Skip to main content

Full text of "Amsterdam, in zyne opkonst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml I n pj 

Hu 

Vil 3 \ u VERVOLG O P J. IVAGE NAARS 

AMSTERDAM, O F TWEEËNTWINTIGSTE STOK. •TP» # • 't 1 »' \ -^~ * •*- •*— -*■ ^«*- 4. «r^ 


f % 

• • I AMSTERDAM,- 

IN ZYNE 

GESCHIEDENISSEN, 

VOORREGTEN, KOOPHANDEL, 

GEBOUWEN, 

KERKENSTAAT, SCHOOLEN, 
SCHÜTTERYE, GILDEN 

B N 

REGEERINGE, 

B ES C H R E E V EN. 

Om u dienea ten vervolge op bet Weik van 

JAN fTAG E N A AR, 

HISTORIESCHRyVER. DER. STAD. 

TWEEËNTWINTIGSTE STUK. Tt /tMiTEROAU m HARLINCEN, 

By P. E. BRIÊT m V. ïa» d» PLAATS, 

M D C C C I. 

Ab Btxlneri itr nirfegMvene Agt StuUeo. V • (: i. V ^ i f 

tt t # . * \ V-*- -i f •^ I ' ■ 
■ I •• w >»\ • * - 
> V •krtt^» «hU-** i 

y rr: 

BErK D ï D E b\. 

.c gbsch/edenissen 

^'. » . ^ V A N . A M S T E;Rd:a M. . '. .1 • \ ^^ ■ M^— ■ I 1 : ' tweeSndertigste boek. 


Am^TEHDAMS GESCHikDBNÏSSEN, 

. va» bet jaar J788, /o; inketjaaK^ij^Z* 

^ nteo^te eo het gewfgt 4er gebeur. ,-» 
«alifen, .ftiterrhet vmek der Pr^ch^ '7*'' 
.Tfoqieti* met bet bei^ wmt- vrp vy 

Am* >oaimii«R« Jiebbei):.on9 ll^oMep, 
firn dfwa de» Verbnl» w. hw^ttw», en 
«o» LeeKfl, Jffiga dqimlraii« ie leiden 
,«K op- bet gedetkwaaidi^ Ordftb ^van de 
■««dlelliiige der Cooilitaae) in, óm juw 
:V9U cy4ftft>, In *c weifc ook. onw Said, 
twic bet imvepd^ befltmr aangaf / «ene 
«iluw« gedmce iieeft ampaotmi eeiie 
-JoUoeode raden .Toor «os, om W^bé- 
^fe, met' opzigc ^toi <te, Ge|Uii^i^ 
^dfcr, **•'* ^J-«- • — « - ' • ^•^ •Wttr . «npkoiHQgd, ,. 

'*"*/»?*' '°^ *««ivul||i^ feP)«f<«Ddeninii /" -» '■" ' '. W * /.' 


s AMSTERDAMS DL Dnu 

1788. deDd&«iftdeÉ^nieawien<SiMlfTMi AÉflet' 
dam gfvoe^lyk zameo te httcen. 
Jndtugfttg Altoó» ' ten - oógraerice - griiï^': -tiebbeo' 
vaa ƒ. ede* onze berigten ^inec^ vereischte uitvoiy 
HeM« «righeid vtKMT te é^ugeé, agten wy om 
2*?'' wpUgt tot bet ^oen wiv^ kofw her- 
ócd , 4»n Sdes»-' «n geote- getearMisfiov 
fints den aantang des jaars 1788 voorge- 
vallen, aao te xolleo». . JSekead^.. jitt om 
vooig^iande berigteo, zyn de pofbonen van 

Nicus -OBMIETS, de eeifle als Scbiy- 
vèr of VenEunelaar yan den PoStMat 
KrMer^ de andere als Noiaiié, welke ^9 
id' de- ïuk der afiiettiDge Van ^yke Raa£> 
leden, in den jaare 17Ö7, hadt laacen »> 

bndken.' Voor ftnflè, om hec vooiriiub 

«ëdreveiK'^ tete* Üaddeif ]Mfd« f by ife 
«ankoMit-derPhiMifth* IVoépén, htta» 
liëvryding d(Ér van in de:vftigt gsuüc. 
^ 'ïlen etökm 3(faaarr'déeaik~|Mni «weM^ 
«ügÉft'Hett bcfilen, iAtor-SdMMaen-; «né 
^dagUef'lll^ee^laliÉgd, '6ot, in perfooa^ 
<ién ScIbmdBh'Rcine te-oiei fth ymui, taga» 
'^ < 'mMfeëüAvÜidgani étèsaelfiie Mntdv 
'•««f* et' ter «Mke, «»/ Ididde- :de late. 
^fi^, ^"^4 diüt Iiy etoAB Gedaigde ^ 

',{' eénMlMÉdlffMi AptA 179^^^ by Imk 
-,, ilcfiéldeif . «an den AelftbMlM Raad* den 
-» I^ -tKlr. NicoclaiCi' «a«kosii^ 
V, Riad lÉ de^ VN)é4fMp4lM(r Swl.ilty 

> beètfMM'vtfi bec SttdhuÜ^ Ibiiilyk-itt 

> ie ttiMHtft^tttfn itf JüNüMy ilBBttKmii 

" ' yt *«l«»5 

«, te kttfcn"; tmvyl f^ tweede Qed4%4ft 
Ma 2ig zoo bebhcQ kunoen verkryg^ , 
f, om op dm S$WDeiu#ii]üg(leo Aprjl 
lp, 1787, flm ncg^g JLed^n n^ deo Achï- 
-^ baarên R«id-4e^ Sfad.^ ujt pa^iq np 
•t.vericbeldeaX'edQ] tu deDJ^rygfrjtid, ^ 
•^ rao. eealge. pwftKmep, zig fip^rqmlp 
♦J-Cfl^lJfioMfdgi nQ yyfiiêndplKa^ Qqil- 
» gers en loge«wiiien> «e eïgipHeerwi 
M zekere lafinuaden; zyode Getuige ?<» 
» GbrófAOfl» /ftu^ £n Jatsbus Kok*'. 
De Wjucricboiu nobb,e, mfllvooreas vaa 
zyn ampc vervftU^, (e zyn vetklaud genor- 
deo, hidt.1 ontreu dien zelfden tyd^ voa 
Bnrg^KiecsiBiei A»nKggtag oocvangen j om , 
bftipea het tydyfitloopvaa tweemaal wier-. 
cDt^cte uuren* de Smd en derz^ver 
Regtcgebleil te moeKn verlmten. Nobbb 
hadi ag doeo kennea , als een werkdaadigen 
.KpOjiif^ioder xao den Fatrioifcbeo- awhjm^ 
." Ve^l !ger(igis mtakten, te« deezen ty.de, l,— ^^^ 
Ijco JQpg eo oud badt den mond vol van Vetftn ia 
xeicerê Latyniclw £ii< een gim 

>ow«£; in een der 1 „(?!!!!■ 

^ Wêowe Kerke ^ ^^^ 

Jb^elzeode^ zo alt me 
J^ing vaa veele z 
m^emtenisl^, welk 
•^^^avopcvaUen.. .' 
.f ^ taai -' en 'aamÜk 
oni,-4oor eigen én 
J^HiwdfpeUenuJen 'inbö '4 " AMSTETCD A WS tC Dé^ 
i^St. ktxetitti^ hviane ideawsgiérighefal 


als hebbende men, zo als men voorgaf t 
cef voórkoomioge van ongeval , uic den aao- 
drang te vreezen, de Didicregeb, kore aa 
dat zy ontdekt mren, uic hec Glas w^ 
genomen» Dezelve, vólgéis 'c gerogCt 
'door eenea joham caskaii MANSJk 
Ka lieo, in den Jaam 1500 gomaaktr 
waren van deezen inhoud: 

JPm ndUe itfhtês a fmu rkgtidt\mmSf ; 

A ffpfeng9nt9s^ futfus db inde dmt^ ^ 

Octuagijimus octmnu , mitMlk êimut 

Ingrun^ nfeeum truth fata fénu 
Si nra bêc anno mus morfr» eonciÜf orUi,- 

Si mn in nibilum terra fretumqui rUH: 
^ Cuncta tamtn mundi furjum ihwitque dtorfiM 

hnptria, ac luctus undiqtU groHdis trtH. 

• 

Van wdke woorden de zin ftfer op ré^ 
der komt: ,9 Na dat duizend jaaren^ en nog 
^ zevenhonderd daarboven , ftdert de baa"- 
y^ ring de( Maagd « zullen verloopen z)mv 
,, zal bet ichtenachiigfte als een Wonderjaair 
^ veriëhyben, en treurige Ibtgevallen mede^ 
^ voeren* 'Indien niet« itf dat jaar, de ge- 
^ Eteete Waereld aan zakten (Mükoome; in- 
p» dMi^^ tflêc- &rde en zee tot liet r^Ret vtnx^ 
n kis^ Xr^Üiilen, egter 9 alte Ryken der 
ji Wii^eltf 'diderscboven g^keertl, enovei^ 
9> alj^Ó^ ^we bediieeven vrordtt?. '^ 
* iCTStidv 'tö 2aake kuncBg,. zyne Sta^e» 
Aooiea vui lonrost^ vieése willende verios^ 

fin» #;#,fi Bobs. tStiCBitUBMttisif: f lèo, vcti p ic Md e, door middel der Drakper^^ 
»9 alom 9 liec vdgnde Oei^. „ Deci* 
^ ze Vaeneü wam reeds vroeger bekend, 
. ^ en 3]ro gel^odeti « Zlz^a bi Hongaryëiu 
^ Zomm^e meenea dac derzelver maker een 
p ttkerecAAAPFA ay» doch Tvaarfcbyti'» 
W lykur washec joHAN MULLER, bygef 
« naaffldjR^fOfliMriiiiifry dewyl by io hej; 
f, jaar 1436 » ( Qiet ce Kooingiberg, naar 
99 aommige Podfsbe Scbryvers; maar ) 
n ce Koolpholki in Qravenfeld in Franr 
«t keoteod srierd geboreo. Ia de Wysbe- 
M geerce ftodeeide by te Ldpzig, en reisdd 
to iia'W«eDeD9 om door gsorgs fur* 
n BACH ^1 de Scerrekunde onderweezen 
9» ie worden. JHy reisde na Italien, ^lerd 
99 te Veoeden , R«me en F&dua bevoiderd» 
19 Te Rome zynie^^ oncdekce byaaomerkely^ 
99 ke misflageoinde doorcEORG de tre* 
^ BisoNDE, in.hec Lacyn venéalde wer» 
«9 ken, en die berokkende bem den Jiaac van 
99 dezen Venalen Na Omochland usng kee^^ 
99 rende 9 woonde by te Nemenbeigy ea 
9, oQtfiog bec Aartsbbdom van Regpoabuig. 
9, Paos Sixcos IV nodigde bem weder na 
99 Rpme iMc» om aan de verbeteiiog van 
^ den Almaoach ce arbeiden» Hy voldeed 
9» «D deae ttimDdigiQgi docb wierd kort m 
n zyve komac in het jaar 1^476 door dft 
99 Zoomen van voont trebjsondE9 op 
91 dac lyn lid» dac van bunnen Vader niet 
tl moge v^dociffcren, OAigfbragt*'. . Oe be- 
rigfgpcw: ku *tr deeae aanmerking;op vd-i 
fns- 9» Cludattcco^waem v^.hoe} i^iog < z» t ' I -AM flTaAjDAMI - .SI^OifiL JW Leden 

van het 
Defenfie- 
weezen 
gedag- j^ diferg!ËlyteVdWrpttI]|tigaD.iiiOicai fanam\ 
9» doch gefield ocric eens^ de muker de:» 
^ Vaerzen was een Propbeec, koude hy don 
^ met dezelve idee ""-dea Türkfchen Oodog 
^ bedoelen f en^ waarom ttoeien deze Vaer? 
^ zen juisc nu in oite Laad tfn getondeivf 
9» waarom verfpreldt men dieigelyke girack 
^ ten'*? Hoe veel opzieofl deeze kwaad* 
fpeUende regelv^ in den eerffisd dpikgf 
baarden, \ ging 'er mede ais mee dtdzeodeii 
gewaande profeden; vtrftanaigen kcbtea 'er 
mede; en by de gióote mèldgfee werdeQ m 
Ipoedig vei^eeten. * « 
- Oedutmnde de beweeghigen van hei 
voorgaande jaar « badden ee|dga perfoooen^ 
Raacikn. in de VroedfchapV onder den naam 
van Leden van bét Deftnfieweeïèn der Stad# 
de z€»ge voor derzelver verdeediging op zig 
genomen. Ter goedroaakinge der kosten i 
daar op loopende, hadden zy de Stedelykt 
Kaa te baat. In denmaand Fébmaty- deezee 
jaati vonden Boi^meesteren en TbeAuriereQ 
geraaden, de Lieden van het Defenfie wee* 
zMi voor Schepenen te dagvaatden, töt bea 
doen van rekeninge en verabtwoördingè dat 
penningen, welke zy, ten ^melden oogmer* 
Ie, van deTbef^urie der Sod; gevfluigdi 
antvangeB 'eo-^ervolgeDi hadden ui^egtfeveii« 
LoD^Yt^tfOVYi een der Ledda «a« 
hei genoemde De&nfieweeztt^ ten ' dee* 
lentyde» jsyo^'voomeemen hebbende akoge« 
kondigd , o:^ zig , met 'er viKoen »' maae 
Bonrdfoiax ce begeeven^ kon geen vetlof b*^ 
tot het nkioeretf' qfBer^oedeMi4 
. A* zoo- • • U' JJ K^Ji San." G^i tem EDBMf «lilt f I 

nodttril«oi»Kdto«tt?eldoeiitebo^ tf9!k 

Mbm vmMttd, «r fomtte. nn <vy£dg^ 
Mteod giiUMis» voor \ gno hy, tai ds 
gMttcMe iNwkdjglÉeid^ dor : Stede mc^t 
Ithiüdig fjriK 

' Yve^e fMtffaeiden van liét Heis fad vrengd^ 
Onojo becooodttf 2igt een elleB qfde, debedryvea 
(BclMepsdnunerlfedto, hier ter Stede, by^eras* 
éna tuam mkBf^ bekend. Geta ivon- ({quJ^ 
Ürikf zy, -fiot» de berflelibig^ vm wÏLVtfi lieden» 
»4tN V» by elte voorkoomedde gelegen^ 
iiddy van die gempedigesince- blyk ver^ 
Monden* Vóonl den achtflen Maart ^ 
*a Prinièn VerfiBMidag, Hem ly nooit ooffh 
vkrd voorbygaao. Seden de Omwenteling 
dea vooma&dan jaats, hadden zy telkens 
bnn venangea aangekon^Ugl , om des 
Smger - KryjgmÊd ^ door den S«ul&ooder 
M op den onden voet herfield, op hiui 
EiUmd te mogen ontvangen en oncbaalènir 
\i Pilnfen geboixrteveijaaring was nn <)p hand 
den. Den dag r tieike dat Ibear voohi& 
gbig, ooidéelikn ay niet onbevo^ tot he6 
^erkógde beaodu Na oodeiliog oirerk^- 
^keiden zy te rèade^ uit het midtei hunner- 
twee perfeéne n af te veafdteen, on Kapi* . 
tetnen, nevens derzelver Lienteoants en- 
Vaandrigs, tegen den avond van den zeven* 
* dm Murt, nit te nodigen , om hen op 
Kattenbgrg met hun bezoek en tegeowoor*- 
d%befd te veieeieo. Kapiai^ien, geeoe' 
xwaarighefd maakende, oiA,*fnec go^vin*' 
dan van KofooeHen, die oiaiocBging aan te 
fleemen 9 benoemden, im het oM^ van; 

A 4 hun. • • AMfiS^RDAAIS -ArtO.. DfeuS #7«t • t Verzoek 
van 

Gecom- 
mitteer- 
den der 
Vlsfchery 
om eeno 
Pkeinie* Isnif' wi0«lodni« óni nitt rficbc^pidniiMCr 
lieden t'ttr geicfaikie Aeytieringe, gepw» 
in&acregeli te benamen. Onder «adei^ 
icblkkiogen». een d|en einde t ^tteqde 'een 
aanzienlyke Tent, op het Kaccenburgey' 
Plein oi^eik|;ett9 van binoep dpor Lampen 
iperlichcy en van boven mee twee wapptf^ 
lende Onmjevlaggen verfieid. Twee KokM 
sellen der BuTKry, nevens den Hollands 
fchen Genenal van dopfp, en 4eQ 
nrui&fifcben Generaal van c a juk r e u.t h^ 
voorshands » daar coe ook uitgienodigd » ver? 
voegden <ig, onder anderen, in deese 
Tent» ttic welke xy dei Scbeepsdmmerlio^ 
den, zo van de Admindiceiui- en Ooac> 
indifche Compagnies f als van Scads en by- 
sondere Werven', te samen wel vierentwin* 
tighonderd ^cnuudcende, sagen voorbycrei^^. 
ken., mengende, in de gewoonegezaoge^K 
vellce 2y, by (borrgelyke opcogten, aenr 
heften: I^g leeve ch bfyve de Kiygsraa4 
^ooêr Oranje! Kdyke uoita vertoefde altuer» 
ber nicgenodigde ge^lfchap, *c welk, ten 
rien uuren, >even flaarelyk, tot. over de,' 
l^attenburger Brpg., werdt ui^eleid, aU/ 
men bei, by.deszeifs aankomst, aldaac hadcj 
omvangen. . i . 

' Hoewel niet de eenige, de voomaanh^ 
(tet deelgeooQceo y egter, in de Groenland^. . 
fche en in de Straat - Davidfcbe VisTcbery^ 
zyn ingezetenen van Amflerdam* £en g^ , 
weldigen krak, nit meer dan ^éoe oor-, 
zaak, beult, fiocseenigen tyd, die Vi^cherf , 
gekceeyen; ^.üpn^ bet nu gefcbapen, dac^ • -.A (Jnoelvet londec aoder(fa»oiDg*vBii boogqr fj9% 
huid» welhaast niet langer gaaode zou 
kmmen gehoodm worden. Na oQderliog 
pverlegt werden 9 hierom, Gecommicceerr 
^en rot éBe Visfbbery x» raade', zig aan d( 
Scaam van Holland te vervoegen» mee 
9enoek on) eene jNPemie, voor lea nita: 
ilen tw»alf of vyftien jaaren, vqot de fcbe: 
pen» welke naar Groenlandf of luiar é^ 
Scrnat - Davida, zouden worden ; oitgeruttf 
iTwef redenen voerden Gecommitteerde^ 
aan, ter fcbraaginge van hQo verzoek. De 
eene was^ het out, wdk die Handel dei| 
Lanife aanbiengt; de andere ^ het in \ oog? 
loopend ven^ der Viafchetye, ea de da^ 
l&t te voornene nadeele^. Zy bragten in *( 
9]idden, ^ dat bet gecal der fcbeiidiiy wel? 
^ &e, tot de gemelde Visfchaj , gebmikc 
» werden, in de jaaren 1770 en 177 1 eeq 
9 g^tal bedroeg van bonderdvyfcig , en in 
^ deQ jear9 1779 dat van honderd en vier^ 
„ terwyl, in hec nu loopende jaar, nie{ 
^> meer dan negenenzesdg fchepen , zo lyuir 
^ jGroenland aTA^2ar de Straat - Davids, 
^ zouden uitzeileo; dat^ daarentegen, ét 
^ Engellchen, die voor ieder fchip eene Pre* 
^ mie van vyfdoizend guldens van hunne Ret 
)9 g^rii^ genooten, deezen tak van Koop- 
„ handel zo fierk hadden, doorgezet, dac, 
„ in den vooigaenden jiare » cweelioQ* 
p derd en leaeeveertig van honae Scbe* 
91 pen, ter Walviscbvaogst ^ waren nit- 
9^ gevaaren. Dat , iiit deeze zp aanmer*» 
j» kelyke verl^ing deezer j^beepvaart^ êf9B. ;, deaflIei^dogtfteMdeélèn; VöW ditlitttiifi 
,9 waren voorr^rprocen^ dié, hf aatANOtt^ 
»9 deoheld, nog vermeenierdttiy nuuxHeii 
,9 daatr ftiti» foor een zeer grooc ged^lte^ 
V> was ce ^cen , bec verval der Hollandfcht 
9, Scheeps * Timmer «verven , Smeederyenï 
^ Zeiinmkerjfen^ Kutperstvetk, Touwfhgé^ 
^ ryen, en inderen» zonder nu gewig ce 
^ maakén- *v8n het byna geheel verval' det 
h Traaokokeryen* By al hec welk nog; 
^ kwatn^datdeBaleiDenendèlVaan^ufcBoh 
^ geland ^ tot vtrflapploge der Markcpryzen ^ 
^ in groote menigte , bérwaana werden 
99^ overgevoèrd, ja ook de btirioeolandlche 
99 verzoKlfbg van hier byna geheel op- 
^ hieldt. . Dat eindelyk de uitgebfeidhd<l 
y, deezer Reederyen een zeer notabel g^tal 
ff bevaarenJVfitroozen, in tyd van Oorlog» 
^9 aan deezen Scaat konde opleveren , zo 
,) dra maar die Vaart, vooreenewtI,ge(h>pc> 
)9 werdt, en waar van heC tSkct wedtfona 
^ ten voordeele der Commercie uitliep « wan* 
9, neet f by de onverwag^ Ruptuure mee* 
il andere Mogendheden^e andere Koop*^ 
ff vaardy Ichepen altoos ds fpoedigfte beicher- 
9, ming ter Zee verleend kott£ worden**» 
Om alle deeze redenen verzogtai de Ge^ 
committeerden , dat ' eene Premie voor 
den' tyd van ten minden twadf of vy&' 
tien jaaren mogt 'worden ' vasrgefteld » 
» als zohder \ welk de Sappliamen ti^i^ 
ff hoe 'oog!aame , zouden móeten getroosten 9 * 
;, deeze Vaart geheel te abandoneeren»' 
i, terwyhde inwilliging hen* «ba naomoe^v 
^^ <• 9 digen». K^.i I BoiKt-CTfrtéHteBEMti^BlCi tt ^ digMy étiidBemTak«ttüN«rigade^^ ^^Ml 
fi énom io voorigen lubicf te helpen bfcn» 
^ gen*'« JSlec oa?erhoord Ueef dk verzoek/ wordt 
By PaUkfeoe van den zeveodenden Aprfrtoege.^ 
gavea Hou fid. Gn Mogende ketmb van hei^^^^ 
genomen baflnlr^ „ êm tan de Oroedand^ 
„ fcbe en SoMt- Davld&heVItfcb^en toe 
^ te fiaan eene belooning, v»te den cyd vaA 
^ cwaalf igter een volgende jtauren , uit 
n *a Lands kaa te beomln ^ niet te beveh 
9, gwide de Ibnune van zeat^ gnldena per 
n kop^overdegeiieeleVIsicImy, idtdeeM 
n Provincie ten Widvisch • itf Robb» 
,9 vangat, gereed en uicgevaaien^« 

l^t mkider emftig was het aanzoek , ^ma^MP 
vitlk Beftumdtra van den LevantTchen Ham vwd Hu 
del, een dMeen lyde, aan Hnn^ Hoog M(y *^^j^ 
(j^den deeden. uit zomnrilge NiaaamApie- l!^^ . 
jen vernomen hebbende l^t loopende ge^ fcfaeo 
higt, d^tdeBafonvAM i>ftDÊM roi' oiHaodeL 
oftLDER, der Staaten Geaanc ie Coofta» 
flnopde, zon ce mg geroepen worden ^ ph 
ven zy deswegen hunnen fchroom te kennen^ 
met voordragc vim het bekng, welige Tik 
van Koophandel hadt by het > aaqblyMn ven 
dien ' Gezant> en vbn ifen' fl^gten luat faiuh 
ner Kaslè, welke, by elke nienWe Ambaj- 
fade,- een aandeel vai^ over de vcertlgdnl* 
zend Gnldena,. in de uitnmtog en in de be« 
kosd^Dg Aèt gefcheqken, ^g^ moest» 
Hierom verzogtett de gemelde Beftanider% 
dat Hun Hoog Mogenden aan dien Gezadp 
ttne Uyk ^van goedkeoringe, oninmt de 

van zynen zwaarwigt^ post» l:^-4lMl I I« . A MS WBiVi D AfÊS . jai.'OiÈc&; 

lff99^ griiefden oe g^anea; mee vttieke^, ^ 
ailks geowgaam xoude cyn» om densei^ 
- veüi cbe gevaanm , dte hem dKigden^ te dpen 
venigceo, en coc eene voonduurende aaor 
moedigMig: zou verftrekkeo» om, iradienfte 
vm zyo Vaderland i in dieo weri^zattnw e^ 
oordeelkuodigw . yver> waar mn de Koppr 
baodel leeds zo heilzaame vrogceq. genopc^ 
ie' doeo voUwden* Wac 'er opk. zy van 
4^ gegrond- of oog^ondbeid der gemeld^ 
genteen ,xze]j;erb hec, dac de Gezinc vai} 
DEP£M, van ayne sending^ ni^ ce rog 
geroepen werdc, en, cerwyl.wy dit fchry- 
ven. zynen pciK nog met lof bekjeedt. 
QpgeMC^ Meermaalen gewaagden wj » met innig 
neKoU genoegen, van de voorbeeldelooze weldatr 
Moe op 4ig|ie|d der Burgers en logezr^tenen onzec 
Mddtfp ^^ De Algemeene Dankr» Vast- en 
Btdedagt wel^e op den negentienden Maart 
deearn jaara werdc gelioaden, leverde daar 
«an een nieuw en fpreekend bewys op. fie- 
halven de gifcen , * by andere Gezindbedea 
giésm^ en die , naar evenredigheid , vryaant 
Anlyke fommp bedroegen, verzamelden, 
iK^dia dag, de Broedera Dpkooen der Ne^ 
derduitlche Gereformeerde Gemeente,' ten 
•liehoeve van derzeiver behoeftige leden t 
4e aanzienlyke fomiQC van ratm achmo* 
cwintigduisend zefhonderd vyfdg guldens^ 
.synde yyfduizend neget3l)ópderd vyfenzestig 
^puldens meer » dan in bet naa^ivoorgaande 
jaar was ingezameld. Inderdaad , 'eene 
«eer aaozienl^ke gtfce» grooter daQ Ww; * ^vanimn, toe op dteó qfd; ooit ^ foór- tyi$i 
-beeld hadc oadervoodeiu ' ' ^ 

. Oüdiiiks de iiérhaflide * "Mtffchuwfaigen Onraidg 
RegeeriDg deesef Stad , ggeQ aUt ^^ peribónlykë dfebfisdei 
fingen, tmfbhen de lerldiütofid denken^ 
'den, omcreot bec Staaektmdfge ^ venam 
noen, van-tyd cdc tyd, blykeo van ooge^ 
iiooRaambeid aan de ukgevaardigde bete*» 
Jen. Zoa gebeurden 'er , in tel eanvang vm 
Aprils In eeta Tappeitimis , eenige oogeie^ 
-geldheden, door bec misfaaAdeien v^ eeik 
Soldaat, en van eenige andere Heden, d* 
'daar t^émvooM^. ' Zonmtgw « nic faet 
Oianïegealiid Gemeen, op^ bet gen%c toe^ 
"gefcfaboten , onderftettende dat de ndafaaBde^ 
Hogea ÈBo €fea Siddotltf door /Men Vnr 
-den Patrlocfitaen aanteng,. gepleegd mn * 
.ren, vielen op het Tapper^ids aan^ eor 
koelden bonnen wrok, door «m betzelw #V 
«en^ fchide toe te brengen. Op hea ^ 
>erf)mid 'geroKC, dac aekera Di^stnieid , 
Jtrp den Dun woooendet dTvoorbygaogeriy 
««r beC'dnttgen van Onofeverfierfda, faade 
èefcbtmptr vloeide aldaar eeoe men^toi 
VbUa to sunen, en ontOoodtn. .Vr. een^ 
hsmepDffxu : Het Gesqgj:,;daar^fan verv 
wictïgd, deedc de gemelde Dieofitmeid. iat 
verzekering oetmca; dié, : voórcs-v ver« «^ %n 
bootd xynde, toe eene ^qiftiidog vas^ 
cwee javcoin bec Spiohoia • verweem ,; > 

en daarna^ véor edyke jaaien, builen de* ' / 
Snid en derttlver R^gt^bied, anerdc ge«> 
fceaneiit Veel-Jwogsr* ^Wi. dan^deeze^i 
u . liepen g4 AMfiTE&IXAniS HL Dïtt. •^ V ^ der volgende MMod t zyi»de Ptittttr • 
- dinsdagt m op rdeo' vÓlgeiideD dagi Een 
' moftimoMkert van emige joógeas venEcld> 
opok zyiie^ btf dMdi^ieid zo. vem» dat hy 
dk, die bein op ds ttnac ooonoftce, yol- 
fesB .zyne zinoelyklteidt mee Om^UnceB 
«ec behoorlyk uUgedoscbt» «innodde co 
«oelte deedc. Zwirte luiSsa op de Hoeden 
duldde xomkvkXr meer weideii» mer gfeivdd^ 
daar van 8%etukt» Daarby Ueaf tex^ofeti 
Door ftooteo, kloppen tfi flaafi« <ttdervoii* 
den veeleb de zwaait band der > nmittieké 
faendei^vaó weIkefegier»opDiD0idag fCweev 
e& op0oQdferdi^ y^drk aadooi gmc weiden^ 
dièt in hoo vmbooTt verfekeideQ hunner 
«adepligielgeii^ oOemdeii, welke tec Co- 
regt, in^hf^9.io v^raeketieg deedt neo- 
«en. Reeoa op den ^r^olgenden Saterdag 
antvingteJM dier Suyacfeheoderen^ voorgff- 
pfeegde geweUdaadfghedeQi demlterdieiido 
iM^f cpedyki op hee. Siohaiiot!; *c ; |Klk 
01^ tmr .gMKMHiMit wfggeoomed. vor^c^ 
maar oogiaditdageB ftaao bieef#. xer lopaiir 
haane vermaasafage » hoedanig een Ua . hoo 
^beigdey. die aaa zulke cf foortgrlyke nüt^ 
vemKNiBgoB .2|g zouden * fcbiddig maaf 
oen* ... '* , . / 

Brierder - Agteüddoopende^vmen* n alfiots eeoi^ 
w. L gen tyd, de mken der Wescfndifcbe Maar» 

^"iL H. ^^^'PP'^» ^ dioeigde deietve ^ vaanuter- dan 

^^ éénen kant, ocft nog verder naloop.': Herhaalt 

• de aanzoeken , om. dat. verloop tr (fareoioien ^ 

haddea «cUgof pie^ggiMau: Jleoheiigci BtwiDdhefabemi wr Kamer Amfteniani be- 
fliu«i« nn nieaWf lig «o UitaHo(« Mqp 
gpDèn ie vmniegni^ üiec vemek om ooor 
d|0e vooizisoiqg. Op dm ecifleti April 
deedeo Bewitdhebbei», aao de Algeme^ 
SoHttOt eeoen Brief afgiaa ^ wterki jy^^ 
hoofilaakelyk • te kennen gnven^ ^ dec.«y« 
ii nee de loefle brieven oic Curifadt «](« 
^ ding bekonNB baddent boe de oneeoig}? 
jfibtSakf têaSdtm den Diiecmir en Bju^ 
^ den en eetatg^ Ingesetenen vin die Kola* 
it oie 5 ebtttr jneer en meer coegtoooieil 
li zynde, etaddyk wwen uttgebomen» eii 
^ IOC soduug^ ongeiegeldbedesi fekgeefedd 
V» hedten gegeeven, dat zy« Bewbl^bb^ 
^ jBBt ^g» '>x ee9faoadetthei)> bnfeeo 
(^.flear blymide.bevaden^ ocft i«Ive eep^ 
,» herflel.dmr.io.iebesoiigni» tl^ vederoin 
j^ ffnooimlkt weieo, de. eweeüvig^ 
^^jdettNketleii fiO ü H « DIofoedM n) 
^ ivtemnpeoieik.. : * , ^ 

.v.,^I>uc;jByt^ Bewtodliefabec8^-wd effteit: 
^ditt^ ótitf.wotir MO verre JBXi iik dÉ .b^; 
1^. koineii^ becigcen, konden opnmkeo^ 
'^ doorieMegeefeadbekl.viuiDteeieiir.^ 
^ Reiden» de fcelmtt fKdesMi» 

«t ni»Kv itt ^ .gemoedeten wei. 
V» en de ow Jiefraerd geffold>e0.;;:)incb:d«i; 
•^.2y zinidei te. kon dtxn en hftfe.)fediclK 
«^ ooideelviiLU..U. JMogeMett^tby^^ 
M 23r e(g. «Slden . beiig hradea^ jmi i « 
'f^ {tfodnciie vut en wmml vUgDmeeimt 
«^ OB te^it^m» dat jo iitt.JmM9BNrQ(t 
•wi..«- i6 - AMSTERDAMS SLEbEt; 

^NBK ;, leM'iop Cott^ao, ab liet gebeorib C0 

,5 EsCêquebd en Oemerary* waarvan 'zy dé 

^ eer gehad hadden, by htmne Misfive, in 

,r dato den sp Jaauary laatstleeden, aan.H^ 

^, H; Mogendenkennia re geeven^ reeds dui- 

^ delyke voorboden waren ▼ln^ de voor de 

fi RepubUdc zo noodlottige gebeorcenbfi»^ 

9^ welken- zy reeds lang hadden geappr^Oi 

i9 deerd; heèwelk de Vergadering van TieneQ 

$, gemeend badt onder ^c oog vib H. H» 

n Mogenden te moeten brengoi; ior derz^f 

$9 ver BHeven vu den 19 Occober 1786 m 

if 16 Mef 17^7, op beide welke oogen- 

if hlftkeo de gemelde Veigaderingen^ by 

^9 ontflentenis van het ten hoogden noodr 

if rnzMyke mainden van haar gezag,, en vaa 

„ as&fteniie van den Lande, zig geaoodr 

19 zaakt hadden gevonden, vrugddos, qp 

99 reces, vmx dm anderen'te fcbeidén*'« 

' yf Dat Bewindhebbers z^ verzdcerd 

j, hieldeD,v;dat H^ H MogendeQ hon.niet 

9, ten kwaade zouden duiden, dat zy, d^ 

^ iltuadè van^mien-in de Kolonie owr- 

^ weegwde, en in de MIaGyen van da 

^ Re^serftiraü moetende leem , dat qF 

99 decfamerden buken flaat te weezen, legc 

^ en geregdgheid onbelemmerd te haodhaa^ 

,9 ven, de goede orde te ondfeiliouden^ m 

^ de odgeii^dheden te wieeiawt geflelde 

99 Bewindhebbers alsdan het cyd%, waar 

99 neer He Koloniën, en • de Commercie» 

99 op en van d6ielven9 vdor éff Republiek* 

99 toot altoos, zouden vetkxen zyn, i|]^ 

19 iwcnaièXcbiedeona4Mfti^>«ai» R. (i» 

Mo- *>^'<l BoE&GftscHiBD£i^iiiifH; ;i^ ^ M^gudm' moetm fooifleBeo; n dit ifSIs 

^ voor H. H. Mogendeot met üktt ect^ . . ; 

4 UeJy éoch nfos met allai» «mdMigtea 

j9 cffistt op e^ie neds lapg luxkbattUfk 

^ gM^est zjiKleraitaeereniiie^diiDg^ 

^ n^ocdendev Cöoclufiet op alle de AAfCt- 

^ fin»* Vecffdngfen en OeÜbeiaties^. we- 

^ gèis de aakeo der Wettiodiicltt iMaot^ 

^ üAsppy f- viiiueendeiii te ntoettn infleereoi 

^ lefwyl zy roodfaorlUg' moestea vetjü^w^ 

^^vMtdut bohea Haat te . sjto^ hor gezag 

^ en de beiaiigm VAD de R^bliek; & /te 

^Koloniën te iii»iadQeeieBvrsel&:. op dit 

^ oègenbiik luauwlytts hunne ^èigelyklcbo 

M ludtbonttag lumnende gpsnde houden^ 

9 teel mto de Mttiid|gelden iMoner.^ Aopie* 

,y nuimi en MiHde. beoaieo^ of eeo^ Vei^ 

^. verfbhingen , VJtres^ of Medltfyiim» umi 

^: de Koloniën Yeraenden. 

,^ Datti. H^ Magenden dier^^c Üffo^ 
^ ]yk zondBn.ibevföeden,.dat.byaUioi de 
^ deHbeurfea niet.ns len einde adgm .knn« 
5^ AcQ gefat^ worden» H» HtMogiebdcn'dg 
^ in de- noodznUykb^d zouden - beninden ^ 
^edye prpvifioneel,.*en hangende ^de rttr 
^.4e» deiibtntieo^ fdiiUdog^ .JMddiel* 
^ lig te maakent waar door de verdeie «r^ 
y^^wairleg geweeitl» J en,.?oeikoAefi rtvitfrdt 
0. dat de Repi^k baare Kotoninn.». en de ... 
j»* voordeden^ wdke deaselveiaan d eft J4 n d e i 

^ behooidenean te.bieDgen, griied en vooi 
^dteoa veriöot^V - 
i Uic voof|p«nde.faedgtm il giliMce^ 
^ JÜOt Stuk. B de ./ x^^^^ tet ééaan Stede* v^r de Qnmtbaelkigt. gteq, 
plaatje, gtriog aandeel btidc geimd; ak mede^ boQ. 
ceoe dereerftë wetkzwiibedenvrfion *s Piin- 
fto herftelÜBgy gewéeac^wat» de^ngpvMidc 
terandadngn te veraiecq^^ ca de BuittTr. 
wapening op* den oadett voet te befftelki^ 
Tinna knseg men den invai, vin een gpitat^ 
leekM der bsrfleUibge op ie lichifen % doof^ 
bR wiNKurd^ fin een JSms$ * ff^0ff • 
i%Mr/3ry 0m byde Biirg«-CoinpagDiea|^^ 
braikc te: Worden. Het veriicelddB ee» #p« 
gericbceft^Gedwkfteen, in waikeède dagtee*. 
kenii^ der HerfieUimgÊ fognreerd OoüÜCii 
omvangBttafaa een UMf aan Üctivelfe 4p. 
afbeeldingenmi den ateadllbiifer en deattl$ 
OemadinM waren vastmaakt ; veraex t oe n dp 
10% Voorta hec frïnfchfli ff^itfiA raslclienrdn:. 
^'Brngf^- PiUmMs. Aart de andcM «ydei 
zag mende jÉm/lerdamfiéc MtÊlgdi kowlnit 
df^ fc liaare eene hsai^ éi6.:Sfi^T et dat 
Hoed d^ Frybiidy te 'met Iuhébq erw oj;^ 
den J^^lv^ ^fnawnde * wntjitf^ iikleMder^* 
iMdt liee Wi^ der Siad IneMc* Beo^ 
gedecte vm hec ^tadbim^ verlcteide^ 
Kfjgféfopètim ^ en -eetae vnigcdnagand^ 
* 0^fMiUDaaa« dhyndfil tot fieaadeft wei <dit 
Biaatje* . «• 

Eenige in \ einde dar «nnid ApiÜ^éwdeo &te% 
Perfoooen penen daesèr Sad, wedratait .^eoe 4igiiaE% 
t^g- dkig «iipan t^gtn eenige peiiooam^ oc\ 
op dea.dente| Jwiy , in perfi»%;Op SèIkhh 
ten-RoUe te ver&hynen. JdMalve anwen 
SifeMNUs tmt ftbdjites»0> |Aco«jua 
I^l«^f «W^ff WWM* <t 

liieUU in, CO d^^tood éfftf yt^.im*^ # $ 

^ I«d4m pp (Cpe ^liM opfoflif^ y^q?^ 

y :«fg oiet ootzieQ ;^dei|, sQproóeqiJeBei^ 
w DMj.Jby jbet ,«&}«) ^rap ;oec $tafU)W9» 
» fejudyk tqgea ceboudeo^ xvt^yvi agice* 
N «êp giebkeke^ dv v^oiDol^indi^ (^^dji^- 
,^ An de QKfle junvoet^eics iQÓitKlcTf^mft- 
« ?»aea ma ijegi^ vtt^ló^e .;B4A^ M- 
^ werst voiKp^ JMeouwd ;d^\GedM^ En ft' 
fef RqU» z^ynde rer/cdeeoea, .«eiw, 4P4J^ vooniad. 
d»aiw} ^ep^bi^ daar aan vfA&ók^ r^^wi^ 
(uu eeo Vp^|(»jel4,.*c w(^ 1«pV ^ 

ccnwlleen 4aa* oit ^ l4mtie n» H^jNp 
«9^ WiÓKiH^d baode^ 4^ ^v|»ni|j^ 
^ .(^dde (wt Vqnqis «ocdsr ) foda^ mw' 
« ipi2s#;ö> alii.üiwSd¥leAa^pfe^.,|p^ 
» ^zy, im .«eiiJgea ;cydp4 Ji» ^dm. «90: 4b 

wdcM DassuidiK w xoocnésn 'Vrrnifff* - 
. Onder .dp,>|ffo^,.j[^l^ ,<^m,|pii«J6 Berfü 

Ba" der 
io ' AMStERDAMS- ttt. èstir; 

^Ttft. infinsc vermaffden, de AdVokaac nENORis: 
AftHoLD K^BBT» vaotiMats woooagclg; 
te Rotterdam^ en dte, in de maand Febra- 
arydeezesjaan, by den^Hove van Holland» 
Off voorganideo KlokkeÜag, met de gewoo^ 
M plegdghedetr; openlyk: was ingShagd> 
^m te verfdhyiièn in përfoon , óp den zeven* 
den April deezi^ jaars« ^n üg te veranci^ 
. yoordeti wegehs het deet, welk hf' in édr 
Hemotie vafi RegeerlngÉledeo van ^melde 
Stad; in de mimnJ Aprir des jaara i^^i 
'li»dc gehad. De Advokaat RiELsist' badc;' 
fift & Omwenreling def itraks genoem^' 
'den |iars » van Rottex'darir zig met Vr 
woon herTmrds begeeven ^ én vms Wiet 
ÜB Poorter ontvangen en * aitngepomên^ 
. Doch, reedirin den aanvang deezes jaarsv 
voor 'Burgémeesterea zyhde ontbooden ; 
gaven 'deeie hém ketnli^ 'van hun geno- 
men* befloiCf om. de^zelfii Btu^rregc In 
te trekken', "hem te\rèQs aanraadende, de 
Stad te «eriaaten. Sedert levetde^def 
Advokasc eett Reqtfest. in aan de Sm* 
ttn V8D H^lSand, behelzende een verzoek; 
dat dezéivien geMien te vêrklaatën, ;eQ 
den Hove aan te Ichryven^ dat hy by hec 
'Ptacaat van Ammuh van den vyftien- 
Üen February deeèes jaara niet was tritge- 
flöoten. Niet lang daarna* vervoegde zIg dé 
gOndde ^ Aidiroltasit , insgiilyiif %^Reqaeet » 
aan Bofgemeesceren deezer Stad , aak 
to hét nnöt vto ' zyn^ Pobrierfecht «e 
,,\ . mMen faèffletd wordend Doch dit Rè- ' ^ ff* :^:n t L Q(»St'<i»BseatBDiBiitstiN. in C^geeveii ,* fleldo »rbbt «ene IVlemorie' op , , if ^; 
€0 leverde èszelve i& handen van den 
Penfionrls vaa Hnrlemt met veizoek dac . 
yvï dudlvcp ter afiloenihge zyner zaake» ^ 
io bn fiefo^ne van Gecommitteerden van 
Uw Bd» Gr, MogOiden toe de zffibm van 
loatidey en van Commis£iri8(en van, den 
Hove , gebruik gemaakt mc^t woideiu 
Den afloop der «ake 9I Jiet vervolg . — 
iieeren*- 

fGelyk ydót de Omwenteling 4 kriél-^Eenigt 
4e b^t nog^ ftderc, van dus genoemde P^- 
JNktiwsvertelhn ^ ^a meer . andm foorc- ^Ï^Sn. 
«lyket blaadjes; de (^(teOenf van wel- ^^^^^* 
ie iten xK^meik hadden , hunne hy- 
^soodere ftaatkunffige begtippcn öpderdoi 
gemeeoeo Ij/bn ie bieogeo* Van • btt 
geroep der uacvencerj va9 dosdhn^ wei- 
Sig kostende papiecen weergalmden de Sjkraa- . . '*. 
ten deezef Stad^ of wer^ ook wel. de- 
«flilve oodtf de hand veiTpreidi D^e fa* 
tribciapp Jioewel xbans het ondêripb del- 
.^mde» Jieien evenwel niet ^« van^' 
4eor die* middeU hmipe Scaacshegrip^ten lee- 
vetfdejte honden, of voort te planten, Mjisie 
Héeien van 4en Geiegte« dg verplicht oor- 
ibelende , om t^eo het iierQ>re]den dier 
pepieren te waaken ^ Meeden hierom > aan 
eUe 4e. lede*; van het fioekverkoopem 
•jGild, ten ernftigften aanzagen ,, dat zy 
,,zig hadden te wagten van het doen 
^ dcukken» uiq^ven of yerfcoopen van 
^ ;9ekere Bbedjes^ genaamd ile ffedet^ 
Msdêogfihê Vrauty de PrêOimM^^ 4$ 


e ft KréHii Vflitjé éti DUwnte, 'Ut 

„ SMr/féi^, yoap iif Tèult,' Hènét» ik 

„ Kèriièllif eb Malere diü^lyke filuidjl», 

'n waarin eenigë^ Kefkdytö of PdIMelM 

,i bédenHogiéa vdoritivütMi » d Mtef. 

„ ftritt^rooMn of ^aiOHiliAfeo beMr 

ii éJgt werden". 

Beflahtoè VfSét MvertioorA» tj *i LMt Snütfr^ 

^^ bleef het. verzoek vaa Bewindhebberea M 

};^J^''*WBldndB8lieM4Éfiflfeha^eV lteg|éë|i»li in 

fi^pyft. Aëtt Bmr, i«elliil «y bbvcll (a} tneA- 

. aMdefi Ot> VAM ztfttfeMiafl Mey IttM», 

t»y Htt'EA dr. MogMdeb, Nne Rél^ 

Bé uRgemiKtf bebettende i«fftiteid«i fcMi- 

tlbgefi,' w«!fiiiL tmest dfttiaitf gedordefM 

iWerdiMi oni«idil|> ^«hralkiii daheft, f|. 

^»||éaii«ltélyk, cé befftentn C*> 

GddHch. EfeflégM'flèÉtt i» wéHiM Stads Fldl» 

ibv . ea -dto«!t draÉlft BeVontleti, bftgt di WciblM> 

!S!r^:« «tórfiAai» ia ^ iKAKlartrfykfcèid , ©»♦ « 

Unuin. a^<^vülHhgé vèn dat gebitky ptpus» iiMMV- 

feU, '^éa te gebnAkeA. TStee middelen «Mk 

ften ^r töe te baar* Het eene v»as, hit 

'iypeneo van eéne Gteldligdog viA tw* Mtt> 

lio^^ iSuldènS} hetatüder,- <fin, voor dèk 

'tyd van vyfentWintig jafiMo , de beiaating 

Van tfetLantaahi', tnnier-«b Straat -geld^ 

beneteosbec cufvèim tiet WiitMen binnefe 

- • cbe* j. , (&} Üebedoeide Refolude , . te* oiuroerig dUi 
Jiier t^ worden in^elascht, kaa de Leezer ündtik 
In dé N. JN^mifMb^OifniVóA t hüT ^ffMk 
♦i'. *35 €»«• t. \ 4MBe Sotdf te vethoagBOf coc de b^ der I7lftr 
fewoooe VeipondiogoB op ,de èoben: de 
èelfr te faetaaleo door de Verhuurden, en, 
4e wederlieJft door de Huurders, docb 
Id Ir gebeei door de Veriiuiirdera huu te 
lbhieceo;-£uIIeode, egter« de huvseu bui* 
ma de Snd en biiuieQ de Jorisdiptie gele* 
gSD, geduumde de eerstkoomeode yyf jaa^ 
«en, om ledeuei^, van deece belasdtig 
wwdeu verlchoood; teo eiode» uk dee^ 
««boogde. fieb^oS^ béhalvefi de'betaaliog 
der rencea vu de voornoemde fomme vm 
mee BffiUioeoen Guldens, nog $enp j^yir^ 
lykrcbe ofiosfing vu dezelve te kunnen 
éümu De oorzoakeu van éeetm bezwaar* 
Aen flaat 4ef Soed^ke. (inanciee warden» 
4oQr Bttgaoee^ceKO en Vrdedfduppea» 
gsfleUf zo in de, £derc eeo%e jaereii» 
Aecda tee^enomene reparaden aan de oipm^ 
faaare' Werken en Gebouwen » ela in hac 
noodig onderhoAid van de telkens aai^groeiip 
Jende menigpe van Armen en Weeaeot 
-4Qch'wel voQfnaamelyk in de «o. hoqgr 
lowende onkosten^ in hec ai^eloopeoe yar 
1707 1 wegqis de jügemcene irauilei 
^ éi$$r^Sf weHce alom, ea ook ui . 
^deexe Scad , b^den plaacs gehad» 
^ fa de maand Juny badc de . KooSng Konst 
Mtt Piuiate een bezoek a&elegd by^^'^ 
ém Prins Erfftadbonder, op bet Loaj;?^^ 
Oe Kroonprins badc zynen Vader éa^ptiMea. 
«nrda «eradd, en, by die geleg^ieid» 
SI» «erJa^gfn eangèkondigd, om de ver# 
Wfde ftad Amftfrtaw aa giea Kadacqy>» 
V. B 4 Me- ^ ijr^s* »•» i( AMSTERDlfUKfS ID. Dibli: voldéédt 'de Prins aan tyo verbngeo. Op 
deb o^Ddeoden der gemelde nuuod. kwint 
syne Koninglykê ; Hoögtmid^ odder den» 
Mam vm Hê^ van' Ut^efê 9 mee het Ad< 
miraliceKs Bfaineo - Jachc, ven Ucredic in 
deeze Stad. Hy was verzdd vm den Gi»^ 
ve VAN BRUHL, denPridsfifchenEnvoyé 
VAN ALVENsLBBftN, den Heere VAM 
utiBEDB, StaaiCcben Geamt aan hec Hof 
vAn B^Iyn , en den Geneiaal vAn dopff/ 
Kec verfprèld g^n^t^ wegens *s Pftaleo 
komsC) 4eedc eene groote menigce nieuwst 

Êérigeti sig Amdelwaans begaren, Vatf 
eine vaanuigen kiielde die rivier, fiea 
aanhoudend gefchal van Oranje bwenl 
en Fha$ Je lünhg Vém PrubfifH I deedc 
dé lochc vi^eeigalmen. D» PMos nam sya 
DÉcbcverblyf in hec Grooc Admiialiieitt » 
Jacht ,' liggende in 's Lands Dok. *sAa« 
deretidaags *s morgens ten acbt unien» 
bezag ^y het Kweekfchool voor den Zeef 
dienst, voorts > de Oompa^Dka* « Werf r»* 
bét Nfettwe Werkhuis en andere open- 
baare Gebouwen,' ab mede de ^tva» 
*s Namiddags : ten vier ^ nuien licpen.t 
in tegenwoordigheid van *dm Neere mü 
lingen^ van 's Lands Werf twee Schepen 
vó) Stapd, zyndeeenFi«gatvaneeseBdeftig 
Stokken I en een kleiner vaanuig* Thans 
begaf a^ de Prios naar het Stadbiris^ en van 
daar nairr ^en Fradfcben Schouwburg op 
bét Leidfcbe Pfefau Hec bezigdgen van dt 
Vobrcreffidyke veraoieltag van^ikhttden^eiH f ;#:i I Boek. GEseBi^i>i&RiifKit. : %$ bj dn Heeie hopb, een togije door hec 77^ 
Dieiiienaeer , een lettcógtje over het Y> 
met deeae en aodene vennaaldykhedea flecit 
sjiie Koo&^iyke Hoogheid zyn verblyf al- 
Uer, cot aan den drie§mwfaidg(leii , waih 
jM6r dezelve » ovnr Haarlem- en Leiden, . 
oaar *s Hage v^iolc. 

Op den derden November des vo<»g^den Beiigt 
jpars. hadden Scaaten van Holland een befluiicwegeof 
genomen, waar by bevolen werdc, de vemiedr ^^^^ 
gb^vanidleBu^r^Sodeteiten, Genootfchapr der 
pen en alle andere Corporaden en byeenkomr Vader- 
Oea, welke deel gehad hadden in dé Volks-^^J^ 
Vergaderingen; ate mede het verkoopen der r'^'^^^"' 
Hnben, aan deselven in eigendom behoorende. 
De Hoofd - Offidet deezer Stad, deawegen 
aanicfaryving hebbende oncvaofen p doede 
iliBfca hec bois fluiten» waarin eene menig»^ 
ce van de aanxienlykfte Bnrgers deeiar 
'Stad, onder den naam van VaderUmdfcb^ 
SodeicU^ haare byeenkomst plagt te hondoi» 
en 'die 9 in hec voorgevallene ter deeaer 
Scede» in den jaare 1787, geen geruig 
aandeel hadc gehad Kort diarop werden 
Commisfirisfen dier Socieceic door Schepe- 
nen vermaipid, om hec gemelde Huis ca 
verkoopen; met aanzegging, dac, in gevalt 
Ie tf daarombenc nalaat^ bleeven , solkf 
dooc den Hoofd- Officier zou * gefcbieden» 
In gavolga van dit bevel, werdc llraka hec 
Gebouw in openbaare veiling aangeflageOp 
Doch deett .hadt geenen voortgang. Men 
.veanam t dat de huizen uit de hand ver-* 
jkogc^^jda koopera van <de«tive« waren 

3 s aan. r§6 . AMSTKRIÏAltl ^^tl/^Mtf. 

Aeftuurders van éeti oieaw GètiéPörfiHfm^ ^ 

^citder de Zbfpreuk Doeirina' ^t Aff!4cUtê\ 

ten behoeve der belangbebbeaden fa bét 

"ftods éeeter nieuwe Socieisek; Te Iroeisn^ 

cfe teden *der vooroKAlige Vadertan^l^ 5(^ 

deteit, ongenegen om die ettander te gan ^ 

tn cgrer het byeen blyven, lóndélr d» 

€8dé i^d^ème, iion verbooden zyridet M<M 

t;. * de gen«(de ZinfpfeiA att^ftxslltaeA # oÉk^ 

onder föhm en rcherm van deeelve» «la be» 

* oeflènÉiirt Ar«n ntttce Kotiscb* en Wtemfth^t)^ 

peü » ett ak VoorftiandeiB vafi ^Se Viitndl^ 

iÜiap^ bnnne bfeenkómlteii vtoore te eet- 

«ten. Toe beden heeft ^ 'byoenkomi^ 

'^ttnafgiebmliesi ftèn4 gehóttdenj ^, zo'dbotr 

^et doen Éan natuorkun^^se j^dkven en het 

tHci^eltM vMi Redevoeringen, als door 

He 'aÉn^jiv^dAhlg een^ mfamame verkeering^ 

%katt hét ittügékondlgd doel beantwoord 

Wogthank inoefen wy Uer aanmerken , dat» 

HAt» de jóngfte Omwenteling van den ^ jaare 

3^^; ié degeleerde werkzaamheden, mer» 

lélykè ftliteid heeft plaats gegreepen. 

^* ibhépëhén der Stad, van deesen handel 

Itennia hebbende gekreegen, betoonden sfg 

^^S^i^ïff» ^^ ^^^ ^ Ovtrdragt van 
feodénig eene Vetkoop te ftaan, om lêden» 
At, èobk Orerdragten aan Aëégelyke Corw 
^HNratfen, het regt op dé Gölhueradë 
^StiDse^, ais mede hét regt van de Veertig* 
Kê en Tacbtigfte Penningen, vèér Latad ek 
6ttKl, eou worden te kort gedaan» ^ Ott 
tiraiMreh in^Éit telden voorhoonMl» gtarnlv 

c - ' niet biet op dgen* ^f/Mz te haodèlèQ, Vo» tTw* 
fien Schej^enen^geraawn, door eenen Briif 
km de Statten van HoUaod , derzelver gc)eé^ 
Vhi^eii ce remeemen* fiehalven de tèedl 
gemelde reden nn weigerioge vati 0?a^ 
«Bgt, vermeldden zy in den Brief nog éme 
Andere, die wy, mee de ei^ woorden i bier 
Willen ovemeemen. Schepeden Ibfareeves; 
^^ da( het hun vopriLwam ^ dat door zoddnig 
j9 transporc geêludeerd zouSe worden hëc 
M boe ën ooglberk van Han Ëd. Gr. Mtf- 
y, genden 9 omnaamlyk te beletten dacgeene 
9» dlerg^Iyke Sociëteiten ^dnder welke behal- 
j^ ndng het zyif mogt^ wederom wetden 
^ opgetig^. Immers ( doa vervolgen HeeiCH 
^^ Schepenen^ tneenen wy verfcneidene . ge« 
19 gfotïdd Tedcatn ce hehbeUf ' om te oddev- 
^1 flellen, dÉ( dft zogenaamd RtmsdieVeA^ 
a. ^ Geoootfbhapbell^ zal uit dezelfde LédeA, 
p Waaruit de nu veitaie^de Vaderlandfthb 
y, Sodetelt beflaan heef(: althims de pretend 
'p Directeo» van die Fonds zyn alle ge* 
'l^weesc Leden van de VaderlandTcbd 
p Sociëteit 9 en zommige daar van , zo nifet 
^ alle, zyn te wel als ongeletterd bekend , 
^ dbfdat men 'zoude kunnen onderftelien^ 
^ dat zy Leden , veel min Dfrecceuren, zoo* 
^ den WiSen m vaü dlc Genóotfcbap, za 
1^ de bevordering van Kunsten eo Weeten-I 
^ Ibbappen het waare ó<^tiierk van deszellS 
i^ 0|>r^ren was. Het moet daaienbövêii 
^ vnr'Vteemd voörkoihen, dat die Genoot* • 
1^ ibnap Jtilst' hl dit obgênblik o] 

^ wudt; ha dit ife Vatohmtfche 

9 «ff 
#t AMSTERDAM^ VL DB^i 

7^^ ff >^c veraiedgd Uv dat deese dwr toe 
19 verkiest dat zelfde buis^ daatr te voi^q 
ji de Vaderlandfche Sociëteit gehoudeii 
^ is, en dat ( wy herhaalen bet, xeg? 
jf gqn Schepenen ]) al de genoemd worr 
^ deode Coinmis(ari3fen vftn die nieuwe Ge* 
.i9 nootfchap, lieden van de VaderlapctfchQ 
^ Sociëteit en Tekenaars van de Acte vaoi 
PI Quaiificatie geweest zyn"** De Staaten 
imn Holland , d^zen Brief ontvangen* beb* 
bende t namen eea befluit ^ d^t de^selve^ 
^ ten aanzien der bodenUnge , omtrent 
^.den Veertigften Penning en bet CoUa* 
j9 teraal over de buizen, tum publieke 
.^ Societeiien toebeboorende, zoo worden 
j^ ge&amineerd door de Heeren van de 
^ Rldderlch^ en verdere Hnnn^r Ed. Gf# 
«it Mogende ' Gecommitteerde Raaden** 
*c Liep aan tot ia de maand Septembeft 
dat , van bet aanbevolen onderzoek * de 
iiitflag nog niet vernomen was* Thans 
vervoegden zig de Directeuren » door wel* 
^e de ICoop vsm bet buis der Vaderl^^nd- 
fche Sociëteit, was gedaan» aan Schepeoea 
der Stad, met verzoek» om aangevoerde 
redenen, dac^ omtrent, het Transport» door 
Hun £d. ' Agtboarbeden , een gtuiUg bé^ 
fluit mogt genomen worden» Omtrent dé 
zaak zelve volgde hier op. een gunilig! be«* 
fluit'» doch met zekere bepaaling , welke 
wy» öm bet opmerkelyfce^ daarin voorV 
komende» met de einn woorden» bier 
* zullen overneemén* Heeren Schepenen» 
naamelylc^ wilden» dat in deo Ovecdiagcs - i taaJ^^tcnittin-i^itn^^'Ë^ Briéf 200 Wofden forcnekl eft tedoBgen, ^^pt^ 
j, Dat to de bedoelde Perceelea niroiiier 
,V eeü beflooten Cotiegie,' Socieceic of Ge^ 
99 tdfchap; zoü mogen worden gehoodenV 
n don alleen bet ktinsdieveed Geriooifi:Im{r 
$^ Doetrina e» Amtciêia^ \ geen flkoos, in^ 
t> gevolge des2sel6 inrigting » alleen ^ sten 
n moeten en mogen ftrekkcfn rot bevordering 
^ Van Konden en Weecenfchii^n < wm 
,V *(ler dat *er hnnver of ooic eeni^ sdaken van 
^ Staat verhib)dèld zooden mog^n wotdeii^* 
^ of dat dit geselfehap aig met zaaken raa^ 
,, kende bet publieq beftier «lo mogeo be» 
i^ moeijen ; ^ ten einde van de exacte 
^ nakondnge van dete Condide verzekerd 
te Tjfi 9 Mifne Heeteiv van den Gerech- 
te niet aMeen voor ieder hunner te»' 
allfld vféc dbn viyen to^aog iXNiden beb-^ 
ben tot gemelde Sociëteit en idle «odew 
te* Gezelfchappen « welke inr deeze Huizni 
worden gehoodeüt maar ook her lecbt 
zoodqi tebben, een of meer perfbooeit 
bonoentwegedaar te zenden» die ibageiyl» 
^ overal dn vryen toegang zouden hebbe»$^ 
moetende, voorta^ alle de tegetiwoördit* 
jge eigenaarT) bbmenden tyd van zéa weekeov 
ter Secretarye deezer Soul worden opgegee« 
Ven 9 ten einde, by verkoop of verfterf» :/ - 
bet legt van den Veerc^flen en 'Buchtig* 
flen pennfaig, en het middel van 'c.Ccd» , 
bceiaal, niet Hlofiiir werdt gemaakL . . 
' Op Zondag, den dertietfden Jcdy » . was de ^^^^^"^ 
hicht oogemean warm ; waar op,- in deon^^'^*^ 
inkU^,' een hevig» ftoem-i^gdei. dtoy ^ 

i' *• • QP P »» 


• • • &k1 «n.id«indlfer omvekbefpeoide men. 
y«iMHfdk|iig4» aauieiudife qimo, «en Vie^' 
Mj;- of DfoMwM» die tot e^a geweliligieiiï 
Oricsin klom.. Het «agplvk wüde, dat, «d* 
4ieo tfd» «p het Y, het xogeotfundfr Aditf-; 
«iKcfaip ttilde. . Verfcfaeidea . fchqpeii. 
«ecdea óaadüyk opnvrre* andete c^en ca 
tp én w^ eeilaieeteiu Mee lo veel ki^^ 
Qmvde de wuxi de (chepeo vqojtt^ dat ten' 
def wüwM i» het gelokkig voor.ck» vriod kaa- 
dnde, biaomjseer weioige üiueo io deUer-' 
lnid« hl ée haven :van EAb^fy ïkoea Uep, 
Uaewcl de Otkfm lieg» koq^K^ tydj^uhieldtj; 
^vitckMiiion , «gnr^ s^g' j^i^^booen d>tf 
lisr.bec lce««n. Door 4fe nieaachllerende.eaf 
y^ü ^wagende poogiogen injui, 4^. Lieut^ 
saBc ]ea iwder folli; van fa«t. Odrl^gfchip dé 
AdmiMl :«(r« ^^isAi» *t i^lk titans icp hec 
Y ;ligi wéeoi fm . wêA :noeU», /«e 
BMOkeUiIgS» gpred; yan wi»Ike, eff»^ 
•ene VfonHi mdied»nd gefifi^raep ia. Toe 
km hoMir a«ens^Ue9«n4faBU.(,..«nc»ii^ 
de Mpecr» van Owgemeeami^i der Stal,' 
Uadnd irilvem Owatont. neq.. gefel^ 

HBe 

f9(8oda- ,.SchaarAcid nn panniqgen ...vqn oeuq 
«te^ griefe« di» thans 'de QoatindMcbe, M«acf 

««,(€■ ^^N^Py dn^m^ en ,faaar «liuitm :i|e m^gsf 
behoeve lykbeid.iiBlde^ -on haara i^erkzaambeËn 
tera L behnoslylc Mor «e aeoen. %nèB<ftebben 
gJJ^ KT^haMK AmOafdam verweqgden aig \im 

^^' jM» by 4b team va« ikêu^^ « g»^ 
0Dnt.;€}»J<HXOYat<»ft». s% middelen van voordeniitge. Een gri«)(i 
WBe.«Mi|'Mt|»onde dit'iiMi0Qk. pp 
y^ gMig wefdn fiewjoclkebkm g^f» 
■qgrfad,.. fp^gm SiMtsbefluk van den eeciï 
4m» AmmWf»» . «K ktt 4#ef ciener Cklih 
1M0I vM lyf Müljoenen Gnlilent* i% 
Kas ' of fiaokfrid , ccf kedic; 4irr ^^ 
ftWff l B H U Ky «Q CollaMlal, «i«qUc«by 
aiMii: . «•« . . WiafeHnievai. '^ Imui ooit 
idt ntanmtéat hier atimis. r «Kgm^ <1« 
iwMdeitigWil.^nalvcB dlea^Mii l«w]Ni»i| 
1)«» «lei. mm $lg duo» in dt> m^ Wi 
«RilU .Ml éfe^K^i» 4er. itnMgiWJ»*. alk 
l4>i..4oflr -.iriclQUcaide («cnggivfen* tm 
behoeve mi. kat l.wfmil iMiaJalgiiffoin 
ÊJÊÈÊt^^ouiÊÊ rmnnrnii waide^ 

^PV^^v ^ «^Kk^^^WP ft^^^r^^^^ ^g^^9^m^^ 

, JU «Ite JIFi84H>rtotin <dkp» MtUm 4i 
tDonwa i Jen ) sollen getrokken iviqii3«i 
dtor BMtodlldbbenn <ter Odac •» lodirdie 
Ol' 9r'; KaMff Anfleifhii/. :f0or mv 
k«éig i«i alfe de IMfaadfehe. I^i^n' 

«in. lM0. . van Hon fid. Gnat Ifpgi d« 
BmmSmim mm Utdhod eo; Weac^i» 
FriedaAd* es dK ttn getal» v^ «oq» Soikv^ 
I^MPnneel Nob i k 5009* iedv 4;0»oc 
/loo» 't'itm^ in Caaft of 8«dH 
^UU «r kooaa der faUsevanin :■ btmén 
betfi^ivyf jaaHB aa daioy taoifaefciNKlear . 
diüqn fid. Qrooc Miig. de «ybeU, «« 
V^M^fifee een fcdeeiie ( hf U nkt g tmê 

difnko, legen biaekkii^ der nl^ooto 

Wil» ^8ftl Wbfelbrievn niec ét nïkhum toom 
CoopoQs. 

ft. 9, Zullende dese WisftlbtitveB, la 
osame en voor fekening van (fan Ed. 
Grooc Mog worden aangenomen C ^ S^ 
accepceerd ) by een of meer Heeren • van 
wegens Heeten Gecommicceerde Raden ^ 
hier toe Tpeciaal geanchorUeerd* 
^ 3* ,, Die in Bimkgeld, zuliea beoallMar 
syn ten Comptoire der Gemeene Lande* 
Middelen ce Amfterdam; en die in Eai* 
geld, by alle de Gemeene Landa * Comp»' 
coirent m te Amfterdam, aU in '*a Hage,^ 
en by alle de ' Ontvangers in de rdpectfapo 
Steden, 20 ala by het doen da iTouniisft» 
mmten zal gfreqofa'^eid woiden* 

4. 99 Gelyk deseive ook zoüen motdm 
tf^geevtn op Naam, of aan Toonder » 
fla keixze. * 

5* „ By iete der gemelde Whfelbfto^ 
ven zullen worden gevoegd vyf CoopoMy"^ 
il / 40 . : - : voor de > jaarlyki&he iotmc^ 
k 4 pet, vry van alle belastingen; benadii 
baar die te Bankgdd in de l^^sftlbesb 
der Stad Amfterdam; en die te Ka^geÜy 
len Comptoire^ ' waarop defeehre luideik 
: <$• „ En ten einde aan dezelve WialU* 
brieven alle mogelyke vemterta^ en ifeU* 
diteit te. doen slangen, zyn dé teljp^di* 
ve. Ontvangen onwederroe^jk geawheii* 
leerd, om deze Wisiels en CoiqKna, /|^ 
Comptoire, waarop dezehre 1 loideot m 
^leoiefe yeriJAyiidage te beale»} ili^wi- ( ♦.♦.< BblX» GBSCHXSD^NtlteN. $| 4tf om deirife op» of ni'de ?erfi:byiidi* Q^S 
gen, in beoiUiig am te oeemcD 9 zo. voor 
Itec lecht der CoUaiende Snboesfieo ; 
loofte» dooile peom en. tUe andere *s Lends 
Eecbcen en Impoiicto, even als waren dd« 
sèlw Hollands Courant geld » en dat zonder 
eenige Iconinge of onkosten hoegenaamd; 
sullende de ^o der. Bankwisièls als dan 
K^ftdd worden volgens de Wisfèlcours ter 
Beorie der Stad Amflerdaoi. ^ * 

7. r. Wordende; alle Voogden en Admi< 
niftnKurs van Cqiicalen van mindeijarl- 
8^9 gdyk mede Regeneen van Weeska- 
mers, Sodeteken en Corpora*s geau^horl* 
fterd, mede in deze Negociatie te particir 
peeren, enaf^* 

' Madat men, fincs de OmweittfcliQg « vanKomsi 
,tyé ioi tydf een bezoek wan dm ^dnQs^mdm 
5cadlioiider, in deeze Scad, badt. te ge»^'^^^^ 
jnoet gesien , wardt aan bet verlangen van ^«sieift 
vesko, daaromtrent, voMaan^ in den aai^Gesln» 
wg der maand September» . in den avond 
rvan den eerOen .dag dier fl^tnd verfcheen 
Isec aaoziei)lyk reis^zeUchap. in deeze Soad» 
Mfn- veihlyf neemnde in de J^gm. aan 
's Lands Werf.> Hec heAoAdt. uit 4en 
JStadlioiider , ' .desadfi Gemaalin ^.. alle ^ «de ^ 
Kindeieq .en. den Erf ^ Prin& vaoL Bnms* 
itfyk. V Anderendaagi, by. tyda; vi^elkoai* 
^graetep nniBoofil * Officier.,. finigemee»- 
lemi en: Schepenen . oocvangiHi liebbeitd4# 
.bez^r Jiec g^lfchap de OoadndifiAe 
finisanwerf , liet Nieowe Werkhuis » .«.^ of 
dBDMi(Uig,t.|]e,Beont yaadaafindi bew 
. JCXiL Stuk. ^ Q dooi %$ AfttS^B RO AiMS ét<iS}mi 

^^ door de gefefaairde Bmisttf ^ nm M 
Eerkeiikamcr der Nienwe Kerk^ alwasi» 
hec, door de Kerkeonadea der Nederdnk* 
fche Gerefonneerde^ Walfche cq Ea^« 
icbe Oemeeocen^ Werdc bc|;roct. Uic dtf 
Kerk trok de. trein ïunr btt Stadbub ^ co 
vertoefde \t toe 'e Avoods te ses ourea» gge««^ 
bruikeade aldaar een CoUation, op Smm 
kosten toebefddt en van alle 'de Ldden 
tan Regeerioge^ den Grooien Kryg^mdt 
en andere HeSsn van aapzieq b^oet wor- 
dende. Daar de Jooden, zo der Pomige^ 
ibbe als der Hoo^oUübe Natie, óeer cbft 
-éiÊSi vm kinnen yrer voor 'c Oiai^ehniiy 
Uyken aan den di^ gelq^ badden» wenkor 
der23elver Synagogen niet odbez^gt voörb j-^ 
gegaan^ Hec Rweekrehod voor de 2ee^ 
vtert, bet Gaathntf, het. Oude Mannett'*' 
'en Vreonenbuis en Aabfloefeniershmey Oói^ 
vfttgen, ^te' vfilgeodfen iag^ een bezoek) 
waiMadeBurgemeeacer wtllsm GZRkit 
nmï^i&L >S4lo»Ê9mA betgeieUcbap op een 
Ontbyt ombaalde. Met een Avoodmaaicydv 
4oak btdce mn éfa BiBsennsfier j. ho^os* 
coFft«9 jHeère tam Muneveen^ v»éc 
4ee26 éüg teOootem Op den vknkn 
September ^ m alvooiena^ op de HolBede 
tan den Heete ▲ütsHOpr, aan dea 
Ainflel, deaael6 venameifeig van zeUzharr 
«e ^oMaadTebe Vogelen: ie bobben bez^- 
4igd^ deedt bet . Vomriyk gezbi eeAen togc 
«nat OaMerlcerii en ^ AnflelveeB» om die 
plaataan in oogonfobyn et Memen» ahaair 
fto^Ktahlfeha TroefCÉ, i» de mawd 
• - -'* - S^p^ f >,* l BOUÜ GltCHIBI^VMtfÏEll. H Imrd faaiAto*^ m cyde nn het beleg 
AmdenlHi» ^s Vrydtg moi^en oeii 
norai 28ge» de muizieiilyke GanHi 
Oorloijftbfp^ wi viefeoveefdg Scok*» 
tw, fw Ik Lttds Werf, ce wtier loo- 
M, en iMifieD, ^eo seveo traien, onder 
wc loBtMttddeii «M het Gefchut» it yl9- • Vm btvntmk'Wï'èaf Heeie tobs^iodaMim 
WTc «orv tnar Bomde&ox» en vuè óm^ e^^ 
hoiffOfffVU htm geöischt, »!«*«» wyj^^j^^ 
^'«^^«én ^smg C ^ > Sedert , in de ^"""^ 
unnd Omber de^ jaars» wenfea Sche» 
fcom te mée, om tegen hen ie doett 
4ritgftan tene IndeegM^ In ^ifoon, i^^ 
Jko fee ni e ad en dfer Afaeod, ,, over en eer 
,, zukbf ént by GMngde op den eeirfléik 
'jp Oetober 17^9 en du na de Refetadi 
„ vm Hon Ed. Gioot Mogi de Heerea 
ly Sottten van Holland en We« • Frle»^ 
ii haid> oor ggeene refinende tt doen aan 
^ de TiroepeD fan Zyne Prufaüaie Mtf^ 
',, jesieit, na dien cyd oo(r hadi dor««M < 
;, beflaan, ntaen Ptoer ff^kmMdj oFoir* 
9^ dere ^ te ^joaHfieeeren 9 * on «de Flotdbf 
9, nttfchen AmMften eo deea« Stid, aW 
,y de Zddzyde, ie hrandeeito^ e» k^ noo« 
V, dige WeAioll^ des üoodi di» aoo 10 
>« pmTen^ Outtefit ^ dfen ftlfilen ^ 
Hoegeo Sdtepcneli her fodnia ven «amvfe 
Bendiftnieot» ok dte Lande van HéUaiid 

Cv 

{r)alrl)L•^ « » • .« iW. Itenre 

omuent 

het be« 

zorgea 

v«a 

versch 

wuer. ff V AMSTfiRDAMS IL DMft 

ftt Weye-Friediad, op.poaie tttirbfil* 
dien, t' eenigiBityde, khuidn'fHi de Jusd- 
cfe «nokwi, ab dm swairte» lulir be- 
iiiad :mi saaken, ce luUen geftnft woi^ 
dto». tftgep de perfooneiit tli^ voar?li^ 
x^^ yan Mr* pioBjtift /oaan va» 

.«pO£IjFD0RP^ Mr* £&Nfi8TUS EBWh 

itfSj9a,f ea ^. coik^NSitis HSMfticut 

VAN BBltBNSTBIN RAKET ; de WW 

eerOeiiy om dtt ty deel beUeii gA»! aan 
de , af jjectiog . van oeg^ Raadcn ea twee 
Bargemeescerent en dea Jaaiflent.om dat 
by ala S^orttaria van een Barger • L^^enje 
fagdc gif foegfterd» . Vao bet verbieden na 
eeaige, chis genaamde, Laaterfebiifieo , ai 
bet banoeo of opligten van éeoige perfixmeo » 
alle maatregelen , welke nood^ geoordeeld 
«[erdeOf om de cbans vastgeftdde orde van 
faaken te handhaaveo, mai^'Wy hfer geen 
gjS^wag, ttr vermydkige van verveeleode eeo:; 
zelvigl^d. . 

V«i meer belaagi oordeekn wy, het ver-* 
meMea eeaer Keure, op den vfeientwintigr 
il(nOct(ri>er, door MyoelberiVTvqii den Ge:* 
fcgte a%ekoodigd 9 .betteSeade bet voorxiQi 
dMsec Scad van versch wmer , eeoe, beboefc^t 
waar aan men* . fin» ooheugelyke lydeq^ 
vooml opder dra gemeeoen maa, ce .deez^ 
S^de» dttmaab groot gebieJkleedCf Die 
keure beitoodc uit vier Aft^Ieo» By bec 
eerOe Ardkel werden de^ Levaquicifra ea 
Waterbaalm y^liet, deeae, Sfad» bet ge- 
iNple jaar door, beho<M'tyk van versch, zoe'c 
aa zuiver water ce voocxien» en de gpQiapn* te; tegiBB iféelykfe piyttOy'énr meet te tflif 
geryveo. Hec Avoede vcfboodt aao eesM 
ifedarY bid«i d» firouwer* m Water -*le«t« 
twÖÊtSf osjdbs fenc voIgcndoD • cerflen Oe* 
center, eeoig vefBch wtcfr^ nen ?erko«p 
ft ce voefMy öp eeu boece van vjrfeatwiiip 
1% Goldeos. Bet derde beval > dat de Wa^ 
IKiKlalera meer noch mtaikr van ds Siycer» 
wadcta mégen neemen, dan tvraalf en eea 
Mve' folver toot de honderd Emmeia^ ie* 
der gerekend op twaalf mengelen Bkrmaar» 
en'<k Utventers niet meer. èm twee doitea 
«oor de Emmer , bebalven hec thiuabren^ 
gen; terwyl^ ^1^» wanneer de Yabraeket 
JKHi ajfn fdtgehaaUi,' tot ^a.daaga na; dat dn 
eerfte Weespetfchidt van deeze. Soul zoqt 
verarokken zjo, de Uitventers acbttkn 
dhriter» vmie |ife4iMdard. firitOMfsr^. m aie 
partikQUeren vier dikten, als boven, voor 
eiken Kramer monden moeten' beiaalen« Hec 
!vierde «artikel UeMc In 9 dar d» groot» Wa- 
ferfehuhenrdoor den Scadt Scfaeepameeier» 
souden moeem gemeecen worden; dK . aao 
ieder -een. SeflOok, met Seds Wapen, en 
bet merk van bonderd Emmert^ ami ge# 
gfmm wordeuf om daar naar de becaalipg 
te dgen; «pl|epde de Uicvpiien .xlg moe* 
ten bedienen van beboórlyk geykce Em« 
mers, om bet vtter uit ie meemv en 
geen ander water, dan 't geen ay nic die 
gBDQtt flcbnhen* gebaald bedden, mpget 
verkQopen, <^ de bpfte ?aq lo^ gpjb^t 
telkena , ii^^e van oveiueedinge, te ver* 

u, ^ C 3 Van i • . » % . . -.fc •* - si AMST£RDAIf« SLVamn 

gfêti t Vto ^ Itt^igfdfaig der fil«tiyi4ipye« 
«der de ZisijpfMk . r bu< mc^i.tis be-» 
hend ^ gedauitttde 4» nMnd Ocniber 
worgen&n, xolkii wy^ UQr.gfeea.verflug 
doeo. Dmtn^f gjAyk ook van bec koec^ 
hotr geftige, in 'c ndk dk lütotichappi^ 
fcrgadert^ tb mede ftn de OMiiir eo ^ 
wrdeeUng hnier iverioPMUiifaedeii ^ bebiyn.wy, 
elders, breedvoerige gehandeld ( 4 >. Ewft^ 
wel kiiooen wy nier ubawiy bier ce plelt« 
een, de fraeie Dicharegela vaii> den beroem^ 
den Lacjrnfehee Dkhmr hiisromymds oK| 
BoscHt op de loflyke Sdgcing geamkCt 
en ledere, mee gnUen letteren, In de groo^ 
K Entrikaaec van hetGeboaw» kuoftig; 
gefthieeveo» 

* 

Qfi FeUm Ofriêk MwriHir P4U{adis erof ^ 

InginuüiUÊ ftiag anUm êié^ H^9 

Sic Déa, quêi iêêtês fnmuUm tekèrtnl^ JAmun^ 
Bic fiubikm jimfiftiafigaê M f^ ffÊ^m* 

/ In deeeen ^ vtrtaatdr ^^^^ 

• * < " * •• • ■ 

BM Mfi'RCUR'I&a C^BHtflLIODW --' « .' 9 Al wie door Ver<iieo4ea <ieI«Ui4Ki :i.^:ii Vómu BBteutt^%uit9MK %$ ^ de ikiatM nn ?alljcs, de ^woonpluti t^Mk 
» der eAVootDiNMEHvlMt Vcrblyf van 
4 dedCk>d de^Kooptadeb, cvbMig^ 
> Teriieijgd ifoe «oe«o io deesen. écmlucii' 
t^gjBo Tempel ^ eo detle^ne ftlMCieiiiara 
p de edele Kumn Qiede* ijk^Apoem^ nfwyl 
9 ieeae Q^wetveo nn de klankea der jSngt 
j^«g(MBiiiK^ VMtgalnen, de Wel^Nreekea* 
p beid, CD yfêr voor Merawtai; het-Gt* 
1^ 1>oaw ^FeTvroIjkeih 2«o tenige de Go^ 
'^ din^ &^ vektf de loem irto bec ge* 
1^ leerd Atbetie ^ts» ie de Awfldftad haaitti 
L vesten zetel • *' ' 

^ Mee eene (Iretage koude ves tacc jiar 1788 V^9* 
vea ebde géloopen ; ki deo aamnuig yw dk Strenge 
har deedt zy^ by voortgang, hsnee kndlen» ^^^ 
4e babd gévoeleo* Grooie elende oo^ 
j^dr» dsar u|r, bjr veeleo oider de fdbê,^ 
mele gemeente* Om daar in, een^geiinaaoet 
tb voorzien^ werden Biirgomeesten len Re^ 
«erders djér Stad te ifftde» de noodde 
fbhlkklDgen te bc f aa tte n » toe bec dom eener ^. 
verzam^linge van penningen» by-de meer 
^^renqoge^ ^irgeni en 'Ibgnemien, wa 
vervolgens^ tan dd BetaoPders der ooder- 
fcbeidene Gbdsfienffige ' GeDootTcbsppeiiy 
9:onder onderfplieid , naar evewacUi^d» te 
worden nicgedeeü £ene;ibnnae ven zeten» 
deit^dtjizend drifeliondefd vyfimachdg gol» 
"^lös en tvalf penningen, Wtfde vmgc dier 
Ittjamellnge; Bebdven deeie algemeene, 
jdeedt de Amfterdamfebe wrtdaid^befd nog 
verfdieiden byzondere giften; en ia oost vnn 
Jieeder baod^ berigt. ^, doer een geiel* 

C 4 f^^^. ^ . A'MfiTBRI>AMS IL Duu 

IjpiBpL fehip van goede- wfeodMt* dief op gnafto 
i]fden, aao hmae luiken verg^deRcjeq , eepe. 
{bnme veo bykans iwiBdgdoieeqd guUdeni 
was by ee& gebngCt die, ooder bun op^ttgc» 
gediiiifende:eeoige weekeo^ coc ondeibouj 
of oideiflietiniDgp ?tti . oeboefiig^n 9, be^ 
Aeed weidu . . 
Komst . Zelden, indien ooic, * besoeken aauien^ 
Vorsl^van 'y'^^ vreesidettnga deeie Load^, zonder 
Nasfau. <^^ Stad aan ie<doen« b den avoqd wm 
Weitdurg. den rcgeMotwindglteo van fi^harc. kwaveii 
alhier, niec het ttnnenjachc van den Prin- 
fe Erfttadbouder , de regeetende Vonc ed 
' Vöradn van: Naafiu • Weilbofg, benevene 
dersdver Zuster, en* napien l^pnoen iümk 
ia bet Wapen van AmfierdaoL Na 9 *s an<r 
deretidaags , de voornaamlte Gebouwen 
der Stad te bebben beaigdgd , begaven zy 
^^ fentwee uuren, naar hec Stadhuis, al* 
•waar zy, door de Regeering, op een koiji* 
den Mudryd . onthaald werden , en ver* 
fcheenitt^ 'a avondft w de» HoUaivl(c;bO) 
&faouwbuig« ; 

Nieuw ; Het begnavon van Lykén bulcen èp 
baic^^' *Sttd, waar van men, op eenige weinig 
de'scuci. plaat^ in onè> Vaderland, her yoorbee)4 
iiadc g^ee«s&4 • vondc , in deezen jaaré» 
«byval onder eenige burgers ter deezer Sce- 
de. Toc.ecQ» gelcbikK^ B^aafplaiitre lu^« 
teitzjr Jbet oog valko op eeq ftulc Lv^s^ 
imfi^en de Di^ierbriig tt het Tólhe&t 
yaia de. Wee^r Vaart, en verworvent 
avdhaast, verlof van den Ainbagubeer, ooi 
^Hên plekigrunds» ten b«dc|tiden ^Qgmerké. XXML ^fox. Obmv iBsnilMtfi* 41 


bgneedheld te dom. brengen. £Ht ge«. i;^^. 
febiedde naderhand;, in *c vervolg zullen wy 
gl^9g«nbei4 vtncteo « oqi viyi; de incigtix>ge 

«adn veribg se doeitf 

. > OargemeeMereo dee^er Scad . overciiigd p. tmvw^ 
nn bet oiic en de noodzaaklykbeid een^r.^^'*''' ^^ 
Uitgebreide keonsfe der Zeevtmf tkmde, ^^ . 
voor eeoe btndtldryvende Stsiii alt de on^Zec - 
ie, werden diaos te ragde, aan p^fopnéOtvaanlraQ^' 
die zig ' 4an dien leevenslland joewydden % ^l^^^ : 
gelegenfadd je g^eveo, 0(q, vofgeos dCftgi^^"" > 
^cere oocdekkiogen, een Iioogereo trapyan 
vorderinge ,ce ^be^ikeo, d^n her RtQ» der 
JSeevaaiendco voormaaU hadc {)^&lomïn£n% ' 

'Wylen de beioemde .?ibti^r Nisyw* 
.!# A ff ,D vierdt , door Hun . ÏA* ' Gir. Agt« 
Jiaiffbeden^ coc LecUr im ieff^j Ssa&a^ 
fm ^Seevaart 'kwute luui bêi QoorluchqgQ 
Scbooi deezer Stad beroepen. Volgen^ 
be( qitg^eev^n Programma^ zouden dQ 
Xea&n ov^r de .Zeevaarckunde, d|e in 'c 
openbaar moesten gehouden vorden» zo 
.ireel nx^lyk j zodanig» worden ipge? 
r^t, dat zy ptn volledig en «an^ng^eicba- 
f^i QBderwys uitmaakten 9 *( welk m^t d? 
Jxgiolelen der Relden - en Meetkunde aivi- 
vvigen , en a||9 de. voomaamfte flukkeo der 
Zeeyaarikuode , inzonderheid ook de ma* 
ider, om door de Maans - afOanden dQ 
J^x^g^ op ^ 4e bepatlen , zou bevatteiv 
llpeivel de. Leafen reeda vroeger een ^n^ 
yang badd^ geiiomen, aanvaardde de qjeuvf 
^pageftclde Leaór ibmtelyk zynen póar, op 
4ea drieëniwiotigften Movember, mee bei 

C jf ipl|. '4i 'HMvrrtLKmMt m. d»i^ 

ififh yftfbi^)(^ van eeoe ofeifthoone Neder- 
dotêfchè Redevoering, óöer ba iVte, > 
wM deuMreiüng 'tan de Zeeruart aam 
4t menfcbekfk» Maoifcbappy 4n V algemeeft 

beeft' toe^ebragh ^ P V «p«^5 nog doe$ 
vervbagien. 
tfyöf Bekend 9 door *c geheel befchadtl Etmh 
9edft V^i b de Maatfchappy tot réddinge de# 
vin de Drenkelfaigenv en hèt nne, ^fincs haare cerOè 
fctoSnv Wchrfng, dpcjr baare hettwame farichddgeir 
tot red- yo^webra^.' Daf aan ODze Stad de eer» 
fliog ^ièr Sctednge codconic , hebfcien wy dlder^ 
^ veniielaC e). Beftierders djer Maacfchap* 
^S^' J>7e9 thans met leedweeasen hebbende vemo« 
^^ men» dat/io weerwil der iiangeweesene 
liulpmiddeleii, nog t^ dikwyb fcbynbaarè 
doodent door tfnkqndige en geWeUige ovefr 
V . baasringy of uit vporoordéd^ vermutfiooai 

Werden^ die aodeta, veell^c» nog %Qt he^ 
)eeven zouden zyn terug gebfa^ , vondenj^ 
in die jaar, geraaden, om» ter yesêét^ 
aaninoediginge, aan het Publiek eene Lyal 
inede te deelen der gelukkig geflaap;de Red- 
dingen, voor welke by de- ^aatfchappy^ 
Ifedert der^lver opri^dtig, de Goade^ 
J^èdainés ; of de waarde vtn dlèn , waren nic«r 
^keerd geworden 9 en tevens kortefyk dé 
^olpmiddelëo , in eene vroegere Bekend*» 
maak ing opgegeeyen» van nienwfl voor Cf^ 
Qraègen en aan te beveêlen. f^t onvDq; z a< m 
)iebben Wj' geoor^^ld, eene Lysc van hèè 
g9ial der ' gered(Je Prenkdingen fa ona 
^ * . Va^ 

. < # ) Z^ DeeL UI. Boek. ^XVIII. U. 5«« #;♦ i I |0«|^ <|««<:B|Bl>lMlM>Ki 41 VêMêuJ, <p TM de dwnpw» u ^ iy i iwi ii lr l|j|f« 

Iriti «i idaaam < / > 
-^n , - 4o, if^ » 3 

1^-44 

W" - 84 
«77« - 37 

»77S -«5 
1774-41 

WS- 37 
«7f< - *i 
l??7-«SI 
i7?8 * 47 ^. «?^ 7'9 - 4< 

75or 45 
7«i - »9 

78» - 3S 

7«S- 8* 
784- 8« 

7*5 - «<^ 
7«6^4« 

7«f -5* 

788 -SS 
789 • 4^ 4SP Temmen .. 8a6 

3|o fetecRQctt voor «oze Spd. a(> «b. qq Qpridky < 
.«eraelide Maatfchappy wasj evw.ze^^ode «« «^ 
.oolc «er wmeef deri^ W» lu»w« (««19, «'PïSLkimi 

StJchdDg vaij oea Genooïfcbap, ter beronr Sg Ge? 
inge der Heelkvmde , die , ^j\. de noot. 
:lo6«Bard|ge JVJanaeo, «aa V, hoofd deezer'*'^ 
:iDiicbtiiige geplaatst,' vg, oic^niktea^ hoe> 
.«el fèdert verich^üdeoe - eeiiven bearbeid, 
.pog gieen^ bet tneest «feQr(;helyk toppMPC ' 
.]M|fer vdmuktt^ 1^ bereil^t. De be- 

fOTT . ^ : 

' (f) De Balpmidd^leQ Ikao de Leeser vinden U^ 
éo N. Xinhrlmdff^ Jééfbgcktn ^ .%m: 
«I 41 C0& ^ H4 AMSINBRDAMS AH^Uemiu 

Ht^« :wnlerji^ tm deea» heUjmnie . konc cm 
oogmerke. hebbende, fleliie :dg ^t Gé- 
nootfcbap voor, jaarlyks eene Prysvnag op 
ce gteven , becrekkelyk toe* eebip uogk niei 
geooeg bekend Heelkaodig - ofMhMwerp , en 
Ban den Sckryver van bet besti gekeurdi 
Antwoord te fcbenken twintig :of meer 
Hotlandfi^hQ Dokaaten, q{- eepe. Gouden 
JVIedaiUe . van gelyke waaride, .op den Stem-* 
pei des . G«noocfi:haps geflag^i, naar ge- 
lange Iiet4e{te , overeejbomfl|g met zynea 
finuicieelen: fiaac, het gewigt des voorgeftel- 
den/Vfa^ukSy en de ie voöfckoe moei- 
lykbeid £r beantwoordu^ge ,• zoq viermeeneii 
te behooren. . Ten zelfde einde ilelde sig 
bec Genootfchap voor, )aaril yfc § eene Prae- 
nrie te fcbenken van ^ tjea Dukaaten, een 
dèo Schry^er eener meest belangryk gekeui^ 
d^ VefhemMinge , over eenig, vooral pinak^ 
tikadi, gedeelte der Heelkunde, of aan den 
Verxam^ laar van naauwkeur^ gefielde waar- 
^fy'0 M€lningén', hem selven eigen, en betrekke- 
' '^ ijk (ot één ébkel gebrek alleen, of toe yer« 
^: ^ . fbbeldeM gebreken tevens , ter beoordeeKnge 
r cm geméèmteaUDge aan b^t Genootfeh^ 

medegedeeld. 
Regest Zeer veel opziens verooraaakie , emuenc 
van deezen tyd, bier te Lande, en vooral iir 
dCTS van '^^ *^^' een )^p- Reglement, van we^ 
den 'gene den Koning van ^^veeden, doordef- 
Mosko- selfa eerden Staatadienaair van Bu-BftK, 
7il^A? ^asB den Minister van Hun Hoog Mogende te 
^Stokholm,, den Heere^vjiN Q£fc j^prch, 
JSt ban4 geidcld. Q^^d wf^du ;<Ner andeae Iton4eL mAelm^ ia -éÊ^^gkamtf ofider db Con-. ij»fif^ 
lAboode Goedelen gerekend» Vtfmit^ ntf 
de bttDdel van 'bier op Rusland) veehl» mec: 
gereede peoaiqgeo wordt gedreevm, eh *er^ 
dos^ van tyd coc tyd» leer aaozieidjrke fimi-) 
mea. dumms worden gezonden, veroor-* 
zaakte die bepaaling van zyne Zweedli^. 
Majesteit, onder dac gedeelte onzer Naefe» 
tn vooral onder veele Amfterdanfeto Koop^ 
Ijeden, welke op Rostand bandel dry ven » 
feene geringe verlegenbeid. ./c Gevolg daar 
van waS) dat de B^urders van den Mos- 
kovifcben Handel, als niede een aaoztenelyk 
Ketal Koq>liedeo van onze Stad, ztg, by, 
Reqnesce, tot. Hun Hoog Mogenden wend* 
den, met verzoek om detzelver tusTcben^ 
komst in deezen by zyne Zweed/cjie NbjestxiU' 
Nkt vn^gtkios was dit venoeh Na ryp/ 
beraad namen Hun Hoog Mogendeni: op; 
den- tweeencwindgden April, bet beflnit«, 
IMaoen Gezant te Stokbolm ie gelasten i,/ 
by bet Zweed&be Hof aan ce dringen , lo. 
op de boken werking ftelling en iocrekking 
fpn bet voorasetde Kaap- Reglement, voor- 
ao. verre betzelve bet gereed geld onder^ 
de Contrabende Goederen benrok, als op, 
de daadlyke vrygeeving der gpreede peuft 
singen , welke , vóör de tydiog van. 
bet verkWen van gelden voor Contra-' 
banden» van bier ver»>nd|n waren, Inge- 
vtlkf ooverboopt) eeDige derzelve reedr, 
mffm eangeboadeo of opgebragt zyn^i 
£ene gewenscbie uitwerking deedt & Vo^^ 

^pmkJfn hm Hoog Mogendea by hëc 

Zweed- -» 4C AMStBkDAMS IIL Ütwi^ Mofitmüchen HttideL Reedl lo^tMefMi 
Afay oocvtag men, Mer ier Siede^ batigc^^ 
dttdle bdrammtogeo» laikeiideHietieiwd 
GfeUiy wam opgeheven, en de Koo^ad» 
daaiomtietie Vdkomeo gerust meteen ipee* ilègodt- ' b wetrwft der Gddhelfitigey^ no bdiot«^ 

Ue door Te der Oosdndilche Mafttfeinppjfe^ otda^ 

{^^ gefeMed> Ueef de»l?e niec te mki oadef 

O. L fthurtfaeid nu ))eimlDgeQ soclMik Zo 

Mttt- hoog mms ra de nood getdotonsot dit^ 

***WV- volgens ecoe nfet ongegronde vreeee» niii* 

der aanmerkelyken botceogeirooiieQ" oode^ 

uMid^ hsaie werkxftsmbeden eerbuig geherf 

fooden ftilftsin» in deeisen béngen loeflÉDd 

mn aaken namen De w inJiebbm de toe» 

i4iigt tot Hun Edele Groot Mogenden, de-^ 

nlfen hunnen nood Uaagende, en ootmoe-^ 

dig verzoekende, om, door 4iunnen veel' 

wruiogeiidcu hivioed efi geng, asn bet 

jBleltoogend Lichaam eenig keven te wflleli 

geeven. Een emft^ ondemerp van laad* 

plei^i:^ werdt dit venoek ter MoUandTch» 

Staacsvefgaderinge, en nam men aldaar, op 

den drieeotwint^ften Jaly, hec befloit» aatt 

Bewkidhebbeiien verlof te fchenken, tot her 

doen eener Geldligdng^, by manier van 

Lotery, van adit Millioenen goldens, op 

aeer voMtel^ voorwaarden , oodet andew 

dfe van Ooarantie of Vrymoringe van hoofiU 

femme en leoMi door de gemeMe Sia»tf «'.•«I fttosib GfcatHtkasifiiiAiH. 4f OfKotii mwnK luetiMi wy oosn 
iMaeiM • te raUen doen, met de mede»- 
ée^ng nu hei fierigt deeisr Geldheffi^pl^ 
toe Dpg coe eeoig ia hMHe ibort» De Ne^ 
gociAfe^ ter foininé .va& atbt Millioaieii 
ciiideDi HoOoKte Cottiiiiir» hy fonoe «n 
Lxery^ vtnkield in twtt Cks&o^ kêdt 
ChsA grobt 4)O6O)0óa« zon gefchMca 
Dp de irolgMide voonmAtéeo. ^ 

it 9 DeeeeNègo^tie al veideeld ivoidtti 
fel 4oèotf Loten \ oj> ieder Lot aMUeo citae. 
^rysen - getfdlEkeii Wordeil» ak eeo iii d0 
«tffte ClasTe, ta eeb in de tttaede daife'^ 
tolgeiis ondetftattide 1*061; eti duur voor 
^tiewld wotdiii) toot de eofie Ciasfe cot Ibmiiia tan 4 
iFQor de tutede 
IhninMi tril / Clufe ƒ 100 - X09- • 4 • t ^ Dn foot tietde Clas&m ƒ200 • 

1^ By ieder* def relpecdve Loten «rf« 
len wordtiA uiq;iegee?en yjf Cerdficatieir^ 
(Öeneodè ten gebrulke, alt Mer na aal wor-^ 
den gemdd, en wel by de Loten* wat 
de eerde Qasiê, tvée Ordficatien ^ 
en by die Loten toor de tweede Claift» 
drieibka. 

ft 9 De P^yïen en Prenden^ op daeee 
Loten te tallen» zoRen beoald worden fei 
Obllgadeni len laaie tan de Hohndftte 
iCnieren dei' Ooac - lodlfcbe CdmiM^atey 
rentende ^ per Cent Intreat , losbaar in 44 
laareir» dobr (hccesfite accreaoeeieoéa Af* 
UsBagtf beginnende het ceiAe jaar «f 

*t Abbo 


i|fi AMSTBRDArias UI. OjüsC 

*f9t^ Anno iTpt , nee eae Aflotfingej na 
f iiaooo, welke Intresfeti en ABotik^iêA 
idoor HuD EcL Groot Mogendcn volkof 
mentlyk worden gegutrandeenL . 
f 3* 9 En hebben fiewindhebberen verder 
tot factlicering deezer Negodede, ingevolge 
'de Refelbtie van Hun Edel Groot Magen- 
den , zich mee voorkennis van Heeren G^ 
commiitteerdea tot de zaaken van de Ooet r 
Jndifche Compagnie ^ g^^ogig^rd» dataail 
ét Houders der Acuen in de Holkndfcfae 
KamereQ van de Oost - Indifche Compag* 
jiie, welke in deeze Negotiacie» naar pra* 
'poicie van hunne Aandeelen^ zullen p^d« 
'dpeeren^ met primo January aanihunde, 
jen vervolgens jaarlyks, gpduurende bet ie* 
genwoordig Qccroy ^ zal bejtaald worden 
:eene famma / 375 Banco. . van . ieder Acde 
groot Banco / scoo oud kapióal^ of 20 
veel meerder of miüder ia deiBelvo {>ro- 
. porde 9 als het Aandeel, w^lk zy te de 
^gemelde kameren van de Ooit - tnd&che 
Xompognie zullen heredeerent zal Komen 
*te bediaagen;. welke fomma egter zal ïUdk- 
Jcen in miedering of voldoenkig van zode* 
^nige Uicdeeling» als in bovengenoemc^ 
'jaaren op de Acden mbgte worden ge« 
«decieteerd;^ zullende ook van deêze Ibmmk 
ten behoeve der froviadè worden afgp«* 
.trdtka een bedragen, gelyk aan de be- 
lasting op. de Aceten der QóstrIndUbbe 
.Compagnie 9 volgens Placaac van, Hun £d» 
Qroot' Mogenden, . in cas van tJitdee« 
lang gelegdt ; ^'Ook Al mr fti^Êite van di tMMe^ tfigfü 
ttèfs, il' yetder; oiidir Gummie' «tfi Hun 
£del Groot Mogenden, word» gfc é ftcw fli d 
eaie jaarlytehe foaim tot Aflosfiég vm alle 
de Oblfgtttien» gefpioceii ufc: de gecoDve& 
leente RecepUSen nn Anticipatie - pemidg^^ 
IfyderefpeOTW^Kamemiui^egeevei^t welke 
tot nog toe onder geeiie Afloafiogèo begrê^ 
pèn cyn ; welke Afloifingen mede by lodng 
Mllen g^Ueden^ sodanig, dat alle deese 
ObIlgttienin48jaaren; dooTfoooeafiteaocres* 
cèemide Aflosfingen, zvilen zfn êijgdosi i 
fldlende het eerite Temyn op driefpccdve 
Vervaldagen in 1791 worden afgdost , ^en de 
UModDg daati vpn ki de maand Janohry ga^ 
Ickleden. ' 

■ 4» n DeCerttöeaieo^inmaiiiweab^voorai 
ifjr de Loten oicgegeeven* «iflen aUeeoiyt 
dienen een bewyze, dat de Hoüdera^ Aandeel . 
in deeee Negoduie hebben genömeb; -im* 
saera dat door de Actiën enr OH^tieni^ 
iMCr vooTfZy boveoibonde betaiUi^ en aflo»* 
^^begeeren» debovenflaandelbilitna^is geh • 
jfdtttnéerd, ten weUce efafde voM de Sok* 
ƒ 3000 : o 2 o : ood kaptaAl Actiën, 30 
Cattficacen, en voor ieder Obligatie, grpot 
ƒ 1000: o: o, 10 Ceitlficacen, iotnasierè 
ets vooral $' nibeièii 'borden iogèkverd;»!^ 
lende deetf'Cerdfioaten koenen wolden ge^ 
cifiployeeffd by.oUe sodanige ObÜgatleif en 
Aêden, op welke der Hellandlbbe vkemeien 
dealfo ook loopeiL . : ' • ^ ; 

^ „ De Locen van de eerfteClaift totten 
fan na af aan 4]icg»èeven «wtfdlnw en # 
XXXILSti» o 1b« ff ^ JUIdbSiFAftDAdttS : Ift 0UIK 

yUP9^ boeMCii ügm i Jfiagum f i^t «» 4e 
Titkkia^ gyfehiedm » ^c btgp» wi tÜN 

'^ 0€jh<MKk^ 'foor de tuMcb Clnfir.^ 
foilm s)fc '1 Decenbtr vütgfifgKvm wois 
^> d» Ainst iflgMO i DMembsr 1790^4 
iB dt Tf^UüDg gtOsUedoi io/c besla vw 
ife nnfaad JMunlr ijgu . v 
r ^ iZodrante Ttekkta^ 4er Mwde Cluif 
gefehied.is^^iulleq d» . LoMft-Jttttuiiti «orf 
^ttiDtacMiUHerdof gfii(rfk$e^ tmt widg^ 
jrallen , daefe. k g^en kleindir Capinal uh 
yui ƒ 100 - ^- : en geen gMottr thiSMi 
/MOQ-^:^ . :« £idl«de dQ ObUguicii diir 
«Opr deo r AqgMcut j?99t .. Dicf^peemi 
worden , en als din tevens een jm ïutfM 
IV het €ipitiil dtr iMbtt y» de eerde 
fïiftife, en adic müodea Jocirsr op Ac vi» 

/ 9, Be Inawfen der ObUgttien ziiUeii be^ 

laudd WWieii. op €dupais« waa? van A. 

«MftrttL^ynrrTOor itf maanden» vmlÜAN» 

• nen i Deoeadier 179»^ en de vo^gendt 

nUe nooei m namden^ éOutt jaaie 1 De* 

cember vfri<theened » becaidbaar by rxoda^V 
éer Holkndlibe Kenerait «It byd^ Ctemv 

tfe zal mlr^ beneidi 
V En bebbn Hm £dde GfOK IMcHSM^ 
mede len cxpiigie van éê Obüfjulm 
Nagoüami gnnfl^)^ veabcnd t» 
eniafie vooe^aife «b loa en MoOe Pannior 
gen en verdere ordinake en ean^ordlr 
iMioa Iwen^mieedatzynde^of lieMiQaili 
liebarep fliMMi «oedfn% m» 
/ :IMllJliK 4000 c 


/4^q009 «> ,'f I> * Kwig» 1^^ ^S» AUSTERÜAilitS til.'Ótjd;. t^Ett>tr CXASSI, ^ ♦ ^ / f 
5300:* 4M0Q 3680000 ■ ■ 't 

tetik L6t 

ïiMtflf Lot . < ƒ 4940000 
f 000 
8000 

ƒ 4950000 -» ••< ^^ ^ •« Hoe f ^ . . Hoe ner nen, ook. te decae Sad^ ^ i^jiol 
^rdie^lleèi yao denbej^oem^u AiMri||ai^i>Q^è^^^^ 
]i»ii)AMiN praxiklit|Ib k^de> ^npquiing* 
js JMaos o^gedkgtedi^ zqgc ie veieeuwken\ op a. 
bkek vit din fiaaien Gedenkpenning, aoojr '"f* 
jden konflepaar^^. jSf. l^ageman albiejr vcifi^ 
mardigd Pe voorzyde verroonc hec 'af* 
JbeddT^ yandea' Beroemden Man» wkn^ 
imm in het nmdfchri jt flaac ce^lee^en, qier 
Jmc oo4ierf(4irifc iVn AprUis ijsjo^ ala de 
fiag, op vdl^eQ de Dood eeneo der grofVr 
ile Wy^geei^» Nacoorkénq^irs en Men- 
iclKnvriadeb^ der vtereLd^ Docroofde. De 
TfiBcpzyc^ yèrtooDt eeo Elek^^zeer - Macbt 
y> eenig^ Boe|;0[»> een ^uk^ ^idaters en 
jeepe Aai4g^6be » w)er gedeelte» da( AmenHa 
winopw/ meC'dm Hoid der Vryheid over* 
f^eb IS» Ifil9 .4iUe wei|:e zfooebeeidèo» 
jrayk ook mee deo gi^brpken Scepter, op 
dm Vooriproivl Üggeodet te teone» word» 
geeven^ dm hy Amej^a van. bet jujc der 
winglaodye, ea^^door iyoe kem^ van 
4e SMuriicifieit» Ijec MentchdcMO van 'dé 
;.^ia4elyke ukwerkfela vao dep Bli^eiQ ven- 
lost, en em icbait van Geleerdheid aan de 
Waereld beeft nagelaaien. Het Randjbbrift 

^ULMINia TYRAMNlDlSQyB.pOllA- 

TOitf Bciwinger van den BÏixem en van 
d§ J}voiniandf^ évüf die d»h]féié ?^lop- % *«- luofeode de maand October ontvii^, Komst 
van nieuws» deeae Sca^ een bezoek van den van den 
Prinfe ErflMbooder , nevens deazelfs Echj- Jjdiiott* 
«opote en Kinjoep. Vm deó ieseptwlo- ' 
• Dj dgOen 91 'imWÊknKm -fi. béÉf^ 

föhïp töt aaH den t)efi;etreiic«d6dg(tM! , Ü 
bés^, ^ dae tydvdrloöp, de mfce* bd^ 
fiéósWaarctfgé ojieobiÉré Gefi|gcfn; Wdrdfedh- 
ile^ zö dikmaals hec rig in ^t opeflbatiÉ 
i^Hoóndè, Vfld eed dl^kta ftdet» fborti 
üic ^e fmalle Gemeente, vétidd eti giéF» 
VóTg^ ' ï)^ Burg^ineéstfert lif. iraAA^ti* 

tlAH, W. o. DEI^EL iS't. éli J. ItBlA 

DöH», émbaaldeU, faéOttéHngk, de 8ÉMh 
zténijké Gasten ctp een Ai^oddöliud« Vi» 
sdlé Gezinceb werdeh Leden vAii den KéH 
keumdd ten grihoor ontvto^n. ; 

De Hoos- Va6 de zöfge der Bu^iiléeatèieb dé^ 
l^^^r k«r Scad/öift den iriwèoneteA , eet aatf* CR At kweekfo^ viüi hecv^ftand, en tér fcr!^ 

doet oeffeninge ?aii nutte KuilAen en Weeteiï- 

eeoe Tchappen, de gelegenheid te verftbailèn; 

^^- iiébbeA wy, meer £in eeiis, gewtógd.' EtiÉ 

▼oemg. pi^u^ i^^yg^ hiervan léVerde het tegeaf- 

wporcHg jaiar ak Met wel terdieilden Idf 

W toejuiching, ea tot mic veelor Jongelh}* 

gen, hadt de Hooggeleerde Heer IVfr. ^. 

c. CR A^, reeds eenlgen t;d,aafi faéc 

t)oorluchcig i^cbool , den post bekleed yfik 

Hpogleeraar Ir^ hscRmeinstb én Hcdeh^ 

(iaagsih Êj^. Thaüs Vonden But-geifaébl» 

tefs gerèadert, héflt^ daar' benevens , béc 

. oridëéwyé kt \s^i Kegt éérPfütmOr èh Mt 

f^olken op te draagen. Dien post aaflvaartt- 

éft de'Höögtéeraar', óp dëti vyfiiérfdea 

Navetnber, mét het doèA eéne» HedeVoé* 

.... Hfigé, fraai tó vóoi^ffel^, 20 ^1 oim « 

suiverbett tir bdbfaaafibdd -«n-'c Latyte, il*ott)ië«icg^iMitdM Ml lidc c^ i^^ 

mtt Ot>fi^hrtrc TóéWinde: Be dk^tb cic^ 
«lOHxs: NoH :€pifHoW9 fid NMira Jm 
^óMuiUtm jpsf€\ dftc wir zéggen: ^ Óver 
^ nee leggM van eicBftQ« Dachéc Rege 
\ tdec Ton willekebrïg^ denkbeeliléR^ aèar 
^' Mn de Ntqior lelvie èfkomlBg is^ 

Elders gewmgden wy tan mi Mdento^ Kerkhof 
tten aaiA% t«n een ^uir Kerkhof ty de l>y'tto; 

DfemerboS C « > ï» *« '««^ *^» bmT*' 
^uM waa iiet Jn zo verie vdtooid , ^lat Yotttoidé. 
IttH , dèsivf ($M 9 «ene Sekendmaakfog isn \ 
UtSit zag vmfc^ynenf waarby de Dood* 
jgraa^ diena ICafkhofi berfgtie, dac het« 
^« thatta zo vem gevorderd en in ge^ 
leedMd IMS gelHtigt« dat 4Rien '6t Ljf&fll 
A bjihodrlyké arde könde' ontvangen-, ce»^ 
ivyl joet de volcoo^'bg» ift liet èe^in. dcto 
^genden jaara, en zo raa bet fiufoeia 
cotkazoo gedopgen, een aanvang 20a ge^ 
maakt worden; Om Deefaiéemett cë' orek-^ 
isen, voegde, jer de Dood^;raaver nevens t 
i» Dat Him £düè Groot Mögendeü ; 'de '^ 

jÜ Heeien Staattn vad Holland en West 4 
i, FHedand, iSp dan cevenden Joly vati Aè 
^'^jaarv gracirinlyfc'aan hem hadden véri 
,* teend, dispenlade van liet geen Am ifi 
» Van de" Ordoniiantie (^ \ middd va» 
9 Tronwen en; Be^veo » in " data ^^tf 
jp October 1695 » is 'geftatoee^ , en nica* 
i dien te verklaaren, dat van de' LykenV 
i die r#r bej^feidslè 0^ het bo^RigenieMe' • ^ ♦ • • > ^» < • » ,t » D4 1791. 

Zwum 
Stotau Thee- 
kaodeU 9 Kfrkbof by d« Diemeijbn^, >yiigmMr| 
I, wpcdep, niet pieer «laaeeDSt en wtlaap 
t, éeaHeet Secretaris der Stad AtqOfiidwif 
^ zbI ,wordes betaald « en op zjntLd. Con* 
^ feüc dé begraaviog ^i(;hie^, mee lase 
^ ara alle Officieren en Magiftraacen vaÉ 
^ andere plaatfeni om de Lyken onverbin* 
^ d^c x/t laaten pasferen.? 

In d«n aanvang vap de Maand Febniaiy 
deezea jaars hadcmen, ook bier^ een zwatr 
ren f^rm.uic bec N.OQrden. AUe belioed^ 
middelen, daar toe voorhanden , Helde mm 
C9 viprk, eq voorkwam aldoa eene ge^ 
VTQ^sde Qverftrpoming* In den avond 
van den ^dender IVbaod, CQi lialf cdf 
uuren » iifaa bec water op a;yn boogaCt. ^ 
COC, de ongemeene boogie van drieënne* 
gfndg duimen boven peil geklommen» Voli» 
was^e^ming « te Zaandam gedaan^ 

,;- alibar bet water één duim boctgerji 

dan in den ongemeenen Stwm van <leo 

;X)e Tbeebandel waa, ten allen cyde» ceii 
vpocDunie lak van den Koopbfndel der 
C^s^odiicbe Maacicbappy» ' Vreeipdê Thee 
verying nU| (inta eeoigen.tyd« gedeelcelyk ^ 
^ .n)«c 4^ Nederlandfche fchepèn vféïdi 
lbg^v<;»erd« W^c bier omn-enc al of niec 
g^aa4en , ware,, , lag ia gefchil. Een Rap^ 
por^y bjf dea kuodigen^ dpor Hm Ho([^ 
A/iogep(ten 9 ovfr die .zaak f innnomi^, 
bi^ldc iiXf ^^ Oac Hjin Hoog Nfogenden^ 
» een j ip^ eene proef te neemen • of bet 
^ verood Tan invoer vao vieem<}9 T^^ gen 
Soo ,•♦♦:<» [.BOBK« GEteBiftD&msaBM. ÜT friet nad^eUg aoa lyn aan den tlgemeenén lyjjQ^ 
{Coophandel deezer LMdeii, en ie gelyk of 
de Nednlaodfche^Coinpagoie bi ftuic tiom 
zyo om jaariyks» regelrecht uit Gbint^ 
wdiQ%e kwmidteic» en vao aulke kwaUcdc '• ' 
in te voeren, ale noodfg |g, om het gp« 
mis der vreemde Thee te vetvnlien, 20tt« 
den kunnen flataeeren , dot gedourende den 
tyd van het tegmvroordig loopend Occcoy 
van 4^ Oott'lndilbhe Ccmpagnie,. desèlve 
alleen zal worden g^ooioyeerd» omfainoen 
deeze Landen Ttee In ie voeten en 09 
verkoqpen^ en dat gpene. v^feemdelTbeet 
noch door andere Compi^oien^ nodi door 
partikulieren, het 2Qf nk de eerfteofidc 
de tweede hind, in deeie landen zal mO'* 
g^ worden iqgebragt of verkogtt op poene 
vnn veftieordverUoariogè; behoudene nog* 
thaoa zodanige Thee > M(elke op den tyd 
van het neemen van Hun Hoog Mogende 
Refolnd^ hier te Lande eal lyn» of ter 
goeder troowe en overeenkomftig de ttiti> 
Saeode Plakaaten, naar .herwaar& zal nyn 
afgeladen.** \ 

Een Uyk van hei verloop der Nederlands v^i^gi^ii^ 
iehe Oost - Indifch^ Mtatlchappye» was het met 
befliiit, by Be windhebberen t inderzelrer by^Scbmn 
eenkomst» ki de Maaod April deezes jcuifs,Q|°|^ 
9» Ve^id^inge van Zeventienen, binnen c^^iip» 
deezé Snd, genomen, om alle byaondere 
IJeden vryhdd te geev^n* mei fchepeo dei 
Maatf^bappye,, naar de Indien en naar deJUap 
4e Goede Hoop, op Vragt te .mogen verzen« 
d^ lUedei Karo^fi;be ^handel waaien» met 

t)9 yi(^ i I 5» Allf€TBRDARlK lil. f>Ktu 

llgpfi itoofiderfalg tflecQ vaa AtomiiBitiègoede^ 
Kn én Amphioen: cp voorwaarden, dle# 
mvo^S| nog nader Mudea bepaiU 
irordeoi 
$<$ibtfog^ V« da. nMq>zaIige God^dfenarvierfcbO^ 
onder dehp, A derstlver l^looze ^oitwerkfelen ^ 
^)^~ ftrcooode dit jaar een nieuw en aanftooceiyk 
^^ foorbeekU \ Was de Lmherfiflie Gemeen^ 
m^ ékna lioogloppende twisten ten ftrydi^ 
perk diende»' Al üncs edyke jémétt ware» 
«khor^ doddr awtge Leeraars,- gevoelen» 
l^epiadlkc en Yerdeedigd, de, door fotn^ 
m^e. Lèdab^ gaoordeeld werden^ mee dit 
pnbnA» Leeve :dfer Vaderen te (bjéta^ 
Wat 'er, gedoofCMide dk tydrerloop , tua« 
fcten Leenaren en Leden-, wederzyds^ 
voorvieli vide nier In ona plan te verhaalen^ 
dkwel^ dat de oneentebeden, al gaand» 
^tpeg, toi die hoqgte kionmen , dat een aan* 
iienlyk gatal I^den, niet goedvindende^ 
door voonduntndi Kerl^ilieehi^iap, deoi 
febyn te veraoMon vaii ia de 'bnii aan* 
Aootlyke leerWgrippen te berusten, coa^ 
hec befloic kwam, om xig af ce fcheU 
. . //den, en eene niéuwe Gemeente op^ to 
ricbtem Doch vermits, ten miken oog* 
raerke, de toeftemmiog van Burgemeeate« 
ren en Regeerderen der Stad vereiscfat 
wtrdc, verzogMtt eenige Laden, uit naatfl 
hunner medeftandereo , by Requeac, gi« 
dagceet^ den vyftieiiden Miarr deeiae 
jaars « om vrybeid tot öpenbriare ' God»* 
dieostoefeoing , binnen dee^ Stad , vpör 
bm wVm^ m ^tèot idiéttf -Ae^-tt- €!oda^ 
. :.i , dien* AMft^e tégrtpfün nee liita wamiÊtm^ tjyH 
étiïi o( Yetrólgttis toe bim ontwerp zour 
éni ifttkn eoene^deof lo het ytmtk* 
fthfftfc güfiidé ItileirehUM, ondir ndeie^ 
témeOittQf dat zy ^-t^tfiÉriüïfiagSfm Miftidi- 
Koadfhgp der ain^Aaaode Gêtttni» ^ w oer 
MderhoiKBb^ vM PnidiktffMti m Kerlm- 
MteycD^ idc httone eigen midcMen^ b^ 
i^ege vm vrywüBge lofchryvloge'y renli 
etn Foods gevooden hadden» en mig v«w 
der d^wn te viaden» door MdéA vwvitw 
^tfig» toetre«^e toe bon Omwerpt nu 
•Me menigfcé homier Medetedon, diria dl 
»lfde denkbeelden j oraaem bét Godsdieiw 
ftige, nsec de Ooderteekenaars ftooAen, e« 
flegft naar de gimftii^ toe({emtnlB(g ym Hm 
'Bé* Gn ' Agcbaartolen «eikMadoo» om 
deei aad het óntworpéï Fbn ie oeemen: 
^ een PbnT; gingen zy voort, « waar 
n door, aan de eene syde, de Geweeteni 
^ van znlk een groot aanal bmner-Gi^ 
ip loóf^genoocen geni* geüeU, en vmt m 
m door levens, ttid den anderen kant, d| 
b* venregaande verdeeldbeden en ofltnstèn; 
i^ dfe, sedert eebige jaateii , in de LutbefC 
y flbbe Gemeente albier gelieerichc bet^ 
'« beft, geftitd'y en de onberaadeoe (hppenf 
9 iMirtOfe een cevbevigo yver «oor de toi^ 
^ Irere Lëete, eenige itenftMiliV by ver* 
'p dére verwydMng, ióu konnën vervoe^ 
;» leit, ttadr waar van de Ondendcenaaks 
«^ Mn aftttfien afkeerig ayn, vooigekomen 
I» wordto» Om welke redeneir, en om 
^ tUe AlCiiiGèo net de^ tégenwootdHss «> JlMSTE&DAMiS !.j0. Dbe» 

t 

•i» tm de^ser* Gcmeimce, f» ?9fmyden, d^ 
9 Ondergefiefceoden, M de verdere Deelr 
1^ neemen is bw Oocwerpt loywUl^ a& 
,» flmd doen vao dec mideel» \ welk boa 
9 dtar.ki zou coinpeteefen% Alvooreof 
COC eeo volkomen Befluk ie kqpmen , gave^ 
Buraemeesieren 5 op dit V^rzpekfchrift, vu 
^ver&ap'ft hoe ey^ vooraff v^Joogdea, eeo^- 
jgt meerdere ,eo neauwkeuriger opepiog» 
omcrenc hec oQCVorpep Plan , aep ceo aanziea 
van bet getal en de boedapigb^ der.I^den % 
de hfiwl^ begunftigdeo, en ibar t^ 
tonden nedewwken, al^ ooitifi^t de vepr 
dere giooden en middelen, waar op, en 
dooriMlk^ 2y*t zeive, roet eeoige zekerheid» 
cmti^Qc een goeden uitflag, venneendep 
mi im?oer te zuUen brengt» en op d^ 
deur in Cfciod ^ zullen kunnen boqden ; nie; 
elieen met opzigc tiQt de openba^re God^^ 
dienscoeflFeoing» maar ook met betrekking 
• fot bet bebMflyk onderbond der Armen ^ 
n im ala in bet toekooqieode, . Hier og 
voldoende beclgten bebbad(f l)ekonMn^ 
verleenden Hun £d« Gr. Agrbearbeden bef 
verzogte tif^^ onder voorwaarde » ilgier, 
» dat geeoe andere»; dan.de zniveie Lutber* 
^- icbe Religie» vqlg^ne. de Onveranderd^ 
9 Augabivgfehe Getoofibelyd^ , onder 
^ ben zon gedeerd wordm^« .WelhfUMC 
rfloeg oen on banden i|an. bet verlat ter 
*vplvoerifig0 V)« h^ beijiamde Plan. . Door 
^ittikoop figenears geworden van be(» dato 

, ICraokzi^DigettbqlPt «pdepiove- 

nieti^ e:4.M Bbi<.'0B*iCHtEb&miteH« nSt ftefltaigwil, Aiftakten OirecleiveB der Nietf* i^^t» 
ire, of , f^Iyksy nch, fcideit, noemden, 
ÏHèr/ieUc ïiaberjcke GemeeMU^ eeoeo aan- 
'iwag mei bet (Bgceo van' het nienwe Kerkg^ 
houwi tefwyl de'a%e20Ddeiideo'^'uiniddels9 
tem verder bewys der-goedginril^heid van 
Btt^emeesieren . genooten , ibor tec coege- 
Aaane verlof, om^ geduareade .den Rerkboaw » 
in doNieoive Waale-en fai de Gaéthuia- Kerk^ 
<ip bepaalde tyden 9 hunnen opeobaaien Goda- 
dlenac te mogen oefièoen. 

Van iden agierutdoopenden fint der Ne- Bezeil i 
iderlaüdlclie OoKindlfcte Maatfciiappye heb- <^<°^ 
"benwy, meer dan eens, geivngd^ en tevens ^^^ '^ 
Van mlddden, om hanr, waie h doenljk, 
<e ledden, vérlttg gedaan. Een nieawmid^ 
dd 'dm tóe wtrdt men, ten decam tyde^ 
ba raade lo bét werk te fleüen, door het 
amden va& eeoe Commi$fle van eenig^ kmn 
ittge en -veitroiraide perfoocen miar Qataviik 
Diaftvolgenslwecdan, door den ErffiMHioi^ 
der, als daartoe door de Aig^nneene Smeen 
l^magt^^ benoemd, en .varvdgena door 
Bewlwltebbemt aangefteld, toe Commisfii* 
fiifeo -'Oenenal over alkf de Compi^oiea -^ Bé« 
AAsigBQf in de' Indien enaui de Kaap do 
OoedeHoop, deHeeren Mb« sBBAaxiAAïi 
coftNSLis kVDBHBU&GH, Eerfte Ad* 
-vékaat der Generaale Ned^ndiche Ooariit* 
difebe MaatUnppy, aiMoii hkhdaic 
PEYKBifiüa, Kapitein ter Zee, ten dieofla 
deezer Landen, Mr. willbh arnoi;]» 
'Ajltingh:, Goavemeor Generaal, ea 

HBHSJLIKVAI» <7<>K^J^M> Directevf 

Gene* ^ni. GmmA wè ÜÊ^haJk Uü^] ^ «. GoBtetoew OeBÖmi; tn <lt Vptg^ 

^ doli^ vm 'JStüwdmBO» al4«itr 4r;iiiM» 

te dige vémodediiMD ea wrf)QiMifl|g»; i» 

„ werktt fifiliiQ.^^ Het dod^ 4mms jiifl 

^Merdty ydor.de tvte eersigeqeenrieai «af 

4dM cyd iséfteBidt om ^ mee een^ie Ftsjg» 

4sB9 dt' ttis^. naar de Indiifi Ml tt 

neemeo* * ■> 

%iiMiti . EéO'iivikre iamp ttof, in de mand 

^u*Ai julydwwjaiura^ •« JLanda MagUfil « flainle 

^JSff7°' aan 4iec> Katmbw^r I^efa. ia de* mÉC 

Hiaftbeii» Dingnkg en Weaosdag» den wf^ 

dén en absdcn' der g^ioenide i/bmA^ faeak^ 

in bec iikgehreid geftigr, een l»v%e vtufe 

liic, waar door hec^ fm Uooen', gahMl 

oicbfBtbide* '« rWes eén iveUg na ^«w 

uuren^ toen de Bond hee otex ontd^lfi 

werdr, die mek w veel pmnid.i/tmSmgi 

dar^ In weeraU itai Ule «aoemnde njoeb 

te^ en van den rjfver der Mugétye^ el)| 

co^ebngfe bnlp ?nigd0on Jvmk havoÉi 

den) 20 datf na niei lanM Üm tobi^ vOMe 

nnren bmndens^ wam bee^grfMo Gar 

bcMr", nkèi wdéie^ èm dfUeo 4^ MnseÉ^ 

évbrgetüeevaawas. De teke ^glGol en de 

^kke dmfttn bec oadÉBO feeltasnde^ «m 

Men in :de:oiHnogeiykbeid^ ooiiBC^deMdMi 

^rdg tff Teenlg ftoHio Zeiljaeit!ie.1w|Bai» 

Ot> denf «eiden der Maend^.en dei wlge*^ 

den nacliCy kwaon de eiririt» ^tdlDOMyean 

filtowi^ oitcde pÊMkoofmffKmfOBÊBibfai Scaji^ ontft&au ialwt Aldmtntltteiti BuiiteAJCi BTZMOJlM. liioe$tw gehMdee wotdeo, vtonliitt tedft 
«fe 4m: i^enigie Kofier^ L<Krf en :Vzery . 
%pdli<» gloeteode op deii grooë lagin» ca cdl 
Ma. {fsp* Ito fiBeldnge iromn terMt, en 
tiec btf^ékc toowmnstk ta seilm otrenfekt , 
tyode ^ flie( gemaklyk kném gebtoüfafr 
iMitlco. Me«^hco 2yn 'er; 1)^ dfc oo|^« 
itec omgeköfflen, Mmr wel eeoigea^ dooit 
l)tt iMifciiinfl^d gdinctoo Lood, en aodeN 
tta»9 gekwekt De fetmdtf mrdt o|) onge^ 
veer *fter Ibineti Goüd^ kegfoot. Voor *g 
Hv^è^fiiMc dè-Bretidt eet deeelw mn biiC 
ten oültScc^wercte , van bUmeii reeds aaomefk 
ketyk ^Oed tebben » noerdieQ bet ^heelé 
OAonw, VytcAM eeneQtfs, to ligter^laaya 
^hmmit 'ttoadlti By gehik wee ^ w«inig 
wkidf.Vweft eeo gef^o%e hedr^Ardi 
belendende iiafcea en gebod wen wenig 
fcbade g(eleeden hebben, nlettegetifliaiile h^c 
brandende getkmw gedodüe vkHmnen,. bian» 
jdétideldppen Zeildoek, {Mpier cvaDdeie éhi^ 
gen 9 in' de kichc bAakce, die, óvmé 
al^ datf 2y ^ begttea, brand veioolmakr 

ieo« 
Sint9deOmwenieIingvandeB}aaiti;R8^4 ^79^1 

tot In den jaaie 1792, onunoècce flMi ftl^ Afibha& 
den ieménd hier ter Stede, die niet mt teki fiog nn 
Omidkit of lenze was uitgefttctkèn. f)eeb ^^^ 
vit eigpo ^intbeid, deek <Mk, « welfT* 
Tooraatmelyk ^ was die ^algeneenbeM* IMC 
gevojg eiener Waarichn^triAge vm den iMb« ' 
Oooèer des geoocniden jaars, yenriènwal 
en nader itfiDgedioogen op^ den^negaMko l \ 

\ i^ AMSISfiRDAItS Iir.JDlin« 

MrP^ Paoenbcr dm au fdgtade,. fajr wdfe» 
Kftat Heemi .vao den Ciertgó» nood^ M* 
dra graordBdd; zo tk qr sig idtdnik- 
m, 4 eer. bevoederbige vaa de algeoMSM 
é RUtt allea m eeneii k^yk eniffi|g i» 
i^ ^mmmsaaif om z% oimlyk ?ad en 
è OraojeceekHk «I vdortien , en nerdef t» 
s» «erklnitt ^ dat d^ sodanlgeQ» welke soa* 
ji den. oahtmii ean deeze tinnnmiiin£ :te 
II foldoen» th Fomems tam mmtw^ 
^ nmelzMckc em Èweedraptodtende gmomM 
« zouden wgrdem befcboumd en hebsmieU!* 
ftleD%voldiK en swaar wavea» dikmttb» da 
udsfaaDdeliDi^^ dte^ <Éoor dut gnaamda 
OcaojevrieQden» detsulkaowerdeiiaaBigedaao» 
die itfet verkoozeo, zig nair die Waaifite* 
wiiig# of naar 'c algemeen gebrnik» m 
voeg^. Alleqga, egter, en toen. de ga- 
moedadrifi, akyd op baar beeat ki bec 
tydflit> eener Opwencduige^ b^^on ie be** 
Imeien , Jwpü dg jpok da go^ orde fai dt 
«neolcevkiy . wader : waarom dan opk Mf« 
06 Hee^ van den Gec^tct, in de maand 
Aibart deeaea jaara» ce raade wprden, dé 
bovengemelde Waarfchuwing bi ie treULen 
;r -; (m 1}i|{ien werUog ce (lellen. Die Jonekking 
j / «aaoaauwlykagerchied, of^^ nog di^ zelfden 

> ' dagyfl^niepnaanwlyka iemand fjm.Oiai;^ 
"^ leekn draageq. , 

iehPtni. Veel gerngcs^ en niec minder ppziepsby 
lyke tveelen» ven>orzaakte , in den Zomer deejcet 
Nratlui jjnfg^ de komac en bec verblyf van zekeito 
^p hanzienlyken Geestlyke der Roomfche Kerke. 
votfsSA Deeaa waa de Giaaf ce^%ak h^kinr XXXH. BoULGSSCQIBBtNISSBM. <^ 

CADORO^ AMbbtsfcliop van Nifi>it Over- t^ft^ 
êt der I^sfie, en Pauslyke Nuodus^ ce 
BrasfÜ xyn gewoon verUyf houdende» *c l§ 
lièkad, hoe bet Snks genoemde Kerkg^ 
Boodcbsp zekeie piegdgMid^ by den naam 
vm FomfÜ bekend) oMer de Sakramenceii 
telc» fiykana honderd jaaren, egier^ warea 
Vr verloopen». iints die pleg^Md, by man*^ 
gel aan daar toe bevoegde perfoonen^ of door 
andere verhinderii^en , Uer te Lande, niec 
bediend was. Bramcadoro^ na vooraf 
dvr^coe gevraagd en verkre^^en verlof van do 
Rageeriog deezer Sod, voldeedt thans tto 
den wensch vai» veele yverioe en emIUgé 
Roooacbgeztadeiu Groot ^ de.toeloSp 
yneoL aHetlei flag van Uedai naar de Roomsch -^ 
Katholyke Kerken^ in welke dit Godsdieoftie 
Zianebcdd werdt roegedieocb JVa eenijge 
.dagen venoevent, vecrrok de. AardabisrchopL 
«aar Utiedit , en vervolgens naar verfcheidte 
«ndore fteden en plaatien, onder aodemo ook 
naar *8 Grvrenhsge) alwaar by,- behalmi 
van andere lieden van aansien,' ook /van dea 
Piinie 5ttdbowler mee veele beleefdhedeq 
weidt befego^d^ Zommigen, Uer » Lande f 
flonden in het begrip , dat nRANCADORfo; 
habalven het Godsdienflig, :oofc neg een s 
ander oogmerk hadt. Zy meenden m heb- 
ben opgemerkt, dat, onderde RoosMfage^ 
jBioden, veelen, voorheen yverïge patriottebf 
ièdert *s AardsUsfcbop» verblyf, mier naair 
de zyde van Oranje overhdden» inmiera 
f^en den Stadhouder aig minder hcpmi 
Seiefi. ^ . .1 . 

. ^IL Stvk. ^ ft .1^ « • 

• I Iff^ iMg hÊÜsBL vedeo ganaiiclit^ < «i hoi 
^^^ btUr welk zy xig ¥erbeeldd«i, va da« 
Krygg. op den Koophondd ie mUan ofidetdaH 
migc liQ9 ) dac eeos de hMtte kond gel^» M 
w Ze«i velkomeo beOiig moge gegeevea wor« 
den» aan een Oiitwerp, w^gaoa V wellr 
eea beftendlg Krj^volkY voor den Zeei 
dieiiac» £qtt bq>«ald worden , en aUe dv 
Bwelhftblbefe oor see visce Jaanrodden 
aemden coakkea Me( ?fel gnosgsa vm:* 
ÜÊmfÊXk hierooi vaekn» in de Mnnd Aa^ 
gosiua deeaaa jaan» dat bet Ontwerp, nu 
Teel overiegi en laadpleegena , einddyk coc 
iind was gekom». Vdgena het pk», zoi^ 
df 'er een imat €orps Zee * ArdUerism 
9(pfftifBL woetoi, beflnaode nlt aea Comf- 
lapiien» onder bevel van Zet -KxpitA* 
neo en OBciaw Deeae nes Coopi^iëa 
ÜNidea in diie Oiviien verdeeU, en by 
dke DMie een Vlag « Officier geplaatao 
worden» * Ieder Conpegpde soa beflaao 
wk honder d v oe it % koppen, dnr onder ge^ 
adfiend vj&ka Adclbodkn by elke Ccm* 
pagnie. Docb ék pfan ia nooit velvoeidt 
oni koic daaaop .volgende gebeunenia^ 
iên*. 
Lefiat Ondea de nenlgviddig^ ongenakksen eai 
^^ 1^ kwÉden, aan welke bet teder ma^Lfel va» 
^^^ het MnfiJielyke lichaam onderhevig la,^ 
aort* beUeeden de Brrnkm eene voomaams 
ptaaia» Vn^ en laaeere Hedkond^ befa^ 
ban, mr weeibiga of vtnngtfnge van dat oah 
ti«Bdt, hnnae kiagien bepraelii: nietaltooai 
^ler^ net diea gélnkUgen uicflag» of 'en 
* i L ' '■'* . ' 'bleef XxXn. B«Kt Citéeat«l>liittiBMt êf Uetf, «oc tileiiwe idtffn^fiogeii m hecAnldde- 1799! 
lBa« oirerf loedige ftofie ttf mf^KMT^ 
Met Ted loT, en dftnmb met een gelQkki« 
«Duicfli^, Mtdefermaar^Heel^enStadi 
iteokiiieaiffir decter Sted, joRAimst 
mvH^ïK^ott^ op de kennis eo genéei^ng 
der Breotoi) 1% toegelegd, doch, cot«2y» 
tigeo genoegen*, liet onderwerp niet behoor* 
lyk niigepac. Ook was hy fan terffand^ 
dat, eer beboorlyke toéBcfatlnge , de arbeid 
tas meer dan édo MeosKrh tereiscfat werdb 
Dit btagt liem ap den fnval» om eent 
Mikkfi^ te bèraamen ^ dóór welke Neetkoii* 
digeo van aOe Landen , ler behandeUnge vn 
dn dlfanahls^bliioomlyk ongemak, met ter» 
eanigde poo^ingen , sondeii .komen sameé^ 
H'erken* JMe kODSt *> en meoacfallefeiide la* 
tal bleek, na *é Mans overfyden, in de 
Mband Jiioy de« jaars ifZ^ YoofgiMdlen ^ 
liy tet opea^n tan tyaen Laicften imife* 
wit wdken bkek^ dat hy 1» len ilane dar 
A rieciKHBScnacugciegnecfacener aawiaeiifyMP 
1^ geUwmme' ^ ten etode of t de fotiesffen daat 
M van, na zyn overlyden, jaarlyfcs^ aotlde 
bdHM^d «rordén een Gooden MedhMrii 
9 Ier wMrdé vA driehonderd Goldenéy éÉ 
» dn dezelfe ' Medaille ma wordn uitK>- 
m keerd aan den geeneM» diei HoÈMn déti 
^ tyd fan acfattfen Mbanden , eene opgegee* 
'm vene ttaag^, ft eti e kfcèlyk fat de Bre»- 
« ken, zo laar die daar toe Hoflb wodto 
^ öplevetea 9 ? en daarne over andeie Owi- 
• leed - of Hedkundigb onderwerpen » ) 
^ tet beat CB «onMitienat nodl beaKM)or«^ 

fi 1 - • éi ft 
» <.-% ffi AMjITERDAMS . WL DlttiT 

if9^ n (cn dMr Ban geheel wMm bébben ; del'' 
^ leDde ?oorta coc Qezorgiers over ^c zyw 
^ Legaat y onder de 1^ bimieD Amfl^- 
j^ dam fao|^rende Heeieii Profesforen ia de 
^.AMtoms eü Chimrgie, micspulers in de 
^ Bpcanie V de Doaoren , zysde Inipeccorai: 
^. van bet CoUegium Medioum^ de Over«^ 
M maspen van bec Collegiom Chirufgicuin^ 
^ ao pud^ .pf vbttiten dienst, als in diense 
^ zynde^-vaad;^ Ledenvan het Genood(cba^ 
,>, vaa Siads Doctoren , ChirurgynseQ Bieuk* 
y,. meeitersi^geenen, welke., ovareenkomr 
» itig aBjne bc^erce, .genegen zeudep :^ 
1^ om de inkomende Antwoorden , m de Lsr 
^, typfcbe, Franfche, Hoog - en Neder» 
91 dttitftbe Taaien geCchre^ven , te bebordei* 
»9 leni den Gouden Eerpmniog, g^flageo 
,« op eenen Stanpelf door d» Testaceur 
p zelfip uitdruklyk befcbreeven » uir ce kee« 
^^ ren, en de bekroonde PffyaverhiindeiiBga|ü 
\^ door den druk gemeen te maakeB"*. — -*i 
^ot eere van den menachlkvendeB ftigter» 
jbebben w;^ uit bet enU^ Pr^amwM^ i^ 
ife maand September deezea jaais uitge^ 
geevep» het bovenfhaode, de^^natuur eq 
^ bedoeling der loffelybe en nutte fiig,- 
lers aankondigende , in ons Hiatoiie- 
fUad f wel willen overoeemen. 
K^^ . . ; Veel genigts maakte ^ tendeecen tyde, een 
wMrdiee .aeeraanmerlielykediefflal, niet flegts ter plaat- 
DieHbd. ^ie, 4^fnff die gepiep was ^ maar ook bier . 
ter Stède^ alwaar v^ndenaselvenopeolyke aan- 
>ondtging werdt gcjdaan. Die diefllal betrof 
^de ko»tbaare Juweelenen Kleinoodiên, aaqde 
'f'r^<;be Kroon toebebooiendê» die gezegd ZXXIL^Soa. GèicMitiltiii#Aiii.r4js> 

iwrden, iiicjdt.beimt|dnt8 dtfr Kooiiglylie .^f99« 
Kostbaarhcèeo cidiiigB geioofii te tyii« Zo 
MA de seldnamheld d^ gebearanikè, als 
om deo Leèier een deokbeeld ie gee?eii 
van de oflgenieeiie pragteo weelde der vooc- • 
maalige Fmicbe Hofhouding^t iosc bet ons, 
fei ^veocari» of Lyst der gereofile flukkeo 
hier te laaceo volgen» die» op boog geag^ 
«nerddkiwlig was gemaakc; 
, n De pMitkn yaa de Kroon tyn 513 itt 
geoU vanwdken 'er 46onlef gezet zyn* 
en 33, mee . eenige Omsnemen verfierd» 
door de Koniogte gednugen w&tdsfu 
, w De Rakfnen zyo ^30» van .welken Vr . : 
145 niet gemomeerd syn, en 85 in de 
£paiilette, de Ridderorde van het Gulden 
Vim en bec .Kruia, die door den 
gediaagen werden. 

