Skip to main content

Full text of "المعسول - المختار السوسي"

See other formats


^JH^Jb NX %-J/ r "?s \J" '^ J ' -*** /*•"■"• ,;i,>»jijUVl ; oK'ji.il^:Si ij rfoK'j'-'l'> t >Vj-' joVjji juaJi djL. j, ^^i jj_, £_» 
jJij— Ji rfjUX-B jilJII j-il ^ijj 

j*JljJI tr Ma >: dl .jib JJ— . 
J»UJ| J&j 4.JJI jj_, 

J**—" -*■". -J. n*s.i J±~ 

J>UJI oyljjj; MX* JJ_, 
- £ = J\»\jW c )Lo ^ ^1 j \r»r_ \ _r i*"* 1 Cii ■"•»' JJr- ^-t*' c^ ^J 1 " -"J ■ W« f* i-^.ji l*a-> 
j-» sij-ja. <ij» c-w-ij . uij» ^1^ 0J Lii; otoij ". ou-jji 

oJlj .rfjUIl OjSI^ . jj, j| g^s j|j,-„ j^ii s, u JlM— „ ^j,, 

fcU . Jj-vi .at .Uk js, j^j oi :-p ,i 0,^1 j,i j uij ^jr'^ 
i* jo- j> \2i) a ii j«;j . t u c _ I , ^^ 3tllI1 ^^ ^j, 
• v-* 1 - 1 -* o- c^-^ai -i-jjJi jj» fij uur ;jAi u» jj 
ujt auu (\>jsi ji jtvi i»j> ;u,} -L. i-iijji 'j»» i^j j i ■■'■ ■ 

„WUl, f Ult VI Ll»ty Jt j,. flj . oLSIl Jli l«, ,,11 ^ S^I, sAt 
. Jj-VI OVl»j t^iOi . utlll li J 4, j^J ^UM^ 

jl~> Jj 4..I JJ J«, j, jM.y, ^ ^ j^ ^ j, ^ ^ j^ 

v Jlt j; 1 a j« a a^' x o-*t a ^ -^ u >* « J*-*- 1 a.' 

yLjtfl J. >b J» j* lijj-i J»i ■ ■^ J<~»» /I OS. 

j-iai m j^ a i ,. j. . a j^ a >,» jj jji^i ^ u ^ 
■*' -V a r»^v V mm . y \ msii ji ii- >, ^i j, ^ 
j.isii a 4j j« cjai j_ii j, j^ >» ji . -.jaj, "j_ji j.ixi, 

u-l-j jj^l, I.X1 ' (JjJl) . i_J, j_i, a jkl"^, a , 
• Jj>> JJWl OUJ- Jj 4WU ^iil e^jl jc ( j^y, , , bJ. tUI -i *>*» Jiji v (toj^j u.> jjji) v ur (s jy-u „i jj-j.; ^ ur j>, jji a b * ji J j. ^ jjjs j w jty pji- n\a jit ^1 jj*jjm *^ y» 

j AST !^- Jtl> «»Kj 

j-> jsu iui J>v (H* ■ y^« -^ Jh^j^.oV. jJi Ji «-* 
. 4iiuii.j iy^ J* ji.>it jii; Wi f ( . jjUi j« .ja i» »jLs 
Xi. ob jir <ii as j ^fi jSj . u^ij ijjjt ^ jjU. aJi o<j-j pJ 
Jlj>( j »ljl*i ( cJlyjli ) _i uibj^-l <HI jj jj—. .jjUIl «JWI 
V j-*- j>.' cU" 01 Jj-. V 0" f«ji *> : «IJi5 U. iio . cr^i 
a-i _ ai-Ifc' o« ji .a. Jo- j« bur ja w 01 : Jla pi . .-^ Je 
l_il t Li |H- . j£> b> 1A» . J.II j" jJ" t b . Ji *' J* &*. - l / u - 1 

jM . j»oi jj.ii j. f i» . .x* oi j. jo, jir jSy j» j_ui ji 

al£ jilli jir Uj . 4*^ j. >iUJU U jUi. Jjji Vj . jJ-> j» «J» 

jjjj j»;j . .ji- j» .j» j» »;j> -J^ J * t . i' ■Hi' <ii **?> 

JC iu— Ij . A-Js i--tJJ f-bJt j>»It j* ^>Vl '- nnih ^ .Ob j* 

. j^jjuii sjij i«j j-si^Jij ( ojjjii- > i-jj. j— .> js't^' -Hi 

. j»-Vl *J«JJ . •>- j* ijlj-It j« «^ J&>. ^ JJ* "i-J*. U J 

j\j; vj . J^-yi >^i o" »Ji i;j-^ J"" • 4»»" v 1 ^" f ^'-"J 
iJjji, < j.j^ ) j-jIJ. ji oi-ljll ji j'»»Vl .i» JU.I jb'l. j^i 
j.jUII jjttl jl j^j . UjJ lk.lj* jir <!1 j^ oJ» . j»V! J#Jl Ji 
p-J . jSl JI USly jiljJVI IA» o&. jl C-^, • 0^1 l4*»lr ilti ii 

■ A - « e^ijw , a»u „» iUj-u uir u«iu . ^-i &j>. j«-i> o» JJ 

( SJH^ ) 41*9 j . Vl'/» w/ • ^^ ""J-* ***> J-*J J* i"* < -'' , 'Jj" 

**• i> j* ■ «^ j^i y y r w J** *>"- « ■ i- IS Tj^"- » 

«M «J • ►*'# 'W <' aU • *^-i j- «^> *i' *** »-lj J«i 

, uji i*. jit. ji ji auii ffj>\ «i j«i ji ff v JtJ ■ ^K ¥• 
u , sy v. ■ u>l J*t j* j^ 1 '■»"*' ■ **'' ' JJjLi! - "j* l;JJ ' jU 
a' *»t 'ijij 11 ,-e* j* i*^* . j-j-* jy* ^yi u,,j» 

jkJ ^» .JUi g_JI jUl . «-fj Ji Mil JjUi' .toti.^ 

ji a»j^M , v«ix. y «uu ji^ v 8jA- jy sjsihi j» fS . jjui 

yl^l U> C«s*r Sj-tJ v usu J--' 1 ' ' LJl ? C^ 1 ^i* U • ■* 
*_^* jtf U jJ^i . oUJl ol! I1U4II CJ> U jlij_l , .W-Jl 
, m^fe j»l I.U . oUKfrl «,ua.| .Ja Jj^ j»j . ,£w»t *ta-.»j 

^ ^jj| JJ_* ,» JJi , <J iljjll sit*l 1 C(tl J .l»-J» uljll 
Jrfj t J*$ MM &~* JJj ( iLiJtt ) j* ( V^,l > ^J JS 

, ^y^tai jin a *«- ja- .yi M . g(»-ti j» Jjsi jyui 

JJII ,.j , 4 f* W; J.UII J>l j.j , ,,»/* j-Jl .U*l j. i»j 
. ii-ljj- y 4^ JWJ JJUJI J M . CM (y. .j^ fU «s< ju , wai ajM»i j» x* <t m »») • J W *"» - > 

i ( <MP» 1 J 

-V- ^ .*»! JJ-. uiill jLJI j. tft »U) jij jir ( ^'Ul , < iAW ) 
. .jUI Cji' SU ^ eSj U . «l «SteJ( .i J. <Ul gd ^ Jjlj , j.y 

'. < *ui > 

ja U.Cfi f.& U jjl> j» .. glf 0J UI ^ 4ij 4^ ^ij U Ojij 
1 1*1 j^i . !jJu« jy <I ljk>j . i-ic l«; fit il Jul 1»Uj. «j| 
l» Cg U t«J . dj U» j_ill jU JJj . jSl Jl Jllil i*j»J> Jljf 
. ik-llfl ^t j4iJ( Uj U» 

C l_ <_!( <, _^, llJJij AA- JJ j,,. ijl (tpJt 4|| «%• 
it il» ij«-J djij • J_f»t i- $w ij^UI >u«r fl , 84m jgrit 
iuiljll .0» jl j»jiu •Ijji j»ot<^ Uj| jJKi #/ ^ ^ IM»^& 
yi Jli 31 j-j. i;l g-iU ijfcj . .UjJ-j'jJII J^JI *» j «MP 
ul-ilt Jt J__SI1 i^p. .5Li-lj . UUIl jjk jjUl i«|| , Mmt \% 

Zri (iMiai -jit) J fJB -^J <iUUft) i< J« a iw*/!' - ¥ 

r Mj . i-tUil g-i . jiOjil £ LJ| jl'jjJl jjj.ll 4J . g 

j* <*r i* j-Jj ■ ***" j* »J*-^ «*»>'J • »Jtt 1> ¥j«*li 

i-£; fJ t 1 ! 31 j*» il i« «*!»; W{ • i* J» * J-tfl Ull «i1 /flii 
j-j. ijl ji l_il j.ljJ iUJIj . 5-LII i^Jll j. J.WI All J Jm_ 

iir u ^ j*2 . utyi «J bij ua« (Ujj*) ^s ii .u u cJ 
Uijj . «j) j»iji o>»i aii j« fc un j-iii jj-i j«i iii j> , «j 
jji ;iu. du iiss . •. j*ji j» vji j-i-Ji jiiai y [jj^ iir 
wiyi^* ^ a»=u i4»*_ jir ^ai iyioi ijia .j/ai ji «»u- 

.4Li .UjiLI ijb^Jti IffJ^ jlf Jtj , 4?^li ^« *V^ 

l«j^-i J-J iJi«» tV" "-^^ f»^»l j« J^ i» IJj'S 

- A - m m. j , e^» JU r ui uw ^ ^ jjiji. ji ^ . ,,>«« >» 

i» £w« y J_Xlj , K* Xj ilM . ~V~*. Mi Uj , uy fU 

j,ii j» j. . «« t>» jjj j* jui juai j»>i Uj xi <j » »_->» 
&i~Hj ii(.j*i jt j . W j st. tt^tj iij a . j« ju» j» i. l*.i <«• 

«-« jV • jjjj V 1 "' i» -C*-^ jiyi ^"* o; Owl _ J 
tM"' V lK*t ■ •-»*-* "J-il-l j* (j*ijUXI) a U J. J A^l 

»Jj^U «1 jl tjjrt J, JuJ tijju ^ i_*ll ,yj» j_Jj |J» 
£_• »Ujj <l j! . 3 Xjt j»l s> *) ■ yj «yi . fei »W» J» 
"■-i «-»-* J*»VI j* slji |J O-H j*4» Ju*J AIM ■ »UN»t 
!*-» *»-«! l^J J; • •!« XI f jill ii> J IjjjJL. Xj , *li; XI 
*». J u -JS* 1 ) _i-l y jiu jl Jt . ill, y jJti Jlf u JH j«Ul 
. «jif i>-»» 5U f»Uii HjJ) -fed y> Uj : Vtall u* jJ-i Jl 
AJt ,_! ^* ,La>XI <*L_Si U> lylT tf ijJj| ,^» Jt ^ iUJU 

• *~* -*=-l—»: Hj->-J • jWl jiu (rfJU . j» -*-- 
(#»*" ji 1 Cr^ 11 «•*>' £» ">*» •.£-" Olj,U> jl ,jjUI| Ja£ 

4*uj , %> oiaic ^ uiyi jiiij . j^r jjy ju 4ii j^' jjj u 

410 . SUl OUIfj . i-UUj Jyullj . Cilyyij c.U«W jitiu Cx\ 

• *W Jrf 'j^ 5 j* VV"*-! j" i -^— ■ «i y «iA x'u js ail ^> (l< 
«um u jj jUjiii J* j» (Ju j*) j . Jji «*_j j3i oiiiewj 

I. S , JJWVI J- ijJt>tl V". .** i»J • jWijJI ciUJl IA-S 
j<*» L4jl illi* W . mr jijVU Juu Jj. oil j, ^i(_») y iiJi 

•_Ujtou.ii J> la j.j ( S) «_■!_. jj yj t j»» jji j^u 
*>• 6 s fe^" tf"' •&> ■ ■e tl -' 5 " o* *!» *•*"* ■ >^l >» «uw 

. JjJII J__Jj . ji- JI, UX* JjjJI yj . dUl J^ o JA^! 
J_« jP\ OS j- 1 >ll . SCWlj .l_J>g XI jSl' ^ _Jl"»»j»ll «l 

««j4 ur Ju j^x •!( cjijujy . aji>«u ^ijuii ^uai ^ 
- S - .f-l>L"Vl ^ ji*J j. **& W IJJi jrtj jjJS «ilj . Jl|*.l 
. ^ ji l<Mlj . UfJ-J' OS J$31 1J» .r* cJill jai J-uij-sn 
.U» JU.I UU.J lil j» . ^I^ll j. aiVL_ y u jr JJa. £10 
S jjttl jJt Jiij S fJUf la> ilk {pi} . jSUl Oj-d . 4L«» ! JU 

.UiMj Uju Sli ilfl . iVU- ji *uli ill" U <_i> j* 41. jt-ilj 
JU»l> JpUT obl£> ^ uAk.jW .0» >y| Uj . Jic ^ijj, Vj , •(» 

vi i_«ir cJi_r w .Lit i.iyai i>u ^k i J3 ^u. cju- yj . g««8Ji 

• »-—»ij (H»if JjJtj Wi > .*/*< M X* i**ij . «*»*« 

Mi • f>l>» j* .J» Ji JU*1 OljJ / j . A»Li J-4»t 4^l|| 
. ,\jl* US' . u.lul ^. ( JUbl ) cr la Jt U^| 

v«j . sijjt oji 5>i_. j-y j.1 j_ai i»L-. it i^.jUij 
. .j» vj *u y (j.^-) ijj-, jki i(Ua ^_»i> . uif«| ^gi 

• 4 -= it J 4 *-"i l*" ■"'.*> • >*J1 j»J « ««Jt V*j) 411 yuD| 

. J^tM 

Jl- cJlf »!Uj jY <\) -e 1\. j*; ia-L_ j. JK,* 4j< ijtJ 
Jti j* .lilj pi . ^JM^JI JjU. ji jlT 4JI. ^SL- CI U^i: 

ojuyi y j»Li oi jiji iji yi . aittjy i__ jjji us (cJijjijU) y 
: !*!» JO W.jjj 
ojliiV ojl_5yij J_c t — jV» ylUj-jJI jlf 

ujliVll j. JLil J; u) l—iJIT yjl_»VI il 

. - 1TV _ JJ LT _ 61!" *«fj- jl : Jji jl 0* VJ J1 li» (\ t»>ll UjJ^S VU i^,, j^ l*lj , j W to Vj iijjlji j,j» 

,sui u«i jru 4»ij j_* ^ , .jje-cu i^ i^j iir ^ uai^ 

JfJ , «UI ,^L_j ^t j_ill jUjy ij^—ll j» U» jl U ^»jJi 
Jjm »H^» Jlj» y$ . jJi. ij^-ill 4iL* «Jc jj&y c^» , W«Si 

jrtfu-aiioiijj.jji .isj^-i jsiji <jj -g-aij».Mfe" w jU»> 

*— W >~» J 1 Jjk Jl S* 1 -* 0» Jb Ij^SUS' til j» . <f Jltii{ 

!M e^" ^ T--^ if- <JiW> (•»■ j* J>^J ■ i»l J« *»** 
*W0 J *»Jji JJ aiij . ^i y Lijt <J <I jlj (^-Ul) j» UfU 

«*WV *u yi (yul) j^aij^i y. u j5ri j> fij , ; JJ4 4i 

Jj»^ J— «l Li! «J JIJ) V 4 !1 jc . jjuritl y. jj£, it Ayj 

<Wl/»*!> j* Sjl 0*- c-ai jl <■»¥ J jJ"3j . 0*1 Jl CriU v-4: 
W <4-Si jUil) Jl iIU» y 3 (J.U ciJ o«i.l) J] ,,» (iUJW) -i 

• j» at J> w . Lij ( iu ^» ) j>^j . jj Kyi 

fe»j jl_r c— ^« jl ( cJIjjUU ) j* *>jji Jj» Lif jj-ij 

4 ljM4>i . jX_JI «J «I ^W litf. |^U yli_J , UL»I .Ul l«J 
JiA J-M JUi J» C»l>» Ij; lili . l^; JJUI 0*1 ,L*£ uUr Jill' jjUl, 

J_»i ell jiJi jj^iii jji iui ji Ujj (cJijjijU) Ji~jj« 
.jU Si Uii i y > u ftf . dJi y ijjjijii <i«ju» (tf&'jitlt 
ffc*» •*»- j* ■ iXirfJ *~! ijUdl v-» >» JU1 jltt (>IUI , JJ! 
Wl>u jU»l «.,!• J^,j J 3 , jn^ui ,A» jr ^ ^^U (UAUm> 

^ VI o^ji . wu ;jc> u* «ji w iju-, j ^jiii jj.i as* 
Mjs . aw-vi j» i«» jytti c-iit-i , 141 jii jiai uji au 

U*j . ^Uj ^J. jrftft Jlj.1 y-% <ll Ji J4 *'» , «i«j 4JJJ y 

. «u» a^iw uji j»u jl >*i| . » -f, jty jji ^ui jti 

■ \\ ■ S-Tjj'l. i_.lfcdt jl Jc fjjj dU-Uj . ps^uil fi-iil <> J» ^ r |U 

«_iii-,i ji ju. iv i«i jjjJi.Vj . «aj jtri .uiS , jlilii 3Ua 
. i*" v (.ui v pjui jr ^ . jljui j» cijj cm j» 

.SJ.W1 iLJill .A. ji'U . jil Jl jUiiVI 0" ""'I Oy»-M . JWjKf 

.If Jii*^ . ^ - ^ at 3. 4,38 JI..S If ,0^* J^p *Jg AU»«j 

^ Ujl-iia jjJJV OWJU ji* ^ U» JjJj I* Jt LiSj Jlj ( pfM^tt jl 
<!' i^^jJ-' >J f^" J-5* Of 1 C^" Oi "^ u J"«*»J • «<M» 
l_fcJi 0,<>n*i; lyf i-»i>i iyj< Oij ■ l*U" »«jJ!»l fUMf IjWfc 
. i>l»i_ pfclt ijtj |t_ill j» IjfaLji . ijtflMj 4Mi ^» IjHW 
. al«U dli je r»jl»U (il*.) ^Oj^U (ItlMJ IjjjJ* # gft 
«UU;j j^ill JUi j«j .o^l jr bit UXt jC ^1 ») %»t »b$ 
Wj . *-l> jr ai_ii jt oJii J »w-.vi «i> ^ .flft |ij , Jtp 

(jijj) jj i*i~,u (j»i».)' Ji_i J.-I jjii j* j-sii a ^ ^iui i» 

i^j- !j>-rJ« c^ir «"~»i »> oi ^ Wij . "" i» <*» ^ » 

UIJI W -I.U jj* 5i-j j_ill Slsj J« Ji . J W Itw jl MM 

jjii, l} ,-ir ^i .juiij _ jjuai ^jj, j^-i ^ oijs» ^ «| 
juai iffti jji jilbi jj»< ^ i«uj ^wi jjin ^-^i^m 

oJUt Jwljl j> O^,) jtfl- ^fr^l .byi C L>I U*» (^ii) jl 

^j OSl Jl (3tl»«) Od*-i V o;3#>^i JUj • J V»V b yttlt 

Ci, . ,jti aij ( \) .yj«j j_.yi j-.vi f» couyu.) j <Ji#W} 

SJi» j^j . l^^ej (jIJJ) jt p.U.1 f«j>b-lj OAj^ 1 t* |>«^jl« 
l» Vj . VhV. Vi>' 0,J:i ; , e*} ^ J* ■W^ ^J • VO *>. Wl| 
tUI JUc, . f-UI j. .jJil iUi 01 U J4ji Of Hi t y}Jl J» 

. i*au» j» w si 

jc . j-UI v ^3 0" >S* *il 's*- y j-j« 0! 1 fe-^i M 

tfjj; ^ UU- Uli. , .l-i,j iiUj . .LjiSj U^a , f».U.(. JSttl 

Oj "=j«c jj j-te jlj- ja , ow Ji jJi-ii i- J^ »l C»»-> y 

- w , j*W *l lj*l- lylf & ^~-)« >WWI jtf j<J . Uyl\ c».u. 
^ JL»Uj . ol>jJ. ai^j |K— iil jj^j . a_. ijxii ijd <w -i«. 
j-LJl j_.Ij . ji'jUUUI (^Jj^l a JW cr^l JW "j+4. 6W 
pj . t UII U*i^S Xt a^3 p^II jj a 1 jUis j;lj . rfJUfcJI 

•I jj^isu . J-UIAI Jij jilj . yjUUUIl jU c— SJtj . j»l»L*ll 

,j»ij^ aiji ^i aij^vi j-jjj j* oyJ~j ■ *«w |rt-Jji jj*i>h* 

t_Mj J_B.ja.N- jxi a j—-" ctal j— Si! is+Z CiV 
, ijO- <l-»Lj;. (ji>j) j<ji jai_t__i j-j» a ,y»jJi jj i*»~» 
iij__ Jlji'V a»l_> jt aM a ait al j*i;j . tjf> al Js. i~*1$ 
.j.M.-i^.Jiy ail ,» . Ulitj JSj . jSl Jl .Jltol A_ 
jU3 . aUl ^il jl Jl l*-_ jJ>* JijJ" Olulw j-lll j^iJI 
Jpt JJL_ gi^i K»lj jlj JIT <ii /J j» . aj»j J* *»>» Ij'ji 
jl f j>l_> jl_f iUJTj . jjly; UJ !j_ ail* .l»j j«__l ^£11 jLAl 
j» . .l>vi 4iljiV ijijj jif W . ..-J - at) J* aJ*j Jt ji«. 

jji . jijuuui fjjji a _>__ j-ji v 1 - sjy _« j^.v «•• 

ajjixit ij__JI ejL*H> (OjliW) £i) a-4 •*!*! J> W~ - jiy OS 
: \_^>jj) 
. ij\-*U) jjiii .ijjjij SjjjJ-i V>-> V. (OjUW) i» uiij > 

JIT _r . j~- _Ud jxLS jx- ji , ( __. JiJi a_> a_ K> W 

• (j^V) ->. j-i<J>" _~»j • yy^. a -"-^ ft- 5 " ^ ■>.»- 
aUI juc il_l >Uj jb W . j_.j__.l_t ,£_> a aUI -^ e—^i 
!«_,) . SJ _C ^>.l j» CJlf Oljbjll .i» cJU jl ^^Vj . «Ub <Jtfll 

slji j»j . si-. \u a' *= i' yj ■ V ° u ^r" 1L - I, J s' u 

a^liill oi*3 . U»la 4l>jJ' J£ oj' - r» i -' 1 (»* ■ *ttyJ J* *"*>V- ,>» 
g^it jjJl ou»l»ll il>' Jlj • «-UI Jl J!U ji ail J IUC l»-»J 
. olja^JI JT j^ »lj . la» J£ v"'J Jr->i • V**" "'V >« 
jj| aSaL. J£ U« JIJ.V ^ . ffclt JUi V . «ll»ill ailjMj j»li 
J^ill CjJ. as^ji Vj . IJljJt Stil jt^l «_US rM Jjl j« V#U 
mtfyt^.-jM, pttW t LSJ y <ll V«l U <hMj> ^ *t*J Vj» 

- \r - yt . >£J1 ^.Lillj . jOiSI 4J.-JI jU- «, _^U| u» , Jy! jjj 

Oir i_. <j« j^i. ,,b . ;u_ji jc uhj ^ jLjsi .j» jr j«> jw 

Cl- t L -i , J? l»lji-i aij ^ Jet SJL.J lit 441 yj J; , JjU*_J| 

r-tjti o-i ■'-^ , " •>* j* *i-Ji e~> Jj; »V • «Ji «ej ji>* 
v oLr . ju-i in OJ jOj . jit-i iu 4i», . 4^ u_hj jfjBuai 
1*3- jjjui oijU i»a OJ£3 jyi a»Ji.u iiuai da ju <i jj*, 
i,-ii» j. i^*i « ijju iir u ail j, ojj ji ,1 . \y? u «jl» cc" 

«~«J . J* UHIt M JJ »j-* Ala U»j y . L^b ji iJUjJ ifJU 

j*t uu 4i_!a j, jji jjj ,a-a, . «,jij ji (Jav) j. *»i»j 
4i-ji jir jjii . ji^ii a_y j, j«. 4 5J tii ^ . a j»Uj . «s» 

VtJ » • j«y a> s~" J<> J^ js jir j. j»i j ^ . oi>kj » 

• * A » ' "" •»*-——" v 1 t- ,t «■»•» j 1 " <-** «i» jr f«» n»j ^ 

. 4_il£. bjijl la Sill*. Sj j* j* jiw. jl j)J> , llyJJll SiU4|| 
Ulill 4»UrI^» . 4BJJ JC l-Ml Aij+J f. JJ;J ail M* Jl CUJ jl q) 
4IU U . jta, "fH . $H M> J. olj .j, ( , )y *ll ) _. .jjj j* «Wj 
j. ; 3j4 Jl 4ll> je JIJjV J. f-jii . ^>J ji Jl 4.U. jjU ^ 

a>+ e-i>^« ys* '«-VW u jr o* -"iJij • -o.-^ai t<j» 

■>» f 1 ■ *■"» * V j"J- ji»i jl j" • 4IU I. J> IjJU jj •£* 

SfV iMiaft 4J« ji>_ jl Jl 4uji 41 juVI jUll J4a J .4lT IJU 
4JI ^»»l ^ .Ji ji^j jir -lis . 5al,_Jl obj^, 4Jc iU«;j . ittUl 

M'jj - ' ■^' s *-«; ^ T a ""i j! ■•ijH; j* e-* aij j* u e— ^.v *^)j 
■ ■>*-+> J»<! *«s J'JiV J; - j-u-i V". J' J |J iJ "i-j j* wr - 

. iwljlb 4> jjjjj, ^UJlj . «jtj w (jtflj*) jj 4iy j«a » 

Li! 4,'IW . E > jl» J, ^ JUS . E > jij j. : ^jjtti j»| JU» 

• *■"! " UJj^Uii. j" J£ jfi. jlf J. . &U1\ y, Ail IjO- >{ » 
SjiS; 4.-CJI jiu , (fXt pUill t Lj ^ (icjj) J.V* Jjl jlf Mi 
U jl JjJII J^suj (\) (>.J»JVI) JJLJ j* «U J>J . ,*X« ^utl 
UAT j-UIl OliJ. j^o* fl>»l y ,Jjc j* jjy j, j„| ^Jl'dlU 
4-.UJ . ^jlEJl M&\ Jc .Uyisj . ^tjll Jijtii j, JJ,^ , ,yy> 
gj.Li. ^ J>1 4U; J . tf jJlj«j tfJ jtall , JtLyij ujUVI «-.«■! 

- M - ttfV pttl U#I coj ,/jUl OUHVI JUi J« OSj OIJ • OSN Jl ly>f-> 
,/Wl L»t JI «lU-j Jt ilJMj AS* ,>»)l . t W»)ll Jj-A J» U»J 
gH>Lill >» JJ J»» ^ Oitf jU» . tttlWI fc-* *«• J» 

j^ai ul» y jj la jr ju , uij* t»>uii i^^t j* *»»^tt 
*»a» j» Ami fi ,jS-Ji 01 j* . j%— i< g-ai au» y-. &l*j <i 

fcj» >«««S (is . j*y yl jLill <pl U «fl» pOJ' Ji ^U»S« J* 
,j_* 4-ri" . 4jl.j jIBlj JljSt 4,» r yiF l». . C#J U IjJ , jj»t 

OjUtf &• J*l >». eM>. U;j u Ms* .jUM J & y* . MU> 81 

, •*». «s»»-ii a« .<* r- *>3->j*x* J*"* »* >* a* * >*& w 

ji oia;^ l« a>'i. ju*l j* .*»" l« «** 'A* 1 J M/t i> Wl 
. j»v o_j a^jij ,™ui a* - vi . vr a* s«a . ait* 

*a IjJ y Jti J j-y 0! J -w | *"r« fc~" ">«• j» * 
j» jbj-. jt-Jij <«-iy) j» JJUJI *~r i«. . «1 j~J U> tjtif 

j-» "ij^ j* j^waij j-'j^u J*~j*i j^-^'j <*%#•» •' uj u' /-u-MlJtf j*i jii : ji^Ji «ui jj j.1 iUw)u *uy ifjuai iU»LJi jtt » 
j» jjhj <^j* . Ubi j y»i.u j*»« , f^jj y*i l»UI ^ J) 

, u^ija. u- su» kM «»j» • jsw-ji n* jjjf t ^«>« a *(»• 

, MtjM eUlJ , aW/Ol j-U . J»S! i-* . tJi« >•» w«* . i^jii « J^il U jxi Vj . •J' M '' 51 : -J JUS , .^i Jt fJ«» 

. «ji si>jji «ub ijuii jua_ii J.JU . j s& jjJi j» ij» ji jf 

a L* Jij . .lili jjj- . 4JI jlU—Jl ,j»» j/ all j_ai jb uu 

«ji f jSj . s__m i*jj\ a»J>vt j« v 11 '- u «■ ■"'■> • **>-*'■) J.r" 

jlfj . j-jj; ,^iu .bl 4JUU jjj- Uj . yJAlj O^'J • J J$ I J* 3 ' 
<iT.nr..i J; . aJ* MjjS ujO* J>l obi lilj . i-r.rt.1l ji *"al« j» 
.«»*Rj). iltl-JI >ij . All >U . J».n j» <l «"*U • *~ 
SL_-j .Jii Ji «i oJt ^ . f b( Sftf aiSUj J dJUi . .X* sjjilj 
jijJl .CiW.V «ib <Jl j-IMj . 4UI ju«»1' aii s« ""-J ■ J* 1 *"' J 1 
JUS . «^£ uUa! j» 151 jiji *)JJ Vj . a_ii Jt 0»b Vj . «ijJ; 
Jil juc £ip jlfaWJl Ijjufei . J-> b J^-i b jjjJ b <jj£ b : £-*Jt 
^»j 5J. jiJ . «l>u JI jUd_JI J>1 OltJI J* ^ . Lb; lyULiJ Vj 
(Si-,) j (&»*> jUy JI iljJI j.1 ,J . iJltjJ iUIl JV ^C— 
0*J« «~"» >^» i •j s 5 e *■ "« t>> ■ '■S 3 ' p-* 1 * l^J-^'J • i** 1 " 
V.l f» • ** j-'J 0" j»=-» J* • ^ J-"j" : J 124 ■ f»J*' "^ 
./j* JI l^jl •!>' b : JjS. <»- ^11 ji^l UU . j-JJI JI U._rt 
J* |JU.j . Jj-jJI f JitS . iJUIb jja* jS jil "JUe Al JJ Jly b} 
£b»~. liJj jjj Ujju . SJi S j» cJBl fl . jliUl (.X- «ibj . j_ill 

. s_juit ^Ui- v j_ai i« jir u .j^m jiu-ji ji jb ws , <tiu* 

jjj Ji j-tl Ijli , j,>£> k ujjJ^. Ij^ij ■ gjbJI j-^y l"J 
(,jll«rjl lilj . ftjlb JI l^S^lj iy»jl Ji iljJI Ob OViL-Jl Jt 
>u jj (jii-ijj) fji c^i ji ^ • Sj/JJ" fc- 1 " au " ^J j ,r 

ib iJbVIl ultJ-II aJl u^ji .J» il J»i J« Ifci jir J" IjJO fbVI 

oi *lii j_t ij^j . ijut 1^1 f^uj . «,i«^!j j» .ju j*j. a 

*bu^U dJi Js j_J0I ai»j .i«_l Jj k i^ui; Vj J5U-1 VI fV*lu,V 

1 JJ £> bJS . 4U ^~*i fJj *jk .J. ^-Ul f-j fUJJl ji» Uj 

JUS . JW.1 VI f£«i;S ji ^il» J>J • jltJ_Jl f U, j. JjLi"y JUU 

«iri j.j . U* ^»ji 4js jjai . jib. j.j avu-ji fkt jri ^ ; o 

. j«ai ( Si- ^«jl ) 4JJ Ok i+Ji »J j 
: iU bjljj U Lju JI jUJJ MUj .tJI Uil yjj 
iyJS OJlT Jjjil j-J* J) -to-i S.VJ a t-Jtj Oi»i Jt) ) 

J» u>« j»l jil j* . fUJij j-i*i J-a .jjI j^M • »s* 

- u - u jj tfiu jjiy ««(,/* *ui »j< «w -v J" r iff M i • "^"i 

KJt'tji J itfj , JA) J W Jj» j/JM jyi iWj , «* /Ai 

iWi , ft/at) , Jiiji jIjj . ^j-mi j.i/1 j/jii j-ai ««ij Ji 
, aiujji j. a^ui ^i < «>*•* •*• j» igM) 

i «i f sr xn 4M u 

.jl.n*.! Jtj , ttuj liuc Ji (««. ill JU JV)« a *u » J 

41 JJW-41 j-y a -wt j.U« jjl (All ft-* V 1 ** 1 i« *" 

ijrfltl j«ai ( jUJ- V jlU. y> Jip»l JijIU 411 jp Jtp i JW 

tig & *• yfcJl J-lll vr-" *l>(i i' ""j" •t" J' ! <Jj"> 
^i> juijlj . c-tjU ^jJI f W j. e-U J» , a.j)*jl! 41/1 
,jjju j» Uit J»U> U/j .JU.I—II .jUjj «bUi <JLf Ujl C^Ij W 
L*l* UUi. «1 ji ^ U-t» U c-lj fl . <4c JU* » . JIULJI td^* 

•qy* jj*m« ijjis; 1*1 j> . j»i w «ou>,v «j,-w *uy. jo 

fWI jltl «_JI ii VI , 9ULI J* *,» (Uu 01 ^K Y5* "W» # «• 

*_JI i^j- ^1 •/,) . JLj ljl»l. «J .!■> 01 J>)» jiM UJT| . ju 

1 l*lu « 

fW a- 11 " J» j«"" '«"* O'J s -¥* O" V *"> !fi <«#J 

j» JjJ>«Hj»j . !jjuai «ifc_vb v-j * 0>«i, JjjusI! it j» 

i*slJ« <l|i yiJS l»jl aijl; cJj y (r » « U» jlj*l Jf 4 f Jt 

j ^# jju oufaiij jiuvi aiaai j^uii oiijfc (i*fV|. «M/li 
jijiy <r |iju u-ui jji «il j-ai J-u. o« j>w*i Attt to 

, iUlWI o«j cDhUtl W , »U-«I 4. .jfi /|% ^ilK ^Wl 

^.1 ju*i j. ijju w .«•*>• jJf> jtw— 11 a*v^ «i *V *tb • 
v u ju j*-* Cdf oil u*is Uf* - out j»V« - >*j««<i J 1 ^ 

ig*tttli »a#lj , SiJ J"! jVtbBI fe^ll fs*/-! a AM #t|»* 

,,, » \V " JjjJ ail Jt tiLiu I4U- oLLLJI £U»t L,lj lil jll j^x » . oULUI 
: ,j»s f \Ali .j-t 

jl»»l jUl. .Xt I.JJ j» H»j I^Jo;. j( y j_J-( ^UJlj 

j_iI1Jt Ji, ail jtjjll (JUlal) j-lfdl ^1 *>>>' y UJ^ Ji. 

ajtj>! ja £«*£ Ji ^U ail ^ . O ahj U> j^j> a»Sf . SiJauftOtjrf 

^j jj^ ,i_*ttll f JUi J _ Ul>- _ OH;, ji ,l_il «» yj 

jt>ji njiui dji w . 4)ij»i jr j» u~i aijO . a..* j* ^ui 
**>>< ca i-di cJLai Ji. . f x_vi jL«i jr ji «3ij jJi > 
■jilb J«i «Jl>jj 15 uf jt ijUj . i^li aj>< Ji aiilfc jr <^>yl 
4_, lil-S U_JII Jt f jl .UU j. al jS. W , 'crtj^l f W ui^i & 
*l«-.lj. itJ.I1 jtjjl jljjjl JLt j»j , cf^ «lll tliixi «Ji dtfj ^A»j jJUjilj? af> j . j>Ut c l_^i . jILJl J.I1 J.U11 Jull J-Hill J_4I ) 

j-» <^W J>* *^3 • H* Utj* ■Kjjj • *V J 1 »Wja< ■% 
jJi Ji . Sjji^i aJU.. .jM-'J ■ J"*' •» VI IfcU jIW ,,J . UjJU-i 

J_>l f l_£ ajil jjl J.LTI ^3X1 fx ^JU Jtl ji a».j AJUI j«j» 
ilJII .jVjI jij j. (CJljjIjb-) _; a^Sjjji oijj . aiU_J. ,}«_,. 

i5L*ll ub ji JJUl ^iJ jy* si\ ^ 3 . iu, <u, u tUj ) 

jus . jum 5*^, jU ai^ii jfji; yj J& . aj r noi «, u^urj 
^-»i ■ aii j. jJj ji jirj . ,0 &u u 1 jUti . jia . jjjb j. 

. Ui* ^_« .ILjill jLfll c^y j" iff J *J« 2JJ f* • ~4?f Jilij 
ij/JII illiJl J* . a; «U§ UM. jaj. a Jo>l jj_, g_at SjUjI 
ijbjll tf J-U !«> l>>» . rt ^»jJ . ,k( *11\! . aj+ i ^»i 
j» ?j . 4,1 «; _ (,/ttl) j 5~JI 61S. UL.J j» , fijfc j-,.. 

- \A - /jii fJMi (*™ii y-j ^»^i a Uj jgy, ,j^u JfH | ( !^ 

fJOl, ^1 ,JiU ,_^,|» ylf ^ £_£,, (jj, j^ y^j fc|- T 

« "i** i*-* j/* "** « j«a« >» ", m t *, mS' 
j^ai i^tgi aw ,>> . vl. •* ja u#u »'J J** ««l*fc 
, y. uui %u d» ^ . u»u.i i. t^j, ji^, «, . (J 

J^»j ^1 Olji . ri,j jtr, y ^ y ^ ^ j^ jJt , l ^ 

j*J» ,!» ^ >*.*! c«fl W . jyW, 0}fe j| 0,^^11 
VJ **f JI U» 0» ■ ffcJ* f X-Jl . jfck f HJI , ,£4. f HJf i Hi 

■»•<* c J" >^i i. oir ■ «J* i*lj .^ j, „, , ^ w , 
• jf < »i»j«»'ij tyn» -wvi ^to j», , fin^i y 

« ■«•• "¥f •Wyy y jJ-lj . J-Uij JU.» J «* um, , iJS-tJ 
< *,«,. » .*_ iAj! ,^r ^ ^ ^ a^,^^ 

"j! A ^ iUii ' **• E^> •>« <ct«4^; «1 J c^ 

•«f» o^ j* J^ j*> «il *»^ if- jtit , iji^j jy j|j( j>| 
U(l £?&) , J«-Ji ^ ju Jj . j»I ^ w , ^ui AC jlj 

^WJ ^U« A-^ . .u^ ^» ww , ^ui VJ »I 4. jjwl, 

- s\ • J>J*' u» '^ (W V 1 '■"*. ^ Wl * • ^ « J ° >i J-V " ^ 

i^jr j3i i«JjJ> e» <juui) ai-j o^ Ul ^ ■ "^ SJ * U;I1 fe-^' 

«U l-« •ijil'J Cr^> <>» «•>-• "J v ' ^ ■*-"• '^ iJ>t " fiuut . v-f .3- 0. Ji-iii . *j a^-j ji .fiiii j-ii JA ) 
j,iyi . =v^. y avi . jjfciti J-" aa •>* -r"> • *-»" 

,^1 . Jilil jiV-*-JI - Jj* * - <JU««) * J»> f al * -w «' 

OUJ Jk*» liJ— > f*-"j s *-""* ' «" Mi ' • "^ J* J 'J - * 
M Jj Jil-i4 ji» J« «~* '■»» J- »> u ■ M-* (»*— J • *?"J 

ijbjji sjjiii ijiw f3 i>i\3 ■ s^y< y 5 " 1 j* ■ y.>" m • J* 1 

jl *-£It U-» j» Usy. jf • Jj-tl IJ^ *j>.) ■ «"'J f"-J "^ a" 
LJi: "'uji bii ifllJ. jJiij . Jljllj "*< jrW • j*^ V 1 ^' 

Ci, . pJi^i jiili ji -Vj Jj-j • fiX =i>* J"" "' u ■ J* 5 " ^i S 

j," Jw .i j 11 . ^i-aai J-.UI fii»ii <uuji -^.-J 1 -Jj l * aj *' • Jtl 

^j j ^ SI- iyJI o.j >lil ^ ■V'l !■»• >uij! >*^' ■*(• 
^ .UJill J« tUI .UjiJ U JU *l\) j( ■ e^ 1 ' ■"« '«■ «>»'J *W< 
.jJij jt jaj»j ■ au j- j&> ^y y. ■wi J-v- j» <!**' 

jji- 61 : J« 1^ • j*l 3' *> J"'' ^ "^ ' ^i!.^ 1 ^ 1 J" 1 ?' J 
ib-U . j-Jlj ^Ult « 1^ ii»X> "<- % e" 1 j-j* a •«•' uu> «;i jjj jjji jj,i u»j , fx* jsioi . jjijji, j^i j^,, 

( JU J-> ) (It ail ^Ul ,y c~>~ irf Jlj . ta-e ,,1 Wl u» 

ii' ; J»y vii . jUfli g-Mi >»j >»y i<i*>l >*v * 
*-lj : J»yi dJi ^ jui ^ ( jii jj, , ju, ^ x ^ JJ ^ 
tf*Ui ull. jlf jls . 4JI (j i^jiij . j4 ji !,,_,( j;^ ^i ^^ ^ 
'C«IM : J-»yi JUJ JUii . 4_J| ijiii . ij_* j,j j| u ^cuj 

**^" «t kj J' & i -f ex J "^ ■ r J" 4 < -* u Jtf ) 

j«ij . j^J i^w, >i, J.J jO . ,„J ij._ ^>l, pj jSj . ^4 
J»j- I1U . j-UJl j. j_Ii u, jj, ail j»j ^aj^j , fJK „ ^ u, 

«a «ui jij r iii . ^ui Jwj ji r xai £>. ji jl^j, am j^ 

iyu , a,U^.I JIS jl d^La iLU (JL-i : j_iU JJill Jlij . W»i, 

j&-» ( Ju j-» ) jc sj juii a-^yi jjjj uy» tr ^> ijuu iu 
•f»jS~<. *>»-•<; ff^ij^.un* u ( ill ,41 ) «I Jli jui Wi . j-ill 

ijf jar s , ij* jaj> ^» us iw»ii j juj . u,, iyj»- v pV jis ,» 
tit * jtj j_ji ii» j. _j> jijvi .j* jt u : ur «i oaa . u»i a, 

• «%»! V*"" *J ■ »^#'J • /*! J»" «W fcLAl |JU J.J . 0jJ y u* 

j# * . tut ,jti £ Uj . ^ut <uu ^i jj, jo-i- ji jy 3 ic- iu 

rfj»| . i«»j4l 4J J. JoM jx_. ji 4, jSI J»j ^J»J . 4. \1M 3 
*f*¥* s rfjl k»%- Jil-i* j' j-LJl .yJ; jlf 1. j[ . f M ilj ia, 
US *4* |J» j^l ^iy . ^3= J, J^i JJ_, ^i jir . j^j', 

,^J Itlttl „J* OjJiJ . ..ji j. *»_ p | . jyji, wljj^y 

JJII yWI jllfc" fljl j JVB . ^J, jj ^ j^., jj^ ^ j. 

*^U« J^.| JJ_, J Jli3 . ^ CJ«S . j-L.il j,! JJ_, Jli jj 

iwjji ^ j. j^t jj_, j*-, 4ii .i>ii)i ^ jjj,, . u.'^ ^ 

ji ,^Ji Jljill J^ JjVI iJlill y ^j. j; J«>l Jj_, jl : Jji, 

, «u iOity . Mjyt „» <_ii JJ Lii J . g_ai iJlj. iu*u. ^^.l 

j\ iff «_il j»ui ^ jim . m>i jj^ Uwv . «js ciuaj 

- r\ - 


• yy y «su? jjjt j»ij . ei-i sjM jui : u. «i ju £~ai j-* 
; ju . jwyi it a -w-i jur- e~" a "*>' J 1 sU -' J* 1 * 

^j»j . J-i Jit uL-.Hi Jl E U»i j.j» J1 -w-l J-Vr" !i & & 
jw^) jj j.. j..! jj-. j. l|«~ . ill" ij*» /* ^.J»i ^J 6» 
AMU JJ-. L-»i : JU 4ii JUij • js**! Ji ■>•>" •**!- 0« >t*«t 
W* . j»y Ji -W-l -^->l Jl ■ J^' *K V a£ " JN6" f=*vH' Ji' 
jx,J J.J. j, j^ ja_, JUJ . J»~M Jl J»jJI J»i i-»l .UB 
Jl ) ^+> Juj&M . J»jJ1 iUi j. jW » (B»rtl J. -W^ 
<^j ot> j* Jffll jl) ■**» jij < J>^» j'i*i 'y"" JuV 

j_,l ji ,il j^ Lj jw-I JJj- jil : "I JU <il «i j» J* Jf"-i 
fjbjf f) JI jJi; J. JIT : Jta . ^ <J JUt ! fS"-^ fJUi 0> jij^l 
<_il j-UII j«o ji*J»J . «-JB 1SUJ1 ^a j^j U» ji«1 jl->ll J* 
, 4jl f Uii . J>j JJI j» -W-l J-V j-l«» j» jJ* *i' J*J < Jj » 

j* 3 u*.*- jii Wi . jJ»ii j»t jl» j> i^a- <~ jJ»j jaa 

y »UU JUL. . JS-jJl dUJl j»J*» uJsu jut ■ •ju' j^i J^-» 
^1 J,k_l c*> : J JIU . .Wl JJ-. 4JI f U JJII Oil JjC 

. ^mii yiM 1*1 cjs . j._i ji j via ;s»su 15-iu (j-.i«) i^ j. 
£^rt ft '. «41»- j-y J! -Wl J*!- •<■» y v" >. J»j J m 
fcju. ji kiii j via . ji>i. ^osu c~iii ou> ai-j jtji 

^JJIW . U«."j»*- j> J~L. ■***>» (Jy») Jl o-»i ft . jJjVI 

j vu ■ jJjvi * oj-ii w u»^» <jys> ji j;>»i j* jJjw 
Vi y»»i .* ^j» j. -^ j-4- J" J« Vi i-»u J w» . jJtfi «b» 
f sui 4 y, w*j»i j jut . ojU* j* u»ja c*j . ^ u«i cja 
j» ,4 <,»l. j-s M . m-s v 1 -^ Jia • k> j-i <*! sjW". " J>» 
, iAa (T> y ^.jJ jt . L» lil lilt . jijl* jl ijb» c-ijJ . jia- 
l»Uj- . ii\ti.\ .i» JU; fjJ-tf- aif jJk. J»j ji « jjJI j» j^-wj 
yUU ^JUJ! |J» Lji JiUh .J» ji jCI =j^> Jt glUtll J»jJ» 'SUJ 
(fUUIl try . JjVI y ujJu W SU» J<j-I l >u-. Jt JJi (K«) -! 

. j^ii Lr j^jui j.jji jii j^i <\ 
j. j,ua.i jito jvu. kju sjkJi .i» ji- jjA. uji^i <t 

■ tt - ^ ^ , * * W -jib, a «" J*- C^< J J" • '^ 

■am ■ sr a -*»< ^ * • -^ ^ •'« ^ UJl! "* ^ 
*M ^-'a> ^ • w» ^ ■ **» ^ '*" * 7 "^ 

AJi AJI jLi *»l J-u-J J« J J«J . .U- U. fW Jl • J-*>< 
£!.'> . 8A* ^ ■ *» ** **' ** 4^ 

f^»' > jn«j"- > S1 fe-* ^ ^ • ^ ^ *" J f ^! 

<U* . ^ a ~» *4- <^ <" J" • ««- <"" -•/,'*' 
.au-y j : j jus . *w. j^ «^j w* • Ji^- ^ *-' *■ 
£b j J* • jj» a ""' *>"*< j-ui u *. .aau. * eJ» « M -» I <<• 

ii'cJii dUJT : JIS ■ fi cJii . i~B a l r«- ai «»'J' « W 
«ttl --1 : J jw • e~* v «"' * jM u "^ **"' '**' 
till. JUU, : Lil <J Ljij . l«-lj^ j» *« iwi~" ■% ^ ,M 

£ A. JU J. • - £i f' — '*' ' ^ -* " ^ 

mj» jj j;i~ii .j» o» iJtaty«— " a fW ""J • *)■> *! J ^ "^ 
j,j Jj*, . .u-jlj «J« j^JJ «i «^> ^ ■ *-=• >«*" i* **•* 
Sw - ^ ■ CCJUJUB. -. -^ ^ rf* ^' «<** *" 

dJi f^ pi : JU '. 4!U* jt £J*^ J~J • i r-" ^-W ■ , ^-*S 

S^j . kv* ^>i rfV k a' J' ■ ^^ Jl ^i" e*~* -^ *• 

0,3,, j^l. j±~. a **" j 3 -* ,jr ^ ^^ * J * il ^' !{*"• 

i_3l jj iJCj (3S.) -■ *ijj : 41 JUB . H>j ilij-Jl ^ Jfo *' * • Ti * a_uibj , ia» j. ^ ji . :>si jj«i j vi .am w . a,**),) 

jjj. , jj-l jl iiUJJU i^iCII £j-Jl ji) . j^j- J—II 10. JJI^tt 
£_J J^»J JJ_I (.Ull iilij . MiJ> (rlil J; fJjJl J— II JUJl 
^SJI ^pjtli 4J j^ij : JU . J-**, jjw dUA> 4t4» u>_*> . p»ai jLf 

jjni.9 j_i SJLyMt al ul : As>5ri j-LJl ji^ ^-"J • UJit .UJ 
J-*~- f* ■ j 51 ?*" J—" i*^- C^ 5 " 0" J* 1 0" JJ U • Bl " ""•"* 
Jtj*" ■*!« J-V--S ■ •-*-"*. J! ■*— •»' J*i-J • tM" ->:>" V 
>« IA» jt JJi . uliJI ^CJj . frt-ijfj ^ 4111 jij ^-.IiI . mJUi 

^ « 4JU U jJ^-J . 4J <0J1 jjrti . J^Uuf 4jUjijj . u^^^l «U19 . 4TjJ 
«j»^Jlj .^J-LJlj .U«^J|J ^!<J-*Ilj ^-illja f^ 4111 fil jOlt 
^a_i Jlj . .Lijtj 4, liuJj «a »U| jij J£ a J«. JJ_ Jl Lit 
j»il U* . liUi j^ii. jrfj HjU 4lil JJ . l^V iJjal pi ;g^fie 
Jjljl jyLj jay ji J»»f jj_, »UI Jj JSLiS jJi j. »U| j_j U 

■Ml fbw iiUi' jij . ju^ «w j^i j» asu»— >j cji-j t-i' fit 
»#■* Cfr-'J J-" 1 ^ W *J' c-*- 15 i^* - J*j ■ jy-Ht j— ill ju j. 
JU , Li W »J1 OjJ\-, j* . ajl j^-, fiUS- ft . jUui 4111 j^S 
At J- Jwu M^ dUi JiUii j. lij^j % 3 . JUVI mjuV ul «UI 

>u »>Ji .J* ,>»» jij . ^j'jwj f yj JjJij . fi-j 4JU 
jj/jh iUJi jtj , ujij. ut «. ji^j jj,;^ ^ ur . *, jj<t 

•4-Ul «Ul > (iJ^rJl) -; ^JISII ijiai >\4i> Jl jJJI y*i 
l#jl k . *•*>/" f*j' L . • '>-> <j^ f*/^" 1 f*"' •j^.J ilfl, -r») 
li_» jjLT o*j . ^wtJl ,»} J^l f» I) . ,><>»ljJl f>ji b . ^J-l^JI 
Ml j.Ul AW f J* jij^ilj . SULIlj fjJl ^ fjJl flu j» »alj 

,/ ; — j*a\y ** it «ui j^j «sir jij . j .yi ij^i si saUi 

UW jl jjjWI it jCi! : Li! J JUj . life ai ;,£, . UjU. alll j. 
X*t*\ &*-??* IA* l^*- J^J . 4UI J-t jf cliil JL* Vj . e L« IAA , 
iJU JJ-. Ji <^»lijJI jijj> .->Lo »J JUi jAll Jli jty y\ 

SW» J : «i JU «il <j< j.jjS Jjl ojijj cijUSt ,>» jaj>j jfcSJ 4ilf . c-JljW .J» Jio ,>»! . lJ» j*i jl . **!■* ij-**l fc* 5 

<_Ji jlJU ^ . U» j. V-r» J' • "** & iJiU jU **** ij W 
li : J JUJ . «Jt cJsItt . «fj- f*«i ji» J">' «"< l>>J • V" 
j,VU u»-i.t ,*1* «U1 Ju~l lJt» JW jlf U : JUU • Oil C4» jJft 

it>W>» j*"*!" j- 1 -*. o' **t ^ • f >Kii j. ii» j» ji . cc«» 

<*" c-*- juj ■ u* ju o« -"i 1 *» Vl * • -""-^ «<» j» u* J»" 
iyu-i. Oijiuli : J" ^J ' u — ^J • P 1 * 1 ""^ ,J -* -J- 2 * '•'* 
<,**/ ji J J »> Jj jI u *> J" p 1 ■ *=" '*** u i »* ,,tV * • "* *^ usl 

ill j» 11*1 y Om-j . iJIJI JSj-W-H! 3l^\J • "J* 0* VU* *• 

ja_ ajij, jt^ai . jXJi jtjJi Jijti 0WJ- Ji pA* 1 *%"• 

j_^1 jj_, ja jlf : JU 41 jfl • h>S> «. *U1 Uii Jt a MM 
(j-LJ) -I w»i1 01 J-yl -wt J-4- «I JU ^ »JUi ■»! j»j» «• 

jj__l 4-1 JU» . .jjUi* ,*! «IJI» . «4* (>. OV * • {!•»/•! 
jj.ll* iblj* J"" W • JWS J^""' P 1 * P 1 *" i^-P* -V « **' 
JjJii^fcUl Kalj^W 01 j (\) lfc» *"■« (^ij>) 0« Cii «^4 # 
j_. ^.jj jl .M oa3 jJJi; iir jl» ■ *>* ** J-W Jf/A * 

j^i ow >J ju «;i j/ju -v" jj^ o« e*~ *" ■ *M J s*- 

«_alal «i . 4i-ai"ij <C-»t U Jfr-Jl 1J* jj »Uj • «JI J^J *^jJ 
: JJ W jXI . jJljJl IJ» *U JJU^ 

jju jr y jJjJi aiiai Jiif <-ii J— «* s j 1 - 1 ^ J^ u * 

jUjl! lJ.jl.5jfl JU 4i( « Iji'j 4^ Jll jJj •* i^ Jij 

r«-»»j ■ p»M 0" -j«J« Oi -to- 1 ^f Jf s*" 1 *' J* *"«<' 
jilj . U» J. v»_r» Jl • ** •J*. "J- 4 * J' -"i** : JU «il <a jfat 
j^,jj_, jjjl y — <T) jjHj ..j^ 0* fSWI U* •»' U! o»- 
j. UiU OK" : Jla ail JJ» ««J* <it •<■/•«*» >". J^-*! • * u * *, 
jj__* jjlJJi ijlj jiJ-lS -V" JJ-* f <•»•»> * Jj* J*S UW . ,j_J> ^ »j»J J,,* aii v ui j* ju^, j^_| jjwi aii JU 
J»U» tLj, 1^ «jul. u } < i»i. ) j^J ^ hjM . 0» i^J jy 
J»yJi 01 : ^iiii ami j,u jj— > jut . auji dU; (^.t, ^ . ^ 

jJs_ : 1 JUi . j4_,u j,^, ^ ; ^iiii «i jut . «_ijij ( jji, 

«il .IjJUJI jiu ji'j, jS} . ,t.j, j, (4UL.J U* LJij . j- j. J. owl 

<*> (itfO> -v .**- c~" j* 'j> r* - j*y a a "-' jJt-' J" - 
«* e*j wj . n^ai aj jj^ ,u_j <ui ji cJi uis . * *ui Uii 

1*1 JUi . JJ—.1; V 1 ■=<*=>» J-UI l«J . *uJi 4l Jlii . itli £ji 

jj_- JUi . pjiijj ji tA, ^ ^j^ii aj jj_, j, j„| ^^ ^jj 
<J J-Ul tfj^ jt UJB jW y jfjlt M* OlJjJl t*L*l ^jil, jj 
W«! «U Urii jiljjai «UI ai jj_, j, fJ S ail LAI c*wj . J» 

ji oiu . ah i« ^»i ,} . j,j, ^ ijj ^..j ^ j^ j^j ; ^ 
H"" < tr'V ) iilJ> J' *«: t>(»i y : «ui aj jj_, j juj . ^^jji- 
/Wi W - j-J" a ■>•»< J-4- Jl - 0* -hi y\ c.l-. sii",; 

* OjUj . JIJUI. y dUi jJJl . i^ j^.1 jj^ Ji^ j/^iai 

.JMf J) j~l» j) aiU » Ujtoflj . jt«l I,, Ojiiyj . oyvi 
»»*• i* " Ul r* fj" >ij j»j o« j^wai .j-i ^»li jXa- jj 

» i»«i » guni j,.j-£ii . iji ^, y ji 3lj) v v , ^ j^ y _ ()i 
l*f< it jiui jj^jj . iu, jiijvy . ivj ivyt. oujvij . jciiu 

M» J-Ij . I* j,4-3l fjtj . ff^jt j. Jt.ji., ; J|;, ina ^ 

a-Uij » >>s iIjV jia . u»t _^- 4_m j,-i . ^juii 4U, jjj, ir 

( UL_, ^ J4J Uj Ifitb 
^ l*l» JjM . OUjXIl .ijSi a^i Jl jjuu jiLi V JXI 

- YV - •, C l^~i" -ill ^ «--=»» J>" • ^ J' E tol ' V ^ """• 

£&; „. V ^< * * ■ <^ *-" w r °t f , 

Xi "jni. jh. jo ■ «*i "/* * J"' ^ ** ^ ' 
jum s-J ^ u ' ■".'■"J • J1 ^' ^ '- ,lJ ' ""^ - 

ri- J, ^ * y, .^ -. jr J^ • J*- 3 '/ f^*/* 

^^-^^^--^^ 

- rA - «WU* i»~U ■ rfi*-K »» E>(. Be^' JJ W« ■ •!«• J« t/it» 

y»j* , f «iJ i**m , j» «i ju» , ^_ai E >i f y a* j«j j^ 
oil y& . a*?/ i *i juj , «»ij ,w g^i ci f» , ai .<i u f u» 

j»j . >*! «J J« jl f y J«~- cw Wit : 41 JU» . j-UII f U W r U 
jJ4> p* . yi&S Cs" 5 " *-* j» l-%t J«J • *-*i j* -4U1 u>»( 
CWtf 4 j» liU . l*J« f li jj( jJj*! Jlj . >L»i .J.j* , ,1^> Jl 
JU , ^__Hj 4l jA ^ . 4, \U£ 3 . <u 4J! jij j_JJI Jjl. 41 j^W 

j^. 0M< 0> jL^yi ji» jl*5j , iUla y c L_i , pitl iUlj <(JT, 
it J_J Al ,Ui Lj j-JJI 'aij X* JL, JJ . 4-11 ,JL*5 JjjJl Jj 

j_j ol. cJir j_jji aji xe j«j ,'*^ s^u'i j-iii aij «j>i( 

y Ijk) c^>_ U Jt i»l_- , o^j I41 =^l jljJI IA» JJ . jijSI 

j_i . i_»ir Si- ^*hji a>L_ jjs- fi ^f *uij j£i . ai- ^'W 

e?J t> • ~'J* Zy (■"* ■ &■> p 5 ■•it 1 -' Cr" "./* c>~ • ttf-r 11 1 < ,l ^ ii - 
J*«S Jl «i 4JI jij jlfj . ^1 iUlj . J.U1 jiufUfj. *1 c««J 
4tJ (J_*ll) y 3 (sUi) J. 4jl j.1 lil c-»-,j . jljyi j» Sjljjjl; 
I^U Jt (iiJll) y 3 . ^1 ills il Ifiji (4fc) j. 4jl J_»5j . pM 

(U(4i)^i «ji jii j-uii jj» j( cu»u/ . f±^3\ jTjij s>u^ii j-yi 

^iw i* M . V t ~ i1 U ^» *il ■^^ il : JIS «l.j loU (^lyJI) y} 

•"•4 1 f«. "r" £y* *•' >-*>~.3 . «l«-. i» -jfi \XJ yj jr UXe 
. ^>» )>«ll fii (cJlijjU) Jiij l«lr U* jlji (cJlijjU) y 
y§ * %*Kli J»j Jl «;l*-»S j^«J ^a J^>i iji, ^j» 4ii Uii c*w 3 
J^l ^ 41 jlj! . AjJo- \^C .Jj, j4^ . 4,1x^1 jilj (4£.) J* jla 

Mj*i j~l>j . i^^s j-l jir .j-( jji 4ii c-^wj . u» j«; ji 

j4J! ^4»*ll J13 . ^jU*4 »^1j y^ JC jji . Utf eXJ a~3*j 

UA jut ux^l UjJ Ma>) liu .' jL. iitt ii liij 4^ aii c-m- 
4il fkl 4Ul 3 6j»II IJ« y ii««~,j , jXj uK£II 4j* jlka ■c-ji 

,(-/* J 'J*" 1 <4 J' a ("JJf) -! <"»•-> ^ J" J 1 «T4»' jii 
l.^w tj UjU-jW ,^1 Jilj ..Ij^-VIJt 4.XT IjLuti (T)4^-a^iu. 
j-ij j» pltl aUlj |J» J»r . uljJll iMjjt HI 4i c ^u, ^u . IjuJ 
&*k Uj . S^if _ ii»~> U Jt _ *Jiy^ . «W*lj 4jt JU.I IJi 

- n • tT ,1 j77ja< &-* r 1 -* "^ ^ J- "" J >~ J "" Jyi 
>.^^^*i S u,^. .-«•*- tf J« «*^! y* • '3** 

cCiu -* • v>3 v «><* e* ^-^ * ■ **? rs± 

11 «» ■ «Sj cri J I< ti* jti ^ jU • "■ *"> >J *^*3 «"**> 

iJTilj^V «W j»1 ** *«- y **"* J«« ¥* A • «* 

: or 

UjUi jijBiy J>ydJi j» ujW'j*iy J< «s» ■VW 

Caw jj' »ii a*-. *^ >J» jSU " ■" UI J 
jm. jijiti ai «-iJj <-»*• i« Art *»" 
_*. jsUJU . JjUJI ^ jj>ll Ji *-«« y *—- u * 
£, . «j« .w » usw> i»ij . * «» v* • Jo V* i- a* '•M 

*L»i JL o-ai «ii j. vi an u» ^ aw ^ '» • *'» 
.Liav . ujy si-a' j* »*-' 5 = i ^' *>■&* ^r 1 " * si- 
^ ly -i j. ^n e>^ c«-vi ^ v-ji u a-jj » . "J* - If. J%l g^w jA_S ftjU, fjJMj k~at j-UI ,J» 4j 

Jtf * U ji^l 411 j. <Jc *Jitf JW3t J_»l Jl ^% 

^ 41 * Uij 4t il jij Jjjj *»| jx^ JHy, jj^ JU 
»ji>JI c^ilji : .0 JUi . «. LUiij u «U| jij «i_ J« f S<H1 U* 
Uj CM . jijVI jUui f-. y c-UIl j>UI ;,. j,^ *,jl »!«, 
X* Ijf . i-._,J! ^_i j>, ^Jb^Ii j_i ji, »l . Jl^I a- 'ii jUTjl 

•srfy . jijvi y ;u«ii t i«iji f -u, ^.jb-vi Ssuj ju . jjjj jjj-* 

>^-t * u «V. .r* *JJi ji a.u j»i j£ y JJc i ji* . .ail j* 
*jM f U jUui aUi j+i ji Jjyi • oij-i /i aijj oj- Ji } . «_U 

Ji_Ji r w jj «.« c-»jJ . iLi j_-, jl jjiy .i.j ^ j« . jIji 

oOiJI ^1 <ijt_lj . jiui aJl C. , . T ...-r1 ,JLcl aUlj «ttjj Oijl loli 
,>l»l Aj if jrjj ■aiJf V *V . "flUI y« ^ «i(» . iijbjlljt 
. !LM3l Jl JUS 4Ut jiiy • j*~a aj«l *'• v*St j» >J» JjM 
a» lib y I jl 4UI J jl^il ^ : J JUS . JLtJi jt Li| ajjjUii 
f W JJ «JI jiiyi M jil f) . U>lj jl L»li .jli ;,(, Vlj. c-il 
>» J JU* . Uto j»j(V . Jji » cJJ»j ^J CJ3 3 . tt_JI 
, W JJ i^>J . Uil aJl JJJ-» «U» C>^ f* ' 'j^ iK J-™ 
Wit *i** v^SJ V OjJl-J • J<VI J.J.-U JUill pijSn il ^Li 
J«rfj • itr* j^ j+^l iflUi J<JS . ZU*~Js ^r-J JJ»I J^» 
»J »>*^J J<-i-J M C^i • ' !**»• Jl C-.J fl . Oljjj j^t aii 

•in »«»j ji a_ji ii» juai uiij f i>i ut ji >bi ji . ijjji 

/j«| Kill «il <«U J»il) Jli- »' U . LijJI <Ul ^. «Jj ^1^ Jjuj 

• j-e^Hj j-UI J-tj i»il ji y. f bl i^, jj^ti ^Svi Mi jljj 
: J=* •^ Jl ■ (M »» J-JI it- 

J5AJ »liu jU_yi jl «1V jUjIl jlUV ol«J 

1^* UjlUj , l it. ., M y Uj.>l ^1 . j^>lj 4JI Ulj «u uu 
l-AJMdl^ iit*^)|) £>UoIt iUU U» Jjj' ,J id] J«ly jH . !»-. 
. i«U» ittt . |^-J *J« «Ul J- «UI J^j y SjEk *J»M'IJ 

° n - j> «_.!. jf j—li U ) : J«i'j iJjLi JU , <uU»H fy, Jl jl^VI jyj 

jtyjit 4«m«ii j—ut «u yy -rfj c *«*«•! ^ i«i« ^ ou t(-~a 

to-ll j» fkl iUlj jj-i Jiijl f«; -UJi C*ii ^jS 1 J! J*" J r- J < 
„4_lj jjy ^»j 4U1 j+^ ji ,» . * C»j . to «UI jij Sj/JM 
4l> U«l> Jij'o) j*Jl <iUj J fit! Ay f*>j{t i»V e"-"" 4 ! iw 
UVj»J U4— .j . 4Z> *ULJj . «■»> "Oil >s. ■ JV^ 1 J"!' J* O^J 
f jJI 4. . jJjVI iiy* U«i>'j . to W jij j*y J. ■*»■! i»V 
^jVt jlWl'"^ jS jl U;> J fr J j± 4&. ? . jl>*l »»< 
^ ,ji ijluu Vj) Wt .ji Jf SSjjuj jji U 4Uj .j^B M «£• 
: JjH jl j» JS Ul ^B U Jtj . ( .US U> VI «ek 
jjbi jjj.j >-J ,»>i-j «>«• Ci^" o" u > f* "i 

JB 3d h UijJI 4UI J. *J« «1V JWII J»l J #« 

. Jj_rt. U JUill tU fl«Hs 4U1 .li*Ij 4USU4 jl <BU» J« ilT kitt 
jjiioj , J— iiVI j^B. Ji» . Li» jU»j . 45Ujl ji* ^A M 

. ,uiij jj^ii c~> r? . j-isvi jii»j jj^ai j* -»»J • JH* 

U4- jl j_fr 'jJ) . J> f+jH ■ -U-JI &»■ • -Ujl y»l/« JS 
jijjll .UJjI j->> Jj*1 jil jj; ci*. U : JU f 3UJl «4« /« 
jta ^4, jl, . f «ll j. 1J» fi jl . **j*l fl Uj J «W j*J »• 
j_»j . U* Jl (jlyJI) j« jl~ M«-j j! («Ijj») _; tf\ji\ >tj>Uil 
j*_il jjilT to 4'Jj.' M»j VI «J IfeSk j» J» r Ij • *»i— y tM 

jla t»& 'oj' "^i^ 1 j*.» ■ *>? ": -^-^ u v ' v^'j" "^ u-s 1 
£i'j>ti cs j'jfi j_»j . .joS *iii jt ,-ji jJ . *-. lit v j.j«i> ji 

. f ljJI jijl J« VI «5-sJV iUli. jji j. 4iji jl U,» f.j . ^Ml ^Itl 

Jcl 4Uij . S JU j»j (J^Ji) j <jwi;> -; j-tli jt ^ «il J yij 

to j jS-, U i^i J j^B JU3 . 4^ dUi OjM U J» 4« CJJ»i- f! 

j sj» t^am 4i j< u l» cj jSj . jjwi jJi-i * *wu«*i 

41M. 'jljjVI .J_ jJ >UI JS-.I lilj . .Uj»l j. .j* jij Ii4_. 
OJ-» 45j . yiS J^ 5iU» JjtJ; J -fM jl 4-JI I4»ij *Ij-.joJ 

^ jis 4_*j J a<lu J »o.ui J .4iiij»iw»j' w-ji o jiili 
.i_t3 vi e»w.v U* j«k jJnr 4i4« j«j <ui .Uji j. j»i ^-u. 
^ j^> i«j5 o>i j. . juw ouu . jj-J.1 jj J»-Ji i^av . .wij 
.* J^-jJ* 1 . t^^'-s ■ (r^ &* "' ^ ^ v'-'j ■ ^ ^_e*j-^ 

j4ii ji e »jJij j- oiir ,-»>.! :uj J funi i4» j- >. (^ 

^||j,| J i ali Jtj . 4il>- "V..I .4. J^J . 4U OU lit 4l»t 411 

- rv - **» o»j • m Jtk **j w j*a i<rj • *» out i»j , jvi it^. 

•*K CM OU" <to ■ «&■>*; jH j« >JJ» : CJJ , iUH. » ^4* d*l 
tit J.J . X*l Ml; ,jf» fl , ^JjJI #(, j* jjH> fa ft ^j 
Jlj W . <lu«t ^ E > JU , .^ Jl tt>.j» wJ M ,M ,/Jlj 

, Ijtlf "KIXJUij*. oWi j^j y iS, J(j Uj . >*»* 
, U.U. J»l Jl S— Jl; IjCT <U~Jl» iWf jDj . yjfll ^» -.lib |pj| 
Jl ^l-UI jiu jj^' jjj . jj_a)l jjj.4 j^ j| ^Jl ,4» g^jj 

••b— " |J * y 11 ^ 0° • %- V -*« i«"ii.e-* y )■»-» j^i ,.«>j*. ii 
W >r" o« .*% jw» p^ j« 5U jjjm jy JW s oj# , i^ip ' 

C~J Ulj . Ji>l. VI Jb-j.ll iij* Vj . ji.* Jl glait » (f»» 

jjj jjojii ji, 3,1 jir jji^ . sjhu j>mi 6j*at ^ jij , ^ 
C-. . «jj«j . «w jji jjti jjjuui jauaii j« iijj jji .u. .ait 
(^ai JiUJ) jJiii . ji_», «i«»j . «iwl ip & , *u *jj us 

U *J >I Jt~J . J-» U L. jLjy , I10t ujSp J| j»J jrf «U| jy 
J—* J* ^J* J' *U' iW lil • W-l "jjJl JU-Jl U*J Ut^f 

4)1 iUj*.j . a : . mj . n> •ij^\j . <±fi, j^s da j^ 4\fg 
Jj* 1 ' y'J ■ «-"«>3 *!M«; Jj>" «W Jli . J^Il StjjB ^ J^t 
JlUfc (W. uU-3 f(HU; JU , dUl jj Jl . Vj 4,j Jrtj OUS. 1^ 

<ur ) iufc y j <ui a^r ,j . ^to- . ^ jji» u 4)i ,yji ^ 

iUUU y ^ . l«UI JU»I ,» liU (|jf) J,liU ^ . >*JL*i j,| j, ,» itit 
. ^y «-•»' cJii , ous. ys.) , 14UW jjui j. ^ m si*j 
*' jr 11 v 3 • ^ *' * Jj-.v j-^i iiJi»j . %lfl.i. j4^ J* 4| 
^jvi ju«; *j , jijvi. J«! jjvi . jtjudi vi jildii yj , ^i 
jj , J»i iji*^ . j>i^iii jijjvi .a* j j*c-.i» ca - Jj .j»m( 
m . wuji .j» f w uij , 4« ««% u m & jiiiii , ju.i y^ 

J«ll Jil I3jj . iji* ^ «r^ .vJUjVj ijJ8l» U l^liu tf J J^ 
<J« |i* - (4—J «-l» *Ul J- ««1 Jj-J UV^ UJt to» ulajf V Jlj 

j_it Luufj . i_auy »jj gj* jjj , «iri x» Lau. «j «iu , j^ji 
4Uji»s u uj_»j y <i can . /ur j» ju ^ , «ui .u u> a«»ij(i 

< .4^4 J* 4U1 ^1 ) tfjlj AIJ (Jl ^ , yjt » ir# JJ| J J« 

(T» -XX " la u« o 3J » p - e * »*j» e»> * *» ; * -' - * 

. x_I, J.* W* 0«! cAtf) ^ >» ^^ JjJJ,M JW * 
«." -, ^ ^ ^ * ^ **» ^* * fef * ^ 

^u* *. u* H ( : ^ ^^ ■**" ^ JUj ' "^ ^ e " 
tor ^ . ,u>u .if 4»i j. » *>i J.V- " J« ■ H 1 "* ** 

."JL» >• ^ ** t?~* ■ ** **> ■ ** * **'? ' **"*? 

an xs & £ . .^ %u. y >* * . ,» a. * 

,,*, . .yi u. > j. iO ■ «•-«" •* J* »*' 6J * J ' """Hn 

'J?jf.£* uj?» ^y ■ s£* ^ >•» -J** ^ 
^ iuu .*fc <*<► J m 4 " J' f« u ' ) *"* "J" ^ ^ * 

^^C£ *j j> ■ *~' ^ *■*> si *; 

■. $ wt*,*t* **> * ^ ^ l l " ^ J ' • T-t 
i jjw.^1 ,,..,.."■•*■ -*■"«■■• 'w* 1 /("■*> 

sfl - j^m J* <dJ! «UU»S U , Oj-HU L«^»M <C£ «Ul ^j JU«Jt lift ^ 

i<a*>i j-Ht-j • p»j»? v. ■»»-" j->f e~w !f J* ■ v*s*" 

, dUM J_»l «U! .Ujt o-Uflf. l«»jyl j» «Hjjti , jwyjl 
«»J> jilj, J. fUSt it . 4l jill* JJ ^iUJ! .IjJWl ji» jtf*. 
^USt j> . !J>lj J»> iJ»lj • J>l> Cf*- cJU ' i'J ••<*"» i»* *«* 
pM 4Jlj . fWlj j»lil J^t jj^ii j-.ijJl.-iII Ji toVf 3 . LjlT I4U 
pjjjl j_; -ta»j JJU-J Ij+u. jVfj (OjliW) -i j* J>j j3J»J 
^ jiUI J»l Si^ Uil j-U jl* ) «lji )t3 -Cc 4UI jij -Is f » 

ji ( j-^i juj j ,» Ujiij uai j.1 . uyi j.1 Si^ .uyi ii-. 

ji U.ji Ui . pW alllj . <JI jjJ-slS jxi'j ifUJi jJj> «W >l. 

4ij j.i»— b ui i«i cjijUi ouyi »^» jJ"i j> i^ji «fjyi "ijU 

.aiS jJ-Ju. U .JLc U_l> Wis (N> J>Ul JJ dUi UaU jfl . U» ,1*1 
UJ-ljwU; jlj4l jwii Uj ( ^131 J»1 iu . Uil j-U fii ) : JU 
•Ulj , dUi -is Vj JJS • «l~Jl <DU ill ObSI dUU .jJ-j Om- kj 
«M0 Js klj . «> 41 jtU- f Js dU» . utl dU; JJ kl . fltl 

Ji JMj /i J JUl . «J1 jJLJt JI* Jt lilj . j,\ jU.1 u< «r Jij 

^ 4«t (i» ui kij . 4i .jjj; i! ^ 'j. jr w . J .jj-il j-uii 
jt» » v»i vj . !>si j-i «• jiy-i f»i ii . i .jrtt ji j^-jt 

tA# j yij , dUi jji jj kj«; jilJU «JI Ul^j LOS . L.'J!1 jjI »1 
«« JI • •*-" J A* J* J- OvV- J>' ^J ■ -r** 1 ¥ u ij» 
^ Jf j ^ iijJ *Jl c^*ij . *--5lj-JUlj t^lMll ,y 4Ii *jj.j U>* dUi 
I^U . t-*iL)jS *^ M«>ju. j-lil ** y <l .ji j»a Jt •jjti j! 
1. ■ i^ij , ii O dUi c^fc, kj . Iji-ii I^Loll JU . »-Cf U_l> 
l>ju>il : JLJ . UJt 2> Wi • e^ 1 " J* L<aX:i ■ ^ "?J-' i 
^J~*>J • >Wi "J* ^J-y CX.J WS < jUJl jilil ijJj . lyuil 
U «UI ji» j» . J>i ijo «J1 f»jl |0» . ujuLII i-sill dUJ Uls 

j*j . jiaiji «;( -J** . iy*i i^t : ijk ji-" V **^^ w* • j* 

M jj «_-.Jj LsJ. kj . SblilU <J< j«jj3 Jjl ^ -If.jlj lilii 
U|U »Ul Jtt . UJUt Jlii-i dUL> ^* Jl *u.J* Uj-aSj , iel-Jl UU . JU^.j w irf»i J»J f "»lj ■ op" <*"» A> J* * m *« 
jir jill cJJl fS . <c UaJi Jill -UJ! js UU . UU»J •«!• U*»J 
OjjJtaJJ JU ft J/*d4 (N) *t lil jiljl lii : J J» . <w |J<* 
jl_H ; ^ Jl i . l»UJ^i J-LJI Cf 11 ■*">" if". "^ J' I* W* 

J* i! jwI jj— u 4,v jsiyi «i jus ■ -in ji». Jj»>. >• 'J*- 1 

,^jr ^ <rf."l*»il '«! JU ft • -jW "r^J J>" • J* U J 
].U «1U1 Jjji Xj . «H-I jl J;V J»jJt iUi U JUj . 0) K»|S 

,1, j^'u >j . pMi juvi :^i aiV 11 ^J- 1 J" ^ *■» 

jj . o«-i JJ : J Jji. • .J" l«-SI j^' I*-* •*" t'f <>•" 
»jj( Jl CJC-4 . j» XI «« X *UI <UI Jwl >; <l Jj*» ■ •»<#• *•* 

u«-s Ji j.' jii>i rJ1 Ji . !j*i -vj cV- «T» 1 >• J J"» 

«lj9 ,»j . 4LJ <UI j. j>j1 WJKl,!. EJ*1 J< •»•** M*«l g» 

4;i ^j >_.j v" c* ■ v. M rx J' '-f" '-e* M* «•*" <* •* 
j_a,js , s^i ivi =-V u» u-wi :* J* *«»ltt J ij* # «l#l 
a*!, cJ>u < jj~~ u. j* ^ ij>A*» *¥ *»Vtf * 

u am j^i fjui jjj-ji o« j;j • *ui -u a ** j» W «W 

4JI j;Ui J-i *ta-l j. ell- jJi cf <*** *ir*».4* Mat 
,yl lii ^Ui >* je j£»j ■ j~~ <=•" *■< «" M ** ¥*i» ** 
ail j-»i air ii • ffJ^ c l ~*i tV f*! ! M 1 «W <""> ^ ** 
^ . 4yiu. u f «ii ail ji^i -uj ■ '*±~u 4 * i^J 1 * ■»¥' 

«l>U . '-JJL. jl tf>U-l >u <C ^lbj . S^. <~l»» Oj* j» 
(iil ijlji- Uf Jyi 51 lii : HSU 'Jl cJJl ft . j-UI « ytf( U j^( 

,/jti ^i-ivi E V" i*. ix' JA *' W ^^ &** <itm "*** 
aiji^ :^uii m j ju jjaii f s*r Ji e>.rij <f> <jnj>> J»t **j 

lUjLm jS »-« j! ail j*Ji jl . jUJI : «I Jjij * jl** «*«* a 
jt^' ^> iju^ j^ c-i Jl *-ii jt J J>3 ■ -. «!*.*• >M 
^^lilj oSlUj 4JJ! JjJf : J«»l JJ^- jJm j* *-*> j* J" 
: JjJL, 4_«_S • JU^ jj- JU* jJI J* -Wl J-i— «J*f «" 
U 411 SU-I J ffJUjl j*i ) f^I «u»J ^ J' < '* J"* *» , * M * iV > 
S44J1 ^1 : yi* Ji~± cas j, jj; jt «l Oj-^ii < »>*i j»j 
_____ 

, fka. ^ r «0l (1 , <ui oujii y Jtjij oiji «ijo «j> ji l4i JJ <■>» j* *' ■ J 1 a' 
ttijj '. vii j^yi f j* o» c^»jj ca*. . iiii a o> «n»« y; ^ 

Hill 4.J. LK; ji-Wj . 4j| Ji-'V 1 ^Ji • eF-r" '<£ J 1 f™ •** 
j^ ^ * UjJIi-l Lil j-Ul >» .Ujj . bub Uij .SLdjlf : J 

^jis j^u, uj«^. i>_ «ji ojjUj . «ji ouai aii j». «ui 
i 'jllji i J»l J^r- b u*1 «1 cJi ■ * Osll-3 ■ «Ji cJ-J W» 
, ^uij ujg. «ui j ju f* . *•< «b» ,Ji • JJ t - JI J"" J JUJ 

lljtfl ip-'w : J JU. . 4JJI J« ji«JJ jil-M • r*"* ^ J" f* 

, s^jui ujjji «i oyi a-»iti sjjjn ji f» ■ >*~* *« #^ » 

, <L»U.| Sj>VI _»I X^» 4l CJij ( jjj» <1I1 J« iflli Uj ) J JU4 
L»r ijl» tu-il £>' • .-" j- j»i>' f* J' r "•>» . j^i-» 
iUi . jib- . iaj>l >£;. -nil : j-»«u ^i j» J JU« i i' sil c * Jii ' 

. ^Ub jljiVI 0- jijJ* 4il "^ .rfc^J . IJ» j«i ji . uljJb 

. u j, jui j* vi 4-ai jr Jii J jb> jo o> m* »V«y «>"j 
lijOM ,,tii ■■ i>« "J cJS Ji? . «a <iii ^j »^ j'jj» i" J s&> 
u .j»l .y> jl J JU» . > jtJi ^U f U U JT . til b>_tf .J.UJIU 

j,* ui ju ju j. jr . ,*_*: ^jjJ jJ iyu u. . i>a>4. ,j iyo 
u_*( J ju ,» uic .ji jo» • «aii "* jfcfc"'. ■ "! j 3 " ^ u ' 
v ^ . j 3J »^i ^. , jys-J fit-; >> . ur iy^. . JUi o. 
y»t >^ >^ j*y 4iir . 4ia»( fi i->ir *« «w_^n uj<^; 

jMl ^ >» je ,1c 4il VI fMSII U» bi 4l jy y_- JIT U 4 , .ji 
,,) jlXiVI d»j j^ jJIJ • J»i j&> » «J • »>. u •*" V^J J^'J 
jiiji .arc* cJir li • fW 4JJi« j«-ii f£»jS ^-^ fj^ & ■ «»-i 
^ j*u jx_ ol»-1 0« Otfj : 0-*»l j^JJ^'J'^ 
j^l ^_, ^..3 •L -.,. & : J JU • .-L.W i- JU >« J< V^"- 
,hJ Jtj 4jt 4j jjal UUf u«i». Cr! J*<J JJ4- 4l ijrfj . jU 
ill Ij^JJ ji Ijiljl b>U ■ iflll jS 4,1*-,! 4J1 jil i.J«ll yl«-,l Jt 
a J^ jjl- Jfl U CJ^ jil ^ *U . JJ 4jlj» f.U-1 .ytOI 
JVL.J.IJ.. 4JJI J»1 jili- U jJ-ij . oA Hr-^ Jfi • "■■M Vy"- . J_b lijj yWII JUi vi*jj . «lal JU l«*b> j . «jl-t £» J>» 
: OJ»ll J15 . li-bd! fHf ji «uu y . 4.W j^i U* . .I-J j« vAoj 
jj_, 4J jB 1J1> U iMadl «l JU . .-U; Uil^» I; jl^iill Ul JU ^ 
^ i. UJ CJJ1 cJlj jU. . .ji jr j« d«iw «lll jl AJ 13 JWi 
S.US1 r y. &UL31 U c^S jl ill jiy*lt jjfc.V : ■>! JU f! . «iatf 
jl jli," yj . fW <d)lj . jjJU 4JU Xt <Ul .UJ a yjJ*J ,*> JUt 
«_k OJI j^ jju j.1* x-M; E 3j-Jl Jl jU?YI> jjMM 41111 
ja:.,.» olys . jlj>Y! jiu li» JJ JtfJSI U» 4» ii~»l ■»•» jd-J 
. Jlfcil'» 4»jJtj j»l Js jlf jl* . talUIl U i*-» 6*11 Jjl| 

JiJI c-J jl jU; *j 4—4*. 4_rt id# » 

• j_. 4iu 3 i j. «ui *jh j. vi . jjyai y an jt* & am» ' 1 
h o- j-« j*» ^ • «' ^ e^M • 'f ta - , »«**! ¥■ 
^ o* -j 5 •> J-*< J* JV j* at *> -^ *»*" ,a * f* *• *• 
f_ui« jj_^» ji jj-j-i e^Jij , iM jiUnii iWi ji , t00 

cJ^ :i^.i jl c»- jjj ■ «i*l ■«* t&* m J* Js ,Jh J • m h 
l«J fiil Ja»1 jjl- »I JU* awl jj_» Jl «4|!l jJJJ imjj yu I4I 
.Ufj IJT »I cJUS dij^ f-l U ilj*U JU Ifjj* la d JU* . t|>jlt 
f_I i-ilSil »!• jfl (£l>> <tfu y ;jl«ll cJU* Jwl J-*-* MiUt 
aSUIjTcjjit Ji* . J-~H lit j»jJ =i» J»^— i'V jU . J» in l4wut 
<ili>l ixi j. . ^Ul i^Ji Js Uli iu!Li l4i»_.3 . «a «Ul j*| 
JK_J jji, ji ^ jfiu Ob <^ <«_J jl jJ «*>_i jT>**-W 
aii <0a 1,4k. ^ Jijj Vj . IjiU VI <L«_i jf dlJJ jl <Ijj jl . j*»J 
j3J>j . IjjJ jl |JU» jl liU. Sj U.I-. U>l j»- u**i jl Jl J. 

er^i ■>* j» f=»j^i j; j«" tW— e* r 4 *"' * iLa " "'j* 1 •j*". 

i!M il j»j -iwt jj-» j>lj . •> UtU) . »u «UI jij Jj_ JJ^ 
j«i jj^, Jwi J4-. JL- kj jjj-ill ^Ull JU (jljj- j.1) .4% 
,1-. «il VI >L.t WIT <1 JU Vj . .J* y fJi jJJl J_^* JA-* y 

^ ^n_ u-j»j . .an* oj-j . cji oy vuj . >» jt j*i»> 
jjj y owi jku- jih, . >» y f«u»j yiij . ^i ji fc-li 

- TA - *p*~j»i Uf* j>I y . Jwl rfAs-jt ■**>" J-V .r^J ■ J*" 
Hjdj; l' • ■»' J« ^Ui—.S »il • *3j* lifj • =>i" U» i«w J' • V 

«3i»<3 . ■oijJJij «iw ij^r j» Uiii jw Ji i" *Ji f*~" yri 
ij^Ji; jijJijii >»; Jir • '»-i U; -ui o" i/>~ j" Ji*?-* 4 -^ 
j_£*j jjiii-Ji >» jc ujj f& ij&jj . |^-iii j. ljtJi ,*! 
ji«j. j./i ^uji r \ uv^j uj_» jit w . «_jj lyuj u-y ^ 

■JUi !>! fli al JJ» . jjJ3I oUUl .ijill JJl-il! yM j>l 4i~J JC 

jjj; ji cij y . . «uliii ^ j-u jTJi ji iji ,i ju* ■ a_ii j« 

Mt «Jil U( cJi JjE jl <Ai yj ■ •clil j-Uiyi Mi Jj~.jJI JU 

iJu u*r ji . jjol j-jU yuij . q-sii ji ^i oil . ^u;yi 
ujiji. «_«; jt jjiw. v yyuj a j«*^ jj-» j( cw^ -tf.» . .u«« 
oj-ijj-.jtjj*. ju ,*^j . p( ^, j ju ur . <ii^l jt jji, j. 

Oi^a f^— ijl—Jl ^i** jlj JU -*«>i JJ--- 0? ^Wl i/^ j* &**~>S 
JU . 4>tfci 4JI Jju j» . ji-i CJ1 4l Jji. JI !^ JT «-Ji j»j 

tJj J lW j* c-w-j ■ <■*» j< yj* u *'j • y V1 "^ J"' U J 

jj^n j. a-;iJiau ji»j_ j. jw j-u» jil u ju j»»i jj_» ji 

VJ JU . IjtjUij oiMI Jjf) J* yjAtj JjJtl .Ujl c-,3.1 

j-^ o^j J 1 j^" J> etJ 1 *> J" j^" J*' ^ i*>w 

jl J_o»l JJ.-, Lil» (\) (l<ilj. JU) .H-Jlj SX-Jl aJi ^ o;l 

c.i„,ij . .i_j«.yi ijtjiav iJUuiu . juj» aju . ^jkii iju» jyi;. 

