Skip to main content

Full text of "Anthologia graeca sive poetarvm graecorvm lvsvs ex recensione Brunckii ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 7^ 658059 

M.\3 FRIia^EB.ICI JACOBS 

ANIMADVERSJONES^ 

EPiGRAMMATA 

ANTHOLOGIAE 

GBAECAE 

SECUNDUM QRDINEM ANALECTORUfM 
B R U N C k I I. VOLUMINIS TERTII 

FARS TERTU. 'L IPS I A E 
IN BIBLIOPOLIO DYCKIANO 

HDCSOXir. Jam npmen^ quo me, ante ho3 viginti annos, 
quum 4d Anthologiam graecam edendam ac? 
cessbsem, 'publiceobstrinxeram, dissolvi, si 
non ut debui, sakem ut pMui. Unum erat 
initio , quod mihi in hac re haberem propo^ 
situmy^tAnalectorumBrunkii, cujus tum sum«; 
ma erat apud eruditQS auctoritas, usum expedi<P 
tiorem radd^em , oum pluribus Indicibus addi* 
tisytumlectionis varietate diligenter conquisita^ 
notis denique, quibus et rerum et verborum 
^bscuritas ^ quantum ejus a me fieri posset , tol- 
leretur. Nam haec omniapostulariinteliigebam 
ab iisy qui Anthologiae thesauros non solum 
animi causa perlustrare, sed accuratius inspicere 
et examinare vellem. Mox textus etiam repe* 
tendi necessitas imponebatur, quum Analector 
rum exemplaribus divenditis, nulla omniiiiospes 
essek, forey ut Brunkius illi operi itetum ma- 
nus admoveret; in eo auteni repetc;ndo, quo^ ^■].7.:-9' IV 

tota consilii a me concepti postulabat ratio, iu 
versatua sum, ut nihil mutarem, nisi ex Brun- 
kii mente, quam ipse prodiderat cuminLe- 
ctionibusy tum in aliis, quae postea edidit, ope* 
ribus. Sed de hac r^ et oUm dixi in Fraefa« 
tione primo Anthologiae nostrae volumini 
praeBxa, et nuper *) ad novam a nobis susce-r 
ptam Falatini Codicis editionem.' Huic igitur 
textui, passim ad Brunkii mentem reiicto, Iix* 
dices addidiy ad Analectorum paginas accom-- 
modatos, (quae paginae hanc ipsam ob causam 
Lipsiensis editionis marginibus adscriptae le« 
guntur) et in eum modum concinnatos^ ut 
eonim ope unumquodque epigramma non in 
Anaiectis tiantumv sed etiam in reliquis Antho- 
logiae editionibus , quae quidem alicujus mo« 
menii sunt, facile reperiri queaQt, Adjecti 
sunt Indices noniinum cum regionum et loco* 
rum « tum hominum et deorum ; alii denique» 
argumenta epigrammatum breviter indicantes. 
Haec omnia quintum hujus operis volumen 
complectitur. SequunturProlegomena, in qui« 
bus omnis Anthologiae historia enarratur, Co<» 
dices manusoipti describuntur, praestantissimaa 
editiones recensentur, addito jndicio de eo^i 
quod in unaquaque eanun sit praestitum» De 
Animadversionibus hon est quod multa dicam« 
Duo inprimis erant, quae in m spectabam; 
primum, ut lectionis varietatem ex Codidbus et 
antiquis editionibus enotatam darem, additis ^) Fraef. p. XL sq. criticoruni emeiidatioxiibus xneisque qualibus* 
cunque cun jecturis ; alterum , ut sensum ^ qui 
<iuique poematio inesset, explicareih. In priore 
illa parte fortunae favore faptum est^ ut ali« 
quanto plus praestare possem, quam initio pror 
miseram, Spallettiano praesertim Apographo 
principis erudidssimi et humanissimi liberali- 
tate in bibliothecain publicam relato^). £x 
illo enim apographo Codicis Palatini yarieta* 
tem lectionisy quae maxime dfsiderabatur, 
primi dedimus; plurimorum bmnis generis er* 
rorum fpntes aperuimus ; multa , quae vitiosai 
essent, et ipsi emendavimuSy, et aliis emen- 
dandi opportunitatem fecimus; fundamen- 
ta denique jecimus , quibus verior et emenda* 
tior Anthologiae editio superstrui posset Nec 
in aliis nos fortunae faventis aura destituit. 
Quum enim in plurimis locis, ubi textus a Cod. 
Falatino abhorret, firunkins tamen ad illius 
Codids fidem provocet, multaque pro genuin^ 
membranarum lectione laudet» quae in Spal- 
lettiano quidem apographp aliter exhibentur^ 
ita ut Ula discrepantia praestantissimi ap^gra^ 
phi iidem et attctoritatem labefactare videi;etur» 
dubitationi, quae inde nascebatur, tojlendae 
subvenit apparatusx subsidiorum' ille, quem 
Hieronymus deBosch^vir, dum vivcret, mihl 
amidssimus, multis a se sumtibus ad Antholo« 
giam comparatum, mihi sumnia cum liber^li* *) Cf. Praef. ad Vol. Vl^nn (Animadveyf|. Tt I*PiI*) 
p. XIV. «qq. Prolegg. p. Ct«, YI caie utendum concesait. Hujus apparatus. ope, 
4uem diligenter recensui in Fraefatione ad Vo- 
lumen DC (^Animadverss. T.II.F.IL))'*') et pluri- 
xuarum Jecdonum veluti kistoria patefacta est,^ 
eterrorum, quos Brunldus , bono apographo, 
destitutus, commisit, fontes detecti,^pallettiani 
denique codicis fides -in maximis minimisque 
stabilita est: Quibus opibus in lugem protractis. 
si me non male de Anthologiapromenussedico^ 
nemo me propterea vanitatis insimulet aut ar« 
]|;ogantiaey quum id omne non mihi, sed for- 
tunae benignijlati virorumque aliquot mihi in« 
signiter faventium benevolentiae et humanitati 
tribuam. Nec defuerunt jam nunc, qui illis 
ppibus uterentur; ct nos ipsi iis in nova tex- 
tus Anthologiae Falatinae editione uti institui- 
mus **)f et alios novimus, qui set illis subsi* 
diis adjati, ad, Anthologiam illustrandam ei 
4?m.endandam accingant; ita ut aperare liceat, 
Anthologiam , quae per aliqu^ot secula. fer^ ^ 
neglecta jacuerat, Bruiildi pi^imum studio e% 
curis e sordibus excitatam , brevi tempore con-* 
}imcta plurimprum ppera , illustratum et expo* 
litimi iri. Absoluto ^qmmentario, ut promis* *) Repetiyit hanc Fraefalionem H. de B«scli in ca* 
pite quarti Voliumiua Anthologia^ Grptiaiiae* 

**) Primnm noyae hujus editioni» volumen prodiit 
nnndinia autumnalibu^ anni praeteriti sub titulo : uin^ 
thologia Grasca ad Jidem Godicis olitn Palatini nuno 
JParisini ex yipographo GoUjLano edita^ Tomus pri-r 
miis. Lipsiae, i8i3, 8^-- vir «um perficerem,pauca, quae dfarem, supereran», 
Index Graecita^is, Supplcmeiita epigrammatum, 
quae Brunkii diligentiam latuerunt, Catailogus 
-denique criticus-poetarum, qui epigraitimntis 
^cribendis operam navarunt ' Hfe igitur ulti- 
mum Volumen destinatum erat» Et prinmn^ 
quod ad Indicem Oraecitath attineti hon om- 
nia verba omnesqoe Ipcutioiies , quae in An- 
thologia occurrunt, in eum relata volui , sed 
ea tantum, quae notatu digniora esse videren- 
tur, formas rariores, composita aut nusquarn 
alias y aut raro alibi obvia , locutiones potfti- 
cas. In exsequendo hcc ^^onsilio, cujus finesi 
quam parum deflniti sint, minime ignoro, non 
dubito, fore aUos, quibus plpra, alios, qui- 
bus pauciora^ quam vellent, dedisse videar. 
N^c facile de ea re cum uUo homine digladia- 
bor. Facile fieri potuit , ut digna notatu vi- 
^erentur, quae vulgaria essen^; aut ut vere 
memorabilia, taedio inter laborem obrepente, 
a me praeterirentur; alia denique inter descri- 
bendum potu^runt cxddere. Quod autem prae- 
positiones et particulas in primo Indice praeV 
terii, id consilio factum est; quod si illis lo- 
cum concessissem , non facile finem , ubi con- 
sisterem, inveniebam. Vulgatae lectioni non- 
nuUis in locis veriorem Cod. Falat. lectiqniem 
adscripsi; passim etiam quae ex conjectura mu- 
tanda essent, notayii plura hujus generis nunc 
quidem daturus , si res esset inte{;ra. Quod iq 
^oclhdice nomina poetarum et epigrammatun^ 
numerum posui, hon Analectorum volumei:^ 
et paginaxn, ubi quid^ue legeretur^ id c^ ot) VIII 

alias qqasdam ^causas factum ^st, tum praed* 
pue, ut ipsis poetarum nominibus stadm ve* 
tustiora a recentioribus discemerentur. \Jt au* 
tem qu^erendi imminueretur molestia , verbo* 
rum indid subjed indicem poetarum, quQ 
quisque loco et in Analectis et in editione 
Lipsiensi habetur, eundem, qui etiam quarto 
yoliunini subjectus est, sed minus ille accu- 
ratus. Indicem graecitatis^ tresque alios in 
Animadversiones , excipit dupjlex CoHectio epi* 
grammatiun, quae. Analectorum editor praeter* 
miserat ; prior complexa epigrammata ex Co- 
dicePalatino coUecta; ^ltera exhibens spicile- 
gium epigrammatuui , cum in scriptoribus ve- 
tustis, tum in marmoribus servatorum. In 
priore illa coUectione non admodum multa 
simtf quae novitatis gratiam habeant; plurimis 
a doctissimo Huschkio^ aliis etiam ab aliis 
passim in lucem protractis. Faulo tamen am- 
pliorem poteram reddere, si omnia christianici 
argumcnti epigrammata exhibere voluissem, 
quorum longe plurima nondum edita erant, 
sed tam jejuna iUa , tam ab omni ingenii artis- 
que laude destituta , ut satius existimarem, hoc 
quidem. loco ^) ea tantum seligere, quae aucto- 
rum nominibus essent instructa; nop quod 
haec ceteris multum praestarent , sed quod ali- 
quid ad historiam Utterariam conferre videban- *) la noya enim editione , .qnae integram Cod. Pala- 
tini Antliologiaoi conipleotituTi omnia exhibui inde 
a p. 3« «s^ue ad p« 34, IX 

tur* Et in his quidem secutus sum ordinept 
Codicia Paladnii in altera autem coUectipxiet 
quum alia quaevis dispoiieudi ratio suis preme*. 
retur diificolMitibus , illud amplexus sum, quod 
^implicissimum videbatur, ut ordinem eleihen- 
taren^ in epigrammatum initiis sequerer, Ulti* 
pi^m denique.locum in hoc volumine occupat 
Catalogus criticus poetarum epi^ammataritp^ 
rum, qualem Fabricius dedit in 3ibliothecae 
graecae Vol. IV. ed« Harl , paulo tamen ube-^ 
lior illo, necpaucis in locis, quod comparan* 
tibus patebit ^ accuratior. Constitueram initio 
praemittere huic catalogo historiam criticam 
epigrammatis , a quibus initiis ortum^ quibus<» 
que veluti gradibus a summa simplicitate a4 
illam copiam et ubertatem pervenerit, quam in 
Meleagro, Philodemo, AntipatriSt FhilippOi^ 
aliisque miramurs quae ejus genera essent, et 
quo quodque tempore quibusque auctoribus 
elaborari et Aorere coeperit. Plurima» quae ad 
hujusmodi historiam requirebantur, in pron^* 
tu habeham; aed quum ad rem ipsam venis- 
sem, saepius inde nescio quomodo avocatusj^ 
totum deniquc^ consilium ad commodiora tem# 
pora differre coepL Neque enim talis historia 
in hoc opere necessario requirebatur.; et oppor<f 
tuniore locp aliquando e^chiberi poterit , prae* 
sertim quiun hoc volumen jam in tantam am-»] 
plitudinein excreverit, ut, rescissis iis^ quae' 
non plane necessaria essent, me emtoribus rem 
non ingratum esse facturum , facile intelliger 
rem. Unumestg quod addam. In primis hu* 
]ua voluminia plagulia spissiore» 9unt errores lypogrdphici y quam velleih, praesertim in ao- 
centibus ritc ponendb; in progressu operis m- 
rius peccatum est, fortasse quod typothetae 
manus nieae ductibus paulatim adsuescebant* 
Ho§ ertores , quos quidem observavimus , qui«> 
que alicujus momenti essent, in iine volumi» 
nis notavimusi reliqnos aequus lector facile 
emendabit. Scribebam a. d. XXIL Julii^ an« 

cio lOCCCXlV. XI Hoc VDlumme continetitur haec: 

L Add&nda et Emendanda ad Tbmum IX. X. XI. 
XIL p* 3— -i44« In hia Emendandis , ante liof 
dnos et quod excorrit «nnps typis exscribi coeptis, 
nnnc nonnnlU tunt^ quae tnblata aut mntata re- 
lim, ut p, 36. 1« 8. ubi non erat^ quod de biatu 
timerem in verbis i/«f/ frti et p« 89. 1. 11. ubi 
nuno scribendum videtur : irXovtoSvnf iti wvKifoTffi 
wirr$t > f ff * . ita ut jam nulla sit cohstructionis 
anacolutbia. P. i43. 1. 3. dubites, an ngotriiurt 
aic usurpari^queat; nsus postulare videtury ft^ot- 
rtrixmrt. — P* 60. L ult« nunc rcpudio, UetgoifAiof 
pro M^ifiiU non Tidetur occurrpre. 

IL Indsx Graeeitatis. 14/ — 5oo. 

m* Index poetarian et capitum Anthohgiae itl Ana- 
lectia et in editione Lipsienti* p* 5oi — 5o8* 

IV* Index perborum, qnae in AjumadTeriionious ex- 
plicantnr. p.^ 5i 1 ~ ^^78. 

V» Indes rerum, quae in Animadrersipnibns il- 
luttraAUur. p«68i~6g6. XTI Yh Index Mcriptorum, qni m Airimadrersioiiibus il- 
laslrantur et corriguntur. p« 60^— -6i3. 

. Vn. Maniissa epigrammatum Faticani Codicia, qtiae 
in Brunkii Analectifl disiderantur. p. 61 5— «760» 

Vm. Epigrammata ex libris editis ei marmoribuS 
coUecta. p. /53 -^828; 

IX. Catalogus Poetarum^ ^ui epigrammata sr^sm^ 
rutUt p. 83i« ANTHOLOGIA GRAECA. 

TOM. Xllt COMMENTARIUS. 

yOLUMINIS TERTII PARS TERTIA. A D D E N D A 
EMENDANDA 

AD TOMUM NONUM 

SIVE COMMENTARII TOMUM SECUNDUlVl 

EJUSQUE PARTEM SECUNDAM« Jt^* 5« Sianor. tlp. /. 3. 'A^novtf. eii. noriimllid 
vett. — JEj\ Ep. IL 2. Formatn ix^v% a nobii pro- 
bat;ini, 6xemp!is ftabilivit tierm.iiA Otpheum p. 814^ 
Schdefir nd Theocrit. p. 226. In Apogr, Cotn. di 
Pauw conrexrui ix^vu exhibet, inargo ix^Zv. tn 
Apogr. Guj. ix^y* Pliires htijas gclneris accurativi 
occurrunt in Antholo[7iA* ~ V. 5. tt^KivBilu Br* curt 
Apograpbis* ftffxti^ihi Cod. Vat. q«od reiroc2lndum« 
Vide Interpp. Hefych. V. Airjffry. Eujlath. p» 1591. 26« 
*- V* 6. noftra conjectgra fitt^^va^irtf placQit H. di 
Bofch T4 IV. p. 292« Hubertus van Eldiek ap, Eand^ 
p* 491- tentavit : nrmKt /uvxf cx^iynyi Corn. de Pauu^, 
]p act» mfl* fetwKif natxvffxoi^^ . ^ • et tnmnl ieKX**9 ^X^^- 
v^ . » 4 Vera lectio adhac latet. 

P. 7. Bianor. Ilt. 3, ii^^t. C. d$ Pauw iikf^t cor* 
tigtt« At fi illa lectio , ut tdem ait, ad nogas aman* 
Anda efi , qoid faciamus Lucrstio , qat airias volu^ 
eres L. I. 13, et Firgilio^ qui akrias palumbes dixit 
iu Eclog. IIL 69 ? — V. 4. iiifioXttf idem , male. 

P. 8. Ej. Ep. IK I. ifAfipfffixv^ Apdgr. hoitnalU. 
Malta ia hoc Ep^ inepte moiiiuf C de P. Ultimaai 2 A D D E N D A T, II* P. 11. 

diftichon medicam manntn adhuc expectat. tKp^»v9 vi- 
detur revocandum ex Cod. Cf« ad Lemid. Ateoc. IV. 

p. 89- 

P. 9* Ep. VL V* L InterpuQCtione juTandos eft 
rhythmus: • - 

ovrpf i fMtiikv i iXtviff i xmt Xtir^ity ovrop» igSrt* 

Probabiliter antem Sealiger igoirm^ ut homo egenat 
et nulliua rei compos., alienae tamen animae , ejua 
quam deperibat , potens efle dicatur. Aliter acc^pit 
Grotius: Pauperhic^et fervus nullosque homo natus 
adufus, Qualem, dic^ animam pojjidet? alterius. 

P. lO. /. 12» lege r^iixav. Ep. IX. 5. 6. fic expli- 
cat H* Stephanus in Not. ad £p. Scl. p.i302. ^Na^s, 
quae perit^ non fervat fidem victoribns, qui fe ejus 
fidei commirerunt feu crediderunt. Sed quomodo 
yotiji i^aroriffivl quia fruftrando fpem eornm, qui 
jpfam in terra fabricabantur ad navigationis ufura, 
fidem quodammpdo datam fefellit." Argute Grotius: 

Concita pixflanmis oftenditj quam neque terris 
Tutafit^ itlafatis tuta putata mari. 

Epigr. X, V. 5. IXflfc^ty fiivos. Ponjecturam no- 
firam verfus rhy thmns falfam eSe arguit. Vera efl 
Cod. V. lectio : omnes luftitia aflequitur ; fic et illam. 
Hoc bene fic efferri potuit: non illefolus lu/Htiae ocu- 
tos tatuit. ofof Scatiger tentabat : A/xvv fkuy hvofAos. 
Friget epitheton. 

P, IL Ep. XII. 2. revoca lcctionem Cod. «7 
fiufftXtT . . quae quondam Perfarum altera Ferfis eras. 
Orotius. — V. 5. vvv ii o\»i iifrTfivQu Tolle hiatura 
fcribendo : 

yyy iQ\mif w ivfftiiyoit • • • 

V. 7« BovffM xtti itf 'EX/««y xixXMfffiivu. Hanc 
Cod. lectionem fic leniiCma ratione correxeris : T. II. P. n. « T E M E N D A N D A. 3 

B9VffM xti^fiff\ "EX/xiy T# xtx\vfffiLivet* 
j. e. jMJ5jyjr«4. Burafedes et tu, Helicet undisf^bmer- 
fae. xu^nff^xi de tocis fubfidentibus ec demerlis pafliin 
obvium. 

jP. 15. Ep, XV, 3. fiyvQliifftv fttXos* nihil mu- 
tandum. Senfus eft: quum ad vos veniflet mifer, 
vos non apes , fed viperas expertus eft. uYVfftTv repc- 
rjre aliquem diverfum ab eo quod expectaveras. ^ 

P. id. Ep. XVL xiv ^uvt» Indicativum nbn 
refpuere particulam xiv monuit Bergler ad Alciphron. 
L. III. 58« P* 419- «atnqoc fententiam roborivit Sehae* 
fer in Epim.' Epift. Baftii p. 26. et in Append. ad 
Arifl. Plwt. p. XXXVIII. — Ep: XVIL 6. reftitue 
ex Cod. V. «%f< xul iHttA. Saepe enim i^ttt quadri- 
fyllabum apad Epigrammatarios. Cf. ad Diodari 
Ep. XVI. 

P. 17. jEp. XIX. 3. vvv UfAt. Scribendum vi 
detur proxime ad ductus mcmbranarum : 

vZv ti fAt xttl ntttios (p^ovtf^s \lv iviff^tfft ftoI^nfM. 

ffoann. Barbuc. Ep. XI. vfot^ hx^trl^s X/y« fA^olgns. 

Theocrit, Eid. I. 139. ri yt fjtxv %,lvtt vtivru XtXotittt *E» 
Moiffief. — * V. 5. qunm roit in Codd. legatur et edd. 
non riy fcribendum erat, fed, 

KtgfftCpivfi f ffv iinmrfos im t^nvotfffv ixovffov. 

Sic ffv ii9 ffi ii^ faepenumero infertur poft vocati- 
vum. StatylL Fiacc. Ep. III. 9X««xf, ffi i^iyfvmov 
xuKtnott Ttigowrt fii^tfuvut. Afclcpiad. Ep. XXV. \vx9t , 
ffV ¥ it ^tos tl. SophocL Aj. I396. nui ^ .oi ii wr^it 
i , . ^iyiv, 

P. 19. Lollii Bajfi Ep. I. 2. Scr. x^- (^ty^^sovs. 
et notus ille cygnus. Vide de faac vi articuli Heindorf. 
ad Flatm. Chatmid. §. 7. p. 62. — £p. //. 5. for- 

A2 4 A D D £ N.D A T, II; P. II. 

tafle a(i doctQS membn Tcr. ^mti xiffu fiXiieovffm xttl 
i^rlimvu 

P. 20. Un* \%. pro Bajji ejl fcr, Eidem tributtur 
in • . Cnr itaqae Baffb infcribatur ap. Brunkium, ig* 
noro -equidem. — V. 3. Male Br. tenut ttiru fih. 
Saepe a iingnlnrt tranfitus fit ad phiralem, et contra. 
— V. 6, r(pt^9y. .Vat. PL recte. V. 7. Av iniv. Var. 
V. 4. riyftiy tv^vs. Vat. 

P. 22. £p. /7. 4. rxtv Vat. V. 5. ? ruf. Vat. 
cnm Huetio. Noftrae interpretationi verborum collo* 
catio non favet. Melius accipias verba h %nXois pio h 
ic9\i(xtf xee/ /uffx«<€ 9 Koma armifera inter arma et pug* 
nasoriginem cepit. — Ep*\f'^. i. votrrov. Fortafie 
virrovs. Quae olim in hoc difticho tenravi, ea nunc 
prorfus repudio. V. g. n»f J"EXX«f. noflram conjectu* 
ram impugnans //. de Bo/ch T. IV. p. 313. ten^t, 
cfif iiiexTtif . . . quod non melius, aut, frol yȤ ira^* 
^^yoJis tiuxt iUfif. . Hocad fenfum nonmale. Uubeft. 
van Eldick p 494. col x^sf*'^^ ^Y,Wois tx^vct iux^v. quas 
Griycia profudit lacrymaSf tibi fuerUnt laetitiae. Ac 
yif abell*e non poteft. Leniinma mutatione cor- 
rexeris : 

0*0« yuf uLiCtif* 'EXXsif ixXttvct iunsy. 

tibi enim Graecia lacrymis fufis poenas folvit^ Inter 
uieotf* ei n»f minimum intereft. Pindar, 01. VI. 28, 

o(P£» ntTsM^tof xviooi • . uivtcta . . nvyuets unotv». Id. ■ 
Pyth. II. 124. hiXtcctf «iXXof «vijp tvttxhL fittctXtZcif 
VfiLfOff Unotf ol^tTxs. Id. Nem. Vll, 22. ti tv^vi tis , 
ttfcotftt /Ltix^oof xXvTctts tnsuf doiSotTs. Aefcht/l Agani. 
1411^ ov rovrof tx yljs rjlis it xfi*^^ avi^ijXairtTf Mittc/uJi' 

ruv inoifu. Cf. Toup. ad Suid. T. L p» 376 fq. 
Matthiae ad Hom. Hyn^n. p. 332. 

P. 24. .Ep, FL 2. Scr. cum piembranis: 

TijF nuKi finvtfjLii]f. T. U. P. .II» B T E M E K D A N D A. 5 

/ • . 

pro ovJ>.«raXi rif.fitftftiiiv. ~ Ep, Vll, 4. Mmi ttifvpto. 
Var. recte. Praepofitione facile caremus. 

F. 25. £p. yilL n^. FortaflQ ad ductum membr. 
fcribendum: 

aff9t *m Mvfov n»i Axxdoti^oylxs, 

five etiam lA^im* Utrumqae hoc vulgata eiegantius. 
V. 5. Br. lectjonem hiatus fufpectam reddit. Ad 
membr. lectionem — 1«' ifAuo fioo(rr^vxov . 9 proximc/ 
accederet : 1** ^ftti^ oXofiotrv^ixov . . i. e. ferae multo 
cum erine. Caeterum falfo Br. bfi^ot in Vat. C. legi 
dixit -, biffis ibi eft » haud fecus atque in Pian. 

P. 26. Ep. IX. 2. hfiiKffrSy, In Vat. C. jf /u«er- 
rmu ndn ik, — Xtvuiy yiXa fupplevit C. de Pmw. 

P.2S. natt. Milefii Ep. i. 2. fcr. *P«/uvXj«y 
moiiente Lobeck ad Sophocl. Ajac. p. 368« a nomii^ia- 
tivo '?»fAv\lins. — V. 4. Mitfckeriich ad Horat. L. 
IV. »5.. 33. corrigit yvibiawot. quod a Cod. oblatum 
amplecterer. Nunc yti^ocvvovs non eft quod repudie- 
niu8. Idem u^vLviron in u^uroirt^ mutandum cenfet 
citra neceflitatem. 

P. 30. Ep. IIL 3. x«« X<y3«7w corr. Sckaefer 
Meletem. p. 49. — V. 4. «V««^«« reilituendum. — 
£p. IF. 6. rovs defideratur ap, lenftum. — Ep. V. 
3. ffrt^ivnv. corotiae fortafle h.,^. documentum laeti- 
tiae , qua juvenum illorum gloria patriam Miletum 
aiTecerat. - ' 

P. 31. Ep, IL Gaetultct. V. 3. Hxus In «xX(p. 

Luciati. £p. XXX VI. aXXo» Izr^ «XXoi "^M^tvity uiti frXot/- 

w. Idem Epift. Saturn. T. IX. p. 42. ovk ayttouv 
ixXu in iXKots airovvrts* Alex. T. V. p. 93. fietfitiet 
y wv ukKovs iif* ixkois, Eurip^ Cycl. 423. iyu i* Iftty* 
xfoiv aXXvy» 1«! mXXit. — P. 31. lin. penplt* Scr. r««- 
rovWov pro r0i;rovXX/xov. — JE/7. ///. 2. «eTJ^a^ ex 

AIM^A ort\im. Sic ap. Orpheum Argon. V. 930.*pre 6 A D D B K D A T. IL P. IL 

iig»f' ri ni9 «T^st toMiiti ^tivis o(ptSf fortaflc COrri- 
gehdam: 

ro y* VvBtft» ioxiiu « • • • 

Etiam in Litbicis v* 63. legerim : «XX* qv itiyxu fifo* 
To~9^ ffti%(Pfoaivfis uX$yi^ti9 ^lfitgoSf ȴrot iif itfhfios 
imnfMtfiyfi , a irlovfnv. Vulgo «74^« ii* Elegans autem 
repetitio vocabuli : Xir» roif Ix Xirov . • ut ap. ofulian*' 
Jltgypt^ IX. yvmrm rfiaffotrltov iu r^tffffoLriiis Xivu ^nf^f» 
Archias VII. rfi^vyts ix rftffffis ^ivro TavoffrtiffitfS, — • 
V. lo. itifftt non videtur repudiandum , licet fMv prae- 
ceflerit* Piura hujus generis in Anthologia notavi». 
mns, quae addi polTunt iisi quae dedit DorviU, ad 
Charit, p^ 89« ^t Matthiae ad Hymn. Hom. p. 145« et 
393* Fortaile tamen /ufv mutandum in ol , Zs ot fiot^vy» 

P. 34« Ep. IV. 5. srotvffoifittvos ii (pivoto. Haec 
lectio non temere repudianda. Alco enim quum, 
deornm beneficto, iilium fervaiTet^ manus in pofte- 
rum caede inquinare nQluiiTe videtur. Quare a vena- 
tione ec feris interiiciendis celTavit , iirotiffctro rov ^tfvov. 

P. 35. Ep. FIL I. Yifirot. Vat^ male. Vcrum 
eil K^nruf quod Ptan^ dedit: Creta navigantibus peri'^ 
culofa. — V. 4. reftituendum fjrXjyo-*!' -d-jff «y. — V. 5. 

Scr. iifittp 

P. 36* Ep, IX. 6. V. d^ in BibL bonarum Li- 
tetar, T. LXIV. p. aao. pro vX^<y w 4ftcfA»^ov. corri- 
git: JfXw-^fv tis ttxotrov. Similiter H. van Eldick ap. 
H. de Bofch T.^IV. p. 50Q. ?X*fy iir' tis ixotrov five 

jyX^* ifstfioiff' ixotrov. In Planud. ?X^' iisi ffvfitf^ofinv. 

quod Planudis inventnm eife dubitare noli, Nec hic^ 
nec praecedens verfus perfanatus eft. 

P. 36. ^ntiphili Byz, Ep. I. a. ivotvffroXoytt V. C. 
Forte y ut faepe ortum ex ductu calltgraphico, quum 
ille fcripfiffet : ivotvffro\itt. — V. 3. xt7^tv depravatum 
yideiur et o^got. hwffji emend. ^enfius. T^ n* P.- IL « T K M K N D A N P A. y 

P. 38* Ep. IL 3. reyoca lectionem Vat. et Plah. 
3f i xfi^^f • * qaam temere immatavit Sr. — J^. IL 
3* Scr. •? ii fM roV • ; . Verba rl yhnftm ofpny^ quae» 
nam ego avis fiam? cujusnafn avis fumam fpedem^ 
— P. 40. Ep. ly. flXnf eft apnd Suidam. Hac 
lectione biatas toliitar , qoem^ 9/X9 Vat. C. efficit. 

P. 41. /. 16, lege veluti mufco pro vetuii. 

P, 42. If . FIL 2. iifmwlv. ^euzius cogitabat 
de yiflo lilae, infolae maris Adriatici, qood biodat^ 
Athenae. L. J. p. 28« E« Mibi etiamnam rera vide- 
tor interpretatfo, qoam in commentariodedi.' 

P. 43« /• 14. pro hMvris. lege : «0/9. hMvris. 
et erfoi^tiQP pro erfov^Mv. ^^ L 22. (fimfZ. rectios 
fMm^tf fcripreriSi ii quid novandom fit. Sed verom* 
videtor yf»f«. 

P. 45. Ep. XI. I. dvymrigMs Mmuv iism. De Joliani^ 
Epiftolis agens Libanius in' Epitapb. T. I. p. 624. 
cd. M. iTMiSWf rovrovs tntTfos Hwfirovs M»rtiKi\otirtyy ots 
iv% iy i 'xf^'OP Oyottro . . . iitiktTifttt. quae docta vi- 
dentor ex Hyperidis Epit. ap. Stob. Tir. CXXIIL p. 

61 6* 12* ocot fiiiy y»f ttvruy otnottits rertXtvrixettrty ^ ot 
fsufi ruy ^XXiyuy tnrottyot^ifottfts ivrZy i^iyterot taroyrttt. — ^ ' 
P. 45* iin. 27. lege 'EnrofUs pro ^EHrofietts. L 30. poft 
vulgo adde : et Fat. C. 

P. 46. Ep.XIL 3* ifmrwy. Sic nt nOS ^etrruy 
correxit V. D. poft Caliimnch^ Hymn. et Epigr. Lon- 
dini. 1741« (qoenx Befitlejum eiTe fospicor) ot didici 
ex not. Bofchii T. IV. p. 488. qoi emendationem iU 
lam looge certinimam, et a fVyttenbcuhio et Eldickio 
probafam, impognare conatos eft p. 244. et 487« 
et 502. 

P. 48. Ep. 2CV. In Cod. Logdoneofi Suidae , 
qoem Gronovius comparavit V. i. legitor, notl ^fvcro^ 
ifto xf«y0y* V. 4. ois ^tttfs •7/ii0> tXuipforirii. qood mo* 
miit y. D* in BibL Lit. et Art. LXIV. p, 214« 8 ADPPSDA T, ILP, 11» 

P. 50, Ep. XFJ. 6. Sladus in Ap. Paow. corri. 
gtt: /Mirpof fx'» Xtfitivm. C. de Fauw : H »vrnf f^Jt 

cprrectio Reiskii; 

#/ r»vTffS fjiir^ov IJ^» Xt/niyUf 

y#M portum habeam ad ilUns urbis men/uram patentem. 
Ferc Qt ap. Pkaiar. Ep. CU, p, 295. «r; yif ivijf i^«/ 

ro<oi/r9« iitiff^s iqrl ^txtXitts /u^r^ov. ubi (imiiia dedit 
JUnneff. ^. ^p^ XFIL Conf. de clepfydris Paciaudi 
Monim, Peleponn. T. I. p. 58* qui hoc Ep. excitar» ; 
P, 51. Ep. X^FJJ, llluftratur hoc proyerbip^ lo- 
catio veteribu^ ufurpata, i. JKocffrov »om 5«of. de qua 
. videndu^ Qataeker 9^6 Antonin. Xil. 26. — P. sa. 
Ep. XX. 7. r(p« (ro(pof. ut Theocrit. Eid. XIV. «^ 

>^V^oif tT^ts^ i^iftt\ii r^Sf is a^^s eTffp. 

P. 54/ /, II, poft AJce%f. adde: ubi i^trvffris. 

P. ^^. Ep. XXIF. 5. W fluro x^fMu. legendom 
videtur: «V «eVp x- aureum profecto fuit humanum, 
gfPHS 9 quunt homines procul 4e terra fpectabant mare^ 

P^ 56. £p' XXFL 4. uiftffrirt^tn. Simili acu* 
ffline Arifiides T. I. p- 545. de Rbpdi everiiooe per 
terrae paocuni ; ^4 iTsq ^xXxffcns utmfitfinfdrts r^v ««-« 

vgtattf iffriuv uiriffrori^otv r^s d^tiXt^ffffifS (kgiov, rr- Ep. 

XXFIJ. Ve^toyfiiXois veteruni }o^a congeftit S<:hae* 
fer ad L. Bos p^ 390« ^vienus V. 103. de incolis li» 
nas Oeftrytnnici; non hi carinas quippe pinu texen 
^cerevf norunt, non abiete^ t^t ufus ^Ji»^ Curvant fe^ 
felos; fedrei ad miraculumy Navigia jun^tis femper 
' aptc^nt peiffbuf , CQrioque vaftumfaepi perc^rrunt fch 
lum. ubi vide fFernsdorf. Poetae L. M. T. V. P, 
IIL p. 1184^ '~ Vf 6» fPVK%it. ifv%Miv m^Uec //» vau 
jj^ldick ap. 4e Bofch. T. IV. p. 494, 

P. 57. lu lemmat» Ep, XXVIIIt Cod, V. rion 
htibet «fMf ww fed ^g'r^i^.9y^ JEiat autem 9 ^fiym».f T.n. P.IL STSMSKDANOA. 9 \ £vt wflfmmis {^bnrbana Coiiftantinopoleos infttlai de 
qoa videndqs DuCange Lex Gr. med. p. 1227. -— lin. 
28- co^rfge: mXv. Vat C. ^w^ki^ PkM. 

P. 59. Ep. XXX. ^. Br. correctionem verfoff 
rhytbmDS falfam effe arguit. t nml fioah, is ipmyt . ; ^ 
verom videtur; qoamvis /3»7<V pro fiovfftr alibi non VjL- 
detor occQrtere. -^ - Ep. XXX/, 6, fnvdfiw Vat» C. • 
q«od reponendum. . .* . . 

P. 64. Ep. XL. a. tivufcc/u^huv. Vat. C V. 3. 
«K Ibid. 

P, 65. £/?• XLL I* ytfff»Ioit. Idem vocabulom 
perperam legitur in Theophyl. Inft. Reg. II. c. 19. «y 
ii ^iKtmgos vofittff^p 9 OTtyox^S'^'0^^ t» fietfflXeM fnsulots 

7ir^ois ntu *ItoiXo7s. vertunt: equis infularibus. Corrige; 
wvtrulois. Cf. Riitersh. ad Oppian, Cyntg. I. 310» et 
Interpp. Hejychii V. ynffetUs «rjrevf. T. IL p. 679. — 
V. 3, oiy oT fxvuffffo. Sic perfp cue Cod. Vat — P. 
66. lin. 7. dele verba cum Fat/Cod. et lin.13. P^^ 
dubia e^ddt: am^FaL Cod. ^ V. 7. M^sffmu Siini- 
liter videtur erratnm in Artimidori L. V. 25. p* 407» 
ed. R. tioU rss ifufihnf i»vrov o^^.y h ffrafAvli^ n»io^^^ 
r^y. Iifovifllmus editor corre;cit Kttf^hiiy^ Verius vi« 
detur; xKuofAhnt. , 

,P. 67. Ep, XLIL I, rojcw Vat. q. 

P. 6g. /. 19. dele recte. Satis.nanc conftati viu. 
nosfuiilei gui v* epagogicqm ^ nbi pofitionem fccits 
i|biqae delendum cenfeirenty caelurJie vim fyilabae 
brevi prodttcendaefuiEc^re eKiftimantes. Nec£nMi«. 
^m, qui illi.re^tae nomen ^ederat, ubique iibi con-. 
fiabat, ^ Ep. XLIK Tractavit Hu/chhi in AnaL 
ct. p. J20« qui comparat Properti 11. El« XXVL 33. 
Et tabula um duos poterit componert amantes » Prgya 
cubile 0iihi , feu miki puppis erit. -— V. 3. « r\ ims 
Tmv* qaQ4^, ii.dQpiafi^ V^ 5, pz epdem Cpdi^e; lO A D D B N D A , T« II. P. IL 

xttl xf §viifwr tiitf^. nifi fitit hihifAif qnod compofi- 
tam f«ep« occnrrit pro fimplici« 

P. 70* Ep. XLV. I. probat Hufchki in Anal. cr. 
p. 117. lectiooeill Cod. VpC M>(X<^A«y iivrnfw ^mhit 
ex^$» K9>Ji^ii. Tiim fic pergit Vir doctiffimns : ,iQiui6 
. fit ifta xtx^^uiim tfx^fm, difcimus ex Aeliano de H. An. ' 
y^ 5. 01 %o^Uu fa$ufif $hal ir(piv «ftXt/uiW rovf ni^itimf 
xMi rpvff if»iiwsf *m twrovs difoiiiffiffxwat» ' ov^ «v idoif 
l^r^"» oiro» vifi9rr»i, xui xoxX/fff iiifnorrus* V. 6* «ro^o- 

^0ir«7v. recte edidit Beiske: pediifus tranjire mare. 
Idem V. 8« correxit : inifimif Ro'X;cour nm Bf /or <r^o^o'- 
rtfs. et vertit: ferite igitur malam avim^ quae gravem 
rependit incolatus mercedem^ vaJiandisVoichis etBrio, 
avim proditorem. Nunqaam fortafle magis a fcopo 
aberravit/2m&fMf ,'quam in tractando hoc loco. Vera 
liaud dubie eft lectio Apographi Buheriani: in <IViW 
ab hoftibuSf et Voniani, ^uod fuppeditar kox^^ovs xat 
fifioY, adeoque legendom; 

'. (tiXKito ii Mu.Kiy^£vtVf htoi fiagvv ifoero fuebof 
I» ifjibiff ito'xX0i/f ftat fioiof fi irgoiotiis^ 

Afdea tanquam mercedem proditionif ab hoftibos ac- 
ceperat cocbleas et algani. Ita aHqua faltera lux ac- 
cenditur carmini perplexo et mifere lacerato. Agit 
auctor de uibe quadamy roari adjacente , quam hoftes 
r^b^dente aeftti vi adortf erant, pofteaquam ardeae 
crachulas quaereintetf ipfis indicaflent,' iindam nunc 
effe vadoiam, et tranfitum finus m^abtlem. Simitii 
extat harratio apud Suidam , decerpta e Poitfbio in V. 
rty»Y*l* fiififoxoi* ni^vyfot riieot, «rjyXcoAy niXiyn* i /Xvs' 
efitftoKa^ofro^ viuros ov iroXXov, '%%l (iortiftts iwitpttivof/iifijs 
r^ vtttrt, IloXv/Sior * xoirti riv tis 5«Xafrra(y iMfioXiv rov 
Btvx«ef« worttfAov 9 ffvv^iu^n^tts ftttrti rtftts ivifkttv ffrifftif 
drfoB^ifovfitvov ro ffrofitt ntti rvfitytiiti ytfofiiviiv mv fStt^tt 
To fftofAtt irifoiov*, ^if$ncot9 to sofoot^iif^ivov triflHrronfiitt , Are- T«II»P.II. BTSMEMDAMDa. Ih 

0ifimff9 riv '&rf0tmv ri ii ii irXf/M rlHp «XeAiy (uurimfu 
im ri rtfipi aMmKtvi.** Hftctenns Vir ernditiffi. 
SDias. V. 3. rtvmyhi». et V. 6. ift^pfimrtTp. notatum in 
snarg. Apogr. Piuw. V. 4. C. d$ P. pro i^nfiokiyH 
fuspicabacur i^n/iAoXiytt. 

P. 72. ^ulii Dioct. Ep. L lin. ig. dele verba : . 
verba • • • acdpiinda fimt. JmwfftifMfos mihi videbar ^ 
legere in Codice , qnum rediflime Tcribatur «ur0xf im- 
fi^vuu V* I. in quo haerebat Corji. d$ P» fic accipien- 
dns, ut x«ft7^« bis fumatur. — Eip. II. i. pro oino^ 
Hufekke AnaL crit. p. 132. correxit J^x^s^ nmvotam 
et perfotutam» five promiffam et redditam. Ttato £p.. 

VIIL rov VvfiL(pSv J^tffinovru . • • fittrfo^xov 9 X«X«{i fitog» 
(pmaoiirts iioinofos ovx^s t^fint. IdeiU V* D« unice 
probat V. 4. lectionem a 9uida fervatam ^iffofii}^$p 
nnde apparet in V. ^tio, fi non omnia, certe haec- 
eiTe fincera : imrvfioXMs rovr^ ii * . . Nec quicquam 
obnare exiftimat Vir eruditiffimus , quin librarius* to* 
tnm hexametrum, cafu omiffum, ex alio exemplari 
fideliter transfcripfiiTe exiftimetur* Nihil cer te defi* 
derari in hac lectione : 

iiKTvfiiXti rovrif . ii ftot^ fjXovoiv x^oxtiXtitffi * 
^n£ofio\ti rovrm f iyxt^i ^nforoxots* 

Mihi tamen, ut yerum fatear, nec roitr^ ii repeti* 
tum^ nec^^bis in tertia fede coliocatum placet. 

P. 73. /. 13. poft ittvixovro adde : Alia exempla 
cljpeorum eidem ufni*adhibitorum coUegit Caryaphi» 
tu^ de vet. clypeis p. 77. — Ep. IV. 2. Hufchlte Am\.- 
crit. p» 130. correxit: oyKmriv ytattv. Statylt. Flacc. 
Ep. X. iyumrw vmtfbt rm(pov. Similia coUegi ad Alex. 
Jtetot. fr. V. 33. (T, I. F. II. p. 243.) if/ov oyxufftt ri 
fUfiLOffAivQv. Senfum Epigrammatis huc redire exifti- 
mat Vir D. neque tevi arena me adfpergitCi neque 
injecta terra me in boc litore humate. Sophocl. Aa- 12 A D D E N P A 1*. 11. P. 11. 

tig, 235. i /tt^ yfl^f i(pi}ftTr9f Tv/ufiif^s fith oC» htwri 

i\ liy9§ <ptvf9vros its f iir^f Kovtf* V^* 3« 4« idem V. D» 
iic conftitnit:- ' 

ti^iakttv ^»)^iB^s ^lit xtd tiv »^ip» 

tomparans CalUm. ap. SchoL iSc^AoW. Oed. Colon. 249. 

Mjftnw oUrtlfttv tJit fitiyit noXUnif.. LucUL Ep. CXIX. de 
vento; i tfitis n^ «eXKJoufovs o7it >$«jM«i Httreiyta, Honc 
nroni verbi oTia attigimiis T. 1. 1*. II. p. 264. loiiio 
diftlchi maUem proxime ad lectioaem V. Cod. fittthttM 

i\tis if/Lt , • f 

fAAtVlT ip fls fAt B^oiXtlfffftt, 

V. 6. recte monaxt llu/chke non opus eiTei ^tt^t^ 
motetor in rgotcpB^^. lOp. «^. CDXXXIV. ri i' ccf^tov 

iwXni^/xvgt X«*'/***> *** ** arot^tfHy ^^notctv ^iovwv. Op^ 
pian, Cyneg. II. 412. fouot teiXtt crot^tffi . . . iwrttros 
HtsXtro trovrot. Antiphil. Ep. ined. Vat. C. p. 492. 

finiOi^ diftiv ni/ilfU. xoitu orot^t^fis oixo/u,ivii y i^ivf/. obi 

snare placidum et tranquillum fignifieari videtor. Si« 
militer 4fot<p»fi. de terra in «^. XXXIV. Tffov ini ifot^poL-^ 
fifv uvrXtTv uXff. T()tatn diftichon fi^ fortafle refU- 
cueris: 

X^f^ov ijstxfiuivtiv tV /utv x^f'*' viurt Bv/t^os p 
UfxoZfjtou ffroL^t^ri fjLtfxvsfjLtv us uTuCfos. ' 

CriuagOr^ £p. XXXI. p^ifaoy intKfiuivovn xttTotvitt^Btiffa 
tiXviuvip 

P. 76. Diodori Sardiani Ep. I. 2. Probom cft 
Bnf^ulp. Philipp. £p. LXVIII. Bo^ouiov Hxv^iiis. obi vide 
iiot. p. 195. 

P. 78. Ep. IIL 3. Vat. C. rtroftv. recte. 

P. 8o- £P' yi* 2. VtoirtiXtfios eft in Plan. Sed 
revocanda leciio membran. fMvtnroKtfAos* Ad 'Ax^XXc/- T, II. ?• II. S t S M £ K D A N O A. 43 

irs nomen diferre addt minime opns eraU «*— Ep. 
yil. 4. %7<oii9¥ etiamaam depravatum eKt puto. Scn 
x>«/m. Cipput loquitnr, Diodori verfibos inrcripto», 
qui immaturam Atbenaidis mo^rem deplorant. Quare 
ipfe cippus fe plorare ait. Sic omnia plana ront* 

P. 8U Ep* VUh 4. Pro 'Pot/^W fcr* '?w(p^t$s 
De fyllaba antepenultima correpta non eft qtiod dQbt* 
tes« Tatia picirima in noroinibns proprii» iibi permt« 
ferunt veteres, etiam melipret Noftro. C(. hftec Ad* 
dend, ^d T* II. F. III. p. 300. ad Cyri Ep. VI. — 
,Ep. IX. 3. Vir Doans in Magas. Enc. an. V. T. V. 
p. 23' legendum fuspicatur: QZuov 'AcTux^Hy r$ /u. 
irx«x'^ &7 ^r . . . xukuov. quae nomina pacentum Hhp»- 
parchi eile putat; et prius quideqn sl ^u/uis derivan- 
dnm exIAimat^ alcerum. ab Silrrakxys. -^ V* 6. I«r* ^io* 
r9v.\tiU C. 

P^83. Ep. XL Confer Ep. «V.(«r. DCXIX. 

P, 85., Ep. XIV. I. rr.r hc Vat. C. 

P^ b?. Ep. Acirati. i. reftitue 'O.uy^tViy. lin. r^* 
corri. iy c$L pro «y aci. Tum adde Eufiatk, Id. «. p. 
II. 4IW Uomerus He6borem ^Hus. itri r^ 'Ax<>^X«;, 

Tf» "SxT^p) xW y Tiiv m>jfjHXMf tfym ^rf/aLirifs x. r. X. 

P.* 88« r^onidae Alexandrini Ep. I. 3* Haud ab« 
fimilis locos C/wjf«f/j ^/f.T. irr Cdiorr. p. 31. 35.. i^i* 

x«y Tsivs ovxin ^ ov xvtvos iffriv 9 ovx tnros^ oDx a>^^»- 
scos i^tuTiitos^ ovx IrKTKToit i- ^tos^ 0v seonhooiffrfT n ov ^tJ 
X« , ov fiiot^oTcn^r nothoi leoWott Hott itit\at iCui y^v frt yv^» 
ftttxfSf xoti Kfiiois tvreffTtsffrt^oUf xott 'S^tuiXif^ ^xuxtort^ou^* 
fiitfigixiat ii i^otto-^tm roZ (Pfvytov fiovxoXw. -^ £p. II /0 
l. ix^vv. ccrr. ix^^vv. 

P. 89- Ep. yiL 3. qnnm Vat. C. habeat riv fx^ 
Hfroitff apparet fcribetidum effe non ««/, fed 

roi yotf uieous itifAitfg. 14 A D E K D A ' T* II. P. II. 

P.f)X* Ep.IX. 3. fim/ti^s adfcripmm Apogr. Kuhn* 
kenianp et aliis. Sic etiam ffinfius fuspicabatnr, fed 
in Corrigendis p. oh. fimfiots tuetnr. 

P. 92. Ep. X ' 2. qnantumvis (it elegans B.ukn^ 
kenii emendatio , non tamen recedetidom a lectione 
Vat* C* ff»fQ¥ iKiffrofttis. 

P. 94. /. 5. afr ultim. corr. A^ii • • pro o2 ii. 

P. 96. Ep. XVI. 3« revocanda membr. le6lio: 
\nlu ^ ffif etiSft yoQv. i. e. it»iffu. ut ap. Homer. 1X« 
V. 424* ^liojMfivs y ovXnyo fitivos fiiya. Id.. IX. (p. 305* 
^iii ^xi/iiuvifos tktfyo ro ov fnhos. 

P. 100. Ep. XXFL 1. 2. InApogr. CdiPauw 
hoc diftichon fic diftinguitur : 

KOU \oyOV iffrOgi^ XOfffAOVfittfOf iKfifioiffUf 

Koii fiioVf iv (piKiji 9 Hi^nof fitfituorKro* 

qua diftindipne omnts emendandi neceftitas praecidi* 
tur. Fruftra C (U Pauw vKfifiuffK tentat. 

P. loi. /• 15. ^oA Fat. Co(t. adde: et Plam. 
. P. i(yj. Ep. XLL 2. Grotius expreffit Vulgatam 
^orJisi fid qua$ menti graves vincin pojfet anus. 
Etiam icoWi iUKin multi anni funt. 

P. III. Parmenionis. Ep. I. 3. «y««vKXovr»« ob 
Cod. auctoritatem reftituendum eft. — P. H2: £p. 
III. I. fcr, KKy» ii ffi Xfv^row. 

P. 116. Ep. XI F. 2. AjrXo«. Scr. im>Sl^ Qt bre- 
vis fyllaba tollatur in caefura pentametri. In iiKgvot, 
faepius prior corripitur;^ alias facile fcripferis verbis 
transpofitis : it^o^p^ifULiro^ inrX» iKKfv» fitirgos ix»' Sed 
non opus. ~ V. 3. lege fAvnffriifffoy , ut eft in Cod. V. 
— Ep. XF. male explicui a Br. in errorem abrep- 
tus» Legendnm cum membranis: «vr{i ns' . . . r{) yol"^ 
Tou. vir quidam uxerem duxerat nonfibi^ fed vicino, 
ea legc fcilicet, ut illa, facilis molier et commodia 
moriboSi cum vicino cubaret , maritos largiter et laote T. II. P. II. X T 1 M S M D A N D A. I5 

aleretur. Compftravit Hufckke in Anal. cr. p. 170. 
Terentium w EQnucfa. A8t. V. fin. ubi Gnatho Thrafo* 
nem Pbaedriae ridendum et comedendam ^radit: 
principio et kabit quod det» et dat nemo targius. Fa- 
tuus efi^ inful/us, largus^ fiertit noSesque et dies: ne- 
que tu ifiutn metufls^ ne amet mulieri peliasfacile ubi 
velis^ s Cf. Interpp. luveficUis^ I. Sat. 55. fqq. 

-P. 117. /. 9. (cu parafitus. - 

P. 118. Antipkan. £p. L •• ExpreiTiim ex hoc 
Epigr. Fabola inter Aefopicas 117. XXIX. ed. Fu- 
rias, p. 15. 

P. 120. /. penutt. fcr. x^goicitas. 

P. 121. Ep. IJJ. 4. De T^uxris vide Schaeider. 
in Lex. Gr. V. T. IL p. 544. 

F. 123. Ep. V. 4* ngoHU¥tf. qui Callimacho pro- 
pugnant, ejusque laudem a nonnullis immtnutam de< 
fendere conantur. Cf. Sckweigh. afi Aihenae L. VI. 
c. 74. T. IIL p. ^32. 

P. 124. Ep. VI. 5. i'(sx*^' Vat. C. qnod teinere 
^damnavi. Inhaerebat tum faifa, a plurirais inculcata 
-et temere probatsi doSrina de vi caefurae et licera 
paragogica ante confonantem non admittenda. 

P. 124. Ep. FIII. 4. nifjLicin. ColuffeUa de cnltu 
hort. V. 324. animalcuU recenfens pl antis fernici ob-^J^'^^^ 
nee fotum teneras audent et^odere frondes Impiicitus ^'/r^" 
conckae^ limax , kirfutaque campe. et v. 366* volvitur 
ad terram difleSo corpore campe. — V. 3. 6. nondum 
me poenitet conjecturae de h. 1. prolatae. Sed pro- 
pitis etianxad membr. dactus accefleris, fcribens: 

*0<P^oyos tis ifo\vy oXfiov inifi\tnrf* %s ii r» fitixfi 

teogSrtT, vou rovrof Kv^» xiXtt fAtyuKiiy. 

C di Pauw fuspicabatnr: xod oyrot wi^ fahiv liiXti 
pro ^uyirif 0fM\t7y. mortem et orcum habrtare, morte 
deledari, qaae omnia perdit| et focia eft toZ fxixfi 
l6 A O D B K D A T. 11« P. n. 

^of^oStrtt^ TDin idem fcribit: Kcti •vtQsinfi fuiuf 
i^iXu. quod ipfi aadori ?enaftaiii yidetur. Mihi atra* 
qae eonjectara vebementer videtar inepta. 

P. 12J. Ep. IX. 6. nftpvys probare videtnr Her* 
mann. ad Orpheum p. 770* «^y» Vat. C. quod in i<pvmt 
mutandani eSe , dubitare noli. ApoUon. Khod. L. 1V« 
58CX «vV/xf» i^ i<pvtis ik%tv. — Automsdontis Cyz. £p. 
I. 3. tTs «vr^ conjecit C« dt PauWj non male. — V* 
4. m f(p9fi9 n (ptiyttv co^rtgit Schaifer ad Theocrit. 
p. 217. — Ep* II. 4. vera leftio ff7y«i ««1 . . . repcri- 
tHr etiam in Apogr. Faa\v. 

P: 139. Ep. IIL comparari meretor Martialit 
L, Vl. Ep. LXXI. 

Edere lascivos ad Haeiica crusmata ge/luf^ . 

£t Gaditanis ludere dolta modis , 
Tendere qua/e tremulum Pelian , Hecubaeque ma- 

ritum 

PoJJet ad Hectoreos foUicitari rogos ete» 

V« 7. C de P. membr. le£lionem iingiini tuetnt , 
explicana aot crus in altum erigere ^ aut in equum af- 
cendere^ 

P. 130. JEjp. ///. a. I. Verba iri/tirffy nikti^ witr 
i^tf f^o«4i» roi« pro meretriculae fortalTe verbit haberi 
debent , quiboa illa fe poetae ante addixerat. Nunc 
poSta eadem apud fe repetit, iimul reputana, quid, 
ii illam arcefliverit , eventuram iit. — V» 3. ledio 
membran« X«x<^«« ^* frugmrifii fortaiTe (ic corrigenda 

elnaXos tdem quod fntfxis^ debilis, maneus. {'oeta ap. 

£tjmol« I/ift. p« 714. 15» «XXa tfiJ ^/r fflwuXis rt x*i 
i(p^u^fino70if 1^9X0 f. 

P. 132. jBp. y.'^. \i<nf. reftiCdendom» Vid. Schae- 
fer ad Diam. Hal. ?♦ 430. — P» 133, L 3* adde 1 Pe- T. It. P. it. « t i k E N D A N D A. ' 17 

rizon. ad Aelidn. V. H. VI. 16. — P. lefi. Philippi 
^ThiJ/ahn. Ep. II. 4. Vir duffus in Aftis Erodit. an. 
1753. p. 277.' Pier/oni correaionem iniprobai)S) Cod* 
le^^ionem ilc expHdac : poeta (e amoria irtipetu ita per* 
culfnta efle dicit, tanquam fi ]upitet cum omnibas , 
fuis fulminibus in fe descendilTet* ^ 

P. 137. Aut6m$donU Ep» XL 3« Oerivara viden* 
tur haec ex Plaionis Protagora p, 338* A. 8v/tifiwXUtt 
« « • Kpttvtu x»i x«^^^^< ^*f ivlus »us Xiy4is * * /M/r mS 
t!fitr»yif»f noitT» niXmw hrtijfuvr» ^ifUf iifivrtt (^tifti» 
ih ro niXmyos ruv Xiyuv inonfi^Avr» y^v « iKki f^icov to$ 
if^^porifovt tifiiTv. ubi vide Heindorf. T« IV. p. 562« 

P. 143. JSp, IF4 Non unum hoc exemplutti ctr* 
iDinis e conrinuis pentametris compoiitf« Aliud re^ 
peritur in Heliodori L. III. 2. p« 173. ed« Bip. et iit 
Infcriptione prope Mafliliam repetta, qoam ^didit - 
Fifloi/on Mag. Enc. an« V. T. II. nn a. 

P. 144. /. 8* fcr. quod per fe pro quod fe* Se4 
jninime probanda erat /'^Mxrii conjedura, quae verfam 
biatu onerat4 

P. 146. -£jp. P^ll. u Tolle comftia poii ^vyw; 
nam ei reflius jungitur cnm xi4^otst qu^m cuiti ld-y»f«. 
-^ lin. 5. ab ult. corr. tUyofioinfv pro ttiytfiirnv. 

P. 147. Ep* FIIL 6. •/»*> *»^/<rrf «* corrigit Con»» 
ii Pauw, quod Brunkianae leaioiii praeferenflium« 
$ed verum videtur muots4 

P. 148. ^. I^' t. GrotiUs ui Mantiffa IV. p. 
423. vertit: nendi labon loripes vivens anus. et V. 
5. 6. quae Hioniis - jieinae verticofos incotunt Domos^ 
ftuenta rapida « Symaethi patris. V. 7.' idem (ic uC 
nos aectpit : Sie laefa cruta fanitati priftinae R^ddii 
benignus laHcis Aetnaei caior* 

P. 151 Un. i. pro c. 37. lege c. I37. 
roLHLS.l. B t 

Ig A D D E N D A T* II. P, Ih 

P. 15^. /fii.6. ignarum lege ignavum, Ep. XIT. 4» 
>/f SXff wrow. fpumam ixcitaus interpretatur ^T, de 
Bofch T. IV. p. aja 

P. 157. /m. 4. fcr, T. I. p. 467. pro T. II. — 
Ep. XIV. 7. yv?» irrir9f «5ff«f : fortaile legendoiii : . 

ii^i# mmbra debiHtatus. 

P. 160. ^. Xf^IL Hoc carmen traSavit iJfdfr- 
torilli de Theca calam. p. 209. qui diftichon periiffe 
^ foapicatar, fatts probabiKter. V. i. pro irXtvfis mal- 
^ let yfitfnfnnf ex Ep. Pauli Sil, quod nos comparavimu^* 
Natla eft emendandi neceflitas. Nec magis neceifa. 
(la eft ^jitfdem conjedura V. 3. ««; xwiv* /3^r«rov 
pro K«y#y7^' vnirnff quam le&ionero Suidae tueto^ 
fifctpritas. . 

P. 161. /(11. 5. corrige T. II. p. 191. pro 343. 

P. ito. £j>. ^IX. 4. PauL Si Ecph. S. So-. 

{ihife V. 182. »fri fiif aju,fi\vv3-tT(r» yivw /Atri fiirgvus 
Sf«y 'E^^O/tt^yif; ivf/^t/tift ^tiiytvis f^yw ifJiiWns. 

P. 169. Ep. XVIIL 6. 7. Hos verfus fincer^ 
legi non credo; fed' quod olim iegendum propofui , 
id nunc repudio. Scribe miniraa mutatione: 

lX5pyr«> ikx^ff,tu ififrei' fiuffru^» ihof 

oieriv r*hi ytitfis x^v fiv^f /a ifhfftrt. 

gfo Ss if9r\ Saepe « et m permutantur. ' 

P. 170. /1». 22. pro tfitfioXti lege xtif^t^tt. quod in 

textu reponendnm'. Vide quae notabimus ad T. II. 

P. III. p. 59. Straton. Ep.IX* 

P. 172. i:p. XXXIIL 5. reftitne aembr. ItSi 

fi' is. Eurip. Phpen. 605. tis xh*^ \nMrot$s c^a^. 
P. 173. Ep. XXXI K 8. propius ad dnaoa vnk 

gatae correxeris: 

^gnrau fjMiM^tu ymffrif» 3rii>s,vt f ftt ts. ' T. n. P. n. B T « M K l^D A N D A. I9 

P. 174. '^. XXXVIIL Senfuf cft: Eotjrcliidct 
deam, ad cnjas^numen, judice, ut videtur, jubente, 
jurare debebat, forto abftulit, dicens: te, quum 
jam noD adfis, jurare n^queo. £t iic fe e jurandi 
neceffitate expediviiTe vid^batur. Grorius vertit; RiU 
Mgio jurare miki cum diciret^ aufirtQuem jurare 
deum debuit Eutychides. ^ 

, P. 175. Ep. XU. 2.'tSp 'A^iciyL Vat. C. 

P. 177. £p. XLIII, I. YftLfit/umrixw, Vat. C. - 

P. igo. I^' XLF. I. Vim tranfirivam verbi x«* 
feitrtts iliuftravit Hufckke in Anal, cr. p. 27. 

P* 182. /. i. poft apris infere Diana. 

P* 18 ^ ^P* ^- Similero equi ftat^ham defcripiit 
Nicetas Choniatas de ftaruis ignt traditis poft C l^olin 
captam , in Fabricii Bibl. Gr, T. VI. p. 415. ii 7«*^ 
ivi^if ri 9VS, is ir^os euXmyy» y v^Xos tq¥ Mvx^vUf rxt 
i^if ififAVSf nm rif 1« rov 5v/fcov ififioif <p»i9mv roTt iff^ 
'^ttkfiuitSf ol ii itiiis M9tf>ifwro «$ifMif t» woXiflu$tiv wmm 
iomtvms aiiXtvfAtu 

P. ig6. Ji^p. LIF. 6. interrogandi fignum pbft 
«vx»' tollendum, et pcft ^vy«rai coilocandum; qnod 
monuit etiam Schaefer ad L. Bos p. 356. — JBp. LV. 
4. V. D. in Bibliorh. Lipfienii T* LXIV. p: 236. mal* 
let: /uv xXiirrffiy nkkitrns xuutov tiuxt fof^w, At vulgt» 
ta eandem fenfum eiiicit, et elegantius etiami quom 
Mercurius non aperte furri iniimuletur, Idem V. U. 
e^ Ep. LVIIL J. *Aifitatip nvros dc vafe vinum Adria* 
cum continente refte accipit. Vtde ad AntiphUi £p, 
Vil., Sicap. Horat. l. Od. IX. 7. Sabina diota. L. 
IIL 16. 33. Laefirygonia amphara. V. 4. autem vul* 
gatam tuetur in hunc modum: HaXifinv effe pergulam ^ 
hypampeloUf vitibus luxuriantibus inumbratam, ubi 
genio indulgebant faltando et potando. Cf. Heyne 
ad Titndl. L II. I. 34* H. 5. 97« Ibi iagena frada 
•I a potatorabas projefta vitem quandam ruitinebar. 30 ^ A D S £ N O A T» II. P. II. 

Haad aliter vites tenelUe Calypftti antmm velanres 
repraefentantur in OdytL £^68-, i ^ wV^v rtrtivvv^m 
W9 fi fiftiws yXflc^vport *HfUfiS ifitmcm* Cf« • Bdtttger 
im N. D. Merkor. igoo. 3. p. 197. £q. «—.V. 5. m^l. 
Vat. C. 

P' 189* ^* JC'^ a. fpxx^/w. Vat. C. — V. 5* 
«cririf Ia^*;. Vat. C. rede. 

P. 190. i^/y. LXIL Adfcribam interpretationem 
Orotii ex Mantilla quarta p. 427. 

Sicut equos domuitj domat et gens Thejfala tauros, 
Et p%fleter nudas non habet arma manus. 

Sed rapidp^jaltu , velut alta evellitur arbor » 
Sicjacere infrontem fortia vincia parat. 

Atque agilem /ummo ftringens in corpore nodum 
Ingentem tali dejicit anteferam. 

imne hoc taororum domandorQm arttficium ad vivam 
depinxit Heliodor. L. X. 29 , 30. T. 11. p 389. ed« 
Bip. qoae defcriptib haic Epigrammati locem accendir. 
T. 3. legendum 

BeUodorus i. ,C. df ii th trwti^tiaiv riif n i4f§mt rSs iav» 
ttv tau fffditmf ivtfiifiatnv f ivrinXtvgas i/i^ ntLfimnvMp 
Xfttri ii Xf^* tTtiimimy , xat Ifnrtii^ rau^rioy aa^fntt xad 
lifurti naftLVvvtt¥ » 9tui rav ifi/tAOV avrtts i/Mraix^^ f v^/ci/^My » 
if uau (nffit^ais t7fa* raif na^(pis rmv {matv ravs ira}^mr4ftt. 
ipat,vri{ac^au , xatl riv Stttftvtiv 'KatjULicgms Ix^aii^tiv > (ivnv ' 
w« raiirnv ItnsaraLvgav iwmglitt ^tyiufAtvav. ttt h. 1. 
emendavit ct. Corag, cajus vide commentarinm p. 
357. fq. Eodem fcriptore firmatur. Ifaaci Vojfii ex- 
piicatio Verf. ^ti. de cujus vferitate dubitare non debe» 
bam. Sic enim Heliodorus c. 30. etnyivnf • . . Iiri/.. 
flitrat iftvrip rf uvxi^i rav rmvfw* xtu ratt xi^t ri 
ittvrav trfiffmttap ^xmri ri /Mrmixs**ov iviigvffmf,f rais ni* T. II* P. IL S T 1 li S S P A H D A. 31 

^uf fi vUfti ffr9(pJif$ff wtfi^tiff x»i nU ifAfjm xttri roS 
Tftv^t/ov fi^trpirov rovs imxrvXavt ifeiirXi(uf . • . • iHMfiftiif 
i^iftro. CaeteruRi de liii ravfoxtt^^ioif confalen* 
dos inpritnjs Bdttiger im gothairchen Hofkalender 
M, 1798^ 

P, 194* Bp. LXIF. iWuf x>afo/u,ifmf. veram ho* 
sxm verborum fenfom jam ante Burmannum explicuit 
H. Stephanus ad £p. Sel. p. 301. — 

/'•195. /fii/5. ah ult. pro Fat. Cod. lege Plan. 
^ F. 196. £p. LXVIII. 5. rwf iffi fcifrovf Vat. Cod. 
error in marg. emendatus. — fip. LXIX 6. Senfus, 
quero res requirit, npn fugiebat H. Stiphauum ad 
Eptgr. Sel. p. 297« ubi interprerarione fruftra tehtata, 
fcnbit haec : »,Si verfus admitteret. oXov pro t>^of , fa- 
cerer pro hac le£(iQne verfus ultimui Ep. Platonis: 
rovKT^nif «XXjyXo/f tif o\of i^mfiCtLf.*^ 

P. 197. Hn, ult. Tolie verba: non Qpus efi • . ^ . 
producatur. £p. LXX. 5. »<ro "tigfif. Hiatum Her" 
mannus tollit ad Orpheum p. 770. Z^i y i(p^ "ti^nf. 

P^ 199. JEp. LXXXII. 5* fimf an mutandom fit 
dubito. • V. 6. tivroxvfitffiirm. Vat. C quod ^rmat con* 
jeduram Schneideri in Lex. mvroxvfitpt/rmi legendum 
cenfentii. — - P. 3OO. de fragmento Aiexidis vide jam 
Schweighauferwn ad Athen. T. A^. p. 354^ qnem !«• 
men V. ^ti corre£^io fugit. 

P. 20I. ISp. LXXir. 5. fim^wrriftYfMt. Vat. C. 
unde fcribendom videturt uno accentu repoiito: 

XSimf fimiv ffriiftyfAmf xmrtffl^mfft «^Xwpoy. 

P. 202. Ep.LXXr. 4. ad Himerium Ed.XVIIL 
3« p. 262. obi inxvn^nfm occnrrit. fVemsdorfius in 
noftroEpigr. ixxtxvxnx» ieflum fn ''iTe fospicatur, « 
Terbo mvxmm^ Male. In marg^ Apogr. Pauw. ixxaxiiixa 
notatumi tanquam conj. GMjeH^ five Salmqfii potius. C^M P., vulg^atae patrocinator , eoiiiparant Bunii Ep. 

P. 203. ^/y. LXXFL 1. prava Ar. le&to, qna 
metrum peffunidatar » cedat ledioni Vat. C — - V. »• 
hvnriv» Vat. C. quod reftituendum. Paflim i wirfgr 
occurrit. Theodorid. £p. XVIII. «ir/o^ ly« r«flr«XiM 
yii^9» iMM alrgtmot iittfi\it» Tyf 'Hf»xXf/rtv l^ ivibp I^m 
ftc^MXyy. Sic hi verrus fcribendi et diftmguendi. Ap* 
. Jllcai. Mijf. XXI. » ifttfottna .... flrir^o;. — P. 203« 
lin. 8* lcg^ ifUf^(pirQ¥f et mox iiwii<flir9t et wvgif(piros. 

P. 204. ^jp. LXXVIL I. re£liut fupplevens: 

*lu»£liff frt wttTt mXmmv SX«* • • 
« • 
J7. i/^ Bo/cA p. 311. xctXot fupplet. H* van Eldick in 
Addend. p. 493. ro isifot fortafTe fervandum eSe ju- 
dicat. At haec verba^ languida certe et jejuni, « 
Planude ad lacunam quodammodo implendam adjefia 
effe, non eft quod dubitet. — Ep. LXXFIIL 2* 
. verbum iffAo>Jyn9t Schneidetiii in Lex. gr. ab IffxoXo' 
)^iitf derivat 9 nec alteram tamen derivationem damnant» 
P. 2c8. Ep. LXXXIIL I. vocem x«X.«^ff)r; atti- 
git Hermann ad Orpheum v» 766. p. 147. — V. 6. 
roftvsttt IWv. Ep. inedit. in Vat. C* p. 52. ifAvoniXot 
ffoiplift • . roitvfftt inirtf^t KoXvrfOir» iiivtet rfx^^f* ~ P* 
2C9. Hn. 6 ab ult. lege rifittr pro rtfiut. — P. 210. 
1. 7. kge/ciolus pro fcriolus. 
' P. aii. QuintiMarcii Ep. I, non jtPfll^ ad fig- 

^/^ nificationem nominit confugiamus. Senfut etiam tine 
illis etjmoiogicis argutiis conftat. 

P. 212, Ep. la. V. 3. «flr* iXtr/^of Cod. Vat. ^* 
«Xsr. corrigit Schatfer Meletem. p. 92. ad anaiogiam 
locutionis ixtyv^m M • . . At fortafTe fervanda membr 
kaio. 

jP, 313. Ep. IJL 5. l«r<iS«XX.ir» fmscipis: quod il- 
luftravit Sskaeftrus ad L. Bot» p« 67. T. 11. P. IL E T E M E N D A N t) A. - Jt^ 

Tlp. 214. £p. IV. 4. vXX«xrfle«. Cod, V. Similit 
^ft IbctfS DUM. Chryf. Oi. LXXlV. T. II. p- 397. 15. 

x»« yif tT irorff iieixovreu rov xaxus noiiTv J/' ?y ior «/- 
rittv f usstg r«t 3^^/« ie0%Xamf 9f'f^fi Kfi^w/«i(y« 9 l^frt- 
wTsjlfffiim^ riv f/ihroi (piffiv oin »ieofiifi!Kirf^t riiv uvrmv , 
tretf»w\iifftus tii Mmt iuitvoi p^^oyoy rivi ovx IJSXitc^Myy l^fi« 
T» ffVfAfitifftfs x»i rov rixov (^ttffl xm ri xt^pdXaiOv ^^s 
wovilflms ixrivovffiVm 

P- 217. /m. 2. lege virffixroiv pro iietuxrif* -<- lin. 
«It. poft A./. infere/yfOffi^lJovy. — V.%1%. Ep.VII. 
S. de iffu^tXin vide Schc^efer. Meletem. p. 70. Vera 
videtur ledio J?r« ^«/ uxrotliis. 

P. 222. ^jp. X 6. reftitoenda le£lIo membr. rivtt 
netgnfioifiiiv, Eft circumrcriptio fiuxr^ov xx^nfiafiovros ^ 
baculi cujus pars fuperior craflior et nodoiior. In 
ejutmodi locutionibus epitheton elegantius jungitiir ei 
vocabulo, quod periphraiin facit. 

P.23I. Hp. IIL Addacu 1. rtr^vfAivov jam emen« 
"davit //. Stephanus ad Ep. Sel. p. 303. — P. 232. 
Ep. y. 2. oStoi' ixw». De praedonibus Aegypriis Hi- 
tiodor. L*. I. 5. p* 1 7. ii im rov ffxd^ovs* fitortvti j «rof 5- 
(AtXov ro oLvro xxi oixnrifftov f^^wy. — F. •233. lin* ult. 
corrige: trXiiovfftjs pro nKtiovrosm 

P. 234 lin* 3* ab. ult. lege 9«^e«f«y/itoyo». 
i'. 237. j£)'. f^IIL 5. 6. Hirmannus ad Orpheum 
p. 770. corrigit: «XX« r» Bi»»xo*' "H/iictreL xtLt ffx^veis 
ifAfiiii veti^o/utivets. ubi rai y^«r«i B«x;^ov de Dionyfiis in* 
terpretatur. Ndndura me poenitet conjec);urae fii/netreu 
At de 1/4/8«*^* vix eft quod dubites. Cf. Poiluc. IV. 
115. Vn. 91. Ap. Lucian. in Baccho 2. T. III, p. 76. 
Bjicchus cothurnatus incedit cum xs^f^ i/^tfieiii. Athe- 
nae* L. V. p. 200. d. aiiuS intHitro ifjtfiJHus xs^^^fiat^ 

<pt7s. Cf. Reiman ad DioCaJf, T.IF. p. 1032. et 1042. 
P. 239. Ep. IX. 3. A 4inu et ri legiv. Vat, C 
%iii ns etvx9t. Ibid* 2^ A D Q E 14 D A T» II. P, II* 

Pf 2^7. Ep^ II TheaSeti. 4. xtAi h tu^/nin. nt 
hiatus fimal et tnetri tolUtqr vuium, Bffmf^nn. «4 
'OrpkeufH p^ 770. coirign: 

P, 243. Ep, IF. 2. Ix fvxTji» veridiTriiitii eft, 
Jlieogn. V. 452. iftQ^^ifvka» ii i§9fJLa fsoKkiius ht fvn^ 
riv «eXXoy l^ff« Xi|uiy«« — - V. 3. i^^^fAov, plerumque af- 
ticulusidditur. Exempla articuli omiiTi vide ap. Sehoi» 
fer, ad Dion. Hal, de Comp. p. i6q, — V. 4. twt^s 
nvgKtn^s. de 4omo fupr% interemtos accenfa. Sic F^Ch 
fer. Flacc. L. II. 235. in dercriptione caedis Leronio- 
ram viroram : diras aliae ad faftigia taedai Injict/int 
adduntque ' r o g s» .Si re^e emenfiavi pro dotnos^ 
qua le£lione nihil frigidias. — V, 6. rfftitue /wj} i' 
?r K»X)rif pro 9« Articulo facile carebimus, 

P. 2 f6, Dionyfii Carm. 7. U* Hi duo Hymni 
unom fortafle carmen conftituunt. Nam v. 1 — 1^. qui 
Mufa^ invocationem contiqent , |pro Exordio Hymni 
iii Apollinem haberi polTunt. 

P. 252* Hp, F. nionyfii. V. ^. at hiatus in cae- 
fnra pei|tametri ;olUtur H^rmQnn. ad Qrph* p- 767. 
f cribi^ : 

ijf Tffi §iff i ffwrriv ^i 0w«/u^ffrfffc( 

qaam verboriim pollocationenf eiiam Qrdo fententia? 
roip poftulat. 

P, 253« iEj9« IX, in lemmate lege: ljr»ro/cc«^ffTQ. 

P, 256, Athenc^ei Ep. 7, 2- ekUoiM, Vat. C. V. 4, 
/J«oTp« et iciy^ot, Idem. — Fi 259. Ijn. ij« lege co» 
miffatiompi pro commej^atio^em. -^ Ep, Ariftonis^ III, 
3. 4. vulgat^m ledionem tueri coqacur V. D. in Bibl. 
Lpfif nfi T. PtlV. p, 3JX, qui fcripturam ini ^«r^iJ, 
quatn tnetnbr. praeftant, noftrae conjedorae meriro 
prnf ftrlf Theocrit. gid, XlVf i^f e^^iiy i' ^^ V^v* T. II^ B. V{ E T H H E N D A N D A. »5 

jfMan^ EpiA. VI!, vfvyu ini XyvMr* S$[^ tum JQnxe- 
ijin i^to^Xtfiis nlafAft unq Xpvov , quod etfani verborum 
coUocacio faadec , non irXifffM/uhif ki/X^ks umo Xyv«i/* 
Quod veraidem V. D. e(iam ^i/xX^ ifM7y tqetur exMen- 
andri fr« ap, jithen, XI. p. 594. A- ^^^^ ^'«^ 'H ^^pflciJ/ 
Q%MS xt!XfK«» r«/9>(<y # «T«f ftifti riy MVM^^. et Antiphan», 
ivK Cqfauboni Aniro, L.XL p. 781* ^f'"^^ fAtcrivt mvkT^ 
X»f9Zo9 — in eo fallitur* In lefllone C<)dicii : «w^» 
«vkX^ mitTv latet ^ • ni 'falior , 

dfS/Mm yKvxM xXoWciy frXiy^w/^iyv m/Xiieit. 

dulcem patnm poculo impteto furto ablatuva. Exci- 
dit prlma fyllaba vocabuli>Xvxi!. — V. 5. 6. r£»vs ti 
ira\§tti 'Qs Mcw vfrofigixiti* Vat. G fortaffe (ic refin- 
ge|iduj eil , praee\intib*us Paffovio et Sfeineckig : 

V. 8* reflitue ^7^« XaeiVoy. Jignum , monimentum tumu- 
lo impofnit vineis vicinQ. — P. !2fil.*\. 15. j>ro XirvoC 
Jr| £p. Dioscoridif T^vSy vldetur fcribendum^ In Vaf« 
C. Xwov legitur. /faV/Ep. Thymoclis V. i. U^is. Vat^ 

c, V. 3. s^» Vat. c. — " V. ^. «r-af^fffS yzt. e. 

P. 262. Damofiratus. V. 1, wi^J-J»*. Vat. C. 
P. 363. Diophanes. i. Verum videtur (ptlxirns. 
Vide T. III. P. II. p. 352« ubi corrigo accentum fcr» 

F. 264. Arifioiicus. V. |. 9/#. V«t. Probahiliteir 
Reiskius%fi0j quod virum praecellent^ ^ infignem fi- 
gnificat. .cf. Siebeljs Pisp. c}e Heroum gr. educatipne. 
Budd. 1808. f^illoifon Mag. Enc. an. VII. T* II. 8- p. 
4/77. fqq. Inti^IU^uncpr trierenca U^cchi» qaae itle 
fan8:o foroce correprus ceiebraverat. V. 2* enin^ lege 
cum m$mb.r. "^v^fQvti^ 'Kv^fttfiy. Forma yjujrwif eft in 36 A D D E N D A T. 11« P« II. . 

Ep. «1. 394. -— P. 264. lin. 25. conjeftQrtm noftram 
rotitiuis merito repadiftt Bajl in Epim. ad Arijlopk. 
Plut. p. XXV. 

P. 267. Heraclitu Ep. I. 6. •v* ifuiogot^ ex Vat. C. 
videtur revocandum. Hefych. ifi^fos. ifdr^x^s. ~ 
V. g. 0» i^ iniym. nec hoc verum , nec Brunkii riff 
itt, pofl praecedena ticvi et ri f^iv ferri nequit. Scri* 
bendum: 

ffir ^* iiriym ft,fmfMffvifw wicios* 

P, 267. £jp. //. 6* non apparet , cur nm^9 XI^uk» 
repudi^verir Br* Paut. SiL Ep. LII. n$u Xi5iix» rfnrn^ 
rirtyyv itiiofAhfiy^ 

P. 263. StattflL Flacc, II. 1. r«oy in Xfrw mutan- 
dum cenfebac !^tunt ad Anacr. p. 69. Idem V. 4. 
fsvuifms <r mpvyif ri rmxv. tentat» Utrumque infelici-- 
ter , et ita , ut eum niliil in hoc, Ep. intellexifTe appa* 
reat. — V. 5. ovx inl 901 ^vm. Corn, de Pauw. 

P. 269. lin. 6. ab ult. lege : quae se non cerneri^ 
malit. 

?. 271- lin* 5. leg^e /pondfum. 

P. 272. Ep, FII Obverfabantur baec Oregorio, 
Naz £p. CXLIII tt f/kh x^vffov txns ivfts xmKov. 

P, ^73. Ep, X 5. tvitvhis. Vat. C. (malc ex- 
preffum tviofiois.) unde legendum videtur: 

tsfcff^t (niv if (tviois (p^iTOf tVfvcus Etirofm irfffitoTs* 

Traflus eft He£lor zona , quam ab Ajace acceperat ut 
iifiof munus, Cf. Ep, ii. CCGLXXXIX. An. T. III. 

P. IL p. QU *-^ y. 7« ifAfiiivffffmo fiiiv7 corrigit Schai' 
fer in^Meletem. p. 109. Mihi in mentem venerat: 

Ifliif iviiramo fitivY, 

P. 274. lin. g. ab ult, lege F"ulgo et in Fat. prp 
III Planud. 

P, 275. Mucii Scaevot. Ep. 4. nXifiirnv cor^. ffenfius. T. IL P. IL ' E T E M E K D A N D A. 27 

P. 278* Marci Argentarii Ep. I. i. icarJ^;^^?.;. 
Sine notione ^ morM de diaboio Gregor. Nazianz. 
Carm. XXI. Opp« T.II. ^.94. D. ov xHwis Xox^'»' /»# »«., 
«o^X^V. '— V. 3. fcr. videcar ,. ne litera quidem mutata ^ 

•V (rf,ift£tff(piyyit \tferos ffro'ktiifA.X9t niieXos. 

tinuis haec veftis te.non vetat; quamvis veftita tecU . 
camen non et. 

P. ago. lin. II. poft tratfspofttis infere Reiske. 

P. 281. Ep' VIL 3. /«2V Vat. a non Utu V. 5. 

ir«yr«, Ald. tret et afc. — Ep. VI 11. 2. ^x^^ iieomik'^ 

fAfvoy. Sic Homer. IX. fi. 70. de fomnio: ui fikh ilnmf 

Q,$X9T iieonrifuktvos* quod cum aliif nbnnuUii ad h* 1. 

comparavit Hujthke in An, cr. p. 77. qai v. 6. in no- 

flra cpnje&ora non acquiefcens, iegeiidom propofuit : 

«XX' tiius fii0fiLO¥ ov wiu,ofriji*nf. ibis ad aram. ^iiTentiente 

H. van Eldick up. de Bofck T. IV. p. 495. «<>«/o#* 

emendaverat iZ»/iffitefff »1 , quod ob copulae defedum 

, minus probabat de Bofchi. c. p. 329^ Hoc faltemin* 

^ commodo noftra conje£lura utfAiiot§ non laborat. 

P. 283 tin 6. lege itigtXifAittt pro itvft^if^ieit. — - 

£p. X. 5. iirt nifA^m. Cod. V. V. 6. ifyv^iovf xiXvntu. 

Ibid. Caeteram revocata lef^ione inrnaofioif^ una licera 
mucau fcribendum videtur : 

•tXX t^/bixiff' otvriv ^iiriffofitiv * v f lietnifA^» 
Kviefiiof ix^ivrit ifyv^iovs o^xoXmx»^. 

P. 284> -Ep' XIII. t* 19/Xovy fiiyot. vehementer 
amabam. De ofculit ne cogites , contextus vetit.' ~ 
Ep. XIV. I. Menibj:. ledioni inhaerens Bufchke Anal. 
cr. p. i6i. legendum exiftimat fjii^ov osiitsj comparans 
Properti* IL £i. XXIX. 15. Quae quum Shd^niae 
noSurna ligamina mitrae Solverit , atque oeulos movi- 
rit illa graves. jffflabunt tiii non Arabum de gra- 
min$ odoreSf Sed quos ipfeJuisfecU Amor manibus. 2g A D D S K D A T. II. P. IL 

P. 288. J2j». XFJJ. 2. fr^yt Vat. C. — v. 4. 
r»]u4r«Xi.Codici8 reftitaendam. Cf. anim. T.IIL P. II. 
P» 37'» f^- — lin. 17- P'o ^- C. lege /Vaii. — P, 
289* -^f. -^^•>^« 5« pone commi poft ^5«, dele poft 
Zjywy. -— lin. 25. corr. 2 Amtm^T; pro «^ CimT^m moneme 
Gr^^o ad Meleagr. p. 150. fq. 

/». 293. Ep. XXIF. 1. Certe «Jof/iijMr leftioni 
yijcrwy, qoam Pierfonus propofait, roelias convenit, 
quam vnlgatae y9»y. Cf* loca ab H. de Bofch congefU 
T. IV. p. 317- et JJermaui^ ad Orpk. p. 241. 

P. 294, Ep, Jcxrj. 1. vXir*. Vat, C 3. f// 9$. 
Vat. C. re£^e. — Ep. XXFIL Gc;mmam bujus ar- 
gumenti exbibet Beger. Tbef. Brand. p. '184. .«r- 

P. 296. /««. 4. lege. p. 259. pro 279. 

P. 296 -E/7. XXX. 3. ex leflione Vat. C.*ir«yr 
apparet iegendum eile : 

V. 5. Vitium hujus hexametri monftrat non fotnm 
wxX%i fenfu calTum , fed etiam brevis fyliaba in cae« 
fura produda: t7fc§ ri^t Mivm nikau. Hoc ^. Scdliger 
in not. mft. tollere conatur r«/i fcnbens: quodminime 
admittendum. Utrumque vitium tolles legendo: 

o Minos, inquit, quatiendam affer levem umam i. e. 
fententiam ocyus ede. utiXfrtt de urna quaeiitoris ac« 
cipe, ut paflim. Statius 11. Silv. I. 218* Jbimus om* 
nes , ibimus immenjis urnam quatit Aeacus umbris. 
Claudian. de R.'Prof. II. 332. urna nec incertas verfat 
Miii&ia fortes. — 

- P. 298. lin. 19. ptojine caufa idonea fcribe quoi 

fotoecum. — £p. ,XXXiII. ^. «ojpwy U e. kfi nifmy. 
Vide Schaefer ad L Sos p. 710. 

P. 299. Aemitiani Ep. 1. i. nju. Ijmt^ mallet H. 
d$ Bofch. T. IV. p. l6a« abi jilura de hoc Epigram* T. IL P» IL B T B M 1 N D A N D A. ^9 

inate et de tnbuld pida, qaae ei locQm videttir fe^ 
ciiTe 9 dispntantor. — V, 4. <plXrfm' »m «<y. vera Yide* 
cor Planudis emendatio, Qnare quae P. 3C0. 1. 8» 
' fcrjpfi , ea nonc prorfos repudio» Ib, 1« 3. ab oltim, 
pro fittuxtiti fcr. mrtiXKtt. i. e. vmfrif* IX. XIJI. 27* 
ivKXKt ii nirt mt* »irr{l. ApolUm^ Lex. tffmfi nmi h» 
nifrtk. Sefych* iriKKti • • • ^Higrpf, x^^^i'** ^^i vide 

^iberti p. 595. n.- 

P. 301« /. 6. iege Mfim prO nmfkif. 

P. 304. Saiyrii Th^ilL £p. IL 2. Lenmpii Hnfii, 
cjoamvis per fe minirae abfurdnmi ne probei.vetat • 
inetri iex. Vulgata bene babet. 

•P. 305« SatfriiJF'. 3. nmt rms invfiiUvtM FortafTe : 

luti rmti m»ofiotX^$ • • • « 

V« 6. Peft ^ghm intertogandi nota pooende. Vide 
Seharfer ad L Sos p. 438. 

F» 306< /< 9« adde tmvr ante ]^tt/m« — « Ep. V^ 8« 
• TafiUfffA^ Sic articdlum ante X prudozir Leonidai 
Tar. £p. LViL iitrtiWtfimi i Xi/ntvhms.. Sim^nid^ LXII^ 
rt7of yif Stf9nXils i \Ipti»s (fic eft jxi Vac. C.) jin^ii 
Ep. X. o^/u» KMTM XnrUf^ Apud £pico8 exempla func 
freqaentiflima. 

P. 307. Ep. Vlt. 4« xvX^Mc Magis probo scoX#- 
«•#t com ob Codd. aodoritatem ^ tom qood liic plorAf 
iit nomeri ofot exqoifitiilimot eft« 

P. 309. TuUii Gemini £p. i. 3. ttTot yig tl 9^r« 
Herm. ad Orpheum p. 785. /'^^f ^^ ol ^fvr. Non pei- 
foadet V. D. omni» leca, in quibui yi^ et ^h ante «1 
corripiuntor» depravata^e^fe. Videniur poetae iaUe* 
voculis a vulgari ufo receffifle. 

P. 311. lin. 8. ab uli. ame Idem infere: Bonadat 
AnthoL p. .92. 

P* Z^i. L U Ep. r. I. Scr. KMHfottiiifin, ^. Ep. 
VI., I. reftitoendJi ledio volgat^ et ^iftio^Oi ij^oae fie 5© . A D D E N D A T. 11. P. 11. 

dCcipiPfMla: n fiiffis y wtitiintaci ri fiotttw , x»rix'i »vTi 

P. '^iT. /. I. fcr yrjfj/f pro ynfc/». — Ib» Ep. 
jipoUinani 1. i. ov^ • iit^x^^f*'^^*' noundas hiatot, cti- 
jps roliendi iMnonein hih lacilem non video. Kec 
op s eft. /^Ua^. Mp/f. Ep. VII. I. 'HfiLy riv Miti^ 
^lm^hL et oXSio-rif vnff»v ifivrt^ "lo*. Ep. tii. CCLXV. 
Y.tg9ifjLhy ifxifi* myvylm igiwv. PlatoJE^^ XXil. tifJxif^ 
h Tfot-^Hi. et nlia hujasmodi, 

F. 318- £P' //- I' /»» om. Vat. C Eft ambigui- 
fas in verbis hkhus Xiytavf quae et maledicen alicui 
iigniticaat, et male id eft imperite loqui. 

P. 321» //». li. lege qmm riferis ^tofi riferis. 

P. 323. Hadriani Caefaris Ep-. I. 3. ledionem 
X/rM (Xirfli) meiro adverfautem expreiiit Qioiius: Uri 
grofide bovis eorteu quod braSea Uvit ^urea^ prae^ 
terea firagula piSCa duo. Aut ftataendum eft igitur, 
ffadriauum metri leges violaiTe , quod mireris in Cae- 
fare eruditiffimo; aut circumfpicienda emendatio Ie« 
nior eS , qu%m Br. ex Boivini conjedura in textu pofuit* 
jAm ad l^£lionem Codicis: Stv^tTo i$M Xhti, niiiil eft^ 
quod propius accedat, qaam 

iv^iTO ioM iifgot • « • 

4uo pocula\ qQod etiam ccnfpirat cum Siiida, qui tn- 
ter munera , Jovi Caiio a Trajano oblata eriam xfttrti'- 
f*^ i^Yy^oZf commemorat. -— V. 3. ovfoy. Suidas. T. 
II. p. 451. et 741. 

F. 325. lin. 8* Verba puae di Troja cam feqoen- 
rlboi qaihque verfibus delenda. 

P. 327. Polyaeni. Ep. I. 5. Scr. h ii f^o wmrfif. 

i\ 328. £p* IIL I. xs^^^ ^ft etiam in Vat. C. 
idque Poiyaeno reddendam. 

P* 3at>. Eukodi Ep. I. Sinuiitet de Centaaris 
Qppiam. Cyn. 11« 5. Hrf*^ 9^^ ^v^»^/?» eu^iwu» f*iv T. II. P. Ilt B T E M E N D A.V D A. Jf 

i^* i{imf9 iiviin tf ^^Wtew lifitfifirw. nt \aez prbbabi- 
lh€T emendavit ScHhiidirus. 

-P- 33<>- (Pmyti Ep.) lin. 14. in Ubafdi loco ve- 
riflinie emindavit Sckaeferus (in not. Bermanni ad 
VigeriQm p. 809. nr. 368.) »vr r^yov. 

^•33'- '• 3- Poft ^''^«i^ojr adde: Macedon. Ep. 

VII. xtxXt^tiSy xS^/^^^^^of^* yifAQv ir^0Ki\tv:^09 U7fftt. -^ 
lin. 7- xttt fi^ctxi. Scr. x«y /8^«;;gi;. ut eft in membr. 
— Qnefi. Ep. I. 4. If KvrT^iJof B^xXu/ttcvs, non tam cer« 
tiimeft, verba iransponcnda efle , quum Epigramroa-' 
tarii debilem illam pofitionem faepe neglexcrint. Uc 
in hac ipfa voce Dioscorid. Ep. I. riv Ki^^tios fiXtxoi^. 
Rufinus Ep. 3JVII. xiWoi Vxfis Ki^^tios. Simonid. Ep. 
LXIil. <rol Kijs^t^ ris {muu NoJfiSEi^.VTtvi i' wKin^ts 

P' 332. (.OneHis Ep. II.) Iln. 19. fed comoediae. 
Dramatis Satyrici potio$ ccnfer Hermann. ad Arifiotel^ 
fixx. Poet. p. J04. ^ Huc retuleris Ao^fifii^rf, Ep'. XXIX. 
Ixtaffoipofncrt y«f » V^f *'A|'«» ^Xtnatuv vxi ^^ ;^a^A«I^ £«*. 
rw^wy. Phlius ehim eft in agro Sicyoijjo, -^ V. 2^ 
Scr. h (foL — P. 333. lin. 14. ii y«^, nihil mQUndum ' 
videtur. Antipater Sidon^. Ep.^ XCIX. oW» ir« m)/ |» 
ywxToff iSiiotro* ii y»o ifotxrots rolovs oix iilti»s , Zius ^ 
is "OXvfATsov iytt. Homer. Qd. a. 194. vZt i* ^x^ov ii 
f»f fAtv f(pwr t^AiifAtov tTvxt. ApoUon. Rhoi. L. 1. 61 x. 
727. 804. 969. — V. ^. X fi fitt^itt/dflrip hoipgittfftM^ 
Mallet fortalTe 

xi fiMttv vnfrrtv htt^govtm. 

i. e. riv vi<poyrtt. Jntiphan. Ep. III. (Sr^e if»ot .'M^ifitf 
tti^kat* }ti!ffr.t¥ ii ^gif^ttf Ktvfoy» Sic haec foitaffe 
fc^-ibenda. ^ler.^pfiqQe.CJifn^n.yimf ftd.abftintntiam n 
cibis ref^rtttr» et inagtt jymi$m,y qaam fodriam et 
ficcum iigmfi(ar« 3^ A D D E N D A T*. II. P. It 

P. 3;{4. €)nijl^ Ep* IIL Bene monnit V. D. In 
BibK Lipiienli LXIV. p. 327. nQlUm effe in hoc Epigr» 
comparationem ; fed v. 3. verba »vr« (Vat. Jirmi) xmi 
depravata videri. Ipfe faspicatur ir^c»r«i fitiv c^fhs « . 
metro repugnante. Nam fait : 

ovttif «•! (fo(plifs iriyos of^ios « • • 

profeBo et poh'ticai artis ftudium iaboris plenum sft^ 
ardua enim via ad id^ qaod in ea fommam eft, per- 
venitar ; fed fi cacamen attigerit etc. Saepe •irr»c ec 
ivrm permatantur. 

P. 335. (jOnsft. £p. ir. 3.) L 12. Fruftra dubi. 
tabam , an veterei Pirenen a Pegafo natam dixilTent* 
Statius Theb. IV. 6o. Csnchreaequs tnanus , vatum 
qua confcius amnis Gorgoneo percuj/us equo, Conf^ 
Sylv. IL 7. 2. Dio Chryf Or. XXXVL T. IL p. 95. 
27. XhiytMOf (ptMTiV »¥t7vcu xft/viif h Kogiw^^^ %0e^«^«yr« 

•P- 336- (Oneft. Ep. r.) lin. 13. Vat. C* nihil 
discrepat a vuLgata : os iix i^iyxft * • . quae revocanda 
leflio, fubaudito ^irirroci. — V. 3. y»/^. Stcph. y«t/jff. 
ed. Flor. Ald. i: 2. 3. rede pro #/f y«<V,. quam vim 
dativi palfim illuftravimus. Vide Animadv^ T. IIL 2. 
p. 210. Vetba «fox^w*' y»h de vomiiu accipit BrO' 
daeus^ non repugnante DorviUio ad Ckar. p. 585. L 
a qao fenfu, et per fe ingrato, abhorret appolitam 
tcfv(pdi. Quafe noftra explicatio videtur verior. 

P* 338* iOneft. Ep. Ftl.) lin. la. poft «2^i/t«<rr»f. 
nominativom reftkaendam efle vidit Stepkan. in Epigr. 
Seie£L p. 301. i^ifiUTos tamen fervanS| nihil, quod 
mireris , de metro foUlcitus. 

A 338. iOneft. Ep. FIIL i.) ImWov reftituen- 
dam, licet imperfeda^ praecefferit. Vide jCfi^m. 
de £m. Rat. Gr. gr. p. 243. Hufckke Comm. deOr- 
pheo p. ao. BoUi de Platon. Minoe» p. 167. 
T. IL P.' Ui' I T B M X N D A N D A. |2 

P. 34a {jEp. Serapionis) Vtr D.in Btbl. Lipfien€ 
priat difiicbon viatori» «IterQm. iefnn&o triboit; 
Qqo3 param probabi}e. Omnia fQnt ejusdem perfo- 
nae. FortafTe viator exinimandua eft invencam cra« 
niam in loco cohrpicno^poraiiTe^ nbi praetereQntes d€ 
fernm htfmanaram viciflitodine oioneat. 

P« 346. Mefomed, Hymnn. v. 12. nirti temere^^ 
jnfertam c^nfebat fVun derlk ht FiorHlo in Not. ^A^j^ _^ 
fferodis Infct, p. 119. daplicem proporoit emendatio-^|^t/rtSiJ, 
Mm: ivyti ;c»'f* «f •«*'^«« aatwfif J' Aro niK0$¥ ««' ^^f.i4f/i^.i^ 
Mmm Zvyip'"fi^Tct x^iftt xfttrovff», 

P. 350. CakiSer. Ep. II. I. Pro ^«f^uflLwi^i, qaod 
ett tn Vat. Co<f. \p»ffMiMUi(rt legendom videtar. "" 

•P- 351- ^*'^- -*^P' ^^^» !• 'hfM>^ti»s uiftis. Fonf 
liajas lofas eft in loco Comtci ap. Platarch. T. IL' p« 
27. C ffi /M^y Itr/ rif JW^^tfK/f ««u n\t9ytittf X*^f9*t rii 
ntt/MifiovfAtfov intgfiiKKtt fMtvrfontiof HoXlmygof* 

BvJ«/|K«y JIoKltty£9S §v^to$ ttJytt mX/t^ro^fv rfi(p^. 

^. 2. *A/i«X5«/«f et « ywi. Vat, Cod. 

P. '357» Erycii Ep. FL 4. GVo^inf vertit: 

AtifAe aiiquod quaerit tmrgida vena cavum. 

qaod minime fatisfacit. Fortafle vitiom not!i folam 
ineft in ffifois^ fed etiam in ^f/tif. Certe (i fcripferis : 
l^tfffMt iirttvrtt ntiftis. fupra omnitn modum et moremf 
fenfiim habebii idoneom. Tamen veriuf qoid ali- ^ 
qoando inventnm iri fpero. 

P. 358. Erjfcii Ep. VII. i. niffvx^u Hoc for- 
taiTe praeferendum ledioni Brunkianae. Idem fsiaifvx^e 
et ssttffvxios. Eurip. Alc. 453. itmffvxoy 9t\itus. PauL 
SL XIII. Gtttvm aJxof wrif \kxrgmf nifvvxof i /ttrrigmf* 
P. 360. Eryci. IX. 3. riptotift. Vat. C. — V. 5. 
hfiti^n y iiri rtis rr. Si fenfuseft, qaem conjedando 
FoLJILP.h C S4 ABOSMDA T«II.P«IL 

ceftitnere conatuf fiim« prop|Qf accefler}f «4 yulgatam 
fcriptttrain Corrigendo: 

J^ire A i^ Bofchin Nocif p« 191. v«r« ^i;^ fofpicatvrs 
diffeStum ejl fuk terra validum genUf cam Ibpra ter« 
H^a uno pe4e 1 ex pl^a procera fa£lo , ince<]o. *' Hoc 
mhiqaidem ab £rycii elegancig vehementer abiior-^ 
rere videtur. In Addf^d, p. 48* ^ommemoratar con* 
if aura fVtftUnhQchii v. ct. iiti xiv («Vo riv) if ^f aiv^ 
putatum ejl; in quod jam Scaliger inci<)erat; et ^^ 
^frlf rfln £ldick, Critici elegantiflimi , ^)c*ji^jf ^Wof 
€T. Yovv. At vereor, ut copula carere pofljtnuf. 

P. 362. Erycii Ep. XL 8- «^oif ad rupplidi ge- 
nus refpicitur illud, quo Cieoneni afficierdum cenfet 
Arifioph. Nub. 587. A KX^«y« Ti>\ X»^oy ^«/»«y iXoWiff 
Mci teXoff?;^ ETrfl^ (fifULmifrt rovrov rf fvXf riy avxiyeil 
Lyfiftr. 683. «XX«ft rovruy xgV^ inmam is rtrfff/nitoy ivXoi^ 
iyx9t&e^$fiki(rmi riw mixi^* Vide Bergluum. — ^tdd* 
Erycii £,p, X.11. ^, Ktffarif SXovro niictu Traniirivai^ 
verbi iWtff^cti viih, iUuftiaram dedit Hufchhe in An» 
cr. p. 27., Philip. Epl XLV. \i^fm S^itntrrifv «rxoXioy 
noi», tu9ffit X0ftvirc(f • • • . 

P. 365. AVyW^' £p. xr. I. J»#X«roy revocandum. 
Tran?pofuit pocra epithetaad virandam ejusdem fylla-; 
bae repetitionem. ^lcae. MfJ/l Ep. 21. « J' oixroof 
9uiovcr» roi^ vglov. — V. 5, tfri perperam a Brunkio imr 
mutatum eft; l>« facile abefle patimur. „ln illis un-* 
dis adhuc ja£tor, licet cenotaphium nbmen meunr 
praelerat." Vf rba v, 2. is xiyos fortaflV ad vanam 
iKam nominis infcnptionem reierri debenr. 

P. 366. Herodis Attici et Marcelii infcrlprionef 
edidit Raphael Fioriilo in libro peculiari , cui titnloi:* 
Herqdis Mtici quae Juperfunt , cmnoHtionibus illufira^ 
^U H. F. Upfiae. igoi^ 8«^. T#ILR, JL: X T SME^ P AN4) A. 35 

•^•'370^ Hn* Mlt: vix\dubitati potejl ex etCi cot. 
rige : vi» dubiiarinos patitur ver/us Callimachi /upra 
cmmemQtMus . , . P. 372. JL at. poft Plata Comicus 
«dde: fii^ ^QX\m,Philo;xen»s (Cf. Sckujeighdu/er T; L 
{b 66.) Vocabuli i«i^f «yo^ .exepipl^ congedjt Fiarilla 
p. 50., qttibi>».adde Jheon. AU^e. Ep. I. 9 ^^sos iyTitti^ 

F. 375- '**- »8. poft .yXif»i«; adde r?*. — l 22. 
adde: ^fi^< Gefsner. ad Claudian. p. 697« Euripid^. 
Iphig. Tapr. iioi. yX«vw ^oiXXoV Jfj»«y ix«/0ef. — P. 
376. V# 15. !«# 0I4 hujus leftioni«, uobiscum fuscepit 
patrociniuni Hermann. ad Orpkium p. 782. contra i^t! 
•l, quod metricae rationi adverfaur. — \P. 380!^ V. 
30. in l'e£lionc FiscontU nm^ y»f 'k^ny^Sit rt ^if^x^i* 
^•» • ••••qQaait vir ciariffimiti eruit ex evanidis Mar- 
morit veftigiis, displicet hiatus , quem fuftuh^t Her' 
mann. id Orpheum p. 738. corrigehs : 'AJvm/9 oT^tgtx^. 
Referendum prononien ad vjyw. 

P. 384. In/criptio Marcelli. V. 3, reOe Bruftkins 
iJiii^redldit ; 'quamvisidem &p.jfpotIan, Rh. LAL 81 1'- 
iaur ifjL<pT ifu.vfifAt^Qi tiftiiArro exhibeat. Sed ifA,(pl Bt 
r^txfovov inaflfrophen nort patifur. Apollon. de Synt. 
IV. 2, Hetm. de emehd. rat. gr. p 105. — P; 385. 
1. 6* in fr. Caliimachi fragraento nunc magil probo 
correaiolfeiji'^//Stfa yoffii Xnif ¥hs. — V. 2. ^offxioi 
veram ctnht Hermann, ad Orpheuni p./^^^. — P. 

388. lin.nlr. adde: ad quae verba Graevius hunc to^ 
cum comparavit in LeSt Hejipd. c. V, p. 529. — £» 

389. \.Sy ^ Quanto pro q.iantu. — 1>. 398., V.4& 
9«^»/M?y «I. Hanc ledionem, qua metrum peiTumda- 
tur, Hermannus ad Orphe. p. 782. in trnf^tt ii ol ma- 
tandam exiftimat. — V. 58« X9foffrctaIfi€*9 ava^ffttw. Si. 
niiiiter Darios regnum apud inferos exercere dici- 
tpr ap. Jie/ch. VntL (>i(& ofittr i* imhQts hiy»H9rtvffm. 

ifm "UMttm 

Ca 36 . A D D S M D A T. 11. P. II. 

P. 405. Antiochi £p. II. ▼. a. if^^irwff Vat. C- 
qnod reponendatn. — A. lin. penult Epigoni Ep» I. 
4* non opas eft0T«i^X9y^alto'qojiiB vvlgo, renAiaccipt. 
Vitis loquitur : jQvenMfloribiis eratn indutt; tam nvae 
habebam fuccalentat; nunc ragofas gero; nam non 
homines folum prae feneccute rugofi fianc , fed ovae 
quoque hunc fenedutis indicem habent. •— ib. 11« 3« 
ifioi thi. hiatas efiicit, at hanc verfum nondam fattt 
perfanatum cenfeam. 

P. 407. Heliodori five potius Diodori Epigr. V. 
I. 2. minima mutatione reftitui poiTont. In Vat. C 
legttur: tiftrtci otrattv *AfA(poriffuy . . . Scribe: 

fni ffv ytf f/n/y tf rot iroXv (pigrtf%s tittr* mtr iiffftti^ 
ifA^Pvrifmf nKttvtlu ^ *^f*f MMyiatroMXiws • • • 

ti£it iUi tibi optimai vidiatur indotis. «V o^^wy. at Eu- 
rip* Med. Sl6. oTitt yif woXXois fiforZf 9tft,>ois ytywrtis 
r9Vf f^h cfitfnirttv «ir«. ThiOgn, 63, iXKm ioxtt f/^v «r«- 
ffiv ino yXfifftftif ^lXos tlwoti. Dio Cbn T. I. p. 22U 
u^iftt xwnyirnv ifso ris ojftus uai r^s ffroXns, — Prtete- 
rea naevqs baeret V. 3. in ifA^Piioxtiois. Vat. C. ifnipt* - 
iofAlfis. FortafTe fcribendum: if^fttiop ifjis. ixtutiris 
laudibus. 

P. 410. dtdtUiti ipit. tkvrfw. to offrftmi^s mgifiXnftM^ 
corpos vrcat Synefius p. 105. et ri yii^op ift,(piifftcff^ett, 
niXv^os. Id. p. 112. quae excitavit JUarU. ad JUaK, 
Tyr* Diff. >XIII. 5. p. 240. ed. Reisk« 

F. 411. Luciani Ep. 4. reftitue leftionem Vsit Cod. 
^ rgiTurti i* *Ar5«V in ovfwioiu Ambigottatem in ui- 
tlrna vcce illuftravit Schaefer. ad Dion, HaL de Comp. 
Verb. p. 164. et in Ind. V. ovfuvis. appofite laudavit 
Sinec. de Morte Claudii c. g. quid in cubicuio Juo fch 
ciat^ nescio: itiam coHi fcrutatur plagas ; diusfieri 
vult. — lin. 27. pirftit. lege: pirftant. T,II. P..n. BT 'ICHBN^I iWKD A. ^J 

P. ^t%i iM^iani Ep. FL u ri i^ >?f «w. nim. 
qiitib.add«lic^t:llf credftni, l^ucianum in hac p^af feir- 
tim fcde rb^f^hinaiii tam tnrpiter.fregiiTe , ut trocbaeum 
foneret pto fpondep anf d^aylo. Sc^ibendam videtar : 

riv X9(poi,\ip fieiitrttf, ri ti yifU9S Jiifri fii<^uu' 

notiffinMiperipbrafi, qaam illoftravit MarkL ai Lj/f. 
p. 563« DorvitL ad Otar. p, 92. . fFemsdoff ad Hi- 
mir. p. 191. Schaefer. Meletem. p. 32. Htiniorf 
ad Piar. T. IL p. 324. — Ep. AntiphiU, qnod ad b. 
1. ex miambn protolimos , eodem fere tempqre edidit 
Hufchki inAn* cr. p.aa5. qoi in ytXoZ» non videtor 
baefifle.. 

F. 413. t. 10. In fragmento EnbuU mYUto qoam 
not re&Ios noviffimos editor dedit ; ' 

HMXgif^^^f kA i(lirf9 rov Bifwgf 
mieo tSv /MffV i(p^9t,'KfA,m vifo^fi^ti iv9 

P. 418, Luciani Bp. IX. 6. Falfam efle Brwh 
Afnedionem, apparet ex imperfedo r«Xff«r«, perpe- 
ram pofito: ffHktlt dicendom erat. Jim qoom boc 
tempos f eponendom effe ^ pararo fit probabile , fponte 
jntelligitor , baec verba mvvrof nin f»7^irrt viov fecon- 
dariam enontiationem efficere» et legendom effe: 

«vTf ^ i9 o^JuTifMiiffiV fifTf ;c<oir»Jf«c fiiXfitn 

fftfvifiviyf 11 ftivvrif ntn fnktnrt rooy» 
^Vfffv iC9tfi itfOffioxiM ... 

n fajcile omitti potnit, ob praecedens v. Cf* Anim. in 
Athen. p. 100. Nec aliter legendom cenfebaf vir 
acotiffimas, Herm. ad Orpheum p. 768. qai tamen 
praeterea Hn mqtat in fi ol . . . ne fcUket brevis 
fyllaba in pentametri caefura effet. At ab bac licentia 
Lucianus nen abftinoit. Ep. X. ross nocl «v rfiyo (fic 3S ADl)ENl>A» T.n.lP. K. 

JB9IV9f yovrff X9flfffibivPxtt9, • Ep. XXXIL '¥U^Xil!9 9itr x^* 

/'i 419. Ludam 'Ep, X^ d. JSimfiikif tverWmii 
transpontione metrum nihil juvatur. K^vocata ledione 
vulgata, alliteratio In verbi» rfwyt et rfkx^ magii fen» 
titar. Eadem prohifif^i ne r^ »/«» corrigti eisn «Sira- 
Hgero, nec r^yciv» quod faeile cnivit in mentem ve- 
nerit. . . ^ ' . . • . 

-P. 422. 1. ig. adde : Ctoo 4(# Diis yUHb. p. agr, 
' P. 424 Lncian: £p. XX. 3. faciiiori etiam n0- 
gotfo nanieros hajaa verfua emendftvetft, -^drbis fic 
transpofitis : 

fed opus eiTe non credo. 

P. 428« tuciani Ep. XXFIL 4. oir\o(pofft7y tue- 
ri conatur //. de Bofch Not. ad Anth. p. 476. quod 
poda&,ri, ut fenes quoque, baculi utantur , provocans 
ad MeHag, ad Dtog* LaerL 1. $. 80. De eo nemo 
dubitar. Sed Lucianus h I. ejasmodi ret recenfeti 
quae dd hut^orem vitam fpe£):are videantur; quibos« 
que Diva deie£(trtur Podagra. Baculum autem neceffi- 
tatts caofa geftatur , nec quidquam eft in iilo geftami- 
ne voluptatist Hanc bb caufam' ab ^mendatione meav 

ir«Xo<pc^f7» T oTftts 

non recedo. ~ 1b. lin. 25. munibant corrige munie" 
bant. — P, 429. Ib. v. 8- In le£lione Cod. Vat. Ti^ieji 
i^ ivri ftXoirov . • . rf fortafle ortum ex fequente II , 
reliqua auccm lic fcribenda; 

rf/'jr J"' 9ty n^ovrM/ «r^of feiiots ffp^O/U^yjr* ' 

P. 430, Luciani Ep. XXFIIT. Expreffum ex 
Ifocrat, ad Demonic. T. !• p. 21. ed. Beatt. inixunt .T. II. :F. IL S T B M X V O A » D *• J^ 

itfufxi^'»*' ^ iimmm^i. Sf militet in Iftfctipi. ap. P(h 
cock. rnfcr.ADr* &•& VVL ni* ^g. Fmi CMks io 
MirceU..Qh^ 

UtU /UiiTf ^f^^m^ (1^1^ it if ^^iuftu ix^ Q^$ 
Sf^iy it invftfftt , <Vm j%fifftttrm tt itoXku ^ 
IKim^,*itita$' XoY^tSf ^XifiifUttift/ntfii^ 

P« 430« Lucian. !kXlX. tnfr^gm. jtpoUodori 
Comici verrus pnor verborum trarispofitione videtur 
fanandoi: 9t*s . yijf fiktft^ialt V« nmi' XuMfikkna et fic reSe exhibnic Grofius p, 4i{^. quem cnm' notat 
Tcrrberem, infpicere neglexi. . 

i^. 434. Lucian. XXXf^L 2. Mlnime neceffa- 
rium , urtivmv mutari in iytt^Zt. Ulud cum eiVipbafi 
diflum pendet a wXtloy», Caerenl plas aegrltudfnis et 
molediae habent, qnam virtu p^JJiffionis. u e. pro ve- 
ris pofleflionibu^ Kaberi noo poiTunt. 

P. 435. Lucian. XXXFIL 6. ifttttfiLhmy. Vat.C 
Scribendum igtjmfihmw. quae fortna pa(Gm obvla in 
Anthologia. Cf. Jnyte g. Leon. Tar. 8r- ^tip. iSfrf. 
83. De uiroifi^t^^Mi monnit Hufchk$ An. cr. p. 249: 

P. 437. LucilL Ep. L 3. T««V jr^ «V qnod in membr. 
deell, nec a vett. editionibos agnofcitur, importunum 
efl rupptementum , qno verfds mutilus alieno lo^o re- ' 
fatcitur. In verfus exita vocabulum excidifle, ex 
spfo ejos rbythmo fponte apparet: 

ffif nvffi xmt Xiyx^^^f ffvtpimei Miftttt v •-» — 

P. 438* Lucilt. Ep. IF. l. Kx ieft oaibus Vatic. 
Co4, pauciflSmis mutatis, boc l^igr. facili negotio 
emendaveris in hQncmodQm: 40 A D X W B A .T. fl. P« n« 

vit viuxmt f Kvrttt i^aXh^s «v itaitrki ovr9f* 
ttrmctiSf owihfMVs, vxif^^^y &v^tki*' 

Tln nobis narras ^ UmandrMm grammaiicmn harham 
Ziuonki. e*Jicnt Zenonm^ haben^ et te Uli fiUnm 
tnnm erndietuhm traduUffe. Hic nihU iniitavimafi 
nifi' ZyyofyiV in Zitmvts » fx^i ia I3('<y> t\im in altero di- 
fticho t&THi i^tXirtf , in ttvrtis fit)Jrifs , tvrtis in bZros. 

P. 440. Lncilli. jEf . F. 4. rwv irtfo^iXmv. Simi- 
liter de paellit' praepofteram Venereiti colentibos, 
JJclepiad. XXII. tisrrrtf tiirofmoXo^itnf i fA^ »oiX«. 

P,.442. lin. I, ^iYofittcxos. CQTrige : ityo/uUixts. Hoc 
ob codicis aQ^loritatem Vevocandam. Sic oVX^^Mxo^f 
fttvfi^fix^s reperitur, non oiinaf ac ftcvfmixnf et «irXo- 

P» 444. LncilL IX. De xtfttffipigois locam infig- 
nem excitavit Hufchke Anal. cr. p. i68- ex Q>dino de 
Or. Conftant. nr. 125. Eandem rem attigit Heyne in 
Comm. Soc, Reg. T. XI. p. 27. T. XIL p. 287* Ha- 
jasmodi homines , xtgtirUs vulgo appellatos , xtgxrihts 
naacapavit Au£lor Anonyrons de S. Sophia ap. JSaif- 
dnr. Ant. CP. L. IV. p, 80. nr. 229. x»i ssogvis xtii 
fi^OiXtvs xtii rovs xtgtiriixs, 

. P. 445. Lncilli. X, 4. (pglcfftiv reyocandam, ne 
hiatua verfum inquinet. Vide Hirm. ad Orpkeum 
P- 770. 

P. 447. Lucill. XIL 5. tttom^k 9tv,vrw Plamd. 
ex prava conjef^ara, ut videtur, quod rariorem ufum 
proneminis SavroZ Ignorarec* 

P. 449.^ Lucili. XF. I. crxiiJI. verum videtur. 
Infra £p. XtlV. m0m ffrmittvx h/LtvtxXtfs:' 

P. 449. I-«ritf. XFL 1. vixrx liiiffffv heoltifft. Plurt 

de hac locutione dedi ^i"Nicarch. Ep. XXXV. T. IL T*n. P.IC «T ^tlfiMB AND A. 41 

P. III. p. 49. — rt. Vi 5^ K9ti vl 7^^; cave qoid mtites. 

SiC fupra Ep. VI. faX», rt yig^ iifftitis tijftHv, Mox 
Ep« LX. naU rl ymf\ tvx' ^f^ fiffTm fimfit\ et L. ««/ r/ 
yif ; is UiXm 9 ykyvfw /lUyk 'iMffi ^lat/utt* • 

P. 450/ LueilU. XVII. u valgatam, s. e. ab edi- 
Y6rfbas interpolatam fcripturam tueri conatur H. di- 
Bofch in Not. p. 395. non apparere dicens « q^id Lu^ 
eUUo cnm Cae/are. eflet. At idem Ep. XL. iii 'ki^v^ 
utiTiirtfitift ifetXoii wori , tivieoru Ktucraf f ^Hs \iyos • • • • et 
Ep« LXXX. ftnffti 9 iiffieoTti KMlffoif 9 oaois vits • • • V. 4* 
seotTfiMSv. Eurip. lon^ 1304. ilfuy ti y iXKti nmrginSis 
ri^' nif fiiifos. 

P. 452. LuciU. XX. 6. $9 utrfiMi. Vat. C 
P. 454^ iMciU. XXIJI. 2. Cod. Vat. ;cofoV. quod 
revbcandam, diftindione mot;ita: 

nec aliter legit OrotiuSy qai hoc £p. edidic in Man- 
tiffa iV. T^ III. p. 430. 

Hifbrio nee uobiSf uee Epierates ejfe ekorMki 
'CredituSf aut cujusmosjitkabere chorum* 

In te;cca tftroen e4itam.& x^fif ^*^* ot in Analedis, 
ex Sdlmafii procol dnbio apt errore , Aut praepoftera 
emendatione. — > V. 6. Scr. ^o/. 

P; 457. Uu. ia SophiU locam male tenuvi. 
Reftiiisi^ipfeTis: 

yti^fi^fMS tlrrtu tt^4^tkis* ri Wfoolffutt 
ifv ittifitrti* nigroi XO^TM^^Vq-O/wtfl* 

Ac inejosmodi m^tilornm locoram fupplementis nihil 
eerti* Hoc tamen certnm x^g^»^^^^!^^ poftremom in 
fenarJo locom occopaffe. — LuciU. Ep. XX. 4. oc 
biatos toHeretor verba traiu(»ofait Hermauu* md Or*. 
pheum. p* 771. Nuto lcniorfe matatione: 

IIov fAOi x^ftm 9inf iitfumhm* *iymmf* . _ 

Sic certe ^accufativo utunrur Latini. fforat, f. ^Epii^ 
5, 12. 9»o mihi /ortuuam , fi non conceditur uti? ubi 
vide BentUium. . , 

P. 457« /in. 5. ab uli. pro uQtiofMxoi. lege* w^t- 

(UMXOi* Ut ITIOX Xo/o/iaxo< et inXo/uixo*" 

Py^i). Un.2. deje verba: >g«XXi7f. Cod. P^ai. 
Nath in ilio Cod. rede lefgitxir /3«Xi7f. ~ lin. io. a^ 
m/^. grammaticus lege pru grammaticts* 

P. 461. /iifi 5. a^ «/jt. lege ^rX^ pro /UriXfu 

A 463. £«n7/. £/?. XXX K 5. i/ (J^ xW fiifftr 
fit. Vat. C. 

P.r46/. LuciU, Ep. XU. i. 'Ef/^oyifn». Vtt. C. 
^gjnQyivn. Plan. lllud ob audloritatem Codic. reftituen- 
dim. £a3em eft in eocfenl nomine diveriuaf Ep. 
!XCI. I. ubi Br. *Ef^oyi»vr praeiulit.'— • V. 3. 4. con- ' 
7e£hir«m de hoc lo«6 propofitam . merito vioientam 
dixefiB* Verbm videtur: 

rlfiLiy^ #* ntfiifot Mm /unfOv^ ■ ■ 

P. 469. L^ciUi. XLHIt, 3.. ifiJy ifjyr. n« metram 
claudicet Hermann. atd Orpheum p* 767. lfagit& ^ 

y «^» • • • 

P. 47oi tfirf//. XLlP^. 5. $Cr. ^y nj ffi ie»gi>J^. 

P. 473 /.2. Lcnius foetit in (foXotxI^of prolepfin 
llatuere. -^ Lucill. £p. XLIX. i. igttos a Planude e^ 
lacunam implendara fuiiTe additum, dubitare npli. 
iMciUiuM enim vitaiTet hiatum froTf iifrtotf praerertim 
cum non deeilent,. quae uni aherive vocabulo fubfti» 
taeret. firunkianum yoor ifvios bene hab^ret^. fed ' V.H. T. H. ' » T «1« K W D A N D A. ^J 

^■rtt imaoritate. Seqtiemt verroi ratis accoamioda- 

• tmii Foret: U9uriUfurtfti.tfi.0s Jhm, 
' A473. LuciUiiJBf^ L. !• ^JX* r^V. Totidem 

-pOMa 1r Hesperidaan hortit fuiflb tradit Antiphanes ap. 

.AA#Ma<; L. UL p. ^. B. «*«/ ^EafMfilkf ip/»p yt^ ti 
rwf (pmotpiforf ^ttffiw r« Xf^^ /uJfX» T«vr' Jhm • rfUt Mi- 
My i¥riH ei 6c ethni Eriphus eodem loco. 

<P.,477. LuciUu Ep. Lf^lL 2« oisrifUcov, in me- 
diam IQam atomnm rere iniinaavit. Hoc plut babet 
acaminie, quam tnterpretatio olim probata^ coi tamen 

.Snagil fAVet verlio Grotii : / 

'£311; Epicurets atomis perfoderat unam ' 
yertici*; fic reperii pufio Marcus iter. 

A 478. LuciU. Ep. LX. 2. «Vfx^w fxw. i\mp 
emendandum elfe cenrebat Hermaun. ad Viger. p. 
758* nx. 228- Sed redius Vx^iv pro ovv uirf poiitum 
.acceperis ; nt ap. Theocr. Eid. 11. 7. ? /« ol ixXif '?;ctT* 
iJXttv 9 r "E^wf r».x^yois (fifivois* CaUim. Lav. Pall. 39. 
ifivyi rtif ifov iyoi\uoi ^x'f' ^X»^- Nicarch. £p. XXXV. 
ZfVf ify/x» rov ToifVfAtiiiiv "Hf^oiffi ^ rpf aiirov ^ ^tilvtry 
fx^¥ ivifin. £t fic accepit \Schaefer ad Sopbocl. T. L 
p« 256. — LuciU. Ep. LXIL 2. diftinflioni a me prp* 
poiitae non ratit rerpondet v. 5. 

P. 480. Epigramma Nicarchi eodem fere tem- 
pore ex cod. edidit JJufchke in Anal cr.* p. 259. qoi 
V. 5. legit : isiftrt f oyt x«<f »'• Mihi quod ipre dedi » 
videtur verias.* Sed ne metrum vaciUet in prima 
voce, rcribe: 

ntitrtf T ix X'^S^* fivlrts. 

Hoc cni displicuerit , is per me legat , itliert ^ »/ §k 
xe»fSv. Sed plnrima funt in Anthologia loca , in qoi« 
bos rylkbae breves addito v par|i^ogico producantar« 
*«« LuciU, Ef4 U^VL 4« verba if*»iari cwtUriv poetae i)4 A D D t H^D-A T. n. '?• IL 

potios, q;iod exiftiRiaTeratQ, qnam Adrafto fr3>Mikki 
e(£ef tnerito dQbitat V. D. in Bibl. LipiienC LXIV. 
p. 228* qai.^/Mc^syjff pro i/^iinnrot ponix pofTe. fnipica- 
tur, nifi fortafle nft^f^' cmtKniv legi debeat. Neii- 
^ trura videtpr farit probabile. Miniia ineptujn IbreCi 
fi legerettir : ifiuipmfii ^xtiKtriu 

P. 48 1. in loco Prapertii Tolgatam ab HiinJU 
emendatione vindicare conatut eft H. diBofch inNot* 
ad hoc Ep« p. 487« ' 

P. 482. /if>. 6. Homirus corrige HomimSf 

P, 483. lin. 4. pennis. corrige alis. — Ib. lin. 14. 
piift verius hoe adde: nonfotumob rationem metricam^ 
fed obfmjum itiam. 

P. 486. LuciU. Ep. LXXUL b/ f^^if ^«^»n 
Sic etiam Plan. Tnnspofitione verborum, qua Br, 
ufus e(l,. verfqs non fonarur. Nam in igots prior fy!- 
laba producirur, — Id. LXXIF. 2. roSku. etiam 
Plan. ffrivn unde Br. famferit ; non indicavit. VaU 
gatam ita tueri conatur H de Bofck, p. 442. /Ut haec 
quoque verba Homeri locutionem refpicere dicat, 
apud quem faepiiRme: is ol fih rotuvr» ir^s iXXiXovf 
myiftvov. At haec parum inter fe fimiiitadinis babent. 
lugeniofa cft Brunkii ledio; an vera non dizerim. 
TMTa certe verum efle non videtur* 

P. 487. Ijucillu Ep. LXXFL I. revocanda eft 
procul dubio le6lio vulgaUi qaam et membr. taentar: 

tHr M HoifxotXluyof itu^ %rt ifivr lyrnf^iy» 

nec Deucalionis aevoy omnibus in aquam converfis. 
In verborum autem ftrudora SJW^ bis fomendom \ fe- 
mel 9^6: lytfi^ti 9 tom ad fntttytv. Darior oratio, non 
lamen proprerea pro corropta habenda. 

P. m- LuciU, Ep: LXXFIL 5. Sckaefer Melo- 
tein. p* 98. corrigic: is^t titini>Jif\ qoi et Br. erro* T« n. P. II. S T B It B M » A MD A. 4$ 

reoi ie modo verhi imniQtando nouvin *r P. 4S9« 
Un. 9» wmfi^$u Scr. im^ m/. 

P. 490« /iii. a. Verba ^^ Seatigirana ^ • * . f^m^ 
dele. In ejotaodi erroribot nottndit; vix facere po& 
fomot/qoin, qood ille de. Pocfi dixtt, in critico quo- 
qiie genere Erinayftt efle Afttoamot , ea interdum fcri« 
bere eogentet , qnee mente integrs vix fcribi potiiifle 
exiftimet. ~ V. 6. MttrtJflimfrtf. wanftraverunt ^ ia 
mediom {Hrotnler^nt. SophocL A)ax. ii8f« »9«X< ^gi* 
rwff miiif» iStmt NUfaWf n riv wokwfgff $imf Kiljro^ 
mpnfr S' rroytfSf '^Einf titXm^ ^EXXmvif MiyMr^AfV» nbi 
softram diftichon excitftvit ct. editor p. 401* De my- 
fteriit Demofihems p. 772* 26. l rms iymtirmi i^7f Tf 
XMTfis nmrmiilims 'Og^tis. — LuciU. LXXlX. 6. Qttod 

dixi n/iMfimf b. L fine fenfo per moriaiium explicari^ 
smpognftvit Vii^ mibi| dam vivvbAt, ftmiciflimot A 
di Bofch in notii p. 443. exempU vocit ir^i^iot profe» 
rent. Slifrtales A\^\ n/^tfiwmqn ignorabftn^; at^kftnc 
fignifica<ionem hoic locoaccomfnodacam efle neg^bani» 
Orotius vertic: §famfi fuiel mifererty canaut tuafig^ 
na recepium : ObtinuU beUie. otia flens Priamus. Etiana 
nnnc ^(Mfim^ aut m ri nf^ifff (£6rma dimiiioiiva raS 
li^ifm) derivandum aut depravatam eiTe e^^iftimo. 

F. 49 (' LueiU. LXXX. 3. Ar,m praeferendana 
videtori at ejotdem foni fai duobot centino» vocaboF» 
lit vitetor repetitie. 

P. 492. LuciU. LXXXIt 4. fmre. Vat. C. — 
V. 5. DoftiflimKit Ajacit Sophoclei interpret ad v. 814« 
p« 350#- baec fcribit: ,|ittad in hoctrantcotfii monei^ 
dom eft,- «mnorMi adoret com pleraqueomnia ftTvo» 
gicii mataftt«nnif , gUdii (cenici afum ftot repudiafie ^ 
idqoe hftod obfcare ex Locitlt Epigr. LXXXlI. inteU 
ligi. Hic enim ftftorem i ncrepftt podtfto Canaeie per* 
fbna indotomi qoi qoitm enfe accepto mortem fibt* 
confcifcere debaiffec, (fic enim de Canace trtdigim q/^ AD»sif»A . T^IK F;I|« eft)iDil^f-^e Xcena egrefliat fii« ^uafi in poftfee 
xnoriturui. " Dnbite an ex LuciUii .Terbit id efici.pof« 
fit, quod V* D. inde effid exiffimabar* H[oc Jblen 
dtcity fibi dolori-effe) -xiood ineptiffiiiHitliOfeo aon* 
tA#ra fnoritffiroftratot fiierit, et ^eo iUum ab hiftoria. 
reccffifie iacete conqaeritur, qiuin inNiobe lapidaiB 
fe et ftxum praeftiterit , in Capaneo (ridicfriom ia 
modum) conciderit. Quod fi mimi in univevliun a 
tragicigladii ofu abftinebant, ita ut in fceQaetcoram 
fpe6^atoribus nemo omnino tnterficeretur , ^ LuciUius 
illi vitto vertere non potuit » T^aafi ab' kiflori£U Viri^ 
tat$ receffiftet) quod, volgaiem ufnm fecotut» in (ce* 
na fe pernitere noluerit. 

P. 494. tin. 13. «XX« fcribe pro «XXk. — M!nu9 
re£le de boc verfu, ut de' paroemia, loquotut fum, 
cujus origo lateat. lUa efnitn ex hoc ipfo apparet £p2- 
grammate. «XXflt . . . X^yu. de rebus inter fe discre- 
pantibus , ut Lucian. de Salt. 8o- T. V. p. 168. *oXX*i 

y»ff ttirm in ifjM^ltts . • • xmi' aoXoixtets htvis h rj^ 
ogxi^^* l^<^c/krvyraii * 01 /u^h &\oy«t xtvovfiivoif Htti fAtiiiv^ 
is (pail^ ^§is rnv x^S^i^* ''Eroftt fiiv yif 5 ifovfp 
^rtg»'i*o^v!^^os\iyii* 

P. 494. LucilL Ep. LXXXV* 5. Scribe y«f qoZ. 
cum Vat. Cod« 

P. 496. LucUl. LXXXVIL 4^ nmlroi. Saltcm, 
disjandim fcribendum ) uml roi. 

P. 497* LucilL LXXXFIIL a. «v« rfyix». Vat. 
Plan* quod revocandum. Saepenumero cntm poft 
ovr« fimplex infercur negatio. Oppiau^ Cyneg. U. 577« 
iya/u^ofoi, ovro fiofnv iT^hiv, ov ^iyyos iiitr^m* PoUacL 
£p. HL ovr t y»f EvfiixtiSf oi vns ^wins isift niXkoSf 
Ot!^' immkns Aninf l^'^' imXtmo^ijn*. Pluriraa bojut 
generis coliegit ct. Schaefcr ad L. Bos p« %i&. fq. — 
V. 4. s%ysf Sif V*t. C. Plan» T* IL R» IL' S T S JA SK B.A II D A.* i|7 

. P. 502. £jcr»//t. JtC/X 2. IVjM^f^ qvod ex PIs* 
iittde«| f^ceptjiimeft^ verttm «noii vid^tur} metnbr. 
le&io[ie«r Ifygm^ Vftrfntimo patitur. FontiSe fcri» 
bcii^ttm.: . .-'... 

V.'8« recentierobuiic rerfom eiTe comtti4tii| hifttuf 
ni liiedio abande declarac. 

F, 503. LiuUL CIF. 3. m YM>Mat, fnavirer illttffl 
irridens^ //oinfr. Od.. 6. i ic. ro/ ^ jatdr vftf« *liiC yt*- 
Xmtitnf. Ib. ^. 376- u- J^ «f» «r^twr** im ttvrif ifiv fU 
Xmtamf. Ludan. ta Demofth.. £qcom* $. 44. ts nii 
ftXMOUf MOfiii in fftuivtmy. h. riv if^irtfow fikfm r^ P. 505. 
LucUl, Ep. CVll. 1. eJjt Mi>t Sincervm' efle nequit. 
Quid enim? ^,Cratene8 fi pedei mantisque : habecet 
sntegroe, caput integiom non haberety mlia cum fcri* 
berec. '* Scribendum videtor : wu i^m «yr iwf «Kyi^* 
Orotius vertic: 

Forte pedes kabuit Cratenes eum feriberet ifia^ 
Fortemanus: verumcor^ puto, non kabuit 

• P. 505. LueiH. Ep. CX i. i/Utt. Vat. C. 
P. 506. LuciU. £p. CX/A Nicarchi Ep, quod ex 
fliembr. prdtuU f cirp k idem tempua edidit Ckardon ds 
ta Rocheite Mag. Encycl. «n. V.l. V. p. 25. etHufelu 
ke in Anal. crtt. p. 256« v. i. itfwftvf uterque corri* 
git : Ckardon mnien ^iigis etiam procl>vi8 in itof^fittvs. 
V. 3. 4* uterque in eundem fere moduni corri^jr at« 
qoe ego feci. — P. 507. V. 3. Tvf^tivtxis ^ *l<rrgi%if ^ 
Al^r legendnm oeitfet Schaeftr vALamb. Bos. p. 378» 
nc vulgo legitnr.. 

F. 508. LucilL Ep. CXir. i. «v5p»»« wi ii(pfv9. 
pro ii^n^ h if^fttm. crepitum Jauri tiarbonibua impofi* 
tae. Cf. Theocr. £td. li. 23. fqq. Sic hoc ferri poteft, 
Fiigtda tamen bypecboie. ~ V. u t^$9ifki^ Vec» C P. 5%o.LuciUius JEp. CXV^ 5. „ SdiaefwuT.puu. 
bat inLuciUli^pigr. 1x5. rcrikeodHni elTeMK f»iy W« 
r^»T«< Kmr^jiv^tvu JEqmieni- id i9tgif dtcendoat 
faiitei k»« ^9 r^«5f<« xovrrfniv^ttftv arbitror:. qwite 
i)on mutaverim, quod ibi legitor, «i< f^i rirfmrmt it»- 
rtfAwtiwtu * E< enim oblique interrbgaiitii Jungi indi- 
Oetivo fcdet." Sic HtrmBmmi lul yigir. p. 777-<\nt: 
270. . Leniflima fane Br. enendatio^ Noa miniHf 
sede dixifTef poeta: x««\ ^ rir^f^mf K9irwfiki$^tL¥w. 
— V. 6. %rt qnod eft in membc* refticui poteril » mo-J 
do d]ftin£lianem poii ^r deleveris^ non priuKre vtvete 
inteliexit, • quam parieti redemtionif pretium elbt 
paaus. — Liwi//. Ep. CXVL L rcm», Vat. Q. ^ Ukt 
cilL CX-VIL 2mriv xiffoiv f »^Xmf t— — corr.' JJir* 
mann. ad Orpk, ..p. 766. 

P.t^l. LuoiU. Ep. CXX/.-5.6. Fruftra fortaffe 
haefi in hoc difticbo , quod bene explicuit H. de BofcH 
in Notis p. 232. Si dives fueris, prolcs nen deeris^ 
adulatoribus et heredipetis in liberorum locum fe tibi 
offerentibus ; pauperi liberi molefti erunt et ob rei fa- 
iTiiliaris aiiguftias odiofi. — V* 6. itrmxi^ ^ oiii rinv», 
Vat. C. t\ inferendum effe , fpoote vidit Hirmam. ad 
Orph. p. 768. 

A 512. LucUl. Ep. CXXUI. PaUadoi eft ia, 
Vat Cod. — V. i. Jx^f. Vat. C- 

AD TOMUM DECIMUM 

SIVE 

COMMENTARII VOLUM. IL PARTEM IIL P. 5. Un. 9. Foft iotioroMOV adde wifit» ftfiyits. 
P. 6. Neftor, IIL 3. Kv^Krof. Hanc formam aU 
teri per duplex v praefert Scharfer. ad L. Bos p. 467. . \ T. n. F. m. s T s M X K p A H D a; 49 

Cf. Heyni ad Piudari Ol. XIV. i. p. 176. Tn ejat- 
deni po<Stae Pycbie. IV. %%. Yimfpi9§^ fine ledionis di* 
yerfitate legitur. --^ Verborani tranipofitionem , quam 
inftitQimus» aflenfo fao probat Herm. ad Orpheum 

P* 730- 

P^ 8* tf«- »• Corrige f;^f<y pro rxm, 

P. 9* /fir. g. ^hrriirwF^^f fcribe pro *Arrlit»rfov. 
lin. 12. dele /or^^. 

P. lo. Frontanis Ep. L 4.' ne metrQm in cae- 
Cara claudicaret, Hirmannus ^d Orph p. 768* lege.n» 
dom propofuir: xm/ ii vt n^iiffwa al r^ixts» compa- 
rans Corealii £p. III. icrt» K«tl f i%X»s. Problem. 
arithm. X. i^tiM %ati H ytXf rx«i!«9* Lenius fuerit: 
teai ffoiirwvclv 9 «? ^^1%^. Sed fortafle nihii mutan* 
dnm. Vide quae notavimus in his Addendis ad Ln« 
nani Ep. IX; 6. 

P. 13. GlauciSp.I. 1. Tn loco Ptutarehi , quem 
excitavi, Schaefer in Meletem« p. ii. verba oTof Sf. 
riymff mXtxrgviymf Plutarcho vindicare conarur, 1 poft 
iftiymf inferendom cenfens. Lene remedium, ut 
fcre omnia Viri acutiflimi. ' Veriiimilior tamen etiam 
nonc mea mihi videtur fuspicio , haec verba , ad S^^ffu 
fiMrmf interpretamenti caufa adfcripta et e textn tol« 
lenda efle. 

P. 15. Olauei IIL U Umfnm. Vat. C. — V. 3. 
jBn ledione metrum corrumpitur. In ^niitm enim, 
quod a reClo "ZnUmt defcendit , k producitttr. ' Tum 
tbytluBus bncolicus in vulgata 

m J^nifemf m ifomttis ifJiemf ••••««• 

fatis declarat lacunani efle ante rix^m^ quam repetito 
f^ifffmro iniplere librarii fruftra funt conati« 

P. i8- Niearchi £p. L 3. h H fr«X«4if/Vat.Cod« 
qnod fortalTe a vero non multom abhorret* Scribere 
enim licet, > 
Fol.in.P.%. ' D Jin vttula fit ; omliTo ^, cojus ellipnot, haud vulgarif 
exempla dedit Schaefir in Melet. p. 43. et ad dr^- 
gor. Cor, p. 153« Tum in apodofi per verba ^^«7« K«tt 
jvcn fubjeQum orationis eleganrer repetitur. Scripii 
autem fwi cum membr. Cf. Ueyn. ad IX. i. 503. T. 
V. p. 643. , 

P» 20. Nicarcki II. 3. iWtxuvws an i\U%MQks 
in Cod. Vat. obfcurum videtur^ Hoc milii probabiliut. 
Suspicor enim liicarchum fcripfifle: «XX« d xtlv^i 
9fAit9kli9La • • • • fed ta illit illudens. — V. 7« tvruK" 
rttif bene habet. Dum peflima docet, honeftatis fe 
praecepta dare fimulafii qui loquitur,' et in hac fi« 
mulatione magna part leporit hujut Epign p.ofita eft. 

P. 31. lin, 22. corr. tts ras irmfasf fic enim eft 
in Vat. Cod^ Nicarchi Ep. III. 2. £»/iW in marg. 
Apogr. Goth. — V. 3. natvinfAl metri caufa pro frayJiy- 
/4fi» attigit com fimilibut Lobeck ad SdphocL Ajac. 
p. 403. 