^ S>e TopazM xfn 71 , van wfelke 'er al* 
ken 3 gemenceerd en in bec g^kleorde Kraia 
van den f^ooing geplaatst zyo* 

^ De Esmaratiden zyn 150» win iMke 
Vr alleen 17 gelet en geplaatst ^yn bi de 
kecdog van een der hoiQb^;ien dis Ko* 
Bings. 

y^ SapbUrm zyn 134, vmuriby nog be; 
kooren 3 Orienttalfche Ameibkêen en 8. 
SyrUche Gramtten. 

)» De wanide der Diamémfe» werdc be^ 
groot op x6^30»403 Livres; onder 
dezelve te. een 9 vreegende 146 Carateot 
die de RsgefH genoemd, en op ld Millio 
oenen Fiaofcbe Uvrei gdcbit weide; ver* 

£^ febeb fo AMMBRDAMa HL Ünii 'fe|9t« flteUhn -iiidéin waden <tp«QeÉ« cMe 

. drieboBdefdduiand Uvras gnriend. 
i, De groodte Paarl «mdi s^faK «p 
•oo^Qoo Liwest^cn alle de Anriea n 
• jnmeB op 99^703 Uvrea» 

„ De UMurde fw de CMWdSf Si»e« 
ses fleMe men ie Mnen op 3^, 604 
Uviei; - 

,, In 't gehed «erdc de li ee r d e der 

Puvlen, DkmtiKeQ es gddeorde Sieeoen, 

die tot ^ Kootegt Ueediig behooeden, get 

itkeed op es,9te,i97 Uties^ 

^93» *c We» iiige?olge fen bsc oocmrp cent 

ritnviii ftueide Zeenegt, dat, tea deeeeo cyde» 

eenF^teea plaa werdc benamd^ foc hecoprichiet 

jg|^^°^ fea een Fonde, ler onderAeueiDge nm, m* 

*i Laodf ^^ Zee*Ofieiereo, welke^ coe bydmge 

Zee»Offi«van huQ beffauuiy vao elders eenigeQ oodeiw 

cima* ftaod Moden Mod% bebbeik Niet ooge- 

Koofdeeleo wy de mededeeüag nn dh 
I, na alvooieos ce bebbe» gea^, dat 
liecielfe door den Ridder Vke <« Aèniiaal 
VAN iiNtiBROBNy nee behulp «naeiii^ 
ge andere OflKierea , nk^gedagc ett beariidd 
waa. Het Ontwerp hieldt in^ dat alle 
de Oftderai» van hoone TiekMoeiKen en 
Gagien, fwee tea bonderd, jaariyks, ia bet 
Fooda zouden inleggen ; 4ocb dat de auIkcOf 
de over een SfBitip bel bevel voardeOf tb re* 
kenen van dtndig , dat de Vioioallearing aoQ 
b^nen, toe op den dag der afilaaUoge^ 
voor den tjid ^a een gebeet jaar» en «idev 
naar eveuedi^i^ van den tydr eene inlage 
souden doen% op volmda wyie; voor een 

'^ ^^ Schip, f^f fl 


450 Mflo, mor aeo geheel )ui ƒ 450-0--0 

^j0 - ■ ■'■ \ ■■■■■> ■*«^3SQ'0*p 

SOO " ' . $Q0'0'0 

•50 ■ ■ I I ■ ■ I I I ■ II 1^50-0-0 

SOO — ^ Il lil ' ' . < 150 -o •P 
150 ■ I "" ■ > 75 «o-p 

Volgens At necwervi^ tm^itt d& (mderf^ 
^g« dac, jaflfflykst min ot tneor» twaitf 
Schepen van lonèeiCchtiéen Chafi»t» ïn 
dieosc wBxeOf zaa men» doèr dk volgeq# 
beiekeaibg, cm irauceo by» Jüiooeii ijeo» 
welke tok^mOcB ék FoMbf jearlyks » zou 
kmmea hebbel» • 

s Vhe 4Ui]iiir« «400 -0-0 — — — 48oo»o-o 

I Adjadiuit «500-0-0 ■ ■ ajoo • 0',o 

$ A4jod«im isoo* o-o«i ■ iii<j09o>o/o B 4 • i>4 7» A:MS.T£RDAlfS DL Dèu^ 
De Tttêtmtmm «è« btt Corp$ Scbttf^* 

♦ 

J. Lt. Admlfka! Ibfpecceiir f 1 800 - : • s 
»• Vhg . Cederen , by 

leder Dlvifie 

een . ƒ isoo - : • : S400-* 1 . t 

I. Rsiliteia per Cotopegoie - 
* *« Jaars ƒ laoo - 1 . * - 
' !• Comniasdioc 

of Kopiteioè 

Lieutenaoc» ^do • : • c 
t. Eeifte Lteac» 540 - : - : - 
3* Tweede Ueo- 

ceittms. iü6o - ^ - 1 
1. Lr. van de 

ArdUerie* 480 - : • : 

te asameii ƒ 4&00 - : • : 
Dus voor de zes 
Compagiuëm • ƒ s5aoe • : > i 

Dê iêegekgde TnAttiumm aam 

53. Zo Vlag* Of T 

ilcieriii alsKa- 

piti//ao-:-: ƒ d8i6o :-: 
56* Zo Comni* 

als Kapkel* 

nen.)t 450-:*: fts^oo-:-: 
56* Zo L& van de 

eerde chsfe ab ^ 

KapcLtt^s^o- :»:ftoifc':«s 

# 113 Lieou 113 Lieob-iD - qfH 

vu ét ttreedo. 
. alt ^ vtn de 1 

\ < I II I ■ 

In \ geheel ƒ 169 120 - : - i 

Van welke fomme van / 169 uó, ger6; 

kend tegen 9 pCc, de Increist jaarlyks zoudej 

bedraag^Oi . . / 33I* - 8 : i 

I Schip van 450 MjSfL f 450- :-: 
1 » -p 3SQ — 350-:-: 

B ——309—*— 300-:-: 
% ■ li l i3«^/230 46o;:-; 

4 ■ II I5P ^ 75 300-4-s r ^ > Van de Ga^n de? 

0&»ei€iit dfe onder^ 

ileld . worden op de 

Schepen g^laatsc ce 

.zyn, als 
i^ Kapt, ifz6o*s laari ƒ 4320 - : • ; 

ja ComiiuMult of Kapic. 

Ll kf^io •' 8tf4o-:va 
iS Ueiu. van de eence 

Clasfe 4/360 • stgo- 9 tl 
40 Ucnt, van de tweede q«> 

Cliiftè/3(So« 14400*:-: •:-, £ 5 y« V«n welke fomme na / Sjafift' i ^ 
gerekrad t^en s pw C«* dB itt*^ 
treat jaariykt bedmgt f '664 •« o:« a cn dus bet jiebeel&inl^QfiifQ: 

VJMH / 0056 - .0 - o 

' Viadeeie Amm» Koaden, va& deaande< 

;iQKeq aftrokken 

befNiÜda CoDtriba- 

i\ aan Land, ma 

léa eommandeeren. 

ig^noch berekeöio j 

wu gemaakt . yan' de' Traktementen dec 

Vltg- Offickten, die tcK bet Coinmandq 

fui Eiquaden zich in dienst zouden be< 

landen, nocb van de inkomftên der vrp 

wUlIge gifien , wélka lan dit * Fonds '^ 

dnn zonden kuoora #ordn, Aioft loenl 

op .deo yoec Seezer berekenlnge , op eea 

)urlyk8 lAomen vaa zetdoixeod .Guldens 

flsac kunnen maakeB. 

VoOTti zon dit Fondi gefield' wordeit 
onder het bdluur van eeü Vlag - Offideri 
twee Kapiteinea, tww Comramdtnira of 
I&pfieiaai - Uenienagts, en . twee eerflè 
LkatentmsD ; voot welke, om de via 
jiarea , een ander Vlag - Üfflder, en om d6 
.twee jaaicD, e«i aüder Kapltelk) , eett «Adw 
ComnuDdenr of KapMtt ^ I^uttnatt » M 
een andere eerik Untonnt , fttkooseo 2oa. 
den wwdeo: op dac 'er^d Ledn in *t b» 
wind mepten bijnrao* pan wtat hft bniabon- 
delyk b^or bekend wai. De penningen 
loddea doo« \a SoUidteot - MUlcair van 
/ / :■ b« i>#l Bdbk. GBiCBitutiiMiÉii^^y hn Coips * griDCBsfeod worden. Ter eeie iffi 
na den Vies «> Admiful^TAK kinsbbr- 
omN inotien wy hier nog neirens voentt', 
diK by, mMi^fiD bet Imisfaoiidelyk bennr 
Unftiiooad wonkode^ hadc iat^boodn^ 
liec Ponde mee eene bjdnge^iD vyfifcuMwl 
Guldens idc syn dgen beoryie b^fiBamuu 

Soetcn ven tioliaad, ven wegeQs & to^. Veerti 
MeoMide bodenkelykheld der cyde ömftetf^^^ 
di^bedeo» soodig geoordeeld bebbtnde, hsitSSc 
imden vioBedeiteBdeOy werdt, door de 
RiegeorlBg deeier Scad» daer ontienc» de 
gpfMM fddkking bennaid^ en bevolen, dec 
étwén om de Veertien degen tondtn gefaoi»- 
éen worden, vt begbmen met den zew»- 
O KWtoüg ft eu der MMmdFebwery , 'eavonde 
fM Bes ror »mi omen» 

Veo her eeniienJyi;: güi^euaogm ifer finfw VeiüA 
gers en logeMMen deexer Stad, kunnen, ^» N( 
nder anderen, gemige&is draagen , dè onderi ^^'^'^ 
Icbekkne Negociatiëo, welke, nn cyd tot 
tyd, ten dieofle van iridandftbe Mofendbe» 
den, elbierendemoaMO, en meteen goeden 
iritflag volvoerd werden* Het i^enwoon; 
d^ jaar leverde , daar van, verfchei&n voof 
beelden op« De Koning van Proisieo,,toc 
nog foe de eénige onder de Edropiicbe Mo* 
gendbeden, die nooit, van eldtfs, p enolngeD 
bedt opgenomen , ai^ zig na ook genood^ 
Bttkt, door berhenld en koacbaar Oorlogvóop 
ren, tot die middri xyne toevlu^ m moeten 
weemeo» Ten Comptorie van de Joodicfae 
Vöoptieden i:OHBN en Chi9f. werdr ecne 
fiegooia* Ciopeod, fn üaam vaq vyf >j^ .AMSTERDAMS . ÉI. JDus; 

495th AfiUioMeo HoUttM^^ hyr 

-fooder .velband dér inkomflea van xyoer 
Jhflqesteics Wetcftalfcbe Scaaoen^ legeQ eane 
jaatiykiche Rente van vyf cea honderd « vqqk 
den agter een volgende jaaren. I>e aflosfiag 
mo gefchieden ta virf 8dyke.Termyiiea» 

, vaaw^e de eeme zou zyn^op den ecdlQH 
'Jiiny i79$^9 en de laatfle op den eerftea 
Jnny i8o3« Eene tweede Negodade werdl 
in 'die jaar ondernomen » yoor lekeniiig 91 
een laaie viii dQ Bank döt Vereea^de 
ficaacen vanAmeffta, een C!omptolfe van doi 
Kooplieden wituBM^» jam .wili#ink». 
«nvah viCALAAaenjAcpB VAU staf«< 
4io&sT ;M. HUBBARDi ler fomme yaii 
:dne . MUllqeoen 9 zevenhonderd en vyfóg; 
duizend, Hollandscb Courant Geld, tege» 

'«ene laadjrkiche Reoce van vyf een Jiion- 
derd. . Het Beiigt deezer Negociaci^ 
hieldt^ln, dat, tot meerdeie . zeJcerhaid dec 
jGeldfcbieterSf door Prefident en Direcceiff» 
len van de Bank der Veteenigde Scaatea 
van Ainerika, ala^drar t(ie« door de geair 
maotlyike deelgrnooten fa de gesEielde iSmk^ 
geiastigd, heniraarcs zon övergeniaakc wor^ 
den een MiUioen en vyfinaalhonderdduizend 
DoUara .6 perct» Fondfen, ten laste der 
Vereenigde Scaaten van Aperika» op naun 
der boyengemelde Koopli^n, als Repre- 
sentanten der GeldfcUeters ; en zolks ooa 
xe dienen als een Hypotheek voor hoofd- 
fonune en renten » geduurende den loop 
deezer^ Negodatie, die voor don tyd vpi 
tien jaaien womk gefcbiedeni^ na v^logf 

van MXXSL Bonc' GEseHitoBilfs&EN. 

^Ên welke het min den ^lefidenc en Diredea^ ITS^ 
len zou vTyftftan, de HóoNlbinnie, \n ééosi 
of op Tennyoen, af te losftn» xo&oigdak 
dèaelve io rffiien jaaren 20a ce rag gegeeveit 
>PORlen. £ene deide Geldixfffing, in dk jaar 
geopend 9 ter fomme van drie lMllllfc)enèQ 
?iermaaIhoiiderd vyfiigduiMid Guldens , 
was gevestigd op een Millioen AJcers, zynde, 
^^ gci^oeg, vyihiaalbonderdduizeod Holland^' 
icbe Morgens Lands, gelegen in den Staidl 
van Nieuw ^Tork^ in Noord- édmerika^ 
€oder beftuor der Kooplieden staonit»^: 
tl KN 200N, te Amflerdtfn. * 

Atte deeze Geldiigtingen hadden een ge^ 
Meden toekxip,* en waren de verlangde 
penningen i|>oe(Hg by een gebragc Die 
was niet bet geval eener vierde Negocfatie^' 
in die /aar geopoidj 20 als her be^ dut 
van , van woord tot woord , luidde s 
groer twaalf MUttoenen Guldens^ HoUét^ 
CourofU GeU^^egen sporQ. Jbürosi i» 'f 
jêar^tenComptéirexfonieHeerênjé bour- 

COUmr, M fyèd. Eb. CROkSB^ SN' 

COMP.5 AamH^r r« AmfUUam\voQfr toH» 
mng enim beboeve M»i*irOuis stanis-' 

LAUS X AVXRR, DB PEABCB,.F1LS DB 
PBAMOB, MONSIEUR^ mingOdcTÉ RE^^ 
OiMTVAMFRAMKRYR, SfiCUARLBS 
PHILIPPR,. DB FRAIfCR) VltS dA 
FRANCB , GRAAF VAll ARTOIS 'M; 
{.IBUTBNAMT OBNBRAAL VAN 

F R A NKR TK, Zö in bumc re/pedive Qua* 
UtèiéMy aii m^r bitnm hyomtérorèr^ 
hmui ^^ ^9 iidar van bun voor bet gê-[ 'T F 

i 1. tH^ Jm/, Mksgêékê^i mier tir§amt»vm ét 

llf&OtfSTBll VAN HftT HYK, üft «Ml 

t^^êptêsrzelver faatikulibub ooit** 
ABHBN^ ra zntüi voor dén $yd tan ad^ 
fëorm MV/, ra ahdan in de vier i^gendê 
Jteorra efti ksfim^ ieder Jaar een leierde 
• fan. MeD wwc* dat de geimlde Priofen^ 

om deo toefiaod der saakea in Fmik» 
ryky dg genotidzaakc heddea gevonden 
luin Vadbrlttid ^ verUmten, mee agterkut» 
dng: vm ftuone voommunfle bedcdngeow 
Bttisenlttidi mrervendef onder het bende» 
van een calryken Ooec, en aan het hoott 
vaBLagerfaeodeto» waar niede qr den bertred 
. in ban VadMiand asogtsn te bo^en, ovw« 
viel beQi vfri haaat^ een dringand Géége* 
haiu Daaroegen» meeodeti deKoninkl^ 
i^rinfen 4 of badden aodeMi' bun diets ge« 
lÉaakc^ zopdeii ajr, in bec febaoyk A» 
fltidam» eeoL mdniddal vtedem DÓdi» 
ii die venvigcbig» wierden sy ie ienr fa« 
MUL D^ela om de swtkfaeld en oowit' 
beid vn het gefUkle onferpand, deela^oa» 
dac veele womaame lieden, ook bier eet 
Scede, da aaak der PHnfea niet aar waiea 
tOBgedom, badc de uitgefdmvtnt Geld) 
Ugtiflg wéinig toeloo|r (A> 
1794. * ^•^ ^ gttykweds^oegprv wasr, voofiHw 
Voofzonr ^^^^'^ i""^* deioevfagi wai ViaemdftUngBD 
omtrem nar deese S»L Die baanii opitet m 

oeVieeoi*- ^ meeTA 

deUngen. 

; C (} S«|jitrv4pit; Bericc émm Hegoditiakaii 
de Laeaer. vhukd ia de ^ HiürlaniJ^'Jmrhee^ 
«m tan Odober IJ9^» tibii ijfa^ SXaaLStaK. GtaetitidBiiUii^. ^ .1 < «4 I daar inèl«i «b Oeielvf ^ ilfet li ^f^ 
openbi&re hfifbti^jra^ ntir Iqp liycoivkM 
tengn^Y faooon intrek nomi* Rcgtéfidera !•. 
jbeier Sctd, ia aaniwrtÉig f hehbeiide^^ ^ ' 
aooMo» iioe Jiecy toe beJHHMitaUè <m :% 
mK der Sttd^ in de t^aiwoon%e omftM» 
d%bfden , ten nkerfteo noorizaakl^ wts^ m 
eoatraic het gecal dier VieeouUiogsot di 
MBttent de tedenen van Ininnr l&onisc en «e* 
bkff éüAst^ met meerder oaaowken^bctt; 
dto voorheen^ ooderfiditcewoideD, vondea 
gee4^ dat elk Borger en lageseettodeimrSiBd 
WM gehooden zyo» aan den üjqrfcoin syoer 
Wvk^ of aaft deaaelfa ^hattbeUeeder« hf de 
Mtfciuryvingv welke, ten Hm dnde^ ton 
trardeo gedbin, noaavkeinlg op ie ^veo 
den naam en degebporcepkHMs ?an todÊBtigt 
VtmaaddkigBa, en vaoa/k aodm peribooeiri 
gbene Burgen deezer Stad zynity of ntH&e 
itec gedunrende twee jaaien hier ter Stede 
aoodeft hébben gewoond f welke ten zjfooÊ 
baim souden zyn geliiibvest of inwoon» 
deo: op eeoe boeie van headerd goldenp 
imiCQ de geeMit die^ ie iwt doen vas 
deeae opgave» onwillig of ndaat^ modaal 
tevooden worden* 

. Tot betxelMe oogmerk » de liandhaeiéag Vérflar» 
mn do inwen^ge rnac der Sori^ en vennitav Uog dat 
daaieriboiMi, de nadertog der Fianftiw gygh<- 
Troefwi aan de Gienaen van doar StMc^ attmtt. 
kj locnnrigeO) merkelyke bekomiierkig ve^ 
jowzaakce^ ivefdc mim te roade, de Kryga^ 
lieeettiBg^ die, ièdert de OmwemaMng. vai 
daoleaio ijSf» iodaaee Siad baiandfg 
«^. hadi -A \ 4f^ Mc ykmffkt&y met ▼yttgMB HolinU 

ftbe Hosftaitii te verfterken. 

Verbod '< Was al mede ingevolge der kommerlykei 

vtn de ^XDflaodighedèn ^van het Vaderland ib 't aW 

'^^™'*- geia eep» eniraa dk Hd daar yao te het bygon* 

der 9 dat, byBargemeeaceren eo Regeordefe 

deezcrScad, het beflnic werdt gasomen^ 

éu di^ gewooaeLjaarmaAt of KermiSt wel* 

ke, io dit >ar9 op den cwee2otwiDC%0CQ 

September doodt te te vallenv voor deeee 

'leisy geene.plaats zou hebbeiu 

gtoate Het gehet^ien vm kloeke» of fan eenl^ 

daad |p aoüdcie merkwaardige bediyven » lodieQ 

j^^^ deadvê tor 002e Stad eenige betrekkii^ 

^'^ ittbben» doormiddel van dit bistorieUad 

«e bewaaren^ valt mede te ons plan* Ali 

zodanig beicbouwen wy het bedryf vatt 

zekeren Morooa, c hb tan aak coake^ 

f.iaz. genaamd 9 {^boordg van Tundeie^ 

vaarende : op. een Sèb^, hier ter Siede 

drab bebooreode, die» te het twte5otwhi« 

ligfle jaar zyns ooderdoma, van den dap* 

peren beldeomoed der aloude Watefgeiif 

sen/ een oleaw voorbeeld ga£ Het geval 

moMt aMlis verhaald. 

^Op den achtentwtotigQen July deesea 
, jaara, wesdt» tien mylen van Dntekeiken» 
door een.£canach Oorlogfebip, ganomett;^ 
het:Kofilch^ de fVlen^ik^ ,. gevoerd by 
'" SclttppercB£RT AGBS KLBYN, koomao* 
de van Kadix» gelaaden met Indigo ei 
Stukgoederen» . De Schipper van de Kof 
«ynde afgehaald » lieten de Fmnfchen daar 
jcp onae» ch a uti aa n « oki(«.x«2 iih^ 

ea fr^J Bmdc» Cktc Bit Dt umin tiv ctofln PrytmeMer en drii hm ^to0»digeo«' 
4e^ óin te Sch^nttr DidotokM tfe biM^ 
0HI. Vamidi de wiod tegen ^m^ Uievio^ 
tf met lm Schip nit deo Wal kggttU' 
iUditt op mt nkkdende^ Q8ID cHtisTi* 
AAV» 1d den doden nachCy^ het ftoot 
beOul^ cenen ètt Fcmfehen, die op de 
Vffff, ntt, cen^l hy den Jooge «n .*<l 
Roer Hei, op de Voorplegt ie roepeni; Ai 
j jden i e l f eo aaopekie , en • nt 

«oneeieof hem overmeeecerd ]iebbeo« 

Ofdr hcMcri wieip« Dewjrl die nieif 

Ier gemp ge&faledde, kwam do Plrye< 

uk de Kajiüt toeTcUeeRi , met 

Sabd on een gdeaden Pistool gewal 
peod» '< wdk hy op cttRi'sriAJtti « a£i 
fiimor» nodery egmrf' doel' te mSaü 
Tbmm liep de JMarooe op ikn Pryameeif 
mt ki9 idie iMB oen. ftnk « van ceoeiv':tingei 
«nde flinkeitand afkapco, en Mg mf§ 
Mmden inlm iioofd eoebragi; waifop hy^ 
«Mt de reehierhand, den Sabel gmep^ welko) 
4m FntÊdbamn dien te rug OE^kkelidOiiianl 
mok aldaar dóeilyk JnveiOe. Met diCrallea 
toBonnk cB&iaTcaAM de moed «nlec^ 

, in oene Iboh' nn woedt, ilen .Pryaf 
aanpakkende, wierp hy oolft'deeniè 
iOMT boord. Nu iwam 'er . oog ^ iwot 
(Fnv^en oter, eenen .nu wdken oim 
<iiakl,.nA het Pieiool^ by ipbii(k aaii^ Ko^ 
geby met ipykera ie hebben gelai^Rpi^ 

ma» wonde in den hala toebiagCp . . ..;.. ,;^ 
rvyl de JriérdÉ^ door. m veol/vqoedbé» 
tMMi nUtèÜKt ott ly fiirn nt B finwiM» « 
dtot^ ha», ook ftnki > gnftlwwhm . »raBÉfe.i 
TlHbi nMnrigiiri» v«i èc( S«liipi, Wel4i> 

«el iMtsc» by cftïigft Ëogplftte Cku-faagfeb^ 

baoii 4aadc»jJHi:wiMr.:aBaftlM^ -liy'^ 
•Danqodi^ ; yijihnHay êm 4e» gikvmiai 
FriiMwhnnnJ ow^ |]|»> viMecil^^ 

apne lyliyl—iini»» 'naim 
Kof, «ttriJhK VadqrtaMi MÜ IiLW e u ,A 
«tlM h^<'<>Qh: gefaikkig hrift-AnpIhn, . méÊ 
ÜÊfiak «n VlbfiqgaiL.'fie^hjn. beiiiMte 
Ubow,! «0t:-||KMafe:U]i4fiilHp aynwittcai» 
#01 , mül». *s -Mns bèéi^&takslylt «i 
Iw aiJt » • {*Qk ooTCmekl ,n«gea vy-Met 
InoB^ ^'.4» jjemnirfi- Admima tui il 
ft^MtBiAAB BL, dtAMaefltaaMw cm l» 
«»AAit:o«om.Bi.sa& iHBbBiha hebbn» 
^^ imt-.'iont -aBfm gné^M btnrf§É% 
400» l)W.«i|a hui ^^ftfbbÊdktM^ïÊèi.m 
itUm*.: l»0Madc- ift.-««s Zilant»Tibak» 
éiot*^ «Mlliec Mgadi. opfttuift' dMf 1B 
g B gMvÉMi rt Brefim tarnt * 

ÜWr ,- QHft&STIAMI i«OBJI»bl&»«)k 

«Ét;: fiUmijfiA^»! 4^ int 'li >dttffaali 
*...:, i de» ><"o ftfeK.<ll«A(tU«lfi|4IPAii> ta 
9eo da:9«dMldeiieUe«%. D» *pfl««» de Wtp». 
tikkok .wnfduiB. die,. «Iki.op^^ -,8 Itund» IV^ mng der 

daraa, ^ dM ?MnJtaidfin Jaly 49tilM '^ 
JiMfs^ ceo vw^M deedc, acr iMggwe» 
ftiiwi^ilwiigh, ab «ede MnJhao-^ 
flÉaM-MagpadoB jT èeMtfêiide^.«];g(M9e^|u| 
Wapening der Landauuen, en he^.diK^^ 

widdlngB «ftcbetend noi:^. VadedaodL-^ r - ' 

i» eeMlge.,diir v«n< ipQedig,:.«enrpj«DlK!^ 
«andv> oécrvfc'lw ^rat>enMi ^nn^wn gébff 
«nl LttidzaftiSft* -eii lMONl«A«-utam M gffr 

jièwiingB. 3a. -fcefe: bpjwwiee» ■4K.Jiiiiltrtnfli 
m hoc ondedMHdett. .der. , tuMfdmtmm 

de Wechoaderfcbap deezer Stad, zodan^gy 
inmmi MbMibe» ie dPf^Jiegie» «r .:„.•;.„, 
ffliefinde Oriinms, « tsüiicN^C M»:l40:; i n .• 
^ det&taidraaakaig luidde.^ ^ji, ^ u- ..ii 
Vy^iefÉig bdMg' il«Uefi to b^c. J^jipad. vap ;^';' 

^ gf», gtfn pii hfH ie ^MHmi . liei Imq» 
^ dMT ioet.ite;.xoiiaibimiitfi**t :\Siii' tü 
lOK qid iRink éta^ nhnadiging:'»9g fl»* 
4ar e an g Mff* W ♦»' Jnet }a«twi<ilgi m M- 
«l||^Bt; talaB» adNMc «^ idlp,i|i^4f ' 

r • «IK • soo komaea v wf vo egèn» ^Oak JUg Lumb» 
' sirwél bkr terScod» afeeldenv-' on Foodl 

"^ . tft ihad vfaaagiD, jkBèadé twt outefan 

" aagt «ad 1fir«dMW «n: Wbomi vm aü^ 

te^ -luHiteatHi^ «dke, «ig ler ^ira^ 

^Mdlgtags vaa' bfec VidifliDd hebbiai* 

«oigebooiefr, k «te Kigi^aittaifc xmcMI 

KoBK Ia hec Im^ na éeMtui-ikubtt mfi 
^«in 4<(lieei^~la deeR Sud ib >&il))riM VA» 
f^ ,«KAM}fef tlgmieab Bavübsbbir over 4i 

• iSiEtttfelie Lbgènnagt, vMtèli '«in otolgt 
Offideicn vttk de» eeiflM Magi Hy imé 
tfOKih • kiaékf kt dt ÜMbdif db>DodcB% 
oji "de OimftlaaMfkti IdaMt^ *• «lUwm 
fkag»; bM'MMdigimil by' dm Vooniaair 
dta BngeüNiH», 'JAN bcxas avToafi 
K Q V tf tf » J9m»- «m MÊonÊOttm., 
te, dUMruMMi avond, iodetG 
«» D adt fl aa d by. Op dca 
feyna tiaaglleid# ovar Wea^,l^iiqfdeai.aft 
'I<lMidtny de wedefiefae omt hec tLegBr 

PobBcrtt V« i^tir A wy iftH nirg ttè f givoigRi^ 
tegen lieiWdIft èeM PubUcade ^ Op Bmwaéoodm 
'«« 'èor iliriGi'' geMeiiide Mind^.tlUer.aj^ 
^^f^ iBOQ^t nsL'ég deqw, öonteleD wyoü 
feipI^Y «UI déieife I fakrimflag ttdieo» 
^ iMdÉ tCB ooderwttpet dn gevaadyk^ 
ttefiüid de» Vadniindit n de.btiiMM^iqg 
mn wdte «m de openkttfè LtodfadDB^ 
In de loieUbig der Af kMd^gfqge weeft 
ifeiMi»'^ leg^Heerai len dea Gefegne •j ' » ,« - I ia €r?8riDg ihan gèfcomea» ére J ti uim^ g t IfMf 
kwtlykge^de- peffeooeii hadden .kooiMi 
goedviüdeo, "bodeiftlieidHw ^OCcl» ^jomg* 
<en « vertj^fiMeo, en ife ^mo c d ew u - v» 
eofandfge en imMigt%e neBfirheo tt oor* 
nsten; waae uk ligmlyk sonde ktmiM 
voortvloeien^ dn «néta dezrivea overhaaldt 
toe èet tedKoen van Requescon of Adiet* 
te MB de R^;eeriog deeeer Stad, met 
Mgtnerk om deaeive aan Burgemeeatem 
de^r Stad «m ce bieden'4 en welke Re-r 
queaten tot gaen ander eiiule zoocfen taai* 
nen ftrekken, danoaa de wettige. B^jgee^ 
ilt^, in deraei«er vrye laadpiec^^^en » in 
cfe tegenwoordige ^olnftandig^eden van 2aa* 
icenj hinderlyk ie zyn, en deaalvè het goed 
wmonwen» hy de gebeele r&hgeiy dee* 
mr Stad, Jte doen verlieaea > ^' v " V Wat 
<^ deeze gpoaden , dat de Weihoodeifchiq^ 
ce raade weidt, eeoen ieder aan që tfatanen 
toe ^oorzigtightid 9 om ^ door geene 
onotiatende gtipiekken ie laaten wegflee- 
pen, en orarihaalen tec hec do» van daa^ 
den, waar van ay de ge««)lgen niet ge- 
noegzaam doorzagen; waarichoweode ^ 
gefastende^ voorts eenen iedor^^om adg 
niec ce bemoeien met hec doen van üdiee^ 
ibn, hy welke meo dg zonde wilien men- 
•g^ l|| hec bewind van de pnblteke ztt« 
kM, is wefte, by oirilnittog, de wettige 
-Regeerkig is coni|)eieerende ; op ftnft^ 
<4ac legen de overansdent s^v vmisd van 
'naken, ion gehandeld worden. , 

' Dt pttSyaookf tegen w^ .deeze Af-D* 

F 3 kM^i^^ 1^ /.AMSTBRtDAJn «L Beë^/: 

Ito Mdev lm byeeBbmOeov óBéer deni 
^£!^^ flVm vaRr tMsgjaoAfcbippea bekend, irieai 
^ ée num mgli^9 -dar 7y tMf YenmderiDg 
Adm in. no zMkcQ, «B faee^daar üidkn eeoer Votks« 
ftgeeriog, verlailg^Q; wiartoe «y*^ op 
huoéwyze^ ^te soodSge alaaaf^eléi hi^ 
ititodea, eo. ïm iozoQdeffaeidvl^'WieriBf 
samn ^Rhffefi«''dnr«zy ing.wiü de fpoed^ 
koioft der FittnlcheD Tkiden* "Reeds faM 
tt de OmweacfUi^ van den jaare 178^^ 
waren dee» Leesgeaelfdiaiipen , flo hier tb 
ddei^f oocflBaa; sy waren door bysondem 
Letten onderfiMden, en hadden ieder hnn* 
M Cotnmisrflriafin. Vier dq^ ¥Öór di 
gemelde Afkondiging , den tienden Occo» 
her» werden de Leden der Le^gezdlcfaap* 
{en by een genodigd, en liini een Reqoeai 
faar tedoenidge ^iang^booden t om aan Borgjer 
meeseren «e woroen iiq^vèid, waar vaa 
wjf vervolgens, den inhoud zi^en mede** 
-dejekn» Het voodc Ifier eene a^emecy 
«e goedkraHng, doch det seer veeie 
eeekenaars* Mm befloot, egcec, het RjSp- 
iq^ese, op den veerdenden Ocoober, te 
éoen b)|e!reien« en benoemde» ten dian 
-einde, een twaalftal CommisfiriafeD: vier 
-uit het Gezelfchap Daarwa a AmicïHê^ 
de acht overige utr de LeesgezélfiÉappeo. 
<Ii>ees)et«paalfGdak^deri, op den wertiea* 
.den October, sig by Bofgemêesoefen lieik* 
-licnde^ haten aimdteien, werden ^frsogt» 
eenigen tyd in Boigemeesters verarie 9 
' ^itotocrau ^btnimieD wesdc de bovenge- 

; ^ meldi 


»;i,^ Biik..6l«*faxiDBiiii«to. 9f U« • » kondigd» Tti4)tt by Botfgetttt^steftn zyndé 
Ubneft K^laieen^ gif cm 4er twaalf Com- 
■liafiiiaiko» Mn cAtiEL WovTïa nu* 
«casRy by 4e OmArtarelüig véo Sta jaaie 
if $7, ¥üi tec P^sfloaarisfirËip dèemt SMd 
YcriiBcett^ nahec d6to «ener AAbfpMke^ 
«n Pakja ^vér, bevtttetide em as»^ 
étnsloldende nednAte Reqaesteti^ houden* 
4e: jioB 4U Édek Gf9oi Agihèate Beeren 
Siêrgsmeesieren en RaadeH te dê Vr^4* 
filMff dit Suid Jdmfiëféém^ cd ddèr mo 
iBDtiil vat) bym lesimdarti^oiiderd fiorgtn' 
w Idgeceitoeis daesér Scad geceekeod. Om 
daignrolge^^ welke dto Iteqticitv iresprc^ 
gsQs, te wegjd btatt, kidlM wy ^s de* 
fl»eire der wMrdl]^ oveKchryviifjgi ge«- 
üocwtdD. Het iuMe èMtfs: 

9f Geeven net vBtkhxMgéai eeiUed te- 
keoDeii^ de Mdfl(g»tetfkdtkte duigera co* 
iDga^eteMO ^tesir Stid^ 

^ bei xjF tot U6kr «oe lA>lk«ttieB^ ltt-« 
nut hebbende iif ia «yabeld èb «ehnee* 
MMHield ?ati U Edele Grooc ^tbairtn, in 
hoc neemeB van idie aodaifig* meaoregekiif ; 
als in deeae tyde» mtfedt gêibhlkc ayn» om 
wor hec wdayü dM goede Burgéry dee^et 
Stad^ voor de aekerheid en vieuigteid vaa^ 
da te(|iecave Ii^fezeteam derzietve, én voor 
hec bebond van bet leeven en de beatdngeti ' 
van i^e deiartver InwometSt dto oi^ttend* 
Asf en cederfte torg téttloigen. * , 
^ ^ Dat de Otadei|;e^kendéb« ift den 
tewto, iocJfer saedecsanèc^erdiadheb^' 

F 4 tc| S8> 4MST£RDAii(S IB. Dctfat.: 

Mj^ beo op4anio^ien • bet welk enri^ mommb^ 
wen op hec wys en burgerlictieni beftief! 
vaa U Edele Groot Acbcbaare, ajs de. 
bo0fden van baare Siod^ te keoneo aoisfe 
hebben kuQneD geevén; en dat zy ODder-" 
gBceekendeo als nog veftrouwen , ^ de gee^ 
trouwe vervuUkig van het geen een» 
Sttids r RegeeriQg aan de bnave Buigery 
derzelve verfclmldigd ia , hen niet al^ 
nogdiaaken om tot andere nmaegekn tth 
moeten overgaan. 

» ,9 Dan dat de Ondei|;ecekendea zeker meen 
nen geioformeerd te zyn^ dat de vryfaeid 
der Oeiiberaden van U Edele Groot Acht^^ 
baaien aanmerkelyk ia belemmerd gawoedea 
door de ooverwagte vericbyning fai deese 
Stad van zyne Doorluchtige Hoogl^id ótoki 
Heere Erfprim van Oranfê^ en van aynt: 
Kontog^ke Hoogheid den Heere Hertog üü» 
iêrk^ en dat het oogmerk der komst van' 
deeze beide illustre peKbonen tot niets anden 
VBodem^ dan om U Edele Groot Achc- 
baaren te per moveeren » tot het ebeflemmeq in * 
Refolucien» welker uitvoering ten eenemaal 
v^derflyk en hoogstpémicieus Voor de be*9 
langen der Inge^tenen van deeze Stad» 
eo van deeze gantfghe Proviacie, bevondm 
moet worden* < ^ 

* M I^c ^ Ondergeteekendeo , daa^ laa^ 
tendendf toe welk oogmerk de beide bo- 
vengenoemde illustre perfoooen in deew. 
Stad mogcen . zyn aangekomen , zedert 
lipcfstd^zelyer komst met fcbrik en anjot 
hebbeo» dat het hy U Edi^j 

. . Groot y «iri II -I ft ^ ^ 


•♦/♦;^ i BOBKt Gkooc Achtbanefi tai overweeghig is ge« 1794»^ 
htÊffi^ of nm doeze Sod by de ttuinadd*' 
ring der Fnnfcbe Legers Ui postour fan 
a^ofie sonde Aelleb of ciec, ed dat U 
Edele C^ooc AohdMareo soaden befloceoi* 
liebbeOf om deeie Scad taa eeoe MiUadt' 
ie h^/^jttiDg ce onderwerpes. 
- ^ Uu V kdefe Gfooc Acfacbaaren teiT 
dttm einde al teider - gecóoftmeerd coodetf 
lirbbeD , om de Inundatie rondom deeze Sacl 
m doen iomeereo, en des nooda de Zee«* 
flafaBQ in den omtrek deraelve opeo wmt{ 
mi> en voona de Zeedyken ie doen door^' 
fteeken » om deeave ftuadade vm htc kn^^ 
dasdigst eftce ie jMn zyn* "i 

. ,« Uat U BdeleSbot Acbtbaaran daaren^, * 
-boven to^Oemd zouden hebben, om ité 
venleec&taig van deeae Stad een aanmerkelyk 
geoU ÉigeUcbo Troepen m te nae*^ 
men* 

. ^ Dat de Oodergeteékeode Buigen m 
lagozetencn deraelre geenzios in zoda*^ 
irige maatregelen genoegen kuooeo neemen^^' 
en uit dien hocxfile bereid zyui to zoirenw 
U Edele Groot Achtbaaren ^ door de prefeti tte 
van den- Heere Er f pruts tfon OramJ6 en detf 
Heere Hertog mü 7ofh^ tot bet neemea 
¥an deigelyke maatregelen , gedwongen mog* 
ten zyn geworden, opeolyk te doen blyken, 
dat deeze maatregelen géeciins zyn naar ge^ 
noegen, en overeenkomft^ bet verbmgen 
der Ingezetenen deezer Stad. ^ 

n I^ dè Ondergeieekende Buigen en 
lom^tenea deezer Stad ipet deezen fieüig 

F5 m ISM*^ om CJ Edele Grooc AcbdMMi; <f«kui9ai»> 
^^ ' toe welk ejnd^ 4q civm b<Me«gMóRin^ ,it»i 
iMire perfoanw iftde«|e SdM^jrVtrftltteQm 
4EP? «Q ftC U Bidete Gmm AdKbttEBd gD« 
cy»(èniMri bfgbbeft» om deêize;Stid^in pen-* 
tipir na defenfie t« lldkn^ iMr no %m fae* 
leg ceonderw^iieBy iuftr vutvraetsdKiygv^ 
t9)k fft tfi9itin»..m batt. bewind dt* ge- 
lio^ «n aljQ .een lüfiUfair GteMralnnttii 
fenoderai.?. 
.1, Dat 40 QoéitgMekeiide Biiigm eat 

Iclweni g^eo. g«loegp»g|^ ce . kunoeQ neemeo^ 
iMcee)ige.2pdafljg|eKe(8lutko^^ welke mog^i 
teil cendeereo toe . eeuu ï^liodfe defèote' 
*¥Hi hUQiie.Stii4^ ftiaa^ipdettlf* vitetelyk 
ll^oceii bri^beo» baeae eigen &ed. ea Bm 
:^iBgeo« .«^eQ: eUe MUtaite lefded^ing- 
h^wynMjnd «>k| <|>eii|^k «XBUenivefiBe^ 
keren. 

jr », Dat 990111 defhdifiriiigivao Bogelsch . 
Qianfifoci» Uqmh ^ Apft8i»ilai érar bea 
nfiomer toegebuiceB «I worden^ mur dac 
4i OudeigeceDkeodeD dg wgeii die roof^ 
m pIpddeiKiieke .Bendes % UMlke» self dool. 
becbaalde af kondigiogtD na baooeD eigoDea 
Cbef, toe geeoe ^r&gebngc bebbenkim- 
fien word^«. ope^lyk Mdleati.vefaBeois^ m, 
^eracelfer laenadeifng aamoefjom^ ab bet 
tiekeèidoor U £deie Groot AcblbaaseB gs^ 
Ijieveii^ om^cme Burger * Kevoht m be« 
ginqfn» voor welker gem^lgpo U Edeler 
prooe Acfadaante alleen t^B^xAbA zullen 

na., ^ * Il Toe ZSCIL J)bBK»:OEfcmrBOBiprnjiii. ^ 

. «y Toe wmydiag vm wdke' facdevfe. IJ^^ 
i» üQtsetmde gevolgen , ^. OndergetM^. 
hfiBdea, l^gin et| Ipgezeceneode^rSiBdt 
irigki êtêzcQ boagen nood^ als qogveerbi^ 
diglyk keetm toe U Edele Gfpot Mhctatr 
m^ mee faec allereniftigsc Teizqekt.omaMi, 
ntanoer tt coDfeoteeieo coc hec iitmieo van 
ttnige nmtttg/Bka^ welke foodca. kontMii 
ditnen om deeu Scad aan eeii« ]VfiUi»iü. 
defèofie (door te ftelleot veel aadr» ommt 
ae eonfiimepeo coc bet Umeemaa van ieo^ 
danige loibbndlge roof* en pb o iter a MB» 
faendettt aia welke zig alomioe leeda ^mr: 
ftund gemflikt hebbent door een/gedrag^ 
lm welk aelf door hm iUnaaer Hoof4 
niet meer beteugeld fdqfnt m ^ ktsmaoi 
worden* • ^ 

^ NeenmTf dit U Edele Gfow Addgi 
bMMQ» s% verhatende op de goedo geiiad». 
lirid van de har^/^ en Ingesacenan diMi<i 
ner Sad, sig aU^dna zullen . va^gn mn» 
den loop en dacb der tydsomAaad^gjbedani, 
londer zig door* .«eoe^ roekeloos^- del«nfit 
idpQQ&bel ie ^Uen voor de nSm tn bM 
ongeluk. van de. gez9in«n](rke bewoonmi 
oeraetve»-* 

,t Het welk doende^ cnz*^«; 

.-De vwktm wm dit lUfiic»: bada 
naan wlyka oHgelpropkeD ^ oi n^n ohA-AM 
WA u stjlp BORST t L{d-. van Dmrim^ 
M oen der Afgevaardigd» wite.bss 
fwooid op, faieedvoerig ufew^Mende ovef 
ido gruweidaaden, door de Eogelibfien ga^ 
(le^d, en het gevaar^ waar aan bet Va« 

dec* f 9r. 'AMSTERDAMS IlL DiÉ&: 

■lf$V dkifinJ, door ket langer oiOflogvQieriia 4e* 

Sf de Praofefara^ zon worden blooigiiA 
1 Ni dat hy geëiadigd hadt', ber^eti de Vooreittende Burgemeescer^ Huro 
eo F E R van Maarzetfeen^ den A%eiraardfg«^ 
den » da» hoo Requesc niec ko&' wordea* 
aMigeiioaieB> om dac, m aanftoods, tegen^ 
het inleveren van alle sodanige Adresfen^» 
eene Pablicade was afgekondigd, en ver-^ 
np daarom dezdven , net Pd^ ce wülea ^ 
te ^mg neemen. Docb jban tk puo^ 
Commfsfiiria van een Ltesgesdfchap » he^* 
nS^de luer op/ in het ce mg neemea' 
groote swaarigbeid te vlmfen; ebt sy door 
feek Borgers gelast waien, en voor dé 
gevolgen met' wilden in(fa»& Burgemefcsie-.' 
len, hoewel in hunne we^giering, omcrenr 
het aanntettèn ' van bec Re^jèse, volbar* 
dende, verklaatden, egter, dat bei innee-- 
aien van fingelach Krygsvolk, en het 
Aider iifater zetten der I^inderyen roodnat 
de ^SuAf dto^ waren» tegen wdke tj y 
llt a! bttn vermogen , ^g souden verzet* 
aeo; Nogthaos Ueeven de Inieveraars, op 
het aanneemen van het Reqoest, -aandrin^ 
gen;, tot dat 2y« door Burgemaesceren, 
Yertsègt werden » tégen den volgenden Don • 
derdag, dm zestienden der Maand, dg^ an« 
dermaal , ten Stadbuijse te «rillen ipervoegen, 
Eier de Afgevaardigden vertrokken , hadi 
een dendven , op verzoek van B ot g cmece ^ 
teren, eeüe lystf behelzende de naamen es 
jlobda^gbeden wm de acht A%evterdl|gdaB I I #1^1 :fiQift:^GfttcatKi)tMlKiKHt|f3 dhr • Liiag— MlMippp u 4 .tor NtaB fiMp 4014^ 
dOmot AchikÉirai ter batid geflrid. ' «. x 
^-^ Ikc gpivgc :fn hec ?0€igtfiUnt' iMVeiklai. 
Jtadbniie verQMUdéiJ^, iitl:teas£, do*^"S^7 ' 
A g^ocfcfe^ Snd;. naar getege inmMhf^'^ 
ifelMideM iknJcirjMii Sierde to/oi^ykibft* Bvrge- 
^Mffleeldé QiAr?de.gmieD, wett»tei^"^^«M^ 
TiftaBte» bnaoodei ng ISxIkméim dèr 
•Scbtfctcii^^ die> otn .hnnne vcioDiwMrdlgiDg 
Juwcgrn» en èoaoe .gatiodi^i jegen db 
fl8 i id> * R^gMring'9 an dn dig it. ieggn^ 
riip'dfen jnniepdgn Oecobert aig èy 6«go- 
jMMqm tteMQ «mdleiwL Hier rrrHeer 
idsDfy» mee de ulterfte nrcmiiiiullg^ 
^wnoaMQ ie hebben^ de eUechit.. wedee« 
«aqgietyke. kwMhiig^» wfAc^ ww digm 
fe vooreo, door xomm^e petfimiéfif ift 
te!' loleMÉm-. ^m »ker o e b e h oer l yk. eo 
Jbtkidiffad Beqoest, gqde^d «ess wmvobi 
mf i»t wk famineii ,p^t geoQideeld.liidd»t 
JHoB Bdele Giom /AümMij fm^ileaini 
mA hnoe oofthendboare cromre^ eo vaa 
imiioe veifcoogdieid «eo *s Leade gevestig* 
ém BȧfÊrin§s9WQ en eao hoone Weiciil^ 

éMmktÜit. pl^dg.te veiKkéf^ Kokxiel-* 
Jen Yocg^en *4r nevene* dac j^, iedi^pdg 
in den Eed^ deor hen» bf bei aanwuh 
iden van hmne* ponen 9 gedMn 9 lyf en goeil 
jutt badden foor de bandbaaviag van ^ 
•m. der. Siad en demiver iw^dge Regen* 
een; dac ly van de kordaacbeid en wyabali 
fPüütton^fidt Gkooc Achcbavep te ivel ofm^ ..^ ., 
•tn||d wpient dandaceyeenpc^eiAUt bon^vv; 

ém ia oryfl^l.mkken» of Hun ^diie Groeit ' - .^^ 
•1-1 i ^ ^ 'Acta ff 4 «AMST^fi&fiAU&t^o^IUBWL , ' ♦.. 'f M|. 'Adiftwifb attfeoi ttr «tfn^lN^ 

flodonige uMioMlii^) ea aMe^j^ttcb oüi 
w nw»? wi^M iw u de haaddingwi» dghgto> 
jtafligteTé iiiBO^^ nMbfenrttMiMNUil. 

^v: : 1 fÉie«||pii *bMiigd liebiMmfei ?4om^ ^W 

;p) ^):*>..r «ftaHT^ 1ÉÉI "lie tifiUodii^ 'dit Kdöodtai^ 

. ilff hc#Hrfi§ei f«a dé^nar' en "«diMte 

$ia4^ iw'^tBrv «IflttidiiÉHriQa ciao-. |^ . opaè- 

«keld deri gipri«r &9BRcep«;3i«ftoQd: li* 
-iiiMi(fijsit jgS^ ' Zo idi 

iU/ook^^ vèÉ dim Aig-«f j^ en vtfUpIjUMi» 
:40t voorariddags, i wanneei- BtwguwtMuwi 
* ig gdeid É n v -de Zwi wé l iet f&idlmir, 

merdt ^bMfic; ' ' -jj . 

fdm OcMbtrJ'fdyk wy liQVéb intiNHddes^ 

'sjfttde , rr^v^eidttf^' f€gm dm^^Vo^jHldm di^ 
«Idaar mtböodeii, m htti> torn dmr 
^BilrgeaeeéMM aii^segd^ dirv23p<lMfe 
^isquesc; ok hoofde der mgtmiffiêye^êÊ 
^0$' Mkbog^yki termMf' ia toelké htt^^Mb 
:vctv»e; vm de hmd ivvezm: ^'wèUt doét 
tender A^^tiard^^ «trdr 4éattC«Pooié^ 
inet de verUeeil^t ebt 2y bec idetW3§mi 
te rag neemm ; *er wwoe imigeiiii^ 
-dic zy foer de gerolger* «icC'^deil ib- 
mm« 
Bewee- ' De ]dait9t «Iwaar de BoofiMcegideriBg 
ging Yoorder OTifAr < go noemde nm de Lee jgp i i 
de fier- ;f^ppei|. ^ gelx>ttden miiéf v«Me -eéa 
r .. . Hef» i > I ^Mfèlbbliiilfcii. ^ di•D|ilRtt,'Ml»(le^Qelra»llikrili.' GetOg^iyyt 
wdnèK, «dMHNMBV dat ^tfeu 4l«lwif, tVJ^üA'i^^ 
«afar iiwiiii»!!, ji^'^gy liwwljn feM '.*;','/! 

IIbimI^^ tfDy' B^ 9d en wylé;^ hit^'(NMM0|B Q.,,,31 

Hktdm^ mtémt cad^' Kly^MMetk/ «1 
HhmbINm. aUnr «Abnèb- <Mit Vt 

MilrabM^lrielii; füMiékc ^MriMHi doeüM» > vlWMnf|g§ - w6ldM mm *■' fWÜMMlnNI 

•Mlgi^ 49ftcgtidi^ hée Bür^ 

tlMiMft'40' MMieii mi< eeD%ê LtdM 
«•tt bic tiaBigi MB fehip top; mmeii dt pi^ 
fMiM ift teflig»* diédeB de^lwwöbixm vW^ 
mMm, tt IteoMD dè dtar^ me -liec Sddi^ 
iMf;«^1M*i]# ajF l^ftrokkn, tferwyl ni^ 
«i|;e MdoMM Hét liQb fM^ fcuióeo blea^ 
-Ma 4ieiMei^ Dt Le4m dép Lteesgeasl- 
lUnppCBf Im^ Vcfwoöidf ocfCCfiigdni' Bigff 
mèiti io«iaèn'IleitMg, te dt BeiinfteM. 
taMwd* neir, flonnycft, «m^tt d% 
-on impeoeti róepett^ en 4k 
ttoliida ikadelyfe oieèsf Begtbneiy; 
„ 9' ^iS*^y deer d« neer beleM- 
^énMB'ai^4l(Mgt(jptt» wetdctt' ce rag g«- 
'AoodlBi''^ • • • ..•'*'> ^ •••«i vw\.tL meergeixwwle mmi Occoter^ iwicv 
1^ tSn leeds *8 aodiiieiidai^^iOQk hier icr St«ki^: 
JJ^ i%ekoiidigiL ; Deidve bebebde esn. vortmi. 
4^ta« MO aUe Adreifeot looder omferfcbtUf heCr 
19 oiider don t ooaai nn Rtwaeatm>9 Nkmo^ 
flpa^ RtüKHiftraii tiea 9 DedamtqiMi «£ 
dtéigdykmf mar ^ ^ iogMtMM» 2|g^ 
l«eer of.mia re€bi(b«riiflf m Im Iwwk 
490 *s Laodai oC Scadat zaakiai aig»Q -M. 
oeqgeo> w de deU^eradfiO der -Ovks 
J»dei yooroic te loopco) wonlenfit hm\ 
#i>ftdleQi ^Ukd^ ter oodeneekaaagt/aC^ 
^hryrcot oodenpekeoen » ioievecea» of op 
/Bfoiga «odeve^ hge ook geoaaoidiPf ffaoier: 
jwo deelneeoien io zodanige Advesfeo» oodae 
htdïd^tog ?an finffis^ verboodeo. Behalvoi 
]4is verbod» *c welk^ oaar bec oofisA né 
jVfdeo» op de viybeld der Bu^geveii eo fo* 
^g^e^nm eeoe in *€ ocgloopmde ;i(4miik 
« ^anakie, behelsde de Poblioade .nog . eftt to* 
jder* *c welk hooger liep, eo wy,.oai do 

f^waarwordiiig» welk becaelve^ vooral ook 
Jer eer Stede» veroorsaakie , niet Kmmr 
.pield mogeo laacen. Hun E4* (k. Moga^ 
^deo ,. oaamolyk i gavm te vtrOaaot dai bic 
oprecbteo vap Sodeieiten , GeylftHffipeBt» 
Corporadeo en Byeenkon^co » jedeft «cel* 
pn tyd, ooder iverfchilleo^a .henModmi 
•00 voorwendaelen 9 meer algeaaeeo vw 
Ifewordea, en» onder deielve»^ aedanjgp.^ 
.die» fcboon zy.uicerlyk wy^fi^aXOg^m 
jself tot oncle^tag nut fcbeeoeO h^g^^if f, tA I LJb£K«<2BiCBlBDtirilr£N. ff sfn/QOgibttis^ in de tegnwooidige tydsr ^94i 
oniftÉii^hedeii 9 dow de •aoUdbg» dip 
sy gKveo toe tigwnn omncm Im&De be« 
doeUogieDy iclndelyk W9sm voor. de boog« 
Modjge bflodluttviog fan de aig^neeoe rnsc 
tD vso de bednrdlieid in de . ga&oederai 
énr ' bgeaneoefeu Om welke mlaeQ . 
Hon Ed* Gn Mogende oidoaneerden ; 
^WMTêertÊy dat nienumd » *c ay * Tapper, 
H erbeigier» Logementliouder of derady^^ 
itf nodi ook eenig parriknlier perioon » 
flou vermogen 9 akn syn Woooliiiis^ Pak«f 
hols, Kel<ter^ of eenige ander plaaca^ ce 
laaien vergutefen^ op te liohien, noch by 
te woonen^ eetdge der genoemde zameo*. 
komften van een aantal pedbooen^ In eeqi 
a&ooderJyk. v^miak^ en waaiin memand, 
ihtt ^ (bar vanLid ia, worde loegèlaacen t 
tonder altoorena» van de Regeeriog dev 
]>ltaczen, dur toe verlof veraogc en te- 
komen te hébben* «•— ^ Tm iwi$imp , 
jiÊ/L degaenan^ welke mee 'ér daad zodanige j 

jBunenkomflea aan hnnne holzen of eldm ^'^ 
iVerbiyf deedan honden» souden geboaden 
-jyn, binnen dfemaal •viereotwintig uuren, 
.nade afkendtokig der Pablikade ^ :^ aan de 
-Regeeringder nwzen , om vryheid daar toe, 
té vervo^;en, wellEe niet langer «^ dan toe 
'Wedaropas^geoa toe, aou mqgn verleend ^ ^ 
•worden, Allis onder bedreiging van ftra& 3 

* > 't ay door eeoe geldboete , verbeurte van . 1^ 
ampe of bedieimig, of aelf» dea nooda, . \ > 
^ranlyfflnfie^ > * ' 

. Hachiyk ftonde nn de kana der Leesge- De Lc^ 
XXn. Stuk. G . 2el*|ea«- fi «MSTeftDARB dLDiEiL«r 

f|^4, «lüiMMftM». Om dexdve ce dMi fluii^ 
Mux. .«-.. lK>»deö'» weidt, iff eo» gewooR: vmklyte» 

fiiad« .cBe riQ> op ém cwfDdgOei» OeMber» Ml 
j^ts vtto hec Bter^e, ia 4e Heibeiis 

. ijrky "Bi^dt getyondn, beitamm, wi wd 
tiet bet iKNidea der LeesgeselfidiafqieÉ 
iKXMt ft gtttor chxA^ iiigevi)^ de Pab^ 
kiciè, ^MetepMe deorea ie Vei^edeieo: ia^ 
dMrvoeg*, m»i3ni8, dst ioAea *el* feimnC 
kwam » tat tec Leesgezelfefeap aiec bebaoia»' 
ée 9 deOpptoOfr^i dMT een i%if(|pN>leB lea- 
ken , de^LedmNdeii» Mn loo vetwtcdgea* lefa 
elnite£y^ tMime hoede koodea ireeMt 
Zte Leea^Mdi^Mpda' Meevw^ ia deeeür 
irdegft» ïtolikradébV sel£i ^mtondea s% 4a 
Ledea iMdferlfti^^ om boa getal., ao veei 
fliog^T^ ^vare , ie venDocvdeien» 
O^itTdiot:- wnisrcbea was, by de ifcegeeriiis, ^ 
tering derWftUc genoWea , en ix>k daadélyk een iric- 
go^ tofcr gebfttgi, öia «n lodaoige JSdratcen^ 
^^'^'^ Me toe de t<eè8gea0tfchappea Ukoatin^ 
ftltttters bet iRe<}ae8c vaa daa weitieodeci 
October teddea ondeneiAeDd, bon Ge- 
ureer en Wi9»eaen af te etichea » «a da* 
lelveii daadélyk ale de Sdianery te ivaa- 
fen* 
^PjilMtMiie Oq^ ^ ^föUkMngea , wtfke^ door db 
tot opa*- fisgeeHog^ ler bandbw^hsge ytm de nat 
ve vtti Ber Stkd, en van de tegfetMiadlrdige ordfe 
^1^ nn a«ak«a, dknfiig 'mtèm' geo^rdeekt^ 
behoosde ook eeae Poblikack ?tti den twee^ 
4ii B0BK.O»*Q&ll&9«lfl9SVM. f9 

JBtiylnrlgCwi 4et gwoMide Alllad. .Ia if9^ 
iKtèm w«idt hvwka, éu ieder loge* 
arant gwa luadil in Gcvcer ea W«pe- 
wm iomk, laMm ky «Mig Gewier en. 
Wapenen beat, behuven de gpeiM, 4Ic 
Ijr COC den dieoit der SduKteiy», nóodig 
kedc, SNi gehoodeo ^, on, van eoo» . 
dair rae gaOelde Comnriffie, opg»v« C9 
doM, «ellce <o lioedaQ^ GewefMn «« 
Wepenen, miciqpdeii wdke 4io^«ei|ici(| 
wm kmid en koge^« by onder zig bwlcr « 
yoorts, dtt aUe CSeweaimwkets, ep eUf 
tadeien, hndel doende in Gewaoea m 
Waipcaen, ven ivelk eencnem ook» wa^ 
4cR gshooden lya tot bec doi» «eóev 
l<:hrifilyke, en door ben dgentaaocHg. ondeiv 
leeimide* opgBve vm de ibonm en d» 
iMieveoUieid derceli», oodsr ben beipmndlk 
IVydeis» dec aU» de dus opgu^wveae Oot 
weesen. Wapens •Icroid en kog^ OP Stadp 
hmea» aoodcn oeefgebiagt WMdennaar. «eMl 
diar 899 Migeveemie pkmi terwy)/ aan 
dan tËjgeanr «en amügt vm «li^ fopcc, 
apfoigidetf een Rtcief van deq.Pn$«meic« 
••n worden a^e^yeoi wlJ^Q^e vttorm 
d» £%enwr toe zynesMderw» deP frye* 
loeiMg hebben , «ot voortzfctlngii^ ,e]in^ 
bandel» oodv de ooodige bepf^jem* 
door wikê tet oQgneik der P^blüwtii 
«iet io« tamieo veiydeU wpoü^^ Q9 
grand of wnjeidieg deeeer AfkondigiRp 
«M, M «Ie io- de InieWi^ weidt ,gatg^, 
„ dat loauBige petfooven aig> io de » i^ '■ AMSTERDAMI5 tO. iDskt;^ 

'7P4* ^ M^ verftoiit, om eêiie asmnérkelykë 
^ qaandieic GevreerenenWapenecf*, o{>eélKb 
^ cfandesctoe wyse, binnen deêze StéS c6 
^ ▼erzamden, en öp fulpecte pl^atzM te 
9^ bewaaren'*. 
Dgg^ar- Ibnridddis wercTt ttn StadhiAft benutff 
ding der ihagdt hoedanig bkhootde^ getendeld té 
^^ «vteden met de tnlevèraars van hét meer 
JJJ]*' gemelde Reqiiest van den veertienden Otótb-* 
ber; en viel 9 op den . vyfentwintigften > het 
fieflliit, dat elf der benoemde Afgevtiard^ 
den, Cwatft de twaalfile benoemde^ jA'ié 
MOL genoemd, al^ rynde tehair gekomm^ 
was bif de Mevering niet üegenwoordfg 
gevKieat^ > tegen DlUgsdag, den aclicentwin^ 
rigflien, om in perfoon ten Schouten - Rollt 
te; vérfchjpnen 9 CftWM^ avonden ge&gvaard 
worden. Of) het Scadbub» *c welk meer 
dbn gemeen met gewapende manfehappen 
wa9 bexatf verfthéenen^ ten bellemdea 
dage» aileeniyk zes der gedagvaafden; Mft 

Cv W; naSCHTBR^ J. VAM DER' Hl «^ 
DBiYf W. J'AHSSBN, A. VAH frABDBN^ 
BÉBG, H. RBÜSKBir en HBNDRIC 

VAN cALCAa« De vyf overigen, ^li 

VIK aTAPHO'RST, f. GOLDBBRG^v 
}• LA fRO, O. VANÜB WAl PB^Mé 

f CD O, tc HOLTEN, bleeven afweedg, en 
hadden, meestal, de Stad veiliaten* £en 
weinig na den uuren las een der Scids ikh 
den de naamen der elf gedaagden op, dir, 
Toor 20 ved Mf verlcbeenen waren, eent 
fel de kamer wa Schepenen Extra gelanmi, 
«Df m -hu verhoor, in het Soidbnli 
•' ' Cri- ■ 

Crimioeel gevwigen gAo«d^ mrélfxu Hac i;;^ 
geragt hier .van vloog wel Imst door de 
gttidiche Scad en bec gehede Laiui , ea 
werdCfOaar gelü^gs der ooderfcbeideoe icfenk* 
fvy^y ver/cUUeode opgenomeo* By (te Lee8« 
goeJlcbappep verwekie be^c deels oqgenise' 
peid, deels e^ verregaand mi$aoegeD; 'c * 

W^, in eene vry cabyke Vei;g^|jng van 
Coininisiarisièn , zo boog liep 9 dac 9 naai: 
men verzekeren aldaar de voorflog zoji . 
gedaan zgn ^ doch die geenen gisnoegzaatn^tn 
byval oDcmoecce, om , tefi;ien hnnne i^s A^'- ' 
vaardigeden , even zo veele leden der Rege&r 
pnge > als Gy zelaai^ , in verzekering te neemem 

Het liep fian toe dea elfden CvovembertVooni» 
IBer over 4e gevangene Afgevaatdigden over de 
Vonnis werdc geflagen. Hee zelve ))ehpls- ^^^^^ 
êe eene v/srwySng tot eene ^es/aarige Oe- 
^rongenis , en ^ qa verloop daar van , Uitban; 
Iking vQpr altoos» 0^ Heer ei w* VjS; 
^CHK^L werdt^ in den avond van d^ 
achttienden Noteibber, in. eene Koets ^ en 
de vy f andere jevonnisden, *s anderendaags, 
'tf avonds 9 in drie Koetzen 9 van Oo£r^ 
libbouten en Dienaars verzeld , overgebrag^ 
naar bet Nienwe Werkhuis» by^ de P]an« 
liadje^ om aldaar 9 geduureiidp dp zes jaa- 
ifsa honner gev^ngenisTe , bewaard te wor- 
den« De overige gedagvaarde» doen niec 
yerücheenea, lo^veraars van bet Request» 
Wierden » twee cbgen daarna • ii^edaagd » om 
legen den tweeden December een $cbqci« 
ien-*Rojie te verfchynen. Bewgsc yan bet 
JoCé wglk bun befchoóren was» indien zy der toft AMiTERDAWtS QB. Onsü Fêlix ' 10^4» dagvt&fciinge gehoonRUundcii » hitldBO 

^g buicen . fcboots. 
Requeic Commiflfarbfen der Maarfchappye, 
der Leden de Zioipreuk Felix MeriiU^ hoe seer be* 
grypen^ ^ dat deiselve niet behoorde ondfif 
tet verbod der Publtkarie van Hon Ede* 
Ie Groot Mogende , raakendedeSodeteken^ 
welke wy voorheen mededeelden, vonden» 
^gter, getaadenf zig aan Hun Edele Grooc 
Adicbauen te vervoegen \ mee verzoek om 
todanige gerustfkllemfe toeftemming te rao» 
een' ontvangen , die de Maatfbhappy hl 
her volkomen regt handhaafde , ,, om 20- 
^ danige werkzaamheden en verrichthigen ^ 
in huur eigen ^pgetichc Gebouw, te y 99 „ kunnen en te mogen blyven verrichten^ 
^ als vóór het daariteUett van gemelde Pa* 
^ biikatie had pla&cs gehad'l Toeftemmen* 
de wel» doch in eenigrins icherpe bewoor« 
dingen vervat, was het Befluit, welk op 
dit verzoek lieL Het verzogt verlof, ter 
voorczertioge der werkzaamhe<ten, werdc iii* 

rrHligd, op vóQrwaarde dat Directeuren 
Leden der Maatfclmppye eroftig zouden 
waarfchuwen „ om zig , in het vervdg , in 
9, het doen Van Redevoerbgen en Verban^ 
^ delingen , of in het houden van Ge(piel|» 
„ ket» niet in te laaten over GodsdieniK» 
i$ ge Verfchillen. of" Politif ke en aodeie 
^ zaaken, die of direct, of van eer zyde, 
,, vraren mgericht tegen de ConfHtmh^ en 
p ftrekken kondo) tot beteediglng, veragdog 
i» tn verfmaadfaie van *f Lwds of Smdi ' i • Wénig» K^SMriog» ffk^^ (voegde mwi i)^^ 
1^ *eT nevens^ ) reeds te meenaatleQ , io ó^ul^ 
^ Mtwfcti^fyy hiricfJkw gehat^^ ea zulks» 
9» oieiiegeBibande de weeceo 4er Mat^tfcbapf 
^ pye hkr ttgn ayn jn^je^gt". Wy moiiNm 
liicr oamerhen , dsc vu het verl?f» eer voQ?l- 
ieo^ éqr iwrkzaamhfdiso , die vaq Mc 
DepansMiett d^r Mttsiek of Coq^eii W^ixle 
VitgefboieiLt nk 199de Hw Sd»le Groot 
Acbcbaarea van oordeel, ,, dac, in de cegeQp 
^ woordige firid^ae eti «orgflyke omftan- 
#» digheden Y&n QQi Vadeitond» nUe o|Mr 
»f biuirevernaakee geheel oavgegsmmwareii.; 
^ en dat daarom gok het CoQteit der Maaa^ ^ 

t9 fchappy, als een meer of nda openbaar 
9, vermaak, e ven als alle andere^ van Schouii»* 
^ burgeo en deigelyke» prov^ooeel wavefi 
gy opgeicliorc^. 

Celyk de veilfghekl v»i de Sche^VüK 6«nl vsa 
een der grondsntten is van den bloei ^scooioe- 
den welvaart eener haodeldfyicode Stad 9k p^ ^ 
ée onae, cal bier niet kwalyk voegen eenf onder- 
eanmerking^ becrefiènde 4e ^ysttre onveilif- ^heldene 
field, aan welke de Vaart, thans, en al^***^ 
«totseenigen tyd, was blootg^Odd. Onder 
een*grootgeml anderen, is te Londen aseer be- 
tend het dus genoemde Lêydf Kètffybt/iSf ü^ 
Viur de eerfte ficheepstyittngen worden aai^ 
gebragc, en op welker ecbtbeid'men, dooi* 
gaans, ^g met taainelyke veiligbeid naag 
"verhami. Volgiens aanteekeninged , aldair 
gebonden, zonden, sedert diki i^envang 
des oorlogs , gerekend van dm eerftav 
f ebruary .dee jaars 179), tot op dra zes^Br 

G 4 twkh to4 AMSTERDAMS HL Dbbi^ twiocigden December deezes ja»t 175^49 
genomen tyn: 

Door de Engel/cben: 310 Fiwifcfae Sdi»» 
pen 9 waar onder 76 Kaapers* 20 Fr^|ac« 
^9 en 5 Sloepen; 5 HoUandfchej^ Ei 
Zweedicbe; 16 Deenicbe; 9 Hambuig* 
fcbe; 3c' Ameriktaofehe ; i Spaamch; t 
PruiaOsch, en 3 Engèlfche Schepen, met 
Franicben e^ndom gelaaden : in alles 40;^ 
Schepen. 

Door de SpaanfchmT fli FranlUie Schft* 
pen, waar oncfer 3 Kapers; 3 EngeUche^ 
ft Zweedfche; 3 Deenrche^ en t Amerir 
kaaosch Schip : ce zamen 30 Schepen. 

Door de HoUanéert9^ 4 Franf^he ^Scber 
pen. Bedraagende alzo bet genl der'icfae^ 
pen , door de gezamendyke Gealliêerdes 
genomen, 441; onder welke f egcer, niet 
geleld waren de fchepen» door de £n- 
gelfqhen/ te Touion genomen» en ook niec 
de 8 Schepen van Linie, door den Engel- 
fchen Admiraal Lrord howe genomen of in 
den grond geboord» 

Daar tegen hadden de Franfcben , iq dien 
eelfden tyd» genomen, 8ao Ëngelfcbc 
Schepen, waar onder 13 Kaapers, 3 Frer 

E teen, ft Sloepen en i Kotter; 101 Hoir 
idfche, daar onder begreepen i Fregat; 
S6 Spaanfche; 14 Portagee&he ^ 11 Praia- 
iirche; 10 -Deenichei^ 6 Hamburgfcb^; 
ft5 Aroertkaanfche , en^i Ragu&anscb 
Schip; moeiende, by bec vmies der Geall^- 
> nog gdxBgt worden 31 ^hepeii , 
ord liows bmoman of verhraod. ;. 

DOQI ^]CILB0IK.0fit<iniBDBKlStÉN« %pf{ 

Door de Franfdieiiwuen derhalvn 58} l^^^^^ 
Schepen meer, dan door de Geallieerden^ 
igenomen , vawjl hunne Zeesiagt aiieenlyk 
bdlondc vat 147 .Schepen van linie ea 
Freganen; waar tegen de Zeeïnagt van £n^ 
feland alleen beliep 911 Schepen ?aii Linin 
fü FfegaciMf 

Thana loc het dcoos gedenk waaidig jaar 1793^ 
SfDOcxc? geforderd, gevoelen wy de 
aiwaarwigdghdd der caalc , die t toe het doen 
van een gepast en naauwkenrig verhaal van* 
de lotgevallen der Stad, op ona rust. Zo 
veel èiar van ter onzer kennisfe ia gekomen» 
tullen wy ouen Leeaeren mededeelen, met 
cene aitvoerigtaeid , aan het gewigt der aaake 
evenreed% Doidelyfcheidshalra moeien wy 
jSe jEaaken een weinig booger ophaaleo* 

Reeda in de Maand January dea voorgaaur ^^9 ^ 
den ]aara hadden eenige burgers dee»r^^°' 
Stad adg veieenigd, om, tot bet bevorderen QmÊmini 
en daaiftellen eener Omwentelinge, geza? Rtvu^- 
aenclyke middelen te beraamen. Hune^*"*^* 
iiaamen waien jan willbm yam irho* 

VSN VAN DAM, JOHANNBS GOLQ* 
BBRG,. €• E. T, KRAYANHOPF, H» AB« 
HEJE, ƒ# A. >CR AYKNSCHOT, eO 18AAC 
^AN A^BXANOSR. GOGBL ; by wd^ 

ken 2ig naderband voegden nisoLAAa 

VAN aTAPHORSTv JBAM LA PRO, 
JURRIAAN OUDORPen«DUAR]> VAlf 

DBR SLUIS. Hon eerite werk was, het 

openen van Onderhandelingen met de Fran^ 

4i^ yoUsveneganwoordig^n; waar b. 9 ie< AMSTERDAMS ULUUK^ 

tj^S^ ttiér Mgekikkig ib^edtnw Ree* te de 
Mnod July hadden sy ecne pmonkSaf^. 
geopend met fborcgriyhn Vefg^dedefOi Ok 
ndeie Holiuidfciie Steden, die iiec ge^ 
hebn C^nmAtxé te dee^r Stede nee bee 
bnofilbewfed over dn Om^fmsüag beiasc^ 
ten. De Publikede der Staaten ven tl(4« 
land en Wescfrietland, oegen bec mleveren 
een Admfi» en Reqoestent de^^die Ver« 
póeHngnï adg nog naauwer aan elkander 
verbinden. De veramagde komac der Fran? 
Ibhen, «n eenige andete omAandigheden ^ 
dtoeden ^ egler , bec Amfterdamfche Conmitt^ 
tt olt elkan4er .gaaiv« en sommigen van de^ 
wAb Laden bec Vaderland verhaien* Niec 
leng, evenwel, liep hec aan» of een andiNT 
Commiité wtrdc toe flaad geibfagc. De naa? 
SMfn dier tieden euilen wy i^r Jaafen volgen^ 
om dat aan hnnne bewerking de Omwence* 
Ung jn deeze Snd, ▼oomaamlyk, moet 
worden coegelchraeven. Zy waren de v€h 
gendet OREooRiua cruis, juRRb 

AAN OUDORP, BDUARO VAM DRR 
SLUie, ISAAC JAM AL£XAM»BR OO* 
GRL, JACOB 't HOBM^ SAMUI^Ir 

iP£Rira2. wisBLiua^ damxbl vam 

lABR, P. B. DUURVELD, JOANMBS 
VILLBikr TAM HAaSBLT, enPIERRB 
JBAM. RAPTiatE OHARI^Ba YAN DER 

A A. Deeie perfoonen ftriden lig ten oog» 
ttièrke voor, mee elkander te beraadflaagsn , 
)f op welk eene wyae men beat eene ge» 
^ wcnacbte en noodige OmweoceÜDg son tn 
ft wege biengeni d» toewmalige Regaaip XXQL BoBiu<3ftiCHiBDBNisfSM; n^ 

fi ringdedcQ tfkecten, êene VoIks?ercegen« >?3I^ 
H woordigtog «iii?oeieD, sodanig dac 'de 
)^ Stad tAtt itgeeringloos en aan geenö nf- 
n waifiog bJoo^fteld xouda worden'V 
Vootts werdc, to door briefwisfeling ali 
ddbr iDondelii^ afTpraak» mee . gebciinè 
Vergaderingen In andere Steden, vooral dia 
vm- Oordreqhc» Haarlem, Leyden, Rofi- 
lerdam^ Schiedam) den Haag, Gonda m 
éUkmmtf bepaald, dat elke Scad zig, m 
veel mogelyk) tn ftaac sou (lellen om de 
Omivenceling ce bewerken, en wel dar dfe 
Siad zoo begkmen^ coc welke de Franftbeft 
\ eerst zouden genaderd zyn; die terftond 
aan de andere Steden boden zou afvaardigen , 
om dezelve van den toeftand der ziaken ce 
verwictigwi. Ook zonde men Afgevaardigd 
den aan de Fnafché Volksvercegenwoöni* 
gers in 's HercogenboscK , en vervolgen» aan 
de Nadooaale Conventie ce Pary^, om naar 
het oogmerk van de komst^ der Fnui/cbe 
Troepen herwaarts ce vemeemen , of, naamtf- 
lyk, dezelve diende, om het Land ce vero^ 
veren , of om aldaar de Vryheid re herftdlen? 
^ W^ ook door de bewerking van het Ge- 
heim Ccxnmitté» dac, in den oaacrek der 
Soid, en binnen deselvef Wapenen , Kruid 
en Lood| op vercekerde plaaoeo, werdeo - 
byeen gebiagt^ om, des noods , zig van de* 
zelve ce be&nen. Geld ipaarde men ook 
nier, om de Krygsbezeccmg op zyoe band se 
brengen; waar omcreht men, by veeleiiy 
iriec ongelnkUg flutgde. «•8 4MSTERDAMS MUfyEp^ 

4I!3U^ To< ^^ ^M ^^1^ ^ weriusattnheden van 

feec CompiUté Revolutknmr ^eenigzins oa- 

j^louu^ig, ia 20 verre de Leden niet q^ 

^zecce cyden banne byeenkomften bieldeiu 

A eeoe Vergaderiog^ van den cweedeo Ja-« 

aoaryt maakten zy gijfpraak, om vervolgens» 

<^ bepaalde dagen, elkander aan de hoizea 

der Leden ce ontmoeten. Op 2ondag , dea 

irierdep der Maand , maakte men di^r van 

4^nen aanvang. Het lust ons, van het vooc- 

gevallene in die byeenkomften, alatoteea 

gereld daarflellen van de Omvirentelinge den 

iweg gebaand hebbende , het hoofdzaaklyk 

|)eloop omen (^eezeien pnder \ oog ie 

Iwengen^ 

Hindèl* Het werk der eerfte zamenkomfte waa 9 

y^^ het benoemen van eenen Voorzitter , voor 

Q^^\^ den cyd «van acht dagen , en van een vasten 

fbmhè- Secittaris; hier toe werdc de Advokaat 

ff«w/f. ifAN D£i( AA benoemd. Voorta nam 

inen in overleg, hoedanig, op de meest ge- 

4>aste wyze, diende gehandeld te worden, ter 

yoorkoomlDge vun verwarring en regeering- 

loosbeid , wanneer dé r^en woocdige Regea- 

len, in het oogenblik der Omwemeiinge, 

van hunne posten zouden ontzet worden» 

Na lang overleg , kwam men cot het be* 

• fluit, dat, in zv^k een geval, eene Tusfchen- 

regeering zoii plaats grypen, welke 4a»de- 

)yk bet Stads beftuor zou aanvaarden, ep 

hetzelve in handen houden , tot dat het Volk 

^Ive zoude in ftaat zyn, om eenen Rege^* 

Xorm, en Leden daar toe, te verkiezen^ 
de die Tusfcbenrègeeriqg alleen aan hec 

• Volk ■:*■«• Volk vëftBtliróoidelyV zyiu Voorts ^ éxt'i *f99^ 
byzooderlyk , beboorde gekt te woidea Op de 
'toorzteniog van den post van Hoofil- Officier ^ 
op* de verviogiog der Kameren fiin Borge» 
meeseereo eo Scbepenen , * als mede op de 
aanflelling van ten mnflle twee Sebeiai^e^ 
Ifa); wyders, op het aanfldlen vao veertig 
Cüiniiilsiflrisien of TusfcheDiegenten^ idè 
aHe Klaslen der Burgerye, zonder ^ax^bsxk 
van Godsdtonffige gednrbeid^ dKei in fae» 
oogenblik der Omwemdlinge^ terftond zoo^ 
^knmoetea vergaderen, en, nit bun midden 
aanfteUen^ vier Leden/om te vervangen de 
BLamer van Borgemeeateren, negen ooi btc 
Vrerk van Schepenen te verrigten^ ééd 
Hoofd -Officier, en twee Sekretarisfen. Na 
dac men, in deezei zamenkomst, eene lyao, 
badt gemaalct van per/bonen^ welke ^ toe de 
gemelde oogmerken, in .aanmerkbig zoudett 
kxmnen . komen ^ nam men, in die van ém 
vyf denden der Maand, het beOuic, toe* het 
beiioemdi mm 'eenemwïmig Provifioneele 
Répreftntanten, die, zo ras eene Omwente^: 
fipg zou plaats hebben , aan het op dea 
thm vergaderd Volk zouden worden voor-» 
giefteld ; welke Reprefentancen , «it hun mid^ 
den, Committés zoudcm benoemen, volgens 
ten te beiaamen plan, *t welk derzelvac 
werkzaamheden, zo veel mc^lyk was, mee 
die der tegenwoordige Colle^n van Regeen 
rioge of Bewind , zou doen overeenftenn 
m^ In eene byeenkomst van den aestleii- 
den der Maand, nadat aldaar een vercroiiwct 
pérfbco benoemd viaz, em beimAlyk gi^zoe/ 

den tUi AMSTE&DAitS UL HêéU 

tfPff^ dtn ce wovdM am de ftwSét Commis^ 
iaktukf tot het maaken nn teckgp baam 
«rioigm, de Qmwetuetti^ becreffeodet xmm 
MO hec befloit ^ dat de eeiieiiamBt% Pft^» 
ffifioiieele Reprdêqtaocen zoaclien aamella» 
vyf oaderfcheidcne Comnüttés^ die bekeoil 
^oodeo zyn onder de benaemingen nn hec 
Cmndité turn jttgewteene PhtU^uddi ^^^ 
Algemeen ff^elzym^ van Recbtsoeffimnfff ^ 
Mn Koi^pbêMdü^ en voH JMSHiairc DüÉcHat 
wordende, tevens, bet getal der Leden bo« 
peald, en de perfbonen benoemd, ^^ in 
de ondo&lleidene Commktés, soudn lit* 
tiif fleemeiu Ëene andere veitigdif deenr. 
byeenkomfle wat i hec opdeUM imn eew 
Adres aan de Bitrg^ry, om, heimelyk^ door 
de geheele Siad veiipitld te worden, waar 
by men deseive eeo hart onder den riena 
wgt te Ibeekeo, en. baar toe hec kloekmoe** 
dlg voortzetten van het werk der Omwem»* 
Ub^ aan te fpooren. 
* intosfcfaen badc een der Leden, die eenett 
keer naar Utrecbc hadc gedaan, -aan de Ver« 
^HÜeringgeboodfchapc, dac hy, op Sacordig, 
den zeventienden der Biband January , de 
Franfchen ie Utrecht hadc aen bimien trek*» 
ken. Wd baast verspreidde xig die gemgl 
dpor de gaotfche Stad; en ichoon hec, ^ 
teden, geen geloof vóndc, kwamen, egaer^ 
de Leden der Lee^zelfchappen op de been ^ 
en toonden zig volyverig, om, ODt hec be^ 
^tanen en doorbeten van hec lang ge» 
wenachte weik, de behalpsuwie hand se 
Ueden. Op Zondag moigsn i ten «^bb^ ^til BoEfei G ft se IÖ8 D YHt n E <t. .mk Iniüiiiiii in de fterbctg ^ éü fjf^i^fM ttM 
AvUdi^ c^ >dett Nkavendyk^. ahntar te« 
floocen wmk^ tioar Iw nkcMHi «n naU, 
tfe EtjgibemdÊg nn de xyde der «gen<^ 
ivDoidige Regeetteg? if te tteiduBt^ « »coc 
die der wjhekfaMkmde Jagerjfe iriertB 
Inaleti. Omzeilt den iiBdchgbc^a%€eae 
OjoiHihfie der * VeijjideriDge nnr . ^isn 
wordaeiideti Bargemeesier m. a t t at a-s 
irnAAXiiAN, tnec icmek dtt 4M wdi- 
idge fiatgen^ «ettce de Commisfie dak om 
Wfo^d isdude oordeelen^ GeweeKS mog* 
lm 4]icg6dee£d woiden: onder Yccttkertq^ 
Alt «leQ 9 'tn dat geval « ooder vciyandi i g 
%iii hon hoKsSA^ voor de nncdec Stad ni« 
de mafboigeni aio der Krygakmciifp 
M c^|eni9mrd%ia Sdiucregpjfe «roMJt te« 
woien ^ , oe ineuvir y;n ft H) €noe HfHgnB laK 
te llooieik ^ Om antwoord op dit Venaekp 
m&fdt de OeneoMe tot *a wariddags mü 
latf vier num ui^efleld ; ^urauneer! deaei», 
<fg wederom kgr ^^ Buigmtieeinr lewiwft 
tebbmde^ cot Mttroord bekiaaio, dit hf 
dkr in 4laac ^«vas Inm een voUedig be- 
ftfaeid te geeven » lAzo Igr de andeae Bar» 

niet -by «ibmler 'liadc tmnan 
^D. De Coninl$fie hier op fiCMHWi 
lMM>bmide^ dat bjrahiieB, oog ^dkn zeüte 
Mood , gaeoe Oeweoen aan de SuigBqp 
fverden i%q|eeven, de fthrooodyMle. iot- 
ifeilea Hoaéen ie wagten, en lm Moed , 
welk >nr soo vergooien worden , «nor ifop 
irkeolBK en «vttuwogidiag «oodi iümm^ 
r ' wat' Srenge 11% ^ AMSTERDAM S HL Deeü 

WS^ ivw ^ Bui^gemeMen wedéiwoori» dtf 
by die tikt voor zyne lekeniog wflde nee* 
sneo, eb nog deo avbod een half 'negem 
ttoren nader herige nxide gee?en. .'. 

kiich taa Onder die ailea vericheen de GeoeeAeetf 

denVoor-CORMBt^ts RtJDOLPH TBBODORUf 

^^°<^^'<RATBiCH0Ff, die, zin» eenigen cydf 
de Stad hadt veriaaten, en^ by ayn afWee^ 
len, Toc kommatidane der Stad henoemi 
waa, la de Vei^aderii^» daar hy de. aan* 
Ueding deedc ^ zich naar den Voondccendev 
fim^geflieescer straalman ce begee*^ 
ven, en. hem af ce vnagen , of hy^ neveni 
«yne Amptgenoocen, *8 anderendflagi ^ eer 
fcegeerte der Borgerye^ zynen pose zoude 
wilieQ nederl^en; mee aanze^ing, dat 
zy, gezamenüyk» ipgevalle van wéigtting^ 
•Anr eoe zouden genoodzaake wordoi Van' 
den Heere straalman gunfi^g befelieM 
.bekomebt en daar van veiflag g^laan hebr 
bende^ werdt kr aybühopf^ mee eenig» 
Leden van hee Commiteé^ aim den Kon»^ 
mandaat der Stad, golopkim^ afgevaaa* 
digd, om denzelven aan ce zeggen, dae by^ 
na den volgende moigen, zig geenerki ge* 
zag aan te maac^n, noch zig, op eeidgefw 
lei wyze , als Kommandane der Stad hadc te 
gedra^di., om reden dat hee Scadsbevel 
hem ontnomen, en aan kravbkhof^ 
was opgedrai^en; en dae de laatfte beve- 
kn, welke hy zou mogen geeven, zouden 
moeten zyn ^ zyne onderboorige manfi:bap# 
pen, den volgenden dag een elf uuren, tot 
de wapenen te doen verfchpen, om door 

den ra f. BOlK.QBf CflllSBIflIIB.N. 115 

9 

ém nirawen Kommaodttit éadkgSB, of » tfffn 
vm ideows, te woiden taageOeld» 

*c W«s nu reeds laac» en de mcht al iQ# 
feyaUeo. De Dsm krielde van menlcben, 
wier gdtalf celkeos» roemm. Voorai wat 
de coevioed grooc in hec Wapen van 
Bmbden, alwaar veele vm^deblyken » 
over de 00 naderende Omwenceling, hoe- 
wel niet alcyd. met gepaste weIvoegelyk« 
heid, vertoond werden. De beker ^g 
Vr Insdg rood y gelyk vervolgens .biedt vS 
eene Rekening, welke, door den Kasttlein, 
jvoor geleverde fpyze en dnmk^aan het 
Comroitté Revolutionair» werdt*cer hand 
CeCkeld, bedraagende cene fomme van ruim 
zesenvyftigihonderd Guldens ; op wdke fom« 
ipe, egter, als boven de waarde gefteldt 
merkelyk gekort werd& Ook fiondt hec 
Stadhuis» den geheelen nacbi, open, ea 
was de coevioed van nienwi^rigen aldaaf 
zeer aanmerkelyk. 

Zo dia de Commisfie van b« hals ^aa 
den geweeeen KommandancGOLOFKiNwaf 
te mg gekeeld , b^ven zig de Leden vaat 
het Conunitr^ , die nu in de l&bergde Karzê* 
toom veigulerden, naar de Waag of 
den Dam, en lazen aldaar, by toortriicht, 
aan de vergaderde met^igce, eene . Afkondig 
^tag voor, by welke zy van d» aftettiog 
van ooLOPKiN, en van de aanftelling van 
KEAYSiiHoi^t kennis gaven, endeselvetot 
rast en oide vermaanden» Kor daarop ont^» 
:vingen ay, door eeoen, bode,: van een, 
hunner Medeleden, berigt, dat dt beloof*^ 

XSa. Stuk. H ^ \\ •M^t» 'i ce AmfieiidÉm sött MAtótaM;- ^f^fk tim 
litk, > Wtoènd^gs, ftiVks nli %fei ^tpAoen 
Oc Poonftn^ een%^ fVafeifi^ HwfinWli litt^ 
MiB leéieo', ea foeit btc Sdi^ufe pou 'vKti 
tedeo. -Nog al te diea ^fel^fto Aacbt wètdiA 
|]H6f jes f«tVattcligd , om ittH 'de htaomêè 
fiwiSóÜeéè fU^efeataotén te wohtett road* 
^ÉéiEOBdrt^ boa gelastende, om rig, ^ 
raindw, tea élf naren , in *c Gebètt# 
«ia MtiQÉMoefêbafy DetfttmM etAt^cmè 
«e vcTvöegËo. 'De Otnfeiier Vm fim^ 
iBèesIüEM «Vtfittek óaeiMg^i^d/ em héttël^ 
^ fn jgtkêèdIrtSld lè 1n^^. 06 Rlekké' 
fiii«én<aftO«)ë- en der Weater-Keik iverdeft 
:, ét Klttkkeh ie doen laidftn, en hdt 
{)é Vüh het Stadhuis tie bd^ea» 
^ de KdooëDea dMr ffi den ^lare lyHf 
B| ;ertt tb SchnctAy verzogc, «ene Kom* 
fi^dfe Ottgm 'dp bet Stadhob te pbae- 
KomM tHiJfcr dk allëï begon 'dé 'di^ van den 
derFM. tJc^ttlBdl»! JÜKüry flan te bfeekeo. D* 
^:i>^ ticMnae irte eeüige RAnflte Hi]sfiaiea> 
iKe, ^IhtidiR , Iran andete, «o ook' «A 
^öetvótk, ^folgd «recdéhi, tieftekefdfli i» 
de ÖlftWfeBtrabg, De geteék Stad, öod 
«h jdttg)'<tMs'tip de been. BDc pMAct 
Üet bec Vi^heidbteAeta, db 'Pndfêhe ^o* 
tafde» dr loet een dridd«ir% ^IMv, térw]^^ 
ërenwel, ^ imtfeen, die Üg -vaii d» 
'ieaÈb (Ktg 'tiék 'vbonlen libdden , des ^eéHëÉ 
Itttffiodc lèéfth. H«U ém BrtéÜe^clOt^ 
llrli «èt %)o«4, inUrlneee BM^ over * 

•- ■ "iNfcr, t:^\ï IJhtK, GtfsKMtMJiKIKtUM». Itf Mdir; cllMi^ l i ^gwrif. CiMMrbi oq* jfwa: 

rirrldhnifan xk nMD pl a a pt » <wi Mllke 
OnvatueUog mn <6b pm if I7 ip 

^7 ifds m$tm db JLiideo ^ SigKiip- Aftettii« 
je, <faMor ^ CoMnhté lUvohicifMiiir^ 4^ der oude 

•iai «Mpn feegif «is tlMt2«Ifi». Mir I«bc^^ ' 

nnlgi», /€« nwi ftUhar bcsli: «wii lm Bq)D« 
9ttDcncem-Vm»k; ^m wgir hm Ani|y 
CMM JBoite zoBdc^ en ie «envMM»^ lO^ 

MM <Q»i 9iec Cottmlué «p « vigfn< Dji 
Um]p in ite Biaadnal %vieiftliMftfiii -zynd^^ 

•Maar faevteleMe awta» Sabcne, Avgp« 

poorlMsea, ^mUEe wy icUmft^ tüAboü igp* 
4oiteU Utar io » liflrch0o. Vm asof^ 
MC /iroaDd luidde idoMbfe )Él]« ; it qrdftip de «ÓBaamMlyke jBoigfiry item 
* Aftd inR^eQ»oc>t49eii*le# «wvoeic ;^ 
^ ))n«die hEoekklos* JfidMM Aa«4MA; l«r 

«, ceiAigMBikniBtfMflbbviiHpciMM if<op- 
«, gedaigd, «wiDp ifiteêrlMBib iTiywiwiKii 
^ idc .ititMffaiiiig HnmMr mat^iMMtfj ^ 
» lliiajiie(é«ilitftibi««a0tfemlfiifi«c]i;' St€ rAMSTBRDAMS OL I>£i^ 

^^ py L '0 tsüf AMttf t6 berneeineo* Die Is chfi ook 
^ het zelfde oogenblik, Burgers f waarop 
^ bec t^enwoordi^ bewind een dnde tnoec 
n Deernen, en door hec Corninkté Revokh 
9t tioiiiiir, in naam der] Boiler y , mMtver» 
^ VBDgen worden , coc dut vervolgens zode^ 
^ Bigé nieime^vomi vaD Regeerfag, ta eena 
'^ andere orde Van zaaken, aal ingevoerü 
^ worden, ids de geauaénttyke bg^eteoeii 
f, opeéne geregelde wyze Zullen vascdelleo* 
^ Gedonre^ deeaen cusfchencyd xA bec 
j) vermelde Connnicré dg mee de waamee-* 
'^ niing daar van belasten^ Al hetgeen coc 
' . 9 no toe door hetzelve Is verrigc^ de msc 
-« der Stad, de vefligfaeid van Perfeonett 
^ en Beaitttagen, de onbegTypelyk zagie ed 
^ bedaarde ofer^g deezer Sttd, ulc deo 
» flaat der Ondadrnkknige roe den flaac der 
^ Vryheid: ai dac moet Uliedeo' overcdgeD» 
^ dat het Committé werkzaam is uk die 
9, bagM^, welke den eerlyken Vaderlan» 
f^ der, welhe biet» dan het welzyn ayner 
n Medebuigeren bedoelt^ kenfehetzen. 

„ Het Committé verklaart daa, ia haa* 
• re gemelde betrekkin^ van Provifiooede 
'9 Venegfinwoötd^^ der Bo^ry deezer 
^ Stad, dac de Posten, waarin 6y, Bmr- 
I, gers! bet pnbliek gezag hebt idtgje^ 
I, ocficnd, van dit oogenblik af , zyn ge« 
„ flndigd, en dac gy allen, en ieder in \ 
^ byzDoder, vdn no af zyt weergekeerd tot 
„ den kitog van amptelooie Burgers. Hec 
„ Colmnitté verklaart Ulieden mitsdien on- 

9 ^^^!Q^9 OQ yan oa af eenige daad of 
*.'• " n daSf- f<9l Uns. fSüKwiKSiNns^K. fi^ H dtalen nn R«g«Bitage «ft t» oeftoen» |j(j|^ 
4, en flelt Utiedn «ttto dien opi^^voor lUe 
« teg^ngeftelde hamieliDg tanfpnaUyk. 

yt. ihtJCoaaadtté dscfac «indli^'ina Ulit. 
y, ém, oa ikeae Undzaal onverwyld •«• 
», veritsiM , en. 'naar awe wooDiogen, als 
« Aagen, w mg ae keereo ; io welke be^ 
^ acjKktog Gyliedea dos Tolkoneiie velHg. 
^ teid vfloi mra Peifoaaen eo 'BeiitdBget 
■4, gdlieaat anlc, «aarop .ledv Banger aaa* 
« ^mnk faaeft, eo wastdoor aan geheel 
^ Eutopa, op eeoe deVyaodea der ^beii 
n beichaaineDde wjrze, z^ ^vmdea f». 
^ Mdod, hoe wel eeoe Omweateliaig, 
M «dke 4en gevalle ; wn Dviagelande» 
„ maast iimesk » oat de WnowffaK ^vyfand 
^« «e venn^ip^, verfcUIt .van de, doot 
,, welke die zelSie Vrybdd, aan eeo «W> ■ 
M moed% Vott «eé^g^Mveo» es aUe on< .' 7 

• „ ^rdmkkipg tnoor alcooa ma étu BaaA ' '' 
9, fidvQ gmd vrlnnaeB wonk^. • ' 

•: Do gewiede. Veigaderipg beantwooRUe ' jj 
•cfeeie Aaofpnak 'met eene bn^g^v Alken 

.jvaae de VoonEiitaiide.Bofgemees(et w ka Air 
UAK bet woord op, veriünaren^, idc«(- 
Ier naam,, dat qr beteid wareb.4>m«an As 
liegaene des Volks te voldoen; dat <y hac 
Imii^ genoegen gevoelden omt.^ wyect, 

^opweUce het Cooiminéde raat der find so 
«ooctreffelyk hadt bewaard, m daarom geen- 

. Jdns twySelden aan de WMKdvniii^ van de* 
sdve, en, daar hun v^igfaeid voor Pexüm- 

'. oen es Bezitéigen waa beloof4» tf, de vrjr- 
ImU nmqi, aig zciven /en bnoM. Jw^bge^* 

Ha nci WÊÊ 1» btvcdio. Ds tkKffméeua^ h^dc 
nuniwelykt idtge^irokeD ^ of tnai open» 
Ü de Puyt vèkl tet Scidliaig, m gtf van 
Aor^Daec Mdtr ftauiier-aiB die zamng»- 
itoeide nieo^, hanoliy dar da fMnttnligf 
lUgMriog «a dsD wit. dif Volks i^tddaiB 
hfiêu finale» Ucrap (lelde loeii de doodi- 
ge didari , dat da na bedMkcê Regeatftig.^ 
üBb elema a ttd » hec Stadhuis kodde vetiane»: 
ie als ook , loeder dat aan iamand eaeige 
ntÊÊogtom mawKi oi letci weuafvocr) ge* 
teirde. .. jQnmUdelyk daarop mg WÊÊ^t on* 
daa *t jnkbM der aaenigise, fMr 'tSoRlliaie, 
eiben rVsyheldsboom plaemi, Mi, «Mangat 
tan eëb eAderae , die ftaaier me, m daot 
loHfer .dcir Sad eveated^ , wmogee ia 
^MtdeOé 
Carftê ' • Het ' BUtfhB wark , M die aflMeda dar 

^ul^Re '^Mvtt»')!^ Keganien i ¥ms , den Volke 
p^coomT kennis te geann van dé benoemde Frovifi- 
feo» tikÉeeie 'Aeprefinouiiatt , die*, in naaits dó* 
iBni^rye ^'^ kac bewind dër aaadsan cf idg 
-fbnden neemen» De p e rl boagn , wle»y ie 
«tec knohëlyk tydftip, de zorga voor de oade^ 
^^sc en walvavt 'der volkryke Sced , wetflc 
Oe v w iiv t wd , waren de volgende : >kico- 

«PAM* VAll STAfirORST, }AN Fie* 
cVBlialrV AORIAKVS »>OMlrE]US V|PN 

•;ertTenr, cvitLi^^mvi TtTsiifo, 

•IQSAAK VA:H EVS, WUrABW VAW OM 

-♦ütrtCT, yi^cóe T&rssex ^^mfcr« 

JAn #mtkM VAÏI IRSfOVEN» VAti 

ftk«^ ;aAC.»tteli tost ose&o« wiir. 

.0: IDRU ■<> ^ <i ♦ Vdk* lQtfeiltM««l»«JlM.tt9 *.*/♦ » . q« RA»» .VA« JD S R. *.9» , » 4K 

;^«9B|f ifnukiksz» , .uatthx9 t^^ 
liat ScBdhtiii'. nJwwar zv. in d» RimJMfll a 

«gaknih Via iwD09 wcf kzwnted^ 211^ 
ton wjr.. v«flD0 4gea, m 4?ofivmt ^NgHfit 

Sie Bupïgi» .FTW&hen, vel^^tittf^ ^Vetrt^g 

fm 99am (tag 4er On^mmUagB^. bl^mi ja h». 

k«iiiB«fi, «n wmiffm wwmgt vei4ö|«52i"ff 
MpaiMr )m MftQ^en m fctuiJiJQgi^ , 69!^ Comnitté 

ikzelve, |b ()» «jifiandp t:p94» VW ^ «»r 

gifidmewM», bi K^cktB co «n4m ^«f)«NlNüi» 
CSeboawm ee fawiMSsteat voq^k mw «iei 9^ 
tmAi»* mNOR^ lieilDOC tD«ii» ^ liy éi 
fifl^goy «lyi «cr^ CA Topf^w» T»Mmtl» 
4» |id»« oMBt 1^ -CowniiQ^ BMiRintfiiilr 

H 4 ' riogB Hb AMSTBRDAMfï 01. Üuu ***i èemlfag soa hebben. Aan het hoofil duur 
nn wenic johan avqvst van fomi« 
KAU| aisRwartieniiéescerGenenaly geplaatsr; 
Eene tndere werkzumheid van het CoAhf 
mitté Revolatiooalr, was, het zeodeo na 
een foodgaanden Brief aan de Steden, die^ 
tot nog coe^ met uiffloking van de, dus ge* 
noemde, Klekie Steden*, (tem fn de Vergade« 
fUg der Staaien nn Holland en Westftieshnd 
^cAiad hadden, I17 welken zf vereogt werden» 
om op eene Vergadering , wdke alhier, op 
den naastvolgenden Sacerdag, «m gehouden 
worden, Afgevaardigdan «e aencten, om. 
ift helpen raadpleegén o?er de beste wyae» 
om, 10 ItKMkHg mogelyk, de gemelde Saui« 
ten te doen vervangt , door het daarRdletf 
van Provfffioneeie Repreftncancen van hee 
Volk fW-ÉlolIand, wien de «Age over ^» 
algemeene zaaken des Lands sou word^ too^ 

• ' • vertrouwd. De Veigadertng, ten beftemden 
dage, in de Doelen op de Gamaalemariit^ 

/. byeen gekomen, heAondf nit A^gpfÊudlg^ 
V den, behalven die van Amiterdam, uit dé 

' S^idm Haarlem f Delft %Leyéen^R0t$€rdam^ 

' Qmda ^ Sobièdéhn y Alkmaar^ Enkbuizm^ 
Hoorn f Edam^ en Purmerefêd^ en, na he( 
fbbeiden der Veigftderinge, van ScboonUpêm 
en Monnikefidam. Voorts befloot het Com- 
mtccé, ain de Provifioneele Reprefimtaaten 
iloor ce 'ftellen, om te dóen bewerken, dat 
tUe xodan^Leden van den Geieformeerdea 
Kerkenraad, wdke, by en ter gelegenheid 
én OmwoMtltage van den jaine 1787 , op •^c. • éf JBQCILBoBXé GBieHiBD^tf issxN.itl 

taw oBWNdgs wyae, iric den Kerkennuid Vi^ffi 
dier GemeeDce gezet , of op fiec , dos ge- 
noemd, Al&bec gefbhnapt waren, in hon- 
ne Regten b^fleld werden, en d^ de gee* 
an, dfe nu begeerden wederom in te . 
fiUen, by de ean&ande Nomlnade de voor^ 
keoie zooden hebben. Een ander Voorftel ^ 
aan de Provifioneele Repreièncancen der 
Stad, betrof de menigte Franrche Endgratf» 
len, 20 Mans te' Vronwen als Kinderen, 
welke blèr gevankelyk waren trinnengebngt} 
omtrent welken het te vreeman -flondr, du 
indien zy hier bleeven, de Pranfchen de 
fcaffe des doods aan dezelven zouden uit- 
céflbien: ete verfehynzeU welk, op de g6» 
moederen der Burgeryej» een zeer verkeer- 
den en nadeèligen indruk zou verwekkeiL 
Weshalves men den voorflag deedt, aan de 
Franfche Repreieocancen , welke, terftond na 
de Omwenteling, alhier verfcheenen waiM, 
te verzoeken, om die Oogelukkigen, 't zy 
naar Frankryk » *t zy naar een^ andere 
plaats , holten deeze Sad en Repobliel^, ce 
doen vervoeren, zo 'als men best zou ge- 
raaden vindeot Dit verzoek vondc mgimg, 
en voorts by de Franfche Volksvenegen* 
woordigers gehoor. In \ voorbygaan top^ 
len wy hier aanmerken^ hoe, op den dag^ 
der. 'Omwenteltoge, en eenige dagen daar na, 
eeQ nreurig ichoow(pel zig vertoonde aan 
den YkilBt, iki de menigte Emigranten, 
virelke, aan die zyde, fa allen haast ^ de Stad 
verlieten , den weg neemende » over land» 
naar Enkbuizen, alwaar, ifit.hm gelokt de 

H5 Zuli •19 AMSTEHaibMS B IkttC jMunid. 
piliielt. «B tao Mimi vciligak<Kier«eiaiMBFiiato 
Ua4 M vmlMWik^ na mv ly ilg, tnnn4n 
0IM t ws4 «• ^<i^ wcTpMiékii. 1 

fea der f w whddon .wt htH C^mrisé &eirQlt«ieo«i» 

Öif hobfemide gedow, fnm wy^ I» dt 
9«ti|jgiitp0m der< PravÜNonle Rejm* 
iMMMNca» of AAuoicipi4k^,.«ech«toi»lriK 
IMMMQ. «y voechttn CO M^ten .q{^j 
tMkiML ]^ b«t bmoeiMB van Moes 
VoQBiUBir* «MMoe 4e kraae viet ^ den 
llg fWWi^ ^dvfiik«gc, (bivs, cervral wy cüc 
>flliry««q« A%winc der: Batüflche RspttbHck 

« KN »!]#««> dftik d««elve iei^ Publikad» 
«I «IliW^iflMh fa«keade. het afcetcw yu) 
4n ^gfmvQor^ti» fio^gtr-KiygwMd, hoe 
Jb^lm vm Qurger • OffictHca > ia de« 
Iwmt 179^ vw ^ue9» pQitfm oofxec, bec 
«piOai; der BwgfiTye uit den Ëed op d» 
•Cooftidjfie wn bei ftrah> g^ooetüde ^, 
JIP een yethod van he» «baageo vv» Onitye- 

leVVIU CA«1I> WirUTSR VISSCHSIt, 

^IDitfflMcl Qfk «y* «uflig qit de GevaogenU. 
■ fc/ m n nifc >y , OALvens zyae lotgeopocea 
-(Ó« <4> 4wt dacder Oóweotelioge, door 
mo» groote neiiigtt Volks,. met veei üatr 
Wtykheidi, w«s t^ehaeld, toe Mairt der 
'S«d «ai^eiWd , defdc» ia fjevolge der Vnw 
.Godsdiewwefftoi^e, door di» Fnofche Re: 

{ ( ) 8e bi. 100; v>,^f VdtauGMiCKtKMVïtinMi h) - m$^ m^ ^ > fMfeaauMeQ, m lat BitèdRcbe ^^oft « 
■ekerd, «d 4» Kerken der oodecfehcideBe 
GMhRlttdai, ook 8Ht do Symgogn def 
Joodeo, ten-fttplu amfkikkm^ wtmp, 
A> b V Fnascii ab ia 'e NtdnihiiaKl^ 
«K groow lennca, dk volgraift » lema 
floadc. 

101 avADonE Brsv, cMtotnM 
Qvi 9|0£ yti S01S.9 lts tl^QunhM 

WAë cm €Xfï,TM* } 

•' - ■ - ^ ' ' ' ' - 

^ HIER' MMt^T Ml^iV OOD« v»(7E0E]l| 

yriE OT 3.TT^ «TOOIL DBE2^EN BKR»- 

^»HftT ÜIET. 

_ Veel ooois en gebre&i werdc %r, dócr.vemM. 
éö Areoge. eo laogduar^ koade, onderling vaa 
üedqD vaa deu laagfteo (land, geleeden. P*"°^ 
Om daar cegen, eeDigennaace , te voorzien ^ *^ 
beflooc de Mttnicipaliceic tot het doen eener 
Geldverzameli9ge, onder de fiurgery, mee 
ipogmerk om de pennüogen» dsar van ko« 
inende, doof^ eene Commisfie van verofouw* 
& en daaccoe gefcbikct Burgers, uit al^ 
jGezinibeden, aan de meest behoefüg^, 
londer onderfclieid van Godadienftig^ bely'» 
ieniafe .of Staatkundig denkwyze, op de 
best mogelyke wyze, te doen uitdeeleq« 
uc verzamelde penningen beliepen eead 
ibrame van vyfendercigduizend achtbonderd 
en derdg gul^ns. Volgens openbaare aan- 
baddea ttegenten van het Weeshuiif 

der 
rt4 AMST£RDA\MS 9E l!lkf]2 

'jff9S» ^ Kod^iriKèa ét atittta}yte . *gift «mI| 

twaalfhonderd guldeni bygedna(;«u 

Nuunea Van de vro^Oe werkzaamhedoi der Mih 

^^«pldimliBck wai oiec eene der minst g^ 

VS^e^ wig^lgen, het vérdeelen van de ondeiftheiV 

rchddeDd dene posten onder byaond^re Commisfiên^ 

Coamta- en het uitkiezen van diar toe be?oegc)e p^tr 

^^ foonen. Reeds op den sevenentwintigfteii 

^vaien tf daar «ede gnted^ len fairen 'tr* 

te eene Procbmaiic^ den Votte kennis vam 

Gelyk wy , boven ^ de naameo der eerib 

Provffloneele Reprelënanien , als mede die 

^ Leden' van het Commkcé Revolocfobtfir, 

opteekenden C O 9 ■^S^^ ^ ^ ^^ 
niet ongepast, ten genoegen der nakomé- 
fingfchap , ' die der Bulderen te melden» 
welke, in deei^ hacfaelyke dagen, ter be* 
vorderiage van het welsyn van Stad en'Bur- 
gorye, op eene of andere wyze, werden 
te werk gefteld. Den naam van Committis\ 
b oavolging der Pranfcheft, gaf men aaft 
de ' byzóndere Vergaderingen, aan wUke 
'deeze of geene werkzaamiieden waren aan- 
bevolen. Aldus badt men een Cêmmitti 
van Mgemeene fyadkzaambcut aangefleld» 
én daar ki de* volgende perfoonen ge- 
plaatst: Carol Wouter Visfbher, Malra der 
Stadt Hendrik Daniel van Hoorn, Jon 
GMfge Holsb^^ l^iza Lyoflager, Pieter 
Ifaac Menjolet, Theodore van MarleUs, 
Hendrik ten Broek , Jofan Stephanus Guerine^ 
tSerric Schutte, Michiel Dirk van der 
fiurgb, Cprneli^ vm Lennepi Jan AKlor- 

phius» >;Mi ^osÊX^Ot^tkhtiflüstfx. Ui fiiw, *Adriaiui ^ts van Trookwjrk^ Da^ 179^ 
Hiel Deacz, Pleter lüsÊb Doyvcfoe en Abel 
Langetbnyxen* In het Comm^U van AU 
j^mmn ff^dtyn nunen aicting, Karel 
d'Amour, Jan Croon ^ Theodoor Gnlcher^ 
Juï Chrbtiaan VÖlckers, )m Boomhuia» 
, Hendrik Steenbergen » Jan Ffecer van Wteke* 
▼oon Crommeün en Nikolaaa Bondt. Den. 
foat van PrgkufMur der .Oeiiieente^ of 
Openbaaren Aanklaager, bekleedde dé Advor 
kiiac Manrica Comeiia van HalL Van hec 
Cmmitté van Jmtkie^ of R^^caoeflfeningey 
vraten Lédén» Johan Pieter Farret, luac 
Hooft, Wigbok Slicher» Angost Hendrik 
<de MeboEider, Jan Lodewyk Faijon, Niko- 
laaa Sinderam^ Jan Bondt » Jan ScbimmeU 
pendDk en Beroardns Albertna van Honteo» 
Het Ommisié van KtH^bamkl en Zee*- 
vaan beOoodc nic de perfoonen van Jaques 
Teysfet ^jumr^ Jan Pieterafe, Cornelit 
•Ignatina Bianger, Jan Mesfchert van Vol- 
.knhoven. Jan Fredrik Pontoi, Joannea 
Bouman» EKe Angely, Jan Lobman, Dirk 
Wescrik, Eadenne Lespinasiè, Nikolaaii 
Kiemt jïu Gerflc Velanan^ Dirk van Boafe^ 
JSMX>b van Ooaterwyk Broyn, Pieter vas 
Harlingien, Abraham Hofown, Leenderc 
Daniel BoDgardc» Jan Hendrik Meyei Qa^ 
'paruszêen , Plaolua van Drieat» Johannes vatt 
Heamt Atoxine ie Blanc , fiemard Picarc 
Laooaie , J. Fiasc van den Corput , Jacob 
Mannoaiey, Jacob Schouten de Waal, Her- 
nan Ibiebfioek Cerbardsz. en Joiêphuf 
{««{geveld» Ëindelyk waien loc Leden: vap 

bei tf^ het Cm Êmtk l -wn Fmamkik kMUnb 1^^ 
^pM Teyafct^ tiermaD Hoogmalt SMftani 
^ Ctepoq^ Wilhem WiUfnk, jan itettnh» 
WiUkik, ClifiMiaai mk EiigiMi en DmÜ 
«n Aken /ftMhMrc. 

Dt fmUmatU^ «elket mi 4oeae mi* 

fldiiog 9 «ao dtGemeenie knoii J0if • 1»%»- 

ae tear iMMB , dat deselve wor «eo ko»- 

leo qd^ M fleys by nmmd» «ras fb> 

fchkA 

Eetile Initisfchenliadc eene VMg|BdMfeig,4ied^ 

Befluiteo PrtmfiamÊie KeprepMomm ^om hü ifA 

^ ^^^•mam. ihUand «efioenid, de SiêkU {k^m 

vR i%mfe jAifdTM SMêtm mh £bZ£Mf m 

Volk wkWütfriulmi ^ te dM HaDg, wgi ang aa u » 

Houand m met kaaie 'We riiMdnbadeii eeMB awian; 

^{^ «QDWÉL Emig oarigCs oimbdc demlMr 

d^d, liandelhy t<n fcShricen ^ mg mm Uar ^ ner 

MD teiklutMMl nerlaDgwi» ice^^MitMC. Mae 

«o dea was de Municqpalüek deenr 6aS 

daar onnreat vèrwhdgd^ of «f amdc gMHh 

fden^ aan !c.alflemeea mtenga te mddMa^ 

ioor eene A£koaid|gbig« bf vdke sy^ Ma 

liet vDorgevaBene, ki de eofla ZamenkMntt 

^ dfir.GefMeaie keQDis:gB£ De tcdgrade .g^ 

■dgdge Befluken waren, in die earfb Viae* 

faÜBring» genMaen: ^ Be .So wMate i aü t 

,, Mn hflt Vdk- Ml tiblland, m .de Van» 

99 ^rthaiihg win .de Regaan nn dn llanadi» 

^ »— Vernietiging van het Saadhoariai« 

^ 'ickapf benovena liet ^CapiaBin ^ Adodmi> 

^ m Genenalfi^ der Veeeenilgde £Mb- 

m ^dncjen » apeftta^e AiiiiMwef n Mn diaa» 

Dtocjalle.bi^ M mugrwi—n Mfe 

Hei* « 

$/fl»lkifadVabi4eftBl$a^»èpr*4diifet3»n^ ifyfi 
39 fiicode gedaan» ontflagm vwen. " ■ ' * 
,V titLt ^t Coltegte ^tfB <G<!kdmmiM!eiide 
^ UtiflHi éti èe HdUttiTche I^riknAAnfl^ 
j^ "^ftrUk/tigi ^ €0 ib AWBrivef flhatttfi aan|^ 
^f ÜM MirM , tfen CDumiltTé «aii K^meen 
^ WblKyo.) een Ooimritté tdc -iSe Mffltoltb 
^ Zidtet > €b teti Commirrë tot de ^6da« 
^ ifiMdeteiL 'ü ■ . ■ ■ Dat de hm van AP. 
gevaaM^Aen ler Vergaderinge iran 4de 'm 
gMTtfemSe Stsixetk Generaal tiras 1irg&* 
iirokktfi9« — ~ ,Dat de vrybeld t«ti Jagif 
tt Viarcteiy 9 die elk Burg<3r, 'tfp^ zywB 
eigenen grond , toebehoort, herMB WM. «^ 
1>it ten allerfpoedigften order t6a gèflett 
tirorden tot voorkoming van de nadeéHge 
ge^lg^ der Inundaties •— >«- l!>at Bt 
BdoÉè^üf tot nu roe gAeevm^ %ƒ 
profifie Muden jfecootioaeerd woorden ; 
doch dat men ^ 20 i^>oed!g moge)]^ 
zou be^ houden 9 om dezelve te vennin* " 
deren , en op "een meer geêvenredigfien 
Toet te liefen. •— ^ Dat «en Oborter 
naar fHirya zou gezonden worden, om ^ 
Commiafie. vtin de ^zogenoemde VtaiteB 
'9, Gëneiad (e gdasten , zig te otiéhoo^ 
^, van iets op naam van deeze Provinclft 
n van Holland te doen , en ^g , 'Voor z» 
9, >ptel dezelve aang^r , te honden «voor 
^9 getappélkerd. -«'— ^ Ehidelyk, te -ceA 
99 Commiafie uit de Vergadering deeM 
h PMvffloneele Reprefentanten van Bdlan8 
19 ^teiftond ü) de Vergadering der Somteii 
^ Xltnmd t&a ihting neemeui 'omde Atge^ 

^) meene. U8 AMSTERDAMS HL DiiS 
t^95^ n oMi^ fadaqgn des Vottu te bevorder 8crei«e EeQ algemeeD èBOoegta verfcb«|te dee*. 
Krygf- se aonkoiuqgtBg onder de Gem^eoiet dk^ 
^^ . een selfden cyde» werdc oocilaoen van eentf 
p^^ bekommeilDg^ welke niec wein^n hadc be- 
ibhcD. vangen. De Snd was ihans opgevuld'mee 
Fianfehe Troepen» by de Buigery gebnis* 
Tssc» Angftige vreeze hadt veelen bekrq^ 
pen» dac Hun, van dezelven, onaangenaam* 
beden» van meer dan ééoe fopn» kondeil 
wedervaaren» £n« inderdaad» qiec onge- 
grond » veelligt » zou die vreeze geweest syn i^ 
2onder de itreog^ Krygsmchc » door welke 
bet Krygsvolk in bedwang wcvdc gehouden^ 
Een voorbeeld dier ftrengbeid befpeurdè 
men aan een Franfchen Kanonnier» die ^ san 
bet (beien van eeni^ Zakdoeken zig fchoU 
dig geraaakc hebbende» desw^en» opecoefll 
vollen middag, op den Dam » voor hk Sti£f 
huis» mee den Kogel werdc geftrafu ' 
f^i^lie Ondanks de menigte ^ra^cbe £mignn- 
Emignio- een» of Uitgewee kenen» die^ by de Om- 
ten van wenteling» door Noordbolland» naar Friese 
^^^^"land waren ontkomen» en van daar verder 
' voortgereisd » werdt veelen, door den in* 
vallenden dooi» de weg dsartoe a%efiieedeiu 
He^Hlg was de verbittering der Franicben op 
die rampzaligen , en zogten zy dezelve aller- 
wege op te fpooren. De zulken, die zy^ 
in het genoemde Gewest» ontdekten» wer- 
den naar deeze Stad gevoerd» en»byvoorrttd, 
op de Kiygsraad - Êimer» hi verzekering ge « 
mld^om, vervolgens, nssr'sHenqgenbosd^ . KCttL BouL O KJCHi É ömiljf t B n^ 119 

.wnroeid te wordèo; g^lyk tt Mc kucst in yif9S^ 

flmnd Pebraury gebeurde. « Ben akel^ 
'fchottwfpel voorwttTf itsdeD of sevAirien 
^VfügBos, ONtr Mfroaen 9 Vromién en Kta* ] 

•dereo beMndn » onder eeo flerk; geleide ] 

ftan Franfthe Roiiery , cer^ Scede ie ^ien^ uk- ^1 

rijfden! , * «^ i 

Ten «Hen tyde, en al fints de eofle^op-Siikrvia 1 

•ikbtine, «erdc de Wisfdbank deenr Stad, dói wit. 
'jBo.wd boken- als binnen * bnds , aange* f^^^ 

zien v<x)r een «nnogend iknnfel v^ 

Koophandel 9 ' en ab een hulpmiddel, eenig^ weme- 

Id zyne foort^ by wdks Ciêdiet de Koop- ^^ 

Inndel der geheele waeieid onniiddtlyk^be> 
'hng bee& Provifioneele Reptefemamen 

der Stad, bet beilgt van bet Comnücté^van 
-Koophandel en Zeevaart deswegen hebbende 
.jngeoomen, kweeteo a% van bonnen* pügc» 
'jn eene bekendmaaking, weyse ^^ \ïm de 
:t9ederduicrcbe en in de Franfthe Taal:» 

deeden afkondigen. Zy gavte dnrio, 

hoofdaadielyk , te verflaan ,, iie^ JmOf 
'^ tal *t algemeen» was gefaiBeiEenf:dat9Mby- 
.^ aUien de opgave» door Koomii&iiiren 

I» van den Wuftibank, aan bét Gomndtié 
•9 van Koophandel en* Zeevaart^ ;'op :dee«' 

^- lelfii leqnUiaeL^ gedaan » mitigainti da 

91 bttttfte deswegen opgètnadtie ! Bahnq^ 
-,» naaowkeurig vaaren, 't gpeoyin'de *b%^ 
■ ^ zonderheden, nader ton worden^* onder- 

^ zogt»*cr alsdan g^en te ' kort • toonndi 

1». in den Witfdbank 200 plaats ;bebbei|^ 

it maar dat hec.active en :bet ppgfkei qf 

,1 het baaiige en. bet fcbadelyhe , ' uiey l ISO «AinSkFBRDABS SWIJêA. 'ftK- 'p.' / •« •• ■idBfcrirgtiriÉ wonètsi 'ftdMis 
«» 4tc te, ID pku fa Spflcie, als . 
«• fwr aamneoel]^ fomami, wdke', ibdolc 
m hec verioop Miier litlve eemm^ m 
^ nt t7clf::üi 4kn. Wkfelfank wtmi 
f»: Iffgjd, «ese «er Aaopieodike hoeree 
tl Obl^puieo, in den Bank, inagelyki 
^ ifAtu v^f ^yns UÊfg^ïsmamï'i w we 
«sensveoc^ IWcs Obli^ttieB mi 
WB 4e Oé8c -* lodi&be MadUasppyj 
Kmer AmAenkm, caderguamme van 
de Scaem «io HoUand en We8c•Flie|]aBd^ 
ieder van hoDlefddoEeiid goidens fieoca^ 
lonéaMie teeeft «diie teo honderd imma* 
nicagaden^ ijog ^ae Obfiggde* poot fy& 
rigpduisnul' gddcM Bnoe ;' waarop,, ral* 
gena ^ onptvt aoa ILooiniiirafMai , aeb 
eeptco jeÉ len jgiueu ayOf eeoe.ioiii* 
BBfi vaB tweemaafDOBorfia 'BefleoeDiwerDflr 
dolMriifDldeDa Basco; voer aUe wem 
Okligariaa de Thelaiirie ^eecer Sad, op 
geAelde*Belaace, gedebiiaad flmdc 
:idHlwiuii nrosmudboiiderd dra»- 
eMa wiwindi liwiul mliH?* Baooo. Voorde 
4Bg #y(cig üska OUtedeÉ, ieder va» 
spfcwBitwiidgdttiaeodfflld^ cea laste vap 

NMnrira Weac * Friedand, beboomidp 
wm de Bdaeahaser deeeBr Sud, wmtgp 
de StÉkt wóügBO» epgNe twi Koai8ils&- 
flafen^ 'i^vteens de gimelde fietance^ v«- 
fidiodm'lnak eene fooinie tta eduhoodeiiil 
^ «iHÉDdmigdutaBnd . adhdioodeidaeveoeq- 
^ Vffi^^üdeds ca éèa flolver Baoco, wnv^ ««» :<#.<i f, BbUL;0sA9B»Dp«&ttl|it. 'iZ\ 
•-«ene faoNN w . den^èdxend {pldns 1791L 

• Cpanot; nrwyt <le Stad» JUkmag^^ ^^ 
«.mr» volgeq» opgiw, aan dé' %kDk 
A ireribhqlddd wi^ «en» fyvomtt nn 
,» siUttoea cewanufllioadad vyökoMmü 
„ guldens fianco. . ' 
. M Air» fOQt*t ontigtf «Ik^pvecei^iNÉt 

• ftig mee 4e gaoielile opgaat J^iévpndn ^'«n 
9 het l^aigatd tP Qaakgali veranderd wor^ 
» dimde, d« Tttefainie deezer .Stad «ui (MS 

• WyUbêok BQg l^biiy% «oa 73cn> hst 
m gjwi dea^, |)jF # voocgiai^ fimiifgi 
» fcbuUUg waq «bleeveo, ler fooun^ vdfi 
» a rb wpd egi g^uapB^ diiehoo^d achien- 
I» Vyitig Qol4ieBa.:ei)'tm^' Sii^veTa»'en bet 
M geen èarg^n* by. de ';«jïeqwóordl& 
M flaidDg. i^faitidiK fov l^n, ^i^id^dyyi^ 
f, Wf6lfflól^e9fl driebooderd veer^i^' Gdh 
«, d«M lea $0^19 acht Penüls^ 
^ te lamen bfopdeiddfieêoa 
y, zeihon^d t«veöi>iw.«pq(^ 
^ «Stnifan apbc fpudtgei^ 
:.. ^ Dat, eiqdel]^, deêie Stad «og. aan déit 
» WWèJbaak ftboldif waa dbAAmune vfii 
„ woho a dpf rty n jw n tw|ntjgdiiife»d óveé* 
y beikleid VieBfum^g Guldèni tWB(p/$td|. 
,, ¥eea acbt ftmingati, wai)r vocfr/Ob^^- 
M d^ beOwn badjen, ^^^rfgeoa ^~' 
«» gen vu ComnMariafea, vierbiand 
,» dM Sïo« docb waar «ao , des idetteniUv 
9 de Snd» jpadf^* de lomiëQ aao dêa 
^ Bank iicefc gpadgedaan. 

M Oao • dRBr bet openbaar waa , dar flb 

AS jf DOOK 

, r 

I ii% aatsttërdhaM^ hl diél: w .». fjt^g. ff moest vast (ban en'venfic#oordeii, ^alt 
. ,'9 moetende 9 ten deesen . opdgte , ntet %U 
ó leen Worden aangemerkt als Ckiarandearp 
p maar daarenboven wel degelyk wordea 
M aangeiien- als te zyn Debicear van de4 
I, Wisfelbonk in 't algemeen. 

^ Dat ondertnsTchen lü den Wisfel^nk ; 
^ onder meerder^ in \ byzondér in natum 
1 voorhanden vvarfm alle de Speciën ^ welke» 
^ volgens éenedaar van, door GommisiQh' 
91 risfen opgemaakte » en aan bet Conim(tté 
L van Koppfaan&l. oveigelevêrde Lyst^op 
^ Recep^fep' loppenj en dat ibitsdien klb 
^, dezelve Speden , dx^ de èouders vas 
)^ xodanige Recepisfen; tegen overlevering 
',» der^elver^ ten allen tyde, des goed vinden» 
' [^ de 9 couden kunnen worden cerug gehaidd» 

9, %n dat laatsfeJyk , door de ProvSonédi 
^ Rettrefentanten » niet alleen de vereischie 
^ en krqgtdaadige orders waren gefield, 'nen 
^ einde vctahaan geene Speden, hoe 'g^ 
^ oaamd, of pp wiens last bet ook syp 
19 niogt> Iiy' ieéning, of andere foortgelyke 
^ naitsdi^onbetaamelyke manieren^ oit den 
n ^isielbaok. tegen den «art.van desaelft 
Vf oM&robkfyke oprichtinge, gellgt en'al^ 
jn g^g^eveOf maar dat ook' de invoegen 
ï» voorfcbreèven aan den Wisfelbtok, cot 
'^ onderlid', afgegêevene Obligatien, cea 
^e doenlyk \ gecon vo-rrard xondas 
in Contanten ; mits|^ders , dat ia 
j^ het algemeen , door dè Scèd , ais Schill- 
ij denaar van den Bank, -al het geen de^ 
« advTt by' flot van'fekéniDg^, aan de* 

- ^ 9, Baak I ' ^ 9 Biok fi&oldi^ ^idDinogn ^bevMdm wor^ 
wé^dtQ^ mede ten IboedïgQen doeolyk^ io 
«tSfiede.zoo worden gpedgecUan; ver*' 
9, Ueaiende voons Proviijoneele Repieien- 
^ tmmij dbr ^ ab dan geen Defidc, of 
^ te koR koioende, van welke natuur dok, 
ir verder ion kunnen plaatg bebben*'; : Dó 
Bekendmaaking eindigde .mee de beaiigiog » 
ft dat detelve alJeen gefehied waSt pm hec ; 
,, Ciediec van deeier Soda Wislèlbank naar ƒ 
99 befaooron te handbaaven, en het handel-^' 
^ dryvend gedeelte deexer Sud, xo wel. 
^ ala alIe.DnitfnlanderS) volkomen gerust 
99 te fielleo } doch geenzihs can daar doot 
99 verftaan. te woeden» voor goed te kernen 
Pf het gebruik, welk vn hèt gedeponeerde, 
^ in den Wis&ibaok mc^t gemaakt zyn> en, 
^, nog mfiider om de geenen, die deswa- 
9, gen verancwDordelyk zouden mogen zydt * 
9» daar van , by deeie , te ontheffen**. 
- Naast den .fi^t van .den Wiafelbank, was Berfgt 
die van Snds Finanofen het /belaogryk. on^ wegeni 
ABTweip, weQc.de 4Madagc dér Provifioneele ^^ ^^ 
ReimTentanien toe jdff nrok. Een 2est»| pH^^Q^ 
kundige en vertronwde nmhnen, uit 'de 
laS2ien]yk((e Kooplieden , toe het opmaaken 
van dien Staat benoemd, bragc, nog v^r 
het einde der. maand Fébruary, een naanw* 
keurig en beredeneerd Rapport oit, 
met de nood^ By)agen voonien', waar 
«an wy, om den Ij^zer. eenig deokfajield 
'te geeven vm de * elendige gefchapenheid 
der /dingen , ten deesen opdgte , zullen 

hec volgende Smk, .getitejd. / 
/ fff ^AMrn%OAm9 lÊLllua^ 

fWP R ftC AFITU LATIB 

Rtpporc P!m *t ïü^port t^M U OmmOiti van Ftmnaiê^ 
w^Ê 9an üt FAruofj 1^95 « Ain ééPtmt^ ^ 
den fltic mêU Fenêgmwot^igen wm V ^Ul • 

van Sadf ' mH Jmfiirdam » mmgtigeiHB 4m 
Fioaadeiu af SkbfUêrf 17^5» 

' ^ Uit het ptovifioneeln ilgenmn Rippoct 
w^geos dm flnc vm Sodi Fiotnde-WMtfaf 
d» SI denr maand» door ons by dese Ver«. 
giderbiff kigebagc , blykc dv de fclnddea 
dMtr Icad beOaan tai *c ?oigeiide$ ala» 
Am oude Rmcen nt 

de vof%e Eenw f 406,071 : 15$ i<^ 
Roeeplifeii op Maaod- 

galden ■ 8^9>447^o<<^ 

BeleoiiigeD op Reoepii* 

fen 9tf8»730* <»• ^ 

Hegodade van o MiUi« 
. oenen per icno «t4»ooo: o: q 

Van de Nq{odade iran 

«MiBloenenloopende St^^StOoo: o: 6 
StohuUl^ aan de Staam 

nnHoHand i^^o^oi: 51 O 

SnbSdiea van igtariU* 

len der Oodab^sen en 

Kerim 714,800: o: o 

De onbetaalde Reeke* 

flingen van de Scad 77%S^S* o: • 
Dfe Scad heeft van di- 

fcrie Kanen by wy« 

ie vwLeCtting ii99479P: 8' ^ 

/ 15,^4 1,025: 8: Q 

\ Wtvbf 4^r nog fDqgm da IooBnsfi»« dit 
Üc |mp «trvallen , v»*^ voorzien moec 
'wotden » co cbnrom onder de fchnld if 

8»* f't:^t &Ë»6ktwét»të»^v. <t3f V. LMten behooreDde f 38^i4/^''r^^Rtppoct 

%^*.i•... Te amen ƒ i<i^P39rX7a: 5f ^ K't 

fóftTSdctS?' ' FlMWien. 

ten ¥aa Holland ey ' ' 

Za.ran de Ooit'« 
Ind. Comp. aibler 
en ia Zeeland rooc 
geleT. Gefdwr,bc- 
Ualbaar in Ao. 1797, 

Dus blyft de gpheefe ^^ 

fc&ald der St«S ƒ 13^4731886: 4: o 

'^ ^ In tegenftelUog deexer fcbuld « bezit de 
^tadzeer aan^ieolyke EigqidoiiuDeQt 20 i» 
GeboDweii én Landeiyen, als in de Cpigoie 
«n Sorioame;; van welke Cólónie de Hef ft der 
Terricóriaale Eigendoo) asn de Sod AmJ^er- 
dam ^oebeboon, beneviens ƒ i,(08p^oo:b;o 
aan Obligaden f ten laan dec Sof^eutjc van Siv 
^(inaieir ep yn eén^e I^lan^is in dkr Cökv * 
nie/ D<x:b'de aanaeolyke InkanttOeOt. dit db 
^cad^ TOorauMd^ van deeze Sarioaamfcbe B^kr 
ttogn plagt te tiekkent lya zeer vermiadna; 
^oor de g^y^gen van den laacften noodlottt- ' 
gen Oorlog tegen Ei^Iand» \ 

,, Bebalven deeae vcf niaderii^ ^m h^9^ 
fimj ia Süda Finantie. Weeie» in. ^ laa^ 
laaien leer gedrukt geweest ^ zoo door dage- 
fiidig wmeerdfienrie Subfidien aan" Gods« 
IMan en Kaïkict^ali door andeie buitenge- 

r M Vo^s eenè aan deeae ^^rgadèrióg in- 
gdeverde c^ave, heeft deScuiy geduuieo- 

1 4 de AM:STEcfiDAHS iiS»8,aft8:i4:f5 17S9S- */«* «ydwk wito.Jaifm,viiii 97410e* 
1793» betaald '^' 

Subfidien iuui Godi« 
bttii»! en «cftcn ƒ 5,i55.703 : o: o 
Socieceic van Suriname 1,0^^088 : o 1 o 

Uitdiepen van *t Y , 
van 177H toe i79Sé 

Oe opbouw van ^c 
. nieuwe Werkhuis , be« 
nevens de Subfidien aan 
dit Huis 

Het Defenfie"- Weten 
deser Siad in den Jaare 

J?57 . 
De Schouwburg 

Aan de geplunderde * 
Pérfoonenin 1787 

De PruisOTcheTroa* 
pen 

Onkosten by*t1nko. 
men van *8 Lands Troa« 
, pen binnen deese Stad * 
lo 1787 

' Camnen en Stallin- 
'pn voor dezelve 
' Onderhoud derTron*: 
picn' ' 

Het beftruten van • 
idefa Amfléidyk per res* 
ca van verfthot 
. Regenbakken, dita i)Of 3^559: o: o 
. ^80,469: 8: o 

34*3892 o: o 
i7»378:o:o •3?»443- o: a 
64,000: ore ï'5>3M: ia: o 
8s>ooo c 0:0 . t •^»w" ƒ 10,976,347113:15 

Deese inportancei qeesc buitenge woooie» 

oit* ♦ Ml BöBK» CftSCRIBDBNISlTBli» t^ ^ uli'J heeft men idee kannen goedmu* 17$$» 
ken uk de gewoone Inkomflen, fchoon de- 
adve anden volkomen voldoende zonden zjtr 
jgsmest voor de gewoone uitgaven der Stad;' 
daar hec Uykc 9 vdgenseene opgave, gevoegd 
by 008 vooitg Rapport 9 dat bet furplus der 
oicgiven boven de lokomflen der Scad , in eetf 
Tjdvakvan ae Jaaién, van Ao. 1774 coc 
1793, niec meerder bedragen, heeft dan 

ƒ 4t«9<.994: 7- ^ 

^Déeze^openleggipg van den flaac van Scadt 
Finande - Weaen » zal , zo wy venrouwen^^ 
kannen ftrekken coc genoegen der Burgery « 
¥^lke ileeda onkund^ wegens den waareo 
fiaac van Stads Financien « zich, over \ alge» 
meen, niec datr oogunlUge denkbeelden des^ 
wegen beeft kmnen vormen* , In *c hyzon* 
der kan zuJke eene publieke q)enlegging die* 
sen ter gerustflelling der Crediteuren dealer 
Scad, terwjl tnenrich mee reden mag vleyen, 
dac, na de vcdkomeoe herftelliog van Rüsc» ' 
Eefaagezindbeid * en VoorQïoed, de Beftuur" 
der» deezer Scad eerlang zoUen in flaac zyn^ ) 
door fucceslive afleggen, der;^ver fchqit ^ 
den te verminderen. 

„ Ondertusfchen oordeelen wy het van onzen 
pltebt , de noodzaakiykheid aan te toonen , om . 
len allerfpoedigften te voorzien in d^ promp- 
te afbenattng der volgende fchulden , te weten : 
I* Onder *c voorig beftier heeft men , van 
tyd C(>t tyd , om aan dringende Geldbehoeften 
ce voldoen, toevlucht genomen cot beleenin- 
^n, loopeodè tot 3« en 4 petCt. Interes^ 
fio; doch daar die hulpmiddel , orzes ber 

1 5 düLkefls, mt^ aankibf» léu omnidcgcaftig !»,< iradi mi 
* de waard^id* noch mei tm betai^ der 
Sodv dewyl mea oook lokct kw xjq^ q£ 
cfeew bekoiog^ suU« wordeo ^wiiiti* 
nueerd pf opgmgi, oordttkq «y dat de« 
aelve atle beboocden ip woda» afbemalds 
tedr^gende volgtaa i^sefefoide qpgiw 

ft. 'OnlJCttabk Stad» 
EekadqgeB ^ ' yolgnia 

3* Sabffdlen aan da 
Kèr&eaen God^huiieQ, 
Kf becaating huooer acln 
tenHaUan, votgeoa op* 

4« Sahfidteo, wefte 
de Kerken en Go<fahi]{'* 
séb » volgens opgave der 
K^eocen, lil dft loó^ 
pende Jaar rekenen te 
fatten noodig hebben 447^50: o: o 

• • » 

^ 19 NB. Door \ piOQipii foomeeren dezer 
Aibfidie» Aüten de Regeneen dier Gèfflch- 
len in ftaot syn^ hunne LeveraDcien aatt 
fk minscaanneeinieaden voor concanc geld ie 
xonnen a^beAèedèn; In plaats van een Cre« 
lliet ce vergen aan Leveranciers » die„ la . 
de oncekerteid 'nnmneer hunne Rekeningen 
be^ald 'zóiidea worden , waarfchynelyk niec 
ifuUói nageloacen hebben , bónne pryieit 
i^uur evetarèdfghdd hoqger ce ffeflte. 