CJS ( <^i la (•() ijJiUIl tJ)> Ui^i J» j<j) LJ-JI -UjI a :l i l i.i f 

o*/ju vij .jijj'e- ou . jiu j«»i jj;-^ jj.i u» «- j** 

, I a>l rt— -.J...-H0; C^Jj ■ «%i>j iu>^ AftJI p*3 . Ujfijl ^psw 

iia-j . «3Wi J^-i jc j»ii ju ja uiii itjui j« .U3V1 ui»3 

. &w U- !>31 Jl Jj;.xiJlj iUl J»i jj j* jUw. Jji- j* 
,4,1 j^«i VIJ . fi-TI ijkJJ • ft«- ^i ail J>l U; J J«j)l U» Jl ,J 
J_t iilsul J«»i!l ait *UI jij Jlfj . *UI -Li Jl Jjj, Vi Jlj l« 
«l JU : JU . *a Liil aiir j^t iStli ^J»3 . J JU ur . ^Jl 
j_ai »l j-Jj . jUIl ji il^auij . ilitl jEi'Vj . j_-ai i,»l^i !l 
«_I j-jj . IJjIU jlUI j-J3 ■ f^l J» «jlav*l J-u. j4Il j-^l; 

. .jj -aJj-c jubi ) r nr i-l. (\ JwJI J« dlj jo ■ JLii JiS UjJI Jt JUj ^ LAI JU -tf) , iU 
. ^1-Jy jiiljjlb JUVI.) . .a*-* 4«S aJJI Jt dJs ^3 . <SUi1 JU 

■ij^sji ij^j . piit .jj jju- *u «i ijjj j. jiijji ^ j_j u } 
0) f u a f i_* ^ jiipi ijX, Lji. :*> j« aL*,* . l«Ji* H-.J j«.y 

■UII J.. Uwu Ujfjaj Ujw 4Ij_j UVj. JLJ j»»Vt Coj^Jl j»J 
i* J* 4JJI ^j . »LV Li JjJ Ul «iJW) , «. Uui 0? fUj «Jl 

. d_ur j«-j i!ju <1ji jh j( i.j£ ^ . .ju j»f j. =ja jj»; 
j juai jji ji j-ui ui*i -^ fi at ^u j» ** <ui ^j *jjj jij 

-uj J.UI sj^i j" j*ljj J* - 41iiJir py . jjMfl AtjiZl (i» j-Jl) 
0» VI (T) 0* JJ— . »J jW otj . IjljJiljV ; J »U . t-Jl :>L» 
jj lu£ ji jir i»j iojjjai «-l; ^ui 1* 3 . 1 ji>i tflJi jjj . ur jir 
u* ^ji i-iiii u£» . aijr jir j& , u&l ^t ^ lyo-^. jt aii 
jJ f» . iji* «i tJ-jb • j-f jt <J «."jju bur ijA «i c~r as 3 

uLOl jA J /S : J JU . J^-jJt <L.J W* .fUIl j» *slj JJJI 
IJ» yJj . jibjj U3b J^ Cot,, Oil I* 41 Jttj , U^i J jJi jl JJ 

jjjj yLfli jo ^ . Lit dJi jl 41 o~r s . J^ai j« c-y ij-j 
j» .ijl c^r jjj . <. jiw i* ^i»W tfjjUj f> ai jJ oij j» 
, JUuV ^IjJl IJU : J JUU . ^a j^lj JU»I ijj «,tj . fi Ol flic 
ij*3 . Ul dJj jJiLI . u-i» >JU>>j . j*IjJ <rUl VI jJSul Lj 

• j¥>3 SJM V j*>l Mi ■ > J»J * IW *1- j^JMj . >jVl 
jtf j»1 dliil lilj • U* «Ut dtj^i-l J JUU Jy' ^ c_«it Ji jlJ^ 
J* Lij toljj . 4. LUiij «i «UI jij *( J.ljJ y ^Ji ^i JI . j^l 
j^J J-*" j^l- J— « fX— II J JUi . j! y»jj *v- ^ f" 1 
ail jS» ^1 . .UJI .U jj« V. JU J. , IJ» ^ LfjJI jl . j,"j ^ 
Ljiy jl iuJlj. dU i,upJl jli JU jLil v : s^ J JU jj, . jjjjj 
jjffll U» ^j . ^|_VI j. 0U.p1 JI VI ^J jUI Uj . J Ujjj^i Vlj 

• ^..J^ ^i-^ V ^^J»** LAj»&* IjXi^ Ujb Uiia- (\ 

J^U~ lj^» o^ <-JV g__4ll f-^j^l j. 4«u JJ-- *U (T 

, Jli il ( S-.jJl ) 

- !• - . flMt^U , U» J*t p . J\Sa\ ^^> K^S ifj~K <Jli, jJi j, 
/ftt bujj . JAj ijUall uUC ^i j« <UJt .Li U, jbj^J jl-JJtj 
ItJLV pl~.j uwj »ll. Jtj Wu U-l^ jt 4JJ1 j_j , jjljJI JUL 
aU*_i'i 4^-1 S«» £.13 fjJJlJiljl (SijU. .J.JI1 f j. Jl l^JI \j& 

■ j^-i «-*" «V J» (-n-3 • jfi ii -taiij 

.yjl U> JT^j 'jc 4JJI fJI l^Llii jui : JUII .JU Jlj, Jls 
«Jj-< Ojjj . f l>l 4JJ1 gj cu> ji> jjjiJb . l-fcj jjIUll 
*>! j^'i ■ f 1 — i *Jt 4lll j^ Uwu Ujw Sj >yi ^ U_»j 
Oil S-;P. ■ -»~ll U-» ^jHi (A— j *ie «UI J- «UI jj~,j liifj, 
J^SJI J«« j4__ : (.jUll j.1 liv . *L. Cfcy ^ jjll . jj,jai 
Ma jjfcJJ oJ"J ■ flj^ll »su»l fit *»jjtj . 1_— ,^il lUl .uri> j« 

j_« f >L_j . jr 3 4JJ ji^.1 . ,jLvi auti . j-rvi j,juji a i j»j 
. yk-l j<J_JI «u 
: <Ufc^j 4JI.J Jom b-L-^ js ^ j 4JJ1 j^»j 4JU -loil 
«JU» . ^fll Jj!l j£ jJi Ut jljMl j*> jJl_ Jii < ju. j » 
«■"' ■"J* i" JW «i1 • * «1II L«ii j*j« j, Jwl jjj^ . UiU-,lj 
.fUj *Jt «lft J- jjb ^li y. SI dJl wtfj . .u-j, y jj^ 
A-4b jj_JI jl f3 _Ull y II . a l_*.yb V z \}Si\> AjJH : uljjl 
ft* J» JJS »X« JIT j. lie J,«,J| ^j 4jt 4111 J^ jyWj' j^li 

j» dUi > > . ^ jr .iua jjii <jj*) j^i. ji» . 'j^uai 

•*-**N, « il J 4 - 1 ;. J' : JU ji Jl • IJT.J Uf =JyJI) *-ij (JjjJI uk) 
JL* , jrU ijx«» OA jl jbj b. JT jl JIL-JI Lj| (OtJj frCJi 
*_U uBjJ . jJli 4_i^j^> Jt j«>l U.VI . jy «ljJ jyo jl 
jl*—,) : Jls j«- «UI jl Lil flxJ f! . «L«,v JWU.VIj . £U>>1U 
J*>- t>) ■ '-h*. ■ J 15 i' • V*«JI j" <«-; >»» < .i» At-' J* 
4,1 J-* jr" J"" u j" • "^ J*» **bJj> jir u 4-J jls yj . 4_i 
j» «i of j«3 • <!»jjJij Vbj-*-b 4i jir . ijjji'jur ^uj ^k 
i« i-^J • c^ 1 ; 'V' «• "J- 11 . *■ J-* ■ ~i'x* v J>-s -uivi 

j-» (««) ^'b jl.ijfci.jiW. < jls J^.) jiU . dim ji JiB 
(4S.)jUI Uil dLk Jti Vj (iC) «JI jiB' j. ^j . aii ji 

iP-v* «-J£ jai»;_» «isu j^ia .ujji jii; <if,^v,.i ur . <ui 

- 1\ - JJVI J. jjMj J-fl W '""J • ■3*"" J» Ji*. i" ("^ • W V*« 

e»\ji oyau j» cJ> : JU 41 ^jJl j-LJl j;l .M— &J»W 
tl CJB . ^Ijdl Jjjji ■ >^i J»J yj • jV JiH "^ «* V 

J.U, >_.ij . u* iy-.j j»u j.ji« u ju» . juu. w *y» >• 
.^i j.i ikffi & JU,* : JU . JUi.xi a-rJt j-Uj ■ .Ulii giji 
iua-i . ju» v j*j >ajjj JU . uu ^j-j j»ia "jc 3ij «» ju» 

{ji J 4JUI1 jiUUJII .l-£> U IJ_» jCji J«-j Uaj . J— »Jj*It 
Wi : JU . ,UjVI jto t ij! x« >* «ii . .UjVi u^k y »fc«/ll 

^jj «ju OJ»-d JU . IJ£l-» 4_!j XI «JJ-". JfcSj 4>JJ ii»j* 
4il : JU , ^iji oUl "Jt liUa J»j UU . Lijlt .U- J> lirfSI j» 
^LJJl 4-»j» £»> JU . U» j.VjJ J' • i* «■« J* ***•»* ««» 
cJiJi : JU . V Jflid ^j . OU jd Jilill ^»j . «2? J» £a«qp 
•Utfll ^i» jl : *JJI J»l >» Lit j£> Jlj . <J j« jl 411 J» <»|| 
: JU . .U-JI Jl «u jfall y^ ej^s 4»v. Ej** »H~> Ji Ji# 

j_. imj . o»j* . jfL. ^.i a i jjI ,u . L*nw Hrf **» 

JJUy . **>y I" 1 " 11 ! ij n# - f* U U * JU • •« J* **> **" "V* 
-43LJ . t ' -• j-J uJU dJpj i*i* *JU*j c«*J l*U JL* ^1 
j^ . ^.jJi-j ^UV. U.j> Xi . ,« UJij . <Ujl jt *UI U«» 

( \) y jt-i— -^n c J -'J ■ M^iy j-* i^J'jJ- 1 : tf~"" iy* 
jjj. v j,oii j^uai j__»l oji .i_Jji jXi y j-^flj 

. «uu >o f 1.* ,ic <jij . xji j-jii j-i^i j.i jv J* 

. Ukli. t/ iJ) jJl-B jj.1; jjib r yll IJ-»3 . j^Uill platl VI j^J 

ajjJi j_.ua.i <jai osuj) ji/iur .j»j4 . «ji i-»i jus u ^ 
^iiibv jtui ji ,,1.13 . ,i~u je o«j . e >J» <M y *u^i)j 

,t4l;SfcUI J»1 .Sjjj ^L-* aJ« il J-jJIj",*^!!! Ij*^ ,^U» 

. JLJ.I J^«£l Ji 3 ■ 6jSb Jjl >UI J»Ij . *?jl jJS Js JT} . tit 

. illj JiUJl i3l»l ai£i jt.iiUiJi_.it ua^illj . JUI JLif 

. f H-Jlj jijllj JU.1 ilfcXI v-* J< *» jl J* J» f#J *u . «J« «W yB JUIll *>»i ^a*ii JU 

, ^uui ,_ui j_*i 4|Uii j« «>• j-ui »>>-■» isuujij . «ui 
M i» JJi~" «"<J ■ !>< j*i J &> ■ •" J* m ^ j* *«/«* 
<m j*> «u Ui_- . jjui lipi .uu |^ju tub iij ■ t&j> "y* 

( to 411 jij J-JI iij; ILis J. Jill CjlUl! 
: *£Ui ^J . s^t 4^S bi Jlstai V 5 " b. Jjj 
•IM JU ^i j«c . «UI J»l fi.Jij . J« <jj it oJ U 1J_» ) 
, * ij^ll j-ill Jlj l .i, , n ;„.» . <»>" v jiUl fUl j> jlXJl 

As*^! JJU— J*> 4iJl Jj jJi Sjbjl ujAm ^> -l»*^ ^ J**ji Jd*^ 

ir* y> WW) J-* 1 j" a - a J j ! j** J/ 1 - 111 • ** du*) « 
^ 4^u j» . ILill jijV ^jUmI jiu ji tiiiy . J«» SImm 
^ IjlW : iyia . iIH*It J* ^i>. . -HI t^iy & #b&* jijVI 

j«rj iiju «ui j»j . ^j» j. jo>i jjc- c~ai aa- hi j»i$ jr 
l_»u . j_ai f&s . jiai ^ • iy«tt • i^ e>-^ • tiu '. M&i 

g«a^i jUilj n^JLt otfj . jAj! J*Jj J>jJ lit . 434-flIt jOi tto* 
^Utt JU» uOt . }jb *U tot> to ljO>39 oj-UfliJ < (^1» U^ *Ut 
%#jt ^Uwji *S4-flII ^U>' ja j**> «{JjLU ty-13 14» . fbi 4*_— . d.k 

fin u ; « *ut jij f<J jia . ^ <ui jij j_aj juJij u^. jij 
rf *«- it Lit jyai jJiiJi jtj .,^_iii j^ij LJ^-i- . .jiii \i» 3 

ijt *-k jj, (jl>.l) jt jTUJl jM»M ^* jUj-ijUI Jt j. Jwt 
jStjl .«J>jHj t ^« i«U • ** «m >J «» J^ • "j^U 
a J*>l J_JI A_J» <l JO jt J1 iUi Jc to <Ul jij Jj, flj . l»J 
; to aJJI d ij «J JUJ . iU>j i_^ _,JiJ JJ—.1. iUU : jjf Jit ^U 
>U l* jJU-i'j , l«ir ^jjVl Jb>> ji . jijVl J.I grti jl <ai Oiil 
U f -L-. » . >. i jjJ^J c^lj . jlr,,nil) jbbt iiib U Lj. JJU' 
^« <LiUf ijl l-M toj . .Uijtj to alii jij jH*jJl jbl» &Uj 
, t^at jJ» j»M»1 <Sj-Uit . OljJlj fe-ill Jt jijj OjJl .bw 

«wt jjj 1444 •uci j«j j» . .uyt j* tJ j^ . irjut «ij. cxi* 

- tr - (S) (jUiljJ) j» S-jX l|> ijjJJj jjoJl *Cu ji SCWl Jjta 
jijlitaUl p»j^l ji J»«^ JJr- ^-i" 0' L-V.' J/- 111 ^ u " J^'J 
jU. .J_a ^ Jill tr^Jl ,«» r 4 ^ 1. JB* IjJlJ Cr^i J» *** 
4_ell O.I* JiJI aljt >U • <^ «"' j« j-j* 0! - to>l «**s- fe- 1 " 
. jfcia v 3 . cOJJ <*> J-J >u a^.^ ji . j^Ji ji. (jui) ^ 
jy-JII .giill jcj . IjjU Ji Vj . V*J1 litliV Li Jl jl ^ *S1« 

«_j« j-j »uc yy uifc : J U ? >> «^ »ui j»j j^i 0> *>*• 

. a cl_ . jJUl J« lj-J> 4^a j> IjijJ WJ . J»j SU-<» s*i 

41 oi : tf >UU JUS (.15 ,; . i3»Ji Jl c—i 4* <UI jij e-aij 
4U *U1 jij #V =JjJ3 • JUIt j^— i j-"l "1" Jl • JH 1 J^~>, J"' 

^jui jcj . is* f 4j»ji a— ,1 »* «•* 4il J3>"-> !•»•* j 5 » ii * 
j-ii. .J* j« j_i UU jj« aj w «i «* <iii jij c=-^>< jl •>/* 

JJ Ji^> 4il« ■ ji* J>-» j» JJ-^. "il **"■"' '0* f**! ■ J'**t 
j^jr jittl r UII Lil J.>1 .J* JL> e^-3 . *. «UI jij JttjJN 
tit iUl jij j_iJI Ujj J« jJbu J4II jjiill j. ISUuJtj ^MaJIJ 

*ui jj . *m f j* fj>jJi o« l/i, jjuji E u.i a f*j\ jW\ t*t 

ji. Jli <il . 4, Uuij . 4* 4Ul ^ij ^1 -Li J. -V- JJ^- ■ >>• 
Jja . I JT (t) t*U*i L»>3 J« L*>(-_; jLil. jijVI s# J« j*»lj 

jj_^j . f >ujij s>l*ii 4jcj u j> j-=ii : jia ja»* im^ii 

jj_» 4L»} . .U-Jlj jijjl J j-ill »L^i Wi . JjjM j-j" 0! J * 1 
jiu jii, <il C-Jt jl : X~» Je- JJ-* pjl Jli ,,! . j-ja j; A»l 

. jlLJ» V * JlS ■ JiVjIj jJti lit 4.J>I 4J) C»jJ J«»! JJj- 

jj Jtfi. jx-j ijA j^-iJl Jt J3 rai j-ii j; -ta>l ^UII J»j3 
p- jAll j_ill ffli ^ JIU . ,UI *Ulj IjJIj jil jijliUtJI ps^jl 
IJJLJ ffi #i LJ Jl ^'jjl jl j.j» j. *»l JJr- fe-^ 1 jJ". ■■". «*' 
jtj' . .CJLS ftl j«J pfcj fill, jlj LjJU ffl j«j J>V\ fUt jlj 

. _ rfc iii 5^>i \m, uj, >; u .in jij j^i ji jjTJii ^aii 

. .J. V» jj-i V J- j— 11 J O* 01 Vjl *'.'*■■ L^ Liii. (\ 
. Ujj Lit J~ll li. jJL-j . j-JJt .^X- J~ ^.1 titr <^ J J? J J>. J* tt *"' J*> J* ■ J'^-V'J ViJ* 1 * ^3 J-* >*. 

X>j 0* ; ju ** *U! j»j j^ili fjj* Jju-li^-t J-Ji 01 jjC-Ui 
■Uall jjj U» , *jj> jji jjtau !«_£• ** «W j»J Cr^ 1 J 1 " l » 
Uhj .ijj , iUJi JJj ^jii ail <ujXi : i«ir i«irij .j>3 mSu jij 
•I JU» , .j-i, j_ai j-*b • -i-^'i 'J-»J! Cr^' >->*■>-. 
JiM , «Jl gjil j> . fiU." Vj «OY jW *UI .Ujl y -is : ^_JI 
e /.j , J>t >> «_. j^i ,1, . J>i ^> jju-Ji ^aii «* 
^H.1 JJU-U JIB . ..u >' j. £ Uj Sjjj «* <Ut jjj j_ill 
«•> ^JU JU j_ill •) JIB . J^l jH jjjl V 4) JUS . J»jJl 
JU , >Jlj jjl j. 4j b> 3 a-yjo aJ f-iy . j«_H ,|jj ui J! 
J_»^Jb .l> icl_ J»J . <w jtl dLf f i . .lj|)1 jt jlti jjal V fJ 
iUW iju-. J* Jl aa-jal b> j_Jl JUS . U«^ <UI j^j . »-y LilS 

i_^ *u «l!l j* j «il Lit jjyUl ^iill jtj . 4ju^3 j»31« J5II <I 
t* gj*U . JiltVI & JjJlh . flJil j> »Ub ij»* £I»J»« 0*>J »-l> 

ju . jj «_u cjit ji^vi jui j. ij-j Jjji ife «^ 4111 j^j 

jLjM* . W) SSUI ji jijl u*ij»i joj . wtj dUi l»_J( M 

j%- ,j~iii 01 til jjiuiiyi . .j^. jj i«— jj . o iW^i i«jfcj 
**■ JJ-" -i*ij • J-j ^«; ijJii ei-ai J« jj3 |k»j^i 0! -"«^ 

*^.V t jjll jl : «iJ» j» ,rtl Jl» ^ .j-iai i. >» j. Ji*3 jl 
ImU UJl> ilt 4UI jij j_iJb lili . jijVI j» li-i. Wl -HI j» 
J^£ a lLfi C-*ij3 (*s*y^l Jl - 1 **- kf-'t 4 ' ^-^l CJLJli . 4il£M ai* 
Jjj e~JI j-fcw. 6j>I ouO , jij! o^Si\ : JliJ , p.to.lj j_ill 
jj™. JU fi . .Steiy CiMat J; : Ut^ 4UI j^j j_JI JJUS . ^juil 
pfeit «Ul uji 01 .Ml jjjjl ^j j«Li JJ-. y lj4M .l>iU J«»l 
JjUa f^«i ^ - JjU« ^ai U>t : Jiu jx-. |rtl JU» . l,}LJi 
•Ul ^*j ^11 AjM\ j^Wj , l«lr Cutf 1 , r *>ai CaOI. liU _ 1AUI1 

^u> uu . fja j>l« j~ii jm . ^jji a j«a4i jj—. yi^i *a 
it-ai *«J ^ ■ mw jiym *>« fJ-j «^» «ui j- 411 j^j jy 

- (» - u J,.*! a jim^. jjl- j*l . .j^ «U-V JU* , C« 411 ^j 

j«^ jjl- j_ai .aii j« ji** . f>! ii j» *;j>s ,«« . r*^*t 

jil jjj* jiu JjJI IJ» !«*■ e~v» : JU *'l «a 411 yj >»jJl 

ji Mti'toj , .pj*. ,) i^flj .^iif^ j»wi > j"* 1 «' 

. Olj* (MB C~UCa . l»j; «* 4J1 j^J fe-i» J- 1 " j* 'H/ 1 "f 1 /* 
4J> jij g_ai ^ Jli . c*>l UU ■ *» jjj-U-1 yU , n* JOt 
c*u. o-«"u)1 .jUu j«-j . .ujJi iju <ujt j> law ..to 01 «• 
ojt»U .a-l^jS fly, jJ» j_i)l jl ': JJUJ1 j«ll tfjUl "*r* 

jia . <siy« axt t^ai ay c^ua (a>j> Ji Vt«» i« y*l Ml 
eJUU iv*1 : «a iui jij Jli ,i . tf» u-i- «a <ui j*j ft-» V 
jlj*. i» j~& jf 4J1 yl cJU Uil : Jli . V 4 Js» . iA» •*» 
Lil j-SIl ji'us Gjl2>l (M»j Wi .^1. 1<J ciB <jl>.t» J*I WJf 

^>bjj «^ ii jij ju ^t . «u -nil i<j jia . u»ij tjt s»*ttt 
j&ijj j>j ,i»j . 4i juM i<> tlii . 41 Joiij oj» Ull* eW Wi 
jj *i-sjj~> S£«jJ1 .J» jl : 4-^ 41l jij 4 J«* • <->» >*, ti**l 
jjylj fjJI teujli . IjijJlJj l^t Jji^i IjJIJ. |J I41I1/J (W» 
jl ': jj^ll 4 Jia t\~S UU. y j*-y J»j ..l»j . J» 4)1 .U {jl 
I^SaM (\) W- S.4*. a— tjl <-~j!j . 1>U>) . «~J1 *>» *»!,/ 

. ijujj» ,\~s E >ij . .ju «a 4in jij gllai Jiij . /js-jJt 
<ui jij e— iii ji jui . «i»v cju ^i «m »3i i*j* «i jui 

(.Ijil >«. (CJljjljb) _. .J»— ji- jt Jij . «Uj c-jJU to 

.j.^ . ^ <w jij usii ^ jia . j»j Jiuiw j. v >. i. i^r 

4jt alJl J-. aUI Jj-j l*tfu j1 J^ij "111 VI «J1 V jl ^1 : .Jlfc 

r^i jib . u* ^iii^Ji ^ri» j-i. ^ ^Wj . w» iuj . ^> 

4_a aUl jij JU pt . 5&-J! c«^-j . ail«_!l ^lu <Ui.li) cwlVjl 

Jl ytf J»J . ^»-iJl tf.-l» J «iJ»J j> J>.1 J^ J*J • j^N f V * W 

j*. s ( r> i«j a»-ij. . sjii* sn-j j»u-i p^ii -4» a **•* fio^W - in - *J1 *U UUj Jj-S jl Ujtjl , ^ ^ 4*M g-JI JJUy .U4lj 
uljil 0* j«j »^* «J J»l_ i M *i jJiil J* . JI3- j« ulj«f 
Jit MCi Jill j*y a M>\ jx,m Jj^i jtjft j» j*1> UjJ itj-lf 
(\> _ (^W 4JII db' Jj-ai •> Oj-» W - U«lj_i IJ< 
: 4-1 U «> JjiUl c-U JU 
3 JWjJl u j; Jwl jju- : J*> «U| u «_i u\»l b lJ» ) 
^.U.11 j_j! jj—. j^' till JjJ , «. «Ul .JU jjitf-ll Jjjil Miu 
l jLj «Jt »Ul J~» ilji jiu ^t «IL» ^» . J5WI j*y j; J«>l 

JJ jljJH dUj j_j J;V J» (lr wil J««j JJ11 fj.jol jjj jlfj 

: fc*i U *JI ,,JO . ^^#1 j- f Ul 
4UUj . *J* 4UI yli J»>jJ1 -Le J) Jl«>l J* <0Jt -^ AJ'W j«) 

•OJj Lijli 4U1 jy . j,y j, m>\ j±r* Jl jijUl j» J~AI <ilU( 
•*s" ijjl—ljll j» Ub>j . 4i*» ul>S J.U.» jJ_fj , »djju jji 
j_* Jjtj LJU Sjj JU (JW Ul) <0Jt i»jj p£j£ fM- . *»jj j^jJIl 

,jfi) iy*i\ jijjii j» (.a'fisB ji u» ji^i' ^1 u jtit'ifi^ 
J ■y>" j' «"' j" '^ ""i u u nBjj f y-Mi jiyi j> • "i"-*. 

.Jljll Jj» jyliUUuj . ^l-a* jJJ . ^ c-Jj . jJ.LjI> J*** 

mjfi fici ji ujiiii iiji <■•<* o» j^^» jsij • jit»i j> „» 
jTjii jjji ji jUi i-u «j u> jji aj ji <-» ,sy» >iij . j—." v 
j«i uju w) . ji»j.b u aui pSu ji . aiLjH ^yj ijUh^i* 

411, Ujtf.j JjSU . UIl j^aljill ji l r 1 -''; >-»VIJ >l*J 'li»l 
*>3 s/jl Jl >jl >- <-i^. JJ j» = (A-J «r^ »u'l J- *jf *>-H 
jjl 3j — It j-« «i,J; j* j. Ji . lie* . 1J-1 y»jS-l y-S J«A 

«j jir tii juii j>j . .ju ji yai *j jir Hi Jx~i\ j»j , j»~ii 

jib j. jl^IU 5W.0J iUS ^ Jl . >l. c^y Jl «Ul Jt JAA. U 
Ulji j» Jjijflj . *It«-. >l jyil UIUh j. .yll j!J *J i^jV 

ji f^iy y jrtij; jj>. iyir . &lm m&) • j^-jJi fr* y 

iUUj . ^IIJ;lj jrfia j* %IS»I 1^1* ISI . J* Jl Jrf 0«i . H** 

J-jJ| j* f jJ» jji o« • «-* »j-i ^ j« »«w» *w 411 u^ « 

jW . fSUJlj S3UII f|*^ J* , W U*- ,^-J.IJ (mUHj JrfUW 

<J»i</Ji)J *u.jtaii pj y>i j, 1 hwji a,"L-,ii .ju u wUuft (i 

» IV - a_i jt U-l. ,-liJI aUl ajlj jlf U ^jj ,rtJl. c >u y ^U j» 
< i^jU j. ^> t U£» J.J J ^ fC»i. U ,C Oj>» ) fJfll 
a_l]| Jlj . 411 Jl aljl j^ l»a jjL* jl^i JT aju ijtj li» JS»» 
| tj Jl_, : 411 Jj-,j Jjj ^ jt ^4. JL* ( «lll Jl y>t , ,-ltall 

pjtU u* J.J , |.j) jji jj u>j»i' uji ijjju. .uu jut . ijtuv 

. j>*— U J^a : JU-I S_J30 Ji J»" All Jl tfJ Ult jf J.L- 

j-,ijji uij.ji^io" 5" e»jj* e*j us.j^ij>ji-j.a}Uuai-.j 

davj jjj» liUJr Ali jir lil oJ5 jls : JU . f>^ „J aiU alii Jl 
j_» jJIl .JUl jjjJBI UUI IJ» J,-* jJjy. o— . Ji yi 4)1 

ju»vi jjj> ^ j*ai lr ~*> <s\j, j*»i j* j» an ji j^jfl 
.Ali ^i j) . J> Ji J> j- jijJ j* J* . oiJJij oU-tf j .U-S1J 
«» Wilj . JJ1. Jl J> i» jl>; j-J ail v*ll yjj jijU, J» Jim 
l».lMI f ^>j . al5t> J> Jjll * jiAl jJI ij.iijJl JL..I C Jl/M 

ji . ijdi, s>ai. fun. syii. j^it y. ■ p»^j (*-4»a M^ jt 

^ji^aia ^i IjMaljj Ijjiiiu jf aiL* alii j^l jjl 4>,J*»*l! *!***$ 

. i_OIij >»Jij Jjiij J«~iJy >«Ii : a— ,i ^ , uJij U» t« 
y Uilf Jilttl ^ .jil) aj aUIlj *;jj Sjall JSu jl air itUl gtfU 
all IU jjjj ji (jJI JJSiMj jl ) fiJ jl IjfjJI . ^i»t iM> i«* 
J— .'jtl . al JJi. . J» alJ, Jl jii j^l jv ( i^jitl JSJXtl J|j 
jl*_J . cUi ij/j . .Li U Sj_all J. siUc jAf- y .U< ^a Jt 
JjUl wiaill if« • OUMU JiU'J J1->V1J J-iUl Ji . V U 3" • tti " 
jauJI j uia-Ulj >«II c-J 4>j . I jjjt jyi V u/ yJill j j^Il; J«* 
jji J5UII JJI jJii llli . .VM jji^. V ^LT J>S*Tll yil-J J«flJ 
>«J ■ VyjJ' Jl-»A J'^ U V J 1 • -J *% i" J W" ■ "* 
ju»ji VI f*M>«; jJ; V ^l»j^JlJ aCMlj jilj jJVI ja .1^ 
jU»j . il»yi .f-flj . iila_Jl .U«-£; aJJ Jtoilj j^B Jij . ajj^jjl 
J> JjaU VI jlli V jUl Jail Jl^jVl ja V Jl -^J^ 1 jJJ^lja 
al_^a ji .11 W._ . l«i Ji>lia Jfl jauj" V jJI Jl-.Vl Jl Sit. 
tU- *;— ij jfiJi. alJb iLallJ jW jlj . <Cfi jaE (.1 . alUcj a»U» ^ 
Ulfctl j! SjUil jl VjJ . j!>*l ja .ji jl a_£J Sjy_jJi JU..I j« 
CAjij . U_a lil^-i ^-> Jil . SOWJj .WaUj t^ 1 " ^ V- 3 " 
. Sa>l_Jlj awull alll JUJ . tjill iajlj . tIMa/l jaw j» aa„Lj 

- iA - >Ut rtUjI jn .IIMi pMil jJll yi J»j J. 4J1 jt Jtoj, il SI ^Ul 
<U3»I i» UV ,,4Ul «Ul JUj , f y v> *J» jto » , *wj * 
( p-«*l ,»J»ll CJI ilUl Uita U SI U) ^ V jU1»j_ lyu ) djBi 

iu-*vi j~- jt ys m ,ja| , ,j*» juii i« jw i« ii aij 

«•«■! j**>' CAJ ■ *A «>J»i J"" *"i *•"! *>«-»! jM W . «** 
JpW J.J . aijJi. J* *UI ,.ul ,j»u ji,; ^j , «»w jj 4J1 ^ 

, *u.j»; jw : ^i jj ju , an j^ ji . *>> m ad «u. 
■H k- (A>. j* cm j»\ jix,_ &» u_u mi** . 4»u.jli t*^ 

o*%> J"" '^jM 1 ^j"" *'' >"» j* «■*«• g<iiu» «« MU . i^iUfl 
tf jj, — tji ji — ruj > ( jjun jjui jj ,mij , .u, ^« «*>jj 

ijMM ^ .UjSl jJU,j J^jJl jl jfcti ^ (mi yj, J, 4C, ^jij 
{ijj • •/* «W £• il^l JB OUI^Ij Oljwll y (^J,*! J» jH» U 

,*m» > jsu o» jt ju» . «w ^ . jjL»jij j^ji «j ji, uj 

gj-Jlj «U| jjj j, UUj( ^Lijj ^jl_,t IjJiil .jjOjj, jSI * 
U* «-il*~. y. SI 4)1 S . u»ij l^i bJ ^ 5,1 ,^1 U) . ^ j<l 

Oji JI j»jlj . ,£jj jij a^i aJLII JI ijljj jjl .jj ji JJ , 
••**WJ» •J>' ««I1' ai^jIJlJ^-iJ^I .fJUj.j *//■«» */* 
Jto ^W ^» Ji' ajyj ( jy^- u* .j^ ^ij # ij 4)1 j, y, j| 
jjijili iit i^iya i^yi ^i f jLjy shjJi |^k f i_^i( WHO 
, »ib^ . us 3 if>J s\ xa\ i,Nj , ; ju* , j^. ji ^j ij*y.j 

^ U~J o^ "HHJ < ^""l Jj* ■«•*■ > «Jj» JI < iyi/fc »1J Jj . ' 

u yz^i . Vi uii ^u. jju- jj (jj jk , ibj.jji jujii <ui 

• V „* <% jli" jlj ■ uli ft jJ» . ftMt t ,\^\ jJm *.j'l*l-< 

iU . Mi j/t ji . u»ij uj «i v«ir jijji op ji , ,ui j« ^j 
jj«ai j* i^a^j i|s»'^ mr jjj^jui .^.j 5 ji f ^ f>J s ajui «ji 

*JJ J* J/W CJI , iJ^jJI dUjb JiUstlj , ilji^l JUjli 

liJ*jf , 'iAyd\ ISw.l J. J»lj ,^i JUS J« jj) 4l| S uLTi , J|»| 

»¥> a'J • «k>»i r Ul *»»""<"* • fi 1- *^! **-*»* • f#>j rf» ««• 

Jfi fr-*»+< fe^lJ • »JV«I J# y #« **S< *|« 411 »to a i| 

(II - 1\ - v> ibi jUM . ^ *w lj; ,*.*- 3Ji jj '. jum j j^Lti, iiijiri, 

iujj-jJI j^-aij ) : tt *Ul jij Jil-ill j_ill (XT f JjJj , U^Ci Uj 
Sjjij.Ii oL»jl lijw^ij. j»- «U JJIlj kj^ilij j»Jij jjill i,^ 

>Ul J>1_; j. J_Sj . 4JU.ji; jltf, . ^Uijl fj* "«lj • V™ 

i_« JjS l_j. : ij^ill J.L-; jjj . il'jjj ,j_*UJ j_» jtf l( 
J>1_; J.,5 . l!jvi J»UU j. jalHi : jWl J.L; ^.j , Hji, ci,.,AII 

• ■»-rt tJ* Wi-f *i*vi j«i j . sij^i jjju j. jijt L. ! jjui 

p-JWi J.UI f Uflll j-il Uj . ^'i < ljj-»lj 4JIb ljiju_lj ) 
«_JJ| jij «Ul .Ub jil JJ-* JJUII JjS Jt (.MS3I 3 L£ jil jj_. 
«1»J jJll \J_»j : ul L Jl J iis.ii itoajj JU>>b y ) t^U 
jJili j. j* jJ_JI ^Vljijjl y% JIUli ,ji j«r <)| WJ tJVJII 
Jl,lt j. . ^ l^j . «_, Ij^lj . .yjaj .jii, u JTj . J^i 
( ULJII flillj . objJII JUrill U* Jl JtL«j j» Uil . Jlj»Ij Jtttj 

: Jji JIS £~» .j>j j» .b/j al WW 

0) **> j* *-JI 3*— 1JU <— '"j-to j» 5LJ-U j>C «_. 

yUll j» O jl_>> Jy~ Vj JI 8jJ» Jj-»a jU. 

JW. r3 an aijwi >-«» j>—ii J jUjji j«r ji 

J-all i^-BJI .ifj-J y>l J_;JI Jj |.f, .V_Ua OjJUIj 

5 .UJl Uji-,^ aj'^Jl S— iV>-II S— hji \i-^ 

j»vi c^Ji M . j_Ji io» f nr Ubij j»- *ui dwj jja 
JU.JI; ,juai ji j_,»yi Siji juaii j Qj*»r jl taij^ ,j«i- 
vi u^^s j». ,j« f nr ijr, . iyuii ju.jt jSj^ij , Jj^jji 

Jjl JJ^ Jli . ^»l. pi; U«i'j . ftc »Ul jij ObLJl J. jaluti fl 

aj->j Jl <Li iji . aait a-j! j«^i' diUjI >) ptli jj »U| ,Uu 

: JU d-» j/ljil j.U!i j.l'jJr- .ui»j ( AJ4 

( ^> Hy *-» «-> J>» J ' j-«31 L_- i_»j ) 

< trijj, ji ) _, UU4.I . Sj*U» ji ur b. c^ <-JI>» jJII , r-M jb>Ui jlfil j. 4JVJ t w-i U~.jtf CMLM 
UM ijLib J} < -L»- p£» j. Jija «U* j. »j «,* ^ j. JMJl 
. SjJBlj , ^1 : JW- S-rfjijJI JU-ji . JjJ^l «|jb i (J^ltt, 
jJiill : ^j . I«u~l fcjjjji JUylj . jjJij . SjxJillj , ^Uij 

< -"j"*' ir*» J* »UlJ • «W Jt .IjJiWI fSI j-UI l«il b ) : Ju 4jtt 
J-Ja Wj . dUj jii Jl (.l>iill fJij jUli iljij, jiu j, j, o^jj 

*-» «w a > o-( j_» tijjj . «;u-~ v >ii u~j yi jdi iym 
• • iU1 *-« Jt (.».> u-j» <» ji> > «yj ( jJi SjBi ji jijjji 

jiij) : ajy ^j^ai ^j . 5,^., j^j, y ^ jJI( ^j^. jj sj 
f-i Jl (li^i pSJ jl pit j ^ 4U, jb. M)) ^j (U5ll<i ;,,_;„ 

J-yjJi ji-»jI o» >» j-Ui fi-ii jt) . &jl\ j. dJUi jjjj . dU) 
«_s~y e-j -us w vi «j* y, .ji iji,,, vj > iijjj (jywv 

J-* J-* 1 -* JJ J ««_rO> *Si ^ • *l-jU. jl < jijyij oljWl 

,-W . <iii *>k ^ vi . jiti y ou jsj . jj^j j„a, ^u, Di j 
•a* 1 JJ= w * ■ ^> jyA" ii»i fi«j ■ jji fJ jii «iu— jjui 

^J HjU JyJJ i^l JU.j| j. gyi J^yi yi ^ :j i, 

•i#i*j , jju» jijvi j«j oij«~. j—. jji> jjii «ui> ««_i j> j^a 
. i^^oi cuui j»ji j» jjji ,aj jjjj ( jjji -if j jr jj'ju, y 

ii-» ij"-' ii-UI jl ■ <> lj«^U Ji. y> j-Ul bjjj b ) J«J ^ 
I L4«i yUJII ffA^ jlj . 4J lyubl jlj bbi lyUai ^I 4Ul jjj 
«Ul Jl »j4J j» <Ul l^jj li . ojltllj cJlUl ^jyj , ^ -jii- . 
ik "«*! J»J > «W j> «^.jJai 4.SV jvJi-VI jUj ( jjjt jjii 

iji*j_uai ji»i ji» y j»ji ,<j cj . f^j j* iiuii cJb^_i 

■ «-J- jl U-i *^ SUi^VI J£^ . ybJll J.J . ^^»Jt y jJSJl 

>*r cumuli j. i-jvi ji* ^ Kjui dus j. j»ji v oj iiu 
0* • &**' y V Cit-fWi j«j . j>f j. j. jj.ij jjjr _ r rvi i 
jai jt jif u jv , ouyiii /lj j»ji c»j . j^i, rf/ ,i ^ 
A** 8 *'* "y J^i <IjV it-u :jJi o>J jjj Wj , «m« > jto 

'- ©V » jjtj . ajtt al!l «M ( i^Vj •'j-'jJj y«" ""J > •'A < u ^ 

: < Jj_M ) jJL-il Uul c«- L-jl i^ij* ^.jlt jil-j 4j-,j 
uj all J_»ilj *l-jJl Jt fX-J jy-* U« ;j«ll uj ibj jU-j ) 
^1 Ua j-1) . jiUlj miTOij . Jj^-llj JiUJI «Ul -l-ljl ( Cjlbdl 
c jJi . olll jS c_t If . all jJLSIij «U .toll . jiull uj b «»»jJb 

m*a Uj_, juiii j-pj . fJiJi jji «Ub yi ;yi *j Jj>v . «u «if 

( jibJl UJ »U -toll . «IVj) 

jjlfcll y _ Jjj W - lf'1 £< . Itli" l|> Ob flj . jX-ail o&w 
SiiUJI oil j^luU J* I4II j. .jib U HI l«i> jf i fJ J>t> Ipjiy 

. uj-ilt f* iwj jMjJI ■ u*J» jwlj . uyOII &U i» ) 
j-SV. ■"•»' J" 1 ^ 1 ji' J^ J' .W -v o; ■"•»< >» *» «# 
0J »I 3 b J} »i jijUJI ji JUfll j-jj . =jJ-»3 UjjJ-» jbu.Vb 4l! g/» 
U_» j» jajaju SJ«£ jli ( -u> W ) *"Wjjj aJUl »»»Ji p*J* |»SW 
jj»u jiu fXI jrtlj . ffjilj* jU£utj . ,03l£0 jll*M-il yjSMl 
. f_»«» Uj~>j ■ fVj*i j» «Ul U»3I . ajj-JI List- jcljl j» J 
«UI j.1^* j« «lll .to*, ails . Uj»j^.l JJ~ . jS : - »i ju 01 Jl - 
4JUI b p^UI : _ Jli jl Jl _ (^U vi u>l V) Jyl JU JSj . J»i j» 
U»jli . UilJi jt jS C-iij . iUo»j Jl .|jJ» ,j*i p>j b jto*J b, 
< f ILJlj . ul*s b fjjf b « jju aii JU . obU> y j~ill jt u^ U JXi J^«; jl JjjJV 
uiT Im fjJl JJ 13 3 >" jSi fl U (I* J«-i jl bxj.! Ullj , >U 
!jUli! Xlj JJUJI XlU Jl bj^sl dUJJj . 4i^bu fUSI j« . tSt 
ijJUJ . ^yjjVJl aj( i^ l»> ajj Lijjlj . j»e ji «UI Jj JdJ 

jl fju; pi} . tj>j j-ai *j j>»i jJii jii-Ji ji-ui o" *j»u 

JT J 3 Ui ^4 3J >^ dJi jl VI . =j«>>- J.OII Xi j>l Ijbil <JU* 

su» iv • j-JVi aiji-ti" b>» • ays -it- 21 ; ,t «>>' ff^-ut ■ -jjU 
jw^-ji xi 41 u—a- Jjii' i«x» ovuJi Jt 

, - »Y - . • OljW J» y»tvl Clj^y jj^Jj jl«« jj g_ill jl jjjj. lai 
jl— r*^ V ■ <-* u <* f-fc* J 1 E-r»* »*»> '■". >*Mi •j" 2 * 

^ tJ |t, ^ |J U ^ ^ , ^JbL« ,£31- ^jLjjl; «J| j,j*U 
jiJf U : ujXI j. tJ i !*Au 4) JIB . pj-tvl L*l fj** «jji !,Lli 
Jt l)jMJ . CJUI JjllJ MJU ^1 LAI j^l ,,* .g_Ul 1^1 u, JJ, 

• *i V** '"'■K'J • p«-rCVT Jl l~M u*j jl jl*>xi ^jo IjLlii jl 

<**}• a ■"•»< i>*>»; w-rn f» j»ui ji j« cir ^ai : j_ji ju* 

<4U» jl — a3 . 4_»J f j^, jj|, ^ ^ y j, j^ ( j, jj, cj^ ^ 
. jJUl 4«>*;X a-i fJ J«. f> j» jl j» j»LII JC£ !,,)>• Hii 

A *'" lf ' ^.r*'*! «-» (^Ci l r 1 *" j* jlf «il LAI >y Iwj 
g—ll p«i : j»Ul ji^t j» .-Jit Jlii . <Li j*U . l*_*s Ujj: unr 
: ±21 ,f & j/t y t^ } jp f H£Ji 3 ui <> lib . j*i 4il XjJ 

«"» jl-J JjB li > Uj jJJ j£, ^ J| V ljj:>l jfa U* 

jijJ-^' jf> J" l*« JU»t fl : JIB • JJUyi JUail : 4j JJ jJ, 
( u_^l £ wi m u L-j ) ( g- pi U t jj JJI gjil W ) 
: LiJlt jj.1 j. fcUW >>u jS jJi u 1£3- til Li| jfej 
ujl Jl XI ojl jjil Xj <JU. l*i. J_>l jiS Lj 

' *W' ji J » VI j*^lt j» JUw ,1 4il j, jj u 41 J-rt u* u»j 

J"-j •%" >« mt j. vu oiauai j^i j* 
(\>(jti ; 41 k>u .ji jr xi) .aiu jaij ^ai oia; Xj 
JUU i-jj. _ j_ai j^ ^ jj _ iiii. jl j^. ji jji ur 
«juii .» ,,-* . 4»i j>x j» j_ai j<c j i<j jir . 4i^ij ,iji 

&—. W3 (-* N'tA) ji^II ^..UJI 4JJ1 ^ j, j^.1 j," 3>WJ , 
b ti» _ .j* ^s^ii jdii 4A1 Urn oJlj jy jl»j (iLiu,) j 
<iV i-«-i j. g_ij| J«£ ;^j i_jj| i^au jUi. jjj Xj _ cIkmi 

jutij . aj <At jiui i^ 3i , j^t tf s 0J4 uii VI i^»i j> gtii 

j-» U^ri W jiJl J«^ j, jjv- JJ-. 4JU1 IfcU ^L,xi Jt" 

tr« iWiai ,jii) j <i«i jo *to.^j 

J_!lj UU. V p-f J-Tj ; 4.U , J_iJ ^4J >J ( \ 

- or - uu-i y sr v. ■*' j— - >•• ^ "" Jl J ^ J 
o»m . •»> ->~. Hj •»■> >*> cM =^" CJJ 6I "-V ... 

j+£ £, cJji j^v ■ *» j» j» « ^ ** • •* w i_ii, Uul irf- U U», . u» ijj-a- .u*m yU-« J» « «MH y*-, t AJlj jjJUl jJjlJUUII f— V.I jwljw.l 

j^i j> <OJI j^ x« djj^ u |.aai' jij . <ujl> jjjjlil -l»»l _ s * 

• i-~" ** & 

J*-" i*J—- J'" ■<-» ^J- 1 " J^ 1 i,1Ul |>=V!' C« *"- NN 

_ Ljjj ^i'i) _ jujUmwjJi 

fcjLII jj <S_I^£J|) y»La jly.ljijll jjjll iij; J»u.U 

. liUi Jl i^_iii jjj-Jl > a»/ j.y yl 

tr 1 'Wiai '>i)j» «>*l i& fs-j^ 1 -Ji 1 **' 4ilfH* «"" •>* - M 
UJ - «L.lj IfcS ijljll jib, (jjal) Jjji . jj*_, j, , jt _ ,« 
. j— £11 yU-^i jt U&t ui\ jT&J . J-.l.a.ilt ■• ■ at ^ „ Jli 
Jjll ,»j (IfSujIjJ) j> jfjdl.j (j^V) j-M j-li j> Jt - \1 
cJLJ-j . yj_ai jj !-p S^ UUfjal ^1 fcUjJl j,> <JI JCi- 

*Jj • s-^ JT J Dj* Ifl^fJ. JjXi !«=-*>• cr«.) JU 
•'•V* ) Jl ■ j->- a -U»t g-ai Jl ii>II .J* j-.U j, jt -u_l 
uUlVlji iiji ilU» il ff . iflli jj iJL-j <iljj> jjb.) j. < Jjiai 
. f . A-i'l «JI jj— i Ifc^V J* . j_2JI IJjI Lil ■_■■■"■ SJ'jV' 
j-» Cljl-ijll fa, jj^i, w jii j_ai jVjI u> AJi ji J-vij 
*W U^r" f^ ^lil u~tf1 .llj . lujl uUIVI .J* IjJafl iuUI 
(^ 'J-JJ ■ u»UII ^ y»~J ^ ^ lilt*. l ij4t ja. dW j_il, 

oijsfii uyijiU irtiu ^ j;^»u;i ^^ ^ jiri. vi .;_^.i ji«vi ji 

(^j-UI .Jil) ji »U( f. yi . ^,141 jl^, ;,, «ui jut _ \y 
<^ j-.Hl >jil) j* 4l»l j_« jJ-J . jJLai JJ i; fjjjl _ \a 

*U\x,s,s*AU ffMi, J O/JI Xlj . .Jiai jl . g_i!i jij 4il 

"S8» i_*n .vj«o« tr^i =u>i tV ^J^' ^ "-"• * •^" i,J 
u*ji Wji) u.ur j» . ui> j^-j aw Oj»>ai julii j» *V*i 
0) oji». jj-. e*> " ta o 5 " J* J > j 1 " 4 ol ^' Wj <UiJ * J j_JI j,! yui v 

j-JjJ' fc-i" Ji< ■*•» V. iwV! 1 

^Ulli Oi—* jjL jJII jr^Il j>l ■>«»• Oi ■>•»• Oi J» 

a—?"* J 1 J! >. »• 
< j.ji ) ,,-.1. jj^t j^vi a^y. j« j; *» 

j-e-r" a **»3! J* Ji J *" Ji ■ to>l 
j-JjJI ku,| Jta*"*. ■ to>l « Vs". 

^jjl ■*»! a Vs~ J! J« Ji f^ u 

j-SjJI Jwl ji Iju J> Js Ji r** Ji J* ji *-" 
jjjji fX* j> j* j. Js-J-I Ji ■*»• 

j-SjJI J-J-l J. J«3U J< JWI 

u-3^1 JH- 1 a -^ Ji J« 

j-JjJi J—" 0! - u> " a JH-' 
fc-ai j.' J* a J-* 1 

( £jlsjl •>! ) ^ *UI r ^Ti (N Ul i o; ■*•»» * j»* 

■-ill o-; J— «" 

J'Xsr"iXi jj-j* f i i»tij 
C 51 - u! i-Art" 

• -l-^J (U,4,j Uu» y,.,, oLS; ^J, JJ ^-^J, . .L-fc 

v to. *j ,i JjrJ . ^ a,,- ^ ^^ ^ ^ j£ 

: jJyJl .ijOj . j^su ill »s Vj 

Xi . Ai lilj Jj . J jUI , ^ j, j, . j_il, aVj , ^ ^ 
■^ J* f J-LJ fjj . ji. jt, j^j, .- 4,, ^ ^ .^ 

0^1) jlita^,. ^J., iW , j ^ . ^ 

v-v. .j. -w jii,i o. . o^, a, oJTTTTTZIT 
- »Y - ,1 jj Ail . ^J.i-li -oil AJjlj • ^i -^ y <« 111 a*» 
. jsu-Ji uy» i> «m ■« J^- • J ^ L ' jy Ly^ 3 ^' j-^ J** 
L»V) J i<*i -oil *wj j*yj ■ j'V-y' -w-' a > J-"*-* 

.' jj^i 4UI p»j • yji». 0! ill -V J-V- u « i e J iUj 
: jt-ill *J JU . ^jJ. •-* Wh 

jh^ji j,j» a -wt ^i uuai a' j-^ 1 a > a j~"> 
•x iti . fJ wii .u-i!ij rfflti ilijjm jji *u uu <* «ui jij ju- 
y^JZ a j. jE-j -w~ a -« ^ ^ e»-» *"*f 
4JJ3 sj-iJ a aji jij jifj . f*^j • > « ■**" <**<" **"» 
J-fct J.1 J« : J}»-i -<— i» «j-«' (•*" J*-* ' *-** J* J*** 
. jjJUj'l j* «o»J «i JT IX»> ■ '*■ i» J^J • ■*"! IJr J ,Jr 
ilU-JI xt) . Ujffll j* Wi~ ^ <UI >j i^J • ■»*> (^" JJ«J 

juj_ii ju> ji . ji,i « j*a *<y ■ wfli ■»« • " UJI "W* 
j_h„v a jJ> . .ui.li j. tub ii «n. u c^aV) -< aw « j-V> 

,i,yiv J"*"J J** "* wu,u ** ^ ,Lj -' "-^ U 
:j 3 j>i. Jy i^i ai~> au . £J Lai j* jfcu J« : J*->w y 

^ aj, >j Jy ■ ^ JJ w j-jti iw ■ Vi ^ • V"*' ^ 

l_^S i_i^ o3V> Jl («l») -! i^j . JHj ^Ull 8^1 j» 
^ iatJI !^l jtoj J VI C^l^) e* u J r i '" i' 'Jj"' 

- ©A - • (>►>►> j c^tj-) J' V.J>» • f^"j- jSj iisoj. ji. i. mm 

S_-SWb «,jj ji iUjJUl Jii, Uja, j»yi . jJU, jj, jjj 
WsU". ei^« • J>UI1 a^^, iu-^vlj f* . jj^VI j,"jjl '^ j^, 

JJljill yiS jlfj . ^i| ;,, j^. ^ j, jj^ ^.^ ^ Ji, ^^ 
- < . \ jiy . i*_ «i j_f <i| Hi . jtLl, j^.; p (irJ;|) ^j 

■ fJ- 1 *" j* ^jbi. -V 1 * *» oV "ii; jjijjovi .^ri -"J -» iril 

J-l__ j^ijJt ci j^jj jl_f . U>lj Uj* j,I c ^ ^ .;, y, 

"i Vj-M . i^a ji^i . i|»ji j, i^u. Rj i cju pi ^ii a j« 
• ^^ j+^i < $*** # ijx; r '^i ^ ja, 

■^j'r" (i; a- ill Jrf „; i> : uoUl 
*MrtVj»u bui Jtii «;* . <>ui. vj irjtj.y i^i, *>u, ^^j, 

«-JU «U»j . t L_il ^_«dj . Jjo. 4-u^j . j^L,jJ.| (jUI, 
Obi jjjli iHUl it j; J« ,*«_, ,y,, uu ^ j^ „ ^ Vi 
J>^li ( VUb) i^jM J »^- y, u, jUi< ^j,^, ^ ^ i _ JU| 

*» j» aiij . I** ^ V} j.i y^ji^i, ( ^„ joi ^ 

:- »-W^ -jillll 4.1UII * ^Hiu (^ jiy b^_, cJl»j ... <TW 
^Bi y W Jjt H jij J* f»- AJ» j^, bl 

*Jj- /*? Jj» OU 4J| Itgll lip j JU jjj 

" 9^ • : _ i-Jd yi - uljil 
jjJLdl'j» U UW> J»iy l— JjJ 01. j-au J-»J 

• jifcan j-ij- 11 Oik £>*" • a"- « p*-f-' * jUjli *■* 

ji'v, >% t. <&J j--> ji «i*i e- it- ^ . (Out^.i «•!■■) ^J ck 
j» . jjuu a.- ^ «u u • «*; J*^. M* *<> "> ^""J • V 

i.*JJ .»>» jiu JO JB . *"il» J. «^t SU. o>" JIMI1 ojL, 

j w j^j jjy .' ^ui j v ii*j> . !j*ai •„«« ■ Ji» y J» 

. «Ut .L2 la (> ») U_3 j> >JJ . .jla j» Jji e~" ifJ >w 

jjji- . jpij ,ui y «iu«l «. jjiia. u Jj-ai Ji» «i-il J»J 

. 4-jji jriai yju jirj j vrt» 

jj LL* ijU . *,--» dill ji .juj . »J»J i!U» StE~» <*jle J«Ij 
jl—.' j» . fc-iillj j»UII 4»j*j . iJL» jt-i J; Cjjtfljji) '-J^ 

j^JIijIl-li <bl yJ«" 'I'M ■ •» >T>« jiy ■ «-an > «*** J*. 
. |j*i. j* 05 5 (C-J4AJ) Jl JiljUl (A & J-*" 

^-; 6!(> : A°<s>^ »*»-• i*V" 5 " >wl ; E-r* 1 l «- 1 *! (cJimi.su> »-ij A!-* ji jtth 

(jr'V) j- 1 u jJjVj • =uui»j „ujjj jiij . «u> j* '^ *»Wj 
i« «u j« j^ii. ii^iir «;i ja. . *«. ji a^ii ytj iui y w } 

jpj jiUUl juu* jj._ L*;_i fJI 01 iljS) .flHT) . ^»»U| Jf (J* 

I4.U.J. jn,* ^» jS^s j, . la,, _,_ij jjia, ua-i J! ji, oWl» 

J(j jl J^j^J" «!>! ■Ulj . (iUUjIJjl) j. (OjiiU) 0" (JiV) 

JljJ, iJU IA» .Jlj jiJ (ijlfijj;) j* jtiai . Uh, jy-JUl .-Ml 
(MurjrfjrjWUjS ijLi . 5Jl;J «*j>b • *^-» *T«>i"j . '.^ 

. *>*™J« J>-JU . «t»yi J-»> jwtf 4it 49jlt J dirfj Jij . Jjt^Jt 

(_. aj- «ij . j^uji ^Irji jj._ jt j^, jjii ^. «;( jBi : ju 

: «1 IJ^ y U1j> . aJy, |J» Ui_i 4j,l»i . ^.UJI ja_, Ui_i 

,LJ_» ijU S_J; Ujj «4ii J-iUl JWl j^^ (.1 
■U^i a_«4; jLJ.Ul jl». a_, Jx, jj j. jj^. C* fl 

- 1^ - .tfi uu- J~ j«jj| j> JjJSj jUjII c js w ^ 

•Oj-4 1 •j t, y £B 'j' vi i«ni», ,»■ i Jj—j 

,l_Jyt t~t fUl; j^-ju l»jj Ji jjjj* «i. 4U 

,l^ji ja«r sjj j_j SjUi ji-iji j_. ur jui 

«' — irvi au> i» i«J jii <LjiSjj <jLi*i ji jt4 

.IjjVI jU j- vll JT ji. _ij li/jUjU. «Mi 

■'J? J* i"" J-*i "J- ^KJ j"* 11 ►"?" J*ri *% 

.LJ.JJ ij_i JU. ^^ y j? Jwl jLMI «Ij_^. 

.L_Tj Sjl^ gi> j«_ L~> 6JI U <UI «Jf Jj 

■Vj J»l JTj iU»ll > 4J1.J fljfll a\auM J*J 

. uii ji •> yi j. jr .jAi , WjJ - f>jdi jW Jij «» 

SufVj^Vl iy_» (.1 SJ.U : ^.iwljll 

U»Jj C)U" ■ SUM JUu ja_i j_JI ^Ij-* y . J mS i» JI 
•Jbj-J J£ JJU (Vjil) *X-~A J j_M ..LI OUS . *JI y_ii, 

jj_- .j» «>jj cju- Jij . ii>n y a^uii ji 4. jjj. u jm. jl 

yU . g_Jl 4JUi U JT Cjw-« .^Jfj! .1 Jl ijU J£ _ j^Jl 

<JII» jl ijjii . trill jt l«,L.( I* gjjll jfc^l WJ . l«II>>l CJJLJ 
U^i . «*«> UJJJU . j^ill iUj JC l»it fUS . l«; J^iU . ilU* u 

u jr w^ y^j . «j*>a« '-"is ^V J , j*w *r? c ^us • <*! k 
j.) our j i«jU»i j. i^r u,a- juj . uji c i w yt v i»-i ^ ^ 
Uljk.1l. JiibJ Ul l^-Vj . ^Ii jj£ jl J;> M>'( JtojJI .iyi 
vi jjJJv c~j". • oUks-j^i jUl> jbu; ii ouai ia» j» i-.,;»r; ji 

jUJI SJU STjUl iJ_JI .J» J^' fU , jjj «I f Jii pi l« .O JiX U 
J4JU I4IJ . .* \rt\ jiu c~iy jl Jl . oljoljJtj jjjJljJI *4»ti, 
. jLill JtUIl ^» lUlj . i>l> jiii i»jj 4J1 f j3 j« jl ^qi u^ 
jj tyijif jjj (j_ill Jl.) J jj^r ^.UJl jl : (JjH pj, 
>. CiU; jl ^y J. ^-Uafc-I j» jM flj . i»Ui. ^j , jMJI 

- "\V - MiOTb J-ul ,S .j.y ^ j«.| „j> j^a uiai SijljJl 4i"jJ j^ 
JM 1 j £>> V (^L*>yi)_, yj jiyi 'jlc ^ m jit. y ^ 
«-* 4M* (LAJSlj, ^ ^ jiy, ^ ^ j^ lt-,«; J-Il f 
I*" 1 " L ^ i (i'j* 1 ! ^-') J >'• it-1; J-tf ,» . .J>U1 >. 

ji ^ (SJijjijui) i^jji, j pi (3jJjII) t^, ^ ^jj, ^m, 

fj» ■ JjJiVI jijtli J, J«. j.i_, i,>ui XL j, WAV j»i <jjj»> 
. O 0— «-» •* J-» J» • Uj»y e >j.> J W1V iU- JI S-jall All 

<Oj#l>-> j> Vji ijUi . l«; J„J| ^j jyi, . 4jj l„ ^j J^y ^J 
(jljttli) 4-j.Ujj ^ (lilljjljl,-) i^jj.ji ff (jWlS-lJUl) IwjJU ^ 

g. oi^_ jj c.i>u_, aii jii, ju-j . Lit (OjJSB)" a-jj, ^j ,/ 
, */» juiu .jku ji ,,>*, ^jj, ^i a ^ ^^ ^ a,^, 
• IW t*—* • ou>ii «Ji cJBja . ijiijjii a,.jiii ji"jj-»y 

I ... tU, Vj iUlji Jt, . Jj,p, >i; ^ jj JIT ^I « 

€|lf W» ^ ^S ^AJ Sj , iyZj <c* cj^ rtjt o«u u«fi 

^« 4ll *. j. ji Mi.yi ^j , l_j ^ jji 1.1,'j^ ^ j^ 
g/4 . Oil jl 4 ^_i' jjj (^Ji) ^ j(_jl ^j tL, IjJl'ji .jrf, 
•Arf ^J JU> , i^l JJuyi SJijII iJ_uII,} . ijjJij Sjj^j, 
/♦-" J«J ■ <*U C 5 *^' i'-V J* j» Wl <I^ j£Ij . 'l^li- ^jUI 

: k')J e-»" fV ■ ^ill j^jjl«i. ,*( jW £ Lil 

• »JU j* *Jlj _ \ 

(yy"-")^ » -T 

( *>«" ) j» ( Oj^jU ) J, » _ T 

- IT - ( Ub c*l ) j> *iJ»j - i 

( £^yjl>K ) j » _o 

< JJji' j-.al*1 > J* » - "* 

( SJW) jS ( o*t^— .U ) jS » - V 

( JiJ-1 ) j J » - A 

( j*>- J^li ) j* ( J- 1 ''' ) j» » - ■» 

l^jj- UU f lS J> \XtX jJlj» J3 • U»( j«y • j^l 4i~S SUj Mt 
. l>ljil l>ljjl <Ji jjjjj j»UI JU3 . jlil S_,u» f jll «_il ^j^i 
C-J-H ill Ijsljlj ■ 0i«-»l«^. 0" VI aiyiiV jW jl J«; jjJU. » WIT 
CJIT U W* l JJ4 B .jj«ll j* o£I 3 . j-LJI ^j jO^lb «"j*a ^ 
ji a_ilj l_«r . 4k«;j Jiib <ul»^t jjj J«j iUU j> JjtJ 4 
1 ftUUag »iH»l cJU3 . l^.U a! J*i* J> . «ij»_Jl. .)»— 

£_« j£i a . i«ji> jt h 3s m «ij» eJirj . ^ss pi oi<f ur j*uu 
^* . juji ^j ^ai j_» a «ui >a jjj i^j- j^+Ji «i cJir «*» jf 
c*ri> jai <u»jj »iji jiaj ■* \r°r 4— yy >» «u ** JA (J 

bjiyii . u^ll UJU ii, jl.jjil] «K>1> c^lr g^f fl'i' 

i_» j*ji 31 «jj . »ju ji«j a.. j> j^a* f«! . cj*ij w a-wi 

ui vi . «v. j' j; u 'j* & $- -"i ■ aui j» u *• i^-* jy Jl u. iji *>jj jJli- c-ilT jSj . >-dl j« f»jJI Jy*I oZ 

j» OlJijJI »Wt«l »J OUfcJIj .u*!^ J< Ui! jij . JJiyi Sjitj 

jiL- jo ,1 f> . Jiiyi x« jj uir ct^ii ^i>ii j« jijJij up; 
a,.jjji .jj ^ ijj>i &* ij*? aiit f. j^, ^jii vj>jj e* 'ii'J" v 
iu .x* ii« ji j «mi ij> " u_s jj»; s >jii ^ jjuji jir Uj 

jj .>l> c^xljj . i-M C-ats ( ^1,1*1; ) a_,jj. ji J \TTV «- 

«a> i» Jj' : J 1 * • j^'j; J-*" 1 ,j y "^N-"* • j'j^. 1 -* " jbJ ' 
*— j-* j ^.jJi ■"««« e 1 ^-' J J 4" uiL - ■' j^ i" j>ii ur fjj 
&as . j-««JI; Uy jir jJj ( cJijji ji< > s-jj" j* ft < i^Jjii » 

- M " tf4 • ¥" f w <~~* • j-y V, -to>I •*>-- e~li J»4» Jl »J-UI 
^-,1 ruf Ji\ ft . Uf f Ulj _ j»lj W jlii 11 j*j . c wt jl juj 
> Jjfc" * lit ( jjal ) j» LJi j,j U ^ . oU^Wl ji j—l/. O 

, *uj.u . «_ui ji ^u*ivi jj j* ujjt. oir w . fWi j» j» 

. .KJl *Je oOi JU jl t,(j jj, , ^jjjj, j j^j . ** Jj.1. cjfl 

<•* «■ oyii . ^.j <ji j_ jji, iy*ij ^ a^v *ii caa 

, 40l «J. Ji iUj 41 Sjfl U 3-r »^j . ,U jlilj, i! .O CUfc» 

&1JU , jjivi ai; ji.,' rJ j| jib . ^u ^» j^j . .ji, j^p 
t tua . ji_ryi o« ijijj o* jj| o^ri -Uj • j;j jc uil Ul 
j*i • f"-J *j" «"> J" jr" J* !SI -" o« 3i» J- vi 1-w o^l 

a 1 ^ ul -j u f* • .A 1 *! v'j^ 11 ** IJ * f«i j J jj JJ»< 

JJ_, <ilb ^jxji Jji jl .» > m ( ^^ , j, ^5 f jj ^.^j, 

ti;u . uui ^ iik_ai jji _ an n ^j, ju- iuij _ f i_^i j< 

"^ i ~ u ' i • y J*-* J' *-»■!» . Jtjij 3J« jl^j . dUi j. ^^ 
W ■ >•■ J» Jl jbi. J; . ^.j-OJ jL^yi j^j. ji jj«, V 01 

.*w .us u «^ ^jiu i> , ut oaa . jiij u u»j . sjwi ^.'.u ^ 

U 4i Jl Ul c~*Aj . jjjjl «i_S j, ^ jMiij . ujj ^jj, j^j ^ 

• If? t- UL. j JJJ . &LJI j. cJJU . jj^i ^1 ji_i W>, 
< 0* u ' 1 if 1 * ) j* *•*> •■»» J <M Jl J-«j< jJII liSjII y»U. OW ji 

Utl fUi j» j jj j «"i Ji- jij . <Ji iimjjj . al>u« »J» ji 

iK/»W«» *Al ji c^ii ( jll > ji pijjl jt jju_ ^» ^t>i, ^u, ^, 

• *<(, j» iM: c— iy . fJ Jl dli j. li-i dJgJIj . 4^ oJ>l» . «J| 
**^3J . AiiU 4jU CJt-*9 . |»UVI £*J UjaU ^Jlji* . ^"ilji. 4Ljitlj 

• o«y O 1 Jl ■ «i* aj>ll jill O^j . 41JU cijLij . «iU S^tl 
Jf& OU jUj . aU- 3 jy-l j( JJ£ | v jiv . aj^ll ^iB jt CMCM 
>» CuiSilj . j_ii i-oyii JiiJI OSl LJI dUJJj . inryi ■-■<•! . 
0" "*J jo- J>l fU • -IjJuIl j. U^ l».ll Ml jXl . iuUvi »,.j»jJl 

^jUjlj 1UJJ jJ-JJl ^iU ji jlljj oil J J— ■ ji o»'j ■ ^ C-Uii' 

(•* • '»-S»ll i>W Jw JJUUl dU; * jtf j» U jAla U* < JjJI ) 

• •*» V- J*" 1 «• • 'W"" ""•! f 4 *" u j- 4» *UJ" W«* Ul l JU J (f • t-« e { '^■ J> «->« J* W ■ "^^ ^ ^ i" J- 1 ! » o°J 
j. . A*- ^_» ^l^i oSj jjl iUSjU Uj* jit : J JU c l_«ll 
. .Li; ijj'ijill cw.lji , a«li. jijj, jl <1JI j. C-Jt . i!>L» 
uJilj . JU U li» _ <UJI Ujmu, j«4 ■ ViyJI j-*> lilo; : <I Olfl 
^_U| Uy G*>- Lyl i!Un> ji"j-»f : J« f> • «■»«. i«tt 0i&. tf <"> 
ijC' jl 4JJI £31 : «• cJi» ■ JjjJI f"lj jLill l«u 61 : ^ Jj% 
^ijUIl f JKJ jl* . <Ul .U jl ; JU . jyjlj j-AI ,#;.,« jS iu-Jl 

ii_» liUjiy jUj . »_,«> ji liWij .ot lai ji'j^i j3j • jju» 

CJS* . SjUl f lKJI U* jSj Jli _ o-J.1 jM! _ iL_> djjj . ^Li* 
. 5>y». SSLiyi .i» jyO" ji 4U1 ijJtl : <I 
jil ^a. .Ijl Jcl ^ ^ . i;,,,iW U <c o~H to dJUl jij MX* 
j. Laj-^i. . uj« J-T J. j-UJI «Jf Jlij , aUdl jLijy r m «! 
Jf .^j . ^jjjjb «,jlj 0>j4 . Ufcll Uj < 1U* ) j ( .Mp ) 

• *~r* j" u ' *«-». o' t i h " ' "l ^ >"-* js-* »" 'Pj* it" 

( oij^j > a-ijj jj «x«»j . oui.ro ou^r thj ** yio 

5-L-.5II .jlj je *tf^> =jto ji; i!U»j (^njWVI JJIJ) f ym JCX 

t y, ju.jjJi aJau jj yr jsj . j»j» ^i .j» jj-ii «uuii j^w ^1 
>* ii t-ii ,u . jyj ,» ( yytu > ji sw . ^laai ^i* ,»» 

SJ-J! ffl-jj Ulj . iiji jJI j» ci VI JViVI J. »Ja jSj ,Jj . itj, 
. J>1 Jf g>L<t jil : Jji jlf JlSj . JJi «U C-Jy LyU . Sii-li 

^ aiiit ji ail} . jy^i jia jj% v jb 'j» ij« ^jii sjui yi 
ij«li dia ijui . fj-ijj u lyia ffi . j,jjji f j, Bjis f ui ijiJj 
Oei ^jj-Ij . OLJ !i»j3 La yi . J* iyi Jjjo. fU . ii«i-ii 

MjHioiuij . .ijjuiio* .uta jj«u< o»..j «. jJij ^y *^To•^ Sl^ 
jSJ . aiU j-£ 5_t» Jul ( .fclu > ji JU3 . l«cLJI ocj . SjjIJJI 
. JJtL^VI •!> jl Jl • J-J* <!jbj VI p^i-i jl£« y jjJUu;. .iy«l 

i» 8-«>>». «u» oJir w < j(>jJi .iyi j. > our y 5^ jL*i 
i«;y 3 ui» *u^i Lv«_Ji . jijis iS j»i j«i «ji g_ai jiUj 
. «i»( xt jijj y jPi . «ji i«.-uj ff . v>-i jjyi jir jSj . n~t 

- 11 " J» J»UjJI .Ju> >» Mjil Vtjl ^y jjl 5-JI Jl. jU*I J}Hj 
^» J« C U-1 JJL-1 jJi o-kd U ^1 : J.UU UlU jIL* a ^l 

h_ji ijUfc j_ai sijij ji i.f~ i_j cJ-jji jjojU ^jli 4.JJ j,L>i ^»i 

* *Fj " liifj *_»J*j 

*-&& fyj-' 1 «- J ' , 3 

j »jj a_«£j i_^,. 

J-.KI illi j-ill jj J_ill, 

J-ni i-^ J^ ""-^ 

Jjl—i. X-, J_JI 4_I12 

c *-ii, > j»i ys j 

JUii'm flja 4lJI j* oilj 

^ -^ ^ Afc > 

4^,jJ l»i LhJ a-Jjjl 
U/» Jl fjWI lijJ-i 

«»>* js. & J- >V. 

«_UUl l_JL_U (.l^llj 
.IjJ J--JI 1U. jt fJ-.rJl ^fj : ilO.1 »ta> ii*>JI ^J 
, ^ja ^ J4»l jjl_ I. Jlij 4; ijjii. p.jl\ iiju liU . j— iJI ili 
^j. a j^ljs dlJi : a! Jlii . j^l'aJI Catiis . j-UISjU J* a_i^j. a_IH>l ol_JI y. 
3>l^jjb fcj^i*ll 4_Jl_j 

J »jj tl*J ' a ~' J 1 

jjyi ^ g_ai diJi j»i 

jiiai ^j; **•» u jr. 
c u* ji cur c i_«n jj. 
JUj J.b jUll uj jala 

"Jl iJoIli a_«t' CO-jlj 
il-ViBl 4 Tl.fTJ (_. J-JUJ 

jjiyi .bull j^ y c*3 

Ubujl l« Ujj la J^J , ^y a 


j \n» = j Mr >if j— «i . V ft .lijjjl .* j» p«^ .y Jj-Vl JU» J jfa. j. 
<OU^)JI Jsti'jl ,» .JUjill Jii> ajj <Ob-j)jl Jt JJ— . U! 
al ill jl Jl . ij? ^_ jjj«ii 3^^, a aw* jju^ iujuj UjH. 

&»>" ft (fiOs> cM) SJ-3 y j»_ ji vjt -tjua . aM ji j.^ 

• C 11 -" « /""I J-V ^ j" ^ (y«ri Jl-) 'UjJl j« aijl j* 
JJ_- oli jj»i Lit EJ j; ju" jJII 33 »_> -j\ jL_V lil_ JU3 
JU^ll Sjjj^Ii 3ALaJ( jj« ix^l j» u» ^UJi jj_, ^ .^uji 
*.*J| l* £ jji' J^ilt (^ . l^j JTjJI alii Jo. Jij . J \TAA 
j^SIl jil -Vj» Jj fJ Jwlj l-iHu : «WJi aj ojy . jjjdl jj^_» 
Sij 1^1 i)U*j . JJ4 J1, jiW^II J»l a :r J.l wrti ^j 
colj ,* . ,WJ1 «Vjt UJ^U jjjjjr, ^^j, ^ j«. j.^, w EJJ} 

j*-SII jilSI ^i i.>U, ^jjjt, ojj jjj j^j . jjIjAvi C jjli 
Ijyi (.jWl; JjW ;j_J! ^jfe tj £ uqj . V U£II 1J. fA\> .ji^j 
:>fc S.KC fS-jJI !«> E jji jJI jjUJl JJ_^ ci ^ j_^j . Uflj 
as-UJlji Jil .LS L. .jsUli jl>11 ^ ijLi jt jj_, jl_ 

»Jjij. j« j-au , <! u> ji ji ( ji»j) S-J.W . ^jiji jiy jij 
jjwi aijiii jiii jir jij . ,i>m jt oi»i_jj ««jh. f . ant.! 

jj-s- c— ill IjlJ Jl lj>ir OLivj . <3j jj ■ jSVi ^^li ji j^ 

= "VA - ^!j . *jfi jujii «yy . t^e o" » ai -' 1 f> u j"vi fe-s" AH 

£Jj^ . Oft*-! aJjj 4) O-tfj UJjm . 4J^»^V! *>jj CJ'U -l5j . ojL»l 

3 ■ JJ>1- aVjl «- <d . J>( 
Jlj»V1 J~>tJ» . <Ul «•>.( jSj-rfl jJttll «J*. W a;j jS* J5j 

. <UI js Wyj StUlj . a.-. J_> 

Jtlt-Xl Jt jl.>ll Jit c~» (jB-l) 5_j.uJ US . 4*1 jl>j j* 

■*-*■•'. JT) - •» wa\ uii Ji o^> iinj. vj - ^JjUTii j»y «i 
j-* J»UI j*i J-—I1 • •i'U'J cs-il J-u- .h,.BiH IdUl iJU» «u 
- j-^ 1 j**?. J*J - Ct;.""j-mH °W*JI A;***) 
^A£«* j* . *Ul -t-t jj -up-! jU-yi -^ 4-*Wt °jaU1 £^£l pJ 

grfM c** (ji-o"^) ji j«3t fJ •» wit j»; jij^i (^ij-i) *jij 

grtl ^»J . «I fU. fji" ij— J. Mi JJ-. . E jj jJUJI iii w> 
•«|J»# CilUal*) J) (jB1) ^ . Jib i^> Jl A^-yj aijLi fJ i- 
^StssJljIt frM SI—SI Jji-I »} . Ul VI .jjj), .41; j£, pjj ! USIi 
|«il 4#ma itt tjlJLil) Jl (Jluly) J« JIKJU .jj> jjll j<a . t, 

» »i «i< j* w »juui a^ai^ ^.Jjuij pidi j>j £»» . aj _I 

■ Jj-W' a" 1 -?" r**~*> 0-°3 ■ f-*i*~*t fUIl Ji . .JLOB jl 

W4 rf * . JjJIU j^hjo jix. jt iu-yi jir : j«>t jj_, ju 
i* "o* rfJ' u J'i J 1 iPJjJ' f-^J JjiU *^J ■ lj^3 ulj • Jailb 
^l* »l. ,Uk Jl . ^jui ji iju, jjii ^ ^^j, ^ ^y ^.j 

J*- y*! s li '.- lil i ■ J"^' J«>( J'-- Jl^—VI Jt jV-Jl OJili 
4i^~, Ull_i»il jly U4i . oy-itl jil j_Sj jj_, ,ji^,, j«.| 
,»-• <*ij%jli> -> cj»Jij (j-iy> ji (ujjUI) ojjU . 3j»_. E iii 

Jjl <_J«, jj» Jii . jiljijll ^»u j_ai ShU.^. . Jy.J] fJl 
fk»-J j*!*l ■ *iJJ !^» j* lilj ■ "J 1 a^JL- ^-joll ji3 jaj . «£ 
^J*i j^ 1 - J J--J . > JA of j-V 4i4.-fU.JJui Ju»^« 
«• Kj» .4» J JU f( . .MiU .jb Jl j> Lrfi , !.l^)l j. jjju* 

" 1^ - OUO . f l_UUl J Jrt>iVI JI*M c_- i.1 j* J JwjJ ^ . f ,J| 

ji ai_ ^. c uui, jjLii o^ . jiun j,ij j.ij-;j j?arf Wu 

gill . jii-L-l jf Jfj^J "OVo cJE^i . Gfjaa ji JI . Sb 

_(jji u^i g_iii jji v'^i jii' • ew u " iJ « •' J» Ar" n 1 ■"*' 
• y*"' c^"j • jw-ai e~iij • •>-*< iw»j<i c^'J • >r" 
^-.1 jjuai g— aij . uaj u«» j^ij . cgjj-Ji j»>i j-Wj 

. j-IOjJI j,. g-JJlj . jJUl j. *»! j-illj . jj^I ■!*■* upiUII 
g»j~JI 1J«au j^tflj ■ j"S\~> ta^sn cr-J'J ■ C^W ^ Ct-^'J 

ji— e_j3ij . jujIa j_»i e—^iij . Jv »u) ^jji glaij 

(»ij» Ji.) c jf"! fe^l ie»rt' fc-^J ■ M* Cr^'J • ^*>*X 
j-^Jfll 4tfu g^illj 5*i*lj|l VS* 1 ife-^'J • "^J* 1 j: J* fc-^b 
•yi J^i ,jJJI .IjjJU a jJilijl'g^l (.Ml .Jljj iLili jliltj 
Lxt . JLJI oX-JU JI jiijl fV'ljIs'bj oJ>l ,rtiri . d^ Jul* 
• a 'l '"" 1 ' 'J*** VWj (iiyHIJll) 1^.9 (j-'y) «Ul 
j» ci>Jli ( Vj JU ) Jl ^-fjJU 'J_< 'j. «Ul jl ,J : JU 
jjl^ijll j_»_i J^jf J_jpi SX_J| jjlj ^S j., (CilajjlT) 

a j^uji g-ai -ji j-,ji jjj . i«, jijjsvi j j-yjt «i ow j.ui 
^j*" sk x jOj • «u- a^i ij» j«^,i yi fb , aui .ij^au 
4r«-> ^"-U f» • ,*> J^i s-M-vi jr .>► ^^ r Ui . fji vi 
: JUj . «il Jlji UJU v lb SUJl Jt cajt ^»^ . 4,'IS.t J U Jjrj 
. ( .ij-.ii sji_Ji ) ji ^ij 1^,1 o* <»; j ^-i 

j_4 L> Vli. JUS J#JI ji JJAI it-VI li» J> : ( JjSl > 
Jyy . <UUUI| 4b iijLa*! ^jjJlII S»lal j4j . 4.l_tJlj i.lfc-.vi 
f >J ^ 4L» J»l ijJi. U 4Ji. )l . yijiJl jjX, .M.7,,iij . iiUAl 
j> . ii«- J_»J i_-4Lii j Sit* ^ . ULa iuj. ^ifj . c LjII 
. 4i'Lij- ji .j-rf 4UI Jlbl . UjUIl JT *iiUa ^jlX-j^ "^ l£"V" ^tsv\ rfHsKv jjwmi jji%ii -ta>i e"-i j|i -i»*« a ■"■' a •**« 

ilT . >jill ItJ .to** a -to>f .^.ij (IX^J;!) j* Sj$«-S« "Jj-lj 
4«™ij (J>li) _; (O^Li) J*~ • l«i> Sa-ui J»l~ . jS <to-Ui ^jiju 
It-KU J-b-i pi . <Uc 51! .j»l U .4lg jl y^'-J ■ ti«y*»»> f^J* 
, Uuj )U«i J>w ji } . ,ji jc Jil «j'l <tf j^u pi) . jjpVI 
«J»J j», ijUi p.* -» >r\^ b. >IU» j»'u. Jjj plj , jyill Ji j*s 

<j» jj, j^tU . ff ^. ) ,^,1 -^ ii^ . p^Uj .U-ll jc jMli 

*>j ^j «ij u c n^ij . 4j.b j^ki- 4iiJj . auiii s*_ji.j jucjij 
ij^ii'j* j»-»s < £it ) J sus 01^- j. ^y d ji . iui j,-. ut 
J-»l 4jiv u ajj jij . j^iaai oUy.jju j^l. p* ai oirj . uji 

MjU , ftJI JJU-] ^ l> Oijt jl : -to" l *J 5 - «n«iJI 4l JUS . tJJ ll 

f J»J» V j>!(1 IJ_» jl • ■%* s *•*" UJ r i f" • 'r* u unw 
*»4j« tf : 4 JU pt 5 dUjlt j. «VU- U jr |JL»I . E ljll J Jltilj 
il| , j-UII f** illii'V „&. . l«I -UM a J->J j^-Jj j* j* 
«8l«l Jl Ujua . p>KJI ji 4»t U X I .jjia • W=" J«i VI 1*IjjV 
j>UII t» : -to>t a. -to»» "J*" J*> ■ Jj^sf* 41JJJ 0JJ1 
«*( jU i« Ji>U ■ ilejj <— *% >* >J*— «iJ Cut J«JIJ . 4J p» l«J 
j. tffj • «jrt W jW" «*i^! j»ai* • frtj» J»< >*l j« f»J 
WUU Ull II >«t cr^l o" - «» J* 5 * 11 J»*' t»*f j* i - ;j . a.- 1 " 
•I^JUII ll-UI y »UI i«>j ulf J • SxLJJlj 5«»>J ■ S-jJlj l»-J *; 
• ■» «<• )->! *■»« • a-f" *i Ci" ■>". jJ - *. Jji (JJ Wj-* 

(oj-sT) Ji <Ju»jl j-ai iff Jt) ■ »i- •• j* o^. !JiJ 11 .j»«j 

« y-si ie ui if*- j«- 1« ,1 jsii «-n r~(i < yi > y - VS - ^WU J&& til. j. ^-L*. 

J W1 _ 1 _ TV = J mi • *jl3 Ji J»»! Ji Usu Ji J»( 

>-^jj ■ >j*s J «w j^r j^r-Hi 3J ii jir jj 3 (iiuj _, ; JJ4 ^ 
jiUI j>UI >!jS J J^ 3 . qu-I, ^.j ^ ul.j l—Jj jir 
A -' 5 J-* 'it' ^ S—i i * s ' V" *> ^""J • -^ JM Jlljlj 
J_»jll j-ir up .ji yi . ji^IjJiUJl ^j, J, j«^ jj_, _^j, 

j»j • err-^1 j-J -Ul JW.S • J>lj f ji jt Uy Uji lili , lu gii ji 
(\) U*- j~Jj» jj ,Ui . ^, ai> ^ «i. jj^jB, 

e*j;. oifj ijun ,>» uu jir <uij . l»i y j^.( a j^.| Wj 
J->yj • *^j j» .jb j»i jiii ju-j . jj,y i^ ja ui&i mjs- 

J-^-i &l3 ■ fJ-jJl JiU j» Gjl.fi il) jt. <jli» OiJ) ^ .jW. 

JJl/j ^ jjlii >iy jj ju- aids . ^JiJl, jiij ^a&u' j;, j, 

JjUi j»i ^. Lir jir ajii j, u*, j, j^.| ,j,j ^ ju,_, " ,^ u 

. 4*Jl jUl, j* 41 Olj, jl £ j, Ji_n„ jc juj JJJ; Wl ^ 

• «>«» -u.f* o« iir *ju . ,►/* j-iij jw a j-rf Wj 
*» • 0-*' J>» J"^-" :j«3 ijJ o;.-"' o« ju'j • oi^ii JI £*i 
i« ji_a . vijj jiuai ji jiuijji c^iiii, jx y jji fJi ^ 
au. iMtjii jii» ^ai j-si ^ xi M Jijiv jjo jujlj, ^tlr 

■ < *Jj>r J*i ) 0" ( V' 1 * *tjJi ) £>-lj (1 

- vr - a_ii_i«r ojj-b *w aii> ^»ji j wv *^, «ut ji_ jir jjj 
f-.jil firU 

J OWJt-ai i-iil—V1 j« I J* jlTj . ,Cjj»£ ^ j, jlili j^j, a i 

CAT W . i)u» ^ E> « (j jia, j„ j»^ y u,,, ^ . ^^ 
itfj . J WS i^, - Ij^T j^ jl j» _ jjy . j^j, .jus > y 

JU^Vk £ >i . .£> Ji j^f A, jJla (il^) <l( a ^ ,j^, ^_ jj^ 
J-«JJ Jj-B J tii JSj . Ij^T (jWy| y jjJdl jj,^.. Jj_ 

ji «_u i^iiu . cJi_o- jtuii j^_ jai, j»j, jj 3 . JUtJ 

. Si-, £»_, ^Jy J m* i^ Jy} 
J. MJJ <Jc Jii»j jilj-II ^1 .JJL* .Jflj jt ^jill JH 

. ulj>VI 
/•» it->, *-»»• 0-! ^JV J»J • jIX«-ll J«»i j; iljL* - T 

, |p*«, ^j .ijJU .LJA-J) oj. J-.J jl ji .ijj jx_ J ^ 

« *»J« «ijO > ■»*•- J «^ J«. jir . (ilia ,jii) j» .uyi j|j 

$* (UU *tl\) Jy ji JI . J \f^ / \fV Olji-, ajlj c^l) _, 

- tc — •' > 

. 4lll .Ui U JJU» 4^ Oil 

6 >j' , .j»uii .i>ii j. .jjUj j>j- su-i (iiy^ n _, (Aw*') j. 

<J«^» i»it) -! <f>J) J->u J CMjilt j-jjui Jl» jjj . ,jj|^ 
ifJMli y Ulb tfMV j^Sjj (CJijjijU) ^j (c^^) i_ JJa y, 

- vr - >jj if. . «uoii- >:Janw.j \rvr s^, y» . «w ji 

pi Jill 11 .XtJ (cJlijljli) j» ^jJI UJM.b ,*-WJ i-+ 
jt-Tj . ,*; jtai OwjJil j^Uill , )-p J|| jLT j, .jjyj , UU. A- 

lu-m u» j. ,»>* Jii . "«,_,! s^ju j» cy *j. jj liu. n>j 
<^eijJ' 'j*i)J f»vai ^ai iu-vijjirfijijJio; ■>•? -i 

•Jit jWi : JU (VjU*) _j (C—J j^.1) a_j4. j» ^.^[i aa Jil 
. UUl ^ S1U Jli 11 
>-•;> («!>-•) -J <J>I) «-J-l» 4U-1 • jil»-Jl Jo>t - V 

'«•«"'! tfjXt JU • Jj-»JI owi jm Jj-j jw^» it-l 
jil ii ~m jw jSj . iu« jji jsiji j ji . u>iy j* j \nr 

UVj . ij^Jt <J Uil J_» j»j Jiiji jjj . JjjtJi jj j«J j» 

. i»j_j(j v^u j5«_j» die ji jjj j«- lsui. in . jii'ji j»i 

'. jl* jii Uijjai 

«_l CJU- C|l,s ,-*} . &jlll .Jil cjj f»>ll rtjiji >V> 

. Jui jSjj J^J. «Bl J. jjj ,,1 oUEII *Jtt> 

_^c cjui .jii)^ ,Ujji jij _ jjijisn m>i at && - * 
■Ujife 4^ Jii v <ii>ijiiuii) a-.jjii y ijjji .jju «* Jit 

. oljUdlj J^jJI jj j^U j.i 
jLT j. JOIc IJ_» . jJljJVI ,» JX«_II JJybJI j. ^u _ T 

(inu^Mjj j. (tuuijii) s. Jj i-ij jd-v . •>* ji »ijj» .w« 

. Jt>» «ilj . jijjVI jjJt jj_» J.1U-.V1 jt i»LJI Jjiill Jil 
J«a» Jo. JIO fjUl j» SjU. lilt, ^.jjl iU-Vl j. iljjl Jlf jjj 

(juu j.i un ji . aiuji j_;i) oi-». jir ui, obusyi j* i>*J« 

j» itiJI ««I_j . j^» U. Jt VI -la^t* jl illill iU-VI i^j ^i 
JSjfaJIJ. Jhta^i JJ_* JIT Jl^ . ijjJljii ill! II f»3 ■ iJjiW iljtlf 
j.jdUl j-J 4iU . 5^!!j (.Itfll J« juf oLflj j» II "4,Mj* 'jO 

•^ JI ".^*;J J, " a ■*«»• st-m <"" •" ^ f« j*j • j^t^c jj ^u 

oLTIj !««. AJS Vuyj^jaUljj Jj»» 3»j . IjU. 4M t-ijj 4ljU j» 
S-jJll jS j^jjOI Jt J-M ,» .'«nJl J» jOJill jj*I UU ijjlij 

- Vi = <»»»« . <n»j y^ Wj-if") J & -"i «-"*»• -! •e>iy&* j 

j^jjjl UJH" JIT Jij . J \YT1 ft >>u' li'Uji . J «!• fit jai 
UU.J , ufjb l#u JLjV S»J=£ if ja 4)1 W . l—U! E > ,y> 
. UU»1 ;Jj3I |rtJ*j . .J-.*" j. -Oil «jl»-»T jjl—jj . LSl> ji*_ 
J-"* ftjl*jJl) j» JW Jli ■ j~l* Vj 'flu ^U JV.V U-tfi JU-j 

i o/it- > ji iju « jtu ttU . >r ^ «__s uui ^ ^r f uL 

yta^l j. jWj . 4L3!j aj'Ul^i! o—j >1. I^a" VU JS1 W 
«*»«s* * *- ;l ? > j* *^* -&_ Otfj • JJ-<«t' 3»* j> J?*— J J ?"' Cr-H 
Cjl JUJ . 415 J.LJ ijljll jiljil jj l^yuii-i clfa Jl .i^aii 

ji ji>i ui ; ju ju 3* ui . ^ •>(; yi-^i j. aii a -ijJuai 

Jlj, S o'U <*) .u^ j^ . jjjilv J,, ^ j«t; Oj^J . «H jli 
MU JU.I ij^x Jll> . aiU^I jiJ M, rtjj jib 4i_5 J«£ js 

ju«n Jf j* j*»-» u*. ■ "Vi -s^ ■ 'iy^" M» • -ijjivi Ji 
Jl jajt U. jjUii Vi . «>i«-oi dM> ^tj . «■**; jr.,,71 AMfe 
• Jj* »**■ W; j 31 *»* J 1 " j* -".J • £jl-«! V> ** J' 
C/* J * • J*VJ u, - 4> 4 '-e-^-s Kj-b ■ VL?j l^j ttlj ijj^ 
, bu «|hut au ji-jij . 4_iu cob . aJi^oi oij(»i-.vi j* ^_> 
j«» g>Ji iir jJj . Aii j. **w . ,wt ja jtir.j* ju-j 
fl^ «ll P »i ^*u . vyj*. i»it a_jju i>v. jl ^tui ^yui 

•1. .. Jl \tff «~» SIU,j VI l4i> jXt JSl jj»i fll .jUI« w 

HI ^. , lM)Xj fjlfll 4J| CJJi . l»JS» JUII *JS ji . yjJIj 
**■ j»V J. <J J»3i S >> . j;l_ JT 4.J ji ^j fi wi J Jb. 

f Mi «ui ju j,i . ua- j* uij^ii .jjs; aja, ,» jjii . j^iym 
^* y , f M_ll jtt Jl . f USI jjUj . r iusi u> tJ;< _;i . f l<^l 
U> JiXI UA_S ►illi) At .lj» . Jl3j3>lj|jJljj Jtoi JJ-- , f l»ail 

- Vo - > . s+U JUll >J| . jy'y, ,.JLJ| , jj^. CJ ^i jr jr <u. 
.if jH 3 u^-ll j> . ifjJlj JUaay . ^i | ^i W , ^ -j.^ 

• • L> - Jl ^J""" J< "=■>«* ■ -IJJ— *■! >* CJ« jJl ^jj. J. 