P. 23. Nicarchi Ep. IV. i. W y«^ o7(r5« %r Jr. 
Vat. C. a qua lediofne minimom recefTerit , fcribens 1 

rf«7« »«X«* t/ y«f J o7ir5* or* fvy ««Xv* 

« De r/ y«f ; monoimut in hit Addend« ad Lucitt. Ep. 
XVJ. 5. — V. 3. ^2^fT9^ V*f* C. quod Salmafius inter 
defcribendum emendafTe videtur^ Nam in omnibut, 
quae vidi, apographit iifivus habetur. — V. 4. tv. 
WrMxroy. Vat. G. quod revocatidum. Inficetum eft, 
quod Br, ex Salmafti Apogr. dedit: tis ^iKtis . • 
sit fWrKJCTfif. — V. 5. Quum ^in membr. legatur 
«y ^iXn^ffif facile addocor oc po<$tam fcripfijSe exi- 
ftimero , 

n¥ i^iXff rit T. n» F. T!I. 1 *r ■ M E N D A « D A, 51 

SylUbae ts et r# farile inter fe commiifartur. — Vg 
g. iv ^nih. Minus rede hoe poruilTe videtur Br* 
qiiQm membr. /»9 J#^.J» offeran^ Scribe 

A 34. Nicarchi Ep. t^, 6. vtrrttTdf memt)r. non 
repadiaverjm. Diftingue mado: ffrvyt^ov iofAov ^ fv. 
^wtyr» I ^^«roy » t/i; ifttvif « « • 4 V. 7. Aliud quid 1a« 
tety quam quod olim fuspicatus fum. — V. 9. Ziym ii 
ihi in marg. Apogr. Vofliani. Vera lec^io. 

P. 2j6. /. II. Mackoms locum Cudicis ope rediui 
eonftitoit Sckwiigh. iic : 

O itTvUf iPafdiioioP f9 ^m7s ftfiyfA ^ 0^$ 
II fgaZs^ itottl ^ h Yuargi XttfAfiiytn/ Mtit 

qtiem vide io Anim^ Ti IIL_p« 454. 

P. ft6. Nicarcki VII. r. ttoi^ypsA Hand vecem 
cx hoc uno loco noverat Stephan. Tbef. Gr^ L. III. p. 
507« B* Habetur etiam ap. Manethon. L. IV. 501. 
wtvfovitrovs * feoiotygvus. quod «nonuit Schaefer in Append. 
ad Arift. Plut. p* 532. — V. 4.* V. D. iri Bibl. Lipf. 
T./LXVI. p. 6i. legendam fuspicatar» rZvf Vvtxt» 
yXvxtfovs ovxor iS ^tiffovsi Propius ad vulgaris fcrip- 
forae du^tts legerrs: 

rwy^ f^tHti^ X^^ifis 9vfnv iS ^tttcovSd 

P. 28* lin* 3« verba a verbo « < . • Jisputantem 
4elenda. 

P. 30. Mcarchi Xt a. Iii Vat^ Cod* fcrtptura 
. ^wfMi u^xiaatt veriorem leflionem latere , vel -^ov' 
futiif docet, priore loeo hon fine vi qaadam pofitaii|« 
FortalTe legendam i ■ ' 

VoifAOv i* ifittherjt iSgov fxus ftti,\mfi0 

tive iyfiyinf4 -^ ¥« 4. Scr. w H ntikivi t% A D D « N D A T. IL P. III. 

P. 3t. Nicarch. XIV. r. Olympicum vatem V. 
D. in Bibl. Lipf. T. LXVL p. 64. «num ex vatibai 
illi« effe ien[tx , qui Olympiae futur» conrulentlbuJ 
indicabant. Paufan. VI. a. 2. Pindar. OL VI: 7, 
II 1 fq. At proprium nomen eiTe noli dubitare« Nam 
fic demum *OXvfMfi»o¥ riv f^imv fcribi potuit. Illud 
foret *OX«/(tjr«*©» (XMrif. ^ 

P. 32. lin. 6. ab ult. Quaedam contra monuit 
jy. de Bofck. in Not. p. 404. — P. 33. Hn. 14. poft 
Gottif^enfi ^LAiiei Plan. p. i83- St. abg. /*^. — Hn. 
22. adde: Pte». p. 183. St. 268. tF. — Nicarck. 
.XIX. 2. f^y <roj>iy monimentum fignificare fuspicatur 
V. D. in Bibl. Lipf. T. LXVL. p. 66. ut in Infcriptio- 
ne f quam. edidit Li Ckevalier : NLifMOf . . co^iv imvrf 
' »»< tJ yXvxvTfltrv *«rf / .. . wt* roTs iu r$v yhws fiov. 
Cf. Liick. in Nov. Emend. ad Murator. Infcr. p. 65. 
Hoc certe pretio , quod huic «f J ftatutum legimus , 
accommodatiui. — V. 3. 4. idem V. D. legendum 
fuspicatur: ««o Sf rixos iffrlv h avrp9 T»v ifoXkSv 0« 

^ywy ifivn n^o<rtfAfii'Ktrt. ct ^ fic euim vel in tumulo foe^ 
nusfaciety de multis, quas kahetminis, quinque etiam 
fuperinjicite. In qua conjedora acomen quoddam ag« 
nofcimus ; fed verba non xefpondent. Certe verba : 
£s\ roKos iarlv iv otvrfi ferri nequeunt. — V. 3. rovr*' 
$tvrl} veriffimum. Saepe enim neutrum pronominia 
refercur ad Subftantivum mafculini aut femtnini ge- 
neria. Addae.lX. »/ U r^s »vxo7 f/it7^of if^tvy nml rov** 
u7fittiros ifAtri^ov. LuciU. LXIL ii irofAotv *B,nUov^ot 
tXov riv noafMv ty^at^tv ^tu^ rovro toxSv , AX«</t»ffV 
Xtnrirtcrov. Plato. in Lach. p. l85- E- «^'^ ^/«*'»' ^'^- 
vtxos ift^ ^vxijf ^tffottftittv, Mtti oJos rt nttkSs roCrt 
^tgetfftvffott. Aiia Platonica dabit Heindorf. ad T. U. p. 47. 
P. 34. Nicarcki Ep. XXl. i. lit, quae de no- 
minibus , mutata conditione ob inanem faftum pro- 
dudis, monuiihus, adde £p. Inedit. Vat. Cod. p. 5561 ^fw^wmtif *ivi(p9t «y i^oiKKKtfioM Xwiiirwt rtltt nmutiTt 
^ms 9vXKttfiiU. — V* 5* Ai9vvcw wf^fntitmffot^ V. D« in 
JlibL Lipf. T. LXVL p. 69. hoc nomine figoifictci 
Ifklpicatiur, qtti (onTirit ▼inam ttnfmvh^f apponeret. 
Saum ft' veteribat diligemer Cttlttm fmfle cobftat. V. 
4Sflmiidir ad CalnmiH. XL 3^ 38* De ^^f ttnymtlr^ 
#jatqae ofu cf* Nklas ad Qeopon. XIL 1^5. Beckm. 
ad Amig. Cm^Jl. 41. ^ V. & ufQfmvifuioy. Ad iit; 
aerpretationein noftram roborandam idem V. D- apto 
comparavit Ptatimim de LL. XL p* 917. E. ri ii mfr 
^Tiii/mtt^t^ • • r£y irmXiirrmv oTrt iftfmtifM$- mmi ol vo/bto-'- 
^XtfKtr • • « m»myfm^¥rm9 S r« XfV mmiv riv ttpXovv* 
«-»9 «MM «^v* Mii mfi^^i rtS mytifmfif$9V ^krrmv h 
rrvXjr* obi ^, SUphanus iypfm^o^^ fcribendam iceii- 
fet, probtbilitei'* Mox FUdo fimili voce marwifMf 
otitor. 

P. 37. Nicarchi Ep. XXIK 2. k«Xo\ v^. Sup. 
preflam eft mv, ut paDim in bi|i feriorom poStarum 
£pigrammati9. In %m\iv haerebat H. de Bofch Not. 
p* 422* qai niw n* mallet; H. van Eldick ibid. p.50i. 
ro7s (pvffiHiTs x«^'«oy- *** V. 3. importunus biatus 99 
ii»t9 cai fimiiei oonnalli in Antbologia reperiantur v. 
c «/• 522. 9oi yi aX/^ov. Lucian. £p. V. fMtfm rt iU 
ims. mi. 2b^, mfit(pirt m^mvmrovtp mfttipl rt ifAt^iovs* Agatkm 
80. oimrtifm w, (fipnv. — P. 38-,lin. 14. i^ofi vit doSus 

adde Hujchke^ quem vide in Anat. crit. p. 67. Inge- 
niofae huic conjedarae calcalum adjecit H. de B^ck 
in Not. p. 421' apud qaem p. 501. H. van £ldick ie- 
gendom fufpicatur : 

V fiiifftf* tv yif l^fi • • • • • 

qood etiam propiat accedit ad ied. Cod. Vat. tv autem 
pro Sr umi mvri ofurpatam nnper iiluftravit Schaefer 
ad Greg. Cor. p. di6. 

P. 39. Nicarck.^Sp. XXF. % &r. H f^. 54 A 1> 1» B N » A T. II. P. m. 

P. 40. Nicarch. Ep. XXX. i, wifn »Vf. Vat. 
C. — P. 41. Ejusd, XXXI. I. r/ /uiiy «rti;^. conf. JITtM. 
nd Greg. Coriu. p. 236. ed. Lipf. — P. 43. .^jriisdL 
XXXI V. 3. Stephaui iedionera: ^« (piwct, /u« m^rt* 
^»r«y roy x. Brunktani veriorem pnto. 

P. 44. Nicarch. XXX f^. 3. LocQtionem w^ih 
X^foy Jittiiii T, 11. F. n. p. 449, — V. 5. l^mt rSm 
itn^uv, V«t C. quod procul dubio reftitiiendttm. Ta- 
mere de %itm co^tfabam. •— V. 6. Membran«rom le^ 
ftienem , ^«/vfr' j^mv probat HernH' ad Orphe. p. 765. 
«— f;^*"' 9 «my. cum puero. Vide qaae in • his Addeu^ 
dis notavimQS ad Ijueiltii Ep. LX. 3« — V* 7« Ex 
tnembr. Itfdione: Mtv i' th iitnf wrr^ u^titrtu. vert 
fcriptora, una litera deleta , rt^ftitaes legendo: 
Mtf ftts ififiv nir i(pl(tmi\ 

quandb liinc unquam ad Orcum perveniesP ^aepe na* 
mtro terroinationes tott et trut inter fe confufae. 

P. 56. Strafonis JEp. JT. 1. iiXroKrtv i/ums ^erirti- 
mum. ^femo in tiilibus praeppfirtonem defideraverit. 
Cf. T. Hemfterlu ad Xen. Eph. p. 171. ed, I^ocetl. 
Schaefer. Mi'letem. p. 78. ad /.. Bos. p. 697, fqq, 
In /IpoU. Rhod L T. 588- ''*Xo« f i?*xr«7f •'H^«r 
iXiytlfcrxfly. fi?u(ira ffakefteld ^&yh. cr. i\. jp 17. uirtZ 
tentavit. Etiani in Lotlfi B<ijji Hp. VIL refte membr. 
ie»4 ffrtfvots i^fis iytffrt /uovotf. nec opus erat x^v corrJgi. 

i*. 52* Straton. Hp. IIL 3. 4 taec^et in talibus 
jmmorari. S<.d veram le£lionem nondum re(btutam 
efle, biatus arguit. Kevocaca membr. fcriptura, dua* 
bus literis infertis, fcribe: 

rs> *V» f^h yuf ot^ixrov ixiu.fiv j X«cX/ov r iyi/uti^t 
tioKxtOf rnv (fvoofv KfTi x«rQC^;£o/(tiy9V. 

pueri tafculum intaSfum et ejus^ qui jam fari Jidi' 
citffpirarc wodo incipitns^ uuo nomine appetia »o»««. 
— V. 6. ixsJiu, Vat. C, T. II. P. nC ■ T B M K N O A H D A. 55 

P. 54. lim. ai . In koc Atifiaeniti loco Mirceri 
(BtDMdationefii SfXi«» y»f ii xmi i.wuX. X* noftrae 
afta idinMJrici». prftetalit £a/I L«/^r# a Bwff. p. 199* 
qnnm fic Hagitet locns Ftatonis in Pbaecko p. 246* B. 
qaem ille expreflit. . Cf. Hrindorf. ad Phaedr. p. 230» 

P. 57. ^traton. Ep. J^L 5. Minime improbanda 
Satmafii ledio, qnam expreflit Br. Quum tamen 
iiembr* exbibeant» oif ium . • • • • &eile adducor , ut 
. S^aionm 

^V^ ixikifrof 

fcripfiire exiftimem. Iddm eft Mcflmiyvor et £mmw. *^ 
V*'6. JPro «wNjrieWf» membr. fordiffe :k«gu0/yori^ le^ 
geiidnm: poeila artes meretricias edoda, nimis fit la« 
brica et mtlitiofa. Coni. di Pauw Jn not« mft. voca- 
bolum ntLuttirtctn diteriora ut rariorem formam diii^ 
genter notanduin efle iiionet. — Straton. £p* VII. i. 
itauip lis^^9nX(nuiirFfi iincerism noir videtur: ' *£bette 
biatam tolles legeiis : . 

iliof hjfi rtvu nmtitt wr ifS^owXoxBvvr» ni^fA^u 

V. 7* »M« ofxttf. De x«i in fine qaarti pedis ante ve« , 
calem produ£lo cf. Herm* kd.Orphtum p. 798* Qua- 
tnor tut^ qainque hu)os generis exempla in Anchologia 
reperiuntor. ^ 

P. 59. a^atp Bp. IX. I. u nml (nl. Fmftra haec 

tentavit £r»fiifffs. De certo quodam puero agi, du* 

bitari non poteft; in tertio autem verfu oratio defle- 

'dic a fecunda perfona sd tertiam; cujas enaU^ges ex- 

empla non defunt. PaUad.}LLVllL ^ / M 90I nm- 

fiioiow i^nvfluUnfiitf KaXxHos U yaliis iic$xi^^^ 

rif wiXif ifi^f. Philipp. XXX, tf^i^Xn x»>Moyif9m . • 
'Aifmxov «roXi/uov fcttfltt^A (fic fcribendum cum Cod« 
l^fuftra JBr. ntifuftL) futftifitif ^UtHk it^fiXovti. pro 
r4^/SXtvo/Kffy. Vide MaUk^.in Anim..ad»Uymn» Hom« 56 A D S S Bl A T. IL P. tlt 

P« 393« Freqaentiora fnnt eacempla tnmfitos a tertie 
perfenm ad primani ettam in Antliologia , ad qoonnii 
nonnnlla Br. offendit. Fortaffe tanen apod S^&tB^ 
nm legendnm: - 

mWm ro x«XX«r 

B. 61. StratoH. ^Ep. X/. 4. Emendatio a nobb 
propofiu ob hiatnm tolerari non poteft, Rede aoteiii 
C. di Pauw in not. mft. ^^mifHtarr l/utS. correxiffe ru 
detnr. -* £ju5d. XII. 3« •vVr m(piiom. membn Ni- 
bil ampliat tnr hoe difticho ad fenfam et elegantiam 
defiderabitnr, fi mecnm legerit| qiiod a Cod. dadibiii 
proxime abeft, 

ovH «ir» (pif ott ff 
^oTfia' ioL9Vi ¥ ^xmv ovxirt amos I/mo/. 

Mfi mt deeipieSf quafi me Foti compotem feclffes. 

P. 63. Straton. Ep. XI F. I. cmvls itimn h fi. 
Vat. C. qaod rede emendatum effe dubito. Scribe 

E/ rfM^ixov fevyiv emviios imxof h fiaXufol^. 

P. 65- Stratou. Ep. XVII. 3. amftifnyos. Cf. 
qnae notavimnt ad LMciU. Ep^ VL T. IL f. II. 
p. 44 £• 

P. 67W Siratou. XIX. 3; Sct. x«*«'cr« iUo#. V. 5. 
Scr. ff/ ti fu. 

P. 69. liu. 20. In loco Diauyfii Halic. x«/foyrff 
re^lias fcripferis (p^tifovros. «— Strato. XXI. 3. ivau* 
wiffrot e God» revocandam, jadice etiam, quo nnUas 
gravior, Sckaefero td Dion..HaL de Comp^ Verb. p. 
89. minime mqrigera , contumucijjima. 

P. Yi. Straton, XXI J. 4. Bene habet «o^; rjr 
ftn^. Oppian, HaL V. 554. nef^fuvns, mi^uos no^l JWtf» 
fMvimt^ CLA^chift. ad Jefch. l. p« 270. T« IL P. nr. BTBMKNOANDA. J^ 

P. 72. Sirmto. JBp, XXI ^. 4. i^ ^r 9 «xx». 
Vftt. Cod. — P. 72. /ifi. «/Mma poft vulgata adde: 
mvrifim^ifittvps. , Strato. XXV. I. 2. Totnm diftichon 
£c fcribe «d fidem m^mbranarom , in qoibuf nna fo- 
lomlitera depravata: 

In Cod. eft (ptkUit . . . reliqoa fic , ut 'dedimnt. -^ 
P. 73. U%. 4. In Lnciani loco Schaeferus Meletem, p. 
53. Tuitafiffi rtis x^lkt^^ corrigit. Mox Ephippi locum 
tradavi in Addit. An. ad Athen. p. 73. 

P. 7b.^Strato. Ep. XXV ilL 6. \rl tfninu Vat. 
C Brunkium, qoj rif ibi legi ait» Apogr^Jia. dece* , 
perunt, ot faepe. — £/u$d. .XXIX* 5. Ad ifi^ptrifovs, 
fubaodi ^^aVr^vr, qoo fado evanefcet difiicultas, qna 
boc Eptgr, premi exiftimabam. 

P. 78. Strato. Ep. XXXI. 2. ?/*^t«. Jchilt. 

Tat. Vt* 21. p 275* tv¥9vx9i ffOi ytyivmfftv tt XjfOTiu; 
^tktffi(pmf yr ro wttgotri^iovy oiitts iv ttvrots it^tt o(p» 

P. 80. Strato XXXIII. j. Sana eft Cod.leaio.^ 
P. 8i- Strato XXXIV. 4. Haerebat CdeFauuf 
in verbit fittTJmv ^ffetgni \iitmfOfitlfii . . . tentans ufn X<- 
wtttvofUp^ t vel )ugtuvofiiftiv. Prius non displicet i et ac* 
cinit locos Theocriceus a nobis ad b. v. excitatus. 

F« 82. Stratou. Ep. XXXV. l. Fieri poOit» ut 
pOfTU fcripferit» 

^iii llfjtVfvatett "Stf/tiffttf o rt 9ot itfi^iyovfftv f 
*hgrtfA>litift f vot7s\ 

fed multo mxgis probo, qood olim conjeci» ita tamen» 
«t y deleator poft 9V9 aut petius» fervata mcoibf» 
fcriptora, legatar: 58 A D DB H D A T* II. P. IIL 

P. 87. Stratonis Ep. :^LL 3. x«^ V. Cod. noa 
is\ ut perperam excafum. — P. %%. lin* 7. Scr. x«f^«V# 
De boc IHfnoctis loco cf. Schweighdu/er ad ^^AeM. T, 
VII. p. 87* fq. — P* 89. Straton. XLIII. 4. «r«^«I 
propUr, Hanc vim . praepofitionis maltit exemplis 
prolatii illa(lravit Toup. ad JLongin. p. 367« fq« wigi| 
Schaefe%\ ad ^«/«a«j Or. Praef. p. VlIL 

P. 89. Straton. Ep. XLtF. 3. 4. Hoc di(lichon 
infigniter coixw^ii Salmafius ^ Cujus leflionibui relifiis , 
fcribami^s cupi Cod. Ya(. diftinoiione modo rnatnta: 

Z^rtfy f ti "Lirns 1hf9%tv 9 YJiMis. 

fi Zetes et Cala'is eodem via decurrijfent 9 pone me rer 
manfijfeni. Ad Zufims fubaadi ex praecedentibus ir»' 
yity. Sed malim praecerea deleta diitindione ad finem 
))riorii difticbit et oratione continuata, 

Jlatui amor eece me ceteriter Smyrna'Sardes duxiL 
Sic omnia bene cobierent; 

P, 91. lin. 13. Scf. Xf*(rt/oy. 

P. 94. Straton. Ep. XLIX. ^. ' rirt.* re&e fic 
membr. tunc in illo dearum certamine. . Simpliciter 
oHm vertai. Cf. Sthaefer in Praef. ad Jolian. Or. p. IV, 
Totum autem diilicbon ad fidem membranarum ii^ 
debuit exhibui ; 

t»iT9fv tf rts ittt{t¥ ^AXtiivififi rir h *'\ip , 
r»s rftTs kv returp ^ftKBtriKfivt ^tois ^ 

hane fi quis Alexandro plim in Ida monftrajjit^ num 
ires Deas ei judicio praetulijfetf In imeirogativii T. II. P. Itl. XTSMEI^^AHDA., J^ 

enamUfioEitbM imtrrogandi vocetn rflepenomerooinlt.*' 
ti , nota ret. Vide Heindorf. ad Plaim, Ptiaedr. p. 330, 
Verbom , qoe^ ex membr. revocavi , itfOHctrUgtvt me- ' 
tro |ion repqghat. Cf. Herm* de Metr. 70. — P. 95. 
StratOH. Ep. U a. wta^ydfUi. Fruftra Br. membr» 
ledionem propter feqa. fotura immmavit. Saepena* 
mcro diverfa )|uigttntur tempora; m ipfam ffraefms 
etfuturum^^. Htfiod. Theog. 748» n /ukh-tffm xmrttfin* 
nrmty i ii ^i^m^M "Efx^ttu. (Cf. Mattkioi ad Hymn. 
Homer. p. 144) Jlgatk. £p. 84. w fft .\ iykfuarQf 
%'Jtffm^ «XX' hnl ni xrttvw ryy ffi^tv nvrtfilnv. ubi iter 
mm Br: vrmU fruftra correxit ; at etiam ap. PauL Sil» 
XX IL tinirlvi wXiitts frt fiivrfvx^v f i rm X'^jp*^ ^m* 
ifivttt. ubi non magit neceflarium, ^mtifyvhts fcri- 
baturi quam ap. Eiind, XXX. ttuxgtvitt, ubi mealbr.' 
habent. 

P. 97. Straton. Ep. LIL 3. £x membr. fcrip^ 
tara: fiJetrytif vnoufytt^ probabiie fit, illomfcripfifit: 

f/Jffos' Ss yif vitovfytt ^ . • 

P. 102. Straton. UX. 5. «m*. Var* C. irtt eft 
in marg. Ap. Lipf. Neo aliter emendabat Corn. d$ 
Pauw. *- P* 103. Ejusd. LX. s. T«vr« revocandom 
ex Cod. Saepe enim fic pluralii pronominum refer- 
tur ad unam rem, Cf. SchOifer ad Dion« Hal. p.. 11« 
et in Indice V. Pturatie. 

P. 165. Straton. Ep. LXIK 3, ««W, Vat. C. 
non xiwxwjt. 

P. 108. Straton. Ep. LXFL i. h iiti itfims 
9fii49 , nZs . . . nune primum , ftatim , ante lomnia. 
Sic diftinguit et vertit Sck^efer ad L* Bos p. 42. — r 
V-V Scr. iv ffot\ 

P. 109. Straton. Epf LXVIIL l. revbca leftiof 
nem V. C. /uvJKXo«»r«, pro voce nihili fivixKhvttt. y| 
habemus vttki$s et ^«XoWf fic $t,vhOJits^i jnvittkitis. •— l5o APDBHP* . T^IL P«IIL 

V« 3. 9 /M nmw9w. NihU matandam, fiid lit«kit fii- 
janftii fcribendnm efie 

veri(Cme docuit &iSiar/4rr« ad £oe{gmi p« 417* compa» 
rani Dmiii Epigr. T. IL 68* ir«yr» nmr Jh ^MSrtl 
iUtam/ti vi9. Ariftoph. Ken. 1 147. Soff yt KKvriV ^i ««r 
•vy r/3«Xfy. et plura ex Herodoto, qoi had tmefi inpri*' 
mia gaudebat« Cf. Kotn, ad Gregor. p« 447» ed. UpL 
CaUim, H. in Cer. 76, •»«' «y ^gpfiwmto fiMrn^. -* V. 4» 
l&n^« t/f ferri neqoit ob hiataro. Sed majoise maca» 
tione opus non eft ; modo diftinftionem fefie eonfli» 
toas» Scribendam fcilicet : 

puvvov iTCti fiu Xifgmv tts salffy "E^pt&ov 

^^i^of tfin ^tiitnps' os ti ifoiXiy 

^andoquidm Tkeodorus heri^ me foto reliSh. m 
pairi^fium Epke/um profeSus eji. ~ V. 6. «#/w. 
Sic Vat, C. xoirms Br. ut 'poftcrior fyllaba brevis ▼!• 
deator. Fruftra. Facile enim Strato hoc vitium vi« 
tare pbterat, verbis transpofitis fcribens: Kotrms fkoy* 
foTs^XtXs oiiUr mfoiofAt^m. Qood qoum non fecerit^ 
M«/r»f depravatam efle minime dubito. 

P. 116. Strato Ep. LXXFII. 3. mf^\xi{ti a 
owroL Faeile hiatum fuftole^iS) lc^gent/ i' if ol tiiroL 
«^ V. 6« 7ar9tr»i. mutatione opus effe non videton 
Sic accipe : • «Ex\ort ir^ifovs (qui fe modo ineondom 
praebuit) » 7(rrotrtu iWort ftiXiv oia^tv , idem nonc rar^ 
fut alterom init. -<^ V. 7. ro itfoolfM^. Ula canom 
foeditas cur tefooi/nuov appelletnr, er cujosnam alios rei 
fit prooemium» minime apparet. Nec haec fententia 
com feqoentibus cohaeret , quae proverbium de offi- 
ciorUm permotatione babent. Quare fcribendom 
fospicor : 

tevr kv/y nmttmi ri sfttfOip,m\ T* H. P. IIK S T B U B M ]> A N 9 a; 6I 

qiiae forma non fliuiiif gennina qnani altera vnlgatior 
mfOf/M^. Jam baec optime cohaerent: pUim hoc fit^ 
%t in pravilrbio. Nami nt dicitttr, afinns afinum 
firicat. 

P. 117. iStraton. Ep.LXXVIIL Hoe difticbon, 
in qno Br. omnia pro Inbitn pervertiti ]^aucia literit 
inntatity fie reftitne: 

tfnr airiTs * iiiut iuffu * hUofft ^ mvrix i(pii9t$ •» 

mirium eft in Pianndea, et fenram babet fatif commo* 
dnm: viginti aureos praeterea continuo accipies. iwU 
Xttv hoc fanfn ororpatum illuftravimns ad Callim. £p. 
XXil. T. I. P. 11. p. 276. et XLia p. 398. MaUef 
tamen fere : 

Xfvffovt cnm JttKOffi cohaerety vfrbii ifHtt ^oi; nt in 
familiari fermpne fieri folet, inrerpofitis. 

P. 117. iSlfra^oii. LXXIX, i. rede Hermann.^kd 
Orpheum p. 771. emendavit: iin f*9i *o\im /xiv M 
mfOTm(po7ffi9 f. — * V. 3. Scr. ;c«^«*»»' ^ A**- 

P. 119. Straton. LXXXIL i. Comet. de Pauw 
in not. mft. ambignitatem captari exiftimat in voce 
woiuyfmff qood ei podagrtim figntficety et eum q«i 
pedis eaptet; hnic opponi nftiyfuf^ qni cames eaptet. 
Unde, pro meo qaidem fenfo, haud multom iucra» 
mnr; quamquam in etymologia Indi, fponte apparef. 
Eidem irtmff»¥ in mentem venit. — /iff. 14. poft quod 
infere in. — lin.' 19. ante Sic. infere: P^ide Interpp^ 
Hefychiiinifnifn. T.I. p.547. l. — £71^ LXXXllI. 
%, ne metrum vacillet f poft /«yJov infere cam Her» 
manno ad Orphe. p. 768* ~ Ejnsd. LXXXIV. i. ^^ 
yjH. ei». Tolle hiatum : 

Zivfoe iit%(ptili» fM (PiMt* noin fjik . . . . . 62 . A D II B N D A T. IL P. IIL 

P. 121. Straion. Ep. LXXXVL 6. »7r ^. Haec 
bene hibent. Sponteenim intelligituri de nodeagi, 
quum opponatur nwifMqau Sed proxima quin emen* 
datione indigeant, ne dubjtes; l^rAiyw^tv ehiiri vebe- 
menter friget» Theodorum fuum €um Merione com- 
parat poeta/ qut Idomeneo et minifter erat et hmTfosi 
(ic illum ipfi interdiu vulgaris vitae praeftare officia; 
no3tt amafii. Hunc fenfum quum antithefios lex fta« 
gitet» fcribendum exiftimo^ membfanafum dudibus 
inhaerens: 

ytJy }^ ety* ir oiigufAtf x»i itoi fAtfffiiviif. 

verbutn huigZfAtv^ quod rerpondet verbis V. 4. ^XX» 
y irAi^trvvos^ non fine ambiguitate qtiadatn ufurpHiTe 
videtur; plerumque enim de ufu vefiereo dicitur. He" 
fych. httifiatts. itopti^us. Athen. L. XIIL p. 571. D» 

noiXoZffi ii noti rois fAtff^oiffvoiffus 9 hulfus $ x«i ro htcl ffv 
fovffitts fAiff^eifvtTff ireiifftiv' oankri itfos ro trvfjtot uftt» 
(pe^ofrtSf «XX» te^os ro tvffxnf^i>tffrt£ov. Nofter autem . 
iimul etyroologiam fpe£lar, et vulgarem ufuni. 

^P* 12^. Straton. LXXXIX. i. htUoif/tos^ temere 
in inl nufMf mutatum, ur ap. /tthtn* L. V p. 1^0. A« 
ofot yecf rof Mxoif/tof AXxtfiitiitif ' ubi ini xZfjtof erat 
editum. Cf. Sehweigh. T. IIL p. 30* ^ V. 6. ^«ro- 
fitfs fimpliciter de promiffis vesperttno tempore fadia 
accipiendum exiftimat V. D. in BibL Lipf. T. LXVL 

P- 73- 

P. 127. Stratonis Mp. XCl^l 4. f/tvglffwfitf 9 «u. 
roTs. corrigeadutn cenfer ff^akefietd ad Lucret. L. IIL 
927« ut iatior fit anritbefis» Idem V. 5. fvv fitit ifitol 
tsihtt fAi^v ro it\iof iffrf iiftttfMt. Nihii Kurum necef» 
larium nec probabilei praeter fivf in quod etiaxa 
Salmajius incidit* T. tl« P« llL S T B M 1 N D A N D A. 6) 

P. 128. SirsUm. XCVIII. 3. ^;^oWm#i. .re&e tne 
hoe in (ptkif ituiffip etnetidaiTe, Thythmuf docet, qi^i 
iic longe eft quam in volgata ttieltor« *— Ejusd. XCIX 
lo» Bene habere videtnr vulgata , quatn Br, nt parum 
graecam impugnabat* Sic accipe : ^«fitnriw f^inm tiji 

P. /29. Nicomidis. IL 2. "fl^tX/wy ly^oi^ffy. Caurii 
franipofitionis eft in iv9tarfi<pom.i ubi metrgm vacilla* 
"ret, fi legeretur: "fi^fXiW tYfu^f^ iXttus. Sed haec 
canfa locom non habebatin Ep^III. a. nbi J3r« eadem 
verba iterum transpofuit. In llltio. Ep.epitheton htf^t 
ad fopplicium^Alropes, in oisre praecipitari juiTae, 
referendnm efle monnit Lobeck ad SaphocL Ajac. 
p. 408. 

P. 131. Nicomed. VIIL 2. h v^ius* Sic iri Ep. 
ap. Murator. T. II. p. 696. 5. JBonada T. II. p. 430. 
in medicum , obi fcribendum : 

*ittT9if i^ ^ kVKKfllfttlLillS fi»xa^u9 r^ifi9¥ IJti f ' 
'X.fffCfAOffwiff y fXiisn iFoXvxiifiov h vwiwtK 

— /iir. 15. adde: Bonada p. 106. Fleehood, p«35v— * 
Nicomed. IX. 1. Mireris poetam «/su fcribere ma« 
luiiTe^ qnam tUivaiy qnod verfum^ vehementer elum* 
bem, non parnm juvaret. — Ejusd. X« 3. diftingue: 
, Toiff» roiy n»i«y ^htmKiiniif trtio Baif^is. -^ ^" '33* ^'^» 
6. in Marmore legfitur : n ti i iyni fitnff non ovu. Hinc 
apparet, re£le venifle virum dodfdimum Ckardon do. 
ia JL Delenda itaqne verba : Baec inttrpretatio « . « 
fateor. 

P. 135. tin. 12. corrige t/er pro inter. ' 

P. 136. Ammiani Ep. II. 3^ Lucian. T. III. p. 

301« fo ^^ if:yifiQf fnnii ifi^fi^ iyM «vroyy «XX« ^ff- 
^//Myy. in qv:o ei obverfabstur Xenophon, Hellen, L. Ilf. 
2. 27. oJ «fff I Snim9 riy }<tyi(tufo% fiitiifii»^ iAifikt v/v- 
^na^cu ri «»/ « rov lemrfit ifyifm. 64 A D D « w D A T* IL P* nL 

P*^ 138« Amtnian. £p. V. i»tfufm. Apud HeUpior. 

L. I. 3« p. 12. Chailclea fitiXmfms Uovffm ri* Xfm99 
9m/ nyy «^y mxfXf^iifws f §i fiiv ittmXm rw Hitf/thmv hvi^ 
fflffh^ wm h iimii mm^nox^^^t^rt 9^r* — Hn^ uU. corr» 
nmi wiXu. pro froX«r« 

P. 140. Ammian. XIII.' i. Scr. «ilr ^«i. 

P. 141. Ammian. XIF. 3. rxi»y /SoXw. Vtt. C 
In texta corrigje «/S^Xov pro ofiiXav. 

P. 144. Ammian. Ep, XX IL i. Scr. noi AH 
KAI nO0EN, O TAN. Schaifero monenre ad Dion« 
Halic. p« 99* Jun£lim enim dicunt iror /« nmi iti^tf% 
undi et quo. Horat. 11. Sat. IV. i. mnde venis et qno 
tendis? Id. L Sat. IX. 62. Cf. Heindoff. ad Plat. T. 
I. p. 3. poft Ruknk. adMemor. p. 231. et qui noftram 
quoque £p« attigtt AJi ad Platon. Pliaedr. p. 220. 

P. 146. Ammian. XXIV. rovs imi «x^». Snidas 
in Bfov/tt0cXi« T. I. p. 457. . Romulum Senatoret invi* 
faiTe narrat mg(ifAtvos mmo roZ m 7ms roZ m. 

. P. 147. Ammian. XXF. 6. H. de Bofck. Not. 
p. 220. vulgatam tueri conatur , unice probana verfio» 
nefn Grotiii Afl ego tam MiUae rideo quam lacrgmo. 
qua difficultas infucatur potiua quam tollitur. Nam 
quomodo haec verba, ut vulgo leguntor: mmi xXmim 
MiX/jf • • • • cum praecedentibus cohaereant, et qui fic 
traniitus ad primam perfonam, neque £o/2?AfW docuit » 
neque omnino intelligi poterit^ Hoc igitor dubitari 
non poteft y vulgatam fanam non eSe. An membr. 
Ie£lio quam Br. dedit — nifi quod in Cod« xXmtmfuKiif 
et yt\om(Ai\ifi babetur , « omiiTo , ut fexcentis in locis 
— omni ex parte fanaiic, fortafie non immerieo dobita- 
veris. In verborum ftruf^ura haereAius, de qua quae 
oHm fcripfimuSy nunc minime fatisfaciunt. 

P. 148. Ammian. XXV IL l. 'KwiXKmv. Hac 
paronomaiia primus ufos eft Aefchifl. Agam. I077* 
"AtroXXoy^^^AiroXXtfy» ^AyvttZ r mtsiWmv ifiif. Euftatb» T. 11. P. Iir. »T BMXND A MD A« f^ 

IX« «• p» II. 25« if'9^t ^AiriWw i^utt n^iv fn roZ 
MoXXtip iiot ro (pofisfiirtfov ovofiuH^tff^m^ — V. I. re(U- 
tuenda' le£^io tiiSv. 

P. 150« Mufin. Ep. I, 6. iifots Ijc ffwoiToiXois ov» 
mXtyi^ofioyoy. Vat. C« Foitaile corrigenduni : 

HfOiS . ht fftrt^iXns ovk dyXeii^iiiityoy. 

P. 152. lin. 17. In loco Luciani bene habet tv- 

^ff?c Sofipater £p« 111. xae/ /utt^ol . .' • ' l/iAOgoiyrof^ 

E^(fvits. Corif. F^alken. ad Ammon. p. 87. — P. 153. 
lin. b. xtififfatty viing de remigantibus obviub. C£ 
Hermann. ad Orpheum p. S^S- 

P. 154. /fw/5ff. ///• 6. fott^y ne fcribas feqnentia 
yetant, ubi noh de rofario fed de iiifa ro/a a^t appa- 
ret — - fx^^t^V^b; Kff^v^y. Jam quum hoc panictpmm 
non habeat quo referatur, in «roX<f aliud quid tatere 
fospicor , quam quod olim conjeci. Omnia bene hm- 
bebojity fi fcrtpferis: 

— P. 155. lin. 7. lege fitnftoyifs. 

P ISS^' R^ni Ep. Vll. 5. Plura in hoc difticho 
depravata. Hiatum nt\ivofjiiy% vX-^v tollere conabatur 
Saim. y inferendo; quod vereor at fuiliciat. In fq. 
verfu fbrtaife Ifx^fAkyny depravatum eft. 

P. 159. Rnfini Ep. FIIL 5. In Cod. adf^sripfom 
ir. u e. ^yrfff. quo loca aut mutila aut depravata indi* 
cantur. In le^ membran* ro tsfty itotUtXoy imKKtt^' 
Litet fortalTe 

ro mfyf btottntXtf »«XXof 

qvae facilior eft emendatio e4,qoaiii Br. jedit* 

P. 160. Rnfin. X 4* ir«^«. Fortafle rediut ni^otu 
P. i6a. R»(in. XIL 9. xf«'^«ff«ty. FonaiIi)i fcri^ 

bendum : , 66 . A O D S H D A J. IL P.^ III; 

nunqucm vir fatietaU afficeretur in multerum con/uetu- 
dine. Theophytact, Ep. LXXII. t/ >i r(us x^pgo^iateus 

iio¥»7s rov irtfiri xofov 9 (Pvffis lyl/ii/ff , iiovKxywyuro ri 
«^/fy rif yvvoLixuif (pvXip. 

P. 163. RufiniXir. 5. CQni.i^irgiL I. Ea6o. 
Multafimilia, inter quae etiam hoc Eptgrainma con- 
geffit ^o. Schrader in Obffi I. 3. p. 33. — P. 164. 
Hufin. XV. 2d ciiris v(fi* ifA. Vat. Coi «V cur muta* 
tum fuerit, caufa fat gravis non apparet. — V. 5« ^i^ 
quod metrum jugulat, temere a Br^ interpofitum. -*" 
Ejusd. XVI. 2. iftifityoi eft in Plan. uififMfOi in Vat. 
C. quare lin. 10. pro Fat.Cod, lege Plan. 
, P. 165. Hufin. XrilL 3. yeravi4.etur.Var. C. 
leQiO) 'modo re£^e diftinguatur: «01« ttkort ntttfis^ hiXr 
^F * Hfv^^f/»* Ad xmgis fubandi nv^ quam elltpfin plirr. 
rimis exemplii probavit Schaefer Meletem. p. 43. a4 

X». BoS p. 605. "~ V. 6. (ptvyofAtv tf /ufvofitf. pro (ptvyi^ • 
fcry V /Mcyf^iMffv ; fimilia de hoc indicativi ufa collegit 
Heindorfzd Gorgi. p. 109. fq. et p«.44X. 

A 166. Rufin^ XIX, 5. Dttbiuci nequit, veram 
iedionem eiTe : 

iWOTfttLS iirgixotff *«' (vffuits ri ^foff»ffoy. 

qnod m«mbr..ofrerunt, nifi quod ibi fvrZits habetur. 
In Br. ledione, quae cririca aufioritate caret, etiam 
metrom claudicat in ^vriiois. — Ejusd. XX* a. Quum 
in xtxfxytf media producator, Hermann. ad Orph. p« 
804. if delendum cenfer. Effe enim quod impediat, 
quominos fcribatur xUgxy* £s. Aegte taiaen conjun» 
£lione is careas. 

P. 168. i?«/«« ^- XXII. 2. iffAvfS». Vat. C. 
iffi 3i;f wv. Plan. — V, 4, Bene habet vulgaris vocabu- 
lorum pofito. In fx^tffi prima corripitur , ot ta rlxm TilLP^IIL «TftUKNDAMDA, 6/ 

et r^Uf. LutUL XIX: VII. XCV. inmf»x^. Rufim 
XXVUL LucilL LXV. XVL CIX. 
> . A 169. Rmfin.Ep.XXm.. 2. Sctf« m7i ^, -* 
fMvyor ^fif ry«. vulgo 1^ »>(}/ fm. Cf. Schas/vr «d 
Gr^gpr^ p. 264. Aut.^Mf 9Ffif fAOfop. Ahn^iK Dilu- 
cW. Aoaarr p. a;j4.^.ljjtof^^om /uo»^ 4f«x»» vityi^u £mj 
ri^. Heracl. 80J. — ./i«» JI. verfus quos r<in<]uai|i £§$ 
riptdisexcitAvi ex 3fo6aeo, Sophoclis font'in Eictan 
▼. 466. abi fenfus diverfos, — JSjusd. XXIV. x^ riis 
X«/r«f conjici^W V. 'D.-in Bibl. Lipf. T. LXVL p. 74. 
^. *7i. A9««* «JCJ^rr/. V3^«; l«^v^ W Infi! 
mi aevt jsfl 7r«y cuui in^^cativo. Qoare haud £q]o an 

corrigeiidum fit : -^* •-* • .^ • • 

•1 
. oray ly r/f fyM^ 

Hoc fi nolebftt, noo Qstiauf bege fcnb^t^ {noterat poe- 

ta: ity^v «J*ro »Sy, iitftir iartp tffm . . » < JEjusd. 

XXVlli. 5. reftituei tAiw, x*<5fW<** ^^ metruni' 
dAuaicef. '•' • ? 

. -P. 179. Buiin. XXXFIL 5. V. OJIflBlbl. LiVr 
LXVL i^. 74. xiflk'it'M ifc/ rfK;^fr« legdiiatiitf ftiipliTi^ 
turj bialtum. io Jttf/iNdcy |e(;^iorri^Mvi {>^et)i'; ibijf^nfio- 
ni DOJi .efle.. AUiid gwd^lxtcc, qood iffgMiofiofibii'» 
iiE?eni«ultiitt.iblioqii^iinuj Ia:meni(v«.«ft:| mmfmiiw\ 

P. 184. Carphytidis Ep^ /. 4, iMninrmu nihil 
mutanclam. Manibus' tirrani aggirins exiguum fecit 
jepulcrnnu f^aoi p.\i^5, in /'/Njfa^if «aifti^ht ;fincaii 
f^leaip 0^,^»/^^,^^^.,].^... ;:.'.) .t,/ .. .. ...... 

Jf^* 1^7* J^ppithii .J^igr. 2* Mluim^, ffBsnmda 

\^aiQWM.CQd.is7^if.rMari^ifmi9,.iiful - ^- 

.../'« 190. ^nifdn. fJL .f. Deld ^naui» rpoit J^; 
^f «r, yertit protius Xr. HI^ P- 4^8k ^ Ma nwiiis 
«r^or inpenaHhus^ r^^ ^yiMTo^M frons .cft.< .oitptncapi* 

E a 68 • ADDBMDA 3 T. II. P. III. 

ngia^ Htruinqiic enim (Tgnificit »r«MWdpo». Bifycfu 
mf»*Tifmv. y««y. y orxm fiatrikimf.. Fluralif aQMtt , Qt 
faepe in faUbos, pro fingulari. De auribus non cogi- 
tasidaai. 

P. 191. /#11. ¥8. •<lde: jRf^^. hi Syntagm. liircH 
p. 323. ex Lindenbrog. Nqt. ad Jmmian. Marc. XxFl 

P. 196^ Theonis Mp. II. i. ndn minaii ' reSte 
fcripfcris: 

P. 199. Patladai £p. //. i. $ nUxmfMimt. mal- 
lef f ere : > 

Qt jattgatar f «y^m » qaod certe volgat» fafiJliQf^ 
Quamquam non ignoro, cafum pronominia. accom^ 
mpdfirt intf^dnm proximo.vocabuloi et accarauvam, 
qaem vecbam poOnlat , extira alTuniexidam ciTe» r ' 1 
P,:iQQk,PaUadat III. 3. aiviiAttyinf. Brknfda* 
na doftrinitili«drorem.abceprQi^ olim hancledionen 
fine:rii»etr| pl^fiicolo recipi panifEe. exiftiwabam; Ni« 
hil falfiaa. Fortafle rcribendum 

9v roi A«y»iyf • • • • 

Hmnann^wi Orpk. p. 768. ti^* oZr /k. eorrtgebat. Si. 
quis tamcn Vat. C. le£Uonem ov Ttif t^tnivit . . . reti* 
nert mah;ierit,>ei'non refragabor. Certe tv poft ovr« 
pofitam loffenfioni efle non poteft poft ea, qaae nota<* 
vimur ip km Addendit ad T. II. P. ii. p. 497. •' 'Arti* 
coluf autem a poetit pracftertim' mira inronftantia mo^ 
doadditcft^ modoomittitar; ut J?a/!fl. XXIV. i.ofAiuxr^ T« IL P« IIL iT JIHXHDAtfD A. 69 

nmph^. — ^usiL IV. I. De boc oTa verbi Xfy«i9«dde 
SeluufBr. ad L. Bo$ p. 596. 

P. 202. PaUad. V. 15. «J)^ Cod. In conjeaara 
,«olfara AatMfhm * mXk* ^ • • hiatus offendere non debe&y 
pcaerercim in colo: nec illo aeVo, qao Pglladas fcrip» 
&» «d taiia fatit accerate attendebant. £p. CXL. /da^ 
X« ^ari. et (piffftmru is; et trtbat aliii in locis* Pro 
•m ri yi^f uti non minnt bene lcripferis. 
9vr iks yilpus '«7». 

^. 103. /'/i/W; rz; I. Jvo Sffus. Reaiaf fortafle 
Aw «^«^» ux eft apud SUphanum. ^ P. 213. Paltad. 
XXP^^ 2. ro7s Kifxns. Vat. C. (Jood in Planud. quoque 
repertura probabat Schaefer ad L. Bot p. 337. Bruh- 
« kianatti tamen leftionem magit probans ad Oregor. 
P- 45» — /^-214. /^/1//^^. XXFL 6. Vera vidctur 
lef^lo Vat. C. modo diftinguat : ri yif xxrixov /u« vonf^a 
Tfv ffTOfAKXov xffi^'* rovtt , Xiyovfftf irorov. Interpofituni 
orationi Xiyovfft, ut (pot<rl, olfAm et fimilia. De Xiyoi fic 
ufurpato vide Abrefch. ad Aefchyl. T. U. 6a. 

P. 217. Paltad. XXXI. 4. (roV'»"* ov . . . nottn. 
dum exempium hiatut et fyllabae brevis in caefura 
pentametri. Corruptelae nulla in his fusplcio. — Fl 
217. Pallad. XXXII. i. adde Lueian. Timon. §. 8* 
T. I. p. 78- ^d Bip. os ov vvfUt no fotii xxl \vxots 'x^g^ 
^fittfoSf «XX' vno yvirSv roffovr»v 9 xttxofott/iAuy nufo/AiVOi 
ri ^xetf. In fragm. comicorum , quae hic correximuff'^ 
conftituendis, noftram fententiam fequotut eft d. 
Jtkenaei Edikor T. II. p. 475. f. 

P. 218. PaUad. XXXIII. 5. «j)/v«o x#7»of Vat. t. 
— Ejuii. XXXV. 4. f/ i Kfiyos. Si tanti effet, hia- 
tum facile toileret verborum transpofitione : 

Mrtiftv S9, i Kfivos t/ ^nris hvyx»^'^ *^** 

P. aao. PaUad. XXXrill. 5. ii^. Vat.C. — 
Sfmd. XXXIX. %. Vide «n Sealigtr tpMfiit fcripferic. JO AOBSHVA T»II*P«IIL 

M ^iu * Sic Manroi ^atis ridicole ex. ore etephantino 
' et Ubiis ponderofis palumbis ronam diceretor emjnere« 

P. 221. Pallad. XLL 6. ti^. 'EXipwf r S nif. Vat. 
C. -^ P. 225. Patlad. XLVL.4. Attigic h. L ff^yttm^ 
hach in Curit Pofter. in fiibL cr.-p. 24. ^PalUdat 
£icit nutricem Indimagiftro menAruam minerval cfaax^ 
f a lacera iJligatum referre. ''Ex^m rfoipif .•••!.•;. 
ne minuta mtraiuta palam agnoscaiur^ /ed occuUatm 
major^ quam ejl^ ejfe credatur^ tam in librum inctU' 
jdit, quam chartacea /ascia circumtigat* V. 9«^^ hi^ 
mvTOf. Inprimis hoc facit lociu Augufiini in Confei!! 
X. V. 12. qai qaum Romae eloquentiam docere infti- 
miflet, cognovit ibi fieri quae non patiebarnr in 
Afrlca. Nam revera illas everjiones a perditis adotes* 
$$ntibtks ibi nonfieri mamfefiatum efi mihi. Sedfnbito 
ne mercedem magifiro reddant , cqnfpirant mutti ado- 
lefcentes, et transferunt fe ad alium^ defentores fidei^ 
it quibus prae pecuniae caritate juflitia vitis efi. 

P. 228. Pattad. XLFIIL 3. M <rov re^e membr. 
Cf. Schaefer Praef, ad ffutian. Orat. p, XVIL — V. 
jj^^ F^ruftra hoc diftichon a praecedeittibai feparandpm 
exiftimavi. Cave tamen Huetium audias. De tran- 
iitu a fecunda perfona ad tertiam diximu$ fupra in 
Addendis ad Straton. £p. IX. |« — V. 6. k9u %K»imw 
iiijigvQt^ Flanudis commentum. Membr. Vat. jmm 
MTJ^Tuy, qupd beqe habet, modo Ktti tt&e accipiai: 
furans, ^t quidem furans cum qaaeftuofis lacrymis. 
Hanc vith voculae illuftravit Hermann. ad f^iger. p. 
797. et ^d Lurip, Hecub. p. 162. Schaefer ad Lon» 
gum P-35f« — P* 230. PcJIadae. Ep, LIL 2, wj^^w. 
praefens pro aorifto aut futuro, nota enallage, Futa- 
rum teirpus magis probabat Grotius^ vertens: Vincet 
in hoc cUUros fubula , credo] pari. 

."^..230. Patladae JBp. LF, 2, Addc qqae dedi- 
qdus in Addit. . Anim» ftd «AtbeR.„p. 314. fq.» — r P* 231« bt\mx T«JI.P.III; BT ^MXND AMD A. Jl 

Mptti* LVI. Ad SilTanimi Deam miro etrore hec difti* 
chon retnlit Editor Marmon Taorin. T. I. p. 128« ^ 
V. 4* h. 5«XM^ovf ««iTi%«i. lExqurfitior haec membr. 
le£tio refiitiienda. Saepe fic tU xtim Terbit qniecie 
inngitnr, De arjfyin exempla dedit Porfon ad Eurip^ 
Phoen. p. 3og. ed. Lipf. de ut/fM^m Doederlrin M 
A&AM PbiL Mon. I. p» 64. Phitoflrat. p. 669. 5. U 

ym,f xoTXoy rif 7ieftoy • . vfx^is eugiutito. £p. mt. LIX* 

ti. SckoL inedit. tls i/ui Kvwfis Uitrtu. LucilL XIL 
if t^iXjfs ri iFfi^onfof i^ttv h fyiet£9f iavreZ. Alia quae: 
in promtnfant, nunc omitto. 

* P. aja. PaUad. Ep, LXl i. t/ x»o* W. ^ 
vgnal. VUL 52. at tu Nil nife CecropidiS tmncoque 
fimillimus Hermae. NuUo quippe alio vincis 'discri* 
jmnet quam quodlUi marmoreum caput eflf tua vivit 
itnago. — ./'. 233« /ifi. a. pro locofec* eorrige /oco pr. 
T9vr9 Id.tocofec. 

P. 235* lin. 6. corr. lesvdo^ifwt. «-• P. 236. /in. 4. 
poft ?f infere P'at. Cod. — P. 237. lin. |o. afc «/^ 
poft 385* infere p. 669. -^ PaUad^-DiKlh 3. im; ^t* 
TMyrXov^M fr«Xiy. ruenti metro fuccurre iegens 

y«4 firrmrrXov^ «v jr«X«y. 

Haec faepe junguntur. V. Davis. ad Maxim. Tyr. p. 
114. Schaefer. Meletem. p. 39. 

-P. 238. FaUafji. LXXm. itemm habetor inVat. 
C p* 669. — i'* 239« lin* 9* corrige: Imperitum ha> 
minem filentium decere. 

P. 240. PaUad. LXXXir. i. Vulgata rwo/J^» ii 
• • yerior elTe videtur lectione Br. quamvlt ex membr. 
Vat. derivata» 

P. 241. PaUad. LXXXV. 7. H ntsi tiiroTs. Vat, C. 

P. 243. PaUad. LXXXFIIL 2.. i (pi^is Vat. 
C. — I^md^ /^Cl. 4» fv imrmfi^fk^s etiatti membr. f% ADDBMDa.. T.II.. P^IIL 

V4t« praebent; cojot ledtonit mvttndae nolU ertt 
neceflitat. 

P. 245. Pallad. XCF. m ti nmi tivrl ^Xiyi^iu 
In hac membn ledione aiiad qaid latere fnspicori 
qaam quod PlanHdis> inde elkait. Fortafle verbit 
transpofitis et leviter immatatit fcribendam : 

riiy»yov t •vx uXiywSf cn ti/ (pXtyiB^tt umri rttiro. 

quia nimirum utrumqui iu iundim modum ardit. 

P. 246» /fff. 4. 9Z99X». Fulgo delendam. — P» 
248 PaUad. CIL 4. av^iflttvoy. Pkm* Stob. (ptfif^tfw. 
Vai. C. 

P. 249. Pallad. CIF. 5. I« tinXfifiiv. etiam eft in 
Pltn. et ap. Stob. Hoc reftitoendam, hiitai qaem 
Br ob^rnfir Palladaif remote. Od. ». ft^g. oTqw nXhs 
fXkufit iTos ^Ofijrns Ildfrtis im ivdfWFtvs. Arekias X VIL 
• Hflnieos in oLtyitOs.hiits palw XV^i^* CaUim. XL. iv^mh 
vtH^iv Et,ftv /#' dlymXovs. abi Br, «iV<«X«Tr. fruftra ec 
recla>iiantibu9 membr. Cf.> Mattiu ad Hymn« Ho« 
mer. p. 79. 

P. 250. PaUad. CVL i. 2. daabat aat tribas U« 
teris matatit fcribe: 

i%qms lifv * cio X^fCi /nvflnvooy o^ov t^n^f » 

iiviftf nrog^ov ivtts* c^v x^i*> **f ^i (piftt. 

P. :^i. lin. 4. lege tis ii pro tts w. — Pallad. 
CVII. In Ep grammate* quod h. 1. ex membr. edidi* 
mot V. 4. fortaflf corrigendam : 

p 7«^ ai /uiX^wir ryf A/xyf v/livovs x^ci. 

nam qui ti canit ^ ^ujlitiae hymnos fundit, *— Pal* 
lad, CVlIi. ne v. ^tus nallo cum praecedentibut nexa 
fiu£tuet, fcribe: 

tifu Kt^fit (cf^fttffos' iXtviMfiii ii ffVfOiKmf 
vfifiorif mfins MhMvrif tusoffrfi(pofimtm T. IL P. m. B T » u k M D 4 « D a; f 3[ 

P, 353. tm. 13. Ix^fMMifT. In etnd^m conjeftii^ 
ntn incidjt d. Schoifer ad Jullan. Or. p. VL me jam 
fic em^ndifle ignorans. — Pallai. CXIIL rvr rfpVfrii 
^vym¥<, Hoc ex ^Xttifrai efle deprtvttum ^ nemo ftci* 
le oc credat addocetur. Scribendom' fospicor 

riff K9¥0T^ra (pvywf • • • 

UlxJfis tnr grauis, et a Uvitate atiiuus.. 

F. 2S^' FaUad. CXF. legitot iterom in Vatv C 
p. 669. 

P. 257. PaUad. CXXIT. ,5. Adde CaUim. fr. 
LXXXVIL if frn\if i U^o/uLnBiot. — P. 260. Pall. 
CXXXL hvfMi. Vide inprimisi qoi ha^c fuiius per- 
feqontns eft> Fr. Aft. ad Platon. Phaedr. p. 317. 

P. 265. PaUadai CXL/F. 3. «rxwXvxii fimXMTp. 
Volgo et membr. Unde fortafle iegendom 

^nmXilMm fivntf. 

u e. fiiiutn. HifycK Schmidiri Lex. 6r. V. /8»r»ry« 

/^. a67. /'atfoit CXLFll. i. fiiw. Vat. C — 
Mox ca?e qoid motea com Brunkio.^ Omnia bene 
liabent in lefUone membranarom, modo re&e di« 
fiisgoas: 

TairSv iitvgif fiiorov riXos ivrvx'fff t#, 
'^ixi^ inTitrms 0£os riXos ifX^fAiviiv. 

Eft in bis verbis ambigoitas ftudiofe qoaefita : dtm ko* 
tt&nm quaeribas ad fummum faftigium tiudiu^ 
tim. At iiia honoris copidiras non ad id ^ qood Gef* 
fioi Yolebati fed ad WXof rov filov docebat. 

P. 270. PoUiani Ep. IIL 3. Cafauboni interpre* 
tationem in honc fenfum accipft H. di Bofck T. IV. 
p. 441. gaudio it gratuhr tibi propter fortem di co- 
rofia, quae vidna eft meritis , quippe fortito a.parenti' 74 A 9 D S N 9 A T. n. P. m. 

bus reUSa (?)» aieoifmi mitta/ idqne Grotimk in ver^ 
lione faa fecotiiiD efle. 

F. 270. PolHami Ep. IV. \. toUe diftinaionem 
poft P/cjtu. Verba fic jonge: pmit^ mt ^iiih flj(i^^% 

F. 271. FoUiani Ep. F. 3. viciom effe videtor 
in verbis iriirXoM '^ayirpos. Scribe : 

tj^ is ariffoio ftiLyhros •* • . . ^ 

Pol jxena ptUus percuffk cam caderet , vefte texit qood 
podor velari jaben 

P. 289* Seqaunrar in AnaledisEpigrammataf^ro- 
cli duo, quae in Animadvernonibns , nefcio quomodo, 
praeterii. Priut edidit DorvilL ad Charit. p. 385. 
et in Sicula p. 564. — V. l. tvuffrnf. Br. diverfo ac- 
centn tixtniv Dorvilt. In £p. »i. CCCCXIl. iteram. 
eft titiffreuf. yulgarit regula favet rf ifvrovovfuw^i 
fed plurimae font ejas exceptioneS| quibus fortaiTe 
etiam tvxarns annamerari debet. — V. 5. atfMirt x«x- 
Xov. pmrpura. PauL SiL XXII. xoc/uti^rtis iKtttv^it (p»fttt 
mx>^* Lionti. Schol. IV« »ix>^ wo^v^iov. Luciam. 

Citapl. $• l6^ T. III. p. 196. xifAtevrov Pri fituXkov Mttn^ 
yiXmf • • • fittKmfi^ttf iitl rf ttTfiutrt rmt |y rjr XttwMniof 
l^ttKairrji xox^klittv. JchilL Yat. L. II. 1 1. p. 6f. de 
inventione purpurae per canem : r^ ffrifAan roZ «vrtr 
tftftj>fiti Tov ttv^ovs ro tiTfAtt 9 xoii fiinrtt ro tu/Mt rtiv yipvt p , 

««I v(pttittt rtts x'^^9t riv isogipiftLv. Gregor, Nazianz. 
Or. III. p. 100. B. '« wotfAtftKn *v«iy«. i fi ^ix^fif^ 

^tlffji f utti rti x**^ xtt^tttfAttfittn rf itotfAivt ro iv^of 
yfufiamaa. — V. 6. x^^vJW. In Cod. Dorv* x>^A*^'^f, 
ita ut dubitet illud, an xX«y/ij«^a /'roir/a fuerit. De 
borum vocabalcrum permutatiooe. diximus T. I. P. L 
p. 21* fq. et p. 24vf.. — AUerun^ horum I^pigramma* 
tum CVI.) extat in Vat. C* ?• 956. fine audoris nomi- 
ne y pum lemmate : tts Ilf o»Xo» nmt Sy/i«»oy rovs ^«Xe- X\ Vr ^r ^. BTSMSNnANDA.' 75 

^ifws, IpToin Pr^km hos ver£ii| cpnciflntfTe, ^itel- 
^igitnr ex Marini.yttdL VtoKM,^. 75« nbt paalo.inrc-, 
grioret legnntur. ' £x Ap. Lipf. edidit Riisk. p. 79. 
nr. 587. y. 1. yhos in Vat. C. omiiTuni Marimis fup- 
plet. — V. 2. m/Mifiiv ly». Haec yer^ba ^um forte ex-' 
cidiflent in Apogr. Guy. in marg. tanqnara ex con- 
jef^nra pofita funt, cum nota: compenfatorem ^ . remu^ 
nermtorem, Aliquid fimite deejfe videtur. At «/mo«j6o% 
b. L idem eft quod tiMtixos. quo titulo. Proclus Ofnaii 
(blet. — V. 3.» (v^is. Cf. Marin. yit. Procli c. 36. — 
y.(^.hts.Br. S««f.yat.C. Sic exhibeturetiamin/^^oii. 
Tbeog» 145. MVHXortfis ip^tiXfnis Ttis hUsm f/Ltriisf. 

P^ 289* Marini Difiich. i. «fx«f'<T/(/yff. Vat. Cod. 
Jenf. 'Hic «fx»f«0/«'y« correxit.. 

P* 291. /iw. «/t ante ^enfi infere iPii^ Corf'. -• 
P. 292. Claudianus Ep. III. 1. 'tkinms fervandum. 
Ruhnkenii conjedura nititur faifa plurimomm opinio. 
ne , Qtaudianum noftrum illnm elTe Scilichohif cilen- 
tem , qae« Malke iatinae iUoftiftveront. 

P. 293. Sjfmfii Ep. L i. 3 five » /4|« JKmtbmi. 
Skharfer ad Z^ Aoi p. 239. corrigit: 9v fUyn ^mf$m. 
Sic prtmos doot vevfot bene cohaerere» Idem y. 7. 
fih interpretator aeeipe, disce. IntMigendi^BgtuSen- 
tiooem yerbi iix^e^ut illuftravit Abfefch. ad Ae&:b..T. 
L p« 368« *— ^M^f f fv idem Vir jdo&iflifnus mecom pro* ; 
bat prae le^one ^aa/MMv, excitant genethliacam car. 
men, zh Hufchkio editum in AnaL.Cb p* 299* v'Xi#^ 

P. 295. tin, 3. eA ulHma. poft /^«^^adde : it^m FeU^ C. 
P. 298- ^fim Mp. IU..2. yf^^yiilloftravit 
Bufehke iii AnaL cr. p. I36. «^' >^ 4; wfis tvfifAtvoi. 
Vat. C. •— P. 299. EMgeniirE^^y* 7. i^fainmi. Ea* 
dem eft.dfaerefic in f r*. ap. Hepbaeftion. pt. l^. ^fi^^ 
kji tnr moKfieie iifofjnm wgmwiu' . 78 A D » ■ n o> A • — T^ !!• R III. 

p. flW' *« Mattkiai <it. gr. §. 530. Not. 4. p. 795; 
£1. ^ P. 3ig. V* 253. KifA9m¥ reftituendiiin. Sic ille 
yi^catnr ap. JpoUodor. JL III. 1%. : j, — V| 364« Thik^ 
i^jfv. ^nnlla erat neceiCtai hnjas fprniae ; pjrorcribenr 
dae^ guam pafliro oicciirrere docait Heynius fid ^j^o/- 
loi. p.. 351. — y*a67...;c«<Vjfi' nanc- vix ap4^ d«ni- 
nare. wBtm, itftLtir» fignificarepo/run; cincinnos intonfos, 
quibus caput ec teni\>ora Apollinis ornata erant. Hoc 
Phyhdorus fuo iBore ficneuKmlit , ut ipram de( comam 
firispit.. ancinnorup floribus ornarain diceret; -*- H 
^^ y* 306. ovf if/^#rtf. Hoc epkbflo de Diana 
Dril^f ./'^^''^'^^ ^f^ ^- ^* ^' 34^ ofiit/vv eadem ap* 
f eUatur in Infcr» i|p. Sfw. Mifc. p. 341, — V. 308. 
^jiMff repoiiendufii, Sic ap. Apolion^ Rh. L.. L 1194. 
it^iiiftipf ^«fii^f^y* Hujci^s generis eft ^£ojpivif''A^r9/tn.is 
ap. TVbfogif» V. II. qvod tetpere.mataYitiJr. Multa his 
fimilia apud optimo^ quosque reperiantiv, quae cpili- 
gere inftituerunt Viri DD« P^r/otL Mpi^^^S^i* Praef» 
ad Hecub. p. X. MattUae in Anim. ad Hjmn. Hom» 
in Apoliin. v. 32. Sckaeftr ad Z^ioji. Hai. p. 23. Lq* 
itck ad Soph; Ajac; p. ly^ Sed plurima fuperfunc 
jn An.tt^oiog^^ I . otiius Vat^ C auftoriiate reftjtuenda, 
qqVYum exempla dedi. in A&is PhiL Mofaa-Kafc. II. 
/'• 321. V» 314* Scr* ^ !>*?• quaeeft forma i^Xqaifitior, 
il)uftrata<a Bentlejo tid Callima^ihi fr. 293^ ^ ab /«• 
l^l^pf?. Hefychii T. II. p, 747. 15. — ^.322* /^. 
giS. Vat. C. ie£lio rint^. iiutw a PianuiU non imel- 
le6la| reftitui debet , modo fcribas yaxfyt, Bene no^ 
yerat Minerva formam viii, f» quo ipfa kabitabaK 
Jam haec cum fequentibus egregie coofpirant. — V. 
320. Plenius diftinguendum poft. fM^Kniy* Tum revo* 
cata le^ope Vat. Cod. djiftingoe : 

^iyf^ff^ks ^hofiXKmfi fr«TVf ^fAOtf iai^tAS fSs • • • • 
P' 323* /ff • 4* corrige . annenta pro artnato. ~ 
y» 365. V. D. in Bibl* Liplienli T. LXVL jp, 77. bunc T.II. P. IIL BT bmxnoahda; 79 

verrniD transponendom et cmn V. ^8« jaBgenduni 
cenfet. Certe Crarino niagis convenit qaam Mena i* 
dto. In lenfn tamen hierennis/ lUe ad Lycambis 
filias ,. AxcbUocbi . jambh ad xeftim adadas , . refptci 
cenfebat. Mihi non liqaet.. — P. ^a^. V. 377. For» 
mam «Xixaepyvffoy probat Scharfer, Meletenu p* fl. qni 
et mecum Vat. Q. ie£iionem unim revocandam (latoit. 
De Enripide £p. .«J; DXXXV, riv cn^yii /MV/vf«i^ ««• 
iiftu De <ii4:ada «J^. DCXVI. w.Nt^^im m^ofoif. Ah 

A|y«. iii» PCCXVIL r^y xva¥uwt¥ Mov^y, iiiiim> rff 
fukiyfffov* a* DCCXVIII. 2* Tif /uov ryy yXvxffjpvjr if^ift^/ 
4«^0y/^« ./.,.; 

P. 327. Ckrifiodori IL 2. iftiptu4u9 vereor nt 
metrum ferac« — JP. 328* ^usdmJU. 2. v^ '«• i^/W* 
Revpcand um «Tf/y ex Vac. Cod*. 

. P. 334. M$trodori Ep, L 10. nm/S/ir, ut.per* 
peram in notis exprelTum , fed /3/w e(t in Vmu> Cod; 
id eit, iS/i^. quod valgatae yS/ou praeferendum. ~ P. 
335. ProbUmatum arithmeticorim nonnulla vertlt et 
explicoit V. cK <9^. K. F. Uauffln dejr.Zeitfcbrift,fttf 
ciaiTifcbe Literatur. L. 2- p« 104. fqq. n^oii reccrdatuiv 
e« a Brunkio eiTe edita et a nobis in Animadveriionic 
botillttUnta. 

P. 337. Metrodor. II. 6. Facile hiatnm vitaffet 
poeta, fi {cripfiiTec: EirigifM* '^wf ^ iyhirnf • • • 
Sed cf. Ep. IIL u IV. 5. XV, i. XXII. 2. XXX. u 
XLUL 5. 

P- 338^ Mitrodor. III. 5. ut vacillanti metro 
faccurreret , Hermann. ad Orpheum p. 768« emenda^ 
vit : c/W ^^ «oVffoy fJWiMy , off»f ^* tc» * . . Miaore 
nutatione fcripferis; r$9i nim ^wyMyy x^feitmt i&««.. « 
V. I. fi vera eft le£bio Vat. C. iHi^tnf Verf. 2do fcfi» 
bendom 7<roy I3^fy niJi^ts* 

P 343 ^i^odor. X. 7. Tvof» ««^ ^ ^y'X"« Hane 
ttembranarum leftionem minos feliciter tra£lavit Bn gO ./ . ADDBNOA . .. T. 11. P.IIL 

IiLprnnt voceo/» ktcref noli dabicere; tam vero mtU 
ii veram efle neqoir^ quamqoMn hae conjan&iones 
paffim jungontor, et crebrios fortaiTe jondae reperL> 
rentor, fi per editorca liceret. Sed a» noftro ioco 
frribendum videtor: > Sa ogu iiv ytX^ T\ttixfi Kihil in Codd. iibi fimilios doaiboi nthi et it Cf. 
•JBnyf in Comm* Falaeogr. p. 815. De 9^1^ ytXjly-dixi 
fopra in his Addendit ad Locill. £p.' CIV. T. II* P^ 
M. p. 502. 

P. 348- Metrodor. XVII. i. vlht ^ix^t^^n IW 
hi. Vat. C* quod verom: vXUt oix^fJ^w^ w^Tits. quth 
tuor iiberi filii extiuBi. — V. 9. iii (wJt Cod.) iofift'> 
mo hujos fipigrammatis adverfarimonoit Htrm. %A 
Orpheum p. 769. qoid ipfe reponendom jodicef , non 
indicant. Scribe 

Zit ii XdfAfimviTUffupm 

V. 15. ne K«/in hsc fede ante vocalem corriperetor , 
iierm. l. c. p« 129. is repetendum cenfebat, um i^ 

P. 350. Problem. aritkm. XIX. Edidit Fabr. BibK 
Gr. T. IV. 4. 22. ed. vet. Bonada p. 425. — V. g. 
In Vat. C. reriptora : rov AEKAI H Kfvt^is f/tirfw iXw^ 
fiiirov — vide an haec hteant: iff**^ ir«T^or (4^«v EKA« 
THS ngvtg^i) fAir^ov IXov fitirov. 

P. 355. Probiem. ar^ithm. XXf^L %. nm h Sftut. 
Scr. »»; tiV. ut e(t in Vat. C. — P. 356. /*. XXl^lL 
2. »ief »9ttYM»Iii nivrfvt (pifovea nivm. Scr. ivnynal^t^ 
idem qdod iviyKnt. Tyrtaeus ap. Paufan. IV. 14. 
ivnyKnins iifi 'kvyfis. Herodot L. VIII. ill. Jva Wr 
^fyaXovf } Ilfi^w Tt X9U ^hvmytMiWf. qoae cum aliis laadat 
SchaefersLd L.Bos p. 5^5. Cf. Hittersh. ad Oppian. 
Cyn. L 265. Straaora verborom eft at ap« SecunduM IJ^». — V. 6. r^voca le6^ion«m Vat. C. qtiae fenfotii 
)iabet optim^ni* «ftfiy^b* 1. non' ef); trakerei fed pen" 
ito^. Homtr* IX.. X, 351.' wV ^f xn ff»vr«ir xfW 

ifvffoiff^ni iviyot. SchoL ffr»!^/t/tifmai»u\ ^vfoerrtttifffoukr 
Cff Hiym a^ flbweri T. VlII. p, 314. — p. 353. 
Problem. XXXI. %• Himia eft Ariiiiiii muutio. Vi- 
tiam eft in folo nominei .ve^lia autetn tieofn (five ni* 
ftf) ri r^/f«» .fi^niflitna.jfiiQl* .. >. » ^ 

P, ^bo. ProhUm. :^XXir. ii.if^i Vati C.^^ 
P. 361. /i«. 3. ai »//. Scf,^r/Mif9. ~ P. 367. JSfXJ/^. 
3. w^' 'A^^., VjU. C 

P. 369. jifclegiqdotu^. V. ^>'9'' inori^tu ]^ro« 
fujii.ad dDatts iii {«apid^.i ^«^tttanM^ V. xl. in literii 
ad me datiff 

II q^iHsf cdUim BibyeitNilus Thtbas fijUngit. Thel 
bae enim , quae vere fic appellabantttr , in orientaii 
Hpaflnniinlf^ftnt pofitae^ ; ' 

P. 370. CyriUi V. 2. rftmini t^niffe videtor 

rfiir^ ro¥ m^oiktro • ;> • 

. P. Sfv. Imi tOiHe&xiit fcripf^fktt : ^utiani Eeo^ 
PraefeSi. C(. Hugmbucki m Et>ift. Epigi*. p. 286. 
fqq. et Gotkofr. ad Cod^ Theodor. T. V. p. 304. qnem; 
MeitavfY Pf^yttenb. 4p. H. de Bo/ck 'Nor. p. 490. 

P. jya. S^iam Vi 3. $<r rflxpts yfw. Uoc5r. fa» 
ttipro atbitria motavit iti Moii AUod qoid latet, 
ptaefertim qoont repetitio- verbi'omnino fir fopervaca- 
nea. ^cribettdom fdipiccr: * 

ro i^ ijuflrwXivj h rfiX»Sf S ^tVf 
yi^moSf U ^vriias CKkfi fov 7*oiro Ji^os^i 

qood animanda» Ofatj<w liaod parom .piofaerit* «^ 
^ilftfsdt HI. 3. .;prpteyit jWtendation^ai liofttaa iffr^ 8a A d s K A' ' 1:; Itl I^. liL 

mcmn. td Orph. f. 770. — tin. 7. «fr tUi. A^ verba 
vvf *i. Fulgo. 

P, 373. /m. II. Scr. ffuliani Mpigrammai eujns 
'4ifiich<m cL editar ixcitat » intigrum edidU erc. Fei^ 
peram MdcedimU tSe i\xu - 

• ^' 375- ^^tiani X. i. JUartorelH de rheca cala- 
cnari» k p. 2[i8* ^i^vopr^t corrigenduni cenfer. Fra» 
ftra. i^^otA. £p. XXXVIII. W /8f«TJr »/i^i(»« Xcv(r(r«^ 
€^v(XQV ini^yu xgthffovi ^mrrtt^iji. V. %• idtttk iyttvlli 
v^Brav^mutandaiii' cenfel, V. 3* ^vi^fMy f^v¥ ixi^ 
Ittem, rff K/an» intefpretatoi » quae plumhum eohibei\ 
ne a reSa discedat.* Inepte fafie. — V. 5. Idem pc 
Sbaji in Vat. C. crrverift» legi ast , iinde ipfe erv*rnfm 
£icit,^ qiii» i/o^-Hi»ltfii« chai^eribUs quafi firmetim 
et adfiringatur. Nihil vidi inepcius. — Ejusd. XI. f ;- 
xixXtntri. MortoreUi 1. c. p, 224. iufnoi cprrigit: plum^ 
bnm ^fig^aut /uraUor pirif extremUaljibus eaiamorum^ 
uireSe proceddntf ' • . . . , i 

P. 377. ffuliani XV. %. i (fAeit imftt. aar verac 
eft.vaca^ et,q4;.i)raej9pas; tum.natara faooperi vitam 
et fpfTitum derraxiiTe putanda eft; auc artis; tom ars 
viva etfpiraniia*finxit opera. 

P. 3755. S^uHani XXIV. 5. ^frt^ycSb qn^fkr^nu 
Clegantenf.h^oi^c i|fum praepofitionii illoftravit ^Bof^^ 
•j^rfe ad J^^iVi>/lr.. ;Her. p* 429. SicjfchilL Tat. L. 
VI. p. :i7.().,i//«M (fic lege pro i$)!eag^hoi nml ^tr^i, 

^fc;^3lr«ie. ef mpx: AfWcirv ftttfih^s nfil furi 'fiovni» 
Xoi/S ,^,fr»^^ivot^^Km' /u,trK 'Kongiotf f leoLfBipoi moti ^ri Jim^^^ 
^hm* 'iyj^au fAfr^l» rotvrtt* .^ri ti fiUi^otf iyuifAioVf mo4' 
fitrd 0rfffuyifoy not^^hof (roy infere^ tuu rmv XjiaTmt 
Kfrt\yhrt^09' ttjf ,vfififftii /mi ivvfi^p ntu ^ottvtt, In po* 
ftre^no colo ff.lraAe fupplenduth! o^ «y v^^idou f/ti ivm 
y%'l\t:. Mac Hon. £p. XL. de Pan^ofa : 9 ii 'yvyi fiori 
.'^ot.itdti^^f^jpMiittttpkilis. Agatk: Epl LVL %tii tfi'' ' 

4 f. 11. p; m. t T. rf i4 1 w© A «I D a; g3^ 

Xm^iff. Ep. «>. CGCLXXIir. Ktivf ti fkiv iyfm xvfM. 
r» fmZrai' XtTfocs itfri^wtnv. Libah. T IV. p II9. 
iftwfifx^^ i^ fl^fri Tfotmv ' irivTut xttl 5vflr/«» mmytff^m^ 
fdXXmv ifnitiff xmi roi^ ^iovt ixiXtis hvvmt rt 9m Xfo* 
¥ims /tAirm Tf^imv rmt Mt/x^w iitiv^ nml rif olxov wirvxSi 
Sic etiatn Latlnt. ' TAcit: Hift. L HI. 49. Antdniu$ 
nequaquam pari innocentia^ poft Crmonam agibaii 
CtCortiuin id Plinium. L. Vll. ig- I* 

fi' 384- Sf^iiM* XXX F II. 4. ^^i^. Htnc 
formatn tuetor ^alUmack. ap. iSWirf- |n «»^fXX«i. ^av^^y 

ti xvfiXXm. Apolhn. Rhod. L. IV, 1053. ?r# ^ovyof 
mmoriAnyhrts «wft -*^ jB/wflt XXXVIIL Rhotnpfaaeai 
argenteaty qoas quatnor e pro<!eribui^ Imperawrit 
lacot tegentttms geftai^e folebant, lioc diftichp fignifi- 
cari exiftimat du Cange in Addend. ad Not. in Coni- 
men. Alex. p. 599, Cf. Eundm p. 227; fq^ — Bjusd. 
XXXIX. 3. h fiUti, Vat. C. fiiiroio Plan. — V. 5. Hoc 
folom ex hii verbis effici poiTe yidetur, ut 'Tatiabnt 
magiftrHtum aliquando gefterit. ~ P. 385. £jusd. 
XLIL I. ovrt Cod. Vat. geniiinofn. ~ V. 4. In Vat. 
C. baad alitet Itgitnr quam in Plan. Revocanda leftio 
CQJas matandae nulla eft urgent iieceffitas^ 

-P. 387- ^idian. XLVIL a. fxrowtf Vau c. loco 
pr. — Ejusd. XLIX. r. Ocyut revoea leftionem 
membran. qoam Br. temere immotavit : Jkt ^t nivrot 
mktffn xmt ov trftiovrtt mSrcu^ SiC plane ioCatUS eft 
ffuUan. £p. XLI|. fvri fvffis »nktim nmi oi moXioTo 
Mmfiffov mifmfitt. ' 

P* 391« (^Jm. hVlIL 3. rt^ySis f imkt. 
Vat. C. 

^* 395- (S^W/ftfH. Lxr. u *» nml Vat. C. — 
V. 4. ifuriffis pro nis. bonc ufum exemplis illufiraTi 
ad Ep. »V. CCCXLVIIL T. IIL P. IL p. 71. ^ P. 
397. Ejusd. LXXL I. woXv^Xoifffionri codicit Vat. noo 
eft enr repodietor. FhtSibns hoc ^pitbetoo ntn mi- 84 A D D S M D A T. IL P» III. 

nvis eongniit qoatn mari aniTerfo. — V. 5. . tttffim^ 
De utriusque vocabnii perroatatjone cf. ff^gtUmb* 
£p'ft. cr. p. 375. Schoifir Md.Dion. HaL p. 189. 

P. 401. Marian. IIL 7. lin. 11. poft fftffny adde: 
$t Plan. Ifitffat^ Br. — Ejusd. IV. 3. if^fi^oUi^ xf^i^* 
de unguento rofaceo plur imit verbit interpretatur Mar* 
torelli de theca calam. p. 11. . * 

P. 405. Hn. 9. ab uli. poft fr»f«i adde /^4^. C ' * 

P. 409. /f». ii.'poft Cod. adde #^ P/an. — Hfmn* 
in Bacch^ V. 16. pro ififfmof mailet ifiwf Lobeek id 
SophocL Ajac* p. 244. 

f. 412. /f«« 24. poft yv^Xi»» rtinfere F/011. iv- 
9»^i;« Kat. 

P. 414. Un. a. Scr« Virbo. pro vfrfrfiM» 11"« {II* P. l. S T S M B N D A M D A. $5 A D P E N D A . 

B« 

EMENDANDA 

Ab TOJ\IUM UNDECIMUM 

SlVfi COMM£NTARII TOMUM TERTIUM 
£JOSQU£ PART£M PAIMAM. Jl* 9* Qrphius V. 62« irjppylroirt , qvod ex MediCis 
Cod. reftituendQm dixij^ exeoiplift firmavit '8cha$fir 
Meletem. p. 19. 

F. 11. Sicundi Ep. IIl. %. rQfntims Vat. C — 
liiu 21* corr. quum quis pro^ quis. — ^F. 13. /i». 9. 
dele Yerba Scr. ttnctrSv» Conftrndionem Ifx*^ • • i 
^win itutirmf tilaftravJt poft For/on. Sappl. ad Praef. 
lA Eorip. Hec. p. LIV. Schaefer ad L. Bos. p. 189* 

F. 13. mer. lUuJlr. 11. 3. Scr. Jtri fw. 

P. i6. Irenae. V. 6. ^«yyv^noi. Ap. Lipf. ^i^^w 
AMVtf Vat. C. 

P. 20. S^oannis Barbut. Ep. IK i. Flutarch. 
•Vit. Pelop. T. IL p. 217. ed. Br. Uthn i fMxn «rf«J. 
ry Mci roi)f «XXovf itiittfw ^ZXXnvas 9 is ovx ^ Et!^«T«f , v 
•v^ e fiurttli BttfivMttt *tti KvttKiuvos^ rifcos iviftts ix^piftt 
fMi^^ris utu noktfAMois. 

P. 21. ^oaHnisEp. FIII. i. Similiter Liban. T. 

IV. jp. 77g. i y iyi tj rXifAmv iXo(pvfm Svvttui xi^nf % Tjf M 

«•XX* iktt^ofi wMwi rt fntiffttfnifn re. ubi fcribehdum: S6 A D D X N D A 7« UI« P* I» 

P. 23* Ejusd. Ep. XI. u h^»rhs\ tttigit ScAaf- 
yir ad /., Bos, p- 273. 

/^. 34. In Aurigar. StMt. XniL i. ftvXor «%^«ir. 
Muftath. de limeo, p, 136. ed. LipC ^tr' «vror yf«. 
i>/iaxef rvy if^wrus iv^ti rey ftvXev. quem locum laudac, 
traniitivum verbi «y^«79 ufum iiluArans» Sckaefer, in 
Append. a4 jlrift; Plut. p. 530. 

JP. 41. Aurig, Stat. XVIL (>. (Trt^»iu,t¥ot. qui ipfi 
inftadio vicerant fenioret puerum ConlUntinnm ago- 
nothetam (ibi fumferunt. Male haec olim interpretao 
tus fum. Cf. Sckaefir. Meletem. p. 8* — P. 42. lin. 
6. ab ult De poetairnm licentia iu nqminibus propriis 
vide fupra in his Addend. ad T. II. p. III. p. 300. 
Cgri Ep. V. 

P. 46. Agathiae Ep. III, i. Xv rcribendum eih 
monet Schj|efer Meletera. p. 98. Dubites tamen 9 an 
feriore^ in hac (Irudura optativum omnino repudia- 
verin(. Oppian* Cyn. I. 67. tIs riit rQkfji,itr$uf atltuv 

htrtiXttyrciy H fixfftX^i Xfovrt ris mitroy iyrtfiikotro\ ubi 
fiatim fequiturt «V <refJ«X/«y $i ris £y fivfuiyay ifjKotl 
Philipp. Ep XLf^. rif yif tXoiro Ktffffoy hi ^fOri<Pots , 
flL^ xtfiatts Bfofittoy, — P. 47, •— V« 7« ^ftfo^ty ifirwy. 
non in amorib(is ponendum eft ^dulterinm^ quibus 
frui Iic€iat|'fed in criminuin nnme^o habendum/ 

■?• 48» Agathias IV. 7. Scr. tar^y cum Vat.C. — 
P* 49t Ei^^i^ ^* 1* fAviitrTttfdt puefla defponfata. An- 
genda^ hac vpce Lesfica, — P, 50. Ejusd. f^IL 4. 
oirt ^wforiftfi^ Male omnino iJr. 'Ijt/ interpofuit, quo 
nec fenfus indjget , et metruin corrqmpitur. Cf. 
Sfhaefer ad Dion, Hai p. %%q. r** P> 54. lin» 7. cor- 
rige inti ^xq hi. — V. 15. stfoain». Vat.' C. quod 
Br. iii fAtTiftif muti|Y^^) nefcip ^uare. — V. 24« Scr. 

90t fX^^ttj T.flLP.L BTBMSNBAMOA. S? 

^» 57* ^jf^^A. Ep.X. 6. nif UiMu^t. de nSy enm 
lndieatifo Hde Sehoi/ir. in Epitn. ad Aa>lii Epift» cn 
p.26. «t it#rom ia AppMd» ad Arifiopkaf^. Plat. p» 
XXXVIIL — V..g. rx^i ex Vat. C. rer^cAiidQm, ii^^ 
eet voligari GrammiiticprQm praecepto adverfari. videa" 
tar. j/gath. Ep. .LXXXVUL 9. iix^^ nthif, "O^Pfn, 
fMt ifiws iuMgtf 9i>^ «TtrXiMi. . iic Vat» C. non ^«Xfiy. 
filacedon» XXX* ffurrirttros fAifiitmv ris Ibi miXmmfos Iyuc7». 
. • • Mv nroi Nv««/iiir . • • itot* obi Br, iterum ^«« 
membr. reclamantibQi# «#. . Her. XXIiL /mv x/vf« Kn* . 
fUiftfw • . f ^y froTf mfnvas tnv /nLiiop» fMl^ov» ^iht. 
AckiU. TaU L* VI. 7. p. ^54- itftM^^oi^ um fAikm 
tuutff is /iin oX^^fif tii^P Ib. 9. p. .256* «XX* ovM etmn 
wjis rtv ifiifiU99Vf <V» otvriv ftots m^jmrifots tiff$o7s Jf- 
iifUiov. Ib. X2» p. 263. fioi\o/btmi ii ffot xml riv 0i^ 
trmfifof, 9s rts hriv simiTvf is mv fitmXkoy nc^ilns. £t 
talia fexcenta reperiuntor , quorom ot aonnalla faci* 
lem emcndation^m admittQnt, \fz plarima eandem 
rerpoQnt. -— P. 58. /fn. 12. toUe leQion^m ex depra* 
vato loco natam, et fcr> fivimXiiyrm pro fivittXhvrm ^ 
Qt etiam in Stratonis loco, qQi proxime fequitar» cor- 
rigendum eft* Sed omoino f(;iribeqdam , 'emendatione 
longe faciUorei 

i/mfititrm ii ermXmwnrm ^yJurffortu* 

Sic Ep. LXXXVIIL imKfv urmXioi. — V. JO. «V^/i3«- 
Xsi V^t. C- non minas rede eft poiitum» quam ap. 
ThiOgn. 83* ^««^* ^ ^^ ivfiaits it^if/knos . . ovs fmvs f^n 
ftim mivrms iyot, 

P. 61. /iB. 24« nonopas eft 9 inferAtur. — P.62. 
Agath. Ep. XVII. 5. Kevoq^ndam x«/^«rff/5o/M«<. Im-' 
portunum hoc loco r»/. — P. 63. ,/rit. 22. Scr. l^tictt^. 
— P. 64. Agathiae Ep. XJX 5. iign^M ri of/toim» 
Scribeadam procul dubio: 

nifiens rmx ifi^M» 8S A 9 D t N D A T. m. P. I. 

qvo et hiatui tolUtar^ et fenrns hand parum erigitar. 
In «0(1001 contextu Ru/in, JSp. XXXI, 9^ im/ XcvW 

. Ufi(li/A^. — P 64. jtgBtk. Ep. KXL 3. reftitae leftio- 
nem Var* C. • ji/vvy nvi «rov^^^om. Minime enim oput 
eft| quod Br. cenfebat , ffnv^ interponatnn Ver* 
bum dicendi latet in nttf»^w, ad quod Xiyw fubaudiri 
debet. Euripid. Phoen. V. 147 1. h f fys rrfarn^ 
rtutf 01 ftbh f w9Lrot(m wfovd^i HoXwtUfty ioft% Ol i^ ie 

P. 68* Hu. 10. ut de fun refponderit vertit Gro» 
tius. In lemmate poft 9i/tAU¥ adde ex Cod. Vat. vira« 
fiLytt^txiv irt^^^lr. — P. 69. /fn. 15. de EubuU fr. vide 
nonc S^hweigh. ad Athen. T. VIII. p. 106. fq. — P. 
74. Agt^th. XXXII. 3* viftro cu; immataverit j8r. non 
apparet, Certe haec forma non minus obvia, quam 
,?^«ro. — P. 75, Ejusd. XXXIIL 3. ieaione Vat. C. 
xi^Ks fere addueor, uiAgathiam fcripiifle exiftimem: 

lyy fii}as svgo fnt^Kmiftiy iito ttforu^ot^ Tfix» xi^ais 
^iKotro aoif ftforifms "Kai^mTfot i^ktninSm 

qtiae ftruftura elegantia npn caret, quum in vulgata 
oratio roinus bene vin£la iit. Facile tamen necefla« 
. riam non eSe emendationem concedo. «— Bjusd. Ep. 
XXXIV. I. Quamqqam in prefodia nominis *Ayu^itts 
veteres fihi parum conf^ant ^ nullum tamen locum re« 
periri exiftimo, ubi duae priores fyllabae prodiican- 
tur. FonaiTe fcribendutfi 

qnod nonnifi una Htera • fcriprura Codicis recedit. 
Ut. a TlvJttyifots defcendit Ilv^^oiyo^^tios ^t Jlv^oiyofiios t 
iic ffb 'Ayft-^/wf » *hyi^ttos et 'Aya^^vior, 

P. 79. Agath. £p. XLI. 6 rnxtrtit ot xf. Her^ 
mann^. ^d Orpheum p. ^iS' corrigit pvobabiliter , rixt- T. m; p. L s T t M ft tm A iff p A4 t9f 

si •i HfcMi,. — P. 83. MjusdXLf^Tir.^iFkitoJlraH 
Heroicai qnfte «d hoc Epigi% ceniparavihfiQt, Boiff^ 
madi p. 46i». excitafit Ariftidm Serm. Sacr. IL 2. p. 
392. qiiem illas thermas refpicere faftpicatar. — V. u 
fAoXovms. Vide de hac fortna in hit Addend. ad Ckru 
Jhd. Ecphraf. v. 128. T. 11. P. IIL p. 310. — P. 87^ 
£fusd»Epm LiV. 9. rKiifMW %\ nXotfTwmf woiniyaTai 
mnivros E$s irXior • • '• Sic Vat. C Quae oitm hic 
reponenda exiftimavi — nam Brtinkiana ledio nnlKaa 
cft pretii — iongiof funt arceflita. iRecHnt fcripfctii 

rXv/wom of fgXovroZvros f l^ttl mvxipoiai ffvyowros 
ois irXloy ifrafAinis sioiitJf fiXocir/yy. 

Videa quam factle hgol excidere potuerit. Eft antem 
in hii verbis anacoiathon non infreqaens' in talibas, 
pro heti oeirols ffwvai levxiwoTs Aotitf ttk, qood nniiavit 
andor , ne dativis coacervatit fenfus obfcararetQr. 

P. 88. ^gath. Ep. LFl, t. Hunc pontem com- 
memorat Paul. Sil, iti Defcript. S. Sophiae v. 513. 
to9 ftfly ivttiiroiffiv iy^vofhvrti fti^fois Mv^yiovts Tetyyi*' 
fsov ns iimf Bi^hiii y»if, , Nwr» Xi^or/iAnroio it»^»a^hrti 
ytipiftiSf Kfiyvof ifnirifitv iieSmf ov ^v5/uoy iXiyiti. ~ 
V. I. fAt^ 'Effierfinf. Gonf haec Addenda ad T. II. P. 
III. p. 379. ffuHan Jig. XXIV. 5. — V, 4. •nfrif 
tiovXihis. Qaam membr. ovrtis offe^ant, legendam 
effe apparec 

otrtt iiovXi^^s. 

— P. 89* ii*^. 22. In fragmenco Eubuli propias ac« 
cefferis ad vulgatam fcripturam, fi (ig correxeris: 

rif i^ tviffiffMeof . . . . Xoieiitt rtSia tqv 
ioiXmrriov yXpcvxov (pifovauf tiytfi* \ 

fiifos , Kififtixi y i(p^if^if / M^MfT l^^/f* 

P. 9a Agatkiae Ep. LVIIL 5: m/ m75i. Hoc 
revocfndam effb «xempla declaranr. Hifych. no7i^^ 99t ., .: # H » B iff » A t . T. m. P; i. 

iM$4n* 9h.hu7¥9f,ri9 W<roy. qaod fruftta in rufpiciotieta- 
Tpeamr. Aifck* Vlt. c^ rheb. 795. ^wT^/ x* «x.^y» 
Oppian. HaU IV. a;'^. «»73'« ti wvXU^s wf fkntref^*, 
Achili TaU L. II. 14. p. 65. »«7^« ^viffroXiV ^« 9^f'^i^ 
xix«^* ^f«KXy«- x»« x«7d'/ jandim hnbet FokL&I, Ep. 
XXXyll. — J^W^. Ep. LIX. X. $7ioP iyi rif fff^inm. 
SIc ir^iculo. ofus efi LolL Baff^- 1» «v /«iXXw /ffw<y jef<^ 
«0$ sroTf* ^ffvc ii yivoiTt «tXXoff ,>^« /uTJ^fWS mpws 
hftiyias. Sic ibi Var. C. Cf. HHndorf. ad Platom^ 
(^lmm. p. 62. qnamqaatn ibi paulo diverfa eft ratio. 

P. 92. Agath, Ep, LXI. 1. %9U n ffiyxfrt^^s l^«- 
orr^iV;' Kefpici ridetur donum Minervae ab Hecoba 
cecerisqiie Trojanis mulieribas oblatum IX. ^. 293* ~ 
P. 94* Ejusd. Ep. LXV. 3, ^x^q, Vat, C, vxw. Plao. 
~ V. 5. Scr. «roXX» ^o/, xX. r. — Ejiisd. tp. LXyU 
y. ffiJ"' ifii^iffiis, Vat« C. iwi^nffjif, Nbn nno rn loco 
particulam f/ fequitar conjan£tivos aorifti primi, fe* 
qaente pierumque f uturo , ant praefente , ioco futuri , 
aat imperativO| (imilibuHe. Oppian. Cyn. L 522» 
ff/ ti TVXV^P « • . « »^ 9^f* /Myitfv n fiatgvfo/iAMVs Tt 
mtXm^ou In Mufas Anal. T. II. p. 59Q, tf frorf Ttf^t- 
vioio f ,9tXoff (piffSiiyyos inoiffjis ((ic Vat, CO rjjy '£^«rio 
^mufjLm^t. it. CCCLXIX. t/ rffa(ptfnf sfi^ns i\$Tif(M9m 
nixKov oigvcfis (fic men^br.) Oy froro ^oi rtva x^S^^ 
ifttoya, roZit von^tis. Antipater ap. Hufchkf An. cr. p. 
236* '^ ^^ wtftifi4^s fJLt isacf irfotm^^iy wtf iovffttv A»« , 
MfVfftts» Phiiippi £p. L. ^'^'Xii^ovf «^i^ • • iyapf/tiwfi yi' 
yvfffft Kttfttxtyrfiffji *0 ffos novos f livatistea f « . . • T«x* ^** 
ifufAtTrfct. Sic et buc loco membranae. Philodem, in 
Ep. quod edidi t. II. P. L p. 248- «* ^ imXtiinis oS- 
^»r« • . • . «XX^ irifovs o^tt ^aLvotXti^itis. Agath. Ep. 
LXIX. ff/ tevftr^ y^ijl seytZfjttt iMwofAtvov Owtirt rtB^Htt. 
Id. LXXI. tiff^f iwof4,fifti^f ro ifovftov • • fitiiii wiyos 
i iiv ^V» ' avXttnot , fMiii X^^^^V "hMf^f iteoifv(p^i 
ifttyfAoros ifvvfitiyovp f/ttiii ytfi^oi xotfttvs ri >iimp fut: X III* F. L B V i9^ S N D A K D Aw %h 

ii xt* iXkiv» ^Uif^t i Tfmkis $insm$ iftinXmmhrf «'»>^ 
mm9uii9is r^s ormy^ifmf. Hic locui iti^prioiii in«ftiorft- 
bilisy qiiippe in.quo futiiriiin indicatijri <am conjiindi* 
vis iu jungitar , ut de vido rcriptorae ne cogitari qoi^ 
dem poffit». Qmte videndum , an reliqna loca re&e 
revo^entur ad vulgarem normtm, quam ia plurimie 
l$r. fecutus eft. 

P. 95. /iff. 13. Scr. yvfi%. ~ Ibid» Hn. ptMmm 
Scr* iwism$M 
i P. 96* lim. 19. S(r. Xnnmifky pro Xtv««v/9. 

P. 97. Agqthia$ Ep. LXX»^2^ caufa non eft 
cur repudietur ledio membr. ffxtvikTMfltoiPfieriiy , quam ' 
aeque bene dicatur omtim^Kfiit et mfimKmfMu Vide 
L. Bos. ObC cric. p. ig6. — V. ii. non anfim fTrie 
profcribere, quod.etiam V. C tuetur. r— V. g, jf^yoy 
'Af«mWXovf. 0PUS9 firiptum illuftravit Schaefir ad 
IHon. Hal, de Comp. Verb. p. 404. fq. — P« 99.- 
jfgath. £p. LXXI. II. imnii m^imiiMs. Scribere poflii 
/t« xf/iMtJfc , . ut paifim /u9 poft fdnii et f^ir^ injicitun 
Hoc ioco .lamen dariu» fuerit. 

P. l(X{. jSgatk. LXXIL ^7. hnl M/f«m miris. 
Vat. Cod. nml MifwffiS mvris. Plan* Minime opui erac^ 
«tvroV mutari in «yJf wy« Saepiffime mpifm^^s Imperat^ 
nm romOHum %nificatt Vide f^Uoi/ou in Magar. 
£nc. an. VIL T. IL^p. 450. —* P. 104. tim. 7. ab uU. 
Scr« ifi^ofithm$. 

P. iq6« Un. lu Sct. ^Xmii/mffot. Sic enim eft 
in Cod. Vatr non 9vX«/«^<m. et fic iterum lin. jg* 
ifvXmiifMy^f. Futurura medii faepiflime fuccedit in Io« 
com paflivit aoriftus, primus aut rariffimei aut fMin- 
quam. Cf. Pi^rfqu a4 H^oir. p. 13. et 367. AbnfiK 
ad MfihjL l. p. 91. et alU. Caeterum ipfa Vat. C. 
leCtio» nulla mutafione fa^a, re(|itui pofle videtor: 

ov y«f fymys 
fiiffOfim* vfuriffi ymerfi (pvXmiofitfr 9t A D^ B M D A ' T. m. P, I. 

nemibomfviS(imB4mof^4Bt»abdom^. — V.^. Scr. 
f«f 9i wif. Sed hoc quoque loco verutn f€|rvifle videri 
(oteftCod. Vat. et PUnodea: «/ «^ W9ficm^ qood di- 
fiam , ot iTfff ff» uMv909 , fi U ivmfiro. Quo «dmiffo 
taotologia evitator , qaa J3r« ledio laborat. Nam ver- 
ba ffiff 9i ittftitrms irihU aliad dicnnt , qaam qood V 7» 
erat: «/Jl «rtr' ff/f rffor oTmv- iXgicofMu. Verom igitnf 
fenAiffl expreffit fbmmaf Orotiui^ cajos verfio mihi| 
quum Animadverfionei fcriberem , non fatif accnrata 
vJdebatar. Nihil tamen, qaod mireris, monait A 
di Bofch , praeftantiffimui Grotiani ingenii praeco et 
vindex. 

P. 107. Agath. LXXFL i. {vyif. Vat, C. Hoc 
reftitaendum. Cf. ralken^ ad jlmmon. p. 65. — P, 
109 LXXf^III. 5. iiirov. Vulgo. 

P. III. Jgathiae LXXX. 4. num fcribendam: 
94ur§lfoi ffiff If^. — Agath. LXXXI. 3. fi^oSfov. Vat. 
C« quod reftituendum. 

P. 1 12. Jgaihiai Ep. LXXXIL a. ^lrr««* l^tf* 
<ria# lumina i. e. illoftref in patria fueront. Minat 
reE^e haec olim accepi. '— V. 0. tHrm^o rifmt Tpo fitif 
iifufos. Nihil membran. lefiione' verius , modo una 
'v«ce 9 quae excidit » revocata , legat : 

lkr»m, mt Tnvms ryio fii^iofiufof. 

mariios iarum intirfecitj fptrans fon ut fie iarmm 
pudieitiam ixpugmant. rjihi Jirms. Euripid. Or. 781. 
(pffvy» rt ioiXif rJlJV. — V. 12 If i^ oiirf corr. ffinf 
P. 113. Agath. LXXXIII. 6. rif ^m9ov. Vat. 
Ci ^ Ejusd. LXXXIV. 4. Caufa non eft, cur aleftio- 
ne membr. recedatur. nrohm praerent pro futoro. 
Cohf. Addenda ad Paul. Sii. Ep. XXIL mfrifiinf, in 
qoo nec FlanudiS offendit , bene habet. Vide Ad« 
dend. ad Chrifiodori Ecfht. v. 308. — P. 114. Hn. 3. 
tolle it Suida. Nam ap. Suidam n^meo legitur. X in» P. I» B T B M B.;ff 9 ^ H D A. 93 

JR 1 15. Jgatk. Ep, LXXXVL \\ Scr. txOh Cod. 
V. Af ffA iMtrtu — Un.ultim. poft vulgo ndde^tfbA 
^a#. Cf. Jtddmda adJgathiae. Ep. X. g. <— /'•116. 
Ijfi. 13. coTT. fcribas pto fmbi. 

P. 117. ^gfl^A ^. -XT/f". 4. Jfyr' ^iJJ^. Vtna 
. P. iig* /«»• ptamlt^ dele verba f«j «If4«n ^i^ 
proibuit* Nam in Vat^ C* t«ov legkor^ ot ni PlaDnd» 
Hoc revocandatn* *— P^ 119. lin. g. corr. yf«^/u«To««H 
Verrit hoc DamoAaridis Ep. Montfamcon in Palaeogr. 
pk 24. cQJnt erroreaqnoidam.exagiutit AftfrfarjiL de 
Theca Calaofi. p. 193. fq. qui V. i;. corrigere conatoc 
ffmfitl»»rutf. nam plnmbQm literai non pmr§r€ • Ted li- 
neas tantnm docere, Tom v. 4. 9vY{f»(pUs. £t fie 
certe Paul. SiL LL tvyfuipi^t rix»nf 0fr«y». !<!• LfL 
tiffoipimv MttXm/umv. NqIU tamed neceffitai idem epi» 
tbet6n Damocharidi qQoqoe obtrodendi* V. 5« rfn^ 
XKXtif rt X. idem, fine caufa idonea. — V» 6. xft2 
ffuiptmi nmXtifMv. Idem. — Damockar. £p« IIL a« 
w xf- Vat. C 

/'•131. Paii/. 5i/. I. a. ntftfiffirtif. reram vide« 
tor. CL Addsnda ad Chriftodori Ecphr. v. 308* --^ 
P. 132* £;Wd. IL 7. «XXir. alio modo^ Vide ad L. 
Bos. p. 333. fq« ~ JS^usd. IIL 5. r/^ My ixtXtt^k, 
corrigendom cenfet Sckaefir. Meletem. p. 98* Cf» 
qnae notavimas ad Agathias £p< IIL 

P. 134. Paul. 8iL Ep, V. 3. Peffima ledio SiiA> 
musfii h «XiyoxM^. (\ ejusmodi vocabelQm' in gueeo 
fermone extaret » primam fyllabam prodnceret. Nec 
intelligitur qua ratione fit compofirom. Sed nihili eft 
vecabaLQm» . £x fcrtpfara membr. lynkmtiifM^ 'Hf/ktrif^ 
•, • • fcribe emendatione longe certiffima: 
Mrrtftf ifxXtiif i/nt^ 
< • ifntriftfMg^mXif ififiif Iffi^M^^er. 
qnod imaginem •eiBc t foavifiittimi. iytOMp eft ap. 
ApoUon. Xk L. L 790. 9^ ' A D D K N D A -. . T* III. P. L 

XXXIV. 8. Scr. ^ f^in. ~ P. |45(. Hn. 7. delenda 
verh^ : Mtanda /orma ri^fiiaTfv^ovi Ejutmodi fonat 
iingularis numeri non extitit, quamvii fiitrrfvx^ P^^m 
oecarrat* Monuit de bac re foi\ JUusgrapium i|d £t^ 
rip. Helen. v. 428* nuper Schaefer. ad Dion. B0L 
p.. 407. Cf. Matthiae Gr. gr. p. la^ f, Fajfow ^( 
ifXmgnm p, LXlX. fqq. • 

P. 150. FauH Sil. XXXF. 4. ,5,ro* if^n^.U. Vat, 
Cr ~ £jusd, XXXVi. 2. Servaiida videtui: meniBra* 
pamm ledlio: 

Hrnvof *'Zgms , icrfi^iy xtTat ^r Sari ^fgtiVi 

{■ •• • 

atiis Amor infiru8!u$ efi^ ita ut.mealatum eoferr^ 
queat* Hiat9f fortaiTe non exrim?gcend|is, quippe 
cai i^iies nonnulii j;€tpieriantiir in Anthologia, quof 
bau4 facile ftiftuleria — V. 8- «V iauf^i^fi. Vat. C. 

P. 151. Pauli SU XXXFIl. a. Hi>:Kfos ix^iroy, 
CompataodQS jlchiUes Tdt. L. I. 16 p.M^. iy« ii rif 
^imx^y-h rois i<p,^okkfM7s ^ifcoyf rSv rtrn^ ifififs fffoain^^ 

fov iPfotX^iv (fort. fr^o&tX^w) «jrJX^w fit^mv ffMvru — f 

y. 3^ 4&« i^Httfufu vnt. c. 

i'. J52. /i?«/f .SJ/. XXXFIfl. I.. •r^Jf ffwcr^ 

V*t; a ~ JS)\ XXXIX. ,;i...tf45(ftc;.*oi. Yat. .C. — ir«x/- 
Mf^oy. pi^olepljn; ^uae eft in hoc KpcabuIOy illuftravit 
Lobeck. eA Soph. /Ijju.i^* %q(i. 
.* -. ^^^Si<^^' ^^ i^g^ itominibus ^eo nonUnis. — 

PauLSiLXLl. 3. Scr. fii^fuxu aoL- y. 6. rmTs ti 

et iit^fitus. Vat. C. *- V. 8. i«* ia^ia^ro. Vat. C. 

/*. 154. lin. 5. afr «//. dele aoi omittit Fat. C aor$ 
ibi l^gkur. — V. 10. Wjr' «v«^^fy»f. Vjit» C 

P. 157. PauliSil. EfiXIuF.^ r/*kr« Vaj. C.. 
V. 3. «/«^i <«««. Vat. Ci ^ £/i«i.^XLVlL a. ^wy^ 
Adde.Hymn. Homer.: x. 3&1. ^^oy ^tiMy vprtffry«^oi^<r«. T.IILP.K' ST bjisiidamoa; 9^ 

Vat. a-^ y.S^TS r. Val. V. 5. U ixi^afiJVgU 
Vd 7. ^hrfii^m. Vat. V. g. «a/;c«/»ifo«. Vat* V/lO, 
^V. yat*'i V^ ii.'X^rdi*f. Vtn V. 124 vntg. Vat. — 1^ 
P. i6o. Rn. 9« corr. fuam pro;. quae. ./; .^ 

i'. 160. Ptfnfi 5i7, Ep.LXlI. 2. Martorm de 
Tlieca calaiiiaria T. I. p. aii. x»l vxtor^ coxxi^^t\ 
^Qia in ftliif imjua argumenti Epigrainniatis W(rx«^«^ 
nmkifntmf rep6ritiirr — V. 5. Idem p. 163. Sarf&is ivi 
irrXitf mttttttiSam ^<;enfet; inepte profe£be. *— V. 7«' 
Idem tentat^ xgi*9 ^yr^tfigf ifn K^wkrr ««< * , ,' pojt* 
fuamaiiate trirmbat jam^ et cooperiebat ocutos rugo 
jumfupercHium.^ .Sive tfitrrfofMi 9^9 «Buu . . . five i^f^ 
§us if^^i}^' . . . .. omnia male et (ine caufa idonea. 
~ Ejusd; tXlLg. froXimint. noftram hujus vo€afaQli< 
interpretatibn^m fatif tuetur anaiegia fermonss. De^ 
conopeo JPaut. SU, £p. LXVIL «W^ / imti^ptu ^^hu, 
muXitmt uaXiierm. Apud Homer^ Od. X. 336^ ttnri^ 
iiifVffot¥ «raXwM-y. ' MartorelU autem de Theca calam. 
p. i8* nen coofundenda efle contendit «aXvm^ et ««. 
),ptMpif; hoctffe' multis feramiuibus ; ilind muttis fa-^ 
eiebus; quo fenfo id b. L qooque accipi dehere. -* 
y. la i»ifMfou Idem tentat. et V. ia« fmg^i^my. ^ 

««5* igfiti^mf. Vat. C. . 

P. 163. Pdul.su. Ep. Ul 5. Martoretli deTKec. 
caUrn. p. 163« corn em^ifoTo vel ertt^foio. vas atramenti 
eouCoSi et viSi. V. 7. Idem : ^fcyiJjrv wok^ »miJi<f<rnf. 
Jpongiam abunde bibentem aquOfri, (ive x^nt itXnftii^M 
>«x«ff^f. ffiar dquafacile impletur. " 

P. 164. Ptfll/. Sit. Ep. Llll. a. fc* iiTKMtifiLvi. 

V^t. C. — -^Kjrf. LIV. 1. /uiXis. quodammodo, licet 

aegre^ Ut Ep. LIX. ififimru fiif noifiis i^iXtt 9 yfottpis, 
WV9 ii x^^nr^ Oirt giXus Xi^^^h SeHfof miseieXmffttro^ — 
Ib. tin. 4. ab ult Eubuli locnm ad memem neftram 
eenftituit Scikweiglt. J. IV. p. 577. t 
Foini.P.1, (}. . :. .: 98' '. A B 9 S H B A T« IIL' t. k 

. •*?» 165. Un.ftnuU: Etmdem Xocxim' Aleiphtimii 
trafians Baftius Lettjre i Boiflbn. p. 158. fq. ututt cor« 
rigit , x?x«y («tit utfwtov) jut* xd^ «X^mv. hoc' interpretat^ 
de figillo Adonidis eKcorallio. 

P. 168. PauU mSSA^ZX '4. ffit nmXifM procnl 
dabio elegnntias ell firankiaiio ^tCti wmkifutu. Repe» 
tenda praepufitio , qaod prtecipne in cotoipantbnilioe 
Ibeam habet. Plutareh. T. II. p. 513. C fMXtarm H 
it$£t roZro ttt riv tihXtffx^* tfwix*iK» mfffttf tit tict^t 
i^fitfii^otrti rtit tfmrnffir» u e. tlt rift kfivfifa 9 SUwtf ttt 
fJCttt. Ib. T. II. p. 323. £. «XX' r»«i /uf ioHm/uf, Snrif 
> tit riwtof ifiiMUfot % rot ^ttktuit xgi^^ • • • ^tiyttt nm ittf 
^fttt^ Dio Oiryfofi. T. 11. p. 102« ao. i/M^/S^i^fii^ ri 
^voei «mf tit 0X9/MM ri fU\ou In Plutarchi V. SyU 
lae c*. 22« «•XXo< rnf rvft^tfiim (ptvytvrtt^ Stnttf ttt X«* 
f/khtkt Tov Si!XX« To ffTfttriitoiot tutnfi fovro • « • Vir 
doAus Plutarchei rerinonis immemor, tentavtt, ttt ri 
Tov S ^f . Sm^ ttt XtfAtfu. HinC explicandas etiam 
locui, volgo minat re£le acceptai, in Vita Aemilii 
^Pauli c. 3* «XX' uffoetg Ufoit K. r. X. longiorenim elt| 
quaip qui hic exrcribatur. Ibid. Cw. 13. utu tttfttliwt 
(uvrif^ • • it imi ft^rruu , if^hrtt rift fitnaiKttms. ^ann^ 
Cinnam. .L. I. I* rftvr» ixtTfot Ktt^outtf i/ i^oLftLvou arim 
Xttu ro7t fiifiXois hriftsmaifitfoif rf i(ns ttufHonu fii^ 
Caeterum haiic brachylogiam egregie illuftravit Schae^ 
fer. ad ffuliani Or. p. XIX. et ad Dion. Halic. p« 

327. fq. — Ejusd. Ep. LXI. I, ;c*«»»^ yigm»* tifsXoiTm 

, • . Ej^regie emendavit Hermann ad Orpkeum p. 730« 

X^Ofos tifttfu, 

/'.170. /iM. 4. ab uiL pro ^n# vutneribus redioa 
fcrlpfiflem , no» comefum , morftbus petitum , vexatum» 

P. i74. Pja(/i iS!/. £;?. LXXII. 4« ifnft^iXov» 
effe videtur in Vat. C. fic faltem ell in Apogf. Gotk 
Saepifiime ov et « coafondantur. S» IVLP. 1 B t t Ut.MD(IAiM D 4i 99 

P .175; ^41«« SiL LXXiy. Hoc ^ttriAn iatinit 
trerfit^ut jqddidit H, di Bojih \n ?o^m9Lt. ^.,336^ fg^ 
qm etiani de"ejas fatis dispptavit p. 344. fq. 

. P. 190, rauli Si^. LXXFJL 1. revocandi leSia 
»1 ii rovrt» "^ . 

i^. 191. 7fii. 21. corrige: conjungant pro roiyK^- 
gire fpliani. D? Adjeaivorafp , quetn h. 1. artigi', 
ura /lupex^hidite dii];utavit Lobeck ad iSb/^A. Aj., ^. 

P. 192. //«. 3. «* tt/^ Scr. ^.6. yro K ^. * 

-P-.i93* tf^. li- lege ly Maif^oV Sic enim eft in 
Qoftro Apogr. * * ^ 

/^. 203. LeofaU Sckot: Ep. XXn. i, roV#. Vat. 
C. Paflim et rirtf et alia hujus generis adverbia, in 
quibus temporis eft figniiicatio^ participiis fubjun* 
guntur. 

P, 20$i ArahiiSchot. Ep. F. 2. vfftwij w Sl. 

nif ^ i. Meliusfortafrefcripreris; igiriamr^f Sivtov •••• 

' P. 208. Macedonii Efi /. 5. roy ljp«r« ex' Cod. 

rcvocandum. — P. 209« Ejusd. IIL 3« «/ «//yi Vat. C 

Seribendiim videtor: 

i. e. h livXfi — V. 5. Scn' «Jxx« ^t.- 

P.2I6. Macedonii Ep. /^.3. Scr. irt/W fUi. — 
P. 2T2. £y«irf. F. 5^ 6. Ih alinm fenfum haec accc* 
^it GrotiuSf verteni: 

Ut vtdit^ harresciti* cangr^us defiiti indi 
lUa habetf uetdi queat crefcerif luna mhHi 

jEjusi. Ep. FL I. Scr. U ^n. cum Vat, et Plari. 

/'•215. Hu. 13. corrige-ftqMi/arMiMf. -^ Macid. 
Bp. VIII. I. M byfM,its. Vat. C. — P. ai6i 1. 2a 
rfeflimeexhibitiil Philimouis TcrfoSi 4111 fie fcribco* 
. duf crtt: Sed poftrema haec verba omnino videntardelen<iaeire. 
Ci.'Biynius ad IX. •. T. VIIL p. 728- 

P. 217.' Macedonii EpXTL 3. «V«>^'»'* «ftpotiof 
iurum^ infleoeibilem , retorridnm^ quod monoic £0- 
tfc* ad SophocL Ajac. p. 317. flbni^r. IX. •. a6. ^ 

/*of piifixnf* SchoL iitsfiuiXttxrps nm irrifitr%sy ini rtS 

i^i» ^ifin' I • ^^' h^M&y\ — V. 7. h . . Xv^fAr*. Ex* 
ciuvii h. L Schaefer. Mejetem. p* 87* h cum optatii^o 
jungi poffe docens. * At in noftro quidem locoVereor, 
nt genuinam lcaibnem teneamus. — Ejutd. Ep. XIII. 
% Scr. ei H fMu — y. 5. MMfrfOfMifis ounc mallem de 
bamo valde acuto, tenacUer igitur inhaerente expU- 
care. Eft enim in his compofitis lignificatio multitu* 
dinir, coplae, vehementiae. Cont.IHatthaeikdChriif. 
Or. I. p. 7- ^^P^^' Obff. I. 19. p. 134. 

P. 219. Macidonu Ep. XV. i.Jr« ^^ ^»^^" '«* 
IXiyfwi peffima leSio. In fcriptura Vat. C. ^ Plan» 
l^w ik et fciXtf ^Xiyl». . .* . fortaffe latethoc: 

I^M a ee lemetf i>Jyim • • 

interpolatam inmfadem ita confpicmm dabo^ ui 
qualis fit omn$s intelHgant. Vitiura effe m una voce 
.«p^X« rhytbrous hexaraetri, cigus reliqua pars optime 
incedit , abunde dqcet, — • V. 3. lacuoam fic fortafle ' 
meliut impleveris 

sivrp juti fivXif^f iteti Titvietfes eliot IXI^^X» 

e7irfy igt^w vittf ••»•... 

rAf pro iti roZro. Hanc oh caufam PMams aqnamp 
quaefaciem euplorat, appetlavit optimam • • • 

F. 224. Macedonii Ep, XXI. 6. fMtf^if^fmt i5iX«. 
Ex fcriptura Vat. Cod. /Mtpxfiffiff AMXjrr^ legendum 

eflfe appareti et fic emendjivit Herm. ad Orpheum p. 77I» ^ ^ ^ .^ 
P. 32.6. Mqcidonii Ep. XXIF^ 2. W ^^, V^^^ 
C. — Ejusd. XXV. a. X^J^f*^ ^tr^^f legeuduia pro- 
pofoit etiam^t^Aaii. ad Efigx. feiea. p. 303. j^ Vf,. 
5, «;« rr#. Vtt. C. bii. — P. 227. Ejusd. XXVI. 4^ 
X/ym, Vat. C. et tret AkW; Myd#f- Afc et Steph. — 

Ejusd. XXVII. 1. iir; ftf;c**.ir. y%t, c., _ ^ 

A 230. Un ult eorrtge : mmoimtatm* t- ^^v 
«#d^. Ep. XXX. 4. t^M mfmbr. rerocandum videtur. 
Cf. Addeada ad ^gathiae Ep. X. 8- T. III- jf p. 57-.: 
— P. 231. Macid. XXXI. I. <»«A^/Xov V. C, (male ini... 
preflbm i^f^t/<d:^ov.) quam formam toetgr Jiujckke iuj 
Anal. cr, .p. 294* 111«^. CCCCL iiinnr9w M^Tiu rJf- . 
foih9^i ^f^fW. — i'. 23a. EJMsd. XXXII. 4. ,N»r-, 
rat l^fduf de Menfib.. p. 96. if in^ffh w T/m^Xw 
fuo adhitQ.aevo monftrari y#y** A*o^ 'Tfr/ov AnJwf y diftai» 
Quoldco noftra de JovU ijii Tmplo incunabuli$ con-^ 
)edora abonde. confirmator. — V. 10. Scr., ^l^^ uf ; 
eft in lH»o. et V«t. C; Ultimom diftichon fic ,vertit 
Grotius: Tot ms res decorani: nocmt contraria Jaqpt 
guodfqrtunatis urbibus arma <9i/t* 

P. 23S- Macidon. £p. XXXJr. i. 2. J?. rfr. 
Bo/eh. in Not. p. 469. nuilat fe bic afperas offende^re' 
fal' bras dicens , . fimplicem fenfum honc elTe M : ^va^y 
rus /i manibus tenuijffi et contnSlaJfi tbe/aurum /ony^ 
niaveratf quanita erat iaktatus.y ut^ cum Ch^ena 
TittnUano , js interfici patiretur , ne hoc gaudium cour 
taminet vita aegritudmi aiiqua. Po/lq»am vero/omno 
/olutus hujus rei vanitatcm {nteUixerat , /agientior fa^ 
Sus et niM hoic amplius CHrams y more ♦ bonis /oli^Oy 
iormitumivit. Fateor. mihi..ne fic q«idem rcm faiip ^ 
expedit^m videri. MirabHis. «eFf^ fuUita in avaro ani» 
toiuiMitfUio^ . qtio» , mfdo .qofifMdo ^ %»^ &«!»> fa^ieni : tem videtnDi faQnmi- ' OiolraM Mteni , ram \ qaom 
fomno diicaiTo (^f vfTiFQt;) priftinam circa fe [jauperta-, 
tem videret, fponre iteruori obdormiviiTe^ fp^eran* 
teini fore, ut tale fomnitini^ ipfi itei^um dbvenlr^r. 

P:!i37. MaceddHii Ep. XXXFIL u miris iuti. 
witL Kediui fortiffe fcripfetis "^ 

vicijj^m Mpud me audire opiabam' mortim coHjugis. — * 

V; 3; Scr. ti'i»oi. 

P. 239. M^. 8* c6rnge SS pro Sic. lUaceion: Ep« 
XL. Bitputavit de Koc £pijgrammate cUHBinrick in In« 
dlbe ScUdlarum in Aeademia regia Ghriftiana • Alber* 
tina an. r8o6. bahendartim. Cajus de eo fententiam \ 
quia ejusmbdi feriptiones non in* ihultorun * manus 
vetiire folent , ipfis do^iffimi viri verbis exponamus : 
^Quo llatim appareat , unde pendeat fententia , adhuc 
obfcnra , fcribendum iit fine difticht primi, rwy^Aytt*' 
52y, majuscoia litera. Nam' hoc dicit haud ihvenufttis 
v^tfiiicator , ridere fe , quutn adfpiciat dtjlium' Pando- 
rae; neque tamen eam ipfam criminari , fed* potius in-' 
ftruda alis Bona; haec iicut de coelo iliata mox' fup^t 
terram volaffent , ita iri terram quoque debuiffe deci* 
dere; etvero etiaro Pandoram, eMpallesceutem re- 
te^todolio^ gratiam.vuitus ac pulchrttudinem perdi* 
dii&) indeque faftnm utrnmque, ut inanis iit arca 
Bonorum , et habeainui mulieres fenesoentes» «^ Haee 
fane eft ment poetae et lufos fentenrta^ qnae quam 
argota aut frigi^» , qutm bene vinda antithetis videa^ 
tur, aut contra, jam non quaeramus. Nonc fuflicit 
intellexiffe, fententiam hic diverram haberi a tralati* 
cia fabula , fingereque poctAm , non M«la abfcondita 
in ir/^Vf imo e:(optatillii|ia vitae fiona, Diverfitatem 
dixerii npn lcvem fci|icet ! Sed ia promtu eft vetuf- 
tiffima au^oftitat fij^emi |iomerici lie ilUa4uob«i do- ••• .*. 
•• • - 

! ••• -liii|inPaM|'Jfbri*> 'qoorvm sltef^n mala remt, alft» 

•. 527. Qtt^x fotite defiVMK procNit ingeniob .«ffi^ 
fabiiltf Befcffii ^ a Tyrrwhitt^ prtaiiirtk motila .eaf htbita 
in Diirert.'dvMirio. ed. Lbndin» p. id. pofteaHm^* 
gra efnicidiffimaex alio €odiceej«tdem libeMr p. 48. 
Xais h wt^f «. r. X« Quam' fabolam , qui aTt«^ncnn ie« 
gerit, inilia facile agnoscetexemplam/qaod plerom- 
qoe Maeedonias fiiam fecit; Sed ipfum modaia.<daM- 
tarioni» ac licemiam , qaam exponere longom fit, pzjo 
fe qaisqoe exigat fuopte ftadtOi accaratias. . Acqtie 
etiam reiiqaa « nane facile eft expedive ; quae. expe* 
diendaitem-corioiis relinqAamai« qaippe in hia^ie. 
qae literit valet interdam iU«|d , irX^ey n/ntay^imvrig. 
Adjiciamoa tamen nonnaHa, qoae ad ofam fermonia 
pertineanty aemios infpiciendom. Qaod de fioni^, 
e dolio- emiflia, dicitar, ^#rJi»rcto id j;ede' hgbec: 
qaandoqaidem ifta usqoe volant, nec perveniunt in 
terram. Deinde in verbia furi icS/utttr nofari debet via 
rarU>r praapolitionis : fofttf H0m» op^r^%\nm ,d€tra£fHm 
trai; quam ad normam ioquantur etiam Latini, ut 
Lucan. Pharfalr V. ^j^.^fi^^ignmraianta; j^i contra 
eadem virtete ponitur mI#, XxKinioram. afii.proprio. 
Vide Bormaiin-ad Locani L c. «1- ad^ e^osd. VL. 145. 
Foftremo» ne in altimo difticho forte morofior.aliqxiia 
dobitet de hao ctaofula verfys, ]««i«turyf » habet'ea ipfa 
plarimam antiqai coloriS| qui, *at nativus fua aeute 
eraty ita ferioribus eft inftar elegamiae. Qao de.gb- 
ner^ hqc (ojain exemplunr^ laudemus exOJyirea «^. $3« 
ubi de mulabuf, <pi$*9 y h^tfr» x»i (tiriif. — Verum 
fic necdnm omnia a£ta videantur, ut tlceat, qoo^l in 
proverbio eft, manum de tabula. Redeamus paulis» 
per ad caput Epigrammatts, expeudarnusque iterum 
diligentias ifta priora verba : Pandorae adjpici^ns 
ridia-doUm»;^ Qoerfam faeeperuiiet? Videlicet illuc , imde poeta ludendi occafioneni fiiaifi^ ^rqifi^iie pAit- 
cit can£(a dicafncif, excidit lemRia vf^rficttUa apt«m: 
tif MJcojrM Umfidftu^ Sigoa Pandotae noo inandiuit 
qnamvis rara. Vetaa exemplom apad PaUfaiiiim L 24« 
-7. et nonnullafh gemmif, quae interniQtrttuia deliciiie 
priorum temporum etiamnum faepe teftantofi.*^ Ha- 
deQua Vir.dodiflimuay cui, qood qos. in fecundo di- 
fticbo interpretando in reQam viam dedoxit , gratiaa 
agimoa. De vi praepofitionit . fntrip qoam idem atti- 
git , fupra plura dedimus in Addend. ad ^fuUim. Atg. 
:Ep,.XXlV. T. 11.3, p.379. 

P^ 239; Ma€$domU Ep^ XLL i «. in <eaimdatioiie 

>a ne propofita oon ferendtts hi*tu«, quem fiicit.ivii^*- 

.▼tf«i-9w«> V. 3.^ 4* nemo JSrfifii^to crediderit, fic 

'JUBiidonium rcripfifle «t ipfe pro arbittioedidit. Viii* 

gata certe le3io pvfi y«f. .v/niacr non erat qur mutare- 

tnr I qnum fturmfin>»i tim probe di£bum videri queat. 

P. 240. Eratojlhenis Ep. IL i. reftituenda vide- 

tor le&io Vat. C. nml fif inoiTji »%hn i<pmfiuift9U iUa 

marUum prascidiiUm./iquebatur, —r V. 6» ht p^99. 
Vat, C 

P. 243« MichOiUi Ep. y. 4. d»X €i^lm. re&ioa 
retiileris.ady^giiiAfiini, qoam adicivitatem: imaginem 
et. civiutia erga illon amiarem , et ipfioa viri .fapien- 
liam teftatitem. -*- V. 6. Scr. ifirfiti^'». 

f. 244* Sopkronii Ep. L 3. m qood Bt^ ex Cod. 
Planod. inferoit frig«t. Scribe, fe4rvataledioneV«C«| 
doobus tantum v^icabiilis transpofitis : 

-h^iit m fef9eu$¥f ^ftrf» irnaof ifitm* Ifv^t , • 

V. 4, Scr. ii, jM, ~ Ejusd. H. l- refte vidiffe vidc- 
tur SUphanns x«< legendum effe pro ii , quae palFim 
confunduntur. Ti autem e^ feauente litera ir orcum 
videtur. Scribendum niniirunfi, ni fallor: 

:••: *•: ••• : ! 
.•:!•«••./ lociim gfiFl^tpf left firi et Jpfe qaod v^rum^eflf non 

jffoio liQJos verficu^ rei\fa egecutientei inveftain eflb 
ne daUtes. RevocatJi Vat. 'C« leSiQQe 8^1 » onuiie 
red^ pvocedent: .. 

m^pnirws it^iitis rt uotfi ^^^of « fV/«y iirtlpvs, 

I '• j - 4, . 

S^mtkuift ffoanua; ^i$am mortalt eorpus naStus^ 
mortaUtatfs Uges fi^ers nan- pottrat^ itfi nuns vita 
immorfalifrustur, m otki^y dum in tsrris sfst^ innm'' 
msra inmortalia faS^ sdidii. Sie copoU in verro po* 
ftremo mininie abondatr .Qoae qood poft tfternm de* 
mom vocaboiom colloc^ta eft , in fcriptore iliioi aevi 
minlin^ bffendere debet. 

P. 247. Lsontis fkii..Ep*L i. ia Kvfift-ma- 
diam corripuit. Cf. .Addenda ad C^ri Ep. VI. i. T« 
II. P. III. p. 300.^ -^ EjuseL Ep. III. 3. Hunc verfom 
omitieiidum efle ei^em PurgoUo in montem vemi ia 
Qbfll crit. p. 281« 

Pl 349* Lsonfis PkiU Bp^ If^. t., fy^in* js/ir. 
jyeccfiniim. ifi metrym fortafle .ferri debet in. verfifica*^ 
toi:Q iUios «evi» Mnit» fiiiit. fimilia in fentriia Poetiu 
inunilUer fiyzantinQi fpripipref editi)rom,.qiiae fi quit 
toUere.fo9(ieperit, nne 9 ^pertHi perdtt. Quod olim 
lege^dom propofoi si^fofm filorcf » id nunc minui .pro» 
bo, quum tn ejuimodi po^matiis .pedei trifjUabi raro 
admi|tantur. V« 2. S<rnt( 'l/u^«/yfi. iiimia eft Brunkii 
mnt^tio, Scribendum videcur ^ una literli mutatt 

iffifff i/iA(pikivti Xoyoi 

Bijtoria ds CUtophQntSt. fuae 0fnoris acetbitatsm si 
pit^e fanSimoniam leSoriifHs ob ocuios ppnit^ et Lsu^. 
sippss se^i^ omnes ssRtr^fs rapit st adimittations per* 166 A » D » H b A ^ - t.ftlJ *K1- 

MHA '^PiM^^OCoV ninor ponenda- diftkiaMi?-^ V. 7. 
tfSff^ \\ »i\ffs. fnorare nbn tufitti. Iltt emflt Afti«^ 
eonjufiaf^jif ^ nbn dobit*biint tddere bon^in^vtiitr. 
Cf. W»«i. HSag. p. 267.' • i:ai:W/- td XiH.0pktf. ^ 
186. et <]iste ftipra cbngWflimus th Addendti ard j^^^^ofii^. 
Ep. XXVI. 7. T. 111. I. p. 94. — •«/Xof etftii^x 
Vat. C revocandum. — V. g, mate hnnc verfum ten- 
tavi. Senfui eft: ne ea/ (}uae ornandi et deleaandi 
caufa, ut in tabula pi£ia^ funtaddita, fed ipfum tr« 
guthenti finem confidefa. n'^» kigtffyos tp(t fdnt orn»> 
Ikienu , quibos oculi alticiontiir et terientdti • . 

Ff 251. LeonMs Bpt FIL i.' In ho6 verfdcur Br« 
t vuigata ieaione, ^uam etVtt. C. tuetur, receflfcHt; 
non &ppaqii. Reaitiime fcribttur: 

Nam brevem fyllabaih in« bo6 verfifieatore eqiiidem 
nbn curavetim > qilamquam hoc quidem vitioM' ftidte 
eviraiTet, fcribens: w^tos f^nv inirwf i ti itirtfot 
. . . . ' 'V*' 3. f^tikixTvkov ex membr. et v^tt. eddi W 
Yocandum 

F: 25V, L^onks Bfii FltL 2, ntptfM^k lUdftrat 
Lobe^h.kd jfjac. p. 317. noliro Idco non dmfflb. V. 
4. rfftitoe Jeaionem Vat. C. #1 t^ mZ ivfii<rtn<rti riu ^ 

P. 354. Eptgr. BgzUnU L 4. i itixtta Hf^inifHH 
i^fotitii^ wtTJi^t, 'Ha«c V4t. C leQio,' unde iliinimt 
IPoitfiQne fcripferis : 

. .^ H. niXtt^s sefifctif^s tvfuforhif ifo>J/u^Sp 

P.25f.Un. 4, tdde H Phth — P. 258^ Ep.Fm 
f. «f«T«r^ reftitui debet. , Qrotius vertit: yj»^i» ^frir 
urbique defus^ taudemque poitis, Armaque virtuti di- 
, Vitias^ue b^nts. ~ /jf». f!e»ii/^ poft editor tdde : «^ 
ifMirum rueret. Seqoentit verba: Fortaffe iamen . . . • 
videtur. totlendt, — /*. 261-. -Ita. 12. dele vefb«>ig# 

:^: -ivU €mifu Mmm. Veriffimlf fit «mendavlriifiM<if«x> cujo» 

c^iTcAioiiem membri* V»t. «anfirtnut. ' 
* J*. ^68« ^ lo. Scn % pto if. 
P.'273. •*. atr,^L 3. Scr Jl>i.* 
A a75*«V. Hif\^FH. 4. In Vtt. tft.i«/y« «5^ 

pi^JL ande illud reftitaendom, qwd in Aomudver«> 

fioiMbiis pbfai , atit potius , 

#•/ ^' miril} ^iy« «rJf^M ^«Vv • • • 

P. 376. in Arfenii difticho v. i.filteiii fcHben* 
dmi :• «KX* «Tr iv ««X, -^ lin. l4>, rl jiiyiw. Vat. G 
Non placet W initio coli , fed fcribendum videtar 

V« 4. •mrfliy. Vat. C. in quo vix dnbitet, qtiin Uteat: 

ocffov or iifrtot • • • • 

5«jf eft 6^rif. Haec prias arma Aclitlli attolerat, 
Tro|attii trementfbtts; nitncMtnervam videnty Acbiili 
eideoi arma induentem ; idque eoi uon mii^ore dolore^ 
perceltere Helenui ait. 

P. 277. Ep. ut. XV. 2. foXo(Pfoviotfff$ yvYm(U 
Exempla hajuimodi enaMagei dedit Falken. ad Euri*' 
pid. Hipp. p. «05. f. Sfgaar in Ad. Tfajeft. T. !• 
p. 9a Nicander. Tben 329. %»f(poft.ii/r^fi^n:iy$t.r$u^ 
i$ TfifHot noLrot^^l^ivroi itLou^fis. Vide inprimis Hirnh 
ad Orfheum. p. 346* 

P. 279. ii. Her. XXI. Optime Grotius in Pro- 
legg. ad Anthol. T. I. p. XV. Calamitas illa, quam 
li^ens Alpkeiu inducitur , ad quae tempora rrfeni di^ 
beai , dubitavu Facii Nicetas €koniates ut putem 
morienHs Graeeiae effe foetum , cum B^idHini ctrcit 
tempora noftrates homines Eiidem betto vafiarunU 
Locui Nicitai^ ad quem Grotius refpicit, eft m Hift, 
Byz.Scr. T. XV. p. 322. f. obi, depl^raiit Qrwiae diulibm» «LaiiAorttai eopitt ti iUatii» td Alpheofn con» 
Tertitar, eamqtte^ ne p^itriee lndoiii «d Affetlftilm 
eonjugem perferat , precarnr* Caetemm hoa verroa 
longiorit operii eSk fragmentom non Ura jcertQm ?i- 
deri debet , «<jaam jBrmnkio vifiim eft. Immo Yerifr* 
mileeA, eos, ot reiiqQaJn hoc capite, a verfiftcaiore 
quodam ingenii exercendi caofa fcriptof eJTe. — V« 4. 
ifAirgiroiS. Vat. C. — V. 17. airiy U (ptXinfTm non vl- 
detar tentaiidom. Llfon. TSr. LXXiX. mf*ftt\9t i^ H^ 
%$ifMtki:rrnfJ^9fAtu avrf tnni^l^, 'JNkand. ap. A^kem. 
1,« IH. p. 120. B. «XX* iwir i §fl<Pu9 ptti^ayii, ^i ffmi 
iffif ; H acvTov opi^§f* 

F. 284- «^- ti^r. XXXI. Amphilothins in Epift. 
XCIU. p. 120. de cinaedif,' «W^cf» yvyutKMS^ iffnm, 
^fiXvifUif OvK iyiftt^ Qv ypvuHyits . . . • '^^ir yif Uriw^- 

ov fihovtri rw r^owy, ? ^ «5 xttxmt ^fX^vffit ^ ovm c«Vir 
tpvctt. 

^ P. 287; Ep. ii. IIL I. Scr. iXXi Mf. 

P' 288f -^p. ^/. 4. ^ r»v ktIci^ o¥vlt» fyit$. 
Bene habet haec leclio, quam Br, perpe^ram mutavit. 
Vide S^haefer. Meletem. p. I16. et ad £. ^^-^.595« 
qai hanc pnantiationem interrogative efferendam efle 
monet. — ^, VII. 5. Tf ibai aut quatuor literii leni* 
ter imtimtatis hoc diftichon relli^uendum videtar aa 
bunc modum : 

'' ti(p»ytfl} (puytvtrtv* IfA.^ x^f^* — iXX* iiroxifii* 
iny onit fosro xmXoV K»t av , fiirt^tt , (p^fjt. 

Amoresquidem fecundaip poctam judicant. Tamen 
Ule, quum fe ne (ic quidem caufam obtinere poiTe. 
fperet, puero abeuiidi libertaiem ' concedit : M uU 
tamen! quandojam diu efi^ quod tu qUoqne ad fw^. 
chra tendis. • 

P. 289- Ep ^ yilL 5. ov fi,ouf.itr M . • .. Vat..- 
Cf.^ood.re.vDcandam. V. 6. «ficvfv. Locia ad hane; T. ilLiP. 1 1 V « «« W-D A « D A. tC9 

J^. n. 25* p. 140« -de itiolieire formofii , aipvitgif nvm 
mm mwfifffAmx^ hmifims vmyiftty ix rttiy i^^mXfAmy lirmi^ 
1»^. TkiOpkyU £p4ft..LXXXIV« igmttm7^ ttmri^H wx 
ifiXttff ^mvlmmrfu 

JP. 2i93- /tH. 3« Scr. cTr If /Kt wmfimuiiSf tti ii /m 
9MV99* Vat. C et hoe leponendam. -^ P. 294. £)n 
XI f^^ u M%tm xmi ifiXi^. iU Vat, C« Infertain tr Utx» 
gnet. Schbendum videtor: 

t7ir« Kmi mv nmki* §7itm • / • 

itirum iterumque dioci* De «v fexXiP exemp]a vide ia 
SishasfiriMelettm. p.39. — P. 299. /i«i.5. Scx.Apogr. 
Uff^ pro f^a^ C. Msm in hoc Cod. «urotlm iegitur. 
— P. 301. Tjp. XXVn 4. ij<«». Hoc rervari debet, 
licet r/ ik fnoi (6c fcr. ct.m Vau C) A^^Xn praeceflifirit,. 
Saepeenim nominativus. patticipii.alittm .cafom feqiiiU 
tar« Uc dativum ap. ifWfa». V. H. XIII. 23. mirivTim 
yif mvrm riy i(p^MXfMf iiuciciikmi . • • «f ^k r«i^f • (fmTt»^ 
H li^%ii X/>v fi\f^»MU\ ii ii £xX«r /i«9«<riF X;. 
yf, fimmrnfltf mm^mf rinm^n. Vidt B^kk. adPlatoik 
Min. ,p. ioa* 

•^- 3^5: ^f'- ^XXL 6. x«^«ir4« Stc .emendaverafli 
ad Lionid. Tar- Ep. XC. T. I. P. II. p. r^a. — P/ 
307. iS/^ XXXI y. 6. ad duftnm membr. fcrilMi^ 
dnni videtor 

1tik%»i ifi X^^^^^i iii rt ki^mfirM* 

J. e. i^ ^^oir/p^ r* K«/ iy i^ctpiFM. — /''. jo8# -^» * 
XXXf^l j. ForraiTe hic qnoqae Verfas inter diMi 
perfonas dividi debet| verbis fic diftributis: 

•JXX* fffjX^* f^i fi.t>:K$* f^ififfii it' •* iffiirif hulifm 

tvfvt^M» X nfms 

Ep XXXVI. 8* &(^ift^i fofitntn Vi^ettir pro ^y. Tnm 
fenfas: qnum pedii ' vitinm texeris elegKtltl crepida^ niMlifA^jUt , i]iioniinai pnlohittQJIne tnft , qinB «k 
.pmni p«rt/^.(it perfefia, iatfterit. ^ Vera antetn ferip» 
ttttt tty^X^n^iy^^/^ ^ i . 

P<. 309. J?^ «7. JTXZ/X :i. Adde Gr$geriLN0^ 
zianz. £p. LXV. in JUuratorii Anecdot. p: 60^ in Cae- 
fi^rit (^ mortem: -«X^Vlirffirf U (^iru^^ 'fi^ ^^y 1/ 
ip^S.v,f &9 \ ifiaos, . In ttftmk^. iibi < brevitatem toGie r*» 
fpici nejEno Mniv.tdet«. Editor .xamen inepte . patroci* 
natur ledioni Cod. Medic. i/ inttv^Zp. 