5. De • #• • • ,1 2QQElLfi|)BK^ QMCIIIMDBIIlMtll. 1^ 

)oprode Jaar m b^tadM 

syndA lotttpifta^ bed» ^-^ 

geada, vo^ opgave / 8S^I4?)(7< ^ ! 

f 6. i>a Aflosfifig io die . . t 

laar te doeo ?aoe^ ge:» , - -^^ a 

deelcaiier Negodttie mm 

mee MUUoenea, val« . 

gana <^ve i%om: o: •. 

voorziao ia de afloafiog . 
vm en gedeebe der 
RecepiaCeo op Maaod- 
gald « ÏÊM» deeser 
Siad) welke door de 
Hoadera ^oopen opg» 
Wig4 wordeOf eii waar 
foor wy^ bf calcnlarie^ 
^feUea 

\ BednageDde doa 

geen eene (jpoedig^ . ' 

mpriieiiiDg vordert . / 3>ii5Hli3* <>• <( 
^ Waarby niQtt komeor-c geen oodig zal 
fjm, eer vooraiemog ia . de bdcei^wooiM 
UiigaveD» door de iq^woordigi» . cydapoi? 
teodtghedeD veiooraaakCi waar wm wy de 
begroodng aan uw ocMrdeel 4>vefla«i; ah 
anede om ce voonden in hec herftel vaa deo 
Bankt volgena de plechtig? belofte de$we« 
gena aan *c Ptibttefc gedaan, by .Uwe •fobft. 
cacia in daco 5 deaer maand, *c wdk oogé- 
twyffidd een gewigdg onderwerp Uwer aft- 

«actoalsvr. ., J ^ 

Baar 
V i i ii>« .•.^••«i i4A I^STERDAMS Ifir Ditt.' 

ij^. < Diar da Oorlog , aan de Ftanfefae Ré^a« 
Qo^ji^^ bliek, Millioenen rchacs kome, is ^ isiec 
na, door vfiemd, dac derzelver Beftunrders alle moge» 
de Fno- lyke^mUdeleiif. om bet celkens ledige der AI- 
^1^ J^ gemeeoe Kufe^ eeniganiis, aan te vullen^ ce 
'^^'^ baace namen. Al wat van eeoig^ waarde, aan. 
openbaare vyanden der gemelde Republielf^ 
of aan Emtorancen ute deseive, toebehooren- 
A^^jéiomèd werdc in Landen, door' de. 
Frapfcbe Troepen bemagcigd, of zelfs daar 
sy ala Vrteiulen waien binnen genrokken » 
befchouurde en bebandelde hec tegen woord^ 
Beftnitr van Fraokryk, als aan de Nade vervaH 
\pL \ Was tngevoij^ van dèezen algemee- ^ 
l^en ttgtl^ dat de Fnniche Reprefemanten, " 
tllerwege, de ModlcipaliGeiten van Stedn 
en Plaatsen vermaanden , bnnoe fiargers.ce. 
Raseen toe bet doen van opgave, iodienay 
éfenige zodanige goederen , eigendommen of 
bédtiingêtf onder ^' mogten hebben. Daat* 
cnboven badden de ' Fianfciie Reprejentan- 
ten^ Wi Jtrlfdeo einde «een algemeen bè- 
(ag doien leggen op alle Schepen , diebe- * 
haden 'waren mee Goederen , coebeboo- 
itnde aan Naden , die mee Fiankryk • in 
Oorlog waten. Men wil, dat, door ditmid* 
del, aanzientyke fommen aan de Fnnfdie 
Republiek vervielen^ 
yers^e* Merkelyk gerugt veroorzaakte, ten. deezen. 
tiDgvtn tyde, eene ontiAoedng, in deeze Stad den 
den PU- Fiskaal der Admiraliteit van derhoop^ 
^^^ en den Vlce - Admiraal van rinsbbrobii 
den vice-li^jeg^d; .Kort na elkander werden ée 
4<^<Binai ,{e(y]e, de eerOe door den SubSkone • Mil» r.-^A [.^BoBic; OvttniMp-Evn^^vL i4{ ïe/detndciedoordeiiKoinin»iKiaiirderStidv i^m; 
-héèea in^t ecb gevolg van .Boigpr .KaviL-«. jq^,^ 
Lletk, dt biipie haiien gehnkl;, fa op bet hergmu 
iSmdbxds in t^mdierlykii .^wiaiiqg gqftdd ^ 
-mider dat aan iemand jpegM| cpc dfseh»^ 
"werdc verleend» . Ijiejoi anders Jekce W ui( 
var de aanieidiog ' toe deeieo: fbp» 4» dac 
rdecelve op last lüt jden Haage wv ged^»n« 
' In ooa herige wegena de Omwecjce^iag Feeac dei 
liebben wy verbaald 9 boe, op den eigev Vrybeid. 
•^ iharvan, een Vrybeidaboom voor hff 
Scadboia geplanc waa ^ m > Do^b di( 
,Teeken , to haaac opgericbc » beaocwooid- 
de niet aan bet vermogen en den iuiater der 
•Stad, en werdt men, ovaazulMr te nvuki» 
een ander danr voor in de pbmta te fieUeo» 
Met veel fta«elyk|he«i geftfaiec^, dit op 
ilen vierden Maart, den d^i;, mveos. aan hiSf 
vleten van bet Feest der VryheU toegebei^ 
Jttgd: Bybadlide g^beele StadwM op 4» 
been. De Kalverikaat, laoga welke d^ 
rTreio, xo der Leden van de Munictpaliceir^ 
als van andeie per/bonen, welige , om ia 
denzeiven^ te verfcbynen,. geregtigd gepoc- 
deèld werden , ayaen w^ nam , wna, ter we^ 
derzyden, met gewapende Burgers beaset, 
,die , naar gebnge de ^ ftaatelyke Opco^ 
,was voorbt getrokken, agter den«elyef 
opfloocen. Gelnkkigt dac, onder de zik> 
-mengevloeide menigte, geene ongelukkei|i 
;van eenig belang voorvielen. Ziet hier ee« 
kon berigt wegens bet Vreugdefieest^ 
jdocfa, voonrf*, eene befGhryvi|i|g van -den 
•f 'Vit- •L*-;;t. .lA • ilefi y '.of ttdg vfoegerv ep lm Hein èm 
^|le?dltidév <if ^émt Dmi^ «oor hecIWi 

iopffcrfchc Dte böftm wmbiAMkr 
ét fjsèBÊBé '^m' tÉM k«ldm« xit 
«ood, Mr hoog» vhi oegoulg* 
De foot 'dei boonfes wooit odpingd on 
^''' ''óeo l«(Hg6n Gfirti«iMl; o^ vMttten bv 
fcbyoc te riftirii. Sliogeio-^ of ^êopmym 
idrleUènrii^ ge&liüdtird^ ii do Boocn, of 
i^ene oieAeiyké hoogif bofoo den grood^ 
BMX een thk ^ven «skeoMiden cvigeevtOt 
«e sig in'^ie kiMo «ertiest; nolke, vol- 
fei» 'eèéelnmèciimdge ftblktiiig,^ bé» 
^reejgjhnrê Hieeogevoeede JMkennldwi mt 
Midimalt fimei^eaeML Uil' tte kraki^ 
^de-bec rionelbeield van EmgÊÊhfkt Bo» 
IfelMilifaig', lerhéft idg do Ijiils ém 
Vodnte» die met deo Hoed te Vryheld» 
Ueceene diiekiêurige Kokude en Lbcm» 
ütti^ gedekt Wordt Tot' do koogce vêk 
Meféotwidt^ toeiA is de BoOm iageOooibii 
Iti eeie kolom ion de DorBëhe pftle, mee 
eeneb Lenwriérak omffibgoipd.- 0|i liec Ko> 
«Iteél deecer kokMn, en ffondooi <egt« dÉi 
Stam des Booms^ nist een Krygstrofto^ 
^Ifamnde uit drie gcbroosde i¥a(Mnniscingn^ 
Yntt driekleurige baaddieraii etf DlokneB ffo^ 
Berd. Nog luger fiet meti IkmMni, wel»' 
ker Opfeinifcen wy verfoigeos znUeB 
neldeo. 

' b den JvroeigeB lOotgeoftood van doem 
Yëéüdagt hadc men, rondom den Viyliekif* ■elilhig vnu de vrryjiiDS-nooM, op d 
;t Ani.'ttj'tlfiiii. ' >f*,fl loBli IS i9€ dl B Sb^II^ E lt« «4) èoon» op een u üm cij kdyi teu llRaifif 'fü «l^ 
ÉWMtWen ^ pditefr te dm grond gedegen, 
teet fonlien /be^^aonen, eenea lórin^ ok^ 
iM nke ndci ftinèen'ivelMidé |ilegdge vcr^ 
l%dDgeo zonden vohroeid wordea* Rtedé 
ten negen uuren was die krfng^ nn bhe 
toen, nee eenige KratpagntSn gewapend 
(lUfgen eesec ^ en voofts niec - een^^ onf^ 

S- Avctteristen ^ die hj tier Vel^Mjei 
den post gevat. ^ 

Ten den nufen wetdc betFèettgeopendf 
net hec Inifleti fan aOe Klokken 4et Sati% 
een uur bng Aiurde dat foiden^ nm ntt 
^een vrolyk gefpecl vervangen en if^Ioat ai 
^volden. .Mee den Uokflag van twaalf 
#ifen hoefde- mpn het buiueren van hai 

EAhnc van Stads Wallen » 'e .vre& bet zeU 
: éen p)egc%en opeogt gA DeAn nam 
eynen aanvang van de Botmnarkt, in vie^ 
iÉèv nabyiield vcclen j die den tiefat zonden 
tfersdlea, dg by cyds vn t v ocgd baddei^ 
Vwee Adjnèmcen van den Konmoaduie dar 
Snd KRATE1IH9FP opcndeo 'den opcogt> 
*MniMde(yk gevolgd van een Pknkeren vier 
SVoinpeaen ce paard, en een Oecachemenc 
van Burger ^KavaHerie en O y)adlers» b#> 
Haande iHer nk dertig tnan ^ als mede een 

rilftlnp van negen Mufflcantén. Thans tték 
algemeene aandagt een pragtig 'Schfld, 
unar boven de Franfehe Vlag ' wapperde', 
«n 't welk door cwee Manneti Jn de boogée 
yJ ra agen werdt Hét ficMM, 'van een 
w^gwerp^ rmde gedaante , res voeten hoog^ 
Wï pcNConL Toe* orann^ waa, u «en wm* 

•,•••- tanflen #4* * 'AM5TERDA-MS*^ QL^0ttlB 

]0H^ taattm nnif mee ^en gtfdiadfeidai Jamt 
vao Ëikenloof mfierdt door diteUeorign 
Liocen byeeo ^houden.. Men zag^ opdii 
Schild, Amfieb Steékmaagd. Ja eene dnb 
* iMce houding. In de eene hond hkldtzf 
een Mikb^ bec dnoebeeld dfr FrybOd^ te d» 
endere een H^aterpas^ hec zinnebeeld der 
CdüfkbêU, Naasc haar ftoodc een Frmk^ 
in eene fiere houding , die ^, te hec 
, verlvygen der Vryheid, behulpzoam geweeac 
zynde » baar^van derselver duumambeid 
verselcerde. fiec oog der Voordemghcid 
befbaalde deeze beide Beelden, onder we)* 
ke de fi^aarbeid en de Erkenielykbeid^ mer 
«grooce letteren , hadden doen Ichryven: 

POOR VRANSCHB HULP; XIX JAflU4« 

EY MDGCXGV. 

Agter die .Schild volgden de leden der 
Lee^ezelfcbappen, die» nevens de gewi» 
pende Borgera, hec Volk van Amflittdam 
vertegenwoordigden. By dit gedeelte van deo 
Trete ng men de zea Burgers, die, om bqt 

> ideveien van hec Requesc^ teg^ hecinoeeoiev 
van ËngeUcbe Troepen, in de maand Octop 
het des voorgaanden jaars, te veriakedf 
genomen, en voorts, te hec Stads Werk> 
£ius, gevankelyk waieo opgeflooten, zoaly 
viry, ter bekwaame ploarze, verhaald heb^ 
b^ Door een driekleurig Line om deif 
rechter arm waren zy van de overigen onder* 
fcheiden. Nu volgden eenige VrywilligefSt 
.met den oncblooten Sabel in de vuisc, en 
daarop de Ledenvan hec Cmmiiié Re^a^ 

" Uamair^ owdngd van eaoe lei jeu^dig!^ / iXXIL fioEb GMstuittnvtUtn. t4S 

Muigdeo, alle, Mivood^, dodi bevallig;, i;r^ 
ia l£c wit gekleed 9 mee Uoemeo Terfierd, 
co dk een groeD takje in de band hoo- Thans mg men eeo tweede SdiUd» Tan 

cmige Mi^kanteo voora^egaan» onder de 

gedaante von twee Maagden, de FrjbHdtxk 

éb GefyihM verbeeldende. Oe Vryheid 

Irieldc in baare lechcerband een Speer, ?aa 

den Hoed der Vrybeid gedekt. Met den 

flinker arm rtntie zy op eenen Steen, 

waarop dé woorden db rbchtbn van 

»SN MBN8CH gegraveerd waren. Am 

'de andere zyde van den Steen ftondt.bec 

Beeld der (k^kbeid. Op den agieigrond» 

ter 2yde vaa het Beeld der Vrybeid, vertoon* 

de 2% een boog opgefcbooten Palmboom» 

ilen éen voetvanfaet Schild las men dewoor* 

-^den v&VHfio én oblykhbid^ 

Hierop volgden, in den T^do ^ de Provi* 
flonede RefiTefentamen van het * Volk van 
Aj^Mam, tallen deftig in hec iwarc ge- 
kkep, gaamle twee en twee» van een v^ 
^aKMugden, even als de vooigaaode itft* 
gedoacht^ dnlffaigd, gevolgd van de vier 
Kolooellen der Burg^ry, ed van eenigp 
VrywHligers, met oncbtbot Zydgeweev, op- 
g^flooten door den Maire garBl woU« 
TBR TisscHBBi aan wienë fltokersyde 
de Ptokmenr der Gemeente, Mr#* aiAU« 

RITS CORNBLtS VAtI hAItL • tTVlC 

2#y weiden gevolgd van vier Afgevéardig- 

den lilt ieder der ondericbeidepe Coóimitté?^, 

CB van eenige bevallig gekleede en vtrfierdb 

}UaLSTUK, K Mng^ ^6 AU$TR9,niMS . , ni pau 

f l/M. MkÊgim émêogd. U^AfffmÊit^gjnmt 
Aigswmn Wdsya en ¥an Vfwiu»uab^ 
wxofumómdi^t gekid(k& viet ou^n U^- 
doQf iiic het Diakonie - Oude « Vroawen- ea 
ftSBOOtellaii , tti «ie lm JUKherfcbt Deftee- 
deUo^uis» ék één Wn ea ééoe Vro^«u 
ai Tooro.uir alle de WteeibuïxeQ der Siad.« 
zonder OBderfciieid vm Geziue, iedtr èga 
Joagegle en éé^ M e»je. • Ottunia zag omq 
de verMre Cooiimcqé^a^ w welke dat wn 
Roophandd en Zeevairc ?aD tivaalf hi4>fc^ 
JoDi^Hogeir» uk bec Kweekfekool voor d^ 
^Zeedieoet» werdcfeneld. 

Het derde Schild^ welk ra volgde 9 wevdc 

^mm^^gMn ?Qn neg<n Mufikauam. Die 

' ^faüd, wüc boven «ea Vla^» mee bec 

JBnds wtpeB befehHderd , wapperde « vqr- 

•eooode twee ftMviere«» elkauder omhel* 

zendc es htfdjk de heed drulj^ade» Tu«- 

•fthai beidea ftondft (iu Altaar » mee eea 

Imndeod Hvt daar opt OQ»fehseevei o^c 

-de woordev £«1» HA^t voor ^h&t 

-TAOBKLiiitD* Ter zyde asg men^. een 

- Otob tt mii » omlliqgerd mqt Wyogaardw^- 

ken. Onder ea» hec ScbMd laa raea 

:|(B.oBDERSO-MAr. Acht perfooM» vol^- 

^bn Mnldd«l|k die ScbUd, die, kk den 

-|Miii i;ri|7v.om boqpQ Pairiocfche denk- 

-wfie eit knedeUngpn ,' gangen geze^^ 

doek. op den dag der. Revoluüe optflaaeo 

weeën. . 'Evee .QecaebQIW«#>» e» ok 

de Jttuigaf - Grenediefi ^ e^ hec ander 

4rie de Skigai - KtviUeii»» floqcei& de^ 

'TflMttl. 

.:' : -Pp . Op hec pleiB éa A«valn# ncnte het ij^^ 
^oofd nn deo Treia op^ev^, door dea 
Kommandant KKArsNiiOf r, wm zyas 
Art)iKtemen , die deazdvea io dcft t^gepok- 
«o Kriog feléfddM, alwwr i« wcn^ 
JÜDfitaueoi iaM% Uefcn boorea, temyl».. 
yma de aaakoom vu dea Ticfai» door 
eeoeacwMg Kaoooichpoceo , fw Smds 
Wallen , wevdc laogekoodied* 

Mr du de i^beelf opragc op hcc plein 
der Rewriude was tat^onen, «a dg« 
cp eei^gen aAmd, roodon deo Viyheid»» 
Ikmbb gHcbBBid faadc» deedc«ea Lid voa. 
bec CoumHté Hevohitioaak eeoe Aw^Taaic 
«B de Muoidpalkeit en aM de oncierrctacU 
doe CqmnÜoé'si de Voordtter dw Mooi. 
cipelitefc deedt hec adfde aan de fprgpider» 
4e meoilgte; 'cnelk net em ai0ea)e«a g|t>( 
«pep vao yhat ie fry^i fi& mec,lMt( 
onindea van de Geveeren der gewapende^ 
BorgjEN» beantwoord werdc De bovêoim-j 
aadde ScbOdea werden nu «aa den Vxyheid**) 
teom göhaqgen, raado» weUoea de. wg»^ ' 

l3f!ke daosièn der gemengde Scbaitfe» vaa, 
Faoicbe Geoeraalg, Municipaliteitsledeo ea, 
Snge», vaa Scokotiden , en lulai^taB' oaf 
pdneo, flake eenén aanvang nanen^ di«L. 
WflootBB weidea net faec loabrandea ntj^ 
ket Gefg&ac *' (cn «eekea dat de Jhvydin^ 
ina. den VsybeidsbooB na vèUiagc- ans. 
I» dea avoad ag men deBaeIvea,.ia eeaibe^ 
fSUIgen üpaak,. veiiklit , onder d» ,gfl«vt| 
f«a «ea,. fofu^r die, aaa alk ::l9nMp. 
fHI9.Jivn(giefinal«i, boogswyze, uitwierp: 148 AMSTERDAMS IIÏ. DBiu. 

if^. Hèc daR2en en de verderft vrei^debecoooia-^ 
g^n werden nu ook hetyac» en daarden eeik 
goed gedeelte van den nacht. 
Negoctt- (^(c de (^gave van den (har van Stads ¥\^ 
de via nanden, ipelkewy, boven, ddedenC^}» ^^* 
itfht MU. lip ie voorden, dac Provlfiöneele Reprefen- 
^'^'^'^ tantenzig lpoed% zonden genoodzaakt vinden 
tot bec benamen van middelen van vo(Mrzie- 
niqge. Dit gebeurde ook mét %r daad» 
Reeds In dé maand IVbart zag men eene 
Pnbllkatie in 't licht verfcbyoen, behelzen. 
de de uitfcbryvmg van eene vrywilUge Ne* 
g^ociade van acbt MiUioenen Guldens t tegen 
den Inoest 'van drie en een faalf ten bon* 
derd, op zódmige voorwaarden, als, byd» 
oitfcliryvfaig, nader werden aangekoddigd. 
Vreese (ebeen de Reprefencanten , al aao- 
fiondsy ce hebben bekroopen, dat, veelfigt^ 
langs deezén weg, Ót dringende nood niee 
éya vervuld worden« Immeirs, na Inm ver- 
trouwen betuigd te hebben ^ dat niemand uit 
de Bnrgery, van wc^e denkwyzeby ook zyn 
flOf^, zig zoude onttrekken , om, door hec 
ter leen geeven van een gedeelte zyner ver- 
mogens ^ tot de faerftelling der Stedelyke 
Finaoden, het zyne by te drsagen, voegden 
zy *er nevens, dat zy, in dit vertrouwen» 
hoopten, » te zullen ontflagen blyVeh van 
^ de onaangenaame taak , om eene nadere 
9 geforceerde, en in alle opzigten minder 
9 voordèeligé , Geldligtirig uit te (bhryvent 
» waar toe zy, tot hun leedwezen, door 
de drfaigendjfte noodzaaklykheid) onvermy* 

.'m ddj^ 
< n ) at Uadz. 1 34 mr$ ZXXQi BbEXiGE8CHtBD£NIS8»N. lU|9lv 

1» delyk sondes Rebngc worin^ wanneer» jf^f^ 

W binnen tene Mand oa deese PqUibtde, 

yi geene genoegaame Penningen werden 

9 gefbomeer^ in welk ooverwagi getil, 

ff zeggen Repre&nomten, zy» die io deeze 

If Negodade hadd^ deel genomen, bnnne 

ff tdzo vrywiUig gefourneerde Penningen zoo • 

,,' den mogen doen Rrekken torvenninde- 

9, ring van *t geen zy, alsdan, zoodenr 

f^ moeten q>brengen« en ook van die Pen* 

ff ningen de Uer bepaalde bcereafen blyvee 

,, genieten**. 

Eene gebeorteids, een deeeen tyde» aliiier Berlgt 
voorgetallen, die niet flegta door de Stad ^^2^' 
klonk , finar ook elders veel fpraaks verwek-, g^^lj^ 
ee, vordert tbans ons nitvoerig verbaaL ove een 
'c Was 9 naamelyk, op den negenden Maan gevorder* 
^eexes jasrs, dac bet Hof, aan de Provifio* ^^ ^^^* 
neele Reprefentanften van het Volk van Hol- 
hnd, cenen Concept * Eed ssoodt, om door 
slie Geesoélyke en Waereldlyke Beunpteg 
fe worden a%tiegd^ van dea volgeqden in« 
iKXid: „ fit. ver&aie ce erkennen en- ie eer« 
,, biedfgen de oèrervreemdbaare Rechten 
j^ van den Mènscb en van den Burger , zo- 
,9 danig als dezelve door de Provlfioneéte 
I, Reprelèoianten van bec volk van 
^HOLLAND plegtig verklaard zyn by der« 
^ selver Pnblikatie van den 31 Jaonary 
9% 17959 M zweere dezelve in myn Ampt 
f^ of bedientoge^ voor zo. veel in my is^ te 
f^ zullen handbiaven; ook zweere ik , dat ik 
f^ den Vdke van Holland , in welks boezen^ 
ff ik erkanne de d^snlyke oppermagi te be- 
lt 3 ^ ms- ^ tfj^ ^ nmtOi alt ook émxé^ Véwyulwkï tdip 
^ g^9 gelwiv <tt gamawiX syn^ en 
^ vooRs y d« ik tlle» ad doèit« wtt te« 
^ 'goed cii ganottw »' b • .&tnikiig is^ 
il tB bekoort co jdon • 

• • • 

• • • 

* rDene 'Concept «Eed ^ te - de Ver|}ftdcfiiig^ 
«eenro^ eo goedgekeoyd iyodo, weric 

' IbaiaB iiefloieD.:»^. dac daar jm; skmmie, de 
floodige. an&faryvkig zm fèdaan mordeitv. 
mee by voeging, dac, coc tec afieggen Tan 
QOBtf!ïïi . EiCifc, rsQudèti geboodett 2!yii, ^^.alio 
tf de Ledto van de Hoveo ^mt fóliMtp 
i» Mlviiilci|Xdiceuen , Comtniccéb mm Reckis* 
f^ oefeoinginiy de Pfoouriur- Generaal, aUe 
M H<k)fitei Cl. Mioinen der Polkie en 
if Jnscitiè, als nfedft alle ''AmpieoaareQ , diOy 
9, b; bet aanvaarden btuer potton, ge-i 
H woon zyü eenen Ëed"^.. co k^an^ ea 
)^ voom alle Hoogleemrs > .Lranoa !eia 
f» openbaaie Ooderwyieré ^ Prsdikaiini em 
' ff L ee anaeè b -jran alle Gcaiodkeden^ Priea# 
> icrt «n Ca|!|)eilaaneni , en die Aabbyoeo^ 
,, der joodTckaf Nade^ ao:wd;die geenen^ 

# weUie Tfeda zyn aangaOrid, tb in lier 
- ii^ vervolg cnUen aangeflt ld wonden^. Pro-, 

vifionoele RispiefttttaDcan va» Holland voeg- 
den *er nevent « dac bier mede voor «er* 
^ ^ vatten jK^lioudtti werden aite Ëedanv dio 
n mee d^sen flrydig Jcyn» certryl xy, dia 
». d<»B(lv6 mo^n «%elegd kebben , dsurl 
SI van 4Xoibeyen iiverden** ; «ordende voorts, 
de P«)c«Mirn.Geneiaal ^gplaac » kennis . te, *A XXXiL Btm. G»tCHI£Dfti|tftB|L IfJ 

riage^ ttterwieeA» bianep d^ze Pro^ode, 

- Een tiflemMnen. bywl, immen me de 
daad vao bec afleggen van denzelven aan* 
gMC« Tondi dcMt ^l^j nvge^eoderd te 
L^den en in ^nze iStad» By den .Provifi- 
noeaien Haad dar eefa^eooéi;^. iScad eenige 
nnarighedm qfode geroeaen» zo over dra 
Uoud ak over den vorm van den Eed, 
«eidc dejEelve te.^iaade, hec voldoen. aan bec 
aoeg^iooden bcfd^ inunera by voonaad^, 
ep te fchoneQ:» «^ van dit beüuity niec 
flegu aan de g^eUb RepietenfiBmen, .maar 
004. akin 4e ot^derÜcheidene Mimitipaliteicen 
deezor Provindej^ bei^ te doen toekoon^en» 
Mog- meer. deadc de R^ad van^ Leydea^ 
Bipne bondig beradeoeerde -Mèniorie ag 
nen, eerleng, ie. voorftbyn JuHinieny be« 
bdaende de . .leden^n van bezwaar c^en 
ketaflfigigan^mi den gevorderden Eed- 

P r o v tf en eele . HepielèBtantên viin ooze 
Sced, bykana ff^s^ydig met die van Leyrj 
deo» bec FonnttUar ^an den Eed tot eeq 
onderwer|k faonner. rvulpleegingm hebbend^ 
gaoooMi» vraien van meen)^» ani bec 
bevel, raakende den Eed» te. kunnen nocb 
ie- mogen gahooraaameo.. Hunne redenen 
van beswaar ontvouwden ayjn eene Misfive 
iaD hunne A^eveanÜgden in den Haage, 
néc laat om door dezelven ler Veigftde* 
Th^ der Biovifi«}eele Repreiêncanten van 
h0c Volk van Holland ie worden ingeleverd* 
Om de ^9«jg|d0e ,eit^9^^ welke die 
i : K 4 fcbi7« ta% ABf STBRDANfS - HL Debm^ 

if^* fcbryveo voortbragc, oordertn wy,^ heo- 
sdve hter woordelyk en in zyn geheel w 
moecen inlasfchen. Hec wis gedagteekmd. 
den cesdendea IVbart» en vn dScxm ixh 
hoiA 
MisGve 9« Medeburgers I Wy hebben oommgeft- 
r" I^^' Uwlleder a^nfi^rymg van den 9 Maan de* 
^^^^^Q zes jaar» 9 welke coc onse grodce verwonde^ 
afgevor- ^Dg nlec voor den 13 daar aan volgende aan 
derdea ÖD8 geworden b ; ^Kenende ter gelei^g vm^ 
^^^ bee Formulier van eenen. Bed » welken gy« 
lieden begeert dae daadelyk ^ zo door ons- 
^ehren zal worden a%elq{d, als door ons 
verder afgenomen wedden , van alle zodanlr 
ge perfoonen , welke in uwe Miifive breder 
worden omfehreven; en welke hec van de 
competende dezer Mnnic^Niliéeic sonde zya 
denzelven te doen pneAeeren. 1^ 

M Wy hebben deeze zaak van te veel aan* 
belang geoordeeld , om in dezelve met eenl« 

f e overhaasting te werk te gaan*, co vk Aen 
oofde raadtem geacht» £zelve rypelyk te 
^verwegen , alvorens te conconeeren toft faiA 
efiêftoeeren van eenen maatr^, die on^, 
by de eerde lefture van Uwlle&r Misfire ea 
van het by Ulieden geaneOaerde FormtiUer» 
reeds iandonds als geheet ontyd^, en mee 
den aart en natunr uwer Vergaring ten 
eenemaal onbeftaanbaar, is voorgekon^n. . 

V, Daar de Munidpalirett deezer Stad zmIi 
dus genoodzaakt beeft gezien , Uwlieder ber 
vel en last provifioneel te moeten dedtaee* 
renen faoicen effeft laaten, haast zy'zig 
egter tevens, om aan ^UUfidm de groncks <^4:i$ ^BOBuOBtCHIKblBIIiStSlk 1{§ fM dk hnr gffdng opai tek^OD^ea Ulie« i{9y 
den de redmen op ce geeipcn» die \mt: 
deeze uw» denwcbe ds gebeel oocydlg ea 
iU^aal doen beftbooiveQ. - . 

9, JfflUMTs 'Wanneer men • dèo grooMi 
kxi^ der Onmencelüig 9 (Me Uer ie linde. 
zo gelukkig eb oDirDorbedi% lOC : flaoA 
gefangc te , tedÉftrdejyk belchouwc en kr 
beboorlyke oiferweging neemt, stl iiie« 
onnd kunnen ontkennen , dat die de nieawK 
liogs Geconftitneerde Magten ^ Corponn 
tien vw Bewind, Provindaale Sainenkom* 
fient Maokipaale Veigaderkigen » en wtt 
dies meer is, flegts by provifie, en toe da» 
liier ki op eene meer wettige wyae aal zysk 
voorzien, aan het otid bewind zyn opge^ 
Tolgd; en dat voords alle de deelea wH 
kec oiide GotbUche Gebouw der Scaat9iw«i 
g^ering deeser Landen ftaande Zfü gpblee^ 
«ent tot dat deealve, ao dm eene^ meet 
f^g^matlge VolksvenegenwoordigDig pfamtl 
sal kunnen hebben, met eene gemeene hand 
mr neder geworpen zutieo kunoen^ wofdeo » 
on ki demiver plaatSt ^ algemeen heilige 
ilom der Rechten en P%iea Yon de» 
IMbisch en Bturger op te richten. 

n Met deeae noodmakelyke toedngt vaa 
laaken vkidea wy het een eeiMimaale onhch 
ftmnbaar, voor als nog aan iemand ho^B* 
naamd odt, den geprojeAeerden fled vai| 
holde en getfoowheid ce doen efle^gei|« 
Vooial achten wy het oogerymd aeodattigf 
hvide te doen urn de tegenwoordige^ Verga* 
derjng van Holland^ ao ala fulks echter by 

. K 5 hec «ISS»- 1» fimde U vto faec MMTOipm For^ 
dMmklDdyk jg^wrdevd wcwdb 
^ . Wt befi:iMUwea UwHeder Vdgaderiaf^ 
tdc geen ander oogpmtf «hn alleen difti 
«R' Provifioneele R^ffe&DcaocM deezer 
Ftoitedt , «in «reUie wy dm ook geeot 
ttear redx nöth fttag coekedaeni, ^dao voor^ 
Ittett dooc deiadver pnadeoeslbiveQ genocei» 
k fewetsc » <a 4ao . vottmkr noodzakelyk. 
il om xWaoige ProWfioneefe ichikkingeQ ca 
iorigffiigai ie beiiamen» ab welfae hoogst» 
aoodnakijrk qm om de rvst en goede ^rie 
MMen «deiett Provinde ce bewaaven ,. en 
foonia éa nodige vooniening ; te jdoeur ia 
dte ■odaai^ Aakea^ welte uic bmen 
9Êtt geaiiv tthftel nodi vemoaglng knonea 
Ijfden. Das het is /er verre van af^ dar 
wy omkr jdeeaer lakorgirnoedide aaaken mede 
womim bcgry|)en^ hec afleggen van eeneo 
Bed ma g^uwh^d iaaa eene Vergad^ 
ting^ die op geeno andere dan eene aeer 
MnedoMtige wyse heeft kmncn by een 
kdONai^ en die hoe Janga lo ojeer voof& 
gMC een aUeroogeëvcmedigAe gedaanoe au 
^ m Qefnent ten GQ>zichte van die geiykhekit 
welke zo veel mogelyk in 4eielve behoorr 
deidifli ie hebben, dac de laliyke Borgery 
wn deeie Siad ^ welke een m aanzienlyk 
gedoaite dea gantfthen Volks idanaakc, zkh 
thobda in Uwtaler midden bykans gelyk ge^ 
üatil ziét mee hec geringae Dorp» hec welk 
kan goedvinden zyne. Gedeputeerden ki 
«war V(ergiderkig ce 4oen iocerporee* 

n De 9, De Munidpaliidt fan Ainfterdliir 4s IfH» 
-idc Aei^hooMe vtQ begrip i 4tt de do* 
^Ulieden geforderde Eed , iiiélai des^ 
tixo geoerad phtts^ 200 bétiooieii te héb- 
ben, dteeo iÈn worden gefiisthc dbor, eii 
A%ol^g<I ^^ 9 bec wetdg verkooim Üf^rnMi 
'der Natfoniale Reprefencftde; am welk M^ 
hmm het behoort re worden -ovefgelnteir» 
om eter Ulieder Proviffoneele duiden eh 
ichikklngen eene beflisfende oid{>reak te doeir; 
sonder dat her aan UUedeii viyftaat, oA, 
door middel vab de%n ëed, by ?ooitud^ 
4)et Zegel te zetten op aUe de daaden éfi 
verrigtingen , welke flegca'Frovifioneèl ^'fli 
tot nadeite vooreiet^g) door Ulieden oiidei- 
•oomen en &i het werk geftdd kyü jg»- 
jwordea. ^? 

* 9, Wf twyfMeo grienatart^ of OjlÊeêSk 
Mk In deez6 vê» deok-^^ ett haiiéelwyab 
«ie cotdaatheid eii ) openhardgheid béipe»- 
nAj weHto-éaae Vergadertag «ig tenr^^ 
maat heeft voorgefthieeven ; lérwyl dèzelfè 
¥oOrc8 ièUïb nnitr verlar^r . tbn ëenflemmk 
nee Ufieden foort te vmiett^ toe behoun 
«o bevordevh^ vaii het wel^étf gdnk vatt 
het gemeeoe Vaderland^. 
' ' Geene gertnge aandoening verwekte deeaè 
Mi^five ter Vergaderinge der Provifioneete 
Réprefèntan ten , die flraks eeneCommisfie iie* 
noemde, om j nog ftaande de Vergadering'^ 
te beraadflagen 9 hoedanig in^ deecen behoor^ 
4e geBandeld'te worden: Het rdpport , óoat 
êexüw ui^brogt , hieldtlo^ dot eene Be« 
geodiog vail sea Leden naar Amflerdflal 

moeii 1 ^%$fi. AMSTKRDAMS JIL Dgsti 

.fffS» mtm vortei. «^evMidigd» om» op ^ 
l^hacs iel?e, mee de MunidpditeitïA ondet- 
knddiDg ie creeden » en mee zodanige f^enoeg- 
4mine magc voonieo « els , in eeoe zadL 
fan 4teefle üi^gelegeoheid » verebchc werdc 
bk ge?olge van d« rapport werden, coc de 
hnmómgf beooemdt $• iz. wisblius^ 

4DIU HARTEVBtO, T. NtJHOUT VAN 
PBR VB&M» B* BI«OK, J. SPOOR6 eil 

A» w. awART, mee eeoen Sekrecari^, Iq 
'den nacht , van den negentienden op den 
^^iotigfleo van Maart, uit den Haag ver* 
fnkken, jEondt de Cpmmis^f kort na haam 
eanlcomiti een (chrifielyit # bevel aan den 
.Voorsitter der Monicipalitm matthys 
.VAK BSAURiK Janiz. 9 weariiy dezelve 
gelaat werdt, de gdieele MunicipaHceitt 
voor zo vfne zotte mogüsk zyn a^q^e, 
vog cBen zelfikn avond» cegoi zeven noaen» 
byeen^ te toepent ten einde Afgevaardigdeii 
Jhmoen laat, cUen zy lan dez^ haddcot 
fouden kunnep voivoeien. 

Terftond oa bet ootvaogaD' van deezen 
liat, zooda de Voorzitter Scada - Boden vk 
fMn de Leden der Monicipaliidtt om zo 
veelen derzelver, ali zig Mnnen de Siad 
bevonden» of door beletfela niet verhinderd 
werden, tegen het beftemde uor^ by een 
ie roepen. Niet mieer dan é£ verfcfaeenen 
jja de Vergadering; deeze vmieo, behalven 
den reeds genoemden Voorziner natthts 

VAN MKVKIK Jam^*^ HKNDRIK VAM 
C4STROP, JA^OB TEYS8BT JutUêf^ 
JAK YAN LA^NI^,. .^ILI^RM VA^ 

VUURST» XXXn. BoBK. G BS tüliD&Riifs N. k57 

VUURat, &UTGBIL ]A1I SCHlurMËI^ 1^5^ 
rEMMLl«K) JAN WILLlil IRBOVBlf 

VAN DAM, }ACOB lud^h Henétikszi^» 

JAN PIBTSE8SS,DANXBL VAtI AKBfl^ 
//Mé/rUiZ,eaNlCOLAA$ BU.%VK.^hhk,lU 

^a 48t de "Voorzitter de reden deoer bufteiH 
gewoooe amenroepioge badc oot?onwd ^ be«». 
kwam men wel haast narigt « dac de Kapicek 
nen der beibldigde krygsbeaetlbige bevel bacU 
den ootvaogen, om sigdjet^avofidteg^zeveot 
Durea by haiuie Kompagnien te vervoegen^ 
die reeds aaoBeggiog hadden oocvatigea^ ook 
tegen het genoemde uur, gewapend , op d^ 
Beurs te verfchynen By onderzoek ^ op 
wiefis bevel deeze oproeping der Bezeohin 
was gercfaiedy bevondt men, eerlang» dacd^ 
K<MBmandant derftad kbaybnhofp daac 
toe bevel badc fi^evtn, Hoe vreemd difi 
bevel ook luidde, aJa bniien kennis dei^ 
Munidpaliteit gerchied, in welker Eed dê 
Konimandant*ttondt, moest men zig dsect 
ichikkbig laaten welgevallen, alt begrypende 
de Veigadertog, dac zy onder Kryg^edwang 
tolde, alcbaos onder hetzelve zon gebiagt . 
w<Mide& Op de goedheid hiarer zaake Aeur? 
Bende, befloot zy, evenwel , de Hatig^hel 
Gelastigden gerustdyk af ie wagten* 
• Dexelve verfcheenen ten beflemden cyde^ 
van tvree Boden verzeid Na hunnen. Ge» 
loofibrief voorgeleezen en aan den Voom 
Bitter der Vergaderinge te hebben overhang 
d%d, eischte de Woordvoerder der Afgfim 
vaardigden, bbrnardüs blok, van ^ 
SckieQUJa der Mmddpalkah ecsne lyst de% 

thaai tsl AMBT^KDèMsS UL Dm.: 

mm (otftenintQg na óm Voorciaer^ m im^ 
deeke' dvéoieai ommagB bgr de Loden kftfbe- 
feétto» werdc eer famd geAeÜi» TbMs dg- 
m de^ 'Veigiéariqg wcodoDde* dtoeg do^ 
Spnekeri uknaam der PfOi^fiooeele ft^m*» 
ftnnom vbd bet Volk yaa Hoüaod^ eao det» 
jdtet hoofiixaeUyky Toor, ,, Dat, ter 
^ Vergtderioge van gemelda RepteTenca»- 
^ ceDt gdeeata «ynde eeoe Misiive, door 
99 dee» MuoidfttJjfieic, bwddyk het wei*^ 
iir geiea van deo Eed^ volgens Befloit vao " 
ly-dep oegeoden deezer maand IMbuut, bgr 
A desdve Vei^dering vaa^efteld» de in* 
^ \)x»bA van die Miafive aulk eeoe finertlykr 
gevaarwoidiBg, by idle ée Leden^ hada- 
»i verwekt i dat ''er, zeden den mam^ 
^ twiet^flen. Jinuaiy laataeleedeo » zaUt- 
^ eeoe aandoeDiqg ia de Veig^deriog oiee 
^ waa geweeat; dat de verontwaerdignigi,' 
# Mer over» dca te grooter vraa ge^ 
^ weest, daar deasebe veioorxaakt nee 
t^ gewwden door eene l^foaidpaiiieh, die^ 
^ nog so kon gdeden, de faolp dier 
n Vefgaderioge, tot demping ven een g»^ 
vreead oproer^ bebbende ia^naepen^ ea 
„ vrdke hidp ook» op de nadnikkelykft» 
» wyae» aan detelve ma vcriemd, ns eg* 
n M vmxlg bedtkaoaefi verkryg^, ooa^- ^ 
,1 ia den oog tederen vaadoai van daai 
9 Boom der Vrybeid, een Syadsteia open m 
V leggen, volgaaa't wdk het gMfihe Ve* 
4 aovenayddyk: vedooiao waa, de flttnala 
é VryMd «Mhaftdhitf aauam gmtt 

99 g»Ö» t:<ii R>ucrGsj|tliXlt»gll t«4«M.,qj0 •• cl«Mk) «» wMing mmkt inte>|>«W 

•• «oBiL«tMa, lAit jmKco. ée .Leéw 4it«r 
» iMooJa^MiiBBjc alt«r mm ii^«moQi4g 
» gewcMt, «a gieriea fatddaa <te wrfl«e«- 
tw iKid bnaer e«a A&eiMrdi^feB, en 
^ vm alie de JLedm der Veigatek^e, i^ 
-y,- Tsn IcbMattt gebloMd, jeoraiet «gelsanp 
'w aouden hebbea« tnanm i» fliornn, td^ 
H *o» n<ltt tt hebbea gie§eevai\ £i* ikt- 
;se «ifiMMk ka blqjc de beiraiip MiaCv 
^M de Verigpdecbge vooTr ea vraagdo 4m 
of mendieMsfife, bet «K^ro^lske 
'van tevm» veitooiMOde*. heriHode «oqr 
dfife^ welke door deeze. Vcigadctiat, 
4^ van de Pfovüioaeele Ri^ieftQm«n 
tntu beft Vo& V80 Uolhad» wul tf0e«Mdni? 
dUc loefleBwende beentvraotd zyode» ve^ 
fvolgde de> Spteektt, ébt hf th dan» nic 
smam der gtmelde Vergadecinee vw Pidv^. 
•fiooeele RepieftmiBtett, cisefatei. iht dtz4- 
tm tt ruggenomeHt tn.idi ie Nnnkn zm 
^wtrdm gebeerd of ukfffibruft ^ zt dt^ 
-Vr g eéne ge mttfte bijkenjtf^tmtrilit^n; 
wrmgKQde, vopna, ofi decani eèscb, een 
•«BterwyU aotWQonL De Vpcmpiwer Uarop 
«w de Gefasdgdeo. ki t«de^i«g (tebheod^ 
fegRvcn, q£ dezelve niet .laièm kimneii 
SQsdviDdea, de- Veq;«derio^. «e. mrbafei)^ 
«D vin een nder Vcntek vi veiUMvea» t^- 
:«qrl;OMr.iiit vowflel aou geraadpleegd w<»r/ 
aicav gaf. 11.0.K daar op toi aenKMrd, ^ 
<«Mi maci ^dido* A%pfnidi|di»t..d9J^ 9 
i.' zdven 'i«o AMrFEHOAMS HL üüü 

43P95* ciBlffo d^ yfbcktii dtr Lidai thafomcMii 
wd «mdm kmiMB iometBai; «vufvui by^ 
tpetf op ntdttcn «aodraig des Voordelen^ 
fflhnd deedc ; moideoè^^ flnks Uer op « 
door den SckrecariB brbmobr k bravt 
mêy io een inder Vercfdc geleid. 

Gedttuicode de efweel^beid d«r HeagCcte 

tSeiisdgden, verfeheen de Konmmdtm 

IcftAYKNHOFF^ veo j^fiien AdfodiDt ver«> 

ield, In de Veigulering, dair hem, door 

den Voandtiery wtrdc e^amngd, op wiew 

'iut en bevel liy de Scedt Beüetdng in do 

Wepéoen badc doen ferfthynenf Weer cp 

' *^ fjemdde Kónumndant yoorhs , eea 

'^Ichtifilykcn last^ ein hem door de Com- 

misfie van de Provifioneele Repielèntinteii 

imn hec Vdk ven Holland eer hand geOeld^ 

hoofdaaklyk behefseode* 5, Oae fay, door 

^ desselve Commiifiet weide oodhgeo wi 

,».den Eefl en de bdofié*van croawe^ aan 

> de MonidpeUtete der flad Amfterdam 

> gedaan, in 20 verre deselve Eed en Be* 
^ lofcen binderlyk zouden kannen zyn aas 
^ de akvoering der bevden, aan hem Kom- 
^ mandanc door deeee Commiafie ie gee'. 
^ ven; met verderen laat» om, geduorende 
y, bet verblyf . van dezelve Commislie bin» 
^ nen deeie Stad, geene andere bevelen te 
^ gehoonaamen , dui die hem van V9^ 
^ dezelve, mee betrekking tot de dtvoniqg 
^y^ van batten natf zonden gegeeven WQe» 
^ den**» Na bet voorleenn van xleeaen iaat 
door den gameiden Kommandaot, vraagde 
'bem de VoQfiiin) of by dan, «lec vooi^ 

JBHHa XXXn. BOSK. GstCHïSSBNIf SER. t<)I 

jraan vm zyae plegdge belofce,^ aan deeze ^iTjg» 
Vergadering gedaan, voomeemeos wüs, de ' 
bevelen dar Commisfie te geboorzaamen? 'c 
ivelk coeileioniefide beantwoord werdt, met 
tjyoegbgj dac hem zelf verboden was» 'de 
bpeoiogt die hy thans gaf« weder aan Hé 
Alojiicipalirdc ie doen. Kra yenhof f 
ni^rUet hierop de Veigaderiag, die zyn te- 
genwoordig gedrag ter zyner verancwoordin- 
'ge overlteCi 

Thans bmgt de Voorzitter in ömvi^g» 
of 9 ii^ voldoening aan den eis^h der Haag* 
fche Afgevaardigd ) de bewus» Misfive te 
n^ genomen, en in de Nooilen der Vergader 
linge zou geUjfcerd yftoróisni Zes ftemm^n 
.waren teg^i vyf voor het ce rug neemen; 
en viel alzo^ , met deeze kleine meiarderhei| , 
het beÜuity.om aan de Commiaife liec voI< 
gend antwoord tegeeven: '/ 

s» De Veq^ring van de ProiHliohe<j|e 
ir RepreGn^MBiten van het Volk. van Am/kr« . 
j» dam verkkKurt, nimmer êen|ge de minfte 
« bedoellpg gehad ce hebben, of nog ^ 
f, hebbeo, om^ door een^e ; pitdrukkingè , 
^ in de M^five van den zèstieqden Maart 
.,, 1795 vervat , de t^rovifionedé Reprefal* 
» anten van het Volk van Holland te belee- 
9,' digen, veel min reg^recht of vaq cer'z];- 
,j, den aaideiding tot fcheoring of tweedran 
^ te hebben vmlen geeven; neeny maar a^- 
^ leen uit bezef van pligt, haare. be^waaren 
t» tegen den Eed, by Reixriutie !van de|i 
« Mjgeoden Maan 1795 vastgeftekL^ aaji 
9 de Vergadering der Pro^^fioneele*^' Kepre* 

XXIL Stuk. U , Csttj if^. . tkirimen vmt hïc Vöik m imm Ie 
^ MBben willeti voórdnu^m 

. Vérklaérende de Veig^ddfteg ÉtilS, 
9 dien Brief niet te kunHed te fog neèméllt 
yi Boch ook In dé Notalêrf (k^ kunoed blfl^ 
19 ren i betolgeiide teverfs BeMd ce jsy tf , 
,^ ofn, op ékr kragtdaadfgffie trjrze» toe bd« 
y, wasrioge der Betidragt, Riüe eii HeQ fibi 
1^ dbi Lande , ce stillen med6vrerken\ 

De vyf Leden , wtlke voor bet te n% 
ne^men def iVfisfitre geftemd hadden . waren 
de Voorzlr^r iftATTkvs VaN MAü&itc 
^amz.^ tLBHDÉdt VAN CAatiiop» 
Jacob TBVsaeT^yittrfcf*, jAw vAk 
LAHk en WILLEM tAfi Vi^uRst; dé 
andere, èd ilfe dos de iheterderheld uinnadL- 
ten, Rt^töÊR JfAif ^cttiËiMÈLPBÉ" 
nmt'^ Tkifu^ittÉM kküorAn vaU 
DAiif JACop tüHfiW lÈMMkiz.'^ jAk 

>IEtÈkaiS]r; «Avlft VAÜ AREN Hm- 

dWMiSi én NtkoLAAs ètiüRBLAARr 
Ret bo^ën^ieteade AAcn^óoitl, aldns, by 
Ie ibèerdbrbeid» ji^ocK MéegefteM, begit»- 
1^1 evenWèl, dë byèHk^èea^ dat berzd^ 
4ef ^ftt tftbntf deih Vérgadéffoge; Maar 
-aë£b óp Ae Van de Meerderheid dérseK 
te, aifU dè A^enhrdigden bioëac wordaa 
lïèf Kkfad ^ftèlè. Na gedaané omvraag wai 
-itt^ wï inéêdioge*, èki hoè zeet nAsf 
Volgfena tatt^ inêien, fegen lüte orde der 
Vergadi^ngè ftiy<fig wai, sy, even«id, 
Wét ftHrooüfcv hakr gevdelen, voor de 
ffelaidig{aèb^ o^lyk géfené i« 
*"■•»' »* '4^%-^ hêSMja%ttuvm^fnmm. i<%« \ 4» gene xmiÊMiM'mtkm^ ^ta^ uni» ifg$f 

Ni» WHdtn és CMMj^ten^ 4Dir óem 
Sflkmaito^ ^^tduom bkmn gétUr w Mi 
dentan bet giMmm befloie, omi dr 
iMts geiMlda miodoim, ubeihgtML. 
W«rap éi fwifaimfie SpfeeiOCT yi^öv». 
dm laat ihr CoMmisfie vwte oncwnwencb^ 
férktard&y dm èkdm i$ Mmici^lMt 
éiezm SM mu mflatmy 4m*df Ltdm 
gefield werden in eenen Jtaat van Afru$^ 
m êu noÉtrlzet^'}^ g^UKJbm^vm Je 
temerken vem.M^ Mkfiee gamem wnno 
Voorts dnithfiféaoi den Seciéwis der 
C^ommisfie^* m/lffm te tm lém overbmH 
digile Ijsc d» ctgemnarOg.zyQdi Ledea^ 
4^ itderdanrtvw aftw^lCDy wie voor o» 
wie cegw terit m^ otw»r «Éid».Bifef. 

«QC «moèid, dar hy. yJ^^ziiMilj^lSiii' \ 

Mttkoe om it ^vtfUnrepr, dtnhkjtMgm dèr 

«en^lieeflÉig ht* ^gellni^y lea mom iw 

«finigceo dt iBMm|B|f ^ wèU»^4te Cont 

milsiie ibteeo w witteD vivooilMven; Ds 

fyf ofcr^e* Lidn^ dfe ntt hnli laidn 

iigsftnnd, .kVMieii ioigelyl»' nrtdiMdUg 

¥oor bm (;e?oettii nk. Eai . dnvelMi^ 

l»Avii> VAN A«E« HavMèis.^ Ittde,, 

o|» xym biort) nrklaard, « ^ ^piipon I9 

b niet ovtfiQlKd fM iw de bevoBBihtid 

j^ det CofHODliitf 101 het domnfiii megt^ 

(^ tfk eëÊê oftfivigOt MgtlM» fttUendey 

i ncd» Mf1)ellO0reD toe bet getikt* Atar- 

L duhÊUTi -ie gMiwriB vom»^ -%t^-iHr 1^4 AMST^BRiOAMS:: HL DkïïlC 

tf^^ 2]/be gemaaktt ceferve» «nnekeDiiig sou* 
gehotidea worden. De LeA» ètt M^derrC 
beid üóm aan de Gehsti^len bekend synde 

£ woeden, verklatrde blok am dezdweot.: 
c zy ombefeii waoen vao hee tongegegde, 
Anest, en dos. hnme plaac(ea moesten be» : 
hoodea^ om mee de CommiaOe eenige 
nadere feUkkingen ce henüiaom , eb . 
2nUóide\ 'eéirfge^ ep nieuw ie benoe»/ 
mdie pedboneo , ^ bon ^ worda . toeg^^ 

*.^ lacnafeben sogc de Voofziccet der Monir' 
ctpoliteit eeeige ledienen ^ . ten beboeve.der. 
ontflagenev en in fltaat.van Arteac gaftelda 
Leden, in het midden te bseogeci» Dod» 
de moedige' scHiiSMSLPBiiNiHK viel 
bem in de reden , nee co seggeo , Jm hjt. 
den VwxkHr. , joan idU, tmrfpréuik mtn 
Jheg^ €0> mi^i jbigterde^ dm voor bem\ 
etnig bd^ ^imki^.^wiïOi' wctéb gobezigi^ 
Voorts fm^de. .by, of de Commiafie ook^ 
bepaald jwaa JiQpeas de wyse vm Attest g 
wnrfh men bem en zyne Medeleden voor-, 
oeiemena was ce (lellen ? als wiUeqde bji 
gaarne' alle ; oncfiekenis van Vrouwen jmi^ 
Naastbéftaanden , 20 veel mogdyk, voorko-, 
nien; waArcoe by reeds emi^ weinige te* 
gelen ;oc nttigc aan zynen . Broeder badt 
op 'c pipier gebr^gti Hfei antwoord waa^ 
dac m^t dic.Aneac zo gemaktyk willende 
mafken atomogdyk waa, geaie zwaarigbdd, 
!(Qiidc . bm toe ce fiaan, dat bet Amsm 
door iedbc Lui ^ in syn e^n huis 

weidt fahqudeo» / AUeenlyk . iraj^m om XXXtL Boix. GsscHiEO^HiasjEN. tüg * 

te wecceo , hoedan^ een borgtog; 17^ 
men zoude nnbiedcQ ? *t, weik, door 
scHiMMBLPBNviiiK , mec ^yne ge- 
moooe roadborst^heid^ beaorwoord.wecdc» 
met te 2ieggeo» sUtt ty^ in dit geval y gie* 
4IS andere mcb betere Cautie af, Bergtogjt 
iende^ dan zjn vmrd van Eer^ déwyl 
niemand in ftaat was tem ie ter te bewaa- 
rend dan by zehe. De over^ Leden 
liier mede ioftemmeDde » .. weidt aan hun 
ferlof ge g eeven 9 om naar hunne wponingen 
«e rug te kceren, tin ..einde aldaar b^c 
tang^segde Anest te houden.- By het heen- 
gaan vonden zy de Jüsdde - Kamer « gelyk 
ook den ingang van het Huis der Gemeen* 
cè, mee Krygsmagc beiêc* Na bun v^trek 
flelde de Commidie aan. de vyf overgeblee* 
'^vene Leden voor 9 of zy, mec de zoiknigen 
>der afWeezige Leden » die met faon* ki het 
» rug neemen dèr Mikrye ,• mogten overeen- 
Hemmen; niet zouden * küooes j^vjoden^ 
om 9 met etnige perfbonen uit & Burgery^ 
hun toe te voegen,, dé' werk^uimbeden der 
MunkdpaÜieic te biyven . waameemen? Doch 
het eenpaarig antwoord waa, dat ^.liever 
wenschen , van Imnne posten te wprdien 
ontflagen , alzo zy niet van meeninge waren^ 
den gevorderden Eed ^af te leggen. Doch 
de Comml^e weigerde dat ontflag aan té 
neemen i en bier mede liepen de verrigtin* 
gen van deezen dag ten einde. 
.. 's Anderendaags kwam de Vergade^iiag 
^wederom byeen • en «rfibbeenen in dezelve.» 
die 's daags te vooren afwees^ geweest wja* 
^ , L 3 raij ^0S AMSTERDAMS J|L Dsxi: 

x«vd£;K| Gi£iiiai> vii« BftlL zoo» 

SALOUON' BOS «n R&ÜMAVIIS f £91 

KATE. Afli de Commisfie^ hkr iQ^lfte 
«rfcheeoeii, wrUaardèn dMse, ëae zjr^ o« 
4e mt en de edndngt; M wei HK^lyfc^ 
« bewtmo, en niecs ndeis beM^ndt da* 
kec heit v» bet Vaderiand^ sax vMrbyn 
iBen van alch "selren, indien «y m die Vei^ 
filertfiig vM 'e awiida ce woftn ««en m^ 
geawoorëg ^gsweest^ «el wnden hebben 
tunneot en, op dien (grondf lOg wel wildett 
ntMUOeaitiiea^ om de bewiMte lAisfive » 
tng te neeoen, in^Hèn daai door eUe^^ 
Idrilten Mmren uit den weg geruimd ^ 20a- 
^totevettwel, te wtten nrfiaan worden» els 
-i^ ey, doot deèze VeiÉlaariog , aan den 
<vooi«óSelden Eed bnone goedkeaifog of 
«oeltemmiig gsven. Twee voorfieUen wer« 
-den DU door de Commiafie gedaan. Hec 
MrOe was» eeoe benoemlDg vu zös peribo^* 
«mt!» om de plaeczas der geaffeaaeerde Leden 
te venruMen v wiarid» edner» 4ie Vengade* 
«ring riiet' tofleinde» verUaavende, dac »iik 
(Q») ftdp ffet fle^ de meen nog meer aan-' 
{de l^engen uk Imr gehed , maar ook» 
idat, Indien aolkeene annmlMng aoodig moge 
geoordeeld worden « deaielee ^oor niemand 
nnders » dan door bet Volk van Amlfer* 
-dam» llebooide te gefdiieden. De Com- 
misfie* hierop bemomen hebbende^ haaien 
S^ast, stf eo ime «te willen opfchorien» 
'tot dat aqr vande Pii^fioneeie Repiefeoia»- 
ten wBi h(^ Vpik nn liolbnd » . hier om ctai t« 

nadeic XX^JBL 9piK.Giic^iri>#yissEii. z$j 

mifre » hef filcn Zfn «ptvaog^ , hebben , i^j^ 
iZelje no^ ia de tweede p)agc$^ voor, dai 
haar La&t pog iphieldt , om mee de 
Miinicipaliteic j fo met to veelen uk . de 
ourgfiryf ais ^;^lve daartoe jgeff^ikt zoiide 
por^teieo, ten j^pojedig^fteo eep plap te be- 
laamen» volgeiw h^jtwelk j^e Bergers daezer 
jSpd konden opgi^rocipen worden, om de 
fi^enwoordige Mooicipaliteic dopr eeoe ande- 
re, by meerderheid vaofievmeoi op eenewec* 
jige wyze^ te doen vervangen. Het antwoord, 
oj> dit voofftel was, dat» ingevolge eener 
jutnodi^ge aan de Bjurge^ y deezer Stad » 
J)y Procli^matie , door deeze Veigadering, 
op den vyfden Februory, gedaan, zesenvyf- 
d^ Plannen van Oproepisige zynde ingeko- 
men ^ alle deeze Plannen gefield waren in 
Jbanden eener. Commi^fie» beftaaode uit twee 
^eden deei^r Vei)|aderj^ge, en ^én iid uit 
elk van der^iver Conpmiittés, ten einde de- 
zelve f mee alle naaawk^urigbu^id » na te den 
im tt heoordeelen; met last,. om, uit de- 
jedye^ een, voor dee^ Stad gefcbikt, Plao 
jvan Oproepiogf zamest co Itellen,' en , ter ' 
«dè^er Vèrgadejringe in te leveren ; dat deeze 
jCpmmisGe die werk bykaps hadc ten einde 
^hngt, en, binnen weinige dagen, ver(lag 
jEoa kunneti doen : waar door deeze , to 
jalle0 opzigte, zoo wenfcbelyke zaak, eer- 
h^ng, tot^and zou kuoq^ gehragt worcten» 
.Op dit antwoord jtiemamen de Gelastigden, 
Jbit ^ aan bntme Lftstgeews zouden voor- 
dellen , om de benoemde Coipmisfie, in 
jkfffiltag werkzaamheden» te l»m voon- 

' L 4 g^» i63 AMSTIS^KDAMS m. Dzbl} 

i79i* gaaoy^ceb eiode het bedoelde oogmerk, daar 
door, des te fpoediger, mog( bereikt wor* 
deo ; mids, evenwel, dat bec bedoeld Plan; 
Dadat bet in order waa gebragt» aan bun 
Gelastigden, ter leezinge en beoordeeboge » 
20U worden ter band gefteld. De Leden 
der Monicipaliteit gaven bierop geen ant*> 
woord, doch drongen ten fterkften aan, zo 
als zy meeroiaalen reeds gedaan badden , op 
het oncflag bunoer gearresteerde Medeleden i 
en dat dezelve, ten fpoedigOen, aan de Ver* 
gadering mogten ' te rug gegeeven worden. ' 
'c Liep aan tot Donder&g , den zesen- 
t!yintig(len deezer maand, eer de Com« 
^ Blisfie Wederom in de Vergadering der Mu- 
picipaliteit verfeheen. Met kennisgeeving 
van bet voorgevallene, bier ter Stedt^ 
hadt, intusfcben. dezelve om «nieuwen tA%t 
nagr den Haag gefcbreeven» Van deezea 
voorzien , vervoegden zig de Gelastigden , 
ten genoemden dage, by de Mnnidpidlteit ^ 
en deelden aan dezelve bet Befloit mede van 
bunbe I^tscgeevers , gedagteekend den vyf*^ 
entwintigften dier Maand, hoofdzaaklyk be^ 
belzen de, 3^ dat wanneer de tegenwoordige 
^1 Municipaliceit van Amflerdam den bewus- 
^1 ten Brief, in haare Notulen, zal bebbea 
I, gebiQ^erd , en denzel ven Brief, uit banden 
^ der Qelascigden aldaar , zal bebben terug- 
3, genomen, en de zaakeut van baare zyde, 
99 ipitsdien , zal bebben gebragt in den tt\U 
„ den ftaat y waarin zy. w(tren , vóór bec 
^ febryven van dee^en brief, de Vergade^ 
n ring» alsdan» haare Cbdastigdea «volmi^ 

t(gt| ÏLBÓEK CfiSCHllBlMiflSBN. tff^ I ♦>: ^ dgt i om de gearresteerde Lédén der 17^)$} 
„ Muoicipalicett uit derzelver Arresc te ouc*" 
^ flüan, en de zaaken» ook m ffieakanct 
3t te brengen in den ftant,.io welken syr 
II» vdtfr faec gemelde Arrest, 2ig bevonden*^ 
Terftond na bet voorleezen van dit Befluity 
werdt de Brief , uit handen der Gelastigden; m 
fug genomen, en uic hec Copyboek gebi£- 
feerd. Ook verzuimde de Verga(ferii^ nier^ 
om, nog dien Alfiien avond, aan de Gearre»» 
teerde Leden, kennis te geeven van -hua 
ontflag, met verzoek om *s anderen(bag{i 
de Vergadering, van nieuws, te kómen bj^ 
woonen. Op dit berlgc kwamen de aldoi 
ontflagene Leden by elkander; en het aaa 
htin gedaan verzoek overwogen hebbëtide, 
waren zy van verftand, ter liefde van' hec 
Vader/and, het gebeurde zig nfet per(bo»"< 
lyk te moeten aantreltken, maar onder do 
onvermydelyke verpligting te Hg^n, om de 
liélaDgefi hunner aanftellefen , die hen nitc 
ontflagen hadden, wederom teb i}k>e(9g(l8s 
ce moeten behartigen. Het beflufc vielv 
<]erhalven, om, den volgenden morgen,' de 
Vergadering van Ptovffioeeeie Reprefennmtes 
van het Volk van Amfterdam by te woo» 
nen ;< onder voorbehotiding , echter ,«- van 
een Dedaratoir, *t welk, op (handen voet» 
ontworpen, goedgekeurd en dóór allen 'on* 
derteekend • werdc Hec Géfbhrift * was < van 
deezen inhoud. , . ' '* 

^ De Óndergêteekenden , Leden der Vet* 
^ g^iring van de Provilioneéle Re|»reftAtan< 
9 len van het Velk van -Amfierdam , door ^7^ AM^TMPAMS m.. B«V)( . Sgouatm ^ <kfi ao Maart 1795» in de Verf^iin^ 
^ «|ui dexejve Provifioaeele Reprefeotax^n 
9 «Vi btf. Volfp van Amflerdam ?erfebee« 
^ Deo, beljec gwordeo zynde, dezelve 
9 Vergadering, federc dien cyd» als naar 
1^ igewaoQce by pt woooeo, yerklaarea 
^ diaoa, cerwyl fy zig wederom in dc^ze 
^ Veiga4er4og beviodeot en gereed zyQ der? 
^ ^Iver g^woooe deliberatien ce belpen ver? 
^ mojgen» zig in geenuen deele aan te trek- 
^ ken 9 al bec gteo door de in dien tog* 
P icbentyd gefimgeerd hebbende Muoidpa^ 
1^ Uc^ix, in b{]iine af weezigheid , is veifigti 
^ 4^t^>^^^^ wyden « «ederom zifting inde 
I» Vergaderiof d^r Provifioneele Reprefen* 
^ omen : vap bec Volk van Amiterdam t$ 
^ turnen, eeoiglyk eo alleen uk kragc der 
^ mofteliiojg van bec zelfde Volk , op den 
I» «9 Jfnu»ry,i795, do9r de vergaderd* 
m 9*8^1^9 by ;4>pliQfie en daarop ge^rplg^ 
^ Ailz^vygend oopfeo^ en approbacie derzdr 
^ ver |!«^r «quMieei^eQde ipffrtk van di( 
^ bwu doplazacoir in it ^ulen deezer Ver* 

j j» Ai&Oi^i'^ni, den 97 Maart 1795* 

|AN PIBTBRSSE. 

. wi^H^^h^ i,Rjii9VEii ;v«ir JP>1C» 
f In *>.1 BbSX;6BBCBlBDSB)itf8M.lfC 

• In fefüge eener vosrafbeniiBëe fdiSh .fritX- 
iBDg^ begwren zig de vyf na ontflageols 
lieden, op Vrydag mtddtg, o^ ha Hiéi 
vao bec Geaoot/cbap D^ctrina ei Amki^ 
Éiaj flttod» vooraan in de KalmUnttv bf 
^den Dtm. Htor vorvopgde ^g by liMv 
MO der Scads Sdveoui^y BRS:NDAm 
è BRAtipit) van cwee Baèan nerndd^'m 
fplttdëe bcfl» voora« door de ' fimcngtf» 
vloeide lalryke menigte, mof het £tadudi* 
Door twee fi«^r - Konpegniën, op éek 
Dam geplaatst, werden ay , in bet vooi- 
byi^MKD » met Krygneere begaoet. De Voof^ 
•zlner der MunicipaUsric verweyiLonide de 
jierftelde Leden mee eene hanlykie Aaü^ 
'fpraak, die door a<:in»iMBLP«MiitM«: 
beantwoord wccdt, ott oveitefering wasta 
mn bet flraka i«raielde Dodarafioir. 'Sn 
tiet mede «am deeae wei gpnigcsmaakeade 
'Xaak eeii einde« * ' . 

Na geno^ gdykrydig «m bet nu aa#- ^^"^ 
haalde, {^beurde bier 't een en ander on^ ^^ ^ 
der de Joodfcbe Naiie, 't geen «xerkelyk joodfche , 
.gmnigt vetoooaaitce» Te veeeen^ 'er wa». Natie» 
van wegen Srovifianeele Repnfenianien rvan 
bet Volk van Aqiftesdafliveen C^aamiiin 
-benoemd , tot bet bemamen vta een ^in 
van OrgttüfiKie der Nntonaak 
za Stad. Twee Leden der lü 
de papieicn 4 tot het wed: betiekkeïyk , in 
.banden hebbende gekiecg^, ommoetedenii 
tfeadve een . Artikel, faeséflRmde de wape 
•Hing der JtloiStht NaiSe^ onder de gewoo 
:jÉe Nttionailo Gnaadea Jki&tnis. . Aboa 

reca 'S. tf% .AMSTËi(.DAMS:.IIT.OAÉi:p 

'1}$5. rav» omtrefic die onderwerp, dg te ver- 
•klaareo , vonden de cwee Leden der Munf * 
cipaliceic zig verpligt, hec gevoek^n der Op- 

Bsr-Rabbynen, zoderPorcugeeiche, als der 
oogdukfche Nade^ ia ce neemen^ met 
oaame, of het » volgens de Wet van mo ze s^ 
eeoen Jood geoorlofd zy , zig te verbindea 
tot dienfleoi die by vooraf weet» ook (^ 
Sabbath en andere plj^ge dagen » te moetea 
verrigteo? De twee Rabbynen, ten huize 
fan een dier Leden, op verzoek» verfchee* 
-«en zynde, antwoordden eenpaarig» dat de 
•Joodèn, tot het wapenvoeren, op de ge« 
melde dagen , volgens de Wet, geene vry- 
lidd hadden. Zy voegden 'er nevens, ulc 
inaani der Pamasfimy £t 29, i& het Dag* 
Uad der Mimidpaliceit , gezien hebbende 
zéker Adres, van de JoodTche Club, by 
de Zidpieuk Fetix JJèetiofe bekend ^ 
waarby dezelve om de wapenkig der Jood« 
icbe Nade verzogt y zIg ver pligt voodea 
tt verklaaren , van dit verzoek geene keri- 
/tus, hoe genaamd, te dras^geo. In het be« 
doelde Adres hadden de Ihleveiiari gezegd, 
-dat zy het regt, om in^elyks de Wapens 
tt voeten, inriepen, op giond der' afge^^^ 
kopdigde ïlegten van den Mensch; welker 
' ot^ldoeiikte lèndhaaving, zeiden ze, zy zig 
, verzekerd hielden , dat cfeMioidpaliceit, ook 
'teil bonnen opzigte, in allen deeie, en by- 
' Eonderlyk met opzigttot de Borgerwapening', 
als een der eerfte grondzuilen van het G^- 
•meenebest, zou in h 0(^ honden en doen 
geldea; cerwyl zy , even' neer als eenig 

Bur- ♦:tii Sdlx^GhftscttiEDrBHfif^ii. if;B Baiger, voor cbvryheid eade^igM^rV J^W^ 
fletk Stiat^ ea de vorzekering wi ieikr» A^g;- 

ten, bon goeden bloed ^ hadden. , , ^ 
Behalveo iiec. Wapeovocnen , wa^ >r ,eef 
adder onderwerp,, 'c welk,, ondw de Jooc^ 
iche. Nade , merkelyhe Jieweeging ?erpor^ 
aakte» Hec betrof hèc êÜfssmn en anpiak^ 
ken der Recbicm van den Metfs^b inen ^an 
honne Synagogen. De meesce l^o der Bar- 
naafim , of m: dm Joodfcben Kerképcaad'^ 
befchoowden die vooikeziog en aanplak; 
king ala getaarlyk et\ hoogamadeelig. \ïSl 
e«a. ander begrip ftonden de Leden ^r 
Sodeteic Felix lAbertaHe , die , meer ddn 
veelen hnonerGeloo&genooten, deOmw^n-* 
teling ab eene weofctelyke aaak befcboqwr* 
d^i. . Om . de gevreesde aflee;{iqg en aan- 
plakking ce verhoeden , vervo^den 2^ de 
eerscgj^meldeii aan bet CooiQiiefé van Alge^' 
neene Waakzaamheid , mee een Reqpesc, op 
iM^m van de (^per - Éjébynen ^ fimfjsereni^, 
tn Ouék Parnasfim^ en particuliere Lede* 
maaêen van de Hoegdwfcbe Joadfibe Ge^ 
fneenfe. Om ontilagea te worden. van dó 
9Vbe volene voorlee]tfng , laaten zy zig, in 
fchte trekken van J<^(cbe Welfpreekn* 
Veidf onder andeien , wpordelyk, aldus boo^ 
tan : j^ Wy laaien ons op dk momenc ni^^ 
^ in , op de explicacie en . intentie van bet 
f^ Menfi&n R«cbc , voor zo verre bec de 
1^ indruk heefc op onze gebeiligde Joodicbe 
^ Wer^n» en Religie en Confuiie» dat bei 
^ sonde kunnen > veroorzaaken, onder onze 
^ Gfflieentf I maar dat wy .lig op dit 00- tjl4 '^ ^MSTtft DICtiS ttL-DkÈÜ, 

m» di vfwtM die ^ ^piliiM aUoa^ 
vn de VfyMd, Gdyfclield en BiMte* 
fcbftp^ mukftnf dkM wy oog okt wttio* 
iMn heUet», d$ hk iir «ev dop God»; 
hoisto der gecdkrceide OodkkfiOM 
dee^r Stad fo t^ieeMi geirordeir^ d«i 
fenroüwen wy, dat wy ftlM ^digeraodai 
2uUmi zyB^i in hA op^ no dien VM 
ttkfere GedttAÉdefi; bet Uyft «n nmM 
wyilieid eft oordeel vetp ettta weatdtt 
BurgeiB-, ComiMité vifl WÊÊkimmbM^ 
koè hec best «ondft gefchSK koMm w»* 
den, om onze GMoeemcy fai bet getaeel 
te bemden vA het efleesen nn ^s Meof» 
&hea Recbc in oo«e Kerk^ - 
Eui^ vmtèt dit Adtee, fcy de Leden 
JóodTdie SpdetOc^ opgenoÉm. QBdrr 
gedaante van PrótidmMie^ fteUen zy 
Gèfchrift; óp^ en deeden hec^ xo aan ds 
^jriBgogai^ aly op Terfcfaeiden phadèn dee 
SfOkéj tanphtken, waar in zy 4Êf Jood* 
ftlie Natte de oogen aog^ ie openerr, M» 
pena de oogmerten » welke , naar faoi* 
èe meenfngy mótt de poogtogeti' dw 
Pamasfim visrlXM-geii lagen; Het wwwt 
(ö( de Joodftte Nade >derand», aelden ly^ 
onder andenen, dai ^ Pamaafiniy inaieede'r 
^ dar, waimeer' da RecheM van den Menada 
^^te algemeen onder de»h« bekend nak» 
9 ten, sy dsutf door Mi eenemMale btmit 
9 altea overheerftbende kngt ftxiden Ver6e« 
1^ xen; dat tf rekening * en ««MKwooidtoy 
^hunner da^kn.aoedtiQ nrimo doeni-te 
a 4te üiipc en goddeloo» diiecde van dn 

„ Vleesch^ *.fl i'hoauméc^iiii^^ê^iK. In 


ff het meett godrukc werdc, naec meer Mtt- 

"• dè 1iunfi6ii*fMl& lieBbeft^ t»èt Oeld- 

^ üflddekA w GeiMMt» 4oM liefi nftc 

)^ ideer f»1li«kéwfg MKieQ knoeti b«Aecd 

^ 'WOfdeo ^ faebbtede hUbMMevltfgi gMooMft 

V toe dar wrfeeljMyk hulfiiiiiddtl ^ omr Mder 

* «ene mbleide GeoMence' lê \fieH)Mtidiiy, 

# Ar Je RedMm van dra Mebsch tttfétj^ 
'i9 nm oii»i geheOigden OöèBdyunèt souden 
^ zjm; dtt ^de Leden Mter S«deceit flut 
^ mèeh MuAm teektfi Alh oêb Geloef • 

V tftH l ei ^ teii j mz*\ hmÉÊ&k » dieie 
-PtodÉMide ^èlèeeeD teMende % deedes» 
^tfder ts/siéTi hun bekUig 1»y de Muaidpdl- 
ieit; cHe, doaro]^ ^ a w den Midfe^derSttA^ ti 
'èededkiog geft ooi liec Gefckrfftf op eodl^ 
aige pidKfön 4er Sad^ alwaar het iM'aÉh 
^phkt) te doeo wegoaemefi, terwyl ay> 
«UI de Pamfifim ^ wi épUgcé fM èiMÉ 
S jnagogeo , daar toe ftylidd pi. 

■■ De bpMfe lehade^ \»«lfee^ door de En- Nadglw 
]gèlfclieii^ na binnen aeer Geinige iiiaiff-^^]^ 
-éeiTj aan *s Laods bgeittfeeaeii) en, «-'doords' 
lier deaélve, aan Veele iniroonèrB deéaerEo|df/] 
4(md9 was «oègebragi^ Ueèk nli eene Lyac <c>^.^.^ 
^tin Kooptaardyfcfeepen , >dièv ia onderfcbel* jbi 
lienè Engelfcbe havens , Waren opgelMgr^ 
«n 'ferriSgetls ift beQig gduxiéeli wevdeeL 
«ehalven de O»rlog- en Odbt-fedlfMie Cmü 
|»^nies-8fckepe« ^ bedroeg dérfclver ^geMl 
Wet ntodM* dbi iMNiderdenlien; Méér wetifil 
«leti Wél Mrtgéb telde, aan anéefe MalMi 
«bebeliottMfc i dKb fan «MÜi <^^ U»* / %f$ ;rAjlf^a?;BRD^MiCS " Jlb Da/ft^ Mitftikce * ^^ ^Vtt de genoedeitt^ ook .biet t^ 
kfoard. Siede^ nog. ondeniag verdeeld bleefeo, eo 
•iboimigen door daades van geweld» ce^ii 
<de sEuU^eo, w^lke de tm mtugenameae 
orde van zaakeD warea tocgedaao, huw^ 
.eovefanoed wel wilden koeleo:, bleek «ip 
eene foaode ODderaeeiniBg tfgen, eeoQEi 
£uiger -Kaoomwr. In den avoiid. van deo 
ttsden Apfii, een achcuoien^ pp aonieja 
pau flttiode» werdc by van omen kqgel^ 
twaarfcbyatykf otc e^ windroer gefchovn^ 
^ ^jgB»oSWf • doch zoo. gelukkig voor dm 
^.gedreigdMt • en zoo miali^kkende voor • deo 
booiw^) dat han de kogel op de Bow- 
.friaac ffof, ent zonder merJ^^.leedce doea^ 
4e rug ' ft{ii(ce. Eeqe praemfe van driedui* . 
«end GyUena , reeds . *s anderendaags 9 op 
Ibecj aanbrengen van den OnyerlanCy geiec» 
is door ciemant getrokken* 
«T^gté: ^ ProviTioaeele Municipaliceic , in bet 
heat let' cydftip , der OmwenceÜnge aangefteld, bad^ 
vèki^zia* baaien zwaarw^cigen Post aanvaard, in 
é M ^^ vooruicadgt van Ipo^lig .daar van tp 
^d^m^' mU^^ onrflagen ^«ofden. Van hier dac men^ 
idt. 4i ijpoedig) op middelen waa J)edagt ge- 
weeat» am, (^ de verkiedng der Muiddr 
paliteicsleden» nu en in bet toekopmeo^t 
een vacten voet ce .beraamen. Ten dteB 
einde badt men e^oe algemeene uicnod^i^g 
fedaan aan de Burgery, ten ejode« door 
iderzelver medewerking^ een vast eo beÓefr» 
^ R%knPK ce.be^n^dijHfiel^ 
I* Com» i#:fi [• BbnbGt^eaiXDtKrjitfi. 177^ CoonMte; dn* cte tanemd» htdt tig if^ 
utet de moei» Mast , om d» ingeskoo* '^ 
niBM OuuMipin tot één geliMl ie ^ bfen* 
:gBft £eD anuieiiiyk getal Pfojeci^ « Re^ 
^flmetMifB kwam,, iran tyd toe qrd» itt 
InadeQ dier CommfcOe , die 9 . TtA fn 
,é» uanog der maand Apiü , haaimi 
noeilyken arbeid kadt iroleindigdir r. Te 
mdyk mer eew Pr^lamaticy deelden 
PkMifieiieele Reprefentanten hec Regie* 
ment mede» om, co dra mofi^yk, kt.wer^ 
Ueg grisragc^m woidcai Het befloodt oir 
«jer. HooMflukkep* Het «er/b Hoofdflnk 
Uep Mar ibrl SlMireeibr, en A FerAclh 
êmj üm benekfe$ê tenuM uiêê^eun; faer 

j» M deszeffs ^jj!r*M^tfa!iAe Aai ;.—-——• 
1|K i^4Ef , ^MT iSr yêorfieUers » JtOibit 
Ge$al^ VcrmcbiM en fFerkz^êmieden ; 
;«o ket wriS?, eeer ^ ie vewkiezcnit, iiedm ' 
,ier MmndpaUêüt y hun Getal m Jhmn^, 
'^yiereisebfen. Niet hi^ , «ageer , bleef dit 
Reglement ki «erkkig, maar warde, eèt« 
Jang, van ean ander vervaqgin, galyk wy> 
,aar bekwaamer phatse, aiUen vertealeo* , 
. : pit idetiegenihande lustihet ona, klar een verkie* 
.¥iriMal te geevan^.Yan de pleg^gbedeo, met zirg vm 
we^, Tolgena dic R#g^nieot ,. de eeife i«- ««»« 
;gpdmMiiga ^klezlig van etn^ 
«sipaliiigk gafclriedde> Vooiaf moeten w| ,bv ^iXMu 
T!o)g»ndejiam«erkm^ Volgas h«t Re^enMOt 
moeat, door de flemgar^t)gde Boipn der 
oodatfcheideoe Wyken, in ieder demtlwn, 
iê^ Nomkiatie van twee, enalxo,kiovereeii» 
. XXIU Stuk» M. ' komil I7t'' AüffSTEaDAMft HL DJtt£ 

if^. komst met Ketgeitl der WylBea^iff'kgelMd 
fM tanderAwisc^ PerfomieB' wdrdai * ukge- 
bngty om door liet €ommhté vaii^O(irae- 
pingi beflamde iiit vyf Perfoonen , idoor tfl^ 
Mtmis^lielty^ttk deBurga79 iebeMento^ 
UK ^aeo^xesc^f viöi dir de imoesir flBU- 
fflen ItaddeBV wmdadftd te 'wotdeov dk 
naam wo VêorJkUerê «xidi» draa^^ 
g^ een bepialden dag moenen deese \ 
fielkrs op bet Sndhuts ODiboden wor 
om aldaar» 'ten overüaaa rat het Conn 
««n Oproepioge» bf bet lot, twfaidg 
tdfren te vernissen^ om den post fin é 
tfks ffiür/UUerr waarieiMiheA ; ^ dir, vo 
In de kamef der MbmMpttiieit pkaia 
«ren^ e» dexelve idet souded mogeof «ti- 
bncea, voor dar ty eeae Momioatfe* fM 
%ondeidtiriotf||: perfboneii^ loi verideebMre 
lieden der Moddpalitif t , souden beMieti 
ttftgebn^; n!t iMlke, efakidyk, dbor da 
ttemgeregtigde Burgers ^-l^y meerderhaitf» 
«êscig peifbooen tot daidlyke Leden dir 
-Mbnfetpilheif Moden v^wen woidn. ' 
' €p den adittitadeQ nn May^ deetes jaM 
werde deese iciiikkiog, tü verUeztegs vm 
ideiiwe VWksvertegenweordigers der Stad^ 

I In (agi geimnen , met de volgende pl^d^^ 

beden. De zesdg VoorfteOers , reeda 1^ 
, tydis in bet Logement bei Wétpm vm 
.2 EmÈitn\ op den Nienvencfyk i niet verte vin 
dirOa»» byeengekoönfien ^ werden /a «atd- 
ihga ten iwaaif onren» door eenige Leden 
'Vaa bet Comminé vian <:^roepinge en dit 
m illgeitienrWaakanheidy oaarbetHob 


8er Gettieente , of het StaAi^ ; ^lei#^ if^ 
voorafgegaan en opgefioten dbor een Den* ^ . 
^Aement Burger -Grenadieri, onder weiten . 
Hg Fnnlëbe Afflicafren broederTyk nermengd 
Ittdden. Door iufde foejukMngen coodde 
da ontelbaar zameOgevloeide menigte , over 
dit ongewoon verichyniel, haaie goedteu^ 
iii%* Zo ras de trein in de Kamer der 
Mfooddpaliteic gdEOomeil was » maakte men 
eenen aanvang met de loodng; waar na de 
feert^ nicgeyuknen , met de zdffle plegt%« 
lieden, als zj gekoomen twen, naar me 
IFi^cn van Bmbden werden te mg geleid. 
Thans hooide men de naamen der twintig 
daadlyke VoorfteUers, onder het gelMid van 
Panken, Trompetten en todere Spe^lcnleen^ 
in tegenwoordigheid der Munidpaliteit en 
fan fee Codin^é van Oproepioge , aaii 
de Cêmeente voorleezen^ ter^w Voor* 
Oètlers selvtn^ voor 'de R»mèn^ hnntter 
Yergaderpfamtfè i - dg aan^ den Volke< ver» 
tooodpi» ^t w^k 1)on , met een 'Médr^Hg 
j^icbdy toqofc^K^ PUadtenw^^voorfaein^ 
ièlyÈt der perfoonen, wdke, ten tydé êoè 
Omwenttlln^t door het Cömmitt^ Revoi^ 
huionair, inec góedkenrinf; dét Bufgeryó^ 
tot ProvifioMele ' Reprefentanteii^ van hei 
Volk van Afnfterdam waren' aangefteld^ 
tdet onvo^taim , oOfdeelên wy het, 'hier de 
«aamen der perfopnen ib vehndderi ^ welke^ 
op eene meer .gerégeld^^ èn met ót ttgea;^ 
Woordige orde der di^^. ovèreenkoombnii 
dé wyze, tiit den fcfaoot dc^ Vbiks, wdk . 
zj «ouden vertegen woordkttn, hmme «M^ •I f^jt^ IhrlUqS Jttddea tHimng^ Zj wiiende 
. . vofgeade : Jaa AUtorpUus, Jacobos S An 
i;Stea£tBoor, Piefie. Jeaa Bapdsc Ctarks van dn 
Munid- As » £Ue Aflgdy p Willen Badder , Jaa 
ptttc^ Bernd Bicker, Jan Jacob Bofé » Pkter 
Biottwer^ Jacob van Ooatserwyk Braya^ 
Comelia Igpadus Branger, Huyberc Baa;erjc» 

San Alexapder Botereau» Uaidrik een Broek, 
ioolaaa van . der Bitlc f Daniël Bleecker» 
Andrieft Odkoen, J..P. van .Wickcfooct 
CfomoieUn f Hendrik van .Castrop 9 Roberc 
Daniël CrommeUo, Paulos Cbarié^ Cbria^ 
daan Cn^s^ Paulua .van Prieac, JaqMS 
P^ilz y Ësdenne i* Ëspioasfe ,« Antbony 
Bbding ^ Johan Piecer Faaec » CSerric de 
Qiaaf, Tbeodonia Golcber ^ Paniel Hoofc 
CcrrüiZ» , Comdis vim der Hoop Cg^siertsZm^ 
Piecer van Ueriodey Addanpa Teyler vaa 
Hall» Herman Hoogewal^.. Hoykik ïhnid 
ym Hoorn, Danid van Heysc, Piecer Hek^ 
man , Dirk van Hioloopen ^ Adriaan Pon^* 
Moa van Lfirdeo» Johanne^ Gerardua Luy- 
ke9» EtiA Lynl)i^er« Jan Ifendrik Meyer 
CÊffétrutz.^ Augax Hendrik de Melandec» 
Kwt de Maixe, Macthya O^scers, Jarriaan 
Ondorp ,* Hendrik Ogeiwigbc^ Jan Fredrik 
pontdf'Jacob Anchony de Roth, Hendrik 

geenbeifen ,. Nicolaaa vaa Sttpborac, Jan 
ennan SdiinunêlpeDninck » Matthiaa tem^ 
miock» Abraham Veseul, Jan Meslcberc van 
Volleidiaven, Abrabam Gysbertua Verfter, 
Jan deWiu Sa^]ueI Iperusz. Wifdius, .Hea* 
drik van v^ayenburg , WiUpm Woudman^ 

«I ilpÜM^os Jiiacua ZaUi» - 

* ' - Naar* Naardim de isrigtii^ dèr. Scbutterye, 
door de meirwe x)rde vm aaken , merkely- ^ 
ke veraoderiDg badc ondergaan , wndc de schunmr 
Manic^MÜftek genmden , Jiet Formulier van £a<L 
deo Eed, welk, coc nog coe, door de»dve, 
waa afgel^d, by voorraad , en coc dac daar 
omtrent andere beschikking zoo genKiakc 
worden , in deezet voege ce veranderen (^o^y. * 

, Gy Zweert, alle cte Pohcten en Ani- 
j^ kelen, in de Ordonnande van de Schucce* 
^ rye vervac, by zo verre, en- zo lang; de* 
^ zelve nog in gebmik is, ce onderhradèè 
1^ en na te komeè , op de poene in dezelve 
■^ Ordonnantie begrepen : en voorts- den 
9 Lande van Holbnd, <leeze goede Stede'» 
j^ en de Beftonrders vati dezelve, ooto 
^9 Uwe Kapiceinen cf commandéerende Of- 
^ ficieren, gelioow en gecrouw ce zyn; dat 
• gy^ waar dezelve U voortrekken, vdgéi 
« zult; deeze goede Scede inhaare 4vecci^ 
■^ en erkende Redicen , naar uw uitérSe 
^, vermogen, belpen voorflaan, en derzelvèr 
'^ B^uurders voor alle veimtd en kwaad» 
,^ dac gy vemeemc, cerftond gecrouwel^k 
^ waaricbuwen zult ; dat. ^ eindelyk uwe 
^ Medeburgets voor alle eeweld évc over- 
ig last , minders t^en die vyanden des 
y^ Gemeenea Lands , met Lyf, Goed en 
^ Uoed, belchermén zulc : ' 
-^ ■ M JDM zweer ik\ 

\ Ge- 

(#} Bleo vergelvke met deezen, das venwder- 
den, deh Ouden Schutters -EeÜ, te vindeo inde 
Befcbryüing fmn AmfitéUan. door onzen Voorganger 

-tL WAGBMAAAf Elfde Scilk» bl« liO ia OcttVOt i79St *c Geichiedde op grood^er miqgsvonrdé 

Vemied ^ ^^^ K^^^!^ CeiykbêUf vmn by ilte 
^van onderfcbeiding van rang, cosfchm Borgoc 
Wapen- eo Burger^ was Temiec^d, dn de Mmidr 
borden, paliteitf omtrent het tiaét der maand Mayt 
fchaffing ^°^ Publicaue deedt afkondigen, bet teo 
van Li- toon hangen, of voortdanrènd vertoonender 
vreyeo. Wapenborden,, in de Kerken» betre&nd^^ 
als mede bet draagen van Laneyen,.hec 
kenmerk van dienstbaarheid ten toon fpre|[- 
dende. Het Gebod hieldt in. dat alle Wa- 
penborden of Schilden, welke, als teel^s 
van onderfcbeidinge der Geflagteo of Fami- 
Uën, in dcez^r Suda Gebouwen of Kerken, 
of elders openlyk , geplaatst waren en ten 
toon hingen, van dai^ souda weggenomen 
ti| byeien venameld worden, een ebide de- 
zelve, onder *t oog der .fiuigerye» .openlyk 
te verbranden ; met dien verihnde, nogthans , 
dat , voor ao verm die Schilden Praafgrav^ 
van gefiiepvelde Vaderiandfche Helden aati- 
kond^deo, in de plaats dsar van, by ieder 
denelven, . eeo Burger - Krooii zoo worden 
opgehangen , met dit Opichrtfe : Bataven! in db plaats van 

E&N WAPENSCHILD), HETWELK 
DE ASSCHB VAN •»,••• ONT- 
BERT, PRONKT THANS VOOR 
HET .DANKBAAR NAOESLACHI*, 
DB ÓNSCHATBAARB BURGER* 

RROON. Burgers! maakt o 

'DBBELVB OOK WAARDIQI 3[;peiI^8pnt4liseiiiXDSNrstS)L it| nrybeid gegeeven^ om de ten cooo, hatigende 
WapmfchUdeD^ binnen den cyd nn aces wee* 
ken » fincs bec uiigegeeveQ bevel » int de Ker^ 
keo wegp en coc zich ce mog^ neemen^ op 
verroan vbq beivys van ei^odom. Voorta 
wuden allep en een iegdyk gehouden xyn^ 
de Wapenbordm ofScUiden» welke mwoof 
den werd^ op Koeuen en andere Rycni* 
gen 9 en 9 in 'ic gemeen » alle veiiieiiëfait 
welke ^ als kenmerken fan Adeldom 
of Meerderheid 9 gebezigd werden, int» 
gdyka bkmeo den tyd van ioea weeken^ 
van daar weg te neemen en te veiniedgen« 
op eeoa boete van honderd guldens. Ëin^ 
iklyk hielde hec Bevelfchrifc in, dat allt 
Livieyeo» welke men, toe heden toe, gpr 
woon was, aan de OienAelmgen of Kn^# 
nr onderfcbeidkige 9 ce iaacen draagen , aaa« 
delyk 2ouden worden a^fchafc : miH dieü 
verflande> dat, hoe aeer een ieder zyn# 
Knegts of. DienfieUngeo^ naar verkieziogt 
«Ni mogen kkeden» men nbgthaos lou gier . 
honden ayn, binnen den tyd wm veertiett 
dingen , van derzdver kleedkige te doen a& 
neemen alle teekenen van dienstbaarheid» 
op eene boete van vyfiig guldens ^ by ieder 
pvertteedtng van die gebod. 

Heilttam was bet plan, 't welk, omtrent pian vsn 
daeaDsn tyd, ter baane werdc gebiagt; het eeoFoads 
droeg kenmerken van dien y ver voor Koop* ^^^y^ j^^ 
baodel en Scheepvaart, door welken de in* zeeUeden» 
vtoonecs deczer Sod, ala, daar by, onmidr 
de^k^ het grootat. bela«g. hebhnde , altyd 

M 4 «it- - » iB4 'AMSTEK^KMt'^ ^^Ö«k; 

1/95^ ukoMiimdeó. T« weet»; 4>pdea gioodflig, 
dêt vwfcheideQ lieden» welke, vocdieeQ , dll 
MatDdcedolen van bec Zee?olk gewoon warent 
te beleenen, ch&ns oiec in flaac w»fe& tot het 
verfchiecen der noodige penningeo » wowt bec 
tankoopen der Zeeplonje; ab toe bec irol- 
doen <tar Slaapbaazen , waarvin bec - gevo^ 
was, dat men cbana, aan ervarene Mbcroo* 
sen, groot gebrek luid » kwamen^ bierom » 
de Admiraal j. w. üb winrEft en de 
Wacerfchout h. mobbb op de ^edag* 
te, om, by inteekeniog, een Fcmds op te 
richcen, in de eerde pbiats, en voomaraa-' 
lyk, om de Maandcednlen te beleeoen» 
en vervolgens , indien bet Fonds daar toe 
toerelken(te mogt bevonden worden , om aas 
hun,:wdke dfeoat zonden willen oeemeo^ 
ook dé noodde Zeeplonje ce bezofgen» 
Gonftig werdt deeze inval opgenomen. 
Binnen den tyd van acht éBgsa^ tadt meOf 
ten gemelden oogmerke, eeoe fomme vatt 
jBcedendniaend guldena verzameld, en bolp 
men, (poedig, daar mede, ruim tweehon- 
derd zeeviqareode perlbooen , zo ter bekoa- 
tlginge van tunne uicrusdnge, als om aan 
hunne Slaapbaazen iecs ce kunnen afbetaaieo* 
Twee Kooplieden, pieker isaac mbn- 

JOLBT en JACOB VAM HAI«MABLt 

verbonden zig, in bet uicgegeevea Adres 
aan de welgezinde en vermogende Medebop- 
gers, om £ moeite van den ontvangst der 
penningen op zig ie willen neemen; ce^ 
wyl de bovengenoemde h. rob bb, da 
de meeste komfs am bec Zeevolk bebbeods^ 

da- éig^ks, op liec Zeerecht, toe het belee- if^^ 
nen der Miandcedülen , zig zoa veriedlgen.; 
Ter verdere aanmoedig van deelnèeme-^ 
feu , teheJsde het Plan eene loez^glng aan 
4iezeIréD , om , na aftrek der nood^klyke 
tMikosfien , zodanig een Interest te . zulleii 
idtkeereii, ab bevonden zou kannen wdr*-' 
4m te gefcbMeo. Door de ongunst der 
▼öigeode tyden , heeft men de volvoer 
fit^ rvan dit heilzaam Plan moeten haten 
•BeeKeti* . . , . . 

Veel werdt Ier, ten deezen tyde, ge^T^'' Verhaal 
ken tan« en hadt de Mnnicfpaliteft , on^rwegem 
haaai» menigvuldige 'werkzaamheid , niec ««« ^ 
weinig te doen met een Doos met Juwee-^^^jg" 
len, toebehoorende aan den 'Konhig vanvta zyaa 
Sarditie, en^ onder het voorgaande Be^Sardini- 
fhiwr, met toefleitiming der BuigemeeSteien|^®,'^*** 
iD der iyd,in «mds Wisfdbank, ia be-*'^^*'^** 
waaring geftdd; doob die thans weiden 
cpg^fiisteht door de - Franfchen, op dén 
grondflag dar de Juweélen de eigendom 
wtaren van eène Mogendheid, mee welke 
zy zi|g in Oorlog beinonden. Provifionee- 
le Repreiemanteo des Volks van HoUand 
werden met deeze zaak gemoeid, die, eer^ 
lang, aan de Municipaliteic onzer Stad, 
aan&hryving deeden, bm , wat 'er van de 
zaak ware , te dienen van berigt. • Dit zal 
ons ten leiddraad dienen van een beknopt 
verflag dier veel genigtmaakendé g^beur^ 
aebisfe; 

"* Etden beHben wy verhaald , hoe de 
Fnofche Vcdksvertegenwoon^gira , Mer ce • VWh, Lud0» ook van de Ii^npMMti doeier Sia4 è 
qpga?e Md^a g^orderd vu. goedmii» wel«) 
ü zy onder tig mogm tebbeii, tqebe^ 
hooreode aan IVIogeodbedea , tasm üwlke^ dèt 
Fnufcbe J^epuUiek chaos in opricg wpfc 
VWas ingevolge diar vaoi dat rbnouaiko^ 
» Canfp. Kooplieden ter deeser Stede, aan 
])et Commicté van Koophandel en Zeevaart^ 
op den deitienden February deesee jaara , 
^ene Verkladring hadden overgieleverd, ben 
lielzende» (hty in de Bank deoer Stadt wa^ 
•'bfimstendaeen. houten Dooa» iidioudende 
^n blikken Trommel, ui ^üken wam| 
verfcb^iden Paerjien » Jaweden en Eddge^ 
iteenteny voonnaals» door GezwocHfen m^ 
keiaars 9 hier ter $tede» gewaardeerd off 
een MiUioen veertieoduiMid te^Mhonderdt 
seseMevBDiig gnldens, en coebebooraidq 
, aan Zyne IV^esteic victor amadbus» 
Koning van Safdtoie, Cyprus eo Jemaf 
l^m; mee byyoegkig, dat deeie. PaivteoY 
Juvreelen en ÊdelgcSleeDten in Stads Baid; 
in bewaariog gefield waien, om te (bekkeol 
tot. een Hypotheek of Onderpend, lea be* 
]K)eve der GeldfeUeteren in zekere Negoda? 
tie» door i»hilippb Goti.4, by Pcocuv 
^atie en Volmagc vm gemelde Zytie Kor 
ninklyke Majesteit van Sardinië $ in den 
▼oorleeden jaare, ten hunnen Comptotre op» 
gericht* I)ee2e opgave aldus onder *t oog 
der Franfcbe Volkaveneg^woordigers zyode 
gekomen 9 hadt ten gevolge, dat deseive dc^ 
I>oos^.;met'deraBlverJnbottd, in^ handen van 

. KoQunisraci^n van de Baid^ ileed^n M ver} 

2e% 0t:it .BeBKéOifC8isoi:ir!«»M. ttjr deeie (chikkfag, ftraks keonis geg^e?» aan: 

de bovengenoemde KoopUed^n» Sul Ueef 

deese saak, geduoreode eilyke weeken, tol 

dtt de Borger TooFFAxr, in de hoedanig* 

beid van Opper- Agent der Fianfebe Mb^ 

fine in de Vereenigde Nederlanden, tan do 

^ommisftrjsfèp van de Brnskj een Atfchnfi 

toezondc van bec Befluic der Repfeièntancai 

wn bec Fiwfirhe Volk, waac by de boveoger 

indde Paerlen» Juweelep eo Èdelgefleencet 

werden verklaard, verbeurd ce 2jm een vooi> 

deele der Franfcbe RepabUek, na aftrek vw 

\ geen bevonden aou worden, wecdg|iyk 

daar op te xyn verfcbuldigd, op tekening itk 

Negociacie len behoeve van Zyne Sardinifcbe 

Majesteit l 

Het liep aan nor den elfden May deena 

jaara» dat d^ Borger j>* auobbcat gaiIi^ 

IpB zig h) de Vergadering der Munidpi^ 

liteic vervoegde, en aandeielve bet Affehiik 

van een Befliiit der Fraofche Volksvercegeó- 

woordigcia, gedtfceekend in 'a Ibge^ eer 

hand (telde, bebebende dat de nMiergemdl^ 

de Scbat uit de. Baok aou genomen, wordett 

door deq Agent van ,de Marine; welk^ 

op ayne verancwoordelykbeid , binnen den 

tyd van vierentwint^ uuren, dien last taa 

hebben te volvoeren ; ten welken éuide, 

dea noods, 4a Bevelhebbers der Troepen 

hem de fierke band en den noodigen by- 

fiand souden moeten kenen» In gefchrifie 

gaf de Monicipaliceit daar op ten antwoord 9 

m zj sag oi^voegd idkende, om do 

Dooa, i«B AMSTERDAIirS fff. DsuJ 

tf9Sk DooSf mee -de ii^ottter kostbaftrliedeo i^ 
f» laami volgen, zonder dat tevens oan haaf 
«eidc dcgeleverd het Oncvangfehrift , *t welt ; 
hf bet ioneemen der Doos, daar van wttÉ 
i^gegeeven. D*aud£b&rt caii^lik' 
gn Uer op, aan de Vergadering, coc ant« 
woord , dat hy bet aan hem gegeeven bevel 
éer Franlche Repreftntancen , binnen dea 
bepaafalen <yd, sou volvoeren, m/s ande- 
mdaaii zig wederom op het Huiis der 
Gemeente vervoegen y na alvoorens hec Onc<» 
iwigfehrifr, of Recief , van den Notaris» 
onder walken hec was berustende, te heb- 
een opgeëischt. In *c eerst weigerde de 
Notarb de afgifte;. doch, toen hy gedreigd 
amrdt, by voottdunrende weigering, door 
Krygsgeweld in hegtenis te zulen ge- 
field wosden « voldeedc by 'aan den - eiscb. 
Thans ontvlf^ o* AUDEBERT caille, 
eegen afgifte van hec gefchrifi, de i^ostbaa- 
ie* Doos ,* ufe handen van Kommisfarisièn 
4er Bonlc; die, korc daar op» aan de Moni* 
dpalttefc berigcce , dat by , door de zelfde 
<3ezwooren Makelaars, welke , voorheen » 
ideeze Paerlen, Juweelen én Edelgefleenten 
^Bwaardeerd hadden^ van de geheele verza^ 
iiDeling hadt laaten aftonderen eene hoe« 
«veelh^d, bedraagende de waarde van twee« 
4imlhonderdduizeod guldens, om óp nieuw 
tin de Bank te worden gebragt , toe zeker- 
-beid voorde weesenlyk in de Negodacie op«' 
:ge(choocene penningen ; mee nevensge- 
jwegd verzoek, dat de Kommislarisfa van 
de Bank» -coc hec ^anneefluen .van dezelve', 
i mog- ;jQQSLf|BBK. OVSCVISDKNtM*^» 'IS9 II '4 8|iB:pM wovdtD. 'Docbvde Mimi. 17^ 
jdpoUieic» niet kuaomide |^ vinden aan 
lieezon eisch te voldoen y zondes , booger 
^^ soodcy.desHregen, ee^e Misfive aan 
«de Proviiiooeele R^veiènouiien des Volks 
yui Holland} die^^ flraks ^im op , toe bec 
aanneemen in de Bani^ van den nieergemel* 
'^ Scbat, vryfaeid .verleenden. Te laat,^ nog- 
oihana, . kwam dee» toeftemming. Wantt 
>m eeoe Misfive der . Mankjpaliieic. aao 
\ma AoBDi TouFFAiTy ontving dezelve 
,wt b^ftheid, dac de £de^fleenieo reedf 
^verzoniden waien. 

V Volgens eene nieuwe rcUkkiqg, »m«venmder- 
den, vooctaan« des Zondags, na eU* miren { de fchik- 
dea Zovers» en .na half iwaa}f onreQ» des ^ ^ 
:Winfiers, alle Huwelyken,,: binnen deozeg^^J^ 
jStadaan te gaan* moeten Ingezegfnd wi^Criykt . 
ésp^ voor ihec «Conunicté van. Josilue, gfZiakaw 
voor één of meer' daar toe. jplasiigide Let 
épn vzB, hetzelve. Voorts zonden » van no 
tf4ao,^do(y hef Committé ^ van Jostitie, 
be;jboorIyke lEjccricten pit de Tróow - Re« 
. gifteo ^ voeten gegeemi worden, door 
eea |.|d jwldat Conusitté geiaekend, ale 
zullende geeoe andere, dan de zulke, voor 
l^en vddoend, bewya, dat - een Howelyk ..- n 
5olcrokkea is , in Regien mogen gelden» 
JDe Geboclen zouden, wyders , dea Satwdag^, 
iran de Puye van bet Huis der Gemeente, '^ ' 
^worden a%ekondigd, en de AfkoodigingaB 
Jdaar van, na het doen van ieder derzelver, 
jvan tyd toe tyd , op de byzondere^ daar 
Ipe^ voor bec ^ui| der Ceoweme, gefield^ 

Bo^ •JM •.^ •l:. <l9b ^MSTBRDA^H-S IÉÈ^Dbêu 

^fS9^ BordeDy wMtei aangefehreeven. Eliide^ 
bcbelsde Bog de oieaw bemmde fchikktog ; 
dic, terw^^i vod no af aan, bec In ooder^ 
mww Beemeii/ett aaoteekeoep van alieo f^oét 
htt Conmikté vm Josdcie 20a moeteè geu 
fthieden, en ftec^ dieoivdgen / xeer om^ 
felniaacig**'qfti '200de» dac de gcfchükut^ 
nvdke^ met becr^ttig tot de Huweljtfete 
taalcett , nmden mogen ontftaan « ik^ voor 
een ander CoH^;iet aouden inoeten dienda 
en beOiflC wordM , aUe xodanig^ gefi^hflleta 
aan her C<Hnmitcé van Ju^dde , of wel aanr 
eene Commisfie uic hetzelve , tonden ntoecdi 
yoofgedraaged, 'en üém a%edaan wordcsgu 
Vootta wtardc nóg befloten en vaacg^flrid; 
aan de aodanigen, welke oK^gten verUemV 
* op bdcei^^oooe dagen in bethowdyk op 
weli^Aeti iBgesegiendy daar coe vetfof ce gee^ 
ven» wkêf ift dat geval» ten bdioeve vtt 
Stads Kas» beladende : • In de eerde Klasfe f ïsq - o • o ' 
&i-de tweede Klaife 100 - o - o 
Jn de derde Klasfe ;^5 - o - o 
In de vierde Klasfe '50 - o ^ o * 

Berigt -' Ecme inrtgdi^ , hoewel de hgeaetenétl 
wegos ^r Broviocie Holland In *t algemeen be- 
L ^^ ^ «itffende, voor 20 veel, nogthans, dezdM 
bier ter Stede haaie werksaamfaeden nitodCi 
feodet vordert, dat wjr van dezelve verflag 
doen. ^ b de ^emeené BeUeiéfmk eau 
ffólUmii waar vw wy zidlen ipreeken. De« 
telve wm haaien ooi^oc^ iwtfibbtdd^d «aki é<kt ^/.■onr Gtfi6-Hii^iAs4^iit N. Y:Sit \ ik Gddluffiiig 9 In ^ oModlMiiafc'iieeMi 179^ 
pn idt^cbnevoi. In êt Publlcatte^ dfe 
Qpikbttog en de natunr vta de Bekehbank 
uokoodi^ode^ gpven IVovffioneele Repif- 
Atianiai v«i het Volk vim Holland ce Ver- 
Attn^ me vy in overleg hftddeh genetncÉ 
ten $ÊB hun voorgeflq^ middel, om db 
W&tfi%qi 9 welker Bedttbigen , grdotén* 
teéls 9 faeftonden in Eflëkcen » of in Goede^ 
raSt ivelke, In dfe tegenwoordige omflsn- 
iiglieden des tyds, tiet dSn 'tifcc zwaar ver- 
lies > ie gelde kenden genumkc wcu^den^ fil 
flsit te-fteUen, om in de Gèldlieffing hidl 
«mdeel, of een gedeelte ^hair ' vtn , té kun- 
taeh opëiengen, zonder daar toe» met aan- 
«lerkelyke fchade, adg vangereede peoh 
Hingen ie voorsten 9 en tefièns tonder dfe 
daar door» van 's i^inds wege^ de omlooé 
tan Kècepisjlen» Promesfen, Adfignaaien di 
tedere Pafdeien-Mont werdc vermeotlerd^ 
mar van de nadeeligheld , in een koophand4 
^iryveod Land» maar al te dnidelyk in lm 
bog Mep; en dac zy, uit aaomerkibg yan 
dfc allea f- üè rype overweeging» geen ge^ 
ItUkM «riddel badden g^ondten » dan dé 
opricbcii^ van eene algemeene Bank vak 
IB^eeningi voor de gebeèle Piovfacte 
wi H<&nd Ondiensc oordeelen wy on* 
«en Leeceien niet m züUen doen , met dn 
dttrmdding van bet Plan eener Inricbting'» 
wtifce» Hoe lieer ook, in zommige op:^* 
ten, Ésn' bedenkelykbeid onderbevig, npg- 
Itens, wat de inwerking daar van betreft, 

4UUI vtele taigaieteAfn» loc een dienffig t«d^ s ij^ AMSTRKJiaMS JO. OstC 

J29^« XBÜdüf ta liOBoe feri^genheld om giniedi 
peoDingen^ verOtekoe. By h«c Befluic vm 
ProvifioMtle R^^femtniai vm hec VoUt 
lm Hollftod . werdc :da& vascgefleld: 

!• Da£ tfiia dMk vta^ alte JCpg^me-r 
MP» zonder ooderfcheMt wnr ter platte 
fe binnen deze Proviafie wonende «i mi wor» 
den opgericbc eene Generaale Bank van jBor 
kening, ni^e Mre refidende en* Comptcdr 
a1 houden trionen Amfterdam. 

.fi. Dat decrive zal worden gieopeofd, op 
4ai I July 1795» en niet lang^ duoien» 
dan drie ageer ten . volgende Jaaren, en dn» 
JKK 1 July . if 9&» ! 

. . 3. Dat.deaelvezalworden beftüjnrd dojor 
jZ^ Commistarisren , d|e binnen de Stad Aph 
iterdam bunne vasce. woning zullen moema 
jbebben, of neemen, ^en door ons van 
'Commisfie en Inftruélie voorzien, en ge^» 
Jkozen zuUen worden uic een dubbekal» het 
welk door den Mufricipaalen Raad van Am^ 
j^dam genomineerd en . aan ons vooig^Md 
'^worden, gêlyk de vervulling der door 
fSievmn i of andere oorzaaken » optaval-» 
lende plaatlen, op de aelfde wjMp ai geu 
ichieden. 

^ 4. Dat di^ Comndsfariifea' en 4Nmlv«r 
Sttcce^feurs, in 4? Vergadering vui ons » of 
*fan opze Sncpqsfenien, zullen Eed doeot 
van zich in dien Poit getrouw ce gedragen^ 
!en eene (Upce geheimhouding te betrachieB* 
. 5. Dat ieder van dezelve «es Oonunisfih 
mm ,. voor de beboorlyke waunemiqg diqr 
'.dteaie . en, iidi9iniftntie, ui ufolifm ^ 

VÊÊt »:^ I Sobe/ iwc Jttr, aoQcbr iets meec, onder wdkc 

-benanrioghet^,»» oiqgied berekcniD. 

-* & Dm 4Êtdm raUen aaolklloi 200 veèlc 

jiwiiiiiiiiiofeu» BMkhoudert en verdere Be< 

dteQdea, eli wy /op boqlieder voocdnuR, 

nüeo Dood^ oovdeeko; en wier InftruMU 

oèo SihrisreD door dvtlve ConoiÉMsfin 

'^otacirorpeD m pifmpOÊittri^ :idédi. dooi 

«on vi^pcgeAeld aUcn worden ^jzoo.ide^.iij 

«rmeeoen iuIkD .te;1»ho9rea. •— Op wel- 

J» fefinifUen die Seoiecarisfoi, fioekiiott* 

vdert en Bedtoodén iiy d^ Munidpealen « 

JEUtd dec:Said Aaifl^dnu i zeOen worden be« 

jJlizi in deie Èetei^Bank ten oo^ 
aftrflPèml>iMB||pMwnen ^^xolieB wordeb*;^ i' '> 

Obl^cieÉ^I Tteiasfede^ScaacenvanHoI- 
JUmeiweii- 1 ha d en W ei t ^ 

Brieven tDervJ 

*&enteo ^ 'JUk vriesbuidi «gMocépoeer* 
de Wiiftl m^ ^ i Wi » Zeeland» i ) I * • » •r ♦ 41 j ' nk ^ \ ■ H l Ucrecba 

■■■ ■ j Frierieod. 
^ i » gil ' ■ ■ ■ ■■ 0«écxï«reL 

&ideftLM« 
de vaw.Qro» 

üduf^DiMi* 

.1 MttihfVenRBif» 
dt Ned^linden* « I t ^f^v. . ftlMffiB RB MK^ .: . WSmé, (t^yS» '- ' ° " ' 'Tfiii'*liiiii vrilteMJ|[i i/fttÈtitÊt 

IMa-ïaiKtoügilb'. iOaüÉÊéttkCTm Jom» vm •<!«• Gcneraèi 
•wV^iftbJ CScaABagnmle , M<whiJ M rifth» • «4» • » ♦ .»i »♦ » byiondÉio JnuiÉiiBii f tnot.jpf 

OU^hMiihi iMle in» «w ^ OoüqBiÉi 
i lai laace van !liec -FonAi.inii # ^ • ' '\ , 
het Last- en Veigdld* 

YrMÉndt f -ooiv 
I «da ScaiEM* Oè» 

1 ZftoJMlfc^OMigpilaii wa limis vanutoigÉ 
-aiAm LBrfiawUmfchf Mogaodhedep, of 
tGMpontiai — AftiStl io de publieke Pond- 

fen «att^ wiere Naden -f- ab ook Aden 
4m^ Iftaotel In W ^e Oaüfc , op ObUgaden» 
• aMtÉn4i.iof onroerende Goederen van Bcu« 

imlandKibb Mogjmdbeden en Coipondeat 
m^BÊmisêlvm AnÉhidain ecpe geiccre* 

bebben« 
^ • «c.t^wij». »^ Kus* ?4I 


MngMn, ' i fifc , < p i mmn afc Oo»* 
JcinMbil»» f tfentt^MliilliAfttMÉMdl 


t* ' A^Hen in lMradcIil|i(>]f fcu m Ctitapbtfnlni^ 
OT SocÜtidkéQ 'vaii AsfiMinkta ;" ^ oclfeè^ 

üp pnb1k3ce intboritelc febffifeerende^ en MA 

Voorts illa oubérende <3oedéteh, M» 
nèn deze ¥rovtoue gd^Mti'^ [ ids litti^detycfti. 
Ifulfeiift AiKboiieDy 'mdteiisV GbboowcÉ 
lot Fftoffekra of nsfikeo disMfijItey 8oiM^ 
ilfuuiiigeo 9 enz» nlds' *^]^de .Vijf M Ov* 
béhsc , of tniners niet ; bövctt ' ècfe B^ 
^fn deranver g^aotteerde * mtntfdè ibet tsé^ 
dte legail ot ï{>eclMd véHiend 1)é^^ 
^^o-dwM yk tik Koóptèmftimppeb^ C3d^ 
ftieiiefi IVMkkvMini^iidR eene^Ckttiriiirtë 
wiflfde hsibbenj en idee aan eeo mpejéfk 
kyfoiéAkttif t>f fjj^atStg iottièïMAl béaêcf 
ouuniMf^ zyn. 

"WdrdeMb ffielUlve dodr' óns "by 'clèxéb 
^ eifw MM v ! L tfttgtsfiaeen )dlie ^euttokte <Jr 

Efleepco ]a«eek0, tbr ClefiiocHeii, midsgtf» 
n«]W Giinaea, R}3<i Oient^ ten' andën 

LXWmmUnKfea, 

ie fpecili4ae ópteUUtM te t^vèéber^ OA* ff *• 1^ ';AJMI5'£fiROAAIS> ULUèékS 

étm fB tec iwitti ^è^^ Anfled. nawir ; 
SMdnIfl» vMm» voorm v|q ËSea» of 
Gottont «nUie daarioM rjA «Qmiwerd^ 
VQlflnkl «k le/jHfMt <nMir aUaoi om dg^ 
CoimriÉliifirf*n'.:9lli de /Botk, .200 n^ 
ffloog^yk, aan verfchüleii pt.^ éahimtbm 
blooc ce fidfen; cerwyl jvy; m»] ieder» di» 
WÊéen EiifteDr in bec 7<^ Arükü okft 
Meodooeeid , .;B)Ude «rilM|i r^^^d^nen , 
ffjiaécein zich by Reqoeace aan one ce ai* 
dmCeetp^^ 'Mn einde O^mküfbSan vfn <fa^ 
pank rot. r(>du)lge Bdéenl^ (pedaal word^ 
geaachoHSérd ; waar op wy ém^ na idge^t 
noadco fccrfiden^^ m ^elve Coinmiafii* 
lisfeBt' eb iidvis van boa Committé van FK 
uode» «dl» diipopeereo^. zoo ids wy xv^ 
JbnbevindeQ'ce&ehoQieoA g^plyk wy ^fllede 
aaa ona i^iervf^itnt om pj w^rkelj/ke ?er«. 
ttd^rii^fn d? c^tibind^hedeQ van deeze oC 
^gMse Foodfb^. of Flaatieat, zomtnlge de£ 
effenen ^of goederen, M het voof&. 7 
^&r|* ge&pfesieerd^ voor liec. vervdg on* 
Jbeleenbaar Jn de vo6rl2. Bank . te verklaa» ^. Pk e;^ ieder» & eenigé Effeaeoi 
éf Goedelen ü de vookk. Bdeeoin^^^^ 
«dl vet|Mnde9,^da(^r toe zidi voor ^^ ea 
ten tynen koacen» iqoec voocsjbn ^wk de 
/volg^de Jbeicbei^en 9 ab: 

s. Ten opzichce van Obl^gadaii. t^naatê 
fiaande, een Dedaracolr van een* g^niic- 
tttrd Noiai%.<ip den £ed Iby den aanvang 
iOfner &dknk^ sedaant mee eien geqach^^ 
draad aan 4e hewi^en van Cac&s£vea ♦ ♦.'f SoEicC^^CBiBDBirmsii. i^ 

C%eodoBigéhegt,'dat fiydle getoncge e rtle l79Si 
Stokken ëeeft ge^vamioeerd , en to ¥oi* 
idoende gevódden» dac liy de» P^rfboii wt 
M. N*. ter goede tfooive bevond oeiéeelc» 
om dfe EHefie» ^aüddyk ^ kuooen TerkcK 
pen of verpaodta. ' 

9« Tefi cpaidiw ?aii de efentjMAét^^ 
co eUe andeie Obiigatieii oT fiffèA», tvel^ 
ice in Art 7 zyi^ faeleéibear geikld > eenf 
Ade vtn laiuaHfe, vm detzelver waarde^ 
door een geadttimetd Makelaar, inede ^ 
den Eedt by den aanvang zyner Bedieniage 
gedaan, gaceekendi 

3« Ten opzkhce fan onroeiende Goede* 
ien« een Dedaraeoir van den ,Sècrecatle 
der Plaats 9 waar deselve gelegen rfni 
gebecbc aan 'den* laÉtffenTteisport -Brief s^ 
ai beheteeode, 43p den Ëed by de 8an««^ 
▼aarding jsyni^ BöcBening gedÉan ^ dat ' dtf 
Pbrfoon, m dien Brief* gemeld, nóg be^ 
kend ftaac» ala ie eènige Eigenaar vasr ^ 
dai Perceel, en dac hec 2^ve is vry ea 
nobelasc, öf niet «eèr betasr, dan met 
cene fomma van /. 

MkafgaAètê eert A&t vaiï beSedigde 
l^iQxatettrs , bébelzeode, dac a^ dq daar 
in omfehreven Geboowen' of Landen heb- 
ben- beikhtigd, en watrd^ keuren eene 
ibnima van ƒ 

Welke Taoxacenrs door de refpeéMvai 
Monidpelitebèn zullen worden aang^ld,' 
en verpUgt mllen zyn« ten dien cyde, op 
Reqoifitie van Commfsrarisfen der Beleen* 
baik^ de goede trouw honner gedaane 

N 3 cana* o|p» P^iMü of P<ffoopift, 4» CommiA^ 

niifya m, 4n> findf in Iqgo ntUeo iwiUM 

kening ea cauxatie open v^ l^igffu ' - 
, 4; £« ^«iiMkfyk len^ üpMm van. ^ 
KAOpnwIt^lVPW eq FabriekHMNtt» wci« 
lit, il> An. 7«.-ids beleeqbotf vpn opfjf^ 
ttmo4% ^ 4ocianiair vw een . geadudo 
aMpd Makektffl ip elk fpe^l Ardkel 
Ivaiil^Ieodef^ op den Eed by dep avivaBg 
xyn^ Bedieniog gedaan ,• teheliende den 
jnineQ, pvya, tpc welkepi die. Koopman- 

fcb^PPV» ^^ FabriekwMiea 9 dier cyé 
!(erkop^k syn. 

^'Midn^ers een bewyit.dHt de«elfe nm 
mgjtn rffi in de bedrctaig «n den Ver* 
ppder* geweest aqro, eln vql^ma de lo- 
cale Rechceo derJNaacfen« ww dfe Goe-i 
4(ami of Koopmaofchappea ctq liggend» 

Sberuiceode, venriscbc m>r4» om des 
i«a niec aoeer ri4b]eft ie doen tfa Ma> 
levindicarie of reclame. 
. Zollende wydera 4e^ Veipander: dier Goe^ 
^{ep €jf .Koopmanfqbnppen : deselre aan 
ieniand, door Commisrariaren daar toe ge* 
%sld, moeoeai aanwy^t^ eo^ overgaven, in- 
een aftonderlyk Pakhnta ce AmU^dam, ie: 
Rotterdam jo/S ip Pordrecht, tl' near eene 
van i)relke- Koopfteden. de Verpanddf, zov 
^y, eldèr* «oooc^ de Goederen^ die hy wil* 
feQxmden, (en fOfoen koate zal ipoecen doeii 
tVWEtoaogen, > Rn va« velk Pikhiiia liy 4c^ 

. .. fiaur JUBC^CtMTBlXOKSrilfeH. tf!k 4'^:a knbMk «I dM» tkSka ef •«eiittkeaeii» 
M liec bowys dbac van» sMt dt SteBoelt^ 
Ia. haadob . flcHeo vaa CoBfids&iSsfen ia 
AmüaiMmr oF.ntï ó& MuoitipiHtak vw 
Romfdafli of ^Donbeckc /le^peAtve» em 
^hu wuk, Mr bewyi aan Commia&rislai 
feverea 

• l^ocfr allr TBdie voorfib DedntoireQ 
cp A^kéarm: cawade^die wy by dezed 
vy flèttaD an ^^Lands Rechc of Insposi 
op bec Uda ISegel ) de toorfó. Notaris* 
ftB^ Scciecaikfeti» Taoxatmia eaMaketaaia 
iQ^ptdivev « iaom oin meer ztiileo iiio 
écD berctoneB^ dan eeo^ gulden van hei 
d rfgcpJ » en afaBler ibmmen naac advt* ' £n anllen^ 'bMen al hei g^t in êmm 
Anlfcel b gentpAmrd^ ConifmttkniBM^ 
vUMs gpedvinétiMe, ook '009 mogen 
wrdemit 260 ten ofuicltfn tan GebSsai* 
wen, ala van Koopmanfchappen en Fé- 
teMswaaren^ ee» .pdDeie t eor Bftndftfaaf 
de» door geaixsédf iriM^ ilaffiifadpiira hfi^ 
am desa VÊovkiüt geteekend» coc sooih 
€NiD4ribnne, ab de Verpander begeen o|^ 
ir-neflKn, eowaat van hy de P^semle en h» 
fegdadmoeiaibMalen» > 

to.^ Dit «oonbemde OoonnisfitfiareA wn 
taHie syde, en 191 hoM van de Qaiik» op 
ehn Ïfeaa90ienc of Diggeld^ anUen aaflOe^ 
imk een of nÉeer (btailsfen . en Makelaaqiii 
dit diigelykat ^9 en^ofo laogi de' Bank 
epen if^ te dHBt« , jof ineen Aonex-CoiiiBr 
.j N 4 ccnfi iM • AMST£&IXAMS -OL JhaüfL if9S. cöiir, Mllm pielfaK m , :fli am . mike 

ieéer^ dié eeoige Eiheba:xK Goedpfen inl 
de Bank wil verpandenf zal moem over»>^ 
geven de Oedéntdren en . Afien vm< 
(fO»dt In Am jK vermddy om door de^ 
Iriire geëxamineerd, en van baone be«io«^ 
êk^ aan Conünisfiirisfen nppott gsdaaor io^ 
worden. • ri 

* II. OttCy wanneer de Nomria of Afake? 
har, door CommisArisiear geömployterd^ 
de Déciatacoiren of AAeo van TaoxaciOr 
dóór den Verpander ovefgegeveo^ niee. 

Êoedkeorr, CommiaDuisren dur over ml*' 
tl oordeelen, endea noods eene heoier 
fting of nadere prUeerkig van een derdeii 
Ncnufia of Makelaar mogen: ^ vordecen^ di^ 
in dat geval door 4^ Muoicipaliceic be«; 
toemdi en gploobd zal woAlen door den 
Verpander^ indien deaaeifi n&Iiibeeidft 
DeÈlaiatoir of nnizade a%efcenrd% of door de 
Bttik 9 indien de qaiesdrafe Ade goedgp^ 
leurd word* 

• ia. Oac, na goedkeuring van de over* 
fl^evM ftefclieldeni de Eigenaar in P^ 
fyon^ oC door een by .^edde Protorttie 
daar toe. Gemagrigde, vdor. .déa van do 
Nocarisfen van de fiank jf mor ;3oo veel 
alle ESeften en roerende Coedeoen aai^aac^ 
IM wegetti onroerend Goed voor de Gerech- 
ten « &ar hetaelve gelegen is ^isd moemf 

pasfbeien ëène Afte van bdsening 9 virigenda 
een daar "toe gearresteerd en Uer agier ge- 
voegd Formnlfert waar van nooit afgaan 
^ mogen worden^ tot zodanige ftmae, 
/. I , /: alf >>o 'Boift C%êcnn9*ntsttm soi. dêbjf Cf éu OoAatgmd Ug^n op ie m- 1791^ 
ven, HMis nitt lioogBrdaa^ of tp per cenc 
na» de f<dl0 oobelaaie wattite der beleende; 
BftAoit of Goedem» en m opnchio. 
wm mnmeade Goedereo » welke voor ééiij 
idenie of niDder tao derselver ^araeerdO) 
wwde 9 by Koacii^ of Sk^bepneokeimiSy} 
zyn gebjfpocbeqiieerd , niet lioog^ dan coc> 
AMmJIge ümme^ welke met de diar op 
itedi gneadgde ftbutd ce amen 80 per cenr 
nitneikrf invoege 'er akyd een overfchoc» 
vtD len ndoften eo per cenc vry en onbdaXi 
«oec Uyven ; welke vo(Mfcbr. A^Sen nm 
Meentaig en fpedale procoiaden wy by dQ«. 
nninede beirrydfen Wk *8 Lindt klein Zes 
gel, ids mede» ten opdcbte der ntie Goei»: 
ÓBÊm^nn doi XL Pennteff» die dair wi. 
ndeiY «én den Linde vericbiiidigd soqd«i 

13* Dac^ tsgea oveigifie der bi Art yf 
en 1» gemdde beÉdielden en A&fi wu^ b»^ 
leenkig» Commislariiren aan den Verpondei^i 
alleo ler band flellen twee onder&beideiiib 
Documenten, daamlyk: 
f u £en door bec meerden»! van bna^ 
onderteekend Renverlaal C volg^ds bec For^^ 
nmUer bier acbcer gevo^ ybebelzende 
ecne bebooriyke omftbryving der .door, hem; 
In de Bink verpande Efie^^ of Goede*: 
na^ mei fpeeificaiie der bewyaen van Ei-; 
«dom, door bem durby ov^rgn^even^ 
.^-— Welk KMvedaal bem aUéén al die-. 
000, om daarop by de neiemelden aflo«.' 
&« ^yw heie^ EfieaoDf of.Goedtm,: 

M 5 terag Itf wyM gehétitog goaB i li i l yte wi<Btew-<if 
it» en udBr bri6iid^ lif gttMsMA M 

dBEM wd ^ yiéntmw9ÊfèMtóSÊmm i oimiMV 
by eAiig Rtdhftrin/MdcMrf^^al «kogen ivw 
dtt ÉlegaalllgehéaMi, <if ftcftv gieteiK 

' «.^Eenib ttMa getMküid Baok'^Btk 
ftfe I Vèlg^Èéi liec 8gM éu» PkriiUiaite gdftcb 
db^ MMittlte»' bébdfleixfe de ibm, müm 
db VSe^teffdet heeft opgeoMMD^ of wel 
Ém> vedb Bédt^Bitteciea, ab de Veffe» 
4Èit begieèrc^ ie ftmen ile getob doov 
iMn opjtuoiniiM (on irittBilrffitilft, oride 
Vki fclelMtt Am dte honderd gaMeM, *« 
Je^ ^Piel no|elyk im «ftor eb.ii»dl 
Ibmaila^ well»iflhok-MbiMi «door 4ea 
Vetpiodert of ook door andemiy eao iv<9> 
ll| dte^zri wflktt oeeedoeft» *iiv^pètdoeaiQg 
^ ' vermtiJdéring n* desMlfr «trfühtri;^ 
d%d eendecrt in dt geooid GeUheffiog-t 
Aor' 000 O/ eitMtteiM ;• -mlleii koueft 
leoiden gefoorneerd , éodk 9» gee» atafr 
dl», ioegeeeeBc», jgeknUk üUm- mogeii 
dieMn. * ' •' ^ 

' 14. I^ I«K «mam derie^ieiworlgAril. 

M gfNiieMo'Beiik-'BUIeiiett) de eeolgtyk 
KX fbornfafemeBf een deft Lendo dkoeode» 
i» de SoeketiL é» B«ik eil woeden g^Oiid 
0p db Cfiditzyde een* gieiienl» RekeoiRgb 
eritt- BÉeoM- VHi ooe CoiMitaé Mft Roeneitv 
V welk dier ^wkr nn lyd* loc cyd sal dki- 
f&mfmtf dboft MÉi ^$ TeiÉh f1idi»iiirtf m- g^ni Adl^oaiiêb ép êt- MemhuA^ if^ 
loigsDi feet hier achter gevbégd« Tbrmq»- 
Bbt; : uk kuchte, M' op^^eitoM ^ ovet»' 
\gAe van wdke AdG^tiëo» de '4aariit 
jeof dtM K eenfc fii» van de KtikeMnfe vanliec 
ÏJoauBÊtté a%eréhreveD, éo evèrg^ra^ «fl 
wofdtfrcip ciD Ribkenhlg:, ceünaéne ^ M 
OM» beMÉldao % LanA Oedit^ar, of 
tofate aadnr Pèrfboir, eeti Reke^ 
fci dé flhBk hebbende, ef verkfczèncte il 
iKiiben» ata hy voor dte eerftèmaat fcfaftt- 
a^k onder de voorfthri* AiUgmde, mét 
oiMkrcekenitig zyoer gewöooe Sljgioacuito, 
sd opgeven. ^^ blende bdten dien ée 
wcpgaM^ Me Adfigpadeo ninMner g^^ëndio^ 
ftead of op eeni|exlel wyze vethanddd Of 
1b fooieeriiK' gebfogt nogan woiden , en^ dft 
dispoftiet over ék Banltgkld nooit andets ne^ 
gen gafthiedeir;^ dan by kf • en aanfchryffojÉ 
of ovirrbbehlbg > tfp deaBeffite manier, nb a| 
de Wisiëlbank der Sotd Ao^ft^i^ni ïpl^ 

nRIb 

^15; Dar het evengenitfde Baolsgeld W 
allerlei heodtogta tal kannfa #óMen geêhi4 
plofeerdv telfr foor *het geto lader ni^tl' 
colier aan den Lande eal tyn veriËhtdcHgd'i 
llaaade he« «en ieder^vryv fodtfi|ge; Ibm', 
ala hy aan den Ijsloèë ttMi opbèenMti 
of voUmi>, van ayne Rekening In de Be- 
leenbank te doen aflbbryven, en fleHeiis 
op rekanli^ van den *a Lands OntllÉ^^ 
ean wien hy dénelVê beoMige taüet doen» 
nada een ayiien privé koeten daar van eeii 
beiryf %iende> ' «tt aov <Hett OtkAoger es* f«4 AU;$T&ft0AM9 m.1DÈg& 

1^^ UbeMode^ dit tlidio fjekmtkik ad zjit 
het zeivo «n lê Mmeir» en dlar «^leit 
Qakaode : vu htc vtrfcbuUKgdt tt ex«^ 

i(S. Dic vöoHchrt belcnkfen ^oHe^ 
mogn gefthMao voor co Itt|^ of kor^ 
•m tyd als do VeqiatMfer sal verkitceo 4 
<Be CM «IkRi i;fde« mids feu oAMe dat 
i^gmhevQ^s fceolyke op^ggh^tdi Cott*- 
ttisiarisfm dg^de» fiec opgaomn Capi-f 
nd, Imc asy geheel of ged^cdcelyk , tegei»' 
itftinide» 200 fxük» cbeniyii ia « w eeo ge^ 
iyk /ttodeel ^oer beleende ^^, of Goe» 
ditt^t z^. iBOfi;ea aflodcn, he( sy in Spe*: 
tie,. of do^r idOkbryvliig vtn Baokgela» ab 
fa faec vocrvgaaiide is Art. ia gemeld; deii' 
éu alle beleenhigieD |iillea laoeini aiopat» 
nberiyk <^ of mee dètt laacfleojaoy 'fyAyY 
dewyl onae iomcfe i9 ^ . volge^da An s.» 
de voorfctar. Bank op dko cyd m doen ces** 
feereo. 

t/. tki elk Verpander^ coo lang zynr. 
beleeolDg doofc» aal moem beialeo vier per 
Ceoc locereafto per jsar^ ia ce gHu van: 
dato vaa bec paafeenn of oveijpiven ayaer 
^£te ?an .bdeaungf en faec daar eigens aaa 
hem geêxodheerde Renverfiial^ coc den dag - 
der aflofifiog ïm^ eo welke, zoo de belee^ 
Ding langer dan één jaar duorc, binnen dèa 
mam na de expiiaiie van elk jaar in comp-^ 
canc.gold aallipn moeten vddaao worden» op- 
pQpne van één pro Cenco aH|mencade voor : 
«Iken maand laogv dflay ^ of oMbf; waar 
c«gen de Veipan^r al gienfcCMda Jmera^;: 

of v.>'^l6 muXt^tcAitóÜH^MAif. ho$ dri» yeifdl y i i Bi to ; miö» 1% ^ .of * na de 
^ervaldagea denelve, de CamtsSÊ&tkSm by 
MxWe 4l(Mr vm ipenHtf^ ;i die ^rfidao dó 

«mdien.CbqNM nge» 1^^ nffeT 

«o liem,'bittieii^ degeo^mUefli a%e«i 
mif -flo op ds Ktt6&eo4 wiu» Iqr ge^ 
^^^opoDs gtvd^d jjm» deor wraöowdK 
P to f oonen éthtminSm doeo otiwigeQ ^ mi 
JM B J w o , n «fotk derop^ ctttii oqmbg ge^ 
ftifeBe- kldoe ookoew» intSfuie aao dcii 
Wrpmder,. i^gni Qüautie^ »Mb tó1« r 18» Bet «m Mer^ die «irig Be^gdd^ 
«elgende^Ait: &4, op zybeftekeoii^lieefcrf 
dnr teo «el/geïdetai eetr Jommd wb dM 
fsr woc;fttr Jeir» teiciDeaeni Iqr. deo tfi^ 
ef, det elk» poer öp igfna JUliéoteg beaot 
or.e%QlUiBee«eit».«-*^ «ea^ na 'iiy ^telkfla 
Uf jease e^M ixM ad opi^keti eo ee» 
ikMttUMifeo jnjafeamy wdks .antMiCt 
Iritaiwd tevimdeft.4]oede, e^lieai jo ooim 

f. X9« Oei'ilic deQ*4Mèr4eKit JiM|9eirt dien 
A V^erpandeo^volgeDde iWBt.t:&f ^ mikm tee 

ék.:Qitiiumm wi ket BeAlgeM oicga^ 
terrd nl 10061» «otdciifid^ Tjeaameneoi 
liar Cowühftiitftn «1 Bedioodeo^ eo^fttdeee 
kaemi deser Bek«nl»iik,.«uUeQ wtiMm jgjt 
tiMMtoii^ «. hfu OitrfahQi^ by .^:fiDaaii 
ÜfuiAuie dei ^iik , dooc; Gonw^efiiiiftÉ 
aen de Finemié veo HoUo&d ▼efaoQraonl'4 

oJL «en foi . AMAXBADAilS: JB. Iffli #ttiadMl|g;liUbii9lgc«IP« het ..«i « fUttie 

m^ ab wor j(b ■ mAr w hrrihn<<ki 
Co w m lifti lri w VH^diekc' aÉUeaoq», «w 
aÉn«te«i% «MÜcbria inpte <op «te èA^ 

ao. 'Vidmoij^ vfor imiai 
Xaafta «f^luqiHi ie i iiMttiWKi wi ^' 
flldyk dHMc vattyd locifq;!} « idm, iftC 
q>edenen de GoedeRo,fD Pakhotenots^ 

ifc.'^c #ii»Étt. o»i l% dwh 

■ii .aiedi. « Jnnd, t^ dt: driM 
tfitefcipq» MB de Wnidfe Üèl» 
ÏTiw nMUü liU l Hiy » •§«>» dra; i* 
Imlu dM, ditwnigIbBrt Vra fiftAm tf 
OoednteJMKptromkcniiB dl widi^ 
waar op dit bf da èdacrikR mÈêmimi 
■ataii «BdiUd jt« de VflqpuÉfcn (»<dMa 
mtuggatrxm Uuümc 'dnrii«ft ïiriw 
fh» «aii iknjm «mt teidMfiiia«f «d» 

HD, «fe «d «alvkt dia pw «nt fai lai 
t ygi aa iniw Oapfaat la CMmma *gF h 
Sideftld.af aaloaftn; «■« 
likdit pmi gaaa ydnl» ^uJMKt^tgmi iê VfiBifci Ut frfa«^ 

ha ^ JBOnLllaBK. OtAdlffcttltnMt t > fiwH ii g B»afti loiièbfOoiniÉlafinBren 

AüekriA •don W) ih tinü ,.:«tc»^ H . «^» 
^giiw?oo»:.tMfnlnÉ^tf gibnplhilyln % 

der dKodnri«)». g^jgi: wfiaji 

BB «MotJiieiiap» vonoptv inffifMMi 
bet ie koet komende an CommisfiMMli 
• ; ^ t\\ Ji - q^ro«tas«m: bem rjcgiBumtai ^eUtt^icteMii 

^IBVttti&aBRliMlwllriltll fSftaéBÉM. ' :i 

^ kvOoomdaftrirffar, «I «Me 
bweind ea 'tteridifliiti», op 
éea.iHU«a..éni.4a»er Bil—tok, 
«Men iyiiev±iiv»kiiapeo"ipqfiÉn geooideeldi 
«iidnrdiw MxelfiCMii ».«««« g» 
p a É|| i raqfb «ocdnv .griMMdee MHea 

<A -iÉr-V •» iot 'Oommiué «ui fÜUMlt 
in ie iCDden eene joisce oj^ve van tm 
W aitp i ^éKi griiÉnr be to ea ii^ ^^«a <ier 
^ rtLUflhg j Wi , '«et' WBÉe bahace d»or bevÊm 
Jkê jfmkmit in neieaMveéklaitog^ iM 
•BlRHlIr «^* dmtivw gedMien wd ^ X.4' •■ • ' V TtteS AMSTBRDAKtS :r VLYDiaBC ; Vcigpderiog fd woidea gBdÉMu • / » 
: ftj. En ékMfk^ dit, om doe Béte* 

BirpMiiiwti ■ itec >Vkrpiiid6n>xnU^vMfijRl 
^i'f e^lykwr Imi by demr oBthefin^ mb 
«b bndii^ f)«| *t l^aoib Rfecbe op 4t Col* 

^jjétotKt; ibBWPW>f op dé hnMoifevEQaetcii 
«opgeMOWB; AiUcpdè a^ idleèu l|t> e iy lidg 
cfOy OOI né èee ineeidefB^ulKndtefflfa»^ 
Mr» liomy Je JêêI op^ bü^ MKfidnUHgde 

m X» XVi of X3L JtoÏDg tt mk 

•f * '» "» • , j 

» -^ » « • • ■ . , < i 9 ,4 

S4* KCMRMimw wy voor jw 
MP on» of die geeon, die .ooi io 
«ecdge tqwifcfonfie ?» deo Volte i 
land .raUm (taocedemi y* om mi iUeii cyd|p 
asKKlai^ge BMoegelM, tocMrdeit beoim- 
cBeiiuK en fa' ftmcBioiioiog vn het^vürant 
denr BeieeD-Baok, co benóMi t ?m >vbsk J» 
IteiieD, ab <wy» ^ sy, 4er tedUifg.dM 
faec beÜMiD ooguÉrkt dÉr nry oot dMT 
nbde m norto vao deoLaode» ooieagoi» 
lieve der goede ingiesemieQ nBi.dleiL9,lidi* 
bM vöorgmeld, ïïwm ooedèeiM tr.bdioor 
'm* • • • • 

. En op dac deeie coc iedev keoidafe Ibap 
me, ttl Uer van PobÜcide en a^bfe^ 
ftUedm^ üaumtf mar Mlkp^taAdj^iiu' 

Aldua gedaan in óm Haga, ooda; terkkjo 
^UgA vw dtt JLande» itett 14 M7 ^TM^ 
t . 
F^rnvi^ van Jê Acten.vM 17^ 
r Bdemng Atu \% gemeid. 

*■ Hi^tei • ' ^ # f • 
Compareerde voor • % ï 

ife Bvfffga Am i ; • • 

woooeode te • • • « 

en vecklaaide Cte syn ptivéf of ds fpecialen 
tast en voiinacbc tot het pasfeefen • dezer . 
liebbende van B. • . ; • volgends Acce' 
door deozdiven B» op den • • • • voos' 
i .^ • : •: • \ » gepasleeitl , en aen 
^cien gaamïeaeerd ) van Commisfirisien dor 
uneiaale HoUandfche Beleenbank te Amfter- 
«xn ae hebben oacfimgen de waarde van 
IV .• * • • j^DideDs )« in • • • • on* 
4erfi:heiden unk^BUletceo , dienende om in 
de grootQ Provindaale Geldhefflng ge€m* 
ploijeerd 9 en een - dien einde aatf s Lands 
Ooc&i^ipfs oveigebragty ce worden» 
, Welke ibmme van . . . . deCom* . 
pnranc beloofil beeft aan de voorik Comffiia« 
üucisieQ op ce brengen en as voldoea.» heczy ' 
te Contamen» of in Benijd, nlé^lyk voor 
cf opden laatflen Jnny 1798, en dato* van 
famiddds telken jaare ce betaalen lÉttesc te» 
gen. vier per cent *a pan: des dat bet hein ^[' 
viy ad fiwiv de afli^og een alten tyde gjk- 
lieel of gedeekelyk ie doen) mid» daar 
van agc £gen hevoreoa ter voorik; Beken- 
Bank kenijke opae^ing doende y in welk 
geval de'interasfen per dag anlien worden . 
aj^lierekend» / . , • . 