• J-V. f-*-J ■ JJ-. j^Jj la J» jJI j4_, j, ^U < J_„ Ul ) 

& i^ij . jiU jr j m u*> . jvj, j ji^ £. ajj3s ^ 
^i> u. a- Ob • :^Jti jJlyjjJiuuu jUi, oi j^i 
Wi uiu . *-ui ^ uj_- j ,*_, ji ^J, j^a, ^ , Sjj J, jUivl 

X Ob . «J ^ j~k 01 jUl ^ij j* jUj . ^ ^/^ ^ 
CJl^ 01 Jl ^S J.U- jV -»Sj • «Jlj>J 401^5 ol>lil iljjl Ji _jU 

■ '•X* ^ < ¥i^«-ii ) s->ui dUL, jjuji u^rf oi j_fcjLiu 
4L ■ ai-i oj- . jus j. <uj, o>^t» : Ujisj u^ j j.^ 
ja-. U; t~a Ob j-uii .»$. jijui jj ji( oi j ixj , jul_ii 

•^X J* «■* jfcilj ■ jJI 1^ OJ»j jjj . ^I»_, jsu',1 Ob f*» 

J 0" - Ob jJt Oi J« Jjjl » . &-sii ^ S.JJI iii on - lii vi ^i 
• J-t- J' j-VU . (..VI fJitl j. U.U. jLJUl ^j OV . gtl jisi JUi 

c -» wa/vya . f >uiu . JJJS MJS ^j, au - tii xa -is 

■ jijiVt il^Hl Juu SIUjJl j^B jtj 
Hi • j-Vm -Ct iljJI ,. JUJl 2M* cjj( CJT OU . j-l- X ) 

( fH-Jlj ^Sijr J £j|| 1*1 dflju'^, tui 
• «"' '♦"J *>*■* >>; *> jii«i1 OSI J-^ L. ,ajj 

j 1 '!*' 1 >r">JVI d~±\ E lil _ u 
( JjLa ) ib^ ja_, ^^j, _ j 

<il 03y U" Ob ..lj.jia a .J»?l j, jjt-J Oi j-A <>3 

. UULU ol>I-. 
*■" ° J ^ f?^ 1 J u • J<j*V «" Oi >""l iC-VI - T 

• < ¥j^^i ) I-J-Jl jl JUS 

- V\ - , J \TW fit ^Jlj . oUilj 

, JLJ-VI U* JT j. . OyJJI ^a> J juull J1 5JJU jl jk-j Jl> 

. 4U ailiilj tip*! y l«_iri Vjl w j-ll *J\JZ, •Mi .IjU . f l«JI jtl«Il -u_ oilili jj^l ^oj «jj_! ^o jir 
» \TYT _ » m\ ol^ (-bl|| tf^to- ^> jJUIl Jl jilsu'l j» 
uil» 01 4» f» . -Eji*I1 a JwL* ju-vi jc J*lj Jlj; V dli Si a«\j 
. jyilt js J>yi Jl Litf j»j .iWUb j^UJl JUS ji 

4k> cWC jJl (i-SlVI) Sijilb JUI ji y—JI air : JU 

*»K i»-rtf • ;?-»>■ f 4 -* 1 " ^ J«» • -van JuU Ji j^-» 
*J*« , «_J f» L-m jJ .US jj f»j . j> ^ i!_^i Vi . *L4 
4 mv «- yj . ji* ju 5JJU ,J* fflb- Jji ^j . ^lyb jJU 

i». . ^ *»t jj_^ a* ui-J.13 >!i>ui j>i. iu»»j ji c^r a» 
,i*j . tfu* ««f.jtaii %jijii ji dat>i 0^0 (iji^jtjui) i_jjii jj 

|«1 j»#W , JJJ.ll jju JJ_, j_ill ybul JJjl J£ C~i jJI 

«¥ «U ^j . uyi <ju> j, pji^i jjj j^js. jia ,1 . .ijJWi 

' »J#' J **>• (fl) jl t™" J* OiJ»lj» •Ij-iW <—>!•* OUUj j. 

&b»yi Ji c--i*i ^> cjt jij . ajc J>i$ai> - - -- ^*.i .ajj Ji^s 

U*W>)U . by ^ l»J>U . aiUill SauJb Jtti JijiJI jj AgaJ 

,»y*. y l» aii ihjj j^ii : ju> jiifcc-i jjji yj . «;■>» ji 

JL*il iyur jjJII ULJl & JU-I ^Jl Ji jiil ji JjVl 01 JU_rt 
JJ J*ipi, jiU il it-vi J C?,l : Jli . SJj-tfl jjj a« j-iai 

•,jm , u,t jiju j,i>ii ojaii a> j» f> • i*; jjutyf a^ij . .ju-ji 
, ji*ayi ^jij jt jjjJ' u jw i(j jujj j^»y ai ju j»u 0S1 

- vv - ■ "■ b ^ &•■&*. *'* >•! -J*ij> -a ■ w. e— aij l-» ii-s 

j* Ml. jBjfi 41 fjlj . j.1* fW j ^j^j ^^ M - u , ^^j, 

.i>uii sjjj . juisi v jn j, j^n, j^, g_ai tf p . fi , ^r 

Cr-31 J» *U J5j • 4jj^ jUj^vi jui jir jij . Jill ,*4l 4.ji(* 
f-» • V «!** 1^3- cji» . j_3l 4i mJLj . Jij.'ui"^ uj, 
jjj . SU, b-jj A iUS . i Jljn ^ ^ ^ ^ ,^4^, 

W-»y *-r • a-Udl ck syiJU ^ j iri3t ■„■ ^ it!dt 

.jWyi jiui jij»t w jjui jij»i J. ^i oij . , ljim jj,, 

ou- xj 3 . ^j, j« ,_ja- jj. ^ . ^^u, ^j , ^.j, 
• «i cis .urn ^ a^ , 1>u , j. Wlt ^ ^ j^, ^ 

.Ji CJU . J \TTA f U ^Jj OWUTJ.1) J»L_ JT jl ,,« C L- ^ 

e^ fe-a 1 ; ji»»i j* jj-sn *w «_is ai* fj ^ . iv. juj 
«-»i— it ^_ai j. c u ^ c-_ji ,. dXi iia . ajuji j,i 4J1 

• ,J f ^ "**» •>< J« u-J-* <^»jJ<> -• <W> Jl rfj ijl 
4-i— . ^. t*J j»USj . CA.U. ol»UJ| JU)' j» 4l cJwoJ . i_#| 
L "!*» b-yj 4lj <JUjJl ,yi J.) OUT j» ,bVJ U- i^T 

«-b . a_J^j, oi j^ci, CJJ y, u , ju-o; ^_ai ^ , Uj ^u- 

*-=» j** u jr J j£» .a . jujjr join jj^, ^ „ j^ ^ 
j-jj . c uw piu ^j c ujvi ^u jt 4i jjj uj :' oLii^ ^ 

rfiJl ULSI1 J Ali J^ y, jJ-J oJj . ^Ji j_j j^ .juj,, i;u 
Jl j_»j Ol^ d_Ii J« Ji. 3 . 4JJ) ,u l. OiSjJtll -IjiiU Ujju 

■ cw_ai ji 4^ Vv ji 0!3 _ rtd , 

jr ifc» jus . 4J1 c-uii u ji a_^i auj! au c^^, o»l, 
4Jj» f u» u> («mi) ijijii oJua . c uai ji ^ui jjLj .ji 

- va - ■ »#••• &jU) . UjljM suit) . lj*U OjJJSi . jJBII dli J. ^-« 

curt tf a_* . jWi J. i^ ji_r u u*i «ui '^ jw »ji airj 
*-! r^ 1 J >»i •«» o» 4JBH Ji v> u ajj jr >> ,1 . ou,»i 
, «i_jb ,jm i. ui^ij . ^^ii (at, y .ajj j, UUj1 jjj ^^ 

o*' fM V ■ !#**! J*j>" oju-j , f i»_ji g_ai ijijj c^a 

iOJU.j . f IjjKIj jiijr j. 4.1 4UI jir I. j>ij j3S\ tfjAs '^m 
Att ,J_t dK jir : Jli . ijjji i*iu. l^ i^ia . iwi ^ ju., 

• ** L "' <**' lflL - ir* .*->'• 1" JA' J? Js** ■ fiai jj ji'bj 

y_l .o-rfj . fJ Ji objS &_,, jjji . jutl jail) Jt jiJUi jro 
0U» . jUW. <i JjS ^ j -.p. j ^ ^ ^ ^ y Mi ^ 
»Jt . <_UI .fefcWi £ *JU, (J, ^ ^^j ,_,__,, ^ j,. 

a-js. ji£,,v . ^i-.jj ayu. ju- jjj .juii jm ujL ^ aj » 
ouuai jsijjj ^ j. joj . E vvi #J a4' v , j^_ iU -j . ^ j 

l»Ul jy . Ub 4ji OJU . Itlji UjJI J, w . |j_i «JI c-i« . I>» 

jVjl *liiifj». j >w f i« _ rs; jj, ^ ^ij'. aj^ c , i_. u 
#•* »*" **■> u>ie* l«l»i a 3 & . iiijji g^.3 ^j, jjjj, ^i 
^Wt Jllli iW , jjijj ^j3 jjjii s^u, u^ij _ jj^j, j,^ 
«*»*>*• i»*»J Jtj^u, j^ jsbhj . ar "y 4ji w ^i^is, 
•*» * *•* 0* t UJ " j» e-i' 3>i - ^>vi uqi ^5 ^^j 

'•■-'V t Uj " • flli j" Ojiji 0JJI6* ft . .^iuJl .U JI. i,lj 
**•"*•*" •» J *> */» J. JIT iij . «S.j* JL> j» Jtau ja . uu 

•*> J» 0>»tf*i« jto» ji ji an rf ,,» . „j»; .^ l3- uf u 
aiJ u ^» jj j^.1 j», ^u-j . a.ya, ^^j ^j, ^,j |J£ ^ 
j-^, ojuiij . ^j,i»i, y ju.^ „, ^ oyy _ e--| ^ 

IL^il j_» (_-.^» . jlii ji ^ Uylto,- oWjl«.j oteju,j p»>iii «i»j jijj u> jr 3 <jji£ j-ai—n .>i)j» civO" ^ ■««« 

jj.' fi . .J* «ii»r-. Ji" f f >>*i 0' J^ J' -V &3 ■ (**" cj 1 . 1 
U. jj - JUi *J< J-' W - J^ 111 J* • ****" ^ * J « J ^ J"**- 

jijovi ai jv 01 a-i^jai aJi nju- wis J>. fi «ii ■*» J' "•». 

dliU . IiUv. 0< J« ail f*J JX« tiv 3 ■ »^ J*" 0* J^'* J 1 " 

OWi . yJ»ui i»* o" 5Ji- aw je «• j» j* *Ji j-w sioir 

, IjjJJLA IjjS dill J^! , OUJI JUJI . jUi JJ fH_iM jUS 1i . JJ»W l|il UL« J*US Jlj 

ac "jj j»» . jjyi Jin a.^^ ^ a-i vi . ui» J5t»si OjXIj 
U jltJj . «3j <J y-J JU» jli; Oi > **> ""J 1 -^ ■ ^J-" 1 
JUT Uw 5^ J>j «il oKS . «U1 AJ U SU* jiitt . "OS jit oij 

. o^*U' <ui was jr ^.jc. jtW.fy4-j.Jjr c-~, jo» .juji oi 

J*>V1 £l*S . jlii Iw Ul_ . *j-.jl IM. f»>il ji Oi^>. • ■»»■» 

j.. 4_ju1vi Jjj-ai o.i» >u ft . ■* \fi f u >r i|^i .j* Ji 
^ju-v/cssajiij (S-iji) « j*i >r u • «Ji*+' J' ^ 
(i-j^ijjij juu .ijpi u? o- <jUi> a^ > f*.^. 1 's^syM 
j. jlr jt ojj-ss • -".-» j" ^J- 1 -; 5ikai oJ » a *" > J - J ° jL-i 

c-uij fj . w^ du» 0." eii 01 > ,>>ii i.^a-1 «j« ^¥ 

jj j.131 « «il£» i.jO.1 «j^ J»J • o*^ 1 J" t£ =^- UII,J "^'J* 
y jr t usii j.ui jB»i ow «iij • J*»vi jj JyJun &*& jr iu*, ur «at«fc .J» w Jf «J • *=" -"-1 u J' •'* ^ J '- rt 

£U Wl. *jij ■ «M V3 «• ^>» J^ *> ■ ■->/* 
j ^, ^ & y.^i ■ os^r* 5UL - Jl ^^ >»> ■ ° 3 ** 

A~* . -> ^ -. * *■**>*->■ ■ «*•* -» 
i. £ . .^ . j-v*. j«v ^J^.M -» <■* o- 

fj J $* J* J*» ■ «*- «* "*» ■ ^ ^ "£ 

wW. JJB ^ ^« f & .u_« ^ ,» v j>~ <*» *• "** .. 

■gyTTMi. jj»> jyji oi -j* ■ W o- o*> »J • v 1 -* -f 
,m . ."^ *<J o« ;*~. o' Jj»» • <=«■>"* • MjU * n J* **>" ? 

L >4-^.^ *»J "■"*. 0' V. — . fJ yj* f* ^ ^ & 

rA > *j <-'>-" v ^' *■•,!' :^ £V%?L i. 4)i oil j» toj« y'Jf ^.> Jhf. ^v 0" ^-^' ilf . 
0, - A\ - J*jl l«Uj .CfJ-ijJIjLflt SUJU Jit j»f u ^y j,| «. ojje ^ 
jJV. if dUT} . j\ M ,(jij yi . j \ rr y ji, ^ ^_4 j,, jjj, 
(jl_tf I j. i^ai ^i f 3)_JI jjjy SI SSjil! ,J» 4., '.!_,, j| ji) 
C«!jJI) ^ j'J'J >» -• W fU 5J»jJt Jtft Ji) ', Uijj yjIBl 
UI/»» jl IW»I .lj_ Ulu J-tfi Ulej . J>W 4J tjjU. air ,#► 
j» C £>! ) JI OJI U ,J . jljJWl l«J! oj, j! ^fcjv VJ liI, iil^jj 
C-«J .JUl M> j» <ijj ji oiLil j. Jjf iir . j'im gSit 
.ilWj . U.II JijJIl uL-jlj . J iil| f »,, i , < JU J i» jjj^. j, 

J>" e>jt f»» . f *>i «ji 0j j> ^ (^11, jj j,^ jv,i an ,) 
*"■> ■ ff'W j» i« j*» oia cibu u c-w . 'ji jJU ^j vi 
j^i «m-i» ce")-J *-ji>j> ■asi-<(ji>.i)-ijr J jij^>> «^j 
a-*jJi <• ji ji-. jj jir jjj . y w j-ii «u^s » Vjl Uj 

<j_JI) jl fjj L, at J^ U aui, . 4] jii^ (Hj<M , _, ^^ 

j 31 j* - >. ^ i> j# •'}- - v— ii f <ats jir jJAjl fi 

t>f. ** j» jl-» (il>.l) /j* ^ jlfcil ,J . ^J j. jjfl 4,1 

ji *jit ,J . aid c--ji j» >> i« jr yJr Jj . J^jji g»y j 

.j»li jlj»; ifl tjll) J*, jjji 01 ad. jjj . u^j ai jtr l*j J^ 

. c»-j jUii y^ji y u dijj ^ia 

ji OjJ^ . CX J ^J\ jJi c^Jc ^ 1-.,^,;,! ^ .ui ^ 
J-J U-p- UJ£ ajMl jUJW IjjH cJLi-,1 ^ . till ,u U j»b 
• O^jiflJ Ol^o-Jl jli? a 
gill «J JsL^ ,1* <£I1> jljs a-j.jJi jt JW fU >r jj 

. UcjS. liV iLJJ (OiljJli) _. Jfjjl jj ^ ^.b," JJB, auj 

.awt uthu C.JJJ.J* (J3JIJ) ji 4jau_ l;u >u . j»i jr 
OtJ-ii 63—buJi ^v « wW* > e-» w Jf j« « jiiai 
• u*> J »j-^ ji ■ ji> jo* <i ^ hi ^ai * uu 9 jjit i^jj, 

■ 'J'jJ^' i'J f*-JI>l jl jJil 5fj . ^Ul yji,-! L» Jl> iOi uij 
J. AJt Jjin Uil : JU» . ^jl*. jani'ljAlj . JUl j'o^n 
J.lJ»ifl J»3' jl Jui jja j. ai y>lj , jjui .J» JM OjaW SjA" 

- AV " •ijjii o»ji j» ^_ji }_» jui jua , Lijjj . j*uji jr ijCMi 

j» «iV . ffjSU j» t^Mi JM jtl»ll jl cSjil J5j . «Je oa- Ut 

J*"! • A 01 C*" J-*J J 14 -"^ ^ a - J - j» *"* **y-i iA( 
■•ij- *^°* J» OiM^i L> aii J» W-*^ fJ ■ SjjWll SaUl dlj Jl 
«_HA| .J_» jjAJ JI Jjju ^r 4II1 5(1 ^Lu ifj . JUi I. l«J SU; 
Citfil CI Jl , j \?oe f U ^ iU djj JUll JSJ . ^J3l j»l Jj> 
( »_ijj ) L^TjUo; c*»3 j3l UCUl u>l »!• J. JjSI Jj-UIl 

J-O (>»■>" ifc* Ci" - jai soJJt diy jji'^j ^ . uuii js i(vi;,;,t 
k^M' J-^ V'.r'. '*• Jf j^ 4 ■ **^— iJuljii ,fJ3l jW «JC1 
jiJItj , 11; jJdl JJJ.JJ . dL>ljy» jyjsu jl_J.|j . Jji U ^ 
. iJU.1 u>i .J* c~.> Jt Jl . ^^J, Jj^jis, .ji jfl" Ojrt^f^ 
j-ta ■ V*-i^ lv»u^ (J j« jr V jM u j>>" a.ya.i ^u) 
jjji i^i-^ . ^jiji ji iujjjii CJj ji y 3J . ,u»jji j^jjiai 
sau. Aj> j. ju~,j_ji j»_,, jit i, jijs . A jr y s^jji ^j; 
fJ s jit fJ s wto _ ijii^ jr je i«_w jir u jir u j» (^ai, 

-Jilji 

JO* j* j< jjw. *W jut j* i>;i a ju. ^jjM jir 
Ulu 6i-i>j; . j J-P , u jr <i i^iui j^aji ijjji ilia . aju. 

l **-t ^ <-Ji'j* •>> as- ff • l*l» IJ>lj Jj"ii» j3» ijWjJi fJto 
jlJfl j. j_»j . E l> Jlij ijt. j^a, >jt oU ^ (j.,^ 

•Wl ^Uj, (\) L.J.. .Oiil J, . UJ LJto.j . JUL. lj>°4^U J^i 
•j-> »JJ- e^i . JL.jyi »J^ ^.^ o.ijl ^jJLl ^d .' «^i oli 

il »^l ola« ^j, u», . uifcj, ji 4, ^^ tt ^ , ^ 
trt-r; 6"" J-" j-'I^V' SjL/ -Ml 1* Jily. ji j>v,„7 iJC ju„ 

• 5I 9-' «!* •* •>*>. *•* i..lli;.* . lisu l__ Jaiy 4U3 . jJljJI « 
,t»j . «, a^iii >» Iw iJi Ji! U joU ^i )B i^l jjl |J» Ji' u ^ 

*! fcl ? n jT!'^ tO*-*. f*^ 11 J<-» • aiigJl Sliiil 4« aiij . jil. 
Cfi-Jl jjUi J-JI j;/ «!!, |j.U, (Jjily Ujl»i j«, Jl ,£jl«J| 

j»j Ji «J 4iii j_i . * air u i^Jiai ^ji Miui i^ir ji"^ 

- At- . *n> ,i««i jr «j£ «t;i jjii r uui jui ji, ^i, a^ c i^j^ 

034? "•j". f 11 "" •">- I- Ji" 1/jJlj J»^JI Ijlj* y t#fi t 

juiy* aii- ji sjj, ji^v <;( ^jvj . _ t i£i, ^ j, j, j^, ^ 

. ojlill jljil; Jul JUi pj i« 

V>» Ji ujijjii ju, oi si -»ii jr jjj, Vj . j»u i^uL, s l/ *m 

. UijJI J_±I *_* yj jj, i^jj,, ^j, Jlys ^ w , 5^ ^ 
0>.J*5" a-*-* JK ji^J • J>H«II j. 4SUI f ;..,»■ j . jSliit wJ*| 
»>> Jr" i« l*T l"j» j-W J-»l Wis jji : JIB . j<i| JUU Jt 

i- itj-i . niitjii ^i <ui f-i ya jt . oi.^ jiiu . ^ «,» 
j_r 4_.i>i ji iu joi) ^^ ^ 1>(S ijSj _ i^j, -u- %^ ^, 

•** J jj* jr ji«i 01 aw jijiv ij» jr p ji'i ,» . cakfaalt 
ij jr jj lie ju- 31 mi y, ^jt! ^j, ^ Ultj Jjja( ^ 

OjJfi uu. Uj . ,v H=> Hi ojiu . jim o> 01 j*J| *J jUl 
j-*j v u«r . ttui j< Jjiji jjii j^ JjUt fUI , ^ ^ ^ 
• "» »• W-.v sii» j* jjl-u . jtj.au p-A-j . otfjdi 
u-u, . j vr»v>r/n f}JI ^^ Uj3li jj^ |j4 ^ ^ 
:jis o5i . aiijji j. 4j>iji, ijj^ _jt, 3 ir jsj . 4_t u-Bji'ii'ja jil 
jj_. i^a; A>i . jjj sj j>ui tsj j oj>j . »u j»iij i»i jai 
j^u j_5j . <a ij&s oi.jin o« s»* f j; jr ^i cjt juj j. 

JJJI «Ul J^i; 4f aiij . CJjII LJU j yltj . .jJUi jj| «JU OJ.IJ 

. a«Jiji j«lii .i« jt Sj jLi jjji n 
• i 1 -"^ 1 j" J»jJi 01 |J«i • j- i« jr jj .j-; -jjUii jmI hi 

li^Wj . Ji-U ^.W ojU. jlj 4!U . ^_j y (L.ijjJt JUAi ^ 

Jr-" e* j^. j • *!J ^> j* i-* c-'j ti.s ■ »*-»« oUjjj « 

WU ^Ull 41 yS- J»j , Jlj»l 4)>^' .j** 'Jt ilj , .tfHj Jj^| 

" At - jMi Jj-ji j, s_^ai «,jj jyj vi jii i»j , ju.i -Hit* ^ jr jt 
c uai jyuj itu^it tSJ3 . jj^jj, jiy. ^ tSjSX ijSj , 4, gj;,, 

J»J aJI >*>. J; ■ X-»! Sjj» >UJJ j^H ail 4llj>I jjtUi. ja 
jJJi ji f-a . CJ3 JS" Lj^ 4UI >fc_, jljjVI j. >i£l Jo*i jjU 
jJ» Ijyi jli . *Jl»i^Jl SJj-Jl jLT j. «!l j« jj, . 4, jijj.1 
jyj ■ f^ "i 'i J * i V • Jl>jJl JU»I J^JiHI gift iBi «1 

i-ku. , uu j,^ «;j j« ji j) . *> jlji n ,} . * uu* ^» 

«-" J 1 JJ-> Ji' >J»J ■ Cf-lill ,£ Uli. 41 Joa Ly. • SiJ« JT j£ 

jusy ja. . uj»j iajji j, 4,u^, ^ J-U i' 4i_i ^, ^ ^ 

<tjUII HI jJljill o» >.V) : VUJl JU.VI W . jju pwil ^ ^ 

•Vj* ^'W- t->» j» f un jjuJi 4_ii^>i jjtiE, J.J 
• * tl ? 11 *-; j" j-i-^m ji-m Jiui; .jLja. dujj 5 . ouun 

«i~ y JU Jj4_.ll U«ii • .Jej; *lli M . .J<c j4 4iyy o]> J ji, 

iAQ . 4) Jj4_jl W ( ^ l> jlXJ all, ,yU_ ju , ju u ^ 

t ji4_. ji J j«i 

. «-JI gKxiJ U J. Jiljll ^j.i, ^ Li, 4,,^, ^^ ^ 

f-I . iW.HI LP lyiij . 4,l*_f l«_, Jjrf o-ftx. ^ Jl» lu» 4JU 

vi iiu u, . dus j» lr ^i i oi jj ,r i^ ^ oli j ^ ^ Jjt 
oui jiji y* yi 3 . ^jjji 3 jU;jji u* j» 4,;u.- fj* } , ^.j, jjj 
• ^ ^ 4i jio 
jJ$ «i jir jfcii .i^- siji uii> ji y f iyai ^ jsi 

<Ul .!» lijL-. («Jlj^J|) i^j-lll ^j JIT ;j» 4,-| ^J, Jjj 
i-jj* afcjLi j. JJlSiyi f jj V-r i jjj . ,!_!, gu., j.^, ^j^, 

.j-Jj Ji (oij-rfi, c-l) _; j» erf J-jU (ui^ col) ^. (Cuiy-U) 
l^jai f^ Ui .4-i jS_, fe 4j_j J.lj ^41^,01 (j;,;,,,,;!) 

»->4tl ^ 41 JjLi ji 4-1* ^ijj ji Jc ijJlj i^, 4^,, ^ JJ3 
.(f*ll ij*i J. 4JU 4J.1J . dJi j, .^^ . j,ij 4i. Uj, Jj.1 4iU 

jjw ^i jj u^ o«i f> f» • -i«aii o" *c-. j. > j-ai ij.j 

• jij-si djjij . jiasyi yv . jia'jfl oi } 
iic ji , c-jau j»j 4,u . y^i 4i> i_ii 411^1 j^ui. j«j 

j* j» JUJl J^*, jj*, jU- jtti i^j . il^jjj,, .jiUj j_^ 

- Ao - jl j» vj «-u'j» » s -unr J 21 jui v <ii» . iio- *J air ja. 

j» . iJj-JI j>I( ^--J IMS jil> ,1*4-11 *J jjA- CJj Jl 

J3*;/> 1*1 iD-«H cH-"' oo •,*-* te^~ *' as- 5 * 1 '. y. M if «"*( 

Jul j» . iju£)l itUUJIj .JUUI iji . LAI «llj>f jJWa w 
V 1 ? U J*" d» *" »J^l *» J"" -"i • "iJJ J»-i j* J3«i ui/ 
Cjjjji- sjji y) uj, jo,, j t . ^ ^ Vj jjj-ill ^> V . <J 
. OSi Jl l*»lt J» . 4JJ ■ J4-" j- 11 ) : »u- • jin" **-» j^*' j* ij*- ">$. Ji js 

J3U jt J>J <ii; . L)J1 Uj (il..) ,Uji 4i_ fJU _ jJJ(j . jiJVI «i;J! 
«-JBIb IjAI f lyJI 4S^j . SJLi. j» j*. Kj . UU. jj ^li» 

«_!«««; . «ii JuU J.J . 4l»I ^» Uv 4jj ^ j»j . aJiy ijjjii* 
J_. «_il; J.jO.1 Jl»j «_,*. jJJIj . JUI jLitj i_lSjJl o5lt j. - A% - US jU . jjjli iiuy .bl i#> jr j« ^ us- 0J> ^i y cj^i, js 
utfli M» ox . y^ii 3,1.1 j* ^ ^is . «,-(«, j, ^ j, lj-&1 

. SibuJb 4jjj u#. alii ^ . olji- 01. 
• «-"' «-»J «-«J J-* l^-J ■ J \TVT JjXI jjU> j } 

. «i»^ 4ui rts . uj»j _ prt mij m ^jm, > e juii ^ui oir 

j,XI jaL-^. <nr 4M3I f j, ^ *-u M , ^ ^ ^^ ,, ^ 

. j \tvt ■ AV ' •2<oJl ~*> y\ (^£^+*» puAj\ Jl i_~JI jfti . Cf-liVI u-ill OVI»j j. jSl Jjju U u» 
£-~* J-» J-»i • •Ij"-"" j-* -S*^' 1 ^"V ■**' J-*?- C~" 

UJ _ ju- «il <J> u jr wu . |^i jili ^s j* <^»y J* »• J' 

,UI j*U j»j . jijll j^JI J_ljf jj . «**! j^JU-jJI Ojljij. 

Oj»w. ju» j. oji jir ji jisit . j»rvi iiu_ju J>4 -iii ^_ii 
t u,vu iujLJ, »^ . (^iri^, j <ur ,U) ^ j__ji ojju, (ia-u-) 

J>- JJj . j_»t jj_. , j_ill * jBb . ,lj—JI jS Jiyi ftjU-l. 

. jJLl;w.v\ j_»lji ji *__ij jibi jjisi i»-uu . is-sj ju» 

jijVI dUi' u. tjj*ut . f*j£ ji-J 4lU> j,\ J jlLJLJI j. J,ui 
JLi . ijif VU jlfcl_U jjjiJ . l^» ^Ljfc. Ijiir a Jl! j^j-Pl -Li 

i,ji ^_, j* u» ^us . jm „n j,^ . i.ijjai 4>i jt 4, jit 4ii 
jir jU • jSi Ji jJu-jJi ■*»! rt- e^i jVjV (irii) j!Ls jr 
bi jv . J.UI1 OjjJi ^. jjvi *j-iui J»i y j_ili jU tjis 4ir ii» 
^> j vt\ ji ^ vn j. yjJi ji>: j. uil^ ju- jijii &m 

j^ill ji j_* li» . jjj^» J^4^4 >» W . jl* ^i aJjj 4-ic jtf 
OVl illi ^jJbuj ,j~il bl ji a,jj ji <Igl> j. .Ij»-Jl J>3 jjll a 

J' jft i^j* -w-i jj-« c-^» v — i j' ^"V 1 J«j 

ji JVjI J>I iJb j_. ail jjl^i.. j2_i. ji f X_Jl J^e jVj>< c_ill 
Jjii U Ujic ^,^14 liJil ji j-J J-tH ij—JI f l3 Us . f >UII JLC 

- AA - ij*) |«*r!»l <***>! J* ■■ *»jl jJUV ■»! JJ-» ft-ill JUjlj 
/*^-W • J^ T"" 5 ' (oUU-jJl) il_i* .^1 V! f<Jr 1*M * 3 

i* <*u> • -wi a J* tfj'j ■ -r 11 " 1 >Wi ■ ceijb) ■ >}» J*iij 
j»lj . •i>uit > . jju a ^joi j.|j . oiiiiyij . jwI a j« jvjI 

«_<JI 1LJJVI .J* .Ijl J>yj . Jiol a jj*£ JU>( ^ g_ai alfolj 
a AJI rili-ill J. Sit. j , Jij2\ ,yj* j. /Ul u>»ij y J-P i( 
Urtjlli .ij— Ji Jiu jr o^^ i>a- op-j Ji_fli ^ aut-i 
>* <^i« iVji) J-i> jj JJjJii jr js a-Ujji cJu-j (j -^,) ji 

jr j* u-j j^ . j>t>vi j«j . j>t>vi jj jjai ^j- ,^,1 jifj 
^ \rrv }>J jiy . <jijal> 

fLJuyi ii»j . >vi j» jXi j»vi coj ua>i. jjjjui j>t>vij 

CUU-jJli . uiLia jl^il ^j 01 jto jjlj-^dl JVL.VI JJ ilf 
JUUl «_£>!•> ^'f- 1 ' -»~iji J»l C-lfjJI cJU-jaij»j_ ij^l 
l|»Uli jylij l^j^j ILJill »-U jU-lj . JU3I <_ii l* 3J>L_Jlj 
j» , VU*I }Ij UjLil; UJI JJ, ^ jSI yUZ fl . ;Li> iljjl 

V^ii uA> •■*» f u . r ttj^" "if(*J« jy>. 'jif tt.^i j>«i'i >«. iXj-oj. ;J ij_* ^ij . ji|_it. J^uil jir i»su>i j>i ji a_j j»j . ^ii|ii 

^_*J . iLSUI jjJ j»j . .Ij—Jl j» VL» j> OSl JI JIJIV Jiill 
VI JMII a J* j. (j-j-) J>Jj. ^j (oLJU-jJl) jliJl ^. JiS >^! 
^Yt M*JV( J* J«_;J . Jiill li» JjJ3 C-JI IJ^J ( ^uaJl JI, ) 

• O-^' Cf <*-** J*»J ts*"3 y,^ • h\ • ul_. >< j»«ll Js l*JI Uj Qj-j-.) Jl. C >U^.l JU» jj-aJI 

. nsJ—Il; £jJlUlj . uLttl; j»l-jJl j»-> Uf . *J-» "jilt «-»-I 

^JU. U/ fi --r j; fJj-l J-U- cj-.jl( lj» 4j« JIM j. Jjl (.j-^'jjiilUjj^l Jiau CM-J • f~M J->*l j* «4-IJ . «LJfc «.j J« JLSflJ .(Ml 
J4 A^UJI ,*Ui- J»i 4aJ*J (jji Jil,J) Jl s!jjf*ib <U*i jft-rf ^ft 

jj>i a>i or^ . oi«ii .j* jr ji juism j. jsi ji ^-ui «u 

jj i^( [jtej* , i^i aii a/Ji . gll-dl J>jJl |J» Jl a^j. Vi 
ijjUi. u Jl>j ^S . 1*0*1 U>jl *, jo- jl totil a . aii jljIM 
JL—JI .l> i^. J*J . Ajjjllj J«*iJJ>' Ji I | iii .' « T ) OUJl JLill 

iLJij «=. oij u &iji ijijijj.ji.jrji «9ic jt uii f i— r 
«.>a . jl-ji jj &ui lii, 41 cjc»4 . c~Ji f i aii jj-- 14 • s r-»«i 

. S-fcjj JSli j«LJI *l jj»! -l»s . f i_T J_JI J>U_s Jl oV! 

••jVjI $» «i cJir ijir vij.1 jjij y»js . suii ayuij* 4ii~i^.u 
«_»( j. l«-ij* ff . tcy Crtj-') j* & ■'"J #'<— ; <"» V E>U 
j^ai; jj^j, j,^ jjjbvi j,j . lj>ip . ti ^S j_ji jt jjj 
>L - V f*" ««i u e* ^"-i *v j»J ■ 05n J' < .{-Ji Ji> ) ifet 
Ojiii >iii jj »ir ij» oirj . joau vi fi^i jji vj . j*ii dji 
**.** «J j»j» ^j .lyx-Jiji „_r ^iiii jiyj . ^ jiiai 

(.lj.il *JI_J|> ji jl. (Wjt) j»_. jt^iLJI 4j 
Jl «2Ui ji JilJLi' „L>I JIJSV Uji lil-, fi—f jjill jlTj 

. j»i 

jjUll it UUIl i^.jj „i .>! li. „i j_Jl li» Sj-I ^^Ti (\ 

. ^yjljll ,1U-Ij . «iill J JJ» j-ii. JU> W aUI otT Jii> . dt.Ji\ } fUll 

ai_j .A.. (*ui jjb) j»i j. jjii a jwvi'i j* *» <; e>; j-m 

,^WjJt J^ ^<tf jsj . fJJl; u~tj .<-^ *l>j jS« <i£^.) .Ijj 
fsVjl j_; iljL-. jrf--. j£» . juaJI fJj-l JJ— . 519J J" b Jl 
<L<^ *MJ jl J*j . .f-aJI ?!*s>} o^i ^3 ■**! "".r* »J»J *>l £-*J1 
J) ",|»ji . «_J| juJ) jlJi ^-)}-j- 151 . »Ul -Li b jl-j iw^Jl 
b,! U!,^-. i^Ju> i«Jr iU JjM iSian Wl «l Jlii . jo*.^! J^ 
fill j» 0*"i » ( -W^ ) J* J-W f/'X-i j» (A" '<-* • ■*■! 
c* ji-j ■"».* jTtti JU • ri»V"i ^ f"ii r* f^M j"J • (H«i3 

aX-jla . jLill i-*J(> Jl jUVil p? . "Oil <LS b pile JjljJ«*» hfXs 
jCs ii; jLi.j j. f f_Jj . jlijl» .X* (j.Laittl)_> U-Cs jl_il Jl 

j» jaii jjiy«-Ji fiuib w ji+ai jifc ujs Ujj»_a . j»jji dji 

j-t jl jlteli : a_l cja . a-jjj j* jo-l jj 111* . i»UI a) cJsu 
■WJl Jj.|ji cJf 3 AJi JJLi uLT : iiU\ JUS . 'Jt J£*S» jLA>j 
J* yHai Vj »l»j Ji oli . *J JJ jill $»1 : «J cOJS . pjBI—is 

id ^ ju.1 ,Jj . our j*i\ ji jus . u*iw ail «J cas . «>- 

4,1 jji-w jjIij j-i JJ-. Jil JjM Ulj . I*. ajj^U J»i Jl o-W 

/* I** ' Jfj*. I* 1 *' >'' ,iui J 10 • duli *' J* u -> a> ** a^J* 

. jUiy i.j* Oj(«Zj j^J (♦'il»r j-lill K^yj jl ^ji 
(^ OJi' . j-tfll jrf Jb-j ait 4UI jij ^uaJI jjyjl jir 

oi^JUi .uti ji jj-o . oj>i J 4%. b 'eiuj ( aav > jiui 

%jljll ilU« j_U ( u.U*»l ) Jl jSJIj JSil jJII ,». . f^L. 
U f»^J J" j-lil 4-l.rt illi il (j.La»VI) iLj cJlTj ij^-aJI 
. ^«JJI j.Ud-ill Jol ji jiJll Jb'UN J> . E IAl »U| 
w^ujl |_IUII l-k> j-u jjjai iLJh .L-Jj Jlj U_» jl£i 
4U* , JIUI &»%) . j*l JIM j» 4U1 ^dJ . irt-lx. 4ij>»J 
(Ci^.) J. jjy ( „4H ) JU »>> JL. U-3^i« Jb-j jl ij. jlj 
*J JLJi J-JHI (,U>Ul jy-) Ji l^jj^ »j^. jU y>U> j»J 
B t| , jUl »JK 6U *a 3 J *»(J» . J>U ,jb Jl .UJ1-U (jTjyl) 

- *\ - j>jji i«u»i jir jjt sjjjt, jLju .juii j^i tij . mjJj «i*» 

*i' Wj* j» • <1»1 to ^ J>jJl Jii jl J»j ( ^1M) j, J^JII 

ji_i» u,ii! ij^ru . sua, ,i_jj j^u ( , tfJ( j, ^ r) ^ fcU 
: fs»>.' J-V- p«' JH> ( o»i ) j»l |^j . amu ^Jj^ ijiyr 
'y*^ *J-ai &s>i (jXi) ^» ij» *ji jjs jjii Ji« f » Jt iitn 
a— jj* j. j_jui E >i . ^im ir ^| jj ^ .yj ^ u ^ 
ijUji . bun j* jMli xs. v oi^rjii ij«j (i> _ai j, ^ jju., 
uj ^mi . ^wji ^^i M jiju JJrJ ^^.j . J.-U,, ^ Jb fU) 
<-IMj . ju u rj Jli JU( | : ^u jj_j jisis . jj" ^ jU, 
j_M V j^U Vlj . il^vi j-jjj j* dUi «lfl ^ j'jjj j| 411 

6 uk on ^ ju, . jiiai e«ii ^ ,» . ^ 4,Li ju . 4- Wjl i 

*— « J?^ 1 ^i 01 ,«l Jrtt . Jilill y LJU* ^^l J4 _ ^J^, 
lilt . JUII jl JJI CJ^i . jUJ, ia coj jjS,, ^ ^ . J,^, 

. cJi e>w|j . jU _i, VJ Vj ^ . jVJi ^ j ij _^ av j^ 

„MI 4t J_JI i^t irtj/ JUi JUJ . jUJ, ^ »J l^ j^., _ /JW# 

dli j« jjy ...m. jj ^.uiviH r*^i j%- j 3 f jifj 

JIT) . j>jj| ,j__j ^_i| jj_* i,nj| j,j ^ ^y jj^ j ^( 
Wjl J jfcu ji J tilt t j| : ^joi jj_j ijj Jlij . jj j y _ , ,j, 

J* 1 j*—" • fiju j" sji> o* e>~s . avy di oA ji j>> jui 

l_c dUi jir jjj . ,| 3 j_, yjdi j, ai juy ^nj . jl>j ^ i,(,, 
. A_!i j_^ JVJVI jt iij j^ ^iill il VI . Ml Jul J IjUJj 

0J3 . a«..iai <ajj cJir jdi .uj-ju iiu . ji, , Ui _j| jiy 
o« j-iii jui jiiji jxi cJir u* ijvjj . jwi,' jj_, iou, 4 

• ^Ul j>UI 

'^r^" fy. j* *»a» V j'< ■ ^-"J <» s* >w 3«sij c-jjj 
ui fUi _ rS c jfiai jtu . jjjjii jt cjsj sjlJi ji «j jus . iai j, 
jj,-, jias . aiji jis, u >ui i. j» aja (oij-i, ^ mi, ^ 

J* i-iUl jj«. j«31 : «I JU ^ . JUS C l_^,u jiu, jU j^^, 

. ijv ai^r oj» *•» . au osj j*« .jam ^»Jt ." jsi j»_ii J» 

CJj cJjIl IJ_»I Ojlji . j-UIl cJi a>u«a '. j,_^I| ^_ jU^ 
liijl IjjJIt jy i.Ui Ci— il J> JJJ VI >«. ,J i^aj . jltasi Ug cyu« 4,1*^,1 jiju . ^vi ^ vi oi^ji jj^uv .|j»-ji j 

JJII jiai j. Liy pi jl ^ ^ „J .yjb- . ju, ^ uiji IjLiJ 
bljj JjL3 . 4U» il^l j» .jIjU jJJI oljdl pi jl W . SJ Lj 

j» *l*j . jiXUi jrfi jj l;i . ji^uur CI oj*>1 ,rti Jlii . >i. 

( Cc«±l jl >-*» J-l_. ) J«J« j_J jjjj j \u- i-ai 4>l aJ-jalj 
. X-ij . J_«uj . JjL. : SUijI jVjVI j. 41 jWj . ( ^Laiyi ) _; 

• Cr-nj 
J-*.j . ^ji>jj Sj_j j. jij f ii. «j jua . 4_,ir ^ri jj 

O"^)^^ U> «—IJ JjJ- ill* <J cJWj . 4j pVliilj *i ^ui 

l~.ii; VI . 4^11 W ,|_iJV| y ^|_J ^ j, tltl-t jj .Ij^-Jljjj 

■ <*\j l« •jL*I j" Co,Ij JJII p^jjl 4j,|r j-Jj . .Uu j. • frj*n J »iu-i jiji j,j»ij 4^, JJrJ jju, liU3 , j^^ji 

«-r"* .>*»->' JJJI >»j . jyi Jl l«, £,m,_ «* jj^ u jrj „_,L>I 
x*lj . J^j-UII J-S,>!l Jtf J. JlTj (c-ijj, J ijii J^ v , 
J.J . 4hL> jj jilJJWI ^LJI jjl ,4-iIl Jl, ^ j^ij, ^j, 

jif^LJi jyjuiai^-ii ju„v, ^ j 5 .tJu-jji «^ | ^, J j 

- V - JilJUll J .jfO. l^tj . ^j .U. till J- j^l j* S)U«> u> 
*>•* ■*■> C~iJ^") s°*> 1 ^iwOUl U-iU jx- jl jS«J «il ^ 

4j» <ui >. jji j. aun. <oJjj) jiy ji- j« ju ^m OjJBi 

4_i1 : JUL ) . l«Li toJt a». jS. jb Jf f U1 J!, . »UI l«fci*-J (ji-J 
OSl Jjjfj . JjUl Jli j* .Uulj . c ljjSI ,Jtt ji 41. JlaU jJJI Ml 

•j-t .uu ju- j. jjj ui ou-j . djj to yiji jui niu j) uu. 

«J jSj Jij . ji y y, <U Ojafc* U . UI *jr j. JX-OI liyjtj 
<LJV * JX& jJW j* Hi. Olj . yjl\ j 4JIS. ^Ijl ja. itZ*H 

;> _. ^ju 4jan u, ji j, jj, , i,j, jjij, . iiiji y^ jK, 

lU_yi UiJ . ^j 4jt 4U1 J^ jjl ,£j 4LJ j»; Jl J„«j .(Ml 

•Je y J*. *■> • •"» ji u^iji jij . j>-* m «w jj» j* u* 

. »_yi J*J It^j 4JI jiU rfali _jjjjl, 151 . I ,|;, ; fisyi ji 01 

uu '. jjit o» 'aiuji ^ .>j > ja. jlu Jii iu_vi ^ 

iUl 01 : *l JU* . UK <Jc gll j» OU Jj itiy^iU 01 : "1 JU jJUH) 

j_u cJir jJj . ^_j jv «ui j_^ jj .1* ^lij juoj J>jjJ« 
. jfij jax u^Jjjj j. . i_iii ay sy« i^jj-j an <u. lt-vi 

l_to ^j . \^tjA ^^JL-l a — a3j . ijjSIl djj su-m flitMiU 

. jiir i.ua-1 .J» jl.1 ^ 

^ 4U1 J^ j, Jw j! > 0! j! j"" •*!* 0; ■ ta>l 0! *"" }*J 
>j 4U1 j_je ijj jjj . j«l— Jl -k»l j;l OUi 0! OUJ- 0! JH^" 
f»jl» Ji jJ-ll }*J (C^JJ) Jl .ij«-JI j. «>J> Jsu j. 4»£* 
*ui j-t rf j_, j_ai j,jmj j«, ^jiii jujii j. yj, ^j . (^ 
4»j?j . j mr j»y jjji Ji4 ^ii j»jai ^l* j^jaiili j«w ,3.1 

.jljjH. Ji»l Jij . J^**~ll jA?X ^1 jJ^. jl Uj; jj, JB 

"M" jOUl <J JUt . <JI <;>£„« . __|»I, oti>l jl «J 1SU . «* JU* 

jjJUI) <OJI it jj_, dU Jts iju : ^UJl j;f 4[ JUS . jjjJI MB, 
.J-MI .US1 jl_. Ujj 'jl ji»1 jU- : JUS . (.oiai j^jjyi <w _ 
|i-< Of jil-jl :JUi .jMl j* dU JU liu *iuy .oj-. 4> (_;» 
rf* j* ail f? . tfUlj jl»»vi <JI (.jSI 013 . .e, ail jtJ;. j« J« 
<"" ■"■' ■" : tf.j^'*" j-Vr-H *( JU» ■ *-^ jl »U* «-ii _tu« 

. Ijjj j^fc. •/) jalinj j<UJl Jyi JjlTl—. y «JU Ui-jju 
!»* Of,' f»< JU* . fdim^i (C-iJLfaJ) Vt V* VI j"J 

J»j «i ij)Ui . ^ 4j. mi j_ j^i j, siLJi j. j*r. at* y 
pxM fJC-j ill : ^ JU» . ^jjjll S.JH. j. n> JO cJj V-Lt 
il« J«. Uj_, j, J_ ^1 > a\j. ZX 4i^Li Jjlj, y.j Jjl 01 

«_ill i*t >»_& UO_i' ,1_J .j^j J,, J,j j,?, jj, ajj-.jj 

C-iU dUi ajui yj ^ . uit jaw i^i. ;j ,,j ou < o»j oJj jfjS 
*--. ^sui fO dji u jr 01 ijij. pa jii ,ji ^ ju* . J.UI ^1 
Olf j-Jj . ^ .u* «U, j_ «w j^j _» 0. .JM, WU . j)j«j 

pal . oliUI OUl jiU VI UjJiV yll 5j>ai oLi'bj^b l J>4 ^. 
UUII Si^Jl «M_i| w . oU^jjJl, v Jb^Ji'jj-, iofc-n, 

•»/*<*• ^yi Jj • j \fv ;u- suyai ijolvi (w ,*iji,"> w,u 
. ^x ;u* «* o>b jjj . 4,1a- ^y j«u y uijii^i y^u., 

MJjj . ySl _ j;j*lj jBi Jj j«« 01 j» -Uj .J »AV>" *!» 
**M >* Mj"3 -to" ^i*II JU" c&jiJJ) J« UW>- owl > ^_ «I 

«-i-fl jJ Ijia- EJj j- oUKU ,x« JU,I 3 . l^iUil yU J_i Jl 

«ui x« yia- y c-ij oij . l» jpi j,j£,j o„l. ^iiji y ^ui 
. <j> .a»ji >u !<*,» . jj,^, „j, ju.1 y VjJ u ^ >_J 

ji J - Jl j-« J»jJI jl t^I 01 ji~!. ja i-Z iMxll a.l'jJJi a VI 
SjU „j UJ- . iUJJ jiuj, ,,u-( j. jjtoj aUijVI Jt 0*^. 

*— J-» «-iyu« o« ou- j<i . iiu ii i,__,ui sijiii y yj^ii, 

, JJJ.1J *^ ^ Lit 4J JU. >t. jJU X** A* (Oli'li-jU,!, 

jj Ufe^l ^ liXOi j-UlI pJJ , jl^Ji j»| j, jjL, ou»s»J 

"%• - ■W" JfiH JI Jl^i iiy: (jUU.Ui) J 3 . jls J») ^ ^ VWj 
■tajJI. fJ , 5iLt i^ J^j ^ ^y jj . ^ j, ^^ 

JJ-. 4jt IjJ jJli y.j . _jai, ^j ^iu, ^ j^ ^ Wj 

«-il ,» . fJ Wl j. jWji 4UI ,Li l. l*j ji jj, , ^i'^ , j 

<Jj . 4-1 J5L_ ji C JU1, y ju- jjj . ^yj, ^J ^ JJ; ^^ 
«~l UMj SI Sjrtl j. 41 js. ^ . jilJWt ^ AUS , j,j J^ 

ji oiuun j. jir ^ . :j,i, aj jj u, i» w - . jt^n juu., j« 
. j-n, u«<j Xi" 1 ■¥ 

4U . jjTJ. j-» <i> yj J. Hf> _ A _ W 4Jj 4«S '. 4W ^ l»j| 

• ''-f*-* 11 J-* ^ ZIP ■ "*>* dA J' j— I p! ■ .Jlj j. J*| 

or ji , ty *^i j, Mj i jj, ^ ^ <c j jjj J( M ^ oLi j ^ 

J— " j-* i»'J (»-»"j-w) j» <jX;j; Oil) *UJ j. ^^j * cm 

. 4i»r xs. 4, j-ui ^ osj j* ju* s-jjti 

j* U j~«ll fj. jijij J \YM _ A _ \ • J_lj j«. .^.(j 

J m^ JjVI K j 

jjjdl X. .1*1 J, <JU Jjjtlj J^ i*L. a ^_ll 1.1, 
•Jj W • JJJUV1 jijJI J4-, j. Oil . ,>_ <i» yj :j+ ^, j 
4-ij^UII »*Wl fJ". jlf . »-Jlj Ji U«LJ j»| Ujjj . 4U| XX jj| 

■"■' JJ-. <iill jll 4^; jjL. jJll y.,'. 4LJ il_3 ^UIl iujV 

i-tj <j.ju j« j-uii ,jj»- jjr is, . jjjjy, ^^ a ^^ , 

J'J j-i">" Ji a«iai juiji vi <j jij v, . «_£ a^yi, j^, 

■* w<> i - uiJl J 5 u* ^T j-<*i fj< j»y .'4.«i,si 

. j^™-ii gjtti . j,v, ^jim i^uii iijjji fji. ,+Uj , 

j* .J4» .jSI ^ 4UI 4tf.j JIT . jiJjJl Jjjtl, j.1 jj., JJU _ 
.U>1 yti Vj . 41.1, ,Wl lfH . Cji, j, jtt, j^j^ _ ^^ *-'l if-; 0-*' J-"— fr^ll -Mi' ■ pi— j-^i J_i . j>), 
aUJl jUjIj U M £., j£j .i!^l_l, ^ ji jyi , olttyl ^ ;jUt 

*»l jj_, aj>ji j»^j, si ^Bjxui ^-jnyj ^ ^ ^ . r3 j, ^ 

J^ll IJ» j_» 4^11, Jit . j^y 4o~ .jtth J;, ji ,y jjL, ^ 
0M *) jJLiU . «Ut y ^ u. Jito >jl ^U j stVA M ji 

j«Ji iJjL- tfJr . jU ^ ij *-* J-S- OiJU-ai ij* Oj*> : r ^ ja f jj_, .jjj j U . _ t _ lUlJ 
;l«ji j» «n_ j» ut>i j*^ . jji^s, ^ j^ jj^/^^ 
^ai jjJi j. Jti*, ju-j . j_an ajbu ^ i^ju . .j, jh-.J« 

jv..i ^ ^ . tj\j ur jjj^j .^ ^ j^,, ^ tfj4lj djU(i 
M-y .1 LAI jir wr . J-ji jr ^ . JJJ; . j^j, -la ^.^ _^- 
«*»** ■*!*- J^ C~« <i>0 ■ fiWl ii-J.1 jj_, ^ib 
I JUt ^Jl JU jjj (j.Ljj.yi, o iJiu, j. ja Utf .jbj .'jjj,' 
f-l* , ljL_» Lai LM„ J1 JIB . jjjj, lijj.^.m, Uj ^ 
#»» |l« J* Vj . JJ>j .IjU . j^aJI UjL. JJ^ J »_ . jj^n 
«M Uilj . Sjto Vj o^ V 'ji_iy ^ tJsta ^ JlTj . i,jj 
JLT> , j.jUll ji «!jm» Uw (^Laiyi) jlj ai aj^- |^ ^j,. 
Cffl-Jl >U <i e ^j aXt u jr ji jm, i^'jj . jj'u.jj luji,^ 
• IJ »'J «> A J>j< ^ eU^j . ill 

•"' (■'' , ^-J* : J" ■ J?^ a» (*»• • a-UI "• l«L,jl ;>L; i^ 

iJ-H yVI EJl» l^* . J»jJl Li ^pJyU . ijU, U^M , j,^, 

( v) - ^y - >« IjLi, . ta^Jli . a^ill JUT J£ JjLHl J. jX-x j-lj Jill 
j» isUI j» W - Jly 3SU : a,Jj| a^ IjUU . J~Bl Sj»! %) 4iJ 

ji. i^jij . ijiji dUji ju jJ tija u^jj : ju . a .ji£jai anw 

JJ— i 51 lyiS Ji) . I* I j . nTt i l . JVj jjj^t 45UI j^i ^ Jlji jl 

. jjbi jvji j« ^ juj ^«i J-, ji vi ijji c-i.ii <ii jj-; wjt« 

: JU • Vl-J J)_A Ufa. J-ijJ . jJi; yj 1^ J-,3 jl jS* 5» 
Ol jj A* • |K»j-l <i fArt" t fs»rt< li : JU» • JJiy «* «~*** 
. l^lj jiiljJlj jSjJ'J j*'jJ' 4U > J^» • s^' 0" 4J« ***' j* 

jij-u'i^u , ^j,, jjai 3 vjs j»j . asm vi uu» j_i ^ JU 

y-ai .(i; piuj L. J>> . 4^*1 Jt «J-jl Jlj *jjtf Ul jil « jy*l $ 
•fjjit* jJ» Jill Jrflj* ,l~ji C-wifl j3 jUII JjUS 4C ^t 
^u jfM cJHt . ^jJiiu 4-a* l» J£> .1— aij f ljJI >i. W . * 

, <_> j_Li* . ju E ijju »j« J*** ji ij>m j»i j. 1 j*j . yt*tr 

lyjlli . ^,l> yj y l^aU . jUII J»1 gLtfl . JUII ,UI »Jt UCI» 
Jsul^II 41. I,JW . UaUl .yuJl . U> IjjaJl . ^jj J£ »jU> Li/ 

rfjjj u xi a.'ui juay aurj . ^ a\j u jti 3LH11 ij-ju jIj 

ijU-Jl objWI j. l|ItM y 

gj^ai lij,.,!). iiji^ jx- . j*ji jj-vt »a» Ji^tj 

.jj y jSju 4J(T . IJC JU j>j iIU» ; UU Jji ill XI . oUJSiai) 

. c*- 11 ', ^j-j tf »j • jj^i v , ~- > *>*■ j""! . ju w ail eii 

4j Jju ^v 4-Jw jli;X . oLUllj JU-illj it-UI >y itfj 
J" - j* jj«U • l^f -WJl" f/ a, OITj . «ml j. t> jl i*fa-«l 
Jj \jX i ^M i ilfj . Jj y 4lJ j^U .Ujl .UUI it fl jl CJj 

iL_yi 4_jwi iiu» j^i Li.i 4__jj . j__j ^_i.i jj_, a.M 

j-jyJI ,yj J«3U jx^m 4l«, jl J* ^^bjjl J«>i E lit JX*- JJW 

•>'> J* *i-V J! 11 *i ■ V 1311 |JI » J* a^J^" j» J« W '• JjJJVI 
< j_»- a j-s jj_- > a_jj« oijijlj jU\ ps (jj*i 
(j.Ua»vi) ju* jo jtr jis . a—jj. »u aia. ^e ^ . v«l*mi 

- \A - (£-IU» 31) JjU* Jl t^i A~,jJl| ji i*jil (SjXJl Ujjkl (.^—b*; 

y« . l-g « . «*TI (U / i'£) S-jjW ttlji> j»jtJU j« 9~>>u jJii Uil 

: tyu Qwb* &,!> j. ,01 ^ S i ■. ",«i jut . j. fji; a ia ifct 
>•*■» b . ^j 1 : >*» v. - ta>| a jj" j*-i i* 1 " -"-'j »> jta . j> 
*_«_». tj-jj . 0J »yi y aa.^, s_jjii at' f j«;i uu . daj, ji 
fjk. ^ji i»iir . j,^» jjyj. sx, sjij cjui ^j.i ^j. . ^^jus 
U«i Hi* . lu-ij ii»i j>»i- oji^j . jjj-Jii j^.1 j, }jV s civ 

, UkJUl C*? S \f±2» . ilil. lu^ ifj jU\,l ij*J± C+JkuA 

. jix . UjL. jj__, i jt., 31 ji j,ui jji»a . ^m j cja«i 

i^iji . J-jJll Jju b'Jiy : |^I JUS . £jite_ . «^«! f U >yuJS 
. J (TO i->ai All .U. JIT. . ^y\ fij j* . ^i.,1 3 Ul jt 
«Li1 (^U Jl<) 4o*»U (f-LI) J£ l^uT ajj^_ iljLa jj^- jlfj 
jii *J Jji 4iV 4j| uSLa C*-» JU*3 . j-^a J* -l«»l JJ— - £*£!! 

*- -V 0" UiJi (r^ 1 * » J tt-Jt J>o *■ J^'Vi jWj . >j) 

Ht) . jTJJI (.JiJI j^W p,,,} jj_, j,t, j Nff jjyll ^JU 

M «-*< j*-" Jji> j-Jj . j^-ai 4i>j . (j ,j_) ji ^i jjti 

J|t J»«JH JJL-, ji-u jj iJjLa jj_, ill" . ijUIb sJ- , pil* 

il*»* »jJ» (t^3) j> -uit ji>j y uj». i.u ji«s (^.lai jjtj) 

CV*" J*J • ^ J» ^V J*r- •J'." • y>»i"i *l«i C>i» t-r^' 

ISJU JJ-. (» Jij (l^j;) y f»j iiil'jiy jU Uj^.| y ,l» 

• Cr-" l - 1 ^. J" - 4* ■ >> j< «l.j Xj • a* j- |>t jl~il y UUi 

. jl4JI fit j> dlU jJl 3 j. ,,» . Jli jA3i ^U 

V*.* HjlJ JJ— . Jlfj . <J 'y U jr ji *,!_,, Jibj .j^Ui,. . Ul: 
•'(.j* J* J*! J"*, i' V^V W • "SWjjab Vj OJJ3b ^ii. jl 

A^jJK v*lj bwi aj>i\ jJijjji cJir ^» a . ujJi juami 
J#u JUli Jjl» j* . V»l yj l«a *% jlf i4*'j^ vi «iiii y jyi f y <jai) i*u ji j»o jJii -cii ^j- <\> j*JJ\ j^ifcii a< 

,^-« jJf.yf.t-ll.Kji JIAl * jLi J wr i»*l 

ij-i. ijjj. ,!» . j>s ( rfM''-> «ir Jij . -M^JiJ >—li o« 
t ».vi *j oK. jtf j^-e Juii ji^i . >lu jj>^J i* J4»"¥ Ci< 

,yU (iilj-*) j (j»l~»*VI) Siy Jl _W>3 . j^j; U J^J . ^~U) J» 

J_c jJLJJI j_» JT Jjb. Ji! . j^ixU jUU. jf J.U . iljU. JX_* 
IJiUja . Ijljb. U jJ.lj-oll Jwl JiHIli . LJ»j; JilillJ . j*L*Ml 
jjjvl j-u_ aw-y j.lj-11 JSUII l*i jii !L» Vjl . ,rflf ijfA 
jjl^i Jilill .jiji-i Jii.UjJ» jill j»j - i!jV jj— 4* 
Jj; p) . .Jit SIjLi jj_. J-i> kJ»i.<u «iiU j» W • »jl» 4' 
■IJjJl i*j : fjjvl jo-. JLJ . j^IJl JJliJl Jl <• »*1 ^ <| 
. UjU JA-, y jl^JI J.V^-1 Jjbuj . i-iJI j&i j~WI t*» 
J.UI -Vj«J L»lf ijTV J ; J rfi- <J«n : ^1 ja-. -HjJ IJ» J# 
f \_S ,J (>» VI W,V i~i>l yU. •■^j) : J« *lj> VI J>I ¥ M# 
C L->V* . jj» j* J} ai uj *; Jj. (,!» . JJII "jl«l Jij v»Jel 
^ c^_l jia . SJ_^ iljU. jj_. t. .ttijlj jl J» : JUj . Ul. 
UJjy Ul Jj cJ» OjjU : fjjvl JJ— . Jli . Vfci j}C a Jyl S» 
iJ j_J ^Jji Ji_j. Jjijj jiOL-U . jl_iW liU>i Ifcl* JSyi) 
. dJJb Jjai uj >li ^ Jyl Wlj : jTU-l Jli . fJj-l 
jit iX_j!l >& Jill . glUaJl J»^l . i!jU JJ_- i» ittli 
Jl ,l^»» ittllj . UUkll jlfiVlj . jl-jiJI Si*> fI-3 *Ul J-> J5SH 

a_i_ jjvi j-jj o-» jjvi Sj^ji j> -i-ijvi fJt ju-i j> j»y ii 

.jJi (j.UiiVI) -j 4-i.iO jS o*" ■ »=- u ' J* 5 u* ■* ST,,V 
JV.SVI y <U 3 . Uj JM JJIJOI 40e ji jSj . jVI Jl jjj« jj(>Ai 

fjjul Jjjl^i 1»»jj( JIT> . ii-iJ J/»Vlj . aU" jl<jJJl lo*U>l 0*to 

. uU «m» 

•>ll ) ^ f-UI jjlill ^c .Ijjr jilt -jJ-1 ,y .jfi J^r J_! (N jjrfjl Jl—*' ^j^. 

alll yU- Ju> Jij . .ju-j a^tr a»ri Jj . U_ jijiVI j^fl j» 
j_f Lit AW p? . «VjV jUll J .Jl. afcjUi . jJU-j J»j ju Jt 

jJ jlf 4» JJ;jJl A»( Jlil JJ-. J* JUS U_i til jl.jjll ja 
jt'j^' u^. '-^ *>* ? E^' JAr*" J^i CO—*-' i' *** iS-'rr-') a-0-u 
J* IL-3 jjUl j* J»b jl juaJl -la*. JJf-J jA* plj - I*. f^Jli 
Jl uiLi, Vi <n~f .Ij^jII ,_BIi jlfj . air jl.jjJI Jii» ^„,l j| 
LJ J I ■ Vi> V!*' V**"< &° s > tiifll ,ji aJI»i . 5U5 VI .Jllj 
j^^li ! aUlf <Jiu.Vj . a; JJ-.j . a, C j^;i . ittll jUj . <UI jc 

ju-j . ujU is.u juu jr j 4i^«i «mij ju.i ia* jjji jr x« 

«1 Jlii . jUJI lA» jl 4; jjj; U Jt IjjiT JJta JjU JJ-. »Jlj 
•JIJ jBj . ai>>V Uw J>J . c»-ali jJ>'f V jil' : JMU JA_, 
j_t «-X .Jlj aJU, U;j ol^l jiu 4il Jt . |J» ,jAc JJj ;#. ^J 
jUp 01 : Jyi; UjjJ «^_ ail ^j^i jj»^ SJ j.| ^j, . jili ,y .jS 
fbl aJUJ i.j_ o- jlj-V1 0» j'j- Jl j-UI 4J .jX), >rf S. jiV 
J* : .oil; 4) JUi . f.jbj Jl iyiji ,/ . ^.b. jyJS j, jj^iU 
; pVJI JA_. J u • l4-*> SsUII. J; V : il JU» . ijUIl jji, |A» 
SaUIIJt jljsVI «A» J^i >ill« iljl— Jl j* UljJ J5M <Vjl yii 1(4 
jj» jili^. bjte IjjI bL»e L*t rij. jir jJJl aii cJiiy 

V J1 »' 'fc* its' j=* V S1 »' W i/- - 1 - 3 fWl l*t jit 

j-U. j* tljJull) j* i^ >> ail l~bt fj^jl jj-, j£»j 
SijJI CJTj Jii . J»^J <1j*l Jt JiJJ , JjCJII J«u JJU- Jj> Jiul 
SJiJI l^-fl»J; jl \y)3 . V^b V^^ '^) Ci^j . IJl«xd JJ-— < l^ala 

i3«^u . utfli dUi j_* . /jail j* <i i*i : j«u jj_, ^ jus 

j-ii . ci>» . JUi U jJUl j* <J< OjiiU : ^.^1 jj-- JIS 
ifllAJ VI ii_J iljJi jl ov ii» LiUi JU u jt 4^-ta c u_aii 

(tt»-P*« ^<s- J^J" f* • It-J* Us*?. » "*" aVjt ui. . Jj^JI 
liUi J«u JJ-- jajl JSj . jjU Sl> Jl alii tfUI ^t j«u J-Vr»i 


JIS . fii jUiw, jl yli! O-ai iljJl J*f*>& '*-,V J» Jfx" 
jJ^J Jull fi' JJ5 a«j . J«a> JJ^ ioju 12UU UM»J l|™) 

Siww jiiiui ^ JMt . jjuiij ^.yi ji. _k AjU j->— A-ja 

jb JI Jill J <-»! Olj fU . Jill j* jf*1t &". ji •*>» . Aj 

jiUUl JI U«SU (£1—- al>lj jTlil j^j-Jl J-t-— >-J U ' ^J*f« fcJ* 1 *-' 

cJSjt jjjjl jx— JU . JiUll ju uii *->j* • jJw «jlj fje ,j> 
rf^r- JU» • J3*JJI» -Ulill U Jib W>J • ■»"« 6V. 1 J» gSt ''J 1 
itUIl OlyXt jbli . liit Ja-j; JUI jj-JI IJ» ,> U* .Ujt 1 dvu 
jjl— xj JiUIl J>S . ^— VI ^jUwl J9j e-Ct J* ^J/* J*^ * rt*l*W 

l|J« j*i iir . Sjji- "l^jji ^j» J j^» • .*>*! «t| « *•*» 

JiUll, JIB , iLjl\ J_£, j. jWj . jUll j^i of i|» . JMIt *tt 
4-iVI J* olaWtl <JI &J*i~ Jfj^jr/.tlMW^ 

aj«3 , 4_i; ji» . jj^vi bjiw ^ j-ji u» **• ^v «i Jta 

jl4i' J, : Jia . *&} gjjl jl«i> J»j : Jlill 41 JW , «J| OlrttJ-l 
^g»j . I4JI ^i jUd . Jjii Iv ijj—il »> J*£> Jij . jlJI Jf 

."jtfi >»j ■ jj v-ij*. fi« vj . i*i.j &. fJj ■ jiai o« M* 

I4JI j>y ,,! . pLJ' J; JUU . ai»! jl l«i. gji( J» : JtUII <l JUi 

uis fj»- f . #1 i*u yi i^i. jijv aj3j . j.j> o« u.ui jjtaui 

Ulj . L-Jll f <i",. 1^1 : jut . Jji J» I4UI J*J ; JUII <l JUi 
jjJjSi .11I I«J1 j>>7 ^r Lilt {**-. jUl Jli .j,»l-» -JUS AJflf 
. jUa >IJ l*!* J-" VJ • jiu jji Jl j> o« Wjj*! *> jj*> 
«W j-VI jlO jflil JIS . jUs-l J. jl»»I v> uji J. IfcS yjfc »j" 
.UiU jUIl w 4»j . JO J» ij- tt. CJ- jJl ,J . U-Sj JU w 
i-Jto- y juii jyfcl Ji_j ui> j> . i^i J>»u ■ ii*« y Mif Ji) 

'ft U.J . U^j ,1 jOj . 'iJU. j,>v * : ( J Jjii >j , yllfi Jl 
. .>|.J 4)jl Oj4. 
S^ fjj .L(l J>ji 1) jij Uj Ljj; JiUll i^> jl : ( JjH > 

(j-jJUl .j*l) j* jiJll JfUIl 

- vr - o>l* . iiu jij j* jir <ii jWi JJ;; _ jiuii ,ai s jiij 
.JU» ^laai oijX_^ j, ji^, j, ^jij^j, ^.jiUli ^ j,^ 
i-e jS -u*i y aiit jt ijjiiu (^^ A ^ j^,, ^_ , jj 
M-v. J-»> *i-i j> j ULij mu ju> . (jijji, y (Cju-J, 
• 'f^- 1 * 1 ■ iJ * Li r> ■ J Js* wr . !«__; 4^ ^_ p?i fJ ] ^jj^ 
j^ Ufa, uu,, c^ «;, ^^ ^ jy , j, Ji. ^ . 'j^, ^ ^ 

0« ju-j . lyu j. j. c ,jji r m . ^ui ^ l^ u ^ ^ 
& 41 Js 15 •** ■ J-* •n-i 3» <j»j (jJo) „»-it jijj j.i (^ai. 

«-»i jiS Jj-Jl <JJ 3) jjjl l^xJj lit-jj "iji^tJ J&u _J, 
a UL Ufa. V, .J. u : JUt U. j«. j.u- JJ.J a^ . IJ;<J 
ol» CI JIM Jt : jflii JU . j j-rt u, J.J,, jjj S|J . ^ ^ 
U jo jdij c-iU t»j> J_„j . ,,,j j. ^ jl «_u,j y : jaW y 
i^A J** • ^Ul ig «S»J CijC jl jjjJI «I cOii . ^UJl r ul JU 
jj*S U fSM JIT bl : al cjij . Jljf W L> StLJI >Uj c-lj ^1 

•J?vJ1 * J*-S -^j : JUi . Ljj uJ£), j. jjtl'i , OJ; iib (JUj 
Jtj JJitf C-r *; ,J «;i y jii, a^tiU . j,yi j. L_^ ,u.j 
. osb ur . v. j. jku , u.iji jir au &»>» Uii i-i-yi 

J-J.*.^*^!!,^^. jjij., .jj u^, ^j^, ^ 
J-«j» j. iH_> j. Ill l^Slj . J .IBj j. jU5V , tlil^JM 

j-iij ^ (wiu . ffciw j, ^ii ^u ^^ .^ . |!(laai 

0j ijj ji ur utJi j» ubi Liu . u y . ai ujL u jia ju 
J" 4 • *-".j- w<:"o. jir ou> ji UjJ Jiyi c-au . jwi 
■m ^ «j jia . ^_i, a i : a jus . jijjBi j» jm u .u, jii «, 
. «Jt f JJ JUi J aut, MljJ . ju^, u- ^- j^ _ ^ 
.i_a «»- jj^ . .u, ^ njj ^ ^y . EljJtt , JjL;j _ aU4| u, 

>-• *« jUl : <l JUt . V< J»ji ■ !B«I j* jUl ^i. jSB . JUI 
l&i t^j ..Ub E l>ll SUIj jjjli .iJii u «JU)j v jut . * ji-j,! 
Ul>li : JU . 4ijy J. (j^ju . Uj-i ,,£J| JJ| Jjj .Jji . «„- 

- \-r - ^rtjo liU . \£f .111 Hi HI j» u»t jjj HI , -b-™Jl j* L^tl 
jUI jJ-~ U. : 41 JU . J^. j,J_- Jt fL-j Jji U ijjwJ JJI 
ji . ji_ii ^ ji_ju jiJ^s . i«j c^r v ^> sj-s j &Sj,_ eu») 
UXi CuU3 : Jli . ^JUIl Uj, JJtS , j^yt jUtll y «Ji jl W«i4jl 
jj__ tj^j 4J ii_i i^ ^i j,,*, jj__ iu- jj a . UUt ,^i»l 
jji Jc « J^i <i|j . ijjJl jl 4i^ 4il Jjij . jL,)) Utfu 

j«- j» dJi i-—. ji yjj . i^a- ujj uy .iiy c- J5 jjj . iiUi 
0-W> J e^ 11 J 3 " J 1 (^l-">Vl) y jjTJIi j~ll i;jljj j,'ij» 

Ij^-i (S_il^«; jj*) ji Sjlil -._,. Jij Jjj . ^ ^ ^ dJJj 
-f5 ■ ffcS»!J «* jyiV lyUS . jil j« ilL* jjWj . 4j «1I| Jj, 
(li^lSULTj^l)., «3Jj £. ^» ,J,U c-() ^ ^jjl j.^ ,£| j|j 
jL>Jl JJI jkil J> j . 4IL* jli f ul ^1 E-r i> . \y£\ JJj (J»l») «j 
^ JW . 4^-1; .V- JJj . J«~ jj_. jJU fJ-J , ,lj*> ij. ^j 
^ JI_S , Jill 0i JjU ^>j . iil_i ^1 ju* ^LiU . SjUttl J| 
JBj f ^. «il «J'> j"3 • j;l*-»! 0» ji» U> Jt : -to" J%«i 
{rtis^U . .I^^ll J Jit ^l\ ^jjJI J«>( jj_, j_ai j^ j» a| 
olil» L«J . t ljj)l jjj Lu ilL* y j,,*, jj__ j,^ . 4^1*^ 
jj_- H **. jj_, juy . LjJ^j jSj l«JU-,S jj 3 U1W J , 6» 
j|_, jt ^a ,j, iua . .suju l^l JMi ■ L«eUut j^JjJI J«>1 

■aa <* j& j> . ^ j y^, <u\ ,0^ . *ji i« ?J , i^ij.i ^ 
ij»i » . ^»i_»u jit ai. Ljji .j» ci : jju jj_, »jjij a jya 

Vj . *lll jii;.V ^. VI !«; aifc* j». jj_, J JIB . Jlu j«J JI 

: JiH cy Jfi ■ ""j> *J-Ji £-+ SA* J-v- J^ • *"*" j» <A 
»jJ ji jJi3 i< >aj a, *j . ju- wj- £ i_ rt ji ^v ( «iji yi «ii v > 

ij_j, Si^Jij . j^,! .jj-j : j,*. jj_, al JIB . ^I^J MiUJTt 
jl j_^ai' Jj- jjX- dlil : J Jtii . j^jjjl jrf.i jj_, jjjj j^, 
Crtj-I) j-* CSj-rf j; J-o»L« JJ;-.) J«^ JI Lull; ^J.J* . c~^ 

jU y _^i LaJi «j» j^ij . i^i^, ji ijjL^^j iujj au» i^r^ 

1 . 1 . . • *■»■« 

sou j»ij jr tjij . v L£ii j,>iii j. j^j, j»j f is (ojfci, j, 

- \'i - i-iyui jjuji jc ausjj, sl^ui :ji i_j, jS oWi ^, oUJi/ , ^ 

fit Jjj . U«* JJ__ JjjJ, i^U . iS , j, vljJ;V , ^ ^y, ^ 

j»jJi >> iuiri tJ y .j, ^ 3 . „j, i,^ Cil _ M) ^ ^, ^ 

^2 . Lull, 4JI jUU . J_J| JiUiU . Li jl Li ".j, ^ Iji^ 
ftij ijUfjJ : j^ ^_ ^ JU j j^^j, ai , j,, ' )j( ^^ 

ijL» 4,1 : iyia . dJi ^ i^uij, ^ . Ujaj( . ^ |JjJiJU _ .^ 

J* o> JJi J»j . ^ cJJ 0, y» JU* . li, ^^ Vj ^ y' 

,J . -J. jrfl as ^, ,, . ^ lJWj , . JJ# /„ ^ ^ j,,, 
•Ujj J>[ Ji i^. Ui JU LAI jy-JM .Jj „Ui. 0, 4JU, VJ 

ju* . a-a, j, ^ ^ ^ j ^ >a jj,, ^ ; "^ 
: uus • f— i i jib . i^tjj j,v, ajji>, a^ ail : j^ai OJ a j 

<_Jl JL*> . JfjJl JJ» . J,* ^ ifa, ^ ^^ ;,, ^J 

i» : JIB <Ujf c-|, j. Ul : JIB . cJ| ;,, : 4j JlS j . j^, j_^ 
: JU. . Si* M, J» J-tc-Jjl J JIB ( OM* ^ , y ; Jia . ' 

jjic ji ju oii. v j* jus . J3 ai VJ j, j^ ja _ ^u .^ 

fj-i, «-!!* . 4J ji_| 3 m, Jij UJa . ^^ ^ ^ ^ _ ^ 

a" >»ij j-f— k j- t Ji : j^ai U j J jib . ^ is riyJi «j 
HI W : 4«^ j jus . .^ ^^ )j+ . ^ Wl , ^ 

• J-tj" j^ u • "^yi 0* •>! Jk ■ "»IJ Uj. J} 4J JU jii, M5 
>CJ . dJl * ^ii : »ui ^^ ^ JUS _ MJjj ^.u. ^^ j^ 
. UV. ,.x« y uti-u : yu., JU . ^j, ^ ^ JA _ #u 

^-1 Ljiji. v , jjLi i«_i; j_ij, ju,- ^ . j, vl , cjU _„ EjJJ 

. LJjIj U* lia^j . ^ LJUJ Lo-^j . 4LJ. oW i,, ^^ j^ 
Ui-l» . .yjy ^js^ juii IJ» 01 : |^1 JIS flil J«j . .Ij^^Jt J 

HU-I 01 Ufcili-j . jsv, a,^ „ >3 uu (J ^ ^ v , oJ _, Jt ^ 
• Vj* 'fc* ^j" i^i Ji jj! fLa> ajj ^ Uia . wis 3l jj., J_^ 

- \'0 - IjJj—. f? . JU-AI \jUl ilti ilj . «i> ,£»«• UJ ^jiB JI. ibwJ 

.Mia uwu jJc- ii yij t u ^ ' s -^" V'> ■*". &3 •!•?>* 

»«ii #».'■■■ b'.L_. 0»f ifj • Oblfo- dJi J «^ C~£> . Ob'ljJ.1 f 
0>j Je ^.LjII jA.J ail JU fi j( jl> . Sj««ll J»j Jc jjJrfl f W 
^bU jki V ,y VI l(ak » Uie Vlau 4aaij U* Ji 3jj *j , iMjilt 

pj. <;|u, u rJ ji «ii< w fin 4 jir vj ■ fX-xi j» ^ui>jjJi 

IjiL-ill 4«tl «LJii !«• j-jl jlMI ./taj . j—JI l-U ^9 j-IjjKI 

jUj»u uui u» j* J.3U jo—, jt ijjjui oij.ua.1 ^.j , j-.ijH 

. L^Ja-'-ljj^dl y l»J> j* J*J >> jlf : Jls • |^»y.l J-V- *; 
. jlj^l .ixS 4J Uii .tjj^Jl ji ilia Joat JJ-. . jKI f tua-j 
^_. l_.W mJ . iljJul |Jj • jr* &*** ■ j»U« y C . h1 , :" t* 
Jjil Jb>» j« jb" 41 j« . L»»-i. .Ijl djJ jSj . Joilj J*M JJ-. 

uii |jj . joii ^ *jji»< j* j»« ja-. jye u uy . u« i^ju 
juii iij- ji ja;u . =iji Wj . cj> j« joii f u ,! . >ii j.% u 

.J_» JU.1 4U*I fJt J 4als jc J*u jjj- U ^£> c Vt^Jl jij 

ij* «— >tj (oiJKM-i j»i> j. j<iij af *'i «i j£> >ii jj • j>«vi 
0! ,_o j» y ! 4 JUj ( &iirt»b" > ju» j« jj^if^Ji «^i M 
""-•it J" ■*? j* -rr^y *> u : JU . »fl o-J ^v ^jU-i-f 
J) . j-li-ll <oa>i JI ft* «i» j-Ub jwtfi JIO J» f> . *bjl JI 

U» ji» j* u» jsi ury yj Sj»j.jJ> ^V". V; •»" 'V 1 > a - il i 
ji_» ji.j . ^jJ» ■£-».>$• tr u ""b* u j-* u jr >»j j»yJi 

. U* Jj ^i,,i7,,J j3I ^Ub>>KI iU«II ^JJ) JI otiaij . XJJ U 
Uj U»I Viu. ^1 41 J»llJ . jjo-rfl j»_jJI J.JJUW o«» bl Ulj 
>l jl.yW ji jjljll 4ill U j£> Uj . «UI bu» JI Ky j-t«J UT 

jij Ci _ u» jl. y «a-y cju. y jr j . cftiaii j. i«jii; >ia 
. ^uji j* ^Jijun s» «ii» - ii J» 

cJjJfj) .J. ix— JI jjlii> l^li 411 «»)-j Josu JJ^ Jb" 

41 -Uj «a Jji >) . LJJb .!«* . 4»l j. li» . JJJl ^ IJap 

«*» pjfc . bjJI bjjt JIT J; . 4Ji» *t;l^l y lit*. Jb" U tjJW 

- w - ^- Uj . oUljill j-fl ^. f JL-Vl yUJ jc -Bill J . i.l£_»l j, 

aaUj .ouuji jt j« . ouut jjtji oi»—ij . o\iyiai ,j*^.u 

•IT JUi J* j( jl** . .1*11 y OI^JJIJ . -HI J« jiKj ■ oUljJl 

, jijJi ^ n»i ,iir ji (rfjii . 4L_ji ^uij i»i£_*u vi a—a 

j4jil JLfj . Ju» <£J-_J <iil«J • «J' ■"» 'I' 5" • ^^ "-"^i *■> 

•y¥' !>• 'if > ^ <•** Jj 4 "" ,ttL " ^ oil " -" ! **" ailb e* J avl 

«SlO* J* J.ri* J' \r< u ■ "-^ "*^J "»» l -» • C~" ^ J w 

JB* ji <J« f > . «J« ,1—J -c-ai ui^>i .jjjju ^ .i,j «;a 

jtfu jj_- .jiy : »!li 51 4u y Jls . yjyu f H_J| yi ^ j£, jli 

tu* is~>< >■*• J 1 laj ' -ao -^j ■ (*■»' J> jW • i**^ *> 
5_ji j»i fiv <ju> ■ j^>— • o; j^» jjf <Mi7ii. .^ jij . ajyi 

O cl»«s- Gi*-»> ** I.T- l-^J ft-" 1 J' XJ f* • J*-^ •*>* ■*» 

>**>» u J 1 -t-^J • e~" iifji ,& u» X- 1 ; Wu jjA ouj . jU 
j. M Mi *•<**.,) ,t . ji~ Mb »*»?. .,* JJt_ y 

. J« U Jf J* <1J| «fck« 
IV Mlj JU . .JJIJ .Ijl «a^. ul *— i' 0« WU Jy. CjITj 

(Ml/*) _| JjU S-O-Uu jJi ail ^1 lyj^ J,[ 01 J,l y \£t 
» Jf* ^ WU >» jW JJ1I ^J/ill y>l .J. j» IV jij U j., 

<^* 4/«^JI Jl * jjL-1 JI SJ jc (j»L^>Vl) _, ijljll y 441 

liyull j* o».i_ii .J» JL.V, #13, sj . j> ji_jVij . JiUu ai-i 
«T a : JUj . .i_.*t jr Aii ,y jjf . dji <, ijj, ijl . 4iii.l 
Ifj . JjU- jl; jy > ji'l jiJ . i.^ii Ji>j j.' Jiil y—*- 

• *" y J>"" J' "je JJ--. jl «Ul J^i; s ". >J . <W VI jlil 
it*f **"J jJ Jli» Jl ji*f*bfS : JIS .'*>Ut .J* j. JUU C jU 
J' ■e i t) Jt *-•{ J"I1 U» J» Jjij . l~ «iJ< J<m; Jl-J . iJjL. 

rf^l* ' M J** • tf «J V/» V «¥■ C~f ^ . O-Uj *.,;!> 

- vv - j^> U-.J iUi jj^J j*j . OjJl~4 . ijUil cJJi* . .lj*-il! Jl 

&n-f$ . *_i*j* djs wii yi j4jt j*Ji jj sJij «ij* o*- 4 * - tfWj 

sj-rf SJ_»J J> WV jjJ 4i'3Vjj ji \t»V fjxlt >SU jai «iUj 

j,* j» <~jiu 4jj_; «o;j . i^a- J>u_iyi .uc lM>, oir 
i»Ui i»>~i jBxb ;.y« uir Jiii Uujj . 4.i*^t jr j^ aij, 
ji^-ai oiV) . mj> «ir •j-iij . i jo uf jy i*i JA> • Cnr» 

0« >jJ". jB VI !«!»<-• J""V. X* • WlJ l«a ^.Ult <dl_i J;VI J. 

j-j o-* ^.J J* c?"-^' o 1 all-ill ^.-B Vj - v u ' j-* 1 ^ u m, uA "Ji 

**J-"i *• tft "^'l f*J J* O 1 ^. bl «^ JJj-ll • Jj«S j>I V l >.S.?*' 
jJl : JU 41} Jt Jjyjll ujJ ^.i j_ai «V UU ^Ull oh* 0* 
jiljij . jiil ,ij J. 41} J£; cj-I j» ^i »j , jl» Jt im 

j+iv iiij g* j^, u i^a-j . ji^w c ijji ji <sj»i oir ail k&t «» 

Ij-tJ* . 6»l oili «il ,i JjL* . J«^ll yH- Sjlij. «>*l ,*J 
Oy-I jJJ; I. I^a- J5t>SI JJ JU" Ji t . 4~j y. f>^ j» Jjbjll 
(f-Jfi) j* JjL-^ *& «->!>!« J»I j> JU . V >U1 Jt oil>» 

y, f; i^. i* J. 41} j^S jJi jL* . 0«j J>) j*>* jlj U ,( 

>^il 01 f-^l I" l^f : Lyj JU *il j» . o>ll o« 0^*" 'Hy'' 

• v-J >J <J ittJJi usj ft* <aji l. p«Ji o"« • ccM -vj» Ji 
■ ■". tr-^i '^. 0V ^ W . sJUl .J» ji jail Ji ^jj jl o- 
4_l» ol^ U* 01 Jj-Hi J***j • •^j'l^ 1J* ^ djljLil^ *j'bli>j 
j_l5 . Ux-i UIm Mftj ^ eLj^^ ^ . 41^* Oi*^ 0*J ■ * , . l *-»* 
OJ* J3j . X-aiS 4Ji j» J Ltoij UiyL-S 0^1 (4! t 1 *^^ u J~* 
fj—II >*J . 94«It >jJ>L« jJHI yUIl jitil jju_ jlij-JI UVjl 

ji* • i^" j*' "UiJ <iji 0" ^J tfi" J'-) -^ j» j^-y* 5 ^rJi 
jiti . <ui ji jiijW o* yj S;.}S V>jj jj ■ *■<" > t^ 1 * jt* 

. iil-Sjj ^ s ^rf 411 

j^JI ft'y.' i# a r" 
IJ» J Sj^jJI j,Ui. os i* 1, '■>.x B J<* J-"' • ■> Jin ■**" fe- 2 * ««jjj *j3Uj 4J5M; . ^ jj.^3 - Jt l»>lj >JbJ . Jj_4JI il_^j 
ittb- ^Ull. «>ji j. JT j. o>J 3* ji . uUjl ^i &ltt»>.) 
. c~4l 0" *-l j^il -0j ■ 5j> J Sl ^J 1 - J^ 1 • ^HjJ' S»y 

rfV. ^ • i*i>yij jjJii o~>j . ubuifi ijXj . «jj»vi ^>j 

<#*J! J'O J" 0"" 0^ • ¥51 J'^VI Jt 4"«J . jyUl itjjj jl 
• f /fflj vS»VI 4-Li . liybW a . n .i v ,,,. . 511^1 5—1. . s^r 

UV-Jfl jl 

• mv si- Ji4 _s ^, j. i_ao ii-jjj fJ j ^^ jt as; ,j 
iAj j»i .ju jij,» j, . jj.i aui jS u* jv o*s«.» j-uji 0* 
0» -» mr 51- ^jdi i«ut ii- jjtj . jjoyi „j. jt j-i; jj., 

Jj) , iL~Lj»» (Xju- j| Jt JJL-,) 5-jJ. .U, Jt USlj .Jlj jir 

Cii.jjai <_iu> j* . uu. .ju jt usu j,jLi iji- ^aw .jij oir 

■Ml y-. j . IL-J jLjill j. Jib Ot U;,LJ jji ^ jHj . «»j» 
«IUj» Jl AU jjU . UU. isjU; CI jjL Hi . l^r 4j«, olf .Jlj 01 
« Jl «_i'.1jJ pi j>1 j»u jjj- 0Wj : tfj2\ Jli . iljill & 
^dl .|j*Jl jl 0J li-l; JfcJ, U 3 . j.UI o«M j, jiw. jjl-, a* 

HyMlt Jl 4w jx_, aj.1 j. „Jlj «l-jl j. mi 51- J; 
.W *»> J»«H jl Ali u**fag . oljl- J* VI * j^jj v 01 'jM 
%«U(IV iv^IU ,101 <iuj jj.1, jl U* J>1 : ^s oijil 5_^ 
i* i'^' * *-Zi I* J' ^i Jo>J • 5_-Jl ^ jijl^i V 01 ji^lj 
^_J ( ol-JU-jJl ) JjH, ji jjuj . ^ i_^j, uiUii .!j* 
, .IjMll Jl f»>m olji- Jji ^j . LfcJtja- Uj (,1^*11 5Jl_Il') 
*-^, OJ i"' ^K ■ j-*"* 5Jl> Jt .!>«^ll OJs-ji : f>yZ\ JU 
^^"O jiJ-HJ j^^. jM 01-fj i JU • l*~; oUU jjl jjill 

• *-* rj*'^ U, J ^ , J i ' ^.J3 • C-S . J»j Jt jHU 
AUKJIj 5UI o» OjJJIj*-* «j» I- jj»I 0i £J"l-Si • jlj* n^-j 

>* J* J* liH*** 1 J-I'J J' jiwfcj ji-j* V^.l j*l OWj 

» >«\ ■ **> j-UV XXS d.3 jrj . uc „, ^I y . a.j,^, w, 
jTOJI >SU3 j»j *l,Ui« jt^j . j^, ,j, jj, ^^ #j-| ^ 
• >*>- >* yj-ll U.I lit 'Jl c~» . ^01, p tLl '^y ^ 

J^J, ^ j, ajyj . ^ i_r^ v 0jJ , -^ ^ am 
ji. j.1. i^it. . faun jjib. jj dii ji^u . si_« im y ^jij 

*** ,y Z <"" iV,,) ^ ^J*"*- x * v <W 3 ^> o* »J «a* > 
d-£»j u- •*■» . u* nu ^ ^ j^ yi « ^ jj 

H V>J • -S-J1 1W- ,m- jVjI Lil «J JJPj . i_a ISjX Jl 4U 

e-ai tJ -a . jirw, j«. ^ ^ ^ cL-JI , • 
^^-eJyoia. >un «Mju ■ *»*< oii j «. jay, 

u». ^ j>~* ~j* j >.. ^ «j iV & : jMai j ^ 

»jMi j» Jssan ijtai a,>ii c-Vj fju w (L ij|)j Jj# 

j» JLrW «jj| j-r y wv. Oi-r Oij . jw.ii .u ^-ii; ij^3» 

. Jo- y. jir jjiri >ij,- jv . sju-a» 

<*" Ar«»-ai j-£> jil j, ju. j, |.H-J1 oj E U.i ja_, jjjj ail 
■ "A* J-V- JJJiJ Jl ly-jU (J iy- rfjl) .l-i, j»« (c^jg, 
f h-ji j,. E u.i ^!_, j^ ^ i j^,, a,^,, ,-, ;8 | rt ^ ^^j, 
jJ ui JUij . «„ ^a. fJJi^w> ji jjiij 4J.U. ^ . jjlij 'in, 
..to om» jit iJ* a- ,f . i»j^ ^ai jiji jj wj j ^., ^ 

<^ J*»1 Jl 4^1 ,1, j \v\\ 51_ jiJi ,u ^_J| jj jt Bjjjj, 

- \\« - b o<«j- auij . jjij j, ,„„- ibji , j,,^, jii oi cJir ju 
Oi>W. u« .in jXm ... n V . , i^ yy, ljW . jy, ^^ 
«w J~a aiij . uui a^ j. sj j; .» jjt y, ^ ^ . ^ 

■ *A >- V* 

*jj\j £i-.<>l 

pljl Of *»J . Sj-KI iUX, r LM . Jjjl ^ Jtuill <UJ> Jir 

. V L»». ^o"l<»c : "')'---'»jl(l 1 S^ jdi s^i 
-»k te-J. Jl-) i_4U- ^t i^ . . ljJwrt y ^ J( ^ 

*• ** ^ **» w» . „, u^ ,^ *. j. ^ ol ^ ^ 

OL-4IU ,J_, ^ «,_,» y oJIJ ^ ^ _ >JJ(J fU( ^^ _ 

r- ju jr j, . j,j ^ ju, . a,,, y s ^ ^ ^ JjUJ ^^ 
J*b, if >W o-j . jxoi .j. j« j^ ii vi >i v axfl,'.j. ■« 
0W . olvi o. ^ u jjb fjJ ^ », , a.ju,, j, !jUJ , ^ „ ^ 

VI Cw»j . JlyKi J, ju., ^ ^^ ^ ^ ^'^^j, y ^ 

• «-*» y- «=- Jb-j J«r ■.*•» oir ^ u.^j .' 5>l j^,, 

. M«I< yM iU ^ Uf . ^ v , ojo ^ ^^ JjJ>Jb 

ji < 0L-»* > ^ ^ -lJ, . .ui, y ^ 0UlL j, ^ 

" ^ * J ""< *- <<V *<J> 0- «-v- W rU- <L jj> 

0»0UU . y o- -H-i «. o, ^y . .*, Of 0^, ^ +* 

O^-J-'I i*» «:» J- Jt UU. J. jWB . ito u, ,„„ j. ^ . 
>«. V- H ^. ^ ajU , ^ . ^ ^ j*-^JZ> 

- \\v - J &V jl t? -"J • (•?>* 'J 1 ? 1 *>■ 0,Xj . 1 j s,f * A J 1 

yUl |J» <i j^il U JjU . ijladl Jt VI all! Js JUEUI J«, *f ji>. 