P. 311. Ep. Mftffie. XL. 54 6. Paucit literii miita- 
tii» Vat#C. ledione reHitutaf lego: 

«• orrmf ff,i *Zff^m(Pfii$ri%' ittvevyuuvy ^* oi (m^ rov 'SffMif^ 
ttlniy.t"- fi* vmi riv Il^ey', tuwiXM f xmietyi}imv» 

Trei funt interlotutoret,- qitoram alter fe Satyrum 
quendam', qui ^toV appellatjar V.i. paedicafle gloria» 
tur* Qqo aodito primui fe ad cfiivum ilium ^tiv coii* 
•verdt hit verbii: nam bic v^rum dicit? nam te re- 
vera paedicavit? Jam ille id fafhim effe negat. Alter 
«ntem id fadam efle denao affirmat. '— Attigif hoe 
Spigramma ch Heinrieh in Commentatione de Her* 
maphreditorum , artit antiquae operiba« iliaftrium» 
originibus et caulit. Hamburgi 1^05. p. 4^. qoi, ut 
iioftra de fcriptura*Ef/Mii^foJh'» fententiam eomprobat^ 
-ita. qaod nos hoc Epigramma optimae aetatii elTe dixi* 
mus , id minus probat. Me nondum poenitet judicis; 
neque illud dodiffimi viri de Hermapbroditis fenten* 
tiae valde repggnare exiftimo» 

P. 314. jEpigr. mi, XI4FL I. diftingue» quod 
verfus poftulat rhythmus: 

miri ro nvg jmmvotit it^if/Ltvtf, byrot vyjttmf • » * * 

~ Ep. XLVCI. 4. hfi fimXK. Vat. C. 

/^a.^16. £p. L. I. Scribe reftitata leOione membr» 
una fyllaba infertai altera dcleu: T.flli IF. t nr ».M » M D^ A M p A« in 

. tTf<}^ Wd'». iSUifirM* «u J^i. ^f /i»/« T«i2S^ tfiti fmirmfi: 

SuihiH articQlura «7 tetnere addifutn , et poft h Inferal 
iti, qnod faet>ilfinle excidit. tlf. 'Addit/Ariim. ad 
Athen.> 332. . •••••• ' 

; i^. 3^7. -£;>. fJlJt-^i: Smntfef Grigcnr. frdzianz. 
ie Virginitate v. 499? Opp. T. 11. 'p.R^- ^C. dfe* JtiVe: 
uB^fti 'ii'icfiriffr9f off* firXtro fAotfyorifpfftf TuvfOSf ttvxvos, 
o(pis f^xi^^^^f ffoatSf' Ofvts ^^ uiruyru. 

P- ^oo. £f. Lf'///. 3. vVa xififi. Vat. C\ Inr. 
Iitijoi tpigrammatia veifu i^t 9 quod P/aii»dBFf in(cruit| 
ut vetfum txpferer; veteot ut locum habeat. Hie 
^ qao(]ue legerim : <ri ti /9 ^f/xovff« • • « ^ 

P. 323. ffii. ig- *' ^f«vr?f '«««^ eft in ediit. /Ty^ 
mtachiu ^4 

P. 324. J^. il. LX^. I, Scr. r/ *yo%^r/. V. 3. 
iii 'hb<: v^erfu emendando Bf, a vero veh^enter aber- 
ravit. , Scribe fyllabadeleta, quaim gloflatoria peperk 
folertia: * 

iXir/iVi» f^fip; i9r*7s ii rl% , 

V. 4. iifm<rat. V. C. Kymfnuu Plan. ^— A 33O. /lil. I5. 
' Verfuth Tkilifiionis longe minore nutatioRe correxe^ 
ris fic: 

. P. 332. tin. 4. ab ult. Adde: /7m< p« 175. «SS^. 
356. O* 

-P. 335. mt. Ep. LXXXJII. 3. T09 filrw» tlfww. 
Vat. C. Ad haec membfanarum veftigta nihtl fortaiSe 
acceflerit propiuai quam quod legendaai fiwpicor: 

' , tif y itfficf *2ftfv9* 

eorotlam , fertum , qupd ErifinyiS niMHwA Befych. ba: quod uulgato non sft d$teriifs^ Qmtdno tnua 4or 
cerior eft ledio^y qaaf in inetrum peccat. 

P. 337. /m. 21. tixi ^Awflfc. reftiQSy puto rcrip* 
fiflem; w ftXiov^m Tixn . • . ^ ^-338. 6». g. Sc». ^«K. 
fiyyiv.. Sic ^nim eft^in Cod. Vtt. — 4, iy»mi^.K 
i\iJi<r[ coiiiecit H. van Eldick ap. di Bofck T. IV. p. 
500. Brunkianae le£lionit failuatem fi nihil aiiad^ 
hiatas arguit* - 

P. 339* lin. 10. Scribe : celaret pro ciUt. — Ep. 
XCII. 3. ad ^y Schae/ernd Lamb.Bos. p. 636. faban- 
dit frfo^jfr. In fine idem con-igit : mvriy itttf lilXw. -^ 
^. XCIII.<I. Iii fimiii fono j^erborom /SovXcvfiy.et J(ii^ 
Xffvfiv lodit Lyyiax p. 498. ed. Taylor. h»I roi ftnmims y 
«y %rrtf (p9tftfSpf.Seif%f oSroj^ «rjwvJiMw ry» IXtv^f^iky ^ ov 
«ffi rov fiovXtviif,, «XX« irff/ rov iovXtvw , . ImcXvM^frMo. 

A 340. /m- 21. Scr. xffMe\. 
' -P. 341, Ep. it. XCFIL 2. y«X« fMi ro ^^iX 
Vat. C. onde colligUy alios legifle liro; yi\m fMi^fh 
finxmsj alii fic,' urvolgohabetor. -^ P*343* £p.XCIX« 
I. if i<pi\ji. Vat. C. 

. P. 345. lin. 22. iint roTf oXoi#.vfinceram eifle banc 
^eftionem docuit Schweigk. Tom. IV. p. 592. contrii 
Ci^faubonufn , qui ro7r xwXoi^ conjecerat. 

P* 346« Ep. if. CX. In hujos Epigrammatis imi* 
tationem Michael Neandef caripen compofott in chrir 
ftianof in Erotem. Gr. Lingoae p. 399. cojos primom 
diftichonhpc eft: 

ttfAmttfotnm^ifOt i «iirviro»^ iro(Xiiiro9rp^«Mroi » 
fovXmxiilffTo^jiytif Ufotfiuff^o^irtu.' 

P. 348. tin. penult* poft et aiii^ adde: Schaefer. 
ad L. Bos. p. 63. 

P. 356. Ep. CXI. 4« «ofroii. fortafle rervandoitti 
Fit enim imerdttm , oc verbi liamenis accomraodetqr T« III. P. L B T B 1« B M O A M D 4U XQ 

ad nufnerttm praedijcan. Cf. Dotvilh «d CkaHt p. 
596. Heindof'/, ad Platon. T. III. p 244. — jP. 353. 
jE]p. f»J!i CXjy» I. w AfBTor. ^ In Aacr(};Ky quod repo* 
nendum exiftjmabani, laifa ie£iione in Lp. Lfon, Tat.. 
Ep. IL in errorero indu6^us, ultima producitur^ ut 
ftatim £p« CXV.A^rijP», vv ii ntttiis . • « et ap. Mno*- 
JaU, £p. iL w^tfim AttT^V JjT^of 'Agrifuit: Veram 4e>* 
dionem vidit Graefius ad Mileagr. p« 150« 

Z»^ T0< 9 W A « r ^ i*, Xftl MV^ifiHOtVTM xifftt9fftif4 

Qt etiam in Ep» Leonidae Tat. H. 3. fcribenHum. 

P. 354. £/>. CXri.h. 3. leai iiem Vat.C.Vovf h 
ift^otg fAox^ovs fatis tuetur Antip. Sidon. £p. XXII. 5. 
xr^li» y tvfroitrroff tiifiiv» tiv Iv ifi^ois» — /'. .x^C. 
JEp. CXFIL 2. /i*v'^i' »x?f' in lud cro tartrine vernm 
pato. Neroefis, quae bonorum fruAu hominei pri* 
vat, eos impedire videtur, quominus quidquam boni 
Jiccipiant. Sic fere Aefopus in Ep. T. 1. p. 76, jgfy rt 
tti^ rtt *B#5Xo> 9 i/uotfiottifV ikiixfftti ^i/utfftv^ 

P. 356. Ep, CXXL 3; xnrfdiruyn. Conjeftui^ae 
noftrae xtvtgofttivn patrocinator etiam Maeeddnii Ep. 
Xill. quod Br. pro fua le^Kone ^xcitavit. Ibi enim 
in Cod. Vat. non eft , ut ap. J9r. ktvrgonetyh iyxiffrgof^ 
fed xtvrfOfMnth, — V. 4. re£te emendtfle mihi videor 
*Kuvx\tth9t% — fed ne verfui hiatu iaborec, fcriben* 
inni fortafle : 

ffy f «f « wouil y ^AfiMtXtiHfirtti fittffiX^ts * < 4 

Deoruin Amyclaeorum mentio injicitur in Infcr. ap» 
Spon. Mifc. Erud^ Ant. p. 374. nr. CXXVil. ubi le- 
gendum : 

noZ^os l^tHtikim fft ^tf 0l>josf wnivi.^iHitit^ 
ii^toi^ ^iftff» iffkn^xiji mtvi/MioSf 
nXwrifttv ottrift^ 'A/*v«^«W< •^t»tff04 
Foi.ULP.h H 114 ADDSKDA T. III. P. f. 

F. 361. Ep. ii. CXXr. 3. iiX iki. ne te hiatnt 
pffendat, fic habetnr Jlcai- Mef.E^. VIIL i. "W ^^ 
PMo £p. XXII, tvj^xigv h.fpargtii. EryciusW. «rp* 
yirtf hi. Crinag. XL fitifif r^et. Antip. Thfjf. XLIX. 
ymXffimi^ W oXi^f^. et in aliis locit. — V. 4. ifmAmy. 
damnare non aulinr« Efle poflent bovet Pants cura et 
Cttftodia nitidi et florentes^ Certe Tktodorid. £p. IV. 
^ ifmtws mfvms dicere non dubitavit. 

P. 36^. Ep. mi. CXXFIL I. 2. Scnbendum 
videtar : 

TJ /tffltm ri iftftffeov ^AXtft/Aivifs ^Afifoiir cf. 
§7ffmrOf rji mmcfis vmvr tXIfis (fiiXmxt. 

P« 363 /ffi. 6. ab ulU Scr. XtfAvogvi pro Xi^vo^vjpir» 

P. 365. Ep* «V, CXXXll. h. j2. yr^/« w4/KAt»wr 

corr. Schaefer ^ L. Bos p. 722. — P* 366. jEp. 

CXXXIf^. rm iro>J/u,m. volgO rw< woXifiMH , unde for- 

tafle redius emendavetis ?«» leoXifimv. 

P. 367. i5)>. CXXXf^. I. "AnoXkmvlms. Non opus 
erat mntatione roo a in O. Similis licentiae exempU 
laudavi in Comment. de Memnoniis in Opp. Societatls 
Litei-ar. Monaceofis T* IL p. 48* — ^* CXXXVIL i. 
iiio SUmi. FortaiTe hiatu fubUro fcribendum: 

iif Zvmi Kgoviim . . . .' 

ut ftatim Ep. CXXXVIIL I. tmymXfutrm reaius faerit 
qnam r« mymkfnmrm. 

P. 371. Ep, mi.CXLFL Hermanh.ud Orpheum 
P* 786* „Suspe£la fuit anciquitas hujas carminis Wol- 
„fio vel ob folum imvr^ in Prolegomenis ad Homerum 
iiP* 56* Firma manebit Wolfii fententia, etiamli illud 
,,argumentum , cujus mentionem feci, ei eripiatur. 
^Ccrte qui %d ineptam particolam yi , ad ' leftionem , 
,,quae apud Paufaniam eft, ^mXmjmi^ y iyjkiimvof ad 
' „iI1ud, 4uod yj et frfaepiffiase petmttmntqr) cnjns T. III. 'P* t. %T tUtHD AVt} A. '115 

^,Tei exempUiledt in Indice ad Orphentii, attehderit, 
jyejas ftfTenfionem facile me impetratnram rpeio, ii 
,#huitc Terrum &t oiim fcriptum fuifTe contendero z 

,,Quod in fine verfus legiitir teatrSf aut, m fupra qiil^ 
^fbusdam exemplis oflendimni , expUcatio e(l prono 
,,minis off quae rocabulum, quod nltimum in ^erfu 
^^erar^ expulit, gut <^orruptum eft ex verbis iv tivr^^ 
^iUt otatio hoc modo continuata fuerit: 

ff3^\t^v oi iXiiKTO r^vfbv^ ov itvrf 
j^Ay^oM^fOf r inoifiat T^otpdfiosi 9V 'A/w/u^^^p/' 

P. 37^4 liH. 6. ab uli. Non opiw erat monere de 
ptimtL fyliaba in ^AffoXX^n |)roduda. Hoc Homero 
praeeunte aptod optimos qaos(]ue faepef fit obvium. 

P. 374. Ep. CLtF. er%*}/«l de ponte ufurpatiim 
ekemplis illaftravit Sehaefer ad LamV, Bos p. 77* 

P. 378. Bp. CLXIh h. V. I. iA^nxu. Falkenar. 
in Annot. crit. ad Loca quaedatn Ni T. p« 330. corri* 
git ufi^nxtv. Idem V, 2* fic reftituit, ut apud Bt. cx^ 
bibetur. — Quae ilefunt in fine fic fupplevit Gfotim 
in Anfhof. T. ni: p. 395. or yt iiHu ''B/» croi intxif mih 
ifttXintk HMqunrH HOtt otttimait Sebitor httjus ero^ 

F. 383* -^. «*. CLXIX. g. De particula Hf 
in hiinc .modotftpefita /ufV non praececfentev vi(je in- 
primis Hiusde. in-fpec. crit. p« 75. Heindorf.zA Plati 
T. II:. p. 31. et,45^i. -^ P. 384- £p. CLXX Veriit 
Grotius T. 111. p. yj^.Jeu juvenes docuitf fwe in certa-^ 
fttina venit ^ Ante alios femper ferta decusque tulit» 

P. 385. £p. tif. CLXXI. 2. nomen "Avtmos illu- 
ftrat Hoen. ad Oregor. p. 279. (592. fed, Lipf.) — V. 
4» lir XtKvSfu a JSn inveftum improbans Parfon ad Ka- 
jrip, M^di 44« roU.HiMvSpt corrigendum cenfebat. Neu- 
crMra placebat Schwiigkihiftra iuAoim. T«V1L p.^a^. 

H a ' Il6 ADDEHDA T. IIL P. L 

qmifn^ex Atktnaii narradone appareat, xn Heticane 
illnd monimennim faiffe reperrnin , non Sieyome. 
Qaare ipfe fervandam cenfet leftionem , qoam Codd. 
praeftant, rf £ixi/»yi xjiXoy » hocfenru: munus Sicyoni 
honorificum — Ep. CLXXIIL Sab Satyri nomine hoc 
Epigramma laudat etiam Orotius in Mantiflk Qnarra 
p. 423. — V. 4.^Qoum copula defideretur) legea- 
dom exiftimo , 

five nvil ^ktfn • • • 

P.38(>. Ep.iliCLXXIF. Hermann. adOrpheum. 
p. 466. yiRecenriffimi tanrum, et in hia vix alius» 
),mfi aliquis imperitior, videntor ymiti dixifle, ot in 
y,£pigr. incerrorum 727. ^29« Viriofa baec forma 
^jtoUenda eft ex epigr. incerri poerae 174. ubi lic edi- 
^,rum: ^ijtrfj) l/wir» ?^M/ir^fvy/«yx.f,X. Miror interpun* 
))dionem Brunkianam placere poruifle Jacob(io« Nam 
,,quid hoc eft , yie/if ^^vyiw ? Magis eriam miror , non 
,,animadvertifle criricos » quam inepre Phrygiam allo- 
i,quatur poeta , quum Rheam debeat* Qoid enim Phry- 
,,giae dedicet cymbala fua galiut? An ver0| ur cepifle 
„videnror hunc locom , Rheam appellat terram Pbryr 
„gitm? Oindymenen vocatDindymom? Abfit, Immo 
„fcribendom eft: 

9y fAnttg i/tin^etn , ^fvytmf ^ffiiemfM! \9i9rm9 
„!• e. ivi ^tvfvfiov, Cod. VaricahUSl dnvtvfiiyiif/* 

-P. 388. EP' if' CLXXr. 4. 7:tp«. '^ojl Scalig. in 
nor. mft. — V. 7. rirgtxis ovK tffAiyt. Legendum vidernr : 

tii m%oot,s jv^fAMf r»Tft»is ovn ,fytfAt» 

MultH in hoc Epigr. Br. ad vereris Dorismi normam 
temere motavit, quae aUqoando moilioribos^ qoaa 
Codd. oSeronr, formis cedenr. T. IIL P.L BTSUBNOANDA. II^ 

P. 395* Im. i2r lege pramontarium pro pMtrimo» 
nmm. ^— Ep. CLXXXK. 7. omiiet bujav verfas le- 
fiionef emendatricem manum prodant, onde verifi- 
snile fir, infcriptionem in bac parte foifle aot moti- 
lam aot obfcoram. Plorimas tamen veritatis partes in 
Cod. Vat. leSione mihi agnoscere videor. Fac in 
aiarfflore lednm foifle dodibos paolo obfcorioribos 

fiOIAIOK AB KAAETMAN EFO TOTE- 

doabos literis leviter immutatia 

BOIIAION AE KAAH MAA' 'SnZ TOTB. 

veram fortafle le£^ioneniireflitoeris. Saepe in Infcrip- 
tionibos confofa E et H, N et A. Jam qoom pro xmX^ 
fM,y! leftom eflet KotKtfMv aot ««Xcv^aVf facile appa« 
ret, quomodoex ono errore omnes illae vitiofae ledio- 
nes enata foerint , quas in Aoimadverfionibos recen- 
roimos. 

P. 397. Ep. it. CLXXXmi. 5. Hermann, ad 
Orpheum p. 786. ,,Non commemoravit JacobfiusVol- 
,,canii conjefturam, ivy Zv wyyevhs rovy ol fifitKs, 
y,qoae ne ufui repugnaret, certe fcribendum erat roJf 
^oT. Sed non poruit omnino ita fcribere poeta, quum . 

.yyChaeremon , homo, ut Agathias teflatur» homiL loco 
„natoi| nonvideatur acognatis fois impetrafle ftatuam. 

' jyEt quod gravltis eft, civitas ei, non privati honc ho- 
,,norem decernere debebant. Quare fublato vitio, 
„qood e fimilitudine literarum u et §st ot in codicibui 
,ifcribi folent , ortum erat , reponendum puto : 

ffUvB^ M»if avyyv» o« rouro fi^irtts 

^^dvitas ri decrevit hancftatuam.** — Ep, «7. CLXXXIX. 
V. I. Videtor fniv delendum eflei ne ad nyl^n^tv pror- 
fos inaoditam confogiendom fit* 

P. 400. Ep. ii. CXCL I. Honc Crescentem 
Biinefiuf eondem efle potatj qoi commemorator ap* Ilg 4P«»XS[DA T. IIL P. I. 

Ammiun. HtarceU, L. XXVilU c, 6. p. 544. ed, VoIb' 
fii. Confulendut. m primis. Gotkofrtdus in Profopop, 
V. CrffciHS. 

jP. 401. Ep* CXCIIL Loca de hoc anathemate 
tFJde ap. HHndorf. ad Plato: T* L ^«215. et fr. Jjl 
ad Platon. Pkaedr. c. i?. p. 250. 

P. 402. £j9. CXCiy. Extat etiam ap. Arorit ia 
Infcr. ^nriq. p. 47« ubi plurinia vitiofe defcripra, 
Errores viri dodliliimi , qui in tota illa Infcriprionum 
Culie^ione plurimi funt, nihil attinet exfcriberei 
quum ne annm quidem le^nem , quae vulgata fit 
snelior » inde lucremur. ^ ^ 

P. 403. Ep, ii. CXCFL De aquii Hierapoliot in 
Phrygia eft Ep. in Chandleri infcript. nr.LXXX. p. 31« 
Th. Smith Not. VIL Eccl. Aliae p. 37. Cf, Bolften^ 
ad Stephan. Byz. p. i43>- 

P. 404. Ep. CXCVIIL 3. i$Um$ edidit Sckneider 
in Vitruvio T, I, p. 220. — V. 5- Ajf •» Sckneider, In 
Cod. Gueipherb. Feriptum: yifikMi fittr ini Xqvrgi fimrtv 
fXf«^> inqutbus vocibut /3»Xi;s x^* latere rutpicatuir 
do£liffimus Vitruvii editoy. — V. 6. r^gfnfijs^ boc epi» 
. theton cod. Frapeck. omirtit; etiam Guelph, lacnnofut 
in his. — V. g. In Cod. Guelph. literae a libraho 
graeci fermonis ignaro ita pidae funt , at legi poifiht : 
hie^otft, trov<r»fci90t. ar^tya ^foiriMS o^grtfA^us. unde 

Schneiderus efiicit; XovffifA^tvos vrliatv Ufotrltus igrtfnitis. 
Verbum T^ovffifinos enim- fervari debere ob allufionem 
ad Aovool. Haec et fequentia fi? conflituiti&i|^a{^irr ad 
Longum p. 412. 

^tv^t i^ ifitiv nnynv /t/t^ffa/iitnXoy , M» MtXifAirovs f. 
^wrifAtvos \vffotis H^oirliots ifrtfAitts^ 

wvrtt iM^ttgi/Loy rfittifty i9tinfv(po¥ ^ fvr' if im^^hfY^ 
ovftu rfvx^hf iXv^tv ^Afnmih/s» 
comparans Ovid. Met. XV. 325. Amythaoni natus 
Proetidas attonitas pojtqnam per safmen et h^rbas T. III. P. L ST EMEKDANDA, If^ 

JSrfpuit fimis , pttrgamina tHentis in illas Mifit (al. 
mtxfny a^uas. m «/, m in Homtro I^, VI. 5^5/ — 
Excitavit Schneiderus locom Budoxi ap. Stepkan* Byz. 
•V. ^A^xpia, ¥m %fi%n rnt ^K^n^Ut^ 5 row ytv99Lf4,iv9Vs 
Tow Waroj ifoifr ^tif*^^ rjfi» atf/i*tfy roS \^^ iv^xrr^t^ Jls 
9» ^yovff^ MtXuftiroi» ort rait QfCliTiitu ixjt^at^iy p ifnfitt- 
XffTV rM in9K9t^i^(M,tei^ 

P. 407, ^jp. CXCIX. I. Schneiderus cxhibuit: 
V^«7« 4fvxfov nifAotros Xtfiis f ?y •tr/v« «vyv. poftrema 
haec perfpicue (ic in Cod. Guelpb. idgniltar. «— A 
408. £p* CC. V. 2. Scr. ^mr. 

Z'. 408. ^- CC///. Legitur etiatn in Sponii Mif- 
cell. ernd. Antiq p. 333. — y. i. ougtov. de Jove Urio 
Bosporano internreratur CkishUl^ excitans locamCiVtf- 
' ronis IL Ad. in Verr. Or. IV. 58« ubi fignum ^ovis 
Imptratoris in Ponti ore et angufiiis commemoratur. 
Sed ov^m ab ol^^s appallatum eiBe dubitari non poteft. 
Cotnmemoratur Ziw ov^ia^ in Ponto cultus ap. Arrian* 
in Ponti Peripl, p. 12. ed. Oxon. ro Ugin rw Atis rov 
Ovfiov iti^n »7ri Bv^etpriov ormiiovs tHkaat xttt ixttriv» 

Marcian. HeracL Peripl. p. 68. itti roZ ItgoZ roZ xtt- 
Xou^iy 01/ Htos ov^iov otctf in ttvrov xttrtu rov arifMtrot rov 

lloyrov. Id. p. 69. 70. Anonymi jPeripU Ponti Eux. p. 
16. fq. 

lin. 4. ab uit. adde exempla a nobis congefta ad 
Ariou. Hymn. v. 10. T. I. P. I. p. 180. 

P. 410. Ep. ui. CCIF. 5. Scr. ii f^t. — P. 413. 
I^. CCXL 3. trOtrifov Cod* Venet. Athenaei; re^le; 
xMt enim certe oT curripi nequit. Vide Herm. ad Or- 
phe. p. 786. 

P. 414« lin. 5. lift»ofAev habet Athenaei ed« Ve* 
net. cum utroque Codice. Vide Schweigk* T. IL p. 
681. -— P. 416. Ep, CCXX. 2. ni^Mtt et 7ifv<rtf con- 
fura in £p. in Byz. Mon. IX. 2. In £p. Maee^oun 
XXIII. tycttof iifutrifiinf. In Vat. C. ligMifAnf. . lao A D D c N D A T. ni. P. L 

P. 417. i^. CCXXf^I. !• In UaioDC Vtt. Cod. 
^ffv MvfMv'» at in Plan. ^tv • Mvfi»y Utet procul dttbio: 
^fftf ffv Mvfmf — quod. reponendum* 

P. 419. Ep. ii* CCXXXIJ. 2. TQim «vwv 09 ifii. 
Vereor ut ledio nim fervari poflit» qoantumvis fenfui 
accoramodata. Brufikiana enim le£Uo minime pro* 
banda, Leniflimom fuerit corrigere 

rotos iieiitov of^s • • . . 

Quae verba eximie conveniont ei, qui rnfticitatia 
fuae fibi confcius, eam ne diflimulare quidmi curat* 
8ic ap. Thiocr. Eid. XXII. 58- obi quum Pollux Amjr- 
co rudes et trucuientos mores objeciflet, iyfios §7^ 
itfis feimrm lettklynoros , ir^ iietginrns iiie refpOBdet : 

roiifff oTof iffs, 

£t hoc obfervatom efie dixeris Grotio^ qqi vertit: 
nunc talis qualem^ qui propi es, ipfe vides. — V. 5« 
Etiamnum me refte emendafle arbitror : 

ci;(^ff/w; yiXetaiv (xf r» i tvxnXos frff0vX«/o • • • 

In tvjKvXof acquiesco. Plato Ep. XV. ^Sx^Xmf ^ 0«vf 
^iftn miim, fAn rix* i^S^y Ksvnfffis* T. nLP. n. ST «MtHB^NBA.- X3I A D D E N D A 
EMENDANDA 

AD TOMUM DUODECIMUM 

SIVE COMMENTARII TOMUM TERTIUM 
EJUSQUE PARTEM SECUNDAM. X . g, lim 19. corr. T. IL pro T. IIL ' 

P. 9« lin. autepen, Adde : f^at. Cod. p. 637. — 
£p a» CCXXXIX* 3» 09Ti; J*^ oiXoiv vrof . Subaodien- 
dutn fxff«^ cujus elltpfeos exempla vide ap. £*« Bat* p. 
62 1 • fq. — V. 4^. ^lfvxvv ixvlifti fSfAa Ji/iuuyo/Mff oy. Vat» 
nbi (} ukimam vocem mutaveris in i^vifMfp nihil fa« 
cile erit, quod in hoe verfn amplius defideres* 

P. iO. £p. it. CCXL, l. iyvSf. Qt ap* H$fiod. 
Opp. et Dies. V. 336. n*iiw»(m9 ¥ t^itiv 7tf .«^«lyMrw^ 

P, 15. Ep. ii. CCXLIX. %. «Mirf ftruaur&. ae 
y,Difi foloeca certe ^oXoMto^^yfr, £p.«cV.CCXLlX« Kvir^it 
j^i\tis ovTots tis Kfifftv i^xii^'^»9 Item Lueian. T. lil. 

,9^.250. 9 l^i\9ts iyfi »Z^ts iisti»ti/»r9 p. 265. nJ^i\tiS tMrt^ 
f,qt^fjkncof/^M ; Hqnter* IX« VI. 340. «XX' «71 rvv hfifitaoft^ 

^^h^nitft Ttvxt» iv». C£. Par/Sm ad £«rj;9, Pho^n. v. 90." 
Vetba fonc viri eximii SchaefisLi L. Bos. p. 765, Idem 
^•649. monuit , OQllam efTe in verbis : r/ m0< aiMos dyriog 
oi^fiy^ indignacioi^iflfignification^oij Si^^titnil^^u^tQi m ADDEWnA T* III. P. 11. 

edMeleagerXlV. rif IfAnl roy Itcovfwinf j6«^A?oe''Ayr«3'. 
Xov vUnf rjff |y ^Mri X«/6fry ; Icl; £p. XC V. r/ Jl ^< r« 
^'j^feffv rotnro r^i^f<r; Cf ad L. AoJ. p. 598« Stmiliter 
Pkilip* Ep. XLIV. n^i yif l/uoi ^ifriiV rhms ttfm/Mf ^Xior 
o^^uovr; -— V. 4. yt;^y« • . off-Xtft ,,Haec. JQCQnde nobis 
in inemoriam revocattt miiftes yv^ym et iwKlrots, 
Horum eniro ni meminecia, non fenties leporem et 
ftlem poematii.*' Schaeferi. c. p. 649. — P. l6--£f. 
«V. C6'iL. I. Scr. rl jffOi iyfif ... Euripid. Ion.H^g4. 
t/ (^^ fsT< 90//S4» (fot rt xoiviv iv inhfy Multa (imilia coU 
legit Schaefer ad L. Bos. p. 227. — V, ^, w/ f^ftftp* 
(i^cenipla caefurae poft vocalam cum feqoente eni$nf» 
tiatione arde cobaerentem pailim in hit Epigrammattt 
obvia. Leonid. Tar. £p* XXII. a7ie nai "EXkifi rip 
iovXqffvvetv iikogov. Id. pp. XVI. ^^ffitns «XX* fJt r y jf^v» 
go/oy vXoi^ofoy. ut ibi ie^endum. Ammian. £p. XIV. 
#/f rif» oJxiri o- ij y yify iyuKvif^tfCs. - Afciepidd» Eft VL 
f v^o^ ''£^0»$ ««^« r ff y ¥Mfc^^f vnoffrgi^prrm. CriMg. £p* 
XLI. iiikotifi* rovr if w»fri xtiK^ fhvuof. £p. H 
CCLXXII. Wfiofikifttf ifft rus rwf iti\ms ntvxhHf' ^ 

P. 17. Eif. a. CCLL 2. reftitoenda vQtgataledip: 
X9» Zfw' ^fcy htfis, i ii j^ik^. judice R. Porfon 
ad Oreft. 891« P- 67. Attigit hanc elliplin IJtrm. ad 
F^9r. p. ^9. nr, 4. AefchjfL VH. c. Theb. 501. 
fK^s rSf ug^rovfrwf itrf/Jf 9 ol f i&ffirfiifm. Xinoplh 
Hellen. l. 2. 14. ol «f/;(/c«KX<oroi . • tpx^ro is HexiXtmf ^ 
ef J^ is Miymgu. Plato Crat^L p. 3S5, B^ wxovt tiii £9 
7<oyos mXn^isy iii 4*tviit. Similia vide ap. Heusd. in 
Spec. p. 75. fq. — V. 4. VulgO ftfifisy XtiOfr^* xv^ 
fim^Km iii it}^mrmfjf (Scr^ «X«r»/^.^ ubi ii ftfi^is in ftfifis 
mutiverit, reliqua fervanda vfdentur. In Br. enim 
le£ltone Xktftfi^is^ Xtiofrfi bene habeatt Vteram ««/«• 

fim\m> iif fsXmrmyii- t^tti non poteft^ 

P. 20. £p. «(/, CCLVIL 2. ar^trmfrmt, Haud paoco 
fqnt in Anthologia loc^i Qbi conjnndivQt tempQt prae- teritam Ceqotmr , nec Toluni in a£lionibti9 ad praefeni , 
tempQS pertinentibot^ fed etiani in «liif. Attigii 
banc anoeiaUam , in ferioribas praefertim poi^tii cre* 
bro obviam, Herm. ad Orpki. p. gi3« MaHhiai gr. 
Gramtn. p. 736. 

-P. 24. Ep. «V. CCLXFL 1. Ferri rion poteft 
«M myvvat. Si quid miKandami ieniore mntatione 
Icnpferls: 

Qifraf of rof mwif tf is iyvv^i utguvrSv* 

et fic corr^xir Lobick ad Soph. Ajac. p. 284« Ep- «Jr 
CCXCVll. tr i€ iyifmxu ^f^n^it. 

P. 25. Ep.CCLXVUL 1. Scr. H fk9. 

-P. aj. i^. CCLXXI. I. Tuxvfnirofi. ttrmx^f^ofi' 
correxit V, D, in Bibi. Berolinenfi , aadore Sehneidiro 
in Lex, Gr. Lingaae V. mixviuirr»f. 

/*. 31. £jp. «». CCLXXIII. 7. Procal dajbio re- 
ftitaendom iinrtf trrifliMrt^ qood ^r« fine caafa idonea 
immotavit. 

P. 36. ^. «V, CCLXXJCI. I. m/f«^, Munkiri 
emendationem , quam in Animadverfionibm adftroere 
fom conatoi , metri ratio falfam efle argoit. Faociffi- ' 
ma certe ioca font , obi brevii fy Uaba ante iw^ ir^ 9% 
etc. corripiator; aec talia veteribtti obtrodenda. Jam 
qoom in Planodea legator: ^'Ktfio ifunoit^MUvt mtfPf 
ftimmsf ofififM, x^^^f • * • noii dabitare ^orrigenf 
dam ejBTe: 

5X*fi9 if»M9rti0v$ mtf^ixitut ifififMp itifis* 

hngM dracanum eoUa. Qoae duda font ex HamiH 
Od. fn. 90. de Scylla : ti H n ot ittftu itififnix$tt. 

P. 41. ^, mi, CCLXXXIX. I. ^ii rif ne verfui 
a brevi fyllaba inciperet Herm. ad Orpheum p. 768^ 
emendavit: ^ rit fi^^^Uuv. qnod pro tv ^ ri^. pQfi- 
tom« Gf« Sehoifir ad Ijongnm p. 417« Id4 ADVXMDA T. m. P.II. 

P. 42. Ep. a. CCXCI. a. if^ffffiUiu Mamiiko L. 

I. 53. afiurfofiwv ikt^irFmv. Cf.. Schorftr «d L. JBOS 

p« 114. d/tuTffiiaus ex Codd. edidit Boiffomadi. — 
ff . CCXI. b. 3 rede tnihi emendafle videor £BMKAS 
pro TEATNAS. Qaum enim in marmoribiis , ac eciam 
in namis , S faepe banc formam habeat C , facile cam 
r» T» n — confundi potait. Hsjat confofionis ck- 
empla dedimas in Commentatione de Memnoniis ia 
A£^is Societ. regiae Monac. an. 1809. — V. 4. vfm» 
rivit ai^ttv. m in media voce eodem jare cornpitar, 
qoo 9 sp. Jintiff. Sid. £p. XCVl. Ilv/f m ftovr^firnt 
cXsyij vnf X««r» fMMrnmf. Fortaffe etiam ap. Marc 
Arg. Ep.XX. abi le^a.n failTe faspicor: wiPfuv rjlft 

" (AfO vnf '^«Mv itf 'Afrifluiof. Oiphtbongi m ec 0« 
faepiffime in mediii vocibus corripi» ^xemplis doeni 
jn Addit. ad Atben. p. 113, et 133. 

P. 44. Ep. ii. CCXCll. I. iKfittl fimpliciter de 
suanibus accipi PQn poteft. Probabilius Lobick ad 
Soph. Ajac. p. 284* «r • MtfttKxil ^Jff « • . • Vereor 
tiimen ne confirudio laboret. Fortafie «cXx«y iinceram 
eft| vitio baerente in ^if* filjf. 

P^ 53- -EP- ^' CCCyil 3- rolti nod /«yo^v^. vut 
gata ledio non videtar mutanda, DiQam cum affir- 
mationei et taHs rev$ra fui t polcbritadine conrpicua. 

- .— P. 55. CCCVIl. h. 2. f^vrifa ^r. Potuit vitari hia- 
tas, fi fcribebatar , f^nrif inv. Sed forr^iTe iUod vi- 
tiam non minus ferri debet, quam in praecedente 
^pigrammate V. 7. (pwyovoti 'luffixlmv, 

P. 57« 7ifi. 9. ante mTvos infere : ixitfos Vuigo. 
P. 6a 2^. CCCXni, 2, Leniflimam faeri: cor- 
rigere; 

iie HMforar^ vtvfitt rtl^tls qvvx* 

quo hominis in fummis fe pedum digitis, dum ad me» 
tam tendit , libr^itil impetus beae defcribicur. vwftm T. IIL P. n. X T X M EKD A N D A. I85 

hoc (infti Qtittir Smm. in Ovo v. 7. 5w»f ^ Arf^ Xix- 

f49y 9ifm9 9tvfitm woKf wnofHtn itKpmaxt. -^ V. g. ri;!^»^. 
ars ypj^t 4^ae repraefenraverac hominem, vexuof 
^rnicitate pedQm Tuperantem, quaeque ilUm celeri* 
tatem in fpfo opere fpedandam propofuerat| vento i^- 
inrioT efle dicitur. ' 

/». 61. Ep* CCCXJIL h. V, 3. verrnt muic pato, 
qaod Cafaubonus fcrjbendum eiTe monoic^ is rfit Ixv* 
f»#nr rif ^OXvf^nUf mitos mywm. -^ P. 62. Ep»CC€Xy» 
3« #*9«i X^^«^* quum. baec verba nullo vinculo neque 
cnm praecedentibus , neque cum feqQeotibus verbia 
jviigantQr, baud fdo an fcribenduih iity 

iximia ioSae illius manus opera. — Ep. CCCXVf. 2. 
Vulgo: ry, nift rtiit x$(potXif.^ VerutOrotius : 

Haec piStura qmat' quo nofci psrdidifs ipfa 
mc fibi ad indieium fuffieit: adde eapuL' 

P. 63. Bp. CCCXrill. 2. XfnfTis pro (t^m^^im 
acceptum verum videri poflit. Cf. 7. Hemflerh. ad 
Arifloph. Plut. p, 226. — P. 66. Ep. CCCXXFIL 2. 
^¥tL£ ftam ftmlaiuv. fic Vati. C* Vitium eiTe videfur in 
ttmlffteir. BrunkU certe le£lio vix probari poteft. 

P. 67. Ep. (^CCXXXFI. i. row /(Tw. Ferenduf 
fortatiTe hiatus in bis feriorum temporum £oetibu.s , at 
Ep. CCCXXlV. I. Xwffmvro «^««4w/M»««. Quum tamen 
in Vat. C. fcribatur xovr ifmt, facile adducar^ ui 
le£lum fuifTe exi.ftimem 

rotr* iffiHt ri %9fTfit^ 

Hoc coflipeiitQm qQasi (aepe- abierit jK /l«f> exenik 
plii docnimoa* in Addit. Aniin. ad Atlien. p. 69« 
is6. 005. ... 136 . A D D B K D A T. Hl. P. II. 

I • 

P. 68- W>- 20. fcr. offergnt pro offeruni. — . Ep. 
CCCXXXIX« !• vlonge aliter haec accepit GratiuSy 
qui vercit : 

Lumittis auSorem juravit Gratia iripltx 
In Paphies oculis effe vel his in aquis* 

Qaod Teceor nt probari poflit. Ke^ios tamen fonafTe 
qnamoUfn fe«i> /ukXXov ante i rubaadiendam rsttis, 
n^ in primo enuntiationii membro robandias : H h^mh 
y«jtr«t«fy i m^ rp Uotcpifi. ^uraverunt Charites, /i? 
aui m koc bmineo morari aut apud f^enerem , cm ad 
minifteriam fadendum adeile folent« Otynipo igiiur 
hoc balneom aequiparant* 

P% 72. tfif* lo. Scr. colehaiur pro coUeSafur, Ep. 
CCCXLIX. I. reftituenda procul dabio yulgata lediot 
tiffOKi ^Qv§i9s, ourof inl x^: quam confirmant membft 
obi tantum ^aZgot vitiofe fcribicur. — lin. ult, K»9»»f 
fcrib. pro Kiwv^W. — £p, CCCH 3. f r^Z n^o^iifw^ 
Hanc Cod* ledionem ita factle refinxeria 

quam formam attigimut ad JSp. Wacedon. XL T» tlli. 
P% I. p. ai6. 

P. 78« li^» 6* ab utt. Scr. quidam pto quidem. 

P. 79. lin. ult. poft Fat. C addte: et Plan. Re- 
Vocandaledio: ici^rtf y kZ . ^ quam i^r* remerje Wiu. 
tavit; — P: 80. Kir. 6. corr. V. 5* pro V. 4. et mox 
««. 9. r* 6. pro r; 4. — £5». CCCLXIV. 2. roT 
mi/utotffav. Conf. Schoefer tid L. ^of p. 352. *^ V. 4» 
Scr. */ A*»- - 

P. 84. In InCcriptione, qaam emendatam ad- 
fcripfi V. 7. corrige: rf vw fAnf amoXn^yt'' ut eft ia 
Marmore ; et V. 8* ^//uyfiv pro ifukvkl^, Prior Ktera iil 
Marmore evanuit , 1 aotem cikm*T.a*de{crtbente cont 
fufam. — A 85» Y. 5. t^n Hf^m KVfMrm. yide no> T. nLP. ir. ' BT «MBHDAkDA. 12J 

lata ifi Addendis ad ^Uani Jleg. Ep. XXIV. T. IL 
P. lil. p. 379« ^ Ep. CCCLXXIV. i^ofo» »«; oTtu 
Hnnc locam cam rovltit iimilibus excitat Schaeftr ad 
£,• l^i^ p* 254« ubi banC caafae . reddendae rationeni 
exemplis iUoftrat. In talibas 0^01^ explicandom per 7ri 
ro7Mr» aot rotw yif. AefchyL Prom. 916. fapr«i tanuyaSf 
§Uv iimfritTiu yifMv yafA^v. ThiOCfit» £id. II. 9. imi« 
f^l^fAm dTa /Mff itMt. jiefchyL Perf. 723* is liuv ri^At 
miporn otov ifvvwn x»m99» jipollon» Bhod, L. III. 6.^5« 
rif ¥ ii»ms «rXiyrof iwixXvfft ^ti^pr iylii Hkti/iAutif rof 
ismx9va9. Ib. 71 1. r/ ¥V aol fiiu xttniv f oCc dyoftvtif* 
L. IV« 558. Zirvff ;coXoV X«^fy 0^0» fjpf/ay^ Ib. 1389« 
1^0 Jbr a^«»«rwv lir«y tiSf/xttTOS oToy vtriorttv lifYW» Eodem 
jnodo pronomina oms. et ouro^ ofurpantur. - Hatfier, 
Od. ». 382. Tn^fitaxof ^«v/CiM£0V (i. e.. or/ rovro) 5«^« 
9mkimi^ofm¥^ 1^.389. n xtti /noi9tiMiriffSMi orti xtp ttkmm 
P. 88. i>. CCCLXXX. I. ,r/ffrif • . «vii^i^^or. 
ThiophyL Simoc. Prooem« ad Pbjf. Qufieft. p. 2. S&fro^ 

i itmftt ry Aoxf^ rif Evjfo^tf r^f fAiXmiims rimi aittiot^os. 
Idem Eptit» L1X« tnmifi^os fGOfMi fitfftifAfifims H^msf Ko« 
fimrto* mifimffif ymf rov uyfoy 1ts(PfuiofMti* Id,» Eplft^ 
LXXXl. nmi nfir K^ova» xivm avvifi^ov xtxttfffo. Ma* 
(ae 11. orri «^iX^ mnifi^os ifmfimvimf oiweiuv. 

P. 89. ^. CCCLXXXIL woT (t>oifios it%ftitrmt. 
lo hac membranatam feripcura latere Ttdetat wticigov^ 
rmi. qoo hiatas tollitur. — Ep. CCCLXXXV. 3. ve- 
rilfima eft ledio' rotf quicquid dicat Br» cai prava 
diftin&io cenebraa offudit* > Legendam : 

ov^ Qtvfif tittami'\ ftn' BofiifS fi iiimisf 

if x^o*^* ^^^ myiftovs (ptiiofitmt if ftt%mftt, 

et in banc modum vertit fummus Grotius: 

Omina (male exprelTam Omnia) non fnituis f titrru 

^ixatfit in ipfa 
^tk Borios: mediis jjwm finga.riflat a^is» 128 < ADDBNDik T.nLP«IL 

qood non advertit Groiuinae. verfionis editoretDi vi* 
r«ni optimnm) qoi fe a JBriMiifo in errorem pi^ut 
eft abrspij 

P. 90. Ef. CCCLXXXFll. a. w ^yXoy probat 
Herm. ad Orpheum p. 765. Ne avx« et /M«Xer diverC» 
nomero jonda ofiendanc , Schaeferus ad L, Bos, laudat 
Arijlopk. Av. 159. tutl fM»^Uf nml fitikmptts ^"^ otavfM,* 
fifiti» Ep« it» CCCCLilL uinVoSf ^Xm» WXim» «/r«fw 
_ V. 3» Idem V. D. ibid« p. 862« locutionem r/uvnf* 
iXtxm^»' comparavit com noxiore ^ iiteiffmtv rs»m /«r«f» 
et fim. CL Eondem ad Dionyf. HaL p* 41 j« ad So* 
phocL T. IL p* 319- Simiticer Philipp. £p« LXXllL 
J f»(plXn ymcTfif HUi fitMriravf miwMiv '£» X'^^^* -^^ 
}HifiUP»s xcufTcirovt ifirms. -^ /ffl* 4. afr Hitima iege 
i^if^iOf pro fr^tr. 

P. 91. Jf. CCCLXXXIX. 5. «t/ •r«Xi ^•crrvy. 
notanda brevis fyilaba correpta ante ^, cujus 'Ucen« 
tiae non molta funt in Anthologta exempia. CC 
Schaefer ad Dion. Hal. p. 259. — - V. 7. non male 
poeta fcrjpfifiet: ovrms ii ^X^f^^ «vro»T9s>« iroXXj(x# 

P. 93, JEp. CCCXCIL a. In leaione membr. Vat. 
%»i Korafiov wfty tfms • • non fd latet , quod Planudes^ 
inde fecit, xeu itorivf fed potius, qood et propius 
abeft , et expeditiorem fenfum habet : 

xui yxfitov ivftv tfus • « • 

hoc in rufiov corrupro , fciolos notufiit» emendavit. 

P. 94. Ep. CCCXCF. i. ovx hi^vffuv. Schpfig. 
h&ufer Cafauboni rationem probans , maiiet our hi^» 
09LV. quod mihi frigere videtur. Mallem 

t/ xui t<pvcuv 

Sa6pe fic poft $i xalf ti iif ti fii, fequitor dXXi!, 
cujuf ttfoS esempia €ODgei& ia Uys AnimadverC T. la. Pr Hfvp.qt^o; FafEm Untamlit et «; o(Anfaii- 
daman ■'•'••••,. *" * • ' •' " . '"'''' "*' 

P« 95« Ep. CCCXCFL 2. ««ito^d/u/iyA miitim 
fentit Sckatfir in A|]ipend. ad ^/^o/pA.. Plur. p. 510. 
'— V.6. iyii^ A^ui JcHUlem taiium L.I. i. p. 7. ed. 

r|p«#9 ri wfUk^iUftt^fnnmr .'. «i In Mt* terbit^ n^itit 
•d Utu» fteftnin defcaribi fponte ippAret» . Qaane legen» 
-dMB. .ml '.§tiTf^rnt iynk 'itnfl^y,fffAhm. ^ *Efn 
eCCXCVil. iLi:.teiroeanda lea» Cod. Vae. /«mxXM^m 
^nam al:|and«i tneknrTSbnim^ * l^; r« ^%o. ttiif •! .' ir^a 

jir' »^9#rifW. W«l^.?^i... Sfifito:: vutrosXe^«<n.i^«kiA 
5/^«fv. — vI^Ql«rctfVWA^y« in Cod./cfi^ffr0^4f, ttnd^ 
ledam faiffe faipiceris: 

r/irrff /uffroxXwjffi^ ffv fctroitiivii o^op ift o^ov\ , , 

i^ 9&; JSfi. CQCXCFIII^ a. 4Wir YVffil^ «fri^ 
^fofurt^Miwitv s^tafie fcribendami . v ..;. . 

•m^ noLfos 11 ve «f ronKfoi 

neff gmpHps^ -m* ^lini^ fi¥aru\i$ grigibHS opptijfas. 
Qaem fitQfllJLiniiQi^i'&nt<in.43edicibof iiterae ft-cft^) 
hsCM ^ff9t iax m$iff9 ahire pottiiti idqae novae depra- 
Mtimi dekUt.IocnmV .V. .3. Ai^ hehe videtnr emen* 
ittfm .9XsX9$^\ioS^dnm. enim^x «^ ^ confandantor , 
monefHii ^Stff/Z^ iin Comm. Palatoogn p« 738« 8ed re- 
^ iJiqae fie videotsr pQrjbenda ad dndotn Codicii: - 

J^oSti. Gmt qni V. yt^owHMtf dedit» nbn de- 
bebet ignf^Um^i^ mntare* — V. 5^ viftifAw nnice pro*- 
bat .Htrm: ad Orphe* p. 770. ~ P. 99. lin. la, Scr. 
i^ffo7/ pro 5ffi^^« Qenninabajai verfoi leaip latet adhac. 
yQl.III.P.3* l 139 ADPKNDA.a .1IIII.IP.K 

. ".P. 102. Mi. I. :ici. tiTifjifif, fso.vi%^^ ^ Ep; 
CDIV. 3. qQam mfmvrXitrM bif legatar in codice 1 kA 
bondttA videtur t ■- \ ^ * ^ ^ 

•vrw »fr«vrA9ffaf roi' oXov fitov* 

^" '■: • -J . , ^r ••- .' ' - 

P: 107. ^. CDXIIL ^^mtrMlipt^^.tibtVtax. Ppn 
yWi. ad iSttr^. FhoMifll.idai» p^^^*^^ Lipf. -f- jBi 
IC9. JEfF. CDXFIL U jtiXTiom iw 5^w iiw» r ii/Mr»^X>w 
. . . -cbiis. ^»/. Scaligir in not. mft;' Miniiiie neceff» 
rsr.emendatib ; tum non femper praepofitio in vetfao 
componH» vimrdarii- eiferit» . Similiteir .kp^^Adia^ 
Ep. 11. rmifififmotr infi»iwru ^'Verbe>'ctimi4>raepofi^ 
tton^ cbmpofita laepe- eafam regei^ t'*i;«fin7 itmplicMi 
adCeiCoant »*non «no loca ibonoit :Brmtkim kA £mrii^ 
Ooeft. 1294. 9d SopiocL Oed. Gok ifgilo.- ad Pfai^ 
lodet. 320. . ^- ;i "i -V.i : ♦. i 

P. 111. EjT?. CCCCXIX. I. conjeauram noftram: 
f»hyo7i irofftv iirroy probat JSf. ^^ Bo/rA T. IV. p. 277. 
Locit ^i^ Animnhredionibut laoditit add^ Gngar. 
Naz. Or. XXXIV. p."554. D. «I ;»f i2^M^>X«irf^ 

evr« xmi itfiw cx^iov rZv yii/Airw¥ no)^vtiiSt ttanrmfiiti' 
mvf iro\vnXoxovf rovs icrovt ifvtpmiyovrtv, 

P; ti2. ^« CnxXI. In leaimat^ (U99. 9. e* 
11/^.} dele «»«»^9^9 ^ x:ott..ixfitoi''pto*izH^i 1« V* 
I. vera videtor lediolji ^oiytity: eo fenli,^'^iKm A 
Jitephanus iniicmW -^ P. 114. Im.>'^^'p^gmmam 
adde: aut opus ana^tfplum. ~ ^«#^4« fer« Wif'^ - 

. A 116. /fe. 0^« Iri> JDMmrOfiloce- .4^^' tneiar 
£fiza> Exercitr.r^cadem* p« 4i.^iq.>4ietl^t4lkiirtfiifo laC- 
fentiente iSrAa#/ero in Melet. p. Ii8*. quem de toto 
hoc loco confole. 

rPi 117. Ep. CDXXJX. Ad fentenriain cf . 7^ 
cratAn Evago.r. T. II. p. 274. ed;.Au^* ^tirm^ kJffw 
(f^owtf $ rwro fnivoy nfifftrtiv iyt^ifj • or# fkifierof 
Ktucif rott ixovtrip Iwrt. ImjQS fedipuit «riutaQ^iie; ceufa £it.gr^v,ijB,^y ii j(?f^^ 
rtondnniad /iMtrfUuH^\%^ quttfi.etiam.ffWji^fM tefex4 
debet.. Jam apparet; ^'x^ /xnrgtutnt acci^ien^am e% 
da ftatna.nofmiic, tmqnlQ.jn bait jnipo^tjtf . . IJaiig 
ftatttaoi qanm poer CQ^aaais^t, ;eiu(ttna4lll,.<aomcia3^ 
ciuii;vvita etum. 94iom. .«li^ofuifle^ . Jll9,Y iii:fepu^o. 
pofit&i detidit Jil4>i»iE^m^ eAmqae ^vita>priv«!Kit. . ^ie 
pm&ia |4ana j»ni< '-r^ -tBp^ CDXXX^IJ(< I^ lemmate^^ 
qxkot eic C^d^ -ViK,.» prfttrii ,f fcril^fftdmp ,*ni'J^t\ 
Ufii>^9v. .m. ^;c^^.T ?•• , Mf^'i>tvt ^;«<ikfi»i''. «nj(<X^«»TOtf? 
Ukfifx^i^f^* .^icemjir jriMiQi;^^^ . qtu . pxodeant dicen4i 
dedamftn4lve<eaiifa« .uDif^a4fM.9^if-iiM9ff0im^,:g^i56* 
Hino^ apperet. ^fMM<N»»^ri#Wu|tt)4«:s%bsie^ 
qm>i.ad ddjdefki^Mqem. quKn^im i^^l^^i^nvtAticiive^ . 
m, laiila diauas-exi^p^£l4tum«vtua 43u:^latiai}e /mAil 
«filnf^ «I iikemvff^/ififnfH^opptel&m^aiii^oa, jion 
ea, quapar er9f:)pqfiu.i«wit»timi«efit. i.S^e.ilgqaf 
SruukiHS verbum Evjri^fo^ pro /am«/f .pomine habe- 
BJitV &*c 'Bcrirr/ioV idilerMfebei *accrpf;'^fi' Wec^firre 
genuina fperit \e&io. denvHhum^^ti^hir «^"Jt>ff1^fic 
feri^e)' /iS'' xfkidfu lof'"' iiifi' YeferenduiH ad '^roxime 
pfaece*^^njj «'f «Ay vSrmV ts^ 'ad"refpoiiui^' lijLproxi-. 
mo Aateih difticho^^ t frii iffht$ de /atkiitokccift'A ^efo' amandando. 
^l MJ^ti.jf .<. «yM\4v .o'»*'/'''r' »» > V* H ' -'••'itt '^'-'^Sk 4*vrv*:A 
£p^ T. «tyfiiy pvd ort tf^fTQs «» xApycy vXoM^t ipmrL. •» 

108« A. tari^f ifif f mftWiix "•« » 'MxikMt^^tniji^tt 

«bi..vl4* JFifekir*, p; 4^ ^ .tffliftlitrfi Ji IV. p. 
'flaO.,|«.' ; ;.:.••;..• ..■1 j «uin.'!. '•. Pi t^y fy.^DtXtif^ll ^eriVentiii duak ek Zte- 
fitojthen. Or: Olyrttk p. 7: B. »f iihts fi^h^Xiyotr^ 

6r. (tePhilippi Epi<L ^.^ 65. B; it 'it^t fnh iffn-^X^i 

^irtm ««XMf 'livif; qa«e toctf btfdiivii ff^iftttnbi^in^BWi^ 
Cr. P. XI!. p. ^.ttibHri Cpigramnnitit n^ir imvicinoT^ 
irf *tfa)as''V« 3. Wffgendiim ««nret tuiftitM ^Sfir^i 
hifif ffi0'tfi^'riit omnisaBRo cufus tffiiSir-ii vsrbii, 
fubfijlih N6n ]^«t6 «meKdHfitiiye dpHi effe^t ii ;Tertt( 
iii etm fentenffefnf^ec%ipiitt/^^a«m'<ai?p#^ 6^ 
N^6 eaeriiyiie^'ferfti9 brerem* fyll«i»im obtf^d^velitni 
I^ Fabota Aeropt hr. XXX; *p. 15; cki;:F«r. 'O^vd^ 

R«)%f ^yii t wtgiftos $irrt.'utit'^ifffhroftMqikm glottb^ 
ret|,^ ir«9^^^tyo^ icripfilTet. .Nonc aqtem inifffftt^jtMTif 
in enm lent^am accipir debet » qwnk Grotii vecfio indi- 

cat; tunc^tfm/olj^tifp0rg^ns^,. « «ff«flr> ^«0^^^/?^ 
nem Afidm vmdo fioribus st balasip, ,^P^o ^Qpj^Yiyiii jo 

Jitorom ,«^^fH^4.te Jnfl^yiei)dii^Yj^^^^ jQci^^^^i- 
mu. >d; >Ai^i?-M Ep.- XXX:.j. ;^T,li: P. X,Wa^|. 

Xoyr^^ .««ffTSf if^^f ..T^^M^ ^fiSi^^?^^^'.^ . uM^Xwil' xL 
yovffi • ffifAOfWj^wrf^mf^n ; fv^s/ f^ ^\ ^^ "^f ^"^^^ i»^tf' 

Qr..'^tx VI. 5^ 2g. cum ili betl^ Xhebeno e«e¥b}t«s lieu 
ftium domos circom nrbem jacejntet incenderoif,'>t& ^UfX9* Prpr«iV)«i^|e0dam.T«^^«^ NAfii i>f:» «dquod 
pronomen referiar, .ptBra; generA. pedam CQmpUSii- 
.tiir. ^#fi^.Cjrfep«f4- 1. 6« if. «> n y if x^(ufiayp 

• • • Tcivrii Ti/u^y ro/Hiov0'i« L« III* 3« 5* ^9fiti^r «.s r^ 
iMsv wifu^i» Hxiii r^ ^gif9^fiMy TpvTf is iicMm ttvris 
«0»0#^ff^«4... AMfckyk Perf. 2i6i «f n ^^XMVfov sUsi, 
jHfirjiy rSvf- -iffotfomi» Xm/kTf. . Cl. Akr^ck% f d A^A^Hff* 
Tn I, pv 1^6^: jfef^, .a4 PhUofhr. HerQica. p* 450, 

P. 132. J^. CDLFL'%. Mownt jfXf^ lirffrySoXArr. 
«mendtbiit..^^]/*. ^cfUiger in exempto AnthoL Bibl. 
Leidenf* narrante Hiironymo di Bofch T. IV. p. 130. 
qni ip(e ^fi9§iis < malebat , epitheto ad rem , de 
qua agitar» vix fatii Accommodato*. •«r* y» 4« redias 
fcripferii: , ,, 

fAtftfo¥**oT ovnir IVX9 ^mis i^6^Hf/itvof. 

P. ^34. ^* CDLXIh 3. iofirtfp cerrigiibat ettam 
.J7. t/im £/iMi ap. jsi: A Bofck. T. IV. p. 488* Tq.^ 
Hic aotem iMiiMtvos f ff^ov • • . qaod parum proba- 
bile. :V, 7, y«M «ffXiy t/f ai(9Vi' lji9X«^ffTo. Lobick ad 
SophocL Ajac«.p. 2$4. corrigit: n»l ifiXiv is iXirey IxoX. 
iodem moio, quo peccavit, punitus efl. Ingeniofe 
-fiui^a ; f(^d i^biUt fyllabairum moduf. Tum maUem; 

jcai tfuXa/xiis iXlrtifA §no\i^iro* - 

qaam fententiam in fequentibas paulo explicatius ite- ' 
rat , fere at y« 6. v.erbum vi^mm ipfe interpretatnr , 
yXvnff^ ^Mjtft^T9ff og<p»vi9ms. 

P. 132. -Ept CDLXr. j. "Kitof. 'AiiJ^fff* eorrigit 
JHrrm. ad Orpheum. p. 768. — if. CDLXVL a. Infi. 
.nitivam iftmT^iiuv, ot eft apad Platonem^ ut «fx«<0*^* 
^im^or in talibasqae formuiis foiemniorem, praeferc 134 Ai^DtKpii . T.nL p.Hi 

SchMiftr ad Gregitr. O^r^- p. 924; xompaninr Onico- 
lum In Aetiani fr. p. 1017. ^O^^ ^f itfifSw ifibttihf 
fitnf^^^tr t /r « I y KMXvwy. FlalQ Lyfis p. 31. ed. Heind* 
nrtfS' To/n/y » -?y ^' ^/v » mwofi9^fA9v4v^mt • • • • • l»r ilf m 

7». 139. ifp* CDLXXF. I. S«. «/r ^ ^. -- fi^ 
n/l. Scr. •/K]i*«. 

P. I4a £p. CDLXX/X. 6. *Emirm. reftitaenda 

Medio vnlgftta, qnatnSr. in ^Exmvm niitavit. DftCivTifiii 

'fatit tnentnr exempfai ap-. MatikiaeQt. gr. $. ^ga* p* 

527. jior.' ^ P. 1411; /iii. fi/^Bene.hftbec tdtXyi, b#- 

qne id foltidtaindani. 

A 145. if. CDXC. n. Scr.fkifrt9, w eftin Ple* 
•nndea. • ^ / 

' F. 151. Ep. DXIII. Bene de Aihenaeo me- 
'rnit Schaefer ad Z^. Bo^. p. 385. qni nofitit de ilio loco 
verbis pofitis , haec addidit : ^Darum effatam , quod 
^quom9.da tueatur, ipfe videat. Linea Ij^ov fivmrmt alii 
lineae, eft, ambarum iwifitts\ quadrataf aeqoalei 
funt. Probe hoc intellexit ^ «^M/u/r^yrif Inrerpres 
Plutarchi T. V. p. 469. PwrpkyriMS de Vit. Pyth* p. 
39. ed. Kuft. iitvfuv VtfC of^ofwlov ryv imrthovffmf Im 

ivfoiahfiv r»7s irifttxovaettsm Plene Diog. Laert, L« VIIL 

'12* tifivrok ort rov o^^oytttlov rftytirtv i imrrtiftvw mKtvfm 

Tirov ivvuTUt fous «tfitxovtrtus.** 

P, 152. lin. 13. lege httti. — Ep. DXVL I. For- 

taile fcribendum: ^ 

<r/, ii fA , <tf xfiir» • • • • 

•^ jp. i6r. /»V 9.''leg€ «onftj. pro «w^o/r * i>. /!«• a3% 
lecje *Vffs«< pro l(r(7f«. — P. 162« £jp' DXXilf^ 3. 
7(ro* '0^vf»(^. Sic phne Propert. L. L 9. II P/iw «• 
ainore valet Mimnermi verfus Homero. Paul. SSl Ef. 

XXI. hTti/uLtvoi y SiyXi(frm rt^ijfeotfitf of^fim ytftttiis , 
0«» jroXiJyXiyyoy fiovKo^jiiv 'ly«%/9f. ubi iteram ^of Sccdi- X:in. 9»IC^ BT »«ri«0AMDA. '^35 

||f<r,'«r»Xii9^ov ]9mi«^ni tentabat»' SifhiUter erra^ 
S0kmafiMS.in MhifU TiUio L. IV. 19. p. 185. ed. Bipv 
de <rocodilO: iroJf^ rkntHfMt nit «» irXdyuy ifgifim Nt»fr««(> 
IMfoi» Mt^Mf^ Tgffft**» X^^v^V* IMc ;(*ffM«V X^Xwvif cor- 
rigebar. Qppian, Cyneg. L. IIL 2^54. ;c«^i(. ^' «^ 
^fi^ifdi iiffXtiv iKiXnf iXtipofffi» Mulu bJ8 fitnjlia colle- 
gity etiam ex Anthologiai Sehaefer. Meletem. p. 57. 
et 134. ad L» Bos. p. 3. ^ Heufinger ad Ciceron. de 
Offic. L aa. 7. fVffttenb.hM. cr. IV. 4. p. 62. i 

/'. 167. ilvii. 9. o^ ifM; /oifia^ «SvMo^ etc«. lipc fal- 
fam. Locom tameni uki hoc dlftipjum ex^itetar ap. 
SnidtM^ nanc qoidem indngare neqoeo. -^ ^. 
DXXXIV. i^.fA^Xmfik^nUu. lobi^k ad SophoU. Ajac. p. 
a84« fUkBifxfcrrikois legendam ceqfet. — Ep. DXXXV. 
3« T9r onn^v f^kiynfw ufitiytt. Eujtath* ad IX. p. sgjf* 
1. ivtntis yif ifif rif Jfya >Jy§i , ifftft^ imt rif ttffiiyti. 
qaem locam excitavit Schaefir M^letem. p. 65. Cf« 
ky^her ad Vellf r. Gramm. T. L p. 3834 

f. 169, lin, 1%. iege p. 456. pro 465. £p. DXXXIX» 

1. Valgatam 1« ii y» ifijinttif Nv&^ l^^t^, . #,tuetur H, 
di Bo/chT. IV. p. ^^OI. moltia ex Homeri locia aUatia, 
ubi nifnwtif. eandem fedem occupat. Facile adducar^ 
at Epigrammatia AuSorem fie fesipfiiTe exiftimem ; at 
{rlgidnm efle additamentnro nemo non fentit* -r.Vf 

2. « /»9 Tf^ifts Vat. C; quod ferri poteft. Homer. Od^ 
#. 356* rio99f tiftvy^ offtfof rff wtiffffufiif yXft^i/^v ^vvs 
"Hfvfftf 9 jf XiyO/ oZfos I * I « y f / jf ff < F. Ib. «t. 415. 3'««- 
tsfoffhf . » JffTtfM ^fMiTnf ^ . iitgitirtu. Cf# Mattkiai Gr. 
g«^« P- 75^- noft a. 

/'• 172. /«%3. ict. gravitatis prp dignitatis., 

« * /'•• 184* •£p* DLXXJ. I. fftctifiifAttr i(pvffff»fjt9f0s * 
non male emendaiTe videtar Saimafius. D; rior in 
volgata hiatat I qnam qui vel in patellario veriiHcaiore 
fcratar. V. 3, fimii . . fii. Leon. Mex. Ep. XXXVlIIi 
fiiriir, fAn^' XffTiff^ fftii rif9s il^ii^Mw jlgatk. £p. ^t3i6 "APnMvt^A -^ i TillL.P;!!. 

Cf*. Sck»efir U U BHs. p^ llg. fq. ~ V. S-t^ fw 
fmf Hgmf. For^afie (erib«ndum : . :. . 

P. iSj.Ep. DLXXFL I. .i7»^' ifiienf9t. Loci» 
veterumj qu»et in Anin^adverfionibuf liudavi , addo 
Ep. Grggorii ^aziaHZini in Murator. Anecdoc, p. i8o. 
infigniter deprav.atuni : 

" *^' ' farh *\ifftfifx^* **' ^ f^h iyvvfihot 
♦" ^ ti xXfos wu iXifi^tt ' y oXyiAOv xflfots ¥x!^tof 
nowvtemctv S^ Jfiiot* wriffvtrt r9f ^\mno9.* 
.... -..«,..• 

tibi fcribenduni: Sv • fniv iyvyf/nvof, 

ri ffniX9s ov» ^Kkjfi^tP ' ^i,S. § X^mu nvift tfx^^f^ 
t . itr.i9 9ifA9¥os if^tik* whfftrt vov ^iXan^w.i * 

P. 188. iBp. DLXXyil I. oS raiTf «p^yr». reaiui 
haec Verba retulerit ad agros circumjacentef , in qui- 
bus, dum viverer, fuit, Herodet fepultut eft.' — 
^Ep. DLXXVlII. Eft irr Cod. Vat. p. 6?1. ots rit fiifiXot 
t/ligxov^ V. 2. iym*riffm. 

P. 189. Ep, DLXXX. 3. Sl verum eft Sfiu, 
quod' ex Cod. Band. recepit Br. faltem fcribenduni 
yocibui transpofitis : 

' fuffiy wZffxt oLf^u* '^fMi^vatt . ^ , . 

. P. 190. Epi DLXXXL i. S«r. «XX^ f^o. -^ P. 
191. Ep. DLXXXJr. 8. l«T.*Wr. Lucian. T. VL 
p. 143. tis fAvitfiiim Y^ot^inm ri.ofAfAuru ruvru^ ifo»rtxmt 
wova innlvmvru. Eurip* Jpb* AuL V. 648« fit^is vv9 
i(Pgvy , 0f4>fAU T fxrttvav (fiiXou 

P. 195. Ep. DXC, 8* »ett otif9fAOf9vt. hunc hiatum 
n^gligentiae verfificaroris.tribuit.£fmn..ad Orphiunif 
p.. 729, ttt etiam£i9,i>XCUL 3. W v/lo^* •T.in«P«II. ST tfMBKDA19DA, I37 

fonBtin idorieis exempUs ftabiiivit ^«Anqfrr in A]^. 
pend. ad drifi^ph» PJLut. p. 525. — Xm^fiKa, qQem 
alii yimfiiwf appellant, Chalepi dooiinas, debeUatoa 
eft a Nicephoro , paolo poft Cfeti^m per eQndem dn^ 
'(5ein I hoftibQi' ereptaim. ' Cedfen. Miftor.' Comped. p. 
645. Simeo Magift. Annill. fin. *0 ii fiwiXtis *?tt^ 
y9s N«xy^o^oy' ro9 M.uyiffrfOf oiv^if xtirti riiv Ef>«y 1/«* 
9ii<rruKsv xarti roZ MXec^ivos Xoii^fitei ' S tiinsX^dv, «r^jT* 
r$f fUf risl^ydns xifrgw nctfifisiXs »• r. X* ~ P. 198» 
Ep. DXCFIIl. ri nirfisi. ^PleriqQe alii, qoi Ur- 
binm Antiqaitatei f el Originet , aQt Hiftoriai. fcripfe-^ 
rQnt/ opoi Itxnxn Tlirgisi nancQparunt.'' ianduri 
Comm^m. in Antiqq. C PoL P. 449* qui.mQlta ibi 
opera laQdat hoc titulo Infcripta. P« 199. lin. i. mo- 
res mallet» quam origines Schaefer ad L. Bos. p. 134. 
— Ep. DXCIX. 2. Facit hoc Iocqi Dionis Chryfofiomi 
Or. XIIL p. 429. de Perfii: «XXm roisisis rs %sLi Isc* 

stsvsis' Mdi if^fcff fASfMksrnxirss f xm re yvfnfovff^su ri eSfinss 9 
siSirxi^Of 'otvrois iHusif xsu ro issvlsis h rf (pufsftf^ 
Ubi pro ineptoiiio ofrv/f<y legendum tSe strvsn y docni 
in Addit. Anim. ad Athen. pi 96. nbi vetenim loca 
de ilto more conge(fi. 

P. 205. Ep. DCXII. h. I. legendnm }^«5^fi ^ aliter 
metrnm non cpnftar. — P. 206. tin. ii. lege accurate. 

P. 210. /• 8f In loco Sophodis etiam Lobeckius 
p. 320. Xsltty tegendnm efie cenfet, contra nitente 
Schaefgro t^Soph. T. L p. 334, qni inter alia utitnr 
obfervatione Heymi ad liiad, T.. VL p. %^ ptura ap«d 
veterei occQrrere monentis, in quibus pro defeftu et 
abfentia rei ipfa ret ponatnr. Nihii verhis. Cf. etiam 
mtfcherlich. ad Horat. I. Od. IIL x6. — In leca 
Sophoctis Antig. 590. mecom fentit Erfurdt. — Ep. 
DCXiX. 6. Portafle fcnbendQm: ^ZXknsms f Ix^iu7s 
. . • nt ia Ep. jiniipairi f nnde boo diftichon expref* 138 , ADDEiNDA. T«IILAII. 

fwtm «XX' iT^fS» -fi^criP lx«m«H«>^ hx V» i* ratMi 

pro ffifuftpi* t. 

P. 211. £^. pCXX. 6. ^TmM^M. ai Oi^ft. p. 
769. |,nec, raquf eft verfoi: ev xm ryit ^wivrtn ri/(p%$ 
•It ifA^pinmXiwrtu fi qttidem genainnseft Sed eom, 
fi qttid video, adjecit aliquis, qtti hoc aenigma fpe^ 
ciem infcriptionis fepulcralia fiabere vellet^" 

P. 2ia. lin. I [. Scr. is rftyifmv. 

P. 214. JSp. DCXXFIL 3. ififtr^f nmi Xif^rtfi^ 
nemo dixit» nec dicere potdit fnifvtiw^m ifrnis. Nec 
fupplemento praep. tiitnm. qaidquam proiicitttr^ io qtt^ 
interpretei nirots din acqoieverQnt. Vide an fcriben- 
dttm fit iftr^ tuti xijuttirt. Si qttem dativtts teniae de- 
clinationis hiatum, facieos male habet» adeat Herman- 
npm ad Orjpheum p. 730/* ff^uHdtrlicfi ^ Vit doai(6r 
mus, tn not, ad Demojlk. Or. Pro Cor. p. I8l. Iq «fi- 
V^ xM« itlfAurt inclderat etiam IFolfius^ At fic » gram- 
snatica difiicoitate fublatai languor tamen remanec^ 
qao haec verba laberant. Hac ex parte magnoperf 
fe comroendat diftindio Schaefiri ad L. Sos. p. 606# 

ftttpifULtvtt f iftrifs ne^t \i/biftros fUK isittgttt • • , fttbatt- 
dito itrt. Pattlo dttrior tamen ellipfis^ com verbo ffiitti 
vi3^ alibi obvia^ et taotologiai qaae ineft in vocibus 
iftriis Mtu yJffnttrtSf efficit| ttt corrigendam exiftimem; 

fMftifU^ti. y ifttnls iii T^if^rtt fv« yittm» 
4^X«w 

/fi pugna autem virtutis /uae robore et praejlantia 
animas fervare non poterant. AHu^ qoid obverlaba- 
tur GrotiOf qui vertit T. IIL p« 315. 

Vicerimt virtute meiiem^ fiperata n$c.Wif 
^Fita, /ed ex igfa pramia marU pettmL . T. HLE» K S T S M B M D A H O A. Ig^ 

qQM& legiflet: fmffvmfuufu f ifvi »»f'i intfutm • ^w « 
V, 6. I3e«^^. iCave qsid imiceii.' Sec^nQlBeio con» 
jan&ivQf feqaitar temporA prAeteritaj^ praeferdiEi ubi 
id, qood verbo iignificatur, ad praeTenf tempaf per- 
tinef. Pldritna fant bajof generif loca in Anthologia, 
in qaibaf de corredione ne cogitandam qaidem. — 
Vt 10. titofov. firmatar baec Marklandi emendatio Cod- 
Augtift. 

P. 221. Ep. DCXXXF. 3. Fortaffe fcrvandfi 
cod. leSiOy diftindione tantum et accenta mutato: 

fie^ %t vidis^ kocfipulcrum conflruxU^ fihi nmpe ei ' 
conjngi. 

P. 223. /m. 4* lege : ricentiotis » ut videtur, poi- 
tae. pro fqrte* 

P. 224. tin. Ep. DCXLIF. i. dele comma poft 

aiifMttKw* 

P. 232. lin. 5. corr. rftaiirewft* Vat. — lin. 14. 
tn illo Orphei leco f ediaf nanc legitor : ffx^f^* ^' i^fi^ 
fuM. Cf. Herm. p. 378. — Ep. U. DCLIV. 2. rjf 
mi\»i. Vat. C. quod reflJtaendam videtar. 

P* 233. Un. i6« Srff. re£tiiif fcripferif itf a praece- 
dente «f abforptum. At qaum in optimo Codice Me<- 
nacenfi nr.i^y. legatar, ut in ed. Bafii rtXQt M m- 
wiv l^ifftre. boc nanc genainam , nec Hlla corredione 
opuf efle eziftimo. 

P. 235. Ep. DCLrilL 3. itpvKfiUf If^f. Vat.C. 

P. 236. Ep. HCLX, lin. 25. hnftt. fic nanc edf- 
fom in noviifima editione Meliodori. — V. 3. «alriXat. 
Vat.C. 

P. 237. JBJ^. DCLXil. 5. Verifimile eft in mar- 
moielegi: oro^irorf» quod rhythmucn efiicit bUcoli* 
cum; in ^^h aatem aliid quid lacet. Brunkianum / • I40 .-*. ADBXHBA ^ T:in..:P«n. 

comnmtQm nihiU eft. -Keqiiiritiir v^rbiinii' quo pM» 
csli» aeutit tenerttado .fipiificetvrt lfui.« 

r9TQS y nwyrytiiff •tSf ir«rf ^itrar ^^ttxxos • . . 

tajis auteoi fuit» qualis Jacchnsy qaum eom matrii 
inammae 9|l,er^ent , aut Hercuies poer ^ aut Endymion. 
Hoc et aetati pueri ceHfentaneom | et V. 2. ^tuiis 
mipvu fMt{»9 fAtfTfis «ir99rT«/ulyov. — P, 239* -^fl* 
fiCLXlF. 6. £rMii/(/scorredioni qoodammodo favet 
6ro/^'|i5 j qoi vertit : . nobilitas. , fnorer , Igratia- blanda^ 
pudor. Vtde tamen , an neceflaria (it. Qoamvls 
enim nobilitas eas animi^corpofiiqoe dotes afferre ne* 
qoeat, qoae amabflitatem coneiiient , effe temen :pot« 
^ft nobilitas cum ^mabiiitate conjonda , qoam pQet^i 
fvytv/vy iffftriv noncupaverit. — V..7. revoca le6^io- 
nem yotgatam: is QVftivUs yuf Mrfltf^rm -., « • qoae a 
JSrMiiifo mutari non debuit. Senfus e^: Hujos to- 
mulum fpeda; ipfam enim fpedare non jam licet; 
nal» ejus anima ad coeleftes domos properat. 

P. 241. £p. PCLXFIL 3. male cogitavi de oZiTfr , 
quod in re pcaeterita foloecom eft. Hoc re&e monoit 
Schaeferus ad L. Bo$, p. 2^5. qui corrigit com Scali' 
geroi 9T0S ixeivas 4ftva»ff^»i. compzTtLni Dion^r Halic. 
Antiqu. Rom. T. I, p. 3^70. j^wgyfKos iyifft *»< ««>' fiio^ 
mvtisiXn^os t oTos ixiiiiif »f ^ti(rttc^»t xifiovs Fvfx« iilov. 

P. 244. Ep. ii. DCLXXIF. i. Reftituta membr. 
et Plan. ledione ttt^ mfy nihil mutandum praeter di- 
ftin^ionem. Deleto pundo \n nne V. 4^1 jungenda 
func yerba: ^y/xsc ¥ «^^ori^w, oi% iXkfff rH^ niios 
iffo^^oTsov. Secunduqi diflichon per pareothefin ad- 
diium. . i 

P. 2^6, tin'penuU.\ege oivrtfds.' 

P. :^7. £p.,ii. i3CL4f^^/^2...-Fortai&. nihil 
mutandom praeter verborum diftindione^ : 

is ^fj9s wv^iff otfK .*r4^9*fl^w, i ;• ' T. ni. F. K S T S M X » 9 :A flll A. ^f^l 

Mt olim^ fic nuMC quoqui iu» ergti nu btntvokntiai 
non immmor. • Qnnni taiii^n fq^^ Teffii \%u Gid. Ss 
ffu . . esbibeatj /xntUin, ierTatA^ qitm. ollni frop^ 

fni, ledioae;. j , ... , ..»..: .r*f»..L„ 

•Sf fAt rir hx foiffov ....'• ~*" <•. .. 

qnomoio me tunc tcnvc morbo ri^itieris^ — » ,^..5. Scr. 

P. ^49. /1«; 10. corr. Euripidis.^ Ep.DCLixyill. 
I. M&e ftatffiile mibi videor de verbp^^iii ordinf ; fed in 
emendanda voce ituimXioit aberravi a vero. Scri^endpm : 

Fbrma «i^cixiofpro vnlgark uf^ttXoht^ rponferetii hibet 
Didnyfifim 'Periigetam V. 3^d: V«» 'ir«|)«i ^/^xXdrJlXtl 
fUttf aiffxiifii ioXSvcci. Cpifl)'(}ti(>in^rei ^covkrtiQ(t^<^ 
mam. Htfiod. Theog, ^?,^^^ aiiiffX'^ fifortH tifouim^ 
Ikint» Htfmfvov.' Orpk. Hyikrj^XVIIf. ri. oifivioi fiiXos 
i(i Hmrutfiiriv aiyaXiifrot, '^ArgOn.-QJd; htt^fiMfmfti ^ 
iXoiv ttvff ; Aiyfit f al^iiavm ^ x^^n' ^fifAinH uouff^. 
•Et tic etHim • AW: /...->..., ^ „ .,,, ...-:. 

K'25i;-7a. jii. legerjr^ rvV^dV pt» ♦- — -i}^, 
DCLXXX; r. «U>n*opos eft M»>ev4rtff mntetim — •-^ V. 3. 
»Skof 'f<fi"^'itfli Vat; C/'~'V.'5. Wyri^iw. Cedv Vati •***• 
V. 9. nui ito>unrout. nibii motandum. FortaiTe it^fmlt 
intettrgeii^rV^qodt ferior aetaf'irSXiyfvr«f ap^ll^it. 
/^. 254. /i«. 17. corr. 'OXv^frov. ''* .i'* ■ r 

J^^ 25Si jBJp. DCTJCkXIF. 9J fooyfi ftnrufmfi For- 

tafle ona litera reftitnta tegendamt « '^ '< 

- . , \ , ' . . -; 

fooyf aitiKrttftttf. 

...-«.>.•,■• • . .. . , . I 

ant t verfn in fpondeom e»9Wte : fsiff'' ihr§0mf, qjMm^ 
:vii verfificat^re» illerQm^temppram {liatam non videntor 
magnoperi^extimQiiIe«~.riid59. Ep. DGtXJ^XVJU. 

%. nmgtumijti^» Vat» G* , - 1^ , - , ,. . /^ 144 AD»X,K1> A .B.T SMB»»A'«41 A. .ir«flL''P; I£ 

Atqs yi^ ,. . • tn^tro non includpnda. 
' ' •^•349- ^i^igw. !XilL 5. Scr. f^fmy. . 
* P. 35i.*i*i»i^iif: Xf^.' I. ov li,jiq^wi. Vat. C. V: 
2: /801;^ fUyov^VzX. ^. — P. ^^rAenigfH. X/^/.^j: 

cr. ^vXvrtay. • ^ • \ . • 

' P. 357; jiini^m. XXI. %. ^ri^e ad iuatim ci 
dicit: ' 

'-■ -P.iSr- Aenljgm: XXJir: a. i Tgiih,: Va<. e. ^ 

V. 4* /S«X*tm ildi* , n :.:. r . _ ^'. 

A 35^-' AenigM.. XXF. Itiepti hohiinis fbetvl. 
V. 3. wfTfiifft. Vat. C quod' reftitaenduin. ' V; ^f. tC 
^Mrifrm riv 'tfhev: ^at. C: etiaitt hoc refDtandom ', mo- 
d^rf rtrMj^frfcribiii: V.S*ad f^nrum emehdan re£(e': 
^^ffW ^ lrr»xvvini*. v «d Uterarum ' dudut ' non ftem'. 
Scrlbe: 
'•' • ■ nW 'IrrvxoSa^fli y/Krr tva*^oi^tiT9fet. 

J^feqoentet fptMe vot, fin apud recentiorei. Cf» 
ir<yffi. il/. p. 6o6. 33. — V. 9«. l^jJbU mutandom in 
ledione codicii , qoamvii foloeca. Ab ejosmodi for<' 
dibus infimae aetads verfificMbres non abftinebant. 
irctu crebro com indicativo JQndum in Fabolis Aefopi- 
icU a Fnrf a .editis.^ V. Indicem Car.Schneidm V.ormf. 

P.^i^aiJtenigfnaXXXlA Soiiai^ nervorifm jn ci« 
tihara yidetor fignificari. 

P, 364. Aenigm. XXXF. i. $cr. iftq^L et' fic 
}|ff. I* — iiff. 4. cQrr. melle pro mQUi. — Aenigm* 
XXX f^t. 1. tts htif yif « . . accent|i motato emen; 
davit SdMfer eA.L. Sos. p^ 468* ^ INDEX GRAECITATIS. Vol. IIL P. 3. . K ^feMMiii^HMi I N D E X 

verborum et locutionum Tnembrabillum, Quae 
in Anthologia graeca occurrunt^ Nammi armhici EpagrnnitiaU po^Uitun » qttdrnm nominft 
iii praefixa funtt numeri romani, iibi otcnrrunt, Anjit 
lectornm Tomum, et illii 'additi mtabiei, paginmn •jus- 
dem opetis indicai^tJ 

SfiaXi. Agatli. 78. Aemili. Mfifi^f^i^wthf fii^rm mt. 

mfiaitrtffTif * rw ««1^ Uaf ififif-if^iyfsi. ut. a5B. 

iPtXXif. Archiaft 10. hftrfvi^af rimii P«ul 

ifiafis* Meleager. 131. Sil. 48, ^'faXBt^mf srL 

afiaaHarrms, mt. gi. ^mXa. Antip. Sid. 73« .m 

a^s f fiUt. heon.Tior. 100* ftX^. mt. Su x^fwitspg. 

•/S/rr«r.Ttf fitorw. dt. S&^. Dioscor. ^4« f^f&rifapKi^ 

afiXafiiis'ii Tsjovrfi. «Jli aQO^ isfthsi, Antip. Sid. J2. 

•is fxff* mt. 735* Hfifmsi iyn»u Marc^ Arg. 

ifikifxis' is i^miXfv.. Antip* ' 20. 

Sid. gS, ifif9x*iTnf*Bymn.ihApolL 
mfiiar^f. iXuiii mlu mfii it* IL 5 18* 

^2. mfif$x^s ^9 Ztpf^ Nefior. a. 
ififwifiuis* Mele^g. 3o, /aiXifioy» Paul, Sil. 5a.' * 

Efasi Artem. l* -irr Bm«- ifififa-ats u^vfsfr ots y^tfoof. 

X9f. HTmn. in Ba«3Gh. 2« Leon. Tar 7. 

mfififMSf M$ti ioifos. Antip. mfifis^Srm ^Xiaffii. Pnul. 

Sid. 59. Sil. 66. 

ififomihXi$ip tfiH* Mele^g. afifi&ros. Aehigm. ao, «(/0^«. 

fii« vmffrtfa. Ibid» 

Ka I4S - - I N D B X. 

iyulofA^i. Arcliil. fr. lo. 
iyiaetfTO» Joaiui.Barb. 4. 

31* 

iyttxXeiTOf - ro» ytvoTngtt* i^* 

584. -Tovs «(y(JfflCf. Ibid. 
cJywxXvTof -ow «^X*ff>?of. »^- 

.726. 
iyiXXofxtu. 'iTBU^iivvsofM' 

e^. ii. 427. iyvXKiftnyof 
0vyfl<nf. Crattes fr. 2. - vr 

• /fM flro'Xif'«ro'yr^. «(J". 5 10, 
-fyo« ff wr«f vj}*««- Secund. 
1. «7. 43?7- •?•«*♦ ifiiXXi' 
fAMfot Titipoy. ApoUonid. 
28. »?«! nTi^iviif,. linr'^^^ 

fafui,ii.6^^\ 
myeifMs - w ati^v* H* Her. 

ai. - o<*; Juliari. Acg. 43. 
.iytt9ofiU(P»fos. Nosflis 9. 
.iJy«yo'5-«y<rfawror, Nossia. 7. 
iyoifws 9 9crn*tr* No^sif. 1 0. 
iyioftMt* -«eawTp. otl. 53^. 

' otffffotfihfi. Michael Gr. 

T. IIX. ia4. 

iyifenfAot. Crateft fr. 4, 
iyii§oof ; Tiyfif. I^ibflB. BL 

4o4. 
. iyicTOfos -^»1 ftStrof* ProM* 

«rithin. 17. 
iyotSTOS -i)j8fOTo7f. tei^ 658. 
iyytXU^ Xv^/y«/iAo*.Agath 3. 
iyetfm» - «*y o^fiaf «iV ft. 

Paiil. iiil. 3p..iyt«f » »a***- T« tis Vf. it. 3oO. Iv oirXoss 

iyig^fl MOfffAOV ifotccet «r9« 

X<f. LoU. Bass. 4« 
•Jyt /r«y , x«f kgnfAoipO^s. ii* , 

236. 
«yf Xflfrof * or^f 0«^ nifff^ovs. 

Dioscorid. 17. (nbi nunc 

est ito\tioTfgovs.) 
iyiXuffTOs -Tor oV«. Antip. 

Thess. 24. 
iy4\n' tri^Jioif ^ iyiXno* 

Strato. 5i. Cf. Auto- 

med. 2* 
iyt\fiiiv. Leon. Tar'. 49. 
iyi^aros. wJ. w iyifitfft09 

iiffu. Agalh^. 84. 
iyifwxos, Xvffffm. ii- 297. 

-or itffftitiv. Antip. Sid. 

^S» - X«M*»A»»f>«f. «J* 297. 

iytffix^* Anyte. 10. . 
ifytffiXms. ii. 7 53. 
jiyitis , oSWfv. Antip. Sid. 88. 
.•yij • i'v xvfiMtos. ii* 396. 
iynfoftn -fiy ^fiicffof. Paul. 

Sil. 36. 
•yifvwf f SWjrtff. «JJl 467» 
iynfotf!foi f tvXoyin* Simonid* 

32. *TOy ffTOfMt MOfi,W* 

Antip».S]d. 68. «ro^^y ou^ 
, bifos. .Enripid. II. 67. 

-i^f ffri^pifovs. ii 556. 
iyn§mos •91 x^^f*^'^* Rufiu* 

8. Ttfiis iynpts. iim l8S. 
iyoftnf ',tnfvt nft^s* Crir 

nag. 39. uY^frit -rty Jxvf» Agatli» 5l«. 

vif h ftkiurgMt» if^tiv. 

Id. 68. 
iynku^ -M* Froblem* ar. i« 

.#Zi PauL SiL 45* -ilV 

«rX^vroy. Crat fr. 6. 
ifnmTJkm .'* huotu Anjte 19« 
ifxttkI^$fMt$» it Tfvtptfit iy^ 
y,jutkhtt9Sft v^ftLt. Meldag. 

ifxttXit * /0iy n«««5^yA An- 

tip. Sid.aS. • /J«r. Juliaiu 

Aeg. 5i. 
iynisf l^gMy «X^xoy. Maro. 

Arg. 1 9« ' ly «/icaiAy 1 7yf(i« 

Strato 4a. 
iyTuargiitr^t «rtfy J()y«Kaiy. 

Theact* 1. 
ttyxoifit. h x^ovQt iyit9iftut. 

Jul. Aeg. 45. -jyff*. Ae-' 

nigin. 6. 
»yicof -jM#i tmtfoifi^ Apolj» 

lonid. aa. 
«/svXoJo»^ ciyw9t. Haced* 

ined. 
«XxvXoff ixfiXarffS. Zosim* 1 • 
iYxvXixtiktt «irroi/, Crir- 

nag. 5. 
•yXo^, fMfi/uitvfot* Mace- 
. don. 29. • Tkut irox#y0(7« tKt« 

^o^. Strato 37. 
•yXalf^w. iyhiitrr rtfiJv^. 

Panl. Sil. 65« flr/r^« row* 

ro ro< iyXiiat, 'Tlieocrit. 

1. yttttt» /3^0^/ov xXifitttftfm 1 M DB X# 149 

. «Jl 65a* MoStf»/ fitt iy* 

• x«i'tftt|f x>^ftfftf, a. 573* 

iyXtiifMg^pot* s Hynm. in 
Baoch. II.5I7. '^ipw^tf*' 

9ot» a* 6^90. 

•yXtffforo^ 9 ifwuinrit ro. Ar- 

cliias. J16» 'Ax«tf'.K Satyr; 

Th. a. X«Xf»y. Aenignu 

10. otfov ifft^fin ffrijltttrot^ 

Crinag. 35. infit i* i- 
. yXmffffov (p^yoftim 0^0* 

fu^trot, Simmi. 6. (1. i38. 

ed. Lips.) 
iyfUfinertt ^rw ;yooy. Paul. 
* Sil. 55. 
«yyfv« .«Xi«rw nyttvtf »«» 

iyytittf intffvkit. Pallad. 

5o. 
iyvtin. ii. «38. t. (Lectt; 
. 3ii.) 

iyvi^», 'tiyt^ ^*" 5y«rc*y 
. ffif/^ot iTtofitt». Bianor. 

i3. 
iytoiU. ftodt . . irf^if/trif h 

ift,io^s oTat fAoXiffffcts JX5wy. 

Bian. i5. . ^ 
iyvotf ifti. ii, 129. 
ayvvfii - v^i ntfttvyiv» H* 266. ^. 
iyfifAuv f (pttftit* Pallad. 46.' 
iyfmt - wro xttttS»v tcouit. Mar«» 

cell. Inscr. 16. 
iyvmt , h rifAivot tfX^^» *^» - 

24o. 
iyy»cT05. Lncill. la. «J. 

490. «rov oitvxhf x*f'^* ' 150 1 K D S X, 

Strato di. «Vy 'Ax^foyru 

«^. 647* -. ro# fnof(l>mi. Par* 

men. 5* • 
ifofot9i(UHP¥* Nicitcli* !• 
iyoff ri ff&9f rivaou iJfitos 

«^M/uffftfr. Plato a6« «f«r9ft 

Jf4wro oiih iyoi» tii* 2l3^« 
«yof. Diodoi;. 6. 
Jfo^is. ijdfi^of ^o^lov^wy 

ayostf. Antip. Si<L io4, 

iplymf mro /Butrfis* Peraea» 
> 4* ^f cy aLyo0r{i. Simomd» 

68; iW ivr$it9'fotat9 etyoff- 

rotg. Paul. Sil. 7. 
oi>'^«. Bianor. a. «^. ^667* 

• £9y ivcroxo9» LoonkTar* 

iygi(AfAv,ros. Lucill. 47, 
iffmvXos, ifif^ Paul. Sil» 

4o. - ov lfnft,09V¥tts, Agath* 

46. -010 puyis. Simni. 

Rhod. .1. » mf mu Zoaim. 

3. ii. 398. 
tyf9$f oTfof wci rfvyiu Ax^ 

chin. fr. 5. 
iyfoTos T flnsnmrot jr>s«r«M»ov. 

Leon. Tar. 34. 
iyftn^fn. ii, 174« 
iyfu(Pf». Phanl 4, 
iyftfit$os - ioy iroXMf i^ ihi^* 

Theodorid, a. 
^yfoalm, Leon. Ta:r* 19« 
«Vffi^f* l^auL Sil. 45. 
iygavrif . ry|fl( Kf^Vwf iyftvris -ff ftnrof «rtfoS. 
. ^MT^iMMnof* Meleag. a4« 

• r«f ^oy«cM»» Antip. Sid. 
' 17. «y^ffimrtf/. ' Griuag. 7* 

.*r«iV MiXffe^if. Mnasale. 

la» 
iyf^m. "Mis nAiins. Mace* 

don. 11. -ofrof ivfm/kuwm 

Aristot. Hym. i4. «tfoi 

Siff of. Meleag. 111.- oicms 

Duffi. Id. ao. iyf09^§U 

ifyfovffff. laidor. i* 
iyfiis *Hos isKmrifoio. Zo- 
. na 4. «ffUW ifiurtKof, Phi-i 

lip. 68. 
iyfWKauos - of MirwXiyf • £ry- 

ci. 4. 
iyfoiirtiSn - ^oViyfff imifiioffif, 

Theaetet. i. 
iyfi^§ f nmriifrm. Antip. 

Sid. 107. 
iyfo^irnSf tffms» ii* a53. 
myfotmnsy i/Xy.Dioacorid. 1 7. 
iyfOfifMs. Julian. Aeg. 19. 

Arabi. 7« -/MOf ^ovMtf* 

Meleag. 111. 
otyfortfos -jff iXmitis. Dio* 

nys. 6. 
iyfirns 9 nifo$fof. ii. 229. &• 

.(III« 229«) 'iyform itufMf. 

Leon. Tar. 3i. leifiiif 

Simni. 4. Tiif. Anyte. 8. 

iyfiriSf" hfrtfAis. Antip» Sid. 

. 19, -rif ixi* Paul.'SiL 

48. miymfkmf. Id. ^7« i M O B X. 151 myg9piXmi» Antiati. a« 
myfv^liif 9WVW0U Callun. 

55. -/yf aifnfio\99. »Jl 

Bj;i« 1. 
mygwms, ^ifMfM$ 49* Meleag. 

%o. •#< ihf9U Arclii. 33. 

- f 0vf /ufifkvtLs» StatylL 

Fl. 8- 
myfmnif - rtu fiovxiXau dt» 

ia5. imSiits. ii* 289* 
.myifmsf fMiTfis. Alcae. 

Mess. 8* 
myx^fimx^s -^tss tiix^^^ ^^ 

Aeg. 3i« 
«yx^^^ * 9v imjffs^yos* Gae- 

tulic* 1* £ffX«/*?m. Tull* 

Gem. 5. yv^. «^. 5ii* -y 

mv/Xy. Paul. Sil. 8o. 

*l9^fA!f. it, 626. 
myX^i^s. ii. 6;2. ^. (Lectt 

^86.) -^<*F«/Ki9f. Ucrod. 
- Inscr. a. 
9iyXfi^o(pist fMmXos, Antip. 

Sid. '27. 
iyX*^^^^* ^* 701» 
iyX^^^S^s " 01 xoX«»fff • Agath« 

65. 
iyxkonosm Dionys. 8. 
ifXfiii^ Antip. Sid. a3. 

Apollonid.9. Crinag«23. 

Bianor. 8. ii, 535. , 
ifX^* AntiphiL a8. 
otfX^f^^ • «f fiuyikeu nofffMP 

X^ivos. Crinag. 19» 
ifx^'* (pifvyttSn ii» a8l« mym 9 iivp Zmop nmKijAOts, ii, 
359. tiyMis ntilkifitf* Agath. 
45* oTnov vJfjyXffv^ nyaytv 
Mis ifi(povs. Macedon.3i. 
TJ^ov nynyov tls fMviiiv, ii, 
3oa. 1«' ivipmXis iicvos. ' 

«Jl 676. ov xi^ny iymytv , ' 
9W0 fittttos* Crinag. 37. ff/f 
ifiti iinfv fiyaftv. Cal- 
lim. 47. irfof .oX^ffy v^^ci- 
yoy. ii, 6821. 

•»3^0. i» J*^ iif^ nmlf$ov iarfi* 
ynXov» Diodor. i5. infiiv 
ittnvrtt iifii ^/miv* An- 
' tip. Sid. 27. 

mymytffos - ov nvfifX"^* LeOn. 
Tar. 34. 

iymyi - Sis nmitlov* Phani. 2. 

mfmvo^trim ^rwoiv ^^'KKn^ts 
SfiuWmv»x LucilL l3. 

iimis, trmKivifOfAiiis. Me* 
leag. 81. 

•Umk^v^. j^Dioscorid. * 33* 

iiinfvros. Hegesipp. 7« 

mimfMivriVos f ois tfmrm, Stra- 
to. 17. 

iiifMS, ris iftr^s. Lu- 
cilL 6. fyts niv 4^Xif ^S 
aifAmvri y3«Xff7. Antip. 
Sid. 3l. i\vrt(f us iii- 
futvn f/itvtis. Rhian* 4. 

' rtvr iiifikmvti fitivtim 
Agath. 72. 

miinmaros -rov cri(pis fx^u 
FauL Sil. 2. 15^ I N D X X« iityjpui, ih 737. 

dh\<ptiis, Satyr, Tli. 1. 

Alcx. Aetol. 1* 
^fX^fof -tti, Agath. 89.' 
iit\<pis -oy tgyoif, Pollian. 

5. -^M vJtfr». Onest. 4. 
iit§9tiis 'ii »vfjt» Agath 75. 
tiitros -Toy «rXoxoy ciptyittSn 

Christ. Eiphr. 73, * 
iii^tftos -Toy a/yo^ ffri£<pos^ 

Leon. Tar. .11., 
iinXia "ius xig^^* Pallad. 121« 
tiitiXos '» ttiyr» rv^tis» ii. 

718. 
iififMYttt. Strato. 68. 
iiffgtros 9 ififioXitf* Agath. 8« 
ttilttrros -rotffi not^ttoCis* Si- 

mouid. fr. 7. 
miiietMTos f ij9«T»y. Heliod. 

U. 3o6. 
iiiiioios, ^ofiii, Nicarch. 20, 
ttiiffrixrms, ii, 29. 
otifAfirost nctt ivi/titfiotros^, ii» 

432, 
iioftnrosf iitiflrvcets, Paul*. 

Sil. 27. • r» fiotXiv. Agath. 

iioXtffx^s. ii, 693. 
ttioXuff tcXovritivi Simonid^* 

fr. 1 1. - iioXi^ (p^tvL Sco- 

li. 5. 
«^ovXwTO^ • rtv iXtv^tgiXs* ii. 

283. 
otJov*^of • roir X'f^'''» 

Agath. 8. - iifivtos -iif. Pallad. i4i. 

iiguviis 'vis ynftis*. Aemi^ 
lian. 2. "vios wttf^tvnulsm 
Paul. Sil. 35.^ ttl ttoXtttK 

iifttvits. Posidip. 16. 

iifotvttt f yifttos, Macedon* 
2 5. teoXtov Kotfnvw, laliaiu 
Aeg. 42. itt yngetos iifot* 
vtji iiitrou.hcoiuTmr, 12^ 
(p»v^s^ Inl. Aeg. 42. 

' iivfXiyiis 9 ' xi^ig^f hto^iito^ 
. Leon. Tar. 55, 

' iivfti^^ti/tAet f ffotfnis» Athe- 
nae. 1. 

etivrov -rwv 'Ktgvtttttv, ii^ 
6 12. 

iioif ifiivouov^^tiitv feuXMfitp* 
Agath. 3. ffi fitiv froXuf 
effftrett ottluv. Antiphil. 
By2.f37. 

iiufoioftos - oif X'f ^^* i^» Byz^ 

iiivbtros - re<o noftttis, Ghrist* 

JBcphr. 365. 
itbXnrif - lifts *li*x^^ Ma-r 

cedon. 19. 
a^-htov. ii. 326, 
it^\offivn 'Hf hwxtns. Agadi. 

8. fiqviciXttts, ii. 2^6* 
it^XotpifOs -09. ii. 268« •mt 

ii<Pftev, Stat AthU 10.. 

IfreKtov. Leont 11. 
ittitvnrosf otTftaivos. Lieon. 

Tar. 9. -roy iviyKnv^ ii, 

Byz. 33. I N D E X. 153 

mtiim -fi nirfQt n»>iif'^tfit9U 'm$\ifr9S •tWyif%f.AxxA'p\uU 

m9S{m9S -fr tfW^ytr. Antip. i<i'. AroliiLfr. 16. r/*Tff 

Sid. 70. -010 r«x;«». lid. IL w^vs SUXmm. An&ip. Th. 

T«r. Alcae. Mess. 5. ^ihtt^s ««r «Xiff. SimonicL 

tUtl^m^is 'is fff^s. Meleag^ &. i4, fsT^^f. Tlieocr. 

a.'ias wffisif, Comet. 5*- 4. -^ov flryy^v^. Maced. 16. 

mtiBsfis' • iss itu7f9S. Brtt^ • iif fifAttn. Id. 18. -««r 

iosth. Cyren. a, irtrA^Mr. Phiiip.8.«V.a6i» 

mttui%i9S - /nr r»0«r »J!»?rM. 3b3. wXiA-r. Antip. Th. 

Bacchyl. fr. a6. • aS. -*«« x^f^^*» •^* 534. 

M/«X«rof - or oXxMihi. «^. 434. •irrwof , HHfis. £r jcius. i3. 

«c^yoTOf) •Mrwo'1 ci^. 721.*. msii^fivrps* Meleag. 10. 

(Lectt. 303.)' - my «rc^t^ «<fr - «r r*^»?*. «i!. 187. 

«om. «Jl 721. c. (Ii«ctt. iJffr^rTw. «^. 238. 

3o2 ) - tfror ori^UfQf. Mc- isfrikis - « >;o/of. Macedb 

leag. li^g. %«^r. Ascle-^ ^a*. 

piacL 29. -ro«o. Leont «wfyv* -i«* 9fit»s. Chrial; 

a3. .ffry irtr/i*;. Stat. Ec.19. 

• Alhl. 4i. - tmisfi ffm(pU ««fy/v. ii> Sgo. 

ittr^i. a. Bye. 29. iifvmms. Agath. 22. 

ithndrts rrtf ftnfif. Anti- isfri^tt ^9v9txi*f»s.ii,3y5» 

phaA. 3. iifftt^t x*»>^of^ Leon. . 

«o/^M .li^of <ro;«r. «7. 492, Alex, 34. 

i(fixf«W -«or x»>sX9f. Stra^ M9r9s et ot/oro», itftiftft. 

to/ 71. Siau- 10. Aiof imxrtfts, 

ity>utfitixos ^ 9f nifi^s. Jtt» Antip.Sid.9a.-ro5«w^oV. 

lian. Aeg. 49. rtfor. Crinagor. 35, 

itXkiarM -itoTm» lintttf, Ar- «c^otX^ofy^Af 9^ Macedou. 12. 

chi. ^4. sri^ttf. Philo^ -rlov ^ifoo*. Anyte.3. -it 

dem. 24* yifff. Marcell. Inscr. 12. 

«oXsr^f-iof «Xi^f««f. Chmto<- o(^iiXiir«» ^tk^Ms. Ascle^ 

dor.-£cphr. ao5. . « piad. 5. - «tm fift^fut. 

ithnU^ AxchiL &*. i3. Fhaenit. 1. '54 Z H D B X« 

U^kfiUH -fvM <UX#. JuL Aeg. W^Xfl^irvr* LnoilL 20. . 

3i. Z^Xof^ ^»»f. Antiati. i. 

A^vy^f .«y fiwm Dorieiu. li^X^avpw -'«« ^<Xim9»f»v* 

w U. 6i Paul. Sil.4«. 

i^vi-ytt Xidoi. AgattL 7a. «^f «w«^ r- w imis. Apol- 

dnio¥is. Nosa. 12. Tbeocr* lojiid. 17. 

4. «(^. 468. 718. ^^w, .9(M« f/f (pSrm. An* 

«itf^dtfy - oy« r**y ir hgliois. tip. Sid. 27. 

Aritip. Sid. aa. Cf. a6. u^fpl^^ -x«Xw w f#V rp$fm 

9tafi7Tiv.»t, 4i6. Tfyyuff. v^tfy »9-^2iJf«m. .Gii^eii. 

T^iynfw. ui. 535. r»y ^t- IL 453. ^iuntlcrfmfnsi . . 

.- >Jyvfw* ml 717. ifiiifu. riv^O/6ui£9P i^fQiWm* it. 

Cailiui. 47 «V. 519. 3o8. 

«*i^v« .«« Joifmr. Antip.Si- «£a^^«Vf» «X>f.Aiitip.Sid.6S. 

don. 37. .^;«r «*rX«r. Biyci. 6. 

iiatnirosf ^iftmw, Mnasalc.5. #>^o<» yw«. Leon. Alex. 

»»rrwf,^#ii«rof.Criiiag.a5. la. rih^. CUuAuui. 1.. 

d^ttf^fiis, tffms, Mele^. 91. . M/«i ^^ H^ sfinm. 

li^imros, yiyn». Sosip. a. Autip. Th. 9. 

i^MO -iov Kgttris. Antip. odvffMtf rMfwviv (nti^s. An^ 

Sid. 43. , tip. Th. 3a. i^^oynMP •/- 

u^if^isftosf .yifMs. Oneat 7. xoyfyt;. Cbnnfig. 4a. .w». 

-fv S^r. Anyte. 17. >;, B«„^ ^. ia5. «Wf- 

^ff/^«.f «W^ Ji/;if».Po8i- /^f«r« r«r Xftf/«r«v. •J/. 

^ ^P- 9' 3;?7. ^ utif^i h&MStf. 

i^MVf^. A^. 60. ,/M. ..BtcisbyL fr. 19. 

Philip. 4a. - ^« Xiyw. «5v|»o«n-o^/«. Paul. SiL 6. 

^ Agath. 44. ^^^ ij,y« ^ ^;, a^«;;i.jf- 

•J*i<r^oo lifms. ii.UefA, ^, U. 5ao. -fij ly«/x«- 

••*v>. Lucill. 55. '^s^a^w, JLeoQti. *4>. 

uiiyns f f>amw((>ms.ii.j 10 h, ^itmro^ -rw ^fis^ FtLxd. 

(Lectt. 3o3.) SiL44. 

i^ams -r» Uf^rm ««f^ ^Wtf -t^vi^. «#. 646. 

ifims. Antip. Sid. 85, iiymvin , r«XMy«. AgtUi. 92. 

i^Xfi^MTif. mi. . 7^6, .i^ Kvmy^iii. Antip. Sid. r6. - ««y if^iriv. PaiiL 
SiL 47. - ioM mgwfits. 
Meleag. 11 5. 

^yttfs. liwill. 68* GlaucA. 

tuf^KirnSf, n«n Philip. /• 

mSyuOJmSf Hif, Ep. inedit. 
^Xirot Ufitfin, Qiu Maec. 

7. StaiyU. Fl. 4. 
«u|rf«X;S¥if 9 - rir «^SWi. Zona« 

9. -/n^(ii;^9X9v*Arclii. 17« 
my$fitMis% ir^Xiis rfmy^t* 

Philip. 7 -/SwTMif nnfAi' 

ta. Meieag. 49. . 
tdylfioatu Leoii. Tar. 56. 
miytfiinfs - T^y 0«oir«X«ir. 

Leon. Tar. 34. 
mlylfiefs ^rw Xitigpio, Dio«* 

dor., 6. 
mhybihifMt -/Mf. Agath. 43. 
miftki^ • isMf mrg9v* Pera. 

- 8. Aniiphil. 3o. 
miyif^/ktis - 9«. Leon/ Tar. 

- 56. 
miyIf9/mos 9 fiormy^, Muc* 

SeaeT. IL a65. - «v Mv- 
»«X«f . £ry ci. 1 5. - «y 9«* 
X«»^^yMy» Leon. Alex* 
la. 
«/yunJiyf -TfflMy. Nicarcli. 

8. PauL Sil. 47. 
miylmufos -01 ii«jMy« mf, 7o5. 
«lyA«9 sifii^fvx^s, Irenatf. 3f 
mifXoipmfiis »9ts jiifmu JStTa- 

to* 5. . 1 H D » X. 155 

miyofimms • nMi Mf^tm. Me- 

leag. 49- 
miyouifms -«v ni»r«i« Philo- 

dem. a8. 
9uyifvit . «x<< n«yff. •J'. a63. 
sfiyotriiifs f ^irvgos, «Jl 4 12. 
miyvisiis -•/ riaffmfts ftovof 

iftSis* Pallad. ao. 
Wf MK»f • ' Leon. Tar. 34. 
itimXoSf rvxm, it. 692. /9. 

\mf ivtfflmmf. Eupith. IL 

4oa. 
su^ifAf^ms. ii. 72 !• (Lectt 

Soo.) 
oU^mXitts - aty Hsfsilsf K«t«- 

• y<»f. Antip. Sid. 77* - isyn 
fwsf ietirmXmyfitif9f. Inedit* 
• ittttuipfVMr^is. Ag^th. 8. 

««l^ifXtf», ly^if Xifio'ff itiXif, 

Si'nim« Secur. a. ' 
0i^f9fifimTim - rffSV. «/. 546. 
mi^ifios - 101 ftifrns. mt. 407. 
V fov WX«y. «^. 700. 
od^foififM^ -/ftoy. Stat. AthL 

52. 

id&«#^ '•t^mxg^i» Mekag. 

111. 
tU^it ^m» ifmxfSt, BacchyL 

fr. 9» 
^W^» «1^9. PauL Sil. i^. 

• -tfTi tufffff, ProcL 5. 
t^fnr Mae^don. 36. r» «mt* 
- aiO^rff/^fof.Ptole&i.R.i,' 
HSdjpitf ) IJicfffyffy. .AJpheus. 12« 

(uhi nnnc itidifts). 15« X N D B JC« Mna.salc. i3. riv tilhfifis 
«rXf/oy« vnii/ti^nov. Li€ont 
Tar. 91. ^vtjilc» d^X»^' 
ao^ftT. Cailim 4o. 'vims 
i/nof ^o^iof. Marc. Arg. 5 1 • 
iffriot ui^vlous yw»9ru /cto- 
vats - hiir§tp. Glauc 6» 
Jl^inmiS tiiS^vtaus ou^ort «y« 
rifiios. .Archi. 17. ix^ 
fiayjoitti* ui, \M* 

m^vHxfi^ - Hfts HfuHfs. Leoif • 
Ijin.ia. .; 1 . 

mi^vffffu - c§i (Pfifus JX«r/r. 
Bacghyl. fr. 11. -ff«y Xj- 
ir«//9f «y^^tff vfttf^i K.i/4ns* 
Antip. Sid. 73. 

^&Ctf *c« 0*^ ivSfA»X9S O/M- 

^<r<y., . Meieag. A^. T^JiM' 
9f Xa; Q^f^uffHf uf^ti njiian» 

FauL ;^1. 35, 
«i!^<Dy »mpu Xffcoy^ «^ l55^ 
pikiiui. d^mT^t^ovs ittiffuro irXo- 

xufMvt, Antip, Sici. 99. 

Meieag. 55. 

f^ffyfoif ^inoytims^ Agatll* 
84, Damochar. \^ 

fiTffteti fcXi/rov*A9^x^m««Msr-< 
cell. Ipfcr.4. to ivc^tfiit* 
Anyte. ^7» K«y#V KwrH».» 
Jof aJ/Mfi. «^. 2&8. . ifniofn 
Adrian. a. (ktntru %inK% 
tiifMSTi %i^(^v* f roclua.5. a?|U«Xeef - iusuJtmiius^ Leon. 
. Tar. a3. -i^is xtvfusfftfm 

Theact. ^chol. 4. 
ttl/uboLffii • «7r«« Leon.Tiir* 36* 
ttfjiiffffti - «/«f flif 9* PhiIostr« 

11, 400. 
ttifMMritts * tv iroXcjttov (tttXos^ 

Anlip. Sid. 11. - itrret 

^vXX« /o'<)»y. Leon. Tar. 

3o. X»^ff(. Id, 47. fvr^fli. 
. Alcae. M^S8. 8« 
0lf4ttro<pvfros - ra ^rXiy. Me* 
. )eag. 5o. 

«i^o^vre^ Woio viffov^ii. 707. 
ttifivXos ' 0» «of «y.Cnnag. 43« 
fftifMsis - evf XvKovf* Leon. 

Tar. 34. 
ttiyrrism Alcae. MeA8.ai, «J', 

753 
wi»» rtiitnt iviffttfiut fitffriv. 
. Leon. Alex, 3o* 
ttiviiti -tiv. Pallfid. 83. 
oMyoXiyef - yf . .Theodor. 17« 
ttivi/uofos -«y w/ucay. Nossia. 
; 6, 0^01« Tfitffffi* mi, Her. 
.. XO, -ov^ S«f0i»9yoi!f« f^. 
~. 590. 

mivontt^is, DioaAOr* Sa. 
ttjvos 9 xttr ^vov, Antip. Sid. 
.i'3o« is ttlvjts. Af^iixi. 3. 

ffo^iiH hi Tfiii fiJrovJx^^v» 
. Theocrit. 9i . 
titifffirinos ^ttv yovimv. ii.yzS, 
otiy^rv^tt^vos, Stat. Athl* 22* 
mi^vfMu, Probl. ar* .7* X M 1> » X« >57 aSi, fAnHOLs. ui. 4:21. «7/«^ 
fv^jyXoy* Crinag.:i6. eJytt 
Kw^uiits. Caiiim. 33. it- 

tvfAmrinoi. Phiiip* 7« 
tui^jos, nfir^f» »ij 276« 'OV 

tifiow ikffMMoy» »i. lj5. 
miwtufis -«y irv^oi^/JWv. An^ 

tip.Sid. 63. 
tuifo\uiis - xoy ^^yv/ii», Al- 

phe. 8i 'nedovgtyfos» Me-^ 

leag. ' ^7« 
«ijrvXicyy mr ro w rr^cov, 

•J'. 1^8« -lov WMrrot ifii' 

(MTtfirf» Alpheust 8. - /04- 
' ew ifiifiLuiotfftf intitfAm. Aii-* 

ton/ 11« 24o. 
cJirof f «rv^My. Simin. Seeur* 

12. 
tdnit. ovx tniitiirifai ntiimf» 

Alpbeiis 8. »iirvr»Tns ff^ 

<pitft. Agath. 70« -r«Tov 

ingifiLoifot, Antiphan. 8« 
ti7gtff*t. Zenodot. 11. 78« 
tdffm - ttf a xitit o2^ov. Ni« 

carch. aa. r/ (HLot cinot 

ifriti¥ ttVfttf. ii, ^49. XV- 

\nt»t fnti^ovtts ttififntfOh 

RufiB. 16. 
t^ff^Mf /SXtWTini, iit^^S* 

Mtttpif ixo^t «tt9hi9t¥4 Ae-* 

tiigm. i3. 
nXttfMr-' oy vjrroy ifititttvfftta^t, 

LoU. Basa. 7. itrttv t^irt-' 
.' (Koy vjtMf JiroX%sIiiedit« 0tiftot -«ov iXfioft ii* 680« 

i^fftt, fitZ^ot iiivfft hufMtiov 
tfrifAotroi. Antagor. !.«</« 
rttxvt ifttyit, ArchiasiG* 
iyrloy i^^otfftt, ii, 455. 

«}{rvXof. Wf «y ro« Xo/«i «2« 
orvXit. Diodor. 16. 

tJffx^^ 9 ^^ i/Xoy*^ ii 619. 
^A;((0Mo7^ «^. Her. 6. atyctir- 
r««;. Paiiad. 99, iittfti^ 
trtoy. Themisf. IL 4o4* 
Ytfins ttfffxttt XffVX«Xf«f« 
Agath. 77. 

ttiffX^^yu. *wy iftittt. Dio&- 
corid. 2(>. yifJvy iyttitrx^^^ 
rev ffrtfittfoTtiiffx^^* Xoyio"- 
fito7t. PaJlad. 96. iffx^ytf 
ifi,(porifWt. Ahtiphil. 7. 
iffX^ttfity flr»^^fy/f y.Dios- 
corid. 23. 

«^ltrjff. Dosiad. Ara. !i« 

omt/S» -«J^. Agalli.66^./*(r«* 
ixiXovt* Ihid. 

tti^fit ^m' ivifWf rifuyfis. 
PiiileU 3. 

«/»y. m i»/«y«f utti 1/ uiSfOH 

a. 492« 

ttittfitt -wy lettkifiktf X'^^*' 
. LeoD. Tar. 37. - o7rM 

ik^v^if^ v«r' i>iJtitof, Qu« 

Maec. L «« 
ttiifnfMip uiitmf. Atkiip.Sid. 

52. 

t^ttfnrii - r« «<rr/«^' Meleag. 
77» «8 1 fl O X X, Agath. ag* 

ixuMs. Heliod. £t. 3o6« it. 

718. 
»ic«XXiMri0Vdf. «J". 34« 
fltiMcXvirrof, Antiphil. 3* 
inifuMros •rwf (p»ptif, Sap- 

pho. !i. -rof ttatrifm. H» 

ii8p. 
intifjLfsisi i stfip. AntoinecL 

la 333. 
ttmatfAieros f x^^f^* htfttv^ An-» 

tip. Sid. 101 • iftff' Bac- 

chyl. 1« 
ixou^» - «r ^tivjyy x^tfos tx'^* 

Nicarch. UI. 334. rf r# 

K«i 4rXoiM^7a'« i$MrtKfiov* 

0t9 «««y^tu. Rufin* 56. 

hf inipims xoif/ti^ii». Po'- 

sidip. 9* 
«Mcy^iff ^ ^r «[y^or. Meleag. 

1 , 37. 
inm^U '^lios Xsyvfif /8oyu- 

/Sff^aiy. Agath. a5. .^tf«r 

X«X»;JWf. Phani. 7. 
inwfbtfiwnis - r«i dyrr « • An- 

fiphan. 5. 
ifiM9^/3Kri«, Leon. Tar. 65. 
wutp^oXoyos -> yoi ff^rfff *hfi^ 

ffrifxov» Philip. 44. - Xo- 

fttf wotifrSf ^Xofm Antip» 

Thcss. 45. 
mMomfM -ror ^f« I«eomd. 

Alex. 17» iniftifoSf %neos, Euhod. i. 

axttfiros -iror iroroy. BacchyL 
a. ffif inotffsm ffiroifotv, 
Leon. Alex. 7. 

inx^t». Alcae. Mesa. 7» 
Diodor. 9. Nicarch. 36» 
Agath. 8o* ii.ai'/. Ae* 
nigm. r8. 

ttnttfonofitfis f ^Afiifttf arftt^ 
ros, ii, Byz. 26. 

«xffXffVtfrof. Ci^inag. 27. 

ttntofitut. iniffmvro Tknttt. 
Agath. 48. rovcrov heti /»' 
*initftt. ii» i6at. (Lectt. 
287.) -irf^» iniffttro. H» 
366. TiXeCppf rfworks ntti 
iniffffttro. Paul. Sii. i5« 
nfvofnf rovo^oy imwifjttfosm 
Comet. a. » of iiimt, Pla-* 
to. 8. 

iniftuos *«y fiXifitfM. $tra* 
to* 6« «J. 9« 

inkfiis •it (Mxl^ff. MaCe« 
don. 3i. 

i%9f9tnofMis* Hymn. in 
ApolL H. 5 18. Nicom. 
lo. Dionya. a. «^, i35. 

iuifoiros *ro9 fJki^x^^* Ad« 
dae. !• 

«jct^/uffif voo^ov* 0(1. Sga. 

intffrofitt mi^s ifftt iipintfu 
Leonti. i4. nfvipins Tirro» 
f«. ii. 583* nfv(pitts M» ' 
Xffi!^ovr. «#. 54o. 54 1 . - /«r 
mXtt^f^fns yftn^s. P«ul. I N D B X< 159 Sii* 5l* ' lifw niffuy* ii'. 

595. 
maa^^mu ii'* 386* 
flwirAff - c* ^v/Ko». Crinag.So* 
«cvXtr9o5i//u«f. ]>Bmaget. 5. 
ixff^ifftof ' - <oy /vi«r otvB^of^ 

Rhian. 4. - /ov (pmrii. ii. 

684. • /o«9 rixivm mifffitov, 

Claudian. 4* 
mMHfOf - «tflcroi/ Xf^^^* Strt- 

to. 88. 
imi fv»r9ff mXofMf» liQcilL 

wKivyrof - rfy« Herod* Inscr. 

i4. 
imif . /itflc. Arehias. 1; M« 

;(My. Panl^ SiL 23. -/^#^ 

«x|io/3«Xff7f«Leon.Tar. 53. 

• iimfiti^mv^ Meleag* 17. 
mikmorof -rof* ««iryoi. Leon» 
' Tar. 47. 
<BjiX«etf0rof -rtfi «*i mBwno$. 

Alcae. Mess. 212. -ov^ 

Polystr. a. 
flMtXflct/rof -roy fm(pof* mi» 7o4» 

-roi ^Xotvjtff I9«9r« yoof* 

Dionysi 9. 
-«XfJV. -«>' '^Ari'. Leon# 
^ Alex. 2. 

m*ktimf9 noifS,nOY. U. 6r4* 
itXiJiVrq^ - w Jo^. Ma- 

rian* a* 
*«Xffo* - •« rflM^f. Par*' 

men. 4. 
ixkntof. nkn^tis tV» i«XvrM IXvXv5«» Afclepiad. i8« 
• fov ffVfAfimx^^f» TJheae- 
tet. 3. 

mjckait •'i^ mffTv(pSktmro9,An~ 
tip. Sid. 5 1 . • Jo^ ^flT^Xnr. 
Meleag. 3l* ^imt wo^imti 
Julian. Aeg. 10. 

mxki*i»f , itvtf TOt Kvwftikt 
iikix^f. (Dioscor.) So- 
sip. a. 

mxkvffrof 'rmw kifithmf, IL 
519. 

MtXvro^ Herod. Att. Ini cn 
32. 

mK/um^m, ixiufmet, Nicarch. 1 9« 
StoZfof ifTif. mi, x33» 

mxfM^of ^ tf/t ifi/uLOf, Antip* 
Sid. 37. -oy mf^ot^ Me- 
leag. 109. mmftmiif wfit 
tfmrm» H. 66o* •miftfmmSt* 
iktuiiif. Dioscorid» a* 

mKflti - iffmffftfOf, Antip* Sid« 
65. f^f if<pmfmfd999» 
PhiHp. i3. M iwfoS im^ 
fniif» ii, Her. 6« ixfuis 
iffrmivimf M ivfi 'EkXi. 
im. Simonid* 4. .ixfufg 
ftiff^f ifirt fOf Mtufif, Po^ 
iidip* l3. ««^99 f^tifti 
ffmfxif,^ Rhian. 4. ni yif 
ixfnif 0miimft»f, Slratp. 
90. Antipfaii. 37. ixf^9 
viof Hf. ii. 696. (Leett. 
3o3.} riyy i^vt ^ffotvfow 
fx»f* Phrout a. ixfMU l60 .1 N D E X. 

iiiifrw» Panl. Sil. 44. «x- ixivirav, nov rolnv ocxoy#r«ii 

fMus in»r»iXfitoiffi iroiSv. ilxo (fivffiy. Hedyl. 6. (9.) 

Paul. Sil. 4/. 0(x/H»?f e^iy- eexoyr<0T«^ «■Vf»^ iifAfiovs. 

fifUf* di, 734. 1» ixfMiTs ChrlsU £cphr. 369. 

fAiffotis, Aenigtn. i4. «itomarjyf - r^ir Mrir^ oy. Agath. 

^iM^Vf ^nrotS9cv)^s^OXvii^nov. 77, fiix^ov ixf/3oX#V. Ju- 

Alpheus. 7. li. Aeg. 8. 

iucfAOiiff \ifnvios, Paul. Sil. dttovriarotiMS - xoi Hvi^tu Si- 

3o. x«^^'t^^^ Htg^Iiuv In monid. 48. 

oin/xoatv Antiq. Thess. 24* dxigirroSf^^Effus tfAtco^iiis^ Jul. 

SinfKTos et iixviffaoz. - fl-pv /3««- ^ Aeg. 49, - ro» iffirmv Tiiov^ 

fAoTo y««jcofOf. Automed.8. H, 225. 

' ^ffov fiufAOv* Arcbias. i6« ixo^iffrusf onviOfAkvais* Pal* 

«xoy. m elxoflcf ii. \j5m lad. 5« 

ix^ifAiiros -roi «ry«Vrty ^Xoi. dxifitroSf iiX»v.[ui»JieT. 17. 

Meleag. 67. - Twv ^of «»•«»'• ^roy rt^wXiv, «<!'. 369. 

Bian* 18. ^rots nofffflv.ii. *rov ftixvs. Asclepio3ot. 

664. ^ «7y«f ixoif/birovs H. ^go. HiifOf^hf^ «itop»- 

55«t. Eryci. 7. roi'. Marcell. Inscr. 19. 

ixoivmvjiros. AStrato. '94. otxoSf xxxSv. Archias. 3i. 

«xoiTif. Philodem. 17. irT^yxi ift(poripiS iyivovr* 

ixoXctffrotiVw* Pallad. 5. ixos» «/.^li. 

ixiXotffrjos -dv Xec/yt/ec^. Pal- ixocfMS ^ xifffAOS. Antip. Sid. 

lad. 122I. yotfiuris. Id. i3. 29. Jul. Acg. 64. 

-roi. Paul. 8il 70. -roi^ a«ot/v. i( ixoviis. Agalh. 8o. 

^X*^^* Lucian. 3i. Itr- *is, JuL Poly. 1. 

- »vXr«i «xeX«^« xtxivvos. ttxovffi^tos "tov (fiyyos. An- 

. Meleag. 60. tip. Th. i3. 

ixoXos - ovs' iirv£ovs. Leon. ixov» - ff» fiir^f ivsfAOfos» 

Tar. 45. xtrifffftts. Agath. Pallad. 99. 

46«- hi^s 'ts ixiXovf» ixfai(pvis - ios ix trtvins* 

Inedit. Corn. Long. i» 

ixif^ , "Efus 4»*xns. Alphe. ix^otffin - nf *«ff»f _ ytvtrta^ , 

1, 'IIV r£iix»^^Vf f^^f^f^^^ M. Argent. i6. 

Faul. Sil* 5o. ix£»rif - rifs yuffrfos (piffiV. Z N O X X* i6i Theocr. Chins. 1. i84. 
- rus itcwMots. JLiician* 5o. 

mMfteros et inf^ros^f ffo^iff* 
at, 3l5» -py netvfisi» An- 
tipMl. i!24 (xathiv. «2/.a5« 
• TOtr vtatT9S itm^gftfitivori 
Antip. Sid. 7. niWtos 
{»fonirtu. Fau]* Sil. 37. 
nvKutos» kJI 668« totlfxoyos 
axfi/rov wttattf tiskttfft «ro- 
Xiy. Antip. Th. 127. 

mtpamfos , fAiivv wriXkovfftt» 
CSrinag. 38« 

itifnfinf» Artemo^ 2. Fauh 
SU. 4i. 

mtffifios 'Ots. HedyL(7.)ia, 

oMgjiit/ttvos - yoy fiooTfvx^»* 
Gliriat £cph. 6:2^ 

ittftfiii,. iftftfittfftts \iy.u 
Leofl. Al. 26. 

ittflsf "Kiyotet. Ari^tod. a« 
"^i Tuyvnrkfvyn. Meleag, 
lia. - i^» fA^alitrtfov» 
Mna^aic. 1 1. intti^o^irtv. 
Leon. Tar. 65. i*fli$ r$ 
itmr ifovftiv iiitovt» Any- 
te. i4, 

ixftriftt^fvs^ TiwrttXosJP axdm 
Sil. 33. 

tutfiTQSf vmfos* ut* 289. -ifff 
ofitfiM. 11« 490. ixftrt |Mo7- 
fti. Theodor* 11. tttTfitovm 
Qu. Maec» 9. rov (p^ifM" 
vov viov ttjtftrtt* Antip. 
Sid. 93. I 

VqHILP.Z. ixfiruSf ifoTsXi yfi0tt(. Fol- 

liaiii. 2. 
ixfofittritt 'irtt. Flato jun. 1 . 
infofitt^Vf,'n X'^t»* Ire- 

nae. 3« - t7s iniitts, Paul. 

Sil. 5a. 
'iKfofitXiis 'Sv fovixttv. Fhi- 

lipp. 17. 
ixfofioXiot - KttKttvfoitot ixfo- 

fioXtt. Zona. 4» 
ixfofioXis •^tts ixiitts. teon. 

Tar. 53. ' 
ixfofioXi^tt. offttvov ^ ttrnvis 

ixfofiiXt{t x^fxs. a. 667. 
ixfiltros -rovs iovvttxots. Fhi- 

lipp. aa. ^ 

ixfiifvo9 -01^ fTMrof ««/««. 

iuoy. Crinag.a3. -w;^X». 

j»»>. Fallad. ai. 
ixfo^tyns - yrff (piXnfiutm Me- 

leag. i4. 
ixfixofMS . ot/ «r/rvo/. Ar- 

chiaa. 29. 
ixfiXt^oVf iottvov. «/. ao. 
ixfoKofU - «i ffrixyots. Fhi- 

Jip. 80. 
ixfoXofirts, 'Effitms. «V. a36. 

-^tixt. Leon. AJL la, 
ixfiXofts '(potfftv vhfoufftv. 
' Sli^ato. 37. 
ixfoXvrite, Irecae, a. 
ixfOfiiXtfitos -^v iixrvov. Phi- 

lipp. aa. Macedon. a8. 
ixfowxi. (leg. ixfwvxnO 

Ifeleag. a5. 
h l6a I N, D B X. 

uHgiyvx^f» ^X^<Voy vk ux^9' mHfotrlhif^t -9P /3ov0t^o0of. 

yvx(f ^ttXXo^^Vv x«voyi.< «e^. 5l3» 

Philip. i5. ixfox^tyif -^* iif/uiot* PanL 

ixfoitoKit. " nff' Theaet. Sil. 4/. 

Schol. 3. oJ«^wrt»;co^ ->j«V«^tf«(recUii8 

iuoiitrtPOVf oiv mrrov* Cri- i%fmvxiiicirlf)x*i^f*^^~ 

nag,4. ^ leag.-79. 

«xf of > fAiytifot ^xnf* Me- iKgwftm - «« eyuodiitt dlr- 

leag. 4« 'ixfoy fAtff^if» fm* ii» 398* 

Theocr. 7. tfttfffAOL iUfiti «ict«^«. Philodem. i3. 

Anti|>. Sidon. 6o. irt/^ ixrmot - n/iff ifrmtptXivf» Q^* 

ofifiuffiy Hl^osXt. Meleag. Maec. 7. 'yti^tiot* Id. 8. 

78. «Kfoy ^fwrwv ttiorot, -tf vito ffittkiit* Alcae. 

Leon. Tar. 72. m ixfoy Mess 7. 

fiovffns ?«y iXiffffoif^ ii, imufos - o«o ^/xjfj. »f- 36 1. 

673. «xfov ;^f/XMf. «J. - « flfotrif I. Antip. Sid. 90. 

Her. 26. «xf«c %t/X.oof. iitrtfiiffros 'roy. ii, 61 4. 

M^. 200. »xf oif l?r« %f /Xf- oexrjf - is iir*fi»iyofttv. Philo- 

0ty. ii. 3l3. oiufft» «fof- dem. 3o. ixrtu y^KVttw. 

^Mgt^t. Meleag. go. Nicarch.S. 

infatt X'$^*^ l»J\ifitt »0- ixrnt Kfifrutfs* Phani. 5. 

^«y. Leon. Tar. 4l. Kugtt inrly ^7yu (pifw no^y. Me- 

fkixnff ««f« >ayoffrttffifit. lcag. 38. -riy9V(rty IX*»-- 

Leon. Tar. 72. r» ««f«e r«8«V. Antip. ThesB- 39. 

ttiipwii ntyivyovs iitiytty* inririit - r«iM(Xoc^«vr«. Pha- 

Pallad. 124. yJfyitytK, niy- ni. 7. ^ ' 

T« ««* ««f«. «^- 3i5. iy invfAtiyrof^ fvjrXoJfir. Poly- 

r« Mvi«/vf ««f« x^S^hl** aeii.2. -rovf X<|ttir«(.Au- 

Archimel. 2. «xf «6 r^X'Vf> tomcd. 11. 

fffjbvf . «^. 4a3. rixiiiff ?X. ikifAm , flroXit^ x^h^" ^*^ 

^fv if inffirttroy, Leouti. ^oytf. «^. 428. 

7, r/^f ^ i^* ««f* fi^fiV' inomoff votvrnf* Philip. 32» 

»«;. Posidip. i3. i« «X«/9o(f Xf 10» - yf . Pallad.3o. 

inporirt^ leyivfMtrt* ii. iXifittffrpov - tt Iloe^/y^. 

3i3. Agath. 61. t t9 O K/5C. 163 

«X«Xv/KM . tui. Antag. a* iT^tylitt 9 rris »«r«r^f. Palldd. 
£KK>Jiris -rvy fimfvf^yyatv 108. ovx i, rSf xfvcriw 

$tv\mv. «/• 174. iiriruy, M&ced. l8. -•/!«#• 

•cX«Xjnr«f. TwlffToftt rmf «Xot-i yov img»f, 'llafin. 1 . 

XirrMv. Philotleni. 17* i%.iymt nmrflhs iXKvf$SfUf. 
iXikKtt - xa»» //«{'acy* «^* ^63. Damaget. 6« 

- luif rmv ifultmf i^n^, An* iXtiru, ji>ar9v jy vtimu Agatli. 

tip. Sidi 67. 22. flfXiw. Tibcr. IH. 2. 

«Xd^iTfrftr - r9v ffnotQS* if. iXtxrfviiv f ogB-ftvf iyfif^tvu 

517. ' Anyte. n. 

ikMfAinis - niut ixios tvvisi mKixruf , ^f^t, Antip. Th. 5. 

ii.Sy;, -rofm x^Xxfw. Callim. 

mKiofMU* fniritv ^it f*v^of 24. 

iXmrtu» Paul. SiL 25. r/ «Xixfti - »o<f «yi^i xml fttvifivi 

xtvmtffs^ ixifit^m ^mftxi- Diodor. 1. 

tfflitrf f lXir«ny. Crinag. 45. iy.tinrttftk^ rixvx^ Panl. 

ir^f y aXuo/c^of • Sopliron. Sil. 66. 

I. «cX«f/K^;y.*Antip. Th« i%t(tfii\tfAvos. Paul.Si];46. 
55. - mofiivotfft vmvrttit. «^» i\tiixmx»s - mi JV^jyf (pigf^m^ 
373. '««. Thall. Mil. 3. 

«Xm» ^mffmt ftvinfv ivimtSi oJXtrp/r - /Jf^ . Antlp. Th. 3g; 

Jnl. Aeg* S'/* i\tvef/tmt 'f/tivtfV vfigtv, ^i, 
iXoixi^m 'itts. ih 696. 6l4. " ifitvos\\ffXfffOv» Ni- 

ikttffros - rffv ftiv^os» iL 690. comed. ' 1 0. 

«Xmtw^. ryy iut itouffiv «X»- oiX^m - 17 rov ffmrts ^Kfxtffi- 

ffrofot. Philip. 53. Xmts. ii. 16. 'tnstos xttfitoy 

iXyitt. xmri ttmv iXyfiutt. ih iXo7. Archiaa 24. «XiyXf- 

II. uivm^ Nicarch. 33. 
iXytvitts - tffffM viffos. An^- «Xif - ns in ^ivmv. Phihp. 5r 

te. 20. (tibi nnnc myfffs.) 

mXyos f trtxrt. Mcoecr. 1 . ihji^tvis j ><«Xxioy ivr i\if^ ' 
iXiiffx» - uovffu xufuiv» Era- ^tvov. Theocrit. 1 6. 

toslii. 9. i\n^w - ff. LnciU. 47. 
iktim 'XiuffBt Xftfu, N»- iXiixrps^rof friv^$s. ii:$S2. 

cias. 6. iXifiav -«y«f uffriftu. An- 164 i N O E X* tip. Sid. 49. mtgoi K»i 
uXifAOVfs. Plat. }uii. 1. 
uXitTtvta -wv TvipXosm Lieon* 
Al. 34. - ovff» MXos. Paul. 

sa. 80. 

«XyrifJ, afxor »X«^fro. Co- 
metes. !• ^ fita^ofptty fiios. 
Pallad. ia8. -!r*'*< «'t*- 

iKtta^is - 5^f r^v;«otf. Antip. 

Sid. 34. - Hinox>^v* Paul. 

Sil. 33. 
uXifigtxTOS -T» ft^oicoii «ri- 

T(>ov,*Pcrs. 8. 
iXi^mvs - o<o Ko£iv^ov. An- 
^ tip. Sid. 83. 

iki^ms^ >Mfos4 Leon. Tar. 

82. 
iUn- Callini. 26. 
iiXiyrttf - rof «^. di* Her. 27. 
«X/»XvoTof -roy^e/i*«^«Apol- 

lonid. 17. -0*0 ffhgus, 

fl^. 399. - «V iiivuif, Agath* 

49. 

»X«xv/MMf -oKOf Evfioiffs. Cri- 

nag. 3. 
aX/xrv«of -xov \iicots, at. ia8. 
' i>a(AVgns -ios i(PfOv. Dc- 
mocr. II. 260. - ius «<Vioe- 
' Xov(. Pkanocl. 1. 

iyjvtoftou -tvs iyxnv^ii uk^ 

Xns tis ^^oy». Leon. Tar. 
55. 
i\ivn%TtigoL - uv iKuin^. Gae- 
tul. 3. «XiVffX^r 'iu xiMryir. Pki- 

lip. 23. 
o(X<yof - ov ^n^ns* Apollon. 1 5« 
«Xiof - luf Mu/uiTuvm Mace— 

don* 28. -/oir. Zosiin. 2. 

- luiS inl 7irfo(piff$v. ii:, 

7 1 4. - ius Birtios, «J. 6 1 6. 
uXifuvTot - roF fii^v» Zo- 

nad. 9« - roi ;)(oi^«J«f. Quu 
• Maec. 8. 
iXiXotffros^Toy igiitHtu. Corn. 

Long. 1. 
0ftXiVrX«7^ror -roia T^/rwro^. 

Paul. Sil. 5i. 
uXiisXuvns - vits. Joan. Barb. 

lo. -vitffffi vntffffi» LuciU. 

121. 
«XiirXay/9 *ns fioytgns. Plii- 

lip. 23. 
iXiffXni -nyos «r/r^v f.FIacc,4. 
iXfirXoos -ooy vtis» Arion. 

Hymn. 20. .frXo« ^vX«. 

ut. 58i. 
uXiifif(pvf$s - ov Xifnvuf^ 

Arion, Hymn. 22. 
iKi^^uyns - ffMint\$s. Pliilip* 

. ®^; 

uXi^^uvTos - rov iro^rov. Mna- 

. salc. 8. 

iXi^^n^Tos - ro« itififfi. Ar- 
clii. 33. 

uXi}gi^i0s f - 3;/oi «oyi;« An- . 
lip. Sid. 68. (ubi nunc 
u}a}^i^tosyffvv irifffi fiffvius 
i\i}^o^i% Diodor. 16. 1 N O B X. 165 ATtemon. i. 
iyJnui* lflr/r9«Tdl (piKtlvfu 

nXms, Meleag. 6a. tJ^t ¥ 

i\wu Antipliil. a3. 
i!Xi0TOf -TA Xtwnx^pi'' P«l- 

lad/ 31. 
iXitr fntros -»•<• yiyof. An- 

lipiian* 6. ' 

ikirifMiton •/kov» xixXw rft^ 

ipt^ns* «^. 369. 
«Xrnr^M - fl^ra X«»/unr. Agath. 

54. tfirfnf* I<L 60. 
«XiTO^^orvrjjf - jy f. Leon. Tar. 

64. 
i)urfahm -m. Agath, 79. 

-Fif^. Jiilian. Aeg. 38. 
ihjfis. Crinag. Zj, Plii- 

lip 43. 
ikiTf^awfti 9 nmibfiittyfis. A- 

galh. 3. - jyy fisirov, Id. 83, 

^««Ir ititffffi9 iXtrfofvtiiv 

iwat^Min.lietod^ inacr. 19. 
«Xn-^or , • KUfifin^ TulJL 

Laiir* 9. 
iXitp^fln Theo Alex. 1. 

m\t<f>^0fOS - 0« XKI \nKfTuL 

Leon. Tar 82. 
«XjlMp» J^/^f ««< jm/uirovn 

Satyr. Thyill. 3. Jw;^^'- 

mr. it. 594. 
•cXKVfif •«yr«f iTffrois, Da- 

maget, 2. 
ftXxi^ecxor -ccr lI«XX«/o;. 

Hegesipp. 3. aXxifiot -ov ifin^ ttXo/iit^d» 

Antip. Th. 84. 
iXxvovtsf fM/x<pofAhn fivioTs, 

PhiKp. 66. 
iXxviv , Avffiios* Antip. Si- 
don. 32. n«XX«#of. Id. 
26, Philip. J 8. - o'yo/ iro/- 
xiXas. Sinion.fr. i5. ytf- 
refns, Caliim. 9l. -o'yrf 
fffviuL Mnasalc. 8. - ovoir 
mXt Kovros itl OT9^//«tto 
xt//u« ynyfftof* Apollonid. 
i3. 'iffiv fikiXus. Theom 
AI. 3. 