« En verUaaidede Comparant, «oor dd 
foorlk.. eapiiaaln fbnune en imeieaim cp . 
yaOL Stuk* Q ver« « / no AM<TSRI»AflS SkÜÉÊéi 

4fi0gk ftMMlM zyn PlrfCNMi 5 46 genenttU]^ 

ék rfDe Goedfefe9« Mo toekomende al». 

iq;aiwpordige 9 zonjler uirzondertDg,. d&è 

Abmictecrendê t^i bedwang en earecurie ifil 

{fB. B*v Rtchten 4 en bo\geQdiea ftk ;Pi9Mf 4bli 

Tra op* müme nan meergemeld^ Commi8&rbfeii ie$t 

tkbstmx iM4 gjeOadie JMém ék wtgemk Efcam 

ooroeren- i r% / 

deceo^ 

moetende ,. ) 

WM ' Nemende len zyoen .1m« «He . pericnl 
woorden ^^ ^'^'^f diefTM 9 fermiodtriDg^ bedkff» 
uitgelt> ea faer f^een verdet au de voorft. CieeJai 
m, enfaiwii zeode kimtieo Of^komee» nt wsat m> 
pUtt^^ twic hec mog^ zyn, zolder dat de. v6or<i 
gefteid fi^bfeven C^mmisfarieiim deaüege ienits m 
worden ; vefaBiwoof deo toUeti hd)beQ* 
7 £f fr ^°^^ isgevaUe de voodk. ÉSsOm «f 
i?%c. Goedeteo mogfea daalto beoedett de tiat 
tmên tn f» Ctot oodec de fomaa wi . • * , 
verbitdm waar ep ^tettlve thseds door deakundiBV 
1^^^ Tauxateiira zyn g^féüttA^ vedctaarde ha^ 
SQi^'akh ce verUodeo» om^ op de éérfle law 
pitati, npmog vaD ComniaMsfoi, «ii .dentreD 
BoQw- kgi gehe<le betoop dier tient óf meer pee 

^^^ omv ^ ^^^>^^ «f ^<fci» ^Hde £ftam 

lyen&c. of Goedeteiiv^ ofte ili OoDOOiceB, of Ba«k« 

NB. g|dd| X» wiaikn fiippleeren ; coUefede de Qoie« 

Ten op- don^ ^y ideeën verpand, of door dn 

on^rc^d Compaiaat bgr fiippteüe nog te verpanden^ 
g^d, ia i^t flBOgen «orden gatranspoReerd imiiem 
Iriaats van de Siad • • • » iv(^i& ooit, Zêmkr mis 

fleUcni • . ( a gr- >.d:t< \.itèB%.Gn9t)ÊHLüMmiirÉi9, ^\\ pptêoM 7^9 «6 tang de» bdeehfag niet ij^. 
gebeel m «1 2al 2fn t%echah, cè ie» fp- ^^ j^^^^ 
volge van dkn , ife SktOeb aan éen O/n- op eenige 
parant gêre^Êueeri. Veriilaareiide 4e Coni- «ndere 

firisièn te autboriièereii , oinme» wanneer fay of^erder 
in gebreke blyfc de wricbenen Incereafen belast» 
ae voldoep, de iuppletfci» voorde gedasldedan met 

nn^v^of de aflésfiog by bet .aflopen dezer dat dit 
Mmdq; te doen, te die cile|;eyidlen» de-ipeciaal 
sdve verpande'. Goederen i * zonder eêni^ verband 
nadere amhorifttfp of fi»me van proces, f^i^ 
^mbttelC ie ferkopen,<en naat ftyle ti^ de hoeve da 
Kopers te tnoaponteren ^n lévere^; éiiBeieeii- 
nmenende*, om ^' zoo dra hem dé Veé-^^^ ^ 
koop-RekeDiagdaar van zal zyn ^^oondyf^* 
U bet geen om no^ aan iieit d6or hem met ^gc 
>cricbnlSgde zonde mogen ontbreken^» van pre^ 
^romptelyk aan Commislari^lèti te voldoe»^ ^Se 
^ynder velband en fnbmisfie als boven; pi^wderea 
Vdieil verflande , dat liet'geen, na. afffdc vah géea 
«aUe ledelyke kostep, bevonden' mogte wóf- onder 
den oog over te iHiléten» aan J>enï Corik- *^^J[^ 
parantt régeoa feftinicie en ^kantle* van hebbende 
bet Renveriaal. der verpande Efibcten ofOrediteo* 
Goederen, Ui cdwantcn gelde zal wordenden van 

«KfiiÉrtiiMa • ^^ ^* 

gtiiiuaiKWKi* geaaar» 

WmnüBir 909 het Renotr' 
faaUAn, i^. gmeld,l 

• C(maiit&Ai&n vm de genenmle Bdaén- 
iMak,*TOor^ gëbeefe Pipvinde TtaUokf 
•ir~' P 1^ land, Hft AMStEKHAUS ^ Ome. 

129$. land» et Amflaffdtm opgerichi, iwridaaiMl 
by desea^ dac ia desdw Bank door A« si 

by beboorlyke Aftd van beleeaing zjnvm* 
pand de vo^genda Effimm of Goedn-' 

RUI Welkf Wf een pericnle van (In E^ 
naar mUen bewaaren, of doen bewaar- 
ren » loc de fioaaie aflo^g der voorlk. belee- 
tdogf « dan i^ natura aai^ hem zullen te- 
fiicneeten ^^ te^a wederpptevering van die 
ona^ Renverfady het welk coc nieta andart 
sal kunnen dienen» en op geenerlei wyze> 
geheel of gededtelyk ,^ verkogc, of aan een 
ander (>eleend» of geaffeAèerd^mi^ worden » 
Areét noch iadke&i wordende by dezm 
oen ieder gewaar/cbouwd » dac alle l»ndeUa« 
gen mee & Renverfial, doorde RepraelëDcaiw 
ten van het Volk van HoUand« zyn vedJaard 
nul en van onwaarde^ Invoegt daarop by 
geen Rechter in yif^Jii^o zal mogen wordea 
Ü^goard genomen of recbc gedaan. 

A&um iir Amfferdam den • • • » FiÊfmuSer der Bank- 
ten^ Artikel i^yirmeUL 

.. Comnd^ariafen van de generaale Beleen- 
bank»' voor de gaheele Provincie van Hol^ 
Imdf ce Amftmlam opgericht» verklaaien 
hji dem» dat eer ^ve Bank door K • 
la opgenomen eeoe fomma vao t , • 1 3UX1L BoBc^GsicBiïB&NiMkN» »s 

M ditt vöor aalt tem idtgq{evai dit Bil« m^ 
kt, on iD de groote CSelcftdfiog, door dê 
provifiomele Repnelêotancen ¥w hei Volk 
v&n HoIIsnd , 1^ Aiblicade in dftio den • • 
> Ma' '795* geamfleerd, it woidra g^ 
ibunieerd 9 zooder dac het nlve toe eokig 
móergtbrvikf hoegfummd^ mag dteoca; 
of vao eaD%« nleor zal i^ra; vaar van tta 
kder by deaeo word géwaarfchouwd» 
* Aftam ki A^ofierdam ($ den « • ; 

FormüUer i$f Aé^SMti^i 
Art. 14 gjBmeU. . 

Het Committé der ProviodaaVd Fiaandeii 
?aD Holland adfigóeen hy dezen aan A •• tui 
voldoening of mindering van het geen hy 
van den L^n^ te vprdieren liadteeiie fom- 
ma vain • # # • • 

in de generale Beleenbank voor étm Pro« 
vinde ^e Amderdam ppgerfchr; zullende de 
voor& Spmmavio dezelve Bank, vu de 
Rekephg yan den Lande afge6bi«ven en ' 

bvergebragt i^oéoen worden ten oaame vao 
den voorooemden A. of den geenen , op 
wiens naam by dit Bankgeld zal willen doen 
flellen; -^ des dat zolks, met overgifie dcMser 
'ori^bede Adfignade, ter voorftt Beleen* 
iMnk zal moeten worden verzocht» niterlyk 
binnen |cht dagen na dato. dezes; na ve^ 
loop van welke deze zal worden gehouden 
voor vervallen, en van geener waarde. 

Gedaan in 's Hag^ op dm f • ♦ 

O 3 Maf tU ' i^MITBRDAMf :^ tIL DfeitK 

iSWté Nfóf Utig Uddt bet to«i» fw wtgoi éi 
«DMode QoodaalOyldieid , «f dk Pkl 
«icrèt ia dwdlykd werkiK gebligb Mn 
hiHirde cm dmr coe gelUiikc Hiiii^ ftan de 
Ooetsyds der ' Kdxnnig!^ teti NDOidM 
der Heeieflsnt, es ftbrecf^ mei giiUktt 
knnt bovn .deo Iqgng? Ai».o£MS£iiS 

miI^SSNmAlfK VOOR flOtrXABTD* 2Ü^ 

dert, egttr^ bdowm detw hingdng e«o 
sneêtdeie uicgeiyeidbekL Volges Aft- %• 
zou deselve niet langer dan diiejaareo dua* 
mOf Doéh ^ ^ ÉBméeming der Confti- 
tuüe, wefidc;men ie aade, dat tydperk w 
teikogenv als mede^ dt fiank^ vkt fleffs 
voor de logiezet^nen vaa Holland , mattC 
¥Qor 4iie der gebeele Republiek^ t. te <^>eiieiw 
De tegenwoordige benaammg van nati^ 
ONAALB BBLEENBAKK dienc teo keo* AlUtntie Geniimea cv4 befchoavMen het veden 


bceidbeid. Faakryk. ^^^ woij^ der ^ven; Vefeenigde 

^len f, mee opzigc roe de Fr^ntcbe Repor 
ifüékm Die twyfiêlioig verdween» toen men^ 
^ Zoaiag f den cevendendsn. May » vk 
V i^gt p de verzekeixk cyding oocving ^ 
dac» in den voor^iïaandeQ nacht, tusCchen d^ 
Franicbe Voiksveriegenwcordlgers R £ w* 
his,LJf en siEij£S, aan de eene ^ en de 
pevolnu^rigden van Hun H^og Mogende 
de Scaocen Geoexaai, p. paulus» w« ik 

LBSTeVENpN I B MATHIAa POUS tk 

j» L. H*UBRR« aafr de andere zydê , eenTiac- 
|||K:van AUianciei tos^h^ deFranfcheKepa* . ». « ims g^otea. Naar gêlaoge d^ oodericbei- 
4Qne deokwyzen^ wer4c (tee^e tydiog, mee 
mriiJdVeQde aaw)omiiig«Dt oajcvaogeo* Dri& 
<% werbogdQü w veeJen naar j^undfcbap 
MB de vporwaax4en des geflooceoen Ver- 
hgod^i hoofidoakelyk kwamen dezelve bier 
/op neder: ^ De fraoiche Republiek erken- voor- 
^ de {)y dudve dp Republiek der Veree* wiarden 
19 Bigde Nederiandèn ab eene vrye en on- ^•^ ^*"* 
^ afbinglybe Mogeqdheid, mee verzekering 
^ aan dezalve vao baaie Vryheid , Oaafbang- 
-^ lykheid ea de vernietiging van bfit Sulqf 
^ boude^hap*. Tu&lcben de Franfche én 
^ de Nederlandicbe ReppblidL zou leen eeo- 
^ wige Vr^ >> Vrieodfcbap en goede Ver- 
^ flandboudiog plaats bie)>beQ; als mede,^ 
9 tor aan bec eip^^e van ^en Oorloge ^en 
^ Ofièniive en Pefenliv^ AUiamle^ tegen 
^ alle baace VyavdeQ^ zonder eenjg onder* 
^ Icheid 4 zullende deeze Alli^e altyd 
^ ftaqd gtypen n^gen ^ngisland, in alle ge- 
^ vaUm» iB welke eene êtt beide Republie- 
^ ken met dac IConinkryk jo Oorictg zyn 
^ MCL Zonder onderlinge medewerking ea 
^ loeflenmiiog» zoo geene der beide Repu- 
^ U^kco^mec E^ehnd, Vrede noch een 
^ Verbond mogen aangun* Met gpene der 
^ Geooalifeerde Mogendheden «ou ^ Fxash 
^ iche I^publiek Vrede mpgen, tpAak^n, 
^ 'c eo zy de Republiek der Verec^igde 
^ .Nederlao^ daar in hegreepen waro. De 
^ Iwrsiganqfimde Repnliliek zou ^..vpar baar 
^ vuMf ^«4tttt^ei|# den ^Wfüwpcydj^ . I i6 éLiiSr fi R D AIÜ s - ut Ite^ 

*T95* n VelAogc, hvereo; tiraMf Schep» 'vaü 
M Oorloge en achcciea Fieg^tea; ¥relké 
• Mi^, voor eea volgenden Vddtogt, kik' 
^ dien dezelve plaats hadde, 20a moeten 
H vermeerderd worden; terwyl de ielfifé 
t> Republiek , daaienboven « zaHu gevor^ 
,9 derd wordeode , nog zon leveren de hdft 
m der Landmagt , welke zy op. de been 
^ badc* De L^'d - en JSeemagt der Nedo» 
,tlandfcbe Republiek , welke bepaaldelyk 
» zou beftemd worden i» om mee cUe der 
M Fraofche Republiek zamen te werken^ 
it zou onder bevelen vm Franfcbe Bevel- 
„ hebbers g^ld worden. De Veieen^te 
ff Krygsverrigdngen zonden door de beidt 
'n Gouvernementen bepaald worden; icq 
n welken ebde een Afgevaardigde der Sta»- 
^ ten Genehial Zitring en eene Raadplee* 
ff ffinde Stem zou hebben in bet Franfcbe 
m Comminé ^ met de . beftuuring deeznr 
n Landen belast. De Zeemagc^ AifimaiAen^ 
n Landen, Steden , en al wat verder « door 
it dè Franfche Troepen» by de ^nmkkfa^ 
'if in deeze Gewesteut was bemagtig^, en 
II waar over geéne byzofidère belcbikfeïog 
n zon gefchied^i zou ttn de Nedeiiaod« 
II fche Republiek worden terug gegeevenw 
II By wyze Van fchadeloosftelRng , ten be» 
n hoeve der Pranithe Republiek , zendeui 
Il van deeze teruggaave 1 worden uitzon* 
M ^derd : i. Hollandsch of Staats • Vlaande* 
19 'ren , daar onder begrepen het gebeeie 
91 Territoir; gd^en tan den flfciker Oevar 
ir VU de Honcé n. Maaftricbti Venfo, a« 
. '' -' ' n 'c geeo ,♦:»;•« B01l&(SB8CmBt>'BNIsÏ€«r. itf 

I 

• 

,9 \ gwn daar tan behoort, gelyk ook alle tl99^ 
^ «udeie daar by iogefloceiie bericcingen d«r 
^ Veiecnigte Nedertraden » len Zióden vmi 
^ Veotoy aan de bdde Oevers der Matza^ 
'f% geleges. Toe op^ deii cyd van nadere W 
padingp» daar omcreiic, zoa de- Soul m 
de Haveai vm VJisCegeo,'») wel in tyd 
van Vrede als van Ootlcgf met Fraosck 
€kHtfoUbe& bAer worden^ I^letcemio toa^ - .-: \ 
de Haven van Vlisfii^^ voor beide Vot- * * -'^ 
ken gemeen xya, en het ^gebruik daar 
van» by een ce madien R^lett^c; ne* 
der bepaald worden* In ^jtnOt vab vjadh 
dalyken aanval van eene der Repid^elËeil^ 
van de ayde van den Rhyn, of van Zee» 
bnd 9 zon het Pfanfehe Grateraemenc 
Fraoadi GuanAfoen* mogen leggen ili 
Is'Hertogenbosch, Gnave en Bergen «op 
den Zoom. By den aTgemeeneri Vrede^ 
aou de Franfche aan de Nederkmdfcb» 
RepabUek, in de overwonnen Landeir» 
die Fnmfcbe e^endom gebieeven waieoy 
zulke gedeelten van Landftreetetf affl^ai»^ 
als in opperWakce zDodetf- ovei^komaiti 
^net die » welltt boven Warén ' voorbé- 
bdudefr» De Scbeepvéan op den Rbyo^ 
de Maaae^ de Sebelde; de Honc, en dU; 
Ie haare cakkea, toe aan de* Zee, zra 
aao belde Volken vry zyn; op de zeifcb 
▼oorwaardeo. A^ de Nederlandfohe ^gif 
de Franfehe Republiek over- alle de on- 
'y, voerbaaae ( hmeuMairei ) Goederen van 
» het Huls van üranjl» , aelf de Menbilen 
'^ en Menbilwe Goederen, naa^ over qr 

05 s> oor^ m8 AMCT^RDAIIS Hl^DsK. 

« faa. Aaa de Fimiclie R*p«bUek cqn 
m de Nederbipdfcte, wr WKmMisp ^ 
^ fchadefa i s ft ftM i n y der jioi«o .wo d^ 
9 Oorlog, beoMlai Hap4eril .MiUiMipép 
I» Goldeoi, Hallaadsdi Cotifunct bec sy in 
9 gel4, of jp goede Winfels <^ Biiifieii- 
1^ Jaodf rB'^ .^ 

AltaocleV: Gelyk ftdrrsi dos vosdc wm$ ook Wgr 
Ftec. ' 4v,S(ede, g^nedeot stn da gedocent AD^- 
iMie iDet Fiwkryk* pkgüg ie gedenfan)^ 
4kK)r liec bondett vm eeo Buiger-Fae^^ 
J)e Aliipidpilkeic b^peaUte diar coe d^ 
jü i p nie iidfti dec fttnod Jungr, digf vckmt ^ 

Bwgerr ^Mzer S«i4, ookdiaipa oierkwuv- 
ti^, om det, 0p depzelvro» de toe oog 
4oe Prmifimêeh in ^ene JSffitaim Mm4^ 
^i0üieü taxi ^mrniM^ vrotéuu Atedtvn^g 
^ den WNSM rarzioielde eeq g^Jeelee der 
^ggmifait ffiifbbe «n BannflTcbe Mig^ 
/V deu^ver iMiHdmwi, fn tvokken, van 
vdiert naar liec Plein der Refolwie, c^den 
•jDvn» alwaar medi eeeiga Mioickappen^ 
!«m deic^ xm oecvvofant gefchaard «fton* 
4aiu OvfmsH 9c§m uimo mrden alle 
itoefe Mwfdiapim in orde g^bikc ^aj» 
mn cyd dvnui ireidc .«eof bende fllidcery , 
ivoecvolk en Afjilledflcen» van (wee Veld- 
Jtnbkeo en fan cnoep JMiifttamen feme^d^ 
n%evaardlgd naar d» Oo^leq, op 4f C!ac« 
4BHilea»ik(» oü de Fiwfche Rt^ve&n- 
«ancen, en ferdcre Gepodigden^ van daar 
#f €e imBi»f «n oaer het Ha» der Ge* 

OMnw ca anlei^ MaMiwri^ mtm ifi jWBienlrk» Galten op bet «uit gfefc»- 49|fi 
, of aMO mg d« AUtede - Vlag «kam. 
, tfr liooirie aen leveat 'dit tféOif 

«Mkoadjgai, door Iwc lodmodsn vm hoc 

-Gcftèttc, op btc PMi der Rcvolade gob 

IptetK, lis meéi cht nm Stada WallMu 

TofAood detüop Jkc lieli een tioep ilift- 

Ibuuoi iMt% kkMen, oi gitf <bi «odB 

loc 4t «IgnaéèiM vettlyUidÉlii JMa n^ «en 

w i p ledin 4cr Monidpaiiiek, an ondet 

Icbddene beodn der Gewapende Megia% 

ée li to e o ei i eB ovcrhaod^, «m, door de» 

JMH«n, op ondericheidene Pleiaea de^ Smi 

m «roidea emtoMi gefield: 1t «elk, vervoi- /- 

#M»4 oiklor «en ioidmfüg xoei^degquicli^ 

geictaiedde. De Pnvifimétk Mseddpatbojt 

moest na bedankt « en de Effkctm g^hol* 

d^ «twÉkJ * gefiUed* «p d& va%^ 

de tvyze. Eent werden de Voorfteller», 

•dode. criBÉ teQrie<3MtodieA, taÉÉ- tart H* 

4er Geaeeiwe ;8aleld. Ttanii «ofiroUMi 

eoii^e Leden «ito desdfOt imMÉ%egBaB«i 

^« Peeaawu door Gmudjen» nai^. te flv- 

«er.We9Mi, ia de üdfeMau^ om de 

^oieowe - MraidpdiieÉriedew en - émc 'af 

M fcMleo, ta naar hétVkÊiétt 

*v .^ummtL^ MMOÊt gyiimfmiym 

^koiiieo^ iMvdkt op liec Pldir.4er Remhi* 

tie/ de i^mifiMeele* Mmidpdteic, liov 

^ Voa»flelifcrs<» toor iMuie goniMbe skmI» 

tt ta geAMoe dfamflen^ boclMké, en 'fOÉ- 

Mdgeo&.de ^lar vetten» daeddfle Mi- 

nicipaliceic plogdg. igelmldierir CMceibeiir «tfs 

bec g^ol der aanlchaawcrai ; de gehede 

^^ Sod n tM» AMSTÈftDAMS &r. DéêL 

4fff$^ 8ttd Wi8 op . de bmu In tleii namiddag 
wrecadde bec Y vin eeM minlgte ryk 
teifiifde Vaartiiigen 9 ifm welke mea cofiflH 
migen een Spiegdgev^ ng honden. On* 
gelnkk% étu een fty?e Noordewind deze^ 
we^ to buooe «erkafttaiheden, iriet wefaiig 
belemmerde; g^lyk dexelve^ in den volgen- 
den ntchCf merkelyk liJiiderJyk wis lan do 
lUonrimdn^ vin welke ^ ils zynde deielvo 
teer Inlnmyk en kosdMor, wy nu nog een 
jKNTt vorflig znlien medededeo. ' 
' Óp niec minder dn cien^ onderCeheideM 
'pliiCBen der Scid» was, by cyds, toeOel 
pmukt toe liec flaaoelyk vrengdebeioonè 
Zj waren de volgende» en de Verliclirin- 
gen ip deeier voege bg^du: 

€p ba PMm éw Rmüak (ém Dtiay 

* 

* 

WIS het Hnis der Gemeente verlicht ««door 

'.Moe Deconide van eenvoudige gioötheid^ 

Mft de fliK^heid det Geboowa bent* 

wooidende» De Poorsen,*of Ingangen ^ 

•WMca ffec Limpiooe behangen; cusfcbeD 

' ibirivt veraoooden sich plac» Puistere» eo » 

•.iMogerv twee MedilUons, verbeeldende de 

• oene ir f^rreenMiif Ar Fraf^dk em Ba^ 

U^ohe Re fuU iekeny terwyi men op de 

'jndere eene in de lucht za)te9inde Masgi 

'tagt ^ een Biandipiegd in de hand 

-Welde Voorts ftoodt ntw; voor het Hoit 

arykélyk vcriichce twdd^ db eeoe 
oTdie. InCbriptie voorOeUi» ; 

Op t t:f:4 1 wu, op ett.seer groMViii' Mmr Basle- 
neoc, eene pngqg^ kolom of^eridiCy ver-, 
««oooaifev oneer «DdereD; teom hiec«4 
-irB^i ^ htt pik ébr Slapcnyê nAnkm i 

t . Op dk Bêtermarki \ 

■ 1 

dnde een Gochiicbe Tempel, seer zig^. 
ÏMt Fenndlen» en hier en daar met Moe 
iM^Toeid, nd aiHDebeekfe vtfi dtFkrwoêf' 
tinge ék$ pfity aankondig^de de Gefbdp^ 
Je OiUt GmftUmie^ en de yèrniet^ingrMf 
ie$ Siaibwderfcbap. Voora lag meo *er 
0og eenige Embiematifdie Bellen ^ all| 
JUity Bedrag en dtei^elyke» 

op iet Kadyk^Ui» 

• . •• 

sag men een alouiem Bwgf'y mee cww 
JHonddeden ter atyden, nk welke een^ 
Kiyga - ofophHn der Land- eo Zèemagc nk^ 
flaken* BpvM op den moor vertooo<feD 2% 
MO Frat^be Burger en een Buêaffcü 
t/[aht9$i. yk hec eene Ronddeel w^a dn- 
t^ederhndfcbe , nit bec aQ4er 4e Frpnfi^ 
Vhg oltnftoken. Nog aag men V cea 
Genden Htfc;. op een rood Veld, mee v^ 

ym Pykn doorftoken» 

• • • • . • ., 

,Jbü PlantoéUtjê > 

Bondtt op do: MiddeUaan» op eao 0001 I 
* 1 Mft AMSTEflDAMB tt. Düiu 

mjfffT 

fior Hbofdkoloromen niscnde. Onder aiH 

deren dieoden Mer de jdaneè«c)ileo vao iw 

OfMfergi9ii£ der Arisiocratk en A ArvMéê 

' toe Didiniitt» ^ '^ 

• • • . . 

pm, tmt 4t Doilfcbe Ovdo griMrawd - <% 

/ lat jiat dt» Iteqieto ag» nea liec Bcdl 

van APOLLO, «o io het vMdm étt- Dte^^ 

EBde du vaa Axnerva. 

il. 

Op ik Nieua» Markt 

' • • ■ ; 

fenooDde «%» an «en hoog BsdefW^ fatt 
teddvHiNEvTcjfiijSt au üsitcuftfOft 
dé haod raerefkndei De Vei«eo%de Fno- 
ftteett Niderteidrclie VJoot imcoonde Hék 
va vfèd. Op hoc boicfl(hd[ fioodc eek 
Schip* gekeeL veificbc .t« Op ka^JmfisMd ng men de IMIan^cbe Maofji hst Roit 
van Stam aan 'mvm Kindanjai toereikob 
van wd][e het oodfle, datde Proviiide üfr V» «41 llfaK.Gi«Ci#i«btiliféi^. H9 pplê BtêgÊ Skii 19991 

dndèlvlct werden, door drie platte Pilas- 
ters, op merkelykè kflflanden van elkander ge« 
plaacsc, PfyMd^ GelykMd m Brted^rjibap 
jtïtóonéL 

Sints eene Effectwe de Fmvl/kneek Mv' Regie< 
fildpalirefc hadc vervangen , was het Stads- ™^?^ ^ 
tewind op een vascen voet gebragt. Mer- mjlkaiide 
tetyk verfchil hadt *er ftdert plaats « ta^fchen de MonU 
4e manier van behandeling 9 die, by de Om-ciF«Uis^ 
ivencelfag reeds ontworpen, ou werdt vascge»' 
field 5 en die , welke onder het voorgaand be- 
fhmr badt fbind gegreepen. Om onze Lee- 
ieis, door vergelykine van het tegenwoor^ 
Age met bit voorledene, dit oüdérrchelj 
te doen opmerken; als mede, omdat dé 
tuk 2êlve, onderTcheiden , verdient gekend 
te worden» vinden wy genaden ,. dezdved 
het geheefe Ontwerp onder het oog t» 
brengen , zo als het thans in werkfaig wetdï 
èebragt, en vervolgens, eenlg^ cyd, heeft 
liand gebonden. ^ 

REGLÉMBNÏ VAtf 0R1)E|: 

m MW FetdfMg der witizmambeden vM 
. de tLfpnfmtêmen üm hn Vdk eM» \ 

Aw^^dam* 

EERSTE HOOFDSTUK. ' 

JBesrefiftdè de Fergadering en werkzaam^ 
Men Dan. bet gebeele Ücbaam der 60 
' Re^fenfanten van hét fetk van ^ 
Ulmft^rdam. 

: I« Deze 60 zullen alle Woensdi^ W 
iiudag, ten 5 noren, vergden op de ka- 
mer •H AMSTERDAM HL 2|Utf: 

||f|i ner der RqHftfiiittima.» on 'ddw » An 
UMirai €11 cODcludèmi ovw ittlDeiit*iMl» 
km door de dommictéSf of door liec ot te 
pxAéttm Coll^^ ter boDiicr keoaisle siA- 
len gebngc worden; en zullea aiaèuis vei^ 
' waim de meo^viddigbeid ea uilgeSrpkdieiicI 
nn de ooderwerpeoy mitsgaders een eiadei 
mee de delibertdSn over d^Fc ooa%ebto4 
ken ce klannen voongtta » en a(2o des a 
beter op de wtre bebsgen van de 'Boigery 
doroditreBt waaklasm ie kunnen zyn» op 
abdhnige WoeosdsKen .enkel en alleen daas» 
coe vaceren t' en dus , gedorende zodao^ 
fesfiën, met lüets anders kunnen worden fg^ 
modd, ten waie in caa van de nioetfi» 
presfimce. 

. &• De Non - componnten sullen verbeo- 
ren ƒ 6 : - : 9 en die eed kwartier nors té 
hat komed jF 3 : - : , beide ler diipofiile 
van 'de générale Vergadering; ten waie in 
cas van wettige Tedaen, waarovert in ge- 
▼alle van dis(èniie, geoordeeld- zal wor&Q 
door de meeiderheid, aan welks . befliiiiiig 
men gebonden od zyn ztcb ce gedngen.^ 
t 3« Zy inUen abdan 1^ béilomn MUenaai. 
Uttten eenV Vke - Ptefiémt voor dco*.qrd 
van veertien dagan, wdke^tot Prefident al 
opUimmen» en hf wederveftiedng binaaai 
den cyd van twee maanden, nadat zyn pm. 
^Üium zal zyn afgeloopen, de vrybeid tO 
hebben zicb daarvan te excniërent doch mt 
ders niet ^ ... 

4« De Prefident zal de VeigiderlDg ope- 91 't 


♦^.i f.8aEKv^G&i<fiii»iikjfni(SN. »%( tak tm uu tcAe**- yolgew |Mc4vrraq ijtifSf 

S* Zal , Mdtt de oocnln der, Iputt; 
^ronigMiide Vendfffag; oaar beboms xol* 
|c» gerêfimeéra zyn 9 alle 'zaken ia Mde 
.VoMdnno» en zorgen» dac de delibefatteQ 
«regeld gehoudeti worden, midsgaders dtf 
Hemoien opnemen en de condofien forme- 
ren; zullende» ten aanzien der itemaing, 
,in ieder' zicdi^, van de» oudfien af, i^f 
Ider Leden naar bieneden Terfchikteji.; 

& De Prefideot ttl, zonder 'onanieme 
fieaamèn, niemant 'tot hét beUeeden van 
eexdg asnbc of officie' mogen voordiagen^ 
roaarvvel tot Commbfiën tih het mUMen 
^ Vergadering. 

]\ 7* Era der%eden, iets hebbende voor 
ce dragen, zal aan den lYefidenrbet wpatd 
iDoecen vngen, en, dar verkregea: hebben* 
deV zyne vóordiagc mogen doen; zuUendé 
snAera nkbiant Woor^^e bénrt mtj^ 
ipf^en, ék ooK die WoordVragtag niéè' ito- 
gei ge(cbU8en, io hog Vrover eeolg poiot 
omvr^p ^fefcbied", een i)^ de vowdm^, 
'Wjttiioe men de ivooidvraging doet, van 
Moen onmidiiefylDan , iy^toed . zyiy gogymop 
net poinc, waaromtient de'omynige g^di|ai^ 
Wordt 

S. By g4egen^ van bet flaken^aer 
fieofDÓen^ zpl d^. Pgefident.éeoe b ^ "^ 
flem ^hewen, vooc zo- Verre zaken 
4ocb, by* gekgenbeid van hét itakèni ^ 
flemaKn nopeos perloooen, zal bet loc be- 
$kthi\ e»*4 4» Fregdenr^ y^fOSfc «f*^ 
u XXIL Stuk. P dca U4 •''■ ^AMtTBïKIUiCS x BK .ÏHmü. ffUfkzaanéetlfif éttétl9i'gaéirtiÊg* 

Veigs^feriog • >i k>j|i.* fporden dè GèdepufiKrdeiK iii.de VeiigpdeirlB| 

Ihi4, «a zuil» (W^S^c^f f^ affc Qtc ^ 
Mtthasm ^ dtBoqiety» t« fionea ten «tal«^' van 

ipi^. jCiéijepwfièfdèa, of mecrctor, nur 
f««ê]^cb1iaaz^^ «o(^ wellen de óed^i^ 
dlliB .iii^4^ ia de». Veqipitoiiag zidtbn wor« 

lö. Hl cfeze Vei^Mfei&g 9iIJen mede tè^ 
MCfid ' «ecdet de Leden., cpt de re^dlStié 

flitmk tS!i^fi6aiulfl cm, Zeevaart, eti fP^aal^^ 
■ ^aBi/ijand^ en Zeevaarjtè"-"/ • f/. V » I » • f . , t^Ssa^'^ei diDOs onr ^s ffi^ gedepte 
ëerd worden: 

«■i» Fii^ntitu • « • a# XUm. Bèta. OtsèAiilkfciititirtr. •mg. llMMiy.iMiMBWMi|.>-ié'<dW 4Mbf« 
» CamÊaM'9 maÈim ifuétm b» 


II. lo den boemn dezer VmiibiM 
Iiiisc4e «UMteiRhi iii«;t,VU|f«UB èet 
..r; r.-. -f; flMBledM» dÉMT •VoqfRdnfng; add»-«ft> 

ban de kwB en en ofdoonandiB; MJMgidMH 
lat vhftcffinnti-'rvilFiliÉC'faaö^ InvcI-'iraiD dt 
PvCecHUBl#y «I r:dB ^Mdbre !■ flBd»^ 
ea dieast ftaande gewit«irie:.iMgn: ailhadi 
de ^irQdfqi dagoiylcf .bet ffifi^Mm^ ea geflotea bóóau» et pöortett 'cfeè avonds 
•1^ het Hid» >4eff GetMtdM' ^|8d«fbotetd 

I i«. In de*>V«|i|leiü«g'Mllta tMife ifr 

C* wttriM tfe< 'zaken fan ' aMfiMtfyte 
foMls' h»tg' 4MtÜ9m ékMtttdtè^ 
Mher feMol» it^M^#oMe&i Am if éttm 
dbid|eaFreCMMS(iéi> ttl^doot het» • 

! 13* WiiMii' % iM IifNwtutttr'Kltr (J»i 

finoiÉcn Mbtfté wiMMr, üt^^eMe-CdlUflAh 
fie van mee Leden, aft h«i ^fHAêëa^iéÊm 
V^fgaflbA^ êHMe» t«> èeaóetBcn^^daafop» 
MiieTeas dbta R^alM, ihoetèn- advferfiiV «Hl 
N vmolèei»aiec\adMM dooè^ iea-MüNH 

Pa «^ /Mi3ir£& Ï>AMÉ m DÉaa 

êm afagAngc; 'Xnlkade de filibe «jdaip 
eelioaden zyn te ftun over de execvk^nft 

ilMdJMi: cooÉnicina eeoigeJL«lei| coc Ott 
fiiDRD vu het AcheDsam » mic^puleit ïnur 
dè Lacj^lcb» Seboélm^ gtifk meda ioe 
QaasaaUMM; nndea /Kisddmia-en Hoac^ 
vemrye^ eazalïs^ vcxm: de eerftemari, toe 

^dvaaiéii JMf.. ':> . . ! 

; tjL lai^leM VergMetiog tdka mttda fae« 
pwl iJINNdmid» tmbim^jröl^^ de lyic^ 
terrttte focmecBib^ i 

«^^ TWEEBE HOOFDSTUK. ' 

^Ifiê^^enié dé gfimraÜ i^rpliglhg/fn tigüt 

\ \ td j«te CoBHBitië 2al ^ ijtdjoiic; l)iDgs$ 
dag, Dooderdag en Vrydig vergademt van 
il» iBoigeot cep lo yfm^xoKr len mioflm 
ft umit of 20 ye^l la^ir.ids fic^omlhii- 
i%bed(».fMdM nicfl^ -r^r^heii , bei 
gM» IwPOCdteM'ttl.wwde» doof doo Voer? 
ato«f.4KV.ifi4i^ CoouDitté^ cyn depar:^ 
tetneDt te benoemen; «illeode de.iVooraitr 
air vnriefl^ff CommUié ceiena hn v^rqpkogeQ 
.|iiMieD.«.oia.hec, Cpmqikrt fo dikwyla esFf 
iniofdiinÉlr » convooem) j- ida by nl 001^ 
«beleniO0O<% « zyiu . 

.iu Pe^ NoQr conqpwaai», xnUeo. ?»• 
Iitargii. / j6t • : • « , .ep die .eep kwarasr 
fwii:,^ . iaac^ ^mira ƒ sr ; - : \)e\^ *v.#l Bonr Hé êémMntlLiészv.%^f Tftt' cBspofia^ «o. kder Commiité; ia z^ 
tegoard ; ten nme in cas van wetdgê nde- 
men, VNttiomr, in genik vm ittslènfie, g^ 
-9ordeeid al wordn door de meenMieidt 
^•Q wiet beilitOng men gebonden al ^sju 
..rich te gedragen.. 
. 3* De Voonricter :^ alle 2iken Toordii. 
geo^ co Eómo, dat de deia»eiaden gen- 
S^^gahoaden worden » mitsgaders de 
mnunea ofmenwit en die eonduiiói fot- 

4. Een der Leden, iets Jiebbende iro« 
tt dragen , zal aan den Voorztaer het wooid 
nottim vngen^ en , dat verkregen faebbeè* 
de, xjne toerdragc mogen dpen; saUende 
enden niemand voor zyne heon mogen ipm- 
4eQ9 en ook die woordnagii^ nlei miogén 
^efchted enp go Uog^ Vr over eeo^ poAit 
omvnge geicbièd^ ten ^ de vooi^agi, 
waartoe mea de woordvraging doet^ vaa 
eeoen onmUMyken invloed Wfn mogie 
op het pok» , waaromtrent i omvnge 
gedaan word. . , . :> 

: 5. By geiegenbeid vao Aet ilaieB der 
itemmen, xal de Voordcter eeoe beffisfendè 
Aem* hebben. z 

* 6. ZoUen des «fdoen; dat aaa hen , bet 
*xy door de Vergadering ym Aepreftoomcea, 
het zy door het na te melden. CoU^, 
ten den eind» ad gereovo|reerd .wor-f 
dan* • •';•..'ƒ 

. 7* 2oIle» gehouden lyn op al het. gein 
iperderaan hen, ten fine vaa ad vies tgeienvof- 
«od zonde mogen wprdcp^ tea fpo^liffim 

P S doen 
/ <$f95* V w igwii iHe hunie vmiddsBHif vernis 
woordelyk Uy^wndt 9m de «die Vecgid^ 
f^ van RepreTeocumL 
/ IS. En ralieQ luwdjfc tUe Du^riigeo 
mn dm PteOdenc vu d& ilgNDeétte Vagp»- 
Idering der ftëpie(McaiiMi «en exmft uk 
fcoQoe.nocalen, condocMide liec geco fa de 
Voorgsande wieek door elk io Jjn pegoÊid 
%erlittideld b, «er hand (teilen.* 

DERDE HOOFDSTUK. 

van Uder Cmmitii. 

A. Het Committé van Algemeen WVbgn 
, X. ZfüL ia %ec dgemeengehdodea en ver* 
>llgc tpk^ om, op de naanwkeurigie wyae 
' zöige te dfagen voór de ricWge 
bebeerltog 'en beftieffii^ van aiürs, wna rb ir 
het algemeen weteyn, tmieen de vakfcaiv 
fot andere XootmitcéSy of KinMMi9 be- 
hoorende, belang heeft. 

n« leem 9 öm met befrékUng-tot sadanige 
OQdenveipen van bnnne ^erkaamhedoi^ 
vraarby de aJ^raieene rasc, orde en véHig;* 
heM bfrmén deee flad ^ of ook de beiaogea 
vttn koophandel en zeevaart, naar hnnne 
ledachten, soaden mógqi geïtitêteafterdiyn^, 
daarvan ten fpdedigften doctolyk aan bet 
Commftté van algnneeoe waakaaaflttekh» 
trf^iaan dHvan koophandel en zeewart^ km« 
nis te geven^ en met dezelve lefjpedbMyk 
te confemen over de meeat bekmune 
middelen , ten einde alle deiSrden ' voor 

ie komeoy^of in gevelli . «fesdveo lecda 

Ti pliii» XXZIL B0EK.€rBSCkfBDB|»Xti«1f» ^^ 

pbait nogiaÈi kébbeo^ 4fe mi knidic^ j^rp^ 
AtD cign m pm^ en uk dm w^ ta 
tuliiieii^r * 

Zé ïn \m bjwmder ndteb 4e iteAwax^, 
litdea vto die Cümmicfé -idch- btfpftteo toe ' 

* Oe Weeakamtr. ' 

^* Oe LömtNunL 

^^ Hec opz^ over aOe de voonwerpe ^ 
visk keftoctu, als, by voorbe^% devenor* 
glDg ?aB g^tnett ia der ÜBda angaigfiient (tt 
vm veneh waier in der ftads re^iienbakken^ 
gdyk mede over de zecdDg van liet tooód^ 
en vnx ëoB meer is. 
: e«»4( £|| >oom IOC al kec geen hei 
tekhcNMlelylt beftier der ftad beoreft, yooc 
$o vwre taei een en ander niet leiibfteeic , 
coder hec beflieir van die Leden, welke de 
"Siken Ier Tbèüurie Qrdinaris aoüen vaiiie- 
nemen» ah dfcarvin het fiMneeftei, «n mfc» 
flen iroor aU^nog , fai zyn gebed dieafc 
m blyven. ^ - , ^ 

* Hec vooig^meld beftier sai^ In hee byioë* 
der IOC onderwerpen hebben: 
< e. Hec oppeftoevDOf £% c over bei ooder^ 
lioud, en, ( behalven hec Huia der Gb* 
meente» aUcagidcn de gebouwen en wer* 
ken, waarvan hec oppertoevoovilgc aan hec 
Conmiicié van koepbandal en aeevaart is 
opjgedngsn, gelyk mede van bec^Aiheess 
ttn, «de Lacy&he Schooien, en den Kruid- 
tnhit . hec wdk aan byiondsre daar osa 
^Cecommitteeiden gedemandeerd hlyfc,) irf- 
4bns ook over de ridic^ beheeifa^ en bo« 
^üieriog van aUi ftads gsbottwhn, |;odfibuia« 
1^ oefeningen van llads wege zyn 
ii9i« ak dMr ^ «Ie «üMleNr «^MMleii ea 
de j ^nU Bf i i t , 4p Am)! APoOk^ eo ImT 
CoUq^ Medicum ^Mdyk 4nr x»der 
bepreepen; gdyk mede oiwc.deimr fbds 
Ifiptmm figi^rmm. .. . •- 

4i« Htt pf^moevoai^ oyu «tt»^ ^p*»- 
feit« MHkMi» «imgideni 9ver «Ut.^def 
irai. tweringn* handwerkm tn «rbeideigpi» 
IMttss jiiet ioc tel 4ffpaft«awRt .mmk dn 
koopbaodel behooKQ^ nïtiiiideBi, oier aU» 
ffiórvtoiMlDe enandt» ne^dagm, toe 
C^MiB iKboonmde» «o«c «i; luw» 
tqr poiicig^ fceqwi fW.iMl 
«Mgs il wMoeiiei; jwiade <w^<e»4ipi<|w>» 
■d waar tot noodto < couda nafm «^, d» 

fagphaadd «• seeMiai^i «v^.nerab i« 
bec oppenoevoonigc door dit ComBiué fp 
Inwtab fltcffi dl v«|f •>•' iHMilHHk^iwrlElftfae* 
peo, miogiden.C de «pddfiraMlw» «i%^ 
flofederd > mm atti .4ide «mrti^» icbiiteii 
« fchoatMBt griylc nede over.dA boden; 
totrlieden, jagen* m tik Mitkm la üad» 
ÜÊsm of.iitik^(eaNpl()y«««de( fMten, de 
«ryk-«i bnndnMNttMO"ipecMyk doaipódtr 
tigieprnt eoL.fotm ook ■•!«. deaan M 
«ouÉÉiim ta ,daiUMc»2 .«iw|adar» in im 
fenenaL otMbatte. |)erfiMien>«B s^ea, ihm> 
•MKient Imk .MdrawMib^ befliec deaaif tbd 
•Kige j»oonfliHligMiide.nM^«BL«e«fjs(cbM^ 
«BOc.:jlBi^^v^Aiolks ate: fÉkwandeord la 
aMO eeoige van de fulere Commiaés, of 

voor •»1J 


,^ teriM^Beo door dt Awib ma iüÉHi ^i^ 
den tediMKim ^p d6 öfsc* iMj^nyte niyM 
wdtétoi fehtcifl M taUlMdi^ CMt^ nmlB 
ér iMihaviq; ipn éflt AMb recbm 
füfidMkfeo nifiMiy ptMcW) djftam^ 

'fjm^ toe dk een 4f o^ fahoo t cp i is 

. 4Ml4yk tloir >o«irr begrepMT. 

dU De xocge wor de ilcb^e ilmnii d| | 
mn atfurlRMlQg vin «He kraraft en oidottniH 

'tfiRy ber imisbDtidelyk bitttr )Mi de Had 
te w e tSaid e, voor so vene ziitó enkel «ei» 
iM" eniffMipdS^ ad syn^ nit^g^dm^èe* 
ne fdide liebbeode toe de admiBiftnuto vè| 
JnllMe; Kefyfc nMe ttkii' lor-^^ 
Mne pMmke *voontCRiing depen d ttt ti faÉf, 

.iRoor «lec.viibKicn vin die d&feohieo dMilr 

*flw) en veft' devielvef iugciieisftcn* . * 
e; Dt oppervoögilyfeMtf #v(Hr de Heil 
mMtott en fodiiiiMi.^ mioge^eii^tec * iltt^ 
pooemi fan coDfenc aan noméai'^ j(m^e 
doebcetai of «Éh èK j jff l g ei l 3m eetdee ( dte 
«MB noemt ) ft be y ui t ^b#i> » €tti ie veriydeiL 
<- e Heci^en^naine wÈ*ti €Mmkii tkm 
^alguÊêm m^M^ èk ^hamt 4^ de Bm- 

PfOeMfkmé^ >^iam opnalmrv' en v mt / 
ibula caciit ^geoMiHkQ»» tnfli^im doec 
: Meen m db üecmvlifen ; ur ' wimtmtfh fix dit depamment eene fpedale bemkUng 
^tebbeodes aky b^ voorbad ^ ^ereAtdyke 

ttmzifektrievim f voor n> 5«im dnelvra omt 

ttoc hec depifftemeoc vao dt joOfitie behcw- 

inn p gszMdbeids ' ktUoe/^ 9 ' itêtgefscéleiÊ en 

,êBem van éuhnkfie^ a&en vsm kgalifMm^ 

'^MimmiaUHi vidbmfff agümoÉgm en jdMr* 

^Mj^f ariificMm p ^Qor zo vfn« deselveti 

lÉK'Cot hec depanenicnc van deQ*kQpplM9« 

del en nevaan:» mitsgaders dac van jnttltie» 

^behooie»; en wat diea meeriai 

!; g. Hrt beoordedmt «dandera in CMki 

dooi bingen van nieuwe uirraidingen» voor 

.io veife hec fanjahoudelyl^ beftier ^aa de 

. flad daarby mide mogpa wam mntenee- 

jlfeiOf 

h* Het veileanen van appoIntenieotieQ cot 
Jn het openbaar ce doene verkoopingeQ vi^ 
^inboeddit menbilaiie goederen, buiiefi^ 

landeryen en efedm» voor zo verre dezel- 
2r!mi lao dien opzldu* modig zyn, eti: niet 

q^ van bit d^anement van bet commicaé 
-mn jiiftida. 
.. L Het af- en aanftellen van alle Offidao- 

ten en Bediioden, weUte «ithec Jmsbné^- 
'^i beftier vw deiee ibtd b^ooeeny voigew 

eene daarvan pp ce qialcai jykr; mkagi^erf 
;ook bei af* en aioAeIIen.dK/)verliedm va^ 
igttdeot waaMtver bet oppenoevooriigt at^ 
'dit.Coniniitté is <^pgedfi^A en, voor ao 
•verae UHimnt\der gemelde perfimen gdNXH 
,dao xaoffn «yncaoiie te.:fii0a9 by. de Ben» iMT ken. 4I9C1P p^süeiiQ ;¥iii de^ téten van 
1»cg|ogit ^,. dnAvm op gclyke «yie. it 
doen. e^ediêrai,. als ia jem aec leltcio 
lOcaBdve.afieo» door ditOomodtté mlka^ 
do worden oitg^ven^ bepaald b. 
<; ikt'Het afiiemeD mn allo todan, VMotzolkt 
Uef . eer itedo lo paaiè mogio konen t uia* 
ggTondnrd >aec beaeUk^ m periboen» dier 
fenmcaroordalyk sy» aan oeniBB van de aiif 
dn» .Coomiaéa» en. e«ian lofi ?erUat! 

VL Hei;\roor ilada rekeoiog doen m 48 

nafiacbie^ benlifien wor bHvoederhoodt 

dir berftoWiW en verl^ieiiDg . wa «Uo d# 

fla& gdxmwen en g^ftichten » miciigMle^ 

van allr MMgt Ambceouen, Offidanni 

«f Oedtadeo» ab toe Jbec bidibondetjlc be» 

ffier van deOaci ( mee oiuondeiiog fan hM 

gaen voor ala nog by de Tbefiiirict Qidi« 

1^ ai.blyvtn ) bevonden mUen wovdeo 

Mbehoon^l alle. welke beteU^gaodoov. 

MP Ml^dêm «oUen woi^n op »rdeonanrieit 

fm ^ JW ^ QWldeo iCoUcgiet w^ifce ofr 

donnandeih fen dkn einde lelkena aldaar ger 

üHIgd fvIl^Qi worden, mee ^^ficqae op« 

ptve; waanoe hec moncanc darnlvo aoudt 

fKoeem «Ibraikt of befteed wordcQ* . 

,.4..Z\aaik bet Commia6 van a]«ani^ 

irelzyn, voorts, ook nog 4e maffc en bei 

Wfnofen^^lllbbep » om pcompdiyk WH« 

efeph 10 mewap doep ontbie<^ alle. zodanigo 

ptrfoaen, iifeUw, naar btvme gidachiin^ 

$namt dnee of g^ne BobnfV'rlK ^ weak^ 
- - ^ zaam* t0 .^iMttfrCRDAWS- « 
MkMi^M' MttdW IMM» au» dl !■# 
gtmeai pleüï ^ geoi, weÉe liio 'gt» 
RiiHneiS'-wonMDy gnoBcm iyn-'MBi^<^ 
4aw te fille^"- • ■■'■> 

fê- ét» tSt^vtÊOk, Otoder Imf lIMiei» MÜ^ 
Hg Dsogeo (rtidfirftü ; -A '-ejf -tec- #i 

sya; met ondoliag goedvfoden xaUwisn^ 
iKim'w 'behdoieAi bdtoato y lL " Aft' Vta 
•Mk fliiM'5n»%aiM!ig tr Iw CuiiiliilWt 
nppMt «Wdö^Mn, óni ilmjuji raü^ ' 

^ B> ÜR' Génmttifktf vta jÉMNÉfe. 

*' !• Db- 'Wtfflcsiuifcdcil ttti* <Bt GonnÉM 

Is'SMto MbK'' Mpilcii toe 

ÊÊ mmmtgst étr- vxt ei» «oa ^iiwÉijMi; 
*t nkmmMHgf gttümmü êf pwtémk 

c«*« Da ««ImiiimMr , watóif «to cmmt 
ik^MÉ^km WMéeti. - 

t. Rfet MtveCooaiittéiil éefc IB 1M 
iliwuto v meenehtifr «k * ftü, flieMiI> 
Ibm ètt% lK)dtea mee lm iipmêÊat ^m 
ftnb nniitle - womi , 1» iHe ifcinifr 
Kdtfteif, -n iTumn nrrnium rn (rjÉinimiifii 
JriMi "ArtieKttr sicli v» Mcr, i«Mke M 
m •^•odi^ «ik 1MI «M gilÉ|ifainw» 

■É iÊf ^ófwooÊgt "üforattUh liriBÉn||Moi <Ai 499^ 
git^T4kMi% dMriü pbM8 kMknU^* m^ 
ËÊ%y dH'^nUilekn <foc rtuboi^M^ «TirtKii^ifeiil^ 
?an ftads Finanden aan de RepfefedaMm'tap 
fpvcÉiy ttÉMpMtfS' Ml 'üBMWft'alp kodmi^ 
ge voorfleUiog^ dienaangwide woidMgrii» 
ditotlM: beiMlte fdodK «iale Mddea 
ÈiKmeÉf'4bÊagt^^Êfn;' vam :ook on Ü« 

Éi» «e^itllMi der «elppnimitfe lehoÉ» 
geo befaoof^y% tet TicAoiiii -wdH cipg''* 

' ^ fianniie inqft BSMWi lot Mt ir«ai 
gjlritii é^, «Al^dm béM|gjeif < m «Ib 

tf^FüMHOe^lioorende» ytéigemtmtt 
«tficfKie-nmlmi lyic, cov wot m vcm 
ienwtfiferg^; paften gabood» tnogtt 
tfi aaMte tt' flttoi fty de aaivaaMBg tm 
tts« cAoie^ df badlaiiiiig; nttao^daBani 
iMé torf^bgi ^MdM ' epi^makr ' tn' mtÊt 
imlUtCommiiH ttm fiMmh éri^ étmA 

Mü Aif^cPéêM giftMüficê^'wy - 4Kk ?oona 
Met flüda Mge) geMuütatt^ ttiagMlari Mt 
ceeen van de Secietarisiên » ier êrdmmmMÊ 

M^idMM wXVRB.- ' • .«v 

> 2dtt«n mdsmuflAen kit iMCydK \w 
li 4o*>:Éia «itles/ oBdir )m IMAn »d» 
1ê% laogKi mtdMm^ «1» qr coté» ■«* i 
Mw iJ biit g titt eif«dM»eodK murefotai» 
faii-«Éi lids'^FiMiicte •< «em^ net «nMk 
fcgglMÉfidii n iri ka ó w diiiiB t» UHoil IVq^ iMi;taiMNMUjl[dttnn aHeadteBiiHi. atBr 
bfhqgin.bet- Cosmitté lappoRworie 0h 
^MB* om dMMmp.coUegialiter ie «mnipn n^ '♦ , j !• Zal iaiietAleeiiieeii g^cmiea w vkh 
lÜgtf^fii^ om üp de ImKrlitdM^fA». wywa 
itadji tt socgen foor de ridk^e, beheer 
dDg eo beOtoiiqg m «Ikfli, wttiby.4e koop*. 
Iii«del ea «eiram bdapg^ hfefu : 

s. Item» om mee betrekking toe mociiK 
liëie obfeAMt wairby de jBlgemeeoe fust^ 
tfde ea ireH^beM binnen deee 99A% nm 
kmme gedi^ea^ nnide nxigeQ sdmfwfttcd 
«lyn» durrai «n . ipoe^gtai docntyk aan 
ps Coamické vgn Algmeeoe Weikzufm 
Md kenrisfe ce geven, eq met- heaeln^ 
geiyk ook, ia daeitoe gectt^pooeeid jgfode 
genUen, met. het Commitcé im Ai^ü^meeii 
Webyn»* (e oooferecea o««c de meesc be- 
kwame nAééésa^ tta einde alle detördeii 
fOOT ne ^omeo, of» ki fevalie dezelve^ 
leeds plaece.mogiealiebteo, diejoeokmch? 
fifAea n^ta ce ^tan» en aic 4eo vp^ t^ 
fidmen; ^ \ 

. B« ^ tft )>^ ^trsoader h» oppemfe- 
foonigt hebben over de richdge Hrhttring 
m beffleriag van* dea Oostei^heii band? 
ea redeiye^ mlosgadieiv v^a dea filuiGfcbeat 
0f BdkMoovirdMn. handel» ea vpa de Vaart 
üp dksa Rbya» »U^ vocnt ao veel deni 
Aad aangM; m 'wjóen ov«r de iviafel- 
l«ok| der flada hfteaningtannar» bft werk 
i :. der 1 XXXIl BoiK. GtscHisosNisstKC a^l 

der adfignaten, de buiceDlaDdsvéarden, de 17951^ 
waterlcheepsliedeQ van bec eiland MaAea^. 
de beursi de koorobenrs, hec kooraoM». 
ttfs- lioi9> de wagen, de wakn, de km- 
oen, .de havina, het mecen van, fcbepen, 
voor zo venre zolka van ftada wege be« 
lioore gedaan te worden, hec yken vao. 
iMlhscerSf den grooien en Ueinen ykf 
liet touwwerk, de hop, de mbak, de 
wol, dé zyden manufaftnien, flada zyden 
ivindhals en ayden hallen, de ikdhal, her 
flialhof, deeiiayeara, en de rechten vancooK 
nerde, welke voor rekening van dese (lad 
geheven worden, en voona in het generaal 
over alle fabrieken en trafieken ,* ndt^idera alle 
car-, kenr- en refiictie* meesiera; pa rallen; 
cefiena hebben de electie van aan bun daanoet 
genomineeide peribnen tot Oiieéteiuen vaa 
den Levanticben handel en de navigatie op 
de Mtddellandfche Zee, voor ao verre hec 
recht daartoe aan deze (hd zoude mogea 
Gonpeteeien^ blyvende voor het overige de 
2org voor hel onderhond der bovengem^ 
refpeélive gebouwen en verdere opgeoBk 
werken aan het Conunkté van Algemeeii 
Wefeyn bevolen. 

4« Zal in het byzooder mede bet 0|k 
pertoevooTzigt hebben over alle gUdeo van 
neéringen, tot bet vak van den koophandel 
en zeevaart relatief: ala daar zyn, ondet 
anderen, het gcooc* binnen? en ^boitenlAndar 
vaarders - gilde , het compasfin* en zeilen* 
makers gilde , het koomdragera- gilde, hei 
koomlichten -gilde, bet kooxnme«8»en.zetif 
, XXIL Stuk. Q . ters* a\% , AMtSTERDAMS /OLBêbut 

sfMh MV-gUde^ faetmakebaié-|^de, faecfcbeeps«r 
cijsmermans -eo misteDisakers - ^de » bw 
coiUteiger^ ea fcbutces^oorders» gUde» Vttt 
vlot&holiea-^voefdefS'gildej bet wugdoN 
gers-^lde, liet wynkoopa^ gilde ^ , h« 
bomworkefB- gilde, en dftc van des lakni« 
hflMleL 

^ 5« Het ttl ook ferJtewn de appoiiu!to<« 
laeiKea toe in r het openbaar te doeott 
^Mkooplpgen vtt koopnuDfchappea ca 
MiÊféOf voor zo vene deaelvm oen dien 
op^e nodig 2yn, ea niet zyn ven fae« 
depttcetmc vu het Committé van Jas* 
tkie^ 

' 6. Zei de raagt hebben tot hec af - en 

mnfteUen^ mitsgaders beëedigea van O^er* 

Medi» van gilden, en voorts van aiïe Offid^ 

«Ken en Sedienden, die cot lier vak van 

den kooplmndel en zeevaart bebooreo^ 

volgens < eeoe daarvan op te makeft lysa ; 

en voor M venre iemant der gemelde ptr« 

ibneo gebooden mogce zfa cande te (lelleD 

h|r de aanvdBrdjhg van zyn officie of bedie« 

ning, xulleB de aAen van boi^rogc wordea 

ipgemijibt ten name van het Cornmiué wm 

h^aniel en zievaars^ ab daart0e Joatt 

di R^eJèfÊMUm van iet Volk van 4»^ 

ftmdêm gi^talificeerd j en voorts met fiads 

eacbes geÉiutiieerd, ndtsgadera door eenea 

van de Secmarisfen ter wdonnamtk van 

he^ CmmUté veotsz. geieekend, geëxpedi* 

eerd wedden , even g^lyk andeve publieke 

aiten tot bet vak vao* den koophandel en 

«Bevaart beopekkiog hebbende : als by voor« XXXff.fiotK.üftécatBD£ttiss4ii. tij 

of z»uikrl0rmy'Cirt^(acuy en me dfet 
lÉfeer ia» 

7.ZÜ ook proo^pcdyk toer sfch mo» 
ten 'doen ootbiadeii $Ue zoAtn^ perToneQ, 
welke» mar hittne gedacbna, ommoc den 
Cf gene potaétefi^ toe de ticbdgt beheerkig 
en beftferiog vbo den koophandel rdtdef » 
ctaige ' nadeic indrcfttfia^ of epheldetingpa 
jEöoden küntMi ato de faMid gtfen; adlefr» 
^ die geeoen, welke alzo genqKioeeid 
woidèn» gehouden tyn llcb aldaar ie i^ 
teren* 

8» Zd oodertuslcbeii het wetk^ dot ^ef 
Ie doen Eal vellen « onder hen Heden zoda«» 
nig mc^en verdeelen, als zy tot de meeste 
bevordering van expedtde ën «fe ware be- 
hngen van dfen koophandel «n ztewHrrti 
met onderHng goedvinden» silled oordeeleci 
ie behooren ; MhoOdelyit dK vanille zaket 
van aanbelang in het Coamiitcé mppon wor» 
de gedatn» om daarop coHej^iwr m wa^ / 
den gerefolveèrd. 
' D. Het Ccmttjcté van iéttgnmi^m Waakr 

' i. 2id In her elgafneen gronden ea 
Vttpligt zyn, 4»m> opde kiedMdadigAe wy- 
fee dbelriyk» te Mimi voor de haadhaite 
van de algeaieene rasc^ orde m v^igheH 
binnen deze fttd en denelver jnifediitie^ 
tnicsgados dldelyk ie verlloitn> at bet geen . 
m detteUb gevtdten itnieldfeig zonde kttt>> 
iien geven edt vemöoHng van dè algemeen* 
lust; eii wydera üehei bevlyi^eouiér ooft* 

Q a ^ dek* i44 AMSTERDAMS BL Dzeu 

<795» deUdflg» ▼oorkomtag, beteagelkig ai ïraer 
ijDg van aileSi wat den mJD&a zweem 
mode mogea hebben nn toeleg tot vena-, 
derye,' muicerye, of oproer* ' ^ ^ ^ 
, ft» Zal, voorts ook goede conespoadeadê 
hoaden» en door den Maire doen houden^ 
met liet hooft, of de hoofden der Borger « 
mflicie en gewapende mageen, nijcsjgadlesre, 
met den Pmurcur 4cr Cemecm^^ ten ein- 
de mede langs zodamge wegen te ^ ontdek^, 
ken, wat door kwaadwOUgen gemacbiaeerd 
orofldeinomen ma mogen worden, om de 
a^emeene rust, orde en veiligheid ' diieas« 
lyk (^ indireétdyk te ftooren, of menige 
de aUerminile .pnejudicie daaraan toe te 
brengen* 

* 3* Zal in het byzonder gehouden en 
yei^igt zyn om ce verflooivn alle actioa - 
pemencen, bewegingeo en famenkomsteq, 
het zy openbare, het zy geheime, waaruit 
ieca nadeel^ voor de algemeene rust, 
orde en vei^gbeid zoude kunnen gevreesd 
worden. 

* 4rZal de ma^ hebben om daartoe niet 
alleen aan den Maire i mit^ders aan des- 
selfi foblUmten en dienaren, een allen cy- 
de, de vereiscbte ocder^ ie geven, maar 
ook om by alle voorvallen , waarin zulks 
ooodig zoiide mogen fchynen, e^ie coe- 
fdkende 'adfiftende te reqnireren van de 
gewapende magt, ki het Burgerlyke, of 
Milicaire, voor zo verre dezelve flaande b 
in eed en dieuK van de RqprelènQMicen van 
im, Volk van Amiterdam , en zal tei&os 

van 2X3CIT.B6BK«6BSCni£DENli^SBN. 24$ 

"wm tyd toe cyd, m met dett mfliRiirra ijP9$} 
Commindaoc van de fiad» troupen, ris met 
de Coloaelkn van de Scbactetye,* over de. 
aeesc bekvmne middelen ter handluiviiig van 
de rusc , orde en veiligheid moecen coo*' 5. Zaldevoofft adfifleode alcooii require* 
Mn in* gelcfarlfie, door den Preüéaat van 
het Committé gevidimeerd , en ler ordön» 
bande.van heueive Comodtcé docMr den Se^ 
aeretaria geceekend. t 

« 6. Ingevalle bec Comminé zelve niet 
vergaderd zoude mogen zyn, zal de voor^ 
zeide acffiftentie mog^ worden gerequt» 
feerd door <en mlnfien twee Leden van het 
Committé, welker toorbeurt bet zoude ma- 
^n wezen als Commis(arisfeo , by abremie 
van bec Committé» op alle voorkomende 
aken, die geen uidlel kunnen dulden, bec 
W ter reqi&de van den Mairef bet zy fX 
'Cffich f ordre te ftellen; des dat dezelven ift 
2odanige gevallen zallen gebonden en ve^- 
^ItozyQi om van at bet. geen- lyliecten , by 
«bfènde van bet Commitcé, hebben verrichc 
of befloten ^ aan de eerstvolgende Vergade- 
ring van bec C<Knmitcé rapport te doen 9 een 
<dnde daarop vervolg^s in CêUegio te beflul* 
ten, en van. allee aanteekeniog ie honden ih 
^de Registers. 

. 7. Zal hl het byzonder ook ex Offick 

'Mrge moeten dragen, dat daadelyk veritoord 

-worden alle geheime convemicnien ^ waarin 

iets, dat prsejudkiabel zoude «kennen zyn 

aan de algemeeoe rust, orde en, veBigheid» 

Q 3 zonde »46 AMSTERDAMS BL DBBd 

Modb fliogen geiwchiiieerd woite; gelyk 
QMie óit, AÜe huiaeo^ of andeie mmnel-i 
plaaa», waarin zoduijge . ccnveodooiea 
gdioadeci zouden mogen wordeOf dmnügk 
wofden gefloten. 

8. Zal voorts ook gehouden en verpl^ 
qfn 9 om een fpoedigifen doenlyk ioforma^ 
én (9 nemen $. ea dooi den MaJr^ m 
doen neipea, omtrent alle aodaoige aakeoLf 
ét aaa betzelu^ tea dien tinde» het scy doöi 
hec na te melden CoUegie, hec zy door 
^ votfe Vetgsidering van Reprefentancen j 
ax>ttden mogen worden geimvoyeerd , «gi 
aan dezelven. van hunne bevindtag, tbs» 
oversendiog der genomen infonnatieQ i 
kennis te geven, om daarop bet venter 
goedvinden van dezelve Veigadering af tf 
vacbren* 

9« Zal al verder gebonden en . verpUgje 

jTjmt om, wanneer bet iem, zonde mogjan 

/voorkomen, dat ki desadft- gevolgen toe 

fiooring van de algemeene mat, orde « 

.veiligheid «aoJeidipg zonde kunnen gcrven^ 

:doeh waarover bec pppenoevoorzigt zou^ 

,4B0^eQ cedemandeerd zyn aan bet CommHfé 

pan /gemeen fFekyn^ aladon cbarvan aan 

hetzelve Committé. ten fpoedigften doenlyk 

rkecnls te geven , en met liettelve te cooie- 

reren over de meest bekwame middelen , ter 

«weering van alle comfaustien of wasörde , 

die daaruit in pnejudide van de algemeeqp 

.ruit^ o;deien veiligheid zouden innnen oot- 

ihiani,..of beteidi zmden mqgen piaap 

t . ^ • ia Zal . lo. ^l Tootam het hoofil iMèben ihn .I2f9l- 
M0irc^ doord^ wll« VeigiKledfig tm 

Reprefencanteh benoemd, die. ten &111M1 

-fe^mfde igfs^houém tal iSfd^ bm alöiaeeer 

-exicce corvespoodemie te Houden, ter oAi- 

. dekkiiig van i^.bec |^ dat door. kwatdwil- 

Ijf^; eer verftoorieg 'of ia ^riqadide vui 

*4e Q^tnemc rmt, orde, en tr^igbeid) ^otufe 

riK)^ gemaduoeerd of onédiDomen Wdc« 

^« envaoal fcet|^ liein dienatngaande 

SOttde mogen typ voorgekomen , «m faeni, 

nee den meest mogeiyken Ipoed., ichrif^Iyk 

nppoft te doen; (en ware de {ueefitice der 

mk niet toeliet' ketsdve terftood in geéchrif- 

«e te Tervatfen» bet geen edicer zo koet 

tnogelyk daama 22I . moeten gefchieden , tel 

.to& daarlnm in a&ia bebootlyk* «iffiteekfl* 

Hing te worden gebonden, ibitsgadV* .daac« 

-op in orde ce kunnen delibereren to \» 

fluiten. 

ftu Zal by elke Veifgaderiog, Op4e.keooif^ 
ge?iog van betgten de Makt by «bièndp 
van bet Committé tot haodhavkg vin <^ 
4lgeineepe nw ^ orde en veü^iiM» zoude 
mogen hebben geordonneerd, .of reeds werl^ 
fiell^ «gemaakt , daarop verder zodanig be« 
Huilen, als bevonden zalworden te bebooN 
ren 9 eor- van dat allea in actu beboorlyk* 
/e^stratie doen. 

ia. Zal ia Jiet , genend aan depJ^V^^ 
die by de <^Moing; der Vergadering zal be 
hooren tegenwoordig, te zyn, zodanige bi^ 
^len kttoflen geven » of doen toekomen , 
«als gieffordbeld zullen urocdeo toe JCxxAxm^ 

Q 4 tfc; i4^ AMSTERDAMS iTf. Datt 

I795» tie» hiodhttniig of fefeilMtk^ via de al^ 
gefoeene rusc» orda eo vefligtadd te kaQnaii 
verftrekkeiL - 

: 13. Zal) byaldien de Maire^ in flagnm- 
He y epprehenfiëo van perfboea , <tf aan- 
hoading vaa furpecte goederea ^ zoude mo- 
gen gedaan hebben, daarvan, ten fpoedigfteti 
doentyk, kennis oncvangen; doch zal de 
iSaire coc alle verder re doene apprehèn&eit 
antborilade noodig hebben van het Com- 
mioé» even zeer als tot het doen van vlfi- 
miën van fufpecte huisen, pakhuizen, keb 
ders, lootlên , vaartuigen , en wat dies meer 
ts, een ürare de presfiinoe der zaak niet 
todiet de authorUade van het vergaderde 
. Commlué duxo^ af te wécbcen; zullende 
in die gevallen ^ op de kenaisgevii^ van den 
MaifBy provificnele audiot-iAde gefMd mo* 
gen wolden door twee of drie Comnris/oriv- 
fen, die daartoe aan de beurt zuUen lig^ 
gien; terwyl de il£ulr^ ' altoos, eo ia alle 
gevidlen, by het doen der voorfz. vificadêtl, 
Keadfifteerd zal moeten worden door twee 
X-tden van bet Comndtié^ beneveoft dendi- 
ver Secrecaiia. 

14. Zal, wanneer ecnige perfbnen geap- 
prehendeerd mogten zyn, dezelven over de 
fai&n^ ten bunnen laste, bet zy door den 
Maire^ of van elders ingebragt, fummlerlylL 
ondervragen, ea daar ^vaa, gelyk mede vaa 
derzelver antwoorden, bebcKmiyke aantee* 
kening doen houden. ^ 

. 15. Zal ook in alle gevallen prompcelyt 
{K)or zich mogeo doea ontbieden aiJe ta^ 2XXIL BtfBKA XjEs'tBIBDSNISS£N«S49 

éênigè perToéen» vttSke nopete bet gebeur- I7yy« 
de, dat nr hufifler keoobfe al zyn geko- 
men , eeoige iofonmirie of oadere indicadë 
zooden kmoen opgaven ; en zal dezelven 
durover famibiériyk ondervragen , mitsga^ 
ders van dersetver antwoorden behoocelykè 
. aanteékening bonden, en de aodanfgen, die j 
genequlfeerd 2ynde,weigerig of niibcig mog* 
ten bly ven zich tot bet gevlen van beboore* 
lyke informatien voor bet Ccmmitté te' fifte# 
fen, daartoe, ten bunnen koste^ by gyse^ 
ling, ala anderzins ^ de facR> mogen be^. 
dwingen. « 

i6« Zal, na bet bekomen Van alle mo^ 
'gelyke informatien en nadere ouvertarea; 
verlrolgens fummierlyk beoordeelen^ of & 
geapprebendeerde , of anderdnts fufpecte 
perfboen, die van bunn^cwege, by proviti 
lie, in civiele beWarii^ soodeh mogen 'ge^ 
ileld zyn , in flaat van formele befchuldigtng 
zouden bebooren geftdd te worden, dan 
niet; en, zo ja, dezelven alsdan renvoyerett 
aan bet Committé van Jnftitie , als den o&- 
dinairen, dagelykfchen en comperenten Rech- 
ter, om aldaar, door den rrocurwr d^ 
Cemeense^ verder tegen de zodanigen ge- 
procedeerd te worden, ala in goede jüftiüe 
bevonden zal worden te bebooren; en als* 
dan te gelyk aan bet Committé van Ju(Utie 
ijdoeten worden pveigezonden al bet geen» 
relatief tot zodanige zaak,*of zaken, onder 
ben zoude mogen berusten , gplyk mede een 
£xiract autbénticq oit bet deswegens dopr « 
Ivo gehouden verbaal, out^ders al bec 

Q S geen verder aan bec CommUté zoudie tIRÖgra g^H 
/appediteerd hebben, niecs dapruD fAgeiook- 
derd of gere&rveeitL * 

.17. Zal wyden^ mee mfaRie toe «Ue tm:- 
ilee perfooeQ. en sakcD > fmMromiiat by 
iseerderbeid fan fiemuM» mee foc ceavoy 
Ma bet Commiecié van Juftieie 2011de mogeo 
gecoDcludeerd: wordeo, cerflppd bevd ok>* 
gea geven coc ralaKacIe van: gevpprebendeer- 
49» of iQ piovifioneele bewaring geftelde 
pivfcyienf g^ljifc med^ coc ophtQng van all^ 
provjfioneel beflag van bunnenc wfge op 
Moige goeder^ of papieren grtezd . ten wa- 
r« mee betrekking toe de geSquestreer^e 
goederen of papieren 9 om bjvoodere rede* 
lieo, eene langdunriger aanboudfaig. of cuato- 
die zoude mogi» worden nood^ geoordeeld. 
. i8. Zal voorta ook m g^raUen^ ;dj« daar- 
|oe g^ispooeerd mogten syut goede dor* 
respondentie moetfa bonden met het Com* 
jnictó van olg^eene Waakzaamheid tdoor ófi 
Kepreiênrancen van het Volk van Holland ia 
'a Hage benoemd» en aldaar fesfie hebbende. 
-^ 1 9> Zal ook bet opzigc hebben over h^c 
Fetleenen van paapoorten. , 
'^ no. Zal ondeciu^cben bet werk,. dat Vr 
W doen zal vaUeo* onder de L^en van hec 
Committé zodanig raog^t» verdeden «a/i 
]iec Committé coc de meeste bevorderii^ van 
f xpedide,, en de ware belangen van ftsd en 
j^urgerye» met onderling goed vfnden zal oo^ 
^celen te beboocen; l^hottdêlyk » dat vw 
IJite zakoa van aaobebiDg ip ,]»:(. Comntfu4 1 nppoR .wQfde gedaa»» o» dutop cottegi» ij^ 
liiér te kdooett «ovdeD gerdUveerd. 

VIERDE. HOOFD StüK. 

Èareffetuk AFérgadmag m wrkxaamt. 
• ' ■ ' Mm- mm ^« OdlegU» 

. X. Uic de l-edeo , ta de bomngem. re» 
ipective ComniJttés ièsfie hebbende, «d g^ 
forméecfl woftien eeor CSoü^e'; bèftaiade 
idc a$ Leden twtc vKttJD*, > 

l^t Algemeeh Wekyn..' . ^ 5. 

-1« Finofitie. \' . • .. « , * 5» x 

. ^— Kóopikmdél en Z^csamt. v s*. 

' ^ mktkzaambeii. . • . . u -> 


pnder «elke nerdeeMng dg Piefidene en ,Vi« 
. . ce - Piefideo( der voUe Ve^deriog be- .-. 

grepeD Z|0. ƒ 

, 9L De2b lifS .Ledm mllM dagelyks veig^ 
defdn, uicgemmcft) déi Saiuréig» cd ém 
ZondAg^^ tip'ti reo 10 JoOeD te» x uren^ 
of 2D vedL ligger ab de omfiucBghèden 
zooden mogen: vereisfchen, bet geen bé- 
oordeeM nt wmlen ddor den tydeljken 
Pcefident in de Vergadering van Reprefeé- 
tantén^ die gebonden zal zjn aHe de Verga* 
derin^en van die Collegia by te wonen, eb 
2icb9 geurende zyne veenieodaagiche iiimt* 
iie, mee nic de .flad zal mo^ begeven, 0^ 
teeoe boete,, letten rdze, van ƒ 50 - 1 * •: 
ter dispofide van het Colleg|ei .een vrac^'lh 

caa i»5ft AMSTE11DAM5 "in; Dee^ 

iJ^Sf$i GB8 van wettige redenen^ bei geeii^ Iq ge* 
volle van disfeofie, beoordoell zal woideti 
door de meerderheid,.^ wier beflisfing de 
Prefidcnc gehoudea zal ijn zich ceo «desen 
dpzigce te gedütagen. . ' * - 

3. Hec College zal , gèdaurende den 
tyd van zeven ^gea, beflun oic dezelfü» 
Leden. . 

. 4i Zfveprvan dt veerden ( de Prefidenc 
en Vice - Prefidetv hiervan nb^^eflocen ) ziüf^ 
len vervolgens»^ celkena na verloop van agc 
dagen , door zeven anderen uit 4e ver-t 
IcUllende Comnütfés Worden vervangen» * 

S».£enige van deze 14 Leden zutten vn« 
Geieq.cot.he!^ fpieke» mcr . perfoa^i » ^ die 
z!cb komen aandienen, en dus, om xo te 
(preken, bet loopende werk moeten waar^ 
geinen* 

\ 6. De Prefidbot en VIce • Prefident zulfeii 
zo veel vroeger boven komen, als zy dten- 
Ö^ zullen oordeelen, ten einde bet werk, 
dat in . het CoUegle vecbaadeld zd worden , 
« prepareren, en teffens het vermogen heb* 
ben, om, wanneer *er ieis ptvsfancs voor- 
valt, ten allen tyde de over^ Leden extra^ 
ördfaiait by briefjes te convoceren. 
1 7. In dit Collegte zullen de rapporten ge* 
'daan worden wegens zaken, vreike aan ét 
•verfcbillende Coomiittés door het zelve zul- 
Jen wezen ^renvoyeerd, om daarop ^e 
-kuQoenx:onctoderen, ofwel, zo de zaken 
«ben van te veel aflinbekmg>. voorkomen ,,die 
te brengen in de volle VergMieriog van 

*&epce(èncanten» 

8. Dit XXXOL BoEK^ Gbscbiedehis'sbn. 153 

nntii ovcc/itlle zaken, welke ter hunnqr 
lafel zullen . geboigc jpvovden, mks in bec 
generaal* wegens alle hunne verrichdogen 
en beflnicen, venmcwoocdeljk bljyend» 
aan de voUe vergadering wm Rqmfenr j^ Indien *er aken van aanbelang mogtea 
voorkooien» omoieni welke èec CoUe^ 
vernieeaen moge, dac alle de 60 Ledea 
20uden behooren byeen te komen, al her 
GoUegie deaelve * daanoe mede boiten den 
vastgeftelden Woensdag ten allen tyde bj 
brfefjes mogen convoceren. .« 
^ lo. jDit Collegle al altoos utt oaam vaiji 
•de Reprerentanten eene eaéte coirespondenr 
de. houden met de Gedeputeerden in *• 
Hage 9 en an hen communiceren al hec 
geen de belangen van de ixurgerye denev 
ilad betreft; even gelyk die Gedepar 
teelden gronden sullen zyn, dagelyks mee 
die Collisie ,m doen, over alles , wae 
ter Vergadering vpn de ReprefamuMen van 
Jièt Volk van Houaid voorvale 

il. Ieder Lid van dit Colkgie, wtlk eeft 
quartler uors te lai komc, al verbenrea 
f 3-:«: en die, uitgezonderd in cas vaa 
wettige redenen (waarover in cas van disfèop 
fie by de meerderheid beflist al worden) ge» 
.heel ablcnt blyft» ƒ 6-:-:; refpefiivelyk^ 
ter dispoGtie van het CoU^; zullende ech^ 
«r van de laatstgem. boete vcy zyn zodanig 

Ud, wieps (ouibeurt.doQT vm °Qdef op zidS 
P mitsdathy, wiens tQsrbeusdoqf 

eea 'i-ii •)!»:- • «S4 ABftSTERDAIIS^ HL DbU. 

^ff^. CM* ander^ !i «tqjBQMMi ) Aar?iii Uknb 
ggn aan éem Pielktec dtt ViiijBtelDgi 
fldt opgMre VB in BarfboOt db deaiai& 
fteori op 4cb geoomaQ htift$ auUsDde k 
4ac g^ cfo ovmwmer vao- Aa towbevc 

!»• Geeo Lid laf db ftfeeoicMfir mc^ea 
iwlaceii solider peimiafle rên daa PMfidtnc ^ 
9p eene boate vaa / 3*:-^> ler dispoficte 
ila voren; 

i !> De Pididenc ztl de Vetgadering 
lalkmi opaoeo met het vooraau gebed. 
, 14. Zal, nadat da Nocnlen der laatKvöor- 
gaande Veigadeiiog naar bdiooren aoUeo 
jgetefinDeeid4?yi^ we aken voordngen» ea 
Borgen , dat de ddibeiaden geregeld gebon- 
den worden, aoli^gadèra de flemmeo c^jpne- 
Man^ en de condnfien Ibnneaw. 
- 15. Ben der Leden, iets hebbe^le voof 
a» dragen, «1* a«i den Prefident het wctél 
voecen vtagen, ea^ dat verkragan hebben^ 
de» qroe vootdragt mogen iton^ atlleoda 
anders nieniaot vóór zytÈe bèon mogen fpre- 
Iftn, tv ooic die \0Do1dvragiog niac mogen 
gafthieden, to hmg *er ovtr ea% potoa 
ontviage «gefebled^ m ay da vdo^drag^i 
iRraanoe man de woordvttf^ doitt vaa 
«enen onmidMyken invkMd tjn mógjtié üf 
het poiaet^ waaromcfent da omvHge gsèm 

; 16. 6y grieg^haid van het ftakan der 

flemman, tak dt ftcfidOKeene beOhi^ 

llHBbibban.. -^J 

^ - — Va» ♦;^i •' 17. Van al liec geen in dk CoUegfe voor* .|79|. 
Icomc» of beflotenword» sd bdioorelyk 
wted wolden gebonden y^^vainoe alle de 
éó Leden f ten overfiaan faii eenen dar 
Secieoridèa, 20 dikwyis accw^xnUen h^ 
Imi ) fda deidtcn stiDen goed?inden te leqai- 
mea, mits zulka stèc doende fiaande de Ver- 
flderbiiz; 

i8. De Leden, welke by de delibetadea 
om aikeny in die CoUe^ afgedaan , nkc 
pfeftnt zyn geweest ^ zallen de fkcukeic heb- ' 
ben om de bedenkingen ,< welke 2y daat 
op mogten h^ben, op eiken eerstvolgeti- . 
den Woensdag in de voUe Vergadering voor 
m dngen, om daarop abdan in pleno na- 
der te worden geielblveerd: en zullen » by 
jRuite van dien, de by bet '' CöUegie toe dien 
d^ tee genomen bellolcen gebonden worden 
vo(Nr veffUiuiende ten opzigte van bet gebe^ 
la Ifcbaaa.' 

' Qnder de eerfln werkzaambeden der en» 
langs veikozéne fiffective MuiridpaHieii » 
wete^9 M fyoi^igy derselver aandsgt, bec 
beraamen van een vasten voet, aangaande 
ftèi* bewind der'Civile eo Crimineele Jns- 
tide^ binnen deeze Stad. Ter zyner plaatse 
iKbben wy vermeld , boe , al kort na de 
Omwenteling, twee nieuwe posten, onder 
de naamen van M(dre en Prtkunur iet Ge^ 
foeMTe ; waien ingefteld. Noodfg was bet^ 
dat :beïde Anptenaars, nm bepaalde voop* 
üdsiften, verbonden werden. Gdyk zy im 
moetco aangezien worden, als den post vin 
Schone der Scad> onder bet voofgaande Be* 
f "' " "" fittur. «^ «S6 AMSTERDAMS liL DiEKi 

4795» ftour, te hebben 'veumgen^ed diens Ainp» 
inaara Inftnicde, ter beboortyke phatseV 
ihac vermeld (^p ), oordpelen wy het det 
ondienftig , ttn einde om x>02e Leemen dt 
«icuur dee2e# posten ce doen kennen» de. 
InQraccien» ieder detirifen «a&ondedj^.bo-* 
«efiènde, hier in ce iasichen. Die voor 
den Prokoreur der Gemeeoce is vso dea 
«nlgendsn iohood* 
bflractie ; I. De Procutewr der Gemepue^ door 
^|J0|^V^^ de RepisdfenRincen van het Vdk van Ann 
l^^cr Aefdam benoemd»». zal met beoekking tot 
QeaieeD- ^'^ eaaken» welke het oflkie van den Po- 
iB» «blieken Befchnldlger fpefteeren» bet Hoofd 
«yn van het Committé van Jusdde » en in 
die relatie aldaar met beaekUng tot soda^ 
oige 2aaken de Vietfcbaar (pannen; dodi 
m geeoe deliberatien van \ xdve Com- 
mine mogen bywoonen over zaaken, waar- 
in by Aanlever of Verweerder iSf of. dia 
tem zi^ven» iehdef de waameeming zyner 
/iioAie» of m't welken anderéi hoofde hee 
qp mogt, direéielyk of indireéi:elyk » zoii^ 
dan mogen, concemeeieo. 
* 1 ft. Zal binnen deze Soul en de Viybeid 
van dien exeioeeren de Hooge en Laage 
Jurisdidie, mitsgaders berechten alle bieti^ 
leen» klein en groott «vén en op dieself « 
4t wyze, als b^orens gedaan heefc moQ- 
|tn woiden door den coenmaligea Schoot; 
•met dien verflande nochtans, ebt hy nopene 
iDttken, waar by de algemeene rost, orde 
en veiligheid binnen dei^ Snd zoodói mo- 

yCp^) ZleDed VIL, Boek L» bU 47 eiiv.ftin 
Octavo. Jttqgen f^üieo by ik Cotamiccé, mav 
fku over slvonos mee den-üfiir^ deier 
JSad goede oomipoiideiide, aai moemi 
Ikmdai f m venrolgeos afWagceo^ of het 
Conmkté rm AlMmeeoe Waokzfwnfaeid 
4e uic dieo Imxfde fiifpeéte porlooeeo ia 
Out ven beicboU^giqg sd l»bbeo fleOeU» 
mftydpie aan lm Cdmmicté ;fia Juftiti^t 
■b «m ^fdimirenv (Jagdykfqhei^» eo com- 
l^eceom i^echier sd gmivoyeerd hebben» 
in ivelk gwnl alleen de Procunur dir Ce» 
mgmtê vcQikr tegen de zodiBigw voor 'c 
sdve Cominkté al lid>ben' te procedeer 
TCO9 als in goede Juliitie bevonden aal woe» 
den te bebooien. 

' 3« Zal mee betsriddng toe all^ andeie 
ioorc van mhdèden ntonuid nntgen appie^ 
liendeeren^ maiu dac teii mtaflen twef . 
l^itdfia vaq dfe Coomicté» ap lyne fcbrif* 
telyke voordrig^ , éur toe deoeet znUflpi 
«frieeod bibben> mh ware d» appiebenfie 
.van zyneqtarfgan.gpdieft wleule in^igti^^ 
adeiiao. . ; 

* 4« Zal 9 Uonan ()en tyd van vier-en*cwin« 
li^ nnien aa . de gedaoe apprefaenfi&i*t 
«anen i^palyken Gava^sen voor een miofien 
awee litei van dk Canm?iué beboorlyk qp 
^c fiift ondwraagan, en, bee eelve gedaan^ 
«kagadeia de aaearporden beboorlyk gean* 
JaotMrd 2ynè»t vervdgana moeten^ amagf 
aan, of op hec deavMena aan bee Com* 
mlatf , ofaan faae meeiderdeel van dien, gaf 
wppop Jiwfelveerd aal^wofdi^p , het 
^U. Stuk. K be; tISIS. htgoém jfipècet venfew nitt êfiè vodiwj 
WtfeOf dBB wd 4e»CiefttigMexBler tedi 
MAig, «I indHfiau, w unRAMo ) te mik 

«tik gsdatii «ordn. 

• '5. £ü\ mamtt bf tet OonMBksl^ «F 
Itec MKCTdehtotot ^raii <tei, eoc voorcxttdag 
ma zoitaHg pi»c»8 beAoMo oMgie wwrdb*» 
•lidiaiz^aÉMifle^dMroMa'èébltB «Mtti 
itfèadn,' arif -W nin 'lo ns- Üoenlyk mi 
«Me te tncBgen» ea ad dur tdc' oodtr «ft 
denen 4e m^ «o 1c wutHoigea.- Wtibm ^ oM 
•Jle si)d4ri|Bi peifa«lbe«, #elkce {gera^snH 
Iqr Bödig aowdè n a gcci oo wkieiiu , pronpi 
^^ tot-het gpvfia vin genügêab der mnmt» 
beid Toor *c Cotamiué ce -Awii «eqaineMii 
%tt oiftbfèd«n^<iiiiaeMiér* -46 ofMdHieen^of 
iMul^, MlMg 4e 2iilt i%'lif de Mci 
feaeD v<n e<M é9Rn<»<diDMP»f*^MC3 bevbMl» 
diar toe bjr 'gyséÜÉgv <«U «adardott, 4è 
flK^ te badwidgéb. • * 
' '^. ar ftaa de 'genqaireenie' Gen^gM 
' ittar dansel^er ntJgléHu «^ eene ««& 
, l^e ven^qediog mogeo doen, des iHXidè 
ti» «MMgé «la hec CeoiiaiRé; .boiidaKie 
diar lim bé&boiiyke decHnti», oOfii mèét 

girveQ, ah hy <MBptatolre gnMMÖikc swi 
■Mgett :Qftt geifrwK, •attt dkUlltf vaii dé 
jaftiiie «è dtfboarfteren, de kdëceis toc-'ftM 
lir tymt reqalGde doM ^mdMi «an ym 
Maaribgéói iningadafs d»^ tahéÊpoBdeam^ 
((ddenv fjiedalyk diar %Mér' begree^iT 
En «d-lKtXToniaitté, ittdic sodaa||e dé* XBll.fttBX.?Ot#cfe 
Cn i i iBÉ hi i ^ iy ai< grauMoiA^yii, ' voor- V 
Éi dia»;>oidtannie mi dn«l* 

• ■• . 'j ^ • , '■ ■ i, i. i 

" 7* At^9alK)ite.«ii«plliB qln^^onf^ 
■• K^ detor. riïk»» «( «mÜ« 1 iiéHÉMbé 
tfay, dnr loe botea Om geOeld, teOiidÉ 

JaftU^ <É «rib TOM dM «anóK dar dsH» 
in jhct aiive-GoqiRiiai « mtSAfa 
■UMMtctaiipoR .» 4kMD. vilt ai Imr 
•hvi, hy jBfiün^ilMifl iwb -tei 

4s Mocoka «ü diM <h^ ioArtlB '.«lAldari 
eedte».illo «iids 4hMB|>..§<auilfd li 

ajpn ttc Ji^doBDTobfiii imki .•gttjfiwdHiiiirii 

▼an alle tot dos vrinl^' *»ff-T-¥ 
•Aam Sadal^lip: Weaiü » ■ If c* 
dMMiaflriè*^ éttaiaflih wt »♦ lawan ij prav 
«ifia^ «aio6dae.daa»ioiiiadpi'aniiiaaBB0 
lateaeo voonta^aait xfdtkbKiofc 4irailM| 
m nMKMte,-ig^iK.wiriiiDgi wf.fcwM iB»ar 
M^gadauMB' SnMMnkcai ' Rolifey ' 99iMBr' cdMBt 
tMMod iaehelvHhRnMè «s aNge» dagnmu 
ddai* dn «a MM — »» cenftÉt.vari: 

celyk ce kennen geeven, zal mooMr - rf- » litt AMMT&tiDAUS" V. Dai£^ floMD ' d igym dai» ttmArr i i« «»«»w fadco» 

fln COflfall Stil tWMC COQUIliifililfiBII IOC 

^ J^kSKoieMii % JUndi XSpoMoe MMU 
delaiy door welkeo dnr tot ^ op tp^ üAH£k 
i^jfk' fi^''kiBnMii gotfeo^ r nl noottit twr- 
des gèfleUc JFÜt dagpMorÜÊg ut JmpM^ 
UêUê.\ .;•• . .'^ .: 

I lo^JkffMMgdioadeMaftrpitditt^ 
oliif so ?tiri mogdykt (rikt té dbigeem os 
g^ ie flvi la dgner pirfiMmi edoch BOb 
aUMradfiOBocky fOor Sci^ nhndBgymqgHix 
flebn^io èooco der Pfocmnits woor w. 
CeuHliliié vu Jnilide poMdMftndef nks^ 
gprieaét B edtad eo nn bet Compniir vao. 
■BC Oflkfe} co JBiL téffieet onder syne ocdeie 
kflbbca de DiiQftaami ne der . Stads Ge-: 
fiiigeniilèn, den C^rier, 004. dur 'c ood^ 
Mdde flM^i^nt eile de Bedfcndeo vbo^ 
Valide, tata d e wu ea i cowmnricmH' ce. 
geeode'niet deo Mmn. 

wydeisatte deby btm anqmlMk 
wwwJeftn bekoorlyk eer^ 
eBBGorieAMi^Jesgeo, eo tm dien einde^ 
gdykniede coc «Uee, «ver coe bjr eidke 
verder wede leogfit nodlig oor de el eOf cea 
qfBee dkwilnliUmlhide Sobftimc- SdMMn 
een en IHeoneeOf door den mèktt^ nM. 
syee foorimnfafe en oeeriegt aaiigefleklt 
CTBfinif de ieie e SidiAiint Sdioom aee 
Iwn in hec bysooder jjeettBAeerd en ver^ 
banden vfou 

t ie; Zd oMT feeoe brndnii 
cooBmTeodea, noch 
\ %XI 3ónc^€rxscHtBD£Mii»kii» ft4(r ntt kamé mogen cooipóterai, Arn met «j^j: 
^dkeuriog van her Cnmnicié, van tPdto 
coiifent hy dvs^ in cas van conpoficiey 
een aUen tjét fld -moeten knuen doen 
Uykett. 

13. Zal aBe aan hem toegeneezene, of 
byconqKificfe ingevorderde boaceo en bieu* 
ten , aan dar SoKb Tbefioria moeten ver-' 
mcwoórden, len ware deswegena in her 
ftnk van 'a Laiidr Gemeend Mdddén, ala ' 
andeniDCs, by B rovindaie *of *Siedelyki 
Weteen , Keom of Ordonnandën 9 andém 
imude mogen syn voorzien. 

• 14» Zal voor h overige ook ft 
geanthorUëerd zyn^ t^m alle Scbiepert« 
4^weike\ vaarende mer ' kidne of grooctf 
Scheepen^ dg zonden mogen vervcxdeieni 
bunnen battur ci9ct booid te wtrpen op 
trampnma) 01 caMVomticnd ^ te noen vangen 
en- apprehendeereny mitsgaders dezelven ter 
tetfler infivnle' te recht ce fte&en - voor faer 
neergedachte Connnitté, en aldaar tefttn 
desdven* m comendeeren toe ijfooderd Ca- 
sott' Goldena en arMtiüm Goncé^e» 
\ iS* En lat laaitfelyfc beloven en cwee^^ 
leir; dat hy zich in attea naar deese In- 
flmAie* naar zyne beste vmen en vermo- 
gen^ al regdeimn, en wyders alles tA 
doen, dar een goede enf ^tronwe frMh 
rmr éer Gemeemê fthidd^ k, en behoorr 
ee cioen# 

• ttf. Ea «ft i ww e u RqNeftotaBceflf voor- 
jnemd mu ildi de iDterprecide vn tNe 
•drisier-co ni7ficlKlu%(bedeo« ntU» «de 

R 3 OBii 10» ^l^lASTt&SrDAJlSx^K :o«üs; 

^éidmng V» dioi» dIeS: fbdaiilSt ^ te 

den teo meesten natte en diende na de jb0i^ 
#i fi 4K»hooieii« 

A» 4e :iw(tecpi> * Aftihiieti en 'VO0ifcliif& 
ten wi» fte ' Meiri dtr -Smi gobm»^ 

ihdmcde V(^.J^^ *i^ gehotte «n wrpügt 
voor den 101» ;Mi nn <le &ApMfeiiMnien. toora»! 
^'^^^ 4Mr ïio? /««wnic wwdendn, op a|le voöt» 
komende naken. te denen ven sijfne Confr 
iÊfMüijfkm! Mrf$f m lefienevniBir oe ko« 
men 4 -bet. 'geen dezelve soodên ttaogesii 
Motfig QQidieleii ain hem» ^.Mêire^ m 

.0. Zf4 fllefèyiendmr'ket HoMcl lyn fna 

liK Cmm^é pgm ,<djy wrtffir ^FirtÉbeiim» 

^A^ii, «Aom tegtttfde vvt^irive g^oo* 

dai sy«9 om al^imM «er^esiAe corcb» 

Modrntl» ie. bondenVisr cMdekia^ van ri 

irc giian door ktvaid«UigM#i»rferft(>oriog 

of in prfveilicie ran dt elgemerae rasc^ otde 

m «üigllHdtiPlldo ««%{ftocgeÉMch{iieefd of 

olkqwMKn iwordü» «i <tali at' het geea 

hm dtfnaangwide^ v-Mude / mogen weieo 

itoorgekomfü^ am 4iet gimêlde Conmtffté^ 

muê^tmtm i|iofiaiyken%oed« fdirffielyk 

am^poci: ce« doeRf tta .IMra.de insesraiieedcr 

zaake niet toeliet « het zelve terftood in. g» 

ftkfi^*l!l"-i9lifa|Nlif'.liaa giBB aeehcÉD ao 

koic m^^rtyli' dfuna zalrooam^afchiedn^ 

f» ^HNl» deftMBL itt afiia MooMlyke ai*> 

w. . ;: le^ dmop in ocdé '» ktoDea ikübciena i m 

• 3. Zal gaeat apprebeofiM. meg^ doe» 
wa perióoca, of aaohoadiog van foTpect». 
gocdém , dM. m pKiHaWe «iihocUatfe van 
oec voorfz. Comminé, een wai« de appie». 
bta66 VBO cfsoKW^. gedaan «jeideiQ^ 

r 4. 2ar; n ;vaet mogelyfc, alle Vergade* 
rii^ van hac v«or&. Comtniu^ moena 
bfwonm, «• .lish.itt.dè bebaodeliqg vaa 
•UaM dooc .faemi te rappottefea «9 vefder 
vootkomen(te aken, "in het generaal zodan^ 
JKMien 9ediii«ea, als ten u^^oaide van het 
ahe Comtnitté, by hac Bjagleraent van C>r« 
de» vmitoe» ia «o »ene, by de» wek 
«tpieaftlylt gsi«6ieccd woid» in h» breeds 
flttc oniïbhfiemok ' ' 

• 5i Zil, met bctiekUng lot .bet Cmmifti, 
OW Atgmum HTehya, gabondea venn, 
<|BB» dwtM «aasocht, de Vwgaderipgaflr 
«an dac Comaitté ao veel mcgalyk by <^ 
ifflnaB, oÉsgadeis .aaa het aette de fterl^ 
hand te Jeneo tot alles, mar donAve ga- 
^ioidcdd Coode aogBB woidea, wegena 
akert aoc dit COnmitt^ behorewle» ie wor% 
den verëinihb *• . ' > 

z 6. Zal insgelyha. beMwa» -fcei: Coph 
müti vsn Jtipmcm W^k^^.v^m 
moeitt dngan.vw de ricbdge i*vo», 
ringen nailBoiaig van alte Kouaen ca Or^ 
domandei, iMi hoiahondeli^ beOkr «aa 
dBie.SMd tetaéfièofle*^ war jp jr^m? zull« 

i. .j R 4 enM i64 AMSTERriyAMB .^Ht^DÉEb» 1795. «hel fêHHiim htbbmiilfk tA tfn^ 

alw gene nhiie ad hebbea tot deidml* 
nfOnde vtti JuAiiie, geiyk mede, voor n 
vdre niks vm ^eoe pMidtê iworsfeoiM 
oepenoeieQ m , foor nee nwiwwi vn ot 
10 de lechtto deMr Sttde en dtf eclfer Inge * 7« Zei oir dieo fioofib oodlpr eodera»' 
de Looipeoden is pcrfiita nfcgewnv of 
door den Ptefidenc nn Ütt Comsihté tmi 
Joftitie* in dor tyd van Eyneot wege «loon 
ui^ieveOf ceo overftwi vin twee Le d ett 
oir bet Coomiicté vm Joftide en den Sccr»^ 
lerit. 

8. Zd taegeljks de Eigenpanden in per^ 
(bon nicgeveo» of door den Piefident «ut 
her Comminé ym JolUtiey io voegen voor* 
eegr doen oi^vtn^ ten ovecditti norhn 
ge^Ie Comminé van Jofliiief benevene^ 
den Secieiaili» fin- al voor net • overige 
•mtrem her ohgéven der voonu Loos- en 
Bip^opeodcn gehandeld en gepiooedeaid' 
nbidcUf atf naar onder gewoon» 9 ao 
tenga deawegena geen nedem voorxteniBg 
xal gedaan vpou ^ ^ > 

9« Zal ook met oen Lid van bet voom.^ 
Gommiaé vM^Jitfticie gehoaden syn m ftaan 
over aUe veri^bpingen by exeonne van on» • 
roerende en endere goedimn, die bevofooa 
len over(faHui van da coenmatigen Ofiider 
ofie désielft Stedehouder, een Burgemees* 
ter» en het meeeandeel van Sdtepenen» by 
oenen van de Secramrisfen en de Coocher* 
«UOf fai de ift nadiMit dat ia tnsfidiw 

den XXXn.BoiK.G«scaisi>BfrisiBH. 90$ 

m 

dpo 1 Novemter eo dm & FefaiiMy, Mtn If^fc 
onder gewooo», vakogc plegen ie wot* 
deo; idleadi de cfiii8pofce& na xodalgfi 
by ExecQde verkogie goedeicn «ooraui ge- 
dttD woRfeB door/den Jlftirv en- hec voorn. 
CoflDinikié yn f ufiide» 

ia Zal in ciikle akeo mede het hcfiSi, 
tjn wniei Ommkté^ turn Jufiiik^ ea mr 
legoÉrde vm 'c selve gefaowteo 2yn de- 
Vieifidaer ie fpemien» de vonniifim ie ver- 
iBWieo, fcharibrievoB te Itelpea vei^ydeii^ 
en WK diesmeer is; mUende dé Mêtfê, 
ttffies» geqoaUficeerd syn lot bei. verkeoeiii 
der gewoone Billenen van apprehenfieti 
wtogiden oin elié Letfertn- Rquifitoriaalt 
Virike IOC bet wetk^van de Joftuie beaek-> 
ktag hebben» itn naame van den MaireexL 
hn OmÊmüié Mwr. Ju/Hiiê Cf doen opouui^ 
keo, en, mee bet «gel van betCominkté. 
van Joftirie dezer ilad gemoniSeid, mhagap*: 
den door eenen ven hmine Seoecariafiil» 
ter Oré^imm^ té» dm Makwi m ia- 
Cntmbié voorft. gettkend, ce doen expeiK-^ 
eecen eoaCeenden; edocb zich voor 'cove- 
r^mecde edoikiiftnrie van Joftide, waar- 
van alle politieke kivloed geweerd beboon 
tt syn, in gecoen deele, ao ndn in 't Cl- 
vide ala fai '( CrimliMler diitcielyk o£ 
indiieaelyk , vennogen ie bemoeien; tiic«^ 
gezonderd aHeea, dar, zo wanneer by deiz 
PnemMr itr GimêMfe cqrioale cooda- 
fie c^en miadadilgen genomen mogie wor^ 
den , de JM^e gebonden zal zyo daarop^ 
luneieos twee L e d en tdc de Ver^tderingp 

& 5 fio » * JHUt m^ lHi; iwfU|iMfWtatiMO«-aMfiMnv mttr. 

(^fkmnea: «t wideis, beaewn.'taK Gon* 
fldné «Ml JnMdt^ ad wtOÊtem ém» ova 46 
Encadnm* IdtodfoooiifiK 
• ii.Ztf dB Mgaude vai Imk dmmMti 
VM KoepbandelM Ztmttrt fihoadaB i^ft* 
doh dMTtoe venoohr, db VtfgadedDgea 
«W dK OMÜitfït^ «o tiMi. mojgiqrlt 67, m 
«róoant iBli i g Éh w «a iwnim de flai» 
iMid « ItMpi IK #it, mm deadve. ge* 
öorteM ««4» stogn «orim, ier, faraocK 
deili^ «o tendfaBfiaf der «wb belne» VM 
<te8 Koopbrnfel M anvMct»» voide» toP* 
liicitu 

■ ift. 2A «oor het <»er^, «n ^iiar lA* 
fiflAitle, voor Stad» idMÉhig, i't ^Keow 
nogea acmca vmtMi Dieman» ia "c bfaooM 
deriM zya perfbon fp9JSeene»i, hmamiÉ 
een SuifNim ^ Sftirt* met vier Oiaauoai» 
« mtaguitt» neg- twee St^bOkuc- Scimnnfr laee 
«Ier OieaiaiéQ wor eUi daadvea, en ha- 
ven dico «ea Stdiftinc-Sehoac voor de Plan' 
ngfe, «ixle Efloeded KaoealMi^« QeMea* 
bnlgt ea WkCBoboig, oriogadets eeaStriitt' 
iQt'WtfHftboor, iaqpijrkr laec vier Qie» 
itaUctiKKii ^ denriven; dee der dlle.dfr 
bovMgemeMe Sahftirat>SclMaMn en Dianaa* 
ren ook gdModen teUn xjn te gehoonn- 
men au de beveden vaadmiVitfeapnaEridr 
Gemeem»^ en deaaelven^ .dencoe ;.gé»(^ 
reerd) en door den fjjmt.Fncuttat. dtf-. 
GetHeenu èamm «pr im i Ki ayedgv te« 
alkntyde» ènihallènlB«f/;«in.dieoftte. ce 

^» zoUende aUe de Offfftk» fiohfiinBB oir 
t .' ^ 'i Die» • I 

" • * ' '•'il-» ! SSBttL'JBoEEiGftfCHlSDÉNTSSBN. 16^ 

CiBÉaaiM door den JKKi^tf worden bénciemiil i^Y* 
M awgefteU; edoch, met relatie tóe de ee* 
lËdée idcF Submtot-Scböaten, nfec atiders; ^ 
Jm net voorkennis en overleg van den Pro^ 
pÊtéut dst Gemeente^ aan wien dezelve lik' 
\ bysmder zidlén' geaflPeaeerd en verbonden^ 
syn; en zal de Maire mede onder iyne dr- 
Aes liebben éïïe de bedienden van de Polides[ 
«B wyder» dè inigc én *c vermogen hebben ^^ 
<M f voor ftad» rekerifeg , aOe véréischte de< 
leuMfes te éoen , zo toe het lalarieeren vat^ 
een competent getal van dé door heïa aangei 
IM4e bedienden, èls'tot goedmadklng van 
tHe verdeie onkosten en verfchotten, dë 
eoneat^oodentlegelden fpecialyk dbar oiidef 
feegreepeni ztSènde het montant der td-' 
kcM in ééns door hem op ce geevene fóm* 
flie*, atnhém^ V^y weekelyks» het rjf 
^Bindelyl»; op 'zyné fcbriftelyke, en doolf 
den Voortictér der Vergadering van éd Re-* 
preltotantes van het Volk Van AmfterdamÜ[ 
aan wien hy deswe^ns fommiere opening^ . . 
zaT noeten doen, gevidiroeerde requiflde, *.;' * ' .^ 
e^éns een behoorfyk recepis van Stad» . j 

wege ter band worden gefield ; blyvendo t y 

otet ce ttb deswegens tén allen tyde ' vet« < ' -X 
antwtoordelyk aan de Reprèfoiiancén van het 
Vèlk vas^ Amfierdam , zö ' vvtoneer de^ ^ 

*lve mógfen -goedvinden dieswegens 'eenfi flMer bynmdêre opening van hem te re« 
quireeren. 

r 13. EA zal laatftelyk fidoöven 'en zwee* 
feó tan de Reprefentan'ten . van hét Voll^ 
«on ^(teOanr ^bouw ed gecrduw te txA^ 

fco «ü . AMSTERDAMS ItLDttc: 

ff§$. In 90) bei WW bdang vtm ten Sta 
co Burgerye op alle heip mogélyke wyzen 
lemBeo hdpen bevorderco; alie indndi* 
wOf die dnr iq^ gedno of Mdemomeft 
oiooeD syo, ten kn^igfleo doftolyk ce ml- 
feahelpeB cegeogUQ ea weeien; ach m V 
byiooder onr zyo beice «oeim eo fermo- 
^ 00 io alles ce zoUea imi/eerai atr dee» 

Imtnicrie; oJttydeiy fa ^c geoenal alkt te^^ 
nllen doeoco betpen vecr^;^, dat eeo goe« 
iêm gemmwe BMre deeaec Stad (chuidig^ 
b «9 behoorc ce doeo. 

, I4« £a lefèrveeito de Repcerencumo 
footo» aao dch de ioterptetade ?an aUedois* 
«BC - €0 cwyfFelagcigM« , wdke uit dee- 

M bfliocdesoiideQ iiu>gBo rjoea, micigadeni 
ookdeampliade» venuideriog, eo vermio* 
derlDg vao dien» allea ssoianig eo to Het 
foege^ «li tócde neesce bevoorderii^ vm 
de ^giMDeéoe belaogeoi deeser Stad eo "mi 
dci logeoeceDeQ ?aii dieo geoocdedd mode 
mogen wordeo n behoorai 
Mraede ^ V9|^^ g^ly Ictydfg mee de boveoflaao^ 
?^ ^A ^ loimicrieQ f onerdea nog twee aoden 
^^^^ Óotwofpen 9 eo vervolgens fa werUog ge- 
jBKide. brap;; de eepe ?oor betCJMmwii^ wm ^u*^ 
fiüiê^ *€ wdk na de plaats vao Sttepns* 
bank ?enriog; de wdete voor eeo Com^ 
Qiitté toe de beffierfog no de Kamer der 
pefoiaate Boedels» Zy xyo van den volgen- 
den tobood: 

I. Het Committé vu JoftUe aal beflaan 
uitassden Leden^ voor eenen oobepaaldar 
VUip door de Repreftotaoteo vao bec Volfc .¥,♦.1 ficn» Gbso Hi«DtiiistiWtdSf » 1 -, ' -. ... i WD -AIMRiHD 9 HD- K miBD V IHIIIWIi tOC 

ia lang in de oigpniftiie vn de depsne- 
iaemen ?ni Joftlcte by eene NetioiAale Con* 
«ende ned«e bepalingoa ieodm mOfgn ge» 
imakt zjbê 

[ e. Hec selve al oèfltem de lecbaple^ 
^Bgeoy foorheen ie hiiii MMoei hMmh'' 

Bc Ceinmiaftritftn nn Ueine ttken. 
< C Commiiftrialen van bowelyka - ahm 
tt iiifuilën» ^ 

« D. Commhfiriafim we aafimmlSQ 'en avi* 
ayeoc^ en * * 

• £« Cemitahiarbfttt vwA taealeBi; 
t $^ Deie eaMm Ldden aoUai bf afvfeft» 
Uqgy ten getale van negan, weMMMn- hec 
geen JSrAe^Mra * vooffaeen tiebben gidtong 
ea In het civiele^ ab in hec erimineie). en de 
•veitooB al hec werk van de vootiSdiieves 
leipewve rONMiliyM^ 
i En nUen de voniiiAiftn van dl depene^ 
manieny onder B, C, D en E vmneidi 
hy leaudide knnoeo g^Mp woiifcn VMV 
liec volle Conaolcié, om aUaar gededdeeri 
ae wordeDf lo ala toe hienoe byr vyf Le» 
deOr V^lhe op de aodiSnde sician» gafarak 
kdyk la gewecac» 

: 4« Tol Ledan in het voor& Cooiniin# 
snilen door de Repfeftotaoien van- her Volk 
van Amfiefdam benoemd worden eeriyke en 
liekwanie' nerftoan^ waaronder teo^ndoAm 
vier Kooiriiaden» en leifeaivtlyfc niat.be* 
(pada^^d^ vyf«en^cwiBiigjaiMonda9Bde^( 

\ ^ MII'TrfiAAAMS) -HC.CIpwi Imiceii Hec Coratnitté ce konoen bmm^bfiMn 
düliii^ »ioiid0r réMf laechi ^la'fto^telMlÉieUos 

kaï) aai de gefaeeie lechcsplegiaig: oversaib 
k» oodenvcfpeo wel ^rt g ii^ffi. Wynpn 
Ma bM-.QifiwM iw|i4Uii» 90r Aed Mee 

met dien verflaode, dat, het CamHaé ?mb 
Jittti». tliMt dt: ktvoi^BlMti wü, bcbjMo» 
om in «n omoeDt aUe zodanige zaliia» k^ 

het ztüM^iêt-.m irieirl^bMr<« «1» hf ite tu* 

df il fc ii if w i miiwn i iw iDli«f|.mork4MQeQde » 

^i9M0«rdr «Kl.^tiqdmw » InmMii wmotbm 
«& Mq^B^IIMi- iKfr pfeldiFjw .ea de (qoftiiiuh 

*i>vMi:.wp» JUilpi Hit l«(^ Commin^ tl» 

iioopliandel en iflUmm d u w w e t «» gH 

■ ctMniMMiai: 'iuUeade> Ttrifcniat Geooanifrf 

widen: d w nn i i «ede de. idjllfifu .«aetai ..A.,Het.«ot«GuC«wnltiéjw[ iijr jMvriO» 
MÉNR viC oC «Mm $agteciiisièBy,«icM* 
dobbel getai, daartoe by b«ft«m « lov»i 
«Mf « dto» JÊt ft«piiftna»t«' vb het Volk 
WUjAiaêBÊétm m be n iiww ; en müm-M 
m êm^nMntrM hm «wfc ü,iMd».4i9 gi» 
«Hl^<alMiAilif»x)«der.«Ul<av)enii.'«eii 
dMlea») ea 'Minft.deii: pq» md Bequeri» 

SMmr* ..«lUiiHyylliM dii'i4v».i9liMl iHfa. GkUfc^^èaiibliia. 
r •• ' t 
' «f • • * bccov^ alien^ecUyk ferboodenaaa 

,^^'OiivMitf;haB«m SaeraÉrt&a rnifai 
by f»«ife hebben ^«If Uefka, tjogelyb 
nk een dnUxi .gaal, ibutM bf bet Com. 
adtié over te levetea, door de Aeprelëatm» 
«1 ftt iM/lMk VM dttOenhvruiieitie. 

bgittoaAsr gMwgBttd cys n» int <]|i«Mheii i 

4ttMBsp«iv-<4B jcboUbiiewa^ lir y ^i ff t 
«lic de biUyiM leges, welke daanroor nn^ 
IM iMMi «ordM, e«» «éweMble te- 
locMlag-sattwigMiena^ m- eta» «ae v«i 
«toentt» kotfMiifiiag «pUwJMfaNB." .. ^ 
^>8; Oe ywe iggjibteAe». izidie» 

klbmoeode^ en door Repreftnaiuen vi 
■»At, <WKfc*ryd> rwÉllLiMfei veaiiei 
Ommm:y« jdlMe «Bbul..» hdter, atf 
betttMMTHM» «MiM' ifli Mnhiiii.. tedki 
kannen woeden met een de twee op de «^ 
«rwliedli kMM«ii^ ém 90» 

tm -GedMiMtoNNlennK Aeewdeit: dern^ 
b bi % gjgi|tt «e wMybe: kgie^ idaa» 

9. De Procurems, SoUidcennr-en^ie^leM 
lére9 dlANiinii» raHm a^&atdbt woolea 
dt»or de htpiÊeÊamma, «en im Vdfc -.'^m 
t U Ét aim s'tS» ' éea dabftel girtilf dniwiM 
bsr %ei'ODoitalMé^ Jaiitirt»rèe» 

ftilbi i u ilü /«'«MgÉyi»* 4b'w«ialbig ^ •fft AM^TERDAlftS : HL 1ML 9LAn TKft OEGAJIIfATtK VAM BBW 
, CÓMMITTé 7 0T DS 8»tTlBaiNO 
VAM UB .KAMXr&.OBJL flB^O» . 
{.AATB 30JIDBt.S». . • j folitt» ^jgfo^^ ^ X. Hcc fOodL dowiakté af- «w^ b]^ 
TOor de nndei» nBcMwik « KtoihtiflwÉfe tsioeim 
bïyvtQf t%ttoiited^ 20 wA ¥n btc 
Coimiikié vaa. Joffide 9 idd-^ma ^ . Por 

- ft» Hot al bcflMD uk set Tjpddi- door 
RcpitfinttattB voocfib ito ce fleUen voot 

^i^n^Êk AMMnMaam tVQ^ , IfllIDttS OOC XB 

ing Vr «ent- «ate» oigvdAde «n de 
fnSiGt, kmer aoude moigea foniMJK mot* 

én, ' - i.- . 

.- 3. Ben der feneUe at Ledn .al te 
Ikc «ootfiu Com m iné, meA» «er bcnoeoihig 
vu RqMdbMawiBt beftoi^ iMenn pte« : 4^ Hèc geiueU» Goointoé ail liebbtft 
iéam SecncMft» uk «m <kibM gettl, 
étun» door him ofw te teipca, . dope 
Repcefènamai ma liec Volk ,wn. AafleBdan^ ( -.lU - n -' I 5. Deidie Reptefeottntea . aUea medi^ 
«k eee ddbhel geod» door 'c foocdc^ Cpm-^ 
nkté tui boo over ie leraiea^ zo vedt 
«MM Se^foeiKn ca B<yBerid«i «nftellea» 
tb bet tétt .Cgmokié ooodfg al oordee^ 
ko; gtlyk jModt ?iM .MtMwae W Hc tefwy è 

»*. « OOI \ ^;>:^ ! BiNUU OftlCHfBÖÊHIÏslBN. Vy% -^Bi vooriMii iit jhifw vAd dt . ProciSféiirs ^ ■ SJ^^ 
voor him Uedm ce posoriérea; co rolien 
4e VQ0I& ScquttKfs es ndndere Bedietu 
.d8Dt MT trUmage ¥tfi Iiec Commiicé, in 
XVddykheUi ttic 4e boeMs nioe^n ^fi^ 
lariëerd worden; terwyl de Boden hunlie- 
iet betooBfaig zoUeo * kmneo en- moéten ^ 
vioden fa de legüÊf die veUen zoUen cip 
de ctfMBssu^ 

6. In ieder boedel tsl voortaan maar 
ééd Gmmiafttb zjrn»' mbgaders ééA, ef, 
Jb zeer grooiè boedelg^ twee vaste Seqoes* 
ters^ behaWett todanige Seqoesters uit ^ 
Creditenten 9 ^^ ten verzoeke , miisga^ 
ders met ddlberatie én adfys van dezeU 
ve Crediteuren, dairtoe door Commi^tfis^ 
ftn nllen bnoemd ed gecommitteerd wor- 
den* ."' 

7» Devoorfas; Commlslialftilo , in fiiac* 
lle zynde getreden • zdten gefaoodeii^ en 
'vërpligt zyh 9 om ten rpoedf|nen doeiilyk, 
en zo exa& mogelylCy met 'etkadderen nasAr 
te géan eM te overwegen,' öf» én in hoé 
verre, de ordonnancje voor'' de kame/ 'van 
de dêl&lare boédèb deser (bd tondb behoo- 
reti veraitderd of verbeterd te worden^, mitih^ 
gadera van homie gedachten en bevinding 
dienaangaande aan de Repr^fenomten van 
hét V<M& qeézer flad by getcbrifce kèhriis^ té 
gSbvefa, teneinde daarop by dezeive Repre« 
fentanten aodapig nader gerefolyeerd te kun* 
nen worden,' als bevonden' «ude mogoi 
worden te bébooren.' , - 

XXli, Stuk' S Wj .w< HfA A>M«SfiB;DAWS fL ÜmbL 1795, Wy vüègn Uer mw» mi ly«k 4k 

hadeo toe, op eeoe fne jttnitdA», k 
hec Committé vio losdde» m h dtar atn 
WQEDopv i€f giBfnngpi j Muucii gJesBeiCK 

ISen ip JaflMffy , 175)5 werikn tor Le- 
4b iNHn bet flrottfoofld Commfrié raft 
avile en CMnbieele Joscide «Dgtibiit 

Jfiac Hooft, VtePrcfidew 
AVjgbolt SUdb«t. 
A. Hé d^ Mdandob 

fitfef J* Lr. FujaBw 

Rfrt N» Stadmnt 

-MCèj* BOoofcit 

Mr. J. ScUmoielpeiuiiDk' 

Ai& & Am mi HoQMib ' 

pe Bufgm Fanet en de Mebnder tor 
JRj^rseleaimitep .vio het Volk van . Amfi^daoi 
yofkoozeo ryndc, tnden» den 19 Juny dayi 
aap volgevde » ak dtc Comqdic^ 

De z^vqn overige h/eeyai ;ptoo c^ deo 
2 A*6* »79i» wanneer xy ppfevolgd wier* 

t)e Baiigen Mr. G. J. Qdet, Pnèfi^b 

Cbrisriaan Fnlc;r, Vice* 
Pndident. 
Mr. B. S. SinkeL 
Mr. H» Costerus. 

Mjirias van Omoiefeti. 
^ " IHr. W. Y. van Hamebve/dL 

Bjr ^;mi BoKXyéUMKOKmABN, ^ ■ % de O^saiifiujft vu liet Cotominé van -g/Am, 
fatéê^ Of daa i6 StpMaaber 1795, 
wetdeo angBOeldc 

ifo iet CÊrnmM wm CMk m Q4mbie»k 
2^tüie, «fFtormaUgeScbtput.Baalu \ . t I < -O» Bmguêm» ik l Gth», JRnGdrac»^ 

nsefidenc. 
> Mr. W. C. il6ne«^ l 
Mr.-"^' N^ Ainmaiitt» 
Mr. C. vm Leme^ 
ilin&r CoMcnt. '^ ■•'' 
■ ■ Maria* ?i>' O m aw f e n: ^ 
Mr. Wr Y« vail HuntkveUl^ 
E. E.B«|^GUmaiii{: 

• ■•.' ..: ." 

tn ha Cmnüté van 3^ittMê4otlÊt JSMiê* 
Humlgks - en JnjmMt ^Zalaktik 

Dé ButgMUr. E. EbeHagjl •'•' \^! .,.'/• 

Mr. B. vm MoukMtf ''-i 
_ Mr.J.J, tan Hemm» . ♦ ló tet Cmmiêti van Justiiie ta ék JÊsfi^ 

/ < » /" 
De Burgm K van 's Gtiv«li#«rc4 

Mn A« A« vao der HboKkm De Borger E. Bbeliog ovcdeeden zyn ie» 

S A werdi ffe . • AMS^T B ADJ^ VIS nu DtfC 

ffff, igeOtt den i Mijü zjrptf^ 4s èteib f^km 
to bet Committé - tot\4e KIdM. • Hi»iid|l|i 
ea Injorien - Zaïken «u^eOaU 

De Buger A. a de MfeMr. 

fiyde verwiAfeling der Refpecdve Com* 

Ie te OnmmK^ om CMfe «• Clrfei£(M»b 

• • • 

Mr. G. ]I Gde»,. Bnefidenb 
Mit.-P.;.M.' Amcaeaiin, Vke-Pnefideac 
Mr..W. ,CHoni0ft. 

£. E. 'fiiifgly GMaet, 

A..H. de-MUnite. 

Mr. J. J. vn Hemett. 

Mr. R.. W: Tejhue, itf de:phwi m ME(> 

C iMiLean^' < t 


•'T ",-'». ^ ' 

wx. B. VMb&raqn^ . . ^ 

Mr. Q. A« fan PetfyiL 

BIr. W. Y. m Hamdtvdd. si., ••ƒ ÜV Bê ia Cmumtti tot M. At/kratak. m jf^ 

Ze^ - Zaaken^. 

H» vtn *s GraveowMEb 
Mr. A. A. viD der Marcké 
Mr. C. Jt TemnkKlu k < J)eH 1 Oeiober 1797 verden iê Cèmi 
mbt^ éUdue verdeeld 

r , * • . • ■ 

hi Ut Qmmitté m» Q^nle $n CrimiMik 

Jus/itiem ft Mr. G. }• Goles^ Prafidenc» 
Mr. P. N. Arocze&ius^ Vice-PceOdnt» 
Mr. W. C. Horoeer. 
. £U' B; Bni^y Gl^iniert 
J. M. Sifflpos» 
A. H. d^MdUtdv. 
Mr. R. W. Tadama. . .7 

Mr* B« na.BqoumL 
Mr. T. C de Bordes^ in de plavp vaii 
Mr. H. (poscenis. » « Jbt ba OÊmktémée KMtu ^ Httmtyh • 
en Itifurien - Zaake^» 

Mr. Q. A. 'van Perfyn. / 
Marius vaD OmmereD. 
Mr. W. Y. van Hamebveldi^ ; . .. 
Mr. J. J. van Hemert» • ^ 
*'.> ss In Ij» AMSTBRDA'RIS'' VLVJttU 

t^, I» JM OmaltUti m ik éfmmnU m 

Even lis in 179& 

By de Revolade ima da 15 'MiÉrt i?^^^ 
werden de volgende Buigen fai leqciifide 

fffSimd f > ' 

« * 

fy bet Cmautti mm Goik M CriminteU 

A, H. ée Mèlander, Ptefideot. 
Mr. El. L. Bdttwebs, Vke-fneGde^ 
Mr; Wi C Honioer. 

G. Bmider k Bruriis, i^ Mtm t;^ 
Mr. D. J. vaa Hofndoip , a<^ Mun 1798. 

M. S. Ader, 

F. Beddfhyder Oénidtt; ' 
Mr. GS. C. Huger. 1 ' 

Mr. P. J. B. CnndM Aa«i9Muiti7^ 

Ai h. Heyflek. 

It ket Cmmitté vam Kkine - Otwelfkt • 

c ... 

Jan Croeiètu 

Adrt. La Gtmig^« f 

Midi Dommer» 

&« ^ Sc hildenif^ 


Mm.bti OHmkté M A Atfiinmie t» i7$$. 

Zu-Zaakmu. 

Ubt. A. J. Ospen», 

J. F. Pam<Ai 39 Mttart ïy^i. 
Jan ibrmftn en Uk, Bnbé, 99 Mttit 
1798. 

Bf dl Rtvoliiide'Viii dM^is Jody i;^8 , 
< waden «wteroon aiageSdd» 

Ji tef CmmMifên CMk m Crimimk 

* ' ~ . . ... 

Uh G. J.' Gitct, Pifefldébf. 

A. H. de Meiander» V]oi-Pr«lidêiic»> 
Mr. P. N. Amtzeoius. 

G^. Brender k Bfaodfe' 
lMt.;P^ Ir i^n Hogeodorp. * 

'j. m.' Simons» . . 
Mr. B. van BoinmeL 

Mr. P. J. B. C. yap der Aiu 
Mr. B. A. vaq^Uoacen. 

//f ^/ Cmmiité fnm KUhe « Mmt/jiili' Mc,W. C Horneec- _ 
Jdfr. 1. J. van Helere 

Iviarius van Ommerenr 
. W^c «acber. J 


S 4 ' i* %8« AM8TBRDAMS :BL Dnti;; 
|f9S. £f bt$ OmaOtti va» A^ltiiMik' m- Hesdrik m *i Gfavenweeitt : 
Mr. A. J. Cupenw, 

J. F. PoncoL " • • 

f ^VwvQlgem werdc hec Conmkté vwi 
Civile en Crimliieele Josdde^ zo door het 
auiftellen van Mr. G. J. Gales tot Procu* 
gBorder GenecDce ad imeftei» ala door hÉto 
overiyden van Mt^ P^ N. Amtzenlns ^ én 
hec bedanken der Leden Hogendorp en van 
der Aa« aldos .op den I FebE 17^ giecon^ '« A. H. de Melandeft Ptaefideoc; 
Air. C W. Visfcher, Vice *Pt«Gdent. 

a Brender k Bcvidia. 

J. M. SimoQa. 
Mr. B. vao^'-Bómmd* • ^ 
Mr* A« A. van der Marck» 
Mr. W. T. van HamelsveU» 
Mr/B. K. vfll Houim. ^ 


al * 

Bn op den «10 May t8oo, de Border 
Gales aftreedende als Procoretir der Ge* 
raeence/is dezelve coc Prxfident verkoozen^ 
en de Burger Meiander ds Vice - Prasudeoc» 
en 2yn de overi({e Leden naar deraelver 
lifing gebleeven» ^Ai \L Utau-Q ES 6 Hl c ixVn i's u ii. «Sx i ^ Vn 19 Jtaiu 179S toe 15 Maart 1798» 

Mt. Cttfel Wouter Visrcber. 

Vtt 15 Maarc 1798 toe ii^Juoy 1798» 

Hendrik Nobbe. 

Vin ld Juoy 1798 tot heden (Jiify 1800^ 

Anu MusquedlÊi; 

Van 19 Jaa. 1795 tot 75 Maajrc 179^1: 

Mr M. C. van Hajl. 

. Van xsMttn 1798 tot \% Juny 1798. \ 

Mr. J> C C« den .Beer Poortu^cd. 

Van ld Juny 1798 xoc i Aug. i798« 

Mr. M. C*. van HalL 

Van I Aug. 1798 tot 10 Mby 1799. ' 

Mr. G* J. Qiles , ala Procureur ad iócerüq. 

Van io May 1799 tot heden (Juny i8oq) 

^. (L W. TadauMu 


.t «ir JjSffs Hicvoor-^* het voorgevueoe met twee Kecklee- 
fetiUeae nuÉen» V»fi[vANT 60 f&t<A>[DltvaeQ 

vMtde eeoea vn de rfedctdafcfehe Hélvtaxilde, dea 
rndBm^ tndemi wide Ëogeirobe Genefeqto. I^de 
^7^.. KhsCkaale Veiftadedog, «shouden op den 

»^ii* BYic den vocifaÊg gtdun^ dm. door eenl* 

^^"^ ge^ ott het middeo dersefve, benoemde Af» 

gefur^gisn; ée Mniidpdiièk éaezer Scad, 

OW de onlangs jgeüoteoe AUHptie m^t^ de 

Icteo. AIfi» de leden' beaamden deezcn 
vOotOag, utoezooderd der' twee gemdde 
j LMtaaren. ViERVAifT/'oaar ryn gejroe- 
leb 0evM^ zynde^ vfridalMrde^ ^^jben enkfe- 
,, len fiap ce willen óoéD , weH»; van eenip 
^ göedkeerime ma de wg&ammAgi^ C^ 
mpiffififf ^ vertoonde^ FEXtisoH 
tegc^ ab syM ftem » iric ;» i&t liy den d^ 
^ der geflcMne AUiande iliec Fnnkryk be* 
I» fchouwde als den treocigOen» welke immer 
t, over de Repabiiek was of^jegaan**. Wél- 
baast kwamen deeae geaegden ter ooien van 
bet Comndaé van Waaksumbeid, en ver« 
tolg^s van de Monidpaliteir; welke t op 
rapport van eenig^ leden , het beflait nam, 
de boveogenoemden in haare Vergadering 
te ombieden^» om^ door den Voor^tcerf ia 
eroftige aanfpraak ce worden genomen , over 
homie ttsoftoocelyke nitdruUdogen. Aidtff 
▼erfcheenen aynde^ bragt hon de Voorsicter, 
onder anderen « onder *c; oog » ,» dat de Ma* 
9 nkdpalicek niet zon treeden In huooe ♦>1I B0IK.GKl€«t]>XIQf<SN. oCg ^ «rigfeilBg dp fhki ^edKUMf voüOtgf om- V^j^ 
4tt kec SfaMu ?an Vryheid wrheveQ 
M "WM» 10 i9f 1 bovM dte lof I ils boveii 
% de afkrarfag MO dte fiorgttrSf welke 2^ 
m m i hMgpBHi bmxmden na bec voori^e 
to Syirnim fn Ü^msy; meir dsr xy» 10 
ji» di wju 4mt nnügtringe^ dac Volk^ hec 
f9 wdk diése Vteyideri^ de eèie badc tf 
9» fe nt ge h iword^geÉ , befecdlgd hadden,^ 
I» dit sf beideo xig gelukkig mog^ r^ 
i» kenoi, dR'érexe VeigMkriiig. wd deir 
m Op wilde egltJgeejmi^ d^c de voor iMC 
9 Vdk zoo beieedigende waoidendoor.faMl 
-^ Wttenr gdmigd in eeot befloMtie Ver- 
u pèeiSaa% \ doch dat zy lig OMcaieo ovei^ 
% tuigd houden^ dtt deeze Vergadering , 
9 w^e pl^dg hadt beloofd, vdt belangd - 

• dei VWki nér aUao klem le.zvllen hand^ 
9 flUffiiy gera ^ocneeoKii. naocy p^e^* 
ib €e<lttg té wordeo^ dac zy^ mee eene on- 
» wrftbeere ftuidviadgheid^i zou w«eieo op 
^ te ({looite «Q ie ftrefien 1» .altell^ zoBder 
i» oodnOiieidi die de oude flaeeerey mgi- 

• tt» te doM hetliMeof dac. zy eiken lat* 
j» raerflig zw 4vemo ee toeiüit bkc wel- 
^ keo mee, in wek eeo ddiicer lioekje 
,» ook 9 oteBwe keceoa loor liec Volk zou 
^ trapeo ie ffseadeb; dac qr, Leeiaarea» 
» diensvoigaM^ baddn zoige te. dmega», 
9 Ml zodMiige deedeot om welke zj chaoe 
'» de ver mnw a aiiMglu g der Vetgaderinge vet* 
9 eenigd haddeo» niet #ederom vendeuwd 
^ werden; dat' zy zoege baddan ae draegast 
g 4bIi ^Êiaafei hiHlBr bekemte . poikiel» 

j^ denk* •84 AMSTSaDAMS UL Üufi 

ij^S. jp iakwjn nkt op limii 

19 dnxkken, maar/dac tj ooo^ dm Vador 
^t^ nxt lUe Menfcbent ta jksus cb&is^ 
^ Tus^den bescaa MentiMxmimd , te piee» 
j, étken haddra, en dm banstofftifkeot 
^^ SnatlniiidiBeiiiecitdoeB^llanopdaipie^ 
^ dikftod, waar de badaardt. Leei^ , vtf^ 
-i9 vao aUM Taéemdeo aaodnuigt Aua mottst» 
^ an alleea ife ivaarliekl en dciwlfar God*- 
» lykn oor^OBg pietteii^» Thaw faevq|. 
Iran de Voordoi^» om, ébuMom één^ d^ 
nrfgeode wnag^ daldelyk en oohawimpeld^ 
« paaotiroordM» 

« tfoude gy. deeae VeigrieriBg dnr 

^ voOT^ dat ay. ia de wectfge \Re^ 

t ^ geerine dar Had Amflerdam:: ju» ch» 

» neen*'-? 

" ViBRiTAaiTa amwDoid am aeovoud^^ 

IVmt ife^a^ Cmftimief js! Ukvoei^er 

liet aieh pei&aoii abhu iiic: ft es^Ueeer 

Iriry iAMT ml i|^. Ut bU alle dagm vom^ 

*um, dU $n hmghüi gBJUd Tafn. Ik 

'vwftbfm ia Pcm keirekkmgfi^i naanmfyi^ 

'Sk Burger em ak PreMatUi en ik bem 

-een tméMéum vsm den XMag om Efh 

'geland. Die gesegd li^bende». deedc. (|e 

iVoonitlbr hm bdóm gim» aqggeodlei é» 

4e Vergideciagy op huBoe gegenene ancr 

•wooffdeB» oader foode nuidpleageo^ 

« In eeoa vdgenda bjtfiakamt «rbidt dee^ 

•aiak ia oadar overleg fsnooMo^ Uit aan* 

4aerking dat de haSt Leeiaatai tk open* 

«baare peffooottit die uic *s Landa ende^ 

«teda kpa Owadd. wodM^ ennpüsA poyrl|!> >:t;<3i B0it;Ok<CKlEDBiiumi. ii8s Jb^: étAmpe jêA de.Veigiltffqg geeqzb» 

.^wverrcUUIg zyn koo» wade ou het b^u^F 

.geaeng p ^ nm.betiekUDgtM.viEEVANT» 

;9» dtt.nanpdiMayo ngeeieo ancwoofd ceoc 

'9t ingeivftk^de mwve of aÉübeboudinj; 

.^ lcbeeii;te bevitim, by» van nieowBf in 

9» de VtigMbrtag jk» ombodeot en. beiii 

.5^ oedene veriJnriog sod a^vnegd wor? 

9^ den9 oanmc cyoe meeqii^mec het ge« 

5» gee?an aniwooid*^. Ten beftemden d^ 

Wricbe^n iriBRVAHT. 'Op de gedtttq^ 

- inag gpf by » hpofdxaaklyk » coc antwoord^ , 

^ dat ny met die woorden, naar 4$ezê Cmr 

'if fiUu^y Oieff anders hadt bedoeld, dwi 

^ dat deeae Vei^ideriog, iqgavolga ^b^ f^ 

,, ipplaoeeide Kegeeriqgs-^Ri^iemenCft de 

,, .wetdge. Rq^ng deeaer Soid was; dat 

^ by verklaarde, gMUadkurd ie. oro aan 

^. doeae Veigadefing;. dat by met. ^enoegeo 

>, zag, boe dezelve de Lêeisaara bejegende; 

9, dat by ^nieis meer wenaebte dan i 

„ dngt en liefde, en bet Eoaogvliom 

„ ver ce prediloen; dat by , in de kksfikaale 

19 VeigMferifig, tsn gevoekn nHbreogende^ 

ff gsnOBs badr bedeeld, de MunidpaUcett 

^..en bet Volk van Amfleidam ie. bd(eedigen^ 

M dat by. wenscbie, dat deese Veigfideriog 

„ zyne verUaaring. zon aanneemen, ah^ dï« 

^.van een eerlyk muoT. Jn deeae vérklaar 

tiog nan de Vergadering genoegen, en bo^ 

tojlgde» al bic voorledeoe ce znUen veigee* ,.. ..^ 

tenr .... , . . » 

Mbider gopOlg voor denJCerkleenar,g,i^ ; 

>llAfaN.Ovie).b«t beflub ^MunkipaU loit '^ 
\ .ftW ilM8TB:R.DAflftS WLBiOfii 

4$Mé tdu Her lAeUi te, ^, te , ter 4mh^ 
^^^^ * ^ Dlêt 4Jle0B docr^yii» hcwdii^ « twir* 
geftiiofiu i> komen , • ki ^t' ttidoeo te ViigpulMtag% 
'^ kemdyk Myk hidc fWMwt, 'dsaelw 
II te' hebben willefi boMea; wou ter 
Il byi bdviodien, éMt ' isjne ' wrf|jenDg^ 
n om 2ig) op de voörgttMêê vieeg^ ^9 
*i^ ferkiMMi, volltonien iMcie doen Mykeft» 
^ de wetdgbeU der Mmddpilttrit -nfee m 
I, hebben willen cfkenneni en d«dr d(K», 
il £0 wel eb dOM syne bygeiKsetde; to gÊ- 
f^ beel, inzyne becrekkfa^, enn dete^^ 
I, woordige omfiandigbedaj ongjepasub ^er* 
^1 klaaring, te hy un m§ierSkm W49 
^ II jkt Kwófip pan EngHMdj üg de voor« 
4 ;, deden onwaardig te hebben geandUt 
II welke hy tiic Stads Kas tiok : om aUe 
n te» redenen be(loien wat, dar tmï r* 
91 aoii| ia zytien pose ale LeenwTi fagp 
^ pn^ , 20U gefchom worden, mar 
I) kihoodiDg WA 2yne wete) foÜaadei 
I, dattrenbo^ea , hem worte aangea^^ 
^ te hy, onder geenerlel Vdorvmidièli 
^ dg naar eklera, boicen de Aad, soa 
n hebben le^begeeven^ Zisderc weide, oaa 
ipEiRsqii, niecflegtsde Stad| maar ook 
'ét Pro^cie Holhndonta^ Toen naai 
hy ayn v^blyf fai de Proirtacie Itoechci 
tot dat hem de Inwoonlogi öp Nedettaid* 
fiten boten, geheel vertolen weidb 
Oefer- * De vrywittlgei niet onvoérte^gèt Négt»^ 
oeade tiatie van penningen , van welke wy, vooi>i 
{^fel heen, gewag maakten, hadt de bedoelde 
^^^ aicvirkiog nlei voorigebiegt^ lVteüteai#* 

'heid '$:ii MtluGÈéiXlZBiliiU^H.^^ Aelen. Om ti- éin dringtdlBQ nood c» 

"VOOfriCËy 41^ HMD ' d^ genOOdlBttlt) tfJFM 

toevli^. te Memen tot en meer kt^daidlg 
^üopkéatfUa^UM» Me» ooitelde ^ liec- 
«dte te tuOèfi^lDdeDiii eeoe Oeldbeffiag, ta 
^relke eBe Burgtnf en InwDöiierd éer Scid^ 
jbofeo de ciireeAiieettd galdem gvfoed;- eou- 
^Éen ¥erpllgc 'tyn tel croeemea; tis mede 
tde Mdttiig^ 9' -Ae >^ hoewel gtene dgeedora- 
meo beriaeode, eenlg^ Ampcen^ Bedieahv* 
#m èf BeneMèo beafen, die ddcAr één 
^erfooii bèkleeé «mdeo, «te MBen ees** 
honderd Guldens, en daar boven, opbtig^ 
em. *Dè Renie^ der op ie brtègine pen- 
filQgeii wee «gfcfleld op dito én een, half ten 
ftonderd* - - ' « • * 

D^t *er biderdaad kragtdaadige rafddeleik Deeriyke 
tttgedigt éti te^ wérk gefield moesten wor- ^^ 
éen 9 ^er ^roonrieÉtoge fai den deferlyken toé- ^^^ "^ 
fland der Stedelyke Geldmiddelen, was ïier 
MunidpaBMk ^Ueekeh, uk een Rappwt, 
Bte zÉak becfeffenidei door het Provifiooèèl 
Cömibteé nA RDandeo, haar ler hand ge» 
Oeld Geen eiKdienst ^oordeelen wy vedm 
«leer Leeceren^ te zullen doen met de rae« 
éedeetng van^k Rapport. 'Met aandoenii^ 
nlien ay dAr uit vemeemen , tot welk «ene 
laagte thans èéne Stad gedaald was, .wei^ 
ker Kti, ▼öormaals, de ontzistiendlie uic^ 
«ven hcfdfe himnen bekostigen. Van hec 
Happort euUen wy flegts de * twee eéf (Ie Ie» 
iden {ÜaatièQ, omdat het derde ag op. dé 
'CeidbefiDgi 'door %et Committéi ti% eèë 
^ ffiefr* .flBS. AMSTEf^DAirS ÏÏLmfff 

iMMb JhaffiK ndakUklft tttt (k land itMefMi& 
POL wnrolgeot) door de Mnakipaliigk» li^ 
^irarki(ig gebngu Ifo Kippoit .¥m w» 
den folgnideo inboad. 

