU.uyinti^ 1094, 2. 
Ό.(κ 1121, 10 u. ii. 
I)..ii< 1024, 4, 1:). 5, 19. 
!fiß(«\iiny ] 1 67, 04. 
Ιιι:Ή(()ι/.ι'κ 1037, 21 II. ii. 
liijal'/.iiy 1039,8,10.1209,14. 
i'iiliidn'fiy 1 130. 14. 
ηι,ϋ.ΐΊΚί 1010, 24, 30. 

Ηί,^ολή 1142, ,s. — ' 

Ht.ifiir/iic 1 193, 9, 1:1. 
luiiiriiy 1 123, 12. 1 186, 10. 
fiifi 1/1,1 ι^κηΊίΐ ! 17 II, 1,3. 
ijhiniiiy 1019, 21. 1 127, 18. 
ijijKili](iig, 1049, 10. 
(μ;ιυο()ζ 1061, 15. 1078, 17. 
ff(;rQ()i!,'}fy 1104,20. 1113,10. 

1143,8. 1148,23. 1152,17. 

1153,0. 1154,31. 115,5,31. 

1160, 0. 1167, 4. 1168. 

10, 17. 1169,37. 1 173, 17. 
ίικ/ΊΠΊΚί 1 1 45. 2<K 1 187, 7. 
ίιιι/κη;^ 1 115, II ii.ii. 1 14(',, 

17. 
li{(/(iii"^iiy I II 1. n, 47. 

]2(l'.i, 4. 
iuifayi/M^C^ 1120, 22. 
iiiif((yiiii i^c 1141. 8, 9. 
iiKfi liidy 1020j 1. 
IV III. ίίΐΊΐ. ellipticiis 10'.»5, ii. 
£»' 1014, 14. 1015,8 piissiiii. I lyc.yii'i^ 1024, 5. )o. 1038, 

j 10. 11.31. 24. 

j fy('oi 10^ i0!!5, 2. \'. I. 

I >''<"jy."^ 1070, 1. 1073, Ii. 

' i'y s. i'yy . . . 
j yy,),jin^ 1024. 6, 10. 

n^nyr ('.•') 1(1 Hl, ,;. 

l'y^oy 1 lli;. i ;. 

/ιό-, fr,,• iML'C/ili^.j.i, 109.>,17. 

iyny(ii ln2 |, 5. -1 1, 1] -< 1 . h. 
' fVf/i' 1171. 17. 11:111. s. 

I 192. .s |i;is^iin, 
j f'i7i,;'o,• 1067, .1. 
I iy/'n/_iii,'h(i 11 1s, -21. 
I i'yiyjiy ]051. :; 1. l(i.',2. :;2. 
I 1061,2.-,. 10;is.:.j. 1 lol.i«. 

; I 102.:;r,. 1 In:;,•.,;. I Idl,,,-,. 
j 1114,27. 1115..-,-. li:;5.i.K. 

1152, 20. 115:i. 10, 21. 
j 1 15l,:;7. 1155.:;:,. llOü.i,;. 

1 1Γ.5, :i7. 1 107. 15, 3(ΐ. 
I16,s,iu, 1171.1... 1173.i>.. 
1174, 11. 
fyf/iüi'i^fiy lO.'iS, 9, 17. 1170. 

-.1',. 
i'yi /i iiKtiid Io:iS, ) 1. 
η•;ΐ<( lfiL'2, 12 
Η•,ν,;ι^> 1012, in. 
t'yOKiiiii^ 1127.;»., 1158,22. 
nOriii^m^ ln-_'4, 4, 12. 
f-'i'/fd'irc,• loi_;2, 12. 
tyiarn')^ 10 17, s 11. ii. 1084, 
25. 1119. 1:;. 112Π. Kl. 
Π2Ι, II), 17. I 197, 5. 
yiti ' lyiiii n'/r J 202, 4. 
ϊνιακ'ηκι 1013. ,s. 1014. 15. 
10 15, s. 102Π, 1:1. ](I23, 

7. 103(;. 7. 10 IS, 5. 1049. 

23. 1052, 45. I1153 1. 21. 

1054. 7. 1055. 12. 1056, 
12. 1057, III, j-.. lii.'.S, :i. 
1062, 3. 1:1. 101,3. ;. 1067, 

8. 1068. 11. I1172 \'l. 4. 
1084. 17. 1089 11. 2. IV, 

27. 1090 I, 3 u. ii. lU'.IJ, 
II. 1102, 30 110:!. 9. 21. 

1101. 20. 1 l"i;. 9. 1107 8. 

iios. 0. 1109. s. lim. o,i. 

1113. 17. 1115, 1;;. Ulli. 
Γι. 1 1 17,0. 1 1)8,44. 1 1211, 
0, 51. 1121. 5. 1 1-2, 0. 
I 121, Η. 1 125. 2. 112(;, 8. 
1127, 7, 17. 1129, 0, 2.1. 
1131.1:;. 2:.. U:;i;.3. 1137. 
10. 1142. 4. 11 1 1, 5. 1 145, 
0, :!4. 1146, 10 U47, 10, 
1148, 24. 1149, 10. 1150, 

9. 19. 1151, 10. ::i. 1152, 
18, 1153, 0. 21. 1154, 32, 
1155. 7, 31. 1156, 12, — 26 1107, IS. 11Γ)8,Γ., 12,1150, 
m. llCd.o. 11G1,12. 11Γ.2, 
4. lHi3, 11. llGt. 1(1. 
HC.'), 2Γ,. 116Γ), H. HO 7, 
in u. ü. lies, 17. 1169, 
r?7. 117(1, 7. 1171, 20, Rr;. 
1172, H. 1173, 18. 1174, 
1(1. 1 I7fi, 7. 1198, 14. 
1201, 4. 
fr/. . . . s. /;■/ . . . 
(i'/.iiiiiiit 1047 111, 1:1. 
in-n'i;i()lr>^ s. Ind. XI. 
(yoiiii'^nf 1141, 2.i. 
ίΐοίκί/Γΐ11,-,.ΐ4,4Γ,. 1188, i5, 
ηηί/.ι^ίτίκ: 111Γ), so. 
itni/.i!^fiy II U), 18. 
iyai/.ini• 1117. 2Π. 1127, iti. 
fVoizf)^• 1089, 12. 
h'rxiiilnr 1053.35. 105,"),, Tl. 
11 16, 2H. 1117, ,sn. 1118, 
•13. 1119, ?,r,. 1120, 40. 
1121, 32. 1133, ir,. 1134, 
15.1136,6. 1146,20. 1151, 
36. 1156, 20. 
ίνηχη^ 1108. 24. 1109, 28. 
1118, ,=52. 1119, 60. 1120, 
r.O. 1126, 27. 
ivn ... 8. flirr . . . 
ίντύγιιιν 1074, i.^. 
Ivraiifiv 1039, i). 1045 II, 

23. 1074, 12. 
cyrarO^ct 1059, 22, 2r,. 1114, 

Π. 1138, 11. 1140, 4. 
tvTfi-:}fy 1031, i;i. 10G2. III. 
ίνκιξι^ 1024, 5, 28. 1038, 

13. 1182. 1208, 12. 
{Vr//ir)c;I021,2. 1026, 23,2:!. 
fviny.n^ 1014, 10. 1015, U. 

1144, 7. II57, 7. 
HTfis• 1058, 21, ,T8, 1106, 48. 
1108,12.1115,25.1116,32. 
1118, 51. 1126, 22pa.ssini. 
h'i()f'yfiy 1197, n. 
hiiyxaytiv 1019, 8. 1040, 
27. 1042, 5. 1074, 7. 1085 
^ II, ;i. 

niiyhi 1209, 17. 
fyili/iioy Kl.iH, 17, 28. 
ty<orn,y 1050, n. 1052, 10. 
1101,7. 110,3,13. 1104,1,3. 

ftriynv 1191, 2, 
itay/itliiy s. Ind. X. 
fic'txhQo^ 1(175, 5. 
ttaiQfinv 1067,11. II 18,45. 

1120, 10 u. (i. 1121, 17. 
ίίαχοΑοΓ^ίπΊΙ 30, )i). 1208, 

43. 

ίξάλτωρ 8. Ind. IV. 

^ξαλλοΓρίοί;»' 1167, C2. 1187, 
18. f^iinyn^ 1138, 0. 
ίξίΐυιίζην 1143, 11. 

f'i'(i/'ii/c 109(1, 8. 

f'ii . . f( 1024, 7, 71). 

f'i'n'iTi/ 101,3, 20, 1062, 24. 
1092, 25. 1 100, ;i2. 1102, 
:il. 1103, 22. 1104, 2:1. 
HOS, 17. 1116, 2(i. I 117, 
22. 11 18, 32, 411. 1120, 34. 
1121, 15 u. ö. 1122, 21. 
1123, 11. 1124, l!i. 1127, 

20, 3(1. 11.31, 20, 51. 1137, 

18. 1156, 24. 1158, 22. 

1167, (10, (13. 1170, 54. 

1171, lii. 
f';V('Xf(;,>(i/ 1024,6, 18. 1039. 

11. 1042, ,3. 
f^füiuiCcy 1141, 34. 
lifTctieii' 1047 III, 15. 
ί i'/ifw/ ^'1028, 5 11, ö. 1159,21. 
/if /(ffuiic s. Ind. IV. 
f'i>iyfiij!)ai 1208, 40. 
t^i]y)]rfvny .s. Ind. IV. 
'i',/''?i'/c s. Ind. IV. 
To TÜiy ί'ί.ή/.<η•ΐ(( 1140, 22. 
iir- 1024,4,22. 1024,6,10. 

1027, 27, H, 24. 1038,20. 

1048,!». 1070,8. 1168, ιΓ. 
tiiinayai 1065, κι, 20. 1121, 

23. 1208, ,37. 

?ίο(ϊ/άί'ί/ιΊ123,(5,7. 1137,12. 
ίξηι)ης 1037, 13 U. ϋ. 1105, 

24, 28. 1130, 12. 
fi(>r,(ίζfly 1116, 18. 
fidi^ayniifiv 1047 IV, 7. 
(^(π'ημάζειν 1114,14. 1139, 

11. 
Ι^αΐΓ/./ζιπ' 114), Κ), 
Ιξ'ΐηΐΊ tny 1024, 4, 4. 
i^or()iyfJv 1117, 31 (V). 
ίξο,σία 1013, 17. 1024, 5, 14. 
8, 21. 1035, 1.5. 1049, 20. 
1074,1 (η. Ind. IV). 1116, 
18, 31. 1117,42. 1119,37. 
1120,44. 1122,30. 1158,13. 
1200, 20. 
fii'/iii(ii'iij(ii^ 1159, 7. 
iic» 1106,10. 1107,(1. 1108,(1. 
1114, .5. 1141, 31 u. ϋ. 
1139, 13. 
f:i(iyyf).).fiy 1024, 6, 2.3. 
fir<y('iiify((f s. Ind. IX. 
f:i(x/.o).nv^fiy 1070,7. 1209, 

11, 18. 
t .nxKnvfty lOHO, (I. 
ijiciji . . . 1020, 10. 
i7if(i'ffyxirCii)'1138,2i. 1139, 

111. 
tirch'ay/.eQ 1055, 14. 1057, 25. 
1058,21. 1115,10. 1126,7. 1128,0,10. 1131,13. nßy^ 

38. 

ui(iV(](i;)cini^ 1086, 0. 
ίιΐιύη., 104 6, 7 11. ii. 1164, 15. 

Ilfi'•, 24. 11(17, 13, 20. 
Hiiivi.iihy 1198, 7. 
fiii'QiCcy 1027, 26, 2.Ί. 
l'/i((nyi,!ii i^l; 102 I, (i, 24. 
f-Kiir/n^ a. Iiul. IV, V. 
ΊΊηα•λις W.W^ ir, u. ö. 
Inmii] 1059, ii. 
iiiilynv 1030, (i, 1 |,(1^ .[ 

1185 I, 3. 
/.(7πί(;;7η•105θ, Kl. 1051, o,, 

1052,17. 1098,21. 1100,22. 

1101, 12. 

ijiniij()ii({'^j 1027, 27, 7. 

hiiyöi/A't'Ciiy 1105, 31. 

tniityniit-cd 1019, lo, ji. 

105311,21. 1102,22. 1103, 

15. 110 1,15,22. 1110,15. 

1111, 14 11. ii. 1112, II, 13. 
1113,11. 1114,23. 1127,1,8. 
1129,33. 1130,21. 1131,25. 
1135, 11, 14. 1 M8, 2(1, 21. 

1150.7. 1151,8. 1152,11. 

1153.8. 1154,25,34. 1155, 
■ 22. 1156, 34. 1157, 22, 

1160,4. 1163,4,1.3. 116 1, 
11. 10. 1167, 14, 34. 116H, 
13. 1169,28. 117(3,57,58. 

. 1171,32. 1173,12. 1174,8. 

firfnciiüv 1015, 15. 1020, 17. 
10 19, 24. 1062, 25 11. ii. 
1064,14. 1092,20. 1093,18. 
1191, 7(?). 
tiuiiUi'i 1047 lil, 7. 
iiif'/iiy lOlO, 20. 
tJii'jOiKi 1022, 15. 
fjii c. (Jen. 1022, 1,3, κι. 
1025,16,25. 1028,5 η. ii. 
1032,2. 1045,24. 1050, ,^n 
(Li) lor/.nii i^q/iii•). 1063, 
3 ])as.siin. 
fyii c. l);it. 1018, 1.3. 1025, 
15, 5 II. (i. 1027, 26, 15. 
10 11,0. 1121,4. 1119,13 
|i;issiin. 
ί'/'ί c. Λογ. 1013, i2, 15. 
1019,5, Kl. 1020, 12. 1021, 
!i, II ]ia,ssiin. 
uiH^alltiy 1061,. ^. 1 120, l'i. 
1131,48. 1151,32. 1156,1,1. 
1208, 31. 
f:n,ln?.ii 11 Kl, |;i,H. Ind. \11[. 
ί iii{li)i}.i i'iiv 1024, 4, κι. 
fiiiylyynUlia 1069, 12, i.. (V). 
tJiiyiyyUHi/.fiyWW.), 12.1 141, 
5 u. ii. 1205, 10. 1209, 8. 
iniynyi'j 1017, 4. 1052, 38. 1053, 7. lO.Vl, 3. 1055, .-. 
105(1, 3. 1057,-,, L'n. 10(17, 
:i 11"6. 0. i \'.ü, :,. 1115, 
•)■ 1116, I. 1117, :;. 1 j |;i, 
4 1121. 3, 11:13, -, IM 2, 
13. 11 11, 1. 1111,3. 1115, 
•I. :!l. 11)6. 5, I 14;'). 4. 
1150. 17. 115 1, L's. J KU, 
4. 116(1. 3. 1 K17. :)M. 1171. 
0. 1172. 3. 1175, :;. 
t';iiyni'i'i iiy IdlH, -J.' 1070, 

II. 1 107. 31, 31. 1126, 
2'(. 33. 1145, -s:. 

i.liyni'if i' 1 l,s5 j, s. 
Lnourfiliir (?) Π 07. 5.i. 
i 1 jcii)n/\iy<(i 1ml'7, 2(), 13. 
lo!),s, 3•;ι. 
l;ili):iiu 1125, 7. 
ini!\iyir,Uai K"il7 II. 17. 
105,S, LM. Ki'Jl, !i. 1106, 
2:.. 1137. 8. 
1:η^ΐί\ιΊνκι 1022, Kl, 2Γΐ 1036, 
■■11. KiG2. i<. 1105, 23. 
1155. 1;. 
i:ih\i!vyn:iir 1143, 10 ('/). 
i/u'i)',ni^ 1193, 11. 
f.ii'^i^iiiv 1017, 5. 
f:ii:innt 1 125, .1, 24. 
t,n:h,;niiy lloil, οκ 1107, 

2'.t. 1108, 2Ί. 
f, 7 /,'/(■/); 1061. u. 
ini/.ii'/.tly IO41J I, 1 u. ö. 

1121, 0. 
f:u//iii'f((i 102 1, 4 24. 5 

3, 27. 1049, 1!). 
f;n/j>;n'; 111(1, 13. 
t.ii/niyny lo.)2. Kl. 1069, 

ni, 13, 1 199, 11. 
f,ii/nim^ t-, Iiiil. \'. 
i'.i r/.i i'io'hii Κ '72 I, ο. 
tnr/iiiCy 105*^, 30. 
l.Ti/.ifiy lloG, 2'i, 1107, 13, 

lloH, 15. 1109, i;i. 
t.n'AciiJuyny 1 lllS. 20. 
ί.Ίΐηι'λικι 105S. L",i. 1106, 
2s. 1107. 12. IIOS. 14. 
11119, IS. 1120, 2.1 u. 
ii. s. Ind. i\ (Ίη/ιι)/. 
■/.Hin I j. 
tniiu/.fij'fiii 1(178,11. I(i95, 
22. 120:;. II. 1201. 8. 
1205, 31. 120(1. 17. 1207, 
13. 12(18, 4:1. 1209. 20. 
! .Ulli) II i]^ ^. Ind. !\'. 
ΐ niii'/i'K Κ 195, ■_■:. 1 125, 10. 
ι,ιιιιιιιιι^ I0'.i7, 11. 
I:ii.in'\(iy 1037. κ. 
t.u.i/.i I ifiy 1138, 22. 
f.ii.inoftfu.'tai 1049, 20. 
1163, 10. 27 Ιπύιηιιης ΙΟόΟ, 10. 108G, 

II, 4. 1099, 0. 1100, 12. 

1105, 13 S. Ind. VII C 
Lnayt^iTTeanat 1200, 22. 
1;τΐ(Τ/.(ΐή 1028. 21. 1116, 20. 

IIIG, 11. 1117, 15. 1120, 

20. 
inhr/.iti'ig 1001, 21. 1095 

2 (?). 
Lrirj . . 104Π, 22. 
irriijraa^hti 1020, lO. 1141, 

24, 32. 1170, 22. 
hninanic'itQriy s. Imlcx VI. 
^,τ<(7Γίλλί/ι•1047,ΐν.2.107:!, 

10. 1080, 10. 1081, π. 
ΙττιίΤΓηλή 1041, 13. 1043. 2. 

1046 Ι, 11 π. Ö. 1047, 
III, 13. 1079, 3, 8. 1086, 

11, 3. 1095, h, 7. 1097, 19. 
1135, 7. 1141, 1 u. (i. 
1109, 1. 

LrioroXItiinv 1043, 18. 

ί,ΎΐσΓρατηγΰν S. Ind. IV. 

Ιττιστράτηγης s. Ind. IV. 

ίπιΟΓίλίον 1028, irt. 

Ιττιτάτταν 1126, lü. 1189, 
13. 

Inndeiv 1048, 8. 1059, lO. 
1062, 10. 1105, 27. IIOG, 
4Γ.. 1107, 24. 1108, 23. 
1109, 20. 1116, 27. 1118, 
24, 50. 1119, 0. 3Γ,. 1121, 
40. 1122, 14. 1123, 11. 
1126, 10, 21. 1129,24, 29. 
1130, 15. 1131, 20, 24. 
1141, 8. 1165, nr,. 11C.7, 
«1. 1170, 57. 1197, 20. 

^ΐ(7>,Μίίοο1027, 27, 7.1030, 

3. 1121, 10. 
ΐ,ιηι'ιρησις: 6. Ind. IV. 
inni^hai 1019, 7. 1061, 
14. 1139, 7. 1208, 4, 22. 
ίττηίιιιηΐ' 1058, 4. 
ίττίτιμην 1059,15. IKiG, 4'.i. 

1107,27. 1108,25. 1110,21. 

1111, 20. 1116, 28, 3(1. 

1117,35.1119,3(1. 1120,50. 

1121, «4, 4,5. 1122, 27, !15. 

1125,11. 1126.2(V 1129,35. 

113), 27, 5,5. 1143, 2.5. 

1159, 28. 11R5 I, 0. 
iniTQfiTdv 1020.5. 1021,10 

u. ϋ. 
ΙττίΓρηη,] 1047 111,11. 1070, 

Ο, 7. 1191, 14. 
Ιιηίρηττΐα 1113, 8, 13. 
hriTQo.rtvetv 1113, 0. 
ίπίτροηης 1033,8. 1070,3. 

1113, 7. 
Ιπιτνχία 1060, 8. ^7r(r/^/()(tvl055,39. 1056,25. 
10,-)7, 10, 31. 1058, 45. 
1070, 13, 14. 1074, 12. 
1105,20. 1106,44. 1107,23. 
1108,22. 1115,37. 1116,30. 
1117,40. 1119,44. 1120,44. 
1121,30. 1122,20. 1126,20. 
1133,20. 1136,8. 1142,21. 
1144, 18. 1145, 17, 44. 
1146,25.1147,32.1140,30. 
1150, 23. 1151, 17, 45. 

1150,2.5. 1161,29,1102,14. 

1166,14. 1170,13. 1172,10. 

1175, 12. 
ί7ηχ . . . 1043, 15. 
Ιιηγηηηγίϊν 1045, 18. 
Ιηιγηι^αΐί'ιν 1124, 14 (?). 
1:η•/ηψιον 1124, 20. Ι/τι- 

■/οήβηην (?). 
hiiyjjQüy 118511,27. 1208, 

42. 

LuiUiDY Η. Ind. VllO. 
inoi/.döouüv 1130, 14. 
ί:ΓοιριαΊΐις 1026, 23, 15. 
ΐιιηχι'ι 1121, 28. 
ί:η(ΐϋνρανός 1026, 23, 17. 
(ίΚί . . . 1024, 5, 32. 
Ιραΐ'άρχηι: 1133, 5. 
t()fi)7KoV'(?) 1165, 80. 
ΙρΓο' 1024, 6, 4. 
^ρα^η^ 1134, 8 U. Ü. 1135, 
2, 7. 1136, 2, 3. 1166, 

10, 20. 
ΙργάζκΦαι 1028, 13. 1044, 9. 

1075,3. 1076, .3. 1077,5. 

1121, 18, 21. 1157, 19. 
ίργαοΐα 1039, 0. 1053 II, 8. 

1117, 18. 1156, 20. 
Ιργααι ηρίιίκιν 1 127, Ο. 
ίργαιιη'ιριον 1028,2(1. 1063, 

40. 1116,8,20. 1117,7u.ö. 

1132, 0. 1151, 40. 
ίργ<(ΐίΙα 1150, 9, 21. 
ί•();Ό)Ί042,8. 1075,3. 1076,3. 

1078,8. 1118,27. 1119,20, 

32. 1120, 31. 1141, 8. 
1159, 7. 1188, 0. 
Ι'ρηιΐο^ 1027, 26, 25. 27, 2. 
ίρίζΐΠ' 101.3, 5. 
ΐ'ρΐιΐ)' 1061, 17. 

ίριο/πΐιλη•: 1046 1, 7 η. Ind. Ι. 

ίργ<'ηι;<: 1044, 7. 1121, 1(1. 

. . . ιργιϊι 1110, 21. 

ίρ>ιΐιιιΐ[Ί•λ(ί/./ί< 9. Ind. VIII. 

ίριχ . . . ihii/iti . . . 1046, lt. 

(ρχια!)«! 1030, 3. 1034, ο. 
1035,4,10. 1040,10. 1043, 
17. 1049,5. 1081,2. 1138, 
10. 1167, 47. 1185 II, 17. 

ί'ρίιΐι; 1024, 4, 10, 24. 6,4. Ιρίηιΰν 1079,21. 1141,0 υ.ϋ. j 
Ίΐ95, 2(Vj. 
{(Τ/ΐίοΜ'ί!,• 1024, 6, ο. 
ίυχίίπι^ 1017, 11. 1024,4,13. 

1052,47. 1056,14. 1120,53. 

1147,13. 1161,15. 1166,0. 
i(jv) 1127, η. 1141, 33, 30. 
ttoinnc 1020, 0. 1127, 30. 

1158, 20. 1209, 17. 
fVoo ])iissiin. 
xc<i'/"iocl0G7,iiu.ö. 1 192,1. 

1199,3. 1200,0,2«. 1017,8 

u. ii. 1018, 11. 1020, n, 10. 

106(1, 22. 1067, 11 U. ii. 

1121, 12. 1129, 23. 
ωςίη-)ΐ•\{)ΐ:ί,Γ,,Ί. 1014,0,8. 

1037, 3 u. i). 1045, G u. 6. 
ευ 1081, 4. 1096, 5. 1097, 

12, 17. 

lud'.liiv 1080, 24. 
tvOn/.uvl()C,2,2l. 1070,0,12. 

1 157, 12. 
tufoyiif 1119, 30 (V). 
i!;io;'f/fn'1139, 20. 1197,22. 

1200, 20. 
lrfny /ιης 1200,• 25. 
tvfoyia 1118, 27. 1119, 22. 
' 1120, 32. 
ίύ;ΐ/\ο<\(ΪΜ),2. 1123,7. 1168, 

5. 1129, 8. 
ίυ,Ίιΐη'η• 1118,30. 11 19,110. 
1120, :!3, 30 u.ii. 1122,23. 
εί0^ψιάργ.η< s. Ind. IV. 
{{j.'h'nnn• 1059, 2(J. 
ιν/Μίριϊν 1035, 12(?). 
εν/Μΐρί(( 1081, 2. 

εί/.ί'.ρΛΗν 1010, 5. 

ίϊ'/.η,ρ'κ 1209, 5. 
εν /iiiuii« 1 191, Η. 
iil((iliiif!h<i 1116, 42. 
ίΓλ(ί(ΛΤ).• 1141, 38. 
εΙ'ληης 1θ79, 12. 
εΙ'ΐ'οκι 1121, 10. 1185 Ι, 2. 
£iVfi,>i;C 1Ι"1, 2;!. 1130, 5. 
1155, 17. 1163, 7. 

εΐ'.ιηρ<ι^ 1070, 5. 

ενρίιί/ιιΐ' 1024, 6, 2ΐι. 1038. 

LMi. 10ΗΙ,2. 1095,1(1.1 123,7. 

1141, 3:ι, Ι,Μ. ι ΙΗ8, ίο. 

1200, 22. 1201, 8 η. 6. 
εηη^ή^ 1080, :(. 
trei.hnt 10:^4, 4, 2 (■.''). 1197, 

10. 

n'tn((,'lii»< s. iiul. XI. 
ενι,'/πϊι• IIOC.L'O. 1 107, 1 1. 

1 10Η,13. 1 109,10. 1 118,17. 
li'iu/.KK 1056, 1,1. 1147, 12. 

1156,14. 1161.14. 1166,9. 
εϊ-κηΊκ 1047 III, 15. 
ευινχΰν 1060,32. 1074,7,8. 1170,15. 1171,4:•,. 1172,17. 

1173,22. 1187,30 1201,20. 
εΐΓ\χ,]; 1049, 18. 1080, 4. 

1086 II, 2. 109l', η. 
tiifiuilviiv 10.S0, 7. 
εί'γ/σ.'Ιίίΐ 1030. 8. 1031, 1.5. 

1040,3,43.1042.20.1043,7. 

1(173.20. 10.SO, •..-,. 1(.ι81,3. 

I(i,s2, 11. iHS,; 1[.4. 1197, 

13. 12()3,2. 12'!.-,. 4. 1206,3. 
tryj] 1ο80, .■•,. 
tr/ni^niiii' 1063, ο, 
ii'ij'iyiit' 1097, 15. 
/ι// ;■(,-■ 1020. 13. 
lifi^jfU'. S. Ind. V. 
elf ι, II foU s. Ind. IV. 
tifinuhiu 1115, ,':.'!. 1116,22. 
tilnihnv 1116. 7, Hl. 
Ofoöii; 1059, 12. 1108, 27. 
1 113,211. 1121,20. 1122,30. 
112 1, 17. li:io, 10, 30. 

1151, 40. 115;;, 4, 20. 

1155,3:1. 1163,12. 1165,19. 

1167, 11. 27. 
iV/Tj . . . 1191. 2. 
iyuv 1013, 10, 17. 1014. 9. 

1015.4. 10211,10. 1024.5,9 

u.U. 1024,4,0. 1025. 15,3 

u. ii. 1(1,4 u. u. 1027, 10. 

1028,14. 1029,3. 1036,10 

u. ii. 103K, (\. 1039, 0. 

1040,21. 1045 1, 1(1. 11,8. 

1049, 20 u. 6. 1052. 41. 

10531,14. 1<ι54. 4. I(:i55, 7. 

1056,7. 1057.7. lo59. 18, 

2.3. 1060,10,13. 1062,37. 

1063,13.1064.0. 1072 Kl, 
0. 1074,1•.. Iii79, 10. lOKO, 
17. 10S5 II. (i. 1095, 4. 
lil',)6,3 II, ii. 11107,12.14 u.ii. 
1(Γ.Ι9,7. 111(3,11. 110',), 13. 

1113, 10. 1115, :ΐί. 1116, 

11, IS. 1118.21. 1120.9,51. 

1122, 10 u. V. 1125, 5. 3:i. 
1126,5. 1127.30. 1132,13. 
1137, K. 11311. I, 0•.. 1140, 

12. llli.oii.c. 11 15,5,:(2. 
11 17.:,. ;■•.. 1150, 17. 1156, 
Η 1 15S,j(i. ΙΚ,Ι,κ. 1166, 
.r,. 1107. III. 116'.!, 21;. 1172, 
:,. 1175. I. II.SO. 12. 1195, 
:i. 12((". :". u. '". 1209, lO. 

itiu'vi'u 112((. 14 (Vj. 
'tiiUfv 103'.l, H. 
'tvK 1(^24.5,17. 1033.0. 1102, 
uo. 1110,23. 11 16,11 icis.siui. ;■(( . ,'/i;Ki; 1045 1. lO (?). 
'ίείοωρης 1026, 22, 21. 28 — iir;Ocinr,0,o. 1052, in. 10(')5, 
«. 23. 1101, 14. HO.'i, 14. 

?',."/« 1118, 22. 118Γ) I, 0. 

ζ),ιιΐ()Γι 1044, ι,Ί. 

ζ>]ι• 10'_'4, 7, 2.'-,, .ΊΟ. 

1>;Γίί)• 1030, 4. 

ζ'Ίτηαις 1040, 23. 

;Ί'ίίη' 10Γ,9 V, R π. ϋ. 

ζιτ,κη,Ίλης 10Μ7 II, 2 (V). 

ζιτηττώλιην 1120, ίο. 

Cwr^i;r£i> 1118, 30, 33. 1120, 
33. iyfiaOai 1208, .πο. 
tjfiidn' ,q. Ind. IV. 

i])nioii/j'i^ ,s. Irui. IV. 

Mif(;.'>(r/ 1074, 5. 1208, 2C.. 

Ι,όη 1019, 3. 1024, 4, 12 
π. ö. 1081, 2 (?). 

j'di'v,• 1080, 17. 

»'>{'►- 1010, β. 

ί,λίος 1021, 13. 1026, 2.!, 15. 

i;Äozorr<zoV 1124, ii, 21. 

\lny.o.-Tog 1028, i(». 

i\lrig 1028, 10 u. (i. 

ί/'/ρ« 1013, 8. 1021, η. 
1024, 4, 22. Γ), 10. 10:iO, 
2 u. ö. 1040, 29. 1045, 25. 
1048, 5. 1050, 20. 1Π51, 
3(1. 105;i I, 23, 2H 1051, 
15U. ϋ. 1057, iiu.ö. 1070, 
20. 1094, 3. 1098, 41, 
1101, 10. 1102, ,30 110:i, 

22. 1104, 20. 11(17, 2M. 

1110, 23. lli:s, 17. 1117^ 
12 u. ö. 112.5, 7. 1133, 7. 
113Γ., 5. 1141, 3.!, 34 
1150, 10. 1151, 31, 3.'-,. 
11Γ)2,ΐ8. 115,1,(1,21. 1154, 
17, 33. 1155, 32. 115G, 13. 
1160,0. 1163,11,13. 1164, 

10. 1165, 26. 1167, 13, 29. I 

117,1, iH. 1174, 10. 

ι]ιΐ(ηήοιος 1117, 33 (<fonn^) 

ημηαδίπται (?) 1013, 27. 

ϊ,μι/.άδιον (Utixcn.) .«. Ind. X, 

ΐ,μιηλΙ(ί 1049, 22. 1050, ic. 

K'äl, 23. 1052, 111. 105.3, 

30• 1054, Kl. 1055, :^2. 

l'^56, 17. 1057, 12. 1058, 

•■'!'■ K'.'jO, u,. loo.s. ■:;,. 

1099, 1!). 1101, ,;.. HOC, 

.'!>^. 1107, 20. 1108, 10.' 

1109, 24. 1110, 20, 21. 

1111, 25. 1112,1,5. 111,5, 
31. 1116, 28. 1117, ,14. 
1119, 3.5. 1121, 33. 1122, 
20. 1125, 11. 112(;, 17. 
1127, 24, 42. 1129, 3.5. 1130, 25•. 1133, 10. 1134, 

Hl. 1135, IC. 1136, c. 

11 t2, 15. 1145, 12, 37. 

1146,20. 1147, 17. 1150, 

20. 1151, 14, ,3(1. 11 5 (j, 

üo. 1157, 25. 1159, 27. 

1161, li). 1162, 8. 1163, 

in. 1166, II. 1170, ii. 

1172, 11. 1175, o. 

)'jii/i)rng 1026, 22, 25. 

iifii'ii\ 1017, 7. 1028. 17. 

■ 1040. 37. 1067, lü. 1082, 

5, 9. 1089 II, 4U. ö. 1090 

111, 25. 1091,21, 22. 1110, 

10. 1125, 33. 1129, 12. 

11.31, 1(1 u. ö. 1132, 10. 

lltH, 32. 1155, 10 u. ii. 

1186, (1. 

';ΐίος 1195, ο, 7 u. ϋ. 

Ί (",'<«(> 1019, 2. 

'/WO)' 1116, 31. 1122, 30. ih'tD.FAv 1080, 10. 
;>('α•ίαης 1050, 17. 1060, 12. 
,'hinfif 1024, 4, 2 π. ϋ. 

11.31, 35. 
!h<()in'iv 1080, 14. . 
Οαιμύζαν 1041, 12. 
.'''« Η• Ind. II, VI. 
Οκ<γάς (ihd/M^) fl. Ind. VI. 
.'/f/os•, o, iiv 107,3, 13. 1074, 

12. 

.'/iii's 1Ü70, 5. 1145, 2s. 

^iluv 1024, 5, 14, 1040,5. 
1042,3. 1043,2, 2,3. 1059, 
10. 1129, 22 u. ö. 1131, 

20. 1141, 10 α (j. 1157, 

21. 1170, 57. 1205, 7, 13. 
1L>08, 0. 

,7f/(fiE/tf ΠΊ127, 30. 1158, 22. 
!>f'k H. Ind. II, VI. 
ihni':fiv 1141, 10. 
!}cqivi'k 1188, 0. 
• . • Ι^ψ.η 1079 V, 3. 
^ηλάζην 1H)G, 10, 23. 1107, 

0. 1108, (•,, 12. 1109, (1. 
.'/»;/l.(V 1058, 12. 1088, 3, 11.' 
1101, 21. 1100, 10. 
■ 'h^nu^uy 1058, SO. 
^'h^n/iiy 1024, 4, (1 u. ö. 
.'>MiiM,)oc 1O80 11, 1 „. ij_ 
loOO 1, 1 11. (i. 1191, 1. 

,'}/.ΗΐΙ•ις 1130, 4. 

-'>i>/ilVfi;' 1118, 13, 

Λ("'ί' 1026, 22, 25. 

<'}ρν(άίς 1118, 15. 1120, 12. 

^η•/άτηρ 1013,8. 1024,5,0 
u. (3. 1026, 22, 21. 1049, 
1,24• 1100,0. 1139,3 η. ü. Ι -^'■""V 11-11, 11. 

')ι'()ί( lOJ.S.L'i II. ö. 1037, 17, 

••"»• ill6,2;i. 11 20,20, ,30! 

Il-Ol, η 11, ii. 
,'h ηη)(ΐί•ι• 11 κ;, 15. 
-'^'■("V• 1116, 2.3. 
^hpory 1 1 ] ß, 15. 
:)i''Qi,iu(( 1()2,S, L'i). 
^h'oi'ioiK 1061, 10. 1141,, ^4. 
.'/iw'if .s. Ind. VI. l('((r,'h(i 1026, 22 15. 

U)iir/,H«fl(( 1135, 10 (V). 

löi,'r/ni«f(n• 1025, 16, 8. (?) 
1003, L'7. 

ί'()/ο„• l()3(i,L;5. lo:i,S,:i. 1().|;), 
22. 1059,1:1. 1061,21,21. 
1106,11. 1 107,,;. j ||-,f^^-._ 
1100,(i.ll](i,„,,r,.iin,!,, 
Μ1•3,23. 1116,18. 1117.21. 
l'l», ;il. 1121, 22 u. i,. 
1122,23. II 23, 0,12. 1126, 
2•^. 1127,1(1,2.5. 112!), 33.' 
1130,21. 11,31,25. Ι].33,ιο. 
1135,1.5. U.|0,7. 1141,48. 
1148,21). .1152,13. 1153,!,. 
1150,211. 1160,8. 116.3,14. 

1167,10 11. ii. 1170, 5(!, 58. 

1171,30. 1187,25. 1200,11. 
ni/i's λόγος ,s. lud, IV. 
ΐϊ)ιωη/.ά 1040, κι. 1127,17. 

1120, 32. 
/Ao/! 10.35, Μ. 
Ίΐ -nns s. Ind. VI. 
hniiir/M^ s, Ind. VI. 
IfQnÜikai n. Ind. VI. 
'itQOv 8. Ind. VI. 
'ifQnvn' /.ης r. Ind. VI. 
Ίΐ(ΐός Η. Ind. VI. I 

Ί/.αι•ΐ)ί)(Ίη:ς 1180, 3. | 

Ίλ«ΐ'ός 1019,1. 114l,i3u. ϋ. ! 
1100, 2. ! 

ty.tii/.o^ 105.3 II, 0. 
Ίμί(ΐίι)ΐ(ΐν 110,3, 12. 
Ιμαιί:/,,' 1021,14. 1050,1,3. 

1 IL'5, 8. 1126, 22. 
Ιμι'ηιιιΐ' I0|5, |.|. |()5(l, 8. 
1000,8. 1100, 12. 1101,7. 
1101,12. 1105,12. 1188,15. 
'ηκιι/ηικ',ς 1015, |8. 1052, 14. 
10:10, 1:1. 1100. iH. 1126,7. 
Ί.Ί,Ίίι'ς Η. Ind. V. 
Ί-ι,η/.ί,ς ,s. Ind. \ I. 
Ιαάιις 1017, 11. 
Ιΐ!()/.<ί/ιΐί(,'}).ιης Η. Ind. \Ί. 
/(Joutoi'j^ 1 118, ,s. 1110, Kl. 

1122, 12. 1146, 10. 
ίσος 1025,15,0,22. 16, 2i;. 
1027,27,14. 1034, Η. 1056, 1^• 1•''")7, 13. 1062. IS. 
1"6•!,ι!- l()i;i,;i. lO.s.i, i.r,. 
11'"'. Ί. 4Ί. 1107. 27. 
11(IS.2.•.. 1100,28. 11-1,41. 
1122, 24. 3.5. Il2'3, 8. 

1126, 20. 1120, 28, 20. 
11-31, .37. 1166. 12. 117.5, 
in. 
ΊιίΚηΊΊ 1053 II, 12, 105S, 13. 
10511,(1. 11(10.12. ΊΙΐΊ.,1, 
Π16,8. 1117,12. IJIS.G. 
1121,1(1. 1122,!,, IlL'7,,5. 
II 20. κ. li:;o,(„ ιΐ31.'η. 
1142.1. 114:i.4.24. 1146,(1. 
1156, 2-^. 

Ίι,Ίι,ι,ιίι• iL'OH, 5. 

ίχ'/ι'ς 112.1, 0. j y.a,'t(<ioiiy lii2 1, S ,s 

y.cr'hii/n 10}.".||, 2. li)5i), i^. 

1051, «27. 10.-,2,22. Jm53,4p,. 

1"•") I.I4. lo55,:i7. Iii5(i,24. 

1057, 15, :;m. l(,.-„s^ 44. 

105:1, ic. Ii."is,:i2. 10:1:1,22. 
j 110O.:!.i, 11(11,14. ll((C,,4:,. 
j 1 107.22. lIιι^.22. 11U9.25. 

1110,22. 1111,2 1. 1112,17. 
i 1115,::,;. 11Μ.::ο. 1117,40. 

I I l^.t!i. ΙΙΓ-', -ii. I 120,4:1. 

1121, :i•,. 45. 112-, '-,.,. 

1125,12. 11 26, 20, l]27,2,s. 
1120,:iii. 1130.27. 11 .3 1,2k, 

■'■•'• 11 ■■!:;, 1••. ii.ii. 20. 

11.36,8. 1142,20- 114.3.30. 
1144. 17. 1145. 1,•, u. 6. 
11 16,24. 1147,2-\ 1150,22. 
11''Ί, 10, -!:■,. 115i",, 24. 
1157,2Γ,. 115S.2,;. 1 15:ι.:ΐ3. 
ll''0,4. HCl. 2•-, 11»;2, 13. 
1163,1,5. 1166,14. 1167,50. 
- 117Ί, 12, .5:,. 1172, lo. 
1 175, 12, 15. 12Π5. 4. 
1206, 3. 120S, ai. 
y.ct.'Utni'^eiy 102 1, 4, ic. 
χα'/αη(Ίς 1015. n. luls,24. 
10 In, 21. loi:i, 1,-,. l(,02,2i. 
11"6, II. 1 I"7.7. 1 1ΗΝ.7. 
11ί;ι,,;. 1115.4:,. 1116, Kl. 
1117, 2(;. 1•:,. Hl;), ;io. 
1 12o,,ri. 1127. K.. 1120,31.. 
1142, 0. IISS, ■::. 
yM:)n\)ny 1141, :!2. 
y(U>i y . , . . liL':i. 20. 
y.idh/ny 104S, o, lo60, 23. 
H'liH, II. 1101,2•,, 1 105,28. 
ins, 20. 1121, 1!,. 23. 

II 22, IC. 1127,1,3.1133,17. 
114.3.17. 1151,52.1195,10. 

12(10, u. 29 — γα.'>ι]ο;^ιι 107,S.8. 11 H,n:i. 
y.((:hiriärni in-."J,23. 10'J7, 
'JG. 11. lOlfi I, 10 u. ii. 
1 104,21. li:irt,2o. 11S7,2H. 
y.d.'liaiiiiur 1π74, 4. 
Y.(ti)<>'l.iYi'iJi llt7:i, 9. 
Y.(xDi'il(iv ii.issim. 
■/M:>oainri' 1027, 2Γ), 14. 
xf<,7o;( 118,f), IH. 1187, 34. 
YdHi il()i^ny llO.i, III 
xa.Vc'.c 1018,4.. 1024, 0,23. 
10,30,32. 1110,2Γ,. 1171,21. 
120:5,2. 
xcr(V/r(V) 114;5, II•,. 
xoMiJs• 1188. in, s. Ind. \1 

s. yiiiiiaiia 
xaiQO^ lOlil, 14. 1040, i>. 
1050,30. 1000,27. 1078,;!. 
10!t2, ifi, 21. 1098, 44. 
1101, 22. 1118, 2H, 20. 
1119, 21, 25. 1120, :u). 
1121, 24, 34. 1142, 10. 
IIB.J 1, 3. 
y.aint lötTf = /.ηηνττιιν (?) 

1024, 3, 8. 
xa/.07Ta!Hct 12n'J, 7. 
xo^fJ^• 1035, 1:1. 
χσ/.ονχ(ϊν 10Γ)0, 14. 1051,18. 
1052,16. 1099,14. 1100,20. 
1101, 11. 
χα/.ηιχία 1105, IH. 
ya).a:h()y ll'2n, 17. 
λύλομης 1 122, 17, 20. 
xcrAfic 1024, 6, 3. 1071, o. 

1138, 13. 1200, v.u. 
y.aXlvv'^Qor 1120, 17. 
y.nln ... 1118, 17. 
ν.αλής. 1020,23,20. 1049,24. 
1000,10. 1002,2.-). 1004,3. 
1078,3.lOH(i,n).1081,2(V). 
1097,7. 1195,2. 1197,12. 
1202,7. 
χάικινης 1028, 4. 
γ.άηηλος 1088, 3, II. 
χηιαρ . . . 1040, ii. 
y.avdii' 1047 111, 10. 
y.a;nj).n'iiv 1024, 7, 23. 
y.<t:nT{o).iovH/\^^ 8. Iiul. VI. 
y.divoc. 1020, 22, 17. 
ya;i\i]Q (?) 119 ^. 10. 
jAa()jnnv 1120, Γ1Ι). 
xo(i.7fis'l02n, 1•.:. 1025,10,23. 
1059,24. 1092,10. 1119,r,r.. 
1120, 2U. r,2. - 
/-ααιτί'ριΐ'ΐις 103•), Ι.'Ί. 
χασιιιηΰς 1087 IV,!) (/.απυι- 

τιρας). 
■/-(Ίαιρίΐ Β. Ind. V. 
xaracGeo. 1013, 18. 1020,8 
passira. y.an', i\An\. 1021,12, 1022, u 
n.ii. 1023, 2. 1024, 4, 12. 
0,'j;i. 1051,17. 1084,4,8. 
1 153, κ piiHsim. 
y.itioJa'ÜHf 1024, 8, 10. 
1057, 2Γ,. 1149,24.1158,21. 
x(arr,y/(i,7ifn• 1052,28. 1098, 
37. 1101, 1(1. 1119, 22. 
1120, 31. 1122, 2(1. 
y(ai<ji(i/.i'i 1 135, H, 10. 
y.uiuyfif 1059,2,'-,. 1001, 20. 
y.arayK'Xiii« 1185 I, 7. 
yauiyoui/Hv 1114, 11. 1128, 

12. 1131, 14 u. ö. 
/.((iuyi>n'f,'i 1128, 14. 1131, 
11 11. (i. 

κ«; «;'(:);'(; 1022, 10. '^^ 

v.auuhiu^ 1092, 13. 
yaiiv/itinv 1201, 1(1. 
y.<ti((/.<i).ih' 1185 II, 20. 
ytiru/lritiv 1132, 11, 14. 
γ.(ΐ[<(/'/ΛΊ!(ΐ(Ίς 1121, 27. 
Yuta/.njii'ihiv (?) 10115, 14. 
y.uiu/.ntua 9. Ind. VUI. 
κ«Γ((λ(ί/(,λ;ΓΗ)• 1024,3, 11, 17. 
4,10. 1039,0. 1121,22. 
1157, 10, 1203, 3. 
y.aitdiym' 107.3, 10. 
YUiulniiHv 1059,11. 1124, 

17. 1141,17,18. 1153,4,18. 

1103,12. 1105,18. 1107, 

11, 27. 1195, 11. 
y.aicdi',ytiv IOG8, 7. 
y.itT(a(iyih)v s. lud. IV. 
γ.ιη(άοχι<ηΐ('κ{^ί) 1129, 20. 
YKiuXrnv 1097, U. 
YitiKiiai'ihh'Fiv 1041, 5. 
γακηιονον = x«r« /(fii'«;,• 

1095, 18. 

Y.«ic<viiyY.('cCen' 1024, 7, 10. 
y.(iTcti'()(iiL(ii'h(i 1095, 14. 
γατανίμην 1121, 21. 
z«(fii'irw»'(?)1119,24. 1120, 

30. 

Y«it(y!l(i(iui l'Cay 1141, 5. 
Kir;fir/(a• 1101,.^). 1109,21. 

1208, 2. 
xfiifii'ioc 1138, 22. 
x<i/i(i"if)rr 1080, in. 
Y.(U('aiiQ ' Y.itiit i(\ ηρη . . . 

1120, 28. 
yaict/i ii()ü)' 1201, 12. 
y.idililijlii^ 1209, 10. 

Y«i(ai).(ii'c 1 1 14, n, 11 

x((;(i/iorfirlOOO, 24. 1188,17. 
γ.((ταρχιΊ 1209, 11. 
y.diutnjiiili'iiv 1024, 5 2 (?). 
xiir(i(jx£i(rCi<>' 1005, 7, 21. 
κ«Γ((07Γορό 1092,0, 10.1188, 

10. Y((i (tii:rnin)(ilt'K 1200, 7. 
x((ififfM((;/c lor.l, 4. 1027, 

27, 10. 
Y.((t diu ι'λλι ir 1 1 112, r,. 
Ydiiii (ti t Hl' 1(174, 10 11. iJ. 
κα7((;ί,ν,^ι•((/ 1059, 22. 1092, 

1(1, IH. 1094, (1. 
yar((ipintiv 10 13, 14. 1 134,(1. 
Yjiiic/n'yin• 1024, :i, 14. 1053 

11, 4. 1150, 2Γ,. 1200, 24. 
Ydntif (ΐρά 1 133, 1 1. 
y.iiUi'l iitlx 1120, 20. 
Y.ituopvitvK)' 1120,3(1. 1122, 

/.((! ((χρίιΐκίΐίίι 11' 1107, oi. 
χαΐ(ίχιη]ΐί!Ι(α 1105, 17. 1133, 

10. 114 I, 7, 14. 

κ(ίί((χο()Μ(/((;,• 1038, 2(1. 1047 

11, 4. 1002, iK. 
YdUQya^iiiHui 1121, 10. 
Y.aifoydiVd 112(1, 20. 
v.aiKjyt)^ 1121, 17. 
Y(itf(r/Kj,')di 1127, 11. 
xaiiv/KilJci 1080, 8. 
xaUinv 1124, 4, 20. 1004, 

10. 1141, 3. 1185 I, 12. 

1203, 10. 1205, 27. 
X(ai, . . . 1185, 14. 
Ycaoi/.iii' 1009, 0. 1188, B. 
xarai/Jd 1001, 14. 
YUKii/jYik 1018, 7. 1048,0. 

1129, 11. 
xUtiii/mj: 1040 1, 0. III, 22. 

KMIO, 8, 1185 I, 1. 1180, 

8, 0. 1188, 3. 1193, 3. 
χαιι,χή 11 IS, 17. 
γ.άιΐ'ί 1175, 11. 
Y.dilii^ 1118, 12. 112(1, 11, 13. 
y.d/.iYrn':cn' 1141, 31. 
Y.i'uiOdi 1113, 24. 
y.iYi Γρ . yJi'dt 1 141, 0. 
Y.fliiuv 1022, 22. 1024, 0,0. 

8, 8. 1039, .H. 1047 11, 14. 

111, 14. 1002,17. 1199, 0. 
xiU.d 1030, Kl u. i). 
xn'iU 1205, 2(1. 
χι-ράιικιν 1143, u. 0. 
Χίρμάιιον 9. Ind. XI. 
xiifdldinv 1014, 11. UI38, 

2, 3. 1017 IV, H. lOlS, IM. 

1053 1, 3Γ,. 1054, Kl. 1Π55, 

22, .3(1. 1O50, 14. 1(158, 17, 

Ml). 1059, (1, In. 100.5, 0. 
1074, 3. 1 III. ■..'3• 11 '-'3, 
Γ, n. 0. 1127, f.. 1129, 3.',. 
1131, 27. 1132, 10. 1200, 
17 (?). 

y.nfdll'l 1024, 4, 17. 5, 28. 
y.e(fa).iov 1118, 12. 
χαραλίοιός 1120, 10. Yii)riiO)'l(C I1174, .',. 
/i, . . /Ol' 1120, 2-,. 
/iy.(.',J7i(,i' 1110, 21, 2Γ,. 112(1, 

2(1, 3(1. 
/.-;,-<,).• 11 18, :, u. Γ,. 1141, 20. 
Yi^,inri'(ifnii' 112(i, 7 U. ti. 
Yi^.ini ηΐίίΥΐ',.: 1118. 13. 

/.(:c"; '^• lud. VI. 
Yi/jt't im• 1(H 4, .".. s. 

/.iUcnllln'^iilnl• lrj5,2i•^ ( -((- 

nd.i iic/.i'ir ). 
y.iUlju^ 1127, 11. 
y.n'i^ivii'iiv 1140, c. lls7,24. 
y.i\'i)rv(i• lOlMi. 1:,. I(i27. 20, 

11, 2:1. 10:iH.:i, 105;', 11,4. 

1(170,3. 1127,32. 1147,31. 

1149, ;!(■,. 1151, 43, Vu 

1157. iH. 

vld^im• 1051. 13, 

Y.'/.dinv 1(1 12. 1 I. 

YJ.ni\n:i"in: 1028.2.-,. 1(130.27. 

Y.'/.iitiv 1110. K',. 
j y.'/.iic. 1028,2.5. lo30,2.-.. UIG, - 
I 23, 1120. 2.-,. 
I Y?.t-n<n''iinh' 1021, 8, 10. 
I Y.li^o'n.uu'd lO.il, 1.1, 1070,4. 
I YlijjuroiKi^liy:, l.ll. I(i9ii,2:i. 
I y.}.i]ijiu 1000, l4,L'(i, l'i(<l,21. 
I 10'.l7, 1(,, 118,', 1,13. 11,17. 

1 118'j. 12. x«ro////o; 1(j18, 

\ 7. 10 }H, 1;. 1129, 11, 8. 
! Ind. VII (•. 

Y.'f.i^odCv 1037, 27, 34. 

/.lißdvi/.''ii 1117, 11. 

I Y/.i iin'iiu' 1117. h, 24. 

I y.'/.ij(<riu 1117, in, 2'^. 

I Ύ/.ί.^η,' 1028, 2.K. 

/.'/.irfw 1024.4. 12. I2<i3,6. ' 
y.ou.divHV 1053.20. 105,5,25. 

1130,0. 1140, 18. 1151,35. 

1150, \x. 
! γ.ηιΙ'κΊοΐίΊν 1134, i:i. 

xitllnc 1053, 2Ί. 1(155, 10. | 

1130,5. 114(i, 1.-.. 1151,3.3. j 

1150, II. 
κο/Γο,• 103 1, s. lo.'.ii. :io. : 

1052, 24, C•'- 1'"^", -I. , 

10:18, o4 u. ". 1 Idl, I-,. 10 I 

11. ,i. 1115,21. lir.i.ou.ö. ; 

1I25,K(. 113(1.12. 1132,12. 1 

1137, 12. ! 

xo/i'i'ii//ii^• 1ί•_'1, 5, l'i, . 

YMivi'viii 1051, 0. 1052, 7. 

lii'.l'.i, 0. 1 1(H(, 1". 
/nM('17/'u• l""•,". 11. 
Xdiniru^ 1(102, 3•.. 112.3. 4. 

/(;//.i,/ifrlo52, 1. I(i5:; 1. 1, 10. 

11, 1. I(i55, I. 1057. 1. 
1089,3 11.0. 11"1, l• U02, 
1. 1103, 1, 31. 1104, 1. - 30 1107,1. 110'.), 1. 1110,1. 

Ulf), 1. IIL'2, 1. 1128,1. 

1129,1. 1149,1. ΙΙΓ,Ι,ι. 

11Γ..'), 1. llf,:i, 1. 11(;4, 1. 

1170, I. 117 1. I. 
χύλλην 11 1(1, ;!7. 
χο/./.νβιηΓΐχιΊ^1118,2:\. 1125, 

3ϋ. 1144, .\ 1149,7. lir.l, 

2i). 1152, 4, n. 11, "in, II. 

1IG3,0. 11 et;. II. 1170, 2H. 
χηλο/.νι•τη 1120, in. 
xo/(/4'e<v 1027,27,20. 104G 

1,11 u.ö. 109Γ), 15. 1114,1H. 
, 111Γ»,4Γ). 112:i,(;. 1149,10. 

1151, 11. 1157, 7 11. (i. 

1158,4. Iir.7,ti2. 1170,5». 

1171,30. 1205,4. 1206,3. 

1207, 5 u. ö. 1208, 8. 
χόμις 8. Ind. IV. 
xo/(i/'f)V(?) 1205, 0. 
χοπή 1118, 19. 
xoViptov 1115, r.(). 1116,10. 
χόττρηι^ Ulf), 14. 
κο;ΐΓίΐ>• 10G7, in, 15. 
χηρίζαν 1120, 4o. 
y.on/.irivttv 1092, 22. 
y.nniiUQiovlOM^AT. 10461,23. 
χηπμΰν 1086 1, 5. 
χόαμημα- 1024, 4, 14. 
χήσμηαι^ 1024, 8, 10. 
ν.οπμψή^ .9. Ind. IV. 
χόσιιιης 1024, 5, 27, .Tl. 
χοτι•ί.η Β. Ind. Χ. 
χοϊγος 1143, 9. 
xoV/)i>Oi 1028 III. 
χοχλίίδιον 1118, 15. 1120, 14. 
κρώ/,ί;; 1118, 12. 1120, ιι. 
χρατΗΐ' 1047IV, 13. 1049, 17. 
1059,9. 1129,21. 1130,18. 

1131, 18. 1158, 14, 23. 

1185 II, 2(1. 1187, ο. 
χράτησις 1187, 7. 
χράτιστος 1022, ι η. ο. 1033, 

δ. 1046 III, 0. 1073, 2. 

1118, 11. 1120, 11. 
χρ^ας 1025, 15, 4 u. ö. 16, 

4 η. ϋ. 
Χρι!^ή 1041, 0. 1090,28 U. (i. 

1092, ΐί>, 21. 
χρϋΗνης 1(192, 2Η. 
χρίναν 1024, 3, 27. 5, 8. 

1050, 24, 30. 1051, Π3. 

1052, 30. 1074, 4. 1096, 

^ 10. 1098, 40, 44. 1101, 18, 
'' 22. 

χρίαις 1143, 20. 1146, ιβ, 

1151, 33. 1156, 17. 
χριτήριον 8. Ind. IV. 
-χ-ρηής 8. Ind. IV. 
χρόχη 1141, 84. ■/.ροΓμα 1125, 4, !11. 
■/.ηί;ι ιΐίΐ' 1111, 43. 
y.nui:ht, 1126, it. 1127, 21 
y.ii ntn ί^ς 1021, r•. 
yn]u(( 1031. 11. 1122, 7, 3H 

u. ö. 
y.np'o^ 1121, 22. 1189, 12. 
yn'jaic 1049, r. 1053, Bi 

1117,' 10. 

yviiiiiuv 1119, 11, 11). 

Λΐ/ΙόΙ^εΐ' 1117, 2,'). 

χν/.λης 1127, 0. 

χ/λλψηις 1202, 12. 

χιριΐίί 1123, π. 

χίρηία 1 187, 7, 32. 

χνρηι'ίΐν 1037, 34. 1048,21. 
1049, 17. 1059, η. 1129, 
21. 1130, 13. 1131, 18. 

1158, 14, 23. 

χνριος 1022, 1Η. 10.32, κ. 
1033, Γ,. 1034, 7. 1035, ι 

II. Ö. 10,38, 5, 28. l(Dl4, 1, 
10.15 Ι, lt. II, 131. 1047, 

III, 11. 1048, 3, 25. 1049, 
2, 24. 1050, 3. 1051, 3, 7. 
1052,2,40. 1053, Kt. 1056, 
5. 1057, 4, 20. 1058,4,47. 
1059, 2 u. ii. 1062, 24. 
1064, 11, ι,π. 10G8, ii. 
1069, 5. 1070, 11. 1073, 
21. 1080, 25. 1081, 1. 
1082, 10, 11. 1084, 13, «8. 
1085,12, 18. 1088,7. 1ί)89, 
II, 2 u. ϋ. 1090 Ι, 3 u. ϋ. 
1093, 20. 1096, 13. 1099, 
3. 1100, 3. 1101, 3, 1102, 
4 110.3, 8, 20. 1104, 3 
u.ö. 1106, 8. 1107, 3 u.ö. 
1108, 4. 1109, !t. llKV'iH. 
1111, 4, 22. 1112, 2, 14. 
1113, 20. 1114, 20. 1116, 

3. 1117,5. 1118,3. 1120, 

4. 1121, 2, 45. 1123, 4. 

1124, 22, ,30. 1125, 34. 

1126, 2 u. ö. 1127, 23. 

1129, 5, 34. 1130, 24. 

1131, 3 u. ö. 1133, .3. 

1134, 5. 1135, 17. 1145, 
η Η. ö. 1147, ,Ί. 1148, 4, 
27. 1149, 5. 1150, 2 u. ö. 
1151, 3, 21. 1152, 10. 
1153, !) u. ö. 1154, 7, 30. 
1 155, 4, (1. 1156, 0. 1157, 

24. 1158, 3, 24. 1160, 7, !t. 

1161, Π. 1163, 1,5. 1164, 
in. 1165, 4, .3,5. 1167, 15, 
in. 1168, IB. 1169, 7. 
1170, 50. 1171, 80. 1173, 
20. 1174, 11. 1175, 2. 
1187,5.1188,8 u. 0.1189 5. y.cQoir \0HH,22. \')[7, l\' 12. I /,/,,,. 11s.•.. 21. 
y.n'in^ H. [ii(l. \'I1 1!. I }.,i,iir- l(i:;i;. ,.,. 

yoniiyofiuiHi!/,•^ ,s. Ind. IV. ! li/rni.fiu JUilO, ,,, ,;,. yi'ijKii' 1 113, i.^,. 
I χι:>.ιη 1067, 5. 
y<'iifn^ 119(i, 4!l, '/.((γνΐΊίΐν Η. Ind. \. 
λύγΐΊΊΐ^ Η. Ind. X. 
).('x:^ρ(( IMl, 4K. 
/.((i/.'U 1053 II, 10. 

λΰ /.yiK 1092, I 1. 
λημ.Ίί'ιΐΊΐι• lOlK, i;i. lO'JI, (;, /.liiin• I 1!).",, I,;. 
lnii;nny \ ji^ll ,■,,,, 

/.i/.ii/ii |(i:;7. :;7. 

/.II /nucr/nn: ,. lH(](;, c. 

}.li/i'i^ lli.'^S, ;i, 

λι//ιη- l-jns, .1.•,. 

/.i,u((,i':ii,• iDij.-,, 1,,-,^ 5_ Ι- 
ι 6, Γ, U. Γ,. 
/■ΐ',Ι'.'Κ' 1ΐι72 \'γ. .1. 

/.MM'r/,. \Ι)21, -^7. 15. 

λι^ιπηι/ή.: 1ΐ|ΐ;ΐ, ι.|. 27. 1026, 22, 17. ΐο:;ΐ), -. ' λ/,'/πη,- im;;, ,;. 

10.")0, 7. 10.-)1, II. li).-,L^, κ. ' /.γ//π7γ 101^1, η. 

105S, 25 U. Ö. 1071, η. Ι /.luyiYluv litli?, 11;. 

1078, ο, 1070, 0. lOR'J, ! /.Mor(,;v/i• 11.-,|). ο,., 

4. 1093, 10. 1101, (•,. : λ, ,,,,'nyrn<i 1π |(, ,^. 1102, κ;. 1106, κ; ,1. 
1107, 10 U. ο. 110Κ, II 
U. Ö. 110!Ι, 20 U. (■). 1110, 
20, 21. IUI, 2 1. 1112, \u. /.ικηργίίΐ 1Π22. μ. Ji)27 27 
4ί?}. 1199..-,, 7. 1200,12. 
1201, 7. 

'/.Ιικιι S. ΙιηΙ. χ. 111-1,4,12. ΙΙΙΟ,,ΊΠ. 1118, /.iiiHfiioiir lui'i;. l'2, 22. 22. 1120,11t. 1122 5 u. ii, 
1123 u. ii, II 2(1, ]:!, -:!. 
1127, 24. 112:1, :!.5. li:i(t, 

23, 25. 1131, LT,, 51. 11.32, 
20, 22. 1133, 11. 1141, 1. 
1149, (1 11. ö. Ur.O, 12 
1151, .5. llöl), 22. 1190, 
10. 1197, 10. 1205, I, 20. 
1207, 1. 1209, 1 II. ö. 

Xaiiicck 1118, 12. 1120, 14. 

λαμπρός 1025. 15, 11. 16. 
Ϊ5. 10ü7, 26, 8. 10 19, 3. 
1073, 1. u. ü. 1074, 10 
u. ö. 1092,1 u.ö. 10!J3,8. 

λαμ,Ίρή,ης 102(.), 0. 1094, 8. 

idi'.'ho'nt' 102 I, .3, 0. 5, 13. 

λίΐ^ιΊς 102H. ι,Ί. 

λαι>)'ρι«//α s. Inil. VIII. 

λααγρώρο^; s. Inil. IV. 

λααανιΊης Ulli, 25. //'," 10.3,. u u. (i. 1127,11, 

12. 1129, M, ],;. 
f.l ιΙ<ΐ'\•ί\ηί(> llt.i'.i, ,-, 
/');■/ ,Vo,7fti lllL'S. 17. 
λογίΓ,μό; 1074. ).-,. 
ληγιαη'ηιι,ν •,. Inij. IV. 
λιιγη'.ΐηιίΐί 1019. 7. 
λόγικ 10 1:;, i:iu.ii. 1020,.-,. 

1022,24. 1024,4,27.7,11. 

102,5, 16, 23. 1047 111,2.. 

1059. 2'Λ. 24. 1060, 10. 

1062,17. 1πυ:ΐΙ, 2. 1072 
Vi. 1. lOüO, 0. 1100. 13. 
1101,0. llii.-,, 11. i 11:!, 111. 
lll'i,37. li:!;i,23. 1137,i8. 
1149.1:1. ll,-,l.i(i. 1 lh7,24. 
IIH.S, i;i. 1-jnj, .V ί'Λ,α,.•/.. 
.s. Ind. IV. iiitiKt/j/j: '/.. 
1047 II. 15. /; n]^ ύιί/ηλία.: 
/.. s. Ind. IV. λαχ,η;;α 1118,28.34. 1119, λ«/,, ο,• 1024, 6, 24. 102S, κ. 25. 1120, 22, 31- 
?My(if()r 1015, 7 u. ö. 1120. 

311. 1195, 5, Η. 
If'yin' lOlH, 11. Ι02•Ι. 5, ;i. 

6, 21, 27. 7, 12. I02(i, 22, 

22. 10.39, 0. 10 10. ;!;i. 

1044, 0. 1079, 1:!. 1085,' 

II, 1, H. III, 21. ln;i.|. 1;). 

1097, 1) 11. ö. 1117. II. 

1119,12. 1121,7, 8. 1127, 
20. 1131, 10. U.i.S. ]ii. 

IMl, 2,! u. ö. 11. 13, 14. 1038,5. 1039,8. 1067.7. 
1078. 0. 1079,1;. l(tS5. IC. 
1092, iK. I im;, 2ϋ, 47. 
Il'i7,2.-.. I |o,v,2i. 1 1 n;.:;,. 
11 lM.:i7. Ulm. 1:1. 11l'2,ii 
u, ii. ll-j:,.i\ II. ii. 1 127.5. 
1129 13 u. (i. 1131. i,;. 42. 
1132. 21•.. 1 1.34. II, 2•;. 
11.35,(•.. 111,;. iu. 114 l,!i. 
1146.13. 11 (9.1,,. 1151,1,1, 

21. 1157.14. I,s. ll,S5li.25. 
12Π1, 14. l20L'.h. 120,3,5. 1151, 41, 42. 1195, 2. j hnii^oi... li)4)ill, u. 1203, 4. 
keyidiv 8. Ind. V. /.oyHfii• 1104, 22 (V). 
/.(•;it/)' 1079, 0. 31 i λι'σκ- 1115,40.1120, 25. 1149, 
22. 12Ü'J, 18. lif(y<'i<hnr 1125, 21. 
inf/i(rrQng αιραικοτων Β. 

Ind. V. 
(ΐα•/η<νόζ{'η 1"65, 8, 22. 
,κ,ζ . . 102G, 22, 20. 
»α,7.,σκ• 1021,8. 1125,2,20. 
ιιηίίιμή^ 1125. i». 
lictyoorTQOocJiro^ 1059, 20. 
,,δλλο)• 1024, 4, 7. 
(ΐάμΐη] 1049, 5. 
lutfiftr/JK 1123, 2. 
/(αι•;7ά>•{/>Ί124, 21. 1125, ίο. 
/(αι/α 1024, 5, !). 
fic(QiiQtiv 1020, 10 π. Ö. 
113Η,ΐ4. 1141. 1.1. 1155,15. 
μαρτιρΐ][ΐα 1024, 8, 5. 
ιιαρτιροττοιεΐν 1032, 0. 
ΐιαρτυροττηίη/ια 1093, 22. 
[ΐυρτυροίΓηίησις 1032, 4. 
/(«ρην 1093, 1.--., 2.3. 
(ΐαχαιρηίρόρικ S. Ind. V. 
fKyalo.rotm'jC 1Π35.2. V, 1. 
ΐηγάλω^ 1079, :ι.3. 
,,^;w 1023, Π. 1026,23,22. 
1040,18. 1042,17. 1074,1 
η. ϋ. 1092, η. 1093, 4. 
1192,0. 1197,3. 1198,7. 
1200,3. 1201,8. 1202,3. 
1204, 8. 1208, δο. 
μεΟ^€ίτη~: = μ(σίτης(ί) 1069 

1, 4. 
'/if^iffrnmi 1039,4. 1116, μ2. 
1117,43.1118,40.1122,31. 
1159, 15. 
μιΐην 1053 II, Ο (V). 
μΐλίτη 1125, 7. 
μέλη . . . 1207, 1!). 
μελίχρως 1059, 19. 
Ίι//λλί<ν1040, 11U.Ö. 1080.8. 
μίμιρΐυί}αι 1041, 10. 1042, 

15. 1079, :ΐ2 
/(/v£(v 1049, 21. 1058, 47. 
1114,20.1120,52.1122,35. 
1124,30. 1151,40. 1158,13, 
17. 1185 1,12. 1187, ;ιι. 
1192, 11. 
μερίζειν 1013,8 u. ϋ. 1053, 
33. 1055, 21). 1131, 30. 
1136,0. 1149,21. 1151,ιι, 
35. 1156, η>. 1167, !,■,. 
1171, 27. 1185 II, 2.•!. 
,,{ρ/^•1013,4. 1014,3. 1021, 
12. 1023,1 U. Ö. 1034,8. 
1036, 2, 5, 8. Ind. VII Λ. 
μέρον 1053 II, 6 (?). 
μέρος 1020, 8. 1024, 8, 17. ](>'J8 1I, 10. 1037, 10 II. ϋ. 

1049,20. 105311,0. 1060, 

15. 1068, 0. 110.''), 30. 

1110,12. 1111,2.3. 1119,8. 

1121,0,20. 1122,20. 1123, 

4 11.Ö. 1127,30. 1130,0,18. 

1131,10 11.0. 1132,13,14. 

1148, 32,33. 1157, 13,23. 

1201,15,18. 
μιΐίΐΐιΐις S. Iiul. IV. 
μεοπινειν 1048, 17. 
μίσιιία 1038, 0. 
μισή'/ιιος 1123, 2. 
μιση^ 1013,8. 1016,12 α. ϋ. 

1045.10. 1059,10. 1097,12. 
/(tr« C.Gen, 1013,0, 20. 1024, 

3,12.4,2,20. 1041,3passim. 
ΐιετά c. Acc. 1024, 6, 10. 

1033.11. 108;^, 13. 1142,2 
passiiii. 

/(ίΓίί,^(ίΑλΕ/»Ί064, 3. 1121,25. 
μ(τί(•/1•/νΓσί^αι. 1038, 22. 
μεταύεναλας .. .(V) 1119,40. 
μειαδιόόναι 1033,1,5. 1038, 

0. 1047IV, 10, 17. 1105,29. 
μ(Τ(άυμβάηιν114{),Γ,. 1197, 

17. 1208, 18. 
μηαλλί'ίΐικ»' 1104, Ο η. 0. 

1131, 11, 34. 1132, 4. 

1148, 8 u.U. 1149,9. 1151, 

ο. 1155,12. 1164,7. 1167, 

40. 1169, 20. 
μ/.ιαλλ(η' 1024, 5, 0. 
/(ίτα/ι/λίσ^οί 1040,20. 1208, 

10. 
μίΐ((μιο:>ηΓν 1116, 10, 32. 
1120, 45. 1121, 21, 30. 
1122, 32, 
μαανηεϊΐ' 1024, 4, 25. 
),£ΓΓ(ξί;1020,,5. 1113,8.1139, 

8. 1163, 7 passim. 
μ(τί(Ηΐ(ραλαμβ('(Υ(ΐν 1192,8. 
,(/πίί/Γ/,/(;ίί<)Ί095,ΐ3. 1208, 

44. 
μεΐίίΐαίΐιΊν 10•'>5, 13, 20. 
μιιατι!Ηηα 1085, 22. 
μιτιαρίρειν 1127,33, 1129, 

25. 1131, 21. 
μίΓ€ί(ρορ(Ί 1127, 37. 
ιητε7ΐιγράΐ[ΐΐν 1129, 27. 
μ(ηπ-ι•/ρα(ρή 1048, Β, 20. 

1186, 11. 1187, 18. 
μη(ρΐ(α!>((ΐ 1019, 2. 
μιιιινομάζιιι• 1139, 7. 
μίκιχή 1123. 11. 
μύογης 1037, 10. 1123, 4. 

1190, 3. 
,(Μ()ίίιΊ015,8. 10901,1 u.U. 
1092,20. 1097,20. 1202,3. 
,(^τρί}σΐί1018,1θ. 109011,17. μ/ιηιικ 102-1, 7, 17. 
μύηιιν 11ΗΗ, 17 κ. Ιηιΐ. Χ. 
ιιήίΐηον 1013, 7. iu37, 3. 
μιχη,^\ν,2\, 13. 1027,26,21. 

10,')."., 52. 1055, 23, 28. 
μ<]/.<κ 1Π94, 13. j 

μη/.ονίς 1118, 13. . ! 

ΐη]λ(η• J013, 22. ^ | 

μι]ΐ' passiiii η. Ιιη!. IX. ! 

μίμ• ((η'< μφ' ΰλλύ) 1020, 14. ; 

1021, 7, 21 (/.κΙ μ-)- 
i()jV/((/f)^• 1062,1(1. 1135,0,8. j 
μι],', ς 1026, 22, 14. ] 

μηνίπΐ' 1047 Π, 11. | 

μηρό^ 10Η8, 12. Ι 

μησκίηχ . . . (?) 1037, 35. \ 
μήιηηΙΟΙΛ,Γ,. 1015,1. 1017, 
2 U. ϋ. 1018, 3. 10LM, 4. ' 
1024, 5,0 11. ϋ. 8, 12. ΐη:!-|, ', 

10. 1040, ο. ιοί:;, ι ο. ι., ι 

10461,2,24. 1051,0. 1054, ' 
10. 1065, 42. 1058, 3. 
1062, Ο U. ϋ. 1068, 4. 0. ' 
1069,iu.(i. 1071,0. 1072U 
1, 2, 0. 1077, 7. 1091, .5. 
1093, 21. 1097, 23 11. ü.^' 
1102,4. 1108,28. 1120,3. ; 
1131, 11,3 1. 1145, 28,20. Ι 
1151,3,21. 1169,15. 1187, ' 

8. 1209, 15. 

μή,ρκ 1026. 22, 20, 1028, 

2Π, 20. 

μηιρ(h)^λ(pιις('ί) 1158, 3. 

μί/ΐρΐ/Μ^: 1187, 5. 

μηιρήηαλί-: s. Ιικί. VlI Λ. 

μΐίίίΐΉν 1026, 23, 14. 

μι/.ρύ^ 1200, 17. 

μιμνί]ο/.ίΐν 1024, 5, Ο, 24. 
1208, 20 U. ϋ. 

///ο-,'/ίο,• 1069, 11, 13. 

jinr>')ii.rnc(ii/« 11Γ)7, 8 ιι. ό. 
/(ίσ,'/ο.• 1024,6,21;. 1028,25, 
28. 1039, 5.1058,13.1106, 
15. 1107,10. 110Η,8. 1109, 
12. 1116, 30. 1122,0 11. ϋ. 

1125,5 11. Γ). 1111. 40, 53. 

μιπΙ}ονν 1017,1. 1018, 5 υ.ϋ. 
1020,22. 1067.3. 1091,0. 
1092,8,27. 110 1.30. 1116,5. 
1117,ϋ,ιο.1118,3ΐι.ϋ.11Γ.', 
4 ιι.ϋ. 1120,5 u.ii. 1121.4 
U. C. 1157, 17. 1192, 5. 

μΙοΟνιιίΐ^ 1020,21. 1ΙΜ7 11, 
KHi.li. 1092, -.τ.. llHi, Γ.• 

II. ίι. 1117,211,22. 1118,18 

u.ii. 1119,28 0.0. 11 20, ,35 
U. Ö. 1121, 15 u.U. 1122,37. 
1123, 2 u.ii. 1126,1.5. 1185 

II, 24. 1208, 20. 

/ί<(;^ωτί/ί1047ΐΙΙ,ΐ2. IV, 18. 
32 — ιιι<!θ;ι ίιΐΊ^ηίίί 120S, κ. 
μιιΐη,Ί iifiiiiij 1 Ι II."), .(ιι. 
ηί(ι(ΐ^ 1067, 15. 