«Sf^oty/uny rfo(ptim¥. Meleag, 
58. 

it^ffff»» il^iim rny (Pvffiv, 
a* 42a. ifivhx ffrt<pivtAy 
nt^iiuo, ThaU. Mil. 5. 
n7k^»xr9U yfotfjifioi. Mcleag, 
70« n^ix^t^* rfinov. iim 
432. 

f«;SL«x0^<- Pallad. 1^9. , 

u;iL]fjcror 'Tov nifAwros* Jul. 
Aeg. 23. 

il^trivtvros - ri ^J^. «J'. 659. 

f»SfL#J«Mre'f. ir iXkoioifsuv ri» 
^unrxi. Hegesip. 5. 

«3b.o?of - oln Tvxn* Agath. 6 1 . 

9ijk.0fiiui 9 tis Ettixovfov flcXoe- 
To* Phan, 6. irXacro ffri- 

^ iiov, ii, 3 12. xiffffos SXti" 
ro wiixs» Erycius i3. 

ilk>99fiffalfkot • or ffifitis» 
Agath. 88. i66 I N D X X. i:k.ir£tost Kinffihs. Addae* 

8. -/^r rixvnf Xi^os» As- 

clepiad. 33. 
%^orgiox$fAs f <pigis. Ni- 

cand. 1. 
«3fe.«^of, jrifXv/. Mcleag. 1 15. 
ici»i.viisj i'^17, Problem. ar. 7. 
«J^vTQ^ , *«<>. Macedoii.a8. 
•«;^ar. iyu t' «h^ws oivofMt 

rifiifiop %'x^. CaUim. 48. 
ftVVf <r<«j>jy. Crinag, 39. 

-/u«^ iMvyios. BiauoT. 2, 
.5^A*«i» ifAniitus et,iff40P, it. 

260. ormXuitsx£fffiufu9 SX^* 
^ wtoitiifxtvau, ii, 700. 
i\fAvgis -ev jriX«yof. «7. 76. 

IX^. Aenigm, j. o7J>4«. 

Macedou. 28. .^1« >;«r. 

r«< orri^ovfftv. XenocT.IL 

256. .j>» h^iofnff, P^- 

lad, 21. 
ffXoyo^ rovs iXo/ovs. Pallad. 

66. 'yireiroy^ipfttqs. 14, 
. 62, 
iXotvri^ „ rjf|>w iiipns, 

Agath. 74. 
«XoV|,i4r ^fiet iixifum. AriT 

sto,, 1, 
ikvKroniifi , 9^ JVer^^y «^. ig^ 

• <?!? X«iV^;y ffftyHris. 

AgaOi. 56. x«XiMAf <r^«y*- 

rof, Pa^l. Sil. 23, .J«ip 

^P<m PJ^f«^ Alcae. 

•7- 4Ut «XMTof - ito9 ^iintrov. PallacL. 

iXvffHii^a - tfy. »J'. 4l 7* - ^oo- 
ffiK. Jiil. Aeg. 60. -aVr«tf 
ntrgimn lq>ifst£^a» ii.So^O» 

iXvros - ri^ iiifibwn, Rhian» 
4. - roiffi x«iX<y«!V* M^* 
leag. 21* 

fltXvw -wv jjpftif. Meleag. a5« 
ly fAtyiffOiffipm !Agatb* 88# 

i\<Pnffifioios -^y ZJtffl. Alex. 
Aetoi, 5. 

uXutivos -vtti <Woi. SecuQd.2* 

«Xnif -etf. Isidor. 3* 

iXu^irtfs -rtii ^rtiXVos. Zo- 
nas. 2. 

«Xwf. Antip. Sid. 111, 

iXiffifitos -ov. fi^. 385. 

i\i(pirros » T9fl i^ttfMjfins^ 
Paul. Sil. 7. 

«/MK^wfli» -vf p^«(/npr, Panl, 
Sii. 29. 

ifAttmAiiuros - r«« x^mris^ An- 
tip. Sid, i8. 

ifAtt\iiyu , - ifMKivvn. Leon, 
Tar. 4g^ <r9A«« ifMcXii^ 
fuvros Xf eVov. «J^.^ 1 4. A«^« 
ttfMtXivv^tTffifi Xgiv^ fi^O£^ 
(piv. Julian. A(»g. 4. 

e^eiX^oexrof - rai^iy ^vi (Pgofflf^ 
Paul. Sil. 32.. 

«^oiJ^o^iry^ ^rnv. Tlieaet. a. 

ifiaitiw. ifi,iitvffai ifiiorov 
fiiorffv, ii,. 653. Y itvovros 
iiirtoh Leon. Tar. 67. I M D X X« 167 ifMLflniif (pi^9S. AntipliiL 

27. 
ifu^ - ns iftfMrtfps* Stra- 

to. aG. 
iftifftmmf. Meleag* i^ >4i. 

Fhilip. 1. . 
iftMfvh99s» Rhian. i« 
ifutfTmKi '^cn pion» Bhi-> 

an. 1* 
UfuifuyfMf joikns ismftiifs» 

Faul. Sil. 9* x»^^^^ 

ifi<Pmw. ii* Byz. 1 5. - /Mt- 

ric iftTM* a, 6^* 
mfutfiav» 'fftroti uv^tfft Xstm 

fuif» Marian. 2, 
ifMVfis 'fi voZffos, Dionyi. 
^ 10. -^fi fiXk^tis, Fosidip. 

17. fiTJfCm. Strato. 93. 

if^emvfTtf^ ffxoisiT^v littv, 

Fompej. i. . 
ifutvfSs* ov yif i, ietlfiovts 

ifuri^nt tfiy^tisov tvfftfilify* 

it. 69^. 
iftatvfitt "iffttXfivts* Simo«> 

nid. i5r t^fut 4fiuiifttfft. 

Leon. Tar. 49. nttvm f/th 

iftttifttr^ Antip. Sid. ^ft. 

iii ^iv^os ifMtvfmd^ttfftt fft^ 

%Mvtt. Id. 99* 
ttfittm. t:^ios ttfjtmmv mytt- 

fkov -ffrmxiv* H* Her. 2 1 • 
^yovis iifitfffm ytymvrmv, mh 

S91. ^fMtffms Hfmros vittf» 

Pt xiviv. Antip. Sidr 99. 

«Ef M oi mfiiiffttr§ rift^m* Hegeaip. 5. ffxtfov if/tf- 
ffiflttvos. Meleag. l, 26« 

mfitfittfftt - tv ^tfliiv, ii, 295. ^ 

mf/tfiXv^m 'tt ntiyiv vissii* ii^ 
363. 

mfjtpKvvm •ttst motoms^mtmv ov 
. ivvmrtu, ii, 61 5. Xfi^^^ 
OfAfMSTos mvyiiv KfAfiXvvms. 
Julian. Aeg. 10. Miimp 
ifAfiXvymvrts mfnet* LiOlL 
Bas8. 8* iivmi ifjtfi\yvbtls» , 
PauL SiL 5i. 

mfnfiXis, ttfos ifofitovm Lu- 
cian. lo. ififiXv vI<pos. 
AQtip. Th. 64. .«7«»' yU 
vv¥n Julian. Aeg. lo. 

ififio\iinf9 iXiriits semvrm x^" 
ft^if/ttvmi. Macedon. 39« 

mfitfioXin - Inv fMsfns. Agath* 
7. rmxvrtiToSn Arabiuf 3* 
• ins i^iios itiofjtivns* Mft- 
cedon. 2. 

mfifififftps - tov ^i\§s, HedyL 
2. • iov viKrmfos, Dioscor. 
24. 'ffifiv ffri^tiv, Ffailo^ 
dem. 1 8. -imv iciyf iily. Apol- 
lonid. 6. yovmrmv, Ru- 
fin. 33. -tm fiiv^fi. Myro. 
2. 'iots feXoxmfitots,ii,l65* 

ifififoros, mltiv, ii,^2S,x^' 
fos, ii, 68a. 

mf/tfifirm, nfjtfifort ^nfvs mmi 
fitirov.^ Antip. Th. 44, 
rix^f' JuLAeg. 4q. 

mfti, NoBsis. 7» ifdyagtoi^ -r» %gU. Paul. 

ifii^varos. Plato. jun. 2. «^, 
ii3. 

ifitiitrrot ^rif ^ff. TJieo- 
dorid. II. . T«y mtlur. 
Julian. ;Aeg. 66. 67. 
»fMi\tMTQf, ^vfAos, Dama<- 
get. 5. Gaetul. 5. -w 
ftv. Anyte. aS. 
i/M^^^iXos, fneiffec. Paul SiL 
8a. ' oy B^dkKfftreey. Mace- 
don. 21. 
otf^iXyu -yt ffTo/ux, Leonti. 
1* ov^oiTOsix fitfTfvtav iaf. 
^ov ifteXit yiyos. Mace- 
don. 32. Kfigm ^iXi jr»X- 
XoV ifAtXiccs. Apollonid.6. 
afCffAmos . rti/ uoi^s. «V. 
710.C. (Lectt. 3o3.) ri 
XetfitTy rvioy uf*tfiiitT0Ttir§y. 
Scylhin. i-, 
if^ifMermSf {litis^ ui. 737. 
ifMfA(pns 'U yviy. Ep. Byz. 
i5. - its iytfMv^ts^ Ib. i5. 
«Vi»y« 'hs uy^os. Agath. 
59, ^«|{« apoXt)y /9oT^v 
»fM^fOfi$yoy. Ibid. 

Simonid. 101, Xfi^wrw» 
«•'^^aff. Leon. Tar^ 98, 
' if^i^vos. Posidip. i6. Pal- 
lad. 11, x^nvvs ii ifMfifA^ 
mi^ns. Auiip. Th. i. ifdrgnrpt -x^ gvrtlin%9f^^ 
fMtoy ynf»s. Macedon. 2. 
- rov ffriftM fcovffifs. Air- 
tip. Sid. 77. -Tw fftXtL 
. ytvs. Secund. 3. «roio5«t« 
, Xiff^ns. AnLiphil. 26. it. 
21. -rw» ttiyucTJiy. Cli- 

nag. 45. >:«^/T«ir r«^. Jul. 

Aeg. 57. fAtyifwy^^ Ep. 

Byz. i5» -ro« ermilois. 

Paul. Sil. 36. -row /4 

yixtts. Stat. Athl. 57. 
ecfitT fo fiios - /04; nofiMtVffty» 

ii. 291. 
if^tTfonirvs - r^y- Xattfikiy. 

AgallL 55. 
ufAtTfos. f^tf «tflttTfoy T/ «roifrir, 

«<r. 255. •fw{i>My, Phi- . 

h*p. 42. rwy ifAirfuy ri 

fitirftt. Paliad. 91. 
M/u^n ' cts (pifffos. Phani. 4. 
ifitrrnf , 'E^ios 'Afis. 

Christod. Ecph. 376. 
ttftnros, teo\is xttri Hffm^y 

Sifty, Jid. Aeg. 2. 
if^nx^^ii^ - 0«!'. a* 244. 
if^vx^ylif ^ny tlfo», ii. i55. 
stfAMtroSf etyvfit(ptvros. Marc. 
Arg, 18. ifAtxrtt tis }f 
iiytifty. ii. 3oo. 
ifJf*nros 'Ttifxotfirtif. Cri- 

nag. 4l. 
ifuff^os ^oy tiftvlny. Philip. 

32. 

&f^9 mipii. Antip. Sid. 95. I N D E X. 169 M^/«r. Pan). Sil. 16. 
nttf^tflats. Melcag. 125. 
xtxgv^aiXtn, Antip. Sid. 
37. xm.r ttvx^fos ifitfitt Xv- 
ytiaus» Id. 94« jHcXNy«f«- 
ftw, Phikt. £r, l5. S^* 
futrthetnkiiots, Maced. 1* 
Xutir^s» ut» ia8. mjfixT^ 
fUns. ChrisU £cph. 4o2i. 
ifitfftmrtt ^vymrkfmf* 'Len* 
tu]. 6* mfifnmfft» ii(pixT9ts» 
Antip. Sid. 4i. 

ifltfMffof» Erycius. 11 • 

ififtiy», Theocr. 5l Movffuy» 
Simmi. 2. Damoch. 4; 
tlitfiirtf. mi, 524. 

iftfitoiviri/s» Statyl. FJacc. 5. 

ifltfiogim. Crinag* ao. 

ttflifitO£9S i fiigos iy0v;(SiV. Jnl« 
Aeg. 5o. mtifmy, Hera- 
clid. 1. «i^Xy^. mJ". 495. 

ifitfMr^oipos - «y M^nXoy. Me- 
leag. i^ 30. 

ifunifKMff xeifffi fig^tf. Ar* 
chimel. 3. 

ifMprri. Khian. 7. 

ifitotfimttos - /v miriXeutfftf^ 
Strato. jf, 

iftotfimiif. Stat. Athl. 23. 

ift^tfimslos *ttiits l/tijrop/vf. Panl. 
Sil. 57. -iK^y fifitcrtf, At" 
80p. ly 7^. - «TWi ;(a^iTfff • 
Lcon. Tar. 98. -«/wr^o- 
y«y. LeontL 4. - «/««f ir^- X^if^ y^XyviCi/i^iy. PaaL Sil. 

38.. 
mfiotfioSf itim<rxm\itis, Fro- 
. clu5. 6. 
mfAotpSj offmy iiofuf ««"«Xov* 

Asclepiad. 37. -^m rof*» 

ffM ftv^Z%» Fhilip. 67« 
mfMXymtoSf tJtmcfris, ^ Leon. 

Tar. 98. 
mfio\ytis. Crinag. 26. 
mfiofYfitis, MclcQg. 129« 
mfitovffos - ffoi, tii* 5 1 6» 
tif/tox^os - irtfof ssit^osm Me-* 

necr. 1. 
mf^nmvfut 9 mif mf, Maoedon. . 

3i. ipiXof iiirmts. Aiiy- 

te. 7. 
mfitwmvffts. " tf. i io79 xtxf^nxi' 

fftu. Anyte. 9. 
mftxmv» f iffvitfOf StvfiUf* 

Strato. 68. 'tfftt 'tertfif^ 

Mnasalc. 12« ^ffps yvTm* 

Aoyte. .6. .crity 'E7k,mi^ 

iovXoffvfms, Alcaie. Mess. 

16. mfifsmvffOf yvTm nifov, 
• mi» 260. ^iXor ''Vifnu «J^ 

:28i« fiits 'Ktfiivtffffff ifA» 

trmvorrmi. oU'. 428. 
mfifFt\tif, Leon* Tar. 54. 
mfiitiXtfos • liftf yfivs, Marc. 

A^g. 3o. • ifov xkifMtros* 

mi. 386. 
xfixtXotffis, {Macedon* 96. 
mfjtietXoSf fiotfvonmis* Theo— 

cr. 4. myftms. Philip, 68. IJO 1 H D 1 »♦ 

t(ptffrv^ovfftt naCKvwruitktf 

rivttftoy. Anlip, Sid. 381 

-Xov itiKfvat^ u^, 98. 
ifA,fgsKo<pvrti^ . - ro^t ^%XV* 
. Leon. Tar. 18. ' 
ifAntxovv ' v»y TkxtrtUm Leon. 

Tar. 37. trri^ti rivit fis 
' ifAfttxoviiv. Agath. 6. - ivtu 

trtfovctrtitf. ^ntip. Sid.8^. 

fAV£«tv i'fAfevoot, Poftid. ao. 
tifitfftx», rji aji yigiiipfit^ti'^ 

fjLX roi^ ufiLitixsrtti. ii. 536. 
ajuir\»xm - Iv nttlieovos, Paul. 

Sil. 70. 'hi ^i^v» Ju- 

lian. Aeg. 2. */«*. Paul. 

iSiU 83. KoXuffrti^ttv An- 
' tip. Sid. 88. - iV jJ^f flf ^ 
'fttinf, Agath. 71. iff roV- 

ff^y liyttytv ^fjtnKoLxitiv* Id. 
.'85. 
mfikkXkfitt « XHV «m-IVtc. *qXiI- 

trrgo(f>ov* Dionys. a» 
ifgtrvtl» 'tiovrtf ^igtt. Pal- 

lad. 12^. 'titvrt, Julian, 

Aeg« 62. 
if/tftviu* itv^o Kttl afiifvtvm* 

Leonti. ii. 'fixtov vttig 

ftotr^i^f, Adrian. 2. om 

ifAftviV9etu Meleag. 3 7. 
if^Kvottf Kovuv, Scoli% 23* 
ifMevui^tit - HotffSiv xttrcl}. 

Phalaec . 2. 
ifiiJi^s - i tiiwXet 4^X^f' 

Crinag. 33« 
ifAvnr^Sf ttifMtv* Fhilodem. ifAVjt^iros -Ty twXv/Bir. An- 
tip. Sid. 94. 

ifnivrmg. Antip. Sid. 63« 

ttf/tvfftrtt, ttfitvft xttrtt fiJ^os 
*A(^oyivttu, Antip, Sid. 
S5,tpXtvfov it(pit<r<rtv ttftvX" 
^'ly. Agath. 69. fAttrtiv trov 
tirof ifjtvwvt Panl. SiL 
21. ' ifMMiifMvtu. Mna- 
salc. 17. * ' 

ifit(ptti^9 Kiixu Antip. Sid. 
45, 

if/t(piiijv, fii iyiXktn* Ar- 
chiloch. ir. i4. 

ifl(Petiiify \txriof, PailL SiL 

3i. 

if0,(piiios 'itt (ptXiif. Pau). 

Sil. iS. ifA(pttiiuf Xl«- 
' rgdv, Id. 1. 
if»(PetioVf i\xftiitu. Agath« 

63. 
ifA(Petffiet - iifs trtXiy9€f9tf iiX- 

fitivos, Chiist» Ecphr. 249». 
ifit^pet^pie^^" «y xetfivets «vX«y« 

Julian. . Bas. 2. ov fitirof 

ifiUptUpiwffot* Chriatod. 

Ecphr. 109. 
ufit(piiriA 'tstt rtfitxis tt^xfet^ 

rm* ii. 497. rv rivi*\ifit» 

ipiietrov tsiXtf, Scoli. lO« 
ifit(ptfi(pmf xxXvfifiv. inedit. 
^l^^hc^ f X^Sf"^^ VKfiftf^ 

ApoUonid. 26. I N D K X. 171 mfitifiififfrost x«7r«M. CereaL 3« 

- oy y/»ry. StaU Athl. 621. 

aft,(Pii^mm offvim fiiffMiif Ki/£<« 

nos nftCpixffi. ^rjci. 12. 
tif*(Pifim9^* ofU£oy ^t^ots 

, i/u^<PifiaXoveet, Meleag. 
lo3. ii^inv ifn^ifimXQVffm 
rixnf* Agatb. 6i. t f^jy 
X9^9 ifA<p%fiikoi^ Stat. 
AthL 49. nfiit rxvrn^ if'^ 
^tfiiKnff^o niviu Julian. 
Aeg. 6 1 • ^oivirov i/Lbftfiti' 
Xovro ficpos. Simojiid. 33« 
ivvif ifitptfiikovro niviv» 
Agath. 89.. Mi^salc. i6. 

ift(pifi$os ' «o^ orofitet, PlatQ.8* 

ifUpifiXsiarfOf. f lacc. 4, Zo* 
sinL ?• 

iftfpifio^ros , A^/u»y« An- 
tip» Sidoo. 2, - rov owoiuus^ 
Paal. Sil. 55. -rii/ff3^«, 
licp Pliil. 9« 

if$(pifio\oSf xgiM^ Arabi, 4« 
• ov irttiiot. ifm^S^, - 01 Mt^ 
|u«c«f ^. Leon. Tar. 24. • oi 
ny^ofAtu Pallad. ]o4. 

i/Atpififo^os f itfM»9% Bff»xf. 
Antip, Sid. 73. 

ift^iyovros T rfv S^Mf K««u- 
rov. Diodor. 8» 

ifA(pitiKV». ^fii^s iofv viiiof 
«^<P«J«aMVMi*Paul.Sil.6o« 

ift^iiittf ^j^vfl^f/tfif ^Xiitts 
fUiKiOf if/t^iiious, Panl^ 
SiL45. i/Apiitrth > rov; ixiims. Phir 

Hp. i5. 
ifi(Piiie^ipu . f ^/jfyff «o/wf r, 

Agath. 5o. 
ifA(piiofiu • «7 ukeo^Zi^fOS» 

Maiian. 2. 
ifM,(piifOfMS - ovf Mffrfitif .SXi* 

xttf. Ptulem. 2. 
ifii(piifvtrros • rov crixos» PaiiL 
SiL 49. - r» ^KvXtf. An- 
tip. Sid. 29. 
if^(piiXitfffos9 fMfown. Cbrist- 

od. Ecphr. 2i« 

ttfA(pitffvfit, XJ^^os • • rjy «/m* 

(Pit¥fvrtet fixvs, Crinag.3G, 

Xfv^iyy ifA(pihttff^t xo/Mrr* 

Rhian. 4. '0(rc«Mftv «/*- 

(piifftitro xoftv» AeschyL 

ift^(ptiwm* ' itsti Xi^os ifrvym»^ 

'Hftytftims. Ep. By^. 34. 

rf ivfif cli4(piinofrt rix»nf* 

ii. ia4, fiifiKos offitt i^. 

^itwovffm ftovffuf, Agatb. 

34. ^v^ov riyy irvftirnf i^. 

(pitirtffxt iifios. Agath. 72. 

ifA(pi^mkis , isoCis Kvssftiosm 

ii. 57. 
ifA(pi^i^m • ri^tiKtt i^oiji 
xifAji. Antip. Sid, 36. 
-rf^jjXf X^ifts. ii^ 36.^ 
iftt(pi^tiyfis - f « ffiymftf. Fhi- 

Jiip. 6,. 
mfit(PiMm\vicrm 'MmXvisrtt rtt' 
(pos* ii. 620. • f ««Xv^^f Xf* 
f/tif. Antip. Std, ip8. 17* I H D S X* «^(^fXKfv. Pliiljp. 71. 

^fitiPtxXtlffTCS - rOV \tIllfXVO¥ 

ffxoXoiriyigtis, Antip^ Sid. 

UfA<pt7iOfAtlli» • H0fAtV9i yVfA^ftU 

coifi»» Aiiliphil. 37, 

UfA<piKOfAOS • /Ii0< 'Ktifflxii Xf • 

(PxXkTs, Crinag. 5o. 

U/UtftXftflLtlf " fA^ U/UUV (ptlfft' 

rpjfv* A ]pLeus.3. jxo7r«Xoy. 

Id. G. %Xa^wJ«. Proci. 5. 
ufA^iK^iffos f m\os. PiiiJip. 5« 
afA^ikuipriSf frXttruvos, ThalL 

Miles. 5. 
ifi<pi\oyos -yoy yecy. Chae- 

rein. a. 
i^tXvxfi. Agftth. 78. 
ifA^ifAmxfltos -rop Ztwf. An- 

tip. Sid. 34. 
ifAflfntXus * ouyocy Ke»<y. 

Theodorid» i5. 
ifA(ptfAtgI^u •QfAtvos, Agath. 

53. 
ifA(pi(oos - ovf axifpttffvov* 

Leon. Tar. 4. 
ifi(pifreiXr$s, «cJJ». Simui. Oy. 
ifA^pntariiffsw f yttffrifts fttiti^ 

fMst, AgA(h. 54. 
ifit(ptmftnXij^tn¥, Agath. 5« 

ii. :^4. 
ifi(ptittfirfv^u '0V9t ;(fX«/o- 

yff. Agath» i2t. 
tt^fi(ptfrttt^p • «'A^/' Xvxof x^ 

}^7f. Theocrit* 6. ifi(ptfr\iKu - xeyri 5v^«^ o^xl^- 
fltufftv. Paul. Sil. ;i9. 

ifA(ptfrXii - 9yfr] ff(plvftu. 
Leou.Tar. 4. 

ifi(ptiro\ite el ifii^t9o\tiu» - f7 
d^ftXcc/AOv^ «f^XV* if' 685. 
^wXV fff^wrfof 'futttfjtuV' 
'3t/«( ufA^ptiroXtitt, Mar-> 
cell. Inscr. 47. - titt^ 
WXooy. II. 5iO.'-ff xf/v0« 
xf^xXiJy *'ll(put9ros iftXpi' 
no\fi^fi. ArchiL fr, 6. 

ifM.fpifroXos - ov HuW^uios. An-» 
tip. Sid 88. 

uf/t(pifvros f -rf Ktfh PauL 
SiL 8l. iriff inrif. iK 
370. 

ifi(pi^fm( - fZyus uKufiois. 
Antip.Sid. 17. 

i/uipisy fx^^f^^^fis*^' ^i- 6^7« 

ifA(ptffo^iu 'OfAhtfs. Sosip. a, 

ifn^trtifu -' ru^tis niyuf, 
Christodor. Eephr. 328. 

ufM.piriS^fitt. OVt(pupovf ufAtpi* 
^fro. Simonid. 4i. ii. 
311* UfAft^ifAify. SiaU 
AthL 45. ii. 536. 

if/t(Ptrtfuffffu f itxXitus x/M- 
iptrifuitf lfito7s VuXurtttC 
nfosinots* PanL SiL 25« 

ifi(piTOfAOs - fMf (puffyuvof, i^, 
307. 

i/u(pirfffrof y Mtifiitm Qu. 
Maec. 6. 

ifA(pi(poftis. - 9«(. AntiphiL^. I N D E X* »7j • 90f. Probl. ar.28. -9«'. 
Simon. /5. 

»fii<ptx»vff 3:M9mt9s» JLeon. 
Tar. 24. o7nf y«f «V^i- 
X^tt «f^wXjyr. Id* 85. 
ipvxis (piviov if\uros «/U^^-* 
%fiyM;(r«. Apoilouid. 23. 

mfiUpiX^»» riwfots ifikipfx*^ 
nrifvyas. Alpbe. I2.x«>^ 
«o^ ifiLtptx^^n Totrvftp* «^* 
27 7 • fVfiu(plof ifiL^PiX^flatt* 
a. Hen 21. «oV«f «/u^i- 
Xiu^tTaa* ii^. 722. 

ifit(p*X»^f' Pliilip. 9« 

ifit<Poftvs ' ims %tfl x'^Xf#'* 
GaetuL 9. 

ifiMfitnros - rov i\tv^9flms. 
Alpheaa. 11« 'Tov wJJ^y 
cyifiTo fif^ws. Parrlias. 
2* - Toy av99Vf0f. mJ". 7 1 6 ^* 
(LecLt. 3o4.) -TOff X'f^^* 
iftKXmffuro, ii. ^J^k» 

igmfii^Km -^fiii^tro /motfv fiti^ 
rovs, it, 586. Xtyvftif 
fitoXteiy. Christod, Ecpbn 
i3o. . 

ifmfiKourrim «fffnv* JuliaD. 
Baa. a* 

ififiXn^ts» ov yif if. Stra- 
to. 2^6. 

ivmfiXv^oi 'Ottf xfivmt mnfji' 
rof, Dioscor. 24. 

ifiyytXos 9 fi^ixt* Gaetn]. 2« 

«myxf p yXvxHm nvXintnfm Baochyl. fr.' 11. - xfy oJ 
ntt^m, Agalh. 35, ittilfjj- 
rov. «^. B yz* 33. ti^nirr^jsiv- 
m. Poul. Sil. 7, iffr^t^tif 
notXtfitvfirof. 11. 520. .V9re<- 
Xv/fy» Antip. Sid. 59. 

ifmyfiipm • onxolms rof^Ofitn* 
fof ifmyfm^mfitt^m, nmrfns* 
ii. 4go. 

«vftytt. -fi tis fitfnartf. H» 
3o6. ^ifovs ifiyov, Ni-' 
carch. i4. «yfv/uoe tti 
ern^tmf ifnyiyoro, Cal- 
lim. 12. 

ifmittyfitm - fitmtft» ii, 3 J 3. &• 
(Lcctt. 274.) 

ifiiifiHfVfitt, Itfi ifiittft 
^tuv, Dioscorid. i5. xf^ 
fmwofituxmv ntu^ ifiittitv 
fftAs, Meleag. 38'. 

iymiifffitn t iyfv<pin> Agath. 5. 

ifmiim* - inffurt fmfnitro-ots» 
Philodem. 22. -« in^ms «y- 
^os ifti nform<pots, Anti- 
phau. 4« <-Jf'«ro 9tt>pi* 
vovs, Thomas. III i24. , 

ifutfri^u, mfnifrntrt, Ar- 
chias* 4« 

iyu^tiia - oviftf i^fitnf, Ma- 
rian. 4. 

ivpt{myfi» - fffar. Jiiliait. 
Ae^. 63« 

Xg^f' Pji''l» i>il« lo» -^uXn* 
0trmt wrmxis, Heraclid. 3* m i N D E X. FAllad. 24. cill. 79. 

ifet^Xifim ' fitt ^tv/uxr* fuut' ifttxKlv» 'tfbtU hei x^^fism 
fftos» Marian. n, If fi ff Macedon. 22. 
iftiyfoisjitats rtf uvxJXi^ ifuxXiffts 'fftfitixtvtf.Agathm 
4fti. Strsio. 5o.^9rtiYou iftt- 69 

^•X/^oim y«X«xTOff. Antip» ifxnki^». fiotfZf »5^* «yl- ^ 
Sid; 72. «X«(r»y. «^. 499. 

ifuB^giiffKU .- x;/. «J^. 3o5. uvuxot^ttfite - iovffuf ite ixrtfs, 

«y«/(fjjf. - J*V ;C'^/^«- Bianor. Posidip 21. - , 

ifuxiftru - i^offTf f vJatp. «J^, 

Her. 21. 
ifuxfi^u "ixguyof. Meleag. 

125. 5. 'ius leXovroZfrus, Pal 
lad. 11 2. 
ivtuitiif Xuffotvrovfftf* PoL 
lian» 1. ifui(xuxros '- rovf ^'viifXaf. Ufux^ixu, ffi uieus opts ifet* 

Leon^Alex. 19. -rot iff- ^ x^ixtrut. Crinag. 27. 

filits. Leon. Tar. 47. *rots ifuxpvu - txgoiov vixruf ivuf- 
fyXffftf. Aenigm, 35, fiivtof, Antip. Sid. 76. 

ivuifOfAUt. fAtfMrruf (StXof ifn- ifuxrofiit -its. «7. 479. 
fufjkivu, Archias. 28. (po7- . ivixrofovf iY^^'of»M.ntS9\c^ 
fiof ivnvufifvfj, Philip. 61 • 2. - « 5*«y. No«si8. 6. xfi- 

ifuiff^nros -Tov. if. 3ii. fftu. Agath. 49» 

ifuiffx^fros • Toy fijfif* Pal- ifuxvx\iu - xvxXovrut (rianc 
lad. 96. *xvx\9trut^ioXtxos^gifltos, 

ifuxutfov^yiu. Aenigra. ai, Parmenio. i. ivuxuiu 'ifttfoy isvg» Leon. 

Tar. 55. 
ivuxufATiru» rm ufuxuftirrof-' 

ruf vffrurtof fsgott^of^ Pal- 

lad. 47. 
ivxxttfjtut, uXffOS fiovffuis \iy 

ivuut7ff!^ui. ii. 167.4^^/- 

{uv ufixttro. LnCill. 99. 
ivuxKuiu 'uvffurro. uh Her. ifuXififcu - iXuft^ftf tis vmtL 
rovs, Chiistod. 3. 

ifuXiyu .^Xtiuftiittf isftvftu, 
Mcleag^ 58. tf yfJftf/t 
ifuXtiufAtvos, Callim. 60. 
Offff* iiutff fSoXiftov teufr 
ifuXtiifiLtfos, Aiitip» Th. 
ik.ris ovx iftXiiuro Aiitff* 
Asclep. 36. ^ ris fiifiXovs 
ivtXiiuro, Agath. 70. 1 N D S X. 175 ffm, Dioscorid. i5. 
- fufof tit yiiv* Ammia. 

ifoXtpifiiiros. tH* 55Z, 

tattfUfiLViiffKm - «ir. jAgalli. 90. 

ifotfMi fffXiiui.lAclezg, 1, 1« 

i»»f^g»ffKM, ii. 3o5. 

ifmnfturrof. ii. 454. c. (III. 
334.) 

ifiwms ' ftians, it. 69O. 

iftutmim - igravfft XiaffifS fciitt. 
Rfaian. 9. *xmvffof rtr^v- 
fitifu yv7«, Anytc. 7. -«y- 
J^^ce ffifw. Glauc, 5. riif 

fMtXfAf fVKr m.fmiS9tVff4(K9' 

^m» As clepiad. 9. 
mfxKti^m, V ytterii^ ifimtfft 

fjtiffAfiKms tisfifA^ms, Phi- 

lip. 73. Tfv^mf Tifr /81/- 

^il^or mfifsttfft VmXiififf 

tJfmt, Addatf. 6. 
ifmittfjtisi^m - my, Agatli. 69. 
tSfmTfttmfyvfAt, mfmnimmTmt 

ais Sri^m ifvxif» Pallad. 

90. i^^ ^'^^ iytt^tiSm iim 

239. 
ifinfitoSf ffufim, if, 576. 
«v«;ry^o». ' yv7 mfmifliffu^tls. 

Philip. l4. 
ifmTfXiffffm,' ' inkmffm ioitif, 

Dioscorid* 1 6. ris rtxvi' 

rnfriil ififf\etfftf,ii. 302. 

^tviiis IffTOfifif fiffts ift' 
• ifKiffffmro. it.SiH. ri^ rof KvKovfyof ift^Xiffmro. ii. 
297. 273. 

mfmmXiKm - iifXtKt fivsriim 
fAoXmif, Christod. Ecphr. 
1 1 3. • tfXiKOfittf fimKXtvrnf 
§v^fxif. Agath. 24. . 

mfmifXtiB^u " ffXiffms fif/tmrm 
iwtfAoiffim. jLeoii. Tar. 93. 

ifmfffim., fitt7s ovk ifmwftis. 
Aiitip. Th. 8. ovih %Xms 
iviftftis. Sliato. 58. 9V 
mfmffftvffmffi ^ot/voy.Agath. 

ifmifftim. • »y fitovfOf. Coniet. 
2. - ff/fiv. Archias. 19. 

ifmnrvffffm ^ffuf filfiXofm ii. 

. 078. 'ffofrm ^iffif. Juli. 
Aeg% 34, rov fitif mfmxri^ 
itt pgf9'ffff ovfofitm. Dios- 
corid. jO» , 

ifi^rm ^fitifA^ftf. ii. 420. «7- 
ffXof» Pallad. 99. ffo^pif 
{ifftv fiott. ii. 1. .osvr^ 
X*Xk? iflfAfiyofOf ?3-op 
' iviffrtts. Christod.Ecphr. 
118. m£tTvs o^tf tuxos ifim 
ffTtrmt. Stat. Alhl. 28. 
ftfoiiis iffffot ifTrifiv, txg. 
Marian. 4. Xmiripi ifm^ 
4foe/u,ifii (Pfivm fAoiffmt^. 
Christ. Ecphr. j\. if ffol 

fiiov ^^VfAfflfftiftilfTUt.M.C' 

len «{. 44. dfiifrtro Xmfcifmii. 
itmffris. Inecjl. mvg Kvm^ot^ 
ffiff ifti<pB^if. Streto. 22. 176 I N D E X. 

ifugyv^oi -«y iigfifM.. Paul. 
Sil. 74. 

Antip; Sid. 47. 
iy^fiS^/uos - o<. «^. 5 1 6« 
wfiffAtvos. Automcd» III. 

332. 
ivK^fliTT» - l^its S\fAU. Ar- 

chias. 3o. 
ivcif^otfiiio» - ^f7r«M ir/Jff/. 

Taul. SiL 74. ^^J^* «W 

fotfitiifffis» Ib. 70. 
mi^aios 9 ttii 01 £i40ifVffos, ii» 
. ,386« ^olfit^ ivifffiov tis 

ifiv ^ertfs, ArcLias. 32. 

ifZs he* ifvl^tffffi (piftirof 

ivig&iay ilov* Marc. Arg» 

38. 
ivoifritt - nffr^Gmvro. Zo- 

sifii. 1. 
iveifx*'^^ * ^^<^"^ vrurflitt, 

Dioscorid* 29. 
if«tf%o^uiref^varos ^rov B^ttV' 

fAti.^ P«,iiL SH^ 74, 174. 
uvuatif»^bi - iuiviv ait, Paiil. 

Sil. 3^. - tfftifftifft fAov mv 

oft(iv. if. 262. 
mvacfftlui - titis rtfv icvYiv.IneA. 
uvocffffK» - anuaov r^v Zviv, Isi- 

dor. 2. 
Hvtiffau - ffuv tis fiovXiv. Mar- 

celL liiscr. 34. 
ivuarttfiu -wv igvfAovi ii. 644. 
ivtiffrilS^» - •uffflc oitamis. 

Christod. Ecplir* 63« ivUffriffi^u 'it ftfifAVOf ikuiifs* 

ii. 65o. 
uvuarfttpu • arft^au foov» 

Apollonid. 11. ^«7om5i/- 

fibos h iXf ^. Antipliil. ao. 

- tffrfu(pft iruvru ftfUyfAurtu 

Pallad. 70* - nffuv ri vsfif^ 

fiuru. IJ« yS* 
ivuaii^u. Crinag. 25. 
ivurtivu - irtivt ricpov, Dios- 

corid. i4. 
uvurtHk^u. uxrlvm Vtffiuvixos 

us ivirtiXtv. Crinag. 28. 
ivurifAvu. Antipliil. 21. 
uvuri^vifAi. ofxov noivov tfun 

ivt^tixufitv, Dioscorid. 7. 

ivTi^tfiui. id. 11. Crinag. 

Ci. ivBifAtfut. Simonid* 

45. 57. 
ivurftveu. icivru vmZv itins 

ivir^ufctv. Antip. Th»68. 
ivurfi<Pu "irfuipts. Meleag. 

101. uvt^ft^uvro fAU^oi. 

ii. Her. 17. 
ivurfixf^* iviifUfAtf liefroBtv 

ivif. ii.^j^. ausix fi^us 

ivuisifOfAtv, Antip. Sid. 

18. 
ivuvitr^os. Archias. 28. 
uvuvios. iii 479. 'iovs «e- 

rfus. Phanocl. i« 
ivu(puivu ' i<Pfiv9 rtktris. ii. 

760. 
ivu(puvioVf }^iyuv. Pallad. 53* 
iiXff ovi^ iyu(puviiv,ii,6^^. leag. 55. 

Xqv fMf(piis. Meleag. 26. 

%ix'^ ivot^Xtylaou* ui, 46* 
m9»x^^ 'X^^' xom.Phani.S. 
mvcLx^i*^ * ^* aX«;i^ov* Fal- 

lad. i4^ 

44 1. 
m9ot4^X^ Juliaii. Aeg. 35* 
-tif. Melcag. 58. 

mtieifm * miivrm xtvfus* mi» 

5a5. 
mviffMM, Antip. Sid. 89. 

ifm^eU, Strato. 39. 
mwiixm, mi» 5^6* i/mt7s mvitx'^ 

mmtifAt^m, PauL Sil. 7.' 

mmfAmv lcyiixm. Aotip. Si- 

dan. 73* x^^^^^ mviiX» 

rtfivofAivnf^ Agath. 49* 
ivifftUtXov - Xoc. TheaetA 

Schol. 4. 
ivifttmv 'mvm rit ktfff/^tiTm* 

Lcon. Tar. ^a/. 
ivipfio£os - wy ifiiirtx^f *v* 

vMr. Damoch. 1« 
ivigiyvvos - vov riiry fMtKmmiv, 

Myriii. ^i^ -yi/y«( Xovr^oc. 

mi. 252. 
mvi^Srim* Siinin. Secor. l^ 
ivigi^tv, mi, 27 G. 
ivipmrivos «rot «frXtftf Phi- 

lip. 54* 
Vol. ilL P. 3- 2 M O B X. tjf 

ivi^fAmX^ty - 9^ «X«XOta Pal- 

lad. i4« 
ivififiuos - If yMrif* Ae- 

nigni. 1 6. - iiff ^wy?f, Jul. 

Aeg. lO. yiyffiy^. «^. S/f* 

• imv amjfxm, ApoUonid« 

18« - imv Kgimmv, Alcae» 

Mesi. i4. 
mvififfiViS. ii» 2 7 3. 
ivigo(pivos -ov ttoTJfMV^ mik 

690. * oy (Pfovrlim. Paul. 

Sil. 4o. -y^), Pallad. 139« 

-^wf. «J". 71 4. 
ivifom, nvifmtftv, ii, 5y2i 
mviyyvos, wfn 9 ifriirtfftv, 

Anacr. £p. 82» 
ivtytigm -i;ylf3"if. LueilL37. 

iymytifttv iufAmrm, ii. 46o« 
ivtyi fi*mv, Erycius. 7. 
iviyfOfMtu * yfto^ Rufin. 5* 
iviiriv^ fimxxtvtfv. Agath. Si* 
ivixifoftos, ^if4tyi, Archias. 

23. 
mvtxrSs y itfffti^ttt, ii, Si 
ivi\iyfimf x«/nyf. PhiJct. l^ 

Dioseorid. 38. 
ivtXxim -ff^iv ro rmXmvrtv, 

mi. 85. 
mve^^tftns * flrjf ffxZXm* ii, 

Her. ^. 
«»»,u/6otrOf. i^mX^ts» Agath. 

S^mififiros xml m, mi^ ^52* 

fitXitaffiv ifwrwvm Paul. 

Sa. 32. i itfiv '?oiio,9iv 

iviftfimrts ofvts^ Apollo- 
M T78 I N D B X. nid. i4. ffxxtpSwt 9t9rtt* uv^x^» ivMxifMf^f fULWfZv 
f/tis, Agalb. 56. 

ift/UOt. tis tCVi/ULOVS rlB^t/Ltut 

ocxovs. Qu. Maecius. 2. 
ivtfMfA, ixis i¥9fA,»fAlvfis. He- 

gesip. 6. 
ivtfAuXtosy tTftn. Macedoii. ivnfiiot 'fiiaits, Metroiior. 

20. - loy yivos ivB^unuv, 21. - iffeivr» oTxov^ £p. Byz. 

Pallad. 65. ?T^oi' Id. 19. i3. 

ivtfitovfi9 vovtgn* Rufin. i5. ivtfKtffros -rosai xoixoYah Ar- 

ivif/kots ivdtu, tpvof/ttvtt. chil. fr. 1. (piyyos, LeoiJ. Tar. •!(). 
»og ivetsx^f^^i^n* Pal^ad; 

ivtitmiovs - iou ProbleiTi. 
' ar. 17. Meleag. 1 , 46. . 
ivtvitisy fMVtts, ih 459. 
ivkioios^ yMfivgsi^os. Rlii- 

an. 4- 
ivtmfiovXtvTos f (pBov^. Cra- 

tet. fr. 9. ifil\iOSt fiiyos, Philij). (i8. 
ttvivtfios 'f/t^ fciXivfi,l&ldo\\ Aeg. 4. ivvivtfAiii, Addae. 6. 

uvfifiBfios -f4uv yt^ivtov* ii. ivifttarosi ifiiis. Alpheos. 1* uvBtfiLct, Meleag. ii4. Nos- 

-ov'A<of. Pallad. 3. roZr ' sis 5. 'Diodor. 1 Aiiti|>. 
ivtfotsriruTOv*, Callim. 7. TJi- 23. Antiphil. 6. 

ivtgtifsru, arofJtirtaaiv ivtffti- Muasalc. 2. /uIian.«Aeg. 
^yf* fiiXifffftu fiovffiuv 11, Cliriat. Ecphr. 1 3. 

«y^t«. «^.56o. ictC^itsivif ivBifAtov. Meleag.^ I, 36. 

fti^xvro igfh/tou, Marc» ivbtf/tis, ifC ivB-tftiiuv nifA^ 
luscr. i4. fiuKx X9v(ptt fittXtTv, Dio- 

iviffrios ' tof fx^os iXotvvuv^ tim. 2. Sophron. i. 
ivirotfios - ov tis yifiov* Ery- 
ci. 6. ivitfMtis - itvrat,xiftatffGiv, ii, 
11 4. 'itffffxv rfiyXfisirvv^ 
Theaet. 2. ivtros -rov fitiXos etiiv itiimv, ivBtfitov , vj^otv, Polystr. 1, 

Dionys. 2. ' "Zxkfjtxxliim,. Phiiod. 3i. • 

ivtvi^u '{ovffu fjtxxXois x^' 'nw3-ovj.Christ.Ecphr.i3. 

§tixts. Claudian. 2. iv^tgixvi -xtiv «JvXjyy. Rhi- 

xvtvxros - TOis xtti tvxofiivots. an. 5. 

ccV. 466. iy^ot "ti ixifts.^OS&is, 10. t N P E X» 179 od, Ecphv. 90* -^wv fov^ 

Xof. III. 21, i8* ritv «y- 

^iGMWf iyKKfii xm iotiof, 

Agatli. 87. 
mv^ofioXitt -Jf ;c«e/T7rV4 Me- 

leag. io5. 
uv^ifioXos - »1' rgix^* Marc 

Aigi 23, 
mv^oilottrot - rt fiiXtffiru, Me- 

leag. 108. 
mB^oxo^iwt - f7 fivrivmt^ ii, 

65o. 
mv^OKOuot - 9V< X9</uwy«er. Sa* 

tvr. Thyill. 6. 

t-ff. Meledg. 5. - ^^•«o'! 

irotfv/. Strato. 88« 
«f^or* Koy^tfAov iXiHiv/s, »i, 

65 1 • - f « - itfrfwv i^t^oLfM' 

vot, ii. 585. -ffffif oiXof. 

Atitip* Sid. 31. 
wt^oavvii , ^orot^vr rtxiuvd 

Agath. 5. vXttlnv, Agathtf 71. iv^o^ofiw "«7, Tbeaet* 2, 
iv^o^ifos, Meleag.3^ 5i« 
tiv^o(pvift -«r isrifvyi, CH- 

nag. 27. 
mv^ftiKjn, tfurtt ifA^ ifffiiaru 

biiiutv iit iv^2«xlyii ii, 3. 

fiKn^tit Ktifit in iy^fct' 

Ktifv. Meleag. i5« W^/vf 

^iir^i /ut xivS-fUKttfv^ As* 
cJfpiad. i3. r/ ^ iytlftn tts Srioifv Kv^ftios iv^ftt" 

kIvv, Posidip. 8. 
otvJfuf « otKott vn tgttrot ittt' 

trnivuro, Posidip.6. 
iv^fuaxu, Glauc. 3. 
ivtufis - of fffot, Antip. Sid. 

io4. 
iviixt** oi^^ot ilk.fiv yu7m 

iviuxo)f, Antip. Sid» 45. 
^vtotu, Kut viKvv i^tifftt 5ci- 

\ec9trot, Antip. Sid. 69. 
uvtyfos -oTs ivrtfruXots, Ju** 

}ian. Aeg. 65. 
tivtiffict. rufffov ivttt itrt^yuf, 

Meleag. 42. x^p^ ^t^ 

fjLottrtv ivtifxivot. ii a8. 
ivtffffos - ov fiiXoe, Asclep. 23. 

fTuv yuff uvuyKoCtov nfuyf/t 

ivtffgoy f(f>v, Even. 4. 
uvtKfjros, ii, 628. • roio /3>«- 

Xlovos. Antij)hil. g* irup 

uftrtrut ovf ulivfSi Par- 

mtxi. 12. 
uvix/uosf Kgivff, P^xxl. 8il. 74. 

iio. 
ivifAuffffu - o^Mv viug, Bian« 4. 
ivtxvtvu - uv vfifiv, Agath. 3, 
uvioxi» 'tvvroififAOt ot(^ 646^ 
uviovXoSf ^Axt^tit, Chmtod. 

Ecphr. 291. -Xof fiixXfff 

vTtivfff, Ib. i36i 
iviffrfffAt 'itrrui Pallad. tSg. 
ivvi(ptXot - of 'ifMtUf, PrpbL 

ar. 29. 
«fo^fl^ -ov ovfttvifft, PaUad. 62. 
M 2 Igp * X N D E X. 

it>Myxros, Agalh. 49. ^/- 
-■ (pifotffi fit(AVxor% xoXiedf 

ifoiyti tfetgos X^f^^* Paul. 

Sil. 57« ayoiYOfnivoto gofoio, 

Meleag. 1 10. 'OfAtvtt x"'- 

Xf« Aenigm. 19. 
ifolnritrros - rov ovVo^«* Ari- 

stot. I. 182. 
if^iittim - vsyTO fiViSvts, 

Christ. Ecphr. a36. 
ivoixrfffAvV'' Autip. Sid. loa. 

Xi/|«y. Simonid. 76. 
ifofsXos. Leon. Tar. 5o. 

wicrnrosf x^8^^ Iv^fwv.An- 

tip. Sid. 110. -yoaroTfltrflcy 

?i3«y. «V, 646. 
ivoitiros • ror ioatfQv* Theo- 

cr. 4. 
«yov^ * evy ^rX^vTOi'. Fai*men« 

10. 
Mvoxfii» -»riTf «K. Agath. 7 7. 
ifwmlftA -£f«< arpof ljf»«Ti6/uet- 

;g*fy. Meleag. lOO. ^«if«^ 

ifrtfgtv, Archi. 35. 
«iyTcey«/w -^«4 nrkgativofAtns* 

Philip. 29. 
ifrttvttifXixm» Philip, 1« 
ivrotfiu -oyrof xogivify* it^S'/, 
ifrttnoilitifAi -kimx». ii> j5u* 
iyrtiKorim •intrt» Bian. lo« 
ivrttxfu 'tvfftf* Theocr. 4« 
ifrtivo» p^t^vf ivrhotxt X*" 

Xvfiot^ii. 397^ ivriX^it • Xov^<y i^^td. IVf nrc, 
Arg. 24. -X» uf4irtXof 

rv^u. jd. 28. 

ivrt^uvi^m - ^ofitfos ofAfAotfftf 
il^or^iots. Leon. Al. 34. 

«yrixw - ^A*'" xttfiir^vs. Phi— 
lip. 27. , i 

ifritt. o^ivriu rovit. Meleag. 
3i. Too^o-oy xoroy oifritt 
(pttifti, ii. 275. " 

ifrtiu, riffAUr9Sfivriot<fu. ii, 
420. rffofit^ov yiftios* Jul. 
Aeg. 6. ;^«f/TMy. Id. 54. 
iX^ov oiy ifti£ nyrittffus» 
Callim. i5. ffxnisrgoif. 
Eratostli. 3. (p^^fit^ tU 
it^tf. Alcae. Mess. 10. 
Xt§(ri^tv nvriu(rt. Eianof. 
2. fgfos fAi\os. Leonti 8« 
rtcts ^uXifAots oix ifti^ 
fouosf oii Hfns \uf/tfFuitg 
flfriuffuy, Inedit. /f/ywy 

, ifrtuQms ytfuuf. Stat» 

. Athl. i5. Xxi^nt %«V- 

fiuffif. Agath. 74i ftii^tf 

« ifrtiffuffu. Erycius. 9. 

Xfrnff ifritiffof (tfiiff* Ma- 

rian» 2* 

ifrtptu^ofjtui 'OfAtfOS (PiXtts. 
Strato. 25. 

ivrtfioXiu. iis ru(pov ifrtfio' 
Xicfus. II. 523. 

ifniiiuaxw, PhUip. 3o* 

ifniiiufAi •io3'tt9ot. Pallad. 
11. I M D K JC. i8r Arriltxoi. •!» (piyot^tv if^Sf 

mmtiMmv rtkfiit. Lu- 

cian. 7. 
mfrltorof f nttxmf (pigfAUxof, 

Hm 8o. rov ffvfis. Fal- 

lad. !«• 
mwrt^eutTm 9 ^«/«« ^ ifroriiPfi 

yngmos^lxitOfAiimf, mi. 708* 
ifri^oos " iov lliXonof. ii, 

l38. -iy <{vxv^* «^. 491. 
ifri^tvts - w 9^ofm^fif ht, x^ 

fos. Strato^42. 
ifrMm - ^iofras.a. Zff. 
ifrt^foos - 91/y #««• Satyr, 

Thy. 2. 
icvTi»ct5«vJ« 'is. Macedotf, 

34. ' 
ifr*xogiffffof*mi 'Ofos ififMis^ 

Leon. Alez. aS. 
ifrixffmrimm fitirtf fitvrfvt^s 

rfomf irw*xfmrovom.mi.^%» 
ifnxTVfeim • Wfxos. ii. 25« 
ifrixrvism. - ixrwro Iligffous 

hAmfm^if. TlieaetSchoL 

4. «Frixrvjrdvyref row «^w* 

rovrf ievrigt^. Aenigin.aS. 
ifrtkmf^fiifm • Xtf^iTy xis*^** 

Longin. 1. 
irrtXiym. fMf mT^ms ifrtXi» 

yovffmf, Antip. Sid. 6« 
ifrifAmifOfJkmt,' fifOfrtus os ^tos , 

ifrofMtfnf* TulL Gem» 4« 
ifrtfuBtKxm' » xifMfOs. PauL 

Sil. 71« "fithmf ^iXif xoti 

riwfots. AutiphiLao* ittiof h o(p^mki(iio7s ifrtfiud^tX* ' 
xofnifmf. Ivl. Aeg. 39. 
«{yri/HcXiYo*. Agath. 10. 
ifrtfAOfi^m • ^ov x^f^* An- 

tip. Sid. 24. 
ifrios •riof istiovffmt. Me- 
leag. a3« r/ /U9« «"«xo^ «V 
riof mffitf» ii. 249. • rim 
Tfmvftmrm. Dioscorid. 33. 
mfrtoxtvm -ofMfos. Pallad. 49« 
ifri^mkos, offts mt^fffs ovfm» ^ 
fimf ifrifcmkos ft(pimf. Al- 
phe. 12« rmifios. Bian. x8« 
- Xof xfvtfwf ft(piimf. An- 
tip» Sid* 6l. vimf iiiots 
foifjMfftf. AntiphiL 32. 
riiy y\iffffiis HifMfftf. Id. 
43« \oyt9fAOf yofirtims (pmf^ 
fiMttof iyriitmkof. Pallad* 
XI 3« imif/tofm virtf(ptiXotSm 
Theaet Sch. 4, - Xot yXv* ^ 
xtfis xf^f*'^^^* Bian. t5. 
ifrtfrmfif^x^^fAott ^tfos. Stra-. 

to. 7. 
ifTtirmfix*^ •ttffxofitfot roJX- 
kfiris K^ffXoif. Leoit. 
Alex. 34. 
ifTitrtfmifm "fOf^tfot. Strato* 

^77* • ^ 
ifTtirifmSf 'iX/ov. AiitiphiL 

ifrtirifiif. Antip. Th. 18. 
ifTHrif9f^tf. Lectt. p. 173. 
mfritrofos» vw ' mfrtarofotffv» 
0»/om7(.' Paul. Sil. 7* 18^ ^ N D E X« ivrtirovs • ifQ^ts» EralostU. 

Cyr. ^. 
wrtvffoffuiigof 'Kov X^of, So- 

sipat, (Dioscorid.) x, - ir« 

(pt\i/utxrm, St rato. 90. 
ivrhitQLatos f -r«v ovoy» j*al- 

lad. 47. 
•ftyT«yt/y«vT«« -rwy. Strato.Gg. 
uyrtr»7sMur$v» , rif i^wlUf. 

TJieaet. Scli. 4. 

ivrhoYOf - voio i» H/gatos, Stat. 

Flacc. 8. 
mvrtr^ixf» - ay I?*»^. Paul'. 
^ SiJ. 74. 16. 
^vrtr}iyx<kvm, Herinocr. . I. 

roinf dvrtrvxoi ;c«f «TOf« if. 

475. 
ivrhvnof - ««v xfui^iff, Paul. 

Sii. 43. .«roy nfirtfffM 

ffi^X"' Agath. 68. (p^oy' 

ynv, Archias. i4. -jr«y 
^ irtfAnXmfAivii (p»im. ii, 
^ ^77- 
ivrt^ifu. . r/V ^O(xfigoivif iyri- 

ipigottfi Xiyotf^ Maced. 3o. 
mvr/lfp^oyyot - yov iiconkiy(m* 

ff» vofAtZfftv^ Axcliias. 28. 
ivrtxuf/^ofitm ' ofiLt^u. The- 

aet. Schol. 5. 
ivrXi» - V j*i roy oXoy /S/ov., 

«i". 4o4. 
ivrXot, «Xwor l^' f wo\v¥ 

^fifotffev ivr\»v, Addae. i. 
flrroX/v^M» rifc^offj. ^p.Bjz. aevrofAott» fMi nort nofvvn oif' 
riffji. Muc. Scaey. II, " 
265. p(;«Xf4rJi jfyrfo ^tVfAO» 
fiji, Calliiii% 3. ot¥roftt¥09^ 
Samius. i. 

ivrpif "iitf vvfA(p»t^ Theo* 

dor. 2. 
avrgovj fibiXotv' yXv^trotf «»• 

rfotf wtfv\uyf/^ivov* Paul. 

Sil. 5o. 
«yrv/ - rvyof ov^vitif itt^ivii* 

rov iviyM^v. , H, Byz, 33. 

«yrvT^o^ ov^atvint vntfifAtvos^ 

Themist. 11. 4o4. «vrvy* 

f^ngSv* Chriatod. Ecphr, 

St^, uff,(Portfm / otvrvyts^ 

Lieouti. G»*tif ovfKvov «y 
. rvy»f Jx^f. «V. 6^4. 'H^i- 

ytvt/nf, a, Byz. 34« 
otvri^iof •ov iffAOviw, Ma- 

rian.''^. xt\miov U»vt xgi- 

lewy. Meleag. iix, 'ioTs 

Xf/X<o^«. Archias. a8. 
iyrmwoSf ^SX/^tfi. Sti*ato.38; 

Agath. 57. r^oy fs/t^yot. 

ii. i85. 
iifvir/ffiXttrof 9 w/miyty dvfos^ 

Parrhas. a. 
ivvTCoiiirof oTpy xvy/Koy. Lu- 

ciil. 3o. 
ivvitofrrof* Pallad. 5. 
«ufvjfoo»* irotos x^ovot vTts «rv- 

4fifftafro^ Autip. Sid. 5i. 
«yv«i. 9 /Kv Tfy ivvtif rtXttrottt 

iiiv. Leoii. Ai. 38* «fXtv* ^ N 1> B X, . 183 

^9v n/iu^ uvitfiliov vyv«9. iiiinof 'Un tffvff$ts "Exro^* 

Faul. Sil. 12. Svvfftt ri itv/Mtf^ Stal. Flac lo. 

ariiiot, Maced* 4i* «eX- stivXos ^tv nv^xuiiv iu tfr«- 

^ nttfim* Rnfin. 18. t»- xiw. Pliilip. 80, 

ttitti ifV9M Hfaiir/ktfsMe" li(vttros - rvv iv^fiitttif fiov- 

leag. xi«xf;C0c^ier|tt/roy «9V« \tidS. ii, 700. -r» (vvt' 

9tf lj»yor. Id. 85. ovKht' roXvt >Jymf, Aeuigm. lo. 

wfiirfftf ifvffty, Loll.Bass* • iorois ^ftfios* . A^cae. 

XX» 9o(pot ipfv^o yngtit ^iO' . . Mess. ai. 

y/tns. ii, 458* (pgovr^ok moiiijt/tos, ii. 539. -«v uXios. 

fmtit/ns liyvfft. ii. 65 1. al 583. 

rtvro ix Moif /»y ifvatiro. aotio^irtfs. Archiinel. a. 

Leon. Tar. 95. ^vifati ^ iotiofiidxts - 0« XoyoXia;if««. 

fttf tfyov fftnos, Paul* LucilL a8. 

SiL 12. flM</p;r0Xoi. Tull. Laur. 3« 
«9w. worif nvoflttf ifin, Agathf ^mp Ijpyoy. Antip. Tb« g. 

24, Jul. Aeg. 63. 

mtmiwos ' OiS (Pttf^MM^iS, ivm^ iotiis -or o^rir. Paul* Sil. 

iwov ffmfMt, Nicomcd. io« 72« 

mviiffros% nml i(pmvros. Rhian. ioiiorijtos « ov tci/mm tcnynf» 

X. ^oviyytK/ns. Apollo- Neator. 1. 

nid. X7« p^foWo. c^. 6x4* tUivoSf m»l ififi^Mot. Antip. 
itta/tuiX/n' Parmen. 4. Sid« 59. 

ivmfu/kiost rvx9.Pallad.X2X, «0X^.9« -.im f^nriu Chrift. 
ivivvuos, ii^ Hf!r. 22. of^ov £epbr. 22. 

vZv tornums ivivvfiiov, Scy- ioltJ^m • mv oXfiov. Macedoii. 

thin. 2. 5i,tis iv iod^iffus. Stat. 

ivm(pt\ns • /m f^iyyov. Ara- AthL 25. 

bi. 6. mofuros -rov rfmv/um ffms. 
mftivos - ov miyimXov. Dama* Qu« Maec 9. • ros o^^tv. 

get* 4. -0« orXtfToc^rff. Aenigm. 9. 

Zonaat 9. Hfiwros , roXffvr^. ii. 44o« 

iiivn. ii. 90. iofrim -m^tis. Arcbias.22. 

iitontffros • rirtfot i(p^mkft,oi itsmyyt\rnf ' - rnfm (p$1kiv. 

yTsMawnt* Qu. Maec. 3. Philip. 22. l84 I N D E X. 

iffnyXttf^m 'ffm rir ififwf ifC9ifiL(pii^m 9 rmvifif riv oX/-* 

MOfittimu Agath. l5. fn* /B»\«y cemf^^W^y. 

iiciyxi^l^ 'miM^m. ii. 109. Dioficor. Sii.. y»7m9 «iry^ 

ikttyX^^^^^ -if/X^i"''* i^* (Piifm, Biaiu i3* 

109. inuwmivofittt* -vrr»* riv ir^©r/- 

iifttlttvT9f, Pallad. 75. fyy ^'^/9». Agath. 66. iru 

imuhyiAfu - f^hn «oXi^wy. rov ftrkfynr i^wmUitu» 

Probl. ar. 8. Meleag. 21. viii (p^ifnthiis 

mffmKftfiim "itfotrd x^^*? ^ «jrffyyyfero. LeoD.Tar. 65* 

wXttarnf Htf^pvft^v. Stat. inivev^if «^«Xwy. Agatlu 

Athl. 8. nit3b.«f iffnttftr 89. nirfiff' ii» 7^^* 

piffetroKvifgty.AlctLcAe'' iffotif fiovXofit Siifoti iffis 

tol. 2. ^i%M99mf. Philip. %vfAm ;^«yf7y. Lticili* yS. 

(Leclt. p. 186 ) 85. iifugt^f^m. Pallad. 91« 

t^ffmkmffrfts, Strato 64. ovn inigx** - fiftt rw fAvarfi /m^ 

ofauriif iffi\ou9rfQif Zfiftv* Xo». Theddor. 9. ifAiiiUP 

MeJeag. 97. iicufitt 'Smif^ti, ii, 5^1. 

enfotXpf -or «v^i4«« ii» a65« inttorfiifrtt •rtt tfwf wttiios 

• Xoy yffXtf^Mo^K. Leon. uil^os. Melcag. 19* W^ 

Tar. 5o. - X^ BfOfiti(^ it. yXnv. ii. 597. 

a86. fiid^ti rif itfotXif iffirtif HXifflttirof th iffinffm 

iitmXSs X^f«f* Auto* Phaiiias 7. fiKt^pifmt uml 

med. 5. tffmiriimv, Ara.bi, 4* 

iicm\orft(pis • c!V Xff«/»«ilrfff, iifmrtffitm « l^wr iroi^ftrr «x^/ir* 

Herod. Inscr. 11« Meleag. 112. ifiHs f>f* 

«ffr«Xo'^^ft»r Torf(f.Marc.Arg. ^(Mrir^ Maced. i. 

32« ffCfrMrifrof 'TOv ofof, ii» 171. 

pifmfi^\ivifti 'tff^ixivftv^^OfAn^ iffmrt/uim •» ifrif4,na$, Marcell, 

fos vfAVQteiXovf* Leon. Inscr. 54« 

Tar. 49. iftmviim ^iZ. ii. ^SS, 'ii' 

iffttfitfiXvv». nvM i^^tXiiams ffmvrm ifivotf, ii. kj* ^ 

^fitfioM 4^mfit^XZvmt, a» «<r«vXoffi;rof»LeoD. A]ex,l2. 

3qi4 ^ mffmvffros -ror £X/or/ JuL 

iftmfMxm - ro^/yiy >^/«0V« Plu-^ ' Aeg. !a4. 

lip. 80, ii}rtf9aw.9««9««Dioscor. i4. Aeg. l4. itnuiPi 99 fiufU¥, 

mantiPf* Id. a6., 

megiwnl^m "i&ttt avrtv. Me- 
leag. 11. 4^x7 »»A.0(. 
Id. 26. 

imiknrig 'TnfU /iivmitm, An- 
tiphiL 4« 

mrf«4rf7y. misuntif riyy irXocyiry. 
Philip. 8. IJuiryf ovx «irfff- 
irt imfjMrm fitifns. Agalh. 
5l. nianv mnuffmfihfi, 
Macedon. a. pixrȣ intt^ 
irifitefof. Maced. 20. 9r«r- 
T». Id. a3. n«^<V •^«^- 
^y. Faul. Sil. 32. /uv- 
rr^ Xwxi'«'' intt9»fikhn» 
Fompej. a. Kf7»o; inttnmm 
fntfo*. SiaU Athl. 7« 
ig9tfiat0f ' in iyy^^ Cyriifl. 
6« - «oy foi^». Damostr. 
^9%osn Themist. IIk^o4. 
^/f5of. Pp, By«, j5. 
oj^r. ii^ 58 k. -loi iffiJtu 
Simooid. ir« •/ovf Nf/Xov 

ir^X^^* i^' ^^^* 
imtifitt - /jr^i voeiio. 06^. 4oi. 
intifn^s -w riffioSf Faiil. 

9iL 3o. /^ 
igtifiymf^os « y ii(Pnin 
^ Christod. E^phr. 367, 
Mtttfof "Wf «fn(tit* So* 

phron. 3. 1 M B 1 X* 185 

imtforixof - xov wttf Stifi^s^ 

Autip. Sid. is. 
mittifmv 'Ofu KUfirof Ici»%oi/. 

Agath. a4« ro^/«y. «/. 

5i8. 
mttinyiwof, Simptiid. 91. 
iftinrffTOS -Tov rft^os ifka^fn 

PatiL SiL 17. , 

Antip« Sid.\o3, 

iattkfti^» "mf «AbOr. Lucill. 

4i. 
ifttfUm* ipt(pl rmvT^ ^Tfi /ttt 

fotfiiiffms Ev/of »«iy^w^»To» 

Grinag. 39. 
ifttf^ns 'im itvfcif» ii* 5j3m 

iix fvm. Aenigm. 17.^ 
iMrliriKrro; • rov^ fiorfvms^ Fhi- 

lip. 68. 
iftiftttfos - f oy iftiffif* Leoiu 

Tar. 44. 
ifs/fmfros ^ rof oiif. Athen.^a« , 
iittftiim - ittmt stthfAOtvtf 

iymvffis, ArchimeL l. 
ifttftifftoSf 'tof «Xyof. ii. 

680. 
iftt^im. oii^ itttfovfittu* Fo* 

'sidip. a. . 
iitofVHu "Hots ri Xuffi. ii, 

466. 
ifttfvm. Zs itto ^nix^f ifv- 

ffmtro iitfts, Ferse» 4.. 
iftifxofitmtf futi h ^mots nmi 

ifttTJ^if. ii. 89. 
itttv^is, 'Ofitn ftifis oftis, a. 186 I N D S X» 

495. mv\9i u0^§yKr9i nm , -iw. ii. ZjJ. -iaLS.iffri^ 

intvbits. Diotiin. 8. fus. Antip. Sid.49. 

Pallad^i34« -y^ttM.JaL ^m. Antiphii. 29» 

Aeg. 4. £ir\tKr9f, x«'i^f- Alcaff. 

intx^nst xof t/yfk Muc. Scaey« Mess. 1 9. 

11. a65. ttvXtros , Xi^o9ot, Li^jaii. 99* 

«V«x«> Tjji» T«/i«vy. Pallad. •Toy vtvg, Nicarch. la. 

98. T© xf^os is iitixois.' tv^s. Ep. Bya. i5. 

Callim. aa. «^ iytixti x«- «wrXvfWTo^ -Tt «tiW. «e/. 713. 

j>ir«f. Id. 43. itvJ«« 0^#- anXnms, -t«v Kvn^iios. 

Xofiivov. ii. 390, Paul. Sil. la. - toj# XiJtf'- 

«jrv/aocrtly^r. Agalh. 69. iir* iraf^. Id. 7. -Ty iot£fMvu 

innfAOffvvfi. ii. 3i3 ^. Mcnecrat. 1. Ufi x^wj/f. 

(Lectt. p. 372.) Philodem. i^.Xifuvwi^ 

inifAm •iu.ovos ofyitt B»k;cov. t« in^nart. Bian. 16. -o^ 

Macedon. ai. -/u^y» ov- «i^Jo^ Athen. a. 

fiif. Leo PhiL 6. yewTor. HieXnros "rov ^«^«y Mrtmrfo- 

«j^. Her. i4. Carphyll. a. ^vy^^v. ii. 533. 

«Mifyv - tr fAtyih^s. Demo- inkotoi - o;!); mittinfiiw. Aa- 

doc. 3. tip. Th. 49, 

innvsit • ** ^/tMv. Lco MfrXoJfV .lxT«/iV Agath. 8. 

PhiL 6. iir\ox»fi9s. Antip. Sid. 65, 

fiiniifios -<•« «XSm. Anti- -^ fitruiet^. ' Clupiat. 

phil. 12. • Ecphr. 35 1. 

im^itt 'iotis. Agath* 66* iifXpxos - xoy 0»«^. H, 291 b. 

iieibis'^^. Rufin. ao, . ^ (Lectt. 288,) 

^ni^vvm - ti^vfAOf Uftiffffon itiO^» . iaois uwri y^s ffSfuok 

ifi»vr»aifi, Agath.38. -yoir. LucilL 68. 

T« ifogtius fioXifiou Jul. inXvalfi -> fAvattfSv i\iy»p, 

Aeg 10. "Eryci. 11. 

mitiaros, nau nfoiirtts. Me- «irvfvf^ - ^s irvf . Antip. Sid. 5« 

leag. 57^ ' iwvovari , aefoniftiv ^xif* 

inXtsvis 'ios y^fikfiifs. Paul. Meleag. 94. 

Sil, 5a. ntXav^av^ id. 5si. imfoos Dioscorid. 33. -•o» I M D B X. 187 

iftifTm rmffi^s* Faul. mm^^wiyifVfni '^tvxl^tptw hmt- 

SiL 6o. fw. Srrato 68. 

MV/SXim, «2 *?iv9v fcfx^ms miti^m. mxitmit /uv^«w Ru- 

^ryvf flHro/SXi^rfrff. Crinag. fin. i. . 

38. rny^^t^ ms ifttis itii^ros mmo^siim -^sim^sls, StratO ig. 

mmtfiyJKftro* Antiphil. a4. «iro5X/^« - wat tUiiiv. Ju- 

mmofiDJtffm* ms mmi /ufvrwy liaB. Baa, a« 

Wfuifos mift^Xiffmro» Antip, miSQ^fi^», 9^9 icf ^icXyv «IXov- 

Sid. 79« gos mmiJ^fifft. Agatli. 85* 

mmofif/xf» - 0^MM »?JM«nri, Ae* «X«rfty<tfrey mmi^fiffo, Me- 

nigm. 35. leag. i» 17. X«yxv' ^r^ 

imofifi^m • isi riv irmamis im* imi^fi^i Xf^^*' ««^9»- 

por iiftiXifitvov» GaUim. Fhilip. 8« yXM#tf<nr «irf- 

56. mmififiiof, Theocr, ^f<^«^. Agath, la. 

30. mtn^fm97u$ ^ntt^^fmsiifmil^s. 

imofifoxfi'^ ' X^* 'ktufUu Faul. Sil. 45. -Mvr» nm- 

TnU. Sab. 9. iryo'y. FallacL a5. 

mmofifixm. mmififvit* Leon. mvolfAmvros 9 «cy^* ApoUo- 

Tar..95. iu<L 6. 

imoyfm<Pm • iifA^os stimnfs. mmoifi,i^m ^ovrm ;i(«Xico'y. «/. 

LuciU. 17. 284. 

iwoiomnitios -40v MV/3«Xov. «voiorfv» •ovm. Antip. 

Leon. Alex. 5o. Theas. 63. 

mmoifimm - t/pA(w vtixfos «y- imouifii^vm. iyiyfto fii/t imo^ 

XmAff, Agath. 6o. mytt nmft,ft. Tlufin. 5. 

rvfov imiiftlfta^t* Ari'* imomtifm. I/M«f imiutfgo xo* 

stbn. a. - f f /«y* mJ"* Her. a. 

imoifiitrm -rto* Maro. Ar« imomtffMri^m. PaUad. l45. 

fent. ined. imonXi^m -^«. Archias, 

imoifistrm^ fti x^^^^Jf «^«f*» l^S* 

imif9(p^fi» Agath. 71. mn«X««. v/Mtfv mflans imt- 

imtivfofmi -^y. PaUad. Sg. MX«a«ro. Leon. Tar. 95. 

imoivm» mf^os yviotf im/ivwt imomktim •nKtiw^itmi, Lu- 

Xfifos* Philip. l^. ^xi^ cill i6. ^ 

§mfA imoiiwttfoAn . if» 664. mo«Xv^«. nvfimr iif Ifotfrif 188 I N* D 1 X. IWXv0<ffir iXiuiify* Anacr. 

Sa. - 

nctffi xogti' Paitl. Sil. 48. 

ilt^xiltTtt - 4^iS T9VS dTfBXV«f» 

AgatJi. 71. 
in9KW<pl^m, ix fifoxtfw* ifg' 
KOV^Ior». «^. 419* 

ux9Xfiit9s 'tofovKov, Ijeon* 

Tar. i3. 
' «irox^ary/^M ^ 9x^¥t(t • fioos 

niftts. £rjci. 3. 
iwoxftfxit» ' flMTf i^ixr^y x^f* 

itiv: ii* 175. 
iwonfftvw - xfi^tls 5y^/«y. Af- 

cbil. 59. 
iitingKns - lOf X^^i*^' «^* 345. 
iffOKfoxm "cot^ Pallad. 85. 
iisixfv(pos. 4rocyr« iM^^icp/uoy 

Ixo^ffv ininfupw, ii, 198. 
igoxtivvto, Nicarch. ;20« 
inoXifiiiti» .'Sttro ffifias fAOfn 

(pifs, Ghristodor. £cphr» 

3a4, 
inoXtiifit • ittrtu /tMifytsfm wils 

Xf^n^' Paul. Sil. 17, 
ixoXnyf^» ^ii^ «^ itti^ktiit fimm 

fwXlrrnt Hvtiwf* Leoiiti« 

i3. 
««TffXif» 4ro'Xif . Joan. Barb. 8. 
iieoXtff^mivu -ffiXior^on /8/01«. 

Leon. Tar. 90, itXtcrot 

intnTJtinfft niMsifim. ii^ 

463. 

MMTffXVM •?( I»' MffXv^O»^ yo».. ^tfi^. «^. 746. lipr ittSKvffo 

fltitftff, ii. 691« -ffXi!ffro 

wffiis f^rrttt^ Alcae. Meaa. 

9. itftZfM ifittZ tttrifi mmO' 

\icmro, Crinag. 3l. 

inofAaffawm 'ttifr imofimimfni» 

fflf ffjm Tflt nyr«Xff4nr(« lll. 

• 337. ffXfliv intfAi(mro /uof- 

(pif. Archei. II. 58. "Aj^y- 

ros *H^iffJffy imfiiMimro* 

Gallim. 35. 1 

imofioiftot •'^tm m\ittt» Al- 

phe. 'j. 
imofAfVfM 'mfMvifMff Xf^^i^» 

Paol. Sil. 12. 
imof^vcffm •wy ^ttm^ Am- 
tnian. 1 3, ^ofnhw. ii. 599. 
imofkfAu 'ifttfimf ixnmrfm. 

Meleag. 86« 
imotktt, y imoftvsm iigri^m. 

ii. 43. 
HnofoSf x^ff^ 9is x^fif* 

Onestr 6. 
imifms* iLiacill. 97. 
iniwmf. Asdepiad. 37, 
imomifim .Itrms S«<roy ififf. 

ii. 276. 
i0om>^fiiis m Uif movfof. Bian. 

i5. Philip. 70. 
oMTffirXiirva'. rflitSr»^ tixiy* int^ 
mXmffifibiif, £ven. 1 1 . ^ixi 
fMVffif fffAtiw imtmXtiamTO. 
Antip. Sid. 79, 4po//aiyf 
Jfios. Paul. Sil* 7. ffiXms 
XpHu Id. 59. Sf imtr I N D B X. 189 Antip. Sid. 3o. 0^<oy 

MnirXMgBh* Fosidip* iS^ 

(II. 5a8.) 
mteintm minyttf roliff yiifVf* 
. Alcae. 17. if ttftoiefwirti» 

Dioscor. 8. 
mieotrftym *iief»it. Nicardb, 

a6« - itfiitte rof 0tv9^ Ain- 

mian. 16« 
iteoiefim ' infitft, Annnian. 

tuet/ie^^im] - bivfrts iiTnu» mim 

366. 
iieief6(ptifttk Meleag. lo. 
tueowrim • iietvffme iftif hnivm. 

FauL SiL a^* «iV xtfXiroy 

mieiiervffef. mi, 267. 
mtepfiyx»* - X'<>' iv^o/umxttSm 

Farmen. i5. (Lcctt.177.) 
mietfiiem, temi rmxe^ nif iffi" 

ft4ft'ro fioihof» Folemo 

R. 3, 
ijeif^wrot ^rot^ ni\^i<» ii, 

2S2. • rovf sroXMf. «sV. 496« 
iwoffVf/t$ • fv/nifiis vifos* FffuL 

Sil. 60. 
MMoffnyfVfAi 'i§iims irvxif. 

Timon. I. a53« iteoitg» 

fnM», Philip. 70« 
iieifgtifiroe - roto ieuffnov^ Qti. 

Maec. 6. 
inojjifnfitm -r« ^^k^jt' Avff«<- 

^«X«t/. Daphit.NlU. 33o. 

(11.^9. ed.L.) iteofffietm '4ms- fmiifiv. ii> 

Ttlew 9, 
tileiffmif ixiyti ns tegorifmf 

fAtXimf. Leonti. ^a. - yo; 

«/ £a(f9f« Apollonid. a6. 
mieotrfiiffv/iii •(p^ivof ixiafit' 

fftf ifX0f^^f9(pms,ii.63l. 

KVfim itco ivxif tfafit^t. 

Antip» Sid. loa. tis ifttms 

iof iwo9fiit(mrt^Vhi^f, 43. 
iseoffiiem ^mifMfos leovs. Lu- 

cili. 88. 
iieointm§iim ' ifftigiffe, ^ltU^ 

eill. 4i. 
iieo9ntim{f» "Wniia^mv mfrt' 

iem}kttf vfiff* ii* 6:^7. «X- 

XvXwy fovffov. ii, 4 11« 

Bmxx^t ifeoffjstimffjitt fAtflfA^ 

vme Pallad. 24. . ffntiicme 

trevof, Maccdon. ^^^ 
micicKknfM - ffx\iffji iffrigm 

fUf€(pifitevos» Inedit. 
inoffxXlifvvm » tffxXlifOfift(vof 

ffri§(pos.Jjearu Tar. ii» 
iitoffxoetim 'iuv, iim 545. 
iieoffxifttoS »«toi ifmfAmgtof. 

Ptolem. R« 1. 
iieofffiiix» "ittffm ^vuffet «^ 

Her. 2 IV * ' 

iwoffiemitoi * tof &fm(pv%i^ 

Pkilip. ao. . 
imofffsmfmyfAi^* Theodorid. 8. 
inoffiems «* ^» ffrm(pv>4ie eetf* 

rmffmfov» Leon. Tar. i3. 
inoffieifim ««r imKfvo», ^a* cedoitrsS. 'vmh^if ^t- ifiovcrctp ShrSf ^^f*'^». Al- 

rof XtvMiv. Sosip. a. cac. Mcssv 18. 

53- ^•«»'« Pallad. ii3. •^fftlx». 

iwofft»^» ,- ny fitXtnfia ^»- Id. i)0. 

y^y. Cyrua. 2. .«r i^gis^ oMfoff^plyyn 'yiots XmfAttTHi» 

Jnl. Aeg. 32. Lucill. ii4. 

«^O0T«X«» - aa Ytvvwv »(p^iv^ «tjreo-^jiw/vw - ti ttvriy yxix^t* 

Philip. 53, nit^txilt f'«- Lucill. 9. 

^etfMyyus ttmarttXiovfftt iicorefivu - O/um xtt^ftovs» 

fM\t<rffiis. Christ. Ecphr. Leon. Tar. 46. 

110. imrijXt, Aniip. Sid. 96. ^«c- 

ifeofrrifY». livxt iteocrifitu nfiv* ii^. a32. 

rovs tiiipvtiis fM '^i^ovs» acVor];Xov> f^i. Leon.Tar.26. 

Theocr. 4. ' ifeoriu» ^irtctf if^ «^«ro^ 

, iffOirriXfioi "fiovvttv t^tifotis. otTfAot. Leon. Tar. 5i. r/- 

^uh 62. tftf ovM inoritrtii it» 45 7. 

ifeoarnfi^ - ^treit fiixtfof tis «*0T^«fy» - ?/««• «^. 3;i. 

ytiv, ii^ 272. «^oroX^oew 'fititrttt, Philo-» 

iieotr^Xfiiot .fit,(rof ro xitstX^ ^ ^*"^- ^^' 

Xof. if. 79. "*^' •****• ^enocr. n 59. 

. n - T, , Archias. 17. * 

aieoffrct^ofAttt - «rXovroy. Pal- > ^ ^ / ' ^ / 

, , , , ttieo<putffowu " t^uiipvfttrro. 

laa. 119. rovf naxovs. -^ . 

Tiu 1 r ' Cnnag.2i. 

.Fnocyi. 1* 'trut trttoovs^ > ^ » /^ >i. „ 

,^ , ' Ti*^ j «»o^«<i'« -e^«c<yf. «d^i Hor. 

38. rot;^ ttofvgfvs. An- > ^* * r ^ , 

^, ^ , ttfeo<ptou. ruv xulh.evc leour 

. tip. Tn. 5* 'tffrptQtro , , ,, ^ 

^, ' A t. •Mrfyfyx»^««y. livcn. Q. 

A/«n Xf^^^oy. Arabi, 2. , ,^ m n t > • 

* ttteo(ptif/it. Tuil. Laur. 1. ot/x 

fJ^J^fo^o. .*« ftMfittroZf. i^iip^^s. Leon. Tar. 48. 

r«i. Strato. 77. ^^^j^^ ^pj^^ 3^^ 

ixofftviptXi^tt - f'Xi#r /»o;u*«if. iiFo(p\otim - w <r«ro ^ff ^a. 

luliau. Aeg. 68. Leon. Tar. 5i. 

inoffrv^ 'iufftt. it. 11 6. iieo(piXtos f ^yfotmrfis^ Phi^ 

iteoffriiptt, otxffi^v iw9ffrv* let. fr. 4. ( K< 1>' B X. 191 Xir. PalUd. 4». 

Jul. Aeg. 5^. 
tm^xi* liudll. lod. 

Rufin. 33. 
«M^ir. I7 «MTo^ti Ytfifnfl^ft» 
Pliilod. 3o. 

ri Xfft9^^ylVi.Melcag.i5. 

igfttffM^ - ^«y«f iftfttSm 
PaUad, 56. 

itgftnlti -ir# ff/3for. «I'. io3. 

itcfmfs - «^f tiirtiv, Li!^il}«6« 

imftinrts et ««^««rof ••«roio 
iro'5^ov. Paul. SiL 10. -rov 
oxinots iiyifS' Isidor. if. 
4/4. ireXfuoio. Pantel. II. 
4i4. -Jcroiofxm. 9tra to* 
79. ^fXy^oyrr. Simonid./^ 
l3; -ly anfint^i M«5f- 
'/wff^«* Pliilodeni. 5. * kroif 
#'Xjr/(ri. Agath. 78. «7.34; 
^wmXifAms. Paul.8iL |4. 
imfaiir iivfifAtvwm Bac- 
chyL fr. 3. SMfHKttt ^toT- 
ffivtixtroi Uegegipp. 6. 

msfivrtof, B^ceKkaif», Autip. 
Th.-6g. 

mmfiif X'^jP'^ ^<^f^ 'V^*^ ^A*^ 
^tttut^trmt, Paal. 8il. 6o. 
ifKiet/iiipif. Id. 4. ' * 

ivfoiiisf fitifof. Archiaa.3i.' htijitttfm ii. yio. vwffftSkii, 
677. ititt ftvxii* Arclii. 

• flg; wXni^f» Agttth. 5f). 
iitfo^tnorts, Panl. Sil. 5. 

-rni Chaerem. .1. 
ifCficptirot f vijbbtffis, JFfcrod. 

inACF. 34, 
ttfrsvfos %'of vis. Erobi ar. 4a. 

Aenigm. 1 7. y/xy. «^. ay 9, ' 

ariT«r«i. Aenigm. 1 r. 
oMfroXff^oj. Amip. 8id/39. 
tt^Qft»i - rtrtii ifixiir6iv ovf 

idns. Parmen.ia. -rofu»t 

Kvftfiios ffyw. AliHp. »Si*L 
' 9. S^tff^tti^^fif. Ai^ 

tem7 2. 9forr/(Jbf. PhiJod. 

• HQ.^v^xxos. Bbid. ^/X- 
rfup. Id. 3l. ttH^to/. kA 
18. vijxmros. ii. 24o. jfi- 
ffiff iVrfo favnXins, Marc, 
Arg. a4. x^i^r irJ^ffo v«v. 
TiX/vs. Pera, 5. vavftMtxinu 
Stal. Athl. 21. r?f «^trSr 

* Sr^aVo wih iyos, ii. i3g; 
iti^im i^ijtttrtf X^^S^rtty. 
Afcae. 5. ittttitifis i^ttfAi^ 
fov. tii, 593. 

Sjrno. ?4/# /8fo;tf#r. Plafo. 18, 
XufA^iia Utffftipiytf^ An- 
tip, Tli. 60.' giXxs if^i^ 
vtitos. Id. 64. avfiv. «Jl 
83. S^titifiv fifixff» An* 
tip.Th, 84. 

«frrfii; 9 ' ^iXttfjtoi. Antiphil^ 

* ^o. nuXttitrttSn Alcae^ 9. 19% I JN A, > X» imtfotj i\i(pw ir«mV ^Mjrv* 
f§Tigtif. Anlip. Tli* 4, 

itirvgos "Ot tw\o¥ XfVff/dy. 
Scoii. 19* i^ffit i^fO¥ 
XfV^ov. Antiphil. 21, ^ovt 
iKoXovu Leon. Tar*45» 

otjtwfrosm.ifttfiifw invffrti o7nv 

ff(pif fAfiriftt ItOTfAOt ffMH^ 

4^1. Marc. Inscr. 17« 
mitvfo, Itgttv (potrtv otitvt ttol» 

fAVttts* tio, U^O, 
iifti^ttf- oiov. Dioscorid. 11« 

tlgyot ifitt^o, Antip^ Sid. 

io5. 
iitm^ktt - t^9ttfittvos voffov» 

liCon.AIex. 35. 'frif^tvtt 

iov, Agath. 48. (pofrov* 

Id. 55. 
ittifiLorfi. Xf 9/K0(raiy mtXtttov 

oviiv f ovf inifiorov* Ar*- 

chil. fr. 16. 
uifmctxvfittros f nttitii* FhJ- 
. lip, 5. 
iftttosm xttftt tU ttftttttv tttu» 

ios teifftv. Nicias 8. 
ifttioxf^£9S • fm rvfutmvit^ 

Philip/6. 
ifiofnmt «fVfiiro. H. 671. 
i^ffffm »9tts ro fithmttov^ 

Paul* Sil.4, Xiif «y. Chri«t. 

£cphr, 46. tiviyfitmert x^^ 

Hov. Claadiam 2« rvfitfsm^ 

vov igmit^ Siuionidt^iia» 

ifiimim Aatisti. i. 
momxvm7ot - min fmTkis» Ery* ciiu. 9. * ttiov, fbkhoom Ar*- 
chias 11« r»ittts ttkoXott 
ifietioop. Id« 6. jtfy9if 
ttfmxvmiott vpfMtfftv taofM^ 
fov, Ant. Sid. ai. 

if mxtVf yjf^^ov^di. Nicarch. 

16« \twrov.v(ptivmfAivm, ii» 

. 419. ormfAOvm ifmxt^ Tffov» 

Antip. Sid* 2U, ^ vmv «/- 

^mf tffroi. BacchyL 2* 

ifixvtov. Nicarch, 1.6. ; 

iffivXis - iimv itffamv* Leon. 
Tar. 37. 

ifymXios 'im fimXos, Anyte 
i5. 

ifytvvos • nf X'i^9s* Aenigm* 
2. -yoro Jtfivoto. IL 519« 
• vmv <pma(pofos o^cXoMtfV.* An— 
ti^. Th- 4i • • vmts o^ivjfau 
PauL Sil. 34. 

ifyirts • rt xofn.' FatLL Sil. 
a4» 

ifyim -»y iitTJyxttv* ii. 
aa9b.(in. 333.) 

ifytv^tts - ocrro^ yiXttnrof. 
Aulip. Sid. J2. 

ifytoiovs - oyrM. Aenigm. 5« 

ifytstoins • ittv x^f^i^v* Pha- 
ni. 5% 

ifyos - riXotfos l^oi yXoMM- 
ti/v^ mi, 59. flrlof ct^yor iseo* 
nfifMtrtu^ Strato 79. -ov 
nvvm. ii^ 766. •«( ^mXv- 
vnt» Loll. Bass. 6. 

i§yyfios ^in XtfAps* LuciU.aGft. C N 9 » X* ^93 irii^«^4* JP«macJli. 3« ' 

fin. 6«! V 
ifYvftPoiijk. FffobL ar« 5. 
itr^9f¥i^' L^ciilj 26. 
ifyv^ns •'iii»" i^9wiios* 

DamocU,-5* ,: . 

ffj'. 590. 
ifuirt^s -^^t» £|)i»Byz. i5. 
mgtiToXfibos «/Mov. JSoaitn. 4. 
ifitnm. to7s y^f piftqMfAW^tiu 

Leon. Tar. 47« 
igtrif isoimifn AQacr. 70. 
ifnyoautii. ii. 42fii« «J'. 376 ^* 

(L^^ctt. aaa,) .., 

if^ftpt^ros "fmv ttt^^t^ Cri-* 

nag. a5. . 
«f»» ^«J'«il*4J'f hris ifnXes^ 

«^«^ P^ul. 3iJ. 3o. 

rt^ittis, Sitnm. Qf. 

ifiiaUs. SamiiviA^&5* rin^ 

,>^ti)^^SkSj^:- 
if^itiiutof -ttt li'f yph Cy^ 

ifi^^Ui^CfSim» 16. M9f«- 
mv. Aiiti(|.iS.4dri64 -»^9-. 

?^v«^'«ja«*iA.33,^i'!iXv 
VoLllLP.Z. Afn>,ti. Mde^g. If 2; - 09 

^HHtt. Agath. 52. 
tifi^pUtt *iffHt yttimt, jPal- 
^ lad. 91« 

mf*d:^fltos mtir ifrtmamt. it^ 

. %iim* ii. 34. 

ifi^s* pv/m(Pwi W Xiyof, 

, ovT* iftStfdOs, CaJJUfm 9. 

. . . ^f$tf if^t^ itmvfm iktm. 

Simouid. $r* 4. 
iftttftt^t - nitt ittOitt^ 
. : CUri»tod« 3. 'tfUt.. Co- 

met. 4. 
Mfis 'iios. h0on. Tar.44 ./JU 
- i^itirovt* PJiilil^, i5« 
ificrm^Xos - X0/« 'H^M^iXji^f, 

Archiaa 27.. : 
ififfttiti -»f (rvjMiS«X«4 Afin. 

It 29a» 
ifmrtvs, .Leon. Al. 34. 
iftffrtim - tti.tr m» ii. 738. 
fifttroyiyt^Xtsp X^fosi ii, 

36i. 
4fitro¥^o9 - om. «/• 565«. 
ififfrmiiv - of iarofins. Christ-^ 
^ od.Ecplu,39i<.<m'A^9p 

vou. Theaet. Sc^. 4^ 
di49¥fif -^^ iftirttti Cluiatt 
•; odA.ij*' . , 
jififPfmiisi Arceail. 4. 
^fHtroff «1$'^ ttt^^tt^mi nftt^ 
. , .^V' Qcnom. IL 4ou;^ 
.«^^ - M^lfiwti^otmnt^lt^ 

. iiktutf: ii. 3a# iKkmirnt 
N m •Y H o « X. ' Afttip» Th.' 46. ipH9V(rfi 
M\vfiii. mt, 676. ipri fv- 

- ' xXtiiii nfxtfft fitiffjutvfy, «^. 

Byz. 26. h^Xuv nt§i 0^* 

- -/Si^ ,Ht5-^«y notl tfrv^^ 
ifMtif trrofiv Pliilif>^ 3 1 . 

• • ^HfdMiruv itwrfiitiwKwimf* 

Simoiiid. 42. ifnxS^at 

. jw^ff.Leon. A). m. /»tof- 

rvfi Mntovitft^ Pompey. 1. 

• roirotfftv. «<fe 407. oi^wf^ 

• ( '^cttdfifos ofAo^fOffwif» An- 

tip. Sid. 224. ' 

iifKi09rii&rot(pisi Maccdon» i^ 
ifnr^os - ots Hff^f^otfft* Agath. 

5i. ' '■•'•.* 

ifxvs 'fft %fv(pioti *A^fhtirifs 
:*8colion. 33. 
ifuotXti, Leon. Tan 3b. 
iffitotrifXiriiS' -rovs - 8lat. 

Athl. 17. 
if^/iAtyof f Xtfitiifnf ' ifyoiffHt^^ 

ii. 1 1 (). ^«ci/f ifYciffiiiSm 

it, 90. wtfiois. Phani. 3. 

•/8«e;e;C«t/** Antip. 8id, gcJu • 

•H^tvos, nvittfoifft, rtatoaS. 

-vot fi^ovrof, ii, \'jy, 
-tlffiti^ta,- itff/ui ri A.i/ii.nH 

flffi/tOfft9 Mx^wy. Pkitl. Sil. 

?>O,'%ffJt0fft, ^je/^rtf-i ^wyyr* 
'^Ji,-^Sy,'o9tts *o<Wf r;c*/* 

lifSirof iffltoffet/Uti^, Shlio- 
" ^^KkhaS. flti>jos, firyci: i>^. 
••' f*»rfvto fiotfftXjitf if/ufi^oyroti. 
• .-uii-.^a^iXifiras t^Ufus /K^/ Vffitiffoto,- 'IVIeleag. 
12S. /ttiX^ ^f sfoUiw 'm«- 
^oy if/utitmr^, Shnonid« 
55. ir^of ^vo^ ^ow iffAoff'- 
^ffotf, Leoti. Ak 54* 
iffltoXoftoti ifffAoim^9 ri^Of* 

Philipi* 7». ' - - 
iffioflot^ «vxroiff V- ^Po^l/ Sil* 
48. yfifAfiodroA-ld, Sn^ 
iyXiffffffif 'flW^dltv/. - Cri- 
nag. 35. ro/p^wy. >Antfphil. 
nymxiXotf «'xXt^rof Philip. 
67. v^Mf. Pau4..Sil. 17. 
*- itf ' ^Tiif^' hnntxKtfithtfm 
l,eon Tar. 68. ' 
iffitOfiy.is 4%ttfft ysifiofft: Ep« 

Byz. 34. 

otffto^fftfiis f ^ n«r. 'Apollo'* 

'nid. lo."' • . ' • 
otffiofitott, fiffifffotfrb ^otif, 
' Arisfod; i.^^^ifffas 'ffffff- 
ffotfro, ii, Iler: 3t. o-»-*/- 
Xotf oiof iffihrovroti, ii. 
5^89.- ovx if^fr^n rif r/x- 
rovoe^, Tull Ocfn. 1, jnfx- 
r/Jflf wfyn^ (p^Y^f, Ara** 
hi. 6. • •• 
otffVfltott " yt^yi^flii iftrtif t&4w 
' /»^«tr..Mrta;&al6.>i6. ^* - 
«f orvf - tS^ « • ovf«M)' /nf r. ^ if. 
73^ . *"*?- ^^"^^^ ^»:^' 
ifirnSf fiovs. ii^ !l9ji • ' 
iforfottffi ^ ft' h ^ ^kifiofi, A&« 

tip. •sM/iii! ^ ^ 
iforr^ik Agitlb* ^3y:^ mfrftvriff ufQVfti^. Pfailip. 

1^7 . nivT9v. A n lipli ii. 4 1 . 
ifotfnrisf fiioTOf* Antip. 

Tb. 47. 
ifoTf^iitv\9§^' Ined. 
if9rfO90¥9S - ous ^tuy7\Mf,» 

Pbiltp. 59, 
iforfo(l>(ifi» .. j* tTu > Leon. 

Alex-36. o. 
tLfovfotos • «/eef f^ovfftiv, Me* 

leagi 1 la. otvX«xa. PLi- 

lip. ^9. .-«f/j/r oinoftiis, 

«^. 4i(i. 
ifoiftov, Agatlu 71« 
ifoufoitofos* Piiilip. i4« 19« 

Maccaon.x«/|.([11.332.) 
ft^o« - om. Tull. Gen). 6. 

a/. 407. 
ifziyiflYy n% hfl X'f^o'- 

Biaiior. :i. 
ifitiyifAOs '{Xfis 4fv^ifs, Pal- 

Jad. 87. -^oi^ 'Ki^tm, 

Philip 79. 
ifxi^» ' i^oti (fiiXn^* ixfo^ 

hyis, Melcag. i43, ovvo- 

(Mt Xj}-^v ifirifftrttt, Plii- 
. lip. 24. • 

ifitixrttfet, Autip.Sid. lo5. 
ifisotKrif, ififis. Callim. 47. 

-yof /«rW.^Automed. 8. 
-ytt ^mns. Ueon. Al. 16. 
« 7<^ 4fv^iaiy i^oTfiun. 
Strato 23. -7^«; xoftiiis. 
Ciiriat. Eepbi:, 365« .1 N P B K, 195 

if^uttto^ -iy «w^oif Me- 

leag. 45. 
ifttioyn "tis 90f(pvfSifs, Po^ 

sidip. 7» -j; ^ofipvf^fiiKv* 

liftfosp a, 16. -ify xaf 

9r«iX4Jc«r. Apollonid. i5. 

- yxs ffrftisrSis xKmarilifot, 

Antip. Sid. ^6. 
ifirttiv "iiffty ifotx^otiiis tt^ 

xtXoy, Arcbias 5. 
oLfinifi^t 'iretfUfns fx^^ot Ilfp 

ot(pivitSm Maced. 19« 
ijfotyis ' itts xofv^as, Antip. 

8id. 29. n»foiri(tts% ii. 

596. ' 

i^^tyoxoirtis - rots itfftvtts* ii» 

36i., 

et^^xros, *rov xftiniiot, ii, 

4qi. -roi pLotfiw tfxot, 

Loli. B1IA8. 4, 
jt^/iyv - tvat (p^iyyov, ui* 455, 
i^ffiroXtirroisvtvffros. Paul* 

Sil. 74. 1754 
Hiftiros f (piffts, Antipliil. 

3a. 'firuv iiriuy. Lucian. 

35. irvXus iitvfiTv» Bac- 

cbyl. -17. 

i^fi/vToSf ^if, Antip. Sid« 

i^fvrtiuTOS - rof (utiiXoy. Phi- 
iip. 1 1. 

ifotvtxis 'Ov ftutiioy* Pallad. 
ufti*iircus -siui» ftntirt mf. 196 I K D E- X. 

707, Kvjrf i>«^Osip.(Dios- ufTi^», rif fimctkhm S^wf» 

cor.) 1. igriCQ9, Aniip. Th. 18. 

igtr^f -f> «v^. -Antip. Tb. u^ty»\nt -tTs vtt^pmwH 

43. -off *0.u?;^tfoi;. Id. 45. Meleag. 65. 

-0rfT< 5o^^. Antip. Sicl. 8. «fr^xojM^s'. Me]«ag. s6» 

' §i^yi> Leoiiti. 8. yv^vy »friXo;g«nraf. ii. SlO. 

i^irhoi, Sinimi. 4. 7iu9gov, a^nos^ fitiB^om nou fi^99u 

Meleag. 3. ^t^ffAOt' notiot,«.U Crinag^ 45. -tiw wn 

y*<y. «^. 9. ^i/viy. Panl. Lucill. 49. "-tioi yw7fl«« 

Sll. 35. toiXovsgy^fioiif uf- Tlieodorid. lO. - 

fftvots iyytklus. Aiitip. u^Tiieoi^^Sf i\i-n}fOs, Pfailod. 

Th. 2 1 . 3o. - yj »?«. «A 434. - yi iV 

ifffifeovs - ssohffort XotymTs» uf, trrtiXiXis, Theocr. 3. 

547. iffTtieoSf xoioff* Agalh. 21. 
ioriti 'rJjottv \iirtoy h fcfo- tfMtfis ifrlisos iffffL Id. 

nvXotiois, Diodbr. i. 4$- 55. lioU. Bass. 2. 

Tjfc^w fifoxos» Crates 1. otfriffKeimros ^ x^yts, Hera- 
ifrt/Ltis 'fnis etxi\os. Pbi- clid. 1. 

lip. 9. «^TiTo'xof.Polyacn.4. Tynin. 
iffTtf^in* oTs nKioY ifttfAitis G. - %ov KtfAfMtios. Tiher. 

fv»Jfy tiXoc;r/yv Agath. 55. II]. 1. 

ifTii^u) " ivoii ifiuui ufi^/t/tif otfrhonos -xov fiarfos. Ni- 

riv, ii. 34. comed. 9. -xov x((**f0V 

iffTififtxv^ 9 n\oxotfAos* Me- Leon Tar. 3o. 

leag. 60. eiitf^os s<p* off' ifTt(pvis -ot/f xfififi^s. it* 

fuiTi, Philip. 53. 176. 

ifriytifAOs* ii. 7^9* -ovs «o- ifri(pvros 'Tots «y^tffif. Phi- 

fots^ Probl. ar. 18. lip. 1. 

ifTtyivtios f x^^^^» Diodor* ifnxotyis - 9 §oi«y* Zo- 

Saru. b. nas 3. 

iftty\v(pis 'is iouyoy, Theo- ifrtxifotxros - roy ygttfifi^th 

cr. 4. Archimel. i. 

ifrtivis -f7 tvfAu^ip^ Cri- ifrix^ovs ' x^^vy /uirXof. Zo- 

nag. 4. nas 3. 

ifTttnis. ii, 680. ifToXiyyyot» Polemo 1. 1 N D B Z* 197 

Meleag. 5. Pallad. 37. 

mfvCTglsf {mfmS. Aruio: l. jwI/m, w»fis. Antip. Sid. 

Ufvrn^fius • fM9 vSfim. 'Ffai- 65. ^vinf Zviftm wviovfft 

lip. a4» nifMi. Id. 83. ^^ofr^^^ron 

ifim "Vffou mif/tm. Anjie 6. Ckrittod» Ecpbr. 345. 
mf^^YOf^s "99 flttfimmif^Biivdm ' .imwftywxvyif. Ined. ax^it 

Sil. 76» liri ;^f/Xffm Sr5^ fytipmU 

mf^rvmw mi. ioj. y^Yfmff^ ^$i. mt. 3l5. i^mrm mffB-- 

fmmi mtlfov mm ifX^^^^^ fimr§t iffMi. Rufin. 20. 

Anlip.Sid.53a. (11. 5a8.} -ro^ «f^/tv. Agath. 75. 

mfxfro f9t •ifM /Sforov. mi. mff^fiLmn (pvfftimom, mfm 

jfiOm a83. » miTiif mfxrifoitm 

ifxif ^m^tfftm Agath. 6. Agath. 5l. vmfcTs ao'^- 

ifxnyis • y^ vt«y« AntiphiL /mco^^ irorff^ov. ApoUonid, 

d4. 1 5. (ubi nunc fm/utmfft,) tvS' 

mfxt^iy^w -^t mi^9tio9m KffXicibir jryovmowy. Agath. 

Philip. a3. €9. 

»£M« mfmft miimm Ijeon. Tar, mtr^f^mlym - yoyrii mivoif yvTk. 

37. Anyte. 6. - oyr» »«ei xtm^ 

mfmfmfmivfis •rmt imifMtmSm . f^iimrm, mi. 21. 

. Philip. 12. fSr/Jjy^ofyffvXflef Philip. 27. 

ififfros. Lucill. a5« moiXLmm Simouid. Lectt. p* 

«oiKXffvra^. A^Xoy -«^ieXovror 25. 

Kifml^ Kfovitnf iffitiffmr maifis - f rthois filop, Diot- 

ifnmtyJirti* Alphe. 10. corid. 35. 

XtiKiffi» mviXtvrm fMf^vni» iffxifrvs - ryv yffxvo0To'Xoy. 

ot9m Strato aSm Antiphil. 35. 

iffmfMos -^mm vmr iiov9mnivffm' ioKtfeis 'itis xiffivov. Paul. 

ro. Apollonid. 25, Sil. 34. tffyov. £p. B^^z 1 5. 

ioiUpis • ^ti fttXiyti MftfifAt' mexim - xiffavrts iniufv xiffftotm 

tos. ii. 3i. Antip. Th. 45. 

ifffio^os * rof mXios. Simo- iffxiil^s - ^t7s iffiufft* Antip. 

nid. 33. "Toy irvf yvti Sid. io6. 

Pallad. lo* iffxnris, co^tns^^ii* 722. iq8 I N n s X. iffKnrisf MOffVf^fioTs. Antip. 

Sid. 27, - rif Xf^^f x^f«f. 

Adi*ian« . 1 • - rav arift,%vo^ 

Antip. Sid. a6. 

,uffxtos. 0". 452* 

iffKinm. T\xto^ox» 10.. An- 

tii)hil. 33. 

. iiffxoftos ^ffov uvi^t, Antip. 

Tlu 62. - oy iyYtXi^fx^y, 

' Agath. 38. 

affftifxros nrov tov I^ovm «0'- 

«f. Diog. Laert Epigr. 

affirot^u » fr9 fftytfv. Agatli 45« 

piffJTK^eiyOS ' yOV fAtfXtVOV xpM/u- 

^jyf. Autojncd. 7, Am- 

niian. 30. 
dffnufftu^s, »}, 492. 
«ffWfrof - To» ffiXus. ApoUo- 
, iikl. 20. xffivo*» fii* ^90, 
affisliiov ^lots tvrtXifft» di, 

606. 
iffwtitdrifs -rffv iftov, ii, 3qi, 
ftffntXov , fAfiXov, Autipiiil. 8. 
«fffr/x , ivatiffs, Qu. Macc. 4. 

v«^^ ixffg/tiQV»v, XiL 33 1. 

ifflgtiug (pfJvOVi 0^47« IIL 

333, 
•to-ffo», #3"' wf xfy ^oiffffov. . 

Lucill. 74. /SXjf^jjJ iffffor 

rt^Tui fivx^f/totri, Crinag. 

22. 4^x^f^^ ^ifffforir» v,9t 

(piuv. Id. 33. 
iffrot:^ris ^^Uv v;;toy sifwov, 

Julinn. Aeg. 6. -^hfffftv 

ai^M^ TaiU. Sil. 7 4 1 iffrariu "iovffa fiiffts. Ru«- 

lln. 20. 
Hffrxros - roK ^^ffyyov, Ar^i-* 
Iki. 6. v^tf^ «V. Her. 5^. 
Philip. 74. rgoxi^f «Wi/Sj. 
Mcsomcd. 1. . «ffTwrof 
it^fAwtos offfAn. Rofin. 20« 
- rf iutfAOv. rallad. 76. 

iffrot^isf g»(. Zona«6. ^jfr' 
ifA(p»if fftnr iffra(pls. 
Onest. 1. 

iffrtfi,(pis f iiivwTOs ^f «/• 
Faul. Sil. 2Q. -(ptT Gvv 
vvxri. Duris. II. 59« - ^jf 

. leoiiY^nv^ Leoji. Tar. 12. 

uaregtos - iifv isi^tuirnv» it» 
5'Jt5. 

iffrffotis • otvra otxov ^tmv. 

• «7. 5'k5. . 

otffrt^oisvfi fAtXiwv. Rufin. 2« 
fiXif*ft,»ros. Aficlepiad. i5« 
iv i^tos «ffrf fo«ro(7f • , AJcae. 
Mess. 6. 

«^oTii ' roti. Antip. Th. 22.^ 

iffrtiXos. Theodor. i8, . 

iffrn^f rjff rfotytxfs ftovfftfs* 
Sinuni. i. ffo<pivis. ii. 345. 
fAouffiuv icri^ot xai X^f*' 
Tutv. Alcae. Mess. 7. «ri- 
x^ov. Auton. II. 24o. iff- 
ri^xs 'E^xit XotfAXOfAivovs» 
Thall, Mil. 5. ftiTo^txns. 
Thoiii, lil. 125. 

iffrii§ixros. rhiUp. 9, 

oiffTtiitis ' V isofov, Arion, . Hyitin.' 19, Tft9xo¥^ Mer 
somed^ 3. 

iffTtfiow f i^/ic«/f y ifMiw. An* 

ttffrXiyYiffros 9 oXie^. Laon. 

'l^ar. 114 ^ 

«0Toy«tX9r0f. «^. 696. 
ntrtogy^t - y«tf ^'«yKrov. Leoa. 

AL 4l. 
ivris. Crinagb M>. «yyf* 
. Lemiti. 16, nmi t^vot^H* 
. 35 J, - «V ««< it hmf. 
. Aaacr. 7 8* .- oS^ tuU itivoif. 
- Plaio..a8r Tlieocr..ai. 

bcr..Jlir a. ' 
im^yikii» Leon. Tar. 33« 
iarfuitr» - rfi « N/^Of rjXc* 

5IV «/u^orifoif. Strato38. 

- rMy Kf Xrorfi^#ot)Xi)v 'Ei^vft- 

*Xfoy. Crin^ 38.. -fov^» 

icir' p^^rif. Aadepiad. 

m. #T««'9^Xify«i«r»jr' 0^^ 
. iriv. Susip. (Uiofcon) 5. 

fOTff^* »«i;jko#. Meleag. 

38. ' 
iarft^trah Inedit* 
aarfoitros .'Ti^ naCi^oU Paul. 

Sil. 4l« mro$s iiyfiiam rti- 

^ifMMos. Antag. j* 
iarfi^msrrovt ua$ovots. Pal-i 

lad. 62« 
mffTfoXiyos . • ov OtiXify* m^. 

5o4 moTft f '^W^mioS' ' Kifm^os, 

Polystr. 2. "\fiwint.-mi, 
- 487. mxf»rro9 cro^ih^ wstt^ 

hvaous. Pal|ad« ai5^ . 
m^rf^os,^ "00 o7hov» Fal^d. 

116« -^fy mtmyx^w* IViu- 

aar. Imag. II. 620. 
iaTvXosf'oRt9€i Le9n..;Tar. 

.64. . . ... 

oKfrvox^s "OiO fMfiftanfS» 

Agatk. 43. •x^v roij^r* 

Paul. Sii. 66. 

mffrv(f>iXixros -ror x*^*^^^^^ 

rov. Faul. Sil. 66. *rov> 

fl^xXim. Antip. Sid. -61. 

- r» tVtff 01 fftiiftf. Meleag: 

11 5. . 
mffrv(pt\os , xmi o^ocXf. An- 

tipbili 28. 
mffvYxifUffrof. Pallad. 72. 
mffvyx0irQS, ii. ^. ' 
iffOaXiois f ;^otir fyf<o'i J^Jo. 

Posidip. 12. NicarcL. i4. 

tiigxfftv. ii. Byz. cj. 
iff(pm\is 'is Vxvos. ii. G7G. 

• ^; iv^funects oviiv ivtifAt 

Ptis* ii. 692. 
mff^vxros* Lucill. 11 5. 

mffX'^V ) iffitocitai iXi^.s, 

Pliilip. 29. ~ rm Xvffffiinnv. 

Paul. Sil. 11. 

mffxoXiii. ris .h (movffmts ov«e* 

.'^ rof iffx^>^h' Autip. Thj 

l4, .Jv^ov ijfi^as^ mntnriior aoo i'H ir B X. mvx^Xtv* Agath. i45. -«W 

m1k.is4 Julian. Poly. «3. 
• iiamfiMros -roy Wxt/y. Oar- 
^ phylL !• -rcy frfti* ^o^. 

<)?*. Agatb. 38. 4jvxi ^'•A*» 

V «M/M«(roy. Id. 70. 
oerMiero^ -rw Ktxfttfnivw ^v- 

0'iy. Mesomed. 3. ijr ro75 

drixrots rwp (pXtfiuv «v- 

rt^hus. «7. 319. 
«rM;^ -o/tavos. Anyte 12. 
arttXis -X«y ^ffi^aly. £rin- 

aa 1. 
9ttm>^o4fvxos -0« ^jyXvripctift 

Agath. 23, 
^ ir»fffiifs, (il 26 j. - ^9 ^-t/^ov. 

«w. 3li, ioZ^as urotffiis, 

Antipliil.9. ^fiiosmvroH. 

Paul. Sil. 57. . 
mrigfiitros - row hfofAiov, Ma- 

ced. ai, -roio hfuvros.ii. 

' 456. -roif ;^:Mcr/. Plato 26. 

mragKos -jror rj>y;cf?«y. . «j; 

735. -arot/f ov^vtus. ii. 

664. 
^rttfXVros - r«y fitgoifw, 

Joann. Barb. 9. 

(Leclt. 3o4 ) pJic Jf^iJv 
yovf if fltV«(rJ»Xi»y. Sinio* 
nid. 53. 

f«r«^5«Xof . Xoi w«i (btix^Oi^ 

Dio«cor. 23. 
mroyxros, f^us. Meleag. 58. irotfisf o^f. Stratai/. .^^» 

X«X««i'. Julian* Aeg. 24. 
ttriK9os 'VK «y* 714. 
«rAftirr^ XfeX^^o^. Stra- 

to 16. 
irokis^ ovx iroX$7f oix^L 

Posid. 6. 
Mri^^w .fiifittwo^^' rff ^^j^ 

htgyottis. Comet. 2, /»#tf'^ 
N ^ov. Macadon* 3i. .y«» 

«y//K«»y otii^y^PauL SiJL 67. 
9n»yi{m. tms irtvJ^owrms ovu 

ifMyfnn^Afms^VoHid^ i5a. 

(II. 528.) ^i^f^tfos. Si- 

inonid» 9OU- 
irtvxis» Leon. Tar. 60. 
^Ttvxnros ^Tots x*f^t9. Phi^ 

lip."62. 
«r^j^or -^Jf y«wriX/»ir, Antip. 

Th. 47. 'A^^^yw. Sta- 

tyJKFL^ \ 

nml ^fiov. Rhian. u 
^if^ctyiXns, £iyciuj3, 
inril^. H fj: irtritk» (ubi 

nunc fifMtrs r^tt) ii. 

65i, 
ir\^os •rov ^*fo'#. Agath, 

aj. -roio Xwnrtis. PauL 

^il. 7. irXtirx nci^iv. ii. 

44. 457. ^roiciv aKytctf. 

LucilL ^7« 
«r^iy/^ •ttff fvo/tAUi fitZtts. 

>PauL SiL 66. 
«V«^» »w»^vf. Antiphil. 6. h H, A. Bti X. 901 

/Scii>07o. Pliilip. 47« 4o. . 

7*»* •* ^ Paul. SiL .71. -*• 4^«; 

«rfif4f«r«f^<^ro5.Arcltiin. ft/. 659«. 

i^. RliWL I. Aniip^ 314« «r^vjrrrof > . Muil^ B«mg. 1 1. 

.i..ilM># -.ffv; wftimUu. Aa-r irfvfis - 9^i« ^^3U. AntJphiL 

tip. Sid. 99« .3o. 

iffaatif. -lro</»or«ny. <i; iri« irfmvs -miiois. Meleag.S^. 

i:^«»^> 46o. -p» jwro/vr. . A Tf«^ r** irfmros* Ae- 

«J: 584^ nigm. 10. -iroy qwX^. xf. 

•Tfix^s* Sftatyll. Fl. & a5. ov4^' ^^i^ro» m/vX^ov, 

iFfmis..^vifAmv rmrfinisn mii • Strato 7. 

l-^S. ... m^tifttys. ^i^p ifrr«/«« 

irftm^.f iis$ rm ^Atm^fm. fiv ou ithhmfMMm S^^Siim* 

.Gri^A.T.II.3.oW»»rfff- . i4. . . 

«iM ov» ¥ufftrmi. Pdkd. irri%m^$. 1/ lir' irrtKmfiwts 

i4o..-. . . . «ytriM 0Tjui^aV.LoQUL69. 

mrfi/mm f^ Mfmftt4^* Leon. mri^fifiKros - r#lf 5«r«rM» Xt«^ 

Tar. 97. JwMy. Crinag» 35* 

Mryc^'vvM«>X^iy«ir y^^f )^ «ri/pjV* -x5 WxJf ^^ '• E*lk4 

Criqag«ifli3. 74. -^ffTj mvmMs* Ibi<L 

•r^ orm '»ro4f mififfu Aja^ cnrss. A^tiphan. 5* 

tip«^ Sici« 99; mimhm. ^^ivos mimhtnt^ 

ifftmrosf mhfos. Theodo- Samni. a. XyMt mvmv^irrm* 

rid« '18. «roy ««< «iyi^/3«* II. 5lO. 

ror irfmmiv. Antip^ Th* nvoiXiof -iiiy mifnm»^ SimO'» 

34.' . nid. 7. AntipKil* Zj. 

^ irfofivros. Antip. Sid. 4o. / * his o/mfm^i rvMo^yy* 

St ftnAos 9 Smvos. Maced. aa. Agath. 19. 

tptfyii lb.35. -fv simXo^. - miyi^m ^ms imkir»' Leon* 

Lcon Tar. 48. 9V«^9«« Tar. 64. 

Tp, ^yz^ 3i». Arpfot mifi "mi Atis^ ilptfSirsift ii» ^ 

'fM^v AgaOi. 6a«4l!fif0/iui 3o9»l %oi «■"N''tf^E'^X'. avfjfos -^vv ujf^rfixMv (vhi 

' nut}C*avif>wify)*lUiianw 5;-" 

' mv^t^tifS^Wjortfi. Dioscor. 

uvXxxe^yJirffS. Philip. 49. 
•eSXaf ^* X«wt«^«ej»^f /if*. Ma- 

rian:'5» -ccieKS ff»(piitty. 
' JirHfim Aeg. *n. • -^ 
«vXWoi *"- ««* i%*foritv(r» i^v- 

^ecif. Licoii. Tor. 1. ^/u- 

y, ri^lg^i* Patil. .Sil. ^g. 

»vA.nTfi£ - ?^' «yJy/. «i". 396. 

. •|y< HfAkffu Apoilonid. 1 4. 
mvXmi^ > •* ^^ thPHoXiay. Al* 

«ivXiJoW Leoti. Tar. !•-' 
«vX«5»r^ *^r.<Leon. Tar. 
6o.* 

^ivru, Lreoii. Tar. ja. j8«- 
fvv 'EvvceX/ov. Tyain. i. 
ifrjiftf/^tiVs Arehias. 4* 
" \9l ^iffiftJoi. Anlip* Siid. 
48; * Xwy «X«ey<«evXwy ytv- 
ffotrt. Philodem. ^22. x«- 
d^M^oTir li^ «vXo7t. Simonid; 
76. iiivfMis it79mt, Theo- 

Leon* Tar. 1. * *• ai. 556. ' • •• -\ • 

timfrf^ii -iv yv/«y. Aetiigm. 1 4% 
ctviofffXilPOf, ro ocviokiKifvoj 
•* ixf7yolf^X<9rff.Mac«d<m,5« 
uv^if f au9 i\&iof9 l/bAI <Pfi' 
• ■vott-iofwirmi DiotfyS/'!. 
<i0/«of -«or iotijKtotm,' CaUim» 

54. • ' 

otisrotkioi - /9; xff^XJlrr ^1^« 

lian. Aeg. 27^ • • 
Mf^yifos* ApoJIonid. 16^ •■ 
oiiroifHifSf ^Xoiy «X^* Leon. 

Al. 3o. - xovf aoto<pfo(tyitots. 
. ' Aaitip. Sid; 8q. fUwiffm^ 
" f/att, Alpheus. 4. '^Htot^ii^ 
' ioty fiioroisi AntiphiL - 1 5. 
otirofirfis. Addae. 5... ..i 
^if^f, Antip. Tii,4a. ii^ 

200. .• .> .» . ' 

fivr^uif •jujff ^fotiott^ ^9otfm§ 

ifvffffoi/tuyos, Aiitip. ' Sid. 

Qy, • foiitcffooh :mot^riov9t9 

ivrfiiy. Mariani'4« oT^ifn^* 
-Baitad. i23. 
ooiroy&iniSt otiims, X^Humt" 
..' jodor. Ecphr. 34i« « - 
otiroiiixroy ^ amfMt* FJbilip* 

.fgOw'^-' •• » ■ .-• .• 
oiitoiiiotHr^s 9 iffft. ii.AlS^ 
. . V a^ .iiiiwyM. MaCG, i^g. 

«vrff/X<xrof » fiotrrfvxos* 

*. G^tiistod. Ecphr^ xiG^'. I N 0- »'X, -w^ uiro^iXis, Leonid. Tar. 46« 
■ iliitia. 54. iitartis itit9$. 

Onest. 5. 
miri^gw, Nicaenet. a. 
u¥r^Kttffiy9tfT$s. tii' l36w> 
«vr9«iXffi;^0^. »J'. Hex. Al. 
ttVTPJviXffvnrfff I r«v^M. Rtt<v 

iiQ.34. -«yX/«oy. CljLrist'^ 

od. Ecphr. 2o5« 
miroxTOPos - km ^iii^«. «^. 389« 
aiiroxvfitfyiiri, Pliilip, 73. 

23^. rop i^x^^M^ «vTff- 
fMfH. Alcae. Meas. 8. 

uirifMKTos - «oyof. Paul. 8iL 
•70. -rv flotKgvofAiffti. Ru- 
£n a. 9fos7i99ov raiiifiM» 
rop* Pailad. 118« rUrti 
istui^ iito Tttirofiuirov, Ni- 
carcli. 6. •rot ^tlx^vat 
iiy ssfos fAfirigt^ xttgieoL 
ii. 27 !• »Tots isoffffL Me- 
leag. ao« 

uvTOfAoXos « ffy TOLvgop* Ru- 
fiu. 34. 

f/^. k/. Iti4. -ov( iyiyjo^ 
. ^f7^«v. Antip. iiid. 67* 
miriivXos^ Udv. Apollonid* 

10. 
xvT07:«ytis * <«/ <^««Xk^o«. Au- 

tipiiil. :i9« 
xvr'jxovi)rnf ^rov ^tvf/m f/tt* 

X^f Jttiy. .AuUpJUii. 29» ffN?ToffTJfiv fivtrTmi9)»i T^fmtos, 

it. Byz.^3. 
mirif^vTos .mToyZittf» Ma- 
. rian^3u ^ ^ 
ffivro0:rffXo« ,' ?XdW c/f «i^tfVy- 
. Julian. Aeg. 46. . 
uirovfYiiTOS - ror fii3fov» 

Qn, MafC. 7^' 
ttirovfyis -yof ^Xffff, . Apol- 

louid. 25. 
ffivro^XoiOf. Pliilip. 7. -ffy 

iixvop. Tlieocr, 4. 
airoipiyos -yy KoXifAfi. Leou- 

ti. 20. -roy TVfAfiof iietff' 

teicttro, Autipliil. aa. 

MVro^Vjyf - ^^ fAtfMlfiM "kvfii^, 

M.elea^. 112. (fiffitiKOf. 

Jou. Chi. 1. - ^vff? 0^xo'Xo- 

sTi. Qu. Maec. 5. 
ttiri(pvTos -ro«o fimis. Ma- 

riah» 3« 
ttiroxtfif xir^otft, Callim. 

tsirix^uf 'Oftt KifAOf. ii* a 1 0. 
«Kvro%oX»rof •»rov //vOf* Pal*' 
- lad. 65. 
otix^f*9S - /ovf p^ffc/rffif. Ar- 

chiaj 12« Jfffif. ii, ^93« 
otixi» • io»ots» ii^-Sa^ tti^tf 

leiXt ro/ovf iffT^o^ «ivXVr 

cTffif . ThalL Mil, 5. 
»ixn'*f 'OfTtt fiwf. Sami. 1«^ 
ttixi^ 'Sf» ffot «X/fM» PauL 

8iL 3^. 
tnix^i^f 'fifi^w* f(^..7p5. 004 I N Dr E X, •^•SliS^fMtf. kJL 176. ««y 
^/^«y* Mele«ger. io« ^0- 
>i7«vJ^«r. .Astip. Tb. 37). 
-^» ¥uV9t Xtfiifiu.a, ^8. 
. •^»>9i0Miy;iB^r 128. -^«w 

f^^ir^ ■ 

ttvxfi^is -«y «yA^f. Ctirist. 

Ecphr/ 188. 
»(Poci^ofii»i - jyXocro. «Jl 462, 

"Aenigm. 1 1« fj^uviyMs t^ /- 
Xoff- Hufin. 58. Tjjv «X- 
^vi' «f giioy* Pliilip.' 3. 
Tov int^ov rov diios* Strato 
62. otov fAOi fcoitiiov rjtpivi' 
Htv, Strato*54. xv^u« rov 
TVTCov ijCpuvifft* ui, 469* 

u<P»gf XvB^tiffu, ui, 718. 

tlipug^u^u '{m tZfos. Me- 
lea^j 19. 

u(pUfS -T«# XtfUtffffi Xff^ff* 

X«c/. Fera. i. 
Si^Puvfit 'girtfoit }fiw. 'Anm 

tip. Sid. 93. - forigavs «y- 

/fA«» AdriAii. 2. «Wow 

ittin ufmffiT9f$vi^ Stat. 

Athl. 4i. 
m<p«tUfSt» ov fuf u(pmvfm€ oSSi 

ruXmyrm iixtft, Diotiai. a, 
mtpmm ^ iu>y -^itvmiufivf Mace* 

don* 34. AgAth. 5i. -yi» «tMvit^ 

Antiphil. 17* 
mipttinsf Iffmu PauL Sil. 7. 
To V i/ «)<IX9« m(pmiii rmv^ 
foy* AmiocL IL 108»" 

- Hm iS fm ikHMtiov^ Maoex- 
^doii..a9« 

iifdktdm - «y. IWubogIu 4. . 
miptyw^ (AVffMjmof. Gt^toM 6« 

- o<o ovttfu. Griiuig. Ji3. 
ti(p§riftcf - <w IJi^tf, f Uhm 

IL 5S. 
i^tTos -.roi ^viuin* S^ioB^ 
- oorid, 38. 
igAmfros -toh €tkifi¥^ mt. 

iip^tYwrts -flry myiMir« X»- 

Xoi. «d^. 387« -Mmt OfyttL. 

fiwns, Chrifitod. £q[dir. 

3o3. -«y ioTftif/iku^.Jixir^ 

tip. Sid 93« 
m^tr^Sf x^>^s, mi. a8o« 

-Tor Xf^^* «A 5a3. . 

-xXiof. tci. 534. 716. -Tff 

«iTT^if. mX 194. -rwv M^i» 

o^iy ^tiy, Mespmed« i. ^trm 

ftt^fm. ui. ao2. 
m^^tifYos - yoi^ MVfnttwt. PauL 

Sii. 76. Yiiiroif. Maced. 

a6. 
i(p^oyos9 ^fnyi' £p«Byx. 28* 

•0V09 amtiff9t^a/vny, mi. 66^ 
if^Of^Sf ms moifn^ M«1*C« 

A»g. i8. 
mipiififtm • 9^9i'« >^ a3l. .r !« r X. TO5 

w. Zeiiodl IIi78, -iyy#f . oXifn S^ioyt^ Pattl.JSii. ii. 

9i9t9¥^ Ciiacrem. I. rijr icp^oytvris -ovr ria^/vv. «^. 

irf<V «^9Kt %«f<y. Agath. - j a»iik' '^ ^"-^ 

, l3. tU4fgyw Mtrm i(fiM icpfoviti -#i». Agatll* S& 

W;cvjf*. Tbeocr. 7. v^ i^^wti«i, jS^« itd.A*!?.'»^ 

«^t^ir TMvrifr. Gc»iin.6. iip^oairri, ii. 4a2. -^ iv. 

^^XMT«%vvf • «« ^f^/^f. iii ifr9xo¥, 'H. 46». 

2gt. (ilf. 333.) «i>^vfif >ir #4^» ^^«i«. 

«^/jrrtf^M «x«^' imfC^ifAi' xmv. Piiilod. 3o; 

m. Mdeng. 9^1. Marc. iipvns. Nmpck. 3-5. «A r» 

Arg. 8. iniirvttv mv «k- fiAkuv. Aenigni» aS». 

i^tiis 'f,v Kv^iattotv ini^^ 20. -T«y ffo'-^»*. Crin«ij». 

Xe,««»«« FaiiL 8i). 38. i . •t»««^ »Xf/>^aifk Aiilt « 

iqfvtisf oJxou ArislcKltc. 2. phil. aa. • ' - 

m^»9 ift9mii»9V0S4 «J^.fi^ai «t^vXdcim^^ '£fi»yvr. «/"• 707« 

ifojracerflef. bH. 7i3. ' -rw jtx^# €rimg. 3i. 

£(p¥tiS9 if^tifft. ii* 710. -xrof o/uk^ttittt. Stratu 4;, 

m(pifinros , £^9«. Antip. Sul. «i«/'yX«tW -Mroi. ODrn. LOng. l . 

19. ct<^ «j.7iro'» - f07Mf « A nti f>. Th. 2 6 . 

mfafios -oy ^fM ftfittix^is, «^ilyffds yixT«^ljp«r»y. Paul. 

Parmen. 8. Si*. 37'. i/mni^ov HHfuu. 

i(pifimf9 «vKTrvr. Lncil). 1 8. «/. ^Hr vHjm' i<pvor<rovru4 

i^99rXl{m '"iitXitrus «pv . iXnvivos. MllMalc. 8. •^«•- 

Leon. Al. 2i4. iuwpv ;ef*^* '« xorHf^oik 

i(pigv%ros • j«r« Jbv^r«. An- ' H'* 46^. • -#l«^itor vmifif* 

tip. 8id. 29i ^» jwwAJ/jfi. iS*. 671.' 

i(Pfwrvos -rofv xvfio/v. Agftlh. «ifvwf. Liicill 8a. 

«Jf^i^vr. Archla8'3a /•# i(pmvnr^ j«««r#j>ifrwy. 

ipftfXiyos, imfM,n^(r(s. Phi- - Chrieto<44-44* «tr^. la. 

Jip. i3. a58^ 

i(ffiuf -Ofv y/y#ioy. Antip. iljjiMlVvr''**^ eJ/«^<iWf ov wii. 

Tb. 26. Xor ^ijeroy. Fhakec 3. ao6 .1 N or s. Xb dorid. y» ;y« X«V«v. m^. 

• 1255. . t 

Mx»\ivuros -ror ffroV»- Phi- 

ix^^^s - «V o^ibV. Lncian, 
^ 27.. 

<ix»>*Kiui ^xtt, l<ucill.47. 
«;c«XK»rflj5 .itmtlxo*. Leon» 

Tar. II. 
»X*yni 'oZs x^^fi^Tou Bia- 

nor. 12. 
p^X^f^f 'f*9 xigf^»' Leon. 

Tar, 47, .. . 
ixfgios, fgy^yitffff», Alcae. 

Mes8. i8. 
mxif^s» ^o7fi$s, Dionys. 2, 

- Xiru r«rri/,vP5uaiphil, a, 
Ai*chl. 29,. . 

ix^ftl^At . -soiy , fiooxTctffitiK 

. Leon. Tar^ 5i. 
ix^o/i4,»i, jtXxQs, Leo Phil. 
6. • ^yof ««4^o7f c«yM«roi^ 
. (iibi nuQp. ou^i/Atyos). 

ix^^ff oiifV$i^> }t\M^tfps. «V. 
9* iaioXocwfou, .Aristo. a, 

im X^^^i JM(|*<yo». £p. 

Byz. 3»^ •;,., . 

. iea^. 124^. >vx^^9ifovv 
iffji^oy^' ^dtiphii. x4* 

- fmv tiffKUifriiv» Id« 35. 

.iix^*^9jt r ^m w^«y* 5imo- 
ni4» . »06., - \ .. mx^viwis '^itrr* itff/uf, mJ". i'^^. 

f «ii^ otxXw' tcX^fiAfnifouaot^ 
Per5..4.. xwifjyy yciitfj^vos 
ix^iv^ Leon. Tas. 9^. • 

*;ii»'^ • »'.V ^oieoKU/inhov Xiirrjf, 
rhiiip. 20. 

^^C^^Qo^- C^in.ig. 12. xfclxoii' 
^/^«y. iSlat. Alhl .48. -or 
tMK«yyy. Chri8lad..I'»cphr. 
^94. Toy iixvovv 'Kgfiify* 

. 'Pliilip. ai. 

ii%vvf*t* ix»^co. Paul. ijil. 68. 
/btfy ix^^M^oi^ oii, 728» 
'ficivifs ifvxnf* PaUad. 125. 
"iiv inl ffdi. Jul. Aeg. G6. 

ix$»vs -Jf infX$ov inoiix*** 
Anyle 9. 

ecXf»VTOS : roK vJW^, cljl Ilcr, 
2 1 • Sff.r^oy. Pa 1] ad . . 1 1 5^ 
-rov ogf^Ki iis tlK^ifiovos, 
Leon. Xar. 45... r<^ ffV- 
/u«r«. «^. 162. ^ownXj»*. 

/- Kp. Jiyz. i5, -ra oc^fiir 

ruv ^iff/Aut,*ui, 75o. -TOi- 

o^iv onoinaus, Chi^iat» £c- 
,plj**„i24. 
«;^f «f - i» fi^an-iv,; Meleag. 
^. I, 2o, a7f/jfti£ov del ^oi}^ 

Xovffecv oftuffyy. J^coiuTar. 

44, i»' dxguitc /ininif 

«fv^«. mJ. 421. - Jo(f 10^««« 

Leon. Tar. 29. 
ixs^los •o> (pvriv, mi.' 3Sj* 

cxvKiKtvfAtt* Tjuin. 4. i wf. D. 5^ X. ac7 nirfi fr. .7. .. ,. 

-76. = .- .i ... ,';,„. • ' »fp, .«'-r>««<. y iixg^t9'^*iis, \ CkttfliaA, wa. 
ixvgi^^^s -Tttas xMf^tls^ Klii- 

• lipi, 73. : 
•Xty/i^Jf ^if.Kml ^^oV. II; 5j 9. 

ciU. 65. 

. .Piiilip. .44. 741. 

- jiXJTjW^. «V. ^63..iMt vW /8a.>^9y. Jx ^^«i^fA.v . j|ft«<W/ti- 

o«(rro7^ ApQllonitiL .9H, . fi^votyxis . ie^ ^'a^^us, CJi i . 

«J^fWTOf *roj' «fF^-oi, Cu*. .'**>\Q ^^-^ 

n«g. 4o. .... . fiu^vyiftas. PLiiip. 18. 

«j*iia<» 'itttfiivoy itxTi9is ^». -fic^-^uftu^is ^ iri.xXeTixirjuf. 

Xi^K. PLiiip^d» : - -\rifton. I, .^ 

ij^a . /tJ» .«iJf««Ai'. .«V, 575. fi^3rvxXt^s *is owof4tc. Pjii- 

« /Jof xvKXof. Nicaeu^t. :^. ;, iip. :i4. 

nftersfpir^ ^irn iifiat. vtiif- ^«^tlxoXarq^ , yiJ^^«. ,Iie^c- 

^ets. Ag/Bilh 5(y. itsi^ i4^U .' sip.. 5. - .> 

iwJ iH. <kOl. . . .; ^t/wflmof -Kfl4« .. rilxjy^. 

«4/off • f« vy^«. PauJ. Sil, 7^ ^ ♦Paul. 8il. ^u^ . . • . 

yltfaaMt, Ld, 10. ^iX^/. jao^t^Xjfiiq^, 4lf|»}/|ou A]ph^. 4. 

/M|ir kti ao4S S4ft<rt fiu^i- J^et^vovs. Aristnt I, ijy. 

^fyos. I(L 3i>. £uBjiiss\iAos, f)^ff>. Anlip. 

- '^ri^upv. Cliria.Ec[ibra70. S*^prf)^vus, , ,^^il9f. Cri- 

w»f^ ftirf9fi a. :kjay» ov .-^ Hag. 4.7. ^ ^ . 

i»Oj»<R«F. JuloAeg. 29, - Olf fiu^iiin$^S ^yotO rijfVTOS. 

• ukftfkitnivi AntiphiJkT^^. . AijUphil. ^,, 

- ^iikiku 'JftilL GemiiiiT^. ^ee^wf , x»£f*>irnff «j^. <rt/i(7- 
'i0fir^'^itm (ndros.' JuliaQ, iu^^^is. Leo Pkil. S^ ^«^ip 
* AegiV5^. .vs . . ,b*» .j«»^Add^e.A«5^vj»j!rfi;;y». ao8 1 VI V E X. l^ionys. 6. riwifvt» r«tf- 
fov. Antip. Sid. 4o. «ij^ 
X^y« JXtipta^ov. Pliilip, 
29« oifoifirip^^ Gtllim. 4a* 
vtno9, Posidip. 18. Pro- 
blem. ar. ui.is fi«M fil'- 
fo^ tiL^o. Leon. Tar. 71. 
/3«^m ifitifvyttf, if. a8l. 
fitc^gxiof -oy «Xo^of. PlatO 

fioL^wrtpos - yov y»/Mf» 
Simfn. 'Alae. 

fiti^vffriftyi, - yy« X««. Piu- 
lip. 74. 

fittB^vx^trnoif f Mifios* (II. 
523.) Acacbyl. 2. 

fittipttf *HftteBl9fy itfSros is 
iifttt finvet (piXixtros* Ad- 
dae. 9. (piXittffov ioiti ^tfut 
Hyx' fiifio^^f S^govup. »}, 
i63. 

fittto ff ritpos, Antip. Sid. 
66. xf^f' Pbani. 1 * fitttis 
iitlf i Hfinnos. Archias 
17. *-if'XiiBjrf.' ii, 24o. 
Movis, ' tti, 668. xuXfCiim 
Thall. Mih 5. -cy r*o«. 
Antip. Sid. 47. -oy wrif- 
jevj/uy. (>fni». 6. l^n^iJo-iK, 
Leonti. 18. •i/v ^oftf«% 
Zon. 6. /SiaM (petym. ik 
638. %«f<^ fioitototf ifrniti, 
a, 353; 

/Bfl<x/X«y. A^cx. Aetol. 3. 

fiotnrfoiff^stih^f. Laciain 9» fimn^tvris -ri^ ^^fittiif^Aif 

«-XixO/uor. Agath. 24. 
fittfixfirttf* H. in Baocli.II. 
- 61 j, 
fittftxfvw . ffiv RMr^iitr« Agath. 

•37. rrfy- ^roro yS«iex»»otwr 

h otii4 ^irXvrff|)««y. Afa» 

ced. 5. ' 
fi^uxitis 9 Xtiyvfos, - Mwr. 

Arg. 21. -«U«f iidfnsm 

Agath. 59* . . 
)3«Xatyuy^« .. «y |Jic^«Xo^ He- 

dyl. 3. (11. bi^.-) 
/3«X6iyff2^y. «V. 84. • 
fittXuvtVs - ffy. «/. 84. 
fietXttvf^w , J^^vy, «^. 60. 
fimKttfos rnv fitiXttfov ;i(«X«i- 

ortts, Bratoath. Sch. 2. 
fidtXfiis 'iitOJ^ttXefffvn^. A^th. 

Proocra.^ 
fiiktos - iovs 0ifyo/H]fX«««f.- 

Simm. Rhod. 4. 
/8«a^». Hfiit/ttvoif fithS^t oois 

ffXvxtt/Mtfftv* Agath. 5. 

' ^«3^e<y tis itixfvtt* 14«. 12. 

- (Uliv i«i XovTfi , fiokXjis 

Xfot. tii. rgB. ^ ^^ )3ciXiff 

icort f^ivos vittfi tii, 2<>0. 
• > oi vi fittXi ^yXMf.^Me- 
^ leag.4i» /3«X«y «^ont^oy. 

wJ"* 272. xi^* ^foV xf^* 

. r«; M^. Arg. 4. ^«^9v- 

. 'M tawvftttt X/^y . Platc^ 1 5. 

, mufi nrtfti myxvm fittXaHmt* 

mi, 397. nmrmniof of/tfAm Macedon«,i9. ifftv intxi^ 

fMJfiv» ii» 226, iiirrm 

. fittk»7y tis» Leon. Al. i4« 

0OV9 irtf «por^M fictktTp, 
MoAch. tftX^i^ '<« ^Vftiw9 

fimKofiUvn. Philodem. 7» 

• fV mff^/UMffiV CtfMTlfOtS* 

Agatll* 5i. ••vf ^Xry/CMc* 
r«* Panl. SiL 3o. ^- 
fikivim Hvfios. Meleag. 56« 

fimfitfittivm - vtt x«^'« 9^«V 
jMlri yvfwXi^. Agath. i5. 

fimptfimmU •uiimv noiriim. 
Myrin« 2. 

fimvmwQs. Automed. Q. ;eff?f« 
fimvmvffi, Strat. 76. 

fimnri^m -m v«iry. Evett l5.' 

fimwrot -rv «uMyy. Crinag* 
5« • r« miiskm* Procl. 5« 

fimwrm, tis vnivv nfttv itmamv 
4[fim^t yivw, Philipp. 70. 
hltZffmv^ ix^ivmiff fefSros 
$fim4^t ;c«^y* Lentttl. 6» 
fimi^ms ntvinv. Hellad. 0. 
438. fittifmftivif i^n ivris 
Xmyivmv, Antip. Sid. 26. 

fiigm^fey. Pallad. 35. 

fimffim£i^»,ifim£fim^tfft, Lu* 
cil]. 86. 

/B«|ffar. fitfim^iif^ivos vnvvf* mi, 
a85. -Mi iffX"''^*^* i^ffi 
bri^v^ mi* 398. '^cs yifPf* 
mi. 744. ofAfftm fifOf^it». ii. I M D B X. 1209 

526. nvfMBT^ vfry^. Sta-i 

till. II. •vm /fZ^fdi. vt» 

HfoTs, mi, 4oO^ 
fimgtSf vtmvmv. 2onas 7« 
^fafy Jfffwjr muii fimfos, m). 

438. x«f'<' ^V^t^/. ii. 

664. -f KoTXm /mvXmmmv. 

Antip. Thess. 39« 
fimfvmXyisf vovffos. mi* j36. 

162 h. (Lectt. 287.) 
fimgvfifoimirms. Philip. 76. 
fimfvfifo/mos •fitov oTifitm.Fln'^ 

to 23« 
fimfvyitvtsos - otfftv mirmts» mi, 

373. 
fimgvyvtosp vtvffos. Gaetul.3. 
fimfvimmfvos. ChriAtodur. 