(if yj^iy a ju s_»v yuij . «^ samj . uo- j^i <ii 

|J_«J . j^> JUj f" j»i JIJ« JJ0J (JvJ^i) Jl J£JU ttjd 

ju ? tji> .j* ji tfju; j* i^ai ^ j» jo. . an » ^Jic ju 
jUJi ji u ^ j. 4ui ,j (j^j) jt cJ-j u j» jai ^>ai 
ol* ,*_> m ^)\t w»Jt . j-ju j» g«;i jjs . jJJij iwini j. 

y <• J_.y W j"«JIJ • jJJllJ H^ 1 J*' 0>u j* *-rt ] 3 *»ljl 

^i jjlj u tjju i^j ^j : ju . aJUj *jj« jc ^i ji lsijLjM 
jtM (jia>-Ji) i»> jt i|>^. (J^J) j« c*> !JiU * ijuat 
j*jl j»J ■ >J»1 i- s"^ J 1 ("U-*) j*-l J" J ji j» JJ» J 

3-*i j^-^ OJ-".j- *" ■ j~»ll <■«•*« JJ-» j«~i li~S *»~"« 
. .UL*j >» UUf j.ta-1. Oj-J . «SjUJ Jl J-* CJj^i . ^!)U 

J> ^""jj j^ 1 -*- 1 e" j 4 * 3 ^ ■ J*. J^.J** . t-ai uuxj 

jdl ^L-JI S1SU) Uj Lili ly^j . jC«U j*; JU V jj l«, ^ju jJlfe* 
ooj.ji . g_3i «JI j 4 * 3 ' *«■ if <«V d'j" "**> • *** -^°' 

i_H»j «Jl» 4_1 iSi^jl . y^ill y jJLu jUB . i^ir L3- <j 
c9B J»l jfci jl & J*/** '. ijill M^ui *SlJ . 0-il Jjll «ilfcL- 
0-> ijjJiS). IjjU-» IjtW ul J* «*M i»U J»l jX • «Ju»-Jl S*M 

. *~su-r .^ju* jj« jjyu . jjij^i ji cjuji f* . isui VJ m 

jiU; U . Jjjl iUi 41 c^«y . Ujtjl a; &.&» oH«> jXi JIT JS« 

^JLi ilj . »Li ; jl «Jt C->S . fTslj U» jl J«J ■ «Vi jl c-ill 
j^ cJli ji-JI Ji lijt JO- c l_al1 ji^ . JJ 4ll «i c*> j^l 

OjJiis . ii_i ,J«;t jij . itut Ai^,J ±j»i\ jl c u.i ji j_ili 
jj-jjUI . Hjji I* ji,1 Vj . ij-UI Si.>Ib cX-rf Ji ^b «| 
JU4 . .ji, d^ iJj-iU j;Vj jlf jl 4) caa . c bJyi ili l«U Ijl^ 
«atj U . «!U H-.li> ljJ> jjTI JlwlJ;. It^i jjfl jl ^1 V Ul 

d-ijj jJiw .141 j-.*ji jji jJifj . j« du dyV ui- 1 ji y ^^ 

. «Jjyt y ty^tV Jt Ojj-I J; . dUi JJO JUI plj : jfU.1 JU 

- vw - l_tj C->j.S . AJ"j-» i^»!VI ill^ ,y l^.j^l fS . U l»jj Iji. 
•>«" JJr- j^l .Jlj fb ^l E j>' sy~JI .Jjjij (JvJ^S). jl 
J- 11 *>-« •■>» -r»<-!. ol JJ 1*; d^l jlf <-Mi-i) jJ alii <»j 

• *-j« "|jj «>" <-i jj jy j» " j" oiji-Ji «i» ji <u>; 

• >-*>.j-« j+a >«-<" ( -M^- 5 ) j-S ilia jj* pjj^i jj_, a ^ 
*Jj £—" i^j^b (-M^-i) ji j;.j^r ilia jl .UU1 Cu'lfj : JtS 

J[l 1-.IJ3 jJtu 4u- 4) cJU-j . !U j» fJtl <Uaj Wl . 41ju j, 

, iUlilj S.UJ1 4_Jl*» j^ju »;v Ujj ^Sj »jj*liii ji l«> Uliil JU 

j_wu o^u . j«ii j, y, j» . xu uu jijh j, ju 41 alij 

cc i** 1 tV °J l ^V • jn J* .H oi j-« i jn ■ j*» 

ju ^ j_r ji ji c^ji- ^ . j^, jjiij , <il» jjjjv J«ai 
*" j-*i ■ ■*.■»» J^ J* J* * j'v «^l ^.-W £ji* j^ J' 

f jk 111 . CitEi j.lj^ j_> yj . j-51* jj»j Jii^i^ Utj JLUl 
«ri»jll U^'i , SJ_>lj J»jj . JJ»lj Jj . C UJ| JUdl ^i»UI 

• (*->* »j" f-U • > 'y^-* ■ i* ui^f f»j > »j«j ■ ^ryii 

il f4~> lj!« ■ j^li" j« lj-Jl f^if yjiij.itisii Cw«i Vj 

. .UtVlj «>->yi jio . i>^— « -U-Il j« Ijjjjtil , i.li' f U->I 
i>-l«< Ijjtjj . ^Uati JT j^I j* W . j^U >L; ptMy* Ji 

JU ,t , jjaji^. ,-ij . i»-,ij i^j- Ui> j^» ly'y jj. . ^.ui 
S.U J»j . l^U jib ji. . JjjJ, j. plfcjy Li, : ^u, ^ jm 
, <JUH Ju-j j-l> jj» . ^1>j uAi Ji 4jji j-jj jsj . J»j ,l» 
, IJTj Wf ,4^. ^ ^Ul jj ^ cJfl , ,jM\ i^ lib ^ J» j JUJ 
4 oyJ» , l«b .l^_!l ^j . J^JUl j»| j, ^. J»l .juiji j jub 

(A) - \\<f - t»iy*U M . cJJ L_» jut . ^lijj f a_J, ^ otiJ u (#3 , 
j-» o^ Ci*-* J»j . <l can . JBjbj. jj^i |^| Uj.,^ 3 

y dli JIB . jiLJl j. ^CLicI jt SJ H jjJl U» W Vlj . >UhJ| 
3J _- #. ^.j.j jij .u^Jl q^i jl ^ ^ j| . .jjy, ^ 

aj ijjjj, jjjui j» 4iii j.i ju j jis ^ . .uiiyij ^aiat, w 

a> (^ • -i-^-i alllj Cj-!U ji* siu» l«L.fj i_»c a«sij .J»j : JU 
cJi-j : ju . ^jit jfkj, (^1-s.yi) j» 4Ui ji ffjffjib 

■ e-4l JJ" V Caatt . J#JI J.G. JOt »,0j 

ji-. Jun. J—-U oift^.) ji jj << VjJ ^ m , ^ , ^ 
<•=- i?) jy j« JSj jJ« fi <•&? jj> J cf si jjljji .»un x» 

Si i* ^J J~! <**} ' JIS . UI*VI ji j-jLalt C^-Sjj ji ji 

#* .jikLJi ji au, ^ . ..j^^, juii ^ jji^ *-| j,, y 
■ *J« jt»I f»J • j%* j» Jiyi fj-i iir ^1 )», -i_ji * v ^ 

JI jjlUI jj jj_* J lr ^£i . al»| v fjs^ Jl >(_! 01 oajB 

jt jijiii <iu* c^Mi ijs\^ iu^s j» ou- jjji (mjjj uui 

*► j^l OjTJJ Jjj . c-», ^ (S^b.^1, jl tUljil cjjj . ^.i'u 

*>" j* v* (*■* J oj-i' ,» . U_i 41 iijjj ^ Jiyt y o»> 
■uui ,#» Jj^iij , j^j jju ,j»v oisj . jjij ji i^ilju 

juT Jlw C-»jJ . Jjiyi STj_; .[331 jill 4JJ1 _^ aii JjlJ , j* 
. iil JI4.IJ 

Ji_ jJ A_;e Jj_H 5_, j„ j 

(iijy^.) ji l^ M Oil) j. (j-jrfl jj_) J». ^4 iijji y Jjy 
- \\i - j^— j-* 6-~t* c^" • "j*!* ^=- • Jl « • rt-j^i ** "jijj 

UJJ <J»J.r*— I) j_.> j» U Jy «J : JU . .» \nA ii~ Uj;. jit 

jyi\ ^y a j_wi jji (S-»ui> jj p_ai jj; (,/JV) u*j 
jjjut) i«ij ^j . anuij .jj^s oji^ ,j . jji «yi aij jj 
J-3 <*-r») -01 eiijM c tjJi y g-ai -Mi-* j» j»i rfyaij 

■jViu-j ^ ^ru Sj^t ijijX, ^_a .u* jr at a* j« . sj> j« 
aud~it jt j>j, at iiji wr iu-j . ^jjj; (tpc'c-ai > aiij 

Jlj . jUd-Jlj ^_SII £MJ ja. OU . <u* ,jj», J,JJ1 JU J^II 

^.^jmt ji ouaw ouj-jt j, £_ai c> & aw u uu at jfi 
■f^n j^n a ,?, ii aij jj a .*„ . ij^ji ^ ojtrt ^.jii 
^ui ijMjj * a ijjiji ^ i>? _4, lj5 », a jj, jija, ay,, j^^j 
Ciila-Ji ;>> j. u* 3j ± j^i : ,,^1 ju , duj ^.i_ . ^^ 

SjWIJi (jjJI) ji SiJ^ ^ a*Ci_ ^j . j4jai jljBb Vjja Uj. 

i «r cjji . siiji ai l*. jj^ji j^ jjia, a : jui , ^ ^y* 
juii&i .^.u . 4*1^ ji ijji j,^ , .sjui v j_ai j. a», jj, 
ua-jj . g-oi cuju w • »j" ji jt v*jj g_iii jjui j*. 

J»l> . *£t G>JU . ajill jia ji.tw^j .Liiij JIB, ju ui, 

aijtt 4«l. j» j*j, auj-« y ^_ai »jtj jjii u» j» :' j 
• au^-Ji a>x i-« |l |ibSt aijjji fb u.ujt ^4^, ; aj cja 

jfcUl ot jl»I * jSi : ,1 oia . aii y J_*u; ^ Jjto jl^J 

J Uj«» . l»ui oi — >i 4 ujs ybj ^t» jjLij . u_a j«vi u» y 
j-»j ji-in 4_i a»« auiu jij-u- a j,v jib . i^^j ^ c-^u 
• J " j' j* a- n* **y. «yi j» j*j • •«-< =-l.w a* c~* 
a-» ^ . 1JU c >i . jiui, 1,4, jj, gj^i, yj, j, uu . j^^aii 

J .J. an - U lfc» j3l Ujjll Jt UjljJ . o^jjl j.' i^,^ JI ^jj 

.Uiai « y.jj j^i j«j . i^j 1,;^, i^j^ jjj . gUji ^J 
cat V jifm oiia . c-.u aij v jj^ ai jju, j^jji c-iji 
a<w-)i ut»y , am-ii j« *j u*j fK >i, ^ . *ji aa_j u. 

- \u > • J"*- 1 ^ J' JUJ-Jl Jj»l ft • U4 ijuyi ftil p^U JUj . Uili 

juj_ji a, ^ju . jji £ i Sj n fiu* <i ju» . uiy j_ai jut 

. jlLLJl Jl *ii Ja) . jjl Ulij j_ill a) JUS . L_J1» w ^iu, jl 
jtU-JI Jl j>j! : J«. 'jl cJ3i iUJi ^j ^>j . .x. j. Ej J. f» 
(aJLJj ub) j (yjJI yl_J) J-jV ji; jjt ji jil-J Ji ai t*Urif 

jr EJj 4i jijji j.iji ji ^jjjat j^iuj ^_ij (j^, v ' t) j 

i_i jUJ-Il U.UU jl i^Jlj j» !•/ . aii u>. jJII yUl .Ijl 

jj_j j_ji j^ j_s. jJtj ^ . iu. j jijjv j»j . ^u. jj 

jl dlj J*-*—" JUJ . SlUjJl aJUbU . old f jiJU J^\ . j_ill 

o« $ (j^M 1 »j+*) J«> o» c-ai e>; J* j^ 1 - f* • «"• >w 
e-jji ji j jjs (jjui, ji c->jj . jjji v cjb yjj-) j,> 

gjjj . Iu> UJL*j . _^i»JI »L*> 4i <JL» cLa^t . Jjjl jll Jl y*J 

ji « Ujj^u . .iub^ «>u~i *ji «ta (jjs-) ji #.t jj j^ti 

J3i C^l»jJI) j» Uilj*1 jjjV . j^ij;. jl ji aJit^l f* . c L«rfl 
ilia ^t jlLLJl jU (SjJj-JI) Jl liu jj J; Jl» . djj jii lj4fc 
Ul« . jiuU ji <_U cJU iiUJ> Jjl Oil< . 4Jj-ti. la JLOUI 
Wl J-V- It jiil : "1 cJI ft . yi Ua jli» jj& jl j-e U aj i*»l 
. ajjjli fli. ji j^IJ , dl 4.a»I u»i) ^av . U» jSl ai \i\ 
*->J ^1 J' Oj^l • fl-«f .^ «— ijrf J-jjl» ii-iil jl jli. 1.1 j 
J' -H/"" <• Jf JU-- : JI*J . |i-ai f-jiS . OU.^1 1 olyWI 
■I^Audl j. (jaijj) jlj jl Uib ji-ai iaU j. jir^ : Jli . 4Ui ,u 
<*»!»)-* (ij-J-tl) j!> > jf^J (jijjA^I) ji> ji jJb jl 
^ai AJi^ . i_« iriij jiii J, j_^u jtuj jJi J c-aj Jjj : JU 
OSj uUi 111* . ji^J ij»ui jj^W . iv.jili i^jJi jj cJJj 
Jfcj f—Sil Ouf : JUj . j^b ^l^j 'Ji fl_i . al ij. V . j.U 
JJ-- jl : JU f* . ftJs jj.^^ju <yj,i) j»| ^l» (jjji) ji ^u 
**-r»i f->J ■>-*-<'> yj • JUjtJ jJiii; ^^Ji J.UH LI 

cja . jj-i «*" ■ ■■„i >»i j* gia-u . «j« ihjjj jiitii jj- 
jjj' ft • vji cji >a_u jjM» . .jJiai; >u.i jjui^i v ui ^uaj 
•ji ujj >• y aa» as> ^ j^ua . j f^s '. ^.uji ui ^u„ 
jj-yi -J" j» jtft j-»iii> lib .jj.»vi uau i^Lii ft i«r ijji owd 

o>j*l_i . jijVI J— c ji. olj->> cJu^ ft jjj^u ^idi oi_aJU 

- \\% - ■ j&> -r« ■ j«W yUJi j*l fli . ^.1, ojj . jjl. u jojy 

IJ_* «_l CAM . A! jUi. 4, JUJ jii ^il/'j. ^ ja. L»1 Jl 
V ">lj iu-ljl ji Jl Jlil E L>1 iij . j, g,j jjIjd ,i« j_ii| 

<j" u m j^ 1 '■»•* jjj- c-ai ^yj ii* t ■■ »-<J»/*) Jia . cj** 

• J «I-U5' J-" 1 j*' C~JI IJ» ■»—> j;lj : a) Jli jj . y : a) JUJ 
JH . iU ,L«I tiJU «lh j-j ^ . jl.jj.y JJl3 b ji.jjl «| JU j 
y i^J ■ JJ^ ^>Ji e~ v** cr 1 * j* i - 1 (' , ^ | i Jua : f>jJI 
•U j_ill J^ .ijl U» jUUil . aii Ji Jlyn j^l J| cj-jjI jj 
CJa . l^T l_S^ c-w U liw L.J.; ji* c-i» jUj . jjijii 
*j-".!l JI J j^u ■ JJ!I.S J 1«jh >JI ilj^l .JU JJ Jl Jjlkll 
C~i>> . i-jjj JT jj ^aUI ji^Jl IJ* jjji j»j ^y . IjJlil ^ 

Jail) _i . tf+Jto cJpl ^ . j.»aii »ji jiu j, \ m Jl oljiJi 
CJj j_» AJij (*Ui Ulj» jl yp JJ^J W Ks IJ4I Uu» jjli 4IJ 
(ouu-^ii) yi— . c^> ( i£__ai jjij) jj y^jf v uju « l^i 
f*» ,!» . j^jvi euj- ji»«^v ^ujij jjui .jjtj '. _jaai i 4»j 

• "tV"' V^ 'V- 1 111 iUI lilj . p« U *jt 
j««ty Jj.ull i>«— . J-L^ J»,j . _j^J\ JjU jju_ jj, ju- 

j-j» . yi-Ji ji^j . i,^.ui asjL.1 1^ c-»» jsi . m ji y, ■ 

jy^_. JJ— -. jlTj . J_JS SI iJjU. jjl_ Jji, jjjj (-fcl»«J) Ju 
*• fljXI H*S.* J-h^ J J 5 * -"J ■ 5iJ J» 5iJ ITjU jj_, jjj, 

• * : - ^^i (f^.ij^ ^.i) i-u (j»i~j>yi) j^j sjijj o>> cJir 
jju v «itij . ^itjjoi ,£ C 5L<.vi Jji«; ^ ij^r ajU jj_^ jua 
t»j_-- .1-* . sju jt ajU jj_. 4j ou f j, jij . il_. aii ji 

Jli J— *j j> , j;^ ^4 ^ U—^, (il»<w') jj »j|j J« 3ja _j 

JU . U.I JJI Jl y^J Jwi| JJ_, IJUU UU . JjU. jx_, 

- \\V - C4M . j*-. V> ,* Vj J-« Vj J«- V jxi ^ jl JjL^l I yU.1 
U» ;jlbjl jU . j^.1 lib : jljOll obj jt> j. cJU-j jjlj «»jjj 
E U», j-W ji fl-l b jj« ^iU IXI Uj . jUII f u\ U.C* UXJjj 
jjjjb .lj_iJl J. WiU *jli j» b; -Js ^>XV SM . «*U-iIlj* «Jl 
jjuj obis . ^^iu-all J>il$ ^ils . OJi-^b ljJ4-~* (»>j^t 0^" -WJ 
L_. J_fj J-«IIJ jt—ll.) • J% Jl>>ll; lib . Jpl ul< CJtl ««^» 
b-<>» Ub- j» 4»Jbu U . fJ JI li» JJ *!L> U> «lf JUij . «JI jLju 

. Jijji tsm » . «%» „i .^ jr Jt.^.Ji^.rfS ^ u»y 4* 
j-^j . dijli .i> ,» . ^_ii jju_ ju ji jauii c ij jrvi j~ ,*" 
pit ,jia aji ^^u oui j»t ji : jj«_. jx~, «j jus . i««ji 

\i\h} . aii &ljl> b \jtf jil : jJjV J-u- 4l Jbj . ^il,j> iyJUl 
: ij_»_» jj_. <J Jlij . {till J ^^-i ^ . Jiill jS j&UI c—tj 
JJ__. «_i. !jJLS . fJ i jl VI AJ* bi . tiiyi «^j jil jj-aJi jl 
& Jj ^ab* j* Ali ^,-J : ij»— • ^J— - -0 Jbj . <uu *ji, jl JjU 
,£_; !-:<.,>■ l_» Jill jjj . <Ujt iJjL* JJ_. ^jU . cJI .iU.aU 
j»j*l- Jy f*» J>«-» • JJ>SI >»i f* <^1~>*VI) j (niV. iiil, 
">M lyrfj-i* (**i'jJ'> o« *tj *>.» c^- # *» 0" ■ **■' j* 

UU . Ley. Jjlallj . jK -ObJl .1*3 . Jjl-. jj_, jU f bl Uj«,i. 

j* **' j» e 1 -" e*^ •«»»*»• e«n jjW o' iiju jj_, ^ 
f jji dii j» . ^oj-ai ^, f tji f cjvi c~- .ai* jua . 4_jj fi ji 

j»l J> 1T\S J.jMJi .j~ JJi IJ* jlTj . v ^» ij W«%| J» jB ,Ij 
■SUJSj . .JVjij 3>«-< JJ;- JU (jwiJI Jl.) iilX. jj-i itO-l .JK 

j*> r»>.' iWr" J u ■ <j>-M' J'-) ^ (ay-* Jl-) *ifc >-J *! 
j* ■Wi Jjijl c^fj (j^bf*^) j» ij'j- s'ji-n c-»i j \ru *i- 

CJ* . .UUll; 4JJI jiLS bu.i ^> Jt Ajza j( jj^lj . ^jjij 
JJ_. ul»—l yjlfl j. j«j . j^\ ^/till jyiL JJ-. iMl\ JU» 
Jii . -WJl JUji J£ ,u J Jlii ^yu-. ja_, lyjljc «JlJ . 3J _ 

■ J-Sj-UII Mur"' j" f<>> u • Jr+' J* rf#J» J>J (*■« *«->- 
. JUJ J j-fi U 3j *»;i : JU . Jb» jl Jb- j. ^^j ^b- Jjj 
IJ_» jl l««j. US^ jJu ji jijs . jjJ** j. jii; jJi c. >! 

• p"' J»jJ >» u j»j ■ 3 >^- o; J *»» #t- J M V' i 141 j-»" 

JUi j^-i Ji. fU . Mw b «1 C-SW . J41IJ Jl Cfll ji litj-U 

- \\A - p> ui j*^ jl_*l Jti fl* . Ul-jl «U jji jvi U, l»j . i^tf .i^ji jj 

• C5-" J 1 J-"J *i *i? * 1 && *» J JU» . ^Ij CWJJ ^» 

jlj— 4 ^— ^ . jftti ., «_ ., » J-Wj jl *J J3J . ^jl liiyi ji O) yifali 

• J* — :■ ■ u $* J 1 *.j*V v*- b - 01 <>i — ^Vi ay lil . c-l b : ottt 
'■*/• iM» V*i lil J» >*l ■ MjU l« u«i ji ,jl» ^ UMv. J» 

_ U l «_«i 0i .i -u. ^j, ji j^j .S-.JJI .uau ^Ai £_JI| J, 
!.« i*" 1 fcr^ 1 j» j'^ 1 er^i J« J»i • *£ b, * gi^i «i_il 

tJ"" *-»* ** u «t% j-*> «• isjar a js> 

>H— MJ j^l I JU f* ■ »> £* ^i- .jUi-l Jbj j^. jjU 
jjVjIj jjJij cjoj j — Sj jiJJ ,i«>^ . da* «UU . «u jjl* b 

ji j. >>U» j_Jl ^JJ, ^> JJ.J, j', yl ^j . Ju JTjJ . jli-.ll 

j* * *?•* ^y> <»■» >»Mii. .'• jA» *» <mi jb" jij.ji.ui, 
*/* ««i *• J-*»l Oi i j-«i j» cJi jjj . iwjj ijj j. Uijij 
jj; jtai j aw. ojii «,> ^, ^jjb jjii,, . «_* j» 4i_ij 

Ji CJjUi . jjOJl U* ,S(» Jj^ j* . Jlj»li >b Jg U.JJI ij,; 

y**! ja «,L»S1 *,*_ j, iw jj_, jt cJi_i (jbpb^;) Ji gajtj 

0>*-^ Jt* O^i'j^i 0" j^l jj^ Ob" ^w . g-a <u jili jjii 
»" • JJ ^'JU j» W . ^Ul j^ l. ijw, ji o^bjibj . liUtlb 
UUW j. v-ai j3i iiji, „-u> ^j ou *v . j. yj, ji 3j j 

J— II JI jJL.1 ji j;ji jii J jj-ji : J^yl uJii . ijjyi SiijiL 
yO j. c->jJ . 4.W J_j|j aii j^ jb" j, : «, j"^ ^ ^ 

(SJjtoy^ljijjjl ^jj^. ^^ ^ir jt, j(j| oa ^ -*_jj*i 
0— «* ■ J* J "r~ Jjjl ji *J 1 cJii . ^ # jJLj 
JI i*^Jl osaj ji*l : 4l CJB . yjTjJI jt j3U» . ^yi j.uai 
^ill CJM . j>y ji Jl «J-j| JUs . J L-_,j E-r ,U Jijj . jj,^ 
jl> . illJ» ^jjJi j,j ji : JUS . j, «UI Ju, u jjai Kj .jkii bvj 
»jl) ^ (SjB-jJI) i^S ^ Lil KJji . OS *J t>a- jUli *i. 
tr 1 ? C'r*" J*J «W J*') 0><— < t. ,>j jjj ji, ji (ji^ 

«Jl C-JJI >> . jj^i. jt JM^ jiU . ^ ^_J| ^j- jl, l^. 
N- J-m" -jil>l J« £l*l J^- fc-ffl J - dl J^H <^J J^! UJ 

- N\^ - ujjjjll jUI ,t . J-»oll (ft Vjl j-UI f J*i ■* (»V> *t '"j" 
. 4_Jl_J jjlli . iJXt jyi y> WW . jiilj^Jl f C-Jl t y. ViU 
.jl. V_rf- JjVI aljJlJ ■ W ** fUWlj <5*>i . jjU "J* c**i 
ji U JSj jUl J»i jiylji • ^>ll (•/"* ji"*-"' °^ U ■ J"*! 
^ Jl^a a jt 0fc~ Jlle l~i . M^> J LV»Ji . J>ji fU (Vi 

^x—i. *-j yi j-jl JJi fjJi J^ J lr -"J <fcW j* ^~ il 
^j . - • - siui tu_as . «jit^-v 8-S jw 'j»» ji j& ■ *Ji 
«i cois . f wi ji f jdi j* gft -"j • «* .r»-i J' W ^ j^ 

Mji I5U : JUj . i*) fl» . jilVl J< 6*1 ,«%"> fe~» ■<-"« j^l 
Jgjt jJJI 1J»J . ^> JS - fti j-Ul Jfc» . jJ-Uai f=il f^-l^l ' "^ 
jx^\^> . J-MJl j» "UiliJ • *?r~- <JI -wl J 1 J^"< V V**" ^ 
«Jt •SMjJ . 4; j-UIl «Jfc. j*< J'yVlj jJli-MI j* «^j0 j» ^ Jf 
- '•■ ail jjj c~ill J* fltl }h I- 1 * J' li-'r- Jj«i • ". o^^ 41 V 
. JSp j_JJI |JL» i-i> -Ijf M« «jll On 4» Lit Jj-i^- 

jt jju_ u*-»i ji» j^> j»i jj» -,*> »jiu cm <~; j^ «■< sesri 

jUoi (jJdl) jS «1>j Jaj . J~S\ J) -toxi J-t-. V. 1 V 1 *-" 1 U"! 
jfl . i!li» al-ai jl «i- i-Ji>, fijM p*^.! J-V- j>l it*)'. * *» 
^L ji «i. ^ JJi JUuj _ jiL_ LoT _ j-ill j« il-j; •Ut JtU 

3j»_« j; J«su JJ— . JI *l»-.l. JX JA^ ^»J4 . i«i «Il-j <u 
4_lt f iU.| OjJUU . .jlj oli «J£ lyiJS (jAJI) JI (J^-iJll) ii.ji J* 
it-VI «Jl £ji* • pJ'j-l J-V— « JU -J J* l*V ^ J 1 "" ' ^ "^ 
j_ill .LiUs . «Jl -u 4jJJJ . L* «_jU j_iJl jl : aJ JUS . ^11 j» 
J»j : J jua . vjll *i>s Oi > rfjsr ^ T^ f* ■ •** J** u > 
j_. iU.l-.V ij( ^ : 4 JU» . p»: «l JJ» . fJ^J J t»-j j( ■»)>' 

.jiij jj, ^. (fjL.i) ji j* jj_. ^yjJ s-?-" >* *^ j 10 ■ "^J 

oiyli ..p*** J— '^j ■ *) v" ' 1 ': ■ C^*- 1 ' v 1 **^' 0* *f* "^ jUai 

j> ^«ir «=*■ u5n " Ji •aii jx > J«; J'i. ij W^ll %*j" J' "^j' 

. *»»>ii =ji» ^i ^» 

- \r- - ■ * uj> j-* a •"♦»' j^ c- 1 " '* i *i u -"** ■ "* m J/i 

j_» f> _ji ail o^Ui CJ- ■>») ■ c,J>" V-r» W [n -> JL * 
«_Jl t^» jJJl jlj . i*Ull .J* j. jj-u* |*iJ« "r-" ji**-* 1 

f -;j U»i#J . LJ^ Ui^J . U-ljJ U— S fliifci jl -u.jj j* C^** 
,X. j, f ,i- t . «J| ,J» jt jjSi ji U-is u»; oil j~i ■ U_4il 
l^_» 'JJ JIT jlj . ■Cilil U—iil •> jl U-lt p-j . fJiJl c^ill 

, uuu j ji«J jij . jyij fij-a-ij jx?i j& jJ-'i f^»i n"*' c"i 
UjU- «J» ^tJv aufj • ui ^.iji ji . .-us iaii^ «Jii -cs jjx;^ 

fc*U • J.rr-"' jij^J • ^-"l Jyi >-*-! ^.r^ **f* 0' 
, ^Ul ** ijJ.rf uto*IJ • ««>i j« ■>*■>> jysij f IJ*1j . j^jJ-1 
'■ ■■' J «_U Ai Hi . U jiyi j» • lJ I>rt «^ ji'^ — i jl ■*•. ***** 
,*__. J-u jl aljl ^ JT j* c^. . Siia* Vlj>I ^ijUU jV • U_i 
-ly- Uf j*l >j . Ujj l«I pi. Vj . I*; JV.V ji ji-"./' j- «W Jl 
jl^ jjx^ fJI Vj • ^ J~« Hi fJi^i Kl Vi ■ c^ll U» fW 

i) . tukl ur ujij u-s .* jt «ui «jj o°* ■ rfW j* oV*- 4 " 

JUU UJI Uj . j_ill fiUi-Vl; VI flill lie IU ->>! Jj-"i ji 0^. 
lJ4i> ■ "J 1 *• j! J"*S ■ fe- 31 I" 1 *' W-*" •v ^^ 'J* '***' J 5 ' 
• J .fr-JMli ^l*" 1 0- ^ I** ■ J! l «-' i J** 1 C 1 ^" a* "^ 

.ikUt ,«i u^ri ji cojU . jijjfc^j . Sij*ui 5i>ii ji- ijair 

o*/ U J* c^j« U j*> . *>ps*i J-iJl ^Ji - 1 *: £—■' j^'J ■ j~J j 4 

Jl UJU <U«-^ jl JU j» ji> jl! - yi- J 15 VXt Of *» • 'J* 

V»Wi j» ■ jJjWi p,uii Jl * jiy jJJi jl i^I cas fi . cr^' 

jj ^»^i jj\ ji~i\ ^jiji. v . v 1 !^ 1 J s - J y "^ i ^ i, - Ji 

u^-j fj-i jir J»j . jijiii j* >Ji«!i ^j-a • bj^» V ^i~ 

.Ij^iU f y liM 4Sj -»\VTi fj *Il j« j^t JiU.1 f^lljj iiljJl Jl 

wJjJ Sjjljll Vj S Ul-ji (jUfU-|A,.l) jjli ji 4j Ui jJIl fJ JI jS 

/^i^J "IJ'i" V>i 0* ^ rf* ' ^ 3b J** J* ^"^ ^-r il 'J' 
W i\j <-JU . j— ill *ibj. Ao*i J\3 i'Vr* *^ jL-Jb lib . will Jl 
jl : JU ff . j-ilU i— I . j ™; . ..■ f» JU» • *J£ ,^-V J,}-J>J 
^BLfJ. «ijjJ jSl^ . 4ill J^ J. Jc J-L-. «J«!l X£ j-iJl 

jj jyji, .ijjuii ji .;— »i ju» (j *i-«iyi> j> «> c-uu • uji j.i 

- \r\ - • j;*^' 'o'j 11 j"? -'ji o" " i* j» e— ju iii Art* j»» wijj 

jijU^Ui j«u E u.i _ *v iJ^ w" - j*i . j^. j»/Ji >mi jj,u 
Ji »-ui u» L*_i ^j^. ^- . jjoji u» jj— . j_Ji ju ^. 
«_Js Ui_j . j_ill Jl U»«j (OjliUb) j. UL»I <J| Ulou . jVl 
I JLJu (j»Uo>VI) J» Ml fi\ J*. . o-j j»>JJ . JUi f «; JU< 
,%-kl.rM !il_t j_» W «_Sl_iJi ffj^^i. jir jli . jjjjjj iJUj 

jij . ,au,si t»J ijujv . Ajm %m f wi jiai >V . juu* 

JX— li Lit : £4ij . .\jm\ Jsu JsUI lj» Ivli . j±.\. i.ni. ^ Jif 
JUiS . .i_>3 JUi VI U -u*5 1T3 • •>*< VSj*J a_ii cull Jj^Ji 
(i-l-» • J s ' J' *>./•« "—"H 1 • «*>> ^M o' «Sj* ■ Jj* *■ I CrJ' 
J.S j. JUS . .J>j dli ill j.u_ I) U iaSV cJiS . Jlai Jl»VI Jj* 
jV ^J^ ^i |0^ ^.jUl •■»» ■&# Js dJj f_ii VI . oil Jl»jJ| 
. J« a,j j^IV dil Jjii ,5 . IA» d_>J JIXJ Uj^ui j. glaq jl 
,jZ IjbyJI VI <j«La>VI) ^ ^Vj (j»l-o.VI) J" >WI "/'i J»J 
«1JV3 4UI3 «Ulj jj_,li : »! c0«j . jlk_il iw Uji. 8j«J jr AM 
ilf 0*3 . UsHll jij, jijll jL» J* . js. J*s* J' »' J *"■<»» 
ai>^.i «ir j» jjji ivjii u, «j ujijo jaii ijyi u* jiy. j_ji 
*•->* • »jl» J>>! JfyJI J*>tj . uUl J»u ^ M>j J> 3 I U 
lij_,y u>j_i . ,i>Ji j. v-r iti ly^j yij, j^ . Jlis , j^, 

<-4>i3 • Ji>» vi aii_j> j-jj . jjjj^m ,1^1 j. iji» iji^i 

jjWVI «UI x« JJ-, j_ill ,L;V ^JLJlj . .l>Ulj. jjUij •jXJ'I 
4»3 . jli-Jl j_Jl jVjI j. o>l pMl f>» . »S Vj Jl j_JI J_J 
ji ^ jil»-i l««J« j-l> fUUl j. ^iuaiu ijjjn jjj. .1, >WJ 

ji_ti j Uji ji ^jijtij . ji^ti ui Jux^ij . ,i>ui j. ijijii 
f ia . jj-i j. jUj 3 . ^i y, qs ^j j^ «j ,u, j fja . jjj,^, 
■ »«? 6^" 0* ■"?< f 1 *» J* -1 - 0< jw f" • jij» vM' *-* cr 1 

OJjis . Li. CwJ»s . J.l»j aij J c Ji Vjl . jH» ^U;V jl jl»li 

• J*!- k Jf : JL-S • >• W- fUWl jlj o»j . J>jj iijb Jij^j 
JUl ^nt Vj 4-31 Jl j>^_ .UVI jl : JUS ■ JJ5I V ^1 1 CJUU 
JI ci-»> . >b <lll ill j> . C&i U; j^ jJUcI 41 cJfl . jBB fl jl 

f) } . ^»_ii ji' jjji jr ,ud>ii c— i»i . j.i»-.i «j jjii j_* 

- \xr - — ••> art ■ •>-»*" «►' « <M« j°j • r* •*-»*" 'J* «*"■* 
j_» >yi, . u-i» ^ u«— i . j-.ii y *k-ui oj>j utyii y 
. j-* jfji o« jfj j* «M* «J^ *■"*- i* ■ •"J 1 *. J- 1 " v^ 1 
J>i jW J-W j<V' j» je<*( liU ■ it ' u nl** .*>" JM J»J 

»_*» "Jl j_JI jtJU . ^Ul C 1_JI 1ILL*J . Jll Jl «J jib j»JI 
J-»J : JUj • f» «■ cJii . j;l»-»l j-- J>J c~—» J* j JL - J 
4(J|J|I Jl CJL.J iU «ii^ C-ST ^il CJis . Jl-^J oils Jt cJi- 
JIL. »j . .J*w jl JU» i-Jto U> >ajs «J jl cJj* J» j£ij : Jl»» 
j. jjJtUU U* . JJ- cob }» U JT ji ji-i IJO r l . «J J^t Jt 
j^ JU jlf jl £-* liU ^' . oliljj-lj j-Ul jji» «Jt jjfc 
. »iy jt iX_» . ■0~, J i ffJ\ C*—J W Uii (irt—al . A jjbu. 
i> jil : «I CJUS . jXj. Jjj-u. jt ^-.1 J «ll Ut lib, : JU pi 

,4iy j*Ji j>i y»i aiju j.j : jus . -mi; ^a^j M* aji 

0/J» . «* -l»l ly-* j> JW" JJ^» jy j» t~-U .Ut c. « . «» 

ytAVi ^| jij ji> u jw jj_, b aji .^jib j^m . jjiy 4JJ 
CJK . Hyi j» # : jus . jiuai j-ai jij . ayli .u j-ai Ji 

^ i y> uLf . ,f»» y . i!#f Cj£~ « JUS • jw^ll iljU« J*!- *—* 
. «J^jJ- 4iS *l «! cJUS . «»><y iJIT J^ *L» aii Jyv . jtfl 
. -*— Jb f»yU Wij |t» «i c*us . tUijL. ^«£i jU> jus . ji» iJ£*j 
>M jl e»<j«l-^Vl) j» c»lj 411 «,*. i>» ib,l> UJ-j : JU ,J 

•j» ,y . jii-ai r u> j» 8^* j-ji siu» ji*^vi j. ij^s jr 
i_ju jU«. jtr jjiii jJij j> aJi ^w «j cJis _ j-j «ns jif u 

. g^J) cJJ t»^ . Uib «i *J« jyJJ . >l er^l J 1 ** J 1 J« 
,p«5_ || dJU «U0 : J jttil j» Uil «. ytU; jtr U jl cJj^ Jij 
JiUiJI ^_il x* .!» W VI JUi> U yiU . J» jLiVt j> "Je »JJ» 
4»j ..l> «ll cJUS . ..l> ij/ : JUS . jL-lt ji f X_JI ii J^ll Jl 
<«>UU («Ul) g_ill £\~> j> JUi Jyl JTI ,U . «l«*j ** j< J-Sil 

g-,.,-11 js. j. oU>o> c >U • fUS ■ JU-I <U« yJi JJ^ . i.y* 

CM "Jl J« JU ft . L»j-i U»^i L»j* : ^iU> JUS . &l J» CJ«U. 
yjfiJIjJII jjl iiUll j. «J jW Ut ^liil Ji) . jJ.\ J sj^l ^UU 
.' ffi «J COB . l^uT .IjjuJl J> JUil : JU ft . ijjUl iifcWlj 

^ cju* (ty^i, j jus . at ^jt\ aur cJi» <jy jaj) j jus 

- vrr - j_a,j . ,)UII ji m . c-~tU jijli jil jl>. . i,tr 14,^1 iMC 

: JUi J*j ,( . 3LU L* ^ . j^ll j. j_AII E > jj«ll r L_*l 
a-i.Jdl j-L_i ja l«J_>l l«ilT cJiJ . jjjJI .y}» ^.la^.1 JJ.I J* 

■"i .#■' vS* I* 1 -^ i ( J^ 1 f* • 3 ->j" "j^V !•«"' J* • "to** 
^£i « Ji; j-ill jil ft . cj>,» li» Ji J ai. attl jlO . Li c > u 
«•■> ■ U* **> er- ***»* lift*" 48 ! '.r™ ^J- 14 < «Ul > UUI l4J 
lij^ lallii ji j«li,. : Jli L*U Lai j>> lufla . ji' f*«y Lil : JU 
f*JI •>»£«•-« • j»"»j!tl fjjol £ U.I Jl >~ J U<« . ..Jl >U 
jiUjij C l— *JI jSi . a_idi iu.ljli JI (jUiil) j. C lj ft . Jill Jl 
0>W & j* JWJ ifc* ^ Jl <->>k »* M-" «M« J' j-*j 

j^will Jj-J O-J la ^1 . L-iri^ UUi bjl j; jlal. ji_i»l» 
liiaal. .jUI ja lal«_L- Vlj . ULij aW ja JIT} . j-< jlf .l_T VI 
JXd. . jayls Im^ . >UI 6tt*i .o» lis* jl : Jlii . hj^ njj 
J-J' JJ" j* S* ** ■ *>*W •■>» «W J-*™ J J » ''>♦» a-*" P* 
dike, itMAj j_3l ia>j ja lilj U£». . a, Uii, JU> La»l_ta Jl 
Ej >. . I^i-. IjjjU. . jji^ a_^a jjjll L» ji .u. ft . at J» Y U 
a^a"IJ-Jl j« £i3l. . ^ItVL; JaiJj £~Jl jUtf . liJ>. LTjJ. L« 
.JUI 1^ jjW lai . Maa 3> > c l«jVI jl : Jli. . c l.jVI fJU jl 
j.1 ail J, |j> La,, ^b j6 ; fl Ua LSjlai. . oiU>l UU ^Li U« 
{-.!*». «U. f«~i» ji VI . ai-j j£*V jlajYI file. . jjj-jl flu 
j_a Ja^_i' Uu*j . JjUi" jlajyi ciilT <JL»J . LiU jkw .fj" 
io>j WUj . c l_iJII fJIs J l^ j^_i_ ^Ji c1j j, ^ ijyi Mi 
W; s — Ji' Ji. . 4U1 ij^. ^ ^ji.\ ^laji ilJaV alii Ijili- jjl jj_^l 

l-*ia fjij . jl.jVI OLj j^i ^IjjJl ij-iil OLiaJ ja a, C Ji 

alii J^i; iJU» La-I^ji CJIT OUOT. . oaiJir l«I y> U jljjVI ai» 
jjLil, dilji JT W . jJlKIl dii • ja _ r< lia VI fjJl t U>VI IJ» la. 
OUi laia . dij ^ 1 « JUj iUii la Jl iU ajji VI f«J J-ii CJT j,ill 
ji VI a__U jB fl JiU . jjjsi aill ai_ r *. j^, jili ^£11 ^1 
a_ltii U jl JJ_, U CJji c^f al : al cJis . aill JJfc IJ» JU. 
'^ 4* • ^JJT J 1 ^ J**-^ • 'l>«->Il -i-i>i t~a» U ilJi li» jlf 
J-^> J>->JJ • Jj~. £"■' J->-»J • ^ij-ai -V>- 1*4^ Jir* JiJ' 

J. \TA- *a- i l . U; ., 1 1 aa^all .j, i-jl (S 

- \xt • JO . IJ* jfc »l JU1 V,lj . «i. JU-yV jUi : JU» (jiJ-s >UI) 

y Uli^J jjl .UUIl JU, Jt olsl-uYl JUi jl : JU» . UU jljjVI 

jj> jx» jr ijjiv «iu . >*Ji jcAi Jijii j£i 40 . iK.fi j«' ,( 
JUJj . f-»^S * Ji JUi jil< Uiij . .oj «jyj jlUL_tl j. J>U 
•UJt J-» *Ui Jj_j Jls <JUK J4j <>tjjj *JJI a— J Jsu ,jlj) -OJl XL* 
jjJI ,_»j . «ll l^Jf jj.SU . >«II «Ulj . ,^-U Ul WJI : fL-j <U* 

«_*J, W . .J_£ j* ijUjJl =J» Jt ijidlj «_-*•' 'V"**' Jf I* 

y Ifl&n ji vi .j~j j-Jj . ,jS jr .j, j«» . Aii j* j» **j> 
j_t ju.1 j_ai jir ^.jji ju> . ^ i_» «j-i jl ij^i SjJu 

JLJVI yli, j») . Jlil aJc oJi Jij . ij-TIJll ^ ^ji . f tiL\ |A» 

j* . o jy^, ji y v_jii y juni u-^.j . jij-iij ^jjai ctf. 

i»j^ Mil JJiii j_ai jir • l«ij->iJ jsjll jsti • '.;.■.■ "1 oVL.1 
,_Ij . SJ»lj l_lf jir yj lijj! U Lit JJj. jwu l«; j^uiS j»j 

j_>is ji f is fj . i_ir j i^ai . oit.i Ji' i-L-Ji jb j> <yi 
juix-if dijit c-ir j» : jus . e>jj> j-ssii fa jri ,u .jUi 
^UuU |,»uji-.u . «ij>j 01 *>jt>s> fVi : caa . juyi i^ji ji 

. jliKl u>J ,J j-Vl jr UJi; Jij . >_11 ^Jb ,»*j_.l ft . JUS 

H At vj wis * Jr* i% f 1 6^" ^ • r* </ • ui " l;i r 

«| ijiWiif jlj . *ji Ij.jJjV jl Wis Jjlsu Ji .l>Ul j. L^y^i. 
. ills si j.U\ jsW 
,(,,_,,, jj «.(_J| jt yi^jj . U Usj j_ill Utsj »» 1 JU 

ju jUj . sUJi si-jSi . ft&nn «.u-.i >x c^> (iiij*v) j. 

j_» liJ UjJU. ^.iUji jM AJl aj< jl> iljls y >J'I J 

. jsiyi m \^> 3 . jji dii j. uj; Jiii jij (jiji,-) Vj j a, jj 

*i» (e-^J) H u Jv J »• • y j-y J! - 1 « >I i*<s" J <- i ' j" U JJ3 
l_U UjU . .ja ci_i jl jt jj_^ j^a-U . jt jj_. Jy-j UjU 
JU-U l_UI f J_i jl osjl lil dJl : J JIS j_ill jl iUij . .UVI 
(CJl,jljU) J jji_j Vj <J.l~) J (l>j C-J) Ji i^iiJI iujjl 
J.I. J» J-«l jl y» *l jil, jl &yl ,J ((J;!) jt J»W : JU ft 
yijij*. lyW |*K ■ ^ JK" l« »*» e"l jl > >-«< *IJ (jJ-.D 
JJ . j_UJ slitU .fJS jSl H(| . f.jJii J Uj HKM Ij,> U.1^1 j» u»_Ji i» iv . j.ui Jo^i j. ojj . jiyyi jui jr cm. 

■ ir~" jH oil; VI ijJI .J» <jJ.I> -> ^.1 flj ilU» C-.I jl fttfl 

«jJ j» u* jj a;u ^j . j« ^jl_, l«. <i-ji jjji jjji .j^., 

Sj- 5 * J* "Jj*' *» j!l»-l f ijjll JWj jl j.1 jj.ll IJK JIT Jlj 
JIB . jJjV l«j jj, u, *1»->I X* y. ja x jjt <J(i jiau . jl_yi 
'V* 1 * 0* V- 1 -" * «M <•» *> j*l * aljo «il 4UJI : £_3i «J 
iiB- ij» . ,^.li. iyy\ lylf Jj^j jl^l JL,! Vlj . «Ij-Jj *U| Jl 

J*"* • r-rf» j~" *-->! ,! ■ 4* Ji **u ^ j,>ii y ,*!• 

("-•♦■ J"» j*' ^ J—J M»J 01 j*J . »v* i.Ua.1 tjjyi y 
lUU . iJt US, ^jdj I1U . j^, !_ j* ^j . J,L_Il ;,_■, 

1— yl* . j^II U* jiSI iJtoj . Xj h»t 3 Jf Jt j^tl ^U . ^Ji^ 
J>jJl Jij l«.j . Jv ivi J>jJI jStf," j» Jb.j >Ui vj . UOUM 
f X; " U * >1 - J»J' Ojl- J..U jlijilj .Ul i-j ^ ^1 u« 
L-a co-ll A_J,j tf» u, U : ^-l^i ^ ,J cjuj . jjai .HI 

L -^ iu ■ J?-> j» ^ vj . ff i-ji j,ji yo ijx» jia . uijy 

rf* l -«*J« !>') l?*J Ijd iJljJb Jj. ^Jj . Udl Wl»jl Lfiij 
. i^I X_Jj <ulj X M ,yj» ji.j o^Ji vj ju^j . ^i * ifjjur 
*» • ■*>» JJ" **" J« ayj ja . ^sijji ay e j,^ djj ji. 

<*') »kj» j* ( jiy* jr.i) £ f & «B to fl : f>ja\ ju 
"*-***" J 1 i^ Olj* c-() -^ (Sili-^Jl) ijjj Jl i)U» ^j (jlj* 

jj. j* aiu.j aji ^s- j_iii jv . 3 j_ y J,,, jj_< .ju, ^ 

Jl =->< J-* JJ^ iV • •yijl ,J* 5-jJl jS aJjl-l ,41 ] j^l, *Ou 

■ j«' j-^jim • ft- J*, o- iju* j_jj . jjij j, f> j, ijey ; 

(jUuJ^.) ji co>jj . jai j si jjiiv i* iji* • jijJi ji ojju 

■j-t Iji a_Sj . I>> j, £ jU3 i!u,^II »iittlj it-y, oo»y 
JIT : (JjJI) . jJJ U4» ^jj (t~J1 61 l«J I. JT ClTj . aJLVI 
**» (^j^l JJ;-. jl . 4lli .U>l ^ JjljJI «»3- Im l«J I. ^, j, 
l_jJl LJJal jl in U ^X, ,J4 . jiuji cujjb ijtj jjU JLu, 
*-lj «U iu-yi -Jl J^jl ^> o^j : ^,^1 ju . ajlLu .^Jji 

• jiij^" ■'>>«; *~* *J ■ j.""^ j- e>' j" J« ^J« Jj 
- \V\ - Oil fH . A !,»., jj# JUl I^UJl 0!»j»* .l>Ul 01 : J JU» 
jijt jU» 4L-VI X., . i_jjll y u»>» ^Jl ^JUU (^M) J 
. ** f .udi j»j j« tSyjH y . JUl <LSjt . Ob.j *j-j' 01 > 

(>U1) j» <jljJ>l> hjl j» -tj-JUUl Je t>ji . «J»j J. Ibjli Jl, 

v- 1 -* »*?-! ^i-' Mm »»>* jUjtt jJ-JJi jJi«« y duit 

J eiy 0«1 ji uLJSIl b ou^, ^ . jjy^, call jm 'jt J,— i 
«_ui ,J u j_iii jr^, jju ^j y coa . «u j^ij . jya gsu, 
ji .i,jiii c->u. ,*j . «ju jjc-aij ,4*u. jj^oi ^i_i, j» 

v*« *i» j^" Mi j» BfcJi-U . jjjl, jl c->j ,( . bU <J»Ult) 
J— I j31 ;jtU4i I1U . ISpjj oy 0" u **•%! VJ* » S 1 U J"' U 

jX*j jji a*, . jm ji j>v jj. ,jj j«_ji >* oj_ci ji am 

(JJ_J|) Jl jJU" g__ill 01 jfjlfa i}«~. o»l 1L-.VI o« J>-J 

• JM* i«-Il .j>l 01 ,/j-B . oev*» rtjJKl t- Jju* jtu-j 
l» ■ J»'j *lj jju-li Oj-s out) ji jij» Ib4lj ttu cJU 
olji uj-«b . bKj* Jijjv ^->-in. lib (V*Ai> j* vi c~>l 01 >» 
iiuiij .yjjit xt ouii) ll*,i . jij,v Mi\) ia-.ji (c-Jjj)j* 
VWI ■ j^i ij» jr j« jjii v ou^ jiu m, . «w jiii Wjh vi 
<jiji >» j^jb . ^ ciai f— at juji jui . jji jiuu jy-j 

0-> J4«« JJ-. jta ijljj . UJ— • *J| c.ill;! . «J ^_l> oix« jl 

(-•ic ouijt) j»t,j . ajsyaat .i^juuu pj i*j j»; jji jj«_. 
juj jui . ^ cjub . cj> osi ju . f^ai j« ia- o*j ■ *Bi 
ij-tu a_ai o« ^»- j« <u ji^i jut . ,« cJ» . KMj oi- 
n^» o*i iJj v- ^ j-vi ov . jiM oLir vi »u jui Uj . ij-ju ji 
i-iij . .i^ah ^_, ci>;u . f_ai u> y»j ,» . rfi, utt o« 
jJ» ,*J . uj^l Lj yiti oi ..^x^.1 jia3j . ^/fcji iii ouau 

0>J- • jfil J «! odj 1I&. .ys b # y 01O • JyJ-l-WI Cr^Jl 
«-^ JiJ j> • Vj-*' Vj^' Vj^ 1 : " JUI ■ v^ 1 * C-* 'J , - ;, *' 
■i 1 - 3 !' 0^- u-J «il J« JJi > vJ*-' V* 1 - 0« j<» ■*! • Ij! 3- "iv 
JUl j. c^li g_ill JU . 14, 0>4^- U>> U> Ji. jjJii o,JII 
-.^jd! JU . Jli^l lill f bl (lj JUl 0V . JJI IJV j^J fJ t «il 
•IjJUl .IfcbJ . ^Jll y jJT Jt_ «., . .ijjui) .LiJI f jJ o* J*, 
XJ, JJ-. J JUI . jU-j j» . ,«> J*l «!. v ^. 01 /> 0* l^V 
- \YV - JUVj • omU -j. J-P o . e^tf ^^ Ja _, i, u _ pll . ,^, 
y* JU} jJii j ion u. ** 01 ^n uij . c-JUi- ji g, 
: JIB . g_iJl ^,-ae c i_ji ^ . «jj j j L j IJ . jj j^u . aj,| 

Aj\ c^i jm ^m jMj, jy, v ^ ()Ms-t) j, ^ _ 

V ji^f b .iji j^, v jj_, u «i coa . juii jt ji^j, ^i_j, 
U jj^j . «Ui * y ^ 3J | ^, ; JUi ,i . ^b v JUi . >u -t|S 
"V* ^ jUi *' *** ^ ■ j?j» ^'j • j-u. c*v jui ju 

fl 30 J. Sjbjj . WlJ U jVI ,! ^ij . j_Jb ji_ j^ J Vj 

«-..*■) JI *li Js 43^ ^ j£, <Jf c>3lJ ^ >)jJU| ^ 
J*" (.'J • l*iS>-. pJl* fSXs. jv^.lj-ll j. I„UI Uj>j Jli. ^ 

c* ya «u, j,i if ^ o« dii ji c»w . ^ x, cx^ . bji, ji 
. ,** 

» &« ia«j, yi Uji c*« oulj, c-a-i j»j f bi *., 

jxi Ub fbi- J1 OJ..J . _,X- 5f s JUS VI j-ui v a J. Xj J£, b 

H# ! «J cJ* iuw, j, «^ ^ 0jJ fy ^ ^ jJUl ^ 

*^ "-"S^ 'J' J-^j ■ ±*J Mtt 4^i, «J JSj . jjlj ^ui JI „ 
*» 'J' J-J Jj-jJl tJ>J J^i ■ j^-ill j. ob—, oWj . jUli 

cj« . f» jia . a^j oJii : j cJii . akdb ^i jji, ^ j,,j 

Jj-jJ' s»J ^ . f l-Ul j. i. :J vi JI j,, y, ^ u bxt j| _ji J 
4 - 1 "* i" j-! 1 j«»i 41 j^ij . ,4K .**c« f i«i_Ji yi ,r>ij 

S4« • «>J g» M| ^ . J^-yJl 4. j. ^jl^i . j_„ y, ^ .^ 
C>jl Xi . »U «i ftj.^ (.b^ji u,j . ,ui p ^u, ^u- 1JO ,- u 
J^» . S»_; jiil ji c^j jj, . ^y, J( ^ij ,, ™^ ^, 

-J M e^J ■ fUAJb ^»u, j, ^.j, xiui j^^j, o Mj J . 4U 
Cr- 41 JJr- 3*J 6~" JI *l—ji jJII >Wl dJi J jjj. ^ . jijl b 

o-ji j_ai o, . ^.^j, .j. ^ ^^ _ ^^ ^^ ^ 
- \VA - M f Jt c l_Jl jlj . 1(U JUi; C*jil (l*>-»l) Jl j^l-^J "Jl 

•J 1 *■* W V > -'y^ 1 • >* J u ** -** r 1 * 1 -! j 1,1 * Jtj 

j(j» f l«JL_, Ojiw JUl : 4ll ji- L-ljl : j-AJ vJit ijS\j*) y 
jl jut, . j^ U cjo-l— ju j. Uitl Jj~j jU-j cJjJI JU1 y, 
. tf ^ J£; |i_SJI Jj-j .l> IJ£»J . \#J> W*M*J ^>w» «Ji c-J 
j. j*.,! Wij «. jyti U . jbwdl J—«ll} . j*V\ JJI)U w>» 

• < "i*-" 1 ) 
[,» jfc uyu . Ujii j^jjuj . >■ jr lij jjjijj: . ««-.ij J»^» 

JJ_. J-U . iJWl iwtVI il-*l;j • "r'jJl jl>JI jV^>1< ^ j*^~ 

jwj • j± " i >^. u J 1 f*» ** • ,V J* e* J" J* ■<*« o-*' 

Jlilji aiyilb u Jt j»UI j^M;. jl J>jj Vj • U/ *Jt U^iC j* 
J.14JL- j_» tjttjK f— > j» u^l^l jl 'Je aA J 10 ■ J'J*- 1 " •■»» 
iJ» . ^.Ji jj ji. ^Ul UjSj* j3l *«VI j* J-lSlJ . J.IJJJ 
«Jl S-»S jM . j»_i «Jt j»y Itf jJBI Vi Jjjl V jiil . «_»l 
O C-*» fi . -U jl l+* y. jUB. ji> UjJtJIJI 1> . ^«ll .J«: 

jx_ f_ (jwi) ji as»j*ai j« c-i* j» j t»j jif ij» j* ji 

.^ A— -ill •-*» .UJl ^5 p fl*: . ^ J^sl jl J yJl> juA . Jj*~- • j; >Mu 

jrf U_i (^» V : JIM 3j«-* j. Jw jJr- jil«a . U^l ^j 

<,uiii j*jWi xt :^«iij . a. jjb w jjji «iu . ^-Ji ai jjii. 

«_b. UUI VI l-«; jjj-V. 51 jJl JlyVI .J» JUl; V . Jj-«UI 

yjyt u» ji : Jyi . «; jj. y j>ij jr jjijy, j^^li ij— Ji» 
j v juljV *ja^ . i^*— « jt j««i jji^- *iu w u-jm . j-J.i ja«- 

«Jl_i . j_ai Jl u^Oi jiijU «il f> . jyu-. j. JUu JJ—J Vj 

.r"* J 1 J'J' » jiil j« • ji •'«*'" "J • *»/^ •• "£* • rf" 

jl uj-Ij . jiL»i j-M; ilai ^• u " *• J ' 1 j' V J,jl v ' >•"" 
ji«»' . i^s-jjii jijiaij . oui_iJij ouij^vv |^j-ji j. jiutj 

JUj . j. JU» . «! jjaULJ . «UI Jl j-Ul y* «il ^-Jl : j_Jl «l 
j,ju iijiH-i ^ f«j \)j&— (. jl j^-ui y wife * j-" 
jJUtl y Ij^r l^fi «lll yi <W j-l } \ : JUj . J, JIM . «.«. 
.J, JIM . tjii W >l, J>)l Jji-J tt| . jl^-Vl j*J i«>li J, 

tjyij . .ii.ij Itli j-Jji i ij» jr ikj A 4*1 uuj i ^Ji «J ju» 

w - ^r^ - *tJU il. «^d y, 41^ j Mj . ^ j, u j, .^ ^ 
" C ^* • '**— Of ■*** ^— »<* CJI jUl ,» : ^l JU 

t > } . juj ^ iu_i «i yx' » j_j, a^r«n » i jut , ji, u 

(i-J i f>r« JUi . Jljl I. fijtff . iljl U Jll jj-i jJJi y j_H 
■""^ #* J' e-*J 01 Jl Cr-AI J*- rfffji C-» <bj_ri) j. j,j| 

. ua-u- j.. ij* v,^ ^jlj ^ _, ^ ^ ^ ^ 
jit-i jt at-j yai ji ^ ^ jir u 4j ojj-j* <iy_*i) j>i w 

Oi Cii~ SJU-jJI; IJU . Jill jju., 4, ^.Jj <ii.l»'^|, !1_» J, 

Uju j> c~v . «usi <js . m»j ^j, a .^.u ^1, j, W/( 
*--r» Jf j*j r-ij" J. c^Ji JuU Ji w>i uij ^ m » i^J j. 
( £.ijUi)^s J ij> 4J1 cJ-* on js 3 . i;rin ^ ju, ^ ^ 

J*-J> J>i ^ -J'^JW. fcJJ, J, ^, J( j^ (jJrft 

•» j»j • >!• Jj~r! j>i jj* aji ci*, ur . j^, j, ^ 

■Hf 0! J* *%- «J«l l«J ,S> J_Ji ji £li } . L« .u, ^g w 

0* 6% aii M aui juj il( a s = u j« i_.ii, J toij . jijvi «iii 
01 ^ i>-iu (ita, j. ^ . -j, ^ fyWl (^u _ Jbj 8ji 

**»*,&■ U jfct <£j ^^ ieM j^_, tiill ^ ^ jk.-fl 

J ^ J , "t" M f *" •* ■ **" "~ j ^ ^ »«-*■ c 

.j*JI jSj . U^J . ijijl, ^ 01 CJ^^S . «J, ^^_ . j_i, 

0" jf e>» ■ ^ J*u fis . v >i .i>n gs* jij -^"s*. *. 

j* jo-, «jii. j>i . J.W ^ 3 a^^ ^ } j Jl5 ji . j,^; 

f UI liL-.y . OS) «J| urf Lll : JIB . V : «I cJii s till jj ^,1 
. ilUJ ja-jj . j»l 41 , 7 ^_, ^ i_jtf jjfc j . .j,, ^ ^ ^ 
- *JH j^Ji >**i fe-Sl aM jv - >i. ^u y Jijj jijilu 
*** • -^ cr-di J-". u Ji % ; -i W «-Uli ii-»y . cJlijj j. ^u 
jLilj . «.n jLilj . «JiIi ^ ia» : j_a, J JU . iJUII «JUIl -is 

*m ,»# . ub-> 41 *« ^ j Uj . Sii , 0,3 . j bJ „, ol _ ;i j, 

■ -uiUl JUS . ^UiVI ^-Jl JjL, ja-. j.1 p.^, j^ ,. u, 
jr-ll JUi J,- f , > !i;i : Jl_a . S : cJIS S a_u ^i.,1 j| JU| 

ijii ccr j* i_jjii f ui di jy ^j-j ji jjjiiji «ijui jjii ^LaIi 

- >r- - £ J*^. , *_jJU j» . ^J.\ g W» Ji_ Jl—VI -U 1)C* 

4~V. ,»j e — Ji «J Jul , **! Xj. jju jjfc «jtii 01 J < j-J.,1 
■it_jt J io. il^ Ml . «|4tf ifcUWI y* f4» iJ* <«U«t. jM l» 
. U|Ui —if j__ii i_»<i a-u . iMu jj-i «jUi <J jui . «|p 
. fit la^ m *j j»ji ,i uij . c>i y i»jj M* jJW ik.j» 

jl J— JI IJ| J> . L>> «Ji» *K jlWVI -U!J . U* lk_U IJS4I 
j» ^ «'U .UUII «| J_y U jr j . ttjh-4 WJuJI f J. JI '. J JU 
y yK^.K . CI 0iJ*l). JU C~i Vj . *^).JI ^J^V j-U) jy^t 
<Ul ^i yik .LJ»l J>l jl j» ij>«^ll blUl jS» ,1 . yli> JM1 
i l(| JJgM ijUl USUI! jJI JI wJi 01 >^>U . «JJi wtjf «u< 0< 

t-»i* «" jU ,l r • ** J* ■> J* J* J" J' >» U *" J" v> *•» 
>i. U|> ju_j . Sj-ii J>u ^ji j. yjj» yU .i» J . fWt if 

J-b jUJ . Ij-ill jj Jiii f>j j-jUHi lili . j_S U»i». .!► J 
JjtJ . y-UIi <4> ytt J . ij-Jljt aU oLij. g_Jl yilj»0» 
. JjUII fja-l lil «U| «1 JU» . yjli IJ* U jjl Jtai . «JuU U_J| 
l_ilj . |.,_JI JjJUl j_JI ill) JUl Vyju .JlJ JIT JA) j-jUII uu 

jr j^j ijjv . i^ii Jii .jij ^jl- ^jiiii jij jir juU . yUiii 

. (JLjU r Kk> Jbj U» «i> j> Ji 

yU( y J l_a-j ol JI <■»» J" 0* '■>« J**", Cr^' 0" 
Ufe in*\ Jl J- . jm> J. j-ta* . J» J* U ,i. Jj . Ifjljll 
j>tt . jVI l—4>> ,» . «J ilt«j Lil : JU J . j.Ji Jj |J( Jj 
^1 j. OIU OiC; jit jl .y.l» . Jyljll jiji jM ft ■ UiJl >» 
JX» J» JU» . «kJu jl jljl fS . JJ.I y >u »_ii j_ai v-»,» 
.U4I» JjWj . IfcJu U> Jjta . SjT Jl fUi . » : cJIt . JuiJl 
. t_!Mj» . .i_; J^-l il» ,i . St j- Jfi IV V HM V* J-* 
01 >. Aj.^.V 411 c«U (UJ-.I) j* i»U_Jl Jl v*SI 01 jij-li 
j» jWl j^l y j_»l OlJ • -WUll o- ULiill JUi JUI J J*1Ji1 
J_ y-li ,*l 0«i •» 0* |rt«» «i'» ■ k*-» ''JJ * Oji->-. J-U' 
JJ j_-Jl 0* "-* JU • ''.'-"'I V^jI J* |>*.r»l JM J Ul — 
t_iJU i»l ,JUu Jl JJ f jJl j» >J— J «lj-J OK • IfU * C-*" 

jr *u »t^( . jju j« jyLjji j j .^ j-Ji ju oi ijyw 

. (J-Jl; i«t dt# *'V jTU.1 ■*< j-»i— "t UilJ . J»l ju jJij 01 juu y ji,»i jc (u^di <i^r j. ij» ju* i ju 
jj ( c*i>U) si_j ^» ;uk i^jj. ji, ji jwh u i^a- jji u„ 
jW j> . JUS Jljlj, jt c*^ . JU&i ^ jSlj (JJ>tLJ) j-iy 
i~" Jft 1 s i,l » J*^J'W V** 1 e»~J • «i*! fH y*"' 
•X« o> jlj . Iji-J » ,J^ ,i*_*l jl : jj-yu JU Jjj . «JI. jl 

■ i^ 1 J 4 bjjljj V* 1 *" "r^-^ SMj J*i ■ 0j.r» T J*fJ • iUJlu 

s jo ^ . i-jj. jj- jr jj j^j . ^j jg| juji ,g jJMftj 

j.»Ul JU VI «! ilJijJ U .1 jl alii U i_Ul JUi' j* li» JUtf iuljl 
/*3, .Ijiil . OlJUSJi Ol*^S UU t4Lai j» . Jj«jl ^. .-i . ,A)1 
Jl j-LJI 4J.J3- <0Jl Ji pKcf Jlj j-J"l Vi . jlxJl JUT buj gj.fi 

. am j. jrftmig . ^| 

|rt ilT g»M ,Ij (j«l~a£yi) iliil ^J S^IU i.jtf «»^J CJlf 

•yijl Jijl » Ji* y iff U yi . «i f»jyi jr omjj . jiJli jJuli 
^ - . ■' * n j-* J^-*j u^_i ^i*a^ . i~« u*^ <ji>j £» oJtty jij 

•H»l jl Jay^it) lib JU- jSil : Jj-yil cJii O^jl) j* "iUl^ 

i_idl jS . j_ijb j»ji pi . ^_^»yi ilisyi Jl j>1\ Jiili ,> j» 
*•>! J> ji o*u*>vi) *>ir t i*>i 4J OjJJij . jjiij j. jjc-i oj* 
i-jr t-«o jl i_5 ajj; fl »ui jis . ^n j» ij» : jui . jA\ 

•UU JL-iVI ft ^ jjIIj J Jli ft . jSl «J Gut»;>l W (j«L^>yi) 

•r^W "J 1 J-Ji c^" J'3 • C^ 11 Jj-J ffe 0" fO "/* • j- 1 

j* oUJJl o>l jil cJii ^_il jj uftS ,,J liU jijjlj . *J| 
:JUs . (.j-ll j»« Jt UJJ UV . iUJJI ijr f.> j^l j. «j lilU pil 

J^-i j' • >jvi a; a_ia . j«ii iUj ^s l»b ji ji* vji l»« 
**^ aj»3«to • Jis^. t4' « ji ^Mii, . .u-ji ^ oi_r it^a 

U_i CuC U . JJ1} l>_ «Ul U> . 4»_J .Uo a_b" jc «_C1B c~— > 
Ulj a»_ijj_j *k> jlj ^B* . pUJI jjS jJi' jl du ^>l jJU 
J_J jluJ j« Xi . 4JI •**.! jr^j- 5 ' 6" AJ^ty • i>>» j» 
JUi jl O . IjJI — . OyJLi . d!l jj jj_Ij Lj 

- \rv - . u~»ujl yi>11\ U_» Ji. jij),, jjll Julljlb J4«I >!• *I)J| 

(r*,-* 4" j»j- <•* J J" «M >r* • >-i •-», j»i „» jMMJ 

Jlil «l ftUI . j_ill y Jjjll jil LA,] lil J oJ*l M» Jjyi i^l y 

t_ji jj*\t . jus j. ^jci . jjtt ijJu, jU . Mi j. jfc»y ,) 

«~ii J-aJ . «_JI Ui'jV i^i- *x— I jllfctlj . ijjll Ul UM jl 
(l—JI OJ>}» (jjJI) cJUj : JU . jUVI j-jl ^hMl p JUJu 

i — " j |j j» &•» ^'j 4 ■ «v?* « t**>* jr* 11 *« ■>»• 

f-«t*( (iU_f) J»l UU1J (jljll, J. JU» j.J . ,y-* j, M*. 

J"-j* **■ J! J—" *«t- j-JyJi JU Jl ilt. 0»j • f^L-ijj 
J«l (ilil^jJl) <l_J JI w*JL_ JU\ : j_i)l J JU jju» p 3 . ^)l 

A «Ul JJ* jVj . U«l> JI ^-ij . I«,j j t JJLi . J; U/v; «1)| 

j-** ,i *T J ■ f^ 1 j<» d* u~°~Xl *J£ ii«lfc U" M > Urtj M»j 
J-jlj • J ->-»j" «■«**. j^i. iUl> Jt U»U>) jy>»4l 0" ft(li 
Jf E>J <i_ijj») ;,. (Ojilj-Jl) .l>Jj ( t L_JI ^.1) JVjl 'IjJt "JI 
fejUpU »«« j* Up (,/lV) LL.jJ . iu_. jyU j^Ui j,,, 
w— II j* JUJ jlO . ^ijj u> f jju U>>b oj-aill) ilj* jt 
jyiyJTV j*-*- .\jM liljUi . iJ. J£ U i,Jlj ^JKjii^, 
ft> JJ/^ J*J» ■ vr Ul *y« JJ" (i^l»jJl) JI lij«-. ,t . «J 

•J* Ji jui ,,»ijU . fj_ji j, u>.Jij. i^iir jjj (i^iiyi) Sijiii j» 

jil_,U . UJt J„jl4 j <T TV (jifl^) JI j_ai J^j f! ..il^JI 

*-u'J j-t u, jj u «i cute ^> oirijj) _, ijijji -\±, j. ii 

jiu, cmMU . a>i o fC-jtiv |ja« ,ja i,ji : ju* (j ^«ji, 

•/J' IjU ^U«U . ^wlw^JI ^wilTjJi liijii .Ui| j» j|_il jjy 
jJi V .IxJ 8— |J lil j. U|.j'^» Ujj iJsJI ^£1, . .Ui J__ y 

Vj j- 1 - 11 J^>^< jij ■ Ju »»^ j"" jUi ji ^ ,iJ • ki'jU 

Jlf JO 1 V Ji 1 ' OU^ 1 -" ^-" j- »r*o'' Of JU; Ui/jii u.i 
•^Ji J> ■ t-»" t-^ 1 0* ^H" "^ u 1 " ■ J*yU»^JI v^l 

j* ij»> • jjijj>n j-jji e"-i *;j j^ Jjujt jLji j_, ^j.i 
•isj-u-y cc-W ■'> u '^ >(*« » * J« y*~j e-Ji j" - ■*» (>• 

- \rr - Li If JoUyl ^y 

.u* jr u^iu • iyv»v Mil ji ft-in o« uw ^Ji <f3i-> n-ij 
^uyi ju . ou-ji h ji } . i-pi ji r+*—<> (■*"' J"i ^/" 
iwjj ^ »-a jiu «jji j-ru . u«_i Jr.* iu* oj^ui . «ui Ji 

jiVI jj*S l*>J . >!( jJ J««l l«il-ijj (iL.l»jJl) JI - jlf j* 

jjj . (j av) i-uo ^ o»;j J" jji fU . *,# t^ 11 j- 

%&£, ,|>S f. j^ili Jj^li jrJJi >J> -ta" E U-i <**- *# 

(ij^jf) jj ;uiyi »i>ii o>ai jjj . ijijii «| fWi y iu** 

^li. 3 Vl j»t JSlill JU j» -l^l ^" aslt ; "r^ 4 •* ,T -* »^-* J* I 

i^ia ijs\j*) ji jji-iii j» j-^u* ■ #*<* j~ »* y *' j ry 
utiji ^ ju (»i.i»jji) yy w r*" ^ J jVI ^ JJ ^ "* •**' *' 
ootyiji .i«i» ^ ijjjji ji JJ (j^V) >^« *>j • ■A-t.i/ 1 'ft 

^ jjltfl .\^>1\ JVT -"J ■ •< — *J *1>J "JyVb |^> (J**;*) J*-U 

■lJui j. ir^» f<f et» * vi . iuuju jvi j" tj~«( ji iifel< 

jj-Mfl .t-«>yi f* o» : Jl»* • I4J1 li/v* • ,*>'• J, VJ J J V ; ' 
cl_iil JjJB JL_> i : •J ua ■ fl 8 ' -^ C*" 1 * • L "i J * UI ' Jj;t 
jgj (,).!«; j-Ul S-U-. fjUl j. JI OJtf el; lit* . f*|j Jl ujr^" 
i.-b.rll Uj . jyJl. VI jUJyi jl» J»i oJtVl ,» |*MjJ • «"l 
■ j8l i» »' •" «1" j^J 56**" ,u Cr^' s iT 11- f" • '-^ '^ 
jUJ_!l J— » ji 5J J« (SIjU) JI f yi .J» j» j* «il : «l CJU 
IjiSj (iil-ai) -I jJ^Jl *-i>ll j^J <j- u ) j* J M il -V J"»" 
( ^l-j,l) JI crt/ jji) J. jj> j*ij «-ii v— 'I !■>» j*J ■ «W 
VjLiij . jiuli i!H» j« j^^ (j-^J') J' (ir 1 "'.!-"' J'}- 1 l= **'' u J' 
^Coll .U jl : j<* Jllill JUS . «,l*^.lj j-Jl jjl^-i. Jjl-^Jl 0* 
j_, jjl «1JU>. ^4-Jll Jl« i~. J*l »IV • JUi 0" J* Ji"^— '- 
Jy j . j_yi »3 j^ii . jj-ii U <Jc jj-iJJ • l^H- J« ^ 
jij ^iJl .l_» j_^l IJ« l< 4lllj V . .jl->; .j^ j* j*0 ■*!« > 

jt j^( ju.1*. w> J%j* J*J »{i»->vj «J jir j-ui «►•»«« 

yj p s . M y ft^3 ■ M ":? f*** •*& Ja " ■ * 1 " »• 

- \r\ - p-"»j • J^-" CJ-^ j» p"* c^ • i*"** 1 j* t» ■ i**-'-" J L 
. *ui j._, y mIi jijis . jjui jja jsifcj . Ktbn eg. fWi ^j- 

jjj. Vi . oUUVI j» jAU-Jl ii^i* £>.* U «-U j£J&-» oLJ-j 
■ ji- 1 * 1 " 11 j'U'O'jy ""^-i U» fV> ii'i *i> i}i vi uij * 
vij . oj-Ji*i -i*«*-t .ijjyi vi .>i»i u <>u . f3 ji ju c~j y> jia 

y_^ jl Ul»j Lil»j USl«i . jyjl_JI jljtvi VI.) . iy+M Jljfll 

y ,,»u f *ji li j» i«j . 4* «di jij ^.ii .u j_ni ji. ji Mi 

,>L_1I jj J« ,)(!. a.l«-»ij .iVjij 1W .I>t-Jl ^ «U| J-_, 
e — II Jjjj . <h^i Jill «J> ,,»; 4ijUJ. o« (OJ JJ) y Jji -Uj 
01 VI OJb ,1 JiU f UI jjvu f) aiir Jjliill js \ij . Jjjjil <iiy*> IJ* 

>*• •*► * JV. » • J*" J's 5 o" &—" & " Ul j^jj • «■*' JA 

j_J| j. SJ* U.U; f? . ,j? y: tjS'l • jij j> jij .*U«J ji Jjil 
: J JU ,( (JAl) Wff ioU ««ir tJ JlSj . Ij» JU U Goljl : JU 
LJjj j»j IU£J : JUS . V cJiS . L» j* &? ^±A\ .U j_ill oJill 

J-l i**> J.A-- <UI fJS J3) (Cw'j-i) jJ (-bVI 9-i* >U£ 4UI ^*j «l4 
f-Jj) '•-r* 1 ' J^t Er^JI •-'J.J Jl jA f (H* W ■ C"" iJt =-'" J J"~ ' 

«^y*v «-i> j^. j^i ov . «j >» i«iu jji .j,,, nil JJ...-JI jj-x 

l^jU j-» j-U-jVl J-JUll a* ^ L>> j» Li til ^ (4»_jiy, 
^Jj ■ f-»-tt c^i jl cr^l J« 'y>3l as <,_jl J jLT j>fcl^ 
j-l»« CJij f( . j^.1 Jt yJU-j jUi Jju ji j_JI j< cur fijll 
C.ILJ . jy^V .lyiill jHj . iJU pjUIl oj»^S . j!jZl\ .Ijiili 
I^UII ji j^^r Aj>u\) . s_us ^jsii ji : j jja . ^—ji jt 
ji_i'vi t->! ojjU . e^s u jj jU . j-jiai ji iJi j3~"» 
>r-M s->.W J v'>" J*- 1 j^ • ey™ ^ e^J /*-"* 

•VH o« jj« f» • «r^ y*-** • «jJ< y i<^y. J>ivij ji-ii 
l_>i . ' I.H .J* jt .lyiill CO! j jJIl ill : JUS . ..Ijl J :. .l.U 
^ . jirj'jl jS yij J «, «-jl c ,t JUJ. J J-oJ «L» l^J.11 
<wiaw. oyyJI Ji— »J*ll J^ U>S (oUil) JI JU* j. 

j»ji ^-ai ji_- j—Ji oi-«-.i j. ju» jir Jt) . »jii j» ji 

- \rv - is./ «') J 1 (i» (j- 1 - i:') J' "^ o*i ■ ''j^ 1 ^ (•"» • *"*^9N 

Jj4*t1 ^JAI *»L_ill ^iHj . -i>IJ Jau ^ l^jj. £**-» lidWl J^ 
j* JJTj^. **» J 5 ' J* 1 J u ■ I^V" U J C^b-jJI) jj «Uj . Jil4ll 

J— "J i»*» (j^V) J 1 e»J f 1 ••'« l«j (ji-ij};) J~»j f» u y 
ILtfija ji tide jt (-r i>yi jltv) y ,».,£_». y (fc»i»Ji) Mjl 
i!li ilj . i_L_ aji ji tl 3 . owjj.J.1 Mall Jl yUl jJuJ A-ijJI 
jb ft* If* l»r> E^H t-r* -"J • V* "^J** I*"**! * i*" 
Uibjji lyijilj . i^uij \ y y 03j . ^j J* jJUu (A^^jJl) oj* 
jj_!l ji_i Lij j. c.j>j U «j» Oj>ji . till Jl /-Jl jl U> 
• «"' J-* j* j*J «il je«» J* j# 4j ■ J" - *"'>J JJ» J» 
UJfj . ijll. jiil Ujl> «l»i Oslj . J1J- iJL» Jl* jjIJj 3ltf> «iY 

•M jlJWU J . iljl «* ^i-J . «jU Jl £-li_. ijtj Mgf! Jl 11/ 

lj«l bu» jjli all j«iU . „jl_s_j .jjj j_Jl y>l> i^tt , UU 
u«su jj_. ^*juJi «4i tMJi Jj . tui liio* jl yj jj^j ur Uj 

^ W«l Sjl-J ,Lcjt_l,j . j_Ji ubwi ji i^li (oljtUJI) 

lo»L»jj g-....ttl W >"• (^l^) ttfe>l j* ul ■' J* *«t*W 

O* 'L-fcJI g-Jl yJi J3J . sUijV'i JjJb aLjdl ^b ^3 J»4^>VI J* 

. I4J Ajjjjb ^ Uj L&11-U! ^ ^jJll =li J£ ly jU-. 