(ΠΊ> S. lud. χ und XI. 
nrcit'id^ s. Ind. XI. 
μΐ'Γικί 1024. 4, 2:;. 
iivijiiivu'i IV 1024, 5. 20. 

1013, 7. 
-η•ι,//-,ΐ7/ο,- 1132,7. 1144,5. 
niir/iu 1021, :;. 12, 14. 
μΊ,Ί'.χι'ι 101,1. η. 
/(0)Ό.• llJi:'., 25. 1024. 3,13. 

1027, 26, 11. 10:'.4, 1 1. 

in;i.-.,i2. 1037,28. ιοιο,2Γ.. 

1043, !ΐ, 18. 1ο'.ΐ2. 8. 1114, 

15. 1141, 1. 1185, 22. 

120,5, 13. 120Η, 17. 
μιιΐΊΊ . . (utii'o'f .ΊυΙικι^) (?) 

1196, 07. 
μιιΐΊΐι/.ή^ .S. Jlid. \ 1. 
noirioyf.vu'i. (V) 1Ι2.Ί. 15. 
μν /.uinv 1θ67, 4 u. ϋ. 
μΓ'/.,ι< 1067. 5. 1116. 24. 
μιροίί,'-/.)^ 1042 Ι. 1.5. 
μοηαντι ---mciT:\m['i) 1141,0. 
jti'inaj: 1046 II, 22 η. Ind. Ι. 
', tiiin/.iU 1118, 1). ydUHulHv 1097, 4. 

ΓίίΓΓί/ί),• Cfnnn^l 1208, 40.- 

vnavnr 1105. 15. 

yr,y.<'^ 10:!5. 13 (VJ. 

vf/.Qi'iJ. lo24. 1.2 u. ij. 7, 20. 

νέμίΐν 1074, 5. 

vninivia .'i. llid. IX. 

j.i'-;.• 10 13, U. Γ,. 1015, II. 

1020,15. io:ii;,3. 1037,4 

u. ö. 1061, 12. 1078, 18. 

in'.i2.2i. 11211.3. 1142,0. 
\ fn'nciui- [^i) 101Γ). 2. 
I ).,j (yüü Jini 1024, 4, 13. 
j ν,Ίηκ lo:il, 12. 1123, 2. 
1 vorn' 1141, 7. 

ηιιιιιιιχ((( 1U72 \ , 2. 
j v'iui] 1123, 2. 
I ν,ψίζιιν 1024, .3, 2.3. 5, 12. 
j 7, 0. 1197, 20. 

! villi i/.i'i^ s. IikI. IV. 

i νάιιιι,ην 1074, 2. 

voiiiii'u 1032. 10. 108511,3. 
I νιΊμιημίΐ s. Iiul. XI. 
l ναμκιμίΊΙΊ'' s. lllil. XI. 

' rnnnyni.iuu, li:i5. 7. 

' )Ί,μιιι)ί/.ιι,^ Η. Ind. IV. 
I »'ό/ιο,• 1024, 4, 14. 5, 13, 21. 
! 8,19.20. 107;i,9, 17. 1127, 
I 22. 1148, 17. 
I v(n„k 1013.5. 1014,4. 1019, 
11. 1038,15,23. 1062,10, 16. 1048, 2. 1049, 1 π. ö. 

11Β9, la 8. Ind. VII Λ. 
νόσος 1059, 8. 
voroc 1013, 2(1. 1037, π u. ϋ. 

1048, «. 1127, 12. 1129, 

Iß. 1132, 14. 
vivtl 1041, 10. 1119, 10. 

1200, 22. iiVog 1024, 6, 24. 1074, 4. 
ξίατηι; s. Ind. X. 
ξηραΐναν 1040, 43. 
ξΐψ'ΐς 1024, 3, 18 u. «. 4.21. 

8,10. 
ξν)Μμεΐν 1017, ίο. 
ξιλ^ίa 1121, 27. 112,3, ο. 
'-ξιλη'/ύ^: 1157, R. 
-^(7./)'«l; 1116, 24, 25. 
iJAo»' 1028, ΠΙ. 
kvknjrnioc: 1053, 4lt (? s. 

i'iAo/rii'iAio»'). 
^■ι•λοη-(,')Α(ον (V) 1053, 49 (?). 
1151, 40. ό[!υλός β. Ind. XI. 

όόιμΓοτε 1123, 9. 

üJfjV 1127, 12. 

o'lns^at 1027, 26, 22. 1187, 

; 22. 

, ο<χίί> 1024, 5, 23. 

οίχΰος 1105, 10 
y οϊχηαις 1113, ίο. 
ί» οίχι^τήριην 1115, 48. 11G7, 
ι' 3Μ. 

' ο/κ/α 1013, ιι u. Ö. 1024, 
* 6, 18. 1033, 22. 103C, η. 

1037, 8 ο. Ö. 103Η, 5. 
1050, 21. 1051, 20. 1052, 
26. 1069,6,7. 1072 Uli, 9. 
1087 Ι, 8. 1098, ;m. 1100, 
3Γ,. 1101, 15. 1105, 10. 
1116, 7 η. Ö. 1130, ο. 
1141, 27 U. Ö. /H48, 34.) 
1188, 15. 1189; 12. ■' 

ηΙγ.Ιόιον 1131, 15 u. Ö. 1148, 

32. . 
οΙ•/.ιμαρτοι (V) 1044, 8. 
οίχιστής 1022, 9. 
olxoyfvfia 1033, 25. 
<οΙχοόοιΐ(ϊν 1013, 17. 1127, 

10. 
^οϊχηδόμος (ιχωδω/ιοζ) 10(J9 
Ι, 3. 
οίχονομίΐν 1038, 16. 1049, 
20. 1167,65. 1129, 22, 24. 
1209, 19. 
οίχονομία 1038, 12. 1048, 9. 
1130, 28. / ηίχηνόμος 3. Ind. IV. 
οΙχιη•ό/ηον 1139, 14. 
olxi'hCfoov 1037, 7. 1132,10. 
ηΐχης 1050, 22. 1051, ,ιι. 
1052, 28. 1067, 0. 1078, 

13. 1097, 12. 1098, 38. 
1101, 17. 1115, 10 U. Ö. 
1141, 37. 1182. 

(ξ οΊ'χου 1048, η. 1050, 8. 
1051, 11.1052 9,42. 1054, 
.5. 1U55,'Ü. 1056, 8. 1057, 

7. 1058, 19. 1059,5. 1099, 

8. 1100, 10. 1101,7. 1102, 
10. 1103, 11. 1104, 11. 
1106, 18. 1107, 17. 1109, 

14. 1110, 12. 1111, 0. 
1112, 0. 1115, 0. 1120, 
20. 1122, 11. 1124, 14. 
1126, 0. 1130, 0. 1145, 
(!, 32. 1147, 0. 1148, 7. 
1149, 10. 1150, π, 18. 
1151, 5. 115,3, 1(1. 1154, 
Κ). 1155, 20. 1161, 0. 
1162, 1. 1163,8. 1164, G. 
1165, 8, 10. 1167, 22. 40. 
1169, 12. 1170, ο, 57. 
1172, 0. 1173, 5. 1174,4. 
1175, 5. 

οΊχουμένη 1074, 1. 
(ΐιχονμίνιχό^. S. Ind. VI. 
(ΐΐηχύς 1123, 0. 
ο'ΐνος 1025, 15, 13, 10. 16, 

18,24. 1039 8U.Ö. 120.3,3. 
ö/.ToxaioexoruXog 1055, 16. 
l'dfihQog 1027, 26, 11. 
(Ίλ/γος 1024, 7, 12, 18. 1027, 

26, 1,5. 
όλιγο,ρείν 1039, 7. 1095, 8. 

1097, 15. 
(dxij 1028, ϋ U. Ο, 
Ιίλμης 1067, ο. 
ολό/.ληρος 1020, 4. 1027,26, 

12. 

ηλυχάτιην 8. Ind. XI. 

ϋλοζ 1024, 6, 13. 1027, 26, 

17. 1028, 10. 1039, 11. 

1049,8,9.1097,6.1197,13. 

ύλύρα 1202, β. 1206, 15. 

1207, 12. 
^μνύναι 1038, 5. 1068, 20. 

1186, 3. 
ί'νίοίοί; 1025, 16,8, 23. 1029, 
5. 1033, 18. 1047 IV, 8. 
1065, 16. 1108, 11. 1117, 
29. 1118,47. 1119,8.1123, 
8. 1132, 14, 15. 1140, 25. 
1146,12. 1163, 12. 1167, 

Π4. 
ομοιότης 1028, 15. 
όμολογείν 1013, 5Q.Ö. 1014, 

— 33 4. 1016, Ι U. i). 1020, ο 
U. ϋ. 1021, 1. 1024, 7, 17. 
1037, 8. 104Γ) 1, 5. II, Η. 
1048, 2 U. ϋ. 1049, 1 U. (i. 
1062, 1 U. Ü. 1064, 14. 
1092, 7, 2C.. 1093, 15, 2κ. 
1123, 4. 1125, 1. 1129, υ. 
1131, 85. 1139, 5. 1202,,Ί. 
ίιμιιλογία 1020, 1) u.U. 1049, 

4, 20. 

ομόλογος 1049, 13. 1192, 2. 
(ιμομήτρίης 1034, 5. 1069, 

13. 1126, 4. 
ομοαύΓριος 1034, 5. 1069, 

12. 
ομύηη^μος 1047 111, 5. 
ομν,ς 1205, 13. 
υνειοίζεπ' 1024, 7, 21. 
'όνομα 1021, 7. 1026, 23, 10. 

103.3,32. 1047 IV, 5. 1019, 

5. 1058,13. 1059,7. 1073, 
18. 1101,21. 1107,0. ΙΙΟΗ. 
8. 1109, 10. 1110, 7, 0. 
1111, 11. 1114, 10. 1123, 
3. 1131, 22. 1133, .5, 10. 
1134, 7. 1148, 25. 1158, 
23. 1168, 7. 1205, 23. 

κ«?' 'όνομα 1041, 21. 

εις το όνομα 1127, 31. 

εχ τον όνόμαιος 1127, 85. 
1168* 7. 

ι /γ' ονόματος 1033, 33. 

ονομάζιιν 1165, 32. 

όνος 1066, 0. 

. . . οντάρχης 1025, 16, 0. 

o^i;ni'iy(ov 1080, V. 

'o;r/.ov 1024, 5, 1 1. 

ό/ηησις 1143, 1 7. 

όραν 1031, 11. 1078, 7. 

όργ<(νον 1061, 7. 

οργή 1024, 4, 20. 

όρ(>ός 1049, 24. 1062, 25. 

όρ^ριαίτερος 1201, 4. 

όρ'^ριος 1208, 25. 

όρίζειν 1051, 35. 1052, 33. 

1058, 41. 1059, 10. 1098, 

53. 1101, 18. 1102, 30. 

1103, 20. 1104, 211. 1107, 

21. 1110, 10, 20. 1111, 28. 

1114, 27. 1115, 52. 1116, 
29. 1117, 30. 1124, 24. 
1127, 20, 41. 1129, 3ti. 
1130, 20. 1131,27. 1133, 
II. 1135, 18. 1148, 28. 
1150, 10. 1152, 20. 1153, 
10, 22. 1154, ;!0. 1155,37. 
1163, 10. 1164, 21. 1165, 
30. 1167, 10, 30. 1168, ίο. 
1171, 42. 1173, 19. 1174, 
11. όρυιν 1010, 0. 1121, g. 
όηιιίμός 1091. l'I. 
όρμος 1121, .κ;. 1142, β. - 
' όρος 1027, 2ί;. 2Γ.. 
i'ini'tTHv 1 121, 2.".. 
οηγανός 1209. 1 4. 
όαά/.ις 1115, 2J. 1120. 27. 
όσ,Γριοί' lut)2, ικ. 
όαιισοΓν 111.!, 1 4. 1160, ο. 
οίί ιρανός β. Ind. \\ 

οϊλι'ι ιοί:;, ο, 7, 22. 1014, 

7, 11. 1015, 2. 1016, 11,14. 
1018, 2Η. 1(ι37, 4 U. ϋ. 
1045 1, 10. 11, ό. 1009, 

20. 

οίρανός 1043, 21. 

οινία S. Ind. VII C. 

όψείλειν 1026, 22. 23. 1027, 
27, 17. 102S 11. 10. 1031, 
ti 1047 III, 12, IV, 12. 

1054. iti. ΙΟ,-,;-,. 41, 1108, 
27. 1122, .'IT. ι Ι2!Ι, 37. 
1130, 31. 1137. 10, 10. 
1146, 7.1149,17,35.1151, 
47, 53. 1155, 11. 1158, 5. 
1162, 15. UM, ΐΓ,. 1170,• 

52. 1171, 21. 118S, 16. 

1190.7. 1192,8, 1197, 18. 
όψίΐλή 1038, ο, L'2. 1053,3.5. 

1055, 31. 1170, 00, 1158,. 

13. 
ό([(ίλι^μα 1049, ΐ5. 1113,15. ' 

1148. 2.3. 1154. 20. 1155, . 

2Η. 1160, 5. HCl, 14. 1165, , 

21. 1168, 10. 1169, 84. 

1185 Ι, 10. 
ιιιρρναΐα 1018, 2.Η. 
οι/ρι'^ 1045 II, ,η. Ι 

όχι ιό:: 1116. ι:ι. | 

όχιιμΑΊον 1017. 11. 5 

ύφάριον 10!J5, 17. ; 

oij'ii'iviov 1062, 20. j τταγανός 1043, 2.5. 
/-ra/oc 3. VII Α. 
/ιαιόάριιιν 1θ79, 15. 
,K(n)fi(i 1 1•|ο, 0. 
παιόιχός 1027. 27, ο. 
παιδίον 1058, 1 2 π. ίί. 1078. 

12. 1101, 21, 22. 1106,13 

U. Ö. 1107. ο II. ϋ. 1108, 
7 u.U. 1109,10 11,0. 1110,0 
II. ϋ. 1111, 31. Ι Ι l2,iou.ö. 
1139,0.11.1153,1.7.1203, 
8.1201.10.1205.24.1209,9. 

,Ίαιδίσχη 1033. 27. 

ηαϊς 1032. 3. 1199, ο. 

παχτός β. Ind. XI. 

ττόλα/ 1036,24. 1045 1 11. 11,11. 7foAo/oV 1043 3, 25.. 1070. 

5. 1070, Γ). 1095, 10. 
7ra).iy 1040, ,37. 1138, 0. 

1209, 1«. 
7Γα).ίηιρης 1120, ίο. 
ΐΓαη'ιγνρις s. Ind. VI. 
:Γ(η•ταχ<)Γ 1125, 12. 
7ravioi()g 1020, in. 1049, IH. 

1092, 24. ■ 
ΐίαΐ'τοχράτίορ 1026, 10. 
ηάιτοΐί 1123, S. 
irüvü 1074, 7. 
;γ(γ//7γ«ϊ 1071, 0. 1074, 8. 
ηαηυριγ.ύς \\2\, 10. 18. 
7Γαρ« c. Gen. 1014,0 pas.siiii. 
ιναρά C. Dat. 1020, 18. 1024, 

3, 10. 1039, 0. 1080, 2». 

1141, 20 pnssiiii. 
παρά c. Acc. 1022, 17. 1097, 

β. 1 141,21. 119S,r2pasHiin. 
παρα^ίαίνειν 10,'')1,34. 1052, 

32. 1067, 27. 1058, ,m 

1059, i.H. 10C2, 24. 1098, 

27, 52. 1100, 2Γ.. 1101, IH. 

1102, a.5. 1103, 28. 1104, 

2Π. 1100, 115. 1107, li). 

1108, 18. 1109, 2•Λ. 1110, 

in, 20. 1114, 27. 1115, 28. 

1116, 27. 1117, HO. 1118, 

41. 1119, 83. 1120, 40. 

1121, 31. 1122, 24. 1123, 

12. 1125, 11. 1120, l(i. 

1127, 22. 1129, 29, 34. 

1131, 25, 55. 1143, 21. 

1148, 28. 1153, 10, 22. 

1154, 88. 1156, 30. 1160, 

8. 1163, 18. 1104, 21. 

1165, 38. 1167, 10. 1108, 

19. 1171, 41. 
παράβαλλαν 1106,40. 1107, 

,27. 1108, 25. 1109, 29. 
παράγειν 1139, 10. 
παραγΙγνεαί}αι 1041, 2, 18. 

.1033, 4. 1188, 14. 1204, 

7. 1205, 15. 1208, 21. 
παρυγρά<ριιν 10^Q,^2. 1206, 

ti. 
παραγρίκρή 1087 III, 5, 13 (?). 
παράδεισος 1185 II, 19, 22. 
παραδίχεσ^αι 1 1 19,54. 1137, 

16. 1199, 3 α. 0.(8. Ind. VI). 
παρυδην (?) 1123, 2. 
ηαρυδιδόναι 1018, 24. 1047 
■ III, 4. 1061,18. 1092,28, 

1096,0.1116,39.1110,22 
. 27. 1117,25,34. 1118,33,30 

1119,29.1120,21 η.0.1121 

48. 1138, 10, 14. 1142, 6, 

1152,26. 1170, t.o. 1203,9. 
παράδοξος 1074, 17, 28. ιιαράδιίίίΐς 1047 IV 1 1. 
;iaQ<(!)arrrnv 1121, 24. 
/f«(;)(i^£fiii;1034,i2(?). 1073, 
17. 

7r(r()(f,'h^/ii;;'i/iiioo,.miio7, 

14. 1108, 1.1. 1109, 10. 
—/ιaρa<'h]ρ<'tζnι' 1058, 81. 

ιιαρκίΐιϊν 1010, 32. 
ααρα/.αλεΐν 1095, 22. 1133, 

3. 1141, 10, 54. 
παηΐ(γ.ολ(ΐνϋ•ιϊΐ' 1123, 12. 
7ΐαραλαιΐ[ίά)'ειν 1018, 25. 

1059,8.. 1005, 10. 1110,0. 

Uli, 30. 1112, 17. 1115, 

51. 1116, 15, 20. 1119, ,32. 

1120, 24. 1121, 25. 1127, 

20. 

7rct()f(Ai/;/i/>' 1118, 27. 1119, 
22, 1120, 31, 49. 1209, 8. 
7ΓαραλογεΙα 1185 1, 0. 
ιιαραμ^νειν 1043, 10. 1097, 

15. 1125, 8. 1126, 0. 
ιναραμονι] 1 139, 5. α. ϋ, 1 153, 

10 η. il. 
;ια()α/( (',>/« 1020, 7. 1024, 

7, 12. 
iTaoayi(irtl!>nv 1141, 40. 
7ΐαρανί}ΐ)'(>λ<>γίϊν (?) 1121, 

20. 

7Γαρασγ.(.νύζΐΊν 1027, 20, ίο. 

1039, 7. 1159, θ. 
παηαα\'γγρα(ρΰν 1116, 31. 

1117, 43. 1118, 40, 1119, 

38. 1120, 44. 1121, .35. 

1122,30.1144,10. 1153,8. 
παρασιγγροίρή 1072 1, 5. 
παρατιί>ίναι 1033, 7. 1042, 

9. 1073, 8. 1084, 34. 
παράφερνα 1045 Ι, 14. II, 15. 
7ΐαραχρίΊμα 10451,24, 1048, 

11, 1049, 13. 1051, 21. 
. 1052, 18. 105.3, 30. 1054, 

9. 10Β5, 57. 1056, 1,5, 

1067, 11. 1059, 13. 1061, 

11. 1098, 28. 1099, 18. 

IUI, 25; 1115, 28. 1116, 

27. 1117, .30. 1118, 37. 
1119, 33. 1121, 31. 1122, 
24.1125,5. 1127,19. 1131, 
25, 37. 1145, 10, 3Π. 1140, 
18. 1147, 15. 1150, 20, 
1153, ο, 1156, 21. 1157, 
24. 1161, 10. 1162, 8. 
1163, 14, 1166, 10, 1167, 
15U. Ö. 1170,8, ,58, 1172,0. 
παραχωρεΐν 1048, 4, 12. 
1059,0, 10.1094,10. 1127, 
8 U.Ö. 1129, 20, 21. 1130, 
7 π. «. 1132, 10, 28. 1167, 
7, 14. 1170, 52. 7ΐαρΐ(•/_ί'ιρι^οις 1127, ΐ3 ιι. 0. 
11:.^8, 8, ΙΟ. 1171, ΐ2, 2Τ^. 

7raQ(.f/(')Qijuy.(K ΙΟΙ Κ, ίο. 
1127, ο, 11,3(1, 7, 25. 

7Γαρεϊιαι 1020, 8 u. ϋ. 1037, 
5. 1049, 10. 1080, 7. 1094, 
η, 4. 1129, Η. 1130, 3. 
1138, 8. 1139,3. 1141, 27. 
1171, 4. 

7ΐαρειι[ίιιλή Η. liitl, V. 

jran/nxKJ.'hd 1020,15. 1024, 
.4, 2.5. 

/Γαριι'ρκίΐς 1113, 17. 1100, 
7, 1105, 20. 

iraor/_nv 1021, 1 1. 1024, 
7, η, 1028, 17. 104."), 21. 
1049,15. 1057,21. 1058,7 
ΐι.ϋ. 1002,2,3. 10Η0,(ΐ. 1082, 
0. 1092,28. 1095, 1.1 109, 
' 5, 17. 1110, 35. 1118, 28. 
1121,25, 41. 1122, lou. Ö. 
1127, 1.5. 1129, 30. 1133, 
14. 1142,8. 1145,41. 1147, 
27. 1151,43. 1103,0. 1170, 
58, 1190, 5. 1 199, 0. 

ίίαριήκι 1037, 20. 1120, 23, 

/ιαριαιάναι 1027, 27, 15, 
1058, 2.3. 1100, 23. 1139, 

18. 
/Γαραρΰν 1 140, 23. 
ίΓαρορ/ζειν 1094, 8. 
παραναΐα 1127, 37. 1129, 

27, 1197, 12, 
Öttt ηιαη,'κ 1197, 14, 1204, 

2. 1200,2. 1207,4. 1208,1. 
;ια(!ΐ (κρόριοί' s. Ind. VI. 
7ΐαατ()ΐρύρος 8, Ind. \Ί, 
πάσγ,ειν 1058, 20. 1100,21. 

1108, 11. 1147, 20. 1149, 

34. 

πατάσσειν 1024, 3, 17. 

παη]ρ 1036, 11. 1002, 4, 8. 
1051, 3. 1070, 5. 1084, 
40, 1093, 12, 1097, 10,27. 
1105,22.1113,4. 1.3. 1128, 
4 U. Ö. 1140, 3 U. Ö. 1167, 

40. 1170, 28, 52. 
;r. ίΓατρίδ'ΐς 1074, 5. 
7ΓΟί),Τ)/;,• 1039. 4. 

jrainiyjK 1070, 4. 1023, 2. 
7ΐάιρΐίΐς 1140, 12. 
7ΐαιρ/^ 1074, 5. 1140, 7. 
7Γάιραη' 1 1 1 2, 4. 1114, 4. 

1155, 13, 23. 
πεδ/ην 1000, ίο, 1092, 12. 
ηέζειν 1024, 7, 20. 
πεζός 1120, 30. 
πεΙ^ειν 1024, 6, 27. 1095, 

12. 1118, 40. 1200, 10. 
7εει0^αρχί1ρ 1074, 9. .rui'i'lHv (?) 1141, :u. 

:ΓΗ.ΐ(ίζεη• (?) 1141, 34. 

7riio(c 1027, 'ji,. η, ι;;. 

AUMiyi/.iiv Η. lud. \'lli. 

niHifuv 1040, IL'. 1043. 4 
II. li. 1047 111, in. 107!(, 
2. 1095,3. Κ '11 7, 1,3. 1 114, 
21, 2!) 1 141, .•,. 120 1, ,5, 

Π. l'jor,, 17. 1 L'HC,, ,Γ,. lLO7, 

8, i;i. 1208. 21. 
/(fi'i/ii 1024, 7, 27. .4, 14. 
7(ίΓ/,,• 1024, 7, !i. 
,if)'!l i'iiiKjiu s. Ind. IX. 
7rf)'//o(i 102 1, H, 12. 
7Γ^•τ((ει i^oiYMJi .s. Ind. IV. 
,ηΐΊΐιηι]^ s. lud. IX. 
/// ,Ίίΐι,Ί/ΐ'ίίΐ 114!, 17. 
:if\,«v 1022, 2Γι. loOl, 3. 
7Γ/ρ((^ 1019, 7. 
7rfi-i c. den. 1013, lo. 1022. 

21. 1027, 27, ]-,. 1031. 3. 

11180, 0. 1121, 4 passiin. 
7Γερί e. \cc. 1017, o, lOlH, 

0. 1121, 7 |):iHMiiM. 
ηερκαρε'ιν lOOl, lo. 1085 

II, 7, II. 
ίΐιρίίΐιιιηί 1020, 22, 17. 
7unii).h:i Hv 10'.i7, 3, 
jrfoi,iii/.(>^ 1120. 7, 
7Uoiyiyyiut}ai 1041.11.1116, 

17. 1117, 21. ins, 18. 

1120, 28. 1130, 18. 

7ΐερηϊ>'υι 1013, 15. 1 187, 0. 
7ΐεριερχεΐίίΗίΐ 1074, 5. 
.ιεριεχειν 1047 lli.ii. 1049, 

8. 1129, 17. 
7ΐεριιθ!(ίι•αι lolO, 8. 
περιλεί.ιειν 1123, 7. 1132, 

12. 
ntotlrHv 1057, 27. 1133, 12. 

1171, 30. 
7Γΐρ/ληΐι^ 1072 11, 3. 1164, 

0. 1174, 4. 
περιιι/ηη' 10:ί9, ο. 
περιπηηΐν 1208, 30. 
;η ηιηηλιστι/ο^ .s. Ind. VI. 
7ΐεριαπαν 12u3, 7. 
7Γερια(ΐ(')^ 1024. 7, 20. 
,κοιαι.εηά 1095. 20. 
Λερίύΐεηιον 1Γΐ95, 10. 
7ΐερί(ηρ(ιΐίΐα 1207, 5, 7. 
,Ίίρηιιχίζκι• 1120, 8. 1158, 

10. 

περηίκ'Ν'ναι 1141, 10. 
7ΐεριιρ . . . 104.3. 25. 
ηερσία 1028. ο. 
περωί>ε(Ί) 1031, 12. 
πηγή 1120, 48. 
;Μ'χι\• 8. Ind. Χ. 
πι;ίρύα/.ειν 1049, 8 u. ö. — 34 — 1066, 8. 1078,2. 1079, κι. 

1171, 19. 1205, η, 12. 
πίτττειν 1205, 17 (?). 
niang 120Γ), 8. 
niotivtir 1058, 82. 110(), 

31. 1107, 14. 1108,10, 17. 
. 1109, 20. 112G, 1,3. 1159, 

10. 

πΐατις 10-17 111, 17. IV, (ΐ. 
1053 II, 5 (?). 1054, 14. 
1055, 39. 1056, 2,'•). 1057, 
1β, 31. 1058, 4(1. 1106,44. 
1107, 2,3. 1108, 22. 1115_ 
37. JUS, .30. 1117, 4ΐ! 
1119, 4Γ.. 1120, 44. 1121, 
40. 1122, 20. 1126, 20. 
1133, 20. 1136, 8. 1142, 

22. 114.!, .32. 1144, 18. 
114,5, 17. 44. 1146, 25. 
1147, .33. 1149, .37. 1150, 

23. 1151, 17, Α-κ 1156, 2,'-,. 
1161, 30. 1162, 14. 1166, 
14. 1170, 18. 1171, 17. 
1172, 10. 1175, 12. 

πιστός 1141, 48. 1152, 20. 
πιττήχιον 1155, 15. 1167, 

4 α. Ö. 1208, 5, 22. 
nXäyiOi; 1028, 20, 20. 1121, 

24. 
πλάγιο» 1084, 31. 
7rlaCetv 1031, 7. 
ηλίίνη 1208, (1. 
πλάιο< 1094, 12. 1157, ο. 
πλί'Ο^ρον 8. Ind. Χ. 
πλην 1024,6,16.— 1059, 8. 
1109,21. 1116,26 pas-sim. 
πλήρης 1015, 5. 1024, 7,20. 
1049, 29. 1064, 10. 1074, 
15. 
πληρηϊ^ν 1020, 14. 1055, 23. 
1108, 12. 1110, 11. 1132, 
21. 1133, β. 1151, 32. 
1165, 13. 1171, 22. 1189, 
17. 
πλήρωσις 1200, 21. 
πλησίον 1094, ίο. 1117, 9. 
πλίνϋ^ος 1031, 8. 
πληίον '^1039, 8. ^1061, 20. 
1142, 10. 1204, .5." 1205, 

21). ■ 

ηλοναιος 1026, 33, 21. 1141, 

21. 
7ΐλ(ι)ΐός 1121, 25. 
7ioiiiv 1014, 13. 1019, 4. 

1022, 18. 1024, 5, 18. 

1026, 23, 20. 1027, 27, ο. 

1031, Ο, 7. 1039, 7. 1040, 

19, 28. 1044, 5, 13. 1047, 

III, 18. IV, 2. 1053, 20, 27. 

1055, 10. 1058, 27. 1059, 21. 1060, Κ). 1061, 28. 
1062,1,3,18. 1064,3. 1073, 
18. 1078,.3,7. 1079,ΐ3,18Γι'), 
31. 1081, η. 1085 III, so. 
1093, 22. 1095, 5, 12. 
1097, 2 U. ϋ. 1098, ;ιιι. 
1106, 27.. 1107, η. II 08, 

13. 1109, 17. 1115, 47. 
1116, 33. 1119, 40. 1120, 
2•ι U. Ö. 1122, .33. 1123, 
10. 1126, 20. 1127,35. 40. 
1128,7, 9. 1131,28. 1133, 

14. 1136,5.1137,19. 1139, 
4, 18. 1141, 4 11. Γι. 1143, 

. 19. 1146, 10. 1149, 22. 
1161, 33. 1166, 8. 1156, 

15. 10. 1157, 10. 1167,51. 
1186, 10. 1188, ιι. 1189, 
10. 1193, 12, 18. 1195, 2. 
1197, 12, 21. 1198, 12. 
1203, 7. 1205, 13. 1208, 

18. 

iit't /.ης 1061, 10. 
7i<)ltiv-- ηνιλί'ιν 1013, 17. 
7(oAf/ift> 1035, 9, η.(μ(ΐά). 
πιιλ/μίος 1024, 5, 11. 
πόλι< 1022, 10. 1024, 4, 5. 
8, 9. 1002, 3 U. Ö. 1089, 
1 α. Ö. 1091, 8. 1106, ίο, 
.50. 1107, 0. 1108,6. 1109, 
7. 1121, 17 8. Ind. VII Λ. 
ηολιηία 1071, 6. 1086 11,2. 
7η)λιιιχής 1131, 22. (β. άρ- 

χιϊοΐ'). 
7ΓηλΐΓΐΐ)εσ9αι β. Ind. IV. 
7Γηλίιης 1074, 4. 
ηολλήλΐς 1043, 9. 1044, 4. 
ττηλυτίμητος 1208, 19. 
πί'π'ης 1024, 7, 29. 1026, 

22, 20. 
7ΐορ(νί{ίίΗίΐ 1205, 20. 
7ΐορΙ}μιύς 1188, 11. 
7ΐηρΟ-μεΙον (-ήον) 1188, 0. 
•. 1208, 29. , _ 

7ΐιΊρνη 1024, 6, 4 U. Ö. 7, 8 
U. Ö. 

7ΐηρνοβοσχός 1024, 7, 14. 
71 όρος 1020, 10. 1047 IV, 

5 11. 0. 1189, 11, 10. 
ιη'ιοις 1191, II. 
7ΐηιαπός 1121, 24. 
ποιας (?) 1143, 18. 
τΓοιήριον 1036, 15, 10. 
7jnTl'Ctiv 1119,24. 1120,,ίο. 

1122, 19. 
7ΐητιομός 1118, 32. 1119, 

24. 
πητ/σι-ρα 1040, 42. 1049, 0. 
71 ους 1015, 3. 
πράγμα 1027, 26, 13. 1061, II), 27. 1080, 12. 1113, 10. 

1141, .4. 1155,;!. 116,5,23. 
1168,17. 1185 J, 2. 1209, 

13. 13. 

7io((yn((in'nv (V) η. Ind. IV'. 
πρίίγμκΓΐ/.ύς (?) η. Jnd. IV. 
ίΓρίίΐκΙιριον Η. Ind. \'. 
7ίρύ/.τωρ s. Ind. IV. 
7[ραί,ις 1014, 10. 1015, 14. 

1024, 5, 24. 1045, 20. 

1050, 17. 1051, 23. 1052. 

19. 1053 Ι, .10. 1054, 1 2. 

1055, 34. 1056, 1!). 1057, 

13, 2!1. 1058, 42. 1098,29. 

10ί»9, 20. 1100, 27. 1101, 
13. 1106, 40. 1107, 21. 
1108, 20. 1109, 2.-,. 1115, 
33. 1116, 29. 1117, :!ΐ;. 
1118, 48. 1119, 42. 1120, 
42. 1121, ,•!?. 1122, 27. 
1125, 11. 1126, 18. 1127, 

20. 1131, 50. 1133, 17. 
1134, 17. 1136, 7. 1142, 
18. 1143, 27. 1144, 10. 

1145, 14, 38, 42. 1146, 22. 

' 1147, 20. 1149, 29. 1150, 

21. 1151, 15, 37. 1156,22. 

1159, 80. 1161, 2.1. 1162, 

10. 1166, 12. 1167, 57. 

1170, 11, 52. 1172, 12. 

1175, 10. 1189, 10. 
7ΤρΗΐίΐ^ 1017 IV, Κ), 10, 

1049, 14. 1129, 80. 
7Γράσοΐ' 1118, 10. 1120, 5. 
πράπίΐν 1024, 3, 7. 1024, 

5, 17. 1031, 8. 1038, (•,. 

1057, 28. 1060, 18. 1062, 

14. 1074, 12. 1116, .3.3. 

1119, 40. 1120, 45. 1121. 
.30, 44. 1122, 32. 1144, 13 
U. Ö. 1158, 14. 1159, 27. 
116,3, 14. 1167, 04. 1198, 

- 17. 

πρί'σ,Ίις 1013 9 η. ο. 1023, 
3. 1037, 3 U. Ö. 1074, 2. 

1120, 3. 
πρεοβύτερος 8, Ind. IV. 
7ΐρίσβ{ηης 1024, 8, 12. 
7ΐριι/ρηης 1027, 26, ]0. 
■ίίρι', 10-10, 2. 1012, 8. 1072, 

1, 2. II, 2 pa.ssiin. 
:ιροάγειν 1060, 25. 
7Γρηαιριϊν 1130, 22. 
71 ροαίοίπις 1024, 3, 9. 
7νροβκίνειν 1209, ίο. 
7ΐρο:-ί('(λλειν 1089 II, ι u. ϋ. 
7ΐρηι1αηί!ιν 1130, U. 
7ιρίΊ|iaιn^' 1208, 29. 
προγιγνώογ,ειν 1141, 30. 
7Γρύγονος 1074, 8. — 35 — 7ΐρηγρύφειν ΙΟΙίι', 7. 1133, 
10, 2-t. 104(; Ι. 11 11. Ö. 

löCH, 19. 1107. :ιη, 33. 

1108. 29. 11 ι:!. 27, 28. 

1119, 40. 1121, 41. 1124, 

20. 1126, :ΐ2. 11.31, 05. 

1Η5. 19, 21. 1156. 29. 

1167, 17, 20. 12Ο0, 10. 
;ιρηγρ(ί,ρ' 1():!:ί. 2. 
7Γρθί)ηληΓ>' 1049. Π U. ϋ. 

1069, Η. 
,Ίϋΐ'αόηιις S. lud. IV. 
/ιριΐΗί'ίη 1045 ], 7. 11, 9. 
ιΐροιγιιγ Wl\, 'λ. 
7ΐρ<ιΐι-'Ηΐι;)((ΐ 11!)3, II. 
7ΐρ(',:)ιιίις 1024, 6, 20 (?) 
,in<i!h<iuht 10.38, 4. 
ίίριιΐΗ•«/ 1033, 25. 1128, ϋ. 

1135, 10. 1167, 3. 
/•(()(■)■;■-■ 10 15 J, 2.1. 
7Γριιΐ(ΐι<η'«ι 1028, 8, 2.Ί. 1105, 

0. 1Ν2, 17. 
7ί'()οχ(ί/ί ίΐ' 1021, 5, 5. 
7Γρ(ΐ/.εΊ(ΐϋ((ΐ 1020, ΐΗ. 1022, 
14. 1025, 15, Η. 16, 7, 8. 

1036, 32. 1037, 88, 40. 

1045 II, ΐΗ. 1049, 20 u. ο. 
1050, 12. 1051, 22. 1155, 
22, 40. 1057, 20. 1ιι62. 22. 
U. ϋ. 1065, 15, 30. 1069, 

7, 12. 1092, 27. 1094, 15, 
10. 1098, 15, 28. 1099, 18. 
1100, 10, 20. 1105, 18. 
1106, 18. 1107, 25. 1108, 

13, 24. 1113, 7. 1118, 42. 

1120, 18 U. ϋ. 1122, 37. 
1123, 8 π. Ö. 1125, 10. 
1128, 8.1129,18.20.1130, 
28. 1131, ν: 11. ϋ. 1132, 
25, 30. 1133, 9. 1135, 13. 
1137, 7. 1115, 42. 1146, 
10. 1149, 22, .33. 1151, 
14, 32. 1153, 5. 1156, 13. 
1157, 11. 1158, 15, 21. 
1165, 28. 1187, 14. 1189, 
ο, 10. 1197, 5. 1200, 23. 
1202. ο, 8. 

7Γριι/.ι'^ριξις 1085 JI, 7. 

.ιρη/.ρ<\^ΙΥ (?) ] 1 41, 48. 

71 ριΐ(!/.(ιΐιί'^Ιιι• 1157, 21. 

71 ρ<ι :ι ηΐΊ/.ός 1J-18, 34. 

;inn/.((n.iitffii• 1129. Ο. 

.Ίρολ(γεη• 1θ49. ι,. 1θ50, 27. 
1051,87. 1098,12. 1101,10. 

7tn<nnflv 1024, 7. 5. 

ηηόΐ'ΐιη 106θ, 27. 

ηριαηαηριχΰς 1123, 2 (?). 

7ΐρη:ΐ()λπενία!Η(ΐ s. Ind. IV. 

/-rpr/c c. Gen. 1038,29. 1070,5 
passim. 

5* λ 7Γρ4• C. Dat. 1027, 26, 24. 

1031, 9. lOGI, 11. 1071, ι. 

1140, 10 pn.ssim. 
irQOg c. Acc. 1015, o. 1019, 

4. 1021, 8. 1024, 1. 3, 11. 

4, 1 passim. 
ηρησαγγέλλειν 1061, 4. 
TTQnaüyeiv 1111, 6. 1185 1, 

11. 1192, 2. 
προοαγορΐϋιιν 1080,22. 1097, 

23(?). 1120, 7. 
ττροσα/ω^)) 1192, 10. 
προσαναψ/ρίΐν (?) 1156, 28. 
προσαΓΓοόιδόναί 1116, 85. 

1118, 30, 38. 1122, 34. 

1125, 6. 1127, 40. 
ττρησηνξήνειν 1074, G. 
ττρησδΗΟ^αι 1127, 80. 1129, 

27. 1158, Ιδ. 
ττρηαδιαγρα(ρόιΐΐνα 8. Ind. 

VIII. 
πρηαδιαλαμβάνιιν 1060, .TO. 
προσδιδόναι (διδ^ναι) 1115, 

42. 1126, 24. 
ηροαβύλλ(ΐν 1026, 22, 17, 2,'). 

1132, 8. 
ττρηαβολή 1132, 17, 23. 
προσγράγειν 1026, 22, 18. 
πρηαδανείζειν 1132, 27, 32. 
ττρηαείναι 1024, 4, 8. 1067, 

0. 1131, 15 U. 0. 
ηροαεν.τίνειν 1059, 14. 1113, 

21. 1127, 23. 1129, 34. 
ηροσελέγχειν 1138, 13. 
ττροα^ρχεσ^αι 1019,10. 1024, 

5, 20. 1047 III, 16. IV, 

Ο, 11.1085,12, 10. 1123, 2. 
1148, 10. 
ηροσειιχή 1080, 5. 
πρηοίχ . . 1208, 27. 
. ηρηαέχειν 1042, 13. 
ηροαψειν 1045 Ι, 19. 1058, 

28. 1085, 27. 1106, 28. 
1108, 14. 1119, 20. 1120, 

29. 1187, 30. 1192, 4. 
ηροοΑαρτιρεΙν 1042, β. 
ηρησ•Αεϊσ!>αι 1036, 29. 
πρόαχληαις 1131, 54. 1158, 

10. 
ηρησ-ΛομΙζειν 1127,5. ΐΐ29, 

7. 
ηρησ•/ΛγεΊν 1073,12. 1191,0. 
ηρΓΚΓ/.νριΊν 1121, 8. 
ηροσλα/ιβήνειν 1060, 17. 

1061, 0. 1107, 20. 1108, 

10. 1141, 27. 
πρόσοδο^: 1022, 18. 1047 IV, 

12.1187, 2.1194, 8. 1197, 

5. 1200, 6 α. Ö. 8. Ind. 

IV, VI, ττροοπίρε/λειν 1143, ο. 
ηροοηΐιηειν 1187,15. 1206 

1Γ), U). 

7Τρ<)ύ;νοΐ(Ίν 1042, 13. 

πριιοηνγγ^ϋρεϊν 1098, 45. 

ηριΉιταγμα 1053 11, 7. 1118, 
21. 1119, 45. 1156, 26. 

7τρ<)ΐίτύ•^ 1115, 18 U. Ö. 

προίΐτΰσαειν 1024, 5, 21. 
1027, 26, 17. 1038, 18,25. 
1139, 18. 1182. 1185, ι. 
1197, 18. 

ηροστάτης 8. Ind. IV. 

ΊΐροατελεΙν 1115, 8. 

πρηστίΟ^έναι 1047 II, 8, 15. 
IV, 18. 

πρόϋτιμον 1051, 35. 1052, 
33. 1058, 42. 1059, ΐϋ. 
1098, 53. 1101, 18. 1102, 
07. 1103, 20. 1104, 27. 
1107, 21. 1109, 20. 1110, 
10. 1111, 30. 1113, 24. 
1114, 27. 1115, 52. 1116, 
20. 1117, 30. 1122, 27. 
1124, 24. 1127, 26. 1129, 
80. 1130, 27. 1131, 27. 
1135, 19. 1148, 28. 1150, 
10. 1152, 21. 1153, 10, 22. 
1154,39. 1155, 37. 1163, 
10. 1164, 21. 1165, 39, 
1167, 10, 80. 1168, 19. 
1171, 42. 1173, 19. 1174, 

11. 

πρησφέρειν 1024, 7, 25. 

1100, 11. 1104, 11. 
προσψιλή^; 1043, 24. 
7Γρησφωνεΐν 1047, 8. 1068, 

14. 
7τρηηχαρίζεαί>αι 1141, 30. 
7ΐρϋ{!χρι]ο!>αι 1053 11, 12. 

1096, 8. 1127, 21, 1156, 

27. 
ττρόσω 1156, 33. 
7ΐρ(')σω7ΐον 1028, 20. 1045, 

Ι, 10. 
7Τρ('ηερη^ 1038, 4, 22. 1046, 

7. 1048, 7. 1091,15. 1096, 

4. 1132, 18, 31. 1167, '83. 

1171, 22. 1193, 0. 
ηρηιιΐ^έναι 1086 II, 4. 
7ΐρό(ρασις J024, 6, 21. 
7τρη(ρίρειν 1024, 7, 4. 1134, 

9 1135, 11. 1141, 11. 
7τρη(ρψη^ 8. Ind. VI. 
7Τρ<)(ρορό 1093, 10. 
τρηχειρίζειν 1198, 2. 
7ΐρηχ(ΐρητ<>ι•εΐν 1191, 0. 
7ΐρ()χειρο(ρορεΙν (Υ) 1138, 8. 
ττρόχρησίζ 1118, 43. 
7ΐρντανένείν β. Ind. IV. /Γρνταΐ'ΐς β. Ind. IV. 

7Γρ(ιΐ/ (ΐίρ«)'ί((^'ί) 1200, 20. 

7τρΰΐΊ.(ΐ^ 1024, :;, 0. 1039, 2. 

1005, 3. 1009, 7. 1, 1. 

1074, 10, 25. 1092, ο. 
7Περα(ρόρο^ (ιιτερλ.) 1196, 

37. 
7Γ(,•,://π;>' 1118, 17. 1120, 12, 

37. ^ 

7rvkv, 1072, ν, 2.V1188, 1.9.^ 

7rvKlc. 1028, π. ' ^ 

πνλών 1028, 10. 

ηΰρ•/()ς 1194, 9, 14. 

7cvρός 1017, 9 U. ϋ. 1018, 
11 U. υ. 1089 II, 10 u. ο. 
1090 Ι, ο U. Ö. 1092, 17 
U. Ö. 1142, 1 U. ϋ. 1192, 
2. 1200, 8 U. ο. 1206, 12. 

7νωλίϊν 1024, 7, 27. 1121, 
21. ρίκράνινης 1U97, 14. 

ρίζα 1026, 22, 17. 

ρΐιιτειν 1024, 3, ίο. 

ρις. 1014, 9. 1016, 12, 15. 

ροδίων 1119, 11, 26. 

ρύμη 1013, 27. 1037, 16. 
(βυαίΚιχή) 1117, 8. 

ρύαΐι; 1039, 10. 

ρωγννναί 1030, η. 1031, 15. 
1038, 11. 1040, 48. 1041, 
22. 1042, 20. 1043, 27. 
1044, 15. 1073, 20. 1078, 
14. 1079, 31. 1080, 24. 
1081, 8. 1082, 10. 1080 
II, 4. 1090, 13. 1203, 12. 
1204, 0. 1205, 33. 1206, 
19. 1207, 14. 1208, 01. 
1209, 21. σαλύριην 1049, 19. 

ααλ;ΐΊΛτι]ς β. Ind. VI. 

Oftvöv/.ivoc. 1207, 0. 

ααργανίνιον 1095, 21. 

υεμίδαλις 1067, 15. 

πεηνό^ 1024, 8. 7. 

ιακκργι'η' 1121, 19 (?). 

σεΟτλον 1118, 17. 1120, 12. 

οημηΐνειν 1078, 4, 9. 1097, 
17. 1104, 15. 1100, ,5. 
1122, 3.-.. 112Γ), 9. 1129, 
4. 1132, 5 α. ί). 1144, π. 
1153, 19. 1154, 22. 11 63, 
9. 110,'., 30. 1107, 2,^. 
1187, ΐκ. 1189, η. 1200, 
8, 10. 1207, 15. 1208, ιυ. 

αημεϊον 1064, 18 (V). 

σημειοΰν 1028, 15, 8 u. ö. 10 R U. 9. 10:J8, 12, 27. 

1072 I, 10, 12. 1075, s. 

1076, 8. lOH'.t, lu. 1090, 

9. 
αι^ιιίοσι^ 1032, ifl. 1033, 34. 
oi]iiii^ 1110, 2ii. 
'^//roc 1118, 1.5. 
(ri.r.rinr 1080, IH. 
an«n/fJv 1 190. d. 
ouanyiu I19n, g, 14. 
(iiii'u 1007, 14. 
αιτι/.ός 11)06, 14 8. Ind. VUI. 
aiTuloyriQ ,s. Ind. IV. 
(j/zoc 1022, 17. 1117, 20. 
υιταιρύρη^ 1104, 30. 1167, 

48. 

σ/.άπτειν 1119, 23. 1120,30. 

1121, 18. 
α/.ώρη 1157, 8 u. ö. — — ^ 
σ/.ε7Γ taii/JK 118.') 1, r. 
σ-κέ/ίη 1053 II, ii. 1054, 15. 
1055, 40. 10Γ)(;. 2Γ,. lu,-)7, 
10, 31. 1058, 40. 51. llOß, 
44.1107,23. 1115,3. 1116, 
.30. 1117, 41. 1119, 4.5. 
1121, 40. 1122. 30. 113,3, 
20. 1130,9.11-12.22. 1143, 
32. 1144, 10. 1145, 18, 44. 
1140, 2.-. 1147, 33. 1149, 
37. 1150, 23. 1151, 45. 
1150, 27. 1101. :in. 1102, 
14. lU'.ü, 14. 1170, 13. 

(/Xti^Os- 1001,2.3. 1005,14, 28. 
1117, 11, 27. 

u/.i]vi/.(K s. lud. VI. 

oy.u'i 1141, 41, 43. 

ΐίλΐιάλΐι 1142, 7. 

liiuina 8. Ind. V. 

oiihioKv 10i)7, 17. 119,3, II. 

n;UQUu lOlH, 13. 1097, 20. 

Ο7ΐ1άγχν()ν 1139, 17. 

υ7τα)δι] 1200, 1 2. 

σ/Γορά 1049. 19. 1092, 12. 

σ:ιόηιμη^ 1049, Τ, υ. 

(/,ΐορο,Η 1189. 1,3. 1192, 2. 

(;;Γ0ΐ-(5«Γίπ• Ιο^'^Ο, η. 

α;τ(ΐνδ,Ί 1207, κι. Ι2Π9, 7. 

nicdhiö^ S. Ind. Χ. 

Οι'«ιι\ίΊ^ 1055, ΐιΐ. 21. 

αιάσι^ 1121, Ι.'*. 21. 

οταιιη 8. Ind. XI. 

οιωριλι] 1039, 2. 1118, 14. 
1120, 10. 

fTff>)'(üff/^• 1116. 12. 1117,16. 

fnfAf/,'(Y) 1120, 17. 

(JitnFfU 1205, 20. 

(;/i()f(f.'/«/ 1050, 24. 1051, 
33. 1052, 31. 1098. 40. 
1101, 18. 1140, 7. 1187. 
25. — 30 — mfffnvdriic s. Ind. VI. 
ni/ipuvoc 112.3, 3, 5. 1185 

I, λ. 
Οίίβη'ς 1087 Ι, (1. 
σΓ/χΟπ- 1026, 22, 18. 23, 12. 
στοά 1127, R u. ö. 1167, 33. 
στηιχείν 1020, 17. 
στολ); lO.iG, 13, 18. 
ΟΓολη^ a. Ind. V. 
σιήμωμα 1028, 14. 
arparfiifö^at 1127,28. 1131, 

20 8. Ind. V. 
ΟΓρατηγΰν g. Ind. IV. 
iJjQiuijyla 1169, lo, 24 8. 

Ind. IV. 
στρ(χτηγός 8. Ind. IV. 
ατρατκίιτης s. Ind. V. 
ατροίρβι'ς 1201, 17. 
ση'λη^ 1028, i.3. 
συγγενής 104') 1, ο. II, 21. 

1108, 4 s. Ind. IV. 
ανγγΐωργην 1094, 7. 
σΐ7}'ρ«ί/)») 1045 Ι, 1. 1050, 

26. 1098, 43. 1101, 20. 

1131,21.1144,5, 11. 1148, 

18, 33. 1105, 15, 30. 
οιγ-λαταριΟ^ικΙν 1208, 34. 
αγ-κημιδή 1092, 21. 
σνγχ.ημ/ζ(ΐν 1040, 39. 
ον/χρίνειν 1038, 14. 
οι'γ^τρισις 1185 II. 27. 
σνγχύρειν 1132, ΐθ. 
σνγχαίρειν 1080, 2. 
ανγχείρογραψεϊν 1032, 13. 
ανγχρψ^αι 1187, 22. 1192, 

θ. 1208, 33. 
σνγχωρην 1013, 21. 1050, 

0. 1051, 7. 1052 5, 40. 

1053 Ι, 12. II, 14. 1054, 

3. 1056, 0. 1056, 0. 1057, 
Ο, 21. 1058, 0. 1059,5, 14. 
1099, Β. 1100, 5. 1101, ο. 
1102, 7. 1103,5,28. 1104, 
5, 25. 1106, 7. 1107, 5 
π. Ö. 1108, 5, 29. 1109, 

4. 1110, ίο, 18. IUI, 7, 
22. 1112, 5, 14 1113, 10 
U. Ö. 1114, 17, 20. 1115, 
r.. 1116, 5. 1117, 5. 1119, 

•*. 13. 1120, 5. 1121,4,45. 
1122, 4. 1124,4,23. 1126, 
5 η. Ö. 1127, 23. 1128,5. 
1129, 17 υ. Ö. 1130, 5, 24. 
1131, 12. 1133, 7. 1134, 
0. 1135, 4, 17. 1143, 5.' 
1144, 0. 1145, 4 U. ϋ. 
1146, 0. 1147 β. 1148, β, 
27. 1149, β. 1150, 4 η. Ö. 
1151, 6, 28. 1162, 3 U. ϋ. 
1153 Ο η. Ö. 1154 β, 37. 1155, 21, 3Γ,. 115Γ), 7. 1157, 

13, 25. 1158, 3, 22. 1159, 

4. 1161, α. 110.1, β, in. 
1104 5 20. 1105, η ιι. ο. 
1100 4. 1107, nu.ii. HÖH, 
r., 17. 1169, R 1170 4 u.U. 
1171,0. 1172,4. 1173,13, 
20. 1174, 4, 12. 1175, 4. 
αιγχί'ιρι^ας 1053 II, 17, 24. 
1054, 17. 1055, 44. 1057, 
24. 1058,49. 1102, 11 u. 0. 
1103 8, 15. 1104, 0, 14. 
1105, 8, 110G,4. 1108, 28. 
1112, H. llL'i, 24. 1115, 
47. 1119, GS. 1120, 51. 
1122, 38. 112.3, 7. 1124, 

l.'i, 28. 1126, 20. 1127,3,3. 

- 1129, 4 u. ö. 1130, 31. 
1131,4(1. 1132, 5, ,30. 1133, 
0, 12. 1143, 7, 34. 1148, 
10 u. (>. 1149, 10 II. ü. 
1150 (i, 7. 1152, u. (i. 
1163, u.ii. 1154, n u.ö. 
1155, 17. 1156, 30. 1157, 
4 u. ö. 1158, 7, 11. 1162, 
17. 1164 8, 11. 1105, 9 
u. ö. 1100, 17. 1167, 22 
u. ö. 1168, 4 u. ö. 1169, 
7 u. ö. 1170, 57. 1171, 5 
u. ü. 1173, 0. 12. 1174, 
.^., 7.- 1170, 1177. 

ϋνγχωρίζειν 1208, 80. 

av/.uyiojvia (?) 1207, 7. 

σϊ/.ην 1120, IG. 

σνλΰν 1036, 28. 

αύλληψι^ 1047 IV, 14 

σύλλογοι^ 8. Ind. VI. 

ανμβαίνειν 1058, 20. 1060, 
23. 1106, 20. 1108, 11. 
1110, si. 1121, 20. 1122, 
22. 1140, a 1147, 20. 
1149, 33. 1158, 16. 

nviißfßaioCv 1071, 7. 

σόμβιος 1049, 28. 

ανμβίονν 1045 1, ίο. 

αηιβίωσις 1080, 4. 1102,10, 
28. 1103, 7, 20. 1104, 18. 
1105, 10. 

αιμβολαιογώρης β. Ind. IV. 

αιμβόλαιην 1047 II, 8. ' 

σύμβοίην 1062, 14. 1089 II, 
Ο U. Ö. 

οΐΊίβηνλενειν 1097, 8 (V). 

(ΤΓ/ιμιχτοί; 1120, 12. 

σνμηαΐζειν 1027, 26, 20. 

σνμ/ιαρεϊναι (?) 1137, 5. 

σι'μηα^; 1014, ιη. 

σνμπεί^ειν 1163, 8. 1168,5. 

συμπληρηΰν 1044, 7. 1122, 
22. σϋμ/Γλησις (ια'μβλψη•;) 1024. 
5, 20. 

(ΙΙΊΙ,ΊΙ'ΡΪΙ• 1021, Η, 20. 

σιμιρανι^ς 1058, :ΐ4. 1100, 

.ί;ι. 1107, 11•,. 1108, 17. 

ΠΟί), 21. 1120, Μ. 
σιμψΗ^>π>• 1024, Ο, 28. 
σήιι/ικι^ 1118, 2.4, 33. ] 119, 

2!1. 1120, 2i). 1122, 2,3. 
συμι/Ί,,νεϊν 1015, 0. 1025, 

15, 21. 1049, 11. 1005, ίο. 

1092, 14. 1125, π. 
(ΐνν 1020,22. 10:!5, U1. 1051, 

13. 1055,32.1110,21 piiHaini. 
σινύ/επ' 1017. 14. 1058, ίο, 

1100, 10. 1109, 14. 
(Jüy(r/(,)ytv^ 1137, 3. 
πι-νκγωγή 1137, 2. 
σιιια-'ωνισιι'ι^ η. Ind. VI. 
υνναίριιν 108Ο, 0. 
<ιι>νύλ).(ίγμ<( 1002, 24. V, 1. 
iivyaflaii,!^ 1120, f,2. 
aivaf.Xarinv 1()0;>, ίο u. ίί. 

1110, 17. 1120, 51, 53. 
(}i'f(iya?.f'ytiv 1133, 4. 
συνα,ΎοοΓέλλειν 1080, 18. 
βυναριΟμπν 1180, 9. 
ul'vuq/k'i'uiv 1103, 23. 1104. 

24. 
(iiiy()i(d/yni' 1037, 10. 
(ivyi)(n:lo^ Uli, 20 u. ü. 
avyiiof'yai 1141, 50. 
συνε/ύησι^ 1024, 3, 7. 
auvfiyat 1045 I, 7. II, 0. 

1049, 2. 1050, 2,3. 1061, 
31. 1052, 29. 1084, 24. 
1098, ,38. 1101, 4, 17. 

<}ΐη'{χ,Γ/μ/ηη' 1127, Hii. 
σιιy^:ξ^λn'!hρικ 1141, 20, 22 
(ivyEirieyvfiv 1189, 14. 
ai;)'/p^(f/,>firf 1050, 6. 1051, 

8. 1052, 0. 1098, 8. 1099, 

6. 110,5, 9. 
övyivöoMiv 1171, 4, 0. 1129, 

3, 0. 1171, 4, 0. 
avvfvyo^ 1080, 23. 
avr/xfiv 1024, 8, 1:1. 1053, 

31. 1054, 9. 1055, 28. 

1050, 1(1. 1057, 12. 1100, 
37. 1110, i,s. 1113, 2.1. 
1115, 29. 1110. 27. 1117, 
31. 1119, 31. 1121, 31. 
1122, 2Γ,. 1133, 15. 1142, 
13. 1143, 22. 1145, 11 u.ii. 
IMO, 18. 1147, i.r,. ΙΙΓ,Ο, 
10, 20. 1151, 34. 1156, Kl. 
1101, 18. 1102, (1. 1164 
20. UCG, 10. 1107, 64. 
1170, 0. 1172, 10. i <'i'yfy.i]c 1ο2•Ι. 0, r,. 10.T7, 7. 
I ιιΐΊΊ.Ίίκ, Kll'.l, in. 1(h;l', 15. 

lify.'huu'ii H. lull. \'|. 

(ΐΐΊΊίρα'^ s. Ind. \1. 

livytoiuyiii llHll.'. 17. 1102 

9. 110:!, 7. 1141, 20, 32. 
1185 II, 211. 

(ityiariiQfiy 1141, .111, .-,1. 
in yfii)f/n^^ 1137, 0. 
oiy(ii)n^ s. Ind. V, \'I. 
uvyoi/.lu 1047 ii, 13. 1115, 

10, in. 
otvot/.lninv HCl, 211. 
(ΐννορΓιν 1024, 4, 25. 1 139, 

13. 
(iivic. = (ίιμ;ι . 
(7i'>y(Ji οιχης 1205 9. 
oiyatfoayutiy 1 1 13.0. 1204.3. 
OLiyrayua 11,'il, n. 
oryiarifiy 1 lü5, ii. 1 127, h. 

1129.9 1131,.;:!, ,r,(i. U.SO, 

0. 1138,19. 1157,(1. 1182. 

1187, 28. 119(», 13. 1200, 

a(yjf'/.fiy 1157. 21. 12ii0, 12. 

(ityiiifidy 1058, 32. I(i74, 2. 
1101, 14. 1100, 31. 1108, 
1(1. 1109, 21). 1126, 13. 

(rivtixh'yai 1024, 0, 10. 

awiniäv 1118, :t.',. 

(iiyii)ni<!i^ 1045 1, M. II, 15. 
1085 II, 3. 1118, 34, 38. 
1119. 1,5. 1120, 12 u. ö. 

οή'ίρηγη^ lOöB. 50. 

myif. =-- livuip. 

ai-yy. = (uyy. 

αιρκιη oi()iny 1125, 3, 23. 

(ii'iiKtiti^ 1187, ,11, 

(ji iJKii ly.i'iv 109,'i, 2(1, 

li'l (ί/.μα 10.35, 8. 

(Ufni\)n^ 1024, 4, 19. 

οιρραγίζειν 1074, 19 u. ϋ. 

ικρραγί^ 1032, 2. 4 8. Ind. 
VII C. 

σφράγισμα 1094 V, i (kop- 
tisch). 

ayd'Sfn' 1097, 4. 

σχ>]μ(< 1140, i.i. 

σχ/)η•Γ/.ή β. Ind. ,\. 

ayoivlny ,s. liul. .\. ■ 

σχηλαΐίΐι/.(Ί^ S Jnd. IV. 

σΰηια 1024. 4, 10. 1150. 12. 
1208, 4s. 

UMUi'tiiny 1111,11, I7. 1 153, 

fT(7;i>C 1058, 32. 11 00, .•)|. 

1I(»7, 14. 1108, in. 1109, 

20. 1126, 13. 
σωτι]ρ 1138, 10. 1139, 17. 

1140, 23. 1182. 1200, 2b. — 37 αωιηρία 1047, 27, 0. • 
αν)φρησννη 1024, 8, IC. τά /W« 1079, 29. 

. . τα)'{}•ηυ (Eigenname?) 

1188, 14. 
ταγή S. Ind. Χ. 
τά)'μα 8. Ind. V. 
ταγματιχός 1118, 14. 
ταινία β. Ind. VII C. 
Toxr/xoc Β. Ind. IV. V. 
τάλυντον 9. Ind. XI. 
ταιιιϊην 1037, 8. 
ταμίας s. Ind. IV. 
T«/i/c. . . llM,lB(ra/itfinv7) 
τανΰν 1113, ίο. 1114, 17. 

1129, 17. 1157, 13. 
τάξε . ριιατια 1120, 25. 
τάξις 1027, 26, 21. 27, 6 (?). 

1096, 7. 
τάξις, ί,γΐμονίλη τ. θ. Ind. IV. 
ταπιτάριος 8. Ind. Ι. 
ταριχηρός 1095, 17. 
τάττίΐν 1028, 24. 1059, ο. 

1068,12.1118,20.1125,21. 
ταφή 1131, 80. 37. 
τάγος 1085 II, 6. 
τάχα 1040, 41. 1079, ΐι, 22. 
τάχος 1204, G. 
TAtvov 1034, 11. 1069 5, ίο'. 

1070, 3. 1097, 23, 25. 

1185 Ι, 0. 1197, 22. 
τέχτων 1030, 8. 
τελίϊν 1049, 18. 1074, 20. 

1117, 13. 112Ü, 8 π. Ö. 

1121, 17. 1145, 33. 1158, 

18. 1185 II, 20. 1188, 1 1. 

1194, 11. 

τέλειος 1066, 7, 14. 1067, 
12. 14. 1080, 5. 1100, 10. 

τελειηνν 1057, 23. 1105, 8, 
2Γ). 1112, 8. 1129, ε, 25. 
1132, 8. 1143, 5. 1146,0. 
1157, 4. 1165, 10. 

τελείωσις 1168, 3. 

τέλεαμα 1067, 14. 

τελεντΓιν 1024, 7, ίο. 1034, 
11. 1036, 0. 1046 III, 5, 
ο (V). 1068, 8 U. ύ. 1069, 
ι•, 14. 1113, η. 1155, 23. 
1170, 2«. 1185 II, 10. 

τελεντή lOm, 20. 1098, 61. 
1187, 13. 

τελωνεΐν 1088, ι, ο. 

τελιίινη 1188, 17. 

τελιόνιην 1118, 20. 

τέναγος 1118, 4. 1119, η. 

τερείτης 1125, 8 α. Ö. (αερ.Ί). τετράγωνης 1121 ^. 1167,82. 
τιιρύμηΐ'ος S. Ind. IX. 
τ/ιρωρης 1060, 15, 18. 
τεχνείτης 1028, 10 und Ind. VI. 
τέχνη 1124, 11, 22. 1125, 

(Ι, 10. 
τηλία 1117, Π. 
T(;()fn' 1098, «;ι. 1141, 25. 

1185 1, 1. 
τήρηαις 1061, 10. 
Tutiv 1119, 48. 
Ti,7fvat 1026, 22, 17. 1050, 
24. 1053 1, 30. 1055, ;ji. 
1072 Ι, c. 1098,42. 1101, 
Π. 1113, 5. 1122,15. 1151, 
7. 1186,11.1192, 0. 1208, 
25. 
τιΐ^ηνεϊν 1153, 8. 
τίγ,τειν 1026, 22, 21. 
τιμή 1015, ο u. ö. 1024, 7, 
28. 1028 II, 8 u. ö. 1049, 
12, 22 u. ö. 1050,18. 1051, 
18. 1055, 21. 1062, 20. 
1065, u. ö. 1066, 8. 
10691, 7 u.ö. 1074, o, 15. 
1080, 20. 1090 IV, m.^ 
1101, 8. 1114, 12. HIB, 
45.1121,34. 1129,8. 1131, 
50. 1142, 15. 1143, 23. 
1146, 7. 1163, 5. 1194,0. 
1195,8,20. 1205,18. 1206, 
14. 1207, 12. 
τίμιος 1185 II, 28. 
τιμωρία 1024, 4, 17 η. ö. 

1027, 27, 7. 10. 
τίνειν 1044, 4. 
τοίνυν 1024, 3, 28. 4, IG. 
τηίχης 1116, 25.. 
τόλης 1038, 20, 21. 1052, 43. 
1053, 39. 1054, 11. 105.5, 
84, 40. 1056, υ U. Ö. 1057, 
8 U. Ö. 1115, 8, 32. 1120, 
41. 1123, 7. 1124, 10, 30. 
1126, 7. 1128, 10. 1131, 
27. 1132, 8, 21. 1133, 17. 
1134, 17. 1136, 7. 1144, 

11, 15. 1145, 7 α. Ö. 1146, 
21. 1147, 7 U. ϋ. 1148; 15, 
1149,15. 1150,0,21. 1151, 
15, 87. 1152, 10. 1154, 10. 
1155, 11 u.U. 1157, 7 11. ϋ. 
1161, 10 U. (Ι. 1162, ii. 
1164, 10, m. 1165,12 η. ί». 
1166, ο U. Ö. 1167, 8 η. ο. 
1168, 11. 1169, 14. 1170, 
10 u.ö. 1171, 21,, 30. 1172, 

12. 1173, 2. 1174, 7, 0. 
1176, 5, 0. 

τ όλος = τόπος oder ατίχος 
1024, 5, 11). τολμΰν 1022, 24. 1139, 1 3. 

120!), κ;. 
τοηάρχης η. ΙικΙ. Ι\'. 
τοίΓαρχΙκ s. liicl. Vi Ι Λ. 
τηίΓογρομμαιι^νς s. lud. IV. 
Τί'υΐΊΐς 1018, η. 1()ΐΛ5, l(i, 

10, 25. 1027, 26, 25. 27, 

2, J2. ΐο:;7, ιο.νίοκΗ, ^c. 
1047 JU, 5. ior.:i 11, Ίι. 
1086 Jl, 4. 1114, 0. 1118, 
51. 1123,7. 1129,0. 1132, 
. IH. 1139,13. 1141, IUI. ö. 
1156, 2(1. 11 K7, u. ö. 
1190, n. 1197, 7. 120S, :i. 

TOvrr/.u 1026, 22, iD. 

τρύΐΓίζα 1016, η. 1038, v.\. 
1047 II, 3. 1053,17. 1059, 
25. 1062, 10. 1065, 2. 
1067, 5. 1110, 12. 1114, 
10, 19. 1118, 23 u.ö. 1127, 
30, 32. 1129, 10. 1132, 8. 
1144,0. 1149, 7. 1151,29. 
1152,5,14. 11.54,20. 1156^ 
9. 1158,22. 1163, 0. 1166,' 
0. 1167, 5, r:i. 1108,7,13. 
1170, 2H. 1191, 2. 
\τρί(/ιεζΙτης a. lud. IV. 

τριφειν 1026, 22, 21. 1050, 
12. 1125, 8. 1126, 22. 

τριαχάς β. lud IX. 

τρίι^ή 1116, 20. 

τριετής 1026, 17 θ. Ind. IX. 

τρίχλινης (?) 1115, 17. 

τρκίφολος Β. Ind. XI. 

ιρό,ιης 1013, ΙΗ, 1049, 21. 
1060, 4. 1061, 14. 1100, 
32. 1110, 1), 24. 1113, 14. 
1114, 25. 1119, 24. 1120, 
30. 1122, 19. 1123, 7 U. ϋ. 
1130, 19. 113.3, 14. 1153, 
8. 1154,3,5. 1160,0. 1167, 

35. 
ιροιριία 1058, 14, 30. 110(1, 

15, 35. 1107, 10, 18. 1108, 

18. 1109, 12, 22. 1110, 9, 

18. 
τρηιρε'ιην 1059, 39. 1106, 19 

U. Ö. 1107, 19, 25. 1108, 

1(1 U. Ö. 1109, 15 η. ϋ. 

1110, 13 υ. ϋ. Uli, 9U. ϋ. 

1112, ο U. ϋ. ι 

τρηιρι'ηις 11,39, Ο ιι. ο. ! 

ιρ<ι<ρει'Ί:ΐν 1058, 9 ιι. ϋ. 1106, j 

9 U. Ö. 1107, 0. 1108, Ο i 

U. Ö. 1109, 0. 1110, 7.11. 

1112, 10. 
τροίρή 101.3, 13. 1024, 7, 10. 

1027, 26, 18. 
ιροχιλλέα 1116, 24. 
τροχός 1120, 27. τριγΰν 1039, κι. 

τρνγή 1039. 7. , , 

τρί'/ιρός 1•»Ηΐ), ιπ. 

τνγχύνειν lO.'iO, 29. 1110,5. 
1114, .5. lliS. 24. 1139, 
8. 1155,5. 1158, 17. 1187, 
20, 29. 1189, 17. 1200, 4. 

τνχ<ι 1024, 7, 21, 27. 1141, 

10. ί-ΐίρΙ'ίιιν 1050, Μ. 1051, lu. 

11152, 17. 11)9'.), ir.. 1100, 

21. 1101, 12. 1141. 14 u.ö. 

ν;-ίρις 1141, 20. 120Η, 44. 

νγιαίνειν 1Ο40, 3. 1078, 2, 

12. 1095, 22. 1203, 2, 11. 

1204, 2, κ. 120.5, 3, 31- 

121)6, 2, 17. 121)7, 4, 13.: 

1208, 2, 49. 1209. 3, 20. j 

ίγιεία 1041, 17. 1ΐ)81, 5. f 

ί•γιής 1119, 32. ί 

ΐορινμα 1130, 12. ' 

Ί'οωρ 1120, 47. 1122, 18.21.' 

νίός 1016, 13. 1032, 9, 17.^ 

1057,4, 20. 10(1 1, ο. 1062,: 

7 U. 6. 1068, 0. 1069, 15.' 

1070, 13. 1078. 18. 1080,• 

1. V, 1. 10«1, 0. 11)84, 25.. 

1093, 0. 1094. 5. 1097, 5.} 

11114, 5, 7. 1113, 3, 25.. 

1120, 2. 1124, 20. 1128,• 

7 U. Ö. 1153, 13, 19. 1154,, 

24, 33. 115)'). 5. 1165, 33.! 

1180. 1195, 3 U. ϋ. 1197, 

10. 1200, 10. 

νλωδωμος = ηί/.ηΐ)όμης 1069, 

Ι, 3. \ 

ί'Κΐ]τι]ρ 1069 Ι, 7. f 

νΊΐα/.ονειν 1062. Di. 

V7u't/l(xyiin 1147, 25. 1149, 

24. 1150, 11. 1167, 31. 
νπΐίλλάι ι Hv IIk'kS, 4, 24." 

1047 IV, Η. 1π72 1, η. " 
ΰ7ΐόρχΗν 1013, 1 1 ιι. ο. 1014, 
18. 1017,0 1018,0. 1022,, 
22. 1024, 8. 17. 1037, 0.' 
10.38, 2.-.. III Ι.Ί II. 1. 1047. 
ill, Μ. 17. 1ΐ'4: ΐν, υ, 15. 
1048, π. 10.19. .-,. 10.50,1' 
18. 1051, ικ. 2ΐ;. 1052,' 
15, 21. 1053, 15, .|Η 1054,* 
13. 1055, 30. 1056, 23.' 
1π57. 15, 30. 105Η, 44. 
1059, 0. 1066, 4. 1067. 4. ' 
1069, 6. 1073, iii. 1074, 
7. 1080,3. 1092,10. 1098, : 
31, 50. 1099, 14, 22. 1100, 
20, 29. 1101. II, 13 110(i, 
42. 1107, 22. 1108, 17, 22. 38 — 1115, 14. nr,. 1116, 7, :3η. 
1117,7,Rn. 1118,40. 1119, 
7 u. ö. 1120, G, 43. 1121, 
0. 88. 1122, f.. 29. 112Γ., 
10. 1127, 8. 27. 1128, i:i. 
1120,o,:)7. 1132, a li;];i, 
in. . 11.1G, H. 1142, lo. 
1143, 13, 29. 1144, 17. 
114.i, 10 u. ö. 1146. 24. 
1147, 21. 1148, 84. 1140, 
2« α. ö. 1150, 22. 1)51, 

10, 30. 11Ö6, 23. 1157, 8. 
1159,32. 1 161, 27. 1162, 
12. 1166, 13. 1167, 32 u. ü. 
1170, 12. 1172, 1.-). 1175, 

11, n>. 1187, 4. 1188, 8. 
1202, 0. 1209, 3. 

Inaoyjokflv 1159, 23. 
ί/τ('ρ c. Gen. 1020, ir>, 18. 

passim. 
tirtq c. Aco. 1026, 22, 17 

Iiüssiin. 
vnhiJulQHv 1085 11, 3. 
νικργίγνίοΟίίΐ 1 I48,i4. 1 1G7, 

7. 
ν/τίρΟ^ίΟίς 105.'!, 27. 1056, 
15. 1057, 11. 1115, 27. 
1142, 10. 1145, 10, 35. 
1147,14.1150,10.1161,10. 
1162,5. 1166,10. 1170,8. 
1172, 0. 1175, 8. 
vn(QXf'ia&ai 1047 IV, lo, 10. 
νπιοηρΰν 1027, 27, 12. 
νπιρρΓίττιιν 1053, 37. 1054, 
11. 1055, 32. 1056, 18. 
. 1057,13. 111,5, 31. 1127, 
42.1134,10.1136,7. 1145, 
18, .37. 1146, 21. 1147, 18. 
1150, 7, 20. 1151, u, 37. 
1152, 10. 1156, 21. 1161, 
21. 1162, 8. 1166, 11. 
1167, m. 1170, 10. 1172, 
11. 1173, 9. 1175, 10. 
ί'πίρτιϋ^έναι 1158, 12. 
νττερψος 1203, 4. 
ντΓ^χειν 1022, 24. 1187, 23. 
νηηρίζίϊν 1038, 7. 1198,11. 
'^νπηρίτης s. Ind. IV. 
virvnvv 1141, 35. 
Ιπό c. Gen. 1021, lo. 1024, 

3, 12 passim. 
νηό c. Dat. 1045, 5 passim. 
νπο c. Acc. 1013, 22 passim. 
νποανλίομόξ 1125, 8 u. ö. 
vjTo,iaXluv 1024, 8, 10. 
1027, 26, 21, 27, 10 (?). 
1062, 85. 
νπύβΧψος 1086 I, 2. 
νπογεγ . . . 1191, s. ΐΊΓογινίΐη (?) 1125, 14. 
νπηγρύίρην 1033, 13, 1038, 
14. 1062,35. 1074, 20 u. i). 
1093, 2,X 1137, 20. 
ν;ιογρίίΐρι>'\: 1014, 20. 1045, 

Jl, 3. 
νιιηγρυιρή 1085, 24. 1094, 14. 
lyioduyini 1141, 43.• 
i'jKiötiy.rovui 1060,19. 1138, 

U. 1191, 4. 
vjn)'Cijitiv 1024, 4, 21. 
ν/ΐ(Ίθ^(ΐρυΐ' 1125, 4, 28. 
ΐ'ηό'Ιηιια 1024, 5, 4. 
('v(oxf((),'/«i 1038,9,11. 1059, 

7. 1197, 10, 4. 1200, 28. 
t-jinloytlv 1055, 20. 1116,30. 
νηύλογος 1 1 1 6, lO. 1117, 14. 
1119,17. 1120,9. 1123,2. 
IjniiiKjiJdjn'j^ 1047 IV, 5,17. 
ι'ν/οκΜ^,κίί 1084,14. 108511,8. 
1093, 13. 1105, 23, no. 
1155, 8. 1190, 11. 
ί•/ιιιιιΐΊΐιι«ιιη'ρά<ΐΊ>,^». Ind. IV. 
rnoinaiii^ 1020, 10. 
tiiotjiff.Xnv 1062, 14. 
νιιιηηρύιηγυ^ 8. lud, IV. 
viroiUTiHv 1038, 7. 1047, 

111, 13. IV, 4. 
iiroiih]^ 1027, 27, 10. 
νίΓοτιϋέναι 1013, 17. 1167, 

50 (V). 

vnoilO-wv 1058, 12. 1106, 

18. 1107, 9. 1110, 0. 
ν?ιονργίαιον 1125, 27 (?). 
ί/Γο'χρίο^: 105311,10. 1056,20. 