Ecphr. 196. 
fimfvimnfvs. Philip. 66« 
fimfv^n^-os^ Iffms, Macedon. 4. 
fimfvdm ^ovffm ffTi/Xn. Phi- 

let. 2. 
fimfVKrvffoSy nivrof. Clau- 

dian. 4. 
fimfvkmi\m4f -tfts mvfmi.Phi'- 

lip* 64. 
fimfvfAnvis. StatyU. 9. »V. 

244. 
fim^vfAtff^os. mi. 56. 
fimfifAox^os . ov yfmfitfimrtnn<, 

Pfdlad.45. ^^t^AXntHn., 

ii. 288. 4^4. Melcag. 

58. .5ff. PauL Sil. 4o, 

mV. 288. 
fimfivm. nv rt fimfivif ijCif. 
O 2IO 1 N D X X." covrt fi»fW9TtM^ 9iinonid« 
55. yvtvt fiec^vvoftevos, uf* 
a/^. vtl^vv fiufVvofAhnt» 
Leon. Tar. a. - 0^*^«« 
ywroe. *)". 3 9 8. 

fiufvogynros 'TOvs Htigitcts* 
Philodem. ao. 

fiafwtivBti^fos. Antip. Th. 63. 

fimfvirtv^os 9 fiirtif. Philip. 
65. 

fiufifforfnos. •JJl Her. a. 

fiu^intovsi o^os. Philip. 52. 

fiufvsi fAn 9sivru fiugisf fii* 
isurru fiuvuvoos. Auto- 
med. a. 3cicX«fVT«w. An- 
tip. Sid. 79. fiu^ vitifAu. 
Damaget. 5. P^vxnfMf 
yjovros. ArchittS. 27. w * 
«uXoy IvvuXiov.Tymn. i. 

fiupvarovos » \i^os» Marc. 
Arg. 26. 

fiufwKnros -r»t/. i^. 69O. 
• rwf iivvum. Lieonti.;i3* 

fiu£v<p^oyyos -y»y uv\Sv. ua* 
174. 

fiugvtpf^f , Wfitffis* If e- 
leag, 34. 

fiu£vxi*y^os. Ammian. 5. 

fiufvxogioSf (pioyyos. StTA* 
to 29. 

fiu9uvt(u -ffr «X^y. Alcae* 
Mess. 6. 

fiuffuvotf roMirSf tSf^s. Phi- 
)ip. 34* ufifSv xfifO0UfU9 if fiuffuvif ffo(pifis* Mna- 

salc. i5. 
fiuffis f YgufUfAurinns uXkrp» 

Panl. SiL8t« uffruriovuu. 

Bufin. 20. uoTXui fi%M<fu* 

£uv fiuffus, Id. 20. 
fiuffxiuivu. o^ fiuffxUivifMVOi 

}s^ifH9sgof ¥xovffi fiiof. Pal- 

lad. 124. 
fiufffuuvin. Callim. 62. Ru-' 

'fin.34. 
fiuffMivosf Iffff uiiu. Erinna 

3* Leon. Tar. 81. fiiros 

fioi^iuv* ui. 582. xui vn' 

XffiVf iuffMf» ui, 666» 

695. y^utpis. ui^ 35a. 

- ufifAuf. Aemili. 2. 
fiuaru^Uf ovxin rnf iui^^tf^ 

yinf, Rnfitt. 25. 
fiufftunris. Meleag. 7. 
fiuriu* i. rfuyiffnoi rus x^" 

fjfM^us ifiurtw. ui, 4o. 
fiurngis ' iios ^Xifkunos, Zo- 

nas. 7* 
fiurosf uixfl^ngi» ii* 7o4. 

-rov ffnoXifii* Zcnodot.2. 

ris niXvnus ffvfin^tft fiur^. 

Strato 46. uvri fiiov rnv 

fiurof Qv HxofAUi. Kufln. 

38. uyofivffui rif fiurov 

*l\iuiu. EryciuB 11 • 
fiuris, 9V srufrtffffi. ui» SSg. 
fiu(ptis. Nidaa 9, 
fiuv{m "^is fiiyu nXuiwffu. 

Philod. 20. i M D I X, aix 

fimvHmXif. Ntcarch. 34. {tfningf imi rixifiis Mjy- 

fitiTlkM, tiukiimv. Flac€«4. ttmv.at. 3o3. *Ax^/omf 

fitim^ fittTff «v» ifmmtTt, fiiXx^fm tfjr mmiovl^ x^f* 

Antip. Tb. 8. fiim^if^tvm. Magn.II. 3o4. 

fiifi^Xtf^ reXtriif umi itXUv^ fiimofnmt. mtt\(ptiis (At fiitfam' 

Antipliil. 33« rt* Probl. ar. 3i. nSf iu 

fiiXtffffiXmfif. Hynui. in fAvXuMmp fitfiiii/mip».hecit. 

Apoll. IL 5i8. 17^. 

■fiiXtf* wum^tvoi (mirfois^ ifim fitfiXmfitv • im9 tmrtninmjt. 

r« jrvMif ^Xif. Philip. 83. Lucill^ 18. 

h ifiui nmfrm Iffri fiiXn* fiiOfAOkxmf. Leonid. Tar. liS. 

Mdeagi 65. «vivfoV innv- fiivim 'U <Pfhom¥ Philod, i8. 

fif nmt fiiX9f. Aaclepiad. fiiotmrnf. 11. 618. 

33» Amh n ronmXtu ismvrmp fiiotmrmf * rofm ^mmv. Inl, 

fiiXtf, Epigon. u. Aeg. 46. 

fi/fitfiii» Callim. 37« fiitf. fiiov wmvrif htivuvntir. 

fiif ioff ixt(Pfffvnff* Panl. mt» 55 f, mifnrt fiii^» An- 

Sil* 68. ^mXifftrnf. Ar- tip. Th. 46. filov mftrfn- 

gent. 33* iv fiiv^ti ^tf/^f ^y ^ifimn. Id. 17. 9^0- 

Hfmttnf* Paul. SiL 217. «1- fmnf {jly. Nicarch. ij .rov 

rfms hi fiif^t9i9. «Jl 399* fiiov ifn yiXm. mt, 4o8; 

fiift^fov "fov nfmfftfoTo* JuL nmf^tvin rif fiiof mXtfftf 

Aeg. 6o. m. PauL Silent. 73. 

fin/utm^mffi nmntnfoit. ThalL fiiorn •rnt ofot. Antip. 

MU. 1. mfifonotmf fiifM^ Theat. 6. -m ixfifJvt. 

iXiffffofuftu. mt. M\. Antip. Sid* 95. 

|l9fv3fb^o^ - •» 'Ii^Ayy. Addae. 6. fiiorn^iot *iof fm/vnXinf* mt. 

fiim -f f iif^tu. Antip. Sid. 2. 5j5. 

fitm^m. in 9v(PfOffVfnf fiim^ti fiitrtt, ov fiior^f fiioroK mt. 

^xi^ furmytnf. Pailad. 6o3« 

127. 'itmi nfoB-itif. Jul« fiioiptitns, oXmr. Fhilip. 11. 

Aeg. l6. x*^^^^ ifiui^trQ fiXmiorof, niffffit. Simmi. x. 

ivimti Xvfftfjr* Christod. mffiv nXmrtunarof» Me- 

Ecphr. 39* nmXof ttfffii leag. l« 

fiim^if^tfOf. Bi^U. 1 1 « fiim* fiT^mffrmfm. im ymitu fiXmffrm 

oa 21% I N D E- X. 

i^. 749. fiT^u^ivr uit9. rs\vfff9. Antip. Sid. 64. 

fiXi^tifMi, IktK^^ycl^s. ii. ' ceilon. 16. 

690. !•#;$ fi\»(nvfAttrct fiXui^fis -Jf xot/vov. Eryci, 

y«/iy^ TliaJl. MiL 5. Tii- 9. *X«reiy»v. Id. l4. -if 

fikoLtrris -ri^ SXoi- 5*f/(ifff. Antip. Sid. 29^ ^ 

Philip. 68. fi^eivXtcv • « 4fvX9»* «^* ^*^. 

fi\%tf(pfifM,ioi, .*J. PftUad. 60. /80««. 5«X«eriT» r^«xv /5o?. 

./«.f. Id. i36. Melcag. 56. r^« ^oWi 

/5X«yr/oy. Leou. Tar. 10. 38. i^fMfna. ii. Byz. 7. r«^«. 

^Xf*r*icof .xijveircr^v^riy. «7. Siinonid. 92. Aral. \. 

' ^45^ Ifri (r«|a(xri ^«riff ««7^' 

^*« .*«v «i^»f. Kulin. 27. iiSoW, Anyle 19. f^ir^o 

a8. (TKoroff. PaUad. 8. i'X«- in <*iWv *oV ^i^e'?" 

^o'y. Meleager. 44. ««rv- rte?)^ («bi nunc 1^60« 3*- 

^lf. Asclepiad. 10. yary) «^. 64G, */t£o$ oifo 

^Xi;^«f «o/r«j. Antip. Sid. |fiyo7(fi i3o««rtci. «^.692. 

g^ .r« fioiutvoi ^nvfiaTU 

jlXiriifi* -«v «'*«■»'• Alex. y«/vJ. H Byz. i5. ./3o«. 

Aetol. 4. f*"« «*' X«^/fVT«. 0^. 

t^crvfisf X*h' ZoM«-6- 345. 'O^vff/irtri fiffionf^h, 

ffKtavfii - «*' «X«;cfVf. /3/^Xoif. Acerat. Cr. 2.. 

Theodor. 1. x"'/»»^. /5oir*f oVo«. Damaget. 6. 

Bian. 6. •oi' (pXortrfiow fion^iof • w. H. S^^* 

•E»v«X/bv. Mnasalc. 4. fion^iirM -4«m. «*• 398. 

iMnvrwf. ii. 3 11. -«• /3oifX«rv* -roiv.Luciil. 4l, 

«v^«r«. Antiphan. 6. fi^n^^irts -nf fifiicv.Uotcb. 

fiXosvgujsist xiy^s. Christ. Ep. 1. 4ii. 

Ecplir. 94« ' fioiiiof -I». Plato. 17. «V. 

fiUcvf^ii. Agath. 22. 219. 220. 228. 

/3Xv^» - «» /»^^- "Antip. Sid. fionif^m. Antip. Sid. 95. 

73. v^wf Ix *jyy/«i' lj3Xv- /5oX/8a - «v X'«»'«*'*«. Ln- 

#•!<. Antip. Th. I. vifi'f cian. 9. ^X$^M9S. Philoaeni. aS. 
fiaXfiis. Aiuiiiiaii. sto» 
fioTJm» fitfi0\ti/^i¥os iu xwis, 

Paal. 8il. a6. «;cf« fnY»'» 

Xf . Aristot. Hjm. Mna- 

salc. i4. 
/3«X9) vn99 xfvfoZ 0r9tfi(p»fiutv-' 

Tu fio\uTs,^mi, 189. •Xuf 

iimttfntf fgmrofm ui» l8. 
/IfX/f . /Jm oX/yvy* Paul. Sil. 

68. 69. 
fioXomwriii "hifitulyftoi, Pftiil, 

Sil. 68. 
fiiXos *ow i^f/f. Zoflim. 2. 
fiofifiim - f vtfi \vyfof ouMf^U 

its» Agath. 25. - oSffd (pi* 

fvi. Agath. 69. 
fiof/^fiiiis 'Oorffu fniXitfffm. «/, 

467. 
fiofAfinriis •rjf ifl-/»?. Phihp. 
. 3o. 
fiifnfios f MiXitofltitiffk Agath* 

10. 
fiocttrmsUi» Leoii. Tar* Su 

Antip. Sid. 18. 
/3««j^i«y*V^-»i'. ii. 287, 
fiiftios « «y «X/ro«« «^. 596» 
/8e^ff 9 rof isirrtt (pmytw fio* 

fif. Posidip. 17* 
fitifmos 'ov Hnviinf* Plu** 

lip. 68. 
fio9is. Patd» Sil. 4o« 
fio^is •uof Xvji«5«(f#9 My- 

ris. 5« 
/89^« - nofAUi Xv99imo m^i I )9 D s X. af3 

ittfnf» Paul. SiL ii. iiri 

ffoit i^ftoi fioffxofofvos* Id. 

3o. (uhi nnnc fiovXifof 

fos^ 'fos foovffimf mf^tm» 

Parmen. lo. -v«i 9^^ 

Pallad. 123. 
fioarfvxio». Inedit. ' 

fiiarfvxos • ;c« x^m* mi^ 

352. ^ 

fioriffinis - «« nvfStiiM» Thall* 

Mil. 3.. 
fioTfvifos • «f (pvrif» Paul* 

Sil. 4^. 
fioTfviiftuSf ifiintkos* Thfiocr* 

4. •r«iJ(K x^f<v Bfo/niov* 

Philip. 45« 
fiorfvoxnhtis. H. in Bacch. 

n. 517. 

fiirfvsf (ntXmifti. Philod. 
l5. fvirXlMrtv ^ mVy^. 
Agath.2i. T«roiyf i^tigns. 
Chritt. Ecphr. 91, 325. 
fiirgvos^ ytfmolv (pifffof. 
Phani. 5. fiirfvs foo^vni* 
imnmt itsmfoffSymm Zonaa 
3. Birfvts pifowiitmfroi» 
Crinag. 6. •«»» itof(fiv fmt. 
Qa, Maec. 10. ittteivmf 
fmytu Epigon. 1. 'vms 
itoXvyXiinovSm ApoUo* 
nid. 5« 

fioifiTos, Sami. a. 

fiovfifmffris f ^fvaix^yts. 
Agath. 74.. 

Swfitn. %9>M mS» itti fiov^ ai4 I H D m X. ciua 6. 

fiQv^vffi^ •lyy iytifw. H. 5l5« 
fiovxoTJtt. Eryci i. 
^ovxoXfff» ofrms* Hermodor* 
• L a55. 

fiwkavris^ ytxvMr, Pallad 45. 
/SovXfi!» • M $Tfi». Anacr. 71« 

fi9V\ll(pig0S '09 tT/IA», U. 5io. 

fiovXo/uMu ¥Vf ori fiovXti ol^oi* 

fM». Automed. a. 
fiov/uoXyis, Eryci* 3« 
fiovftrnsf itiv. Zonas. 4. 
fiov¥ofittriit. ifiovvofitirtt, Al- 

' cae. Me88. 8. 
fioifofios 9 ««« fnii^ifioTOs. 
^ Miinat. II. 34o. 
fiovfis. Nicarch. a3. 

fiovwtus • wtutks fti>U9CtU. 

Erjrci, i3. 
fiovitmXis • Xffwf imgtr itiXa» 

•vyyr* «^..aiG» 
fiavmifMf. Leon. Tar. 5i* 

69. 
fitvir\iffrfis. DioBCorid. 18. 
fiowtXtiKrfts f • of uM^f^f* 

Agath. 3o» 
fiovifXif • jjfyfr* Leon* 

Alex. 9« 
fiov^oit/ros • va fUXtnttm 

Strato. 88. 
fiovtrolfiknf. AntiphiL 3o. 
fiwt. fiois oifovi Hadrian,t, fiovf rof tofxnntou Sami^ 
1. ifirwf*^ a ^Sjm fiitf 
xoftuU* Eryci. i4. wf» 
yfifMn fiovol Xlf rroi (pvyats^ 
Poaidip* i4. 

fioVffTfifoS • 09 tMfOfflittfOf. 

AntiphiL 4« .9« hfffm 

rtfifrmf, Philipp. l4. 
fiovrns. Eryci. 3. Arab« 5. 

ii. a48. 
fiov(piyos • yt. (abi niinc 

fiov(pift) Antip. Sid. 91* 
fioi(p^i\f/tos. Meleag, M, 39« 
fiov^ofros. Theodorid. i. 
fiov^etfiis, TJfiifs* Anyte.a, 
fiovx^^^os - Xov ^hfnmtifis. 

Myrin. i. 
fioirtis. Antiphil. i4« 
fifttfitvm »tif (ptKr fm. Me«** 

leag. II. 
fififins -fy «oiyoy i^afro i^ 

i^f. ii. 6217. 
fififiv\os •ovf. PaUad. jil» 
fifiyx^os •<oi ^nftsn Arion. 

Hymn. 4f 
fifttyxi^ - oy rtrftyvTti. PauL 

SiL 48. 4rrf< Xfv««y/9y 

fifnyx^ ^Mfvyytimf. A- 

gath. 69. 
fiftJifm •p,X'^f*f* ii* 409, 
fifttiviett^is, Agath. ai. 
fifoivftovs f ofos, Secund* a. 

yov^. Lncian. 39* •wovf 

^nMtf. AntiphiLai. 
fifmhmakis. Fhilip. l3. fifmhnit, iiUftifMSm if. lo6. 

TnlL Latir. a. icrkm fiU 
fifmarm m/ iiivt* Autip* 
Th. 6i. 

^Ti. Leon* Tar. Sj. 
fifmx^ '99tu^ vTiftrovs, if» 

48a. 
fif»xifim>Mf, xh^^^ Antip. 

. Sid. 69. ApoUoidd. 5. 
fifuxiff >^^9S. PolemoH. 3. 

ifiitmi. Lectt. 195. .;cv 

tUffm. LiicilL 81« om 

j3f»xv* Id. 59. fiovxi>u9v. 

Polemo. 3. Plato. 17. 

. i2y nmtfiv, Callim. 36. 
• fifmxi^^»fih» Callim. 17. 
fifmxp^fi^>^f 9 fw^is. 

Marc. Arg. 18. 
fifmxv<p9Yr*^^f '"^^ Xw^yw 

ci^kms. Philipw lU 
fifetX^(Pv1k.9S - oy ihifov. mi^ 

33a. 
fifiyftM. Alcae. 17. Antip. 

8id. i8. 
fiftv^oftmi -trflM otfr» nXjI- 

rwy. Agath. .58. r/ ^^o^ 

5vjr. Pallad. 58. 
fifhmSf mmvrmv ffikKvooy. ii. 

594. imiimXoh .Xf^f- 

Nossis. 4. 

fifi0osf fMx^*^^ y^*^* *** ^* 

fifi0tos. mi. a8l. 1 IV D B X. 2115 

/S^i;tftf -^lvr» ^fMl «ri^»- 
yor. Meleag. 98. 

fiftetfis -ov 59f«* PanL SiL 
66. • «« ^ fiiftrou. . Antip. - 
Sid* 1 8. , - «liV wmkmfMis. 
Leon. Alex. 2. 

fiftBos^ mno x^oyjf Jfpeero. 
Doricns. IL 63. 

fifi^ifoos. II. 5i8. 

fift^is ' i iUrvov. Zosim. 3. 
-vy x^^v/^*^ *^^* ^97* ' 

/3^/5« 9 orm(pn\ji. 'JL Sl^* 
-^ffi yorv. cel. 283. -^fiy 
offrim. Diodor. i5.fim^o7s 
fifi^ovoi ymkmxris, Tiber. 
.JU. 3. ffvff,icoalwf fifi^ovr 
iyviml, BacchyL fr. 9. 
rljf vmoTs fifi^ovn. Adrian* 
6* oix^ ^"^^ fiftcn fimfif» 
LnciU. 55. imoxim fiififi» 
5» kmxyef yivttm. Simm. 
Alae. fimfis mm^p^ift^vwv 
fifi^trut. Leon. Tar* 59. 
eiym^i fitfifi^ici iSfct yi- 
>sMxros. mi. aSo. ivofiv/ 
fiififi^is, Christodor. 
Ecphr. 24o. vcmfbtvimv 
Xttfirmv fifi^ofJvvv,, Posi- 
dip. 7. xmfAMrots. Pbilip. 
22. yvjx*/. Theaet. 1. 
htikf fiof^finrv Philip. So. 
iixmf^mroiS 9re(p»vois. lU. 

17. 
fiffAim, Zr« ^it Rhian. !• ftl6 I K 1> S X, • 

• hwfm botki999is JbvfTon fifvyftfVf nXiittv^mt Tktntu 

ATchiuM. ^3. iFtgi x'ff»f^ Antiphil. uS. 

fifOfMi^m - ^ifiuifot. Glaac. 4. /3f vx». ffifym «3L0r «^•v« 

' fUvii mv^ftiffuit, Id 3.. «jl 4i8* ^tWyif c^tHrp 

fififMs mUs Mii$s. Simmi. ffigy(9 cifxtt. £ryci. g^ 

6. (1. i38. ed. L.) AJyU fifi{»s mXifffi^fy. 

fiffMmins -te» ft^Xiy. Ma- Diodor. i6. 

cedoa. 33. figyxniif, ii^t f^f^u if. 

fififMS, i\is, Hegetip. 6, 41/. - 

-py tififimv. Antip. Siil ^j^vxvW^y^^oXof.PaaLSil.^^. 

* fififios . ov » 0v fififiio9. Ju* (al. r^^xt .) «<h 4 1 ^. • xmv 

lian. Caes. i.. ^vxroir 0#oyr«. ArcHas la. 

fifofTutns ^ius Xi^ovs. Paul. «Xm fifvx^M ixL Phi- 

Sil. 74. 5a ' lip. 77. 

fifiruos, (piffis. Philip. 46. fifva. ii/tnos trrtipwmv ffifvtv. 

^rttot frmXmfi^mt, Simonid. Nicaeu. 4. 

^^\ *®- fifttfMiro fufmnini^ Agatll» 

fiforiyiifvs, ^trrmxis. feri- 53. 

»*g- /*/• fifm(ns - <r«* xfnf^rtnif. Pal- 

fiforoHrifos-vtKfimm.knj' lad 55. 

*®« *• fifitnttt. fstKfif tfifmit yiktt^ 

fiforoUtyis, ""Efmsi Meleag. Jul. Poljaen. 4. 

5o. «fvf. Antip. Sid. 39. fifmris^ -njir »Xf »J«« Meleag. 

fiioro<ptfYis . y^« «IJ^Xvv. «/t -I, 3o. 

^97» fifmrvs. Pallad. ^^7. 

fifoxtris .rSf fmxitfftrmfifm^ fivfiXos -Xy W x^irft. Pal- 

yoV. «V. 176. lad.46. 

fifoxlt .iimf, Phani. 3. «7. ^«5«*. 10» yi^w. Paul. Sil. 

* * 9" 36. - V ftta/fimxlnf. Apol- 

fi$^Xo^9 ifmvi(pvnros. Paul. lonid. 1 6. x«/t*<vrf y. PauL 

SiL 73. .0» »4^f itifif. SiL 5i. Ij^ /3v5«V (ttbi 

Antip. Sid. 84. . nunQ if/tfiv^imf) Alex. 

fifviim . ittt, oTit xmi i ii^s. AetoL 1. . imv wmyiimv. 

Aemil. a. Theaet. t. I 13 O « X* ai7 fitOfkii, 4m4$fius. Philip. 

12. 
fiv^is, ufttiint. Maced. i. 

.«y Zt^s. Antiphan. 6. 

ifymkiof. al 4o6. -f ^iU 

ftf. 3vl. Aeg. 55. - Sf 

yXvKtfUf, if. 63. 
fiifWf rmvfoiirts. Agath. 

3o. - ffif f vwtftUv. Antip. 

Sid. 27. 
fiia^tfos - i^oy *liit«- N08- 

sia. 2. 
fiv99i^Mfy iffVfAtfou Anyta 

12. r» HtHfVfAfAh» (p»ifti. 

Eratosth. i. 
fiu990fAhfns. Flacc. 4. 
/Svmr. ov yifvs nnrtrp fiv9» 

"^w. Bian. 4. 
fii99mfMt •fiui9i X^ov. Mae- 

ci. 7« 
/8»5i« -fflVt. Moleag. 19* 
, /SilXfff , -%V«««vtf«. A^atii. 25. 

'Ifinfiifos. Philip. 68. 

IX»^f9. Maleag. 122. 

* Xflv ilnt. Crinag. 46. 
fii\ti. Leon. Tar. 77. 

• Xffy i(p999ifUf9U Ad* 
dae. 9. 

fim%ttrifA0S9 fitvf/mn(. PWKp. 

73- 
pi(ifimnms ^Xi/er ifwiofU^ 

fovs. Agatli. 57. . 

j^M« "Ofms m^ifms» Iieon. 

S Tar. 36. fmiiiQS^ Aenigini. 29. 
y«tX»» roif rm\mfo$9i. An- 

tip. Th. 32. 
ymXtt^n^is - f$ nroft xfm99us. 

Simonid. fr. 7. 
ym>Mxrtvos - fm 9rn^tm. Dioa- 

cond. 9. 
ym\mKf^oiFmyns - yiT Xf*''^- 
Rufin. 6. - ySf «^i'». Slia- 
to 46. 
ymXtfms , «hmfAtfn Ai^le- 

piad. 9. 
ytCkn^mios - «/9 Tuitmfn* Cal-» 
lim. 3i. x'if*«tros ix^f^- 
rifn* Antip. Th. 49. 5m- 
\m9tmfiLttiiitt, Sat Th. 6. 
Kv»|i. Philod. 24. -i>«iV 
•Xiif^. Antiphil. Th. 49. 
• nf BTfm. Apolionid. 26. 
ymXn^n * ^V fitoroto. Jul. Aeg. 

39. 
ymXnyii» - ««y ^< myry. m^- 

575. 
ymXnvisf sfiios. Leoii. Tar. 

4i. 
ymlSk^mTos - mif iXnkiyfAmrt. 

Rhian. 9* 
ymfAirns. Antip. Sid.69. ii. 

64i. 
ymfnim , yn/mmro ois Mmf*^*^- 

9». Marcell. Inscr. .5. 
y«%u9X««^ -*•«' ^iyyw* J*»'<'- 
blem. ar« 19* ^«reV. ai. aig 1 M D X X. 7o3. iftifmm. Agathias. 

94.^ 

ymfiuHos -*o3V xgorotu Phi- 

lip*79. ^ / 
yoc/uaicXo«o;. «o. Iler. 6. 

rifffML, Maced. 7. -oy itT" 

nit» Agatli. 1. 
yn^frroXo^ Archias 5. 
. yufA(piiKos - X.9 (pofitcxi tti" 

w. Myro. 3. 
yttfn^s -ov uynifftgov^ Ar- 

chias lo* -Jpiir«yov. An- 

fiphil. 4. v«^^ yot^Jforo 

xo^fitfiov v^it, Paul. Sil. 

6o« -ttly igtnitm, Anti* 

phil* 39* -/M tftftivaf. 

Philip. 4. 
fmf^ivvi • yv;(< r«^^. Stra- 
' to63. 
j^icyof. Sabiii. IL 3o4. ^ircjl 

iroy. Antip. Sid. 74. i« • 

^rfVMV jonr^^or ttfittXi» yp^ 

vof. Macedon. 3a. 
yffyoM -MM» ivniits* Leon. 

Tar. 47* -•«yroi IVot^. 

Meleag. 11 5. 
fitvfiittu • t/TCM 9 i$it rniTmSx 

FaUad. i. 
yirv^fitif 9tfQt(pi7Jt. Paul* 

Sil. 74. 6. 
fttgytOJi» 4 |ff«. Julian. 

Aeg. I. 
yKfVM. i^oftr« ytLfius TtSttk 

ri futsfi fAihff^ Meleag« 72. yttfiovrit (rirriyoi.) 
^ PamphiL ^t. 

PanL Sil. 4o. |y ytivrfi 
>MfirTv. Nicarch. €«, yocdr. 
rl^i tttv^iffati uxfiv. Pal- 
lad. 16. r^y ixfttr^ ^w^- 
r^oV ^vtfiy. Theocr. Chi, 
1. ytLorif iito rfttrffSv f^y^ 
vvfitiyn rtxiwv, Antip. Th. 
48. 

yturrgofittffit - is Xi^os, So- 
«ip. (Dioficor.) i. 

yttffTfoiPpfiiA. iyuffrffoipifovw 
Boixxt^xis ;i^»^<rfc^. Phi- 
lip. 58. 

yetv}\.os, AntiphiL ^ig. -Xov^ 
yX»yo*?y«f. Leon* Tar. 
34. 

yttvgos ' fov ttvxit»' Julian. 
Aeg. 12. ro yttvfoff ri^ 

* ifttlov. Nossis. 9. fjtn yttv» ^ 
gtt (Pgviff^ov, Meleag. 22« 
yaSftt tnttfrifittrat^ Mac. 
Scaev. II. 265. 

yttvfip - ovfMvov ttixittt kX«- 
vtts. Meaomed. 2« 

yitt - «M« Grinag. 22. 

ytyvati» - yf7. «^. 524« 

ytymvis - oy yjoijy ^(rrvri. Ae- 
uigm» l3. rirrtyts ytytt^ 
virifot xixvwv ititttv» An- 
tip. Th, 3o. 

yttttfirns* Antip. Thesa. 1 N D m X, SfQ 47. •rm Xni^ifAou Ar- 

chias. 37. 
yrio/M^ e^ « fiorfvos leoXwyXav^ 

nw, Apollonid. 5* -^ov 

fffib^voiitiov» Fhilipp. y3. 
ytioMovof. Julian. Aeg. 19. 

II» 619. Agalh. 5o. 
ytto^ifos • ovs ffxm<f>iios, Pha- 

ni. 4. 
, yturoi. Theaet* 2. 

yoiTOvim* mffffov - iyitroveof» 

L*eon. Tar. 96. 
yttTOffV9os ▼ vjyf iff»ttXv/8y^« 

Antip. Sid. io5. 
falrmVf ifit. Comet. a. iro« 

Xfify rgixos yoirota fioif^s» 

Claad. u. Xnvtv- rvfifiof. 

Dioacor. 3 7« r^s fAmnm^ 

fmf x^fOtfTiM^/vf. Diogen. 

U. 493. 
yoXmatos - itus vvfAipmts* Sco- 

li. 8. 
yoXmeMm 'Umv» mt» 643« 
ytXmm, XttfMKtttt ififm yoTJf 

fr/rmXm* Antip. Sid« 37« 

rm ytyjiyrm XfAtt* Me* 

leag, io5« ^«aecJW kf* 

mffrfmyiKotfft ytTJiffmp» 

Myrin. ^. 
yoXyis 'Qos nortfMt^ Cri- 

natg- 6* (ubi nunc ytX^ 

yUos.y 
ytikotofMiyJm * oTf. Leon* Tar* 

??• 
TfXatf/MjXAr* Ammiin» a5. yiXMfy flTMirTk ««< nmvrtt xi- 

vts. II. 378. 
ytfAi^ttt pfvtov mvifimv ytfni' 

ffms» Pallad. 19. otvov vko 

ip fhm vrvf rt ytmff^tis. 

Meleag. 20, 
yifitSf x^S^f^^' mi,Z^^* ^tts 

tsiffm x«t^<Vi»y. Macedon« i • 
ytvmfxns , ^itros. PhiJip. a8. 
ytvtif^tv» Pers. 7. 
ytft^Xtmxts 'XmSffftv iv Sfmts, 

Leon. AIex« 8. 17. 
ytvi^Xn . - vf ffrmxvmv. II. 

5io. 
ytvt^yjitos « ittb iwfm, Leon. 

Alex. lo* ai, ^vnveQXims, 

Diodor. a. 
yffviiXt^i -Xi9ir fimfv immfv- 

ffmfftt. Antip. Sid. 43. ««/- 

ioiv rm ytvid^Tuti. liedyl, 

7 ("). .^ 
7»fffM^fl»-fl»y »^<. Flacc. 1, 
ytvttms -mios iufm x^^S^^^^^* 

Sut. Athl. II. 
yffvttirns •rmv rfmymv. An- 

tip. Sid. 61. 
yivttov I imttfiovfftt, Antip. 

Th. a8. 
y/vtffts. riv iiinv ovn ivitt 

yivtfftv. Philodem. 126. 
. srmtioirifov. Philip. 3^1. 

itti^tis. LucilL 46« Xv« 

novvrm nfivov. Id. 5k« 
ysvtrif "rifQS. mf. 549» - rjf- 

£« nffvxhf* Agath, i;i. ^20 1 K D E X. ii. Her. 19. x3. i4« 

• riiffft, ii. 704, 
ytfhutf, Alcae. Mcssen. 9. 

«7. 707. 
ytvv^TU^ 'TOgt icxyT»y. »9, 

6io. 
yivvSf xaXu/uLov. Juliati. 

Aeg. iQ. ii<piuy, Paul. 

Sil. 49. oi yhvs iffrvfTQ 

fiwM, Bianor. 4. (povistp 

yhvy, Alcae. Mesa. 8. 
ygfatos -« TfvxV' Philip- 8. 
ytfM^pXotps 'etgvKu* Philip. 

ytfotlfm. ry fft Ttf riTTtyi yt- 
f»lf$t. Pa^nl. Sil. 48. ^- 
ff/ify \otfi»7at »i. 1 69. x«r 
IVor 0^01)5 iyigouft riirovs, 
»i. 169. fittfonw (pvif 
iytfifetfAtf» «^. ll^O. yt- 
fuifotv iaw. ii. 598. 

^tfivifvwf. Crinag, 7. £ry- 
ci. 9. 

fifitvos • m v^iiTfrv. Antip* 
Sid. lo5. -tf9 nkotytfmvt 
Id. 17. fr^9f ytfivo\ts isi» 
%tfAo$. Lucill. 69. 

ytfotos "tlv fiirfvos. Vhtk^ 
nias 5. 

ytfotfis - Sv x^ii^* Macedon. 
18. stnnarots ytfUfws vios, 
Stat. AthL 3o. ytfotfmTt* 
fou noXtoii. Pbi]o. II. 4oi. 

y^fivttof» Macedon. 27* 

yifmvf x^^Xnis' Simoiiid* 5o. it9f/tis. Metrodor. a. 
miv. Christod. Ecphr. 
i35. 

yovofitoti. nifftis yoUrou otnfos^ 
aivis, Marc.Arg. i6« yovi» 
fjity ifxotiov fitoTOif mtkis^ 
Antip. Th. 39« yovif/uvos 
kfTt ifirfov, Dioscor* 
21« ytvofAtvov X^f^ ^ ^^* 
cov niXiyovs, AntiphiL 
l6. ^wSis ifTi. ii, 721« 
nivrmv, PaJlad. 59* yov» 
^otfitivn i x*^^^ ivtifiAtv. 
Paul. Sil 46. vonmymv 
ivifAmv. ii, 383« (ptX^notf" 
no^pifov ^iftos, ii* \JJ»' 
ilfiris, ii, 741. nMfmv fif 
Ximv, ii. 267. rov ntnfov 
fiiXtros, Meleag. 18. 
iarifyw ^otvirovm Leon. 
Alex. 4i* im«V. Ma- 
ced. 3. 

yi(pvf»f nvfis, Philip, l3. 

yt(pvfim ^maots fiisnofov» it, 
l54. yt(pvfm^n fiv^is. ii^ 
4l8. 

ftm\o(plst 'ifi Xvnf^» Zo-> 
nas. 2. 

ytwfAOftmy Xtnufm, Addae. i« 
i» yomfjtoflfis. Isidor. 2* 

yomnivos, Agath. 59. -nivo. 
Id. 55. ii. 45o. Philip. 

yomrifM^s, ii. 229* • rifMw 
9nX9f. Bkit ined. I H-D B Y. 221 y^yntit • viy ou/i*», «^* 545« 

Y^iSm, rotoTsf if^^P ^fffminv 
iym^tQP. Attfip. 3id. 88. 
•(pf*t offrf» yii^fffi* An- 
tip«Sid. 7^. 

yTi^icw^s» H. 5 17» 

y9fir«f -m 'E^^?y« Nicae** 
net. 2. 

ynfmTJos • of rf*x^f* Aiitip. 
Sid. 17. fiiifxfow* PauL 
8il. 46. -i» tf«y«V. Aati- 
pbiL 4i. «0ir/^. Mniualc. 
3. -«y X^f«« Ma€edon. 
24. •trlrvf. Zonaa. 5. -«» 
f^f<ri. PanL 8il. ft3. -»y 
fftXlimv. Philip. :24. /vri- 
l«y. Jul. Aeg. 4. - w; irX«- 
n&kfAovs» Andronic. II» 
399. *^' fiifiKous. Co- 
met. '^*Kp0oif. Id. 5. 

ynfmos -Jftf#r #X«K«iTif« ^- 
yifMfou. MarcelL Inscr. 
18, 

ynfttis, ii* 708, 

yiy^y a$soii$ms, Comet. 4. 

ytffiff*» 'X9t «WM p^Xx9f« 
Antipli. l5. ro xuXiv. 
Strato. /4. 

yvfsM» -«^Mf Xvffffnriifotwif*, 
Philip. 6. 

ytlfOKOfAiu, iynffi»if/^4 Cftl^ 
liin. 4o. 

yvfOKo/MS» PauLSil. 79. ov^' 
l<p' iv« rXf^tfy XtixMTo yn* 
fonifiUf* Antip. Sid. 42. yif fOTfoipiu •u. if. 572. 
yif fi;*. yiififfMito fififis. Phi- 

)ct. 10. 
ynTUQVf ioi^aXif. Mel<:ag. 

112. 
ytyoi¥ro>Jriis. II. 517., 5 18. 
yXmyuut . yAMrrf ffwiffitxrh II. 

519.. 
yX«yttfor -oV Jtlftt». I^eon. 

Tar^ 3o. 
yXxyitis •itvrts fttt^oL So- 

aip. (Dioscur.) 5. 
^hmynriii ^nny%s ymvXois. 

Leon. Tar. 34. 
yX«i;x/<rjwf. AscJepiad. a8. 
yXotvxifAfAKTos. ett, 608. 
jfX^t/xof .«uc otXmvti, Dio- 

iiya. 2. yXawjtyf /mtiiovffm 

AtvHo^evf- Piiilodcm. 25. 

- Kus llm^S^mios. Antij[^ 

8id. 88. - x«y mvtJtvifmiu^ 

Qu. Maeci. 10. H/mirtXoe ^ 
V yX«vxiiiy irt/g-xidff Ix ircr«- 

Xwy. Marc. Afgcnt. 28. 
yXmimmwts - <^9/ ''H^ );)>*. ccJ'. 

521. 

yXmii^ iiuXo^urot yXmvxts i^^t»* 

ro yo9v« Oionys. 9. 
y\m<pvfis - fm x*^f» Theocr, 

7. . fis^miro x^^is, A^ih. 

92. -1^0» $f»fiivtov^ Anti« 

plian. 4. 
yXtvfiofritifs* ^irvfos, Leoiu 

Tar. 18. iy;^^or/0v fifo. 

ft,tov. ApoUonid. 10. 22% I N H B X. 

yX^'»V, Mttxi, PaHad. l5o. YXbKVfriKgotf "Efu^, Po»i- 

- »t iff, iiPfiffw m&Tfmirroit' dip. i u 

<rflci. So«ip. (Dioscor.) 3. y>.vnrif.^rlifa (nHftw. Jal. 

YKriifms ^fixrif UrrmffS» Aeg. ii, 

X»f. Arcfaias 12. y\inriis. ii, 3o2. 3o4, 

7Xffx««y-'I<eon. Tar. 55. oJ yXvflJ/^ ./J«, Arclii. 1, 

yXix^vt Kfhmv uvriv iie6^ yXv(f>i» "urWixovf. Pallttd. 

a(p(»ivtt, Luci]]. 98. 86. 

yXi&Xfif ' »' Xa^wK. Antip. y\u<r<riHi/tMv ./u«. «^. 448. 

'"^id. 107. Y^urntri^m, irtfti$^ttv. Phi- 

yXiXOfitctt -x^v^if (Myikuv. lodcm. 21. 

i*«*8- 3* r^«rr//w - ^«. Automed 3. 

yUt9iriris 9 X>MfM,pu Thoo- y\uxh '7m nXurhf ffttifov. 

dor, 3. t)amoch. 2. 

yXM^ns -Zits Hufvop.FaxiL yvu^frit .puOs xtT^t. Lcoiu 

Sil. 74. ia5. Tar. 61. 

yXovris. Xtvx^ «ivo yXovrSv yvx/tiirris • rjf* ^t>jiit(r&t. 

tvoLipiji. Rufih. 2. h y\ov* Arafai. 4. 

roTs (pvofiifti mfM(rts. Me- yvifMrrm . rmv imxrvXm. 

leag. 22. Agath. 71. 3^«;. «7. 292. 

yXv«tt/r« . ym. Paul. SiL 74. ^9 rlo yyec^^ ^^^ynV 

8i- lXtv»tfi*nf, Paul. SiK 71. 

y\vxtiirtfos. ii. 727. yrvVwf, Ifwerrvf. «7. 167. 

y\vutfixf»f» Melcag. 120. vUvs. Zenodbt. 2. (pi\of. 

yXvHvtmxfvtt^Eftes. Melcag. Phbcyl. 1. iviifvst yftf. 

*5. Mf. Parrh. i. mtfitm. Jul. 

y\vxitmf0f,'*Efmf.Rv£ii.3i. Aeg. ^j .rixfttf yvifftm 

y\vxvfixvf* Antip. Theaa«, x«Jo^/y«ir. Antip. Sid» 88. 

^^* yvrfffi» rmti frifrm. Agath. 

y\vxvfAV^im •3'tr. Meleag. 23. 68. 

yX«*v^v^o^ *5op fft^f. Me- yvifimf "fn^rf iffAOftMot^tf. 

leag. 89. Ep. Byz. 34. 

yXv«vfr«if/PoJ^/.Meleag.7« yfigtfiof. Epigon. q. . 

y\vxviri£^tfof .»#« C^«|, .yfmtrtt •aimf. Jul. Aeg. 43. 

Mcleag. 54. ^«mV, mrvr. Meleag. 53. 1 N D B X. :d3 Archias. 17« -r» hiwnu 

Glauc. 6. 
^mrif - rm iitami^ Nossis 8* 

yfmrm rfnrtmvlbtf* Iiil. 

Aeg. 9. 
3»iwik iyin^mit yiw^ Eutolm. 

4« yon^ttf. Crmag. 43« 
fiyyfos. HedyL 4. 
yMfis - V Biy^of.. Joaiv 

Barb. 9. •^v »iy/Mf Xv- 

«"ly. «^. 386* «^{1 fftffiuiru 

Thcoseb. IL 45e« -f«i7ir 

Hift&fft. Dioscorid* 3i. 

ififmhif» mi* €5l* 
ymifitttf , •(Mfm (fmif^- mh 

387. 
y^itm ^ms ^mffuuuw* Pal« 

lad. il3. . 
ytHnSf fx^f(pi* Strato 34. 
ytt, y«7* Aiitip. Tli. 4« 

Maec. (T* , 
yi/mfts -M rf^^iifrts. At" 

cbimel. I. - 91» ixst>4tfrm, 

Agath. 3o., 
ytfitpim '9^fiihii rawf« Philip. 

28. iitl ^m ytfiUfitt^tStm. 

fiianor. 9« 
yofA^ptfrif, Zelot« 21« 
yiftfAOi f fiv^is ^HfiutS-iifs. 

TulK Gem, 7. ^/mov «roT«(- 

/uer. Antiphil. 3i. •fifff 

ipxifim. Aicae, MefiSeti. 8. 
yovitis, U. 517. 
yorvy IXii^f9««7»ir.MnasaIc. l3. yiifv fctnrnirts ifiot. 
Scoli. 33. «Xf-^ ^^' ^^*** 
Xf^ov ^mfQWcrti yofmrtig, 
Apollonid. I. tis yif»r 
9vji Ihttatf' Simonid. jo. 
;^X«i7riiy ihesf mi^wf ^«- 
ffujMns yofmrmv* Qn. 
Maec. II. 

fofyi^f iffis* Andp. $id« 

. 9». •!? fMiffuro fsmyxftt' 
rit^, Alcae. M^ss. 9« 

yofylhis 9 'A^^rv» Marc« 
Itiscr. 54. 

yofY«$niii «Xixrwf r Meleag* 

l!i3. • 
y^vyi^tf*M • ffOfUUf Rnfin. 

3i« rtjf fiiffimfOf^mi, 56. 
yovftOjAKti Melcag. 109. 
yfmiov/noit. £pig. Thestf» !• 
yfotios -9 eT«^vXv- Philip. ^ 
yfmf$fiotrtntiofiiM$ - ffffLgkhm^' 

Paliad. 4i. 
yfttfAfMcrtxis • «?r /^teff^r. 

X'aiil. Sil. 81. 
yfmfAfLQirinok - Jiy fMgXetfffcnri» 1 

Daiiiochar. a. 
yqoLf/^fMtroXtnftipism Lucill. 

:j8. 
yfuftrif • rvf «( «tcXfVi^sv /M9* 

X</$0v. Paul Sil. 5a. 
yfmfsrisy riseos^ Perses. 4« 

- rav ^vX/Ik. Zenodot« II. 

78.^ 
yfmifitnis • »•?() is&f9jl%J}9i^ a24 

mocli. 3« ^itiv leivixw» 
«*. 95. 

ffotipisf ficiffxwos, otl. 352, 
ifXVgfV* »i^ '423. iniffx 
ygmipii /iAOf(piiat X^^f^^^*'^^ 
di, 35a. ^itbs 'A<rf2^t/ov 
(tAox^ov. Antip. Sid. Ss. 

otonffvirtf y^(pih» AggAh* 

5« ^ iiotv xf w^eer«. Agath. 

95, 
y^iimfs -/Ji rix^fi^ A^tip» 

Sid. i4. 
'yfiftmu Leon. Tar. gS. 
yfiifos. Archias. 29» 
yftfMos»^ Lucian* so. Ni- 

caKch. a3* 
yfuroioHii - «cyy xoir/^JWl My- 

rin. a. 

vofAiUii, Lcuiu Tar. 35,. 
yvcuM 9 ffxXi!rar9. Lcon. Tar. 

57. 
yv«X9r - Oifi fAtXufitTg/MXoiSm 

ii, 534« X^'*' /»t;x«r«y 

KOiXii/uMOiV, di, 472. 
^1/9 «vv ittiivo)» II. 519. 
yvtofiufns, (pfoyris, Pa,uU 

Sil. 10. XifAOsifUfAKviiis» 

Id. 7. «v^. Id. 43. -fir 

,i3/X««. Id 32. 

^t/Tbr » ff» Bfo/iiiov yi^SW ^- 

Xfvo/<ffyov. Marc. Arg. 17. 

ifjLnoKa.fji yvio^ yyioumYoxd^ 

sa. 6. .- i H D X X. yvMiTfftyVf - yti yi^uii* Antip. 

Sid. 27. 
yvtortiKiis 9 . itivilfm Macedon* 

38. FauL Sil. 4i. 
yviorofos - ^ovf fnvffAn^us x^f* 

Oip IXi^ffwf» Chri^tod, 

Ecphr. 226. 
yyiix»Xxofy Dosiad. Ara. a. 
yvf^isf ifi(p* «ffTify. ii, 

722. ovfiix^ov vni yvfAvtU 

ios, titi 723. 

yvfikvnTn*f fi*9f* Antip* 81 d. 
8o. 

yvfMos • voriTOts x^^^*^ I&sl^ 

' cedoB. 7. 

yvfAvot» - viffois roZ filov nottrov 
hti9MifiOf. H. 557. iovtt 
ii, 290« yvfAvm^Mi m)ji^iu 

iivttk fMiffis» Chfiatdd. 
Ecphr. 75. ttvfiirov (pi- 
ftos* Plato. 26« yvfiviffm 
^f. il. 23 !• 

yv^tiiMttos f «fXf/Mf • Meleag. 

119« •0» «r/y^of. Archil. 

fr. i. 
ywounoKfttrtofiuu» Pallad. i3. 
ywouMiofM4ittis «ff ^XoV««Me- 

leag. 3. 
yv¥oiixo(pi>M€. Eratosth. 

Schol. 3. 
yvftot - 09 fk(pou Archil. fr* 

i3» 
yvfotfifMs, wirfos. Archias. 

25. 

^fis^ ' «\ ixsaxvfioif» A gath. 67« "i^ ^ififi^u Socund. 

a. fiiXtfiof. Paiil. Sil. 5o. 

yvfi $tivt^ Apollonid. ag* 

yvfms xtgmUs. Fanl. Sil. 

45; itXeiffffti yvfi ;^«Xj^wr 

•4Xi«. Antip. Sid* 3 7. 

fffxtfms yHTMf. Synea. 1« 
yv4«^ ^ov xg^^f*^^^ Rttiln. 

l4. 
fmrtofiofiifivf, Berodic* Ut 

65. 
ymfvrif^ Rliian, 8« iktovx^* (fiyfOf iimhixovf 

wmf» ftttffrlf ^fft7»«ii. Mc- 

leagi laSi 
ittiftMf - /uo»f f «y^^fff icrrgvft 

Antip* Sid. I* 
htttstkios 'h X'*f* Plato^ 

l5. •ioio rix^nf^ ii* a^S. 
iktimfiM 'ttp cix»« Nieo^ 
' med. 9. 
. itttiotTJttf - it9 fifiruf» Noa«^ 

<ia 4« 
itttittXov^ ri MttXo»» "Dio^ 

dor. 3* 
itttikXix9*f* Leoii. Tar. aSt 
itUfoiftov ' ittf <Pftttrmf4 Pal* 

lad. 40tf 
itufitiftof *tof rix^Sm Ni- 

carcli. 36^ ii. 3ia« -/oti 

tfifotnof. Pollian. 5^ »tof 

Xgvf^* ii* iBa^ 1 M 1) S X» 225 

JWiVM^ -/^dfM otvtfUxnft 

Archi. fr. 4. 
ittirvfitif - ifotf. Probh ar. 

3o« Aenigm. a. 
iuim .^«ro ^Xi; /m nvfis* 

a, 192. itimvfiifos tfmrt. 

Callim. jj. 
ikui^vf^ff lifif, Simonid* 

fr. i4. 
iixtrof. i ifoftti imtt^mf txif^ 

Tiber* JII4 i* -My ^ifvk 

fttf, H.uSt, 
iittvm -xMi hfffiioros fPtvitit 

Leon* Tar. 64. HmnM 

iPfifmf. Simon. io5. rif 

imnitrm iktuSf* Pbilodemj 

iinfVf otpiitoif wmfif^fAAotf, 

Crinag. 35. 
imngviitfi nirfios. mi, ^ZSi 

- tfrm iifttof. mh ^JJ. 
iixfvofi f^/ym miiitfftivmf. 

Theodor. 17«. ^vm mf/tmi* 

Xov. ii. 98.. 
imxfvris, f^igoi. Alpae. 

Mdu. flo. • rm fifim, Apol* 

lonid. ;29« 
istmfvx^»* lir/ ffott ibtxfvotst 

Meleag. i5. -<•<. Juh 

Aeg. 56* . \f. Pallad* 

lo:*. 
imufvm. fts \tiot OVM iiingy* 

€t, ii^ 656. 
JWxrvXixof -xyy ^Kf^^v. Pal*^ 

lad. 87« 
P iMifrft\ox$^Qiym» »i* ^Sj» 
iixrvKos f uiis* AscIepiacL 9. 

' -Xor ov irgjMfin. «^* lo6« 
iotxrv\orgt«Tos. PhiHp. 18. 
iuXist nvgwiyis nfU nortp 
fZy ii J«cXo<. Meleag. 49. 
iufitiKv. Erycius 1. 
iujuiuXifioros f «wcf^. Leon. 

Taf. 39. 
i«tl^a>Ji<piY^u Eryci. 4. 
iifMt^Kis - ^tt" yXwxtfvy. 

. Agatli. a5. 
i^tf^rtifu*. Lycian. 37. 

Philip. 8- 
i»p9i{» 'vlctM. Pallad. loa. 

^^ofAtvos. ih 437. *{off,t' 

90f xfv/ii». AntiphiL 3a. 
ioifttarfif -Toi/. Aenigzn* 26. 
^rof fnrufMt Xttfim iifos ov» 

fotfo^tf ii% 752« -ictfr 

Xfff^wytff. Callim. 26« 
itMtttvma ->»!> xs^^^^* Pallad. 

111. 
)oi9ra(yo$ • r^ xo^tbbOff^f. Dios- 

corid. 5. 

• Kiffoftof» ii* 72€« «^y 
Xf vo^ly. Pal]ad. 11. • oir 
nktifoTss Gaetul. 8. frXoU 
rttfof «v^Mi iffrift^f leu 
«tfj^ir. Phiiip. 64. 

Htct» •TOfiUfvf ttif^ti» Panl. 
8iL -lix iiKrtrm nitt£% 
Bacchyl. fr.^2. • ikfiiftvtt •rttf, Straf. 62;^ 
Agatb; 74. • 

imf/nof y xfvffis* Simonid. 
45. 

ittffKtos - lor vXvr. Any te. 8. 
Jul. Antec. a. ^ 

iwicX^s - 97« iiiffrttfftVt 
Paul. SiL 39. 9r«rr« /u/cer 
ixyfTroM ittffn}J}rti "Kifvfi^ 
itf, Simonid. ir. 3. 

ittavB^fti - Tftxos otiyis* Sim- 
mi. 1. -x<t /U9X«. Cy« 
rus 1. 

ittcvxfifjtuif 9 ILer. Theact. 
SchoL 3. 

itufvfw " fof^hiif xifvf ^ftiL 
Paul. SiL 46. - ro^fror 
ffVffv/(M(. Agath. 69«. 9 xfi' 
fAif itivvfrrttt. Aicae. Mess* 
, 2. ittcvf^tis, Diod. Car. 1 • 

iacvs^ httfoiifitttat. ArchiL. 

ittffvTfttyXos -Xwr Kttorotvfttf* 

Meleag. 49. 
itttnfxotlriis - roir //«cXor. 

Agath. 29. 
ii<Pfiff «crlrfiXff xXftfrM /iff^ 

Xoi^^^oeXor. PJiilip. 61. 

'VifS xXttfTM /KffXoc4i*ir«iXor. 

Meleag*. 1. i4. xifvfitfinf. 

Christ. Ecphr. 396. - ro« 

/wffXei^ipvJ^oi. Theocr. 1« 

• fttit fifAtfo^iKtai* ii» 

363. 

^M^voyv^vff. n. 5 18. Musae. II Sao^ 

ititpptvosf mffit. Ajiyte \S. 

i^Xit • %h 9u/uti. Aiiti- 
phil« Hg, -9> in$iifiiitu 
Grinag. 6. ^ 

Ai«9 twiotiis» aii, S^Q* 

ikty/uM. Pogidip. i3. Nico* 
med» 9* ir^vvVoov Mpotilfis 
ftSyu itty/tMcc. Juii.>ii. eg. 
71. ^^fttfMTO/u^V. Meleag. 
34. 

J^/rXof -09. LeoDti 11« 

itituT^v. IL 5dO. Agath. 35. 
PauL Sil. 34. 

hUn>»y. Stat. Athl. 3o. 

itltafv^i. (polfiov rt^Tty iitiit» 
tfis. Dioacor. d5. ^o7j3of 
*?iiM ritiitv ii ixis. An- 
tiphil. ig. xMiiS^ef fJiilr 
Ihiirtis. Par men* 5. yiViy 
#0 /'««'Ifv it^\^(piftf* III. 
212« yi«Vf aif^iVfcrifcvs* 
HL 37, TOUTO cro if//l« 
frtorctXv^ia* Agath. f^. 

Jf<Xof9 ^fntt^s ^ii fAuiyf^s 
itiXis. Ta]l. Sab. 9. /^ 
XfU ii*y9»^tu iftvyimXeiim 
Crinag. 6. 

itifiMj ffOi Hfi ' itt/bbti X/^Of. 

Antip. Sid. 4:i. 
itifUiLfm ofbvMi. fsV. 586. 
itiffmkits 'iwf vXtUiit» Jk* 

lian. Aeg. 59. 
ittntifit». Lucill«:d9, 1 H o B X. ai7 

itiinf/(Si ofMf X<r«c. Antfphaa. 

3, iitlfcttvv nfis^ Auto- 

med. 1« ^ 

#fi9ry/^<u. Lucill. 72, 
itiftnyxis - rff ivfi^oxov S/ttf/iti 

tttrtiyuy, Arcuiiis 8. 
itifis •ici, Antip. ^iiii. 18, 

• aeriy «X</fi;»Toift Archiaa 

33. 

ittfi' iiri itiffiy f&J^a^fry. 

Alex. Aetol. 5. • 
itxisp i ^S^h^s fnrifuy. 

Leonti. 19. 
itxirtvf/t* - ^fCToi ntfiiuy, 
^ CaUim.ao.i|fvV9f.Dioa->^ 

cor. 12, 
imirv 3 rtis itnirtis itxir^. 

SiiHordd. 45. 
itnttriffxofOie, tti, 210. 
itxirnfos ^f^y /btix^oy^ ii. 

Uer. 12. fnixiv. Ib. i4. 
itxirnsf ifns, Agath. 63« 
i/xrftXf tii^s itiymy. Lectt* 

236. ttivrmy iimrfi* yfttf^ 

fitmriMi. Lucia. 12. 
itX$i{m •mw^ivrmt. PaJQIadt 

ii3. i 

i^Xtmff i XmfnUv wmfmtvtffm 

mmkiy fx'*- A^ath. 35. 
itXtifgMi. Leon. Tar. gS. 
i§X(pis^ Meleag. ^, .7f0f 9«- 

ki^ovffot. Arion. Hymn. 

tfroiti ff^«cX/«y myiXtis, 
. Anyte 12. •ittt ix^i^ 

yoi ffitiXmHts. PUlip. 72. 

Pa asS I N P S X» le«g. 119. 
^/4». r#«i/u« rv^i^oy. di» 654. 
tnfoiXis - ifoisrtixovffoi, £fa* 

tosth. Cyren. aa« 
fhtgto^, Philip. 75. Zelot. 

a. Marian. 2. Faid. SiL 

44. «jl Her. 39. 
M§ius "tvrtt ;(i»foy. Ma- 

riau. 2. 
ityfgmxis 'uif ^vainf» Zo« 

nas 3. 
itfigtns ' riits vvfAiptit* 

Agath. 47. 
itfigofiuri». h ^fos v4fos itf- 

igofiptrps, Antiphan. !«• 

(Lcctt. 33i.) 
itfigoKOfAns, Ruiin. i5. 
itfiftrvtt^s "istTs, (leg. utf^ 

rftrvirtTs) «liXof. PhiUp. 

62. 
itfifiins - ^fvi fvfit^ous. Me- 

lcag. 111. 
ittnfMfi. ProhL or. 23. 25« 
itiiis» w orpfMt isifrw it^iif^ 

Dioscor. 17. nt^iftts 

itHif ifioxof. ii. 538.. 
itgiyx^ - «^ iftiffittiarovs. 

Antip. SicL 7. «x^m «ri»- 

,y«(. Philip. 8. 
itftuowiin^ Antip. Sid. i5. 

6a. 
itfotulvxoSf fifixof* Aristo- 

dic. 1« (ubi nunc Jc4f«y- 

Xm). iign - nf Kpafsrofihn. Simiu. 

Rh. 3, 
ii}its» Meleag. au* 
it^u - trati ris wtnfris- iyifot 

itXnyis. LncilL lo. 
ititfAiti. PhiKp. 45. 
iifffitiosf vXfi». Meleag. 75* 

i/lTfAiOS Sit fJLkft. Id. 63. 

- iof is Xjjornf. Pallad. 35. 
itfffAis 'fAof x*^^9f* Posi* 

dip. 20. iitkjns. Theaet. 

1. ftoXviotKfw* Mnasalc. 

16. -4MK nofAnu Leon» 

Tar. 3. 
itffitiffvfos, Dio8cor..4* 
itffnons «t* sset^tfins, An* 

tip. Sid. 12. -riit tifoxi* 

fA»f. Id. 26. ^rtits nfMri" 

fnf fAtifinf* Philodem. i4, 
itvretros» ri 9t itvntrof tfntt 

(uhi nunc wrroirey) Cri* 

nagt 4i. 
itvrtfos • fti ttfMfnnroif X*^f '- 

r«y. Crinag. 4i. 
JfVM.- ifitvfft fiSXof (pif^. 

Anyte i5. itvifMftu ««o* 

it^ irXoKM^or. ii. 482. 

i<Pfi X*i^^ ffiffot ititV" 

fft/vof. Archi. 12. fiiffrfv 

Xtt fitigoifft ititvfitif», PauL 

SiL4i. 
itvofAtUm Kovfor tfft iffiXffV 

itvifMfOf. ii, 695« 
iiXOfMti. if ymf iiittro rifftM 

fiiov^ Thucyd. trripotfftf I M D B X. 229 iUfpinf. mi. '658. ikio. 
Erino^ 1. «^. 557. 
^». oZrof l^yfff x<f«^* An- 
tip. Th. 5u "'iL^i ffhi99 
iPfhm. Satyn Tb. 4. /Ariri' 
f(^9^«r on». Jtilian. Aeg. 
65* SXyti MitgQU (Pfivetm 
Ciiristod. Ecphr. 186. 
ri ffrifitm (mm iSfttou^Jjii» 
ciU. 48. uiffwlfi iiitttu. 
Leon. Tar, 13. «roXiy 
yv7« Jc^^fiV «A^ry. Id. 2. 
^f 'X' 1^99$^ i§^i7a»m ttim 

11 3. **Efi^QV KfVfAMfl ii' 

btfrros. Phalaec. I2. 
tiyfiM •/xQtros mftffnKfftov* 
y Gabriel. III^ 7« -ri j««i/- 

ftitff ifuiti/tAiyos, ii. 4l8« 
Jf3vir«. Macedo|^ g. 
iiios "Ov igttt. 9. 652* 
iinrns^ initrtc, »im 2 7 3» 
iffXnriig 'rifftts xifitetv. tli» 

4i6. 
itifMiyi§os "Of lorofttis ii^oSf 

Christod. Ecphr. djZ. 
iifitos -<«. »i' 83* 
i^fnofiifos " om troXtoixotffu 

Ghrist. Ecphr. 357. 
infAoyigtty 9 ^iitm Pcrsea3. 
iflfM^tv f ft79^ati wor iyfovsm 

Leon. Tar. dg, ii» 

170. 
iilfAoXoyiu 'yiifftu fulktx*^» 

Leon. Tar. S5.^ 
infMvitf. iim l8l. inf/titnosm 9txx»&ftt nirru ri 

itifltiffitt. Caliim. i* * 
infMTifos '"fn9 Kiitftf, Anti- 

Iphil. 1. 
infiiins, xmt ftti^^u Ae« 

achrio. L t8g. 
inftttist fiios. Archiaa i. -oV 

fiioy. Id. 11« -vtui Xf/« 

^ytt. Id. lO* -. oisioriftts* 
' Antip. Sid. 49. 
fnfos - vtttm Diodor. 5. f*Mx^ 

Xoffvvns. Agath. 3. fy^ttt « 

rixvns' Stat Athl. 8. /icf- 

rnofot. iim 439. 

tnftff arvytfim ^Hegesip. I. - 
' fiv ff^iyrom Antip. Th« 
42. iiffffiym Antiphil. 36. 
PaUad. 55. iim 627. 

tnfiy» Cometas 2. ii. 4oo. 
im infiy'. Paul. Si]. 78. 

infif • foy xs^^^v* Crinag. 
43. 

iito "tis ly litos 3 fittutifttW 
. Dioscor. i3. 

iittfia/ytt •fiticoy iittfiioi fM 
ttoacCy. Sosip. (Dioscor.) 
2. n ^pcn nX^ty if itttfin' 
wofAivn» Plato. 2. 

itififox^Sf xtti dkif xati B^f* 

* /M/ai. Dionys. 3. oWfvy 
ft>vf^ iiififox^y» Anlip. 
Sid. 83. ittttim. Fosidip. 
i8. vittn x«<^«y* Antip^ 
Sid. 32. i^si iryiittoifMy* 2y> ' 1 M D B X* 

Arcliias l5. -;(;« ftthfiM' 
rtt. Antip. Sid. 37. 
fmrilfm. ti9Y€£^iU. Lucill. 

99- ' 

tuifXvtetof. Crinag. 4. 
ti^tyuyi - ^s Ix^mvns. Pal- 

lad. 128. 

fin. 25. 

519. ^9' ^f ^'«^'yjy «^j>0^* 

JiiJian. Aeg. 32. ;c^okoV 

«x^« ti^foi^ Cyrua 6. 

rw^ hmvofitivov. tii ^^9. 
iuugita ^riv y^vv Zio iitiXo^ 

jUf^flc. Nicarch. 5. 
J^M/j»» 'OfAivTis nvy^s. Ru- 
' fin 2. 

Archi. 3o. 
iitiK\m7ei» -jr«y, Posidip. 5. 
' iimxvl^m l»y «y^-fflj. Meleag. 

I. 32. 
iiuxotriAim ./tt#oy, Agath. 72. 
iiUK^ixwj reiy x^Xt/y. ikeon, 

Tar 38. 
iim*£:fiom •'HXftfimaoy, Simo- 

'tid. 90. 
iixxftiiv. 9iiiv h tiy^^dwoKTi 

iittxffiioy ian yotf/iAtt* Lu- 

ciao. 5. Stat. Athl. 2 

m£trils 09 i. ^Kkis Mtiti. 

Damagct. 9. 
iittxTOfU, Jnl, Aeg. 11. 
iuixTiAf . rof » fitvrtt¥. luedit. iiti\vfft(^iX9s . X«« . rf /x<f. 

Rufin. ^2. 
ii«ift,9etgis. Pallad. 99« 
iiiyiiXpi* Adtiajx. i. 

iittytfMm 'TiytfMifiiiytisiitigtsu 
Philip, 5e. • 

iitiftv» -^r coXoixt^ti. Ln- 

cill. 86. Ij0y« fftio^foffvy^s 

httytvfittyos.. Chriat. Ec- 

phr. 34. 
itmvvm, Vxotrov ii^imoigAiff 

iyimvrovs. eii, 649. 
iietnivm, i itotistyofiiv^ K«;SL/. 

flTioy iyigoiai, Hedyl. 3. 
itotisXiMtrm - «f5«yr«. Crinag. 

47. (Lectt, i64.) 
JiWff^X/xM. ittttstn\tyfitiyo¥ 

ffrgmmyoy* ArchiL fr. 9, 
iiuirXoos f MuiififOio, Autip. 

Th. 54. 
iimTrXmm 'mams wtivrtt /9/oy» 

Autip. Sid. 72. .f<y iro'y. 

Tov, Rian. ii. 
iiuieovnos ^rtny TXxt^ iyigei. 

ii. 11 3. 

itufSfvffios - <oy xtTsuinfMi^ 

Ciiuag. lo. 
iiinrtifxi ^ifsrn ri ariiioy, 

ii» 3 1 1 • 
iiioil/uos ^/Ltorirov» ii. 4oi. 
ituartixm - «y. lVlf?Jt*ag. 20. ' 
iiuvxtffinrm -rr. Philtp. 9» 
itufffAtXfvm - j-cc fii^T^ovs. Co- 

mcl. 6. jMMr«ff<# •«yJWtfwXjrMuPaiil.r • #fi^f. Antip. Sid* |3'. 

Sil. 39. . «K >f titxfn<ftf* ^* ^IJ^ 

hmaviifi^ 'jnrifiit. Phi- tifioXthy mfini. Tfattodor. 3« 

lip. 9- ' ii^9 i^ipw Tjf* mffmtffl^ 

itm^fi909s^ - M ^Xf c An- W^^iiir^rxt. A^th, 73« 

tiocfaL 2. f ify\if9^$ •f9vs £r»f« Thtfo-'^ 

Immv^ mfiut Pallad. 46« - cr. 6. 

imvipmtrif - - rSff« aMftf. iiywos, II. 5 17. 

. Antip. Sid. 84.> i^ttfmdKin . iify. Poaidip. i3« 

imam{m • mi^^. Lticill. 99. itimffmm. igvi^mf ttfym iiima* ' 

itmrtivm -v«f v^i^ XfX^i^ mi^mnmi, Alpheiu* 19.' 

Soaipat. (Dioscor.) s* riim rm /Kf Miimff^ivm 

imni^fu. itm^fh toirmp x'^'' • fimMjif mtf^f. Meleag. 32* 

^Of«. Asclepiad. a6. rif itimxi -«^ moXutiioiu mi» 

yivttfif» Lucill. 45. xfi' 7^* 

futrm ffmvrw tv itm^tif^ itivfnmritof •«•«• «^. ^So. 

Agath. 69« -jtoi «Jg^ff. Piiilip* 7, 

itmrt\/mm •rai pilf^mf. Paul. iiiv/miff -^r ttmmiv, Callim. 

Sil. 4i. • 59. ^/<K;/i0i. Pbilodem. 8. 

imr fk(pm • krff^f h niXitots* Marc. Arg. 1 6. - /i*o«# «v« 

Meleag/ ^ao. XoTriy mt^atm. Tfaeocr. 5. 

ttmrfix^' ' -. ^fii^fi^s* rifXf. - /eoMf imtifots, Antip. Th. 

Paal. Sii. 4i. 56. 

tmyyis, ro imvyis tt o/U/uot^i* HimfAt. tos Xmfit ismi^tt» Stra- 

Damodht. 4. y«/w«. Anti- to46« tois myifMttrt mifiiif» 

phil. 3i. • yios mXfitiSm Dioscor. 11. KoTkMKt 

Bianor. a. ii mfit^vffrov. itvcm rof fimfvf tis mxoms 

mt, 11 3." • yi %«tXxey« flX^^* Rhian. 9. ovti tf 

Philet. I. mito7 tofrts. Antip. Th. 

itm(pmifm -ftrmt fios mvtfis* 59. 

Paul* Sil. €8« tttytifm - fmrt. Myriii. 3. 

tmxim. oarim mmh omgnms itiistfit 'tif, mt, 496. 

Ifitms 0mt}jiits itixffmif. itiiem •<rfiy trfmyfimrm. Pal- 

mt. 700. lad. 39. 

imxfmQfitmt * xfi^^^^* ''o i*Mfif -«^t seuymfos^ Anti- pfail. sa. tiifSs 'Atfoinyc. 
. Nicomed. 3. -oV ^tX^». 

GbristocL EcphK 67, 
i^ivi 'vys wM^lfis fu^fMfm 

MichaeL III. 134, 
j<V«' fiiit. Sinun. Qy. - ^^, 

(niytf^ il 5o5. 
itnnugi»: PhiHp. 74. 

ii9v£»iufipytviit* H. iaQftcplu 
11.5i7. 

itiv$»fAfio^mfl , /«^C^i», 

Tfaebdor. 8. . 

it^vfm^ X^y^iariv. Agatfa. 
3l, 

iiMvt^ - f iK irffAW wnkff^. 
LeQn. Tar. 48. 

rr. AFchiaa ^6. Vido 

iiiimffiti. 
iiicrrofiai -ovffip, Paul. Sil. 
• 74.78. 
iixugnvos . yon ixirftfioi. 

Ari«to i. 
iiKMno\U -<W. «Jl 65 1. 
iixaffniKps, Leoiiti, ig. ^jh^ 

359, 
//«f;fc.«, ^7. 90, 176. ' 

iixigattosy Ilti». ttV,ji6i. -•« 
frif^v^ytf, AiUip. Sid, 

iUtfmsj ftXivift Plulodpm, 

7, -ftov \luvoi, di, 261, 
^<xX/f, XuTot igi i*n\fyjm iixoXittrtfs, Pallad, 137« 

-r«f. flrt^. 35o. 
iiMfenfM .-^ iptifwrm^ 

Agath. 39, 
iUf^ros, Mipis^ Afi!dp. Tfa» 

iUrwff, . »7jif .T» ^srtMt r»vr«« 
Marc. Arg.3. 9«rX«y;ey«ir 
ifMrifm iimvoi %tu , ir«« 
l^/^ff. Sosipat* (Dios^ 
€or.) 3, 

itvtvvf teir^oYn Arofaiaa ^5« 
^vtvtis rr.tfonnv luoivfiMros 
4fWnt9V. «V, 8. ^ifi A- 

ftvuv Xivov^ Strato ^a. 
Clmstod. £cphr* i56, 
xifAnv, Antip, Sid. ay. 
iivnvffa$ nirfpy, Archia« 
a5. «rp»ry iivtvfittjtos^ Leon. 
Tar, 90. ^f^ivn .'A^^vtii^ 

ioXixiv. Id. 78. 
ivfi»^ iiovei iivifois 9iX/ov« 

Leon. Tar. 49. i//»y^f 

itifii»v. Autip, Si4* ^7« 

iivn^tis wfoxiftiv^s^ Dio- 

dor. i5, 
iivff ~ns ovf^vioff. it 280. 

• as Hvuyitcs. ii, 203, ♦ tm 

AX^Mov. «e^. :)09. 
iivntis - fjrr^f 2;v^flj/3^, Pfai- 

1»P- 9 -V»^Sf»r«. Ery- 
ci. i5. 
iivtfris ^ro» teirfOf, Pfailip« 
7«; I^M D £ X% W3 5f X/^ov. Leon. Tar. iS;. 

•Kp.-74. ■ 

iiotxofitmu Asclqsuid. 17« 
itidkufu • oXciXat^ty. A«cle--«> 

piad* 37« 
J^Xov. Aidepiad. 161 Tjii^ 

cand. I. 
J«of«V«. FoUftd. 5a. 
l/«X«if Antip. ^id. Sa. *: 
JijrX«^ooy » ^(r^^or. Antip» Sid* 

61. 
im)sMalms. Eutolm. 4w 
tifcT^^fof. Strato 99. • 
im\M» Callim. 27. imXio* 

fTfiet ffo(po7o. Arclii« 34. 

Qncst* 10« iif[\io7 miU 

fm^m ri»osn Antip* Sid. 

lo4. -ovy «r^f«t. Fallad. 

lOi.a* (lil. 35a.) itfsKavs 

9if XvxifiMvrmSm Leonid* 

Tar. 65. (ubi nunc Ji^* 

wovs.) - iiwXoti ^if/kn'im 0m^ 

r?/. cbi* 701. 
iiwriffvyos -74» xyiitiXu yvxt 

«Qf. Meleag. 93. 
intrifvi - vy«y iyttXfim . <ro- 

^«y. Philodem, 3a« 

(Leett. i44.) 
tifowos, Doaiad. Ar« a, 
iisnfios, Do»iad. Ar. 3« 
Jftfxovi» -rd^f/^' Bianor, a^ ilffHof, k/doi «jpofKXof. An- 

fin. i4. Julian. Aeg^ 4« 

. • xm Xsftoipofimv» PallBd* 

^7- 
li^tfo^ •ffif iiftu AiitipliiL 

36. • 9mt ;i(i8{pBCf imfi%otVn 

Pbaedim.'3« .i ^ • 

itarm^m. Plttk>dL -«e. ^IjoH. 

Baas. II»' •• 

iiffroix^Sf iy/MS iiirrmv» mf^ 

»7». 
if^rtxos -or. fMptrmw» Leon. 

Al..i8. ^ji. .Id..i4. 
ifiyfos -foy ffffv/K»» Meleag, 

j4. 
^iv«ry/^». PaUad. iZ^. 
itifimm • f. Gftttim. 11«- 
i$\pim. Crinag. 2l4. 
^iiip^ofiots. Posidip. 17. 
iiip^tfis* ix^m4 .^mMmimi 

rv/ufMrt liip^ifiios. Anti- 

phii 44. (Lectt. 172.) 
it<PfoXmrtifm. Stat. Atbl. 3o. 
ii(pfias» ^mffrif oiXxvfft 11^1«- 
. f^itnv ii(Pftm avfOfMvof. «A 

s 389* 
ii<Pfos^ 9mfi ii^fovs. Strato 

5o. 
ii^PfovXKiti - fCff? uvrvfm* Fbi-* 

lip. 39. 
fb^v^f -9 K^Kfoir». Arcliel. 
. 9. rctfffov, Meleng. 42. 
. ii(pvt7s srrif^yois. Stralo 

03..r«fr(rvf« Po^idip. i3. 

Kffyr»vfov(. Aenigm. 18. 234 i N 9 B X* ^iX«> BiHxov» Antip. Sid. 

74, ^9^ow.Antip. Th. 

3g. ivtiitQt, Antip.Sid. 

d3. mXI/coy/^Mnasalc. 4. 

ftoftf^ Aeiiigm. 19* 
ilx*^\Kos. Lucili. .93«. ' . 
itxifXof '^tfy icijisiiroy. PbiHp» 

•16. ««yoi/foy. Stat FL 5« 
itX^aitQf '^iltf. LeOQti* 4«> 

«Jioy XMTM xmXov. «J^.^^ia. 

^Jm^ ^vpQwf; Jtd.Aeg^agi 
iixi^*^^ ^'rtp mmyn^^ Fal- 

l*d- 9- 

iiXif*V^9S '^OV VOJf/UOB. Plt- 

tac. ijcoi. " , 

iiX^ffvatfk • in€ UwfAVfS wilfimf 
«l 543. . /«r Mm. Stat. 
AthL 6a. 

Jti^w^, ^£X9f. Antip« Sid» 
i«ii. i>c^M. Id. 106. owo* 
J^v, Antiplul. 39. -JW 
mipnv, Pliilod. aa. -ony 
iy fioreiima, Enphor.a. 

J^J/a» -^f <pivo¥. Philip. 4a. 
(Povm iiifUffoLv iitotXny. 
Chxist. Ecphr, aa^. #i« 
<)/ft/70(y fgffKCtfjv,. ii. 1^6. 

^ffl^of. l^^ad. ai. -fVf IVo. 
Isidor. 4. 

TuB: Oe!n. ^, - nm vvitr» 
tn fntysH-uuf, Pau). 8iL 65. 
- nt$ itvrt^gt Xf xrooc oiJ'. 

4o6. JMfXlyMf • Mr '^XJyw fnvjnar. 

. Antip.Sid. 98. ... ^ 

^#»Xv}</of • #oy «rycyto». Anjti- 

-•phiLi7« 

iMiixiXtv^of »1^« mhrgts. 

Pfailodem. a^; . . 
itmimkos. • om «t^flvr. Leoa^ 

Tar. 47. 
iimptfisi^of iifM9 'Ap^^^V* 

rof. Andronic. IL 399» 

-9f tiifAvro^ seuviuaisfs» 

Leon. Tar. 90. - ^ irlv» 
.'3'«. Anytc l3» -«9 nirtfm 

Antip. Sid. 99. Mnaaalc 

1 6. iwoCpt^rtfOk ywiris ci^ 

Xot. LoU. Bass. 4. 
ifo(pos -^ iv iBvo(»ia»« Simo-«^ 

iiid. fr. 7. 
ioYfn», itayro(po9, LacilL^^. 

^ /utcTi yjyoov. ii, 6ia*^. 

(Leclt. a86.) '•«'i .KK«tro7f 

€vjuico^lov. Luciil. a9« » tn 
' /iioifSv. ii. 739. 
i^Y/LLurl^m, ov oi xoeXify 9 0»^' 

^' kioyfAoifrivtv. Nicarcb. 

11. 
iotis -oy nifo^sn Simmi. i. 

^oi?f ix rixvnf oiivi» fifo» 

3ro'y. Oomin. a. (mvoo in 
' iotu¥* Hionysr 3.> 
iontviA - f <f fciivt nirtt vtiov" 
. (fn. Irmae. a. oy iy- ^^ftc- 

(pii^ffi iontvois, Comet« 
.: IL is ii ioktvm. Chritft. 

Ecphr. i8i. 336. ^jS. l N D. B X. «3S iinifiM -/»v firof$t% liU- 

ciai3. a^* 
ioMt. h 'ii%oi€w ix/^fShn AX" 

chil. fr« l4. 
io*is. JLolL Baas. 5. 
iiXiof • «oy {vXoy. AntiphiL 

24. J» JbX/ov xi^Mf. 

Leon. Tar* 52. -iov «v 

^jpof. AristoteL a. «/«y 

oJor* «^. 667* 
ioXtgis • 9« (piKins. laicilL 

133. 

^oX<;e«i;ai. Nicarch, i3* 
ioXixoYfotipitf. Lieaau Alex. 

JoXiX^^tf f • itvrct ioigoirm. 
Leon. Tar. aS. 

ioTaxos. itoigiffriiios hyovf/Jv^ 
^AJ^ilwmitis io\iX^if* Leoa. 
Tar. 78. yyvffy »xXiyims 
rov Kiisfiios ioXixp** ^^* 
•ip. (^Uiosc) 3. ioXiXov 
vtxSiffKi. Pollian. 3« rov 
^uxfov yigots oi% hldoi 
iiXiXOf' ii' 734. 

toXixif » OToXo^ S^giw. 
Apollonid* i6. *oZ ^«^ 
X«o(. a. 200* «iff ixnfio" 
Xiifs. JnLAeg»3l. -17 rv/, 
Antip. Tii. i8« - 91 uiSvos 
lcrofivy. »i. 584* •x* 
ifgvflLvi^ioif Marc. Arg. a4. 
-X*^*' tfvgtrwp» Crinag. i6. 
»%o?ir oi^9it. ii* '384« 
^X*'' fX^/o^^N Maced» Sg. ioXiXf^ffn/pbi* Faul* SiL 5i. 

ioXofioup^. Faul. SiL 3a. 

JoXOf «fii^f^iMncotfyr/.Maoe- 
don. i5. -«y Jo«toiMyrife 
Bian. 3« . 

io%i(Pfm9. Aristot* PepL 6. 

iofMMS - oy Xm». ei^. ab4.' 

i999iX9is - «](«M'. Paol. SiL 5a« 

Joy^Mfvoi . ffoiro mffxgxm wirou 
Apollonid.'^5. 

iofouunsf Wxr^of. Fiumi. 6. 

^yoexoyXv^of, ffjNlX«. Pha^ 

. niae 3. 

iofttxo^oSrtis. Inedit* 

/orot^ -flMci miyfiiif Xfixois, 
Anyte 8. - «« ^Jvr ^^ ««- 
ry^fif. Leon. Tar. i. «««y- 
yv/ci«yo« tis xguii^v iivmxts. 
Marian. i. yo/w/itfy J^y«x«y 
X9ff«/u«yof. Antip^.Sid«48. 
• te«f rgnris. Titeocr. 2. 

, Eratosth. Sck» 3* xit^. 
^ojuiyot/f« Julian. Aeg. 6« 

^oyi« -yf7 TJipvfot (pv1k.x. 
Hermocr. 2. Eguts fA 
XvffifAtXnf ioftT, Sappho 
fr. lO. oivfiiMfor iovtty 
xfmiiocy. BiiochyL a. - iwy 
irXoxafAovs fojbifiifrovs. Al* 
cae. Meas. 8. ^fhxs Jo« 
yf/r«. Dionys. I. iisariiy 
n>^xrfOiffi ioyiffxs. Agxith. 
68. vtr* ivifiiOifft iof/ofrxt, 
juUaii. Bas. a. 

ioiof$mroiii€i^9f, mi^ lio. 936 -^l K D B X« 

hfK -9> l<f«itfttro vififtv.An-* Arcliias a4« -X» ^wXm^ 

tiit. i.a. (Leolt. 195.) Nicahd, 2. 

^9f «Tf f.tovrof . Me]eag. 26« ^«0X0». l^ovXttf^^v ir^^ flJXstyy 

i$fttx^hiw.' T» ftxffSv iffrium ««J^t of. «J". 628. 

Polystr. 2« hwaxtvm* iiwfmutifmfr^ A"» 

iofirtTtf^^s -oi^ £p.Byz. 3o« pollonid. aS. 

Jo^x«X(V, '.T^ifof nxfffis ^riti iowxKotis - «yfA ^fX«y, 

Ji9^% CaUirn. 11. fotitytif^ Bian. 3. 

Agatb. 25. it*iytut i^^» iotfvuK^oIttif • tm« Inedit, 

x(*X/^«y.&*f(r»Xiw.Id.92. ^^^^« -,ry«if xwinyr ^tgo9 

ibgKis. Tiber. Jll. 2. ^ios j, pj.;^oy. Jo. Barb. 10. 

«i^TiTCitw.Julian.Poly.4. iautti^v^rxv ioMts. Cti- 

iogv. Leon. Tar. 76. irv«y. nag. 28. yfxi/i' itiowtirti. 

Paul. Sil. .60. vir^j» ««/Xot; Diosctir. 1 3. 

^ot^lK^ro^ iiintffts. Xeno- J^ovWrw^ -TOj»/x«Xxf. Agatli. 

crit.a.. 256. . Prooem. 

iogvififsocfof. Lncill. 108. ^oiJ^o^. Philod. Si. 5oiX$'(r- Hermod. L 262. 
iofvxrnros -rovf ir«Xf^/Cc«f. 

Paul. Sa. 23. 
iogwr^tvis • if ( fi^crtXnfs, ii. 

Her. 6. 
iofVffrifoL^ost J^nifrot. ii. 

iiffii% o\^tv iifov. Julian. 
Aeg y.^Oiv oXiyny tvxvf» 
Nicomed. lo. eift. Archias 53. 
iov^»s, Atiti|)bil. p. ieilk,ttvm 

ii. Hcr. 8. 
iovfjtrios 

1(1. Gj. .T/a-y rttiiuv. Ac- 

ni^i^ui. aa. -r/o« «vX/y- 
J]^9/^ Paul. Sil. 67« 
iovoirtov y vtifffAi/Krou Cri- 
nag. 4. -,-rf9V ~«rv^yov. 
7*». - r/«» ^ayiiu» hvXtv,» .tty ymfrfi. Lu- ^•''^'i**»»"'^ » *ro'Xf^o^. Antip. 

cian. 9, Th.33. 

VX/f - /8kf. BuGn. 1. ^9vf«j)f ,. 'tnzou Lucill 95. 

iovXtxitts - ofyr» iovfoirot. i^vgtrvjfis, «r^vfft. Philip. 

Lpon. Tar. 25. >5. 

Jb;>.9f -yy xi^^fOf evVyy. An-« iovfoxifitos t (M* irt}JKttSm 

tij[).3id» ^3, • X«y ^fvyXf^y, Pera. 7* Damoclu s. 
J«XW» fdkoofis. Panl. 8iL 

6a. 
iixfMU Christ* Ecphr. 6« 

"tOf h Xixrff vmtw if$t^ 

cmpUf^. Agatii* 8. 
ifiyfim f ^tuffrm. Gaetnl» 8. 

irXytfoy ifWfms ifiyfiLaroSm 

Macedon. 28« (in. 332.) 

- ros^ ofpvfiUw, Agath. 7 1 . 
-T« ^rfmrifs <pvr»>aiis» 
Leon, Tar. i8. 

ifmMirrttos • olovs atstl^s* ii, 
, aSi. 

ifmxvfroXinis, !!• 5l8. 
ifmnmf • Mrros Huvifh/fioio 
cscMlfmfMt, Archi. S.-noy- 
rm ovmsttfil* Aiitipat,SicL 

iftmirnif fiios* Pallad. 117« 
ifmtsiris, Meleaj^ 55« Stra-^ 

to 88. 
ifmffffmfi^mt • no X'f^*^ oXmiS^ 
Inedit. ffO(p!is iifmimo 
fixtfs» III. 22, 'im/utofos 
stmXifiuus mofimvm ii, a83» 
istofifmt^ iwyf^mrt, iiAlS. 

- fiufos (mti^ofos ofmov. Cal-* 
lim. 37. ^mXtfSf itXoki' 
fomp. Marc. Arg. 11. 629. 

- /uffyif «V i^tu fiioTfvxof* 
Paiil. Sil* 4« 'fiofoi fftttt-' 
riXns. Damoch,'!. •{rr«< 
iiimitp, P^aidip, i3* I N D E X. »37 

ifovifi »^s itttfUfAfi^xwrmt 
ffrxtpvXmi Inedit. xfi^^^ 
fu^ ttifr iXixti ifonirfi^ 
ii* 61 5. •vfy 1« fiirfVf 
iyoiftif* n. 5 1 0. 5 1 9. 

ifimm. if^^tm ifiims iXtxifittm 
Fhilip. 3« 'mifnmf xtftis 
iXjtiims. Meleag. 29« - <^«« 
f4,tfos r«^/vy* Dionys. 9. 
j»y^-ff« mforifmf.. ii. 585, 

• ^o/Mffffwy ro fuXi» Lu- 
cian. Zjm *^mfAifii x<*f<- 
rmf Xoiftm» Pomp.a, .^'fie. 
/uffVM fMVffimf ifitm, ii» 
56o. 

ifittrofotu • fAtfmf fiovaSf mf» 
^M. Leon.Tar. 81. «/Mff- 
yo< x^f<^'f »«i «iyjfrjyy 
i(Pfoihnf. Antip. Sid. 83. 

• rofMfou vrmxw»9. Anyt0 
8. •/Mffy«i» ^ ^ffXi. La^ 
cian* 37 < (ubi nnnc ifo^ 
^/Mffy«w») 

iftlTtts "nf fni vtsiitx^u 

Callim. 4. 
ifTXjos^ Luciil. H0 
ififAVSf ^ftos iifAfimf. |n}. 

Aeg4 59. ififnv fiXiittif. 

Philip. 5o. - vr ifn^pifmf 

mXofMfi Damag, 8. 
ifiosf oiiofifof. Simmi« 6, 

ovaxiOf, Id. 4* 
ifofuuos • mim Xi^fos. Meto- 

med. 3# 
ifofuvs. Antip. tK €;• 93S 'I M D E »♦ SUU Athl. 53. 
tfifnps^ i^KUio* Poinpej* 
jan. 21* 'fnkfii r£t$r97t /uv- 
9aiv. «^* 646» • fftOiS X'^M' 
flois jrorttjUOf/* ' H* 4o|« 

' Tanliis. InedTt. 

ifotf9fos " ns iao mfYifs* PauL 
SiL 5. • •<9 XiijiAwos ieiio¥^ 
Marian. 3. -{7 fa^i. Ma- 
cedon. i4. •« £y5t«. 
Aristodici a. •»» /Uf^wy. 
Strato 5o» infifiLiifttf, ih 
4i6. ofTuXix^y pLfirifts. 
A^ath. a5. m/iA«r»y«, 
PauL Sil. a.^Svlm Tafii- 
Jttir. Antfp. Sid. 5g. -«?; 
uruyivtffffu Meleag. iii. 

^^oqr/^» - ^tf^ti M/iti8oXix« 
fSfoftoffiS* Poflidip. 11. 

tfoffivis '*9tt7s X'f • Philo-»- 
dem. 3a. (Lectt. i44.) 

tfoaitts - fvr» X'^^* P^luL 
Sil. 17. /o7« Theoct. i. 

ifi(tos f ¥ortfi, Simonid. 54* 
4^X4« rhriytts fttiivott ' 
f^(ro(* Antip. Th. 5o. 
in tvoifJtov ;^^urof iovfftt 
ififfos. ii. 695. o& /f- 
thfftfhixtro. «J^.Hcr. 21. 

• ov X^^^fi^* ^* ^^^' 
ifvis 'iitn X/«r«^.Piato i4. 
ifvtvos -y^ /»lX<ri* Antip. 

Sid. a8. ifvoxoirnst rirrti. Anjie i4. 

ifvoxos. leus ii xdri ifvixe^y 
iftiyii ffttfis. ArchimeL 1. 
Km.ri ifvixovs. Archias 7. 

ifvietnttf iXiiectffTOf. Comel» 
Loiigin. I. 

ififryeu, I^oXjmV. Phani. 4. 

ifvs 9 (pifot rof ififffiOf */on 
Marc. Arg. 28, mto' J>voV 
hffi feotXtu^pirov, Lucilh 

. 83. ofJ yif ifeoifvis t7, 

. ot/T ino tehfns. Pailad. 
l3. -«Akfy ifvf fioCKifi^t. 
tti. 6o« iifiyvfofn Myrin» 
2. /c^o(< Zi/yo^ J|fw^. Cri- 
nag 29. «^iV imrifts hri 
ifvts, Zonas 5. ifeuivfottro 
lehftti xeti ifvts. H. 482. 
ix tro/wr feartff fft ifvup 
rir/iiirxfy. Luciil. 83. 

ifviftXof •» X» rv^ov. Pha* 
ni. 5. 

^i/«f9 ^ietifuf. Christ. Ecphr. 
379. 

JtJjf^ fiVfitti fiforoifft toffts 

Kctftfei(pfKffrot ivtu, Simo* 

nid. fr. 1 8. ryxvfffott ivotism 

BacchjL 18: 

ivtffett^iff '^s iyfviefovffjtftM. 

JuL A^g. 27- 

ivfttfAtu, i ioXiipfttr iteirtt 
xfiffffof ffAtv iifttrtti. Ari- 
at^t. FepL 6« iv»otffu$ 
yif. Agath. 33. ov iiftt" 
rM.}St|'ato 55, X N D B xJ S39 

ivfmf Hmf iv(uu* nxot Jwfi Marc. Arg. i. ;^/Xvy. 

h wMtf. Meleag. 53- ii- Leoa. Tar. 37. n»m. H. 

9ii Kt^sftM xtti is Ufmiinvm 1)58. «t#; j^i/xfo^rorai, 

Id. lOl. o^Hovt iwttv ovm* Meleag. i8. 'i^ca^i xwuoiu 

TK. Callioi. 9. fiv iifMf Id. 36. 

aAs 9%rm. Stat. Athl. 4o« iif^mf, filoror mi, 653. 

UfLnot iK,ii\mf ivfAnm$ t/« ivtnnoos *• oois^ tii, 445. 

xfmiinv. Paul. Sil. 7. • ivfjfxnf - ^o^ woXif^ao. Ana- 

iTfm Ai«r«« «/f ofvx^. cr. 77. » 

Adclep* 17. ivs^mvt/s. Cnnagor.*34. 

Jvfteyf -^f xv/M«t.I'liacdim.4. ivfft^i\m(rffos -0*« ihcrvm»' 
iusmlmf. Diotim. 7. Philip. 2)3. 

ivsak^is '^is y«X«. Poly- J^y^if -«f xmj^^v *A^KToigov^ 

aea« 4« - 5^of Xvo-^yr* . Pertea 4. 

Chriatod. 179, mvinf* IV. ^rNiXM^f .«y oif//c«ir iriroij^. 

188. Nicarch. 5. «o/V tiffJ^fum 

ivsifiifimros* SiiiioiI.'fr. i4. mytvffrtimy» Agath. 69. 

ivSKfAftAOgos -^r. Meleag. l5; ivsn/yifros -rt 2^f. «e/, 66'0. 

i^fwa-irrof » ^f^xi' Strato 21. ivsnoXos - of nfnYfAm. mi» 4:i6. 

ivsuvXos , t^ts, Antip. Th. ivsxiXisf , yosarfU Agath. 

29. j%. 

iisfmros. Leon. Tar. 63. ivfxml^im - «#. Leon. Tar. 

irfmmris. mi. Siy» -rof 79. 

olfMv» Archimel. a* iisMu(po9. Lolh Baai. 3« 
iosfiiorost ffof iif» Leon.Tarr Nicarch. 33. 

64. ivsfikmxos. int7vm rm iis^mxkm . 
iisfimy^Sy ;ic5w. Crtnag. 57. Meleag» 24. 

ivsimxfvros -rt intxi- Me- iisf^kms* ;^oXof. Parm. 7. 

leag. 55. ^rm imxfvts, Ib, ivsfM^iytros. Antiphil. ^j. 

109. ivffAix/m¥ot -FM rfy«. Era- 
ivsi<pvxrof* Qu. Maec. 9« tosth. 3. 

ivsiftteros. Meleag. 81. 82. iisfmotfos ^fw ^m>Mfimf. An- 

ivs/fiffifi, trmyou Philipf. 68» , tiplian. 9. 

ivsifms ^mri xmxmyytXt. Me- ivsftti^fin -iff *Aiwt(fttxrtitif. 

leag. 72. 'mrmfitm^ Lcon. AI. 29. 34^ 1 M O S X» 

xittv. Nicaenet. a% 
iisfA9f(pos. Pallad* 5. 
HtfAovvoSf uvXis. Oneit* 7, 
ivsvofitos - ^ Xf /j^ay» ioimatv, 

Nicomed. 3« 
ivsyvfii<pfVTOS - Tf pj-?«y. Cri- 

nag. 37. 
ivsftif^ivou Christod.. Eo> 

phr. 197. 
iitsifsi^nf» iififff» Anyte i4* 
ivs^/jiik(ptXos •Xoi. Herodic. 

II. 65. ' 
ivsntv^is -i« KofffAoy.a, Sjj.' 
ivsfeifiXsntros -r« ^iXf^uiTai. 

Stiato 42. 
ivs*>.oi^i. AntiphiL 43* 
ivsir\oos f K^vr«« GaetuL 7* 
Jv^Xwrof - Tf . ^^. 396. 
ivs^voim 'OVffu oifi^i. P^uL 

SiL 74. 3p. 
ivsoTOfMs y ijnrfijf. StaU 

AthL 3a. 
^vfroicfv^ -xiff Toffif^. oiJ'» 

703. 
ivffTfosm LncilL i5* 
ivsrvxi^m i riyy ^fF«e7Mi rijy 

ufUfipof ivsrvx»y* Pal* 

lad. 8. 

i^SVKOiffTQS - Ttff xi¥Tf0V. Mc- 

leag. 108. 
ivsxtfisf isff yniff^tu ri 

^fX'£9* Pittac ScoL 2k 
ivftiitpos -tfio }^yMX»f4 «V« 

11«« ivsmfimf iivswst, NlCaTch, 

18. 
ivmisxmfMifos. AntiphiL 17. 
im. PaUad« 85. 
impuim - fnii ffmro. Antip; Si^* 

5 1 . »yoy ^fpiie«;i^loi Jiujkv* 
* ffaff^m, Lucian. la. 
imfnrif. Leon. Tar» i4. 
^^oioHiukt iimfoioxs4, Strato 

46. imfoiox^ffau, Leon. 

Tar. 16. ^ . 

imfoioTtis f Xi^ms fitixx^s* 

Meleag. 6. 
Xtfoy -gm ^EXixmnmimy, An- 

tip. Sid. 70. yuXmxT0s. 

imfo^ofim -wr xmfseiv* Ar- 
chimeL i. 

E. 

Ik^, iiv Tf^^vXfy. Meleag. 44. 
yV¥ ikftlf fMTmftnTm 5f- 
j»of. Strato Sj* teyoi^s W-^ 
ffoy myni^y fmf^ Marian. 4. 
X«i/uirfi x^fiTmy fmf^ Sco-v 
lion. 33. To isfSTov ysyvmfm 
Crinag. l a* vfAymy, ii. 5a4* 
To «o5»y. Antip. Sid. 75* 
Xsifirmy. Jul. Aeg. 4l. 
^«^o^ BmXafmTOfos* Alex, 
Aetol. 5. 

fyymi9S% isfis iy^mimy^ Leon« 
Tar. 68^ 

if^oXim - iffms uifMiS itdimpm . 
Meleag* 36* t H D B X* S4I. Lucill* ij^. 

tivffttffu Cjllen. I. 
iyyvxXl^a* fMvff» x^ffih igiff 
'lyyviyuit /MXi». Leoiu 

iyyvSlh. Leo Pkil. izied^ 

lytlgm^ igtniffiy h fiir£l/f, 
IL 5io. Kvitftf. Aguth.3, 
xatmiv, NicarcU. 34. %w-» 
^ov (ptiitgif. «V. Byz. 22« 
ri/u.fiof» Jul. Aeg. 52. 9r^ie- 
^iV" it^tvtrtLf. iii, 176« r j^i- 
/5«Xoy. Tull. Gem. 7. n*V* 
JW^oy sr^ip' uitifftf, CyruSi 
7. iytigttf itvXiif, Ep< 
Byz. 3. 

fytgffiytXtnf* PauL Sil. 4o. 

sytgfft^iurfos* Stat. Atlil.3a. 

iytgfft/uMxiif» NicilM. 1 .. 

iytgffiftxy^ou Alltip« Sid* 87. 

tytgfft^ttifS -y n/rfQf, Phi- 
lip. 33« 

lynufprm * nintt^ti Xieon. 
Tar. 29. , 

lynatfitos f ^§tts. »i, 3. 

Aicae. Mesa. i4. 
lyiMtrae - rttf ixKtfo7* ii, 445. 
iyx*r»iiu (ivfitt), xtiffjs ?• 

^Mo^iy iyxttriiwj laidor. ?• 
iyxotrotXiytt - X/j^r* Lucilh 

69. 
iyxxrotfitiytfVfAtM XvirffXf f^otg» f^igi^ lynotrifitit, mi, 3o3. 

;caXxy aif9if. TuU. Gcm. 

4. ^«yV X/V Paul.Sil. 

58. fsfivftoi w^ rifetft 

Arab. 6b 
iyxotretfottt r tfotfffftp of/(*y* 

Antip. Th. 5i. 
iyxotrotri^Hf/kt - i^ifro ffrig' 

fots» Simonid. io4. ir<- 

x«ir.^fo. «J^. 574. , 
iyxxrotx^^ 'ix*^' ^ifof ifrt* 

niXoif, ii, 607. 
iyxtfrgi^tOi of (piffts ^of ivf- 

xifrgtfftf 7isniu. Euhod. l. 
iyxMiu* ifixXttfft yiwf* Al- 

cae« Mes8. 8. 
iyx\ifittif, Leon. Tar. 53. , 
iyxotfiki^oi, fhtliots ifitots ifi» 

xfifittffot KoXjrots* Car- 

phyll. 2. 
iyxotrtts - riits ixgigttxt ^9- 

^wy. «Jl 398. 
iyxof/(t 'iovffx xvffift Mnar 

aalc. 5i 
tyxonos • nof iic^os* Qu« 

Maec. 7. 
lyxm^y (p^ifot.Dioi, Sttrd* 

12« 

iyxgorio» ^rtovaos Svgotts otvf . 

Mots. Leon* Tar. i^ ' * 
iyxgoiu » ovffit ^iXots oeoffffi 

XxXffVf irrigvytts, Meleag* 

112. 
iyxgiftrm - rttf \oyofi Pallad. 

76. 

Q 34^ 1 if B 1 X. Fliilodem. i5. 
fynvxXos -X«y pagos tfirfffS, 

fyxijtimy - fAOVi filfiX^ HotfuS' 

rmf, at» Sjo, 
fyxuos, 8/uy«y. Meleag. i. 

«voirXov ntrv%iii5. Antipllfl. 

lO. isvgis f:h£cs. Philip. 

23. 
tyKvgu, oKOiots, iyxv^iwffi 

it^iy/u^uai, Arcliil. fr«42i« 

itpty lyxvga%t ivntSm Bac-> 
• chyl. frvi8. 
iyifirtKotfAos» n. 517. 
*Vx*^"> yf«<'*. «^. 87. 
lyx«f/^o/6tfiM. iyx<;c«f«ffTf, 

Fari^cii. 8« 
iy;(«7//UW£0f ■ f^rtfos. Am- 

mian. 23« 
iyX^^^'^^ ' *^^ PfOfilov^ Apol- 
- ]onid. 10. 

Solon Scol. - x^^^tfvyf y. 

ri /oy«^ nfMff% ytyivTmu 

ii. 591. , 
iyXi^*^ 'S^^ri* ii, 9 5. Ivixg^' 

ffi, Nicarcli. 3o. 
t ifXf^^^i^ " laots, ii. 169. 
ttm<Pos f o7vov vi^ir» §is fJW- 

^of. louCIii.2. m f. «</• 

/lif-^iii' Qn. Macc. i.a* 

(ffl. 332.) 
iii^Xtof, XfVffO^oey^^ Vf<>'** 

»«/«(. £p. fiyz. i5. mov -y« yiftoif f}§twrts. 

Arabi. 3, «ro^^ry X«x^«>y. 

«?• 337. 
i/yotf - ieturo ywtitkm. Leon. 

Tar. 64. \ 

ttosf ytfvttf ifipttfi bifrts 

titi. ii, 200. MJL 

Kifu* ovx tiftis ffyof» Bac- 

cliyl. fr. j4. x^^^^i^* 

Panl, Sil. ai. 
iifi^m, ntifijSufnots nigttfftts» 

a, 220. ffi^ttatf iff^PttXioiS» 

ii. Bys. 9. •iifa^cifAiif. 

Macedon. 33. 
iiftiios f fii^s Crinag. 3o. 
l?^Myoy, y^ftiy. Jul. Aeg« 6-' 
fJW -ot/oTi ^vf/iof Rliiun. 1. 

ff^tt ntxg^ ^Xof B^vuof 

itovfftt. Christ. Ecphr, 

219. 
f«ir. Proclus 6. 
f|f«» - troii if ffToy,urf(Tffi 'ri s^ 

\tifov txos, Agatl). 3(j. l:i 

x»i ifCt jvf4imf V^tro iot* 

fAvs fj9«r. Plato 6. s^tro 

X^S^^ ^ Htfto7s ofifAMtVm 

ii. 336. 
f^o^ -y«« frtrtifvmv. Ag.ith, 

73. yvtrSf xui xo^ixm» 

Lucill. 92. ^vfwy. ii. 

398. 
timftvos • yoy ffri(pu3fOf. As-» 

clepiad. 20, - v^ x^*!'^*^^'» 
oti. 593. -yijy oTfiOf* iim 

647« - yo« KO ff9v(p%i» Hieocr. 4* -«ly *Qffm¥. 
Rufin. 1 7« • vit xmXvUms^ 
Ideleaj. ^Ofli. fioriyms.ii. 
65o, 

9Ufifimff^9U Riifin«. ig. ' 

tiJSw • qftctu xmri itftifU 
fift^m- CriDag. 7« 

itimktfMs •fMi %M9s mgifptyi 
Mnasalci, 17« 

tliuf» ^poUonid* a3« 'n^ 
a. 643. 

tiiim ^i&tu. Antip. Th. 56. 

tiiifAmv •'fikofm lemfftfs ifirnsi 
mi. 681. ^ (Lectt 3o3.) 
'fitfts ^v^tfKi Atlien. i. 

iiitfMti ^fitftn ir9f(pvgji. An« 
tiphil. 6. iffxmii. Callinu 
a8. 

tHof* ' h ttitts Sfiff mnfm. 
Cxinag* ,4i« rif /3«ikx«v9V«' 
€taf h tfit'i ^tf^vrt fmmyi 
Macedon* 6. iaifitntf 
t/Ati ftofpSf* Agath« 36« 

itfSvXtfir f fMfpnf» Meleag. 
264 •X« KmfAOfTAy. Ar- 
chias 34. iftvifi ^xh* 
Crinag. 33. 
* iiMm^m • trrtsi PaUad. 6^« 

tintuts» fktr tsHtdns i{t^ifn* 
vms iioZ. Dioscor. 22« 
9tKmiifs 99(pins iftvioXiyoi. 
Leon. Alefx. s.. tiWvjr 
xif*^* ProbL ar^ 17. W» 
fM/s tixmtt ^xvTiftmrm, Qn. 

' Maec. 3. t H D B <• « 243 

ff/jKci^ -««JW itt^f^mt himi^ 

9i4f, Pbilod. 33* (Lectt. 

i45. 
tUtXi(ptsf9S^ X^^M- .Phi- 

lip. i^* 
9iM9f imisf i9t9xi* Lucill. 

io5. 
ttxifitf. Lucill. 17* 
tixififffAth Pbalaec. ^. 
tiX9irifniifos. Leon. AI. 4i. 
tiM^Ofos* he* tUoffiff 7fW 

imfiis. Meleag. 77. ^uu^ 

nkifmv iXKiits timiatfoi. 

Simonid. 64. ' 
tfxm fc fit>Jt99if ifirw. Plii- 

lip. Sj. tfimam fitXt'fifOiS ' 

Tlm^iiis. Ireii. 1* 
dxiif •ifm nmvfotmf 0t»/a«. 

tmf. Archias i4. 
9t\atnlfn .iff xvtftKo^ixtv, 

Macedon^ I9, 
9t}Jm. tfktt fitfiXtf. mi. Si6, 

fiifiXtitof xmri fniffSf ti* 

Xn^ti ifofftfSy. Strato 5o» 

mfi(pi tfff t/Xt7r«M- «^^, ' 

Philet i5. 
9tknii¥ t rmxsytS trrmxis l^f • 

y« iroimt. Ahtiphil, a3. 
9iXicrffm *tr9t sHfim wmfi ^ 

fii^OiS. «/• 2o3. '^iX^tiS 

9tft yovfmffi, ii. i88. 
ttft^ifvtfos. Dosiad. Ara. a. 
9tyiXios . iff ^M, Asclepiad. , 

IL 490. .i#y itXiprym: 

Bian. i4 ^tsts myfns. An- 

Qa '244 I K D S X. 

tipliil.l aS/ 1 it ^xfiv^iv^i» 
' Theodor. 2k ./*!/ Kv§rm. 

JuL Aeg. 6. '>iQti "uygotts. 

Id. 46. 
9h»>ai(potT^s -r* X/y«. Ar- 

chias 7. ' 
f/yecf. Dosiadac Ara 1. 
fivittos 'tif tdx^v nxftfx^', 

/Kiy«y. Crinag. 35. «royo^ 

^hoiUts isotffi^x^ixivots. it. 

678. fAv§f*,iKt(fct. Archias 

39« nhfos ttvoiiif ritotfitti^ 

Theodori 18.- i^v xafitiv» 

Plalo ao. 
9ifH(ptuttit» n. 5x7* ' 
ugtaAi 'tii iXtyns vuvrtXos. 

Antip. Th. 69. I>y« f/. 

gtfitis J itttiyfAt^oi» Xieon. 

Al. 3^. • a/^ Xttifotifi* 
' Antiphil. fi3. Kvir^ttoi. 

Mcleag. 77. 
tifgiov «idc* Antip'. Sid. 87* 

89. Antiphi). 6. 
tifttofios > rtiXugos, ' Leon« 
' • Tar. 9k • fiav itvnirts. 

Anlip. Sid* a6. 
ti^oxotgit > riku^os* Archias 

#j^M. f7j0ov. ii. h65. 

tK« iuovvtf ht ^uvuv uvifft Xv- 
CUfAivfi. ui, 649. 

t/m'A» •KViy v^vMv. K^. 5ai. 

-'i^yr« fiiXos.ui', 2Go. 
tisuvufiuivbi. Nicarch. 5. 
tisuvuyuf ovfuviv. Marian» i. tiiuZrts, ArcesJl, l» 
tisii^yiu 'ii§ux9v, ui, So?. 
iisty^cito 'Xecuv ut*ip, Mace- 

don. 23. 
tisvoiu - tvoTjffu, Agath. 5a. 
tiffo^fituu "' /iiilfftt riv ugfftvA' 

iu^iii fAOvaii ^vB^fiiv, Dios- 
" cor. 29. 
fxus, ovx i*tts Ifrfroxpdrovs^ 

Agath. 69. 

ixuTOvrujevXos - 010 ?0)fiiit, 
Herod. Inscr. 3. - ov ©v* 
fitis. oii, 50I. 
inurovrus -ruiu, Aenigm. 4. 
ittfiuivui ^vovrt vutros. Addae'.3« 
ix/ii»^». iilfiuXt ru SXifU' 

^ot. LiJclIU 38. 
ixfifu^oi, yeovTOS iiifioujj Ifr/ 
• cxoiriXovs. Theodor. i. * 
fAyow->k*.'Thcactct; 2.' 

iuiuvti^fi • itiuvtixus. 'PHiHp. 

35. 

ixiuxuvuoi ^'vXv, Paliad. 5.>. 
fuitros - ro^ ii 'ivnettfv^^l^Kroocf* 

Alpheus 5. 
ixiixof^'^»' Agath. 88. ' 
iuiiu ^inffu 'cri(puvGVS iKi 

•^o^^f/jpoif. Meleag. 6-t,' ^ 
fxinXos - hfXov !^xt. «(f. 61 1. 
ixitii&xu, Diophan. If.aS^. 
ixiiKOSf Xii^^t Tovrov, Dfo- 

Cles 1. 
iKioviu, vecivrtQV ixitiivtifrs 

^oui 0'^ivts. Agath. 34. 
iktoros -rov lltruyt, Posi^Jp. a» I N D S X. -O i*iixi9f. Aenigin. 21. 

gxivfAU *fiaiTU fAXffrmy, He- 
dyl. 1. 

iMiim* Tifv ^$of Ix^iJvxwf* 
Riifiil, 11. ol ^'foi i/c(^v- 
3'90'»». Liacill. 81. 

ixjf^Xi» 'ifns ffxoXiaif, An^ 

tip. Sid. 75. 
ix^Xtfim -ci i<P^O¥ ixo irXo* 

x«^uwy. Antip. Sid» 3a« 

- /Jwi /U0(tfT«X9f ifyoLvitif, 

Agatll. 54. 
Mofim, fM^ofts ifToXin^f» 

£p. Byz. ii.ifi^ff ifrX/. 

y^f. «^. 4ll. «iK /9v^oy 

iii^oftf. Fiiilip. 73. «rxi!. 

X«Mf fifivos ifi^ofof* Id. 

73. 
ix^fmffxu 'XOfrot iiMrvofs «i^. 

417. , 
tJLUaufOff fifrli»* ii^ 6o. 
cxx«/w -'Oif r^s (Pf^ffiffif. 

Pdlad. 11. 
ixxxXvxr^ * rxuXvjify . «^^ff 
. yooy. £vcn. l, 
ixxtnm 'foT X^^i^ ngftrrof^ 

ii. 445. iois ifvdmff 

ixi(pots. Lean. aL. ii« 

jfif 1^^ TiJif ^mfirfntiit* 

siywflCfy, «J". 5^^ 
<M«^«2l^«i. Zonas« 5. 
ixxfim, fMrmiifvm ffVf* 

xifTftf fxxf^ffxt ixiffrifjtt'' 

ftf. Crinag* 5. 
inxo>Junm, ,oixos (i(pimf i{$* X Xuit . yifw. Faul » S 1 } . 

49. 

ixxofiniti, Lucill. 56. 

ixxofiui^m ^ho^s r^f yf^awf. ii, 
86. 

ixxosnm. XtfMt ixxinrtu r^f 

(ptkifputim fiffof. Callini. 

l4. iioxifsns fiUrov. Vsl- 

lad. 67. 
ixxftfnim. irifetf i\if/ios ix* 

xfifikurki. Qu. Maec. 1 • eu 

(III. 33a.) 
ixxgtfiis "fiis fi/ffffif iiciffxv' 

ftof, Paid. 'Sil. 5^. -/£<« 

XfiXtos. Maeed. i3. Z 

iki itSiffat iXieiiks Jxx^i" 
fi^As'. Faul.Sil. 39. 

ixxfAm. Strato 94. 
" ixxfffvm^-^ovffof ffTvygfif ix 
xfxiitfs oivfuf. Mclcag. 6. 

ixxvXim. iyxiipmXof iitxvXiat 
Xidif» Agath. 5^. fftiifftiti 
fjk iitxvXtfffftf vftSf luedit* 
viuf fff is x^ovu' iisxvXttf 
fft. Xnllan. Aeg, 53. frtTVf 
yuivs i. firos. ii. 384. 
^flfos Tjfv rofffffi^ i, ^iffv. 
Pliilip, 6a, Evfftv fft xuT- 
utyiits iitkvXtffffuv. Peis. 
8. Qftf ifcoxovfitfos iitKO' 
\iffJii. Apollin. I. 

ixXuf^iem "fftt. rov ffrt(puvov 
ffrifufos. ii* 1 o4« uv^iitfs 
rfoieos iiiXufA^tf itruf. 246 I H B B X* 

Scolion 3. 'Xifit4m§ fh 
>aos. MeleAg.35. 
|jcX«y^M9« -tXfc3>v. Maqe- 
doil. 38« -Aat^orro rix^^ 
vifs, Agatl^. 48. . 

Fosidip.2i. 

ii^XiXfyff'^ riffoyu Eveii. 

,fuKyais^ «^lm», Antip. Sid. 

I^XfiM - XiXvr«i flroXioV «r^arff- 
ro*. Meleag. 77. J^^u^f. 
Paul. Sil. 9, 

iKfAmyttov , Wrpjf f. Flacc, 4. 

|«/M(«$rO» . vti x't>^ /»». So- 

•ip. (DioBcor.) 3* l/«oV 
iu/inf»s lj»jw* ^y^oF, Pla-^ 

tO 22. 

ijffMffffu. 91; fftutriy ilf^* 

^J^X^r l/f^«/o(ro. Leon. 

Tar. 4i. fx^«^^f «>^r<. 

Rulii]. 28. 
hifM^vm • v^M^M Xvxvor IX«I9'* 

f 9' l^oV^V' Philod. 17. 
j»^ffXffr«» •rMjr ioitiffftMff^ 

' Kmtffu^m, Crijiag. ^i^. 
iicrffVM ^¥tioms. «^. 4 17, 
lieyy^M -fftf. ii.jj. 
ixifiitrm - «tffi <tv;cjf r. «J^. ^39. 
ixtqffipi^^ - (fiffi/uutv myvytof 
. ffxnnrfov, Simm. Al. la. 
l«orr/t Ammian. 12. Maced^ 

39- litoi/Moff. Callim. iS» 

licir«r«o'0'». ryr yfifvw fifvv* 
rns i^tnirmit (pifios» An- 
tip. Sid. X09. 

ix^fgim, iyiixtrr litnign^ ' 
trtm, Leon. Tar. 54, •«!<* 
fmmqmtu mi. Her, 28. 
iKiF/rmfu,mi - rf(rfli#. «J". 395« 
immtrivvvfiu. . ixmhmffw ' m 
hifovs ftrifvyms. Meleag. 
52. xmrm nforivmit ixwtrm» 
ff^s, ii. 2o3. 

inmlm^ iiintt ^ivmrov. Ti- 
beri* i. 

l«irX«7^^ - ffffff XvWm. Antip. 
* Th. 70. (Leclt i55.) 
ixmXnrrofiLtu. Stat Athl. 18. 
ikmo^^iw, Cluiatodor. Ecphr. 

ixnwim^ ioXixiv innofiovffm 
Tfifiov. Mn^alc. i3. 5v. 
/iy «f '«" r^Ptynrif iitni" 
fti fiiorov. Antip. Sid. 4o. 
Offffovs iitniftffftv mi^Xovs. 
Theocr. 19. iitnifi, ffof 
iUiXov. Maced, 2^. r«^9- 
rmv ii. x^S^Tf' Meleag. 1. 
fiifiXov. Leo PhiL 1. ^^ 
X«f 9<r iittus^ iitnofnfft x«- 
fis. Pallad. a. yfift.fmrm . 
iitnivifqt fMt^tT», a. 168. 

ixnf mvvm ^vtis riv ^Xoy/tor» 
PauL Sil. 74. 159. 

ixnfinims^ mi. 169« I N D 9 X* 247 lip. 84. 
ixftf^Xtiirm^ - Xnrot/tf-i». Ni-. 

cias 2. 
iKMf9gim "iii vfwff. Ma* 

rian. 3. ^ 
. Jxnf9(p§iyt0 - ^iJ» (ubi 
uunc 9f9(pvfiv.) Akae. 
liesa. 8, 
hcitfoxitt - w rXf^fl^iiww. 
^ SiauniaB 2« i»x^^* Pam* 
pliiL 2» 
l«<rTW. iiimvfft ^ipTPU 
Theodorid. a- innrivp* 
fiM. Meleag. 66. 
¥nitvfot. rtfA ffkitvftt >^iuu 

i^. 64, 
ktnvgou - foifiityos (p\o(U* 

Mesoiued. 2. 
hifl». riv %«f*y liiiitvw. 
' Macedou. 16. 
hfo^i»* lbfi(pnu rgir»s. 

Gaetul. 9. 
ijc<r«V«rr«. riji' hl ^f^lf iio* 

' ruftnf. Maced. 3. 
lx(roi3««. Hwfiu striums. 
Agath. 43. I» arifvmf 
Htirifiiiff» «'•'•* P*«l-< Sil* 
34. 

Jnffif». iftinJfir. Philip. 71. 

Jjw-i^iw . /f •«rXi5lV. Agath. 8. 

IwifMm - yiw ftfifffvtt. 

Eryci.^. iiirttfM nkifM^ ros. il 386. or*^ ix^/*** 
iiiruf^fs. •tJ'. 695. 
litr«yv« ^pvffMS rus X«f«*« 
Lucill. 64. «^ oVXov l»er«. 
yvcrocrrfr. Philip. 43. ift- * 
T«ty«ffff«*. ii* 4oi. ixr». 
ifitnfr. Aenigm. aa. oi ii 
Wfttiw hirnfiffM §vrl* 
ias* JL.ucian. 6. M(pvnros 
nm,i x?^ttgis i ^oifios Ift- 
TMyv^^jy. Lttcill. 11 5. 
Inrtiym. Ss vov usfi (nvfUv 
of^fHBS inrtivus. m^. 584. 
iiuishns vfSTiOS iitri^tf 
LucilJL 88. XvffsrtXtt 
^ivnan ilofo nml iitriin* 
Id.99. 
iMTf X»« - fVf I yifMf. Aga^h. 
37. iffiv Xf*!'»' InrtXitrtu. 
. «J.711. 
hnriftvm. iiirtfus jiins. ui. 

711. Vide iaro^yft». • 
inrhu -^ri^tso Xf****» Theo- 

dor. 10. 
fjcro^fr. Everi. 10. ifirtiy. 

Agath. 3. 
inrof^isf ifotsini ii. I76. 
IxTor, ly^iios rfiti. Q«» 
Maec. 5. yoiouy. Paul. 
Sil. 35. riifov. Antip. , 
Sid. 80. ijtrir fr urfunt* 
rw. Leon. Tar. 68. 
IjiToV^f, notxtiy iniyrmy. ui. 
737. Ihffimy (puynyuu uh 
343. »48 I N D S X. iKr^MftiXmf f^5fliy.Luc]aii.7. 

kwffiiem - fttrtiti ^iXifs. Dioa* 

corid. 13« i<p^iiv»t. Pal- 

ovyr», Pallad. 33. 
ixrgi^» - of/LgU feoiotyfZvm 
Strato 83. 

Philip. 5o. 
' ncrv^Xoctf. kitrvtpkiitffn* Lu^ 

cill. 38. 
I«t;(>«. Grinag. i5; 
Sxy^it. Aenigtn. 24. 
ixipuyoi, trdivr» avu/t/iM^^^tts 

iii^oiytv noXtfJLou Antip. 

Sid. 5o. 
iK(p»ivm "tts o^YM. Meleag. 

37. ■ 

iuipigt» • «fif y {Zvrts rtfv «ro- 
X«y. «(^. 442. - <pi2*rm 
Ztvs, Lucill. 36. 

in^ofiim. iitCpifintrt^ Paul. Sil. 

in<pogi», iit(pi^crtis^ Dip^- 
•• cor. 22. 
ikipffw. Dioscor, U. 1 5* - oy« 

B««;^y. Paul. Sil. ^8. 

hcx^^^f»' rtyiw 9qv iifAtts 

in^Xotaov* Agatli. 70. 

Macedon. 4. 4rXotiPr»y tU 
iaueivus. Lucian. 3o. oirXoy 
ir«y M«o fiovfiuvuv «T^ooy- 
ixxixv^^f* ^ryci. 6. v ii 
wtftffc^ ri^ti iffi iftyot^ ivififftv iHxixvfiMi, Agatli* 
6l. ififi yt\Zv ifjLfAttesi 
ixxixvfftiu ui, 4l. m/yn 
ixxtxvrui, Ep. Byz. 28« 
ivifi^tv ixx/xvy 7itig0Sm 
ii, 276« n^i^fis ixxvft^i' 
»ov, Autip. Sid. 97. Ix;e«i- 
f/tivus leatXifAus. Irenae.3* 
Apofts fsu^irois iitxi^n /mI- 
Xiffi. Sosip. (Dioscor.) 2. * 
Ikxvrofy S^ryoi. Paul. Sil. l^. 
ii otvrov t^tis, «J",, 262. - ror 
in arigvuv voov. Paul*.S{I« 
34. xifinv T^ffcos ikXtitm 
Mariau. 3. fxxvr* cifM^ 
r». Paul. Sil. 4. 
cXscf;. Pliiiip. 1. 20» 
oX«^f - *y tv3fiff9tv^oi{n Leon» 
Tar. i3, «Mrcr«Xoy «Xi* 
yiyjfrfifciy. Lentul. Gaet« 
3. 'ifs iyforififs. Dionys* 
6. X^jTMf?;. Marian. 2, 
ffff/fAVOV, iif 65o« 
IXo(iy^«f - f yrc ( i^ov^tu, Mar- 

celL Inscr. 5o« 
iXt^i^fis - ns i^ioQV, Philod. 

17. -y Xtfiiii. ii. 194. 
iXttffrgi» - if^tts vi(piii, An- 

tip. Si^. 27. 
iKotrngf Xvgns* Antip. Sid» 

56. 
iXttvftt (Wde iXfiia)) w leo^k^ 
Xoy iiel Xfi^ov nXufftt* iim 
653. rf ifffftvs i(p* ivtt 0x0» 
. leiv jyXftMtr iovf. itm 53., I M O B X. 249 umi r^ivaovs tiXct<r%s (niinc 
iyttyts) tis ort^uvovu 
,Ci,inag. 10. ovTf xttrauyU 
9X«0'« r9ts ito9^%s ruv hiuif 
iejiafxs, Lcon, Tar. 91« 
it iirar9S ii>^^i XoyXflv*' 
«^. 455. Mo7^«. 7f\»fftf 
tis 'A^cifoyT*. ai'. 524. 

riffn. Erycius 11. 1* 
cfkfoy fjLQvc^js iXiffcoiSm «^. 
673. ikeifffftiS Ksy^v^ L«>J1- 
tid. 3. - yp«r« lXat/W|U.*yjy. ♦ 
Nicarch. 4. ijri x^om 
iktiff^tls. Archi. 33. 
VKtttp^fitXtii 'ns roLX^vHis, Cri- 

iiag. 7. 
IXm^o^ -or jroimf iftvyvri- 
^iii. Antip. Th. 4. 9 
^;(0f i^fflfr%9 Vki(pw 
irXloy. LoU. Bass. 2. iXo* 
^ov ^ xo^ivTit rttyeiop x$^' 
yoy. Lucill, 92. • «y ;cf w- 
eixt^uv. II. 475. rrr^iMt» 
f»v. Ilf. 333. - »y xfff «eof 
>ix«f. ApoUonid. i5. 
fioffxri&ti isS.tt» ^-oflcr ^i«- 
^ovf. Rufin. i4. 
lX«(Pf/^« -«y ♦«xv»'. «^- 
. 574. -^oyriiewXy. Anyte 
23. . 
' l\«(p(is - f fl2 afturxTfk.iiMvot* 
Arion. Hymn. 7. -ori^n 
<pXoi. Paul. Sil. 34. -oTfff oy 
3vA«w !?#<#. Crinag, 3o, iX«;^vf -;tt; 9%i<pos* Antip. 
Sicl. io6. 

IX06W (vide IXoetJyio), Jfrffor 
x«j>«oy IXJ. Arcliias 24- 
(ubi nunc oiXf7.) T^y natrot 
cttvriv ttKoi, Callim. 37. 

iXtytin -tiv. i^' ?7'» 
i\tyity»/iA0S -jCtov «roree^oro. 

oi(^. Her. 32. 
tXtyxos f otvos fftnros, . As- 

cle})iad. lO. x«ro^foy 

iciK^ov fXtyxov* Julian. 

Aeg. 4. R Tfxy«« Toy l\ffy- 

;^oy iisiXtff9i. ii, 3i6. 

fXffyx®" ^"' yXt/xfffwroe- 

roy. Onest, 2. 

iXfVx* -ff« e7yo5 Toy rgofF9V» 
Callias II. 3. ov yi^ i Xly- 
Xff*r \i^£tov vTu ^?ifts V^tm 
X^y. Maccdou. 32. «rvfi 
«rvf ijXtyiuv havriov. Bia-* 
11 or. l8« 

iXffffiyof. fMi* *Xff«/y* vnoPktfn. 
Crinag. 1 • * iktfiv» uttrur 
igHtM» fruftMS* Pcrs. 6. 
iXjftnirtgos fitos. ii. 4o8. 

iXffX/^so. |y J»* fxtaoivy iXiXi^t 
yfifxioy» fiov%^s. Cliristvxl. 
Ecphr. 5i. i>JiXiiiv ot» 
ffr^ov ivins, Id. 21 4. iki* 
%ui§v itngetyikovu ii> 
292« ii vivxivos x^^f^f 
iXffX/^ffTo xffffrQ^.Cbriatod. 
Ecphr. 101. 250 i M D B X. iX9vH^t9( 9 rufiifios. Dios- 
cori<l 35, Antip Tli. 60. 

Athl 3o. 

i>atA§fot 'fov ifiMf* Tboo- 
dor. i3* 

iX9(paufVi¥tos . ittf iiiyrm. ii. 
721. 

i)J(Pas , fivif^ioiovs. !Phi]ip« 
39. 

IX<y^«9 «oMvr. Leoii. Tar. 5. 

iXikris -Tor jifAfiov, Leon. 
Tar. 33, • r«7j inrivt^cn» 
Aiilijp. Th. 3g. 

iXi»i/». Agath. 12. 

f>uiy T^iis ^li»v, Maced. 
1 • nXiitkfAOS intiiioofiU9 
lifikots. Christod» a84* xt. 
9ris Tkii xtxiy^storo, Id. 
290, <\«xef yttJ^» fiois* 
Siinmi. i* oko>uov irXiyfAts 
ipigus tkixos, Sinion£l« 
54. Ir^*» ssogii xixvtmi 
i\ini ifinetXos. Theocr.4. 
ytfimv ^'^'^iovs^VKixtss, A- 
poUonid. 8. ion^o^vtTsm 
Strato 9, ifA(ptiqifi9vs 
tiorftiVm Ptolem. 2. nftt- 
royitovs (pQiyixos. Mi»1eag, 
1. $0* iwrttritovs* Anti-' 
phil. a3. 

fkiitnt^ius^ x^iis, Philip. 70« 

iT^iffvw ^oti fnt^c(Px%Js tic 

90S. ii* a86» IM/KJTV^r 
§lXffffti KVfiM ffO^i _^ttfiui' p ^ois. ii, ao3. mcT* ifMy 
fifAtop iXiffffots. Zenod. a. 
'ffttv fiifiXov ino X«f9/y. 
Marc. Arg. 9. ii^ vrt. 
Kokmot iKiitis.'^avl. SiU * 
13« rc«y itfSMS oiytms 
iUitis, Paul. SiL 3o. of^ 
fiti, Antip, Sid. 27. ha^ 
fMiffiv iXi^bn. Paul. SiL 
ifi^tiifftigi eiXix^ffiV frt^/ 
yovvttffi. ii", 188. «X«x- 
/liOiV. Antip. Th. 44. «rv- 
y«M ntgiiryits tMffffOfro. 
Rufin. 6, itfif axgnt *y- 
vvnf ninXos iXiffffoflUvoSm 
ii. 269. i* fiv^oZ fix^y 
iXiffffifi^vos.^ioLn, 8. ifi^o» 
tsiitty fiifM^^ iXiffffifuyt^u 
ii, 52 1 . . irif;i{vr iXtitifdtn 
letft xforuipoifs. Faul. Sil. 
1 2» BfOf/tiif ffnigyau iXiii^ 
fitttov. ii, 4i3. 

i>^xtffixsig ^ f « rfiwxvm. Phi- 
lip, 16. 

i\xnri$^rfifms nrhtxs. Pha- 
ni. 4. 

lX»v«, Ik nivrov fMfot tlXjKv- 
fffl^^yr, Antip. Th. 69. 

I\m»* 1« froror Tkxt. ^ Sti*ato 
17. re> ix^tirov TXMfur. 
Ri\fiu. iG. HnsniXos iffri^ 
^s tXxfi. ii, 348. tivfto9 
fft tis ><tTif XM>aiix t>jiot 
frngos. Philodeni. 33. 
(Lcctt. i45.) -JMF ntff I N 1> S X. 251 liyMUw fiio9* Leou. Tnr. 
55. Tov i(PfifAigio¥ /3/on 
Pallod. 29. 1/ tihs Thtwy 
apX^rviroy K^utitfs. Simo- 
uid. 90. - iMir, rixfm tit 
fUf09, «^«399. ini ji«/u«- 

TOiS mjttrtU OfAfMl TVXffS» 

BUii. Aihl. i4. ixf* «•»* 

idv^yiki^f fknorui »/uLie§» 

xivny» Leen, Tar. 3y. ri 

Xi»fr9r Tkxtrnt. Id* 38. 

X«7i9( ii oi TKnrro wiymv» 

Christ. Ecpbr. a33. - xo- 

/utvof ois oofiu Pallad** 

111. 
tJk.ifHicm 'Stwf fftiftos ifis. 

ArchiLfr. 4a. 
ij^nrvr -irv 9*v\tvfiotroh «^» 

Her. 8. 
ikxtioiiirns. 11, 5i8. 
tKisofjMu Marc. Arg. !• r/r 

jccr l«X«f<. Antip. Th. 56. 
IXsrwfjJ. Agath. !»4. 
fKvrgov , y«r« XiJjS* 'Ai/iivrov. 

n. 3o8.' 
tKvm, tftts vjso Kfttilsit iXtM'- 

^ils. Archil. fr. 24. 
JX^^ 9 xa/ niffJktL. Lucill. a8. 

M^oM ftiw^ «Mif. Theo- 

dor. 11. 
IXtfffer. Agath. 60» -j». 

Pallad. 42." 
ifikfiiT^» - Xirr. Pallad. l4o. 
l/ifti3«(f 'iiats ijinnff 9VS. ii. 

«176. ifAfittffts. Strato 49. 
ifttfiesrim - ^riotrts tJfmSm 

Leon. Tar. 98. 
ffftfimros. Damngct. 3. (IIT* 

33 1.) •rm ruvrm Xvn^iSm 

«/.289. 
if/kfiUnm >4m. »i^.448. -^Xf^ 

irt. Meleag. 46. 
ifikfio\»vs» «^.176. 
I^M/SoXor •X« Iflfi rvfAfiif* ii» 

670. 
• ifiifift^s f wiKtxvt. Leon. 

Tar. 4. • tts tnsi^ms. Id. 8. 
If0,fifi^m - 9mrros iiffnmrosm 

Ifiidor. 3. 
ifififvotnos 1 ^ f«y»vf «. Pbi- 

lip. 5. 
i/mfiv^tos » «frfft. Lr«»on. Tar. 

93. • 5/«r «Tf V<^« Bian. 2» "^ 
^ im ifAfiv^imv. Alex. Ae- - 

tol. 1. if/tfiv^iutt woXtfft. 

Bian. 12. 
ifAf^iffffm* hftfAmimrt ttirrftt^ 

Bian. i5. iif/toffivifv r^tns .' 

ffriffots ivtimiiimTO^ Cri- 

nag. 16. 
ifAutKirnfii». Macedoii.94. 
ifAfAtXiis. Theocr. 18. 
ffA/uofos - f ff *?ifi^m. £p. B3'Z« 

i;w9r«. Ca]llil. 52« 

if/nemi^m •imfftt mvrotu Ni- 
carch. 2. temtimfiois ifiunnU 
^fMu, Aenigni. 23. roU 
ifitnmt^ofiifots. Pallad.5. 252 l "N D » X. i\inx\i, Anlip. Sid. 9. ii. 

iy.Tti^osy ft^oc* LfOn.* Tar. 
61« ifiiryx, Arcbias. 18.' 
<Pi!Xa/. Juliaii. Aeg. .56. 
fiivois. £p. Byz. a6. "iw 
ffxSf^*^oy»Crinag. 19. Iftt- 
(TM/tisyos» Macedon. 2Q. y 
j* *nhia/9t» ffiLXfitc, Dio- 
dor. a. J^i!f$ ^»^«1 //- 
^uts hretffiv. Crinag. 29« 

ifAntigctfAOS 'fAt vuurdXitfS, 

AgHlU. 57. 
, ifii-^ipuftoSf xr9<Pifii, xf» 68l. 2»« 
(LecU. 3o2.) *7. 715. 

i/ULiftjyTfVjiAi, hiftjfiit odovrtc^ 
FauL SiJ. 26. otovrwv o^- 
p^KToy ifiniiitt ^oX^. Ma- 
codou* 16. 

$/nisXiiiWf rovs isotcts l/^irXfX* 
^f/f. Lucill. 65. 

l^jrXf 0^ 9 xstXois iforvxitts. An- 
tip. Sidk 87. roV»y ioioKfi, 
TuU» Gcm. 4. ipmyrtiffiii¥ . 
ifAitXtop tvorroxinf» Da- 
modi. 4* ov^c* T9^ youi' cedon. 10. -ov fAttfrvfiijv. 
rhilodem. 17. -yoet ^Xcct- 
rtis, Anljp. Sid. 55. fioff- 
xo/uJy us^ Plalo 17» »yaX< 
/»9trti, Slat* Athl. 26« «^ivf 
X0(^«(. aJ^. 3i3. 

«7. 684.^.. (Lectt,,3o4.) 
i x«^»ovf iWffd/. Micliael, 
IIL X27. ffAisyovv «rvp, 
Meleag. !kj* /Mtgrvginfm 
Philofl, 17. 

ifArofifl " ins iiiifs o^Xfli. Da- 
inocliar. 9* x«<' y?» ^^* 
' ifA7to§(fiyC Asclepiad. Sg. 
'■/ns (potrdiios ^^us. JuK 
•^^g* ^9- »fA9tfittiffs* PauK 
Sil, 57. 

tfMCfiitti - «l^fy fitv^ois. ui. 
65u 

IJu«rvpof 9 ^iXtosi. Leon. Tar. 
49« - oy T^ttfAifiitt. ii, i!|3% 
fiufitiym Archias l6« yf 
«^or* a* 263. Tfi ^^y^ot 
Td#«e« Meleag. 28. 

ifA.(fotim •yti. ui, 3l3, (xifg fyieXtoy i>uxiiis. iflt(piftt -trui, Paul. Sil. 69« 
Agath^ 83. aqip^ns' H* ifi9>.oi ^ oyo^ Tsir^oy, 'PhiMp. 690. 

iftfsytitf "tiy, di, 292. 
tfAftyioif uvMSl^ Antip. T{l. 
29. if/Lmti lUiy MoSff^y, 

Alca^. Me«8. 12. 
fytfryoosf ifitntxiyn fJtv^o^y, , 
Fosidip, 20. Uiot. Ma- ffA(p§wy , .XoV^'* Meleag. 86. 

ntfis, Lcon. Tar. 81. 
ifi(pvu, iyi^wruy yioy, tii: 

395. 
tfit4fo(pos •m (PiXMiy* PaiiL 

«Sil. 2. I N D E X.: 233 284. 0cy0(\u».Mrlea;;. 11. 
iitfMiMv. Leon. Tor, 4i. 

ifit^^Xf o^f^i 9V99Kn9fAf 
f9s. Philostr. II. 4oo» 

' rtit* Glanr. 5-^ 

tfttu Meleag* 109. 

" it9s. Qu* Maec 6. 
inUXi^^^* '^^^ 'fi^ffov iftux* 
fuiffcut Sffi»$ «^* Meleag» 

lOO. 
nrieXt/^' - iXti^n Tfiiioyru 

tii. 95« •4f»9^tu. LucilL 

38. 
ipmXfyuioSf Ttru^^ Lucttl. 68« 
' fiki n fcm^s ivmXlyKiQv* 

Antip. Sid. 7« 
ivsMiyinfm Agatl). 5» 
iftOi^iffffm *m{ai, Agath. 5:2. 
ffy«2bkO/K«#. ff^r ffr ^y^ ffyvAiw-r 

fofTo, Agath. aa. 

lirftXor. li^«(X' . till^ifftmtai4 
Aribn. Hymm 

imf^s. Aristocl. U* 1084 
oiftivos, Antip. Sid. 49« 
iHf fifismnof ifmgfh* Lu** 
cilL 19« ifmfyit^ mmitif» 
Arabi. 6« . x^)attoi ^ttt 

' (pmhtv^mi ivufftTs» Mace^ 
don» 3o* hmffSs^ stmrihiftf, H.S^y. 
ifmfif^igpf -oy risov^ mfj 

fByz;; a6.- 
itmpt^fiuoSf fjktr m^tsvdirttf. 
^ RliiaM. 1; * . ... 

i^otffM^m 'fffiX^^^^f-yiff^i^ 
. l*hiiip...56« . 
ivmffiovios "iov vlxrttff ivt' 

xf^ioy, ' Antip. Sid- 75. , 
ivttanim - vcnti^n irZfftn/ mr^t- 
.' ii/ji»', Agath, 70. 
lvmvXttmi0Mris^ m^ot. Zonns 2. 
ItmvXiffrifios : lor. ivrfnJi. Aii- 

tip. Sid.a^. . 
KvHtv^^^S -Of r44/coXioifTiy mvttf. 
. . fiOH, Aoton. II. 2'40. - tiv 
. ffHoriuiv rvXiuyas, Julian. 

Aeg. 60. 
pvmvxhtos 'iov fi'foX9V. Ab- 

lip. Sid. 34. 
ffVfltvM. ^wy SBt?r^ovf X^f <^<" 
. Mr^^oi ivmvffofjt4vo9* Noflsift 
- 11. (abi nauc Iro^^o^fvo^y 
iviimos* Hmi iviimos xmt oit- 

ms, Paul/Sil. 3o* -/j/« 

itfiOfMXoit iiftviov* Nicac-* 

net.5. T^rroyffrowf. Agallu 

61, 
ivititt. ui. 4i5. 
ivitftcvvfoi. f/ttyttiXsff iftiti(ott9 

'FixKn^* Nicarch. i6. 
ivii(tfkM* tf ffi fin ttvtvffys h* 
,'iiiits. . Cailim. 17. ryy 
« iviiith 9iiXtv9ov, Hege-- ^ 254 i N p B X. 

hiixofMU - x/r'^ G®8® f^ i^ (ii* 5a. 

X*^»*) Antiphil. 7« Ar- iiftfyos ^irtfov. ii. iuu 

chim. i. |yfyf« mi. 6x2. h. (Lectt. 

htih, iiffffoiXf iviiitfluu* fu^ !l8i6.) 

fimiS: a, lO* ninkHt 9V* Hw^tof, itif. ii^ 3o3* -ey 

^fliyof iviiinm. Alltip. 1/ i^iov ufmris m(^79m 

Sid. 49. nifMf9. Anfip. Sid. 43. 

hififMf ^ftoict xmi fthfot^t* vimf 'E>ax»piiof. Aselo- 

I Leon. Tar. 85; piad. 34. j^m in^cw^u 

hiiau. oTsiXmif ipiitut.FtOiL Alcae« Mesa. 12. '^ff» 

Si]. 17. if xm«f oinipmi iivtm Star. Aib]. 8. 

ly^MMi. Agatliiaa 58. • «cev» h^iofAms, .mX(^o¥ >Mfio. Paul. 

ffct fimrots. Id. 25. Sii. 73. 

i^itxoff' ^tm, Parmen. 6. ly^^ofw. Zona«£a«^ (111.33 1«) 

<» »oy or\itrovttf 'ftifov. t^i^ovf, Alcae» Mcss 8. . 

Paal. Sil. 37« rm fAiviimm. i>totvhof -tof tXxof* Aeacbin» 

CMliim. 17. iiliet. . 

i^itoff ohowiriif, MjritL i. htifvm - ifvffmvrm rmit imm 

• lOf iSof >^«if/ropv» Joam Xtto'^. Antipliii. 16. 

Barb. 9* wi^of Xmmf^s ivlnfitt.oxm fMVffmv ipfi^ftixfis.' 

hiiw tv(PfOffvPnf. Maced. . Pliaenn* a. vrifdot hois 

31. 'tti mxfifAoftt» Anti- iififif. Pallad* io6» tit 

pliil. la. ri fixfu^fof. Id. 35. «»f. 

fvio^tv. mi, 3 1 3. xt ftiXfiv htt^m JCftXotr* An-^ 

ipif9fiim "iovrm AtfivxSp mi- lip* Sid. io5. 

fmv. Maic. Arg. 33. ifitsrm * iiftts* Cluistod* Ec^ 

hifOfitlf ' mffiv>Jimf XviM- phr. lo4. 

