Internet Archive BookReader

Alsoo by de Edele Mog.Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant ... Baliu, Schepenen ende Mannen van Schielant ... : vergadert zijnde op den 21.Junij 1616