1057, 14. 1145, 14, 30. 

1149,27.1151,38. 1161,24. 

1162,11.1166,18.1170,65, 

1171,20. 1175, 14. 
ιηιιρ^ιν 1074, 7. 
νυτ(ρος(ί) 1169, 25. 
ν(ρηγΗσί>αί 1041, ΐθ. 
ί'ίριέναι 1201, ίο. 
ίψισνάναι (?) 1141, 45. 
υψηλός 1185 II, 21. ffüiinv 1097, 13. 
ψύγρης 1095, 18, 20. 
ψα/νπν 1013, 21. 1018, 20. 

1047 IV, 18. 1091, 25. 

1092, 15, 20. 1138,8 α.ο. 

1139, 18. 1141, 10, 50. 

1187, 27. 1189, 18. 
ipay.ivüg 1087 II, 13. V, 15. 
'/^Ο)!ονΐ205,8. 1206,15. 1207, 

12. 
(pavat 1049, 5. 1084, 23. 
φανιρός 10Β8, 34. 1073, 15. 

1074,5. 1086 11,1. 1106, ;Μ. 11Π7, 10, UdS, 17 

1109,22. 1126,15. IL41,41 

(pn'l)Hj'}(ll 1024, 4, !). 

<pt\ini' 1035, 17. 1037, 10, 30 

10(il, i:t. 
ipt^viaum• 1052, lou.il. 1 101 

18. 1102,19,20. 1103,12,18, 

ψίρη] 1015 J, 11. II, 12, 
lo,r,o,R u.ii. lo.jl. 11 u.ii. 

1072 1, H. 10'.),S, II) II. ö. 

1099, K, 19. 1100, 12 II. (i. 
. 110), 7, 12. 1104, 12, 18. 

1105, 11. 
(ptvynv 1024, .3, 17 u. ii. 

lOi'd, 22. Kl. 
tpijinj 1024, 7, 28. 
ip!)<tvnv 1024, 4, 23. 
(püfloni' 1050,22. 1051, ;iO. 

1052.27. 1058,29. 10!)8,37. 

1 101,10. l)06,2!i. 1107,1:!. 
1108, 14. 1109, IH. 
ιριλ((ΐ•;^ρι,ι.Ίΐί<ί 1024, 5, 15. 

8, 19. 

<ριλ«)'ί}ριο,Ίΐη' 1141, 45. 
(ρΐλί'η'!)ρ(ι),ΊΊ)ΐ' 1074, 2 U. ö. 

1141, 45, 40. 1156, 21;. 

1202, 10. 
f/^iAfn• 1024,4,18. 1026,2.3,21. 
φιλία 1141, 2.5. 

(ριλιύζαν 1079, 27. 1141, 

18, 2:!, 

<ρ(λος 1024, 4, 18, 2:1. 1027, 
27,17. 10.31,2,15. 1073, 
7, 20. 1078, 4. 1080, 23. 
1091,8. 1096,1. 1141,15, 
10. 1209, ο. 

(ρλαιιύλιιις, s. Ind. VI. 

<ph)Cx 1122, 17, 20. 

rpo,iHu.'hit 1097, 4. 
^(poiyl/.ivit^ ll^iO, 25. 
ipoivt'i 1026, 23, 13. 1040, 
7. 1049, 7 u. ö. 1095, 9. 

1120, 13, 17. 

(porüv 1024, 7, 7. 
(pot'tüg 1024, 8, 11. 
rpni'eöeiv 1024, 3, is. 4, 20. 

6, 7. 1061, 11. 
'povog 1024, 5, 2. 
(ρόρίιραν Η. Ind. VIII. 
(ρηριγ.ος χλι^ρη^ 1091, 20. 
ψόρης 1018, 10. 1047 IV, 13. 

1067,9. 1091,22. 1116, 

37 u.ii. 1119, 13 u.ii. 1120, 

8. 1123, 4. 1208, 41). 

ojii'nitxi()<; 1017, 8 u. (i. 
1092, i;i. 

ι)μίρή(ίΐης 1117, 82. 

όί' άηαχ^ψβίϋ•^ όριαμοϋ 
γενόμενος 1091, 22. lai(iiifv(}^ 11 IC, ft, 1117 

12, 3:1. 1118, ο u. ii. 

1120, :;5, 4,1. 1121, 10. 
(iirayi'iiii ffu 1092. 19. 
iii y/.iy_<'u>iii/fi)^ 1 l 1(1, 1:1. 
(poQiiov 1079, 17. 11 IH, lii. 
1I2I, LS. 1180. 

'/C"'7.""'-" Uli*• 32. 

</ north' Idül. 7. 1040, jh. 

ilnni'il'^Hi' lOlll. 7. Ίθ74, 7. 

1086 11, 4. 
ιρηηι•ρή 1074, 4(V). 
'/(jr;7C(('A/f)s• 1125, r,. 
<pv/.(i/.,] Ii:i8, iK. 11',!), n^ 

11. 
(piO.aiTHv 1022, 2.'.. 1024 

6, 29. 1074. ,1. 
'ριλή 8. Ind. \Ί, Vll K. 
(prifia 1122, in. 11K5 11,22. 
'/■ (7 Ol' 1 ( 149, 7 u. ii. 1 1 22, 1 5 u.ii. 
ipi'o^ 1201, Kl. 

ιρΐι)ίΙιρΐΊρΐ(( l037, 28. χυΐρίΐν 1025. 15, 3. 16, 3. 
1026,23,1,5. 1029.2. 1030, 
1. 1031, 2. 1040, 2, 19. 
1042, 2. inC!, 1. 1(144, .3. 
106.3, 2. 1064, 2. 1066, .3. 
1073, 7. 1074, 1. 1078, 1. 
1079, 2. loHO, 1. 1031, 
1, :i. 1093, 1;. 1096, 2. 
1123, 2. 1125,1. 1131,33, 
1136, 2. 1141, 1. 1160, 3. 
1202, 3. 1203, 1. 1204, 2. 
1205, 3. 1206, 2. 1207,3. 
1208, 1. 1209, 2. 
χαλ/.η'ς 1028, s. 
χύλλίνο^ 1036, η. 
yjtlxi'jc .s. Ind. \[. 
χ(ίλ/.(η-ς 1036, ic. 1045 I, ir,. 
yaiiovlyn^ 1028, 22. 24. 
χορά 1141, 3. 
γάραγμ» 1088, 5, 13. 
χάοαξ 1122, 17, 20. 
yaoarifiv 1088. 4, 12. 
χαηίζειν 10-14, II. 1208,48. 
χάριν 1139, 4. 1144, ic. 

1159, 22 iiassiin. 
y.ain χήριν 1135, lo. 
yänig 1026, 23. 17. 1085 II, 

5. 
χάηιαμα 1044, 5. 
χαηικιΓν 1026, 23. 24. 
γάρτι;ς 1062, 20. 116:!, 5. 
χειρ 1027, 26, ΙΟ. 1049, 23. 
109.5,12. 1105,10. 1160,0. 
1201, 18. 
öia χειρός 1048, 11. 1049, 
18. 1050, 8. 1051, 11. 39 — 10Γ,2, 9, 42. 1058 II, 21. 

1054, Γ.. 1055, 8. 1056, η. 

1067, 7. 1058, ιη. ΙΟΓ,Γ), 

ε. 109[), 8. 1100,15. 1101,' 
7. 1102, 15. 1103, π. 
• 1104, 11. 110Π, 18. 1107, 
. 17. 1109, 14. 1110, 12. 
1111, 0. 1112, 6. 1115, (!, 
1120, 20. 1122, 11. 1124, 
18. 1126, 0. 1130,0. 1134, 
10. 1145, β, 32. 1147, 0. 
1148, 7. 1149, 10. 1150, 
δ. 18. 1151, 5, 23. 1153, 
10. 1154, 10. 1155, 20. 
1156, 8. 1161, 8. 1162, ι. 
1163, 8. 1164, 5. 1165, 
8, 17. 1167, 22. 40. 1169, 
12. 

;;ίίί(»/Γίΐ»Ί080,2θ.1140,ΐ8(?). 
χειρισμός 1025, 16, 8 (?). 

1141, 40. 1159, 21. 
χειρισιής β. Ind. IV. 
χειρογρα,ρην 1141, CO, ηι. 
χαρογραψ/α 1068, 14. 1186, 

11. 
χειρόγραψον 1131, 29. 1137, 

20. 

χεΙρων 1118, ,3ΐ. 1119, 31. 
1120, 34. 1122, 23. 1208, 
28. 

χελύιι•ιον 1028, 20, 20. 
χερσώιπελος 10.31, ο. 
χ(ρυει•ει>• 1034, ο. 1120, οι. 
Χ^ροος 1049, 8 η. Ö. 1132, 

13. 1158, 8. 
χιλιϋδραχμος s. Ind. V. 
χλωρής 1118, 20. 1120, 7. 
χλωροφόρος 1018, 14, 20. 

1029, 4, 0. 
χοΐνιξ 8. Ind. Χ. 
χοραγίον 1028, 21. χηηηγαν 1051, Ιβ. 1099, 11. 
1100, 17. 1101, ΙΟ. 110G, 
"'■ 1107, 21. 1108, 2.Τ 
1109, 27. 1125, 7, 84. 
χορήγησις 1208, 18. 
χορηγία 1055, 2Π. 
Z'Hv S. Ind. Χ. 
χρίία 1028, ι.•}. 1074, 4. 
1125, 4. 1190, β. 1199, ο. 
1208, 34. 
χρεη/.ηινεϊν 1208, 17. 
χρέος 1027, 26,21. 1113,2.1. 
112,3, 12. 1127, 2G. 1159, 
20. 1160, 8. 
χρκ,χηΰν 1027, 26, 15. 
27, 10. 

χρι'ΐίκχ 1141, 2ΐ. 

χρηματίζειν 1050, 20. 1051, 

30. 1063,2. 10G9, 5. 1073, 

0. 1093,0. 1098, 41. 1101, 

ΐη. 1130,4.1142,12.1182.' 

χρψαιιαμός ]038, 7 Π. (i. 

■ 1129, 20. 1131,21, 1138, 

5. 
χρηματιστής β. Ind. IV. 
χρψιΌ^αι 1027, 26, 20. 1032, 
14. 1105, 20. 1115, 19. 
1123, 0. 1130, 15. 1188, 
13. 

χρησιμεύει ν 1141, βο. 

χρψι^; 1049, ίο. 106.5, ιι. 

1117, 28, 1120, 20, 22. 
χρηιη ήριον 1067,7. lO<J2,ii. 

1115, 20. 
χρόνος 1027, 26, 15, 17. 
. 1037,0. 1047 111,10. IV, ο. 

1048, 5, 15. 1049, 5 U. ο. 

1053, 34, 37. 1054, 11. 

1055, 80, 83. 1056, 19. 

1057,18. 1058,8,87. 1060, 

20. 1062, 12. 1082, 11. ^084, 1,10. 1104,20. ΙΙΟΓ,, 
8 11. Ö. 1107,7 11.0. ΙΙΟη' 

1Κ, 2-1. ll()'.l,7U.ii. ΙΙΙΟ,Η. 

11ΐ:!, 17. 1115, 12 π. ο. 
lUG, ο II. Ö. 1117, (1 U.Ö. 
1119, Γ. η. ί). 1120, c u. ϋ. 
Π 21, 15 U. ϋ. 1122, ι; u. ϋ. 
112.3, 4. 1125, 8. 1126, 8 
U. Ö. 1127,41,42. 1128,8. 
1129, 20, 83. 11.32, 22. 
1134, 1.^,, 10. Ii;j6, 7. 
1140,4,21, 1143,0. 1144, 
12. 1145, 1;),, 17. 1146,21. 
1117, 1Η. 1148, 15, 24. 
11H), 21. 1150, 7, 20. 
1151, 10 u.U. 1152,10,18. 
1153, 1 η. ϋ. 1154, 32. 
1155,31.1156,21.1157,17. 
U58, 12,21. 1160,0. 1161, 
2^ι". 1162,0. 1164,15. 1165,' 
2Γ,. 1166, η. 1167,4 u.ii. 
H(i8, 10 u. ii. 1169, ;iH, 
1170,10,1172,12.117,3,10. 
1175,10. 1186, 18. 1187, 0, ' 
1198, 8. 1202, 10, 12. 
χρνοΐλόν 1035, 1 8. 
XQialnr 3. ΙικΙ. XI. 
χρί^ός θ. Ind. XI. 
χρισηνς 1050, 0. 1052, 10. 

1101, 8. 110,3, 13. 
χρυσοχόος 106.5,5,18. 1127, 

10. 
χρισώ,ιον 1100, 12. 
χριομάηνος 1036, 18. 
χωλός 1196, 07. 
χώμα 10.3J, ίο. 1129, ίο. 

.1189^0. 
χωματι/.ός 107_5,3. 1076,3. 

1077, 5, 1198, 10. 
χιίιρα 1024, 5, 23. 11,32, ίο, 
1148, 17, 8. Ind. VII Λ. χωηαΐ' li:i,s, lm C'}. 
χωο/ζίΐν 1045, 22. 1047 IV 

10. 11ϋΙ,.ϋ. 1102,0. 1103| 

0. 1204, (;. 
χωοίην 1130, 31. 
/'^ο/.,-1017,η. 1110.16.11 11, 

22. 1112, 14. 111,3, 10. 

1Π4,2(;. 1ΐ2η,.37. 1150,10. 

1152,10. 1158,21. 116.3,i,r,. 

11ΐ14,ΐ!ΐ. 11 6b, 18. 1173,10. 

1174, 11. \Ιη()1ίς Ki'JH, (Ι. 
\!ηλιιιν 1065, 8, 22. 1101, η, 
'/"//■"^"<--'l074,5u.(), 1191,5. 
Ηηλός 1132, 10. 1167, 4. 

1187, 0. 
'/"■/'; 1024, 4, 0. 1040, 21. 

1141, 24. 
ιρωμΙ,η• 1069 [,Ή. 
φΐ'ΐμκίμα 1(ΐ58 1 5. "''(3'',rrr(y) 1043, ίο. 

rW/r,; 1116, 12. 1117, 10. 

('ifthn'hii 1027, 27, .1. 1037 

11'- 1120, 51. 1129, 13. 

1146, 8. 
ι'η'ι'ι 1043, 4. 1062, Π u. ii. 

1127, Μ. 1Μ8, 33. 1208, 

211 II. Ö. 

ο'ιρα 1024, 6, 7. 1079, 1 1. 
Ι 1119, 20. 1120, 11, 20. 
1208, 41. 

ωρθς = ;;ρ(,ς 1035, 10. 
ώσαύιως ll'Sd^ Q. 1118,44. 
1146, 19. — 40 — Nummern der Papyri in Band IV. P. 


Nr. 


P. 


Nr. 


Γ. 


Nr. 


P. 


Nr. 


'"• 


.\r. 


! 1'. 


Nr, 


7114 


1039 


9919 


1021 


13O50K.U.V 


8.1181 


13073 K. 


1115 


13 114K. 


1113 


I3u;i 


1186 


7132 


1032 


9920 


1017 


13051 K. 


1134 


13073 V. 


1148 


13 115 Kl. 


1112 


13 166 


1194 


7138 


1042 


9928 


1016 


13051V. 


1168 


13074K. 


1118 


13] 15 KU 


1160 


13171V. 


1104 


7141 


1041 


9 930 


1014 


13052 V. 


1103 


13 074 V. 


1150 


13117 


URS 


1,3 ISIK. 


1126 


7158 


1043 


9931 


1015 


13053V. 


1154 


13 075!{. 


1098 


13118 


1155 


13 is;! 


1185 


71G2 


1040 


• 9934 


1028 


13054R. 


1105 


13 076 K. 


1173 


13119K. 


11 OS 


13IS4K. 


1142 


7324 


1036 


9 936 


1031 


13 055 


1053 


13 077 K. 


1134, 21 ft- 


13121 


1145 


13 1.S5 


1196 


7816 


1049 


10620 


1080 


13 056 R. 


1055 


13 077 V. 


1152 


13122 


1170 


1,3 190K 


1106 


7939 


1044 


10521 


1078 


13 056 V. 


1054 


1307DK. 


1147 


13 127 


1167 


131!il\M. 


ff. 1170 


7955 


1037 


1Π524 


1062 


13057 R. 


1125 


13 079 V. 


1132 


13 129 


119,i 


llilDlV.ll 


1 1 ti6 


804011. 


104/ 


10527 


1079 


13057 V. 


1052 


13 080 K. 


11(12 


13130 V. 


11 28 


1,3 l'.i-2ll. 


1 Ν .3 


8144R. 


1046 


10528 


1070 


13 0581a. 


1129 


13 080 V. 


1153 


1313,31;. 


3.1177 


13193K. 


1124 


8353 


1038 


10 530 


1095 


13 058 KU. 


1149 


13 081 K. 


1056 


13 134 V. 


1135 


13 194 K. 


1156 


8403 


1019 


10537 


1074 


13058 V. 


1059 


13083 KI. 


1146 


13i:!5J{. 


1121 


13196 


1195 


6423 


1048 


10538 


1073 


13059R. 


1165 


13 083 KU. 


S.1184 


13 136 K. 


1099 


13 199 


1 1209 ; 


8795 


1045 


10540 


1082 


13 059 V. 


1102 


13 085 V. 


1131 


13136 V. 


1161 


13211 


i [.2ii2 I 


8871 


1034 


10541 


1064 


13060R. 


1107 


13 089 K. 


1144 


13 137 K. 


1137 


13.310 


lo77 


8914 


1035 


11037 


1092 


13061K.„.V. 


8.1182 


13Ü90K. 


1100 


13 138i{. 


1163 


13311 


lii7t; i 


9727 


1022 


11038 


1091 


13 002 V. 


H.1180 


13091K. 


1159 


13 139K. 


1172 


13.312 


107 5 


9729 


1033 


11039 


1093 


13 063 V. 


1117 


13 092 V. 


1169 


13139 V. 


1158 


1,3 317 


ΐπ68 


9740 


1088 


11043 


1006 


13064 K. 


1051 


13093 K. 


1157 


13141 


3.1178 


13,318 


li h;7 


9746 


1013 


11046 


1094 


13 064 V. 


1171 


13100 


1061 


13141KI. 


8.1113 


13 319 


liiS3 


9809 V. 


10,30 


11 049 R. 


1085 


13 065 K. 


1114 


13101 


1060 


13 141 KU. 


1135 


13 334 


Ini;;! : 


9819 


1020 


11049 V. 


1086 


13 06 6 KI. 


1050 


13 103 KI. 


1109 


13i41IVK. 


1136 


13341 


1072 ί 


9830 


1018 


11050 


1097 


13 066 KU. 


S.1183 


13103 KU. 


1174 


13 143 


1208 


13 344 


1069 1, 


9832 


1023 


11051A. 


1089 


13 067 K. 


1111 


13 104 K. 


1175 


13144 


1187 


13 357V. 


( 
10S7 1 


9833 


1029 


11 051 B. 


1090 


13067 V. 


8.1176 


13108 K. 


1130 


13 150 


1192 


1,3 36,3 


lOHl 


9873 


1024 


-D. 
13 068 KI. 


1133 


13 109 K. 


1120 


13151 


1204 , 


13 364 


106•; ;' 
— 1027 


11052 


1084 


13 068 KU. 


1138 


13 110 KI. 


8.1130 


13152 


1206 j 


13373 


1071 


9910 


1189 


13 047 K. 


1127 


13 068 V. 


1058 


13110KIi. 


1140 
— 1207| 


13 390 


1065 


9911 


1201 


13047 V. 


1122 


13070K. 


1057 


13 IHR. 


1119 


13153 


1205 1 


9914 


1200 


13 048 V. 


1116 


13070V. 


1141 


13112KI. 


1110 


13155 


1203 1 


9916 


1197 


13 049 KU. 


1125 


13 071 


1164 


13 112 KU. 


1139 


13158 • 


1191 
—1199 


13049V. 


1161 


13 072 V. 


1101 


13113R. 


1123 


13160 


1 
1190 1 £)ruckTnnU,Bchu|ie&CO~G.m.b.ir,Orlironh&lntc)ic: che Urkunden. IV. Band. Tafel I. ^ 


che Bnchhuhdlanfr, Berlin 


N2 1061, 'v-> * .i^-jrv' I.ichl.lruck ton ,\Uicrl Trisch, CnlinW. ο Urkunden. IV. Band. 
'LM^;h^- i-':'-::r^-r^%:.:,/ , ,\ -;.. • ^ ■. ;■■ :• • ^ 

'. '*i.- . t -'Γ•'., : - ; ■.:■.■■■ ■ .-.'.. ■ ■ , . . . ■ ■• • ^ 

■■'■•;'■>::>. -f.. ^jv .,■.,.. ^- •.■,:■■ ΙΛ„ .>- : . ■;=■•■ ^ -■ ■ . iiiiiiÄiÄiltiiiliil4;;^:'%:'•« 

:he DDchhanillone'. ncriln. ■i. ■»■. 

— : ■* ■>! 
■ '■. ■' '"-'i •V-'' Mi : ^-1»• ■..■Γ?ί•ν Lichtdruck v..ii ΛΙΙ.ηΐ tci^cl•, Urrlifi V , BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 3 1197 21179 6138 ^^^'^ffir^ ί«,•ί. τ Α Ν Ι S. PART TL NEBE Sil EH (AM) 
T) Ε F Ε Ν Ν Ε Η (Τ Α Ή Ρ Α Ν Η Ε S). W. Μ. FLINDERS PETRIE. 

'.νίΤΗ OHAPTKRS HY 

Λ. 8. MUßRAY AND F. Ll. GRIFFITH. FOURTH MEMOIB OF 

THE EGYPT>EXPLORATION FUND. 

WITFi ΚίΧΤ^'-ΤΉηΐ'Έ PLATK.S AND PLANS. 
PJWLlSnnP BT ΟΙίΌΕΓ OF ΤΠΚ (ΌΜΜΙΤΤΕΈ. LONDON : 
TRÜBNER & CO., 57 &~139, LTTDGATK lilLl., K.C 

IBSR. TANIS. 

PAET II. LONDON: 

PRINTED BY GILBERT AND RIVINGTON, LIMITED, 

ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL ROAD. TANIS. 

PAET IL NEBESHEH (AM) 

AND 

DEFENNEH (TAHPANHES). W. M. FLINDERS PETRIE. 

WITH CHAPTERS BY 

A. S. MÜRRAY AND F. LL. GRIFFITH. FOUKTH MEMOIR OF 

THE EGYPT EXPLORATION FUND. PJJBLISHED BY ORDER OF THE COMMITTEE. 225.S52 LONDON : 
TßUBNEß & CO., 57 & 59, LIJDGATE HILL, E.G. 

1888. 57 


TANIS. ΡΑΕΤ II., 1886, W. Μ. FLINDEES ΡΕΤΉΙΕ 

ÄND 

Γ. LL. GEIFFITH. FOURTH MEMOIR 0F 

ΤΗΕ EGYPT EXPLORATION FUND. PUBLISHED ΒΥ ORDER OF TEE COMMITTEE. LONDON : 
TRÜBNER & CO., 57 & 59, LUDGATE HILL, E.G. 

1888. CONTENTS. SECT. 


Ι'ΛΓ. 


1. Altars, Shrines, and Stelae ... ... ... ... 9 


2. Architraves and Columns 


.. 10 


3. Fragments of Colossus, &c. ... 


.. 10 


4. The later Ramessides 


.. 11 


5. Monuments of Si- Amen 


11 


6. Pylon of Sheshonk ... 


.. 32 


7. Stela of Taharka 


.. 12 


8. Ptolemaic Stelse 


.. 12 


9. Statues now at Bulak 


.. 13 


10. The Wells 


.. 13 TRANSLATIONS. By f. Ll. geiffith. 11. Old Kmgdom 


.. 15 


12. Middle Kingdom ' 


.. 15 


18. Hyksos 


.. 19 


14. Eameses II. ... 


.. 20 


1 5. Merenptah and his Successors 


.. 28 


16. XXL— XXII. Dynasties 


.. 29 


17. Stela of Taharqa 


.. 29 


18. ThePtolemies 


.. 30 


19. Statues at Bulaq 


.. 31 


20. Notes on Local Worship 


.. 32 


21. Notes on Geographical Position 


.. 34 


22. Notes on History 


.. 36 


Addenda ... 


.. 38 


Plan numbers 


.. 39 


Classified Index to the Inscriptions 


.. 40 


General Index 


.. 42 TANIS. PART IL 1. As these pages are a continuation of the 
description of the monuments of Tanis, which was 
begun in Part I., there is no need of any prefatory 
remarks before resuming the chronological descrip- 
tious, which it may be remembered were laid aside 
in the midst of the monuments of Ramessu II. The 
numbering of the inscriptions here is continuous 
from Part I. The only work that I have done at 
Tanis, since writing the first part of this memoir, 
is the further Clearing of the two stone-Uned 
wells, of which an account will here be given. 

At the south end of the line of early statues lie 
two altars or tables of offerings some little way 
apart (Plan, 105 and 115) ; they have the usual 
representations of cakes, vases, vegetables, &c., 
upon them, and the inscriptions Nos. 66 and 67 ; 
the interest of these is in the dedications, which 
are almost the only references to other places found 
at San, one naming Tahuti, lord of Hermopohs, 
and the other Menthu, lord of Thebes. Both are 
cut in a very hard white limestone, breaking with 
a splintering fracture, and No. 115 is considerably 
broken. 

On either side of the temple stood a large 
shrine of a deep form, cut in yellow sandstone 
(Plan, 80, and 81), see pl. xvi. 6; the southern 
shrine is broken into many pieces and several 
parts are missing, but the northern shrine has lost 
only a part of one side, and one block of this part 
still lies near to it. These shrines seem to have 
been placed facing each other on either band of 
the axial roadway, and were each flanked on either side by two of the large granite obelisks ; while 
beyond these again stood on one side the sand- 
stone colossi of Eamessu IL, and on the other the 
long line of early statues. Each shrine had three 
seated deities, carved all in the solid block, at 
the back of its recess ; and these seem to be the 
same in both shrines, apparently Amen, with Ea 
on bis left, and Tum on his right. The deities 
represented in the scenes of offering (inscrip. 68), 
however, are Khepera, Tum, and Haremkhuti on 
the sides, and Seb and Shu on the back. Α 
similar shrine, but with a sphinx carved in it, 
was found at Tell-el-Maskhuta, and is now at 
Ismailiyeh (pl. xvi. 5). 

The great series of granite stelee at San have 
sufifered severely ; every one of them having been 
used up for building material in later times, and 
all but one being broken. Their loss, however, 
is not so much due to this injury as to the severe 
weathering, which had before they were thus used 
up, scaled off the surface from most of them. 
For a Statement of their dimensions see Part L, 
sect. 24, where the plan number of the largest is 
misprinted 161 for 164. The inscriptions, so far 
as they are legible, are given here in Nos. 69 to 82. 
No 78 bis 1 had supposed might be the missing 
piece of No. 78, but on comparing them together 
this is Seen not to be the case for several reasons. 
The Upper part of stele 196 (Plan) may be seen 
in the foreground of the photograph, pl. xiv. 
5, in Part I. The fragments (inscrips. 83 to 86) 
appear to belong to large monuments such as 10 τ ANIS. obelisks ; 83 and 84 are probably parts of one 
block, by the style and the thickness of the pieces. 

2. Of the architraves of the temple (inscrip. 
87 to 93) not much remains; of the large ones 
but four, and two smaller lintel blocks. These 
architraves are a double cubit square (41 to 42 
in.); but No. 25, used up inbuilding the pylon, 
is 48 in. wide, — perhaps it belonged to the pylon of 
Eamessu, and not to the temple. The unfinished 
figures in inscrip. 89 showthe incompletion of the 
work as in parts of the Great Hall at Karnak. 
Of the sanctuary walls (described in Part I., 
sect. 23) but few pieces bear any continuous 
inscriptions (Nos. 94 to 101) ; the general ap- 
pearance of them may be seen by the block at 
the right band of the photograph, pl. xiv. 5, in 
Part I. The block inscr. 94 is curious, as 
having a piece of disused sculpture on the Joint 
surface ; sculpture which from its style can hardly 
be placed to any period before Ramessu II. 
This is another case of Ramessu IL cutting up 
his own work, like the change in the obelisk 77 
(Plan), which was noticed in Part L, sect. 31. 
Α third instance, perhaps, will be seen in the 
inscription 144, noticed below. 

The great columns of the avenue from the 
pylon (inscrs. 102 to 108) have been in course of 
appropriation apparently by Sheshonk III., in 
connection with his rebuilding of the pylon 
(Part I., sect. 19). But they have suifered even 
more than this apparently, for the cartouches in 
the first two lines of inscr. 102 have been 
entirely cut out, and then reinserted in their 
present form, before the erasure of the half 
cartouche by Sheshonk HL We might think 
that this was another freak of Ramessu himself, 
only he had no other Standard cartouches to 
insert, the cartouche form and arrangement 
being scarcely ever varied. No later king would, 
however, have the piety to insert a predecessor's 
cartouches, and so this must be credited to 
some vagary of the sculptors. The scenes around 
the lower part have been intentionally cut out, and specially the small cartouches, leaving the 
titles. The object of this again is not clear, as 
an appropriator would have used the previous 
figures without any demur ; and a mere defacer 
would have cut away the titles as well. We see 
liere the only mention of the ram of Tattu, beside 
that on the pillar 64 a. One of the capitals of 
tbese columns has been curiously patched up, by 
inserting blocks of granite and pegging them on 
by metal pins ; the hole for one of these has 
been drilled out by a tube drill, made of thin 
sheet bronze, and fed with loose cutting powder ; 
the drill was ^ inch diameter, making a groove 
only -jV inch wide, and a part of the core still 
remains in the hole, which is 1•7 inch deep. 

One of the few remains of doorways (Plan, 134) 
seems to have belonged to the entrance of a side 
court ; it has the characteristic slope of the ft-ont, 
and bears figures of Ptah and Mut (inscr, 109). 

3. Among the ruins of the granite pylon of 
Sheshonk III. are many pieces of the great colossus 
of Ramessu IL, as have been described in Part L, 
(sect. 28) ; and beside these are several blocks, 
which though not bearing any surface of the 
statue itself, yet from the size of their hieroglyphics 
seem to have belonged to the inscribed pilaster of 
it, or to the built base on which it stood. The 
inscriptions of these are shown in Nos. 110 to 118. 
No. 110 bears evidently the beginning of the 
banner of Ramessu IL, the bull, with part of the 
sign nehht below, and the tip of the tail of the 
hawk above it. The large size of this banner, 
about 45 inches wide, is, however, paralleled by a 
part of a cartouche (No. 113, plan 29) which must 
have been about 38 inches wide. Such inscriptions 
are about proportionate to the size of the great 
colossus, as compared with the inscriptions on 
other colossi ; and, moreover, the granite of some 
of these blocks is distinctively the same as that of 
the pieces of the great colossus. The sculpturing 
on block 110 is important to the history of the 
temple of San : the banner of Ramessu IL, 110 b, 
is plainly the earliest piece of sculpture on tliis, τ ANIS. 11 since the legs on the adjoining side, 110 a, are on 
a curved surface which would not be exposed, and 
could not well be built up, and tbat side would there- 
fore liave been entirely dressed away if existing in 
Ramesside times. The dressing down of tlie face 
110 Α to build it in must be due to Sheshonk IIL, 
when he used this block, filling up the bull 
hieroglyph with mortar in laying it. The legs, 
therefore, which remain from a group of the 
two Niles, on 110 a, must belong to some work 
between Eamessu II. and Sheshonk III. Now 
Siamen did not execute large work, nor generally 
good work, to judge by the examples we have 
here, some of Avhich are wretched ; and yet there 
does not seem to be any other king to whom this 
can be ascribed. The sculpture being on a curved 
surface is very peculiar, and there is, perhaps, no 
similar instance of a large group on a curve. The 
fragments of inscriptions on various granite blocks 
(Nos. 119 to 135) are a selection from the many 
remains of the temple buildings ; the blocks which 
only bore isolated signs, or some of the innumerable 
fragments of cartouches or titles of Ramessu, could 
be of no importance, except in an attempt at 
restoring the plans of the buildings ; and such a 
task seems quite hopeless when such a small 
Proportion of the material is left. No. 122 has a 
fragment of early inscription on it, already given 
as No. 24. No. 124 has an unusual arrangement 
of the sam and lotus. Nos. 123 and 127, with 
the pieees mentioned on the plate, show at least 
four Eamesside lintels, as the heights preclude our 
supposing any to belong together, except perhaps 
the first two pieees mentioned, Nos. 124 and 129 
on the plan. Inscription 129 is an instance of 
almost complete erasure in later times. No. 130 
has part of a group of Ramessu fighting, accom- 
panied by his lion, as at Abu Simbel. No. 132 
is a portion of Ramesside inscription on the under- 
side of the south of the pair of bases of columns 
placed by Siamen in front of the sanctuary ; this 
shows that Siamen did not merely inscribe existing 
bases, but had cut these out of ruined blocks of 
the buildings of Ramessu. 4. Merenptah placed two fine statues of himself 
in the temple here (inscrs. 136, 137), one of grey, 
the other of pink granite. Roth are now broken 
in two, and have lost the feet ; but they are in fair 
condition, and worth preserving. The inscriptions 
are given in Nos. 136 and 137 ; and the many 
appropriations by Merenptah will be found before 
in Part L, Nos. 3, 4, 5, 8, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 
and 29. Α piece of his work in limestone, No. 
138 (Plan, 226), was used by Siamen in founding 
the colonnade in front of the sanctuary ; while 
two other blocks, Nos. 139 and 140, show that 
he also worked here in granite. Seti II. has 
one block of his work remaining, No. 141. Of 
Ramessu III. are two kneeling statues, one bearing 
a table of ofiferings (inscr. 142) carved in sand- 
stone ; this has unfortunately lost the upper part 
of the figure. The other statue (inscr. 143) is 
in dark grey granite, and is much weathered ; but 
the shrine it holds still clearly contains figures of 
Ptah and Sekhet band in band. There remains 
one conspicuous block of the Ramesside period 
(No. 144) which is hard to attribute. By the 
inscription 144 β alone it would be at once 
supposed to belong to Ramessu II. ; but on the 
adjacent side is a plaiuly Ramesside inscription 
144 A, and this side is evidently the first cut, as 
it is much better work, and has had dovetailed 
cramp-holes made in its ends when used afterwards. 
Either, then, Ramessu II. broke up his own work, 
and had the pieees sculptured in a very inferior 
style, on a rough and irregularly curved surface, 
or eise these must belong to a later Ramesside 
king, perhaps the twelfth. The inscription 88 
(Plan, 262) is strikingly hke this, buton a smaller 
Scale ; and the lower part of a somewhat similar 
arrangement remains at Abydos, only there the ra 
is placed immediately over the sotep as usual, and 
not — as here — to be read into place from the top. 
This would seem to show that the re-use of this 
block is due to Ramessu IL himself. 5. PI. viii contains all that can be attributed to 
Siamen at San, beside the appropriations given b2 12 TANIS. before in inscr. 15 b. Of these No. 145 is 
inscribed in one line, across what is now the 
underside of a great roofing block, Plan 236, but 
which was foimerly the upper side. From the 
inscription being thus on a horizontal surface, and 
from the crab-hole cut into the top of it, it has 
evidently been re-used, perhaps by Pisebkhanu, 
since he built in the sanctuary. Of the inscrip- 
tions around the two bases of columns(186-7,Plan) 
enoiigh remains (inscr. 146) to see the character, 
plainly borrowed from the Ramesside inscriptions. 
The lintel (inscr. 158) is very rudely cut, being 
merely marked in by a bruising away of the surface. 
The inscriptions 150 and 151 are two of the best 
examples of the work of Siamen, and should be 
preserved ; the latter I found on Clearing beneath 
the immense block, No. 236 in plan, and it had 
not been seen before. The block with inscription 
No. 152 is attributed to Siamen, because the style 
is too shallow and rough to be of Ramessu IL ; 
and yet having crab-holes cut in it at a later time, 
it is probably before Sheshonk III., who built the 
pylon where this lies. No. 153 is a very rüde 
and slight inscription, on the side of a base of an 
obehsk, the front of which is occupied with the 
usual decoration of Siamen, as on iuscr. 150. 
The other fragments, 154-5-6, are attributed to 
Siamen from their style. 

6. The great granite pylon built by Sheshonk 
III. out of earlier materials is more than half 
fallen. The most complete side is shown in Part 
I., pl. XV. 1, on which Sheshonk has been offering 
to some god, with Mut standing behind him. 
Many of the blocks of this pylon bear fragments 
of the figures with which it has been covered ; 
but all the inscriptions remaining are given in 
pl. ix. No. 157 is on a piece of the back of the 
pilaster of the great colossus, and is a good piece 
of work of its age. No. 161 is remarkable, as it 
shows one stage of cutting an inscription ; after 
painting it on the granite, particular signs were 
cut out first, apparently the easiest, such as neb ; 
and in this case the engraver got no further. 7. The stela of Taharka is broken in two 
pieces ; the lower was found in Mariette's 
clearance, and was copied and published by De 
Rouge, but — stränge to say — no search seems to 
have been made for the upper part, which lay 
exposed. I arrived at the business from the 
opposite end; seeing the upper part of an in- 
scription lying face up on a block of granite, I 
examined the quality of the stone, and then 
searched around for any pieces of the same kind ; 
tuming one such over, I found the lower part of 
the inscription, which had been placed face down 
by Mariette. The text here given is taken from 
a squeeze aided by a band copy, but is of course 
rendered somewhat doubtful by the bad state of 
the stone. 

8. Coming now to Ptolemaic monuments on pl. 
x., all of these were found during my excavations; 
only one inscription of this age was known here 
before, the great stele of San, now at Bulak. 
The value of these tablets mainly lies in their 
naming Am the capital of the nineteenth nome 
Am Pehu, and each of the deities represented is 
Said to be of Am. This pointed to Am being at 
or near San, iustead of at Buto or Pelusium, and 
the later discoveries at Teil Nebesheh seem to 
point to that as the actual capital. This will be 
more fuUy considered in dealing with those 
monuments. Photographs of the two important 
tablets, No. 164 of Ptolemy IV. and Arsinoe III., 
and No. 165 of Ptolemy II. and Arsinoe II., will 
be seen in Part L, pl. xv. 2, 3, and these finds 
are fully described in Part L, secs. 38, 39. 
(Misprint p. 32, line 6, read except ; line 8, read 
The.) The whole of these tablets are now in the 
British Museum, exhibited in one of the bays of 
the Egyptian Gallery. No. 167 is a fragment of 
the back of a basalt statue, found in digging 
between the avenue of columns and the sphinxes. 
No. 169 is a fragment of a statue in grey granite, 
which was found on the site of a Ptolemaic temple, 
on the southem slope of the mounds of San. Α 
large Square area had there been dug out through TANIS. 13 a great depth of artificial soil, and then filled 
with clean sand, to serve for the foundation of a 
Ptolemaic temple. Α pylon of sandstone stood 
some way to the west of it, connected by an 
avenue, of which two rows of large blocks of red 
granite remain loose on the surface of the ground. 
Probably this part has been much denuded by 
weathering, and has thus exposed what were 
foundations originally. The inscription 170 is 
on a block of Hmestone, which I found in what 
appears to have been the great Ptolemaic temple 
of San, just outside the wall of Pisebkhanu on 
the south. 

9. At the Bulak Museum are four statues with 
long inscriptions, found in Mariette's clearance 
of San ; beside the sphinxes, &c., with short 
titular inscriptions like those already published 
here. The most important of these statues is 
that of Nefert, the queen of üsertesen II., finely 
wrought in black granite. The wig is very füll, 
in a broad lumpy mass, which descends on the 
Shoulders in two spiral coils, quite unlike the 
later wig of many plaits. The eyes were inlaid 
originally. There is also a similar bust which 
may perhaps belong to some of the fragments 
still at San. This inscription shows how 
manifestly those on the front of No. 11, and on 
No. 12 (Part I.), belong to the twelfth dynasty; 
most probably all these similar statues (for that 
usurped by Ramessu II. for his mother was like 
the others originally) were a set of the family of 
üsertesen II. The standing statue of Ramessu 
II. at Bulak (inscrip. 172) is like that I found 
some distance in front of the pylon at San ; it is 
one of the best pieces of work of his in red granite. 
It was probably made rather late in life, as 
Merenptah appears on the side, and not Kha- 
em-uas; indeed, four of the eight lines of inscrip- 
tion belong to Merenptah ; and the arrangement, 
holding a baton or Standard in each band, is 
more usual in the reign of Merenptah than under 
Ramessu. The seated statue (inscrip. 173) has 
clearly been altered from an earlier statue, traces of the inscription of which may be seen in the 
front inscription. The head has been reworked, 
a pectoral carved on the ehest, the girdle cut 
away and a cartouche inserted, and the inscriptions 
changed. Still it is a fine work, and the two 
hawks, cut in half round, standing face to face 
behind the head are unusual. There is no trace 
of any Hyksos appropriation on the Shoulders. 
The other statue (inscrip. 174) is as plainly an 
original work of Ramessu. It is much poorer 
work — more clumsy, thick, and skew — than any 
statue before that age that I know, and most like 
a worse copy of the sandstone statues of Ramessu ; 
the stripes of the kalantika are far wider than in 
early statues, and are unpolished in the hoUows ; 
it wears the pschent ; the name on the girdle is 
not over any erasure, but on a place left for it in 
the carving, nor is there any sign of erasures; 
and it has a collar on. It was recognized by 
Mariette as an original of Ramessu II., but seems 
since then to have somehow gained the rank of 
an early statue undeservedly. These two statues 
are placed one on either side of the entrance to 
the Bulak Museum. 

10. Having now noticed the inscriptions of 
San, we will turn lastly to the large stone weil 
which I found there, and which is shown in 
pl. xii., and marked 40 in the general plan, 
Part I. This seems to be of the later Ptolemaic 
or Roman period, as the pottery found low down 
in it is distinctly of the second Century a.D. It 
is a fine piece of work,^ and is of value to us as 
bearing on the question of the change of water- 
level in the country, which is probably equivalent 
to the rise in level of the iuundated parts and 
river beds. The present water-level (and nearly 
the lowest, being in May) is marked in it, and 
Covers half of the spiral staircase. 

When we had by active work baled and dug it 
clear down to the lowest step in the middle of the 
well, the flow of water was so strong, Streaming 
up from below, and pouring in at the joints of the 
stones, that it was impossible to go to the base of 14, TANIS. tlie wall ; indeed, it rose an inch in five minutes. 
From this it is at first manifest that the water- 
level must have been much lower, when they 
could excavate a much wider hole to build the 
well in, for the stones certainly extend 3 feet 
below our lowest water-level. Further, there 
would be no object in having steps descending 
7 feet below the water, or in having the well 
so deep. It seems most likely that the well was 
planned anticipating that the end of the spiral 
staircase would reach the water, and then (per- 
haps in a drought), finding that it was not low 
enough, two additional steps were placed in the 
middle. Thus the lowest step would probably 
represent the lowest water-level. Moreover, there 
are holes cut in the ends of three steps, evidently 
to hold the peg-bottomed amphorne upright ; and 
these would be somewhat above water-level, as 
the ose of them would be to enable a drawer of 
water to sit on the step and lay hold of the am- 
phora to cai-ry on the back. That these amphorse 
must have been carried on the back is evident 
from their shape ; probably a loop of rope was 
sHpped round the peg-bottom, and kept from 
rising by the rhu which suiTOunds the peg ; then 
holding up the rope over one Shoulder, and 
steadying the top with the other band, the swell 
of the body of the amphora would rest on the 
Shoulders and in the neck of the carrier. Look- 
ing then at these holes we should suppose that 
the water ranged from about the lowest step to 
about the level of the lowest hole. This would 
imply a rise of water-level of about 7 feet in 2000 years {-i^ in. per Century). The Nile levels are 
of course lower than the country water-level, as 
all the rain which soaks into the ground cannot 
percolate but very slowly through the tenacious 
fine mud soil ; and the high Nile duriug some 
months tends to raise the water-level to its own. 
But probably a change in the country water-level 
is attendant on a similar change in the Nile water- 
levels. The result here agrees very nearly with 
evidences of deposit elsewhere. At Naukratis the 
rise has been about 9 feet in 2500 years (4^ in. 
per centuiy), and the well-known data of Helio- 
polis and Memphis are not very dififereut, though 
more accurate Information as to the time of 
deposit is needed in those cases, Some further 
notes on the changes in the country will be found 
in the account of Nebesheh and Defenneh, in 
secs. 2, 3, &c. 

Another large stone well was discovered about 
a farlong south of the pylon. This well had a 
Square shaft to light the stairs ; and, therefore, 
probably the stairs were a long flight, and the 
well was roofed over to keep out blown dust. 
This well is now about 20 feet beneath accu- 
mulated dust, aud we needed to dig out a very 
large hole to work at it. Unfortunately, the 
water rose too rapidly for the men to be able to 
clear even to the base of the doorway in the well- 
side ; and it was hopeless to examine it fuUy, 
without force pump and hose to throw the 
water and mud up about 40 or 50 feet. The 
levels observed here will be found in Part I., 
p. 51. TEANSLATIONS OF THE INSCEIPTIONS IN " TANIS," PARTS I. AND IL 

By f. Ll. Gripfith.^ The Inscriptions from 1 to 65 are publislied in 
" Tanis I." 

11. No. 1. Block of red granite from a 
doorway showing part of prenomen Pepi I., 
sixth dynasty. 

2. Block of red granite from a doorway,^ 
publislied also by De Rouge, Insc. pl. Ixxv.^ 
The two copies agree. " King of Upper and 
Lower Bgypt, Bä mer'i (beloved of Rä), wearing 
the two diadems, loving tbe body (?), triple 
golden Horus, Sa Hather nebt änt Pepi (son 
of Hathor, mistress of Tentyra Pepi), giver of 
all life, all stability ..." 

The connection of Pepi I. with Tentyra 
(Denderah) is shown by the tradition recorded 
in the Ptolemaic temple of the finding of a 
plan of the temple in the palace during his 
reign. The alabaster lid, pl. xii. 5, bears the 
same cartouche, and was bought at Qeneh, op- 
posite Denderah, by Professor Sayce. 

The cartouche of Pepi, beloved of [Hathor], 
of Änt and [Tum] of Änu, found in the temple 
of Bubastis, shows that he was a builder in the 

1 M. Naville has corrected the plates of inscriptions, 
before publication, tliroughout the two volumes of " Tanis," 
togetber with those of iiebesheh, Qantarah, and Defeneli, by 
reference in part to the Originals, in part to photographs and 
squeezes. He has also looked through proofs of the whole 
of my translations. His notes to this chapter are distin- 
guished by the letter N. He kindly drew my attention to 
the publication of some of the inscriptions in Burton's 
"Excerpta Hieroglyphica," and especially to the name of 
Usertesen L, that appears there on the statue numbered 5 
in this work ; as well as to au interesting discussion of the 
monumeuts which appeared in the " Melanges d'Archeologie," 
p. 280, &c., from notes taken at De Eouge's lectures in 1869, 
by M. F. Robiou. 

2 Cf. De Rouge, " Melanges," I.e. 

' Discovered by Burton, cf. Rouge, " Etudes sur les 8ix 
Preraieres Dynasties," pp. 115 and 116. — N. temple of On, probably at a later date. He 
seems, therefore, to have built temples succes- 
sively at Tentyra, Tanis, Heliopolis, and 
Bubastis, in chronological order during his 
important reign. 

12. No. 3. Statue red granite, Ämenemhät I., 
cf. 23. Front of throne ; right side, 3d. " Be- 
loved of Ptah Seker, lord of the crypt . . . 
living for ever." 

Left side, 3c, "the beloved of Ptah Res 
Änbuf (Ptah south of his wall (?)), lord of the 
two lands, son of the Sun, Ämenemhä[t], living 
for ever." 

Back Support, 3a, "beloved of Ptah Res 
Anbuf, lord of the life of the two lands," * 
foUowed by the Standard name nem mesu, 
"renewing births," and throne name shete.]) ab 
rä, " pacifying the heart of Rä." 

Back of base, rows of cartouches of Meren- 
ptah, "giver of all life, all stability and purity, 
all health, all joy (or fatness ?)." 

Side of throne, 3b, cartouches of Merenptah. 

Side of base, 3b, "the King of Upper and 
Lower Egypt, lord of the two lands, mer amen 
ha η rä, son of the Sun, Merenpteh hetep her 
maä, beloved of Uati äp taui. 

All the goda named in the early inscriptions 
of Tanis, except those on 2, 13, and 19, are 
Memphite forms of Ptah, Osiris, and of the 

* M. NaviUe reminds me that ■¥■ is the name of 

the temple of Memphis. But did not the phrase 
obtain its geographica! significance at a later period, 

when even 4= q Ε is found, like -r- ' , as a seo- 

Xli ® 1 ® ^ 

graphical expression formed from the local title of Ptah 1 

■¥" ^___^ was also a title of the Memphite Bast. 16 TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. tomb gods. Uatl äp taui, in the inscription of 
Merenptah, is the form of Uat worshipped at 
Pe Dep, and may be considered as the repre- 
sentative goddess of the north ern marshes. 

4. Statue black granite, Usektesen I., cf. 5 
and 8. 

Front, 4c, and 4b, similar, " good god, lord 
of gladness, King of Upper and Lower Egypt. 
Uä xeper ha, son of the Sun [Usertesen], 
beloved of Anubis, chief of his hill, giver of life, 
'like Rä, eternally." 

Back Support, 4a, "King of Upper and 
Lower Egypt, lord of the two lands, Ba η rä 
mer neteru, son of the Sun, lord of diadems, 
Merenptah hetep her maä, beloved of the most 
vahant Set for ever." This hne belongs entirely 
to the usurper. 

Back of base, 4a, 1. 1 " [prince on the two 
thrones of] Seb, may he inherit the monarchy 
of ^ the two lands, prince of . . . 

(2) . . . administrator of the two countries, 
the royal scribe, general in chief, royal son 
Merenptah justified (sie)." 

(3) The ofiering is made to " Set, the very 
valiant . . ." by " his loving adorer, the here- 
ditary chief of the two countries, the royal 
scribe, keeper of the seal, the Commander of 
thetroops, the king's son Merenptah justified." 
Beneath : " an offering of incense and liquid." 

This inscription and scene were added on 
behaK of Merenptah when heir-apparent. He 
appears also on the statue No. 172 of his 
father Rameses II., and is there also called 
"justified." 

5. Black granite statue, supposed by Mr. 
Petrie to represent Amenemhat II., but the 
copy of the front inscription, 5c, in Burton's 
" Exe. Hierog.," xl. 5, shows the füll titles of 
UsEETESEN I. partly erased and partly usurped 
by Merenptah. 

Original scene of Niles, 5a, on left, partly 
repeated from other side, 5b. " He says I give to ■ His heir before." — N. thee all Hfe, stability, and purity, all health, all 
joy (N.), like Rä, for ever." 

Front (original), 5c (see the copy in Burton, 
I.e.), " The life of (?) Horus [life] of births, 
lord of the two diadems, life of births, the 
golden Hoi'us, life of births, the king of Upper 
and Lower Egypt . . . ka (Usertesen I.) son 
of the Sun (Merenptah), beloved (?) of Anubis 
in his localities, lord of heaven, giver of life, 
stability, and purity, like Rä, for ever." 

Back (usurped), 5c. Pull titles of Meren- 
ptah twice repeated. " Life of Horus, strong 
bull, rejoicing in truth : King of Upper and 
Lower Egypt, lord of the two lands, Ba η rä 
iner neteru (soul of Rä, loving the gods) : son of 
the sun, lord of diadems, Mernptah hetep hr 
maä (Merenptah resting on ti'uth), giver of life 
for ever : Merenptah, beloved of Set." 

Line round base ( Usurpation); on left, "Meren- 
ptah, beloved of Set, lord of Hat uärt (Avaris),^ 
giver of hfe, stability, and purity, like Rä, 
for ever ;" right, similar, but " beloved of Set, 
the very valiant, äa jyehti." 

6. Fragments sandstone statue, Useetesen II. 
(?), {Uü χα xeper), cf. 171. 6a, part of the 
Nile formula ; 6b, part of cartouche. Rä χα . . . 

7. Fragment pink granite architrave, User- 
tesen III. " Bä χα kau (brightness of the 
images of Rä), beloved of Osiris." Rouge, 
Mel., I.e., mentions also a large limestone block 
with the name of this king. Burton publishes 
an inscription from Tanis of " Usertesen III., 
beloved of Khent kmenti (a form of Osiris, 
'Chief of the West')." 

8. Base of grey granite colossus. Upper 
line original ; cartouche only altered, " Life of 
Horus, οίΐχ mestu (life of births), good god, 
lord of activity, King of Upper and Lower 
Egypt (Merenptah inserted), beloved of Osiris, 
lord of änkh taui." ^ 

' For the hieroglyphic name of Tanis, see pp. 34, 35. 

' The ^^ ' Λvas carved by mistake in the middle of the 

line, as if for a group ij v_y , but .2. not fitting the gap, a second was added. TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 17. Second line (Usurpation). " Life o£ Horus, 
strong bull, rejoicing in equity, King of Upper 
and Lower Bgypt, lord of tlie two lands, Ba η 
rä mer neteru (Merenptali)." Mr. Petrie must 
have overlooked the Standard name änlch 
meshi -which fixes the statue to Usertesen 
I. This king seeras to have had a pair of 
statues in black granite and a third in red 
granite in the temple. The leg of another ? is 
at Berlin. 

9. Block grey granite, apparently twelfth 
dynasty, " giver of life, stability, and purity, like 
Rä." 

10. Fragment foot, twelfth dynasty. 10a 
(original), "like Rä, eternally." 10b (Usur- 
pation), beginning of cartouche " Rä . . ." 

11. Black granite statue of a twelfth ? dynasty 
queen, altered for the mother of Rameses II. 

Front (original), left side, "the hereditary 
princess, the great favourite (N.), the very 
gracious, the consort . . ."; right side, same 
title, f oll owed by others diflScult to understand.^ 

Back (inscribed by Rameses IL), " the royal 
mother who bare the strong bull, Bä user maä 
setep η rä, son of the Sun^ (Rameses II.). 

Side and back of throne (altered by Rameses 
II.), and inscribed with titles of his mother, 
imitating those of the earlier princesses. 

Left side 1. 1 η right 1. 1, "the hereditary 
jirincess, the great favourite, the very gra- 
cious ..." 

1. 2, "the royal mother, the mistress . . ." 
1. 3, -i " the divine wife, the chief royal 

Back 1. 1, J wife . . ." 

1. 3, ] " the chief wife of the king, loving 
rt. side 1. 1, ί him." 

1. 2, "the divine wife, tke royal 
mother ..." 

' M. Naville's copy reads, "The duat of the ? λ 

favouritesof the palace": the 'favourites'arewomen i V 

of the royal household, so also, very likely, is the ^ ? 

hest.-^. I 

" The wife of Seti I. and mother of Eameses II. was 
named Tud. 1. 3, " the hereditary princess, the 
great favourite, the very gra- 
cious . . ." 

12. Black granite statue ; inscription in 
front, titles of a queen of the middle kingdom, 
" the hereditary princess." 

13. Part of red granite obelisk of middle 
kingdom, altered by Rameses IL; see also No. 
60. The part shown is all original except the 
cartouches. 

Apex, early cartouche erased and replaced 
by Rameses IL It was " supported " in a 
unique manner by two hawks wearing the lower 
crown, possibly a symbol of the Horus which 
appears in the name of the nineteenth nome. 

Beneath, scene of a king (?) offering to a 
hawk-headed god crowned with shu feathers ; 
at the top is the vulture called " Nekhebt, lady 
of heaven." 

Then follows an erasure of the king's (?) 
name (replaced by Rameses IL), " beloved of 
Horus, lord of the desert hills (or of the 
foreigners),^ giver of life eternally." The 
attitude of the king offering is explained as 
" taking or offering (a vessel of peculiar shape) 
as a drink-offering." 

14. Red granite sphinx, now in theLouvre, On 
ehest, 14d, erased Standard possibly of Amenem- 
hät IL (cf. Tan. L, p. 7) ; over it is the name 
of Merenptah ; on base, right side, 14p, part of 
royal titles of Apepi (?). N.B. — The usual titles 
beginning with Set and ending with merJ, i.e. 
" Apepi, beloved of Set,'' seem to have been on 
the right Shoulder. On left Shoulder, 14c, titles 
of " Merenptah, giver of life for ever ;" on right, 
14e, " King of Upper and Lower Egypt, het' 
Xeper rä setep η rä (the upper crown, offspring 
of the Sun, chosen of the Sun), son of the Sun, ' In the chapter on the Nehesheh inscriptions I have 
endeavoured to show that Horus wh ^as^et, or neh setu, is the 
god who was gradually developed in the course of Egyptian 
history into Khem as the god either of the desert portion of 
the nineteenth nome, or of the foreign people settied in the 
north-east portion of Lower Egypt. 

C TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. Amen mer Sasanq (Shashanq, beloved of Amen), 
giver of life like the Sun." 

Round base, Standard inscription of Shashanq 
I. ; begins apparently at right end of 14b and 
continues round corner of 14a, wbere a shorter 
inscription meets it from the left ". . . lord of 
the two lands, Rä het' χβρβτ setep η rä, son of 
the Sun, lord of diadems, Amen vier Sasanq, 
wearer of the two diadems, crowned with the 
pschent Hke Horus son of Isis, pacifying [the 
gods] with (?) justice, King of Upper and Lower 
Egypt, the very mighty ? («r ηβχΙ{7)), lord of 
action, Rä het ^eper setep η rä, son of the Sun, 
lord of diadems, Amen mer Sasanq, beloved of 
Amen rä, lord of the thrones of the two spheres 
[d wellin g in ?] (14a) Äpt (East Thebes), lord 
ofheaven . . . the very mighty in [all ?] lands " 
(or " in the land of . . ."). 

The early part of the twenty-second dynasty 
seems to have had much more connection with 
Thebes than with Bubastis. Thebes was the 
unquestioned capital of the country and Amen 
Bupreme in the dedications. 

15. Red granite sphinx. 15a, part of early 
erased titles near base, " giver of life, stability, 
and purity for ever ..." 

On side, 15b, titles of Merenptah; seel4o above. 

Inscription of Saamen, "lord of the_ two 
lands, mer Amen sa Amen (beloved of Amen 
Sakmen), beloved of Amen rä, king of the 
gods." 

Inscription round base, 15c, Standard inscrip- 
tion of " Shashanq I., [golden] Horus, wielder 
of might, smiting the nine [bows], very vic- 
torious in all lands." 

16. Brown-pink granite statue, Sebekhetep 
III. Front right side, 16a, " the good god, lord 
of the two lands, lord of activity, Rä χά nefer (the 
beautiful brightness of the sun), son of the Sun, 
of his body, loving him, Sebekhetep, beloved of 
Ptah of the fair face on his great throne (or 
' sanctuary,' N.)." 

Left side, 16b, same as last, but " beloved of 
Ptah res anbiif, lord of Änkh taui." 17. Black granite statue of Mermeshäü. 17f, 
" The good god, lord of the two lands, lord of 
activity, King of Upper and Lower Bgypt; 
Smenx Ica rä (perfecting the soul of Rä), son of 
the sun, of his body, loving him ; Mer mesäu, 
beloved of Pteh res änhuf, lord of the life of the 
two worlds." 

The name mer mesäw means " chief of the 
infantry." It is the commonest military title, 
and was also the name of the high priests of 
Mendes. The cartouche occurs only on these 
statues at Tanis, and doubtfuUy in the Turin 
Papyrus in the thirteenth dynasty. The style 
of inscription and the dedication agree with 
this date. 

On Shoulder, inscription of Apepi II. I7ci, 
" Good god Rü äa qenen(?) (very victorious Rä), 
son of the Sun, Apepa, giver of life, beloved of 
[Set]." 

The god's name beginning the inscription 
of Apepi (but read at the end) is erased. 
The reading of the throne name is not very 
clear on any monument and most indistinct on 
this. 

Side of throne (Usurpation of Rameses IL). 
At the top the serpent goddess Uat of the north 
with the Symbol of eternal purity faces the 
vulture ΝβχβΙ (?) of the south with the symbol of 
eternal life. Beneath these are the Niles of 
Upper and Lower Egypt and the hieroglyphs, 
" She (i.e. Nekheb and Uat respectively) gives 
life and purity like Rä." The Niles are binding 
the hieroglyph sanh, unity, with water-plants, 
symboliziug the union of Upper and Lower 
Egypt. Above the sam. are the cartouches of 
Rameses IL 

On back, Standard and cartouches of Rameses 
IL; cf. 43b. 

At base, " Rameses IL, beloved of Sutekh." 

18. From front of a similar statue ? " as 
ruler of the two lands for ever." 

19. Fragments of one or more obelisks. 
19a, 1. 1 on right, "... royal son Nehesi;" 1. 2, 
"... [made it as] his memorial to Set, lord TEANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 19 of Re ahtu, who directs his couutenance (i.e. 
counsels him (?));" 1. 3, Tlie eldest [royal] son 
Nehesi, beloved of Set, lord of Re ahtu. 

I cannot make any connected sense out of 
tlie other fragments, but 19d should probably be 
placed over 19b. 19e, the pyramidion of a 
broken obelisk, is important. The hieroglyphs 
read, " beloved of Hershef " (no t). The squeeze 
brought home by Mr. Petrie shows the head, 
high feathers, and ram's horns of the figure of 
Hershef apparently with both hands raised 
behind the back, one holding the whip. The 
rest is lost. For the date, &c., of the obelisk, 
See p. 32, note. 

20. Pülar (2 and 3), "good god, lord of the 
two lands, lord of activity, Rä ää ärq, son of 
the Sun . . .;" (1 and 4) "he made it as his 
monument to his mother Per . . ." 

The style seems late, and "Wiedemann may 
be right in attributing it to the twenty-first 
dynasty. Mr. Petrie unfortunately did not 
find the original, which had been hidden by 
Mariette. 

21a. Part of early obelisk altered by 
Rameses II., a portion of whose Standard is 
shown. 

21b. Part of early obelisk altered by Rameses 
II., part of whose Standard appears. The 
remains of original inscription do not admit of 
translation. 

22. False door, red granite, thirteenth 
dynasty ? 

28. False door, red granite, with remains of 
a cartouche. On the squeeze I could recognize 
the name of Bä sehetep ab, i.e. Amenemhät I., 
the first king of the twelfth dynasty. It may 
have formed. part of a chapel in which his 
statue 3 was placed. It is not unlikely that 
the king had a special chapel in which offerings 
were made to his statue. 

24. Block of granite with early inscription 
on a large scale, reversed and re-used by 
Rameses II. 

25. Sphinx in the Louvre from Tanis. 25o, 

c name of Rameses II. in front over erasure ; 25d, 
name of Merenptah on Shoulder ; inscription of 
Rameses II. round base, 25a and 25b, running 
in two ways. Fach starts from the crux ansata 
near the left end of 25ß ; that running from 
right to left may be completed by reference to 
the fragment 28f, "Life of Horus, strong 
bull, beloved of Maä, lord of Sed festivals 
(panegyries of thirty years) like his f ather Ptah 
Tathnen (?), the King of Upper and Lower 
Fgypt, lord of the two lands; Eä usermaä setep 
η Bä, son of the Sun, lord of diadems ; Amen 
vier Bämessu, giver of life, beloved of Set." 

Inscription from left to right, " Life of 
Horus, mighty bull, giving birth to the gods, 
possessing the two lands [King of Upper and 
Lower Fgypt]; Bä user maä setep η rä, son of the 
Sun, of his body, loving him, lord of diadems ; 
Amen mer Bämessu, giver of life, beloved of 
Set." 

The inscriptions on the base are completed 
by two shorter ones, " Rameses IL, giver of 
life, stability, and purity, (seated) on• the throne 
of Rä for ever," and " Rameses IL, giver of 
life, stability, and purity,. image of all living (?) 
(or health of all iiving)•." 

13. No. 26. Hyksos sphinx, unfinished in- 
scription of Rameses IL on base, completed by 
Merenptah, who erased his father's cartouche. 
" Mer Amen Bämessu (erased), giver of life, like 
Rä, for ever, [giver of] life upon the throne of 
Tum " and "... son of the Sun, Merenptah 
ketep her maä." 

On the ehest, 2b, part of cartouche of Paseb- 
khänen. 

27. Fragments of one or more Hyksos 
sphinxes. 

27b, c, on one fragment; 27b, "giver of 
hfe upon the throne of Rä," "giver of life, 
stability, and purity like Rä." 27c, part of 
name of Rameses IL 

27n, Έ, F on another fragment to which 27g 
also belongs. Right Shoulder, 27d and 27g, 
shows erased inscription of Apepi (?) and TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. portion of cartouches of Merenptah. 27Ji, on 
left Shoulder, portion of inscription of Meren- 
ptah. 

27f. On ehest, cartouche, Amen mer Pa seh 
γαηβη Pisebkhänu of the twenty-first dynasty. 
27a, on base, " like his father Ptah, King 
Rameses II." 

28. Fora part Hyksos sphinx ; on ehest, 28c, 
" Son of the Sun, beloved, Pisebkhänu, beloved 
of Amen rä, king of the gods,^ giving Ufe for 
ever." 

On right Shoulder, 28d, erased Hyksos in- 
scription with cartouehes of Merenptah. 

On left Shoulder, 28e, inscription of Meren- 
ptah. 

On front of base, 28b, inscription of Rameses 
II. 

Side of base 28f, " Horus, mighty bull, be- 
loved of Maä lord of Sed festivals like his father 
Ptah, King of Upper and Lower Bgypt, Rä . . . 
(Rameses II.)." 

29. Fore part of Hyksos sphinx ; on ehest, 
29b, same as 28o, but begins " good god " in- 
stead of " son of the Sun." 

Right Shoulder, 29a, same as 28d, but " good 
god" visible in the Hyksos inscription. 

On base, 29c, inscription of Rameses II. 
same as 28 f. 

80. Base of forequarters of Hyksos sphinx ; 
front same as 28b, ehest same as 28c, left side, 
30b, " possessing the two lands, King of Upper 
and Lower Bgypt, Rameses IL" 

31. Hindquarters of Hyksos sphinx; inscrip- 
tion of Rameses IL on base, 31a. 

14. No. 32. Portion of great colossus of 
Rameses IL 

33. North colossus of Rameses IL at the 
Pylon. Inscription on back : 1. 1, "Lord of Sed 
festivals hke his father Ptah . . . very mighty 
like Menthu (?) in . . . ;" 1. 2 ". . . Rä giving 
birth to the gods, possessing the two lands, 
king . . .;" 1. 3 ". . . crownedwith the double 

' This makes it probable that Pisebkliänu, like Siümen, 
Λναβ a Theban king. diadem, protecting Egypt, binding foreign 
lands (part of Standard inscription) . . . ;" 1. 4, 
"golden (victorious) Horus, strong in years;" 
1. 5 ". . ." 

Side inseriptions ". . . prince, lord of might, 
subduing the Sati (Asiatics), King Rameses IL 
overthrowing the strength of the foreign lands ; 
none can stand before him." 

34. South granite colossus at Pylon ; back, 
1. 1 "... [emblem] of the universal lord, 

Rameses IL, giver of life ;" 1. 2 " ;" 

1. 3, " what is pleasing to Harmachis . . . ;" 
1. 4, " doing pious acts ;" 1. 5, " of the universal 
lord, given by (?) the lord of the two lands, 
the lord of diadems, giver of life, stability, 
and purity, like Rä, for ever and ever." 

35. Sandstone colossus. 35a. Throne name 
of Rameses IL 35b. Personal name Rameses 
IL 35c. Personal name Rameses IL with ad- 
dition ür mennü, " great in monuments." 35d. 
" The daughter of the king, loving him [merert 

f, N.), the royal wife Amen (?) merit living." 
35e. ". . . the royal [wife] Ban-ta änt living." 
35 t'. Names of Rameses IL Amen merit and 
Banta änt were daug'hters of Rameses IL raised 
to the Position of queens. M. Naville's copy 
(1882) reads Rä . . . U in 35d, and . . . sut 

hmt Ban-tau (c5)) '^'^^ i^ 35e. 

36. Saudstone colossus. 36a. Throne name of 
Rameses IL with the addition " beloved of Maä." 
36o. Names of Rameses IL 36b. " The great 
royal wife, mistress of the two lands Bü mat 
iiefera (seeing the beauties of Rä), daughter of 
the great ehief of the land of Kheta." Mr. 
Petrie informs me that the bird in this name is 
an eagle as in De Rouge' s copy, Inscr. pl. cxxiv., 
which agrees throughout with Mr. Petrie's. 
M. Naville's copy also has the eagle. The 
reading in the plate is also confirmed by an 
interesting plaque found at Teil el Yahudiyeh, in 
which, however, the bird appears to be a hawk. 
The name was misread Rä maä ür neferu by 
Lepsius at Abusimbel ? He mistook the eye of TRANSLATIONS OP TUE INSCRIPTIONS. 21 mat for tlie cubit, the eagle α for tlie wagtail 
ür, and the semicircle t for tlie moutli r. He 
also read ta instead of äa in tlie title of her 
father. The name is entirely Bgyptian. ßä 
neferu is the name of an Egyptian queen, 
daughter of the prince of Bekhten, in the 
mythical story of the possessed princess, which 
seems to refer to the times of Rameses II. 

37. Sandstone colossus. 37b. Throne name 
of Rameses II. 37a. Rä user maä, taken from 
the throne name. 37c. " The daughter of the 
king, the great royal wife Ba[n-tau ? än]t 
living." 

38. Grrey granite statue Rameses II. 38 b. 
Throne name Rameses II. 

39. Black granite statue Rameses II. 39a, b. 
Names of Rameses II. and portion of Standard 
inacription, "mighty bull,belovedof Maä(?), lord 
of the two lands . . . crushing every foreign 
people . . . mightyking . . . strongin years." 
39c. Personal name of Rameses II. 

40. Standing statue. Ovals of Rameses II. 
three tiraes repeated, twice horizontally and 
once vertically, with " giving life for ever and 
giving life like Rä "; also twice repeated, " be- 
loved of Anubis (or Reshpu ?), lord of the 
papyrus marshes.^ 

41. Grey granite statue, attributed by Mr. 
Petrie to Rameses II. (Mr. Petrie agrees that 
this is probably of Osoekon II.) 41b. Cartouche 
on Shoulder, "Amen mer sa Bast Uasadrken 
Osorkon (II.) beloved of Amen, son of Bast." 
41a, c, d. Portions of Standard inscription 
round base resembling that of Shashanq I. on 
the sphinx 15c, and therefore probably Bubas- 
tite, and of Osorkon IL 41 D. " [Live the Horus, 

' M. Naville read the combination of sigr.s following Ij 8 
in the last word as a fish caught by a snare, and taking 
3=t as part of the geographical name, translated ''Anubis, 
lord of the lake of the uet, of the fishing lake." This was from 
the original, but the squeeze, which so offen pruves clearer, 
seemed to me to show plainly a monogram of cr^s (2 and '^TP 
and Mr. Petrie agreed with mc about the reading. I fear, 
therefore, that M. Naville's interpretation must be given up, 
in spite of its interest, and appropriateness to Lake Menzaleh. strong bull ] crowned in Thebes ? 

lord of the two lands [Osorkon IL]." 41a. 
" Wearer of the two diadems, uniting the two 
portions (i.e. Upper and Lower Bgypt, the 
portions of Set and Horus), like the son of Isis, 
pacifying the gods. . . ." 41c. Α squeeze of 
this shows that the fragment begins with ΥΪ 
and ends with ^. ". . . the two lands [golden] 
Horus, wielder of might, smiting his enemy 
(singular), stroug, spreading wide [his] terror 
. . . ." These titles of Osorkon IL, I believe, 
do not occur elsewhere. 

42. Fragment of red granite statue, portion 
of cartouche, and title " Lord of the two 
lands." 

43. Grauite triad. 43a. Side inscription, 
Rameses IL, " beloved of Ptah Tathnen." In 
the horizontal line Tathnen is phonetically 
speit. In the vertical line it appears to be 
implied by the determinative, as elsewhere. 
Inscription on back, 43b. The four centre lines 
are taken up with the titles of Rameses IL 
"beloved" of Tum, of the moon god Aäh, of 
Kheprä, and of Tum again. On the right side, 
" Harkhuti gives all happiness to the king 
Rameses IL, beloved of Harkhuti," and on the 
left " Ptah gives all life and purity to the king 
Rameses IL, beloved of Ptah Tathnen (?)," 
Ptah and Harmachis therefore, with Rameses, 
formed the triad represented on the monument. 
They were the two chief gods of Lower Egypt, 
Ptah of the civil metropolis of Lower Egypt, 
Memphis, and Harmachis the royal deity of the 
religious capital, Heliopolis. The latter half of 
the Standard name in these lines besidesthe usual 
" beloved of Maä " varies to " son of Amen (god 
of Thebes)," " son of Ptah (god of Memphis)," 
"beloved of Rä (god of Heliopolis)." Such 
variations occur not uncommonly, but seldom 
cause any trouble in identifying a king. 

44. North obelisk of the Hall ; on Pyramidion, 
Rameses, Harkhuti (Harmachis), lord of heaven, 
and Tum, lord of the two lands [of On] ; vertical 
lines, " Rameses IL (in Standard Maä mer, Sa 22 TBÄNSLATIONS OP THE INSCRIPTIONS. Tum, and . . .), smiting the lands of the Sati, 
crushing the nine bows, reducing every foreign 
land to non-existence ; streng of lieart in war, 
a very Mentliu in confiicts, a müher of Äntbk, 
bull of . . ., lord of diadems, . . . youth . . . 
valiant in arm . . . Amen mer Ramessu, liko 
the sun." Mäher would seem to be a tech- 
nical Semitic term for sonie grade in the 
College of devotees to Anaitis (Αηθα). There 
"were male and female slaves devoted to 
Anaitis, with which one may compare 'Mäher 
Αηθα and Banta Ant. Mäher was adopted 
into the Ramesside vocabulary as a proverbial 
expression for a man trained to hardship, a 
courageous warrior or pioneer, a " brave." 

45. South obelisk (Rouge, Inscr. ccxcvi., 
gives the fourth side, but omits the middle line). 
On pyramidion, Rameses II., Ptah nefer[her] 
and Ptah res knbuf (or Tathnen ?), "the 
very valiant." Vertical lines " Rameses II. (in 
Standard name " strong bull with horns ready," 
"beloved of Ptah" and " beloved of Maä"), 
valiant like Menthu, bull, son of a bull, sub- 
duing every foreign land, slaying their Chiefs, 
directing his face (boldly) in battle, he is first 
in the combat ; he conquers the land of Kens 
(Nubia) with his valour, he spoils the Thehenuu 
(Libyans) ; very vahant like . . . , bull in the 
land of the Retnu (Syria) ; he conquers every 
land with his strength (?), he brings them to 
Egypt, (he) the lord of the two lands, Rameses 
IL" 

46 and 47. West pair of obelisks in the 
temple. 46. (Northern) on pyramidion, Ra- 
meses II. offering to " Tum, lord of the two 
lands, and? [of On]," " to Har[khuti?]," "he 
gives wine to his father" and to "[Ptah 
Tathjnen ? " 

Vertical lines, Rameses II. (in Standard son 
of Ptah, beloved of Maä, and ...)... mighty, 
strong of heart like Menthu in the confiicts, 
(protecting) his soldiers, making a mighty 
overthrow of . . . 

South obelisk 47. On pyramidion Rameses IL, Harmacbis, " Shu son of the Sun," and 
" Amen . . ." 

Vertical lines, " Rameses II. (in Standard 
" . . . of Rä," " beloved of Maä " and ". . . of 
the two lands"), strong bull, wearing the two 
diadems, protector of Egypt, binding foreign 
countries, golden Horus, master ο Ε times 
(mighty in years, N.), great in victories (so far 
Standard iuscription), carrying away the Chiefs 
of the Rethonu (Syriaus) as living prisoners, 
crushing the land of the Hittites." 