^ artimy. mi^ 269. hiffrnfiu, hffrnirmt 9 fimetmm , 

5^v]c(« 'mrm xofmf. mh II 6* y/vy. AgatJi. l4« 

ftivrov -tt, Antiati* i. htffxi^. htaxkn^s mfitus. 

ifivxims. «V. 578. 740. Aaclepiad. l3. 

Pfiv/mt. ifiiv. Antip. Th. 27, hfmirotfm fmmff. Archias 2 7. 

htfA/m ^ 9^#7C littfittc^ hfmrrif - rjff tf ^fil^fc^f • «Jli 

^Xi//Moir«. Srycina il. Her« i5. 1 n i> « X. ' 25$ 

hfctfnts •rw iQVfUur. PanL ADtiphil. S8. m hrm- 

Si). 44. ufiif/ktya ftHfoTt ^iun rfXttfASvmt. mt, 96. 

hfm/r»tf, Joan. Barb. 8« ifrtlfm. iftfrmfMu, Leon* 

• rmts '?mfitvf. Agatit. 36. Tar. 36. irrhm^. Scy- 

fMiwrAif. Faiiil. SiL 60. thin. a. 

hfws, Tull. Lanr. 3. fvrtXvf. »«r» ^ifJjfy. «^ ag6« 

hftrtn •ffs, mi, 428. ifr^nft^u Mf, ii. 65o. 

IrfvxMfi Hfm^ns. Meleag. IW*!^*; «>m^« ^/X9«0'i «^. 738. 

72« « /ov iev/M«ror. Paul. hros • if/tifftfirof, A^chil. fr. 

jSiL« 4a. 3. frr««i mvyfims. Alcae. 

hotmmf» Nicarch. 33« Me^a. 9. 

himXios - tof iitwf* Antip. hro^t nm\*i!f» Anlip. Si<l« 

Sid. loo*' . 63. 

homT^s - of Kv^igtimf. mi, ifrgiipm ifk^^i^mfrm, Autip. 

249. Sid. 38. 

ho^Mhtfs j Uffifisof, Aniip. fn^^xps. Aenigm. a3. 

Sid. 37. 'pthmo n^<ifir*v. frrps^f, ^<«>.tf. Melcag. 77. 

Agath. 57« X"'f' Phalacc. 3. 

hovfiftoff ^oimfis* Biahor. fyr^e^of» 'Araejryfctff. Aristot. 

10. HyiuM miytmkwiL Auti- 

hox>^^*»* Srrato 1. •»• «^< ))bil', 4i. ' 1 

737. -ifffM. «^. 95. tfTvfuf, rr£oxoif' Lconti. i6« 

IVoxo/ -oy fiigof mfMVgiif, tvrvyoi. II. 5 19. ^ y»y /uo* 

Leon. Tar. 96. 5oy. Clirist. Ecphr. 1 ao. 

ft^e^o^ «01 «rJ^fOf. «J'. 191« irXovf ^i ifrvftrmim Cri-* 

h^^myi^m-t^fiyiMf^E^m^ nag. a4. 

tUofm fihl^ti oifs Hfmiliis* iftvnom m^inofrm fimdtit «yrv- 

Panl. SiL 27. «rovrro^ vxifMtrm, Pallad. 

hrmfvm • v^«f. Simmi. 93« 

Rhod. 1. ifrvm ^rvt, ii. 80. 

hrmtpii^m - r«r. mi. 96. ifvfi^i^m. f/tifnov ivv/Sf/^^o 

hrmipimoTfis. mi. 96. cc/ror ri(pof, mi, a5a. ^* 

hri(pios, -tf teifrmf nmi sm- (Lectt. 3oi.) 

Xor hri(piof. Nicand. 3. ifvioifiiot -/«r Xfi^H^* Phi^ 

frXovroc ovx fcior hriifiof. lip. lO. :56 i M P £ X. rif. Anlip.Sid, loo. itmr 

ivimMf» Ammian. x* 

ivtn:m. Hedjrl. 4. (11,527.) 

iiayi.%M» ytwy ifiifirfitQis 

isrigvi» iinyttXfitivetifm di^ 

iistifa • w icx<cy5«y« Ajn* 
inian« 17. «oJ« TivvefQG" 
^-^oy. Micliae]. 111« 127. 

ViottTQs -rM »«0, \n(fos, 
Adrian. 1. 

iittXujeu^uf - i» fevffwfiLa xo- 
jpeiir^. Agath. 8..-^«i< /3»- 
^uovf.. «^* 3 80« , i 

iiulS^a -«Xro /o^ xtfttiats» 
FauL SiL 45. 

iiu/U.9ifi9/M9U '90, tii, 235» 

kiifAtrfQS - oif. «c^. 523. 
iictvuivfAt -^iifdv. Arabi. 4. 
iietviifertt -r» tevfffov. «^. 1. 
ii^vvui 'Vffttt 70 y ^/oy. Pal-^ 

lavl. 4^» ovi^^ ^:;ory srfoiy 

Tf Xo^ ii»w99tcas,m ii* 709. 
iix7e»(pu - ot/o^oc fibv^ois, AU'X« 

Aclol. 5. 
iietreol^VfAt •oXtDXry la^« Ju^ 

iiaii. Aeg* 5i. 
iififi^/uLiw. FLilip. 46» 
iiotvB^is* ArcLil. fr. 3. 
' iittX9iv , ^ifitotfft» Fallad. 48» 
oiekuvvti) ,» f XKaflK roy ;)|j;oXoy« 

«J^. 244. 

ijtvttfi^tt 'iiots, ii. 596. 

t7*f*->« •^f*. PauL Sil* 2. iiffoiytt -j/fr^f Xoy©»'** *J'- 

546» «yfro ^ifAft,9s, Flii- 

lip. r2. 
^i^fvot, 'vattfft uyvts, ' Aoi'* 

niian. i3. 
titrot^u - VTMo^^fe , r»ijy ^Ao- 

rvr«. Pallad. 1 1 6. - r«tf«f. 
iiirttats - ^iv ov» IfKttfi^, Cai-* 

jim. 10. 
iifffiTfAOs •'Ots terifvitv^ ii* 

^ii^tjfAi • tifftv Okieuvrots. "LiCo 

riiil. 4. -iwr^ffm, Pallad* 

116. ' 
iiotiiu^ rov ii^fi^Korot ^«X** 

Xov. Eryciua 6. . 
iiotet^sv, Fannen 8. Strato 

52. 65. 
iiofxtffrifs.^ Lucian. 1 3« 
iivifoot, Dioscorid. 174 , 
iiioXijSf ytvtu* tti, 1 93. 
ixxjiJiji^ofitott 'jfASifos m/yjifft 

os^^yos. Grales 2. 
iKcyui "tfv HtviCvovs* Pallad. 

ia4. 

i'ye»^>,ov, tii^ 28 1. 
iKottyiuXiTts •niot ^^yXi^y. 

Archins 17. 
iieot.tyi^to • wy tfws» Paul. SiL 

i3, 
iietti^ofluu *iV9tt ciif»9S* oti^ 

678. 
ixottvioi^ tf rt veovfifov ivenv^ffot», 

Calliui. 61. ori xifios 
. ixivtffu Marc. Arg. 32. 1 19 D B JC. »57 

iitiLtfm ^if^ €fi$ m^lfnt l*«^»/i#^»rtift •!/. 170. 

.«^^ff/f. Fftllad (>3.' Tftr Philip. 55. rfU k^mat^ 

iffxif. UiiffdM. ii. 3i5. 4^« Biauor. i5. 

iftuir^ufoiuuu. Loll. Basa. 3. ImkvXmV. Leon. Tar. 54. 

iiriMWtf .ifrm. Posidip. l5. Antip. Sid. 95« Agath. 

auumfim* wyr»x^»*«^^*^ !*V«'* 3;.* -X4« *Hf«Sx. Antip« 

fnams mti 0/tfv. Crinng. 44. Tk» 54. 

hgmmrios. Lcon. Tar, 93« fitmvXmf fioSv. Leon.Tar.6. . 

immXitSf fTfofiXir, AgaUi. 8. iirmvfm ^o/xhm wolkMV xvilfftv 

lifmft^mm - fnieofiimt %»((>m>Sit ««• cmfMMros, Nosaia. 4. 

ouytmXtrtv d^tvm. Zona* 9. IffMv^i^^yio^ • loy mvfiyX»^» 

kemfMHfm - yiF rfi' ioKhv* A»- Rhian. 8« 

clepiad. a5. imm<pmofuu. Strato 64. -9^«« 

ixmf mym •tfymytro. mi. 3o8» ro ut^mfns* Agath^ lO. 

hsmMm. ovm iv ffmif rieXM- imtxflttos • /«v «S/ mfeiXv&t 

fMus iiemf^ff»t4 Alcae. xeyiy» Zonaalll. 33 1« 

Mess. 10« iteoyotfm 'nyif^. Anunian', 

ffir«Bv^ojrXo»lM • «oviY« ^t^fA* 1 9« 

/8ov5. Strato 7, i^lyofAmt - #t«i' 5f i/ «roXir* 

ljr»y», mi. 262. Philod. 19. 

htmrm^tf, Theocr. ig« inttsmym ^mymytfs. £ren. 16. 

htmfm^t. Lucian. 19. iirtttiitOf, ^vnovt myB^t.Rn^ 

htmit9t •olxot Znf i't. mi.ibS. ^n. l4« "itm ymarfit otvo- 

^tfff mfifm. Leonti. 20. rtirmtf. Crina«t« 6. 

-/(Pcy rixv^ rfoitmf. Pal-' littxfimifm ^foftt n>jiim¥4 x^f* 

kd. 73. w. Crinag. 3i. 

liTMJy -M' iymiif. Callim. i^tfAfimiift HshMi tV &i^y^ 

i4. Marian. 2; 

iitmfmim - v^xfor itrr^ftt Bfti^ intf^ifm, Antip. Sld. ^f, 

rotfftf, Crinag. l6. in/fmffrot. Agath. aa. - 4f 

immfxtot • tof ttT^Zrof^ Fanl. irmlffft, ii, 66o, 

Sii. j5, ifttft^i^tt^ tetntrlitit (movffoii^ 
imfftfmyif «jy ^mt. Antip., Xs<' X'f^<V irtftfi^tffm, 

Sid. 27. , Marc. Arg. -^aS. ■ »58 l N D E X. : 

J9^»Xjtiii. SliiL AthJ« i4. 

intfX^fM^ok*, Agalh. 72* 
. - x*^ ifivMws filt^Xov, fii, 
. 578. 

Juliati. Acg. 2. (pofit^nf 

iis, ai, 60S. s/fx^>^ «Vt^* 

/SoX/ir^ ii* 456. « 
iittfffiiXos "Ov ix99 ioiilism 

Agatb* Frooem. 
Mobm • m. Calllin. a6. 
iiftexig*9f - '*v J«XoV* Leon. 

Tar. 64. 
itforn^ios -lof 'ov» «it^Jmmv* 

ii,.\6^. ' 
hfw^^fiiim • vo^fr. Stat* 

AtbL4. 
hnviiKffitim 9iM€tfiemrfii^ imV' 

uXtYnotf. Simouid. ji, ii. 

aii. 
Mx*** Hegesip. 4« lul. Aeg. 

68* iTs iffixf' vnitffXof* 

Folystr. 2. m iv iifX» 

iptiovf iifixf* ri^pof ii» 

65 j. Kigiyhn^ inix^if 

ifimgif. Meleag. lai. 
hfittoof. Callim« 27-. Ad* 

dae. 4, 
i^viOf, KVKfOf. Loll. Boss. 1 • 
ini^rof 'roit i/uU^av» Dio- 
uya* a« iixfvm cmiyiovwm 
iffi^roft* F^ul. Sil. i3« 
f/iMfoe. Id. ^6. hfVgf(pis *^#^ vfftfOf/f iouiicov* 

or<y. Simmi. 5. 
iirv;^e'w - jfx« Xft»ro'r. Pbilip. 

79- 
ifttotvu^ ovi iffi^avti yio^tf, 

ArcUias lO. 
iaeifiit^goy, o^viiwf, Jiilyiiu 

Aeg. 57. ioiiilf, CJau- 

dian. 3. 
iififiuim, Xi{ iififimyt. xut 

«ux^m. Meleag. 28. So»* 

eivigov ntiif iitifii/tGt ffv» 

f»s, Tbcodorid. i3. 
iiftfiil^u. fitiSiV istfii^sv - 

ixirXii. Pbalacc. 4. fiki- 

■T|pr iffvuey i^tfiil^ii. Qu. 

Araec. 3« f/t^r tiftfiatT^ovm 

Ar^bimel. 3. 
ifstfiirm^ -ro^» Xocov viifm 

Antip. Sid lob. r«x^<^' 

iiftfitiroftf SWs^wvs Sijnm. 

llbod. 5. 
iiftfiXis 9 ffir^os* Theodor* 

l8. tuigov iififikfirof fitte" 

gi^t ftfiiifAtvof, £ratoatb« 

Scb. 3. 
ifftfiXv^» -o< ^ugov ifucro^ 

fiffv, Leeu. Alexi 10. 
ifftfioim 'fiiffyf,^ Pcrs. 3, 
iffifiinrof» Asclepiad. i4. 
iff/fiovXof, Crinag. 1. 
ifttfiovXi. LuciU. lox 
ifttfifi^ * <V«f vfcvof» ii» 435. 
ffufifivxm 'Kovc iiv9 oiivtti, 

Tymu. 4. MSamr* AesiArio. 1. fEg. 
httfiwwim ^* wyi^Mgflu Agath. 

htfyMf- .»»' fiformf» if. 
710.C. (Lectt. 3o8.) 

Pank Sil. 7. 

iwiyfi<pm, fuifTVS iif oli 
Xvxrdr imyfiiprro. Marc* 
Arg. 4* wi' »X/y« fiifrvt 
iitiyfa^trK Aftdepiad* 
:i7« ^«43^ roc^ tivis9Vt 
;^f7^#. Antiphil. 18. 

htittiyfm, ;t'</iM»V9#« •J^.5g3. 

htlifiit -Mr «fTtfXlvy.. Pal* 
lad. ^J. •is iftAti» xkaim 
f IV Xiy«. LucilL 75« 

htMifs. Theocr. 18» mfo» 
Tftvrif^ifvoy* Antiphil* 
4i, 

httttfffuvm " §if, mt» 96. 

hsiitvis •fiiirw. Bhiau. i« 
• ffvir /8«/(*oy« Archiaj. 16* 
- itt iitmffiimXiift» Stat.' 

. Athl. 5i. 

htittvoflimt - ofMfot iKivitfifit^ 
Ireaa^* i. 

hnttofftitiot « i»p irap^ Bititx^v. 
Phani. 4. 

MtfOfAOs .- ea mffMUH rtTxos 
. B»/StfXaiyor. Antip. Sid. 52* 
«Xjor Zf^v^omy. Satjrn 
Thy- 3, 

kttttnit. is iittttnit, tlt» ll5» 

feiffXjrrf/* «V» «««rrM Mvri» I M D B X. d59 

uittitXseru yivttmi islfi^ 
fftt. Archi]..fr. a6. . ! 

ktiitfvfu^ rJ ttXiot i^Imv* 
vv^f^i^. Leon. Tar. 68. 
^inr iittttfVfMtot. ChaeM^ 
mon. a. «SS^* Miiifv «m«. 
/ttivBf «^tXiPv. > Leon. Tai^, 
96. ilUv^tfinf. PanL^il. 
79- ify^if^ rh ittttwtm- 
fntvts. Hegeaip. 5* > 

hKt{m^ *{n9mit fimtif Xfi^^* 
Leonti. i8« 

hii^y^ fc. Xy v«xf • Beeoh^ 
fr. 8, 

htiiifm, Jfii(9)W4PhaediiD;i« 
• titeti* iwinfm ^ifivnn 

Rhian. i« - ~ . 

imtifmvotf igwit imivrm^ 
Tbeon. 1« ««iX«y httifaft 
fffmu lo. Chi. 1. fierodL 
Alt. Inscr* !• .i 

htiiifos.^9f^ llArcelLInacr* 
19.» - 

htt^Xifim • /Sm icf«Xv*^ 
^T^Xir. . Leon. -.Aktx. ^. 

htt^fmvm*0m$ r-fv^t Hftov. 

. Apollomd. 7- .» ^ 

httBfiffxm . s»t tkVftfActvit 
tsiXtftot. Antip. Th. 53. 

iiri^^viii i, ams. Thoodor. 5» 

ktiitfAmr •fuitm mvtm ^fni% 
Ma^cdon. 27* 

i^tt^fjttu *ifn jeoffi X^ifttSA, 
Lncian* 27. 

itfttrrmf^ 'yottfnttfint» JBnfllid. 9i$Q .i- N D B X. 

.. I. . ifiS. rKbrof» ilffm»v. MHw/tioi» 8trft(o. 89% (libi 

Pallad. 37« nutic. Mr< ««l/tMy.). 

kmmAfmiiiQi » «•» p(vou» /^fXMr. ifrt\ifi^m • «r» « >^fff </• Hc- 

f. Zonas 6. . < ^ dyL 11.' (U.SaG). • Xii^* 

IfiAcw^au . - ifhbm stPfoeyiu ^nv ijptf uui ij^tuji ««/ iffrf. 

.. Xiaeian* ^. ^ - < Lentul. i. 

iwinkftfiitt 'Tf/(rft* Phiiip. lirt\itx^i<rrgt». Theodor. 8. 

«i^O. ItfiXiMi/rirf. Ahtip. Sid. l3» 

iifmifi9s» fMi 90i rwro Xiiiv {iibi nnnc o Xiyffi/ryf)» 

$irtiuffioy ftfTv. Tjmn* 5. hnXaifii^ • idv ^ikXvv. 

imknifQS -ov ]0«»i' ttinf690u. Christod. ^oplir. 167. 

Callim. 4o« kri/iiui^ios - loy. Agatii. 5. 

liMo/Arir/iM* SMWoSV .htmiiftirM novfoy» Bian. l5. 

dv/Mo». Inedif. inifiioiiffiiMt. oTs jolf^* hrofii» 

htitA^.ii. 190. y«Ta. JLeon. T4ir..33. R»« 

krimkfrm -/Viflr^M*. AmmiaB. mmtvs ifrtfiiitotro nvfyois, 

ig. * * . ' «^'^ 293*. fUtiii. Leoii. 

heiuiMim. nato OA. /MoifMy •• Alcx. 3i. 

ms hinXmvo /Airos.mi.e5l. hrtfUfrVf -^it. aiat. Athl. 

imump^m • (fom ifirftf. Apol- 1 1 . ^tafMv, mL Sia.c, 

Ipnid. 5. (Lcctt. 1187.) «^'^«^ i«^^ 

iminfmim.' ^ifimm fufif hei» • fMMfrvfMs. Arat. 1. 

nfmvi roii. mi.jZ^. hrifuMm. ioirrtfSf ntipmXmp 

htiMfofJtnyfiiu vimn nml ymijf imifiifmTO» Peraes 4. 

,Vmm9^i iminfifAmsms, tii. hrtfAtitmm • iiamrrm foim^ 

.'-Byz. ai. 'mfvnrt iwinfi^ .Crinag. 9« 

fMirmi ^Jufmros, Simonid. inifAt(ii(pis. 9vn • iwifUfn^h 

fr. i3. mirfgssm Antip. imfov, 6emia« a. 

8id. 43» ^mms mSi9<,os imo» imtfiif/tipofAiu 'fufos p^oijpff* 

nfifAmro. Antifti. i. Macedou. a4* 

hrimf 9roi 9 Xf/y /JoSr nmi iml- hrtfito^is • ^itms ermifms., 

nforos. ArcbimeL af. ^At^c. Arg. 3:i.- 

immmt^i)<ios , Ilitf • Zonaa. 6. httfAoiftos - tn >iffAmrm, Lcon, 

liriJU0/u«^M. mMifnos Mns ~ Vun* 93. 

.-linjMo^aoy, JUiedk^ hrifvm, -^inifiyvm ^noivm io» i ii n) s sj fSfSts.^ 45. ^ \ .'; ..^ 

. A*UL38..jrfl*v w«.i«<- 

hrtfiiotf ;i50f«irwr#V. Antyp. 
TJb.Si. ^ / 

Pi^to aa. - w» 9ons «w- 

Xov. «e^. 121. 
iminfMft •'fAUtrt tMvs. Af» 

chil. fr. 9« 
iifh^ -«f. 4^. 1 16. 1». 
intfiattAs • rm fiii>mv9fMiimfo 

Leon. Tar. 6. 
i^avfuipitt^s -w «](^«iy. Me- 

Im^. ia5. 
igat>trifios '409 fifoxifrHif i»' 

tii^atty igtiyiy» if* 176. 
k^ifios ^kvntricw fifW* 

Pliani, 6. . 

hhgy^s -w iwJf^j. «/. 179. 
litogHoffivnf Stj-alo 89.. 

. Pliilip. 3. 
iitiisiv» 'OfMf /•/•». Pallttd. 
21. ... 

itUMkinm. MeleB§. ^ loS» 
.iifWi«« iftfutn jhoftir. 
.^^Paul.Sii i. . .. . 
hst^Utf. Philet lT . 
i^udmwtttfti^ fMttii QiU' 
M«ec. i^. kaa^b9tt.\*m 'imfnt «SMr»^ 
LuoilL 6. i* 

imtmr Is .'^rJtti' •f^»^. 

- Pei^a. -. . ■' ' « 

imtifU ^ oMm ^hmtn^ A**^* 

. Tka6. V 

***#^«* •^fr «♦••jw. Theo- 

cr..4.- ^ "^ '" 

ini\§nros «rotr «rNo^iy. <(J'« 

632. - ' V 

imf^iifrm* «r htiftiffi n ffjti* 

X»r (Ubi uiuic ittitflifjf^ 

Atitomed. 3.. 
iwiffQ^cSf uut Xf/y iiirt 

(ubi nlinc iirixf^os) A^-- 

chimel. 2« 

Qu. Maec. ii. 
ini<niSf rm intUfmv «^40«. 

Lco. Phil. 3. 
iiNffxiterm r^mf. CarpliylL i. ^ 
iMxi^m - f ffxljTfTf twfStii* . 

Pliilip. 17. 
itftffMtiitt mnffmtma» m^ft^\ 

rt//tf^r.,Arittot. 1« tSou.. '. 
i«r/iftMfi -Mv ^KoXiroy ^ff«.'. 

Chtistod. Ecphri 2^94 
itstcntfrim ^rS&i Hit Titvkml 

»Hftu. Rufin. 3i. ti"mc/ 

§u ' itetmti ftn&tf tivXtt. 

Strato 9. 
Iinwmrff. Qo. M«ec. tO< Lm o n -xw Tar. 27. '^ • - 

IriMytfvy.^Hi^on Meietg.' 

44. fiXosvfifh. ;«Ul/ 3 it 1 . 

y^ffM. FattL Sil. 56. 9*1^ 

ya»^«f fitir§v tcafris itci- 

cif/tvit. Zenpdot. IL 78. 

^^^«fr««r<X/«iAt|» F^Midijp. 47« 

hfivicMrif , r^ /xXwo-roj. An- 

;.tip-.Si<L 77k 

hfi9iC9M •vnotattftkiiif ^ obrfpy* 

,FauL Sil, 53. fro/S^wy t;^* 

* J;fay. Pallad. l6. t^wXov 
/uop^Jff f9r«0SirK(r«(rv7, Posi- 

<; dip* x8, tc¥^^ocKocf, Id. 6« 

ryy '^E^fff ^Hf.^^* Antip. 

l^Iiess. 52. Qvii 40Mdjtif. 

PauL SiL 4i. 
yeliriichiii ^ ^aicilirots^ iixgv^ 

Agath. ^O» oaeov iiitffiit7» 

* ffuT aoi SvofitiytfiK Xieon. 
Tar. 61. 

iwiffotkf^o^j hitiffic^Xiiff. Panl. 
^iL'^7; •ovcr«y iQitiff. n, 

5ai. 
Smf99Uo '^rritmf. iii, 27 5.' 
hchru^fkOf.- Calliffir 38« 
lflr#oTj»X«« -otf 7J^f« Leott« 

Tar. 47. . 
ki^otf(^ff^$^ Agath^%. 
lar/^l^iy •^fthMWok.JfifM 

nftrm(no^f. Cli^iflOcLEe- 

pbr. i4o. 
kMT$9m9im t409$, it,.j6iU itMto^s f^i^Y mffimt* Ar-** 

ehiL fi*. ai. 
hftiriiXim i^Xe/tilyov tt^^or 

• ^i^o'f. Leoit. Tar. 92. 

imtrr fi^otm ioctffrfi^ots yvfif 
imtffidfwf. Agath. 67. Xov- 
ntlf xotXi/ocfif ovih tTCtaffi' 
^oyuou. Rufin. 36. ovitts 
pviif intffrfi^trotu AiltO- 
mecl. 6. ovJ' oo^o^oy noLl^otf 
$U Itfjt itctffrfi^ptrkti' AS"' 

• depiad. 11. oiii yoif «3- 
\»i Aiyvwrov Alfiviff ^afJt» 

/ fjtov imffrf/<ptrtci4 Anti- 

• phiL a^\ 

iictffCpiyyui - yias xof y» ^ix'* 

trtf, Macedon. 4. 
ifCtff(pfOiyi^oi, ffoi xXiof J?/eof 

itctffipfiytfffft' Stat. AthL 
4^. nifrovs (ptTk>.o7s iictm 

• - ff<p^ocytfffJchovs. Philip. * 5. 
iictff<PvgtQ5 'tof yifocs ivigmf» 

Mafc. Inscr. 3i. •futv 

^ocitfSf nifffAOfi Antip. 

Sidom ai. 
iniffipvfos * ovs' icoiiffrfktm 

'Phiiip.8v 
iwtffxofi* Simonid. 7 5; 
htlfmHrotf 4lMf '£s iic^rmm^ 

^iw l^oofw Niearch. 4. 
itttriKofotu • trtikoiro fikox* 

»ovt. Anti}>« TU. 39. . • 
hrt^f^fmt. PaU^cL ^ i4a. * 

#fvcir» Agath. jQ* * ^hvtru, ^iXoS^. Melteg. 

hctr$lvm mrffhm ViPfin^ ■ 

Bia^or. lo. 
httrir^frf ffms. Niearch, 

i5. * 

Uttfi^ 'xhfoqiM. Alcftto. 

Mes8. 9« 
hftTfiXf*' ^X«yf* irjJ»nr fm 

MiffA9f. Mcleag* 79* 

irvfry. Tiber. III. a. 
ixtrfx»*^» Antipliil. a^.. ' 
'^tcnfi{w 't$ x*^^*^* Agath. 
• 5p Paul. 8ih 48. 
iwhvfifim " m Hfif^tmr 

Ij^im. Tar. 98. tZxot^ 

RlaL Aihl. 44. -1« ««•• 

Hvov^u, Zonas*9. X/xtj»«. 

Paul. SIL 83. 
httTfmicJm -JTMyrof ^ctrfts 
■ ^xwvf. Christod. Ecphr. 
•. 3o^. , . -: 
iirt<pSofitt. ojroVoi y5» initptf' 

fiifjLt^%, Phanocl. 1. 
ixitpif». iifop r9rDt70/u#5«. 

Puol. 8il. 2, 

ifri(p fmt -or» ^ihriy; Dio- 

dor. 5« 
inUpvBJs - /^« itoj^fiv* 

6orn, Long. i. 
hf$xmifimmm9S ^ xor ^wr.' Me- 

leag. 8a* 
iwlxtifw • f« rrXf1V.'neoor« 

16, 1 k i> B X. 8^3 

Leon* ' Tar. 74,- • 
fin;cotf; 9ri99il^< twrA riffit 

iwtxm^tvro^ if* 708« 
iwtx^mm 'ixf^tf mkyos. 

ProbL ar; 7. 
IwtXfiimwrm - rri rl^or ii7ir«. 

BacchyL fr. 1. ' ' 
iwi^vtt - wr. C^rrus 6. 
lirij^iXior - /ov Xii^^fM.m. Qu. 

Maec- 6. 
iwtoyfitos^ tnfiiriff. Addae. '!• 
^iieoiifOfAmt - mivfmyro. mh 

482. 
iwo$nt^m. 'A5iyr«(7oi XfAVffmv 

irrtftniamfAtYt [ut* 3o8. 
i^o«x»^»^ - «f- Posidip. 3. ^ . 
iwoXt7^mivu, oXkus twmXU» 

^itfft %v\Aifots. Paul. Sil. 

5 7 . iwuXtffStiffm fAt i^offst 
. ifjLitXmnlmii. Agath. 2. 
l^oXoXv^M - «Xo'Xvfry. Phi- 

iip. e:-^ : ' , 

. VxofLmi, roiftTim fioi temiimf 
Vfetrmi wo^os. Meicag. 3l. 
r^ i^mvtt wSs ffwtrmt ^ii' 
ror. Scol. i5. ^^ovor ovx 
Kwtrmt. Simm. Rh. 2. Si- 
fimfiiff fffwtro T^ios. Si- 

" monid. 58. 

iwofififim 4|f5jr ri mfovftof* 
Agath. 71. 

'iirififVfii "lifnofftf. PauL SiL 
aS* -rv/u»!. Meleag. 9. 
17. d64 1 N D B.X. 

HAB 3» chiiiieL i. -Hat ixivi^tf. 

kf^tim •9tsxi^gijf»BaccbjL Alc«e. Meu. 9. 

19. tKmvvftin* Mel^ag* i« 2^» 

MftTOfMt 'oififiu^a inilS^f. . Ag^tll. 48. - <«< c»^^ «M«f 

Meleag 67, r«. Leonti. 3. 

i^9fovm m gvfft Pnx^fi^^f» Bia* fttivvfMs* Uttvfflmv intfip 

nor. a. ^ iitwvf^ov, Simpnid. a« 

i^oTfvvm • My l^y« ^vro^ic0(. htm^vm. - «i;a«y flro^iit. Fbilip» 

,«)/jr^. «V. a53. 34. 

iwovttiot. Leou. Tar. 65. IgrM^tXiai!. Scol. Scleuc» 

keo^^mTbs " m * iiffi^rt, ii^ lirwj^fX/v. Q4, Madb. ?• 

. 4l8. I^ity/^itf. <// mi^ovt ro fyxnf 

i0ovfm¥iot - /«r fimffiXSm, Me- «y0«^f 9^ «vio-ot^ Fiulip. 69« 

leag. i4. Syaea. u -/jr- Tov^^ixr^f «2^9X01« tss o}^f 

civ KpoTfimts. £p. Byz. 34« H^mtiamp. Flato jan. 1 • 

htox^m 'OVfAtvos ov^* Apol* igmvwmy vtpiXmi. Anti-» 

lin. 1. phi}. 3i. 

imox9^if*ot • iitu vvfi^au Zo^ Ijpceyo^ . ov^' ofiyoprot ovinot 

nas 6.«. (IIL 33 1). ivsrvxhs tgmvov. mi, 679.. 

iitoifiiios p^oVJ|^of • Leon. Tar. ifmafuos - loy «M^ffot^oK. Foni* 

55. pej. a. m^vgftM, Crinag. 

tttrmfurotf ut^ifm, One8t.'6. ^2» 

imrmnofof • ufJlXniiimf. An- ifmffris. m7itoy iftt^rmL Si- 

tip« Sid. 5i. monid* 57. 

iwritcvXot^^ot ^nfimt. Alcae, ifmvris, Strato 39, 

Meaa. - g ««ir itirfnf. ifmtttfis ^if cipmtfm», »/, 

0.nef t. 6. .. ii5. ^omV M«vffiMj. iK 

htmfMiiot - |iy /8«f «^* PUlip» Sao. 

69. ^ffvyof ttrifyymfp Ju-' IfnW^ »toV »X«/u«i. Myro i« 

lian» Aeg» ^6. ff^«p«« , - »ry Xvfp. ii. 482. •rif 

Chriitod. Ecplijr. ajS. oCXm/w. «V, 721S. 

imtfottiiff tUyiimntf itiffto. Ifmfrixfoot. Rufin. 19. 

Chritt Ecpbr, 94.^o7/9of ifmrit.. ii, 664. 

Mr«^9ir ^fi >mm. ii. do4. ififttvkf Kmt/ iJof.PanLSiLs» X N D B X« 065 Lnciaii. x, wv^is is ri^* 
9^9 n^9ti9f igytifflipf. 
Fanl. 8J1. 37. fkitfrmmsm 
Agath. 64. - sfm»iifmt 
iffuauu riyHf, Inedit» 

ifymffris -ra; Toisii nw^i^m-' 
fitfs. Jaeon./riuc. 8. 

^fymtnf "iru fiif/A^f. An- 
tip. SicL 111, 

iffmrfM^s ^ ffv fiwY. Acl^Ae* 3. 

• y«< wifBs^ Maced. i8« 
MXj^rr^v KwtfJos. Paul* 

^ JSa X3. "hJt^fiims. Ma* 
ccrdoii. i4. -iFflMf ir»X«« 

.. ^«io'4. «J^. 194* 

ifTfir$s -irfrfX«x«r«y.Leon« 

^ Tar. 9. Antip. ^iA, aa. 
^^f. «J^* 339* ntvyxfmy 
kffjifsvt fii^riv* ii. 4^2. 

• vtitf ftrnfmi uixrmfps. An- 
tiphiL {29. • r«JWr . itvimf 
ffOJimf^ Axitip. Sid, a3« 

Ijiy/iioi -r»* Alcae. Mess, 7» 

'fMMftf* mi. l59« icX«<fo7jp. 

«J^. 375.K (Lectt. a88). 
tffw^' mQiiomiXmy^ hfQHf^Sm 

Antip. Th. 9« ifsfi ^xh. 

fgfof 'Afiot^oWXoitf .Agathft 

Maic Arg* 9* 
iffpmofot* LQon* AL 3a« 

Chiiatodor, Eophr. 3 16» 
ffim •01 rvv IfwM^ir tl«. Cri-* iffifiif»9Sf. matimmilmf. Phflo« 
dem. 3o. •^•uS^mfHff* iv'^ 
rflfitos* Phani, 5. 

fffios* (piyyos fvforotSf ^Jiff* 
firmis i^fofios* Alcae. Mtaa» 

ifi!^i^m - rir. Philodem; SO. 

iwXms ifif^y xifitfftf ifi» 

^ivmf. Antiphil. i^4. 
ifi^m -^fi ipwfiimfiify, PdiiL • 

Sii. 3 5. «Mrrs fitirfif l^i- 

5fif. Macedon. 7. 
iftiiu '^t fimnrfof. Aenigin. " 

l5. nirrfoy ifoiitts «Xfv-. 

f«7if fioos. JuL Aeg. aa. 

ly i/btoi fxfos ifoiioi. Zcr 
nodbt. a. - »r ^#* fnur. 
?r^'oif ijri fii/nMffif. ThaU. 
MiL 1. itmfAfAJ} mifms.Qu. 
Maec« 5. I^vor iftifftiu 
rntiL SiL 36. /i4«orf M 
fMffrof iftfffms^ Marc, 
Arg. 4. I;ri ffxiy9r»>or o^^cu 
' Xf^or Ynfms iftiiofniytf, 
Aristo. 3. 9 «r^o «roJwr 
jifiios iftiiofAiftfi Anti-i 
ptiL l4. axtfirmyif x;**f«* 
iftiaofAt^m, Maced, ^4. 
if ^oXoF fm yoiins fiiiri» 
iftiffmf^iyoi. PawL Sil. qG. 
nmt ffiXtf ififiiprp r« x'^«, - 
Xff«. Panl. SiL 7« . 

|£t/K9 «ff mvroifyvrof fim* 
^fon. QiU Maee. 7« 266 1 H D E X* '*Ai«fx. A^t.-5;' • 
iftifciof. Bianor. '7; 
kfArt** iftt^Y T'f 01919^ mfj 
.' af^j.' Tfolns fti^cii^ Al- 

p1io« 9. ififxcLrt vffiig4»Si'- 

-. inon. fr»:8. iir «Ltr^fMt «rv* 

• ||9f. Antip. Sid. 65. h 

< /Sw3'oy ifinrrtf Bianor. 

12» vpivo/Mffv. Agath. 65«. 
¥£tifffA€ii x0»T9s, Anlip. Siii* 

i8. «x^0y iUtif, Id. 6o* 

iC9?Xof ^'oJi.oi/. oe^. 374. 
idifrrui 'riutyos fior^vif, Si- 

iiioii. ILl. ' ivovs Xur^v, 

*7. 335.' 

lued. cuf ^ror. iiti ^mt^s 
Hijv ftvB"^ fju tfiffctrt, Phi- 
lip. 28. fftfffft rfjv ifs^ 
mios irttfTsiv, .Lcon. Tar« 
65. -^uv irviMy»7ir nrtfu* 
ytfftty, Anyte 11* ^ii* 
yvf^vov ificffttv. Incd. r?f 
fiiv ifi^90fA.iviis. (Diosco- 
rid.) Sosip. i« 

^ifvis, -roLS iix^etitovs (abi 
nunc tftrfAovs.) LieOll. 
Tar. a5. . 

ifttfitiv 'fiti xeti t/ufioXM, ii, 
670. 

tffiym* (poiviov in. \otniov ffrjj- 
5t«r oiTfi ifvyji, ii, 2*5o, 
fsnfs Iftiytrtu tevifct, ii. 

976. Ziwf. a. 473. -y#. fitivii diPfiy, Theaetet a* 
" riv \oTs 0ov>^fiifhis ' )Cfih> 

oov iftvyofi,tvfiv. aii, 56« 
ifrwitt "^v' »i, 35j* ti^ot 
• tftvvot. ii, 424, 
iftv^u -tro ietv^iy» Antip. 
^ SLld* 3. •ifJitVW /ft//iMi 

tiCtftoLri. ii, 4ob. 'fAhots 

fAffXots. Paul. SiL i4. 
ifi<Pm - it xificliy xt&tfis, Sim- 

mi. i, -iims wiiw Xf<- 

ftMVd^. Marian. 3, , 
iffffti^», Zenodot.^a. 
ifflfAoOQS -or xiKv^os tfAfMSm 

ros. Crinag. 36, •mtn |mo. 

ns, Poiiipej; iun. i, -»«»v 

imifAovos» Antip. Th. 37. 

• tiv ffK{kiim, Siinonid* 

iia. ijiivm, Antip. Sid. 

78. -oti v5m#. AntipbTfa. 

37. -jf^ir inixroffs, Archi. 

1 7« - OiS xaXifAots* ii, aS^. 
ififfiis. ifttfiiits ipmimy oVif. 

nmt, Chriat. Ecphr. 334. 
iffifioxifins t xoffffi, Philip. 7, 
iftifAoXiKos 9 rimi* Meleag. 

111« 
iffiftAVQfAos -oif. Zo8iin«4« 
ifnfMffvvfff Shtfifioros, Cyl- 

len. 1. -y«ef iyfmvkov 

xi3k,os, Agath. 46« 
iffif*o(ptKns, Paul. Sii. 72/. 
iffifi,wTfis , ^f. Antip. Sid. 

ifi. 
iftfiims, ^EffMis. Simm. Or. I N ly E x; 267 iftfifixnf -"' K/X»Jti. An^ 

tip, Sid/ II.* ^^ 
iflfimXos, Anli|^.Tk. 33, 
^ffyin^op ^ffoio Kk\mvf6it9f 

• ix99* fii* 46^- 

ifi^iiXn* ' • «^of iTfvieflif ; Ar- 
^ -diias 99« -tvftj/^Ufk iim 
By«;26. 

Antip^ 8icl. u^^\ rovt h 

* ifi^itt fnix^ovs. «J'." ii6. 
iflxXuvTOf •TMy^/oyiflnr.-Paul* 

Sil.da. 
^fnmiif -#ot. «#. 307. flroF 

^/«f. fcl. 345* 
ififAVH$ff iMKvyi* Antip, 

Sid. 27. 
^ftmf, tiffi x»i Iv (X^VfftfCtf 

IfwiftOf • 49, ii, 't6^ 

Ifim^m ffAietios Sf rtf ifiitfti 

MfwMf. ArchiaA 1 8. 

^h^itot Taroy ifimtf, An* 

tip. Sid. *5 1 • 

ifif, T^jiro>ifir»f, Loon.Tar.' 

' 10. (fotfiifififfftov tif fftf 

' i'<rtvt- ArcWfti 22. oistirt 

' ffot /^of(put tif Ifftf ffxi' 

/Mf^. Antvp. 8idv 32. 

htff^tfif. Me]f«g. f23, 'hf 

fieunhSfOf. Bys. ii* l8. 

'hffat ^ipiS^Xoif* CfT. 6. 

iftarti^Xtf - ^ B«]i>$^. Leo • Plvi]; 8; ' • w'^itX9iei9ttK 

#^r^^ttp9efof-{iiil>i nnne 4fta» 

fiufttyof). 0»^. ' 5 3 3; 
I|^i9)«rr, i^tif H f iittitifif f.lM*^ 

eiU. 5. oy Hf^s H ffi^ov 
' ^fVTC^ iB^r Tpatyo^; #cAr 

SSt X#inro'r#ooi' oCh oTi^ 

ifHpov kifttf, Rhifin,' ii. 

• (IK '6!>S.)' ftytiXf! fttirmtf 
ifi(P'ttf a^ts, Antip.>TI|^ 
49. ris Xtvnmf ifi<pttf, 
Glnnc. 2.- 

ffKOf , Tfoiitf ifVfAfirt fOK 

• Acerat. 6r. 2» ifiiof*ii% • 
bcr. 7. ^ntxnf 'i^*v/s, 
Crinag. 3&. feokmfiof A«-^ 
K^/^of - ifovffif, Clnrist. 
Ecplir. 310. wmrfi rinot, 
JtiK Aeg, 43« x'^^*'^*^ 

• ffngf ¥x^vffm mXmv. Kven. 
1^1. if 7fHf9t fitiiKofOfiimf, 

' ii. Herc;'2. 
VfHovfof, Meleag. 129, 
Vffitm 9 iiftrlifofi ' Ph il ox. TL 

6S. fffit 4x\ty Kofif^v. 

Siinonid.' 91. tfimm'iro» 

' ft/Uf cmfub^m, Phnni. 3. 

iff0fi^y^fl •fff ^ftxrif iottfno" 

'fiuf, Pallad. 4o. 
fffAmtof^otf, Nicarcfa.r20r ' 
if/miif, ttcif of. Marc Arg« i3* 
^o^. fiof Kiyt)]9«s0. Dioeoar» 

25. lilm(f>iiif. Polyali». '1. 

KtKfoiriiif co(po9,*ii* €l2. «08 I N » B X» (Lectt. ^287«) mj^Xuipto^ 

yf9t(pm. Meleag. i^ 55. 
*fif*f» ri«r«*, Arabi.,5, - i^* 

9uif *Ofrv^h^v^ ^QssU 9» 
tfnnvrisf ftvs, Autifiliil. 22, 

\Antip« TheM« 63. -ry» 
. axoXtip vriim* Fhilip* 45« 

ifKi^t» mmv «M«y« Chmt. 
£cplir. 2Ho. i xfi^^f* 
Jul. Aeg, 5., •^ffvtfoi rvr 
IvX^., Pliilip. 9: nf9fiue 
. «i^a^ tpcidiis. .. Simiu. 
Th. a* 

Vfmtdkjos 'Ov (ptKittftf70p vtO' 
. .^ffiXy. Mejeag. 1. 53. 

iffMris. Atitip, Tlf« 53. 

I^/m» «/f Tflc;i^«y9y ^fs$ rotiih 
Kit^otiv» TuU. Laur. 3. 
%W. AnUp. Th.^5. IJ. 
fot KoTvo ^iXps^ Anlip, 
Th. 64. ^fo. Meleag: 
60. 63. Tyiim.4« t^ftr 
ivJw, Rufin« 10, ^i^rt 
ifn^ F^Jiad. i4o,,^. 
rirfo0os i^fmv.. Le.on, 

.'Tfll*. 95« «i mylKmtoi x/^ 
fts tJ/ffFT*. AnUp/rh.^^. 

if^imst XtsfAmv» Marian. .o.* 
« - miofTm ^iftm, Anyte 8. 
ifuitibm • «^f wfismnm miioi. 
Leoii« Tar. 47. -fra. ifi^ttfim , * imtiift^9t^ CLwk& 

dian. a, 
.ifvx», ov yif unfis Hfvma» 

Ag^lh. 45. 
^Sp«^« 9 X|i^c« FauL 8]1;46; 
SMfXff^ X^«yo<- M/X»y. 
Ghiijst^ Ecphr. a3o« ««-. 
; . ,r^«^«»Antip. Th. 19. 
ifVfAviu, Hfms ymfit^Xjinw 
ifvfmviv. Simm» BJi* '5« 
(IL 525.) • y«^ vitfovtm Id*' 
5. - yor«rv n«il^. ' Jn*» 
Ltn. .Aeg. 5u *virmT09 
ttf^s^ Acerat. . 
ifvtivivmros. Statyll. Flaoo.5, 
ifwfi^fif^, 44xrfn. Fhilo" 

dem. 37. 

ifmni^s 9 myuufm^ Philip. 5« 

Ifvitf. mims tffvfftv» mt. yu3* 

ms maro ^x^ifVffmvro mti' 

. vts. Pera. 4« «tV^iyy. ftnm» 

riiffft9, ifvffffifMv^ Antip. 

Sid. a;. . 

ifmi f i mtfl Kvitftfs. mt. 444. 

mmofrts. »^.454. 
ifmfiuevim. Agath. l8. 
ifmf^kt fiy^iiPfiros. PaiU. 
SiL 7« ./«1 foff^i^ot. Id. 
4a. m)^fSfftu ^aXtffi ^ 
\ft^v ift»ftm»4fi. Rufin. 5. 
.Arf iHfts ifittf. P«iil. 
Sil. a5. . . 
ifmfUvst». Antipb«n.4. 
iftfTtmt -fi/ff# n^n^i. Ma- 
rian. 5« 1 N D £ X. 169 iftrrk -f/If» fiiTou Crinag. 

46. 
ifmt4yfu(P9s, Meleag* 12S. • 
ifmronTiiw^ MeleAg. 119. j^ i3« a5. a^ • fof aiyn^ 
fiov iivuHot. Leon. Tar. i. 

iatrv/M^mt « wo^im» oc J. 359. i^vXaf. LeoiitbScliol.i5. r^^aifw. Leon. ,Tar. 64. 
ha^fim - t<. »^« 6 12.^* - ^^f iffX^fAft ^auitffuv* (Lectl. 2a6,7 .«m^^^iV. 

46a. ^itrtts. tci, 584« 
ismvYmj^m* Diotim. 1. 
ttmxf**l^on. Tar. 38« 
isnkwtn ^ns nmifif. Mace- 

don* 3o. 
fffSos. Leon. Tar. 69. An- 
. tip* Sid. 61 • 
lir^». Liician. 7. 
ittfAOSf ifmffrmv, Flato 7« 

«^. 337. (fri<pifm¥ StAt: 

AthL 32. 46. rwiwv. Aii- Chris». Ecphr.3i6. 

iffx»fii -vy nfoniiieov, Phi« 

lip. i3. 
iffxiftos -iov^ mvf, Anfip. 

Sid. GS. 

hX^*i - «' ^tt>MfAtVOS, 

Theodor. \5^Ktfivm. ii. 

. p05 l^>^/Ufyor» »Jl 198. 
I^^^fiir /»f •rAff fnotfffs. Joam 

Bikrbt 11. 

f(irM5ffy» Dioscor. 19, 

tip. Sid. 43. fntXtCirittf hri^» - ^?ff. Tq||^ Lanr. 3. 

mM nvti^s xmt mvfis. Ai- lr«#fir« -trew. Jul. Aeg. 43, 

teuio 2. ' irmifoiosf ffriX^s, AntiphiK 

lo/wroW-uor x^f*"»*^*^*»'* 1.-0«^ l»* MnVoff. My- 

ApoUonid* 6. • rin. 2. 

i^iftosf i^v5oy« Philod^ »6. ir«ij>/f. Autip. Th. 22. 

^i99 mri^ms* Dioscortf ii.- irmtfiwos. Strato 86^ 
. -/jTf «Xof. mi. S%0. X^»- ^«fo^» /S/of rof J0^ft7f frM* 
' fof. mi. 612.C. (Lectt. ^ov. Meleag. 122. 
aSy.) > ->oy W^ioi^ vjryor.'^ Jrfoy. «I 565. 
Lcon. Tar.78. -Aff Sfirv. irffi^nXos -ow. Lndll. 5. 
Strato'19. ' irofi^jonos » m JSfw. 

i^fctfaos - «f «rwX»!» «fw Hhi^au.'-!. 
''^fvm99o(mii^u Asclepiad; irtfirfoftos , offAsi tixnu 
. 29^ (ubi nane JmjpiWiKr) . Paitl. SJ1« 69«* 
ffntfosf m^if. .Paa\. «tiil. irtfOH^if-iri^mstK^s. An- ?70 t V D S X. . "iifi. Tli. 3. 9VX ^rifi^s rw 

^^tJ*. Tlieocr, 9« 
hniMs - <ov Tfvy^m^if» Maca- 

hnTVfiLiti. Julian. Aeg« 33« 
IrnrvfMy. Arciii^. fr. 3 1 • An- 

lip« SicU !• ii* 61 • 3o3« 
IrvMmv f Kogvv^v, Leon* 
. Tar. i4. 

irotfnos 9 m ifinv* Antiphil. 
, 35. irotjtcot ov fiwXtfMU^ 

Philodeni. i. ovh ufttifns^ 

itotafAOv i ivrtjf ir^tfMTt'' 

fos. Slrato 26. 
' irotfA^rifi^os - f/Ms X9^g'f* An- 

tip. Th, 4o, 
frvfifiSt iis ii fiit ^mM fTtl- 

^. Maced. :)8.^. (UL 

332.)' 

w. Noasis. 7. ## irv^f 
Mvitts, Alphe. 3. Iri«^# 
l^^m. Nicarch. 36. m- 
X^ftOfAhov ivwtv fffQU 
Meleag. 85. 

9ittyis « iis fAiXtvffm. Anti-; 
. phil. 29. 

9vmygim -.y^f* >Myi^$fm. 
Leou.Tai*. .17. Phan. f. 
"(Sv iifm^ ytitwff yitt^* 

> ^Yiiiau.Aeg. 9. 

tvuygia, Alphe. 9. Antip. 

k^i^xygoi - ov X/ydiOf Qu.Maec. 
y« • f ir 4rijMir«ir. Rhiau. 8» |jr' hc^^*' Crinag.» aS» 

nifMMroit. Zosim. 1. 
fvtt#f. Agatb. 55. 
tvM^fti - ovo^Kv. aJl 353; 
«vtid^Xff -«y ytftimv, Stat» 

Athl 34. 
ovttitop 9 rtttois Bto¥ i^tnim 

Dipscor.35. Leon. Tar. 

f vMXJ^jff •> ili trivrov (pvKOSj, ui^ 
399. 'iit x'^» Herod. 
Inscr. 24. 

tvtiXiptros 9 91/0*^47. Leon. 
Tar. 55 

tviifAWtXoSf ii^ 644. 11. 5lO. 
' 517. 

ipivtfnos» Crinag. 23. 
aimv^tfAOSf 9^9. Agath. 39. 

• ov 7j9iy. Meleag. i. 
fVMir^v^ - ^«7 wef(ffvfjim Auti* 

phiL 6*. 
tvmPTifros -ror mti Bai»» ^j. 

ao3. . 

tvmfvof* Myrio. 1« • yfio oiism 

Leon. Tar. 98. 
iiifoxas -Tfu gmxn oXitfiJff. 
Agath. 3o. -rov ««Xmi«. 
Leon. Al. 36. 
tSmfX9Sp ifanoXavs» Fhfi- 
. ni. 7. 

aimctiff Avouof. Leon. Tar« 
. 3o. 

fvwmc. Marc. Arg. 26» « rit 
Aio'tvm. Proclt 6. •roitf 
. 0irrf9(f»$» ii^ 4l2. Tar. 9- , 

tv»(piiff x'*^"*"- Agall. 8» 
9ifi)J(pttfos - 940 iUvii, PrpbU 

«r. i6. 
tifioffiil -9» tfO^Ht if ikiu 

Leon. AK 3. 

nae. 3. 

Hifivrgvs -vy o^yiioi* Ma* 

rian. a. 
nf»fMs. Antip. Th. 19^ 
wiytvhns - rms ira*tois» Sira- 

to 37. 
iiytyiil • /yr- Ifmriv. ii» 664* , 
tvfif^s, CalJinu 45. 
tvyXtif - »7« ^^ff^i» Leoiu 

Tar* ined. 

Chriatodor. Ecphr. 1, 
tiyXv(Pns - «Ms ««X«/cm« Da- 

moch^ a. . . . 
tvyXtto^o^or .-0'«y o7i«y. Qn* 

Maec. 11. 
AyyjtfTrQs •rov. «/« 543« 
tiyvtsseros - tom ui^tQSm 

Chriftt, Ecpbr. a4o« 
tipiifAmp iifMS*8U^UAM. 

a6m • /u«y. ra ^fsif^fim» 
. Agatb^ 4o.. 
tiyftt^pis. Leom AL u« 

• iof rix^nf ogytv^u. Favl, 

Sil« 61 • -ff»F )fKX«|iiwy* 

Id.5a. 
wyugts, niKn. Fhilip. 23, .1 N P B X. a?! 

tiioiiioiXof -Xw >«^y, 3qc- 

chyl. i4. 
tvitvigos - 0» <^^/of. Siinm. 

Rb. 3. -'ov <&oXoi7f. Di^*- 

iiys» 6. vXif^» AUae. 

Meas. 8, -y Ai<rfi<^. ii^ 

736. 
tiiixin - /jff ayatypiTtvm tii. 

6io, 
tyiivtfros "Tos rfvvotyflc. Lcon. 

Tar. 4. 
tvitos^ 'X^i^^ «orpwy. Dio- 

ny/s. 3* ffvJiof K^^ ft\Siy» 
. tiin .3l. -<or ««/ jr^trMf- 

yXwffyr*. «Jl. Byz» ,33. y«- 

Xvr^f ffv^i« iritFTo^^tdynif» 

Tlieaet. u» tvius isi>ros 
, teof(ftV£S7otu Agat h. , 5 7 . 
tvioy.ii;. aii, 6lJ>. Z». (LtClt. 

2.87.) 

tiioMfiko s^ (p vX«/. Lc o )i. 
. Tl)r. 27* niyro^ty^ siim. 

tvifpftfis '^(ytov uXMornftSm Axi-* 
, tip.Sid. d6. 
tvJii " irm 9rivr9S f tvilru S^tm 
Tfov Hotxiy, Simonid. fr« 7. , 
tvtt£9s "ovs ois, Leon. Tar* 

.98- 
tvffWyr - ish vJW^. \ Antip; 

Th. 1. 

titielsi. Antip. Tb. 57« • /«# 

' fv^fiiy. Michael. IIL lao» 

vrro^TTvr. «J". 58a* 
tvtniro^MTts - rtr. Niparch* 4| Atgyos. ii. 207. m^fii» .«. «V. 65. 

9it^»is .«« /o>4). Simm. ^y^fMS -«» ^vixxQalmy. loa 

Kli. 5. CW. .1. 

wifxTttf ^rms. Antip. Th. «;5w«ir«f , ^«y,'. Leon. 

3o, iNr, 2 

fi^i/Xm^ , fi%\MT.^». Ccreal. 2. tvMxof . x» y ^/aff«*y. it. 553. 

ti^vi ^vftt fiMioL Soaip. iviis ^tiii Xvfftrcf. Aniip. 

(Dio«cor.) 3. Tli. 70. (l^cctt. 255.) 

iii^m$ it^r^os. ii. ZjQ. tvfn^os ' ovs ^vnzoXlus. Piii- 

9Vn»oos -^xoot ^ttroTs. JLeon. lip. 10. 

Tar. 29. *wi*»of , ^^if ivi^m, Phi- 

fv^aXvf -/w x«fAriw. Jul. lip, 6a. .jr«r «fiWpwy.^ 

.^ Aeg. 56. * XI» ^Xm. Afclepitid. 29. 

Asyte 6. .Xl«r ofiif/k» oitCTos ^to¥ iro^oy, jit. 168. 

vow. PlatQ 20. tiiirx*os. Marc. Arg. 1. 

w^iTos . rof ofXf^riv feoim. ovxeufos - ov «fiV«f. Plato 8. 

Diofcorid. 28. tixtttgms, iinfiiaifs. Per». 3, 

ti^nrif -^» »09fMf. Da- ovxifAXTOs ♦-rw ^Amfnixov 

moch. i. tfr/;(gay, Ajitij • Th. 24* 

fw^^Xor , «i?. Crinag. 26. - ross irrtq^itotf. Stat. 

9v^if»ros, Asclepiad. 5. Athl. 1. 

ffv^v^of . ov tX«(PirM3fif f . Cri- fvx«^«i« .«<vfr« XfAt«cy«, 

iiag. 7. «rf«f X/yoy« Meleag. 1. 33. 

Theaetet. 1. -^ n»y/. nxtifseos, ix»n. ii. 344. 

Zoaim. 3. • oif 1 jMiX«/c*oif. . «rtv «X«j>r. «/. 253. ^X. 

, Qu. Maeci 8. XtUbf. AgatL 25« AnfAn- 

wHottvfQs • ov iXailiiy. Leoh. r^of. PhiJip. 76. iitifns. 

* Tar. i3. - II. 5io. .irf Afovvtfy. Ni-* 

tv^txros "Tov Koitr^tov tvtftlns. * carch. 9. .irfif ihipt€t. 

'.Lcon.ALi8. Cyllen. 1» Xfx<^«f« 

tv^fiit ovrgtxt ifkkrgtf. • Theact. 2. -ovf sJfXjimif. 

'Cuipliyll. 1. Mnaaalc. lo. 
ft!>^ obf -oy xtgxliot. Archiaa fimiX«Jff| ^f^Yf- Plato i4. 

11. * ifrlfiu^foy iffiimf» Alcac. Mcss. 12. - o v |M«X. 

'lUl. Ar^. 37. mf. Mnasalc. iji. viHifftfH •^fii\u. AroldM . Leout* Tar« 1« Antip^ 

21, SicL a8. 

mon. 3r<(y^(^ Tlie- Antip* Sii 17, 

aet* 3*..., . . tvKqKirot •trw X/i^oio^ ,JaJ. 

ffvjc^Xo^ , ^ ict(pv}>.eiio ffip^J^mt^ Aeg« 6« 

. «^. a3a< • ffv Jd^i/fff mtoIm. tvnofios •fM fMiXm^ Melpag, 

Plato i5. . .. ^ip. . 

XoYovf l^ffir* flij^. 445* piad. 5* • 

nuunos, *EXmm9A Oioscon ^vnfnros *rov Kvwftht rv- 
• a5. .,* ^««V. Antip. Th. 22. 

$ixlm¥ • oi^ y^oy-c «^. ^y** ^* ffvxf ncf or « ros fUrou Antip. 
ffv«X««f -1« Xfkpy trmitmf, .»^« Sid. 22. 

S^i^ am^ffiWmaf, mi.J^d» ffSx^Qi «ot^ JSf« • ^pirfi/s. 
tvmXst^m^ .mji(f^myyUfurifmf lieott. Tar« 5g* 

. ffttxX^iVfa» fmomv. Sap- ffv»j»<5or« j^or. Addae. 1.-* 

pho. a. . >» ivuformXoif sA^rmyiii Leon. 

nnk»ht.nt.if9^hii*.J^ '"' Tar, S^'. -Xo« x^jfikih. 

ffwXffMs..Ac^ia««.i. . ' C3audiajd. '2. ^ -^ 

oinknfim '«•^«Xffor «r owiXy» oivraCtoi r i nf K.Mefihi4 An« 

. f ff«ftfi BoUiMi. 3. ' tip. Tfa. aa. #/»i^(^ij^« 
IvicX^fOf - or - (soi^fiTym, An«^ ApoIIon. 1 7. • «iV iihHlp» 
tip. Sid* 45. , Antip, Th. 9. ^r. Cri- 

ffvxXw^of * 9«o X/yov< Qa« nag« la* • mp* '%t(iiAmf. 
. Maec. 7* -oy Pn/mm, An- Theom "i* . ^*'U ^ ^ 

tip« Sid. 119« »^« 59» ^' iinrlmvoff noifif. Agailu.GA. 

MiffV/MOf «ov niprfif #4^V« ffv»T9TO«'.*ror «^XaSrffy* Cra- 

A«Ie{ib*;3o* te»6. 

.iuicoX/9 * 9^ ir^ f jio/. A^dAC. 7. ivxr//Uffyof ' » ;f ^tmf/ifi* mfi s5 7 9« 

ffvxoXofy *jyj^ff|!/»9 ^vfxoXof «vmvXi/ ni^» XiiX<yr. Lq<94^. 

' W(N. Ptt-nieno )5. (Lectt. tiyJuyi ^^yy^ rfmtHim. |fauL 
177.) ^XotfomXff. Antip. SiL 6^4 'iffm iofovf.jy),. 
Th. lo. *X$i Ifydritosi A^fr 52» 
yoLIlLP.^. S ••iJX«Xof.'Melea]g. 107. Phi- 
lod. 32. (Lectt., i44.) 
•^^-M.'*Ayg. 17. - 

«JX«%oey9f% fic^. 65o. ' 

i^L^a&Tv. Pattl. Sil. 57. '■ 

ffSx^xr^o; - ov Ki^^^ii^ii Ma- 

. b<iioii;^7.' 

«wX*XV^ » ^«Xflc^of. ' Artyter 
■ ^^^i6; »^x^ ' Kifcgiv. ' L«»€>a. 

Tar. 4i. 
"j2x«jrvf 'tof iftvkris^ if. 291. 

iy\iytri, Simomd. 32. Chae- 
reui/3. 

«8Xo;^of. G^illiin. 21. .. 

fvXvfOf, «eWp. «^jl. 754.; 

tviu^ifh' Simmi. 1. Cri- 

,>ff^^^ - ^^ 9»^ DiQtim* 2. 

•vx tv/ti,9tff/i» SimonicL 7^* 
.. .*Pl|aiaec. 4. Alpbe. 1. 
^MPf^fi^ * /8»^«cX/Mf . Antip. 
* Sid. 82. 
> fVMff7«f - y^ xirrof. Leon. 

Tar. 95. . . 
fw^ffyl^f. Ni|¥irph.4. 
. ^^fdh»9^, ,fit^f. Phani. 3. 
- tifMvhnftii- rixil» ti^- ^a8. 
tifAwkm - ieyr». Alcte. Meas» 

aftl Agath.-67* . 
'^ifi^v^s 9vffip^f9^% .Rafin, 

19. -M9 (piayuvm ^(ufAt^ 

r^f.PhttHotfUt; .4 

tv/«iri?i« Amij[>. Tli: 19. 
fffAfH§\Us 'im. ^Oi l£3. D B x; 

RLiaii* 10. 

-ffVj^eXwo^' t^ «ii^eui*^ Xv^yr. 
Paiil. Sa. 72. 

gvfiofCPof •«» yvvouHwp IJkjm* 

^Of. K^. 75 1* 

wfiovffof - o«f p^ev^M'!. JuL 

Aeg. 37. 
ffv/ttox^of «ou /v/KyflUbr. ee^. 

72S. 

• ffv^vxef^ - x^ uKtoitf^ £ryci« 

3. -xwy eevXm fiovKoXwv* 

AJphe. 9. ' ^ ^ . . 
ffvyfftor - }k¥' iifm ' vf^jf* • i^» 

Her. 21. r/nvus ivvuiKf 
■ ift^ixft jPT^fvyfiw.Alplie. 
. 12. • Ssittf itr tvmiusm, 

Paul. Sil. 60. i 

ffvyficw.^^oXfl^^r^^tfrei HfftMrms» 

Chriatod. 45. ffvv«»m vJW^» 

• * ee^.Her. 21. $ict/Ut$v iffi^v 

tivuaiv 'Wis* nkt^iiiv* • i^* 
735. fiiffitrtv ^iii ^avir 
ivvoitft, Shnodid. 5£C ffv- 
yoM^ey fixfv» ih 65s» ffv- 

' »9^9ff v^ev • e^ifXo^Myey» 
DioDp. 10. 

iivfrtis -Tflii ev iTffi^ffVf, ai^ 
/6/}yf. Autip^^Sid; 2. 

tivMf.' Antip. Th. 5. «Jl 
1^5. 189. 735. 

ffvviff Ail»^* Leon, Al. 8. 

ivvit, o^^eiX/Mey. LolLBass. 
11. -^iy if^m -iftrHs* ii. 
742,- tvf$i»lil . I$gs.ari\p¥. «(h 686« 
iraTif», PLilip. ^9. oiiftw.^ 
Archi. 4. (tLnifAm. Thco^ 
dorcL 11. 45o. «.A;k riit»}i 
KyofAnm A]pLe* 3. ««ptv 

• ^c/flev. «^t 609. 

tvyoos, ii. 701. -yai;^ /9liffi- 

tvimyros 'rov r^iXfit ifAVoym 

' Tbeofloiid. 3. 

tvitufos - *»y. Procl. 5. 

tvit(Trof 'rots \ittf(r$, if. 

' Z75. 

tvoifAos 'fAOV x^^os» ii, 695* 
' fjLOv oiovrm teglovet, Cri- 
Hag. 3/. -/ccoir fAVo.ot9i» 
Pallad. 4. frffr«Xoff, Stra- 

• to 37, ' 

ffvoivof 9 ffrot(pvX9f' Leon. Tar, 

i3. 
•vovXoc ^ov iiffvxh** Aiiti- 

phil. 10. 
fftJo^xof - nov ivi^tt. ii Her. 

22. ' cts Iffl ^ttXtfft, Stat. 

AlU. a4.* 
tvofffiLOS -ftflo» y^ttiy. Marc. 

Arg. a4.. ottYtot\w. ,ii, 

129. 
tvo£fts 'ft^t lHoLviyfff* Alitip. 

Sid. 87. 
8iigo(pos. Antip. Th« 19. 
no<p^vs. Rulin. 19. 

tiox^i^* i^ i^ ««y tvox^p^t» 
Rliian. i. 1 .1 N D: B X. i275 

^•x^f ' 9v^ '«^'«'«f • BaccbyL 

fr. 12. 
«Mrtiis* Antip. Sid. 49, 
tviriXuf^os, Hedyl. 7. (13) 

- fiQv c»(^isfs. Nicomed. 9. 
ivisif^tfos 'ft^Afrtfiu* An- 
. tip. Sid. !i3., . - 
tvnttrifiittfi i(n$im Macedon. 

38^ -f/i»/. iir. 375. 
tvntt^is, itfiisttf. Crinag. 

43. 
9vieiretXos%' Xtvnn. Meleag. 1. 

-19* ^^9is iififtaat. Plato 

29. oi»ttf^tus, Epigon* 1. 

oTtfpifomi, FaUad. 4» s 
Alietrftf^ -^ttt. Aristo/i. 
li^^^ni - nntf ■ABnpiint. 
' Leoo. Tar. 60. 

tvfenxvs, ' A^if tf, Rfaian. i. 
nieiixi ' ittxts fVft^M, Cti^ 

iiag. 7. 
tvnim. ffvv $v» tvfsiott (pifrtf. 

Leon. Tar. 82. 
'tvitUnis - nh ifn^tpiXof, 

Leon. Tar. 12. - ff»y aTtv* 

fiiotf, Jul. Aeg. 6. 
^ieXiMrts ^rott X/rov. PamL 

Sil. 72. - roy «o^f^. 

AgatU. 21. 
tVTrXoin -if^ cvf4,lio\of. ii. 

2o3. rUfjbttf. Polyaen. a. 

- ^1^' irgofiOf iti^tif, 
Laon. Tar. 48. 

tvteXiKttfMs, Kuiin. 19. x/. 

Sa %7i ^ J K. D B X« wffXmfos -Toio xvfAmrcs. An» 

tip. Th. i8. 
t»}ryw'ir , ^wixfj ;ijf «roV. Stra- 

to 6. 
n^iryoof oyx»v. PaJltfd. io5. 

-«» ^oibi'. «^. 711. 
tifCQinv^f - «y ntfiuht, Antip. 

Sid. 23. 
ii09iM$X9S -0» ow^os oV«Jf«p. 

.Leon. Tat . 3o. 
wniXtfMt ^M hmirms iP»- 
. . /Hir*.' Agath. 36. 
«virof/if, u^^oMs ^mxi^. 

tAgatb. 7 i. • ««f Kfovf»his 

SfKO^ytis. ii. 4i6. -V 

/u^ijf^ oios nmi fipis^. Antip. 

Sid. 95. 
timvs •icoios iff/toyins f^i^os. 

PauL Sil. 48. 
Angtf0.ifos •ifif igvt Leon. 

Al. 12. 

aiitrifvyos - «y fvSf. Satyr. 
Th. 6. 

MTogios • HV %Ofi»v. ii. 

a83. 
Aitvgyos - o#f T</x<^<. £ven* 

i4. 
tvitiiyuff r^uyos, Iiucian. a?. 

«/9^'f <roV*f. Xcon. Tar. 

61. ifixovTOf ivitiyu9 xf- 

^Xv. Posidip. II. 538. 
«vf o^». Hedyl. 4. (8) Dios^ 

corid. 17. svfiris 9 mffitovlms, Aulip. 

. Sid. 35. 
tifira^ -ro^ rix^ffs* U» 5ao« 
ovgifos - oy. Aenigm. 5. 
ovfoi^ifros y tis* Philip. 5a. 
fv^oof - ov ois ctkiim xtcXoc- 

/Hoy. Crinag. 4. 
ovfonos - oy SlfiLfAoi^ Fhilip. 

62. 
iv}^ci(pis '4et ffipifHrofu * yo* . 

yimv, Qu. Maec. 6. 
iv^^ifvos - ov Koffffis^ Oracu]. , 
avfvfiiffSf «^yf. Julian Aog, 

5i. 
et/^vve» - »f#y tu x^*^'*' Ma- 

ced. 16, 'ymsifiviov ioii- 

fAovos igyoiaivf» Cliristod. 

2. -ytro «wy«y.Id.£cpbr. 

327. 
avgvittiov -ofo yot/yf. Antlp* 

Sid. 5i. 
ovfvSf etyctxXty^fis, Mace*>' 

don. 23. - «f «9r' 'Ir«X/«f, 

Alcae. Mcss. l6. -tTmv 

MXiiioyu, Simon. fr, uSm 

ftXmriytffroy, Eryci. 2. 

• tieis ' ftXftiims iiixf*^» 

PlatO 22. tvfvrif^ (pmri, 

Macedon. 32. 
tifvffofos -oy oSfMs» Theo^ 

dond. i4. 
tififfrtgyos -yoy ovp«yoy« «Jl 

495. . 

oigvxmiis • i^ HvXtxtt. LeoR* 
Tar. i4. tifix^ffK -•«; 0^* i45. -9 tia^tL^ti^ XvrMii. 8tM<r4n 

ittLTfifu Plato aa, Any- ivaraxusf iv^^awn rtxiw* 

te a. Aginh* 5» f/Xix/v. IdT. gS. 

tifiynf -w wr«7« «TTi^v- -«"^ <^»»>or. Pliilip. tg. 

Xifs, Gaetril. 5. Kar^ttvts - ov Kv^pil^o/. «^. 

'tvputtt -*yr« TTvyt^W iofibv. . 399» f^^^g^^» *^» 48 !• 

Nicarcli.^5. hianfiis -isXiMs.ih ia8. 

^«^rio fiJ^yfc-VfiXf^W ^"^"" '^- (J-«ctt. 177.) 

Siinonid. i5. iifAvurtH 'vffro/fAQs. Marc. Arg. i^. 

//(pf«. Baccliyl* 9. ^»'*'*'- AeDigm. 25. *vot> 

» «^ '* "% * '^^„ uutriptc» Ib. 

MUf»T9lS -ovx oA»y tVfWrtlVf ^ * 

jiW ooov ifJ^vwTo* Ru- tvarofBvyi, xogvyii. Leon. 

fin. 6. Tar. 34. n^i«.;rof. C|g- 

wijrvof. Leon. Tar. 9. "ag. 6. 

, «voxo\t40^ -^o«o yf«f. ADyle tvffroxUf A<o'f, Apollonid. 

isi. 21. ifrifms, Onc^t* 4. 

fiffMiviti , iTf |f«r. Leon. - ^V' Xi^-ojSXvVov ir«//y«OK; 

Tar. 56. Plato 20. tvrvxhs o^^Ktf 

ovoxfic^Vof. Agalh. 29. . »*«' MToxlns. GaetuL 4. 

«Coicioj -*« v^os. Aulipliil .. (PtLVTturiny HfAUot •wVo- 

12, ^of. Simm. Rh.4. X'V. Damoch. 4. -/^ 

oS«o^o„ rix^r,.' ChrisL . ''•/«v. TuU. Gem. 9. ic«- 

Ecphr. 333. f^rrts. Ib. f^-'' .^*^**^ ^^* ^^f^""' 

368, -iry 'Airo^«i;i. «^. ^ >^«''- «J^- 56o. 

149. - itof rixn^ uyfM. Asrox^^ nx^T«#. Luciaik 

Paal Sil. 45. ^^* -•>' «ri^^- Leon. Tar. 

i^tifns -y ifiKorrtt, An- *9'» ^f»w. Archias 9. 

tip.-Sid. 21.' ' «>^wvi' x^f^N «J"* 462. 

9i9iMfof>^(rtH9fiiktfi9*f.Aji*' "•* .«i^»/. «U". 463, -flo 

tip. Sid. 27. ^^»'** Archias 8. iivf o/So- 

Ivmfoo A/yvirref. il 48;. ^«^- Eryciu» 5. 

• oy m»iif^9¥.^ Mrieag. li Xaffo(pot7uyi - yy« «•/««y* 

36. Atttip.Sid. a/-* ?78 I N 9 1 X» Meleag« i. S2. 

SUit. Athl. 55. 
m/cr<PvfBf. Aufin. 19. 

, Aeg. ii^. 

ffi9X^9Tos 'M ^oit}s, Crinag. 
," G^,'Oiffi Hifutavi. Id. 4. 
^'f»(iu. -lotts irinrois^ H* 

319. 
avragffos «o/o Ji* //««*. Ap- 

chiaa 29» - ooiatv iic 

iffTftiyiKots, Myrin.a. 
oirtxvim. DiosOohd. 27. 
sirtwfifif X«Xof. AutipliiL 

l3« 'ttis letiliup. ii, 3o7* 

Mficop. a, 6^1, (iforiica, 
' «V. 738. 
avrtxvos» Dioscorld. 27. Jo- 

/»of. Calliai. 59. - yov, «J^. 

696. tvrtxfa. Pancrat. i« 
oirt^f 'ia (pmyiv. Nestor. i . 
tirixft/ros - rov tfmrtt. TuU. 

•ittxtiil ^ji.a. -303. 
wrtxvot «ywy ffmfifwifAms^ 

Antip. Sid. ai. 
•vrote/fr. CaUim. ai. •/yr 

rfiffffifs ffptirifm, Leon. Al. 
• 10. - /yy woiiptff* J^d- 

dae. 4. 
ovrowo^. Dio8Cor..37« 
omlri^, Mi/o|i^9.Strato58. 

• voiF Jrro|, PaUad. 6d«. i ovroios 'Ot (pmfirfst^* Se* 

cund. 1. 
fvrojjjovrof -rt. «^. 76» 
ovrgtiri^m* tts x^^^^ nvrgiieit 

fft¥. »i. 3Qa. sivrfimffwf» 

Nficarcfa. a6. tvrgimxtv. 

Leon. Tar. 29. 
tvrgitros -roio xotXm/btoiO, Ar- 

cbias 3o. - vy xetXff^ittty. 

JuUan. Bas. n. iovixmv. 

Alcae.-Mess. lo. ^vftimv. 

Fiiilodem. 7. -ro«r« ^vx- ^ 

rn£ffi. Antip Sid. 27. 
, ivr^tfiis - f ox igt^ty^ov, Pha- 

ni. 5. 
tvr^ixtiXos •Oio fittX/ffffifs» 

Agath. 43. 
tvrfoxoSf wmymv xm fAmXaxos. 

Christod. Eophr. 3a8. 

-;u«i \mt(f>99i* Marc. Arg. 

28. 
ffirvxi». tirvxsfftiv. Aristot* 

Pepl. 
ovvifos -ov Hfivas, Nicarch. 

8. -oir imimet. Leou. Tar* 

3o. 
tivipis "im XmliptH^ Antip, 

Sid. 37. 
ffiipotyis •im mvHvv, Dioi« , 

corid. 25. 
w^tifMs - ov c(pm4foin Leoii. 

Tar. 23. ht oi(pimis. ii, 

307. . 
oSip^offos - 009 \i§m. Chriat, 

Ecphn 396. I N D.B.X^ «3* 482. 

Crates 6. 
m^^fft '»:W ifff ff • Meleag, 

8o. 
9v(PfaSvt» •yt ^fffltvToy. Fallad* 

tiiPfwiynf ifivr^p. Arabi. 7. 

wifs. ^MMfws^ Maced, 21. 

aijtnfioXovm K^. 668. -«y 

«^^iTfljr. Aiitip. Tli. a3. 

ttviofiiyttv* mi* 386«' 
§i^fi^.$9f' iftr^k - Nicarch. 

ined» - ." .:^ . 

(Lectt; 274.) 
9i(pvif 'lis fM^ot.' Sosip. 

(Dioscor.) 3. 
9i<Pvl^os. Gaetul. 3. -X^ 

gi(pmMS - y«r Jiitglim ir^oJfa- . 
Xofi Plato 28. 

wx^irns 9 ifitivmtos, Anti- 
mach. 1. 167. nwis^ 
Marian, 3. -%fic/Tffiu 1«- 
yvfiiitos. CaUini. 8. -ttiv 
'Kurovi ^eleag. !• 5i. 
Hymii. II. 517. tix^i^r» 
^tifvfft, GaetoL 9* . 

nfjCiiXicof,^^'* Ariilo l. 

9ixi>^w^% 'nfiityfti. Leon 
Tar. i4. tvxlffMfs, -»y mM nvtkm^* 
' Myrin. i. . I .' : i 

•v;iS0f 9 ^liiyW. Anjtip* ^ ^^^\ 

•73. X#^«V ^ap ??•*«€ w- 

j^»f i?ij«*. Plato 8. #rf«- 

. <p9fi9rtf(f> ^H^ti^ 'SSK^* 

tvxgn^f --rtfv ffnwovi. •J'. 

fv%«Xv -«* ris^ v^oW«- 

/uiy^. Anacr. 73. 
tvW<i*«>of- »%>'. Anlip. 'iSid, 

i4. 
wiifisp vMt. Callim. 21., 

rOVf xiifov. TheocJT. 7. ' 

- ti Bixx^. Agath. 20. - 11 

ugorttipov, Antip. jSid. a5. 
' - t»s isXoxift^vs» Rii&li* 

i3. , ' 

tvvfsis, Agath. 21. 
l^aXo* , Vi*vf. Posidip. 20. ' 
i(pij»tfos f nm ^onos, PtO- 

lem. Rex. a. 
ilpoigfiti^tt - if f>toW "*' V5a*» 

• *«7iyf. Leon. Ttur. 9^* 

• Ss^ (ptiiot nml itHfivp 7«^- 
Tfov i(ptfffici^ttr6'* Lucian. 

' 28. ilo^xiii' ^fvy^»* ^^"^ 

chi. 24. xiffi^* ^ ^- 

' *jf fitirfv. Paul. SiL 6g. 

i(p»fitiim-ttv tTits. Mekag. 

k^tififf^m - tfwi. Aatift 
Std. 92. dgb- f-VT^Tf BX^ mid. 1. 263. i il 655. • ^ 

l^iXie». ' 9tov\v/u,oivtf- nkvS^i^' i^V/C4WWV.«ll'« 61-31.«. (Lettt, 
i^iXkoV^flt. «7.«:-*X«o. 287.) 

"SOi* ^ ' iXxofAfytf teivY^s 65. -^m fr£ff»y o^oVvy* .it«;f^oi. Leonti. 10. .9V/&oV 
• tkich. Paul.Sil. 43. * 
iiphfVfiif aifA igmroy itUTfetv Leoii.'Tar. 5^.^ 
UptfMfos - 0« ffwFts. Antim. 
1. 167. niifioy ^(poffirifAtioi, Ni- ^9*^^r*^' )««<?» ^ iie$mi^ms 
comed. /80X0^ iqntrtrifAf ^^^'- **• ^®^. ^ 

, fof.' Addae. 9. > o3>«<V. 
Leon. Tar. 75. 

I^f fiffr. Satyr, ThuiJl. 7. ' 

Folyaen. 1. Ij»y« »x#aro- 

^^f„ Leonti. i4. tim^^itf 

levfMTifv olfMv i(ptffieofU^_m» 

Antip. Sid. 101. « 
i(ps£feu^ -0«^« «/«frfXo#. An- 
..ttf> iiid.38. 
i(piffrtos0 Diotim. 7. 
I^f(^//r.. AgatJi. 6i. 
i(pnfitltt,>^ps ixfMis. iit 734. 
^V^*..jf hvfititts i)As. 

.Antip. Sid. 110. 

i<Pn0ttT9K^mtp. iv iXitOp. All-^ 

tip;Sid^93. 
i(pn'fiomnni , «ttrvKros, Theo^ 

dor. «• i^oXKioy, oXjriy ^o# nmlsei^» 

Leoit. Tar.^g. 
i0owXt^ot - ri^ Hffwof. Pro*' 

blem. ar. 37. -^omr »jjfk«. 

II. 519» • >Jf^mi ifAfi4 

roy fif or» <Pl|ito Zpm rt ' 

fffii mifif i(poie\iffffti^3^ 

h/lm^Sfm, ii, 3q7. 
i(Pofft,/m^ ml tv ivm7feu mih 

iipogfMVffiv rJ} HtifAititf X<- 

f/^ift* Nicarch. 3. 
i(pOffM,i^m. ii^orftoiif . iitffif 

i(piffMffm. Vhilip. 65. «ro- 

rmfAolffif i^ipfiiffmf, Apol^ 

lonid. l5. 
i(pvigiif • fit^rr vvfiLpmt. Alex» 

Aet6l. 5. 
i(piietf9tf'iev\ieif» mi^ 36l. ^ 

wtrfitif.mi. 590. i^ifios, Ledn, Tar. 45. 
I^5X^ • Xfnof fsirwvos. Ati. i^r^is. Paliad»^. 

tipvSid^ 93. - |>{o»rlKm .foi ififtt, KU^ 

i^nf^ifios -loy /U4a5or, Aliti« an, f. ' doii, 1*9, •yXif- ^«r ifn»' ^Sk^t , iXttA^ffifi evifi^tui. 

• /SttkM. Phalaec. 4. Antiphil. ^8. ftmfUu 

lp:rrXi^C4^ • iffrr« y»i»^y. Macedon. Si^. -'Xm ttly-^ 

'^A§«th»3o. • ' • ; r^al' ^'xo^M ^^V* Afit^»; 

JfCf^fW» «iffir. Agath» 85, Tfa. 43. •. Xoy 7iM)»f«^ 

hSe^h^* ix^f' l^on, ififvttfitifu, ArckiiiA aS* 

Tar. 64. vx^Vf"» «^^* 5* ^oMrXif^if -V* «ro/u** fn^infs. 

iX^^if'iif iMywfis. •Pal-'^ - Antip. Sid, 77. 

- kd, laS. ^RXoXo^. II. 617. 

^9««^ focr PallML '83* ^im • {jifrtt Kieoif. Dioscon 

l%tifwSfo'i '^xi^ Gaetnl^B, • 3o. ^iivrwy irffXi/»0nr, Bian. 

ifHfi^f fmf§Xifos, ii. t3l. l8. 

hfl v!irm(p/f9tf fZytit* «^. ^tiimpSf ixfis iwifn^Cjl^. 

i3ob len. 1, 

t3c#f ,.: «DMiiXo/fifo^. Anjte ^fi» .evr» «f//K ^hymfnfmf» 

a5. Xvffis, Jii]. Pol7-4. Arabi. 1. 

.l^ov/y; Tifoer, IH. 1. ii^ts* ^^9is mifrrmf nmgiimi 

^X**« f^otfter. Pqsidip. 6.> ^o^jfr ^htf* ii* 1» 

S^vJtf fc Doaiadae Ara a* ^«vyXir <^ «r inOcttf i^ffki^ 

i^nf "Tnftu xvyiffrofmu^ ^mr^. Archi. 34« Jul. Aeg* 

X»on.Tar< i4* • 19. Iiri ffif»,mci^ omUiOi 

^mXos • f y fiVfT9f ifft^bm* ^tvyXm» i^viifUfOi» * «e^. 

•*. l5i 307 h. (Lectt. ^74.) 

ifos^ iffrif. Plato ai^ »#f ^tiywtfM -trif^tm^ i^fix^'*'' 

.iinifm. ii. iia* Paul. Sil. 6. 

- ♦. i^s, ii^X^siSf. aStrato85. 

' itTtfiymv*' Jiil. Aeg. a6. 

^mis • e0r virov. Pbilip. la. xv^^' Philip. lO. 

{idttos -OK «irf^/or. ii, I&7» itvxris^rovftoit^trrlxp^iffuff. 

.Ljtfiibcoir.-»^. a48. "hio fnt^ Damaget. 5. •rwr ^i*^ 

'-Xm^^^ov. Agath. 4o# •oir x«X«/Mi»y. Plalo i4% 

KviTfoi/. toV. 180. 'irr Uf ^m.f^^^x^XfVfhms.Cbinat, 

.'^Xv»« «1. 694. Ecphr. ai8. fstk^ ii%tf, 

^K^tfis - f 17 umvftft^i. Leon. Ib. a 1 9. «I!»* .iiF« :xf^if^ 

Tw.6o. ihfft. Anyie[^k5.^^itfkif 9SZ l N •D"«--K4 . Pliilip. 70. . i 
^«KK7af« 11..5t7» 
iikifmitt ifns* Agath. 62. 

\im9$'?iftf. «#• Her. 5a. 
^XaJbry^. JI. 5i7«' 

Agath. i4. 
^Ao^ «0« frriovrcc Meleag. 

67. r^ow JtipTfOf» Aiilip. 

Th. 43. 
^«Xorvro/ «ov^ iiiiftts. Me- 

leag. 90. -*»» pjffji' /v- 

yic^iy, Jd. 93. 
^9X0«. XctotfAHf i^iXmttv. if, 

307» •WfiitfOf iSfOf, G€«- 

min. ;4- . 
^«X»/itW| Pompej. a. 
^vXtfrof , et#«y ^fiiy* S<mo- 

nid. £i\ 12. '£Kac<i« «ror- 

ftof. Aiist. Hymu. 5* 

fAox^ot* ApoUouid. 22. 
^yyo^fwy. IL 5iS. 
^n^«t.f9aiiiiis. ii, iio. 
^yrlio -. rvo^fif rtivirn» ^iv i»9f»> 

wTvx^' Raiixj* 5. 
{o<p9^os - «7if (Pfwrifi r««o/(i«- 

v«i. Agath. 23. 
^o'^io# - wro {o^Ui9tf *E£ivv' 
' fftf. Bryci. 1 1 • 
ii(Poif, iffit io(p09 ifX^Mifttf.. 

il 44o. 
^o(piot, yiftf n»f^of i^^ipm/nf' 

Nf. Philip. i6. {•^ins ; fhvt» Criiiag.- 86. 

^vytot ••/yfn«0/i!rr.Arahi..3. , 

. • Itvt^ Ja, Barhuc .11% 
^vyiitff/tAos. artl>MS mi^ftiL 

ttfot''{vY9thfMvt. Phili^tf 
,39.-5«» iiunt. Agath.6a. 

ii. aa». . 
iv^i, J#k9f. Agafh. 76. -oV 
' iovXov »vxift ^^«'Mv. Al— 

cae,' Mess. 1 6. * otix^n' 
' ^9T9t. ii. 6^7, itt* ttixi^* 
. nmi ^vyi ^Mot» Antip»' 
..Sid. 56. y?« hti ^vyi 

yofit(pm^97ffmf. Bianor. 9. 

'«rroX/iyc ivyif StkHm* ii^ 

Bya. flo. 
^uiyftm, Dioflcorid. 1 1« 

fwffstv: Nicomod. 94 10* 
i^myfmipih mimt. ii. 670. 
^myfim -9^«. Com«t..ii. 
^mitmmis »xov Xoiufftmt, Sj^* 
, , ne8. t. 

^mfAigvctt, Philip. i3; 
iifti -nf r9X9*if. Demodoc. 

3. - fif iti^i >^9mfiufinf. ii^ 

649. • «y tkvfft. ii,j 10. e. 

(Lectt. 3o3.) 
^y|9Kf il ifA^mv tcotmtkofm 
. Afclepiad* i6. 
^ofXv^of. Meleag..ti. J3. 
dmoyiw» II. 5l8. -Mif «V* 

fMf» Pallad. 123* 
^«o5«ri» -Tovow ^ufftt^ttinm. 

ArcheL 4. 
^mointit - 99 riip^* Ikedit^ ■ Xoimtfms ( uLi IiiUiC ^ot' 
^i^jtpv.) Synes* i., ^f»* 
i»ifMi¥.:?fLul. Si\. 64/ . 

^itnwUi. i^mxivfim oj^y IJci- ^ 
irXffor. philip. 4g. ; 

^u^jtoTiu^ Mtileag. 6» Ad- 
dae. 2. Apo]loni{l« i. 

^ttfifrirns, Hedyl. 4. (S) 

37. » 

^w^9f • oy. Apollonid, 7. ^i- 
. ««f Btfnxov. Marc^ Arg.. 
19. ujteffTo^iny» J^eon.Al, 
10. itiXmyof, Ariiito* ?• 
irctfMM. A8c]epiad. 9« ^c»- 
fov firr^ovffu B^vZtu He- 
dyl. 3. (7) ^ugoriom ^i/« 
^oy* fuff^filif, Agutli* 7* 
. ^w^irn fMviif ttoUimVm 
Antip. Sid. 75« ' 

^mTrnf.f M*\»iftfOt hiymtontt 
Antip. Tix. 37. 

^Mvf^y. Faliad. 109« , 

^Mo'w. x^^*^' ^MM^* t/lvfmy» 
. Jul. Aeg, 17. .5 

H. 

ifiiaxm "Xtt ^Xoyis ifJfm» 
PauL Sil. 10. trmn* Ma- 
pod. 28. 

VjSkm -^ yW. Pliaiii* 1. 
ifiifftts fifimy* mi^ 64§. ifin^, 
fftixs vfM^l, SimQ|nid.54. 
nfimvrmo ^aifm¥, li^. l68. • y/89; nmrfiibs oix Hfifss iTkv*. 

f^iyms myjyou Oamaget. 6« 
. (piKttv nfinv. ni^imy. Ar- 

gent. 16.«. (II, 529,5 
ifinrii* - nf r 9^«oy. Diodor» 
. 9« ifiirms ^tiffovs. Antiat» 

i.a- (Lectt. 495.) 
ifintii - TJff « fAt Ttuiov^ 

Agath. 33. oi^ ft^Xiv ifiii^ 
, rvfts* EratostU. ScLol. 1 ^ 
iff^i^ 'f*iv» yf^fSfAVS 4Mi»o«: 
. fm. Paul. Sil. 5u 
iyirtifm - j»«y ^wy^y. Plato 8. 
iffirif •Tflfm ii(pim* Crinag. 

a4. mytjrnffft fCfioTs, Id. 

iyirmf -offlc Nv^^/wF. o(^, 

261. 
«Jo/Mo(«. iff^t7ffou iifftu. Phi* 

lip. 9. 
nios, ri fiLOi %mf tiios. Agath. 

a5. 
iivfiimff xoffffvfof» Paul. 

Sil, 7a. -4^ Ufiieus Jifmxim 

Anyte 8. 
iUymfMs - ov xifitos. Mace* 

don. 4. 
9^i//fX«f. «V. 77; . 
iivtnisy fiovffimf .ffri(pmyos. 

Meleag. 1. 58. AiW. Jd. 
. 46. N^m»f. «J(^. 6aa. - »5 

Boixx^y* II. 5a6. / 
iiv^foot. li,,Jix7* , 
iivK%ftros -w J^X/iK. Panl. 

Sil. 74. .,. ^. 284 1 M o m X. 

leag. 99« yXi&cttf. Ni- fi*^i itmf^s ikXtou An- 

careb. 38» - yovs x^ff^^^* tip* Si(C.68. firfiaM Mimf/k* 

^,*3y3p 4fmt mtrrifttf i$ktos. Me^ 

^^vXi!f9f. Macedoih i5. leag. 55. iiTaos ^oifiws: 

iivfMKKp^orros -ov "SifimfU Paul. Sil. 78. 'P»A^ 9 

ihkpttyisf xi^if^f ik^iiios* Apollonid. a. 

Leon. Tar. 55. itXtmris -rtiof ««^Xdff. Jnl» 

iivmttvorof* Marc. Arg, ]4. Aeg. 57. 

9^Mryo9f •«y >(M^of. NiciftB. 7* «if«» fioffMOfavou Pallad. 

.ovf fMikof, Pliilip. ao« ' 133« 

• o'«f tftf^cSfCtff* Mpleag. fiffof -/vf niXieos ft^Xvr* 

9». • . Atchi. 23,- 

iivniriis. n. 517. itfoitpis. Biatior» lO. 

iiv¥» -dif cKfivif ififMMCuii. itfo^tu Nicai'ch. 5. 

b^O. - itgobtoy «r/srrtof* /ol. Aeg. 

iiioffaof. Amn:|ian.,20t 35« 

i^^iHr A3<iriuoi > wf»is. Athe^ itfo^ttfr^s, Efsvvs. inedit 

nae. i. itfiipirrosf iifim, Ghriatod. 

iimtvov0tos ' n ^lctis. Marc* . Ecphn 129. 

Arg. i4. 9^«^ 'iios ifftfioXitfs. Ma^i* 

rivwirns. Hedyl. 7. (13). cedon. 9. -^« vintiv, Stat. 

iii^oros • rtf fiitruft» Pallad. Athl* 36. • J«if leiftttm 

33. Apollonfd. 35. 

iivs ^v yrXiffcss. LucilL i^fAos» fiatXiv inipVitts 4tt* 

lo4. Jjr' if4ot*i iiv ytXyt i^fiov, Agath. 73. 

oiivtitt. Meleag 73. iii' H^otf ifvxi^* Crinag. 4i. 

rr^or. PhiKp. €4. 9^vr«* ' «^om 'x^ofo'r. Maced. 4o» 

Tor. Hi 98. Jr59 «n! fiio^. ii. 543. 

i^vPmit ^ ti ir>at^iitt. Phani. f^oot • ovr TXinttt yttitn» 

'6. t^Xnf» ui. 597. Apo»)lonid, 19. 

viv^tUm^ x^/Xt^<. Meleag. iutt. Agath« 8. Paul. SiL 

3, 19. ii^tXtv^, Marcv 39. H. 667. 

Arg. 3« Mf« Ardiil. fr. 4i« I li J> « X. nis 524. Iir* JXctndrri, ^Hm 

fUftti 9>4M«(r}7ffi. MarCelL 
Iiiscr. i8. 

iyjfMf.T9s ^TOvmdiyyt» (pwtrtn^ 
w/ns, Agatlt. 76. •r^'i«jr- ^ 
^Xlof. Patil. Si}. 45. ffi;. 
^C0X« ^X^f iXtf/Mrom 
/U«^^/* Crifiag« 33. -.Toif 
«xr40'i. Claudiau. a* • 

«Xlor -sffi riitroy. «^ 38& iXiy^v (Pflfftraki Mfntfimu 
Marc. Arg. 24. nivrMcratv 

5'^2. 
ifAt^ls ' fi fl9^TffO(pM,SimO' 

uid. 54* -^e« crtXixn* 
Paul. Sil. 7, X«f5f /3i- 
r^r. Thall. Mil. 4. - /<fff« 
./8^o^/ov.>Couiet. 3. 'li»s 

.. Tfvyoti^f^yf Mfl^cedoiji* i. 

n^tgo^mXns "is lit^, Ni- 
cias. 7. ^Xffic fMfAipifM^9t, Autip^ ifAt^o^iKns '- X^< ii^pnus» 
. Sid* loa. ffiJ^. 363. 

nXifitirosy oruvfos* |*hilip. vyMf^of • «y *EXiai«y«. Gaetul. If. 492. 

«Xiirfv -<»' wffT5f «fyytXoi. 

' Philod. i4«. 19« ifAnXitLos. 
ii, ^ k^» .xnftMri^P* If^t^^ 
rif inkvfft9 nXitLinf. ^Ana- 
cr/Sa.' • V 

ikixtSfrts. FrobL ar. 3i. 

9X1^ - tKOS fnogipnf TMr»9. 

• Fliaedin]. 2. 

nXirotgyis, Anlip. Sid»63. 6.'-« ^«2^<y. Cyl]eu. i« 
ifttfiftxns "tTs ^iffMVfn Aa. 

tioch. 20. 
ifAififus "UTi tiiXf^jt* PauL 

Sil. 47. 
if0,lfigoiros 'Tojf ififm^ Ile- 

gesip. 4. oioyrtf. Qu. 
/ M^ec, 8. 
ifAtioins • ^F cnifM^m a, 

38G. i^jrifitnw • ^«y rcwJct. Stra* i/uuitns • « ^^ ;(fat. Posidip» to 70. 48. iftinos^ - /ly (piyfti. PanL ift,t^»Kns - fSV ffri^w^i^ Hcfe! 

Sil. 64. raclid. i, 

|p/»«4 » «^iTiV Ir m^ IIic:^.!!» ifAi^kvns - »// rtffiJftof» Pfai« 

' lof. Hegesip. 3. «y» ^»- . lod. 12. -9 aiciXfff«y. Ln-- 

/Moy 'K^uvtis ifitipti. Anj<r . ciU, 66. 

' te 1» ifit/^ftivoros, Dioacor. 29. 

ift^iou ^tvcrui itdfutts if^t* ifiUfttins -ff? ffriftfiri^ PJW^ 

fi«y. LoU. Baif. 11« W» lip. ii. c86 I N D B X. VfAiovos 'ttf^ fitov. Lncian* 

f ifAimt^^TOs • roi Xti^y»» Cri- 

nag. 37, 
tif0,iGicutrros -rov ino xgoxicov 

ifmfTTuif, Philodein* 34« 
flfAt7vs 'ffv (Atv ^xns* Me- 

leag. 7. 

691. - Xjf ^KKci|icoy. Dio- 
dor. 9. 9^tffXr7ff ftgot 
hos (Pvffiy iiffAOff^ifaw^ 

' Leon, AI. 34. 

ifAhoios "ov fiovffixov. Ha- 
drian, 4. 

'ifM(p»iis ^ tt Xigyonu» Leon, 
Tar. 67. 

ifAi<p^\oixfos. Lncill. 8o. 

flfAViA* OVPOfiM a OVK HlflVfft 

Atotviiov, Leoii. Tar. loo. 

tftTs Piivcot^ iv' trtXiyti» 

Philip. 66. XMrB^uvtv jf/Mv- 

ffus fc^hfivs» Antip. Sid* 
• io6, 

ittfiitis • otyrts o^x^roy. 
'' Anyte 9» "tffffuf ^yii* 

it, 706. 
'imfft^i(Pos, Philip. 5o« 
4vtox'if - V» fAoXifiov Kuvivti. 

Jull Aeg. 10. 
ivioxfif* ' ^ iin^s ^£Ovov, ui, 

Byz. 27« •ffV0'«r «roXiK. 

Ep. By«. 3. 
tyip;(;«tf "tT^Efvs ufffftvu S/im* 
ftiF. Meleag» 3« ^iaf ^vttm ■ ruvxftiiiuv* Meleag. Sj,, 

fernviv wovTios v»*o;c«. Phi- 

lip. 32. 
i^ioxosf iifAuros, Anlip. 

Sid., 87. -ov ir«Xfi<fff/ctooi/- 

voef. Siinonid. 67« it^iiv 

Ki^u§us. tii, 538« . 
ivo^^n - iff Ikvfffir ifffAu» 

Christ. Ecphr. 233. xpu- 

rtfis, ui, 386. mi^y.Siet» 

ro9* ui^ l6a. 
^ivios - /iQ flwfAfios, Zonaa 7. 
nwuvin, (poffins. PaoJ, SII. 

l8. xXvtm; (pufMU, ii* 

522. 
jr«ap« Xjf/oy E^«f x^uiins r§ 
•' »«# n^teros, Macedon. 8, 
■ «f «3fLy KOMK rtvxtit i? 

xuxov nnurt rtvx^, Lu- 
• cilL 5i. 
nffunov. Philodem. 23* • 
ntftifou • fufft /Sv5oy« mip 

370. 
niftfofttvtt 'iieivfft, Jul. Aeg. 

' 22. 
nniuXos-^tf Xffovi^ rtrufrufy* 

Fallad. 109. 
ifSioiivntos " ru fi\((pugUf 

PauL SiL 5. 
nfni^fios • ^. Anallu. Byx» 

11. 
V«ioyy. ,Crinag. i3. 16. 
iisios 9 iro(7f. Heliod. II. 3o6* 

uftris* ui. 612. «• (Lectt. 
. 286«J -ir#M rtfitoft,iv$vsm Macedon. 6* 

j^, :^^Mv (Mtiocwn^ Simni. 
Secar. ifthv. Uofliad. 

ifkfA»f htcyieiXiffttt, Meleag. 
log, Sgitv^otfi.' 8iinoii.il. 
. ^^omz^tif, Zontm. 6«a. 
-. (Ili. 33 1.) «*Ty#7. ^yr. 
.». Tk 6. wo^fiiM4>of> Gacr 
• tul. l6. u«»>J>opy.'rt^. 6^9. 
4ftM^* ri KuXiv fimffitToy 
.^« ifofiiiui Pau). SiL 8i« t« 
' <" ' ip&if6f ift/f^ioi, 8iat. Atbl. 

Aonigai. a5v . i^/u^hvret 

. Kcii^wyt noSfm* Auiflloli. 2. 

. iff<y^^ -»»' ^^X*of.'Crinag. 9. 

il^«3fii^jtt»r tvfr/9^* CUriMod. 

- Ecpbr.' 4QrK «t^ivi.^ IL 

ir^^yy. MarcclLJnscr.it. 55« 
•ip^w0r>'My fi^rgi^ «1JL.S79- 
i^X^^ -9' ynforif ^MHtTOf* 
r • Ag^h. t^ 7«ro#. «uojvXon 
ffxvot i^vx^nf* AiitiphiL 
10. oii^ 9» o^. ^ftos iv 
ifti/^of» Phanoeh 1. 
.ffV^itfV «ctfM/iMf. CAUiin«6. 
fior 'jyjv;^'** ^* Sfhiiod. 
.14. 
-i^vxof 9 oi$ trxoffif iX5ff'I Ar- 
chias. , ^. V^^xoi fnmfm 
. . . Maced. 7. xtxXi/iiivts ify- 
jwM^M* Zenodot. :2. J N' D! B 36, 'SgJ 

.fv^itK - «« iS^^aXoiy, JUion. AL 
.... 25: icaff A t v (^off U fou Sim- 

iiii. Qy. 
>$r^ty, ftvt/U!i»)ufr. ^aUad. 19« 

,iiVM9fiL0S - OV *£Xit«£. «J^ 497. 

- oy xo^vy. i>eGli<nd.' i . 

.ifiroKOS - JOtfv ^To^X'^'*'^ iftilim 
xifAfyoii. Auyta iB. 

•fw;c«f«* ^«0 «^vf. «y: 7.44. 

.' «aro«. ei^ 711.. :'. 

f^eirirr • Tjft ]B9^(c^of. Agath. 9. 

'ixi*^'- -«7<^- f<f/vy« .fiiaiiaL 4. 

. OtHTW S* Tt ;^t>mK^V |f;^,r. 

-> «V. 369. 'KnfomHits f^^tv- 
ff*f . Satyr, Tfc. 4>; . tr«i 
/iiw^ti Antip; Th^^S. U 
jfOHimv 9X9^«^ {ahi uuiic 
vvV#y).< Phiiip. 60.' 

ixi^f -fvrot \i^09.'ii. ao4. 
"TOf ;2k^/8ti. ui.-5o3. .T« 

.. rv^9r«X4b «JL. 174».. . ^ 

ix^^ff ^«X/M«iy, Antiphan. 
5.. «oy lEV^tiTaf. Poaidip. 
19. / 

n^oif iXinrotg. Antip. T&» 
* 5. ScirifiOf nifw Zmoom 

. Leou. Tar. 78;. .4^ 

Th. ao» f^ov «iiettiytv. tij^, 
a5o. 

e. 

.iftt»Xt(/H«j. ifvrfoUn* .Anlip. 

». Si^ 111. -9/ 'lJti/9f »/it- 7m A ^ o s x; ' ^ArtXtf/. Oioscor. iju 
•/MMi «^Mi^fZb Antiphil» 

imXMfniftgiKoff Kv/6eX9f • Dios» 
con 11. • «rXt' Kiiirfi. 
Pliil*54. . 

^«Xci/KO^ - wr Ktcfipltify^ Marc. 
Arg. a4. wmtos tlx«f* H* 
534* « fiu 9 fff r«^9y«f • 
Emped* a« Sappho^ 4. 
Simojoid. io3. «^. 685. 

^«X»^i£.> Tbaaet a. . m 

. •/•68d4.TDVi ofi«y IX«- 
^(^ffr. FHilip. 4/. xtfptett' 
ytTr» Kiciaj 7» 

•4&«iX«rMuof -«IvIIm^^ PaiiL 
Sil., 56. «TT ffmXiii. An^ 
tip. Sidj i4. «««W «X* 
Mi. Paui. Sil. 6i» 

5«X«rM«f^ri» -<!>. liacill. 

AflXMVffMf^ -e?.. Callini. 

4o. 
jMXfftffiMTo^f . ^ Theaet i« 

«oy ryaii «^. 385. • 

«SmXIAm ' - oftfiy OfoM/CMOIf, 

. A]Uip..Sid. 38. «V /o7oy 
d'«iXl^orMi..Macedonk i6. 
^u¥ .yvUiU Pliiiip. 5kO. 

l^mXtfis -oV tifA9Ls. Antip. 
Sid. 6a. - 9^ 9/8«f. Dio* 
geb. II. 493. tccuii^s.Ji. 
744. • fr irXfM^nr. Ax^ gent. i6.a. iTfJiW «^. 
4^8. 'Oin irotf/fw Plato 
. i4. .«wV x«^«r/ff. ArckiiU 
i3. 

imXtfuwiSf ifiyiftm, Agatb. . 

8o, .. ^ . . 

5«XiV 'Jl ivi «oKjf. ii. jiZj, 

^ab^» « My i(pttfi9Utts mmf$u7s» 
mi. 734. uxfHm tiS^ov* 
a»f ixintifov . ikig^f» 
Leon. Tar. 44.. «Xrif 
«jrKXei' Xf 0«. ArcIuK. 27., 
mptrina.Tm if^i9$ Olk^iS* 
Maoedou. 11. oX« x^«i 
iiitri^nktu ii.:iS3. rS. 
^yXi/iiX^. Meleag.. j|j28. 
5ei:^9rti ^)/iir fior* Alex» 
Aetol.'6. 

^ihoi-f Itfif. Poftidip^- 7. 
Tfv^tfov, MeleagJ 88. «•- 
^fivor. Id. 109. ifnfifitttt» 
ifirtif* HedyL a. .^ 

^«(Xsri^. .«'i. Ba^chjfsL £r. 

,. 11.*, s. \ 

yAiXmvSf futK$gif. Ar^Auat 

' 5. «rXffoVff^or riit^ii* 3. 
tttXmfftoic -Hi fro^»y r«iyJ«i« 

X«. Aiitip. Sid. ai.. 
.dwXirM -iTffi niaf. Bacchjff. 

9. ft^fifoff isi^s. Mdeag. 

24. «rir l^»Xirff y7f»f. 
. Fia^cc 4. ^sXffot^M m^ 

ittt . viro tsrifvfu A2itip« 

Sid. 63. ^iUni.itt 4t7Jf. 

Leon. Tar. 79. J«iX«ffr«i« «Vff vimf. LeontI«'i7* 

l^^iiXtrm x^Sf^i* Cluriat. 

Ecphr. i66* 
^xkvKfis '•¥ nirrf99 ifufim* 

viiis* Agath« i5. 
i^fc^/3i« *m o§ ri fAX/ftof^ An- 

tiphiL 3a. /u^ ^«/k)6««« 

Biauor.ii. -/S^fm vir 

itPfivi X9if$9f0f olMTOf» «#4 

3oj« 
^mfii^u •fif /M£^«r £i^n9mlfi4 

PauL Stl. 42« 
^ttfufis -•#> tixfvfft Tiyya- 

/i»|y9. Agatll. 19^^ jr«rM-' 

794». Paul. Sil. 4. -^i 

ft(pui9ffffi. II. 5 19» 
^atfufSs. Faul* Sil. 71* 
^ifAfOS - y v<^o frX#r»ya«. «^. 

260» - »«r w§Xvff4^of4 

Anyte d3» h^iftf^ifft^ 

Bian* 2. 
^^«Tt!<Pofin <*'fi9 iixffu Qu. 

Maec, 4« 
im»«rfi(pif0Sf /uifiS. ni» 791 

•-^oy aJVi fVMttxifui* Ni- 

carcli* 33« 

iivrm, tt^xim(xifaf ttxfufs 

Pallad. 70. 
iifffosi ' m^fi ot^o imfffos* 

JLeon. Tar. 48L «^oV 

iraiffittrov fifOfitiov - l^y^ 

Maic^don. ax. 

Bia^fOf -ovLHVxXof» ii, '6j5*^* 
itnfMix^s *of rt X^)^fiy«P«ul« 

SiL 70. 
Fo/. i//. P. 3. t M D B^ X. aSI) 

^Hnmoffvfit* Agath. 68» 

S^iff/muf - or«/. SUttnae AtU. 
4o* 

3-f«Xo«f/fr. AriAto 3. Co-^ 
met4 3. «^* i3o, ]3i« .«# 
ifiorm(pv>Mf, Marian. !i. 

Mfm • if^ou No^ais 6. 

Aoiitofoos *ov roixsvs. Afce-» 
rat ^fAif ffri^mfoflifoint» 
Alphe. 9. 

i^fiwJV^ -fif X/d-otir.PanLSil. 
74. 5,1. 

^tXytffif^v^os. n. 5l8. 

^Kymi fim&rovf roTpf ^iXym 
mffifofiltff. Addae. 6. ov 
ff^ ^iXyti xfi^os. Meleag. 
ti\. ^tXyoif^nf hci ffoTs 
m4ftfft fimXifAtfos. Paul. 
8il. 3o. ^tXyifttfof ««• 
fMtri. PJato l5. -y«r /8Xi- 
^«^«y. Idem. i3. .y«/ 

. ffvms. Antip. Sid- 67. 

^iXfifoos -OM fJM^or. PanL 
Sii. 5j4 - »iO irfjd-f?^; 
Chxislod. Ecphr. a5« 
- fioiffi (ptkrfoiffi* Anti-c 
phan. 1. ..V. 

diTtiiietHfof ^ovs MfnffM^ftUs 
'ii.A^S. .'.*'• 

^fXliV^AiK. II. 5 18. ^ey« 
-• ^Xfiiy iFKXiy,trs 11. 5ao^ 

i9"«?w«, Hfirufxos ««Xe'f loT« 

fitU ov ^iT^i. Alcae.Mefs. 

* 1. i piif fifitiitis^t fj ii 

^i\tirmxims4 Kuffiii. S5: 

X aqq I M D B X« Xiiv*, Aiitip. Sid. 9, 
5i/icff5Xoy - oif igta^tjtigffffim 

Cyrns 6. 
^f/Uf/X^oy -i«» xoigTtfci niiois, 

Cyriia 6. 
.^i^ffiXoy "ov «iro tffiiroiit 
^ (nbi nunc 3<r/ui^Xov). 

Maced. 3i. fr«X«< r^v- 

^ivri ^ffjUff/Xy. Inedit. 

. Xo4f^ wtingoiirom* ii> 4o i • 
AofMeof - otrtfti «MKTM. (pvovn* 

ii. 190. 
^i/uif^ lif ^i/uif, Leon. Tar« 

a5. 
^ff/uiOTfftfM - ffi. Paol, Sil 6i« 
l^ifuffro» -»y. ffo(pmp* AgaUi. 

83. 
itfA$ros. ti 5ff/UiroK. AlH^esi* 

la. I. ov ^tfiuTof ivifffttiy 

rovs dyid^ovs» «#. 716. ov 

litfiuru» uj^u/uiyu Xffx^''^» 

Mnasalc. 9. 
5iv«f • Faul. Sil. 4. «roJ^of • 

Probl. ar- 43. 
Hifu - »9 fxY»* riv llitgiitiw 

avfif» Simm. Ov. 
dtoy^Mffffos. Antip.Th, ^Z. 
^totiyfiMV 'fMfti x^S^^» i^* 

680. 
isoii^kitros -rov «"xvXu fiutu» 
, ^ovi^nf* ii* 465. 
itfitixtXos. it. 68o. •ey.uf- 

5o^. Rufin. 8. ifff e^ffirryy. 

«^"•,.612. itpnftivros ' " roi ' kftrtti. 

Cliris.tod, Ecphr. 98.. 
JtoxnroSf Tfoin. Maud»IL 

a4o. 
^tofiLOf^os. Strato38. 
dtiicxis^ Botfiv\iv» Herodic. 

n. 65. ' 

^toftoios* Glauc 3. 
ito^gn^os " Tu f/Urff^. n. 5a 1 • 
^hs f rtfjsvov. Autip, TlieAs* 

btoffrigixros - ru . ««««r^u. 

luedit. 
^tort/xns ' t» Tfotnf it.^^y^ 
btori^nns - mtt fitornv* it^ 

594. 
btorp(pin - ns ifitpfOffins» 

Ftolem. R. 3. 
ioovtis 'ios. £rat08tli. 3. 

-iu. Aulag. 1. 
^'ffow - uGtis futtrovffitf TO jcpffTr- 

rov. Paul. Si]. 74. 189. 
dtfotniXos - itt vovff»v,ii'» 5j^» « 
5f^^/^. Antipat* Th. 70« 

(Lectt. i55,) 
^tfinmf - nofTot WfA^pmv, Pla- 

to 8. 
^ifmif - ffirfff. Leon. Tai\ 37» 

lo Chiu3 a. Strato 71. 
iifi^t». fXtiffffotv ifitif m^iff" 

. fft^ it, ller. a. ifto §i^ns 

fiXmffTov oXoir ^tfiffi/s, Ffai*- 
lip. 68« -itftts ^«%tiy. 
Id. 1. 
^tgivis 'ttis m^xis, Lncian. ao« 1 VD E X» ^9* " 9ififfrf9t. Myrih. 2, 
9§£/iActif0 -gt /u i xuXis Kog' 

vnXtos. Qu* MAec, i. 
.^ij^jujf. Mi^. 84. . 
^t^fibo^vfftos - rov ftt^fou 

Paul. Sil. 74. 33» 
^o^M-oiirts* Fallad. 7 5. 
^ifficosf Efus, Meleag. 35. 

83. 9£X/;rr«;». Ufh a3/. 

• ovfroiM, nhian. 9. ^/um 

roi<pov. Dioscorid. 3i. 
5f^^6e fiGiffiX^ix. Leoiiti.' 
17. - ^o7f ?5c>fftf/. « J". 417. 
Biff/tGs - ovs 9ifiitfi£t^i7s» Am- 
mian. ao. 

5/^af 9 yXvKtfov s^ivtot. 
ApolloiJid. 6* sr^Srov not* 
ottoiuv, Id..8. ovistii ffoi 
KttXvxwf yv^vof ^ifos», 
PhilodeJix, l5. rnv xfleXoc- 
fitiif iwfp f iovs trSoots ro^ 
^ifos. Philip. 3. i-fffof 
' %tigoft,ivov xuffsov, Meleag. 
26. ^i^tvs. a. 363. 79- 
^p otixiAfig^. ^igit. Ma- 
cedoii. 16. 

d^^^tf -«70e< tt ftirgat J^^vfttp- 
fjtiva, ii. 'J.'2.. iicro^ sseiyrtt 
^i^iro tfv^L Antij[}. Sid. 
3i. 

l^ifftSj ^mK^pVf trxr»f • Agatlu 369» - Xa l^yfl^, Soplufotl« 
a. <ri«X«. «V. 343. 

difffMos - Mi av^vyifis. Agath. 
1. fsir^fis fvofittfOy. ii. 
619. ixf«»r«. iJl 750. 

^tVfAh^irfis - vr /ff «J^. 0^1 5o6« 

^tfffAOisoXos - 0<o fiktXijiifoSs 
Paul. Sil. 4a. ' 

^tfffios •ov titt(ptfis. Paul. 
Sil. 3a. fjpwf oJx otit. Id. 
4a. iftrsvtt isotfAttivtif ifci 
Xfoiiiif. ii. 9, iXrv^tfitis* 
ii 207. ryM ^tfff/tov t^of-' 
*ftU ii. 189 xotrti B-tfff^iv^ 
ii G63. nir^iot i^tfffAi 
Xitts. Pallad. 99. ^fAoit 
(PiKitjs. Id. 125. 

^tfffiotrvvn. Agatfa. 87. 

dtfffJiO<pifos 'Oi)s iyfi/. H, 
n^ih. (Lcctt. a88.) 

Jtffirifftos - tof «t^xi^^ ^«A 
^' 4:^84 -^fff xilk.ti, iii 3o^t 
'^t^s t-rof iff^, «^.572» 
^tvftofitf , ;^«XfMr^. CaIHiil4 
3. .^v- xtififs ^ovfi^iifig 
Auiip. Sid. 64/ 
Stfv^ofin .'Ht mivfiLttrtt. Dio»^ 

cor. n. 
^« .fiiffttto ilti frfX«^ 
Autumed. 11. ^iof «thit 
ificffmv. CalliiuSi' AiSStf^ 
nov fAifffftt ^iuv irtXiftvf^ 
Leoii. Tar. 90. vtipiuiv 
ixS^ ^fW» iifjkov, Antipk 
^ki. 52« ri ^iovrm fmy agi^ 1 N.D B X» ' viarps. Arctias "1 7. iroivv 

^Xacii biov<i%y» Hcrod. 
Inscr. 24. ix^ot B^tovaxif 
X»pirt(Tfft. Diotim. 2* 
^jyyoeXfo; -w; \iios. Jul. 
Aeg. 11. - oy r^ou 
Flacc. 12. -oti? irt/^» errtt' 
'ktxaf, Antip. Sid. 17. 

j 5j}y« - ow^«y If »rw 3"o» Tofac. 
Philodeim i5. ^fltfo"*'» 
to>^itvTi TiBniyfAiifos. 

" Christod. Ecphr. 296. 

, yM. Phanocl. i. 

J»,«To'f ^tJ»-^ //(po^. Tymn. 
4. oJovT» figvxovrtu Ar- 
chias 12. -tJ (wcv^wtJ^i* 
Leon. Tar. 32. 

5jrXf* 'ffc^yra (pvri. Me- 

leag. 117- 
djfXv 9 ftMorw ov^tctiov* Cri- 

nag. 22. 'iv ianatfft, Jul. 

Poly. 4. 
AfXwyX^o-ffof, Nossis. An- 

tip. Th. 23. 
diP^wUt . Mir friutoy. Pallad« 

37- 
^ipsvfMMwit -f?jr irofiou Aii«- 

tim. 1. 167. «ro'5oi. Me- 

leag. 54. 
SnXviMXif - f <** un^iftt 'AX«- 

fMifot, oir.'5i8^. 
^vXvy» -f< Z/(pvfof Kv^. 

Marc. Arg. 24. ^warou oiKTCis. Paul. Sil. 35« 
.ovitw i^iikvv^fis. Id. 3. 

^'vXi/Ar^ffnrf. Strato 17. * 

d^Tsjusf (pviris. JLeonti j» -w , 
X«f<i'. Id. 8. ^nXv xeLTiX^^ 
\i^o»ri. ui.iii. in^^tins 
t^ns ixfjkiian* Leon. Tar* 
60. 

^vXvTffVt ;ca^/f^ffjt. Paul. 
Sii. i4. -vf ^xitvif »4ftum 
Id. i4. •?»» ngie»it. Cj- 
rns 3. XaiVfvv. Jul. Aeg. 
28. '$»v xccJlrV. Panl» 
Sil 4 1 . fleX<r9/uaro(. Agath. 
2. ^y fi^^f» ^^XvTf^octty. 
Macedon. 5. J^ifXi/ri^ao-. 
aJ^ 337. 

5jyXv(p«vi;f -y«f ^iios* Pal- 
lad. 5o. 

5jfXt/x<rto»'. Antip. Sid. 27. 

3"V|CAoXoy/«. ^otfAfAirnv ii^ov 

i^nf^o^^if"' AntiphiL 44. 

(Lectt. 173). 
iiffu* (rtbnift». Pallad. 39; 
^n^*y$*rns. Zo^im. 2. 
dnpufMtf xtt^toTov fiiov U^§* 

ri* Aristot. Hymn. frX«» 

^hr» ^nfifltoiffi iixrvm^ 

Apollonid. 7, 
inS'ios 'Vv tixoyot, Paiil* 

Sil. 26« • f4oy iifMS» Ar-. 

cfiios 22. 
^ngtvrnr •rnf itvYBt* Antip. 

Sid. 64. iiov of/tf*oi(7t9 

iJcw». ii* 5"2. -f«cf.^ An- lip« Sid, f^» im»f. Isi-. 
dor. 1« 

PhiHp. 43. 
^ilfUff naniv noh^u Me* 

leAff. 63. 
^ilfiporos - rott i^f/koffvims* 

Cyllen. !• 
^flf^iuyoxat/i4f4fitirm9os, In* 

odit 
l^nfiyufMS - «i^ sffismjfop, Phi- 

lip. 33. 
i^V^triyr. Philip. 5a. 
l^nfovifM^, Antip. 8id. 19. 
^n^ffxims "09 Koifn. Piii- 

lip. 47. 
info^ivn -ms iwams, Agath. 

^9pm»of «Koif myxtoru Jul. 

Diocl. 2t. 
^ngo(piifos *y»y «w«iy. Dio- 

dor. 7, - 9» ««Xec/uMf» 

Afcbias 27« 
dvtffvw "M Um9^ii* Paul. 

SiL 4a. 
^imoos t ix^vfiiTimv. Leon. 

Tan 91. -ov niofAof^ 

Agath. 83. 
bmsmtiis. n. 617. • r«y. mJ"* 

274. 
^X«^if -ftf «rmfmrmv* Panl. 

SiL 74. 88. 
5X4S» «fiy oVri«. Grinag. 

j30. 37. Ik rmv ofiifMTmv 

ii*iupXi4ms, Id. 1* itsi t V 9 9 %• 293 

yov^fv JhXfSoftfltl. Leon. 

A]. 35. sffiw^t futoi ^Af- 
• TC^Htt ^'klfiiro. Ascle- 

piad. 11. • iyov oro^Mixov. 
/ LncilL 98. vJfliro^. Aiv- 

liphil. 17. • iy9$ rvx^^ 
. ffrix«^'^«<« Pallad. 107. 

- httiv Kfmilrfy, mi,uS3^ ifs 

oihfittnt ^^ki^f^ivtpf m!Xi« 

xof. Dioscor. 37. 'ivoifs- 

mvifAovs Pallad. 1 9. fMHfi 

ffoi ^mif rs^XifAfAivti* Leon* 

Tar. 70. 
^nris -r» Xoyiitff^mi, mi. 

81. 
3roivti f M ^oivmv yiness. An- 

tip. Th. 43. 
^oivirm^, Xotfiov oXms d^oifiy- 

ro^m xh^^^* Antip.. Sid. 

99- 
Bo\tffis - m7s vt(pi%MiS, Anti- 

phil. 3i. 

biXos-ovMikovtftifffMt^ mi. 
374. 

^oXoM -ovroM Kmyi ^y^ 

Paal.Sil. 74* 71. 
dois • i umrtvvifmro uoigvi» H^ 

695. 'iv ii(pos. ml 465. 

-ofr oiivrmv. Paul. Sil. 

44* 
^im - mm ixovriarfigms iifi- 

fiovs. Christod.' Ecphr. 

359. mttr tvi^yimv TfJow- 

'fnAos ^HfiktAtimv. Id. 38. 
\s -/B« mtuitifimv» Ab^ ;i94 * M o « *. 

^Tepiad. 3i.'-oF M r^r ^fit»i • ^otKit.' Ammian, aOm 

fAOf(pifs* Antioclf. a. •^«xwy ouX»y m(Pfo(pyi! lei» 

5oj»« - iyrot ffKo^mov ku ytthis* ruX». Piiilodcm^ 3«. ^X« 

Archias 21 • ' . Xo^ii o-rff^MvwffOy. .X^ucill. 

^ov^i; •< x^tfvsMs. Nicias i, - ii/,^ 

-<» flt«r/*«. Antip.Th.aS. 5^/^w.i/ ?;5jyf f:^ji^««*/rhoo- 

Bovps f oiuvof* Antip* Sid. dor. 1 1 • 

87. ^givui -ttxofi X'<f« l^/ftvfm 

dWlff 9 Mfifx^o. ii, 664* Antiphii. 4. 

df»&ff«* fxi ti ^fcti}fg rwtiu ^fiov f xui Xwro» iiftieifiLmy^ 

ii. a36. a<f. aaa, - 

.^pM^^fTif. Leon.Alex. 19. 3"^;/. jx Tj><;go^ i>;^i teoiwv. ' 

^gttffVfcroXtaos - «r. «J". 728. Posidip. 7. «iro rftxi' 

dftKrvarQfiin ' ns i'tyfiik.l±e-* iifmixuu Paul. Sil. 23. 

leag. 34. t}^Qi h iXfiiffnrv Ufvv 

^fmavrvf. Pallad. 78. rfiz». Antip. Sid. 85, is 

^gmffvxtif* Phiiip, 26. #oXi«y ?<rrt^ JjMffiyo rfix»* 

ifttvtt. i^fmvff^ veiy^v, Sta- DamageU. 8. 

tyll. 13'. •0«rff r«tf xwXi- ififfcosi Piiani. 7. 

jc«f. Macedou. 17^ -o-f* 3;^/^, .,,rij ly« utti ciffAm 

llofffSM ttfoiros» ' liiedit, rtfniivos. Stnato 32. 

i^fmvff^nt Xoeyvifff. Marc .^^0««. «i^ii r« tntvf^ot ^fooT^ 

Aa*g. a6. iXW^ff i^foLVff^ Anyte 7. 

^fOTfltir. Agath. PrQOom. ^fififios * oif ffii>««rof. Dioa- 

3yff/ti^«(, /40ffjf^ Pallad. 58, cor. i3. 

jMtxfll ^ftfikf^mr^. Meleag. ' J^oofi fuxfis kvxvov. Antip. 

S^t Sid. 47. -ov «i)J?«. Jul. 

ifinrtift^9 (ptkn. Diotim.i, Aeg. 4i. 

iit fiXm bftitruftt x»f't ^fv^S^iot - vVflcyrff. NestOF. 4. 

(uhi ^ftmrnft jegenduuj) ^fi.uf^m, §oins. Crinag. 6. 

, JJelwg. 72, i^« ^fifsrtifm, igiov , xm ^«X«xvv. LuciU. 

yioof Jifos. Jd, x?7, 119, 

Uivrtnf^a* )74. . ^^'»r« -rt^^yiyy Xf<'<'«' ««^ 

dfi^r^o)! ,rf^ ri(Jf r/Mift fJX«vfy/iJi. Antip. Sid. 83. 

MW(:. A^ji 8t m^Uif W*^^* Agath.2i. I M ft » X« a9S rmt, »/• aa. 

Giauo. 4. 
^vyirtig 'Tifts lAmmiit». 
^ Autiphil. II. d^tfif fc9ts 

wis Prt ^vyuri^ms, Dio»- 
Giorid. aS. 
5v9Xiy .«itf ' ivctt^uuHTovs, 
JLeon. Al. 19. •*« ^•««X»^ 

Gaetnl. 1.. X^^fS*. My- 
rin. ' 1 • •»s ytfty/aiiwsl- 
Diodor. a'. tiiifws. Phi- 
lodem. 10. 

^WfjrtXwi'. Dnricus II. 63. 

^»»«« -iiA XiJtfffv. Ciiristod* 
Eephr. 39. -JW rf^c»'*»»^* 
Id. 3i3. ^vmits clipirou 
Dioacor^ 38« 

5vXMf 9*iitws fsvflf^mfos. 
Antip. Sid. 82. 

SvfJM. i^itip. Sid. 4a. 

dvfikttkyis -f« fAtffAnf^u a. 
718. 

5v/ttrX9 -« «••/ .*oXf/6ioi/. 
Antip. Sid. 10. -v>' w 
tsfirtfw. Philod. 29. xotr- 
/MjTtfMf ssmatsH ii. /44; 5v« 
fkiXfi^s Mtu h ffHfft^t rf- 
^X«« Mmr. Simm. Th. 
1. fniiHutr h ^VfAtXiffft x^ 
fis. Hedyl. 7* ^«^tXjr» xar |y irDXf)»9iri. Ar- 

chiaa 4. 
^vfAnffis 'Vf^s rixfitdf,' Po* 

lyaen. a. teiverrts. Ni« 

cfien. 3.'" 
^fMfiatfis. Anlipr. Sidv 65. 
^imofiift -fF {ikirv .niftfw^ 

Antip. Theas. 43. 
Jhifiioitaufs ftXs iif$f^u 

Chriatod. EcpIir.SS^. 
%f£o\iturtt^ M^^fff. Paulft 

SU. 35* 
^fAoXimf, AristoteL I. i8o* 
^vfMVf iftfAv Iv. 4M/vifmts* 

Dioacor. 3o. y^JiXfi^r nml 

^vf^oy.. Leonid. 55^ ^v« 

fnm §tnrm mtftxafiim. Zo- 

nas 6. ^v^ot Ktti rtAv»^ 

fAtiSkm. Muc. Scae.' II» 

265. 
^vfMSf im ^vfMv xXmvfftu»^ 

Philet. fr. 6. oTJynf iiatw 

mni ^Vfiov nKtiofou Cri- 

nag. 4. 
^vuim - mS^tis t$ ^«t^/. Ln- 

ciU. 54. 
^vyyos -«y fofifiof* Qu. 

Maec. 7. 
^vvM. Ry'' i/X?fy I3^yf y of of. ' 

Simonid* iia. 
^otts 'Otf mff^fAm* Antip. 

Sid. 83. mfmnrofWm ' Da- 

maget* a. -ofyrtf fimfMf. 

Archiaa i6. 
iiqs. Antip* Sid» 28« 5«« wy ' .1 H D S X. 996 

fif»s» Agatli. 59. IfZp 

mu^vimf. AgtLHu 59* «»Jf 

695. _ 
9v99MiQt " JM« /^cc, Marcell* 
. Inacr. a. 
^fmryif9t99 ixf^ ^vfSiu 

Leon. Tar. 78. 
ivfitunM •mi$s^'Ltm. Tar. 

Svftis •oit, Leon. Tar. ai. 
lHftrf99. Strato ^9. ^fov 

Xuxifi^rrof xvwyofiiiyoio* 

U. 519. 
9^ftf « /i«f, «<f. ^44. 
ivgcos -^fli. Christod. Dcphr. 

35. Sahin. II. 3o4, 
9vfvo(pifos» Procl. 5. 
^fcoxttgns. n. 617. 
ivf»fis. Antip. Th. a, 
dvvttvos - oif ffrftiero7s ^Qiffi" 

f^tYeci. Nicaen. 1. 
^V*'* «rctfXof Xffv^ey l^vffc «rff^^ 

ififltoy. ii. 121. ^ic^ir 

IVX" W''» TB y »fit(porigots 

ntct iofl uti} 9o(pifi, Dio-- 

dor. 6. 

^v»ins fios viiQto^ ii.^iSSh^ 
(Lectt. 3x1.) 

^S. PaUacL 92. 

imttoSf iiffiu9Sn Inedit. rSn 
iieirttt^ Paljad* 65. UXw^ 
tJo*. Jul. Aeg, 55« -w 
iniirff^v^t, Incdit» ittfwyif wiMifOfi^o^ Arcliiaf • 

a3. 
^tfwtvM. Phocyl^ 1. -iTffuf 

itffffortxfif Jvifiyy. Agath, 

Attftti • yx«; v^«yr0V¥* Leon* 
Tar. 123. rftt^Jxrovs^ Ar- 
chimel. i. 

3t»ffixnis "rutiv ^vmttv» ii* 

bttftiQCtt. rovvtxtt fjttv ^ttfiiitt 
iov noXvfMirts iviyxn* 
Claud. . 3. ^ttfiffffto : /«yf • 
Archias.. 27. 

dttvxrif -rSfm X*^' V^tfts, 

ii. ada. 

h 

ittivti " tji ^vftir. Adi*ian. !• 
iHti.os ii^^ xttfilttf itkivt^ 
rtu. Aixhil. £r. 33. ^» 
fkov iiv^n^ Cyrus 6. 

iii^t» • Xtt 5ff^V iifi ^fffit^ 
irfttxrojf. Leon. Tar. 5a, 
foy«# mff 9X«i' <«9bbffi. 
Agath. 45. -Xffiy vXffi««v. 
Jul. Aeg, 59. iXav^tfOf 
ifMf* Theodov. i3. 

ittf/tfiti^ .^ffi x^ «■'^f«t 
Philip. 83. 

txf^fiof «^y tuttutftt. ii» 454 «• 
(III. 334.) -(«y 5v^y J^i. 
^vy. JuI«Aeg»59, ^Xff9^/ift« 
«»y^Mv. Id.6o» .>M/f vfiftV' 
^ifoiu Meleiig..|jg. Xvf» I N D B X. w ^Snftmf^ Hadrian* £• iv* 

fufimtki mx9yT4arnf»f» 

Cliristod. Ecpfar. SSg. 
im^rm . - rti yirf «' • LlicilL 

97« 4fiy9y, Rhian. i. 
imim -m h^mh, Isidor. 5. 

a^ms niX^w ifvroff!^tv, m^» 
. 399« 'HS x^Xxfoy Zff¥ou 

SUt. AthL 5i. 
/k^irvf. II. 5i8. 
ui^ciw 'i^ms* Antip. Sid. 78« 
imx^fm 'fMtrm pg«Xiw» ^it» 

*rgmf, Phalaec. 3.. 
fyitu ml iitif tftif rfS^u, 

Agath. 53. 
/yyv^. ««* iyyifis >Mit9S «FtX- 

mi/mfos, Stl^ato i8. mfis 

m%gn¥ i^vtif miwKos iXi^- 

giftk/mfos. «/.269* 

^ ittmrns» ApoUin. i. 
iifAMwfif rix^nU Crina^ ijS. 
l3)(««y •oy» irXiMTVV. Stat. 

Athl. 11. mt^ifns. AXejL 
\ A^tol. 4. fvfirWChriat 

Ecphr. 4 11« sifofkbiu 

Ii«onli. a3. 
•ihim-m^ots. »'Aa84. 
/^^f«y •.«• Aenigm. 5» ^ 

Crinag. a4. rfmfmmsp«im 
ms, mi, 754. 
iifWns -T« wKi )<«iV) iJjp/r« 
' lut» moTJifsvs* Alex. Ae- 
toL !• Hfvffis •ios X<5«Xtyfffr 'Bf- 

/ui«f. Crinag. 7. 
2#p«r . « M7y. Antip. Th. 
. lo. - £r< ifsrns. mim Hen 

4. yifif. mi, a^fl* -T« r«f 

mforiis» Agath. 5o. imif 

Ufirmv umi fMfif/kfns% Id« 

43. 
lifim -Mfvfor. H. Her«a4« 
iff of • i ^fii, Antip* Sid« 

85. 
Ufmymyis "oTs /miffrmiSm Be- 
. dyL 4. (8). 
ufixl^mf, fimkos. Berod* 

Inscr. stj. 
ii • iv moXitwtrof* Inedit ^ 
iWf > miy^m. Leon. Tar, 

99- 
i^mtytyis - imy ftmrifon* AlflflC. 

Aetol. 5. 
iBmfis •uy mfmymy ySftitu 

Simmi. Secur. 
f^fist myif (nbi iianc fifu), 

Antip.Sid. 37. 
iMUns • jyy. «J: 347* 
i^iiimos 'Hots ufiris imtos. 

ii. 613. 
i^vifi{mos, frf/«y.Fhilip. i5. 
iMfftmxps "my «•XiJfr«v. Si- 

monid. 36. 
Ovyrif •rnfm ofifmoy ^(5d* 

Fof. «^. 6ia«. (Lectt, 

iiiym. mn iUpos i^vytit. mi. 
Her. i6. t^o (fifmyitiim. a{^8 i N D X X. 

Plato i5« «^flf/Ar* «*Xw- 
. 5of/f. Paul- Sil. 75. ^«if>. 

• JoL Aeg. 11. i^vvot fcitrtt 

• 9i!;^if fihrw» Anlip. Sid* 
85. -i^Mf»« «uxvXiKfy X«- 

' X/^y. Leon. Tar. 85. «^ti- 

• ytrcu fflNn^. «J". 467* 
HwtifQt •ov y^ifA(xfii. Paiil. 

Sil. 5o. ««v yf M^/JWy. JuL 

i^tf 4^i7a x»ri\vffit, ufm 

443. H»r i^i. ii. 176. 

/^(/91 iUnit. I Diotiin. 3. 
. mvrl anonov /<dt;y iXaafftsym 

Anlip. Sid. 93. 
tbvrivit » aru^iJk^. Philip* 

l5. -9 MmyiyM, PauL SiL 

5 1 • - eV /U9p«y o^B^tuaxt 
.. ^itatKof. Leon. Tar. 26. 

• wy ffTffX/xoiy. Alplie. 3. 
/!9v» -* •^0'' ^9<^ ot/Mtiitevm 

Nicias 1» or i^iffettv v/bt^ 

vov oiliMty. Mnaaalc. \\. 
Ixetyit • V fMvaitty fUflt% Da- 

niagct. la. 
iiUKi» ' iaatt. Pbilip. 72« 
iniatot - /01/ AioV. Pallad. 85. 

- otat» ofxrou.Vt[til, Sii.35. 
txirvt^ rovt tuirott aro(piyovtm 

Mel«ag. 64. 
infikif ^iiat nokii^oaoy B«»» 
. x«v. Posidip. 11. ttfont. 

Leon. Tar. 6o» ifvis. 

Antip. Sid. 17. '^fMatfm htyiofnati. os fnty oti ^vitaaty 

Uyttrttt, Tlieocr. 7. J|»5« 

/w««. Glauc. 2. 
inrlyot - ov x»''^» Hfotrturri" 

gtfv. Automed. 8. » 
iXufit 'iy fiy^iifpt. Meleag* 

44. fiio». a. 56a. 
IXufiiff ^XVf rif^tm ii» 

699. • 
«Xiyxw -xott. AgatU. 27* -tm 
' ^o«^o<f'X«3-<.Maced.98^* 
fXtofu^fyrtit, Dosiad. Ar* 2. 
fl^» •ifitevot xixXott ovfttyot. 

Antip. Sid. 49. 
tkit -vof x*S*^if^int itffjtoy» 

Leon. Tar. 39. 
tf/tuyroniifi 'tiv ingot itifusm 
^ Isidor. «, 
tfiMa^Xn , ytiit, Jul. Aeg, 6. 

• tiv • uti ytxwauy. SUlU 
Athl. 27. 

tptiaau - ifiktyos iifitut uvfutti' 

Archiaa 32« 
tfiturttyoMttfifiu:k.oti ii, IIO. 
Ifittifu -My tcuyros wrtftlv. 
• ApoUonid. ^5. 
tfittfittt f Efots* ati* 399^ 
Ifitt^Q^uXit • ^f fit^..Nieias 7. 
7/Mff •( ->»y «vX9^«yr<. ,Antip» 

Tbk 39. •» iuxfvattatt. 
■ Marc. Aiir. 29« 
Ifitfrit. ii* 21 5. •ry« ii/* 

316. -Tf avyofitm^. ii. 

707. . rjf xovf jr« «V. 711. 

• rvy ytttmy. iim j56. •tSp 1 )9 ^ B X. »99 > X»ftrm9» Manan. 5« - rov# 
x^rnis xTJivttf, Meleag. a. 

i(^j!e:X/ico(. o^/CMer« xgv(pimp if» 
tmXfiMTM irvgaSv» Ire- 
nae. 3. 

ivioXhfis* If. 617. 

jriioy. 'Eupith. II. /iOJa. 

Tvi^. Dofiad. Aru 2. 

fit^oc, Simm» Rlu i. tvitm'' 
ymf miyot iroffts, JLeon. 
Tar« 6l* -oy hxifmrm 
Xixfuof rgmyovo Agatli. ag. 

iitvrtis "rf iovmxt, Ery- 
cius 5. - 

ifofioXim. oix iiinf HofioXmf 
/tnsXiniv, Bianor. 3. 

tiofgyos* Ajpollotiid. 25* 

iioi - of ^jfpvrnv o/mfitafftf 
l^v. mi. 62. f^p^m r« 9/« 
X9;«»v Meleag. iiied. o^- 
d»X|Uoi miif h tif fiUfit' 
/M^of XftofittfOi. Mekag. 
4. p ymf if ofAfiim §iiffiSf 
,is iif nfosmfMs/x^"^* 
Rhiah. 4. iiti^mTsvfms 
nmiXmtbtiim iii}. Hm 17 3. 

iiotpg^gis ^^ett iivmxmsm ui^ 
397* 

iivff m xoXvxmfitirifs. Phaui. 
4. mn iivos is miims, Co- 
met. 2* fxfixos ovrifttoto 
it iivos fAoXnmf Ardiias 
. 29. iilfi ^gos iwffkfitfietms^ 
mi, 283« xi^f MM J^»f* 
fd-jciiia 3, iofiiXos • #v »^«cro(« Dema- 
doc. 2. "ovs yiffms* mi. 
273. 

iofioTJm • «7y isr' ifiti» Kfmiinf 
tffms offvrmt* . ' Alcae* 
Meaa. 4. 

#Wo«9 - 9^ fMymKns ioateirott* 
Foiidip» 1« 

iofAtyis •yn ^tfXif. Po* 
lyaeiN 4. ^ 

%», ftiXmf* M!e]eag,2i. Xfu- 
Kori Id. 92. xvafmvy/s, 
Runu.* i5. vy^oy. Ma* 
rian» 3. ro (ptXhnogof 
mv^os. Dioacor. 24. h 
rmXmfOtSt mi,3Zo» •tm xmi 
ffufit^fvxtc* mi* 705# 

ioSf (pofitfis ixsafioXins^. mi. 
5o3.' iov tfffrmims mi^mf* 
Griiiag. 1. fimpfimftxiis 
XoVxv^* Agath. 48. 

io9ri(pmfOS, - «y jKaXvxa»!». Ma* 
rian. 2» 

iirns rrnrt. Antip. Sid.25« 
mi. Her. i4. 

iorvnisf Htis ofvts» Apollo- 
nid. 21. -.fts fi\i(pmfmf 
fimftts, Rufiv 20. 

fovT^s f Xtnros vxQ xform^ot* 
»y« Asclepiad. i< rgtxi' 
(Potros hesffxigrnfftf, Stra- 
to« 9. tov iht x^omofros, 
mt* 695. # oy fvxroK. Apol* , 
lonid. ^. • ovs fittitf* 

. Eratosth. Cyr, o. 300 

i^X^mfmt ^fhfm. Mna- 

•alc» 6* 
lft¥itfis -rn ipiiios ifimfvos. 
. FJbanL 5« 

Immmtrtii -fi, Thoni.III. 124. 
Immmvrif^ u^fiug, Antip. Sia. 