I» Hec pfovUioDed Coaunicré vut Ftom^ 
deo heefc ia de ?ooiL H'eek oomiigea 
Bwe Mafthryvliigt om tea fpoed^gden m 
dieoèn vao beifelit op lier bdngryk Vbor* 
fielt den %$ Jmxf door dea Bai]ger JS^ 
Ho^êwU^ kk vmt Ve^iderkig gediea^ 
om namèlykt t 

I. 17 een fommiefen fitit op » geep 
.ma vu dea «cnieelea flut der Gdmidr 
dcieo» -y 

. &• Op te geefen de driofeiide CAvidm^ 
muÊUk gededidyk 'ceiftondy gededcelyk 
in den loop van die jaar» bdioore ?olda«| 
^' ce worden» 

.3. Aan Ü voonedniigeo de m i d d e iett 
foc redrea van bet . Finandeweenn 
S91L 

n De Lieden, thans nog oionaakende 
genidde provifiotieele dmtsiifé^ l 
SS verlaogc baddn» om, na hec doen van 
liehoorljfk. npporc van honne verrigdngeii^ 
in na hec g^en van alle opbeMeri^ge^ 
en inforaaden» waar toe zy ia ifaiacfoiidea 
kyn, van den pose, dien zy nn vyf nuttndea 
;Biec bereid wüligbeid bebbra waaigenoomen, 
ixitQageo ce worden, hebben vermeend 
«ich aan de nieuwe caak, die gy^ Boignf 
^êpreiencanteD t bun opi^» oiec atkon 
piec ce moeten onttrekken , maar hsicgande4 
pff. vemifawden iem daanpa mqioftea y^ iij^;/- KXÉïLÈonK.' GBscRiBDBiiiVssif.%11^ lioen y zo wel ulc besef nn hmae ferplig^ 
tiog «lè Burgers, om, zoo veel hun moog- 
lyk is, den moeUyken en werkzninen pose,- 
in welken gy.U geplaatst yind , eenigennaace 
se yerl^ten, ds oic bciofde dat het Hun g^'« 
Yoeltg g^finerc heeft, bet provifionéel Be^ 
fiier te zien eindigen, zonder dat, toe ber<* 
Hel van Stads F&antien, roereikende nUd-. 
delen in *c werk gdMd zyn, zoiider dac aan 
^raelvoldige én diflngende fchnlden heeft knn« 
nen voldimn worden, en zonder dat het Cre« 
diec van Amfter dam volkomen herftdd en de 
Reprelènnmten des Vdks in ffaac gefield zyn, 
om, terwyl sy werkzaam zyn tot het daar- 
Aellen van noodige en wezendyke verbetering 
gen, oiidertc»lchen de zaaken behooilyk m 
Icnnoen gaande houden. 

„ En hier mede ter zaak tredende, zoien 
wy 1. U berichten, dac op den 115 de»> 
ler in kas waa eenei fomma van degel 

waaronder aan Keoepialèn 
^ran *c vorig Goovememenr, 
cf zogenaamd Pspfeien 
Gdd . • 38568 X 5 ir 

dos aan CdDtancen • ƒ 74199:41*7 
lo Baoco op de Rekening van Tbefiuri^^ 
Qcdinaris, was • Beo. ./ 1^1485; 9:8 
Zynde van deeze Rekeoiag die jaar a%ay 
ftbieeven de vereiichte ibmme, ter bepia^ 
ling van de Intrest van de Negodatie. vafi»^ 
MiU. van 1791. . , ..^ 

. H< In <le Negotiatle van 8 lVliU« van ,n 
XXII Stuk. T # Moarc ^T9f 19* MI^T JCf^0i(^9fS «9. X>mi 
tffp Um V9t h^ Bsvkgeld tfSmm^ m 

dodi Uennp it, sgp als 

OU wt de Bopkini ar Tlw* 

ÜHicie 'fpUeekea is, den i/ 

Jpsy SBO dt Specielnuqpr 

WB dl WieftltMok a%iK 

fUbicvrm iW>Md«& ccm • 

fimiDs v«ft . . . B«<K f aSo^OQö:- V 

«MTvoor fsmelds SpsdskiPMi? aso c/b 

The0atü9 gqlbiifoeerd heefc> het Baol^- 

wil gcseluod k 90 fCco», ta Cooiaiy 

. • ». M Tia 4wz|bb fvi hec ade poipA, 4p 
fehalden ter becasln^ na welk» gsdeelcelylp 
mmfMtkt gndselielyk ia deq hop. vu 
dk jssr » Wipoft vaor2ien te vordeii» ailka 
IPy U io4^ ««ÜP pfaW» iKWKI^ «Pg^^iW 
«üAil^TW . ƒ 856,730:-:- 

voor iMleeoiageo na lsK9 defflBT S^d, web> 
iBca sllen bAOflwea a%skMt te worden» 
•easdeels* om <wc jy sUcq tot 3i. en 4 
fd^ iMISt loopen, iB^;ur voqrnamilsk^ 
.0m éKt Wf-^ ^^der vervaitjd kooaea op- 
^etegd woeden^ en # Stail dm io flwc 
poet «eeaeo dezdve te kasoea sflosfèo^ 
güfk leeds een eamnerkelyk gedeelte wi> 
isadve dndelyk opgexegt k, 

M Aan de Frovlfloaeele RepieRncMMeD vdi 
tm Vdft vm HoUnd tnoec betaald wor* 

dm, w ww» den lOden PcaniDg of orii^ 

f ,- oaifC •t ^*.n BteB.G«««BU»»tiittéii. tyt- 
enn oMu V«i|Kiadiiig 

1790. ; * 69s*oKh '^ * 

^ ' / ^45,9035 >*> 

^ Wy venneeoen omtfent iteeieii Pose té 

Jboecen aanmerkten, eensdeels dar de Proi 

Vifionede Vercegenwpord^;en van het Volle 

iran Amflerdam ^ oDtvangen '4iebbén geba4 

•ene Aanlbbryving van den' Pnc^mgèr Ge* 

oeraa^ Bonzelaat\ in dato H Maart 1795; 

0m^ ingevolge een Decreet vad het Coni« 

mlné van Fjnamien in *8 Hage^ ' te vol<k)eQ 

aUe de acfaterftallen van de Ordinaite én Excra« 

wdinaire VerponiUngen » beloopende volgnqr 

eeni« aanfchryvingi ruim ƒ 3 , 300 , 000 1 * : - ^ 

doch waar aan gem. Pro^^gfteele Veitegen^ 

woordigers niet gerekend hebben te nioetei^ 

voldoen 9 uit hoofile van eene fifiitkkingt 

meer dan 40 jaaren^ te wecefi aedert Aqi 

1751 g^b&rveferd^ om aaoielyk de ordlttAtf 

Verpondingen niet aan dé FnnMfe tt Wf^ 

antwoorden daft in ^c jde fmmk ^ 4ei^ 

leencn der Confiaxm^ es -da enraovdbNiit 

niet voor Ang# vaa k nde. jaartf m nm 

andeien, dat volgoM om AapoR. vM.iHI 

felsr. laacsd.) ^ iBole volgens \ bericht) 

ifoor ons den )D Maan gqpi^imi apn de 

(iTQvifioQeele Verde^woor^rs op drwenv 

aanicbryviog van den Ontv» Gieoeraal ^féh 

ïiolland ie . vorderen .beeft eejip " iqóioat^ deibtai diC by de eft^e gmOi^r gelegws 
Md tggBKi bo?6DgeiiL achterftaUen zou ba» 
hboieQ verrekend <e Iratdeni;; ^ade tandee»^ 
se fomme eea gediseii» , , tea bednpt. 

mi/a»in»S^5:9*-f gtfprooteo uk p«if 
llBgent zeden den jtare 1600 op verfcheide 

tfdeaf ten dióifie van den Lande gefonr* 
neerc, en beftaac bec' overige gedeeice jn vyf 
ObHsuisn ceo Jasce 'Holland en WSestfiries- 
knd^ van dé jaaien,i6ai^ 1623 en i6si4- 
te zamen in Capic^ ukmaakoide 

^, De acbcerftallige Sublidien aan de Goda-> 
l^uiren. Van de jaaien 1793 en 04, welken 
wy ^ ona Rapoit van ai F^« aan de 
f roviuon. Vef cegenWdordigets ( waaraan wy 
de vryheid neemen ona te te&ieeren ) hebben 
gedetailleerd , bedroegen coen f^aiJioo: - :^ 

cocli hlervtn U zedert op Kek. b£- 
óald aaa fctc Oodesyfb Huli zit. 
MitHoif • • • /loooo:-:« 
N. «ydi Hoiiziciea Holt • 55000 •-: . 
Aplaioefteieiw Weesh.- 77O0O:p}« 
tpia-ea Wofftimli -£4500^-:^ 
OiOkvb • i • • *5^57o:fMM 
.WUa fcik • • • - ti8a:tf.« 
tPeaweenSac.IEeikaa- sooo:«:- 

Zyode dtfs nog . . f 499.547 :,ö . 14 

9, Wy behoeven het boogdriagende van deê- 

Ito fchuld nlec mee veefe woorden ce beroo- 

£n, wanneer wy alteen Ü geinfortneerd 
lien hebben » dat onder deeze fomme nog 
tm Oitocaalde Hftkening^ van dén jsate 

* 1793 t:v BotK»0£SeHlBDfcNls/filf. «^g '<793 2y0) niet ntoder dan ƒ ifiOióoot-:-^ I2j)|^ 
CD dbc fommige dtr Levertnden of Werlfr- 
«feaazeo, welke deeze deugddyke pre^nfieo 
te vonfeien hebben, zich in zoodanige ac^ 
^e^enlieid bevinden, dat zy buiien Ont 
>29H btmne koscwioningen beboorlyk voon 
ctzetten, of kunne €iediteuren es kmuMi 
-▼oldoen. 

- 9, Wy gMveo U, Buigen Repreftoanienf 
4q bedenking, of ook niec onmiddelyk. vm 
4behooren g^zorgc- te worden ^oor de Sqb- 
fidien van diC" loopende jaar, bedraagende:, 
«volg^na opg^tnelde Raporc vtt ni-^Pe^uary, 

ƒ 44M5<^5-«'> dewyl^wy overtiUgd «yo; 
idac, iiidiende Levennden, legen ^t aanffaum- 
de najaar aan de onderfilfaeidene Godshnizen 
te doen, oAder behóoriyk ppzicbc, by aaa- 
tefleedingen obi gereed Geld, en onmiddel 
lyk by & Leevering te betaaiën , ge&bieden 
konden,* zulks eene zeer aaiitnerkelyke Uiè> 
«rtnn voor Siada Caafe zon veroonMkeHi, 
dewyl 'c Credtee fan fommige Godsboizett 
mdanig verz«mkr,^.eii de bdfverigiieid d§t 
Leveranders om nfenwe Eogagetnenten mtf 
désdve atntegaao, zo groot isv ^t, om 
solkr met eeo' fpreekend voorbad op te 
liebferen, Regaocen van bet Nieawezyda 
Holszltten «^Huis ons geïnformeerd hebben, 
dat zy tegenwoordig de Turf voor 't zelve 
Hnia benoodigd, i6 pCr« duurder móésten 
beottleQ, dan zy deielven Cm$an$ zoudeh 
kunnen koopen;:en veelligt zal in andetè 
jf^rdkelen bet onderfcheid in prys niet nrinder 
"zyn; waarom wy geene zwaaf^|heid' maakert 

T 3 on) «M AlfSTAR^AfOS in. CMK. 

Jtjff, om dM» Sdbfidfet «Mr dk loodde ^ 
aede al» «tr pmAnt w b*fthoa«e«. ' 

^ D« Poat «n Beo. / 980,000 «• ;-, im1- 
kt den 27 Juuy dpor d» Tbeftwte Otdl- 
wnh «ttde-^pteiékaaer fs a%efeiMw«at , 
«ft «MMor «laóo è 90 pCc» 'uit de B«ak 
— wftm it/ a5»/)«ot.t.. Ml Mkcriyk 
door O, Bofgen RqHvftauateo ( wa «ei^ 
flmivMilr-v dit AMfcBQft^ fibragt wor- 
rfnidite door 4^ IlttftiirifrMii degei^ 
%Écii*wwr wwdw-.toldiw aoetea worde» 
• d» • • • /65s>ooo: :« 

M Vaa<dt.RaoQiiiao-op ffiMadgddtQ 
|«K dennr Stad Joopande « wUen 
■«wffehy^k welen woeden, op^aa^, 
.«oor wf o o ff J wlen dtc len nlDaaB 
WioMon gdWd « WBtdea «ene fiMmot 
*to • • » ƒ 50(vai0o:>:* 
: M DOofdo Svpu^fattodmtM van de Wattr* 
ébepen «te èac Eilaod MirkMi» Is 4m1i« 
«b «ane naai drinfendo behoefte» gavm^id 
«ede liibfidte na f i4oao:*f- wvgaoi 
«artüMMtingcii am da gweMe Wa^eiiite. 

r )„Dto Gommisfie, door de J^ovifiaaael* 
VenaganwoordigeiB don t4 Febr. Je^tai* 
gaageMd^ vi n omnidd^k taoeceai vran 
gea, eer «oldoeoiag van. veriêbonm v«i 
liaaie gefiibflicoécideo f 100 è iiOy9oe:<;« 
: wHec Pidfifioneel Comarictö vin AlfeoMi 
Weisfo ml fiOt. nog» loo. wy fiemiiieoan^ 
PwoiPgen soodig hebben ; doch alzoo «y 
daarvan feeoé b^gropdng knaocn maaken» 
Aelktt wy mik» «Uean. . . ProMMBoda. 
1 Vin I . I XXXILBttfeK» GkicaiK0Kifi8fXN. §§$ 

* * ^Vm de ge^oooe UkfMva »2oo ter be« .umi 
wiHng vw loteraiftoy als van de Tradte- 
Memea nn AtnpvmoÉtM^ Officiancen, 6u;. 
Acm op I Aag. en i Noir. aanflaaode, 
HnahBn wjr gacDt meldjog, loo min alt 
vitt tiog «ibeiaidde Relmii^n vw* dr 
Ttieftwie, tti nD het Fabriek- AmfTt» od| 
die alle deaee PMeo tit de govirooiie ïn^ 
iMDften moetea gevcMidefi wwdeo. 

,, Wy bebbeD ook in dtiete optelling van 
lè icbiMRi der Stad tgtta gewag emaakc 
fte bet herOel vao de Wisfelbaok; niet, om 
dit Wy dat hoogKbelengryk opderwerp uii 
liet oog verliesen « of ecBigmaaie twyfir< 
len zouden, diit gy^, Borgers Re^rdenttt^ 
aeot eiec met allen ernst het zelve ter harti 
loudt neemen ; miar nk hoofde dat wy verf « 
ooderftellen, dat gyh den wafson ftaat der- 
^ve Bank »% nader fok doen cMderzöe^ 
ken, en als dan door Mdanige C6ixiausGe# 
ii» gy met dai ondenoek belasten sult, U 
een flan, niet tot een gpdeehelyk » msaf 
tot een volkomen herftel» doen foppedi* 
ieeren. * 

fj Alleen möeied wy hier nog byvoegeo t 
dat de Stad van zekere kas Voor de Landzaa* 
len,* welke aan Holland moet vmntw/;>ord 
worden, by fornSe vsn leeniüg, gedispo- 
neerd heeft over • ƒ 39,906: a:« 
Ëa van . de Rekenkamer d^r Stad , Insgê* 
lyka by forme van leening heeft ontvan- 
fsn • • • ƒ40,000:-:- 

^ En eindelykf dat wy niet calculeeieii 
JuMfen, hoe groot éenè ibu yfoOt de bnfi 

T 4 ns- . ^ ^MS T&KD AAK ÜL Dèbu 

lf|!f«^. reogewoone UitgaavéB van é« legoiffFaor^ 
digen rydt geduureode dit loopende jwr» 
2al moeten gereekend wórden taooAg ti^ 
syn« eer betaaliog, by voorbeeld, vao d* 
onkoeteo vtti de inkirartieia^ der Fnnftba 
Troupen, Borger -Ctvailery, BsMd^ Kaae, 
Bier, Ace op de dagwacimn der Burgery» 
(Vgeeo omcrenc / xooo:* *s ivaeks be^ 
draagt,) eo dergdyke onderwerpen^ ifiur 
ékkf. . « Wo Mnnoria» 
' ,, Al het bövenftaande tncapUnkereode , m 
#eecea BeJeeniDgeB g^deeltelyk leeds op-» 
^eegd . . • ƒ856,730:-:- 

Verpondiogta van ïT9% • <- 94Si903;i&: 7 
AcbterttilUge SubOdiea t «- 499*547 : 8 : 14 
Subfidien voor 1795 , 1- 447i45o: •: - 

Voor de Beo. ƒ 980,000 - • • ft5ft|00o: •: • 
• Voor Recepisfin op msaadfet» 
' • den . die (^pgeiegd kotma 

wor(ten. • 5op>ooq: -: J 

Voor de Wtterfehepea • . 14,000 : - : ^ 
Voor de Commbfie vtn 114 Fcbr. • iso,ooo: - : * 
, Oê ku voor jde Landmtea • « 3^906: *% » 

De Rekeoktmer ,. . • 40^000: -: ^ 
i|et <:ominitcé van Algemeen Welzyn Pro MemoHt. 
Jufteogewroone Uicgatven * • Pw> Memofit; 

ZuUea wy op Oieer dao ♦ 4TM[iU. guldens 

moeten rekenen , voor de beboe/ten van die 

loopende jaar^. 

^^ • ' Merkelyke beweeging ihadt 'er, ginda 

^dheden^^ elders J in onze Scad, plaais, in de 

door bet iQBandèn july en Augustus deezes joars. De 

opkoopeo baatzucht, boewei onder een eerlyker dek- 

21^ig- mantel zig vermommende , was daar van 

^e oorzaak. ' Verfclieide bewoonen van 

Holden of Kd(ter8, In Groenten, Aardap- 

peieo 


feektt of ndeie Aardvrugttn baodelender iJfiS' 
konden Tin sig verkrygefi, her xy ieder 
TOOT '^ zelfeo, of ook' wel gezamenc^ 
lyky de gemelde dring^de roondteboeften». 
uk Schollen of anders op tè koopen , eec. 
decdve eer Markt gebragt werden; of ook 
wel op de Markc xodaoige grooce opkoon 
pen ti^ doen 9 dat deselve, eo niêc gebeefd 
knmers ten gfootOeo deefe, * dalnr door * 
werdc ondedigd : sö dat de Groenyioowen » 
en de nin gegoede Ingezetenen , niet daa 
toe booge pryxen konden geirietH worden^ 
WttT by nog kwam, dat de Opkooperst 
om zodanige grooce. opgekogceparqfen m 
kunnen bergen» voor bonne buizen en keU e ^ 
derav Schepen hadden leggen » welke zy toe 
ilagazynen gebmikien, om, nu donlve, dci 
opgekogte mondbehoeften te 't Groot uk oi^ 
venten: alles, in weerwil, en met ovenree* . • .^.-^ 
cKng der ultAiande Siedelyke Keuren, dooe 
welke da<jlanig eene haoidelwyze, ukdndc- ~ f 
kélyk, werdt verboden. Om daar te w ,\://l^ 
voorzfen, deeden Reprefenianten eene ero* 
iUge IFdarfibiMing afkond^, by welke 
de voorgaande Kernen , de Gfoenmarkc ben 
tfcfleode , vemkowd werden , en de inqgt* 
neening van deaelven nadrukkelyk aanbevo* 
Jen* Hoognoodig waa deeze Aifkoodiging, 
en de handhaaving daar *v«i, om reden» 
dat, gelyk Reprefentancen, in bet flot der-» 
iplve, zig uitdrukten, „nadat do boven? 
,, flaande Keure reeds gefield en ter affixié 
^ ^reed gemaakt was , zy met leedweezeo 
I) btidn vamomen , dat zomm^en hunner 

T5 , n^H .» 1 

» 4 Réprafeottliceii^ op dit flak» vqoniidM^ 
^ pciide« o^ 9igan §eag , iMatmit de vm«w 
^ «Ide «ÜbciiikeB» fogMa^HiMte nrlieieriii^ 
^ geo hAddea wiltea étaifleUiii^ ü» dt 
1^ beflloosOft gtvotgn ?om düta^ ^Stad ea 
^ défitl\w Biirgery koodw nft gig üm» 

* IHl hooK Afedfbiiigen» ^ «^ oiet iangerè 

n toe Iran b^éêdy doot da yj«nd«ti vaa dci^ 

^ ilgsnieeDCQ welviMt^ te htcen verleiden ^ 

^ ikodi adg boven tft geng der Wac« 

ip m c^ verliet;. meir bedaard en vr^ 

Il tf ce wagon, wat door hnmie Vert^eii- 

^ • l# ^oordigeni, aan welko zy d^rbaodhat^ 

n ^g fin iu4t en goede orde hulden toe« 

' ^ imuoB *d» toe bon wefaqffl (mgüvkftot 

ff wordHi dHÉ^iiWd^ ^s^ , 

^^^iQixie. te endeü wae Vr, een deeMi c^dbt 

Btof gntdet \ wél» geene kMoe ooluacen fws 

;f^ . oéf»ite> Groot waa bet ndneegea vu 

^ftelio onder de GeoKenie op een annl 

peHbanen, welhet in dienat der Stad f 

fo$nm bekleedden» «relke.ay^ dm deeze trf 

gpHneiedoMr^ oowiart% geoordeeld wort 

den, *( S7 dtfi om btn tooi^Mod of i^ea* 

f«nord% xêiAfïi gedrag^ *c ly^ en wei voor» 

Manrt]4KfObi dat ly onder ftnnoeden lagen ^ 

h» bMine ftaatkondige begrippen netde ttane 

adngetoÉtaene denkwyae niet ovet! een leflemh 

men. EMkmaÉis gaf dit aanieidbig tot o^^a* 

itgtlribedeofS ^ vonden de vetd^te Ampce- 

oiara^ romWykn , xig in gèvenr, VM bloo$ 

li tiaii aan. ptrfirtnlyhe nfimmh1i9§pf\ 

lU|itni«itanteD » vooi^ettfle de icbfoom^ke 

ge« ♦ >l! ;Bbic»<S Asc8iiD<Mf 9tBR. .kf9 -nu aÉken^ KKiddii kuntoo GiuftaftoV te* 
iKMBdn eae Cmn^fie $ir èatttbmmng^ 
«M «r A M ètUÊtfiMnff vm èif moMgê 
. MüA^tff. Oe Cammtofle ii^oiidr oU «üq 
peribooM, eiwtt nn «few zietr «ftgelbd^* 
t» magc voordeo. Hor lan liltldt in* «i oiQ 
tl aUe peffooMB^ weika mét Swdriyke 
,, opeobtan»' Ptoimi, (Midta co Bedkottk 
^n gen bcUood^lvifen ; n dte 

lo. Het ?y vödr» tier zy nt de fU* 

y^ jróliide^ door daideB of «MVr 

^ dta ». léo of meer hotuier Mede* 

„ bergiBMi^ oit boofiie dK dezel- 

ft yf^wwk btto in Poiideke deokwf* 

t> at «ferfthttden , bidden beleedigd; 

9é .^ Die on misAiad^ of gefchavo^^ 

9^ teehl, of gsconfineM, of ge* 

ff baooiHi • <tf onder beodnsdog 

^ ïMitfljgeo wtfta; 

3*^ Die ^ een. eenig pligcterntfni» 

.. n of waegedieg, baddea fdmUlig 

„ gtmeekt; 

4. H Die ntdeOmiiMto i e W n g »in 178;?^ 

>> in pJMifvIn de, eltiöeii oolcbol- 

. ^ dig ijgeiemn^ weien 4MigdAekt^ 

)t tonder vetwf 1 nii bonoe FoeBn ee 'inÉrwy* 

^ decen, m i eigedere, voor zo veel , dee 

M noods; eildeieny provlfioneil, in den»Blver 

^ pbaie een m fielien**. Om bieren hst 

liehoori^ '10 temen TolMerdn, ooivi^ 4t 

jQommiifietdendleen idle roteilge megc ea 

gemg, di Hf^fefaimncen lelve, ten bo^ 

nflOBHi' nuoelm^ «!W* » V. :x 
ici^S* mb; vmt «erdn ook buini «Be wnUig; 

gjt&eidj sÜB zodudge Kenrea^ OrdoDban- 

.jim a RdbluMD, ab luü*» in de fpotU^ 

' gft okvoariag dtr varleenda niagi, soodta 

:.kni}neii Undcriyk zyn. Datreottgen werdt 

4e Borg^cy, ooder emftige bedi^iog wk 

Ünffc^ aan eeoea i^g^yk, die^ onder wac 

;*|roorweod/èl ook^ lig bet regt der aaogf* 

-Aelde Adhgi sou aanmaarigen» vennaaod^ nUm 

klagcen <^ beiwaateii^ wellce ay, mei; Y^ 

'«èoorlyke bewyaeo geftaaU» oegen haare Me« 

-deborgen shi kuDoen inbreogeii^ «^ de bo« 

«agemdde Conmiisfie tet hmA ceJMlea» 

Vciitide- Omtieèt de GUdekeomi, in *c . algemeen , 

rioff 'iverdc, ceo deasen tyde <». eeeige «anmderiog; 

omcrem .^emaakc^ by eeoe O rdmmÊm iê , ^oor Re» 

'c tige. algekond^d. Vo^^ena deadve i^erdt aan 
aiaea. i^ Ovcriiedea vao ieder GiU» afiumderJyk, 
belaat, legeo een bepaalden viA aUe b\mi» 
«Gildefatoedets op te roepen » ten. r. einde 
jap denselveo^ .door drie Leden oit« de Ver^ 
gadoina; der Repfeiencamendeettr Stad ^ alle 
rThaaa &oeada Overlieden uk himnqn pose 
«jBoitden ondbgan nonleo I én daaroptter* 
flood^ yiile da aaaweoMide Gildebroedera 
•ionden fomeemit en in eene Alphabi^fche 
orde fldien, eene Nondnane nu een dubbel 
genl periboaenY om uk dendae, door da 
aegemroordig zynde RepteTeMancen , hei 
fewQoae gradwn Ovedieden ie ijben ver* 
kieaen ; dat voortst bi *c vemdg;» |aarlyks, 
in lederGiUt dehdftder Overifedenvanbm* 
iiepoaiMMndipsfiiwden. Zottndafoons ^:r^ I BcÉK. <S«<eHt«tr«itakli. ytir 4e OveiUadeo^ welke twee tgietmMPolgeode t|(9SJ: 
jptfen gediend . bobben » «fgiail ; dit ^alks 
plaats sou bebbea, jtaclyks, ki de maand 
^U^gusniSt n» dat, alvooiena^ door de dte- 
pifide Overlieden , alle de Qldebroedetsr 
souden sjn by een geroepttit coc bec matr. 
ken van ecoe Nominatie van een dubbel g^ 
ttl van so veek perlboneD, aia coc 0?eriie«: 
^n MBden moetdi verkofen worden i uto 
welke Nominatie, na dat desel?e ter Vergade* 
liDge vao Reprefentanten wa» ingeleverd « 
^0^ deaelve eene verkiesiBg sou moeten ge-^ * 
fchieden ; dat elk der aldus verkozene Over- 
lieden sou adeggen de volgende Belofte ; 

M Ik verklaaie^ in de tegenwooij^ig^ 

^ beid van ten Alweetend God» aaa 

|. . ^ wien ik eenmaal , niet . fleg^ van 

99 myne daaden, maar lelfs van der* 

,» aelver bedoelingien , rekyibbap al ' 

n moeten geeven, te erkennen en te 

^ eerbiedigen de Rechten vin .deo 

^ Mensch en Burger^ en de R^re* 

ai ftritanten van het Volk van Amflcf- 

99 dam te liouden voor de eenige wei- 

n ^^ Regeering deeier Stad « en- 

. 99 beioove^ dat ik 9 in den my opg^ 

1. 9f draagen post 9 my in aDe opsigtes 

99 lal gedraagen naar de in der tyd 

99 plaats hebbende Ordonnantien ei^ 

99 Keuren van hec. . «r^ 

jp Gild 9 en in bet voorflaan van de 

!. «9 belaiigen van dit Gild , my ml 

« 9 tragta waard^ te maaken bet ver- 

^. 9 trouwen I dat myne Mede- Gilde* 

.. broe- 


S^ AMftTERDAMf S Dm^ 
mS^ ^hnéim, €é éê 

f, «tti ; htc Volk étMer _ 

Dat veiwtaeiit dt dirciediiide OftribdÉi^ 

MlkiM« MoMQ vetttko' dbceii tt Inaiw 

tdlNtdlBi;, an iHe hoaaeMede^CXIdelme^ 

di», WiAie mcfim. verkiesn duur by 

WgKïWoo i Mg ie J91I9 refanAii^ en fenuf» 

•ooMteg Mudeii Moecen rfMi; éie« in eft 

CMd, dt gmtiwiklylie OvertiedeB het wem 

»ogM 2wdett hebben» om liumie GiU«« 

^ lOÊÊgtSf tM aUeo cyde» van hunm ifinar 

10 oniflttui; zttkiide Toorta, uit etoe over* 

geltverda Hmakauie nahAmmnt ptrfoa» 

BÉRf nks GiMebfoedeis syode» doot R^vo» 

Éttinceo eeoe vcridenng gedaan wécdeo. 

Mkom A Bektad is* fatt, hoe« voor» en aai^ai 

2|||^ «M u <1^ OmwepMog» dé vooideelm 

ée^ ^ den N^pbrdukfefien Sdiouwborg diendm 

Schtfnw» een behoeve van het Weeshois en Ooder 

^"V» ÉMnoenhnis de^er Sntd» en die flrdddngt 

«dkene» op de Aanplak -Bljetten^ vvet^ 

ang^ond^, niecteg^nftaande alie beoek-* 

Iftigeii, niticheo den Sdiottvrbofg en dn 

gemelde Gcftigcett» door her afbiandaQ van 

den vooiig^ SchonwbiH^» in den-jaar^ 

t7T^^ waaien opgehouden. Dh hi aMunef» 

klap; hebbende genomen» namen thana Ra* 

jkeièÉfiMNtn het befluic» en veriüaapdeo^ 

dieosvoigena » dat de Schonwhorg» vooraan^ 

r anode Stads eigendom en (Ugting^ 
, voor Scadn leitening, door Comnsia* 
fisfen, VM we^ dr Re^ieftmamen daar 


. \ • ■ • 

tM faettmlHl) of fa *t nÉ?d§ it hm»^ tfg§, 
PM, •zoM «onleD faiOuDii: toèaig, chc 
idk voordcelen» iiic db fi^osg • ^mkId» 

^•ile nn. Souia kul^, ni datr fa javlytai 
■ pn é in moeiiD «ovden overgebrigt; ge^ 
•ek «He Qidedcii, <tf 1i goen CooMiiMuli^ 
Ao» fa IiMfaflmry AMgieQ ce korr fauiMft^ 
«k deidfde kas nudta «ordeo goedgedawf 
«9 dat ld(v mada die keaakkiiigeD m «at^ 
J i fatcaiafa^ M m bationidaefar ab fa hac 
iiddiMd^lyke, die, tasfthêo dao Sehom» 
hu^ en kat Wcashirit en OndeniiBoaiiküfav 
flMi V aapgHNi gafabd habben 9 van 00 af aas , 
«ondtQ ophoiidwi^an dat rizo, vaa da Aas* 
kcNuUgtegn dar Venooaiq^ wi dn 
^MioOTibiitg, xoo moem wcgg^Mmi woa^ 
deoy dai de RapielaBiMiaD g^kfaddaat 
«m tmndMfr urn bi$ fffm ^ em Ouitmm 

> Niet wafaig vid *ar ca dpan»: mac opÉ^ De Bar- 
aac ataa Bniger-of Giootee Kiygmid^ fff " of 
dtov aaw de neapfag va» xomarigrUf «KSSai 
iiek fan ftepicfennmeD dat Velks denar wo^ 
Siad, afg ean wedeiiagcalyk » en geooag» yernia- 
MUA ooaAaiikelyk graag, hadc aa^gtmogt^ <ic4. 
'c wA^-aoa de ckaoa kigevoacde oide aai 
Wikenioaafal en eaopaarig^^raiiae, diende 
^finaid, en bfaneo da paain der bttyfa' " 
Md ta woeden te vag gebragt. Wat %r 
af aan de grfehHlen 9 tnsfcben RefneftnoMi» 
aen en da Leden aab den Ktyginiad ^üfm 
gavnHcp» dfafa aene aarntedgtag aan de» 
■iiaiiBliiliniCMf alb«cUyken^doordQep» 
% gaave / • % an AMSTBHDAHS' m. Dmeia j|0P^ gttfe «Hidw hoofdaakfyksD hihoild 

iikendmëolMge^ atn de Gemeemegedtw^ 

en weiDig ot bec nridden der masmd Augiis^ 

cos» Bj^NPeiètcanc» gnren durin te feiflna ^ 

dat sjTy in öfer(ve^;fag gcoomen hebbeède ^ 

dtt ie Bmgery deeieer Sttd, «r bevordefk^ 

ge van faoimcn vvelvMtCf en «r huidhaeviDgft 

fSD haoiie Eene^ wette eUeea kmmea verbaoi^ 

dcQ syn eas, eo voorci^initeo oir eeo ynéi^ 

geordend beftnvc, ben RquefiencuiBen inry<» 

wAUg verkam hdsbente) ntet ^mden ko» 

gevAld hebben» din da( bec g^g, hecwelfc 

vk baem boecem op bec wetdg Gecon^ 

fitmeerd Inichaem was o w ge dMa gen, mn 

verdeeld aldaar zoo blyven beroacen» noder 

dat dit Lkbum sou vermogen toe ie buea^ 

dat dit toevertioowd gesag, ta eeoig ge^ 

itedce, boegffnamd t owgbig io andew 

iModen» of veaniBdecd of verJamd. urenk 

^oor andere Ucboamen of Petfooon, nit 

suUende dit firyden met den wil der Bor- 

gnye; dat zy, nimmer uit bet oog lerHa» 

«60^9 de dnure bdaogen der Do^erye^ 

em him Aeprefincaoteo alleen to e v e r eroowd» 

onder de maacregeleó» we/ie cot deredver 

' bevordering^ n^ (bekken moesten i, «Is 

eene der meest betengryke voiMzieoineen ; 

hadden liegreepen, het Commandement over 

deeze Sod niet alleen te moeten coevov 

iroQwen « by afwisfelbig v^aan de Koloniën 

der Burgerye, maar ook' tevena te moen 

verklaaien» dat toe de posten van Kolonel ca 

Kommandant tdec toelaaielyk waien peribor 

wn» welke door eeniigmfie^ybniBfindeaMr 

Siadf N • II lir I: < ■«-. XSXJL Bcmc GtscHiiDcxiissnii ^^ foidBEedy ttü toe&è wdere BUgt verbond tf^ 
éta wuen, als kmuieiide daar door fai de 
«BQiogelykbiid geraaktn, om hooMQ post 
bslioQriyk waar » aeenmi; dat, 
pns»deKoloBdMBYHTs, aIsK< 
Mbtende gefbag^rii^ 4eor deiï Kdooel 
OALBs was ^ttvoDgen, docb dat iesze^ 
«b Lid van bee Comnfcté wut Jastfde, op 
ayn omflag afo Konmafidaiic amilUogeodé^ 
atrwyl MSYNTs Biec andennaal mee héc 
tasvri kon beiaac wordan, en de KolooéUeli 
BooKMDORP eaVAivisAVT^nh in ande* 
KD Eed en Dienst ftaande, de vere techi e h 
daar toe derfden j -Reptefentanten lig In - de 
onDOgelykheid Indden bevonden, eeoe an« 
dere pro^otieele voorziening te doen; dafi 
door aker uitAel, een Lid nir liet mtddao 
van bon te benoemen 9 en, ^ansirolgeos ^ 
onder dsc zulks in ge?olge 4Soa kMnea 
getrokken Worden, bet StaMmwl^adM» 
Sêrimy badden opgediaagen aan RuiaaitT 
BAS TER tV onder die mits, dat hy, ge» 
dumende zyn Bevelbebberfcbq>, de V<nga* 
^bring van Repvafintsnceo aiet zoo kimnett 
bfwooon; dar j^ Rqmfentamen wel ^ver* 
«ewaien van ce verwagien, dn de Bop» 
gjK-Kryg^hnd aon getiagt hebben» deese 
aHizins biUyke en noodige vooiMentag 
kiagdoöa te maaken, op gronden, wtlke bec 
ilaariyii eener Riq;^eiinge in eene Regeer 
tingBoodenwett^; dat,egt«r , de Bmger - 
Ut9g9nd geene imar^id bedt gaMakcj 
deeze voorziening der RepnAmaoem te 
aiskfloi^, tocMwettoe Mf^ ianettea^ wl^ 
-.1.XXIL Stdx. y komen .<dic kec Rie^toeor fW 0|iiDepiiigi kan 

rkiQ4 tvordeo Uer in hioderlyk, of of 
bwtcngMrqoii bmJ wnigifaii coepiifiii^ 
m. vpt\ te al b«b4^ ]iUpt«feiiiiiii»a mof 
Ifdiworam ootovoodn hftddcD, dat het 
MMMfyo ?|Ui fcR LiphitiD fw dbn Ikifgwr 
K^y^nKf €m htnêmpÊÜ mm mgm de rrgm 
ysóki^ém Qffioiento» welk rage^ egM:, 
fll^ df b^\0fe.f|roa4m ^aa Gelykbeideii Vfy« 
keU msw^etüii 4» Bwger. moe inqp 
tecTOC «nf4e«» «D dit die 
fte bfon van twwditgc wtt 
ksi aitanga fcorgtvalklie; k aekem 
«i biwjZB diende; dtt, tMelykr 
ket beflüa van don Krygmad adf r moeac 
tpefiefcfameii miorden de vrsgdooie vü/Êèg 
l)er weimwMn4e poogiqpai^ daar de R» 
pfeteamiD» 4mimiic .4e jo^gfla voonie* 
lAigBii, aaogeivcDd» «ka^i^t^ aepialènwH 
«« , koMiel af het gedng van andaoiBa by 
keo ertffioék . Viaderia&dfidbe MhoaeD b^ 
ftiiOttMrdff0 ab bat g^vo^ van dimleoda 
bigii^pQv vonwaoc ggaooaai^ vooffeg^aoy 
taihcKlictaai^vttideD QfDofin Kfjn^naad 
bekoomnd^t' en g^enatea ab eene voorbo* 
4ig» ^bfaaWng van d& vas^gBBdde otdti 
liig pnoodnakt hiddea gevonden » dan fé« 
beelait BNiifoa «^ of GioacanKijfsnad deeaaa 
• Stad (9 mwi e ifae n i» mee akdmkkalyheo bff 
aan aUen-y.diftXeden cvaadan Kfygnad 
gevmac vmm » lig naev ^ beflnb ttp> 
aahrk. ie gadiaigaw 
2^ ^ Nadaa^iniaéeOnnraMettagf da^Avgü ■XXXBL ülottrtSliéeÉik» t »ü<è M.!^ 

■Pèmfc, GHMskni, bf meer.dM Mm gi^ 4999k 
Hlpdlield) over dflne co gMw bezNMRSt . ^-^ 

fwgd iMddeB^ warai dnelve^ kovüalteoB. 
weriüBMun fel «te lumi Sepieniber Aam 
JÊÊtê. Op ém iMn dhr miad Item 
«to, itr Vcrgsderiiige, andkoen» A fW' 

iwHuu ic u , ife ' ooemeiide ; CcminiflflaMkÉ 

date, B w g e r w ylu Mi ea VMerindfidM G» 
Mlfthiippeo^ 'Overte^MMte twee Admte^ ' 
«I door mtUMdê Boqpera gReèfaBDdL 
Hit eene AdKi -lieliclide- bedfiiklDgeQ wè^ 
gn ocne PÉhÜbttie vao iUfMa«c«N»*i 
ift de joBgRvoofgttiide Mumd afge k e o digd» 
W9m hj ^ *Bmmp mu nitgaodig^^.Mi 

MMUwV 'SIMICD W IC iBVUW) Mi> ' OSMRC 
MMB jBCBQO AÖptfOMMII WKk klllMMI ' ÈOk 

lucu gi n s «a-iKMtor eeba herfaMMBg ^m 

CM) f0edl"W-4UOliU) dDOff ;d# Clufa i WM^ 

gfedü»- vOHRMfe, dK'alte AnpnnanÉyiMc 
iNMTgaaads Bdnv taBgeèuui, «»« ia \ 

jnr 1787 » mns ma^ttklA^ > lortwr- «n» 
éeffebfM, dncMyk, tm'-lnnM «fKMMi 
feendn mor «mvAh. > Hk éite . A*al 
ftctK» e«t.- itno^, éu dé ' Buaiflcte 
Ghibs aoMln «fcMJft wonM > d> . 'mm 
éorpmmk^ wdhspH^etMUNl^dMi (tg V» 
gMeriige no RfepmftHnmmi «au Uec ¥ill| 
«feenr Sod eoaMea tocgtÜMca «tidaik 

tkooooide' fjnedtiB uk' OHnfM bn 
cehNii MMUikr iHAflMii iShlM r 1 
<Sto : iM«?Baj)AMSv HL OME 

m tiAfk alkr intae fiodiirim» binM^k» 

^ tt Siadt^ffM mIo£ no 

4» OMèg JMddM» on sig^ 

<» iUiip^ ie venMag», jDodnrvidk ign l e q n 

% «r. mogmi y erU e attt en ietfenis; Bu^ 

^ gei»f grimik iBiatarie inn hm iQp« 

% <mi(yi. .^MordMgieD aea Hqpwfcniiimv> 

•« Wil akyèteitldttiidea lya^ deadve^efteo 
«# ge)fl^-#e yn atte mtae Burgen^ «e out» 
^ nngiÉQ ai aao te hoomu Dtti^iMcviKir 
Hl lm over%e betrof 9 de .veiaoekca; toe R«r 
^ motie der Ampteoeueott hoL VDOi^gMode 
^ Bfefibiw to^gechMt eis onde. de euUnit 
1» die fiets het jur if 87 vee» eeogeOdd^ 
j» RfpeefcMMm detf op eedn^ »Mlep 
> beiuiifeBt eli qr» ia legi eo bJ^flrhsid^ 
■^ seittifii fpMeaei ie Imémmmü' • Ne d^f 
w enivooni wei vooitgiieeMii^ heneeieii 
twee der ^AigeTeirdigdin » «» det.hei wtiir 
'ip aeeeMO -dér Oebii ;iiiet 901^ %.^ 10 
"i»"«er. fwintir ie meo^M ^ ' tMtir ? ooimv' 
9 aie^» «BB» j0 ^teet vm soodMkelyVr 
^ hettV ViMi dieoic m kammo weeftor mar 
9 ttte xjt^ uiden ee^ beter M ^kiar ^^ 
9 Md .midea vmdeii> fapddieQ: rs^nw 
t^.émat jCorpoftiie eek^ fvefdeo) 'd» 
igij^r- iDttHTchen.» bec^ .bekoonieii énc- 
•ip voord^/eb. bet eAMMMwe » «ui' ban- 
u» oe la m i ew i e eoudei' Tnodcdieini^, 
?Tco .ttlfdn cjfde ht. ce» «der Lid <Ier 
CnwiiaB MB g^fehrift.iFvMrf in oobefekb- 
Ais- «^ iitoiiKte nirÉwfcÏHiyn» cy 4» 

f»3 gpiide$ mmr/ima derde Yciuutfde, lasc ce 
liebbeB» nn m koDdigm, dutde Vergtde* 
lifig fan Rfprefinameii nm fo« bfeëbn «e' 
Ikheldn r tro»^ qr ClubiMn» win hxm^ 
mt I mg c emg f terihg loüdcn geénii hebbeiu 
Wwop ly monkkn, m dtc, tltooms, 
de VooniMr lm» femic vmtokerd^ dit vm 
bec genooMi. beftrir niet mq woideti a%e^ 

- famicbi» ynM de meo^t»» m voor 
«I0 iKODdértteid blfioeo het Sttdhoie, der* 
fBute aangBg^d, e& gidioeg 'ég eo 
«üftoliüg « dat Hepeefecitieiêii^ , na dat 
ét A{gsmadi^imk der Clubiaiea de Raad* 
sari hadden veriaacan^ lOt de otiè nn dei 
étg zyodé óyergegaab, .^cM het -gewet* 
d(g. gednri^f io hmie nflc^feêgiojjen ovef 
Bdere ood^neerpeff^ ftrUndérd wérdea 
Bedge ttdeoider VèrgKhariDge» vati tyd cea 
lyd, alg-*teiceBdeaelfe hebModa begeevet^ 
on «Br defedani'derbeifea^g;etite vee* 
iMineB, kennir'een deredven^ iriK twee 
Bui^rs.9 iodé Vergadert^ ie nig^' en be- 
algtte» ten aeohodmi dier Uedeo^ aiti qrife 
^Ao^NgemMReiit dat de laiwengc 'Vioèlde tte* 
Mgoeloiiecibigrip ftMdt, lii of de R«iM« 
INneetaneen iiBaiaMi,aHedeOnuifii*Aie^- 
«Maiê 1» dieiK- te laacefli dech dat de 
jrteeie dtaeii dec RqvelêocaMiS daar ?an fe , 
jng hieldM «ihBBekeDdey deviid««n> dat de 
-Vergaderte'^haBe» gMndtieglbAfc 
jséBtHÊü f .aaawegpil y aan 'de'^i 
^m dqor. Ipi^vide manigie^ii gttafdé- Me 
OMriÜMieD» Ala idt ééoen mond verUaarde 

V 4 nu •• .Jm,, . «* eo befluiCt gelyk tltyd voorlieen,.ook tiog 

cegeowoordii^ was^ on-xulkt Amptam»» 

^ rai^ diei ^, faewecken iéétsooapMé^ 

ilaaffcb^ kefeow geweest mami^- van famme 

pqsteB ce oQoecm; doch dit» tsr Ywcko^ 

Qiioge vw ^mwarripget. eeor «nr «iddtf 

perfooG^o^ c^r vervullii^ der opmtvslle- 

MJ9Sffll.«.iQOQfit urordeftroiqgpdeD; t WttUc 

toe nog toe niet lüdt kunoeQ gelchiedeii»^ 

. |Uo h^ jnoeemeii van beCdKidn^ cea dp« 

aigte der ingekomene Vcrzodcfdtfifim oifr 

Aniprep , welker gecal leeda coc meer ómt 

(uneedi^Qd «rat aaofg^^neid ^ nog idtt wa$ 

afgeloopen* Reprefemaota vuegdea *«r 

nevens» dat 2y alloeo deeee Veiklkaitt^ dee« 

den» H om cht sy de dddelyhe kenmerfcea 

^ zagen van de jmrigiiea der tieg^apmy, in 

^ becgeen .ata tfaaos befeerde» daar men 

^ cngtte» het vooneenieii der Reprefèit* 

^ tancen ie ion miaiBeniiei»» smtönaww 

f, te verwekkeo» en verwoesting aan m 

'H'f'gl^?* ,£ene aAdene Ckmndsfie, flndBi 

daar <ia, bipoenAaaade, verklaarde^ last te 

f]iQbb<Hi • de Vergadering OMig te verweksn» 

om niet. uit ^boderen te gaan» voor dat de 

.lannierkiogien der Cbibisten .opliet antwoord 

, fn beOaic van .Reptefeniaawiaoo zfa op* 

'gemaakt en by deeze i Veqpdering ii^de'' 

vesd. £en ander voegde W oeitna» »» dat 

I» de VeigHdwDg niet eer feheiden mogr^ 

^ af ,dpt <by voor de geioigqn det tt^ 

,f» ftondt"^» . Pe Coflvnisfie. VMiogt synde» 

bui^n^ttu fl^anj en» vervólgeBa» aangaande *. 1 .V < 4<» BttoL Gtscrifüt ». f 13: én éwcht om/mag gjtinm lytde, viel *k 
Iteflttic^ dtt, daarderaadpleégingeathmsnie^ 
wy #8ien , de Vergadering xK)gniblikkelyk* 
mm fdieiden , loc V naèid^^gs ten zes uuren, 
ta werdr >deap vin rkenios *gê^evm aan de 
Coamiiafiey mecl^roeging^ ^ dac ide V^-^ 
^ gaderiag iriec-vu haar, na rfpe deiiberar 
f» de^ wmdjgfgeQMientefliiic; daoirdmagr 
^ wat 'er ook laogr gebeoién, soa af te^ 
,» braogen q^n^ ^ Oe Ve^aderiog , ou wil- 
lende icfaekknv werdt ihaar snlks, door de: 
aeoigte, belet» en gedwoog^)» in^ Raad^ 
tamerceragtefteeiens hoewef onbekwaam^ 
16 door faet gedrcA of de Zaal, als door 
den aandraag voor de. deur der Veigadefln-> 
ga, om batte wetkaamheden ^oorc te aeD« 
eao^ Na itedoop.van eene wyJe tyds, h^ 
fednils eeiugiiHi tnaraaioderd zymle , opende 
4e Vooretoet » vim irieows, de Veigub- 
ling, * en -wndt win deadve, door de ?«^ 
gaderde menigw, en icbdfflyk bei^ » 
TordtKl fu de te doene Reaoiteni dott p 
m omvnag, die dsdi geweeaen.-fen. de 
hnd. £cn afwyaeod anMooed wbekwan 
imgéykM eene aodeie Conndsfie ; n«ai 
foerde baar ce gemoer^ ^ tbc eenniti de 
1) raadplee^ngeb én Vergaderioge niet vry 
^ waren ^.diensvolg^ns ook doreetiwr befluU 
^ ten, dsg^woi^en genomen; niet wei* 
,, dg konden zyn^ en dat de Vafadering 
^ dm oiec anders dan i^olbarden kende by 
p, baar voorgaande befloic en fiegtlge be» 
^ lofie**. In dic^incwoordt mondeling ge* 
feevctt f mak^ tgm^ ée OnupUe geen 

Vs ge- m» ■\ tfif .; AM8fE«DAfi|3.:JBJIiaa fbbrifidyk «t oomogw^ Dit ^Blclütddei^ 
«^ dfrtig, Mee fjide vto hei HaÜ é» 

n'btfteüt m de fio^ü», ite «igiènr^ 

» jQBDy dic jy# iMte twwyh «I voorCfv 

t^.fSltXkH Pwi^- AippMiMrai ce retOQvcery 

iil,m"i4 Ditüwfoérd bngt de geioMder 

flli toii.zo nme^tat hec Viedaataa^ ó»t dei 

■Hriitft uk een gfaq;» co de Repifefeaiioceir 

gekfffiiiMd lemso 9 oobeieflèaierd v» naetf 

koone ^ivoMKigoB «tder oe* kBeren. Ter 

gplevtadeji iiwifebeey ra- de JHXRit^ dow 

dit' cnpleegde :gMclddttdifliedeB^ doi Re» 

pNfenHRett, eQ$ ia deeebei^ bttffhttim 

VBftk:i9aQuAiiifteediiBf ee^geÉwit den dK 

ivfcjvMIbegni w A-ftraimrusdl^iog» deer 

MMT » tlrieioopeolf k Milder mÊtèméag cdegi 

nprde» Dit; ^((aÉBdde ori( ««d^^ 1« 

^eir :J^ f e fl iiee i<li »?ip liet:lkK :iai niihov 

M ehiooims Mem veideff VM hecgebeoNiev 

meuiiluoM jgMe» de^vdle der ClriaiM 

WI9 {pedMi. ie beUeo, fteFe<>QBan« 

«^eolyk ^m pMpdg ft rid e egd e a » « doe mgt^ 

^ I YftMe hiMee VeittilffflM^>9> widii otii f doof 

^ èt aHeiedDfti dae d e tyMi Bdap^ in de wjne 

5^..ieedpltegii|gn; . genmid^ .of;, de- i«edeQ 

ï^rdemifV/hec vijfe eo-.n: Memv toeett 

0.feti:dt V^rgul^leiti» tip^^eo^eiteMl^ 

9i wyie» .«ndcdbdect ea np-^ierdaor, i* 

n der uiiodNoiog der./geerigdgd pon» en 

» fiinqditt»>eeft)hiü> mn p ipüii w l'» .«"Ifl^ 


>;♦«( BttK. 0*ft«ifttei*iéiüf. fif ^ iilattl6«nlloof4 of bflloMMrd inkrdèOy tf^ ^Htf 
^ Ropiiftmatttcii sf^^ d3ciai,$ iiiiile gilBveii^ 
^ dt soodaiklfkiiekl aooé» bfMDdeo', f9^ 
^ braik ie nitifcèn ivan émmnpj i#elte^ 
99 iloor baow' Connniiceiiosii j ïa humié 
H batMkil «w^gefeld^ i«it tioéi dur do« 
99 deeêNiy de vWMrdigh^ » 4» beht^' 
#9 d6rÊiifgerye*dMiferSiMl» off wMe^ magü 
,9 é|ke itryflBR, «e iiuidftt«VM'«tt « bevdBf 
«9 gm; toe SQ^bmge 1101111» Cotnisimmar^ 
^ door apofi^yke en wettige detdee , ^M 
0, liiinBe.^f0tiefie9 coDCHffie^derae hindol!) 
99 wjm eo' 'fanentie vw' RtpurfiètxauaH 
V »Mdm'kebb»'d(Mihlyteii*\ QeeaaiM) 
f^r9'la den^finaak nn^ireeUii'air deGt» 
iBietie Doet dtest PiMioAnmNIi Wfi gi^ 
<friln 9 ' MftidieB deatèlve , 'kort nadat «af 
Wa MigqilakCi op adVaicien* ooderfthtidp- 
M pbaiElèii 9 • «mk. a%dcbairdi: cao iMt 
dfff t. wnr oacr te Qoéwtaé nn JiMi* 
zyn miaaoa^ betoonde, door bet uitioQ^ 
•WO WB c»e9ar Anvda van jheaakeid Dokaacèn» "'^ ' 
«o deè^mbraiger van^ééiMr o# van méer^ r- 
^* iig9 >aa& dar; nwAed^Tf; Abesood^ fiy lm 6o9aftMide .^Mdnal^^ebiede om Pron* 
4e pliKc Mna «trooarao vHisqoiièrcbryvei» aa &« '^ ^ ^ 
.megn, 4K9^»tt>r'^'^^Brittalde **"«•* cSw,^ 
gti^ ricaten fcboöa: der €iuUBteo baarerf legen de 
eMfproÉg baddan gaDonwi:, iriec aUeo^ bewee- 
enmnbeC aaè dcaahe-^konne^^gDedliéaKii^ x^san» 
VBileendei^ii'iiiaar^ veeieerr eemmerkelyiagê^ 
«d 2yv boogftr afHaasioran den d^T^el- 
eh» DtrttaMcJidtein Pedncflft 

de^ gté . A'M&TiBaD'AMS M . D&cS 

^ring Ml A%evaardff;den dor Baisaflcta» 
Oubft, eeoige Boiger Wj^km eo Vaderlni* 
<che Gezttlfbhippw, m Vcrgiderbge van 
EcspreremanceB ingdeverd, waar is dciebe, 
Mr hunne vaoocwaard^iog bMiigd tt heb- 
hm over sèker ftok, in de Va^wkiteg van 
BcpM^eneaoflBo , iooi]geleem ^ opedyk ea 
fd^c^ mUaaideo, die lier geoeide Omk^ 
gpiieel en al, tonder de ndoto voorjkemita^ 
wal min goedkeuring, aan de^fjmeldev Vecr 

rviog waa vviorgeleesv; mei.tQrweging» 
zyf ul'vm onbehoorlyk en ont^eraeTii^ 
eeerd^ ^»diclid%, waa vooigeivaUen, oTen» 
liecen'VOQr idEtning- van.de g^nén, die a(g 
hetzelee vtoooiloofil heddeii. Zo veel fs* 
img* vondi deeae fla^ by de Repoelaaa» 
m, dfti daüdaen^ by eene : èpenbaa» A«* 
Jraiidipog^ nee .baco^gil^ fan< huttie goede 
keuring^ eaa' de Ge&mntt ^nr mut' kennis 

>en , Na eene kene coafcha iyadUn g^ fervtag » 

ïySSiJ" '^^ ^""^^ èene endefe de niriHniseUe op* 

^'^^ pudding; jQccae.icbyiibaaK. geifnge oor- 

groote SMk badc deaelve faaamn groodflag. In edi^ 

beif^ : tenbefcheUan .oanoecett: wy# cfmnanc den 

S^C- opifproDg t loop en eiada dea Mei* ^rogt» 

^. . maakenden «ecvfak, het vdgende .verbaat 

*f Waa i te- eene buioengewoonep Vogt^ 

^ng nai Aepeeftqtanwi^ op dtn eer^ 

' fteu November deiesjaaiav daar de!. Vtm^ 

ehter tfo. de* Vergadeiing .-terigcie , dar^ 

Vhvonda ce moitny aig: teoiiqnes bob 

e»^ l«dc ^vMtaol^d:^BBe!!;ColHÉi^ dt 9Mftafllhe ' CMv , hem ifr hand üeHeodt 4291^ 
ktc itffctarift na leenm firitf , mmoeddyk 
gefdmeveiirdöor s. iz^ w^MvtVBrBü» 
jpteibntttnt.ynax ^et V^Ik vmAmfittdam, dk 

JBdnHiage; éithyi met^dctseCoimaisfiéi^ 
Jig in dm nacht ten iwtBruQreiTi yoor iM 
pomnimé vm WidcMUDbeM^ bebfamdfebe* 
faev«n-^ imms beasrhre at ayaen ?lyt*hade 
iaog^weod^ öm. de Connnhfie rvtn dkr 0Q% 
temdéne fiappen te rag cehoodar» 't mXk 
kni ook, Kx op ^c o^;?9Uikv gelukt ivaa; 
ffefa d e yoons de Vocmicc^r ia -{ledeokin^ 
fxa naar dM icbryvei en den verfpidder £s 
4Boc«nm4aoMBiie& allro mo^fk jooèakarii 
M doeo. DiMivcdgeDs öotboodcliet Cottmiit* 
«6 woWaakgawnheid den Boiger r j^ a. t j^ Ji 
«BEKBRBK, welke ab de .verleider dfli 
Brieft gfeooemd wordt» n iSe mIi baken» 
ét 9 cea Biiaf mt bedeokeljfkeo tehoud té 
jKbben ouvangeny dodi teveaa 'wrzëke» 
de , onbewiw » zyn, uit' wette fiaM 
jde Brief w«s gcteman; dar/by desficfarf^ 
wrs habd ei^c bende; dac : by. ^misc Jcm 
^rkfaeraii,.dac bet fcbrift ngh dim Briaf 
mo debaodiearwiaBi-iua oietwaa; dm 
liy aeoe «iiMxigbei& badt f^rmaakt; idieii • 
JMea te kamit leeeeo eir afichryvesr doek 
idac by.aift niemand badr g^aagdy dac deaself 
fM door.wisaiiiufl gefidireem waa. Op 
jttndping na bei Conunioé,. om den oorr 
fpfooklyken Briefin banden te bebben, «»- 
Jdaaide vau h«yk»rbn, bviteQ ïitec ie 
wjfüj OQ diM d» voorfcbya W hnogtot^ > ( ésoe iMiMld Itnèii m iMtoezcto» itaiiaé 
flnkktagtwÉc^ «1 bf, éeo kihood «cttinie 
dl» 4leiiidwi hfldc ierrcbeiir<L 'Dit ktaüti 
ijgttt^ binliy wél iMsiy nw de* wsftflidd site 
pwnaimSÈüÊmmu ' Wamf wsimecr, 'k ndtii 
Michiigii ¥xif:'flarKKBitENt doOT- gmosk 

hngt hf èm iKxfjpioMjkm Bitef « foov^ 
Akya» W/ist^Ltui, ÜdvfchM^ fci dm 
Hnge, Mfra^d tyndc, of by de ibfavnV 
fsidea Brief waie, gif dter op^ «ea codteiiik 
lOfiul aooiroord, met betoi^big, 999BmA^ 
éhfe tlqr gqtaaim ten oogom hftde gthad^ 
iift deiUve èlgeoMm Mn verhield «woidai^ 
fanttdchèD wat «m de* VeijmMD^ ?aa R» 
pmtecantfn bei^9 dtc ceo^ LéAiA'ffwBM^^ 
iMrflbhe Oobi', en mdere fiUfgen^viMfiiM^ 
aeos wam» 'seeroBdeef^e TooriUkn cè 
doen, wgeo: dé rm en de* goede oide 4ér 
ted^ eiv V» de Joadde, 4oor het widtiBg^ 
tp kec -dudelyk ia vemkerieg Memtn vao 
nrd^gcefitiibtm ek wtÜNr men hun btt^ 
kttfc 9 te di^n Sewmten Brief; itfls > berokk»^ 
jMKt VM liicode ondc f netwtpggQ^. m tyaA 
ipfcb&derd: iweihthreo R/^prdfeni» ee» 
* Sm ConraiiRi van Wa&kaambeiA, en «au dn 
Komnui^tecder Stad, bevel «gaven, ter bik 
iMigfaige WM pcribooan in goSieiM^, ca lar 
bewaarfaige va» de tuit* dar Stad, ernftlga 
maatiegelentebeMiflen. Eu, Indardaad, iék 
neer garnttfleUeode waa ^ee de aoeAaal 
der Siadw Ceoe Coainliifiè 'oft hec GoM^ 
MiM^ na Waaksaatthlid Ib «» de JbsdM»^ 4r> de Vtigideiiog vw Ri|wftnriiiwi «eé- . 
4ctaMWQf rdenk tipgrfng «»' dewlvr fÉi 
'É^ iMÊÊÊOm wrike* ilfmr i i i i iB i ii lM ii ' h i puith 

Jpceid^fii^vaD ikonmBcige beiktegïiiBMr» 
«iRtU» éttff uic cmflaaft wuem nwrom «00- 
ii% imxk geoordeeld ^ op .iaUcteI«s ' ler 
4MiiHKttiieviQge inm nnt c» ^t^^ mee idtai 
ernst faeda§c.tt.qfii. Vefthnenen katt^eMM 
de Chibimn niec ftiU Eenl^ Afgevaardig* 
deo van deielve begaven jkh naar doaliaage, 
en versogten, aan de Vergadering van IVo« 
«iifioanrie Bcpeafimtamen van het Volkjvw 
iHoVenAf opa^ng cmwiK »!«« verftval» 
4e tMaMMDds gcangten» en d« de toMoi* 
ifan^ .«die x^g.icImkUg mqgmt genaak 
MdMiiaan aMiflagen wifgKL ide VrTheld, aan 
liec Vdk bekend genumkc, ai Jnvemdin» 
fingndgiÉn) genoom noidan. De Voocp 
AMi» degegaonineHi nar venpsaiae gen^ 
^«kennande, ftelde.ide A%NMidig;ia«> 
jnanveire, gainst^ dat» W M i g ei nina vél« 
Üghefdv en ter <^xg)oaiia|p der icMdlgen^ 
de beste maatiegelai ;cduden bartamd en en 
«irk geAèJd poaden. :v; 

« Ba|i;ehiili9eraanilBn^kieeg^ alIengikenH 
Je vedk;genigi maakakb zasik .WiL-Ls^fe 

nrdt^'RftOF» Prefident van fde:.:e^;iaM«h 
«e ' VoigadeiJAge • det ' Wyk - nretgaÉaringe»^ 
iKeliK AnitsMA, Picfidant dnr Bi«a|L 
ite Cba^^ nevcna tvree* Vioe * PaefidattMH 
twee Sekittarisfen 9 en nog tivte Ledinf^liCh 
eni'teidal^Meigpdsiing van JLepwfenwnifn^ 

* on «w AM:fir.ftRDiMMS m. IhéÜ 

4J95* ^ ^^ ^fistéÊÊk 'Nbvoubèry ^zig taüJliiwiiu 

idngc^ wtUkicii wy^ wvnt-cb. mdpl6t^Éi* 
^^ en: het Mfarit. der RepiefeQtnMi^ dMV 
.«p^ g^Domeo^ . viet oodteitflg;^ bovtektf^ 
«voQirieljk hier te te bsfitoi.. Vn de wf« 
M vaa dooken m «ven doen, wdke theoi 
em .de oide vao den dag wi8« ^ dfe, voor 
ideeidBQBieUpgfebiir» een gnfeolmken km» 
meii^UnaL Zie bier tiet ^gebeelo fhdu 

«MBDlBUaGBIiSi ' . • r ^ Met die adfile bèliogloose UefSe tot 
Mand eniayheid,inBrmeriewy4)Qklpg9,e» 
hy herhiBog xeif, tot a traden; metdle «dfr 
sde gevodena entMid JNederlandfche'iopdboi»- 
«Igheid^ tyn vy ifane wediettNn in im mli» 
•^verfcheoeo. .: 

.- 9t Burgers RqmfoRanwil ook: die deng*^ 
4en/en IbaofchetaBB te mannen van «ma 
jaqg en «aardigheid, xo be u riu Be nw »aaHM|g 
els oeificfaeidelyk , eyn fanmen de oven^ 
en fiilieo her» gnijflc «wy vertroowen, o6k 
jynvervaiacnt .JMyveai i 

,, ZoUen vaderlandfche oognwiiuu en h^ 
.doelingeo^ naar detavienaeh der buiferait 
iiereilctt ni de bnrg^yke vryfaeid bewnaidv 
gehandhaafd^ . befchermd . ivoidan ; nie» 
yoorwaar. ia ix)odigerv dan dat *«r een' oa^ 
«aolrelbear vertrouwen zy tnsfche» het Velfc 
en cuaicheo ben, <Ue heoelve.iiiqgHi venar 
geowoordigen* • i 

. ] n Ver n^ «aahet •delat^.gfBV(iieL«ni dpene rn BóvL Q»Bttti%n^nui%9.$^t booge DOodsBkdykbeid , aaraeMeo wy geen 1795; 
oo^oblik, blagen Venc^enwoordigKrs ! a 
onze bekommeiiogeo . over den ftatc ^n coe« 
flud ooKS gemeenfchappelykai vaderlandi 
lood en qienlwnig te doen blyken, niec «V* 
leen ^ maar ^ ifpare het mogdyk» om cevenit 
en onmiddelyk na wdanlg gegeven blyk » of 
ivcl DWe vadedyke gemttltellbigeo duut^^ 
ceonc?angen> of wel . oogen^tesd en londer 
teiug^uding» door n onderrkbc te worden 
van deo wgmn flaat der zake^ dien wy ons» 
COC zelf op dii oogeobUk^ nocb nkc kunnen 
verbeelden 9 dac aan n, wy moecen hec her** 
halen» ann^^onae nedebnrgeiB Venegen* 
ttroordigen ! . onbdcend mode kunnen, of 
jBelft mogen ayn* 

•i ^ Dan f boe weinig, hoe byacer weinig 
heófc hec.tt behaagd , ons, de gecommimer^ 
den van so veele duizenden uwipr en oozerv 
flemgereehc^de fladgenooccn, omcMit alle 
deaen, o£ in ce licbin, of beidan voor u en 
voor ooa aalven nog meerder waakzaam sf 
doen^rn: 

* n Bnrgeia Venegaowoord^gm i vtrwtehe 
«Ic onzen mond oqdi de taal dea vnrwyia» 
4Kh die der beleedfginE, .maar alkien dio 
van onze bfliyke verwondcnring en gevoelige 
finarc» Hooc u zelven,Mar oog^lUiyn , ge- 
WK, crachiec ,gy lieden Ona znlka ook te 
doen zyn « «eb wy , ,op uw genag, poogden 
Ikec ppk m iwemu 

' M Dan«' borg^f hoe vene wis nfec, bf 
vervolg, ook- in dazen, de ibl^rn.van lm 
«•zen! har pos u fle€h^ herinnertojanckn 
^XXiL Stuk. X bdef. f»9 AMtTBRÜAAIS A fkics l|£j(4 bfief 9 die « as OM 90 fodi cngiroitteU 

flirg vtfoonukt lüAft, doi biief vaa oom» 
oitd^lMqKcr m ow» aedetenq^iovoordigir 
& >. ifYüÜBt, m dit wel geduKiKfeso W4 
kibgen cd nohieaY eaia.fpyt dqr ndporin^ 
gw leHs mi im coinmlité «n weekziuni:* 
bc<d Borgere VetcegeniMordigerel en wie 
beefidb Aid oonr iavooleg» eeo «de helKgy 
ladf t eHi( wfe teUm wy no oc^ de rmc es 
denken, «ëkie sf , c» wy iBec.heer% nog 
gpnietefi » in we^tvril adfc m xo vele Uoodi» 
ge beibe^gingeB , ab baar, ak a, ale one 
keUea eaflg^rimcl? eea nie endere, den nea 
hee, ieamere voor oen neeititiigededie, id 
vier neeee wy cbev toe o pelten, en eea 
de pogingen, welke door vém oneer daaie 
ige^ijii eaqgewerid fawoeden? Ëpgy^ bw* 
geeil Msd nog ' knmien balfei% 'zyn, qmê 
te den flttt oneee vadedeedt en van syMO 
ntfdd, openiiic, en neer wearbeid te ondeiilcli^ 
ien9 Bm^mê Vett^Bmeoocdigersl gedenkr 
een nwen e» een oneen Wifmmi - knileear 
bec exen • ordinair Dagbhd ?an UoUaodi Re» 
féeSamimt^ fa dato eft OAober L L; Iwr- 
ionaet n oomt e e mnnyuu ^ mme de 
opeoiog van onee sfde, tn éiAétn 
n te éa oogeneian. 

> M Il^t det geen vederiandUM ^er, boe 
nnmiadadigdte ook Inmiar ey, ona Ider «ov 
Me». Qe plae^ waaite» tn de Veigaderim 
COC welke wy fpieken, luBen ninmier, ee 
wy bopeoi door ona nic bet oog beboeem 
nerionq teiworden; alles wet wy bier bel>- 
kn lecan vooea%Ban, heefrgeen enden Xt ii .flftUiOÉsCHiaAEinktfkib §•§ dMttig» voKit mg êoóru nmóodaMi ^if^ 

H ¥iui OQ» oMir €Q wrkh^heiflt «n om 
MiieriaBd, « ditfselft nyliddi ca éuvio ook 
m tt^ dfe oDi iD im cam ftraeMVoo» 
digCi er io btt IttcOe Mpt befidümeoi 
^wwtnlg wë t> doep bif hwL Maat hei is okc 
«Bindir dianlib bcdodingt de <mu# de g|Bh 
«omUMerde: coam^Sa inMi«de algeiBeen» 
Véipd^fag deg- f> yk% g ig ideii^gep» en 4ii 
te Betaefthe dabfin, benewoi denelMr 
wrboideB borgarwykes en udeitaidfite 
Hpirifthappea» itrarynioed^ » « jt geUed^^ 
«9 ftel% fan n, bmgeni VenegaraiooNe- 
«garil af » vregen: •* ' 

' !• Of gy^ «en bet adten iran dan brief 
iMtt deni.biiq|er 8^J. IKfeUm voomoend^ 
€5 doflr ben) fehrifiielyk aan* n gedaan,, niei 
iMtkk^ legale kettiU bebc gMhagaay o|^ 
hec oi^^jtiUk .dat wjTt nanène de ganeUe 
onze comminenien , deanegana aanvrage by 
ii\dedanf uufiMia daaaovef nmt n in ge* 
l^iek «araiY en eo ja, waaram one ki on* 
aeiinalfaek; diege?raagde kenolsgevkig, n* 
'wns alie andaean» aer cake van den tocftand 
«Hit «dMnda m tter «arlangde beridh 
ten* niet wja gagnnn Mgea< of kqnnefe 
wordenf En 

e. Ia QBM eiBebf ki ibnmqgami aiaaai,^ 
daa terfloDdren dnaaonder iKt ?ariga allee* 
sriMW «erwfl; ao on de yefl^beid lan 
^neO' ^gan ^leribaeB, Ve^adaiki^j lMrek« 
Iringea coa de bmgery, ala. toe heil| bt< 
^ankMu beiklieaMlig venellp-oisa nedfhiÉh" 

% % ge* sterdahis il tj^ku; i^SS* V**^* lK>eto^ die ook iqrB oogeD, ea 
«10 OM eigen selveo,. nog eens, eoiaéfo 
mondt «er befoideriRg van.fleddyke tmi 
ca tot TeiniBdering, ]«, is bec mogeiyk, 
4er dtddylce. afweacUng vao.eea gedocte 
«n yslëlyi ▼aderkndsdi gevair; dat» K^goi 
^7> alle foTpea . geoocdedd wofdeode p«> 
Moen, beezy medebargetta i^btgetettaeag 
lir Out vu» ancac jê^M vonko, hec 27 
«p h«c Hi^ dec Oemeeate, of op welke 
«dele pobUd» plaus, zode owe wysfaeii 
anlke al oondeeko ce behooiea; Igieade 
.wjr, iqgeftlie liieraMdc Inger venoeü bkm. 
« . wonle^, «an Ok otgealiUk, aUe de ge- 
velgeB, die oit zoduig -verwyl sonden kun- 
aen- gsboNB wofdeo^ (en hoe önaettend en 
^jfiAfyk nMidm decdve oiet kaancn «ynl ) 
ceoig en alJeea voor lefcenk^ en m ver- 
«Dtwooidiqg vwhen, of ben, die dtHnoe, 

tdoor contrarie. bcflott, zouden Bogn hebben 
lielpen coDcamnn. * 

' n Ziei dor, bai^en Venagemvoaidigenl 
«^g?«etaad ooien Jast, en duttn ook onze 
«edoefi^g, voor. uwe veiligheid, goeden 
taam en vmMdigheU, maar oiec w»M^ ook 
fooc die vn mq, ia wier oum «y fi»re* 
icen» aan > tt voofgedngen. Beven afkced^ 
van vle^ery, die het fiaiaafl^ haic veifoeitT 
#b oBthevm vanangR errcbroom, die nee 
•fk flavemy . alleen beOuoiiMtf zyn, woid 
ideoe voonliagt» waarvan wy, «er .onaet 
•dadnige^ vecxoekeo dat geénendeerde neo- 
*^ gemaakt . woide in de nouUnvan o«e 
'Ntt§fidtmgfA>fiéK na onw^ di^g^ daai> 

«it XK3CIL Boek. CkÉCHiBbBMii'iBii.Vs 

^* cdaflefe, wAm hst wy, in önae qui» ifpj» 
litdC) by o hebben iftgebragc; tewos m 
JD d^ «ent vit ie geveo bylage loc liet Dag* 
Uftd uwer bendelmgen, da Voike hiervan 
«peolyk Iceooiafe ^gevten worden Met desa 
^vaetens en begome, inedebar^ni word 
deae ?oonhap « toereikt \ met dia 
jecbiebaod»: welke n oogeveinade bnieder? 
üdbAf aaoUedc; aeiwyl de linker eeneo boe- 
aan drokc, die van de aucht» ook voor 
«w aller heii, geheel vervidd ia*** 

Uit naam en op- laat voeradd. ; 

w. BOi^TROPv peefidooc van de dgemee-^ 
ne vergadórittgder wyhwrgaderiDgen. 

DIRK HoiTaMAy prefidenc der &im^ 
' üskft dttbièo, fitc. &c 
.FfiEDiNAMO wy&MAM^viceprefideot» 
. c» LADiosa» vipe-piefident# 

Ué WYiioAARDT) ftciecaris. 
,.c FRAZsiNBT, fccietoria. 

WliiLBM KUIPBR^ 1 . « 

^. flOPPEMBROÜWBR JB^^^"^™^^^^ 

. Amfleidim, 4 Nov. 1795. 

•' Waarop gedefibereerd zyodfe, werdc goeï- ^ 

gevonden en vertban , om alleen in dit gevat ^ 
en ren bewyze dat de Vergadering geen zwasü 
Mgheid nuutkte* om deeze zaak gebeeel eer 
kénnisfe van de bui^ery te brengen 9 bet 
Volgend antwoord, ten opzigie van bec eerste 
^int 1 té geeven. 

' ^ Dat de Ve^dering ' van ^^den brief, 
iwelke zo véél geruchcs beefc gemaakt , 
niet eerdeirietf heeft ^ ge weeren dan ztm- 
4a^ • ochtend, oh eenè daarvan overgel^ Si« AMSTERDAMSE ItL CM. 

V9S* ^ <:opi*f iraraeer Wy AamWr «ok iKk 

4ê 0Miinis6e« aliMeii hit^ i*r VeigidMH| 
TtflbhtteOy ^toD ge^rokéii' cd 4m oM 
. (ie rdry?0t dfec eeider ihii gimiM ooktMti 
^fsboeer wy een biirf. vu dm bow 
JFiftUut tebbM dcmogeo, ivttriii ileartfi^ 
éAvooèmé de fcfaryvcr vat dn tatef In «pM» 
tf» tr syiiy bekflod ia' g#itaaic: m dtav ditt 
aoch èue w9tffideriogf notlr tec iwüttlaé 
«n wtokaandKid, van hec «dveii ttn dM 
(cbryver idectt cp hec. a^Rfclttdic Üièr di 
conütaiffie i$ geweest^ bebtm gefralea. Dac 
voor bec ofotigs^ on^ «m bet Mkèstm^xf 
IFM ^eiteldiB*hricfy Bocb vn tet voorge* 
nUeiie « Vergnkriog ?a« HöIUlddviop 
woensdag en donderdag y mi> ofialgce vw 
Jnigeoèe gewen tan bmtM^ utoft dm 
door den brief oneer godqHUierdda dp lattn- 
Men vrydi^ OBtfidgefff #e(he ofuf dkaiiraa 
mee kone wocmfenecdigeiiiMldiBg cMktèiiy 
bekendis geweest, en dic de Vetg^idelrld(( 
^ Amröp geen ogenblik hetfi^gmiftir wi ee* 
buooer ieden teriioód ifaar >Hligcie4eo- 
den» len ebide eeo^ ekiddadéii daaièm- 
tient te bekomen, welke^ dan ook 9 dei 
anderen daagis te rug gekomen zyade^ das- 
jEdfs rapport, voorleden zondag, aan da 
als toen h!er zynde commisiie hoofdaaate" 
Ijrk b megedeeldy en ook woordelyk aog 
lieden, in eene extraordinaire bylaga, woid 

fedrnkt , gelyk ook mede de voorgemddë 
rief door den bm*gier ffyèétt, op gina^ 
ten 9 aan ons to^ezonden ^ wdke reeds 
JE^Sttien M^de z^ puUiek gemaakt^ indisB 

fltoc I 

I 

I •. 

ff tüK dé Vefgrfeiteg W ta|W«. .^«^ 
ii ze lang i» moeten fopcroedefetif ^« 
tommhSe op de bufgeit üAjir ^ Otfli» 
Mdcceiaeerd, ces einde deh dMiontrenc 
Mder te iafordieten, weU(e nPielyk dog 
bet cea «f «ader tac veudeie etodd»» de. 
iet ank loadn hebben knanea rappedi«r 
ien, berwun «oode ;^ «e • « «S 8^ 

'ia wydm over het «Mede «oongedeklé 
«èinft gedellbèfeetd en in atbting «oomeÉ 
Siide, d«t volg*M de op den 31 Jenowy 
Moc, «en Meg^ de próvifiüaèle RefHefei^ 
tuten fin.bet Volk tan Hölkod, Bie»koa^ 
digde eo efkcnde Rechten ven den Menach 
«n Bofger, eèeeiedef» peifoon en beajttid» 
Mn beveifigd Jiehooien te «f», «odee de 
kefebermii»- der '«enen ; dat otedien de 
W, «jode 4t «je en plegdge oltdrok' 
IdÉg «u den. eigeaeeBCtt «fl» ?Qor ellen 
oelyk is, het. zy om te ftrafièo, het qr oA 
&. Uelodte^ dK .dealrbf ie bepeatd, .dac 
atanom mag - warden geareeetteri of ge» 
tmum l««et, da» ia «odaofgs gevaUen t» 
^gen» zodanig» ■ ftrmeliieicMt* ite wewe 
Hoor daeeltroQ te roren bepdald zyn; d« 
i« Rtpieféneuitèn mksdien tiet mogicn e», 
ttan m die plegiige beiofceo« welke, zyi* 
letHieawooidigbm «» een' etweteod* God l 
Xmiitjk en ten eenhooern .der ?ergaderde 
iitui«stt, *ebbeo gedaan» om «kA in bn» 
.«en poet, al», mamte- tan eer* van hoooen 
«ligt «e allen kwyewi en kt het voorflaaa 
iYim de MÉDiOtdi^ fantS^nri'^b.ttaobtrti 

X 4 waat» )«« AMSTERDAMS MDlatti 

I 

wiardig -te fmSun het vmKmmm^' èn de» 
Mlveo ,. door hare vrye kei»e ,. in hea gel 
ileld bad; inaronder vootil oog befaooit 
de sorg voor de veiUgheidnii ieder iodiviAi- 
(UP burger; en dac qr derlttl?e oiec mogm 
overgaan^ ooi op vooi^jnens vao blote fna- 
piciëfl alleea, raider eeo^ genoegsame en 
gronde bewyzen, eeirige binden , welken 
g^segd nitferdeo füCpeéh re ryn, cf Jacen wtr 
resteren; is; door Reprefemaiiiea vaa bet 
V<Ak vaa Am&erftam, . zondet refiimpde» 
geaomen 9 e» ata de borgers lbl$r^ ^ 
BoUsma\ ^yknum ^ Leuiign ^ toz.^ aet 
iifliden gefteld, de volgende ferolotie: ; 

,, De VergaderiBg hoon mee leedweaen » 
dac uwe cottroloeottn niec hdili«n willen afr 
zien van eenvoorftel, dac^ hoe dringeadi 
ook, weioige men gdedao^ door a io dect 
Vergidering fledaao, geenazida door haer 
mee eeoe confinoatoiie lelbhide kan .wordM| 
beancwoord* 

: 9t Den Vei|;aderiiig , fiorg» f aal fjh 
ODuwaande wettenen haren pligc» fland««ac<g 
en oovericbrokkent her gedane voordel mee 
geen beQuk • beknicbfigea. «-« Noch lie^ 
lofce, noch dr^ng^ o^ welke eeoe wyn 
pok voorgefleld, zad baar die pUg^eo» welr 
ker oaarkomviK zy eenmaal plegiig voor 
het geheele Vou van deze ftad bezwom 
heeft , kunnen doen vetgem* ^— — Zy 
sal, getroost en manmoedige de gevolgen 
afwachceuj die deze weigeringt door pligF 
en wetten vootgefchreven» voor de Leden» 
^ese Vei^aderi^ Himakendei mogeJiyk. «al >>:< [I» ,fiCK; Gftf Cll 1 B DE N H 8 E N. %t^ na xich fltepeó, el^ teteiU niet verzatmeo^ ij^^j^ 
die pogingen» welke tegen de oppei;magc 
de» geheelea Vdks, of cegen byzondtre 
perfooen, zullen warden ingericht, af c& 
wenden, door alle die eerelykeen krachtige 
middelen, «relke het Volk van Amfterdam 
Jmr ecmnaai in handen heeft gegeven* ^ 
,9 Dit» Burgers! zyn onzer aller gevoelens» 
m zullep faec blyveo, al ware bet zelfs, 
dat de naarkoming van onze bezworen plig* 
m» in hare gevolgen, voor ons onaaa* 
genaatn » gevaielyk » ja zelf doodelyk wa^ De vooigemdde burgers gecommitteerden 
to uit de algemeene vergadering der wy^- 
•ir^fg^deringen» als' die der Bataaf fche cluba% 
tBft, bebben gedeclareerd» en» by het 
ootvangen van hovei^eplaatfte refolnde» 
lijervan ^aantmcenfaig in de notideo ve^ 
aocbt, dat, zo onverhoopt de door hen^ 
cp last bwper ^committenten» gedane pro- 
pofidën, door/daden, van geweld mogten 
worden gev<dgd, zy dezelve volftrekcelyk 
desivooëren, cds alleenlyk ten vollen met df 
voordiagt zelve» docfa olec in de nyillekeq^- 
zte daaifleliibg van het verzochte» inltem- 
monde*. ... 

» 

9 

I ■ " 

Zodan^ was het boofdbeloop deezer aaa- 
ke; omnent welke, vn voQr dat zy tot (Und 
kwam, eenj^e byzooderbeden voorvielen^ 
^ded geest dieezer tyden aankondigende» en» 
overzulks»wel vaardig om hier nog vermeld 
« wordsttf Spo^iff liep b» efiSe ,pMqic 

X 5 af» ^9 AMSTËADAHIs A tSf^^ 

éf^> if, tdt efinoêgea tSd* CttmAMBfe. t>8clli 
trtmieer Repnreoauiteitftaaf bei^Kfl, (tu^ 
wat het tweede- pQ«, tiet in te^leKeilbg 
Memn vao vierdsgie perihoOebj bcftof » ^ 
iriet aan bun ftoodt , msar bet wérk- vab eM 
•ftoAderlyk Gommitté was ^ door Ptovffl<f^ 
oeeJe Reprefentanreó »ao het VoHl VttI 
flolttod, daar toe benoemd, verJüurde-de 
Conimisfie ct plcffi^ea , i^et 'te vrütelk 
loftaaQ voor de gevolgeQ, indiea tan 4k 
verzoek niet vddnn werdL Zy voe^ 
Vr Mvecs^ met daare éedeA , dat' ve«leB 
burer Lastgeeveren volftrekt voorgeDÖmW 
todden, de gevraagde in verzekering nee» 
mhig; ten uitvoer te brengeat ja^ dae tdft 
Vergadering van Retwer^Dtantto Ui gnxft 
gevaar was vtm overrompeld re woNtea, 
MVfaidende de perfbOQ»!, d^ daav boê tie- 
ttoetnd Waren, zig, veelligr, reetb óp hei 
Hols der Getoeenté. DUt bewoog de V«r^ 
pétriag., de nadplee^ngeii, over bec b»; 
wQste pant, aan te vhngen. 

Gedanreode dezelve verzeg d« Commtt- 
Se, van nieuws, binnen te fftan. TinM 
begeerde zy op de Veigtderiog, om dt 
fudple^gea , daaddyk , op te ftbortea , 
en haar gelegenheid te geeven, om xa& 
eeoe Commisfie , welke , ufc 4en Ha^. 
w^ te rng g^omeu, ctn hklf bot ce 
^löc^en fjstnkefl, ten einde ndne Ui- 
«b ie bekoOitieb van den toefhad vab 
^askcö, welke, reet bit Vocff^eMi, 
b v^band Qoaim. Dk wetit toitgeftut, 
^ verGAteijf vAderötDj at vefle^ «tt 
T*- ecBi- JCXXn«fi0XK.GfiiCBlSD£]ilïi[fÈM. 3S< 

ledg^ tjiyéé Commisfie k de Vergaderïtag , t^« 
tan* welke ty nu verlof vetzogc, zig naar 
de CemrÉale Vergadering der Clnbi té fbó* 
|eo begeeven, ten einde aldaat, zo veel 
ftiogalyk, de gemoedeien neder te isetteta^ 
loch meteen, dat de Vergadering, töt op 
iMttfe wederkomst, wilde byeen bly^ii. 
OmtteoÊ elf dofêo in den avcmd keerde dé 
Comndsfie te rug; zj berigtte, dat sy allö 
luaie poogid^ hadc te werk g^fteld, om 
4e meoigce te' beweegen , geboerón üe 
nisemen in de ophelderingen, door Reprtf* 
ftatMtea gegeeven; doch alles zobder vrugc'; 
wesbalven m Commi&fie, op bet neeroé^ 
lm een beOuic door de Vergadering, tök 
hec tn vérzekerfog neemeti der verdegce pérr 
lOooen» ten fterldlen aandrong. Na ryp 
beraad volhardde de Vergadering by ha^ 
befluir', efl deelde, vobrts, aan de CoiA» 
misfie haar antwtoord mede, welk wy bo^ 
ten vermeld hebben. 

Hacblyk fl^ondt, tatusfchep, éd kans^ 
éat, door kwtilykgezindefï, Ifg^èlyk, iets» 
leo Mdedé der openboare vetfighef d , kondft 
dndemomeo wofdett. Strenge . bevéleti piS 
éttfom die Vergadering, in ' dferi zelfden 
nüeht, aan den Bevelhebber cfer Stad, pm 
wik voorxorgeit te neemen , ten einde dd 
veilighcM van perfooneu en goederen be^ 
ichermd, en eenige gedreigde huizen voof 
Éanvnl bewaard' werden. Ook deedt zf 
htt Comtoitté van Justitie Auidelyk verg^* 
éeréo» onf de ralken» die ^g aan op- 
foer ofgdwdd inog^ fthuld^ mftketi^ ^ f 

03» AMSTEHDAMS ÓLrOkBU 

I795« terffood te rep te konoeii fteUen^ en nair 
trordienfte doen ftraffen. De Comoiisfie^ 
% nachts ceo half vier irarei» van iiietprt» 
verragt hebbende binnen te ftaaD» waec 
by nu de Prokureur der Gemeente en de 
meeate leden iran hec Commitié van Joatitie 
cegenwooïrdfg waren t verklaarde t evea 
als voorheen» dac men, by hec In vei;^ 
kering neemen der vetdagce perCooaitai 
Tolft^kc bleef volhatden. De Commkfie 
waa thans verteld van lea ComaiLsfarisreii 
idt de Cluba,' die den nieennaalen gedaa* 
oen eiseh aandrongen , mee te zeggen, èa 
de Vergflidering 9 met hec bewilligen in dea^^ 
'zelveo, vierendertighonderd meafchen ten 
fierkften aan slg .zou verbinden, üoch ^ 
alles was van geene kragc ^ om Reprefena»- 
ten van hec genomen befloit te doen a%aan# 
Waar op gemelde Commb/arisièn veridaar* 
den, onfchuldig te willen gehouden wor- 
den aan alles, 't geen uit dit befluic zotii 
kmmen. voortvloeien; dac zy Cln^cen bec 
tegc van hec Ydk zouden handhaavan, e* 
Pg daar toe JUüoiuipmair verklaaideiu 
Welk zegggen door cieo Voprzkter werdc 
beantwo(»d, met de aankood^jc^, dac de 
Vergadering alle de zodanigen vogr Op* 
roermaakers hieldt, die zig segen.de wee- 
ren én de goede orde «erzenedeq. Dé 
Commkfie verklaarde nu, geenen verderen 
last van haare lastseevecs, de algemeené 
Veig^dering der Wykver^adedn^m ^ m 
hebben; £t zy baare caak hadc afgedaan^ 
en iJle verdere ftappen iroor rekentog 

vm -nif de leden der Chibs pferlier» No;; al,' ifgl^ 
egter, hftdt 'die bedryf geen einde. Omtrent 
liaif zes unren, in dM morgenftond van 
iden vierden November, fioncx in de Ver^ 
gadering binnen de Burger - Kapioein , dit 
over de Hoofdwagc, op^bet Hob der Ge« 
meence, bec bevel badc Hy betigtte, dtf 
'een aancü menfchen dg vóór tyoe Wagc 
vertoonde, viii^;ende, ja zelfeifthende, de , 

Sleutels van Stads Poorten ; veitoeltende by 
Kapitein ie mogen weeien , wat , in deesen, 
hem te doen ftondr. Het antwoord was, dot 
'syne vraag een vreemd voorttomen hadr^ 
«n men zig verwonderde , dat by scdk een 
verzoek niec, op fhanden voet, mee ver« 
'odtwaardiging hadt afgeweezen; met ne» 
veosgévoegden lasc, daar de Kapitein ver- 
Haaide, voor overrompeling te vreezen t 
de* mnitelingen roet geweld te keer t( 
gun. Toe meerdere zekerbeid benoemde 
de Voorzicter eene Commisfie, beflaan* 
fle uit vier leden, nevens den ProkQ** 
reur der Gemeente, om sig naar beoedlai 
in bec Hois der Gemeente te begeevenr, 
ten einde om, aangaande den coedragc der 
xaaken, nader onderrigt te wordea» ed 
g^paite maatregelen » beraamen. Hier 
vóndt de Commisfie alles In de uiteffle 
verwarriag. Ondanks de fterkOe ' vertei»- 
gen-, zo van Reprefentanten als van dea 
PnAnreor der Gemeente, weigerde een ge«> 
deeliê der wttkende Minfcbap, zig te laatea 
ffloafèo> en de Sleutda van Stads Poorten e 'f 
ft '» 4Ha op yootwmMf ^ RfpmJèMimeii him 
Ipoofd v«(patiddefit ^ niemaiid dar» 4ii$ g^ 
oannde^verdv^jperfooiim 4tS(ad xw Ver«- 
Ipteik Zo hgog ttftfig nu d^ muioucbc» dtf 
dt AfgoyawdfgdM , ?pQr lyfiigtvwr b^chigc; 
fB Diec vrvgtloQi hiHi l^wo wUtoods wwr 
pUf 2te 'in d9 kamer vw het Cornmhfi^ 
VW Wmkwmbeid bepvea» Hfsr qaariOF 
M zy e^4» e^miKfiMletide flw^oaflgjta^ 
P0 K«i4ifiQ dor ^wfgst - %maqtmf$ ( ti> 
^&M AH wwQFP paamj kw»m.bntM|jgceQ^ 
d»c J^jr, m^ civee (hiklKo C^fehuc, voor 
hgi Huif d^r demMite, bad( pose pm^ 
IWW opgiperk qn idte mnorder t? kcw tt 
gputt, «p ryt hy de nood^ bevel» diar lOf 
i^ QDtwig^ hebben i welke.hem dao mk^ 
9p fiaanden voec, gege^veo werdra. b dt 
ipieepiog, dat eUeeoAaodnuK^beid dep bf^ 
kant u|cgfbar(bQ oproer kon <toen «fweoden^ 
^flA$aen op de AfgevianUgdeo deo Bevelhèbv 
berder Siad», de Kisci wterfax de Slwf^ 
y» Sttds Poorc^ en Boómeii beimid 
verdeo» re opeoeo. Doch hp^ groot W19 
kimne vwfnvmrdigiDg,. loen «y v^imaieBv 
dat twee oogem^pende Uedeor nier toe de^ 
Wegt bebooreode, op de Kist aim^ om 
bet algeey«n der Sleoceb n beleiceot en dar 
2y» in deexe qproeri^id» door gevffpeor 
de Burgera onderfteond werden ^ Na dat mea 
de Scbonera badc doen ontv^wiei} , en df 
twee ongewapende Hmnnen in vetyelteriqg 
neeniea^» mri^^ ^ Sleoceli qii; de iüai 9; 
Bimeny en StadaPoonenenBoomen» boewdi 


LibEK;ai^Mm»v«iiii£if. t|f lm Ifwer èm 19 dn fsmoam cr4» 0Pn ff^ 
«pmuL Hfic gedreigde gemr ^i»i4p fiw 
f^I^kUg tfgtimuL 

Inmidddb i^ het voctrgnralkae. ie ^ Eenige 
M Scad de opmerking vaq ProviCoiietlQ f-^!^^* 
AeprefaitaMfi mi bet VoUi yao Hdiaiid „Ifatt 
«X 2^ getwkkto. t&c grfUgr verfpfeidr Haagc, 
de 2ig, en by de uitkomst bie^k iiett koomenfai 
«ift oQgflgitoiid ce ijni, 4eti 'Cer herftel-^® ^^.^ 
Vmf^ na do raqc dtrStad^ Fnnfisbe Treet 
fien benfaara i» aampgt waien» Beduclu 
«OQC de gefdgeiif welke hier uit, ligip^ j 

iyk, honden ontflwif heddcft R^pre&ntmt 
len een den Bevelhebber i.AURi(Mt veri- 
f^t, het daar toe^ varmoedelylc , gegaet^ 
f«tt bewl in te ttekkeo* 't Zy de Bripf dei| 
Sevelhehber nier ^dig «aa ler hand gekoo- 
mn^ of om efiiige aoideffe reden» de Trptf 
pcs mmiqat'Ukdaii Haage^deoopcogc^Wr 
M weien leeds een goed ftuk WfgR gevor^ 
deed^ winoeer tg bevel oqciriogeoy om ce 
üPg m l^eeren. Voongaog, evenwel, hidc 
eene besendiog vao vyf iedee uit de Provi^ 
fione^e Reprefentaeten vae bet VoJk vw 
HoltMwL Op den «efwdeiit November y^r^ 
&beenen denfve ia de Verg^dcriog van Re» 
piefisKaDtta deecq- Scad» en vertoonde al^ 
daar tmiPtoclamaiiês door ben, ip hunn^ 
hfiedoniglieid , opgefleld en oqdenoekepd ^ 
SKt bygevoegd verzoek, dat dezelve » daade% 
^k, op de gewoooe wyae, zoo worden,, -t 
^kondigd} zo als voona geicbi^d^e. Df 
Bfoclamaii^ behelsde , hoofdiiakelyk , epfm 

fandkewiqg ea lof<{)«Mk oiver. ti^ ] 

' d^g ^ , . «<r -• )36 • AMST&RDAMS «L OsKiii 

• 

1^5* dg« flaildvwig gedng fier Munldpilkefc 
fiD Attiftttchifii» 10 het handhaaveQ vm biai 
gezag, en v»i de rost eoöide d^Sfiid, eo 
Toons eefie flerice dPkeurbig vw de aam 
ftootingea vaa zomfn^ tot ichaodelykft 
wraakzucht» en bet aaokweekeo vm ver- 
derflyk waotioiiwea tegea de aangefteldft 
< Mwea 

•L* De poat xró Pr^0miarü, of Cmtmmfiê- 

SSens w öücr & NóftfHi^ , was, voteaaals , eene 

den Pro bediemog, <ot welke geeoe wh» Jaarwedde 

^^">'^^** ftoodt. Voor het onderzoek van ieder Akte 

genoot hy twee Scolvera» die, door d» 

menigte , eene^ vry aandenlyke finnme op.f 

bragieo. - Tbana werden Reprefentaoten te 

tttde^ dat bet Protooocarisfchap, voonaaui 

wa bekeefd worden ttn ieboive vsn Suub 

Itat^ en <Sit de waarneemiDg van hetzelve 

too worden verkoogt aan den post^ vsit 

tweeden Sekretaris van bet Commicié van 

Jastiiie, en wel op eene vermeerdering wm 

^rwedde van vyfhonderd gpidena, ie be- 

taaien olt Soda Kas; alles met dien verfiao- 

de, dit a/Ie de voordeelcn, welke , nw 

en voortaan, efen geJyib vso oods gebraiklyk 

was geweest, door den Procooocaris, voor 

het onderzoek der Akte^ van de Notailap 

len zouden wor^n ontvangen, door hem, 

jaarlyks, aan (Stads Kasie zonden moeien 

verantwoord en voldaan worden. 

Keare op • Met gro(rt regt vielen, een deezen tyde, 

de Hi- Stads luurnieesters van de Haring kl^t^, 

^Jd^" dat, door baatzuchtige lieden» oDbekwaa^ 

«^iigf- ae, veworn^ v«fdie,.mlc4«|eis zow^ Hultog^ wOse écclÊ KeiinMesielrs itédb' 0^ 1795/ 
fekmffd, en Iti hec wacer was geworpen j 
wederom o^gerischCf gerookt, en aan mhH 
i^ermogenden .verkogc ¥>erdt, toe groot na*' 
4eel vcior de g^^ondheid der geenen^ welke 
-cidk een onvoegzaamen kost' tot fpyae gs^ 
faratkten, Repreiëntanten, daar tegen wil-» 
lende voonden > maakten de volgende be? 

ffitogen« Gecne verlche Haring of Bok* 
gy van buiten inkoomende, zou hitr 
ner Siede< mogen worden verkogr^ ten zy ' 
toeive» alvoorens, door daar*toe geOddè' 
Keurmeesters , bezigdgd en goec^kenrd 
mxe.^ Geen verfcfae bekwaame Haring soa ' , 
Mogen g^ookt werden» voor en aieer de» 
«Ive, «vier unten lang; in V «om gd^en 
hadife. Geen zoute Haring sou tot, dos 
f;enoemde, Peesjès- Haring mogai gerookt 
.worden, zonder alvoorens^ vferentwint^ 
imren . in *e water te bebben^ gpfegni* Nie- 
fiisnc zou dg hebben w 'veiioilooven f 
-èe afgekemrde, bedorvene en ^wi^wcvpe' 
se zöuce Haring op te visfcheby te ver* 
itoopen» of ook zodan^e* Hüring te loo- 
*&(»,' om » vervelens te verkóc^pen. 'Op 
de oveitieeding van ieder deezer fchikUn^ 
:|ren werdt eéne t»tt geilétd van vyfen* 
'twintig guldens. Voorts ^sreiilt ^og bè- 
:nald, dat de Keurmeesters^ voor ieder 
^ü verfebe Hning, van baken . Inkoomen- 
:4é, na dezelve bèhoorlyk' re bOAM gé. 
rkeurd, zouden genieten Vier Pmtngn^ eb 
•foor ieder Tdl Bukking, acte feen^enf» 
ideor de vetkoopeia «n^ hen *«É ^blsogidii; 
• ^ JCXIL Stcki Y ^ ut - AM6T SBrD AM8 : K DmK 

goMdd KetsmcesiiVf^ dtgelyitsi.intgeQMieil 

dei ZoBifagt, cdl tec doen 4er Iwnrioge^ dt« 

BMTgsDS iD«c M openen ^ deo Booot, ca 

«Me Bomi diiTDi^ 00 *$ BaiÉtddigi nes 

rate IOC vte uüreb^ in het K wr i n cc s te w ^ 

Huiijey iBQ deo Hiffing|tekiBen - ToMi» 

nttdea liebbeo ie fenoeveo, teder bedn^ 

glig ^tt ^ciMeli^ fm tgmaóM poir Mgm 

di ovecreedetft» 1 

TeMde. Volgeiit Het éMA g^bratt, # aiue e # 

ring in de leaittK^ oof deese <tf gWM miadaftd, dot 

f«^|[|^ dwd hidi y^fiknif wwdc Ily dnr ttfer 

S^^ fOQibef^ door tniea I^eHMr dcA Herfom» 

Doodr di GeMeeoto» . Emm Gommfafie^ benoemd 

viKBeb jBec Im infiefi. i^iÉ bei CirMMeiMf ^ b]f bbc 

a lto efe nert nü Haiii^ gebndklyk» ntd^ 

fit f ondef eedeven^ llwe eeodi^ ook of 

)■» graoeme.. k bec eiigehiagt. Repocc 

4Mlkce sy «•&* dM^ been bedtokwe. émth 

MMMtt^ eene emnefkelyke eeraederiogfb^ 

boofde plem m bebben^ dtt» eieftefieo, vel- 

-gees de p%eköiid^de iegtea na dee Menaoii 

m BevoTf leder itteoidi bet regt beeft ^ ois 

<Ged MMg « dfeiMi eb bjr wl^ «ader 

^dMribi. dpi etoieaM wjee, ise JreoMo 9^ 

deimgee woidtt^ 19 ^^m owdeel wis ^ dv 

-de ooie gLmm o é m^^ volgmi welke alk 

•ArieiiMiy wdk eeoee CMsdieoai zy 

ttegiteilf (oee Geiefoniieefd ÏMiiaii 

.KmddieMtfker^ vmém leegevieegd^ eo 

/Gebcri 

behoorde vetindeid 

I fnkK woedn t orytoww i 


(Mi Bwx. 9M?«S«>9mf#9» M9^ ll^helydc^ *cqr>h;firoiM«icicb^ Roonsch- 
Vtiiad of Joidmi^ mrt; 4k op 4«n ^iig 
der finfo^fepmge » by^Mtai 4i Psdeoc 
ii0bo«rt m «ftow G«4idiMic» wU» 4oor 
4m' Maiiep 4i dvw EepKtottnmd » deo 
Aokuiwr der Ci^mMWe eo ck kdet vaa 
lm Coaiiftc^ ffw Jüsdfk, él» de iw* 
«Mring fio lier jlopd9OD0ii bytroooeo > 
1^ pwdc Meeden, 40 zg nmdgheld anaiu 
1^, bei Gebed ^ dec door den 'Geesdyke 
(efi^dedc» medii « doeo» elsdi» de QmAflm 
tm dtai Godediensi^ coc «elkeo de yeroor* 
é»Ue bekoort » efimiddilxk met en . voor 
ém Rident; ii de Kftmer der ilepre<«icaQ- 
Mi^ «1 biddM( fti idac hoi |Aepig CSebed» ^ 
iii de JüstidekiaMr^ H tf k^ t^gobvoprdigr 
Ud, of bi efiveesep vm dob Pm«pc « ofAi 
jeyae verfcieipag ^ «d : gedian worden. doof 
«MM Geesüfbe Mnittea OodidieoK • .weUEeo 
(k Mebo ea de owrigeo, «Cml de meeawi 
4afze|itii9 vfQ ttegetoiu ioiieitot^» oogf 
ihHtt» dar de «tHM, die ffpvkrig^ iM«wi 

•MdeDtQiogail'VMtfydereD. Voom. wesde 
GemmMe van oonke!» dü de Pjisiew dpor 
dfh Geettlylift niec wider jam fldqpB . verzeld 
WNrdeii^ don oot jan de opeofaig .^er^JuKif 
dekaneri méüm eaarrbet ^Sohevoc l^idc ; eo 
w , geüigli^ « de Kswobme » volgfoa weL* 
loa de (kesd^ dan Pacienc naar boiteii 
venebfe ^ bflbooide ie worden ft^Rfchsrft 
IbaprefinuaiMBo , üic iOn csrige . andow aff|^* 
ie» MO JKc^BifMr^. «aa>im|iiderx tiflH|f / . 3l(o «MSTERDAMS' HL Dbéü^ 

^$$9 in overweeghig hebbende genomen , vei^" 

eeafgden zich daar mede, om, vooitta&^'- 

voor hec Committé vm Joadde» toe eene»: 

fegdmaat i» dienen. 

Middel Behoefiigen etn weik ce hefpen , is d^ ' 

om he. loflykOe en bettmmfte weldaadigheid. Dte" 

•an w^k*^"^ ^^ Commlsfie, uic het middn* 

te helpen. ^^^ Reprefiocanceo benoemd, rot het ap^ 

Ipoorea fin nriddeieo, om behoefcigjto vaft^ 

nooddruft te versocgea» Daar loe liet ay 

haare aandagt vallen op het Zydewindhule^ 

oorfpronglylt coc dar oqgmerk aangelegd » 

doch \ geen, door hec vermlndeiiea der 

Zyde- Fabrieken^ diana niet in ftaac was»^ 

om aan meer dan twintig of derdg meisje» 

werk ie verlchaAn. Beftunrders van dae 

Huis 9 door de Comqdsfie onderhouden 

over de mogelykheid des ontweips» waiea 

het niet fl^ net haar volkomen eeee^ 

maar deeden den voorihg, om den arbeid 

van dat Huis tot het twjynen en dnbbelM 

vfin Tnrkach Garen oii ie breiden; teo 

welken «inde men te taade weide, met 

Kooplieden ce fpreeken^ welke In die Waannr 

handel dreevcin, en nu huo Guen, een gn^ 

melden oogmerke, naar tldem moeaendt 

verzenden, niet aouden weigeren^ het lo&yk 

doel te helpen bevorderen* Gebkkig flaif^ 

de deesd aanaoek; en flo^ men wel fpoed^ 

handen aan hec werk , met het gewenscht gé 

volg, dat, binnen konen cyd^ weinig min^ 

der dan honderd kinderen werden . aan werk 

geholpen* Het loon der eersdieginnendeot 

in dit Hulst ia acht So^lvera ter wecèe; ■ 4.4 1 èn kHmt toe fyftncwinrig of dertig Snii« 17^^ 
vers> naar g^l^Qge van jaaren en bekwaam- 
(edói. Daarenboven heefc men hier de 
gewoonte) den vlytigen boiiei^ewooa te 
beloonen; hetwelk voor een li£id, wdk, 
ki de drie. jaaren van zyn verband, ilegta ^ 
dm dagen- heefc veivaimd • omtrent yyfdg . ' 
goidens kan bediaagm. Te aanoeetnelyk ^* 
was , dit, ontwerp , dan dat Repcefentanteo 
betzélve, met hnóne goedOieittlBg) nitt toi^ - 
^ bekragti^d hebben, ■» *« . , j Na bet jaar ïfgg ten einde zynde, vin- 
^en wy go^ de verdere geirigtige gebeur* 
tènisien te fpaareii tot eene volgende afdee^ 
|ingp op .dat die Wérk, waarvan deese hm^ 
del bet Negende Stuk is , in eene byna egaa* 
Ie idikte mee bet iaatste of Tiende Stuk 
moge ten einde loopen. Kunnende dus ia. 

£ien in^ialde Stukken, of > voor de zulks 
^l^eeréndb, in Vyf banden van byna gelyke 
^ce , woeden gel K '■tl t ; •:• I •■iji, «i^lftex, 4(f (^jt rtrvolg op ^ ^fOflt^t WA o en AAR» 4«4r 
misftiUit^; af dm verzuim 9 eenige gebrek^ zyn ^gejhapmu 
ük hmgégièng omt hn nu^ig dmflertkMD, vfUdi^men^ ^g^^t 
mik êMt BëJeè rjvi Êg vtm éie Stad, gaam» alk n^giiykéi 
naaamkeuti^Md gf99m^ '# is binam da$ de Uügaexfers da 
vrjbiid nesmen^ eenen hg^lyk^ des kundig f uU te n^étjren^ 
die bent met de teetendthg van nteezenlyke Byvocgzels ^ 
VerbeceriiifErii, suHen gelieeten te wreeraak i i< « mUts g/^' 
Ukmi4 met d^mum der &tryv4fr* 

t'Agtfte Stuk bltdz. ^. Staat wegens de Diemermeer: Nteé 

in bet Stadtfuls van Amdardam'^ heeft dezelfe hua 

Rechrkamer» ali te vooren, eh£. 

Dit U éni misaag* de Biemermter hftait dezelfde 

Rechtkamer, tot heden* op bet Staihuis. 
OpBladz* 69* Onder Oeratd Arnaud- BasfeUi^ (laat 9 a9erke4 

Kinderhos. Verkeerd, dewyl G. A. Hasfelaar twee 

Dogten beeft nageldaten» dln be{d^yv getrouwd geweest 

<yn. • 

Op Bladx. 100. Jan Jaeeb Hartfin/fk was nooit Rcf ent fom 

het Diaconie ^ Weeshuis, 

,Jn bet Register ftaat 
Jan van de Peil tieterz. als in ho. 1787 Buffgemeester» 

moet zyn 1779. 
Jên van de Poll ftaat in 't geheel niet in bet Register al| 
^ Burgem. 1787- 

D^iii^i Deun niet als Comhferie 1784. • 
B» V* 4' Santheuvel en S. ^mh. ^ Séathemel de ye$iga jqfil 

de xelflfe* 

In het RogisOBT ftaan s^jih RMeft; . 

Mr. Matthios Temminck. » « p S^g^ 

Hendrik Mauricz van Weede. • • 1785^ 

Mr. Jan ie Wit. • • ' ^ ^ 1785. 

Mr. Dan iel Hooft. - « * • 178& 

Mr. Reinier Lipeodect Beowena. ^. ^ - l/Mt 

Smk XXIL: bL 94«^'iee* apt higr Jper nitl. 

Welk ikMn gml vyi Mi6fla§9i 4? Lttt«r iil4 
xal gelieven té veifcboooeiv .J f ' P k E N T Ë N 

MOETEN GEPLAATST WOUDEN j 

Bind omflMm in bet Adflürditelcs Hais te 
Amiteidam, In ded nicht tntföhoi den vyf- 
den en sesden van Jidy^ ia den jaate 
1791* * • • t^n over Bladx» A 

iL Afbeelding van de Vryheida - Boott , cp 
den Dam, te AmOerdam opgericht op dea 
vlerdeD Maart» in den jaare 1795* « i^ 


VERVOLG o P, J. WAGEN AARS 

AMSTERDAM, O F DRIEENTWINTIGSTE STUK. • 1 AMSTERDAM, 

IN ZYNE 

GESCHIEDENISSEN, 

VOORREOTEN, KOOPHANDEL, 

GEBOUWEN, 

kerkenstaat, schoolen, 

schutterïe, gilden 

REGEERINGE, 

BESCHREEVEN. 

Om te dieneu ten vttvolge op bet Werk van 

y A N irU G EN J A R, 

HISTORIESCHRYVER DER STAD. 

DRIEENTWINTIGSTE STUK. Tt jtursTEXD/iai lüiBJXLlNGE», 

By P. E. BIUET en V. tan d» PL'AATS. 

M D C C C I. 

Al) Bttltttn itr ntteegecTcne Ne{en Srakkea* • « * . ,r » 
^ 4. V -■' ( 

^"V ■\ > i • -DERDE D E JS L, 
GESCHIEDENISSEN 

:- VAN 

A M S T E R D A M. rWEE'éNDERTIGSTE BOEK. 

■ 

Amsterdams Geschibobnissbn, 
vm bet jaar 1788, tot in bet jattr 1798. 

XJ^ gevaogenisièQ , ca mdere plaatsen 1796. 
ysn opflafdDge, bier ter St^e, hoewel, „.' 
over *t geheel genomen, beter dan eWersiSn^'' 
mgerichc, waren, egter, vatbaar voor ver^ mar h« 
beterioge. Repielèncanten , hier van over- Nieuwe 
talgd, beflooieo, «ene Commyie te benoem !!2ÏS 
men, tot hecdoeo van noo% odcfcizoek,/^'^ 
boedanige verbeteringen, daar omti^Bt, aoo- 
den kunnen bewerkftelUgd worden. Hec 
yerflag_, door de Gelastigden uitgebragt, be- 
paalde zig, voomaamelyk , toe de Gyae- 
lingt Stads Boeijen of Gevangeaisiên, en 
4e, Qvfcle Gyaeling. Zf meenden, dat h^ 
omvent merkelyke verbeteringen zonden 
kunnen gemaakt worden, byaldien de 
Civiele Oyzeliog naar ddara zou kunnen 
®y!fSf^"g' wor4BD, aangezfan men hier 
. aaUL STtnc A door > i'4522 f" I AMSTERDAMS m. DgtL. 

MYjf6 door, plavfe am* Jnuoan * wiDoèo ». vk hec 
aanleggen I en behoorlyk van elbinder «£• 
fcheideii ,. vül edyke gmngénboltken in 
bet Huia der Gemeente; waar door de on- 
derlinge verftandbondiog^^der gevangenen niec 
alleen veel moeilyker zou ^gemaakt worden 9 
din 'tegenwoordig plaact hw, maat zy zalV 
ven, dauenboirea, bet voorregc zooden ge- . 
nieten ) sm^. van.qrd toe xyd^ in gezuiverda 
Sokken overgebragc te worden, toe roerke* 
l]k y^ordeet föot bomi6 geun&eid. Dë 
Gelastigden» bunne gedagten, over deezeen 
eefine ^rcblkce. plaats^ hebbende Usi^i^^ 
gaan,, bepaalden z|jg,, oindelyk , tot l^c 
Flieawe Spin - en Werkhuis , als een gefchikc 
locaal voor eene Civiele Gyzeiiog opleveren- 
. de, zonder dat op het hpofdoognerk , waar 
loe dat OéOiff was iogefieht , ' ecnige nadeê- 
Üge inbreuk werdc gemaakt; t^ onderbaii- 
deNng, hier o?er, met "Regenten van het 
^ Werkbüis , gebonden^, gaven déezè niet flegta: 
bnnne toeftemming aan bet beraamde ont* 

l^ . werp, maar weezen ook ecoe plüts aan ia 
het GelHgr, welke, voohaat»', tot eene Gy-. 
leUng Mtt kunnen gebruikt worden ; zynde 
de kamer, alwaar, tot nog tóe*, de duf 
genoeiiide Wbüwen-Geldg^nhaar verblyf 
gebóudeir 'hadden. Voorts beraamden de Ge- 
Matigden «enig6 Artikelen, ^elke, m t 
vervolg; omtrent O^zelde per^oonen» zo 
by hunne aankomst in de -plaats der opflui- 
dnge; als geduurende bun veiblyf in dezel- 
ve, zoud Ai in agt moéten genomen' worden. 
R^ieliinómten'^ iiec eoË^ ander in over- 


Hj^asg^g bebl)fenBè génomeii, gb^^ aito al- tj^ 
Itè bfimré volkomeoe coéfteiémiag , en werdt 
her' voofgdlagen ontwerp V 2edert, in daad!- 
lyké werking gejl^t; Niet ondióiIUg beb* 
bien wy geoordeeld, db voorwaarden^ aaii 
^nte de gegy^lden 9 tö de zulken, wef« 
ke ben doen ópfluücen^ zyn geboüden, hiéir 
te haten voIgeiL 2if zyn van deezèn iii- 

u fy De gegyteldén zullen in beft WdrkV 
bnis ic^ehomen worden , 'ójf' VerCöOfting 

?an bet btt/ec van at'Pi^b^"^^ ^ ^^ 
Maire deezer ihd , of den officiet, tót bét 
verleeneb van" penniéfien' tot apprehenlie it^ 
der tyd geqttamceerd, of van eenig ande^ 
behooreiyk decreet of appoin^menc yac( 
ei vide gyzeiing; en aod van dit biljet in eeU 
daartoe aan te leggen boek daadelyk aanteë- 
kening gèknadt worden, ihdiervpege, dat 
<i>ecificq siil worden atogeteekend* de naatü 
van den gegy^fden , & xMm' van' detf 

£enen; ten \^ena reqcüfide dé gyzeling ts ge'ij 
m, de datum' van het bSjet /of decreet 1 
of appoiaélement, utt kiachte van welk de 
gyzelttg geiban is f en dé naamen der dienaa- 
van de Jnftitiey die den gegyzefden beb< 
ingebragta 
s. „ By den idbreng vaA ieder gyzelaar zaf 
èftadelyt beiaéld* moeten Worden twaalf ftnt-; 
vers y wanneer bet arrest uit naam van éétt 
petfoon gefcliled i^, 'en vie/ëotwtndg 'finii 
vera, wa^neéf' hetzelve" dt naam van meer 
^n één p^rlbtm, ofeene fükrletéic^ gedaan is;' 
en voona4)ërbedKiagen*van titf ttlmten vyftten^ 

A 2 di^«o len 
oen 4 ilM3TeilDAMS fl|. Dub. 

t?j>6- d^geo ko9gA^9 volgei» den prys« \)ktDt te 
bepaaleo. £q al de. arrestaiu vemdgeB» «Ir 
j^d ten mimce msaodelyks Tooruit moetea 
betalen eene nmnd vim becselve kostgdd; 
des eÊhcer^ dac aan hem ^ by de ontÜagingp 
van den gegyzelden« rescimde sal g^cbiedai 
.van beig^n op .dèn dag van bet.ontilag oog 
yoocoic betaald zal z^/tOL £n zal voorts vooc 
de ïïaDteèkenmg van ieder recommaodbda 
f i : i6 : — betaald wcMtden. ' 
. 3. H Voor kostgpld van ieder gegyzeldetif 
zbL door den ancscanc moeten wonkn betaald 
twaalf iliüven daags, en dé dagm van.dea 
inbreng en van het ontflag» ieder ^ voor vol- 
le dagen gerekend worden: en zuUen detelie 
^sdan ook op dezelfde wyze» met opzigte toe 
(pys en drank, worden onderhouden ^ ab 
tegenwoordig in de gyzeling omtrent de zo* 
dsmigen 9 welke op zogenaamde groote ios* 
een 9 dat is ia ftoivers daags, fo de gyzeling 
gebruikelyk b. ISdoch, zal deze bepaling 
alken de nieuwe gyaelaan betreffisn^ eu zul- 
ien die geenen 1 welke thans reeds id gy^A'% 
^ » ^^^'^ dezelfde pryzea gc^ioaden worden ,, 
waarvoor zy in liet Huis der Gemeente ga« 
houden wierden. 

4. ,, De kost en drank, die aan dê gijzel- 
den zal worden geichafi en vcrftrett, vSl de- 
zelfde zyn , die tot hiertoe in het Werkhun 
voor het departement der geldgiuten gebrui* 
kelyk te geweest ^ welke vry wel overeoikoiDr 
met. de fcbaftlysc, in de tegenwoordige gy- 
zeling in obfervande, onder zodanige versa- 
deringen t als Regenten zouden mogeo goed-, 

vinden XXXIL BoB&'OB8CHIED€NISSEN. ^ 

Vfndeo cfamrio in het vervdg te makea. %j^(S^ 
En zullen de gegyzelden mede ki bet Wert 
liaisy tQ m mogeljrk, zodanige flaapftede 
bebben, als die zy respeé]HveIyk tbaos in 
de gyzeling bebben » en aan dezelve vry- 
fiawi, cidi door bunoe vtiaden van bedden 
en beddengoed te laten voonien, *c wdk 
1>y ontflag wednr zal wordim ce rog gegee^ 
vèo» Ook zal ben worden toegeflaan, om 
xieb deze of gene verfhapéringen door bun* 
ne vrinden of bekenden te doen hézorgsa^ 
welk^ alsdan door de wacfar, die aan de 
poort van bet acbter - gebonw post boud ^ 
'znllcn worden ttiigenomen 9 om verder aatt 
liet deparcenent van de gyzelb^ te wórden 
overgebragt,-en aan den opzigter aldaar pver- 
gegeevenjf zdlende dtaarby moeten gei*oejgl 
worden een briefje , 'mer den naam van ém 
gy'zelaarv Toorwien beczelvë is gelchfkt. 

5. n De gegyzdden zulien zicb geduorendé 
bun verblyf in, bet Werkbbis gefehikt moe* 
ten gedragen^ en zicb onthouden van bet 
verwekken van onrust en ^loeijelykbeid^ vatt 
welken aart oök'; en zo dezefve zicb aan 
disorders fehuldig maken, ziü hecCommitté 
van Justitie, op klagten van Regenten 9 de» 
zelve na ezigentie van zaken doen corrigeren , 
onverminderd dé mefures , welke door Re« 
genten inmiddels mogen worden genomen , 
om de goede orde te maintineren en te ve^ 
-zekeren. » . 

6. ,, Ieder der gegyzdden zal tweemaal 
ter weeke mogen worden bezocbt, op zoda*^ 
D%^ dagen en tydeèf, als voor ieder buoner 

A 3 zil o 
rf AMSTERDAM» IIL Dsmt 

• MT96. nUê 9 den ées hog gevoercka teA tegca 
dien van Rssut der Gemtemê vtm Amifinr» 
dam te vetwisfeieni en, by c^obtaie Af- 
kondiging, de Bufgery daar van te vcrwic- 
eigen, 10 ala, op den aeaden der 
MMind, gefchiedde* 
Caomiii. Omtrent het nddden deezet MuHod ver^ 
6e a(K vaardigde de Natioaaab Vetgadbring etae 
*i H^e. Proc&méUk^ dienende om de gesameodyke 
bewDoners deezer Landen, faaniera de ml- 
ken onder hen, die dnr toe de veieiaiehiB 

' bevo^dhdd hemen, roe het neamen van 
dienst op 'i Lands Vlooc aan ie moedigen» 
Zy l3efloot tevens , dat deeseProckmatie, mee 
de meeste pi^iglieid, den Volke zon woe- 
den bekend genaakt. Daarenboven benoem* 
de zy , uit het midden van haar, eene Com« 
misfie van zeg leden , om £^, binnen de 
Provincie Holland , onder andensn , naar de 
Steden Amfleriam^ Jtoiieréam en Hoorn te 
begeeven, om aldaur, en waar het verder 
van not zonde kmmen zyn, met de MunI* 
dpallielten de wyee te omüeggen» op wel- 
ke bee groece werk^ op demeeat gefchitae 

^ wyze, zon hmnen bewerkHdligd worden. 
Om de zmk zo veel ie meer ce beQxMdigen, 

* hadt het Provinciaal Beftuur van Hdland ji^- 
gelyks zea leden benoemd, om mee de Com- 
mlsile der Natiooaale Coovende, lot het 
zelMe oogmerk, werkaam te zyn. Op den 
ygemienden deezer INflaand vttlcheenen dé 

: Afgevaardigden, horwaaru beflemd, in deeze 

- Stad; dezelve waren, van w^n de Nacio* 
oaaie Conveade, j. n* aicKBa, en j». j. scHfusrstFBNüiNEf'efl van wégen 179& 
het Piovindaal Beftuur, a. calroen en 
p. BRouw£ft^ Aan den Voorzitter van 
den Raad der Gemeente deeden de Afge- \' 
vaardigden ^ ftmks na bonoe komst , vertoe* 
ken» dat deaelve twee leden geliefilen te 

benoemen, om met faun en mee twee leden 

van het Committé der Marine, over het 
hewinte onderwerp , in onderfaandeltog ae 
treeden, Tevisna gaven de Afgevaardigdea 
ae verihan, dar zy voonieemens wareot 
*f anderendaags» in den Raad te verlbhy* 
nen, om» in hnmie tegenwoordigheid 9 op 
de meeit plegtfge wyze» onder het gefchal 
van Pauken en Trompetten, de bovenge- 
melde Prodamatie te doen afkondigen» 
Twaalf leden, beoevena een Sekretaria, wer* 
den Qit den Raad benoemd^ om de beide 
GonimlaflAii aevfens die derlMbrioe, en din 
Vi€e.Adiidraal os^ wiMTgft, van bet 
Hida» alwaar 2y hunnen intrek hadden ge* 
nomen, af te baaien, en naar bet Hub der 
Gemeente te geelden. De overige kdea 
vanden Raad» nevena een Sekivtaris, wag^- 
aeden deaelve op» voor het Hots. Nair 
binnen g^treedeir aynde, deedt de Voorzitter 
cene plegdge Aanfpraak aan de Afgevaardigd • 

den, die d^lve, door bunnen Woordvoer* 
der, j; b« bickbr» even nadrukkelyk be« 
entwoordden. Thana gefcbiedde de afkondi- 
ging der Prochmatie, van de Poye van het 
Hob der Gemeente» ten overftaan dér aa- 
mengevoegde CcMmkfiei die» kort daar op» 
door de bovengameldett» met dt sdfdeiiieg- 

A 5 ^ werdt 

Nleowe Scada WiaMbaBk, Iq vroegere dageOt 

w'dcn ^'^^ g^ed finwpa, vermarj, eo ew 

v^el* voorwerp des wm ouwene wq aUe handig 

biiik. totfen^ b»dc^ ten tyde der Urn jMnteUnge , 

'f«el ferJoomi van xjw ImKüt en ge^p- 

keid» Her gewigc der avüfej eo oqi «ea «o 

Moocbeeriyk lialpaiiddel ia deo Koofihaii- 

dfilf waie *c mogcdyk , egnigéw ia zype 

akHide kragc ce berfiellen^ deieKk het, ver- 

üttfc vao moedig R^eoc eo Handelaar «g 

fpicieo* Hec traa ook met die ineigc , dacde 

lUid der Stad^ vemieuweQcb en bekragd- 

.geode alte vroegere Keurenen Qfdonnwcirii 

.«p den Wiafelbank» vcmnt mi vserrp deiielve 

' nee de cèans giaaMakte oadeae bepaallogipn 

niet ftrydig wbiw, goedtondCf in bet etode 

vven de nmod Maarte, eene Kewn te doen 

nftondjgieo, by welke de .folgende Ardhe* 

ks werden vaacgeOdid^: 

' i« H DttaUe Pennioeea, wnar van albtor* 

•na 4len lAen April nemkoioende » • Wtefel 

.aal geflpcjicen worden^ ten. bdoope vin 

idiie hónderd. Gnldena en daar bovu» n 

• Ipversolka de. waarde van- alle de Vfv^' 

brieven , nic «^ieese Scad geaókkeil of ir geook- 

^Mnwordi^o^e- 9 wanneer denelver v^itffe 

/4rie bondeid. Qilldens en daar boven ia V^- 

rloopendet geiyk o<& .aUe KooipqifÏQ^yi^ipeai 

i^e yan .imds en wel voor Anna 1790 k 

.Bankgeld syn ,«fiie wierden gekogt of wr« 

k<«F» tadn WMelbank deesar JM joft» V.:» 
W ♦ f < Bqp&QKicitiBD:c*trx$sf,M. jf fa zal moeceii wordeo beu^d» loac 4dczotv- tjgi^ 
^mog alleen vao alle Wibft^lbrieven es Asfi^** 
MCieO) uit d^e^e Si9,i op eenige Plaadtra 
lianen deese Bepublicq getrokken worden- 
4e9 ofte ttic ^oiboigf^ plafitien b^aalbaiur» 
iNonw iJeeze GLepublicq getrokken » en albi^ 
vefoegocieerd wordende : op poene , dtx da . 
voorfcbreeyen Wj$lêlbrieven^ Goederen, die 
nnders als ter fianke. becaald acnlien worden t 
voor Ifiwalyk b^^^d ^Uen gebpuden wi|f* 
deoi» en 4aar Êfk bpvp* by yder van 4e tw«)& 
CoDtravenc^nrs, ten behoeve va« de Scai» 
^ Wprden * v»beurd drie pCc* i van bet 
yoUe bednagen van zodanige buUeo de fifojc 
godaaniB becudingen. 

ft* ^Dac aUe Wisl^lbriev^n^bf^caattwrbb)- 
peQ .deeze Stfi^» pa verloop ?an drie Mwi- 
^ na dato .iifèitSf en dus oa den goden Ju- 
oy^ eecstkomendi 9 georokken fvordende uit 
Ptauitzen buiten deeze Repubiicq gelei^o» 
fiwaarvde Wis^lpp deeze Stad van oude, 
eir wei vo(^ Anno 1790, akyd fai Bankgeld 
fff gjeiegotaeid ^wQest 9 mede in Bancpdee- 
im Stad inllen moeten worden betaald en 
voldaan, en zulks, niecc^genllaande menige • 
£lfufiilen) S^jpulatien pfie Accepcatien ter 
i»)Dcrarie; op gelyke poene en verbeorte ala 
\fS bec f oQrig Articni is bepaald* ; * 

3.,5Pac de betaaling van het gewoooe party 
Geld, k 3 StuiverSf met den 31 deezer zal 
i|phondeQ«,en:in plaatfe van dien 9 met den 
leerflen Api|i| jnnfiaande, voor alle. AfTchry- 
yingen en QetaaliiiKn iq dp , y/ifSiïb^k jp- /^ ift AMSTERDAMS UL Deeu 

tf96é wordeo betaald aan decdve WisfdbttiV^ een 
balve Smiver ?an iedere honderd Guldem 
tlié afgefchreeveo worden» en dac de m« 
fpecdve reekeningen van een ieder « na de 
^oote fluicingen in Janoary en July , qiUen 
worden belast voor die onkosten , over het 
gezamentlyk beloop van alle de afTcbryvin* 
gen 9 door een ieder msfcben de voorgaaodi 
fluiringea gedaan; zullende, wanneer dic be^ 
loop mee een gededte van Honderd Gaiv 
dens ukkoomt « van dat gedeelte- niet wor« 
den gereekend. 

4. „ Dat van nu voortaan alle dispofitien^ 
een beloope van Honderd Guldens , in de 
WiaCelbenk zullen worden aangenomen, en 
ten gelyken kosten worden a^/cfaieeven » 
zonder dat daar voor by bec . inbrei^en zH 
Stuivers zal behoeven te worden beoald; 
doch dat van alle dispofitten, minder dln 
Honderd Guldens bedraagende, by hec In^ 
leeveren, als te voóren nl moeten worden 
betaald zes Stufvers**» 
Ntdera Veel gerugts, door het gantfehe Land» 
bepaaiinf verwekte thans de zaak der aftetdnge van 

d? Re! A"Pt«no*'«ö* Op «ommlge plaatzen ge- 
modeoi fchiedde zulks op eene wederregtelyke wy- 
ze, en ftrydig met de UllyUMM. Die be- 
woog het Provinciaal Beftuor van Hdland, 
het ftuk hl nader overig te neemen. Op 
den eerden April ontving de Raad der 
Gemeente deezer Stad aanfchryving, behd^ 
zende eene nadere opheldering» Volgens 
dezelve moesten , onder de Amptenaarsi 
welke van hunne postett moesttn veriaaie» 

wor^ XXXILBOBK. 6^CRIlD|BHI$99,lli t^ 

irorden, niet begreepen ^.de, zodapi^ 
«n^ die^iD ded jaare 1787^ vm-ffenoegd mei 
3e, coemnaaHge Regeeriog, geceeKend haddea 
voor de zo geooeinde (Side CooÊcude». 
JDat ook niec bedoeld weideo zidke p^« 
ioonen, die alleenlyk leden peweesc warea^ 
mn de» zo genoemde, pnuaje-Sod^cen; 
gelyk ook nlec » alle & g^^Q^x welke^ 
op eene voldoende wyze» zoodeli kirnnen 
aantoooen, door andere perfoonen misleid,: 
overgehaald of g^woDgnt te zyn toe bec 
pleegen van eedge daaden» by ^eoe vroe- 
gere Afkondiging vermeld , *i en ware zj 
^ badden frauUig gemaakt aan zodaniga 
bedryven» die, op z^ zelve, als misdaadeat 
snoescen belcbouwd worden , als plondering^ 
mishandeling van hunnen evenmenscb, en 
iporcgelyke, ds &, ten allen tyde, ftmfbaar 
aam» en waar omtrent de vocMfeevipgen van 
oveireeding niet kunnen ,ga)dn i« ' . huag badt men, hier ter Stede, gearbeid ]^^^ 
aan een Ontwerp ^ om » oveteenkoniiog »\^et oiTT 
tbana ingevoerde «de van M|d[en, op eept^reogen 
fl>pedigp en gorgelde wy^f de Volks**^ do 
ttem ie kannen uitbreiigen* Eene Commis-^^^ 
fie van zea leden^ uit de Boigery benoemd, -o 

badt zig verledigd, om de bedenkingen » ' 

daar omtrent iogekomep, te ontvapg^, te . ^. 

beoordeelen, en» door vergelyknu^ een, .^/J 
oaar bnone meening» best gefehiu geheel 
te vormen» Met bet begb van 4e maand 
April deezes jaara was de Commisfie mee 
haar werk zo verre gevorderd, dac dezelve^ 
ler beooideelinge en goedkisoiitige , aan deet 

Raad i4 'üMmnsABAVi^ m deb& 

1^. Iba lier - GfineeHte rër kiid ftéSk m 
ÓMwèrf iet' vast/lèlHkg vah rar A^ti^ 
ipiènt 9^10^,* wèt'Mthmpig de 'vere&tMfé 
pan eèn nbe^^dend bt^pwur , Jpoe^ M 
ggregeÜ'j dè FoJksjftm, o/ lietkr dè firn 
êer Geffkemebdn de Slot/ Amperdam, Ik 
hnmeftinArei^^ Het Ohtwetp , zdl^ 
ki wefkiog gebngCy beffbodi nft acbc Hoo&^ 
ttttYkeé. ' ratrdien hec^dégrs* korten tjrA 
Iieeft ilabd ']gehoudën V öoirdeelen wy, van 
iiregen dèstelfs uitvoerigfaeki, delnla^cbfe)^ 
Ofigeratrdeit. - Afcc de opnoeroh^' Van* de 6p^ 
fthdüen der Hpofdftakkeii züllefi wy ói^ 
itargenöegen; tf wareb dé volgende : JPin 
h de Vêktflemf -^ Ober de Siemgerétf- 
ti^deü^ ~ Ovfr het uitbrengen van defiefk 
dM- Gemeente. — De tcfyz^^ hoedanig dè 
ftèm der Gemafte zal uitgehragt werdéik 
■*-• Het'Cemptülr van Cerrhspendentie, — * 
.Offer dtn Raad der Gemeend. — Over di 
tvjf^e van verkiezing der Commitfie vanr^p- 
, teeping ^ van de Foarfieilert ^ en KaaJkê 
T der Gmetme. -^ Van ie tutfebentjt^üi 
Faeantres^ Ttn' üone Mtmoette tneo \t 
nog éè oi>odfge fiykageo« 
OpAci' Onder de^ middelen , oin den g^tneeoeof 
tiog van oMtti aan wertL en brood' ce beipeo, ovef 
^.p^l^'iMlke aomm^en, hier rer Stede 9 huonc 
briek. gedagteo' bidden tecen gaan, behoorde ook 
bet oprlnnen vtfn eed Koiueen • Fabriefei 
Twee bergers', FHttri>pARo en kool, 
bidden daar tttdatm eeA Oanve^ bernmH 
Doch, toe bqt vtiWberett vab bbtzetve; out- 
btaltn bim» bebdven tetit ^tiktewert^ 
j* plaatB) flMi, -ft 4iöMig0^9e«ning^ 4Mli Mecéek' i?99 
en ander ?ervoegden ly zig aan den RaadP 
der Gemeente ». : om bun ' de.^ehulpzpad 
bapd te /bieden. . Zi VoDdên aldaar,. o«^^ 
^c hëc..een..en ander «.éen giinftig, ^^ 
(ttbr, enoniKmgen de coejoeggiogv dac^ cea 
hnnojea ^hniikei^ zou wórdra a^^^R^n bet 
Onde SpioBnis ,* voor dënVcyd van twaali^ 
jyareui zonder huur; na yerióop wm welkea 
<ï4 ^yw ^Sgi' ^A 9fbniik. vim; bec luiebouw'^ 
ipdelyke '\ . bnuqgjenningen jKxiden^ betaaleiKi 
lÈDypórt^Bög eene fonuae van d^réig(luizend^ 
glAdeaSo* (H^ voldoenden borj^to©: ^ doc^" 
zonder iptrest.^ iRSgelyks vqpp (te^.ad v«q, 
Waalf j^e|i \ na ve^fen^ va» welke ;3?y «W? 
de Stad bebooriyke intrest zouden nitk^» 
neo; Op deeKe^A^rguoniKUTO. verboden zy 
zig y de pryzen hutiner Waaren ce zullen 
l^k*^elien«mec die van buitenlap(b wenlen' - "^ 
i|ig(;voerd; en aan ten mioüen zeshonderd ^ \ 

zo* Mannen en Vrouwen, ab/Kindênen» ge*^ 
iladlg wWk ie zttUen. vêrrcliafl^n9 in.faBC^ 
veicrouiven, ^, van wegenden Raad derr 
0e^ente., aUe^Annbezotgera-zou^so gdast ^ 
worden, behoeftige heden b^ hea te wyzeuK 
onïi alzo. de Werl^oo^beid^ Z9 nadeeligvoov» 
de Maatfchappy ^ immeini ite^ a^^en^ vao) 
e»». go«d. gfjtil ,t voor te» koQnjen of ..weft ^ 
l^.neemen. . ; 

De y^nderide toedand vanjï^ak^n vorder-tNleowe 
itk nu ook eenig^ verandeilag in ^ ËédsiPoonm- 
welker by: bet- yetkrjgen vsn bet Poof«M*^ 
fi^ dee^. ^(«di. noe^ woi^niifgslegit . . 

De; i6 AMST^aHAM^ IILBnCi 

tf9& Dttdft 'wsardt op d» volgendt w^te tago* 

fichu 

« 

Cy zweeft^ dM 0^ etkemiemk ie «ry- 
èdd en geljkbeUi en de enoerwreeindbaate: 
feebien van denmemch en burger^ dk 
hifger deezer Stad^ tswe FeriegemveerMi 
gen ' en ftedetifie Beftuurersj in der tyd^ 
tot de handhundw en beveitigbi^ der WeU 
ten ^ op die begit^ek gegtmd^ iJitf^teMUp* 
zoom rfn « dezehe voer édk twoède eumm 
fidgeny tégen deezer Stede- webejn^ wdar^ 
fibnwen , de algemeene welvaart , naar 
aw vermogen^ iwpen bevMeren;' em voerte 
aües deen en kutten ztdr\ wat de ^^ 
van een goed bnrger van u varderete 

deoRucLF^cle dag wis, tot de veraiideriiig VbeI 
den Raad der CSémeeote, hadt, e^r, de> 
itelve, voor dft maal 9 op dfeudag, geeoeti 
¥00Rgang kotmea neemetu - Op de i;^ der 
gekoozeneii badt men eeo^ peribooeQ oat« 
moet f over welke de meerd^heid der Yks> 
gerye, opeolyk, haar ongeoo^^en hadt laamr 
Slykeo. Keoe nieuwe fiefflining moest daarom 
« plaats hebbeo. Tteos ge&mdde, dieosvioi-' 
genSf de verandmng van den Rnd op den 
twaalfden April. Des morgens ten tien aoieo 
begaven zig de daadelyfce VooHfeUen» en dr 
leden van het Commiué van Oproepnsg, xaé 

hetBoiger-Weealhnis^indeKidverftnttr^ od» 

de dp nieowettokcKmieiide ledtaf welke aMaar, i;5t& 
door eeoe ComiDis& idc de Voorftellers 9 
OQCvai^^ waren» mee een Commrado uit 
4p Nadooaale Gqarde» af ie haaien» en naar 
Ittc Plein der Revolode ce gelekfen^ Hier 
werden zy door eene. Comnusfie qic den 
Raad, nevena eeneh Sekreiaria» oncvai^n»' 
én Tan daar tot i|ui de kamer van hec 
Commiccé van Josdde verzeld; waar op de 
ConunisOe oic den Raad naar de Raadka- 
mer wederkeerde. Na eene wyl vercoevena 
begaven ^ de nieuwe^ Leden» andennaal» 
naar bet Pl^» om 'er» door den Voorzter 
der . daadelyke Voorlleller», in den Bed |» 
worden genomen» om vervdgena naar de 
Kamer van het Commlué van Justitie te rug 
ca keeren* Geduurende het tn den Eed 
peemen vertoonde ^ de Raad 'op da 
Poye vui het Huis der Gemeenee» Ma 
werden de afiveedende leden door de'Voor^ 
^llera veraog^ » aig nevens hun naar bet 
Pleki voor het Huis der Gemeente te be- 
^geeven» om aldaar» voor da getrouwe waas* 
petming van huane {toacen ». bedankt . » 
worden. De nieuLwe Ledeit» oognuola» op 
hst Plein» aai» de Gemeeniè tjadevooigi^ 
ft^ld» begnven .sig- nu naar de Raadkamer» 
alwaar de Vowttcer der VoorMleia aan 
hm eene gepaaoe AaoTpfaak deedt» die door 
oea der nieuwe Leden beantwoord werdt» 
jËinddyk b^ven sig de VoorfleUeia naar 
4e Kamer van h« Commlaé van Juadtktt 
om de aftrejed(8nd4 >den^ insaaiyka^t. onder 
4ekking' van eenige manfchap au Nadooaale 
XXllLSntu B Goar^ fm^S^ Osatde» lati liec Bnnr-*Wei4Mli lè 

ttnéksu Eq hiar mede nin» dt ptef^jSg* 

fadd van dMzen dag etn «Ma^ 

Veran- Omiraic: di^ €(«110180^ wdke , bf 4ê 

deriag VerkoopUgM,. toe hier wë, hadden i^Iaooi 

<° ^^ nhad, voodc mea thoiit geMdea, éi föl- 

Verkoo- ds oa bevMUttle ürbiUctag-, rotide, tif g^ 
piageo. moctkoonioge nn toduOgé Bargeps^ wé&t 
«nOBidiglirte Biet toeliartn, dHdMMMfan 
BMur de becatUng der Köoppemfiiigm w MPIig« 
teo^de-yndunmtter gdasc werdn^om^bto- 
MD des ijé iM veerdeii dageii', de itke- 
wtog tfan de veikogte gee^deraii ie tMeiw, 
ttfk ékkdM ét bmtaSiBg oen fpoedigie khi 
jwninett fffahieèan. VoMemoettMOhdeidÉ 
modenOpbrengic, *twdk',va(n*bii609 ibet 
ém VenhMBeeaier, aon Sakb Sekrenrisftii 
wénoamoté metitl ^wrêaefaeil» M(w^ 
«Mvdtt-^ovèrimid^diwöffdiii aab <iBD S^ 
kmcoiii vaa-htt Comsdttè van FInaDcImi 
■ks r BMT gt#ooMe» -fMT g^aMlde fer- 
«mróeedhtt) T9% guldraé "ü j«ars Imm^ 
de. JSiMUyk nmden 'èt Makehait, van 
i|o if itD^ veqi^gc q^9 met beoefc* 
Unip ioc >de. V a ifri oo p i rigfln vm KoopnafB* 
goMeiADy èvw seduiig c^ handeleB» üjistf 
foü ope^ie der vaEfcoophigeri WQ Hüiag^m- 
daö mrpUgt ^a': lêet dMta vetfittde» dit 
flf ^ "vaa'de KoopanmlGhappeit^ eeoe lyet sou- 
in aoeten opgeeviQ aan dto Vntdonieestery 
op4tt Qeeae daar Jeor ia^ flaac geAeld zoo^ 
dt WMde» t ^^huir ¥bi ' béhMriyke €|^- 

attt •«•w • .*• •» V gÊ9é w ébn^ m'nm bei Atbnomdaoi • in^ 
WMBbub^ ak aodenbls. . • "^ 

. Op ckc Weesnèemereo 9 in hec waimee*£ed ^m 
SM Vin hunnen gew^g^gen poeit tnec de Wees- 
ioocH^ tfeilyklieid en trouwe, xondeii bon- ^^^'^ 
delen, vondc de Raftd der Geneeiwe qirbear '^ 
eb dieiiftig, deedven aande verbfeunhft vaa 
den vplgendeo Eed ce onderweipen: 

Dm zweert gy, ddi gy be$ e^endim m 
êe'zaahn der WeeMndereiB^ 9k, mHc 
sik 2odairige peêÊoiÈgen tn - §iêderek v- 
mdke^ 20 ab inceritaca^ als i»Mi^-mo^ 
tfemaire dispöfiden » iher Wiwiéfmr$t$ mh 
êèt hahenlm^cbe Ké9mn'mB$s^Ui§^^ 
eum 4e'Weétme6Mn dèezer. Siadzyu over* \ 
agnuuêii^ en eitder der7»l^hb<!fritiggc^> -^ 
fiMy mk^gpébn alk dk Pmiiyjl^:^ 
efictenj ^weüei daer p^riikuliere h^^ntt* 
ter JFeetkamer sy» gedefpnóerél^ . «• in, h^ 
«Mr jpif pm Waimeeftcnn fffield^ jgè^^ 
V u^eitwelyk^ waar al urn v^rmogm^ VtSlak 
deugdriyk vak Uviaarm ea Ifefit^en^ ak^ • 
ttwe eigea goedetea; ^■' i - ^ ■■> di^ gy^ att^ 
eem naau^éurig opziener en verzorger 4sr,, 
ffeeztneM pan éerzeh^ gmkrotf^ tèn fll^ 
ftüf tyJe^ M hp:bermhg vamdfzehe zttlL 
iereiéoaariÜg agfwi « tér veldeming van uwen \ 
pügf^ w/mm Qrdemfomify van ieeter 
Stade JFeMamer*^ en dat ey mtrent altet^^ 
mat fFeeïïmoitt^ren, mïkrUng noedt^aklyk^ 
tedkn fdnden tê btpaatenrde fi^tfi^ ^r 
Ifombauding Mie h off neemen. . . 
4?e waarJ^f foz^ 'B-o Te.* flo AMSTERDAMS. m. Haui 

1^9^ Vevens wetdt nog by don ^mA te Gt-; 
meente vastgefiddt dtc tlfe W ccw w ew w»» 

r zo wd die i£ Leden vanden Ratd dl» |HMt 

londen bekkeden, ab die, irit de Bffigay, 
daar roe «mdoi veikoeen worden, deeaeii 
Eed, als foor een b^fzonderen poac gebukt, 
en a%efeheiden vaa de bemkkhiilett van^ 
flen Raadi tf te leggen woden gcèonitai 

XytL • - * . 