48, 49. Middle pair of obehsks in temple. 

48. North obelisk. 

Vertical lines ; centre line, usual title and 
Standard inscription of Rameses IL as on 47 
with the addition "beloved of Amen rä, king 
of the gods." Other lines, " Rameses IL (in 
Standard " strong bull, mighty and valiant " 
and " strong (?) bull, beloved of Menthu ?)," he 
. . . the foreign lands, he penetrates them, he 
makes them bring the produce of their work 
to his palace . . . very terrible ? ; extending 
his boundaries to the ends of the waters ? 
(mouths of the rivers ?) ; none can turn his 
arm f rom his desire ; . . . foreign land, opening 
its roads, he subdues it with his might (and 
brings it) to Ta merk (Egypt), Rameses IL, 
giver of life, like Rä, for ever." 

Scenes of offering beneath these lines. 

49. South obelisk. On pyramidion, Rameses 
offering to Tum, lord of Heliopolis . . . , and 
Amen rä suten neteru. 

Vertical lines. First line, Standard inscrip- 
tion of Rameses IL, beloved of Harmachis. 
Other lines, " Rameses IL (in Standard " be- 
loved of Rä " and . . . ) opening the land . . . 
the land of Kheta, conquering it with his 
might, making a great overthrow in his 
victories : . . . the well-beloved, like Tum, 
making bright the two lands, shining like the 
two horizons, image (N.) of the universal lord, 
reigning in Heliopolis, lord of duration like 
the sun, Rä in heaven, Rameses IL, living for TRANSLATIOis'S OF THE INSCRIPTIONS. 23 At the base, " Tlie life of Horus, tlie good 
god Rameses II.," " gives white bread to bis 
father, performing tbe Service of giving life " 
before " Amen rä, king of tlie gods, wbo gives 
all pure life, like Eä, every day." 

50. Western obelisk in temple. On pyra- 
midion, Eameses II. offers to " Sbu, son of Rä, 
tlie great (?) god." 

Vertical lines. " Rameses II. (in Standard, 
" beloved of Rä," " strong and valiant," and 
" bull, son of Khepra ?" or " bull Khepra? "), 
strong of arm, lord of tbe scimitar (?), protect- 
ing bis soldiers ; all lands are bowing before bis 
terrors, king placing bis boundaries at bis will ; 
none can stand before bim ; bis scimitar (?) is 
victorious. Tum magnifies bim as king of tbe 
two lands ; be causes Bgypt and Desbert 
(Arabia) to submit to bim (N.); he gives him 
valour like bis creator (N.)." 

At tbe base, Rameses II. " offers a tray " 
or cake ? to " Tum, lord of Heliopolis, great 
god, lord of beaven." 

In a second scene tbe king " gives wine" to 
" Sbu, son of Rä, great god, lord of beaven, 
lord of earth, giving all life and stability." 

In a tbird the king "gives a tray" or cake 
to " Seb, father [of tbe gods]." 

51, 52. East pair of obelisks in middle of 
temple. 

51. North obelisk. On pyramidion names of 
Rameses II. without cartouches in the boat of 
Rä over scenes of the king offering to Tum, 
lord of tbe two lands (and of ?) On to " Ptah 
ür ώηαχ/," to " Har khuti," and to " Ptah neb 
maät." 

Vertical lines, " Rameses II. (in one Stan- 
dard "beloved of Menthu") Mentbu among tbe 
kings, repelling millions, valiant like (Set ?) 
when he enters tbe confiict ; mighty king, 
smiting every land, spoiling the land of tbe 
Nahsi (Negroes), harrying (seizing) all lands 
with the strength of victory, possessing the land 
anew as at the first." 

52. South obelisk. Pyramidion similarto 51, Rameses offers to " Harkhuti, great god, lord 
of beaven," to "Tum, lord of On,"to"Ptab 
Tathnen," and to " Ptah neb maä (lord of truth), 
father of the gods." 

Vertical lines, " Rameses II. (in one Standard 
name called " son of Ptah "), king, son of Tum, 
mighty and valiant, smiting every land with 
bis scimitar, bringing them to Egypt : King 
with victorious scimitar, striking the Sati, 
strong in ai^m and valiant, saviour of his 
soldiers . . . victorious . . . upon (their?) 
borses . . ." 

53. 54. Eastern obelisks. 53 North (Rouge, 
ccxcvii., gives all four sides). On pyramidion, 
titles of Rameses II. 

Vertical lines, " Rameses II., royal child of 
Tum, the much beloved, Avarrior mighty with 
the scimitar, rescuing bis soldiers : . . . uniting 
bis limbs, beloved like the sun's disk, going 
forth in heaven . . . Kash (Ethiopia), subduing 
the land of the Shasu, valiant like (Set?), a 
bull in tbe land of Rethenu." 

54. South obelisk similar to 53. 

Vertical lines, " Rameses II. (in one Standard 
" beloved of Rä ") . . . strong in his arms, bull, 
son of a bull : sacred (or mighty) . . . of Rä 
Coming forth from the horizon ? ; he puts all 
lands beneath thy? feet . . . battlefields (N.), 
none can stand before him in any land." 

55. Refaced obelisk in temple (see 21). On 
pyramidion Rameses offers to " Har khuti " and 
" Har neb setu " or " khaskhet." 

Vertical lines, " Rameses II. (in Standard be- 
loved of Seb, Rä, and Maä), king, very mighty, 
valiant and mighty with tbe scimitar, beloved 
of Mentbu, overtbrower ; he hits his mark ? 
always in a moment, he is courageous ... he 
is the offspring of Tum ? issuing from his limbs 

The occurrence of the god " Horus of the 
foreigners " again is interesting. 

56. Sandstone obelisk in wall of Pylon. 
" Rameses II. (in one Standard called " son of 
Tum"), great ruler of . . ." 24 TRANSLATIOXS OF THE INSCRIPTIONS. 57. Fragment of obelisk. On pyramidion, 
Rameses II. and Shu. 

58. Fragment of obelisk. On pyramidion, 
Rameses IL " gives wine " to " Tum, ruler of 
On," and " Shu, son of Rä." 

59. Fragment of obelisk. On pyramidion, 
" Rameses II. gives wine " to " [Harmacbis], 
great god, lord of heaven," and " a figure of 
Maä to [Tum of] Heliopolis." 

60. On pyramidion, Rameses II. offers to 
" Set . . ." " Har kbuti," " Tum, lord of On," 
and " Horus. . . ." 

Vertical lines, Standards of Rameses II., 
" very valiant," "son of Tum," " beloved of 
Maä," "beloved of Rä." 

61. Refaced obelisk ; cf. also No. 13. On 
pyramidion, names of Rameses II.; in vertical 
lines, " Rameses IL" in Standard called " be- 
loved of Maä," " beloved of Rä," " son of 
Amen." 

62. Part of obelisk, Tvitb names of Rameses 
IL in Standard, also " beloved of Amen ? (or 
Menthu) " and " Rä." 

63ä, b. Fragments of inscription on base 
of obelisk, usual titles of Rameses IL 

64. Pillar, witli sixteen scenes of Ramessu 
offering (1) to " Ptah nefer her," (2) " Ba neb 
Dadat (Mendes)," (3) " Sepdu nefer ha η rä, tbe 
beautiful mummied hawk Sepdu, the soul of 
Rä" (god of tbe city of Gosben), (4) "Set, 
the most valiant, son of Nut," (4) . . ., (5) 
«Shu, son of Rä," (6) « Seb, father of the 
gods," (7) " Set, great god, lord of heaven, the 
most valiant." (The rest are illegible.) 

65. Pillar. Inscriptions of Rameses IL of the 
usual style, mentioning the Thehenu (Libyans) ; 
the second line from the left contained the 
Standard inscription : in the last line it is 
Said that " he reduced the land of Kheta to 
non-existence." 

Note also in "Tanis," L, pl. xii. 

No. 5. Alabaster lid from Qeneh with name 
of Pepi, son of Hathor, mistress of Ant (Den- 
derah) (see p. 15). Xo. 25. Blue pottery disk with name Ba nefer 
ab of Psammetichus IL 

No. 32. Seal from South Teil of Zuwelen 
". . . singing priestess of Mut . . . perfected." 

The rest of the inscriptions are in the plates 
of the present volume. 

66. White limestone altar, Rameses IL 
"Live? the (the living, N.) King of Upper 

and Lower Bgypt, lord of the two lands; Bä 
user maä setep η rä, son of the Sun, lord of 
diadems ; Amen mer Bämessu, giver of life like 
the sun every day, beloved of Thoth, lord of 
Sesennu (Hermopolis in Upper Egypt), great 
god, lord of heaven," repeated inscription run- 
ning both ways. 

Thoth of Hermopolis was a very important 
god, and it is not surprising to find an altar 
dedicated to him at Tanis. 

67. White limestone altar, Rameses IL 

" Live the King of Upper and Lower Egypt, 
Bä user maä setep η rä, son of the Sun, lord of 
diadems ; Amen mer Bamessu, giver of life . . . 
beloved of Menthu, lord of Uast (West Thebes), 
great god, lord of heaven." 

68. Two sandstone shrines, almost identical. 
On outside of roof vultures alternate with names 
of Rameses IL Down the middle "... the 
dignity of (N.) Tum as lord of eternity, lord 
of diadems, Ame7i mer Bämessu upon the 
throne of Horus, like Rä." On edge of roof 
" as exists the sky, so (N.) are thy memorials 
established, King Rameses IL . . . Rä in 
bis ? rising ; thou art like (N.) the circuit of 
the disk, lord of diadems ; Amen mer Bämessu 
da änhh." On right side, "... Tum resting 
upon thy handiwork, King Rameses IL Thou 
dost flourish as king for ever and ever." 

Back of shrine. Upper scene. Beneath the 
winged disk Tum and Harmachis give the sign 
of life to the hawk upon the Standard name 
of the king. " He gives all life, all stability, 
and purity, all health, all happiness to King 
Rameses IL" 

Lower scene. Rameses IL, " beloved of Seb TRANSLATIONS OF THE INSORTPTIONS. 25 and Shu," offers to " Seb, fatlier of tbe gods, 
and Sbu, son of Rä." In a general way at 
the sides Rameses II. is styled " beloved of 
Tum, lord of Heliopolis," and " of Harmacbis." 
On sides of sbrines in centre Rameses II., 
" beloved of Tum, lord of On " (var. " of tbe two 
lands of On, great god"), "offers white bread 
and performs tbe Service of giving life " to 
" Tum, lord of Heliopolis." 

On right, tbe king, " beloved of Harmacbis," 
" gives wine, performing tbe Service of giving 
life " to Harmacbis, great god, lord of beaven 
(var. " lord of tbe great temple of Heliopolis "). 
On leffc, tbe king, " beloved of Kbeprk (var. 
Kbeprk in bis boat) " gives incense ? to 
" Kbeprk in bis bärge." 

Inside sbrine. On rigbt side, " tbe king, of 
pious acts, Rameses II." " gives wine " to " Tum, 
lord of tbe two lands of On," also called " Tum 
lord of tbe two lands of On, great god, lord of 
tbe great temple of Heliopolis," wbo " gives 
all life and all bealtb." 

On left mucb broken, apparently tbe same 
scene witb " Kbepra, great god," instead of 
Tum. 

69. Fragment of scene from top of stela. 
Rameses II. "offers incense to bis fatber Har- 
macbis," or Ptab (?). 

70. Fragment similar to last. Rameses II. 
offers to "Harmacbis, lord of beaven." 

71. Fragment of commencement of inscrip- 
tion on granite stela. " Horus, migbty bull, 
beloved of Maä (Rameses II.) . . . many, sub- 
duing . . . Rameses IL" 

72. Fragment granite stela. " All [lands] 
beneath bis sandals." 

73. Fragment granite stela. 1. 1, " . . . Ra- 
meses II. giving life ..." 

1. 2, . . . ye . . . making you guardians upon 
tbe road . . . 
1. 3, " every day " 
1. 4, " give to me " 
1. 5, " my spirits . . ." 

74. Fragment granite stela. 1. 1, Rameses II. 1. 2, . . . (Cf. 44, middle line, N.) 

1. 3, " . . . bearing: tbeir labours. . . ," 

75. Fragment granite stela. 1. 1, " slaying." 
1. 2, Rameses IL 

b 3, . . . 

76. Obverse. 1. 1, " . . . migbty, strong in 
valour ... bis arm." 

1. 2, ". . . Mentbu, done by bis arm, fighting, 
preserving bis migbt, bull of Baal ? " 

1. 3, ". . . King Rameses IL" 

1. 4, ". . . Tbe great cbiefs of all lands at 
bome and abroad feit reverence for bim. (Wben) 
bis spirits came tbey bowed tbeir beads ? " 

Reverse. L 2, King Rameses IL 

1. 3, ". . . tban milbons of soldiers united in 
destruction (N.)." 

1. 4, King Rameses IL 

77. Portion of granite stela. 1. 1, ". . . witb 
bis strengtb? upon tbe foreign land, sallying 
fortb ..." 

1. 2, "son of tbe sun, 7ner Amen Bämessu, king, 
wielding power, subduing ..." 

1. 3, "all lands fighting, witb bim, King 
Rameses IL" 

1. 4, " Tbe very valorous upon borses. He 
seized bis bow, he shoots . . ." 

1. 5, ". . . tens of tbousands by bis own migbt, 
he was stronger tban tbousands, he was at its 
bead (N.), he knew . . ." 

1. 6, "King of Upper and Lower Bgypt, 
Rameses IL, great ruler, rampart of Egypt, 
remembered by . , ." 

78. Granite stela; cf. De R. (Inscr. pl. Ixviii.), 
from wbose copy tbis translation is made. 

" Live ? the Horus, migbty bull, beloved of 
Maä, trampling [every land beneath bis feet, 
bringing away] tbeir cbiefs? King of Upper 
and Lower Egypt ; Rameses IL, giver of life 
for ever. 

(2) migbty king, strong in battles, vaHant 
in fight against 10,000, overtbrowing on bis 
right, slaying upon bis left like Set in bis time 
of fary (N.). 

(3) migbty bull, repelling every foreign 26 TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. people, opposiog them with the might of bis 
arms ; defending Egypt, smiting the nine 
bows ; every laud trembles bef ore him ; he ? is 
as a 

(4) lion who hatli tasted battle ; no land 
can stand before him; King of Upper and 
Lower Egypt, Rameses II. ; entering the com- 
bats. 

(5) he doth not turn back : he marches at 
the head of his warriors, strong upon his 
horses ; he seizes his bow, he shoots on his 
right, he does not miss ; he Stands firm on the 
ground, mighty, vaUant. 

(6) and victorious ; his arm holds the mace 
and the shield ; he dashes the chiefs beneath his 
sandals, (they) know not how to receive the 
onset ; every foreign land flees before him, his 
terrors are like fire pursuing them. 

(7) King Rameses II. hving for ever. He 
spoiled the lands of the Sati with his might ; he 
brings their chiefs as Uving prisoners. 

(8) . . . With the strength of his might, 
a youth, mighty . . • victorious like Menthu, 
strength of the plains (?) (this half-line is 
omitted in Rouge, and the end of the next 
misplaced) . 

(9) husband of Egypt, protecting her from 
every foreigü land, his spirits are courageous. . . 
the negroes with his might ; he slays the Ann 
of the vile Kush. (10) by the might of his arms 
victorious, he makes Egypt rejoice, Ta Merk to 
be glad of heart, king [Rameses II.]. 

(11) spoiling the chiefs of the Sati in their 
lands, he destroys their inheritance? ... he 
makes them . . . 

(12) slain beneath his sandals he makes (read 
sexem in R. after P.) his onslaughts upon them, 
he harries the western desert, making it . . . 

(13) . . . Menthu upon his right fighting, 
King Rameses II. he travels . . . 

(14) to him with their products, he opens . . . 
the Sharutani failing in (N.) heart. 

(15) them he seizes the ships fighting 

in the midst of [the sea] . . . (16) before them . . ." 

Other side, not in Rouge. (1. 1) "Live the 
Horus, mighty bull, beloved of Maä, carrying 
away all lands with the f orce of his might, King 
Rameses II. 

(2) king, strong in arm, mighty in valour, 
prince, victorious, watchful, smiting every land, 
great in spirits, mighty in valour, smiting the 
nine bows, reducing the foreign lands to non- 
existence. 

(3) ruler . . . bold warrior, protecting Egypt 
with his scimitar ; the land is possessed with 
fear of him, the mighty ones yield (? rare word) 
before him, their limbs fail. 

(4) fear is withia their hearts (JST.), their 
bellies . . . King Rameses II., every land trem- 
bles ... 

(5) making their hearts firm, their spirits 
. . . caUing upon the gods when he comes and 
rescues them ? . . . 

(6) which no light shines . . . upon their 
horses ; he smites the foreign lands, he overruns 
them. 

(7) making a great overthrow in the land of 
the Hittites . . . fighting in the plains (N.), 
namely, the king, Rameses II. 

(8) . . . smiting the foreign lands, marching 
at the head of his soldiers. 

(9) . . . bull . . . Menthu on his right band . . . 

(10) Rameses IL, giver of life, smiting every 
foreign land beneath his feet." 

78 Ms. " 1. 1 

1. 2, I will provide you . . . 
1. 3, Rameses IL he said to his messengers . . . 
1. 4, camping-station provided with every- 
thing . . ." 

79. Granite stela, scene Rameses IL and Ptah 
neb maä, " who says I give to thee all offer- 
ings (?), all happiness." 

On the other half, Rameses IL and Set äa pehti, 
" who says I give thee all pure life and victory." 
Behind the king, " preserving life behind him 
like Rä." 

80. Portion of granite stela. TRÄNSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 27 81. Granite stela (cf. De Rouge, Insc. pl. 
Ixvii.jfrom whicli tliis translationis made), scene 
a. Rameses II. and Set äa pehti, lord of teaven, 
making him live. h. the king, beloved of Seb. 

Inscription, " (1) the Horus, strong bull, 
beloved of Rä, trampling all [foreign countries 
beneatb] his [feet], King Rameses II. master? 
of victory, setting a watcb, miglity and valiant, 
harrying all lands with victory. Strong, mighty 
in valour like Set, strong of arm, King Rameses 
II., giving life, smiting every land with bis 
scimitar, carrying them to Egypt. He smites 
tbe inbabitants of tbe South land, he slays their 
Chiefs, reducing the rebellious countries to non- 
existence. 

Great of spirit, wielding courage, smiting the 
Sati, King Rameses IL 

Prince whose fame reaches to heaven, making 
a great overthrow in the land of the Shasu. King 
Rameses IL, giver of life. The chiefs bring their 
works to [his palace]." 

82. Stela of Rameses IL with defaced inscrip- 
tion. In one of the scenes Rameses offers to 
" Tum, lord of the two lands of ? On. 

83. 84. Portions of one obelisk of Rameses 
IL 84 should be placed immediately above 83. 

83a, 84a, line 1, Standard inscription of 
Rameses IL 

1. 2, ". . . he came, he celebrated a festival 

83b, 1. 2, ". . . the camp of his soldiers . . ." 

85. Portion of obelisk, " like Tum ? lof ty in 
Station (duration, N.) like the sun's disk." 

86. Portion of obelisk of Rameses IL 

87. Portion of granite architrave with name 
of Rameses IL 

88. Portion of granite architrave, cartouches 
of Rameses IL alternating with a kind of mono- 
grammatic, Rä user maä setep η (?) rä. 

89. Portion of granite architrave with name 
of Rameses IL, "beloved of Tum, lord of 
On." 

90. Portion of unfinished granite architrave 
with name of " Rameses, beloved of Tum ;" apparently the temple is compared to "the 
horizon in heaven " in which Tum rested. 

91, 92, 93. Portions of granite architrave with 
name of Rameses IL 

94. Portion of granite sanctuary with name 
of Rameses IL 

95. Portion of the same ; " giving wine to his 
father, performing the Service of giving life." 

96. Portion of the same, the god is named 
". . . Räof the Bast, Tum." 

97. Portion of the same. 

98. Portion of the same. " " Offering of wine 
as a gift of Rameses IL ;" the god says " I give 
to thee the festivals of thirty years of Rä." 

99. Similar. 

100. Portion of the same. Rameses IL, be- 
loved of Harkhuti and other gods. 

101. Portion of the same. Rameses IL, 
" beloved of Tum, lord of the two lands of On." 
The inscription at the side begins with TJnn, a 
strong form of is. " Thus it is : the king, &c." 

Rameses IL " offers a figure of Maat." 

102. Granite column. Upper inscription, 
" (1) good god, mighty in rule, like his father 
Rä in heaven, brightening the two lands like 
his horizon. 

(2) Rameses IL . . . lord of Sed festivals 
like his father Ptah Tathnen ? 

(3) Standard inscription. 

Middle inscription, Rameses IL, " may he be 
joyful (N.) together with his Ica." Rameses IL, 
" beloved of Amen rä, lord of the thrones of the 
World, lord of heaven, and of Tum the lord (?). 
Harkhuti, great god, lord of heaven." 

Lower inscription, " son of the sun, of his 
body, loving him; Rameses IL, beloved of Ptah, 
lord of heaven, king of the two lands," and " son 
of the sun, of his body, loving him ; lord of the 
scimitar Rameses IL, beloved of Ba neb Dada 
(Ram Ba, lord of Mendes)." 

At the side of the erased scene " his admirer, 
who loves him, his son Coming forth frora . . ." 
The latter half of the personal name of Rameses 
IL is erased, probably to make way for Sa Bast 
2 TRANSLATIONS OF THE INSCEIPTIONS. Uasaärken (Osorkon IL) or for Shaslianq III., 
both of whom would also alter the Eä to Bast 
by ch anging the hawk's head to tliat of the lion. 

103. Granite column,with fragments of similar 
inscriptions, " hemade it as his memorial to liis 
father , . . Rameses II., beloved of Harkhuti." 

104. Portion of granite column. " Good god, 
likeness of Rä, avenging (fabricated " by " N.) 
Harkhuti, making the lower crown of Tum." 
This perhaps refers to the myth of Horbehud 
crushing the rebeUion against his father Har- 
khuti. On the other side is part of the Standard 
inscription, "golden Horus" being written in 
a Gurions way more frequent on papyri than on 
stone monuments. 

105. 106, 107, 108. Fragments of column 
inscriptions. 

109. Part of doorway, names of " Rameses 
II.," "Ptah, lord of heaven," and "Mut, lady 
of heaven." 

110 — 118. Fragments probably of the great 
colossus. 

112. "(says) the Nile god Häpi." This 
inscription, no doubt, belongs to the scene of 
the Niles, a portion of which appears in IIOa. 
See p. 10, col. 1, for Mr. Petrie's note on 110 ; 
but the columns of small inscription on 112 
being parallel to the large ones make it probable 
that they are contemporary and Ramesside, the 
scene to which they belong being placed at 
right angles on the curved surface of the statue ? 

114. " [Amen] rä, king of the gods dwelling 
in . . ." The name of the city is unfor- 
tunately lost. 

119 — 122. Miscellaneous granite blocks, in- 
scriptions of Rameses II. 

123. Portion of the lintel with title of the 
winged disk. " The Behud, great god, the ray, 
lord of heaven, coming forth." 

124. Granite block with name of Rameses IL 

125. Granite block with traces of historical 
inscription relating to the building of the temple 
by Rameses IL ? ". . . with good stone of An : 
north . . ." 126. " He places Maa upon his hands." 

127. Portion of lintel. 

128. " The Behud, great god, ray coming 
forth from the horizon." 

129. Erased inscription of Rameses IL 
130. 

131.". . . as ruler, happiness, upon the throne 
of Horus." 

132. Inscription of Rameses IL on block 
re-used by Siamen. 

133. "I am lord of the scimitar to every 
land." 

134. 135. Granite blocks with names of 
Rameses IL, " beloved of Seb, father of the 
gods." 

For other inscriptions of Rameses IL, see 
Nos. 172, 173, and 174. 

15. No. 136. Standing statue, Meeenptah. 

Beginning from right side, 1. 1, " Live the 
Horus, strong bull, son of Amen, King of Upper 
and Lower Egypt, lord of the two lands ; Mer 
Amen ha η rä (beloved of Amen, soul of Rä), son 
of the Sun, lord of diadems ; mer Ptah hetep her 
maä (Merenptah resting on Maä), beloved of 
Amen, lord of the diadems ? of the world." 

1. 2, Same as last, but " son of Ptah Tath- 
nen" in Standard, and "beloved of Ptah 
Tathnen." 

1. 3, "Son of Amen" in Standard, "prince 
strong in years." 

1. 4, " (great) in rule, Ra as king." 

1. 6, " Ra as king of the two lands." 

1. 7, Merenptah, son of the Sun, beloved of 
Amen ; lord of the diadems and crowns, giver 
of life, like the Sun, the first for ever and ever 
twice over." 

Round capital of sceptre Merenptah, " be- 
loved of Amen, lord of the diadems (?), of the 
two lands." 

The usual title of the Standard of Merenptah 
is hää in macit, " rejoicing in truth," as on the 
other statue. 

137. Standing statue Merenptah. 

Side of sceptre. Translation doubtful, " giving TEANSLATI0N8 OF THE INSCEIPTIÜNS. 29 trutli? to Rädaily? King Merenptah, beloved 
of Ptah Tathnen (the god) wliose feathers are 
high, who is furnished witli horns." 

138. Name of Merenptah on limestone block 
re-used by Siamen. 

139. Granite block, Merenptali and Tum nefer 
" tlie hawk." (The name of Nefer Tum is 
determined by the feather crown that he wears 
and by the seated figure of a god.) 

140. Granite block, Merenptah and . . . 

141. Block of SETI II., " lord of the two 
lands, Ra user χβρβηι mer amen, Rä, strength 
of all creatures, beloved of Amen, lord of 
diadems, Seti Merenptah " and " Tum . . ." 

142. Sandstone kneeling statue of Rameses 
III. holding table of offerings. " Live the 
Horus, strong bull, great in rule, King of 
Upper and Lower Egypt, lord of the two lands ; 
Ba user maä mer Amen (the veritable strength 
of Rä, beloved of Amen), son of the Sun, lord of 
diadems, Rämessu haq An (ruler of Heliopolis) 
giver of life;" on table of offerings, "live the 
good god . . . Egypt ? Rameses III." 

143. Grey granite statue, " Rameses III., 
beloved of Amen rä . . ." 

144. A. ". . . hundreds of thousands of Sed 
festivals (i.e. periods of thirty years each), tens 
of millions of years." 

16. No, 145. Block of Siämen, re-used by a 
later king. " King of Upper and Lower Egypt, 
piety ? to his father, Bä netr ^eper setep 
η amen, godlike, offspring of Ra, chosen of Rä, 
son of the Sun, lord of diadems ; mer amen sa 
amen (Siamen), beloved of Amen rä, lord of the 
thrones of the earth." 

146. Block with titles of Siamen, re-used by 
a later king. " Live the Horus, mighty bull, 

beloved of Maä, son of Amen, issuing 

from his limbs." This fragment of the Standard 
title of Siämen, from the base of a column, 
appears to be unique. 

147. 

148, 149, 150. Fragments with name of 
Siamen 151. Siamen and the god Khem amen, who 
says, " I give to thee the nine bows as thy 
property (N.)." 

152. Name of vulture Nekhebt. 

153. Fragment with cartouches of Siämen 
and illegible inscription. 

154. 155, 156. Fragments. 

157. Fragment of scene of Bä user maä setep 
η rä Amen mer sa Bast shashanq neter haq An. 
Shashanq, III. 

158. Similar to last. 

159. Fragment of same date with cow-headed 
goddess Hathor, of Ν . . h. 

160. Fragment of same date with Moon god 
Thoth, lord of Hermopolis Magua. 

161. Fragment of same date (?) with Khem- 
like god. 

162. Fragment with Sekhet ? mer? Pteh 
äa . . . 

These inscriptions, from 157, are on blocks 
of the pylon built by Shashanq III. The 
scenes with which it was covered represented 
the king worshipping a number of divinities. . 

17. No. 163. Stela of Tahaeqa. 

Latter half in Rouge, Insc. Ixxiü.-iv. (trans- 
lated by Rouge, "Melanges d'Archeologie," 
I. p. 21, and Birch, Trans. Soc. Bibl. Arch., 
1880, p. 193). His copy is different in some 
places. The stela is much weathered. Mr. 
Petrie's excellent copy was revised by M. 
Naville from the squeezes. 

1. 1. [says the king Taharqa, I was the younger 
son of my father? . . .], he [gave] me a goodly 
field . . . 

1. 2. . . . around it ? he prevented the locusts 
from devouring . . . 

1. 3. . . . he took (as his share) of it the 
animals. I took as my share the harvest. 

1. 4 all the flax ? and corn . . . 

1. 5. [I was brought up ?] amongst the king's 
children . . . 

1. 6. [lo I was] loved by my father more 
than the (rest of) the royal children. 

1. 7. 30 TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 1.8. 

1. 9. [Now when] my father Amen [had 
placed] all lands beneath my feet. 

1. 10. . . . [Eastward] to the sunrise (N.), 
■westward to . . . 

1. 11. ... as sister of the king, palm of 
love, royal motlier. 

1. 12. . . . Beliold I had parted from? her 
as a youth of twenty years. 

1. 13. [For] he (that is king Taharqa ?) went 
to the north land. Now she descended the 
river to ^ 

1. 14. [and reaching this city] after many 
years she found me crowned . . . 

1. 15. . . I had received the diadems of Rä, 
I had united the two ur»i upon ? 

1. 16. [my forehead ? the god . . .] was 
protecting my limbs. She rejoieed exceedingly, 

1. 17. [looking upon] the beauties of his 
majesty, even as Isis views her son Horus 
crowned upon the throne 

1. 18. [of Seb (Masp.)], after he had been as 
a youth in the marshes (Ses) of [Natho (or the 
papyrus beds). 

1. 19. Then] all foreign lands bowed their 
heads to the earth, to this royal mother, [they] 
were 

1. 20. . . . to the earth (?), their great ones 
together with their little ones 

1. 21. [were doing obeisance ?] to this 
[royal?] mother, saying, "as Isis received 

1. 22. [Horus so the queen finds] her son the 
King of Upper and Lower Egypt, Taharqa 
{Tahelq) living for ever. 

1. 23. . . . Thou art living for ever in 
prosperity. 

1. 2-i. . . . he (the god Amen?) loves him 
who knows his will, he causes to join 

1. 25. . . . beautiful things that he (thy 
father ?) did to thee, thou mighty king. 

1. 26. . . [as Horus . . .] to his mother Isis. 
Thou art crowned upon [the throne of Seb?]." 

' See Addenda for the eorrect reading. 18. No. 164, 165, and 166. Tablets now in 
the British Museum. I have compared the 
plates with the Originals and can guarantee the 
readings in the following, as far as they go. 
The inscriptions are carelessly cut. 

164. Limestone tablet from shrine in Ptole- 
maic chapel. Above "Behud, the great god, 
lord of heaven." 

On the right the " lord of the two lands, Au 
netrni ιηβηχηί setep η amen rä Ptah . . . ΰηχ, 
offspring of the gods Euergetes, chosen of 
Amen, Lord of diadems, Ptuahnls αηχ Teta 
Ast mer, Ptolemy, living for ever, beloved of 
Isis (Ptolemy IV,?)," 

and the " lady of the two lands, Arsin sen 
mer Arsinoe Philadelphos," 

stand before (1) " Khem, lord of Amt, Horus, 
dwelling in Set liää." 

(2) "Hör Sa Ast Sam taui, the prince (appears 
to have the crown of Lower Egypt), great god, 
dwelling in Amt." 

(3) " Uat of Amt, eye of Eä, lord of heaven. 
mistress of all the gods." 

She says, " I give to thee (sie) all pure life, 
all victory, all prosperity." 

165. Limestone tablet from a site south of 
the temple. 

Two scenes, (1) the King of Upper and Lower 
Egypt, lord of the two lands, Bä user ha meri 
Amen, strength and ka of the Sun, beloved 
of Amen, son of the Sun, lord of diadems, 
Ptualmls (Ptolemt II. Philadelphos). 

OfiFers to (α) " Khem, Lord of Amt." 

(b) "The Net, regent of the two lands, 
princess, lady of thrones (traces of same car- 
touches as in 166) ; Als'm mer senu ? (very 
indistinct), Arsinoe Philadelphos (loving her 
brother ?) . 

(2) The same king offers to " Hur sam taui 
pa xred, dwelling in Amt, and Uat, lady of Amt, 
eye of Rä, lady of heaven, mistress of the gods." 

166. Limestone tablet from chapel. King Pto- 
lemy Philadelphos, " son of the sun neb ta " (so 
on original), and "Arsa {sie) sen mer " (Arsinoe TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 31 Philadelphos), wliose second cartouche γηβτη ab 
suten ? neteru mer is legible and may be trans- 
lated " uniting the heart of tlie king, beloved of 
the gods. " She is again entitled (on the original) 
Net neb tarn and Urpet. As to tlie title Net, 
her second cartouche has been found only in 
Lower Egypt, at San and Teil el Maskhüta. 
Thus Net must mean queen of Lower Egypt, 
and not simply " queen " or "queen bee " as 
might otherwise be supposed. At Teil el Mas- 
khüta the first oval of Arsinoe begins " uniting 
the heart of Shu." 

There is a squeeze of another tablet from 
the chapel without inscriptions, showing a 
Ptolemy in Egyptian dress, Philadelphos (?) 
offering to (1) Khem, (2) Horus, (3) TJat, and 
(4) a queen Arsinoe (?). 

167. Back of basalt statue of the Ptolemaic 
or Eoman period, from great temple. Inscrip- 
tion doubtful. 

168. "Hör neb niesen [dwelling in T'a]l." 
For T'al, the capital of the fourteenth Sethroite 
nome, see the memoir on Qantarah. " Khensu 
[pa] khred (the child), the very great, son of 
Amen." Both of these gods appear on the 
statues of Teos, from Tanis, Brugsch, Z.F.A.S., 
1872, p. 16 ff. 

169. "King Ptolemy restoring the places 
(temples). . ." The cartouche corresponds best 
in Kgsb. with cartouche Κ of Ptolemy XI. 

170. Limestone block. "Ptolemy (in the 
Standard nem mesu " renewing birth") performs 
the ceremonies of . . . house of (?) writing " 
before the goddess "Mer? or Mehit? Äst 
(Isis) raising high the offerings of the house of 
gold." (The king holds a large paddle.) 

(She says) "I am going at the head of the 
house of . . . my arms are warding off Shu 
and Tefnut (?), while there goes and brings . . . 
to me (?)... They place them in the hidden 
house." 

Beneath is a bull galloping, called " Horus 
in Bennut in bis form of a black bull." 

" They bring ? him to ? the house of gold." Upper lines : " the water to . . . in order to 
enrich the earth with producfcs (N.). 

Horus dwelHng in Beunut, bull with horns 
ready (to attack). 

Climbing he ascends the two Niles. 
He performs his wish, he searches out . . . 
that he made." 

The Standard name nem mesu does not occur 
in Lepsius. The cartouche belongs perhaps to 
Ρτοι,ΕΜί IX. 

19. No. 171. Statue from Tanis at Bulaq. 
On breast Ra khä kheper (Usertesen IL). 

" The hereditary princess, the great favourite, 
the very gracious, the consort of Rä khä kheper, 
beloved mistress of the two lands, royal 
daughter . . ." 

" The hereditary princess, the great favourite, 
the very gracious, the consort of the wearer of 
the two diadems, beloved, mistress of women, 
the lady, the king's daughter, of his body, Nefert 
perfected." 

172. Statue of Rameses IL at Bulaq, 
On back, Rameses IL, " beloved of Hathor,. 
lady of Mat'" and " Äpuat sekhem taui." " AU 
life, stability, and purity, all health to the here- 
ditary (heir-apparent)." 

Front of right Standard, Rameses IL, "lord 
of 8ed f estivals like his father Ptah . . . beloved 
of the Southern (?) Apuat regent of the two 
lands." 

Front of left Standard, Rameses IL "... 
subduing the foreign peoples ; Ra, father of the 
gods, joining the two lands ; beloved of Hathor, 
mistress of Mt'a, regent of the gods." 

Other parts are prayers in behalf of the 
heir-apparent Merenptah. They are: " all hfe, 
sam (stability), and health" (on left Standard); 
"all power and victory" (on right Standard); 
" all life, stability, plenty and health for the 
hereditary chief of the two lands, the royal 
scribe, the chief general, the royal son, the 

Sam Merenptah justified" (right 

side). 

The Apuat mentioned was god of Lycopolis 32 TRÄNSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. (Siyut), and tlie Hathor of Mat' was worshipped 
in the Lycopolite or the Hypselite nome. 

173. Seated statue altered by Rameses II. 
On back, Rameses, " beloved by Set," " Tum- 

Kheper," and "Nut"; and " conciliating the 
two hawk gods," i.e. Set and Horkhuti (?). 

On the sides he is " beloved of Tum lord of 
On, Horkhuti, Ptah lord of truth, Amen rä lord 
of heaven." 

174. Seated statue of Rameses II. 

"The good god, son of Ptah, beloved of 
Sekhet-Bast, Rameses II. Thou art even as 
Ptah." 20. The seriee of inscriptions translated above 
forms almost a corpus of the inscriptions of the 
great temple of Tanis. Α few impoi'tant ones 
are indeed omitted. The stela of 400 years, for 
instance, was re-buried by Mariette and could 
not be found. Some have been previously 
copied by the learned De Rouge, and his publi- 
cations of the stelle ai'e scarcely to be surpassed. 
But there was still much to be gleaned by Mr. 
Petrie, and, except where an inscription was in- 
accessible by any ordinary contrivance, we now 
have a complete set of those remaining on 
the ground. Moreover, some entirely new 
discoveries were made in the Ptolemaic chapels 
and temples that are of great importance for 
the geography of the district. 

Now that the inscriptions are known en masse, 
it is worth while to see what conclusions may be 
drawn from them (1) as to the local worship 
of Tanis, (2) as to the position of Tanis in the 
political geography of Bgypt, (3) as to the 
history of the kings. I therefore append a few 
notes on each of these questions. 

The local mythology of a city is to be learnt 
from the dedications of its temples and of the 
monuments adorning the temples. Often it is 
found that nearly every monument bears a dedi- 
cation or an espression of homage to a parti- 
cular god or goddess brought into connection 
with a particular geographica! name, and the name of the city and its local worship can then 
be identified at once. At Tanis the case is very 
different, and nothing can yet be considered 
certain with regard to it. 

The dedications of the middle kingdom all, 
with only two exceptions,^ relate to the deities of 
Memphis and those of the underworld. Ptah 
res änbuf neb änkh taui, Ptah nefer her, Uasar 
neb shetait are titles of the deities, which being 
the chief gods of the capital, were no doubt 
at that time representative of Lower Egypt. 
We only learn from this, that if the statues and 
architraves were originally dedicated in the 
temple of Tanis," the mythological position of 
the city was not at that time prominent enough 
to force the Pharaohs of the period to venerate 
the local god by placing his name upon these 
monuments. ' One exceptio!! is the obelisk of Nehesi, which I was 
inclined to attribute to the twenty-second dynasty, but Mr. 
Petrie has kindly communicated to me his reasons for the 
earlier attribution. They are (1) that the style of cutting 
in the hieroglyphs, though rough, is like that of the thirteenth 
dynasty, and unlike the work of later times, the edges of the 
signs being sunk deeper than the central parts. (2) That it 
has been re-used at a later date, and bears no sign of usurping 
earlier work, as the later inscriptions usually do. (3) He quotes 
instances from which it seems certain that %/ was used for η in 
the thirteenth dynasty. (4) He has seen a scarab which bears 
the name, "royal son Nehesi," in the style of that time. 
These arguments seem conclnsive, and lead to the important 
result that Set was in some manner recognized at San before 
the Hyksos Invasion. Harshef, the deity of Heracleopolis 
Magna, appears on the apex. This monument is distinctiy 
dedicated to Set, lord of re ahtu, " the entrance of the fields," 
which if not actually the name of the district round Tanis, 
was possibly a designation of the entrance of one of the 
roads from the eastern desert. The objection that Horus, 
the conqueror of Set, was more likely to be the guardian 
and lord of aU these roads, does not perhaps apply 
to all periods of Egyptian history. The same myth may 
have diiferent sides, and each side may have a time of 
popularity or of preference by the autocrat. However, re 
ahtu may have been in Upper Egypt : cf. Br. Rec. I. vi. 

The other exception is the re-used obelisk of the middle 
kingdom, in which Hör neb khaskhet appears. 

^ The large block of limestone inscribed ivith the name of 
Usertesen III., as De Eouge, who records it, points out, 
Mel. I.e., is streng evidence that the monuments of the early 
dynasties were originally at Tanis, and not brought there at 
a later period. TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 33 After the fall of tlie native dynasties tlie 
Hyksos liave left memorials in the temple. The 
name of the king Apepi, beloved of Set, is the 
only one now legible. This dedication teils us 
nothing of value for the local mythology. Set 
"was the e spec ial d eity^f the Hyksos, and ap- 
pears on an altar of the period found in Cairo 
(and therefore, perhaps, from Heliopolis) as 
" Lord of Avaris." 

The nineteenth and twentieth dynasties bring 
in a flood of divinities. The god of Thebes, 
the capital of Egypt, holds perhaps the third 
place, the first being given to Ptah Tathnen,i 
with -whGui Rameses II. continually com- 
pares himself. This god was again, perhaps, a 
form of the Memphite god, and held a very 
high place in the worship of the king. On an 
almost equal footing appear the gods of Helio- 
polis, the emblems of living and conquering 
royalty. Tum and Harmachis with Shu are 
the gods to be attributed to the pre-eminent 
religious influence of that city. UatI ap taui is 
brought in owing to her connection with the 
marsh lauds of the Delta, and Horus of the 
foreigners, or of the desert hills, similarly occurs 
once in this dynasty.^ 

Amongst the other gods, while Menthu is 
often made use of in warlike boasts of Eameses, 
the only one of any prominence in the dedica- 
tion is Set, who is called " the very valiant," and 
once, on a monument of Merenptah, " lord of 
Avaris." Set was the Hyksos divinity and an 
Asiatic god, and the kings of the nineteenth 
dynasty not only bore names compounded with 
that of Set, but also frequently dedicated monu- 
ments to him. It is not reasonable, therefore, 
from these occasional mentions of Set in the 
dedication, to conclude that Set was the 
especial god of the city. Set, lord of Avaris, 

' Compare the decree of Ptah Tatunen or Tathnen at 
Abusimbel (E. Naville, Trans. S.B.A., vol. vii. p. 119, etc.), 
and below, p. 34, note. 

* De Eouge, Mel. I.e., also meutions Sekhet neU Änt, 
mistress of the Valley, and Hör äa pehti, as occuning at San. I appears also in a dedication by Merenptah at 
Tel Muqdam, Mar. Mon. Div. 63 ; while if Tanis 
were Avaris, and Set the especial deity,we should 
expect to find that the dedications of the nine- 
teenth dynasty in the temple, unless very 
strongly influenced by other causes, were mono- 
polized entirely by that god. 

In the twenty-first dynasty we find no special 
dedication beyond that to Amen rä as god 
of the Theban capital. In the twenty-second 
Amen rä continues. The only exception in or 
about this period is on the pillar of Äa ärq rä, 
which is of doubtful period. TJnfortunately 
it has not been seen by any one except 
Mariette ; but it seems probable that it belongs 
to the time between the Ramessides and the 
Saites rather than to the middle kingdom. The 
dedication upon this to a goddess Per . . . is 
hard to restore. 

I have examined a number of the objects 
found in the tombs at ZuweMn by Mr. Petrie. 
The eyes, &c., are distinctly of the twenty-second 
dynasty in most cases, while some are twenty- 
sixth. Α scarab from the town ? bears the throne 
name of Osorkon II., which was adopted also 
by other kings of the same family; and the 
bones from the jars have been identified as 
those of cats by Mr. 0. Thomas, assistant in 
the Zoological Department of the British 
Museum. This throws some light on the 
condition and religion of Tanis at the period. 
The ushabti of the priestess of Amen Änkhsnkst 
(see Nebesheh, p. 46) must also be of the 
twenty-first or twenty-second dynasty. 

There is a great blank after the twenty- 
second dynasty, and with the exception of a 
statue at Bulaq, the only materials for Alling it 
up are the Ptolemaic remains found by Mr. 
Petrie. These point two ways. The monuments 
in the chapel are dedicated to the deities of Amt, 
the capital of the nineteenth nome ; the block 
from the temple is concerned with a black bull, 
Horus in the city of Bennu. And Bennu was tlie 
name of the territory of the fourteenth nome. 

Έ 34 TRANSLATIONS ÜF THE INSCRIPTIONS. The moBuments of the cliapel must probably 
give way to tlie single block from the temple, 
especially as Amt seems to have been situated 
at Nebesheh. 

The search for a local mythology and really 
local worship has not been successful. When 
we have sifted out the national gods who change 
with the dynasties (the Ptah, Osiris, and Sokar 
of the middle kingdom; Set of the Hyksos; 
Set, Harmachis, Tum, Tathnen and Amen of 
the Ramessides ; Amen also of the Bubas- 
tites) there is no residuum left sufficient to 
certify a local worship. Set, Uati äp taui, and 
Horus of the foreigners, wear a semblance of 
localization. The preference perhaps should be 
given to the first on the strength of the obelisk 
of Nehesi and tbe stränge monument called the 
stela of 400 years.' Hoi'us of the foreigners, 
on the pair of obelisks of the middle kingdom 
adopted by Rameses II., is probably local only 
in a general sense, and proves that the north-east 
of the Delta was at an early period füll of non- 
Egyptians. 

21. The Position of Tanis in the political 
geography of Egypt is not much easier to 
determine. The fact that there was no hard 
and fast local worship seems to prove tbat it 

' Does this not really aUude to the victorious introduction 
of the Syriaa Set into Lower Egypt by the Hyksos, rather 
than to the era of a king Nubti t The supposed Hyksos king 
has not tho usual Efi in the name. If so it records the four 
hundredth anniversary of the conquest of Lower Egypt, by 
which Set (or Nubti) became king both of Upper and Lower 
Egypt. It was erected on the order of Eameses IL by Seti, 
who was governor of the foreigners and of the fortress of T'al 
here Horus of Mesen, the especial enemy of the Asiatic Set, 
was worshipped. It would thus be a sign of the tendency of 
Rameses II. to make a patronizing alliance with the Asiatics 
and their gods, and his desire to adopt the worship of the 
foreigners. It was Rameses II. and his father Seti that 
first raised the northern Delta from the disgrace into which 
it had fallen, probably as the seat of growth of the Hyksos, 
and restored its temples. 

The head-dress of Set on the monument is very curious. 
The cap is that of Upper Egypt with a lotus flower Lnstead 
of the uraaus, while from the apex hangs a long ribbon or cord, 
forked at the end which reaches below the knees. It is 
probably this ribbon that is seen behind the figure of Set on 
the statue of Merenptah, son of Pa mer kau, from Nebesheh. was not a capital city in the earliest times ; the 
religion of a district or of a family must have 
fixed itself in their chief settlement in times of 
extreme autiquity, and the centre of a cult 
seems to have continned by a natural process 
as the centre of a district and the capital of a 
nome : although after the overthrow of old 
ti'aditions at and before the Hyksos period, and 
tbe neglect of the temples of Lower Egypt by 
the succeeding native dynasty, the nineteenth 
dynasty seems to have made a new distribution 
to some extent, traces of which appear in the 
list of Rameses II. in the temple of Memphis, 
while other lists of the same period follow the 
earher lines. 

It seems very probable that Brugsch was 
right in identifying Tanis with the royal city 
of Pa Rämessu mer amen. Its temple was 
filled with the name and monument s of Rameses 
IL, who erected in it to represent himself the 
largest monolith statue in the world. No city 
but, perbaps, Thebes, Memphis, and Heliopolis 
can have shown such a monument of his reign 
as this temple itself formed. 

If this be granted, Rameses seems to have 
planted one of his capitals not in a religious 
centre, but in a position the importance of 
which had been noted by the Bharaohs of the 
middle kingdom, and close to tbe very centre of 
the Hyksos rule — a position which commanded 
the northern route to Syria and placed the 
king after the conquest of that country in easy 
communication with all his dominions.^ 

There was no strong local cult, and^Rameses 
in renewing the temple, which had no doubt 
been entirely neglected since the Hyksos rule, 
introduced the worship of the gods who pleased 
him most. Ptah Tathnen of Mempliis, Harma- 
chis and Tum of Heliopolis, Amen of Thebes, ' The inscription of Abusimbel (pubüshcd by Ed. Naville, 
Trans. S.B.A., vol. vii. pl. i. p. 119, &c.) says appropriately 
that it was built " to strengthen the two lands of Egypt " (see 
1. 16 of the stela), and it is evidently counted as one of the 
most important achievements of the king. TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 35 held the chief places. Α cliapel was given to 
Set äa pehti or Sutekh, the Hyksos god, and 
mucli lionour shown to him. Thoth of Hermo- 
polis also probably had a cliapel, and certainly 
an altar. 

We must recollect that the limestone walls 
have entirely disappeared, and that while occa- 
sionally limestone monuments were saved by 
being covered up with rubbish, we have only a 
portion of the decorations of the temple to 
assist US in our researches, and practically none 
of the temple itself. There is a fragment of a 
local name, no doubt of the name of Tanis, in 
Inscription 114. It pevhaps preserves a portion 
of the sign ha, " house," i.e. of Rameses II. 
The name of the city of Eameses II. occurs on 
the Roman or Ptolemaic statues of Teos, from 
San, in the Bulaq Museum, and therefore 
remained to a very late period.' 

That Tanis was Avaris is not probable. 
As to the Biblical Rameses: the land of 
Rameses in which the Israelites were settled, 
Gen. xlvii. 11, was approximately the same as 
Goshen, v. 6. There is also the store-city 
Raraeses or Raamses, Ex. i. 11. If the land 
of Rameses, which was " the best of the land," 
means the district of the city of Rameses, then 
the latter must be sought for near Goshen. 
If, however, the district is not connected with 
the city, then Tanis — Pa Ramessu mer amen 
■ — Pa Rames is probably Raamses. Cf. M. 
Naville's " Goshen," especially pp. 17 and 20. 

There is also the question whether Rameses, 
from which the Israelites started, was the city 
or the district. From Tanis to Tel el Mas- 
khuta (Pithom) the distance in a straight line 
is thirty miles, and would be at least two days' 
journey for the mixed multitude. 

In all probability Tanis was the royal city in ' The inscription mentions Amen of Eameses in Pa Eames 
(i.e. Pa ramessu mer amen). Other geographica! names are 
Klient alt, name of the sixteenth nome, T'ar its capital, 
Mesen «Mi ααί, "the grestt city," aatu ηηεβχβί t'an, "villages 
in the fields of Zoan." the field of Zoan where, according to Exodus 
and Psalm Ixxviii. v. 43, Moses performed the 
miracles before Pharaoh. 

That Tanis was considered to belong to the 
district of the fourteenth nome may be con- 
sidered nearly certain. In Roman times it 
seems to have been the capital of a separate 
nome, the Tanite, with the worship of the same 
hawk god as the fourteenth. This separate 
nome has not been identified in the Ptolemaic 
lists, and on the blocks of the temple built by the 
Greek dynasty the city seems to have the name 
of Bennu, the name that the territory of the 
fourteenth nome bears in the lists. The capital, 
i.e. the religious centre, at that time was still 
Tal, which probably lay at Teil Belim. Tal 
remained a nome capita also in the Roman 
period, but its district was then only the 
Sethroite nome, outside the arms of the Nüe. 

There are still many questions to be settled 
in this region. Let us hope that the papyri of 
Tanis will help us out of some of the difficulties. 

22. Historically, one looks for light from the 
sum total of these inscriptions on the question 
of the Tanite dynasties. But not muchis to be 
obtained from the monuments. The evidence 
of the preference for Amen rä, king of the gods, 
is in favour of the hypothesis that the Theban 
and the Tanite kings of the twenty-first dynasty 
were identical, and that Thebes was their 
original home, Tanis beiug only adopted as their 
chief seat in Lower Egypt, as seems to have 
been the case with Bubastis under the succeed- 
ing dynasty. There is no trace at Tanis of the 
XXIII. dynasty, which Africanus calls Tanite. 

The early monuments of Tanis are provokingly 
suggestive of having been brought by Rameses 
II. to adorn his new capital. It has never been 
absolutely proved that this was not done. 
The truth about the age of Tanis can only 
be ascertained when deep excavations are made 
in the mound itself or a sufficient examination 
of the extensive cemeteries has been carried out. 
2 3β TRANSLATIONS ΟΡ THE INSCRIPTIONS. The latter are in danger of being entirely worked 
out by the Arabs before tlie explorer comes upon 
the ground.^ The Saite kings may have built 
a separate temple in the city. Only one monu- 
ment later than Taharqa seems to have esisted 
in the great temple ; but the site was at least 
inhabited then, for Mr. Petrie found the car- 
touche of Psammetikhus II. on a porcelain disk. 
The decree of Canopus must have been placed 
in a Ptolemaic temple on almost the same 
ground as the great temple. 

The stela of Taharqa is an important monu- 
ment, and it is very unfortuuate that it is not 
more perfect. It is probable that the stela is 
not only a record of the visit of the queen- mother to Tanis, and of the Submission of the 
people to her and her son, but is also intended 
to put forth the Claims of Taharqa to the 
throne by recouuting the king's early favours 
to him, and then the nomination of his mother 
as queen-mother. The stela throws a good 
deal of light on the family of Taharqa. It is 
clear that he belonged to the royal stock, but 
was not in the direct succession, and no doubt he 
gained his throne chiefly through Shabatok's 
defeat and his own success in the Assyrian 
war. Α feud in the family is hinted at in the 
comparison of Taharqa to Horus, and the 
following genealogical table is probably not far 
from the truth : — I. Kashta, King of Thebes ? 

I II. Shabako (King of Thebes, and of 
Lower Egypt by conquest). 

III. Shabatok, contemporary with 
Shabako, defeated by Seunacherib, and 
4isplaced by Taharqa ? I 

IV. Ameniritis, claimed as daughter 
of Kashta : supported claim of Shabako 
and Shabatok, reigned also in her own 
right, and married Paankhi, who thns 
became nominally klag ; put down by 
Taharqa Ρ 

I ... 

V. Shepenapt, daughter of Amcnintis 
and Paankhi, gave rights to her husband 
Psammetichns I., in Lower Egypt, one 
year ? af ter death of Taharqa. That the five members of the families of 
Shabako and Ameniritis held together and 
reigned contemporaneously is rendered probable 
by their names being found upon one stela at 
Turin. Ameniritis is also found in conjunction 
with Shabako. Their monuments never mention 
the family of Taharqa, and those of Taharqa 
are silent about them. 

There is a point worth noting about the 
queen of Ptolemy Philadelphos. In Lower ' In 1884, Mr. Petrie made some trials at Zuwelen at a 
time -when lie was taking the first steps in obtaining tho.se 
Jated series of common objects which have already altered 
the whole aspect of an excavation to those who puisue the 
study. As long as the cemeteries of Tanis can Λvait, his 
method will attain greater precision year by year ; but 
destruction of tombs for the sake of amulets to seil to dealers 
and travellers is going on at a terrible rate throughout Egypt. Aqleq ? eucceeded to the rights of 
Ameniritis. 

I 

VI. Taharqa (Tirhaka) her son, King 
of Ethiopia and Egypt by force and 
conceded right of his mother. 

I 

VII. Urdaniane, stepson of Taharqa, 
king with Taharqa, and after Taharqa's 
defeat by Assurbauhabal remained King 
of Ethiopia. He invaded Egypt, but 
was driven back by Assurbanhabal. 
The same as Amen ta nuath of the 
hieroglyphic inscriptions ? Egypt she appears to have had a second royal 
oval, and she bore in addition to the usual 
titles of the queens, the regal title Net, implying 
sovereignty over Lower Egypt. This adds 
another to the list of honours paid her by the 
king. The title Net was not found at Pithom, 
but appears plainly on the two stelae of San. It is important, now that the " Livre des 
Rois " of MM. Brugsch and Bouriant is in the 
hands of so many who take an interest in 
Egyptology, to point out that the king's name, 
Sä Menthu, which is retained there, does not 
really exist. M. Naville (Insc. Historique de 
Pinodjem III., p. 16) showed that all the 
monuments on which Sa Menthu was supposed TRANSLATIONS OF THE INSCRIPTIONS. 37 to occur, really bore tlie name Saämen, and 
with Wiedemann drew tbe conclusion that Sa 
amen of Tanis and other places was tlie same 
as Herhor Saamen of Thebes. 

M. Naville, in a private letter to me, states 
that he finrls it difficult to explain the discovery 
at San of the Ptolemaic tablets in the chapel, 
unless Tanis was in the nome of Am peh at 
that period ; and since the blocks of the Ptole- 
maic temple, which bear the name of Bennu, may 
merely form part of a nome list, he thinks it is 
most probable that Tanis was a second principal 
city in the same nome with JSTebesheh. 

I had considered this possibility before, but 
rejected it for two reasons. Of the supposed 
nome list, the only city name that has survived 
is Bennu, the territory and capital of a nome 
to which strong arguments point independently 
as being the Tanite. This would at least be a wonderful coincidence. Moreover, the capital 
of the fourteenth nome is referred to again 
under the name of Tal on the tablet No. 168, 
and of Mesen on the statue from the temple, 
167, as well as on the statues of Teos, which 
omit all reference to the gods of Amt. 

M. Naville also makes the interesting remark 
that neither of the nomes of Am, that is, of 
Nebesheh and Bubastis, occur in the lists of 
Seti I. at Abydos, and suggests that these 
nomes may not have been organized at the 
time. It may be said, however, that the East 
of the Delta seems to have been more honoured 
by the early kings than the West. Possibly 
the architects of Seti I. lacked space for the 
füll list, and had to be content to omit those 
nomes which, like Athribis and many of the 
Bastern nomes, came lata in their arrangement 
of the list. In " Tanis I." the following corrections can now be made : — P. 6, col. 1,1. 5, the statue is of Usertesen I. (above, p. 16). 
P. 6, col. 2, 1. 18, the statue is also of Usertesen I. (above, 

p. 17). 
P. 15, col. 2, 1. 10, for Eamessu II. read Osorkon II. (above, 

p. 21). 
P. 15, col. 2, 11. 11 and 13 from below, /or Amenemhat II. 

and Usertesen III. read Usertesen I. PI. xiii., 3 and 4, Usertesen I. 

PI. xiv., 3, Osorkon II. 

PI. XV., 3, is of a later Ptolemy ; so also p. 32, 1. 8 (above 

p. 30). 
Index of PI. xii., 1, Usertesen I.? ( 38 ) ADDENDA ΤΟ THE TRANSLATIONS. Μ. Maspero has kinrlly written to me in reply to some 
questions about the stela of Taharqa. After some iniportant 
remarks of which I have availed niyself in correcting tlic 
genealogy, as well as a point which I have noted in the 
translation, he concludes by sayinq : — 

" Kashta est roi de Thebes probablement mais non 
d'Egypte. H me parait cortain qu'apres Texpedition de 
Piankhi Miamoun la Thebaide resta un fief de l'fithiopie, 
independante de la dynastie qui regnait dans le Delta." 

The squeezes of this stela, which had gone astray, havo at 
the last moment been found. After a very careful examina- 
tion of them I can make tho following corrections in tho 
3'late (ix. No. 163) :— 

'• 1• ■^°'•' ^^ 1'^^'^ ^^• Q ^^ '^''^'y '^^oubtful. SiSSiSSS 1.4. IV•" f.-••"' 

1. 5. There are aeveral indistiiict signs beneath M=^S: 1. 6. <= After hpnw thero is nothing distinct 
7. Last part very indistinct. 

, etc. 
11. The first parts looks like 

12. ii^r. 

1 Dqo (sir). "ΛΪ r ta iiieh Ο 18. czf) M. I donbt whether the ends of all the lines 
not broken away. 23 -"-^ 

Some other slight alteration.<! will suggest thcmselves a.s 
probable, although they cannot be confirmed by the stela. ( 39 ) NUMBERING OF PLANS AND INSCRIPTIONS. The general arrangements of tlie numbering have been fuUy stated in Part I. (see fly-lea£ 
before the inscription plates) ; lience it is only needful liere to give the list of numbers of blocks 
Oll the plan, with corresponding numbers of inscriptions on those blocks, so as to enable any one 
to find tlie inscription of any given stone. Plan. 


In- 
script. 


Plan. 


In- 

script. 


Plan. 


In- 

script. 


Plan. 


In- 

script. 


Plan '"" 
*^'^°• Script. 


7 


33 


59 


49 


100 


147 


147 


123 


204 106 


8 


80 


60 


26 


101 


4 


152 


C 24 
ll22 


206 105 


9 


34 


61 


27 


102 


16 


208 19b 


10 


43 


62 


52 


103 


3 


155 


121 


211 69 


11 


161 


63 


68 


104 


144 


158 


142 


212, 213, 101 


12 


157 


65 


134 


105 


66 


159 


120 


214 82 


13 


158 


66 


135 


106 


137 


160 


150 


215 77 


15 


162 


68 


35 


108 


131 


163 


60 


217 19c 


18 


160 


69 


36 


111 


130 


164 


79 


219 99 


19 


32 


70 


136 


112 


129 


167 


58 


220 100 


22 


159 


71 


29 


113 


2 


168 


57 


226 138 


25 


93 


72 


28 


115 


67 


169 


98 


228 94 


26 


118 


73 


31 


116 


154 


170 


84 


229 96 


27 


56 


74 


30 


117 


C21 
(.55 


173 


119 


236 145 


28 


111 


75 


41 


175 


153 


238-) 


29 


113 


76 


48 


118 


139 


176 


107 


239 f 90 


33 


112 


77 


51 


121 


125 


177 


83 


240) 


34 


110 


79 


63 


122 


149 


179 


97 


241 62 


36 


114 


80 


68 


124 


(127) 


180 


22 


242, 243, 81 


38 


152 


81 


■ 38 


125 


128 


183 


23 


244 64 


39 


103 


82 


39 


128 


(127) 


186 


146 


247 89 


42 


102 


86 


17 


129 


(127) 


187 


132 


248,249, 65 


43 


45 


87 


8 


130 


127 


190 


76 


261 [11 


44 


104 


89 


163 


134 


109 


194 


73 


47 


44 


93 


163 


136 


59 


195 


92 


262 88 


49 


50 


95 


9 


138 


148 


196 


78 


264 87 


51 


15 


96 


1 


139 


126 


197 


19e 


269 42 


52 


133 


97 


5 


141 


141 


198 


19a 


271 53 


54 


37 


98 


17 


142 


140 


200 


92 


276 54 


57 


46 


99 


11 


144 


124 


202 


78 bi. 


279 10 


58 


47 

(Errata in plan uumbers attacheil to 
picui iS.) plates of Tanis 1. : Inscrip. 32 should read plan 19 ; luscrip. 45 should read ( -to ) CLASSIFIED INDEX TO INSCEIPTIONS. (α) Chronological Name List. 

(Some royal names and notices in [ ] are completed from 

other publications.) 
K. Pepi I., 2, PI. xii. 5. 
K. Amenemhat I., 3, [23] (text). 
K. Usertesen L, 4, [5] (text), 8. 
Κ Usertesen II., 6 1 

Q. Nefert, 171 (titles). 
K. Amenemhat II.? sphinx, 14. 
K. Usertesen III., 7. 
K. Sebekhetep III., 16. 
K. Mermeshau, 17. 
P. Nehesi, 19. 

K. Apepa, partial Usurpation, statue of Mermeshau, 17. 
(Hyksos) partial Usurpation, XII. Dynasty sphinx, [14] 
Hyksos sphinx monuments and Usurpation? 27, 28, 29. 
K. Ramesos II. monuments, 32 — 135 and 172 — 174, inoludini; 

great colossus and [stela of 400 years]. 
K. Rameses II. Usurpation, XU. Dynasty (none certain). 
XTTT. Dynasty, Mermeshau (partial). 
Middle Kingdom, complete usurp., statues, 11, 173. 
obelisks, 55, 61. 
Hyksos sphinxes, almost complete, 25 — 31 . 
Q. [Tua], 11 (titles). 
Q. Ra mat neferu, 36 (titles). 
Q. Ra merit or Amen merit (see text), 35 d. 
Q. Bantau ant, 35 e, 37 c. 
P. Merenptah (heir apparent), 172 (titles). 

Usurpation, ΧΠ. Dynasty, statue, 4 (titles). 
K. Merenptah, monuments, 136 — 140. 

usurpations, ΧΠ. Dyn., statues, 3, 4, 5, 8 (partial). 
sphinxes, 14, 15 (entire). 
Hyksos sphinxes, 25—31 (entire). 
K. Setin., 141. 
K. Rameses in., 142, 143. 
K. Siämen monuments, 145—151 (titles, 146). 

Usurpation, ΧΠ. DjTiasty, sphinx, 15 b (partial). 
K. Pasebkhanu I. [bricks of temenos Tvall]. 

Usurpation, H3'ksos sphinxes, 27 — 31 (partial). 
K. Ra aa arq, 20. K. Shashanq I., usurp., ΧΠ. Dyn., sphinxes, 14, 15 (partial). 
K. Osorkon II., 41 (titles, see correction in text) 1 Usurpation ? 

K. Shashanq ΙΠ., 157, &c jcolumnl02. 

K. Tahelq, 163 (stela). 

(bis mother), 163. 
K. Psemthek Π,, PI. xii. 25. 
K. Ptolomaäus IL, 165, 166. 

Q. Arsinoe, 105, 166. 
[K. Ptolemaäus ΠΙ., decree of Cauopus.] 
K. Ptolemceus IV, ? 164. 

Q. Arsinoe, 164. 
K. Ptolemoeus IX. ? 109, 170 (title). 
[Tether (Teos) statues.] 
Bakakhuiu (statue), Tanis I., Frontispiece. 

(&) Conquests of Rameses II. 
Auu η Kesh, 78. 
Deshert, 50. 
Kesh, 53. 

Kheta, 47, 49, 65 (cf. 36 b). 
Nehsi, 51, 78. 
Rethnu, 45, 47, 53. 
Sati, 33, 44, 52, 78. 
Set Amentet, 78 obv., 1. 12. 
Sharutani, 78 obv. (sea fight). 
Shasu, 53, 81. 
Ta Kenset, 45. 
Thehennu, 45, 65. 

(c) Deitiee. 
Aah, 43 b (R. Π.). 

Amen ra, 163, addenda (Tahelq), 136 (Merenptah), 146 
(Siamen). 
Amen ra, 173 (R. II.). 
Amen rä neb nes taui, 14 β (Sheshanq I.), 102 (R. II.), 

136 (Merenptah). 
Amen rä suten neteru, 15 b, 145 (Siamen), 29 β (Piseb- 
khanu), 48, 114 (R. IL). 
Apuat res sekhem taui, 172 (R. IL). 
Aptaui, 3 Β (Merenptah). 
Anpu tep tuf, 4 d (üsert. L). 
[An ?] pu neb pa ahdu, 40 (R. IL). CLASSIPIED INDEX ΤΟ INSCRIPTIONS. 41 Antha, 44 (R. II.). 

Asar (Osiris), 7 (Useit. III.). 

Asar neb ankh taui, 8 α (Usert. I., adopted by Mereniitali). 
Uat Aptaui ? 3 β ( Merenptah) . 

Uat nebt Amt, 164, 165 (Ptol. II., IV.). 
Ba neb dadat, 64 a, 102 (E. IL). 
Per . . (goddess), 20 (Ea aa arq). 
Ptah, 102, 174 (R. II.). 

Ptah ur amakhl f, 51 (R. IL). 

Ptab neb maat, 51 (R. IL). 

Ptah nefer her, 16 Δ, Sebekhetep IIL, 45 (R. IL). 

Ptah res anbuf neb taui? 3 ο (Amenemhat L), neb aukh 
taui, XII. and XIII. Dyn., passim. 

Ptah Seker neb shethit, 3 d (Amenemhat L). 

Ptah Tathnen (in comparisons), 25 α et seqq. passim (in 
dedication), 43 b, 52 (R. IL), 137 (Merenptah), 
P. T. (?) aa pehti, 45 (R. IL). 
Menthu, 44 et seqq. (R. IL). 

Menthu neb uas, 67 (R. IL). 
Mert Ast, 170 (Ptolemaio). 
Met (Maut), 109a (R. IL). 
Neb r ter, 34 (E. IL). 
Nut, 173 (R. IL). 
Ea, 25 Α (Ε. IL). 
Hather, 159, Shashanq III. 

Hather neb Ant, 2, PI. xii. 5. 

Hather neb Mted, 172 (R. IL). 
Hapi, 112 (R. IL). 
Her (hawk), tvvo hawks, 173 (R. IL). 

with lower crown, 13 (Middle Kingdom). 

Her neb mesen, 168 (Ptolemaic). 

Her neb setu, 13, 55 (Middle Kingdom, adopted by R. IL). 

Her her ab benu, 170 (Ptolemaic). 

Her her ab set haa, 164 (Ptolemaic). ' 

Her khuti, 47, etc. (R. IL). 

Her sa Ast, 163 (Tahelq). 

Her sam taui her ab Amt, 164, 165 (Ptolemaic). 
Hershef, 19 b (Nehesi?). 
Khepra, 43 b, 68 (R. IL). 
Khem Amen, 151 (Siamen). 

Kliem neb Amt, 164, 165 (Ptolemaic). 
Khensu, 168 (Ptolemaic). 
Sutekh, 17 Β (R. IL). 
Seb, 4 Α (Merenptah), 50, etc. (E. IL). 
Sepd, 64 a (E. IL). 
Sekhet Bast, 174 (E. IL). Set, 5 a (Merenptah), 17 β (Apepa), 25 a, 78, 173 (E. IL). 

Set aa pehti, 4 α (Merenptah). 

Set neb re ahtu, 19 a (Nehesi). 

Set neb hat uart, 5 α (Merenptah). 

Set nefer ? pehti, 5 α (Merenptah). 
Shu, 47, etc. (E. IL). 
Ka qem (black bull), 170 (Ptolemaic). 

Tum, 26 a, 44, 58, etc. (E. IL), 141 (Seti IL), heq An, 59 
(E. IL). 

Tum Nefer, 139 (E. ΙΠ.). 

Tum Kheper, 173 (E. IL). 
Thuti (Thoth) neb khemenu, 66 (E. IL). 

(d) Geograjihical Names. 
At Ament: 170 (Ptolemaic). 

Amt: Khem, Uat, Hör sam taui, 164, 165 (Ptolemaic). 
Anu (Heliopolis) : Tum, 49, 50, etc.. Tum neb taui Anu, 

51, etc. (E. IL). 
Ant : Hathor, 2, XII. 5 (Pepi I.). 
re Abtu: Set, 19 α (Nehesi). 
pa Ahdu: [An]pu, 40 (E. IL), 
hat Aat : Tum, Herkhuti, 68 (R. IL), 
re Α mu (mouth of Nile ?), 48. 
An, 125. 
Ankh taui Ptah res anbuf, 3 a, etc. (XII., XIII. Dyn.;, 

Asar, 8 α (Usert. L). 
pa Arq, 151 (Siamen). 
hat Uart : Set, 5 Α (Merenptah). 
Uast : Menthu, 67 (R. IL). 
Benu: Her, 170 (Ptolemaic). 
Mesent: 168, Hör, 170, 167 ? Ptolemaic. 
ha Nub, 1 70 (Ptolemaic). 
Set Haa: Khem = Hör, 164 (Ptolemaic). 
Sesenu : Thoth, 66 (R. IL). 
Shethit : Ptah Seker, 3 d (Amenemhat L). 
Dadat (Mendes): Ba, 64 a, 102 (R. IL). 
Tal: Her neb mesent, 168 (Ptolemaic). 
ha? . . . (lost): Amen rä sutn neteru, 114 (E. IL). 

(e) Some Rare Words. i? q 44. , 44, 74, 78 obv., 1. 8. D%ßßA(?), 78 (reverse). 
i^ (title of queen), 165, 166. ( 42 ) GENEEAL INDEX. Abusimbel 

Abydos 

Altars ofE. II 

Am, nome of 

Amen iu XXI. Dynasty 

in XXII. „ 

in XXV. „ 

priestess of 

ra suten neteru (Amenr; 

gods) 

Amenemhat I. (inscr.) 

Amenemhat II 

spbinx of (l) 

Amen (?) merit 

Amphora, method of raising and 

Amt (Am), Nebeshell 

gods of 

An, stone of (limestone) 

Anaitis 

Ankhsenast 

Ankh taui, life of the two Lands 

Antha 

Anu of Kush 

Anubis carrying, from well 
12, 30, Aptaui (Uat) 

Apuat 

Appropriation by Shashanq HI. 

Arabia 

Architraves of pylon (1) 

of temple 

of Usertesen Hl. 

Arsinoe II 

Arsinoe III 

Avaris 

Banta ant 

Basalt statue, fragment of 

Bedawin (Shasu) 

Bekhten, princess of .. 11, 33 (note), 34 (note) 

11 

9 

37 

18,20,35 

18,35 

30 

33 

onther, king of the 

18,20,22,35 

15—19 
.. 16 
.. 17 
.. 20 
.. 14 
33, 37 
.. 30 
.. 28 16, 15 16 .. 33 

(note) .. 26 
21 (?) 
.. 18 
15, 16 
.. 31 
10,28 
.. 23 
.. 10 
.. 10 
.. 16 

12, 30, 36 
12, 30 

16, 33, 35 

20 21, 22 

. 12, 31 

23, 27 

21 Bennut 

Berlin Museum 

Blocks of Rameses IL, uncertaiu ... 

raised by Shashanq III 

British Museum 

Building, inscription relating to ... 

Bubastis 

Bulaq Museum 

Bull(Horus) 

Burton, " Excerpta Hieroglyphica " 
Buto not Amt 

Cartouches of Arsinoe II 

Cat mummies 

Cemetery of Tanis at Zuwelen 
Chapel of Amenemhat I 

Ptolemaic 

Eamesside 

Colossus, great, of Rameses II., v. R. II. 

Cramp-holes, dovetaiied 

Crypt, Ptah Seker, lord of the 
Cubit measure iu architraves 

Denderah 

Doorway, Ramesside 

of Pepi 

Drilling in granite 

Dynasty XXI., Theban— Tanite ... 
XXIL, Theban— Bubastite 

XXIII., Tanite ? 

XXV., probable quarrel in 

Early monuments originally at Tanis 

Edf u, myth of Horbehud at 

Engraver's mistake 

Erasure, double, of cartouches on columns 

Errata in Part I 

Ethiopia (Kush) 

Eyes, inlaid, of early statue 

Exodus PAGE 

31, 33, 35 

17 

9, 10, 11 

and Siamen 1 1 

12 

28 

18, 35, 37 
13, 31, 33, 35 
... 31 15 (note), 30, 31 
... 33 

33, 36 
... 19 
30, 31, 37 

.. 35 

.. 11 
.. 15 
.. 10 

.. 15 
.. 10 
.. 15 
.. 10 
(note), 35 
18, 35 
... 35 
... 36 

32 (note), 35 
... 28 
... 16 
... 10 
12,37 
23,26 
... 13 
... 35 GENERAL INDEX. False doors 

Goshen 

Harmakhis 

Hawks behind head of statue 
supporting cartouche 
Hawk with lower crown 

Heliopolis (Anu, On) 

Her slief 

Hittites (Kheta) 

Hör aa pehti 

Horus 

Horus of tlie f oreigners 

Hyksos sphinxes 

Isis 

Justified (Maa kheru) 

Ka 

Kalantika 

Karnak 

Kashta 

Khem 

Khem Amen 

Ktieiisu 

Khent Amenti 

Khepra in bis boat 

Kheta (Hittites) 

Limestone altars 

block of Merenptab 

of Usertesen III. 

walls 

wells 

(stone of An) 

Lintels of Eameses II 

Lion in war 

Louvre Museum 

Lybia 

Lycopolis 

Maber (Mohär) 

Maskhuta, Tel el (Pithom), Arsinoe II, at 

distance f rom San . . . 

shrine 

Maspero, Prof. 

Memphis 

Memphite gods 

Mendes 

Menthu 

altar of 

Merenptah, crown prince 13, 

king, monuments 

inscriptions 15 — 20, 

Mermeshau inscriptions 

Muqdam, Teil PAGE 

... 19 

24, 35 

21 
13 
17 
17 19, 32 (note) 

22,26 

33 (note) 

30 

17, 23, 32, 33 

19, 20, 33, 34 (note) 

30 

16 

27 

13 

10 

38 

17 (note), 30 

29 

31 

16 

25 

22,24 

9,24 

11 

16, 32 (note) 

35 

.' 13, 14 

28 

10, Π 

11 

17 

22,24 

31,32 

.. 22 
.. 31 
.. 35 
9 
.. 38 

15, 32 
.. 15 
24, 27 
.. 20 
.. 24 

16, 31 
.. 11 
28, 29 
.. 18 
.. 33 Mut 

Natho 

Naville, Μ 

Nefert, wife of Usertesen II. 