(j_ui»jji) J u_i.i uj^, (jirij-) ji u^y ^>ii ju 

J-MU ^L__ ijlj j* (j3-|^) ij-li jj lUj . Uy. jJU ji*l j* 
ai_i, ajb^ilj j_JI IjiJtt . i!Ui «JU£)I 5i_JJl f ji. 0) ji—llj 

j^jUiji ,i>ui v. .uii-i ijta ^ 5JUJ ijijii j»i u E >i 4j 

jJI jl . jjTJII ji_ill Jta*. JJ_J t UjJI J^ i!li il : j_JI JU 
ffil l^lj ^jyjt J^9 . jji Jfi i.a« 4i>l Jl ^-l»f J— ^ <Jc *Ul J«. • J* J*) 0*4—1) W f+*l t ^ J -W-*-* j* M'J <^>J ■ 0*-** - J-*> 

JK^.1 jj . ^ Ijji l+U fJI UOJU . ^ ...U.I O) IU.U4I 

f-wj <_ui u_») j»j vi . jii^iij jLtii .jum y j.\, 4u v 
P-" • * «f »■* x* ju vj ijJv . rj» r> Ji ^i_ii ju (j/jji 
*-" jf^M »>>»• iWH J j 4 " (Jj 51 ) «j*j «ui J' .i-jjvi vi jj, 
jk-Ji jwu jj_. ji C jji j_iJi jir j» «_iai .J,) 4_»i _^> 
Jy-*t 1»1 • «U" J>~ >«» <1* g-» .*-» J« • %J|»I •■»» J*» 
C-* u *•/* J« f**-** ■ ''>»" s«*! j-l |^ • i-HJ-i i^»; f«Ji 
J. aljMWIt IJjU-» . JjS eij-» ( JJjJI ^j 4!t U_, ) Jy ^ 

i»jl» j» . i«j ijiji <,pv) ji- ojj tu« ijjL-,3 01 ji inn 

,*i^l OjJ-i ^s SiJli Jl js^i, .ijiUlj £_3l J*a ,,- . 5_.I1 

«r-Ji ii*«3ji lyic *» >!>ur f> (j^V) «ji ^ i^> ««~}i juj 

jo_- -ju u c*s> wij . i-ixii .j j> -■ oviii jjiy j>3 . ji>j 

. y. ur jiiyi >xi--j . 4u 3^. *iv jy> 

;f JUI 01 j_ill ji^.1 JV1\ f *Jl jjj : ^jjl yiil Jb 

• *5* tr.rt J-" 1 J-^ 1 0*1 (-l-^JI) Jl -fc/Jl *• J-v J-Ul jJill 
J* Cr- 1 ' *> • *« J<" 0* &*) ■ r- 1 «-•* j* J-» «il J X-" 
l__HjJ JjUl jtfu j4_, »JU1I i__G JlSj . jj>\ f \A iu- iUi 
*)L./l U_jli .J4Jt w «*;, .ijj . _» j^t ^LJi fi j, ^.Ijjt 
j_t UUI ->-UI J j—SJI £_. jju* . dli 4 j_j ^ <uii!l ^0, 
<*">-> J' , -«»J i ' E> (^jJI) -! ^r" "^-J'J J> &i ^i by 
iijtll J»l f u jl j« jiltj^U ( J,_^.) Ji «*■ ,iJL-, a 01 Ji «i»u^ 

• ft" 0* jhtj* HP l* v • ai =- iU ! - tj*ij*) 0" V-r* j*l - 

^__, i_ii i^iii- w . ij-.ui ii>ii jj ^ fj ais iy\r ^ 

01 J»r*jl3 ■ V* 0* S>- ,ai ' : J J b ^ ■ V" 5 " «*!>" •■>* f*J' 
Jl 0y»i» . "-mi »J ,*» >» <«"«■» J»l J" (MfJ) ««» j-a V 

ijl_j^ m_U ,1 . «1J| Jl ^,j;li J>J . ^j ,4; ^t . itj_; 4)1 
JUi-l J . .Ujj Lf W . «a 411 jij J^Ujall j.^11 jVy j^l 
4U1 ^UijJj . <-li J— J U> ^3 j*Jj . 411 1L1 *Jjlj . JJ.I Jl . j_ni ja,. >i o*JLjai *j jjj u jj_aii <\ 

j. \TTV li- 4ll «— j ^JSl u ^j* . fjtJi, u^u . kjk y ■>>"< Jfi f» • 1 * l - J ' *» 
^1,1 j-ilt u»j . ^-ii M" j3«0f «* ■ *M* 41 '■>-' £i * "*" 

j_i. j^.i j. uu . Wj*u J»#j» ^ j* J*tl ■ e^" J Jb 

ojtou . p.^i j^_. . fj^.i j-v- ^e &■*»» • «^-" *■* 

,*Ji itL_.j( U c~«}l : JIB • iUJl; jiW*» ■ W* iJ '- xi "J-i 

? j A t i- 't j»<*»s#» • few* *» ?b* .**** -«"" •»*♦•»* wl ° 

jjt jl Xi_i' ,1 . j-j-ll jVy J3> J'J • V>" J' *»* a : JU * 
,i • JJ^'V J'J • #*0# *•* J'J • « •"<• iL:j ' ^ ^ *" 
yi^i .>,»! d« LU-ji lib '. JUj • jfc-jHj *!»?-" ^ *• 

j* iw-vi *» ji -*» u • >-*"* ¥r* >*** ■ ,JS * '"* «" 

a_->ji h **. Ji-s *} ■ «• r* V -J • ifc* u ^W- v j" J ■'"" 

_J 1 :jt }J Si . JJL-. li •» CJ«S ■ ft»«»l • ft««*l ■ ft** 1 ■ M* 

j. j\ji >i. aij jua ■ ««> j-l> =j f* • <"i -h j» ^'J 1 ! J" 
<ui etjri . ij^ii *l»j j» ft«J *»/» . «« «ui yj 4rW 
c *_ji jw» f jli oi v %>» «»j j» j»WN J"< a j^ v^- 

jf M. yll* lu J Wj Ujt «n c-4- ft* J»J . /**» <W i* 1 

<ys ji aiu,ji j-. ji^ u ju ji (i^b-jJi) jsa &ij (j-j-) 
.Ujji u aj* jl— ii- »> Ji iiu. j-ui «jsb ji Jj* vi i»» 
^i . s^jA «lj ftWj . aor iir y uy» "» • 4 '••* *** 
. yjl j» «»t Wf Jiif J-* » -V ^ c r J -J V** ji VI j» jl 
iur wur <9MH > >j^J i*^ ^- u ' «*> *» lWa i^ 1 " 1 

j.^U O^i . JU U j3l J Jli U ,i I . B- pWn IA» J JU • JU-I 

j. \TA\ jVI J' «JiO j" ^-c" 

ti cui oij . *n'i .u u «\>i > i~!j a* 4-* * C 
- M- - 1>-X— * ±1 J_» jiU.J «iV (^1/*) _> Ojj»* g_£ll Xi J. C»; JU 

.^^.^••VBi* *h.pj» (j*>j» \*i o« j**i t ji 

jW-Jl j_JU . ibb j,l»_ I jiu • o^ jjlXt jl fUIl j* C-lj 

i*U~ ^i ijujji oi i «> eJ»j j«» i« J* V ul "'J - ^ <s>j«a 

<•!. I« yj* 01 jViV • f»jUJ j« t-iWj iL_iYl> *MI . tjJHIl 
OUUII f JUI j» . JlJu bjl.j»» Uull JI OJ«i fS . j«w ji Vj 

•-* 1 -" 1 ajfl • i*i ^.ji «*» • ei\r w c»>j uji oi j" o 1 «•>" 

J.I U» uM . Jy O^-Jl .U j_ai ib j-i. jijjH 01 y-iil |J 
JU-iyi }» lJ» Ui* . USc-J iUj j-> JJL-.J o* J~j . 0>JUuwVI 

• J*' ji &/** >~ vi U4^. uj . jitai 

•Vs 11 ' tJ^*> J* iP"!* e UJ ^J 1 * (**V*> -! U ->.|- (* 
0> «J l>> ilk_J ^J jxi l*L_i . <u fti IJ>IJ U*ji JIW fJ o"j 
IjWj .lijfe JU» J, -y JI J*b lil . UtkJI ,,0.1 fl . jl.jill oj> j« 
»*-. j-» U*J» . (.Cjm ,\>ji . aUl 4>j jt UjjjS Jt ,JUui Lil 

jL*, j_ji .ijjj -oii our atfx> sies. jXJi Uj>jJ ( jjl_ j,i) 
u>l» pM* 01 J»l o* *4l ■ 0U--H ti^i j*i O'-yUi 4iu» oyi. 
j.Ulj.l^l . j—ll Jib. 01 !jS> stojij . iUjBi Mi> j, JT J,* 
>■ /J . UJI JJUWl Uj>j jOj . fJ UII j. vv ^l j^i Mi J. 
^•jLijI J« UUIU . >jVI Ji ««,> is j~ij U . j—JLl Ji>l> ,£ 
r uli aUJ Oj^-;. j-UI 01 j» . W-Jl -ul J>i f«lUij . f^Jityj 
ojUll il J} . J^JUl o-> f^ ^»il* • •> t -» , l <J UMf JX\ f UI 
JJ*"*! ■ J>" iiy^. >**> l-lil Ob yJl fcLi j* Jji VI jS; f), 

jiuii jij*i o" j" ui >yy • f'>> o" J»y ->r>y*} «j» j-w 

r M>Yk kjUl liUbi ijJ JI U4»y j^i . jj j«. U 0)CJ . ^Jli 
u>J . «^ Mi U tJ-^j UA_S Oil *>* 0" b-wLi* . C lyivij 

("iljjuu, >,) o-- (j-y JVji) ijj ^t JU.J . 1.1^1 i>iyi jm 

J & (\H . JiVI jJ^JI JI JJSl ti_: 01 l«J ill—j UJI CJL.J 

Wlr i^j . j-ui jUiji ji tULM . <ui ji j-yi u-iji jiij .ui^ij 

. (\j» J. J*. Vj ilL. Vj jJli J^y W . J..4. y 0W.» Ojl^t 

- M\ - c^_j • *t*M *>>*» (^s— ^) u->j g» -i>uui -utj t>ijji 

J JUi ■ c'^l ,JU jt «i 4UI ^j j_ai ctfj !IL>J ( EJj Jl) j» 
. (OiL-ili) _; JUt j£)j . pTjj*; V UJl JlyVI j* jJU jl -u> 
*-*"' iJ J i ^ »!»«•*«> -f «*-* p4« (J* • CJiii-l „» 

dJi o^j jj Li^ ji_ii ^,i» { . jjjir c~u_i #» itjdi 
l>l _, ^j, .^ ja jj, «g, s,^ j. . Jia , ^jjunn j» u 

■^-' ji ^j^' £> *H.ay *« «~i* ^1-^.si jw to t8*j ■ j-fi up: Jt 
■ J# J' j-iuiij . u_3 u_i ji*_ jjt>vi jv . i>}«i cjyi aii jir 

(J.U 04I) jli\j . U-.U. » JjJj U j>J . VI*. jj j»au <Uj«UII 

.MVJi. j .a*, jiLi jrj (out c-i) j ( iji y-jt) 1 ouu c»l) j 
ji-fj cc^c-- ji» ;l>u J «jj,*»» j»_ti j»li ji^if im.s»i 
. JJi>j, j_». fWiBj . ^ji^ai j. a^ . ^^ j, (^ji^, ^ 
JJUIl «JU» jr j.,jl M3 : JU . JBJBl .J* f iJWII Ujitof 
ji n<I cJ3 l_«jj j«.>Ji jg ji; ousju* jv . i<ij l»j s^£-ll; 

[ttjll jj < . t , n' il f Jjjj . oUJl jUJJ ^ jiti V *>>»>' J.MI U» 

cju- ^ ji i_m> u ijj . ,a jj u j ji«ii .j—i ft oiyij 
j"l WwJJj' j-vi *Uj) u^ijii jjiyv cJir jy juwi 

jj lJ_» jlfj . Mftl ,\ji U I^TjJ; j| JiLill »J* J»l J. j,Ul 

ut yi i-^ii u^a : jis (^/ri^) ji i-«ji <j o>j ,pii cjyi 
J— 1 1* <j*V> J*-v. J' •'Vi «y^» 0^1^) j* «JVI ji ji- 

.Ua* IJ«» JJ— . !ll»l jl yi w^3 . iJ-JI Jij J> i-jJI JI yl^il 

jvy . Sij»ii Ujj-j ^. jir u jir j» . a,!^ ui^y- u j«ij 

jij-»j U ij**j . JU« j* ^* (jl^fijJ J-4-) ^ J Tr* JI - 1 *? *^i J*^ 

Ji«-V'J JjiV jU* >'}«" «B>i"«e-^ jit J ^ «l-^i 

Oii—ili) j» <j*V) y Ij;^ J»J . j-Ul; ^Uj jtll» • .ptJIj 

- MX - «./*••"> . J 0« JI" Jttl g»1 lit J) : JU . y^> 4_«ll Jl IjjJ-l, 

jW/U • j"***-! "J* '*•»>* (EJ^Ji) J' s^<" J>M>i j> 
J* • «j**/t M J. >j«*~J • <*> Us* s»~' Ji ■ (*I|W ^ 
jiupi .j* y au, . w*x jim\ ay «i j_j jjji jjjjm oir 

J. . JH*I ( ^f_< ji) ^ jjijOli u» #) (j* jt,j jj, 01 f jj, 
JJUU . UU lyj, ijbu, .!» I_U£_ lyiai Q«s ji,, 01 J»l 

JO '** *> (*" J-ji* • (^jVj (-s^ ^ri) j" «» (*£-< y^) 
H» i* Hi u oj^-* vij . jj-vi ijiit ji . jjuii j. 14" o" 

y lpl» 4|J . ^0£JI lyjji . jJLBl i_i,L. <:t )^_ ^, j___, 
'lJ>* O 1 (*«— • ji) 0" _fe>UI li» J5UUI .JU cjll pi . p+M f , 

• >" Jj» f> • J»i vi -ji o«», .u . -j.i.1 ^ljj f«. jj ^uir 

■»» • J>V1 JiUUl -). j_« 5CJ <,££_ ^, * ^u . ^i^i), ^ 
J» -}IU)j JU OlO (pjJI c-.l) J (j*t ^> ji C l_ £.>_1 jlf 
J1UUI .J* .__,, UJ* au, -Li jlO . l^i a jylli, * . ,A_* 

• j>yu <$r ju; ccrf— ^) -i Mjn (J-ji-iii) j. j.ji ,i» ^ 
jj—vi .__. jr jj ^.jj, jjjjj . .j^rtj ^^ j, J-us ju 
*jj w^ai t M S . *i*_jij juutyi j* ^ui j^ . jii^i ii_^- 
»irf» j 1 -; /(H J-j <e»j-«) j» j** . jiuii .ju j* ._*_. j*. 
Jir *J i rf-r j.i ju . jju. *uw j. j«a.yi oij ^a-,^, ^ ^ 
J— 'V . «* *» u (^U) j __*; ^j^ji ,u ^__i, jii j, j__ 
.J-. j. Jmu u. «« ji ur i_,j, f is ^^ .jj.iu.jj (ulti) 
jJi^ui ju-j jir jjj . ytjn j s&j . ^u, Ji. la , jLjj j^, 

UJ'J l^i Jli il ^ cJt JS, yui JU (jj^Jl, ^j (j^,, jj 

>•(»» . i)>l__> _.| J3 ^.i, y£, JjlJiJ, ^ jUj J .j, l t| -| . jlt 

*U» . VOj jA ji-i j ijj^ . ,__, _,, ^-i , ^ |> j t ^ 

«— »U« «_; Jib jl fjJU ,li, jU . C_i ^ Jj.,, y ju, .' uy ^ 

• j-jJ' r-*Jj>U ■ -l— «> U,jj JU J>___. Uj| : iyUj . IL.1 
^ "j^* 1 f» • «J *lj»l- U -X jl «_U»_ - U _p. JJU; C*>j 

0' .oy jjL_ji oi, (jiri^., ^ „ju i^, oij . osi oiwL y 
J-« <—•!' ^ • jW'VI f JJj . MUD J. j* i^i fj_l jJUl l^latt 

*" J- 1 ^- V^* <^^> J*>i -^j . «j-v J-rt j_. otrfii jr 

• \tr - Jl-i, ^JaUl ^ol»Jl -ryJ> jl : *l V u ■"»! (*** I*"" '>?/*" 
.y.|/,ji_0 .riljl JH» j*J • Jjl-J' J 1 * '*>^ ■ ff *j« 

,t . j-^ii v f ji £»V» ^, i<6 j» V*' Vt*t-*e» <*** 

,U . t_tl»t j. feij «~£_i1 jV • J>l IW *»T J* I" HP 

jyJJi o« ojl *»J ■ *« J^' 5 " •*«»?< fee"* J-J-' ^ **-'- 

ji» jj e_ji jji ^sj . fjJi ji fcr. jJh '■»» j* j*- *"J r 1 
ar* cejjJi) t> >j" j" "-r! "J 1 " y- M ~"™ jyl i" C'>-'i 

^ plj .JUOB aii >Sj . j-UI JiJ-ij^j fea~f -'jJ* 11 J- A 
.jjUi ,rt, J—J . JsHfc &*!» ■ JiUIt ** Jf 'J* j» JJ» »' 

a i-miij • ^vi £M iA j* j- f 1 *» * f> o«j ■ c^" J' 
e*-i a -»> «* if &* v -s ■ ^ o* ■?**" ,l ^' ** u ' 3 J" J* 

c-i-i Sj~J e^ji ■ j-'jj <s«* ^v *'• -^" Sl J - fiJ ' if 3* 

cJl_i jil,! j» «Jc c ye jti #u" jJ»l >3l ii<»M ^J • jii' 

j>r ,ji t' j jnt . yi ^j»s . j*i. j* • j*u * a> *tf "r* 

sX_i l_«Jf l«il JUS . V : «J cJi! . l<i: J>-i <W j^ ■ W* ,J * 
jJLi' jJUl JjJI aiij . CM jjZt J£ <U* f-i' . 1^1 Jt NftN 

l^J >r" Jj* fW 0« rx j*J C^ 1 ' JU (i - u ^ l) J*"'' •s*' "^ 

OjTJt. .^it j>= i,*^ OJ>ji iS#! ff -jit <J« C^ ,u ! J J-^ 
.LJJl iUi jl J JJi ■ CJi-J . UU j^t S«j1 l«» j* U 4» bjj.ll 

(ijj.i) v-* j*-<. j 1 "' j' J^ ■ iJfll jj^ 1 °-r° i ^y> *•*-■- 

Vj .' ^fll £«il ^Ji VI I*— «^_ ,Ji • kW J- 1 - j- Vf" c ^ a 
. J_JI ,!• Ej *- Jt* Ji^l &»> •>>* J» C^' JUS * ^- J 

^ j, Sj- «r s j» . uw few* ,l£ » u J, - l£i ' ,a * J^ 1 
- \ii - CJ>J . JUUl GJ> Jl Jl . jjljjl, j-Ji SX_ j., n.liv,;,! c^r 

Z-A » J/J ■ r "■* • •*• ^^ *•/» J* = J« f> ■ jiJ JBI 
g^faa Jill ,»j . ja. 4, J^ts ^ Ijjj JU» ji : JUS . 4.j ib-Uw 

I J U* JT Jju_» j^j Ojltu,- ,Si w ji 41 : JUS . JU WJ J.L. H*<&c/ .IjJUll cJUi jl_T jlj . a_.bu.lj .iYjl; (*J«*)ft) #>fi JjU* 
J"!> *-»-* J* <d*>"> «_/* j» Vji Jp . id) Si lj»_, ^.jjjull 
*— W j« <0'JVJ) %^ J' 4^ 0"3 • j-4-S J»i i!U» _JU (iU 

|D> jjjJi ^ui jj_, aub _uj_ . ju jj __- jji (J y^ cji) 
4— ii -i» *y» JJ4-S •""J ■ S"l ii Jt» -M-i jir a* . j^ll jj-II 
Mi _-■ -ij . _^_, i^- _c j VJj _.i 6V (J.U __.> _». -j__i 

jy .j»_ u>l cJlfj . gBUai £ aAL-ll ^» bW , jl £__|| 

«-> lj*e( jl |*« v* i>fe c"-» #>* («->>* a*') j (uil *|l) 

*** •Jf.Jy «*') j* *^— jV . ♦.b^Uj .jlljl, «J j£_, *u 

ji-Ji o«"j • jy-i «j«y ■ «JI i^h J 1 4e»l-Jl (*«) <<* > 
Jj (KlJ £f.l> o« (w x isjl) iijijii «J i^i jiati j_a jj»i 

JU . ijljll dli j* J«. >L— .>! uu JIT Jj . J ITTT LUII 
J-V *" **r> ■>*> 11 flki j»J . jlJl yiju ji J~ l»L; j_ill 
J^-*l j¥- *JI I J» . jil «ll» . jUl .JU Jtjul j» : JUj 

O'l - \t» - .JLji cJjLrf J >TTV ijljJI .J» ji jr^ill lil Ojj JJ Jjll 

C^jii ^sr . oi*ii jr ^si j. j» .x* iyji ji jbi j-ui j. ou. 
ji uij . objiy ^u-ji f w jr J ijijji jjc us» j jjj . uii 
juji ji_s . .i_Jij ,ji~->:i J* mki ■ **« j 3 " i^yy • ,iui i* 
.i>i!i &-r> ■ t-»- j-»r -U u» ilU it *i;lj iJ - 1» iJ» ■ f* e«i' 
..•U-.I JI>>I j. lj — ^51 Jij .olj^» illi il ~U« OijJIji- jjij^ll 
. M/Slj jTM, ^'Uj! IjSU Jii . U_3 U U.UJI . jilYI j-ill 

^ j^k, aj,_ii jsuii •,. oyu ^.JW .i>ai ou - fr^ii ju 

U_. jj.U> * . JJll p«-lt c3j o. U l^f J . JJI U» IJ-.J jl >,- 

.ijiiii oi_J j* uu J ijjSJ j;>ii .a.^ jji j>Iij»i c~*,m 
>Uuu ^JJi j*ii u» ij^y . f ijf j-ui .u> . jus ^ J» 
is j) j ^w aj~ j. .iyi itJ UJ . j;ii 5*-. ^ jjum *,jijji 
•uJb c«>y u -u»j . jju* ^-jili Jy ^ w -* m* j>ji*i I*; 1 * 

. JUiJJJI JUS CJ«> U jUj-j . LJUJI %jgh J>lj jjJI ■*!" JJ 1 Ujl>j . jlS. JT j. 4iL> olJii jS ^jJ.\ j_iJI SU> U_5U 
(jj-. Jjl> J»j iijil jl *ii CSj** jyLll ^» <d *$. U jjUiSf jl 
J*^ • ".J Jl* ' |J| ^' *> VJ' ^J ■ * Sl !!*! M-A j> -u»ji ■ m»u 
Jv -UJ .Ml Jl <iV j* °j«U UJ WJJ»M jJ' JlJiV Jl" j» >»li 

l_«JI .^.Xil ^1 .UVb WU .lilj f> . j;>j uJ«i,J ,* ej-J 
(iJiU) Jij JiS . «IUtl JT ji \>y~A tH JU. .lilj ^ . fLJ jj- 

c~-.li £}.i j» «i jir j» «j- >*.' si «J* >»; J f* • Vi««. Li> 

jSUI .J_» j_i «1JIS. * ,ij U . ujlill jj i^Ilj . t USfl jUSIj 

jLfj . Jij>vi si 1 -, ^y -»j^ -**'yi js; a-ti j-.Vj >J «ii fS 

,J* J»l jt fli. OJj . ^OJI j-JUj . ii-il jSU-Vl; o JSII Ji-J.. 

- U"\ - <IU, ,w«Jl M, . fU\ Mt| . j,M ji, . J,il l»J pi. ^Jl .XJl 
Wlji-Jl 4.UIJJ.UIJ r UII g-»JlJ .JJJ>ll fU\ y~ *_iyi U(i 

OiiX^j .'/♦► Jij — yt y cijU.li tiyu* f Ulij . j>i_Ii m i T$ 
oi .jjuii j« jjj, mi (iw, j;ui uii y uyii» jir «ir jui o» 
fcfltfcji aj^ii j»u j., j. y» u jry jju ^ u> jt j»yi 
•Jj'ju jr y c 1 ^ 1 f w e~ -<»j ■» m. Ji- Ji .« \t-\ *— o« 
•-J «W f> \r> ji* j" ji wj *j . oijlIi u» y «i y* u. 

K«L«_li jjj «Jl»v ,1 . iuuli <l L«r ,» . IjJki yji JjUi 
• Oir > t*rl itiM 1 0* iS" J' j* ■» J? J j» ■ <* 
■ ■f *i ,# «Itp .j^l—. «J lOij jjji jiijUl ij» j» p ; 

jJl IhJl ■JU JI > \«. J. J. US-.I Ji y* jU . oUjill JUJ 
lUII jU!jl y llclj Uil Jit J NT-IT J-JU »t»>JI .J» l«J U/l 

Oji yii ljji » . j— i jJ juj jt juu ^ . p> ; u jij . .jff 
W*~lj) Jj^*" (>>»*( «*alj- * Al>f J-Ul 'lil Vj . lillyt Uc 

ti>u . w* fy jr «ji «iij3 yJi UtttfUi o. a *.yi i/V y, 

j, ,_ij 1^, Ji,|. ^31 ;_jiai , llj} \, . ^j j£ .jUI j, ^^, J^; jl 
<UJI iajlb Wjuj l»yjU . Iji-ij \jJ» WlJ <JjU J. itt . p.01 

>»*» feU Si Jj»i Vj .j»-ai j-» ji Ji e-«ii sx- j» ««*■* M" 
jr p ,i>ii *.;* uti .iijji yi . ijiy^ii >_«, p- u yu ji 
0>i ■ X-"' > JJi »>< a «il ««« 0"J • •X j>i 0»-»m j» *M 
jir» . jju ,,,1. Jy i yii jsi_ti y 4-ix^i jj-ii atuf i y jif 
jt^» . iia jxiij . oij> j-J-ui. jj . Uj<-. ji aiyj aiw 

«UI jj>l U \jZj . (LUI tliJuy jJJI {-ilyJIj jjLii J. .^u 

j*_ii oi-ti. yi ju**aij .ci^i itjii. j. ^yiio' /JWi-,ij 
y« *ji y.j _ «ui j» . s^ji iij^, oji! . y>~i jj-^ o-ij 

E lJ — II . jwLjlil ^O^Il j. o>liJl )» u VI *u Ji\ v - aUi i* 

Ji^-Vi ■ jj«' yj; » • u»» yjvi y j>^~ jm • u^xii ji^iyi 

ill Ml ^juJIj . dli £■_,* JI jc )LU . ». -j -*»] «_ii Jl fj 

«n» ji_) y« oji>i .lji ajj j«jsi u jy< jjii jj.i y jir u<j 
vi **>j Vi • »ij" Vj «J j^i V C-4il jt - jLJ JJ-.I >»j . 

jt_n u* jft it yi-v . p-yj ij-» kiti j. ji ^j i t . j? t 
, j^ju, j(-i >i r ui 0V»i j-r* >i . IMP «ui j-ju »j 

- \tv - L«l |.l«ll jM . u,mi jl iggM »;U« jXJI .J* j» f»/Jl lljjt 

•j'^j^) J' <«*"* j 1 ;) j <**-* *r:> JV y j" 6*f"» »!)*" 

i_«t iiuz isif> jj j>ui „j» j*j jir j« (ijLjJi) j (Ujjjj) j 

f U «; Oj^Ej . ^X~J\ * o^iiili . f X-VI JITjV J# j» * HA 
J) ■ j-UJl Jlj«( j4 J»j j- ijll •■" JliV JJ-J ■ »*»» j*VI 

y j-j-i ^ui ji ^j* . v?.ji-" j* o;.^ 1 v 1 * 1 f* 1 e 1 * t> • •^' 

. f-yi «. j» JT l^rt ja- jl_JV j-ji^i jiat JI 
jj~v jjui S J* .i»»i j« jjiii .wii j>j jir «;i ^/Ji jX» 
. £iyii ft* o 8 d-* g»f» "V.J-* 11 uj^ • Mj ^ c*-^ *) • 5L ^ 1 

jU> . JjH <U1 jjii ji Uj ijl«JJl f l£.ij . j-Jll fl£>l ,*J« jb( 
•CJl; ,S . .l_i_!l «**[! 3 . Jill ii.yl.Jl JI j>l>J I.J* «, «UI J»j» J< 
}!«> fcyjli IjilT 0" a-jSl «io> 0" &* J u ■ *" u " *l u *J J/" 
j-Ul Ifei Jitj iji 5^ j- JiS . ^M j^Ii. JI «l I4-»J . j,dl( 

}1 E Ul juu -U£ ,^-Jt j c 5**> ,l i p*j""i - ilLjlJ1 J* 0U a ' V ( ' u 

. i_JfaJ1 J. i«l»> «! jtijl i>_ji!\ JI J>i ij- j>j Oft ■ ,>/»' 
•js-j * l^>jJ>» . -ji <Jl >>JiJ «;t*-»t ^ j« j;.l-i«Il j* tyM) 
J^) ■ j?.^' ■*— ii * ^ • 0^5^ * 'iJl-^l* • f^l j 6 ' •J-H i>> 
ojj- aSi . «j£ jjJj-a; ijji-a . |«Ji «;»_; ^a\ ia» jjjii ji jir 

<C Siitr iJUj itl^i |,«Jl ji£S . 4l UjJtl Jjl^ pjyi C^u ^. 

jia . i«ii3 *.jn>. j^i >j-^Ji i-i» J iuu^Ji iu; ^«ri ^ ji*_.j 

$4j . iJt jjtfji' UT ^\} . oil U» JI J.JI ^J^. J» Iji : f«I 
^Jy j_II ( ;*->» JI ,^5 lil lji.1. j.011 l«i t> ) Jju' «IjS J. |^il 
^Ul fi-^S ,\ iJlill j. ,0. J.I .l» 3 S ji~. Jt jl jij. fZf jlj) 
(4_ii f-iJJilj |^»3># li«— >U • L-i U-" li»^ ■!» IJJ~' |J* 
ji Ju_j . aUi (.Mr u» ,_,_!! . jLjilt JiibuV «^S «>.SI JI ^ c>> 
JU. fj . ji*. Ji j^_ f*mi J~*i . ,*,!« jij jJj . SJUi jj,.i 

. lj_L» ,J ,«««; )al— S . 1 JjiJ . &JL. J» ff* J»lj Jfl Jji.. 
pj 1^1 j^ ■ U-<* 'J- OS*^ r*3 *»S f¥. Jji ff) |H»-l»» 

^ ji ijiisj ij-jl-i iJtoj . f jJi JJ j^-v. ijiir >- 1*1 OjJf 
cJJ j3j .lyuUI j««. Ja-> Ji!} ■ •ubt-.l jUi j. Jju IjjU* ^ . «JJI 
: JU» . jljjVl $M j» fjJl j}*}-dl N^4 jJl »•"•' •■>» l> : «l 

- ^iA - p. j^yi j^jv (ijaD Mall jV . Bui* J ijtfji fV Jj»i lij-» 
.jl* jO t «l cju . jjJJi y *i> jt jfc^iii ojir in vi yM 

*"(> Jl f>jJ jl fjJI U ji^. *U . ft J\ JJ U)U cJlfjl Iw 
\>Ji,y\ji, i^i~.1\ i»VI J«> JljJJiV jJlj4> ■ «l«Ul i.Ul f X-Vl 
-*__SS . pi&jb oA» ^J-Ul .ULdl J* AdVI y»i : JUS . JyUt fcUJ 
Jl jjtJ, U &A &S fa . y-.Ul ,_Jl>>j . j-yJl Jijli*. ^U_J| 

• °'.t*' J* 0>'-> t - , J • -r^ 1 j" J^i • >±ijA> J3s»k3 ■ A' 
, t^jtj fJt \yjl '♦i JJ* 1 "?. *" f"> J 6 »5* ''j* 1 J*' * W* 

jUi us . u j<ui i^to j> j.i>j jir jis . i^j*^ j»vi u* i^juj 

• J^^ 1 J- 1 "* : (J^-> ^V '^ ybs-tfi cULtJl £fj£ J>i ^» VI 
jlj— VI j-i SM-all «lsl j« ij^LJi (iljli) alt j>$ ^Vl a^-Jl li»S 

l*J jlSVI it j» J<->1! «Ili«( J) (j-j-.) j> J<i U jJi <JKi 
. ^litiVI Mi j> <u j5jS . Oljl-«JI CU*Jlj 
j» «" I» ■*>) -» >T°0 C-J J >f0T C- ,£*> ^j^ll j> 
*SI>y JjUII <C«j ^3 (iJiU) *U*I ja ^uoji jj^ A>bt^l ^* S^VI 
IJ_* j, f l>l j»_U ^ jj» »l jtail"jt «I jj/kwj . jii_ll 
jl I f *_JI j» 4IJUJ . j_JI Jl ^J* j*Jl j. J»^ lil . Jilill 
i «-*» V-<"J v*i W"-^ ■ UJi jjt Uii Uoj«j . JJ iiUI jo, iwri 
JJV- wilj . il ^j* J; : «I JUS . jija iUVI JJ : je-JI «) JW 
li»j . |J_0 |J_T all^i j. j-tfl (ijjii) jj jTLJl ^jUl ^^i 
JU» . iUVI JU. J_jf j. j_Jl J JUi . jjj J>l Jtoij »J uLi.,1 v 
Jl—^Vb l_«jj^li J AiUV! cJW jl : JUi . jj; ^. JU^ jUJl 
j—^. lil-il ^j" J-Jl <J JU> - 'Jl j>jlj . l«lf J>-Jl i-U)l 

msi . 1^.1 ju-ji ^ ij^^ jaii cJy . iiij_ ij«, f jiv . v «i jus 

U>T l^Sj-i il : JlSj . «J| j>j f UJ iSVS ** 3 . U-.I U(l ui dU>l 
^•t J*^ 1 J 1 -^ • jf 1 -" J« Uii> Jj^. jl ,jM i_iill JL-«vl 
.ji-JJI .USj j*\ c«*i' dJij . gji f JjXJ *i3j iU^ j»J . t-^i*^ 
. biM— VljJ jU iU-Mt o^U . ASj-M l^il" 1^0 A*Ulj 4J| A> ^> 

j» j«b-j . j-ai «j 'jji jili j»ii ji Ola* j\~> f) . *.ui 'i«_^ 
jljuii jir jjj . j^ji j* jS <ui ju aLiji jy y «i jiij . Ju 

^i^ - Yj . >UII JCJv.V j. «l> j»jJ-\ j» dl.> Jjk. »'-J A* w-."» 

4_;i jtj, <:i j. jui jj» ji-u ji j^t-ai jjji j»j jui jJ.— < 

«_,u i*»j J,, f j«» Yj . ji-ivi ij^r j-Ji Jiyi j>j 
«_£ sj*. «;v • u_i ^»j wr sjujjti «*» iBJVj • s»yj «H%J 
Yj .Hull J. j_«. Vj . .JJJ1I IA» jj*j <ui «ui ^* . ^tn> M^> 
jji** f»^jif jfSi ^y^ 1 j* **■> ■ j>- 4) v * v/V- H a >^ 

. o-ill j* U dl_.U . i__il ^lajCII Sjjt-ai "Jj-" 11 iJtU J* 
«ijj^i YiJjSlj ,>»; jl j> <«Ul~. «l)l Jj~U) f j^Ib ^fUM Ji) 

l_ ijji ^ g*«Jl Ji.) J j» jlil u»j . ^y j~j* . Mil vi 
gj^i : i^y. «j jus jiiyi j_ai ji jS> jj3 . f4ir «i»ij» -»~ f j* 

. ciS-i : Jli . iJ»lj iu»j ji «W &!■•» ■". j"* f* jiJ* c . .. JUI 
<Jc jk, j_JI iSj l» : (Jj3i) oil sk * • i*^ J* ^ f 1 J u J 

U *j . <lj-iU >Jl-li . iJ>lj iu>J iJJju* L2LTI pi J* . r , '> 

J-*3 ■ S.W i^' ". («•»"*« i-X-Ol' J>VIJ . ^IjW 
Jj« Hi i> a^i yj f .J3i ^i J».JI jY . i-Jdi f j«UU J^ 

j^.v ft ,j£*j oa>_j . 3 j»jti jt ^u u ou^_j . >ui jU-iSi 

jfcuj . J.*, j,j «JJI ji ja-iY o« : Jjij . tf,JI ^olfj ■ «J( 

i-«j» #«« J»l >«S - : *~<J f -r^' j* J* "J 1 ' f 1 ^ 1 J* 

j^j^ ii-u jr jjuj i«^iii ju^Uj c~* iii 

^J£ ijaa JUj i\SJ Ms . dM^ll <£j^3 ■ ylitll dij <0lj>l j»s 
»lliV ii. «> .Uij^ Jl> lj»j . .UUI xc )\ . ^Ujll Xt jl . Uitjll 
4jlC' «J j«. JIT y . UD2 • <J j^X 4JUfJ.jJij4j.fjJI JI 
Jjll Jk— J! giUJI d«J J»J • ^«l£Jl 0* •'- i '»J ■ •»*! >»l J* 

Vj ji-, yi .ja«J:j .j>j- •u-i'j <u>> -«j ■ >jVi J i jt ,/B^V 
JUI J ^fi : iju «I JU jilVl jr^JI ji J J> -uj . EJt Vj fd 
ii_JJJ Jiilx; c— 1 &\ {• ■ ji>ill j- g?& Ji «?.!• Oljil gJhi jli 
. iJkll j. j« y yii ji J-,jl l-~j jj~. b jiil «I iUi : JU 
jj^-jaj : j_ill JIB . j-UJ jlitj 49< ji o'->" y JJ-Jl! lyU 
Uil> CJii o ^i^UIl j. JUI jl . jl.>l Jlil» m j-Ul ,»j. jl 

- No- - ijJCI Uilj . «Ul yUf JU»I V j*l jil jUI W» jiili . J-L_X XTj 
(jLjl JUJ . JVJ— .XI l4»^-U . Ol/Yl jil~ ili/i .UUU jJ— lt»» 
js 4JUI J*l JIT jl VI «lll uLT ,rfAi J« f ju» Jl JUJ XI jiiy 

ji_r j> ^ . >iuu> «iu <oi^ «jji v i;r j* ju j. jo vij . *l»i 
j.. . jA< » an ji iiSb iyu «jui ^ ju. j. jix i>^ 
^Ul .« jjSy . ^i j»l «js jl_ lii vi j*\ J£ fJiV *>l «Jlyl 
!iy^. (*» jij • ««j^i t^ j- «J' EtJ". ojUjiij^ 

. *ail< «JL_j jj> ^.Vl jAji jl u_* Jir J|j ^ Jl ^a- . ULJl 

j>i«H v J- <o*v> -. <wr jo- ^a-i^t ji jai_j jir u ^j 

>* *«t.r «Ji .jS ji JiU> l^j lii VI UJU .0.10 IJ\») . i*sl\ 
J I,/*-* i v * *iJ») Jij . (PJ>3 =LJ>U y> Wil J^dudlj . *.!• 4«w 

C^J" J^ j^J - rf>' f" • J>' ^ . i^> i#oi jir iiit. i»>i^ 
jJ- J^-Ji >U c~" o' : *r*" >b v 1 *-"' -""'*' J 1 " - JXU'J 

J-- J-j-iUI J— Al rfJj- -ui*!l "Ujli* . OWl J» If^lj-" jl}». 
Jl Jji jill Jl c^«j cJj_ Ul* . j£«i V iUi Jli J-OUl •lui 
. iJ_>IJ WT ^ UXi «UUI j» l4J>lj- jl3«. JwjJI .U l«J Jyj 
S>X\) t U»VI JU . iU> I^Xfc M» - j3l l»lj '. Jxi l«J jJl ^j 
. jjj jul VI >!Ui j^j tili . _.i|. g>j J» VI J*J'Y 1*1 J« jl-jillj 
^Al-t Jl j. VI .ji j-f J* fJi * . ijl^-Vl ij* «Ilj>l J.J 
Wj) . i»i>j* J* «J»J . All J jilVI «i— »l oil Jl) . yi «Ul 
. uliwl jyl j* 41 jiju dJJT . i-lll .jj.1 j» jjut_vl; ji* 
Jl—lVl V 1 -*. J* C-" |J » J-"5 ■ ^-U *r^. f 1 *■ J*te«*l of jij 
«_iJ jjj U JM jjo V J«J j>> Vj . 4~«i! J^. U ^LJ jjj. «iV 
: j^LJl CwJI J ^.JS fXCIl Ji : f,_Ji v v U<Il ^iJ>. JU j.j 

« lij «_«j, j_ ;J| VI j-u' V 

< U .V. l_ d_! jj_, V J»J j^i V 

«_iU . ^ JJUl j_S .a Vjl JJt- v JV»>I f-" «il>»l J«3 

". o^~. Ji Jj* vi • *jW y uii i-jijii j» W/j u jr jl jjj 
^j jj-j m* . <Wi jt i» «Jis4l ji» jir jjj . juuw vi ovji 
. jjJi j_j «.i«-.v l(ijjj <| jJjj. .J.U j» <1U{J u jir j| . juji 

Ji>.V jJII ft/fc j» (i<f( |l ifj JJIJ) J («%>) 1 (-Ui-Jl) J 

it yij*i vj • *"»■ d>ui v jvi e_ai ii j* i*t . Jijijii f u jr «j 
- \o\ • ** J-f ifjljl> «lj~» Uj . «lll J-W VI ilU jl . jjj Vj f UJl 

•aj >; jji jyyi ci\jU Ji>iut j_iii ij* s»j J,*,, ji jtji jj 

jio Jlj»l, Uj «ll> jjly fj . uVjl JJt_I U«J U> JW.V f ' 
*"0>J* J"~ 0» « J>" «r*! J/J • >l^l j» ^«>ll IJ» $Ul 
pMij .jUdl bLijIj. ^jJJU liu_» UU», ^j . UJI ol_3-y 11^1 

j-j oij^t jj_. j_t i«, ji^i jj_r uiy ,j*j . j^iui ji.jJi 
iu.ijj-a»jjij «iit_vi ju . juu jr j» 4,i*->i «i uyt ouijjai 
*i»-»i j. j,^ ji j* . j-uii u» utji j. gar jij^u' . juJi« 
f i>»j» ii^b ,» p4 ^ t r sum j. «u «^ u u> oui/ j j,^ 

»JI ijZll oULSlfll j.j . Jsdtl jc l-Lju JIT Ji) <Oc ^M «, ljU 

j.i_iai jjj i — oJLr . LjjJ ^as-. jtoyi j^i jl, y^ 1,'i^a- 

ObjUaa jyS ji -Uo olj^-a'j oUl^f H. OJl»US Jij . JIJU ^COl 

ja_, «j jis j» . j,i jr y jail ^j-j a^ui i^r j» . u>i 

jl V j-UI j. e-rt . ^wvJl ^jol j.l_ ji : jjjji J> «_, j, j^| 
j! lislj Jij ,lj*Al jiUl <* ^.j j* iL»Uj . .c jy,^, ^Ul 
yli Uj . «tj»j J«; Ijit ,LS «J« yi jL» jit . jil Jl S>(,ll 
•W.1IJ j< I («llj>l j"J) • «3jli jS» .UV i< ailtl^j .tit** VI «J 

am j*i j. ito jsi u-a . jJM *->" j» J; y^' &> c—jl 

•ja" j» jj^»i.j Jj-~«0 jj— 3LJ . oUUil oU^ij jrti ^Uj 

yii s^iun i-jii .j* ji uj v >ai y bji] jji j^i vj . ij'j'i 

(«Ilj»l j.j) iiUIl i»J-Jl J 4_i jo.j . j.iiyj j*; ^ vi y^v 

^J & j- J ^y^- ■ J>u* *uab ^ii ytt . jijii js. « 

. j;J«m J. .JJ-U ij^. U jUj_j . aii jj<^. 4ili . Jibuti 

j* f»^' 4» ■ JJij-*-"'! [till V j; |JI~ -W" i-i J l" J u 

: < OJUl .Jil ) 
jJlj jiJlj .UauJl jt ^j ^«U jjy «JUl j»l ^>ii. 
>lj J^il oi^ii ^1- ji b>V> jj« «1J| jl ou v, 
>n j. uijo l«^uj u^> uui f>^_ <w ji j-; vj 
^iiJ jijii 0JJ1 jJi u^> i«^ j_^ vj J^u Jw«i 

\0V j* ji ^ rW* *>*• *»""% 

yJl jlW ^jtl sju. «-U 

AMI ji^vi j. tu-. j»j 
•I— >i -b>jiyi c^' «^*-i ^ 
.lit «..* Jt yMjl Jj* 

.Uil j i -ai kr _-jj lS xil J i-i. 

•Wit Jbiyi j» JsB j>l\; 

.l-_ J>w ll jiJlj jjjjljy 
.U-y jJUll J*. fX-Jl M 
•LTj ^_i -O j_JI Xlui 
llgM U 5 , bjj J4J Jl* 

;.' ,u-jl w uyi ^ «ui .I u 

•lj»i ill il 4iJja JUS 
.til u_i fl .Lit. r JUij 

M f oii j^ ^ *-i^j 
.uii j^oji j^i, ji«ii 4ja 

.li. ffc 4jOl J.UJI jiB 

.Uttl p>^i ijili u jr j 
ito iJ jjt ai «_;* 

•Ublj .bl. fjiJl IJ->^ 
•Xaa «_U| j»«l yj ,bl. 
•^' «" f..r*" "ft J* I l^b-j ^ piijJl g_3l JJJ 

^ .u., v £ jij Mi 

j ♦ » « O^J-l-Ji £Jbi .!-*> 

Uaj ob JU ^rj^JJljil .1. 

<^U» .1.0; j. j» I. j* fl 

U«S» f byi JJ. ,lj» ^SLi 
•JiUi Uj j-U> j «Ul 
J»p.b^l j («_JJj«I>ij lifcJ 

^ M» J i'4r*,*»>i MM 

bj_, Oj«JlJ*i J*J V OJ'j 

tbyJU jlfji * rtJVI L>i 

^■0- 'i ' C^S <& bA> 1^-tfj 

•fs* OSJ" 1 ./■•"» 0" <fP» 
<«_- .bii ji*. j. c jIij 
"•■". >j-JI J3> J'jl» JUlJ 
^iij. .UT c~r jM Ji\ 

ur oibjji jtbj jAjiijiii- 

g*^ 1 Olilll gi j JOlj 
iM g_ill .Ijj* li> b 

•jHW 4)1 *J< ^1 ,jj •uii, fiyvy v»^ :i ;j u -^ ■*» ••<> j' -^yij 

•tttf u »ji jit jao ^^i ^uj ui jyi i-u 

.vy jj u <in .^.ij v u »/ j* •** •*>• 

•U<l jjjjl Jill j3% OJ3 Ijs^j f jjl 14^ J»l*i' J.J 

•lil ojijJI Jl i!U» Uj j»^i ^j Ijl^ ^Jj jj> 

»1^>I «L-J3 «'jlu. ^» 4l ij>jJ1 £J.> «i*jiij W 

•u-i.) ur .u^-i jir u j >j ^ uxji ja «u <u 

•Ujw~< U UUl jj «13) ■(.....-, jlf l> 4JH»I j_» j» 

•l»jl Jjtlb ij-i« jilj I,.,, ;* . Jlj.yiJ j-*^l; J>»t 

,1^ JU-.I j» JV 4j.ll UU fl^-Vlj j-Ul jjl jll 

,u«, ii^iii jj f-s i»j < — uv. ^j^j j>> fj jju 

.UL. f l;VI jt Jlj V o*Jlj &H-. UJl J .Vy flai 

•kJ j'JjJ' i'^* 1 <*£*'* !<> >l«^l > iH-> «Jt C-ll 

jjuu. j** jj >ajij j m\ ji>^ « j* «j>i>i w cJjj 

«-»J3< J»jI1 JI'l. jj-ij 3j^ ^l"VI jWU J^i 

ijjit, jj»_ji ^»_ «;uijj J ub U ^r-j" J;' >>■!) 

*jj ju.yi ia. *^i ^ _. j ^ .Jtoji ' a+jif 

vtju ji-yi oi»i> jUkj jcI—i jL-jIij yii -u-JL- 

- \oi - Wjit juai jt^i ui>»u 

i_lUll J4.1J.I ^»-i.j 
«ljl I.U-.II j*. j» 0-^* 
tt^l^j jx-dlj j*Ju,l 
■Uji. «jyjjli iab-Jl JJ.I 

..uii ouui< isUjjai ji 

| \,l UM .jU, ^ f y 

■*•» »-iiii jtaH jiii si 

■••u 1 JJJl (J j* -U-I 

ouij m-i .uvi jr 

«JUbu ji-aJI ,0-11 j»-U. 
OUfcU tUijJl J«A <Ui! c 
«JU jj Ij^fill 1)11 j jU J) 

»«-*• J-JW E'J< <*** 
«UU| ilJ-l jli Vj w 
•LjLu OU^II. (*'W» 
«»>-" >WJI j^JI Jill .j< 

t_*4l «v J-^. •jt'J *»Sj 

w> lyji u in o>j^u 
<"• J- jr j**. «-'W */ 
l-rfMj j«»->i jis U|IHj 

U-i « — If" jSj_» iUjJI 3jj 
L^i L-i jmII *_> .ij-j caj 

U/ jj-~ .f-i-il «_jT ji 
t_Milt J«tl «JI J_J| ,yl U 
l_«J. cJlT £l_-d jl-. \y\-> 

J* <r~. r-> «-! «*> J^ 

UiJU Jl— if I j» ClL. jlf U OUt OjJ\ i» jJl Jll» 
l»jU~l i*J»J wM,ll Jil* 
<ila> il_j jjk ^—J-l lit 
Ujl.^1 cJjJI JiJ,>II Ji* 
C*»i |*UI I41 fl— il jx_- 

HjV J» ^ &* 

ji. bJ Uji, JjUtl J*# 
«_.& V jilll pit j_i 
UJIj ijUtl Jl JJJl jjj 

rfj j Ul jj-ai ji> j ju*, 
»jui i* iu jj j. ,r 

LJS <Oic i^_jj -uJuj 

Jill Al^ yii Jj l^Ua V 

**-"" J* J¥> "jV o*ii 
ji su jiu jjii 4.ir.v). 

: Lil ciit 

U-ill. JUJVI j^. j! .Li y 
U; 01 (J.U ^) _l JU^U 
Jjifa OJ^JI dU. j»Li J^ 
j_j AiLoll 4u «^t ChUlt^ U 

j* J-»>. J-11 XJ" fe- 1 JU * 

J-i Jj*^ 'T* jii" J«t ft 

*_.jij i-3 jji. ^ri_ j. ^r 

U i__i Ljj^l* JUlilll j._^. 

b 111 jbjii ii. j jiu. oir j. 

Uii. iLSjVl. yjJJ c-i. 
l—^u »J» ^» ^J% fft . j,>* j. j^-i y, j-i^j . IgJT j^Kj jir j . Ml t»J eafj 

u y . J J8 jJj . g*- jJsU. jijiu -a-vi f Ws-i jt »j 
»i* K jc ju.1 oay ji» ( ,j»u ) ji «>y . jiui J* jjjJi- o«ij 
s>i i^S .ij>i <ai •*>, J\s. &> ■ tV 1 - >* u V* J* "V 1 

buj-i Ji ijUl Jii jiW l» Jill W i<X— «^l jt j£»f,J • iUl* 

ji jJi g. . <um ijJiJi .at. J> taPfe ^ i*d- ( <-»H tfc I 
uriJUi £•>» JM» • A*" fj-»l «J-f •Jj'W . y «« JU* -J* 1 - 

J. ji. iji. il j-£ l« Jjj-fJ • <jLjI Utl ji>t*W J ftaij 
Si lb CJjij . J&dl JI i.1 U pS . l^yi > y jUi, ^j «i* 
1*3 «ijj yjl SjiSl .yi yj . jVi V «& «J*t Oj- . J»jJI 
. «J»I ji U JX.VI j. j^ jlj jl Jt «Ul o^> . JJi; «i'Uj J^ 

U iAlyfj . JiJjl S*ftj . p.y-Jt ■- ■ mCT I ^ <C« C^tj Uk»l yil I.' 
i&ui jJ 4 . -JS U jy uliu j. jXs. jSj U 0> JU-1 V >II )» ,_*( 
JMi K i:>l <Si) . 4_U J£ i*Jl Sjuli W Afcj( JlM U Jf 4,11 

(i-uvi) iyijii j <ut #> ■ «>> *> yi m J' j»j j* • »* 

«_iV . c^ill ilsj fji y (jll) j£ glui! -«J • »Ul 4j»j LJl j»i U 
^ii jlj j3j . uuu 4« l» s^-VI .Ijjill jLf ^.j «^J ji JI Jijj > 
JUi . j_ili iUj «| ijijli j> pii ,^-y jjl J fUB j» er^li 
aJ»j j-JI JS - jU. ii_II .J* fill JI pij-l Jbx *► J 1 fe* <l 
j!j 4_il j>\* ^>} . t |ji«Jl ^g <di> 5(1 «J ui^i V «ji*i' U oaj 
ji^ill jL>i jil : JUS <ibu>l j. 3$3M Crijj ^j ^1T i^. g_jl 
• <-J> B«J<I iffsT «=* 

«ui y suir «• j»j ,*bi .j- j^a.^ «Jui» »ui j^ uflly 

.j-^l JKyj . J£ jVj»j . £fcfcSl *W . Jt>l jVyj . «|ImI y, 
. jjUII J_t jVyi . ^A jV^i . j-il jVjaj . jUill jVy, 

. ^ ,««■ ^ . g^ii 4Ui ,.1^1 . jU* jj>i.j . j« jyyj 

. JiL^-VI (\ 


j_,l j^i J_«S j. . **V*> 1 (J-^ ««> i* ,J » ^-JC*' 

Jl j» (Ouil*-jJI)' y VI Iji^ U t*-l' l*r-i J« '^ i * l » 'J-VI 

jlf Jt U»J»I jUj «J J> J>3 • <M Jl *>»*! JJj" ■"> JJ rJI1 
«_i JV.JJ (j»>-) Jl .Ijl-ill 0»j . .l^awJl Jl (j->-) j" j*ii ji >y ai jii>j . .ij— ji ji Jj <-;u j-J-i i*v i*/* 1 Ul 

iU-J j- (MtB j- 4 0^ ^J ■ "^ V °*r~ M - **« ■ •* 
. «Iibu ,^» (J»UJl) 

iu-i jjjji jyu- a jl^u jj,-. wwi iu-vt j-*ai 

JMl Jl. 4J1 c~> Jjj . Ji^ll j* «; EJ*i> j>-«» (SJWjJl) >-jJll 
dUti *it VI . *^ji jl •*' Jj*» -"J ■ BM*J J^r 11 * •'«*' **•' •■at) is «Ji j-ji Jj . aij* su.li j H i t . ,ji*. j. jum 

.f-i ji U_i «i. j*. fjj . i^a- 1_X a, jjiJU . l«Ai n^j u 

. a*., i^a, jjij i^jj bwi j« f jjji jj^a, ^ ju- jfi . jui 

t ( — iVI (J-. fl jir jl. . «W / iR.j «iilb c.jl^-1 5^1 !.** d«l<a 

>3 ^ V^ ■ M*" f* *>"W- jljU . fJii US' u>U~iir 
"»J*S >' 6~" J' JtJ» ■ v 331 &> -^ 1- « & U^fc Ji_i 

j-ai iij-. ji j^i ^ ^vT^ ii- j s . ijjji <ji u>j . «,j 

3j^— a j«* jj_, .jtj ^.^ , tijj, j iijjjyij, . jilji 
O-S. ,-lS (jU^) i_j.ll j_^_. jj^, ,jj|j ijjU. j^ 4,j V jj,, 

"jji ji w><n ^ u jr ^j j> . ^ioi m j. jjv, i^ j jj( 

i-J ^Ij . ,W^II t« Uji JIT ^i j^g, w JM . .,,_,_, j,,^ 
Oil Ji {___-. jU . ijIXij ikji ise_j id^. jjj J_^J .1^1 

j>sCI . j,wJj ux. . (.xai jjs iV} . xji .x* jjoJi . «k_i 

jl»il J~ . jl>V.J. jJUl jl>( yj . ,fyU|, U>I y „ 

|#»J . «UI JI L«l»l yxj (Ji.b.^1, «l_l Ji (L^j, «l_jl 
t- 1 " '•tV* j' M3 ->*} ■ <;U^.lj j_ili jj_j ji. u ji f«.jij 

■l> JS} . iji-JI .J«, JLu; U, . .jLAI jiu jw^JI p.^, jj_, 
• J^I<»jJI «J« JISI f^j-l jj—, .l> U jt . " 0} Lu ,j_ ji J u 
•Ms" j°J ■ £r^" j" j-iS" V*' ji jJ-uj jj_y_ ___il ^j_, jLrf 
. ULi. L.^^ U V . «_JI iUuVI j. i-iJI UU>I «l _ P iii ___n 
(^•j- 1 iS-u- ^iJ^S ■ Jr^ 1 jJ-iWl ojJU ttlj ur ,.^1 Uj^J 
J«ril CH» j.1 pA^I jj-w u l iUj J, ,|j . ^Liii. fj ^ g 
. jjil fit Ji JTj . ^IJI J i^w» 4lj «i. ,us ,»>ilj . ajjiii, 
j-1 (^jjl C-J ( Uat- ) JI ,j^Jl ^.^i jj_, 4,y u ^ 
^'J J-* J-^-lJ • f»J-^ EJJi'i . .jj-Ij .jJitil !a } ( »l.l>^| ) 

■ >y J* 'jy •<; J W ■ oUjii j. »»^ ;ju» «_*» y (jtuij'j^) 
• Vj-^ t>"' «JI J«;.V . UjIi ji ijjji LJ tu» «Ui «^.j jir_, 

jlJjJl ^ Ittfc, J \TTV *W _i;JJI Ji fOU *'l ,jUM J.J 

- \0A «Mf liU : g_ai «l JU1 . jwtldl J-JUI J*l V . gtM** 1 .I>W| 

* J« rfS- k i*r!Jl ! J» • yJ** 8 n^ fij ■ ji-iijii'-vj* 0U« 

jl I j_-UI 4-1 JU1 . jlk_Jl ffcta J^ Jl JJ . « JUwVlj 

fcyji ly-jj; at j» .ca. . j-ji .a. y ji. rt jiii u jik_y, 
/W ,)■»—» > j*Ji ulmi f . As;?. ju> jt ijU ji oifc_ai 

J/l( Vj . iU^Jt jjlill jIjjuJI . ijUi fJU <Ul «^.j jl>". 
(»j j* «I j-Jj U iUi jc XJj yr, . oilOlj jjt-.ll jj i*iA_J 

jjuyi ^wjji jjj.jw. jj_, ,».' (j.^, j. wen .ijitf 
*r« **TJ J -*J» j^* ■»« f**"" "r-* J« - j- J" "* jO 

JI C~»S : j-JUJl J-*-. ju__. jli _ iJ'Sl 0«»jJI J^ « *«• 

iju-jj . .l«jvi aujji. au» ijc* .i^jtn ou c**_ ^» (ii.1*^!) 

*» >-*! &h~ jfl> Ji il»}«A jWj ■ pMtJt IjlWj • irfMjJl 
jjjll J« «l y>l JTI ,U . dU» ,l>ill iijl £** «Jt jitl oj-nJI 
f U» . <kU 4>t,^ J6 jltl ^> . »^p jt ijUiill UJflj . 'j.l_*l 

ji vyi) s*? flout* j-ui i*J jSi . ti^syi ^jj j. j.l, 
. .j* lyijisj »Jt f^r u ji iy»jij d^Jij ^^ 

j_» ^_i oujj c^^,, ji u,* j.j ^ nttv IL. yj . jiyvb 
•LJI «>y (ji>.i) ^ ji— Ji ( j>WJ) J,.jj j* u>j . .i^j^Ii 
»i . <jua ij jjUL. ^ . iOjijji ji u^ij ^jD jurMi 
•■* J* >»*•' Vi^-i • «"' j" y-v. Jj( f» «" W ■ ■<•/ > *M"i 

«ajj • <iUJ J»l plHcl o- tffl . j-Ul t«^-f j» "*}"»• uW }>J 
j_» -_Ul yj ^Xt *ft ,J ^ . ,.Uj 411 «_JU . Jj^JJ co- 

Wt-r&v ■. ( jyn, . i«i^ y <J#*V> >Ul (fc/W «i *^y) .oi— j.,11,. ^-ib i«ir i»wa ^s jii^i. .,* >i. j» J!>1 
j \rrr *u jjJjU jtiii u» ,,»—. *f ^ ^ >v*i i> 

^^^.jiltfi^ s^A «! M ^ jiu 4Ui JJj . oin J' 


• m- - •» \i\r y (MujUi) j-ja. j* .xt j. fUa . j^ai i-u»- U),^i .uiuii 
*s» • jp>i j* r* "■> ■ ■<**■*" j« «ji j^j' j ,r t^y^*) -< 

. j jui. jLi lauyi .j-» o«j . <ui <us u (J^icuS) y .uu f ;» 
•»« J> <j3V> jy j» (tV-Ji j.i) Ji. Jju» Ji e»j f> • .r-Ji 
4_u jj^v * «i liiir jsj . j>«-iJi jtui x* j_air jl. .i«u 
>-ii jjii oua_jb j^i jn»' ,ua juj j* } . j/Mi jB.fJi 
«, .yu . ^L-Jl ,y «JW c >* . OjJA J-M» flUI Uki ^-J 
. 4U-J «->3l j-»J «JJJ «*« «*k j» U» .(i >W yLjJV l,JUj 

(f-iL-) jt uiu owi . ju» Jj Jiuii jt «jjJi jiia-ii jir jij 

j.L.11 jil e_^Jl i-jlj .Ijl ju jl Lj- |J» «*-U (Ji.l»^Jl) _. 
JUS Jtfj . iUUl iyiJII jUa_ll j. <JL»j ^VCi (j J-|/<) J 

j_»j,j . jUJ-i' Jr>j- >»* SO . *,m< ji/JI «Jy yi 

.(_»k >u JJX* j* yjUUIl &> J» i!U» Jj< ,Jj . *M jjlyl 
JI jlU—ll J« glU . ij-U.1 jlyi Jt Jju JUJ Jji C{«» . 4-M»l 
. olj-i- >« «-j* J» JUJj (jji ^IJ) j» «#j Mljl <**•< 

ON) - n\ - JX- jTV-il JU ijy Jjlj) y' Jli II ^_Ji fetjCM jl^ll i|fc 

Olji- j->> .l*j f LAl j» ji_> (jjj Jjlj) Jl J«ijl ^ . OlyL- 
ijkj J' ".ri ^4^ *B j* «"«• j* 0*0 • 1- if-" »"" J* S*** 
. i_Jidl j. >* «_*> Jl ijU ^ «j>L-j . ^-iJl JjU j-i_. 
a_li .l_<iJ «JUli UJ ,...^;;. Mi . j»UI j* «!UiJ jl Uj_p jlTj 
jj !^ai J-u,j ."jjM Jy. jlO . r) -* 'o- j-j* V J* 1 * 1 " 

*aj.j . 4l»lj ji\ yKj . jUTVl J«~. U>> jlfj . JyU> J-«^.V 
JL* cJiU ojjj (jj.^.l) y jj-rf j. JwL. jj_, j_ill 1+ii jj 

. jj^ai <u. j jus j» ^ a j*jU (ir s» j^. jw j» 
.'jii_ii f >i,ii y 

,*J jjUl }»J . iujVI Jl»jJI Amu jj_- .uiijl iVji J»l )» 
•■U'l jj« ^»» • **•* J» 0»i7-^.l) S-J-" J 'M) J* C--»l Of 

4»;» . j__, ^_ii jj__ ji iJkn j. WUi j. «W i-joli Ali 

■ o«- (oy jaij) > •>!<' ji y»s f ■ ms*j w ji> «ui .u u 

iiMl JCt («Jt»»ijJI) i_jJll ji JJS j.j ji jlT f/ . .Jjlj C.l» ft 
^U (jiTi^) -; y-jJi £«U-l; j«Ji f* ■ =--» a -ta*. JJ— . JM\ i~d iftftU j>u iju. .lisi (jirij-) ji J-ai fJi^-j mv lu. ji 

ijlSjJII ijljll J j-iJi JX C4>J : pj»>.t JO-. jTU.1 JU . «• 
J_T : cJii . Oj» J» j_ill J Jlii . .Ji «ij>jj o^-ull) !«yu 

^itjjjj u^j . uj** fi .i_ii .j, jt fii. ^ oij ,,• . a^ji 

j_Jl Jl_«U . j-ill UljJi Otj.1 «J lill . j_iU j-lfc>OI Jjli ,1 
jo_, ^.Ul Sjtj ^O" -'>«l J. JU j» «- o«ij . j-lkyill M|< 

- ur - 0(1 jX M jAr- 6«J' J'U vU fWj , ^uii M4 j/^i c ui 
OUj-* . .j- u «j,u» . ,/■»« om». y j««ji ^ 1/t j, ^ 
Utt* Vl 1 oLjVij . ju)i ji uj,*.j jji i^u. .it, ou.»i Mil u 

AU"jN| >— <> *Wj ■*»« O.UI jull .Jj 
" J» »J*— Jt 1 WW J' bV» *■ J"-j 'Ul cJlj ,jpl, 
l«J J^.1 UL-j «Ji ^ . ,y_ii .J. j. «._,, j_J| J, j, Jj, 

J* >*i (^V) -i *^> *<» J J ^' ii 1 «> Ji»j • r»r*il t^ri 

. UflMl 

Jjj.I1 ^ »M>I> 

*■• W ta W ** "J*-* «r*» j» ~'s* j* *l »i ■ »«tli J> 1 
E U>l UlUl I4J J*u ij}4 ^ i^j ^ . ^j, i/ _, Jul | jn,, 

(*J* •*» ■ »•».(!•* J™ V^ C^ 1 "^J • JJWI' j**» 
J-*t ■ n's'.' i^r- JU ■ f«!l-l U Ljl»l j. f«;l-l g Jli J,*di j, 

<ii »i . «^n j ^ . ^ . iu /1.; *ir <j,u y.) ji « w *i* 
■ 'VI" Jf j(<* . JU» JjJI 4J« c-ij-* . fcjttl ujUm j. i^u ■>, 
C-!7* ■ jju Ji *i—ji i^a ±j i,;,, . 1^ iwi_l jilt 1 Jtfj 
"*! > vO* ■ «w o« jr-. f" ■ >^— «* y-JJi ji wu /*in 

.lj} JjjU . ;l_^.i 4iV OxX<} p24 (y<V) V jU ^ , Uil* p 

J-*J» • *J«>» Ul -j-lj JJjJI £aj» ■ J> «jU I* fl»lj . >ly* 
VU» . IjJI — . Jlj;Y «,'! jljl j. ^ JJ» . «i J,_Li, JyyL w 
Jf jJV W» ■ J'Jl j* lj«4» • il^l oJii UJl ,*! JJi , J., 4)1 

y^i o»~ *s» (J-^jJi) Ji (jirij-) j-j J»ya.i ji ul.ii, 

. JU>yb ALuri l-U> . - uUj» . 14,14 tIJ* mIU ■»j_* wll_i o> ,. UJij . jfcji y^t ^U. U J4 ,/( ,1 
i'J J-»jJ'l • Atistei • j»ipi j. l*u Ji i^jJi u.^* j,i)i 

jV . |4«l *UlJ U Ij, U Jt LJi VI U>i y, ,1 iOJyi u,^, yj, 

^y~ij" «;>iJ>wi«iJiiyjij« u-> U3j .jAk,v jU_ij ji>j. 

U-V . V> _«. y^J, JO : .,>UII J.j»l j.^ . Ay* i_JI JI 

& UV j_Jl j. Ijj*.| jMj.ljd .L-^i. jJll yU3l |J* J 

. l*l» IW ||| r j«; jl J,J (bjUl f M U1 . all* \u - : <ui U Jt ^avi er^II Jl ( jifV > 0" ■'>"» 

<_u\ j^-j ajji j4i . jts ^ rtJUi «.yi j. . f uyi ^ j-.ui 

.' i^II .A» 4J <U1 jji JSUJl ja ^HIj . aJl.j ^1 .I* «J' «•»» 

olSUj 4JUI1 .1_L~ pfj <0SI»J 0>Y ji HI JX; jj,I 
al!U ,JJI ^S .W3«l <UJj l>Jll i»Uij .1- jji CI7-MJ 
«LiU. ^.V j^Jl ^>J jl-a MM? JyUl JJJl j?U ,/j 

oljik. jiU i-mJi *»♦: c^fcj owai jr <i f ui 

OJUj <iJ« j*>' >ai js .Ji >ii a.Jll j» «*J 
l^^ jt jJLJl .UJil ,^i. tJU.I1 Jjll J»=" ff-*) ^ - Mi - -A£=>Jh flju^ Jip-I . OX>l JSUJJ <U»- j_«; ij+J JU . .Li^yi .lij-ai ^ . i^«^II 
■ W-<J' Jf j* «JJ'J ■ lri-Jl j» "-wji 

0" *-^» ■>« j* ■ »»! J>»> SU» J(6U (iJ^) J»J ji Jl i!L* ff 

•i^yi i -ij*->ii # »>% if j»j . jii ijj^v j«» j» fjJudi 

J* t*f* CA Oi-"' * U| sLc 0* if J "* ff '' *- *«■ if ■** 

jir j*j . of.* u <ui»j j« lju Jijj vi «i 3 u j* jirj . «*» 
y.j_i jio . .laj j»j . i»j-jj u.ji 4 i^v (j_iji ji.) «;ij>i 

"*t *■—> cJlfj . Ju Ulk.1 aJi 4* j^u Vj . t>y UJjl Usyjj 
i^J ■ t* -1 «/ ^^ J-^ ■ J J UL "; *-yi J^S if J ■ 0t*» 

I.jUljL jjj (jy jjlj) jSj (j.l^ivi) jij (jlj*u Col)jS U J-r ». 
• i«« j* jjt-;v ii <iju w . j» wy jjtm, jiu, 
sr i«iij»« u (J>i_Ii) .Wtjia ijJS-l y # j. j_iJi jc Jit 

C«Jl uJ»i .j3l «-ij) <Ua2* £t*j!fc -^M 1 l«|V ; ->.n wit lj(.l ,j«o «J J^uV ■>»— • j» Jji U-jJ il.jJII f~,j! Ufc. Lib; jlf 

00 «il l«^ . jSy jjlji 4tj . I«*L^-J i.»l ol»jJ Jl J«^i 

ijU cJOi ^ jl — Jl J^ (pilj^l Cul) -I (L*{ j«» "31) i;^i jj ijj, t l_a)l j>j . >J-M j-Ai jl j« l+* j-r^- 11 ! J*-a» • JJ-ll "j- 1 

v, ^i v otsu u i«iij j;mii j*ii j> !>* j. wi~ut «— i yl 

$\> ilj . l_»l->«i juss u,, ii ^J -"i ■ "v^"" J" w ' hfljl 
■ -HVj vj >» .^u • jij-ii j» ;u- Ji J*.^. f>j^i r^ 
>»j ■ '}* j» V* u jx> o£. j»j . C,, * L - £■>> , * u ! iW J 4 - 1 " 
j», . >JJ oyi. JBS-. (OU^j;) ^ iiJ J* KJ 4t»«*l 4>V. 
*.ijjui iUj i_,sii. *;jsj _^l» oa^ . fjj jr i* jiai. ^ jifcv 

l»lj_J i*k_il jl»>VI j« «iltt> jilj . ol^ f>jlj» j-M\ /I j* 

tx. J» '■ *-M< (eV. 1 i*>— is-* j»j j"* 1 J u • • u ! ii ^ f 

4V i*** J' ' JLi '- J"" *> U -> ,J J 1 V"-* 1 J' ^ <-""* ■ LA J« 

j. ^ j_jis . cjyi c-.jj CJj Ji ma am & •. jw . i^a- Jju 

UJ1 Ujc ' Js fjt Jij . «~ aJ-jU <L» }»» '31) ijJ Jl >1—X 
iilj . .j^> liL»j JJS J*i . lijlii jl yi ,1 jil j» . j^yJl JJ 
jSl J\ vJ jjJiu.Il .jjj; . Jto c-i «Jt ^ Jij • j^ai iUJ ji ji) 
«_». «l_jl (^LjiiTI) ^ jUJI -Ct C4> 4il Uil iUI_^ y.) 
.U C ^ . ^ll IJ. a» ^J1 j.U*yi ji.Hl ^ A,— j^jJI 
jl — iVI JUJ! j£^. Jtt . .xj Uiji. J^ *it f* j^ 11 *-^» >UJ 
e ,»»; OjUO . iJkJI Jl i^i— «I U Jjili . i-iUl Jl J>. jl 
C 1_«J| J, . U. tu JJ • ,1 >• . l«j JU J^i & 5U5 .U l*i£; 
j>jl : jjai ojJ JIS fJ . JUi j» «Je jlij ->-iyi Ai l-fcl «• >-"> 

.lib iju . i,-* .ui jju jis u> jj-« a ^ o» »-*i' • v^ 1 ' J' 
uif- . i<i} A j» ji-hi j« JjJ-^i J-» l« ij«j • «j^i f* tV. * 
. «J ji. U «tf t li jl j-Ul t/ j-i jlTj . 4^ i.|jJ3l j^ jl 
Ijljj . jl-UVI luij^Jl ja . MUSfal l-ulj I^U <U£ <0]1 ^j jlTj 
l__if jiJVI 4»_i J, Jt V-r S Jjj . ,,«« LiljAj . .lo-V! jJ-l-U 
iJUa . Jj*U .lij •UL i >"'lJj: -ill Jr-IS Jj^-I w>» J^J ■ UU3 

. bli» Wt jia JUi Vjlj • itj-; *• gjt >Ii ijisli «">«iy jJ 
. <!U»V illi il tLj ji j-UIl ijlc Jc j>.yJl^ ljJ-"J Uj^J 

■i^iii Ji r**>3 Jti"» j* «M Jf J^* ■ "Vy L ^*« W> 

!;'_£ H4U., jl WI3 "ill .Ji. jlfj . J>l iej %X f»Ju j^ flj \j* v y> fU^: o; & l£-V* *«• lylfj . <iy.\ ^ j, jjUl pJUl j*j . «1_S jyjtl j,l ^ 
J-» ft^M l>J-^l <*' • CM" 'i^ j^> f*A"i fV i* j^l 

• <•-* J 1 * 0~» • i*** 1 p»j">3 f^^^l (^j-^ ■ -lj*-Jl 
(J»I_II H .jtj .jjjjJ 4JI ij.1, jj .J.UJI ^Jij f liu j, yuil 
jyisi (*W • iiLL* j"UI j. .y* U *i iyj. . *j. ^ lyjj ^«* 
£•_> Jb fJ «ils . ij»»>0 U Oil*; fijllj JO fit.Ui . .jj-i'jl 
J-* f U ^ • H*» «** *** f**"*J I^JV^' !*«»' If <** 
. UUb lyjlii ^> fjji jl *J« oil jl 4* l>ii . f»l>J U>IJ 

*! r*i iwJ 1 . irf'V 1 j< s *. J* : J^-J ."«B jr y .liii c*-«J 

j. JISI ^a. (ijl-i^) y «U| ,Li u j.jXs . j^_. ja_- Jl ,*, 
,*! v-ii U ijj^l j^. .^jKj . j«*» jj_, „jjy i_jjn ij^jj ju 
>J • jj^ll j* iJjl-i J«j . jw jj__ y ^ j. jjUl jir j»j 

^i ur _ pfi ^, j, ubv . ui i»,i &r } . iu^aV fJ ju j.' ijjij uo 

• r 1 * j~J ■ Jj-^-l: J~-il «i^J 4ii VI . jJUl j«K«ll j. «JU.I 

■ u*» >JVI 

i-jJlb J>VI j. £ji,_ J& fii . iUdl iJj-Jl i^SiUI =A»Jt p»j3| 

c l_ii ^_ai j» . ,ji jr i,, ij . iaji «j^ ii> jji' ^ 

.Jlj jc Cjl JUii . jilVI j^-Jl ob^i j. <;Uij Jf .sU» Jill 

LJill jj j-tj jl ji y . «j ^V j^> jjill ^ Wli jlT jJJI 

. Oyill ;u : CM Ji . .^i 

<aij«i)j. ajj» j. jj-i c-»j : ju . jwji ^>^i jx_, jC, 
- WY - (Hb ^i> ^fcijJi «ur j».j . j-i-vi >ivi UM J 1 •"■'• o' J^ 

a j^ jfe* s^> i«ii j XJ» • Jk>* -'ji «<?*! J--T* J* W J 
. Ljlji *. V . JOSyi Jjl» «i^V ^V . «-JU- CJiyi . fl*!-* 
l_iu 4ji «Sj^u iV . J alt. jt £j> j£lj . *j£ p l— i 01 k~»U 
jjU^r'^i « u*0* . fUUff, JJ+jJ jit Ojdt . is*—* JljiV 

.J^l. jJ-L» .j-»i» jjju jl j>U . <tft% jUaS . fej.1 -Ijl OJ^i 

. ^J_;VI j» •j*tt& JJII ,£«l>«. ijJjl : JUS . <Jl «a~.|l jilj 
j_« «i>\ . jifll Jjii ji jl jji. jl jilj . lf J-l-» "I J 31 J* J 

. ,_an j_ 3 > . jj^ ^ . Jj.. j& EJ i . .i. . uw 

j*s (S, j. j*j jJi A j jJ-jj jui c^» jii jxs, . ait, 
ji* «3^j c*>* . ji^ai jj j» <V" . <aii 4>ji iUi t Ji u 

. J «Mi> .ji jr JU. JJI jSl i J ju> . UiC j-UI &A y j*ll 

. aitl! (.U. wl—i j" JU» U Jill &Tj3l alj 
. *-L» J jilVl «i_i ijy y jiii > 3 L«II iU.j!l Jto- «Il>j 
*Ji Jji-I J^l ji VI . \jJ Uli. Jt j* .1 jjiill -Uli. jU. ^* L? JS J) o^j^ ^f- <y. -*~£ • \*S\ j*i .U>*j. J*-~«I1 (OUU-^l) 1IAJVI j* (cJl"' «WJ ** jl» 

j-. «a IjJil j« j*. j. i,Ul ^yi cr^'l v 1 *-* 1 j" |*.r* 
j>l * Jt . >«U «JJVI 5i>10 1>Luul U jy^ . iTjUl a_ill .0» 
J~H iP-V* C"-^ 1 ' J»jJ' ■". J** J-«JI fJ^l J-Vr- fe^fl «* 
j^_, l^j^ty jt ijiifc ^ ^ ,51a . j mv 4^ ^j ^iui ^1 

"Wit! »».!**«« *>« j»j 6— * f & t> <* (^r^V) J' iW 1 
* Nrr* iu_ii at- ^ j» j_iii j»y 4*1 (^j-) ji Ufa j» 

£— • . JJJ«1I Jj*-J> j» -**** J-U— ialWl d-fc-» Jl JiLil djJj £, 
I }*•*>! . o£* 3Jit j£S>«fiM j° & £* e^>\^6 . <£j>p£ ^J* ^1 
,.,_*• jl <j£ 4ill ^aj ^ -LJj . Oi Ij.^rtflj . ^y*Jl U* Jc 

e^yv j* o' v-*% fi* • «j«« «<•* f> j"i ■ **«" *■*>* 

j»jji (A iy» ( oyl^.l) j> j™» .IjJB ijlj ly—j ,^-j . tfijj 
<*JU»l)ijljJI Jl «>3i j»j . j»l-!l j ; >J-I JJ— i E i> — II jlLaJI 

fjijxl-.! ^i <u!l lyisi ,»? . ly~* ji -WW ^J-— My 4jl 1^15 
*-»l-»' ^jil !IU» Ijij fl f*i3 • I* 3 * O-J-O j» feM* .r» J* 

(A-i-ij . .yu u jr j» ^^ jiuji j, j_ii jj_- toii-jj 
%wd fl . 4-y» j. J** ^ J*V . *n fJi ■»} ■ &* J ft 
(i-i-b-jJi) ji f^M f _*j. ji ji (rtiili— 1 a .yu u jo ,3-s-ji 

iJ.l_UIJ JJIJ UIJ^I Jl j£«; lv i^lsMI j^Jj . ai_a ft j^J 

J»i jjy'j ■ « jj^vj *ij-^ lyii" («i>i»yJi) ju . j«* •aiJfj 
uji jjj . u^, j. ^.j»^Ji jJti 4iii ji (*! jyk ji ,ja . iiU_ji ,,,-1 

Ujiyij Ujl^-i; Ji^l UsH. Jl (j-j-) j- jjaji. ^Julj li.ljiS 

- N^ - '>*- u Jf ■ t*** j->-> f**'-»-i '*»•»■* *> ■ i»jJ ijjit jm 

■ J-r 1 ' f*^ })-*> ■ ^Uill j^-VI olj^VI J. «li Jll» J. UUj 

j-au sjjtn g,vai iyia . ^iL_i.i, ijjjj o^^ij, i^.jj 

0-1 j— 11 J-^r- (*"«• j»» • -1^1-JllJ i^illj jJUly . «*^-»l 
• *"** frfrt' ig >Jk) ■ ^Ui j3\ <*J- ,*J| f ji ji, . ^LJi 
i**S • h»" (*».! * ij*jl ■ j-ljVl i^I *u . gfcCJI ^ (Ml, 

jjllJiV IjJlf jjlj j| (i^b-jJl, 4!_i J,jj . ^ ^Jfcj | ,y| ^ jj, 

-^ 'i"" •* ■ l*~r! 0> <s™ C~" IM-iS jJI fUVU jyj*. 
f»l j® Jiciyi UJ, . « J^,l J, ^Ul pMjJj . VJ liu, !_, 

JA ^Jj • i*ui^-j j;uai j^ u-o . ^ ^, ^^jij ujiji 

^sTj ■ M^ Ji- 1 »ji f* i^UIJIj.lfl j-JC UlS} . (^Jt JL.JI 

jjIVI e*S*> U/j . -j.1.1 OijiUi Uj> i^vi *jJJ(l Jju—t 
J^'WjJI JO ■ ^y *J Ur&V . »jt»j iijij l^T jjijj u^fc 
lL-1 ^J*. Jf dUi jlfl . M(^J y. ^JU j__Jl jU" j, lii JT 

Cje*uii .u j. y»j i*xai _.,l,i oi ,,__ J** . ^ ^ C 
a-—, o- j>" '** »j ■ aw yj «i i»vi-[ fii . j__n j-'jj, / >. 
O'jtii j_,i_ii jir sjlj, .^ us, . ul*j uj* .iyyi ^sbi v -* 
J-jSi OjUu _ ,l*.-1l |^jj ijj_ l«Ju oljUdl .%) . j^Iyi, >*fl£ 

fffjl! f-fJ' *Li LJ-Jl \3Jy*X . jjJLJI aaj( jji ' f UI jtj 
U^f ^J . Jlli il JiLill .0* jll- j^ J.J . j^y, j;"ujl jr J. 
jjU__ j3| JWI jUi. Jjj; . iJXll^i . ij^l jjljji J|j .^y, 

■ J* 1 -" 0! j-* 1 J-"r-J fe ;1 < > J JI *!«-<» j» ek J» '■ Ijjj-J 
i^iUJ . j>ij j>j Jijl ijill j» . JU u o jy—i IjjW l» ,*l 
I4B- (JW»^ll) a_i c- 131 j» . .ji JTj Jij.«, iSJCJi jljua 

f-r'^ 1 J-^- * J 3 " Ae f 1 : fe<J* Jis . >ju. ji 1,1. ^ 
j-* i^k f** «»A il j* 1 — 11 0! s-* tMbr fi &-* ■ &*$ 

ji>i jr j. j-ui u< jji osj . Jhe» j,i_ji *uL.i ^u> 

- W - 

■ J»( <f Ujl jJU . jfdl flO.1^ .>Udl ^j . ^yt yt) (UiV) 
flVi' JJ— «" £> *V J»J ■ «i«Ml p»^l J4-- j. £l,J Jl 

• t4> C^' ,a »! o-*' J-V- «Jl j^*l ■ <»W-l s Ij-uwl lil j» 
UjU . jlj-VI .Lj- j. ti*lt jj| i,M_ai iSjJll ^y^i\ Jtoj 
i«l JU . ««■ ^^1 JJ_- wc^^.1 j«j . tatyi, U-.J j» jUij 

• <>-*i J-v k: ^ sj> jM u . fJUi jji <uu xi i^svj jy v 

j* I Jill j^i . jlt_ill >3Ut ijau.,1 ja. wyjll j. ejjji\ liUj 
Jj*t U«» J»J ■ V^'J* ^^ ^.r* f J»* • ^ 0**% «Ul Js 

y- ji jt u»_i uu»u u«> uii j_j jl . ijws, j ^ir 9 j»jji 

■toil) jil c — xi J«J . j-Ul »m Ji_ii jlj . LV.J SL> ..14c Js 

UApl «i> jl vi ■ u^-" vi j»> j*j . «-ij» c l> <oji -c* jjj 

. g-Ajl O^-j J^il U. C^»l, . *jx o^j .**.£*# 

#>\~* puai j. t< i jt «, yi_j j^jjfc ^s j, yi jsS y, 
j_t f «JI j_il jj_- aSi fl . V>» d,l«_ir ^iuai y Jtjl 
yill jl . jKs b : j^i pj^i jj_, «l jus . ^ jiijj. . «,i*^I 
«>*l j^-V J-^tj • .J; y <y *t <»> $»> jfj.j . *Ub vi j^soy 
U«U jJIl j^ll lJ*j . ^lyl v^ ^brfl y jjii,* j^, j.'ij 
*Jlj . jt-x Jl «1I| jLi jjii, ji^i ^^j . j^. j^ Ij^jj .j^ 
J JUW jj» *j Jj-Ji jt j^,^, j^j, aii Jl j,y pfcj/u 

J-* ,J tJU jii *fj»i jl ojji jij . ^.^iji y ^jjj vj . jUii 
tl«» ■ *** y* jai ijjii f ut sjjj ji «i jLiij . Sj^jBi jui j». 

• W' ***- *» ■ j-ill -V ">V V je «_JI ft . A-U jVl 

o- * ^^ <* Jf J &)*&. t> ■ rvji c i-ji js, ^ui juuj 
»j*u.*u«!t ! ;j t i«u. ,/aiii .^ai, . j^u _^vi 

•fj- J* J* J 5 ^ 1 W1 i— J»l . Vb OJ| jib j. -U»V l«Jl C_*j 
o*-*- 1 J-V- J^-** • ^ »b'0*U JJJl j-UflJl J^£ dfjoj . !•*' '. 
•V>»J . .j- oUj OU JS j^l jl : »l Jlij . fj.^1 jj_, E U; 
l»V : *U fjjol jj_, jiiSU . L> f»jlj-,lj . .L>l pLi. Oil 
« jjjJI Uilj .J*JlJ« JfljJbo^ J 1 J'jlV J; Ui_i j- c*, ,1 Al 
f*"U» Jb> jSj c 1 ^ 15 " *^» J 1 * ii* ,J> J J*W J^l J*i ■ •■">! 

j> *U1 jl* «Ul JUu jlT j«j OU -IS I04A4 jlj IO< h 3 e A ^ju jlT j«i 

f»>V Abujl jl : JT» .J>i Ji } pjjol o-j_, *• JU V • «*** 
«Jt Jlj ff <>i>V»jJl) j» *£>^i lyjt j» . j^-ti> ,J>J»; j* 

- AVA - oyuzj ji-dyir ^ijUu cgaktni f»J»— «Hj •> p-Ji jj- Jl*i 
jj_. i>wi .i» jr J j£> . .us fis fi . jjii ^ j^. jyju^jj 
,«-. oSj . HjA jt j»j ^_J.| jj_, jju ^ . jiW .U p»j-l 
^ ^.e.,, iiXJl j,Lill 4i 3 L- J^i U 3> «»j . i)± j»^.V jl Jl 
J4— . .l> fi . JJ;Vb j^jLijj . Liu ,,4-iu j^. . p^L? JUJI 
U_*_ JH_- j_Al JO_, ^ij U J^wJ . ,\jii j. ^Ujl rf*M 
jSi p>_j . l ^*ill l«; JLJ jlr jUl aJJi. <Utj . j_ai «U> Jl 
jlj u jj.1 ^ ajj jt j_ii;is . ,ISJU j^ii . j_iJi ol»^.l .I^JUJI 

j» j«_ji ut. uWU . ijj»_^ jir iis-j'^j.! jj «iy ^itu . «Jx 

J— is ^ jUSVI Ulj . fj&jmi j. f Uf \ Kj * 3 . ^y J JHWl 
*>b (tfyJl U15 . UJJai .lyiij ot-^JVI Wi> ^>i . ilwdi ju <>t>>>ul 

V-' <W 0" J*^- J 1 "* %•*! ■ l^V! 1 JJr- *s" J-J u • Jl*" 
|e».rt' S*-" t¥l fpS >Sft ■<•■ Jl- p* ■ J>i -l^ij fcijj «fUlj 
**»!-». 8* * ilW ol Jl Aii J' Jj; fl fJ . «a Jijl Jl ^ij— i 

a* «* '** **( >j gr> w*« traWi „» <mu x f< 
ju» jUjj . ,\j*^h ji >jLi ju» ^ . auii ^ jii jil» 

JJj . IJ» il_Li 4JU3 . jVl Jl ij* J£ «Jl> JIJ; Vj . Jjjll jujt 

ji-r j-3j . j«flu- ^li j j«iai y-4 ja^ . i iUt 4.Jj-i u 

al.lill jtJj jl > j. x>^Jli i>Ual! j-LII pjAi j» i^lb. U »I 

f 1 *i J* - >4;^ JJJi «& J»lj - «ii>ii j< yjlili J»l s«>l jJl 

4__iUl ii_J| .Jja, jj jl 4ijljj s>\, 3 . «W j-'u!! 0"3 Vj-V. 
J! J-«4 . "U. j-i;* SU j»> aSj (jjl) -j. (JS\j*) Ojj f y. J \T\T 

j* ■"• l * Jj 1 #> ■ «.) ^ t" J^ • "!» }• u ^j- ji* 

Jf cLc y»J» «.,., l>; ^i » . (S J*>l «J jij 4il fl . .l^auli 

ijur . u j^t-iJ jVjI «lj . -» ^TV^ oil Jiii Uu> jt j»j . y> 

jjiat^ll ij^-all Jyiiji JIAI j^^U J5C—SI .l> JU3 . <dLM jyjl 
«1>I .Uiiil Lib fj . ^jjl JtM 0> >L«i . CcUl JU.I olx^l 
. .Lij UJi J_-lj . «Ij L! >ii «lll **>j >e \rvr j»i «Ul Wj - \vr - **■- .» \re\ _ ^ _ w = -» wv j»> i^V- i* 1 5»/U O-i^ J'-) M **< V J^ s j-' 0* 

. uijJl JL-»- JJU- 41t j_i3l jl.jJUl gwft Ja> ■* .» 