BepatHii- Ter verfcoedta{|pe , dat, In hec vemiidaii 
cenaifi- y^é pendngen boitenalanda , *c welk, zedert 
fH^^^ dé'Oitfwemettig, ean tre^ge bepnalin^m 
(oMlai onoohtthf waa gÉMut,^ geen bedrog tBWgc 
ym geld gepleegd woi^» oam de Haad hec faS* 
SSf ^' flnlt, dac de Vemndera 9Vi geM of «ld* 
ipecicn noDoe panyen, oea - * fgirrwgif f 
Woensdags, Donderdags en Vifd^, mo* 
dei| noecen zenden aan «de. Kaniep*def Ca* 
Ayèntt nn den Wislelfank deeaar Smdp 
oodar in hec Hiiti der CSemeentt^ en£ wA 
des moq^ van den tot twaalf naren, 
* mies daar van 9 *é daags te vèdten, aan de- 
aêlae Banier bèhootlyke kennia gaevende; 
«bons, dac, op da gemalde d^gen, twee 
Leden qic den Raad, en wd ok hec Cent* 
tticté van Koophandel en Zèevaarct by hec 
vireégien of tellen van de partyen geU of 
flel#peden zouden s^eowoonMg cyn, en. 
da ingepakte partyen' ook met hec Ochec 
van Mt gemelde Commicté doen verage* 
Itei waar van de twee Leden aan dm ver* 
nander een . Cerdficaac zooden a%aevept 
waar voor deeze> ten behoeve van den Wh- 
IHblbk, jKm benuden derdg fiulfttk Dm- ^ 4 XSXIL IbBK^tSBicBiSDVUfft^im. «i 

«nbómi wndt oog befloonis dat de ver^ i^piL 
jnden de geldf|MieQ zouden moet» be* 
magOÊi ab volgis 

i De Rykidntew, kisddmivao sooSoluii 

De MeiicMico, by loo Mark. 
f De DiikaMB^ by 500 of 1000 ftob» , 
Alle nwQde tuieren ipeciëo , by 106 
Mirk t en flndea im » by i< of m 

MBnb* 

« 

• TericMMnp ivgütgeKueoeD ^ feDeof ckd Oimio* 
tikr^ TiQ hoc begh dJareMÜnd Mbqr» die nn de gdAe- 
fchroonriyiOb Bfolg^ zwager gingen, eni^^Jf» 
«ft aommigBrUdeo ym óea ^ead m lyfr-^J^ 
gevaar bngteo. Dezelve werden ^pleegditei» 
éoor eei^^iUMnniera^ welke in eed en^ozt 
diNM. der Stad itoidea , deels aan dea 

bnfceii de I)«êid(che. 
e Siady en .op! 
ooderfidieldeQe: phataan» Hec.Committé .vaa^ 
Waaiknamheid^ daar vap ooderrigt» gaf !er, 

^oolrzicaar vaneden Raad 
deiizelaian, reeds *s moi^ 
gBQS tea aehc oorai van den o^e^iden IMhyf^ 
boiteng^wooo, deedc l^een roepen» Hier, 
nam men hec beflnic, i. Oo^ bet gedeelte 
der Scads ^wapende Borgery, hetwelk 'de. 
Afdlkry uionaakie» af te dank^ 2. Dic^ 
CM dndOt* door c^c befluic^ de eer van die. 
braaven, onder de Kanoonien^ die. met de 
gepleq^de eovddaaden nieca gemeen* gehad 
badden» niet bevlekt werdtt de zodan^en,' 
«o ipoedl^ mogelyk» wedmip zoudm an- ^ 

63 ge^ uvertoomrctien weg^ Mif 
Boort» deels ook binóen 
r *.•• t ' »** i^^^ M(fela worden} <^ dst ly^ wn idmn^^ 
mnmen dieosc aan de ficad bcmryieiit «ft- 
voor de rast, orde en vett^;lieid vaomm, 
Wttken. 3* Dac de gemelde afdanking, door 
cferie openbaars Aftoüdigliig, «w iMriea 
bekend getnaakt, welke torens bet vMnee* 
tnen van den llaad, omnmfi4Êt oeftbufaligea 
éndbr'ife Kmoonfen^ ma nwém tiag lee* 
géo. *^i ^vetmirs men itvèü$ ttarigr : tü» 
kwam , dac sommigen , zo van de DiAuft^ 
leq det Joadde, als van de Nachtwagten^ 
bi be^aaHiree^ g^^ 'Miveeg^igéh ^ 
zf^'nier ^n:^ant!én plt^ fmUea 'jgAwm^' 
ten ; co ' vermië '* enige * HeiiMM^^ni oA 
Tappers 9 aan* de aanaeggtaig'y^^ll wiegen befr 
Commhié vanWaakaambciidf '^ afonds w 
vooren gedaan, om, na ckn oüieB, nier an* 
cappeQf nieé geboöraaattd hadÉen, wenh * 
tevens beflóöcefi, bet gaMeUi Gammfeié' 
ck verdoeken. Mi zorgt tt dnann ^ • daé* 
de Dienaaivn ^d» Jasririe en de NMfating^ 

Ïn bonnen pligt haan wkeiit% oakmnmi : air 
ede , om den Maite, én iaattleo vw 4W 
oéfbergferf , ' nee atteii' iMigelyluQD' yvt^i 
wédizaam te doen zjn. ' DAWnbova beval' 
db Raad-aan den Kommandant der Stad, Git*' 

ÖIKOE tlBlTDRIlC DE WI&Dl, Op^^jBJfO»' 

perfoontyke verancwoordClykHeré, aUe aod^>. 
nfge fcragcdaadfge maatregeien te neemend* 
eh Haar te flèBen ^ uh ^geétenradigd imar da^ 
nvaarfyke omffiandigbedto^ , bi welke d». 
StBd , > dKtga te vooren , en fai dos 
jdngstverïöopen nacfaf, was gMreiet), «Mh; 
dèn komieti- ^bekken» mi de mir Uaaest 

deese 6_ *.*:»» teadbpavia^ .Vk aaqmerkiog, wydej^ t s vaji ^ 

49; ó«ce%« omftandigbefl^ « waar in .zig 

c1md$ dl i>jca4' bs^ondc , oordeelde de {^aa^ 

^ioiiUg, .dact uk deoxelven^ l>y afwisTeliog^ 

eêoe Comottifie van eeoige Ledea, g^uur 

Knde dka 4%^ of zo veel If^^ger 'als aoo? 

4ig ton mqtdea ^pordedd.» .ieoo Jblyveo 

f^fg^dereDj welke Comml&fia ^Kidaoi^e 

tB Jaac loa bebbeii, ab de.gdbeeb 

«eidg^s «m) knneq uicoe&etieii. JDen vo^ 

geoden dag, Diogsdag, deedc dè.tlaadVd^ 

f ttblikafie » ra^keode^ de. afdaqkkig. der K^ 

liODDiers^ «tkoDd^n^ en^^v^j^ea» iiiec eeo^ 

ide plaatsen aani^n^wiw zy». volgens den n^ 

faqod dier: Afkmdiguig^». buooft; fabels eb 

psaagbaipMln Iff^ódv^ , op ie bipngeo. I^tu^« 

icbea hadden .de .;ICanoQolera ;zig naar b^t: 

lP4ttik begeenps.eoy onder, andere balda;^- 

dig^den $ den Onder - EUjnipagnneiïscer vap 

• Mo4> A Werf. gedreigd, dac , indien . bjr 

iAk, op;.ftaandeo voer, eenige dooir hen 

«IPgedoidt .pesfo(»en uit deo. dienst zette^ 

Mf% 's ittderen daagit ni^ Werhofidor^ 
saas aoudeb te rag koomen» Tegen deo 
ayood nam^ de bende, in oelchaarde gelede* 
im, den optogt aan naar net Huis der Ge« 
naeeme^. alwaar de^ &aad, «^|^ den avoncl, 
.van nie^w» was. ^gaderd. pea% met .W 
laadllagen der «Mest gepaste^ . middelen , ki 
M t^nwoordige geljbéldbeid van zaaken^ 
.«mving dezelve berigt van de dagdelvi^e aan* 
.kdmst der Kanonnien, oit bét nudden vam 
:W»lkft %,. j?»lang, ,^ft_CoBuiuiiie Üic 

B 4 aaii* 
* %4 AMSTERDAMS m. ïh^u 

ij^* Mnëenm^ lilet'Vatoek om in denUtadtê 
worden coegelaacieQ. Doch vermio ilic ver- 
koek, ils zodaoigy niet kdn wordéir 
ingev^llgd , gaf men verlof, dtc eeoi^ 
ah by^oodefe Burgers, Aiogten binoeiH 
Hier zeiden zy, dat (fe veraund-» 
dé Kdnonniers geeoe andere bedoding liad^ 
den, dan te rn^gen <m de vernietig der 
Fublikade, by welke bun Corps was af- 
gedankr; om reden dat die Afkondiging voo^ 
bun zeer hoonende was , als (feilende eewil 
itiet van bun gelylc met de flegeen onder 
hen, welke zig aan wandsaden fchutdlg ge» 
naakCf én da»r door ftraflfe verdiend baddeiu 
Het. antwoord van den Voorzitter was, dat 
tnen ten boogden verontwaard^ was over 
den ceg^woordigen fiap der Kanonniers , vaa 
welken de Raaa de icfaroomlyke gevblgen 
överliec voor rekening van boo^ die ^tt dé 
Ooraak en beleiders van waren; dat de Raad 
van de Pubiftatiet wdke men verkbetd faadt 
iiitgeleed, niet kon of zoude afgum; *t wdk 
door we de tegé n wo o h fi g zyndè Leden, ab 
trit ééaen moodf wéróc bekragdgd. Na het 
Vertrek deèzer Bufgeten , bekwam de Rad 
'Verfcbeiden narigten, omtrent bet geen 'er 
voor bet Huis der Gemeente gaande was. 
Zommigéó berigtten , dat de Kanonniers, die 
voor hét Hnié vergaderd waren» banne Sabeb 
hadden opgedoken, en vei%Igeas, oodarrki 
de ^rs^keringvan den KoiAmandant de wil* 
Dz, (ht, wat Vr óck gebeurde, di Ptalffi- 
kacié niét zon worden ingetrcdtken , gezwona 
taddehi aani^ bevd ler ontwa^éSoge «lic -^^I ÜöBK. GBrCBIEDEmiSBlf* 0^ 'u 9allknrgtbo(Oitt^ ^^ 

Borgen t voor hei Huis der Geméeoie pOK 
^KHideiide» dg tan de zyde der Kinoiinleii 
tfOegdeo» Anderen verimlden^'dec een|||M 
dier ffetnqiende Borgeren insgdyks ferragM 
om m increkktog der bewosce Pkiblikade^ 
iremics rj niet voofneenüens waren, of 
bume Medebnigen te vouren De Proctf- 
imr der Gemeente^ chaos in den Raad cegeo^ 
woordig, verklaardb, &c ook eenige Officia^ 
-ten van de' gewapende Borgerm^, op den 
Dam, himne Hoeden opftaken , ten blyke naH 
«ecUmiringe vaohec «dn^ der Kanoonieit» 
f|et berigt van den Luitenant- Kolonel der 
Burger- Cavallerie Ideldt in, dat dg by de^ 
jdve eene Commisfie uit de Kanonniers hadt 
vervoegd, met oogmerk om denelver mee^ 
Hing 9 ten hunnen opdgte, ta verflaan^ 
vraar op de Kolonel hadt verklaard , tegelk 
lien ie syn; antwoordende wydera op hcmne 
mnag: of iy mfiê i4a voor de Rémoiie det 
Orémje • jtn^ewêrm was f dat hy daar 
^vdor was. miss iet kwame ie bfyken^ dat 
ie meerêkrbeU der Siemgereffigde Bur^ , 

fery daar mede voor was. Oto Loiienaot'' 
Lolöod vokgde *er nevens, dat de meesten 
der gewapende Aflagt , die op den Dam hadt 
post g^vat , het eens fcheenen te syn met dt 
Kanomiera , en met hun verbroederd waran 
fa deeien hacUyben toeibod van saakeOi 
in weUEsa de Gewapende Bufgetmagc^ 
tenen Eed Vtrgeetendeii wel verre vatt 
tel wettfg geaag van den Raad i» ^^ 
tel haiidbaiMi» het eani wêm ttit aMU^ $t^ hm» «WPDi|pEe^?en vso ^aiKlim^. .^f djp 
iVoorziu^.jn. .bedenMogy wac.qii tt .doioii 
A6P)dt2 ^ weidt, m eeiHg omriep, me^ 
4j^(tiggtoerdeeUt inece^ifr'C^na^fGe y*t 
id^ Kanonnier», als byzoodefe Bqrger^, by«i- 
dkQ 9y dg daar toe^ by den. Rm^ lap^^i 
aandienen , in opderbaqdeliqg te • tca^deiixj, 
Hni einde , laisgi dien vseg, iodjea. bei raci- 
gelyk waiv, biec veigiecea van fiorgerbJoe^ 
1^ Foorkoomen» Niet lang daarna ver&iiee» 
pen eenige Kanonniera In de :Verg^ring9 
jrei^ield door des JLuicraqnc «Kolonel ^ 
CawUerie. £en van bnii, die bei woocd 
voerde, zeide, dat de Kanonnieia , tbagójp 
op den Dam vergaderd ^ inderdaad hpsif 
pe Sabela badden opgeftobeoé * en . gi^un^ 
aien zonden, dar de xulkeiLroqcjer.biitii» 
ynSkt jdg aan euveldaaden badden {chvjldig 
gemaalcc, gieftrafc werden; iloch daic zy„ p 
kttone fve^ring om aan 4ie Publikade «f 
féboorantfnen, bleeven volbasdeo:,. om dii 
fy, mee de fcboldig^,^ui de (cbandei fde( 
ivildep deelen. £en aoder voegde .%r ne^ 
vena, dat ay bereid waren om de fGi»d4ige9 
le^bdpen c^paoeken en aanbrengm* Hier 
op voerde bim de Voorzitter te gemoec, 
^ het afdanken vpn bet^gebeèje Lichwn 
Vm de biaaven geen den. piiofteavlek aaiv* 
meef, ab gefebiedende zulM. allwn}y;)c , oi» 
de ..braaven van de onvfMtdjgfln^ die*, het 
l^ichaam der Kaooqniera . bevleko», ce zufr- 
Iferen i ivelke braavèn dan ook., jen .(poe^ 
4igfte»i,teiijDie]»ws aange(tehl% ^n m bim* 
90 «r ^KHdeMtiiJteld w>rd«M Mfi^op 


é 

èdasta- èag ém im een befirir^ vm itê 6/^ 
KuAuia oiqpènffc geweest zyilviodienidB 
legeo woowBy « -rtodlottige toedragtrvn .ne^ 
kdn zulks slee indde ferhlndeid^ dsev^ vtaor 
*t 0¥erigi»r^^*We( «loest gsimo^iiafii wcmm 
dm^ dwk t dÉc hec tevens zeker *i«m». ihc 
iFOor eiken Base0r de Weg^, toe betinbeen# 
gen ?eo m|eiilisik'iifcfagéri ^ )Dpeo - flondcé 
Als de Borgers bier op verkleefden , dat hei- 
gseocfle 'g^eelie der Burgery de irfzettiog 
¥sn de (Mtfije ^ AmpeRmeren vwderder en 
danelver aenblyven veef leden loc ooge* 
noegen gif,**tiit«roorddê de Voorztaer, dat» 
wmoeer de^ ^ Wet geéerbiedHgd' werdt , de 
aadt in OBverwylde overwee^nr sou gen» 
men woiden; doch dst hee, en etne be» 
lligce teek, vasrftoodt, dat de Poblifcarfe mseait 
grtandheeü^ wmé^n.^ ThÊOs deedt de Voc» 
aftm den mmtkg ean^den Reed^^of dsiel^ 
iM>, ten einde* om aan de weldenfÈenden ^ qs 
^peel raogelyk, ce gemoet ee komen « niet 
£00 kunnen beflulien , om ^ nrics .voonf een 
der PnUikade weidt voldMi,*de Rargati^ 
fade nog li^dèa.to V werk-ib' tetten : .«en 
welken eiade:^<iyveidsr YMtflo^/'Om'.de 
gw ?ee « w Qfficteien en Kmnuiiets^ dte daar 
in geene-^waaifgheid mogieir -fltaeMi , rn| 
dat zf iraonè wa p ene n «couden hAben «af* 
gelegd , het i)eó{eMrd!r *, door^ eeno Com* 
nriifie'nit dén Reed ontwofpen; (*t.iielk« 
faoofdzaekelyky behebde, eene (berafgiog 
vut" zig aan "^ de geleegde* ' ofnittig* 
beden ntot se hebben fcbiddig'gsnieakii j 
(B'-dtlen «ssekiMiif -en ^'^^MtÊtiffxï ^ - 1^ it ft^MST&RDAMS : HL DMt;: 

HB te hcffldiem la dk MotOel om èft 
Wfjgiosftog geooegciif oofCfiuiiideRly ctm*: 
ml» dernoodife maanegjeleii cqgn de sol*» 
'hiD^ welke» ondanks & onderaekenii^imi 
Ux DedmcokTt ndeiland toodm hevcmdeav 
woidai) diu in eer kwMide ttoniiece heb«. 
ben gehnideU. Hec DechnuoAjHbiier c^ aaa 
de nog bionaiftaande Aorigets zyade voor*, 
gefeexeo^ n^ de Woordvoerder toe aofr- 
leooid, d!ei ife broétom mider Jk ArUU$^ 
rk bettêhe wM^ plaifigr zMdm.inkemêm.^^ 
m dêi ée mUkmfkffm tMrw. Ën bier 
mede venokken de Bürgm oic de Read- 
tttlé Terdond daar op bet tig «ae Com* 
nitfie uk de Baaaflche Ckhs andieiieou 
Docb wroidff ngevolge dea Oefloka van 
het Pioviodaai Bdleor van HoUaod, de* 
«he» ds sodan%, niee kon weidn .eoe» 
«riaaMit floadan de leden» .ala byxondeie 
9org^, bknen. Een van Imn» Uh woord 
irraagende, iaa eenAdrea voor» gdWd. 
op» mm van een^ duleenden BaiaaflHie 
Clnbiiiea; het belidade» koofdaaaklyk. » 
«ene Verfclalli^g v> dat «y, in de kaping 
•»» aak» de remode van de gadeddeeide 
^ Stadkoodfl ri|paiu(1f n » hec eena wnren 
I» inec de bnave Kanenniara deeaar Sisadf> 
»» en dat sy' wydert van den Rnad vraag- 
^ den, eegc tp doen aan de redelyke 
^ eifi^ 'dar Bnrgm». die hec met 
I» deesa Vct^^daring een^ waren**» Op 
deeae verUairtlg becnigde . de Voonluer 
^906 «cwoiM|Brii%» over ida. «trbeeUiiv 

der / fier iHiigcreD) oac Qo TOonmiBc wen iw 
BanéDoieta beflondi ia de Réinode; dic die 
de kaïtüiMle aak oiec ftas ; *er nevm 
^oeg^Kfe, dat, belangende <He Remode, de 
Raad, Manen konen tyd^ gel^oilisid na 
liebben» om de aak ger^U te behande* 
len, uk hoofde eener leeda benoboide 
Coomdsfie, eer uicvoeringe van het Befloic 
'van bet Ftovlndaal Beftunr, laakeode hac 
tfteenien ?an een Declarecoir vaa a&e 
Anpienaaien. Naauirtyka waren dee» Bar» 
gen venrokken» of *er liecaa lAg by dan 
^aad aandieneti , de Lrioananc en eea 
Ikhutter der Bnrgor - Kompagnie » diant 
]K>st houdende op Kanenbo^;* Het berigt 
-des Loitenanta hfeldt in, dat de BAanfehap- 
* pen dier Kompagnie veridaard hadden , in 
'éen Revolmkrktkem $yd ie lyn* en votdar* 
4ea ootflagen te worden ?an aldaar ?eader 
poai te hMden , ten einde aig naar den 
-Dam te kunnen begaeveUf om bumie 
Sroedera, de Kanoonieru dfe aldaar fioo» 
*den, te kunnen oodermunen^ Zonder» 
'ommnt dfen voorft^» een bepaald befloit 
ae neemen,' vondc & Veigaderiag gena* 
Idea ^ den Kommandant ob wildb te 
Tolm^dgen, om» ten aaniien van het al dT 
'niet intrekken van het Patent dier Kompagr 
nie» ledinig ie handelen, ala hy soa ter* 
ineeoen m biehooiea. Nu floaden wederom 
tdnnen de eerstgemelde fiuq[era» om het 
Dedeffaioir te taakenen» en vervolgena her* 
Held te weident Op de vmag dea Voor* 
ünefii-oTiy hin Zy^eifeev hadden Mg^ 

legdf 


tf$A legdf 4M btfeitignd ntwoord y g mqi 
li^)beDde^ wetdeo sor* op de- vooiteeB gp^ 
velde, vobrwaardeii van* ver mt wootdelyfc? 
teid, 101 de «üdmeekeoii^ co^hMttD* c* 
keiftèld itt den lug» fwHceoi xy voocfawt 
tekked hftddeiu Dit verrigt ^ode • veiv 
fogc aan huo de Voorsicter» om de yeqftr 
derde Burgers» wdie toe dé Ardllerie fank* 
den beboofd» eo arfg aw de PubtiloL^ 
«riidea onckfwerpeii, ten ge^e van deo 
peifixNMi cevto», na dac i; bmne Zydgair 
weeren; zonden hebbeo afgelegd» in de 
Vergaderzaal ce doen koomen, omcygielyk^ 
wyite geieSigaidièerd ce worden. In ibde 
yen bec gdftelde getal, ftoodem nu vier Ka- 
ooüdeie binen. Na dat de Sekreoiia bob 
het Dedaratoir badt voofgeleesden , ver« 
klaarden sy , beczeive niec ie willen teekeoen^ 
naar voiderdeof dac van de Poye vanbijc 
Hnb der Geneencie zo» worden a%eleMeiv« 
dat zy hl buone eer berfteld waren. Dh 
hun iiiec wiMrdende iDgewUUgd^ vetlieim ^ 
de Vertsaderingt om» zo als zy zeideo^ 
Aviwr Kamersaicn van JU wiigirhtg Jteiêr 
mt N guom, H/tt vêbs na Onxrent tDi4< 
deooachc, wanneer iW geweezen Ofider 
ti Onder - Ofikier der AaiUerie in de Viei^ 
gadering verfoh^en, yeraoebeode» dac toch 
de-Ran de eiiSbben dèr veigaderde menigit 
onverwyld wHde coeüaaa, aangezien éf 
gitting^ van cyd coc tyd,. g|ooc«F wipffdci 
en by voor de lbhroomj^k^..\ gjawlsea 
vreesde. Naamdyka kade, by ^ aicgeó;»»- 
htOf o£.en ander fcvfoeai fcwii».ief VW- 

9^ iÊun.tngtfbêSÈw^ cpj fieterd op Jitnw 
tkplndeu mdfXff^^ na 4^ 

JLcdeo vm doLRiad de* konuK der iidfn60« 
den .af, die jóg ook» areUuaHf in neii- 
kelyken getale ^ vercoondon» ooder btt 
•aoheffisi van een luidrofiig' gelach , bdb- 
fcmde met hnnne fibela in <fe tafels^ en de** 
«alven in hèc fond zwaaiende « even ala of 
^ den Leden van den Raad te Jyve wttden» 
Zo hoog. aelfi klom de euvelmoedf dac 
Mn rnnioeliqg den Voonitter eenen homr 
0f dag met jtoi Sabel zqgt toe te beeng^; 
dfe; evÉsaimüj door * een. andeien Kanon» 
^r, gelok^tig» werdc a^eweeid. Ëfaide' 
iyk ftaken^eedgen hun geweer op^ en ve» 
JkKO de Raadkamer ; andeien, daar bin^ 
neii gableeven^ deeden vecicheidene etfijkao» 
Een daar van was» dat de .Paldikatie; w»* 
giena hec/afilanken d6r Kanonniers ^ Inge* «.< 
«ikken en verfchenni sou worden.^ Do* 
&aad^ van allen bylfaind ontbloot, door de 
gewapende Burgprmagt verlaaten, en door ^ 

£en enkel gedadte der Borgerye onde^ 
und wordode, en daar alle tegenfland niet 
üegca nntloós was, maar ook.de fchroom* 
hjS&t ' gevolgen dreigde , bewilligden ma 
jn deeam. eisck Hier door kwam da 
nnitiieka hoc^ eenigans tofc bedaaren, ea 
«inden ds Ji^eden van den Raad, 4>m(lieékt 
één oor ka. den nacht, gel^^heid^ om^ 
geésehoif . het Huia der Gemeente en 

der |t AMSTSROAMS $L Héb; 

l^p^ der Gaim Bg ddoi mb cyn dsn lot 
ofirylMifn 9 itai# mukr du temÉid 
^ syoft fchwa w bekiemea, id', ler 
-beieageHny f» dn moedwOligen hiop^ 
togtoMtdige middelen werden ce weik ffii 
|MkL_ Wai den de piliede Bocgeqr icm 
den Raad TOoringenomeD f 
loofiiaerdigie befton verzelrereny dac een 
'goed geul oic de geHFapende Duigay^ 
thÊOs cp dm Dam gerchurd^ den eavel*- 
»9ed mee leede oogen aaÉ&boawdet en* 
wr befeogèttnge mn deoselvenf gaarne sou 
liebben mede^werkc, indien flqpa daar cot 
de noodige bevelen gegee^en waitn. Doch 
deese bleeven agter, door de onwSIig^ 
htid^ g^k algemeen géiegd wcnit, vn 
den Kommandanc o. h om wild^ 
«velke bierom ook naderliaiid k Rqgieii 
«crdc vervolgd» 
Widdeka* Inmafehen was de Raad ieedfev*a anderen^ 
door den daag^orgen cm- Besnaren, na denverfchrik« 
I^^ J'c- M^enn^chci, in denDoeley op de Garaaii. 

{^hdd ^^'^^^ ^y^^ vergaderd. De Voortfocr 
teMd. opende de byeenkorosi mc^devoordnigc^ dac 
hy nood% hadc geoordeeU, den Raad, eer 
deeser plaaoe , . bnimgewoon , lameQ ie 
soepen, om also de Leden van liec Souiriie* 
jbmr y welke , door de gebeurtenislen van 
den voocgaandeü nacht, verftrooid weien g^ 
worden, eo veel mqgelyk,by een ie bieogeo, 
aer boiaaminge van xodanige . maairegeieo, 
eb meest die£% Mtt^ geoordeeld worden, 
eo wel om den Raad bofcen alk verancwoo^ 
delyUieid ce ilelkOf ala om Jl tec gaedb 1 ♦>:n BÓEKfGESCHifiDÈNIsiEN. ^3 tt Ifewerkeb , *c gieen in deszelfs vennogeii lygó; 
IfattQ sonde. Diensvolgeos deedt de Voor« 
tifier deo voorflag, of nier, door eene Com- 
inisfie, aan het Irovinciaal Beftunr van Hol- 
Jnd kennis behoorde gegeeven te' worden 
imn de gebenneids&n , in de jongscverloopen 
degen, binnen deeie Sad voorgevallen. Dee« 
«e voorflag vondt een algienieenen byval, eo 
'wevdt firaks eene Commislie van vier ledea . 
étmt tpe benoemd. Op eene verdere bédao- 
king, lioedan^ eenè honding de Raad zou 
suiiieemen , indien bet Provinciaal Beftuur 
noodig mogt oordeelen , Troepen naar deeze 
Scad te zenden, verkleaiden de leden, ab 
tdt éénen mond, datzy, in znlk een geval^ 
in 'hnnne posten niet zouden kunnen blyven, 
ab hebbende zy dezelve aanvaard, op de o» 
derfblling» dat de liefde en bet verofomven 
der Bucger]re alleen hunne befloiten zouden 
ooderfteunen, en geenzina begeerden, door 
de wapenen van l^foldiede Benden . gerog- 
&iind te worden,* 'als ziulende dtt den fcbyn 
liebben, dat zy hunne beflntten, door 
geweld, aan de Bmgery wilden opdd^gen. ^ 

> De Aigevaardigdeo naar den Haag^^hsfr» Gerugr 
MO last imivoerd hebbende , keerdenr fpoedlg ^^ ^^ 
:ie rog» In het veiflag hunner verrigtingen ^^^^ 
«ven zy te kennen , geen ander- ém het 
dgemeen antwoord van Jbd Pmvkidad 
Befluur te hebben ootvaiq^ » dat men al^ 
ka In emftigp overweeging zoude .neemen, 
en zodanige maaoegden beraamen, als cot 
haadbaavinge van de aangeftelde Mi^n , en 
van hei regt vin iiet Volk van AmllenlaDi^ 
I * XXIIL Stw. C meesi 94 AMSTfiROANS lil DmOi^ >79^. mum dMSÜg «oqden g«o«irdeèU 

JüwUóÜM v8iN|u:etd<le jag tec gen^ teot 

^ Stad, dftc een aftntal Tio^peD, m g^ 

Jbide fw M» ComioUie fan leven ledn 

wc hec PfoviBdiil BeOmr^ ki aam^ «aü^ 

Dk deodt deai Raadbe(Wi(iQQ, enie Coomfa^ 

iie van cuee kdao uic dem^m, mee aemga 

Jadn uit dt Bn^seoTt aaarflisdem te «» 

400, io* de hoop fan A%efaaril^;dcB. a^ 

4iar «e anUen awfeffaD^ a deadveo» -«i 

fcac doen aanrakkcn tat Tfoepaa omt deoai 

Stad, te ntg bieng^ ia- den foorflag» 

cgier 9 van eene Cotumttfie. i;dc de bfiuuieoe 

eoArclBerie, oa de Scad tegen de nade- 

jrcnde Troepen te verdeedigen, kon de Raad 

niet bewttUgen, ab beU^nde deselve ter 

toe geene nyheid» iiaaidien de FtmCdbt 

TfoqM».» <o gevo^edes VerdcagSt roafiAea 

de Franfelia en deeae Repnbüek geikxen» jb 

aUe Steden^ sodder Faiêvt, mogien Umaa 

OttUrau 

DeTroe- De Raad^ mék^ den gpattfchen nacfat 

P^ ^'wrgaderd lias gebleevcn, onortog,^ tn det 

Ik^sSi. moMRi^lend» ber^r» van de Coaunisfia «n 

1m JPxxnlTCiaal JBeOttur^ aangaande de»aan- 

(Qgc mk Troepen* en dat zy adra» dien 

amgon omtrent tien waKn^ ui de &ad dap 

aan te koomeni. Oaci nurwM nqg niet «»» 

inecnan« oi moi mnam , dK omtrenc aaat^ 

Hnzaaraiy bénewna twaalf Rukeia nn da 

Pawnffirke Kiyaway , mr Haarlenner Pooff 

tageriakt» op oec Pleb daar bkuen hadden 

po6c gene* Ook vereaooden xigt bot 

tpa da üMee^er Poort^ eoiiiga nuicb^ 

Twc- t^/i LBmgx. GfticiitADiiiriisii. ^ Woepen; wttar Bevetbebbcr» egttf» a«i tfjilL 
cMie Cèiiiiib& ofc d« Rttd^ defwatfti 
ga éoml ii u » belooflfe, m dadir Im^ tAm M 
«din biiiiieii koOfflM» D# RmA, ftmld^ 
tdris 5 tetpon m fatMmde» dit deKJBnoiniflM^ 
aBóoder Iaat cf FHneiii» idg mar hac Foide 
littddeii bageevtiit om van danr Ciafehut li 
'te haake, ivcrdt de Kommandaoc ob wi^ 
DR gelaat, c^flaandad mee, wr ulretiiAjN 
^rtDge van dia bande, knmdaad^ middalaa 
in *c n^k te ftelleiL Doch , boeivel niac 
tnec woorden, door ayn gedrag^ ahlana^ 
«eig^de hy, na herimlde vemaaob^pefit 
un dien laff te voldoen: mar op de 
Voonitcer, di aanmerldog, dac, to de »» 
genWoordIge «Reldlield van aaaken, alle 
VefWyl gevaariylc waa, ab nede op aan- 
fiadiog en met goedkeiving der Vdgaderio- 
ge, den KotoinvidaK attsdde dat by» op 
Hec Hofa der Oeneence , in 4laat: van Anm 
gefteM , en van zyn <qpperbevél ootm weidti 
êeMedende bam voorts, alg ie ontimpeoen. 
De Kolonel o» cRt^va verving totn zftm 
pbiara. GfoM «ras, ondar dit idlae, bet 
misnoegen, welkom, alwaaw onder de 
Borgery, en mMr ftell^ iik aoodAge ver* 
jB^ridgen aan den Raad, vtmaoBi, over bec 
ianrukken van Troepen^ oei welke bnlMi te 
MeiideB, de FooTMi der SoMt^tODWi blee^ 
ifA. Dit bewoog óm Raad, op 4laQW p 
cène CöflttniSflê a«i da Af^fevaaidigdatt «ba 
bet PfOiHfiekHd Befteor , die 2% neg ie Haar- 
lem onthielden, af » vaatdigen, om nog^ 
asaab, neLaRefr gepseten emv, esttdusten 

Ce te 9tf AMSTERDAMS IIL Dua^ De Ka- 

ftonoien aj$6é w mioeken, dit 'er «ene menrdnt Ttoe^ 
pea Umea' nikten» Ue Commbfie^^' 
AttDde idc twee ledea van den Raad eo 
Offideieo der Gewamde Bomiye» (ms^» 
jeerlangy tocbefdieid, van de manche A^pv 
vaardigdaa oot «ntwoQcd ie bet^ hekqa* 
aiea ,, dat qr een bepaalden laat van bee 
Provinciaal Befloor teddee^ welkeD. «9 
mer de letter souden uicroeren^ en èu 
gf aUe de veiliMefingen, hun dsaria 
voodLooinende, en jdle de nadeèUge gjan 
vdgeni weUre, daar ofe» ^souden mojgea 
voorndoeien» «mden laaien voor rekcnlog 
van de geenen, ^ ng tegen den uicge- 
drokien wU van bet volk . van Hollend 
ftkdyk souden hd>ben durven aankanten; 
dat^ wat aanzuig ,de vectekeriog van den 
'Raad, door &i mond der A%emrdigden » 
dM dezehe etnfa^^ ba$k tcrklaard^ 
met ncderem als Raadm u zuUem fum^ 
gecTM^ indien vy do9r de ba^tmtten mmi 
befaidigde Natknaide Guêréa nuc$UM 
'b^/cbmnd ^ami^n^ w dai^zo dra '«r^ ut 
dan eiade^ gewi^efuk Map ia de Stêi 
kwam^ zy Jm me peaen gezamfmiyk zen- 
den Mierteggem^ de Comnpiafie van hec 
ProviBciaal fieftoir daar op hadt geant* 
woord, dat deaelve van oordeel waa, die 
verldaaring niet ab sodanig ce kannen avH 
neemenf voor dat zy den Raad ki de g^ 
legeoheid ïoe gefield zien, om zalkat 
ala het gevolg eener viye laadple^ge^ 
te kennen verklaaren**. 
Eane .wyie tyda daar 01 oatvk^ de Reed \ 

be 'XXHT. Bock. CB^CHtBOSMtssBV. j^ 

Tierige; dac de Kanonniers, «et geflchut, 17^, 
^aantogt waren; van welk berlgt, welhaast, j^engen 
ée gegrondheid bleek, toen zy beti^lve, Gefchut 
'op den Dam, voor faec Hvk der Gemeen- op deo 
te, plaacstené Op de vraag, aan ééoen van^^™* 
hun , fa de Vergadering ontboden , vfelke 
tocb dB ^ögmerkm *der Kafumniert witrenj f 

gaf by toe antwoord, ^ dat zy e)scbten, 
9 dat de Hnnen gekonene Troepen weder- 
9 om zoBdea uittrekken'*; *er nevens voe- 
gende, ,i dat de gantfehe Schurtery, en 
t^ ook reeds een gedeelie der Burger • Kaval* 
^ lerie, op bunne syie was**. Thans gaf De Troè- 
de «Koramandant cruys den Raad in be- pen ver- 
denking, of dezelve niet zon kunnen goed'^"^^'» ** 
▼inden, dac twee of drie leden van denzel<> * 
ven ng naar bet Haarlemmer plefa begaven, 
om den Kommandant der aldaar geplaatfle 
Troepen te beweegen, met zyne maiifcba^ 
ter Poorte uit te trekken. Deeze inval wAs 
van eeiie nlukkige uitwerking. DHe lede», 
met den Kommandant, bewerkten op dn 
Bevelhebber der HQzaafen,dac dezelve ^ met 
syoe manfchap, daadelyk droiok,' om bniteo 
bet regtsgebied der Stad kwartter te nee- 
men. De aftogt gefchiedde, op voorwaar* 
de, dat de Troepen, alvoorens, in den Eed 
dér Siad zouden genomen worden; geljk 
ook met 'er daad gebisuide. * 

In de vaste onderftdimg , dat deeze Het Ce- 
afloop der zaake aan èt Burg^ry niet^^^"^ v«i 
dan hoogstaangenaam koude weezen, pi^^^^^ 
de Raad daar van kennis aan dezelve, do6r nomea. 
eene CommisÜe; dte* votttS|ferfl8g''4>h^, 

C 5 dat • •• M 9g AM»T£RDAIf6 HL Du^ 

fj96. éu de Gewapende Bmigery, thaui ojp dn 

Dam wfféuif over dax dtflag ten boo^ 

Am W88 froldaao ; als mede, dit de Knoa- 

otos oitt'alleeQ dtadelyk werkaam «ai^i 

om hec Gefthuc van den Dam weg te ?oe- 

liDt maar ook plegdt; hadden belowl, zig, 

voercaaDt els biaevc Boilers ie xolleii gedna- 

«Qt en de nm der Smd /vodhaaveo. Van 

detae betuig geTchiedde, weio^ dagen 

laMeft eeoe nadeie vera^eriog» in een Adres 

een dee Raid, door echMneadg leden van 

de Arütterie geceekand. 

^MtÊffSn- Van konen duiir, incnafchen, was de 

^of J^^' vieugde van de zulken onder de Bo^gery, die 

fo^Kviii'^ els eeo^ wenrchelyke aak eanm^km» 

Fcaa&he dat deeae. Sttd van yceemde kqfpbeacdng 

Tcocpen. verfchoond hkA Op don echcdendeo Maf 

ontving de Raad aanfi:fary viog van dm Fnei- 

'fcbm Geneaaal mCbef Bouaif oNviiti^s» 

Zfn voomeemm aankondigende, ^ om, is 

M 8ev<^ der algenieene fchikkingm, met 

^beneUong lot de weckaamh^m der 

:p, zamengevoegde FraoCcke en Bawiflche 

:^ Irfgeiy, door hem beraamd^ lAmen wei- 

'9f <dge d^^% em Bacailfon Fransch Voec- 

I, H^k^eaem Ësquadron Huzaarm, naar Am* 

^ fterdmn i]^. oiUen zeodm**. In em nafirbrift 

VQ^de hy 'er nevens, ,, dat by gemeend 

,, hadc, daar de Stad Amftecdam geene 

9 Qeaoaog bedt, dm inwoooerm oe zul- 

,,lea*pla^ dom, mee *er hun eme » 

Kn aBeadetTir- Van em g^beel ander verftand, 

egter, wae de. Raad, die, ftraka ne dea 

fMjnugar wa djit eenfdióva, cwet iedm 

nan .♦.«I L BofeK. 6fciCHXBDB^i»ti»k 3^ «n dm G«enal zondc^ met oogmerk^ ij^ 

mre *c mogdyk, om de inkomsc van 

Tffoepeo sf ce wonden» Han last Meldt io , 

BOU&HONVIIX& onder 'c oog ce brengen 

^ éan ót Raad der Gemeeme van Am(ter- 

,1 dam 9 hoewel verre af zynde van eenige 

„ hbidernia ce willen coebrengen^ aan de be« 

^ fchikktogeQ, welke by Generaal over de 

^ Troepen cou oordeelen ce moeten raaa« 

,^ ken» egier niec kon nalaacen» hem ce doen 

^ opmericen , dat deeze Sotd , als eene ban» 

^ delplaacy synde» alcoois badc vermeend , te* 

^ geahetinkoomenvankrygsbezectinge» vtr- 

^ toogen te- moeien doen; dat de Scad eene 

,, xeer talryke gewapende Burgermagt hadt» 

^ welke, in geviHe sy volgens eed en plig^ 

^ faandelde , ^eer wel in ftut was , om de 

^ niic (ter Snd ce knnnen haodhaaven; en 

^ dat, boven dBc alles, hec zenden van man* 

^ (chap naar deeze Scad, in de cegenwoor* 

^ dig^ omftandigbeden, cot groot nadeel der 

,9 SaA u>vLkaoaBa (hekken**. Het antwoord, 

welk de a%evaard^de leden van den Raad té 

mgbragcen, bebSde, boofdzaaklyk, ,» dar 

^ de Generaal bournohville geene 

,,. wecc^ kun^lfcfaap dro^ van beweegin* 

I, gen, welke ce Amfterdam hadden^ plaaca 

^ gebad, eo dat Vr Troepen vereischt ge- 

9 weesc waren, om deeelve te doen t^edaa* 

^ ren ; dat de vereen%fog va& bet bevel over 

^ bet Franfche en fiacaalicbe Leger bem 

^ aUeedyk bepaald bedt, om cicwendige 

^ fchikkbigen m maaken ; dat by niet badi 

^ knanen jiaiaacen om^dQelfo met de io* 

C 4 „ wens 40 AMSTBHDAMS OL DtfC. 

i79^* 9» «eodige mMCcegèkn vaft Polick te .Yer« 
y, binden; dac by, om de oogeriisdietd ^rai 
,^ dea R&ad ce doen bedftuen, de Tfoe* 
^ pen , in de naboorfcbap der Stad sig na 
,Y nog bevindende 9 zoo doen aftrekken» op 
^ het oogenblik als de FcanCche Troepen 
19 zouden geieed zyn» om daar binnen ce 
y^ trekken"'. By manier vm óteigUDaSL^. 
. verklaarde de Generaal , in bec ilot des 
Briefs 9 n dat, ingevalle zyne fcbikkii^ea. 
^ gedwarsboomd werden^ ii; zig zou gp* . 
), noodzaakt aeUf de fierkfte maacregeled^. 
^ tot uitfToerioge van dezelve» te moecen 
^ neemend In een andeven Btirf» weinige 
cbgen daar na, berigtte de Geneml, aan de 
Troepen^ naar Amfterdam befemd» bevel coc 
den optog^ derwaards te liebben gi^eeven^ 
met verzekering tevens^ mg met de zaakea 
der Scad niet te zolien bemoeien^ dan in zo 
verre zyne hoip en tusfcfaenkomat van den 
Raad mogt gevoederd worden* Ingevolge 
V^ d^( wes zag 'men, eedauig» Franlclie 
Troepen binnen trekken, die, voorts» ia de 
Ca&rnen gehuisvest werden. 
Oo^er^ Inmiddels vejccoefden de A^evaardigden 
imndelia- vjsn bet Provinciaal Beftuur nog al te Haar* 
de°Com^ lem, en hielden van daar de onderbandeUogen 
mi^fie van met den lUad deezer Scad gaande. Laat ki 
bet Pro> deoL avond van den zestiend May ontving 
J^^ de Vooratter eeoen Brief, ten gelelde van 
ecoen ingeflotenen, met verzoek om dien in 
de Vergadering te. .opmen. Deeze tegen 
fniddernacht len twaalf niucn befcbreeven, 
en de ftllifive geopend lynde» hm maa 

daar X2CXII. BoiKi GEscHiKDEMissÉMé 4r 

daar in de b^eerté der Afg^faardigden t 175X&: 
om aan dexelre, onverwyld» ie doen toe*, 
koomen 9 een nader en meer omftandig. 
wrikg 9 zo van den algemeenen coeftand dee« 
WBi Stad, als van de maaofegeten, zederc den 
dartienden t door den Raad genomen, tot 
herftel en verzuring van de orde en rost 
der Soul 9 met de gevolgen daar van; ten 
einde i y Afgevaardigden oit faota zonden 
kmmen beooideelen^ en met proeven bevea* 
tigd ^en , in lK)e verre men, in deeze Stad», 
het oogmerk van de lendinge der Afgevaar- 
dKgden^ totiieden toe, waie vooigekoomen» 
en welke maatregelen aan de AfgevaardigdeQ 
nog zonden overig zyn te neemen, ter vol^ « 

dooinge aan den naderen Iaat, Mrelken zy 
van huooe laatgeevera iiadden ontvangt 
In het antwoord op deezen Brief berigtte de^ 
Raad, dat, fai de Saul^ by aanhondenheidy 
allea ftU bleef, en zig, op de voortduuring» 
goede hoop» vertoonde. Doch , wat aan^ 
ging den klem van een voldoend gezag* 
betwelk aan elke aangeftelde Magt zek« 
toebehoorde, durfde de Raad niet veirzekerent 
dat dezelve « op dat oogenblik , wederont 
volkomen in deszeUs handen waa. „ Tot 
,, heden ( zo Cchreef men verder ) waren 
„ wy volftrekt in de onmogelykheid , om 
^ eenige middelen, tot berkrjjging van dien 
„ klem, aan te wenden; een zamenloop 
„ van omflandigheden, die men beter zoo 
„ lEumien verlmlen dan fchryven, belette 
„ alle uitwendige poogingen: zodan^, dac 
„ wy ons^ tot heden, moeien if vreden AASSTERDAMS Hl DkoU 

lyiHi ^ htokm «cc liet mbtotim vu zuHie tsaic- . 
9, fiqgeleo» die^weUigtt o|i eeae ftbed en» 
99 gesogcA wy»t Mie oognbKkkelyke her* 
^ fleUing mtleQ vefoamaken» èQt ten ge» 
19 Qo^n der Burgery^ tn xekedyk ook ▼« 
fif o, 008 daQ ki (hac xal fbüka^ om on» 
^ fKrkaaandMden met alle vlyt en eneigie 
^ te bervatteo en voorr ce secieo« ^ 
,^ oogtnUikt Msdsbargenf kciic obs cel- 
kei» V90 «r 2ydt toe» HbcDelfe houdc 
^ oott boop nu meer dan ooit gaande; en 
,1 ttlf doet ^t sedert heden nacht, daar 
^ ,, foe een zeer gooftig voomics^^ op, waar« 
^ toe uwe Misfife ^ wel toetaUig mede« 
« ^ werkte. Dan, daar het door pooguigeii. 

jy moet vcrooniakt worden, die van de Bor* 
„ g^ry xrive, en g^eoains van ona, koomen 
„ kunnen, 20 ayn wybuiien de mogelykheid^ 
„ om den aetovn ukflag daar van te voor- 
„ ipelko» Deeae oomogelykheU fmart ons ^ 
^ en wel te meer , om dat wy door deaselve 
„ faidien flaat gefteld zyn ^ om aan den fai* 
yi hond uwer Miafive volledig ce voldoen, 
9 of tt ki de gelegenheid eeflelkn, omeeni« 
,^ ge meTacea daar naar te neemen; wdkn 
^ iaacfte* kidian dezelve, onverhoopt, mog<* 
^ een beflaan m het doen aanrukken van. 
^ meerdere Troepen naar deeee Smd, by 
» ooa voor oadeelig, so niet aeer gevaarlyk^ 
» mden tegenwoonügen toedand van na* 
„ ken, befdiOQwd wonlen; daar de midder 
9 len, die wy op bet oog hebben, geemnna 
» g^w^dtg ^ maar inn^endeel oogubliklyk 

j^ vin applicatie aouden tsu\ Ëeoiiemm« 

mee >;mi »BOKK.GftBCttlED£HliiSK« 4} met het Ucr berkie wae bat «ocwoöid^ tj$fi^ 
welk de Raad gaf op de viaag van dea 
ProcDfeor der CSemeenoe^ benevens zes 
Leden uit bet Cominitt^ van Justiiie en 
tenen van jet^ver SekietasisfeHi Op hutme 
fiaag y» of de Leden van dfenn Raad 
^ tbma bunne posten wedeioB jAtfoe waar 
^ namen 9 en 20 ja^ of de Raad volko- 
99 men in flaac wae^ oni hen in dé vdie 
y, en onbelemmerde ttitoeffi^ning bonner be* 
M trekkelyke ponen kragcdMuUg te bandtna^ 
ven, met dat gevolg, dat £y, in deesè 
groote en Mangryke Gemeente 9 bet i^t 
van het' Volk van Anflerdam zoudn 
kunnen vraaraemen, en de Wecien deezer 
Landen volkomen uitiverktog doen heb- 
ben T gaf de Voordcter het^ volgende 
amwoofdi ,» Dat de Raad nog niet in hatt« 
den badt al (Hen klem van bedaar» vraar 
door dezelve in ftaat zoude zyn» om bet 
( Leden van liet Committé van Justicie ) 
hl de ongeftoorde bandhaaiinng der Wet* 
ten te onderfteanen^ doch d^ zig daar 
toe eenig gegrond voonifczlgt opdeedt**. 
ï>e Raad deeze vraag, en her antwoord 
op dezelve, nevens een verflag van den toe- 
Ihnd der Scod, aan de A%evaai4^pien te .^ 
Haarlem hebbende toed^ezooden »' oncvfaig» 
op den nq;encleaden l^^een Antwoord^ 
welk wy dienAig bebhtn geoordaeld, ne« 
vens het wederancwoord van den Raad, 
Uer woordelyk in ie ksfchen» De .A%e« 
taardigdeii fchreeven aldos. - 44 • AMSTERDAMS ÜL Dttr. 

.I796L VaXBEW. OEtrKBEID, BROEDZnxilAP. 

DE COMMISSIE VIT HET faQVlNCIAAL 
BBSTUUtl. VAN HOLLAND 9 THANS 
TE HAARLEM, AAN OEN RAAD DIH 
CEMBENTS DER STAD AMIBrÈRDAK^ 

ilEDEBUUGSast 

• ■ • 

* Daurwyiiic uwe beide asMres^ v»n 17 
ao i3 ^i^ceff veigelekeQ met hec mtwoord^ 
door uUedeo ffgjBvea aan den Procuceur der 
Gemettite, en bet coiomitté van cdminele 
}uftic]e9 en aao-oos fay baar bericbc van den 1/ 
ifeaer m^de gecomnuiniceecd, ons g^oeg- 
saam in (laat gefteld vinden om ce oordeèLen, 
vat wy te óaïkta hebben van de aétuële ge- 
fiéldheid uwer ftad in het gemeen , en in hoe 
verre de geconfiicueerde mageen aldaar m liec 
l^yzonder zich ta vryheid en vermogen aiea 
herfleld; en wy op gronden ^i^rvan het in 
deie fimatie gevarelyk oordeekn^ voor hec 
oogmerk onzer zending, ulieden van ooze 
Eyde ie laten in uw gebed, en aldus xe ahan^ 
donneren aan eenen veellicbt incompecentea 
Invloed^ welke aanleiding zoude kunnen ge- 
ven tot icbikkmgeo en palliativen» waarby 
het recht van bet Volk van -HoUaiul min of 
meer zoude kunnen worden geprejudidêerd , 
^Eonder de ruft j orde, en veiligheid, immers 
voor het vervolg, eenigsdns meerder oi 
krachtige .ce verzekeren. — - 
■ Zo is l^% dat wy goedgevonden hebben^ 
ulieden aan te fcbryven, gelyk wy doen by 
dezen: ^ Om, provifioneel, en tot onze 
«. I9de|e umfchryving, ulieden ia gcene 

m hoe- ZXSl: Bonu Ge 8 c Ht b ac m i s afi m, 2^5 

^ hoegitniainde meflues in. te ten, wèar- 179& 
door béc bot onzer zending zoude Iran^ 
oen worden «maakt illuibir, de zaken 
l>iiicei» baar genei gebtogc, of her reeft 
van bet Volk van HoUandy niet rdade 
tt)c al bét VoorgevaUene , ifcderfc bet be- 
gin dezer nuuuid , * eenigermaiie zonde 
kunnen worden gq>ref udicKerd } neen p 
maar» dat van alle voofflagen, ten de« 
zen einde tenderende» pre&bel aan ona 
zal worden kómh g^^vin, en" intos- 
fcben nietwes beflooen nocb efièft for< 
•ttreii •* 

9 VeiMarende wy wd nftdmkkelyk t al 
hetgeen c^tin deze onze intentie zoude 
mogen worden 'geconveniëerd ;• gedaan en 
verricht t te zulkn bonden voor nid en van 
onwaarde^ gelyk wy ocdc aHes^ hetwelk 
^ onverhoopt reeda ten dien einde mogte 
« zyn geconveniéerd en gedaan , verkhrai 
'j, voor vemiedgd » en ab niet gedaan*'. 

Wy &fatai den Ommandanc der oroe^ 
pen 9 onder onze bevelen ftaaüde , gekst; 
bm ftifbrmade te 'nemen naar- de octaiduites 
van dat gedieeke, hetwelk onder uwe mow 
ren cantmuieert» en orders te (tellen, dat in 
ét' gronden- van «Ue billyke Uagten»' naar 
behoren. Worde voordeiii 

Waarop wy ons 'verlatende 9 bè vélen wy 
uHeden hl Gods bdBge protedtle. 

De Commisde uit het Provindaal 
béituür^thanf te H^mrlem. 

fOntfêngen Dênürdag din lp Mit 179^3 Jes nar 
mUdêgg itn- 4 «ttfin. ' 

Het ^t AMSTERDAMS) OL Dbmu 
l29(S» Hr ntwdotfd tui 4eft Raid^op Aitthry- 1$ I > • w fuup DK onMBnwis vut «m- MSDBBUEOl^&ll -* Wy mogiea iittedeti ofec onvrtinmïf vet 
taodoaiiBg vk uwUtdor miifiv^t op g^scetea 
by OQS pDcfiMigniy onrasut gf^woEden te 
cyn^ dat ujwUiMcr gevoeleo»» onmeoc de 
ttodi phra 1)§bt)eii4e geOdMhtid der «aken 
biooeo de^Ee ftad p urifi dairheeQ &bjom> te 
loopep» om. m» voproodedielIflB^ diic wy^ 
^oor ^ gebied dier oQsAvMHgbeden , lou- 
den kooKtt |ebnig| wojrdeQ' io( zodanige 
ftappeo». waifby bet cectat fan bet Vdk 
vm HoOaod* op e«ii§e ^^fse^ door eoi 
foiide worden verkort. Welke ontaenente 

rbeimeolsfen ooa ook fetere den lo May 
l bejegendi» welke emieeoit fevaren om 
^tik oiQij^gd hebben» wy. dwmnt ook tm 
dien opzigie^ mei de meeaaa wldeenhift. 
ons oqg m rug wenden op ons voocindeo 
gedrag. Hecaelfe brengt^ ao «y «MnMi 
üet gecoigienia mede» wel a») de eene lyde 
van eene zucbt, om, ware bet mqgdyk, 
aooder behulp van ^pen^ » de. dwalenden 
ie rag ce brengen» dé ipi9d^^cE|g|pn te kuaoen 

doca Xi\ B0Eft.GBJCHIBABllt5SBN. 4f r \ 4Kmn fliaftn» \m v c mumwhu » btdlelleii, Tjtj^C 

dt njsi tt ioca hedevni^ hec tecbc « 4e 

BlguuioM fpeOi^wid ü * wnkcicii ^ n 

om, h alktt ge?alle, en al» «i grooc 

€0 illeigewig^ dodtinde, deü Mtof- 

tyke koopébd, co "««el doeotlyk, ie b0« 

«uren voor fchokken, wdke, hoe veMg 

«m O0k • priori koode fieféfceiM nn der* 

nivtr ofeflig meneer 10 syo, tocb akyd 

tB de dpooriykOe gevo^eo voor dm 

imdel eo het crediet deier ftid Mneo gge* 

iveesc, dmr l|ec oiemnr oÉbewnst is, dic 

sodttiige ftiiokkea mee deodobbele kngt 

mar botan «erken* en een* (leeda aan- 

groeienden' nadedigen Invfaied • vti^ieideftv 

maar ook, aan de andere zyde, van on* 

•e flaodvaacigheid, in het hlyvan «raaroe» 

men oottr fa^hdyko poaieo, in weerwil 

van alle de moeijeiykbedeo , en perfonele 

gevaren, eofan onae hoog^ onuigcigheid, / 

9A xorganldig aU«i te mydeo, wac buiten 

onze compecentie was , of waardoor de be* 

fauigen van her Volk van HoHand, en van 

deze Repobliek in bet algemeen, op eeoigo 

wyse hoegeoaamd, dodt ooa souden wor« 

^^ gekwetst en io gevaar geftejd. 

' En dns,^^aedebuigers, zy 005 deeze zelfa- 

voldoening nfet ont^^, dat wy ons ver« 

beven rekeneD hoven de fchadav zelia van 

verdeDkmg^ dat eenlge boe^enaamde om* 

flaodigbedöil ons zouden koooen brengen 

cot maatreg^ 9 of fchikkiotto , waarby 

het recht van het Volk van Holland door 

onk noodde woeden gefire|ndid(e^ Wy Mr 

keft ^ A^STBRDAKS SL DmS woanl op uwliedermisfivty noch by desn 
jCiooverHdedk» ceierkhren, datwy» aiuBBel«- 
mn gelyk, o& op faec eigen (poor vooixtie- 
ileiicle^ aUe zodanige imanegelen» ^nMoe 
^isrliMi nogm l^den^ xocgirQUig blyvn 
iémyden, een einde ain dttiedit de.lciqra 
lèUs van kwetsiojg door ooi oier worde Coe* 
gébragt; terwyl «y ceteni dnr labocid «n 
mrüeder miifife aHeen op dk ffotmd m- 
ipeft van tpplicade lionden, niet mogende 
voocöodeiifteUen, dac liec owüeder mcade 
kan geweeac ijv» ons te jneemmipeien ^ ia 
2odani|ge nxaanegelen en vrerkiamnbedm ^ 
.«elke allean cot ons tteddyk beftnur be- ï 1 1. i-i - Wwnnede wyt na coewenfchtag van heilt 
en taidiiediog van hroedoicbapy blyveo^ 

Utve medebni^gjan» 
De Raa4 der Gemeente van AmOerdani; 
£a In dendver nun» 

WILLEM VAN BARNBTSL'P^ 

. . Prefidem; o» BkBNOeR k BRANDZ8» 

Secretaris. 

. Amderdam, den eo Mei, i/^d. 

Het tmede jaar dér BaUUiffibe FryieiéL 

Tot. Toe <q[^ dm 4idMfvwiiidg^ n» Mty tfo^ 
iri^ltoefileQ dt A%evaardigden van het Provin- ^ ^^ 
ciitti BeftQUT: te Haarlein» ea begivea ^^ru^^ 
op dieD dag^ naar oase Soul» hoooeD innek deo too* 
jgenypde in de Doeleo, op de Ganuu^t men in 
mfAu Zy beftondea uic zeven Ledeo^ vert ^ ^^^ 
jpeid van eenen Sekrecaiia; door welken zy 
hmme aankomat in de Scad heblmde doen 
boodfcbappen aan den Rairiv benoemde 
deese eene Comodaiie, om de aanzienlyke 
Bezencfing llaattlyk te verwelkomen, 'a An« 
demdaag^ verftheen dezdve in de Veiga* 
ling op het Hoisi der Gemeente, Uier gaf 
sy opei^ng van Ittaren Last, befiaande, Zb 
fis^iigt de Spieeker iiltdrnki)e,,i^ oiet p^ 
^ den Raad, of de. goede Burgery deëser 
^ $cads dooj? poUtiek gezag te o^deidrak* 
^ kep, mv oiq een flipt ondmoek te 
^ do^ miar bet gebeurde binnen de. Sta4 
9 en dem^ver «moek; ala mede, om zodar 
f, luge mytr^en te neemei), waar doof 
1^ de rust en goede orde konden herfl^ 
9 worden**. peSpreeker voegdct *er neveay^ 
dat de . Commisfie, vu beyocdttintt\ V|9 
dec oogmerk, dienfflg hadt geoord^ 
Volke ,MDo PnelamoiU te moetp^ .TPOFt 
iKMidm j d»i oogmerken haarer. kómQé . v^« 
ipeklende.i voorta om eene PnUicaiié (« 
doen afkondigen» wnarby de Raad k 
zelft wecdg gezag herfleU wesdtV ter^N 
eindelyk, indien iemand vian den' - 
mop voorgenomen hebben» afiSand^fc 
van zynen post» dé Commisliê» jrit....|iaan| 
van het Volk. van HoUand» 9dk coni tfj^& flél<fe Iti rèqiAfkh^ en voor lo i!jpMiiii^[Kltc 

?to welke ^ egter, »nnmige ohdivfekJiigM 
de Oj^inerkfDg ftti eenige leddmn den Riiid 
tfékteiTs eo die vervolgein dea Volke weiéc 
tiutt A o ii digi , vm vu deb vobeodeft W 
kool JM 4ZBCMBfITnB]tOBlV V4V IHTT ntf>* 
V«fCUM« B(9i^Qim V» UOUUAND^ 
AAM 0ft ^UUGttHy DM. «TAO AM* 

. eTERDANk 

ïfeÜ at Bróeékrfib(^ t 

' w Het «ndetielyk, het iimgtig Anllerdi»! 
Be ftbOöoe paerei tin Neêrfaad» kroao^ 
fle fleitt w *• hilcb weivBtrCf vemogttif 
Cti vfybeidy lieeft biaoeo irfDe UMieu iioow 
lotd^e giebeüfteo/sièo glpzües^ - dte cjpttes 
weel MVlekkeii^ de pylefs 'Vwi £)ueii vid* 
^flirt liebbett doen föhiriden^ en bec iM 
^M de& waten v&deritndef v&n vfeedon dsci 
lLHifi|>eü« Celbied voor bet geng^ oosBtt% 
^oór dr wet, bedaarde audit vtxir bet ^ 
tteeir^béliiig^ eo ondergercbiktheid aan bet 
Criwdèel ei} Mteid Tan een*- vefUchten R«mI, 
dbor bet Voik verkozen, en nee d« iMgi 
8ëa IMkt («kleed, hebben pkaca gemiakc 
«Mr ' het töomdoos bdkn vin ziedaada 
drlftfeni/van hcA^gfehte oproer, v« 
faxende letdctncht** Binnen deae luuieo vie 
het ^fSk ^ u eic Uwuu der» is*èet heffigAo* 
^ me Inadéidlg aaiigevdicn , ev de iM* 
jéWK «» Vdb dpefidyk eo «eir^Më; yimmf tfwtém, Bklit^sm oniiv^^ 
^ 4m umi der ir«igevlnf , 4Mff hmvam 
«omr of bBmrm«0d (óiNaai te Alen, «| 
4e o«wmM|dt «m «ter gnMüigiieiir ans» 

OMBWvdm mooMot», owt fli«,fet)M* 
Imi «HMKl.q» iMC vffftlieBi^ viAoek. 

' » AmOth h9tgetmi €tke$t nm ik 9Mi§ 
«üwel» door nMKOKmTeai tirUc^, é»gmi 
Ml ,twi «twitMeOvid t av« |EU4«b m n^ 

IW» «08 dr ^W(»b4« jQoAemeQ » bfisim isIbr 

Ifkm fOfiftMd Iq d«i vaderlyk^a f<ib0O( 4fff 
iMMgstgcoooDiiiiMrie nsgt vw HüUnq^a «I 

WUrawra^^ fdKirr«i), CD liMm<4ia» 9*w 4t 
«idddn ow^ om *a iuub betere li :4irikfit 
4mb ts iH4ra>. • r 

' to J>il<VeigidflrJPg* ?eriNHMd-M mmé 
«I ftoeMe ^«1 «n6iini«w4igipgr IMoofd» 
fw fcbMK»» «\rer48 botiKyffii^o^^oriMk» 
émi voor d»^ «er vndon pettioKifiMM» jwfti 
kmÜMMfllK rao srw «B.iMcbc^ 0irotl4t> Hl 
tl- A(K gnrigt xu» Iimri pl^t ^r^beimi^ 
Iwflyit qi. Au ftl y mtog , fae4oM.e« mskiiit 
tf bmio&ao^vm vü^imii flriMoi» on» hiM 
« 4)«frieo ofc t» vomm; «n«ff, mioiim 
iM éf «npUpilift, owdoor k« Volk hm 
Uafland la ijpw- bqMWBii^ .op g ai mflHk if 

en by ODzeq gedanen eed eitoid m bt» 
pni i n » ^: ywriljliin kuK ito ;MttiMM Dü^ iSï ^* lieidt door< om de middtlen ta huAm m 

flrïm, welke baie bevelen kitche koodea 

AveoMtiechet gezag te gaotfdteti Voifai 

bèkked, ?enoogmi wy onte perfoneii tor 

«en Maed^^Dgen Uooc ftettes ,' waardoor 

deoppetmagc des V<ftf sou ^cbrtiden tyar 

geworden; oeen, wy toidea cm nier wa^ 

teÜddéett fa^ ójMerf Hftï xbodéo w} 

wdbéar befc6emilBg vorTcbenen Isyn in eea0 

leemh^kKHse fiad, daarde wee gdtbond» «« 

»Mef befchenoiog ^h^^ wasf Boi^t 

beiocwooid dfc aelfen: wy kwament Ja om*- 

fiopwdflBeeeebegbwapAidenagi, enonae voor- 

Bi)ieden wami reeda bttoéQ iiwe poorten , nki 

riüt deirtrotadi van dwtngdanden, of om me- 

bèrgera ie Miierdnitteo $ naar om de wee 

ae«M (piekéfliy en ooverlaacea » doen Imk» 

kaï foor den algemeeoen wil; owe veibyacar» 

fUgOddè^tetefiftaatofli dk ooderfcheld 

«e gevoelen; de oplland btaman uwe mnroi 

bleef in kracht, en uwe overmande Rjid 

*ind beMiégea I om ona den opc<^ ee doen 

Adcen: hnnne knehc^ bewe^redenea 

weien de Aerkfle bewyied van eene nieiiwe 

iÜitrid, en eiQ ( ce fechi veidachc ) vocx^ 

«ven nnlietfleld geasag; maarty Ichflder- 

Senoost met omaectendetrekten, lieten- 

bftaden opsen van een* geweMdadigett legee- 

Ifalidt dk ys&lykbeden ten gevolge koode 

bebben» 

.t Vooiflaiideia van de ééoe en ooveided* 
bée RepnhlkdL erlpu^ dn niet eens A 
W^ikdyke eenbeid van Holland; In 


#><> JIOBKïGïfCtlt&XSmtBM. SI aan de croepen van het geheele Bataaflefae 
<VaIki men imgde bec^ dete looderoeiDing 
m nogTchiktoi by :dfe i^ eoeo XFjUm 
'^tai JXiini» eD wk /eenra JRrrüMti/ wp 
JSmmwjfk. 

t. ^ Mid^debugersijsdkiiweyeilididog, 
<««inic Sttl dan mie vryheid ^a? mnodet iar 
mw^ vcyhdd » ?eidêd<gpo» door miadadigcii 
tt befohfioneo? 

. ,. I0ao«g, wy «Mden » rag ep bec « 

IbbI d^be^ld fin «fcbiikQg» lAn vetbyectcd 

burgo^M n doeo ftrtmMbf en* dav 

4inNi gef«ir om kMde beeiyii:^ wterd«i 

iWt 4oor uw bdapg oocmptod: wy moff- 

jBD, wy wi}deft a 0p dem coics nitfc mj^ 

4ai9 die de mgedacbceidi éfsmt g^beumnis 

Sn de gelcbiedenUèB Moa ffbmémlmé^ 

^n mQgdyk uwe welvaas dea vJuuwder afgt- 

.f|»keQ bf^h^.. . » .) 

' « Zie dttTt borgen! geiiMg.0iiLMi4f* 

dng te beocvdeeleoy en u ie doen gevoe* 

len wat gy van qi». lè wecbop hebc; wy 

komen nu oogewi^pend tos, p^ om ooién 

lasc ie voibfengen ji onder ^de beval^ge be» 

wettiging van eene önzydfge' nhgc» die de 

fosc en inde wKken; wy 4onien «we 

yg^lgnkg bedbUen :bi bare e«e en gengt . 

%k recht ui werking brengen tegen de 

lÜiidd^y en uwe ruit vooir bet vervolg 

te venekeven; -eny *i» wy Itatf^ bet onder* 

soek van bec gebeurde mengen^ i^A ^ 

zyn OA ie aekerer de wee cegn «n^r« 14 -A«ISTSft04lI8-«Ll3Wiw •1^^« mHr 19 WI|1IIIU)| 90 09 ■■MM IMMM" 

M AüMs^MrgMf kant te wedtf «fi. 
*r * WM, bcfchemic, ils vmAmh, Mt 
fri>Mt gfeMÏ^ «n betert de fMAg te 
gemoedeieo ; laat rustt orde en' iw l^fi ^ 
onJef o hterfchM, divnUkti hmi tes 
ttwm trytieilsbooni omrtigMt opte olito 
^fée fcbicteir iMlvMrr en ünMgM cotl 
ii«iferl:Mreo, en de bezorgde «NMNfeift^ 
ijeMlt tp te foHdhA Vftb tsire bMtft én -op 

aoordeü^BMlft&èatmr^ tec Wftelé j9«ft 
» lèbmtti far «wen fcKoot ^ tt 1>lyMb ftorcok; 
ko gm liee teriuKiptiuar^ on te oeAe tek 
ttbeitetnm^ «d ( «i ^z^ gy maedig ib 
IMpeoen «ari^^t »o Sp te tte ttr vèrdariit- 
,^iig te teMuid M ffjMAy M wc haai' 

ëert het üenttd van Nedtdaod, hei ttidkUl- 

V» mnffiicitv 
Ab. HARnvËLt; 

R« VAN DEM BOSCH ; 
L Ik VAN:iUttH MNOKé) 

}• 'M JÖNtiH VAN HfitJDIKaOaEHri 

: ■•Ot.VA|l.>qftEB^1V:- / 


y 


vit 4«| Hu|g in^eiJUid, ware* verrcheenen, «^. i. . . 
ftpdc aldatf.iie Fiso(c6e C?aeM B.oya-|« m^JT 
il,o«vi2.jLS biqtieiu . Pe voornaams :pak, den Fraiw 
over welkt hkd Item werdc |;eh^iadeld, vmé ^^heo 
li6c opperhevd» «9 over de gewmpcocle Bur- ^^ 
glBimgc 9 vals vQ«r ifi Fnuifche Troepeo. . U 
fme ooderhao4eliqg f mee voordagc\ dmt 
CM aangriflgd» fcjrliliiarde de Geoeml « geé** 
at viyMid 10 htsbh^n, ojb» in eenig geval»' v^ 
«ka Bevelhebber der Pran&he lïoepeo^ bin* 
nm .dMQBe.Scad^ ce fiellen opd^r de orders van 
«|eQ qr4els)Kea Kommaadaóc ^zer Stad, of 
fWH ieioand dfr boogUe Sevelhebbers der go> 
prapende Q^tgenoagc Van bwoe zyde ver- 
kJUarden de Geladügden , dopr den Raad bé* 
llpemd» M dai 4e beflisfing van bec bovengat 
0.,VieIde pont geeozlns bec onderwerp zyi 
^ Jcgndet «air pver ^e padpieegingen van 
^ 4qq RMd kcodep Joop^n» tn^rdac de zaait 
^ fig bepaalde^tot 4e viaa^ of de Franfcht 
1^ TipepeD ^jna welke de Generaal bour 
^ , HOjjIi V xi L i geoQcdeeld Jbadc ^ eene MiU: 
g^4air€ pofiiifi bigm&[ï de^ze Stad ce moecei^ 
^: jfSfiveii^. boven db»^ joét en nevens de ge^ 
1^ WMModc^ Burgeiiy binnep deeze Scad, dieo3t 
^ IKMÏdeQ ^domJ^ 1^ peldstjgden mcrktei) 
Mniir «m » dat ^c.4ienst doeo der Frao* 
^ ^e Tipepea .q|^ de vry vvfllige beflisfing 
^ van den E^a4 sóude voortvloeien, terwj| 
^ WieJiaiUcaife jpofitie. aan ifizüve aiec oa- 
i^<48niorpen was» ioaar alleen van de4 Gene- 
ip n$X tafhiog; dat de Raad» huivei^ om 
m MldP^Mio^ yneeanso^ vifelke met be$ 

D 4 ver* ^^ j. $( AMStfeRüAMV VL ütö^ 

t/9< 9 fertroDwait wm de Pnn(clie Tnxpm 
9 veri^haldigd y Aryd^ zouden kimaco fidkq* 
9 nen y ^ogthaös zjme eedmoil aangnome^ 
9 oe beginsels hdlig ; moest nsthoodeoi 
. 9 dat eeoe loekoomeède beflbflog » «n^ 
* 9 creot het dienst doen der Fnnfche Tfoe* 
^ pen« aldus eene vfywill^ daad ven deè 
m fUtd zynde gtwotdea, aiets mimter txtt 
m beveekeoeoy din ditdeiélve aeo dg zA^ 
i vea ongefyk werdt » lyne désdelyk aaogt* 
m kondigde denkwyse uit het oog irerloor'^ 
» en regelrecht ssogiw tegen de Verkbn* 
f riog, oe den mrgelyken nicht vte den 
99 denden deezer üflunad gedsm, en» wél 
9, verre van af keerlg te zyn nn de ondefi^ 
tl fteaning van vreemde magt , dezelve » fe» 
91 tegendeel 9 vrywiHig zóis* fcbyoen in te 
99 roepen**. Van xo veel gewfgis waraa 
deeze bedenkiiigeD, dlir bet menu doen 'der 
Piw/&he Tro^n btanen deeae Stad 9 te gei^ 
lyk met de gewapende Bargérmagt, terzy^ 
den gefteld^ en bepaald werdt, dat deeol» 
ve eene MiBiain fofiAe zonden « rnn ee iuiiH 
&t wil zeggen 9 een gedeelte dei^ Seal 
haar zou worden aaqgeweézen, om tldÉir) 
Ifzooderlyk en op :^ zelve 9 wagtén « 
posten te betrekken. Dienevolgens wei Jen 
de Rommandant cruys en de Pnnfihi 

» 

Adjudant Geoersal de flanqui het 
tmitrent de volgeode grenslcheldingeii 
den grèwid) welke, door de Pranfche Tkwr 
pen, 20 Voetvolk ah Ardllerie, ce Amftaa» 
«tt in bezetting leggende, zoa faeflaget 
worden : 9, Het Voetvolk na de Btmmgfe. 

dft V ^M^.fl 1knÉi.GtsévtttinatfsJ^zn. Jf «^ é» HittUmi de OsfioHiltt Mfwi; De tf^^ 

M gmÈ^biUIngfui wi dw . grood ,. ,do^ 

•^ de gpmdde IVoepm . beu^, zonden 

'^ loopeo vm hkam^ de UifechcfdiepóoR^ 

^ kogi de Regnlienigfafr» d^ lecbter zyde 

^9» wn dm AmM» toe tui , de Hoogeflul|. 

'^Vm dutt fatti^ de Vesignftf.loc eiadeii 

^ eerflen brug over die Vest^ua g^^eoi 

-^y nde fan deMoiderpoofc^en elbdelyk de 

^ CWwi hfi^ Giferoe»* ?4B her Voecvol^ 

^ Om de awnlddelyke gtmnféxof deezor 

^ Troepen nier hec kwei^ va^dyn Généraal 

^ en Chef , ie UciechCt tebev^dereot zpi^* 

.^ dea . de Fitofche ^ Troepen de* Uaecbo- 

^ fthe* Weesper • eo Muiderpoon b^wae- 

-^ iien» en deraelver Skinels aan den Frap« 

*^ Sgbêa Konunaodanc ter hand geftetd wo(- 

.^ den • 

* Verfehelden Uigien van KoopIieden^Keoreoi 
^ac hee Veer van deese Scacl op JSri^- hac Veer 
fil saer onegdmaatig enl wUleken^^^'^ 
vpeidc bevatren, aaden eeoi^ tyd iagft- 
ko on ic n»' be meo g en den Raid». 1^ bevofp 
deringe van bet bebuig .van dep Koopha^ 
4ei, daar tegen gipaace vMa^ieiiing (e gfh 
bndken» Ten dien einde wefdt ^bqpaald ly 
d^evokn; . 

' i« ^ Dac van nn voortaan Iwi: Veer ï yep 
JUer op Braaftl» gmeld atf .beii^mn wqf- 
door drie vaM atmUtapgm; en w/fl 
dee Skcurdega van den eer^n IVb^ 
len kaïften Ocuober, alle veeitien dj^ 
^. e^ .m dm setüm .Jfe^embeir t^ I o 
i C:,|,i>. .-,t^H /.HlS.i^Bn'.' .-^)> I ^f9^* tel kmüm Ptkmmf; ^te Mi» iroAiea» 
MI Beunoua vm hter ad «mdkhnL 
' s. M Ott geinelAe diie Bmifiè^yMit 

fiar evtikeAgheia v» bet QriHitr v«|^ 
llQii Sfftifi» ' 

3. ^ Osr^ ugevtttt en Boegfagger oocyl- 
«skefjrir ii, deoelf* voor geiptew Reto- 
tiiiig té. noemi logelKitifd wvdoi^ ^^BgOB 
co&iige VMt te bladene fon , iris, èew 
n voor tfeoM^ mee Ovèriledeii vaa ^ 
Crfooc fikioeii • en Bataniliiids •» Vaoidei;» 
\md tal dfCfccËgfaconen woeden » '^ai Ik 
Vragtpëanktgeti , 4w^ke aodoiige Boegieggfir 
"opiècf en ^ euttèB'ten 
beun gebragc worden* 

4» ^ 0e BéünÜMppers, 'ëódk Mtme 
Bo^l^gtes^ snUea geeo meefderiadisg iii6- 

SiünectDen, d&ó OBderdeg^oo«Q>iAulbqi 
geborgen worden^ ten ey met ^nüifie 
-vn den Inkider. fin l ng e<i rile vm 
laUgea^ éoor den fnheder tetgedendei 
y/mlaac^ eel deeelve op .da geflMieB 
lien moeten geplattsc voeden* 

5» ^ Ieder Beortfchipper cal 
^i op syn toort en op den tepoaideaiyd 
m verafekken 9 \ sy ▼oMeeden óf niet: «n ad^' 
4>y fonte vëa dten, ^erbemtn» «oor Je eee- 
4ta 'keer, ^eene boete Ven £en Hónderd tn 
^^yf^ Gttldens; en 'wot de twwde ketiv 
^Q eyn ftf^ ide lemfcblpper^ woed^ 
'«öer. . c ^* / 

De I ^ .Dtoiiieii%ntf4fgeAini)ieo, mlketat'^ t;^ 

■Mlifleiidtr bdÜMéem m dee&llfè,^ «y Sdiotui- 
«ie hoofde haooer ftaarkondige deMcwyae, oFomtrenc 
fMtt itfidiK Mücaén ^ .ffinkiM tef tiènwuieii feu ^ be* 
ftMklfejIfm^to bÉfNcdhigen» op Wc irertidea ^^^^ 
«UI deidi^ «Mdsatklyk. D«r toe bdi aLm; 
éi RMd -eeae OmtiiMie< benoemd, en -hm 
ilooc-diirive,'m lm ittgekooneiir vetfkg m 
iMbben 'overwogen, voönvui , deezèn -^^gel 
M folgjMU Wkc de perfoonra im^t , «m 
Welke de A«pMi zonden liegee^M^ woittiH ^ 
iRm men, In > idgenieeni èeMwn tgt« te 
igeeven 4>p de 'taedlgfte -^en dengdsaamAe 
Bw^en; deeh*6mden, dle-^ overige' gélyk 
teoKb, onder deese, den^föomngverffienen 
éê ' v M ÊÊ Ói^ flirge<iefekene fiurgers, en zf% 
die 9 Mder bec voorgsand Béfhiart* geleeden 
Imdden; of 'de meest vefrdiènfMjrke en de 
kwek behoeft^ "Burgen, oF ^e 2olk!en% 
ék mee swanre buishottdingen en kindeirai 
bebttc weren j tts die, tiy vodikelt^, %ofen 
jMgfc liede», of «og ongehüvNen, inttan» 
merking souden g^men ^woMem Mee ' 
di^rfgc lOt^Wyjw dèrbegïISprtkge, tondes 
de Ampcen ,. naar gewoonte , iÉ grtfHe^ 
midAltMtê -m IMfêe ketéeOi fUf^ Toe 
ket nit br eu g eu 'f an eene beno6ini^V Ker ^en 
tiiUiMe ftti de''Aiii|ilbu , -zoéde ififenj eieni 
iNKMtT, «odsr de Commfttés^èenV zcfkem 
beiirehoudtag bepetlen. Zulk eene hetioê^ 
ttkig cdu i «ede jewo<lhe^ algéiééeBe Vef»- 
ndoing van im^At»'iBgA^f éik éoer 
QÊoêdmÈp by meerderheid van flemmen» t éé AM &Tfi&0 AMS Üii/Oiaips -P ^ •- . • — . |^P4* 9Êm tedderiog gtdua worden. Vö«rtt 
iMrdenoogvfdMr dk» ftnd, CBa.aaiiBMi wft 
d» Amptoa aelvf , Ie ?yf volgsade. pmm 
«■MyAtM: ./ 

«» I. Ott.op de- Ampnn, dis dn tsr 
„ lieidR «uMten bdotmeai en «nar nQ 
I» qrn bidiguin eoi beOaw lieeft, ak s|a 
« Tmfdnagier» LwewBopOeefcer^ «d«i en 
9 aUe «^r •oi'ko iniBder 4m f zoo - 1 >:; 
^ iniofDea hebban, gen hooger befief 
. dog al wolden gd^, dan w«er voor 
^ sy In bet AapOMiMek bekend Mn. . 

9 ft. Oic ede Aapten, vm welke }m 
9 iDkoaen giooter h, of iaul^ks wer 
Ito dn / 300 • : - : bednip« op lamlykfisbii 
I. leoogDitie, «n vpocdeele «in deever Sauii 
M inkomftn, « ook mee venoecfdeiJng vm 
„ gddn, by de anfiaidfog , niIJeo wordei» 
19 begeevn; «Uee, betelMB V geeo weer 
^ voorqr cbneop bec Ampcnboek b^Eewi 
II ftaan* 

w S- Dat «tle Incndw Aiopwn s^Uea 
M venntodeiA wordw in gtld of in iakoa* 
^ ttm, en dat de pem^^gn» die *er af- 
• naa, al oede wc Stade ^fOQld•d nU«i& „ 4. Oa( niemnd neir :dan 4én Ampr 
^ «l mogn hd^ien, en Iwiielv* k^ «iff* 
^ pecfoon ad moecu w nrown n, 1| 
„ en ir gebiekn dat ^onoMgalyk nat» 
m ken» 

» 5* I>tt alle arnadooae. Aóftm gdhedl 

tl m&n afoBliphaft wofdo&T» r . : .rM j 
tmttiikiüumwk. êr^ ftk aee« Stad, ttktr bcflak fan hei *«>• ^0^,^^ 
«facitil Beftour nn HoUaodt tanf te^yf-^^ol 
étn April deexes jaan, eo éa dcweridngge Lear- 
^r vin, ibet opz^c van eteigp Leeiaafen*»'» «^ 
▼an hac Hetyormde Kkrkgenoocfchap aUiler* Jff^^ 
Hec beflutc Uetdcin » eeoe Veifclaaiing, nd- Mama» 
kè door alle Ampwiaan eo becHanden det 
Gemeneiandii ' MlddeteD nloeac worden A 
göegjii *c wdk, forvolgam» eem coc do 
iienrormde LeÓÉara • en Sdioolme csi er a , 
wdki tu Landa of Sodavegen eeolgo 
f óo t decl en of Jaarwedden genooten, werdt 
witgebvaid, en vervolgana ook ux dt soda* 
n^, welke niét toe bet Hervormd Kerfc* 

Koodkkap beboorden, en oir bjioodera 
Jtfngen beoudd werden* Al wie bec doen 
^ran deern VerUaffinge weigerde, moeac ia 
Tfoêtk dienst» poat c^ anlpc pichom, en» 
by vooitdnvciide weigering, oaar van veriaa* 
«en worden» De Verkla^ii^, of BeltffiOy 
^aaa van éan vdganden inbond: 

y. Ik beioovn onderwerping aan mda^ 
^ vifgBa R^jeerinf**^" •~"^- -"— ! ff grond op de Oppenn^ thana Provüioneei beftiot, en ta *e 

# 9, vervo% (pectaal aal worden daaige* 

- 5^ flald; en nbnmer mee woorden of 

,9 daaden te zuBen medeweriien, tac 

^ 'berfUUi^ van bec vendei^gd Ariaco* 

•, cratiacb en Soulhooderiyk Beftom^ 

' De maeaaen, w nit de Amptenaaien ale 

ttli de Leeiaanni waren befeidfaaidig toe 

4iee' d(Mfr-«aa deeae belofio» Anckuea» 1^ AAft3arRAI>AM9 «L 

ap^ lijec «uoÉNr dao vyfcim hmmm 
oider jat. ^firvgrndta, biei w Sirde, fa^ 
nNidpii.^ilg A 4ic g«vai« Zi^ hi« humt 
nwunn; j^cas. vak uur» «lim»v- 

en Kerkdyte Qefchiedenisfeii MH iMt Docmn 

EV8 jl»*»ail«|l, WIL«f JLJIIV3 J4»« 
i^ALHQ^tlt. ^BEARDVS DS 9AA09 

^ ttOFVMAH 9' piPSaiCi; t T«H'DAI.I«t 
]AC9B O-BAüai/T, PST^y9 KAAK 9 
SAMUJ^f. J0AMNK8 V.A^< J)E WYM* 
p^RfSJI» BU DR HAA» HUOXWBOVTS^ 
USIIRICUS HUSLT V19RVASTf ,ii» 
^AN^HftRWRRpKM) J. VI4CH eo ۥ Ck % 

y^YGRMAiff Alle deeMi TfiUnnim Mi 
4o Commli/ief fioor d» Raadt loe bic «fr 
o^men 4er V^rUaariaga, aaofefield » 4m 
l^jH^d^ fflpüit niet ce kuoDeu «fifigpor ^ 
^ dan tege» vera^lbariffg , dat dezdve niiK 
^ inhiddt eene CoDfi»fie wi gpvoeIcBH 
,9 en niet ftreedc tegen hunne ?ml%di^en^ 
y ala Leeraeren der Mederdoicfete Her* 
n vormde Genn^ente". Op dau» betni^o» 
gim yoeisde bop de Conmikiie ce gegioec^ 
.^.dat zj een eenemaale oobevgafd ytu% 
^ teniffi Dedamoiien van djen «»c In ie 
^ wOtigtn t af eeoige veraekeric^em ie fgxmk 
^ omuepc dee^n of gienen zin of ip^niDg^ 
» welke iider buifer mqgr goedvMeo aaa 
4e beloice te b^wn d«t de een|:l«yviM 

^ iNiMt Pi9viaaiel Mw» MmI 9 hec vfBagen van zodanige aicl^;giiig«i, t«| 

;^. <MMr idder btuger opeoAoodeD 4 dic # 
^ ConiHiiOe, iMe bepaalde hftffucüe mik 
59 Last MifetBdes en zig naar denlw 
^, yNcM iDoiteAde «en üiiknde gadcaageot 
^ envoctd% baate mak faadc ofe to voemi» 
;« flaaflidyk^ hec on^btoek fan iriiggotflbpd 
y^ Siefnlt^ , of hec afneeoien der bdofoe^ 
^ ioodar op* eetrige bepaalifigeo, oitteggli^ 
jiageof) iikfNmdiriiigeo, efwac fandtonaaii 
9, iMer ttiögi ferlangd iiroiden, agt ceflaaa?* 
Qeene idc^^rorhfeg , egier, deedeii alle iiee« 
tti IboiNii^ke redenea op de Leeiaaaeff; zy 
¥oHiflrd(m by bun g^voelett^ eo feridaait 
fleo^ condar de bovrngenelde ^erzakeriog^ 
tfe Verithiaitog niet • te koniieii ^ggao» 
Thans voodc^de Commisfie 1^ geooodaui^ 
Hl fitevelga van haaren Last , hen allen, jpre# 
MffMMf, in banaan dienst «n amptarvetrig^ 
Hngén te fihottani De Raad, van bet g^ 
dtag der Léefadren» m nn de baadelingeii 
Ier ComnMey met opzigt tot desslve go^ 
honden ) kennb hebbende bekomen 9 nam 
ge no e ge n hi bet ferr^ door de Gebstig;* 
éea » iédtk tefens het beflnk, om de nada* 
ie nadfdéèghigen veertien dagen ük te fkeU 
lenV ienf'ekki6.oni aan den HoogieeraareB 
fle LenAaJien genoegzaanen cyd over ce iaat 
teo, OOI' z^> indien ty anfl» mogian «ef« 
itieten, wn het Provinciaal fie^or van ^' 
iioMand lil vttfOig^> iet «oiiaiiiga «Weo» 
m:..v als # AJ&STBHOABfS IL tln^ •mwel 9 dt gjwhitif Ichociiqg in Vait^ 
Niet griMd.Mg nCf ^ Am OMfelMt^ 
9d,:deK«riMKaidder Horvormde Gmma- 
leit oÉider welkoi de fi^oniog vw MO.id 
Mnrimlyk fpial Laenami gMW gerk«» 
bcw«q;|Bg vwMmalu^ Qp dea ?yfte 
AngQMia Imenfe dfeelve eea üdnes ia bj 
deo AMd» 9» ^om op liec hanriyi» le.fWr 
•• ueken » dat* hK dco fUid zovde - mn if wi 
^ behMgea» de vooigeneide LecnMim «i* 
»» demttsl gefeyeofaeid ce gie«Mi,.o(D voac 
^ de Conuniifie ie verfbhyneiii ki de hoop^ 
19 éu nlkf vn e^i gewotcht 9wlg mogji 
,1 ^fo^eQ de zmirig^ieden dwr door mqft» 
t, mi^woideii uk den «eg gmimdT, Doek 
pf dit Adm viel een wt^KtÊd beOok. Oe 
Raid gÊf tm befchoUf ^ dK dfiMfpe, hoe- 

M Broederiyke^ Ckriadyket ea Vieddieveiif 
f» de poo^b^ifai tra den Kerteomd der 
«9 Heivuuude Gemente ^ en piymide dk 
^ loflyke zucfac, om alles coe ie bnogeat 
ii wac tec belaog dfer Gemecpie^ of hac 
fooideel iran denelver armeDt koo be» 
„ TordefeQt iiogihaDs bi 'hec maoek tv 
p den Keikeonwd oiec kende tieedcni om 
^ dat aan den Raad niet gebieekn «aa» dac 
II één, of ecoigeo der ^uspendeeide Ifm* 
n «Kkamen, ?eel mm allen ^ aig veriLhaid 
liadt» of hadden, om de galafce gui af 
>» m leggend Onder dit aUei was de cyd 
icdoopen» dan gefthoism Ueqaiw fsOeU^ 

OBI^ Om, tAiiM dèosdvtt, zig tikt te he^ if^ 

i denken óver hei doen dei^ belofte. Doel/ 

zy bleetpetf, imnien de meestèn» in faanhé( 

fveigering vü^lkiiden. 'Toen mtin dié^ R'aacT 

Üec htOvAif M om de {>rovifibneele ftispéiï&sf 

^ '^ m ^wandelen' ld éen' daadetyk obtffiigy^ 

I ^ en^ éen8volge&8, de gemelde PrecBkantétt' 

i ^ wn IhinBe po^^ an vtri'alle de vérrig-^ 

\\ f, üagtai daar aan ?erix)Aden; te 'onJtffie»t ' 

» „ ten einde de' sélicle poaten te'doen ver-^ 

I I, vollen door verdienfteh^ké en waari^k Va^' 

t- ), dérland* en Vrybeidrlfeirende mannen^'i 

t ISTa 'dé • éerflef 'Weigering , waten de cweé 

I Leeraar^F. sBREuAitiR en s. j. van on 

I WVNPRiissB ce rag gekeerd, en hadden 
de belofte gedaan; docb vervolgeAs zfg na^ 
der bedagc ^ én ék bedryf herroepen hèb« 

II bende, iMték dat zelfile Bèflnk 'op hv» 
k .beiden coi^past De vyfiien opennvaHène 
^ plaatsen werden , van lyd toe tyd', door 
if liec beroepen van andere 'Leeraücn, "ver^ 
i tvM. ' •« 

' OveRoi^d 'hn de ontt^faeid eener inrfcb^ Opricb. 
enge, bepialdelyk (bekkende tot h6c geeifeo ^i 
; van Oflderwys aan Apotbekar^;ttfcOen ,'*en^^^ 

andeiten, welke, by hét toebereiden van ge^ uborti» 
neesmlddelen,behRig hebben, badden veel»^ tarium. 
al zinia gerobnen cyd, hun vèrltogèn aan« 
'gek^ond^, dit,' ten -dien eltide , van Shda 
wégA', pAe^hdd mogt g^even' nifor^ 
4én« AT voor tang was het Dooilnchdg 
Schoei vaii eenen Hoöglemair In de Scteii 
kUDde voorde Docb, by maibgtf aangei^ 
paste lèhihklngen, ba^ die pdsrniet fa noe I ^ AMST&I^DABftS m JOnK fwberebMd. Ofbrekiao eent %iekmw« 
pbacftt UK bftc gpevM m optolNw oodati 
vyi , was cese dei vooniamfi* vaniicft^ 
Oedonmd» het ^gnwoordlge Jwr «eidf 

4e hand AWOSMU Htt CoiMjiitf fan Al- 
gemeen WtbTo, d^^r dM IUi|d gitoücd.» 
totliecdMB «aoMteioefc, |«s:r,,oBiiW 
(ec middflD dei MiMid ltti|^iiN8« mo. «ec- 
dag uit 9 brt wdk» dMC «éeciebmi i 
goededwird, e» «acfgtaeu.ia wavUig 
werdt feba^ Het.verfl^ km»» bpof^ 
IMklyi^, Mer op iiiti ,1 .Mm-aiM ea 
^ Laèaratórüm ia gareedhiid famepii 
if vaft eea Schooiflaaa en Foaavosan «pof^ 
M s^f SPMttgneig om vy% peiftor 
1^ 9ei|. ie baopeQ temttepb fyt mésm hk 
^ gcodfaihcdgi mufev 2^ voer jneipeD^ 
^ wi 4»B^ Hoog)wa9c» co deof hem 1» 
^ lorgd. ivoidn. . Op in :f!jde.lw m g | n g wl 
3, net Lahratmym zou aan het beOv 
.,,^ . ,,:fai>e«i^Coipaifil^ ^^^^ co 

-■■■ : :,» kmp C .beli«lvcp ^ «rpmitn ^«» !« 

w wl«^, «&. aUen 49prr.^ üpo^teow 
^Updengen «or^eo $ ..die .ciok aUen it 
„ ^tdeelea zoo, m^^mi. W^.> «* •* 
„ genrea ifta JesCèD, zo ffu» d«t, /Vpod>dD>' 
q <p derz«lver M|iigv«7fU j¥m w*» a ptan nnnMn, tor bet homagmttis 

-^oogmak miwll i ' i M i u , on de ooolige fW- 

^.ootaD, ëeo SchmflBeii «i»,,jdnriiclMD 

^ verMatiteea. Tnce maaiamr «üke no 

^' de ÜN^aBnarmi Cdiegie «MMn 

w dta^BWidb ApeiMnttca d«gBBher 

« Hng ti; f» «eüg» Ciüègien 4e il^od» 

» lM»ta» fc Iwrile gw* wnoHr cf laegHn 

■}y ^effefeno' : 4émIw %y et ^nuMo» aüc 

„ souden mogen w t«g imidaar'.. Hee 

mmtÊÊÊlÊg SfiÈSat» node, iatec , . toe 

>w b w to t ii i otigaak, to gmnUnid 0- 

De hettMM^e terigdepn - «ya ««fc «DBepatüM 
WiAnlc a w hiU w flg . Dk Ueek aai kttnulkmde 
OMtboisdeemrStad; telgen <de«ilci*ttioA|te'>^ ^^vt* 
>i»éwiHiig mm 'wdfa «piioU^s ifaM» e^*"^ 
•êmti M «HegMnde ivjfxe «ndt fefowl^ 
^ftt, (wwdter geftBte iwiwT i wi ii g . dwr igeea% 
kmi^Hufibyaiyk flMoig zen «pweoR jqn« 
4»:, eeriMig, te' ütt «enddeiiali, «oor . 
4e' lyinde «ntMgriÉkUge iagtMtam te- 
«tr And. «mr «ébmt fen^ téoripnnglilB^ 
•«fM ^ogvigty geene flui» aór ieterij^^zte 
| ,ü i m» lyo. Dit bMBODg dMi Rud, ««■ 
^FToegen Cmr,' ten^elikn oegmeri» leg*- 
vigt , « DU W lmiPf «n irit «e bnUoa. 
Daflriqr ivMic taptoH «n Ueelne > 

„ Du vao na vooraan geene Viuiuihüi 
gen, wiu luflin üluwÉ Uem tfad fairiaifodft, 
lÉff iageteigc «oiêeade> tet ^ lflel«i« €1^ 

lm 9 OT OW MMBgOR ¥VQinMB9 ' Jff' flHI 

IMK Güihtif deur ftnü ^■q^llwi mq|iB jijjlwi 
^ '% £ s ièctcii ^ .. AMaTBRDAMS IIL DsBt. 

.tjrptf. fisem om ddnr te wortai iDgouiiBei^i pf 
ook tot dar einde op hec PkiB voor bK. v^ 
'fe HÜÈf of daer omtrent, ^ nUeo mog^ 
nodeffamof ^ pceoe, zo voor de -r^ 
dionmrii^gendenala voor die» vidke hip 
fldlen hebbeikinMde gebngr of nedergekgl» 
van MIco «rStid n.wordm ohgdctd^of wel 
lOMT bevtadiDg, foor de» cyd van sca vmtr 
ken of lai«er^ éd kec WMdkib dtawr Snl 
'^ae fvofdeo geoonfineerd» 

i^.Ptt geene Schapers» Sdaitoïtoegéan» 
Stoepen n wie liec ook ig^ mo^^ tcolfgi 
sieke of iopoceme Peribooen en boognvan- 
gBsc. viunweii vh wiaere pinacn^ xomxr 
vnchc of om niec, solen mogan in of op 
naemtti en hier ter Stede inhrengsn: oock 
ooIl de lodaniigen» ( icbooii vnchc benkor 
ile)die 2y wettn, of blj^fcfaaar konden vo» 
«oudacAelkOy en behponMi ee .wcuMy, dK 
dbect van bntan hikqnian» of ingdcocoei 
ayn^ nee hnnne Schaken^. Sleden, Kna- 
wageni o£ op ecnige andeK w]^» nuur hec 
voorfcbiefe Gaadnds soUen noM^gen bteogent 
.of voor hec edve op hec -Plein, of dur qbk 
taenr neder Jqggen ; co ab aan alle de g^raelde 
Peifooaien zoSks Iqr'deeMi wel ezj^erieljfc 
woed verboden: alles op een . boete nn 
vyf^GnUnn, te^^püoeaeenalf nau lech- » Dat nochtaoa al hee vonafhnide geea 
plaats aii hebban omoent de nodani^en, dk 
COC hei aoeioettiiaar gelegenheid eer ZeevaaSi 
of om. ao^en goedb en noodakdyke nè^. 
^gnnod van lichaaa bi daas Sad ge- :f^:#:i f Bonul^CSCHIBDtlfljpf^Ni ^ ^ ^ Il'-Ï koBMi lynde^ • alUer ziek»* of metefoigie ly^ 
mmciitrnmk bezqgc zyn geworden» waar van ' ™ 
dbRlve» mee iwee gelocrfWaard^e gecuigeo » 
lao lieooegen vm de Regeneen van Hec Gast- 
ImiSy. zulten. ffloecen doen Uyken; óp poene» 
V>'deMtlve» of ook de Getogen» hevoodeik 
aic^:ieo wor^ yalfcbelyk te bebbeo vooff- 
^egeeven of verUa^d , voor een gprpf- 
«aen tyi te meer en t^ brood gezet» of 
soders mar ex^onde van «akeo geihaft 
m «dU^ worden» 

. 1» En op. dat dit allea wel exaccelyk mogp 
wofden gepbferveer49 zal niet alleen voonaan . 
viiiBand in 't GaathiHs worden ingenomen, 
VQorkmaia en con&nt van de Re- 
_ of van die» welke van hunnent 

mog^ daar toe zqUen worden gecomqiitteerd^ 
BMMT ook aaa alle Veerfcbippers en Binnei|« 
iUrippers woffdeo geordonneefd » > gelyk aan 
^^ie^ven geofdooamrd word by deesen» een 
^mimtJaay van denoe Pubiioade in hqpnjp 
IBcbepen of Schuiten op een bordpapier » 
ttocQ opbapgen ; en .^1 dezelve Pablii^tj|e 
;bawi <lieo Cofrielyk worden geichilderd op 
«CP'Bord» hec. wdk voor of aan hec Gas^- 
teis g^piflilBC pi worden; alles oovermiq* 
derd de Kewe deo 30 November 1590^ 
ïfen^Ittiehai^viiidflnBaQertygaëmaneenr» ' 
r Ondank» ^ deqgdelykheid der IchikkiQ- Menwa 
^gae» hier ter Stede I pp het Brandbiuaichei^, ^f*^- ' 
sUMen» egcer» dezelve voor verbeterii^ °^ 
-tradiaar, Bene G^mmislie » met vooQltflF 
^heooeiiid» om héire bedenkingen» daar 

iwtrattf hl Vn<dd^ w tooSMit diender» '76 AMSTERDAMS IlL ÖBtt. 

i79d Ibdemaand July, nn l«^re»\)ttktMb^i 
zdvt een gevolge» dsü de Rmti eat mm 
Uitgebreide Keare dee(k tflondlfj^^ fty 
welke êt volgiende fcbikkii^n bemHf i» 
ter volvoeringe werden atogekoo^Kgd. * 

x/,. Dat» in plaats vtn Heereo Sehooif 
jporgenlecsieicn » Scfaepenen 9 Risdefifltt^) tt 
t'b by het vyfSe Ardcal van het eweeëe dsd 
ifSQ de Brafldteoren bepaafd fa, voondao, by 
ge/^gttbeid van Brand , «kb in eeote Hdi 
m de nabyheid van den Brand, anllea MVio^ 
den de Prxlidnt of Vice - ftssfldeoe, aet 
drie of vier Lecfen van den Raad» ler ayiMr 
keaze, ais mede de Mdre en da P ro c m t uf 
der Gemeente 9 met en benevens tenigia 1j^ 
den vin bet Committé van JnaddSt M 
einde alle nodige voonienio{g tt ïmmm 
doen. 

a. „ Dar feder geaffecteerde of gepMm 
tot adfistende in het blosftben van mad^l^ 
die gelegenheid, eecftg kwetfimr 
doot een Stads Cbirui^ geneaen , m 
en boven gerecompenfeeul aal worden 
'de fmeh, en voor bet veraniai van digloan^ 
waai* Éiede doa iiec n3#e*' Anicnl van te 
ftde deel der BrandlKüiien wordK gast* 
tereerd. 

3. ^ Dat de Generaals BifanAneeMsr^ jh 
|eval vb Btadd, binnen dé'beaeiting, of ao 
ny het nodig oordeelt, ook daar biriBBii, 
sid aanwyzen twee of drie Hui*n, ia wiatt» 
4IMaal de Goederen , itit 1iet Huis , waar ti 
Je^Bmnd plaats beeft , en dtdie betendetada 
'pnSsoBa^ die bec nieest gevaar loopeo, jdI« iiifF «MHiieo gtitargpo motêéxiw dac in ,ij^^, 

gevalle eenig Be wooiide«M>f Bewoonflsr vid 

i^en dtr iafigeiveMl Hotan^ oaverhodpc» 

lBw«m itt wti^tm^ die Ooedeiw in -ce* oee- 

mica 6fr ie befges, aiAF eeb Be«raonder of 

JlevNxmAtr^ mi ¥oe«d6^ vm her Aahnoe- 

«èniett WecAüli deztr Scad^ ttl wrbeom 

^aeoe boete fao érfe Hoodeit Goldees; wear 

ncdi dos bet ft4lb Ardciil van kec ade deal 

tfler BfaodkeaiCQ geakeieetd eó geamplieerii 

^vordc 

- 4.,iDil*deBiamfaiieeéitra,welkeineeiieii 

joec hoone Sptutea de eeffle, clreedc^ df 

^tierde prénla vevdtond te bebbeo, hamie 

tNMMifieii anUeoi moemi ^«UioeefeD: b» . 

ttttb ^r dagaD M dea Bttnd:, in plaats vaa 

liiiitiefi "wObnkA degea^ aa ala by hec a^fta 

Arttcolliaa hec twede. deel der 'BoncHcai^ 

i)Cp>aaId ^ ' ' - ! ' ' > 

' S^ 9) Datdb ^«torkieaia|(-fa]» BraadoieeMt 

Md voo# ttke W$k aal gèTcMedaA door daa 

Uericeaaet CdtlMel van het BectaUlon» ea 

-wel *uic eeM' Noisiaade aoa'- t«ee Peifooti 

nen» door de Cépiceioen der Wyi^jeaa étak 

lelvan toonMnig^; indiaade' dé' Capbd- 

nen óp diawottf£atie flMaièii btengèn.iDil» 

Mge Ambaekniiedfia f eb to hifoae Wyii^woóp 

neo» ea in gatal vaa Biaadriiec aieéica oot 

kaaaeb ittabmigaa» ea, dkaafolgaDs» bf 

woffcettfylliiHiailiidaB, Mcfftkaa:»^ Lood» 

^ten eii4SchiMiMrwaar*«^darC30UoBddBr 

§ir^^ 4e Acaa toor iei>^eociHede& BntaiA» 

meester al teekenen en a%eeven ; en tvaef 

•Mf ki deflV fMM kei^4ia AÜtkül vaa 
£.4 Ê4 1||P( f^ AII«T£&DMIfIS JILPssc; 

I7)^0L bei sda deel der Bnndken»a yAmeeid 
worde» <f. 

d» ,« Dtt BtBidiea bet vyfife Anfeoi i«i 
hec derde deel der Bnuidkeufen» omireot €fe 
GUdebroeden derGUdeo, d6 by voorlwir 
ki de finndfpuk moeteo worden giecrDk)»i> 
jdoor hei decceec van OrgttdCtfie. uh sfa 

Elieel geraakt Vy di( Ardcul in ^yn t<^ 
achc aal rordee terAeld^ güyk iieceelw 
Aerik/d ivordt by deaw; eo . worden de 

Giidebroedera der vier Gilden ^ by voorfi;;» 
ivyfik Ardcnl gemeld» bjr deieo wjplichc» de 
Brandfpttk r« bedieoeo. 

• /« ,, Dat toe elke gfOoaa^Biaiidfpuit <{e t cq 
IOC ieder kleine BiandQ^uk 40 GeaSècceer- 
dkn :xnUen zya; en dat , indten in eeoige 
Wyk meer GUdebroeden der vier gemelde 
Crjlden eanamfg xyo , dao tot die gnal van 
Geafiècceerden nodig ia^ deaelwe Ginder 
bmétn^ des verkiamdet wlieq looien^ 
mb van ben in de gjairapttida Boagery ui 
tmxpaxL^ en vria niet; wordende fcuer mede 
iKt 6de Aitidll van bet 3de deel der Briatf^ 
keuren «akereerd* 

• & ,, Uar voonaan door Gecoanineefden 
COC den BtandfeboBw verdaan milicR jarorden^ 
da .Gapltebien en oudfle . i4emeiiaoia otf 
ieder Wyk, en dac« ao *er. flqpa één Cooh 
pagpie itU feene Wyk geforiMenl ia» ala 
dan ook de cwede LieocenaBC.dnr by aaj 
fimgeatent woedende met desa bepiaUng bec 
i8de Ardpid van bec gde Deel geaia- 
pUeenL ^ 

• 9* ff Dat ie^ BrancWwWf f J* 4ac eap 

bah *" ** XXXIL BtfUC^GEICHIEOBlflMtll. 73 

iMDfdoordeiivgtiiefinlea Brmdmegters des if^ 
Wuicer«« by- gelegenheid vra Vom, daar 
loe iatmgffag geduiD al zyn^ ppverbeor- 
te vu ^5 •:*: verplicht zai/zyo • dioi 
sdfdeodag iii2}iie..Wyk9aaa Juio^ die V9l* 
gent de Keuren bycen moeten, te doen 
foodxeggenf dec de fiyiea moeiei wordea 

Smki: en>dac ieder van de zodaqigen^ 
^order coc ^yten geiv^ien hebbende, é^ 
«n niet komt ce voldoen^ viébeuien zal 
3 « 1 - :• Alle welke boeten^ ten behoeve 
jran het A^lqipesleniers Weesbiiis» by parate 
execotiè, zullen wordea ingenorderd. Ba 
WQfdt cUenvolgpis het 5de Artiqul W dé 
•de ampUatle va^ de Braadkeuren gealtereerd 
en geampQevd^ 

ia n Ok de ]&midmcesierea 9 op eeoe 
fioece van es - : -.: C^nede teo behoeve 
tan het Aalmoeiènicrs Weeshuis. te verbeu* 

ft ■ . 

len) van niemand in huone Wyke^y^hetzy 
cnder de geaffecteerden , tot de Spuit. behob- 
lende» of oie(, eenig geld, onder de bpv 
pamibg vaa Conoibude , of hoe het ooi; 
syn moge» sullen mogen tnikten ; mear 
düüieooegen hunne deugdelyke pic^renliei) 
fan verfchotteni aan. den generalen Brand* 
meeaiery.suUen mogen opgeeven» ten einde 
deor hem, wMdg bevonden wordende, de 
betaling te doen bezoigen. 
^ tl. n Dat indieD ieinand tot de bediening 
der Braidfpuk « db geaffecteerde geroepen 
ivqrdende » wel^jerig wordt bevonden daar 
aan te voldoeafde-mdanigan, even. ala^aUen» 

és de wepep^ W^an^ » dcifflt >^«- 

E 5 penr ij^iS. peQ M worden, aaii de QiÉoflfiitie-Cm'êi^ 
Êtf SïbA 9 td fnocm bcnira de driedDbbi^te 
Qood&ciëf ee Würden tie BMBdneesrieMii 
l^jr d«pen ivel ezpresfelyk* geiast, dnr vaif 
tttt de cHrecne dier Cks cquom kemM tA 

ta. Dirif «Hé onvcrboepté verfcUHeii» db^ 
jjDteii of Invescfaf 9 tositbéo' Oipiteineii til 
Bmulineiestereii vao eaoilge Wfk^ door den 
LfeoteDtor^Cottboelt en den ouoflen Cej»!- 
leta inm het BsttsOlon» met en benetens dett 
ttneiifllen ' Diindinees0ery oeflot en* geiciiVÉt* 
neerd nttm wordnb 

rj« Oiti in etometklng geeonien zyndc^^ 
(kt het ïmtt een onioexneen béttne voor ét 
Bnrgery deier Stad is» d^t de bedkniqg dtir 
Brandipiilttn door kund^ perftonen ge^ 
firbfede^ voórtstn niemand tot Brmdmees^ 
tai wordbi gdÊdtsAtterd i dut dfe vooraf* ^nt 
«amen sd tobben a^elègd; dtt oot; óM 
de Toontielde Veden^ alle de tegtawoórêi^ 
otandmee^teren % innnen bob - mamdtn si 
dato deies^ ndï een examei^ tutten moeMf 
aftegges ; nSkiAót bet eehe-eiamen ontwnr* 
pen word^ *en gtfeMedèii dèor dan gene« 
fden firandmeérter^ en- welke vefpHcht al 
zyn«ian )inft, Aé »dai%«xaioen wUen beb- 
benti%e)egd, daar van eed bèboorlyk Dlj^ 
ma af teg^ven.' 

• 14. Dat^tö dn bet attfm^van- Brand in 
eeoigè ^yk geioepea ad eyn , de Braadt 
meester^ met 'bonne maiifehappen autted 
m'oeteir vergaderen op de gèwóone loóp- 
bla«s^ 'tsijdat by tdildl tlAMr nier jMAe» gevoBdn ibttm wofdn d» B i iaJiu w « effpi i)V^- 
fw^dbr Wyki deselve , iiöofti foor boofi^i 
Mfltt ferlMfOMD 'm5 • : .« ir t»bètotM ntt 
ae ^nffeaeerdin 'fm die ISpatri 'Mi «mm» 
•y wegen» afektt, ^ met oouftiit iMt d» Soul 
fjnde ) ' tniDiit ifivczi^lMkL 'rtwdwTi' kMMHi 

15; DȎk <SoiffNMMiii:ni de Braadt 

^Ndk voorauf vMitlmzBiviMteFiiiec, üf 
if BMbd adtMMeeode, én deo tfoÉeif «m 
Hl noewi dMge»^ een wim lidireii Baild^ 
Biec een liesp wit geioauv 9- woiwn yH 
kec Snds Wiipeii» en ¥8h bec «Npmer itaH 
ée Spnii wati^ toé by bebooK) suMMtf 
iDder C^Mfecieerde, sör vitl4esiel«èn Seod dÊ 
synea^Pemdng ^ altoos by zicb moéten èM^e«i 
t^ eene boewvan twialf Snivertt tcn-be- t< mv hbeie wn' bét Weetlnb monoAd t ^ co sfl .^ ,. . _ ■I-' doen biei^iB"by den' 
ViBr de Wyb ' : t*^:* •n .v.^.rv.i% ^ 
f& fidt Merficaiidnieeantyi^ètnsyne'oiip 
^eriiDdrige'^'MuAbippeni, rvier^wAl In elk 
Jaar, matdn* Bnadlt>tik ilih<wnidaiPgffiiecr 
tieeid, en dai* dafiftatMi Mn dn^mgblyveiir 
da ManfiAapi^, als fan/oiidi> ^rdnqNer 
lyk, a«nder*eiri|»:Vnifchonln^naiien WQiti 

VBD- UgeWfOBIIk ^ - w 

t7. E» «WdMn * irodiatéirikk Jbad 
ivydt» hiar au» ifl» dto- è yg ü Bi tw <hdle0 
^nn- (to dMs 'dMitii'^ikr ftNMttMiNVy n- Mt 

»9 ft*' / 4 , CO nen ieder ftmHcbc S9n« donslvsn -'fiand« Si >» «^i^ 
gdyk macizyiieBiPsnsIngv te gant^-Miaii^ wb r.; -^•r 
onnangt se TesiKiisnnnr^en tn nsnngiiiiioii to 't j€ AMSTBJIDAMS m»1Dw;f 

9fg6k hf ém «npttuie oiet tyn veranderd, »l»r 
tdO it hon. gebed, miogïde» wi fi^kfidoi^ 
m «narde, «o detelve Iqr de«o> mor m 
•ad dei noodt, ie reiKwenav . 

Toi xdfUm dage, ab de IU«d deei^ 
8raie.vaaiael^,.iam dindv» fereq» bet 
befloftjoni aan den Algeneenen jxanonjee»» 
t«r, Qit aanoMrUv wü den meoigvaldiisen 
•rbeid, wdfc»» «> bf, oaofac alt l^ dag-, 
«a dfeo poac mknog^ is« sype Jaarwedde 
.^•c eeoe piaao^ van necfaondetd gv^dess w 
vtnoBeideraQ , «o hem also ctwaalfboodnd 
gnldeoa jaaityi* foe ce leggen. Wydesf 
wondt hen, nr «yoer hidpe, een A^onct 
oegevoegd, Cfp eene iMdde mn dtMModei^ 

Verbod By eeoe Afkondiging ^n» den vkmmifh 

'^•Jf dgOen Augoatus deeses jaars. haöe *«« fto' 

S^ ?inciaal BeftwfanHoUand verboden, „ aaa 

vu Ker- ». elle Learaarca en Kerfceiyke perfoenen* 

^^ ». geötdenden of faeam^ien der tndetfchdd»^ 

"•'^ . ne goddterfBgt genootfchappea deeie» 

, Provincie, na den eecften September daar 

» aen volgend», sig bniiet de Kerken oS 

a Bedebotan, io hec «padMar te «enoonea 

» mee eenige ooderfcheidendei teekenen, vaa 

» «dk ecneo aaic of oamai:. die ook soar 

^ den mogen «euKn?*. .Oe Afkondig 

faiddc, verder, in n dat gMU Godadienflige 

« plegd^ieden, voortaan, .flooden mogw 

» pfaMia bebben, nodi oiigMtefend worden, 

M iMdten de oMionn dor.Kakni tof Bedehdr 

-, een «m. de. oi^erfdttideitt Godadieoftige L30BK»Xj.BtCRrKDiN«iB|I. 'fj X^A { <^ liidaea der h g e g e t enerf** Sedert werdc', VfSlL 
tM wd èet een als bet ander» ook nicgebtdd 
mït do Joodfebe Made,' door wn Befluk 
van den Aaad der Gemeenie deeser Stad, tti 
ge?iDlger «aar van de* Opper • RaMyfoen en 
de Pamasfim der Pora^eefidie en Hoogp 
doiifche ]ooden wimahnd werden, dat, op 

SNid den PoUikade ?an het Protvtadaal Be^ 
qrian HoUand» ,» Toonaangeene ISjiktf^ 
ir Mn» of andere, tot de JooiMcbe Natie - 
m behooiende» geordende pnlboneo, langa 
« de opeobea» w^gen of flmien, met hunne 
9 QrdenUedeien mogen verfcbynen $ ah; , 
I» mede, dat, ipoortaan, geene, fog^noem- ^ 

1^ de^ Loof botten, op de (baacen^ of op 
i,vde fiolen ?oar de boiaender Inge- 
«, zeieilin, looden mogen gefield wo^ 

^ oen • I 

l40%k, en de erkentenb van die kintt- Mm/mi 
minnaaien «aanlig, «as de bival cener^^. 
Commiafie nk den Raad, a» «elke de^^*'^'"^ 
zcMTge en bet hoishoudelyk beAoor van hec 
Hdi der CSemeente waa eenbevolen^ In . 
de fttaand September deeaea jaaia., deedt 
deaeive den voorflag aan den Raad, om^ 
sonder aamnerkdyl^ komn, op de t«ee 
KrygstaaddLamera, een ilA^finM^of Knnat* 
venamdiog te vervaardigen van aodanige 
loafe Scbilddryen, die in bet Hoia der Ge« 
me^te voorbinden zyn» als mede van zulke 
ooii?lwwfaaafe Mteamftokken ; die,als *t «mo^ 
onbekend en verwaarloosd, in veele open^ 
bano Oehpnwtta en Godsbniaen daeaer Sod 
jaar^Rid . «antf^. Geaeedalyk voideedt de 

. ' Raad fS AMSrfi&DAMS H. Bui. 
jbM* 04^4^ .dn» is hei ' 

JUMi» ktt imcmtoBod joog^ U lm lm* 

JbhoiMtD^tB iKMNHhm fM Ml MHtalyk 

piiftfl , i^g idfcft fwtoidgqL; NtatiMrteiiai 
litgelykt taMüÜKD^ Am de Mgiog lot ^ 
WDfCMnnMll^ ojwa» 

Vcibm- • ^M im^ v ti btM i I n g , mi leenn fyét 
ring wiljMrocid » bcw|f dn dn» gmuuwk Sdhiepi^ 
^. JMcndilsiw OvetÜadn iv te Heet 
£SS^ «mstm « Gttde^ in amoerkiic 
kiiu «Mm de veehmidige vMMiutai m ^et» 
mineOy wtUr daercmtreat- fitam Tuidijpn» 
'dolden. dtü'iroQifiiX eai dm lUid der Ge^ 
*« • 4 *• f f \ !• Het Colkgium Mgdkm en GUrmgfi 
ie geiesm, tn de Jysr der Genees* 
«UdeJen^ iveike, mi de Schepen; gemees» 
^^ iMoeden nedngegeemi» volgmt hm n cd 
momigt iB ?erMiemL 
'. n* Am de selfde CoUmlm de mrge op 
ee dmgtn, dat de^ voigtoe «MrüMfr* ge* 
fted geomkce SebcepsUNen» «foieidaeo- m 
mitrmindcrd ea ixx>rd kmmtt. 

9* Dec de iMl fcUUKiogfUi geüefiie if 
bemnen, om. een gefchikc Giwmifcml^ 
Amdhei, mor den Scbeepi^^fieelkneeeKry 
door de beide gnoende CSolkglen^ lm 
ferarr noe vcuei^ ie noen I 4* Mmcen de Boefchmdm mi "Sièg yi» 
m ml doQBljk^m ep de mme g^pme jüjK 

f6 :isnL.tt>BK.G«««6iftft0!ftNAii. rf 

p^femoet ie komeD voor de aaenkm {mi> 
otafoa» utik» qr^ voor de MidicjiikiK^ni»- 
iHi^ineem beiMtar^ od hw^ hofei de go- 
«eooK^ oogocneoHMnl taveittdbvi fltevoo» 
WeÜDe. voorik§e&-door èm lUad der. Go» 
oiÉenio dawByk' wjerien.betapgjgdi • 

lletCominkté vu Wbkzaamheld, io tuoi- 1797^ 
iiferkiDg: liebbende genonieDy lioe red dèEed^ooc 
fiomeryo' aan de trouwe en bfdfhefd ótr^ 
fkm- of Rttd-iwgcen gelegen «y, dbedc» JJSaü 
jtearom, den Tooiikg aan dén fUiad dfcr Ce- 
tneente 9 of dezelve niet oirbaar zottdé vinden) 
aHeO) welken dien post waameemen, aah 
èenen Eed te verbinden ^ waarin tevens hontib 
Vooroftamfie werf[2aan)heden aooden zyn ttteg^ 
ittAu Ook aan deeaen yoordag gaf dé R&a& 

£reedelyk gebpoTf en werdc , op den twailf- 
A Janoary dea jaan 1797 f de fied vaacge- 
' fleld , om van eiken Nachnvagt , by denelft 
émftetttogi te worden. aigendmen. De Eed > 

b van den volgenden Inhoud : ' 

,; ffy heliMtn^ in de tégmBottórdtgheU . 
van een Atweeiend God^ ons te zultm ge- • 
draoffn in alle gebeerzaamteid Jegens dk ^ 
"Raadtn der Gemeente y éie^ in bet gezagi . ,^ 

'itver MS gefkU zyny enmg gefiela züUen ' 

werden^ en derzelüer 'rejpective ievekn'^ 
a^ veel in ent is , te zullen nakomen én 
'éeen nakmenj mitsgaders in tydèn tan 
WSpioep^ óf terzêmdhgen van Vhlk mtf 
^apenen^ by 'nacbt ^ tin sdkrfpoedlg/h 
êaarmttn kemis ie doen hebben aan te , 
^Mr^ en naam "fioefdmagt by dm* Opbtopx 
r.-:i c eek Ib» AMSTB&DAMS ULthmC 

ie éener Stmd^ die üoer imi gifldd Tgfi^i 
mmzMM KMpUmn dêor vamkmmsUgÊtm 
«m, en em voeru te zuUen JcbUAem mfor 
Jm Mead psm de veoemftamde Orim^ 
êamiem em bffirmtien^ em wel en éuMjik 
vcorgiüeezen 9fnde^ veer zê virre dewiee 
eoereenkmnen mef xfidmug e^n R^eerüiff* 
verm^vjelh garend ii^ de e^fienm/gidet 
. Fetti^ ze ak 4nek)e tbans hefiaoi^ mi he 
bei venelg fmaal zat toefden doêrppeU^ 
en nmmer met woerden rfmet daaden te 
znUen medewerken ter ierftelUng van bel 
umUtigd JristocrêiUch en &adbeuderlfk 
Bejkmr% maar^ integendeel^ betzehe aUeae 
tegen te gaan^ zender betzeloe te laatem 
uit weeu van verliet van Ijf ef eenfgtr^ 
iande eerzaaken*\ 

Ze waarhfk lielpe m^ Ced jDmagjÊ^i 

^jfjigO' Volgeos eeoe Refolode van den Agtbaa- 
diogvn rea Raad deezet Stad, vao deo rxtgsoèea 
h^ Poor- Auguscua dea jaara 1667» waa vaa^eOeld, 
m^ f» dac aan de Predikaoceo der Geiefonneerdp 
Chfiiten #» Gemeente bet Poonerichap van deea^^ 
Kerk- n ^^ jsouworden gefchooikeQ « tot zo ^ 
. ^ vme^ dac» van dien tyd af, voor dozelver 

^, wett%e kkuksm^ 20 «vel die vóór bcc 
M afleggeavan den Pooner^eedgeboorenzoii- 
^ den syn, ala die vervolnns nog geboono 
9» zonden worden » bec Poorterfchap zfte 
0» jyn te verkrygeo , mida dat de Idndemiy 
f> vóór den dag dtt Eeda gebooiei|^ xou* 
m den gebonden zyn» ao wanneq: zy wf j BMX.G'lfsCH»0BNIt6tll. 8i 

^ éw o ttdeiwioB i mo adicdea jaum wodeo i^» 
j^ gtkonm wMsen , pedboolyk voor Hee» 
^ iw Btttgemeennen ea Rq^dert ie ver- 
5^ iUijDen, m don Pooneiaeed . eok af do 
i9 feflB^"*- Doch fennidt^ ndert.dft Om- 
wmteliDg van dn jwe 1795^ de Kerk ea de 
Amc vao eUcnder gefcbddm .wueiiy ea ^er» . 
deosvoigens , geeoi) PobÜeke of Heerfcheode 
Kcric meer beOoodCt maar eaoe algemeefe 
Geijrklieid wu iogevoèrd en daargefleid^ 
dKdCt uiriaameridng. vw dk allea». omtveoc 
het ndddea dei^Mnnd Janoary, een der Le« 
dan ven dei Raad den voofftig» 9» of h^ 
^ nkcidl^daa bittyk, en met d^ t^en* 
^ vr o or dig eii ftaac van mken en grondb^ia« 
^ nelen ovceaenkomfl^ zjn aondes dac dee^ 
f^ n vergunning» i op de eelfile wyie» uiq^ 
),, firekc werdt IOC aUe de andne KttUeoMm 
,9 van de byeondeie CbrisÜyke Geaindbeden 
„ bkman deeee Snd**? Zo veel èyvels oac« 
anoetce dit VMfftd> by den Raad» dat deaejve 
her beflnicnam» n dat» van w voonaan» 
^ aan alle Keikelj^e Leeiaaien van de ^r 
^ aondere Cfeziodbeden» bhman deeze Stidf 
^ in gevalle' qr daarom verioeken , bec 
I, Poonerfdiap deeaer Scad aal warden toer 
,^ geaoaden, op denzdfdan voet^ ala becr 
fp selve aan de Fredihanieo- jfler 'Hervon&t 
t^.ile Gemeence» alioea^ ia , verleend, ge* 
s, worden'*. 1 r 

Van de o ptic hü u g ,van een KoQsep - Fa- De Kon^ 
bliek» vooraekeni^g van byeandtre P^^^'u?w ^^ 
Hen^ maakien:.wy» nr vo^giMtm^ P^wze.» koomc 
: ^XIIL STUKt F mei- peanlogeii, mhwiiien ook ttm. d» Moafpa 
£[J7 foordeeUB, f«nrlei, eeümg, ët heilnmm 
lirigdDg hl CM kwfModai. flut. De over« 
weedög, om, door mUdct m dteae Fv 
Mek, na en mmi bebecftigeo» èw» 
vbeidttanlhtiA, ia bvMM «moedigeB 
tand, ondtirOeooiBir cm m breogn, 
,1^ eentge «debD0M%e ^ iraldbM^ge liw« 
■er» teiMgen, om da r wn 'dctend i» 
SoiriwtT Zo irltiic bms« dnte mtae » voi 
krf viB «n «■«J Bofj^BfwyfceB, cb iput^ 
gedge flMuflUie Gkibf, vtfowM, te ^9 
ter bevoillriAge vn du btÜSMMi ^opMBrk* 
eene rofBüBt «in drItdniMad «d fe u M w y fi% 
vddeto teddn by «en imommM. Nog: 
dNM dHrigde der Fabifek en lEon ma> 
AMide ondeigns» indin, deorawerkmgf 
tedl^ «rfddiriM» daar a^ea ^eeoe &P^*^ 
To uij <e Bte g Werde ie werk ganeld. Beftomr» 
fers der Ftriüriek, tanen nood en aagR* 
fiekkende viee» geUaagd hebbende aan 
dM Rui» baooende deeieeene ComaiBiB, 
«m kei gewig^s ft* eaafty «e overwee. 
1^, co haait ijedagm mede ia dieiao. u 
de MiHftd Feb^iary deesea jaar», an haa- 
tte laat v4ldaiui hcèbende» faragc de«i*e, 
Éb baar ^tfvodlM, nk, dat, door deaftands 
hoofilikali^» fejec iral^endft fieiuii aoeat 
^ genomen worden» 

I. \t Dit dB Raad-, in èannaildag aee* 
- n «adde da bjpiondBR gié h Hilwhl dneatt 
i..'. « Fabfiek, oniievynataftMBi derAimaai 

Ca ) aa bhdi. 14. t^ii Wbu, :QU4ÈiAifÈlÊiinH» 9$ m mnk knigutedfg w bevnNimD, dteit 
j» Fabitek gdad ormmn, m dcwlw ver* 
« idiirit vMr «eae Skkk • FakkH, inge. 
«, rfci6» wKi» Mttfiigt Sui^tmimm ■in* 

r- » s. Dm 'er elM CooinMe door dol 
«; Kmi «m wotóm «M^geflüd^ lOt omm 
m- Mtiwrdff Febflek, «MÜk*** pon fr«iAr 
»' WÊ ummm , ett» JMi^» «■ dtn Vümé^ 
m pekoait^ «r wuUwwtttBiig^ 4wa te» 
• de ♦ 

Mtc II ifiiliiMni< hedoikiMBi. draw dl- 
^omtohfie hMK g M cel en auk' Vdlfen kM^ 
I» gedigwi «B» .het «0Mnraoidi( tfdSOf 
f ÜMsyoNigK» em deeie Febririi »ii»gw» 
itn« )• Mt MS vitfotwerp ven twibelMig- • 
nwke» w da^r t* de invoer ven E^pmw» 
», Scliodche«»lMfeheKoaze» verboden WM 
*l.4eor de^Nidooeiie Veigvdediuri *> dfear« 
» van wegen bet Povfaiciul JMOattr vm 
^r.tUkmd, m «IW iVe^OM» vn Gods- 
^.bOÊmtg^Êm «e»f gMaed» Iihödfdhft 
», .Siafttt, wtthndHg vooTsgeUMMMrdett^ «.40 grbwdhwi, ieMMi» vooe.M wel dli 
M^ (OCMqta. -te briOtooMn qn; 8^ deer *er# 
y eUWgin elMi n g io t^ooidijc vewwd 1>en Boof* 
«ImmM» FAiieke» eo Trefii^aea, ea do 
^rtdoer door i ei iwi i d ei <l eioMede, doina- 
^,jltm mfceo» db tig griM» te dr Fabriek 
ni.«oade» gn^kumi üeoT. Do GMoatai» 
mgi» *or»a^.efloe vfcab redlo»«o»Mflh 
drang, nevens, ,, dat, so hog xig de F» 
,» bfiek, gelyk doe vem, alken bepaalde 

F o ' ,» m «4 AMgTfiHDAMTS HL iTim 

. YV?^* ^ ^ Ingpediftmi, daartoe, In octf ei^ Vap> 
^' derkodr, «wdeii vooibfltadeb zya**. 

De^Raad, de aingevoerde MdttMl en boii 
ideaMiigan ryplyk hebbende oierwögeb, le»« 
eenigde 2ig volkomen met écÉAw^ eii ver- 
anderde, aln hec Éi^iebiagt verflag in «en 
itiadabcflnic; *c «elir^ ler andere aamndëdif 
-ginge dor mnbekxivende Sdgdbge, met een 
bywo^tü «eidc venneerderdy vtrfgeo^ *i 
^idk, aaof de Commlafie van het Op|^ite> 
ftaur, by voorraad, werdr toegea^d eene 
fomme vao cmalUnlaadd Goldena, om, van 
cjdcoctyS/naargriKig va» het toeneèmend 
geod van VVMdiBden ,' over deaelvd tft kow 
nen befeh&fcen ; onder voorwaarde, e^nwd, 
dat deése' Mnctegen, gelj^ mede aHe verdtte 
oodétttaBif, «alken de' Ribrfek, vervofgena^* 
van Saadi iMgen, mogt kooM» ie geoiecèni 
ia V varvDlg^ ce rug gegeevenr. en toewaU 
londe moeten worden* 
Gctd der B^ eccie aanfchryving van den aev€Otfea« 
Kerken, den Pebroary deeaesjaara; faadthei Ftorfaf 
g .ff daal Gdmmioé van Holhnd, Su de ante- 
icheideoe MiittlcipalbainB , opgK^e gevct^ 
deid vaèi b^ geod der Eèrken en Zieka, 
tot dé oadarfbhefdeoe Geatadhcdeo liefaeon 
leade. .tn tet b^n van AjprH gdcMedde, 
van vietfpi eene Omtmkfit wc Md ê t Mh 

Siaaij door den Raad der Gemeente dee^ 
<er Soul» daar loe kanoend, de voUgafifc 

•Pgaiew 

• « 

Van %:gai9fiBM»0jtMcm*p^nt*f.9jÊ, 95 Man de Roooudi %CatL 

.Gefflcenie * r 
Van de Cleregie * - 

i^en de Epog. I^ucber- 
fcbe Qemeeoce 

Van de Heiftelde d^io • 

^aa de poopsgeziode 

1^ iGeip^ence, vensade- 
lendp by den Toiep 
en het Laqi. • r 

.Van dp Doopsgednde Qe* 

' meence , .vergaderende 

in de Kerk de 2on - 

Van de Ëngelfche 'Geret- 
formeerde Qêpieence 

Van de £ng Episkopale 
^dlto . • - . . 

Van deEufmg. jBroede^- 
fcfaap' - • ' • - 

Vui 4^ Q>U^ianteQ 
Weesbuis - - • 

yan de Gemeepce der 
Vrienden ' - • 1 

Van de Grfejcfclie Ge. 
meende - - • • 

Vfn dé Armeo^che Ge- 
meente » . • 

Van de jHoogduitfc^ 

' Jopdei^ • '. '• - 

Van dePormgjseftl^e dkp 

Totaal 
F 3 K«rkii 

lp 

I i 

I ? } 7 
I » 


Zielen ^J^7\ 

43145 

?7449 
5940 '4^0 
318 

I 

«3 
7 

SI ' 9800 

't l 
46 I ioa^47. 
t?97^ Kaken \ ZMen 

IVttuporc 46 I 109^/ 

De ReniODftnntscb'^ 
Gereformeerde Ge^ 
meence acl^c zich 
ODgehooden ' oppve 
te doen , 

uimc- Jb de Maaod Miart deeses jaars WdSen 
°^"< ^eenige Ingelanden van den, dus genoemden ^ 
^ (,y ' Midden - Polder, gelegsa onder bet Dorp 
AmiM- Ainfteiveeiiy <rg vervoegd aan hec Provin- 
vcen, daat iteftenr Van Holland , met verzoek oa$ 
i^eif^ te mogen 'iiebben Octrooi^ tot verveening en 
vin do ontgronding van negenhonderd Moi^geos Land ^ 
haod. in den gemelden Polder gelegen. Hec Pro» 
vtociaal BefiDiir, in aaomerfiog neei^enda 
ber belang, welk éeeze Stadf by oocgixm* 
dii^gen en verveentogen van Landen, \n derzeU 
«t Nabovfchap gdegen, beefir, ftelde dir 
verzoek il hahden van den Raad , ten eiodb 
^eazelfii geda^ Am over te venieemen« 
Bene Commisue , daar t(}e benoemd , brag( 
een wegerend verflag air. fn aanmerlung nee* 
mende, dtt de vraag, ceq bunneq opzigre, 
1^ alleen bepaalde toe het belang deezerSod, 
by de uitineentag en weder droogmaokiog van 
een gedeelte van den Midden -Polder, waiea 
de Leden van oordeel, in bon antwoord, é^ 
twee vdgandi hoofdaaalcen te moeten in 
Bet oog bonden: de cmtgrondingen en ve^ 
iNiringen In de nabouifchap deeieer Sad; ea. rn B0C!V:;O«MB[fB|>|l|IIi&BN. </ beid deern Sc«d Omtrent bet eertte metk- 
CM zj aao, dit, «anoeer neo deKaart voor 
#lg lege, en ja aaofckouv neemct hoe veel 
«racen » en laag iiiigeveend » doch weder droog 
gemaakt , Land* leo Westen, 2uid-Wea« 
ceo en Zuiden deeaer Stad gelegen rz^^ men 
«veraiigd worde vaa bet oogeraadene, om 
neer xdke JiltTCeofngca^ die den legcoftaiid 
na bet Warer fleecb mqeilyker maaken , ten 
okvoer te brengen ; ala mede, dat de bedoel* 
4le Polder ner naby Ifgi aan een arm van be( 
fleeds af knaagend en Invreecend Haarlemmer 
Hyfeir^ ja/tas&faen dit Meir en den Amftel 
ala gaperat Ugt ; ala aynde de breedte tosfchen 
die wateren flecta een quartier uur gaans, en 
isoika op een efflaod.vao naauwlyks één uui^ 
gaane van dnce Snd, beide it) eene rechte 
lyn ^omen* Gelaatigden mefkten wyderi 
an, dat de droogmaakiqgen, difcmaals, aan* 
M^feg g^geeveo hebben tot zeer zwoare 
^kien, van en rottnden aarti ^ynde daa^' 
nn een dogrig bewya voorhanden, in die 
van Blebwyk, io den jaaie 177^ paar na 
de Amftelveeofiibe Midden Polder zo o^by 
tn 2oid* Westen vu deeze Stad list, en 
nn, in dpn nazomar en in den berm, de 
avaare tyd dar Rotziekten , veele zulke wm- 
dta beefk^ kiygi men d^. uitwaaalèmingn 
tn nlke doe leggende Landen ovar onze 
Stad, die dua aaaiwlyk de aanleiding 
tot eene Epidemie, van de zofgelyk« 
Ae fooR, .vemeerderen. Eened erde be^ 
daokiog) door de Gelaat^n ifangevoerd , 

F 4 waa 


n AMSTCRDAM^ HL D ^797^ wasUeruit ondeendt dtteeneStiè^nAaver 

de* cweehonderdduizeod Zieko , die vmoJ£ 

Ihveken vm bec Kompas j tusfcben bec Nootd* 

Westen ei Oosten, van sig heefi lemen, 

en ^oor (ene grooce Wtcerpbs be^tdd 

wordt j^ meer behoeften faeeftf om, asD de 

cpgenovergeftelde zyde, door Wel - of Wsr* 

nouenieislanden y dsn door wster, c x nriii| | i 

te worden. Nog imer, gdyk de Geieidg* 

den verd^ 2e^en: 'er liggen oog vaele 

Veenlanden in die ftieek^, en nog nader» 

Op wat grond, vru^n Gelastig&it sü 

men die e^eomrsy wanneer zy ook een 

Octrooi mogren vraagen, afwymi? De cea 

Cil den anderen volgen, en wel baast woidc 

Amfterdam, door het byeonder belaag vn 

eenige individues, een Schier •eiiaod, flegfe 

door eén%e wegen en ftreeken Lancb^ etfa 

het over^ van HoUsod vas^ehcgr» 

^ Ja ons laag en waieragtig L^^^dns 
H gaan de Gelmigden voort 5*ia de vet« 
iy keerde ftaatkunde der Verveentngen , veef« 
Il ^9 gevoed, dooreen de zolk», dfe b 
p eenjg beihmr aaten , Eigenaan van jnüka 
it Landen zyndfe, door bunnen invloed , di« 
1^ reet of van eer syden, by de Provinéiaale 
» Magten, voor zulk een Polder, Ocaooi 
n wi3ceQ te verkryg^i* Men nam niec ie 
p aanmerking, dat veelen on^er Landeryen, 
^ beneden de of^ervlakfe der Zeeén, dis 
9 ons omrifigen» of onder bet peil der 
• Rivieren, die ons doorfnyden, liggen- 
de, eene geduurige voorsoig.veieifcbeQf 
1^ 4at verdne dtgirawFhi^ tt aflandiqgen di^ 

9» WKJ^i SQBEILBoBK» 6stctiiftDB»iiiEi9. tf> 

^ voorzorg 9 tdheos» DOodmiUjkflr) raoér ifSIfy 
^ lyker en koidmier maakeo; duc- Veeo-^ 
^ iMideo» ja, so laag de a%nMvbg ea 
^ vervoêrira dar Turf dnort» aao verder te 
49 julkeaiiDi8iiict.gaeveQ;Bnar,datd6Pol* 
9, dara, da^ na weder droogpemaakt, het 
99 aeldamm tonnen bningen toe dfen trap 
t9 van welvaart, als vöór de Vervtening 
«9 aldaar plauv badc Men heeft flegts na to 
^ gMn, hoe weinig de Boerde ry an en Laah 
99 den in den Bovenkerker Pdder thana op% 
99 brengen, en tot eene nletabeduidenib 
9, waarde gedaald zyn. Friedand levert ook 
99 vede voorbeelden van dien laart op, :2elft 
,9 zodanig, dat zomni^e, voor de Vervoer 
99 ning, welvattende Districten , daar door in 
99 armoede gedompeld, en eertyds g^oede 
99 FaniUin , allengs, tot behoefte gpbiagc, 
„ of naar eMers verhuisd xfh\ 

Om deese redenen, onder anderen, wa.» 
ten Geksiigden van begrip, dat hec ve»* 
inek behoorde te wo^en geweeaen van 
de handf Daar mede. veseenigde zich da 
Raad, en werdc, by het Providciaal Beftuor 
van Holland, oferaai)Domft% daar saede be* 
floten. ' ^ 

Niet onoirbaat was eene Kenre van den BehitiQa 
tvrintigften April deezea jaar». In overwee- op de 
g)ag aeemende, dat, debr het, ineer en^<^^ 
BEieer9 aapgroaiaod g^ van Honden, nlee 
alleen, door deaelve, cetr veel voedAlj^ 
«raar mede, attdertfos, aeer veden uit den 
tiehoeftigan BusgerÜaat sig aouden^ hebben 
kivoen ynacwn, nudooa wetdt fefikxi^09 

F 5 ©aar 0. JliMNIi&DAMS & Hmml: 

ttttfi WÊÊÊ ook het gMou fkr so aeet gfeta^ 
HoBdi-ddiwUMlkowioaMM» faeOooc èb. 