Nefer Tum 

Ε ehesi, Obelisk of 

scarab of 

Net, title of queen 

Nekhebt 

Niles^ scene of 

Nome list of Seti I .'. 

Nubia 

Osorkon IT., erasure by ? 

scarab oil 

statue of 

titles of 

Paddle 

Pa ramessu mer amen 

Patching imperf ect columns 

Pedep 

Pelusium not Amt 

Pepi I., buildiugs 

inscriptions 

Per . . (goddess) 

Pisebkhanu, wall of 

work of ? 

inscription 

a Theban king 

Pithom (see Maskhuta, Teil el). 

Psammetichus II 

Ptah 

Ptah nefer her, of the fair face 

Ptah res anbuf 

Ptah Tathnen, god of long life 

Ptolemaic avenue 

chapels 

monuments 

pylon 

statue 

temple on S. of mounds 

S. of great temple 

Ptolemyll 

IV.? 

IX. 1 unknown Standard 

Pylon, Shashauq III 

blocks built into 

Ptolemaic 

Qeneh 

Queen, title of early 

statue of early, altered PAGE 

10, 12, 24 

30 

15 (note), 37 
... 13,31 

29 

18, 32 (note) 
32 (note) 
36 
18 
18, 28 
37 
22 

28 
33 
21 
21 

31 
34 
10 
16 
12 
15 

15, 24 

19,33 

13 

12 

19, 20 

20 

24 

21 

18 

15 

... 21,29,33 

13 

33,34,37 
12, 30, 33, 35, 37 

13 

12 

12 

13,34 

12,30 

12,30 

31 

12 

10, 11 

13 

24 

17 

17 Ra aa arq 19,33 

Ra maa ur neferu, apparently does not exist 20 

Ra mat neferu 20 GENERAL INDEX. PAGE 

lia(?)merit 20 

Kameses (city) 35 

(district) * 35 

RaniesüS II. colossua, re-used by Shashanq III 10 

eonquers Sali (Asiatics), Shasu (Bedawin), 
Thehenu (Libyans), Kasli (Ethiopia), 
Takens (Nubia), see Ulassified Index. 

carly obelisks altered by 17, 19, 23, 24 

early statue altered by 13 

fighting lion 11 

great in monuments 20 

builds Pa ramessu mer amen 34 

re-cuts bis own work 10,11 

block of, re-used by Siamen 11 

Eatneses III 29 

RamesesXIIJ U 

Ea nef eru 21 

Reahtu 19, 32 (note) 

Keshpu'! 21 

Rethnu, see Syrians. 

Roman? statue 12 

Rouge de 15 (note), 32 

Saite kings 36 

Sandstone colossi 9,20 

Obelisk 23 

pylon 13 

shrines 9, 24 

Sati (Asiatics) 20,22,26,27 

Seb 16 

Sebekhotep III 18 

Sed festival (trigintenary, period of 30 years) 20 

Sekhet nebt Ant 33 

Set 16, 19, 34, and note 

at San before Hyksos 32 (note) 

of Hyksos 33 

Sethroite nome 35 

Seti I., nome list of 37 

Setill 11, 29 

Sharatani 26 

Shashanq I., Usurpation 18 

Shashanq ΙΠ., pylon 10, 11, 12 

erasureby? 28 

inscription 29 

Shasu (Beda\vin) 23, 27 

Shrines, Rameses II 9 

at Tel el Maskhuta 9 

held by statue of Rameses III. 11 

Siamen 11,11,20,28,36,37 

a Theban king 20 (cf. 18) 

monuments 12 

inscriptions 18, 19 

Simenthu 36, 37 

Sphinx, XII. Dynasty 19 

Hyksos 20 

in shrine 9 Standard (staff) 

(name) 

inscription : Rameses II. 

Siamen 

Shashanq I. 
Osorkon II. 

Statue, basalt (Roman) 

Stela, Rameses II 

'of 400 years 

of Ptah Tathnen at Abusimbel . . 

of Taharqa 

of San (Decree of Canopus) 

" Supporters " of cartouche 

Sutekh 

Taharqa stela 

gentalogy 

Tal 

Tanis, imporlanco of the site 

mythology 

religion 

Position in political geography of 

cemetery of, at Zuwelen 

Tanis, Part I., corrections in 

Tanite nome 

Temple, great, arrangement 

granite sanctuary of 

Ptolemaic 

f oundation of 

of DenJerah 

Teos, statues of , at Bulaq 

Thebes in XIX. Dynasty 

capital of XXI. Dynasty 

„ XXII. Dynasty 

Thoth, altar of 

Triad 

Tua, mother of Rameses II 

Uat Ap taui, er Uat and Ap taui 

ünfinished work, Shashanq ΠΙ 

Rameses II 

XJsertesen I 

Usertesen Π 

wif e Nef ert 

Usertesen III. 

Water levels at San 

Xaucratis 

Heliopolis and Memphis 
Weathering of granite stela^ in early times 

"Wells 

holes in steps of , f or amphone . . . 

Wig of early queen 

Work at Tanis in 1885 

Yahudiyeli, Tel el 

Zuwelen PAGE 

13 

17,21,31 

22 

29 

18 

21 

12 

9 

32, 34, and note 

... 33, 34 (note) 

29, 30, 36 

12,36 

17 

18 

12,29,36 

36 

31 

36 

32—34 

32—34 

34, 35 
33,36 
12, 37 

37 

9 

10 

12 

12 

15 

31, 33, 35 

33 

20, 35 
.. 18, 35 

24 

21 

..16 (note) Egypt 15, 16 
. ... 12 

10 

16, 16, 17 

16 

13 

16 

14 

14 

14 

9 

.. 9, 13, 14 

14 

18 

9 

20 

24, 33, 36 SAN RAME5SUII. i:!z h/h^ite. U-mcstone ALtoLrs. 
66. '^ ϊΜΒ=^ίη%^(ΜΜ V Ci\ F. Β μ. Ä7. ^ Ei25=*ifi*.=(23S)l» i m 
4f ;-'m:]H-;^M)wsnrsi^'•:^^ />(:«Λ //f. ί 


•j« =^^1 fc^ 


u 


^ 
g 
Λ«.7Κ4ί5«- 


111 


k. 
fli 
§ 


1 


mit 


1 f f/.sL..Ui. a..^SsU^c, IM) SJw ^^,e<^««M| 3Π^ 

η fT 


m m L- OU-t SU<. Tfli- jL^.^t, CL^i ,f SiLt-^^l i 20 SAN. RAMESSU (λ r CL -TL L ti Ste^L S^^I^i^nr^^Tk^j^u-^^ffUr^gtAt (ifAl3iEB;£lC^B^3^i?,^ ^ife^βlrcHS:^>^:Γ^.rf^.^>t/t:i;^lg Si^ZS^MmSSSS^I^ ^^^älT;ä2Si?$iM^il^. ^^Mi^^Mi^^^^ii^3'^\^yit^T^ Y^u^^Kg^^f^E 1^.1 


iMKMBi^.i mA4A nS!z.ui<miML• ^^^'^Wm^^^a^^^'' i|:>S|:ir<^i*^6^"«i5< ^ττ^7ί*Δ# ίί-ί^ ■^\r^^hm-t^ \Τάτ.^'^1ί~ΛΒ'^^^%Τ' ^ixm^^^mBi^^^^^^ Ό « ,-; : ■oLtkI " ^ ^ Ί — ^Λ ; ^U^i*^t^ :V*!™ 


mm^^Mi^rMM^^^M \imm^m^^{^^A'B^.% ^S"L?.H£F?iffi^>Ii^'Ji f^ [I ^JMf (f;? gAW^ i%^g^i?^?A» ü^)Viiggi^.jif ^^igjj: 
MMSM^Öi^^^l^Sl -mix^^M^MÄ^^l^ M^iiiiAiH'r: : «^^^^^^^ US» n< Ρ iii—ii-;«! '!''»• ilMI]iif^Tlta.^^Tii^ ^!T'^>tu*:-B^ tr\.oL. ■^J- trf /tU^tZ j^^ItU, f„^.y*•! I,LXI\/ H^r. 


7« U/.M.F.P. J-tl. i:20 5AN RAMESSUII. 
•■ΜΐίίΒ^Λ^ g BnAWi rAlBiiijai&Mi^i^^i Ä=«7 r.ZlBB-^SAW.Ä4fWl 'iH^^ii^mim^&fM LUA^lS<^f&^^Mm tlBAf|tgB)*i£Vti »' 
h/.M.r.p. du. SAN. RAMESSUII 
«•i»" 2 ; 3 bUt.'^^ M,.tk. oOiL^ Scei-t ^jc».. t 
Set ,-;,l^i-'t.\J.c »k.tr k-^t t, tipilV. N. S-. Ν Μ. F. Ρ. U,i. :4o SAN. RAMESSU 


Cr -r α. try. ί tt. Colu-yyirL^, \% 9 ^ 
Μ U X^'il^M^ i^:i\ 

V Μ Ihm 

^4. CQ 
-' - /"-rr L_ar- 

1Γ joLa-r^ 4-4- ililili 
lllllll 
%i 
^Lo^y<.ZOi 
l,L<i^lJ6 

Ι»ίΠ5^ Μ V| (^».^^ koiU^i) w.M.r.pd.U- SAN. RAMLSSU 
h/.M.F.P. ciU. λΟ SAN XIX-XXDYN VII Me.Y6.n ρ tcL^k, standen^ stitu-e.. 

R- tlit. Sii t.«f a». ct./ O^OriUi T-rnt Β α c^k of 

^ V^ LI \ Μ tr tn ρ tah,stäncLinq stitiu 

^ ji 

MM . * 

i ^ I 

Äc .. .^ Λ. t.j. i — 1 

^ IM lif s s — » W 3 « — f 


li^^'i 


ii »aIc^eib^sI 

I I tir 
B^lt rftfh 


ίϊ β hl<tn-70~ ?'"*'V' cira.r\.L,tk. MM!)^^'il — ♦»— I iL 


r^'o^t- i /^iiiS^ 143 ^ ^/ατι /ΓΑ. SayiÄstöne ρ La. -η. i Τ blcLnlOi. U ΐΔΙΕΠ I44A 
ρ La. η I4.Z 
/:> La η 10 4- W.M-f ρ. J.U. 120 SAN XXI DYN VIII Jn- ■t III 

I mä 

1 • I ^!l b Locn. 
' ί 36. 

pLocn B8, //////// 

■/////////Ay: . ,^ 

'm MM Μ Ä Mk m mjdji 


"äJ 
kieL-ix. . h' i^M.rP. dti- SAN XXll-XXV DYN, IX 
'^7 ΓΊΊΓ 

I 1?V -^ /j ί Ä η /2 . 
ί X 
f 


f 
if 


jÖ_ 

β ian ZZ. ^Lccy^. J3. 
IIUITS (;.■■ ιΙ: 1/*.>ί>: 


>^ίίϊ* £'l^^t\\r\Z.Uz2M :Α^Ϊ Α\2.\/1*, j"i-- >t__^'-!:i;f 3ί=. 


χ ^:L1^t/h7i- ίΐ?/1-ιί:ί^ΙΑ^>!, 


^*;ν Ρ'Λ^ π y ι *■ ^- ί ~ — η "^ ■^^^'■ :L^r:iir\:^ — »^ ι ^ ■» Ι- ^. Γ 1'^^^ ,νννν iÄ gflgE)»iM:r -ίΤνίΓί-ίίΤΐ::^ l^iS^rfi-iiS 
j}L<>.-^ȧ,^2. SAN- PTOLEMAIC i:s• 


l. ^cs tc >ie To.i Ut. i\T^mJ^^\r> li?rrr:^ 


:4i 11 


tTi Kk, Sift »Vö/ tK.«. j£^H.i^£.M_ 3: 

L.ILJ 

® It 


'ß n. PtoU-h^u a-vu^Aro'Kot ie>y^u r.U.-. 


1 

VT, IJU! i ΓΤϊίιη -/ ^ft bk<,n. T-^v.:, 1. UV. 3.) ρ tu 

See, ρ koto. ο » Ι6ί• 


LoL-ruLs Tarx.j Z.>V.2. 5» ^., <>/ 
..^t-sU*. 0/ C.-«-«.t V-.U ^5»"f/i n.M.r p. -t«^. SAN STATUESAT BULAK XI S t CL tr cL• iL -n^ α 

ί C cltL. Ml S t OL. t U^ ί Ο t R OL• e. s s CL. IT. 177 

J.ili Front •f\ IT 
Ig Ijl Jv --Λ. 


1 ^ li ι Kit. 


IT )1 1 ^ ■ 

1 1 


Vi IC fi 


Af?^^irY/tee!):S^'^ /4 ro M_»vÄ. Sase. Β.Λ LL• oL % tcctu. >; /? tt.£, OA η CL-nriSS lA- II. S t. cL t L• cL S ^<^ tu^i Ο-ί^α,τ• e-OL i^y Λ οο->τ_ ί. j ä ti // 


^ 

^ ύ\ *i Sri iSr^ ίκίΐ (t5 ^-^ 
Θ A^J r^ Λ-• SD R ^ qkt sidi 


'4 

m Κ •ä '^ :,f V V f tli] Kb iP 

(iiä ißl (01 it^ IM Θ 11 Ηί '-^^ Μ S ri: 


1/4 «1^ IM 

(β® 


Ft si-cLa.. 

/Ol X"^ 

1 • « 


Sl ig (Til PI 
h/M KP. «e/iJ ttdel NEBESHEH (AM) DEFENNEH (TAHPANHES). W. M. FLINDERS PETRIE. 

ΛνίΤΗ CHAPTERS BY 

A. S. MUERAY, 

KEEPER OF GREEK AND ROMAN ANTIOUITIES, BRITISH MUSEÜSf, 
AND 

F. LL. GRIFPITH. FOURTH MEMOm OF 

THE EGYPT EXPLORATION FUND. PUBLISHED Β Υ ORDER OF THE COMMIITEE. LONDON: 
MESSRS. TRÜBNER & CO., 57 & 59, LUDGATE HILL, E.G. 

1888. " Anti'qiiiti/ .' thou icondrous charm, what art tliou?" 

Elia. CONTENTS. Preface ... ... ... ... V 

Introdüction ... ... 1 

NEBESHEH. 
Chap. I. — Position and Histoey. 

1. Present State ... ... ... ... 4 

2. Changes in the Country arouncl ... 4 

3. Changes elsewhere ; and loss of Ceme- 

teries ... ... ... ... 5 

4. The City Am, and nome Am-pehu ... 6 

5. In Eamesside and later Times ... 7 

Chap. II. — Temples. 

G. Discovery of the Temples ... ... 8 

7. Egyptian System of Foundations ... 8 

8. Temenos ... ... ... ... 9 

9. Column and Propylon ... ... ... 9 

10. Pylon and Statues 10 

11. First Temple 11 

12. Second Temple 12 

13. Shrine 13 

14. Foundation Deposits, (fec. ... ... 14 

15. Altar 15 

IG. Government of the Hyksos ... ... 16 

Chap. III. — Cbmeteey. 

17. Classes of Tomhs 17 

18. Eed Brick Tombs 18 

19. Tomhs of the XXth Dynasty 20 

20. Cypriote Tomhs 20 

21. Saitic Tombs 21 

22. Amulets 22 

23. Objects from Saitic and later Tombs ... 24 

Chap. IV. — Town. 

24. Destroyed Building with Deposits ... 25 

25. Plan of Town 25 

26. Ptolemaic Houses, Coins, &c. ... ... 25 

27. Miscellaneous Objects 26 Chap. V. — Inscriptions. 

By F. Ll. Griffith. 

BEOT. PAOB 

28. The City of Am 28 

29. Inscriptions of the Xllth Dynasty ... 29 

30. Inscriptions of the XIXth Dynasty ... 29 

31. Ushabti before XXVIth Dynasty ... 31 

32. Inscriptions of XXVIth DjTiasty ... 33 

33. Sarcophagi of XXVIth Dynasty ... 35 

34. Ushabti of XXVIth Dynasty 36 

Chap. VI. — Gtemaiyemi. 

By F. Ll. Griffith. 

35. Position 37 

36. Temenos 38 

37. Inlaid Shrine 39 

38. Foundation Deposits ... ... ... 40 

39. Glass-working ... ... ... ... 42 

40. History 44 

41. Sites near Nebesheh ... ... ... 45 

DEFENNEH. 
Chap. VII. — Position and Histoey. 

42. Position 47 

43. Ramesside Period ... ... ... 47 

44. The Camp of Psamtik 1 48 

45. The Jewish lyiigration 49 

46. Hellenization of Jews ... ... ... 49 

47. " The Palace of the Jew's Daughter "... 50 

48. Pavement before the Entry ... ... ÖO 

'49. Removal of the Greeks ... ... 51 

50. Later Notices 52 

Chap. VIII. — The Kasr and Camp. 

51. Nature of the Kasr ... ... ... 52 

52. Periods of Building 53 

53. Original Form ... ... ... ... 54 

54. Foundation Deposits ... ... ... 54 OOXTEKTS. SECT. 

55. Additions to the Kasr ... 

56. The Mastaba or Pavement 

57. Buildings arotmd the Kasr 

Chap. IX. — The Pottery. 

58. Earhest potterv 

59. Comparison -with Xaukratite 

60. Classes of painted pottery 

61. Classes of unpainted potterv 

Chap. X. — Kemakks on some Tases 
By A. S. MuEEAT. 

62. Bellerophon and Clümiera 

63. Nike 

64. Boreas ... 

65. Agonistic 

66. Asiatic tvpe 

67. Panathenaic type 

Chap. XI. — The Small Axtiquitie 

68. Archaic Figures 

69. Sealings of Amphome ... 

70. Stone Carvings and Scarabaei . 

71. Draught-boards, &c. 

72. Glazed Ware, i-c. 

73. Gold Objects 

74•. GoldWorking 

75. Silver Objects ... 

76. Bronze and Lead Objects 

77. L-on-work, iilihtai-y 

78. Iron--work, Civil 

79. Later Stone and Glass Objects 

80. Lat«r Metal Objects ... Od 
57 

58 61 
61 
63 
64 67 
67 
68 
69 
70 
70 71 
72 
73 
74 
74 
75 
76 
76 
76 
77 
78 
79 
80 Chap. XII. — The Weights. 

SECT. 

81. Xumbers and Clianges 

82. Catalogue 

83. Notes on Catalogue ... 

84. Curves of Xaukratite Weights 

85. Archetypes showTi by Curves . . . 

86. Dafniote and Xaukratite Weights 

87. Curves similar froni differeut Sources 

88. Families of varieties of Standard 

89. The Phcenician Standard 

90. The 80-grain Standard 

91. Balance-errors of Egyptians 

92. Wei3hts found together 80 
81 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
93 Chap. ΧΙΠ. — Levels and Measubemexts. 

93. Ground Level 94 

94. Building Levels 94 

95. Sizes of Bricks 95 

Egyptian Teansliteratioss. 

Chap. XIT. — Qaxtara. 

By F. Ll. Geiffith. 

96. Sites and Mounds 96 

97. Latin Inscriptions, Are. ... ... 98 

98. Cemetery 99 

99. Pelusium 99 

100. Other Sites 101 

101. Monuments of Kantara ... ... 103 

102. The Position of Tal 105 

103. Stela of Defenneh 107 

COXTESTS OF SOME PlATES. PLATES. NEBESHEH. 
I. Funereal Objects, XXth to XXVth 

Dynasty. 
II. Funereal Objects, XXth DjTiastT. 
in. ,, ,, Cypriote Tombs. 

ΙΛ^. Great Shrine of Uati. 
V. Foundation Deposits, Temple of Uati. 
VI. „ „ Plans. 

YII. Objects from House 100, &c. 
Till. Beads, Scarabs, &:c. 

IX. Inscriptions, Xlltb and XXVIth Dy- 
nasty. 
X. Inscriptions, Xllth to XXYIth Dynasty. 
XI. „ XIXth Dynasty. 

XII. „ XX^lth Dynasty. 

Xm. „ Ushabti. 

XTV. Plan of Temple. 
XV. Plan of Cemetery. 
XVI. Plans of Tombs. 
XVn. Plan of Town, and General Plan. 
XVIII. Glass Mosaics. 
XIX. Foundation Deposits. 
XX. Bronzes. 
XXI. Plan of Temple of Gemayemi. DEFEXXEH. 
XXII. Foundation Deposits of Kasr. 
XXIII. „ „ Plans. 

ΧΧΙλ^. Greek Figures and Pottery, Vlltb 
cent. B.c. 
XXV.— XXXI. Painted Greek Vases. 
ΧΧΧΠ. Lined Greek Vases. 
XXXIII.— XXXV. Piain Pottery. 
XXXVI. Lids and Sealings. 
ΧΧΧΛΊΙ. Military Iron-work. 
XXXVIII. Civü Iron-work. 
XXXIX. Bronze Work. 

XL. Objects from Camp. 
XLI. SmaU Antiquities. 
XLII. Inscription of Stela. 
XLIII. General Plan. 
XLIV. Plan of Kasr. 
XLV. Plan of Eastem Buildings. 
XLVI. Types of Weigbts. 
XLVII. Types of Weights. 
XLVIII. Curves of Naukratite Weights. 
XLIX. Curves of Dafhiote Weights. 
L. Curves of Weights compared. 
LI. Inscriptions of Kantara. PREFACE, In placing before the public anotlier record of explorations in Egypt, it seems 
a fitting opportunity to define thc general principles whicli I haAe liad in 
view in conducting and publishing these researches. The need of some such 
definition is apparent from certain miseonceptions T;^'hich I have obsen-ed ; 
and as it may serve to some extent as an end in itself, as Avell as an explanation 
with regard to this work, I need not apologize for stating it. 

Just as oue person has, for economy of time and means, to perform many 
different functions in carrying on such work ; so, in the same way, it is needful 
for one expedition to be made to serve many different ends, in such wise that 
the explorer in striving for one end should not disregard the rest. In Avorking 
on any site the opportunities are many-sided, and our research should neglect 
none of them if we Avould use well our advantages. The coUector, whose 
desire it is to see something beautiful in a museum, should remember the 
larger and more scientific interests ; the student of art, λυΙιο seeks to recover 
links in his dim pedigrees, must remember how much history can help him ; 
the linguist, whose idea of Egyptology is restricted to hieroglyphics, may 
recoUect that Egypt is not the name of a dead language, but the country of a 
grand civilization. To look to modern times, our own thoughts and doings 
will be found quite as well recorded by the homely Metropolitan Board of 
Works, as in the archives of the War Office. 

Our object then should be not only the discovery of an historical text, or a 
geographical Identification, or a new construction in the language, or the 
development of an art, or the history of pottery, or the details of manufactures, 
or the mode of living, but all of these together — the Avhole body of archa3ology. 
Archseology is the history of men's thoughts and works ; it is to the history of rr.EFACE. mind, what mineralogy, and gcology, and palaeontology, are to matter.* 
Doubtless language and political liistory are the grand seiences Avithin the 
domain of archseology ; but they are only sections, and not the wliole. 

Another point not to be overlooked is thatthe conditiou of objectshaslittle 
to do Avith theii- true value. Perfect and pretty things are no doiibt very useful 
to serve as lures for attracting the public to the education prepared for them ; but 
it often happens that for real Instruction a broken thing is Avorth more than one 
whole, and in no case should we neglect an injured specimen bccause it has 
been better originally. Α Frenchwoman, it is reported, said on seeing the 
Parthenon sculptures, that she " did not come there to see a hospital of 
cripplcs ;" but then she should rather have visited the Crystal Palace or a 
wax-work show. Α museum is in the first place a treasure-house for 
systematic and scientific research, and in the second place an cducational 
establishment for the public ; in no case should it descend to the past indignity 
of a collection of curiosities or a place of amusement. To reject anything 
because it is not popularly attractive is a concession to mere showmanism. 
Let US suppose, in biology for instance, that a set of preparations illustrating 
each of the main discoyeries of recent times were placed onone side ofagallery, 
and a row of execrably stufied beasts on the other ; does any one doubt Avhich 
side Tvould be Avorth niost ? Or doubt that the populace would flock to the 
■yvorthless side ? 

The lines, therefore, on Avhich cxi^loration should be conducted, are the 
ascertaining of all facts conccrning the history and Avays of the jjeoplc -whose 
remains we are examining. But a difficulty at once mcets us in the discrimina- 
tion of Avhat is accidental and Avhat is gencral, in the immediato yaluing ofcach 
isolated fact as it appears ; in short, in dealing Avith a larger amount than can 
be rccorded or preserved, and abstracting froni it as we go along what is 
intelligibly connected. Α perfect excayator would need a perfect nicmory, 
since it is impossible to record or preserye a tenth or eyen a hundredth part 
of all that is seen and found, There is no more troublesome question than, 
AVhat is worth keeping ? Sometimes one trifling chip of pottery may be worth * Nothing sliows better the ignoring of true arcbseology than the journalistic beading "Archseology 
and Art," two tiiles which have the same relation as archaiology and history, or archrcology and poetry. PREFACE. ^-ii 

keeping and recording, when thousands of sherds and pieces of bronze liave 
been rejected. The diiference between coliecting tliings because of their yalue 
in themselves, or because of the Information their site, position, and age 
impart, is just the diiference between a biblioraauiac coliecting " tall copies," 
and the historian Avho studies the copies regardless of large paper or fine 
bin ding. 

Now it >vill be evident that, for all purposes of true arch^ology, specimens 
■ of which the age and locality are unknown have lost more than half their ralue. 
Yet it is unfortunately just such specimens, collected by dealers and travellers 
for the sake of their value in themselves, which form nearly the whole of all 
collections, public and private. Here lies, then, the great value of systematic 
and strict excavation, in the obtaining of a scale of comparison by which to 
arrange and date the various objects we already possess. Α specimen may be 
inferior to others already in a museum, and yet it will be worth more than all 
of theni if it has its history ; and it will be the necessary key, to be preserved 
Avith the better examples as a voucher of their historical position. When it can 
be Said that a dated coUection consists mainly of objects already in a public 
museum, it shows how invaluable such a series will be for helping to reduce the 
undatcd and unlocalized chaos to some order, and for stamping it with an 
historical value. The aim, then, in excavating should be to obtain and preserve 
such specimens in particular as may serve as keys to the collections already 
existing. 

Whenever, therefore, I have the opportunity of carrying on such work, I 
wish to glean every fact which can be intelligibly built into the general fabric 
of archseology ; and specially to attend to such details as have not 3^et been 
recorded, and can only be ascertained by means of close attention to every step 
of the work. 

Much of the work described in the present volume has been carried on 
Avith the help of Mr. F. LI. Griffith, who has also contributcd some chapters on 
those matters to which he paid particular attention. As I have only briefly 
visitcd Gemayemi, and not seen the Kantara remains at all, hc of course WTites 
quitc independently. Of the plates Mr. Pcrcy Newbcrry has again aided me 
this ycar by drawing fivc, and Mr. Griffith has dono six plates of inscription ; viii PREFACE. 

the remaining plates are of my owii drawing : and I Avish herc to disclaim 
any intention that these should be looked oii from an artistic point of view ; 
they are simply rcprcsentations of antiquitics, and tlieir only valuc consists 
in thcir scientific accuracy. Mr. Spurrell has also gcnerously helped me 
with a serious task, by Λveighing nearly a thousand Aveights ; and only those 
who have done such wearisome Avork Avill know hoAV to appreciate such Service. 
I much regrct that circumstances make it likely that I shall carry on my 
work in Egypt independently of the Fund, with Avhich I have had the pleasure 
of opening so much new ground. 

Λν. Μ. FLINDERS PETRIE. 

BrOxMLey, Kent, 

JSovemher 26, 1886. INTRODUCTION. The work of this year has lain at places scarcely 
ever visited by any European, and at which 
no exploration liad previously been attempted. 
Naukratis was wliolly unknown, even as an 
ancient site, until I first visited it two years ago, 
and its exploration only dates from last year. 
Nebeslieh, on the opposite side of tlie Delta, was 
never seen by any archaeologist, until my flying 
visit when I was at Tanis ; and Defenneh, 
though seen by one or two passing travellers, 
was untouched and unlieeded until I settled there 
at the end of last Marcli. 

Of Naukratis I need say'but little, having 
already described it. I stayed less tlian a month 
there, merely to induct Mr. Gardner ; but in 
that time I saw the cemetery successfully opened 
by him in the mound which had been suspected 
the year before to be probably the site of it, and 
he also found the temenos of Hera. The temple 
of the Dioscuri came out, so far as it remained, as 
I cleared more in the area of the temenos which 
I found last year; and, most happily, within ten 
days I had the clue to the temenos of Aphrodite, 
and identified the temple. There the pottery of 
the finest Naukratite wäre, with the dedications, 
came abundantly to light, and a rieh field was 
opened, which was most successfully worked out 
by Mr. Gardner. Other points of interest also 
appeared; all of which will be duly recorded in 
his forthcoming volume. At Teil Nebesheh the 
ground was wholly different : there was no flourish- 
ing native "village as at Naukratis, but only a 
few scattered huts of settled Bedawin, or Arabs 
as they should be called in their present state, in 
contradistinction to the fellahin, in wliom old 
Egyptian blood is prominent. These people live 
here under their aged shekli Nebesheh, almost cut off from the world ; except in the driest months 
there is but one path through the marshes, and 
that impossible for any but a native to find, while 
on most sides are desert or marshy tracts down 
to Lake Menzaleh. The old shekh was delighted 
to have his solitude enlivened, and his affection 
was almost embarrassing. He had seen much in 
his life ; about as old as the Century, he had in 
his younger days been the shekh of the Bedawin, 
far and wide on the E. of the Nile, about Esneh : 
he had fought along with Ibrahim Pasha in his 
campaigns, and was never weary of telling long 
tales of his doings with Ibrahim and Abbas. 
Falling into some disgrace with the Government, 
he was pitchforked out of his high position, and 
sent down to near Naukratis, in the quagmires 
about Teil Afrin; then after a while removed 
again, and given the grant of two or three 
hundred acres of marshy ground where he still 
lives. He feels his change and his present state, 
and longs for some one to listen to the stories 
of his old wild days ; he is truly solitary, with 
only a few rough attendants, and one son who is 
but a sorry result for all the six and forty wives 
which the old shekh is credited with having had 
in times past. He provided us with a guest- 
room, and a smaller roofless room adjoining ; the 
walls of both were tunnelled by rats and white 
ants, who had to be kept in check respectively by 
heaps of broken shabti and insect powder. With 
some iron roofing from my house at San, this 
place was inhabitable, and Mr. Griifith or myself 
occupied it for füll three months. 

Of Defenneh no real account could be obtained ; 
before I left England I was told that it was in- 
accessible until near the summer. At San I was 
told there was no water there to drink. At 

Β INTRODUCTION. Nebesheh I heard of a farm there. All of this 
information proved -wrong. The best time there 
would be in the inundation, for then there would 
be a füll supply of fresh water ; and the place, 
and the way there, is dry desert all the year. 
The water begins to turn brackish in the canal 
about the time I -went there, in March, and 
fluctuates between better and worse according as 
more or less is let down from the upper canals. 
Some of the scrubbiest eorn is grown on a few 
patches S.E. ofthe site, but it is attendedto by its 
owners from the nearest inhabited place a dozen 
miles ofi", and no trace of any habitation is to be 
Seen beside the rnins and a stray tent of the 
Bedawin. These tents they pitch out in the 
remotest edges of the lake, hidden by bushes ; 
and it is only when their fires send up a ruddy 
glow at night that they can be found. All the 
marsh ground of the north Delta is more or less 
inhabited by men who have fled from the con- 
sciiption, and two of my stoutest workers were 
men of Zagazig, who had thus saved their liberty 
by settling on the borders of the inhabited land 
near Defenneh. Loa before I went there, my 
people at Nebesheh were all clamorous to go with 
me, and the questions about my intentions were 
more pressing as time went on. When at last I 
started, we formed a procession of about forty, 
with two baggage cameis of mine ; the men with 
bundles of bread on their backs — for no food can 
be bought in the desert, — the boys with the hoes, 
and the girls with the baskets on their heads, with 
a few htlh'hs and Utensils. In spite of the work 
still being carried on at Nebesheh by Mr. Griffith, 
the difficulty only was to keep the people back from 
going. This settlement at Defenneh was a sort 
of experiment I had often wished for; I went with 
only my faithful reis Muhammed — a lad of about 
twenty, — and bis younger cousin, a fine, sturdy 
boynamedTulbeh; the rest were aU stray workers 
whom I had never seen tili a short time before. 
We had no soldiers, no police, no shekhs, no 
guards, nor any of the usual machinery of 
Egyptian rule ; there was no authority to be in- voked under several hours' journey. The experi- 
ment answered better than I could have supposed; 
though I had up to seventy people there, far from 
all dwellings, in the desert, I never had the least 
trouble with any one, and I never heard a squabble 
between them during the whole two months. 
They worked as well as I have ever known them 
work, they obeyed completely, and a thoroughly 
contented and happy spirit was always seen. 
Not only so, but the Bedawin around, who used 
to bunt for stray antiquities and weights, were as 
quiet and respectful as could be wished ; our 
camp used to be left without any guard, and only 
a pin in the Aap of my tent, while we were half 
a mile away ; yet nothing was ever disturbed, nor 
had we any complaint to make. I never spent 
two months more smoothly than while heading 
our desert camp. Yet the people had not much 
to content them ; they came without any shelter, 
and nothing but what they wore ; they had dry 
bread to eat, and brackish water to drink ; and 
they worked for sixpence a day, most of them for 
but five days of the week, as they had to walk 
twenty-five to forty miles to fetch their food. Some 
of them, indeed, never left the place, but had a 
donkey-load of provisions brought over once a 
week. Their shelter they made up, partly by 
digging a hole in the sand mounds, partly by 
booths of thin tamarisk bushes ; some were 
content with a lair hardly more than a dog's 
hole, while some made an approach to distinct 
Chambers in their construction. With all this, a 
merry party they were ; excepting one or two 
older men, there was scarcely a lad over twenty or 
a girl over fifteen in the whole lot. Eacli night 
a blazing row of camp-fires flickered their yellow 
flames up into the starlight, all along the line of 
booths which skirted the canal banks ; mounds of 
sand tufted over with dark tamarisk bushes (in 
which they miued theii* dwellmgs) backed the 
Une, while the distant ruins of the kasr showed 
dimly on one side, and the gleam of the sluggish 
canal on the other. Parties would go into the 
half darkness, and form a circle to hold a zihr of INTRODUCTION. the howling derwishes, for we had one holy man 
among us who led such devotions ; and the grim 
sa-wing howl would go up by the hour together. 
Perhaps some girls would sing on in their wild 
Arab unison on another side, or a group of boys 
enjoy a hearty game. Such was our feast of 
tabernacles, where we had at last got clear of 
the official curse of the mammon of unrighteous- 
ness. 

One result, which was very piain, is that it is 
hopeless to try to begin work in an out-of-the-way 
place, unless you can carry over with you a party 
who already know and trust you. At Nebesheh I 
had to wait some days before a working gang 
could be got together ; but so soon as they knew 
the work, they were ready to go anywhere to 
continue it. This experience at Defenneh has 
also a decisive bearing on the real hardships of 
the mucli abused Institution, the corvee. It is 
clear now what natives will gladly do, and what 
they will go without, for the lowest ordinary 
wages, and without any compulsion. The real hardship is taking ten men to do the work of one, 
and removing them beyond reach of their homes. 
Otherwise, shelter and food supply they will 
manage easily without any arrangement, and do 
a long tramp in the bargain. 

I must not conclude this without acknowledging 
what is a necessary part of my facilities for work, 
the characters of my overseers. By continual 
selection and weeding, I have now three or four 
men whom I respect and trust more, the better I 
know them. The three brothers — Mahajub, Said, 
and Muhammed — abu Daud el Gabri have 
proved unequalled for sturdy independence, un- 
ceasing goodwill and kindliness, obedience, and 
readiness for any Service, asked or unasked; 
while Tulbeh, their little cousin, promises to be 
quite their equal. Though they never stand 
between me and my workers in any matter, yet 
it would be impossible to maintain such a good 
spirit and straightforwardness in the work with 
men inferior to my good friends. Β 2 TELL NEBESHEH. CHAPTER I. 
POSITION AND HISTORY. 

1. One ofthe fui-thest outposts of cultivation, 
bordering on the salt desert swaiiips whicli 
Surround the marshes of Lake Menzaleh, is the 
low mound of Teil Nebesheh. Originally known 
as Teil Farun, with the great monolith shrine 
called Eas Farun — or " Pharoah's head " — it 
acquired the name of Teil Bedawi from the settle- 
ment there of a number of Bedawin about a 
generation back. Neither of these uames, how- 
ever, were convenient to use, as very similar names 
existed elsewhere, and would cause confusion in 
future ; so the third name of Teil Nebesheh, so 
called after Shekh Nebesheh, the old chief of the 
Bedawin, seemed the best to adopt permanently 
for archseological purposes. The other names are, 
ho wever, better known, and are sometimes marked 
on maps. The position, as may be seen on the 
War Office map (Teil Badaui), is about 8 miles 
S.E. of Tanis or San, and about 9 miles N.W. 
of Salahieh. 

At this point one of the many sandy rises of 
ground that occur in this district swells up fi-om 
beneath the general piain of Nile mud. All the 
eastern part of the Delta clearly shows its desert 
origin ; it is a piece of roUing sandy country, just 
like the entirely desert regions outside of the 
Delta ; but being at a lower level it has been 
inundated by the Nile, and a sea of mud deposited 
over nearly the whole of it, leaving only the tops 
of the Sandy hillocks and low ridges exposed in 
the midst of the black soil. Thus these ' ' gezirehs ' ' 
or Islands, as they are called, crop out at every 
few miles, and have formed from the earliest days 
the Sites for dwelhngs, temples, and cemeteries. Tanis is built upon one of the largest of these 
Islands ; the double cemetery of Sueilen is on 
another ; and Teil Gemeyemi, Teil Nebesheh, and 
many lesser sites rest on the gezirehs arouud. 

The present appearance of Teil Nebesheh is a 
low dusty rise of ground, with sand hillocks on one 
side of it, as it is seen in crossing the swamp, 
three miles of which lie between the edge of the 
regulär cultivation and this furthest outpost, 
The whole site is about a mile across, with the 
temple at thewest end(see general plan on pl. xvii.) 
projecting into the cultivated ground ; the towoi 
adjoins it on the eastern side, and aast of the whole 
is a hillocky, sandy piain covered with tombs. 
The highest part does not rise more than fifteen 
or twenty feet above the country. On the south 
ofthe piain is the mud-house ofthe Bedawi shekh, 
Nebesheh, and on the east and north of the piain 
are the mud-huts of the Bedawin settled there. 

2. But though the present elevation of this 
mound is so slight, it must have had a far more 
imposing appearance when it first attracted settlers 
there in the early days of the twelfth dynasty. 
The changes which the Delta has undergone within 
historic times are as great, perhaps, as those of 
almost any other country. Egypt is so often 
spoken of as unchanged land, ever the same, 
owing to the similarity in many respects of its 
ancient people and ways to those of the present 
time, that the great physical changes which have 
taken place, in espedially this eastern side of the 
country, are liable to be overlooked altogether. 
Some new and important evidences of the past 
State of the land have come to light in this last 
year; and, broadly speaking, we may say that 
when the ancient inhabitants settled and built CHAP. Ι.— POSITION AND HISTOHr. here it was not, as we now see, almost all a level 
piain, but retained much niore of its desert features, 
having high hills of sand still remaining. 

Not only has a levelling action been constantly 
at work in the fiUing up of the Valleys by the mud 
deposits of the river, until they are all but obli- 
terated, but a converse action has been at work in 
the denudation of the exposed parts by the wind ; 
thus, from being a piece of native desert such as 
is Seen around Ismailiyeh, or almost anywhere 
outside of the Nile Valley, the country has approxi- 
mated to a perfectly level piain, fiUed up and worn 
down until its original elevations have all but 
disappeared. The deposits of the Nile we know 
to have averaged about four inches per Century in 
depth ; being this or rather niore at Naukratis in 
the rise since Greek times, at Tanis in the rise of 
water-level since Greek times, and about this 
same amount at Heliopolis and Memphis. Hence 
at the time of even the twelfth dynasty (to say 
nothing of earlier times), the black piain must 
have been about fifteen feet lower than it now is, 
and all the elevations accordingly standing by 
this amount higher above the general level of the 
country. 

But this is probably only half of the tale. The 
denudation of the high sandy ground by the wind 
is something hitherto quite disregarded, but is 
now Seen to be a great factor. At Nebesheh 
the tombs at first sight appeared as if they were 
merely the ruins of built tombs which had stood 
above the ground ; perhaps a foot or two, perhaps 
only an inch or two, remain of their walls, 
sometimes even two or three walls have wholly 
disappeared. But these tombs, while they seem 
to have been like the modern Arab cemeteries of 
dorne tombs, yet bear in most cases the evidence 
that they were really all subterranean Chambers. 
Not only may they be found in every stage, from 
being nearly entire beneath the ground, to being 
almost swept away, but they have usually the well 
of access remaining (see Nos. 1, 11, 38, and 42, for 
instance, on pl. xvi.) ; and no such chimney with 
foot-holes could have been built by the side of a sepulchre above ground. Now these tombs were 
naturally sunk to various depths when they were 
constructed ; some only just beneath the surface, 
others to a greater depth more resembling the 
profound tombs that pierce the cliffs of the 
Memphite hills to their very base. From the 
almost complete removal of some tombs of the 
sixth Century b.c., and the height of those tombs 
which have escaped denudation, it may be safely 
Said that at least six feet, and more probably ten 
feet of the whole surface of the ground has been 
blown away within little more than two thousand 
years. Hence the hills of the twelfth dynasty 
must have stood some fifteen feet higher than their 
present tops. The piain being also by about as 
much lower than it now is, there were thirty feet 
more of apparent elevation, or a total of about 
fifty feet in place of the twenty feet or thereabouts 
now to be seen. 

Not only does this aifect so vastly what we now 
see, but there can be no doubt that many parts 
now covered by the black piain stood then some 
feet above it as sand islets ; so that the country 
then more resembled a piece of desert with its 
Valleys covered by the inundation, than a piain 
of mud broken by a few low rises of sand. 

3. To turn briefly to other places, the extent 
of this denudation is fuUy borne out by tke state 
of the camp at Defenneh. There a solid brick 
wall, fifty feet thick, and doubtless more than half 
as much in height, has been completely carried 
away, swept off the surface of the ground, without 
leaving an inch above the piain, within twenty-five 
centuries. The bearing of this evidence on the 
State of the hydrography of the country, especially 
of the isthmus of Suez, is all-important. If fifteen 
feet of sand has been scoured away, or even less, 
it must have completely modified the water depths ; 
for it must be remembered that all this storm of 
dust must be dropped somewhere, and the water 
and wet country is an ever-ready trap for it, into 
which all goes in, but none comes out again. 
The Bitter Lakes, and other Stretches of water TELL XEBESHEH. across tlie isthmus of Suez, are less in area by far 
than the country arouncl them, which has been 
scoured by the wind, so that a foot ofif the country 
■would meau much more than that depth of deposit 
in the water. It will thus be seen that, so far as 
this evidence goes, a depth of twenty or even fifty 
feet of sand may have been laid over these lakes 
during historic times ; thus completely altering 
the conditions of the water commuuication, without 
any need of relying on geologic changes of 
upheaval. From other considerations it is not 
likely that the changes have been so extensive as 
this Scale of denudation would produce ; but at least 
we have here to reckon with a factor capable of 
doing all that we need to account for, and even more. 
This fact of the denudation opens our eyes in a 
melancholy way to the reason why early cemeteries 
seem to be unattainable in the Delta. If tombs 
of the nineteenth, and even of the twenty-sixth, 
djTiasty are often so scoured away that barely 
anything remains of them, it is a simple conclusion 
that earlier tombs, perhaps of double that age, have 
vanished into air, entirely denuded away may be 
a couple of thousand years ago. Only tombs of 
exceptional depth, or preserved by some accidental 
protection, would have any chance of Coming down 
to our days. We may see this also shown by the 
proportions of tombs of different ages at Nebesheh ; 
one of the nineteenth dynasty, two or three of the 
twentieth, half a dozen or a dozen before the 
twenty-sixth, and a hundred or more of the twenty- 
sixth and Persian periods. Yet the place was 
gi-ander, to judge by the remains of the temples, 
imder the twelfth and nineteenth dynasties, than 
in later times. What, therefore, with fifteen feet 
of mud over all the works of man in the plains, and 
fifteen feet of denudation sweeping away the tombs 
in the hills, there is a poor chance of recovering 
the remains of early ages, except in the rocky sites 
of Upper Egypt. 

4. From the statues found in the temple it is 
clear that this place was of importance in the 
twelfth dynasty ; its history is probably parallel to that of Tanis, and these two sand-hills of Nebesheh 
and Tanis Avere very likely settled at the same 
time. How far they were related is yet undecided. 
At first it seemed as if Nebesheh might have been 
a cemetery of Tanis, and it is not certain that this 
was not the case to some extent ; especially since 
we see that the temple and cemetery of Nebesheh 
are larger and more important than would be 
expected in proportion to the size of the town. 
Sueilen, about three miles from Tanis, was 
certainly one cemetery of Tanis ; and if a funeral 
procession once took boat to a place three miles 
distant, there is no reason agaiust their going 
eight miles. 

The name of the city Am, capital of the 
nineteenth nome of Lower Egypt, is closely con- 
nected with Nebesheh, having been found there 
on eight diiferent monuments ; and since three of 
these were in the temple (to the exclusion of all 
other town names), one of them being on a list of 
the temple festivals in honour of Uati, lady of Am, 
there is scarcely a possibility of Nebesheh not 
being this city of Am. This leaves still the 
question whether there was a separate nome for 
Tanis, or whether that lay in the nome Am Pehu, 
of which Am was the capital. The latter seems 
the more likely ; and thus Nebesheh would be the 
legal and religious capital, Am, while Tanis, owing 
to superior position and importance, overshadowed 
its legal superior, — much as Chatham exceeds 
Maidstone, and Liverpool and Manchester eclipse 
Lancaster. Then in the reconstitution of Greek 
times, Nebesheh, having dwindled away, the nome 
was called, from its most important city, Tanis. 
Such seems, so far as we know, to be the probable 
case ; and the discovery which I made three years 
ago of two tablets, at Tanis, naming Uati lady of 
Am, Khem of Am, and Horus of Am, points to 
there not being a religious centre of equal impor- 
tance to rival it at Tanis. 

This fixing of Am, and the nome of Am Pehu, 
at Nebesheh is a step of the first class in the 
geography of the Delta. Am had been supposed 
to be equivalent to Buto, somewhere in the central CHAP. Ι.— POSITION AND HISTOßY. delta (owing to üati being its goddess), and had 
otlierwise been placed at Pelusium, Now it is 
safely fixed by the monuments, both in and out 
of the temple, to the region of Nebesheh, and 
most probably to the mounds themselves. 

5. Founded in the twelfth dynasty, or earlier, 
the temple of Am underwent, like Tanis, a 
complete rearrangement by Kamessu II. How 
far he redecorated the temple, or founded a new 
building, we cannot learn until we extract the 
foundation deposits of the great temple ; but it is 
certain that he practically appropriated the place, 
as he did Tanis, and re-established the worship 
of üati, dedicating a beautiful statue of that 
goddess in highly polished black syenite. He 
also dedicated a pair of colossi of himself, in the 
same material, beside covering the walls with 
bis inscriptions, and erecting clustered columns 
like those of Gurneh. In fact, the temple of 
Gurneh may very likely enable us to realize that 
of Nebesheh as to general appearance. Private 
persons apparently also offered monuments, as a 
large crouching figure was found here in this 
temple. Merenptah continued to favour the 
place, as a unique monument of a free-standing 
column was placed by him at some distance in 
front of the pylon, by the side of the roadway. 

Setnekht and Kamessu III. placed their names 
on a sphinx here, but throughout the decadence 
of the empire the place appears to have been 
neglected. The tombs of this time are poor, and 
no monuments of Siamen, or the Bubastites, 
have been found. The iiourishing time of the 
Renascence at last brought favour to Am, though 
stränge to say it did nothing for Tanis. It 
rather seems as if two cities were too much to 
Support in this district in later times. Tanis 
rose again under the Bubastites, while Am was 
effaced ; then Am was re-established under the 
Saites, while Tanis was neglected ; again Tanis 
üourished under the Ptolemies and Romans, 
while Am sunk to be a mere village, and the 
temple was finally ruined. Though no monuments of the earlier part of 
the twenty-sixth dynasty have been found in 
the temple, yet this place arose by the time 
of Aahmes to be of considerable importance. 
Apparently some Cypriote mercenaries were 
stationed here in the military reorganization of 
Psamtik L, when he established the Greek garrison 
at the fortress of Teil Defenneh, seventeen miles 
to the east. Tombs with Cypriote pottery and 
spears have been found here, and in one case 
earlier than a tomb which is of the twenty-sixth 
dynasty, and therefore early in that dynasty. 
Aahmes undertook the rebuilding of the temple, 
but apparently considering the old site in the 
middle of the temenos as too large to refiU, and 
perhaps too much encumbered with rubbish, he 
adopted a new site at right angles to the old one, 
and at the north-east corner of it (see pl. xvii.). 
Here he erected a new temple to Uati, of large 
blocks of limestone, with a pavement two courses 
in thickness. Bringing from the old temple the 
beautiful statue dedicated by Ramessu IL, he 
placed it in a great monohthic shrine of red 
granite, which weighed nearly sixty tons. The 
remains of the Ramesside temple were doubtless 
largely used up for this new temple, as they were 
for the pylon which Aahmes constructed in the 
entrance to the temenos. The other statues 
which adorned the early temple were removed 
and placed in the later temple, though not all oi 
tliem. 

At the same time the tombs here rose in 
splendour ; in place of small Chambers of crude 
brick, with rudely formed pottery coffins, we find 
fine hmestone Chambers, and sarcophagi of the best 
class sculptured in basalt, and even encased in 
outer cases of limestone. The place, however, 
seems to have sufifered severely at the Persian 
invasion ; and it is most likely that the great 
destruction of the statues and shrine happened at 
that time, since we find that the temple was 
desecrated in the Ptolemaic times, and small 
Workshops and houses estabhshed in the temenos, 
even just in front of the temple of Aahmes. The TELL NEBESHEH. town, bowever, continued to be inhabited in tbe 
Ptolemaic period, tbough apparently deserted 
before tbe Roman conquest. Anotber town bad, 
bowever, sprung up at tbe nortb end of tbe 
cemetery, and tbis bisted until late Koman times 
(see small pLan on pl. xvii.). CHAPTER II. TEMPLES. 6. On first visiting Teil Nebesbeb tbree years 
ago, I saw tbere a great mass of granite, wbicb 
from its rounded top appeared to be tbe bottom 
of a sarcopbagus turned up on end. Tbis proved, 
bowever, on digging to be tbe back of a sbrine, 
witb a semicircular top (see pl. iv.). It was 
known all over tbe neigbbourbood as tbe Eas 
Faruii (Pbaraob's bead) or Taget Farun, and 
migbt be seen for a mile or two, standing up bigb 
above tbe ground. It was one of tbe first places 
I began to work on at Nebesbeb, and I soon 
found tbat tbere were remains of a building near 
it. Tbis building we cleared all over, and traced 
tbe limits of its foundations (see pl. xiv.), finding 
several inscribed monuments lying broken up and 
scattered about among tbe blocks of paving 
wbicb remained. 

Sbortly after arriving, and before beginning 
work bere, I noticed, wbile making a plan, a bne on 
tbe ground, on one side of wbicb tbe tufts ofcoarse 
grass grew scattered about, wbile on tbe otber 
side tbe ground was nearly barren. Suspecting 
at once tbat tbis was a wall, I traced it as well 
as tbe surface would allow, and found tbat it 
enclosed tbe ground around tbe sbrine. Tbis 
sbowed tbat I bad a large temenos to deal witb ; 
and after working a few days at tbe sbrine, I 
began to try for tbe pylon of tbe temenos. Tbis 
was found very quickly, and tbe foundations of 
tbe pylon were uncovered : bere were more 
monuments, a pair of spbinxes of tbe twelftb 
dyuasty (one broken to cbips), and a pair of 
colossi of Ramessu II., one mucb defaced, buttbe otber nearly perfect. Mr. Griffitb found tbese 
statues wbile I was away. 

Having tbus defined tbe temenos and pylon, 
I observed bow mucb to one side tbe tcmple site 
was wbicb I bad first found (temple of Aabmes, 
pl. xiv.) ; and tbe site in tbe middle of tbe 
temenos looked very mucb as if some building 
bad stood tbere, being a flat space of blown dust, 
witb more or less of cbips of stone around it. 
Several pits dug in it brougbt up notbing, until 
one sbowed at 12 feet below tbe surface a vertical 
face of mud witb sand against it. Tbis was un- 
mistakably tbe retaining wall of a foundation, 
fiUed up witb sand, on wbicb to lay a building ; 
and sinking a row of deep pits, we tracked tbis 
at last all round tbe site of tbe building, and 
found all tbe corners of tbe area. (First temple 
of Uati, pl. xiv.). In tbis way we recovered two 
temple sites wbicb were quite unknown before. 

7. Before entering on tbe description of tbese 
remains, it will be well to notice wbat bas been 
observed bere, and in otber examples, to be tbe 
Egyptian mode of founding a building in tbe 
Delta. First a space, eacb way about a foot or 
more larger tban tbe inteuded building, was 
marked out, and a wall of crude bricks built 
aroimd it ; in some cases tbe space was excavated 
in bard rammed mud : tbe bottom of tbe space 
was quite Üat and level. Tbis enclosure Ibus 
formed a sballow suuken cbamber, wbicb was 
partly fiUed witb clean desert sand, and on tbat 
sand tbe building was placed, standing clear of 
tbe retaining walls of tbe foundation, witb a few 
incbes, or two or tbree feet of sand filled in 
between its foundation courses and tbe wall. 
Tbe deptb of tbe sand enclosure varies greatly ; 
it may be only a few incbes, a mere ceremonial 
film, as at Naukratis; it is usually 2 or 3 
feet ; but at tbe little Ptolemaic site on tbe soutb 
side of tbe mounds of Tanis, a pit bas been ex- 
cavated tlu'ougb tbe mass of dirty rubbisb-ground 
to more tban 12 feet deep, and filled up witb 
dirty sand and cbips for 4 feet, and witb 8 feet CHAP. II.— TBMPLES. of clean sand over that. The foundation deposits 
are always placed in the sand, about two feet 
imvard from each face of the corner-stone, and a 
foot or so below the stone. This same order of 
building a retaining wall around the foundation 
is foUowed even when the building Stands on a 
sand piain. The retaining wall is sometimes of 
stone, possibly in the earher periods. Such is 
the regulär system of foundation, which has been 
traced during my work in Egypt by the com- 
parison of half a dozen different buildings. 

8. Turning now to pl. xiv. we will notice the 
details there represented. The great temenos 
wall is far from regulär in its plan; but this 
may be to a great extent accounted for. Ou the 
general plan (pl. xvii.) it will be seen howclosely 
the cultivated ground approaches it on the S.W. ; 
the ground falling away there into a small canal. 
The dip must have been still greater before the 
piain rose by deposits, and may well have caused 
the builders to contract the euclosed space at that 
Corner. The north side, it wdll be seen, is also 
askew to the axis. But while planning the 
temenos, and in fact while excavating to find the 
edges of the wall, I was puzzled by two stränge 
changes in its thickness, at the northern ends of 
the east and west sides. I carefuUy fixed the 
Position of these vaviations, and when I came to 
plot them fouud that, quite unexpectedly, they were 
opposite one to another; so |that a line draAvn 
parallel to the axis of the temple, as on the plan, 
exactly connected the two points. It seems, there- 
fore, very probable that originally the temenos 
wall on the west side was parallel to the temple ; 
but after being ruined, say in the post-Eamesside 
times, it was rebuilt rather further out, and re- 
taining a portion of each of the old comers. Α 
still later addition to it was noticed at the north- 
cast Corner, where it has plainly been thickened on 
the north side. Some further details might appear 
if it were it completely uncovered ; but I could 
not spare time or men for more than a row of 
small pits and trenches around it, just to show the Position of the inner and outer faces in three or 
four spots on each side. The wall is 30 feet 
thick at the thinnest point, increasing to 45 
feet elsewhere, and 63 feet at the exceptional part 
on the N.W. It was not so gigantic, therefore, 
as the great walls of Tanis (80 feet), Sais, or 
Buto, but still was a vast piece of work, being just 
half a mile in circuit ; if 30 feet high, which is 
the least we can expect (Buto is over 30 feet, 
and Tanis 27 feet, after all their denudation), then 
it would contain 100,000 cubic yards of brickwork. 

9. At 170 feet in front of the propylon of the 
temenos stood a monument of Merenptah, which 
is — so far as we know — unique. It is a column 
of red granite, now broken in three parts ; its 
surface is divided by the large curves of a sub- 
clustered form, the projection of each rib of the 
surface not being sufficient to Interrupt the 
sculpturing of groups on its sides. Around it were 
scenes of adoration and offering by the king 
before different gods. Unhappily it is too much 
decomposed on the surface to show much of the 
sculptures. The top was quite flat, without any 
sort of capital or even moulding around it ; but 
on the flat surface stood a group, of the king 
kneeling, overshadowed by a hawk which Stands 
behind him. The total height was 12 feet, and 
the diameter is 31 inches. No other example 
of a statue on the top of a column has been 
found in Egypt, until Koman times, I believe; 
nor any case of free-standing columns placed far 
out in front of a building, to flank the avenue of 
approach. Statues of Eamessu II. were placed as 
far out as 230 feet in front of the i^ylon of Tanis, 
but no columns. This column was doubtless one 
of a pair, as it would never have stood aloue on one 
side of the road ; but though many trenches were 
dug around this region, no trace of the second 
column could be found. Architecturally, such a 
column seems Asiatic rather than Egyptian, re- 
membering the two great free-standing columns, 
with special names, placed in front of Solomon's 
temple ; and again the great column remaining at 

c 10 TELL NEBESHEH. Persepolis, some way in front of the buUs wliich 
lead up to the gi-eat square building tliere. 

Passing tliis column, and a square base of lime- 
stone lying on tbe other side of the roadway, Tve 
come to the propylon site, in front of the gateway. 
Though none of the stonework, except part of the 
substructure of the pavement, remains, we can 
hardly doubt from the form of the shallow Chamber 
filled with sand, that a propylon stood here. The 
central hoUow (shaded with dots) is the deepest, 
having 34 inches of sand in it beneath the pave- 
ment slabs ; while the side hoUows had only 6 or 
8 inches of sand. No foundation deposits were 
found in these Spaces, which were discovered and 
cleared by Mr. Grifath after I left Nebesheh. 
The -width of this propylon must have been about 
70 feet, judging by the foundation space. In front 
of it two drains were found : they were cut in lime- 
stone, with two equal upper and lower pieces 
fitted together. The outside is cylindrical, 2 feet 
or rather more in diameter ; and the inside is 
hexagonal, each face about 6 inches wide, three 
sides of the hollow being cut in the upper, and 
three sides in the lower stone. An other, similar, 
drain was found at the S.E. of the great temple site. 

10. Beyond this sand foundation of the propylon 
is a deep and massive pavement of four courses in 
thickness ; the top course, which runs on over the 
sand hollow, is 13 inches thick, and those below 
it 27, 21, and 20 inches respectively. The last 
of these reaches to 9 inches below the water-level 
of the beginning of April. Thus the whole four 
courses of this pavement are 81 inches ^thick, and 
reach up to 72 inches over the present low-water 
level. 

Just beyond the propylon, guardiug the entrance 
to the pylon, were two seated colossi of Eamessu 
II. One of these remains lying on the pavement 
in a fair state of preservation, the face is rather 
bruised, and part of the beard and uraius knocked 
off, but otherwise it is perfect. It is carved in 
black Syenite, and is 82 inches high over all, 
and therefore considerably over life size. It is an original work of Eamessu II., and has not 
been appropnated by any other king. On further 
search, the fellow-statue was found, a good deal 
injured, to the north of this. 

The whole of the substructure of this pj'lon has 
been built from the ruius of the temple of 
Eamessu II., evideutly by Aahmes, when he re- 
established the place with the new temple. On 
many of the blocks are portions of hieroglyphic 
iuscriptions of a large Scale, and one of them bore 
a fiue Portrait of Eamessu II., happily quite un- 
injured as to the face, though the back of the head 
is lost. This we were allowed to rcmove, by M. 
Maspero's permission, and it will, I hope, be added 
to the Fine Art Museum at Boston. The central 
pavement has been less injured than other parts 
of the substructure of the pylon ; for the reason 
that, not having to bear any weight, the stones 
were smaller and inferior, and hence less worth 
removal. The sides of the pylon are, on the con- 
trary, nearly all cleared away, leaviug only a few 
large blocks of the lowest course. The edge of 
the pavement substructure which remains, shows 
that the passage was about lOJ feet wide, and 
the mass of the pylon on each side about 14 feet 
wide, and 30 or 40 feet through from back to 
front. 

At the inner side of the pylon stood two sphinxes 
of black Syenite. One of these remains complete, 
with the exception of the head, and a ilake οίϊ the 
left flank ; it is 67 inches long. The other, on the 
north side, was broken up into chips, and throwu 
down into a deep hollow left by the extraction of 
the foundations. These sphinxes have a most 
remarkable history of appropriation, which seems 
to show that they were yalued. First carved, and 
well carved, under the twelfth djnasty apparently, 
they bore the founder's name on the usual space 
between the paws and on the ehest. Secondly, they 
were appropriated by a high oflicial, probably of 
the thirteenth to seventeenth dynasties, the same 
apparently who appropriated an altar which we 
shaU notice farther on. He cut a long inscription 
all round the base, which has unfortunately been CHAP. IL— TEMPLES. 11 nearly all erased in later times. Thirclly, there is 
an erased space on the right Shoulder, which 
doubtless contained cartouches, Fourthly, there 
is an erased space on tlie right flank, which also 
contained cartouches. Fifthly, there is an erased 
Space similarly on the left Shoulder. Sixthly, 
there are cartouches of Seti II. on the ehest. 
Seventhly, there are cartouches of Set-nekht on 
the left Shoulder. Eighthly, there are cartouches 
of Eamessu III. cut across the ribbed Hnes of the 
wig on either side of the ehest, Aahmes forebore 
any further claims on this defaced animal. Indeed, 
it seems very probable that the head had been 
knocked off before his time. The broken surface 
is Tery much smoothed by repeated rubbing, in 
spite of the hardness of the stone ; if it had been 
only broken when the place -was in course of 
demolition finally, there would not be hkely to 
have been enough passing to have gradually worn 
away the surface. It seems rather as if it had 
been injured before Aahmes placed it here, and 
had been worn by loungers and passers, while the 
new temple was frequented. 

Within the pylon, in the area of the temenos, are 
various pieces of substructure remaining; pave- 
ment was found between the pylon and the temple, 
and just at the S.W. of the pylon is a piece of 
banded lotus column placed at the base of some 
masonry. This is valuable as showing the style 
of the destroyed temple of Eamessu II. The ribs 
of it are semicylindrical, without any ridge or 
break in the curvature, like the clustered columns 
of the temple ofGurneh; andfromthe appearance 
of the foundation of the first temple, it seems 
most Kkely that such columns formed a colonnade 
in front of the temple, like the colonnade of 
Gurneh. This drum was measured as about 6 
feet diameter ; or the colonnets as 22 inches each 
across, which would give a circuit of 175 inches 
for the whole, there being eight colonnets around 
it. 

11. Of the first temple scarcely anything 
remains in situ, so far as our excavations have gone. The retaining wall of the foundation was 
traced by pits around the circuit of it, and a 
piece of substructure remains at the S.E. corner, 
on which a statue of an official was found lying, 
Along the front is a broad bed of sand in a 
hoUow, for a foundation ; beyond this is a mass 
of brickwork (shaded in the plan) ; and then, 
beyond that, was another sand hoUow for another 
foundation. All around the rest of the building 
there is only the retaining wall, with clean sand 
against the face of it ; this sand was about 30 
inches wide, and immediately within it, where the 
stones had been extracted, the ground is formed 
of dirty earth and stone chips. The sand has 
been partly dug out in removing the stones, and 
is heaped up outside, over the top of the retaining 
wall ; while all around the area is a bank of earth 
and chips, which reaches up to the present 
surface of the ground. These particulars were 
observed by siuking pits cutting through the 
wall, sand, and earth, so as to show a clean 
section. The depth is 10 or 12 feet below the 
present surface of blown earth accumulated in 
the temenos. 

When I left the work in Mr. Griffith's hands, 
after finding most of the circuit of the foundation 
by pits, I urgently desired him to finish Clearing 
the form of the foundation, and to extract, if 
possible, the foundation deposits. This, un- 
happily, he was unable to do with the most 
strenuous efforts, owing to the depth below the 
water. At the N.E. corner he went to 25 inches 
below water, at the S.E. to 35 inches, at the 
S.W. to 25 inches, and at the N.W. to 40 
inches below the low-water level of April ; yet 
in no case was -any deposit reached, or the bottom 
of the retaining wall discovered. In the S.W. 
comer a fine limestone wall was found below the 
brick wall, flush with the face of it, and forming 
the lower part of the retaining wall. This 
limestone wall was of three courses, each 20 
inches thick, and 12 inches deep back ; the 
courses beginniug at 6 inches above water-levei, 
and being found by probing to a depth of 54 
2 12 TELL NEBESHEH. inches below the water. The sumptuous work 
of placing a fine limestone lining to a mere 
Underground retaining wall suggests that a fine 
deposit probably awaits tlie explorer here; but 
the permeability of the great sand bed of the 
foundation enables the water to flow in so readily, 
that it is impossible to reach it without some 
extraordinary means, such as freezing the soil, a 
diving Caisson, or pumping the whole area around 
dry with large pumps, As has been observed 
in Chapter I., the water-level of the country 
has risen 10 or 11 feet since this temple was 
founded, perhaps even 15 feet, if it is the original 
foundation of the twelfth dynasty. Hence the 
deposits may easily be G or 8 feet below the 
preseut water-level. 

At the S.E. Corner there remains one course of 
Bubstructure, of which the joints are shown on 
the plan; its base is 12 inches over the water- 
level, and it is 16 inches thick. There are 
traces of the blocks above haviug been set back 
8 inches aloug the front ; just as the blocks 
of the Aahmes temple foundation recede. On 
the block with a spot on it was a mason's mark. 
Now it is evident that this wall did not run round 
the front of the building, as it has a smooth 
facing in line on the north side ; and from the 
mass of brickwork (shaded) ending so flatly on the 
west, and the disturbed soil going down to below 
water-level there, it seems that a more massive 
and important wall existecl on the west of this 
brich mass. It seems likely, then, that this brich 
represents the space within a colonnade in front 
of the temple ; that the real front of the temple 
etood on the west of it ; and a colonnade, flanked 
by antse, stood in front of the temple. From the 
drum found by the pylon, and the intercolum- 
niation of the colonnade of similar columns at 
Ourneh, we may conclude that there were two 
columns on either side of the entrance. In 
classical phrase it would thus be tetrastyle in 
antis. Α dotted line is plased around the area 
of the building, showing the probable size of the 
interior, up to the inner face of the stone walls. The size of the temple, therefore, was about 
208x92 feet outside, and 155x70 feet inside : 
that is to say, about the size of the temple of 
Amenhotep III., or either of the temples of 
Ramessu III. at Karnak. 

The only statue found here was lying on the 
northern part of the substructure, at the south- 
east corner. It is a figure represented as seated 
on the ground, with the arms resting on the 
knees in the usual position. It represents an 
oificial, Merenptah, son of Pa-mer-kau, whose 
ushabti were found in a tomb in the cemetery 
(No. 35). Between the hands is the cartouche 
of Ramessu II., showing the age, and on the front 
were two divinities standing ; one is Uati, lady of 
Am, and the other is defaced. The iuscriptions 
mention also the mother of Merenptah, Ta-usert, 
and two other sons of Pa-mer-kau ; evidently this 
family were the great people of the district in 
those days. The whole statue weighs about a 
ton. Probably other sculptures lie beneath the 
sand in the area of this temple, but as it would 
take several weeks' work and cost a hundred 
pounds to clear it out, and there did not seem 
much prospect of obtaining fresh Information, it 
still remains to be examined. There is some 
chance of finding Hyksos remains here, or in- 
scriptions of oföcials of their period, which would 
perhaps make further work desirable. 

12. We nowturn tothesecondand smaller temple 
built by Aahmes II. The only remains of this 
in situ, above the foundation enclosure, are portions 
of a thick double pavement near the front, and the 
back of the great granite shrine still standing erect 
upon a block of quartzite sandstone, which rests 
on some other blocks of the pavement. The front 
is peculiar in form, having a projection, unlike 
the usual flat front of Egyptian temples. As a 
porch or portico seems to be unknown elsewhere 
in temples, it seems probable that this was a 
small platform in front of the entrance, perhaps 
approached by one or two steps, for the basis of 
the statues of quartzite sandstone which stood on CHAP. II.— TEMPLES. 13 either side of the door. The thrones of these 
two statues were found lying in the hollow left by 
the abstraction of the double pavement. They 
were seated figures of üsertesen III., with 
Standing figures of his daughters at either side 
of his knees. The sides of the throne were 
sculptured "with the group of the two Niles hold- 
ing the lotus plants twisted around the sam. 
One of these thrones is in good state, the group 
on the side being in perfect condition. The total 
height of the statues was about 6 feet. No 
trace of the upper parts was found. 

The temple itself would seem to have been 
about 76 X 47 ft. outside, and therefore probably 
not more than 66 χ 37 ft. inside. The roof 
would, therefore, be doubtless supported by two 
rows of pillars, dividing the breadth in three 
parts. Perhaps some indication of the internal 
divisions of it may be seen by the foundation 
deposit, found near the middle of the area. If 
this was only a sole central deposit, it would 
probably have been put in the middle, and not 
80 in. to one side. It seems most likely that 
this was placed beneath one jamb of the door of 
the cella. If about 30 in. inward from the face 
of the stone, like the other deposits, it would 
imply that the doorway was about 100 in. wide ; 
and it seems not improbable that the door might 
have been of the same width as the shrine, which 
is just 100 in. 

In the area of the temple were several blocks 
of red granite remaining, sculptured with scenes 
of offering, and cartouches which have un- 
fortunately been entirely erased. Beside these 
the lower part of a beautiful statue of Uati, in 
highly polished black syenite, was found, bearing 
a dedication by Kamessu II. on the back. From 
the size of this fragment, broken off just above 
the band holding the papyrus sceptre, and at the 
ankles, it seems probable that it was about 75 in. 
high when perfect. This, with the crown, would 
apparently just fit the great granite shrine, which 
was about 90 in. high inside above the bench in 
which the base of the statue would be placed (pl. iv.). It seems very probable, therefore, that this 
was the statue of the temple, originally placed in 
the great temple by Ramessu IL, and then removed 
and enshrined afresh by Aahmes on founding the 
new temple. 

Beside this a group of three persons seated 
was found, holding a table of offerings in front of 
them, on the front of which a long inscription 
records the festivals in honour of üati, the lady 
of Am, and other divinities of the place (see sect. 
30). 

13. Finally, at the north end stood the great 
granite monolith shrine, which first drew me to 
examine the place (see pl. iv.). This is over all 
15 ft. 4 in. high, 8 ft. 7 in. wide at the base, 
and 10 ft. 4 in. from back to front ; the total 
weight being about 58 tons. This does not quite 
rival the great shrine of Thmuis, as that is 18 ft. 
high, and wrought to a fine pyramidal top, instead 
of being rather roughly rounded ; but still it is a 
fine piece of work, the sides being flat and well 
poHshed, and the edges neatly bevelled off to 
avoid their being accidentally chipped. At the 
back, however, the stuff ran rather short, and both 
the back edges are sloped away irregularly. The 
front was decorated along the top by a frieze of 
crowned uraei surmounting the globe and wings, 
so familiär in late work. Up the sides of the 
doorway were two columns of inscriptions, un- 
happily defaced. All that can be traced is 
marked on the drawing in pl. iv. The banner 
begins with S-men, and this limits it to Aahmes 
IL, Nekht-har-heb, or Nekht-neb-f. As there is 
no trace of the two latter kings here, and Aahmes 
is known from the foundation deposits to have 
built this temple, there seems no doubt but that 
he had this shrine made on re-establishing the 
worship of Uati at Am. The dotted outline will 
show how the statue, of which the lower part was 
found, would fit in the shrine. 

The plan and elevation here given are, of 
course, a restoration, as will be seen from the 
sketch of the present state of the shrine on the 14 TELL NEBESHEH. same plate. The materials for this restoration 
were the fragments fouud lying around the shrine 
"wlien excavated. In all, twenty blocks were 
carefuUy esamiued aud measured. The depth 
from back to front was determined by the present 
back, the piece of sculptured front shown in the 
elevation, and a block which went between them 
and could be identilied by the fractures. The 
only uncertain points in this restoration are the 
height of the doorway, aud the verticahty of the 
doorway and inscription, or its parallehsm with 
the shghtly slopiug side, and also the thickness 
of the reveals or jambs of the doorway. That 
these did not extend up to the bench in the 
inside is certain, as there is a piece of the side 
near the bottom which is only 20 in, thick. 
The positions of the hieroglyphs on the sides 
were all measured on the fallen jamb, which lies 
a little way in front of the shrine. The bench 
inside has a recess in it, evideutly iutended to 
hold the base of the statue. What the arrange- 
ment of the statue and its base block was, we 
can best realize from the alabaster statue of 
Queen Ameniritis, still fixed on its base block of 
grey granite, in the Bulak Museum. 

14. Beside the large monuments, two pieces of 
statuettes were found in the chips of the temple. 
The first piece found within this temple, on the 
second day of digging, was a fragment of the legs 
of a Statuette in limestone, much injured, but yet 
bearing the precious mention of the city of Am 
close to its Upper fracture (see pl. x. 12). Two 
and a half weeks later, a torso of a very iine 
green basalt Statuette was found, with a delicately 
cut inscription on its back, apparently of the style 
of the thirtieth dynasty; this agaiu bore the 
name of Am, but close to its lower fracture (see 
pl. X. 11). Beside these the group with a table of 
offerings, and the statue of Merenptah, both 
mention the city of Am', making four notices of 
it in this temple. 

We will lastly notice the small objects, the 
foundation deposits. In pl. vi. will be seen the positions of these finds in relatiou to the corners 
of the briek retaiuing wall of the foundation. 
The bricks of this wall are 17-9 X 8'9 X 5-2 
iuches. The S.W. was the first deposit for which 
I tried. Here we came down on the pottery, and 
after removing that carefuUy I found I was below 
water-level. Scraping out the sand, I groped down 
below the water, scarcely expecting to find any- 
thing ; but after going ncarly a foot below the 
water I brought up a porcelain plaque, which on 
hastily rubbing the sand off it showed the name of 
Aahmes. Many more plaques were found by 
further groping, and this proved to be the riebest 
Corner of all, having a double supply of plaques, 
and some pottery stands not found elsewhere. 
After this, I next excavated the other corners 
with more space, aud arrauged to have baling 
kept going actively all the time I was at work 
below water-level. In this way I was able to lay 
bare all the deposits regularly, and draw and 
measure their exact positions, as shown on pl. vi. 
At the N.E. no deposit could be found, although 
we searched far lower and wider than for the 
others ; and as a double set of plaques was 
found at the S.W., I can only suppose that the 
N.E. corner was accidentally not prepared pro- 
perly, and that the surplus was put in the S.W. 
After the corners, a set of pottery was found 
near the middle of the area, probably beloAV one 
jamb of the door of the cella, as already noticed. 
No plaques were placed with this, thougli I cleared 
it to a far greater depth than the other deposits. 
The pottery was two feet over water-level, and 
I searched to below the water. 

Ou looking at the types of the deposits (pl. v.), 
the stoue plaques are grouud but not highly 
polished, and the gold and silver are marked by 
punching with delicate puuches, curved and 
straight. No. 9 is of green limestone apparently, 
rather hard. The green glazed plaques are varied ; 
the two cartouches appear one on each side, but 
the title is either nuter nofcr or sutcii seJchet. The 
lead plaque is distinctly not inscribed ; and the 
copper is too much corroded to show whether it CHAP. II.— TEMPLES. was inscribed or not. The types of tlie pottery 
vessels plainly show them to be ceremonial 
imitations of various vessels of larger size and 
sometimes of different material. They may, 
therefore, be tlie cheap Substitutes for more 
valuable vessels which were deposited in eaiiier 
times linder temples, eitber as tlie vessels 
consecrated by liaving been used in tbe ceremony 
of tbe foundation, and tberefore not to be used 
again for otlier purposes, or eise as modeis of 
what were to be used in tbe temple. Tlie view 
of consecrated articles buried to prevent tlieir 
re-use seems tbe more likely ; and it would 
explain tbe modeis of tools found at Naukratis 
and Gemeyemi as not tbe modeis of wbat icoidcl be 
used in tbe building, but as representing tbe tools 
wbicb would otherwise have been forfeit to tbe 
gods as baving been already used in tbe foundation 
ceremony ; — mucb as if tbe silver trowel used at 
a modern masonic ceremony sbould be left in tbe 
mortar beneatb tbe stone, or a clieaper Substitute 
for it. Tbe vessels Nos. 12 and 13 are evidently 
copied from tbe bronze situla witb a swinging 
bandle ; Nos. 18 and 19, again, look as if modelled 
from metal prototypes ; Nos. 24, 25, and 33 may 
well be imitations of stone vessels ; and Nos. 11, 
15, 29 and 35 are clear copies of tbe larger 
pottery vessels of tbe twenty-sixtli dynasty, sucb 
as I found at Defenneb (see pl. xxxiii. 4, xxxiv. 
19, 21). 