Jj«— * jjl-, 4^>j ^ . ^laJI ^i SU-VI Cc*?. 2^* "^ <#•»$:) 
<L-j.Lji Jl JJttl JUft ^U Jjwj -ft m\ *i- (>«rib «~<>u Jl 
JJJI ft ■* mv iU- Ji (Siij-uu) -; (uy( iijt) -j (JjO J-»^»> 
r l_*ȴl Jjlji OL-Tj (iilj->..) ^ oljajJ) j> (itfl-j. al) 0*-s 
.UVI j» l_«ir aJUft- ji.1 Jlj . fJitJU J \TM Xjk ^Ull ,£ 
.jUJUj . jxlj <Cjd 4j£ jjIUJ j-Ul jlTj . ,£w>l*ai Jo j-«ily 

jljflJLj UU3 ,4jj3 j^ «Jkj £>jl t^— * ■ 1 ^**^-t JJr— ! J-^i o^ 
. IJOl WT jLJLi, ljL«i . U/W ji j»YI jiill IJ» SjflA. o>*U 
Jl aa>J jL» j—ilU JL^il -to »t j—Jb «Lv il 4JUI1 <i> uJLS 
.I>W1 i_Jl> J ij* Jjf (jll) jlj Ji} . ift.fi jij ^Ijll J (jll) 
Jlj. X-i . iil-Jlj jl.yUJ ijW 4>j Jt jii J5j • U-Si- Jt»j*3l 

j*m\ j^fc-i j_» . JiUii j. jir osj . eui jj-i . .*• lyii 
ji jjiui *M 4" ^3 ■ J>-> 11 oj 1 " J 1 Wt3 ■ y»J"» «»»Jij 

■ wr - j.0 «* JUij vj* «»y J J1U-I srl^. jl-rf . .j^. a^j Jl 
tiij* aa jl tii j««; fj . f i>>vi j. iu_^ ill* ji jirj . t«iui 

Sf jJII ^jll jo_, ^lill f iju «J cJlfj . b*jl .JU cJJ» 
*•! ' J « J« ij*VI J«. jlO . j-Al jVy J. U_j .Uiill Jy 

. jL-JI aLijI jj Jil Jt «iUau . W*j Jil_j «Jlj> ji» . j^.\ 
■* >V0\ jU»j \\ jjyj J HI- j*. Jly_j 

(jiUll .jli)ji fji" jtf. . «lli jj jiijji tjiiii l*j»i ^ijjj 4j 
jj.ij.4iju-. ^wi^ui .ijjuii fjju jir ^aii jt join jiiai^ 

j_( . iLdl jUijb WU 1^/ Li^-, jlfj . <Ul J__ jj jlfiVlj 

jWlj^Ul iUjU. fJJ (^1) J j*f <1»| y^ .C*J . Uib J*«iJ 

. ^ mi j»j . ;ju»'*i>i «r J3 i ji } . ji_,w 

J» . io«ll ,kj j.jjl, oil J . jlm jjjn . j^i y^yi 

.Li u (jirij-) jj ujy ^ . i^a- jj,jji ^uji ^i jl-»vi ,> j>i 

jl U-jO. gUil Jf . fUjUi ^j l*yU JU jl jl <.LAJ|) ji ^ till 
4iljJI j. ij^j ji fjfcl . JMU-Vl .1. ji Jl (J-^jJI) -; i^- i->u 
jU. ,} . ^ lyoJ . aiuJl ^ty . iJl^Ji «4LJ| ji jl«i)U 
jSl j»« j \r/>\ «-. oSl jl J>j0 6* (rf i laj Ji j+Ji, jl ,iL_, 
*£lj . t l^vi i,U 4_*S «j gJiJ jJi J.JI j^, Uj 4,-u, _,»* jj 
«r^J ■ *(Jj- 'J 1 *" - J-*'J >>*— ■ *" 0}%- o' *^ J-S. JSl J> 
• |>«Jlj-. J««ll Vk; Ulf f UJl U* J } . iJlUl Jt ajLTij . ,^i 
jSl JJi >»( ,)) . J J,* Ei ji' Ji) . jai ,*^w ji .jSM j#t > 


■uty> CJIT lit JUi 'Jl' k~_3 . =_-' •" iilll ji »;' •'' SJsU 

J* <J-J" «*t>> J"-* V (»M~) 0* (o-^J *') J* *J» 
»_»-. OVl i)U* fij (3j33y ii;») ,*^U j»w ( -£-;l ) ijJ .ijy 

>. Oi.yai JH_i» ii j» . s,i>lb ^2." ij-vi o» ,JJ • ^iy JIJ .>«i_i . JUjJBU f Ul «lj ittjM j. a.J^ OUli. ^iji oiJC 
aal-Jl «iU« J*I1 j«IJ Jjl ,> . iMM 01^ Jbj«b ^ j» jii 

- We - (jilyl) uUlV £♦»» *^U a«tt U» . «iljU j* jJ~t jt-» . yUill 

u>j jijJij -uiy i»^»j ^vyi j» - (j-*-) cj" M r-' - 
j_» jir vi V-^ J 1 r-y J 1 V J' '-M* # ~*Ji </ J ■ ^ 

jji. UUli . U^ l_Jj S..ljiH Jji j» *JljJt iJWt ■"* ■ *»J}»« 
^Wt ^ «JUi c^lts . O^-JI fj-j . iiUI j-> >^IJ Jl uU"3 ■ *! 
j«iil . jj*_JI iU» Jl OU.LJI ijjli jixi} . ^~UJ| ^.L-j- 

. m° JJ 'j» E ijjJi J j*>. *? e-'u» • v-U' ^'J»> ■" ^ 

Wlj . j\#Z jSU, 4J y> I. Jl Uji-l. Jt. ,1 «il Jt J* L JUij 

.ij.—lj . ^jjl yllt-li .oL-SJI JU*J .«^JIJ Jj>II «J' «•« 

. ijU. J13 W . oi> f. j^lj . «%£•• je J-j^-'J 

j_ill jj>> . J W»1 fit Ji iJii ^iJr" ^ i^-i-i J-"r- f'» 

j* rfj i« g«S{ ..Las . J. Vf« f U j* jl J* . *l=~.i j» jilVI 

g_ai Li_i . j*_» jr ji j-Ui a,L^.i i> *!3U j« (jij«»; **<) 
i^J-l. lil . ^IJl i« jjUII .l»S-l *y £> -UJ (OjM>lj) S.jJt y 
ji yUill dJjl wJtfi jL« i» jr^JI J— » • i>j-M±l 0" «•••<» 

i» 'fit <sj» ji :\i*Ji £tft> p &>*) ■ *» J' ttfV'J ■ ^i- 1 ' 

jVI Ji> oj<1 fiJf J«* IJ* W I j—l' J 14 * ■ ^J 33 -!' *- il V 1 *-*' 
Ali- i« jiJi Jis . j<->U. f*H* >>• ^K jits . iwiii Ji juilj 
ol*->l -Ijiill itWj Jl • kW3 j^ll (Ul **U> ij i« . ilisJJl 
Jy, Jl . uWVI JUL. j» jaU j. JUfc «j- Jili • jlfWI 

t-ij* jJJI (dMJy . J#UJ >iUi J *jW JgM f*Jl >3fc i. Lil 
jjLJI UJ-ii.. i..jlj .jla ji j^i • JLJI io alit^ . jLijVI ilj 
ijilVI -IjiW JjVI j» «>JU C^ITj . f UkJI LvJ i-Jj . JjiyiJ 

(ill) y «i_i (AJ fcJ.1 «jii «i y jl» fJ • j»ijai * J 

\£t ,^#. Vi • «-" Ol>L_ll jt iJliiV jlf W . i^li. Jf Xi. 
. "dJi jj i^. o-jj V Mil -lis . «^ J.V L VI «Wj .jli jj^i 

j*. iiL. a_tf lia «„< uu . «*sJ »uW Ji i>i- V >^ u 
jii . u jib jJIl jl s i«fci liU : IfcW JM Ml JU J>>« I* 
ji ." .jUM «J a-ssi &■' jr cJi.v . ijot-Ji j^iii o« - c-^' 
u, iir ji j^-jij _ u» j*- sjj-JJj . *J^>i «J« oju^-i 
-jai^j** 

OU^Ij . i»Wl «*-» *jlj jr-S *-*' J- 1 — S'J* »>V 

= \V\ - .iuji iux Uy*. ji jiy ,_*i. jjiij ,> .lijj ifjijJiJ u^i 1 Uy jir 

<jll)j^Ulj* Bjfj. y^kl COU ^A^Jl y^tf JtJlW. jtj-ixJtjt UUSt 

j t .i ■ ■ "* '. *-«ib (i«iH jlf : ja . *Ul ttlb olj.1 j» ob Acxi-i JUJ 1 

i ju . cji ouju .j* j jji pi . u> ^ ^i j» ijijii ju. 
»iir . j. ij u jr Jju_a . jja ju.i j» *»j jr jjj jl j>u 

Uiij 4d>ui j-ij f ( j. tj> jj( j_j 0^.1 jJJ 
t, 11 c oy up W Hi . 'j. .ia ji fe-ai y. ja c~>_ u ■. ja 

(_» 041 J W . ■ IJ fa2iA\ JUiJl (.JKIl ji. j^l Wlj . gJBJl 

■ .^yU' j^j • ff'j* ^j • i*«ii >» vi *la j^ » . 4ibu»i 
(l__in j. «l c-a.} jjj . i«ji outiyi f 4t f? . oU-LjIi j« jrfij 
«>. .1 jms yii sr^i jtj . * «i_s ,u»i j. jj . w. jsu, 

..iy* 

■ *■»'.» »J» VI J-^ j-ifc ■ Uji *to~>fj j_01l Js ajj : ja 

>» W . u» jj^r £_ai uiwlj . juul j. t L* VI jj, ca>- Vj 
t> ■ 4** U Sjto Ji ^ Gal~d . li, £»»_ j3l tiili. J jUu 

*-«_i. j«i j. c^u . j>i (^i« «^ji, yjui 31. "ji «ui ^1 

. UfU V-* *<J o"" £>V o' f» ■ «UI J-ii; «lulj jlai 

V-11 o*ji -a* . .ju y jj-iu vj u y g-^i it ubi jX» 3 

JI y«M ; J Jy, j_il| a fiUIl J^_ U-S ji^J . j-UIl jc 14JJJ- 
*-" •*!*<* I JI* «Jj iJ3»I" 5^ lili - .l^iVI ailj* J>l _ j» 

. f»J»j oVjV i<*sb Uia tfjjju ja ji : cJia . ja.jjj ujjji 
jr <j uiw 'ji ^j . jujsi ^Ji Ji .to j» ji«ji jJte ,u 
Wj ju_ji am, iipi *ui jjuu . «i. ^ij . tj a f yj j^ai 

JUi (jlyil) _, «U!U> J j_Jt ^ Uil_ i^ 01T 4) Li.l j&j 

i^iuuii j jyyii pt uu. j JUi w i»_* j_ji yitj^,a 

j*?3 j» fU* • ij-"l £.jji : «I cJa ? i^JI j. J-uUl IA» ji i_iUi 
liU. f l ? «. fjii' I* fji. Jill j«i ! U* liij cJu dJi j.j : Kia 
y f(t j^*Z jl o_.> f l t .IjJUII j. JU. .Ijiji ^.JIl j_ii 

.j»\> iJbj* ytjji . o»iiJi jui -iii ji osi tJii ? ai^n ew 0-*' U J» &i~ »Wi «! Jj% V" L»» J_J| 01 LAI y,, 
oUtU . y-Ui jjj- aj ijjt v <U> Ji .u;vi o» «-» y» jJJi ij> ji 
£-=•? &"•'#*- yW.> •^'r- Cg f»3 - j.Ci »ui j* jju.. 

u H «i»i «;i . j_ij, {,<iij Ji( ai ^j,^, ^ i_jh.i j± s 

Ji } - «iJ«ll i-jljJI J <_1»U . .|>!l ^ JL> jir j. jjj (J ,j 
'.re >* j". jl »j-fj («!» VI 01 V) «l jjiJU _ jlj Ji fjJIcJy 
JI ^all ^ l_ juiu iJ. 1.^, *,», «, ^ ^jj^ ^ "jtj,, 
<-Uu»l irf, ^w ^ . ..jjil, J j». j, £> , I „_ r , | ^ _ ^ 
• e^l "" 0" j-J >aji 01 c ■ >4U; .J>J 
i-L_5 Ji j_yi jiu 4, jo^l ,|>U| Ajrf of UAI j£>j 
iH j-Al j, Jt jj_,i j» ,_^b ;L_a Jj.,^ liU jm (U,-.!) 
*** 0-" S»-r! &» Of •>»> •ISjIiV O'i *j~: .£*»! JJi UM| 

0-j i>„ *j -it* .i>n y3 is js u*^ em ^_j, jj ; ^u, 
-j"^;> <><! ''jj^" iir.) - iuijji ,.jc o» fA b'jj» jir u _,iui ,jjj 

> U .K e" .ft-ai jiysiyi -»«>i jVy j~Ji jl t-ii jS>j 
j_j j^^ii f j>i, oi ,£!!, _, ^jj, ^^ j, ,,-jjj, jj>i y j_j, 
• (Jj-J >pij) -i «ijy> u* j«-i jvj. «i_ jr 4.J, jjj, ^i 
jyjl jus . ^-ii ^ jt ^o_, ^ijjj ui j^j, ^uj^u . JU 

■ >"•' rf-*» >i>> OI-»» A»-.y ji _fi> ^ : a«.| 
jai tijlj J ,ijiUi m» _ r ^ e; j» „,!_, j^;., y ^j ^j^ 

jr y wu ,i>ii g^ ji iu-ii 3c jij (i y- j,,, .j , jU , uu, 

jliVl ^ji jjj*, lyir lit v, Ojjjiji l«lii : J iJii :jij . i^, aj 
yO 01 AJ^i . ^ij ^j «, VI u->iyi fill.: jl_ai Jlii .'lixt 

■ l - Jli ^Ij^ j* "1^1 f y_ IJi ,J» ^JJ| ^ 

^V ■ j-»" Oi -^i 4hf c^ 11 1%-J 1 j* u i'- >* *'y>J 
^uii y jji^ ^^i_ji ^j^i lg%- tjiin, iju . £_;,, jii, , UI 
^j>i— j,*!, ftffjy jlj . o-jlij-Ji .tj-iAJi ijj^y oi f*-i~ 
8%II Ji : JUi . j_ai JI cJJl uMC ,il j*J i J» . ^W*. V, 
"JI i>!^iU . i-Ju-y i_U J ^ilCj . jiy* 14; c-JjJ . o'y* y 
*U. .1 jj Cj-» . SlL«Ib ji>, j_, j. Ijju ji } . j tj Mi.\ JF iyj. 

• \YA •- Mil vjt fU» jpjji) . jju. j^ «, ^ tja, iuj ^ 
• *«t/U' i*j-U *JWi u. jir <j.)„ , jit, jr ,,!(, ^ j y , Uj j, 

J.I dtj» j» J .Jlv «JiJl yU . jjfltfl ^Jll'jj — J4i, 4JJJ, 

J»l~. » . J_»lij j^ji, jjju. J-r j- oi»jX- M j», , i^jd 
J^ j» JUkj . liji |><J Ij*k ^ >» . l^ U JT ji lyl j. lull 

IS f .'if ' i "t J '/ J ■ **■* «" 4- <^>-> J* ^' 
4^JI jlj UU . j*M M l,UU j, j^y jy* u^j . J)luiI1J 

stui ^u. j\t o< j-i ^ . ui» j-ty ji ioiuu j-iu . jiui jui 

J* J*- jMjI Ul C^r ol, : yiil JU . Vj jlJ JI WUb K j3 
>- J, f LJU ■="»* e»?V*~»l ijl> y~Jl UiljJ Xj*» j-Al 'ji'l 

J-V. .!> VI j-Jl j. L« ^1 y f jj__ yjj JU , , j_j; } 

jKt . *i ij a om . j_.ii, ^ji juj o1>l _„ y «l« ^ 
9 Ji ««J f! 1 ojj-i i* .y yn f ,j, jj ,_ j^ ^j, ^ 
,_» «__ii j.^3, . __, ,,_j w 3 jj, j. _,y ^ M Mi 
l*i«- * . „._, i^i_- «. (j _-i .j,, . ,^ ^ ^ . l>w , 
■ ^ ^'j ji JJ 0!>'- o* 
->. ^.Jijli j* -ijJili j>«Jf«y j_J 4!\ uii y,, 
f-j-l jl :OJU,- e-ill top : JU . jji Jijjj, jj ,£,,, 
IJU (SjU-jJI) Jl J,,,^ yy^i ^ j,, (ijU-^ji, j, 0y>J> 
jl» (JllT^Jl) j» VI cJ ,1 J . Ulki jw, j,, . u«. j. lijj 

>* auj Um*, u _,,!. >jvi jio . .i;_.l: u ui^ ,y _jj 

. «_ «U| j«j ,l__l ouiy 
t UI .1^1 JI ^_, ^_i,, ^^ j, j^ JU4- ,., ^^ 
f-J« O* 1 *-^ *> *J« lyji jl lj_ill lylT jJyll^l J«.| jVy 

y r ti> yjvi ^^i u jlj, v j.i>i ijyi j« juj ju- j, (Jl^i, 

*N J-"l <-*r-S r-J* J-¥-'.> i"" jl : JU . jUi <l ijjr\ s 
■ *—***■< »»r i tV *J "«! A»> f - Jy». VJ • •<• r-j* A 

^UlJ l*ly.| j. m J_l Vj j.yy JUJlj .Jjd pj J^JC U|| 
. .Ui J JliJIj jU>l jl^ J, UJ j_yi Jlj il y>, 
W C *"J J*)J VM >^4> i - - M v ■! UJU : JU . ,j*l pjl, «l ^^w 

- \v\ - . j_iji iw jt j^«_ji ,yj» jjS. ji isuiij . yiii jJty m 

«— l*j . tljjill ji^ j> «> jit. j& «Jl f yi_ l> (j* j_ill jlj 
Ol_( «iJSJ UlSs . jiull afcu y> lj» jl : \a x 41 J15 jt Jl . ilLi 

. yrtl 

jx-. 4-wu x^ii dji«>i) j+j o^; jr jt wis iji>' ji wyt 

j-tfl >**■«•) (JJSfitt) iifUl jl liJ> J>J jJJl jyu- a J«U 

toj^l Jjua j. Jjo. U «_.yt IjfcUi ,,J ^ SriUl <L_i«JI j_rt jl 
J_t JO—, «JiJI £» U* JfU £_J1 J*S J»j . tygril jS ^.Hi-Vlj 

y* jjij-Ji juJ; JH*- V iH«i j«" cs> JW* >mi tfi «ui 
■ e—ai J' «*» •'>* o" ai ' lt j* *•.* e> ^ "si ^j 

(*> JJ >fe" Ijtttl Wb (J>1_!|) _, tt^Jlif) y til 1jw_ Jij 

(Usfii i^i) JjjJi j* «ii j«i jj> uyu,j uii (yri, jyy y «ii 

(joJl) y til^il JJ UyL-j WIS <jLj|> y <il fi JJ to^-J Wis 
jt j* tj»g . a_^ ojji) y vi .jji^, pU . jjjsi «u js, i^ 
>ji u« ju-j . j_iii ji jj-oii <ju |l4 i a a> jir jj« njui ^.jii 
*-; £*•* J-« iy*» ;?** ■ ^a V-> -"- 1 }' 1 f*i" j* Jij" 1 

U; OSj . t lo — 11 J 1^5 J jiu jLii . „ljl jTU-l ,^1 . JJ.UiJI 
»UI J^ j-Jl «JU j» juiill <J ^ jJUl jl Jt Jji «a^J0 iJ,!^ 

>«J jJ* f»i (|«).lj- ** -I OJ^. •***! 3" * * J^i 

. .I^JUTl j. ^IT c !r ^;,ljJI J« WU pilt-t j-la JUS . j>|j jii 

<, tfuw iw ajit JUi . <tui ,y f<ir ii,u« j> . j^vi jiu ^ y 

. <Ci 0«>f o-tfj Jt jl . i^U <Ut UlI-£> ^— J.I JJU«i 
i_Il» y .lj- . .jj.1 Jf ji Jil ulst^t y <su . <n» Mj 
«j> &S «*-» «» j" .rs* ^ • JlfcSill Ml> ji jl . jlfiVI 
£i*£\ jt j—aIi j. «i jir w . jLfjJi .jU*6 .£_> Ui «. jir u 

« I iJii Jti . b j^i >t» a; jtf U . Jjl oli ibj . ^»JJ| OUSij 

- \A- - ji ,1* ■ A j*~< U > Jk At i* • /■» rfi» « jij»»i 

j» A4J JA •»• ■ -i>«Ji «iij*ij« jir ill ui* . i»>m jir in u. 
i» fjfi ja . Ji.,11 jl*. j. i^j- j*,, ilr j)j . »,^, jlriV | 

JJ.U jj_.ll Jj~» . jOUJl *,_*>• . jU^I »,j_, j.|_| j» 

ji>*»i, v jai «__, jj, . ujjx* y jy/ u^ujij . i*.^ 

jB\~l\ J* «JI £_ . JJbjJl i^ll ,^l» j» jj-OJi ^Jb- y 

*Nii jlvy jir ^.j . jij»»i t ^ u j-.Jii o- v Jiyvi jjtw 0..JUI 
,>_ r ijt Mia J»y jl_li ,_,. .uju-i j»j . jju vj >>t t j» jty 

, JUI . wV-jtO a .jj«4l ^UUII ji Jj_,j u ,4J« Jy_i jjjli 

^ituiijt jUi 111 j. jji.ii wi : u>b j_Ji u Ojif air u oy*J 
-iiij. «-» i ju . ftMy w «3, ^ ^ij . ^ j. * 

t ,_.l ,»*! . ljliL_.l jl lyjjj ^ . ittjUj ^jj, ^ s-=tu 
MJV J** ; J JW| »A|» J" J" Ul >•! ol ji> • «Ui Jl Ml¥tj 

j-r j» ijfc ij£»j < aj o.i, ^^ ju, ju, jjjiui Jijji jj juij 

f l_ jAIKI ^jli j_t «_J¥. . J.JI ,„ oijt |jS , . jji 
. <Jl_»sfl .i,_.l j.) yia- j. jus «u U3 <_Jbii . j. \rr\ 

k J Mi, . ^j_ rt * * */( j-ii ji v-4 »> e»-> u •• 

** \t»A fU _wll jl 

j»i_ii yuu ^^1 ^ j_.i jj_, jji, y^, ^u- ^ 
• '*">*, *i? j** ia * ji<*i J*— O^j • <ui j»i Ji> cm 

♦l 1 — 1 "Jlf/i j»- ji. til ^_il jj_- jt u.1 jiy, W.J 
4# J"J U ■ ' J »J J« E"-' J-V- CrJi Sy- «y» J»jV : J^j 
• *«i ■ L -3yi JJ-i»j 
/*» jl»j l» AiK< ii^- 411.1 ^iU iUjH ji, 
0! *»l J-V- «J*ll «; Oi> U o^iyjl j. u,l 4ic ^Jjj 

alum yuitu *nr J-r »i, ii^» «j ju, jab ju- «;i jijijiUi jii^ 

IJ * »JI f" ■ *>« j» *-»« J*r- j>» •' JJi Ji 14/^ . jsi-ill 
'V 1 y 1 - 1 " fjJI ' " IJ » j«J ■ ilUt <Ul tiUM : «I JU jl Jt 
. U»a j-U) JU1 ji*, tjWjbl.^jiljjly^i iUJI 
rf**" V*" ^ >>■«• • 4-* #4»ijM j-*. ji j« im <w 

• e"-* a -^i j-^r- j' £a o-i a»i 

\A> - iiaUdl oUJitl SU 4>jL*!l %>£Sty . ij-*-^ *B >/•< f '■"• 
. j-yi *1 yi «-i> J~''J ■ «s{l v- 01— i>ij 

jl.jill.tik. 

J-M—JI jijl^e. -I*** J-4~ 4juJI >-» ■ J^*A1 j; £*l> J-V 

• V &•** xi^ Vi ■ J*W j~" V 1 *"" 1 0* J^J ■ ■*"' 1 . 1 
yjl i^UJI jUi ji g_ill j«i f y ji^. lilj 4i jJ^t : f>jjl JU 

-*-*' oi Ji «i j'-j" j^r^ 1 ge^* E^- J*? J ■ °- r ^ > J* ""J 1 >/ 
j-». . J m« Jij> Jy • 4.^111 j. iufli o»l j> . ^.Ji, 
jj» jtl osi J-w- i» *Ij . jl«Ji joI j4_, ;L-.yi jt jiJ*Vl j» 

. V IJ»VI Uli Jtf> j» IjjSf d> 4UI gd iu-jn lJ4,j : JU 

jJi ji j*i "«u> j; ju>i jj— . iu_yi j»_Ji iUi ji ^u. til* J 

Ji_i> OqqV..,.1 ajj : JUi . jvf^Jl jljlt Jt -i~Jl JJUJ( 4JU]I j>l 
. cil** b .l»j jj 4ii» CJSI ^> ol*i 4jt c^i-j . jl.jJUl 

jjU) ■&« ajufl ili-vi x* (j-jirji) 4jjj jj 4jjy»VI o*^il : Jb 

j«_* j lijuii jir. . ^uihi j_i^ a 4Ui xx j. «m» jj— 

J»»j vjj»Vl 4i o-MS . li_^ Ult 4i.jV : JUi . UL»i fjUi 
ik,l jSj . jilwijJi ,i jjJJl Jj^-. jO JW" j-v IP** j«i 

\av - VWj . j^ ur uu ijJj *Ui *ljj <_ j_j.j . U,b |»ji U>j— 

i-Ui ^.»ui jr j <«ii ou. •«# « j* «* <N» a *"" J J f 

iV "J 1 * "fc*J < *"*' > "-J* J 1 ^.r- J*" '^ 0- f> 

r*^ 1 0! ■>•"» i^r- **-* j«i < j>»l > ^" >j-i— *l ji-ui ,/ j»j 
( O 1 ^ 1 ) j» < ij-"l ) »->W j-jUi j» J>ji^. jlO . jiijj^li 

a^kw . j-juii .u^ to j-.jjji u $& t>> ■ v* 

. j mi fit >ij( jVi iiu-i jii. 
J wu-iij ai_jjy jjijjiij Jjivir aj* ,*>a «* J_*l 
•£*£■ j~ Jjll il .xt JU.JU1 ,u»j Jt, . mU U*L*S jjill ^Ull 
■ "*>" JJ4>I SO 

4-J-Jl «i » ^_* ^83 ^-> ( .uil — oaJ^JI ) i^j^li J^ ;y_, 

y t-yj ■ -M*" j- v^-* 1 u y 1 * 1 &* >* ■ ■» >ftv «^- Ji 
. ^— »Jlj wy.Jili «i«Ilj iillij j*Jl j_Ji jc JUS Ji} . ifjUl 
jtf 3 > ji'VI ^Jt ,>• jib *^l£ -U^fil ^JJl ^ jL^Sl! js—ii'j : JU 
^JJl JU» ,^L-I Jij . *J^ J.i.1 J_Sl»j jj«.| ^-ii" J.JJ, JJ 

«-^>i ouuaij . ib^ij .ji-Ji^j* j^i jj.iij ijJvij .ii'—jjij 
jjji, uuai j_. jl. ^-..jjJi j> j_i)i ^u jjji jirj . ot_ii 

Itlw IfcJJ jljjl li. j* jlf jJJI Jyl _. ^ j«„ ^ j^,\ jj_, 

j*". its*' •**• (*:*» • j'jij'j'' jji»li "jl« jj_- "Wij . jjijj.1 
. atttyi .it 

- >AT - J. .AiiJ U Jt l^ jW J* <j,j\M L.j^»J . ^1^1 «U ||, 

4«! fl ^ . bb UiL g-jj j-jUll OilT j-Ul i^_i UU . J1U1I 

. s^jjii ji LAi j>j j. m"> 8i-yy.auJWj.iB. i»^ir 
j mv f u yu; fisj ji ji . i;_ j« jZ-i «_t, j_a> f j», jiji 

Bj» • jilwjJI ii- 5 j" oil—; ( j^^a j, si ) j»_« jj J,jUa 
i-jJo; J-tfU gjj! jj .J. NVO- f U >lji JI gUi i)U* >;j 

. j \rvo f u «_«ai jj ji u>>. j^j iu-jji ,a_» jis . ijuii 
•J_» j» i_*ii ji js . ilj j i_iij . j ^•rv■^ f u yj Ujjiu 
•* ■*<. o< j* c> yj • t ■* u "^ ^^s* < -"i ^ > j* j'j'j • L - Jl 

• W 1 )* 't!* J^ii J>i i-j-u 

. ijillM SijJJI aUjI j. y. jJJI .jJij j«> ji ^ ^ u 
■ l»j^B JUS y LAi j* jJJl ayu_. j, A»i jtu- j_ai, jjii pj 
•Jjlj jl ^fi jjj . c*~Jl 1 ; r j. Ljj^ g^a . iLJI sjjj /U 
grill j^S . j»j(j y JjU j»j jilin j_ili !-pi> J, U* « jia 
j-i Jjj J_Sj g_ijl; jj<t Jls . «_» j» u aii j, ,.,.a-.,.lj . «Utj 

*»=~i j-^j V-"V *«w j*> jSj . s^ii aii ji ji^i «,i*^,i 
<"*-"«") JJ^ 1 ; dii ii .pw jir o>m jv . i^tfti,} auii ji j-ui 

J.IS.W ji^U jlj-Vlj ,-ljII ji iUUI iili jl j^l j^jj. jlO 

**J : i"*^ 1 J 15 ■ i" 1 *" yj-^ 1 f<^J .li >s jili }*»"> ji 
•w« ji> *-!} . j-ui. jiu, j*j (j _»ii j^) j* lit) ii j_j, 
jUiJ . jii iy< li p^jji j. -W" j-u- <Jiili (rt^ j«i j* 1 ^ 1 *tt 

JUS . ^l^ll jjjl r UI J^o^Jlj . f USII Jt ,^lf ^UII Cju j_JI 
j. il*lb oil ilxt J» : jJJI jJl» jlfi . jJ^iVI ^>l j-JjJl «I 
jltluJljil ul j_ai «JJ1«3 cJjJyiUjilU Ji.«ii ijj^i^iu jlLLJl 

yjw s jiji j^rvi jiu-ii j_. jii ljj^ ^Ixij . u.i* j_u 

: j^UiSI j.1 j-ijJl «J Jli ,- . J«ij -JjU' »UI jj, . JJl> <Jt 

- \Ai - . /jUI. j-J Uil ill . al^i J lyy, j^ ,,£, jjtjjj, cJ, ^j.1, 

JlyfcJW g_Jl «ltob . h^~ S .!_*_, M) jy, . fr jXiij 

:«1 JU ,1 . .Ij^vi dji >* t* »U, ^j tib -jUt su f 0/s « 
fc^J* ^J** 1 *— * ■ >** j*V! f"} -1-tVl jsui jt Cwl Jij Ul 
«LJJ olj^. VI > ,1 *ii <Ul jjj j. jU3 . <Ct ^1 ^ . Hju 

\ttjfi jir ii . ji>ai >u> jfcj ^31 jj-sii iw-i du; cju- j» 
.^» utu ju- ^ai iw-i c-fc j« j»3 ,j.j«v» jj>ui ji^sti 

'♦-• *M CX^jj (jlj*^ Col) 2jJ> Jl l«y> cJl_i . ^u j,| 

^ \rc f i_t jj .sfij . i«3^.u ijl* j*» j_wl ^JjJi sa 
i-j .iju t_ii> ji_r jii si j-ai ji w j*j> ■. ^i ji* 

J« f& 3*3 ■ j»lj^l *> -W-i) «J)>$ (■X-'.ljJ ^jjl ^1 j4__ 

r 1 ' »W« w»i ,*) jus . .i_ijji ji iia «Jf j_ai jji jjj j*> 
C X_J| J»J jl .ijJWij ^%ij4ij iJ^ i^~ fcJ? i*>y ji "1-ijJi 
jl «_.! j. j«_ il jTlil ia> pj . aSUl ^ jUjU u_iil J.,' jlj 

,,» l*ij . .» \m 3> «. ^stf _ j^ijai j^, j» ^ jU , ju- ^k 
ij»> iJli il oJl»vi >» t ljjJ ijjjiii a 0Ji j>l jir ji a . u»lj 
t <~ijj> frj, jyjji ,i«s . juvi. i^y ■ jJI J' h> '^ 0* 

<».rt>->l> J' •jl-jU ■ jWII ffcl« Ijifl ji> JJl j*^,} M«i-. 
j. iu> VI U-Ct jjij il J*. ,j (j-Jl jl ^iiahd Jijl V : <ul oJU 

I*. J«S»< J 1 "' p> j»« • >1>WI «t O* jy jil : pfjSl JU 

UjiJ ji ji . ujJji. *». ji;i Vj . uui ju, jjju jiL> .uii y 

OjILt . >|>1J Jljll l*^i ^Ii ^iji, jji j» jjJU^jJl 'uut 

. «-iui jii_.s &UI jr j.uij . ,i>ui ji, v ^m ^ 

OJ>j» (JU*;*) J ,jJb .Uli j. CJttJI ji» i II j. iUi JU3 

J*l Iu «I j_; l> « <JUl iljl w . Jy±31 jjj^ «, gds u 

JIJI V CJ-J (jJl) Jl tflltj JJ»I ji i^ ^,1 j. cjf : JU JLJii ,\JW 'je j^. j>.j UU . i-»JI ,U *» y*il jl jjIIj ji> 
J1-. jt «a wO*i ^ j£lj . £JI ,Jt ^.y ji JUi li]M jl : ,4) 

U*J*I J" J« J J»U-1 ^ U«» . «-JJ ji;. JL- S» .4» Jl« J>l 

. jir i. jir jij cc j»ji fjt j. j.jii jr sJI <a coj-s . <a g^A, (jii) ji jjj wr ijif .iji i^r ^i 
.4)1 :U jUl j_j e-ljSli . A> Jl jiL*>lj jyc-Jij bjih 
,/j • cljJull Jlj»l jS rf>* . .W«JI If*^ .14101 i^i «u Jjli> jl) 
91 «i-.j IA» . U j» jiji\ je JjA, JwUL.. ,jA_tl JJL-. 
(jl««J£)j* j^j^II jiai ^a 4Jl3 .ai'U^Ua S->IJ ja Uij ,4->LJI *JU» 
JiL-Jl j_* iJL-*^ . 4>Ujl*i j9 Ul-$ jjk jl ^Ujo^ jl JJtaj. *J 

i>«! Ul r>-i irt^; j* j* j"' o'J ■ r»j^* &*¥<•** <»j* • i*» 
j#L* >-J-r^-. e;i"i j>i*fi,. ^Jai ji Wj . ^iyji 

(>«- :S — J«J •|*«- il }' J«J f*W?^ J* J^- 1 ** 3 J»— > I**!" Jl" 

- r>' *>• *«*> <=*- - J 5 "' 1 J* 'j^ 1 * j 1 ^ 
ii-iii ji> . s.ui yt_ «iijj f uvi »j» ji f>>Ji c—Jb- 

Ul L»*«. Ji» . *A|> jjUll jt jbjjyi Jc Uai>> . £** U Uiib. 

•auyi .J* jus jijirijjji o»»j-" -v jV t*-* j-*" ^.j»ij 

: JKJ^W >Jli « flU ^l> j;V 

<\) j-iub u»y jjii o^i i_>u. jir Ljj jlj ^^atij 

ji_r>-a jjij ji •juij jii &}> jji cJS j>i uu 

JL3.SJ Sjli jli .j.i J* t^, } jLj jljJl jJI c-i 

jili^ JJ; ji ji_. ^ l_£»Li /C H J UiJ 

jLsJi— , wib j. J^ j£; iT'i*' V ji-l*lt jlS yV 

JU-. SU i 5I p/ iJUj ^>Ul ^r*^ «^ *>jf ^i 

M^ JJJ>U J^-«I li»=-i liJ~^! f* • l»Ki*J Qto j» l»J» <n>ji_uiij. uy-.i uiijjUy j»i. jjyi, j«Ji ^j ,1.. 

J»i j"j ju jr j. li fj* «J_iir jyu' ujii «-u oj»j 

J-*; >J <V" j« * s*x. c 1 j* ^ J*' "r* 14 L - «• ** 

jU (w aflf |J U ops Uil Aijil «iii JIJ» : JUi 

<T)J-i» J iJiUjlfjl J ii-l jjyj ' lUt-l Vj *JUJ «—»> ^ J . .I>i!l >» iju jij j_JI j! jJij ^3i» | JU 
w^iyi : «J JW . *>>« jjjoV . ^^ 4JL aJUl J-> ^l Jc SJLall 
^» «l_» g-i jl» . ^^1*11 U* J^ J j*, aiyj, j„_ j, _jiil| j c 
.jJ-AII jJa, J J_fc j. jr, . «*, y U jjj «il> j. jili jIJO 
■ J- 1 *" EJl» *i «**rS $ «?-"?« J* >--»-l>H jli 
«i'3U j. jlf ^jiJ^UI j_ill jl oi jt Uil ji'J>j : jis 

ji ij-i ifjj-, (j>uji> a_j rJ ii j» ^jiu) sj ■ y jji ujr «ii 

JUi JJ . iljLS y. BL, V (ljJ-l>rii) Jy i jjj y, ( ^U) i^U 
(IjJ-ljJ-li ) j. ,U| gj*L> jjll jl : JUi . <uk Ji>y j» |ji_„ 

J_»l «_J t Uil jj_ll jt j£ jlil JJ_, j_Jb till . U-Lu jIU. 

(■fcl") j» jilVI j^iJl jt U.jJ-j illiill ,-u. Ji. ji : jyi 
X"! J*V f r" ' r» J-"' jl : JIB . ^4l»lt ^y liU «l Jj jii 
( J>lu) j. Uj. ttUl i ; _, jju. j, ^.^1 jj_, j_ii, ^ wi 

:JjJi *! (JL* j; fj^l jn__ j. j_ <il ,jji, ^ Uil^X,j 
liJ» r U. j. jcl jc jlil jj_, j_a, f u, j( j; ^^jt! «!,, ol V y 
. ^I^II *J oSfctt Ij-j-jwl rfJ _. 
JJyi jl *-i' J-^- »-*"j j-jl ^Ul jiu jl Lil jii., 
jil>U : JU . lajjji' 41. Ulu bjj aJt iruij jj»i ^J j_aj 
• JW > ■>-" j- »'>■' >Jl j* JWVl jl »l Ji : 44,0, j_i|i 

j-ji ew : j>ej ,«*, j^ji ( i 
• sjj^u i*U« i«u*-i jS ^ u ( T ijtjfl &£ly» j.Ul Ji~ U513 ijt JIT WUIJ jl L^l ^3 

J_»U . 4jl f li i—31 »!l» j» ailiij J>1> UU . oU*iII ^iu y 

j.jU ji jj-j ur ,j> <j ur u y j' vi 1 1 Jjij mJ. ay^ 

. a-suji^ da*} JIJ» jJUl «U| ^lt( jSlj . U;l_l jjj y Jj«ll 

(jj-j) f-«j» -»i j* ->"j j» iji> ate* -y* j' Mti j£>j 

4 — a £j : ,aJlj <J JUS . .l^iil tHjg y ljj-i» j» jiu ji»ji 
j_j «u* cJir U tfU ^>ib . ijli. ^ ijl> Jl cJii . f} ^li 
t— iy • J"fl ^*^<iji-jif^. r-^1 Ji «^-J >il 

j»>u.i iUji jr u«a jj-. j> . j_ii3 jj.i jiii ^i is-jji «ui 
jir ($i\ j> .Jiij jij jjji j s ■. ju . sj. *u cvi ,» . uv_i 

: J-SI3 »l JUS . l_^lj> j. yUi, jJJIj . .Ijjll ji j,!,- ^,j 
j* "jJ* Jji' flj • i»lj*li •■» j-i fl ji-Hlj jlj • ili f j> l>l» < j«J jJU-I) ijJ J **—} ■ i>*!ji M>\ j*-. >. <Lii iJU* 

,,,- (jiw;,.) j. 3J «_. j. j«-i jj_, i»>ui jt j>i <ie .i^ liji) j. 

«Jj . -» \roV JJ cU JiS . .,** Jfc. pjj . jiji' if Jl ijLi jL. 
. j/Jll iU_JI j£ (jlwj;) j- Uil J>i lut> j»-> Uil <kU JS } 

. .» ^va f u jsi u» jij;.Vj . «-uyu. ji i->j. j*j 

( 4 \tvu pib jSl L. Jlj, » ,>>Ul Ui ) - \AA - L^j?^jr j^lil! u*c- ^-U*« Ji \Ti1. _ T _ Jilji J*> JI' S.f I i^-l J~M <#" ij-i ^»i ■ «- tfUJW j» Jy! 

i«a j_yi ci a<*i*\ ij . j,*«di ji, Jf $ j& Jn i u ftl 

. lUjVI JUi.j» l»ll»j jsj uSl l«* «ij*l I. UUj . ^ U; iSl 

.«JU» j* jX-iil3 . <lj>S ji oUjJl ^J £* J>yi lit 

: j£-ill *J «JU U <fl»j 
("W)^ (ij< Jalj) ->. itljJt) tfel«i jlttlll jj<£ jj j«u ) 

»^t*"j -Mil" j>v\ & u^u u.u ijjSj uui .a «ui jij iir 
**!*< 'XJi ■%* s« ■Mt ■ "j-Hi ««ijjai ^>«J ■ jijJvi jijJij 

yUl JUi JiU jl Wij . i^lfc i.iy -I Uju.Uj .lijj . fcy L* 

ijjbu'j . Li. ^ ji^.j . ^ jam 0j ia jisj >Xi , iiw i l 

. I*jU .jiluj iiill «U| J,*, jt ^ji, y .lix^u . jum ,^-j 
Jl_»JI j_£ IjijJI Uju. UjO; JI »LJ JT G-O.JJ JfU j» oUfciU 

J'*-""' j^ t . bJt jm, v i. ^ui ji airs sAa» y* . ujii 

. ( MX 

i J^jai ^ ju 

i> Crij-b J»l j" jWUi Jj-rf j; -to~ <lli iu j;l p£aj ) 
<J« j-J jLij j+j; j>j iii jis-j . a _jji 3 j_aii j»i j, (iu, ji 

ewu> j)i-aj i*ti j»i vv ■ *y jr p^i' <>>" i>j • *v 
- \a"^ - I,* ^Ui. ^> <*» „ ^ w ^ _ >JillU , 

4i-j a--j ji'-J rf» d J.«^ JB ,,^ ! , „, 

^ u ji s»* *~" enyi j^j , , ^ wl ,, •II pJ ■ •* \1V J ■* "ST j.U OUU.J jt^J ■ -» WV J 

**^ . tiji J»iJ> 

. ifi* Sjli* «JiJ («Hl_JJI) _i (Ul£~») j* ^»JJ lJ«J Jt» 

UU U5W . |rfijlj Jl JJI fS • J-f*" *-»i.r^ S><" • ta -*-VJ 
*U»yi jH^/*". l*jJ-l j-» o»«»l J»J ■ fJ-.f* J* "** J» 

ji ,yji iUj j^jsi jiji- ifj . t- m jtji-t >»j ■ »"•*> 

t^b u^» ut f ut ^* j. .jju aiM . 4i»i ji oU» (^U) i,i 
(jwi iwj (iy j»tj> ">— . ■ m* «» j^ J JUH ; "A""* 

^ iLT 4U1 y, . 1*1 ^ J* J-M' J* I* 41 * ■ JSUU ^*' 

«ju J »J» . -• sroT f u i*ui aii j*»vi f" jl Ji • tfht 
t^t, J| ^.,0 ji jy ■% • «-*-vi iui>iii ju» jr «• w 

<»< J Ji«« J 41 * ■ ft- 5 " -^ *°' J s**" s *"*' • u- ^** i,r, 

JWI ^ <J MjtfU j»-!, Jj «>J . -* ^"V fit JjXt t<J Cl« n jV 

. ^i_Ji jfcwi uj Ji. j>»iij. iW Ji y j»j . *> u 

, jjfM ^*yi j^j« a 3j«" a*»c(4 , i | '*»' : H* 

»^.|^< *^OIj»j .J«s»U-Jl >UII UJ J». i» J*l . !j-VI '*•»• J« 

, ^*|ll ifw 6*1 i»j M-*J« V«« V t^i C«st-n*Jn»> J 1 

Jl «UJI «, ^fU i«l» y «J* *l-» »ea>|H!l Mrt J*u« fl 

- n^ • Cry 1 *"!) j* c*Ji <-&y* JKt-vi ju j»j fj . <0J| <L3 U (JWil_) 

. lit* M>j Olf j r >v yj Q^V) _, jjyj 
jly" jl Jl .Jllj J>U« jiW<Ji. .Jjj j-jil : >i£ jaU.1 

■ ( j*V ) -> t w JJ 

J_« iVjl J_»l . jtf.jJl jj j, j,jdi jj C 1A| : >i. jiiai 

. Oj^l 10* jj^i *JLa 

i_*j . Jj_iu .USl 4) ^_> «JS . ^J-JUI fJill j-ijii Jj jlJ> 
iMU.1 jjJll i~.ljl -uu Sj»Vl uLJl j*U« yj jJIl j»j '. J^» 

. g— IjJl o*t ^ -i«*a JJ--J j> jaUUt j-c : ^ g\jl\ 

yu *J ■ JSi JJ .ji jr if* j|«; ur ^ai . arjuji s^-vi ,a» 

J* Jjill j-a JS 5j>Ij 5>ij . Jl»j jJ-Jff J>lj J»j STjw 41 

jii-J J>j O.J . 4lj» SJill jjbu jill -u»jjl jt-VI (^Uaiji) 
jl lj-ol«i j& JLiaVI jj~*i J.JK ^jui Lajji . OyOJl 
jlj . l«JjlW cu.| jj j 3Jjt J| ji j| 14- J, ^ «j, o_^ j|, s^, 

j_* tJkii'jVI Jl t;4*3' 4_*IjLS jlj . «LjLd j-iT Jl ■ *j ""' <ov 
. 5^*1* 4-afa!i jf . Sj-sw aju.^ L-fll djt jjju-jj . «^ oU» 

c c ^i ^ • v 33U c b Vi *•" • eM" =■** J^ "n" v^ 6 . ji »W w 

£ji 4^ fl-ilj e^Cj juyi u» 
e—jji y a-.j_»»,j jjij» ji- jjij 

: Uil <JI uX Uf 
,-J.ljJ (M M> a^ ji«i <UI ^JM f jJI «. jil JU1 jjlift Jut ^jl- rL» ,y iJii 

tijfi) , <^T iM Jl jji**) ^C'j , .* \m Olji- Ifcl J** ^f 

. ^«i_ai ^-« jiJb * uu «~jm ji uji> , j» \n\ s^ jij» 
%tt!i an ji>» ;As . ij»i ja j< «iyi u 0S1 j*u j-j iUJUj 
•*/» ^j ijywi **»jJi v* 1 -" j-'j*^" *- il a J*" 1 j j =-' 

U U* j»jU. dU-Uj . I^a- thjs-I jc 3 »_jU -j. 4j»j , «u Jilj 

J^V> Cr- 4 " 4W- il-VI y> jl.>ll j* .iu-l ol jtf* : JU 
jJUa Jjlj «JI >U» . ayu*t jj_, jt (jl^ji) y J»l> jir Jij 
J*w <x J^jU . <iU;j ttUil pto f ju lit-,1 «^ .Jfc; jjUII JLi 
0"l la Ai pi . jl.jjll ji jiUJl JJ JJ_, S-w »j»j jlO . ^_il 

i^^wM^jj* ^j^ia J*** J- 1 ^- v^' *** ol ^i £• e #i **—.;* • «£»■ 

ji w^yi j-* 1 j-* ■ w> iv *' . ' >' ■■" " t^ i»«"*jj j«j '*jj* 

*j jl . j >r> • j»i iiUl jir jtfj . j.1^11 au j»i salt jt ^ii 
»•% Vi . Jy ji Ji (JU-J,;) ji >.j cijli all ^1 . jJi oii 
i> uuif s J«» . JUi i-j- jt ji- j»i . ail' > k J 1 ** j 5 J,l i 

f |». AJtf OhIji) Jiljt V of J lyj. ol f*-« c~U«t , SJiJI ^«i 
■ v^' 1 f*J J' =>"" 

«M M«f , » *i.jJ j* »>*i ju j* H>: oir «iau j» «ii J> 
ji tjuut ji» ji ^lWi jtuii xt jj„ ^jai ioui ^.ut 

^J IjJj «!U M> jMj> yCl ; 4 JUj , .yl «jt <ujiU , .Ijjt^JI 
*jJi rA ol jJI j<l 0* JI = ^J^l C->l *^ j»«« (iU«>) 
»V J* '^yi ^ U ji Jj» U : «) JW , Jj Uju; ol y J.1 

,tjt , »H.>U« iJ^ll l*! ! CJH jjUll JJ J4_. J(U . J^ UJlu 

&* i* 41 ilfj : JU . Mli tijjuti l*! t Jdj . ^Wl oj jj_^ 
. j^. ji ui oy^ <i Jj jm\ if. jj_. 

jH *•» rf*r« ■»! (iWio Ji .Jj j» .^»H sjj U «II jJTS jJj 
, syiill ^ j«Tj , »-.t . . a i«< i-J i.i- 1^> 

,w, - W - l»j* jxjll j_i O^J . MJS Ulj I^J- Ul . <Ct .yJiitl 0" 0j-»; 

. ij*~J,} V"» ■ j-if .£*J • u-J*-' !j«^ *iU t"-"* 0* u * 1 " 
«_;t |^jj ji . jliVl uji V • 1 i- i V 1 I-*' 6'{ j4^l -^J 
jj«. j iiu* iir jjs . 'an y f j, oij o»ii aiJij . ^ jj^.v 

■S* J->r" 61 'j*Jl : p»j^l J-%- J 1 " • j** jr> V-A J * (•" 
»Uc jXMl 0j£lj . >ab.5I <J jj JjSxj jUJIl 0" u^Jl jlf jJ j^(. 

^ j,£j . .jam wr 4-n .jijc-j j! jt uui J.JJO ajai .J*. 
• J&.J*. w «• 6jj^~ * ■ <n»y» Ji z^ ■rs rt 

(tf-lyjj Jji jjjjVi jijJI j. J.=" jj_, MUt 01 ,/» -dj 
^La* 0" f*J« JW C^O : Jls . >ju a ■<•"» ifr" J* u ^ 
<uU JjJu jj*^ 0! J * 3M ^-^" *" U *J • '—J'* ■">*■*» t-i^ . 4jrtj 

j* JjjJVI fcfeh £ >j ,111 o > * ji «!j« H.j>j/li. 

jiu. ol Ji w-ai o. <aifc j» u jt, 4.Uj . <j jjij f i>>i o- 
. 4iu.i f ijj>i y j-jj ^* j otr u 

jLj^I o« !.<£■ >«i-;. W . iyilll iuiVl j" <J U JC jis-i. 
<_Jii o« t^Sf »jWl«. Jiiu . jijJII ji J. *J 0" jfj • Vj»H 
j-Ji Jjtl jJ iJ^S Jls jJI^JLijJI vj-J-l jjl— i-oiVI 01" JSj 
,jj.l) jj <&1JB) Jt. f^Mjl J *>? - l»j«j 1»jJ-» • tfUll 
- Cf^ e-w 

IJUT . *a Ji>>» Ulj> liJ^ !i>. OUI *i Jj.pi" U I^STj 

. e iuji c^li 
5»jU. JAl o« Cij* j» lil jt» j"Wl !j*-» u Sj*a ; giull C~JI 1J* JU f+J*. JIT 

>*i* ^i»"j j^jUi j** t j^s* c~J a*.>" ^-.s 

rf*» J 4 ./•* >* >" ^ ''J 'H^" *~ iJ ^ ,J W 1* ^»Ij Jjjl* 


J«> J»J ^¥ 


u__» ajjltf Jil 


>*j r" J^J 


M_» OjjUtf *j 


UJb e£» li cJi* 


a'j — >• » <-«»j»» 


J >J u ib c— J_*J 
: Lii j_Jij 


«> Mjj ji j»1j» 


JJW ,» ^LJI 


*— — hu t —~ r 


j-Jla f>J« JiJ 


8—1^. V d J j 51 


J >J> iJtfj 
;^VUi>iij*ti>;i IM itf jJUi ,^JI -i» jr^i "J A* ■ ''-*!•*< isjlj: W v .>* 

J)#»' rfj*' 1 W -W" l^t- *■*■« «5»atJ . i«Al iUi ^ WT .J» 
**H J» (1*1 JJ-- ji-ill ajj U f( . S-jJll j» Jja i^ i JS M 

^—tti ur ft* j>i w . ,,««■ j-jjii j»l jii^.1 tfjJii ^JUj 
yjii j-u. ^ . ^jjii jjta. yj j-n jJ f^uii, j. . jijjcui 

tflt 4U i JU . J,*— . j.1 it-Vl <0j SJ1J1 JT uUI * Jy«L-.U 

a<^it *j" «*" ,r*Jj -"*' ! J u ■ ^ ^' VW '*»>" li; «^ 1 

^1 I. *: JU . jijJUl £• «ul^ <jll> f-tj. ^ >»U . ,4-^11 jj 

, ^«ai j» u_4 vju a«i is uuji Uj»y , i.^ jjl» ^i jji v 
<i/Uyi iJ» Jin Wij . 4 / ^ j< j^ i< sj^- 1 tf.i it-ni". »j^i* 

All «Jt 6/il l *l JUt , IB-SI a i^—SU , »-*. ,> 4Ut . Uji 
Jte»»l| , 411 ,U U ^Jl y.> yU( jUj ! jUJSI IA* Jl JtB ,) 

, J.JJJI ! JjjJl (> : JU • ^. «*> jl j__ji 0J.3 jl jVIj . £> jj i* >tf| 
«» el* . u* Ijvj m ^ ^ j, ^ ^ .;, ~ 
C-Ji f it-yi c l- i^>j . ^ ^ a,>ii y ^ j, ^ v 

. UJ. «U! ji j_ij, ^ ^ ^ . ^ j^ 
j. ii-U. 4J cju o_3j , iUjj, y jjjj . V)im jjii"^ yon 
'if- J* _j-«.. Ijiji^ - Ijjj> Ji ,y jj jj,i MLi 

J! ■*«" J*-» j— ill UJ_. j;1 j«.r JJ._ t^sCJ! m,j J 

t£*x°- "f 3 ' s/ '* -* ^ - * J* "•>' *> ^ 

J-jLi;. ^ . .U, ^ ^y, ^ j^ ^ ^j,. JJ; ^ 

»^r^^J > »l KJ jiiji j»»i t)l ^ yy j8j . ^, Vj ^ yj ^ l^Jt— j\y^J) ^\yj) **U. U. Wfck j^, ^ <*, ^ (CijIU^ 

■* W ° Jl 3 " ^ «>l «l j J ttd 
*» ■ a« >. *». ^ ^ J( _u, m,, ^ ^ 

- \*V - . ijjj. jir j . »_j j. ^^i e u.i ^ ^ui, a nju E u.i ju^j, 

• iA>J* ol ^ i j 1 * 1 j* jl-j* J»> 4J«S J m* yy , U^t 

j-iu— ' - l /i»-ui *ui -s* a aw ^j-.- JW ai g~4i uu»j 

j .j iJj* ji jJiJl JJ5 . jjH, JJ. fW ^ _ Jfc^y, ^ 

OMjJBl $!?&±1\ (i-U) ;JBl_l J>( ^j , j s rA -( jjyj, JJ#J|| 

<ajU3C) y ^ . ^- (a-^^i., _, (^sjy j a,jLD ^ , ^jt 
oi.t^ii y r *yi j»i ju- jjj <aj!ry)ji ju* ^j 0) ^j g^ 

ffjSI J13 , ^ .UjfJJ . ottJI lis y OJW | ^J ijju ^ 
j^Jli ul_»->( j|u»j . ^jiWj j_i oWjin obu*l ^. uUf ||f 

S-u-lj !^ l»J»U . «J Jj^ jii, t, fWJtt,"'. J* ^^Ji 

uji *-Uj c.jjl ^w . «j^ j» .j, a j, jUi, jjj ; j U , ^y 
I— «MJ>I JljIVj ^ij ,j|j y, j,^ ^ . .j, jjujj ^^j, ^^ 

^ " J*' i 1 J ^^t >«; yy ji j .jb ji i*jju z/iiittj 
«Jim ^ ( ^j«) iujj^ ytajwi ;iij j^ j«a ( rf>i) u , ^ 

,» . .Jib tt JS.U . «- «j» , jitjj^l ^^i a «- JJ,- *!i • *iA»i ■«•»• a •*«« jj— £,$» jt-yi jc »_u*.yi 

JM. . ^ gjl jJU* jiJ . ijb.jJl J^jjJ, j, ^ jjj, 

*i~ii Jit' ijuj .auvi ji i»u« . jb. JLM u^ .^7^ 

J-* jTUjJl .JU-I «juj (ilj j,, ^ 0j _, ) ^ ^.^ _ o __ ( 

**■ 4lU» jiJ , JJ 4^ jlf u j. s-jj, y ju, ^"j,, ^j 
-ill, ,JH C^ <^Ui, ^ ^ . ^j, ^ Ju _„ JjU J^ 

e»V J ^f" ji au» jij . «ui our J.-J4J. j, «, w 

* ™ if22 H "^ uu -" ' ■ *~ ^ ^ ^* J' 

yj . .jo*- ^ ijL* j*, ^ (JL^,,) i, jU y -l^, . 

• *T ^' < a ^) >-.*• y *~* & j, jfc, j>i JO 

- >^-' »J - ^ „*» -Uij . «•>_,., jj^ ^j. J>w , 
. J** Ui c*<- .* j^ . ^ y , ^J^ ^ ^ 

. >iUJ Jy j-b^_l ,JJ U| L,| 

(jiiVi ^-ilti *!Ur! 

(I*J C-l) y (jilfjl, jj l^L, a,.^ y ^ OJil CJ- ; JO 

■ *- J " J-f jW ,-^l JI a>J .IjJWi r j)|, ^^ JJ; j «;, . 

<__»ui *juj ajy-d «jw . ciu, j,i jiii y j^J, ^ 
■•*>{ y j> i» ^ 3 , *y«. jijY , m, ua u «ui ji* , '^jy 

J WA. (iljjJDj* ^'jljjj 

- n ^ » 

jL-VI j£ oijl «JU fJUl Ulj . dkjill J>( yc j31 jjl ^ 

0-° • r**! ''J C^"*" 1 . w^J J "J "^J ■ i*><* 3 j*-» J-%- 

4u-»u .ijji a«ii at- j»i jr ** oil %> 3TwT7^Jjii 
UiLiii j^ai & js w . «_i jv»; xjif jv ji } . iy ^ |>! , 

jjli iji J; <jjl) Jl 3^. Wi lJ«Ij . jli-il J* jiy iUi «-ij 
JlLJljs J1>-J1 j> aijJ^u; ^Ulj . .IjjiVl VI J^u W . aijii. 
• £>" V*~> >i-> OULi-l «Ij . i^yi J-M fj-Kj . iiJi 
jiyVI jl— -J .Jfcwj aliu 10» £-r a aJI jj> ail ^i, y^l 
Jj_S a-i'U . iffy _ji aJau c^ui jl itl r «U j^ai y ,utfl_> 

O-J il^j l.f-4 l«-— *ij CJ»" JU j»j JJ ulUtl 

: ji^all .utfl ,) . «k~S fUlj . *,j ,.UI IW UjJUu tun* . su>l~. # jb- jr jj «~>>',j ,<» jxt u u_» yO\z>c**p\ j*3»cL j ^rv^ _ t - i = j. : JUU Jll ^1 ^ ^ j, ^ ^^ ^, it ^j 

^ j;' >»j • «. Ji-i'si jji j_i pjj . ^ji ij-u ff _j ^j, 

|J— w «o>u-» .iji oib^At, y^ (C ^uu-, j } < a^ J . ) "jy, 
yti Jj> j»l , jLii ^j- it-i 4,'u iu-yi iju ^ji ^j ul 

«i- *Hjj . «i- <^.j j»' j« ^ . jy ji,j j--j.jj.ui Ar» 

Ej-T U-«. ^ UIj ^ 4ij .. Uv . .■ jxi tf^ j 7 m 

-M~i . «,*, 5U u *. ^j. ^ . JjUi ^ , u.' * 

«■=,* « H* * y jl. jut, c.r^, _, (J> , ^ ^ jj 
jisj . li^ lijj . aiyj i«, uhj upm»( <; j* . ^x* ami \*4t\ 
<w <aj , * u 4i j yJ ^jja, jj^, Jlu ^ ^ ^ piJ rJLfct 


JA-, jlfj , LIT VUl &i\ y jju (iJl^jJl) i^jti y ayt ^. 
■i* a "> „•* j» • i^ «jU y n^ jiyjijji jiijiyi ja uJt .us 
«w« y jt yi . Udt jjiai oku« y j^ ju-j ^.^m, ^y 
•mr ^ jijua, j, ^^ Jjl4 ^ BA? Jtt) JJ _ <JJ| J<W| 

S-"J • V* Jl >ijt»i. |Jj • ■■»} .JU-.I >»J :^, jj^ ju^y, 
«L_!J . ill,. <!*.,, . ; jl;J , i>J . „,^ j. |p , y j^ j, ^ 

j* J*i 0" »} ■ jui ji uiu . byii jtLi ««j . f^jcju au, 
>y . v<«>ji «->ui y jijjy ju- ,j» jjiyai y .l^ui, , w , 

Sj* yttl e^-^l J> . ay^ ijLi «,'ljj| ^ a_U U JUJ «JU 
Wly* y_JI Jljjj -y Jf Cr" V l-*i* ■ U*Ujl_i Jjj , ^ 

«jJii «j o-ua . yuii ^i u* ji : iu-Mi j_iii jua , ij-u y 
j— » ijUi . LJJi jjb jl ji . jlli dli y jiu . ^.,y ^ 
ii—Tj . iy.| (c^') yj (jjiru^) i^>u y, euy-j,) j«.jj, 
• J l> j! 1 ^ *£ »ajj jiL- ^ , yij ^ ^jjj'i^ir i^j 
y*>tf itai jJj , i.ui ,g Jl, y y^ ujfji jjua A o-'y 

«jjUl Ult^lj i_JVl j. Siti. Ulyl 41 iUJ , .Isjy, W ,j ,_ u 

J>— *!*» jj" ■>>«" i-y ic^>-) ji j^_, jj_»,iu-,i ,i» jjj 

I *ult , yi jy i-jiai -iKii j. .j^sxi, a, j^^jj .jju 
' » m C f>!» ■ iWJi JJjJ y <*j ji ^l^L- y, j^ 
Wu «>u y i,j ju> yj . jgj, i^^^e jju, yU Jtt-y| j, ^ 

M* .^ ! " E>U . iJJJI ^U Ifel Ultt. yJI J^ (> ai «»^J y 

^u^j j„ r (.i^, . jjjj , llJ3 i ^ ) ^^ ^^^ ^ >5 __, 
^.-Jy* gm , v uji jj^^, y >L ^ b ljt , ^^ J-(> ^^ ^^ 
j-l .* jj ,;i .suy jji, jiuit f ui i^ y^j . 1Jfc- 'j^ sjj t 

%jW1 V. J< »Ul f* . **l» GfJi , , ^Ii cJ3, u Ityjj, j&"it^» 

- ^ s^ t-« Kj~atj - *«» i-»i ji yi jiju, ,x^^ 4,k jjU 
i-yi yii jjii >>j u^ j, , ^^i j uk, jj^, iJl( , 
fcJ y luptij , t^i iyfc ,yj jj , jy^,, IJ# j,^^ ^ 

iMMt it_o , 1,^1 ji 1^1 ^J a ir «,, ^ „ syj lf _ -J _ Wto 
- x>r - wLJWj ja^ *-v . iui vi ^ljk ui-« >fi jrui & j,u^ 

J_»l_J] C *M JJJ,*. JA_,) J^ ji ^J ^ , u>j StfU 

liiifl . <ju» «ji jiis . ,ujii ajj jjy . <in j * t^jj ^y, 
yw ioo j t uui t—*j t_»u 0^1 j^i ji .u ju jr 

l*L-ji Jjlj iU-VI j« 4jl_j Jt cJSj jj| : Jjif . j, m A fc~ 

: &!•*■' j* • <-" *'j» c jj*-« j>» ju-yi ji 

rfV Ui_i jiij UjM . ^^i «a- j^ ijij ^fli 40JI1 > 
IfeSjl JjJJ i*i*> Oj_i- lil iLiv j-i' il jibj 

' l e J * 'j" t*-^i 4*i Ji & 1*1 i«-> j-ijii'i ji 

: «btt ( f 3UJlj 

j-»" >*ji»tii *>» a 4>l« j-4- ^jJi <j«ii c vi J'J ) 

V.->»I >aji J; isy* Sj to j* jW j3i AJi JW 

l^ c« U 4_iia E l_ ilf-w L^J w> pJ. juy 

**-». j>i*i i> a^ s_t «j 'jio.i 'uc jui, ja 

• < >>UJt s 
•>d .jJi» , jijjJl jiUj WjL. it-m Ji Jt Jj, IJ* JI ^ 

jSIl uAjJi Uj^ Jj«_« Jil jJJl ^.JVI Jt^Vl XJJJI Jjjy 
. 4, 4>l> jit-,! .SlMli lyji 
iy 4JI «Jl : JU CjwJjJI J>r <. ji^i! u : .jUil j4j 
'J 4 d« ". ^ a >*-«Il 0" 41 u jUm> j^^J . .Jliy j ^jj 
f-jJl U» jl : J JU 4jlt Wi , 4j J Wj J iwlA. J.l>l . .Ul jl 
ji43 ULJl J jJ-Ji . jllj 4jai £* ji o^ JU.jHtjO 
J 1 * ■*! d* e 8 * ' J ' "J • •! iS" |>«»U • *^— ^£»; 4;u jii 4jit 
ijiill itU) JjJi r. t , ,„;» u uijl chJU , yn, u OSI i4(_jU1 _^*I4 
.Ul> cl*jtf J ^»l . Jttll tl~ll OUT J : JU . r lM Jjj^uj jO , <!U> J. «i,»l j.^ Uu» 
JAl • a>i <^.»y ■ '^ <te.W c-l) a-i y J>. lii*yi f u 
*-sP< J ju* . cm jir bi m>i ijt i s , arpi, ,y^» ^AiU 
U(l fell fcil ; JU-vi tfyl jjij, jj|i yi jjfe-Jl ^IWl J4jj- 
ILJItl VI .uajy iu-vi jU . ijjij! u, i^jjj di bJ | jf _^y 
»t»W y. Ufa .ji 4_i. c~»XJ . jLjl*. IUuJi ,J» J ^ufl 
V-t |J* • tv^JI it-VI «; -"-*S Wl «1T till) jl JU.I OJCl J 

uui j. in utr fhu, 4* 3 atjuai Jjr ^ ^i j, ^ , ,y .J, 
W ■ V* </*■ CiWj (fdij-: cut) JM-i y jto . iVi Ji j*»Ji 

|»4llj «J jlJl jJJl cjyi ^ ajJU- j,, it-s , j, ^a- ; ju 
fc- 4* JM r bl JJUJl jAL gUI 0^ to j\r Uf <J,~»j &J.I) y 

M» Jt> y "JU «jl JJJ -Uj . U <jJi> Ji .0. jt» f« . «jyj 

i*i ^j , «tu» y «u~ij j_ai t^u j«" yii a^ti our (luui 
*— h^y y y<>iii *-*• j* »j»~» a j^i j*- fe-ai ji» i» 

. JM»VI %U 4«y «il g. , »UI| jUjI /»' r)" i> j» • s*/ ■*) j mi i«i «*^ u/ - 

rf*/*!VI iUi JJr- "JMllJ ■ JJ/ p»j-l ,«>kx «^Ul %««» Jt 

U|i um mi ji, . (rtW ; wi . it-^irtj Cv ii. v« yUt « 

- f .# - i* in j. uai w jji, ^ j^,, j,i uj . «» j ,,/» w 

UJs <dll jW jkta^ jUb jj_, o-j j* IJ.j . .ujyi V 4 -t ^ 

ibai > c * i:i • ^ 0" JJ-^i i- jirfy j.j ji. i,*y ly* ^ 

• jSl -U. «J.Uli' 1M U : <J cJii . jj^Ii j, uVf cJwJ , *J,I, 

•* ^" Sij-^' «-ii .J» >- j» j.m jjyu j»j, 4,-, ^ V J' (I* Wj> ■=»') i^J j* (^Jj' OjUfl) ji j_«»i ^ 

/Sy . lwi (jy^W) ji ^ jiai .us , o* .iii\y ^ tiKitj 
■ i»i Ji r-vi !■*-« jj^j <&uji ^ Ji) o*~-j Ojtfij^j) ji 
rMUt» ! ^' •■»» j* toi fWi ji* - j»j . .uui ,Lm ii) £• ,»J«j 

««l/»l J« • jijVljjJl (0 ,U_i j, SI, Ji» ,y ^ . Jjy , 
iP* «~M >-*) .j*j»j.j«u jj_, jjjy ji j^ , ,j> M 

. JjM< 
Us J* yj . iL_LJi .J, W ^ ^ ^ ^ , ^ U| 

jiiji j-i ji . >n J ; 1 ai ijjui jjiy y ^ «ii juiij , jui 

, Sj-VI Ol/j ^ ^ui ^ . jfx u <)>> Jfjt U JTj . «U U 

irm. ^ «» ti 5M, ^ . lor J-r ^ ., i^ t ^ ^ , 
j»i o-j ^ . jjuujji jj^Ui^j^j m j^upi a.i> ... 

. Ill) il ^UUl nib juw' a i "* 
trto AJUli .>l) ^ ^jl^yi r yjtjUM 1 jJ"> (S 

- fy „ •^t*M e?-J- i"".) • Ji'pi j* f"ij .t«l Jjljij , fWi, AUf 

J* >V> jt-MI 0" J*i • Sj^UII ^— ji j»! jj^w j/jH ,L»ai 

(•l-Wl) j* IS *» Uj _ Jb-jJI JuVi" ji U. «1T .JUS jl ly I 

• *j— S^Bj . i^. JjLr. . j^ .LSI «lj . j.jUIl JJM jj 

J* J»J ■ <=?»■»» «*- 4JjiJjI.ll jS^, ij» «| .^ j! ,1J, ^ 

. v j! Ji 411 .LS U b>jy ^jh 

• <!*> a -mm 
■ Mli Jt 

W — )*!. 
■ l*-* 11 Jj* ««JHjil. jj^ili jusi j^.( J.JU, ^ ji, 

(o^tib-) «_j.u ji 4i_ji jjii ^ juji ju- f? . jbui »ia jUi, i^j 
. j^ui .x. ^u . ^uuui ^^ ^ .^ J^ 5l ^, ^ 

JijiYljjjjII a J»i it_!(l jc Li! JJ4 ^ . alll ,Ui u iJU» U»« 

5Jb., au, ^ ^ . i_,j ^ ^ ^ j, oliu ^, ^ ^ 
j£> JJj . ija» b* irt^Uij f |i,| T ;fj j.jun ,u.( SJU ai o»»il 

<J»jv) j 4 <—» —u *i i^-i- . Mjf juii -li^'j. ju «i) 
OlM) ^ 4ix. j jUi ^j . iiu . oJ?! ^ j, . Pljai j (^ . j^ ^ 

w)U»lj 4-rU.jL^* 
- fA - ^ jUII IJ» iU" itj , JjljUlj .UYt iUjIj. j. JtJl <j¥y*t> 

Jlj . &jM ju c*»j u^» jJl l«Jl JI3I f> U.I1 (jY^) J 
, ol_.j*tfl JjU ji .nv. jt «l u^» . L»y JiUll. JWt 4) ^W 
*M-£» Jji (iJj ■ *^Jj ^ j-~ i ' |>) ■ i*IJ> J>UN f>-.j» .Jj ««"J . MJjMj V>'t« ie-JJK J 4 j** fe-^ J*^' 1 •' i" - 

U jfe( s jtf J»j . «U1 Jl ttlUiilj ijUfj j_ai JJS jJi jlf «IU*j 

(a 5 "/** J' >*j-" a' i 11 -' 5 " -tj 1 - f *: <J3 J, > j 4 V* « e".* 

gjUJjiJyi (4*-^! LJlil^l JSj .jjli'tii )p\fj±> ^iiKJ-Vlj* *NT^T 

4_Jl> jo . isiii cij . j-ii jJLi jir Jij . i—ijjSi iJU uui 
IJLJ (.U ir W uLf tyiii . j«JJI Jlji . j^.iljtts fli~» JJU 
i*U J3U . ji jJIj . Uto flMj . UL_»i <!■ ,*->! j«ij . .yUUI 

git- i: ^j..! jj_-j ,.^11 jio . ijjiiji'j uut ^jui oi ji 

^)i» jyu^J . jU-XI j*!jl jjJii SJ^' o« J-^'j j*jjOUh 
^ , j^Ut j»j ,»>* ^ ju*t jji jir uc* . Mi-* »U* ju 
m* Jl ^fcilll ^. jir (jYyJ) Jl Jjjj i^lj jUjMI ji-tf u 

*>*«> ¥j 0y»^t ji-" 1 f tul o«j . *fa«-«i ^>in j« * iw . «:» 

Jit iij £» «JU ji1> jir W . U!b jiJVI g-ai p-y Jl J.rf jU"j 

. mi si sjui js s-^j jr jj ww> 

J— O j- Jjl JU - j-ui j»-.^tti -w! j*~ *Jl»i J J* 
Jl W J^- ffM ^j i^uf ilili. J (jXj*--) j* IJIHI «b>« 
>-j*H y*S Jij .^UJl jx-. UUb iajtl\S)J ljj«t . j~^JI 
J JlU : JU . j^ifcli jj-, 4i_i tt , j. ^l J^J ,,^1 j. 
M/*i i>» • A- li IJ* ^* i-m" i*»— iwmI-i jl : ^*UJI ja-», 
jjjJ Um yuj Uijl cJI V^sr jl JjSfl Jj : «l C4IJ : JU , M.JL9 
gl^l ,>U« «^ J«Mrf J^«^ j|^ Uf * 4J| ^£ ^ Js ^m •Mdu^ 

«dU<j >JI j. j>i 0< J-WI i' J^* 11 J-«8- JM : J« • j» 
t#J- . 6r^» i« W'J M J*H ttjAl iff -*i . «"j» . f*- 

^(.^ , yjii jW| , »Aj«j J»wi *4* j— n ji i^i urn ji 
|H> - T'\ - j-j j> r&k ju-» e~ni > ^i j*j» juj y 4 ^jh alji 

,iJI< JlJjj AULJ oil jOi : J JU* . j^a, J, ^ , iUJSI Jtt 

• J* *'» *'W y*i Cr-^ 1 it = JU . L_£_J" Ufcb jJU «1 JI 
Ji . OWl" (C-il) J»l y ofj 3Ji J* J«j . l«J| ^^ 1,1.1 

«— >1 l« >i . j- «i' 3 U. ii ^1 ^ . .i^ .oil aU> . iLJil 
! -*J- -r' JO ■ ij?~* irt^lj; jm 41 _ ,ki 4U|j _ ^y i, . i, - ^. 


JU» Jw UJv jilyi.VI jijlil«UI p»jj| ji jioju jj_* Mb»yti 
< Uf'jV ) V «"l> **-*) 

^i »u-»i ^_« jiJis, u< iiw 4> j-iii Jj-» ,ejdi ow 

^d #•/** 0" A/-/ ailfc f J *- Jl J*-", fe-^ * *!* *JW 
«#• *« JI JjVi OV jJ dUl 01 JIWj . 1IU ,l»J f*j , <(ImI 

i«. *U>||| j» UlL_i j_^ slVij* L..1* . U4JI Oj- j~li 4JU.1 
Jlj «IX 0U1 «l JU _ «l»f *Jl»j fUl jtatfl j« X - <! iNM 
i» & I.W ijttfc. ^tn jt a^j , jjJUi ijjJBf, W JW all 
, ouu? jyitej Jii ii uui j<j . Jii Si J>!i ^ y d*>Ml 
I £p» 4 JIM . ^Uill JyU, ij^^lJ (Jljsl, ftXt'M ^-JJ 

r»j»* j>*5iij . rw a> j' i***** • t».t j> j-** «» wi 

•I JIU . 1^41 i» y* jilll jitjJI gilll jJ-i J^* >» .J** 
,|»Jj JJII y^ll il 1 4 JUM gJUl * iUJW {It O/J t ff/tU 

, jmh j gtw-n . jjin.M >*«< «j« i^» **-tf i» inn ji 
- T\\ - j-j^ JmUI lit jd ( UjLJ l^.lwj e~J* W. I»j* p^Jil y 
>>* JJlpU "Jl ojii JUJ Jlj, Jj ; ^jjUi ^j^, y (ir t|»| 

*i . jjpi ij. ji, <*„ . ^ u. j« i-j . i« ^ jai *^* 

«-i>J itaij , ajjj iJi O^J, jl, y, ail JU, jj , ^ CJ ai, j, 

_ Ja_ll £&_ Jt jtfjxa tlllll UlTj _ gk-H IJH j. juil Mb CMT 
«Jj • iy «. 01 U^-3 jM ^^M > JU., ja . c ^i J£, J4 y 

u»j»*»! e—n «j" u ■ W. j»j *l J& . jfc-Ji u* j. asi ,p> 
• *.* :4ji» 
j— ' j^* • e=-ai oix-ii j» ffj^i j,ja;i s_lm ,j» ^ 
jr J.*-.- j» «* j^_ ^ . .^ , 1>J( ^ ,, j k lU ^^ 

«Hw)0- -l-ir" ■»! <»* OU JSj . cJtatj Ul> j_3, 4j% I. 

j— »J • <~ J4II .jttll filj j^il, .l» fJ . ^ ^ ^ L* UJ» 

.*$» »j« j^, , ca, ob , j, e _ i|1 ^ w _ 4jU ^ i • 
. oujui u* ois .,» ,,r . <m jt»_, : jm u tu> y jus . ju-v, 

JUi . ^jj, jtfS . ^ JjUtt ^ jy;, jLiy, ,yj, jj, j^, y ^ 
. 1 . If : «I Jli! . jLiy, ,yj, "jt j^j" jj_, y 0yV 

as> jj ujit oybj „^ cJir jl jj-i a $„ . «»_a a,jij« j, 

J4J- J' t"» jl aijlj • c— ai a y f »j U fJ , lfe» w JlljJH <l 

J*, r 14 (£») -! Jjjijn Ji by 4> til c _ai j. «i jj, u»j 

J« pJI, «I JU f y o^» (jjJ-jjUil) JLJ .ijj c t- si, , ^J, ^ 
"^•l"' IJ' 3 J' «■>' 01 ** , 0»| jTU y j_a, j, ; ayyn 

- r>r - «_^yl UjUU , Ujtafj j^jJJ jMu IM 1»L_JI y ur UU , j» 

jJr* e~" r"j* ^J if 1 " J" fc-^ 1 j' »— *>' u«ij e»3 u»j 

J« "IJji : «I Jl j . jU «J« ,^-j . j.y J. Jlrt-I JJ-. Jl w#»l 
. Ai_j» j_J >>l j( J _ r ^ ! ^ 4U . JjJi ,J* jijjel *»( a i 

•V* <rr en ■«■« j-v w ■«■« oitj : ,»>ai «i jia . j*^. ^ 

*♦?'*" J 1 <!"** J 1 *» <S"'I I'M* j-J : j— 31 *l JW . o^fi U -0 

. f )KI1 lit «J* jiLJ ^.y. j, M>\ j^_, ^La, jf 

fJt ■ *-•-«*!» 0j<i 3*" <U c-ill Ji JJJ U» Ji. jl : JjK 
U» ■ Jiyjl iljU jj_, JL.Ij . rt-jjjl JU.V SI U» Ji Jj% ^ 

j—w-Utf SJj^Il «^_,. jJJi f liiii J jl ^jj, jiyl w 

, u» j. j»ij jr ^ ^ jjj, ,t>ui j*ii i»ir ^i jw 

ijj*ll jJljJJl ^ ijjJU.1 Jj4J . .ta^l ^ «.li.j «i(fc ^m 

•j 11 ** <•» i^r ojii-i oij («ui fail j»i j^ri) ^i u jy.u a^t 
( Jt.jJi .ij*l j. > our j ys jti ij. ^jiOlj , ( jM «J| J..-H ^, j,j jy , out i« ** jcyiJU j*. «iu ou ^ <jl *j h^i'uu 4fM& . 4S1, Jul ,j JA J1U (J , JUJ ^ ^(J , tM( 
: OJUj „i jjjJi jVy JW . ^ *» jK^Hj , AjU , ^ 
V'-'J • ^J > JJlJ • U* >j-*U l*J! cojlj dUk SkkUi a* 
. Lot ifljis Vj an c»»Ji l^lu , u u ,jj> yj , ,u . ..ft y Wj j, 
j» jJt iijjill IJi lit Jjj_* ji .u yj : «BUj ji LAI JUj 
L_*r ( ol»_Ji _^ ^ J . J SJ ,i, l4r _^. JL i, JjJ} f ^ ^ 
V* 4-ii jiiJj . L> .y ^jb L|J ^ ^aj, . tji j, ejj^ 
jUj iljilj 4il_il jli^j . ^J AJi 4lJ| ^ 4J, J^^ (UiJ) 

j»j • Jj»jn oujij <j£ C3jj lis ur iir jii . ^u.-n , ^ «,_, 

Swj jjjj . i»j jjjj , i»j ol*_j ,UI jj*. ^' 4^j #jb 
tf-^-J ■ *■<> |^ 'iUij . Cr»j Srt- JT 4ji J^, i^jJl*^ »tej 

ji Ji oitiyi iiji jjouji ji j^iiy . ouuij oijlti (^ uu^ 
jl^Vlj oUl^XJl j, .ji j^a, vj . 4UI Ji aJii j«,j . & \\ <Ut 
:jjAiai f l«vi JU ■>»> . ^^Vj *Xt Mi JJi, ja j. it , *UJ 
Us- I«LU ju (^ J« ajt jaj oUljill dl CO; Unj 

irf" V-> *J J»" mj-» » y"" •*'« ^ j» J j4» J»J 

1W . Ujll jIU- ;>*, j* ,1), ;>> ol>l _j, 0j ^ ^ 

3 -S~ ai> j* <*. >■ ^i OUi jlJB». jua_n j*j- y out 

JU . j,>JI jj jJt ^LjJ, j^» J J,j ^•L.J, y Vj . <JI 

01 J-.V .Hi i>» jujj-j , j^j- jb tisj j,j . ajj 4jJ olkLJ) 
i— ijji ay ^i ji^ i^v ou^ai } Jl-r ,vi ^* Ljji ajj, a^ 

„-> 4J1 a^*. J^»; dJjj ^^j, j^ ,_i, ( ^ ^ ^j 

4ju . ^u . w wj-j . oir y .^«ui jjoy ^., Jv , ^ji, 

• ii>ytj 4-IjV1 x- .u, . ^ju ,^,^1 ^ jU |, ^ ^^ 
< - 1 * 1 M J« -i>"'i fiJ* v 1 " **•' -^WP- • T\t - 


J WIT = J \UA p^Ulj jj Jwl j. jj_ Oi-to*»Oi al) <-S i O: J «» l 0! J *»" 
J^, 0| Jwl Oi ■»«■ Oi J« 0! ■';*-' 0! ■»«* Oi jiyi -w jjl 
«w* Jl V"i. Oi yyj OI oW> jj j^t oi ^ 0! -U»I Oi V". Oi> 

om- o; f.j^i ■»•* o; j*y u s* oi u-ubui oi kj^' V a< 

« >*-*/*. Oi c«il»-i 01 i" 1 0! J^' Oi J-jA y. Wisl 0!' 

J» « /*» oi ¥« Oi ««w. oi iMz v. ow oi * o; v'j^ij 

4UL. o_i «_lt Jiil^. I. li. , ^U, jil o| >«> 01 <"l -^ O! 1 
. ij-VI Jit y_ai 

J(aJ^> . -uuii j^yy SsJUt . .j»l. ;ui* ij-i fU osi j«i 

•>#«».* U*" s*"< 1«J • v" 1 j!' Oi >> J 1 e^V. t*r-> i« WW 

^t>ii oi o- i>ii* oi 1 *jt *• j* uv WUS -Jj • i«* i>i» f? 

*Jl 1JJJJ -« . 0JJJ*J« f*'f 0< ..(* .1^, I- Jtj < Uyill ) J !^_4 

j-tf «uti» a_jt .J* J« *»«.- Jjr fi Jfui c-» ( .ij*-*)!) j. 
Utlil {ffj, IJ» liyi jjj , AUJl V' JO*, ol Lfv. V V> J< 
Uyj XJt) ulifjl o«i) JI. j«j OSJU* iW- 01 ->•»-•* J» 

•j*j d^*«i) jjji o- (o 1 "') 0" o 1 ? vw -j-vi »J*j . f*«?) 
%_ji .^ ^.tjji o^ijji ,». ii* < o 01 -;. 1 ) jjV **ui 

llt_Mj ( *y_^» ) y. ( fj^l > Jl f o*- 1 > 0" f» ■ »!>4l 

<* m> aw jili ^uti ^ *»i jj *** < jtjjji > jt uu jji Jij 

I ft*** Wtt HU« . i*^ ^*Ullj 4*UII o« l*U g> - n# ' **' a ■"*■' oi -V" oi J« - • 

p>l~JI J-£ ^ Jo*. ^ Oo>S _ A 

f JLJI jj ji j»»« Oi J* Oi J »»" - > ' 
f SLJI JJ a OUi j. J^-I j. Jul. _ \\ 
r JLJl Jj j; jui j; -to>t j; .jib _ < » 

M>! J> J-JL- j> J«3M ^ 4«>l » ^ | 

-Ui>f j> 4-*- j> -loaw jj <UJ| 4J » H 

■■=*■* oi J «"0!'^"- i 7'0i-w--n 
■"»*- a ^w oi 4i " -4* oi ■>«• a Jo*! - w 

-U« ^ d — Ul J^ ^ -u>** j, 4o3m j> elll JLL y 4„>j _ ^A 
-loau a. «Ul jj y j»»« a<» JJ j juu a aJUl jj _ \* 

■"=— 0; -"— a «•» -v oj -wi - »> 

■":*- o: ■"•*» o: « U| -s* o; -"•»< Oi Oi-ii o; jm* - " 

-U«_ j; Jo»» J. 4111 JJ a -to>t ji t^LI) a lu _ TT 

■uu a - 1 "" a "Hi -v a ■<•»' Oi ■>«*" - ft 
-i»*» a. i — "i ^a«ij j»*« a -w-i o; (b*jji - y 
■**•* Oil ijAJ owl .u.u . «¥ji s^ t >- ^ovi j.0. y < jyi > 

•ta. W«Li. JV lUj . < U-l—l ) J> opL-, J«« .Uilj < lj_.I ) jl 

•Wf itj* v?3 ■* ^^T• oii>.i) j» jj; jir tu, 01 ,,» 

« OJ 1 ) *Jl>jj jj i^lil, j, Jo** UjIIj jl Jlij . Jo*.,} M-\ 
jUlt jjali' s «S;y JIB ( jjji > aijJi ji o*~; jITj . ijjCUl «aj 

.Ifcit- «Sjj ^ j. jili ji : ^ jyj . <s, ^^ s «,y j, ^ 
^juli* J.UII j» ^ jir jSj . 4»jj j. cJua ^i i*.i» ,y* 
ah c~ lia ( a > j«—. j->" *;> *'iy j«\j < ovusu > j»_*r 
fJ*l < OijA.i ) J*-! j>i «-jJ« j> liUJrj . sjujj jji 3 _* «i» 

a j-MWl JJ~. J» jJjULUl La> j, J»>( *a IjJil j^J . I<J 
. li alii jij I4I J»1 j» . oUljJ jji (^ubu 

: Jl_J . <l*l je x^ tf jh*1 

*y.Mt jl j« i^' 1 * ■ ■>?•-' i; -><»i jJr- J~* £~> ( wi-I 1 
Ijiilli; 01 > . *JSs«. Jlllli f«4l tty 0W J-UI ( j-i-j. ) ^tt» 

■ i*wi a j)i ^uii «i i^jij ^j ^ cju j. jr 01. . «.u 3 ji 

,#1411 , lIU* .Ul» «_A»(j ( lj-*l ) 0" < jiM J> 'J.. ) 0- J«u 

« <#-*!> jl •%•- « «■) JJ,- JUlil jl yi pj , ^jil jwI, 

>« < *»»*■}( ) M*! «V* ¥^-> *»-» * vi ri i»" ,/fcJk . « j/-<i . t^fjt ji , oj*m , j t iijii , jr jjj ( iru.1 > 

• >«w jji v^" 1 <y •*>* < j-»»ji ) j^> **# ( iru ) ji 

^ •>- jl f^ jir 4il : Lil JUj . iU. j» tJ ,_ p )i j«, »j,y 
J*Li ji : -text ^4-- Ujjm JU . JgJt Aj^ju ^ <ij VI . Jli il L» 

.B-rUijU" : J 15 0"*-*> ,r* j* GJ-i»'j o> jJi j» (lav, 

« *= ii <** v>' J* *-^ ^J^- j«j u i*» Of -Uj • .yjU 
<-m- «aj* - ji»w j.jis\ ij* j^, . (i»jy ciJU) j (ij-^i, 

«SV . «~^ jjJ J. L-j* . o*ll 4lrtr 3UI j* a j* j^U 

■ ftjis J-s j»j j- \js <ut j>! ry _ Li> u. «__,», ^h jtr 

J— Si . jJjUUUI j_3l ^^l ;,, J«L. JJ_. ^j. ^ | J-( J»» 

• Us* 1 -" <l»l JJ> jj| SJii J,j_« ^ 4, JjA j,, . ^ <, ^ 

j*. jir : ju . 4^<w ^j . ciju. t y_ uxn <irev 01 aii' ulJ 

■UyJH .V^«J .»> Ub ,» (fcuM,.) jl,-,! J. J, ^UU; JJ_. jt 

J^> (jVw) j»i ijAi .ji> jJii (Jii~»' -U) jir ur . ijjuyi 

foyjLJc^jJb) dlATj (iuag^lji LAI .yjjj-Ul Irtai'j*^. 

ojL. f_> ( JUfeM,. ) _) i>jj Ji_» j* cJir j_i» ( j_*,i )' j 
i ( '-HiJ. JJ". > Ji- J" ■ Jt JJ-- j^i J_- JI 

oi-">Si j- j»j • 'j)'jr» (ij-"I) j* sJjj-ij . ilii ii jjiii jyltli 

. jLuij. 

: j » -" ■ '„* ■' Jjj >;' «J JU 
( 0'>.l ) jrJ r, - JI J*"* ■>*" a •«■' J—* f&a ) 

< iljL. jIL. ^JU 4,1 JiL 

■ Ij^ f«^ jyJli i-*j . ■"*«- o; J«»I jj— . iVjl J»l ij_» 

jjj . ..Ifol j. L^Ji US, c^ij ; jis . j^j j^., ^,-y., ^ 3L , 3 

- m - ■aW «** j-*h a«-i> j» ju- j, , 1^^. jtjio , sjjj u ^ •ml *> Jlj <i«lj , «, yj, I- r ^UII j. Lit «lj . jAJ, jly, 
*»lj JT. Hit) ft, O* -lit iiljilj y,, _ jjul, j,.^^ 
JU» *{ fJ» J,Ju- U»jM Wj . tfUj cJj J^, ^ Jj, jt f l 4> 

. »jm 
fc»^< i_ii ^.j . j^ui jui^ai Uj-» ja jj, <_ii„ ^ jsa 

»>U) AM .lit J^_ ^ jt U) (JU.JJ! .,yl ;,, V LT y LI Oj- 
**->' i» t> • J ^f" jSl L. JIJ.V J-Ul Oj^ j. j«u «J.I ^ 
|h» j*-, JL.,,4. y Ji4 ^, ^u, ^i ., ^ .,, |> j.," JX- 

«**f,aj*»t j* ,*! o» <~Ji jj_- iu_yi j^j t i_^i, i^j^, ^j 
**-■! >•»* r# !•» ^j-" 1 j- jhM 1 it-m c> ji ji oi^- «jy 

^j , .Ji h-jj. jj 4Ui .ls u ^ . .jijji ^ ^ j^ ^ 
• J**- 1 " ,/M" ^-M' c^jJi 4_j jo-. ilJvi .'.u, ^ . uy 
■>—. « *»i ^ iii.v, .j- ^ . <^ Ktjj, .>„ y ^ 
e» cJ»LJi) _, (Wi^Ji, »^j, ji ^ . jui _ j/* _ j,,^,, 

"•^» TIP * ,af ~' AW ^ ^ J ^' >*-^ «^»" *• 

- m - jj_wu f lu 4 jU-3 . ,L4Vy JjljUl Jilj;^ J*l-J! j» *jUit jU. 