8^* -ff« fMmmm, A«cle- 

piad. 3o« 
htmm(p$9is* mi» 2o8. 
hmvrif -9f» mXoit m»H»p. 

Bianor. Ji. 
^iTioc -«« cm5X« mmtttiiif* 

Anyte4. , 

tmmo*i\tu^t$ -•» yim* »J'. 
590. 

iifmoMOfv^s • iiii' KfmrtgSwm 

«7. 596. 
ImwoMftrog ' • «v Svf /ff J«ir«- 

Jmt. Posidip. 3. 
IirirvXo^tff ««vr mifvS^ms* ii* 

194. 
«MoXvror -lyr xiffAnu ii, 

d6o. 
lntkifMtx^f " oiffi» a* 728« 
Wof» 4^Ajf. «/• lai. ^fv- 

9aXis» Lucill. 96. 
tic0oirvifii ^mtffi KfmnnmS&i y«- 

ym^iros, mt» l64. 
«jnronr •r<y ^ifiiv. Stat. 

AtU. K 
2j^i^ ««r fmvfimvovf^ «v«y5f- 

/Mf« Mekag. i. 9. 
iofox^mf -fr«/3ttlXor.Herod. 

Inscn 37« I M 9 K X» a. 292. 

«««^« -fr«« J/wpt#» W^oiw. 

Lcon. Al. i4. o& or^oV 

^y«. Id. S3. 
icifMB^os. i>jli<PoiS idmf i^i-» 

/uiSbji ifmfMV9m. Philip« 

34. 
ivfffi^fMs. Leon. Tar. i5« 

Paul. Sil. 49. 
tknm. Simonid. 65. 
i^i^os - Uis. Diotim. 6. 
icoimif^mf -fnwos fimaiXji^s* 

Scoli. 23. ' 
«f o^/MO< - /uoy /BMMOi fmtavm. 

MnaBalc. i3. 
ico^vfis - /wr xvmatficfmr. 

Theaet 2. 
ifiisos - ov x«Akfor. «/. 628* 

• iior fMixifmf. Speufip* 

l. 176. 
iaifMifos f xW' Dion ja. 4. 
iaifMfts. Antip* Sid. 21 • 
isifOfMS • ovr 'A^fy«r. Sco- 

li. 7. 
iffomikmiTros. Antip. Sid«23. 
icommkisf lifMtfSi rv/. IL 5 1 6« 

«o^oirXoirfr -^r xvror. Ar- 

chiaiel. 1. 
iaonkirmf. Pallad. 70« 
iwc^fowos - mtf *ntos tvn mt^^. 

mi. 674. 
Tns -or im>M9aji vni^os. 

Leon. Tar. 48. 
iffoipmfi^m. nmifis "Efms mmr ^X M D B^ X» 391 ^ff«. ih Her. i. 

' loaid. V« 
iaix^pof ••f ifTiyipctffs ^ 

X«y* Antiphil. 8. 
iwHni(pos -oy« «^. 85* 
/#•«• wufif^otw iXm/iciv ro9 

90V (pbiyyop '/(r«m^er* 

Tymii. 3* 

.. Aenigiu. ix. •Xff7fl*« »fo- 
MM foViff» eriaas^ii. 542. 

Xo« tiXoiiefyvs» Maced. 19. 

^fitfHiOP ariffmfrki ^ltimt^ 

mii.ibj. arivMbi itri k^ 
fh it,'5ui* ■ •• '- « • 
IffTofiotvi, MacedotL 19. 
ioronifot - ov XltiTkMi^s. Pbi- 
lip« i8. . - tmf ^M^«JWr/ 

'«IS ii6. -«M .Kifn/ri». 

yirilip. 85. (Lecu. 18)6). 

trtofln "0 itfir Kofmu^ikiis 

mtros l^ofln: ApollouiAr 

l4. 9 ii fMTsMum Urpfin 

. rnn6i roii srofrtcoa^i/ioipcovfi 
Pliilip* 43. ««yr^/ffK Wo- 
f /9^ ivfoftiv* ii* 584» -* ^ 
>MfMfif iWXoto^y. Dios^ 
oorid* q6. >iritr ^tmif 
wifMtros {fTVKTff r ^ Biaoor. 
)3. TOiM 4soif ^lorofhffm 
XaeilL 8a. im^ i/^v «/«- 
m ^fXix^i'* «Jt 584» iaris *ov ifixm* Nicarch. 
'incd. 

Ttrrmf* inol nfMtofK ^artif*' 

.Herod*. Inscr. st^. ^fm 

itixXof yfi^u Griaag* 

a4. Kfif^int Wof' fiM#ro* 

^ifr» ii^ 583*. ocmiiolns» 

. «V. 7i4. fvffvijyr II. 591. 
- ofts^ Lieon. Tar. 5o. 
fii^w* Antipliil. 11. 

icx'^ "iim rnv onhm* Plii* 
lip. 56. "^fiti^ou Marc 
Arg. 22« iimis, Ib. iffxi' 
w iMy;)^/r#oriF«]Cbilip. to. 

Arg. 3. . . ' 

icxifis. iw i^xi^orirns tis 
riffiP iy^ori^^^ ^a^^ 

f(rx» - oro Xf7fm, Aqtip» Th, 

39. ^ . 

irtm -mi rmfVfAnniit. Thall* 
Miles. 3. , 

irfiihios '/ui moffiiss, Cri-» 
nag. 6. 

frits, ifA(p Srufw axmv xv» 
nXitoamv frw» Anyte ao« 
frw X$v9km9 icniiou Mna- 
talc. 2. ynfm%im Yrvr^ 
Jd. 3. iynlarfuv nmfAitv^ 
\iiacmif, Jul. Aeg. 6. /SXf- 
•' ^ifmf kvfiicckf. ii, "^Oi; 
' 'fh^^f if^ifiAoccmy* Tfae - 
a^ 2.'- • •" / , 3^* I H D « X. 

*X^i^ "fto. ApoUoni^ cKtfbHgfn fxy*ot fimi XI- . 

^^- Xttin-Ku Phani. i. 

ix^fi9\git. Leon. Tar. gS. $x^ont9ii, r^iiXtxrot. Ai|tip« 
Sx^fioX/i» -iZvrtt. Hetriuc. Sid. 17. -«rl<hcMriy. «^» 398. 

n. 307. rxfot. fiuiftt rxvot ifg' rxvos^ 

iX^vfiiUt .(w ^ifctt. «J: Meleag. 19. ittiiv «Vo- 

129. -OK X/voi». Thenet. »X*/«if. Aiitiphil. 3i, «»/- 

5i4. -oi^ al^Utt. if. ^wv lX»ww. Sopliron. 1% 

laB^. • fM^a^tikif iXIffffti. ii. 

ix^vfitp. Lucian; ao. ^S^- ^««V ittt^iffmt. it, 
ix^vtinot -ov* fftcvfiittt.' 6^2. ifiX»fiit fxmt. tc^ 

' Ldon. Tara 26. 7^3. ««r* J>^m^. tffV<- 

#;c^«af«^ -Mv y/fot. Aenigm. -^*'?' *"^- *^- ^« . 

32. .itvrtifiiUf. Antip. ^f'«f«?^'' ^' «C»*«i'- Id. 

Sid. i4. ^ ,^7- 

ix^y^^^ivnii. Apollonid. '•• Asclcpiad. 5j, iNos- 

2j3. cqr. 34. Antip. Th; 47. 

Oc^tit -iff^« BfV«f.v. «7. ••^- ^*^ Sil. 39. 

.'^\ . ' K. • '; 

X«jw». Philip. 7a. «««^«i^». Antip. Sid..a. 

Theaet. i. ^**" ^'- «^a:*^-' *»♦ 

Cttf. Z08]in. 1. -«y Jitim pi g 

* ^-' «mXc. «V. 353. Wf^^^Erinn. 3. 

tx^tvrnt .rit Kinfitot. Marc. «iJ/^ . ^^ »^/x«, i^,Xjif «». 

^8- »^ ^iMmt. Ajpchilbch. 5. ..-0« 

i^Vi^fMP, rtit it^rkpit iyXoAiSM . ^w, fu »»r^/3f •;(«.• Be- 

. IsidoT. 11. nt^ttffifiuif^ .. dyL 1. (11. 5a6.) rrFfm- 

Macedon. 23. (p»fit i^rMi . ;com^< «^mv. id. .2« (IL 

^•f ^«^«y. CaliiiB. m. 62^:^ .t H 9 » H. m nml uiiQu Jo. Chi.^ r/*<- 
um^uifi». Ztiftt xti^tTXn fftts. 

r«iMc>«Xwy oTfWfiv, L^pn. 

tipIiiL i5. 

7W.. .. .! * 

>MiJ«arr«i -£^ff. Antua; 1. 

J67* Diosjcpiid. i3 -JMJjt 

^;4ff it'ftts. Paul. SiX !44. 
. S/V^ kle^M^«<. . 4^. . 4 1 3« 

jM^tunifMiKiS xtaaov ,ht$ 

Mfat9/. Tlieocr. ^fAkpkt^ 

jMiXflt xa^ttii9$fMV9s* Ar- 

vhia» ;^. 
xi^t^ffimt Ktt:»ufMXif*AjfP^ 

Qr.U. 36^. 
•iie>;<ri»;.Pallad.85. .. 
wittff^^tt .i*fHfl$ff7f«. P*uL 

SiU 5i. tml^ftMffo^tvi^tk^ 

Wh Meleag. 3. 

A >9ft» -•** W«^ ii* 
^39. . 

36. -ff <r«f< yintt^itt^i* 

•», 6»9- 

s«3^iX«ii .r ff.4X«*^». >• .rjfef »• Mic^irv - f f Tftxhn** •^iiSk 

' Sid, 96. 
fi«ft«Xi«^« «^«u »v«ri(» Xu-»' 
ciaji, 11« . V . 

;^|R^/^« - I^tfS ilffo(P9lQf97,Jf,U- 
UtiBin/lli9 f/fik(Pti Ht$^ti0 QVVXtl, 

, Anyle 11. 'tM^fif iy^^ir 

fns. Antip. Sid. iq6. 
fM^oXov ,. wiiits.. Liicill. 3o, ntt^OfUy m *- ci ifottra o/A/Mi ti. ,^,nvs, «A 476. 
ntt^offMMu 'fitftfstfAtiy, Miclu 
^P^eJl. III, ja5. . ^ 

nti^vfifi^ot. - ictis riv itttlrif^ 
^* Paliad. 8>. , *f ^ 
nttifirti/pos -y V^/Mfiri. lPaI- 
' lad. 64. • 

ntttyoTOfAttt mfAoif ftufut x^ 
firtts. Dioscorid. i6.3i!f- 
' om rvnos n&ufovo(Mi^itsl 
Id. 29.. 
nntfirfOftos. Pallad. ined. 
nttlftos -<«ir IX^MP. Philip. 
; 63. is tiX^ ri nmtftof^ 
•' Xiuci]]. 63. ii%.ix^ fi^Qf* 
*ipif nnifiof* Parmeu. 6« 
*' iiyif nnifiof iftfttYt^Xtvu 
Diodor. i5. •% mUtfim ^ 
ffvyy^tiaitt.' G^\iiaU'4^ 
' ,fkvmitfMAii . tmtftth ..M^ 
leag. 23. Xi|Mf. As*^ 
. : 3$. if^^rtfm^ S{r»tQ. 66^, 
rikfrf ntttft iri^fMtt.Ujifi*. 

#^A8. ... J. ..... 3<H 

o£¥i¥ iKQUffOfitfi^tii. Bian» 4« 
Km$fifif ffOiti (piKos. rhkBi^ 

Wfhev. Paul» Sil. 70. 

n^tgff ffivrei 9egou9Tt jcmXm. 

»#. i(o8. • 
jck/«. ryy lUilctVfikivnf. H. 

496. 
jMcxuyyfXof. Meleag. 72. 
kttKifiovKos* Sfrato. 63. 
MMigomn ^irif (ubi nmic 

ftrofoifofikins) iin SgS. 
Mt^xoifyisf' fsotrtsm ii, Her.2. 
• *oi' fiMJ^tUfWf. ' LucilL 7 0. 
-ouMoiottt. §apph. 3. 

KUKOUflffhly^^»^»»f^ ii.S^O. 

^ins (p^ovtffis ffilfikts. An- 

tip. tl/. 58.' 
^ff^^ffu,^^atvo5 - voi Stcroviiost 

Phaiiocl. !• 
»«xf ^«f po^ - f o.< Htvts» Anti« 

pbil» 4o. 
iuMOfiKif(pos^ Marc. Arg. 7. 
9ttxiitvos ' v«« o(^« 396« - vor 

T^fi^. Leon. Tar. 88. 
mtt^f^9¥Uf ^f/f»* SCe- 

kftg. ia4. 
Mu»4raMV..XiUC^ 5u 

«*fc*»Tff»f -f t fi^v^m* Ae- 
MH0ffHti90s •fimjsififis. Cri- I M D, B Z# Mtsxofftifitmx^f ' ^^ ^fjf^ ifowf* 

Lucill. 6. 
nmKiffxoXo^s <^Xf. Marc. 

Arg. 3. 
umKortxvos - vots ff^fffi^ffiv^ 

Automed. 3. - vorttrov 
■ mvifiuiros, Pliil6d. si.' 
mmKovfyos» Pallad. 139. 
HmKi<PfmVn Mnasalc. i4. 

K»K9m 'OVfiktVOV 0/U/IMf. Aguth. 

' 68. KmKiifiLtvos h 4fufMt$4 
Id. 69. ti^fpm yv7». Leon. 
. ' Alex. la. 
mmKrof 'rov rift/Mt. Ph^let. 

10. 
iMXjt/MKvXirrvf. Hedyl. 7. 

MiXfBjMfvrvf. Fhani. 7. Ar- 

' chias* 17. 

ttmKmfitHf fffp, Straio 67. 
T^KSfs Mmkifiiifs oiih htt* 
ffrfi(pofiiMu Rufin. 36. riv 
nm>Mfikfiv ittfii. Philip. l3« 
foi^iiv ^mjcimv jiMXi«/Mfy« 
Statyll. A« mvxfiifffmf utt» 
XiftMs^ Aselepiad. iv^ 

xotKmfitvirofiiff. Philip. 19« 

ttmXmfitifipmyos -or x«X«i>jS«. . 
Paul. Sil. 5l. •' ^ 

xmktefitii ^tim MXvi^f. ^. 
176.- ' ' 

mmrm^rst. Leon. Ta\6C. 

Mf»XK^9f «OV XtVHfV ^vriK- 

• iUy. W. 5a8. -M ifmU 
rrf«v. Diofcoridk 3« m- ^^ 0'/K9»r*^ Cfinag. 4. \§U 
Xfiy. Ammi^n. 6. oi M/- 

oscor.) 3. oi x^utf^ftff Xv* 

^Mv ii«iX«^orw Uedyl. a. 

• wir (ncKfifiiv et»»¥iff, Faul. 

Sil. 5o« -rov; MvyXvipisis, 

Daaiocli« a. 
ic«X«^a|^9^ • f of yi»Ti Xl/mviff» 

Zoiia^. 7« 
««Xkv^oJ' - o^of f^iyJovaroftf* 

•J^. 467. 
tiaXif/Ltfos. Pallad. i43. 
««X19 9 xtvtth ot nifivri^mifro* 

Leoii. Tar. bS. n»»er. 

Griiiaj^. 7. -yv *Ex»X9f 

(PiXoitivtio» Id« i^. • 
tutTums» iis >^irnv xotKiiim* 

PhiJod. ined. 
xm1k,iivos - 1<V« fiXtv^is. Pha- 

niat 3. -i(V«y itTigvym» 

Meleag. 123. 
nm1k>.iyaiMS <-oir rXixr^if. 
^ Paul. Sil. 67. 
umlkdonns "irtt ffo(^ii. mi. 

mm^Ki^iti -rSv nmit^v» Phi- 

lip. 47. 
KoOt^intfois ^ »v tK»(pov4 An- 

tip. .Thv 70. CLeelU 

i55.) 
nmd^inoiuLOS " ^«y ^mfituv. 

JMacedon. 3o. 
nm^^Ivuos -9V fslimnos. Her- 

mocr* 1. 
VoLltLP.Z. I H D B X. 395 

JwKijivrf^f • #y X^ioy. Thei*' 
aet. a. mngifMvm. Aacle* 
piad. 34, 

xml^iicvKns -ov ^finf. As- 
clepiad. U. 490. 

xot2^i7rfroy - atm xflvtfvrt, fib- 
dy). a, (U.'526.)^ 

*xm^itoxes - 010 ^^jf^* Christ.. 
Ecphr. i3a. 

n.Jlb.ix^* , f(p^isl Hedyl. 3. 
(U. 526,) ' 

xtt3^iX/0fOf, Nju^sis .11. 

««Xof. lif .fwXAir* . Loll. 
Ba88..4. ... ; 

x«Xof - oy TtUms evjp/y fv^fo^ 
cvv^. mi 743. 

xmXxtSf |vwf. Theaet. 4. 
-iJi iv fimtp. ThalL MiL 
5. -ly iXuiPfiv. Marc, 
Arg. 3o« xo/Xoer. NicarjcJi.» 
8. nflv vni X^h» ^iff^tt* 
xmKyeiv* Meleag. 16. 

xmXpfin» Dioscorid. 8. Phi- 
lodeai. 3i, Satyr.Th. 7^. 
Aristo. 2. Antisti. 3. «JL 
676, . 

xm\vxo(tti(pmvo9n. Joann* 
Barb. 3. 

xmKvfAfiLUf QXiyov, Diotim. 9. 

nmKvi -vxtaffi foimv^ PJato 
ag. oVa/jjy. Cyiua 3. 

xmXvm-fm, vlmrotffffm, Nici. 
3. xofvy uvTi xmXvftrfifs» 
Aiitip. Sid, 34 xs^^h 
vrXoxmfiuitts tinoff(plfimam 

u 306 I H B B X* xttXiier^fi, Christ. Ecplir, 
8i • 

x<cX%9* I^osiad. Ar. 1. 

JLeon. Tar. '4. rovf /u^v* 
9«f leivTmi t&iictt iui\mu 

' Callim. i5i 

wSpt»i» ifitiffXot it tuifA9Liu 
^THfi^ofAcu, Tjcon, Tar» 
79. «frt, iKf9ffiA¥my nifA»» 
jf«. Atitip. Sid. 34. - Mf 
i$ffruL Leon. Tar. a4. 
«XocJWf Mi. Id. 47, • *f ^o- 
X<;CM. Mnasalc. 4. 

nmfXunifau Antip. Th. 45. 

jM^ffTOf - ro4f mtfwxltw rtf^ 
leofiif^. Sat. Th. 7. 

iMC^iviuTVf 9 «t/Xof * Philip# 

Mkf^fAsttfi • nt o^v/u^oXdc. The* 
aet. Sch« 4« 

uifitfnofos» Diodor. 1 6. PaJH- 
phiL 1. Eryc. 9. «^".643* 

uifnfu •> «V «0^1 fifoti. Ma- 
cedon. 2^. «e^S^oI xHfiiitp 
Rufin. 18. »7. aio. 5v. 
/Mov iro^y. Agath. 64. yvTu 
«Ix/ii9x« xoVy. Riifin. 5. 

XMHfMlit iit «xXvof ifAfMt, 

Damoch. a, rvfM». Paul. 

Sil. 5a. 
uifMeiff MUfiea^S^ifot* Anti- 

phan. 8. 
nmptftrift itifMtrot. Meleag. 

129. umfMtru • rtAf rpy mxfuym 
Aeschrio I. 189. «p^i/- 
fAhnv fMuvdt fxmfA^f» yl- 
X«f. JqL Aeg. 66. xmfH" 
ferofityos ytifm'i* Aenigni. 
l5. -/yov MmXJov. Gae- 
tuL 7. 

KmfiLieiXot • ov xv^. ii. ao3. 

miy^mfos , bmrrn ttoiicn fti^ 
X« Kmy^mfot. Ammian. lO. 
-9v o7rev. Crat. 6. 

mmv^iXtot, Pallad. 3o. 

xay^ofy yvff ' hetffKtwiro* 
Phih*p. 17. v(pmtfiot. Id. 
53. -or i^o(pufUyot yif^. 
Id. l6» itm^tiff/m (fvXi^ ' 
nmy. PauL S;L l. -oV 
l^«Xxe/Uf5«* M^. 8. mXifoUm 
PauL SiL 1. *ovf roi); 
' y*Kvxtfoit ifivffmt.mt, 66o* 

x«y^w» - »yoi o^xv^^ixov xSfmt» 
mt» 16 2. xesi xiy^ufft ri* 
XV. Palkd. 3o. .My«f Ai- 
fivxoit. ApolHn. 1» 

kmyyifiifos -9 xfiffLfin* Au-> 
tomed* 7« -ey ^m/mm. La«> 
ciU. 68. 

nmyyit ^Tf iminfy. Philip; 

XMyMy •oyof i^firtfot. Ni- 
cai*ch. a8. tffriffft rip 
rfiteoy ht xmviyos. ii. 85. 
li^yoyrM rix^tf^ ivtmins 
xuvovt. Iiiedit. xmviym Yfm»* 
0iimy (pvT^xm. Damoch.a. ««HTvXfvw i-it/^ot rvp^ r9f pbiL i. 

• i8/«v. Pallad. 73« iB<if««X//fti#f| 7^ii4«i««/.70i« 
jKBuryXMvir A ittt fnh^» ^rKtv' kagwtfiios, tinfoffitv , iruvriu 

9«. iif airc. Ar^i * 1 8^ * Crihag. ai^ 

itifntfrfiM. j^a]lad« 46« ' Kmfitoyh$^y»sl £f. I»i 8^ ^ 

ih ifiio^fiff. «7. 678;' 8trate .&7. MVftft^. Hei^ 

Mniewtwi^ ^ifM99^ tti9fMS4, tnocr. a. ijcy "in^. «/« 

0«iiii»«L 3. • ' 271. ••• 

MMTf o^^iy «tfiiy. Phllip. 72« itmffto^ofim -iffm, ISVen. 7« 

nmKfos i ^Hf «jtXf 10^. • Philip. h^^fsnipifoiff, Plato ao«- ^ 

70« »#v «TfJWf iBfe^Mj^^ A«f«ro^<^»/U»' Mi^fnr. Anti-* 

• Rliiait» 8. x^Wmt mix*- phan/ 8» ^ " < 
t r/fv^ . fti<PftiiiTm, Archias x«f «f^Xle^ Zoiiaa» 9. 

i 1. ' if^vofAov. Phiijp* 47 « jtmfrtfi^fifMt, «^i ' 3 1 o» 

*ffV m/ti(prrhmim yifvv. magrtfixnf »u /^tftXifiSi lU^ 

lA* 5l. /8orfV'/V«f 9vr«y 690* 

\mfiitofm, PauL Sil. 44. je«ifrvy# &M9«^ 9x^« Pha« 

nAftvfif -ff 7fXff« Noaaia nool. i/ 

• la. ' ftmfifi ' iit iyfoii ^¥fffMffi, Mt^ 
nmfrid. ktmm^fioTt tkfcl}. leag. I. i8i ^iy^ ohoftnf* 
> Agadi. 5q. Plato 20« • 
nmfmfios -ff iffrfmnittf/Uou nmfvcf» f -^XMfijfr mfrlibf$lt 
' X^u; Maec4 8. ^ . . %Mfg4ios, Zonaa* 3« ^^Xm^ 
«iif )rjS«f ^» - wi* irfmmtos, An-» , f »f ix(pmyis 1« Xfif /JW« 

tip. 8id« 96. * iovrm «tf. rhilip^ so, nmfiM . M^ 

• f v^M^if. Pao]. Sii. 8. *4w^ yvtos tvtrroxM^ Strato 54i 
« V* ^mvifi^. Macedon* »6« nmf(pm7iios -> Ifv ^tifvym il^i 
nmfHfimflfi -9f o^mXiffv $mn* Alcae. Me88. 18. Bia-^ 

• 4^f #y. Qn. Maee. lo^ tion 4^ - iff Hf/nm. Jai« 
iMif/fy «v^f. Aaelepiad. s8« Aeg. 27. .ioec marixifnst 
nmfnmlfm. GereuL ati U. 619^ 

nmf%7voil Scoli, i4« •/'««i' nmf<plntsi ^"KUfi^Oft Mal^i 

. csrotfovxm* PhanL 3« Arg. a4. 3o8 I . K D £. X» ^iy^ ^uXm/tioy. Agath« 57« 
n^^i» ' oZrut ihifMU» Phi-v^ 
• lip. 76* 
uuftpu - er«i ^Jtf Xf f^^* •^^'* 
chiL fr. 37» «o^iy^ y^*. 
. fmos ^Sftu Macedoll^ i6. 
Mmfxi^ioy -«f( mWfm9 ^i^u 

ArchimcU;!* 
nmerofit - «^a»y vX«tiKf Agalh. 

Hmrmfimofm *ifimt9i tm(mm^if» 
-^f^oyyf» liUcian. s5. f/f 

»^9V Kmrmfims. Lucill. 56. 

nmxiffins fif^of §is mHimom 

PalJad- 64. i45. 
mrdifimM ois mA^it* Antip. 

Sid. I. 
mmrmfimi^mm i mmi rom/my «m- 

rmfimiims, Leon«. Tai\ 97. 
umrmfifix'^ . ' ^fif^t» fmxfias* 
. ' A^clepiad. 4, »«^0«^ ;^/dv. 

Hedyl. 1. (IL 5^6.) 
nmrmfifimm -.•Vr«'r«y tvJfXf- 

^y» fiiffxopm Leon, Tan 

5i. 
tmtmyitos , 1» rwr iMir«y«/«y. 

Antip. Th. 8. 
umrmytfvmcmm 9 ^tis ms «y«. 

fiarov* Pallad. 5« 
jMtrsyXK/i^Af. fMf/timfiyjiMm\* 

Tiovs vmfui nmniyXmiCif. 

Agath a4. 
Mir«9^oirrM -r« no*nfM^it. 
Crateall 3. nmrmytvfi,t 'tmyivros. it.^79f , 
JMrtfey^t^^M. S«iv9» h Mov* 

o^Kff tiHmrn Kmrmyjfu^j^fitu 
"mi. 5ao. .^o«X« ^(«rcipyitfT 

^f amZXm. Nicamler. ^, 
nmriym^ - « m« ^^ff^f «ow 
. ^if^icivofUiovs, Nicarch» 

3i. ^//<i;(ir9v.FaUad.5i. 

190« Ul3. mmroifQiiuft„fiiXi% 

ttiv, Inedit; ^«^«'N» Lu- 
. eitl. 119. roys f^h Hmrii^ 

7014^11. .I^aUad. 120. 
xmrmtilHvvfAt, rl tifMt.mmri 

(f^yyos ititims. mt, 65 1. 

ol Hmrmtilimms fitgiJm» 

LucilJ. 78. 'ititpvimf' 

ySs. mt. 547« 
»«r«^oMr«f. rvitiis umrffiopnto 
. 1 Hifmvvf^ Antip« Sidi 96. 
nmrmtfvftrm ^^mvm nmfiti$^ 

Pers. G. - ^its TO mfismmof. 

Rulin. a8. 
X0cr«eJi!w. sffifffiuf »mritvff$ 
. ^«Xftdc^». TttU. Laur. 3^ 

«X109 If Xi^p^iy jMirfA^M* 

/Mv* CaUim. 8o» ««ircf. 

#w wttrmt. Nicarch. 3* 
««tft^jyy». t/ h ifMiSs fiifikot^ 

ci 9i7a¥ mmrm^iiir itirrm* 

Ariato 2. 
xurm^ifAtos. ott ol mmTm&i^ 

fntov wf rt, Antiphil/ 18« 
ovth i(piffH9flots mmrmiim 
fjttov, Pai^l. Sil. i3. 
xmrmtyi^m - ofris.tta9oii)fmrts. •1 M* 1J' B 3t. 309 Theaet. a. 

nxr^tyh f 'tnticri^trbau Lebii* 
-Tar. 90. - iits x^tftifmiM 

• Pers. 8. 

"iunauf^,' rmyov fc»Tiiftnvf. 
Siatih Flac. 9. 

oiierforirmp» AgatJi. 4« 
x«r««it^iof. Bianor. n. -- 

■ irof# Leon. Tai-. 63. 
•9mr«iffXAr« - m Lucijl. 33. 
• * tofwKX/mf ^fi/y»w. Stra- 

- io48. 

^^tfxXi!^ " Hf heiygipifiPUftf. 

tucfll. 23. 
SfrrflbeywfftfM - - 9»y f/>Mf . Ga- 

l*iel. m. 7. 
mir»1t9t/ui^ti. oTfOf xttl yefojti' 

ffots «0(rfxo(tt<0'«v '*A/Xeco- 

*f**iyr. HeJyl. 1. (!I. 

526.) 
««rrffXvM» srixrns n»rf%.vffi. 

LQciJl. lo. (fiufilt Kmri'- 

Xvtff Birff. Jol. Acg. 4a. 

Iki» jf^ir ««raeXtJoT?^ Id. 43. 

ovrv EoifimffTts xtcrffXvrrffi. 

Nicarch. 6. yftutif hSf 

Sxttrif /iin %oirttKvofiivfif. 

Lndll. 90. 
/ nmrufAfiXwtt -i^/SXt^5^' Wy- 
•• "rfof* Agath* i5. 
Mro(/ci/w -vo/«fy.(H. '53 7.) 

- HedyL 4. ntcrwif^ftnd^tt,' (MptfiLm '«** 

rtffd^fttniffo. ^. 9. 
x«r0(yr<f f • lor f/H^k fiatXif' 

Tts. Damag. (III. 33 1.) 3. 
nttreifvti» ov uvfts /iko nmsiifv» 

• vav* Tiberi III. a. 
wirttits 'tts iarSv, Panl. Sfl« 

74. 89. 
xfreeirK/^w. r«v notrttfetu^i» 

rttf /uif axJis Xiyof» Ni* 

carch. ^mtti(ov. [Pallad. 

KttrttiTttvk - iiettvffif ifit^s, 
Ep. Byz. 10. 

iCfltrfejrfy^'^» -07. «lA 5lO. 
iMTot^Xeto'^» 9 ro Kfisttnof 

^tfAv^f^. Lucian. 6. ' 

nttreLicofri^tt *tnirtrtfftv. Ln- 

cill. ir>o. 
natmTCfTi^ • ff«f, LiiciU. 76. 
nttruxfiifitt 'fiaao. Leon. 

Tar. 74. 
netretieftfivtt -yf roy (pm%.iv. 

Eryci. 6. -fy ioiittf m- 

nirfirtts. Cfarist. Ecphr. 
• ii5. ' 
rtotrnitfeixofMu» l^tv f Ifcf7f 0» 

ot; nxrxiFfofiirttt. Archil. 

fr. 28. 
netrttirrifffftt, Pdiil. Sili 3^. 

otJoV uttrxieriiaifiAv » ovrt 

'S^fet&iffijutafos, Pallad. 90. 
netreinv^tos,' '7fifv9Los. Theo- 

cr. 1. 
unrifm. Pattad. 43. 3*0 |> H-D B f. 39. 83. iifAtfct. Dioscor. 17. 
Mmr^fi^f^lu •mTs. (ubi nunc 
Mflcjii^^tfr) Pallad. 91. 

fgiXufov, Philip, 74. 
jwraaStMvim -i7. «V- 445. 
»mrmaMftii{m - Mvuiifttffttn fU' 

^uTOifncii^m. Avroftiiovr^ x«^ 
rWi9^o Tfmis ^fovfcf, ri^ 
(Ptf. Arist. Pepl. L 182. 

it»r0(0rjrMf I irrr«Xoiffi, «J^ 
t)84t. (l4ectt3o4.) 

9mTtifftt>4iliM. iiffi^m MUttriffuXti^ (MVft^ Lcon. Tar. 5^8. 

nmrttffrfi<pm - 4^. Lucill. 44. 

^ruffTfo</ii -ijv rf :filfi^^ 
^«r. Pallad. 139« 

t^j^X^^oi, «i^ff* PauU 
Sil. 37, 

iMcr»r|/y(D. j^tJrrft J"' ly« JCiH 
r/ruvm. Paliad. 85* ^^«5* 
tTs rmv aSf rourwf T^fir kci^ 
Tmrfino/ukivmif. PpUiaa. 3. 

.««trflprii^ffw rvti^ Pallad. 5i* 

u^TmrnHt^. Murmruiut uitut 
iiufVffi^ TiheQcr. 6, -.o/uut 
offfTftf. Paul. SH. 33,. - truM nis.fvd.Aeg.!4j.4i.^7:A. . Ir fW^«w. Luciaiu3& 

murufff^ixm. (ui l/nti ftuffni nuTuri^nfM. ov^t iwi ffol /^ovvf 

Murufffniitf. Paifl. Sil. 34. iMrc^«««(ro riiu. A^A^^T 
P^rftqtruruXu^. qMuru>^t p piad. 9, 

ffv Murq^ttr^X^s, JiU, W^rurgi^m jofrfsHi^MM.Fhi^ 
. cian. 7, lip. 43. 

Utkrt^ut^ 'fffmufft. ui. 390. uurtn-fvxm. Aniiphil. 43* 

;k;v^w 9t^r^^ ui. 445, ji^r^vifA'» .«rirS»/^*^* »oV 
Uttruff9tlfm rovffl fat Xtvnul X*w «vrvr. Arcliil. Ir. 4a. 

I^ffi^nf. Pljilodem» |4, i^r^t^xh^s - iV* tfM^^vh 

'fffCfifqnrh «f^. 90. Rufin. 11. 

unruffwi^im. q7 fAt u^rufftttU n^ru^ift^ , f r^X*f • Prflttd, 

ff«irTM. CfirphyU. a» /MoiSr t3, 

^m^ nurt^^ilff^n ftu$ i roif wru(ptnl{m - f^ir^fff^ An^ 

/9/trof. Antip, Si^ 73t tiphiL 19. 

wruffrtlxtt wi^i^ff^ AnUr ^^rux^ifMf ^Iovs ^ffr#. ^»/. 

pl^n- 33, ftMfMs.ui, 663, .1 N D S X* 311 

Agaihm 70, "iis /«X<>'* «t«TifsMOff ^i xfi^V^^ Anli- 
Id. 55. phU. 5. 

umriim '9i,^vfikQp» Paul. SiL MTYXvm» «^frn t/f «itf^jr* 
75* mitc¥^i riff^ nmrttn' .H, 443. -fyx'^^*f^f ^«- 
^oKfv, l^ven. i4. (Pir%i9. Sioionid. Jia. 

nmrili» • #^ciV. Plato. 9« , ff«r9/MV» • i/iAVffi mtvfM ^* 

ummismym -fi.PalJa.. 71. x^^fTdrf». Antip. Sid. loy. 

jisrfXiyx'' *'*^ Anlip. Sid. umrfiQgos -f« rf» fioffrfvx*t» 
39. PauJ. Sil. 34. 

nmrtifmlfu "ivmpy» Pamphil. umrti^pfln $ ««« ««^vf ivfMV 
U. nmrtfifmrQ fiLoTfm, mi* fiovffif. lliiian. 1. irXvro 
696. nmrti(Ptffis innocwjis crm» 

nmrigtinm - 1 /^^fK. Oiiwt 6. Jioy. Slat Athl. 4o. 

nmrtgvnm * mv V9r;r6i'. JSp» ntmifim - ^fff Kv^^i^V* Cal« 
fiyz« 11. , lim. 59. 

««Tf^tJ» - f /^«w- Meleag.54, nmr^iptis -jf. TuU. Gom. 4. 

mmrh^m 'mv. ['hilip. 56.' .i» iri!»r« iiintis, PauL 

nmrtyvi^m - »y ,Smci>Jim» Sil. 65. -if r< IffiXtnt, ' 
l^eonti. 3 ovJ"' «ii^iyf /uf Asclepiad. lo» 

nmrtvvmetf. Archi. 33. nmrti(Ptmm. Problcin. ar. 7» 

ytigms noirtvvmct KXtofioV" nmn^wm - voiS roionv X**f^ 
Xar. Agalh. |5. Leon. Tar.3i. »X«V' «•- 

jkftrfvvffw • iautrts nvf/im Evvm ri^vvmy fifimmtof mf/moifiiiy* 
ovs* mi. 283. Alcae. Messen. la. 

xmrix^f nHfxw. mi, a56. ir«r#3^M9rTw • royr^ ^vXv^IIf i|f« 
.X<< ^/?o^* <^^« 465. ov^i ffy. «/.111», 

fimQiS fft nm^i^tToa^ mi. nmnffX^mivm •forri ml faovfftu 
3oa. 3i3. 'ttv (pgovriim^ rof fjp«r«. Callim. i4. 

Maced. Sg. -mv r^y^^ioc- seiro^vf o/HfM. Any te« 22. An- 
X9». Id. i8. rof BfOfikiOP, tip. Sid. 6/. 

PaiJad. 29. ro notrixoi' nuroftififim •fifii^iyrm o/ifMM^ 

* /Mf voffiifMi, Id 26» ^9 r« yooiOiv* ApoUonid. 
timrixoy. Ael. Gall. 1. i3. 

nmrifofos » rov mmiovs. mi» nmrovofiui^m, Posidip. 2. 

296, nmrimf. Mnasalc* 9. 312 J N D B K. 

Twy ^fy«. Pliilbdem. 7« 

ififjutimf mvTovffyijf fiiXti, 

Apollonid. 25. 
K«r0^5)Bw "ovy. «^. 6!27« 
nmto^ffff» - 1!^ r^K yu/tiorifm 

Automed. lo. 
ntnrifftrofAou 'ovoi ^ivra o^« 

5«X^o/. Polyslr. 1. 
nnrovXom • OiJ^eT^m xf^^^tffi 

y/vtffts» Pbilip. 34. 
wtmrm , vtvovom^ Ir^nad. a» mv 

ir«yrai mirm fiXixt» mi» 

76 K(Nicarch.IU. 334.) 

rM umrm nms ffov mvm yi' 

you, Antip. Th. 8. U 

rovrov yivtr titm ri nivm, 

Nicarch. 4. 
nmrmfAutios »• ioy fimfos Plato 

jun. 1. • /yy Wfvy* Mo8ch. 

i.4ii. 
nmrmfjtmioff (pmgos intffrtiXni' 

ffti. Christ. £cphr. i4o. 

^mgkrpif mf4xovffm. Id« 

3o8. 
nmrmxfttn • iffnffu wmfttif. 

Macedon. 4o. 
nmvni ' it nmi ix^vfiofots Xttm 

fittfffft. Leon. Tar. 74. 
nmyXos «• ovs nfufitfiiis, Auto- 

raed. 6. 
nmvsut - tsros mffftvtnov ffrtfo* 

irify» tii, 8* 
nmvffiif. Antip* Th» lO. nmvffmiift' •fft ifiSt 9X/0V. 

Paul. Sil. 74. 80. 
nmvrmSf rgttffit/foto. Doaiad. 

Ar. 2. 
nmxi/nofos. Pallad. i43. 
nmxXm^m ^ovffi nmfm fifutffi* 

Plato i3. 
^X^ff^^^n* Antip. Th. 49. 

ttkmff Kmnof. CaJlim. 39. 

ntyxftns • irtfftf iffxifftVm 
Phih'p. io« 

utt^i, Agath, 70. 

ntTfitmtf "iXoof h ^Ofutifi^. 
l^wen. i4. noXis m nt7/u.mt 
mfitft,iym ftHfo7(, Joan. 
Barb. 8« myot^ots ntTrmt 
fimti Xifiis. mt, 24o. 'EX- 
Xifmf ntioofittu h ffrofitmn» ' 
£ven. i4. iro3^«ie« /mot 
ntifftmt h fftTJfft, Antip.*»' 
Th. 3o* h x'f^tf lfAt7o 
nttff^tu rif 4^xi^ ris xm!- 
fifs iomitffttof, Agath. aa. 
yifms h mfymXijf ntifAtfOf 
iftpmfifi, Damaget. 10. 

nttfitiXtoff oviff ifrtv(m, mi» 
681. - 1« fsmf^tfifis. Paul. 

sa, 73. 

ntifm. tiynifns OffAOf Otttft 
ftmf. ApoUonid. i6« f^tiii 
ftfifOi ntifmfft r» Xif<». 
Agalh. ji, XifA^os ttiftt 
ffm xrtfi, Callim. i4. ««/• 
fms nfmrotpvrovs niXvnms»^ 
Phliip. 1» ttfmroyofovi 1 K D B K^t sn Id. a&. ^itdfrif httffmrq 
iifaf, ii, l84. niferttvro 
«Xo«M/uovf. Theodorid. 
l4. ninm^fMMi rois 'rgtx*^* 
Lftician. ]5. ntnm^fihti. 
L«o Plii]. 4. ^ttKiit<r<ri 
ntLfiymu Jtil. Anfic. a. 
ntififuknos yovlun^f ru wto 
ipxifiti. Alc. Mess. '9, ffV' 
^vyii/vitrtfiytiv* Paal. SiL 
ao. h %^or< tJ ntvnmt tis 
Ifxi nttfoLfiihfi, Leon. Tar. 

tungtf^PmyASf miti ntf/tmv» Nos* 
818 5. - Xow ffipi-ynt^fm «o- 
^9^. Aiitip. Sid ai. -ov 
;t*/r»r jvro fm^ Arcliias. 5. 
• df ' ffrftfnrmv S/ii/U«r«. 
Antip. Sid. 27. Xi*oKoX- 
Xyrwy itTJyfitetrm, Agath. 
5. Xi5oi3Xifrwir. Paui. SiL 

.mtXmiim '§7s rgmv\m. Pam- 

pbil. I. 
'nt\mivfMtf ^tiitfomov. ChTiat* 

Ecpbr. 43. ttm^fifftw. 

CriRag. io. 
'«IXm^o^ -V fMwrtim» mi. 419» 

-^ wr ^ftfifixmv» Antip. Sid. 

lU ' 

ioXairo;^^*»? t ffiXipiir.* Evem 
^jKoXtfjpv^w ''ov vSfltm» Jjion. Tar.' 39. -^r ivi^tfimv. 
Nestor. Lar. 5. - ^o. Ce- 

real.-o; 

Kf Xft/^ivT^v' - ?fw. Leon. Tar. 
60. 

ntXtvipfsifOs - ^r. ^^. 664. 

ni\tvios y nvfsftiijf, PanL 
Sil. 13. 'ov Uffrtfitffffmv 
^ifstiv. Leon. Al. 2. - ovs 
ff(pm\ifms .fitorpio. Christ. 
Ecplir.'i34.*it#Xfv5« »p#- 
ruuv» Irf. 98, ^J**» «-/«yT» 
ni\tvim X«;i^f y ^/of , 3 ul. 
Aeg. 43. 

niXtis 'ifTos rov icfiv yXm^PV' 
£o7o isijyfim, Mclcag, jj. 

nt^^iov: Pidlad. i5. 

niXv(poSf ^ igfifMttov ofAftmros» 
Ciiiiag. 35. i'xXttffmv in 
mviftf Antiphil. 4i. 

xtfims - tiim Xf v'«xfp«y, Phi^ 
Jip. 10. rits Kfiiffffmt. 
Aiitip. Th. 38. ^uios 
iov^ns iaXirtfOi. iierur> 
dio. 11. 64. 

ntvttvxis ' is nm3k.osm mi^ ' 34« 
• im mXovrov, Zenodot. II. 
. fBi 

ntvtos f bofvfios veofAipoXvyuv, 
Antiphik 44. (LeCft. 
172.) -^ KvfPfiit x'if^f^m' 
Xmv, Scythin. 1. ntvtHs 
iXieiims irft(po\umv, Mf 
leag. 24. -SH •4 M D E X» 5l74. 
«fy^^^ioi'. Agath. 90. 

Fhaiii. 4. 

nwis.ftuffS ^y tis nvfof. He- 
dyL 1. ff/f ro iciyoy ve^v 
X«f<i'» liucian. i4. Id. 3a. 

uniipfmf, Theocr. Chius. I. 
i84. 

«tvoAf. UfMfMV miyt hhmffat 
iifMw» Poinpej. jun. i. 
oTs i^ip Mvm9ov Sfos Cal- 
lim. 33. dfitoXytvs. Cri- 
nag. 26. $ ^^tfiffvxnrifif 
^if kxhmao %oX#y. PauU 
Sil. 47. ois fit nhmcot 
fsmif av fiikos, Archi. u 
Paul. Sil. ao. rvfAfitvt 
Ktfovffm x«d' Ukrof. Phi- 
lip. 8a. . 

«irri» •rtivms, mi, 511 9« 

«ffvrfi^w. Tf» uiffiiv inhrftfftv. 

a. 431. 

utfTfOfAmjfiis - ^^ SiyiciffTfOf 
(ubi luinc MtfTfoifmfisJ) 
AJapcdou. l3, 

uivT^¥ t l^anrof* Meleag. 
108. Straio 88. (Ukvtmmf. 
Paui. Sil. 66. ^y )^ff'Xitfr« 
wifTfOf, Qnest. a. ^v^o- 
|^0f«'' ^«Xov, Antip. Th. 
43« wo(pi^s ^toviim KtvTfm 
fOfMvmf. Ciirist. Ecphr* 
352. n§fi siefHtiTtu (pim ^ovvm nifTfm itifmfm ProbL 
ar. 37« *Afyt7ot uifTfm 
KoltJfMit, Inedit. xhrfot» 
atf iiht XmxfiffTm, mi. 
x3i. 

HtfTfowmyis, mi, 12U 

ntfTfOTVfe^s •9t7s «liXffw* 
Philip. 6a. 

mkfrmf -. rofm . wofimKimf^ 
Agath. 93. 'TOfms rt^fim^ 
ir»v. SUt. AthL.a9« 

Mtfmim - ms yvfis. PauL SiL 
45. 

mtfof^tf .«y trlifiut. Herod« 
Inscr. a6, •t^of yJfovF. 

. mi. 63o. 

xifm/mos. iixms 1« tUftifMto/' 
AutiphiL i4, .^y iififf. 
Dionya. 4. -fmf ortym» 
ywTff^oi. Autiphil. 12. H^* 
X«y. Parnien. 8. 

mtfmffvfiu^ rif ni^of fttfi^s. 
Poleoio 2. cmmfmrtmf fftL 
fMOf ntfmffms f/tvurnfi (pfi" 
f^fAm^ ii. 543. roy n)r 
¥fUTt ntfmffmfy liivXiyovs 
^mftrns, mi. 5j3. ntfttv» 
^mf^tfos ^fiof mvXots* AI- 
cac. Mess. 5. lif Isf. 
fm99mT9 ^nfifi* itUfutf. 
OnesU 7p 

utfmoiios. Simmi. l. 

ntftUs, Xop(o^ ApoUonicI. 
16. •yjSovf. tii. aa5. '09 
imftMXif^ Eryci, i. *oy 1 19 P B X* »T5 fim^ Antip Sid. ao. rfi^ 
yor.^Anyte. lO. «o/llfm.. 

M f M[v;0^« 9 . fiufiiiu' Antip. 
' Sii Ja, 

Qn. Maec. 5. rtiW ^ov 
fi4f«f^ M^leag. 5. ««^«^ 

n^fii99t. Criiiag* 4. 
Ii^aurritf -rfli tiugvm. »t.2^5* 
n9f^9MSr J^\Uh 10. -«*V 

jUfAuvm , - ^SXiwieos. Antip* 
Sidt .1.8^ -0» «^y« Sfji*l- 
Xfli^. Alpae* Mes9. 5« 

Meleiig. ^3. PliUip.2» 
ntfttw9§i[^s ,-»9 mif. M^' 

)eag» i3. 34. 
MfifmyvofM^f • ny irpii JW. Mer 

leag. 38. 
Mtfttvf^ f 4 irflM«^>(»y. An- 

tip. Sid. 68. 
iif|jMXioii.¥ oftf Xv«oi$4 o»^. 289. 
«fflKXijff u^Mimfr ArchiL 

fr. 38. 

^of ,Ufi^X^^^^i^^' ^^r 
iifgr«, 1,.;^ 

j[^Q|i. 7^« ^* .svnoinrof. 
Autipf Sid*^33«. fksKtii* rvy (ptkioiio», Antip. Sid* 
^. rint ig^gtJfi /ifXiro^l- 

. ir«v. Id. a6. 'A^9y«i/iff MTO 
ttofuifft fMvwffti^fyn* Ni- 
ciirch. 1 p. I^owoifi Phi- 
lip. 85, (LeclU 186.) 

iil|i«o^ • of 0V9V. Nicarcli. 3^. 
nif^ci. ; Xo*«f ^xoKj. «iy^. 
Glauc. 1. KiffMtTtt txta^ 
Asclepiad. 27. Wf^sviui 
r» c« nffj»»Ttt frXtSoy» iroisT» 
Ca^ict. ^ 1 • - »r»v. Gau* 

. rad. II. 44o. ,^ ^ 

KtffiaTi^» ^riffeis Xff^*^^ 
iti/fA09tt* <ii^ Bj2. 17« 

MgffMiytoo - /oif Xi^f^n^^ ^^- 

.. Xorf/o«f. Automed. 3. 

mt£ofiitUn Pbilip. 6« 

mtfitis 9 ^tis* Antip. Sidi 48. 
« ^ * tfTi \wrf. Sat. Tb, 7^ 

tursisf twxivos If vmuTOio x^" 
^tls IXtX/^cro. Clii iBt. £c- 
} phr. 101. -rov fim^irtg». 
Philodein. 10. x<*f «''>"* 
l^y^^ffro titarf» Qiiristod. 
Ecphr. loi. -ov n«^/^f 

: Vir^» X«W>'''>'* Leonti. lo* 
Paul. Sil. i7f rov IfiLt- 
fitvr iiri f^mvrtiu Anti- 
p^ao, 1. 

»#»^« -•v fiigos. Philoatr. 
IL 400. nimtv^t ffiXis* ii. 
543» mMv^ifiktvof miaf, 
Carphyll. i. 

nt^f}^. h «i?»Xj|/ mmmifi* 7l6 'f N fe W »• Mflatalc. i8. /iW« Vr«V 

viftf^tv i^Hg. Philodem. 
1 6. 'iff vieiff uvxtifof tvxf*» 
• Hhian» i. •X«y MmiovU 
hm. Antip. 8id. 69. 

91^9/MfWf • 7« ifM(A(pii* 

' Agath. 4o; 

ufihfjkif '/AOf» ittnf iififtM' 

5«i* Anyte. 1 7. 
ttf ^toriyf/ Erinna. 1. 
niiMm 'iiffms* ii* 729. 
mnttfimt - oV«'^< m^mfirmf. 

Theocr. 12." -» ▼»?«>. 

LeDnti. a3. «o^^m rmf 

iilnmf. Pallad. l^o* 
119 Jbf - j^m Xiio^cr. *cc^« 386. 

• iiMU ii» 665. « ^y irtpitf' 

ff»; AAclepiad. 87. 
ififXjrjir^. Lucian. 19. Lu- 

cill. 86. ' 

fui\i't 'Tt vimcif iyHtfiams. 

Anliphan/ 7. tuf /u»yc«- 

Xttv unXrifs. Id. 5. 
«««fw. Leon. Tar. in^ 
unirufis» ii, 176. * 

sf^. «iiff rf froXv^o^^0i.'Prob]. 
' Ar. 16. fjLVflmi fiforittn» 

SimDnid. i8. -ms Ivfp- 

XOjUkifms (fm(pm fiiis* * Id. 
' 3 1 . filw nvfmi ThcddOf . 

11. iss iihtof rvXff fim^ 

Xt7y. Nicias. 3. 
vtf^/oy. «^. 593. 
^nfiisT9s -rov ^»X<. Autif^. Sid. 48. •ry nttvfftmn 
*' fit\iciiutifos. Theocr* 5. 
n$ifonmyis 9 ^iXmftos, Ni- 
^ cias 7; -«rr AtiiX«i^0»r. 

ApioUon, 6. ' ' * 
kiffimXmffTts» Philod* LiBCtL 

l44. 

' •«?#. 244; ffjw nmfh tsfifi* 

Philip. 42. nif nnffrtn» 

fo(pofovomf ¥ri.' Id. 53» 

nnff ^mif oin ftfdfim'ktn lO. 

Barbiic. 6. Ifi nsif^ ntsi 
•'. «^yx»' fimXittf. Id. 7« ^5- 

«o^, xf^ey. Lncill. 34. 

Tfm nii^tif fi/stofnif^, Agalh. 

4l. »Zf ifAfifOffimf* Apol* 

lonid. 6. 
Ufiforfo^os ' •'m '^iSfm fuXiff* 

<rSr. Fhilip, 3o. 
'nif foXirmf f Xfle/Uftvif. Antq». 

Th. i3. 
nnfix^^^ •Toy ftXitffim» 

Strato 25. 
nnfim 'itrmff^t iyytm^ TLo^ 
' nas. 6. 
nnfvutof, Leo Phil. 9. |vXi* 

»ov. Nicarih. 3i. • 
nnfvi vMKOf ipikmlov» ' ii» 

3i32<. iftrns'knfVKts ?/»• 

m. Philiscil: i84. irfittf 

nifvi^ 'iftrif, Antip. Sid. 
* ' 68. ^^ov^VToy mvrtffvtT 

eniXoitk -Q^. Maec. 5-. 
nnfi^^* *^i >t JSjNr xv 1 M O « X. 3«? Tar. Jop^ -^v» iKtitrmg. 
Antip. Tli. 5, 

lip. .u3. 

DiA^cyr. 3. • v«f ©Xo«* 

J^vX^ff»>ro /iwXiVw. Cy- 

^ ru$.. u * :» 

SidL 83. 
ntff»fiuu '^tm ^^of. A^itip. ' 
. Sid. 47. .. 
»**«ff - n ''?..W^«r«v. Fhi- 

lip« 32« 
tul^ikfmris, .Pliiuiocl. 1. 
«Mfiyyocj rffK«XT«u^ . Meic^g. 

'60..' •i'''rXoMc^o«. 1(1. GG^ 

wmi. SUoiu. 24. 
sufuios, 2 fAtyuXw mvmiwi* 

AsGMftad. 37. ^ 

fldvffi» -#JV y«w«3>(il' :Nicarclt«( 

ji. riv« it7 luuiV. oVr 86. 

/1*9 lufi^^fvf. Mck>ng.55.. 
nlntfMb - «ros «ff«orf;^or«rov« 

mlfif9ts - 40« ^M^jMvs, J-eoiv 
. ti» 7». f » . 
«/yv/Mi •fitifnfii iirtsXmp o»tf* 

X«y- AtLtoiuc4. 3« 
mf ifofutu Agath. ia« 
»/f mo«. Pbani. ^ 
nipoifitu 'fntfff fMhin, ih 

52i. tdutiiis " if Xtifrttfttu PbiMiL . 

3. iTfff» 5!V«^ Pbilip.4 7. 
ff{^f0i» Antip, Sid. 89. o^-*. 

riifi^off 9f mmoHXilnatk yo- 

uiffffonifAfff •ffLtf Y^nx^f ^f^" 

. .pedv ;^. 
ntffaist fiXtuffif ^hx^fi^^» 

.,£iiiani^ . Thab. 1. rfrf«c> 
uifUfAfios. Ajitip.Sidy 79« 

,^.r9f; MariAn. 3. atMrf ov 5«« 
• Xfj«w «f|fV|MiSo«^.;M9ki{lg* 
. |. i6..j3or^ofyr«<. Id. 1 lo. 

«roXv.irX«yff€« L60ii..T.ar." 
. So.- - ^iv .nfonitfTM* Tlieo-» 

cr.3. 9iX«iyiBy«(«-piascor. 

3o. . 
%iaaoart<PtLvos. II. 6417. 
Wf^o(pifes 'Ois iiti it^feifjif» 

fiou, Simonid. 76^ . 
mfoifiwK 9, ^mfortfof, AgatlL 

7« - «ov /UMvrqfqv. Id. 9. 
nf9ctnis - rif vtfifif mwttmro» 
. ^/»v. Agath* 3i.x ' 
i|/onf - rns fifMtf, Lueill. 77. 
fiJr>oi -rfM fiUftniXir .fiii/ro» 

trrffiir, ApoUonidv 22* 
nkx^^ * i'"* Macedo9. 3?«. 
ir&Xy ^ W niffwvifht^ B hinn^ 

6. «0. 4j6. .9« /^e^j/.Uo* 

Xfvf. Leon. Tar« 95. • ijv. 
.<.ir/ofK. Antip. Sid. 62* 

* «ixX/dW >• f ir xs^f^^e^y^ 

fH^ '. 0rfo%^Ktvt§f USiftSi 318 1- K D B X. Mvcedoli. 7; - ^otfiftt mXv. 
Lreuac. 3. 
mx^fttm, rotv rovru'YtlfV9 l«M- 
Xfifitw^u, »#• 175. 

* m1c«.3. 

nimv* iiti uiovm n§7^i, Ledn* 

T«r. 71. 
lOimYYiu •ffvm «mi^ Theo» 

• fcr. 6. 
mXmfyif mM9m9. Leon. Tar* 
'6. •yvif fimffimfov ffkiXww^ 
V v«y« Antip. 8id. lo* >«• 
' ^«v«nr. Id« 78» • ym7t if* 
. F^o^. Meleag. 123« 
kkmytfis -«y ftfmvmvt Antip* 
. Sid. 17« 
ttXMJW^of -iM ic0(^x«<* Leon. 

Tar. 47. 
3iiX»Ji«f - Aiet (ubi nnnc «X«i^ 

iotffi). Leon. Tar. 44« 
uKm^m '$it Xf^* flUTa^fiut 
Xiffiis. Meleag* 1 1 1. • ^«v- 

* 9iv cpi^tu Agatb. a5. in 
9Vf^ov nkm^t nmrt^vvttf 

. ^ftM,rt mffMititiw. Alcae. 

* Meaa. la* Kmroi ol kXm-^ 
^0fT«^' fiit7^xfo¥. Id« 10. 
rMkmfw "hgytioiu mi. 438. 
Hifhifs km ^fimvM mi$ 

. 5ao« 

«X«/». /Uf «X«i!l^i riff ^Xi^ 
iaim/mtvoe, Leon* Tar. a6« 
«Xmh^X/v. Amniian. a5« 
tOa^tfiiTmi. Agatb. So. «Xiitf/»» • «rof ^^«^d?. Pba- 
' ni* 7« " fimrm nmi {igrovu 
Lucill. 3o.- 

ffX«mf •r«'«^3^«. Paii]«^ 
Sii. ^u 

nXmv^fAos • ov ntxfnfi^ifos* 
Ammian.' a5« •{» wtcpvf* 
fUtos. ofAfAtetmi Strato 68» 

«XfltM. ro 0^^« ks temiitn^ 
ISeXie» ^/isfte^Ary* Autij^. 
Th. 3i« -<cV«f XS^^^ 

' finkm. Pbilip. 5l. iMXiff" 
5vf mvifAOiffi 1tirvU'iii 3 8.1« 
inXmt^ §/{m. ml 684''« 
(Lectt. 3o4.) nhmwMtrmi 
nmrfms. mi, l88. n/nkm&m 

' fMMi ifotttft,9ovi,Vifito ao«- 

nXttioixoSf Aitinis. mi. 693« 
• 0« yffxvMv. Loll.Baas. lo* 

xXffZd^f of - oitf'!» «^virroif« An<^ 

• tipbil. a2. 

«iXi7i -ffiJW (rvwF. Ariato 1. 
aXff/w -ff?0-^ ^fffiXffii» Jul4 

• Aeg« 4i. 

n}Jf/tf/im - ^rM fktftfii^ An** 

• tipbiL ai« ^fAmn <fiemrtt*- 
Xots rt^nifuyoi. Rttfin. l* 

«XiirTft». x^o'vo# ««1 ^«yM# 
jKX/ffTffi. mi. 44o« ^inffm^ 
<Pt rmt fiof(pt»t nkkttrtiS4. 
Lucian. 4. ^ffTic dtoi nXiir-» 
rovo-if uf^fmnmf rotf. Si-' 
monid. fr. 6« «fcXlJ^ffir 
1« miHmf «ir»X»f ipfivms^ 

Arcbil. fr. a4« «Xi4^ «V ,1 t4 O » X. 319 uyTit^t» «/.352. nXHmcm 

^wtvfw, Pliitod. 5. fiiXfim 
• f «f n»Priv ikXiitn viof, 

JLncian 9. . kX/ittfittt ixg* ^ 

rl\f rm (fitXifatrmM Stra<^ 

to. 16. uXiifmfMf ri (fit^ 

7*'Jifiiurm» Agath^ !• 
mXiruff, Agath* 46. 
nTjltmf •ifm Xv^^mf» Dio9- 

corid. iS. vrvyt^nf ^-mx^ 

/Hff. Id. !23. hc ain mym» 

^m4s MX.if/mF. Tymh. 6. 
mXiifi ^iftswivrw. Tb«odor. 

i5. 
MXi^f9. Philer. 4. 
«Xjf/u» ^/mmrrn if^. 8iai« 

mi. a. 
m>Ji/mmrif -r/J^»r /vfwr. Ln- 
. cian. i4# 

icXiyf /«y 9 9v fitlym^ Zonas sr. 
«Xvfoyo/utw -^7 mmrmymf. 

Agaih. 6^. 
m>jlfOfi/mos - tf#f^PaUad, i45« 

-ovf. «/. 44i. 
mXnffiS* routirfif aXv^ir «/i^ti- 

^/mhttis. Crrnag. 46. ^i- 

Xyo^/ir T91' KXjfffflr. a/.^og. 
fcX//ii» •fAmrm fui^s mfiUpori' 

ftis* Alpheus 5. 
«Xiyix^f. Lacill. 36. ^o* 
m>afixk/mQs • f (falsa lectio 

pro ifnXtKp jf/Kf) Faul. 

8ii. 5. 
t^/yn •ifms xmfiuirf miim* 

Macedon» ag, > mixifm ymSfOf. Jdl. Aeg. 1 3. yav^ 
foifntfof mixifm nXhus» 
Mesomed. 1. viro ivstM" 
rimf Mfmn nonki/mi^m* 
Antip. 8id. 84. nXmvif 
' iw* mnformroVf ni^ov^o^ 
kwxXifLifos. Marc. Arg» 
a8. Sf^tm rjff rirg «#. 
«Xi^ffi^^ «V. 188. iffym 
Mmntftofiots tfyx*9t xmXi* > 
^tr». TuIL Gcm. 5. «/. 
«^ » «X'^'*fO*r Zoipi fov§ 
mnXtjm^fm. di* aSg. micX^* 
/4«'rii «f 9 ym/mmt* Mnasalc. 
|8. fsmf' ifvf monXtfnirwi 
Eryci. i4. rm^^ nXtf^if- 
^m (ubi iftmc- aXiy^fffJM) 
»/ 432. ^f ffJyjyV imXHh" 
Aenignu 6«« 

mXtriti- ttirif olx^f M ttKf^ 

mifi. Mara. Arg. i3. ffv* 

/Rt«9 Mf » nXtwitf. £ry-> 

citt» 3r «/9» infx/^ff 

. ontt fif* mi. 363. 

nXiros , fiiftiOf, mi* 3g6« 

nXtrvs 'if fHmtfnXimf* Ni- 
ciaa 6. 

itXoiOf • y XmiftAf mnmyxtft.O'^ 
ros, Eryci. ii. iFif^y ^^ 
mtiiifiifos^ Archias 24« 
• ^f nvfoixovs. Philip. Sm 

mXof im • itt Zfof ffus, PauL^ 
SQ. Zo.lif^ofini (ptXitiig 
foiw^o €i -«XorcM. A«t 
gath. 1. i^o l U D Z Xm i§i x\ovos (ubi nonc utU 
nXayor). it. 454« iyfiop 
ukivov. Theo Alex. i» 
^kiwt(MS • /K9 . X'ff • Q^ 
Maec. iO* «ov; xi^^* 
Philip. 55. 

. fli^* IfAMgTfif tiiKvatv -vXi- 

. . fCiyJiy^t. Philocl; ?»4. 
jcXwtfT^ry -?f0f 4'«^»*. Ni- 

carcli. 26« 
j^iyriitfifas -ov/ n<«f/«f« 
. Pliilip. l. . 
KXvTof^yif -yi.fvxf- Agath. 

€5. 
xT^VToiiAtrris •Tj.ot^. 359» 
x\^i7r»$s, PhiJip* 66.. 
tt>.u>^s -ovc ,ifA/pi^§my^s. 

Aiitip. 8icL 17« 
jiXa^». lxX«wff3'f noLvi(p^i^ 

rov lifAOko. Aiitip. Sid. 70. 
je\«^w . ttff f Mfituiui, Marc* 
" Iiiscr. i4. 

»X»y -wy« yaviy^^ov. Zelot. i. 
xX»y/oy. Mekcig. 2. 
xXuariff ffTftftroLs ugnaiovoLS. 

Anlip. Sid. 26. 
nfjiif ' Zisos. «c^. 644. -wvKf 

9f$(pvyirru, Meleag. ao^ 
«Nmef -^yT^Myoy«Ag«th*;28« 
«y^.PaUad* 9:1. xyv^» • «<y oS^fy iyof TOf wy. 
. Strato 77. 
xpitfAoSf Xoxn^^s iiro xvotfMi* 

ci. Leon. Tar. 32. 
xr$i94XfVffos, fivii* Phiiip. 1.6. 
xviofMf fHxrfns. Qu. 

Maec. 6. 
xvnfffMv ' ofxs ^aXityriXfOvs, 

cit. 445. ;' 

xjfifn» fAaXiffffiwv isfiovt xxl 
. XfiinSf xxi itvfos niftifia^ou 

Ariemo« a. 
»y/<^«. yX«TT/gii, icy/^i.Au-, 

toined. 3. xoX^ccron, xy/« 

^«<. Nicai*ch. 4. sr«7f ovx 
. iyjyois ft.a «y/^fi. Stralo 

47. xxfuf»x'** Meleag. 

a5. oyv/i. id. 95. 
nvifsis. Lucill. io3. 
xfifffutf ffvfos bfoivffxs* Me*. 

leag. 79, ivvai ais xfxiinv* 

Id. 101. XfifffiMf (pi^nfAo^* 

Stratp 5i. xfifffiLxr» i»» 
x^v x*S^' Meleag. io3. 
sso^avf roi9^ Puuipej. 2. ^. 
«rov xfifffAxr ovviiv i^xfl» 
41 6. , 

xytt^ecXoy -Xm fvxris, Me- 
]eag. 93. 

xfuffffu, Aicae* Mesa. i8. 
Antiphii^ 4i. .ffiy ovii 
yafotrocs ifs* Rhian. 2« 
fin f^Oi xxi xfmfffftbf mxfof 
oyaigof tips. SUt. Flac. 8» «*^yx^^99 ^«y Xiymw. Leo 

Phil. 5. 

npimm ovn ixiifati, Callim. 5. 

iMc3'o^«ft« « jjff, !9oMis s. ' 

KOtXuiytt, fttiTtcrg noiKfiifjis Tltt» 

9ip yiop. Panl. SiJ. 43. 

5vM»f oufitmr» HotXtifets* 

«V. 3oa. ittoiXmiyoyro ««- 

<p«i«/. Cbri8t.Ecpfar;339. 
«oiXfltf -aAf iHtfOfftfftfS^ Pla- 

to 8. 
«oTXof -01' oVvy, Posidip. 17. 
* -^vv X»f* ir^os(pf£U¥, 
^ Strato 5'f. is xoiXifv ifftv- 

(piXtitv Sx«. Leoii. Tar. 

jG, -Xfln fi\t(pi^tsy fiiffits» 

Rufm. 20* 

*otXoxfi>^nf - «» *iufi»ktt» 

PhiJip. 6. 

noiXwfjiM "(Aotctv yvuXfof* «J!> 
472. 

iMiXctfffir -<r igtttliiu w/rfnft 
Antip, Sid, 27. 

JWI/KMI. oi;x/ri xotfMms ivi' 
fiLoty fig(o/mo9. Antip. Sid. 
67. uotfiuiat» riy (pxiya 
riy (ptKoisouim. Meleag. 6. 
notfAu. Pallad. 139* U^oy 
, vxvof uotfAoirttt, Caiiiin. 
49. inotfiLn^n viryo¥ i(pti- 
^%jifAtvoy. Pompej. 2. iisl 
yovvtiy fMtrgos notffUtJ^tis* 
Fosidip. 18. notfMt^^tt 
i Xvxfos. Meleag. lOd* iif- 

FoL ilL P. 3. I M 9 1' X. . , 321 

• 
noif^nrm SM/fUt \tf iwxijh 
Leon. Tar. 97, 

notfiti^w, iKTtyus yif ino/fAt^ 
fftf. Meieag. a6. fi4Xot 
n*9trt xoifMffoty, Bian. 10, 
iXitiiots xoifMfftf ri(pos, 
Parmen. i3. ^iXMffffotv 
iygitty ixoif/ttffon, Philip. 
12. noif/ttffoy rof iyfvitffff 
ni^ofm Meleag. 32. 

xoifMffvis -rif Xv;^y»r. Aa- 
clepiad. 9. 

notfof. /tt9 xotfif fcttfrt^irtt. 
Leon. Tar. 29. 

notgmfin -9f fovfMtrt. Stat* 
Athl. 29. x^f»9 ytirofti 
notfmfins, Agath. 4o. 

notgmvtxos^x^ nmXufitfi^AgtnXh» 
56. 

noifmfosf v/iir«r« ArcliiasA^. 
iotifis. Chriatod. £cphr« 
267. ssmffiis noifmvo irmffv* 
X^f* Dioscor. 24. »99 
oifiyns. ii. 379* 

n9tris • r/JW yfvroiixnf. My- 
riu. 2* . 

noTros* ictft notrof iniomu 
MeJeiig. 8i. 

nixxos -ov fim(p^ifrm iift* 
ffrfm. Myrin. 2. 

ninnvif rirrtyos Xtyvfirofou 
ii. 468. 

nonxmri. Strato 3. 

nonimtn Zouas 6. 

niXmf, xmi^iftsi» PallaidL32. 
X l^t X N D B X» 

xoTJarru, ntr ^of of- oiu liro- 
X«4'« ff^rfifj»o*vPhilip. 78. 

X«(t<. Glauc a. ^v ^' 

icoX«4?/ ySfMfos. Jnl» Aii- 

tic. 3« yfifnfi» Xstoriirets 

fffikiktus xtMo\»{»fM^o¥, Aks; 

Me»8. 91. 
jcoXflcjif. Pallad. 78. rj xt- 

Xioti xo>M9n, «Jl 47 !'• - ly 

^jvy viro y?f. «^. 4l4. 
ni\»9(JM9 ^vXoyuacyif. Agath. 

i4. 
xoXflt^fif «• Antip. Sid* 88. 
Ml^flutf -«r0e« »y/^««. Nicarch* 

4. - Xifo^tfvrtf x*^*®y* •^^~ 

|]igm..8. fx^M uoT^^tis, 

Rhian. 4. 
«o3^9rof9 5«X«^o^ xifiptffi, 

Agath. 57. 
«ol^o^» • Xoifi iuifwf. Dios- 

corid. 5. 
MoXofiism Luc^ilL i3« x^*i^^» 

Xenocn }I. 69. 
sioXofo# 'SfufKffios, Antip» 

Sid. 47. 
jwXoxof ^o'xoXoe, Philod. 29, 
xoXoxi;yr9 ^rSf xtilTMX'^*^^* 

Tymn. 3. 
xoXoxw^iXf. Pallad. 37. 
xoXoilfti. fovatf KtxoXovftifOf, 

Philip. 525. 
xo'Xof - oy xif xr. Eryci* 3. 
mXnos, ntfint ft(f>f\f!S, Ar- 

cUaa a3. If /SN^yy r^ir xoXflToir tMtSirev^t. if, nSj*. 
xiXirif ' ftiptXotitti XiVov. 
Paul./Si]. ya.^vTtss fAnrt^ 
fos ix xoXwuf Kfis (pios If* 
X^f^hovs. Archi« 3i. 
Leon. Tar. 4i. w»7s f/^n". 
tfts iXiff^fftis iuixiXirufm 
. it. 3a» iPiXtTf xiTjtovSm 

m9> yS, xoifAn^tl^tt tls 

^ Kyxfnfiiovi xiX^ovs* «^.59% 
fSts xiXwois it^ifjitftu Bo« 
^lxir. Meleag. 80. ififAtt 
cots xo'Xiroif huyxiXifftti* ' 
Id. 109. h xiXwoiS nfAt^m 
fjiiiios, Philodem. ao« 
Koftf^os xoXiroif yijs Ilf- 
fUfifOf ¥xti* ii* 5 11; 
yttt» h xikirois xgvtsru 
riit oSfiUi» ii. 544. yxttt 
ii lexrfis fx^i xoXxroif . ii» 
65o, 

xoXiro'« -srotrroii tis o5ov«( 
Ziipvpos. Sat. Th, 5. 

xoXvfAfiiw. ixfXvfnfiti, Lu<- 
cill. 6i. 

xoXvfAfinrns -rov AvX/ov. Leo 
Phil. 8. 

xiXvfnfios, Antip. Th. 5i. 

xifottfos " ov 9 ^r^ftfiif^ovm 
/Antip. Th, 4o. -^o» oti- 
«iX/oiy. Zonos 5. ' ^ 

xo/UMrx;»'* arixvs* HerA« **" 
clid. 3. 

xofAim, (pvri \ioiS ixo/uy^o iTff* 
rvXoif. Meieag. 110. I«* t K S S *. 3i»3 *^^lyyji x9uSvTtf, Atiti- 
phan. 5. ctypm Mfii»9Wf 
r^tic». Jul. Aeg. 27. 
xoui», yikvf» Dioscor. 39« 
ffutovot i/u^v icofitiovfftf otnti» 
ftrf. Antoaied, 9. xofAitif 

CfAWitPL, ii, 647. 

xofAff , i^vruf, Meleag, lio. 

'fiiois ^iTvos, Meleag. !• 

16. 
«ottjfrirff. Thecetet, 6. 
Mo,uxoi{u, Pallad. i3. 
Uo/UKOS ' ov iuoigrvffittf, H* , 

204* (j»a tiWokS ov X9jtt«ry« 

Leoii. Tar. 79. -oy ^X' 

^^oZ IJgfi ^OtfUTOV, Ad- 

dae* 2. tiytifo^l^s, Jul. 

Aeg. 3. v;rf^^/«Xov. Id« 1 • 

PaJlad. 3. 
noui/os - y. Pbilodem. 4. 
%ofOLfii(a •«?. Cereal. 2. 
MOvotjStlioff imts^iovaot yivttof* 

Antip. Th. 36. 
niftdi-oitcu Kotl^ttf. Rnfin. 7. 
nofiXrof " rov fApt itT. Pallad* 

26. 
nofi^to. XfVffiaty ovm ixoftffceis 

frvf. Mnasalc. 2. ixiftff^ 

ffty htotfxiietu Alcae. Mess. . 

9. fpLtsyoos nofiffffofiui. Phi* 

lip. 33. tcornfitis ntnoftvrom 

ii. Her. 20. 
\oyiii ./vf. AgatK 78. ^in 

TfftixtTet» Maced. 33« 
nofiA, titxoytfithot Tgirttu ' ih Her. 21* •ft^iym iffiris. 

Hegeaip. 3. 
kovros. ThaU. Miles. 2. 
xotret^u. ti fjtetxfti xetr Ifnov 

'ivstcXofii xotriett, Anti- 

phil 43. 
xo^trif, Nicarch. So, 
xoxiiu .« ^y, Asclepiad. 8. 

Mn Tf/xff f^V nottiet» ii, 

81. 
xoisis. Leon. Tar. 23. • iiet 

(Povitiy Addae. 3. fff/ttki^ 

oivrofAoy xoiriiet, Jul. Aeg. 
"* tO. xofsiits ;c»«f«J iiiret» 

fi^iv» Panl. Sil. 6ow Mjitrrp 

fp/tioitrt xetl xonltrt, ii, 89. 
nonos, ii. 4ll. virfa\/f yv7et 

xixunxn xin^, Rufin. 5. 

uff.nnV9oy tmi xinof. ii, 

363. 
noir^tov* ffvf tum^iott ifttptf* 

Strato 73. 
xin^os, Lucian. l3. iroJf^tjv 

xonfoy iittutSttifty^ Qn« 

Smyrn. 
nonrfi • iis ttXixts. Strato 54. 
xirrrot, tretfrec xuJ^Xffiit fxo. 

4fty inixfv(pty, ii, 198« 

iici xforiipeaf rfixin xoifou„ 

Agath. 33. fiorfvy, Ma- 

ced. 1. xi^^ets ixvfirtfA. 

Melea^. 62. xonrfi fnfttt* 

9tf, iim 89. xinrov ri trnom 

iiof^ Lncill. jB, Ptxfif 
■ ixoirtifit^m. Id. 4d. ktni^p" '' 

Xa 324 1 N O S X. 5«! yfif^fMt* Diodor. 7. 

corid. 8. 

Hofaif ^oificv \uTfts, Bian* 
4« itagiXiiitTo. Pallad. 
4o. fiwfAoXixot ^« mX«/. 
Pallad. 3a. ro7f fcvXSffu 
mi, 90. r/ irufi^tis \ivkow 
itotf Ko^aftot. »i, 60. »/u«- 
rgofiiois WfoiKSCfft. mi, 29^* 

Mofifftov, Plato. 3o. 

Agath. 85. /uo^tfv Ko^i« 
7«^^«. LolL Bass. 7. xo- 
ftffffi/yttvos hKuv^/imITq» 

Philet. 8. xtxofofffAivou 
vXttst Leon. Tar. 37. 

mifn -sf^ rv^Xiy. «y. 421. 

»ofiS* * yfttfA/MtrtMol tv(pkt9m9 

. \»t^goiin9mt xogtts, Anti- 

phan. 5. ol no^ts Six£t jco- 

^ov xofiffmvri fnov, Par» 

men. li. 

xofiffxn •ms lf«. Gaurad. EL 
44o. 

mifos* rSf mym^Zif ov fftxi^ 
fMff^ot xofO¥, Leonti. aS. 

mifffH^ Antiphil. 5. Philip. 

" 67. -Jff irftxm* Crinag. 

37.. 

migvhsf xvxvov <p^iy(tr mot^ 
iirtfOf, Dioscor. 20« 

*mifVfitfios -oy lir«»5o«rXojiovy- 
TM. Strato 7. 'fiov ymfftm 
^t^. Paul. Sil. 6«. -/Soif mmfiffimfiovrm /k7X«. Id. S. 
iwi 9Ffv/m¥miotfft. Theaet. a» 
ivffwtifotfft¥ mamtiTis* An- 
tip. Sid. 27. -ov^ Kiffffoto* 
Meleag. 1. i5. 

mofvifn* ii ifiw ryp xogv¥^9 
mvmyti. Aatonied.3. -rify. 
mi. 124. 

mofvttffm -«y ^oror Mrrro^o^ir* 
K^. Her. 12. r/ ii roVor 
wJr xofvfffffi. Antiphil. 3i. 
rf^^tfxofvfffftrtu. Pallad. 
7 1 . fiiXtfffftt mogifffftrmt 
iiii mivTff mi, 467. iffmts 
xofvffffofitivm mvift at)r*«^«- 
ffrii, Mnasalc.3. xtxofv^* 
fnivov mvifm Bimx<f» mi. 
53o. 

xofv(pi, tis mofvpiv ix moiis, 
Biaiior. i4. 

xofv(pim - ovfMVos tts iv ift^» 
fMs, Alcae. Meaa. 21. 

ttofmvtxifiti, Myrin. 4. 

ttofivn. iXmtpov xfi^^^ ii mo» 
fivns, LucilL 97. fiiov 
^ioirt xofiv^SM AutomedL 
9. ror ir«rr« (fmytTv fiofiv 
oTm xofiv^v wtvwxi^f* Po^ 
aidip. 17. 

MOfmvtim. iriiXof miOfmvtmf 
Ibr^xo. Phib'p. 50m 

mofmvis f ifwivfos yfttttrmTg 
fftXifft, Meleag. 129. «o- 
fmjfiim yfHmt. Philo<l« 

. i4. - f N D B X. M9fmf9fiS\»t. mf, 664. 
nofmviff fiovf. ArchiL fr. 4o. 

cilL 18. 
tuff^m 'ii9t Xtx^f* LewtL 

Mi99fAntif 'nfm fAmxnf* «'• 15/ . 

M»9fAiiTif •reCiS ««X^«v* 01/. 

157. 
m§9fMiTmf 'r$fm ifiimp^Oftii'' 

f$9^ mt, 5oo. 9f(pmf fMf^mv* 

'ln»6kU ^rofts iff>ymi9, £p. 

By». i5. 
. nic(Aio$ » iM nmS^ivu Agath. 

3i. 
xov/iftOK^fwif^, «r^r. Philip« i8. 
m$(tfMit\inos. II 5t8. 
nivfMs '9¥ mn99fMi9, JaliaB. 

A9^. 64. 
m99fib$(p^if9S "fi fimffikfus, mi^ 

Byz. 16. 
ni99v(pos f Ufis ofins. Rluan. 

6. ihfiims. Panl. Sil, 72. 

ic«i nix^n. Autip. 8id« 

62, Arcbi« a3. mi, 4 16. 

. • (fiot umfi¥9L Tlieocrit. 4. 

Mri« • itiif /M^. Agatb. i5, 

• kwv^m. iim He]\ lO. 
niriPQSf /M9X«9 9«Xii'«ftf «/• 

•^f. mi. ■ 453« x«Xoe't;^oir« 

iii noripQiQ. Zouaa 4. j8X«- 

J^fif 9nifitm9i9Si n9rl999% 

Eryciua 9. 
ajror •rtf r»^9«9 (pmhQh mi* novftTQp. Piiatii. 6, . 
nQVfiitQS • iovs ^mkmfnf Xi^ 

r«m x^^mvms, Even/ i:i« 
nQmff^m. Px^obleni. ar. 19. 

-^w. Stat AthL 4i. nm2 

mTQfQQs. Ib. 48. 
novfifHQSf ' itmfi^Qs. Dios- 
. cori4« 38. • or «r^Of i>j^ 

nins. «^6151. 
nQVfo^ios. Pers. 2. 
novfQ^wii. L«on. Tar. 7. S5» 

Bianor. 7. 
novfiffwQSf ^fii. Theodor. 6* 
nivfQTfi(pQs 'ff Kvnftii. Ni- 

com. 5. 
nov(pi^m •mv ni>^ms. ii,6l2^ 

(Lectt. 287.) /u^ Tvxnf 

nov^i^to §oi{tA. Paul. SiL 

nvu^pos • oy f^f. Antiphil. 3. 
' « -Qio rvitmyov fixfw fifOfnov* ' 

Phdaec. 3. nov^mi Xifii" 

iti. Plato.8. .Qiifms oii. 

wms. Bian. 19. 
no<ptfos. fKtri rot^ no^pffov rtv 

itfos sriims. Lncill. 24* 
nix^^oi - ov irof(pvfiov. Leon* 

ti. 4. m7fi,mrs. Proclns 5. 

nQfffnims i\imf^ii (pifom 
^'iio%Xy. Paul. Sih 32« '- 
kfm. Pallad,^ 92. 
nfmimifm ^fnifm fitXin* Si^ 

monidi>5o. •yoy, ^Vx^^ 

AntiphiL 9* 
nfmiim :m n§(pmXip. Inedit» 326 

ugkiln^ ii»vvllt mfmitns yfX^r« 
.Rufin. 7. 

s^ot^M - m n\9yf9rM9li »^X«. 
ibr. Meleag. 7,21^ ngiim^ 
LucilL 84. nfiioLs. Id. 

a$7^ X^Xvs. Antip. Sid* 48« 
,ff9i^9S t/ uix^fctrr» ,»/", 

fin. 20. 

Marc. Arg. S.,ivi»\ %cn/ 
»v»yMM» Simcn^ Ala. IW^y- 
. v« ^/f • Ibid. Xf 9Va# ^Vf iv« 
Adrian. !• 'H|tt«^^« To/y 
ufotUtrott iytfMVi, SamL i. . 
Mfmimis , fttrifx^rcu, it* 
Uer, aa. maTffiv #«wo7i!- 
y0M7«. «^. i64. "Ufcw^iy 

nf»^Mi9 ri yXuMv. Meleag. a5« 

Mfifltfiil, Phiiodem u3, •ns 

McvXo/. Id. 5o. Automad. 

6. M9tf9$ifiiyifs fniyawov iffni» 

'^ffiyov, Id> /f ifri(P¥Qvs* it^ 

176« 

nfmnis •i pSm. ii. 487* 
it/tv^. Leon, Tar. 3a« - jf 
**A<rff(f* ii* 366. KfMPtwp 
Mof^/np. Agatb. 83. • o7t 
ovftau Asclepiad, 34. .. 

ufmHi» f fiforonrivM. AnytOt 
.u ^pvft, Nioi. 1« ' 

mfivn- Leon. Tar. a3« 1 N D B K«c Mfiprfiftft rifwu Autip* Sict» 

35. . ^ 

Mfivrmf - of of • Sami* a« - T«f • 

i\9v^§fiMs. Alphe. 11» 

- roftt ^Kftmiins^ iSj^ 

rin. 1. 
Mfisf Mvvtov. Simmi. .5« T* 

vU. 5a5. 
Mfivis* Aelins Gall. a. 
Mfifffsttou Qvu Maec. ,5« 

Dionys. lo. Crinag.ai, 
kfMrUiis ^oxifi^ X^f»* Au« 

tonied. 8« 
Mfoir/», MtHftirnfi^vn oJiry. if^ - 

98. 
«^«Too R«Jlci«roy otffofiuv. Me-* 

leag. 52« »«cvy *is txu$ 

Mfiros, Aiplie. 6* 
»^f«(y^«(.' Leon. Tar. iii.il. 

90. ZfV MftMYfMV f/H Moiti^ 

Strato 82. 
Mftmyfis, Ariato. i. 
MftiitoMOf, h%ifM. Pbilip. 

i3. 
Mf tioiinoSf 9MM(pis» Ax\%to \. 
MftMm ^Mtis iivMMi. Auyte 8. 
h MiBifif viftfip tMfMKW. ii. ■ 
IjSf ii* iivos tfMftmts /MoX- 
niv. Arcfaia^. 29. ivr^iif « 
Tlmvl mfiMMv »«X»lo>. Me* 
' leag* lil. ti^iffiufytt iot* 
. Mv. Trypho* IL 45i. U 
wrtfvymit iii MfiMovffm fitS^ 
,^s^ Miiaaalc. 10. - omi X M D B X,. gay 

VmL Sili 49. «pl/<M jro. r^iyr ««^«ih^y. Agatk. 86. 

Xi^f0^. Arclu«8. aS. , Sifnurov. «^. 4oi. 

mfBfMMris^ mmi mimnu ut. •fnrif, w hxt^ iifmi^ti 

291. Antip.Tk45. 

jifM««Xv#. Iqedit. «fVr^M ••» X«^f; rovf ^* 

mfiypur c»9f «r«(f! o^y. Da- Xi^^ whmimt. Fallad. 27, 

: nagat. ;ia. n»; ir«p0^ ^fn* ^* Pallad. 3o. 

, ffv5ik Tlieocv. 20^ ibi» «t^i^y, Jw H %fAnu Jnl, 

i^h tHijf^ Mfiyim*' AbcIo^ Baa. 1. 

piM^ 39« r» Mfifpof fM ufifop •fm IjCCjrX^lKr. Mekttg. 

ffOf^sTs. Axchiaa* i. !• 5. oiftolipottu, Id. 93. 

nfit§fAfoVf i^tXmv^mim fr«- y«Xfyr«. Zd, io5. iroXi» ' 

fffiair«, Ciiristod. £cphr. fii^m vKifrvfltfiovJyioa^^ 

l5o. htufV9»9» ^fosintft corid. 58. 

Ib. aoo. xf^^^v^i^ff Xufit' «f <y«« noufifA/fOf «tXMyn. 

oeifAtfOf yfu^iii. Agalli. 5. Anlip. Sid. 97. Xovtfoiai, 

lioXtuf Xvff#. Baccliyl. fr. ut, Her. 3a. ivitii» «cf. 

1 1 • i^tifus Mfitii/u,ft^ ffvf» ' tcftfuJfiif Zimn nmi leokkf^* 

dofyof. Ciiristod. i4l* Lcoii* Al. ]6. 

Hfiitfxfm Mui vimtit9ffm mftofiiXos -ov rtXttiis^ mi» MmXwerfih Nicias 3. 

tifilfAfo^mrnSf IJ^y. mi, a6l. 

Mfiff**ts, nmf Mfnf^tof rtftfm 
fti^of, Plnlodeui. 16. is 
UftffAfovs S\»ff *mi Js itt\m» 

yif. a. 47. 191. 
ttfidifMS «My ^^»y« Afath« 

69- \^ 

»f(/^«f» Ty f fMf(fiiu Damoeb* ' 
• 3. •£ /MOi ttvfmfoiimif MXy 
mflati. ii' Her» x5< KfiyyAfOf -«7c(i >afimi^s, An- »f9ii«Xyt iiifOt, mt,^00* ^nf tipbil. 39. 
Mfn^ufs - 4JWy. Alcae. Mesa» 

17; 
Mfifn^of, ■ mif. Dosiad.. 

Ara.. 1«. 
»f9iv/f -tOim fi^oto, Agath. 

Prooem. ¥vf/^ sttfiy fm^ 4r»fM SiweXyy. Aga^. 57. 
ttmfm M^oKmkmit, Clinag. 
..56* Pbani. d. Eupbor. 
a« mimf fA ^rft^t KfdaeU 
yms faof. Tbeodor* i8« 
foBimiCif ini UfotUiKtuatf* 
mi. 434. 

is* iit Mfonm!kif ttfiw iili^» (?) TnlL y9s. Meleag. 6o. 3tX«/u»^ 

Laur. 2. vtiis oT9fioi. Atitiiiiach. i, 

9CiiM90S "09 imi^mffrSv.Tbi^ 167. v «fw^Xoij ifx^. 

lodem. 24. ffrfU. Satyr. Thy. 7. 

l<^««». J^ow ^etfi jtfiMitiCiif^ Kfir9L<Pos. iito Mf9Tmipo*s ^EXnm 

H^gesip. a. ««fo^. IIL 3nc^. if^m»* 

ufixivof-oif Xf/<r«T« /MVfi/iir. . rmf ini mform^oiffa #ou. 

Philod. rra. Xow. Anlip. Th. ai. 

UfOKihiXof -a, ^J^iiAW- «^^i. .^,jv ••XVi,.. «7. 

riirw. Anliphan. (IH. By^. 1. .i5.r ,5».^^ S»^,- 

33i.) ^.a. inotp^if^fof ,of. Pancrat* 2. «;^J, rj 

9i^if timXiii iif cnofni^f. ^^jy^ nf^Toitr^^. Inedit. 

Archela. 3. ^ « / ^ 

, «forof. xoirte xoorov MuoTo. 

^Uf9xotiff fcmarot ^myMumu ai »* ^ / 

A *• cM o Alcae. Mess. 12. utiroo 

Antip. Sid. 98. , ^, ... ^ 

' \ > ' u 1 cn y^i**''^»'- Phlhp. 79. 

g^^ . nformy, oTm vytt/f, Pallad. 

«^oxof y otn /mvfotffi nfoifivrtf ^ ^ - 

ffri(pmyoi. it. iiu rif^fiof "^'^'^*' fi^ iomKmy. Alcae. 

•V «5^1« ?A-^, «^J^y, M^«^- »<>• -^- «'^«fV^- 

Antip. Sid. 83. .oynmf. ^^^**" ^^' 

^WA:/-ar«.MeIeag.x.i2. «^^^«^'''«^ -«i' «^o^V. 

;«^v^«\5t. Id. 2. ^^^*^- ^^- 

•r^»f». JCMir^ /i«lr««09 «^ »f0i>u<rf4M^ ^tXiffrmyif. «7. 

ntHfommfiUvff». Nidaenet. 4, ^^9* 

«/ojiw^ ;cX«iVjr* ^o/w Aa- "^'^''"•^ -•" «W^/vcriis He- 

tip. ined, wofifivfimy iifi ^X^- ^- (^)- 

atfOMvJWp. (ubi nunc »|)o* ^foim -•i' «/w^or^^r. Strato 

»*7w) Antip. Th. 3a. 39. -oi »•; ^^ryir xmi jii- 

nfounif, iffrif. Ammian.io. ^ifny» Paul. Sil, 55^ ««• 

Kfosffmrif, pj/r^F. Phalaec. 6. vifffAmrm. ii. 82. 

«fw^nXo^, x^^ofiufif. An- nfifiinv. Pallad. 5. 

tip. Th. 70. »«« yvv ^/o-- ufvimmXiof ^iui fifm..'Er%* 

KOf ifMi x/oVmXov. Rufin. tosth. Qyr. a. 

i4. ••* ;c«Wv^^ •riirw. n/ii^of, n(piw. Aatiiihil* JB. .^3W it^ims^fifmf. Stat. «rif /jW • Um JSf/MM. Apol* 

Fiap. 12« lonid. 39. 

fl(£V/iMiJf f • f » l&.Xflrm* Plii- wptlfisf ri mXMfw. Da-* 

lip.Gg/ - riea».IL6S. 

Ufvins •nrm leiyw. Leoiu tmi^ft •/« Rvrfif* LoOn» 

• AL id* T«r# 5« v ' * 

nfwfris. Aiitip* Th. 69. •raV uriffts •» sniKmf. "Sob^b. 4» 

. ^iifv.Jii. 4^5. -T« ia/iiM* .'-Mf iii^ItfSi ml. 169. 

««^ «XV* JuL Aeg, 4& «riyrtff • 9f9s. Oanioch. f •; * 

UfvarmdU99jt ^vm tyfAipm imfm. nrlX9S. Antip. Sid, 28, 

Nicarch. 8« utmsmvyis *is fey: Rnfiif* |5. 

t^ffftrmhjifnrtr^t. J^Bxd. SiL «v«9«»r» ^«««r0^ Anjte.iS. 

. 74. 96* " -m ^mfmr9v v^qsi Sittio* 

u^^t^s 'Uv /3«Koiff. Antip. nid. 35. yfmfnfnm. En- 

^ Sid. |4. 'itis ^wijs. AhUlb. phor* d. /H«i7]»« jtvmvi^. 

II. /4Sl. mmgffrefbit. nt. AeBchyh l . wofjfitiit %vm* 

583. • /^y mmynv. Archiu »^|r. Leon* Tar. 59« 

lO. -iWy ^'X«y. Ib. • /o<f ttumvefiXi^mfOs .^y« Rn- 

TifLfMsau Agath. 7» •/m^i> fin. 7. 

9X0//. «^. 472. «/m Jiff- tsumviifii^rftxt^X^frfv.An'^' 

\ti^9vsm mf. 64o. • tiphil. 6* 

Ufvmins - ffi^ Utpmits^ Apol- «Miyfff. fimwrjl troftpvftor svm- 

. Iooid« i5* '— • Ty. Crinag,*3.. * 

Ufmyfu^is f ttoXomf. Alltip. tmmvmtsts - wt ^tm. Meaomed, 

ind. 47* I. -»ir Movtf^My. tii. 717. 

Ufma9t09. Bianor.. 4. uifiim , irMXffv^lny. ArchiL 

itfmeais mif .x/m>jUtf ttoftartt^ fr« 44% (Lectt. 2i3€.) 

Xff/f. Uegee. 6* "tfi tsh» uvfitfvirtifmf fitiroto rixti» 

SfifAt. Erinna* a. P«!lad. io4« 

urimff ' tffw mkevTOv wml iM- uvfitfftfrif - ^Vf » ««yff m. 

. rtns. Macedon. 33. PauL SH. 62. 

urmrtaros •rtr mfyvfmt. mi. uvfitvm. rovfitiv' tr^t^/ii htvfitv- 

^b^h. (Lectt. 287*) ff-ffy Vfms. Meleag. '73. 

urifmsf tsmrifw. Jol* >Aeg« ttvBtarmm^ ti uvfitarirtt tis 

lig.- liiMvr /»vx9<if»LeoPhiL6* 300 ^X D E X» 

ni(U$ « 9$ mJuft» fikr». Fbi- 
, lodeni* i6, 

tip. Th. 47; Alc» Mms. 
7* •J', 369. 616. • 

685. > 

uvitfivti^» ^StfifPtt. Aamft- 
gct, 3. 

Wl«U9 •9»«4 y/imfc SUt» 

ui9iffT9S - M (Pmris. H, 679. 
uviot/^is - ov ir^o«yy«Xof • «c^. 

Ucr. a4. . 
Kvfpof -jf ftmgtiu^fri, H» 731 ^» 
. (Lectt, 3o2.) ' 

«vJoff iXvy mftTiis* Stat. 

Athl. !20. • «« Jf f^«/M«yof. 

Ib. i3. iMir«,Asatli. 58. 
«vJwrittii - ji. jWM^or. Leon. 

Tw:. 4i. 
uvMmmm iMvxfiffM »!«• Heria- 

clid. 2. «^ htvuiJ^i/ xv^. 

ArchiL 3qw iro/m vir' 

*QfJm¥t uuHti^iU. Theo- 

dor. 1. ^f^i uiitas nvum* 

fkisM^ Archil. fr. i4« 
flivKffwy -wy» JuL Antic. 1. 
«vsXMf •«oy «oAr^. Cal- 

lin4 1* 
s^XfOf. TJw jtviikiav oroXv- rsit uvmXhvs raitQVf r%vs 

mvrmf ffmsnm TJkfwrms^ 

PoUiaiu U 
mvnXoiimnr^s , MS. 8e«' 
. cndd* 2« 
xttKXoti# - tc^mv trpf» AnjtM» 

ao. 
MM^/iftoX<^of • Dwnodu a» 
»vxXo« - oy vmi^ifs* C9im4od. 

:2cj^. i36» «il^XM^. «/• 

Her. 4. rfssfsfis mXtrif 
■ /i(oy«i« «»JL469. ' «vkX» I«f«l , 

ff«X»ryf.NLcon. Tar. 49« 
' wmfsliis rv99ffp9^ Chriatod* 
. Ecphr. i4« Aftd^ f^vflm 

mvnXm imttv* Lcoilt. ^3« 

«X/ot/. Ined. 
«vkXoVo. Philip. 3o. 
mtnXtrtfif - f 7 /moX</8oo, Phi* 

Jip» 17- 

KvxXeiM - M0«f ro/or» Melcag* 
8a. 

«v«X«jr«io^ -«/9 Mviufyv. ii, 
. 487. 

nVKvtios - f» vrifimrtn H. 594. 

«vxrofy im* ix^^mst fnrmf$$S^ 
^isu Mcleag. . iio« 
. T^«o^.. Antip» Sid. 76. 
Zivmv S>^9(pis uvnscst Po- 
^aidip* 11« >uyi!^f09s Aw 
ffovittaiv i^fsnoi Chriatod* 
Ecphr. 4i4. ^EXMrior. 
Id. 382k. Ztis nwspos, Pal- 
Ud. 4o. «^. 4. 53. 54« 
uins^s v/»yyr9f* LcQIU X tf I> ^ Xm 3»v i fMfis ^§99$ n4 »oX«M«y> 

*p»f0tih Antip. Sid. 47. 

fj xv«>y ivv»rm nigvh^ 
. m^iimK^i^Y Sfiwf. il 463. . 

rirrtytt iaiiw i^vm yt- 
. .|f«^»tff ««• Antip^ ^. SOk 
»vXiy/l» - 9tf (I ifmi^irnrmm 
. HeiNxL loftcrt 34« 

:.;tip».Si(L io5« - «10'» «v/f««- 

«1/X/»* mvr»¥ i\«riJWf ^oSf ' 

Uv>^9ff$ n^ia»m Anyte aa* 

gesip* 6. • 9fA9yo¥ iffif 

r9(Pgii> Melea^. uS, 
xv3U.i(« JUucill* 11, 
»yfMtf h^M T^sy«N Leon* 

Tw. 3. 
Kv^) ir^foir. (ubi ixano 

ttdu^), Autip* 8id.. 59. 

Ijucian. 3q* Kinfiiof h 

. ;^ivf« Meleag. 19. ^«MrM. 

m <Sw«y. Ciijwg. 3i. 9^ 

. y^fy arvyvov Ktr^« /»o5ov« 
.Tiieo A]«x, 1. <rwf«iiW- 
Jioy «Xv^iCM^air. «/«^^l^» 
»i(iM$f» .nvffftilif wvtyofiUv^s 
^xi^. Mncedon. '3. »v« 
^«MTfl» fitirw teonrowfou 
P«ul. Sii* 71. 
Kv^fltiyo» «w< /9«fv memts . (rectii» xff/Htfitrl^) .•2Sw# 

Wf/mhu •&( X^Sv^^y £^ 

Brntostli. I» iivftin w* 
. |iooi/y«tHMN «o^ Hmb. 1K. tfl_ 

ror.ol^fjp n^fMitmfrl^Sfwois* 

Alcae. Mess« 11. 
ny(iuBrmkit'*ril^ M .fMrl» 

awiv* Arflhiaji s$yv 
mii^\9w •m^iii^igiyymv otJ". 

174. *■ 
»v^ ^nf Mhrrfif^ .TuU. 

Laur. a. 

666. - .. 

nvfiyxn -9V ' tMvxiM#yf 

Rhian. 8. 
ffvi^off - M mX«i. ^tcftto 7 7« 
mv9fiyht9¥.f mZwm xJ^it rfii., 

Diotim. 4^ : 
mvfnyirts - riJi mifmim, Aa-^ 

tip. Sid«. i8w 
«vyo^oi. LucHL 4%^ ir yot- 

Ttif, ii. 107. 
«wovpi^of •.01' mp^ihtmrmf* • 

Leon. Tar. ii. . tvf 

«Xoiovf. Philip* 8. 
nwSmts. CosmaB. III. la^. 
nvmiftffv^s m oiv isoi^ffhmm 

Theaet. 2. -mr amufmts. 

Agath. a5. 
0KvMrf3^']icot;i(«f -^ otkmmiifnfm 

• Macedoii. 19. ^ 

«viroJ^oy •Xfli /Bornf OM0C4 Tkall. 

Mil. 3. 
lotMrtKo^ofOf . Fto«L ^ . 33« i H D B S* niir fov f 9S\^, M eleag.' i • 4 1« 

Mi§trm . r§¥n uix^*' Ghrist* 

Ecpbr* 3a5w fttmpip ki»v- 

^iru fSrn miTjmw, Id. 6» 

laS. , • ' 
^ffiiti. #rSfX«c ««« yfupihs 

ntu niffius. Agatlu 58. 

• ms *AXitff/jVit. Id« Pro- 

oem. 9^«^ «XiM. Comet 5, 
•ifi^it 4wx7'*Bian. 6. rffv- 

rm9, Vera. 3« 
niffnm, SiffSv. Myrio. 3* 

fx^^*' Leon. Tar. 90« 
. fm9u'Mt. 633. 
^ nvfrtvris. Qu. Maec. 5* 
«v^ror -Wv ^^iTXm. •/. a3o. 

aV«y. IiUCiJI, 8o«> 
nigrQS *roy Xvy9rfi;;Kl«. Cri- 

- nag. 27. . 
mfgrim "twrnt furitPfttw* 

^tloiilft -77 • • rnenmi 

W^ff». Paul. SiL 57. 
mifrm». Crates fr«*8. 
«v^ • ovtf-ir mffWfi^t. mi»3lS. 

tnv f9m rnffiw, Arclii. 35. 

%i^ni iifMtu Simonid. 56* 
nurtfmnmf -•fm i^nrifm* 

Ltfon. Tar.> i4. 
tn/rtif ttknynrit t^ii. Anti* 

phan. 6. rovr^ tfnmft/tt ri 

uirti. Ardlimel. x.mifm' 

nOt . ninw. ^ Pliilip. 58. 

«o^tv iPftUroi. ' £ra-> 

toath. 3. «v^Xloff -1« $(ii. Phani* 4. 

nt^pisf im yifmi* Cratea fr« 
6. -Mff tmftimi» Aade^ 
piad. a8. 

nim.,11 Ni/ufftfif tix^ itiamtm 
itit. a. %2. 

mim. Ik^fftv x^S^ Ibidor, 
Aeg. 4» 

nimt i nftfffffm ftffi. Antip: 
Th. 38. roToff V o/^ mimt. 
tii. a32. i/pifmv. Anti- 
, phan. 8. 3^7oy vXtcsrfnrf 
ii/nw nwm. Theodor. l8« 
wmffns imM/novm ^ififi. 
Macedon. 27. Xv^tfin^ff* 
•»/. 394^. (UI. 333.) rof 
fpXoyittrm. Strato 67« 
•(p^mXfMt mmdmr uivti* 
Meleag, 4. Xtntffnlartu* 
ii. 535. ^ffv itvyffff. An« 
tip. Th. 53. ^XfftiMff »». 
Y«ff. Crinag. 39. unfmt 
filtv nitmf, Theodor. ii. 

nmimvf x**^^- Crinag. lO. 

nm^mt - u Pyx'** Scolion. 17, 

'iti Xf^^**^ nm^mtti. He- 

dyl.4. (8.) ArchiLfr.5. 

nmnvrii -rf fMfmX^. £a- 
• tobn. 3.. 

nmnim «voy. Neator. 3* 

nmXtv,- myfm «£iX«i fiirttu 
Zenod. a. tAvrftipm ftvtS 
Xtf^tmgriifoi. Atttip. Sid. 
io5« • 

mmftm^ Mfvtv. Tlieocr. 3^ £(n xttri fiXnpmfw, Plaio 
l3. M«Xj) xif^rt ^tKyi' 
fMfw» Id« i5. ifif^hfrm 

mon. a. 

««/«M^fl». oj^i <ror' ffiV Aioyvd^of 
ixmfiuur», Antigon. Car*' 
II. 244. h "Ubf^ i*mf$m^ 
r«. »}• 429. fx trvfie $ts 
OXufAitoy imifiMffUS, «ii. 
288« ^fifos §it if^htMf 
ImifiiMtftY. Pbilip. 79. 

mmfitin/f» Dioscor. i6. My^ 
rin. 2. Antip. Th. 65«' 

mmfMU^s 'ov fiiOf* 11« 5l3« 

mmfitf^ibyiXms. Phalaec. 2. • 

mmfit^ioy^mfos* DioacoricL 
3o, 

mmfibos • ^ ly iym^i^ jSroron* 
mi, 7^hj» 1» Mi xu/ioy «y«y 
Xm^lrmv. Onest. 2. oioi 
mym^09 l^tfx^fiupot» Ari- 
ato. 2. .^ 

myioy -/« fiutarSf» Philo- 
dem, i8.> 

mSfpf» i^hofiLOf ^mfitffvmf 
(pfiffvovffmf itvmfois «iMiyor 
imi Zt(pifOis, Platp i3* 

mmforofitim. Eratostb. Cy* 
ren. 3« 

mmo^fos -fv ^fgkv nifiu^ 
mm. Phalaec. 3* 

imf^t7of. Agath. /S. Paiil. 

. 3il. 66. 

«■iytt»^'. Mdeag* 90. LncilL 53. iSerrtiv nwnti fiti>a 
ffif^t^fot 9 /MiXi ftmm^» 
Ammian. lo. fifmxif» 
Agatb. y3. iinff rtfmi" 
fiLtfos Ktfifit^. Dionya. 4. 
mifmte^s ifvfiomi^ ^leieag. 

titmiim • fi^ fiifit* Zonaa 7. ' 

ummlris -nios sei^iis» Rbiaii* 
II.5»6. 

«ctf^o^oM» "K^tfius. Pers/a* 

mmrlkos • X« fiXrfm. mi. 
.660. 

x«»^o'f •»» rviroy fnofipmu 
Meleag. 12. fl^wXoy fikof* 
(pSs. Poaidip. i8. iinfv 
i(p^tiXfiulis imoimtt Glauc. 
5. yfifiifiM, Marc. Arg» 
33« mm(Pnf mtikifiiipfm Sta* 
tyll. 2. ffrnffifiUfoi Xl^mmm. 
Ueraclid. 2. mvyi x^f «m'« 
nro xv^ttri- «M^ j. ■ Riifin. 
2; Xi^^. PlatO 1.5. jM^ii; 
mmytu, Archiaa 23. fiuSfm 
iftan rifiif ivrim mm(pim 
mi. 678. mm^ mtTrms %tU , 
4mfm mifymf, Onest* 6» 

' Mf ovmrm fMfiiifofiUf^i. 
XiUcill. 1 IO« ;^XiiCAO/wiyy« 
Meleag. 24. fi^^f M^ft- 
r«M. Theon^ 3« mm^i mfoi 
tt4fOX^9 «iff or mtrtx^ifii^ 
fos. ii. ^a. mtt<Po7s ifi* 
fii$is. Qu. Maec. 9, r«i 

. mmi mm^oi&i XmXnifrm tfit^ ^ 334 1 K 9 B «; /ttnfo». Me1oag.44. xutputs 
Xivo^mffitug, Antip. Sid. 
6a. \Mfllt "Itis ifffftuxuL Me- 

leag. 48. 
\mflf9itiiiis f XtifA»i§os. An- 

tipliiL 5i. 
yMflfomori». Marc. Arg. ia« 
%»fl^s -» iriOfAtvot (titXtru 

Meleag. 35. 3'ikXmo'o'» X«» 

Leon. Tar. 74. X«y3fp» 

wvfffof, Paul. Sil. 1 5. I^im- 
■ y/^«r. Id. 3o Xmflffoiffs 

X»/Xftfi ^iXfry.StratoaS. 
%Mfifo^vti. Leon. Tar. i4. 
TiMfiiftf^oSf ohfiktos. Theo- 

dor* a. ir«(7#f f \mfligiy^os 

Aiiofos. Rliian. 4. -oir, 

|yi <roXvyy«/Ufrroi^. «^. 564* 
X»y«f9f -01' iif/u«. Paul. 

Sil. lo. 
X«y«fo'«i -oifAtfov ^orotfMf* 

PhiHp. 71. 
Xfiyyf/« -«f «soX»0Tov« Pal* 

lad« ivtn. 
%»fvis. it> 55a« 
X»y9^gns - f «. Lcon. Tar. 

.17- 
XayoKTtfittt 'his. ii. 17 5. 
Xmyoftfm^tou Agath. 43. 
X«yviror -yf ovfftntf», flfm^ 

Xv^fojSfXf 9 /»vtfT#. MaETO, Arg. 1 8. fAt^vff^aXis* 
Id. 21. y»;Jt;of ^x nifXfis 
XtvotfjLhfi pgo/iAtof* Id. 26. 
ilfntffv ntffffos ^3c. Rhian. 
U. 526. 

XflexjcofycB. ITcercffoy ¥/k.uxt 
rvfAfios» ii, 690. ix^voty 
yhos l^«%fy. «^. 32. ©■«- 
^M XfXoy;C* xoy<f. ii* 7 43. 
XfXoj^x^^^ ^gn^fot E^fjiiis» 
Leon. Tar. 5S. 

Atiyuf -ovi tsgos ttorotfAOV* 
Antip. Sid. 23. uXtaB^of 
xoiXuf ot^fftfts Ix XM^vwy. 
Antip. Th. 48. Zff^fn» 
xo/Xoiy fx Xayoywy. ii, 3 13. 
iti "Kotyofm trXuriuf» £ry- 
cius 8. Toy X«9^oywy /uox- 
^oy. Agath. 83. fAU^trO' 
xMy. Probl. ar. 18. X«/o- 
yf0'0'i (pot^ir^fis* Leoii. Al. 
1 1. fioffXt ri f*Oi Xetyoytffffi 
ttffosigX'^** Aiitip. 3id. 
58. 

XotymfioXof. Leon. Tar. 12« 

Xetyus - A>y ovxrofyrot rax^- 
<rovy. Meleag. 120. ftxgov 
^ffwf^ " Xiofros i(pvflgi^oufft 
Xetywoi. ii. Her. 11. 

>Mymff(pmyiii , rttx^^i' Agath* 
43. 

Xi^m -fro. SUt Athl. 5. 

Xm^ixniis - im rixfVf tifMvi» 
yiyy. Grinag. ^6« I M S B X. ns phil. i35. 
XM^^ffli/bf. Niciaa 8. 
\M^fiiiiv, Anytc ii. 

iptifuv, Paul. Sil. 31. «7- 
Xrro. Ablab. II. 45 1« 

X^f Mf . Marc, Arg, II. 629. 
• <oy «rv^. Paul. Sil. 39. 
iroJ».Phi]ip^45. fT» ^?hf* 
l^lacedoii. 3a. - Uttn r«- 
viytffirt. Apollonid. 16. 

Tim^fofioXts - tf iivttnt. Ery- 
cius 5. 

Tutt^foiixftis - y«« xiftts, Ab^ 
tiphan. 5. 

X*^f cVovf - 4ro^«^ rixtvs* 
Antiphan. 3. 

X»/X'«4' -Xasri rorov X**f^'f^» 
Anacr. Bs. t^Xns >MiXtf 
tttt iusfittfiw, Archiaa. 1 8« 

yttifitttgyts -onr >Mxttf, iii* 
4i8. 

yjUfltnvifMS 'fAtt Xfttii>M9 

ii<Pn. Philip. i3. 
>MtfMittxiis - «f ixiitts. Phi- 

lip« a2. 
Xtufitwriiif. Leon. Tar. 34* 

Antip. $id. 17. 
%m!A§6S ^itts ^Aftiifus. iim 
' 3o5,' iif ru(P». ii. 479. 

TttXif^. ii, »71. 'ilt ti^ 

xift. ii, 5 60. - tof ^ifxtfto* 

Leonti. i3. -^9» ffriXnf» 

ii* i6a. jiQ» XtfiVor -yov riipof. Diodor. 

i4. 
XiM0>fl^oi'. Scoli. 29. 
httTsfAttf srXttTi. Agolb. 89. 
Ktii(pos - #« ^9 Xv0ir#. loaii,, 

'Barli. 10. TciVotr iiti mfo» 

yoMir. Callim.'3i. 
Xtuinigos • tts NLttfiov ttrifv* 

ytts. Alcae. Meat. 5. 
Xtfiei^v^o^ -or ^ror. ii. 4o. 
X««/^itf- xiffttfftt nif^tts. Stat» 

Flac lO. t 
XoMcr/^itf -ff< ufttiitfv ^ff» 

Strato i5* 'X«iiori#^f/#* 

LucilL 63. 
>MXT49ris, XfftS.-QuirMttm» 

11. 
XttXAi^fM -fftS^iy M|Jt»»fff« Ma«« 

rian. 4. -^ivff**! x^^ii** 

Leon Tar. 57. -jrffvffoif 

iyfirtf ixi* PauI. Sil^ 48« 
XttXAyir^ii. DioacorkU 11. 
X«Xi» •ffivroi ritT^fot» ii. 

4i6. 
X«X9>d^f oc - er iimsS^o». l$e* 

loag. L i3. XiXv yhn. 

ii. 33. 
XttXirffis - /Jlr^ '^^tftU^ 

Agath. id. 
XmXm^ -/tt^ €TffitttT$i. Me- 

leag. 94* , - ifff iMii ttfoffiii* 

ryy. Id. laj.^iti» Umiftmd^ 

Id, 82. 
X«Xffff «ff» fMTfif^ Marc» 

Arg. i3. ff;MNi.ArcbMs* 336 1 N 9 S X« t4, XttX« »v^)3«X«. Eiy«> 
cius 3. X«X/jT«ir«i rirr</. 
Bianor. 3« 

clbpiad. II. 490« - JW «V- 
f9X*Tm¥U. Antip. Th. i3. 
itf off^y. Meleag. i3. 
<y<X/ov. Pallad. ia3. y«»y« 
owr* •/. ia3. IJiiirv^oy, «J^« 

1 a4. ^w«r ifUfMiv, «^.734. 

iy 10^ 7sMft,nif fX^W^ ^f ^ 

Xf»« Alcae. Meaa. i. 
X«/»9ri^««f. n. 5i8. 
TsMfutfis -«y «iX«}^0r. Any- 

te 5. 
XnfAWfifm •«! ro ^«^: »Jl 

445. 

X«^y. «/ MV X«^*^' ^M- 
irffy. 4/. UjS. ^wigT^ 
fthMf^M uZhs* Dioscor* 

. l3« itmis Ji ««X«r iifiQS 
IX«^^rr lj»«f. Artemo. i. 
Xay»4^^Xi0r «/trrr SWirflir. 
Arcliias a4; ^MfAj^f» ^iy- 
yor. Antip. Sid. i3. iXt^ 
«iTO ir«i^/r iy o^eir. Stra* 
to ao. X«|Uiro/U0U igitSf. 

. Mnaaalc. 3. /oJor ove'/- 
^«r X«/it«reju«ror ««rMXoif. 
Strato 36. "fUfnif ««>l^f«'. 
oU;3o7. 
XmfMfis. 4 %Mfiky§n fi th^mvt 
^iX»/r«or. Aaclepiad. 17. 
• ctr lar0£ttiv» Dio8Corid« 
a6«, »«X/Mor «1 XHLfti¥§mi Wf9ififf9is. ii. 66o» «olSr 
ofitftuffi, Me]eag* 76. 

X»/, in/jponft mmr mvx^yQS* 
Meleag. 28. nmriffms Xv^- 
^»(^9 /d/or. ii. 653..0ri^ 
ro/r. 'Paul. Sil. ao. ovT 
o(}^Mr X«/ ijSa^vr» x^fovs. 

, Marc. Arg. 23. nmriwrm' 
rolxovs. Bian. 11. /SuXr? 
#0 «M< X«/. Mich. Paell.- 
m. la;. 

TsMoiios^ ii, 7jg. 

>MOff900S - oV TOiXV. cfJ!» 

Byz. 1. 

X«or^r«tfr •oror . ori^fAtf* 

Crinag. 36. 
X«er/>«i«ror mro¥ vJWf. Bia-- 

nor. 4. 
Xjtorvfror. Theaetet. 3. /9««- 

Xyi^ oriifftiro* Agath. 42. 

• «o«f o'/u/X««^« KOHoXM^^i- 

ror yfifAfM. Alcae. Mesa» 

21. 
Xmmifm, Pallad. 18. 
Xoi^/r. ««vv/« mmi sx^fiifOiS 

Xmfiiofffft. Leon. Tai\ 74. 

«X«^«o«^ Id. 82. 
>Mfymi 'fmnm ofikfigiffms im^ 

mfvoif. ii. 665« 
Xotfor, jc«f«« fMfooXsif^pos. 

Tymtu 2. 
XMfis -or vJo»/. Plat. i5. 

ittos. Agath. 3g. Xnfvr 

ifuflios. ThaU. MiL 4. AgaUi. 69. . 
xdffapov, Loll. Bass. 3» l H D S X. 337 

\irftr yXvnvimfoi "Bfmg 
nfufitmxtp. RufiH. 34. 
Xffvx«y/9, nwmXitf* Agath. 
53* iftfi XMvxmvinf (tibi 
nunc Xtwtttyiiff^ Xufvy* 
ytiw, Id. 69* 
Xi^^w *ny Jttii %Xffyv* ««Mv* X«ii!^«* Theocrit. 4. 

Aeschri. 1. 189. • Xa^vy/mis. Leon. Tar. i4« 

%m<rtavxffy •* fi^^r Pyyv^n mf* Xm<puf99 « « v/^ci iti^mf* He- 

Tj>ov. Thcocr. t. ' dyl. i. 

•X«c0^iof -/ov «ro^of ^1«. «/. X«i^4'^». oTff 3V|iaiT«»jir«yr«i 
1 73. • /«; ir/rvo/. Ar- ^«^v^. Paul. 8ih 1 8. 
chiaa. aa. «X»T«iMv. «'#• %.m(pv9rtos oTiff. «c^. 4i3. 
' d6o. . /9» ox-^9v. Marian. \mx*tif»* ^f iy^ttxnft rmifiof. 
3. yivvf. Stat. FJac. 2. Paul. SiL 78. 
'Hj^otxXf^ov; «^o^oy. Stra^. Xtix^^vXoT^of. Leon. Tai*. 56«' 
to 67« -/ovr x^f^f*^» X«t;i(«(ror - ov x«»X«(f MTff^jlf 9«ni^ 
Eryci. 3^ Xmeriitetf vit f«i. Automed. 3«« (III. 
Sffvnf* Sosipater.^ 3. 33 1 •)-«»» a;i^(#(»v.«eJ^.:23i. 

Ti^trtiwrfffos -rwr iro^JUX/»r« -X«x>^'*' -*•' fif^f*», Cri«- 

Agath. 9^. nag« 35. 

• X«(<rr«(v^of -«r. Animiao* 8. Xtitx^^yi 0^0'' oriy^oi, Antisti. 
t»ffvrffii>yXmv itioff^m^ Me-^ 2* - »41 fiififi^» ykfttm* 

leag 49« Simm. Ajae. 

Xarrni - T«ty««r «Xify/M«i0'« r«|- X^xryf ir * ory* mf ^'ii ytfotmios 
iro/uthovs, Agath. 9. mx^«« x«f «#*^* Christod. . 

X«iTO/tc/at. im rmf Xmrof/uiif» Scphr. aia. -ffrT«i n/r* 

Amiuiau. ig« r^o«( h^vof, a/. i3i« 

>Mrfti f Ktifm imifos. Ar- Xotxre» -ovrou rvjtr/. Strato« 
chias. 3i. /Movtriwr. ««^. 20. 

5!i3. bMfAOfTOfos. Philip. >^fx»tfm » niffHfts. Phftoi* 3« 
7 6t Kvir^i^or «^«fi. «2^.3^9. >Jfinf» iyw tifnipi Xifinros» 
f B«exxov i\mfii Xmrft» mim DiotilU* 5. ri«r ^Mr Xff;69<! 
79. tptsfiimf, «»^«535. I^- rwr if ^v^if ffvffro/iOf* Ac- 
TMr. PauU SiL i3« ffoi fito mguu a5« 
VoLliLP.l. y 338 1 H D » X. 

%t^toris - rof itm^w^^ita» 
X4irMy«« Chiistod. Ecphr. 
309: 

X«//3« -w iittfvof. Mace- 
'don. lo. tXg$fit fif9iti 

yots. ChrisU £cphr« 78; 
' iJ^/o> \tififru* i/ wrtty.«^ 

61 5. tiufnct >Mfiifuiftu 

Anytc. 18. 
X/fi^oftMt - fy*». «i". i3o. 
X«//ti»/ -/»««** ifAfifOMu ii. 

4a8. 
XrriUMv -«y» 5»X»tftf#^ Paul. 

SiL 5a. 
XtifAwvios. - «tv flcv^of. Leon. 

Tar. 98. 
XtiifitTOfy ««ir«if Philip-18. 
Xfioyriif. »^.' 261. 
Xr<oyro/a«x9<' Theoorit, 19. 
\tiovToiFu\fis» Eiyciua. 4, 
XtTos, Strato 1 1. oTfios Xtitf 

xal hfiHforos, ATcliim. 2. 

Xtip iragi Vf «oJ^y. Diotim. 

7. •tJJ^^ ^«y«y Xf/if «/xXi- 

iie«i iovxh' Arohias 53. 

• «y itfoitiiffntty^ Strato 

64. 
\tiiett, ohiyois YfififnMt X»- 

nifAtbot* Arat. 1 . i nifos 

tvtrttts ovf i(p^ ht 'kflntro 

ytlfoxifAtf. Anfip. Sid.4a. 

finrttft XitisofAtyttt, Ro-^ 

fin. 3. 
Xt^ftitts f Bi^dLoi, Alitip. Sid. 76. •itff^m om$. ,Ht. 
721. . 
Xttftoy 'ttt itoT^. Meleag. 
1« 6. ^vy^. x^girwf X«A 
ftet ift^fith^» Pontpej. 
jun. 2, 

Xttrovfyi» »ovtrH rftai, Aeli. 

GalJ. 1. 
Xn>^ "tts MttXoi/iMy. An^ 

mian, (i>. <-«y. «^. 76. 

^«;. Philip. 16. 

XtiW»99 f n>^niiis. Rufin. 8. 
Pallad. 4. Agath. 33. 
nttvros fiiov. *ii. 53 i, h 
ffisoit^* Meleag. 16. • uvat 
tuKctftrtwrtL otno fAOvauy» 
Id. !• 33. crofyns* Id. io3. 
109. niftts, Leon. l'ar. 
1O4 rtx?f9avyns* Ib. a6. 
nvfnttifis, Loll. Bas8« 8* 
tix^ns ifx^*ns. Dioscor^ 
3o. ytytis» ii* 65 !• 

Xif<f. »«r« X//<y. Lucili, 28. 

Xffoyr«7%My«r. Callim, 36.. 

>s.tovrttos 'tiotf fiimy. Mai*c. 
Arg 27. 

Xtovroit(p foSf 'PiicPhilip 6, 

\tovTo(piyot -o«f ini yAtnis» 
AgatJi. 37. 

X«oyrexXaiiyof. Archiaa 27« 

XfotfA^oir • yot intufi fitkv tI- 
yeyror. Philip. 49. 

XhrttSf nmttiy. Simonid» 92« 
ifviiky. Plato l4. 1 N D X X. 339 Xtar/fc xif¥99 X^infwr U(fm» 
vis ifiXtiriiwP, Pbilip. ao. 
XaifTitxifQs, Ammiap. 17. 

" tip. Sid. aa. vVf«. Pal- 
lad. 12 3* -iwy tQvtutuf, 
PatiL Sil. 5a. •i»« Xv- 
)i9if. Agath. 84. - l«f ffTQ' 
X/iWf. Satyr. Th, 6. 

Xa9rvt9tXtwrifftot. Nicarch. 
16, 

XtitttXifos ^ 9v A.ftfTOS, Pto- 
lem. H. 1« 

XtitrifAiTos - T#y yf ^/Xjyy» Sa- 
lyr. Th. 1. 

Xtirris -tjJ (pfofrls, Autip. 
Sid. 49« -Tor i(piif9t/bbhtt* 
ii* 419. iieorfi^ovff», 
Agath. 68. -t; ;cf^^iJJ#. 
«(Jl 2o4. - tJ p^«^«ti t»- 
^01/. Simonid. 54. -t« 
Xf«X««. «J^. 387. -TfwV 
noi*Yqtus. mi. 419. 

Xtmoffv^n^ Nicarch. i6, 

XfiTTuyw -wy Hifoils uxgteof» 
mt. 4ao. 

X/«r» - o/uf f T«V xf f «Xcl». Ni- 
^arch. 8. 

TJfffiiOV r ii v/Xov. Ilcdjl. 3. 

XiffXn- iiXtov "kioXV «#fTf Ji5- 
0»/Mfy. Callim.^ 47. tv rt 
UffX^ ^v r ol^if. Pha- 
laec. ja. 

Xfvi^ftXiof »in fMiifot. Pat^* 
Sil. 8a. *i9^|^fir«iff.Ag«tb« 77. "ioisiw fffots* Ma- 

cedon. 35. 
Xf vxm/voi • yf i ttifrffs Mv/tiotrtt 

Agath. 57, 
XtvKttf^is, Meleag. 3i, ' 
XtvKttvtif, Vide X«v««ir^* 
Xffvxoioy f yXvxv. {Meleag. a« 

io5« - o'<« ir^wi'«* Meleag* 

1. 56. ttxetkets Xtvxolt^ 

xtiXvKtts. Philodem. 3i. 
XffvKo'Xo^of. Philet. a. »09 

notvifif* Crifia^« 39« 
XtvMoovFttfos. Leon. Tar. 45. 
Xfvxo^M^fiof* Meleag. 83« 
Xtivxis 'fi tvx(pljfn RufUii a* 

Xfvxyy ^fii^pov, Agath, 86. 

vfKtxlvif. Rhian«« 10. X«v« 

xiv ffrixof. Philip, 44. 

Xf vxM 'SJoiTff. Diodor. la.. 

Marian. 4. ttt Xtvxeti (p^ty* 

yofittfett fftXiits. Posidip. 

20. ^ wf Xtfioiiwv, Antip. 

Sid. 83. 
Xfvxo^of^' '9f ioti^ofot vix" 

fifs» Ammian. 5. 
Xtvxoxfoos. The*Qcrit. 2« 
Xfvxo'te ^etffett ^iim, QlL 

Maec. 11« 
Xtvfif -oy iiffM fioos* Sa- 

mi. a. i^ifibov*,ut, lai. 

-^^ ivi x^V* Inedit. - fm 

offriet, Heraclid. 1. 
XtXfiroins . j^ 'Ao^cMry. luedit. 
7Jxot9 ufTtwfismftov» Sotip. 

(Dioscor.) 1. 

Ya 340 1 N D E X« 

Simmiae Ovum. 

Phaedim.. 3. 

XfXwVof -Vn ^w^». Dioscor. 

* Xf;CtoXV. Diodor. t, 
XiMVy f vs/bbtvi tfffft, Aniip.Si^ 
doii. 9 1 . r^kV^i Xiuv oirXti' 
r« ««^tfv. etf. 457. -oy- 
rof nvgffov, Leon. Tar. 5 1 • 
tvfioffTgvxov» Loll. Bass. 
8* ixgox^v^^ i/§fAtt yjov" 
'ros. Paul. Sil. 47, vfx^ow 
glHfAot TJovros i(pvfi§i^ovffi 
Xwywo/. «J. Her. 11» x^ 
gonov* ui, 290. ffvj^yywfiY 
fiovffl Kiovru (pvytTv. Posi- 
dip. l4. Tor iyftvrii^tc 
\tovrm. Agatli. 92. ^$i' 
frrti£tt. ii, 174. ign/uoiipffi 
XtovTwy u^yms» ii. 398» 
XiM^yos * i ^ffof Archil. fr. 

17. 

Xvy» «yt yoMy* lii» 661. Xv- 
/fif »«< fiv^iTs. Rnfin. i5. 
' * X5/oy' fAiyiiXtwxos iovffm. 
Ruiln. i5. ngotiifis utu 
ly^rMTOf.Macedon. 8. \i{us 
Km no\ifji.ov x«< l^vfiiXtts. 
Antip, Sid. lo. \iiiii ov/ 
fli/»yi yooy. Leon. Al. l6. 

\n^eiiOS 'ttlns »x«roio. Loll. 
Bass. 7. 

Xffd^otvtfios - ov w£uv. Simo* nid. fr. i5&- (Lectt. 

25.) 
Xti^ugyixos. ui. 4ll. 
Xti^u^yos • ye xuxuv. Meleeg. 

55. (ptXovvruv. Idm 90. 
\ti!^ii(iv ^ovtitxffO' Agath. 

45. 115 ruxtvtlTf 9}i*t rotU" 

ii Xn^tiivu. Tull. Lau- 

rent. 3. 
Xti'&ios ' iifv. ui. Her. 9« 

'E:»^uiu, Jul. Aeg. 3. x*f • 

ffi XtfiiCuts. Id. 12. 
X9'Afw. oJ 0"^' /tioyoy Kvicgis 

iXtitffuro. Asclemad. 9. 

^hB^nvus uvXovs. . Aiitip. 

Th. 29. nrtivov itrt^oits 

ios. Bian. 10. Ijpwf /lui- 

viuts ivfjtov. Paul. Sil. 26. 

i Kviffis Ttvxtot BtZv. Se- 

cund. 1. ^A^tivuiti Kvtsfftv» 

ui. 82. 
Xtftvofjtos 'f^ot yttugorut. Ar- 

chias 27. 
Xifioy • iu orrotxvuy. Herod« 

"Inscr. lO. 
XjyVoTvp -5f« ix^vfft. Leon* 

Tar. 91. 
X9'/(7T«^ • To^i T^ficXxy. Mace- 

don. 3i. -To^ff. }ul. 

Arg. 36. 
Xv^ci 9 Znvos ttubiTKiv ^fus. 

Melirag. 56. ffofiu^ivj 

Tull Gemin. 4. ro x«^- 

xfoy fixoyi Xm/mm. A1c« 

Mess. 9. iftrns xul X9- afi. ^ Tu^yvs ^vi.nml M^9^Axi\ip» 

>j|f»5UEof -wy «9<fiiyo»y.. Ppfi- Sid« 96» ^ . 

, dip. 17. 7urf»xif, '. K ?f*^fns\ B^7 
\fifmw IL &i'j . _nor, 8. . •. 

T^nis mtHs fwgms, ii. 668^ \tyi^goQS9 ninP9u ChnJ/itod. 

3^ftrror. iy MfSoTV jf ^,]firr47)P« ^£cplir.4i4« 

AgAth. 70. Xiyv^v^of • ov. «ji '^9^' 

Xiffo^ • «r Xfi^'^ o^ «»X<»- %jyvirtif¥Yfh ^^*f' Meleag. 

^i. Hedyl. :!• iia. 

y^ivrif - iff of • «t*. 64 8. , Xiyvfos «• » . X'A<ft. Jul^ Apg* 

, Asolepiad* 37. - r^ ^ry«r« %Wf*»riffi.^ ui.^ j5^,, 

. . ^ov. Qu. i^^ec» ^, . Xiyvl^^o^oc - yf, . AlXtip* 
Xjiffronri»os> • ov iytfikiya^* Th., a^» -yoi , isrif vyjfH 
^ Pallad. 5i. Mnasalc. 10«-* , . « 

I .Si^oiiid.^64, ^^ 5a. Hextid^. .a. 

X^09W9f* U.^ 5]S. \$^ii\oyis 'hs lifiatBS^ Cp,^ 
Xi^*.... -of fKff^v, Lco nag. 7« .^«^^ 

Phil. 6. .-s: ., . t ^?/*^*'?': ^'?.P^ WO».^?..^. . . 

>afii{m . 0|ij9fL^«j|0f(:«<^4ir^ jry> XiS.vos^ Lucill. 83. ^pts yri^ 

m ^fiPj^ffh/7\:. ...... .1^^ •^; ^^^•.^..•J!.'' .^^''* 

IV. 43. - .-^,' - ■ Xi5W. 14. 16. yxv ^«- xUi iX»i9f^. */. i^^^ . ^tff^ii,j^.^ *;^i«vi*j^»A ^f d 1 N D S X. Xi^^i^yif. lOioacoTii. i4. *" 

'X«y. 'Ajjatn. iJi**' * ' 
XAoxTOfiif^ noiufMU iiA^S, 
Xi^oXtvffrost ^uxi' . Caflim, 
' • 4. - oii Ijpoy," Alex. Ae- 

tol. 6.^ 
^*5o?oWif{ufin. i3. -^ 

0ttft XiJosVMavedon ] i o.* 
.' '--ffuiJmsttios^if^^Kms >7f lim. '. tfx ^^'^oi^ff. Attti|>. 
Th. i.». •*•' 

Xt^ivf XOifOt 0^^« I^cOiL 

TAr. 6^. xkfiirop.'' Pb- 
lyaen. a. fmtiiyol ' mrtw 
taa Xtfithos, Aeihilitn. 'S; 
ois iro^uf Xtfiih». uti ' 44. 
roy Xifx/f rb'^ot, it, ^9* 
'tof Xfi^$is oivris fi)f Xi/tai" 

' fd: Antip. 8}d. io6. rSit 
y.tfikivuv htiyt tkittfihiim 

"'Mdcedon. 3. ro7s itfrm 
ngosicoXivfis Xifitht. Let)n« 
Tai*. 8«. ^ M^oi^ 'tvffu' Xt^Bov' '(iibi Xifimfiff ify«o'«f«* Antip; 
nurtti"**; ^mV) 'Antip. "^ 8id. 9 ««?. 1 1 6. - f « l^y«. diffJivorm, "BilSr. 7. xu« NicaJrch. tO."'fif'ofysi» 
' ^Hf 9ttfins:ii, 667. tt Xi^os o2Jf fifva^ttf, Ae- XifiLfirts , xo'f«. «?J'. 11 5. 
' 'ttlili. 21.' K'0(/7fle^< fiLti' riK' T^Uvo^P^Jls^tl fiveixei.ili, l2S'm rtif wti "Xi^os iivitTou^ 
'l*liili|). 6i. «rMvrW Xi^of 

xifti, a. 73, 

Xi5oi/j)yof. I^osidip. iiS«. (It, Xi/uof - ov ^iifogu. Leon. Al. 

is^fiii<Poftvs - 9C0y iiffkaif, Pal^ 
lad. 27. X*5o« ■'.•tJ^f*5«.\Hcdyl. 4« Xiwrjjf.* Antip: ^ltf. iS« ;;(n:^'5a7,) ,^ -. 

Xi^^flti^of -'«/« A^of/ Zonas a. 
Xix/tjfrjfr. Nicaen. i. 

X/Kyp^^» fiitr^oiirov vieggB^t 

' xofiifisl rTjalaefc. 3»': 
Xi^tfir^Sf Ylgirffsos^ LeblU 

>afAtf4ffikirns* oaiyr.Tn, 5t X/voiXwoVW^'- ' - row ' Wl^ti 

iyX0(««rjf^. «^. 524. 
X/yoy^ i>J9'fov, 'Chrisitoct 
• £cphr ' 9o5.^ XAk /M^/U r. 
•^ Diodor. i.*'Aijitft^'89, 

•Jb. Barb;^. * --^ 
X^K^iirXo5^'''&i(ubV; FUiip. Antip. Sid. 60.; Amftw 

«rX^y/iM« Agatii. ySk* 

to 34« - «vy«e^«voP' ^7^ 

Ji^^mfoitfiiki^fpu^ Pallad. .a. 
^^p«f»tf -srir ai^oaw9s« Ma- 
-.. csedon«.ai. ^ ycl.ffiftiatti* 

;iMr«i4^x* Plato jim. 1 . - i«t 
. xf^* loi^it» . ' . . « 
•X^jMrriy^ Mjipddto.v3l. 
Anroi^i/Mf^ Plnto^ jiMOua. FJii- 
> lip».^* .'• '. ...K 

^kofi^Mfn «*<V. Phtlip^/o. 
.XiMirAof . Acn^im. :i . . rif* 
V jK4r««« Pliiiastr.tIl...4oe. 

... Afittp* Sid. 43. ^jioi^ 
^jljbyt X4<ro'fr»of«^. Jldtiipag. 
58. 

Mscedon. i6. r .» 
Xiirm^jiMf. >P««k<^^8iLr4t. 

,li^«fc;iAi'.«ibv^ Antipi.. tTh. 

%jmm - «<r« ^^i D«ttioeh. 4. 

Aet. 5« M i^^'>( J^ » » «^ X. 843 

^LMNur *4cSi»ir ^M^i ^HfisfiK 

Do9ia;d..Ar. 1. 

V Antip. SidL' /4. TuU. 

. 6«mw 10. iJt 7»f.' XiToV 

«^«j(. Antip. Th. 45. Xi- 

rj) «viaSiin. lul. Aeg. 70. 

xXm^c Xiffor ^iaroir. 

• ^ F«?tten« «0« Xim ^aS"*^ 
' W^ivw OarphylL 1. Xiryi^ 
.* ji9Mr gjkXtlvffm» Marc. Arg. 

ag. XiTw . tmfmfiwFou. 

Leon. CPer. 67. 
X/r^ofc <>o« irior ^i^mf. Pal- 
r ]«d« 45. 
.Xirf «^ - 9H,x^lkt^t. PaUad* 

• 3j. 

Xhfw, Siinomd.' 45. - 
Oitti», miriv fftffimr. Isi- 

dor. 5. . - . 
'^itXf^^ffi^ '*mifvrmt tfmlSm 

^ RHT ^9«v..,f^ieareh. 1. 
Tax^^ffif^s 9 /M^f • An^hil. 

• a:rf. .- ..■« 4F'^ • 
-"TJffnptf nih\tx»9S hufiKiiniu 

M^oag^ 46* ri Aaj^o» 
o^/iM. Id. ' 39..* XSpC*0lfft9 
ifr ifLfmffw hiofmmsm 
. OLeoh; Tar. 2if • . 

xXJ^^. , Xi/S«i> Mrmv ^iftmris* 
mt 5261; 

O^mhh Paol. Sil. 17. 

^^vymf ^mimffVfmTtnf, Archi. 
■iSt 344 t H O S <• iu fAn 9iyt is i^iftveis >jbtiti^os ^99 fiiierf$9.hem. Xoyixar. 01 \oyix9L Strato ft4k 
Xfycof. PalladL 62. -/«v *f- 

Xoyros. ai 4o3, - /y *B^/it J. 

«^. 6oo* -'/arv iytfAivts. 

i^. 4a8. navrtiittmf n^i- 

(ptiffts, Jo* Chir 1< . Tar. 11.* 

XaU^tts. ri*^cfho%f, %l >sls* 

Xo7ir^or> 0r«r»cf ^^mis^^mk 

X0XX9 -«r j Xo^y/JWi;. An-' 
. tip. Th. 45. . : -Xby^afAis ' iv ^fto^ttrt^ifittftf Xo/of » tXii furitotp, Mace'* 

dbn. 1. ofibfAurt ^9-' XrfJS» 

' Call im. 6av Xo^oy ^t ^iy, 

id. 3a. ^yyttTff Xo/otf /^ov* 

fimXotrts, Oiimaget; UL 
33 1 • Xo/« MMMyJ^^oir ^'ri*^ 
3-JM». Ahtip. Sid. u3^ r^t^ 
teifimffm Xaii' um if^i^ 
Lucill. 18, ;i^ff/Xf«' nttf^ 
txroivitts, Irenae. d., il<- 
T^vitinp^ Ktiffffuv* Giimff, 
Ecplir. 196. ^yots^X^foTs 
of^fiotct "^tffiofA/vots. it^ 

. 66 7 . Xoftilt KoptsSV' ■ itfw^ 
fiUitt, Antip. TIk J»6ii 

Xoiorpx*^» i^' 564. 

hiivffts '*iois ^«^ipHi^«.fi^ 
nes. 1« I . V. 

ycof^ctffit^itfs* i^ X^TOl 

-fl(J« yiyyfv^ Hedj^ 4. 

5^7.) ^VfAOUK^f tUUittU 

Meleag./&/ 
XftiTf o;Koi«f - •ffv^or SJWfiJiU- 
rian, 5, .' • A ttfis l^ttroc. -Poatdip. a. 
•vTff^ XoytfffAov txotr. XjU-^ 
. cian. ai, 
Xoy/o-rixo'^. kJ^. 91. 
Xo^ioXiffxv^ LnciU. -28« 
Koyos. ituXtttos* Eren. '3. rts 
♦ •Aoov.loTi \t{y»ff. -Nicwrch. 
6> ifAtrigtis (Pfovrliees ovrt 
^Xo/of yivtrett evv ift^fiit- 
.Agat}i. 19. «09 igme^ 

'tV£tS. U. 78. V 

«Xff^jgwWyj ii^f09t* Agath. 
3ii rrci IV;(ffe(; ^aooijyL 
fr. 9* 
Xoii|§^ ns Ktti ^iuv* Agath. 
59. ii, 695. •• 'tttat ytfoti" 
v ^ ftt. a, 169. - «r T^^^f (Tv- 
> yovf^ Thall. Mil. n. 
Xeiytos - 101 itifmret, ii. SS^* 
XQtiofin • 9*. Palladj 1 16, 
.Xoiiofos» 9v Xoiiaftt jifiiMfft 
ftiftiftis, ii, 699. 
Xetftifm ii. 79I eit Mftft XU' 
■ *aroy a!yfi ^«»/99. Piuuii. t. 
«rot/ Tif iifiX^jf \9tfti1t. Lu- 
cill. 77.' r# E9«iiiii 44\^« > « « * V 3J5 

>»»^ XM?(rif. wfraw, ^•<i'iWf >^^ff »»w i^/ii«r^^ P^iM- 
j/fjMcJi. Siinofiid. 48. To|« ^coiajJ^-i3. r^ 

J4. 49. irX»r«iraf Xot/.(r«- Xo». , Scolioii* :j^|., r \ 

y^vof^ht^^ M?4cc^, 1 8. X^^rfii^v.,: r 4*fff %. '.^^J^^ 

yor. a. a4. n«i;f (TTftyBw |,;#(;5^;i?pnag. 36, r^^^^ 

/liodor. II. 3o6. . ' • dem. 18. ^\vyia^,MMr» 

, 34. V4*^^ ?|(/ (^'^i^^^' Q^ h^yios. i.fpoV ^-ceXof tfSt t» 
^.,s^,]J4#eCf IpjQ - ,^., XilyiJi^' yXvirriJr/Poaidip; 

X«9y/f -F//«f . Aptig, Th/ 45. 7. ngiswtov \iytov XfioTf- 

.K..37»;* J •** • .. Xvyt^u» hs/m nhfkwf XlXw- 

,M3^VxPWSili»v»«-,C5;}:iis.,3. ixT&cvf^.rQ^- M*ec^ 7* ..r 

; :647*'^ ./. ,-:. ' ...^ •: . >»w.. ?o«idjj>. i5«. (IJ. 