Tbe füll catalogue of all tbat was found in 
tbese deposits is as foUows, referring to tbe 
numbers on pl. v. :— POTTEEY. 

S.E. 


s.w. 


N.W. 


1, 10 


Green glaze 
5 
5 


Gold . . . 


2 
2 

1 
1 Silver . . 
7 


Lead . 
■4 


Copper . 
2 


Lapis lazuli 


1 
3 


Cornelian . 


4 
8 


Limestone, brown 
8a 


„ mottle 


d . 1 


1 
9 


„ ? green 


3 


4 


2 


9a 


Feispar, green . 


2 
Bitumen 
1 12 variet'ies 15 21 S.E. 


S.w. 


N.W. 


W. Central. 
Tota 


11 3 


2 


1 


15 


+ (1) 


22 


12 2 


1 
2 
5 


13 1 


1 


14 2 


1 
1 
4 


15 


1 
1 


11} ^ 


7 


6 


1 
19 


17 


3 
8 


18 


1 
1 


19 


1 
1 


20 
1 


1 


21 


1 
1 


22 


1 
1 


23 1 


1 


24 1 


2 


2 


1 
6 


25 
1 


1 


26 1 


1 


2 


1 
5 


27 


1 
1 


28 
1 


1 


29 


2 
2 


30-) ^ 
3li *^ 


2 


6 


4 


(1) 


19 


32 (see 16) 
33 


2 


2 


4 


34 1 


1 
2 


35 
3 


3 Totais 23 24 25 31 (2) 95 

Tbe two numbers in parentbeses bad lost tbeir 
marks wben I catalogued tbem in London; 16 
and 32 are tbe extremes of a very common, but 
variable family of saucers ; 30 and 31 are two 
forms of one otber type ; tbe numbers in eacb 
deposit seem to have been intended to be roughly 
equal. Very probably tbere may be another 
deposit, on tbe east side, matcbing tbat found on 
tbe west of tbe middle; but as tbe west central 
bad no plagues, and a sufi&cient amount of pottery 
bad been secured, I tbought better to leave tbat 
alone for antiquaries of future ages. 

15. Tbe one otber monument in tbe temenos 
wbicb now remains to be noticed is tbe altar 
found outside tbe small temple, bebind tbe sbrine. 
Tbis altar may have been originally in tbe 
temple, and have been roUed out ; but as it was 
found outside, and lying just bebind tbe sbrine, 
and yet duly oriented, it seems more likely to 
bave been placed by Aabmes at tbe back of tbe 
small temple. It was originally a work of 
Amenembat II., carved witb tbe usual low relief. 16 TELL NEBESHEH. fine lines, and higli polish of the twelfth 
clynasty. The upper surface has unfortunately 
sufferecl severely from the salt, which has scaled 
oflf much of it, aud has also so s-woUen the 
Syenite that the corners are ilaked away hkewise. 
This action of salt on Syenite was still more shown 
by some sculptured fragments found close to the 
surface just N. of the altar. These were entirely 
frayed into their component crystals by the 
crystallizing force of the salt in the interstitial 
joints of the stone, so that the mass was held 
together — so far as it would hold — by the salt 
alone. Any porous material lyiug near the 
surface, -where the salt crystaUizes out of the soil, 
above the permanently damp earth, is alwi^ys 
thus attacked, pottery beiug flaked to pieces, or 
large chips blistered out of it. Even mud bricks 
are frequently reduced to powder, and show as 
much salt as mud on cutting them through. 

The inscriptious added to this altar in later 
times than the twelfth dynasty are, however, the 
most important part of it (see pl. ix. 1) . They were 
engraved by a certain " chief of the chancellors 
and royal seal bearer," "whose name and further 
titles are efifaced. This person was one of a 
series of officials whose titles were singularly 
parallel to the Euglish Lord High Chancellor and 
Lord Pi'ivy Seal. Such titles imply a unique 
Position, or one which would only be held in 
duplicate by a viceroy in a different province, 
such as the Princes of Cush under the eighteenth 
dynasty. The further evidences of the power of 
the successive holders of this double office is seen 
from their having a series of scarabs, like those 
of the kings and members of the royal families of 
the twelfth and fourteenth dynasties, with their 
names and titles ; many such are known, as for in- 
stance, Ha-sa-r, Ptah-ran, Ka-em . . . hes, Se-neb, 
Senb-su-ma, Senb-a, Hor-em . . ., and Herfu. 

Beside this no other instance is known, so 
far as I remember, of a personage not actually 
reigning who has usurped royal monuments in a 
public temple, and even in a capital of a nome, as 
this chief chancellor has appropriated the two sphinxes before mentioned, and this monument, 
by long inscriptious. This altar gives, therefore, 
much freshlight on this obscure class of ofiScials; 
it shows that they existed after the twelfth dynasty, 
though of course before the eighteenth, and that 
they usurped prerogatives otherwise reserved to 
reigning kings. So far we are on certain facts. 

16. To turn now briefly to an hypothesis 
suggested by these facts. We find in the Hyksos 
Invasion the rule of a hated and conqueriug race ; 
yet a rule which did not at all crush out the 
civihzation which it already found in Egypt. 
Further, after a time, it gradually imbibed the 
civihzation over which it dominated. And yet it 
was a rule without much civil Organization, if 
any, since it was only as Manetho says, " at 
length they made one of themselves king " after 
conquering and pillaging the country (Jos. Cont. 
Ap. i. 14). Πβρας δε implies " finally," " at the 
end " of all the Invasion, struggle, and capture 
of the inhabitants. The nearest historical 
parallel, by the hght of which we must judge this 
case, is the Arab Invasion of Egypt, aud sub- 
jugation of the Copts : here the conquered were 
under the debasement of Byzantine rule, as the 
Egyptians of the thirteenth and fourteenth dynasty 
were liviug under the decayed forms of the civili- 
zation of the twelfth; but the couquerors were 
more civilized probably than the Hyksos, and more 
capable of organiziug themselves ; yet we see that 
they adopted the arts and the government which 
they found in the country to a great extent, and — 
like the Hyksos — became Egyptianized. But one 
thing they took much as they found it, — the 
bureaucracy who managed all the details of 
the needful administration of the country. The 
officials continued to be Copts, and there was 
probably little break iu the inherited Offices of 
the internal Organization. Now this is exactly 
an explanation of what we can see under the 
Hyksos. They conquered the country as a 
mihtary horde, without even a king ; they levied 
tribute (Ist Sali. Pap. liue 2) ; but they probably CHAP. III.— THß CEMETERY. 17 had tlie sense to let the natives collect it for 
them, and left tlie native Organization to foUow 
its own ways. Α very curious evidence of this 
being in after times believed to liave been the 
case, even when the Hyksos were as much 
Egyptianized as possible, is given us in the cele•^ 
brated fragment of the first Sallier Papyrus, 
which at least shows us wliat was the tradition of 
their rule. In that we find, that even for a royal 
letter the Hyksos Apapi is said not to dictate his 
own words, but to be completely in the hands of 
his scribes, for " King Apapi sent to the Euler of 
the South a notice, according as his scribes 
knowing in affairs said." This view explains 
the continuity so evident between the middle 
kingdom and the rise of the empire ; it exactly 
agrees with the oue or two fragments of Informa- 
tion that remain to us, and it accords with the 
historic parallel of the later Invasion from Asia. 

Now to apply the facts we have noticed above : — 
There is a series of viziers, men who acted for 
the king over the treasury and taxes, and over 
the royal decrees and public documents, bearing 
the king's seal. These men lived after the twelfth, 
and before the eighteenth dynasty. And, further, 
they would seem to have acted for rulers who did 
not care about the public monuments, and would 
allow them to usurp them at their pleasure. 
Here we have the exact description of a native 
vizier of a Hyksos king. We have but fragments 
and suggestions to lead us, but every item that 
we can glean exactly falls into a consistent place 
on this hypothesis, and would be hard to adjust 
to any other. Leiblein has already pointed out 
how the fourteenth dynasty, with its short reigns 
averaging only two years and a half, represents 
viceroys of the Hyksos ; but may these not be 
identical with the men who in the Hyksos country 
were reckoned as viziers, while by their own 
countrymen in the upper country they were 
counted as kings ? They may have even had a 
different title, and acted as viziers in one part 
of the country, and as semi-independent kings in 
another part. Or the viziers may have been the lower title which the chief of the native ad- 
ministration had to adopt when the Hyksos 
made themselves a king. This is a point on 
which we must wait for more light. 

But yet one further document may be quoted, 
as giving and receiving light on this question : 
the account of Joseph in the book of Genesis 
undoubtedly refers to the Hyksos period, and 
there we read, " Let Pharaoh look out a man 
discreet and wise, and set him over the land of 
Egypt," — not, let Pharaoh give Orders to• his 
own officers. " And Pharaoh said imto Joseph 
. . . Thou shalt be over my house, and according 
uuto thy Word sliall all my people be ruled ; only 
in the throne will I be greater than thou. And 
Pliaraoh said unto Joseph, See, I have set thee over 
all the land of Egypt. And Pharaoh took off his 
signet-ring from his band, and put it upon Joseph's 
band, and arrayed him in vestures of fine linen, and 
put a gold chain about his neck ; and he made him 
to ride in the second chariot which he had; and they 
cried before him. Abrech ; and he set him over all 
the land of Egypt. ' ' Here we read of the investiture 
of a vizier under the Hyksos, creating him royal 
seal-bearer, and giving him the honour of the 
second chariot. This we now see was not an 
extraordinary act of an autocrat; but the filling 
up of a regulär ofl&ce of the head of the native 
administration. CHAPTER IIL 

THE CEMETEKY. 
17. The cemetery of Teil Nebesheh covers a 
large space of ground (see pl. xv.), but does not 
seem to have been arranged on any regulär plan, 
or to have conformed to any lines of road across 
it. The tombs are placed, as will be seen, at 
almost all augles, though roughly to the cardinal 
points in general. The earlier tombs, howevev, 
seem to be inclined more to the east of north 
than the later ; Nos. 4, 3, 5, 7, 8, 27, 31 of the 
Kamesside period are all considerably to the 
east, only No. 21 is less so. The Cypriote tombs 
are rather less inclined on the whole, Nos. 1, 17, 

D 18 TELL NEBESHEH. 18, 26, 29, 33. The later tombs of tlie twenty- 
sixth dynasty, such as Nos. 28, 12, 42, 38, 89, 
are nearly due north and south ; while No. 23, 
■which is certainly of the Persian period, is even a 
little to the west of north ; so is also the great 
tomb No. 77, which is probably late in the 
twenty-sixth dynasty. Note also the two tombs 
marked " earlier " and " later." 

Α far greater number of tombs were excavated 
than those here shown ou the map — many times 
more than these in fact. But nearly all which 
were of interest from tlieir form or contents have 
been planned and mapped. Α few were lost 
from the record, as their numbers (which I always 
cut deeply in the brick walls with a kuife) crumbled 
away while Mr. Grifißth was finishing the ex- 
cavations before my return to Nebesheh to make 
the plan. Otherwise, the record of all that was 
noticeable is complete. 

There are here two entirely separate classes of 
tombs, if not three (see pl. xv, and xvi.). First, 
there are the great hoshes (as they may be called, 
from the Arab name for a large chambered tomb 
building), which were certainly built on the surface 
of the ground, and rose to probably 10 or 15 feet 
in height (see No. 76). The Chambers in them 
sometimes communicated with one another, but 
no instance of an outer doorway is seen, and it 
rather appears that the access to the Chambers 
must have been from the top, as in the sub- 
terranean tombs. Many of these have been 
rebuilt, sometimes two or three times, on the 
same lüies, and many reintermeuts have taken 
place in them. Their state is consequently very 
confused ; but in no case have I found anything 
earher than the twenty-sixth dynasty, and they 
seem to have come into use at that time. The 
second class is entirely subterranean, with wells 
of access baut by the side of the tombs, and 
provided with foot-holes in the sides (see Nos. 
42, 20). The entrance to the tomb from the 
well is always carefuUy bricked up. Very usually 
there were two or more Chambers opening off a 
common passage (see Nos. 1, 38). These tombs when more complex, as in No. 31, developed into 
hoshes, as in No. 28, which is nevertheless still 
subterranean. They also Λvere lined with stone 
in the twenty-sixth dynasty (Nq. 46), and all 
such tombs have a wide well of access, with one 
or two ledges narrowing it part of the way down, 
ou the side opposite to the doorway. These 
tombs developed into what must be reckoned a 
distinct class, the third ; these are large Square 
hoUowö, such as the Psamtikmenkh tomb, No. 
77, which is 60 feet Square, lined with brick 
walls and having stone Chambers built in the 
Space, and Alling it up to the liuiug with a mass 
of constructions. 

The positions of the bodies are not constant, 
though they generally lie east and west. Those 
planned in p]. xvi., and some others noted, give 
the foUowing results : — Ramcsside. Head 2 E., 
2 W., 1 N., 1 S. Cypriote. 6 E., 1 S. Saite. 
17 W., 3 N. Here a very clear distinction 
between the classes may be seen. The Rames- 
sides were nearly indifferent, but the Cypriotes 
were exactly the reverse of the Saites. As the 
Cypriote tombs are, at least in part, contemporary 
with the Saite, this complete contrast shows a 
real and important distinction between the two 
classes. The position of the tomb well of entrance 
does not seem so fixed ; though usually on the 
east, the Saites — who were most regulär in 
placing the bodies — yet placed the well on the 
east or west indifferently. 

18. The earliest tomb opened, was one built of 
red baked bricks, No. 35, almost at the extreme east 
of the cemetery. It had been much disturbed and 
broken up in early times; and I could not plan it, 
as the people feil on it in the night after we found 
it, and carried off all the bricks. This was early 
in my residence here, and before I had them well 
in band ; but it gave occasion for me to promise 
so absolute a decree of dismissal against the whole 
vUlage, if any further disturbance of my work took 
place, that I never had a brick or a stone removed 
afterwards, This tomb was of Pa-mer-kau, ac- CHAP. III.— THE CEMETERY. 19 cording to tlie two limestone ushabti found in it ; 
and from a statue found in the temple, representing 
Merenptah, son of Pa-mer-kau, and bearing the 
cai'touche of Kamessii II., it may be dated to the 
nineteenth dynasty. The style of the two ushabti 
(see pl. i., top line, numbered 35) also exactly 
accords with that period; and some fragments of 
■wrought granite found in this tomb, again agree 
to a Eamesside period. 

The employment of red brick in this tomb, and 
in the next to be described, which is also Eamesside, 
is of great importance. Hitherto I had never 
seen any red brick in Egypt of earlier times than 
the Constantine period ; and it appeared to be a 
test of that age. Now we see from these cases, 
and from the discovery of red brick beneath the 
black mud brick of the twenty-sixth dynasty, at 
Defenneh, that baked brick was introduced in the 
Ramesside times in the Delta. There is, however, a 
distinction between these and the Roman bricks in 
point of size; those in tomb 21 are 13•5 inches 
long, and at Defenneh, 12•6 ; whereas the Roman 
are usually 8 or 9 in., and only at Dendera rise 
to 11*7. These early bricks seem to have been 
made much like the thick pottery cofl&ns as to 
material ; and differing in size as they do from 
other Ramesside bricks, they rather seem to be 
classable with the large articles of baked clay 
than with the crude mud bricks. 

The next tomb in point of age is No. 21 (pl. 
XV., xvi.). This is entirely of red baked bricks, 
placed together dry, and irregularly bonded. The 
shaded part in the plan was of brick on edge; the 
rest of the bricks flat. The N. wall ran across 
the foot of the coffin recesses ; and all the walls 
rose around the group of recesses, in a Square 
well, to several feet high. The upper part had 
been disturbed in later times and much denuded, 
so that no further details could be obtained. The 
cofiEin in the E. recess was either of the slipper or 
lid type, not of two large pots mouth to mouth. 
It was of very hard, good pottery, painted with 
yellow bands outside on the red surface. On the 
outside, beneath the head, was a black line traced, I 

D forming an ellipse 4^ χ 4 inches, and the sand 
stuck to the pottery within the line. Over the 
head of this coffin were the two ushabti marked 
21 on pl. i., made of rough red pottery; these 
are of a style never found again. at Nebesheh. 
With these, over the head of this E. coffin, was 
the Upper scarab marked 21 on pl. i. : by the 
name User Meper ma, it represents Ramessu V. ; 
it is made of schist, white, and has been glazed. 
In the N. part of the middle coffin was a large 
heart amulet of red glass, decomposed to green 
on the surface. In the W. coffin was the lower 
scarab marked 21 on pl. i. ; it is clearly Ramesside 
in style, and from the occurrence of Si-Neit in the 
tiÜes, may be of Ramessu XIII. (Kgsb.); the 
character of the cutting is hke the scarab cxliii. of 
Mr. Loftie's coUection, which is of the same period; 
it is made of highly polished dark green Jasper. 
These scarabs and heart amulet are now at Bulak, 
Probably also of the twentieth dynasty is the tomb 
of Nekht-Amen, No. 31. This was disturbed by 
the Arabs before I began to work that region, and 
they brought me six glazed-ware ushabti of the 
type marked 31 on pl. i. Further working here 
brought out pieces of the beautifully engraved 
alabaster vase (marked 81 also) and the two plugs 
of alabaster, probably from the ears. These 
objects were in the S.W. corner of the Chamber 
containing the two coffins; probably the tomb 
had been rifled in early times, and the alabaster 
vessels smashed up in this antechamber. The 
Southern Chamber of the tomb was almost entirely 
lost by denudation, though more remained of the 
others owing to a great sand hillock rising on the 
N.E. side. The Chambers were floored with bricks 
two deep, and were all mud plastered and white- 
washed inside. 

Slight remains of other tombs, probably of the 
same age, were found on the S. side, and on the 
top of the same hillock; also remains of fine 
work in granite, &c., from destroyed tombs E. of 
No. 25. Further to the N.E. were more tomb 
Chambers, No. 41, and in the N.W. one of the 
group were the two alabaster vessels, marked 41, TELL KEBESHEH. pl. i., Standing in the S.W. corner; and in the 
samc cliambor three terra-cotta ushabti of Patekh, 
of the tj'pe marked 41, pl. i. From the style of 
the al abaster vessels and the ushabti it is almost 
certain that this tomb is of the twentieth dynasty. 
Another early tomb of the nineteenth or twen- 
tieth dynasty was found at No. 4 (pl. xv., xvi.) 
with two limestone ushabti, see 4, on pl. i. 

19. The best group of tombs of the twentieth 
dynasty was that of Ha-ra and Ea-mes-nekht, 
Nos. 3, 5, 7, and 8. The objects from these 
tombs are all on pl. ii. Tomb 8 I cleared entirely 
myself, and so it is certain that the very varying 
styles ofthe ushabti were all really found together. 
Beneath the coffin of pottery, which lay on a raised 
bench of brickwork covered with cement, were the 
ushabti, of sandstone, of limestone, and three of 
pottery beneath the head, and of limestone and 
two of pottery beneath the feet : they lay pointing 
in all directions. Across the head was the food 
vessel. That such very diverse types of ushabti 
should all be not only of one period, but belonging 
to one interment, is a stränge and unexpected 
result. From the style of the stone ones, and 
from the green glazed ones of Ra-mes-nekht in 
tomb 3, it is fairly certain that this set of tombs 
is of the twentieth dynasty. Two heads from the 
pottery coffins, painted with black, red and yellow, 
■were suflficiently well preserved to bring away ; and 
parts of the coflSns were brightly coloured with 
stripes of the same paint. The Square box of 
pottery, found in tomb 3, is unhappily much 
broken up ; it appears to have had a lid fitting in 
the groove around the top, and the pottery jackal 
of Anubis most likely was couchaut on the lid. 
We now know from this tomb the age of several 
varieties of ushabti, and of these painted pottery 
coffinp. 

Tomb 27 (pl. xv., xvi.) appears, from the style 
of the ushabti, to be rather later, but still long 
before the Saitic renascence. We may provision- 
ally call it of the twenty-second dynasty. It had 
been nearly denuded away, and the contents had been smashed up in early times, but I carefully 
cleared out what remained. The broken alabaster 
vessel, marked 27, ' right side of pl. i., had 
apparently a lid of slate (shown above it), with a 
knob of alabaster to cap the pin on which it turned, 
and another knob to serve as a handle. Beside 
this were pieces of a bowl, a small dish, and a 
symbolic eye, all in alabaster ; pieces of two cups, 
one with a spout, made of blue-green glazed wäre, 
ribbed ; and five ushabti of blue-green, very rudely 
painted mth black. All these are marked 27, 
pl. i. There were also pieces of an ivory ilask, 
and of a blue glazed flat dish, rather like the 
colour of Roman glazed wäre. 

20. We now come to a whoUy dififerent class of 
tombs, which, from the pottery found in them, I 
have called here Cypriote. Though such pottery 
was not found in every tomb so named, yet as the 
bronze spear-heads and forks often accompany 
this pottery, and are never found in purely Saitic 
tombs with ushabti, I include them in this class. 
The Cypriote class, then, may be defined as having 
Cypriote pottery, or bronze spears or forks, and 
never h.aving any ushabti. Moreover, as already 
noticed, the bodies always lie with the heads to 
the E. or rarely to the S., and never to the W. 
or the N. as in the Saitic tombs. 

Yet we must not conclude that these belong to 
a wholly different period to the Saitic tombs ; on 
the contrary, it will be seen on pl. xv. that tomb 
No. 2, a great brick-lined well of Saitic work, has 
cut into the corner of the group of Cypriote tombs, 
Nos. 17, 18. Hence 17 and 18 must have been 
disregarded when tomb 2 was made. Yet, on the 
other hand, after tomb 2 was ruined, and the 
stone sarcophagi in it smashed and looted, a later 
interment in a pottery coffin was made over 
them, and yet later still an interment near the 
präsent surface, with a bronze spear-head of the 
Cypriote class. Thus it is clear that these 
Cypriote tombs began early in the twenty-sixth 
dynasty, and probably lasted tili the middle of the 
Persian period ; perhaps even extending beyond CHAP. III.— THE CEMBTERY. 21 tliese limits. From the pottery, the spears, and the 
entire absence of ushabti, it seems certain that 
these belong to a colony of Cypriote mercenaries, 
brought over by Psamtik I. when he settled tlie 
Carlans and lonians at Defenneh, one day's journey 
to the E. of this site ; and that this colony lasted 
for some two centuries or more. 

As the Contents of these tombs are nearly all 
illustrated on pl. iii., with the numbers of the 
tombs to whicli each object belongs, and the tombs 
are planned on pl. xvi., andmappedon pl. xv., it 
is only needful to notice such as were peculiar. 
The only tomb containing iron was 17, which 
contained both bronze and h-on spear-heads in the 
positions shown in the plan. In the same tomb 
was one of the best preserved pottery coflfins, the 
lid of which has been brought away, and is 
represented on pl. i. It has alse a curious round 
hole, made Intention ally, in the he ad ofthe coffin. 
Tomb 26 is of interest as having three gold 
earrings (see pl. viii., fig. 18) and a rüde glazed 
scarab (fig. 19), together with an indistinct blue 
glazed figure of Mut. Tomb 33, beside five vases 
of pilgrim bottle type, had the curious vase in the 
mid-bottom of pl. iii., and pieces of pumice, sand- 
stone, and alabaster, together with apparently a 
bronze knife, with hilt-plate and finial for the end 
ofthe handle (see pl. iii.). The positions ofthe 
spear-heads and forks, whenever noted, are marked 
on the plans. 

The use of the curious bronze forks here found, 
is still undecided. They are generally found along 
with the spear-heads ; yet they cannot be weapons, 
as they are never sharpened, and they frequently 
have a cross-bar. This bar also prevents our 
thinking them to be fishing spears. The only 
explanation that occurs to me is that they were 
the shoeing of the butt ends of spears. It will 
be remembered how the Egyptian sceptres always 
end in a fork at the base, which suggests that 
such a type was familiär. Again, for utility, it 
was needful to have a point which could be driven 
into the ground, to stand the spear upright ; and 
yet a means of fastening a leather thong on to the butt end, so as to get better grip of the 
spear in charging, would not be at all unlikely. 
On the whole, therefore, it seems probable that the 
butt ends of the spears had a fork on them to stick 
in the ground, and to put a thong over, which 
could be fastened to the band ; and that a later 
form had a bar across the fork to prevent the 
thong slipping ofF in action. The fork from tomb 
24 was iutended to fit on to a naturally forking 
stafi" of wood. 

The presence of this Cypriote pottery so com- 
monly here, in the beginning of the twenty-sixth 
dynasty, suggests that it was reallyfrom this type 
of pottery that the Egyptians formed the "pilgrim 
bottle " type of red pottery made on a sand bag, 
and of green glazed pottery so often found with 
lotus necks, and inscriptions impressed down the 
edge. Such forms are, so far as I remember, 
unknown in Egypt until the Cypriote types were 
introduced. 

21. The Saitic tombs are characterized by the 
stone sarcophagi, and the abundance of ushabti. As 
Mr. Griffith will describe the ushabti as a separate 
subject in Chapter V., there is not much to be 
Said here of these remains. The usual course was 
to place one or two finely inscribed ushabti, with 
several rougher ones, and a few hundred small 
uninscribed ones, in a wooden box in the tomb. 
Generally the outline ofthe square box-fuU could 
be traced on Clearing the ground. Thus in tomb 
11 (Plan, pl. xvi.) were 11 ushabti together, and 
only one inscribed ; again 16 ushabti, and only 
one inscribed, lying parallel, one on the other, 
with feet broken off. In the next Chamber was a 
box with 5 ushabti, all piain ; then a wooden box, 
which had been 26 inches Square and 15 inches 
high, had contained 45 ushabti, of which only 5 
were inscribed. This tomb had part of a wooden 
fiooring and panelling which had been covered 
with stucco ; possibly, however, this was part of a 
large flat coffin placed close against the wall. In 
tomb No. 39, again, were two boxes of ushabti; 
one had been about 17 inches Square, and contained 22 TELL NEBESHEH. 154 usliabti ; and anotber, 19 X 12^ inches, 
had 171, of which only 3 were inscribed. In 
tomb 46, wbicb is stone lined, witb a brick well 
of access on tbe west side, was a box 19^ X 22 
incbes, witb 204 uninscribed usbabti ; and anotber 
heap of 62 more, pell-mell in the corner. In 
tomb No. 39 (map, pl. xv., not planned) was a 
box of piain usbabti, lying on tbe legs of tbe 
two mummies. 

Tbe great tomb No. 77 is probably tbe finest of 
all in tbe cemetery. It still bas tbe sarcopbagi in 
situ, and tbe Hmestone pavement ; but tbe wbole 
of tbe stone structm-e wbicb bas stood in tbe great 
lining of brickwork basbeen removed. Tbe two 
western sarcopbagi are of limestone, rongb-adzed 
on tbe outside, and witb a band of bieroglypbs 
running all round on eacb of tbem. Tbe in- 
scriptions record a cbief secretary of tbe city Am, 
Psamtik, son of Uat-em-bat ; and Psamtik-menkb- 
ab, son of Aset-kbebt, wbo beld tbe same ofl&ce. 
Tbe great sarcopbagus is of polisbed basalt, witb 
tbe usual bead, coUar, and columns of inscription 
on tbe lid, found on tbe best examples of tbe 
twenty-sixtb dynasty; tbe body of tbe sarcopbagus 
is also of basalt, and bas a line of titles around tbe 
Upper part. Tbe wbole is encased in an enormous 
outer case of bard limestone, tbe body part is 
cemented in, and tbe lid was covered witb a cor- 
responding block of Hmestone. It belonged to 
Psamtik, son of Paserf and bis wife Naisbaru. 
For tbe inscriptions see Cbapter V. 

In tbe tomb 60, on tbe N.W. of tbe cemetery, 
is a similar coffin ; but as tbe buge upper block 
bas been only broken away, and tbe basalt lid broken up to force an entrance, tbis is in a very 
bad condition. 

Tomb No. 42 of Pet-amen bas anotber fine 
sarcopbagus in it, but entirely of limestone ; tbe 
lid slopiug to a flat space along tbe middle, on 
wbicb is a column of inscription of Pet-amen, a 
general (mer-masbau), son of Psamtik-mer-ptab 
and Ta-asar. Tbis agaiu mentions tbe city Am. 
Tbe bricks of tbis tomb are 14-1 χ 6*9 X 5Ό 
incbes. 

Out of tbe bundreds of tombs wbicb we cleared, 
very few proved to bave been unrifled before, and 
only one contained tbe bodies witb a füll supply 
of amulets undisturbed. Tbis was tomb 23 
(map, pl. XV.), wbere in seven cbambers we found 
one undisturbed (marked witb a spot), and in tbis 
were four bodies lying as in tbe plan (pl. xvi.), 
Tbere were traces of tbe paint of wooden boxes 
left, sticking to tbe walls against wbicb tbey bad 
been placed, altbougb tbe wood bad entirely 
disappeared. It seemed tbat tbere bad been 
wooden canopic jars, wooden boxes, and a 
wooden door just inside tbe bricking up of tbe 
doorway. 

22. Tbe amulets found on tbe four mummies 
were all carefuUy collected, and (excepting wbat 
were accidentally disturbed in Α by tbe workman's 
pick, before tbe bodies were seen) tbe positions 
of nearly all of tbem were noted. I bave mounted 
eacb set on a card in tbeir original order, and 
noted tbe positions. Bodies Α and Β contained 
stone amulets, and bodies C and D, green glazed 
pottery amulets of fine work. Tbe positions 

Α 


Β 


c 


D 


Between eyes 
C 6 urffii 
(.1 eye 


Mouth 
Tongue piece (limesn.) 


Back of neck 


? Counterpoise (g. fels) 


C Counterpoise (g. fels.) 
(.Eye (limesn.) 


? Counterpoise 


Counterpoise 


Throat 
Square eye 


Below 
C Scarab with legs 
i Double diso 


Below 


? Serpent Lead (agate) 


Serpent, neck and 
bead 


On coUar-bones 


Heart 
Right wrist 


? 11 beads, (agate, la- 


9 beads (agate, black 
9 beads (possibly 
zuli, white quartz, 


Silicate, beryl, green 
on neck) 
beryl, Jasper, Syenite, 


glaze pottery) 
brown Silicate, red 


and green glass) 

CHAP. III.— THE CEMETERY. 23 

Α 


Β 


C 


D 


Left band 


Ring, scarab, stea- 
tite eye 


? Scarab and ring 


Top right breast 


? Trog (lazuli) 
Prog 
Left breast 


? Square (lazuli) ; 


Prog (g. fels) ; 


? Girdle tie (red 


Ρ 9 hearts (agate, beryl, 


4 Hearts (basalt, lime- 


glass) 


obsidian, basalt, wt. 


stone brown and 


Square pendant 


limestone, lazuli, 


white, lazuli) ; 


(limestone) 


brown, brown and 


Square pendant (lazuli) ; 
white, and green Sili- 


Scarab (limestone) 
cates) ; 


Plummet stand and 
? Papjrus on tablet 


Square (basalt) 
(berjl) ; 


? Strips gold foil. 
Above heart 
Double feathers (basalt) 


Heart 


Plummet stand and 


? Largo scarab (slate) 
Large scarab 
Square (basalt) 


? Scarab (basalt) 
(brown basalt) 
Large scarab (greenish 


Gold foil urreus 
Syenite) ; 


2 Eyes (limesn. and 
6 Scarabs (obsidian. 


calcite) 
Syenite, beryl, brown 


Silicate, greenish Sye- 


nite, wt. limestone) 
Left of heart 
Gold foil nraeus 
2 Scarabs (basalt) 


Across ehest 


L. Human head 
hawk 

Tahuti 

Serpent 

Triad 

Scarab withlegs 

Isis 
R. Nebbat 


Triad, 
Hawk, 

Hawk, human 
headed. 


Lower part of ehest 
L. Altar? and scarab 


Horus 


R. Ape 


(limesn.) 


Tat 


L. Anubis (ala- 


2 Eyes (g. fels.) 
baster) 


mid., Horus (lazuli) 
R. Nebhat 

Neit 
Isis 


L. Papyrus 


? Tahuti 


Bottom of ehest 
Square pendant 
R. Eye (basalt) 
2 Hearts (red 
glass) R. and L. 


Stomacb 


2 Eyes (red glass, lazuli); 
4 Tats (obsidian, lazuli, 

cornelian, br, and wt. 

Silicate) ; 


Gold foil uraeus 


2 Tats 


3 Tats 
? 3 Girdle ties (obsidian, 
Girdle tie (red 


4 Tats 
red and brown paste) 
glass) 
Navel 


? 2 Discs on stand (ba- 


Girdle tie, red glass 


3 Tats 


salt) 


Diso on stand and 
heart (g. fels.) 


2 Serpents 
Lower part stomach 


Square pendant(limesn.) 
Serpent 
Pelvis, top 


? Papyrus (g. fels.) 
Papyrus 
„ right 


Plumes (obsidian) 
? Peathers (lazuli) 


Plumes (brown 

glass) 
reathers(alabaster) 


„ R. by spine 


3 Eyes (obsidian, hsema- 
tite, green Silicate) 


Eye (red glass) 


„ middle 


Eye (limesn.) 
„ left 


? Double fingers (basalt) 


Double fingers (basalt) 
? Double fingers 
(black glass) 


Between thighs 


Eye (Jasper) 

(Limesn.) := white limestone ; (g. fels.) = green feispar. From these many positions of amulets are 
evidently constant ; such as tlie menat counter- 
poise behind the neck; frog at top of ehest; 
plummet stand and Square by heart ; large scarab 
at heart, and smaller ones with it ; the triad (Isis, Nebhat, and Horus), and other divinities across the 
ehest ; the Tats in the stomach ; girdle ties of 
red glass at the girdle ; eyes in the pelvis ; double 
fingers in the left of the pelvis. Many other 
positions are indicated here, but not confirmed 24 TELL NEBESHEH. by several examples. The body Β was pitched 
and gilt, eyes inlaid witli wliite glass and thin 
glass edging. 

Beside tliese, some otlier sets of amulets were 
found, but not iu position on the bodies, and 
therefoi-e not needing notice in detail. But of 
types not iucluded above are, in tomb 39, the sun 
onthehorizon; cartouche plaque, piain; breasts?; 
and in tomb 49, Tat with feathers ; disc with 
feathers ; and head-rest. 

23. In the S.E. corner of the great /(Oi'/iNo. 7G 
we found, high up, a tetradrachm of Alexander 
III. ; below this level a great miscellaneous bed 
of loose bones, ransacked out of tombs near, and 
all thrown in together ; below that two sarcophagi 
built of stones and mortar, one of large block s 
well laid, the other thinner; and below these again, 
at the bottom, the remains of a rieh interment. 
There were silver cases for the fingers, and portions 
of foot-cases of silver with the toes modelled on 
them ; 1 5 silver gilt figures of Neit seated, 3 of 
winged Isis, and an eye, similar. Cow's head in 
red glass ; green Jasper scarab, large size, from 
the heart ; Square and altar of Bast in lapis lazuli. 
Also great quantities of beads, over a dozen pounds 
weight ; these are mostly of blue paste, some 
gilt ; many hundreds of lapis lazuli, but mostly 
made in two pieces cemented together to save the 
labour of drilling the hole, which could thus be 
made by a saw-cut ; many dozens of small round 
carnelian, of blue glass sloping to a ridge around 
the middle, and of silver made by coiliug a piece 
of sheet silver. This interment, which from the 
style could not be dated before the twenty-sixth 
dynasty, had been made before the hosh was built iu 
its present form, as a great deal was taken out from 
under the walls. 

Among other articles from the tombs may be 
noted the large bronze pail and lid (pl. xx. 5), 
found deep iu the sand in tomb 16. The pail has 
been wrought in one piece, with handles riveted 
on ; and the hd seems to have had a leather (?) 
handle riveted on it. Α pottery jar with two demotic inscriptions was found in the hosh W. of 
No. 76. In tomb 25 we found a few amulets and 
part of an armlet of hörn, such as are known from 
Thebes ; this is fixed by the amulets to the twenty- 
sixth dynasty. In a tomb S.W. of the piain, 
towards the town, some Arabs found a set of gold 
foil objects, shown in pl. viii. 10 to 17, which 
look most like Ptolemaic work. In another tomb 
near that, two large scarabs of Jasper andbasalt; 
two carnelian eyes ; three crescents, tongue-piece, 
and figures of Hapi and Tuaut-maut-f, all in gold 
foil ; with a quantity of small blue glazed beads. 
In a late tomb in the piain, No. 70, was found 
a number of beads of glass, pottery, hone, and 
vertebrie of fish, which are shown in pl. viii. 1 : 
Avith these was an oval piano- convex piece of dark 
green glass, polished, for setting : as several small 
brass coins of Constantine II. were found with 
these, they may be dated to the middle of the 
fourth Century a.D. In some other interments in 
the mouud on the extreme E. were five brass 
cj'mbals, a turnedbone pot (gnawed by rats), and 
a clear glass flask with wavy brown rings on the 
neck ; the neck of a glass flask, with a bronze 
handle looped in the ears.; also a piece of a 
pottery mould for making patterned potterj'•, 
scribbled on in Cufic ; and some pieces of very 
coarse black wrapper. The interments here 
seemed to be of various ages, some poor ones 
perhaps only a Century or two old, but the . 
cymbals and flask were probably of the Byzantine 
or early Cufic period. 

Among miscellaneous objects from tombs, of 
vvfhich a great quantity of amulets, &c., were 
obtained from the Arabs, a few require notice. 
Α double Tat, joined by the sides, in schist, glazed ; 
plaques of bright blue glaze, with four deities 
(viii. 2) ; an SBgis of Bast in blue, with yellow 
facing to the disc and bands (viii. 8). Quadruple 
eyes, two plaques, 2 inches long. Amulet of 
greyish green glaze, about thirtieth dynasty, in 
form of a kalantika wig (pl. viii. 7). Bes seated, 
fine work. Large plaque with head of Bes, 2 
inches wide. Lotus flower of blue paste (viii. 6). CHAP. IV.— THE TOWN. 2S Blue glaze flat cups, 1-| and 2^ in. across. Bronze 
Osiris, poor work, on original wooden base. 
Limestone Isis, of Eamesside period (?},on original 
bronze base, 2-} high. It is evident that a large 
amount of sepulchral objects may still be obtained 
from this cemetery ; but it is doubtful whether 
much of interest or of scientific value would repay 
the time required. CHAPTER IV. 

THE TOWN. 

24. We may begin by noticing the slight 
remains of a building, wliich, though in the 
cemetery, is not a tomb, but rather the site of a 
small chapel. Just north of tomb No. 42 will be 
Seen (pl. xv.) the site of a " Destroyed Limestone 
building." Nothing remains of this but the 
retaining wall of the foundation, and a quantity of 
cliips of limestone ; but in tracing it out the 
digger came — to my surprise — on a foundation 
deposit in the N.E. corner, of which he pi'eserved 
only the mortar and a plaque. The S.E. corner 
I carefuUy cleared myself, obtaining the set of 
objects shown at the foot of pl. xix. Their 
positions are shown on the plan at the top of 
pl. vi. This more resembles the Ptolemaic de- 
posits of Naukratis than the deposits of Nebesheh 
and Defenneh of the twenty-sixth dynasty ; and it 
seems probably as late as the Persian period at 
least. No name is marked on the plaques. No 
trace of a deposit could be found in either of the 
other Corners. The enclosure measures 697 in. 
N., 712 S., 408 E., 405 W.; so the building 
must have been about 57 feet X 33 feet. 

25. Turning now to the town proper, there will 
be Seen on pl. xyü. a plan of such parts of it as 
have been cleared by the natives in digging for 
earth. As I have not before seen a site on which 
they have so consistently carried away the filling 
and left the walls, this oflfered a good opportunity 
to get a plan without spending the time or money required to excavate it, It will be noticed that 
though several long lines of street may be followed, 
yet the houses are mostly separate insuke. In 
several of them we can see the one larger space. 
sometimes indeed with an outer doorway into it, 
which was the open court off which the rooms 
branched. Such is now the almost universal form 
of even poor Egyptian huts, the court serving in 
such a climate most of the purposes of a room. 
But the greater number of the walls are evidently 
only the foundations, below the level of doorways, 
and so the internal arrangements are not ex- 
plained. Α few Chambers were excavated, and 
some articles found ; in Chamber 99 a terra-cotta 
Impression of a mould with a good head of Horus, 
of Ptolemaic work ; a piece of a dark blue glazed 
cup, and a piece of an iron pruning-hook. Others 
of these pruning-hooks, probably for use in viue- 
yards, were found in the town (see pl. vii. 14, 15). 

26. The most important house we cleared 
was one in that part of the town which had 
encroached into the temenos of the temple. In 
the S.E. corner of the temenos is a con- 
siderable mound of house remains, and one house, 
No. 100, can happily be well dated by a find 
of twenty-five Ptolemaic tetradrachms which we 
found in it, the latest of which (in good condition) 
is of the year 4 of Ptolemy III., or 244-3 b.c. 
So the burning of this house and its contents 
can scarcely be put later than 230 b.c. Several 
curious objects were found in this house, as 
well as many ordinary things. On pl. vii. will 
be seen some of them. In bronze there is the 
jackal Standard (fig. 3), the bronze bowl (fig. 6), 
and the little bell (fig. 4) ; beside these there were 
three large bronze nails, 5^ in. long; Nefertum 
in bronze, large but worn ; Osiris in bronze ; and 
a piece of iron inlaid with strips of brooze. In 
stone are the small alabaster pot (fig. 2) ; a rüde 
hawk in limestone ; a marble foot from a statue 
of Greek work, 1| in. wide ; a marble tongue- 
piece, such as those found Avith mummies ; and a 
necklace of carnelian, onyx, and coral beads of 

Ε TELL NEBESHEH. the globular, bügle, ribbed, and truncated paral- 
lelopiped forms. In glazed wäre are the pot 
(fig. 1), and the veiy curious draped figure (fig. 8) 
■which seems to have been a small flask ; also a 
scarab with legs, and an ibis amulet. In terra- 
cotta is the remarkable lamp (fig. 5) with a 
central open tube ; the tube lamps of Xaukratis 
all belonged to the sixth centuiy, instead of the 
thü-d Century b.c., and are in a hard, close-grained 
Greek pottery : this is the only instance I know 
of a tube lamp of such late date. In ivory is the 
female figure (fig. 7) and a scrap of ornamental 
rod. The tetradrachms found (with the numbers 
in E. S. Poole's B. M. Catalogue of the Ptolemies) 
are of — 

Ptolemy I. Cos? b.m. 75 

Alexandria 1 90 

Ptolemy I. and II. Et as 1 to 6 

(but monogram \AP) 

Cyprus as 6 

(but X f or X ) 

Paphos 16 

Miletos 57 

Ptolemais 87 t(v88 

and two worn. 

Ptolemy II. Sidon 32 

(two examples) 

Sidon as 33 

(but X monogram) 
Sidon 33 

Tyre year 22 47 

Sidon year 31 65 

Sidon year 32 68 

(two examples) 
Sidon year 35 75 

Sidon year 4 20 

(latest dated coin here) Ptolemy III. Ptolemais 
Ptolemais? 

(but Γ for X) 
Ptolemais 

(but with ^ ) 

Ptolemais 36 

as47 as 74 as 74 (but with μ. , three examples). 

Beside these a small lot of eleven later Ptole- 
maic coins was found elsewhere in the town, and 
brought in by Arabs ; they all date between 146 and 131 b.c., are in fine condition, and all of the 
Cypriote mints, Paphos, Salamis, and Kition. Ptolemy VIII. 


Year 25 


ΓΑ 


B.M. 55 


(Euergetes II.) 


30 


SA 


17 
30 


Kl 


34 
31 


PA 


4 
(two examples) 
32 


SA 


21 
32 


Kl 


41 
33 


SA 


23 
35 


SA 


25 
39 


Kl 


new 
40 


Kl 


52 Another house cleared was apparently a Work- 
shop of about 200 b.c., by the side of the " Late 
Foundation," marked close to the S.E. coruer of 
the gi-eat temple. Here wero pieces of green 
feispar, rock crystal, and black schist, all in 
un^\T0ught lumps. In blue paste — part of the 
wing of a Statuette; piece of "pilgrim bottle," 
with the wish " Sekhet give a good new year to 
the owner;" ribbed cylinder with Square hole in 
middle to fasten on a metal rod for fumiture ; a 
symbolic eye ; and two star-pattern discs (pl. 
vii. 8); with two others of white paste. The 
pattern of these, which extends from the time 
of Psamtik II. (Tanis, pl. xii. 25), and is found 
in a highly raised form on bosses at Sueilen, is 
probably derived from the star-patterned echini so 
commonly found in the tertiary limestone of 
Egypt. Beside these were pieces of lapis lazuli 
and blue paste, formed for inlaying. In bronze — 
Horus, situla, and a cat, all 3 to 4 inches high ; 
and some nails. The date of these objects is 
tolerably given by a small bronze coin of Ptolemy 
III., about 230 b.c. ; as it was rather worn, the 
house probably belonged to about 200 b.c. 

27. Of miscellaneous objects in terra-cotta 
from Nebesheh, there are figured in pl. vii. two 
pieces of statuettes of the Phoenician Venus type 
(figs. 10 and 12), possibly connected with the 
Cypriote mercenaries. Α mould for a sistrum 
head (fig. 11). Α remarkable figure, which does 
not seem to be an ushabti, but is more raediieval CHAP. IV.— THE TOWN. 27 tlian Egyptian in its appearance (fig. 20). Α 
plaque with a female figure stancling witli the 
liands on tlie hips, and a vase beside her 
(fig. 23). Two rüde lieads of animals (figs. 17 
and 19). Α four-liandled model yase (fig. 16), 
and a curious form of two-handled bowl in hard, 
smooth pottery of dark brown colour. Also, not 
figured, several small long-necked flasks of dark 
brown pottery, with loop liandles, such as are 
often found in Cyprus and in Egypt ; until their 
age shall be established, their origin must 
remain unsettled. Also a piece of pottery painted 
■with a cross-line pattern in brown on a white 
ground ; as this is not like late Eoman, it is more 
probably of the beginning of the twenty-sixth 
dynasty, when the Ramesside painting still 
lingered in a very rüde form. 

Of stone objects there is a recumbent female 
in limestone, like those figured in " Naukratis " 
(xix. 9), but of rather better work : this seems to 
show that such figures are Egyptian, and not 
Greek. Α whetstone, 5^ inches long, of dark 
green fine-grained stone, and well shaped. Two 
small al abaster vases, with very rüde lotus 
pattern. Α Bennu mould in limestone. Α piece 
of a trachyte corn-rubber (pl. vii. 21). Eight- 
angled pieces of black trachyte are often met 
with in late sites, and hitherto their object was 
unknown ; at Naukratis and Nebesheh, this year, 
pieces with a wheel on the side were found, and 
this implied that some motion was connected 
with them ; at Defenneh I found pieces which 
plainly showed them to be corn-rubbers. Made 
of a flat slab, with a slit down the middle nearly 
from end to end, the sides sloped down to the 
slit, out of which the corn passed to be rubbed 
on the slab below; the small plan and section 
with fig. 21 show the form. Three dice of 
limestone, large crystal of ealcite, and a rock- 
crystal seal of Pehleyi period. 

Of bronzes, a king kneeling, 15 figures of 
Osiris, 5 of Har-pe-khruti, 5 of Nefertum, 3 of 
Khem, 3 of Isis and Horus, and 1 of Khonsu. 
Fiat bronze head of Isis chased both sides. Ilis head, Triad, Khem, Amen Ra, and Horus. 
Three beards ; a urseus inlaid with red glass and 
gilt ; Osiris feather, 7 in. long ; and feathers of 
Osiris with ursei pendants. Situla with swing 
handle, 4 in. high. Situla 5f in. high, with 
incised figures. Model situla and basket. 
Bodkins (2), kohl sticks (8), arrows (16). 
Bowl, 6 in. across, If high. Plummet, 1^ in. 
long. 

We may also note an iron axehead 6 in. 
long, 2 wide, and f thick. Α slab of iron 
3| X 2^ X f , found with the broken pieces of 
the sarcophagus in tomb 77. Α base Athenian 
tetradrachm. An Athenian drachma. Silver ring 
with Har-pe-khruti (pl. viii. 4), which may be con•* 
nected with the hieroglyph of the city of Am. 
Α second like this was kept at Bulak. Two 
piain silver rings. Silver ring with gold foil inlaid 
(pl. viii. 5). Three silver earrings, and one gold. 
Α piece of a throne of a large Statuette of glazed 
pottery ; on the back Horus holding a hare and 
another animal ; Nebkau and cynocephah on the 
sides. Α die of blackened hone ; and a piece 
of skull, of the extraordinary thickness of f 
inch. 

The scarabsei only remain to be noticed. The 
whole of them are drawn on pl. viii. The general 
style characteristic of the Nebesheh scarabs is the 
small size, high finish, and often bright apple- 
green colour of the glaze on the pottery. Schist 
scarabs are not so characteristic here in their work, 
and do not so clearly belong to the place. Of 
scarabs most distinctly belonging to Nebesheh, we 
may notice 20 to 28, 33, 37, 44 to 48, 63 to 67. 
The Tanis scarabs, on the other band, are nearly 
always of schist, and are often still smaller, as 
figs. 69, 71, and 80 to 83. The fig. 36 is not a 
scarab, but a little plaque of schist with Sekhet in 
relief on either side. The lietes scarabs (47, 48) 
are now known to be of Psamtik II., by a double 
name on one of Dr. Grant Bey's collection. No. 
60 seems to read Ea-en-ka, but it is hardly to be 
supposed that a king of the obscure eighth 
dynasty would be noticed in the later times : it, TELL NEBESHEH. as well as scarabs 61 and 62 of Naukratis, is 
probably a blunder for Ea-men-ka, who was much 
noticed in later times. The most singular scarab 
to find is one of a queen Aahmes, who must be 
of the beginning of the eigbteenth dynasty ; and 
tbe "work in clear carnelian is exactly of that 
period. Whether this be of Aahmes, one wife of 
Amenhotep I., or of Nofertari or Meritamen, it 
is the first fragraent of the eigbteenth dynasty 
which I have seen in the Delta. No. 63 is one 
of the well-wishing scarabs, " Allgood business ;" 
and Nos. 65 and 66 the very usual " praise to 
Khonsu " or " devoted to Khonsu." 

The Tanite scarabs were brought over by my 
"Workmen who came fiOm there. No. 71 is of 
Sheshank I. or Takelut IL No. 75 proves that the 
bright Indian red glaze, of which I had suspected 
the geniüneness, is undoubtedly ancieut, and of 
the twenty-fourth dynasty; this also shows that 
the series of scarabs of possible vassals of Piankhi 
(ßa-men-kheper) do belong to the Delta, this one 
being of Ka-men -ϊ. The others do not show 
anything of importance, beyond the general con- 
nection of the very rüde schist scarabs with the 
San district. No. 81 , of " praise Tahuti," is one 
of the smallest inscribed scarabs kno-rni. CHAPTER V. 

THE INSCRIPTIONS. 

Bt f. Ll. Geiffith. 

28. The hieroglyphic inscriptions of Nebesheh 
are fairly numerous, and add considerably to our 
knowledge of local history and rehgion in this 
comer of the Delta. 

The inscriptions on the sarcophagi and temple 
monuments show that here were the city, temple, 
and cemetery of Amt, capital of the nineteenth 
nome of Lower Egypt, Am peh. This name was 
formerly identified with that of Buto, owing to 
the worship of Uat (Buto) as the chief divinity of 
the city. Dümichen in bis History of Egypt had 
in 1879 shown that Amt was not the same as Pauat 
(Buto), and Brugsch removed it from the N.W. of the Delta to Pelusium by a guess not far from 
the truth. 

In 1884 Mr. Petrie found at Tanis a chapel of the 
gods of Amt, in which were limestone sphinxes and 
tablets (now in the British Museum). ' One of the 
tablets represented Ptolemy IV. Philopator ? and 
Arsinoe giving laud to these gods ; auother smaller 
one was a piain representation of Ptolemy II. 
Philadelphus aud Ai'sinoe. This chapel was on the 
N. side of the road leadiug E. from the river to 
the temple (cf. Tanis, Pt. L, p. 31). Besides this, 
a similar scene of Ptolemy IL and Arsinoe oifering 
land to the same gods was foimd on a large tablet 
discovered with a sphinx "just on the watershed 
at the S. end of the Valley that runs S. from the 
pylon." From these discoveries it was concluded 
that Amt was probably none other than the city 
of Tanis. Α possibility of this remains still, but 
the site of Nebesheh is quite important enough 
to be that of the capital of the nineteenth nome. 
The name of Amt occurs continually on its Ramcs- 
side and Saite monuments, and its great temple 
adorned with fine statues and monuments was 
dedicated to Uat of Amt, a very dififerent matter 
from the chapels at Siln. 

Pieturning to the hieroglyphic name of Nebesheh, 
Dümichen shows that the wine of Amt was 
celebrated in the earliest times ; while in Ptolemaic 
times wine was also imported into it from Syria. 
The land now would scarcely gi-ow vines, being 
very salt, except southward along the edge of the 
desert about Salhiyeh and Faqus, where palm 
trees grow abundantly and to a great size. Some 
small sickle-shaped implements of iron, that were 
found in houses of Ptolemaic date at Nebesheh, 
were perhaps used in vine-dressing, wheu uuder a 
better system of Irrigation "the fields of Äanru," 
as the territory of this nome was named (like 
those bearing the same name in the lower world), 
produced rieh corn crops, such as appear in the 
vignettes of the Book of the Dead, instead of the 
meagre and stunted growth of the small part that 
is still cultivable. At the present day there is 
only a very narrow strip of good laud on the edge CHAP. ν— THE INSCRIPTIONS. 29 of the desei-t, and every mile that one proceeds 
northward the land becomes rapidly more barren, 
until at Nebesheh, six miles N., wereachthe limit 
of cultivation, and north of that for miles no 
tilled ground is seen, except where a village such 
as San, existing for other reasons, has contrived 
to tili a small patch. 

29. The earliest inscriptions of Nebesheh are 
those upon the monuments of the twelfth dynasty in 
the small temple. Here were found three monu- 
ments of this date, The earliest is a large part 
of an altar dedicated by Ämenemhät II. The 
king is described as beloved of Osiris lord of Tattu 
and of Anubis on bis sacred mount (pl. ix. 1). 
These are the usual epithets of kings of this 
dynasty, and have no local refereuce. It is unfor- 
tunate that the dedication is imperfect, as it might 
have contained the name of the chief god of the 
city at that period. Inscriptions have been added 
in later times on the sides of the altar. Α hori- 
zontal line commencing with thetitles "er^« ha' 
appears on the top of each side (i h and c) with a 
vertical line {d and c) cut below it, giving the 
titles "the chancellor, the chief of the sealers 
nuh mertu." Those on the right side have 
been almost entirely erased, w;hile on the left 
they were allowed to remain, being probably out 
of sight. This side is now unfortunately much 
broken. The horizontal and vertical lines pro- 
bably belong to the same person. The hiero- 
glyphs are so rudely cut in both that they are 
difficult to recognize. 

The other two monuments are thrones of statues 
(pl. ix. 2). The name of one is lost, but they 
appear to be a pair, and the name of the second 
was found on a fragment which fitted the throne, 
showing it to have belonged to a statue of 
Usertesen III. The name of the princess who 
Btood at bis knee is not legible, 

The inscriptions of the twelfth dynasty are, 
therefore, without local significatiou. But from 
them we learn that Nebesheh has to be counted 
with San and Khata'neh as one of a group of sites in this far-off corner of the Delta which was 
honoured by these early monarchs. It is stränge 
that in the rest of the Delta, Heliopolis alone can 
as yet show a monument of equal age. 

Perhaps from the same remote period date two 
sphinxes of black granite which were found in 
the gateway of the temenos. One is headless, and 
has been so for ages, the broken edges being worn 
smooth ; the other is broken into small fragments. 
They seem to have corresponded exactly. An 
inscription cut in the rough style of those that 
were added to the altar ran round the base of each, 
but had been almost erased, having itself appa- 
rently replaced an earlier erased inscription. That 
on the right side of the base ofthe southern sphinx 
is given in pl. x. 6a. The left side is entirely 
erased. The remains of that on the northem 
sphinx are in pl. x. 6c. The legible part shows 
the end of a proper name, perhaps "Bai — says, 
I was . . . '" and "says, Ί was chosen.' " 
This is the formula of a high functionary, not of 
a king. 

The liead of the sphinx had been recut before it 
was broken off. Between the paws and upon the 
breast were erased cartouches. On the right 
Shoulder also was an erased cartouche over which 
Setnekht placed bis ovals (pl. x. &h). They are 
found on both the sphinxes, while Kameses III. 
chiselled his name lightly upon the front flaps 
of the wig of the southern sphinx. These early 
usurped sphinxes are a feature of San, Nebesheh, 
Khata'neh, Muqdäm, and Ismailiyeh (from Tel 
el Maskhuta). Α fragment of another with part 
of the cartouche of Kameses III. lies exposed 
amongst Koman remains at Nebesheh, W. of the 
huts of El Ebshilri. 

30. The only remains ofthe eighteenth dynasty 
hitherto found in the Delta were in the south cen- 
tral part at HeliopoUs and Benha. Nebesheh, too, 
was under the ban, and a long blank follows the 
twelfth dynasty monuments and their unknown 
usurpers. Even Seti I. has left no record. Rameses 
IL perhaps built the great temple whose founda- 30 TELL NEBESHEH. tions still remain tliere. He at least rebuilt the 
temple and pylon. Part of a black grauite statue of 
a godcless or of Ptah lies in the temple of Amasis 
•with the cartouches of Rameses IL, "beloved of 
Sekhet, Uat, and Tum ?" on the back support : 
the last figure is distinctly bearded, and wears 
the lower crown (pl. x. 7). 

In the pavement at the gateway, but not built 
into the substructures, was a block with the titles 
of tliis king. He adorned the entrance with two 
lai'ge black granite statues of himself. The in- 
scriptions on these are of no particular interest. 

Several other monmuents should probably be 
attributed to this period. In the great temple was 
a crouching figure of a functionary, life size, and 
wearing a large and carefuUy worked wig, upon 
whose knees between the hands was the cartouche 
of Ramessu Meramen the god (pl. xi. 1Gb). 
The statue represents the " Pa ürslü (astro- 
nomer?) Merenptah, son of the judge and 
govemor of the desert hill couutry, Pa-mer-qau, 
and of the singer of Uati Ta-usert," while a 
deceased son of bis was " first prophet of TJati, 
named Se Uati, whose mother was the Urt χοινάΐ, 
üati. . ." (pl. xi. I6g.•, cf. 16c). He was also 
entitled qat'en or " royal Courier." He professes 
himself to be " the high priest of Uat " Amt (pl. xi. 
16/), " one near the noble portico ? (of the temple) 
of the mistress of the two lands (Uat)," and calls 
upon the priests to offer food and incense to bis 
statue (pl. xi. 16g). The statue was dedicated by 
another son, the priest Amen nu ? as we are infoi-med 
by a kind of graflfito roughly chiselled on the right 
arm. 

On the front of the garment below the knees is 
a curious seene of Uat, mistress of Amt, regeut of 
the two lands, confronted by a half-erased figure. 
This person's name and speech and Uat's speech 
to him have been carefully erased. The figure 
can scarcely have been a king, and at any rate 
not Rameses II., to whose period the statue un- 
doubtedly belongs. Probably it was Merenptah 
hüaself, and the priests or the laity considered the 
scene a piece of presumption. The family of Merenptah was an important one 
at Amt for at least three geuerations, as we see by 
the recurrence of the name of Uat. Of bis father 
Pa-mer-qau we probably have the ushabti. The 
name of Merenptah occurs also on a fragment 
of another grauite mouument from the small 
temple. 

Uat is supreme again upon the monument of 
black granite found in the small temple, which 
represented three figures seated before two altars 
(pl. X. 5). The inscriptions are cut on the 
front of the altars. The columns succeed each 
other from left to right, but the inscriptiou in each 
column reads from right to left. Before the first 
altar was one figure. Funeral offeriugs are 
demanded of Uati, lady of Amt, for the judge Ai 
by bis son, the royal scribe Khemmes. Before 
the next altar are two persons. Similar offerings 
are demanded for Rennefer by her son, the royal 
scribe Khemmes, and finally in a longer inscrip- 
tion funereal offerings are prayed for from " Uati, 
lady of Amt, on the occasion of the feast of Uati 
lady of Amt, in the month . . . on the 15th day, 
the feast of the new year, the feast of Uag, of 
Thotb, of Sokar, of the going forth of Khem, in 
the feast of the beginning of the season, each one 
that takes place in this temple of the two justices, 
to this great goddess, mistress of the two lands, 
for the qa of the erpä hä Superintendent of the 
prophets of Menthu lord of Uas, the chief Super- 
intendent of the buildings in the temples of the 
gods of the north and south, the Superintendent 
of the cattle of Amen (this god's name has been 
altered probably owing to another mistake of the 
engraver) the scribe of the king loving him, 
Khemmes." 

His Office in connectiou with the temples of 
Upper and Lower Egypt is a sufficient reason to 
explain the discovery of a monument of this 
Theban functionary in the temple of Amt. His 
name is a common one at this period. At Edfu 
the date of the feast of Uat is from the 12th 
to the 17th day of Payni. 

Another monument probably of this time is a CHAP. V.— THE mSCRIPTIONS. 31 small croucliing figure in black granite of Amen- 
hotep (pl. X. 15). He invokes Mentliu, lord of 
An or Hermonthis, and calls himself scribe of tlie 
district of Ani and priest of Mentliu. It is a puzzle 
to kuow why tliis statue should have been found 
liere in Lower Egypt. There is no local reference 
to Amt, or even to Lower Egypt, in any remaining 
passage of tbe inscription, which is nearly perfect. 
Ämenhotep is a name belonging to the eigbteenth 
dynasty. Perhaps for some reason bis family bad 
to flee from Upper Egypt, and carried witb tbem 
tbe statue of their ancestor. 

Tbis figure was not found in tbe temple, but 
was brougbt to our but a few days after our 
settlement at Nefcesbeb, and sold to us for a few 
sbilbngs. Its weigbt would prevent its being 
brougbt from far. 

Tbe name of Merenptah, successor of Eameses 
IT., was found on a block of limestone built into 
a tomb in tbe cemetery. He also löft an unusual 
monument in front of tbe gateway of tbe enclosure. 
Here a red granite column surmounted by a 
colossal bawk oversbadowing a small kneeling 
figure of tbe king bears upon its sides tbe 
Standard name of Merenptah (pl. x. 9«), alter- 
nating witb figures of Amen rä neb nes taui 
(pl. X. 9b) and Merenptah excbänging figures of 
mät (Trutb) witb tbe god for victory. 

At tbe beginning of tbe next dynasty comes 
Setnekbt, wbo cbiselled bis cartoucbe upon tbe 
spbinxes in tbe temple (pl. x. Gh). His son 
Kameses ΙΠ. did hkewise, and bis cartoucbe is 
found on tbe fragment of anotber spbinx (see 
above), and in a ratber unusual form upon a 
block of pavement in tbe gateway (pl. x. 8). 
Anotber limestone block (pl. x. 10) built into tbe 
pavement of tbe gateway of about tbis period 
contains tbe titles of Horbehud of Edfu, wbo was 
also god of tbe capital city of tbe fourteentb 
nome of Lower Egypt ; but perhaps tbis is only 
from the representation of tbe god (tbe mnged 
disk) usually placed over tbe entrance to a 
temple. 

Α fragment of limestone with bieroglypbs in relief was found at the gateway, and two more in 
the great temple. The style is that of Seti L 
One of the blocks at the S.E. corner of the great 
temple was engraved underneath with the curious 
mason's mark (pl. xi. 17), which is therefore 
probably of the nineteenth dynasty. Anotber 
uncertain fragment of tbis period (pl. xii. 4) 
contains tbe title of a priest of Amen rä neb nes 
taui, and probably came from a tomb. It is very 
finely cut. Other traces of rieb tombs of tbis 
period exist at Nebesheh in small fragments of 
sandstone sarcophagi with elaborate sculpture. 

After Kameses HL there is a complete blank 
until the twenty-sixth dynasty. 

31. I have hitberto neglected to speak of the 
usbabti found in the cemetery. Before proceeding 
to tbe inscriptions of the twenty-sixth dynasty, I 
will make a few remarks on those figures that can 
be placed earlier (cf. pls. i. and ii.). 

The principal distinction between tbe early and 
late kinds of usbabti is that tbe Saite type is that 
of a bearded, mummified figure, resembling Osiris, 
placed upon a square base ; the earlier type being 
beardless, not so completely mummified, and 
without either back-support or stand. Tbe former 
at Nebesheh stood up in their boxes, the latter 
were lying down, as far as could be ascertained, 
beneath the earthenware coflBns; but nearly all 
tbe early tombs had been disturbed. In the early 
usbabti the elbows almost invariably project, and 
the arms are frequently traceable and crossed 
upwards instead of horizontally. These early 
statuettes show much more variety than the Saite, 
which seem never to depart from the closely 
mummified type, while tbe former often approach 
tbe figure of the living person. 

The coUection from Nebesheh contains speci- 
mens of various materials : limestone, sandstone, 
red pottery, and glazed wäre. The style varies 
according to material, but all these materials are 
found together in one tomb, tbe group of Chambers 
8, 5, 7, 8. 

The red pottery specimens are tbe most elon- TELL NEBESHKH. gated, and the porcelain the most stumj^y. The 
Single sj^ecimen of sandstone is rather stumpy, the 
limestone specimens are less so. 

Those in stone and red pottery liave the features 
clearly marked in the cutting and moulding. Those 
in red pottery have been moulded in front, the 
lump of clay in the mould being then roughly 
shaped with a knife ; the marks of this shaving 
are often apparent on the side and back. The 
end of the figure is bent forward at the feet, ^γithout 
any stand being formed. 

In the porcelain specimens the features are very 
slightly indicated in the moulding, and colour laid 
beneath the glaze was depended on for marking 
details. 

The legs and feet of the iigures of this period 
are very shapeless. 

The earliest specimens to which a date may be 
assigned, are those of tomb 35. The inscription 
(pl. xiii. 35rt), now almost entirely lost through 
efllorescence of the salt contained in the lime- 
ßtone, seems to have been . . . mcr qau in half 
hieratic Script. This may be compared with the 
name, Pa mer qau, of the father of Merenptah 
on the statue of the latter in the great temple, 
unless it is a title as on the group of three figures. 
They were found amongst the rubbish of a de- 
Btroyed tomb in which red tiles had been used. 
(Two specimens, fair work, limestone, rounded 
from back to front, crossed hands hold two hoes, 
basket haugs between Shoulders, wig painted 
black, straight lappets, inscription in thick black 
hieratic in vertical lines (?) 5| inches (elongate) 
and 6|, nineteenth dynasty). 

Tomb 31. Six specimens porcelain, pale yellow- 
brown glaze, inscription Hnes, and features dark 
brown, sht' Asär adcnnu η im amen Νύγί amen, 
" heutenant-governor of Diospolis Nekhtämen." 
DiospoHs in the Delta was probably the same as 
Pachnamounis, in the direction of Damietta, near 
the coast. Inscription in horizontal lines in front, 
finishing with a vertical line down the back, jBgure 
holds two hoes, and basket between the Shoulders, 
straight lappets, legs rounded. The best of the early ushabti from Nebesheh, 5 inches (nineteenth 
dynasty). 

Tomb 41. Three specimens, inscription, sht' 
Asär Pa (6χ . . . ? now illegible, red clay, well 
made, Ups and implements coloured red, hair 
and inscription black. One entirely painted 
with reddish stucco, lappets straight, 6^ inches ; 
found with two large alabaster vessels (nineteenth 
dynasty?). 

Tomb 4, two specimens limestone with incised 
inscriptions illegible, 7 inches, one rather flattened 
(nineteenth or twentieth dynasty). 

Tomb of Chambers 3, 5, 8, 7. 7 and 8 are 
two parallel Chambers, crossed at the end at right 
angles by 3. 5 seems to be a later addition. 7 is 
the innermost, a man entering 3 from the added 
5 passing through 8 into 7 (cf. pl. ii.). 

7. Two specimens red pottery. 

8. One very heavy features and stumpy, red 
pottery. Three slender, red pottery, one being 
coloured yellow. These are marked with incised 
lines (pl. ii. 8) in front below waist. 

Also two specimens limestone, 6 and 7 inches, 
rather flattened, holding two hoes. Wig curves 
away overback; lappets, small andpointed, come 
out in front from beneath the wig. 

Also sandstone one specimen, 7^ inches, coloured 
red; inscription incised, hair &c. and inscriptions 
coloured black. Tunic projects in front; holds 
hoe in right, broad-bladed hoe with cross-bar in 
left ; wig short, lappets very short. Inscription in 
vertical hnes down tunic and legs, shat' Asär 
Haruä, &c., part of Chapter VI. of the Ritual. 

3. Two of red pottery, one with very heavy 
features, the other coloured yellow. 

Also ten specimens bluish porcelain, wig 
markings &c. black, collar, straight lappets. Two 
specimens have the tunic projecting in front. In 
these the wig is short, the implements are more 
like curved clubs, and the basket is absent. The 
deceased is named Rcämsesnekht. 

5. Two slender specimens. Α hieratic inscrip- 
tion is written on the back of one in two lines. 

From 21, a tomb in which the sarcophagi were CHAP. Υ.— THE INSCRIPTIONS. 33 built up of red tiles, were taken two scarabs 
indicating the twentietli dynasty, and two ushabti 
of curious form. They are of red pottery. The 
clay lump has not been shaved off at the heads, 
nor has the foot been turned. Lappets straight. 
To one have been added two arms raising the 
tuuic m front. 

These are the larger specimens of early ushabti 
in the coUection. But there are besides a number 
of small ones which have many pecuUarities. 
They are all made of porcelain. 

(A tomb at Zuwelen fumished about fifty small 
ushabti of a female musician of Amen qemät η 
Amen named Ankhsnäst, 2| inches long. They 
are of a greyish colour, the markings black, 
holding two hoes. The back is cut flat, with 
painted inscription upon it from head to foot 
(twentieth to twenty-fifth dynasty ?). 

Ushabti of priestesses are not uncommon in the 
early period.) 

Tomb 27, Nebesheh, with alabaster, pottery, 
and porcelain vessels, and an alabaster eye, 
six specimens, 2^ inches long, very slender, 
roughly modelled and ridged at the back, 
markings and illegible inscriptions black, ground 
colour pale blue (twentieth to twenty - fifth 
dynasty). 

From Nebesheh also are the following, but 
their exact inovenance is not known. 

Three specimens of a pale greenish-blue. They 
appear to have been pressed into a mould on a 
piece of Unen to facilitate their removal from the 
mould. They are very rough. The back has been 
cut flat, leaving projections at the hips and the 
bottom of the wig. The arms project. Α fiUet 
round the head, tools and basket are daubed in 
black 2^ inches. 

Another, of mueh finer work, has been similarly 
shaved at the back and painted. 

Another, well modelled, is of pale-greenish 
porcelain, elbows prominent, figure that of a 
female, feet lost. Probable height 2\ inches. 

Amongst the small specimens, most of which 
seem to belong to a transition period, are many examples in which characteristics of the early and 
late types are eombined. 

About 200 specimens were brought together 
of a broad flat shape, elbows and Shoulders very 
prominent, the wig curved somewhat like that of 
Hathor, Cream colour with a tinge of chocolate, 
the wig chocolate, back almost flat, tools scarcely 
indicated, bearded. 2-2iV inches. 

One specimen green (not Saite) porcelain, wig 
black, rough work, beard, square pedestal and back 
Support. 1^ inches long. 

One specimen, featureless, cylindrical like an 
irregulär column, but has indication of a Square 
base and back support. 2^ inches. 

One rough, very stumpy below the arms, back 
cut flat, bearded, pale green porcelain, lines of wig 
impressed. 2 inches. 

These two last are probably degradations of the 
Saite type. 

Α more interesting specimen from Nebesheh 
is of red earthenware (black inside) impressed in 
a double mould, It has been shaved at the side 
where the two halves of the mould joined. The 
face projects very little, the ears are distinct, the 
wig as usual. No arms or hands are visible, but 
the implements are indicated, and the basket in 
the form of the sign N^eh is slung over the Shoulder. 
There is a very doubtful trace of a beard. The 
elbows do not project, and the whole figure is 
smooth, as if well bandaged. The inscription is 
impressed, t'et an Asär hnntrprä .... " saye 
the prophet Phrä . . . ." The lower portion of 
the figure is unfortunately lost. 3|^ inches (?). 

32. Returning now to the larger monuments, 
no cartouche occurs of any king between Eameses 
III. and Amasis II. The name of the latter is found 
on the plaques of the foundation deposits in the 
smaller temple,^and on two fragments of limestone. 

' In this connection it is interesting to note that a small 
clay seal is preserved atBulaq of Amasis II., " beloved of 
Uat lady of Amt." Salle du Centre, Vitrine P. No. 3937 
(see pl. li.). Tlie monuments of Sais show that at this 
period Uat of Amt had a chapel dedicated to her worship 
in the Egyptian capital. 

F 34 TELL NEBESHEH. One of these is oarefully cut, and the sign mer, 
belovecl, remains, but the god's name is broken 
away; the other is a rough piece with the 
cartouches of the king cut upon it, and portions 
of the name of Uat and Khem remaining. The 
fonner name is beneath the prenomen, the latter 
beneath the personal name. 

In the hieroglyphic lists and the papyri, Uat' 
is alwajs mentioned asthegoddess of Amt, but on 
the Ptolemaic tablets from San there is a triad 
consisting of Khem (called Ilor her ab set hää), 
Horus sam taui, and Uat, the latter pair being 
closely connected together. 

We now see that two members of this triad 
date back at least as far as the reign of Amasis. 
There is no appearance of a third name having 
been inscribed on the block. 

When the temple of Amasis ■«•as being ex- 
cavated, several red granite blocks were found 
between the vestibule and the shrine, with scraps 
of hieroglyphs and sculpture on one face. These 
blocks had been much scaled by decomposition of 
the stone. The inscriptions had been very lightly 
engraved, and parts had been cut out. Squeezes 
■were taken of them as each was found, before they 
were passed and covered up by the advancing 
lines of trench and rubbish. It was not until the 
squeezes were compared together in England that 
any idea could be formed about them. By good luck 
these blocks, the only granite blocks that occurred 
in the small temple besides those that obviously 
belonged to the shrine and lay around it, make 
up the greater part of a large stele (pl. ix. 4). 

In the upper part in two compartments the 
vultures of the north and south shadowed with 
their wings a royal name and titles which are un- 
fortunately no longer legible, having been erased. 
Below this two more compartments, edged on 
either side with a line of Symbols of life and 
stabihty, contain figures of Khem back to back 
before the Standard of the same king. Behind the 
god are traces of the usual altar or stand. Below 
these again are the king's titles. He is "beloved 
of Horus, /ler tcp χα8-χεί." The royal titles have been almost entirely 
erased, but there is an important remnant of the 
Standard which begins with S. The same letter 
is the first in the Standard on the side of the great 
shrine, the inscription upon which has likewise 
been erased. No. 3. 

For many reasons I at first supposed the stele 
and the shrine to belong to the period of the 
middle kingdom, but it is clear that they were 
placed here by Amasis. Nearly the whole of the 
Standard name of the king, smcn maät, can be traced 
on the side of the great shrine ; and the material, 
the fine shallow cutting and polish, and the 
erasures are sufficient to show that the stele was 
made and defaced at the same time as the other 
monument. 

To dispose at once of the shrine, the only 
hieroglyph that has been left untouched when few 
signs can be even traced elsewhere, is an eye 
foUowing the cartouche. To suppose it to be the 
first letter of the formula of dedication, ür-ncf m 
menmif, &c., seems insufficient : it should be part 
of the name of Osiris. The dedication must have 
been to Uat, but Amasis may have styled himself 
beloved of Osiris, her ah set häü, or mer'iti her äh 
Amt, or even as in early dedications Neb Tattu. 

There are two instances in the British Museum 
Gallery that I have noticed of erasures of the 
name of Amasis : No. 134, statue of Henäat, 
whose gi-eat or good name was Eäkhnemab men : 
the basalt has resisted the evident attempt at 
erasure ; and No. 94, which is not so clear an 
instance, as much of the inscription has been 
battered. These monuments are undoubtedly 
from Sais. 