. a-ij-uii si>ii jj fjty (ij—i) j-*u j» osi yj . ju» y 

J>t»VI JJ SjuT *Jj Oljjj"^ . JIl 4ii^ . jUjVIj i;4l J 'If ttj 
3»j . jujl ili ji j>j -U% Jlji. Vj . JXt~yi yj J) *uij f >uu.. li , r .u, Lr3 ut : ffcto aljj !jl.A:i JM>y ^3 .fjjol .^— H , .u-f . -to* ! ku» 
^j U>J>I OW Jij . f_Jl OM jjll JUsu «U ^_il ; j lUJI 

J t i-lyill i^l jvyl j. U-O !->-*; jilu i^. 01 tJU> J-T 

. IjW Wjili jiifi ^1 : |rtl JUS _ jUI _ SjLdl Jt 1U 1^ 
: O-bJI Jtf , V* £*>' ^* . JLJI (JV30J) ji U> AjU .JIT .llj 

^ (c-;jj) jj Ji% jtf w»w ji f^^ii ■«■! w «iiy.i >»j 

: ( f-tib, Jt f SKIU^I ) 
<il>j_^. ^ l^a- cv.b : iJ«ll JU . JJ» flu J4* r Mti M 
. iJ^ «W«J «Wj-« y \j!S} ■■< «■■ «i— 1 S>j> SJ»IJ WiJ y 

«_ji ^^ai i_«»y. aii^in .J* cJif i»>jj . j5n Ji j>o' Ji>)( 

lajilj .' 4^! Jj 'i^lil. oU js> _ JUi Jt-iii' ^JsJI ^fci—iV - »l> X» , «*. c»J LT I JU , <UJ| utitj UUj t-w+j , u,k jlf) 

at wur ^ , j»uji ^ j.jui jit , jaii ji^t, , uju jmjt vi 

<A_ J j* J«u ji jJUJI jj_, ei_i ^ Jil . «U ^ Jjj 

a«ai to ail . jijxun E w ^jBijj-w (j*- jj-» 

jV ■"-* • JJlj-»VI J«a J»l jj_, *jLJ Ij-,U. CW Jt} 

fcJH JjaJIU fbyi; li&j fi : Jt ;,, J«ju JJ-J J.,1 JJ_, JUt 
■"V"*"- "•"* My *<* j- fWSl. jil; 01 ijUIIj _ JJtf 

• J* a *** j*- c»j uu . fj-i j. atiji jou Jy 4, iar ji 

>j ilf Jlj, Jwl jj_, «Jt jjj . .Hi, 3y ^r ju jjj, j^jj 

j» j-" 1 J 1 > j' i>fe *J>i~> «aLfc ¥" *>>>"> ■« j»' oWi f) 

. tJlji y»L« jl-fj . -to»t jj_, 3> ^u ^» )Jej , ajLj jjjjl 

i«rj , .ulii yaii j« «i j. <ij — r) _> ajkn ^, ^juli <ci j^» 

JjWl JJ_. ,»i.l x« UjjX. UJwijJI jj.yi '.V JtUljJ <!!> 

«_.iwi jiji iu . ti jit t tin t»j . ob ji Ji ju-i ia» wjy ff 

- m - Ml -* mo j»J Jlj . .y$» <l*t jt j»t U* jjll j, |i» 

jjii . juji m* ii-jJ j. .Jij jir jJj ^ju j .as* j* »jn 
■JV- 5 J Jy ** ■ <>-**) j- (j¥i) wrt-i j* j^-Ji Jj» 
pi* j_j uu-i «i jir oij . jui a M iu-vi jt, , j wi 

jty <j^ll Col) J O'p.1) J»_4 jJ j,,^ E > j» jl.jjtf) 

*•— J f COj*"'") >->*• Jl p> • V>»J i-jj*l ^ J*U . >IV1 .KM 

: JU . *u ,jlj Jtj jjltll jj^ J! tUl jj j, Jw„ uljj y> 

: o-It 1J» J SOIVI jj j« jj_, ^j, o*j 

H" ^vjij t> ^r a ir ^ j-r jij e-J >i «^J 

J \Tlt y (J - - .» VMT _ MM \ _ ji~ .flllj ^w JU* ^ 
jiJ (lj-.() a_jj. ^ j^vi -u»a> j, tUl jj jj_, it^si gytj 
. J \TU (J^_ j, Jt jj_,) i_jju jl «, jfcil f! , uu ate 
■w J- 1 ;- to OijXli) i-jJ» Jl £>j f! . j^JI i_ <ufl £g» 
Jl JJEJl ^ * Wol Jl j NTlo o* ^ jM '-"'JJ -r*>M «l 

Jy <J< J 1 Jj»' j^ v «o» jj^vi JijiWi jj_. x* (jpi, 
s_*L*>yi c-u— , a jt jj_.) i_ji. ji *u jisi f/ . w jj ji 

li* .to jij J,jLi U J* .U*lj ^ . Vji J.X-S Jt» <U. JU» j»J 

^ — > iefcJU iL_VI JU^iV j-jJll j* Siiil ji IJi* JIT) . jC_ 

j* ail J3 } ia» . iu-i ijjj^i j»vi jj% ji ji ji^i ft . j>K»yi 
j> ,/i-yi 'Hi jj a j«>( jj_. >u_vi ««t a ir ji,jji ,j, ^ 

JUjSJI o-J.1 jj_, t-sVI iU_tfl jt l-ij Ail W- ( cy3li) a^jjt, 

<i^-'i) jb . .ju j* j;>guji E m a jrt^ jj_, ji jb.i til ur 

,>>« jir j» jjUJl j. J. ja_, il^SI j*j . ^.jJJl >» jl 
jaUjI J«.( jiUJI itl^Vt ji. . 4U J*b jU3 (C-ijpi) j* ItjU. 

jijinj^jij*^! jj jv>. i^jvi iuuijcj v i_j.i to iii jijj^n 
j« J-« »-»>► J" - U£»j ^ ^ j> 'A urtij jWi to iti 
. L*** uji o ji jj, u. w*j . «. jti; ji jj j. jr oilts 

: SJi-UVI y fv, jJSI j. Jfc >. j» Ujji y_pj 
U;l ,jXJ j. 3 U f jLJl j. SJJU; JUJI JjU! Ill 

ij-j-ij ^ai j*j i^jjui ssJu» <ui .ij. (/it jij -i-U.jU. • Zr- jf JJ— ' it-Yl £>Ij f! 

- m. w.i js v T . j, ^ ,„„ ^ ( ^^ , ^^ _ ,. 
■* \vn ji ^ m-i i^ j. ( ojiru* , ^^ _ t 

-» \tva ji * \tv-i fiuirij* > a-jj. _ -i 

■ JSl ,» t> ( IJj-j^ ) i_jo. _ y 

p Uty JMj iJjUL. J^ou . jlJL^fui JSU-H L» _ t 
*»l SU-V1 yj ,oUUU) „! j,l_J, ^ ^ . JjJ3V , ^^_ 

. < cJU-u- ) 
^j(*4i jj.i j jji iu-vi • «%* a ■»•*■ a a-n - *" 

J<**S~ll *«l J -"-I 5-MJI ■a j , a j«, a o„|. 1 

WW, j, C4JI y : «l jyl u 1^3-j U_i . jB u j- iSl j,,j, o»ly 

CJ^*J ■ J~> JJ- *ij . «ui wj > >_ p ii oj jvy \ju c^r CjJ 
* — 1**»*»' ij-* j- • jyj. a ■**• a ■*•»' a ■*-* - • 

■ <5U col) JJLJ j. JJjU), 
*«Mi.«Uf ,^,^J, ji^y, aj U a 0«. . , 

i»»^' a *-**• -M» >»j < j-i-jJi ) j j*«- jii ^ , j, M 

- rvr - ill >»j . _j__U3l M_»]fl y L-.I JM W , >jM 4^.1 _ V 

J« K—XI *IH jc L_>l AM W . _.lj_«VI Jia*»».A 

. __-It ,,__ ji u!B- JSl ,-j , u„J f J_it J-»_ a i 
j — t l_M J»( W . SjUll jjl jaU_»XI fjjjl j> Jwl _ \ 

(iiuj) jj« ji _y_n jJ jfS o»i j-j • j—t _ju_ . 

_*UI| oc Jil W . _iJj;-l j-yl Jbi.j_Alo.JW-_>. 

jj ,__> 3 jj>j . j.iiji _»i j_i_i «« o'j ^y-- 11 ji ~»< 

i__« jc L-.I Ail V . _-Jj~* _*ij- 0i *-* *' - " 
j.-j1 -»l jJWJl ocj <C>J j-") »-j-> _» Jjl^Al ~»f e-1 J-»r- 
. _j,JAl j-jl-dl _iJ>l j» iU_i Oil J*J, 

. jxji ji ji_; .si sn . j— avi *„** -w- - >t 

. Uji _JU_-j . .jM .jib _ ST 
jji_j o« Uil AM W . 0-j ji-) 0* jjlji-ll gn_. _ s t 

dju diuji ^s o**~ >*j . jjUiyi ajj--* ^lAi 0*3 j->u_t o; •**** 
• -> vt-v _*y 
j»L_l p»^i oi ~»i 01 /•"! Oi l**.* 1 - *>• 

_jjam jtj-ji o; fjj-i - >t 

.jilj__JI _M.j-—YI _-UJVI <-V:l a a— 1 ' j; J-*' - w 
< ttjfy, ) 4— j-u _V_*-*i jU*l JW- o; 0^' E^"' - u 

_-i-** __tt_n _.^i o; ~»i a fj^.i - >\ 
r«~! o»j • vrt ijjj ijj- j« f>jJi f»j--_-i o« •»> 

• f«-« o* <=-*j w ■ j---'i *- ij--» jy j»u- 

cja 1 -! jifjli*l. ( j.i__i 
j_j im arji__ ^ o>j« .u>»i i-w- o» JJai j—Ji o» 

js ___•! jii , ojV! i»1j o«J (_-j-) j» £i>' jJt ijj-U f^WI 

OljUio; 5«_u l«_.1 j- . J»I_J| j^t JJ.- .J>_J ijj__ jiJIif 

>Oj • jji 0— s «>Vr*' JJ£ • o^- 1 - 11 •'j--->1 JljSI o« i*~ai 
Ifcilj iir -I ^ jtiy SI . _. j_»t U -Uj__ 0" i!U» *■! f) 

- vvt - *_j -ytsin v J,u ". J*J J" u lP f*- 1 *! JJ«. .& ^s ■ f»j^W. 

Uiy^ Jj$ll J.U U iiiy»3 ijji will^-. Il*-i1 OUii pS 

uiUuii »il- .it* £j ^ji j/i jjii ^j j^t 

UW»jJl J.U ybu 1J)» 4—Sji ji IjJUj jjjjl jS 

UU M *LM j*t>) & «yl j-J jjili JJ> j,> 

t»l»J Jlytfl 1} jJt blj ,*_> jijjJI.j J^f, j-J( 

UL»»< Ujljt SU.I1 Jj. j>1j aiK> «ij*. c^— » 

U(^ yttll .1* U, J.ji «j» #i, c~* ' <J fti 

■■ - jSi j<Ji jj j« _ j>lji j»t »:uu Jo. ^.j 

^-»t^ J> J<»i ^ J*« JJ~-* Liw <uuJl 4> ^ U*j ) 

(HJ 1 ^ (■»-» J»"-« ^J'w" i^VO a -r* £*' > 
s_.»am j»j cjij ^-ii. S.J-.JJI aifcju j_»j 
( l»>l, Jl ) 

: jJ-ill jti jIUill JjJ; ,J Olj out «_Ji tL>U 

«_*a. ij& ,,_&• j_* a*^ ii> jsa, j-j 

iSLW W-fcU fJ _£ ol — «ejJ jii j^-3- 

j* Jl ^«1 jl_Jl J*. ^ Jl j_Ji CJjij 

< (JV1 J* J-u >II Jli f > y- JrJii' L4JJ 

< l»>1. Jt ) 

vi .^uuaii .k>im ^j. a oi jt jj, im . ouun .j» jim ji 

jl JWl j» Um ii<t M) . l*Dl .J|i - ^K, U Jt _ ^.V «il 

,n» - vto - L-ij iLafa Jj£|l a^j Ltj _^.i x* CU-»yi Jjl tf":?- 4 J^»J j" 1 * «**J JK« JA*3 j-<> Ar*» JEN ji£_, ur iljlii^ij |H cj&; jjyii ^j, jij 
J—y iJIJ . 4.5U *-u» ^j «Ui iJjU . .&. y m ,;,■■,■,„; y j, 

uUU ,ji -i*- 1 ^ >Ji, j^c JLMI 

>1 J* •>*' **. li* J*j Jjf-Ul ->«-I J. Jw kM jt 3 ilt un 
. J> Wf j*i J)j lj> JljtVj , Jjtfll 

jj^- gj>o . & i} «j< a «uu tiju u J3 utij ^ ;>«■ » s jAi, juj 

- m » tu 4 n j.ui .J** iiu*4 »«%^,<>jt Jut» «it-w f y, jr *-jj» 
! ^ »u . f^m m x* .*} ^ (J t <> , w ^ t ji, p&u 

*>*» f 1 *, Zf&k f*ii ij 1 ". • •«»* i^' 1 ! I " l « CM • *rr' **&. '* *^ 
^jyAji OMt ilU) Sly Iwjj . j.Ul .U*l Iw J^V ilfj , «UI jy 
*( .yj *»l aVtVl ^ «Jj , 4^Ui il_««(i l|JI jiU-j* . r tt tf 

fL"', ^ a*- 1 ^ .w ^ x»= ^ or- 1 ji» £ilj\ 

yi, (^ JUT) : U JJ . >1. JU-,1 41 Jj-V , .Jjl* g>tf " 
gll|» .UU aj-4. »»j . ^Ct-Jl v-*j . tfj/a\ ^ glUaj j^y 
y J,\tfM 4, l«J 4J S_il <2*lj ja- . 4IU.I j» JjUII Jt , j*ll 
yW jl «JL«i. i-iillj , J NNA* -Ujf J mi itt-. V-jUljt} Jt. 

<*«*»! V J u ■ •/* Ut-l «> i^ fi ■ -illy e>i' j^ «•* 
^J *SL» J'jl> -kl^ ku U»l j UwU UU l*JU jW ) ; _ l-oxl. „ 

* Wt p»^l j«y . iU ,»Jl JSU» j. SW3I ,Vj»* , JM^j 
t_*»M»t jt*jj f>>*Uj • J \T\T 4twj . J> STS. JI^WIJ 

y^dl JJIJ > UjJ utt, ,J . >U! UU. . jit CJui'i^l ^ ^ 

• •/»« fUI %•! «-U % s jI UU dir - LahU - ,**» *J JU 

^»^> a **'j • ^.jJi «m e"* 1 ""*• jiy ** <• *^" «% 

«>J ^^Wi w* -wij jWrtai j»ijli j^ a J.MI j»M( 
itdk'M 1 *t w*i u * -¥ !•**»•« J»-» *i *iu» • «*//»* #» 

• rVv - 'J*' > J* *Jj»J3UI ^V j))U./1W j.-jlj»UJIj J.UJI 
jJIftotJl Wjj j»l ,£. ^^ oH-lj- J. cJij Jl) (jiU\ 

a»jis iu. jt yr^. jir 41 .s^ j. ^ .uj , j_» «fcj.j , ,^j 
ju J. . i«j jir jji ^jui y j, rt jir. . ijj, j*,^ ^ 

JJJ'Vi ^n ot fi un jm ,} . si_ : ^ jji jj i^B, j,^ 

(CJljjIjU) 3 <Oj-OB) ^jui j-i J>jLij j>LO! -I ..... jtj 
Jfc 4J jITj j \m _ T _ \T 4l>I .liiy . lil^f j»j (jIjUB) j 

5-^, ^_ii jv^i .j^s. jf pau j; ^_ii WJ ij ja . ^ i„j 

J jl : 4l JUS .jo,, jl _ (^j.,) jl r asj . j«JI Jj ytj _ j USI 

. JU UJ jll iJjjl U ,,* cj-tl j>U . .c-il* ^u uijll U» 4jlft 
- iir lot j-tl liu jj. _ aL»j U1S . Ul J^-J jil iil : 4 J(l 
j_i ^u« j«i( V : »l Jlis . 4, oj-l U yji- j| du^ U I 4 JH 

AJj^.^U;,.^, ^ ^j ^ j( ^ .J,, ^ ^ 

il- 1 <>) ■ "S j^UJI JJ-. U»_J J» ytj . j mo 4,- 3Vj ^^ 
. «lll OJ) J^j j«,| ; 3 V jj, 

• ,u " "•*» * j« i *s" • jjj^i jj^ji 0! j» il_ V i yj 

. 41*1 ^iu .yj ,Jfc j , TVT jj 33 ,, , n£ ^y 

- 1 -- u! ^ 6'. i 1 -V s 6: ■* a! i 1 - 1 : 6 6'. ^ , j^" u«WI 
■w jt jl.>Il Jil . J*VI J \Zijl, ttfjl JjUM jai «Jl|| 

r U^l« J» 4»« jj^, ,jj is ^UJ, jj_, (^j \ v ^ | ^ | 

S — - '^ J» ijiJto 5_i jxij , u, jj^. , j^, ^, J LSlt 
«»J' tr t -W J " liJ -*"> J (-» \tT-V - J \TTT> fljtl <o^lU'» 
U OJi-1 jl -Wj . JI-jBt >JI ^x^j ,,,^1 v, j,^, y 

- vrA - ir* JfW O IAj , *Ul .U (_» j,(_, ^j j, jU i ^J , :H_^, 
ir _* A_il C-* ( ALjjJi > J. «_.,)*, ju- jji, jjuy] j_»| 
*— «V. (Jj ■ «W -«1J jl Jl cJ>ll 1*4 j»J. .jso^W < Jjjlj') 

*—Ji . f u. jflj . <^ jo j*i <_ii (_, , m j>i jiwi 

a M>tr ailj.il ffijj ^i oLjjI jt .yi >vfJ li!i 4»jj»j , u,ji 

. j mo jy 3 -» m- Jj . juj»] ^ji 3 , j)La,.yi ^t 
** u! *»' V u! -^ 1 . i 1 ■*:' 6», ■>:- 0! i 1 ^ j-« a»UM 

X •»»*» J*-- Ui-i jt i>i . i^yi j» ffc J| pjj, ju, y 

• -H u .Mr-! J*^1J 

«"t J* > : «1>I >>; V JIS . JJil c-Ji lJ* ,Wi OM j. 

j*i . giu j.u a»ij ajii jju . oui/aij oir^i tjk, tt¥ a,\ 

•AP' 0* M-Mj - f^ -^J - «-"j*l ll^-l j>>j-Ot J« »j* 

l*%jljK) ^jj* y Lj. jir -u, . 4i'L> Jljt ( OjXl») tmttt '(M 
( J \TIT J tfjjfj, j \m j»y . < 1*4 All ) f 

J*- i« AJ.I *l ,>_J.l E u.| jj^ i^j ^ jfi , j^i , 

t Wt ijyj. jir «!!, ¥ j^, jj ^.^uj . Ui ha* Juai mo 

• ^' !•»» Jl» «•• *) 
t> • Jfj® 1 *J*> ll^-t j« jl'jill i>l . XJIU IUM» l«^l tfto 

> Air w . i^a- < ru,i > j»^ f j» ^ . JitiV ^^, ^ ^ 

«f*«MI Mmi ilfj , JU» ( n^tfl ) j»J < lj-.l ) j. ( /.UI , j^rf ji;in»Lji w^ j«.i ^oj i^jJijf; oh-i^ j« cji* ji, (,»un 
5»jU iii j. ^ jir <;i a^ y, jtj> js } . ^_* <u. t . .^j 

J" -"J ■ 'fc' j"" j=n j-ji-ui jj ^jj, jir., . ijj, jj,;^ ^jji 
: aiM jAu ,u 

ji*vi J..W s f jui J*i ^ ■ t- !j^« jsn yj Jjjiii j«_ 
(cJijjijU) 3 (Oj-iiu-) ^u. j_i iji-a j^-ni ji ,.,, w 
jit «i jio j mi _ r - \t «i>i .my . ut>i ^j (iijUU) j 

J-L* i-il JV^I uX ji ^U ji ^_J.I MJ |j jiB . ^jj J^j 
'jl : 1 JIB mj« it - (sy*, Ji fJ j, . j^j, jj ^j _ j m , 

' '■" J 1 ^ *^' .p' a' <-*■»» Ji jaur -to- Ji . jm jjt 
. JU UJ jjii djji u p} ^wJ.i j_^,y . •u-n, ^ jtji, ij, ^ 
- Olf Us j«il «i~» j!.) _ aL^ Wl . 4.11 Jj_j jil ill : 4 Jt| 
j_* if^u JW1 y : 4l Jia . a, Ojuii U uas j| d^«, U : 4 JU 
«U. «l Jjj, . «!LJ y ^i ^y jj^j ^ j, ^,, "jj-j ^u, 
ir« 4lj . «.» ^.UJI jj__, Ui_J J> yj . .» m , „- jVj cj^ 
. till jjtj j^j j^l j WjJI 

jij^UJl p,* JtjUUUI fj^l a .to*. 4.JU, y' fjUlJ _ ^-j, _ 
. «J»I ,!#» ^, yi <1 4JJ . JjJ3i „ ^jj, ^ .^ Sl= _ v , ^ 

. «i*i ^ .^j ui» j \tvt ji S3 j. \fu j»y 
■V- <>. -»^ o! il ■*;« o 1 . -^ u! i 1 -»;' u! -^1 j-« ,j-li« 

•tot jt .il.jjll ji) . A»vi ji Uijj 3 UiJ iljUIl juil «J11| 

fi^ij j» j«. JJ: _, .jjj ^.uj, J4 _ yj,^ " ei1 "^ ;e _ a) 

i — '»• J OiiJlfc" !— 1 jjo-j . L, jjjtj . J^o. ^a. sJLft) 
«Ujl tft-W-Ml liJ *tf, (ji , TrV _ j, srrT) ^ <<a ^, U) 

u OJi«i ji j»j , ju,«i i_ii j^, s p.jd, vi j,^^!! y 

- XXA - ir* jfW *J u^ . <w .u i_« »u jj iju; pj , »iuj> 
rf-J A-Jl O* t JM_.jJl ) Jl «_*jlt, iu- Jill J«W J_« 
•— «"J< ^J • 1*1 «*J jl Jl CJjJI Ifci j»ji ,&.*»» < ijlj'j 

<_-_ij . f uu j«j . yji. jo j»i «ji e -« . sua jijL j»^i 

a •«*"■ *»»j-M f»V * oL.il j» .yi .jjlill jfcijl, , oWil 
. * \fl« jiyj J \n- Jlj . Jl_jfll ^-ilj , jiLiiJI jJll 

•^ i>! *»' -*;" ut -^ o! *»' ^» u; a ;— u 1 , i 1 -L" .,»» a-WI 

i_J *M JJ-" Li_i j, J»| . ij-V i ^J fJ J| ^ iU> y 
<*!•"!> J* »->" J* 1L_( f *l1 J*j . .Jj jijU JJL- Jtj s*Udl 

<Ul Jj ) : «l»l ^i* , «j JUi . jju,i c^j, ijh -w , ,>|,| y 

m , giu j.u j*ij *ij ^u . ouijjciij oir^ji ijitp ,>j*uti 
•JtP" J 1 o- UII 3 - f"" -»J - *>! iL_l y>jjai ^ »^i 

ft <cJijjiji>> »-.j4» j» ,yjS>Ji -i_«~. j. j_wl ^sj , ^pSB) 

CSAjjIjt) ^ jj. y ll> ^ir j|j . 4i'L> Jlji (OjJBI)') lag* fj)f 

,uik ujf j. jir «i!i i. ^^ jjj #j*»i .Ul^.>! 'aj| 
Of) i «i*i j4« cj ju , jjwi j* ^Uj , x^j j,*, ^| 

f* • JfA» *>'}*' It"' i» JI'jJUl JL*I . )UU UM» IfcJI Mte 

y jw ur , i^ < rui , o»_ fi » ^j , jJjj1M jj,,, p ^ 

j*m\ 4H* »r, , iiu» , f ^ri , j, ( ^ , v ( ^ ^ 
»' %# f>wi y .4 iHfj • mi jr .1^ u ! g ij, 41. 4 j^i 

i» */Sl U y^Jll ,(» 1^1 ijiit I 4*M| 4^ «, sJ J,( j, y,!^ 0| 

- vn - • «l>** **- JJ"-" fe-211 Jt J« 'ijUj-"! *>ll 0» J><ttl CU 
( J ST<V ajUl jjli» y g;! — II .UjKl 4J j»yj .» \YtA Jj 

4JU jjlc ui ) 4»I jiu »J Jli , jijyJUl !j-»l -l#» 0» 

a «ut jj «ii> y ji,>ui j>i . jl-s j_r ,jji»j . jx^. j£> ,jii 

i«>Ul y f jUllj . 411 Jj ji J»*» ^ j^-J.1 jtj till JJ a A*- 
j-Al Jtj ^l^t Jw« a J«»I JJ— . jtj . Jo*. a j^Udl JJ-. 
J'Ji Vj . «« a i 411 jj a j^-i j^ jjl^l j.j-11 4ji jj ,y,i J> NTYA JJ} . SJIVI S-jJll ji Jt a jiJll JJ-* 

jiJVI Ct-^' ul**<»i j* Aj'U . *>t^Jl oJA *j Li^l£ JJJt ^» ti* 
J__>1 . jijj. J«lj J.U pill lii ) : 4»i >" 4J JU . tfjjUl 
ilf j. HI . 4»t J£f »J>> jLjJill fjrf jlT jjl] .Jlij ^ iLjill 

f^yj\ j; j»ji jj~> f^uii j» E^»5 fi . fjUii ,o». «;u «it f«i< 
. j_c E iii jj_, jjai j_ai ji J^r ^ . ji^iitJi jfjUbUi 

J 1 J£ Uj-JJ jiilll p»j.l J; J»K* JJ-. lif^.J "A}! "I" 13 ! 

<ojt-i}V> j»— « j* »y a>ji-ai f jJ(> jif . jjjJi jJr- fc-Ji 

- Jl** 1 V-*""" J 1 * •"*! Ji 44 " J"-" 3 ^-U <J' J| ) J* ^ ■ jlr '' 

( j HiAJ^j. sr\r jjy 

,UIIj . 411 V U J *\ \]St *U i^fat .l>i)l c-»_ : (J^ll) 

, 4)1 wj . UI (CuW-li'j,) j*~,j . Jits ti^Z l*u J 

- tr« - Jt fjWlJ , «J*I ^t JM^ill J*l . ^JjUl ij^KI .l^J* <LIi ^. 

«-*<• j» yvi f-ui| jj— j«i ■ ja»i *m a tin jl« ja^. 

Ml *» f 1 WW) W" j» *Ul -U U AjlJ f! . Uifij ( jyx.l ) 

^_,*l ^U-a.u (»> jiJ . .ua*i j.1 j, j*j . ( ij^I, i^jj, y 
4>|fc»j* j>u»i e« . f»ijai .j* y j-w j>i jixs . *>i ovuj 
. »j» «i jl jV»u • o»i Ji «Vi «Jj ■ u-iiii jM-i J« :»W ■ >!• 
il ji* jU . jj<1UI JW ji^ JUJU , JJt «•*,) ; u.^-^ ja^.j 

pl^#>il jUfe ji -i*** ^i jjjijj ^-u^ L*_i ji i^-if (ij~*l> j»i 

, jLaM STjUl !j-ifl ,i» jj iu£i jl U _,«_; b j«s. U» 
yj.%.. JJ> , l*)*^ 1 >-^C i^> • J * i >« jUJlJ illlU«»l ,y Jaw* UiJI 

U# jf |iv Wj , .Uil i«ii iUi' j*l jiu ^ oi cur jjj . ji« 
. ( jb-jji ,iyi j, , ytr j* i^hjI ajte 


'A-»J (Jb-^II ..jii y, our j u ^, C ' vytj ^ j, 
C- 11 - a i*».*i J-^ iu_yi i«j ;#■ ,>» (Ojjiru-j'i-jj." j 

*"■" a > o« uij a> (j . i^u. ^ , ^ , T ., fljd ^,^5; 

J* i>*, tfJII a- jirj . p.^, ^ ^ j*., u ^ ^ ^ 

.*-=*■" a -<-~ ^^ ju. ^ w , JJ __ r 4llMl ^ - 

■^— JJ^- ^ lilii- Jlli ^Ij 3. ilr itj j, W , T . 

« jlj^J » J^_j (C^.b.li-, i^j^ <iJ>UU) ^^ - ((iu| , 

'££■ ' f J , <jl - rLJ '^ , > * « J^ • *-i • ^ • J 

• m? - ^u. ar Jfe „ ^ , ^ u, ^ , JyJI ^ ^J 

»W.V,.*J1 ** . L^g j^y, ijfcJii ^ ila <|jt| _„. 

f«» <--o ji jij.jb.ut f -ii,i j,i jj^ a^ij, ^^ ^ ^ 
iuiyi J-jJi jj J3 u . .Liu, J1J; . y i, J4 ,, ^^, ^.Jfj 

* -"t* a > ^J-^ • *JVI -Mill; jjj JUvl ^jJ^U jU- J|, 

>»! JUji jt j. j* auj, . aii J*, jjj_j . oUjyi ^ju, 

- Jji- W _ i;i)y| i-jj^J ,jyj) 

. «-. J»l V4 I ^ . ^ 6lr , , ljiui ^ ^ .^ yj _ ( 

rfWi 0-« J»lil .jii) ^ f-^1 - yJJI ,>; ■*•-•- 0; -U>»1 J.U. .«> 
■M-t »* Jj— j - jijili tj ^ jj : a b.y> jji^j . uaviJjJti 
. _ JUJJ 
yja *4Uuj . tfjo.^ uij.cijj. yy »iu ^ w 
t-*« JU jir «il Oj->r jij . jjiyi SijJJi j i jj, B ,jk 

J|taN, 01 «Ji y», jUiJl ji; j_i|, ..Wt . (^ , jfa /^ 

. JU U JU ji. :U, J^ ^u /^ ^ j,*^ ^ 

<VU ^ jiii . j-_ j^j Ji J«* ^ l/fc y, cju. a4 «i 

- m - fJ 1 ? j-" • OU-'r" ilt—su 

I*'*. k> **»« ^ J"Jjl 

(Si ;*3 v j" 4 i^tl 

,-u >fljj jjii iij oa 

fM-T J^iUj JJ.M ^ 
j^Jlfij JUt j-jaJt -k>L*l aioi 

,— iu i!>i d»tg J^y 
pllj.il >!t^lj ol» iUt 

fiiat cJtj ^ji u -i—ii. 

r 11 — *• •». >% 0" <%>*> 

fiV f V >il ^ pi ^Jij, 

(V) fJir 4_L;3j ,j>j" aiji. 

fJl— J Jjjj OVI J^i 
pIUu ls»4~, j^xi OiJ— li! 

r- i| j^' *'■"' J-" ^v 1 C*) <»->>l J« j* j*» iUau 
«JLiI j+Ji jjj, juj ^ 

"^ .*«■>' J* J.* J-Jj 

f 3l. iUii JJ ^ <LA» u. 

Lay u-Ji, j_j.> ,£ jjjj 
"j* - ^ 3 3?y c^%j' M>n 

&*» V ;£. fl ««• cJUj 

j6 ,lj CJ> 4UI Ci SU ,/j 
kT"i C^ a s il $**• ^) 

j—iS JUJIJ tliijll y 

j***. -i-iiij jyi oxj 
"^ ^* iW> >J« •r-» J 'J 

killia 0** ^' '' L^ k*Xj 

Oj^J kiibboJIj J^ ^tfaB-^ij 
IjjI» ilj-»jl -Oil Jj„j j|t» ' TTt - p-t e >i_ ,^ } ^ 
t»Hr* '• * J-j .>«. ¥• 

^mj* til o~J Ulfc oj»l 

plUII OU> ijjLJ ai'Uw 
«»)^(j« r# i. f fcJI J^ w f>3 

j/t>» l_#Ji' yl~* ^i 

en f^uii «.>»i u iji ^ J-rt 

<t> fjli- t^U Jl^ j>lj, 
,H>U ^1 4, lit j> J 

pM< teUli fJ4 lii ,i^ 
«**» |J»"t C— U j> lii^i' 'js 

pfWrtj J* yt>»i *> cJuj 

fjU ,/Jl l^jj «^ U -Lj>' Ml jijjji oj iIVjIj 

V Ul li» ill iJyl j| J, 

j. yt pi iij >., j^; 

jW J) IjJU, jjjju JJJU.J 
jWl ,. >j ^ ^ „|, 

"J-^ J-H jW jl e&s 
J its' »i*jl JW»j k 4L*j 
i«»jj ^Jidl J-iillj ilij** 

UtfJU ul— J.I jir CI yj U 
JJli V' C— I uyi '}J^ 

*— ^ -p — ii, ^-^ C^ 

■Lili LUlj y_i ^Ij - tr« - . f*h jtti taj- ogu. jti jt 

(f> fjl« >»j- jbal c~aij (4, 
fiij a dIU !_,» JW- 1 
./■*>■» a--* lP^J ji; 

(.Jl-x j»j jii.1 ^u_s Up, 

f-fu di^ijj ^aj .i_it v 
rJW J^ _,, «_£■ OJ us 

CO fily l_»««} jib- a_iyj, 
fjUj dial jt jai oJO 

<*> Hi; dl ^ ^ w 

f->»i d* ^ jjj iu«j 

fSljVl 4I*-J it jik^ili it 
f>l) ( jUJi ) J j»j .lii J|j| 

<V)fjl_S fi i jLill J ., ujj U Ja, oatal bU« ^j 

l_J ^.j ^ jjjfc ^ y (,, 
j. .IjJ jSI J-J| j» jff Mj 

Uj C ^ .^1 ^f Vj j 
JiU- j^l Jt» ^ c-'l U 

< j*± ) -1 ajai .jja eJij 

<*>& £ 1— >u Ji d(i U| 

"^ < ^ ) j Ui* ayjlj 

UiSU jUJl jj .ISjj 1J.J1 Jta" 

jjjjjj. U_J (jWljUjJU OJ4J 

*"*rt il » oU)i) fyi ,j,i. 

l-KJl ^ jl». 4_tl ji Uj 

" J U J -jr 1 ! *Jl» it-j 
0-S. fi» la- i^ jl^ ^i 
** "j-uii ji-«i j^j 

<S5'^) ^ LJ^J. fljJ -r ■ tf L-vl J— Li- : f-\„>\ o> |A~» J® ^ %y i» 

tf'l/Li ji^jy gt } yt» «j, 
<t> ,*-* <>*) ,.y u~M. ftt 

fjUu iia. ^ u s ^ 

l«*M fJUl 01 ^ i. I^tilj 

<•» <"» u » 'V- r- m» aw 

C"\Jf»U cO»j W)|i jjili f |, 
<V) |Jl»« J* j-iil .U-Jl jit. 

f jtrvi 4_i)j J ^_.vi ji^, 
,ju au*ii j ijii j.j. 

,ilj- jj'UII >ji; J^ 
f-M J 1 -" Jj-~ .jJ J! 

^» C 4l JJU jt Ul jJU 
>^U« f Jjl il ^U ^J ,>i4< ft. JjJ in Jlij 

! > « »;•■ » D-m ij»*l *»J •*} 
i*l~. CJj jUMl .»•_ tff 
JV J!" SLJI 1^ Oj-j 

fit? j3\ ut«~» Oj.»l»t 
i-,jl <-JS j_i) ((j _. 

<-^*j br'i *«*» t jjlj 
i«< fi j»1 j^ ti^ji j u 

at ^l j-,) j^ii^ ja.j.y 

«u> .mi jj«a- j*j\ f i 
•j-y >WI Oljil >u*»i ,.1 

«♦» 4Ji jai j> } aja' 

*_ -US, .jjjl C iy ylj . f >» j. ur . ui^, ^-jj v ui u jj^ai : j^ui o 

j^. : ,XLJ ( r 

• J jH UJ Jj. j=!1 SjUI : l._ill <t 

. 6^1 : f%-!l (I 

. UU'I : s *All (I 

■ •>— " u^ fj".' : f!Ud1 (A 0) fjLjJ C J» 4jJ« U Jllj j».J. out ^1^* JJJ ^j 

(rjU.ll ^yjJl j« ii_>t ill -to»I telLS j»jt l*. jiij 

: j, u SJ_«J1 .J* J. -u^, ^jjll Jj wJT Jij 
l_>Jjtj jc fjjol J_.ll j>i JI5 W !J— « ill »J> vr"J ) 
( jWTTUjI ) J (j«~J) J*- 5 J* -"v^ 1 «"' "••J ail m*^ 1 
jBj . ^Isu i,» <J l^luU . «4t Ijlij j»l»JI »J» 4.U. ^ Jjj 

•■"» J tj- 3 • j'-r«*" ,ia y*J r*->*} s*-li *s"« Jj-jJt (*1 

. l»«^ iJI jij j<tj jSa \i 3 J^-jJl l*i C J«j . ij_ aUl 
: JJr ai oUil jS Li( JUj 

^-uii djt ji.ii 3 u .*- ji jj_fc. jjjj 

^.ir jj_ji «.ij j—j s Ji— cj aij ui o-* 

Cr-iU. Jlj-N j«S &*- -*°y. •-"a J-* Jij-» 

i — Ami i — j— t •!!—•» >■ ) ». .i, » ^TJ_. g — i»y 
>jii j_r ;>. j_iC' J aasi\ <_j j-tfij 
j»U jif ij-i. ij ji jjj — II ji — i U— i lj 

>Ji*j f — t-ji I— «y jj^-Ji jl e-i-ilr oil 

^i'l* f.jJij j^*j d_ _J1 ji «ii •>> »i»ij 

^_^T sJU-j J-i JUA ^_«j u_i ,—tjli cJI 

ijU. «J« ^-— JI J-H J_>l> A_J >J Jjj 

>Jiu i_«j s_a. a u_u ^_i j—ji cji 

yUi iJIJj cJU 1<1 J j-jJI i—fjl ji»J«J 

o_n_.vi >jj i» au-j j_ j 'jjj- v^^ j-*^ 
i_tii ji — ai 4_ -jjj j—jy .su ^ Vk 
j_rujij jji m ^_j. i_(. iS_jt j^lji uj - yu j*j*" M-t " ,XJ j - *r» J— * <>— f* 

ajij Jt am OJ««^l li «_» iU»u. gjLSU 

,/U «_l»t .iL. y* 'J_i J^itj jl_ J. JJIJ» j^fcj 

■i*j&\ c* a ju»j0iu^ij jay juy yjii ^ y to* 

<*-t>' SJ E-r* J U *J *S dJ tf '-V.ll j&* J'i— ' ■*- a # 

^j^H y-U ifcf u OU? J- 1 " >Ki ^J 11 MS J if* 

S^\ J) pij «, j^LJ Hi jilli ilj^jl fJ JI WJI jiU 

A-ai J^iJ yjij J-»b ji'.l-i' •>«- 1 " 'J*j» *</A» 

«tVlj» 4l__Ji <>jj« ij» <iU; oljjJl U !1L« «4( 

JlLibi Uj* 'jCJu' UjJI ij Ul j jj'l U (^JU^It ^fO;, 

(>••/(• a ¥5^" J -1 ? - ' f^*" **$ V'* 1 •' t ••! | Ci* ir^ 14 ■ l f- rf, . S-JJVI (J1- J WjJU (Auj , ftJx ifjjlj *»»jJtj f X-Jl 
jl j» . u_a< liM^I Jlljili JJI> VI j* Uj . iJ_«Ul cJ^i J»J 

ijjallj JUrtlt i-aJ C-aJ-jlj J«J «I U jS> jJll cJW 

: jSLWUI jig jj j^jiijll JU W j» J. 

£_•> jujij iuJi juj jir jij i«ij> ji j»y ii_i cjir -uj 

jl .j—i . j»>U ^131 c—J Sfj . ^jsU iUiju j_J : VW 
: (4*01 . ^bj fljJ3l> d_J^Jl 
Ijj-a' a_iXJt «_>j jlj d — I «u — Ml jJb' 

^ Jj i>L^Il jLi jS Jj__ll J_^» jUlj 

Ij4> jj <Jj- 'f- -Hi jJ— II p-IU ij-uj 

A»>l jjb jl W » 3— b 1^' -^? *-*J 

I>1| jj^» j_S J-.H J_» Ijjui Jjj tjtj 

jjjji jl-i outu. j iyii jh» jj v ji 

J^JII j-UJlj J-1HI J !_». j» j^lll j-«i 

JjJJl Jj» Lj J ifl) 4-.JJJ J—.) j-jJIi 

jjJJij 1 — i>ji iw f — a "-JJ"" j-« 
j^jii j* jjiw jij f 1 — .31 ji iy j>! 
(\> jjjii v a»jjiii c^ 1 »^_iu j-U jxj\ 

tjJti j-! l»jJtf iJt_ — »*i -M ' J JLJii 

•j-J j-« J*-S'j Ij-J* 

(X) 1^1 'itjij JL-rt 
Ar- 'J-'-i 1 «~" AH* 

l^i il jl U ,j» 

J** J j«, .u! v 
Art -" s j* J 6 «-! "— 

jj^>ij :j — -vi V? 

tj*jtf j_J fijiJJl 

. s.jJ3l jjjjl : jiiJi; v jlJJl <V 
. «in x« a j. j^ii j__ji , j_» M j»*j .jfipijr 

Jjj . JUt j-lj j» II, 4i WJl j» V ^ » J1>J1 j» SjyJhj 
< fJUlj UU ^j»U Ml j ,M»j 1*1 JlJ-Jt J i*f» 

• ( Ji u !*>* «J«^/I 

1 .J«l lil,. jiJVI >-*■! j. I j-u~ . ji* »J . JK 1 - "«"' J'-VJ 
JjJSII j. li^U !_ _.*! OJ. jj'jtj .1* 

Jx->< J' 'J".. '-"J («-"»■ j«a jJ* 
(i) jjjiii f _ii ji jih ^[ ju-it ji-r 

jjJIl f i l 3 _»^ f^j- a* J» 3,1*^11 Ji. 

jjjji l-J jjj! jl-f j^>S j— * J— CI 
Jv*» s*> j* "J*i<* iA* j-*» *>ii >» 
^j4ll JjJI j» fj-j> J_S ol^VI !j» U 

i> je •&} A— — sj-" «— < " f— J > 

jji XJ Sal- — Tl p-SS j_. J_js Ijjlj «1II> 

Ij^i »_: y,-Jill ji! js cWBJl j»i" i!li 

l^ll j_J ' (Ajj, ,. ,_LJt ji UJ1I iU 

Jji ol SJl^l jyt ,JttJL- J4-JI ^ 

jjj I— > jJI J^_ _JI AJ-IJ pK-dj 

j>* ,1 J>j. ^_ _* J>JU1 A_JI ^ 

IjJlj «_u jj L* l~JjJj /-Ut «M» 

jjjJi ^— * j-ja «_y «U_w ^-Ji 

jjt J SJUM» ^j « I«.j »_U J_- 4< iM^ OiMjJl u,U >jV lib gfttii tjjfi JKl JJU. 

a :.. ■ "* jiWI jL*Jb c*JM 

jjii u»p Js ±\ c u_ ,- y uJiji rfji«r jU-vi %jj'U 

J»1J1 Jl JJ-jJt fit ai'<W «1^*J U-»> j»> Ujj yj 

-Ull js. JW j» «ll «J« W_j J-. jlil J_»l ,l«i 

.l-i^i >iiii j. «ut j. J^tti ^j j^yi j*_a .u-jy -wj 

Up ijujJJI wWt JC (UUt ft jj-aillj jjil olji OUil Jjtej 

tU>ji jji fi^ai j^j ^.j ji^ >3 _ j. jijuu ijti 

t UJI ijuu jjBi JJf f U«l ft i J i_ r i\ c_J j«j 

t l_ilt JaP il wiO 'jjI jjj; j. j* jxJJ j-Jj 

j-ilj! «_lj sitjj oy>( ilyj' j» JJ^ uJ-yi fUU 

^UoiVt uU Vj f jjj jijj j. jlr Ji <ul Lj 

t l_Ul fli-,i. Uy ^j JJ» Ifcti Jit j^ 

t^.^.i *? Wl . ^j* 1 r^J r*J V aUl j^j 

pii— »3 (<LaI») S-jjUl j*Jl ft . U£ j» .^Ul .Xt £=« w 

■ 0-" A* 1 "• s f*'' Wl *il >i^Vj , J ^tT Jlj» IJ*j Jll^jJi 

- rtr - <— » Jj rfj iU U,.l W J, , to u, u, JUS ^ ^ 
iir Jj , .Jij j, jW , ^ ^j,|j ^t, oljJ jj), ^, . j^ 
j"»^J • »?» j*i Ji Jij> Vj . jiai jt oJ*aU . Ixi_. I^ J4H, 

J .tij i^s_ij pjjji j, ^jj, jj^ jji, ^xj, ^m ^ ^ • w.- ^.U^l ^U! J-Vr" "s— ' e*'.rt JJ" 6SI jxt jjj . j,iyj| db" jj .jjfjl po 

^x-iyt -wJt o- f«*j-i o- A* a J^i ■ <■»» fX-b Ji p*fi 

^J jl . olijjy jSi^S U^j . lyi^ jUUii- ^JLJ^ Vj! iy-i 
■ *Jl3l f* Jj2» 2%»yi JUj . i-^j _ JJSfl J« _ j«i . i-S jC 
Jl. ._~^ . uUJ!ll C£ -L»> y J^l .J« j> U f . U*iJ*3 lof 

3*3 (J'ijj) 1*4- iW f» U.M jwjyi i^ui ,4»J (J» W 
— ■ < Mli ) J4— . E jj* fi! y i; — Jl »j> ^ J^JII ■JbjJJl 
^ail 4«_. j4,_, : SIM* ^ (jljjj) jj_, iVjij . <i»y cj^li) 
• j-iJil iSJ—~ iltllj c JLJ-j* ) jj_, ^l^Jtj < SKUl > _. 

»vjb • f»> * jj^Jyt f» isxai >ifi»i (iijsj) jj— . i»jt ^ 

•jMj 0> _ JJJ31; jJI _ Jj3l, j^tt ^j. jy-Jtl 4»_. J4_, 

-»>J JBj • jy-Hl -W^ J4_, afjt .*j»j <JJ* 1,1) ^_ .Ijjj-j 
j'3— »l J 0«<-»t> 4L Jl pJjol J4_, y>j olj*l) jVil 0" 
jj_, avjlj . ,5jAj«; f*3 • JSi Jl sa-rfi j»l ^ jy^i (^jj, 
(■"-C** OjJ*-* f» j-usi J-4- «A ■ o*s>-yi f* <JU» 

J>_f» £> jJII f jJI t — -Ij .»»Jij j^iyv w* ,^L.j V> 

(jyyi s^j>)j» jj«. ja <i»ji cjjj»ii) ij. ^ (oijjj) _. jaii 
G> j-u»i '-".^i EJJ 1 w • •*< joy* «vji i*i Jj j» 

(!5UJl> j^«IJ«i jj_, Jjjili 0J Mj y, yyy, (jj^ ^ 
'•'J triJi' ^ j-j. .jlj j^jjl Uj^Ii Ifcj jlj j» (i iUI) 4b Jl 

< T >j"j* a ■"■' j- 1 ^ «Jij jy* j-i« «j jij w ji sjoji ib-j 

• V 1 * : ^-' r^*J ■ f *" «J;>/j— j ^ ( \ 

• 'ji ^ -V> 0- Jj«-tll ^j. 0( 4-1 4_ill ^ (V J. w».» * J, ^ r) . t J J t ^ m ^, m J, ^ 6>J 

. mm e-»j« ji J/* jm* ^u, juj , (irui, j "t M 

>fll ,#1) ..to j (Cjlj^., J (S fcJl, _, yfll j^c jJy- pjlj 
**"* *^* J*- ^ ' *!- «•>« «*iO*«> rf» •*• -»»Jj %*»} «J 

«T4l .{Ml to, <CJl*,jtf> jt ^J. ^ J,.! J4;_, «^| j, ijfJ (| 

#11 t«l ,4JU t ^ r a .*,, rf4 _, j JU , (<i , IM ^ ^ 
I** w-""* if 1 e*» f>» i>3 (&>.Uj«) J*— y Jsjcui .ju Jmm 
Ujt »l>j >M J| ji ,j ^ (COXJ) 4. .Uulj #i rf| u «ft|ljj«| 
MJl .fclj ^_ OW ..a ^ ^Jjy, ^ e> ^ <S) ^ m 

JLJ, (^li) *4b j, _,. JjMll ^ 4 j^ _ ^ MM 

e-r- ¥>-* JUi' e* ■»« (jaui) _. ^ w, .toij pjj, 
*¥ «/* ir* 1*"^* 'y-J -*>*-■ jj-- jSji •!» w <mm,i , *j 

ijMI* (j*Ul, y f lM) JVjl ^ Ju le kJi, y ^1 *,.' » 

M> J 1 -! • *'* J' 'JJ<«J . fd, ■Mi JV U , iy» jjl^ ^9 In m) 

. ^ AJM, «Jj c^j , );>J j^ JJf _ j,^ ^ ^ 

J. t,M j* »*«. : ^ JU, , 1*^1*, f)U j ^t #fch -J,. 

•Wtl ■ i*> Ji (j>3l) J»l ^ iy^, .jU^,, ^ ^ f 

*UUili) _. yai ^«u jj_, jSjI, , jj, j, ,,>^),, ^ ^| 

ir- 1 ■*<** j%- ^ j -H^i) ti}H * tf - r » «i ,,» n i»m in lit #i I o« <*v* j 1 * • «W f J^J' a^ 1 * f*-'J «"*-' j* 1 * • W 
yiuai ^rj . ui j-uti j> fC-pj oujj . c muij tj^t &/* 

j( .J* t» ^1 .U-i OjC . ^U * «J4t OU (i)Ult) _; jtflt Jwui 

<jp a. j 5 }*) *.j* a* d+*-i~u e" J*-V u, i ! i"** • **" ,u 

_ Jjl ti _ (u> JI1) -i j^l Mu JJ«II Mj . <U jl CJ>UU) ,/ «l* 
H» ijj Jlli E U.l .Jljj pijSJI 4j ^iiil Ulj . (iljliUU) ^* .!> 

j, ji jyjli jij. o^j (j-U) j" -i> JB f M-!j uij . jJJi-li y 
dujfj . j- yj »jl» jjt ^ (fjJbjt) .Uttij . jy-Ji j**^. j.w 
y f 5Ulj dUJfj eyj-Ut) '"'■^J • es *> ajL * -e* j* W-" J* 1 
(j-t-ji) j*-. ^ a -i»«^ j-v j^j ■ "ji e- >j «*>» 4* 

•011 yLiT jfcll jJJI ^Vl yMJI Sj-*-i -V -^iJ • <»UI*> -j 
4^11) _, tri- jm! _ jy* * - (jj^> Jt>i a ■*** jv **# 

a j«»a iiji^a ie»^' a e"-* a. (^*j°. 1 a. e""» a csvi' *• 
(i<ijj>jv*» j—w "Ju^t a ( iX - J, > -. j 1 " 1 j-j* a ■**'« J* 

jt Jjy gjt-. 4JIS (.j . UJ; J»t o» CiJ-jM' a"i Jd» J»J W *1 
^yljjll .UjJI OtlLJI c— i jl JjJiVI -&*: UJU *<J*i U fifc* 

owl- a jl-«j jjl-J ou">*-jJi Cfjiijii -tt^ai ■-- *-*j 

oujl- j. jui a j«" a j!*". a o^^ a' >>j ^j ^ * 
■i-s^.a i'Jjj a JJ'j* a fJ^ 1 j! 1 v. J* a, w« a> 

ii #u a j-i-" 3 ' a j-ij 31 a * U| -h* a J »» a * UI •¥ a 
f»j (Cj^jf) Jfc i*tj*t o-j . yj* j-i a j« a a- 41 a >-*•• 
j», ,_»j (jj-xi j_ti) ji*>ijj> j-v a « 5U| e~« »w» 
•on ^ ji jiwu a «ui jl« oi tsiiifj Jjvi ~Oi ju . »i iji>a 
a >» a. a- 41 *" a 1 l -*! k y%. ^ < IJ J i sJ**") v* 1- 

ijlj i^ jis jjii y, (jijjJ)-; <»»l«i-») y*>^ krtJ J, a *"' •¥ 
«X^ Aii'l ,,! jjjjlj (C-JOlo j J/^» : 8>M( rtjl «Jj (Ujjo 

(!ji*» %»-'" *> -^"j jS** ^'y; <»r}*-<j> «ss* <i,#*»> 

- w - *-»*■ •»/•>" ,n*t a jM-Jj ■ uki j> *-ui y *?*-■* ^j 

If'/'H >*J^* ">•*• a •"' ^ J-V- 6"**" Ji"J 4— * ' »W 
i» ■»! jo** ■"•►'i 411 -¥J ^-««J »J"»I j» (j*j<l) y i*»A 
.j^. W Mb *l yJJl <ul* f 5Ulj m~J Ulj . jj^SI £_4t 4* 
yjH>! J*-* 1 " 0! j-"' a .e^a fj~M a >i>' a f*-i .Jijrtt 

trw* 1 * o-u" a j** 1 a ««" -v a c* a j**-*- 1 ' ^ a > «' 
#-)' a j« a *(-" a-* a j*' a- 41 a j*w ■"»< •¥ «» 

•%»»j fM*lj U~il yt J> s UT *1 U«i 411 yj W.U tf lj ,^» 
.< uij jjjjyi g_ili w^M f *i J.|M» 
gJlj ^4 ^J U wlli jV . <*» jUaW UUL. yll iUJyi <i#Sl 

^* ft*} «l1.j «JS «UI ^J J«iu tJ_» y_; J«» ^ U»» ) 

y»i .Uj^ii y '_ji Sj-j y f* jU^Ji tf 5t-ij> i«ji 01 ^j 
ym Mf Uj_J j^(i .UyJl ul—il ij^i j* JIT , fSUtj^fHjt 
, I^^Wl «_^1< ■■"« J** j»" «il f«j «W» jlj ■ (^-J *J» 4» 

*-*' a vf* a. -w- 1 a ■>— a j-h a -*>*b . j-ii a ni»/(i 
** * m«m a ^j^^' a r 1 *— 'j a j- 4 ' a 3 j" a *"i ■¥ a 

m >-*• a a- 11 a, *"' -v a j-;^ 1 a j-uit « j^i a 4ii 

•»•» , 0! r*^' Vj j " t **<■•>* J- 511 j^' (-"-J 4 * k «ui" j-» 

* #•** a >. •■•♦•'i i>' i 1 " - t * > - , > ct* 1 ' * « u ' •-*" j»ji Ojji 

-4» «i|; jJlll f)Ml JWtt (>l ( «" Mi-\ ) <U£ »U| yU j*^)< J*M 

«w» j^ii j* jji a •v»- a ■**»! «<>» ■ >ijU«'ii» <• g*. ^>it 

f» J»J VJ », t^"* Ji a J J-" 1 i* 1 u ^ { ** Wtt «tt^ 4t< 
, Jlij j»._, *„- fit JljJ j» 4»* a dte»l a f#j^l |# <«li 

- TIV - Uj _, jit-at ,,1-j *j« <ui j- jJi uLJi ..»>■ j> u*jj f, 

*L*v IJ> . aLs! ^ *<wlj JlS . *l*~Jt j* *»i (rl-J d-U *Ul J-a J*M 
t-JL-HI iislj. 4JU jtf" i« Jft 4lii! ITjU dale ji jdflj Vj JJ j ji. ja 
BJL-aiSlj . UU£J1 <U-ij U c--— JC 4~JU JC iti*!*. ijjli.^ ijjjdl 

-«-*! tf.^J <^» ^ Jj* J»w» o» ^iai „Jl j» «HL- Jlj- 
jjSt illil ji^ «! 4U1 j^> ^;1^J! «U| -w j. J»>i OiSlj SUl 

uwj ajt««. J*** Uj--* J* ^j 4j|l J-»J ( eJ>J 4JU J«M ) 4A> pi 

u— ; yji oja.* jij . f— ijJi <ijt <u ail) ju 3/.ABJI a^ai 

4JJI d UU Jjj^l *JjL. ,>> J*J" 4>J -U* A^O • oltei ("4 1 Jj**^' 

j" «j-s«j ^r- 1 *! vj * 1 tfu. x.i« «L«t i, tJ iii ^t 4iUj 

. 4> <UJ| ijlal JJi»JI *13l -Ui ,y J-pe* J; -l«>i ^; J*>**3 <U aUt jW 
X_J| .y^l <JU| J»j 4JjjJl «L«I (Uj 4ij<i .W ( «U -toil ) 

JUeb *lsl ( 4JJ J->>-> ) :?>t< * *UI •JU Jr^V <UJI J-* ^ 4«>S ^*1 
pkl <*11 Jtoi-1) . 4UI »«*J *UI -u« J. JM. j; fJ^Jl «3j* %•*& 
a ^lill j.1 « J»>l Jj^ill ^—Jl o^j aSjS oU*VI jwtl; 
dU*VI Jloel tu> .M (4lJ J»il) <i «U1 OU ji>ijll J« 0; Jwl 

J«»l *j JJ ijjj iSl ,jit ^»JJ «l!t Jb^J Uit (4lJ Joil) ^..1. « 
0U"" rf-» *>J>" ■"!■-! ' " ' * ; "" j^/« J_^t j. J_«. j|1 
jilyLIl 4»J*>I JJ^- J> J«ll Oj^i flel 0>U J«il) *"l. 

lill J_« j. Jw! J_J| IdUl j-Jjl »M o,-i ,M (»U jUi.) 

•s»jri' 0; *"i -4* J'Vi ajUi i^_ai u» j» <^ «ui jijj ^i^ji 

j_w^. a J»>I .Ht! .XcV) Oj^i ,J»1 (»U Joil) «U1 4i3 4 jrijJlt 
*Sy -HfiVI Oj^i ^1 ( J»J *U -J4J-1 ) 41 dill i_olal j^^LJ* Law ^1 
4)J1 ^iU J3t*j| ujiu a »U1 JJ y. -u^ a fJ^.I a Jt .» 
»HtVI Ci^ji; |^l (*U Jtoi-1) Ui <l *Ul uli' jiijfUfl JIMU j> i-il 

° VIA - iij , jjijil *Utj JIT .Wj olA~Jt V* 1 W <»-»J «U Jtai-I) ,£* » 

jjiai j-.hi jj u j^i jjnaj yj^i »ui iijjtfij^ 

pjj «UI j+J C L_»I jjjL; jL^ii Vj SjUj 51 .jit Jl ilji j. Ci 
<JL-VI >1) J. J* « J«. J. -ta>l «il>^ * j xc nu f U JjYt 

*— < *• o; i^vh 1 «; ("""j ■ *-k o: jjs j^ o» -v- a ■>»» 
Vi— 4 ". « *"' ■V 0! ^ 0! fT 4 ^' Oi J"! f"' • j^/wi 
it* *"" '*!' J! J * x ' J! " u " * J<>x ' J! *"* *? "■ f 1 * 1 ' J 1 **- 11 
.***( *j -L£J ^U'lj.-ll Je>i ^ .Icjc. J j •!*>$ <bj -UC <Uii (Ai^l) 

« J» 0! "•" -v *. ^ ■ ^'J-'') 0" J^v" ■"•*• 0! f=*r!> «' 

4*£ ^-U~i Jil Jmw Oj-i Jl . 4~U 4Ut »_»U *-»yjy j> AjJl Xfi j> .lexj 
. .*!»»»< ji.^11 0! ■<•*« "r^J <«* •**< ilJ • «l Cr»-> J« 0; •"> 
jCJl uujLj 4,3^ »l jJll j> -lo>l j; *l!l u j; j«j» « ^1 
M»l ^ ^— *■' ui 0— i! 0; *Ut -U£ 4>j X* * WV jLi«j *JJt J+- 
< ^1, * <U1 JU j-iJI 
. IfcUj. uJU Ui^c J); . S*~»lj j»j . JiL»yi <i«31 (^.iU jl\ J» ^J/" -*»J < a W»> J* *V .5u.il-.iyi .UjJJI J-,1 fjil U_» Culj 

j«/wvi Cpi%si .i_j/ir . a—Jt «i* t— a- ;jj»_. ij-l u«*-, 

, ^Jlf/'^Jlfj .LJVI ^jjikllTj (glui j. ^^t ^t) JUT) 

•JiJ^-^jj^ ^^ij ^.jjjlfj (Ofjl^ij Jl.) j»_i' (J>LJt) 

, ,jM J^i ji ^-iJVl uA«-.( .L^jjJl iJU^ . l\y ,*>»I>J i-u-3 

»WI j* |t*sl« tUj • (*• 'l«^J "Ult J»-l VI jSl jxt >»;. ,1) 
: f».l^,I ill<J . UJyu 

• < iUjlV ) j* JfJ" "J* J-Ul j»J 
. yU-jl^l *UI xt a f-lib 0; o-J.1 _ T 

»wr 4-ai Jjjtf iirj . .v 1 *' *i< w** •«j"'; ■-i-ij ■ c OfjiV ) 

. j-UJ) J«>! js LAI Jii »Ulj <Jftb J^j J»j 

^•l-i-jlV" r ,0L . 0! *"' -4* 0! *>" - « 
jil £1 «_J1 ^Jlily . t_J jjj U£» 4»_,i ^k cJSj 

. oyu, j; .OJI -IJ £l 
jJuJi aUI Jj a ^Jib j, »Ui i, _ a 

. r jiai 4IJ1 jj ^ j»au 

^U-jI'^JI _ jji* _ Jt j, ji j, i 3 M _ 1 

j — i } . j^ aiij ,» ^^ ♦^ ;u_ ytr au; ^s «u,jj 

^.ij ""J) ■ jiH—I^Jl JJUJI jiU-jPjJl IJI» 4-JU o_J 

( cjis-jiV) J'- >r— i < a.-"*—: J 1 - ) v^ J Jj^i 

J-» - J^v^ 11 «i" - (O^J'V) j* oil f«i> j" .Vj» 

t&< ■=>*! j" jWjIVi >~Jl U»j • ^ lb ■" fit * 
• *-*-iyi y> a* 

: ^ .i»-r J* U«Sj 
^y-iy-i a-.^j.j pj.^! _ v 

>bj . OUJyJb iL_L_4l iyyi dUS ^J jjj LAI |JI» 
<*-i OJj 1(U» j^% pjj _ jj^ii ^i, »^l, gtj U^j UK* 

- r«« • ,j.U*Sljlt ^UU, J, juti a j,. _ w 

ij <*ki vA*y< ^ jjiiu ojj-u^. ^jii jtai .uiun y 

it** «4 ij-l— SI a^j-ll fejtpll y OlUy j»ji'j , ^ j,^, 
**»J -««i <««»> -> jfjJl fUU jjJN j-^l or jJ!l J*J| «> 

ikM^MiJU^ jjj, 1 vj . ij-vi .-u. j. 4ii j. jj, u j* 
*— **< * J»* • yj»~ a *ui xtf «ii.rW wl-i jj»v iir jij 

y'»^!.VIJ« j> J*> rfJ— "Jill JI J*! ^ j«ju jLjuifl j.) 

A- V U tWl ■ J-* l«-4 IWI «H j'j^fcj . MjUl jl 4WI 
jjJm Js»I JJ— J .yljjll Jjl_ jJUl j* JiWl «U| J^cy Jjj^j 

■ «J» «A» «^. j->" ■*•»• jj— < j«i . sijuii OK. J> x* «iy 
4UJj , >ij ^.uj jr jjjbjij t)ttv , ,^ ajW , ^ j^ 
<%* v *)X iiuirt 4.11 c-a-j . 4 ijjj. c^ u m ui a^r 

**- 1* j/Jii <i»jjj j«j 01 ^jiaij , uikji ^ .a. 

itffH, ,f^ oj* jiii j^ai »oui jsu-Ji yjiJ a <ui jj ^1 

yy-jj' j^vs* *» a ->»i > * ,/>-yi j^uui ^ 

ji .,* jm j . J4J1 Mi jj u«> yr «iu # 4<0> # »iif 
«*^i *«u J Jr*& «; gJte-{ 1. %fc jaj i# ^1 ^ti§ 
w 4" <t«i ■ **■*> j««ji j* 4| ,».«. tmt jifg h b 
< \>m> jas m ui j,« i»r iij 1. *i, ,,, ,",;, 

- r«\ - . 4lj3 ^ y yj 

J »i O; -tos« j*-. >l. ilU* jl Jl ^i jf ji^ <i! pJ * 

jY . \-*S .j* y>. . U» JJ jlf (i L_ii -j-^, ^ j.Liiiyi 
,>■ i->> y U»J • 4^ Jil 0« .jjiu a 4UI lljl/i^ ill! 

■^'Oi |«5».r!' - ^ 

Yj J 1>.T - \ - » .U-JV1 fJ _, j# Jy t\ p JJ. j CJSj 

JiJttl iUl j. i^vi .J* j. 4-'! oiji. Wlj . iUl jj_ «* j^t 

J-V— jMl iJiill Uj»l-i Jyl ■. «^Jj (JJ1W) .loJi ji; Juu 

yj ft . US" J (fJUj jj_,, j»i j, j,UAJ5ljII ju>I a j^jji 

j—J SJ«Ul jj >lji ji ^Jy lit jjj J, jt Uij OUjj ) pjtll 
Jjxjl i_tl«JI jjljjJI CJ Ui j_,»( y j^ ^ Lsu _ \T 

.j»Li. j_»t . j^ii <_uji Jj3t ji juai i,)!.,, jj^j, j.uijo-iyi 

j_3l 0* >-•< J*i W . «J «LJj* ^U-j . yjiu a 4111 JJ ^,1 

.uvi ji.ua Uf 4ii_s jj jy yji jfcui jio . fji j, j*i 4Wj 

. 4,-U. 4«j <!L> j» C X-JU J^r !,«J 4jj . ^jjtflj .LJillj 

«_u i>i uj., i*^. jiyjjji jj^_. jj_, tjuii ^,j ,1, ^j 
jj_, «_Jiiii i^js ^ j* us - '}—* a 1 1* j* lyi— " w - 

jjLJ 4J Oilj J5j . 4>1C Jjt jj U. ,Ua- U jillS «u ;,, ^1^1^ 

.^lu g» ijly- 4ij (■LJ_A> j4 tJ J» y,j . l|Ji Uj (4l.J»> j4 
Jag ^ J \ N-vv 5i- *>ji fil jJIl j.,1 ^« Jj,LJI y, V»; jw J (J 

- v»f - ir-i l«»>' &f «^ V"*? j* «! ¥.r* UjI U,Jj1 ^_.j s -*,f k " t C 1 -* 'M' J Jt rJ'> 1 

!^| i#4*Uj *— i-*iJ <Ui> 
J»4|*"I»J ^-"1 J Jo jl-u 

,j>Ji ui yi «j ^ vu. 

W f>Wl j» j_ij JJL, 
JjjllJ4»I r ^ ill Jtta, 

nlj* /J <• uU-,yij <di.j 

rfjrli #*';. j?t J;j» «w 
'/i**' JO* 1 J-**"" '>J" 

ij^. «iyi Uj *, ju; 
'/»■» J- U J j:j»«j £"J 

I/.SM t|l ^JUIIj CJI* ,* l«l 

W 0' -**J V- »jiJ ^j 

1j#l 4*1 Ui» yj« .1^, "A ">K, ""I J* J- f u 1) 

Jill fJUIl Ui_i oj* «Jj 
«*IM H <ucU ^£ c«*U*i' 
l-i(_». f l»» j__ dUSj 
4*1 jjy' 411 y^Jl 3 j aj 
J.Ui *4»j ylii ^ Ci t* 

.** ,J SJUiij kiU* A-^J 

* o* -jAj *« jl I-"** 
J*« J_» Jibs— I ^i Jlij 

£»"• Jt* **' JJf rfX 
Uj.llj jJlj jWl J» ujt» 
«ilfc Jtlj U» w 4 ^.tfj 

JSIj lib ^ki «_J|J| 

« ^ij .«r jat uii p 

jl ' f *jj" .!»!*, ^« W»jJj 

1j4y 5L- M 411 »L» JU» 

kj u.i* jt *j« jj j^t, 

piJUJ'j Alt4J,1 J Vfli jjr 

>! yt *i «yj i^i, in J>l yjlii JjJ^f l«J< Ajjyi V j^jjl i) ^J| ^,,,(1, gg J> • ^.J* l«J ji^ *li • O) l*Ui ;y V liw y <I_H) [ji 

ovi>j .i*-l 4J &*4-> jjj t j^i ajj jAiji ji < ->,»,. caji, 
■J* J« J/". -"J • *»&■! irfi'-jfj (*V— je 3U» (j-j-) 

ji j* l »J O^ 1 * 1 -J*') j* «*•*• ^j" -»J • <"yi j*« VjJi 

l»/iij! UjJl' jj^ . .bavtj— i Jl «i. OjJI .l^jun^a Jl j»j .iSl 
: JU . i!U» .UjJ-i UT V <GU>Il") y v-> •ij c it > t» 

(T) 1-jW Olj.xlljiju Cit J! Litji't^jJI j^J «U> j_s 

t u*]jvi ou«aii T . i mij > ^a u»> u^> ,i_>yi y»ajj 

V;»I>UI ^Ulil JJ J^jU jj«Il UUilj f )L.yi e ^ u > J»» 

(1) Uiy* j,C j^. «jXb LjU; OJKJJI ,j_^ ^ 

(1) Lil- >«iHr j-LU .^j *!jJJ, j. jjjOI .J. " y 3 

(V) Uljj oLJJI 1U Jmij a_Iji' fJ X;' O—iU .j» j^j 
(*) M» |*vrf '-""It *J*f f* JC. ,JJ1 jJUJJ M yi . .IjJJI ^-Ct . l+j J_li. :jUi .A. ,DS j. j*i <N 
MS u >~»Wj ■ j~~ VI j-'Ullj . V 1 Jl"i-I : U> JJJl yilt (V 

^Ijl j-J-l . *h> !_-'■ sIj-Ij J^-b ■ v^i j*j- -^'1 (V 

f >, dill.. . il£ Sj-.lt o5ULiU ji Uj l^ij . TU ; .jSll n, (i 

• ^ (• 

- ret - <\> yum jyuuti «j jw jut. £,_;« j* ^ ^i 

u*ui jjoa.1 j.1 iji j^ *ii y jCi ^ji jj »; jjjj 

• Mt»~H» jj» J .yy jJj ,«■- iy-i j-ui jr oir ui 

«Wj jjijay jijj j.y« »jii. jm ass j»j jjw 

i¥> v^i ^V- ij^j BJ-i <-ij* j~i •>«« i« J uir ->a 

W J/*i yu-ij J^JJ* jC jy f-yi cw^-i r*V 

<»> U(f jlf j. c«j Wy l«U- Sijjll jiJJO jir M 

\ t,»U ^l jjU i>B i_ji ,jU gUi JUli f ji. OJ/.SU 

* * '«< J>> >K JJ^.jI JI J--I ijJj J>3 ( jJ l< J j» UI 
<^> l-Jlj* OWU.I "Jt cJ«» j. c-'li a,j, ^flflojU 

(U»i;J«j i^ujyjjiii juj ai.i.i ^ »jjji jji- ccr w 

,/I.Ul jJiW JLJ.I.. . <J <Jli.it <J *»j ; ^-j-^il ^^-.jJI (T 

. „UI ji JSUII 

v-Vl ** jl» *— J l~«T jj>^, v-lJl j!ja JJJI fr J.I jl <i 

. t-jdibU 
. Ujtfl : J^l C ;^! cJ~.j . rf VI J« -»— Jl J-W (• 

'n. .u,ii jij,v jiWj . •>' ouy ^-J jjai cJi .ix, 6i (i 
, ,> .is. >a, U" , ^uj yui 

, f UJl j\ ij,..il Jul! jlidl (V 

i v»' ;>*-, •jji*ii o-~' <* 
, j„_m jjiji j»Ui'i,, . jujijji >i : -M 1 (^ 

a/< J.I„J» jSa pju j« ,,, 4iUi1 c—if j.0 J. Jltj Jj <^ • 

• r«« - <\)Ui» ^iij cjtu jc jjj, 

L~»lj <U* Uij b jjuii jV 

u>ij iir j» jxii u urj a 

<T) LEWI .Ijil w jjj jiU 
(T)!Ulj ujb JL1II >iUi ^» 
UU JUJl JjJIi ,l»j lj.111 

UU jj-all l_^ jSj UOUb 

l_JiaU SiUjll j-u 4_Jlst 
bjUJIj a_Jl>tj jk j_.yr 
(«) LJlj-* ISy j>«& p*J*3lJ 

(V) L-iu jir ji oL-ai aij jU 

(A) UUl j£j J.J jj^ jjii- UJi. UU. ji_i jj ojU 

u«Uy ;u.t jr j in-' jy 

W«ii .l>jjl X* U>j j£S 

ici»» j^ j.y jjii 15 ^ 

lijj-l al*»U oj b Ui_5 ji. 

auji in- Jj <a uu ja 
Mio *a-n t-^. jj.! 
jai iir jJJI jcVl a-baj 
jJl <.W, 01^3- LiTj 
jjill ^m ju-! c.lj-y 

o^fj ' jj«-.n at' to oa 
fi_ti dii' f i_rvi v cjijj 

, »lj «UU OU Ji ^U .;i 

. oUatt l'^ j>U L~ (> 
jU .jiJb jib j-li, (V 

■ V"J 
. UUU : LSI,. (V 

.jjLi'lj . LfJ>,l jili ;^ii i_iUl c—iilj . t> J.| jjUi (0 
Vj >u.t jjii. ^i ^_» dli a je . <rt»j di jjiji ^,-i^j.i „i^,i 

: JU JLJ . lj^ tfj* V.^f'J ■ =j^Jt i*^£'l <-^fb . U^i 

.j^j 5U .jjJl Ji Lit j . i^i»Il ij-vi ( v 

bjJit <W .*ji (A 

«-» ("\ 

- roi - >J vS' t-Jill ^ 5>- <J L 'JiUlj » *-*i«f» <ij*e M iJ»j» »— »t ^ui iki u*» j«a 

JJ fejfcll Vx" JUT J* U JU, Jjjrtl j-j-lll JJL-, X» p* 

t>j «» »W Si- yy L*. jj^_ ji , j^y.Ji » «itr jj , ,0. 

.*> J _ "\ _>I.I C--JI «»_* j* ai'Ujj . fJ J| y . j+AII jj-i 

fj , c s-U3j > j «yji jus * o*-^ fjJt Ji jij; > .^j 

»#"*■«* ft!' ^t- 511 Vt^l *-l».^l jJ^u lil^l |W» u j^r j» 

jhtsMn )4» ju< ju ) j-jji .iu ^ri a j* , «^i u 4j cu»y 
i 4* ■ M» ») Mj ayun J «> «i'i jif ^Uiii ij»_* a j»» 
JW W j*-< van ttji jjii j» fJ ai ^^j, f u>i .uj jj 
o*»« Jij .j^' 4ii 4»»j juSip oijiKi jti^ ^ tjU j.uijsyi 
«-JW< i»r : «_» u jjraii ^ijjji p jc «.y, j. a^j j> j, 
,1V *r* ,> ■>-*■' J-"-" J.LiJSyi M.J.U JJr * lout 
«*~i i« Lit JM. ( ji.^j, > J_j^ jjt^, ji/J^li jjfc., 

JtttaJl yjJ*, J. OJ1 JJ J, .to*, j; pj^l ^JU* gJUl) Jj|| 

(■y»fi) -> »jU e»jj i-wi ■i;}'" e»j j> ■ j***yi j* u«a* ^i 

%Jt W SW j_«ll f * 41U j.j» 4U J jliyi .lijlb ^ 

fciDj JOI 4)1 »j uillj JSUj ^wj «« ««, JJUl ^jl^ j*i, 

#"#/»' *M *> j-i~ii *» j--Ji «i*« jUu j»j ur ( ^i. <■ 

OlfW fW .jjij < j«SOT ) jm_| ijjtali i^l, ^jj , UJtl) kU 
it < J"WI » i« M«J| JfejAllj ijJUl ^j j»U.l xJl yj^l ,t4( 

Cc J* a •>«* V >-»/- *-rf j . *na < ^ 4 yi ) j^» ojLrf 
aj sJ *ai jt j«i ,) tt , «i_j j^ nijjj, tfjfj u j.t < i m *jU | 
^ 4t^t g_at ***. _,)( jw, , ,j» ^ p., j, j/jii^ 

il—J. i.,%; &~J yt ^ i J, jj) jj^Ji ^ 41JJ , ,V*^» j"f a ■ l »*■ , j-v- c" 1 ! >aj > y*v jif «ii j^k «■* j«' *w 

&.> Jl (j<j.r**> «->u j» »1>j-! jZv. *ilj . j*I. «. «U| U* 

j» .tfljbj jiai ji oil j*l, 4. J* 4UI liui j*y j; Jto»( jj-j 

Ji |j»s . U» Jl cJ^j 51 jj_i Jt Jj\ : j_Jl «I JUS . »j-l Jl 
JjUJ. jjTJIl jjl.jll ^ j, 4*^5 . c K^h ^ ul cj-J J« 
( *"' e*>f b . J"*' *«' ^ • j'^V} J*«ll «* 'Mij ■ ". fjOt 

<-*•• fij • 1.5* 'tisi jt *ui .ij> jj_ jii su-yi 4^r i. jfH 
W til (. . .J. jt L»> jj_, xa; «ii jy-Jti ^^n j«, j_jj 
Jt j. -iwu jt ILJ JjJl V aiJfj . i-jji! Ali' jt j^jj. flu jy 

■ •>/■■«' ^.iWi 

sr Ti Jitf jJJl jjljjjl C jl_5 L»i jo—, jt 4i> I. JT iUj 

■ ViJ ^ *l j 1 ^—* W J* (iijt^Jl) y>L»j (Oliill) i^L* W 

j ft . r jfcti j*Ji ji ;^si .j* j. o«k j. jr .uwi .»> 

. ^ £Jl3l J.ITJ ^ jJtJI >l, j* >l, UjJ l«!uic j. JjJl 
UilJ . ffc* jkil ,1 ,1.11 jl ollillj . UjJ Ij>jj jj.Ul .V> Jl 

iijL. j, j_ii jj_, xt j« j*.yj ji uiya . jsi ajj ut ^ 
. i«mi .ijj Vu fj»i i-.)i_iyi ij_yi ^iit jjuji 

U-* j« JiVl cj-*UI ji jLXII pJUIl <jY\s*j i>l jjjJI ^ JJUJI 

j&)xa\ jU-i c-ai jt. jjj^i j-ju jji jt j*i jjj . jjiii 

jl G*w JJ> . «L> jj. aJ SA ^3^1 JJI" J^» j» JW -"i 
i-lji j* j^il JJ-, jt J»V. jW *il jfcu ITjL jj_, ^.^11 
l«J ijU Jij («U») j-jl-u JJ»I j4 jiUl j>ll j« yiWI Jull 

jju jix. ji ^i dju ji- jir jyj. jfui jir. . j-j-i jju. 

j™il JJ_, j. J;> jb*|, j« 4il Jjij . .Jj-S l*^* jW 4-Ij j* 
4UI Ji«> j« jl-- WjJt . iil-i iWjj jijj JSJ . 4i Jib jIT j« 
jl J»> *il ft . l_(J 4IU.I j. J_#u jir U j-jUI ji aU if*, fit 

i — ->u ji jiji ft (j»Lji) iuju i-jj. j itjUj jir Ej Ju- 
4_w £li J ju-j j ^T^• si- aisj (jai-aivi) -> <i>«-ijj;j 

UlU-l x« VjU (lij Col) i-jMj jir j %V\N Si-j4 ,1 . j-ji 

- V»A - j»i_Jt j^j. j, i f^jjx jj_- <juii j ^t» . jjjjyi Jty»ii jju- 
: JU , *.jXJ JJ cs JM> j^ «•> iW II sJjIf- J-»r- e" J |r "' , 

. j-jull .i» ji J jjM iijl-i jil ^ fUt flj . <U| 
«_»»Ui , jljJll 5JJ-J1 j«J . jAl-«Jt «JJ1 jU: > j. JIT 

^ *s-at*u iit«Jt cjj ^i-a uij -» \ytt *u. oj«ii) a**-« j*» 
•J*/*! »j J wl ; j-J J"J j>- j-y <^j • «?j j"jj »s» 'i 

«%tj >ll W»ljll ijll j*J ji"Jl sIjVj J-Sr" *» J* 5 0" ■=■••-"» 
JJ" Alii;, JU3 . .liiUlj ii^ 1 « J"-** Jl WU jlTj . I«J 
** lyi «l jy dJJJj . *L-«Ji ujJf jf ^ j. . jU*H Jjy 
Jjljj Ji , LiJll Jt >lj*»l; jJUiiV Uki jITj . U. j^iilUl ^ 

, UMM V tjjtai jl jj^iil Jit jJII juJI .SUi ^ jj» 4ll u 
rfjUj* UX^. jITj . jl—, fJt JUJI jjj Jl j,L«3 .jjbu ^ir 
Jli «_lj (j^V . Sy^JlIt Jl <uU>! r jjj *u»1jj ii ,k£ . lili i.ljj 
. ^-J-l JJ-- hfell .Jit y, ,\ji I. jjiill jl a jJ> Jt JJi Jslj 

a-,y uu u^i u.jj i^a .ijj u;i ^ . j»>i ^ <jju> ^i 4iu 
,|j_. ,.uij JiO. y iaii ji j>vj . asu j»l; ius ju. <i ^ . i,:;.« 

. iljb 
<bt| . «*l^l J>I <i ^J.U- la VI jil jXt jJm ,JLi .jtfl. 1.1 

: j. 3 . ^U yt 
J»\ ft jl Jjlttl jtjJI jt C JC ^1 lu» jLj i^l J* 

<<» J*).ij lij" j>i ^y I-4 jjw v" J' vi**; j^ tJ^J 

JJ-J CpJ-jII ^-> -M-' J" '-"JJ mi jl c— Jl ojj cJis 

j,i ^_j ^j,, fjJ .flaji ja,, ^u ^j^i j, ^^ 

J«M f >lj illjaXl j f >l jljl litj* iUI ol»i Ji ,41 

JJfc jU-l f.Vj. 1 } ffUl JjIjJ 'J»l 4Li V J»vi ^ 

jji ja» ui u™. jj|ii gi^ uiu j^ji jt juts. JJr . 
, ii r <\ 

- Ve\ - J-V. Jiji-J V «; fly <■«.. "j*t e- 4 ^-! *•* * 

•J"ji' JilJJl jJl- l« ojUj Uj-li fjUl Cj Jl Jj«J 

'J-iltJ il f t«j>U jiilji Ojjjlj r jlall ,,^3 liljJl Jil 

j«, ais j-ji j.l-1 jjj .J-. ji« fiJi >jj ^» 

Jiii' j»U1 ^ lay 4ly Vj 1.ji» j-jjJI ir ta»> «^j* Jjl 

JJfci j." JUMI i^-.. »; 3Uii «i. j_Jl J*> liJ^t 
: Lil ajj 

jjtty jj ja n-a u.^ jt a . „ .., » ^JtJ jji i-jji jij 

U_i Jji JyJ 1> ^^J <r«J— ! >JYI *> ftiVI s-» 

: 4«llu ,/ aJi jSJ!. jJLdSI ifJdl J»U!t £.to; Lil ajj 

jj, wjiw ji j yj jjiy ca- ^iu. «* 

^»> M jJVJill j. yb. 0*1 f* jJJ" l«*J al> 

yjc E L^aI1 ^* Jln),„f Jiih CJ»IS ^« **?*** 

il^II i>U OW—UI IJLS jTtai' OL*i JJ»I J-ij 

^J; uai X* ,-11 jIU 1*11 jJS toj- J-Wf 

^ jr i>i .jiu-j fJ j- jwi tyjj -^ 

uai' ,{* AMI IjJli fJj l*U>j 1j«V JV1 i-»* f» 

^i_'" jb. jr i^JUj i> JUiii j. j-» ,*■ 

o> COLL- jJ jUSVl J« 11 L.J J« Jt f« fJl 
*LL».«j . Jju^ii UfcU flKIl IJ« JUJ1 |^l" Jt oJ»^' J»J 

. f >UJlj . I>»j 1J3- ujWj . I>»i liJ«« J^Ul - n« - t> u^r x ji oum^ii ^. jjj « >jij«ji y **u* ys jJj . ijx* 

: JU . «Ul> jill 
.Ijl J.l> jK-ih Jjll ji=jl StUUI iljLill ilL_VI AOUII ) 

fBi-i^' jiji *ui «»j e»? (^ ^.b -! <>-<>.)<> j£>' 

/» J_iUII *jU1 .^- ,*iJi jij . .L»Jl ^ J..JK iJs 4i J»U 
*— *•• fl-J-l J-V ji^^l J»*> «-«*l1 &! J-¥> JJi- &*& 
»_-)*» . iljl-ill ^aVI »J>ill »1«; aUfj . jijlflj^JI j^l-aiVI 
•JMMI f J^i (JJI *"> jS j"* 0-JI3 iU— » &i— Jill • jljilft 
: Jl» 0" JJ «U) . jr&* ->>JI ol-a-lj . i««JI fijj 

fii^ir j_iii iiii_r jfji' i^tjjii cfj 111 j^yi ji 

•jjdbj *JiLy ai^ai Jfl yu jl~> J-Ul ■ iJjjJl J5*iJI JUaill j* 

f> ji jtii jiJi y-ii ji_. j* ^.1 . ju_ai; <i eUbv jili jjii 
iljLAii ji=ai iouTpiu . -wui jjiri ^ s»>jJi ^>i-> i>( 
•*>» j*J JJ32V1 ■>«** j; ji>" ■V'fc- ai J" jli *' '^• I ■ |J, '^^ , 

iy»J>> «-J« *UI j" ,J . Jiil jJl; l^iLi- Ji) . .ji .ji Jf j) 
4.JI ( IwJ f^J^j j^'j* Ijiuilil ^.iJI J£ j« ji J;.j^j ) *u-t 
plall \p* ,yJ5l JO.IJI il>VI .UUl ,y 4^ 4UI jij ail iUibj 

• VjiP V- ! >>Vi • iaJil J* y- M s 

fc*a\ ji« 4^ C~«^j .J^'1.41 oiilj Joil 4Uj «x-»\ 
! JjliJl j. U-J. . Jyijil OUUUj . ii«JI« . S-oMllj . JJi> 
CJI) Ji) . ZfV .1>jJ1 -UJI ji> ! »i>i>u j^« pbl 4U»»i ojij 
.Ujfl U jfl ,1 . jl! 4>l_ii jio ,_£l«J 4ly l«ii . OULi. Jc 4l 
( I lib 

P 1 — J<* J» J* «i?'*» f*"«i > j*i >l c«,lj 

- n\ - J-U! UJB! fJt ,0 ^ ^ ^ yjy ^ u Ml * J L.C 4l i,|j I., - J .jii .uyi w i.xi iij ^ i»i fJ n Vj 1J>( «, U4I) y uu Sj 

W-* ^Ul. fUU ^ Vi W_» (Mil,- ^, i, 

Vijteai JJ-, ^u. Uj SJli. j,,^ jto.jj, , 

o«j y «. «ui u«> ^ aui *»>j iu - . u,^ ^uui . las™,, 
H • .jij-K uyr ju-j . t_, jj^. u ja Mi w , a r~» <•* m. fit 

Jl f»r* & o-i! JJ; _, 1^ iUuJ j, ^ ^ . ( 

-^ ,* X, ■ ,* JJr . ^ y ^ ^ J^ 

. «r>i, jyj, j^ j.^ . ^ 

Ct-J-i E U, xj, ua» . ^uwi ^ j £i «* C » 

««% ^ -^ •«« < *m-Hj *^ ^^ ^, 
- f7 2?- ^ ^ *U *. -a. ^ ar ig * 

< W|V.» J-*,, y yy ^, ,, ^ ^ ^ ^ 

- nr - ^iiy. , *»*.( ai^, .j# y iiujii ,tui y jifj . a ,j*ai ,/ 
j». ,,:.... : j«~J! s»U» o^j . ijCjj 44*1 vj . uu. 4-&J j^k 
. i-iij* *j» jumj 4jijj. jJjUi jJUJi ju-j . liUll .JO. j»t * 

j» . j-Ul Xt ujJL, 4il j* .Ijitll j;3U.jt Jl» 01 4a Jj*j Jj 
jul_JIJ£ j_J iUIj . Sjil «iUIJ*l *; lij-il W .MT«V Jj! Jly 
. l^i OVt 4^ J>l » Jjjll jju- *»lj Ul 
j_» j+*\ MX ^-Uj .WUI ^>UI ll^-VI Jl j«~l Wj 

J ■ • a±~a \^At 4U> p* . JjJaoJI 3j*— * J>, -*»** j^ "**** J" 4 *"* J' 
yi%VI -U»l J-V 4JUI Xt Jjif cJlf) . slfjl l#u 4jj . i»»-4 

• Ji^V' j!/* 11 0'>. Ej^ e"-- J">" J^f "=»> **j • yw 
j-jJj ,*"*— J Hji-^ »j*« jr cc"-- y. f^j^i *«) j* >!•> ?' 
^ui .jii o- JWj • J-* - ' ji «i- t» s>> 4j y, i^ui o«aii 1*4 
«V' Jf^-J "Jf j* a' C • j-*" V t* ■* ■ &**' f J***** 
•u* ijJii J . -JijJi 4, j» uu, E .i ji 4jus^,. liir Ayajt^in 

. .1 oiOl jji OjiV 4>V . j-Ul ,£ .Ifcii JjJ>" JWj it/**"* 

. l«-J i^tili 4JU-. jt (ITU) Jj_ ji j-lii 4jl_ jl !ju j»j 4j 
O Jlii . 4jL» iilJJ .Ijjjl 4iV * Ji-;.' U-» Jill ^ J 50 J* 

j^u fi-i j-u. ijj!i j* ,^1 v ji c~J <xr j?i\ -. su-vi 

a I jlLi_j- U Jii Vi jliVU JiLi V . olj«^ll j« "ij« jlTj 

i_ji>Jl j. i^.j cJlfj . L«JS .UuiJl 4J1 ^teiij . UJU- j-jUI 
Aalfijt Ji .±~, 3 4lf 4»l«j .W^Jl Uj aiillj ytj) 4^ A>U 4SjU» V 
jy—'j.lj CKJ43VI JiyUlj j-jli jiliUW c»IWI fWt JUJj 

jjtiii ^joj iL_» a-jUii «i uiij . ,^u.b yvi jtj Jt*i\ 
_ w jjy . 4SJ. j.1 4_jj; u jr. >«jJi. jiitjiii. »-»ii 

Sil JJ ilj-l E J>' jlf J»J ■ »■»?.* J»t 4. Uj-il w -* ST»t _ * 
. jljt. 4U-.VI 
x^l Jj . JJil ili— VI JjV jj-- if 4^ jl j— '" l« U» 
W 4^>jj 1 £i»-i'V .Jj.jJ U; 4,U^Ij lUliiy UU.yj ^Ul 

<5jui 4i>jji) ji o^i-v *wj^ jir U; ^at 11M , uuu 4j»^ 
. jui y j^ri ^. . ^ 1 jjm j« uj ( jijjf j» > y 

jilwijJI .U» c-.b J*j . .Jllj »»>jjV IjIj^ X»jaii *» 1* 

- tit " _ ai'al+i jt Jji™. jlliVI jl ^i lilj . J«Jfj . fJ JI (>UI) J 
j,? fj ^.UJI a Jt jjl- JL-Wj «l M J1 JUL. J>l V jJI 

^ j-hj ja jw jij . vsjU. »!-> 1*1* . U.U jji^vi jWs 

iij^lj J— niZIJ i»LJIJ ^Ldl yU ji U« U Uil ^ . l«> Jjil J«> 
OUJUrfb <Uw alaji JljiV jJI J*~JI Sfjl-illj . JjJlj JjJlt Jt 

f j t y 4 U «ilji( Ji f JutIU l^»UJ p£aJ Uib . oi£JI ULil 

.I.UII jL>l jt yjall ijJ - J. «1 Uj . JjUIl j* oUjlUl jt Jj»ll 
j> . >>1 jil dli jij . U» Jlj<X J-Ul JJ.I 1-1* j» Oi^WI 

iJyjiSlS ,ULJ1 jaly lalj . tf.>WI Jt Ufcill ^jiaui Jt £ »m 
. ^^11 k_«uJC£ «-ib ^ -* 1 * t/ j"- 1 ^ fj*i u 3 *M-' 0» 
ifjUll -Iji ,>• Ufcl 1^1 jlf a.- 1111 ^.J* V =>' ,J » fc*^!» 