«eek tt AeüM. . ^ EaM Kca«, «i hoveog^ 
akUmi fkge iMUKiftpiii^ baWidB dt yqU 
gMUto bepMÜigpiL 

• t« H Dac geme §e&BinnmMiden» *t zy im 
ébtedt of vao MHge GesiadlKidt fltten 
it iMU OgB D Hondeii te oodeiiioodat, op iw* 
]M»to« wor dn gBeam,-dfe\ nt den eer^» 
AmMqrdMiesJaarit worde bMtondto Uec^ 
nede ftrfAg te iwdtlest van alko ooder^ 
Ibndy lioe gmmmd^ voor dn cfd vaa ddq 
Jbir; wmiêit de fespeoive Armbeiorgec* 
1^ deeM gtiatc» aUen owltiftaik^, aan 
de flodanign luMmaf Bedaffateif tifr^tCTwJ in 
ia atkken. 

- ^ ,« Du alk Honden^ so Uootii de Souly 
df de Jiirisdjcfie van defdw^ soUea noefen 
«eeMi focnkn mee em (Uabeod^ waaiasai 
ean aaher keniaerk no Sttdswege ( en waar« 
te Jaarifki eae «r(cbU, *c cy in ftof of ge* 
danxe, i4 P^m* faabbeo^ ) fe vasc gemakc} 
larwyl vaa alle Hoadeo^ welloe die keomeA 
eaebeemt m des eaifleo Aagoaew aaofiaan* 
den, de publieke Straateo, door Perfooneot 
IBB dtaB einde aa^gafeld, zidieii wofdan ge. 
soi«erd« 

3* ^ Dat ieder iageeaMiy die éde of laeer 
Hoodee aaniioodey vèrpikc aal ieye , aae de 
Peribenen t daartoe vae Bm Atmgt gmalffk- 
eaerd» die ildi w deo lOae'May n^ bt- 
geevèD am de Htdies, ott londfciiryviDfi 
édoen vm het g>ed derfhain» ty eee 

ie- <^A [LBMUC*GESCBIsbBll«««iM. ^I •n etfr Bfltee cd oadêmkenea vao lodaolg 
geod, altfèyeiKMidiidc) rfs med6 of m 
qro Hais.-, ihi»*iitl Jagk» of Stal-HMdèn, 
«I of dtMlten ook coc cmigen DleBBC of 
W«rk wovden gsbnigd : al hec weHc cal moei* 
ten worden of^egeveo eooform de waarheldi 
ei^pAne-ftavoof iedeim HoddV die ver* 
zwi^o, of eoder eene Terkeerde Chslk 
moge gefield zyn» ce veibeoren de Somma 
van één Honderd Guldens , een voordedêt 
éfyï derde voor 4ett Aanbrenger , wiens Naani , 
des begpeiende , sal worden gjsheim geboiH 
tfeot en twee derden voor het * Aalmoesl^- 
niera Weeshuis deeser -Scad. ^ 

4f », Dac een iegilyk, die, f^bogn één o£ 
naeerder Honden onderhoudende, by deese 
rondfcbryvingd mogt syn overgeflagen ^ ifieh 
fai de maand July ad moeten vervoegen ten 
Comptoiie voor deeze belasting op te ricl}*' 
aen , gehouden wordeode eer plaacfe' nader ce 
ad verreeren, om aangave te doen van het ge- 
tal zyoer Honden ^ op poene en ten voordeel^ 
ds boven. 

5. i, Dat aari een ieder, by bee onderteken 
senzynar verickuiogt aal worden ' afgegeven 
voor lederen Hond een *wdanig kenmerk» 
als waarmede, voigena Art. IL> de Hals- 
banden van aHe Honden moeten weesen 
vooralen: sollende de geenen , die bevondeq 
flMigten worden ien ooêchc of oagemaakc 
Kenmerk daartoe gebruikt ie hebben, vev- 
wükn te de dubbelt boete vtn Art: Hl, 
lea vooidMle fli boWB» " ^ - *- 

«•}, Dm » 

«radeQ A^iegev^ eep QÜleCj» lioudende bot 
4^ 4eff H^omkOi ep de. begnmiqg: dor 
jtelaacjofle , dpor een ieder deevegene, m 
voordeed vio het AabnoeifeDiera - Weet. 
Ut f i}QieQ giPVld f «e beifitai ; onnb 
Jyk: 

. Vin tééo HiiisfaoiMt eor vcmiik gielM|- 
dep wordeode, cwee, GoMeoe. 

Viui rvvee Huif boodcQ » vopr leder ciMe i€n 
^ halve Gulden». 

Van di«& Httiahoodev, fOor ieder dito 

Vao vier HpUioiidepj v«Dr' ieder Tier 
Guldeoa. 
. Ep so voqngnode 'by opkHamMng. 

£a lal é^ jag^ «of Seal - Hond i^oof 
imtt Huis-HoiHleo vonfea gmkeod. 

^ Vooh vopr gfüke Hoadfn, die by Blc^ 
Imvt pf andere PeribpoeB, cqc Oienac-of 
l'abrlek - Werk , wprdea onderhouden^ ia| 
iUeeo é^ Gulden voor iederen Hond be- 
(loeven betaald te worden; suUeode decy 
belasting moeten worden voldaan van dea 
perfben ^ptember tpt den laatflen Oecem- 
^9 QP poene van verdobbelingt jian bet 
jComptoir hier boveq gemeld* 

7* ^ pat de geennitdie uit bejc. handelai 
)van Hoeden bonpe . koetwinniog hebben t 
;pillen geoekend wordpn ;ep Hon4^ gefla^ 
pe onderhoadep , en d^ar vpor bmalen der- 
lig Scttivera voqr iedeci» Hond , een ay de* 
^veo kifBnp9,verUaaren, BipDier «a Hon- 
. ^ te geiyk loc InaBMI klKt « tvbbeü» M^.Ml BD£X.?,QM«l«9in(Sffl«»x^ .^ profyce als boven^. 
^Iec/de.;eqSQope^ pkg4g|MKdt!^ gefchied- dlP> op 4left:^wet«ntwindgflfii vm» May v de Jf, . 
«fpmod^fiog vpB (|eB Raady.hMwol dezdve, g^Jj. ji 
!^p>o^eDS ,ta^.votfde icbtUaogy qP deo .nai- 
«geiideiKteii JaDuary jspiult . wbheo mofcoi 
jDv^Uai* De jedeo deeaer wmagipge was, 
4ie onvolflaanbeid van de. meerderheid « der 
JBorgerye ó?er, de logelêteide Steml]sc,^,op 
.welke fi verfcbeideM naameii vm .perfoa* 
pm^ hnur^mec aaagpnaem^-eo, .meende 
Mm f COC den gewigc^ii^ ppat van Raad der 
XSegae^te van Arafl«F(iam onbevoegd, bel>'« 
Imide aangetrofièn^vao oqedeel was, dac *er 
Mne nieuwe (lemming door de Bmgeiy noeac 
^bats hebben) gely Ik,, zeden, gefcbiedde. 
^. hier de^ naponen ; der thans verkoa^iene 
jRaeden: FiyncO; Jan iEmtlioi , Jan Hen* 
^rik Bachman, Jan Bqx, X>iniel Chaqgidoii 
Charle^^vï^ecrus Pauliis Ci^rié , Jacobw 
jikdrimus Krayeoichoc , Jan ^Diederik Dei« 
ipan» David van Gesfcbür , vMeynder^ 
Crpen f. jobannes WUIem vae^. Hasfeic , 
^d^noei Hilkea, Jacob 'c Hoen, Jan Hui* 
dfcqper, Jqennes Andreas JoUet, Jan Ko^ 
nyimtarg, A|)fahai|i -Lambena, ThFodarm 
van* Louwen» Catrel Locb, Da«fel .jLii- 
blink, J. |3. m der -MtiOen, Jacob Coyk, 
van Mierop, Arend Reeaiftf, Theodontt 


94 •* AMSTBRiOAIliS IL thÈi 

Wjitett^'J' IViètN&s^ fwi Veen ^rMftrfiy ^ 
'kcdb f tnjiag -Vèèhofek , Jafi Llxtt tan d» 
'VfcCf Wffitii'Iiefiatik Voottwtfjg én jüiift 
^^ Schottcen de WaaU 
2*^ tklyft élléfw«gé, 4oof 4» gdieefe Re-* 
JJIS,^ IMiblIek^ tMs ftej>^ ook Uet^tet Stbêe^ Al 
ITrhiiligL -■■-"'*^^-» -^ -^ fu,4^;>i^ dtar ftidi SlrftocMl 
001 fet b e mM^ Al noeg wvs dtf A«MI 
èed^t op de duutfftelRog èet boodf ge ttrtM^ 

Kf M 'otÉOBtiwtf itfMl 'bi deo MkHV 
JÏÏÊtüf CcuCVrviiJiiJimc 9 IDc IKt CIOCII 
\dtrioA* VfÊUt den tègettwooldlgeft 
lltet dèr Sdioolem Inde ttKnnd Mat ^k«- 
Ites jtifrs tetétdc d^Mtve èeri vcTffli^ io ^ b^ 
dfeb Ratdi^c >lidk het aangeMmeo deeÊS 
lie^d^ fltfigtunhte ife iKXNBialtIjrkheiD ccuee 
Bf ce voereoe vaffttttlogt $ toet cfiWnttk^ 
iMfe bevysseo')' lUsRie* Otn dte veilKi^ 
Aig te btfeiken % lofvetde ' de Ootnndsfie ^ 
tfseen dhotttbetolttt middel, xet beieildih» 
Be VOO bet heifasuM ddétwki twee loftroop 
Mm ibt db eeoe vodf iilf OiÉMob^ «M 
é0zigi 9oer ^h^ 0peiéaat' omkrwjs aan dt 
Jeugd ^ U de miderdêiHfibe Stb^ 
éeeze Stadi en hytthder in ét Stadf /^ 
. èMe Atmt^ Scèoölen^ onder Osn $M e«l 
Cnrames'dêr Nederduitjibé Sebbolen hbh 
neé Amperdam; de andere voor dé Onih 
Mffie MH Befhmr eoer dé S$ad$ pnUkkt 
^'*ne ^ Scholen, De loftrocdé, voot de 
«megeiMide Cortlfbisfie befleftdi im fM 
én fe%eiid« JBhimd» - >^ 

Dez9 ■ * * ^ aotac.;OUétti«>k<byi«tii. jfi AaM^^e Ledeo nu ddl Raadétt Omému^ infimata 
tt ea «e« PerfóoaeQ uit db fin^ry, iveMtt voor 
licksad q« neer dm gAMoae fcufidet voM^ ^^f*** 
m te 4lt fdc, te besfcnto 4 c* iaiftöi» éo« 
^êm Rüd «vooif. nMeii .^fonden te 

fNCIna* ■ 

: Hu 1, DMB«gt Peffoobn idlteii ttittmtMl 
ét OonflUsfie va» opddto lyNi' htt opêoMt 
tiMi«erw^ aÉb da JeoM bi «Ie MfederduMH» 
SdMokn WÉoni dew^Stidi 4Mldet dn <MI 
vu Ciintofcn der Nedetdiiiifehe ScbooiMÉ 
«|néi <AMk#dMik 

3« «I 'M WtnOMOIMQtt MJBf 4XNU1BUB9 

#rikft«k!b^ het D^gMiieea befodeneiwiA 
'BR geen wt mirMMii cMtruys wf JMgs 
-« dé NtdMMifdte Schèoieii 'biriMii dM 
^Sod Ibeotfti ét IKnvolgeiis iD» wctwi ^ 
VerbetertaigeD dMiimi nekte toe te himgen'^ 
«1 4e nldcMea dMcotian den Reed der Q^ 
ineepte v ooWi ü geti s eé 'ook aHe beflulMi 
<9nfoitefiK) dbdf voofBoefleden Raid fjh 
^onoeo, in WMdÉg döeta bteDgen: êük 
lyyedndtt ^M- tf ifch befi«deQ toe - bet 
vppenocTOuraicK orcr bcc wauiui en uh' 

4crwy« il» A'Snds iMtUieiw Arte«ooSchoo> 
Ia, welke nn reeds sjo, of nog o^gerielR 
Mt gt e n iMMfeir« eo das, int de S«da 
M^Mjldi Mfsft, vti ta ug e u ^ püaats vaat 
ClBiflnigGttiifen, vooAeen dssr ofsr ge* 

teM. 

4* „ A w gt i to «r over geeegdc Siade 
Schooien eene bynodeie Coaiioi^fie raa Be« 

«BOf'Mèitft het&i weika CoamiÉia feaikU 
. . de* ^ I ImkhoDdelyke, imc deo Meeaiar hnddtf 
. itt ^ eeli iuielgk ukvoeieod Beüaur iiic? 

•(^> ^ 'ÉMikCt jRp 94.4e» CoQuaispe aUdmhd^ 
IpeiMieo» daialjM wel geor^fiod wordt dtr 
fovoor^s W qcdi nimiimr^ iip eene dmte 
wy», mei den Leermeemr zehmi iotein^ 
IHWr ill^.iBec tec Scboolbeffour afdont 
«n wiQuB einfe, byde Scbool - £xuiitM^ 
.dooi* voonv . Beftav te boodeSf . eeae 
£!ftffiÉiiiftfi^ mn Curatorfn ül lecseawooidiK 

5. Diied iIb de unfleUiog d«EV Cbyi- 

^d idje Riyjfionio en tn^ne dofvooenmi» 
ibn. tqj^wjomdigm fiaei dar Scads SdK>deo 
ilietiefiieQde., «en .(^gmiHdKC door etne GoKi^ 
düisfi&t door deo Raad dee Genieom daanw 
Jbenoemd;. mee wette Commbfie , zy ^ oer 
4i8dere ïüngèiui^t aal kuooen. confimenn^ 
gen wei d^t allea mee Ij^iedaal oogmeik^ on 
jKn aUarfpoed^;^ Pp . te > qittikeii eene 
ideftwe verbefüerde orde voor het oodervft 
In de voormelde Scada-SdiooieQ, ofaodoa 
gecegd School - R^^emeoc^ befaamde hoofit 
jMkeiyk en vooial de navojgeode venade» 
fingen: . , , , 

a. li Veri^noingvan hec oiiterwya vm ccoi- 
gen leeiftellipen . Goda^iioac hi de ge- 
sq^ Sebool^; maar a|^$R de grap» 
den van eenen algemeenen Chrisie^« 
ken Godsctouc . en :Zedekunde aldiar 
te doen leeiaaitn* 
^ b^n De chaos in gebruik zjnde. Boekjov 

dok •i.-^.fl ^BOKiOïiStfiltSD^BflIiïkN. 91 Mmf grinnnk te fieIleD« txk dnirvoor 175^^ 

^ ia pbuitQ iDievoeien> zodanige. aoderen 
n b^cereo^ nis dooc vocNrmalige Com^ 
miiflai iii haare Rapporcen* is vpoig?-; 
IReld) en 4oor hea lal ge<KHtfee^ won 
den cü behooieo. 

c« ,, Zo . veel 4oenlyk Clasfificaciea dei 

' LeerliiigeD Inyoerecu . 
. d» M MiddeleQ benameo , om ,. 20 veel 

i mogelyky waakzaam teiJcuooen lyn op 
dé gezondheid der Kiiulefen# ': 

6. n Zodoi dewjiMwer orde van qpderwys 
gpreed ia» qd dqaeWe door Cpratoiea ter* 
ibofid aan de.CQmn^afie vap Beftcpir ^worden 
.overg^ee?en , ter nicvoetmgi we^.toeziepr 
,de dac dezelve betioorlyk in werUDg gebiagt 
worde: beboodeode echter de 
ynfk Deftuur bec lechcs om,, in; aas*; 
zwarigheden, welken zy daarin moge onc^ 
4el^tt, deadven- aan Concnre^ o;)dpr heo 
x>Qg te broog!»,. • 

7t n Deze; Commialie vao CumoK^ zal, 
maande^ks, verilag van ;den fiaai^ d^r .Stadf 
Schooien, en jaarna lekenii^ ^en verancr 
«l^rding vant 4e Bdlourera oncfiagen,. de< 
zei ven accoordi/ bevindende, appi|»l;eeien > 
^docb in hec tegwigeiNdo gpval.r^je^ien; 
doch gebonden, zyp van ,dk;.al|e(, eefimanji 
des jaars, aan den Raa4 ^^ QwEie^cf 
naauwkeurig verfljigi te.doen.. \ m 

8. „AUe yejni|l^gen ea^v^rtec^ 
zullen alleen door Cnratores wordéor daaig^ 

i^c, mogen weerden ingevoerd: doch èeo 

t^zonder reguard moeten flaan op alle zulke 

XXIIL Stuk. G voor« 


^ AMSTE&DAMS UL DéM^ 

mfc e e crid gyi io ds Sëhoden^ ils döoc ie 
CraunkBe vw Beftoor aratei mogfm uw- 
è^n gedML 

9* 9, Deze Commtefie veo Cmnmi ttl' 
gewoonlyk eeDnnal in de suniid vergadesica^ 
Sp eenen b^eiktoii dag, en oj^ aodüige 
fleats t als liw deor dto llaad der Gemeen» 
ie tü mjirdta eatigeweeseo ; blyveade^èt 
bepMflta)^ vitt den dag en bei mr eeb i&. ^ Zy zri ook, ie ftoere eerffe adctiègf 
nk bear ttMta beÊOtam eeneo Prefidem, 
Vfce " PieOileni'y *ett eeneii SecteotflSy tedtf 
TOOT den ityd vn 6 taiuttideli^ en abdte 
breder eene tAetwe veiUedi^ gefefaleden': 
wmtede wydefs alle Imbfyte fchikUngiee 
Mn bet goedfiodeB dezer Comiifefie ovw* 
jÉniteOt 

' ir* ^Bkiê^k eal desfe Cönmriafie aDei 
venkbten, wat zy, ten meesien nutte ttt 
ttec oudere dtt jengd^ in het dgenieen, 
éi na die li de ^tads Scboölea in liet 6y- 
Modtf» ttt oortiefeten te bebomen; ^kxrh 
«Hes oojdh" ^wMWoorielykhefd tao den 
Ried der Gemeente de ler Stad. 

it. ^ Oe Raed der Gemeente voorn, re- 
teite it iSéi de vrjhétd, bi ^ Reg|leaieflt 
We Mdabig^ tefanderingen en verbeceiiDgeft 
te nuudcen, ab zy» na omQaniBgfaeden es 
%evl»Abi|nBi aken^ td veiruieenai te be^ 

19e ioftmcdei todt de IDonnnisfie van p ni BonirO««extBi>siaiflM, ^ ^ketent 

I. 99 Dett Commiifie ad beffan ^c tka 
^ifixioeD» w«ar ?in vier «ce m a fci eeiJ 
KoUai worden , dMr ai uk lUttiimi dar 
beide ffdsdcteiikuteea dactr Scad» eb tWM 
^m de Oode^ en twee via^^de Meoive ^ 
2yde^ en de jee overigen, deor dm Reed 
der Oemeente» «k de Borgery- wotóm 
iienoeincu 

* Or ^ Dece den perfoonen znUén «tcoMMh 
im de ComnMicr ¥Mi Beflow, over de eot 
twblieke Armen*- Sclioolen bt e nen , en de 
iMee biihen deae- Stad; ale mede over die 
gjeene« velke in hec vervolg nx mogiea 
%vorden ^gerichc: in i«elk Itadle «gevdy. 
dei noodig synde» kun gecal al vermeeri 
derd wor<kn, . 

' 3. t, Deze Commiiiie van Beftmr ttl vepi 
i^eftigen de tegmeroonüge dbeAie over dei 
iFOomoemde Sciioolen» als die van H^gen- 
teo der beide Hnift^kcenhniaen , en vtn Ge* 
commfneevden uk defi Nederdidcfcben Geen» 
for mcctden K^iriNmad^ en Aenevolgsie 
door den Raad der Genieën» woÊèaa ge» 
tathorHêeid , om onèr te neemen» ¥tti de 
diens fiibfifteeiende diwftle* die . Boeken^ 
Brieven, Ckanefs^ Aipieien, ene^-dMiiee 
beiifekkelyk , tegen Mioodyke-Quitaede en 
AAe van decha^, ook aHe ibdeüige be^ 
oHeg^ te doen^ en de gdden daeMoe ao« 
p»k vraegen van de TheTaorie deeeT ComI^ 
of vtn de beide HMiriteeiibttieen , evin m 
èp deielfde WyM» uk Mlkf doMr de vMd* 

Ga ge I«a :^MSTERDAIIS XEL DESVi^ tnfé n Aseélie def ScfaookD ,is io f/S»SL «Br 
' wouti blyvende de betalingen der Meeaum^ 
c«ni za wel aIs de beiorgera mi d^nüwi 
Emoloniencen en benoodigdbedoi» gebeef ett 
!lLop:deQ oudsn voet: dat ia» ^ fiihnsGaidoqr 
éa The&ucie dezer Scede^ en ^ van ddscNt 
«1 andare benoo d i gd hedro ^ door de beida 
Hoiadcooihaisw,. ce vddoea^, vm alle ynSèJ^ 
lÉtffM^f d^Scbodea Imf^^sode , JurlyUf 
door ds» Commiaiie , leekenii^ en , venni? 
WMÜidbig tA. moeeea worden gedaan , aan 
b«t Colteg^> vw Cmeoies ont de Nedler^ 
diüdckeJSdiMiaiea deaer Scad^ becwetk 4oor 
dan JEUad der Gemeence zal worden, aat^e^ 

(Md«. 

, t 4, ^ De werkzfltitfnbadoi dezer Commiafie 
nUen afeb bepnken m bec datdeiyk Beftaw 
over de voornoemde Schooien, fo wel over 
het. bttisboiidefyke, ala ewr de ïD$nier van 
eodnvjfs^ bekleed mee aill^ die magc en ge^^ 
ag , ak daar toe zal worden veieischt , ^ 
door de worlge direaie immer ia geoQoiar 
gewordoif ea welbyzonder waakzaam zja^ 
op bec ooderwja door de MeeKers g^seemi» 
hm g^aigf olmede dbc der Leerliqgên ea 
van bjBooe Oudera of OpaeqeiSy naauwkem^ 
gideflaaO) endaanom, éénmaal dea maande» 
vtrfl^ doen ^aan Curaiorea vocnqienKL 
. .5. ^ Deie Commislie 9A van alle de Oti-* 
derwyzera in de Schodea gebooraaamiaddl 
aan.baitce bevelen vorderen .,. en vpoi;d xo^ 
ge draagen, dac de door baar geg^veoe 
ordres» zo t» «pzicboe der leerwyze als so- 

^BlMins,: oatavkeorig worden uiqgfrp^r^» 

ook XXmi. B()«K.'GB««HIBDSNIS«tR.Id1 

• 

ook rölléo de Meesters » alle nvtekêD, aan j^rpj^ 
deze Commisfie , behoorlyk verflag nn lUfo 
ÜKit binitiier Schooien doen. 
. 4. 9^ Ten einde deze Commisfie beboortyke . 
kennis dn^ ^ vm bec goen *er in de Schoo* 
Jen zelve omgaat, zal zy verpligc zyn , alle 
de Schooien» éénmaal in de maand, of zo 
Veel meer als zy zulb moge noodig oordee- 
len, te doen vUiteefen, door eene Commis- 
fe nic haar midden* een minftfn van twee 
'Leden; welke Commisfie van vifitatiè de 
tm^ ól hebben^ alle voorkomende gevallen < 

van vecdienllen te laadeeren * en het gebrek- 
kige, zo ten opzichte der Meesters tk Leer* 
Ut^eOftecbrrigeeren» met dezelve op eene 
gepaste wyze toe hunnen pligc te vermaaneft» 
^cn van al bet bevondene aan haare Vergade* 
fing naattwketirig verflag doen. Omtrent de 
correAie der Meesters zal fa het oog ge- 
Ifooden woixfen, zulks nimmer in- prefen- 
tie der Leerltagén te doen , len • «fnde 
'4e zo noo^ achting ongeftoord bewaatd 
ldyv& 

/^ 9, Alle veranderingen en verbetering In 

Ittt^mderwySt door het&rflellen van nieuwe 

.segiemenmire fchikkingen, welke Curatores 

• «mden willen in werking brengen ^ zullen ^ 

«Ivoorens door Curatores gearresteerd te 

'syn , aan deeze Commisfie ter beootdeeling 

worden overgegeeven , om te dienen mee 

«bare aanmerkingen, en alsdan^ dóór voorn. 

Curatores finaal gearresteerd* zynde, door 

.deze Commisfie, in de Schooien worden in 

tweridng gebragt; naanwkeuiig toeziende» 

G 3 dat 


tot IMSTERD^AMS BL Vs£Z^ )QP97« èêi de Mtenm deie veaoderinen OADoft^ 
oMèfVMm» 

8. 9, Deze Commbfie zal ééomari per week 
ftfg^dtiC B » op zoduiig een* bepoddea dig, 
ak ly ODderiing nl vtscfidlen, dxh ^ 
flaatB htturer vergadeiiog xal door den Rftii 
worden aang^weezeo. 

9* M Dcse Cofiimisfle aafy/b baare eeifte 
Zlrriog» zieli ufc haar nriddeo een Preüdemy 
Vke - PieCdent en Secietaria» by meerdeff- 
beidvin ftemmen, verkiezen, wdke leddr 
set Maanden xalton hlyven fimgeereB^ m 
wdken cyd 'er wederom eene nfemre verlde- 
ai^g zal plaaca hebben. 

lOb ,. De feipUg^ngen nn den aldus vtt« 
kooien Piefidenc, Vice - Prefidenc en Secre- 
ttria, als mede de noodige boeten voor alift 
de hdóea, zoUen door <fcze Conunfaüe on- 
derliEy bepaald worden. 

II. ,» Ten diedte dezer Commb&e^ ztf 
door baae 9 by neerderbèid van flemnMD , eet 
'bekwaam pofoon toe Bode worden aac^ 
fteld, op een &1arit van / *s jnis» 

«onder meer, en op zodanig Inftru^ alt 
ay zal goedvinden; buiten welke geen as* 
dere geralarUeerde Perfoon of Perfbooen, 
zonder Confoit van CuratoitSi mogen wor- 
den in bet werk gefield. 

ia; „ Hec voornoemde ferflag en aodem 
npporteoi of voordragten, zo toi verbewda 
ioricbtingn In de Sdiooleo» ala andertauBf 
welke deze Commisfie gebonden zal zyn aio 
hec Collegie van Curatorest van cyd coc tfif 
, tt doeOf zttUen gefdiieden in de gewooM XX^KOVtX. GllCHIBBBlIIBfE]!» I^S 

ntMkUykfclie Verpderiag. van Ciin(iQnes« i;i^, 
door eene per£xieele Commisfie oic die Be* 
üuari doch io <;a8 vaa buicengewoope pceslu* 
9 voorvallen z^l deze Commisfie den Pre- 
fidem^ Cuncor verzoeken ^ een excmordiDttfe 
VeigKlering ce bel^g^n, waarin de saak^ 
in die geval « m doenlyk y cerftood ui moeceo: 
VOf den gedecideerd 

13* n In «088 van vacaiDueen der Ondervqf;^ 

«era inde Schooien 9 zal de OHnmisfie van Bes- 

Ihiur gefaovden zynt daarvan lerikxid aan Ca-» 

ntores kennis ie gfeven^ en alidan, by d» 

publieke oienwapapieien ^ de beicwanme per< 

foonen céc z&lk een* poac oiccenoodigent zon* 

der ^ooderfebeid van Chrtscelyke gezindbetd, 

nee opgave der vereischte (klariaCen, enz* 9 

41» zicb» bjon^B een* bepaaldep cyd, by den 

Seaetaria» in gefehrifct, aan ce melden; 

voorca gehouden zyp fan de licb' «iedan 

opgegeeven hebbende perfiKwen ^ zo naauw" 

kiwrig ni^^elyk f inibroiacien • imeiriooen ^ 

•o 'die vier» vaa welken zy de beste geculr 

genis^ zo omifenc bekwftunfaeid» ab zede^ 

lyk gedrag) heeft verkregen, by nM«^ 

derheid van flettmen, te. brengea op ecnt 

oominatiet welke zy» gemotiveerd , aan hot 

Colliegi^ vaa Curatorte^ zA hebben over* 

«kvei», om, bipnca veertien dagen, van 

dezdven ie vereeemen, of zy tegen een 

4ii meerder daarop . gefteide perfoonen, ook 

^nig wettig bezwaar hebben. Die zo niet 

^ynS^ y zal. zy xivprgaan coc het exami- 

jieereo d^g^ vier Cwdidaaten, volgens êm 

Examen t door deze Commisfie opg^atfcct 

L : G 4 en 104 AMSrCRDAM S UL Dbad; 

wj^. eo ter approbatie ' aan Curatores ovetgde- 
verd; by welk Examen ook zullen moenftt 
c^enwoordig zyn de Curatores en de L&iaa 
van de Commisfie van Beftour. Zodra hec 
zelve is afgeloopen 4 zal deze gecombineerds 
Veqi^ering van Curatores , en deze Com* 
mis&y by hoofdelyke ftemniing en gefloo^ 
een billetten, <badeiyk de verkiezing doen; 
iranneer *er alsdan eene voUlrekce meeider* 
held, dat is ééne (tem meer dan de belfc 
der preiente LedeUt zich op een telfdeo 
perfoon bepaalt, 20 zsl dei^e terflond ver- 
koozen zyn : doch zulks geen plaats vki* 
dende, zullai de twee, die de meests^ flem* 
men hebben, weder op eene nominatie wiMv 
den gtbragt^ om tarftond , by meerderheid 
van ftemnii^ , een* te benoemen. In cas van 
getyke Hemmen, zal hec lot beflisfeo. Zo- 
dra de keus bepaald is, zal daarvan aan den 
verkoorenen terflond kenns f^geeven wor« 
den, en liem zn&s, ia de Vergadering ver- 
fcbeeoen zynde, door den Prefidenc Oitator 
worden aangezegd ; dfc Examen zelve zal 
door deze Commi&fle worden , afgenomen 
top eene wyze , als zy zal komen goed te 
viaden. . 

14. ^y, Voorts zal deseCommbfie, in alle 
voorkomende gevallen, bandden als wyiè 
en) voorzigrige lieden , en in buitengewoooe 
of twyffelachtige zaaken , zich ter eloddade 
by Curatores vervo^en^ qok zal zy, zondtf 
toeflemming 4]erzalven , geene veranderinges 
«M gewigc in de Schooien mogen m we^ 
kiog breqgen*^ 

P9 


• De Raad» in het okgebragt wflag, ge- i>93r# 
no^eo noemende, nam, op den eenender-^ 
tigften May > het Befloit , ,, dac , van nu voorc- 
^ aan , alle Stads publieke Armen - Schooien 
J9 zouden gedekt worden onder eene Com« 
^ mfsfie'van acht Burgers, eb obder dêzel-^ 
« ve cwee Leden van den Raad, om op* 
« sigc ce hebben over hec openbiuir onder'-* 
^ wys aan de JeQgd,in de Nederdoitfefae 
9 Schooten binnen deese Scad« onder deft 
9 ricel van Curatores ier NBiefiuUfcbó^ 
9 Scboohn^ binnen Amfterdam\ Uic den 
Kaad werden benoemd, willbm van 

BAANBVBLD eU JAM KOMY NftN BURO, 

Oic de Burgery, abraham v>Kit£UL| 

DIKK VAN HIMLOPEN, PAUL'U^ 
CHARLé, OERRIT HB8SELINK, JO* 
HANNES BUGS en €a EN RAAD 

w £ R T z, Alleenlyk - maakee de Raad , in de 
Inftruaie voor Curat^eSf deeze venmdering; 
dat afi:ier Are. 5. Lid i; Verbanning van 
het Onierwyf^ enz. gevoegd moet wor- 
den : 9 zullende aan de Commisfie worden 
» overgelaaten, om , ten opzigte ' van ^de 
„ Jooden, zodanige fchikkingen; te maa-- 
„ 'keft, als tfy, mét hec gemeld ' onderwys 
« van derzelver Jeugd> meest giefthikc zri 
» oordtelen**. Voorts gaf de Raad zyne 
t?oedkeuring aan dat gedeelte van hec ver- 
fl^, volgens \'Wèlk het daadelyk beftnnr 
over de Armen ■- Schooien , onder hec op* 
percoevoorzigc der gemelde CommisUe van 
Curatores , zou opgedraagen worden aaa 
eene Commisfifr van tien p^rfixnyn ; welkt btfluk, ifmdoi befiaiio« aic ?ier GecamtBk^ 
Mrdeo, door eo iiic de Refeotita van db 
btid9 HuisdmnboiMi deeser Stad, als cwee 
nu de Oude* en cwee vn de Nieawe- 
Zyde t cq uk les perfooneo, nlc de Bmge; 
sy, daartoe it beooeioeo^ Terwyl, me]: 
Oj^t van de vier eerde, de Raad de vei- 
kieaiog aao Regdmtta der HubzJcceDlNiiaea 
felve overliet, benoemde deaelve, aic de 
Tiiatffniy^hV cERiaTiAüN qevtin , 

]A|I BEONKHOESr HcMrikiZ.^ LAV^ 

tizns k itOYf LAU&eirs jacobus 

« ^AMArapHt HfilÜDRIK R^Vl^K^S €SI| 
WILI.BM ,WAQTS1ID011P B1&KMAK 

Het eeifie werk, door Curatoiea ter hand 

genoiMQ, als de aak» om welke bec faiev 

te doen waa, vms liec vervaard^ea van een 

Mfg/emettf of Sci^- Orde^ Na veel vul* 

dige WMDkomden ^n aanboadeodeo v\yc, 

wee Éieiis in dn maand Fd>ruary den voi« 

genden jaaia, daar mede gereed ; gelyk het 

dan ode, de goedkeuring en bekragt^f 

no den Kaad hebbende verkre^gen « eer^ 

lang, io verkil^ werdc gebragt; met dat 

gevoeg, dal alle verfiandigeq en oobevoor* 

oordeekkn, welke de tegeywoor^e aitf 

de vro^eee inrigdng van Scada Schooien 

^«rgdyken, immers wat de manier van on» 

•deiwys , en de fpoedigst^ jrorderingen der 

&holieren, aaqgaat, niet lumeo nalaaten, 

ideawegen hno genoegen en goedkeuring asa 

dea di^ ne leggien. Voor tydgeoooteo ce 

i^-fvorottwea wj^w^imt wkk 

on- iaIIm. JQDOL B0E9; GBSCHIBDEMISi£lf. lOf 

cnongeoiHun zyn, bec baveogéioekle Ra* VfSik 
l^bneoc hier te Iseaea. 

.REGLEMENT 

■t 

SCHOOL. ORDE. 
EERSTE AFDEELIIfCt 

Vên ie Ltitlingen in hei algemeen j bunm 
verpUfftng^ en die bmmtr Oui^etu ^- 

• 

. I. De Kinderen van onvermogende loge- Ri||e- 
zeieoen deezer Smd, van beide gedachten^ ment of 
en under eenig onderfcbeid wn.Godsdien^^^^^* 
ittige Geandheid, zullen , ren^ algemeeneè 
kotte, op deeze Stads Scboolen oncvan* 
g^ t en aldaar onderwezen worden in die 
aaken, welken ben toe* nuttige leden der 
Itlaatfcfaappy kunnen vormen» 

%. Ouders /bf Opzieners t welken wey* 
Ichen ï dat hunne Kinderen in deeze Scbbo* 
len oncvangpi worden, zullen zich, ten dien 
dnde» by de Cémmisfie van B^uur moe* 
ten vervoegen » en ddaar opgqeven den naam 
of denaamen van het Kind of de Kbideren, 
benevens derzelver onderdom : wanneet hen 
door die Commisfie^zo ras dezelve zulks mo* 
gelyk vindt, een Billet van deeien inhoud 
zal worden ter haod geiteld; •*> < ^ • • tot AMSTERDAMS UL-Oebc: 

179^» ^ De eerfte Meeseer in êe NederdiMc\M& 
Sads-Armeo- School, N^ • • « • .(bmnr 
de op • • • • zal in zyn onderwas saooee'- 
tom •••••«••«• oad • • • • ^aareo 
wumh Ouders of Opdchcèis qrn • t • • 

• woooeode •••••» 

Gedaan ie Amjierdam dem 

N. N. 
als ^dtutirer. 

po. 

H.Z.Boek 

F». 
€c&oolfioek< 

En op de buitenzyde vta ét Biüet bec 
volgend Declaratoir. 

p Am de Cdmmisfie van Be/Iuur der Stads - 
Armen • Schooien binnen Amfterdam en 
derzelver Buicenwyken» worde bericbc, 
dar • • • • op .de ommeflaande zyde ge- 
melde Kind • • • . ter onder wyzingy • • 
flangenomea 
Gedaan se Am/Ier dam den 

N.N. 
Eerfte Meester 
In het Smds Armen School, 
N«' flaande . . . . • 

Op vercoonmg en overgave van welk BO* 
Jer, bec Kicd of de Kinderen^ in \ zelve 
pcoemd , door den Leermeester zal of aiI* 
Jfli moeten worden aangenomea; die daarwan 

be. .♦>.^ [I%lBDfi£Gi*S€ÜltilïfiMla%£N. lOj) ebcskood^ke atafidteidiig 'zal moneB honden ^ Ifügt^ 
en tVerfolgeiis (btc Dedam^fiiri op de 
:buitffiaQKde:mii hetzelve , bdboorlyk iog^vuM » 
nniMtiSyn* natm ondertekend zynde^ ) dk 
Billet tan :de Commiifie van BeftBor overleg 
-imco» — ^ Zie voorts. Art. ^..itfd 7. 
f .3* TeRVoorkoining vanj^levierwmingenj 
«n ter hevoidering van een ^geiegdd * onder* 
;wyi, salde aanumning in de Schookn twee* 
jnalen.in.het jaar, en'fvel Ha hec Examen , 
in de maanden April en Oftober, (^zie Artw 
S9 AfiL 5) ge&biedèn, zonder dat tnsfchen- 
jQfdf f dan om gewigtige redenen, ler beoof- 
jd^UBg:y$st de .Commisfie van Beflour^ 
menige . aaineeming plaats zal hebben. -^ 
jjleaanoeraiiqg -tot hec Avöodictaool zal 
IgèftUedeBt, veertien dagen voor dat 'het^» 
eadvie eenen aanvang zal neemen.: (Zie ArCp !• 

4» De jaaien der Leerlingen zyn bepaald 
irani 6 tot 14.) bulten welken geenen zul» 
leo .to^giriaateo worden , of aMaar lai^t 
vertoeven, dan alleen in buitengewoooe ge^ 
wllca, mt beoordeding van de Gommiiie 
Mn B^oc, als ook de zodan^, <Se 
eenig Ambagt of Handwerk' leeren ^ welken 
iOgelyka, na bekomen toeftemming der ge^ 
noemde Commisfie, tot het Avondl^ool de 
corarag openfiaac» 

^De Ouders zullen verpligc * tyn» idch* 
naar de hief. ond^rftaande Anicnien te .ge^ 
diaagen» . : - 

5. De Ondeei der* LeerUngeni welken op 
de SddiHSchookn tpegetana ^j; zuUcp 
» . zor- «jd AM&f£RDA]lfS> HL Tkaü iOp de b^paillfe QQKOf €0f zoud^f MfnUBy 

jcr Stboafe kooeD» ca bytMto tf UetM 
iloof lidm of.idKkfe gew^dgs hiki&k m 
Mfbtiuiitil l iJMik Dy aAtai ly fatawi^ m 
fpoedlg moog^yl^, den Leerawener keorii 
gttfeo» wékke^ lo vtd )atm donljk al 
tfii^ ondmoek Md kaeo dom oatf 4i 
MPürbeid hfer fiof damegm ammekeolef 
bomkadet w ih by Ail 4 vw 4fe jdb AA 
k beptald* 

- 6. Orde ett taidbeU cww Mer voaniiè- 
ttie verdflcbieo in «o Scbool qode^ jnllm 
4e Oiidert veifiBg^ syn^ knw Kkudetctt 
Mtiff lïiimf 11 9 ztg 11E9 geoooffaun 4q mpv* 
lyk üer de bevelen bnnner Loenmmen tt 
ydfiegeni ra* voora te wijjeo^ dit anone 
Xindeienieb» enzoiyttymï cogBéUme^ mr 
ScbooJe kamen; wordende den Leennett»» 
ltfnge|utf de2otkni|g0a^ weUten taKveWoe^ 
ouQimr, of mee ongedftme» ter Sdioète 
komen^ wOoad nasf bub te atedcn, imi 
flig tt doen le tel gjttu 

7* De Ouders der Leerifogen sate 
aich noigvoldê bebbea tg wflcbtep, dtt 
Leei ni c eme r of de Lee r m e e a ier s bttdg w 
mOffk mee bet iabmgen van ïbgauk omt^ 
woig ongtl^, betwdk <y souden vcnnne* 
nen bunnen ktoderen eangedun ie q«^ 
veel minder ben, op .eenige ooengenHme 
wyze^ boegenaamd, » beledigen^ ftonde 
faec aan ben vry, om^ byaldien ty n^ognn 
«Nadeden verongel^t te zyn, xicb bier o* 
bj de Conmttfie- vui Betotr ae var* 

roe» ^■•I,< ;r/BoiK;.Gkiëiit^tiliis1iii.:ra * B^ De Ooders tioXkn ilet fi^inogee tt 'y 
tnuAe kiadeiftD hec Scbool te doen ttflfd- 
.«en; dtn m footifgaand bebodriyk terraek 
iUD^ en loeftetnmteg na ót-^ Commbfiè 
van Beftaftr; welke vm dd Mètid na«% 
UyyeÊden «d handelen , «o «Is by Mt . 
hacfte gedeelte ?aa het Volgend Aitfttf • 
%otdc tetHriddt en, voor eo vene de Oa« 
den idei gteHmenceerd syn, of geenén üi^ 
éstRmd genWteB, dezelveo voor dch onC« 
Meden, en hen hier over berispen en ve^ii 
'lbiMefi« co ils sy fld vemieenen ce lm* 
' IpooMn» - ' ' . 

9* Bytfdien het moge- g^eiven, dac ét 
Ooddimi ttfthktig Ueeven^ ' in * het betnch^. 
leti ven het In de^ drie voorige Artfteltn 
lepialde ^ tü de Leermeester gehouden 
'tyb, om Mer van aan de Commisfie van 
Beflnnr kennis te geeven9Welke ah dan» nair 
bevind van znkM^, ial handeten, en «oda^ 
nige Kinderen het -Schtfol «nta^gen; eb 
voor ao verfe^e Ooders, h«t zy door eeb 
éet HuMiUnMum of door eenige G#- 
meenie g^alimemeerd mogten ayoi of eenlh 
'geta ondertand ganiecéta, eich vervoegen 
by de geeoen, die hefi Be(tm|lr over g^ 
AoenMle ^rikiMmiien hiM)to, ten einde bf 
deeaan 'te VMKoekqn, 4e alimentatie óf bè- 
dfeeliDg idtmekken, töt dat btykè, dat de 
vaders ^eh ittair bovengemelde ArdkelAi 
gjedraagon. '*- 

lo. Indien eeoigjp Ouderen, gealimen* 
t ' teerd U2. AMSTERDAMS ÏÏL Des& 

tgpj. i«ec4 synde, of eeoigen otsderfbnd ^arie-. 
«ufe, aafautqg of weigencbdg mogten zjn, 
/miHie Kte4erfQ, niet gaande pp eeo Am- 
htchc of üuidwerk» noch werkende op. bec 
iZydiwinilms % ter Schoole ce laatcn gun» 
«q <al de ComnusGe van Bdtear, natag^ 
nomen bericht, met die Oodeis. hendelen» 
«o da in het leadb. gedeelte van bet vrat- 
• gurnd AtükdiM vasrg^leld. 

II. Om. > echter den prfaenawaanfi^g^ 
.jver eo de iotg dier Ouderen te hdoonea^ 
yrelkeninhety byArtilEe/5t den 7^ bepaal- 
de» het meesie ttjanaeceo» en hunne Km« 
der» naarl^g en «faideiyk ler School zeddeo ^ 
zal jaarlyl[8, van wegen de Commisfiin van 
'jBelfaiar » een loflyk getidg^diriEt wcttdea ge* 
gaeven aan de Oodera , en bovendien eene 
^f andere bekxming Cniet in geld> aan der* 
xelver Kinderen: een wdkeneinde de Lieer'- 
ineeaccr in ieder . Schooi naauwkeurigje ian^ 
rekening 2al honden « (tfdoen houden » van 
de zodanigen, wdkm dg loflyk gekwena 
'hebben, zo wel ab van die, wdken fakrb* 
oahadg 270 geblevau ( Zie Art. 4. vm 
. de derde AfiieeUng, en Ait. 3 en 4 van de 
ende Afii«eUi^) 

ia. Aan de. Ouderen dór. Khidem» 
virellcen op deeae Schooien to^aaceo sjn^ 
Zd een g^üki uittrekrel uit, deeze Sdiod* 
Orde, Cbeflaande ta deeze gahede Afife»- 
. lingi voor so ver ben dezdve aang^t ]) wor- 
.den rer.hand gefleld, t^ ein^zich naar dn 
inhoud derzeWe te kunnen g^draagen* 
»KXXn.BoeKiGBténiÉDBMts*cM. ir3 

; TWÏiEDE .AFDEELING. W. 

JttM hu önd&nuft en de vttdaUag der 

LeerUngau! 

1* Het ooderwyt,. *c weHr op de Stacb^ 
«ilcböoleo Eftl «onbngegeeveQ) isl beftam: 
fa Luun^ SebryvMf Rekeneni de nooi^ 
'ZMkiykftê ngel^ ékr Nederdaiij 

,ie Mlgemiem i^r^fpen vên. dm ^,.,^ 

Jun óoétdiMSi en de Zedektmde\ denveor^ 
MoamjUn mboudvam de Gefcbiedetnt , en^ ze 
dra^megetyk^ vam de Siaaisgeftddkeid vam 
dii L^nd^ en andere digeffuene -^mige kun- 
digbeden. 

^ . Terwyl de .Mekjeos nog dauèiitoiefi, in 
hK'Jfffvlftjitof eenig^jaiider nocdg Htadwndit 
jsiAsn ondefweseo woideii» - > 
r .a. Om cBc Ooderwys ap ecDeo genff^ 
dol voet,, en xnecJM mseste qqc« incericli* 
cm^ suHen de Leerlinge zodanig nn ei« 
kioder gëfchddn zftf dat de Jongeds^ iii 
iMceeneieiide.Meiijeiis, io hsrender gcdedk 
ce van bet Schooltümek, 4>y ettaaderee ge- 
5»laat8t worden; tauaeis, indien dit aenigzins 
Imn geichiedeil. ::i . . * - 
:.9^0e Jong^ en de AAeiajeni Mllen afiEod- 
diiijrl^f ^9 eavveel de raimce xulici eeBifi;ain8 
toelaat, in drie KlaaTetr, en ieder Kiasfe in 
ï'Irfëlr of Bodeen *, ..oodeifcheiden, of >ge- 
plaattt worden; doch iodien de mittce JSfldt- 
eié eene . vetdeellng . lüUbekt inet : leelaat', 
ad de Leermeescer, op de beist magüykf 
ynze. hierin voorzien; met in bet oogboa* 
^^XSXSL STyic H ding \ ^14 AM&TERQAM^ m0#«^ 

; dk^ tab bet la AidKsI 5 vfta deeie ASMSpg 
bepaalde. 

4. Tocdreeifle of ka^ BSasfe.zaEtai 
behoorai de eembeg^aDendeo, tot dat 27 
vaardig pelten en een weinig begimmt oe 
JUizefu Deeae Kiaile al verdeeld aya la 
idrie BadBeo^ ab: i.êt éL Bt Bahk$ ft. 
de eerfta -; 5. d»^civi^ede 5^- Booiu 
. De cireade Kiaafist»! bevatxeii, de ^taa- 
pen^ die Ondervya garieten in het LemzoÊk^ 
^hfywh en de bttfo^ejeo der Kthmkmnéks 
en die van den gta & K B aa c : 2>eeae Klaale. jnl 
venjeeld aju ia tWee* Th&U; alar !• é 
Leea - en Schryf-^ ^u^-de Leaa*,' Sdnyl - a 
Reken • Tafiel. 

' Totdè devda Klasfe zrilen behooren de 
titteeaijgevordirdai 9 en • die* aNkrweaen wofda 
in iiec hmsimaatig Istzmri iem§i a^gem» 

ocrAr in da&^foiiiaadr^ ieiiO^mJ^i^^ 

Q&éUlknU tfi de Ztiéhmiciden vomrmm 

m§êH iubmMt^tém ée.Otfcbktknis en Staatlf 

•ge/Mdbeid raa dis Lmd^ em mdsrc égfif 

5. Bovsn en i3eii8l«en.JKC Onderwf ««» fan* 

welk de Leerliogien^ elk in lanoe Klasfia^ 

-In liet géwoene SchooAvnmek zvllen geoie- 

an« in dia Schooien» aekenyom hx gtooL 

wntal der Leerlkigen» « of 3 Meeste» ver» 

^ifcben,ranBcD doalvisn iiy brorten* in 

a^^xonderd Veroek,: énderveaen. won 

^1 wel, op de wju^ hteina nader 
|weid » I « D &&. XXXtL JBtu GisèftiBDBNttiÉ. 1*5^ 

DrB &D E AFD E S'Ln n a I79}V 

i^gm dm fyij m bei Onderwfs ^éêéMf-' 
Jêttulfi ^erdeeU$ig m de algémêm^ 

wetkxuMdMóH^ 

ê . f - . 

r-AUe dagen der iveek, oi^êsoodfeid dêü 
Smun^s:: dademiddags^ al -de Sehookyd 
bc|ttaU zftif detZometSf VèortHiddÉgs , vtti - 
8 COC ii| auien, en des namiddags van*sii 
tèt 5 Qii<en'^ des rWinaeis ,' .fan 8$ coc 
ni oorens en des namiddags vm i} coa 
4 ttoren. 

Voorts uX dn Wlmers, ^na den ifleii 
Oftober coc den iften AprQ, van 6 toi; 8 
uuren, AvondTchoot worden gehooden; 
-' 8. BelttlveR de Zon - en Feescdagen, ical 
*er cweemaaicD in. het jaar, ie weeten, iel« 
fefns na liec «iadigen van liet BuBMn , eeno ^ 

Vacande mm agc di^an plaats' ^bben, gê^ 
lyk ook eene , gednorende de drie eerfle dfti» 
gon tan dé Kermisweek. Vbofcs al d» 
Schoolleefaar niet fermogen M6ig^ VÉsande 
se geèven, een tf met uicdrokke^kfe toe^ 
flbemmtaig nnde Commisfie iMf fi^bor. 
: S* D^ Zomen een kwardfr imr na, 
doch des. 'Winters precies mét Het ki Art« 
!• bqaalde ourvan lantang der imkaniitai* 
kedenv adten dealven mee een koft^ doch 
aakiyk « verflaanbar GeMV^tm Hm eki* 
de wbr..Cnnitore8 ontworpdiV enièn aan» 
vaog neemen; gel^k óin ook döL'^MTkaanH 
kaden , alkêns met een óêtgA^-Geted^ 
«Qllea «faldIgM. ' Deeae GMiedtfo ilHe» # 

H A door <••« 4 t|< AMS TERD AM2r VOL UsMLi ^997^ «09 worden vooigdeezeQ» ^ Zfe deeze 
Geteto ^yliig»' Leo. A.) . 

4» Toftond na hec dnd^ vm bK Ge^ 
bedt by den aanvang van tod^r Schookjd^ 
9I de Eecfte Meester aancekenea^ of doen 
lyrt ülrftMtt, da TiMrHngmy ifrelte te tet 
jgomeD 9 of gab^i vegh/yfeo, en. zulks, b 
ab nadtf ty Aru !• Afikefing ik b bt' 

S. HetMifte, war nsk ieder Sdiooltyd 
^«worden befleed coc bet ondsrwj9 ia het 
Schj^ van de ade en 3de Khsfe. Ih 
cme omSge mm des vootedldaga zuUea 
Wtfden befteed toe bet onderwjs in b^ 
tcez^n van de voonoemde Klasfe^ 
• D^ Maandags en Dfogsdspf des namld' 
din, auiks de Uetllngen ma die Klaafe^ 
ivdfeeo nier iB bet a&omieriyk onderwyi 
vgBk^jC^^Jau 11. en volgende deei» A^ 
^u^f ) gedautende ét twee overige 
unren» ixk^Rekenkmuk geoeffend worden 

Dea Donderdags en Vrydaga « nsmjAfafp» 
»1 bec ede uur van ieder Scbooicyd» bf 
afwislelingr »c Lutoefeningm wocdiBn b^ 
flaed; de jde Kk^ den eeoen; en de ^ 
Khife »den indeien dag; cerwyl ifie EbAv 
vrier beuR van Leesoefeniqg bet niec is; 
gbdouii^dflr dk nor, in de RdmAÊmdc al 
gaoefind worden* 

. Hec sde cnir zal ^beel loc^bet RAaAuti^. 
dig onderwys word^ beOeed. . 

Omcreiu de 1 Ae Klasfe y zal de Leemi0es« 
|et «Mgeo» dwcdie van den ifl» A10&, ge* 

duo- #i3 

BÓEX.CS8CIIXEDKNI«8SNi 11^^ 

^ÊtOBtmèt ieder iiur van eiken School tyd, 179^, 
geoefiend worden, en wel zo itls by Art. 5» 
der vierde Afdeeliog is bepeald ; cerwyl hy 
i9ec die van den sden en sden.Bank « inge- 
volge Are. 6 en 7 van die zelfde Afdeeling, 
s&i te werk gaan, hierom vent handelende » 
JK> ais by het gevoeglykfte, en ten meesten 
nutte. der Leetlingeii, zal veraaeeoen te be* 
hoeren. 

* 6. Des Dingsdags en Vrydags voormld* 
jflagSf het laatfte uur vai; ieder Schoolcyd, 
];roUen da Leerlingen van de 3de Klosfe 
onderwya genieten in de TaMimde^ en 
een dien etade eene les van buiten opzeg* 
gm, uit een daartoe gefthikt Werkjen; 
over 'Welke les« in het overige gedeelte 
vao dit nnr, zal gehandeld , en zy monde* 
Ungs geoefend worden ki het boigen der. 
Naamwoorden en het 'tydvoegen der WeriE« 
woordenw 

7. Des Maandags of Donderdags voor«' 
middags, het laadte uur van lederen School* 
cyd, zullen de Leerlingen van den sden Bank 
van de eerde, en die van de geheele twee- 
de KlasTe, geoefend worden m het Spelkn 
uit bet hoofd, en de verdeeling der weerden 
in lettergrepen , met zorgvuldige inachmee* 
ming van eene gelyke , zuivere Spelling. 

• 8. Des Woensdags voormiddags , het fide 
en 3de Qur, zal de eerfle Leermeester zich, 
met de Leerlingen vsin de 3de en iftè 
Tafel van de dde Klasfe, in het a%ezon* 
derd Vertrek begeeven, en hen aldaar wp 
derwyzen in den Koomaainfiai inhoud ^haa 

H3 de m8s . AI^STBRDA&rS HL Uva. 

tf!^, ée GefelMefikJèfÊ en óa SséuMj^fiéUUiê 
van dicLaod, eo id andeie atgemdem en M^ 
Hge kundigbedMf in de b^lt&leo der j^iirrJm 
rykikumiCf byzonder die vaa & CSemee^ 
D^best' 

9. De twee eerffae uoieo iwi den Scbool- 
tyd va» Woensdag ^lamiddag, en Sanirdag 
voormiddag;, sqllen toe het Algemeen Gbfii- 
tehfk en ZedckumUg Ondenoys worden be^ 
fleed; wtfama dé Leerltogen Van de eerfb 
Klasfe bec School zullen vetlaaten» t^rwy} 
die van de ade Klas/è, die reeds vsarc^ 
Leezen, en de gebeele 3de Kiasfè, onder** 
wya in de Zanghimi zullen genietea. Kkh 
deren, echter, van Ouden, vvelken iriec 
liïeg^tig zyn, dat hunne Kinderen in de 
Zangkunst onderwezen worden, zullea ine^ 
getykS) q>. gemeld nur^ her Schooi mogen 
v^aateo. 

10. Toe bec onderwys op het AvondCchool 

alleen LeeriinfSQa toegelaacen wotdende , wel* 

ken door de Conanüsfie van fieftuur daanoe 

gefchikc zulten worden geoordeeld» tnidsga* 

ders in bec byzonder de zodanigen , welken 

ieedsefn:Aniipad}cof Handwerk leeren, (zie 

|(le Afd. Are* 4^ y sullen die leerlingen, op 

de best mogelyke wyze, verder oodenvezm 

worden in hec oog onihreeken^. Zodanige 

Jongelingen 9 echter, fai deweiken een go^ 

aanleg en geneigdheid berpeord wofdt , om 

sich tot den pose van Onderwyzer bekwsaio 

ce maaken, zullen, insgelyks, met vootkeo* 

nia van de Commisfie van Beftuor, m ter 

A?ondfi:hool toeg^aacen» en aan dé o/dsc* 

aend^ tendbtii en wirge de» LeeiflaeWteis «anbe- 1797» 

vcden wordéo. ' 

• li. By Art. 5 wn «te «de Afd. bepaald 
lynde, dat in deSchooifeo, itt welken 3 of 
« Meesten veretacht worden , de LeerUogen 
^beurten, to een afgeawdetd Veniek, 
entten onaerwezen worden, *4 de yerdee* 
ling biervan, op de volgende wya, plaan 

l»*Mi . , , . 

u. Men rü, desMiandtg»» den geheefeo 

jittg, de Leerlinge wn de 3de Kksfó, tadiM 

im getal en de rolmte van bec Vettiet 

aolks toelaaten, (anderzins de» voormlddara 

de eene, en des namiddags de «odeie hem) 

ionderwy2$n^ ..„ir 

Des Dingjaags ^ vla de 9de Klasfe, 
Mider de «elfde bepaaliogen, ds des Mmh^ 
4ags voor de ifle Klasfe. 

• Des Donderde voormid&g», de Leer- 
^gen van den »den Bank ddr ifle, en de» 
namiddags, ^ van den sden Bank van die 

^fde Klasfe. ^ « .. ' 

• Des Vrydags namiddag», de jfleBankvan 

4e ïfte Klasfe. ^^ 

13, De ade Klasfe xA door den eerllen 
Xeeiweester, de J>de Klasfe en de 3* Bank 
der ifte èlasfe door den eerften OodermeM- 
ier, en de ade eo ifte Bank van de ïfte 
Klasfe, door" den tweeden Ondet«nee»t« 
imderweten worden. . , , .. 

14. By dit aÊJonderlyk ondemy» ««- 
len de leer-noWtt zodhn^ verdeeld «yo; 
dat voor de ade en ade Klasfe, ^t ifle our 

H 4 - • wc I20 AMSTERDAMS tiL Dou 

iTj)/. ux Scbryoen^ hec ftde tot Leezm^ ca hic 
3de toe RjAemn » befleed worde. 

15 De Leeritagen « w^Ike fduyveo» ztA- 
leo, voor dk «fitooderlyk OQderwyt, een bg* 
«Mider Scbryfboek hebben, hetwdk zocg- 
vuldig en ziodeljk bewMid, 20 by ^ 
School vificatiêQ , aU wel byzooder by bec 
liooden van Examini» ai worden vee- 
toond,' om fil^o over de vorderiogen ce kun* 
aeo oordeeleo; een weikea. einde , by ieder 
(chrifc, de dacuoi zal moeten gfefleU worden» 
wanneer hetzelve gelchreeven ia» 

VIERDE AFDEELING. 

I. Alle de Leerlingen van iedere Tafel of 
Bank, io de onderfei^dene iCIasien, zuilen 
lierzeiide Boek 9 en voor ieder Schookyd de- 
adfde Leafen hebben: zpdaidg dac hy« die 
een of meer Schoolcyden verznimt , ook de 
JLeafen^ welkep gpdunrende dien tyd a%e- 
handeld zyn, al moeten overflaan« 

a* In ieder School vertrek 9 alsmede in hec 
, afgezonderd Vertrek, zullen op eene vr^ 
p^ta, en, zo veel moóglyk, in het gezvhc 
der Leerlingen, zwan gefcbUdcrdc Borden 
fvorden opgelp^gen : te weeten,twee tot bec 
leezen der Letteren, twee voor bec Schry- 
ven en twee ,voor hec Rekenen gefchikc» 
ppn van dezelven bec vereiachce getoiik ie 
lOaakei). 

: . ^« De Leermeeaceia zullen hunne leer^ '^:^i [LBQ(EX.OBSCHlBD«NISSE|i« IdX Vijze moeceo inrichceo op den voet» xo als 1797* 
dezelve in de onderlhande Werken ^ door 
de ; Bflaacrchappy $o$ Nut van '$ Algmecn 
zyn uitgegeven 9 en van welken aan elk der 
Leermeesceren een Exemplaar, tot bun eigen 
Sebnrik9 en tot eene bandleidiog, zal wor^ 
den ter band geftelc(; te weeten: 

I. Verbandeling 9vér bei Onderwys i^ 
het Spellen y ZeezM en Scbryvcn. 

a. De Prysverbandelingcn ever de gekfe* 
ken in de Burger Scboolem 

3. De Verbandelhgen ever de beste wy* 
ze\ om de Jeugd reeds in de Scbaokn $0$ 
gezellige deugden opteleiden. 

4. Ten dien einde, zullen de Leermeestersy 
hoófdzaaklyk, bebbeh na te komen de vol- 
gende fcbecs van eene leerwjze ^ zo ala de« 
zelve in dé Wérkjens, in voorgaande Art* 
genoemd, docb met eenige veranderingen, 
breeder omfcbreeven zyn. 

5« Voer bet enderwys in de Letters aan 
die van den illen Bank in de ifte Klasfè, zal 
de Leermeester, ieder Schooltyd, 3 ^ 4 Let- 
ters van bet A, fi, C, op bet Leerbord 
net Rryt tekenen, dezelven den Leerlingen 
duidelyk noemen, met aanwyziog van i» 
voomaamlle kenmerken, en, na dit eenigé 
reizen berhaald'te bebben, ben aanbe veilen , 
deeze Letters in hun A B Dpek op te zoe- 
ken , onder zodanige aanmoedigingen , ala 
hy bet gefcbiktst zaX oordQelen, om den 
.)eerlust aan te wakkeren. — Terwyl de 
Leerlingen bier mede bezig zyn, gaat de 
leermeester tot andere bezigheden over* 

H5 Ge* üi AMSTERDAM^ VÊL Dav,^ 

t^/« Gedmirencfe ^ den Sehoolcyd: vervoegt hy 
zich echtiètf, ( 20 als in Atl 5 van £ 3de 
AfcL gezegd is) by die LeerHogen, herhiali 
Mt bovenftaande, tbc zo "" lang tj aUen dio 
leccers vaardig in bun Boek aancooneo kncw 
ben, mee byvoeging van de voomaamfte 
)Eenroerken« Op dep volgenden dag worde 
8è les van den voorden berbaald, mee by- 
vpeging van nog een of cvee nieuwe iet* 
ttren, tot dat de LeerUngen aQe de iercerf 
van liec A B vaardig kennen 
[ Hierby dient, echter ^ ia acbr genomen 
Ie worden, dgf de Leermeester öok tevens 
Zfpe oaodachc vesdge op zodanige midde- 
len , waar door by den grondflag kan 1^* 
ÊïQ ^ gefcbikt om bet famenftellen der 
ctereii tot Lettergreepen i^emaklyk fé 
inaaken. 

Om hierin wei re üaageny zal by aorg^ 
vuldig vermydep^ de letters op den ge« 
Woootykeü langen en (|eependen dreim uit- 
tefpreeken , maar , in tegendeel , hen ge* ' 
Wennen f dezelven met eenen dofibn klaoft 
te doea noemen, als: ht ce^ de^ ff^ ge^ 
ffi^ fne^ ke^ etiz. ; tprwyl by naderhand 
ben zal ieeren om de ré en de /?& als 
ibenen' enitelen medeklinker qit te fpreekeo, 
Us cbe en febe. 

De Lieerlingen, op ieeze wyze, alle de 
letteren geleerd hebbende, en dezelve vaar^ 
0ig kunnende noemen, zal de Leermeester 
Voortgaan, met hun de klanken der (amen- 
geftelde klinkers te Ieeren uicfpreeken, éb 
au^ Hf eu^'icf id^^ en i^ydgcnds, de 

drie-* j Aieklankeir/ als éaf^ aau^ eeu^ oot^ oeii 1797; 
hen ifi die laacfte oefboende, door b^voe* 
ging van een of ander der medeklinkers »; 
waartoe faec Bardj hier boven genoemd^ 
inbec borden geberigd, * 

6. De Leerlingen , op de wyze ' in hec 
toorgaand Art. omfchreven, aldus onder» 
wesen zynde, zullen geplaatst worden op deti 
iden Bank, óm verder in pst Speikn odj 
tewys te génieteot 

De Leerwysé^ voor de Leetlingen van 
deezeo Bank aad 2odaiiig zyn, dat de Leer* 
meester de woorden fran ééne lettergreep » 
welke hunne les uitmaaken /'op het Bord 
voorfehryrr;'en', na opnoetning der letteren» 
waaruit een woord is ie (amen gefteld > hec 
wodrd zelve» op eenen duiddyken en 'ver- 
fiaanbaaren toon, aitlj>reekt, en door eenï 
idékr Leerlingen laat nazeggen; hen vervol« 
gends aanbeveélënde » de voorgezegde woor« 
den in hun Boek te beftudeeren. •— * Deeze 
óeffening isal zo lang aanhouden » tot dat de 
Leerlingen de woorden van hunne les vaèrdig 
Spellen; en vervolgends, zonder voorafgaan-' 
de noeming» kunnen ultfpreeken; vmmk 
2y , op de zelfde wyze , zullen geoefend 
worden in bet Spellen en famenftellen der 
woorden van a en 3 lettergreepen» 

7* De Leerlinj^en, by h^oorgaand Art. 
omibhreven » in het Spellen en vaardig qlc* 
i^reeken van wodrden van 3 en 3 letteigreen 
pen onderwezen» zullen nu bevorderd wór- 
den tot dèn 3den Bank, om daar geoefend te 
jvorden m lm Spdleo ^der #MdeQ van ver** 

? ' fchek n^ AMSTERDAM^ JSk Dm' 

Mf^. fOixiden lenergteepeo ; op dosdanig wo^ 
' wyze, dacsyaJJeo, ia heczelfife Boek^ d^ 
zelfde les beftudeerd hebbende , de Leennee»* 
ler zich by hoo vervoegt » ea beo benttelings 
eeoige woorden uic de <^eg^eveo les lut 
Spellen» en paderhttid u^preeken ^ xooder 
Yoori^aande ooeming der lecceien} op deen 
wyze de les eenijge nqalea doende herhaaleci» 
toe dac alle de Leerliogen eeoe beurt gehad 
hebbeo; io het oog houdende » dbt by geeae, 
geceg^ orde in de beunVol|^ vo\ge ^ ten 
einde hunne geduurjjge opieneodbeid gaaode 
te houden. 

By deeze manier van onderwyzen dient 
t^soncfer gelee te worden;^ dac men toe 

re volgende les overat voor dac 
Leerlinge de voorg^umde vaardig ken- 
oen* 

8* De Leedingeoy la bet 5peOen Oüder* 
we^en, en tot bet Luzen toebeieid, znl- 
kn, na. een voorafgaand Examen » coc de 
ftde Klasfe worden bevorderd ^ om in hec 
Leeun^ Schrjven^ en de eerfte begiofêleff 
der Reieniuttde onderwys te genieten ^ ^ 
wel op deeze wyze: 

De Leerlingen van.de eerfle Tafel zul- 
len, dagelyks, bnnne lesfen vooraf Spellen, 
en vervoljgstids Leexen; terwyï die van de 
tweede Tafel flegts éédmaal in de week 
zullen Spellen en de overigen leezen. 

Ten dien einde nl de Leermeester vier 
(^erliogen ten gelyken tyde by aich doen ko» 
qien, en hunne Lesfen overhooren; zorge 
draagendei dat ay de Lssièn vooraf w^ be- ^A^^ BöEK» CBICBIBDBlllS8'Bll«t3|{ ftddeerd hébbeD, en dat de geenen, die 
illec överloid Speüén of Lee^ ^ de Reenen , 
dte zulks don « opletceod navolgen. 

- Debze vryte 'van oefening in hec Leemt 
nly. imgetyks, by de 3de Klasiè plaats 
hebben. 

' 9. Hec onderwys In liet Scbrpen zal op 
dé volgedde ^ze gegeeven worden : 
-' Na dat 'de LeerBng^ zo verre zidlen ge^ 
#orderd zyn, dat zy de behandeling van ée 
pén gewoon lynj en éene vaste trek bebbenf 
J^ren maiÉen V C hetwtik ' byzonder aan de 
oplettendiieid van den Leermeester, blyfif 
ïonbévólen }»sil de Leermeester y voor de 
eerNbegtaoenden, bp hec Schryfbord één' 
twee letters voorfcliry ven , hen aan«' 
~^^ op wdk eene wyze een lec« 
ét behoort gemaakc ie worden^ enwèlH 
ke dé verfaoodibg van zoéfanig een heter 
is. Dit eeoige maaien dnidelyk fierhaald 
hebbende, zal hy, de Leerlmgen doen be^ 
^mieill ie fcfacyvm, en ab dkn, zo by 
deeze ; ids by de over^ Leerlingen' der 
Bde Kiasfe, en die der 3de« die naar gde« 
de gefchievene of gedrukte voorfdirifiieif 
fi^ryven, rendgpait om de nood%eoodér« 
richdng te geeveo* Op de zelfde wyze zd 
hy op hec Bord weordem voorfchry ven. 

Alle de ' VoorfcfarUien zuUen zodanig 16^: 
gericht zyn • dai zy , befaalveol eene zuilreré 
leai en rpeiling^^QCc^e en aang^naikne on- 
dbrwerp» betttteiL 

ia' Het ondMTwys ta bet Rekenen zal op 
4b voig^Mle «^ giichieAla : ,<i j.i -1» . m^ ffjff. tk LeenDiee$i«r, na flfo^mt de LeeJlBf^ 
9» gewfend.ce hebben, bi b!ec maakeo vaa 
£oede Cyferteccetm^ en hen tt Tafel vio 
|i)ulapHaicie bebbeode dpCD van buiaaa 1ce« 

£n« 2al op hec Rekenbord eeoe of rat» 
mmen iiic de Addük^ SübJlrêciU j Md^ 
lifUcafH of DMfie iip&btyfm.^ waaimn 
de Leerlingen deceive op fiunae Lei&i. nü-. 
tol omr&biTvea en oitwerlEen j bf de .^^^ 
d|r/^ vooniaainlyk in ack neemeikde » do^ 
tdemand lot .eene . viHgeiide fom ovoga ^ 
fooc dat hlr de voQr(ge .v/og Jiebbe Jfeeraff 
optellen» 

^ De vier eer(te Soqrteii duu aSjgabandelA 
^^nde, en de Leertingm in deidvea met 
yaairdliJMid kunnefide werken^ Ol de oeAt 
Ding inde fiuneogelklde ^fidKr^t^Ai^ 
|je^ enf. op de xeUcIe wy^* gf&Uêdea 4 
toraaraa deo JLeerÜqg» « |pt 4e 3de ^lasla 
yvergaepde,^ ecR Rekenboek iÏbA. MoidciA t^ 
baqd gff^ . 

- 1 1* Hev atgemfcn Cknisie^ ^ Zeédtwu 
dig onderwys bemffiBn4e;:be|4lvn dac ds 
Lpenqeescerf by alle ge(bbiH» gelqpeqber 
^, ;iynen ^LeerJjogen l»l tmbm %a m 
hotuxpm^ lieföe raor . bec Opperwoeaeo; 
hen de goedheid» megcep wyebeid van dir 
Wezen inpfcmende^ eo^ bieniic de pligwa 
van dankbsHirheid jegens. Gqd> en liefde tor 
hunnen evenmenach aüHdiende » «niUen de 
Leerling^) det Woenadagp . naeiidag over de 
£yM/ch Cefcbkdenüfen% /w M^ Satordp^ 
IFOonnid^ , oier den C^dêdm^^ en de Z^ 

bmélep uit gepiiNe Leer|^Qfll^>. Lcsén m 

bui- 
I • ♦ ♦Cl 4 

over óesi^ itkhpud daarvan mee de Leerliogeii 
ayü bundelen /en onderzoeken , of 2y |]ea,zia 
en de jMekenis van becgeen dpor hen g^teer^ 
j^y wd is^vaccepv Ten w«:lken einde hy zict}^^ 
VfQQinafBielyk, zal codkggeoy'om bm vr(d^ 
gsn, i^ver beczelfde bndervif^^ onder apd^ 
w^ bewoordingen f TocMraedeUtn , en dezelve^ 
(e ktttti^B .bo^cwoorden, ;om lien duss ^^ 
gaen«y opgei^d :4]ebben^ ten..diiideiykfteqf 
^ doen b^rypep i ^oUende ^rzicb altooa» 
en 9 in alle gevallen , alJeen moecen bepaalei| 
MC de les jran dien dag^-of tv^l om «de 
mor^ lesf^H «e 6erl»a|en , cp- wef gjeeo^ 
jmóere^fiofy rpogfsn ujcweideiH vporo zcwgt - 
wldlg wjTfwydpPt dv i»» di?^ poderwy» otem 
leerfeiligat hec. e^i of-vader Kerl^enooc» 
icbap betreffende, verbwdeld. ^rde; Teel 
qdn dat a^ iemandf v«o ;i|i|^ ^^erkgjNiopCf 
fchap hy zyn moge, eenlge aasftoot qfj»^ 
gern» zonde vord^ - g^giMiiiei. wordend» 
apa de iünderen djr ^'^i^. ,Yg^id gek^ 
ten, des'Woeoadaga naii4ddag:^9jec ter Scbff^. 
k te kömen^ , ,...— i . J 

ifi» Hec zal aan den Eerden Leermeester 
vryfan, om, atec- In bet ocy lipajiiV ^» 
zo veel mo^yk, nakoming , van bet geen 
by de voorgemelde Actik^l^n Jq deeze Af- 
deeling b^^d is, zodanige fcbikkingeo^ 
beocUyk. de IVkisjenet te maekai . vMBardoor 
zy d«8 namiddags behoodyk ia hec B^^^i^, 
kunnen ooderwi^en worden. 
, l3^:VeDr hen^ die veigps An^ a, ^jm 
§o dlbr\Ml A&fe)ingf. if^M^lyk ofi^e^ 
^ ' wezen y xftS AMSTERDAMS SL Dm^ 

if^f. weieo worden, al de Leèrmemer de Ltn^ 
wyie, ift deese Afüeeltog voorgeicftfeevim ; 
moeten volgen; zodanig, echcert dtc hjr m^ 
ttt teefeen de LeerHngen üiec by zicb aan 
WfD^ dcpltacs aal doen komen, maar zidi 
vervoegen by de Trfel, aan vralke sy igese- 
ten syo j bün ééti vodr ééo overloid doen lee- 
nn, en vervolgendi mee beo over bet vo(Mr« 

Eleesene redekavden ; ten welken efode bf 
B mdênlgib vraagen aai doen » waarvan 
de antwoQffden in faec vóoigeleeiene vervic 
*yn. 

lil bet Sthynm nl hy die van de 3de 
Klaalè doen 'oefeoen in het fcbryven van Re« 
kenfaigen en^wdere nuttige opflrilem 

In dè KtkeffkufUk zal de Leermeester den 
LeerHi^en de voomaamfle regelen veridaa* 
ren» ten einde bun' ce leereo een vaor^ 
M toet ferüaod en ooidèel ce l)èlwDK 
oeien» 

—De Leermeeacer zal, voorts, In dk a& 
zbodcrlyk onderwya, Hit Leerlingen, wef- 
ke by bierooe geftbikt oóidedt, In héc 
foyden ipan Pennen ooderricbnu 

VYFDE APDeELING; 

ft 

Van de SOooUöekitn. 

Tot het faiérvodren omftbieven ooderwya 
Ailleq gebtfigd worden de volgtinde Leer- 
boeken: 

Voor den iflen Bank van de xtle Kbafe, 
é$ tmec MMê kisdm v» lm S^-m 

Laar* XXXil Boek. Oiscrieobmisssm. i«9 «eo door ds M mO tmffp yi Toe mt no *c 

voorden aden Benk» ètt POfrtgi turn iet 
2Ê evengememde Sfd * m Jmmdgm vo0t 

Voor den sden Benk, ék GMirfcbe Tni^ 
éer JmMl^ toe bhds. 71 , eniki nkim ver^ 
wuMkifk N0é$rjidt9ek Spil-êm Leesboek^ 

^SmT J. van BSMMSJUBN. I' 

Voor de eerfle Tafel vtn de ade Kltsfe^ 
ife TfiiS^ der Jeugd ^ en ifoi SeboéUee kjen 
van NederlanéfckeDetigdfin^ beiden nicge- 
geeven door de Maacftfaappy ; Toe not van \ 
Algemeen» ' - : . v 

Voor de cwwdfr Tiftl, de Q^eUedemt 
VÊB Jofipby in ft Smkjens, iedkr bysoed^ 
m gebruikM; ~ de Levem/èbeijin «m 
Vaderkmtfcbe Mmtnem en Vrenmen^ beidea 
^tgegeeven door de Maacfcbappy: Toe nok 
van *c Algemeen» 

. Voor de 3de Klasfe* d^ Faderlnndfcbn 
BUtorie^ so caa die door de MaacCbhappj^ 
Toe Doe van *c Algemeen , «d ut cg p g eigfy i 
vw^en» — » en de FerbanéeUng e*er Geée 
hfiaan » inagelyka nitgegeeyen doorde Maat* 
fcbappy : Toe^ue «an \ Algemeen» 
* De Leerlingen vnn de ade.TalU der ede 
Kla&iè» en dfe van de 3de Klaalê, müfeQ 
voorca ^éénmaal ter weeke eene Ise vw 
bolcen ' leeren nit een Wetfcjen, belhande in 
eene vermnrUng van de Qieeac gebroikelyket 
^ascerd voorden ^ een einde ben aan bec .vefw 
ftaen dkrrviodrdeQ te gewieiibeii. 
^ti saai Stok. I Voof 190 ' AMSTERDAMS Itl. 0n^ 

tfl^. Voor liet' tftoiijlerfk oodtrwys ixUkk 
fbor de sdeiUasfe, en de AJé AfdeeliiiK ter 
sde 9 getuigd worden , de LeisUsJmtf^ M00* 
inkd9 tj rfr 1f9fèimiiUng09er, bei kunss^ 
maaiig'Liez$m\ nkge^veé door meerpgd* 
melde Maadchappy , terwyl ie yèrbandeün§ 
atlw dea Ldmiaescér ^cot leiddraad liaii 
verftrekken. «^ I^e der over^e Kksfen 2cii<^ 
len in huone gewdooe L^boekeo leo< 
zen f van vooiM af beginnende, ztmder dat 
jRdfca den loop honner dagelykfche Leesles* 
Wa ■noere* 

Voor Y^etReieffèff^ tot m hog nfer betent 
kec Jfcfat aiei, faec ifit en ade Oeet van hm 

?AN LINTZ. 

H < Vcét é^ Taalkurtde ^ nogvoMMrst: School^ 
öefmingen ^^Handleiding iet de Nederduie^ 
fUm Taalkunde^ in bei Spelkn^ Letzjsm 
en Scbryoen ^ te HaarJem, bj j. /• 

Voor bec onderwys in de Byhe^ehe GefihUé 
ièflh en den Gód$diemt , de Bybelfche Hit- 
ierie vraagen van n. van den berg, 
«r voor den Godidienn en Zedekunde : 
GedidienfHg enderwyi voer ^enge lünderen^ 

bf J. TNTBMiU 

Tot het onderwys fn de Aardrykekande 
zulleit g^dgd worden: eene overneem 
0^$ereldkaari^' ^ van Eurtipa^ en de 
fur dto Gamm^Mrr; terwyl aan den Leer* 
aeemr cén geTcfaikt Leeiboekjen i toe 
^ eigen gefaMfk» id worden mt Innd ge^ 
ileUL cv 

Toe oefisflkig In 4e ZMijgteM znUeo^ V JQXIL BoBcGèMBiSDtiimtif. 131 

èehalvtn bc» onderwys iti de algeineenp '^T9T^ 
groodeD, de leerüngeir ortdemenn worden 
il becv^h^en van Gimtetfkt Deieren^ n^* 
der opo^^veiH doch zullen hiertoe, by 
yoomad , en alleéii , mogen gebezigd worden 
de navolgende Pfabmn^ als: Ffalm i^ fg^ 

«9f ^3» 34> 4^i 9^$ 91 • 93» 100, 
103, 104» III, Iis,.ii9, 145. 

In den iohoud der bier vdór opgegeevena 

Leerboeken zullen , echter , zocbmige vd^ 

jnderingen en vctbeteringdi worden ge- 

inaakc, als CnnioMs znlkn noodig oo^ 

flccicni 

ZESDE AFDBELING. 
Fm. éb BAêiriiigm tm Slrt^bn» 

■ • 

^i. Ten eind^ eenen loflyken nayver ondldr 
« Leerlingen te verwekken 9 en ben hieir 
door toe bet b e naüae n van hunne pHgten 
cp te wekken en aancemoedigen , zuHen zy, 
die door bqn gped gedrag en vorderingoi» 
boven. anderen, uimunten, eene billj^e be» 
loonii^ gaiiéien^* terw^ zf , die ^zicb aan 
wangedrag of luiheid fcbuldig maaken, door 
rite gqMste middeien , tot hunnen pligc^znl- 
Jen g^bragi worden; en, zo onverhoopt 
•Ue poogingen vragdoos «ogien zyri, zal 
lien, ais 00 waardige Leerlingen, na ge» 
daan onderzodc^^ detr de Ctmmiiste 
fieftuor;». hec Schoc»! ontZMd mot* 

Om kMD'gdMgefil) «a «ge Ifle *«>' ^3a AMSTERDAMS W. Deeu 

ifyf. ttlyk eoQzydIgheldt te «eik te fggm^ nidè 
Leenoeesier eeoe oaaowkeoi^e lysc hofor 
dn vw de Leerltogep, wiuA%t)Ê daüvea 
iQhaimeiQaijl^» Tafd»oïBamtm^»^\aMai 
jÓN** of, loKvolge hamier vor^etingieiit 
hdmrdm gepuatic ie wortei« — Op dee- 
te lyit ruUea^ bj ieder Sehbcdcyd, eengpcse- 
Iteed fE)oeceii worden de oeeffleo der gjee» 
jien, welkea «eg ge^emi ;iyn. Zie Aiu 
4*. il£L 5» ' - 

3».Bowi en Mnlveft deeae «igemeetiej 
;sd de Le crmecirr oqg 4rie afisooderlyké 
Ijsted, fso de Leerlingen, to elke Kieeiè^ 
«ftooderlyk doen hoodra, en wel die voor 
de ifle iOeefe door dea tweeden Onderaiees- 
«er; die voor de nde en 3de Klasfe door zo- 
dêi^'-cBam der Leedl^ipn, welke^ vol* 
gent Art. 5. het eerOe aan de ifle Tafel 
^ iedere Kbsfe is. — Op deern lys#i 
eollen di^yks aangetekend worden de toéi^ 
nigen, over wier gjediag en vorderingen de 
Loenneeater voldaan ia^ ao wel ah de g^ 
nen, wdkn aich aan pligtveizaim hebben 
fdinldig g^mapkt; gelyk mede van faet 
by Are 5 en tf van .dee«e Afdedii^ be- 
paalde* 

4. Ten dnde van elke week lal de Leep- 
meeaaer ^ch doen ter hand flellea de JyacaOf 
in het voorige Art. vermeld, en vervoigena 
jn een daartoe gefcUkt Boek C^^^n 'c wdk 
hem een model al ^ worden .gageeven ) o^a^ 
draafl» de aaniekenlogen-t weM» geduweof 
dbT^' wedL op de lyaien gevonden v^ 
i^mmmjyit bock aal rnUoana, by.Aet X^[XtI.B0BK. GStCBIBDSMIttAlb . 133 

•lioa^Q der EiiiniM, Mfli de CottmUie i/;9jr« 
'van Beftaur ingekéverd wordeiu 

5. Om tö veel aogelyk mee de grootffe 
copattydigheid ie werk vtffÊOf v^kn de 
*Leeriiagen VM de fide en 3de Klaife, een- 
'aml to iedere week, numlyk, des Donder* 
dhgs voomdddagt, cm bit besi fcbryoen^ 
ét Schrifieii voor ledere Tefel g ummma rd 
'Wordeoy eo hy, die No» x. heeft, het 
cerfte aan zyne Tidel, co 10 verra^ene 
leder, gedmireDde die week« op liec No. 
aiiceo, mee becwelk syn^Schrifc is gecekenl 
Hwordeiu -»— Die van de ifie Kluft ml- 
M, iosgelykst éénmaal in de i|eek, dee 
'Vrydagsvoormiddagi, gedoonnde bec ifle 
•en ade nm*, onderzochc worden ; en hy, die 
'é$ mtesii knenn geleerd beeft ^ of ék meee* 
Uweerém ba vaardigsi kan fprikn^ hec 
eerfte zicten aan den Bank^ waanoe hy bc« 
-lM)or€. 

• 6. Deese nasiening en ooouneriBg dar. 
«Scbrifien, en hec ondemek naar de fordor 
ringen van die der ifte Klasfe, lal dooir 
'den eerden Leermcescer zeiven moeieo gê« 
fehieden; waarna hy op de lyat der Lmt* 
rliogen, waarvan Are a eo 3 deeser A& 
'éeeting is gefprooken, elka No. ad doen 
-aantekenen» 

" j. Hec aal den Leermeeacer vryAttOt oqi 
alle drie maanden, indfen hy adka noodb 
oordede, de Leerlingen van den Bank in 
:de Tafel, waaraan zy geplaacsc ayo, coceeoe 
hoogere te doen overgaan: doch de over* 
«Muv vaO'^de^oane^Klaafe 'IOC '!^ann •«amm^ 
'. i I 3 f4 itH AMSTBRDAMS TIL DMBK 

1Q^. tü anaea b^/bec opeoljk £xnnn |Ihéi 

hebbeo« .% 

8. Mê «s maandeiit en wd io ietr-be^ 

-gin «Én dt nmndeo April m Odober, al 

-door de Commisfie via Bdhrnr , in tegen- 

woordirgheid vin Coracofes^ een gen^eU 

£xtfnen geTchteden; by wdke gdegenh^ 

'Un Stfi Joogtlingeny en ata eveo zo teete 

Meiftjent* ee weecen^ aan twee in itdera Kiai» 

'fir, welke de meeste votdeiingen gemeakc^ 

en zich liet* best van bonnen pl^ gekweeteü 

liebben , Eenpryzsm^ tat momoiddigfng ^ inil* 

len worden ufegedeeM. Gemelde ii^eseprysea 

fiillen ?9omaanielyk beflaan in nnttige Pr«n- 

$99Êboèken voor de laagfte Klasfen^ eii% voor 

de overigen « in algemeen maüge BoekêB. 

'Dii Examen tod gefchiedeo op tiSiuAg eeae 

ivyze , 4ils' nader., door de Cominisfie vin 

^(hinr^ sal WDcdeo bepaald 

pt Der sorge en oplettendheid des Leei* 
ineesieri wolden inaonderbekd aanbevolen 
'Sndani^ LecffÜngen^ vielke, door i^tmui- 
leode vorderingen en goed gedrag, gefciiib 
feltyoen te ayn , on toe den pose vau On- 
iierwyiser' opgeleid ie wordn. — «— Hjf 
-etl van ée eodanigen/by hec liondco dar 
^tmina, tiyzoodere opgave doen aan ds 

p Commisfie van Beftuur; wellce aodWde 

«Mdeleir, tor vetdeie aanmoediging, in bet 
3Mrk eal ftellen> als zy nl vetmeenea ie 
liehooien. 

' IO. Eea LeeiUog tieh^ fedonrende a^n 
firblyf io de Stads Schooien , pryzeaswaar* 
i% gidiMBeo,i6D genoegasaaie vo a d prnyp IpoMakc hebbendet on toe het leeren-vao 1^9;^ 
oenig Ambachc of Handwerk o vertegaan, ' 

jal 8fn hemt. ten blyke daarvan, een lofn 
hk getmgfcbrift % . éoift Curatores en de 
fommislie vap.fielluur gecekend, worden 
ter band ^eÓeld; cerwyl «evens aaH zo« 
danig eeneo Leerling, nog daarenboven, 
at wordea feflefveo «en -édf^mr^ beftaaa* 
de in GeU^ Khedereri^ oY eenig Cereed* 
fcbap^ \ wfU^.iiot.betr^Hvic^^ of Ann 
bachC) waartoe by- zied 2oekc bekwaam ce 
maaken ,; vereis^bc wordt. 
. II» De Leei;^eestei^ zullen, voor bet- 
overige 9 alle zodanige middelen van aaQ« 
nioediging iQ/bet ^erk dellen, welken zy» ; 
aU kundige, mannen , overeeokomf^ig de * 
geiuirtbeid der Leerlingen, zulten vermee*. 
nan te behoofen;^ terwyl bet, aaq den an«; 
deren kapt^.i\aQ ben volkomeq.vry geloa*,; 
ten worde 9 om,. 'tegen de. kwaadwillige* 
co ongehooczaame Leerlingen , allé zodanige ^ 
middeten ce bezigen^ als zy, in gemoede, 
toe b^iking lan. bet groot oogmerk, de 
vorming der Jeugd toe ^nuttige, leden der 
Maatfcbappy^ xuUen noodig óordeeleq : 
zicb bierin^ zo veel mogelyk, gedrasg^de , 
naar de handleiding, vervat in de Prysver- , 
haadalingen, wer , 4^ best(. Theorie van - 
praffcn en belooningen in de Scb^gUn , — ^ . 
ufcgegeeveo d^tyd^ Mafcfcbappy^ Tpt nut" 
van *c Alg^eea,— — van dewelke beo* 
Cén exemplaar zal ,wordeq| eèr bapd gefield. " 
^ I». Ten einde den Leerlingen de^ plig* 
ittt welke zy te venrullen heblienf té lee- / t^é AUfSTERD^MS' SL D£fiü 

xjyj. ren kennen «zal in dk School een ts^A 
van tlgemeëoe Schoolwetten, op eeoe ge* 
Übbikte (^lalcs»' opgehangen, en door deo eer» 
ileo L^hneester, op den eerden Maandag 
in elke Maand, voorgeleezen worden. ( Tit 
deeze Schoolwetten , Byhuig Leti» B ): 

ZEVENDE AFDEELING. 

« 

f • Toe bec ooéerwjs to ét Staés Schoo* 
lèn zyn aangefldd , één lAermeester en éine 
Lscrmeestere^e ^ en, waar znlks noodig is^ 
nc^ een eeffi^ en tfouie Oniermeester. 

ft. Tot Leemeesters en Leermeeiceiesfio, 
gelyk mede tot Ondermeesters, zoUen geene 
wdére perfoooen worden langeffe/d, dao de 
focfanfgenf ia dewelkeOf zo veel mogelyk, 
de volgende vereia^htm gevonden wocd^i: 

e. Dat sy de kundtgheden bedtten^ over- 
ctokomltig het geene tot bet ooderwys fa de 
Stads Schooien , ingevolge deeser Scbod^ 
orde, verefscht würdt. 

b. Dat zj belydenis doen van de Leere 
yfin een der Christelyke Kerkgenootfthap' 

pen. ' 

c. Dftt zy begaafil syn met een ges)odt 
oatuurlvk verftaod. 

d. Dat zy eene door oefenmg ver ki e g ene 
Mensdf - of liever Kinder • kennis bezitten. * 

e. Dat zy hun onderwys, door bec in« 
vlegten van cotdge en leenaame atkeo» 

fveeten tt vetaangenaameob 

£ Di| »:^i B0lK;<3E8CRIBDBiri9tBN« 1^7 £ Dac zy Imb onderwys, zo veel moge« f^S^ 
lyk^ 0¥ereenk<mi(l% de vatbaarheid van elk 
liuiioer Leerliogen weeten inreiichcen. 

g. Dac hun aeddyk gedrag^ oeberiapa^ 
lyk zy. 

3* Oe wyae van aanllelliog van den Leee^ 
meester en de Leermeesteresfe , ala mede die* 
vïïa den eeriien Ondermeester^ zal gelchie- 
.den, zo als zulks« by Art. 13 van de In« 
llruAie voor de Gommlsfie van Beftoor h 
bepaald. — * Doch de aanflelUng van den 
tweeden Ondermeester zal , op voordrtigc 
vu 4m Leermeester» door de Commlsflo 
van B^ur g^>fehieden. 

4* Toe eeriten LeermeesDer en Leermeesp 
ceresfè zullen» by voorkeor, aangefteld wor^ 
den de zulken, die aan elkicder gehuwd 
zyn »-— en , zo wanneer roe eerftm Lee#«- 
ineeater verkozen worde eea ongehuwd per» 
ibon» zal hy verpligc zyn« lan zynen kosten^ 
eene gelchikte Leermeesteresfe aanceneement 
na a)v(x>rens dezelve aan CuratSores en aan dè 
Commisfie van Beftnur voörgedraagen , ea 
%unne goedkeuring bekomen te hébben. Hei* 
ivelk, insgelyks» zal plaats hebben, jndien, 
de aangeftelde eerfie Leermeester gehuwd 
zynde» de Meesteresfe is komen te overly- 
den , of zy geene g^chikthekl of bek waam- 
lieid hadde» om den post van Leermeeat^» 
tesfe te vervullen. 

5. De eerfte Leermeester en Leermeee^ 
leresfe, te &men gehuwd zynde» zulten go- 
Dteien vrye inwotmifig In bec Schoolhiris, 
benevena vrnsr en üMt, en daannboven ett 
•^ % I S jaar* é^ AMSTERDAMJS^ HLDm^ 

J397N jairiyksmAemefli vin/ poo :-----«, maler 
1060^ aodene Ëmoloniacea, tui lietwëk 
ben atlp drie maanden hec ^ gededie zsd woêt 
den pecuüd; al hetwelk ook de Leermeeacer 
aal genieten , indien hy ongehnwd m<^ tyn^ 
Zo wanneer bec gdMoie , du de Leermeei* 
ter, gehuwd qn^» komt ce overiyden, zal 
ibaael& Weduwe crekkea e$n jaarJyka fTcdM' 
wen-TrsElemem van f üSpi^--^ lietweik 
fy zoi genieten ao lang zy Weduw hlyA^ oC 
op eene andeie heem . wyae zal verzorgd 
ayn» 

• 6. Aan dm eerden JLeemeeacqr, iu ieder 
Schooi « blyfc aanbevolen dn z<Mrg over da 
geroeide ukvoering van al het geene by 
dee^ Schoolocde is bepaald geworden» 
. Hy zal de verdeeliog van hec onder; 
wya ciis(phen : hem eo de Oodermeestsn 
Jfchjlcken, zo ala hy, ter bevordering vm 
piu meeste nur 5 . zal dienftig ooideelen. 
., Hy zal gehouden zyn, om allé zodanige 
^cbikking^^ ala door de Commisfie van £1^ 
'fiuqr zuUen noodig geoordeeld worden , mt* 
bevoeren en te dpra uirvoeien ; waarom daa 
ook de Onderfneestera verpligc zullen zya» 
:2yoe bevelen^ voor zo veel het ooderwyi 
4KiBg|Biat, (lipt^lyk naar tekcmien. Hyzai, 
gedtturende den Schoolcyd^aan niemand, bui* 
«fea:het. Sdioplf eenig afzonderlyk onderwys 
mogen geeven. Hy zal ztcb voorts » in aila 
•opzichieQ, als. een braaf ;aan gedrn* 

Oe lieermwifliteiesfe zal zich aUven hebbes 
«e benuMknoKt M ondeiwymi ^ Melf ^'^;ii fOBK..l3S9CHIEDBtfYMIII« 1^} i4Ni8 kk hac Biefen.^ of andere Hudwerken; fjff^ 
Ibierin oakoniende .de fchikki^gen , welke 
idoor de Q&iiunisfle vn Beftiuir^ len diea 
«ade» MYU vasc^ddd geworden* Zy tsX 
iglcht wa( de& tydüvao hec g^ven van di( oi^ 
.4^wjFs aaabelaop^.moeteQigedraBgeQt zo alf 
Blllka» overemikoi^ftig de orde vaa ooderwya. . 
-d^or dep.Lmineeyergevociglyksc geoordeeld 
^l>rdc. 

-: f. De eerde J^^^er meestor zal eene naauvif 
iheudge aancekoipg hoadeq vao de Xeerliiv- 
gen, derzeiver naqm^ ouderdf^ni) wponplaai^* 
iênt den. ivuiai hunner Onderen, benevens 
4len tyd, waarop .dezel?eo in hsx School ge- 
Jiomeo iyo{ alspiede van ^.^d, wanneer 
deselven » met kennis en go^vihden van de 
.Comml^fo vssa Beftuur^. bec School weder 
jreriaateo hebben.. 

8. Hy zal alle 14 dagep Ja perfoon vei;- 
ichyoen voor de Vergjidering van de Com^ 
misfie van Beftuur, op plaus en cyd, aa^ 
bdti ce .befiaateai fn. aldür, mondeling, 
JWflag doenr.:»>.^in èfc algpme^ van h^ 
gednig ^ f^ vorderiogen.^zxner Leerlior 
^n^als van. 4I. bekeen by Ace» 5 en i| 
jm de ifte Af4. — r. Alt. 4 .van de 3de 
Afd.:«rT — Are 6^,3 eq4 v^dp.óde Afc^ 
ja* bepaald* . «v 

9* De iwcfte Podenwesfera mjlen ge* 
Jrieien een. vasc j^^ka TraOemenc vao 
7400:^— zond^ eenige verdeipe emoloF 
aKocee;. van bec welkvhen all; 3 Maanden 
tec «ierde;iBadqrlie»^. woeden benald. Zy 

wUn »MlmJK^9 'Sm. moftm dén baif 

-^ ' * " uur i40 AMSfTBRDAMS HL Dmdi 

t79T^, oor vdór den aanvang vao ieder Se^KMteytf ^ 
tkh la hec School ce laam vüdbo, eo 
oiec dan één haif nor na hec eiod^^» tsÈOi 
ffen' fermkken. — Zy soHen den eeifbw 
Leermeeacer behttlpnam moem 2yn la dt 
ukvoertng van al hec geen in liet R^fle^ 
inenc« beoeklyk: hec onderwys, ia b^Mld 
^worden^ of door deo Leermeeaier, isr 
bevordering van orde^ en Her nor der 
LeerÜf^geo, tA nntdg worden geoofdeefd; 
waarom sy dan ooic ftipcelyk de bevelen ^nm 
den Leermeester mllea bebbeo opcevofgent 
ra iogevalJe zy jsicb door dennelven mogw 
*teo benadeeld of vérongelykc oordeeVen, s^ 
hier over by de Commisfie vaii Beffainr kan- 
nen beUaagen. 

lo. De tweede Ondermeesmia sollen g^ 
nieten een jaarlyka doooeor van f i oo : -^ 
en zich h alJèa moeren gedlnngen , zo nlS| 
betreklyk den eerflen Oadermeieatier « ia W- 
V ^d geworden* 
- ii« De Leermeéater, Meeatereafe en 'Oa- 
«leraeeatert xnBen sich wet hebben ce wacb- 
een, om van de Leerlinge, of bnooe Ou* 
deren, een^ geicbenken of beioooingea ie 
Yordeien , of jce omvangen , onder wdk voor- 
wendCÜ óf bènaammg.nfts ook ronde mo« 
gen tyn; gelyk zy mede geene /imepe rj em 
kan de Kinderen ndlen mog^n vefkoopeo^ of 
ioelaaten dat deaehen onder den Sdiooteyd 
|;ebmikc worden. 

* ta. Ten einde, zo veel mog^ylc, gN 
fcfaikce vom^erpen aan te kwed^ en arii 

deiv ^lil LBönu GïsctoiiDSNissBii. 14? 

dim flMkhdtt ?wdggn op >odtnjgen tyoet 1797^ 
Leerlingen, ia dewellLea by eenen goedea 
aenieg coc den post van Onderwyzer be* 
Q>earc; en hy al van deselven beboorlyk 
melding; ma&ken in 2yn Maandlyisch veHUg^ 
aan dè Commisfie van Beftuor. De Commisfie 
▼an Beftour zal deexe Leerlingen esami- 
Éieeien» en^ naar bevind» derselver Ouderen 
eroftig aanmaanen » om bun naarftig eer 
Scboól te doen gaan; met coesqgging aan 
jdie Ouderen, dat, tó raa bunne Kinderen 
den onderdom van 14 jaaren ^len berelkc 
hebben , sy een maandlykscb douceur zullen 
genieten, overorefiènde bet Geld, dat zy 
met ejenig Handwerk « Ambacbt of Neering 
souden kunnen verdienen , )ni zulks tot tyd 
en wyle, dat zy als derde Ondermeester ia 
eene der §ads Schooien ^ of elders» zullen 
gfflplaatst zyn. 

13. Van deeze aaidnreekelingen zal de 
I^eermeester bet nood% gebruik mogen mpa« 
ken, in al bet geene bet onderwys betreft; 
en zy, zo wel ab die, welken reeds den pose 
van darden Ondermeester bekleeden, nUen» 
bidien zy zich zulks door bun goed gedrag 
waardig mnkent eene blllyke. aanipraak beb« 
ben op de aanbeveling van Curaioies, en de 
Commisfie van Beftuur; welken zich ook 
verUnden, om» bet zy door Brieven van 
voorfidvyvinf, bet iy door andeee gepasse 
middelen; cHe Jongelingen behulpzaam w zyn 
in bet bekomen van zodanige voordedige 
plaatleUf bet zy dan tot Oodermeeater, hec 
ly dan COC Lec fi ae caw lelven» als zich ta 
• die fftt AMSTBRDAM3 IA Dübu tfgfé dk GeoMMbese mogioi M$fèam^ m 

drweUseii wf «ndei vvUemi i» ümk 

« 
* 

Cuncortt der Nederdoidc^ ScbcKtei 

fciooea dee» Stad behoudm tan zich he( 

Rchty om tea alla qrde« wanneer zjr zulks 

foor het algemeefl beJaog zuUea noodlg 

oordeeko, dte.Regleaieac ce vmuidereD» ift 

nerbecereo of et vermMfdereB. 

Geatresceerd in de hoissaetmoqoe Vofgum 
deriug nn Ourateres^ gdioadea dea 
doffen January 1798* bm: vierde Jaar 
der Bacaaflche Vryheid, «a alvoorens 
ingepomen et hebben de anmieikiqgeia 
na de C$mmufie vm B^^hutr. , 

c» wzaxz^ Secreioris. 

Geapprobeerd en g^(mtee«l , by lAv 
Kotfi ifer Gemeente van Ajofterdain |( 
den 7den Febroary i798f bet vierdle^ 
Jafr der Bataaflcbe Vryheid. 

« 

Ter oRlonaaode van den Raad 
, voorooeii|d* I * 4Rr J PKLI4STnÈ> GB^ XXXiL fioBBiG'ft#cti'iftp4iiuiCN t4S 

Jfffsi^ ld. Kê ' ' ^799^ 

G e B E D EN 

▼ OOR OB 

SCHOOLEN. 
VOOR DEN MORGEN SCHOOLTYO; 
I, By dên amnèng van ba ScbaoU 

iJefileryke God ! a behoort de dankzegf 
ging voor de goederderme beiHieriiiiDg t 
ons fcrleeod io 'den voofguoideQ ntchc , tltt 
nede voor de meoigvaUige weldaadeot wel« 
ke met de vemieuwiDg ?an dken dag voot 
one telkens nieuw syiL 

Gy hebt ont vecftand gegeeven boven de 
overige fcbepièten des aiwdryits. Gy wQt^ 
dat wy vtfi dit m aitneemefid g^beok een 
goed^ gebruik naaken. Met Stuc oogmerk 
xjn wy. ter. daezer plaade byééi^ko^ Wek dan onze begeerte op naar meerdet 
re kennis , opdat wy cmis deese gelegenheid 
ten oücrn m^ken^ •opmerkzaam zyn op dit 
onderwys» e» ons gewillig onderwerpen aan 
de goede bevelen en georouwe venaaannigeii 
van onze leldilieden; opdat wy ve|fteD<%i 
en ^braave meofchen worden, welken Gy, 
naar uwe goederdereiiheden ^ niet znlt ver- 
laaten. — • Schenk daartoe uwen byfiand; 
Ameo. 

^ JSybef üiMgsn van iet Scbod. 

Onnw«, it MIeqrke HnttUobt Videil 

'4 de ;44 AMST£a04MS UL^DÊMt: ITPjr. de eeovoawige» dodi ivdoaeeneaift dmk- 
becQlgiogpn van ons, ave Kioderau tai« 
iooderheid moecéi wy Ü dankeD ' voor de 

SMle oplddiogeii, die wy geDieieD van oo«e 
den en Leenaitf wellni Gy over oos 
gefield heEiL Door hen ie eerbiedigen en 
ae geboonai&ieB , bècoooen w; ook leveo» 
U onaen^ eerbied en gebooraanticid. 

Geef» A Gódi dat wy, die cbiais jBticed 
Aun, om toe ook hafien ie rog ce iéern, 
in ttUe oQie bedryven fieeda gedaken aan dé 
goede vcnnaaidngen» ivelken «vy gdioofd 
fiebben; nier aUeea ta bet bygya^ maar ook 
§a de afwceafgMd nn onze Ouders ea 
Leermeeaiera t ooa beoamelyk gedraagen^ 
aUe kwaade «dfcbappen eoagwidlg ny* 
den f ea alao bandden^ ala hér 
Kindren en biaave Leerliogen paic; 

Bewaar one» ó goede Gei! voor de fae^ 
üDecribgéa der oa£a^^ waaraan onse ncf 
iedere mmoederen so leer zyn bloo^ 
fldd. Öoe OM vroeg o pm e rke aa m zyn op 
bet verfaHdelyke en bedriegdyke der mndb 
Vergeefonagenadtglyk» ó batmbait^ Vader! 
op een emfbg berouw» onse ovcnie e Jin gai 
en vermimeoislèn, op dat wy van uwe gqint 
niec mogen vecfloken cyn» Amen. 

. VOOH DEN NAMIDDAGS SCHOOLTHX 

■ 

• 
Uw naam wf gedaokct 6 Haefe{ dar .«ft 
na oos mee fpyze verkwikt ce hébben, ap 
bevel «naar Ondoen an Leer m ec tic wi^ V^r XXXn. BoucCïscHiBDEiiisatM. 145 

Wederom nldg^ii byéén vergaderen, eer aan* ijfff^ 
JEweeUng onzer verflandelyke Termogena» * ' ' 
Hoe veel doet Gy, t goede God, eii de 
braave menicben^ len oezen bèacel Hetmo 
ftrafwaardige ondankbaarheid io ooa 190, zo 
wy deeze middelen souden dorvea verwaar* 
loozen. DMTom becaamc bec ooa, dac yty 
daanoe aUe i4yc en naarffigheid aanwendeut 
4Ule luiheid baaien , ooxe Onderwysels ge? 
hoorataam eyo; op dat wy niet alcjrd Ktods 
na blyven in *c vvlfauid, maar, met bec 
toeneemen. oóxer^ jaaimi, in wysbdd èii 
deugd mogen opwaalèo* Weetende da( 

3 f zonder CJ niets vermogen, bidden wy 
, om uwen g^madfgiea b|ftand In alle ooaey 
goede voomeemens, en om uwen gunscry- 
ken 2egm over deóé verrichtn^n i op. dat 
alles ftrekke eer verbeerlyking van uwen 
f^oocen mam eo ten oneen nutte*-:: Alneo# 

4* By 'betelmSgm tuin ba Scbo^r, t 

' « Hartelyke dankseg^ngen worden V icoei^ 
{febragt, 6 liefSeryk Op p e r we z e n J voor 4 
faec goede, *t geen wy zo müdel]^ van ]aw% 
Vaderlyke baqd onti^gen. lü 'c byzoodeft 
loovén wy tbaoauwe Goedheid, : ons. «ecK 
kend, dac wy tater oog^fioord hebben imk 
gen byéén syo. Och'! dat jcom jeugd^fOI 
bancti reeds befeffm, en wy in onze leeety 
gtvorderde jaaien' nog meer beftffen,|bMit 
onwaardeerbaaie voorrechr, vaa*^ atdatt'^ 
eiiderwezen en opgeleid te mogen, wordeQi* 
fiaar wy; U^ ^tt opperflen ..Vf^aUoeotr^ 
: XXUL Stuk. K daar ' t4< A^MStTERDAMS . 01. timi 

gadenkiii sm Jiea 9 diedMr^iefdeguivmy nC 

. m van è^i» taettiaame lofl^gyu. -- ^ ■■< 
Afchtok 01» 'dié geoÉdft^ dtc Wfr na aamum 
gelyk, «fvoaitl ia oDzeii tolgendieQ letf» 
iyrfi ffiogm tooiieo, «lat tleMe^.pcx)gjyqgea« 
«m 009 coe góeék tBmfcbcm opieleidai« aan 
üDS fiiet vn^fcdoos zyn beSeed, VerleeiL 
OT» dkartoe- de noodige kncbt, op.dae ivy- 
Vaii her pad dar dei^d aiei af^ykftn^ jmiaf 
ï^ U eo 4^ mDicfaeir Jo guaÜ» axgim: op^ 

VOOR DËN AVOND- SCHOOLTYDt; 

' » 

5> Bfieméanmmg non tefSfboóL 
t -' ■" ' . 

Omtig^ wm ofuerr dige/jfcicbeii arbeid « 
noecen wy oos dankbaar verheugen ^ 6 
HeeroJ^ dac n^ te :dk nvondnOr wed^om 
gdegenbaid hebbei», om verder onderwee- 
aM^e wofdea io de kennb van. die zaakes, 
J^lke Mt verüaDd konden bafebaaven, en 
Mü haic 4refédéieni . Wy danken' U, d.Vi^ 
derieaitieardifclykeB gdhcbtflldai Gy da 
Idrtaii ^ iveMaad^ meafdieQ .hefai ^iUm 
h êm ugm n>c kac oprichom vm ontajep. 
HlMid^fiJiodeBi CSecf» 6 goede GodI dat 
«y Itec nviridaadige. daamoi üooh laevend^ 
«ogeiitelèIëOrWditharefeiiaaUM nan- 
ftoQipe, om alle.vlyt en naail^bfid wme-. 
wenden 'Op 4 het geen «a^è mn'-m»^ 

- ^ ook oofc dwzB 'AmJtAtMy weHcm «y tm bm Am 
iwftMdw, ortgA] tetotmd pertf -m-wy onri 
de achdi^VBD iKOj-tte'onr DUS gellèÜ 
Vfa, en vootti de' gunst taÉ Ü, A lieWe^ 
tyke Vader I Bkt onwrardig 'iiiaakeii; Ze^ 
^f ten dien eiade, deeee verrklitlngai, 

V «p dM xy ftrrtken ter Uwer be«Iyfe&èid , «r 

Noc 008 waancbdgït^^ AfDtrö. .' 

< & ^ heteimUge^ vaniétScioot ''^ 

Aaobiddensmar 
per en Onderbou 
belhul U weprct 
Us onzen Oppdrbe 
lyk afhangep, 'al^ 
bas leeveb en 
Iiebt; dte' ofis dei 
bewaard , . tègeb 
Wy hebben ohzei 
én vrolykbëtd me 
en voedzel faebbefi 
Wy hebben dit 9 
sén wordea In nt 
Xtanen wy U^ O 
Veel liells I Laat de 
Blue liarted Ü tt 
eenlgde ,' dat Wy ^ 

kuiHiep toebrengflo. 't, G?p^n ;W3^.;^eegea 
dag- gedaan hebben, 'CAeefi niet goed U, 
vergeef bet oas geAadiglyk , op de beuii- 
g;iiig 'van-j^Hs :t)arKl}^ : leMlwtefia,-|eQ 

Imi. bec-£Mf -.«m imnv»^ ;kgn^,jii*, 

IDK eniac datf naar te ilrëeveD, dat wy 
Ka wel. 14,9 AM^Tfi&OAMS M. Dbbi^ 

iMT. ««MiuBBlyk leevin voor U, ides ÏMai^n 
'•^' GoSTlSSn ons, co «lle meoicfaeo, ^ 
■we vadeilykt hoode, «n owe a^oede 
Voonieiii^Mdy befdMnn oo» ia dm aMl^ 
flmictqi nac^; opdat wy, nm vecmewwd* 
knchtan oocwttkeode* dea gdSbnfccen axbeU 
4n dangSy oec ndyke htt«ea9 weckcoin 
iaogea opvactto* AÏoep. 

7. Fééf^ ituden wm hU QtitdUa/Ug 

Oiidtraoy» 

' Hoe gerib^ oai: oog 002e Kiaderlykck 
bevacdDga jryQf'» dragen i») reeds 
iaiolii vaa 0^ ,ö Heere! den Schep- 
per" «Uer &genJ Maak ons begeeri{g9 
<m^ davrvan door onze Onderwyzers oS" 
dere ODderrichtiog ce^ ontvangen^ opdat 
wy 00^ verftecigea mogen ia cfe g!e« 
gtputeaudeidiogcnf wdkea ons daartoe g^- 
^ven worden, . Geef, dat wy ook daarvan 
een goed gebmik naaJ^eiit door aandacht^ 
telettea op al het geen zal voorgednagea 
vKxdoki opdat wy aldus U» onzeo Scbep- 
per 9 leécén kenneD io de dagen onzer Jetigd» 
en wy 9 jong zynde» kennis mogen verkrygea 
van onzen pligc; ten dnde wjy ond gewor^ 
den, diMTvan niet afwyken» Amen. 

Z. Na bet bouden van bei GodsOaifiig 

Offêerwys. 

Daar al te gtfchafme otis coeroepCt '^ 

iseenMi hó6 zouden en» Kinderlyke coo- 

•I '• geit XXKtL Boek. 6b s c h i e d nUMÏn. 14^ 

gen zwygeiit om U» den Scliepper ^ller 1797V 
dingien, Mfbiedig te Joown} Wy danken U» 
dac gy Uzo gonfttg'aan ons hebc gelieven 
tekend te nmaken cbor de febepping en on- 
derboading aller dingen , in ' het byzondor • 
door de g^ntderyke Openbiaifog van outn 
Heer en Zaligmaaker jbsus Christus , opdat 
wy door bem bec eenwige leeven zouden 
deelachtig worden, ö! Mogüsa wy yver% 
flteeven ^ om zyne gebodm ce onderboa- 
den , opdac die kennis nlec alleen om 
vierftand veriicbie, maar ook ons ban ver-^ 
beieie! 

Voor alle de onderwyidngen en opwekkin» 
gen , welke wy in die aur daaooe oncvangeo^ 
bebben, offeren voy U onze nederige dankbe* 
(uigjuigen op» Moge bet belëf ,: 'c welk deezel 
vermaaningeo q[> onze banen gemaakt bebn 
ben^ diep |n cmze g^mDedcien Uyven inge- 
prent! BeSnur, aldus , <Kize gangen , .dal^ 
wy U vroeg mogen zoeken» en niet be« 
»vyken in btt goede, maar, voUhq^ jgs^ 
Ueven, namaala deel mogen verkrygen aao^ 
de eeuwige . Iterlykbeid, waartoe Gy ona^ 
door CHRISTUS geroepen bd>t. . 17, A Vsk 
der! zy benevens uwen Zoon, onzen Heer», 
toegebragt lof ca dankzq;giqg, nu en eeu- 
wig I Ameut 


Kj Bj- I > < 1 ' «• AM&TBRD AM^ . ff. Dyuit 

\ $ C ia <) p L • W JE t TE N . ' 

V0ÓR.D&. NBDERb UI tisCbS 

STADS ARTVIENSCHOOLEN,, 

CoHATORBs ifer Nedfrèuitfcbe .Sebê&bm 

tUmtn Amfteriam , io èaniaerktag neeiMiS^ 

éêy dat her aan ieder brazELeeiiÈDg^ weJte 

op die School oodprwys geniec, aan^enaasA 

móét zjn w ovoéteir, hoedanig \iy licb ce 

giednuig^> ren weike pligtea liy, ds eeo 

goed IxciUd^v ^ irervultea bdibe^ om de 

Hefde syoer. Leermeesceien te ▼erdieneo, 

jEyn eigen geluk ce' bevordeieo, eo ^ch^ 

jner den tyè^ óm earoaam van goed Bar^ 

ger^ xmti .tsmF% LM der Maatfchappy . waaiv 

d)g ce müÉkeo t beM)en 9 met overleg van de 

ComfÊkfiê wtn .Beftuur mm ir. Nederig 

fcbe Stads Armen Scbookn^ de ooderftaandb 

Scbool ^ Weccea yasrgeftdd; weike wetten 

lyélkën Leerlfogaaobeveelen en aaomaaneny 

iUpcdyk ea g^crouwelyk sa te komen : kim* 

neode leder. Lf^rÜag ^rzekei d zyn , dat 7* 

ne getrouwe nakoming niet onbeloond^ 

blyven; doch dat integendeel hy, welke ach 

aan moedwillige nalaatigbeid deeierweuea 

Icbuldig maakt, naar verdiensten geftraftt 

ja^ dac hem» ala een onwaardig Leerlipg, 

ha c fm, ontewy» ia 4s. Südtf Acomr Sstootto . J^fp^. 
ontzegd zal worden» . : - - 

• 'uiWk Leeritps* lal gebouden^eyo, 170e 
rMeemn jdIcL U^^ lm «cliEiog ie bqwf- 
^D« «n iMnoe "bevdra ilipielyk» ea:z0a- 
ite tei%e legeiikaoupgeQs te geboorttih ft. Ieder Ceeiliiig ui zorg draagen.» dic 

liy bebooriyk jewlislchen eBgevdkMgd/eo» 

sozioddykfiiQogelrl^»^ ter Scbog^ Icome. . 

3* De LeérlingiBD «stleo^ .mar bec Scjbool 

fimde, Ofdyinr uit l^omeqd^, zidi op ftra« 

-siec mgm .^>fa0u4ep met fpeekoy^ed mi^ 

der eenig woest gefchreeuw of andei^ oag^ 

;Mgeldhedte b^fjpn; maar ^b idcyd orden* 

rtelylt, en jeg»s een ieder vrieodlyk en b|- 

leefd moeten gpdraagpa* . 

.4. De gezameolyke Leerlmgen-zidleo ei- 

iQnder iUe liefde» inftbikjykbeicl-w dienen 

vaardigheid bewyzen, en . tferh^ken ali^ 

.krdceél^v fiSfaeldea ai' üdm^ aorgvvildig 

irefmyden» gedenkende de gouden fpcett- 

Jhe OM êeu" an4$r 41 ie$^e«fut gy^emcbi 
, vMbmMimifsngm. 
JDoe nimmer aan têri ander ^ het. gefn gg 
\nUi viUdei datmn aan udtcd. , 
' 5é Boyep^alzaleeo ieder, oso^jn: alt buiMn 
:*c Sebool, 2icb aUerzoigvuldIgsc hebben ü 
lonthonKkii* van* bet misbrttiken van Gods 
Mam « alle ^Iq^)^ en onbecpamlyke nicdfuH* 
^kingen; QVfrwfj^«ijte^ 4a$ ket kloeken m 
'zweer en eene der grootjle mitdaadm is^n^ 

K 4 ^ / 'ts% AMSTERDAMS Hl Demi 

naam msbrtnki. 

6. ieder Leorliog tal zorgen^ ao op den 
bepttaldea tyd in iiéc School tt ZfOk^ et 
dcb riimmer aan het fchandeiykmiBdiyf fchul* 

^g te iqaakeD, om» zonder voorkennis fiB 
tyne Ouderen » den Schookyd te vmat- 
^flnen* 

7. Ieder Leerling xal, fo Aa I17 in 't 
Schoei gekomen to, zich terftond nner zjrne 
phics bc^eevm, en zich daar (Hl en ordente- 
lyk gedraagen ; znltaode njéoiaod «an zyae 
^l^rs' mogen gaan, dan om geiv^c^ M* 
woeo* 

8. Geduurende den Sdhoolcyd^ al dk 
Leerling met yver en vlyt, doch fitt, en 
zonder overloid 10 leefén» tfa werk ver* 
richten; (leeds oplettend zynde op de lAt^ 
ttOf «reike bem door qme Meesters ge- 
geeven wordso. 

9. Onder het doen der gebeden» by dea 
aanvang en het euidigen van den School* 
cydy zullen allen de Leerlinge opftaan» en 

'zich eerbiedig i^drai^en; gedenkende du 
sy rot God bonnen 6cbq>per en Weldoener 
tpreekeo. 

10. De Leermeesters zullen deese School- 
Weteen ftipceiyk doen uitvoefen, eo tea 

"dien einde alle zodanige sddddeo ki Aec 
^erk (lellen 9 als zy, lot bandbaviog der 
goede orde<i en tot bevordering van het 
ivelzyn hunner Leerlingen ^ ziSes nodig 
oordeeleo* 

Al' ^1» BbBK^ChffSCIIIftDBNVifftlf. «g| . : AUhtf Tttcgefldd door Cmmw^t vom 179(1^ 
^ooemd, dtn ia Febraary 1798^ ^ 

Hn wrékjMr der Baêatffèbe VrybeUL 

t. Hovius, ^rafidentm 

VM is 'er gel^^, In eene Stad als dp 
on»* aan e^o oaaowkeuiig cotfigc pp alle^^ '^^ 
'c geen coc de Scfaeepvaan eeQ%e becrekklog ^er- 
hem, voor so veel aangaac bet bewind ow fchoou 
bec Boocsvolk» gedaoiende deszelft veno«- 
ven alhier, eo het weeren of voorkopien 
van ongeregeldheden van allerleien aart , aan 
vrelke het 2ig zou konnen fcbuldig maaken» 
Van zeer veel gewigts^ derbal ven» was beé» 
dat de Ampcenaar, coc dac alles gelastigd', 
aan bepaalde voorfchrifcen werdc verbondei^» 
ooodig of dienstig om hem zynen pose een 
meescen oirbaor ce doen waameemen* Die 
begreep de Raad, en deedc, daarom , eerie 
Inftroaie vervaardigen , meer bepaald en uit- 
voeriger ^ dan die cbans voorhanden was» 
naar welke by, voonaan, zig zou bebbeh 
te gedraagen« De vastfleUIng daar van g?- 
(cUedde in de Maand November deezes jaars» 
en was dezelve van den volgenden inhoud» VRYHSiO, GELYKHEID, fiRGEDERSCHAP. 

CONCEPT.INSTR ÜCTIE 
V9ar den ^aarfebmi.' 

De Wacericboue wordt aangefield op eefi 

craélemenc van vyf honderd Guldens in 1^ 

jaar» ce betalen alle half jaarai de gerecbiè 

^ K 5 hdft. ww^ • * t ; 194 aAHS TfiRO AJ9S Ifl. DtSL 

tMUt, of JORN hoadod en wyfég %<tStoa, 
eer Tbelauria ordiniia deteir SaA Avte. 
im) ei Ml hy vyden 4e votgetde Anica* 
iea moettU. in acht osemea en obTerveereo. 

I» De Wtcerfchout ^l gebooden zjn» 
den Raad 9 het Committé van Koophandel en 
^Eeivaairtt ótn Procureur der Gemeente^ en 
iiet Comndct^ vao ^f rie jb dertyd^ gehoor* 
2nm te'zyn» eo mee aife naarftig^ eo ge* 
tronwtieii agcer^otgen het geen hem (f be- 

tielfoider zyntn pose) zal wordetf hevokn. • 

. # 

9* Zal hji^j ^^^S^. ^'^ WBterkaat van bet 
Yf alleü mdedvsfil^ vechteryen, tnestrekklti* 

*gea en luidere ongeregeldheden, welke al- 
daar « of daar omtre6t« en wel hjjxondef tf 

'de Scheepen yxnogitvk gepleegd worden ( zo 
welmogelyÓ helpen mreeren. 

3. Hy zalp zo veei mogelykf zorg draa- 

^o, du de dievcryea van ZoUen t Touweq, 

.Ankers^ of andete^Geieedlchappen en Koop- 

maas- goederen, geweerd, en de dieven daaf' 

nn |n apprehcm^ gpnomen wordéiu 

4« Ook xal hy verpUgt zyn* alle andeie 
cBeven* hofabieckefv^ dMdflagen» of ande- 
ie delinquaoceo , vpelken hy ^ op heeter daad, 
mogt hecrappen^ mede in h^tenia te breo* 
gen, en van* alle apprehenfien terftond ked* 
nb geeve^ aan den Procureur der Gemeente. 

5. Hy aal verder gehouden zyn* wdanige 
apprehenfien en bekeuringen te doen» als.aao 
'den Waterfbhónt, by K^ure dezer Stede, 
Tteda zyn «mbévóolect» ot ede hem» by ve^ moodeUog? oeder^ loUeQ nnbè^wrien woi^ 
den 9 «en gehouden zya k het byzooder ockc 
fe geevai op faiec ftheepsvolk van ^nMmdb 
X^tteD, de deferteura apprehendeeieo, enlB 
lundw vaa de Joickie levereiu i 

6. fin op dat aan de incen'de Van het gedk 
«oorfcbreeven is» des ce beter nt kunneti 
worden voldaan , zal by, ten zynen ko^ 
ien, fteeds een fchuicje móeten houden*^ 
em op het Y« een dien einde, te kimneft 
Word^ gebniikt. . ' 

7* Hy zal zeven Dienaars f van Steden .wq^ 
ge , onder zich hebben , en die bem verdef 
van Steden wege nog zullen toegevoegd wor^ 
^en; over alle welke Dienaars hy goede coé^ 
yoorzichc èn regime zal houden; zond^ 
eenig genot te hebben van iemand» wie bef 
Ook zoude mogen zyn » ter zaake van opg^ 
luiking» wegens eenige misdaadèn of ovefj 
freedingen v^p éenige Placaaten of Keuren», 

8* Hy zal, met alle naarftigheid^ voo»» 
zichtigheid en befeheidenheid , in het woaff 
oeemen van zyn Ampt» zig gedcaagen, eil 
alle coofesfien en andefie zaaken» zyn offidt 
^ng^nde, .die hem vertrouwd worden, fb« 
creec.houdet), en verder doen en verijchteai 
al l^t ge^ .een goed en geoovw Wacerfchoni 
febuldig ia te doen* 

9» Hy zal gehouden zyn ( bf een d^ 
Dienaars» hem van Steden we^ toege^ 
voegd } by de monftering van het Scheeps* 
fdk ia peifooQ ift adfi&eren» en^ by dié 

. «ft ff< AMSXeaDAMS HL DBsti^ 

JI/fT* gJgynïwtWn ooky in alle gevaU») ^ae 
\ mdm moDOenolieo mogpo gebniikeD» èm 

4e by de Ftovifioneele Reprefemoeen van 
hst Volk van Amflerdaniy is det cyd» 
Orn vatq;efleld« eo door den Secsexam nm 
hfx Commiué vu Koophandel ea Zeevaue 
ieteerd en behootijk ondertekend ■i -,rt tiii i Xyn»en zorg dnuigep, dac de Keuren « op bal 
monileren gemaakt » exaA worden oageko* 
meo. Hj al voor het monOerez van den 
(Schipper» ten zynen reëele pto^* mogieQ 
ont&mgm zes ftuiven per man j zo Offidereo 
ala Macnxueo; en voor de Zegels en het 
^btyven der MonfterroUen van een Schip ^ 
volgena de Keore van 28 January 175a» on< 
der de ao man, 48fttdvets; boven de .so 
tot 30 man^ 66 duivers; boven de 30 man, 
84 fluivera; zonder iets meerdef daarvoor 
m mogen vorderen ofontnngfin^ onder welk 
ftmmithet ook zoude mogen zyn , dan alleen 
ta caa van vreemde Vlaggen , die hier adleen» 
Yolnna Keure , op bekomen permisSe, zo 
vra vreemde Mhnfcbappen zulieo mogen 
houren» ab zy Uer ter Scede a%edankt l^b- 
ben» en aoden niet; in welk geval geaneïde 
vreemde Scbipptrs, deze MooflerroUeca wiW 
knde gebruiken » voor ied|?r van deselveut 
vet df Zegels en het fehryven, twaalf flor- 
vers meerder^ en voor ieder mtei bet dob- 
beldy en dus twaalf ftuivers, znUen moecen 
benden, zonder meer* 

Van alle welke monfteringeot hoe gs- 
fx>emd, fay verplig^ zal zyn, pertinente aar 
tekeniDg te houden » en dezdvdi ^ op 

ba 3i3Qi^ j|l||DBK«<3EiCHIEDSllI«IBN« fjf^ 

hot Zèencfat» in goede orde, te. dom be- l?97« 10. Ook fld hy, Tolgins Keure nxï Ao» 
i/fti , of een syner Dieiiattrs, preiënc moe- 
«o zyn by alle publieke q)veilibgta van 
Schepen , Scheepspordeo en Gereedfcbippeii 
ymn dien , en daarvoor genieten , als yai» 
OodSt van een Schip drie guldens; van een 
Scheepsporde cwaalf fluiviers ; van ieder 
ttommer Scheep^gereedfchap twaalf fluivers» 
én van een Vleet ^ of Walvlachvangers Ge* 
leedfchap, derug fiuiven; en dat, in allen 

Sevalle, bet zy deselven veri^ogt of opge- 
ouden worden; doch daarentegen blyven 
de Dienaars, by zodanig eene veiling adfi^ 
fieerende, ten synen lasten. 

1 1. Dat by, ïq pbttta van de ontfingit der 
gemonfterde manfchappen , van welke hy ge^ 
woon en veipligc was twee derden aan óm 
Secretaria van Zeexaaken uittekeeren, voorc*^ 
aan, tot een recpgnide, aan Snda Kas aal 
moeten benden 50 ifaiiven per ieder Schi^« 
zonder ooderlcheid van grootte of manfidiap^ 
pen, welk door hem, of een zyner Dienaa* 
sen, zal g^monfterd zyn; en welke pennkigen 
hy aan het Committé van Koophandel en 
^vaart, alle maanden* al moecan veiant-^ 
woorden, en de pennfaigen ter hand Hellen; 
zo ihede zal hy ook het Armeogddt gefield 
by Kenre van 89 Jan. 1754, alsmede voor 
da Gasthuis » Btieffeoa ( by hem ontftn^ 
gen } die maanden moeten verantwoorden 9 
4nter hand fidkn aan den Secretaria vao Zee^ 

tÊQ§ *• ^ * 15* jAMtTBHDAUf» « ^ »»r ai moeten (feilen twee fuffifame- Bük 
{en f -eer ^MQma van ' • • • • • mi 
genoegen vm den Raad der Gemente. 

la. Zal de Raad der Oèmeence, in dér 
fyd / in de» Inftruftie zodanige verandetiogm; 
ftmken, ab in -c vervolg, ceii ^Kenste rai 
Ib Joaritle en Navigatie, berondeii xcHSitt 
tvordeo te bélioorep. 
ConadÈ^ ' Oedmirende den loop deezes jaars, én af 
fievan hogef^ liaddèn eenige kundige IHatmenr) 
CoÊtta^ Hoof den Raad dar G^fi?eeace, daar co^ be« 
^*J^ noemd en geïast, Ininné g^gtea hmxêH 
gjp, liaan^ 'ovèr eeoebetetë inricbdbg^ tea èatades 
WH Iiec toedieüen van hulp en getieezii^ 
aan lydende Stedelingen ^ dié nier ziektes 
0f wonden bApgt waaeo^ dan , naac bec 
oordeel van mmnügsa^ toe iiedeo IM 
flaod gfcepetL Als een dfenil% middel, tev 
dSen.oogowrke^ vondc men, onder amdeKQ, 
lievaaden^ het daarftdlen van een algemeen 
|M2igt, en hatopdnagen aan hetselve van 
de ooderlchddeoe poaten , welke, dos laag, 
onder veifilieidene genoocfchappeo vep> 
deeid geweest vmaen* Uit de veclvdd^ 
werknaml^eden der Gelastigden werdc, tm 
langrn laatflen, gebooen, een Qncweipviii 
eao [Ommkté.vam GeTÓmfbM^* of Gm^ 
wA/k van Gemeskumlig toe^ponigt^ vooc 
deeae Siad# . Na ryp overleg bekragt^fda de 
Raad diciOntwerp, in de maand fifovedibae 
^eeset .jMn. , Een uitvoerig verflage van all 
de SttiliiLett,.dQordeiGehsdg^^..anii:9é 
IOC tyd, in *c licht gegeven, gsdoogcoai 

bc* < 4 » I BcfcK* GÈÈtkikwk»UiÈH. tj^ fü de bedoeling der nieuwe infioMnge hif- 
kcouitdévdgendeardkeleti^ ds tevacceüdt* 
Au l^ooGibyiooderiiedeii , ^ , ^rvolgeoii' 
AoorBeftuiirdets en Léden^sbnden ^fitm 
ki' agi genomea. De eeifle A^tflteg vitf 
kec PtM' bèVsc de volgende AitiVéten^ • 

^^ L ""Er zal eén CmmÜté tan Gezimdbëid; 
ef Cofnmisfie xian CeneeskünJig ioevoorzicbi ^ 
▼oor dteze Stad en derzelver jurisdiftiei 
Wórden aangefteld. 

IL Het Commlcté van dezondheid zal 
i^^engeftéld worden , ^ uit • » • MsM.^ 
cü^e DeSifren^ uit • « • ChiruYg^ro^ 
en Vrpedmeestets y uit • # •, • Apo*? 
ijieqffs 9 . en ttiu 1 • • # Lieden ^. die jj 
weike ook voor bet overige bun beroep ^^ 
in de Tbeorte en Jn de Praétyk der I^acuur- 
£n der Scffaei - kunde ^ byzondeilyk bedfe^s 
▼énzyn. 

^ HL Alle.de Parfoonên, welken dit Cpnh 
Qütté \ zullep uitmaaken » ; zallen door cbi 
IB^ad wofd^n. benoemd, en aaogefieldi maar 
^Comn)ii;|té ééqs io weri^ipg zynde» zul* 
lan 'ej( gsenè nieuwe Leden i om «nderen te 
▼e^PvaogeQy (Üe door den dood) .0^ an^er*. 
mB^J komen te^ ontvallen, door-d^ Raad 
a^igefteld worden, daQ.uic?en'Clriecd^ d90C« 
b|t C^mfli^C(é. aao den Raad^aaatebieden. ,* 

IV. 'Er zal » ca de eerde atn^elUng, geéofe 
iMgpn^e^ .,of vermindering van L^^ 
plsats hü^ip. dan op Voorfiel m tiec] ^ AMST&&DAM9 ^IKDSU^ 

%3[Sff. V. Bk 'CovodEié no GesoottdèsffV 
vwlliec oogBoblik af dtc hec jb fÉoAtet 
k» liec cegmwoordig Colkgbtm MtdkÊÊm^ 
tec CM^nm CUrurgkmm, hec GflOigfaü 
4H^ r«i êbfiêirkiai C ^ ^""^"^ >^ ^>^ ipoocu 
Mft 2aUw gehoodn woeden» te £ubm fer 
één ééoig Coltegiet liec Ommiiiéum G^. 
lutnibdd mfmmlyk^ ireréei%d &e zyn^^ 
venmngen; eo nvol^yk ai voortaan alles^ 
#ac io iroorigie lUoren van die verfcfaiUear 
de Coüegiëa^ gezamemlyk of aftoodetlyk^, 
gnegd viordts voor ff> verre die Keurea 
Bog van Èppltcêde mogten zyir, en niec, 
Ikec zy gelmlf het ay ten deele« Aoov dir 
Fhn t oitd^ukkdyk 9 - of by c(»ifeqaaitie» 
komen te vervallen , van het Commfc- 
i6 van Geaondheid vorflaan moem wot^ 
deo« 

'VL Ook zullen die Pemiidmit welkec^ 
luiriyks, of aoderzinsy tiet zy door Do£to-, 
ten, bet zy doov Cl&urgyns, Vnoedmeef» 
ferai Vroedvrouwen en derzdver Leerfia- 
getf, (aan bec CM^iüm MuBcum^ ^€3oUê^ 
gbm Cbifufgkum^ of aan het, Colb^om 
Ud res ob/ietricias ^ en faee zy door üf» 
/peEhres QOkgii Medici, bec zy doèr de 
Ofcrlieden van bec Ciiintrgyns' GiMe ge* 
ind worden» ) van nu voomuuiy aan bec' 
Committé van Gezondheid betaald» door 
hetzelve ingezameld worden^ en onder dea«' 
salfi behecring ftaan* 

Vn. Mec.dten veittande^ echter, die dè 
beheeiiog, m hetf. voo^aad Artikel gr/ 
tn^».oiet nl gjun over hec /Mfn6m> XSm Bok. OtècafKBtilïtfstM. i^ 

fyub^ iloór^dK nnmmljke CUtargyiii jx^ 
byieogebiigt» de ObUgadéD aan dat Foiidi ^^^ 
toÉbeh oo wMb» .of bec ' idd^ccm^ van G0U 
diOt aan Weduwen en Zkkn; neen^ maar 
al dat Fonda» met al het geeoe cocbeuelvè 
^beboorc» ab lynde de byModere eigefidool 
iran de gesamendyke Chirargyoa» vüf c£ 
kk den tydt in dee^ Stad imftUèérende^ 
mlyk media de contrilxide van den GuUensi 
^uurlyka, door. leder CUnvgya ce betalen i 
blyveo onder de beboering va^ jtdminiftra* 
ieurs van heui Cbkwgfm fFcdMwen Ftmdi-f 
ea deraelver fucceafenren, fti den cyd, ofc 
het midden der gezamentlyke Chinurgyost o^ 
dezelfde wyze ^ aU na voor Overlieden plaaoi 
heeft « ie verkiezen en te benoemen ; g^* 
lyk *er mede fchikkiogen znllen gema2(c 
worden » vraardoor het gemelde Totada^ * 
Taarlyks 9 ^zo vede inkomsten zal get^ten^ 
{de renten der reeds genoemde '' Omtgap*êa » 
én de Jaarlyklcbe Contribmie, van ti&n Cfal« 
4ena, *er onder begreepen») ala door l^ec 
Éemelde Gfld, de iaatfte tien Jaaren» door 
ién gerekend 9 Jaarlyks » aan Weduwen * en 
Zieken - gelden is ttf^keerd geworden; al- 
les, volgens ee^ daanoe te beraamen Plan » 
onder goedkearii^ en bevestiging vanden 
Raad. 