If at Sais itself the cartouche of Amasis is 
found to be defaced on a statue placed in the 
tomb-chapel of a functionary (for bis sarcophagus 
also is in the British Museum), we need not be 
surprised if the people of Amt, terrified by the 
approach of the victorious army of Cambyses from 
Pelusium, hastened to own themselves vanquished, 
and to show their zeal in the cause of the con- 
queror by chiselling out the name of the king CHAP. V.— THE INSCRIPTIONS. 35 who had ofifended him from the temple monu- 
ments, with the wliole of the dedication of the 
shrine. 

Returning to the stele, it can scarcely have been 
built üp of separate blocks, but must have been 
cut up in Order to be reused. Perhaps the 
Sebennyte kings required the granite of the de- 
faced stele for some alterations above ground, in 
which the fouudations of Amasis were not dis- 
turbed. The basalt Statuette (pL x. 11) found in 
the temple seems to show that it was not entirely 
abandoned after the Persian Invasion. 

The god Hör hr tep χαβχβΐ of the stele is 
found on two monuments at San, on the pyra- 
midion of an early obelisk re-cut by Eameses II. 
(Tanis, L, pl. x., No. 55), and on the original 
part of an altered obelisk of the middle empire 
(pl. ii., 13, and p. 7). 

This latter is remarkable for the two hawks, 
crowned with the lower crown, which support the 
king's cartouche on the pyramidion. Beneath 
this is a scene of a king offering to a hawk-headed 
god who is connected with the representation of 
Khem by the double straight feathers on bis 
head. The king is " beloved of Horus neb χαίχβΐ." 
Probably the hawk wearing the lower crown is a 
Symbol of this god as well. But on the Saite 
monument we see that Horus her tep xas^et has 
assumed the füll Khem form, and even bears the 
god's name upon his head. This reminds us of 
the Khem hor-ür of Coptus, a city which lay at 
the Nile end of another desert route, and the 
god of Panopolis was a form of Horus. Very 
probably Horus of the desert is identical with 
Khem, who takes the first place in the Ptolemaic 
triad of Am, and the second place on the block of 
Amasis, and is there called Hör her cib set hüü. 

The word χαβχβί is considered by Brugsch to 
mean '• foreigners," in which case Horus, at the 
head of the foreigners, would be the god of the 
Phoenicians and Greeks settled in the district ; 
and non-Egyptians must have been in this border- 
land as early as the twelfth dynasty. But it is, 
perhaps, possible to take it in its original sense of 

F " undulating desert," as opposed to tau, alluvial 
plains of the Nile Valley, delta, etc. Heq χα$- 
xet, a title occurring both in the earliest and the 
latest periods, may be the equivalent of Hyksos. 
Heq is used most commonly, if not exclusively, 
with names of places, not of peoples. 

It would seem that the desert, or half desert, 
portion of the nome was called Sei or Xas hää, 
" desert of exultation," over a town of which 
name Osiris mertu presided as well as Khem (sar- 
cophagus of Nekhtnebf at Berlin), whilethe inun- 
dated portion was the Sexet hää, " field of exul- 
tation," celebrated for the abundance of its canals 
and herbage (cf. Brugsch, Dict. Geog., 482). 

The triad then seems to combine the desert god 
Khem with the goddess Uat of the marshes, and 
her nursling, the young Horus, destined to unite 
the lands of upper and lower Egypt. This Horus 
sam taui is crowned on the Ptolemaic monuments 
with the double crown. The prince in the nome 
sign probably has no mythological reference, 
and the crown which he wears varies only to 
indicate the relative position of the two halves 
of the province of Am which formed the nomes 
of Bubastis and of the Eastern Buto or city of 
Uat. I purchased in Alexandria a bronze figure 
of the young Horus with the lower crown only, in 
the act of Walking. This form, however, refers 
to the division of Egj^t between Horus and Set, 
in which Lower Egypt feil to Horus. 

33. In addition to these monuments from the 
temple, several inscribed sarcophagi were found 
in the cemetery. The fine basalt sarcophagus 
of Psemthek, son of Pathenf and Nais-sharu 
(pl. xii. 18), servant of the crown of Lower 
Egypt (worn by Uat), Amt, or " high priest," and 
" secretary of the city of Amt the friend loving 
his master," was found with two other inferior 
ones of limestone (pl. xii. 19 and 20) of Psemthek 
menkh ab, son of Ast khebt, and of Psemthek, 
son of Uat emhlt. The inscriptions upon these 
latter are cut in one line round the edge of each, 
starting at the centre of the head and running 36 TELL NEBESHEH. both ways. The limestone has not been smoothed 
for the inscription, and the cuts have been filled 
with lime deposit, making it impossible to take 
a squeeze, aud difficult to copy. The titles are 
nearly the same on the three sarcophagi. The 
rohgious texis are made up of sentences that are 
fouüd in the pyramids, and the use of which 
was revived under the twenty-sixth dynasty. 
They compare the deceased to Osiris, rescued 
by his son Horus, and eventually seated among 
the gods. The translation of the inscription 
upon the basalt lid is as follows : " (says . . . 
to the Osirian) the servant of the lower crown 
the Amt, the secretary of the nome ? of Amt, 
Psemthek whose mother is Nais-sharu, Thou 
art perfected by the eye of Horus namely the 
lower crown : great are thy spirits many are thy 
colours. It (the crown) rescues thee as it rescued 
(its) Horus. It places thy spirits Osirian 
Psemthek at the head of the gods with the 
urieus on thy forehead. Rise thou Osiris 
Psemthek, it leads thee to thy mother Nut while 
she takes thine arm. Be not dispirited be not 
cast down be not .... Horus places thy in- 
telligence at the head of all intelligences, thy 
power at the head of all Hving, Osiris servant 
of the lower crown. Amt, secretary of the nome- 
capital, friend loving his master, Psemthek whose 
father is Pathenf.' ' In the lines at the'side Amseth, 
(Hapi), Tuautmetf (and Kebhsenuf) say " I come 
to protect thee, Osirian Psemthek son of Pathenf." 

In the rubbish of this tomb were found two 
ushabti, unfortunately much damaged. They are 
of a son of a servant of the lower cro^vn (pl. xii. 
21 and 23), and probably would have given the 
genealogy on the father's side of some of the 
tenants. 

The name of Psemthek menkh ab points to the 
time of Psammetichus II. 

In tomb 42 was a limestone sarcophagus with 
an inscription in one line down the middle of the 
lid, containing an address to " Osiris meriti, in 
the midst of Amt," for the Commander of infantry 
Peduämen, son of Psemthek merptah, and of the lady Teduiisär (pl. xii. 21). The chapel of Osiris 
meriti may be marked by the adjacent building 
with foundation deposits. 

In the temple was found the burnt fragment of 
a limestone Statuette (pl. x. 12) of a priest (?) of 
Uat of Amt, chief of the singers of the king's 
house Se hotep . . . 

The two basalt statuettes (pl. x. 11 and 13) 
belong, perhaps, to the Sebennyte and Ptolemaic 
periods. 11 was found in the temple, and is the 
back Support of a figure of fine work. The in- 
scription upon it is in two vertical lines. Several 
of the signs which cross the lines are to be read 
with both. 13 is from the back Support, and 
13a from the side of the advanced left leg of a 
fragmentary male figure brought from the village. 

34. The ushabti of this late period were very 
numerous. In general no colour was used, and 
the moulding is therefore much deeper, sharper, 
and more careful than in the former period. 
Several types may be distinguished. Probably 
the earliest are those with legs flat, broad, and 
curveless ; the latest, those in which the swell of 
the calves and of the ehest is exaggerated. The 
former type only occurs in small specimens. 
The implements are usually a " fas," a hoe, and 
a basket. 

There were frequently several interments in the 
same tomb-chamber, two earthenware coffins or 
stone sarcophagi, or an earthenware coffin and a 
sarcophagus being often found together. And 
more than one type of ushabti is also often found 
in a tomb. The figures were generally scattered 
and broken, lying in the rubbish of the tomb ; but 
in 46 and 39 the boxes lying against the wall of 
the tomb had escaped the general ruin, and 
although the wood had decayed away, the figures 
were found standing in a rectangular group as 
they had stood in the box thirty or forty together. 
From one tomb, No. 46, over 250 were taken of 
one type, in several lots, all uninscribed. These 
figures often vary in size in the same tomb, while 
the same type of features is preserved. The 
most remarkable specimen from Nebesheh is CHAP. VI.— GEMÄIYBMI. 37 from tomb 20. It is of the true Saite form, but 
the inscription is not only impressed, but fiUed 
with dark colour, which in some of the specimens 
is almost hidden by the thick coat of bluish-green 
glaze. The name is difficult to read, but seems 
to be As(?)ämes, a Commander of troops, son of 
Teduäsär. In the same tomb were several small 
specimens with the name of Seni (?), four inches 
high, coarse work. Asämes, which is of the larger 
size, 6^ inches, is very flat-chested, the Shoulders 
low and square from the neck, the elbows rather 
prominent. Seni, though of small size, has no 
mark of a particularly early date, the swell of the 
calves being clear, and is probably later than 
Asämes. 

Some of the early type, with straight legs, four 
inches high, were found in tomb 45 with three 
small peg-bottomed pots of roughredearthenware, 
2^ inches high, (e) in the plate is of this type. 

The ushabti of " the chief of the singers, the 
priest Har ut'a son of Uat m hat," tomb 40, is 
perfect for material and workmanship. The 
contour of the slender mummified body is har- 
moniously curved, while the angular details are 
sharply cut. This may be taken as typical of 
the Saite style. The specimens measure seven 
inches : with them were found some well-worked 
figures only 2^ inches high, more stumpy. 

Of the later style are a number of figures 
brought in together, one of which is inscribed 
Her hä är neb, or Hör kheb ar neb (?). (/), a 
specimen of the same type, in the British Museum, 
bears the name of T'ether, thus afifording an in- 
dication of date. 

As to the inscriptions upon them, we find one 
" erpä hä " (tomb 39); eight "Commanders of 
troops " (tomb 39 ; 50 a. "Hör, son of Khabes "), 
12 ("Hör m heb, son of Ment ?"), 11 (" Pa hör 
pesh ? son of Tefnut "); and of the general coUec- 
tion, perhaps g (but the inscriptions on the 
numerous ushabti of this person are all blundered 
and no two are alike), and i (" Commander of 
troops (?)... son of Teduämen"), also k, and / 
(" Peduäsär son of . . ."). Other names are 50 β " Hun," c " Α her un nub 
son of Ta du äst," e, " T'ed nub," η "Peduchonsu," 
J " Ast? " son of " Ta hetr," and the two more 
interesting ones, υ " Commander of ? troops of 
Khent äbt (fourteenth nome), " Pef (ä) chonsu son 
of the mistress of the house ? . . ." very much 
blundered (this was brought from the excava- 
tions in the town : probably it was a keepsake 
when the family of " Pef ä chonsu " removed to 
the nineteenth nome) ; and b, governor of the 
great house " Pef ä (?) net deceased, (son of) the 
εβχβτη hau of Sais ? Sebek (or Se sebek) and 
of . . .'" 

There are no Greek or Latin inscriptions and 
it is difficult to find any classical name to cor- 
respond with Nebesheh. Perhaps it is the Arabian 
Buto of Herodotus Π., 75. CHAPTEE VI. 

GEMAIYEMI. 
By f. Ll. Griffith. 

35. On the right bank of the canal which 
connects San with Fäqus, and three and a half 
miles north-west of the hamlet of Nebesheh, rises 
the small high mound of Gemaiyemi. It Stands 
a conspicuous landmark on the brown, harren, 
salt-encrusted piain that Stretches northward 
from Nebesheh almost without a break. From 
the temple enclosure of Amt it is -visible as a high, 
reddish-coloured hill, due south of the distant 
mountain-like heaps of Tanis. As one walks 
over these hot, level plains, the sense of size is 
almost lost. Against the horizon rise mounds 
on all sides, while a succession of hill barriers 
appears to block the way. Yet when these mounds 
are reached they prove to be mere heaps of dust 
coUected round the desert thorn-bushes— the 
long barriers are little more than a succession of 
such heaps run together into banks, From 
Gemaiyemi the landmarks are, on the south, the 
mound and sand ridge of Tel Far'un with a col- 
lection of Arab huts, called 'Ezbet Beshare, on 
its northern edge, and the ruins of Amt on the TELL NEBESHEH. west. Beyond rises tlie sand gezireh of Menägi, 
crowned by the buildiiigs and huge tent of the 
Bheikli of the Hauudi Arabs. Northward lie the 
twiu cemeteries of Zuwelen, now as completely 
ravaged as that of Nebesheh. Far beyond these 
is San. South-west aloug the caual Hes the 
Band mouud, and a few palm-trees of the Geziret 
Abu Qch markiug the landing-place from the 
Bahr Fiiqus, while, though scarcely visible, the 
mound of Khata'neh is but seven miies distant. 

The mound of Gemaiyenii cousists of the 
remains of crude brick houses, dating from 
Pidman, Ptolemaic, and perhaps earlier times. 
Arab remains are absent. Eound it, on the 
north, are the walls of isolated buildiugs almost 
washed away by the rush of water ■• from the 
higher part duriug the winter rains. Eastward 
a few insignificaut tombs have been found, mth 
eartheuware coffins. At the south-east coruer, 
however, is a place of more promise, — a space 
of about three acres with limestone chips ou 
the surface, enclosed by a brick wall. About 
200 yards from the southern extremity of the 
mound is another smaller enclosure. This latter 
I tested in several places, but found nothing. 
It had doubtless been for defence, but coutained 
no building of importauce. Denudation had 
carried away the wall almost to the foiindatiou, 
and inside the enclosure uothing remained but a 
foot or so of dirty sand, with scanty chips of 
pottery. From the bricks it appeared to be 
Ptolemaic, but I could obtain no exact measure- 
ment of them. 

36. The other enclosure, however, is of greater 
interest (see PI. xxi.) . - The sides of the rectangle 

' VVater action was visible everywhere wliere there was 
a slope. The water does not geuerally run in ueep channelp, 
but washes over the suiface of the Iower slopes, wearin»• 
them Jowa ueaily eveuly year by year. Mueh of the loose 
and ciumbliug material must be canied uway by the hi"h 
winds. 

* I have to thauk Mr. Petrie for the plan of this en- 
closure. aud for mauy valuable suggestious Λvith regard to 
the antiquities obtaiueJ there. were duly oriented, and measured about 420 ft. 
from east to west, by 310 ft. north to south. The 
entrance was in the centre of the west side, 25 fl. 
wide. The massive enclosure wall on the outer 
edge was generally levelled by denudaticn to the 
last brick, sometimes even that being washed 
away. -It was of variable thickness 2-4 — 28 ft., 
and built of bricks 9^ X 18^ ins. on all but the 
east side, These bricks were laid at right angles 
to the direction of the walls, many of the courses 
at the base being inclined breadthwise at an 
angle of about 45°. The wall was lined inside 
with one or two thicknesses of bricks laid 
parallel to its direction. The whole of the east 
wall and the two side walls for about, 70 ft. of 
their length from the east were built of smaller 
bricks, 8 X 16 in. The gateway was lined with 
bricks 7 X 13^^ ώ• j two low walls connecting its 
sides were of similar bricks, and made a complete 
enclosure or Chamber, which was fiUed with sand, 
and had foundation deposits at the corners as at 
Naucratis in the gateway-building of the great 
temenos. On reference to the plan (pl. xxi.) it 
will be Seen that a few courses of brick wall were 
traceable a few feet south of the centre, running 
east and west to within a short distance of the 
east and west walls. If there ever existed a 
corresponding one ou the north, it has completely 
disappeared. Α quautity of limestoue blocks and 
chips shows that these walls were part of the 
substructures of a stone gateway, and were 
iuteuded to hold in the sand beneath the stones. 
This late Ptolemaic gateway opeued opposite the 
extreme south end of the mound, and also in the 
direction of the present caual. It is quite possible, 
however, that in earlier times the gateway was on 
the east side towards a canal which must have 
run beside Amt, and probably between Nebesheh 
and Gemaiyemi. As I have pointed out, the 
east wall is all of Ptolemaic date, of the same 
period as the earlier buildings in the mouud itself, 
and may therefore replace au earlier entrance. 
Within the enclosure was a large building, 
apparently a temple or chapel, on the east of CHAP. VI.-GEMAIYEMI. 39 the middle. Besides this, along tlie south wall 
were numerous small brick Chambers, bricks 
8 X 16, in places projecting far into the enclosure. 
Α block of Chambers of 1 5 in. brick was built on 
to the west wall on each side of the entrance. 
Here and there traces remained of extensive 
buildings at a higher level, which had been 
destroyed by denudation. In several places were 
circular, semi-circular, or square constructions of 
the smaller brick, like sliallow wells, that were 
perhaps intended for storing corn. They were 
placed either singly in the saud or in groups of 
two or three against the Chamber walls. They 
descended to about the level of the foundations 
of the walls, and were filled with dark earth or 
sand. 

The remains of the principal building consisted 
eimply of the four brick walls of the foundation, 
descending about 6 ft. into white sand, with a 
thickness in parts of 18 in. of limestone rubbish 
ajid dust coveriug the sand in the enclosed space. 
The bricks measured 8^ X 17 in.; length of the 
sides from north to south 70 ft., east to west 
110 ft., the thickness of the wall being 6 ft. In 
the north-west, south-east, and south-west corners, 
and in the centre, were foundation deposits, 
between four and five feet above the base of the 
wall. As in the temple of Amasis at Nebesheh, 
there was no deposit in the north-east corner. 
The whole of the ground enclosed by these walls 
was dug out to the depth of the foundation 
deposits, and many objects were found with their 
bases at about the same level, i.e. within the 
first 18 in. of sand. Two pits had also been sunk 
in it in Ptolemaic and Eoman times, and filled 
with pottery and rubbish. The positions of the 
principal objects found are marked upon the plan. 
Α find that occurred in the first few hours, and 
made me stay and work out the place thoroughly, 
was made as foUows. 

37. One of my men digging a shallow trench 
through surface rubbish and into the sand to test 
the place, at a point where a quantity of fragments of coloured glass lay among the chips, came 
upon a large bronze socket. In a few moments 
two more sockets were found beside it at the 
very top of the sand. Digging deeper, he found 
immediately beueath them two gilt bronze figures 
of a king in adoration ; and from the number of 
fine pieces of glass that were scratched out of the 
clean sand, and not from the layer of chips, with 
the next stroke it became evident that Ave were 
on delicate ground. Scraping away some of the 
sand with my fingers, I laid bare a piece of 
mosaic in situ. I therefore stopped the work at 
that point, and hastily fetching a tent from 
Nebesheh, established a camp of labourers on the 
Spot. It was not until several days had passed, 
and I had made out something of the nature and 
plan of the buildings, and had determined how to 
rescue some of the mosaic, that we proceeded with 
this delicate job. I scraped away more sand, and 
laid bare, and took oif bit by bit, a small panel of 
glass mosaic representing a flying hawk of blue 
glass in an upper compartment, taking up nearly 
one-half of the panel. Beneath the hawk were 
four horizontal lines of difierent colours. Beneath 
these lines were uprights something like the sign 
äa or χα, of pale greenish-blue, alternating with 
rectangular plaques of lapis blue. Below this 
came a row of baskets neb, and another horizontal 
line. After this the mosaic was much disturbed, 
but the hieroglyph üa was near the edge, and a 
piece of minute bordering. Α bronze rod stretched 
along the whole length of the mosaic, which was 
lying on its side and in an almost perpendicular 
Position. It had been inlaid on a panel of wood. 
The wood having entirely decayed away and left 
gaps between each minute piece of the mosaic 
and its neighbours, and no backing, it was 
difificult to save any of the design in the loose 
sand ; only a small portion could be exposed at 
a time. Pasted brown paper applied to the sand 
face took off the mosaic very fairly. but when it 
was left to dry the paper bent up and broke the 
larger pieces. To complete the disaster. the 
plaster of Paris sent down from Cairo, to which I 40 TELL NEBESHEH. transferred it, was so bad that it broke into many 
pieces od the voyage home. Of course, the 
climate of Upper Egjpt would have preserved the 
whole Cache just as it was deposited. 

This find cousisted of— (1) Four bronze rods of 
Square section ^^thsof an inch thick,two measuring 
32i inches, and two 35 and 35i. These had been 
partially gilt and cased with rings. Α Uue porce- 
lain ring 1 f inches long and of the same diameter 
remains cemented on to one rodof each size. When 

1 found them there were adhering to them similar 
thick rings of some substance, probably glass, 
which I found also amongst the plaques of the 
foundation deposits, decomposed into a crumbling 
translucent yellow mass. The rings were spaced 
as if a third kind, perhaps of wood, had alternated 
with them. There were also traces of gilding in 
places on the rods, but they seemed to have been 
entirely cased with rings. Three of these rods 
were found together, the fourth lay parallel to 
thfui at 2 or 3 inches distance. 

(2) The mosaic, which lay in two planes sloping 
down at right angles to each other and meeting 
at the bündle of rods, extended the whole length 
of the rods. 

Of one panel very little remained, and it seemed 
to have been left unfinished. The other I have 
already described. Traces of wood were found 
where the panels met the bronze rods. The height 
of the panels may have been 18 inches, but the 
Upper part had been destroyed. 

(3) The bronze sockets were 6 inches high and 
3f Square. They were intended to support some 
framework, and were furnished with Square stave- 
holes 3| inches wide, in order that it might be 
carried like a sedan chair. The socket itself is 

2 inches deep and about 3|- Square. Cement 
remains in it as well as nails, which were driven 
through uprights rising 2 inches above the sides. 
The wood was therefore in the sockets when 
they were buried. They were evidently deposited 
in a linen or canvas wrapping. The two gilt 
bronze figures were 4^ inches high, kneeling 
with hands stretched out in adoration. Several small hooks, holdfasts, and nails of bronze were 
also found. 

Perhaps all these belonged to the same un- 
finished work of art. On the surface amongst the 
hmestone rubbish a quantity of fragments of glass 
from similar mosaics were found, having probably 
been thrown out when the rubbish pits were dug. 
I found several moulds for hieroglyphs, &c., in 
limestone and terra-cotta in rubbish amongst the 
Chambers on the S. side. 

38. The foUowing is a list of the principal 
objects found. 

In the large building : foundation deposits 
(see PI. xix). These were found in the N.W., 
S.E., and S.W. comers, and in the centre. There 
was no deposit in the undisturbed N.E. comer. 
They were buried about 18 inches deep in the 
clean sand, and 4 or 5 feet above the base of 
the wall. The centre of each comer deposit was 
about 30 inches from each wall. The objects 
were arranged close together and upright in a 
rough oval which pointed to the corner and 
measured about 16x18 inches. They included 
eight platters, one being of large size, three 
piain pots, one or two long jars, and one or two 
Short ribbed ones, in all fourteen in each case. 
These were all of rough red wäre. There was 
also a Hmestone mortar in each deposit, towards 
the corner. This arrangement difi"ered in ils 
details in the three deposits, and it is probable 
that some objects were overlooked. 

In the N.W. corner was found a corn-rubber, 
a model bronze fas with a socket in a platter N. 
of the mortar, a chisel in that to the S. The 
following plaques were found under the rim of a 
large platter in the centre : red (now dark green) 
glass, bronze, alabaster, lead ? tin ?; and a spear. 
shaped model trowel. 

In the S.E., a pair of corn-rubbers, and plaques 
of gold, bronze, and light-blue glass. 

In the S.W., plaques of alabaster, red glass 
(dark green) , and yellow decomposed glass ; model 
chisel and socketed fas. CHAP. VI.— GEMA.IYEMI. 41 The central deposit consisted merely of six (or 
seven ?) platters. Α corner of it τνΐίΐι oue or two 
platters was cut away before it was observed, but 
the rest was dug out witli great care. 

Other finds were (in order from W.) (1) Α large 
bowl of trachyte, with three feet. 

(2) Three bronze pans nested together. Two 
of them are small and of equal size, 4f inches in 
diameter. The third is much larger, 8 inches 
in diameter, and has a socket inside near the edge, 
and a chain fixed opposite to it, also on the edge 
(pl. XX. 2). It seems to be a lamp reflector. 
But what kind of lamp was to be used with it I 
cannot say. No such thing is known from Egypt. 
The others seem to be a pair of scale pans, not 
yet pierced for Suspension. 

(3) Α large and fiuely worked figure in stea- 
tite, 16 inches high, and in perfect condition 
except for a slight injury to the nose. It repre- 
sented Isis crowned with the disk and horns, and 
seated on the ground in the attitude of Mät, i.e. 
■with the knees bent up. Now at Bulaq. 

(4) Beyond these, in a pit fiUed with late 
rubbish and pottery, two slabs of limestone were 
found, marked I. and III. near the centre. 

(5) Α heap of figures of gods moulded in 
plaster. Some were of parts only, showing that 
they must have been for use as modeis. The 
following is a list ofthem: (i.) Osiris, complete 
figure with headdress, on throne, beardless, 30 
inches high, (ii.) Osiris with headdress, andbeard, 
Upper part down to waist, 15 inches. (iii.) 
The same without beard. (iv.) Isis, complete 
figure on throne without headdress, 19 inches. 
(v.) Horus as child, complete figure seated as in 
the arms of Isis, but without arms, headdress, or 
lock ofhair, 14|^ inclies. (vi.) The same much 
broken. (vii.) The same, front only, 13 
inches, (viü.) The same, back only to knees, 10 
inches. (ix.) Same as last, 8^ inches. (x.) Khem, 
head and neck on stand with ring of crown, but no 
feathers; the head is 2| inches high, (xi.) The 
same, left arm, 6 inches from Shoulder to elbow. 
(xii.) Head and neck on stand, (xiii.) Back of a large head, 7 inches high. (xiv. and xv.) 
Cylindrical pieces. These are all in coarse and 
crumbling plaster. 

From some other part of the enclosure come the 
fore legs broken from a small sphinx, in a 
harder plaster. 

(6) An immense jar with wide mouth, sawn in 
two across the middle. The base was about at 
the level of the bottom of the wall. It was the 
deepest object found. Traces of two wooden 
staves, painted green, and decorated with glass 
mosaics, were found projecting from it to the 
surface. The jar must have been used as a bin, 
for corn(?). 

(7) Two pieces of limestone sculptured on both 
sides. They were evidently pieces of trial werk. 
Also fi'om the sand were taken a bead of black 
glass with eyes of yellow and black, and a bronze 
plume-holder pierced with holes for sewing on to a 
leather cap or helmet ( ?) . 

On the N. side were many bronze figures of 
a late period on the surface amongst the lime- 
stone rubbish; two are of base Greek style, a 
head and a figure of Harpocrates, There were 
also two specimens of Isis and Horus, four of 
Osiris, head of Thoth, a large urieus with disk, 
small cat, and Anubis ; and similarly on ■ the 
whole of the E. side up to the middle of the Chamber 
were innumerable pieces of glass from mosaic 
work, together with fragments of porcelain figures, 
rings for bronze rods, and other Ornaments : 
amongst these was part of a very fine winged 
scarab for inlaying. Some of these objects must 
have been thrown out when the Koman pits were 
dug in the sand, or left on the surface as the 
sand was drifted away by the wind. 

In other parts of the enclosure many objects 
were found. At the N.E. corner, apparently 
under the Avall (if the very detailed statement 
made to me was correct), which had been almost 
washed away, were found four small door hinges, 
two Upper and two lower, of massive cast bronze 
for a pair of doors, two portions of a bronze 
framework representirg the bind quarters of a 

G 42 TELL NEBESHEH. Hon, hollowcd for tbe insertiou of the woocl with 
cernent in the sockets, by means of wbich tbe 
woocl was fastened in; a fine bronze Ptab, 
probably from tbe sbrine to whicb tbe tloor 
binges belongeil, a gilt steatite Osiris (apparently 
later than tbe rest), two bell-sbapecl bronze 
objects, perbaps capitals of pillars of tbe sbriue 
or eise Stands, and two rigbt-angled pieces of 
bronze not pierced for nails, and tberefore only 
ornamental. Tbey were probably from tbe sides 
of tbe staircasc of Ptab (pl. xx. 3, 4). 

At tbe gateway tbe foimdatiou deposits in tbree 
Corners cousisted of a small limestone mortar; 
a pair of com-rubbers, the upper one with 
distinct bandles, modelled in limestone ; and two 
plaques of green porcelain. The N.W. corner 
was destroyed and tbe deposit lost (pl. xix.). 

Pieces of brouze slag were found in several 
parts of tbe euclosm-e, aud a small bronze 
oinochoe in a Chamber near the W. wall. Tbis 
had been burnt ; a lump of lead at the bottom 
had apparently been put in to steady it. Of iron 
there were found a luiife, a uail, a cbisel, and the 
tip of a broad boe (?) made of two plates sloping 
together to an edge. Tbe edge measures 7 iucbes 
in breadtb, aud tbe slieatb is 2^ iucbes high. Tbis 
was found in a Chamber on the soutb. Α few 
bronze arrow-beads were also found, and mauy 
cylinders of blue porcelain to be fitted to bronze 
rods, a mould in liard limestoue for a skeleton eye 
(itt'u), and disks of porcelain pierced witb tbree or 
four small holes, or, like buttons, witb pierced 
cross bars at the back. 

89. Tbe remains of glass-working are of con- 
siderablc interest (seepl. xviii.). Tbey consist of 
moulds in limestoue and terra-cotta found in a 
Chamber betwecn the central building and the 
S. euclosure wall; pieces of waste glass, &c., 
from various places ; and portions of mosaic 
includiug the fragmeuts of the hawk mosaic, and 
pieces intendcd for similar desigus picked out 
of tbe sand in tbe temple area. Many pieces 
were found above the sand in tbe rubbisb, with which tbey had become raixed by later disturb- 
ances of the sand, and by its gradually drifting 
away. 

The pieces of glass are of many forms. Tbe 
larger iigures are usually mado in several pieces. 
There are also bierogly^ibs, each one generally 
complete ; a few pieces of background moulded to 
fit tbe figures, and many pieces of border ornament 
and patterns. Some are flat, otbers in relief. 
The surface is nearly always shiny. The colours 
are various : deep blue imitating lapis lazuli (in 
which material there were two specimens of the 
hieroglypbs re (the moutli) amougst tbe glass), 
pale blue, green, yellow or orange red, brown (?), 
dark green or sealing-wax red, and black. Tho 
colours Vary sligbtly in tinge and intensity, and 
change entirely by decomposition. The deep 
blue is often clouded with white or grey-white, no 
doubt intentionally to Imitate the pale crystals in 
lapis lazuli. Tbe pale blue has often decomposed 
white. So has a red Imitation of Jasper (?). Α 
sealing-wax red decomposes dark green. Anotbcr 
pale green turns browuisb. 

Difi'erent colours in the same piece were ob- 
tained (1) by simple iulaying in hoUowed pieces, 
probably wben heated and without cement. There 
are several pieces of large star and other patterns 
of tbis kiud, without tbe inlay, and feathers, &c., 
of two or tbree colours. Or (2) by mixiug colours 
in lumps, as in one piece of Imitation marble (red, 
white, and green). Or (3) by laying rods of dif- 
i'erent colours side by side to form a pattern, fusing 
them, and reducing them to the required thickness 
by drawing them out in one rod, which was then cut 
iuto sections. The finest work was done in tbis 
way, as by careful manipulatiou a pattern on a 
large seale could be reduced to any degree of 
fineness, the bar remaiuiug of the same quality 
throughout. Several bars Avere found, all of 
Square or rectangular section. Clear evidence of 
the manner in which tbe bar was formed is found 
in a piece where one of tbe tbree bars that formed 
a rectangular pattern has slipped from the pliers 
and been left in the rear. In tbis example tbree CHAP. VI.— GEMAIYEMI. 43 Square bars of star pattern liave been joined and 
drawn out again. Other pieces Lave been dra'mi 
out of unequal tbickness, and tbe bars generally 
have a tbickening at tbe end. In one case a saw- 
cut is Tisible wbere a section bas been nearly 
sawn to tbe centre from eacb side. 

Flower and star patterns are very numerous 
done in tbis way, and tbere are many pieces of 
cbequer pattern, sometimes of five colours. Α 
bar one-sixtb of an incb Square contains tbe 
figure of a vulture crowned witb tbe double crown. 
Irregulär patterns were squared witb blue glass. 

Tbe commonest colour is lapis lazuli blue, and 
next to tbis tbe pale blue. To economize tbe 
rarer and tbe mixed colours, very tbin slices Tvere 
cut and mounted on bot plates of dark blue glass, 
and occasionally of tbe pale blue. 

Some of tbe bars tbat were found bave been 
cut up for distribution. Tbe original colours are 
sbown in tbese sections, all of them being mucli 
brigbter tban on tbe outside. 

Tbe forms found at Gemaiyemi are very nu- 
merous (see pl. xviii.). Tbere are portions of 
male figures kueeling in adoration, tbe largest 
being about 4 incbes bigb : tbese are in red 
glass turned dark green. Tbey are in relief, and 
made in several pieces. Tbe bead and tbe 
advanced arm are separate from tbe body, and 
tiie figure is cut off abo\-e tbe waist, apparently 
for a tunic of different colour to be inserted. 
Tbere are several -^-igs and beards of lapis blue in 
relief, probably from tbese figures, and a large 
wig of a dull slaty blue. 

Tbere are also robes from tbe figures of women, 
of red or bluish glass, flat and streaked, tbe 
curviug folds of tbe garments being indicated by 
manipulation of tbe rods in drawing out tbe 
piece, wbicb is clearly composite. 

Tbere is tbe leg of a large standiug figure in 
red glass relief, and portions of a smaller one, and 
an arm seems to be in tbe act of bolding a pri- 
soner by tbe bair. In relief also is a vrell-worked 
tie from a girdle, and a band in green glass. Α 
calf's bead and a fist are worked all round. Tbe mosaic bawk is flying, and measures 8 
incbes across tbe wings, and probably was 8 
incbes in leugtb. It is all of glass in relief. 
Eacb featber is a separate piece. Tbe five long 
featbers of tbe tail are of green glass tipped witb 
browTi. Tbe small featbers of tbe back and neck 
and Upper edges of tbe wings are represented by 
numerous bexagous of blue glass. Tbe long 
featbers down tbe middle of tbe wing are green, 
tbose on tbe inner edge blue. Tbese wing 
featbers are all graduated, and tbose tbat overlap 
tbe back of tbe bird are tipped witb brown. 

Tbe bead is lost from tbe mosaic, but several 
Upper maudibles are preserved of blue glass in 
relief, and of different sizes. Α blue glass sbank 
of a bird's leg probably beld tbe signet-ring. 
Tbere are also eyes boUowed to receive tbe pupils. 

Of bieroglypbs, part of tbe bolt Avbicb forms 
tbe name of lüiem is very large, and must bave 
been borne above tbe bead of a figure of tbe 
god. 

Tbe foUowing are some of tbe smaller signs, 
wbicb are of various sizes and colours, turning in 
eitber direction, and eitber flat or in relief. 

Woman seated, wig separate. 
Separate heads of deities, &c. ; 

one is hawk-headed. 
Child se. 

Arm remen, ä and next. 
Mouth (lapis and red glass). 
Leg b. 
Hand f. 

Animal, ram or ox. 
Lion. Bird pa ? head and wings sepa- 
rate, the eye inlaid, and a spot 
on the cheek inlaid with flower 
pattern. 

Hawk. 

Owl. 

Owl and arm ma. 

Ibis on stand. 

Vulture met. 

&c., &c. 

Amongst tbe purely ornamental pieces are flat 
oblong plaques, pieces like small stelse witb 
curved tops, but tbemselves curving out as if for 
cornice decoration (amongst tbem are several 
sloping Corner pieces), bars or narrow lines of 
different colours, pieces like fore legs of animals, 
and like tbe disk on tbe horizou (tbis turned 
sideways is part of tbe decoration in front of tbe 
bawk). 

Pieces of background are very scarce, but 
several forms occur tbat cannot be attributed to 
anytbing eise. 

Tbe glass was sbaped by being run into moulds. 
For tbe bieroglypbs and elaborate forms eartben- G li 44 TELL NEBESHEH. wäre moulds wcre uscd. In this material there 
are moukls for tlie hawk's beak, for liieroglyphs, 
sacred eyes, and a Bes head. They are cut with 
the sides sloping iu, so that tlie moulded pieces 
are narrower at the back tbau iu front. The 
same is the case with the limestone moulds wbicli 
seem to have been used bere exclusively for the 
large aud simple forms, bars, &:c. 

Α few woi'ds must be said as to how they were 
put togetber iuto patterus. The glass varies in 
thickness from ^ to ^V of au iucb, aud pieces of 
dififerent thickuess were used togetber. Tbe pauel 
of the hawk mosaic seems to have been covered 
Avitb the tbinnest possible layer of gilt stucco, and 
wberever there was no glass, even between the 
feathers, the gildiug appeared. 

Sometimes a piece of backiug was inserted 
behind the glass, and in onc place a large triangle 
of slaty stone bad been put at tbe back of a group 
of pieces to raise them, and cemeuted on to the 
w'oodwith yellowpaste. Thework does not seem 
to have been doisonuc in tbe wood. Probably 
tbe panel was grooved and channelled where re- 
quired, and tben filled in witb glass, gilt stucco, 
aud cement, like tbe wings of the wooden Isis in 
tbe Museum of Practical Geology. 

Amongst the glass pieces are numerous frag- 
ments of tbe outlines of cartouches. These 
are unfortuuately in every case made separately 
from the sigus enclosed, and there is no certain 
indication of the king's name amongst the biero- 
glyphs found. These include Su (ten) se rä, &c. 
The occurrence of scn suggests Philadelphus or 
bis son, and the lions migbt very well occur in 
Ptolemaic cartouches. The hawk upon the panel 
was no doubt the hawk of Lower Egypt over- 
shadowing a king's title. An early Ptolemaic 
date will agree very weil with the rest of tbe 
remains found in tbe sand, which included a piece 
of Greek pottery, a small black and buff bowl of 
bad glaze, but probably made at tbe end of the 
fourth Century. 

Retuming to the buildings in the temenos (see 
pl. xxi.), the walls of the central Chamber are evidently only retaining walls for the foundations 
of a stone building, for there is no exit. The 
sand inside was quite clean, except where tbe pits 
bad been sunk in it, or wooden objects had decayed. 
That the building was a temple seems almost 
proved by the fact that no Egyptian stone building 
has been found of an early date that is not either 
a tomb or a temple. On the analogy of similar 
buildings tbe space enclosed must have been paved 
witb large blocks of stone over the sand. Yet in 
this sand were found many objects, some of them 
of small value and deposited separately. It is 
clear that the paviug-blocks would not have been 
raised all over the building in order to bide 
tbese objects. It is evident, tlierefore, that with 
the exception of tbe foundation deposits, they were 
placed there after the complete destruction of the 
building. Appearances are all in favour of this. 
Some of the objects are unfinished, and parts only 
of large designs which were hurriedly buried iu 
small lots at some time of panic. 

40. The history of Gemaiyemi may now be 
traced somewhat as follows. There was no 
building bere of which I found any traces, until, 
about the time of the twenty-first or twenty- 
second dynasty, a strong enclosure was built. 
Of this nearly Square building three sides of 
the great wall remain, togetber Avitb a small 
detacbed piece of brickwork buried in the sand 
between the E. end of tbe central Chamber and 
the later E. side of tbe enclosure, near the middle. 
This is curved, and may be tbe last trace of a 
gateway looking E. The wall perhaps enclosed 
a temple of the same date, which has now entirely 
vauisbed. I treuched the wbole enclosure tho- 
roughly without finding any other bricks as large 
as those of tbe enclosure wall. This massive wall 
no doubt served to guard the point at which the 
canal or river branched to Tanis aud Nebesbeh. 
Nothing more can be told of it until during the 
flourishing Saite epoch the enclosure was rejjaired ; 
the E. end, which was then probably in ruins, was 
carried out furtber, and the entrance stopped,wbile CHAP. VI.— GEMAIYEMI. 45 a new gateway was cut througli on the W. towarcls 
tlie growing settlement ou tlie N.W. In this 
rebuilding, if the account of the workmen is to be 
trusted, the N.E. corner was built over the remaius 
of a shrine, perhaps pari of the buried treasures 
of an early bronze-working Community, or even of 
the old temple. The style of the bronze, which 
is nnusually massive, makes this possible. Α 
temple or chapel was at the same time built, and 
the enclosure filled with Chambers. But this was 
soon destroyed, perhaps in the first Persian In- 
vasion. The enclosure was taken up by artistic 
workers, who covered the ruins with fresh buildings, 
now almost entirely washed away. Here they 
seem to have flourished into the Ptolemaic period, 
when their trade was suddeidy put a stop to by a 
j)anic. The artisans buried their unfinished work 
and some of their less portable stock in trade before 
taking flight, but never returned to claim them. 
The village, however, still flourished, and a new 
camp or enclosure was built on the S. But later 
the place declined, and before the Arab conquest 
Gemaiyemi, as well as Nebesheh, was abandoned. 

41. Notes onvillages, &c., in the neighbourhood 
of Nebesheh.^ 

1 . Fäqus (F. Eng.), low mounds on both sides 
of the railway, now almost levelled by the 
sebakhin. In Eaedeker's Lower Egypt it is 
stated that there are inscriptions here, some even 
of the time of Rameses II. I have not been able 
to find any of these. Probably those at Qantir 
are intended. 

2. Geziret Dedamun, a sand-island, so called 
from the village of Ed DMamun (Fr. Dahdamoun) 
on its western edge. 

3. Hata'ne (Eng. El Khatanah) lies on the 
west of the extensive though low mound.^ I 
purchased here a small fragmentary group in dark 
limestone of two persons standing with an inscrip- 
tion between them with an invocation to the king 

^ F. denotes the Atlas Göographique of the Description 
de l'Egypte ; Eng., the War Offlee Map of tbe Delta, 

^ M. Naville has described the results of liis excavations 
licre ia " Goshen," pp. 21-23. of Upper and Lower Egypt, Sänkhqarä, to grant 
funeral offerings. The names of the two persons 
are unfortunately lost, with the heads and feet. 
The style is that of the eleventh or twelftli dynasty 
(see pl. xlii.). Sänkliqarä, a king of the eleventh 
dynasty, celebrated for an expedition to Punt 
undertaken in his reign by an officer named Hennu, 
is next to Khufu in a doubtful connection on the 
vSän papyri, and Pepi similarly doubtful on some 
blocks at Tanis, the earliest king whose name has 
been found in the Delta. It would appear that he 
was especially connected with this unknown city. 
Perhaps he had a temple here. It is worthy of 
remark that the cartouche on the curious false 
doorwayin the great temple at San (Tanis, p. 10, 
and pl. iv. 28) seems to read Schotep äh rä on 
the squeeze. If so, in all probability it belonged 
to a chapel or cenotaph of Amenemhät I. It 
is probable that this king was regarded as the 
founder (or second founder) of Tanis, and that he 
was worshipped here at a tomb, or chapel in the 
temple, in which his statue was placed, his real 
tomb being more probably at Thebes or in Middle 
Egypt. This throws light on the occurrence of 
King Sänkhqarä in the place of a god at Hata'ne. 
He may have founded the temple afterwards 
adorned by the kings of the twelfth dynasty, and 
his memory was kept sacred there. We must 
recollect, however, that, as the story of Saneha 
shows, living kings were counted almost as gods 
at that period. 

4. Sema'ne, F. Eng. West of this is a stretch 
of sand with pottery on the surface and remains of 
buildings. Α large heap of limestone debris mixed 
with granite lies immediately N.W. 

5. Qantir, F. Eng. The base of a column of 
Rameses II. is visible in the cemetery. Α quantity 
of limestone remains and a basalt architrave of the 
same king have also been found. Outside one of 
the houses is an inscribed box or trough of rough 
limestone, 26 inches χ 18, with the base rounded. 
The hollow is rectangular, 9 inches deep. The in- 
scription runs, " The hereditary prince, the divine 
father loving the god, the royal scribe, the chief 46 TELL NEBESHEH. Commander of tbe troops Set her khepslief," and 
the name of Eameses II. is iuscribed in tlie centre. 
The mouud herc is very shght, but almost con- 
tiuuous -with that of Hata'ne. 

G. Samakiü ( = Amarin, Eng.) is a name that 
reem-s on the road to Salhiye. Some palm trees 
in the desert beyond Pehisium beloug to this clan. 

7. Geziret Abu Qeh (Abou Qahar, F.; Abu 
Kabih, Eng.). 

8. Tel Far'ün (marked but not uameddue E. of 
Abou Qahar, F. ; Teil Badaui, Eng. ). The site of 
Amt, but the name is rarely used. Mr. Petrie has 
heard it spoken of as Tel Nebese. The great 
granite shrine is well known in the ueiglibourhood, 
and is called at Fäqus Taqiyet el Far'un, or 
"Pharaoh's cap," -which is not inappropriate, 
though evidently arising from a mistake. Its 
local name, howeYer, is Taq'at el Far'un, or Et 
taq'a simply, i.e. Pharaoh's niche. In future the 
mound is likely to be known as Tel Nebesheh, for 
a well-known Bedawin sheikh, named Muhammad 
en Nebesheh, has recently settled there and 
founded a struggling 'Ezbe. 

9. (Tel) Gemaiyemi (Eng. ; Mehallet el Ga- 
nam. F.). 

10. Tel Zuwelen (Zäwalin, F. ; Teil Abu Uelin, 
Eng.). The name of two sandhills ; the southern 
one, about 3 miles N. of Gemaiyemi, is the site of 
an extensive ancient cemetery now ravaged by 
the Bedawin. From one tomb I obtained about 
50 ushabti of a priestess of Amen Änkhsnast. 
Amongst them was a piece of limestone cut into 
the shape of a tent peg witli a head similar to 
those of the ushabti. Other objects appareutly 
from the same tomb are a portion of a green 
porcelain vessel with long spout and small false 
handles projecting above the rim and pierced 
with. small holes for Suspension, a lion's head of 
porcelain, porcelain rings, with sistrum and hawk's 
head and disc on bezel ; Isis and Horus of good 
work, wig coloured black, on back of throne Ast 
nebtaui; Neb qau, porcelain ; scorpion with human 
head, porcelain; two blundcred scarabs of steatite 
and porcelain, and innumerable short beads. These are all pre-Saite. From another tomb 
came some long beads, and from a tliird bronze 
and lead eyes and eyebrows with long beads. 
These are probably of the twenty-sixth dynasty. 

The other mound of Zuwelun is 1 mile N., 
also covered with opeued tombs, but with some 
toΛvn remains at its N. eud. This is ouly 2^ 
miles S. of San, and the two mounds together 
must have formed its cemetery. For previous 
fiüds at Zuwelen (Sueihn), see Tanis I. p. 29. 

11. Sau el Hagar (the village), and Tel San 
(Fr. Eng.). 

12. TelDibqu(ruinesd'Ebqou, F.; TeUDengu 
(but too far north). Eng.), according to Mr. Petrie, 
5 miles N.E. of San, and on the 31st degree of 
latitude ; a large mound covered with Arab brick. 
It is lofty and steep on the N., the sides sloping 
away towards the E., and formiug almost an 
amphitheatre round a central hoUow. The bricks 
are regularly dug out and carried away. Large 
quantities of wood and woollen material are found 
in the ruins. 

13. Hamadin. 

14. El Menägi (el Kebire and es sagire). 
Several in F. Eng. At M. el Kebire, on the bare 
sandhill E. of the village and S. of the cemetery, 
lies a block of sandstone, 16 X 20 inches (see 
pl. xlii,). There is shallow sculpture on one side 
representing the two Niles kneeling, and holdiug 
the Sam ; over the Sam sign are the ovals of 
Nekhtnebef. The tunic and feet of the kiug 
Standing and bis arm raised in adoration are 
visible behind the figure of the lower Nile. Uati 
probably stood at the other side. An inscriptiou 
above the head of the lower Nile is restored with 
the help of a duplicate on the other half, and 
traces of a partial repetition of it remain behind the 
god. The inscription runs as foUows : — " Uati 
lady of Amt, thy son, lord of the two lands Rä 
Xepcr qa lord of diadems ΝοχΙ ηώ f, cometh, he 
conducteth to thee the lower Nile with (?) all 
good things of the North country, that he (the 
Nile) may give all pure life " (of which the border 
of Γιιΐχ uas is emblematic). CHAP. YIL— POSITION AND HISTOEY. 47 There are no mouncls here. Neklitnebf must 
liave set this up us a record of cutting or Clearing 
a canal, tlie water being admittecl under the 
auspices of üat of Amt, whose temple lay six 
miles distant. Oii the otlier side of the village, 
amongst the palm trees, there is a large block of 
granite almost buried, that probably belonged to 
a smiilar monument of auother king. The canal 
perhaps corresponded to the Bahr el Baqar (Eng.) , 
which is the usual name of the once large canal 
that flowed past Defeneh, and which is usually 
supposed to represent the Pelnsiac branch. 

Α portion of a small canal running E. and 
W., and lying on the road from Nebesheh to 
Hamadin before the great canal or so-called 
Pelusiac branch is reached, bears the curious name 
of Habres. 

15. Samakin (F. Eng.). 

16. Qassasin. 

17. Salhiye (F.; Es Siilahiyeh, Eng.). CHAPTER VII. 

TELL DEFEIiNEH— POSITION AND HISTOEY. 

42. In the sandy desert bordering on Lake 
Menzaleh, some hours distant on the one band 
from the cnltivated Delta, and on the other band 
from the Suez Canal, stand the niins of the old 
frontier fortress of Tahpanhes, Taphne, Daphnai, 
or Defenneh. That such a point should have 
been selected may seem stränge at first sight, 
but it was the advanced post to guard the great 
highway iiito Syria ; and when we look at the 
details of its position, the advantages of it are 
evident (see small map on pl. xliii.). All traffic 
taking the northern route by Kantara, which was 
more fertile and convenient than that by the Wady 
Tumilat, must have skirted the southern shore of 
Lake Menzaleh, or of the swampy and canalized 
region which may have occupied that site in 
ancient times. The edge of the desert was the 
only suitable route withiu reach of the Pelusiac 
branch of the Nile for watering. This line is now the Caravan road, and there can be no doubt but 
that men have gone down into Egypt along this 
line from the dawn of history. Immediately after 
passing the southern end of Lake Menzaleh there 
occurs a sandy piain, about a mile across, and 
bounded on three sides by water (see pl. xliii.) ; 
Menzaleh lies on the E., the Pelusiac branch or 
canal on the N., and a fresli- water lake, through 
which the canal runs, on the W. This site is 
only open on the south, and on that side it faces 
the Hne of the Syrian road. It was, therefore, 
admirably adapted for a frontier guard, and we 
find that at least as early as Ramesside times it 
was occupied. 

Till this year, so far as I know, no attempt has 
been made to work in this site, beyond a stay of 
two or three days by a native reis of the Bulak 
Museum, But my work there during two months 
in this spring has brought to light mucli of the 
history of the place. The first eveniug that I 
arrived there, I saw that the brick ruins in the 
midst of the piain were of a large building of the 
twenty-sixth dynasty; and I heard, to my surprise 
(for I had only come with the Karian camp in my 
mind), that it was known as the " Kasr el Bint el 
Yehudi," or "the Palace of the Jew's daughter." 
This at once called up the connection of Tah- 
panhes, or Taphne as the Septuagint Version is, 
with Daphnie; and Avith the Situation of the place 
before one, it is impossible to disconuect the 
modern name, Defenneh, from the ancient. Indeed 
the identity of these names seems to have been 
taken for granted by most writers on the topo- 
graphy of the Delta. 

43. The earliest remains found here are a 
part of the foundation of a building of red bricks 
remaining beneatli the pavement or platform in 
front of the entrance. From the occurrence of 
similar red bricks in the tombs of Ramesside age 
at Nebesheh, and from this being shown to be 
older than the twenty-sixth dynasty, it is clear that 
some buildings existed here in the nineteenth or 
twentieth dynasty. Curiously, a tale related by 48 TELL DEFENNER. Herodotos bears lipon this; he says (ii. 107) tliat 
Sesostris (Ramessu II.) was, ou bis return from 
an Asiatic campaign, invited to a banquet by bis 
brotber at tbe Pelusian Dapbnai. 

44. But we reacb firm gronnd wben we come 
to tbe beginning of tbc twenty-sixth dynasty linder 
Psamtik I. Tbe foundation depositsbere discovered 
givö positive monumental evidence tbat tbe fort 
still remaining was founded by Psamtik I. 
Here tbe evidence of Herodotos is very valuable. 
He says tbat "in tbe reign of king Psammetikbos 
guards were stationed in Elepbautiue against tbe 
Etbiopians, and otbers in tbe Pelusian Dapbnai 
against tbe Arabiaus and Syrians, and otbers in 
Marea against Libya; and even in my time 
guards of tbe Persians are stationed in tbe same 
places as tbey were in tbe time of Psammctiklios, 
for tbey keep a garrison in Elepbantine and in 
Dapbnai " (ii. 30). So far tbe agreement is just 
wbat migbt be expected ; but tbere is anotber 
passage wbicb is apparently sbown by tbe excava- 
tions at Defenneb to concern Dapbnai also. At 
Defenneb, tbe bulk of tbe population seems to 
bave been Greck; Greek pottery abounds, not 
only painted vases in tbe palace, but all tbe 
common pottery appears by tbe potters' marks to 
bave been made by Greeks. Iron works and iron 
tools are abundant, just as at Naukratis ; and 
tbere is, on tbe wbole, more evidence of Greeks 
tban of Egyptians in tbe place. Tbe garrison 
tberefore must bave been Greek, at least in part. 
Here tben were tbe Stratopeda or Camps men- 
tioned by Herodotos : " To tbe lonians, and tbe 
Karians, and tbose wbo bad laboured witb bim, 
Psammetikbos gave places to dwell in opposite 
eacb otber, witb tbe Nile flowing between ; tbese 
Avere named Camps. . . . Tbe lonians and Karians 
continued to dwell in tbese places a long time ; 
tbe places are towards tbe sea, a little below tbe 
city of Boubastos, upon tbe moutb of tbe Nile 
called tbe Pelusiac " (ii. 154). Here tbe camps 
appear to bave been nearer to tbe sea tban to 
Bubastis, as tbey are προς θα\άσση<;, and oXiyov euepOe Βονβάστως πόλιο?. It will be seen tbat 
tbey must bave lain on tbe arm wbicb flows by 
Defenneb, and it seems certain tbat tbere is no 
otber Greek settlemeut anywbere near Defenneb 
on tbat line. 

We see tben tbat tbe guard wbicb Psamtik 
stationed at Dapbnai was tbe body of Karian and 
lonian troops witb wbom be bad fougbt bis way 
to tbe tbrone, tbe reason for placing tbem in 
tliis region being doubtless to keep tbem as far 
as possible out of tbe way of oifending tbe Egyp- 
tians, and yet to make use of tbem by posting 
tbem in tbe line from wbicb danger was most to 
be feared, namely, tbe bigb road from Assyria. 
Tbe settlement probably took place very sbortly 
after tbe civil war and accession of Psamtik, and 
we cannot be far wrong, if we date tbe founding of 
tbis fort and camp at about 664 b.c. Not long 
after tbis otber buildings were added around tbe 
fort, probably all of tbem being built Avitbiu a 
generation after tbe first great block. It was most 
likely Psamtik. I, wbo set up tbe great tablet at 
Defenneb in tbe temple of Kbem, recording tbe 
Clearing of tbe caual in order to supply bis troops. 
Unbappily tbe kiug's name in tbe inscription is 
lost, but tbere is an indication tbat it contained S; 
and if so, it would be Psamtik, in accordance witb 
all tbe probabilities of tbe case. 

After tbe fort and camp were built, tbe Greeks 
seem to bave settled tbere largely outside of tbe 
camp, especially on tbe eastern part of tbe piain. 
And considering tbat Herodotos says, " From tbe 
time of tbe settlement of tbese people in Egypt, 
we Greeks bave bad sucb constaut communication 
witb tbem, tbat we know accurately all tbat bas 
bappened in Egypt from tbe reign of Psammetikbos 
tili now" (ii. 154), it is evident tbat tbe Greek 
troops were not merely settled in a stränge coimtry, 
but were a base of communication witb tbe Greek 
World. And tbis again is sbown by bis continuing, 
"Tbe slips of tbe sbips, and tbe ruins of tbe 
babitations, existed upto my time." Tbe sbipping 
mentioned shows tbat a foreign traffic was kept up. 
ΌλκοΙ, variously rendered " docks " or " rollers," CHAP. VII.— POSITION AND HISTORY. would seem most naturally to be the slips up 
■whicli the ships could be drawn from the water 
for repairs, the sense being a place to di-aw a 
vessel on. The settlement outside the camp is 
probably then the civil quarter, for merchants and 
sailors, apart from the garrison dwelling in the 
camp, which would easily hold 20,000 men. 

45. The reign of Nekau gave, doubtless, an 
oecasion for the use of the Daphniote garrison, 
when that hing made his great expedition against 
Assyria. Then for the first time did a body of 
Greeks come in contact with the Syrians and 
Babylonians, and the Jews must have heard in 
the Speech of their conqueror's troops the tongue 
with which they were afterward s to become so 
familiär. The slaying of Josiah, the deposition of 
Jehoahaz, the setting up of the tributary Jehoiakim, 
and the removal of Jehoahaz into Egypt, marked 
the first period of intercourse between Jews and 
Greeks. "The children also of Noph and Tah- 
panhes have broken the crown of thy head " 
(Jer. ii. 16). 

This intercourse, however, was soon to be in- 
creased; three yearslaterNebuchadrezzar invaded 
Judea, and all who fled from the war would arrive 
at Tahpanhes in their flight into Egypt, and most 
likely stop there. In short, during all the troubles 
and continual invasions and siege s of Jerusalem 
in 607, 603, 599 (in which a wholesale deportation 
of the people took place), and above all in the 
final long siege and destruction of 590 — 588 b.c., 
when " the city was broken up," and all the men 
of war fled, every one who sought to avoid the 
miseries of war, or who was politically obnoxious, 
would naturally flee down into Egypt. Such 
refugees would necessarily reach the frontier fort 
on the Caravan road, and would there find a mixed 
and mainly foreign population, Greek, Phoenician, 
and Egyptian, among whom their presence would 
not be resented, as it would by the still strictly 
protectionist Egyptians further in the country. 
That they should largely, or perhaps manily, 
Bettle there would be the most natural course; they would be tolerated, they would find a constant 
communication with their own countrymen, and 
they would be as near to Judea as they could in 
safety remain, while they awaited a chauce of 
returning. 

The last and greatest migration to Tahpanhes 
is that fuUy recorded by Jeremiah, which gives us 
the pattern of what doubtless had been going on 
long before. After Nebuchadrezzar had retired 
with his spoils, Gedahah, the governor whom he 
had set up, was quickly slain, the country feil into 
anarchy, and all the responsible inhabitants who 
were left fled into Egypt to avoid the vengeance of 
Nebuchadrezzar. "Johanan the son of Kareah, 
and all the captains of the forces, took all the 
remnant of Judah, that were returned (from all 
nations whither they had been driven), to sojourn 
in the land of Judah ; the men, and the women, 
and the children, and the king's daughters, and 
every person that Nebuzaradan the captaiu of the 
guard had left with Gedaliah the son of Ahikam 
the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, 
and Baruch the son of Neriah ; and they came 
into the land of Egypt ; for they obeyed not the 
voice of the Lord : and they came even to Tah- 
panhes " (Jer. xliii. 5, 6, 7). The last act in 
this history is mentioned by Josephus, when he 
says that Nebuchadrezzar "feil upon Egypt . . . 
and took those Jews that were there captives, and 
led them away to Babylon; and such was the eud 
of the nation of the Hebrews " (Ant. ix. 7). As 
these Jews were fugitive and rebellious subjects of 
Nebuchadrezzar's own kingdom, it is most probable 
that he would avenge their last rebellion and 
flight from Judea by taking captive all whom he 
could. This indeed was contemplated by Jeremiah : 
"such as are for captivityto captivity" (xliii. 11). 

46. We are now in a position, after finding 
that Tahpanhes was the seat of the Greek frontier 
garrison, to estimate the extent of the Hellenization 
of the Jewish race during the five successive 
periods of trouble in Judea between 607 and 587 
B.c. In this twenty years a constant intercourse 50 TELL DEFENNEH. witli the Greek settlers must have been going on, 
and a -n-ider intercourse than even a Greek colony 
in Palestine Tvould have produced. Here 'nere 
numbers of the upper and more cultivated classes 
continually thrown into the Company of Greeks ; 
all who could afford to flee had to become more 
0Γ less aequainted 'with Greek language and 
ideas in tbeir temporary exile. It was not a case 
of a Single body of Jews going into Egyjjt, and 
not returning, but of continual ebb and flow, of 
alternate dwelling in the Greek settlement and of 
return to their own land, as the tide of Babylonian 
conquest repeatedly poured over Judea, and then 
retired ; and finally came the deportation to Baby- 
lonia of a large number of those who had settled 
permanently to dwell in Daphnai. The whole 
circumstances were such as to give the best 
possible opportunity for the permeation of Greek 
•words and Greek ideas among the upper classes 
of the Jewish nation. The bearing of this on the 
employment of Greek names for musical Instru- 
ments and other objects among the Hebrews, at 
and after the removal to Babylon, is too obvious 
to need mention in detail. Α fresh and unex- 
pected hght is thus thrown upon a question which 
has beeu an important element of Bibheal criti- 
cism. 

47. Of the residence of the Jewish fugitives 
here no material remains have been found in the 
excavation of the palace ; nor is this surprising, 
considering the short time during which they 
occupied the place as an important political body. 
But it is not at all impossible that some part of 
the plaiu around the camp was occupied as the 
Jewish quarter ; in fact, the little prominent part 
of the Site on the S.E. seems just such a locality 
as would be hkely. Α füll search of the piain 
might result in the discovery of Jewish remains. 

Yet two connections with the Jewish residence 
may bo uoticed. First there is the remarkable 
uame of tho fort, " The palace of the Jew's 
daughter"; no such name is kno^u-n auj'^'here 
eise in the whole of Egj^t. This is the one town in Egj-pt to which the " king's daughters" of 
Judah came, and probably this is the one building 
which would be allotted to royal persons, who 
came with a large body of the more important 
inhabitants of Judea as political refugees. Here, 
if anywhere, history locates the Jew's daughters, 
the last remnant of the royal family recognized as 
such ; and here to this day the Bedawin, the de- 
scendants of the very tribes who were kept in awe 
by that garrison, call the palace-fort after the Jew's 
daughter. 

48. Another connection of a dififerent kind is 
to be Seen with the narrative of Jeremiah. " Then 
came the word of the Lord unto Jeremiah in 
Tahpanhes, saying, Take great stones in thine 
band, and hide them in mortar in the brickwork 
(or pavemeut), which is at the entry of Pharaoh's 
house in Tahpanhes, in the sight of the men of 
Judah ; and say unto them, Thus saith the Lord 
of hosts, the God of Israel : Behold, I will send 
and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, 
my servant, and will set bis throne upon these 
stones that I have hid ; and he shall spread bis 
royal pavilion over them. And he shall come, 
and shall smite the land of Egypt ; such as are 
for death shall be given to death, and such as are 
for captivity to captivity, and such as are for the 
sword to the sword " (R. V., Jer, xliii. 8 to 11). 
Now this brickwork or pavement at the entry of 
Pharaoh's house has always been misunderstood, 
and served as a puzzle to translators. But as 
soon as the plan of the palace began to be 
uncovered, the exactness of the description was 
manifest. On the Plan pl. xliv. will be seen a 
large dotted area on the N.W. of the fort. This 
was a great open-air platform of brickwork, a sort of 
mastaha, as the Egyptians call it, such as is now seen 
outside all great houses, and most small ones, in 
this country. Α space is reserved outside of the 
door, generally along the side of the house, 
covered with hard beaten mud, edged with a ridge 
of bricks if not much raised from the ground, and 
kept swept clean. On this platform the inhabitants CHAP. VII.— POSITION AND HISTOEY. 51 sit, wlien they wish to converse ■with their neigli- 
bours or the passers-by ; a great man will settle 
himself to receive bis friends and drink coffee, and 
public business is generally transacted tliere. 
Such seems to have been the object of this large 
platform ; a place to meet persons who would not 
be admitted to the palace or fort, to assemble 
guards, to hold large leyees, to receive tribute and 
Stores, to unlade goods, and to transact the 
multifarious business which in such a climate is 
best done in the open air. 

At the same time the actual way into the palace 
was along a raised causeway which rose at the 
back of this platform. From the platform a 
framing of removable wooden steps most probably 
led up to the causeway, along which the way led 
to the entrance to the palace at the east end of it, 
at a height of 6 feet 9 inches above the great 
pavement. This platform or mastaha is there- 
fore unmistakably the ".brickwork, or payement, 
which is at the entry of Pharaoh's house in 
Tahpanhes." Here the ceremony described by 
Jeremiah took place before the chiefs of the 
fugitives assembled on the platform, and here 
Nebuchadrezzar " spread bis royal pavilion." 
The very nature of the site is precisely applicable, 
to all the events. ünhappily, the great denudation 
which has gone on has swept away most of this 
platform, and we could not expect to find the 
stones whose hiding is described by Jeremiah. I 
turned over all that remained of the platform, but 
found no stones within it. Some blocks of lime- 
stone lay loose upon its surface, but they had 
evidently never been embedded in it, but had only 
fallen from the masonry of the fort, and were 
covered with burnt earth and mud washed down 
from the destroyed walls. The site, however, is 
unmistakable. 

Another discovery which is probably connected 
with this place occurred some years ago; but 
ünhappily it feil into Arab hands, and certainty is 
not to be looked for. Α native sold to the Bulak 
Museum three cylinders of terra-cotta bearing an 
inscription of Nebuchadrezzar, an ordinary text referring to bis constructions in Babylon, such as 
would be used for foundation memorials (see Prof. 
Saycein Academy, 19th Jan., 1884). These were 
Said to come from the Isthmus of Suez ; and they 
apparently belong to some place where Nebuchad- 
rezzar had " set up bis throne," and " spread bis 
royal pavilion." As he only passed by the Syrian 
road, and Daphnai would be the only stopping- 
place on that road in the region of the isthmus, 
all the inferences point to these having come from 
Defenneh, and being the memorials of bis esta- 
blishment there. That they should be now found 
after having been buried, is just explained by the 
denuded state of the great platform. 

49. There does not seem to have been much 
activity in the place during the reign of Haa-ab-ra 
(Apries) ; of bis predecessor, Psamtik IL, many 
sealings of wine jars stamped with cartouches were 
found ; of Haa-ab-ra only one plaque with bis 
name, and not a single sealing; and of bis successor 
Aahmes many seaUngs and other objects. This 
suggests that the place was not inliabited by any 
important officials, nor visited by the king during 
the time of Haa-ab-ra, and therefore it would be 
the more likely to be granted as an asylum to the 
Jewish refugees. 

The next important step that we can trace in 
the histor}'• is the result of the accession of 
Aahmes. He had, as I have pointed out in 
"Naukratis" (p. 7), obtained the throne as the 
representative of the Old-Egyptian party, pledged 
to resist the Greeks. In consequence he restricted 
the Greek trade to Naukratis, and repressed it 
elsewhere under the most stringent regulations. 
Daphnai was the place which suflfered most 
severely from this policy ; and in order to com- 
pletely break up the Greek commerce which had 
existed here, he deported the whole Greek garrison. 
This, as part of the changes on bis accession, 
probably took place between 570 and 565 b.c. 
As Herodotos relates of the Karian and lonian 
guards, "These at a later time kingAmasis took 
away from hence and planted at Memphis, making 
2 TELL DEFENNEH. them bis guard against the Egyptians" (ii, 154). 
The civil popiilatiou of Greeks was also removed, 
as ' ' the slips for their ships and the ruins of their 
habitations " were left desolate. All trade bere 
was abobshed, as any mercbant going even by 
stress of weatber to any port but Naukratis was 
forced to makc the best of bis way to Naukratis, 
and not allowed to break cargo anywbere eise (ii. 
179). Α garrison of Egyptians was put in to 
keep up the fort, as is shown by the quantity of 
objects of the age of Amasis; and these were 
succeeded in later times by a Persian garrison 
(Hdt. ii. 30). 

That the Greek trade was really stopped bere 
cntirely is shown by the remains found. An 
abnndance of painted vase fragments belonging to 
the beginning of the sixth Century occur in the 
Chambers of the palace, and also in the camp. 
The latest fragments could not be later than the 
beginning of the Persian period ; and yet if the 
trade had lasted in the slightest form tili the 
frce-trade days of the Persiaus, it is certain it 
would then have revived, and we should find tbe 
red-figured and later wäre left bere. Tbe total 
cessation of Greek trade before the Persian period 
is then a strong confirmation of the exclusive 
Privileges of Naukratis; and since thereis nothing 
in the Greek pottery found which obliges us to 
date it after the beginning of the reign of Amasis, 
we may Λνοΐΐ accept tbe statement of Herodotos 
that all Greek influence bere ceased at that time, 
and take the date about 5G0 b.c. as the extreme 
limit assignable to the varieties of Greek vase- 
painting found bere. 

50. One mention of Taphnes occurs in the 
Apocrypha; in tbe list of people summoned to bis 
aid by Nabuchodnosor appear " all that were in 
...Kades, and the river of Egypt, and Taphnes, and 
Ramesse, and all the land of Gesem, until you 
come beyond Tanis, and Memphis, and to all the 
iuhabitants of Egypt, until you come to the borders 
of Ethiopia" (Judith i. 9, 10). This is manifestly 
unhistorical, as Nebuchadrezzar did not maintain any suzerainty over Egypt, only overrunning the 
country to an uncertaiu extent, and then retiring. 
But it is at least an interesting evidence of the 
importance attached to the fortress of Taphnes in 
later times, when this was written. 

It will now be as well to state the varieties of 
the name of this place in different authors. 

B.c. 
DJSnn circ. G09 (Jer. ii. IG), but many MSS. 
read as follows. 

om^nn 588|(J^^--^li"-^'S;^l-i-14)• 

i (Ezek. xxx. 18). 
Ααφναί 454 (Hdt. ii. 30, 107). 
Ταφναί circ. 200 (LXX, Jer. and Ezek.). 
Taphnes Coptic. 

Dafno Itin. Anton. 

Δάφνη Stepli. Byz. 

Def'neh modern pronunciation. 

There are two suppositions on the origin of the 
name, beside Brugsch's theory of Ta-benet ; one 
by Rev. H.G.Tomkins (see Acad. Sept. 11, 188G), 
and the other by Mr. Griffith (see Chapter XIV.). 

In Ptolemaic times the dwelliugs bere were 
restricted to a small compass in the N.W. quarter 
of tbe piain, and do not seem to have been of mucb 
consequence. Of the Eoman period there is 
scarcely a trace on the south of the canal, but 
many fragments of Roman glass, &c., on the 
mound north of the canal. Some tombs there 
seem to belong to an earlier period, and possibly 
a cemetery of the flourishing times of Daphnai 
may be found there. CHAPTER VIII. 

THE KÄSE AND CAMP. 

51. As has been already mentioned, the ruined 
mass of the fort at Defenneb is known by the name 
of the " Kasr el Bint el Yehudi," or Palace of the 
Jew's daughter. That this was more than a mere 
gari'ison fortress is indicated by certain additional 
Chambers built around it, Avhich contained many 
articles that common troops would not be expected CHAP. VIII.— THE KASK AND CAMP. 53 to require ; by the large quantity of the best 
painted Greek pottery, which belonged to the 
Kasr ; by the fragments of very fine sculptured 
and painted hieroglyphs on limestone; by the 
large quantity of plaster sealings of jars impressed 
with the royal cartouches; and by the name 
Pharaoh's house — Beth Pharaoh — used by Jere- 
miah, who certainly was familiär with it. The 
Arab name οι Kasr echoes the same, as that is not 
merely a fort (hisn or Icalali), but a palace-fort, 
where a ruler would live with his troops ; and as 
the mounds to ordinary view were not different 
from any other mounds in the country, not having 
any stone walls or statues to attract attention, 
this name of Kasr, so exactly suited to the character 
of the place according to other indications, seems 
to be a genuine tradition from ancient times, and 
not merely a chance appellation. 

On referring to the Plan pl. sliv. it will be seen 

that several different periods are indicated by the 

differences of shading employed. The original fort 

of Psamtik I., founded about 664 b.c., is marked 

füll black. Unhappily all the upper pari of it had 

disappeared by denudation, and nothing that 

remains reached up to the platform of the top, 

on which the actual dwelling rooms were placed. 

Yet the height of the highest parts is 24 feet above 

the bases of the Chambers. Probably the platform 

of the top was about 30 feet above the ground, as 

several of the Chambers in the best preserved parts 

show signs of the spriuging of domes in their 

Corners ; the corners are rounded, and gather in 

toward the vaulting, which has now disappeared. 

It is not certain that all the Chambers were thus 

domed over; manyof themwere fiUed not with fallen 

and washed-down brickwork, but with sand ; this 

Avas the case with the southern large Chamber in 

the middle, which is not likely to have been vaulted, 

as it is 16 feet 4 inches wide. Remembering how 

a sand foundation was always provided for stone 

buildings, it seems not unlikely that some superior 

building stood over this sand Chamber. An indi- 

eation of this was, that in the square Chamber 

35 adjoining this there were great numbers of Chips of limestone flaked off a piece of the finest 
hieroglyphic sculpture. Many of these Chambers 
had probably had an opening in their vaulted 
roof, so as to be used as store-rooms ; and that 
they were not all filled up to the level of the plat- 
form is shown not only by the sculptured chips 
found in 35, but by a few other things found 
in them, such as the upper part of a good 
Statuette of a captive found in the third Chamber 
W. of 35. The northern large Chamber was 
either hoUow and vaulted, or eise a deep open- 
air störe place, as some large blocks of fallen 
stone were found lying near the bottom of it. Tlie 
form of its north end was not fuUy ascertained. 
On the eastern side the pile appears to be far 
more solid; but many small Chambers might have 
existed there, filled up solid with brickwork, as 
several of those were which I cleared. When once 
a Chamber is filled solid, it needs much searching 
to detect it, as the wall and fiUing are all of the 
same material — mud brick, When I first began 
work, the outhnes of the Chambers were nearly all 
invisible, and it Avas only by continual attacks on 
the surface that they were discovered, and their 
forms and sizes shown. The whole pile of the 
Kasr was a smooth rounded hillock of mud, capped 
in parts by bricks burntin the conflagration, which 
had preserved the parts beneath them from 
crumbling into indistinguishable paste. Even the 
directions of the main walls had to be found out, 
and it was some days before the outline of the 
fort was clear. 

52. There are many indications of changes 
in the construction, and these form the most 
puzzling question of the whole place. Continually 
on Clearing a Chamber to near its base, the wall 
was found to stand out in a different alignment 
(some cases are shomi by lines in the Chambers) ; 
sometimes the upper wall only rested on sand 
below, sometimes a fresh wall appeared within a 
Chamber. In the northern large Chamber were 
several dividing walls near the base, not at all in 
one with the upper walls. On the northern side, 54 TELL DEFENNEH•. where a cliamber slio^ved walls breaking line, I 
made a clear section tbrough tbem to tbe outside ; 
but botb Upper and lower walls seemed to end in 
one smooth face, -witbout any differenec on tbe 
outside. Tbe sizes of tbe bricks again do not clear 
np tbe matter, for in one distinct case of earlier 
and later -n-all, tbere was no differenec between 
tbe bricks. Α positive case of dififerent arrange- 
ment occurs in tbe soutbern Large cbamber, wbcre 
tbe Upper walls end, and a smaller square cbamber 
is found witbin tbe larger gomg down 8 or 10 feet 
furtber, and sligbtly cuttiug under tbe upper wall. 
Yet tbe base of tbis lower cbamber was just about 
tbe base level of tbe corners of tbe fort, and some 
pieces of pottery wbicb cannot be referred to 
Kamesside, but ratber to Psametic times, were 
found in tbe bottom of it. Tbe evidence from 
dated objects seems against any earlier fort baving 
been ruined and built over again. Tbe foundation 
deposits, wbicb were well beneatb tbe corners of 
tbe foundation, lower down tban tbe bases of any 
of tbe cbambers, bore tbe cartoucbes ofPsamtikl.; 
ßo tbe building could bardly be earlier tban bis 
reigu. Tben tbe jar sealing of Nekau was found 
on tbe flooring of cbamber 22, and tbis is 
not only of tbe age of tbe fort, but after four 
periods of building (a, b, c, d of tbe plan) bad 
all passed bere since tbe curious basis of tbe fort 
was laid. Tbe only esplanation seems to be tbat 
tbe fort was begun witb a different arrangement of 
cbambers, and tbat for some unknown reason it 
was stopped for a time ; tben fresb builders came 
to work, and began witb tbe present plan, only 
attending to tbe regularity of tbe outside. 