. i^a- ^ jsuvi ji Mjdij j*vi i>s> jjiai j^o^jij s»ui 
. JJu» ijyj jjW; j*UJl j>lj JjljJt j* jfeJt jUi Oi' J| JJ 
j_>i i»j>i j_>l ^ai a;:ivii «jk cJua Sj*J» u> »t— r j«jj 

. />J_., Juf ij^sj . />JI la jjJ .0*1 . .{M sjJlii j» . 0*1 

. uiiii. Vj a^ill «aij Jic Oil* dli ja 4il ji . yU'jj. alSiK f U' 
. 4j>j Uf Ji jw>i . U.ljj .ji< f»-. liki . UUb£j ji iju, Vj 
j^jil »JU ,i w UJ a-al jlJjJ: JU.1 Jt-4j . «J •>; e^iJ 
j_e UJil U tJfcj . Ua^ 3^1 j» li» jV >;i.V 1« Ali J. 
. aI^Ju g»>j L^'yr! Sl aL, '-^ ; u J^ Jt*^ f* - ^>^ 

I* OjJ .1'jf ^» ii-aUIl j» j»ls jt liilj J«e iylt >SUJ' 

y J|->U 4lU> J» .J; .Jjb Jil ilf til j-J.1 jj_, ji^l 
Silt cJWj . aiill jj i^yilb. "I 5^* »Jllj »JI aJ— .jl j-jb j.1 
JT j! 4,-j»t jVO .Jllj f jV dli J* , ^ . Vjl I* Ija^Jb ji c^jjiVI 
^-iaij i;.Jilj jLJlj Jj^VIj 4ii)li IjjJi Jil ^j . .J. .J. 

jU_*i jr j«. jio . auit j» i^u sis ii jijm jji Ujjii 

*_H v jW Lil -JSi . $ jl ji -fejiV jl JI il'i .Jfaj . l*'L«; j» i)IS si Ui c->j JSj . ^UJl x* i^jJtoU U 6.j»«*/ |>«J (t^tj 
>-»Ji . USjUi- ^* . jlv i_j jt <u< c-Sj* . J .liij f- iJtjD SjttJ 

fj i_ii jj— . ji jfi jiui dij uf c»»j jjj . cjj u, jb.,j jr 
. uaii' tu jji. ji jr i^u. jt j^ji jij ,i_i oLfj . 4_4j 
aii "ji jist j^> j, ms -u. ^iu^jJi l»l« jiai jri ^ 

jl~> ■> — iij . jjfJll i_-ii ji jUI. ymj jJiu jLai l_JAl 

j,,^ ujtis aji jiu^jJi j^i . itjjij s„sui ji &j>\, pu 
j. >r«> Ji- j»j . u*ij j-» -a t it«:^ jir jo^x. ^ul. $, 

•jijjvi j> <t^ ii.ij u . j_Ji }»; j~~x j* iun at- «;yi m 

-N- 4 I^JI* J* ^ 6"" olJ ■ JjJ'J -«-VI J* iij^lj . aj^l fJy 
jjill 0*3 • 0»IJ«II J-ai'lJ . <j»J~-) j»jUi j» j-jj-U 1} . Jj)U 

■"JM • j* j* . ^J- /> «i»i jij uir jiu»j.>Ji jua . oiJ-*) 

(j«) JI J \fe-v tL- ^-JJfj . Sdiyi c-3, U ^ . *U« ijlj^JI 
li_* I4J ti— K> (jjl) ^s jji.] 4LJ 4l«aS ja iJU i™l». 4U1 ^ 
OUI «_J> j» UJtj . 3JJ J»f i_J*j jC ^ l^j . \j& J_J| 

i-ljjJl Jj> i£US y. s . ^>i_,,; ^iu j, ;jli at jj tfjjj. cj- u *i. 

j3l Jt «^j», o J^yl jl J j_i f J ^ . l««»» ^y j. iXt 
,J . *J1> j. 1<J_ J l>l ji jj-j, ^ _ fJ L- cJ|j IjJ. J JJ _ 

cJir jSj . iu^ jjj^c c^« jij . jsi ji ii j4 »< i,* j» u. uu 

jj l^j t Ui ^r 411, VI JjJ; -ii C^Li . ijjju i,,/ Jj** j»i 

". AJ t y 
^i»ia . jj«i i»j j \tvi »!i-,j ^jji ji c^r cwr jJj 

.^fVI 1U-.SI . j^uJl 5»5k . jl_yi JJJMJ . jjji jj_, , 

jj»i j. jjii , r-r nt j*ti . jju»vi j« VyJ aij j, (j.^, ijA ». 

J^ljill ,£ jjIAI j.«>vi Oij-fllj . JJWI If- >ji -j- »U11 <J| 

^jai . ^j-yi j ; ji jii juiji j.j„ j_ji , jiudij jjiyuij 

- m - • Jjt> >-jj • iSjU jiu . ^u™, B^ |a x_Jl suliij , ^w*> 

**;* j* ■ V".j' ^"j* ■ *-i ^uij fij*n ffcui" jij ( iju J 

J" ^'J • J*' >r*-l! j* jjl J* l» *Jj ■ j^S - S.WAIJ . j^tf 
U«H j«mJI u u ,ji j~2 U)jJ jj-dl t|^ iyUi <li 

:jiwi jj «iij < |jL«3 «-ii 40i j*, ju ur ji ) at*i ^ jj-u)- uj 

r ji. ;iu. *ui ji> jj j. i^»ijjt c-ji»i- jjjui jw 
juir ^ ,j^ u jjji; jt ,u <n j. iu-vi uv>i .yj u^ 

«1U , jjUtl i. U_i jU j. jr «, gx^ ,^ gw ( ^^ ) Jtf, 

u« *ui fj-ij* . m«_, f.ji^i c~*i jjjui iau.tr , ^M, j»' util 

»i-"| W^ oi—rt c/>i* >um jte»i ii| 

j_~j ij* jj_» j_r l^ji i^iii jjj j) ^n 
i-ii-tl ./-alb u»y u«ji *>i li^i .j** 
■".J- j^S J"" jl-i*lj y™», JU|j JUS ibsa 

yjUu ^ Liu Si )l aj j«l u, jj jA^ f , , M , ,_( 

V.JJIJ v'»"J J >"J (WO %j «L< /t. f « ,»» ._ I 

- v\v • I-!* . *«.|jl jl jjil Vj . * JJ liU ^ ^ . ^y, j, ^ tU 
. JUL* U Jc !,£^ JI 4IJI Jl_J . dli j^Jtyi . Ulj« j» 
JIUII J MM, j }j J CujM U.ljj jl au^Ji Ul a,li 

j-iili .Ui'i iiij <_^jj 4ijj*i- u a-ji c~a j_/j 

jUjJI ijl,, 4J1 _,ui- u« «»u Jj . ^iixil 5JU. tiil jji Uj 
al_Al ^Ij . iL_!b jl^JVl .jJiUU ^ OJ-j . jU^JI «U|j 

"*3-* *> jfv, ( .u.. ,,jjv j» y j^ii^ , ^ j,. ^ 4^,^. 

JLi 0- .IJi j* jjlj* j* ,|jjVb ^jJI Ji.j 

Ji-ai j.jl^j, o^c ^ ^ui lit o.^ 

J-U, fl llJi! j» W Uil ityliu IjJii, 3>t .I| £)j 

.JUL. tt c-i jtj . Aiij 4^,1^ 111 ^ jiy.vi.y jj, jj> 

. UJ. ii_» jl , LU. JU. Jto, Jh 01J , ^ u 4j, ^^ ^ 

. Sill_vi iu-l l^i 4Ul L» ^i jjUllj jHiyi dli jJIV 4JIj 

; *^». ^ J'} f*^ J\l (S 
A-^'J ^ ^ ^~— ^uir L^i;1 ^ Lj^ LjV ji.) 

- V\A - JUIl .Ui!b j± .i^j jj^i. SjU , lr ^_ JU , yj, 

• y'jil Oj . yt*ll jjjj $, u jit j|« dM jj_, jjcij 

J-«3' j.^iVI j. CJlf iUl JUlJ jjjjtfl j4i; jJS jl y 

J—CI di. to, J.«. jt IjuI J dJUj jjjy ^ 

juiii i-Huij jt*j rj^a jiai ji o^.; isi 

( jUjH t U,l jlA j, jlll 6 , ^ J«tf W 

CJtl jU . <i»jj U ■C c*j* S . J_AI JJ__, oL*ll l«* 
«I>S U>j . D*J| el-Ill ,J^ .Cc «S^xl U ^icl WU . U_i tu 

s^-^Ji audi jy ^ <v ,>jf) J^ji. j <iui .jjij jjy 
>". ^ f J— t-l 01 Jl djj „UU . ffiM JJC, jiLjsi ^ . aiu» 
f*~j-« jsli jl Jl 4~ii £» J^u, ji!l ^ <a!*f ,bU . CjjULJI 
. jii ji du jt ji^vj . «_ii "juJu 

. ij^i o.«iu ouian. j* j-lji jjit j»j . i«j j^j ^j j J3 i Vj 

.1*011 ^ ,l,jj . i^ijj- J, jjjB ai_, Uji jj» «j| J j&. jj, 
£-«. .UMfl Je .LJjj. cJf jJt yllj . ^._ r »i yattt jLfll 
cJii , 'j. jjji fj JH jijj-Ul jjUt ,y l<Ji Ji, ^Jl oL«iill 
5_,j-!l fXSVI <*Jy» jJl GL«iAII Jl 4>>J Ulp a cJb : 4) 
•x^ V J** 'l>»VI o- jljSw |j,j»'v_,i- 'J 1 ?" ^ E>!» 

i4»yi s j» ji s<«i ^ cJir y dUi jj, ji «» tfjji, jj ou-j 
«m-» j-«» jji^vi oua « j«- a.juii u,i c-s j* jii ur 
. **» o>i ,s . oul». 
jjjJi jj^. a j«.| jj^ m_vi 5«jj; ; i-ii jj_, o>ai 
.jji ail jj ji j ,r\r jij, i<__,u ^» ,,-jvj uij . oi^ y. 
■ «w **•> JjV a j-Ai jj— ■ i-iuii jj> jii _r_i u u»j jiuii iiuu vjc jir j3j . s^a- o^ jj 4^a- cur u aij j-Ul jtj lyu lil J.JJI jljai .U4.il iiuu tJUJj . a >TAT jSl 

j-fci illi it «-Jjfl (.tfil-M) Jlj'j j« <M <&> ■*>} • jjlj* U. 

. (CJIj^b) j» jluj fjJI j» f! Aj-i-*) y 

fJrf j! J-» ji. J* J-' 0! - ta » l 0! ^l**" ts ,J -> - ,8 

ju jj_« jt Jil . ifjU. j» Jwj lis : j.LAJoiyi jaX-ljIl 

•Wjiill ij.ru iaU Jt Jjtyll tf t Jj«. jlf • J-«V»*II p^j-!' j! «w 

(■M j* j"i 3 v°' ■V" JUI V j"* J J • j^i V 1 "" * i ^*J 
(ju'iji)Ji f.^, o« «y» Hi • j»>*> VW J** JiV* J e- J"" 

flj . JSjB«. ,^J «il .jt . 4>U_ J ijLi l*jj . =JU JI j»J 

. ^ ^TT^ j~' *>.s. > ji Ji j-Jt jW. Jji 

J«*j J; 4JU1 JLX ^ J_*-i Jlil J;! J_«»l ^ «Ul J;* _ Nl 
J.lTjtijJI «U| JLX JJ_« Jt Lil Jil U»J . J^VI .i» J. 
. tfjlJU ji 4w) j*3 . a-iWI bw >J' ,J ■ £■*!>■ 5ftu> J*J 
j_i- jyJJl il^VI f j> jLJ aij . .» mT j¥l Jl l^ J'J?. Jj 
. «*_i j. sn»b p-j ybvi jt f j« « ,> . 6>n i-u Jji jJ oiy- 
: (*» 

bj>l JJJ ( j«j ) <yl«-.Tj «ll.$ 4«u bJ_« ^ y »UI !jl-> J* 

jji' ju-ii *'ijjij *j iwy >-ai ^sui =**« ji» ^)UJi »uu- 
j_j»ji jku ju-i j. j«>i jx~. j-tj' j;' o; 1 * u ' *? **** 
jr Ut'jjyi ji . .yj bjyt jyj . «ij u 4iJi jir . j.uaj3vi 

.J*l Uj. . dlj ^ liJ»l lyuj tjii LiUil Jt s bJ>l l»fwl< 

j. ju . jij-Ji jS &ja\^ . jj-uv i»j jjsi v j>. ji J>j^! ^ 

4UI jjfc <-.jl3 . 411 JI (JJI jU-'VI JS. ji Uiiiij fi Wt JU» 
t li^,l la jlUJI ^il_Jl jb't .ItSli .f,jJ3l 4-i il- tVi • pJW' 
■U-.J . j^ill ti lfc JJ l»U-> j^JI OU—JI M jJ Jt AJjJ-IJ 

,aijr j-jjji im . oy f—. i*a»-j «"""« j»i • Vi> lM 

. I^» J£l U-. jti'ijJIJ . dUf Uw j^W-Vlj . dUI- jjjJUJlj 
it VI iy 1} Jj» Vj j-fl 4UIJ tUI VI Jl Vj 4iJ Mi-l} 4It JU—.J 
«-il> J«3 j»*l jp^l **• U -Sr- J« J- |*"> • >-r- fJM JJI 

- rv« - OU^IIj ^1ij»Uj JJll^Ij J >sl ^l . U_- UJL-i' J-j «^_i 

t«_0 . OtjtjJl !;-»* llUl OlyyVj f<ll «»J.VI OUl-ilj ^J-Ili 

. J_*l 4l col U ijW} LJJl rf » SW.J X»U ^j U. Jrfl fjll! 
Uj_ . fiy alj> |^>j jyi iUI . Ji! «I jxili UV^. b U; J«»i J[j 

<. < ,fc g-SJI .)Ul> J-JUJI V- £"■' j; J«>( 0! 4JIJU <J 

^Ju«. ji-^Jt yU«»S ji -bjjwl j*» «H O**- 4ill .4* J-%-3 
<_i1 ^ ) j»UII rf i JfcjUll jiUy jJljjIjtll c «- a fAr!' 

. U jJUt U ^ US Jlj . UL&H 
. .»$_» «_!»! SjOt ji <J U»»> jJJl y IJ* ^UII _ w >;j *iu |>« Wi . ii.jjUJ t*u yi j> ui; jy J> ,J 

. .Ij- >l. 151^1 al Jj^i Vj . *U)t iV^VI ja I jj-, JU . jjjji j- j» j-L-m i>Jl y All jf j- J*-* J 

«»jai y*t-o> f^.y jfJt . jf.v-ai v j« c~'« J' •*>>■ -wJi 

j* U iSl jjou* Bl ji ! i«j . j_Jilb 4SUJI Oi} ^iji iSMij 

. t Ji j_i-,i j* il jMii lij g_3i ajow j^ri ja y_Ji 

. iiltjt iU^VI jJjI jo i-wJl i-.jJll j« Vjl He Jil j( g_ab 

utji Jiai; . a^t-t «air jji ^ j^tjii it-vi< ^«i j-iii jw jSj 

- rv\ - lAjStJ-l U* * W ^J^ ■ JW > "^ • »-»>l j*~> p»Ul J->r- ■S< r 
Ji. iJUw UIj. JIT oij . a^x^s. dlj Mi . jJ"VI &ils «Jt gO; 

jr cjlj iij tJ yi aiuj f kt3b i_ii j>i^i . jijai (.b>vi) 
j4-< o 1 -"jiJ • ^ ^' J» •!>. u J« ^ ■*•=». 0>fJ • Ar-» 

e— i ji = jyyu • ^ «i*»tx *v "ji ^ ■ jw * " 

dlJU . «_JI gWt «il ftji jJII 4«_1 V . ytJ3t j» f»Ul) JX-, 

u vi (*-*s» ijj- v ,+-* jie ai ^ . j* «ii^i ^ *lj jir 

OjJkj V ^ . * ^b U VI Olib jll y j>X.rt. » . ffi -U 

OU . .Jij-ai j. i^-ji; j^iii' ji *£*_ U&, ..ji vj v^j 
ja_, js- aur . j»m>vi fli. ,*l c ii, jij . ^v.,1 f&iy* z^ 
j .ijJUJi ij* j& ju- aurj . i^- j .iijjij , J«» y ^ui 
jii_ji iiji>,v yjib ciJ ii 01 jjiu . ifeii C b> » . ijijii 

jiiU VI f Ui^.VI ji XjiV g-ai 01 : lil^l 41 JjiJ . j»l~llj 

J.U— dJJu JIT It IJU , **-£ 4J 4Uci U >» OJ jJl j/ij . OJ jJ) 

a - J j J H p 1 *"» if .{* ■ >—«' J* •'.*. '' t* "Mm ■ "JJ- Ej*J 
. IjJ- l«_J ^Ji jji Ij-ii 

*-*-■-» *'U . <t™, <MuJ y oL^ «§X»f 4ijj» JJ : ( J^St ) 

bp> jjiJ . .IjJUJl iui. jjj OW—J1 ji »IU. l> alU; dUlj . iyUl 

<|*.V. *il) J» ■» >V'A ^ Ol>l_Jl JJ>I j» ji^ * pit Ji 3 

SlU* jiJI JJi (J-Ull) j» b.j/, ,\jiii\ JTj g-ill JIT . Olj^. fijl 
j«»U . <0U*»i y, ij^S diiU* <U4J . ^jisiyi J«>f JV>« J-»— ' ja 

J-- ^- tr^' 0»» • £-^ CV. > j^to jj- VI JJ l*j ofcyj 
j-JJI jyiS . ilL» U JO • *"l j-UI) o^-JI dU) . 4u.j 

- rvv - r _JiiJ> J ai'iU Ji . Uji. «Kfc Jil ift ) . ioll Ji p»ir -Ij-iill 
j_r Ji jjJ; j_Jlj . fJU u 8*1*1 c-li) : Jjfjll JU • Wla 
jj-I jly jj_» ul*->l y g^J : JU . Jtouu-.SU (^>,,„i «jj 

iwi i» g_sh «i ju» . .i»- j- fi ji ji ■ i*»i j»ui fji jr 

oj3U . ^Ib j» Jt-ii JI KliSJiW. SIJ»J liJu -ta>l ^ b 
: Jl_s . ^fell ji^iuj oUilt Jmu jt_-» . Jjj- J& -ta>l jV>> 
jj^; Lu,»" (rftflj . .IjJUl ft-^JI l«. j^*l . i^-ui S.J* wVJU-J 
glj U 4^ j»j jS- JjL»i liU . pylill JJL-. J. jU" U VI . i>-all 

ua-Bj cJirj . i<jt i-Jj g-ai j^« jJi a>dijj ju- til diij 

"Js jjB . .UJ1 a; j!;. U Ip jijj jlj . iji«k. j» oljJI jJsu ji 

tf i jj_- y } ji. jir i. vi . i~Ji Jki jdj.i iijJi jr jw il 

ii OJI 4__» f»UII JX_J uJSS ! Jwll J« ^>t • .jM -Wl 

as^ j. i^j j. &u . iji ujUi ji j» uMiai ^ j>ii jW 
^i 4» j£ jJj . JjjJJi j. e* ff ifc^ aui rf • oj>i- 
<U cJB . Uili jUf 1=—" * lilt uiyV cudt j«IB1 Jiij . j^JJ 
. f L_JU «m*h" ■! ^ . JWII jt -I>*I1 Jfj ■ f"b Oil ji i ^ 

atitf ".La Jjia f IS tllUU . jiM Cu»J» . y4l j#; «: .j 

J.J W-H Wl « ^ • 4* f W J=— W ^ -V JJt- ■**■*' J' *•»■>» 
jU <;i : 4* ji—rj . Jbtyi jj. j, j«. E u.i ji- ji jiiti 
5 l_ij j» &ij*( : "I JU . JJ*" f~- er 1 " Jl-J 1 ! «*-*J Ul - i ' 
. jfej. «i iii ju-j . jjj-vij iJjti yj*^ ^ <~*i ^3 »uiy 

ji j>j ijX jj^J A*i . Li cJJi .ji- ,U l*. Ji«i. fl: * - l ji- 
. o>Il Ji Vl j* t>j« touJl cJUiJ y»i «!l JjS. jl-J ijljlt 
^Ui (j»U) _. fUl M> JI E 1WB»I J. Jjt ^ • IjJI "I J» ,U 
. t (_MVI JI «jui<. I< JjUll j. J|L» Jttu.y <il yAi . £lll» J« 
l^i. jsil <>j-.) j» -Syij fWI jl jt y«-t *•! f» : yW J« 
^_-l' S« »-*• J". / A-> "> M" C?J iUJr "- u -t* J* 

. £>i> ju, j» .jS jr j. j-^. ji j« j,rf . jiim 
(*«^t» «iv . j-^ii otou«i j. jr ,i uuii .uai jjb y JMVJ 


» ¥V* . 


«IOI ^1 USte c^f UT «_s^t cJ" 4J3 : j^j-jj, ju . ^ „ 

^ c*_ ^j *;,, . 1-s j- ucj «j, ja 4U1 d c»u . .ijiuip 

** f> • <**-■) j» * AjLS JIT U. ,>J,3 ^, 4i jj^j'iC 

*!«. .,>.,, ULJ, y ^u> ^ j^., ^ <£,,, ^ ^ ^ 
"•«? o« JO • »U»i iir U, l>l >i oil <n> J««3 : ju . «1M» ■ 

oijuiu .i^r aij . j,j — ,j„ WjJiI1 f _ rUI1 JJr _ ^ 

Cr-» JfjJI j! j*lij . Ifck j«l| iUUi 1^-^ (j.IS) _J jj[ , v 

■ fttt» 3*' Jl «»3J •C J.U jj, v ut Jl ! v u jr 

- rvo - *if J ■ l*Ul .J* ,^J jl. f I j.1 «u.y 4^ oJW Jill j^Ul U# 
t-> Ojl*. «J jli iir Uij . J l^ ^j, ^y, jj.^, j, ^ 

tf.>Ut ii*-"» -of JJuJl J.l~i_E!tl p »Ul jj_, j,« aij 

^.UJSVI -kj-a-Llj-U-l ji* „U! 

-t_* (.Jill aUI Jj jj_, jj,j „ c^vV Jl. ,, j. ^i, iOi 
'-! Ij** f»/* .rut Jlj . l~ u»i-i U»j , j.W^ijJ) it-« 
.Jjijji j» .ijM ju- ^ jjL» t jii, jua . 4»Lu « sr^i^a » j 


ji ji .j»t ju> jj . ^» js. jj*j» gii-» ju-, («>j cut) auj 

. 4_»j ib-LU 

ui_rijL»i ^l£ JJ11 fljLtt J>^Jl . if-J-l a -U>*J .Jll$> jl.>II j» w 

j-i jir j»j . ^JI^«,II <KJi ■=-.<> 0* jfc! J! J-H l^-!" 
. 4j|j.**Jl ( tji-ijj J> Ja»* J-V" ) ^-J-* 

fij^-lj ujU 5-jIj iaj* J NTU A^. Jl J> >n» Ji- J" "ji 

iU-V> <;"...i ^JU . aii il iJUl a; *-i-"^ ji >J>j< W. JVr" 
^«f iJill j. ^ ji .jaO W . »»uyi jt jJs «M jl S)UIl j» 

. j. \rrs si- «jj jl Ji lj^ii >t j> .ju jio 

- vvv - oij* c-i) j. ( {.4,1 > ^ . «m .i^ u <i»j &,!, y j»^ j j 

. IvUll «Jj* ,-Uillj itjUUI Jji flj . JUJ Ifct ijua 

i-jj. jJ^jj wit ai- j* jir aijjWt .j^ZtfTujji 
*•'« J' ^-^ ■J"' -*«* • -*>wi jj;- xt < yjiii' j4_, > 

. it_Vl <Jc JJLi . 4_Jffl V^J • V-» 0! J «" J- 1 ;- -" 
jSV ,» • .4, jt jijUl ^ j,! nj . ,, j^ ^ ^ ^ „ ^ 
Li^ .j«*j, .JO jl Iy *U ( jy,, , 4»_ J UjJ jjm, j^,, 
C^l SL» c^lj U ,/»! jl jl* : JU . .4, J. Si>Il jo. ^ . 4J.I 
ti^jCt • SJj-JI Xl bjtrfli C~-I SIhJI .J* jl 4J>j t-_J jj 
«-iy » ^ . tfUl y (,'J* ^ *— * . jUi y Jtil U. £-31 
^.r* ■*>■. W 0*J .4j>J4 >ji i>Sl a^ jjjj, jir j, , j„- 

"="»" ji* jV* 4>j"i o« p-iJi Jl c~l«* : JU ( l*u tiy yji 
: JU . ^.^j 4, jj K LT ^M j,j_„ ^yjj, * . ^ ^^ 
j. JJj.ll f jjl jf jJU-jU j. m v j_3t f-y j* Uj, OjJ. 
jl : J JUi . 4.J-J1 J^J Jc j^f Jj| ^-l ^ Jj . j^ii _j« 
(^«J*«U1J-j t aiJUW,flI jp| ^ . d! gLa; V Jj^Jl 
ai-r* 1 *" Jw J«i jOj ■ JiXi i^n j* ji . ij^i j,^ j,y 

jVy J. jJUl <u> EW s ^.jdi j, ^ . JU LTjI _ jtaJl ,I UJ j, yj 
Jii 1 f- 1 ^ 0! -*>*• JX_ "Jilt .J»j ft ^ . jJjirij^JI a«. 
«-« J«>t j_|j , ^rutl y !«. y f Jii«n, . „_), ( i^, , 

u vi »-i j^t j jn } . l> uu> <i«i ji ^jj, ju J!l>a JU. - VVA - 


= J SVAl < - JAJI r»rt> 0! ■«" J" f-^ 1 J"*' 
OWI^jJlJ pJLall !<(* J_L~i (ULiv) ,y Jj>S SJ>U ijuil ii> 

: (*Tll»j i*3S ill*} . j>ll^ c >UJlj 
I***' « ■»«" - \ 

> 0! 0-*' - ' 

j-" a ■*•*•- v 

j«« a -"rt* a J«" - A 

J** V. ■*•=" V. 0- J, > - W 
JJ.J1 jlil j, M>\ - \ o 

JMu J*-» »»»> j* J-*<Jl <i*-lj^Il) ■->!— ..UD' jj-j 

- m - tJ-j . 4111 Jj Uy^ ^l, (ttjjJi, STjJ. (.J^j ^i^y <iV j, 

JW p*-^' o; -ta»^ j-v *^»— i Jt JJ> j-au ijju mi ji 

*} ilj-UI j/u . yi> Uj_ £ >j . aiUULt B^i alic jUtf . « j^ 
«SS» j«J >» ■ ««> Ji jl_s , l»Uj.s 4W u_iu 4ljLi . "^ 

. fjuju «,»l. uji, j,,. jr , a y . ^^^^ j,- jUWJ , g^; 
i^-s jijl f* . *:s«j & j~,i j_*. ^. , iijij jj«nj j^j, ^ 
•^-i '- 1 * u Jl *J ■ *?j- <r*J jy J' iii-w •■". JA ji u«ji 
,%LJI_ u» : 4! ju ^ ... jj, j_ji ^ ^i . ijLi. cJj U cilj 
■ >* J r' ^J • J*" Jis» : j-^' Si dUy:l c— IS l*Jtf ,J jl 
A* *~W J^*Ji fcijli Arfi ->-»s ( iMJi «J» j* ju»Jau u«iu 

u- 1 ** j-» Jj» «!<; j-j. a -Iwf JJ-, £_il| jLil jj ^.jj, 

j— 31 JI .A** j. ^i jJl_ o5j _ iwu J _~»At jJL-L 4,1 
. lij-J UiWj . ijljjU 

i! j«m ijJWl jjj jS^ . j^*; ^ja. j_^ ioie 4ii, o^j j3) 
&.lj v y. . .j^it-j. 4iij . 4.^^- u ur ^jj, jir 4.1 3>u- 

j" IJ> ' ^ »*.» • -i"" j»'j <*■! v» J' ^j ry»» !>«> o- 

Jj-. W . jj! «J jy^ ^1 ^ . «u.|j VI jJLJb Jijj^l y 

j-» «»« o» Sj^u «vjt i» ,ui ^ ff j ^vn >j>ai jfjuuui 
^^■■"1 Vi it* -»i» J«»l V H*> C JfJ • JjWi 

■ J- Vl j 1- !— j *h < a>ijii .jui ) j» 

jy - -"' p*^; 1 « J«i soun. 4_j j^ jj- jj, j^^Jy 
<<i>-iji> Ji (>-U») i« ( M s> e»J) j. JSJi j. j.| ^ . ,u 

ClL. pllt 4,1 41.1 ^ J. (s* jj^ J,,, 0i ^„ ^ Myj| ^ 
OIUI 0>I1 Ji|.| J| ^^.j . 4,1!,,, », j ^ lj _ ^ 0jj „ ^ jjt ^ 

- u* - Obljjll j^ii l«iVl»J jlT Ji) . !j-VI OVL.J ;/ a.> u, j" j^^n^gi f 4___i . Uj^. j-Uyt (j-ill i-»L» f/ . jj_« j> J«»i ja_^ 

^» A>» J4--. il^-VI Jl J^i (i— Jl ilij J*tj . iUf A^» . kjJt^Ut 
f> fS . <Jilj«») jl jfciil fJ . jijiiiyi -ta»l Jly Jl f» 3j»—> 

. j \rv\ j» ^ jiv ji ji .i>>:i ^i «>. jj. 

.»_$ , ^ii' iL>l» y*ii • J_J*— » J* 0»X*l Gj*' **?* (J* ^ •* ^»v j» yy j»j . awLi (if j-uj (tyJOi J iji^j 

Ji_fj . yJB ,,«> «J jlQ (JjjI) .Ulc >v j£ - JJ 1 fUll Jil ft 
•TjjU . «1 to jjJJ (fell yJi <(iJ JJ) j» j*y ■ «U1 JI (*!«* 

^ £ ii-i .t ^ i^ .j^' J ,ia 

%»Wl ijUlJ il.>ttl fV, (C^JU - ) j .I3jAi» i .i^iolk, 3 (jjmU) 

- ¥A\ - . .» m> j»i 
Ot^l! Wj JN >*) ■ JJfcii j. ajtf ej* jjj, j.,0, iu-y, 

H y j> « J* ■ oc g> ^ ^w ^ ^ djLi . ,, 

IjH* f l_ll tf-» gilw, j^ jj ^ . ^ ^ ^^ 
J- 1 - ■*• Jy'i ■ jV JJ •on uia- pj^ y, ji^y . Uto ^j 

.wuti i^ai ^.ji ^ ofjy-* osJju> W •=«►., ^ 

• ou.^j ou,w, ^ ^ (J ^ ^ st ov ^ J ^ ^ , ^ 

■*— j <^jt j-m j»- j> ijii » j. j>- ui»". ;„; 

.j31y, , ^^„ ^ uu,( ^ OIO (5e3 , ^u-,, ^ ^^ 
J-»J . *u^. tfUjUj j UAV t- (cJljjIjtf) jl 4,1 tfjjl j 

• Jj'p' j» <i* J» Jij '. ur j_; 

(U-ji- J.JI) jJ Jt J, **U jtj COW,;) jJ Jy^. jt J»i J 
U ,J (WKII .jit, jl jiU, ^f j„ i^ y tJ . ^ J, 
U Jiyi jjL, *" jiJ . «J JJ.J .-»! jiiaJ^Jl J.J., jjy 
ol— j ^ (yi^j; j^,,, ^ y Ajt|il aj . ^ _ ^ ^ 

■^ 1 i ,! "?*' ■A'V W (oIjV.D j. ^i j. , m 
■ Jj-JI •V.I.Jj y»L* jjjwlij . .ja j, ijii, ^^ ^^ t _ rW 

^s jwi «i a^, ^j^,, ^^ E> . ^ ^ y| ' 
- VAV - , jJUl j>Ut piA j* jiJj^Jl «i~J Jy, . J W»l JM rtiSj j \tA£ yu -Uj ail ^'-i* -63 . o-*M Jl— > 11* Jt 

Jjl ^j . Jwi t^l Jtj . j«£ j, M=L, j J«*i 4J.I jt iLjill 

•s^aiJi.j (i^j_ji) 3 ojivi) J » L - j j* j*' if. ->«" o; ■*•*' "« 
j—t j-<-*>' j* . Oj* j» uj^i jr js j-os -» mr ji j \r-\ 
< »>.jj^' ) j ( .A".^.! ) 3 « ji— >b >->' -m' » j « «yi » S 

J__J| 1i» CJ> . ikjuia J Lilt £ . ji.1 ^j. ^i| Jtf„|„ 3 
LJU JjJ. f-I . l_»l ^iiiV oUil« iililj Jj-^J . Lilt i»» jj 
0' JI ■ j^W-H «;j Js VlJU . jilVl «i~S j. .Oil I. "jt JtMpt; 
• *~H J»' «•«> 0*0 ■ ** 6- s -» w\ y^ *J j»i 
^..iJjiH a»«!. ^a^ jAe »_;lj)l 
j» . c__n ut ijvi>j o« «~ r *• Of. -4-" i-V 'j^i -»l fi 

( ttjJlJU ) jJ ji*. ^ . JjjJl Jy^. ^ jjUl ji«J JL*t fj 

^ i ji_i» i-iiyi iijiii ou-ji j. jir 5 . jjji, j^tj jJH-ai 
(*j«_ji) ji -» ^TrA >*; j»u .ail ^ y» ji ji j wv j«) 
4j.u jr j. obiii s_.i. ou-, . j ^TS• jj j»y js ji ^j, c~* 

J4»l j. J»»_. J^>C' ^ i^vi .it J»l j. jjjjvi j.j*ll .j^i 

tojA. Ujj. ui u: jir «;t ai^,^ . jjjjji in a>i . jiin-ut 

<i/ij*j' ,JW1> j--* *' , s > J* 1 ' O 1 ^. o'O ■ iUS ^ <i j^u'V 
( jJJl 4* ,UWU 1^*1 *J, UJj , 

- TAf - ■~ j^ iff*}^ -M?"l osiu-vi j_t j»i ( ^j, c^j j <(< a ^, jjtju jj» j.* 
->—•*• oil*! ij-w li, ju-j . i^i jit jir f j, j^jj,, ^g 

: jS-iil *J JIB _ U^i ,J _ ia^j Ujl (^J, jffl . i,*W| 
^jftll J4l jyj U CwU j.ji3l li l^Li, c~Jj 

: iJ^i y \„y_ Ufcf Jli jlj 

«J»J XX JU.J j,_,U, _^ UjJs , ^y ^ U|j 

U«i.; jj.fi US.j (m^j, y J ^, ^^ j^h ^ J&u 

jj_i. ^ ^ jj,^, j jx. jj ^ ^ ^ ^ i;| ^ 
f j» • giuib ij^—i ji ji 4ju» ij—cji v l_i c ^ iftii J.J . «i«b 

. Otil&j jL-if 41 j . tltl **-j Jy JljHiL_l.lA.Jjlj. , jb 

. Im SJfallj .ijilll «_t UjJIj 

- U« - 


ttWji) jt JjVI J£ J>( . JjjiVI .Sjlxll JJ--J . JjjJI ljj_* 
>_i *ju SL-SI ^ Lil AM lit o^-i-1 J) . j>II U» J. ^Wl 

jrlUJl ,>-il JJ_« <-_iiJl }* 4-Jl IJ_* J /j y. J 3 \ 

liU , <c* JLJ o^» i!Ul 4* , ff . Jt E U.l jj_, ^__iJi ,J»_»f ^. 
^ Jjj J \tov ,-y jS fJ . .IjiJJI .,£ . ^ Jt jU ^. j^il «. 
«-*/*■ J' Jti« ^' W ■ j^V" Ji jliii 4, iju (jJi) jt .ijjili 
j_£)> , liwlj U^ H»j cjIj SLjl j* iel_ j» UJJI («i*3 

JUUYI f l»»JS ^ , tU *JU. I. J /Ji . jU4l; «Ljm ji* u 

*» TA» - - \t=A S^J, .i. jc ^ . cm ji i.^,, ., JjL , j4 jh, li(J 
( out. ^»ui ii , :.- Ji4 j, ay,, j^, Vl> J>( 

U» 1< OSUU . ^y, jj i^ju ^i . .ijj jj lEyu. 0tf - 
^^.*UfU^ o» if J, f j, Jj . XJI ", ^j^,' 

**".'" ' JUiLj ' J "^ • •J'* w« j* y* iyo it s^-j ul 
' J 1 ' """ J' "—•■ a" 1 ■ Miv« ■"- *>y. -kJ • am **j. & 

il J—e lUl- Sjtj J^jl <il JJ» . ma toJJ JUU ( Zijls ) 

. .^i ^j ^a . f y, . Uli » . .s^ Jjt ^ ^ y ^ y 
"'^i ¥* i.jioiy V^V i«0 . oj.y. .a, .uuy 3 . ii;i ,^ 
0» .nil .ifcui u. ilj » 3 . uyy y 3 ww ^Ito jj, j 
*V i» MjJl W . .* oli C JL-| j, „_,« ^ . .a, ^ 
J» iU-i . *W Ji JjJll a* jjj jSj . Uitlj, uj^ . , ljiu| 

Vj-i Jj stJtf. c~_! ayaui j. ^ i,j at j ^ ^^j, 
. KjOI tfjj-ij y yj ^j ^ 4_ ^ Jlc ^ _ J _ j ^ Ji ^ 

jJiti ■ «w, iiioi . ai, j, ju,, . aii, jju, ^j,, lJa| ( 
ju.b ■ ^ -iii jij 3J *_ a jb, JJf _ a!, ^ j,, ; aj b ju,, 
y. dh ^ ux. -0 *,„,,, ^ y ^, ^ ' 
l^i jjjj . r y, ,j» a,^ j, ^^ a„ lLi i( ^-^ . ^ 

J"J ■ JUII J-.JU 0- M j»i U. . IjJ, i0 ,. li^U ^ J,^ 

- rA"v - yUJI Jw JJ_- jj /^jtj Ujj.1 «11| ^j . Lilt l^ullk. Jl 
, aUj^ll ijJti j W . j»jlt ib; oyu . J i^» 3 . <dli iw-j Jl 

/*;(»•':>. a j-^J ■ k^" "-V* ^ '■ ".' j» *> 

Jl E >i WIS 1*1- E > J» JO . ^jll J«_ LJJI .JUj . *At 
Htt—> * «Ul tii! . qJUM OJ_tl jijSlj Gljo-Jl Ij-ij* J_> 
*4»> . fl~} «J* «Ul J-» «U1 J^-j j~ ■ ,#jS* j>i . ^iij. 
Mljj , «_a <JUI jij .w-I a Ji E U.| ^u- ^JjUl j_- Li_S 
jkj . jjj^II C-r ij . o^ill ji^p. Uj_- U t Jjj . f li. Ji UU. 
(.Wlj. . fX-llj pSU »1JI jjj . pflUaf LJljM. VI j»I UJ . f^fl 

■ JW- f f-»j* j-V!- ?*iM »*-; f« . * «ui ju **. ^. jjjji 

( I*** UUij .IjJUIl JTj 
. 4^ 41JI jij) «Ut w; (^Jl— * 


• -Mj 0! J—l 0!' 1=*. ai 
jy-JII . JW ^1 j»LJi S.JUI ^ju ^ ^ 4.JU, a , |JU , 

! jTjyyUl >J.| E U.| jj_, . ^.i.j, ^ , u ,, ji_^ il4 ; , 
>-« j* IMC ^ . JW J, ^j, ^ ij-rf ^ ^ ^ 
iK ■>•*« «.*Jl ^jdi J,j j» ^_j, ^^ jS ^jj, , o ^^ 

■ ^OTi s«_a u^s .c < ^c. ,j_i» , j ^ Mjfi w 

«-i- diwUJ, S..JJ. J jjjj, jjuj, ^^ ^ ^ ^j^ 
^a-j dli» «_^ j_^j (jjWljjj) i-jju Jl ij.^, ^ j Nv .^ 
DU. ^ Wl, . Jfc jU , ^ ^ ^^^ ^j, j, ^ ^ 

J «UA; j«3 . jj J3 *i j»y»n jj_, uju-» i_^. -jju jj^. 

i-*u Jl -IlC-b LAI Jti, ft j, m , ^ . ^ , U u '^jjj, 

^jMj v^ ^u ^ , nv t_ j, ^ j^ ^ (Vj ir, vl) 
.-V . U-j «;_ ju* jLi . >r~* # »-*< ^ <VU»^i, 

- TAA - ijl_Jl J^j JIT Wilj . ,iJl J^-cai . ^H j^ijl, au, ji, fc 
■ «Ul J* JVJJflj . JUJI jj J«^JIj 

OJIjJ . .tiSlfc j. Uxt illL» oli j-JJl JIT : Jli (^JliJ) i_jj» 
rft" j«* • |rt" »VU' »K» ^3 . AjM\ j. jJ-JJl S,l» jj *llj»1 
■ a" Ul J^»' ^J ■ J?"l 'jl«I ji ■>•! ft . jji-dl ^L. jJIMOKi 

•j»j f-* ji ^ u i — «^ 4.1. ^uai ji oiJU . j>i .ijjy ait 

• »J»-i fM *! JjJ fU ( 1^3" jl ) oj> J**} j» gati «iw_j 
cJj "JBU ( i-v* 3 ; J djjtai ^1 Jyi «lll j«_ ja ) J^j J| Ji 
0) U~«lj ji^ ^lil 4*al> jaLj £j.> ^ . JU3 **k^u . ^ t i 
**- J* •«" W»" Ji J»J • -IjJUlt -wib »^U . jilj-JI 
. <_!• .Ijl l». uJIi SjiU ail Jf j» Ulj : JU . ^J'UJI jJLit, 
4 — • ■=*/•«>' J* jiu> ^5-UI j» aii jUCi . 4,j jt alLJb Ji4; » 

Ji J>mcji jj jji ii ,,* . j .ife. i. ail . «Jj; fJ! n 'ji «lji 

#_)» jl« . J«4JU «l*l J*.|j, ail jS> . Uljl 1.1 j-> jUCs . *JJI 
OJ" O^i 01 -^ . I«m <l gi j (. o^i Jj . 4J i» 3 j j^' .jl, 

i* > v 1 ^ j ! j!'j-» -rt j-h--& *^r ^t -jfi j> lejj; 
, t.LJjvi jiy jj ;>LJi; jiiau u;ij jir aurs <ji»jji .ijii 
5_au , « fU^vi ji i|Ui jjuy j>l_ j ijus. wj <;i j^- 
. J» ji U> «tf jITj . «)U).'j» 'jUi j»i ail J3 y . cJjII 
CJT Jlj . jJt. ail »i, o..!j . a;j SJljj ji A^j i JU Jji 15 

Jj^_)' 51 jji- 1«»» ji : j_«; ^,3 j^, j^su ._ r aj ( Uj, »j cxu.1 

, IfcUtl .hi. fl jtj-ill JjJIi ij»j . ijijx sjjii l|l . uu ^ 

i>"'l 0>»i jj* jif j'i ■ ,5X^1 e-i» Ji v— a. j«- jir ^iij jy 

•JU |J* lalj . ^ V (IjJ uUl .^1 J» pi} . oKI *Ili U. J>l3 
«>1 i«* • ^W JI jJOl OJ2_l j^ . jJjLJlj ^_J| jj jijj 

jua , ^,3 J *au' *iri j« c u i».j ju-j ( yi) ji a..^ jr ^j 

r -U)i j.1.. j-Ii J,! ^i^JusJi oui ^ M-l ^ f-auTIIiu (\> .e-j itiii. vj» jia; ja, ifcjLit. -i^ jir jij yj , ^ 

<«*;* . fWIl i^E, j, usu Jj, j J, . .^ ji, ^ ^ . ^ 

*mT jSl JI ijLii Jljj Yj <j.b. o.J> j (Jlj«) J <o-.jV) J 
olC JSj . li_<" M>3 j. sUijlj . ji^il, jju; ^tui . «h> 4lb.j 
■^r 3 <i* • jO»~>j.ti j;j«»II uU J, jj jj_, c^, V j| ^^ 

><j . jj^jt yut uju jj_, pjt jj,, i <r _ >) j^ ^ 
*>} . *>j jiiij . «3> j»>- j« . ^a, jjj- ^ 4il jb. 
ju^i ^j . .WJ. s«f tt ^, ji . <;y >JV , j, ^ ^ 

«an j j . «u, ,lj u ., nt=i vra ^w. jjf «jjb. ^ a, 
■■".** ^ «"* m ■ Jirt L» J'jiV iSi Ji yj , is. j, *, 
Jy~y j3i aiai j-ijltft. j*j . u>i ji, j, ^rjiv tr ^ ^ 
>Vi ■ *-»•»•> -m «— Ji ij-j- ^l w . jw ^ VJ 

ui« ^ ^ J-r; _,_, ^ w J(jlll .^ .^ y| i( 
^ 0) (»ijj» JW-) j. (jyiai sis-^ji) jj um 4i_jb. j , 

J-i vk JJ, J^ jJt*,^ . J >Uf c~J W j jjj ,} . »„, ^ 
ill : JUS 1 aUI, jLitf «>j=y ,5U : SIS 1, «J oJJ jjj . JLUl ,91; 

■< jj, wj iu* Ujj.( oi uaj, .0* j* • tV - 


-»\rVA_\_U = -»NTVV_o_\o a jj-^- a s& a & a <>)jiVtf ^j**" a 1 r*-u a j<* 

a,< JJ'a •V«" a-*' a. j^< o-J-i a. «m +* a j-usi a.' 
. jit 

ifjJCtjlt jlijl j» JiJ ^4) . i_^si 3JJ , j^j y, ,. .. ,„TT1 tJ£» 
<SW iPWSl a ■*»• jl ^> -Uj • (SiJi) JL» j» ^Lai a .^£l| 
'•/'i Jj*l ->-»J . <l i; — a »U> s!U»j (cJijjjB) ji ll> J& 

^ l*jj f » f 4i; jij <^^) j'^r «vji tJj j j. j»j 

■ *-*-V >* a f»>* J-h^ *•>>•? 

ijJ*S J^l JV^II 

J* 1 a J* W^ jtii a Jib ■ f»>ii 3jj» ouu . ^.jjjvi juuii 
J 1 W 0*. (I ■ *« ^j «ii !j-«ii jt 4i >u-tj . a) jiayi jAi 

*M J 1 (j-ij&W) ^ j» «1»J >1U ■ -Li^ Jy «iJ Jy «_ii 

atu, ij-jo cju- j»j . 4,jii i^uu ^j ;_^vt c*>- ^ <j»i_Ji) 

■ fj-'j' a. j» u j~> j'j is* !■*• <\ 

■ ¥M - j* i JJ4 _^ jr m . ^_ai jui ai_j_ jsiji y ^jj jj,, j, 

< "Air ) J oW-JI Jil^i ,y l^'i Jli j^i 4H_j, jijj, j, j_y, 

J**> j* j>i 4- j* ui( ifcit c»u; jji <oj.;ini> msm^'J* 

5_*Lau j^j; jj, jftji, ou ^jii j, jmj, . iUjJi jut 

- .j"**' Ji J< - <0yl>~i) V JJ l*J1 oL-il Us <o>jl»4;l) 

j~»i W} . ^»juii j= <if 4^ _^i jjj , i^vi j£ l«lt dm jiM 

■ ^"1 0>Ji JJljI y 

• ^ UI1 *! *"j*S f JJj • -Jjoi JfjJ .SIS j( yjj Vj . jJI jS 4 

• ^W ^ ■MtJl jiW Ojill gsi. jl ^ *UI| 

ui J OU'J • f*Jl J' 0jJ»y j;>y C jii . 4111 V LT pUJ j»L4! 
Jl OjJ— J. o;J!l ^J>LJ1 jt JttiJI . ji«l'^_JJ| ul«^l ,y 

i>-J-l ^j_j< x-f- ifx~ iJliB 
a — V j» Oik-™) *>ji ■"*— J it-i jt oi-^ai Ail 

S* jj~. jl—lll xt (j i3il) 4-j.u jj jjUl gi* ^ <J>UJI) 
j-^Jl J; J«. SU-U1 Xt <j J3 f) _; j»J| ^ . ji- jjj) 4.JHJ 

. «,-\»i» ,uiii ^.j . oti uii »„ jiu-j *uiiJ iir, j mt 

fJj <J5Jl) j* j-j-u. OU" *» )/« ji JW jli-HI ^t Oil JlOTj 
>_£ Uil Jit J3 S . t b 3 J. ,ju_J 4»y j> fl JUIU» Jjj 

x *» u,-u.t ^ ,»>■ jjji _ j»uji (jut^i) ^jji iu_«i 

• <-r^ CJM ,jii, j» _ j^^, 

- v\r - Sjljjll Jl flfcjl «_i j< jj|. IvSi . Uffa. LsjM, ^, jjj! JL, 

X » *M-* Jl al« ff • 0?>l- ^jJi^ <jjsl) jMji 

(ijt .Uj JL, Jj . JL, tojj*, <i>b.) _, (J_iij cJ u_() 

, 4iU.(UlA .0,1 . 03j ii, ^ ijZ ^ ^ ^ j, jLi ^ _ ^ 

4» oLJIj iL^JI ^ «^ Jib (jUtjo) f^jjl iL_Vl; J-tfl JSj 

. (5>1») y, j>1j 

*ti iir jJj . 14J ji^i, Jiv „ jt jj U j >ru EJJi . ^ 

• J^' W ^ j' *"j<j» Jj-t >i- j» <i W ji iji t-4i 

(J»LJ|) il_S J U!L- ji,vi 5J1 jlT J \TT° to» y 

*" J 4 — J jf jJj ■ au» •i|<ui uu to oil jsj . i jij jl, 

Jf Jjlj^l jU- uV . SJ^Jl i^H Jl ^.jJi to.y ^j jji jj 

cc* ji iu-n oxsuai ji «ji j,^ ^ ^i a . jj> ^^^^ 

, JU U dUl ji Jjlij vif Jl J. \TT\ j>-tJI ji J> ^»i . '4I 
.JJ-.JI Jl *__; ijJLJl j* ^jdl jl£j . 4J1 j. t^J. is.11 j^ 

• r^j" j—* («^W) ijijii Ji Ji jia . «j .j^j, uij jjja 

illjj iUUj il> dUO, j^TU Uj^II Up ^^h* u Jh ,WUI| ^^.L^jj 

. ^uj, 4ii. J(j£ ^i j. juj . 4,-i^f"^ ^^r ^ ^ ju ,, 
^fcj J* U VI j,Ul j. LJU g-^'j ^1 1,^, i(J 

- rvr - jl»jl j-UII j^ j pCB- u_* tjiu jtj jJIj^i^-j 

: LAI jLilj 

»_!l «_*■! i-ilie JJJ-JI 3J«— > ut_x^I J« _ ji^JliJl Js y j^uj . jili^l 
J— wi o; j_i1 jsj^j _ j. ^TT^ yu jiy . Ujly l^JJ jBj 

tfV >~iJ "^ tfV^ 1 EW 1 " -"J • "j4"» <J V ««> (*»«• ili— VI 
jijJI j« 0iJi3l y 3»3 •» \tTN U» fJj-1 jiy Jllj , «yj1 f I 

<ji &aj . i/jij 4j< ijjji ijj> fO . aj»uji iLjui j_ju; j, 
j_j.| ,y.^,, j, mi i, ^-ju j. . vj ,1, u ji» j» i I,,,:., 

& . r& ft* ,» U\ ail jOj . jjoJ yj j| Jjju v jm 4|iill 

«iiyl ou iir y, . <jju jr ai aii t ij . i»ijj>, j JjJU ^.jj, 

Uo- jJBj . .ijJill o»U-.j . jSJl j_ilt ju jt ub-U jui cjjjj jl 
e~" ■". J* ir*' l»4» JjlyJl je «JOt> jlii jjll' 3y_ ^i llL,y, 

- ^ esi J 31 "M j* u- JJ'pi 0" *»« >• jr 3« - 

. .jla j* «i IjUiiK j! Jt (^jj . j-ij c u ^ , cy ^ 

jJ-Ai (SiyJD j. u K u oir <;i jX» jjj . n_- dill ji j»j 

- \At - *s» : ju . £ ujj ^il ^u, ^ g_a, iU3 . M it ^ t) 

U-1 Jt; jjL^JI j) VI : JUJ j^- dUi y ^^i ^ -L^j, jc b 
U-»j • ijU. Jj>; O^^J . jp^y ^, y, . ^ ^ 

: JA jL* ,.* . «y oij>i j* «* >v ^j, ^ £Uj1i ^ 

t!,Ai f» • 0>Ji. l>d <UI jj JIT, u>Il J. jy^, i( j,y W , ;,, 
J"^ C— Jl j« JM-i ■** ■ «W .j_;, j-i, , SjUIi jjA, lt_ij 

J>! i**J> k-wUj • ai; jr t—y j3i .yjt ,j»s Uj . j,^ « 
0) ( «U j»iy ;iuii 

JO" O" «l CljtJ^i UJ U_j j,_MJ&t _l»l j \t»T J>t>yi J», 

>uu j*j, j* ,,-isji jii . * j, ^ „ Jl3 fjU . i)? ^^ 

f> ■ r'y' VW y* tfUj jj .^ jr jjj . 4l>( jjua ! .y,. 

oLLi» j. jj_^ a^.i J.J . yij *>jj «i<,ij,- . Wk. f j» jdi 

• ■* \TVA jSi JI L> Jljj- yj . ,L^J| 

jr yi <a j^.1 « , a^s y ^ . j,^, y j,^, 

. S.UJI ^jicij ^^ ^ «_u r . i , jSi) . ^ ^ - ; 

• -^ j»JJ «Ul «»>j 

. < iiiyi ) j^jjo' j, ^jij, 

,yU)! ^_il ^1 JUll ^^. ^i j. lr/ i, 0Li-J ^^n 

L^ .^.^ ^ uj j*j •; .ur»i jfS j^ jij vij . uui j^ 
(jU'^ci) rJi jj , ,_j_sai, jy^^_ ^ - r%0 - l£-*— - ' J^LJI oH & ^UJI 


. 1,111.1 J USiU 
•j-VI jj> <ui JU . ij-511 .14c y uSl U^ ^j-» Jjl H» 

je Ufa- t T <^ (4JVW-0 ji (jljj^y.) 4— j-W J»jUi 4Jf 4i"lflj u*-- 
(J > \> • Si- JJij . aJt cJ! i-Ljjo 

^J3| y, J<»t« . f^jjlj J«»I jl*>l W»J . «LJ £• *•! Jit 

- TV\ - j* J-r* - j 1 ' 31 - i^v: 1 "^■' J^ *-'j ■*"— * -"^ ■*} ■ fdHy 
jji j, u« j_i jty . I4UC iriui su* jy^iis (j>UJi) ii_s 
< O'Jv-jj ) 5-jJ« j— » joH ^r <— :» liis j4Ji .jiij, gjAr jJ.s 

: ^,1 jj-i -u; . i^l £/y ti JIS . «L3 y -llj 
^j y*. flit J5U-I1 Jta>l J. J«a. J—11 <Jill olfjt j«3 ) 

^yj a j( oljjju jifl ^ • -» NtTT j»ji 01 Jl i!Ui VI «J Ji^V 
. 5«ll dlr 

A*" J, A* Ji JJ-I J. A* J, ,juJ-l j.-li-l 
X>b . p-ftjol jj J*>t JA-- 4*H*JI c^j l>9.r« Lfc«i 0^ ) 

, j \m j»y j( Ji jjijiii ji OKjii <iJi3i (jirij-) j» Lil 
c ijjji jt <« j j. fi ob ■ jMi c~" v**-' 0* *• 

,>J.| JiA* joLJI 

i» i»wj • J* 1 -" *-¥> ^^ o* OKr"" J*i . «!;» j» -uj 

< J WAT 0SI V 

- v<w - 5 *j~ JUii. U;.^ Lj^ zv . J^_ n -Wl JJ--. Jj*jj ■^ ;j **',- -' a-" 8 a.rtv' a^ t-ui -Id >J • </•>* <J*i JI-) 0" if-Al iOUIt ^t Oil . 41^ y J, 

iji»j . o-ji i-jx* 4^11, "j.i,^ iU - „•, y, o5t ^, ^ ^ 

J J' a-* *"»J ■ Ifc» ^. (fajdl, ^j oJLi!, ^ ^j, 

j-ll *. j<iil jlii 4lj J,i, Jj* 4) cJtf-j . j , m ^ "^ 
■ JJ*i J** Jl JJ OU 4^1. . jUi^-VI »<jl 4J J*i" ^JJ, cjy, 

■^ a -^ <j> ■*-> jiUI 

: jjT-Ul jjjli 4J J13 , iij.jil 

j-jWljt ijLi 4J1 JJU-JI Wij^j j«^ j^, 
U— «J • «iW jS S.^ 4l . ( J»I_J|) y 0lji , }) i^^ j^jj, 

J "VO J|j» jjy . j* . jn, a j^, ^ ^^ w ^^ 
J-* ^ iJ *?J* 1J i ^'JjJ" ul jjjll li» j3j» : < J^JI ) 

. ( J-»l_Jl ) 

■*•* a.- 1 -* a^a-u^'a x* j^.^J-1 

Jl ^»i jl JJ 0J J|. j« Ji! 4UJj < ^U , y Ji| . ifj,^ 
(j-j-) j» ULi j. VI >l»ll jl jjL^.v 4il j. iaull J. < y\i » 
Jl> ->5j . \£t rfb jl jj ija, „-, v , , Jif j, jt_^. ^ ^ 

- tAA - ji - (>JUi) _. wUjj , *-«;— ii .i>iii jjin y «u ^» yi 
yl oMjjUi ju» ujui mi JUi fcju » ji ijyjj _ am 
uiU . iUlT J SJ>IJ 1U! j» VI ■>* ,j . *>y y Jtfi, j*l 
, <l»l jiU J.jLi s my . i^jlu omjJui jjjji Jix, ^j . jjx 
** m* yw ^y . ej* ijut *»* jajo ^ mycij J_J .J_ljj . j. ^VTV yti jly jt JI . ilULSi ijjlja jjto ,JJ 
jUjl «_Jj ( OU^y ) j. UJ>I . jjWI j> i«, jAIjiiI jij«ll 
I — »*iijj , l**k *Ui ,il Oj-J-ij j^jsi : J*dl jS jSl ij^s. 
lis*-. j^_; Jj f>jjl alll -Lj JIT W . l»»ju>l oiy jt IH1|»J 

, jyaj .aur <ui <aj . j«. 4^i ^ii ji j» i 

j* Vjl tl'yj Jill Jlaiu j. jwCi JJ— J jitai Jjyi j» li» 

JU , <ui tJj i j. . j»>i jjji ,jjj yj ur . i^it ji»j iut 
: .jjij yi .u> ij» fjjji ji ij-yi jj> 
I**.*' J^r- (t«— y\ WWl .JWl il—Yl U-i> .a>jl ^.j ) 
Ukj . I4V fjJUIl ji ITjLi. l_j.u ttU aJ.it 4o>j JIT J4X. y\ 
($ UH S ul.jJUU «IU» ;>L£I ( oljJI ) _ i ijJU. . f l>l 4111 c«J l»l» 
(.J-.J ji Mj W . ;y> Sil «I 4.MTJ .Jj.Jo.4l. l|Jiij t*Jit 
*»l»li j->Ul j* ijLij . 41.J j* ^Ui £ ji!i . 4^j 4alM 
J. J.*^ jj_, li*_i <j lij_il W (iljXl) j. (pjXVi) J_jJ«r 
OUill tf ^_j (ilj*» Cul> y <j-*ll) S->jJ»fJ . jiljJi»l (fU.1 

*-"! J* J?H y Jp w e*>>ii *yi <*w»-) «-b -*«-« o« 

j« f" <>-i.i *tl) Ja j- EjjU , »ji <jjJi> jt Jja . «i u> j» 
. j*uji ■ ji ^ (jtjjti, ji ^ (c^jj', ji ^ (jj^i) ji jim. 

Ol—fll ^4U . VW "f—i «JU ji A* . »JtjMMu ^ , ;/. 

- n\ - j— s «1»! j. ^>m . jl >,.-v jjjj, yjiu j, * Jj ^ *», 
Cr-* J'j j- J' A> Jj>j-3i l~-» jl .J-V j.,3 _ (tr Jli ,jii> 

•j"" *V '•"""N 'A 1 * *"j" ul«^,- ji jljlj J.J. Jj J»f ^jl_, 
J- jJl jt JVUJlj . ij.ij* ^ tfiyU) . JiWMt ^Vlj 

< ^i U*J ,£ ^ jli fl . lilt pl-.j aJs. »U| 
■ «W J**. «-Jtj ■ J5H Jl IjjI- Jljjjf .jj jl ( Jyll ) 
*-"!•.! «• i*i Ji e* • .^jVl J>r"^. j* L.jj» aULel 4j> j-^-J 
•Ji Gljjj*) . ;IU» JH.V1 jt j-jf J3j . >j>3 ^Ul 4Uj , jjjLs 
jjfjHl Jwl .Jj, jt j» Jjlp) g>K^» ^j . Jy » U J*ovj i^a- 
iWj*.VI CJi" aJ JO Jij . *»1S>( j» <flj4jj>i Jt J*a» u t^r 
: ^¥l Jo>l oJJj ^i LMw 
> .SUi J+-S W jy" Jjj ( uijJI , pj.^1 jj_« SJ , uij ) 
j—Sj dull . ^WjJl jj & jmu ^j^ fju Uj> ,_— . j»Ij 

4Jji J* . ijy^jll LJ— ^ C^J iJj UJJ^w, 4i>jj Jo>i JJ^ 4i( 

t LijJb jw ^ jw! jj_j 4JUII y-l ^S .Jj—jH J>.j| J«H 

*j*i y ■>*•. f>* *>> j-j W4 cj«j*|) j» j*>-ji j^- ijiu 

, .jUl J»J* ■!»» • UJ^ 11 J' °J-*i J*** «SU> Jl J«« . Sjl»!fc 41 
j«**aifijjl. jl Jl ji, ^li . fi ai oJ »| ^jil) Jt .jljjt^l ,_^J 
j^ij" • ^m--l.) : «u> j> Jjlij . J»~JI Jl E > «j3t Wi 
**' f" ■ V/*! - 'j 1 -" l* 1 Jj* j»i 13" - : =tU. ( •oli.'VI'p'jl 

'"*. f>» • .Mb** J* 1 Sj-**- Jl*-* *? J^-«i f* j* ><*: a-»» 
. Sjuj^Hi l*L^» \*$*a> UjS UU . .Oil jk_.Ii IJ» jl U«l Jji 
- i " l *tJI £j- ^ - < '^r^^ "£f^2 °"sJU» ) 4ji f jjjjl 4l Jtis 
Lfcli. JU (.jji iUJ ^ . jjIjAvi jmu jj_, ^jj m jJIji 4Ulj 
(J»l_JI, J Jj.^ . ffcl—JI (jljAl) Ji j<->'lj j.p : «1U 

•i-^'j . Ai-u j^> y iua.i j^. ijc ,, Lixy » j» >^u 
( 4^j j div ^^i «aji ^>j . ^3\, 

: J«>l .JJj .^i J., ^„J.t & | ^jjli aj ja 3 

s/ Ji • < v'-r- 31 > -i ^Jj- 11 i^*^ 1 J-hr" «J-f pP'J > 

• (Jij-JlJ) -J <S-«^) j- J>j »^l Jj! j» jir . ^y y ^uu 

- f.. - . ( UiXlj ) _; ^.'u!<>^a-' l - i ' jj ^U uUi . p*^! jj__ |rtr icl jjJIi «)Ul jlfjlfl j»« 
•kfM «ii VI . j^-tt jto JU. jjUS ( J.U ) JI J.SU- . J^l 

<^«U( o« i*-* - SjJ" «w-j ji» jt cjsj jj.jm««i- ilia 

: l^ Uxc l« aj^i* . -» \^V 51— i 
^1 fj^\ l_U* cJlji'j fbVlj JUJI j^« 0Br fU*< UJ* C«3W$ 

*m u» ,y ;i»^i j*; fis l.» ji»j y, i» £i> jij j»i i«i. jbuv 
UiijtM (jyj l>*j jix^' u^rji jj as ,1 u u^ii j. lay 

J£ 4Ji (>L- iUU-iJt u»-U el» <Ca <UJl LUj^> V U^ljJj Uxlftfiij 

j» Jf j« <•*-» ^ ij'j-»'i •"!'*.» c^ 1 Wj fUi f >Lji j^i 

%I4! ju ^ uii ; ij Uj^i <uji jim uyjjij u.^-a>j w^y iij-Ob 
i/J 1 ! Viyj j» 4" «•>«"»; iy* ». i< «>**?■" jAi j» UJt} 

AyU\ hU. I* JjKJIj l<pjy Uij^." UjU ilt> jto J; j£lj 
*tf» JUk j» U \?X ji fX^ ^ aUI J. joj^iU) &\j*i ,«! 

i . !• <&)*>) ijw ji . ouib ij^aij f ijji jj 3 jui jn-i; 

U* ^ JJ JX* U jilil J» iljll j. ,XI j!Ui I. UJI fXIU-jl; 

n* Ji* j jir u u«. jtu e*, jon^s j^ri ji j^i «-«. 

S»|J SjJ- <u Jjiil la yj S£_Jl jj .Ui-JI X* <i u>i U i^l 
WW ^UL.jiijj uijjj M> l» "J«S oJT j«j i»/i jt *-iS 

i. jj»> »jij i^_ii .fin i.>;i> i^> o« pOiij jzi ji jjii 

jjjjl «JUJ1 jU_i» Vlj fjCJ i^jj j3 ^,t 3 > ii.ij jli aj ,j«; 
Uij-» WB« CPf-! j-}«liJI ,»! jjl jljiUl ^3^1 -VJiJIJ 
a^^^i jVj* U*,^Ii <u«U! I*»j <U* ^^3'J ^Ui J*» (^ jt.r* ■*« 
^ y* l_. J_t -J»yj j-11 j* O.J.S ij/Wl JAJU JSjII 
IJ.JISJW iSlJ «f» «-UlJ. ^ J«" JJr- Uj** ctJl 0" .r^J 
CJJ^i l^l*) SI c* U <Uiy fXi Uij^ii j» U LL.fl fXII-.jl j» 
Jj* J» JW J» «-i %<* <Ji 6" a,i ICI * •« ^>^V J^ rfit 

- r«\ - iai <jj j*u i ijuj j> $. -J& sjjun ja aii ^i, vj ^ui 

«lll .Li 01 fC.n f jJiU l^a J3 cui lijMj . Vi iui^ „»iyi j, w 
*-s ta ^j^. I» 'lj.il VUtU ^w»> uULuT I/O* U» U_li_,il UsUi 
O-iiJU tt!lj> jiu jiS ji_J1 u» jtajj 4^ ji-j jl <l j4» ^ 

u ..ut jij, j,. Uji j( &«a_ ^ iixj. ^ jjy . ijjCAii jjji 
Wj . jj.ui ptf. ,uk 3 LUt alii j_, «_k aiSij, ^ j^yi iUU Jlj 

• J»V ^** (SJIi) ,£• l«~; • iUi ( Sj W ) _, oJ) faju iji*j 
Jv l«I ^jij L«i . JU>il j—> Jtb-j* <^li) Jiuy (ijU") ,£• 

i^aus' jujij jjui o jjuij aui .j* jiiLji jlm cjit "ji 

t>->-^ J*i Jz-k ^«1— II ji* OB- j U<<Ut iji-» jiilj J^auJ 

fi-Ji jjiii jjixri i^i ^u aij ijua i^ij £,j»3i ji u«ij 

OWj iJili j^at £• U» UijSjl j-JS Qkall o< j)V Olf 01 : lyiil 

v ^s~ t 1 j* Jf <s« e»jj j>> ^j»j" «;jii 5e o" si* ffcijj 
. j_ai ju ^ w ,ui ji ^uiu, ^.jti jori. ^j_ji ji, 

• J^A Kya* V*ilij 1^ Jjl-UJ ijjSV 4»Ji£ JLJ ( -jJ5'l ) 
OjU^J ^sjU^II IfeJl j,^ 01 &U~* Jr? ? SJatttl -^ C*U 

Jjl^ai c-> W4 1^>J 1L.IJ l-s^JJ Vlt,l jjUj'l u_^B 
>-• ifj VJ*" l 'V i LJ f*~» J>J Oy-Jl J« H-ije> 'cJU 

*^-Hj- J^ j« SJtj t-41 ^lj lyL-j f.,13 jy-AIi jiyijt ow 

^.jU ji jjii ow uu ji» J* jji^j, w o>^j a;u £,» 

- f •* - 0"*M i^rja j&\ ,ji ail j«^ sijij. a^ji 4 iyyj lyj * 

■^"^J^Vt CJJjOj £■*./*>' ^J*-45 ■ iJU* jdUd» lJ «l>1j eJ^pPtjOll 
U^Jki l-ejj iJjijH j^t AJ3 >U3t ^. «ll» 1<;U» oUMl i*JUl 

«*JMJ "-^ e" 3 «WI OiU- j» r gl. ji. y. J>l.) Sj .( Jt jiB V 
UMj) i&JkI OU ijU.ll; ji> J. ..ji Vj j^V .»! UJ.J-.V ^jUll 
U JTj K*~,) UJa ,5UI| iU j> aijin jU-Ij . 4, jjUj cu c Ui. 
««#*"» J» Jj"^ tj-'U'J • ■»• !«•>-» » S^JII, jL VI 4JI E^ 
*¥l» l*> "J*-" &* J"* V u ' J* * ,U!| j>tJ— J» C»l-J ili 
IL4j l j»>»j3 Jill wj.iI(Iji alll J^-ji JJtUj jl sljf y JTj 
. *J jij j*WIJ sjjUlj C MLJ| y 4J1 e Uj U JTj . a,,u« 
ff-t!} j- fiUJIj yyi ,j£_,j #LA\. ,_Jl> ^ a jtf am ^U 
.KjllfC ^vJlt ^lili j, J**, jgij^ 4j.l 3 ^jji ^ jt ,i,.,AII 

yiai ^iU. j j.u.1 «. jj-^i-, wj«j« c~o . oyvJiJA 

. J UV f Lj 

(►-:*.>! ' 1>. •**>'' J-<'u■» , ■- i, tfV •Jij j* ou > u, u r n 3 . oi.i>ii .jW . avjyi ,aj>t j>i 

* mV jjy ,ji Jl «i'L> J>_JI jt OMjjft fV, jir.5 . I* 

•j** J« j^ J-** *»< f*l Jl* j»l jJj i «» *-».,» jit -Uj 
. 4-sJ U £>^c Ui>> SUBl arlvit 

-• "V lM ejj^ <^») -'. (^-1 ff JJjiVI ^>Jl je w Jit 
lUtH j» . UMfc W* S»ll JUJ ill jJJI . «V»Il |*UU pIU jU^J 
>JW , 0I1U JV- VI IfcS U ij> ^Ijjl j»i jU- jSj . 4Jc J., 
jjJjUl 0a»|« |JU, jilj if.a-j.l_JI p*j.,l ^ O^uj jjtJJl ;,,, 

ij^HfSe . it>t- y 1n.11 o»> .j>uji ^jj a jo^ . ^jijfivi 
U^l *m «4« iW| . jt! .Jit eg SjUir ,^-j ^. JU3 . JilJi £,j»ji 

- X'X - j «.( E lil 4,>UI jli" Ji» • «ltM j» IjJJi- jl j«,/. ut-" 1 

. JjljJI ji Jj»; jlXs (^U^yi) -i S->u J "m^ JJ4jJ> 
. ^JJ jl «_U.O^ C-tl . JTLii 4.01 C-w»l wr "Jl J»-C> 
. jLoil Mafj . »*~SVIj jJUiAj 4i 4IL-1 W; (JU4I 'J» £?.£> 

jUii '*>usl j- 'j» jiji mm» osj . m j otsi J.I. jir< 

j»MI j» ALi Jj> Jltii Situ' cJV Ji» . jjjJI jj~ *■ ^i- 11 

j>.W J* « ^ ^ ^ ' 1 " , * JUii, •** *■'"" <J ^' ,) ji 

. <UJit Silji Uli Jij . ^ IB £_4l J-U 4-> J-*! Jl ^-i 
Jij " jSt Jl tyl» UJi* U~» JI* W . jl>3 j.1 jLa> L* C~»j 

jij w j. W-r ii- Jjvi i-J-i My m— ^ *. Jj au . J" 
WJ . jus yy iUi.j jt •>— j*» • "J^ 1 *>.J O-J-) 

i^I jS .£JC I. jIjljjUl j.Jjljl. 1U; >J«i J"" -»»J ■ •"' 

< j_jji ) ijjjji o- jwj ■ e^ «"' ?*■> < ' iui •>' > j* °* 

. piU i; if~J-l J«i j» WIS 

JJt __ ^uii ?\ . j,-« jit^i jit-n Jjijai «juii ^i ) 

U-Ue H.U Uli 4llt »o»j Jlf (U«£lj> -■ J**- 1 ! !«»>.• 0! J**' 

j»t ju . u- ts-u i> • Ui» i*a '^ Mi- '*•■ V s ' • *»■ 

^j . oJLIl jjy A1|I1 e^l . U;5oi' Jit— 1* J>J ■ li ^» i ' 'J-* 

l-*J (jj»> c 1 - 5 ! s *"' **J Ji! ■ "^ -^ J:3:,, I?*- ^ 
i^^y r UM j>0- 4jt3 . yiJU t y l«UU« y s . ^i>l3 jl-B 
jlfj . ,lj*i! t jlu »i . .iy*l >«> jij^H ■ j»J-l (e*-^ 11 j'-Hj 

a>jj". jijUi oaai £UJ . as. ji Jf 4 ^ ... x -, „ : . au. j.1 j. J*i 

. JljjSI 5.JJU j« jJ»Jl j» Ul-jH »ii»«l 0>fi • J^I' J* (jiM'> 

jijji i,--. ji-fj • ^.j •>>» ji-r«iJ ^ l :>" t'y' f'-^'J 

,o-,U jiliull . f ljjai 4l>Sl Jjjij . ftaltll y>l 0» «•» 'i 1 ^' ^^ 
jiljIU USU jl JW . JiljilU 4-JU. j*ju. . -uiljj 3V»j JW j« 

jJii 4<Jij . .\jS y i* j±J!i e°~J ■ j? f" j* • ir-i* J? J 

jLi : iljii i^~»(\) JlUU jM ail «n.l/ y} . rijiil jl !>•«! 

. jMi jt f u. f iaij . lis - <\ 

- t'i - T* j* 411 Wj ow t-,u, i , • . ,, - r-i - ^_rU JUpI JU <il Vjlj • nU. Vj -ijl-ii Vj . Jjljill ji J3«i il»lf jlf 
jflj . ^Jjiyll >u iiW 1^4 Liilai UiijJ ji!VI 4i_i tf -J, 
5»y <U| jj .JWy ail; aJjU J 4«^.j j3j . «-jl> «J <0II iJl^ 

Jjl j* JiLoU j~" <"• ^JJ - "^ '.r* 111 J.UJ-JVI -M»l jlil 

iU«l£ 4aO^ j^.a ^, J^ta ^.Uj ejL~4 (UatJ «— -J.UI ji jlf 

: j»s . ijjsr <* j£»j . <ijjj t^* uaaij . -u»y> «^.i oio 
«_> ii* vi f.y»> «i jjS «J j»i; auj> . ,>— li f«i u>>- ill la' 
jjj . sjjjJi ^ fi > 4^ jji vi 4->4i j-i »' . ^ui j*j 

j S aj* JmJ Uo* djtj ^xij . <C* <u£J U UJi>l IjU Uo^liu 

jjhu JJUill jkIi/ y ^i_Jl ijiuuV j»J!l jt law! [/>} . i^jJll 
C^SSiU UL.ji . S^ 111. juT J-Cl £*»!» :p »jJI Jl» (N )f »lj.U! 
I^U I4J i~»M . jajli ji j» . «Jl 1*. jUVb 4JM! jij-b ii 

L_«r iiiiij _ jii»^i *j£i _ tor y*-\ ■. jib . jfe_ai . «>ju q 

la ijtfi ! JU . I4J Uj U-Ul Oji>IS =j»j jj jJU : JU . .1-3 
4#! JjWJ ■ 1 "~" •. U jdju.1 4juuJ 41 dJ'U . Ajtill jljj U.-2 Jj^-SI 

, i^lI*' jyf jJJi uij . «jt .tjjiii jiiy. ajiy jj- jjj : ju 

jUJVl Jc l-^. jyi>. «u"li 0**™9 S_j* Oj-a> ^ JU . tUIi y> «Ui JI 
4_„lj ^ .'Jmu u } ". m^,) ff ,!_. jf Uli «Ui J.I j. j\f im 
J.JJI 51 : l-_it JUS . jJiiU jij*. ail* Vli . 3Uai j->j bjC 
jJjb. jsj : (Jjil) . J<ib ^Lil ^,-Ul j, jX\ ^\, j.ii ^Lil 
JU il JJi Jt jljj ^ilUUl ^i'l^J _ri> *1 ^UJl ^ jc jj_^ ^iill 

HJ . ll.ji. Ji J-^>i. jl ^^^ ^1 ^j jilvi j-i!l jW 
*..Ji. : ; J^ ^" . V^«V <-*^. ^I^J - -OUacl ^ >-U.H U^JiJ) ^Jt" . us, V 4JJ, jjiijis . ^Xiyu ^ y^.,,, ^ j, ,^ j(i 

•55N U» 4I» j. jij, A . j>| j,i_ ^ (J.U,,, ^j ((j^,, ^ 
0-* |JJij . jyuii iil im ^ oi.jJU» Jit . dj;. jii 


: i***M jZS* ^yO ejX-) ^jU* 
r >l yi ^ c_ J 6 , ill JL. J\ ,U-I j (* 

jl^-illj (r 

,-Nlj (. 

i jo. j j> l« J j!) a^JuiH JjU) V I j (v Jjsi uswi j* ,u_i ijuj ^ i^jj 

jij-Jl *Jiili jjlX^J, ^ ^ v . . ij~!> tj,lj ;_„vi JU.j o 

Jj^Tl ^i <^V^1 V 

cJljjIjli .jJT, ,. \ . 

f+IjU. ^U! O^-, , v 
(c-ijTU) j (^Jjj.) a^„ ijUj, ^.^ j^j, N , 

«u«D (,,,ii jLii i^j . ^_-ji jUii ^j jjjj,-, JUlJ , sj^ f . 

• WIS" v~ ^ 5JL-J ^J _ j-s'1 Jl ^J-jjJl SJL-j n 
-'?* - j-ii JJlj > oiL-l," Jl. j, _ ^jj] jij^J, „ _ 

- n> - . jjjnr>ji jTi u»j . j.nr_jji jt j, j^. 

_ jlUSUJl J—l _ jjljjll jj^l ^ 4»u VS 

«*—. S> r «-r^" ^l>.VI U* J*— Jl -tji-ll ^. ->— ^ vs 

Vjl S.jJ-1 tilt. vv 

, <*. t=,u_ r . ii. ,i,j n *i__.j . ^vi ct^M <•"«*• vv 

jj.1-, ^j JST jiUy ^,1+J r UUI ^ j>1 *J 0UJ1. VA J. WoT JlU^VI J- A- 

_ <i— _ iUw JJIjl'l ^ .Jiill l_„j 4jj! A\ 

E lj.V1 i« *;j SUU > <J1 .^^^sL U AS 

<-Vt > jjSA Ui> A£ 

*Ji cU, i» AT 

•I lUj AV 

>^r'' ^^1 lS-4^ ^™J' AA 

^UUJl -u~! j.<^ £~dl AA 

.alJISVl *U_i iliit A"\ 

oUISVl > ^iJLI Jii A 1 

.mJIJi. V 

r j-J - jja)) : f+i. J jVI ■» • 

-J.I _ jju^Ji ^.^,1 : jjlill V 

j|-Jl iU iJlill IT 

• job" -u*u j^iiii _ jj^jjsji i3c ij ji, ^ 

.ij^^Jl ^ jiu^l ^_, ^U_ j*j .u~j <\£ 

jWiJl ^jU» ^-U^ jwJ. , CiaJl _ J W »U \i -l*AU ^"\ 

- nr - . li. cj. ijU jjljij , j^jl jjL. jU,| j, xj ^v 

• l«* > 

■ -*~^ ! r*^' ^-^ e^' S " A 

< — itijt i ■ •( 

_ =*i j jo, ^ „ ^y % ^ ^ 

JjVl i-il Jly dill jj, Jp ^ > 

< J- 15 '! ) ^ 'IjJill <!U*- UV 

■j 4 J 5 " i*"- 1 ci t» ^ -^i-^ «■— j-ljl f *J>'j \ n 

Lii- ii-u^ji j> in 

-m • uj4^, f*t ^J ^^il ^-wj ^iSj . jj^. ^ j» % £ ^ 

U_ri Jj^iil J*1 aUii l _iJ' \i,\ 

i.Ul ,y ^IJ AS j . u »bJI 3 LijV f->il t~j Mi 

■ *-i-^l ^'t ^.ji>'! ^ ~* \YT\ -U~£ ^j_ ^ M° 

c&jl oli c *-l ^ J,+1 ^ -0-jU Ma 

Uiuii ^u_)i oji^li ^i \ n 

»«U J^i _,*,« ^ U^Tj <Jji>j ii'l^j . jj-lj ^l» 3 

ji)vi i^-iii cusu _ jyi j* sir 

IjoYI .jUl. ^ \1S 

:j»i „*» - >iyi ji-jjj «un. .. ( ,jtr,,n f i,i„» i„.i no 

- no - . _j,Ol ili^vi Jt Oi ■»— ' J-*— ' - *-Vjl Wi 

yiii ^'i^Ji jjKji j^i ^ , ^t av wo 

■ *~>~ ^"j - trill 

Jjl>l ,y <l 

0< JjU. U .Uk. - 01,^ .UJn. _ „i'j _ j^\ j^ ^jij, uv 
. jJJL-t 

^Ij^Jb 

Sr^ 1 lSjIV>JI > 0( -*-~ W 

J J*~ * Oi -^ ' *^— ^* dU> <jU^J! NAT 

.XiVI o; ■»— 1 <iVX-j, ■ AfJ-l i— ^ jilVI j_sll if- SiUO. \Ai 

( jJl ) ^j. Sj^ ,-^11 i*j*. \A° 

- WW J* ^j~ ^1 - «llj~1 u i- NA1 

>*Uu ^ ai^JJ o^£~ ^ji -Uc ^* > AV 

jilVI jji-tll <JU . JJJ.-.I VjJI^, J^- jdi ^ JUV1 NAV 

f, ^>'j|jl' J-slill ^* eS-l—' \At 

J>4iJl ^i V» Je kl Jj-VV J- jj-^ ^ -u»L. \A1 

• Sj-vi > jjj-u j jvi - ■all ^ j, 4» o; ■»— I ^ ■ 

^i^Oi -— oi c-i/i -v ^ui ,v 

• J J • ■'•"- Oi >f.l^l NM 

- tU - 


< ;V ^.J N1V 

li-il^ij . <JI^*j JJUi Uv 

jilVI j-sH; <!L-«I m 

:n u_i^vi jii»--sji jiijii ^ *jji -u , ji.jju .oil. v-r 

.. - ^Vl fJ'l: 4)L*-| ... jAh j,A t „, t ,.,,ll JtjLA, T .. • tw ■ Oi>* J 1 i^jVI «^-l 0* JWj 
^ Oi ■*—* Oi '=*". Oi *. Oi J * M ^J^ 1 

. «JUtj ultjLi. 
jilVI £~JJ| Jj* uLf - i-ilVI Ujill ji <lpl>JI 

•^.^ji ^'O-ijYi jfMn -u»t Oi ■»— JV- 
< irui ji. > sj-i ,>J ^o.Ub *j -u^t ^ j.ij— vi f~.ua. ; -1 0, r *_<> . — 1 r *~JI . c 0; : u~ J..VI 
_JI A* ijlill 

O. > o-W 
rt LJI x*- Oi -^ Oi r^' 1 ^ Oi - i ^ £ Oi -^ 0°^' 
V" Oi ■'—I O. <■*-!' ^ Oi •»-*- Oi > t- Ul 

•J I IA» liii JJAI ioUl . 0Li« Oi ■*— 1 O. ■*— j- 1 ' JJU-I 

f jWJj j\.jJll .lit. 

4,-U.jLi. 

- X\A - ■Ul^il -l_- dl^_ ^ -u*i jo£3! i^iuJi vrv 

^r Oi ^-i Oi Ci: — J-i m 

cH'l^— J' ^>i.V> ijL. ^ -u>„ UV 

•>1 J^i TVS 

^.i^-vi j* ,>. -■->- m 

J'klr-"VI j-ijjVI Jk-J-I Oi ^~il m 

jl^-I j*. ^ ,>_!! j-ai Ui 

jUITUi p^r.1 ^ -u»l ^ ^^,1 TVS 

OUi. Oi -i~l u jAL >* ^ili'i m 

•*=*- Oi ■*-»- i 1» V i -^- ^ u-jL_!| VVV 

0- J-~ o; u)l -V ji -*-~ 0; ■*— t jit. pLJi VVA 
Jj— Of' 
•V- Oil 

r*^ O j .' 
J—*- Oi' 

- ru - irt-w ^j—n <■*»" jjurvi ^j.jo.1 ^ v-Ui tvt 

. »jL^t ^j . o-i* ttt 

uAjJll jlX;. TTT 

j.l_iXljII ^Ull US 

J.j.iL.ljlLj Jji-.jlol J jijUIl. jUUS jlsiJj Til 

jVi\^\ ^lib ^ j^„ j..vi m 

ylTjIjjjJI f-UL. ^ ^J ijbjl To • 

Jj~J1 <l'l -us ^ f-UL ^, iUI i> .j — -li-l To- 

jiCjIj-J' > 0! J» Crt J J' 3 ^- jUJI V « • 

j.iLJjll j^. i, j* J, ,-^1 jiUJl To- 

j«*-lj!l VJ io i; i-J-l i; J^l ^ oj^* ^ ^»t j—UJI To- 

j.LiX-|j!l fUL j, J^t ^i ju~ jj.U'1 To\ 

^A-ljJl U» jf j»j (ul—J ;^) jJi,J* TOT 

j.LiXljl! j^.1 0; p.jo.1 >!. jjU-I Tot 

ttjljj" CJ 1 - 1 J-l-iXljII L»; _^ jilill ToT 

■ JjjoVI f^*^l >Uj ^ L^j ;.uajj TOV 

^j *SUj ^ JjUVI |^»j-V Jj-i! TOT 

j-LiCljll L». jj_« jU.1 ^ ToV 

iijj^j. *j jLi-ij . Uii^ ToA 

i-oVI .jt'U ui- Tol 

^—2-! -U.V V ^.>^' ^ iJl ~ u J ' 


T"\ 


>jLtl 


Lii-i U-jj ^i^j ^ <ur 


m 
j.LiX-|j!l i^l ^_ <i'l J-< ^ ^Ul 


TV- 
. j-ir^V' i- V' :i±< - ^ 


TV- 


j^ 


^ ! VI A^-i'L; *JUJi . *u^ 


TVN 

TVY 


ou> 


^- olw^^ ^J s^c ^b ^y ^T 


TVs 
^LiXV! -k>*il ^U-t ^£ ^V- ! l 


TVt 
^j-Ji V"" jMjX r JJL - 6-h- 


TVV 
- ^ i Cr-J-I - ^>^l 


™ 
5j-VI JVj ug 


TV1 
J^r'l r*-rt' 0! J -~ : * ^-V- JjVI 


YV1 
^>~ ji iUc.4 jj-_ ili'j aJI J_i- 


TA- 
^ o, ^ JV ^h>, 


TA- 
— 0. > -'^1 


TAN 
> ■>- o-J-i fV 


TAN 
> o; ■*-' ^- a ' 


TAN 
i-J-l o> ^-J-l ^-jUJI 


TAN 
E U-, 6 . ^ o, -u~ ff L-'l 


TAN > e"-' Oi — i 


4~ ^ o^. ^UJ, 


TAN 


j^ 0; 


J ^ ^—T ^bj, 


TAT 


> H"- 1 0i 


j-« 0; 4^. jjUl 


w 


:U-I 0i ^ >. ->-. 


■* ui 4— st* JjU.| 


TAT 


j-« ji -»-^ 


- Oi — ! ^ JU, 


TAT 


->-* 0! i — 


Crt O-J-I jj± iJUJl 


TAT 


j-ji'^-Ji 4- 


-'" J-V- -r" cttjJl 


TAT J 4— t j^, ^.lil TAT 

JiWl j-ji-jVI 4—1 TAi 

.loft iijC-JO.1 j»l ^j ^ ^-j l. VAS 

>^Jl *JiJI - >l~J! ^jijl j^l, TA0 

- .jU-lj 4)1 j>t o- ^Ui _ .Jib, rAo 

•jUI. ^ TA i 

4— • 4^ _ 4.WI 4^), >Lj! ^ ^ ^ ^ TM 
• <4»I i< 4— 1 J; J^„ 

f jUll Jit J 4-1^ TAA 

. .4=^" ^j 4J t „t ^ .1.J Uj _ ^ _j^ ^^ w 

<^~'l <Ilj»t ^iu TAI 

jWl 4^. ^ Oil ^ ^ .^ ^ TA , 

^^-.lyi >U _)| ^j,^ 4^., ^ ^ ^^ v „ 

«j-V J^lll J^Vl VM 

SJill ^ 0; 4^. , o_ , v> ., j, vl nv 

*X)I .,ijiai ^J| ^ ^u ^UJl v<\T 

( 41^, , ^ W U.I ott^-l ( oV»V ) j < C4 Uj . , TIT 

4*4^. _ i^ v Si^jj ^^ _ y^^ ^^ _^ nv 

Jjljill ^JUjJi Jt ^ 4— TM 

JJijJl >1_J| jLi o, 4^^. vi£ 

>l~Jl J21_J1 4— t ^ ^Uj, jj^ nn 

- TTT - : jimi ji^ll j, ijtfll IWS. Li) jj-u Ky 
!j*JI 

C-ij lj ^ijj 'jUjl jJljiVI _r»L-U]| IN 
.l_JI 

^ J-jil ,-L, oi^ oil jju, ^u n . 

^U _ ^- ^ K , JjSU L ^^ ^-^y, JiUJ; ^ m . 
JUJI 

■*- ki 0" - Ji f *-, ^Ji ^^ u ^ |>J . 1 ^, , 

-r"> - L_,> <U,I r ^. ^ !_,, jslljjUUJl ^ V 

.*-AU a-V-J iU, j,, _^ jjIj ^j, ^u- ^ ,ov 

^*~- - Jij C-S. .IJill ^ ^1 ^ j,, „. 

^ o* - WV! ^ ^ ^ ^lj^, ^ , n 

c-^i j > — -vi li „. r _^ m 

C- 1 ^ '-y 0" ^l~ ijel Jjl—Tvi ,__U| TST 
3UI1 

<-J^. ^L^l jL_Jti ^ j^, loo 

dwi 0" - <ii ^ uU-^ji ji oaJ . ^i_rv, _u, m 
<*» 

- m - jltfjlij oijb-Vij J-L-^Jir oijj-.lt jJ v \jl\ j.j#* TV ^.LiJi'ljII Jj— if. ibV 

JjjJITjJI .j-Jl Jl. AA 

OJi^.j-VI jj-e J; JljO J-W- Jl. \AT 

uje^j-iii ojJjirijj-li ij~ Ji- t-v 

JjJIjOiVI WUI Jl. n» 

n\ - ujrtjIjJn.'l - jjf^ljl' Tti 

Ojjl^i j-« jj~- Ji> m 

ajL»yi sir'Vi >■» tv 

f H~J1 JJ (.»UJl JJ ^.1 T\ AA 

\r\A w.a \- m 

- m - 
"Siiy jj * * * jW ■<=*< 

"atJ/jLi IXW» 'oj'jiC .! > ■ :' ■ "1 '. 's^j' 1 


-1; 

1 

•■A ZA)Mb 
NT %iir JJjJ JT obit -J. f\*iiS$ ti&„j*X\S .«■>*! jl 
iUi ^j; 4jt £«_* la j* l_^ ft . ytfll y>l. ^ 

j_£ u^» .ijj. u jr j_tj .w**i j* i^. j! fiuu