Vin* fosgelyks zal het Commicté van Ge* 
Sondbefd; Jaadyks, die Penningen betalen» 
tvelkeü tot nn toe, door het CoUegium Mf- 
dkum^ cfhev Olkgium Cbifürgicum^ op- 
gebrafi;t werden « voor de Tnftementen van 
den Piolèsfor in de Anatotnie» van den Prok 
' XXIir^STOiL. L teafii » 

tflXf^ itéait kk èt BamSe^ gclyk 'made voos 4ieïi 

^k geaotmd^ ahgenftdttd altééo die, wm» 
nn to fatt • vooqfund Arriktil. gefprohc D »; 
wauop, gefylc mede emimic de koem na 
liec Commicté, eo deFoad&Q dÉenoe aoo- 
^ (^9 behoodyke fchikkingeti «ÉUen wordei 
gnnikt; tUe ivelke RegteaieBfeQ nn- ^^ 
lelfib Idragt aUeo «fo^ tb of zjr kM» 
fpoofdeljrk meen gduTeMerd» 

VL Het Cominitté zal Jaarlyks^ y^ 
de obdaogéoe en n^egeerene Pennht 

g^i hehooriyke en f^iflque Reke* 
nbig doen aan den Raad, of aan eeoe 
Commisfie^ nit desaselfi midden dunoe te « -) » , • H n - 1 X* Het Commicté van Gexoodbeid nl^ 
ïdec alleen ab vervact^edde bet CoUegjtm 
MUicum, bet Colkgjium CbUrutgieum^ ei 
^OMegiÊimadraoh[l^ic\»^ aldacgeafi 
venig^, wat door gemelde College g^ 
jsamendyk of afzondenyk verricbt . pleeg ce 
worden, troor zo vene n»imem{yk, im- 
dmcrenc gaene byzoodece fchikkn^gen ia dk 
Plan mogten zyn gemaakt , maar zal « boveo 
dien» in. den ruimden zin^ htt coevooizidK 
nebben, over al bec gene coc da Geaopd- 
Iidd der .Ii^ezetenen léekken kaa . 

Xr. Hec zal, dieoovolgena, niec aUeea 

'yerpligï zyn, zicb te gpdraagen naar aUe de 

artikelen, wellten voor de byzoodere zoor- 

jten van éuikeo, die aan bet Comminé 911 

fóebecrottwd> (gi de tweede afiteluy i««^ 

des ♦:# > xkig Mr mÊékrmfpM mz.f by die Pi» 
««0^; in welk» Re|^menoen» edmr -^ 
Raad -cich voorbehoudt, iod^g9 veraodef 
riog^;ce maakcn;, na fag^oomn uèm , of 
op voordragt van bet Conunkté» als 'ér io 
MC vervolg van cyd^ erf* in bysoadeie omt 
fiaodlgbeden t nuidg auBcn bevonden vort 
deo; maar het zal* bovendien vaq>ligt tfH^ 
aan den Raad al4at gene vooiaediaMenf dat 
1^ oordeelt ter gezondheid van de ^gazece* 
qén te fcuonen ftDeJ^keq, en waan^n I|e^ 
WerkfljellJIg maaken , by dezen, niet liiodrdk? 
^elyk , aan 'het Committé ii aanbevooleii : 
gelyk mede om den Rsiad te dienei|.i;an hè- 
richc over alle de zaaken , welken de Rséi 
mogt goedvfnden in handen van heó0^^ 
^ * té te fkllen. 
^ XU» Het Committé ftlalle de.iqElQnM 
Mken, die^aan iietaelye, in de< tvfiedn>af^ 
deeliiu;» iimdeo:iDebenDDuwd» !«>;4>'oedi^ 
mooglyk, by de hand vateen en ter nitvoet 
^lesgWt om die feoen m b^gh«en» wel« 
iMi het zal. <x»deelen de icwisrykfle m 
«yn» ^ waatonmmc eeoig b^4 iMi QshM 
l^acm hffhoprc ie hebben, en^ iq i^ ga^i 
flailot, 9orgmh dae.allest met den i ivw^ailA 
Qmd, immm^binoMt den lyd nm cjrie juM» 
i«i» in voile w^kingiy; ook alh»( yooc 
die^keo ,. mlken,: hy« PobUfatiet 4Qoe«Q 
|Wi4ri VtttceOeUv of waannot by: i^nbHr 
«ide»iteniibii»ni# Bvrgjexy» mout * wQHdeJI 
ge|eeven, de daartoe noodl|g^ Ccmfgfgi^ 
«Bleien Raad toezenden» 

^ J, j XIIL H« 1^ AMSTERDAMS HIDmbi^ 

ffST^ XBL Het Comnitcé al, iéóet Jnr^ n^ 
imigt beriditcn 4sicgee?eD\ over deo Abk 
ym Gezoodheidf €0 al wic deozdva bo^ 
ueft, hec getal vu Gebooraieo» Cmoaw^^ 
ètaf Overledataoii dn aart m de kilgc 4er 
meest griieeifacht hebbnde Zielcèeo, ensr- 
ala in verfcheMe Atttkelea, va&de tspeede 
MH)ieli0g, wordn jaqgewMMi, ea bm^ 
a^lfe al oordaeieo, ceaiaeMm uacte dei 
iBgeeetnom «e zulkn iaumeo finkfeeik 

ZIV. Het Comoücté zal, tot tyd eor 
tryle V ffinoegzua» dgOÈC fmdfea raar 
hiatlm mkn zfx anigaweezeii^ voor aUfii 
daflaUeo, diehecmoetlaatendrukkeD^ ge« 
todk mogen maaken van de Stads-Drdr* 
kecj; nüda bet, voor leder ttók, fcbriftelj* 
ke Cfpgk^t^ door den Piefideot en Secrradn 
in der cyd ondertekend f aan OjnnSeanen vim 
dia Bmég^DtMBsfy ktat roefcooien; ia iiel* 
ki opgne cifena het ^Bok dar benood%g 
de fixem^laaien nl moenn worden ft* 
flidld. 

Zie hftr nog de naamen def PerfjoeMt 
aan weike onea Snd d^omlhgtlgeoarbdd 
fmfckMtgé^ en liec Oppeitewtad vu baa 
GonMBkRé m» opgedtgayu: j. h. vaii 
avriMSBN, j. a. oeibian» c. -n * 
noYf f. nn sesn Ore, a ncnvrtt^ 

JU P^nTa VAN OTROOSTVrvCy s» fw 
eWAGtRMAKt n. HUailBai, A. 1.AXI^ 

WBRftNBuaofly t>. Ykn GBascaast 
t. Fu acvoMCKt en m. ^Kn lARiia» 

- Om e ♦-Il BOEX»GKfeB.IBDSNXf»N« fSg Hoe OBffitM^ ook ife Zee&g vu den r^i^^ 
eUBeo Occobef deeies jaurs, cegen de £»- Ofltbttir 

£Uche VJooc, WIS uicgevalleo, Ittdc, cgier, aan den 
Vke - Adminal jan- wi(«l£m DB^ice-Ad- 
WXNTXB, onder wiens oi^)erbevel dieflag?*'^ 
wu voorgevallen, by veelen onder de ^a-wIllTs£ 
•de, 20 n)in als bier eer Siede, zynen roem 
verloren Althans oordeelde de Raad dee* 
jBer Stad , au den Bevelhebber, oa deseelft 
«ederkonut \At Engeland^ alwaar by eene 
wyle lyds Krygsg^Vangen was gebonden » 
openlyke blyken van hoogagMnge^ ce moeceo 
aan den dag Jeggan. Op den xevendeo De- 
cember^ 's midSiga leo twaalf mren, begpf 
2ig eene Commisfo van vyf led» Tan éca 
Bnd, mee eenige leden uit de Commisfie 
aoc aanmoedigiqg van 'a Laada ZeeAmaCt 
asar de wooning van den Vice» Admiraal , 
veraeld van eene besde Ruicery en Vbec* 
volk» ^n fldeidde hem 9 van dnr, naar hec 
Huis der demeeoce* Hier werdc pb wim- 
TBB in de Raadmal oocvangen, en» na de ^ 
hnUe der fbaka genoemde Commisfie m 
hebben oncvangen, op eenige ververlchin*' 
igen onthaald, in eene andere KaiMr» op 
Sods kosien, toebereid. ^$ Avonds verfcheea 
de Vfee- Admiraal in den Schouwbufg, al- 
vrnur, op nittlruklyk verzoek van den Raad 
aan CoounisrarisieDt bet Treurfpd Jacêt 
^immzo0n d$ Rfk vertoond werdi» Vaa 
andere blyken van eerbecoodiege, door by- 
aondeie geaelfchappen of perfooneop zoUoi 
wy niec gewaagen. 

L 3 EenB «66 AMSTE;RDAMrS m. Dib£ 

1797. fieafe Commisfe ter' bèkutaigiog; , doo^ 
Bdttifii. ^ ^^ beooemd, onder veeie andeie hj^ 
m op naderhederi, toe welke tf baare eflIld^g| 
troiiwcQ l)epaalde, nam xx>k in aantnerkiitgv dat éb 
ü?;^ onderflandeo, Welke de Stad, jatriyka; «M 
f^^' liet Aalmoefeoiers • Weeahois moesc aitfcee- 
wUf souden verminderen , indien *de inkoob 
ften, welke aan dat Huis zya to^ftm, 
'iverden verbeterd DietBvolg^s vesr^ 
ïy baare opmerking op de idkonjAeo, aic ét 
«midddeii^ op bet trouwen en bet bqgnaven 
gSfesigif Bh dewelke f on wiader dÉn 
▼oorbaen (^bfengendè, tt«tt|n«ifcelyk sou- 
den kunnen verbeterd wordeiu Agcenrot- 
'gena bet fagékotoen beHg^, werden, doir 
.den Rtad, de volgende bedenkibgen 6e- 
«kragtigdf en de daaf nevena gevoeg* 
<de veranderingen of nieuwe vaatflei/ibgeKi 
' goed^fteurd. JJy eene Keure, vati den te- 
veimitwkidglten january des jaari 1717^ ws 
vas^eftéld „ dat allen, die met een-Ryd- 
^ „ tttig« bet zy gebnurd, of geleend, fe 
- ironWen ryden , voor ieder zodanig Rji- 
99 ^>gf» nlira becaalen de fomme van eek 
<,^ bonderd guldens, ten behoeve van èt 
' ^ Aalmoeleniers - Armen"*. De grootte dea- 
ser Boeie fchrikte Veefen af, eo was ato 
obrxaak , dtt dezelve , In vergelykfog, wë* 
« nig aantoigt« Hierom werdc beÜloceD, dat, 
van nü af aan, by de genoemde g^egea- 
beid,*>ln de pinta van bonderd, vjfenfvnê' 
i tig guMena, aan bet Aalmoeleniers - Vfttir 
hola, zouden betaald wMfen* JD» èoei^y :cï] L BouuGttc&iftfrB tli%iA«. J^ ^roor dezolkn, die 2ig nee «me Slede^ i]yfi 
«uur bec tM der Gemeeoce^ loe hét doea 
^MOteekeneo vw kun bowdyk 9 laaceQ ryden ^ 
;«7erdt gefteld op MM GoMeo), en met èeoi 
Koets of adder RTdcui^» op zei Goldeos. 
Zy, wier liuweIyk3geboden Uer zyp ge* 
gno, docb boken lieeze Snd^ of wd, 20 
.fifuuk^m of Bruid elders woooen, bui* 
-cni de platts^ alwaar 2y woonagtig zyn» ta 
-ém Echten Ibgt be?estigd wordéo, verbeiih 
:«éo, el mede aan bec Aumoefeniera - Wee»- 
•Jmis^ ak ?olg|t: 
^ Die, weike afg in g^ Klasfe 

eaogeevea « f 6 • • * * 

«,, Die, welke 2ig aaogeeveo in 
. de Klasfe van ƒ 6 - : - .: fi% - : * t 
1^ Die, weike zig in de Kla^ 

van/ ia ^ : * ;aangeev^ ƒ '18 - : # : 
li^ Dfe, welke dg in. de ICJiufe 

van ƒ 30, r : - : aangeeven ƒ 25 - :• - : 
'^ Die, welke dg in de Klasiè 

van / 60 • : * ; aaogeeven ƒ50 - : • : - 
.^ £q liec dubbehl, wanneer de gemdde 
. pbaczen buioen de Provinde gelegen zyn. 

Bahalven deece fcUkkingen, omtrenc de 
-boeten op bec trouwen, waa men ook be<» 
. .dage op die van het b^;raaveQ. Voorheen 
,plagten deaelve, ten belmve van het Aal- 
.moefeniers- Weeahuia, jaailyks, ruim ne« 
. geoentwittdgdttiwid guldens op te brengeQt 
. voortlpcuitend^ i. uit da b^me op de 
Avond • Begraaveni^ièn; e» uit de bom <;ip 

L4 ^ - ^ 1 tfgg^. de BegmAais.- BileQef ; 3. ok de Vnm 

2 de Kerk * Lykeo, die m twee aatea ta 
Kerk g^bnff «vérden; 4. ufc de B^gnor 
ftni afin met Koam: «rtikelea, die éSfuu^ 
jiirlyks^ BMer dan echcdotaoeiid gaüdoos sdn^ 
der opbragnw De redea deern vennimie- 
tioge .wat^ om dac bec begieivtt by avond 
sieer ie oebniik kwtm, eedeit beCt dm 
genoemd, ftUkyxaten^ of begntvcn joh* 
^^ g^yoig Wk Lykfttde, meer veU.be* 
goe ce wfaraeou Die zelfde gewooofie ^dr 
ook ten gevolg, étt f raa de BegTÉaièidt^ 
briefjes , de gmeiUe boenen niet tak wamea , 
synde een gnlden ^van ieder honderd^ tadien 
Vr flegts 100 gedrukt werden; ^s t^^Wb 
entten **er 400^ twee guldens.» iodi» Vr 
boveü de 400; en. drie goldeoSt infiv 
*er bontk de dotzend gecfrukt wendeo. Het 
* begraaven in dea vroegsa mcigea bedt ten 
-gevolge^ dar» van de boeaeut op' bec bê- 
fteUeu der Lyken in de Kerken, na tw«e 
uuren, of na balf drie,* of na drie iiinen« 
óf na balf vier uuren , seer wein% kipaw» 
Hierom werden de volgende ardkelen be- 
paald: 

I. „ Dateer, voorraao, geene Lykenv boe 

^ geaaamd, zullen, begraaven wwden, ^ 

n doorende de vier Wincermaa&dea, No- 

„ vember» Deoember, Jamnry ea Febmary t 

* „ cusTchen tien imren des avooda en acbt 

.M uoren des morgens; en, tai de overfge 

9f Maanden, van tien uuien des avonds me 

o zeven uureu des morgens. 

« e. 9 Dac, ia de K^oen, de Ljdee sal^ 

leu i>^ VQtlLBdlK«GBSCBIBDBNlSSklf. t^ 

^9 Ia koooeo bqpm if w wordeir, mn tien Sf^ 
^^ uiiieo dea morg^ni tot half cwee miren u 
9» den nridd^ , fooder eenige boete m betast 
f9 kn, eh^ op de Kerkfaoved, nn drkicoc 
^ vier mveo otdemiddags. 

3* 99 Dat via alie Lyken» Üitin óe, Ker» 
^ ken begniven worden» in' de vier Win- 
^ termaanden , raafchen acht en hidf ni^eii 
, 99 outen, beaaU aal worden» ƒ 75 * • ^ ^ 
99 cusfeben half negta en n^n uufen» 
>) ƒ 50 • : • :» en toslchen negen enhal£ 
^ den unren»./ 95 • : * :•. 

4. ,9 Dat Toof lik Lykn, diein de Ker- 
,9 kenbegraaven worden» geduuiende de adic 
19 overige Maaoden 9 bet aelfie r^ lal be^ 
9, qhM' worden.; doch ^ de . lyd ?aa be- 
9$ gnnven» gedoorende din tyd» en onr 
99 vroeger wordt gafleld* 

, 5» „ Oat voor alle Ly|en » Aa in det 
ji9 Kelken begraaven wofden9 na twee nQren9 
9^ doch. vöór baif drie noren» sal beomld 
9» worden» al» van oods» / A5 • : - :r üa 
:99 bdf drie, en vóór drie noren» ƒ 5a- r • 
i» nadrie»en voorhalf vieroaen, f xoQ-:-i 
91 en na half vier noren / eoo ^ : - 
»» iiilknde» egter» voor het begraaven der 
»9 Lyken in & Ooater -en EUamla* Kerken» 
99 ki den ngniddsg» de eerfte boece van 
n ƒ «5 * • * • fiiec gevorderd wedden. 

& ^ Dat voor alle Lyken» die men op 
tl de Kerldioven»'vddr drie» of na vlar 
99 omen» dea aamidcbgs, met een Koec»9 
n <tf met Gevolg» aal laaien begiraaven9 
99 lal bemald worden ƒ 6 - : ^ :• 

L 5 7- » D* tffl^Jk jr« 9f Dat tl faecgMiy onbmcde AvQb4'* 
i^ LylMiy bj voofgWHb KeufM, Is g^ 
fluDserdé aal blyfen in voUe kngi^ 
: .& 9» Dat x^^ die mee Cetolg verUns^ 
^ oe bq;naveoiD deEerk^ eo^ ox datdi^ 
>^ de, verpUgt ryü» Begnnfinis-^Bricf jes i» 
>» kano drakkoDt- het d&bd der boete zolr 
^ \Êm betaoien » vm beigeeo zy toe hlqr 
Vt toe fip die Boefjes beoMlden, zoada 
ff éêtbet deezen cal ootfliao nn de verplig- 
'i» dog^om m mUlflen voor 300 Briefjes xp 
9, 1)eoiaIen ; jmNeodbj ^:ier , jy, die in /&Zce 
» by^eetieiu b'ec enkele voof deBegjCsafiBnia* 
^ brief/es Uyven beonleoT» 

Ten «siiieD, eindelyk, na het begn» 
«n net Koecm » ifcvdt hec yol^inde 
iWKgefteU^ . . , 

I. f, Dat, waaneer men eeoe Ljkkoe» 
^9 gehniikt» ^ niet door Koetzen gevolg! 
n worde, ten behoeve van het Aahnoeft- 
ff niersfanlitad betaald worden,/ ie* : *z 
„ voor de Lyken , die in de Kerken, 

' ^ en 6 « : " : voor ^ op Keikhoveai 

.51 begiaaven worden* 

fi. „ Oar, wanneer men eene Lyklledei 
^ by de begiaafenia van ktadefen, gebruikt, 
„ welke niet door Koetzen gevo^ wor4c» 
^ men zal benalen ƒ n - : • :•; 

t^nS. Op den o^eniieoden Jannary deeafii Jaara 
•gefefaiedde, met de gewoone fdegtigheden , de 
ivèranderiog van den Rand* Zie hier de naa- 
tmm der geenen, welke duns, op hnnat 
«benic i het StaAtewtad oederlegden : Enat 
Willem Boer, Jobaonea Kerkhof, Jul 

Heems» HèesAkerk» Gerhard ▼An Blyenburgh , He^ 
ank Pieker Mulder jfamt.j Gérerd Vérryti^ 
Jota Mttysken^ Willem van der Vuursc^ 
Jaa Br^awe^ J9lkhimesz *, Nieolaas Udiok > 
Dirk van Bergen , Adolph Baarc , Jan Fle* 
tersfe) Hermaïius Droisc, Joanneaf Beraardm 
Kladi WllleAi van DameVeld, Ifaac Alefng^ 
Nkolaas Dommer, Jan van Staphorst, Hef» 
fttanüs Verwfc Asfchenberg, Joan Willeni 
Smkt , Paulus Ludertis ^ Jean Franfdli 
Duülh, Piecer de Clercq Junior^ Jacobns 
Ben^a^os Kaf^lhof, Gerric ten Sande, 
PbUippttk Zweerts, Hendrik ZieHcens, Pie- 
nter vdn den Broeke en Hendrik Croeferi* 
Tbana, na de verandering, bèft(»ldt do 
•Raad uk de volgende perfoonen, wU* 
ke» deels, zints het voorgaande jaar, in 
'liet bewind geweest waren, deels, thans , 
voor *c eerst, hunnen pose aanvaalrddêfi : 
J* H. Bagman, J. Hilkes, D. van Geslcber» 
•F. }• ^Ëfniliüs, T. P. Sehonck» A. 
' Lamberts , N; van Veen Pieiersz. ^ C. 
^Lothi J. Cuyk van Miérop, J. h- van dir 
Vliet, M. Groen, A. van Veen, J. Bax^ 
*J. A. Krayenfehot, J. Schonteh de AVVml, 
-J. W. van Haslèlt, P. vatf Sbhonrenbeig 
BirhZf A. Reesfen, W« H. Vqómbergbt 
D. ChangatOD Cbarksz*^ D. Lublink, J« 
' \ Hoen , J. Huydecoper, J* D* Deimaa\ 
J. A. JoHes, P. P. Cbarlé, J. G. t» 
der Meuten, 1. H^ van Rerkboff, H. de 
, M- r Hommel, M. Baart, O. Gleuwink, W. 
^Cboop, A.L.Wasfenbergb^ B« Zttmnblen, 17» AMSTERDAAfS tSl-OBEtS^ 

fffS^ G Veacenburg, A. J. $, Boom^ J« 
Sdmtp Mcimhrisz^f J« vu £ys, J. V» 
Beraczt ü fiascerct & Bos^ E J. na 
Iiei2veiii[g, A.. G., Veiffer» D. A* Cle- 
meos, Bb L. Bouweos, W: SJicher, Gi 
DedttTt A. Pook van Baggeo^ W* Tbem* 
vomf A. T^ler van Uall^ X* ^ ^^^» 
}. W. Boer» L. C^iv^br, X^ J. Lk- 
luaHbo» G* G* LiUiSi J« A» fioekom» 
A.. vsa Biyenburgh, J. Piraft» J. w Hail 
Vófaoek ea A. WiUi. 
De Tt$Mii ^ ^^ vyfden dUs m du êe JLud 
oocvttft jfoe werkaomhedeo mdc voongesec^ onc* 
2^inr ^dog detielve berigt wi de merkwaardige 
^Jol^ voorviUea« wdke, op dea tUooe gedenk^ 
fadoD vNnrdlgen tweeSncwiadgften deeiser Maand , 
HwCi» ki deo Haage» bedden plaats gehad. Een 
verhaal daar vao beboorc niec cor <ms Plan; 
dir iveJ, dar ber htemedMt Admini- 
todef Beffuor vao het ^oormail^ Ge* 
weac tklSaiid ain den Raad toeiODéii 
ét Prodamade der Coofticoeeirade Vei- 
gtderingt vertegenwoord^ende her BaiaaP 
ftbe ViAkp becrekkelyk bet geurde jo dea 
Ihêg^f mee begeerte, dacdettlve, i&atelyk, 
900 worden e^koodifi;d $ w als dan ook» 
a den. naadddi^ van men zelfdeo dag, oo» 
der afMifeltag van Paoken- eo Trompec- 
VogeTcbal» gefcbiedde* Terflond énr op 
leideQ alle de leden vao den Raad, oeveos 
de beide Sekreuurialfen » o. brbnoiIi 
isaAMDia en f. }• pblleti&r^ alstt* 
divtdueele perfoooeo, in bandeo vao dai 
yooizicter^ de Vèfklaaiiiig af vao* „ 'dónr^ v#:i^ L*BoiK.'G£ SCHiWdBM IMtN. 1/$ '^ «ntelyk» tf keer van hetScftdhooderföhep^ i^pg^ 
^' Ariscocratie, FoederalisiAt» en Regeerbig« 
^ loosheid^. In banden van den Vlo^ -Pre-* 
fident deedc dé Voorzioer van den Raaè die 
belofie» Oe jBelfde verkharing deeden, kofc' 
durop, en nog cfctende de Veigaderiog^ c^ 
w» VisscHBR, Malre, de lêden van hecc 
Comminé van JustUe > thans in het Hüb der ^ 
Gemeente 'vergadeid, en de beide Sekitta^ 
fMbk 

: Het uraa fti «volge en ter <^)helderinge der Mdere 
bovengemelde Ptodamatie 9 dat de Raad » op^un^^^* 
den negeneenden Febfuay, aanfcbryviDg ontr.Y^S «k 
fiflg van bet AdmtniOiadéf Beftuor van betg^ 
voormaaBg HoUand.» om» provifioneeU ea 
4 "wel tot ao lang Vr »' door het Adminiilndef 
1^ Beftuur, nadere voondeniog 20a xyn.ge<i 
^ daan, fai höone werkxaamheden te co^ 
9 nueeren; met last aan den Raad, om to 
9 zorgen,* dtt, voor als nog, ijeene nienwi- 
^ vërkieziog van plaataelyke Baftoiirders weK 
^ de g^efibcmëerdt maar )& ïhans nog fan? 
i^ gierende leden, oitmaakendedeGeconftitiK 
;^ eerde Hbmgi van deeze '5tad, met allo 
l behQorlyke acilviteir, bonne pdscen blyvei» 
^ vmumeemeQ; met ernftig* aib6(eveeliiig|| 
^ om geene vennderingen, ftrydlg met d» 
^ Befluteen der ConftitDeeraiide Ver^rin* 
9 ge, of van bet Uit^fMnend Bewind, iii 
^ werking.?!» bieHigen*!^ Voorts wenk, by 
it zelfde .aanfcbryving, verzogt, of d^ ' 
noods gi^last „'om, binnen èsa tyd van 
1^ vierentwinf% onren, over ie zenden eene 
^ naMiwk«]i%e nsam^ der leden, van deó 

f» Rii4 ifj^tf ^ Raad tn wi kae Comniité wi J^ridde» 
9 qevcnsde immeii tao denselver M^iiM»^ 
Een ander aioicbryvcii ^ nu het AdadsMn^. 
tiff Bdhiur». watoige: A^^ laater, bahebt 
de 9i aan uiidniMytoi ksii op da Yerafta? 
I» yroordeiyfchaM van daaaea Raad^ om daai^ 
;, delyk. ca diar<4iie«raait veodei^ au doaar 
«t fluktt, alle Cta^egaaaoda 3oefe«iMitte9 
^ dien deaelvt. hiaf fjf daar^ oiidar liac voah 

j^ rfg Bewind • nog een oogluikend of bah 

/^ gunft^d befta|iiinogtm'ge?oiidenM)bea; 

;0 voorts ftUe aogenaamde. GeineeMbeacgi^ 

'^ linde Soaetekeof en w/daiy a/fe aadaia 

^"^ ^ Sociewiaa, of Byeenkomftei^ om lm 

* ^' even of sy <al|aeo tot cydvtadryf, of aai 

.^ faec behMplan vanPoticIka zfeaken» tmteq^ 

^ oi^riQhc; mee ?efdeien liacy on op dé« 

^ 10 bein^aljke ala openbaaffb 

^1 der . l^dan, van: oll^ zodnigp 

^ Soeieteiiea » een waakend oog m \Ajnt 

^honden**» In; voldoening aan dit gfebodt 

tdaadti vrelhaaft, .het Comndcié van Algeme^ 

^ ne Waakaaamlieid niec minder dan -vaaitieQ 

Sociemicen of Dyaenkomflan flaiian; ond^ 

deaae behoprde de Sodeieh '. van Gemèrte* 

(mcgesinden , onder de ZinTpia^ aaar Frf? 

ieid,e$kOrJ$ bekend, in ivelke veele aiO: 

sianlyke Buifeia dél Saad? aig alt LnÉai 

ludden doen aai^hry?en« 7 

HcrOal- . Volgana de ihans jBangenomaie* ^danbaryt 

S?cXs'^' MM bec Corpf Aititietteeii, *k iitlkf 

AniUe- 1<^ ^» J^'^^ <79^» Uer ter {Siède , naar 

fUtcQ* veeier inaien, ftrkfwaar^ -geweldenaiyei 

badc ftepleegd ^ door dewlyer.afilaoklqf^ 

(aai fpbreeuwend onregc aaogedM n , \ 
y^M iObBbfJkscJüiïDliifiskN. 175 «élk» M dnr ffiogelykt ildm hftrfleM 1/^ 
ivordeo» Daar toe begiven si|^ drie leden 
der. Copftigiecffpde t Vei^gaderiog ^ wnit 
^enwoQidigtDdè^ hec • Bagiaflche Vdk i 
maat . deeze . Smd^ nkdmklteiyk gelast om 
èt eervergeedmg te b^ivedtfldlignL. - Mf( 
giooce pkgtigheid wenic . dit werk voU 
«oerd^ op. den. tttendeti rm Maart. Acb^ 
^tttkkeo Gefidnic»n èec .ontwapend Corpa^ 
laei; deraelver Voorwagens^ ImA - en Ttek« 
geieedichappetty en vavtfefrcoebebooren, alt 
mede vyfdg gerolde Cardoefen', zonder 
Sdierp^ mee de noodige pypjea» fuodera en 
lonten, fleiideD,'8nio^MBi8BSBe9enttuea# 
bf hec Magaeya, aan hec eaide van den 
Kidykt in geraedbeid, benevens cweega?9& 
dg Paenlenf voonien iran ei bet noodige 
ler vereoerings van het Gefdmt) mee db 
jmeiacbte Voerlieden» Ten acbt noren «en^ . 
den de Vlaggen van bec thUs der Gemeenae, 
idtgaflnken, en bkeven den geheelen dag 
4Mden* De Vryheidsboom, voor bec< Hola 
dar Gemeente 9 werdt *a anmda verlicht^ 
De Conunbfie.oit den Haagp,'vmi>deneivef 
intrek flaarelfka^ebaald^ begaf sig naar 
bet Sttdboiit.en venoonde zlg, ondqr 
Jnidniftige toejoicbiogen , aan de. Gemaeniifv 
Ëhidelyk geTcUedde de flaatelyfce. aftoodU 
gtaig der Piodamatie, de heifteUiDg vn bec 
e%Mankte Cotpa aandnidende. « 

. Van geen tangen door waa bet bewlop De Raad 
«anoden ootaogs aangeflelden Raad. Ileedf wordt 
óp den twaalfden Maart ontving ^^^elve^^^^ 

ftOaftve^'e daags ae rooien ^chaei •™**^* 

ven 
fj6 AM8T&R D ABtS nL Itaft 

mpoU VCB SI cm iM^gf QOOf W pmODBHt XjOfum 

flttwC IIK OfiC AoWmlfffi! "fr Offfltlffr ^MQt 

]kc vooipMlig Gnrest HoUind, knob 
vwdo ff dttzy^ tls doof hét ffOtUt 
ip flimr iyode gdisdgd, on deo Riid na 
ip Amflsvdm^ tgtk Q^ocdig^fiBDs 10 reoignl^ 
f^ ftenOf iogevolge dm Ittt, dan toe vin bet 
)> Uimmena Bewind der BacaafTcfae Repor 
99 bliek oocfM^g^f YiQftxDeeiMni witt ^f$ 
ff ceo gemeidBS (bidef Imwaiicii ce iMjpe- 
9, «pn**. Niet ksag émiè^ de avAocntc det 
Conmisfie. Op cm vyfaeodeo Maan va- 
üdMeom ty cpbet Hal» dkr Gemoeom^f na* 
^ alfoonoi de Rttd op den fiei wes bet 
Icbieeven. De BeMiding beftcmdt vXt ^Bor« 

«n ]• m.oBftiwiiicK&L9 bcoetens densdver 
Amaoneniis j* a« bods* ZioiBg nêeinmdgt 
. €p dnr ene foor büa gtpkaSüe fitoéleni 
ODCvDDirdfia ét iÜ^raardi^dMi hnmea \sm$ 
door . daa mond van den SpMdcer p* & 
piiBTBRssB. ^ Wyöodhtn ottedcO) Bor» 
ff gei» Raadn deezer Gemeente^ gjewneoc^ 
fi fyk, C ^ ^V^ by )f en ieder ever 
f» io bet bjModerf benevens nwe beide 
19 MioiicecSf vnde poswif «x Uer toe^ 
ff door oliedettp in decfe becreUdogf be» 
fy Ueedf en vn den fied^ by den M/anot 
ff denelveOf van deGemeeoie van Amder* 
p, dam gedaan; beboódena» ^gcer» eoèn^ 
,» verantwoorddykhddf els nwe opvolgeiSt 
ff dea noodig oordeeleodef van nltodeaMi^ 
M den goedvinden te voideiett*'. Die g«fi 

aebbende». vedlenB de voor^eett fenopi^ 

de 8e Raadefi' hét Huis' der . tSemèence ^ 'ék- ^gAt 
leerden ia den ïrmg ^tan impclaöse Bnr^ 
gers wtder. -'■'. • \ '; » ' • *• 

Ëene zo volkfyte Stadf alirt^ ctazeir Lystte 
moge geen oogepblik in eeoen ihac vatfNieum 
Regeeriogloosl^fci rig bevinden. Dèar -te- ^^^i 
feen voorzag dé Htagfche' C(5itfmMè^ als - ^ 
Eébbende, reeds voorshands, MM lyst van . '. 

^erfoonen fa gérieecRieid ,- weKè^ in naam 

dèr hoogde «angédeidè Mageen-, tot hec 
StadsBewind 'zonde 'opgeroepen en gèëisclR 
worden ; zywkren de votgeade^ Jan Bax^ 
Ifaac van Eys,' Nicolaas van Veen Plsféhz.^ 
FSanlus Lnderus, joan Pnm^ois ^ 4)ttCfifa ^ 
l^ndnk CröeTen ^ Willbni vatf- 4«r Vüdftf^ 
flugo Verveer; JvM.ÏCIeiiiani iL-VL nm 
Langen, HêndHk 'Doëtf, A^'H^ Bode.; 
^ias Hanibeek , f^cer Pypersv' 6^ Tarpd:; 
C^irolos Johannes Cantfer Visfchety*:!!; JU 
Muller y J. G; van AtiraOi Pletir/ Dlap( 
^rc^ Jacób Dttbiel dé Vrfei ,: fiirnjafli|f 
Verwic A^lüfmbéfgb, M. MoMM^ J. ih 
^ Kerdrhoff; Jobannes BbmMian-e» Jad 
^thaap Mêifükrisz. SommlgiSB ^vatK doMi 
%afen uit de bedanlm RaadèA- iMAeli, h» 
HSétt hn eeipsc verkoeeii; Itf d^&jfUadnol 
^y een gékofitenV deedt ' d«-%i^'- 9« ^m^ 
'-imtBRs^n* flM^dézelven eenv'&fdrprnk^ 
^ie, voorts^ de vtreiscbte V^Uaring ondeiN 
«ièekenden 'èb' dé Belofte ailefdéi;>t^hana 
^g de VèrgaderiDg ov«r tóv ktcHvevkiezoi 
^vMi ^nen Voor^mr , die de fvéamecfmiBg 
iranzyhen. post aanvaardde, met den Raiid «an 
itoflerdam te varkltttreo voor cem^dpwfi^ 

XXIII. Stuk, M firé^ de Kamer ?an faec Committ^ vm lufttitie, 

. Ml i9a0j||ip«Mnr de iU(Wga*i&«i W 

leilem« 

ntêriwr Gel^ ^ <«w* Oinmatdipg tfaun* de «n* 

vcnnde. iece kffi «p de hkin 'volgde, 4nK «nf 

*« •" ook let «««rew» w» d«o oobó^ 9«(Wi 

**■• fwiifeeideiv Wm4 «W gew l«H?W <low, Iq 

M bt^ «lo Mqr bi^ nco,, oqk iii«r, 

m lte« «mm^me» v^i hcst Ootwecp dev 

^natsngtfiqg», 4» tydiqg «^nrfs^, eq 

^ Voooleter* omk dS» l|enc6«rj'4ür ffTbrarr 

teob, dei CMt gehdi giwsnHc\m Zȴ 

^ gèbonrdé. w4t»om eepe fSM gewigtiii 

WMmdttiiiS te d» Hnfe-, di^ oo|p,, wdr 

(Mtt» Q^. d^BaideD deewr Si|d t« ra^ 

Mne» alt:iml)Mr bqnd(d|pgQp, «pn «regpr 

fJMd Mttü Sild^lii|g^>> 1^ «óialg i« ï 
éogliei)» Bwft g wnig g»»P<i S^m^ 
MrtMde «Ml Int Q«frw4 i« ^ IIm)P» 
flnik w 'hu o«dei^c 4ltf()#» «ai <K>k dr 
ooi vin *B RjMd) iviiere m veiie Ledeo 
tan iteiolve», oRoeriiyde^ Op ^ 
ienlendni Jlmy virAbecii ie «feoae S^ 
/tam (kipmUBti nu \m bcpoiedirir flr' 
4tiiti|(fl llÉMffbbe R«p9biieK, bcOaaod» 
iirie «ree iMkei* & s» 4. «lfmivbr co l> 
A BB aotoBs, aetfpNi «odoi Selireairit 
Jmiet RmAi ^roonf dwfioe fce^èhicefai» 
mettateérmt :fyodB>» «peedep ?y honwp 
>K« «ite «ieNB fdiUwnipiifli . 4m ♦ ♦1 BfBK.;Qi|f«M^y ConimqdnK. der Sm4 te. «iMedra» fee- im|, 
«e bevekn ma den Goaveroeor, m& ^ 
•lleen die der Commisfo» te gehoofd 
«pujeaiVpodstMt. |. «. e. os »bek 
POORT u04Ax,« aeden 'den Vyftica 
AdttiR, all Pfokueeqr der Gcmeeiue ge- 
Ümgqerd Jbe|>beDde, hoopiabel « ootlhvi; 
CD, fa des^l^ fhm, 4kn, toenmaals, al^ 
gezecten Mr. v, c van hai^-i. «ederott 
pan te fiellen; eq tiodelyk ^ei)''Mrfooa van 
BENDux. Ni)9Mt «H,.jJMi neite, 4i 
Maiie . , gpniogeerfl hebbeinj^ , . jjifbo^dMii 

de^cd&i^nwKWQÓifd^ykJheM, .impi«|>x»^poK 
te oedligMO^ va dieo aan a. mps Qp^itlBfi 
jap ie «ItaiigeQ. Uier inede^ tmMs, hét 
fooigevalleiie tó dee«é Véqji^jriog., liJié'. 
^ea selfd»( «rood,, ten tiéf iuiren^ . >ifi 
«ieqwa by een kmn^ . Ttnna ^lak ft " 
iVoordi^der db QLl^J^kU:.^iiJfawé^^' 
^ Raa^en .indeejEer voege^ï ^ G«Iiedéfi 
^ werdk^ <»p dea i$ USi^X U'dpoc USc 
«toeq beOaaa^ Uifvf}ei^<..9e,iifn<|['dfr 
^ Banaflctw ftembUek.}. gvpè^^ am'düii 
„ toeiiQa^lfini JUmI der. Gpinmüci»; jdK, 
M mesiebde^l^ beitoodc luc .mmom* (O» 
^ de b^^en der Revolaae,. ,«an #a 
j, ae Janpatj. wam| loeg^ida^ ; <li(l Je 
„Refplotk TW 4en jpaie ■ 'ijr^s ^4* 
„ voorlieield en $fiwfi^ liiiïden* ,ce v^* 
^ vangen i en de.itqirifitie, fruf. meile,dip* 
., » bcnoemiqg v«(|e«eU Wy't «M aU^MO 
« in ^, on al tef aDeai;gp«Maé^ «é^» 
.9 daaiift w>9r azc^ b^lMNme jgilmp if^ n ddmm ' iotfde ; uWe satoeemióg t3 

^ t&oil^. pdscen, biri fg^éDt\9Btdtte teêc!^ 

^ nen , vrtfchbooeo. _ * 

-^ ,; ttens, Medcbdrgerrr^ 'wy ïooé 

]^ hec Incèrft^cHair Beftiiiè'* (fef Bamflcbé 

^ Hepabliek gelaat ^ Om ü \R^dér van mv^ 

^ posteA te oütilian ; laan dit bévef^ na 

.; moetende 'vohfoea,'vtDdeQwy; ons in dö 

)i^ nöod2adtlyi6eid, idfedèntegelas&erk, déeM 

j, V^rgaderotiif 'cé vkr&s(ceb\* Hoofdzadfc* 

T;^k Igel dfc Vdpfdtt^r van deil Ktad; ƒ. d 

>All ANr'ab; Uier op, tot sótwöMÓi 

'^ dat, énï ilks oan feraoderiog en afWn'* 

"L fcliog vél saaken fal déete waeréld* on^ 

^ deirworperi is i vhait vm ;de tegenWoor^ 

j) ^Mgjb gebeuranls hec ddlcfelj^c bewyft 

«^ ]ip, mclt ^ voerder t ea ter eèi^s iederi 

V f^^ff wtf. afig tan de IV&^enV dfe over 
*^ Hein fièfleid zyn, re "ondjenvei'pieny hy 
'^opk ated zjrti'.oac(bg aaiit)ftin% dpch'met 

V ^ glnfoègèl^ie overtui^g, d^t hy zig^ 
\^ lA zyn bare én ziel , iJs een getrouw V»* 
\, deriander, in alle 4eelen» van tynen plige 
;;;, iiadt gèkweete^^ Dé Leden, tBaos van 
^Bunbi ffosréb .terlnteii , wareci dé volgende: 
^C. van^Abrtie,'A. W. van Léqg^y H. 
Xroercn^,!. M Kleman, H Verveer, }. 
'Schaap iS^mkrhz ,'I. Boomn, W. na 
'^er Vuörst, C. J. Camer Visfcber, Pfcw 
^l'ypers, V. van Veen PÏetèrtz.^ H. A, 
; jMuher, J. H.' v4n lerdkhóT, M. Moiea- 

' 'co, H. Verwic Asfcbenliërgh» Jw T. üo^ 
^tiih^ G J^rph en P. Diepverc, bene- 
'yeni deii^Sèkmaria'F. J. Pdledir. M^ 
' < . - - ia XXXOk BN». 6x>c|li«REmMM* liMt Qvwgeot wien ^a* seifde i 'lot. ^w^ejr voer ^j; 
te wee^tit H.- poef 9' P. )Cif^^s« J. Bax^, 
E« Hambeek» /• van ^ £)^» A.; H. Bódet. 
ejp J. tf.-ÓB yries, wv*n^ pin ewkrfiüid^^ 
dé^evrêdenéa» afvireezig. 

r Naauwelyl^ was die verrigt » ot'de Haag/ Nieowe 
4fae ^evaacdigden Qoamw^eh*' banDen;Raadeii» 
wrdesen last » buo door bec Interfoediair B^ 
ftaur der Bataaffcbe Republiek opged^aagetl^ 
pezclve beftopdc in het roorI^e;sen vao de ^ , ^r 
^ qaamen ^erperfoooeo» die, yan weg^n bet ^ ,;;^ 
gemelde ^dftaur^ Itof bet JScqidsbewind, be- ^ r.*^ 
ngemd en gevorderd wareiu '41 vro^gfqi 
dien ,avood de tjdlag ontvangen bobbende van 
liupne benoemmge» met bevel .om daac aaq 
lp gehoorzaamen , hadden.:^ zigf ^y tyén^ 
begee ven naar het Hub iet Gemeente ^ 9I* 
VW zy 9 jP avonds ten h^If elf juuren , tef 
4aadzaale werden ingeleid. Sotptn(gen vanliiiii 
waren , uit de zo even bedankcén , van niei|wS| 
gevorderd» anderen uit s de wiken» die in dö 
njaand Maan van hunne posten ontzet ge- 
wees; waren, I^iet onvoegzaam oordeelen 
Wy de venpelding der perfoonen » welke nu 
het Scadsbeftuur aanvaardden; zy waren de 
yolgepde; Harmanus Verwlc Asfcbenijergh ^ 
Hendrik JNrt» Huibeit Baseert» Nico^ 
laas van filyenburgh » Jóhannes Afltonius 
JBoekman, Tan Willem Boer, Salómon Bos, 
Petrus Pauius Charlé» Ifaad du Costa Athi^ 
as » Jacobus Adrianus Crayeofchot , Jan , 
]Oiederic Deiman, George DtecW» Pieter 
Diep vest, Adriaan Teyler van Hall^ joai^ 
nes Willem 'van Haslëlt» Jacob' 't 'Hoen» 
^ ' M 3 Joaih S^ilfK^ jMaurs Andms : jblfei / Abféhim LéffiBens^' 

George/Génrd Ltns» Piéfef Joandes vid* 

Leotw^i Diitttei LuUiiik» Jicob Oennf' 

viBO der ' Medleiif Ludölph - Ogelwig^ « 

Johifl AoAoii^' Fochof, Areoe ReeafeD* y 

C. Ruhte^.Jaa Scbatp Ueimkrtiz.^ Uff^ 

-'" /ricos LiunUenui Scholl^vaïi^ , Willem 

Hendrik Voombergb , Jacob Daoiei * der 

Vries 9 en dk Sbkreauris Johaodei Franciscat 

Pelleder. 

De Le * Nadat de Led^ü gezeetea Wiren, vnagj^ 

deadoen l^un de Commisfim van bet lotenaedbit' 

'^'fieftuiir, B. e. BOROHLT GLIMMEK, of 

iy geoegen wateti^ de gelofie, voor de 
Mimlcipflüoceftaledea beptudt ^oofij voor 
fcoofd / af te leggeat De meesten coonden 
tig beteidfaard^ ; een^geo bragceo 9 tegen 
bmitie beooemiDg , bexiraaren ia , doch 
Ütp tot biifl geooegeOf werden opgelost. 
tin deedett alle de Leden de vdgende be^ 
fofte. 

^ tk beloote* op nyoe BarjEercronvr» 
P9 bet Lidtnaatfchap van de Muoidpa* 
^ litett deezer Gemeente re zollen 
M waafoeemeoy gdyk bet een braaf en 
99 eerif k man past, en d, ceo alleil 
^ tyde, ?oor God eo itiyne Mede- 
9» burgeren^ aal kunnen Waotwoorr 
91 dciT. 

H Dii hetodoc ik\ 

m 

Tbans verlieteb Comttisfarisren van bet 
Incekmedlalr Beftoor der, Bacaafiche Repu* 
Ulek de Vergadering» die, ftraka diar op^ SXXtL BcML Gffc»i«tMisiiiM;iS3 :":' 

4>mgioi ,toc ie veMiëlfiig ftr dMeHlbei- ^T9^^ 
èÉoè OéAnulfiM, té *$ racbtM' «én tmüt - ^ 
noren Icbeidde. 

Hec beloop der dingen ^ 4bc bier tee, fer* 
neld hebfafipde^ eavoor to wA^ . cints 4e mi 
4EuirgefteMii orde ¥an ttAeni vitf dit cjrd* - , 
flip af, de Raad deecer Stad fl^ da een ^ 

ÜÊkrmèMéêt MmMftraiÜf Uebum itoec 
befchouwd irorden, hebbiBtl «^ 
geoordeeld, de «tacQ^BDt m 

^tgtn« .•• • 4 • t t f M4 frLAIX A u 


■ • pefIsoonen' en zaaken. ■ 

f)e eerftê^jy of Rpmein/cbe eaUécteis wyzefli het ^dt^ 
de iwp$êk^ QÏ gewoot^en de tM^Je 9Êgu 

Op de manier m ooseo VootgtpQu i&n vagbmjlAxu A ALMOrssEisrnsRS-WRF.suuis, het Eeuwgetyde vu 
hetzelve wordt g^ierd..^ XVIL 43. X^. xp* ao 

jldmiralt$$i$ , zwaare brand in het Magazyn. XXII tfi 

jldrisfen^ het inleverenovan dezelve prordt^ door de 
Regeering van Amfterdam, verboden. XXIL 84. 
als mede door de Staateir-van IfMznd. ptfl 

Jlkademie^ (Tekesi"); zie Tete» - Mddemii. 

Jktiibamid^ oorfprong en voortgang van denzelveik 

XIV. 101 — 1C9 

^mbagiibeerijkbeden ^ order op het verkoopen van 
Goederen, en de daar toe gefielde Salarisien in de- 
zelve* XIV. 146, 147 

d* Amour Cjacobi7s} wordt gedagvaard XXIL 
i8« en gcvonnisd. 19 

'^nipten ^ omtrent het begecven van dezelve worden 
eenige fchikkingen gemaakt. . , XXHl 59* 

Jmpfenaarsj ter voorzieninge omtrent dezelve wtxrdt 
eene ^ommisfie, ter handbaavinge van orde en daar* 
ftellioge van het noodige redres , benoemd. XXII. ^98. 

' omtrent derzelver remotie wordt eene nadere be- 
paaling gemaakt. XXIII. ia. 

Awftelveen , of Nieuwer jfmfiel^ Reglement voor dea 
Schout. XXI 53. Verdr:^ met de Stad over de 
GrensC<^idin|.^ , .1 ^« Br 11 A D W; Yi ZE : Ki iB|( 

Amstbrdaat» houdt zig, m den dood van WU^O; 

- dea UI, aan de fehikkingv in den jaare 16 fo op do 

- Regeëriog beraamd. XIV. 6. bewerkt, in 170*»^. 
' de Oorlogsverklaariog aan Frankryk en Spanje., :XI|/» 
. 7, de Hertog van Marlborough houdt de Regeering^in 

• zyne belangen»- XIV. 24, &$• handelt vrugtloos met 

• die van Utrecht , over bet onderhouden vaxi den Mui* 
derdyk. XI V« a6 , a7« klagten der Burgers dat lA^U 

- borough geen genoeg. gezag hi^ft. XIV. 31. de Re^ 

f eering handelt , in i?oj(, heiraelyk over Vrede met 
'rankryk« ji, 33, koopt, iq 1706,. Diemen 9 . Quder« 
kerk en andere Heerlykheden. XIV. 4 1 , 1 97. yvi^Tt 

. llerk voor den Vrede , in* 1709. 51.. Loteiy alhicc 
ten behoeve van bet Eiland Urk. 54» 55. jzendt *»iett 

» Pehfionaris Buys naar Engeland , om Frankryks haade- 

^ linden te dwarsboomen. 6a. Czaar Peter )de I en ;^yne 
Gemaalin bezoeken de Stad , en w^rdeji >r pnUiaald* 

' 85 , 86« Spiegelgevegt oph^t Y, by die:griègenhetd, 
86,87,88* hooge* Watervloed op Kerstyd. 89* Maat- 
fchappyen, raakende den Akiiehai^del, worden door 
de Regeeting verboden. 1 10. een KoffyhuiB van Ak« 
tiehandelaaren wordt geplonderd. lu. voorzorgevan 
het Geregt tegen onbehoorlykheden. aid. yi^bol 

. van de Regeering aan de Makelaars, om zig met 

- dien handel te bemoeien ii4-i<$* pragtig Vuurwerk» 
ter gelegenheid van d^n Vrede tusfch^n Rusland^ en 
2weeden. laa-n^t wordt eigenaar van de Ambagts^ 
heerlykheid van Kudeldaart. 153*. heeft een bez^k 
van den Hertog van Lotharingen. ^ 197*. verkoofung 
van Erven op den Binnen- Amftel. a^a« maakt eene 

' overeenkomst met die van Amftelveen ,. wegens het 
betaalen vaa Verponding* ai4« doet een ni^uw 

• Logement voor. Stad» Afgevaardigden in 's Hage 
bouwen, ai 8*^' oproer voor het Qostindisqh Hais« 
ft 10^ dbet een voorftel totondcrfteuoini^der Koning- 
innevan Hoogarye. aso* twee Huizen, bydc Haar^ 
lemmerduis, ftorten ter aarde, af 7, gevaarlylf e be- 

. weegii^onder de Katoendrukkers. C5Ö, a8o vreugde* 

- bedryvcB ^vei den Qvertpgt vaa Pi^ütfe Karcl over den 

' Rhïd. ^^ ^ ^V%««3 

u . M 5 Am» 


tm 11/ k^ o W Y Zf B lU^ 
AKtËtoAH , Gédefikïpemring^ daar 0|k gaflAgs^XIW 
^8 ^ ^likait tégen hét vaHbreideé vta naaiptö^)» f e» 

Slhtiften. a88. Regt v«n j&zue met Vlfsfingen fcctfie» 
^ t^* ^erklim P^ifls W. K. ü. FHfo voor 
* StidlK>tuter. XV. 5» vreufdt daar over 9^ d^ Pifas 
■Mrt Ib dé Stadn «/(/. eu wordt Aaieelyk ing^hMld. 
' M, 11* V^ertrekttirt éHu ib. ten buis ia de fkldjéeg 
' worde mtt ploaderliii; ged^Ht^. 14. optduidduig na. 
het ö¥et{aan vaa Bergen op den Zoom* t6. ceai* 
fe htilaert worden geplunderd» M» aommige peifixH 
Mtl in begteais geooaieti» 17» ernftige waaricbuwing 
C^ett het pfeegen vaü geweld, it. beweegiog van hec 
Ótfmeen op den Dafiu 37. het maakt zig oieeatef ▼au 
^ ^ Seidhuisi 3S 1 39* bet wordt verdiieeve]i*4o« deHa* 
itMiBg geeft aio de Butgêry optniag vmq zMukéa^ 
wegena 4e thina sweevende gdbUUen. 4i« dt Bur* 
koflieti jn de wapens» $6. verdere maat- 
la tot de q>enbaare Veiligheid genosiea. 57. 
tlrtiveDg der beroerten tegen de Pagtera* 61. vev- 
föièiden huiisen worden geirionderd. 73* io6. de 
xlürgery koomt in de wapens, sld^ de ptondersara 
Wdfden geftuit. log. baldaadigbefd i<sn cekerea- 
2weedftben MstnN>s* iri. hy word' dood gefcUoo» 
ten» 116. dePagten worden afgefchafc. Ii8« ia5» 'er 
otttfta&n nieuwe moeiiykheden. éU. eenige byj^iu 
^^edeii van de hocMfiden der plonduaaren. i%u 
fegtspleeging aan bun gedasn. ia4# geweldige op« 
loop Op den Dtm. taS. beiUooae gevolgen daar 
vtn* 139* men fa voor nieuwe oprchuddJog bedngt» 
Ï34» behoedmïddeleti daar tegeUé 137. in de pUata 
der Pagten wordt bet iniddd van KoUdue inge* 
field. \%y. Zyne Hoogheid dringt op bet wegnee- 
nen der bezwaaren wegens de Attpteo » en op liet 
«ftlaan der Poeteryen. 138, ts^* de Vroedfdiap be« 
fluit» dc>Posteryen ten eeuwigen dage aan de Stad 
tt houden. ükU eenige Buiiteia bemagtigen de 
Kloveniers Doelen* 144. aanfpraaken aldaar ge- 
daan. 14a • 174^ gedrag van den KiygsraadL 
279. bekeodmaaUÉI der Vioedfthap aan densd* 
vette XV. #77 

^ Au- AlïsttEDAlf , Declaratoiréti èet ^ufgerye. -X V» i |l « t|g« 
R^uest vtn eetoige Schutters Mn Zyn HMtfHÜd* 
'lts. ander Recfuést de^ Dodlsten. I80. (te PfMi« 
katiteik worden rerzo^ Yöof de |ö^de BufgHPy^te 
bidden , doch weigèreto zulks. 108 i i^. de DoelIMea 
leveren zektre Arükelèn in by ouf^eeéteten taS* 
Ibekomenantwoorddaftrop* iid»i'l5. eenige DottiMeB 
^oeft irefflag vah hun gd^ek tttét^eti Stadhouder in 
*s Hage. fii6« twee zonderiinge gefthriften, betlfef* 

- Ibnde de zweevende gefchiUen* fti8-ft3a« hachel/ke 
'toeftand der Stad» d44« men l^réékt» onder de Ifoe» 
listen , van verandering in de Regeering* ^0« . -'er 
iiirorden Gecommitteerden gekozen. 248. eenigen Vaft 
bun (Vertrekken naar *s Hage. ^51. Fla$ van Bitfge» 
meesteren op zeker Request. 051* ongemstüfeid 
der Burgerye 858. de Graaf Bentinck koonK flTde 
Stad, en handelt met de Burgers. 2^8, 659. Re* 
qnest ten voordeele der Regeeringe. séa, het wordt 
geweerd door een ftaatelyken optogt der Scheepstln- 
meriieden door de Stad, s6a, 263. Zyne Hoogheid 

' koomt in de Stiid. sióy. gefcbrift van Gecornmittéer» 
den derDoelisten aan Zyne Hoogheid ter hand geftéld» 
fi«9 - a79. een ander Request van eentge Bur^s» 
nakende bet vloeken en zweeren. a/p* s8a. grobta 
verwai'ring4n de Stad 283. eenige Kooplieden hebbes 
gehoor by Zyne Hoogheid. 290* de Regeering woArdt 
veranderd 304. de Doelisten zyn misnoegd over 
den inhoud der Notificatie , by de verandering der Re« 
geeringe afgekondigd. XV. 316. Request van Geköm- 
mltteerden aan Zyne Hoogheid. XVI. a* eenige fiür* 
;ers ontrusten den Prins in zyn (taapvertrek. «. d^ 
^rins geeft eene Bekendmaaking uit. 5, 6. optchtuU 
ding f en gedrag der Burgers in verfcbeidene Wy« 
ken< 7 * ia. eenige Doelisten doen een verzoek ian 
den Prinfe, en bekoomen unfwoord daar op. 15» 

^ Zyne Hoogheid wordt op het Stadhuis onthaald. lO. 
de Prins maakt verandering in het Collegie van 
Schepenen* 189 19 , ao, Gemnich doet eene aan* 
fpraak^ en würdt beantwoord* u<^tfé Zyne HoogHeid 
keert te rug u 'a Hagt» XVL etf 

Am* ^ / 
t«8 '^ B: L A D; W; Y- Z- Z- R.» 

/UI9T8ILBAM ^ tik verdere byeenkoroflen .iRot^n bm 
eoQC Publik^ie van Zyne ^oogheicl verboden» Xyt» 

1 9t » 95* lyst der nieuwe led^n vaa fteg^eringj^ .ea 

lüygnaad , ea van (jrekomjmltte^den m d^ t)o^e« 

? 47» *cr wordt op '^ Prinfeo vcrblyt in ,tJe 

eeif g^denkpeoniiig geflag^n. 50, men ^r- 

~ l^ofdct eeae verbetering in de Gjild^n* 54-56. ,'er 
wordt een zogenaamd BiUyk Verzoek aan fiurge* 
meeat^ren gedaan. 59». en daar tegen eene Waar* 
' Ichuwing afgekondigd. 61 * 66. groot, getal veut 
Sphotfchriften. 66, be^eegingen yopr het huia v|in feeii 
Doopsgezind' Leer^ar« 6S« Declaratie, der Koop- 
lieden , tof vastHellin^ der Gouden Speciën» 98^99. 

: fen Eed wordt van de Wynkoopera gevorderd, igo» 
f n , na eenig vfeó^rlireevens , ^aapgenpmen^ 'P4» 
cenige Kooplieden vercre(cken naar'*s Hage^ om Zyne 
Hoqgheid te bedanken voor deszelfs Vootflag;, raa* 
kende den Koophandel. 105» de Vipedfchap^ de 

. Gereformeerde ' K^&rkenraad , en de Krygsraad, nêe« 
men den ro\iw aan over bet overlyden van. ^tUfm 
din IF. J07. de Nederduitfche Scbouwb^g wQ^dc 

, d^ar over gefloten. M. ongeluk door het infïortea 
van pen S\\xïs» top. V wordèa twee Schendrqhrif* 
ten door Beul^ blinden openlyk verbrand 155. 
fluit cctie Conventie met Amftelyeen , over de 
Grmsfcheiding. 157. zinuelooze daad van een B^ik* 
kers knegt in de Nieuwe Waale Kerk. ^Id^ zon« 

. derlinge Waterberoering 159. Aardbeeving. aU^ 

. doet eene Aantekening in 's Hage , raakende bet ge* 
/ fchil te Haarlem , over de Nomit^acie van Reg^Q« 

.. un« 167. eenige Kooplieden doen een Vertoog 
tegen de plonderingen der £iigelfchen« 17a, 1739 en 
leveren een Request in. 173-' 17C. A^lvi^ der'Srad 
betreSQnde de vermeerdering van Laudmagt. 197 215. 
begroQÜng der fchade, door de Ivoopliedèn, by de 
£z^el(che rooveryen gelecdQn* aiS eenige Kooplie* 
den doen hun beklag by de Gouveroaure. £25- 944* 
ander Request van eenige Kooplieden aan Bui^ 
meesteren, en ook aan de Staaien van Holland. %VL 

Am- l^stckbAMV^^^^t va? deh MaroH^idifcfien dézant 
^K&ar, XVn. a.' men gevoelt *er eehe Hgie Avdbde- 
♦S^iïg. Ift. hét regt' van Exueiivotdt niet VerfcUeideiie 
'pinden Vernietigd, luid , , ia , 44.^ Burgemceste- 
' *jih • beiJigtigén Stads . Oadtf ' Privilegiën ia, ij, 
^' Üe ' Haartemmer weg wofdt tot dan Sloterd^k be« 
^•'ftraat. ij.- brand in! het. Stddhiils. ai', flilftand 
^^n denHjlndel, om de menigte Barikbreülken, öa*^ as. 
*' iënige Kooplieden klaagen^over de Adnuiraüteit bp 
^' de Maaze! 46. *er^. gefcl^iedt eene aanzienlyke 
^'^beldverzamellnff Voor het afgebrande dorp Hilver* 
' iiiml 50. komst en verblyf van WiHem den \/Jf- 
^ ^den en deszelf^ Cemaalln. 5a. 'er worden eenige Er* 
^ Ven op Wittenburfc en *t Weeipcrveld verkogt. 54» 
*!,Iiet getal der Lantaarn ën wordt vermeerderd, sS* ^e 

• Stad koopt een derde m de Kolonie Suriname, éïd. 
*^'doet éene Pfllegave a:ln Haare Koninglyke Hoogheid. 
' SS'j'ilS* zwaarc fiankbrefuk van een voornaam Comp- 
^ tolr , en dè gevolgen daar van. 59. zwaare brtnd bp 
*' onderfcheidene tyden. 04. raakt in gefcbil over jde 

• 'verfterking dier Troepen in' 5urinaöie. ^4. Venöo« 

• gen , daar. over gewisfeld. 74 - icó. booge Vfci» 
^ tervloed , en gevaar daar door ' in de Buiteftft'std. 

ioa-io$. aan den Vygendam worden verfdieidtene 
'\ liieuwe Huizen 'gebouwd. . 106. 2yne Hoogheid 
•' bezigtigt' '^ Lands Magazyn én Oorlogrcbepen. iao« 
' ' de Amfteldyfe wordt tot aan Ouderkerk beftraat. m. 
' een groot Schip;» voor Franfche rekening, Wer:ge« 
' 'bouwd. ia6. 'er öntftaat brand in een Oorlog- 
' fchip. ijo. onderhandelingen en ontwerpen omtrent 
'''de Verdièpiny vaii hcrY. 1^1*1^5. ' eenige Ko0p- 
< Kedeti verzoeken . v;in Zyne Hoogheid om befch^r- 
*' ming van de Scheepvaart. 149. de Regeering 
<- -levert een Protest en Aantekening' in op het BéQük 
V Van H.H.Mog.raidcende de gelcbillen met Engelaifd. 

• 168- 185. het Fregat Alphen fprmgt in de-HaVen 
- van Cura^ao. 1941 de Amfterdammers worden 
^ tifigezonderd van de intrekking der voorregten ^ '46or 

• den Koning van Frankryk aan de Nederlanden toe- 
' (èfiaiuu XVil. jb< ^ffa B L .A D W Y 2 V IL 

4«fSTB|LQA|i9 4e A^eviafdigden der Stad bmktt Ml 
beste vap de overige Nedierlanders. XVZT. 191. Vei^ 
«et «iy tegen de vemeerderiag van Lrsuidmagt. 199 ^ 
ftOQ. levert een fterk Protest over » in de «aak vfto 4^- 
l^eren Amerikaanfchen Bevelhebber Pêuljmês. aiS« 
taoi 9swaare (terfite onder de^Menfchen^ in 1770^ \ 
XVtIL %. gTQOte ODtHelteniSy op de tyding van bet 
neemen van een Holtandsch Convou !•• Vertoog van 
Kooplieden over deeze gewelddaadigbeid« tu xsi^sa 
raadpleegt de Kooplieden over de verlen^g '^nsa 

: bet dubbel Last • en Veilgeld. itf. beweegmgen ter 
$^rfè 9 over liet vcrbeurdverUaaren in Engeland van 

\.%ttTX Holiand£cb Cpnvoi* 19. *er ontftaat brand iu de 

Waas: op den Dam. fti» men verfpreidt eene &a«k 

innnebeeldige Spotprent op de EjagelTcbe JSank. #6» 

ve^Uaart zig ero(% voor.de gewapedde N^utnlt- 

' leitd 41$^ Burgemeesteren .maaken eenige {chikkin. 

f' ^p tot voorkominge der ÖpÜikkinge in bet Y« aUm 
^ R^geering verdeedUgt zigt ten opzicbt van zeker 
. I^tfipatatcnx Plan van een Verbond met Amerika. 
. 8^<f^» kvert een Protest in tegen eene Staats* 
\ KeH^luUe » óp eene Memorie van den £ngeUchen Am- 
' biksfadeur gepomen* 03 - toa. men ootvngt de cyding 
* van de fngeirche ÖorlogaverUaariug. 105. in liet 
]^]weU*<hQ Manifest wordt aan de Regeering der 
Sta^ de fcbuld. van bet mi^verftand g^weecen. «UL 
Iwyping 1q den Koophandel, en merkwaardig voor* 
be^Id naar van* . 107. 'er wordt een Stads fielee* 
^ liipgKas ppgeriebt. io8. de Regeeriog klaagt in 
^s itks^ ovec de flapheid der wendnge van Boots* 
;,VGi4^ iM# men ontwerpt aldaar een. Plao terbevor* 
deHnge der wervinge. iio, iit» eerfievoorbeekifait 
. Geldleenio|;e ten behoeve van Noord -(Amerika, iia» 
4e Ressenjig doet een fterk Vertoog in 's Hase, 
^ver de werkeloosheid ter Zee. ui* ia7< de R^eenag 
^- 4oet, ^et baarer verdeedig^nge ^ in de ^ad^vau Avie* 
xika» ^ene Memode aan den StadhoQdar vof^rl^eim. 

Ï^9 *> H5- gevQig^B daar van« ^45^ /de Hect^ fm 
fn))i|wyk klaagt over de Memorie 4^ Stad. 146 1 1#7« 
i 5en\ge Kooplieden befluiten hunne Schepen tétf de 
jk^eat- Indien te wapenen» XVilL 148e A» 4mrz*P*ik\ wwe KeHf» op dt -DtfoUltt B«^ 

dcls. ^^^lt 151- Komsi cfl verblyf Tan Kdzer 
. Jor^bus den Tweeden lo de Stad. 151 ■ 155* 

taeo bekoomt de tyding van den Zeeflag op Doggers- 
' bank- -éq. groote en toenslchlievende toebêrfiCfeb 
' aldaar, otnlTcat de getweiOen, hi het Gasthuis. i6u 
. .men maa^c eene nieuwe Ichikking op de Pr^^ik.- 
. beurten }p, dé publieke Kerken. 173. eenlge Kijop- 
', lieden veisqeken bet onafhanglyk vetklaareil van 

K AmcTikg. i8>-i86. Oaiik - Adrea voor de 
.' iowiUigw^ van hun verzoek. 188. gouden Muptea 

tii^ gevonden. 191.. men maaki eene nieuwe Qr^oh- 

naritie cp den Wisfelbank. ipa. de Graot-Vwiif eo 

Groot -Vorstin van Rusland komen in de Stad. 194, 
". beHiüt der Vroedrcbap , oiptrent een Verbovd met 
'• Frankryk. soi. de Rcgeering doet een Voqrtld 

wegens d< oproerige beweegiogen 'in 'a nage. 

no^. Qpdenikpenaiitg op bet Vetbmid met N. Ame* 

rika. 308. de Regeeriog ontrouwt baare jnee. 

Hing . raakcnde bet toevoegen van eenen (aad 

um oen $tadhoader^ aix ti 

! Qem^tskude Bails. ai8^ e^i 

' keo en verkrygen Convoi te 

^e Regeaiipg ontvangt en 

irfn Pruisfeo', raakende dq 
'. IROBid op, d^nzelven. a^, 
. aanwggitig a»n de Covrantie 

snaf DE BoutLLé kogmt in d 

Uft de .Staaten en aan de l 
-. kende w RJ^tterdamlche beicu 

. der Regeerioge * raakende Rotterdam 15-17. e«nigc 
'-■ lojgezetenen dven eiach op den Keizer, sfi.' de 
. p^enng doet een Voomei in *i Hage, omtrent 

een gefchenk aan den Koning van Frankryk. 30 r 3a. 
. qeo tioudt'er wn 4^tfW»-iUI«o//y<tf op bet Verend 

f9Ct Frankiyk- 33- Advis wegens bet Ronuqand» 

ytlf Z^^e Hoogheid in 's Bage J4 ' JTi doet 
.^ «éa VoDidel tot ^fchafQjige der £xerciti«-Geïioot- 
'. fclMPpev *A ' ^'^» fl*>»'y^e «ao^lFOiPKt ?anJEOin> 
. niet Regemen, -**i£ 't^' B L A D W Y Z t II 

AÈt&ntSïAUf eenigé fiUrgeie kanten »g tesm bét 
zenden v^ KrygsVo)k M Mattem en Elburg. ÏSlX. 

; 48. Üittogt vah gewapende Ingezetenen nair 
Gelderland. 4$. en naar Naarden en ÜtrecbC, 50» 
men xlrsagt zorge yooi dé veiligheid der S^d* 
mUL de Regeeritig bewiOigt in de Ichorzing van den 
-Kapitein Generaal* 51. doet een voorflag ter 
verefieninge der geïbhiUen* 5a« ontvangt een 
Dank* Adres. 53. Request van den Krygsraad aan 

I de Regeeiing. 57 9 58* bevecging op bet Stadh^* 
mlJ» de Vergadering van den Krygsntad \vordt naar 
de Doele verplaatst* Ól. inlsnoe|ben op de Afgevsap» 
digden ter Dagvaart. 6 3. vier K^oQellen worden af- 
gezet 64. en Burget - Gekonftftuéerd^n Hangefteld* 
0U. ^er wordt cene Oraa/e '' Acl^ii^U opge- 

: ;ri^bt* 6$. op aanzoek . van* den ILr^gsTnad 
negen leden der Vroedrcbap afgezet/ 67» meüwe 
verkoo^eil , neyetis Kolonellen. 68.. de Vroed* 
fchap neemt eeh befluit omtrent de Bui^er - wape* 
tling. 4S)« aantneikelyke voorflag raakende twee Barge« 
meesters. 70. verfbheide buizen Wofdeü geplon* 

' derd. 7a« verovering van* Katten bn/;?^* 74. twea 
Burgemeesters Worden ^fgezet^ én andere verkoo* 
i^en. ^7, 78. als mede de Sóhoüt. ald. eenige' Bor« 
ger» trekken In bczetüng naar Ütrectr. 79. pl^- 

«e Maaltyd , ter gedagtenisfe van deti Slag op 
loggersbank. 8d^8a« 'er wordt eene byeenkomst van 
Gewapende GenootTqhappen gehouden, ald. mis* 
soegen. op Schepensbank. 84. men maakt een 
Ontwerp van een nieuw Regeerings - Reglement 
J5.' eferfte gerugt wegens de aannadering vaa 
Ituisfifche Troepen* 86. de Raadkamer Wonft 
gereed gemaakt , om de Vergadering van WoVtsni te 
ontvangen. 88. 'er vergaderen eenige leden. 89» 
bekommering in de Stad, ter gelegenheid der over- 
gave van Utrecht. 93. men befluit tot het verdee* 
digen der Stad tegen de Pruisfirche Troepen. 94, 
eenige Afgevaardigden aan den Hertog van ^mm^^ 
cezonden. roo^^iot. de Voorposten der Stad wop* 
deff*beicbooten« XiX» üo^ B L"A D W Y'Z E R. Ï93 

JÜÉsniiDAii ^ ^e Regeedng- beflult de Stad over f 
geeven. XIX. i^» 105. gevolgen daar Vaii« abL de 
Prulsfifche Troepeti neemen bezit van de Leidfche 
Poort. !!•• men ontvangt Staatfobe Bezetting in de 
Stad. XI4'. veele perfoonen verlaacende Stad« .ii6« 
de • oude Scbuttery wOrdt heiltetd 4 en de nieuw5 
ontwapend» 133, 1^4. de Burger «Ruitery, terbewaa* 
ringe der rust oj^ericht, wordt door de Regee<i 
ring bedankt. aUé ^er konen* Afgevaardigdeir vaa 
£yne Hoogheid in de Stad « om den Krygaraad te. 
veranderen* Xft& gelyk ook de Regeering. 130* 
bewee'giogen op de Beor? ; over « bet diaagen ' van 
Oranje - tekens. 131* aan eenige Vreemdelingen wordt 
de Stad onHzegd. i^p bevel van Bargemeesreren aaa 
den Kefhenraad. 1 34. vertrek der Pruisfirche Troe* 

• pen 1 36. de leden van bet Defenfieweeeen worden 
gedagvaard* XXiI« 6» Gecommitteerden van de* 
Groenlandlbbe en Straat - Daviicbe Visrohery al- 
faier verzoeken, aan de Scaaten van Holland, om 
eene Premie. XXIL 8. en worden verboord. - su 
Directeuren van den Levantlbben Handd verzoe* 
Iceu om het aanblyven van ; den Staatfithen Gezant 
«an het Tnrk&be Hof. XXIL ii. ongemeene Kol* 
lekte op den Dank • Vast - en Bede - dag van if 88ê 
XXIL xa« onrustige beweeginmi over het^niee 
draagen van Oraqelinten. 1$. bewindhebbers^ der 
Wescindifche Maatfchappy doen, in eenen Brief 
aan. H* H. Mog. , vcfflag van defzdver agtertykea 
toeftand. XXIL . 14* amu vervaardigt ^aldaar, In 
1788 , . eea Konsc - Wagt - Pkatje. XXII. i i8« 
'eenige perfoonen worden, om .hunne bemoeljingea 
in den jaare 17S7 9 gedagvmi. i8. en geVonnisd;^* 19* 
Myne Heeren. van den Geregte verbieden e^ige 
.Dagblaadjes* XXIL ai. Burgemeesteren befluiteir tot 
het openen van eene.GeidbeflIng van twee MiRioe* 

• aea. XXU. aai en tot het heffen van eene buken- 
Itewoone behistin|; op het Lantaarn - , Emmer 4 ea 
.Straatgeld. aUi de Kroonprins van Pruisfen kdomc 
in de Sita4* ;XXQ« as» JH JHoofil . Qflkier doet^ het 
Gebouw der Vadtrlandfche Sodeteit fluitou XXH aS 
;UIIL Stuk, M Am» ^ » :i;:^4 'IJ-^v V^^.lETR- 
Gebouw, vopïvwU XXH ^6, «wwtre Orka», en 
OQgelukken door denzdven op ba T sebeiircL df^ de 
Sttdhooiler en 4e$^Uft Xhim. b«20f ken de Stmd, 
jj. vieugdebediyvwi ter dier ^degrahcki, a^. 6cbe-^ 
penea doen fsetfcbibidcii perioooea iodatg^ » ea 
flaan vonnis over df^etve, ^^ Mjrac Heevea. vaa 
den Geregte dom eene Keurt afkondigen,^ be« 
treffende het vevaorgen vait Versch Water. 3<fc' 
de rcgecrcnde Vor« en Voifiin van Nasfini- 
Weilburg beaoeken de Stad. 40* Biii;^nieeste« 
ren verlieaen JPiêUr Nima»lêml toe Leetor m de 
Wb»» Scaae« en Zeevaart * kunde. 41. de fiefhiur- 
dera van den Moakovifchen Handel Jevecen een ;Ver- 
zoekfchrift in hy H. H. Mog. over eèa jdwkkeni 
Kaap * Reglement dea Roninga van Zmsden^ 44. dt 
ScadhOüder be^soekt, van nieuws^ deeze Stad.* 53. 
Bmgemetfsceren draagea aan H» C^Cras^ Bm^^ 
)eemt in bti Romeinfcbe en Hedendaagfehe Regc, 
daarenboven het ondarwys op in bet Regc 
der Natuur ea der Volken. 54* zwaare Brand is 
'e Landa Magaayn* 6a. |;rooee fchuds daar door 
venxv^takt tf j. hêt Oranfemêgm wordt tfgefctealt. 
* 4aÜ» een Fanstyke Nuntius deek ook hier het Vdxm» 
.fel Wit* 64» ^9eAjsanÊp% maakt hier 4sr Stede<eea 
aMkwaafSge die^ol van Jnweden en Kleiaodiêo» 
«an deFranrcheSrooirbeboQrende» 6%. l^st vao bec 
|^Solencu.é9« verfidi^deM Nefociatien worden^ in 
I S79JI» hier ter Stede geopend. 75, Regeerders . ge« 
. : irotloen eenige voeoBorgen omcient' de Vreemdelm» 
\ tf^tk» 7S*. de Kq/rgsniagt der Stad wonic,^'tegeo'de 
,^ nadering der Franfcfae Tróepen^ verfteifct* 79^ de 
Kermis .woidt,.faii794, verboden, to. DeRcyee* 
:. : ring beüioed^ir een ont#ësp tot het wapenen van 
. .. JUandxaiMn. te» de Ei^rins van^^ Oranje kom in 
. jA^ Stad. >4^ -hét Gerekc doet eeae PubUcadtf te» 
X ma ^1 inlevem wk Aixtalkn afkondigen. éUdL de 
,. Xeesgeaieirdiappen leveren ee» AdKsin. 85. mt 
■: ebmr . ontrent vooniek 96. lfdK)nd vaa het Adres. 

; .■ /. .: - XXIL tr nVK W ^. Yr 2. E. !L' )^5 

Amtmaam; Vietkütriiif vnr Kolonelleii «ui Buneft. 

we^ttiw V liy die gebmnböd XXlf. 93. voor % 

' Merteig M tfurfftf ontlhad eenige bewe^ngcn« 04; 

: . ODiftfanctereti. 98» fordert ^ by Pntdicade , opgcro Ttn 
iittw , die Oeivtereti owdct zig mogten bebben. êld. 
y. 'Pl ef««w Tati het Adres der Leesgezelfcbippen 

* woriko gedagvaard. loaw vonnis over £zdvegêTeld« 
^ 101. Revolutie van 1795; tot het beweri[en en 

daartUkn iwbi ud eM xig emige perfoooeit, onder 

* deh Mam van Cèmrnk/i Rmluihnak. lof , wdL 
oogmeifcen cta handeüngen vu* dit Oomniictér 107» 

- toS, 109» aan den Vodrsktenden Butgeneeater 
' wordt een verzoek gedaan om Geweeren» tiu 

men eisdit vaa tem, dat hy, nevens zyne Ampt* 

* »?»ooten, aynen post nedenegge. na Ae ^fde 

- cisch gefchsedt aaa den Kommandant der Smd. 

* nld. de Fiaafchen komen in de S<ad» 114* de 
oude Retofiring wordt afgezet. U5.' Vr wordt 

« etne i^ovifioneele Muoldpaiiteïr' aangefleld; 11%. 
' haare eerde handctingen. lab» ten behoeve der 

- noodlydenden 9 van alle tkchntn, gefeUedt hier 
: eené inzameling iran penningen. ias« men^ dnu^ 
' tiQTf voor de pngeftoorde openbaare Godadicnt* 
J oefieAing. M. 'er worden onderlcheldene C$mmU-^ 

fh benOetid. 124, di eerfte Béflaiten der Provifio* 

* neele Retreftnmnten van het Volk van Holland 

* wonden at^kondSgd. za6.'Raat vaQ Stads Wiefel« 
•/ bank , ten tyde der Omwéstelifl^. sap. eene Com* 

- miflifid' brengt taport uit aangaande <ton flaat van 

- Sladè Financien. 133. de Pnuiifcben dfcben de goe« 

* deren ^ Riet ter Stade gevonden wordende, aan 
I vyanden <der Fnnlbhe RepnUiek beimmnde. 140» 

deFitcasa der Admivükeit t?^ ^^ Am en da 

- Vice- Adnürftal'M» KSngsiergm wonden mveme- 

* keriri^* genMièm . ijioi' men piaoc een nieopfren 

* Vryhèidsbbom / en vfètt eeft 'flaatelst fefau ii^u 
^ de Mifnieipattteir fchrsFft^tto Ntamiat^ 

* iKr^t MiBitfMion^ Guldens^ 'i> JOUL i|S 

- - Nft A» 99^ B : Lr A: tT W / Y 2P' E.: R/ 

;A)MSTkiLDAM, ée tMunïdpaliceit weigert den Bcfl^XflU 

' gens bevel van Provffiooeele R^refeotanten van hec 

Volk van Holland, door de Bargerlyke en Keikeï^er 

: Amptenaara te doen afleggen. XXIL 149; nteldfia 

• eese Misfive* de ledenen en gronden van haar bezwaar 
. aan de Provifioneelé Repfefentanten van Holland* 
i I5ft« eene Comniisfie uit den tiaagkoomt, bydie 
' gelegenheid, in de Stad» 155, 15& dezehre doet zes 

• leden , die weigerden de Misfive terug te seemen ^ m 
Axreat fltelkn» lój. \- welk zy voona in hunne hm* 

. jten. houden; 10 :• worden ondlkgen. t6S% de Joed» 
, fche Natie maakt 2waarigheid over het afkandiffen 
' van de Regten vanden-Mehschen Rurger* 173. na* 
. deeleh der Ihgeaetenen door de £ngelfeben. ifs* 
' niSihdRe Moord aao eenea Borger ^ KMBoanier, fierwyl 
. hy op Schild wi^ ftatt. 176* *^er verfctiv^ een l\e- 
gtement ter verkleainge van een nifeuwe Municipali* 
tefu 176« 'rwdk, egter, niet lang ftand houdt. 177. 
. 'ec wotdteem nieófpe Municipalitdt verkotei^,. Mm 

Jilegtightden ,' w^^e daar by phiata- hadden* 178* 
yst der nieuwe Municipsliteitsleden. igo« vaQ< de 
^ Schuttery wordt een nieuwe Eed gevo/derd^ i8f. de 
. Mttnidpalireit doet de Wapeaterden uit de Ketkea 

• en eldetawegneÉmea', en- het diaagen van Livieyeit 
. TerUedens t&a , lts» ^^^^^ beraamt het Pkn vaa 
> éen Fonds ten bemeve der Zeelieden. 183* byxon- 
j deiheden, nudcende eene 0oo8 met Jnweelen vaa 
' ayne Samlnir^he Mi^^stdh 185. een. j^jgemêmm 

BéliitéMk nm Nottend wbrdt alhier opgeredit» 
; 190. oogmerk én inriahting daar van. 19U wordt 
- in een Nninmamk Bdeenbéitk veranderd. «^4. men 
{ bekoomt detyding van centJlüamk mi Rémhjt» 
. M. voorwaarden daar van» ^15^. mea ^ert eea 
t plegtig ftest ^ op -dit AJ^antia fiaande. ai8» ^er 

wordt een Re^eaent van Ord^, en va& VeideeUage 
< der wetkaaaobeden ft van de Repieièmaaten va& het 
. Volk van Amfferdam vastgefieldi aas* iahoad van 
« dat Rc^gkmenL. na4 *— ^& In(Wnctie voor dea 
i Procureur der^ Gemeente* i^* en voor deu ftbiie» BLADWVSBR. 197^ 

Amstkrj^amv mtor ^et Comnlkté na lastlde. XkDL 
'. ftK8. en voor ée Kaner va» Defolatce Boedels. 079^ 
'^ Lyet der leden van htt Comtnittó van, Justicie. ^74» 
byzoiid^edén van het yooiigevaUetie net twee Pre- 
dikanten. éSft. men befloit tet eene geforceerde Geld- 
lieffing. flS& de Municipatiteit omvangt een nader 

- xapport vi^egenS'dendeerlykenllaatvanStadsKas.iS?* 
^ngeregeldlmen , door het «opkoopen vaa Groenten 

. Alhier voorgevallen. 896* maatregels daar tegen /ge» 

t nomen, ggj» 'er wordt etut Commtsfie 4er. bafadham» 
^dngi van ctrde *em daarfiellU^ kfo» M notküge regra 

. 'benoemd 9 bepaaldiyk «et opatfigr tot de Ampcenaa* 

«en. apS* omtrent, de 'Gëdekeuren m 't> algemeen 

vvordt eenige vennderiiis: gemaakt. so9« de Schouw- 

^burg wor4|t voor Stedelyk veiUaaid, en -het voor* 

* • deel daar van in Stads Kas ^flort. sox. de Burger • ' 
of Groote Krygsraad wordt vernietigd. 303. 'er-onu 
liaan hoogloopende bewaegtagen ten Stadbaize , 'door 
.de * eifchen der Clubiaten.; 306. hunne voorAellen» 
507. worden* a^eweezen. 309. wtte Pfioeümëiiê 
der Municipalkeit wordt , ucf vecfcheiden plaat- 
^en% afgeiehemrd^ 3[tst een • naamlooze Brief :uit 
den Haag baart goopce heweeging. jUt. eenige 
Afgevaardigden uit den Haag komen in de Stad. 

' 335« de, post van Protonotaria wordt verpicdgd. 
336. de Keure; op de Haring wonrdt vernieuwd 
«n uitgebreid* aUL ^'er jfvordea fchikUngen ge« 
anaaiit om behoeiEtigen aan weik te hdpen. 3CKIL 
S40. Stads Gyseling wordt» uit het Stadhuis» 
naar het Nieuwe Werkhuis verplaatst. XXIU* u 
de Muakipaliteit ontvangt «ene nieuwe timla- 
«ure. 7« 'er verfchynt eene Cominisfie uit den 
Haage in de Stad, om den dienst op ^s Lands 
Vloot aao ce moedigen* & de^ Raad doet eene 
nieuwe Keure 4>p Stads Wisfelbank afkondigen» 
10, men naakt eene nadea» bepaaling omtrent de 
remotien der AmptenaareUv iSé^ een Reglement 'tot 
liet uitbrengen , van- de Volksdemvastgefteld* f 3«^ 'er 
wordt een Jümzeai Fabriek opgeridit, 14. niéawt 

« Poocte(8-,^ed;vaètgéfteld ea ingevoerd* ZXJli: 15 

K.^ •• .- .:N'.| . ^ . ^ - Aai* JUÉstBUMUf » te ;dk OMtuea %y: ihf opnbWR V^ 

.^ kDopiofloi wordt vfirttideiiiig geai^At* XXliL i8« 

de &ttd bepaiic conen Etd voorde Weesmeesttm» 19» 

maakf eenige ixpukiogm «aaguuide hft woMfden 

- vtti feld boitenlttidB. m« daor eenige Kmoniuers 
.. «onka Mgufgeldhcden gepleegd^su tot.irdUiM^' 

• der Stad woedes door doi Rnd eeaige jokkfeko be» 
. fttiBd» }t. !er OBtfttat otn gerogt vatl liet aaderai 

* TanTcoepen. 31» deselve koaMn ia de.Stad. $«• 
• ' doeh verlta^en dezdva» sr« de Kaonaiera krangea 

* Gefchut op dea Onpi* êéL heCM^fc wotdt wegge- 
Bonen. aÜ, de lUad bekooflM araTchryviog we* 
§tns de koibsc vaa Fraurcbe Traepea. %%• eemge 
A^iravdigden vat dea Haag konea ta da Sud. ' 49* 

. dezelve doen eene- Proclênatie üfkondigm» ^ S^ 

- de Raad anakt eeaige fc^uUdagr^ «wt deo Bran- 
fcheo GeoeiaaL 5$. ai»akt eene Keure laakfadp 

* het Veer op Brosfel. 57. beraam eeniga ïéAr 
. kio^ea omtrait da bageevingt vaa Aniptan. «ss* 
\ aeotge Leeraaren dar Henronade GeaKente woideo, 
•/ om het weigeian van afleggtega aeaer Vetklaanng, 
. a^eset. 6t. oMn rieht^ mxi Siadawegaa » een 
! Clieniiach I,alN>iaforioai op» és» oattreot het Gaat- 

' buis worden eenige aadeia tepaa&ngen gemaaict 
.. 6;. amivoatt aene oicniM Bcandkanre is. Av ^ 
> bet fiiadtvuia wofdt een itufaum of ''KunacveratHiie* 
• ' ling vervaardigd. 77«.Jer worden eanige verbecario* 
.\ .genaaa^Minda de-Scne^s.^Mediqraklst iogevaerd. 
« ' :r8. de Aaad'verbiadt de Nacbcw£^;ten aan e^o^a 
. « fAtL f9* bat Poorterichap wordt tot da^Laeraaasn'vaa 
.- tÊt Cbriaten Gaaimbeden uirgabreki. Scu :de Stad 
f neemt de Koa^n- - Fabriek voor liaara rekeaiuf* 

•u getal dar Karkaar ca der £ielaB.,-iraa ovier* 
; icheidene Gezii^tab. 84# de Raadiegt eene fietocing 
. op de Uondea. 8j^ in^ da Stads Sdiaolen woideo 
: . uomerke^ke verbeteringen ingbvoardi 94.- de 
^ Vjce - AdoTiraal/ y. W. 4ê H^imr wordt, na dea 
/Zeedag van ti Uaober 1797, door ^ Baal 

ftaatdyk (Mithaal4« mSs* da Aaad bepaalt reoe 

• nieuwe fcbikkiog.. omtrent df bdaaciog op Jiat i^*^** 
i . Ureu en begraaven« ]pUiI. i66t Aür* r * Bi A D W^ HK « JL ' 1992 

« hec ' Corps AniUerist«n vJMii heitbAd. 174. • |k 

* Raa8 wordt gei«orgflmi(6er^; i7f. ^er ontibiat meu\ 
*^ ^e Teran^ering in den Raad. I7t. Lyst der ^aa* 

• den; • '^ ^ ••-•* .♦ XXMU i8f. 
jtmfierdmfih 'J^ieekj 9ieme «icgave daar van 

bezorgd.' ^ XIV 19U4 

/lipML C • :^* ^ Xrandfdiaps ^- Sobilder. . XXI4 ast 
sburgfcbe Cwfisgê^ het Tw^cde feuwfeeat wordt 
br vitaWvilM. . ' ' •. XfV# Ifft fe.' B _ »AKHcji2Mr CLiióotF>, EttB8t(bkUder<i XXI* f)S| 
; byzQudérbeden * van zyn lecftren , n fcfattderftokkto. 
•' ' XXI. ló/^iio 

BACRËft.^ CMr; (MTauBC CoENuks), Schout , «osdt 
- afgezet- •• • . ' .XULyS 

Sfi/r f Gtfi^irijFfrd^^- werden veiböodetk XVUU ftif 
SarfrAanl^d (Wdê M/i ) $ tk k§&mgizaulen\ Ba 

Niemv ^MHetéuk der^. 

Bedejlondaf iWttiütx^dAg^cbéy >4oqriScaatea van üolh 

' land bevolen, in 1793. '^^ ' • ' XX2h.75 

BfiSts (Miil^ïv AdriaakOV fiefgeoiëester,. sjf» b^^ 

•worde geplonderd) XIX. 77* wordt afoezet; 7* 

^ig^aaven^ belasting daar q>, •' ^XXUL JOtf 

'fiik8Hbank^(yf^emèii0) vém-'fièOM f ft AmftepdatBi 

opgericht. XX(I« 190. oègtteft «n 4Briehting van 

densdveav ^jpt. otitMngt eeM verdere. tttrge« 

* breidheid, en wordt in üen Nml^mÊêt» BêlMtèank 

' vërahderd» ••■/.■' '•alf 

BBifTiNK' ( de Baron W. J. G» ) flerftr, ie Amfteidam » 

' aan zyne wonden, op Doggelsbank ontvangen* XVin* 

lödf wordt *erftaate)yic'begraave{i«r %6i^iéê. *ac 

«vordtg^ ter zyner eete, een Gedenkpenning vervaar- 

' digd. i67« en in de Nièawe Eei!k een Qtdcnkteekéa 

^ * geOeld. ... i«g 

^Bx&cuL (E. F. van) 9 Pepfionaria, le««rt een Re- 
' queit in, by hun Ed« Gr« «Móg.« ugm de MotygbH 

^^ * ^ N 4 . gc9 Ma' B/X A 3> W y Z JE I; 

gfti &» BngMfi^befi. XVdl* H7* -geeft tenelfoiia« 

' rie in '*t Ucht ^ saakeadk de Militaire lurisdictit. %%% 

Miurt « hetfteifoig cener groet» veraakkisg aan d^ 

fccivc XIX. 144 

BczBTTiNO ( Gebomwm vüt d!f ). XX 307 • a^o 

BimHHh 0f B0i$e»imip-yMf^er.$*GêU(GfOfii )^XXI« 9 

BL0Bif&N( N0LBE&TU8 VAN ) , KunstTchild^r. XXL na 

Blobciero ( H^N ^E.iR VAN > woT^ gedagvajuti. XSJh 

Jit." «I gevoimisd. . i' ^19 

Mêkvtapd^ OrdonnantU 0(^ bet V^r op die Ssack 

XIV. aoj^ 

BoNTK KONfN» fJoHANifA} iQ^akt ^ene rooitfDe g<Ids» 

toe het bouwen van het Befteedelinghius » aan d& 

Diaconie der Hervormde Gemeente. XX. 99 

Bo&CH ( PERtf AAnua D») , rerfDêwi Digters XXL p/f 

1. <HrKRoraiiW PU) fthryft c^W» . ©ichtr ejels 

< op de Maatfcftappy Alte MerUis. XXU $• 

*■ ' ( jQAiTNBS. oft ) », byzondef b^flei\ r^n «yn 1qo« 

' ven. XX\* 130. zytie Kunatgewrogcen. 13,1 

BouDAAN(GuAwrBiLiia PaTii-ua)»''Raad9 Schepen ea 

Burgemeeater* XX U 69» Bewindhebber der 0« l» 

Maatichappy en Commisraris Politiek. sU» 

BouBTo (hom9 FABttiTim Dv), byxoii(iec heden vaja 

• zyn laeven, en fchüderftukken. . . XXl« 119 

Vêoenkerkêt- Püdif^ op dftuelven WQtdt Oarooi ve»» 

: lecnd. - . XVIf, 37 

^Jkaidm ( Vaart op \ . / ; ^ XXL j» 

jBitANÖAQCRo (OasA&O» Sauslyke J^utttHis , deelt, g^ 

1'^ l^k eldera, so ook in deeze Stad 3' het Vorm(el 

* . uit. XX1I<» 64. vermoedena aaing^an^e een hoimelyk 

V óogttierk layDer zendiiige. 65 

Jtraüi, op denzelven wordt eene nieuwe Keore be- 

« raamd en iagj^voerd. XXIU* 6ê 

BféUiiUmsfMng^ nieuwe Keure daaromtrent. XXf. 4» 

\£randfpuU$H^ikwJ^^ tegen het btfrcbadigen daar van*. 

XV, 60 
JirantUH Hóff^ , volbouwd» XIV. 903 

BroodbakJters ^Gild. XXL 14 

Bromwmrjeffé / XXL %f 

BrmÊWüs$m% hun vervals XIV. 4/ 

i • " JBiicwa, B L 4; P w i?i ^. E: «l M» 

Bflsmipm ( (k Hertog vau > , disselft YienvydeciQg 
.. on4er andere door de Regeerisg deezec Stad beg^fd. 

XIX. 4,5, beOttit by- 's Lands Suiaten daar toe ge- 

i nomeo» . • ^ 

êrusfel^ nieuwe Keure raakende het Veer op #ie 

Stad. .* XXm. 5}t 

$uikfip9Ur Peer. yyiU 85»* iH 

im^ger • Cim^agÊim^ ideuwe Ordoanantie op deaelveu' 

XXI- 6»-65 
^ - ■» • Sochtau . . . XIX. 49 

BuRMANNUs ( PfiTRPs) SectukAn^ byacmderhedea Vf9 

zyn leeven« XXL xp^ 

Buurt ( Aorianus ) , vermaard Godgéleeirde* XXL tS 
BuYs ( Egbert ), Geleerde^ XX|. fi9 

fylsfes^ vreugdebedryvea van dfzel?e over da Oom 

! wenteling van 1797* XXU* K 

• . . 

* .* • 

C 

V^HATiN ^B ), een voornaam Doelist. XV. tgt 
Ciemiscb Lêhwatvrium van Stadswegen opgerirfai^ 

^tMiten doen eenige voordellen aan de Municipale 
'. teit te Amfterdam. ^il 30&. antwoord daarop ootf 
, vangen. 309. hunne hoogloopeaJe eifchen. 510. 
gedrag der Municlpaiiteit. .514 

PoK f^N Matthias ), Kunstlchilder. XXIt (34 
Coiéfgianten (Vergaderplaats der >• ' :^1X ijj 

'Commi$$i V0n Gezondheid i 'zxt Gmahmüg Toewfr-- 
. zigt (^Commisjie van% 

Ompas • en Zeilemaaker$ - Gild. XXL 23 

CoMPE CJ^N TkN)^ Kunstrchilder. , XKI. 199 

CoNcoRbJA ET LiBERTAxa {Het Genooefcbéff^^ ^ deszèlfr 
oorfprongy XX* 16a» vergaderingen» 164. ledon» 
165» beituurt i66. werkzaamheden. sldm 

Xlonfiêkmkbap C jicte van \ XIX* a , ^ 

Conventikekn t Publikat^e aaar tegen afgekondig4. XVJu 

CoRNBLis:; ( Chrmtiaan )s berigt wegens, de ^XoQSt 

da&d van zekeren Matroos» dus* genaamd^ op een 

;. N « doof 4ét r L it or w ir j» tf tr 

> éêötét AtfiTdieii gononèn noRandseh fco op f M rfy w t 
* ÜMp. TJill. to* #Mdt daar vöot betoond , podw 

•fidèmi-ëoar den Ridder vm JDmkfrgtm.^ ' %% 
C0R.VB& ( G&&RIT )• XXI. 66. koopt de BeerMha4 

Veten. '^ - XIV. 1*^ 

( M'* Jaiv ) 9 Burgemeester en RA^d^ Mcft ^ *i^ ' in 1716, een prapigen Maaltyd. 'XIv. 4^ 

C #wn g w » (^fMünum'/^^V de «Séürffttr daar- tas 
' «ttrdt !n ^i Hage gedagvaard XVUI. a43. (Ie R^ee« 
^ lin^ déezer Stad verzet zich daar tegen» éM. 
Cêlab (H. C.)i Hoögléenar iixt ét Doorluchtig» 
' School in her Ron^einfche en Hedendaadphe Regt » 
* ^ORky daarenboven, >ok Hoogleeraar mhet Regt 
V der Nttuur en ^er Volken éangèileJd. XXIt ^4 
CnA^fko , Beroerte -nlóMr,' - - XIV. ««i - s8# 

Cimwwiürs C Peluus )^ PredAmt, -en -.irervote^n» 
Hoogleenar te Amfterd^ni 3(XU 90. i|f ne Schrif- D . I étgVéuiiin ( verfcheiden 3 wonleii verboden* 

XXIU « 

DtnxKr (Mr* WitLcu Gehb-it) &fIeMmt« ^ Burge« 
meester,' wordt a^zet. * XIX. 77 

Üéftnfitw^^un ^ de Jueden van faetzeli^e worden g^it 
- vaard. • • XXir.ï 

^filêmtt BaeJib ' Ékmêr j lAeawt Ordonnantie op de- 
zelve. XVli.t 19. {nftniclie voor dezelve. XXU. ayi 
DiêcmUiN^derdmhfche Gcfeformécrdey^ tót Erfgenaame 
' ^^veffch?^^! van haare bedeelden. XfV, S14 XVf. 108, 

* naakt eenige miuwis fqhikkingen onnrent het onder* 
^ houden haarer trekkende leden* XVIf. f. fluit eend 
«Conventie met Regenten van het Aaimoesfea/ers« 

Weeshuis. 51 

i-t-^-**— der Hervêrmdg dmenu X BifieideBnsimb 

vtm'dê^^ oorfpröngvan hetzelve. XX« S9. befchr/« 

* 'ving. 9c-9i 
;. i m Oiuif^Pf$mKfaibtls , ixbeJftcst van hetzdvA 
; . t^ XVULflip-m Oiemêrmeer , Regdiqis al<^ gebouwd. XXI« 60 • 6u 

befcbreeven. M. •-( 
DioTEu te Amfterdam , in de achttieode Eeuw* XXL^ 
JMMen^ verbod datr tegem ,, XXr»^i 

• en %Ên der (Kgtuige. XX itfS, befphryving ^n'bec 
*• <jebouw; 171^ 175. wèrkzsèmheden. 17^. dê Fitii^ 

UiidfcieSêehiMwoTitfby'yéipoemmgy a!&^ ige- 
'^ heecem JSÜ^ %6 

^XhéUttéHf M ftÊ tAp n vtn huir vieren de VetjaaHn^Vaa 

de inneemioge van de Doelen » en worddn 'gfl« 

* üoord. • . ' XVI. 7o^rf 
'DNf^tff^ CVeef op>. : XJCI; v 
D^od/haffen;^ in de gebrniUykheden by dezelve' Wok« 
^^ den eenige veranderingen gemaakt. XXIf 3tf 
'IhtfêgeéindeH Kefieiè^ M dé Kerk ^ het L^mwcftqt 
' «en Org^l gefAaiitst^ .X(X. Y($o by de Keric^ di^ 

Tiren eene nieuv^e Kerkenraadskamer gebouwd. *79» ^eKerk in^'ZM woidt verfraaid, en met èen 

{elVfefCerd. 171, 17a. de Gemeente by de tea Kvn^ 
en'vexèenigt i^ «et 'die in de Zok, iTÜ 

— — — OuJê • Ffrmin\ Suii van M* OfenKjènt© 
-byhét Lign en den Toren wordt gjeMgt. " XVii.y 

ywTt^, vait dè :Geaie:ente hj iet £4p ^teê dm Teren f Eeuwfeest van hetzelve üattlyk^jeè* 
vierd. XX. 59 - 6t. Wwbttii en Hefpt van de Gc« 
jneente in de Zm worden vergroot* 6$. befl;)u9W 
ving daar^ yan., «4 ^5 

*i7Mr/0f lijf i^ i&AM/ 9 hieuwe ' Ke^ omtrent dè^^t^ 

'XVff'. STi:3* 
DrénkeKnuen (Mêaifeh^y tet redding vnir^ wordi; 
' opgericht. XVI(.' 51. eeolge verbetenngen in Haar 
- Ontwerp genteifet. XVItf. nau lystvan uitgedeelde 
* SremiSB, geduoretide 'tiet tyidvfrioop van 37 jaaren. 

^ ' XXII: 43 

*thtrgerdêm/ch r$m ^ XXL: a« 


r /< 4 
' ....... ' i JiÊ04 f 1i< A D *W Y £ B K. e. * ^. ^JL/BMV« C-SA*' EufBSTvs)» TMnis over bem 99» 
' ydd. XXIL3S 

JËid^ volgens Beflait van Pfovifioneele Reprefeniaii- 
.. ten vin het Volk van Holland, d^or alle Geesüyke 
^v ea Waerèldlyke Amptenaars af te legeren , ommoet 
] tegenfiand by de Municipalueit van Amflerdam* XKJI» 
. UP» 2,k Amfier^m. 

Eihmii Kfrk^ van den Opbouw daar van ivordt» is 
17M f ^Q aanvang gemaakt. Xi V» apy. voltooid* ai5 
,£kbls (Jan), KuostfphiUer. . XjCI 134*135 

^mbrng (Veer op). . XXU si8» sp 

*£LUoea (AwTONi), Kunstfichilder. vXKl. xoj 

£lv«iivsi3 (;H£N]>rik van)» Toneal$gt«(r> XXL 

'EmigrêHUn C^^ Franr^beJ wo^a i^f: Amfbecdam 

.• weggevoerd* . XXIL> laS 
MogiUcbeWifes-$mOu(U-f^r9uweft^B0i$nz9f de.Onde 

) zyds^ Agterburgwal veq>laa(st* XX» 31 

MmUmizer Fier. XXl. ft? 

^fimcutU C Verkoopiog tyy )« XXL 47 « 4( 

.J&w {.VUgtvMy. . , XXL4tf 

■ ir ^ * 

4; ELDc MaaiTtt. C^^ Gk^^im dar MéutfkhÊppf). 
/ XX. 147. opkomst deezer Maatfchappy.' ald* be« 
ichryiring van bet. Gebouw» 153* 158. Departe- 
menten en Werk;Eaambeden. 15$. dichtrenis 0^ 
i deeze Maatfchappy. XXUL 8). CommUrarisien la^ 
zoeken aaa Burgemeesteren , dat hunne Maacfcba^ï 
, niet onder de Publilt^tie van Staat en van fioUand, 
' de Sociëteiten verbiedende , m|g begieepen wotdei^ 
^' 3DCin loa. ontvangen eene voorwaar^elyke toeflein* 

ming. M. 
FoKKft ( SiMON ) , Leevensbyzonderhedeo* XXL isf 
FoLJuiiA (^IhCüA^^ Plaadhyder^ XXL P59 <* . * t[ A. ^ w r i E R. iö) 

•Ató!f <[ Faderlahdich ) i^ aanmoediging van ^s tam^ 
Zeediénii. XviiL ttü. ühbreiding van deKzélft plan^ 

—-— - ( I>lan van een ) tot ófederftand vall 's LtódS 
; Zee -Officieren. XXII 7a 

mtainé - iï<)/;V wordt gebonwd. XVt. 156. befchtee- 
• ven. ald. ' 

Fontein (Pibter), Oud-leer^ar in de Gemc^nt^ 

der Doo|)SgeziDdeB tj bet Lam $H dtn Toren ^ be- 
; 4>reekt zyne aanzienlyke Boekery aan die Gemeen* 

te, ten diende van het Kweekfchool. XIX. 17a 

FoRBiN ( de Graaf ^ doet eenen . voorllatf éan het 

Franfche Hóf , tcti iiadcele van de Sfad XlV* 44 

FHan^iK (^ BtNjAMXN ) , Gedenkpenning ter ^et 

.ccre geflagcn. .. XXIU 5% 

Rrankryk^ *er wofdt cèn Verbörid vart Allladtie tusfchea 

hetzelve en de Vereenigde Nederlanden geflotötu 
_XXIU fli4« voorwaanden daar van. aij 

FranfcU Roomfibe Kerk^ van bituien deftig betimmêtci^ 

firiefibe FeereH. ' XXt 30 

t^mtktMfpett. XiüL 5 G Ó. ^ asthuis r dcszelfs ingang wordt jrerbreed. XVK 155^ 
omtrent hetzelve worden cenige * nadere bèi^aalingen 
gemaakt. XX lil. 67 

CJeloeii C Baron van Ded^m Tpir de ), Staatfche 
Gezant te Conftantinopolé , Directenten van den Le^ 
. vantfchen Handel leveren, ten zynen voordcde» eea 
^Verzoekfcbrift in. XXII. it 

Cetdbemng X Gefarceerde ') ^ men beflnit daar toe te 
' Amltetdam ^ van wegen deq deerlyken (laat van Stads 
^Kaa. ' . XXIL «86, 287 

beleerden te Amfterdam , in de achttiende Eeuw. XXL71 
Cemeene-Lands - Middelen ( Comptoir van}. XIX. ist 
Geneeskundig Teevoorzigi (Commiifie van j^ of Cmmttti 
'■ van , Gezondheid^ Wordt tot fianü gemgt. XXUL 
^ .158; l^ncUt voor die Coonnisfia - <S9 fff I !♦ 4 B W T a R t. 

Aem ten oste gelegd. 3. vonnis oter hem gprd(t« 

tk/itiu^ 0Ê Klok n Giiürf (Stjé/i) wordt vetiileiiird« 

CiESEir (F. VAN Dbr) aangefteld tot Reprefentut 
nA Zjat Hoogheid hf & O*. L Mtatfchappyw 

^ . ; ^vt óf 

aiÊièf0edtt$9 Keure op het begraaifcn van dezeife. 

CiUtehuftn te Atnfterdam» omtxent dezdve worden 

eenigc veranderingen gemaakt* XKXL som 

CroMni^ de uitvoer daar van wordt verboden. XVU 
: tte« aaiunetkingen van eenige Kooplieden op dit Vet* 

bod» . lói 'i60 

Grakdjean C/an3^ Scbilder« bsnmdfethedeii irvn 

zyn lieven* XXL 136, 197 

Gravk < Mendruc ), Lt» Admiraal » fterft« en wotdt 

(jtaatd^rV. begnaven. ^ XVL M» 6f 

Crontkgtr l^et. XXL 9^ 

4^l^e0fl(;.( Stads ) wordt, uit het Stadhuis,, naax hee 

! Nïeuwe Weri^buis veti^tst. XXII£ /• nieuwf 

" tthIkkiDecB omtrent de gegyzoldetu ^ H fa » • I JBamhtrgtr fyitrh XXL sS 

Bordervryker yur. XXL 3| 

ftatiitg^ ëc Keure op de^&etve wordt vernieuwd ^a 

uitgebrdd. XXIL 336 

BarOvger Feet. XXL 33 * 35 

Barts£N ( Antoüty ^^ jbyzonderheden nn ayn ksf 
. ven , en Digtwerken. . XXL 103 

Hartsucck ( Jan Jacob ) , byeonderheden htm be- 
.treffende. r XXI. : oq 

|]ass£laar ( Grrard'. Arnoud ) wordt Kapitehi 

onderde Schmtery, XXL 6;* Bewindhebber der O I^ 

^ Maatfchappv ^ ea Scbq)en en Raad der Stad» 0ft 

^' gfgevaardiga ojp de Ytedebandelio^ te AfceOf sid* jP :$. ^ JD W (^ HL E iU rtay 

verzet zig alleen tegen het teekenen van de voort^ü- 

de punten, en waaroqs 68. wordt Burgeraeestet, eil 

Peprefentant van Zyne Hoogheid by de HoUanduJbe 

^ Adniralitetts - KoUegien. M. fterft* - %n 

IIattbm C PoNTtAAN VAN ^, «ekervbock. van ii^ 
wordt Tcrboodeih I XlV» i$S 

Beeliundij^ Genotjchap ^ htAff,^ Wegens de oprichtm; 

• van' h^ztlvt. ^ ^ . ' aXI^ 4j 

"^B&^dmmrs ftigteneene Vergaderplaats %i%. 174 

Hkaps CJ. CO wordt ingedaagd. XXIL a« misdaad 
hem ten laste gelegd* ' . * :*$ 

Hnndirlmpers - Ciilde. . "^ XXC4 

\Hbo£NDoiip r -Si)-. DiDEkilc JoHtAir* TAN ) ^ iTOiinis q(vtr 
hem ge?eld« , -X^IL 36 

\JBwdiii^ op dezelve wordt eèoe belading gelegd^ 

Hooft ( GsKitiT } ^'^si/irt IceTensbysQiidesfaedeQ ipi 

' karatacr. XXK lotf 

'Booiwêigin.' XXL i 

'Hoop c.Cornblis van pbr) Grjri^tfmi^» tot Schatc 

verkobzén. XIX* 79 

^•^--~ C de Fiskaal der AdmiriOiteit vak dml ) ^icaüte 

te Amfterdam in veraduiing génóinen* XXOU 140 

'ïloarn ( Veer op ). XXL $$ 

Hop ( CoRl^Ftis >; Oud* Schepen, vertrekt in Geianc- 

fchapi naar Frankryk» ^IV. tf[ 

UomRAKEi^ (Jacobus ),Iiet groot {etd Portmten» 

door hem gegraveerd. XXi ttlvtiH 

JHoutzaagers - Gild. . j ^' ^XL 14 

:HovT (LoD£WTK ) wordt ingjiflm'i» XXIb 35 

.Euiszittmbuis Q Oude^zyds*)^ vertimmering aan beuet- 

vc. . ; XVI^ rsH 

DuiZBa ( J, K^ D« )g een voornaam Oodist XV. ijtf 
HmiiljkiZfikhm^ veranderde Icbikking ootrem destlte 

ingevoerd. XXQ» J89 

Huvo£coPBR*C Balthazar. ) , Digter en ' Lcttatknn- 
. ; dige. XXr, 96. zyne SehilfteQ* V 

lIuYGHBNS ( Mr. WaLEM ) t Burgemeester der Stad^ 
' wordt Hoofd • Directeur der Teken- Akadoaie. XVIU. 

• ' ^ i'ïtF, M II L A i^ Ir ^ t fi ft. l u MgêhmfiH êanhift. XXX. \S6f ïgf. 

^fulm (^erkdir ),2edétt lang geflooteu , wordt ge- 
opend. XIX* i7<» befcbreeven, 17<S 

Justitie ( Ommüsc^M ) te Amfterdam , Inftructié 
Toor jietzelve* XXII* aOS • K« J\«fa( fir Gmm^ Keure op dezelve: XXU st ^ ^ 

Sünofmlffh^ zotnmigeil derzelved pleegen Veiregamiae 

onjj^geldheden in Anffterdam* XXIff. ar. brén^tt 

gefchut op den Dvn» j/^^docb bMsJcahetwederétïk 

van daar« ak/m 

Jüri C Nieuwe 3* zekeie Latynfche dichtregela, in eeit 

"glasraaxa gevonden » veroorzaaken veel geruaiB« 

XXl£ 3 
KÊrkbf/Hérr élêt Néderdutijibe drefkrmmden. XiX* 

\ KiHteHke TékéHt^ by eene Publicatie varn /lec Provm- 
i .. ciaai l&eRmxr van HoUmid woidt , aan de Leeraaren 
: van alle GezVmen» het. dxaagen van dezelve verbo- 
den. XXUL f6 
Xffi^f oppvt van het getal derzelven van onder- 
. fcheiden Oenootfébi^peii ^ en der Zielen tot dezelve 
. . behoorende. XXIiL 84 
Kerèbof^ tusrcb^n den Diemerbrug en het ToIhekV 
^aan ^ Wee^r Vaart, aangcfcgd. XXIL 40. en 
voltooid. SJ 
Keiêbn i Vaart op ). . . XXI. 4^ 
KiitsBBRdBN ( de Vice • Admiraal van ) bettamt 
^en plan tot onderfhfid van * 's Lands Zee - Officie- 
< ren* XXQ. 70. wordt te Amfterdam in verzekering 
genomm. . ^ XXIl. i4o 
Bitmëakêrs •> Pand Wordt tot een verblyf der Roiterf 
• bekwakt gemaakt XIX. 151 
JOeérméiMkm ' GéUé ^ XXI a 

KLmKHAUXiL (QOVART )^ Dlgtfl^ XXL Of . « a K n ^ 1 1 B r: %ó^ 

' Mvw^fff - Dwii Wordt vergroot: ' 'XIX: t«8 

EoK ( Jacobvs ^ i Scbryver Van vnfifadif en wért^ 

< ■• . . ' XXI 80 

*WM#* < ongemeené) door IMakenen der Nedet^N 

fche Hervormde Geneeme, in 1798. XXJI, tt 

«mmUmt muken zekere -iMeiiwe Ordoiitaantie. XVII. 

fcoNantuuMs te An)flerdaa, in de achttiepde Eeii£ 

' » " ■ • XXI.' i<^ 

'Jb^iOtuti C'Afó«^ '^ voUooWi en eerde faandei d» 
^ daar gedreeven. XIX.- i45*befchiyving daar van. 

AMV^StffMiMtt - (3^. 3nr.y 

'j^érjlëkers ( Keoré tegen de rofldloöpèjfle- ). XXI.- « 
'Xutz^m/ Ethrhk te AmfteicUM opgericfit. XXlICt i« 
^ Koout aan de Staé.. c ., <;^ 

gr»»i^JnnigM.Hu/( wotdt merkelykvttbieterd. XVU^5 

«BATBwftOï* (E. R;. J. ), dóór fct Com*ltté R^ 

"♦olutionatr te AttoftehlMi tot XotoMnitent'der Stad 

Vaangefteld, eischt van. den Voorslttenden Borgediees. 

ter, .dat fiy, ne\^en« feyne-AnpMenoofen, Mtiek 

post nederlegge. . XXIf i'i» 

^■t.^ ^' ^* A- ) » ï»*'*»^ '>e«ei* i^ynti ontimliiè 

mnniiHMktnt buten deLddlcbe PoMt, fyAn^iv^ 

^- "iLttii* *« . XVI.aiy*»iï4 

^OxtttvMehhm ( I^ooge ), twist daw over in den 
^ iaare 1704, -tn fienfoeftilb^ étïtaAitiaiSPIf, '«^^"^ 
«^«iM« . ( ftaande ) ter Zee, ontwerit «^uroMMnt 
. beraamd I doch niet volvoerd. ■ • - XRil: ^ 

'XfygtrMd (,óe Bargër-of <5to6ttf^j te Amftefawu 
; wordt verMetfgd. - ^ • -XXIfc<^ 

*^' : « »WA«W r GW. XXI. M -^ 

•*ï?^<(^f^ •**"'* -BsTtaii^fc JHX.'itf. gtMM 
; rdiikkingeii .ten^ behoeve vMi faetaelve. t xi." A 
TprongdeeMr Sti|iingt. XS. tySl beMttytia^vMtec 
leebodir. 179. Voorgentl. «ML VeniCkke» «tf; :Sia- 

.X-WirtAk. «*;«MB«*toer, JoIder»,v«Mp.j«.H^ r SUIL stü "- - ö" "*"**" " ^; (^9 tl hiit^W'ff^.Tl^M' 
f/fe. 'lts • 19** R«g(;B<np, ffft^ S^Mooaut. jptt 
.« ?W^»f».«»!l«fW|»«iy«e ^ Kweekfiüagen; ij^f 
f, 'iM, meeding. 202. Spyxd. uoj, 204 9 305i lOKon* 

1^4iar ( TAN crra )^ fttatfnyiïciC " ' XXL 139 

. Kb«at> wordi:, ^. 1794^ aavnmoedigfU* XXII. ,Sft 
éMftVf^m^t befasting daar op. XXf» jo» eeae nieairo 
r CQ9(T van dezelve berchreeven^ - 5f«. , . .\t 

ijgOK/cMr ^ Sri«^ dftielri I^CtfcffciHic^ XV1|[. 

iua£Na^ bedigt wégeiia dé Pap)i»i:eii ^ bv ^ea Kts^Tt- 
->.J»fo.fefOQd««^ .' / . \ XATHl. «-af 

J^mMf^t ( era iqrnibeiital ) 4er .Hecvomncle Gemeeo^ 
{.wpfd^y om hM /vr^trtn yw kft; doea eeoer \&r« 
..UwniTtt w,4e.XJwftitiwie, nfe^ct . XXOL.-ói 
ibMfm^^^fcliliMif diQr.Lcdea fm dezelve worden qiit* 
rSfiWWid. , XXIL^9« 

^fMmfikm IUiêM CJXmc»mtfïc' vm dett > vezsooi 
(; kep/om het,l#iibbmii..vw dea Suadcheo Gezaat 
A.«»jtet.TivWsN ttrf* .: . . : . XXEL.:*! 
^i^My»» .Ivt^: draagen vaa dezelve wórdt veibodeo'. 

jT' 1/ f'( -'.7** *'^r*) """' ''t f ' ' .. * ^ ^ • • '• 'jum* ^^d 

i^ w i A j », intTegt ,wi £xtte n^et lietai e ére wordt venue- 

Unmm-Gild. ECtj iö.at 

|ty flmr^AjM if i^ vreemd } liici f^ ettbrs , gezü». 

■ HÜWWP <HMI«WK).tM«fÉl3PWil!. ««er. XX r»^ 

} ,Mii:vh«i 4i»gMiir,4a«r' FW. XX. «M» Mchiyróis yaa 
-.. ke(; celKwnhr.itMf iMftimw .^ >reff|tt$lit^. der.if- 


i »i * ? w ïf ?. & a, m 

^ JjeTEMWteeat van ïctiélrt gÈinfeM, öüT^" '" 

■ ■ '■■■ m;'-'-"" ■ "'■-'% 

" .■ ■■ ' ■■■■■■*'!■ 

1 , — HMwt' f¥*^' UUrtUCJlrUi. Xvfej 
' " ' -p— 7« hfotrdirhg mm, at» ZêMtfititéf^.pf* 

I m 
„. , goederen op Vragt 

naar iDdkn en de Kiap te zenden. XXn. 57* vu^mr 
rfW-de.Mw t &lM p Pt worflcp.efmi» perTooiicn ^At 
;:.3e höeda^igtieia^l^- ComS^ftlAlKiV^t Itèt >E^a«w 
''kep «tn verbe 
SMrty K Antti 
iV«MN« ( Veei 

Mamg^t ÖfSyfi 

^AKCUS ( BüOH 

.1» -wsawBM w4w.<y*»É#^:'W-.Sg* *iV. $» hi' é L komt t ta . 

deilieden'Tan bur leeveii. XXI. lo*. D»8ï**^gl* '^ 

ï 'vhi ■ een drukkend Kiap * Regfanete = de» Koning» 
;>ao\^wecdetf. XXH.^^* «o«* i*'<»'» ^""'^ '^ 

'Mêhlir- Poert ftort in. XVH I3< éöfe i„^»- 

• «bor gebouwde . , .' j'*^ '« 
■KiMie^iUittit , iCe^ettOlt tta Orter toor 'dezelve «e 

♦ jnaakr zhr vénBtti(hl|k iJoor «en Legut, lligMichr 
' toi Bet iütfchry»en na Pry»vra»gcn óver d'e Breit- 

r' liau XXIL 66. Fr^mau dwirto» tMnskkehk. Ö7 

flYM t GsoiLtti vgnum)» KttiistfcUMer. K ^ 

' %V .... 4 ■ * 

jS^ëOii^^iM^ ^ ^^ Êea vei^onldeir. XffTt 

99 
}ftéicbtmrHru r ]tXL 5t 

'OosdodIfcBé Maacfchamy, wordt tót Comofefiins-i 

' Qeneittl over «11e de,Comnagniès'« Bezitdsgen iu de 

' Indien eti ««i d^ Kaap «angefteUt . XXH. 6t 

ép^ddéOim (verftl^eidciie^ woidenV fti i^yS* te Ao^ 

Iterdafli geopeild;. . . 'XXIL ;^$ 

lÏEUFvitu r CnlkJkTiKk Lftonoxir o< >, Digtéres» 

^ -^ • HL loi 

!2yMm 'JDri(^ Oed^nlctedEen voor den Dichtet F^ 

tiUr en ' dèü Kapite&i Bminck in ^dekelve f>pgeficht^ 

• . • XDt. f«r, iM 

IRlBUtM^D (tóTÉnJ wordt, 'dcwrUuitcfflecsfék » t A D -w T e j: •». 0t^ 

41 

f^DOKDEtiiK ( HcRiuiiiit. >» gKK» RcgUfekodè. 
: XXI. 7r; vemudügt ceoe niniwe uitgive der |>rt- 
vjleglai' wt Ai>Aer(laiiu..fa. ceeft oeoigc f^if- 
: ten nU sond^ oajuavenaeldiagf .flftt ba gemteit 
' leAUIm^ 1 / • - r 73» 74 

.-'"''"'■ 'o.' 

vl«^MfiMtiv, R^enait op htt bonte vta étM^m 
' XVa«7-7i 

OraHjeénuirm wordt, Jk t?.o**->^E8«C:baft XXIl. ^ 
tkk^mi ( J^wtarc )eq oh^IuUkd dav door.-^b#Qi4> 

p* ORVfLLS C Proftsfor J. Ph. ) Oerft , en d« Hooe-' 
leenur P. Burman déat c^.hm ccae L^knsds. XVL 

100. lOT 

Ok^'" Arjl'» Wt dixetfe MoHit Mn ife 

- IBHlct. ■ r, ' . "i ■ 

»i JICbhhmMi wordt vetboDvd* 
OnArihri, fchikkias omtrent bet B 

5<. nieuwe Kerk aldatr gebouwd. *it 

^7. de AnOeldyk woidt befhwiu «m, , ^ 

Pr 

X A-m. ( Ldcm ), DIgter. XXI. iet 

PiiRSOM (...) r Leenir der Bi^irclK Gemeeiite \f 

• Aniflsrdain, wordt, wegena zyn gediw oiatRnt de 

MuDicipalitdt, eerst de Stad éa de novincie vaa 

Holland, en voorts het Land oouegd. XXII t|5 

Ptubuit^ brand in hetzelve. XIV. «•> 

Philips (.■•), Gmeerder. XXL 13» 

PiCART i Bb&naro ), byzon^erbedea trh zyn lenen* 

XXI. iij 

PikHONT C NiooUAt j, bvzonderiieden tw zyn lu- 

«o. XXL 110 

J^*^ O, ^iïï k «D % l H D W T «Kt. 

J • Scbryver van dit Weekblad. XVIIL ^39. de Scfat^ 

*: Ycr'te da'Üilgiefer «rpidm ged^ghuird » m trr gjh 

fan^edlsik nrWttBSM. -XiXi 199 m« bcfoepeo s^t 

è|i bèlitof M 4e tttim y m; ai« eotbewysea 

fiDORJEN (JotUA TAif, DE& ) wordt toi IU|irefea« 
tant van syne Hooglieid by de O. L Maatfchappy 
aangefteld. .0 XVI. 69 , 70 

P^ws • Eed ( Nieuwe > XXlIk K 

^fmeïi^fthÊ/ MMt'cM.dirLeMri|^.Ya]i:'idk<<^ 
1 C^eaitiéen oitgebreid. XXID* 80 

(^r -^SKij^Mr C^SüMTMn wörd^ «elKNiird. XVI. itt 
Wféhféni . . .XXJ.-41 

9VM^^« £Xt^t by hetzelve wordlsa eeaige nieuwe 

p^izett gétimwiêtd» ' '' "'UVAU ^ 

^retta'emt ékf* Oe m am e te AorfbrdaM^ lynéï inOiuetiek 

* ' XXIL a5( 
ftM^fNé«ffii d^ «Moftotltn iraa. dtn Jhttt. woidet 

ten .^oeve van Stads Kas bekeerd , en de waanaee^ 
in|iig daar va^ aan den Sekiètatia ^n. het* tJoauiiitii 

* van Ii0tkii»Of etoe i^te iPidde, D^yednutfsiu -XXXtk 

iV»ft/i» C d»-%(MteB vtn > ftht^ > ecntfÉ Mef aan 
de Staateut ten behoeve van den Erflfauihouder. 

: ^ X VIIU a55 . IJ9 

* ■ ■■■ ■ C ^ Kroonprins van ) bezoekt deeze %n^ » 
en luwstigt de voornaamfte merkwaardigheden. XJSt^ 

Vuirt r Jik >VbyioÉderlieden vaazya leipei. XXk ^ -i- « « * <2- €^dOf#HART (Jak Idkiiux» ) 9 ; leevensbyionder* 
.\ heden a kunstftokkea, < XXL n? •j . • • • • • . • '*.V 4 - - — / VU B. HL '---K c D V W^' Yf JZ AE -m; • %^ 

- . 1 • • . < . . I I . j f » , ♦ • ' /i R. 


X\Mi»^PMr# Cot eene kydpoort verdmmcol» KBC» 

154 
Raap (Daniël), zyne.^crdecdigeiidc aanmerkingen. 

XV. d5*S7, 155* lép* verx^ekt aan BurgenieesteteS> 
V by nooK}«» M vttkMpeadéf AiAptfcn «en CXBciM. * ^»» 
^ wordt gedfeigd met Arrest^ ti. levert 'een Reaueat in. 

y94 vervoegt zig by'Zyiie Hitogtód in ^s*Gtia< 
- venhage. i75# «öet verllag van eyne ttiMé rtoU 

is tegen wrafideting te de RfigaeHng. 155. 'Aerfk; 
': XVl laiS. byzonderheden wegens. ayd leeven en be« 
/ «raafenia. . . ' ; iay-f<4. 

Raket CiWr> C H* VAM BbmMStèin)^ ire>niii« eter 

hem geveld. ' • *" " * *• XXfF.-j^ 

tÜg^MiiM C Stads - )» derzelveè t^ Vtméétètri^ 

, '-::'*•'. •=*' ■ rKK'M 

RscsTEEa C>TiMO«0UJCtiii9drchlMêr; • Mf.*^ 
Rbndórp-( Mr. joACHiM ), Oud; Burgemeester, ^ 
• huis ¥fordt geplonderd. ^ ' 'KIR 74 tU9Qlui%9m^ l'OmmHti ) té ' Amfterdain v «|Ig<»Mm 
berigt Mfegfliito hetselvé. XXR. léSb nfcioi^tfdër^le- 
den* nW. lotf» deszelft oógmeritéiW 107. 'WM^« 
ceü tot het daarOellen van cfene Oovwenteling. Jib; 

KMm$€bgmkim ftigtén «ene iyeime;MK« ^ £li9?«t 

buiten de Raampport. , * " XIX t7b- i^p 

^....—^ ■ Éf ( Ha nieuée Améibuisi der >^ di 

• Huis van Barmhartigheid. XX. 8^ befcbiyirhig en 

iffrigting van hetzelve. . ,^ - — ^^.^ 

Jl0»füx^i • KatMyk Masgdin of Meisjtsbuis. XX. >!• 

bcfchryvlng vaa het gebouw 73 - 8a. befflertpff. 
•-8». vereichten en leevenswyze der Unideren. ' 8| 
tm^:^ ■ — Oud - Armeif * Comftolf *W^ 

^ verptaatst op den groAd van den afgebianden'IxoK 
' landfehen Schouwburg. XX. W^ö;. befchryyhig 
^ van hetzelif«4" - •'- 69 

JSimeu*B^j9 wordt merkelyk mitgebrdd. X!X-^93 

• O 4 jBwu RouUAiJo ( Hbiolt Jaait } 9 byzondetbedeo vn lya 

lecvcd. .'^ *XIXtP5*loS 

IUmissbt ( Jbjui ) wORlt ^vüt , en m '8 Hage fcs; 

i j#m wi w>ir i Ay » beweegingen onder tet feaeeBt nr 

geh^enheid vm 'denzd^en. XIV. Mi 

Sg^9 ( Bnobl )» Kunsdchilder« XXI% W 

SeiéBtum *ei> SM^mgmêêkm - GttU; XJU* iS 

jtfA^^ - JMédiejiMsÈ » oatreat dezeivü worden eeoïg^ 

. veibeteriofféq iagetroerd* XXIH. f% 

^gkemiimmÊrtkdeH leveren een Request Mn 0M 

. PfinTe o«w« XVli yi» antwoord dw qft. 84 

Schê^timmirm0m • GfM» XXL 1^ 

§(^ffm% lyst derzdver, door onderfcheidene Natiën ^ 
; liintm omtseot «wte jatrcat ge«MMa en opgobiagc 

XXIL tos 
$c hmmaêk itt • GlU. XXL 10 

•— — — - M%f*^ Xxi. ü 

ScbmkmCSuii)^ 'erm>rdt een Jbariyftfthe koUdtt^ 

tea beboete iru 4ezelw iafleOeid* XVU ito« en een 
. Bie«iw R^gkmeiu op dezelve gemaalo* iii • laO. Ja 
. -d^^v^ word#. «anmerkelyke verbeteringen ioge- 
^ voerd XXUL 94- «^ne Commisfie wordt daar toe 
^ Benoemd. 95. en ^u uicyoerig Regtement of Schooit 

Orde vasigelkld. 107^159 

^hiiwHrg^ des^e^ £euTrgetyde wordt (laatelyK 
j^ .gevierd. XlV ai» 

-^— ( f^ém/Oé) verbrand. XVI. 156. befcbiy* 

Ving* XX. ijt • laf 

— — ( Hoo/fduiffch^ XX. 15$. befchiyviogvan 
bet gebouw. 1^8, bedier, n% 

— -^ ( Ned^duiffcbe ) van nieuws geopend, XVU 

., 69*,. XVIK 6%. ftatelyke ootvaogst «Maar van den 
. txrnt BrfRadhouder beoeveoa d^szelfs Genailin es 

aanzienelyk gevolg. XX, 97. dooreeAb^vkep btwl \ 
y u ttènéMt i ^»*o<» "NééturdütfiU^ ; gedaante XX-'- 
.l'?:*"9"'8*"- "<'r^W Wnqen, i ij»/ Tonéd; \\U 
; Beftuunngv ttj. SdppóoMeo. b*. mVytUBg: f»*' 

*— ^ — r7->oi4* 'oor Stedflyk veitlutd, èn het 
*^??!ïrf*^ ^'•'* «««eiw ohaü&telyk in S*cli JEm- 

6.Sr*°^* ^ - ' XXII. S«« 

**?V"* (R0TOBRO8), leevenabynmdeibedea^en 
Schnften. XXl/'flS 

■ " nieqïfc Eed 7|a de^lve gevontod. XXU, 

^ . ■<■■... 'i«t!- 

SttCJAN), Bofgemeetter, feoopt d^Heerlykhett HU- 
. kgoo. ^ *X1V. 147. 

*^*/ ^*^^i»i4rebe ) , déftehcr cebMM»' worit 

Jdoor dCT Hoofd • Officier gefloteit XXM. «». w«t 
•mmtit dfeit' Veik<x^ en dei> Overdrtfft daar vul' 
viel. as. Qntvaogt den naam van DoetHm tf 
ƒ , eeoigen, om deese zonde, ia des tantf ns»» 
^«iw dood gebragt. XIV. rSj 

Sb^j^gtrt Qtüh. XXI. 4 

^tnMt wordt tot bkwartieriiw der Bexettinge ge» 
reed gemaakt - • XX t 

StMtkuKdigm te Amfterdam, In -dft adhtticod» Ennrj 

XXI' 0$ 

SttuOuitf !b Scbeepenskancr wordt eene firaide Kachel 

geplaatat. XIX. 14» 

Staphokst 0/acob tan ) wordt gedagvaard. XXB» 

' i8- en xevonniad: ' '19 

Steent» ÜMlaml wordt wenenomeo. XVIL éS 

Stbbnwtx ( F«AN8 VA» ), Digtet. XXl. tof- 

A. ytrit H»f, Ordonaainie.daar opk XlV^-sao. gedecl- 

telyk vernieuwd. XV. S9 

St. JFnefi Gild XX(. »i 

&. Lukêt • Gild, XXI. 19 

St PiHm Géstbuh wordt vemieimd. XIV. 915 

Snm (Zwaaxe; ia 1791. XXII. ^ 

. / O $ SrauiKy z-Ói>ofM Sod gekógt» . . fir ...XXL óS, 


T. 


Xmjb ( Poltbr), byzoodernedeii van zyn leevw» 

7#Ai» * ^Jtadmif wordt herfteld. ZVIL 43 R^gle» 

- aeti dm «M !4«r f^. wor4<ftot JW*«*ir« ▼^Jtemeuf 
j,W4'vg*nigt. ^ xViiX irtf 

luuomicc rEoBERT 9£ Vrt) , BatgemwAKi. KViiu. 

«jw mm 'dÊü tmwtp^isüta .Hmgim»t9iM^^. XXL^ 

tml^ wxiMt Oiiét Sc^ wocél cttot aieupe Hnvm 
\Mm»lift^: . . ZVIIL «f 

TPHiêmkif omtrent denzelven worden. eeniffci.beffaR* 
. ^nfea i«|Qlikt« dooi Vtffcoifa» kvacr vwjweiiid^, 
f Th^^ . XXll. fC 

jDÊtm (Ji OmHtmêêHê ) wordt af jt\>ToUen.XV;UI. %%% TM0iT^WaHciiMUit>/Jbyi0iidei)Ki4eii vtp »)llee^ 

«vea^ en Kunstgewrógten^ XXi^ iio» ii7 

7i«MM».hClaili9r4ttrop^ X}UIL A^^ 

Jiiifurtng Van een Polder by Amftelveen wofdt 

rfewisesM van de.faMd» - XXUl. tS, 

tlrk §m Smmflaord^ etnt Lotery tea'beiM)ev« vaa dt^. 

.fi&aad in Awfterdyn uitgefiduotTttii ' XVL i94 


«. .; r. f ^. t fr Ut ^; D Wr X^ 2/. Ei «i* pt$ 

mkrUnixk Smit tot «ip^óedi^og nu .V tan» r ^Seedieost , oorfprong eo inngtiDg Vaa hetulve. X\^ 
-HSft, »» 
ViLUHBÜRG ( Duut)» byzooderl^ueo ntrzyoleer^. 

viiiHiTK (ïlEiniit.iKt ) Aöa 'eicne 'Rederóèriag^U 

de Nieuwe KeA:, op 4et Ëeuwftett der Latyofche 

School. IVil. ist 

VucoLjB (NicoLAAi), KunstfchüdeT Cu Gsi%>» 

-;Atr. . ■ - . -iiUM 

rfrtttfbigtii {,(ipeiibairfr>, itii de CostivncQ' bj <b* 

.zelvf wolden, eetüge venndeilngea gemaakti. yy°ft 

ftrmdiitgm t de Godsdieoftige GelUgien» uyfrvijS 
■ ttervotmden, als vin alle andere l>rDte^timIcne"'Ge> 
zinVB, wosdeii 'daas van vry vQTklaanl.,X>V*-A>^ 
r ftbiktiógen., bmefiénde de Koooi^hgeziacleii, . ^aff 
- «ai«eni« . . . / 1 - "7 

fW>/np (. Lttynlclie ) io eeg Gluraapi in ,de.K^é|grtt 
. Kerk maaken veel gerugu. XXU. 3. waartcbwly- 
. ke .berkomst derzelvea.. , ' ,^ ' . - i«' 

ffi$eim0rtt r Gio9Wj, uieijwe gebowweti .VwcHES. ( CW..^, v<»^D PenGoDa 

ilerdam, wórdt, nevéni'v^jieiïboiienj 

; leveren van zeker Adj;£;imt oaaio dei 

. fchappeo:* tol scfjaaiige Gfv^ogeqis ei 

tot eeuwige ballingfchap 'veiweoxeo*. 
. wordt, terilond na de Qmweatelüig, 01 
.tot J)/«f» van Amfterdam «angêftelfU. . , ., in 
yitfcitry < Gecommttteeiden van de GroenltQ^foie 
. eo Straat - Davidrctie ; vuzoekcQ^a 's Xjmds 
, Maatea om eene Piemio.. XXli, 8> guaftig beOuit 
daarop genomen. 'll 

fn^vmierta ( Vaart op > XXI. 39 

FlmdrhsU op de BetemadEt gebogwd. ZIV; «ij 
rmei'Mm 19 de Nes. , Xix. 449 ^9& B- L A- n Tir YJ 2f^ 3 K 

PUhfiim , aangaande het uii^reogeti v«n dezelt^ wotft 

een Reglement vastgefteld! XXIIh u 

YPNi>st' (Joost van obn ), (er aq^er eere wordt étt 

\ Cede^téft^n jn de Nfeuwe Kerk opgeHebftXVfK %f^ 

T^^M^Ugpfif , omtrent het inkomen en huisvest» vsk 

' dezelve wordt voorzorg gebruikt* XKIF.'TS 

9fff' fifazetéuireB pptdck^ en ycAood^. Sv.Wvf?< « < w. w. * op den Dam, brand io denzelvoAf " ' XVfL 49 

f^kab >- ffeêsbuu worde verbeterd. Xt^fh rj 

^SmSt - IFees * «V Q^is •Vfuwjsn- en. Mannen- Huit^ 

bk J^eawteest van hetzelve wordt (luacél^k ^evterdi 

XX. «I 
^AGBHAAi^ C G. ) 9 een voornaam DóeHst. XW. 151 
»f — .^ — ( Jatc ) , vroegfte proeven van synen 
\ l^eest; XXl. 74. lyne zucht voor de kennis der 
' ^cbrifttture. 7^. groot voórAander der UTaZ/egiianteit^ 
7tf» zynê bedrevenheid in vèr/kbeldcti taaien* a^ 
cn in de Wla * en ^atuurtiunde* aU» vertaalt eenigi; 
V^^rkp. 76, 77. wat hem cigop de tiistoriekündê 
4eedt toelegj^n. ald. fchryft verfc heiden Sttitken 
van den TwenwperiBgen wm$ pmh 0H9 Foliem, M^ 
' ïegint den Hquthandel*' 78, fchryft ten vooitletie 
' wan den Bejaarden I>o<^* aii als meda eeofge 
' 9t>^t|PUn<l>C6 Verhandeéngen. M. maakt een aasr 

* vang met het fchryven der FaderlandfAe Hinmiu 
W heeft het opzigt over het fchryven en nitgeeven 

* mr Amfterdan)iche Coi^rant^ 8t. do^t daar va^ 
sfRand. i^. gelyk ook van den I^oophandel Mi 
fchryft ter verdeediginge vi(n de onaffaanklykbeid van 

; :fcyn Vaderhind m\a. verdeedigt het Karakter der di; 
; Wijten. Sa - 84. wordt Hi&toricfchryvor der Sta4, 

* tdd^ en eerf^ Klerk t^ Secretarye. êld. geeft eede 

Sieuwe Befehryvinj^ van Amftcrdam. 85 (cfaryft 
et ftrUugi Jmfierdam. êüi licbryft • ever hef * U Ktf W ti Z E Z.^ of 

?:t:^ii]rk*^^ i7«»f 'iGi^^^ zyM OryEAMttft» 

\fi»der CMtnlykt Kerke in de BuUtEeupe Vf. 

Z^TA nagelaatene Verhandeling over de SttdboudeN 

lyke waardigheid aéii^trtu 88 

g'agenêgrt. txt. 4^ 

ipei$tardem worden uit de Kerken en eldera Ure^ 
'^ gcsómêffé KX\U i«a/ OpTctirift^ daar Voer i%#P 
r . j^laatè gefield' êtd. ^ ^ 

MMiJiimr/^ ' IMneeineade sudit Toor densdvA» 

:m ttc u ■■ ( Genootrchap idui. ) m ntÊi ibr SMt^ 

ifFaierfèbmi^ eene nieuiüre Inftrucde wordt Toor.J^ 
vervaardigd* XXIII. 1*53 

Weemr Fdrérêg^ wat over hetiBdve is voorgevallcdj 

XIV. tstf 

tTeefwuêsieri ^ Eed voor tfeselve bafaald en vastgéfteUL 

Orde op de Tuchtelingen» 17 env# 

'frerüuh (Nieuw;) op het«:Weesper Vdd, befcbree^ 

veiL XXa ft-i6. befluur. éld. weduaanbeden. fff» 

XXIII. 19 

WiGiiA!fA/( é • ; )• Schilder. XXI. 138 

WiLLBM D£ IlL, syne poogitigen ten beboeve van zym 
. nen Neeve. XIV. i. deszelfs Testament, en gefcbil* 

, len daar over. • 

tf^nter (S^euge) in 1784- XVIIL êS4* menigvuldige 
Ijefdegmen geduurende denzelven Ingeaanield. «i#. 

> ■ (Strenge ) in 1789. XXÜ 39 

IViifTEü C J. W« D£ }, Vice • Admiraal, vmdt, nk' 
den Zeeuag van 11 October 1797» door deii Raad 
der Stad Ihateiyk ontUaald. XXOL i6jr 

tyU/elhMk. XXf. 4U nieuwe keure op denzelven af« 

S;ekondigd« XXIIL lo* desxelft toeftand ten tyda 
er Qmwentelinge. XXU. lap 

IViTMONO (^ Futsr ) wordt gedagvaard. XXIL 18^ 
en gevcmnisd. lO 

WiT2Eif ( Jonas ) wwdt Opper - Directeur van da 
. Teken - Akademfe. XXL 45 

WaiTs (Wuxftis) vervaardigt tenen Vyxel-Mod« 
demotoii XVIIL 003 PRENT 

ftlOBT GEPLAATST WORDENi 

CeiveUdidigiiedeli , ^m eeidie AitiIleiisMi^ 
ia ih Riadfttl der MnaidptBteic ie Am» 
flodtfi. Ia den liedR totTdieD den loden ca 
iiden Hel 4796» • «c» over Blidx. a» 3 a T 


:•[ ;]: 'i ::i"f^,iov/ T ?/rAA>i*T::-j tiom