53. How tbe original fort on tbe top of tbe 
platform 30 feet bigb was entered is unknown. 
Probably tbe approacb was from tbe nortb, as tbe 
later entrance was on tbat side ; and it seems 
most likely tbat a fligbt of wooden steps, wbicb 
could be removed, was placed on tbe broad parapet 
along tbe inner side of tbe viastaha, and so bridged 
across tbe ditcb left between tbis parapet and tbe 
fort wall. It is certain tbat at tbe fort in tbe Pan-Hellenion at Naukratis tbe entrance was by a 
wooden slope or staircase, as no trace of building 
existed before tbe bigb entrance, and tbe wall was 
clear and bare. 

Tbe outer walls of tbe fort were covered witb 
two or tbree coats of plaster ; and beneatb tbe 
present surface of tbe mound I often found tbis 
perfectly preserved, as fresb as wben tbe Karians 
lounged around it. Tbe bricks bad been all 
pointed in tbe joints witb mud mortar stiffly 
pressed in by tbe fingers, and not merely laid witb 
a coat of mortar. 

All tbe cbambers, except one or two of tbe 
smaller ones wbicb are filled witb soUd brick- 
work, were completely cleared out to tbe founda- 
tions ; but scarcely anytbing was found in tbe sand 
and rubbisb witb wbicb tbey were filled. In 
cbamber 35 tbere were many flakes of fine 
hieroglypbs from an inscribed block, evidently 
cbipped off on purpose to reface it. In cbam- 
ber 40 was tbe upper part of a Statuette of a 
captive, in bard limestone, of fine work, now at 
Bulak. In cbamber 30 were some jars of tbe 
type pl. sxxiv. 23, of rougb-faced red wäre, 
ratber tbin and fairly bard, but poorly made : 
tbese were partly beneatb tbe foundation of the 
wall. In tbe lower square cbamber witliin tbe 
soutbern large cbamber were some fragments of 
similarly rougb pottery ; and a piece witb a rüde 
wavy brown line on a wbite facing, wbicb migbt 
at first be almost mistaken for tbe rougbest late 
Roman painting, but wbicb from its position must 
be tbe latest degradation of tbe fine colouring 
of tbe eigbteentb dynasty, wbicb feil off even 
in tbe Eamesside times. 

54. Tbe most important find belonging to 
tbis fort was tbat of tbe foundation deposits. I 
bad become familiär witb sucb in connection witb 
stone buildings placed witbin a retaining wall, from 
finding tbem at Naukratis, and twice at Nebesbeb , 
beside Mr. GrifQtb's find at Gemaiyemi ; _ but 
notbing was known about tbe arrangements for 
brick buildings ; indeed I mucb doubted wbetber CHAP. VIII.— THE KASR AND CAMP. any deposits would have been placed beneath a 
purely civil building of such material. At last I 
tried tbe two mosfc accessible corners, tlie 
N.W, and S.W; unfortunately at the S.W. tlie 
man disobeyed Orders, and began to work in 
beneath the ■wall. Before long he brought me a 
green glazed plaque (pl. sxii. 5) with cartouches 
of Psamtik I., which showed at once who was the 
founder, and proved the fruitfulness of brick 
foundations. This corner was thus broken up, 
and onlythe copper plaque beside was saved; but 
the other corners I entirely worked out with my 
own hands, and noted the position of everything. 
The plans of each corner are given on pl. xxiii. 
with sections of the lowest courses showing the 
depth of the deposits beneath them, and the 
absolute levels in inches above an arbitrary datum 
about 17 feet below sea level (212 to 227 below 
Menzaleh), or 500 inches below the highest point 
of the mounds, to which I always measured. In 
the N.W. and N.E. corners deposits of plaques 
fpl. xxii. 1 to 9) were found, all of which were 
engraved, both metal and stone, with the cartouche 
of Psamtik I. No other set of deposits have I 
yet Seen with the hard stone plaques of Jasper, 
green feispar, &c., engraved. But at the S.E. 
corner a greater surprise awaited me : there I 
first came on some teeth and bones of an ox, in 
tunnelling in below the wall, evidently the sacrifice 
of the ceremony ; then a huge pair of corn 
grinders of füll size in quartzite sandstone (figs. 
15, 16) ; not mere modeis in limestone or 
sandstone, but the samc things that were used in 
each household. They had not been worn at all, 
and were therefore a new pair used in some part 
of the ceremony for grinding wheat. Below the 
great lower stone was the libation cup (fig. 13) of 
green glazed wäre, and beside that lay the various 
plaques. Here also were samples of lead ore and 
copper ore (figs. 10, 11). May these have 
referred to smelting works of the Greeks here, as 
they certainly did smelt copper and iron ? or may 
they refer to the protection which the fort afforded 
to the Caravan road for the metal trade from Asia ? The curious piece of alabaster (fig. 14) is of un- 
known purport ; but it is paralleled by a much 
smaller piece of the same form in the little late 
foundation deposit of the building in the cemetery 
of Nebesheh (pl. xix., Nebesheh, fig. 7.). The 
following is a catalogue of the objects found in each corner 


— 
Pl. xxir. 


N.E. 


S.E. 


s.w. 


N.W 


Gold plaque 


• fig- 7 
1 


Silver 


• fig• 8 
1 


Lead 


■ fig. 6 
"i 
1 


Copper . 


. fig. 9 
1 


1 


1 


Carnelian 


. fig. 1 
1 


Green Felspar 


• fig• 2 
1 


Lapis Lazuli 


• fig. 3 
1 
1 


Jasper . 


• fig• 4 
1 
1 


Green glazed . 


• fig. 5 
1 


1 


1 


Mud brick 


■ flg. 12 
1 


Lead ore 


• fig. 10 
pieces 


Copper ore 


■ fig. 11 
pieces 


Libation cup 


. fig. 13 
1 


Alabaster 


• fig• 14 
1 


Corn-rubbers 


figs. 15, 16 
2 


Bones cf sacri 


ice . 
many This is the oldest set of foundation deposits yet 
discovered, and it is the finest in the quality of 
the objects : the modeis of tools, however, give 
the deposits of Ptolemaic age a difierent interest. 

We may notice here a very trifling deposit 
found beneath the buildings which we shall next 
notice. Beneath the S.W. corner of the block of 
building E. of the fort, just S.W. of the Chamber 
19 C, a hole had been scooped out of the sand, 
cylindrical, 4 to 7 inches from W. face, 10 to 14 
inches from S. face, and 1 to 12 inches deep 
below the base of the brickwork. This hole was 
fiUed with charcoal, and burnt bones of a small 
bird, of which I could preserve only one piece. 
Evidently a sacrifice (probably of pigeons) had 
been made on founding this addition; and the 
bones and ashes were coUected and buried in a 
hole beneath the corner. This, and the ox bones 
above, show that a sacrificial intent was prominent 
in the ceremony, and that the rest of the objects 
were subordinate. 

55. Turning now to the other buildings of the 
Kasr, the dilferent ages of them may be seen 
marked on pl. xliv. The first addition was the 
large Square block with cross shadiug (b) which 56 TELL DEFENNEH. joins the fort-'5vall on tlie N. side. Tliis apparently 
ßerved as a new entrance to tlie fort, in place of 
the older plan of wooden stairs. At a level of 
over 6 feet above the inastaha (dotted in the plan), 
or 12 feet above the piain, was the sill of the 
doorway leading to these Chambers. The block 
still remains in position, with a block beneath 
having a drain out in its upper side, as shown in the 
plan. Rising about a foot and a half more up the 
passage, we enter an open-air court 12 feet 2 ioches 
X 14 feet 5 inches, 'which had a cornice and fluted 
mouldiug of limestone arouud the top of its wall. 
Another passage led out to the east, serving as a 
second entrance apparently ; while a third led 
northward into the mass of building. The north 
part of this building having been greatly denuded, 
■we cannot trace this passage for more than 22 
feet from the coui-t, up to which point it is hori- 
zontal ; but it probably led to an ascent by which 
the Upper platform was reached. As its floor is 
now about 18 or 20 feet below the probable level 
of the Upper platform, and the distance to the 
N. wall only CO feet, the ascent must either have 
been by steps, or eise have turned in its course if 
it were a slope. The walls and floors of this 
court and passages are smoothly plastered ; and 
though they were filled with burnt earth from the 
conflagratiou of the upper parts of the palace, 
yet the sides were in good condition when ex- 
cavated. On the W. side of this block were 
found pieces of cornice with ordinary Egyptian 
cavcito mouldiug ; these show that the outside 
was decorated with a limestone top, as well as the 
inner court. 

After this block had been built, a second mass 
was added all along the E. side (period c) ; this 
only touched the previous block at a small point ; 
but later a blocking was put in (period d) on the 
N. side, so as to leave a space enclosed between 
them (Chamber 22). This space was floored with 
a smooth clay floor, and roofed over with a 
ßloping roof some way below the level of the 
platform. This roof must have been very slight, 
probably of thin cross beams covered with palm sticks and mud, just to keep out sun, rain, and 
dust ; and the space below served as a störe place. 
The trace of this roof remains on the W. wall, 
which is preserved above that level, owing to the 
complete baking it has had in the conflagration. 
On it may be seen a gently sloping groove on the 
face of the wall, beam holes below it, and the mor- 
taring of the wall perfeet beneath it, but washed oflf 
above it. This shows that a roof had protected the 
lower part. Around the top of the court thus left 
was a band of stone frieze, sculptured with the 
Jchalccr Ornament, paintcd in red and blue, so usual 
from the twenty-first dynasty onward. Within 
this Chamber 22 was found the jar sealing of 
Nekau (pl. sxxvi. 2), which proves that the 
fourth period, d, of building was before his reign. 
This block of buildings was by far the most 
fruitful in antiquities, as it includes a line of 
kitchens or store-rooms on the ground level. The 
group of Chambers 2, 3, 4, 9, all entered by one 
doorway (of which the stone sill remains), was 
füll of jars and pottery, and two or three weights 
were found in most of these Chambers. The 
Chambers 11 and 17 (entered by the previous 
second entrance to the palace which was turned 
into a passage) were filled up with earth to a 
higher level, about 5 feet above the outside group, 
and only 2 feet below the passage which led to 
them from the entrance court. In No. 17 was 
found the great Triton vase (pl. xxv.), which is 
the largest and finest discovered at Defenneh. 
It was in 99 pieces, evidently having been carried 
out of the palace above, and thrown away as 
broken in the first disused room that was handy. 
The further Chambers 19 a, b, c, had no doorways 
on the ground level, and were probably reached by 
a wooden staircase from an upper floor, the long 
recesses in 19 α and 19 β being just suited for a 
staircase or ladder. On the N. and W. sides of 
19 Α are benches or recesses which were covered 
with pottery, jars stacked on their sides, dishes, 
cups, and a fine black and bufif Greek vase (pl. 
xxxi. fig. 17). Iron pokers, a large flat knife, and 
other thiugs were found here, beside several CHAP. VIII.— THE KASR AND CAMP. 57 weights. In the floor was a large sink-jar, placed 
half in the sand. In 19 c was a recess on the 
E. side, and a sink-jar placed in the wall on the 
E. ofthat with two little recesses on each side of 
the jar to stand small things in as they were 
washed up. The sink-jar was füll of pottery 
(including the pieces of the fine vase, pl. xxxii. 5) 
find organic remains and fish bones mixed with 
it. This whole block of Chambers was built with 
a slight batter in the wall, and covered with white 
plastering like the fort. 

At a later time, perhaps soon after the building 
of these Chambers, the great block of brickwork of 
period ε was inserted to block off communication 
outwards from the palace on the E. side, leaving 
only the front entrance on the W. This block is 
still 20 feet high, and had to be cut through from 
top to bottom, to extract the N.E. corner deposit. 
Later still the long enclosing wall of period f 
was built around the Chambers ] 9, and also the 
small block to narrow the passage in the palace. 
It seems probable that the space 26 was an open 
'court, so as to light the Chambers 11 and 17 
without needing external Windows. 

56. Bafore describing the lesser buildings 
around, we will now notice the great mastaha or 
pavement in front of the entrance (dotted in pl. 
xliv.). All the N. endofthis is so completely 
denuded away, that its limits can only be found 
where the brickwork is unusually deep around the 
edge. The southern end, and eastem side par- 
ticularly, were, on the contrary, buried deep in 
wash and rubbish from the ruins above. This 
made it not at all easy to examine, and time 
failed me to work it out as closely as I should 
have wished. To at least determine whether 
any such stones as those mentioned by 
Jeremiah still remained, or any cylinders of 
Nebuchadrezzar in the lesser part yet undenuded, 
I had the whole of the mastaha (excepting 
a ledge on the S. side left as evidence) cut 
away to over a foot in depth and turned over, 
but without finding anything but a silver ring (pl. xli. 33) and a few arrow-heads which had 
been lost there. 

The body of the mastaha is from 20 to 40 inches 
thick of mud and brickwork, with a foundation of 
brickwork about a foot deeper all round the edge. 
The precise form of the N. end of the mastaha is not 
very certain, as only the foundation of the edging 
wall remains, and that may have been altered by 
enlargements or otherwise ; but so far as it could 
be detected it is here marked. It was useless to 
try to foUow it, as it was much worn away into a 
slope, and yet buried in washed mud, so that 
scarcely any Arab could track it correctly ; it was 
only by cutting frequent sections through it that 
anything could be determined. On the W. side 
it seems to have had a bounding wall, at least on 
the southern part ; possibly an awning was 
stretched across the corner thus formed between 
the western and southern walls, so as to make a 
shady corner. The two recesses in the southern 
wall at this corner seem as if they might be sentry- 
boxes for guards to stand in, so as to be sheltered 
from the sun. From off this mastaha there must 
have been a set of steps to reach a broad causeway 
which was all in one with the south wall of the 
mastaha; this causeway is 11 feet 4 inches wide, 
and probably had a parapet wall on either band, 
now washed away. But from the raised ledge, or 
roadway, over 10 feet wide, along the west wall of 
the block of period b, there was probably also a 
flight of steps up to the causeway, for direct access 
without going on to the mastaha. The mastaha 
was about 3 feet above the original piain, and the 
causeway and entrance about 6^ feet above the 
mastaha (the exact levels are givenin ChapterXIII.). 
For defensive purposes it will be observed that 
the mastaha is carefuUy kept away from the fort 
wall, there heing a complete drop down to ground 
level between the parapet and the fort, a drop of 
10 feet on one side and probably 40 feet on the 
other, with a gap 10 feet wide. The wall was 
only allowed to touch at the N.W. corner, but 
here it probably did not reach within 30 feet of 
the top of the fort. The entrance, it will be 

I 58 TELL DEPENNEH. noticed, is well protected; an enemy's force 
must collect on the causeway, which "was com- 
pletely open to attack all along by missiles from 
the fort above; wbile tbe low roadway ran 
alongside of the wall from which it could be 
attacked. The mastaba was commanded by a 
cross attack from two sides, and no shelter 
could be obtained by means of any of the walls 
belonging to it. 

The burnt brick wall marked on the plan in the 
mastaba is a piece of the foundation of a buildiug, 
of which two or three courses remaiu . At the 
eastern end it was distinctly seen to be beneath 
the nudisturbed surface of the mastaba, and 
therefore older, although the north part has been 
exposed by denudation. This is probably of 
Ramesside age, as compared with Ramesside 
red-brick tombs at Nebesheh. The bricks are 
12-6 X 6-2 X 3-2, the Nebesheh bricks being 
13-5 X 6-2. 

The roadway whicla led up to the entrance can 
be traced by lines of chips, &c., down to the camp 
wall ; and there is a distinct break in the inner 
wall near the Kasr, and remains of a stone gate, 
in that line. 

57. To tum now to the other buildings around 
the Kasr. The oldest, so far as evidence goes, is 
the Chamber 8 on the W., as in this the jar 
sealings of Psamtik I. were found. But from 
various indications (such as the stamp of Nekau 
in Chamber 22, and the depth of remains 
in the eastern Chambers 18 and 19 below 
ajticles of Psamtik II. and Aahmes) it would 
seem that all the buildings here were probably 
of the time of Psamtik I. Chamber 8 seems 
to have been devoted entirely to unsealing 
large jars; not a single jar was found in 
it, but dozens of lids and pieces of the plaster 
sealings. At 1, just at the N.W. corner of the 
fort, a scrap of painted pottery of the seventh Century 
(pl. xxiv. 6) was found down on the sand, The 
Chamber adjoining it is curious, with four recesses 
at the corners. The foundation of an enclosure wall can be traced along the western side of the 
mastaba; but it is so nearly all gone (only an 
inch or two of mud remaining), that I could only 
find it by cutting cross sections. 

On the Southern side many Chambers have been 
built to a considerable height against the fort, 
that at the eastern half reaching as high as the 
fort is preserved. Why such a mass of building 
was allowed, when the fort was kept so insulated 
on the E. and N., is not intelligible. One result 
is clear, that a great mass of limestone building 
stood on the top of the fort along this side, 
possibly such a high blank wall that they were 
indifferent to buildings being set against the lower 
wall. Most of these Chambers are füll of stone 
chips, from the breaking up and trimming of 
the stones when carried away. The Chamber at 
12, however, seems to have been the receptaele 
of all the broken pottery thrown down from 
the fort ; it was entirely fiUed with shards. It 
looks on the plan as if the broad, long wall had 
been part of the defences of the fort, within which 
Chambers had encroached. In fact, on each side 
may be seen a length of wall at 10 to 14 feet 
distant from the fort wall. 

At the S.E. corner were some more Chambers, 
18 and 29, which seem to have been solely used 
in later times for throwing away good pottery, 
most of it painted Greek pottery. Why this 
should have been thus accumulated here, and 
nowhere eise, is a puzzle. FuUy niue-tenths of 
all the painted pottery of Defenneh was found in 
these two Chambers. It lay in a bed of dust, 
which appeared close to the surface by denuda- 
tion, in fact, the painted fragments were sticking 
out of the ground ; and — first picked up by chil- 
dren in the dinner hour — they led me to begin 
work at 18, and then to search all the pottery of 
the neighbourhood, and find Chamber 29 also. 
The bed of dust with pottery was only 9 inches 
or so in depth, and lay on a hard, smooth, mud 
floor. After Clearing away the whole of it from 
18, I then dug down below, and found two or 
three feet lower down a quantity of twenty-sixth CHAP. VIII.— THE KÄSE AND CAMP. 69 dynasty pottery, showing that the Chamber must 
have been in use long before. This shows that 
this deposit of Greek pottery does not date back 
to the foundation of the fort by any means ; but 
must probably be half a Century or more later. 
Moreover, though a jar handle stamped by Nekau 
was found among the pottery, that might easily 
be twenty years old when throwu away. The 
best dating is obtained by finding jar sealings of 
Psamtik II. and Aahmes, mixed with the potsherds, 
This shows that the upper level — of painted Greek 
pottery— belongs to 595 to 5G5 b.c. But, as 
already noticed, the removal of the Greeks from 
here by Aahmes, and cessation of all Greek trade 
prevents our dating this pottery later than about 
565 B.c. for its introduction, though it might, 
perhaps, be thrown out broken at a later date. 
With the pottery in 18 were found an iron knife, 
and a quantity of iron scale armour. Α stone 
door-sill lay on the ground at the north end of 
the Chambers of 18. 

Having now described all the buildings of the 
Kasr, we will notice the rest of the camp (see 
pl. xliii.) In front of the Kasr was a brich 
wall, with a gateway in it ; but the ends of this 
I could not trace on the surface, and I could not 
give time to clear up the course of the wall, as 
that is generally a very tedious affair, and takes 
up a large share of attention. The wall is only 
detected by the cessation of a strewing of pottery 
on its inner side, and a similar cessation of stone 
chips on its outer side ; the brickwork is com- 
pletely swept away to the ground, and the wash 
of rain and wind-blown sand disguise the founda- 
tions. Further out to the north wall of the camp 
is a quantity of stone chips ; basalt, granite, sand- 
stone, and limestone lie thickly on the ground, 
and apparently important buildings have been 
destroyed here. Α hne of chips of basalt, sand- 
stone, and limestone mark the side of the road- 
way up to the entrance of the Kasr. 

Just outside of the wall, lying on its edge, ishalf 
of a great sandstone stela, probably of Psamtik I., 
which states that it was dedicated in the temple of Khem. But it would be stränge if a temple 
should be built so close against the camp wall. 
Yet this seems as if it were the original place of 
the stela, as many flakes and blocks broken from 
it, lie all around it. The account of the in- 
scription will be found in Mr. Griffith's chapter 
on the inscriptions (chap. v.) ; most unhappily, a 
flaw in the stone has just broken out the name of 
the place, that it ends in . . . hor-t is all that we 
can say. 

On the west of the Kasr many Chambers may 
be Seen in the soll, fiUed up with stone chips : as 
these chips have hindered the denudation more 
than the mere brickwork, so they are left as a 
heap in the Chamber walls. These Chambers are 
shown by dot shade on the plan. Away to the 
S.E. were a quantity of buildings inhabited by 
workmen, the armoury of the camp. Iron arrow- 
heads strewed the ground, and were excavated by 
hundreds ; the same of bronze ; iron and copper 
slag abounded; and many other small objects 
were found. As it would not be worth while to 
excavate on a large scale without a definite clue, 
and yet, owing to denudation, the surface dust 
was richer than the general soll, I determined, 
instead of trying to dig down two or three feet to 
the sand, to only turn over the dust. This was far 
less labour, as it did not need to be put in a basket 
to remove it, but could be just raked over with a 
hoe, and pushed back by a child with a bit of pot- 
sherd ; and in this way about six acres of ground 
were all tumed up to about 6 inches deep. Some- 
times a Chamber would be worked out if anything 
good was found ; and after thus tuming the soll 
the plan of Chambers and walls showed very 
plainly. For a description of the objects found, 
chap. xi. must be referred to. 

At the south wall of the camp three heaps of 
chips weie noticed in the middle, and I guessed 
that these represented the chips left in the road- 
way, and on either side, of a stone pylon that 
stood here. On excavating we found the comers 
of the foundation, where the stones had stood, 
but no foundation deposits had been placed 
2 60 TELL DEFENNEII. here, The N.E. and S.W. corners of the camp 
wall were also cleared, but no deposits were found. 
The great wall of the camp has been entirely 
swept away down to the ground by denudatiou ; 
removed by wind and not by rain, as there is no 
wash of mud aromid its site. I walked across it 
from my tent to the work a couple of hundred 
times without perceiving it. At last I noticed a 
Space clear of potsherds on the E. of the Kasr, 
and finding I could track it southward to where it 
turned a corner, I then guessed it was the wall of 
the camp, ün cutting into it, it was found to be 
all clear mud, and therefore probably brickwork, 
though all semblance of bricks had long since 
vanished under the soaking rains. I had some 
difficulty in fixing it at the N.W. corner, and 
several pits there did not clear the matter up, as 
so much mud identical with it hes around it ; 
hence I could only settle it by the direction of the 
north and west walls. 

Beyond the camp there is little to be noted ; 
the piain is covered with potsherds, as shown on 
the map (pl. xliii.), and walls can be found in 
almost auy part. I searched in every direction 
for stone chips or broad walls that would indicate 
the site of a Greek temple, but was unsuccessful. 
Α group of walls away to the east of the Kasr, I 
began on early in the work, hoping I had a temple 
site : but I found small dwelling Chambers all 
oYcr it, and sinks for washing-up, without any 
sign of an important building. Α plan of these 
walls is given in pl. xlv. The work was very 
slow, as the walls were all but identical with 
the soil around them, and only two fellows were 
competent to track them. One lad, Khalhl Sidah- 
med, was most skilful at this, and often it took 
me a long examinatiou to prcve to myself that he 
was right, and not merely cutting a trench as 
fancy directed. Yet some result was obtained, as 
this turned out to be the earliest Greek locality 
that we cleared, and most of the objects in 
pl. xxiv. were found here (marked 51). 

The sinks which often occur here deserve notice, 
as it IS the first time that such arrangements have been cleared up. It was a custom in most rooms 
to have close to the wall, sometimes cut a little 
into it, a hole in the floor ; lined down to, and 
into, the saud beneath, with an amphora which 
had holes in its bottom and sides to let the water 
out. This amphora was filled with large shards, 
and smaller pieces on the top, so as to let water 
flow freely away and yet support any cup or dish 
that might be waslied. Fish bones are often found 
in these sinks, and the pottery is always covered 
with a concretion of yellow matter which seems 
of orgauic origin. Sometimes the sinks are much 
deeper, and prove to be veritable dry wells, one 
S.W. of the Kasr being about 10 feet in depth to 
the sand, all filled with shards. Sometimes jars 
were made on purpose for small sinks, as is 
shown in No. 37 (pl. xxxiv.). 

At some distance south of the camp there is a 
mound bordering on the caravan road, with some 
pottery scattered to the north of it. On excava- 
ting in the mound, large quantities of limestone 
chips were found, together with some pieces of 
granite and basalt ; and some limestone pave- 
ment was found in situ, as well as several brick 
walls, which are marked on the map (pl. xliii.). 
The bricks were between the rather varying sizes of 
those of the Kasr, and therefore probably of the 
same age, certainly not Ptolemaic or Eoman. This 
may well have been the site of a guard-house by 
the side of the road, or, from the fine stones used, 
perhaps a temple. It is a very striking proof of 
the fixity of the line of road ; for, had not a road 
passed here, there would have been no apparent 
reason for placing a large building far away from 
all the rest of the town, with a stretch of deep, 
Sandy desert between ; but its place by the road- 
side exactly explains this. It lies also just in the 
axis of the camp, probably where the brauch 
road turned off to go up to the southern pylon of 
the camp. 

Many pits were sunk at intervals all over the 
N.W. mound marked " Ptolemaic." This was 
evidently the site of the reduced town, after the 
Greek exodus had left the great piain deserted. CHAP. IX.— THE POTTEEY. 61 All across the piain there is not a fragment which 
can be dated later than the fifth Century, b.o. ; it 
is absolutely clear of later pottery, so far as I have 
been able to find. But on the N.W. mound 
there is pottery as late as perhaps early Koman 
times. Scarcely anything was found in these 
excavations, though I generally sunk large pits 
down to the water level, and cleared some large 
Chambers. Three bronze pots of cylindrical form, 
and a lot of late amulets wäre about all that was 
found. 

On the other side of the canal, which I rarely 
visited, there is late Roman glass strewn about, 
and an impressed glass seal with a galley in füll 
sail was found here. Tombs also exist, and some 
have been of limestone. Doubtless objects might 
be obtained from here, but my time did not permit 
of working on that side. CHAPTER IX. 

THE l'OTTEEY. * 

58. The study of the pottei-y of Defenneh is 
the natural complement of the work last year at 
Naukratis ; each explains the other, and shows 
by its relations and dififerences fresh results of 
the painted Greek pottery, which is one of the 
most valuable finds at Defenneh. Of the circum- 
stances which give a chronological value to the 
main find of Greek vases here, I have already 
rendered an account in the previous chapter. 

The earliest pottery found here, to judge by its 
style, is that among the buildings away to the 
E. of the Kasr. Here were found two bowls 
(pl. xxiv. 12, 13) which are distinctly non- 
Egyptian, and yet are not familiär in Greek types ; 
they seem like the prototypes of the forms so 
common in the temples of Naukratis; with a 
reduction and a sharpening of the brim they 
would reach the black and buff bowl which may 
be called the Naukratite Apollo bowl ; and on 
the other band, a narrower form, with a base, 
reaches the white-faced Aphrodite bowl of Naukratis. The Egyptians were not famihar 
with a wide neck or contracted rim to bowls and 
flat vessels, their forms are either an open bowl 
or a distinct neck, and the break of the curve 
and slight narrowing is distinctively Greek. 
Another early type here is the stamnos (xxiv. 10), 
the piain line pattern of which is like the early 
pottery at Naukratis, and distinctly archaie in 
comparison with the later Ornament found on 
stamni among the fragments of Chambers 18 and 
29; there, about 580 b.c., this form is always 
decorated with the lotus flower, like pl. xxvi. 8. 
Again the neck (xxiv. 9) is earlier than the 
necks of the black and bufif vases (xxxi. 8), of 
which it is the prototype. And the fragment 
of a stamnos with PET incised upon it retro- 
grade, seems certainly to belong to the seventh 
Century. 

With this pottery was found the archaie stone 
idol (xxiv. 3), the terra-cotta, (xxiv. 4), and 
probably the rüde idol (xxiv. 2). The finding 
of such figures here isof greatvalue, owing to the 
narrow limits of the Greek occupation here. 
For once it can be safely said that we have 
figures certainly made within one Century. The 
other pottery found in this early site, is marked 
50 and 51 in the numbering of sites, which will 
be Seen at the lower right band side of the types 
or vases in pls. xxxiii. to xxxvi. The types are 
Nos. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 without a base, 
16, 19, 21, 22, 35, 37, 38, 39, 63, 75, 78, 93. 

59. The bulk of the painted pottery, found in 
Chambers 18 and 29, is remarkably diflferent 
from the pottery found at Naukratis. The 
difference is partly due to age, as Naukratis 
lasted until Roman times, but that is far from 
accounting for the whole difference. The main 
faet is that all the types most usual at Naukratis 
are absent at Defenneh, and all those most usual 
at Defenneh are never found at Naukratis. 

Naukratis. Defenneh, 

Buff and black " Apollo bowls" Hundreds de- One piece on 

(Naukratis x. 4, 5, 6). dicated to piain. 
Apollo. TELL DEFENNE Η. Nankratis. Dcfenneh. 
White-faced " Aphrodite bowls " Hundreds de- One piece on 
(Naukratis x. 1, 3). dicated to plaiii. 

Apollo snd 
Aphrodite 
" Rhodian " pinakes, hlack and Hundreds of None. 
red radii and circles of epots. pieces in 
town. 
" Korinthian " vases Common. None. 

"Phffinician-Greek." Common. None. 

Naukratis lines, purple and 

white. General. None. 

On the other band : — Common. 

General. 
Common. 
General. 
Common. Situla-form vases (Defenneh None. 

XXV. 3, xxvi. 8). 

Stamni (Defenneh xxiv. 10). None. 

Fikellura pattern (xxviii.). Rare. 

Fan lotus pattern (xxvi. 8). None. 

White Spots and crosses (xxix.). Very rare, 
Imbricated, with dancers, 

sphinxes, &c., (xxx. 2). None. Common. 

On looking at such a state of things, and 
rememberiug that tliis list includes most of the 
pottery found at these sites, it seems impossible 
to think that this wäre came to these places in 
the ordinary course of trade from Greece and 
Asia Minor. Even if vases had been made by 
a -n-hoUy alien people, such as the Samnites or 
Phcenicians, it would be unhkely that the lines of 
trade would be so absolutely isolated to two cities 
in the Delta at the same period ; but •when both 
those cities were inhabited by lonians, and both of 
them kept up a continual intercourse with lonia 
for trading and Information, and derived their 
Imports through that Greek trade, this Isolation 
is the more estraordinary. To agree that each 
of these types peculiar to one or other site was 
made on the spot, and that but httle of all the 
pottery was imported, may be scarcely allowed by 
archaeologists ; yet the facts of the case point 
unmistakably in that direction ; and the proba- 
bihty that a ton of rough clay was easier to ship 
to Egypt than a ton of brittle and bulky vases 
is entirely in favour of this conclusion. 

But there is also strong evidence that one of 
the most important classes of the pottery of 
Defenneh was made in the country. The situla- 
type of vase (pl. xxv. 3, xxvi. 8) is unknown, 
uutil discovered now at Defenneh, and it is obvi- 
ously copied from the bronze situla of the Egyp- 
tians, which was very common from this period on 
to Ptolemaic times. Further, the designs on these situla vases are in some cases of Egyptian origin. 
On pl. xxvi., which contains solely the situla 
designs on vases hke fig. 8, will be seen (fig. 
1) a hawk on a basket, which is a purely 
Egj'ptian sign, beiug the hieroglyphic neh. In 
fig 3 is a direct drawing of an Egyptian, which I 
have given again on a larger scale (reduced from 
a fuU-sized copy) on pl. xxix. 2. ; the shaving of 
the face, the close cut hair (the lines of which 
are yellow on blackj, the circumcision, and the 
mode of fighting (which is just what is seen in 
Egyptian tigures from the earliest age), all show 
that this is an Egyptian and not a Greek. The 
lotus group between the two fighters is again 
not a Greek lotus pattern, but like the lotus 
flowers on piles of Egyptian ofiferings. It 
cannot be doubted that this was painted with 
living Egyptians under the artist's eyes. If then 
there is good reason to attribute the situla vases 
to Daphniote potters, we are also led to attribute 
to the same source the stamni, which are of 
exactly the same clay, and decorated with the 
same fan-lotus Ornament. With regard to the age 
of the pottery, it seems certain that all Greek 
pottery from Defenneh must be included within 
just about a Century. The fort was founded, and 
the lonians settled here, about 665 b.c., and the 
Greeks were entirely removed by Aahmes about 
565 B.c. Few sites can give such a well-defined 
period ; but probably no large collection of 
painted fragments is so closely limited as is the 
bulk of the pottery here, which comes from 
Chambers 18 and 29, as this may be dated 
between 595 and 565 b.c., with a probabihty 
which only some very clear exception could 
refute, As, however, in no instance apparently is 
there any pattern or style which is known not to 
have been in use then, the case must be accepted 
at least for the present. 

We have above seen what a great Separation 
there is between the pottery of Naukratis and 
Defenneh ; but so far as they can be compared, 
— mainly on unpainted pottery — the result is 
very satisfactoiy. The following are styles of CHAP. IX.— THE POTTERY. pottery which were founcl at Naukratis, and can 
be approximately datecl by the levels as published 
in "Naukratis" I. (pp. 19, et seq.). 

Apollo level. 


.'. B-C. 


Fikellura 


290 


550") 
before 570 j 


„ in town 
Polemarchos 


250 


600 


PoUedrara 


230—310 


630-540 


Loop handles (D. xxxiii 


6). 


230—320 


630— 530 ■> 
before 570 $ 


„ iu town 


Light drab. 


270—290 


580-550 


White-f'aced rougb 


red. 
240 


610 These data were published before Defenneh 
was touched, and yet these are the varieties 
which are required by the results at Defenneh to 
data between 595 and 565 b.c. ; excepting the 
last which is found in older sites there. The 
agreement is as complete as we could wish it, 
though working from very different data in 
places which had evidently very little connection. 
If we tried to date the Defenneh deposit by 
means of the Naukratis results, we could but 
say about 600 to 560 b.c., or just the period 
which the Defenneh results yield independently. 
Nothing could give us greater confidence in the 
conclusions than this agreement. 

Since we have not a long stratigraphical com- 
parison to work out, as in the Apollo deposits, it 
is not needful to provide such a Classification as 
was required for Naukratis. But a brief descrip- 
tion of the principal varieties should be given, 

60. The situhe are offine-grained hard pale buff 
clay, the examples of pl. xxv. being harder and 
browner, those of pl. xxvi. paler, and some (such 
as fig. 8) are soft light grey. The stamni are of 
exactly the same clays, colouring, and designs, 
but never figured. 

The Fikellura wäre of pl. xxvii. is dark grey- 
brown, rough ribbed inside, and white-faced in 
figs. 1 and 2 ; but pale red-brown with a creamy face 
and red pattem in fig. 3. On pl. xxviii. the wäre 
is light brown with creamy face and red-brown 
figures in 1 and 2, or black figures in 3 and 4, 
with applied red (or " purple ") in the fret and 
leaves of fig. 4. 

The fine painted wäre on xxix. 1, 3, 4, and XXX. 1, 2, is of a hard light buff- brown, close- 
grained, and without any coloured facing; pl. 
XXX. 3 is very thin pottery for its size, with 
lustrous black and much applied red. 

The black and buff wäre of pl. xxxi. is usually 
rather dark in the body, and might be called red- 
brown in many cases (as 10 and 17); while others 
are almost grey (as 5, 11, 21), though this seems 
to belong more to the oinochoe or aryballos type 
of 11 and 21, than to the amphora type of 17. 
Figs. 1 to 8 are all on necks of amphorae like 17. 
In many cases applied white is largely used, as 
on 1, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, and 21. 

The unfigured pottery of pl. xxxii. varies 
much. 1 and 2 are brown with a whitish facing, 
and red design. 4 is of a soft brown wäre, with 
a ruddy-fawn facing, and brown design. And 5 
is of a hard light brown wäre with darker brown 
lines, the pattern on the Shoulder being three times 
repeated, though there are two handles. This 
style of stamnos was common in Chambers 18 
and 29, both of this colour, and black lines on 
grey-brown wäre. 

Before leaving the painted pottery, it may be 
just noted how a single example may correct cur 
apprehension, and warn us against relying too 
much on designs. The Fikellura vase, xxvii. 3, 
is almost identical in the upper part with the 
Polemarchos vase of Naukratis (N. iv. 3), the birds 
and fret forbidding us to suppose any great interval 
between them. Yet the lower part has a pattem 
which might be otherwise supposed to be half 
a Century or even a Century later. We 
could not have expected to see the honeysuckle 
pattern so developed and florid at such an early 
date as we must assign to this vase. An impor- 
tant detail of fabric is seen on the piece xxxi. 
14, which shows the incised lines made before 
the black figuring was baked, and while the clay 
was still softened on the face by the application 
of the black wash ; the lines have thrown up a 
burr without digging into the clay. This 
suggests that the fair long free sweeps of the 
incising, such as on the horses' manes of xxix. 4, 64 TELL DEFENNEH. and xxsi. ll,were done on the unfired clay, aud 
not after it had been rendered almost unscratch- 
able by the final baking. 

61. To turn uow to the impainted pottery, we 
have at Defeunch a mixture whichis coufusiug at 
first, but at the same time very instructive. We 
find purely Greek pottery, and purely Egyptian 
pottery ; and we have first to distinguish between 
them, aud next to see, if possible, whether there is 
a mixed style, whether the Greeks learned from the 
Egyptians, or whether they stood quite separate. 
These latter questions we canuot finally settle, 
imtil we have examined purely Egyptian sites of 
the same age. The figures in plates xxxiii. — 
xxxvi. of types are numbered continuously, so that 
we shall not need to qupte the plate number for 
these in the following account. And the 
numbers at the lower right band of each tj'pe, 
refer to the list of sites, and the Chambers on 
the plan, pl. xliv. 

First we can set aside a number of forms as 
certainly made by Greek potters, since on pieces 
of such vases Greek letters (or Karian in some 
cases) are found incised by the potter while wet. 
Thus figs. 1, 6, 10, 12, and 39 may all be appro- 
priated. Besides this some other types are 
common at Naukratis, and are therefore presum- 
ably Greek ; such as 2, 26, and 44. And we 
may probably assign by their forms the following 
also to Greek hands, 5, 27, 32, 42, 48, 44, 48, 
49, and 67. 

Of Egyptian origin much may be distinguished, 
by its agreement with forms in other Egyptian 
Sites. 3, 4, 8, 13 to 25, 28, 30, 31, 33, 34, 40, 
45, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63 to 66, 69, 70, 75 
to 100 may be fairly attributed to native potters. 
But there are some cases in which the form 
seems Egyptian, and yet with a Greek character 
in the curves of it ; such as 41, 46, 47, 51, 68, 72, 
and 74. As something like these is found else- 
where in the Delta, I should be rather inclined 
to attribute them to Egyptians who were inpressed 
by Greek modeis, or perhaps by Greek blood. Some of the types figured caU for notice. 2 is a 
form fouud in the early levels in the oldest Stra- 
tum of Naukratis, from which I obtained a perfect 
amphora(Nauk. xvi. 4) ouly shghtly shorter in the 
stem, which I attributed to themiddle of theseventh 
century(Nauk. p. 21). Here this form is beheved to 
ränge from the seventh Century down to 565 b.c. 
Α stränge fact is that the amphorae sealed with 
the royal stamps of Aahmes are of this type, with 
the characteristic white facing, and red lines 
Curling about their surface. Whether Greek 
potters were employed to make the jars for the 
royal vineyards, or whether the wine was trans- 
ported in skins and then poured into Greek 
jars and sealed in the palace at Defenneh is 
doubtful ; or possibly it was Greek wine im- 
ported in these jars and sealed in Egypt, but thisis 
less likely. All varieties of this patteru are found at 
Defenneh, the light brown with red lines, the 
white-faced with red lines, and the white-faced 
with black lines, just as at Naukratis. 

The great loop-handled amphora, 6 (which is 
here shown with a pole passed through the 
handles to illustrate the mode of carrying it), is 
very common in fragments at Naukratis, as far 
as 530 B.c., when it appears to have died out. 
It is always of a light drab wäre, sometimes 
whiter, sometimes more green. The bottom is 
always scraped and not turned, showing that it 
was made bottomless on the wheel, and hand- 
finished afterwards. The massive cylindrical 
handles are firmly applied, and never break ofi" 
the surface, but crack through the jar when 
broken. The form is most admirably adapted 
for carrying a great weight, the strain Coming 
nearly as a direct pull on the material with the 
least possible transverse stress, both when carry- 
ing it suspended or resting it on the ground. 
When placed in störe it was buried in the sand 
floor up to near the middle ; and this fine exam- 
ple, which still rings clearly, was preserved by 
standing thus upright, while all the amphorae 
around it in Chamber 9 were crushed in sideways 
by the pressure of the earth. CHAP. IX.— THE POTTERY. 65 The small furnace 7 is a new type ; the long 
nozzle to it being to attach the skin bellows 
without overheating them ; such seems to be its 
explanation. The stands for trays or dishes, 8 
and 9, are not common elsewhere : 9 is found m 
all parts of the piain at Defenneh, and may be a 
stool for sitting on. 

The " PoUedrara " wäre, 12, of thick dark grey, 
has the massive cylindrical handles which charac- 
terize a rather different form found at Naukratis 
(Nauk. xvi. 6). While referring to this plate it 
may be noticed that a piece of a swoUen-neck 
amphora like Nauk. xvi. 7, was found in 
Chamber 19. b., showing that this belongs to the 
sixth as well as the fifth Century b.c. 

The curious form 13 seems to be a cover for 
placing over food to keep flies and dust away ; if to 
be placed on a jar it would probably have some sign 
of fitting, and not be so deep. This form is also 
found with a small opening at the top, and with 
a Short tube at the top : as if to allow the escape of 
steam, or to put a few flowers or herbs in, as is 
commonly done with water-jars at the present 
day. Α large disc-shaped lid of the finest 
greenish-drab wäre, which was kept at Bulak, has 
a cylindrical tube at the top with a perforated 
bottom to it, suggesting the same purposes as 
these bell-shaped covers. 

The types 19 to 25 are all purely Egyptian, 
and are most characteristic of the twenty-sixth 
dynasty : the wäre is always red and thin (except 
22), but varies from a coarse lumpy surface, as 
in 23, to the finest pohshed dark red face, as 

in 20. 

The Strange pot 26 is exactly like what was 
found at Naukratis ; the knob inside it is shown 
by the series there to be the prototype of the 
" Bacchic handles " of later times, the develop- 
ment of which can be seen in the types from Nau- 
kratis in the British Museum. 

The type 29 bears on the origin of the 
"pilgrim bottle" form (67); but it looks, with 
the neck on one side, as if derived from the 
ashos, and not from the Cypriote bottles such as are found at Nebesheh (pl. iii.). It öeems Ün- 
mistakably the parent ofthe long barrel-shaped 
pilgrim bottles of the second Century a.D., such as 
are found at Tanis. 

The platters 35 and 36 are of the white or 
yellow-faced brown wäre, which characterizes the 
twenty-sixth dynasty, and is found at Naukratis, 
until 610 B.c. It looks as if it were made to Imitate 
the fine close drab pottery which belongs to 
the same period. 

The sink pot, 37, has been already noticed ; 
it is made on purpose to place in the sand, 
hole downwards, for pouring away water. 

The amphora 39 was found with about a 
dozen others lying on the benches in Chamber 
19 a. They are of a dark dull red-brown. 

The forms 40, 46, 47, and 51 are all of un- 
certain use, whether for cups or lids we cannot 
say. 40 is purely Egyptian, being found at 
Nebesheh. 

The pot 55 is rather common in Chamber 18, 
and one fiUed with resin was found in Chamber 
3. They are of brown-red wäre, faced with 
bright polished red. 

Whether 57 is early, or not, is uncertain ; it 
was picked up by the Bedawin and brought to me, 
and its use, with the curious hole in the side, is 
unknown. 

The Bes vases 64, 65, 66 are useful as show- 
ing how early that type began, and what its 
forms were. Α fragment of the fine drab wäre 
has an arm of Bes on it hkewise. 

The cups 75, 76, 78, 79 are difiBcult to get 
perfect. Bozens of broken ones were found; 
but the only perfect examples of the thin drab cups, 
76, were taken out of the insides of large am- 
phorEe, which were cracked, but not crushed in by 
the earth. The greater number of cups are 
shallower than No. 76, and sometimes have a 
slightly tumed-out side. 

The braziers, type 77, are rather common, but 
only one has survived with the top complete. 
The base of a large one was found in 19. 

The various types of hds are placed together 

κ 66 TELL DEPENNEH. on pl. xxxvi. figs. 80 to 100. Tbey are tlio 
commonest of all forms at Defenneh, and are 
found by the dozen in any digging, but seldom 
perfect. Tbey are of all wares, tbe fine close 
drab, tbe poHsbed red, and tbe rougb tbick 
bro-wn. Tbey were many of tbem, 81, 95, 97, 
98, intended to fit on a jar, like 96 or 19, 20, 
21, 23, and 28. Otbers, as 81, 84, 85, 93, 94, 
fitted iuto a jar neck. And otbers again (87 to 
02) seem as if intended to fit tbe cups 75 — 79. 
Tbe reason for sucb an excess of lids at Defenneb 
may be seeu in its isolated Situation in tbe desert ; 
all liquids (except water) bad to be brougbt in 
jars, neitber milk, boney, oil, nor wine, could 
be obtained under about a day's journey at least. 
Tberefore every jar tbat came needed a lid, to 
keep out saud and flies ; and tbe jars were soon 
broken into indistinguisbable sbards, wbile tbe 
lids retained tbeir form. 

Tbe sealing up of tbe jars is illustrated by tbe 
■examples on pl. xxxvi. Α large bung-lid, sucb as 
84, was put in and tben fastened down and 
sealed (as will be noticed in cbap. xi.) ; some 
lids bave cross grooves, as 85, and otbers single 
grooves, to bold tbe striug for tying. 

Beside tbe pottery bere illustrated, tbe finest 
of all, tbe beautiful drab wäre, remains ; but tbat 
is so generally broken up tbat its forms can bardly 
be ascertained. It is perfectly cbaracteristic 
of tbe twenty-sixtb dynasty, so far as I bave seen, 
and tberefore tbe forms are of less consequence, 
as tbe material suffices to sbow tbe age. It is 
sometimes, perbaps in tbe earlier examples, tbick 
and massive, but always finely finisbed ; a few 
types are given in 15, 70, 81, 91, 94, also 
tbinner in 76 and 86 ; wbile it was reduced often 
to a tbickness not greater tban tbin card, a sort 
of egg-sbell pottery, of tbe most exquisite finisb. 
Anotber very fine pottery, but seldom met witb, 
is of a rieb brown, ratber soft, and polisbed witb a 
glassy surface ; it is only found in tbe form of 
tbin plates, almost flat. 

Tbe Sites of eacb type of form are marked to 
cacb figure, but a complementary Hst of tbe tj^es found in eacb site may be given. Wbere sites 
are practically equivalent tbey are bere grouped 
togetber. 

Tbe earliest is of tbe beginniug of Psamtik I., 
cbamber 30, type 23. Tben tbe sites 50, 51, on 
tbe east piain, types 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 
witbout base, 16, 19, 21, 22, between 34 and 36, 
35, 37, 38, 39, 63, 75, 78, 93, all probably of 
tbe middle of tbe seventb Century. Tben cbamber 
8 witb Psamtik jar stamps, many lids of 88 type, 
and otbers varying from 91 to 93. Tben 28 
under tbe floor of cbamber 18, witb types 15, 17, 
28 (no bandles), 50, 54, 58, 76, many tbick and 
coarse ones of 83, 91, and 99. Under 19 a. was 
a quantity numbered 32, witb types 17, 30 (no 
brim), between 31 and 35, between 34 and 36, 
35, 36, 58, 83, 90, 92 coarse, and 98. Tbis so 
far probably includes only pottery of tbe seventb 
Century b.c. 

Of tbe first balf of tbe sixtb Century, or possibly 
earlier, we bave in cbamber 35 type 19, and 
between 31 and 35. In tbe cbambers 2, 3, 4, 
and 9, tbe types 2, 4, 6, 9, 11, 17, 20, 28 (no 
bandles), 30, 31 (no base), between 31 and 35, 
34, 47 (flat base), 55, 59, 61, 65, 79, 80, 84, 91, 99, 
and 100. In tbe cbambers 11 and 17, were 
types 14 (small base), 30 (no brim), 31, 61, 80, 
82, 83 (also coarser), and 100 (also sballower). 
In cbambers 19 and 27, were types 4, 13, 19, 26, 
29, between 31 and 35, 39, 46, 76, Π (also 
larger), 81, 92 (coarse), 93, and 94. In tbe 
rubbish cbamber on tbe soutb of tbe fort, 12, 
were many pieces of type 10, witb Greek letters. 
On tbe east of tbe fort, 16, were types 35 and 
98, witb plates witb low brim. In tbe painted 
vase cbamber, 18, were types 2, 4, 12, 35, 47, 55, 
61, 82, 83, 90, 92, 97, and 99 ; and in tbe otber 
cbamber, 20, were similar forms, 

Beyond cbamber 18 at site 25 Avere types 14, 
19, 30 (no brim), between 31 and 35, 61, 88, 
between 91 and 93, and 92. In tbe dry well 
S.W. of tbe Kasr, 21, were types 2, 4, 10, 20, 
79, and 98. In tbe dry well east of 19, 
numbered 31, were types 28 (no bandles), 36, CHAP. X.-REMAEKS ON SOMB OP THE VASES OF DEFENNEH. 67 ancl 46. In the diy -^ell S. of the Kasr, 
numbered 54, were large quantities of the types 
54 and 80. In Chamber 22, high up, and later 
than other sites, were types 24, 83 thick and 
coarse, and 98. In the camp in general, reach- 
ing perhaps to the end of the sixth centmy b.c. 
were types 5, 7, 14 (small base), between 15 
and 70, 16, 19, 21, 22, 25, 28 (28 without 
handles), between 31 and 35, 34 and 36, 35 and 
70, 33, 42, 43 (two handles), 44, 45, 46, 48, 54, 
56, 58, 62, 63, 64, 69, 71, 74, 76, 77, 79, 83, 
83 coarser and very coarse, 90, between 91 and 
93, 93, 97, 98, 99. The lid 85 is the latest 
drawn, as it was found in the Ptolemaic mound. CHAPTBU X. 

KEMAEKS 0Ή SOME OF THE VASES OF 
DEFENNEH. 

62. [Mr. Murray has kindly favoured me with 
the foUowing important observations on the 
vase paintings of Defenneh, as compared with 
those of other sites ; and I gladly avail myself 
of his permission to pubhsh them here. — W. 
M. F. P.] 

" Nothing is more noticeable in Greek archseo- 
logy at the present day than the eagerness with 
which painted vases are on all hands examined 
and discussed. It is noticeable also that a 
large share of this discussion turns on ques- 
tions of date and the local origin of this or 
that style of vase painting. In these circum- 
stances, the pottery of Daphn^ is a most 
valuable acquisition, by reason of the limits of 
time which Mr. Petrie has worked out for it, i.e. 
the earlier half of the sixth Century B.c. 

In addition, however, to these considerations 
of date and local influence or origin, the 
Daphnsean vases present some interesting 
points of view to which attention may be called. 
For example, it is interesting to find on one 
of the situlä? (pl. xxvi. 8) a representation of 
Bellerophon and the Chimasra, especially when it is observed that Bellerophon, mounted on 
Pegasos, is kept to one side of the vase, while 
the Chimgera, with. open jaws, Stands waiting 
for him on the other side. More than that, the 
drawing is fuU of archaic spirit and beauty, 
though the illustrations here and elsewhere 
may not convey as much. It is surely stränge 
to find a subject thus divided into two parts 
at so early a date. "We are accustomed to such 
things in later vase painting, and even then 
they are not very common. Bellerophon was a 
Corinthian hero, but the scene of his adventure 
with the Chimgera was Lycla, and it is conceiv- 
able that the vase painter had chosen his subject• 
from a consideration that any scene thuslocalized 
would be attractive to the Cariaus and lonians in 
Daphnie. Besides, Bellerophon would naturally 
share some of the populär favour accorded to• 
Perseus in Egypt, seeing that thehorse, Pegasos, 
on which he rides was brought into being 
by Perseus. We have a Medusa on the frag- 
ment, pl. xxvi. 10, and may reasonably supply a 
Perseus as the missing companion figure.^ 
Bellerophon and the Chim^ra were sculptured 
on the throne of Apollo at Amyklee by Bathykles 
of Magnesia, and those who believe that this- 
subject had been first worked into artistic shape 
in lonia will be confirmed in their view by the- 
occurrence of it in so lonian a place as Daphnie. 

63. On a fragment of a situla, pl. xxvi. 4, is• 
a figure of Nike, which suggests a comparison 
with the marble statue of her from Delos, the 
work of the sculptors Mikkiades and Archer- ' Compare the ^gina vase in Berlin with Perseus aiul 
Gorgons, Arch. Zeit., 1882, pls. ix., x. The figures of buUs, 
hors°es, sphinxes, lions, which decorate that vase from 
^gina, remind one of the animals on the Daphntean pottery, 
while there is also a similarity in the System of geometric 
Ornament employed to fiU vacant Spaces ; hut there is always 
this difference,that the ^gina vase isthe more advanced of the 
two. The aiphabet nsed on it is Attic. But Furtwaengler, 
who publishes it, loa. dt., and in his Catalogue of the Berlin 
Vases No. 1682, does not go further as to date than say that 
it is older than the rran9ois vase. Κ 2 68 TELL DEPENNEH. mos, fatlier and son.^ The wings of tbe 
marble Nike rise from her back, and not, 
as on the fragment of pottery, from her breast, 
which latter seems to have been the older 
manner. Both figures are alike in having 
wings to their heels, but they differ again in 
the rendering of the face and hair. Possibly 
in these matters, also, the vase painting repre- 
sents a slightly older stage of art. Archermos 
was reported^ in antiquity to have been tbe 
first to give Nike wings. If this report was 
true, and if the statue found at Delos was the 
one from which it originated, then the statue 
must be older than the vase. There was, how- 
ever, another claimant for priority in giving 
Nike wings — Aglaophon, the painter, and in 
view of this uncertainty we may perhaps 
fairly decline to draw any argument from the 
report. Archermos ' is calculated to have lived 
in the first half of the sixth Century b.c. 

64. On another of these situlge (pl. xxv. 3) is 
represented a winged and bearded figure whose 
body ends in a serpent, while in each band he 
holds out a snake. The design answers to what 
we know of Typhon, and if that is so, we have 
here another instance of a vase painter utilizing 
local traditions or belief ; for it was in the Ser- 
bonian lake near at hand that Typhon lay buried, 
according to the legend referred to by Herodotus 
(iii. 5).* This much is certain, that the figure 
belongs to the class of earthborn beings, 
yηγeι'eΐ<;, giants. At the same time there is the 
fact attested by Pausanias,^ that on the box of 
Kypselos, Boreas, a kindred figure to Typhon ' See Petersen in the Mittheilungen des Inst in Athen 
1886, pl. xi., p. 372. 

' Scholiast to Aristophanes, Birds, 573. 

= Pliny,N.H., xxxvi. ll,gives the genealogy of Archermos, 
and States that his two sons, Boupalos and Athenis, made a 
statue of the poet Hipponax, Avho flourished Olymp. 60, 
from Λvhich it is estimated that their father must have lived 
towards the end of the first half of the sixth Century b.c. 

* Pindar, Frag. 7, says that Zeus slew Typhon L• 
Ά^μοις. 

V. 19, 1, ovpai Se όφίων άντΙ ποδών ΐΐσΐν αντώ. in some respects, was represented with the 
" tails of serpents instead of feet." If we, 
then, decide to name this figure Boreas, 
instead of Typhon, and if, further, we expect on 
the analogy of Bellerophon and the Chima3ra, 
a figure related to him on the other side of the 
vase, we shall have no difSculty in identifying 
the figure actually there with one of the wind- 
gods, sons of Boreas, either Zetes or Kaiais, 
both of whom Pindar " describes as " men with 
purple wings rising from their backs." The 
figure being beardless and winged, would 
answer perfectly, so far, to one of the sons of 
Boreas. It is true that the wings do not 
Start from his back ; they start from his breast 
as usual, in archaic art, at least in art older 
than the chariot victory of Arkesilaos of Cyreno 
which Pindar here celebrates. The figure 
appears to be in the act of letting loose two 
birds of prey, which swoop down on a hare. 
That, again, seems a not inappropriate act for a 
wind-god. In the field above the hare is a 
grasshopper, or tettix, which from its associa- 
tion with the Athenians and lonians,' may be 
held to localize the figure in some measure to 
Attica, where the legend of Boreas and his 
sons was at home, if it was not also at home in 
Ioma,as some believe. On the wholethenwe may 
venture to identify these two figures as Boreas 
and one of his sons ; and here it may be noticed 
also that the owl on the fragment, pl. xxvi. 5", 
clearly points to an acquaintance with Athenian 
Symbols. The drawingof Boreas and his com- 
panion figure seems to be more archaic than 
that of Bellerophon and the ChimEera already 
spoken of. The figures are painted in black 
and purple on a white slip ; a process which 
is attended by this disadvantage, that the 
white slip is apt to peel off, taking the black 
design with it, and leaving only the outlines * Pyth. iv. 182, άν&ρας πτΐροΐσιν νϋτα ττΐφρίκοντας άμφω 
■πορφυρΐοις. 

' Thucydides, i. 6, speaks of the golden tettiges which the 
old Athenians and lonians before his time used to ΛνββΓ. CHAP. Χ.— EEMARKS ON SOME OF THE VASES OP DEFENNEH. 69 and the inner markings where they liappen to 
have been incised througli the slip. 

65. This disadvantage had apparently come 
to be perceived by tlie potters of Daphn^, or 
■wherever eise tbe makers of these vases may 
have lived. For in anotber class of vases 
yielded by Mr. Petrie's excavations, we see 
tbat the figures bave been painted in black 
straigbt on to tbe red clay, and next fired at a 
beat wbicb bas burnt the colour into the vase, 
and has at the sarae time brought out a lustrous 
o-laze. Among the instances of this process is 
a fragment of pecnliar interest (pl. sxx. 3). It 
has the reraains of two scenes, disposed in 
parallel bands, the one above the other. On 
the lower band are athletes wrestling and box- 
ingjwith a judge besidethem, andthree tripods 
as prizes for the victors. Evidently this is a 
representation of games held at the funeral 
obsequies of some legendary person, like the 
games in honour of Pelias on the box of 
Kypselos, or of Akastos on the throne of 
Apollo at Amyklie. On the box of Kypselos, 
Pausanias (v. 17, 4), says that the tripods 
■were represented in the scene, as they are 
here. It should be observed that the athletes, 
though they are drawn nude, are yet painted 
over the body with purple colour, as if to 
indicate a close-fitting dress, though none of 
the details of the dress are given. Thucydides 
(i. 6) teils US that it was not long before bis 
time that the ancient habit of athletes wearing 
δί,αζω/χατα had been given up in the games at 
Olympia. There is, however, a vase, known as 
the Amphiaraos vase,^ which shows that what- 
ever may have been the case at Olympia, 
athletes were certainly in the habit of wrestling 
nudely in the games much before the time of 
Thucydides. In the case of our fragment we 
may, perhaps, assume a transitional state of 
things when the new custom of contesting 
games nudely had not yet been fuUy esta- 

' Mon. dell' Inst., x. pls. iv., v. bbshed, that is to say, a State of things anterior 
to the Amphiaraos vase. On this latter vase 
was represented also the chariot race, with 
three tripods for prizes, and three judges to 
decide, and a horse race. The horsemen and 
horses have a strong resemblance to Bellero- 
phon on our situla already described ; while 
the bird which flies behind each horse is an 
element of design which occurs frequently in 
this same manner on the class of vases known, 
rightly or wrongly, as Cyrenaic. On otber 
vacant Spaces of the Amphiaraos vase, the 
painter has put lizards, a serpent, a bare, and 
a creature which looks not unlike a hedgehog. 
This vase has been assigned to the end of the 
sixth Century c.c. by Professor Kobert,^ who 
Claims it as of Corinthian workmanship, and 
points out the coincidences between it and the 
designs on the box of Kypselos. But this may 
be too late a period if our fragment represents 
a more advanced art, as it seems to do, and 
if the whole of the pottery of Daphn« belongs 
to the first half of the sixth Century. On the 
famous Franς•ois' vase in Florence is also to 
be Seen a chariot race for prize tripods. 

So far we have noticed only the lower band 
of figures on our fragment, with its resem- 
blances to the Amphiaraos and Frangois vases. 
But on the upper band of it there is the 
remains of a scene which bears a striking like- 
ness to the uppermost band of the FrauQois 
vase. This scene has represented the bunt of the 
Calydonian boar. In the centre is Antseos lying 
prostrate under the boar, in almost identically 
the attitude of the Fran^ois vase. In some points 
of detail, as in being beardless and having a 
spear in bis band and a helmet on bis head, he 
difiFers as if the drawing might be a little older ; 
while on the other band, he differs from the 
Antseos on an archaic vase from Corneto,* m 
the direction of being a little later and more » Annali dell' Inst., 1874, p. 110. 
ä Mon. dell' Inst., iv. pls. liv., Iv. 
* Mon. deir Inst., xii. pl. x. 70 TELL DEFENNEH. advanced in style, Our fragment ought tlien to 
stand between these two vases in poiut of 
date. Over tlie body of Antisos is the boar, 
bebind wliich. are tlie remains of a dog leaping 
on tbe flank of the boar, and tlie remaius of 
two beroes, who on tbe analogy of the Fran^ois 
vase ought to be Kastor and Pollux, while 
on the analogy of the other vase just men- 
tioned they ought to be Meilanion and some one 
eise. 

"We have thus on the fragment from DaphnjE 
two parallel scenes correspouding in geueral to 
two parallel scenes on the Frangois vase, witli 
strong resemblances also to scenes on other, 
apparently more archaic vases, found in Etx-uria, 
but bearing inscriptions in the Corinthian ai- 
phabet. There is no more difficult problem at 
present, in the history of vase painting, than 
these vases found in Etruria with Corinthian 
inscriptions; the problem being how far they are 
Corinthian productions imported into Etruria, or 
the productions of descendants of those Corin- 
thian potters Λvho, in B.c. 655, settled in Eti'uria, 
after being expelled from Corinth by the f amily 
of Kypselos. Unfoi'tunately our fi-agment has 
no inscription. In other ways, however, it may 
have its uses in discussing tbis problem further. 
With reference to the mauner in which the 
hide of the boar is rendered, that is, by means 
of short incised lines, we may compare the 
figure of an ape on an archaic vase from Caere, 
representing also the hunt of the Calydonian 
boar.^ It is true that on this Caere vase the 
hide of the boar is not rendered as on our 
fragment, but the hairy skin of the ape is most 
distinctly so rendered. It has been usual to 
assign vases of this Caere class to the sixth 
Century B.c., and some of them even to the 
latter half of the seventh Century.^ 

' Mon. dell' Inst., vi. pl. Ixxvii. 

' See Dumont et Chaplain, Ceramiques, p. 261,wliere tbe 
ampliora, Mon. dell' Inst., vi. pl. xiv., ivitli Tydeus killing 
leinene is assigned to the second half of the seventh Century 
B.O., and the vase, Mon. dell' Inst., vi. pl. xxxiii., with the 
banquet of Herakles is assigned to the sixth Century. For C6. Another class of vases belonging to the 
black figure style, in the true sense of haΛάng 
the black figures burnt in on the red clay, is 
represented by the fragment, pl. xxix. 4, on 
which is painted a nude female figure on horse- 
back; behind her flies an eagle; the space 
among her horse's feet is partly covered by a 
dog. The great size of the horse compared with 
the rider, the use of a saddlecloth, and the form 
of the bridle and collar, are features which we 
find also on one of the fragments of the sarco 
phagi from Clazomenie,^ and on archaic reliefs 
from Xanthus in Lycia.* These are features 
Avhich may be traced to the influence of Persian, 
or at all events, lonian art. Nudewomen — not 
Amazons — riding on hoi'seback seem more to 
Asiatic than to Greek taste. Daphnse is said 
by Herodotus to have been occupied by a Per- 
sian garrisou in his time, and possibly it had 
been so held from the date of the Invasion of 
Cambyses, who also had lonians in his army, 
according to Herodotus (iii. 1). If the facts are 
otherwise in accord, there would be no objection 
in point of style to place these vases in the time 
of Cambyses instead of Amasis, whom he dis- 
possessed. But it is hardly necessary to take 
into consideration the question of direct Persian 
influence, when there is every probability that 
Carians and lonians living in a frontier town 
like Daphnee would bave been from the begin- 
ning of their settlement there affected by the 
arts and tastes of Asia Minor, if not of Persia. 

67. The amphora given pl. xxxi. 17 is identi- 
cal in shape with the Burgon Panathenaic vase. 
More than that, among the fragments of vases 
of this shape from Daphnie, are several necks 
of amphorae, from wliich it is to be , seen that 

the opposite view of Brunn, see his recent addition to his 
Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei, p. 45. 

^ See the fragment in tbe British Museum engraved in 
Hellen. Journ., iv. p. 19, fig. 14. The two sareophagi now 
in Constantinople are engraved, Mon. dell' Inst., xi. pl. liii., 
liv. 

* Murray, Gr. Scidpt., i. pl. v. CHAP. XI.— THE SMALL ANTIQUITIES. 71 on tlie body of the vase there had been lefb 
a red panel on wliicli had been painted black 
figures exactly in the manner of the Burgen 
vase. They have also, in common with that 
vase, a purple ridge or cord round the neck. 
It has been argued, and is apparently accepted 
in most quarters, that the amphora with red 
panel was an Athenian invention. 

On the neck of the Bürgen vase is on the 
front a Harpy, and on the back an owl, the 
faces being in white and the wings aided with 
purple. One of our fragments, pl. xxxi. 5, 
represents the neck of such a vase with the 
figure of a Harpy very much like that of the 
Burgon vase, in respect of colours, but the 
drawing may be a little more archaic on our 
f ragment. Whatever is true, therefore, of the 
Burgon vase as to date, will be at least nearly 
true of these fragments. The Burgon ' vase can- 
not be older than b.c. 566, when the Panathe- 
naic games were instituted. Certainly there is 
no older specimen of these prize vases known. 
Some assign it to b.c. 550. It may be added 
that a vase found in the tomb of Aristion was 
of this description, and as the stele of Aris- 
tion is generally placed in the first half of the 
sixth Century b.c., we may assume the same 
period for the vases of this kind from Daphnge. 

"With reference to the upper part of an 
amphora, which is sealed over the mouth, pl. 
xxxvi. 5, it may be possible to trace to this cus- 
tom of sealing, a shape of vase which is still a 
source of some perplexity. It has been found 
at Mycense, lalyssos, in Bgypt and elsewhere, 
always of comparatively small dimensions, 
having a neck, two handles and spout. But 
the neck is useless for ordinary purposes, 
because it is completely closed over the mouth. 
It is, in fact, a false neck. The vase must be 
both filled and emptied from the spout alone. 
The shape of the vase has thus every appearance 
of being a derived, and not a simple shape, in 

[■' Pottier in Dumont and Chaplain, Ceramiques, pp. 315- 
317. which case it may have had its origin in observ- 
ing these amphorEe sealed up over the mouth. 
The name of pseudamphorge might therefore be 
applied to vases of this form." 

A. S. MUEEAT. CHAPTEE XI. 

THE SMALL ANTIQUITIES. 

68. In descrihing the small antiquities it will be 
best to notice first those few which there is good 
reasou to assign to the seventh Century b.c.; 
next the general bulk of the remains, which are 
of the sixth Century ; and lastly, the later 
objects, found at Defenneh and elsewhere in the 
neighhourhood, reaching down to Cufic times. 

The earliest objects — after the foundation de- 
posits, and some pottery — are probably the very 
rüde figures found in the buildings on the piain, 
eastward of the Kasr (pl. xxiv. 1 to 4). These 
are of a style which has been hitherto very un- 
defined in age ; and when I found several such 
figures at Naukratis, it could not be decided 
whether they were archaic — i.e. of the earhest 
Greek times in Egypt, before the rise of better 
Avork — or archaistic, and belonging to the de- 
cadence of a barbaric relapse. Now such figures 
being found at Defenneh, and in a site which, by 
the pottery and other indications, is not even as 
late as the sixth Century, at once fixes them to 
the archaic period ; and further, as we know that 
nothing of Greek work here (unless, possibly, an 
ancient object imported) can be earlier than 
665 b.c., we at once gain a fixed age for this 
class of figures. The horseman (fig. 1) was 
picked up by chance, and the precise locahty is 
unknown ; but its similarity to the stone idol 
(fig. 3), and the complete ahsence of Greek 
objects after the middle of the sixth Century b.c., 
Warrants us in dating it to the seventh Century. 
This carries with it the age of a large class of 
such figures picked up at Naukratis (Nauk. 
xix. 5). The stone figure (3) is of the rudest 
type possible, without limbs or features ; were it 72 TELL DEFENNEH. not for a ledge representing the feet, it migbt be 
alpost doubted if it were not a loom weigbt, 
witb a notcb to tie a string in. Tbe terra-cotta 
(fig. 4) is comparatively sbapely, but still very 
rüde. Tbis and fig. 3 were found witb tbe bowls 
figs. 12 and 13. Tbe terra-cotta (fig. 2) is mucb 
like some of tbe idols found by Dr. Scbliemann 
in tbe early Greek sites ; here we, at least, can 
date it to between G65 and 565 b.c., but its 
precise locaHty on tbe plaia of Defenneb was not 
known, as it was picked up on tbe denuded 
surface. Tbe terra-cotta soldiers' beads (figs. 7 
and 8) are probably of tbe seventb Century also, 
by tbe extreme rudeness of tbem ; tbey botb sbow 
tbe crested belmet. 

Sbell-carving seems to bave been carried on 
bere, as at Naukratis ; a piece of a large cone 
sbell cut up was found, as well as some small 
cones pierced for necklaces ; and a piece of en- 
graved Tridacnn, like tbose found at Naukratis, 
was also picked up on tbe surface (Nauk. xx. 16). 
Α button of sbell (pl. xl. 16) is a new form in 
Egyptian remains. 

Tbe piece of a wbetstone (pl. xxiv. 5) is 
noticeable, as it appears to bear an attempt at a 
cartoucbe by some one wbo knew notbiug of 
bieroglypbs, nor indeed of any writing apparently. 

69. Tbe sealings of tbe ampborae extend over 
tbe wbole of tbe Greek period at Defenneb. Tbe 
general System of sealiug may be seen by tbe 
example of a complete jar neck (pl. xxxvi. 5), 
found witb tbe painted Greek vases in cbamber 
18. First a large bung of pottery, made boUow, 
such as xxxvi. 84, was put into tbe moutb of 
tbe jar. Tbis was next fastened down, some- 
times by string alone, sometimes by a piece of 
tbin linen beneatb tbe string : tbe cast of tbe 
linen — as tbin as muslin — may be seen in tbe 
inside of tbe plaster cap xxxvi. 4 ; bere it was a 
band wound round tbe neck, and tben drawn into 
a lump in tbe middle to tie it. Tbe strings also 
passed across and across it, and tben, on'tbe 
tying up in tbe middle, a lump of sealing-clay was plaeed, and six different seals of inspectors 
(like tbose in pl. xli. 82 — 35) were impressed 
upon it. (In two instauces there are six seals, 
in one case tbere is tbe royal cartoucbe.) Tbis 
clay crumbled and wasbed out afterwards, and 
left a cast in tbe plaster, sbowing tbe seals as in 
fig. 4. After tbe six inspectors bad tbus eacb 
put bis seal on it, tbe jar was sent out to tbe 
piasterer, wbo capped tbe wbole top witb a bead 
of plaster, and sealed it witb tbe royal cartoucbe 
all over (fig. 5). But even tbis did not secure it ; 
tbe neck (fig. 5) is an instance of a successful 
attack on tbe royal stores ; tbe cap of plaster bas 
been boredtbrougb just at tbe edge of tbe jar, and 
the large bung inside smashed througb, so as to 
freely reacli the Avine ; tbe piece of plaster broken 
out is bere shown missing in fig. 5, though it was 
found witb tbe jar ; tbe hole just shows tbe edge 
of tbe neck, and was fiUed up witb a scrap of tbe 
old plaster, and a smear of new of a different 
quality; no attempt was made tb Imitate tbe 
missing half of the cartoucbe, and tbis probably 
raised tbe cellarer's suspicions, and made bim 
break oif and preserve tbe wbole jar-neck as 
evidence. The jar is one of the great wbite-faced 
Greek amphorie witb red lines ; tbe pentagon on 
it is incised, like a pentagon on a piece of early 
pottery at Naukratis. 

The series of sealings begins witb a large 
number of Psamtik I. (pl. xxxvi. 1), found witb 
a quantity of lids in cbamber 8, on the west of 
the Kasr. Next tbere is but one of Nekau (pl. 
xxxvi. 2), found on tbe mud and mortar floor 
of Chamber 22. Next, several of Psamtik II. 
(fig. 3), which are generally very indistinct, and 
were all found in tbe Greek vase-cbambers, 18 
and 29, mostly in tbe latter. None were found 
of Haa-ab-ra, unless some illegible ones, like 
tbose of Psamtik IL, migbt be bis. Two com- 
plete jar-necks and many pieces (including a fine 
top now at Bulak) were found of Aahmes, all in 
tbe vase-chambers, 18 and 29. Α very neat 
little stamp of Nekau was found impressed on a 
drab pottery vase-bandle in Chamber 18. CHAP. XI.— THE SMALL ANTIQUITIES. 73 In noticing the general antiquities of tlie sixth 
Century, it will be best to group them according 
to material — stone, pottery, bone, &c., gold, 
silver, bronze, and iron ; for though this is 
usually the least rational arrangement, yet 
here the impossibility of separating Egyptian 
from Greek work, and the main need of show- 
ing the special werk and products of the place, 
make this the best System. 

70. Of stone remains there are the curious 
figures of captives carved in limestone ; they are 
all represented as having the legs bent back from 
the knees, and the ancles and elbows bound to- 
gether (pl. xl. 8 to 13). The cutting varies from 
the rudest Scratches on a mere peg of limestone, 
as in fig. 8, up to rather good work of a rough 
kind, as in fig. 12. The form being always an 
approach to a peg in the rougher ones, suggests 
that they may have been draughtmen for playing 
with on the sand, sticking them in a draught- 
board marked by little rows of pits in the sand 
made by the fingers, as the Arabs do at present. 
The form of the head-dress is pecuhar : it generally 
rises in a ridge from back to front; sometimes, as 
in fig. 11, it resembles a wig. These were all 
found together, some thirty or forty in all, many 
being broken, lying in the desert on the east of 
the Kasr, beyond 29. 

Of limestone also is the piece of a cake stamp 
(pl. xl. 14, 14a the reverse side) found in 
Chamber 27. This is clearly Greek, and there- 
fore before the middle of the sixth Century, yet 
the style of it is what otherwise would be attri- 
buted to a later period. It shows that the cake- 
stamps of Naukratis (Nauk. pl. xxix.) may in 
some cases be much earlier than was supposed. 
With this before us, we might not be wrong in 
attributing some with the honeysuckle, leaf, or 
drop patterns to the fifth, or perhaps sixth, 
Century b.c., instead of to the Eoman imitative 
archaistic taste. Two hmestone dice were also 
found, also seven alabastra 2^ inches to 4 inches 
high, from the camp. The Egyptian objects in stone are mostly amu- 
lets. Several examples of calcite (Iceland spar) 
have been found about Defenneh : beads, seal- 
stones, &c., but the only engraved one is the 
natural rhomb (pl. xli. 40) engraved with the 
name of the spirit Ket in a cartouche, and two 
nefers or neferui on the other side ; this was 
doubtless a charm. Α small hawk in greenish- 
white translucent steatite was found in the camp. 
Other amulets found were Taurt, cynocephalus 
ape, and three scarabs in haematite ; lion curled 
round, ram with a scarab head, scarab, Horus, 
hawk, lion-headed urasus (pl. xli. 39) of veiy 
delicatework, star (fig. 38), and Tat of lapis lazuli ; 
fifteen symbolic eyes and Taurt of grey syenite ; 
snake's head in green feispar ; papyrus in beryl ; 
three symbolic eye-plaques in sohlst ; crocodile 
and frog in steatite. The cover of an eye, hemi- 
spherical, probably from a cat's head, is brilli- 
antly cut in rock-crystal, with the corners of the 
eye produced. Α model rubber-stone was found 
in the camp, cut in slate (pl. xl. 2) ; also part 
of large dish of slate. Α scarab in banded agate, 
found in or near Defenneh, is exactly of the stone 
and work of the Phcenician scarabs. Α piece of 
a finely-polished syenite bowl was found in Cham- 
ber 19. Three Jasper earrings were found, the 
ring form with a slit in one side ; one of them 
with a cre