A<?|5. 3t^ .»»v^Wf>c«I- >pyf Xvy*« «r«/ «iVaX/ois 

.;, *«JU»^TbefdQr..7. -«/wf ..- (ubj «unp %».) Mc- 

tinigniiv^ Thea»t. 3, ... IfJag. 53, 

\9X9vf0 ■ ^ ofuvos . n9tfi<piio*^ Xiiy.0J ^ i^x^tt^v SW«f p^- 

Xifff/. A«^R. Th.. 37. jpof.' .felicaenet. ^. ^Xf»- 

rv^ lXo;<fv<rjirf.,;^9^foy, Xv^orw^fif - 1« «vfTo.r^ Cri- 

XoVpi-i*«xyi«.4iiiij[j.sid, ;s«Ay«V;-Xfyw A«»"*V ,^^^- 
. -85. afi;»ji^/«i..x«^H. j.o/^a-^ftf^^^^^^^ n Xoyii^v. it.SSS. • Tar. ii.* , 

Xtfyixaf. 01 UyMQi. Strato 84. Uic^ios. t^ »4r|pj^«K», %i Uic- 
Xifi$s. Pallad. 62. -/«« «f- B^iov^.iL u%S. .s •. ^ X0¥T9f. ifl 4o3. - /y *fi^/ujf. 
«I; 6oo. -7«y i^t/xiftf. 
if. 4a8. «Mvrf j«U»y iffo- 
(pwfis, Jo* Cbir 1« >bo79^or*i» orATWf xif^f^i^ 
•: 7:98. ■ ^ • ' 

. tip. Tli. 45. il6740^/uof 'iv *it»^ur»iii»i9$f Xoiis^ 0X1/ /ttr/J^M». 'Mace- 

dbn, 1. ofB^fAurt ^i' Xo^ 
Calitm* &^v h^iify ^o ^9« 
■:-id. 3a. ^yvttrff Xo^m' /^ov* 
ro(. «^. 98.»'' Xo|ei> o^/Mi 
fitiXims. Oiunaget; IIIL 
33 !• Xo/» Muiuf^foif £tT^ 
^fM. Ahtip.Sid. a3. n^i^ 

Lucill. i8. x*/-^«(' ^'tf* 
tnruritu. Ireaae.* &•,• ili- 
Xti/c/v|fir Xtvo^tritfy. Clisi^t, 
Ecplir. 196. ^vasrX^ois 
i/ufitmfft ' ^t^fio/n/vus. »/, 
. 667« Xo/(0»rip KOf«IV'<Jbffe«ii 

^iit«. Antip. TlKa6b 
\oioTgix*s. ii. 564. «r^o^ itfutoi. -Poatdjp» !l. 

•uTf ^ \oyuffi9v ' ^^* -Lu-^ 
. eian. ai. 
%oyi(nr$%is. ii. 91. 
7^yo>Jaxns. Lucill. -ad. 
XoT^of, ff'«X«i/of. Eren. '5. r/ip 
* '^jol/.iori \iiytf, -Nicarch. 

6- ifjLrrigns <P fovr iitis 0VT9 
'\oyos yivtrm ovv «jM^^oJ. 
^gaifa, 19. «oy ttgfftfu 

tV£tS. II. 78. . 

^Xf|g^«To'y, ii^f 909. Agath. 

fe 9. . ' 

Xoi^P^ ^r im/ 5v/wy. Agath. 
59. ii. 695« A'«79f yi^/. ffi. oUi 169. -Mf T^^fot!- Xo|kw«r *«iois ^«JiftM^.vfi^ yfvs^ Thall. Mil. 2. 
Xoiyios - m 4r9]Co»Toi. «(^. 3 5 9. 
><Qttoffin «9*. Pallad/ if6. 
.'Xoi^fOf, ov .Xo^^tet^ fif^f/i 

nifA^s. ii. 699. . ^ 
Xoiiroy. fli^. 79I tis-Mfito XdBi- 

'«fy «cyfi ^cc»/^.< Phaiii. t. 

nov ns iiriX^ji X^nrot. Lu- nes. 1. t . ^' 

X»«AJikf iMy^f. flUl Mm 
XofR(r> moi Miff/mi Qhnie;l« 

-«J< yiyyfov. Qedji^ 4. 
.. l*i^fl(!^»fi#&v. Jd.>3£s(i[. 

5127.) ^ufAmKnv tuUiUf. 

Meleag. .16^' 
Xfu^fo^l^oiif -«tvr» vihfk^fi^ 

rian. 5» .' ■ A ifituiii, Siunofud. 48. to|« 

. . . Riqp^*»»! . «^SHffT-* • Xp vf •^«yp^ 

)4« 49* irXc(r«irof. . Xtfv^a»- 

Xovo/Miy(^r. Mfice^^f l8. 

FOF. ii. a4. n«<;f, fT(^« 

'liodor. IL 3o6. ^^^^ 

..^X^e% IR^.' 

Xo^y/ir "fii^Ls. Aptig. Tb/ 45. 

.•.^37* >». J ^* - .. 

Evfn, r>6,i . ; i. . . .0.; 

x«x»« - v^^V*»» Vi ^WJJWIp *^. 
; iWk^*' ./ ,....; ... ,.- 

.?^i5» rf< j»i^XJi«tffft/^f.^ JuL 
.Ao|U 3ft, .^$v^..iv«titXf' 

.;. «(iM^.XUe^dQr.7* -«^f 

Xopctv» ~ » ifuvos > ^ffkf/L<puiiioiS 

^y. j^« J$.2t4* ^^.^f!' !^^^f - 
fHS lMKW^9jfff^£0V. 

Xo'x««f -«f» iXyt^.^i^lilj.Sid. 

, .:85» 86U>l«/«V ;W^.^- 
. /. ..Eiii^p. J^. iJ%ftf,JNlicy . . coxid* iS. 

^•W*«f^ ^fftaf«\ AgaA. ag. 
Xo». , Scolioi|4 :j^|.. ^ 

'36." .,. . . -:i_^i 

dein. 18. XvyJiVa^ ^•lirii 

^vyiJof. Ijf^if^^^oty^os tfJ«' TO 

Xvy^^* yXvfrrfir; •Posidip» 

7« irpo^oMrorXvyllov X««orf- 

C ^9v. Rafin. 38. > ' -* 

Xvyi^», in/wf uifffM» XlXv- 

tip. Tli. 45. U%M^pdf9f 

AXTJSKyf*.cQtt. Maec^.Z* zS. 

>^iy,fftt9s.fini. Xvjjiifyo* ^Xi^' 

jt^«7:4f«.Po^dip. i5«» (DL 

>yy^ Xvy»« froi/ «/;rpX/o« 
/. (ubi ?iunp ^5f»0 ^®" 
..,,lfag. 53, . . 

^JpQf* .ifcficaenet. 3. irXfii- 
ros 'ktfcroiXiM Jkos Xv- 

.^J'.a8f.?7r. »,.,.; ..\ , §4* f ^ 

' '"^. laSip. sia: 5o;-<^ 
w. Bacchyl. 4. 

'"Mp. Sid:'8S.;!- ■; 

)!JS!^i;» ivtfS». Atttip.-SitL 

pbati. 7. , 
* jodein. 18. 

Xwof^iMt^*7tmkA 4< ; i^ r»« 

l9ri7T»»T«. StratoB^. Xv- 

' ' " >f 1 «7»flM VJ^y* \ifmv ipJH/lfs 

"iitthiyn^ rfttpos* Lucill. 5. 

XvKov T^fix^f iiQyrm, Phi- 
'^lip:'?! o7yc** Xwiroi» ^ti/cMJfd- 
, "ri^Beitrvf «^. * Eryfcf. y: f^al- 

* ' yiis^^ffd* irAi^t X^Aot. Lu- ' 
ciU. a4* Ai^Xwy o^ Wj^- 
'r«Xv«9i.«^^45n. ^«e<;icie>. 
^(oy Xv»wy uyiXn9. ^.4 1 8. 

2 5 . ut/btwieovf >ivi^ r. L£oir. 6 X >:• 

XSJttte •ioitir 99^^ %fvi|«iii^ 

AgtLth. 5i, ' 
Xvp«o#Joi.'Agath. gl. Xi^M. 

" if. 2o4. ' * •: '^ 
Xv^opt^s. ^. 9^ 81 
Xt^fon^ ••0ty rt /MXi^nmH 

■ Antipf. Sid. 76. 

Onest. 6. ^ ^ -^ 
Xv}«'tfi)^of. GhTifft' S«{>hr. 

262. • • ••• * " 
Xv^o«rviir/]f. PktiO^Stk 46.54» 

Xvff/y9tf40f - ov^' ^ifyikim^. 
••••Ag;ith:-3:'* '^ 
Xvor^tX^f - oi/rBiiii;^fv.-*He« 
djL 6. •«r B^o/»/f. lU'. 
' al66. '^ ■ • V • ■• • • '• ' 
XvffifAtftfiys» ir. 517. 
•Xv*iW»*(jV'- *"-' «W-J uyyA^. 

Xvr/sroyof) viryof. Mel<tf«g.-26. 

• .ovffV^^^A^.^^Mil.^tSl. 

-XvV<^ , nnikffs. lill- 386. 

'>cv^«9Xvi8ir^<^ir'^y<»ffy. Phi- 

%,•«-.— -^ • 
Xvo^ree; ^ w^ot. mK.' 353« * 
Xvrott^f. 'Airhtodio. i. 

'Xvffistitt -^«y. Pauri 8iL ii. 

-. 't^^ym' -li^oiff. • Ha- 

Xvffffnrnt -nf» ^M^. Vhi^ 
' ' lip;'€'l' '^-i^'- -<• •». 
Xv0«iynfr ^*^ «H^flii oeA 894. 
lc^fft^ubvf^^^-VlSr^irf «i««oy. Xvr^ow f iro^tty. IJttw. 'Tar. 
^«<0ftH. jyS, ^i»?f <^ Istd«r. t/ 

-^MtlC. ATg.'4P.'i94n Xijif. 
!»•* 091^711. -Eeom* T«a^ 9 1 • 

/U9iror« fAvxttrm ^(fiffotf. 

' AxM^^Xitf. Mdeftg; io5. 
Xvx^f itiTlJ^^Motvfhfkhii. 
(bM itixtHt^ Afiflkmflihff) 

KfOfti fAvanf¥ «ro^yyt/^iVwy* 
€V9l9r9f» ifvx^m 'ifir»9. 

•»a»yil; Fl; '^Hi-^j/uv^rfijt 

pej. jun. 2. >&icf^'tpi,mf 

Xvi#»^«r v^iy 'il^ll ISMIi. Tar. 

-'^9; •%{il»ll ^fkY^''^fli»k 

a. a5o. ffl(Mte.)u4y 'fXM*y .1 11 » « s. 917 

- SCArov» if^riM^ Kytu 
3. 0m(Pfciini X»ot<«u.>S4U 

•XMf XiXv^. dlr«to<S3. 
Xi^ ^W'ly'^/>Mi0'oi> mh^S^ 

Th. 4. 

Xmfiiviftif (pmkit, Eyen. i6. v 

xnjKri^Mf tVo^ itMr^. PnU 

Sil. 44. . . -.: 

XmfMen^. tiudA»ll4. '- 
XOik.Callim. i3« • - 
^sinroMr. DI<(Htor^ iv 

Xttfri4te9^'<«i«rjft» iy«r«K ^-«So^ 
pbocl. 1. \6^.»t»ir'%vttm 

M»f. Pollian. 1. •*•> ' 

- &1.« frf<y Mir ifrvvr X#- 
.• frof«fo>m/^ffyon8^tOl6i» 

Xior«r -^rjrlcf^i^rii»«itetyr. 

• Th;t. i 0/ t^iftffi^ ixtw 

M hnkUu M^leagi 1 2id, 

V' fN^^^fi/H^^iMXixfm^A^ 341 t K • 9 z» 

•«Moarf. li- 'Miiffi t^t /iA»mk:f -itffivm* ,Ni^a*; >u 

Xirt* - oV >«f^Wrv*. {Jtfdelig. ^iMUjrpXMtf . IL. 5 X 7. 

.. /ttwr. : ^«^c tki^, lj»f<rr»^i. .iP|»iy,i. «^•66o. » r£r ^»/-: 

loi^.j^ f oir'U$y Ufi9r: . deiii,^ai, «r«W t;^ ^ 

*(;^ift .1^911., 5r^,:$a,.. : fAtipifi^noi. AtttiphiL a5, 

. 1 :i i fmiifikm - #*# irfptxif. Aatip. 

leag, 4. ., •-. ., ^/|i. Ajitip..Tli. 53. ,, . 

nuZfK,» t" . ifAiv, . KK^fi . .^^r«.. X^ep^., Alex. 2, 

i<Pf^ifif*0V9U «^. 34X-. X ^Km^<rris'^v «vm^. Po^ 

^/o(. r^f« /t«iy9r» , iW^t'»?* ,«idip. ao. 

Arg. XO. fri»j»aaie l^r«iu f4f»KttfTis.Lfion^ T«r. 69. 

-v J6*tii%; ^. -l^^/iMiyHVk, ^xtTS^ ..0111 d^f(»r: . An- 

Agath..Prw.<toJ; iuw»y«- tift* Th.,47. , 

. (.;c.^^.jMfr«J^. «'i*yw*f, P,iiit mH^i^gfmf^ l^^VL 45- . 

^*i*J««^f.-«i>'.«?f<P«>if«?« X^u- .,47*: ^ .-*.,, \j^ 

cian..j8», ; .:^*: .^,: .; ^ift^^or^fwr, \X9t. £ryd< i. 

^onW. .l)ioBy&. 10.;. r«r*WU- #^f or^xvXpr r X^, ij/. 77. 

- Ao5i;; AnUp^JKk.^.35i,,jX«. • ^^ifi^?).flvi*aefcjUyi/MI^Marc. 

;Cf /yr. Id, 4a. Xpj^/anMAn- .:,,Ar4M,^jJ., 

.i !irfiil.40. /••«foHL 'il«fX^ /jj».«||p^4^Vj|f. Locitt. 74. 

-. Jul. Aeg. S^,;.,.r ,, ',./, i..i«!f..!ft39i y;i4e:A»t»w»i:.A 

^.^•(-. hiifir f^uff^^m^r- m>^i9imkrS^9f. ;,A»i- f/mXMnif -«if f^iv^. Dtoaco- 

. rid. q\. - x»i x^ltftt 'H*<a- 

fift. Crinaf;. i5, Addae. 

6. rtlit (pim fMtXuHoSs, 

ui. 197. ifMfik9i9u ii. 67. 

rofitofvs, Dk>teor. 58. Zf- 
ipifovt* «/^2l5€y. Xtiffffovfftt 
(SmKttnirofO^tihov* Antip. 

9Jikfifor/fmt. Philodem. 4. 

•VIC hfMtKtiit rtOV $f0k99t, 

Agath. 4. 
/MnXffxv- JLiUcill. 119, 
fMtktfot - «y 5«iX«o^* Ar- 

chias 5. -«1^ /ovXvv leyr«c 

«x«/Bi»yT«ir. Ariat. Hymn. 
fiotXl^inins - yjf X^f*^*- -An- 
tip. Th. 32. 

fMOJ^ttXOt » XOf 0M9$f. PhiloX. 

IL 58« -tMC MieXi/uiyof 

«vxifn Paul. Sa. 4. ^*. 

Xt7y. Id. 2. frXi//M«'r« jv- 

^vy/jfr. Id. 3l* 
fAmXioy. Ammian. 22« 
/Mc^of. Theocr. i. /m(X«i- 

f(07f i«ri /kflO^oi^, Crinag. 

22. 

fAuXo<Pof/at, l/it«Xt^Offl* 

Theocrit 2. 
> fitti\o(pi\ai f £yi\9i> The- 
anet. 3. 
fMlf/^fAiff Scffv^ov* Myrki.' 4. f H B K X. §49 

v 

fniftftt - «r* Leon. Tar^Si. 
•-V'*^^ t^»* Autoned. 
2. ««^«c wtifftM itri f/titis 
/iiocoj'^^. Artemid i.2ti3, 
' nftttifhtti rji XS^^V f^itiff 
ro (ifuxi /5ot/xoX*of.*Pllato , 
17. Polemo R. 3. Iirc 
fiififW fiott nttrifitiv. 
Bryci. i4** 

fiitif^ifm. ntwfot ifcff ,ltfm^t. 
A^olepiad. 19. 

fimtUff ' lettiihv •^^M^ry* 
Antip. Sid. 76^ S» #01 
ricr mvrmt fiXtt t^t- «/mc- 
fittt. Macedon. 29» y/ut- 
rifnt ttffirirtttt fuwiift. 
Philod, i4* fU9Zri ttfit, 

fMMvitlf* Id. 22« «o5oF U9 

tiW^flf myti ptmvinf^ .PbauL 
1. futifitff ■9m(Pfom ftMtff' 
fMvoi, Antig. Car. IL 
244. »u9Ji^t, SUt. Flac. 
11. 

fMtfrriofiati* Chriat. Scpfar* 
3i. i63. 

fAmvrifOt . nt (poifiiflfht rix^» 
Leont. PhiL 2» 

fAmfti^mfOfAix^t - «wf« Th^« 
aet. 3. 

fnmfmivm, yvvif iviftt- htntUto 

'tfi ffcmfmifti. Pallad. 11« 

fuifmifSi Xfi^ot viv xiim 

fif. Jul. Aeg. 6« ftttfti^ 

rtft oi fMtfmf^S n XfOV9t. 

' «^f'6>ii* fMtfitmt iimgu€t as^ .1 V 9 s x^ 

. I w^irm^ Mrie^ . 64. Alcae. Meu. Z. M^i w 

FL3. Paiii. SiJL.^S. J yi* o7A-f . «,^i^«r«. An- 
ari(pu,fu letfl n^rL JHe- tiphiL 5, 

fmf»ipp. S^ythm. 2* »«V» f «» ^f ywy. Philip. a5« 
xfi; <rt). fMtfmfiif$9^». Blato fMtt^fg^oL. li«4yL. 7. 
. .4. «VM I^^Xw^flf, «vily fiMcrreti ^ Mut leoitiri^w mvrt^ 
fAmfutfOfAhn. Irenae. 3. ^iXovK. Agath. 6, iTMUmv. 
• ftMfUiyif^ vni yoiffo^. U. 8. fiiiiffrti^s , ifymtrt^. 
Simonid. a» frp^ovf /»0- Id. 54. 
...,.^ftS9$ f^fMiWfAimi nm^ fimirrivu. Dioacor. i3. 
.^fiulrotfft. EospedQcL a. . frout. a. 
mSf i^fiv»n iff^fiM. ftMfmi, «W^«F..Meleag. 5o. 
Marc. Arg. 5o. h w$irnrt fuuuifmv, Pnul. i>il. a4. 
(mmfmv^oif. Agalh, 83. |H«<rT«, noXimarfiymXos. Ery- 

/Mfyaf. AAtipliU;5. ciufi a. 

^mffoaivfi^psi vitoriKfium'' fimariitrow. ri 90ft arifvots 
fm» ^ftarifm. JLuciaJi. 3o. myXmm fiut<rrii$rm. Aiarc 
^f$kmirns. mi, 4i3. Arg. ^o. 

f$mffMLtfu - ow<y oJKOf xf wff J. fitmrmtofiovTJm. Simonid ir. 7. 
. .BaiCciiyL fr, ii. mfn&os. fimrmtos^ Xoyos. mi. 446. 
Agath. 20. fiutff^mifofrm fiimrovm, ovii fii^rtvu ayy (7r«- 
(kiyfNh Antip.. Sid. ag. ^#y. Antiphii« 3a. - «r 
ari^om. Rafiu. 36« ^vx/m. Autip. Sid. 96. 

. futff^ifoos '09 iifi^f. Anyte ' ^ttyy ^x Wyroi). Autip. 

1. . 4ir oinipi. il 358. . Th* 69, 
- 9^ff^f^if ifiywinf* Agath. fiuix^fi^os . «f ^^«i^iry $ • PaUad. 
85. 'is »«3b.ow* IcL 24. 9. -ov. Id. i3. 
«f ^mo^ofTiim. Paul. Sil. fimxtfitiint - ffif ^«ya^. Stra- 
• 59. to 4a. 

4Mefmi. T« «oS^ Mii «X^ fimx>^s. Claadian. i. -J» • 
Tv^of r/(»«f5pi. Cratea ir. iXsr/Ji. PauL SiL 43. 
5. •^evtf#/i«»^ff. flU; 417. *iimf fiuaJ^ofigws. mim 
. fMiii fik^ •ipoxi^» ftMf^ts, 338. . 1 M D 

pMT^u Marc. Arg. IL 
539« /M«i;(Xe< jM»i «rfliff^A* 
Xm« Dioscor. a3* 
^X^oovyir - iyy* Aenigiii* 5« 

384. 

.39« -iV iX«r/J«. Id.(|5 •. 
IMii^iilmu ii. Her. :4I* 
fM^rinou Pjcobl. ar. i8r 

55a« r/ ^v ^x*^^^ /uyaU 
f§is* Sioionid» 101 • ^oi- 
^iMpy ov« ^cf^ynfM \ip»m 
Diodor. a. SUrum eX/6/* 
«Toif fMyuufOfUvnv^ Mace- 
doiu §2. 

juyMiihis o.ffo^if iar^iU «^, 
170, 

(MytOsMuxff^ - 9^«m ««5'| 
ifurifws /MffXff^«yjM« Agath» 
i3. 

^9«iX«i«^p0VTef -rov m^X« 
M«x9Jey/ir«, Leon. Tar* 

(MymKatvx^s 9 'EAms* mi* 6a 8,^ 

• ey Tf«».iy. «J^. 188. 

^Ei^tm. mi. 497. -ei /My- 
• rif0s. Bianpn 7« 
fMymki^m -ffT»i Mmftn» Jnl* 

Aeg* n. -^ffo nMnfm* 

Paol. SiL 68. 
/■MynXyrAf -TOftff ^iXAnrev* 

«A3ip« -ojieiff. Antag» i* /uff^^AXoKf «r^i - rii^'. ^^f^H^* 

Agatli. 49. 
A*«3J^Xo;W«X// , .Jiftwef, «7. 

fAMymvxliS' Meleag. ia5. An- 
tip. 8id. 95. -ffZr 09)8«i. 
ii. 2SS. 

^iimffAo^, h ^fipfmy ,yot* . 

f9v (p^tyfim fA$^nffAQ9m9m 

Jiilrinna 5 uf/Livmtos yoMfw 

(P^iyfMkf^s^^fftiamvo^M.e-' 

, ylea^ ia5/. os fAs h s^fi' 

, «ffey^ ^xia^ ff^^nft^i^mrom 
Dio^CQr^. J28. ngos ifA*9 
/uxXj^iur re. «o^ffyixoy 
(pAiyfi^o^^fM^fftitoamTO. mi. 
Vj5. U mKe ff^f^sL fi^a* 
^mffMcHm. Pliiliac. L 
l84% 

yuff^iXxw - KOfAtfOS ssvufi 
FituL Sil. a3. 

fAS^iirm 'Stois awsXoAirf. Jul. 
Aeg. 54, 

f^i^if -^ wrfotpov. Antip» 
Sid, $9« Si^vffMM* Antip* 
Tli. 3a, 

fAoiikfM ^ini ffff^«i9<ry.P«l-r 
lad. 139. 

ftiMvyit** Leon. Alex^ 39; 

^fni^oios - oiffi X«V«^.» «'* ^^7* 

/u/.^> iiv. Antip. Sid. 72* 
73. itoffvfiof. Plato x5. 

fAs^iirns* IL 517. 

fu%ifims -utfi vvfs^ous. AI-; 
cae. Meaaen* 121* ^S^ 'i'H DB X. 

fMSrmlii^i - JWx« fioTJWf^ fitu^UfctifUirirnf, ii,. IIO. 

Zonas 3. 'fAt^^oLKttiofAttt - o^»iro# lemKoi 
/moBvitXii. Leon. Tar, 37/ . xvviot. Stralo 77. 

^(dv9»« - »«y Ti(p^ff** »i» 78* fiu\»yKg»vtof , S/u/u,». Philet. 
f/tth/ffTtif. Agatli. 9« ' i5. 

fiit^va(p»\is 9 X»yi/vof . Marc* fntXotivot "tt fior^vf, Pliilo* 

Arg, lii. 'isi^oi.ii. ilS6. dem. i5. -ofAhnp xifltfv* 
f/if^vTfo(pos 9 ifAt^is. Simo-» Niciaft 9, 

nid. 54. fAtXtififiinXos^ AVyvitTOs.Vhi- 
fAt^vWf ro (plknf^»* di» 55« lip. 10. 

fAV^ots. a, QD. f/Lt^vttt fAoXifAittitXos ' ov ^tfcrt^povtff^ 

ifApfoto. Anliphil. 3i. ' ' Paal. Sih 4o.'-fi)v C»/u»- 

weivTtiXiyots fAt^tt¥.ld9L-' fitmf. Antip. Sid. 78«' 

cedon. a6. xtiiftif ^Xfiti' 'Ots iv yviXoifftv, ii, 534« 

fAt^vov9$tf ¥rt, Pfailip. a3. fMXotfATciruXos - oy nkMvot 

iv fAt!^s^u. ii'.-j'j xX«v- ■ ii(p9ifs. Meleag. 1. i4. 

Kovs fUfAtdycfAhtt itttiyvttt. 'fityMfftfrttgos 9 »o'^«/« Ar- 

Hedyl. 7, cliiaa ai. 

ft^iiflfuty Tfv^tfov, Meleag. f€t\eifi(pvT^of «oi ii(p9tu^ 

65. ^ 'Tbeocr. i. 

fnttitim - ffi ^MXtiffo^fli. Satyr. fttt\etvtoKos - xoy xiffrnv. PauL 

Th. 6. Sil. 5i. 

fAttktyfMt* Gaetul. 5« fit\ttfitt 'ivvrtt Kti\ov, Cal- 
''fnti\tov, xfvfftittts nkiftts fjLiU lim. 8. • tZgtt, Philotietn. 

Xtov ifA<PtiioLts, Paql. SiL lo* 

45. nolk^ im fAttktoi iovs» fAt\fitvovfis - iioLS h xv^ry. 

Lucian. i3. Phani. 7. 

fMt\txin * /vy trZffUf» Leon- fAt\aLvtfayiif - ^^ ffvxoy. Pha- 

ti. 3. ni. 4; 

fiLtt\ixtos •^toto Ztjvot, Leo fAi\tts • mtvtt Urofin, Philip. 
•- PLiL 10. • ^^- . 

* ffktikixi^i* icoToitri^ttf, Nos- fsi\m9fML, Damoeh» a. 

813 7» fuTJinfiLm 'fAtCrm \txTiw ifj^ 
fMi\txos 'if uiivuv *A£Tif/iiii* (pmiiifv, Paul. Stl* 3l. 

Apoiioiiid. 6. fM\jtiifMtf * fA9ftt» iifMK I M D B X. AtiLip. Sid/ 88. ngfnli». 
Arcliiaaiii. 

nocl. !• 
fin\tt»vtf. loedf 

fi^tfMt^^iru, Dioclor. 1 3. 
M.a^' (c/y^'' ^tfntXrffiihot, 
Leon« AL 12. ^lX»oy « 
Ht/iAiffti /tit/titKtf/i*'*oy. 

MuDd. Aul. 11. U*iO. tri" 
^ots fM/uitXifuivot iiv frfit" 
f^tmov, Aat'ic»piad. i5. «^* 
^tov %i^i(rt /iAtfiu\ttfiiho9* 
T^^^din. 2, i fnffiLtXtif^hos 
$fftiai niifiiott (ubi uunc 
7s.t\tt(rfitiyof oiirovt ntifikov) 
Antip. ^id. 74» 

fitt\t9»irrt£OS , iuflf, Mn«- 
solc. II. 

f^tXtrx», tinmv fittXtrf. ii, 
1 o4« /urXir« tov B^ttwmroy» 
Tallad. 79, ^rZt ris yvx- 
rtts, Lucill. 4. rit ixo 
yliy ni\»cty, dt, 4l4. r» 
ffvw Niovff pt fibtXtrn^h 
fid^fitTOv, »t. }13. 

fittXim 9 p^tfVffoyC4«»vf . Panl. 
8il. 75. ^0X//U9V <^>!ff9. 
«^. 3o2, ttov 9 «fig^t Xo- 
.7»v ^ffXirv. Meloag. 56. 

^gfltiiis ix fiitXirtff. AutO- 
lllfld. 11» ovn itiijy iiofie* 
Xwy fitt>Jrtiv. Bianor. 3* 
fMXirtffiLti. Tymxi, 1. 353 

fMktftiv " tivi vygil vimafft. 
Eugen. II. 453. -Joyti 
nt§tfffiiiX9V9t, Agath. a5, 

ft'iX« 9 mftiXyttv , rfvyf». 
Apollonid. 6. tfimtff^tu, 
Lucian. 37. rZv tfofftpSp 
ntv ^lXi ifrofiiirtt», Paul. 
Sil. a. 4^;c?f «Jv leimttntt 
fAiXt. Moleag. lo, nixti- 
vttts wt^fov i^tffrt, Antip. 
Th. 53. nmnSs titrtTif ir'^ 
rtniv iart fiiXt, Pallad. 
83; ^v^ffXov fiLtariv ioi 
fitiXtros, Meleag. 1. 2<|« 
rov mnfov yov^ifiLtvot^ Id. 
j8. >Mgfiif fttifiitvos fitiktrt. 
Id. a5. tfvl6nf (Ftrtvtifiuvos. 
Antip. Sid. 28. 'Tfittrr* 
rtitf, £ryci. i3. ^ yKov* 
^MW ntfvifiitvov fti?urA» «/. 

. 523. 

fiuXififOfikos 'Ov fioiv ttvXoto. 
Archiaa 22. 

fiuXiytffvSf Xtufitis, Pliilip, 
58. - w ontt, Tlicocr. 4. 
itftivtt, it» 535. 717. 

fufkiyXttffvos - «y iottmv iv* 
^ttt, Bacchy]. 9, 

fitfXititis ^is trtttf, Criacg« 
26. avnov, Gaetal.3. mitt 
fitoXieiv, II. 5i3. 

fiktXi^ftterot, X9^*fif* Eyen. 

' i3.' ' 

fiuXi^fOvsp trixvos» Loll> 
Sasa. 1. 
Z 354 1 H D E X. 

fMiXlXmtw. PLilip. 10. 
fiuXifftus - nuiits ffSfAfiXot^ 

Strato 88. 
/iffX/frvoof» Xifiuvos, Philip.l. 
(Ai\iffiofA*i ^ ffvgiyyi, Mace- 

dou. 26. 
ftkiUfffAM^ iiv. Eryci» i4, 

ftnreifQs. Id. 1 • 35. \vfifs. 

Id. 111. 

/uiXi^a», «iMXf» /ov^». Ni- 
cias 7. finnAfififffffu. a, 

467. ff7x^y OM fniXiffffM 

fio9, iim 685. £«(«r^i» /uff- 
X/rffir flrff^iMff* Christod, 
Ecphr. 6g. Iv ifn9ni\o*fft 
fUkiffffWf. Leon. Tar.8i.' 
viri^ fniBmv kuI tVTfOX*^' 
X0<e fttXiffffffs* .Agalh. 45. 
iryffv/u« ffo^vf atXifffffft*}!. 
5ao« /•ffX«o'9«tf tttiyovffi. 

M«le«g. 1 1 o. iov^tii, 
Plato 29. (ov^ui fftfAfiXnt 

_iou Zona* 6. fitvytviks 
Ix^onf p(ff<forff^«e<. Bian. i5. 
ovmyhs ou^tfiov wTfffoii. 
fkirotfos l^y«Trfff*. Anti- 
phiLag. iov^is hjuos fio* 
XaffffMf^ Antip. Sid. 48. 
(M^urffimp tfffioZ xffii Mv^tfs 
uou stvfos i^if/tt^oL. Arte- 
mo a. rvfnfiovs fiovnouff* 

, wofiffri^ctTO fAo^Kiffffous. 
Eryciuf i3« o7/M«y Iv' «/«1« 
fiffl9 pfffffOfiifous, ii. Sif/» oXoot H^(fliivos iijnXiffoifTo 
f/ttXiffffHs. Cyrus i. 

fittXiffffifioTos 'Tov ^EXixSvof» 
Dionys. 7. ' 

fit\iffffonovo<, ApoHonid. 6. 

fuXtffffoffoos 9 llifm Zonas 6. 

fAoXiffffiroxos •Mttv vfAvmom ii» 
5a4. 

fMKiffrtnyis - h ttfotnttffftti» 
ii. a6[). "ioif ffTOfAirttf. 
Leooli. 1. 

ftuXiffrotnras - rttf ttno f/LOVffun» 
MeleAg. 1. 3a. 

fooXrrtfnisf /woXirv. Simo* 
Yiid. 55. 

foo\ii^fu»¥. Ue^esip. 6. •#»« 
fiiffiiTOP» I£. 5i3. 

foo\i(pvfros f ttffA.Ofiif V^ff^. 
Panl. Sil. 17. 

fuKi^mfos, Antip. Sid. 46, 

/iiff Xi;ffOf. Sinimi. 2« -oy 
S^w^. Anyte 3. -oV »X«- 
^orfffff fltf/Xo/. Alcae. Mess. 
10. Xffirroy- x«i< n fMKt^ 
Xfiv ^itos. Hedyl. II. ^'2^, 
i To fAtKix^ov VX**' *^* 
269. ntti^it '^iHoKiiov fAt» 
XiXfirtfof. Hcd}'!. ibid. 
iKnis uKn^titis fAtKtXfori' 
ftf> Paul. Sil.'63. ytttoL 
/uffX«xf^T<<^v. Macedon. 
33. 

fAoK/xfovs, Melcag. 3lt 
Strato 83. 

fAoKtxfiitis, Strato 5. 1 M D K,x» 355 

f$iKn9itt »fM7. Antipliil. AtM* lO. jttiMlfMT». if. 
20. 730. 

/MXoyfoc^of. Lucill. 77« Agath. 69. 

fiuXofrotnrif* liUcilL 85. /Mff<Vt /u«v9i»y ^MMyy. Damc* 
fM>Aif9tiu Lncill. sg. get. la. ««xif. Tytnn. 4. 

/^ffiifiXu*» - Kf y 9^f x<^<^<i<'* * *i* ficuiv* Zonas 6. 

Leon. Tar. 67. /ul^^ffor, |rf«^. Christod* 
$fikfik(pofAMt. CarphyL 3. !^ry«- Ecphr. 3. 

^ ci. i5. Aiitip. Sid. 108. fAi^fjLfif» -«« ^vfnttXyhs, «/• 

• juf^» o^iwy fctfXtde. An* 718. 

tip. Tb. 53. •f^kfws iii^ fAB^fMifl^m - #piyri« Calhm. 

/u^. Id* 54. 17* 

fAiff.hf» Jnl* Aeg.j, ovTiyn /w^«»^»o» **« W/i*»^«- Chriat, 

fAifiin» Vx** fiMris, Nos- Ecphn 270« 

sifl* 10. «ly obVMirrw, i(^« ftifo^, Dosiad. Ar« 2* / 

420* fAtfftuwiXtos^ Paul. Sil. 32. 

fJvmXf^bt 'fAji X'*f^» PauL fAtcUfififtvit ^ iiit, ii, lyS, 

Sij. 49. « fAtfftcfiji^tviy. ii. 198. 

fAtvtiiiQtf 5'iwro^. Anytc .l5.' cvfhiuty. ii. a6o. 

^frorroXf/AOf -oio Xiijwv^yov. /u^ff^» - ^«'«''ijJ «*? •»*. 17^» 

Jul. Aeg. 3i. fcgfftffAfiftidt ^iovTM. P«ul. 
fAtyt(pi\offiS9 ^tCfAot ^niftfis. ^il. ^^* 

Paul. Sil. 49. futrnf^fifivis f v^os. Meleag. 
fitvoifiti -«r. Ep. Byz. 1. 111. -w Kfrrfoi ^ryXv. 

/Mfroivif •!;. Agath. 76. -vn . 'Ai'» Sync»«*i. 

ii. SjS. fittcifns 'itiietifris*bXifMfov0 
fnifosf Xfvnor imtttthin. Eratoath. Cyr. 2. 

So«ip. 3, oTfOt fAtfiirmf. fUffiyftt(pot»mf$vflttrtux^it. 

Macedoii. 20. . Eratoath. 1. . 

, fiifml tr if wrfot fAifovc» fiuffoxvXn* nttri f/itffo*vXni 

tstif^ifos iifMts. Hcge- iufif^t. Asclepiad. 3o. 

Bip. 2. fitiffos. ri if fnifffftf nfJfAtftt 
fMflim "Ofnifn fim9D^im.Si9t. wfisirmrmt. Callim. 11. 

za 35« 1 N i> "E x; fM999x^iis • i(Aif toyttximv. fntr^Kmvi^u) *• txttmn r» xm- 

Paul. Sil. 5o* ri axfiviy, Dioscorid. 1 7. 

fiiairfis -fvr* »,u(poripuf fAtrttxiu^», Probleiii. ar. 7. 

3-iXr. Rufin. 4« etl fjLtao» fAtrul^da. fAfj rfiu (Atrii^». 

rifrts Sfiffrui, lioll. «e^. 25o. 

Bass. 6. fitrocTk.tvui' - uv ^«y fiu^ot. Lco Phil. 8. t/ ^er»X. 

X«t/f<f rovrev fivxof. Leoil. 

Al. 3o. 
fAtru^ox^v<rti& j y^, Paul. 

Sil. 74. 43. 
fitrufAoo(ffOLt - ud-a^. £ra'- 

toslh. 3. ' fntfforofAOSf i xoeXa/ciOf. Da- 

moch. a. 
^|^4r<Xoy« «^. a35« 
fAtirffirios^ II. 5]g. 
fitM^tl TJieodor, i3. So- 
. sip. (Dioscor.) 1. Era- 

tosth. a. Pallad. lao. 
fih^pu. Antip. Sid. 3. Al- fAtrufA^tivvvfAt» tts ft^onifftts 

phe. 13. Agath. 8a. X«<fff fAmifA^Uatv, Pha- 

^fr«/3«/>fti./5ttf.PalJad. 139. laec. 3. 

.^/Sjy; t$s df^tivtvtt x«f«. /^•''«"««^''Vf » n«ttr. Theaet. 

ii. 737. Schol. 3, 

^-/S^JUi.X.. *«W;«^«. iutrj*v«(rr^'«* ^xa«iX«, W^. 

^/.1.. Hellatl. II. 438. *^^ ^S^^^' ^^' Xo. ^XofAivov. Pallad. 3. 
fJf^ ^foV «<^ 175. 
furiytt * ev^ti rux«»* Pallad. 
75. t|«x«P'» Ib. 127. . - tOt VVfM,(PtU^ fAtruvuortos 

inedit. 
fAtrurr\t» - ovcra. Pallad. ^a* 
fMruii, ov «oXv, /ttoi ro ^#* 
Tft^. Marc. Arg. 1 1 . 
^truiiittfAt. rns w itup^tfi^s ^^«^x«V(;« ..ta<^f/f. Hedvl. 
^•JA,,. Plato 5. I^y«ir/,rp (II. 537.) 3. -«Wa. 
xtu Xufit nul fAtritot. Ni- Dioscor. 1 6. 
• carch* 10. ^ fAtruiiv^fiiio^ ' fiicrus g>fftvSf 

fMruiigntos -ov Sf^». Strato . nvtZftu. Meleag. 11. 
89. tf rt Xi^fi fAtruii^ fitru^ffios , uy\ufii<rt. Agath. 
mof in^s iiivrmv. Cri- 23. .^ey ofifAot rtruivuv. 
nag. 3. Christod. Ecphr. 353. 

fiurtiiXfMOf , ^u^s xui ^uvu' itiirt^iv uviffx^ fntruf"'' 
TotQ. Comet. 2. ' Qtov, Ib. 374. ^uvfiu .35. 
(AMTotarMtSp inuat, Simaiiid. 

fr. a, 
/uirmtt^fifin •iilsrtif cnoviiv* 

Pallftd. lOO. %is irrtiviv 

fAtri^iinM (pvtrn^ Juliatu 

Antic. 1. . 
fi^trirf^nos i ^§»^* Leon. 

Tar. 95. 

fitrtirf»X'^^ ' ^^* '^^V* 

llhian* i. 
fisrrtxfieth» 'fiSlvtu (pityyoy,> 

Strato a^. 
fitrif4,(pvr9S f iittiois odtiou 
. Cylien. 1. 
fAtrifit.$rtt* dt, 34 1. 
(Mrt 0^0 fittUf rtv fgurtt x^^" 

cf, Macedon. i4. •x'* 

fiovcm inl SZg». Ciinag. 

^3. fAtrtTJ^ois xtlfifs xofit* 

it4v. Jul; Aeg. a. 
fittrixt^ ^ots msttf if/ioi KO" 

fixM- «'• 47 4«. 
fittrtotgos f bvn^ntt, LuciU* 

46« fitriugt. Rufin. 3a. 

38» ri f^tvim^ti^ Agatli. 

(AtrfififAtos •iif leuXif. if, 

Byz. 19. 
f/ttrpogos -off iifi xtti tt(pi» 

Xfifft» Fallad. xi, *oftt 

iitttt, »i» 439, 
f^trotMtain -iify if ttXtipmv 

«X^<« Ledu. Tar. 79» 1 K D I X. > 357 

fiUTOtxim " i^tts* ii, 84. 

fAtroxXti^». rittrt /ufroxXa« 
^tts. (ubi n,unc fA^iftt «X«» 
{tts,) ii. 397. 

fAtTotofii^m • wofAtttrtp^ ii, 
.84. 

/urroxX/^w -X<Vff«vT«j exvfc^ 
rifitfioto^ Crinag. 34. 

fi,iroxos 'ovs Jwrof «»9f<*- 
in«i;. ^/. 684. ^«»y* «f^* 
7216. (Lcctt. 3o2.) 

f^rgim - f7 /S/Vror ino fnixw» 
Mesomed. !• tvifMrm ft.t'^ 
rgmt iivrufAmtm tti, 3l. 
X^iym. ii. 55o. /u»^ ^* 
rvfnfi^ f^irgtt rov fsm^ns 
'Ei^iior tivriirmXou . ii* 
619, rotf^v 2X« f^trgn^m^ 
ffmv» Leon. Tar. 62. r/ 
• roaovro» tfAtrfivma^t ^§fh 
vov. Bian. 17. fcr» xfXfv^oi 
ttttvro^tv fAtrgtvfttvte, Ar- 
cesil. 2. ro7* iffet fxtrftia* 
3^m ^i riit. ii.Zj^* 

fjkirfov. vott fjtniivvnigri fit* 
ffov. Strato 35. (fttior 
_ Httt ittirivji fJtirgov Kfng" 
fAoamro. Lucian. 28. x^f 
fA,mrt nml Xv^ ^fr^oy 
iffififtkiffmro. Paul.Sil,69. 
fitir£ov (iffimv itstotmfitvos*^ 
ii. 433. ivifinots ft^irftt 
xi»y co<pins. Pindar. II. 
523. (il 81. ed. Lips) 
^fr^» fiiM iftum* ^Antic 358 t M D E X* phil. li: ««ryXiKM. Ar« 

gent. i8. xiff/uov, Cri<* 

nag. i8. ^wjff '^mffvffoiim 

Pallad. 111. fiiunn^iiiu. 

il 65i. 
^UTtHtitMs -loy irXf /ja». Phi« 

lip. 6a. 
fMrmwpf • fTf ^4 ffr«X«f« He- 

raclid* i. nt^tt/^Y mxf» 

fiirmirct. Parmenid. 8. 

m/^Kftitts ixftt fAtrtHt» 

Kvgtvfftv i^^tifftv. ii. 3 1 8. 

wtTfitty ^xKtiftt f/tirttittt 

rtfitif. it. 566. 
fitntttfiti, Leon. Tar. j5m 
^itofitttt. tium ifltiffttp. Nico<« 

med. 9. xofffitof ifitiffttro. 

Antip. Sid. !a3. uiitt 

'Swigrttt (utn^ifAitts. Da- 

magot. 7« Afitfittfftfm it» 

393. 
fMitoffwnfm Simni, Secur. 
fHfltoipifos* Theaet. Sch. 5. 

"ifovs xfif^s* PanL Sil* 

60. 
IKvXir -if hmXti^ttf. it, 95« 
f«vX'*'»f-«v iffififttyof. Aa- 

tomed*. 7. «y» Xftf^rw* 

Lncill. 11 4. 
fMfk^flimsm Antiphil. 6, 
fiiiXifimst W fiovyofitos xttm 

fitou, Mond. II. 24o. 
/MvXoff ifrixtwf. Zon. 3« 

9rfffvbttw. AntiphiL 8. 

rt xt^^wfn DamocJit 3« itvmffVf Xiftr^ itM^oxoifibi- 
fot ix^lf» Philip. 20. ii* 

^ ^tov iffittifft Kvisfts. itm 
3a6. xi^^^* fjtiXtt xXcu 
wxs. AiitiphiL 5i. Lu- 
cil]. 5o. fjti\ti¥ xy^vv htt» 
nttfnliiof. Zoiia. 6. ffv^v^ 
yitl ^vXmv §oi/tn. Paiil. 
SiL i4. ^xxtUfof f^ifKmf^ 
jvrltok^ ii. 6o. ttofipvfiots 
fAiXoifftt hixirm. PJato 29. 
iftv^ofltivois. PauL SiL i4. 

ftnKovOfittvs 'imv Vfxtffi. iim 
Her. a. 

^n^^ffffios. Leon. Tar. 34. 

fAtiKovxts, vttXoxfovf. Leon. 
Tar. 5. 

flts/kt^pofim, Theocr. a« 

(jttiU(pv%Miy «V^X^'.Theftet. 
SchoL3. 

/uvvi^/Mof. Antiphil. 11« , 

/Mvyif, m<pvxros. Apollonid* 
19. 

fMlfvrmf mTOftt rSf n\tirrif* 
rttf, Philip. 39. 

fMlfvm. ri fitnvvtiS xvfflv iffriofm 
Plato 3. Xl/iim \i»qs fitm^ 
fvti Xf^^i^* BacchyL 4o« 
hrti fft yt riy (piXiffttrof 
fittltvti ifrififtxit «rXoiM* 
fitos. Meleag. 6o. *'Afrf 
fitif f4>n9vti ZyyJr ^iymrfttm 
Diotim. 4* 

fitifiv^os» lieon. Tar. 93. 

fi^n^^p vfro Tfixo^ Fhoiii. !• k u p E %. 359 

fiiffforptupifs. '«/. 76*. (Ni- lad. IM. *\7s vrifMLOi* 

car^^h, IH. 334.) Id., i34. 

^ilfntHtit • is xifTf^f. Phi- fjuttTrmf • 9ft hfni. Antip. 

lip. 59. Sid. aq. 

fiitlfim *9M^9 nslfffiara yoiv- ftiytifv* Paul. Sil. 74. l58. 

Tffi. Aiitip.Sid. 37. ^x^/- /utiyfvfxi et f^/oym, Hxfvu 

f9VS f»,flfV99^f. SttyP. T»7f XMTIff «Tffffiy ^</f «0- 

Th. 5» * voif. «^. 295. x'<^«« iK^JKi 

fAtfnins * itfrtt ii\of. Alex, x'*^'* ^V* Pwil, Sil. 33. 

Aetol. 5. 0/ ^fnrift fAtyifns ttttfAO' 

fiiirts •rtf tt^fom atifuf. fts. Dioscor. 5. fiuyvvfii' 

• Agath. 53. h ni\o9 finrtf ywy 9rofitirtt¥, PauI.Sil. 5. 

ifttatifAtfot. Paul. 8iL 56. x^^f^*^^* fAtfjuyfjthof iiifv 

fA.nrftis 'dc^tf myxoiytus, iul» ^fttrtt^ StratO 3. ffo(pip 

Acg. 45. fAt(otfAtfov p^ff^fffi. iit 535. 

fAnrfoitoXts. Ammian. 7. t/f 9Vi» Buxxtfy fAt9yofMy 

f/tr-rfi}ftffros» Dosiad. Ar. 2. ovx is^^Aoti, Antipliah. 7. 

fitirfo(p^ifot *oy uvifx. mV. ^«7« fJttx^vru^ «rv^/. H, 

B33. 437. 

f/LtitpZoi •*! \9tfAiritt ^aXnO''^ fitxootvktti mtifvKttxos X^S^* 

fjttyos^ Asclepiad. a. 1'hilip. 19 

fiifjrfvti •fis ffryXify. «V. 432. fjttxfos* trttftt fittu fof* Rufin, 

oC9oy fifiTfvtnsyXvxtfmr/fn 33. 

fAirnf. Autip. Th. 47. fnXiiftof, x«^*»*'»'« Nicarch. 

fAnx^ftxi, Ep. Byz. 34. 34. 

/uiy;g^yovfyor -ov iofAov. Stat. fttXrtToy. Leon. Tar. 4. 

Athl. 36. (xiXros ' rtp (pvfiffttfot xttfOfts» 

'fAOtiftt 'ftnii f^tiyfl' ^f* Leoii, Tar. 4. 

' Dioscorid. 36. 9i titi9tf fttXroCpvfiis •^xoivos. Philip« 

01;« Ifjtinyty, Ga^tiil. 9. i5. 

ffUttiCPoyiff - ns ^toiifXffrov, ii. fUf^Xis - o\ fitirov ttrt fof. 

465. Apollonid. 22. 

flttttfiy\it99os, Eryci. 2. fiifAnfAoty Xvfvf. Meleag* 

fAittfis - fi ytt9riif* Lucian. 112. oififtoy* Lcon. Al. 

3o. 'is fctfiios. Pal«» i8.79»Xffjpey^ior«v«F«ui. 36o 1 N D B X. rfs fM,ifittifAm hix^ii. ii. 

680. 

» • 

f^inif 'riv ^Xof» Ar- 

cliia« 28. 
fUfifm^m - st. Agatll. 58. 
fkifibvm . y« eigytf nnnriim fiigl 

^tktou Cojuet 3« (ukl' 

ftiftifStKynmietfins^ Agath. 

55. 
fAifAoXiyos. Theodor. 3. 
fufffmfiof. di. 377, 
fM/Vf^iiiou mii^mf »nfm ^- 

fvf^miifif. mk 720. ois 

Mgmf irimf fikirfm fufvf" 

^mitm. mi, 65 1. 
fMfvgi^m .^#. Marc. Arg.aS. 
fMfVgtofm .««rAiF mfrmxfvffif 

mniofiits. Thcocr. 4. 
f^ifwifiOf .m riHfm. ml Her. 

fotfimfof. Philet a, 

/»//if» ^mfmrn^ofof. mi. 79. 

-ir. ABclepiad, 7. 
f^iemfiutoXof f my}^. «V. 1^98. 
f»/<ry« •## ^oX^/So», Pallad. 

46. 
fotffim. fMfuffnums. Pallad. 35. 
fo^nrit. mi. loo. -riif xc^c». 

Xjif. Crinag. 37, 
fAhtngfv. Paul. Sil. 74. 63, 
ftkio^ifiof. LnciU. 47. 84. 
fMfftmffim •«7r« Pallad. 137, 
fita^oipofos -m fMix\it»f* 

ii. 338. fiuffowififfof. Strato 76« 
f^iGonrmxof -x* «^*»- X*^ 

cian. 27, 
^0Tv;^w . \ovffi ififAon <^««« 

Tor^/iTo^ «ryXiy^. Paul, Sil. 

5S. 
furitfyos, Sirfmxros. L.eoii. 

Tar. 9. 
fOiroffm(pif , is mfA^ifiXn- 

ffrfof. Zosim. 3. 
f^iroff ffrt^ifwf. Meleag. 6q. 

xi^ifns. Macedon. 24. 

fooifmv imixkmt. mi. 63 1. 

fiLoifm fiiffxmfos. ii, 582. 

/*/ry »roXv««, Paul. Nil, 

67. fAtrov ifA(pm(f,imffm «ro- 

Xi!«Xexoy. Ciirist. Ecplir. 

109. fAot fZf ovx «'(Pi/yo 

rfiffffZf ftirov. ii, 7^4, 

^/rov^ tvxfixrovs, Antip. 

Sid 22. iftfiil^tro fMifn, 

ii. 586. 
^o'«o .'mffmfoifn (P^iyyof. 

Meleag. 1 12. fifAmrm «roX* 

XoJ. Nicarch. 10. 
f^f» 'Jlf iffftifOfjLiios. Phi- 
, lodem. 18. vnirmf. ii^ 

Byz. 26, .91^ Xvffmvrm. 

Stat. Athl. i5. ^misfiiX. 

XfTf. Hedyl. 5. (9.) * 
fAfiofAMt mmrmi timnx^ *A^i» 

fiif. Hhian. i. temiimf r$f 

ffkfifffuro. Leoii. Tar. 64. 
f^^fif^n* iroA^or Ir ptfifAT^ mS' 

ffif. Leon,T«r. 85t I M D B X. 361 

^vyffMtw -•» XoV«v Yi^/^f^' ifUynfff ni^^s. Posidip. 

T«. mi. 168. i^«- (II. 5a8.) 

fiftiftiiqf. .Ablabt II. 45 1* /*o5of «ov aTvyitov xv^^ 

Diogen, II ^ga. oU". 64a. Tlieo. Alex. i. - oy yf«i«y. 

-i», if 594. 710. Alcae. Me&8. 7, ^vf/u». 

^yjf/uoVvyof -ov crooy^g. Me<^ y^Aiy ov -^fiaiv^ mt, ySOm 

leog. i4. ffx^iiv^.fii.ib^; -«y «[v^9t««« Aotliuach. 

fAvifituv* iwo/utlnf' Theodor, I. 167« fjpy» f^i^ujf* it» 

Gr. II. 45o. -ovMf vJ^^o- ' 3io. ^ - 

. «or«f /uv-»«»F. Antip. ^^7^^ ^«^; tr rin» yiio7j»flO 

S*d. 8. fjgM. Poaidip. 18; 

fAvimt^m. Agath. 4. fioifif*of]'i^ if ^itT» ^5<- 

fAfnffrigsof »m tSfu. Chri«t. fiifovu Eunp. II. 67. • ^ 

Ecphr. 68. ^oX^. ApoHon. 1. 

^yjyr/f -ly fxoir xttfimruf. fM*XiV9f^ '<rmfibhns 'EXifnu 

II. 519. Stat. Athi. 43. Pallad. la. 

«V/y^r dfnvmf^ivn. Julian. ^^^^^^ .^.^^^ j^,^.^ ^^ ^^.^^ 

Aeg, 47. o^iiXo^iyv^. ^^^^ christ. Ecphr. , 1 a8. 

Agath. 4o. I^A«o^iy|j. ^,Xii5iix^i;* , arJi^M. Phi- 

Id. 58. «^ y\vxtgnf ccv*^ jjp^ j5^ 

vfi iuySfffTiy. «^. 3o6. '. « »k 

, ^ f . ^. f^oJufiou a&, 222. ;cpwo^t;;o. 

'"•"7" ?'" ''"'^"' ^''*" Jul. Aes. 11. .. > OV KUVOf» phiL 6. ' ik < •- Tj 

, ,. , - ^ owioofAOf n^ioxv». Ja. 10. 

*^ „ , c 1 -. -•" Kv»^or(^n. yhilip. 17. 

Hybr. Scol. aa. , i \ 

^yow. -«; ^yoS XiSr^ rofo.- f^^^-^^ns -r^. *o/^^ Thco- 

yorif,. Philod. 10. ^°j;- ^- ^^ ^ ^ 

* « / >3 ^a^ fikoXnuris - tiooc »« fjfttfW lc7uv. 

(uoyopos -ov novov. »9, 200. ^ ^ 

' •• A^^i.;a. in Leon. Tar. 8. 
-y ^vfai* Arctuas 10. 

• •y ix^vfiiXuf. Id. 17. /uoviJgV* -nWw /Wy. Rufin. 

igorfuf. ii. 27 1. • 0« # ^^' 

roxvoif. «^* 6o6. ^oy«f ^oiJfr. Autoni. lo.^ 

^07/10 -ioyr« Uvois. Tnll. *»#«. Pallad. 84. 

Lanr. 2. /Koy/oi. Leonti. fiouvX^s. Hcdyl. 7. (l2.) 

i3.V«rit^«fr. Agatb. 64« f^ofu^is • t/. Pallad» Q4« 362 I H 2) 2 X* lo 66. 
fiivtos - $09 ikmvXm fio»v ctvi» 

fAtfov. lyeon. Tar. 6. 
fA09ofia/M»p , fitrfov, Simmi. 
. Ov. 
ffrOjroJiMHMf • »of uvjtmv, ' Sim- 

mi. Or. 
fAovo{^i • 'f ^mvimkou £u- 

gen. n. 453. 
fMfinXiVOK Philodem) 34. 

(Lectt. x4S.) . 
fAovoxotrim* LfUeill. 35* 
fAOvixfilicts •mim t^vmovfyov. 

tU. 297. 
^(oy&X^xv^^o^* Posiclip. I& 
fiovifAfAmrof. Alcae. 1 5. 
ff^oir^iXsXfAQs. Pliaui. 3. 
fjLOvinovs* Eiyci. g. fAiotov* (fiv voffrns ymisfs «r- 
aov l^fi fitoftov» Leon* 
Tar. 69. fifmx^ ^fmf/iM^ov. 
Zouaa 9. 

fioftos* ytis fMfiifs.l^jmn.^S, 

fjLOff^ifos, i^liani. /• 

fMff*Vfm ^ovffmy mfffKvsSfSfm 
Leon. Tar. 4i. , ' 

fiifoSf dXiimvrov iftov fitofov» 
Zon. 9» (p^iaGm nvfMtros 
ix^^ if^* /^ifov, , Posidip* 

19. ifiuUS ^n^OS /MfOV, 

Alcae. Mc&s. 8. 9 f^ofovp 
i vixmv. iiuniag. <). ti>jov» 
16, 10. vmif fiigbv, mi, 
393. 
fiofo^ptyyiis - is ^Mv/on Me- 
leag. 7 81 (rcc(iu8 fAv^o 
(Poyyi.) fiovirrtxos -«y imiy^mfnfMi» fitofaiftos, u7m, tli, 690. Liicill, 75. 

fAOVQTrif^vyi - ivyyt Uftnfst^ 
Zouas 3. 

flLovo9v»Kmfi9s* Herodic. 11. 
65. 

f/tovirmros 'ro* mi, 77. 

ftkofim. ov i nmrsif f^i^natf 
Dosiad. Ar. a. « iiTKt 
fAtfAOfnfMvs, Leon Tsu\ 
99. mikii} fMfAOfnf^i^t niv' 

ry. Aniip. Th. 66. xTi^ts 
fitfMffAivtu* D iodo r. 6, 
tifiof f^ofMffM.ivov» Alcx, 
Aetol. 5. fAof(pmm - ^ nxt fAtyotXotPfO^ 

0'vvGty. Nosbisi d. 
/uopl^vm ^tvrm X/^of» tii» 

584. 
fAoffxt^os - ov «i^uficrof. Lcon* 

Tar. 6 1« o^yi« x»/ ycto- 

fiiaxof f ^ mmXos isXiov tffx^» 
$t, Asclepiad. 19. 

fAovfifirns, Antip. Sid. 96« 
PliiJip. 63. 

fAovvtoSf XiSxor Antip. Sid. 
611. ' 

f^owiymfMSf ivnonm, it#64l. fMfin 'if^ ^fifjtfMt» PaU ud . 8. /t,ov\9yivtM , xof 9- Aenig. 1 8» 1 N D fiX, 3P3 f€9V¥oy\ityoSf ' kvxXo^. Aniip, 
SW; 5i. 

fitowoxiKpf - nrt, uf, T 1 8« 

fitovve^xi^ - » tm^vyfiiv. Ru- 
lin. 25. •tisxoirats. Stra- 
lo 68. - 

fitow9\/iȴ. Leon. Alex. 12. 

«•<«, flcJ*'. 626. 
fiLOVvofVXOS - «V opvyu, Plia- 
ni. 4. 

(U.OVVOU - wj-fle^ 0'of |Uf ^00'if. 
«(5*. Hcr. 2. 

419. 

fiovffiiofjLOS - /teo<f ttlx^ffu 
Onest. f)» 

fbovffouuvns f rirrii, Thc- 

* aei. 2. 

(Uiovaojrotos, Theocr. 20, 

/u.ovaoiroXos f ar/(puvo'sm Me« 
lea;;, 129^ '-Xots x^gfrtm 
Marc. Arg. 23. ri/u^y 
fiiovcoieoXots. £p. Byz. 8* 

/uovaojF^crwnos -irt. Fhilod* 
32. (Lcctt. 144.) 

fAVJcaiptyJis 9 «rw^of. Phi-* 
lod. 1. 

/ciovo-Qp^fff ys ' • ffi* j6i0ry. Qll, 
Maec. 1«. (III. 332.) 

^o^^or. m R« fAox^w (uM 
juiiic m ffr mfito^yfAov)^ 
Aieleag. 129. 'AjrffSUff/ov /^•X'^**^ «V* y§9t(plios. Aa- 

tip. Sid. 32. 
fAviy^ " ffS ittXoi* Tull* 

Gem. ^. 
fnviosTJos *9V iifuum iff, An- 
• tip. 8id. 17»* •o/o^tiX-/ 

^oi iin^i. PaulirSii. 3;. 
f^vtuKiots *lo9rm-> ofitfutrm 
^ MXmv^fA^ (nln imiiC /uv- 

imkhrrm) &trato'68'. 
f^vimm - «mi fMffots^ Hedyl. 

1. -iJo-i*' oifiii. Panl, Sih 

74, 3o« 
fAviXtfos ' nv 9rv7;;y.}thia}t. !• 
fitvtXos • ot iay^oi Gxiiiag. 6. 
fnviw, mnff /x ifivtfo* £Xiira>- 

r/JW. «7. 387. Ifnivffi^s 

IXfoy '£7k«^iKffi; 5v,«eoy 

iittf iofaros» Pfailip. 76. 
ftZ^os •« ^Of^iifmi* Alphe. 9, 
fAvXm • ms rttruitrigivyov /uffTM- 

trtttats.i Si monid, 2. 
fwfaifin» Ailimfan. 21. 
f»vt9aifioSf mrf^tpimm Paul. 

SiL 66. 
ftivtiir m uvts mvotimivorro. 

Ghristod. Eophr. 236. 
fivMmm» ov fimgv fwxiamvrgs. 

/ Dioscor» 11» 
ftvxn^fAos, Archias 27. 
ftvxifs ' - 9re( ^ffj»ffiv. Agath. 

17. fnvxiiat avyxfivitv cvKm^ 

Strato 46. 
fnvxrif. m fAiymXov fAvnriifos, 

Lucian. 20* • fi vmxfm^ 364 I N D B X. rtHiZ» ut, 543« ^fittoift fnv» 

/RVxr^fOi^ty. Pallad. 133« 
f/iv\m49S -op Xf^« t<rx9ru 
Antip. Th. 39. 

' . AetoL. 5. 

fxi%M(. MfiXtt fiifti fAvXmnmf. 
Antip. Th. 39. nvf ix 
fAvkivMf fiifiaifikhw. An- 
tipfail. 44. (Lectt. 17 st.) 

fiv\t£Ymms • «yyf • Fhilip. 

76. 

/ti!x»f« iro/MV T« ffxaiipof iarl 
fltvTMf. LuGiU. lii. I» 
ira/wy 0^« /uiSXov »0^70 X»- 
r^fumv. Id« 83f 

fA^\m!^fiu Inedit. 

f^iim '-ttiS ttkoai leXwffiop 
Xvxy«y« Callim. a5, 

f^vfihnff Xfi^^f* Dioscor. 
6. u^. 6iu 
, f^^f*i^ • ^** '^* i«*^f w* «^» 67. 

I^finivtos , ittffkfos. Leon* 

Tar. II. 
fWftofiotos motm «vXmi ri9ff«« 

£ryci« 4. 
fwfiiiovsf Mifists, Philip. ag. 

fltVflOfMfffOSm II. 5i8« I^if. 

«V. 27.1. 
fAVftifMX^f ^9^9 *'Hf«ieXfff. 

fivftivuvs - «vy Sifiov ^'hfsiv* 

Philip. 58. 
^vfhs^ otiiu Dioscor* i6. K«?Xff fAVfios' tifiolSm I(L 

22. fjtvftoy fAox^o»* Au* 
liphil. 20. o/ci^» ^Kroltns* 
ii. 584. xX^e^. Theocr. 

• l8. «Jyov.^M^. 692. xv^r. 

• ii^ J 5o. tviPfoavyny, Cri- 

uag. 17. ^otfAfiH <r$ rq ^v- 

f/ey. Autipbij. 32« fitvfU 

xXotitty. Marc. Arg. 3i. 

fAVfttrt, oit, 71 4. fitvfitt 

fiJfA(pov* Callixu. 5. X«» 

rftvtty, Dioscor. 4. 

f/tvftiifiofros. Autoiued. 1 1, 

fitvfti^uyot 9 ivfitos. Stat. 

Athl. 33. 
fAVfiityoos -0« Koyisj» Mace* 
don. 33. • ooy . Sfx^VF^ 
Pallad. 106. 

fAVffitni% ivtntot^is fffttrtt* 
Antip. Sid. II i.' ^fitnxoc 
i(pvios. Crates fr. 6. «rrt- 
fitvros vftif viroto xtt^tffm, 
^tis. Lucill. 66. fi.vffM,tint 
litfssvuy. Id. 63. - tttty r^ v« 
I itiifMtrtt. Id. 18. /SwXoro'- 
fMt fAVfuuxts yns ffTftt» 
ris. Philip* 73. rirrtytt 
fAVffiuxtffffiy Mn tiyoiiotffi 
iufAiyret. Archias 29. yvio» 
rofovs [xvffMixMS. Christ» 
Ecphr. 226. 

ftstftfiiffrfvxtt •x^ (ubi 
nunc fMt^lArfyos)^ Me* 
leag. io5. t N b s X. 365 

fltvfottf -oryrtf ' fiifftfvxoVs Leon. Alex. 3o^ fivts 

£ryci. 3* _ vnirm, Icl. 3o« ifx^^*^*** 

f*vf9fm THfu ff/ Jffie«xif fiMfW Damocli. !• 

fvJV4#, Marc. Arg. 14» f/w^nfis -«y i>Jyti», Eryci, 

flrK^fff ^ff «»Xffrc'« ftivfov» II* 

Id. l5. itif*nm att fivfo» fitvtretx^if* Fhilip, 3la 

iiv-9 fx/iftd^ttfix^^ X^f^^» fftvffrtfftot -#« ^«viyff mvifO' 

eii. 67. fivfwt frt wivrtt f^tis. Jul. Aeg* lO. 

fAvitivra. Hedyl. *!. (5.) ftf^crrnfis -^titts rffXffr«$. Da- 

ptvfinvoos* Maro. Arg. 10. maget* 5« 

fiiarfvxof* Id. ao. «ffiJci* /tmmis, ntitfvvx^i»¥ Xixvos. 

Meleagj 5. stXiTtotfios. Id. Meleag. 1 14., juvffr]; /a<jry 

60. - tvr 7jp<». Id. 1. xf^'' iittifim, Theodor id. g», 

rit. Id. 66« •rvK. Xv;iSm. P6nipej.)iih« 

^v^oVwXi f.' Asclepiad. 27'. • 2« •«< frt ^ift^nrfos ttfis 

fitvfi^fMvros -rw TtftMtflov mvttMrofOf, Simonid. 6a. 

^fi^fof. Meleag. 65. futcrinoXos f II. 5i 8* ti^. 1 90« 

fAVfoifityyis - it tpetfiot (ubi otvriirriis^ mi^ Byz. 33. 

nunc fitofo(ptyyh) Me- |f/c«7iy(4vm««>«if.fffi^. 191» 

leag. 78« ' f^varis ' »ri fifotxv^vftfioXtm 

fivfoxfoof, PhilodeiD. 33. Marc. Arg. 18. ^iXtvyriBy* 

(Lectt. i44.) . . id. ai.' 

fiVfaiftf - tff 5«ri(^or. ArcItiL f$ivffroiiriff •-<•! <ro^* Dio-* 

fr. 37, nys. 1. 

fAAffroSu rf fwffrjf foiiff v ft^tf^ fivxotr of •rttt yv«X»y.. iim - 

Xev if fAVfroy iiretfiut, 473. 97S>uiyxyoif ix /ctvx** 

TiiGodor. 9. fitvfrof Ktf. Tti¥ oiwttf» iuh Acg.^^m 

Xoy i}§t(p^tt. ii. j3. /cm/^- »vx^*i«^ -«<' 0'/im^ ffOfftfftism 

' rtt Tfiipotpro ftttXmny ifi- Meleag. 5a 

(7y. Dioscor; ii4. f^X^o^ *tffto iKtfVffi soXirtc« 

(ttvff \iX¥ofiofof, AntiphiL «'^.735. 

'23. itimoi kuv /ttvf mytt» fitvtt. lHmy^ovs i^fMfffmSp mi, SSo^ 

d-ffvf mfifmt^ Pallad. 36r ovnm x'<X9^ IJmw» Anti- 

ftvf iimiffptro ^y^t mnvfov^ phil. 43. rfmyitms vttvui 

Antiphil, 31. (ptXiXtxvt* fyvso xifms* £ryci« 7« ^66 N I N D s x; 

nirB^ivr /uvfrmf i fe^hfivs, ttim,' yAtt^trut. Marcell. Tll- 

Ariti{>. SicL 106. fivsat scr. 8. 

ifci niy^tau Pallad* i6, r»^a »■ ^kt# ;(ctXixfffr^« 

X^i fM fwftttmm, ^ifta* Agdtb. S. _'rm .x$^9qv. 

Id, i3. ,r^v;iv« (ftyu fLk- LnriJi. 119. 

,<frvjtff flToptf^. Sat^n'. 5« /uf*» mirv. ii^ 563. Alcae. Mesa. 

fAvnira xoXvov. Pau}. SiJ. 8. • «ei notfxhtm. ii, 647» 

o/, M9'^ V nvhvtts n •Ms trKitgtuu «^.416. 

/Ur/Mvxorfff. Isidor. 4* «TW^<* »ttfio\tnis -trfZV ^rXoaMe^ow* 

srof Ix /ttff,uvxoT«y iitvrrttu Myriii. 4. 

l<eoii. Toi*. 63. x>^<^» vifiosf 4fti(pttftf. Philip. lO, 

lir' UH^oiS iattktvra fMfMt'^ «oy ffvfttff ffrttx^rfiX^ 

Kofft ^XtTv. Strato aS. Meleag. i . 43 v»ro yX«v- 

fniU^ - wjr« IfenttfTrHftt ^f v- «»^ «X«0|ift/»ni' vaXoV. An- 

am. Atclepi^d. 3o ^o>- - tiphil. 6. 

/Bsy i<«Vov. Phalacc. 3. ^«f^ficff^ofo* -w iro»ko/. «<!l 

^wXor. fVT* iy /KwXoi' «fifr Her. 26. 

ri;y«yj;. Arcliil. fr. 4. "«f «» - «« ««"' *f '/w ToW 

/uwXwJ». - omts teog(pvftoi, Da- *^» ^*» 

pliit. (II. 39. cd. L.) »'«i'«'ffff9ff ^/Xo^^fof.' Me- 

nr. 33o. ^*g' 9^- ^yi><^f' l^"fin. 

^«.uo/, ovx fvt ^Cf^^/y. Si- i5. iittrlvfi.di.joS.jftii. 

monid. 85. irfwr/ iir' rfyy. »'Wi)<^ ifKlitruri f^t. Phi- 

Id. 83. lodem. aa. 

^wfjf . if (Ptt\»Kfiv. Lu- >'«<^/t*»^. Antip. Sid. a3. 

ciaii. 18. -cl f/J^w^. Id: 5. "•"'vyoj .ivrx<pov. Dioscor. 

ai. Toy fy ycf vttvnyov o-m- 
voy. «^. 66. - 0/ Wffm Xi- 
f/kivos. Aemilian. 3. -^r 

nurif. Antip. Th. a4. - riif- oivifAttv. ii. 383. 

fnf. Agath. 6a. votvttyitt rtt yttins Ifnu Posi- 

9otkrvis. Archias 5. -^r«n dip. 6. 

ii. 238. -^TMf. ii. 4a7. vttvuKtifitt -«7y. Lucill. 112. 

wmtwritt -ttov uvi ffrifttm (fot^ fptifuix^ -or ^/«r. Antip. 

Tor lm»^ov. a. 683. Sid. 69. N. I N D F. V. 7,f*l 9ikvjniywt « •?#.. ih 90« 

pmvcraXimv ^ofit/Xot, iLeoil* 

Tar. 59. 
votvfoXoyiu» iflfiorionv Kvftftv 

ifKvroXoYtt, Antipliil* i« 
ymf^Jof/jl, Gemin. lO. Slat. 

Flac, II. 

ffut, Lucili. 9p. y^oifftcau, 

Epigon. 1. 
ftay^tif» tHyos. oit, 584. 
ytotoiios - oi^ /lAiXiffffoiy» IjGOH. 

Tar. 81. ' 
vt»gos -vf atXiios, Pfailjp, !•' 

^Xixlfis. Paui. SiL 8. ;co- 

aOlfA%\tflS» CLO, 353. - 07*9 

fi^i(povs, ii» 707. -f^. 
'4r»X«^^. Antip. Sid. yvj* 

- wy ioiiuym Ib. 47.. 
yifigttos - uy »v\wy, Alitip. 

Si^. 48. 
ytfi^iiontn^kos* U. 5 17« 
vtfigls -.iiat, Hedyl. 2k. tnaaut^ 

riy ari^vots yt/ifii^ «ya^ro- 

fuiivti, Agath. 3i. trrtxTtiy 

ytfigtitov if4(ptic^fiMi. X^** 

fMfi». Pi ocl. 5. 
vtfigos 'Ov onxroia iofiv. 
. Autisti. 1 a*(Lectt. 196.) 
vofi^vinS' li» 517. 

yi^ViV -/J9# fiifiXov. Ag.ltb. 

Prooem. 
ytirofiiQs , r« J^o#. ■ Eryci. i^. ' y§ttt7os 'rov mAfiiyot. 3ul. 

Aeg. 48. 
vtfsmSf Kttri-rtivvt, aii. 58o. 
voto^tv iyrtxaotfitt Epyci. 9« 
y§*oxofos. Pancrat i. 
y«My -ot; KmioaaboUn 11« 5 19. 
viiorofiktvs 9 x«Xsof. Agttth. 

3o. 
ytKfoflcsfisf inmros. Crinag. 

16. 
vvxfoioxof •icoy xX«vrigfj»er. » 

Antipliil. 55. . 
Mx^o'« - m^tls* «1» 734. , 
ytxfoiy, Pailad. i46. 
viurttf. |i' ffv fniXiaimv myt» 

xfovov yixraf. huffMytoy, 

Anlip. 8id. a5. yXvxv 

fAiX§7fAtt y/xrmf9r. Mcloag. 

1.36. tti^tfiov. Antiphil. 

Uij. ix fxaystXfov vtmrmfos* 

Apolionid. 6. yixrmfot 

o^tt. No^sis. 5. 
fiurmftosf fifOfuos, Anii- 

phati* 3. - iov ftirmXoy» 

AJyi*o I., 'iov arif$mrof^ 

HoAip. (Oioscor.) 3. -iff. 

nvXiMos. Marc. Arg. ai*. 

^imv Xifimimv. One8t.3. 
vtmvnyit "7^ mtiof, Archis». 

^. 
viui^ot, Prohlein. ac. 43«. 
vifAtamm, f^i vifiiam fitufttfiv» 

ii. 333. 
ytfitt^nrif' Antip. Sid. So. 
yif/ttaif, ^rt nmi ^ yXmvr 368 I N 1> e' X. 

^ofA/yn yifiLtJis. Mr]«Ag, vtomfyis . §ot ^mfifis. Cy- 

23. 9 fi»^(Pgu9. Id. 34. rus. 6. 

Ir#«y <p%vtfii f^Mi "blifiktffis» vio^fvros • rcn xti^toi »]y^vw 

Epigoii. Skm iajtgonovs^ Melcag.iio. 

Tf<x«^'*w^« Stiiilo 71. mffxvXfvrcr -r« ryrf«,Dlos- 

«V vifiua»s. Jul. Acg. 22»* cor. i5. 

ifxoifioiifiv vipitfriv. Aesop, vtoofitnfcros ^ ntiXttfitot. Cri- 

1. 02. rjj* «roX<v«' K«eX«« nag. 4. 

vifjLtffiv fiidov* Agatli« l3. vtoaffOKefitos ^oio xttXtiis» Ali« 

y vi^Atatv itivnv oi^i J«J- ' tip. Sid. 63, 

eotfftt^tov, »t. 82. vtovfyit^ - 1 7. aV.£y2.35. 

»fV«' ««^^* «»»'f •« ^fiy^lwt y§i(poiTOs - rw i^ jyf^ou «Jli 

vifMTou* Leon. Tar. 93* 396. 

ij^Mffffou ofos «#7-* vifua^t» %iwoi»s - wy oVr/«. Paul. SiL 

Nicaeii. 1., ix^i^f i^i 4o. nigitoi, Satyr. i'. 

vifMiaBt ytyn^irts* JuL vig^t f Toi<poto, ui 5l8» 

Aeg. 8. vtfrifios ^Jtf yuiif ii(ei70, ii^ 
vtoyvost ««?/• Leon. Alex. ^ 727. «ley xtvijuSvei» ii^ 

29« r« vtoyvoi. (Lectt. Her. 17. -/wy (ifjLo(ptiy»v» • 

3o4.) **. 684. Jul. Aeg. 67. 

v§iyg»(pos "01 ffptoi «roilL». vtvfjkctf isoim, Siinni. Ov, 

Mcleag. 1. 55* ofAfiotai vtvfA» iivygov iolti. 

vioiavros -rf iisi rifnfiif. H, Meleag. l4. Kfoviieio ro 

706. ' fSKyx^urts» Antip. Sid. 

vto^ivxros. Inedit. 69. vsifAKn HLOifotvins» 

wot^nyis "tls tois. fii. 390.' Stat. Atlil. 29. vtifitteiv 

irrt^-nXjfS 'ti^f/toaxff. Philip. i<p^oyyots. PnuL Sil. j6. 

59« vivfiov • /«. Agatli. 68. 

H§^i •ilys aiifffff* Sappho vtvgo}JtKosy x^f^v* Tnll, 

4. Androiiic. II. 599. Sab. 9. 

fw^Xi^is. Aristo 3. vtvgoitXt*is -lis ttoiisrtgms. 

yfO/MM. rffir«M. Mnasalc. 12« Fhiiip. 8. 

J^iodor. 6. vtvfi,ivos iSs vwforifisf itmyis» Antip, 

42^9^. AnUp. Th. 46. Sid. 17. 

viom9v^$ 'ios, ii. 754. vt»fox»giif* IL 5l8. ri f us l>.f oy. ^AhtipliiL 

. ao« ^gvM^.ii- ff»rif fy^vffu. 
mt^ 592u.y«vff«f fiuio¥ «irw* 
3-€y »^ov. Dioscqrid. ii» 
«r^of OXvfAfQV X^Tf» vi" 

yffVxow.(]C^,tiu#. X«V •^^* 
vnH»sl. Antijp^ Sid.-43. 
rv^fios miyistkif ySvBUMt» 
ni, 6i6» iufiavtHots vni' 
fprgois isfff» phtVKt ni>us» 
Agath. 62. 

9t^iXil$ .rfnx/^itl ntkifMV. 
Situonid. 62.< • 9^ 9ff <V 
«oX^roy. Arcliias 23* •oc^ 
rfixos )^9f«Aioy. Antip*, 
Sid. 17. 

9t<PotiHff * ^i' xoX^ry X/yov# 
Faul. Sil. 73. 

y«^of « mxgiv yo«y. PauL 
Sil. 83. ytgivny. Antip. 

* Sitl. 78« «T»y»y. Id. io5. 
jivivtoy S^otvKTov, Simonid. 
33. ufAfiXv kccriffxtv i(p» 
^ciXfAoi^. Antip; Th. 64. 

vtoiKO^ifl - ifs ^gyot, »i, 1 89« 

vtuxofos f Uxviffaov fiufioTot 
Automcd. 8. 

ytufis 'is irvfiu. Pliilct. l3. 

viy§tros "rov vxynKrtis» Ad- 
dae. 5« v^ryoy. ai, 6G6. 

viivfMSj Ogftvs, a* 354. 

vifivs • V9t I» iriifffis X^^^t^^^ 

hfi^Mfiv. MtfTc, Arg« a6« i M I><'B XI 3<^ 

: -r/ . ntfvSnir l^j; miiinm 

.vnikA.SuiyU. 10. . 
y^dto J 4i^H ifmxim* Kiotrch. 
■ l^ .f^xi^K ifi»9 itl^^tfw^.. 

Probl. an 27. vwni^tvm 

itif 'Eynmmvmimv. .Antip. . 

Sid. 70. 
yi|i»i> flucTv^ Daoiajet. 4. 
y?ii, fiov99mv.mi. 539. ^4. 
y^fJ^ffj flToXof. Antiphii. i6. 
y>;j«re'f -iv tttnf/itt. ^i^ ^q, 
vnT^uisf, m/ins, Theodor, -a. 

Luciati. 26. ^ic/^«y. «J". 

656. « ^}f« yjfXfif*. 

Agath. 39. 
yjjfXvf - /is ^v-^oy. Agath. 44« 

^tis nrof. Macedon. .9. 

iuifiov. fliJ. 65l* 
vil^jnoxmifiXtieiXtcioi. ui. 1 10. 
1^?/«*«, yvyK<x«y. fltj^, 5g, ^Xv- 

roy fAOifSv, Phanoict ,3, 

' ttv/KXmativ. mi, 499. . «ri 

ri?ff ifmxvvis, Lucill. j65. 

*<^ 109. vifi.mrm f^oUiis. 

Jul. Aeg. 4i. htfiLo/^tm 

mvttmXiffms,Leon,TaT.c^S. 
viifitcris' -rim.vlxfis Kfmv^ 

Asciepiad. 29. 
VMieofim^ hljonifti. Leon. 

Alex» 4o. 
vnoipi fos •oit firuu TImm^ 

aet. 2. 
vi^XOi -01 tniimktm^ Critiag* 

39. 

Aa 979 I ND B X^ 

imtf*9f ^^fps^ Arelu. i« ,«i» 
trt (ptXTfet. AnAiphJl* .2* 

94iiiffirtfio'fA$ti -> ^f ^oi. ' Lncill* 

fi^iy/uoi - «y &rt(p(ivuv. Stat* 

Alhl. 46. 
PtiaTTiSj am\tis, Antip, SicL 

riiffrti ^^gf*s, %0M i(imtv, 
*^ Hedyl.3. (7.) -iv not^i^* 

itmf vtn§9v* Apliplian. 3« 
* •1«^. Lucill. 7:3. 
yiyrirof » ^v ^' yfiriTti^yiv^r»^ 

Herod. Inscr. 53. 

iriy(po»Xi4W -ijlae. II. 5l8. , 

miipiktos "M ffirtlffii» PauL 
Sii. 37. 

vifX'^** "fuvov tiXtuf. Ca- 
pito. ecTftixrov mfAttru 
Pililip. l8. ikig fiturlt 
vti(ifAtvos 99tviios, Antip. 

Tll* 62 r '/uivil oXfltlS KV- 

fMfft. Secund. 3. 
vtmitt^ ytwA itkiiiktov r^/iro* 

ioLm Simouid. 68» 
f/MVf iiertfos0 ui, 379. ffWMi 
,.011 yjt>Jtiffou irttf^ivot^ Pal- 

lad. 93. 

liwi^. Antip. Th. 63. 
vTtfi. Stat. AthL 18. 
vittrg9v 'tt irotiiv. Meleag^ 

i4. Nicarch. 8. 
vltnm. ' kfitmt Mtti ftoTotfMtf * AetoL 5. ' - "^ 
pt(pis .orJor flofittttifs Zittg 

^vxfortfovi Leon. Tai-. 

'Sg. -«^# yvioiettyi^. An- 

tip. Sid. aj.-^iits-x^i- 

vt*t. Apollonid. i5. xfvi* 

• fmv ttvrtvretXov vt^iittv. 
' Anlip. Sid. 61. ^XfSv* 

Id. 106. 'iitffffi X'i/tff- 
ftttts, Alphe, ta. 

vttptros ^ro7o Xi*f^'S^9V' An'-' 
tip Th. 65." cni/iM^ |y 
vt(ptTi^. Id. io; 

vt(potist HfvfAos, AntiphiL 8. 

vt^u -ofAtvov ieo\ujf y^^ai. 

Anlip. Th. ai. 
votfos . oV fAox^ov* JuL Acg. 
63. 

voiffAtuv 'fAovd irtt^oZs trvfffov. 

Chriatod. Ecphr. a5. 
FovTo'^. ^K vonrois iXiiitTo7s, 

Agath. 70. 

yo^oxoc^^omv. Macedon. 1 5. 

vH^os f ov utffAtt fttrtios, Ar- 
chiaa 5. uvios» Dioscor* 
i3. Ziuf. AntiphiL 3i. 
Vf^uf. Cyr, a, fx>'^t iftt^ 
fnivet, Mesomed. 3. tix$^f 
vo^tfs ^ttittfos otrifvfs^ 
Cyllen. 1. «»^«3^ yo5jf. 
'Ciaudian.a. o/f vo^ovfMt^ 
^v. ii, a54. rt^^r «'ic^mi. 
Antiphil. aa. 4«;^ify .^9. I H D S X ri* xmi fiiof ixviTJ^ms* 

. dor. 4» . '. , . 
vtfMis, at^fiivt LeOll..T«r« 
• 27. 

yf^evfl» •«y ffo^ttis xhrfu» 
- Chriatod. Ecphr. 35a. 
y«/iax9 .jjff (p»of. TheAet. 

Schol. 6. 
wfuxis. Agatb. 69. 
fj»f«<jiM^. 9f n^Kifis. Agath. 

85. - «y Aw»riMy. mi. Byz. 

28« •> #•« nmti^v i^ofMfos* 

Phaeii. i. 
mV'«** II. 5 17» ^ois. 'Eryci. 

I. vo^io^ fiiiXos gvfi^ymr* 
id, i4. -/w» /ot^Micwv, An-> 

..tip. Sid. 48« -/ow ^«i/Xtfc 
>cM. PauK Si). 44. 

yo^or - ou xif^^* LuciU. 254» 
84« Lucian. i4. *^ Sx^f. 
Simm. Rh. 4« ^^XvKt/y «/- 
^y«f vo/u^y. Antip. Sid« 

II. . 

roimXi/xToff fjti^fi. Paul. Sil. 

4k 
y.ooi. yov mro. «Jt $84^ 

yportf/f, n«9/irf. Antip. Th« 

f9^9orfo(pim *«7/*Archiaaa6* 
fi^ifitos « oy Jro|. jfyio. Poul. 
Sii« 38. fVfrXo^y. Ajptip. 
. Sid. 108. f8(pt^m •itrof liltvmf ofit» ' 
Antip. Sid.^5. ;c«*/«»'* 
Lepn* A). a. xrtfimf» 
Polystr. a. ^Myv^. «^. 
Her. a« 

fortgis -iJ iftfiifif. Rnfiiu 
i5« -ifiMot. Antip.Sid. 
64. •-oi(i mfosmieov, Da-t 
niochar, 4, - f* MXxi/oy^rt 
Callim. 3i. -Jr iltifos* 
Antip. Sid. 53. in fort^ 
fis wmtiis Poaidip. 6. 
fortffff ^\ttc9asf. Addae* 
6. firtfmf Ofnfnxtimf, Qiu 
Maec. 3. mXoxifMf. An— 
tip. Sid. 3a. 

yor/^«. o0t/« oJ^y voTt^ifntfm» 
Antip. Sid. 74. ftfottv^ 
fnifm X**^* iixfv», Me- 
]eag. 4. 

yoViOf - /yy M^^f^y xiIjiMiro;. iUL 
^ 396. W0'o(y. «#. 678. yo' 
riovs mcrifms. .Antip. Tfa. 
- i5. 

foxitf jroyrov. Anyte la. / 
, 'tiit Xtiemffl Bian. 9. 
fov^tffin v iHW9'«Oneat.a, 
fovffoipofo* »m ytffmY. The- 

aet. 1. 
fvxriXtos, n. 517. 
fpurtfirns. Satyr. Thy. i. 
jfvxrtftfis - 9 9t>Jifif» l^hilo^^ 

dem. 7. -^'y £^j|fy. StTft* 

to 89* 
Aafl 371 I K D B x; 

fVXTigff. -^v t^ov* Qn. 

fVXTt^it - iits XitfAifWf» Ni- 

carch. 36« 
fVHTtfiotf ofvts. Antip* Sid* 

fv*r$%ifttl. NictrcU. 3a. 

9f;»r<X«Xof9 «i^4(f«. Antip. 

Sid.'75. 
9vieri>MfAfcis V f* ttifimrt Si- 
. monid. i'r. 7. 
yiMr<««rK<flrXflt9/<ofi. «^. IIO. 
yvwrijrJXof. Aeuigm. 6. 
fVKToxUinfit. Philip. 4i, 
»vxro(pavnt^ »5*0«. «y^. By«. 

33- 
fvfn/^ouos -«v fmf/t»r9S. mf. 

24 O. 

fVfA(PtlOS -f/ffV 5«eXM/C«0V. i(0» 

710^- (Lcclt. 3o3.) 
fvfit0ivtt "ffuv. »i. 754» 

fVfA<plilOS ' ioV 5ficX»^0IO. «^. 

677. - /mv i^«X»/uci)y. Diua- 

cor. 25. 
fVfA(pixos «or tvTtxviifS xtt^fsof 

ittfoifihn* iim 64 1. -^ 

^5X«. Myi*in. 3. 
fVf*>(ptos - Mi Xi^r^ «. Agath. 

78. »$0 vo9(Pi yifjMf» ii. 

2i43. 
fv/uk(poytyis ^fis Tutvft» AI«- 
' cae. Mess. 10. 
fvf^(po%of^im * ttm AntiphiL 

i5. fVft.^poffroXkt ^ff. L#H>Phi}i 4. 

yv/. I» fvxrmf (uhi nunc iis 
yvxroV). Theaet. 4. 

yvo^. x«Xif yiif. Meleag. ^^ 

fV99m. rtif yvffffmf iiru Stat^ 
Athl. 60. 

fvoffm ^mv iirxoo. Jnl. Aeg. 
16, nf viijis iytftTs. Pla- 
to 16. -eof/itvos ^yx*oim 
Aenigm Z5» 

fvffrm^» " mf tis hm/pmf, Aa* 
clepiad. 17. iimtomvt xmi 
hvtrrmot* Id. 10« 

fvxty^offiv. Paul. SiL 10. 

fvxtos "iots omfois* ii. a53. 

fmiis, Posidip. 17, 

ym^s .« vimg. Antip. Sid. 
64. 

fmJ^^s» Comet. a. Neitor. 
3. fmB^fi fiyjtrovffm, Soflip. 
(Dioscor ) a. 

fmvvfios, oiie rts fffrmi Tmw^ 
tpovs fmvvfitos yiXior. Tull. 
Laur. I. 

fmrofimrim '^rtSfrmu Strato 
77. -rDvfff rv/xfiovsi ii» 
45o. 

fSros - roK fitiit Wwy. Anfip. 
Sid. 39. - »y vttif «TfXce- 
7fv<. ii. S^S.Vftif fftXt^ 
iot. Paul. Sil. a4. ovfff» 
foZ, Dionya. 2.. otVir/r* 
trrkfvov tfiijf virtf tcolB^mxi 
JvffmfJvm. Mnasalc. 4. r«- 
r(f xmfAXTOfAtvov ttfiovou 1 N D Jl %. 373 ' Leon, Tar, a8; ywrit 4o<» 
. Xitts. Autip. Sid. 19. ijnc- 

rw ixis. Isidor, 3. mvx* 

fiuifti» »^* 398. 

ittUpm ' W9m wmfims imng\nru 

Aniip. Sid. lo4. im¥^h. 

iwi (r«vX«Ji. Id« i4. Xf/- 

j^^yoy mixtMi§m¥ i^v^h vm 

itivtif, mt. I2l8* 
iif^utfim .fMtrm X«^^»^' 

Paul. SiL 34. 
iiiy^^M - «i^ iftv^rrmi, Antip. 

8id« 3. yftyvf. Macedon. 

52. imv^i ipX^fL Bac- 

chyl. 9. 
im9^o(pvif - f «V Sf>aMif. Stra* 

to 9. 
imfii^irmPf /»Ar. Philip.ao. 
jff/>io» -Mi oXtfa. Mnasalc. 6« 

mmwvxiiou mi. Iii. X«* 

ftS9mins» mi. 1 1 3. 
ifiyMf. i«i /ffyi«y mknitlf. 

Amtnian* ij^ -«v «fo^ 

^fVfMo^ -f« im»mt%v> Pallad. 

66. 
i$tvoioKim - mot ThaaeU ^, 
ittroioMt "09 fi/»^/«vt Faul* 

SiL 57. 
itpotmTnt. IL Sij. 
ftvonvffrmifmm* Nicand* i. 
i§fif. morl itfii^ FhaiL. j. 

mi.Ii9r.^i. iitf^m* DaoKtstr. 2, . 

ii^nf 'mt. Nicarcb. 4« 

iim. Him T9f nn^/yy. Pltto 
9« tfftnm nt tfitfftf i» Xf- 
^«ywrtv. Leoia. ,Tar. 43. 
rvKOV rix»fl* Stat. Athl. 
U2, yXimr^t. Macedon* 
27. mi. 307. 

Iif«f - i^ ii4fm9. Qu. Maec* 
7* ,rif infir i^* fSrm. 
Antip. Th. 4. i%fo79» 
imo fi\t(PmfOi9tf. Jul. Ae^ 
27. ^ferp iir' mtifimXott 
iHMixvrmi fiixd^otm mi. 34. 

info<Pmyim •tt mmihm^. Lu* 
cill. as. 

iimfO¥f mtfiffffif. mt. 12 J. 

iots »fiot mno noifMftnnt. mi. 
2Z2. 

ioviitf ifffiyot fieXifftrmf, An«- 
tip. wSid. 48. iov^n mtfuit. 
Herodic II. 65. • lu ««- 
iofiitt. Theocr. 4. fJ' 
Xitrami. Plato 29. Zonaa 
6. iov!^m XmXtZfrm rirri» 
yti. mi. 4i6. - « » i% mrt* 
giymf. Mnasalc. lO. 

ii\ifoty fovt. Apollon. !!• 
358. iJf^svff^Mro it ii>ufos 
Afi^yvy. Pallad. 67. mnyi 
mmtmfov iv>Jun* Luciil^ 
lia. 'Bf^«> /vX/yf. mi. 
470. irvgmf #vVr«v oi Xi* 

. Hfnr. mi- 83. 31. 374 I H D B lt« 

'Strato a4; ^wXoy mftcf. 

Luc5ill 47. *B|»^##Jf f*x/- 

vy Tit iwtvxrrt Htti (i\tf 
itif, «I. 470. 

iiy^oxot - y ivl nfttt»y. 
Pers. 7. 

^rfrt'/.r#rf ^iyyof. Alcae. 
Me88. 31, 

f/vw .SfH r^ttiti^tis iXtt. 

Alex. Aetol. 5. 
'^AV»!' 'ptvtiXixrfuf.CbTiBt, 

Ecphr. aoj, 
fwot. iftl ro7s {vftTt xtrittf 

f*iytt, Agath. i5. 

(vfi(pgttf. n 5 18. 
fvfv^git - ; at(pi. Jueo Phii. 3. 

fvfif ot fj^tff. M (vfov i. 

*fMis, Simonid. 4o fixmot 

rif ivfif. Pallad. 5a. 
.ivoTfAi ^tiwf miii^Mf. Eupith. 

n. 4oa. 
ffffrif. Leon. Tar. 4. 
iy^r^fiiUt. IL 517. 

o. 

i»ttim . wr. «7. H«r. a8. 
^t^ft 'mf ttmxfmttxmf mfbttt. 

tti, 548» KvttftHmf, Leon- 

ti. i4» .oof Kvfff ttiQvt» 

Agath. 1. m mK«w «*;. 
•><^lw Mc^m. Antip, tlk 5. n;v/0if ffi*5/«r imfPit^ 
di, a53. tifmtmf imfttf 
fitfitnfAif9t iffitp. mt. Her, ifioXif, mvrA/yf. ATchi.34. 
^X»^ ifioXov 0\iof oviif^ 
Ammian. i4. 

iyxn^is *'iv om. Secund.ii. 

•ynosf ftfivos. Marc Ar|;. 
20. .«tfy ttmfroliis my^fm 
fhs. Agath. 64. rixffis 
inttfymffmro. Stat. Athl. 
a4. h troXvxmtt' oy«y. 
Leon. Tar. 64. it rmctf 
iyxormrifv. Strato ag. 

iyxim. ifiof iyKmrtt ri fmt^ 
fioffiifof. Alex. Aeto). 5. / 

Euphor. a. 
iyxmrit, rmfos. StatyU. jo. 
oyfMsy iiffrotxos itifrtmf.ii. 

272. 
•y^yv 'f!f fikVfimovf. Pallad. 

106. "fmt v«Xo;cj»}fi#, 

Crinag. 6. 
itm^m •imro. Antiphi]. 22. 
Sfmxrm^m. Paul. ^ih 2. 
Sttvm 'tts xmrm ffrotxttof. 

Ammian. 24. wori x<»f •''• 

it. 36 1. -ji. Jnl. Baa. a. 

-•y. Arabi. 1. rfm^ptfili 

xmkXop ittv9ttt. it. 369. 
SS^ytirif ^iif* jgftof Ziry«« 

«JV 203« ^ Amto 3. «tfS^M;. ^nli- . i»9%rm Xfif^^^ Theocr. 

phil. 4ii r flt. -«« «/u^ittf*. Pl«to 

IQ^ o^ivti • ^9 fti^f i(Piis> t^eotu 

M^ .om» ^iinfwtmf. An- Tav. ^y. «fi^yi^jff b'5p%)»ri 

tipbiU ill» fiiffTfvx» ntv^tiSi Paui. 

• »|v»^, • kifm wtU tUt ioT - Sil. 34. X<fWfif« «MtXi/^S^f- 

fj^jy. Strato6d. *«fXf9- t»»' •^•i'jfff#. Aciiigm: 6. 

rriis auiw IJfit*». Ev«n,6. • ' t*V o;^o>«cr 2^i*ov^oJ iryW!- 

yhuHMfniipc^f^rx^^'ii'9* ^'^**- Mclcag. 8o./icoX- 

itvffMS -oV <riiifo>, «V^ 734. - irmirm fMXmxis 9is i^if^s 

.ois twhim. ii,fii. Zifvfos. Satyr. 5. ^ 

iHatffHMtu t/ TOrtvroy l/ujfr tT»!. <>»^ oJWxc* ^vX«tf#f». 

cijt^rm »j»*»t.Stat.Fiacc Meloag. ag, -««•* ?>^vSr 

^Q^ . i^aTvTtu. Id* 67. 

•JWJk .#f /wfov Xfii^. Ru- tiyfv/U4 -^fy f| Wf»^ W^« 

£n. 1. «o»o* »l»r«f , #« »i(ffl*j«of. Lcort. Tar. j4. 

hr^iyw. Jnl. Ba»t !• intgrogtns fe^^Jbwi iii/t 

frwTo^ o^ii^fi «/>ov. Ni- • «fXtiJ^owj. «/. 54o. 

caenei 4. ^» •«''»' ^i>^o^^' II. 5i 9. 

•7»A; -»r i»Vf?«r. ii. 33o. «/«Xios .0»^* «^* iivffi rxi. 

««2 /•*•' irytvfjkpfms, 'Archii» 

i^mU^t -tr/BAH-fOtf JKff^ fr- !• 

finv. Qu. Maec. lOw tSiu», myfm firmf, Secund, 

•^or, ^fifoUrns» Philip. 3. ir»*roK or<)>4» JM«T«f 

52. tf«if «««>^»*. «J^.421. -/for Agath. a4. 

-or ^y«tt»- «*. ia5. o^ot «V^foV -oS /3#oVou rif^m. ih 

i^iii^. ii. 397. ^7%^ ' f« ir-5oWic. Leon. 

^»^mf -t/^o ' i*«<P* XtM Tar. 96. - «n x«f ^/. Phi^ 

Dioscor. 27. -f »o\«. * lip» 7^. 

]>aniag0t/4. * jft iffm^lns. iii^u »»* ««r»^/». Rhian. 1. 

JUdor.^. ^jf ipapiti^nU S/K»r«^ - rojm* oW Griaag. 

m^^Antip. Sid.38. -vr ao. ' 

;^Jaid. Acg. 4. ii*w^ AA> -'• ^^^^^ «*^« ^«^ 

#«v. Axtemid. 1. a63. i^Viy: 45a* v:; ;376 ♦1 H 'C < X. ,9ifMftt%Sf mfkvuf^* Agath* 
' 84. -^; ifdfffAiQv idvffAU* 

Crinag. 4a« 
94Xori^99$ • ovs^ FallacL iia. Mr^fm "HrifirM» Poaidip. 

•^•iMr/fiUttv. it. 633. «9» ^ 

fAf,,ii, 474. 
.^^f» ^vfokfln. Alpheu» 7« 

-Qi' i>M(Pforirnf, Aiiti- 

pliil. i5. «rv^ttryr. Antip. 

8i<jL loi« oXayr. Diodor. 
. 9, ttmglimn» iim 647. «v- 
s . f «y/y« «J'. Byz aa. rK» 

^W0«f «</E»0H i(p9l\04UsfW^ 

.. mi 6921. fnHuf nayroktif 
' •f/Mv ^«(flTti^o*^. Cratea 
fr, 4. 

•//«»^«>. Agath 3. 

^iW^ ««f «Xiy/Mv, Meleag« 
I| . 8. a« florfw uur o/ytey« 
5vf' Alcae. Mesa. i8« 

. yfiiff«#« Epigon* !• 
a/v«fioy. Lucill. 8i« . 
§ivttst fl9rfvi»99 vmoxl^mnQW 

,. Ciii u $iifif iwifn Ma** 

cedon 3a. oifiios fifttflkfns^ 

. fiiami* Rh 6. f/v^^^^flV ffrv T «f ir«4^«.^ Mi^ag. 6, 

• ns ffitirXtof ^niipos* JLeon. 

. Tar. 35. 4iWftt*-Jd 6k 

oifiifis 'Sy ^iiXowittiVm^ Ari* 

f tQ, 5, *'««!( «ffv crmyicM* 

Antig. Cai;. £[«.a44. 

iXiffffmt* ii. a86. -fZfKfy- 
r«v|ov«* «^. a85« 
.•iyoflfixis. Meleag, ia3, 

^ifoioH^St itvXi/. hQu. Maec. 
7. ^»011 uixrmfos. Anti* 
phil. 7. . . . ♦ 

fiyo'fMXi. Meleag. 3o* 

oiyoniin. Gaetul. 9. 

§iyintios. ymTmym B«K;^y «r* 
OiMJri/ov. U« 5 1 9« 

9iy$nimmyr§£ - f f « fiorfvos» 
Crinag» 6. 

f iVorXv/. iy oivoflrXa/i rofifA^ 
foiS' Antip, Sid. ag. 

firoirorii^«. Anacte. 84* 

§ifoinrif « rv^f «L .Paiii* SiL 
46. 

$iyomirns* Oneat. 5. Myria* 
3. Marc* Arg. a6« Ma« 
cedon. r9.«jl.$96« 

f rro f » f^yxi^ > riv . rfimov^ 
Calli. ii;3. fiVoJoi*Jk«f^ 
Antip 5id. .t* f&4f Mf^ 
K/yr«ttff V. . AiQto. .Mesa. 
l5. Xfff/nri.^^Xf^ r«;((vf 
7ir9f/. oiW;, Nici^aiiet 4. 

•ty^rfifiu >fy : f/wf «M^^ «l* 

. 486. /. ,\. I M B S X. 377 §i99x^f**f» Alcae. Mesf* i5* 
,0ifoxiu 'Ov Mr«f. PauL SU. 

26. 

Tar. i8. 

aet. 4. 
%iwmnisf ufiUPi woipiutu >Phi<- 

nid. 111. 
9iifi9iWf ZXn. Anytc 8. 
^HfUfMs « f ««ri^. PaaL Sil. 

38. 
§iofifi^t* Anyte 3* 1« ohui* 
,' /MM«. Leon. Tar.39. 'fAOi 

9f6aitm/, Simoiiid, 65« o/b* 

voV^if. Archiaa u%. 
§UifoXim -««Tff. Leon. Tar. 

98. 
•ioi« o7o,vf «y^ ottgv: Grinag. 

ao; ;^' l# 04«r o& r/^irri 

^^if (ubi nunc r<(ff ^c»«v) 

Archela. 4. 
fiff. w »««* y^wf, ^Y^ii^^i» 

Crinag. aa. i/ oioff z!^>ji» 

iw. Agath. 68. 
iioTMVTfff. Antip. Sid, ao, 
0iffrovm «oif. Cyma a. 
^iarfim -nboU iw Hfmr^u 

. Agath. 4i. 
0tltrfnf»m •«tr« Xiao^s. mi» 

1^4. 
.^ioTfofioXim «ovn «••^'•i^ llt* 

leag? 64« OiffTfQt ifhti. mt. 338« 

f»y tfff Jttfs Tkjn- «roKyMV, 

Lucill. 97. fwmiHof. Ad- 

dae,'8. oforfy MofitifU- 

m. Antip. Sidv 97. iro* 

ifioftnmifot. Maro. Arg. 7. 

rjfico^«« oVttftf. Pau)k'Sil. 

34. 

9iffrfo(pofos -ov Umipiiis Paul. 

• Sii. 3a. 

oiffiifot 'tff jmfihf, Philo- 

dem. 37. 

oK-of -or umf^ifov. Crates 

fr. 6* i(Mf oTrof iiovtim 

^ixiti Agath» 79« mftfit» 

' Leo Phil. 1 o. 

•fx^^oei. oix9v/mm, Leon, 

Tar, 90. 
SfiXm^m - orroi ititof moim. 
Christod. Ecphr. 3oo.^ 
I^tff mHXmffif tis Ofriffu, mi. 
399. ov 0iis H^miltfs mxXtt^ 
trtf oyxos, Irenae. 3* 
oxfioi» tVris mitayimff^tu oxfts. 

ii. 196. 

' exvo^ * if y^fmos, Paul. Sil. 

5l. 1«. yof mrttf oxyoy ««^- 

ttmfiufot. Philox. II. 5B. 

{xfiitit - 9¥V4 Xfff^ ArchiM 

a4. 

ixfvitit -ffo^ow fimfit» 'Ltioiu 

Tar. 49. 
iHrmrovt. SUt. FL j. 37.8 1 K D « ic» 

TiijfWm Leon. Tar. 53. 
iKTus - mtos^ Macedou. 382»« 

(IIL 332.) 
iMrirov9S ^Oi SfXtxis^ Anti- 

pliiJ. a3. 
iXfii^M • ffic. Philodem. 7. 

-ov9i;<. Ar^hi. 3i« •«Vo'«i 

n^Qri^n^ ytvtiv. Slat. 

Athl. 49. 
iXfitiin^os " oy /ui5v. Faul. 

Sik 4o. 
iXfiiQtgfis. IL 5l8. . 
iXfiios -10» if^n^fiov* ffrV. 

521. 
oXt^gos. Palkd. la. 
oXix» -«< fcdvra xs^y^^^ ^^* 

iXtfftrv^ecvvos t MiMoxjy. Stat. 

AtliL 21. 
^Xircif cc -«^ *Efiyvv$s, Piso* 
, U. 108. 
•XffTjJf. Antip. Sid. 18. -r5f- 

f« fimfivXwyos» «jl 36 1* 
•X«yM^irffXof y yy^^f • Anti* 

phil. a8. 
«XiyifirtXyr - ^f fiKos, Crinag. 

36. 
iXi^i^ios -Mv wiffiu. Leon. 

Tar. 83. 
i\*Ynf99tin mnxfi* Zonas. a« 
^XtYifffitnfos '9vm. L«eon. 
. Ttr. iS. 
i>Jyi9ros •rts 1« fuufmv* 

Zonttii* ' lad. 96. • 

ilayififttvln . iff. Fftnl. Sil. 
33. 

iXiyHvXtv* Leon. Tar. 54« 

oXtyoSf «irns. Aiitumcd* 
.ll..-oy iiftus, .«^'. /o4, 
fficfiktt. ui. 5o5. i/ tX<Virf 
oJvvvc. «^. <7o4« ««' o«jc 

' iXiyns (fftvos. Criuag« 5. 
iXiyji vn^ Antip. Sid. 96. 
h ff/titHgots iXiyov ^tiw» 
PedTsea 3. i\iy»v ifMfita^ 
Mai'C. Argenl. 27. 

iKiyoffrixiv. Pbilfp. i. 

oX^o;i^f oVior, wfjf. Plato 5, 
-jy( jcff^KXvf. Leon. Tar. 
64. 

iXiytiXtti, Lcou. Tar. 54.) 

i^uyiftts. Plato la. 

oX/^i»y -oy xXioc. «^. 5 32. 

•X^o^^oi^i». yovo-oy %r tis iiti» 
rffv mXlff^mvt. ApoUoiiid. 
12. mvrmvtfos M yns 
mXiff^mvt mtfffis ^S^v/uffVf* 
Id. l6. mXiff^ev is jf^ov* 
mi. 741. xoiXftii' iit \myO' , 

' ffmv. Antip. Tii. ,t8. Iffris 
ffms HXtffB^tv tU SX«» Piir.- 
lip. 12 iXtff^mv y«of. Id* 
77. tx^os h worm/miv, Id.' 
71. /UV KOff/MO^ iXtffHff^ 
"umnnmiont^ipttfos. Deiiio* 

w.doc.,3^ /mfrrfos iXtff^iffms 
ttm Mf Xinty. li^ Her. 32. I M D X X. 379 •larft. Panl. Sil. 45«- 
iXitf^^s ' iis iiuari^t, Agatli* 

4« Tvxnf rif4ft^9 Id. 66. 

- 01 tis wiims, Antip. SiA 

107. ivTos oXi^ynfiif iv 

9til»htf (pstfiymv^ ApoUo- 

nid. 33. -oif «99/. Sta^ 

tyU/ia. 
•Xxtff. ov^' oXico/ inhftx'^* 

Metomed. 3. «Xjiiy h irv- 

^of jdoyTm, Id. a. 
iXiXvyfMH - /Miri /ttJUf/y* 

Rhian. 9. 
iXoXvyAff Tfi^Mu Agath* a5. 

-mr 07]iTor l^ovm* Ni- 

eaenet 6. 
iXoiffmf * oror wmf^ivUf* 

Mnasalc. 17. 
iXint», iiv m\i4mro X^^^Wt» 

Antip. Sid, 99. 
- SXor. Xf wof oXovf fifrnfM f 

oXow «cXv^wff IXi/x*'* 

PauLSiL i6. 
iKHr^ifftfs, Philip. 36. 
i7ii9xo09os -y (Pfiimfrm ri 

^rifMLm Pallad. ined. 
oXo^vJyof -« ifr« ^ifiutri 

i^mfft. Anyte 19. 
t[X«r9, /viroWfi. Leon.Tar, 

lo. «ircir MrXiyyimr. 

Ib. II. 
ofitci^omv • 9^ i^* 3o6. 
o^Xor • V ^«*f f • Damoch. 4. m9ri(pi\$f» Antiphil. aS* 

Irri nmi uv^mmoi rip o/»«« 

Xoi ro^4iy. Erinn. i« 
7^«9«ir - iriJW*. Thcaet* 

Schol. 3. 
ofAfifim •i^ms tmufvoif %Mfm 

vmmm, mi» 665* 
i/Afifoiimof -4coy x^wffrioy» 

Bianor. 4. 
o/mfifOf -or iiammvliof mot/Sfm 

Neator» 1. , 
o/iMvm. Damaget. ii* 
o/Ai4fiOf , ru^Mri. Plato !& 
o^Xi/.Diotim. 6. • 
Of^ifOim - jfr o^HMc imfimvmfno^ 

vm^ Aiez* AetoL 5. 
ifiLHfimif* Crates II. 3. 
ifmix>^if - Vfifiyyim. mi.T^jiu 
S/M^t l^igM. Strato 3i. or 

yov Mp /mvgi99 OfA/mm Ix- 

90^iu* «f. 584. ic«i XM. 

^o7r# XicX.vyric o/ii^«rfi» 

Meleag. 4'.. OjHjomc^i ri^ 

7MV XnXor- Id. a3. 
ifAfMiriov, Qa. Maec. 3. Phi«>^ 

lod. 31. 
ifmiyvioff - moifw» Chriaiod* 

£cphr. 3o6. -1« ir^iitoifw 

Xmff^n^^ mi. 36o. 
ifiiitovXos • Xoi. Meleag. 1 8« 
ifMi>ai «iMor ^^* iUmUu^ 

ii. 7^9- 
o/ioo/ior. PauL Sil. 3g. Stat 

AthLa4. 
^Nakomrfor. lieoiu Tttv^i». 380 I K D S X^ GhriitodL Ecphr. :»5j2. 
i/AoirXovs "Otfv pmif,- Anti- 

phil. 42. 
i/uo}fi^ios f otiBvUis» Mare, 

Arg. 3i. 
i fAo}f 0^0$ - 0€ trroix^irts, 

Theocr. 5* 
ifxirtx^os - yt »wwn Danio- 

char. 1« 
ifAO(pfoffvvii - ifs /htfitisi Agath. 

89. 
ifM(Pfwf « oyflU ifmfifms^ 

Agath. 8a. oy#. Id 89. 
i(iMXfo»s* PauL Sil- 36. 
if^nymnos • «y ;(S«^/r»y. TuU. 

Gcm. 7. 
0f^wyios •iov smfffif Aif/tAiirt* 

fos. Eratosth. Cyr. a. 

-/«y tiifMirfos, Scoli io« 

ofiiffi^ fMirif^ Marcell. 

Inscr. i>6« 
ift,ipmKOfm^ Philip. 68. 
ifiifioiXtof "ioy rfu^§s aimosm 

Faul. SiL 49« 
ifn^m?^», Hxf*^ ^ if^l^m' 

XAv Leon. Tar« 95* 
if^ifXis. rux^f 'HfmxXotrov 

iir\ofi,0m\i9 tfKu fiiff?iO» 
' ii.SiS. 
if^mi. ol^ f^wr ifs^m(f f^wr 

tiffrmipis. One8t« 1. j^ 

ifimi ovK Mfiuwms. «1. 69. 

piforfofw ofofmKm Bmu^ 
. ^Cl^ mt 386. fvv i9»- v. X»sro< ofi^^mxts^ Strat^ 

ifSMMi "mos xmfAilrmtmAaiij^ 

. Th. 65, 

ifAmvfAin* tis ivifZf 9X5ov 

fmvvfnl^y. Crinag. 46« 
OfMOfVftitiSf mmts mmrfis. ii. 

ifAmvvfAtos 'iit fnffos. Ariat. 

PepL8. 
ifnifvfAos -f/tof . moXtf. «1. 

368. 
oyoi^. ovi^ offitf yfififAOS^ 

Xicon. Al a6. ifm ovV 

«y»/i o7if (fiofiof. Phiiud. 

17. yvy Twy mforffmf ovf 
fOfmf ovifv ^xf*' iiuiiij. 19. 

iXiov ovf ofmf ifrimaoiu 

Callim. |5. «41-0 gm^msf 

tfr Qfmf, Strato 19 ov» 

ofmf ovros fcmymf vAvJ^f. 

» Id« 33. oXtyoxfitm mmof 

. ofmf^ Mimnerm. 4« mmr 

ofmf. Pailad. 54. 
%fotmf» Xiy^vat rovf^if ofOfmf 

ifMt* CaUim. 27. mofi^ 

lev^of. ii, 565. 
ijftiittos -oy ^mfmf* Am- 

>mian. 95« 
if9tfowo%Jm* tt 9ol ^vfiis 

ifMifkmoM, JDioscor. 3« 
ofotfosf i fiios. Pallad. €9, 

fHM fAOt mml tifmffcrmf sttKfOf 
. jiy.fi^y Oiis. SUtilL8^ ov/" , 
. h ifiiff. Autom^d. 9. B N D E X* m ofiifw, (Oin Xifi rdvfiiv Ofi- 
fp ^fik%L CklHm. 7« -« 
u(pif9t9* Crinag. 33* > 

fffifti^^m, P«U8(Lt3a. ' 
Bffffii, Tt/ov Hfwris ovKiTf r«- 

^ov «^.473* n»i fiHt ivS' 
' fMfU ovn offfro* «Jt 706« 

0V^* |yof mftiffttto» Dib$« 

cor. 27, 

•ro|iMi, ftS^r rdvvd/i' IJtfo^i. 
Antip. Sid. loS. r^ l«* 
^ftot f^tyikmf^wfA i^ovow 
/coyor. Muild. 11. 94o. 
rjJv x^^f^^^ \§mif tr 'vit 
ofOfM, mi, 19. 

•»0f* et oroytt«<« ou» o7y tt 
Aiovv^or ofiffffOfMt, AMtip. 
Sid. 107, 

»ro.utii(Xvro;, «v/if. Siumii. 5» 

ifOfMtffris -or ix«^. Dios- 
corid* 11» .0/ tffta^g»' 
PoMdip. 1. wmrgtim ^Hn 
ifOftLmffrorffmf» H. 183/ 

oror* \vfms yxovcrty o<rtf< orof« 

• Phani. 6« orov §ix^f* 
Arcbil. fr. 3i. tftv uSf» 
«or xmrix'^^' Nicarch. 35. 
oVor mfrtfftrmjTor, Pallad. 
47. iynn^riif fifoMtroVf, 
Secand. 9. 

orv^, <r»X#v. Aselepiad. 54. 

• x^^^^t *A*^* orv;iC« etm^w 
ipifof imlAtf» Anyte !• 
iror^f ivrrmt . ois- orv;(;«« 
Aadepiad. 17. Isr' oiicfo. ri>r« itftiftmrt ^nV orvx»^ 
«/'• 3l3. rmxt9 0fvx^f vo* 
oiJ'. 373. rifr ih/xif i( erv- 
X»v «viiyft. ftnfin. 3o. i# 
M«X«!r o'rvx«y« Automed»^ 
3i ir rtnrouf ht «o^v^vf 
orvx«f. lUbiaii. 4..is fco- 

FhiL ined« «- 
of of. LoH. Baia. 3. 
iHfim^f ImoXL 64. 
ifvfiitfs " m niftmts. Meleag. 
• 93. 
i(vitvw9s • M xv/M]i«iX«. Phi-- 

lip. 6« 
i(vn9f/t9i «-•«» tttvntis^ «U*« iigi • 
olvfrif •fifm «rX«rvr J^ortt» 

xfiir. Panl. Sil./6o, 
ifwm * roi rirr fiktimmfif nXff* 

^nfs9. mi. 445. ' 
iivsrmyis - tts armXtnmt^ Aiv«. 

tip. Sid. 17. 
ifvmifosf lelrvs (rectiiia i(y* 

fifi)» Meleag. i. i6. 
iiix»*f* Theocr. 19. 
i(vxo\ot3 itfifffivrnt miAoii 
iirm^m - ott nXios* mi> l59« 
offMir - or« fifiktpfif. Marcell* 

Inscr. 5a. 
«ry. yX^'' vwi notkof oinyr. 

Poaidip. 17. • . 
itrniJm - «7 x*^/ ^^ fimtnTatf* ii. 

338. 
•inrJ)»^ ««r ^vii^ti mtyifis* 

Oeetul. 3. 38S 1 H' J} S X* <tJ. 63a. ' 

?»ri^»y.Strftto.6. . 

imxis •> x^ •««»« ,>;\«*^«. Fiii* 

Agatb* 72. ' •'. . Jb4Wr«» Xmfvm. Maj*c« 

mfwfiff ifino»oy. Anli* 

«phil. 4. mvrifKQv$ %ft\m 

' 9m^9f9ffwfmu Anlip. Sidi 

80. 

««Xt^ifiw -«r, Leon. Tat. 

oir\§(pifqs - 01/f «t/x^Mif. 

.Apollonid. la. iwtff^ofimrns. . «luA Meleag. oWf > v/3f^r. Paul. SiL &.. - «V, 

aa. * LoU. Baw. 3. . 

ifftff^ihros -rw* tfAu^4V^ Si* ifgrmfln ^nv Kvteftios» Plw- 

luonid. 8. ' let. i. 

iitiirMofiUiS. Stnto 65. oirr«H» - ri^y h nm^H, Me- 

Mfi^^oyvyf; .rv nitxfm* Phi- leag. 4. mnrnrmi /miym ii 

' lip. i4. ru CalHm. is. 

iiSifm, nmvrm iltms^ LucilL iirv$m "O/iAivotffu Aenigfiu 5. 

'24. Tlf 'i^ ^vr isslffm* oVviny -f» «»i y«Xo##iir% 

Id. 22. Leonti. 18. 

iwKl^m. i mmi.Kvitfts mn}aetv i^mftii oivms. Macedoii. 33. 

9V¥mv. Melaag. 89. im\U ^jMfl fMirtf oV«f 9«. Si- 

{tv rifm^ Archi» 2. S«X#^ mqnid. 44. tutsfms Ov^^s^ 

f/ksu mfis Hfmrm Xoj^^or. Leon. 'tar. 3o. msriseufof 

Rufin. 23. » rnsit^y k^^o*» r ««; ^-kA^ovo»» inmfnw, Id. 

#v|rvr« «Jl 25. icrmim riv 44* ^if» iffroflns. Gfarist. 

mvrnv ffififsMXov ««X»«ft- Ecphr. 391. 

. /uf »• JuL Diocl. 3« ipmfsvos - 0« «vro^ «0'3'^it» 

imXifris -Vi^ moi^». Ery* inedit, Km!^«r* iitmftvoT^ 

ci. 7. icvrof. «^^260» 

imXtfnmvim -f7if «ff«X#f*Leon. itsmfotpofim •tr, AntiphiL8«, 

Tar. 5<k ixmfo^pifos .dr yyy. «i. 65(i. 

•irXory «J rtrvX^/itiror. Kry- Ofmf^vos. fiOXos x>>omoyffm r»* 

ci. 6». 9«forrMor ffmifsmvm. ^nXiri ifm^v^^ Agath. 

CaUim. 37. srott^irmr99 sl&% iffivtk¥^ Mcleag. 64. ifimfxi*' Rfct«n. ^- • 

iff^^WrXtfMifiv ftniitt.^ if. iftitt m/rfn. Antip. -Sid^ 

•'667^^/iMw«(»F. Pailad.43. - 37. ^ift fAMuts. Ohriat. 

Iff^fF. W. 1 23* ffvm/x^*^* ' Ecphr. 38. ' ' ^ 

Id. ifl5. w fl^f;^;*. M. ifttl^t» -ttf. «V. 175^- 

i35. r/^w.Pattl.SiLdi. iftil^Tifh n«r. AleabiMUa* 

•^«f. mt/u^Iuy «V ifyiiot '•««»• 'X 

a. Iy ;fy»crir. Maccdon.. •V»''f*A**'«*- Antip. Sid. 

32. ; ®^- / 

%.,;y,rt. Philod. 18. . •^'•^•^•'* «-^f^- *h>*»P- 

.>yi. i^^fin^f fi.f Ibni. . ^\ ^ ^^, 5,5^. An- 
XvJ.,. Evcn. 1. ^j^^;^^ 

•^y**. «ftl^i'"'' UiPmifm* if^^x^fit,'EffJis.ii.ia%. 

Mcleag. 67, ri Kinftios ;^,,^^„,. F«jrs*a. 7. '; 

«^^; y«y»;>««i'. Philodcm* ,y,^^^^ . ^^ n««f.Er5^i.^. 

3i. (piUifrmf. ThaU. J^^iH.in «*. 36a.« 

Mil. 4. f^if^ttfi titris. i^,^^,iiirnf -lyr r«fw. ' 

Acli. Gall. a. tiV»<- Agath. ga. 

' Lco Pha. 2. T.^irv* *r/- ^y^.,.^. n, 5,7, 

. X.«f. «^ 56j. iP-ryvx^t. .y<rif;«X..-..vw5'*The«et; 

•^•750- Schol. 3. 

ifylk$t. Philip» S6. ^^ « c7r«f tiftot* Mnaaale. 
ifytofpivrnt. ii.SjS* i5, 

ifyvttffot.^at niftt.Samvn§ 1* if^ti^iAsi^fynfisfai/nfif if^ 
iftyfitttt »^^^ ^oiif* Ni-- B-tiffttt fintfXof» Lcon. 

ciaa 6. Tar. 26. 

ifiyfvfit - ^tyof fttvrtttt X''** of^tts - #.» /lifi^trir w«j^?. ^Xi» 
' fur. lieon. Tar. ^5. ««rf. P«iil.SiL 8.- •rWar. 

.yy» -.* Wf«. AraW. 7. . « J^. 172. r.^^ wosif 

irictttxfTf ifSyovfft ttiXots. *itf. Qncat. 3. wSs ofim >;«i>for9/Mtrw. Xenocr, II. Sftnalrm -#< itlmtM mU^ 

59* «rXww. Baccliyl,.Cr, 11. 

Ststtlo 6H» // «V^?^ virK« S 11.69. ^ff*^^ «^yo.Ara^ 

' yt. «^. 693. rlit if^fit bi. 3. tvvmlmv iif»v fitfitn' 

•vir«^!»i«^.qm hfiietro* fnifos offAji. «^. .Her. a^« 

> liOOlltL' 19. .of^ay I^APN 9fi(».? (ptiiofttiyy Wfot (fiitof 

Marc. Arg.3« •^« roftv» iXxo/uVvn, «V. 3oi^ 

ir«( fiU.Vbilip. 83. Sf/»tt,fiiXot. SUtiih Flac 5. 

ff^^^o». mfStwt MifiMy^ Leon. ApoUonid 26. 

Tar. 65. Tf»;^iy.«<^.,l88. offiki^tn, uanlim irtifi rififiof 

if^Sctt*'. Ti»^. kvfriv. Ni- Sffuotv. ii. 390. xN/c«7oy 

carch. 28« 7f/wi0-oy «/; \tftivot, Jal» 

ofB-^/liof -«V. Antip.Th«5. PolL a. Ztvf A9X0V «^- 

ofB fiyisf. i^ «o/r«# V/C»^ ^<V»t* ir tttXiyti, AJphe* 

Meleag. 91. •r» ttmi^mv. lO. 

. . Id, 73. *vie ^Hf«. Id. 112. offAoiorif » jf^i llfiy^rMft 

. rf ^»y^. Antip. Sid. 26. Thoaet. 2. 

• •ro< ixhtfio^Kfios. Phae- offtasi nmrm y^f. Paliad* 

dim. 4. ^mt n^tio xirfv- io4. offiov cvftfioXot. «/» 

jS^v. Poaidip. do. 455« ytto t* is offMt, 

if^fofiimsp oftts. Meleag» Leon. Tar« 70. iKtv^t* 

j^, TuU. Laur. i. f/v^* Bi&n. i4. y«wy iie 

if^foXi%of ••ff x^^^^^* i^nxtftis tuttftv^ ApoUb'* 

Philip. i8.v . nid. 16. «m tS» fittvfm* 

if(?m*' 9i l^eit 'mft€o iulftm^ {ofiitmv ^ffAW iiot leofiifSm 

Meleag. ai* Pallad. 4;. is^i /u* ks of 

ifttm -n ^fifms oTtds. Cyrtis ft»v tiitu. Meleag. 45. 

.. 2* • irtu i^xi ^i^* Agath» iftti<Potros » «miX«^//. mf. 

84. 173» 

Sfmtot - *• ^mZvm. Paul. SlL ipt^ottiiti - 9f. Pan]» Sil. 7XV 

94% ftt»i. Dioacor. 7. ofvfor -mi wii ^o-xf 1«. Pal« 

ofMf «ifty aifims* DioaccNr* . lad. ai. 

23* af j '^ 'fo^^ A*''* fifor^fffp httv §vrvx^»s ofif. Bac- 
ohyl. a. r6vTo <pv\ufyv' 
fUs o^os, Nicai'cii. 18. 
fiiorov, Ci-inag. 34. m 
Vy» i/do(p^Offiytir iitfiiifaM 
oj»ey. Stat. Atli). 44. 
•^o(pv -lyy Tfffiffoct Lucill. 71* 
i^o^Pfitpiyoi «ov «rvf. Agatlu 

i$o(pn(pi^ot. Agatb. 48. 

§£o(paSm vjftfXovi tfyuytv ots 
ifi(povs* Macedon 3 1 • - «r 
^KXjTf/wy. «J. Byz. i5. 

ifirtii ' vnoLs iXmif/s* Meleag, 
I. 39. 

i^aistovt f $on» SimiD. Oy« 

ifrtiXixcs. Archi. :i6. Agatlu 

^ 73. ^ 

ofrvif ««/ /«^^ fftpottffot, 

Glauc. !•> ofTvytt. Stra- 

to 99. 
igvxrit -T^t yotiiff* Antip. 

Th. 65. 
ig(P»ytif - tif h KfyoiXfji xit- 

fAtvov yngott, DA^iirg. lo. 
ig^wt^m - ua$ f[vtv(xotros. 

I{adrian. 3. -ina^Mf ^«»r. 

«^. 659* *auiftttt vitfov* 

Theocr. 5. -/^«^ /SXi^ 

fittrot. oti* 462. 
ig(piuoi -«er ynfott» Leon* 

Tar. 99. 
i^aifit •if /tlXor v^ov. «i^. 

667« Tvr^it noil og^ottit, 

it* 65 1* iytUarf9U tsmKtt^ t ^ 1& n t. ^ 385 

/Mov. Dioscor. 3. -« ffxv* 
X»* Leon. Tar. 23. y>- 
fvuf ig(potvi 7itf, ii, 200« 

O^^Kvee» - ufitivot yvtov 'uxfitnt, 
rhilip. i3. 

if(pvet7os 'tttnv vvnrtt/ Leo 

Phil. 6. 
if^Pvif xttt ffHirot* mi,5\j» 
i^(pvtrifS9 riXotfot. Leon» 

Tttr. 8. 
ig(pvis - iv v^os, Archil. 1 3* 
of;C«rof « otivrttv, Macedon* 

16. 9retf ofx^^^o^ nvt/u.itv» 

T«. Anytc 9. 
ifX^o/btttt "ovvrtit fivtt' Da^* 

moch. 1* "ifffttGJui ^ti' 

vvffov. Boeth. IL la/. 
ifX^^f^it - 0? itoXvyn^ios» ih 

5211. 

ifXnfff^it» Qn, Maec. 7. Al- 

cae. Mes8. 8. 
ifXnffrns. Lncill. 83. • iv 

ttiitt, Dioscor. 28. ^rit 
' Xvitot. £ryc. s. 
ifXt^fftt* Antomed^S. Sa« 

t}^. Th. 7. 
ifX*^^in* Antiphan. a. 
o^x^^ ' ^i^f nfMfiittv* Herod. 

Inacr. 23. 
epe» - fftts ii twnt. Anyte 1 1» 

i^o Vfyov ?fMfff rfiytftv» 

Antip. Sid 6i« 
tfftn 9 X<r^; Archias 20« 
ifffitiofnett • n^^hovt4 Lu» 

cUi. 8g. 
Bh 386 1 N D E X. oje<. yxtttf off^ifs 099Q9 l^ci 
fiQgtoy, Leon. Tar^ 69« 
■ inoicr^ytn ovS* offov hxvtrtm 
Meleag. 53. ovS* ocov 
(if/ttntZ<r»i. liU 87. offoy 
9ffff09 ffrty/^i» Leoii. Tar. 

70. Xto(pX ^ Ovi^ OffOV lOfiO" 
%MV, Id. 52« Uf4,(p»iitf9 

%ffOvoffffoy virtTFgtivyov «v«y» 
%9y, Paul.Sil. 7« N;^'?aoy 
•/fJX^f. Hedyl. 6. 
iffrdipiop» Nicarch. 5G« 
offriov 'tvv, Serap. II. 391* 
iir' iffx*"^^^ iffTtvvm Dioa- 
corid. 24* r/ f/^nvitis nvfflf 
offt/oy. riato 5. Sosip. 
(Dio8Cor.).3, v f^i^n ifftovw 
oi X«x«»'' Anlip, Th. Sa. 

Jijf xttffo/M^c». Asc]cpi. a 1 • 
ifftfiKivos - >jf ^(pa£Ji» Cri- 

iiag. 44« -oy xk< ly «oo'i 
y yntvof *EgfAyv. Nicacnet. 

^. - ivw wivouimv, Lucill. ^ 

a6. 
ifft£aKiitfffios ' ov noigMfiovm 

Qu. Maec. 8. 
iffTfotuitiSf iofiot, Antipliil. 

offtfoiwov, Antiphil. i4. 
offrf»Koxoovf* Stat. Fl. 5. 
iffrftioygot<Pils - tlsm uf, 6o6* 
offTftoff X'*^'^* mtifToifAtfofp 
, AntiphiU 22. 

Off<PfOkivQfAOLtf oivOVn liUC. 20. ^ iff^vs, Meleag. 46. iff^m» % 

Stralo 55: 
orX/w 'iffovrts teijffffm Pau].' 
^ Sil. 37. 
orofios - 0« 597Xt;/iMiyc!V x^orti- 

Xwy. Aiitim. i.> 167. 
orfvyta •ovfftf ouf/tttrti voofm 

Agath. 38. 
ovarotts "Otvtt B^tff^» Pol* 

lian. 1. 
§vitts f '\vitov fx^* ^^^ ^KiJtvf* 

roftt, Anyte 20. UfOf 

^E^iios. Alphe 9. iv^ii' 

^Avaffrdfftov ntifMffff ovitts 

txtt, Thotnas IL 124. 

Tfoy ovitts tnMfOfMU» tti* 

II*. 18. 
tvJoi -ov V9rf^«^jy9.»/«2k78* 

- {* yvf «of. Agatb. 20. 
. ov^«^ • «Tof ^x fiorgvotfm 

Maccdon. 32. 
ovictrtos - iov f^atffrov, Cri* 

uag. 22. 
ovXof » fftts, Mosch; L 411. 

-or itiittf, Antijp, Sid. ^3. 

fioffTfVXOf* MarC.Arg.2q. 

ovXoy vi(pos ytfivotv, iim 

671. fftXivmv ovXorifn. 

Philod. lO. bftiotxo,f. 

U 3o. 
ovfiytos (rectim ovi^ ttgtos) 

roio^ifmv* Asclepiad. 1 6« 
ovfatftos, U1S ovfotviuv, Marc. 

Arg. 1. 
fvfuvof/tiuiis - xts xX/of . ii. 2211. 5o5« '*tvi (potvUos. 
JVtelrng, j» 4q. 

xwu, Marc. Al'g. l6» 
9u^ti9S -ov fp^iuvit, Dnmoslt^ 

U. 259. 

' Liicill. 1. 

•vt/ff/oikof •> K(. AicliiaA 9* 

9Vct(;i(^oiroi *T« xftyot, Me-* 

len^. 92» 
9Vffi<ri(f>9tr9tu II. 517. 

Eiiod» 2, 

ovftux^f *ip fo/tifiurt(f iovfot* 
TOf. Anh])« Si(l« 27. 

9v^t9<9 i-tvt, Mclcag. 80. 
htKot/iiJ^ov ifjLoL Gatttil. 
1» f«V itovtonoou fc\oos ov- 
/iGf. Lcon. Tar. .^8, I» 
f^wTi ovpio^ Aiilip. Sid. 

53* x«Xd)r rtivots o/ifitf Iv- 
(p^Offi^ift ii, 743« ov^^oir 
/^i/yoi tvps^ fiCoroif, Anlip. 
8id« 85. * lov //ootf irXoor* 
Alphe. 6. iinyflrif§ti ZSfy«4 
a7, 203. 
ov^io'» « M«#y iiitgust Fiiilip» 

40. 
«v^o^ - ot/ fioos, Adndn^ 1« 
^fis ' ot mitlifMVUt. lieO 

PhiL 6* 
PhiL 6. I H n jc. 38? 

6vryr#i^«ftf f;ci^y«» Antlp» 

Sid. io5. 

^ilttyo'j -vf A:*<fof* »i» 580. 
• oi /tif^Vttiy. Agatfa. 7a# 
-o7c ivicmrt. Id. 77« 

0^/Xm. toi«vr«ii x^^^i^ i(pti* ' 
KifAt^u. Crifiag. d8* -Xo'- 
^fvoy rtryo». C«lliti]. 66« 
Po;i}fej. jun. 2. flp<y5o« 
Diogeii. II. 492». 

o(pt\bSi y^Toi JX^fy. Antip. 
8id. 73 irv/ii«r oy n\ff%§tniu 
A<!dae. 5. 

i(P^Vtti>»iTlta<riiffS. ui, ilO. 

i(pfvotis ^tfffftt, *'lXiof. «^L 
Ilcf. 9. oktr^ Uotifjv» 
Antip Tli. 5^ 

b^^v^. a/ioy i^x^tfis o0fvoi 
i/iii^Uv. Antip. Th. 24. 

- ils iitTXbv ifXMTd fcV 
iiPfvos, «J!. 4 1 8. ov^^ «ot/ 
o^^vy ffrtfffOfAtti» ParmeUi 
lo. O^pvy kcti rvtpb¥ kdt* 
rttiraittlf. Liicilh 1 1 9« 
tr^tfiXnv b(Pfvv i(ptXkofAt'* 
ifOf.Leo». T«r. 85. tixfi 
'Tiyor rttvrifv *if¥ O^^vcb rifp 
^iatiu btfato 2t8 fovroii 
i(PfVts bv» ffi^ftolf. 6XtikXO 
H. trvyih i{pfit»\f roifft¥ 
KvfftiS. DioSCor. 3* V9*' 

i(pfifffi ktifAtvbv o?»roy. H* 
' 3ol. Xifivkpttf vtt' i(Pfv* 
fiy« A«cieplad« IX* 49<;># 
fibi 388 1 N O B X« n. Palkd. 5. * - a % wy^nhugu f tpicit. Antip. 

wiyn f iliJv fft, Meleag. 58« 
• iy ry,y iviinat. Alcae. 
Mess. 1^1* m iff oitiTju 
Apollon. 23. H£v(pifiv </- 
vuXlotffi. Archi. lo. irXc^- 
rSv. ii, 128. Innttpf «oV« 
cvCpof tTXt niyof, Antip. 
Sid. 62. -tti^ vnoTaous IV- 
iovov. ii. 419. -«; 9>»- 
J<tf. Apollon. 25* 
ftayis y ivvfi iu,<pot/govs x»- . 
rip^fi. Agath. 93. wayiito 
iovfoiriuv. Id. 63. r^ir Ja- 
ffOfiUfifv ov foimf noiyiioLm 
Id. 73. oiynvgtif wyiitt 
ftuf. PhUip. 22. - ietf fiv* 
^iwf. Thcaet. 1. ^ittsftv» ^ 
gortfiTs. Antip. Sid* 17. 
^A/xu^os • of ffri(pttfOf. Me- 
lcag. 2. iotiif. Id* ly 1. 

Th. 24. ?*« Xiigtotaata. niyKoifoSf yvfi. Meleag. 60. 

ii. 721. 'Of*itgtinf f^fyi- irttyKftiris -ris ftZfMt Kfofi^ 387. 
ixornyosf ifins <5?«^» Mace- 
don. 10. itif ix^^nyos 

ioirwf. ii' 365« iyi rts is 
ix^^y^^' Agath. 6. 

ixiofiLtti " ovfAtfos Xtfivmovs 
nif^ttfots» ApolUnar. 1. 

iXivris. Philodem. 26. 

•xni^^f i^^^^' Apolionid. 4. 

ixl^itt "ierots ifttnof* LucilL 
26. Pallad. 64. i33. 

ox^n» Bian. i4. 

ix^nfif - •' x«f»'* if* 236. 

iXf^i^* T«Jf fitif ifixifOfMt 
•Xt^* ^if*^i* Archi. 23, 
ris iv iiCfAoTffi ^oof Wv^ 
ixfMttrg. Satyr. Th. 4. 

ixvgis - if erotffiv. Leon. 
Tar. 45. 

tif, ifttt iyiXoiorov. Antip< Xtfs inos*. ii* 495. ino. Antip. Sid. 69« iifiyvfos ^oiCiv ifigiffi. He- tsiytni Ufis fVfiipSf. Leon. 

rod. Inscr. i4. Tar. 34. ingos. Crinag. 

i^s 'iffif h rftotrttTs^ ii» 3i. 'ivsignf^os, ifiXtos» 

Philip. 68. -OM iriin. 
Apollonid. 1 5. - ov. Stat. 
Fl. 12« ngvotfrtn, Leon. 
Al. la.^rfnx^^* ii.^if. 
itiyovfos. Stat. Flac« 5. 291 h. (Lectt. 288.) 
oiw^ iitiififfiofm ii» 58 1. . 
i^ttyim . y. Hedyl. 4. (11. 

i4fo<piyos - pir. «^. 90. I N D «! X.. 3g9 

MT^^m. . «^. Byz» i3. m/Jim^ •#/«» wfi^u Eu^ 

miyXfft99Sf ifiWTfiSm Agath. phori. i. 

6i. mulitvffts, 'fMyikn* PaUad* 

^lfTG^ (ubi HQiic Myxv) 7^. •ms9o(pUis. Id. 11 5.^ 

Alex. Aetol»:2. Faiil*Sil. nfsuiiim »9Vfft¥ 'inmm «ff5X«. 

44. Anyte 4. h^ii^ muttinh' 

mml^ttifm - rrtu ir4rr«* Auto- n» 7#»f r fcffx*^''^^ £«f «mr« 

' med. 3. Pallad. 46. 

mi^n. Leon. Alex. la. mmtiov, Strato 5x* Palkd. 

mmbtntiofMu* NicarcL« 4. 37« 

mi^Qs, fMff^iir tT^tt to )r«50^. mmifi » m(fttf9§, Sappbo. 2« 

Nicarch. 4, tticxfirmrtu Christod. £cphr. 4io« 

Pallad. 76. intxfvftrmf, mtutpos •«# xh^^ Diodor. 

Id. 90. ffw^fli ircc3'ff^ 4^;|iff. .l5*. ..> 

Id. i3i. .^9 Xv/f» Xi- ««fJffyffMf^y 9«iX9r<. Theo- 

Xofjrff. ii. 659* cr. 4. , Yivmftit^ Sosip. 

mmlyftWf tv^ixTtv tvtniiff. (Dloacoi:-) !• 

Lcou. Alex. 18. (p^iy^ ««/<^o5ffy. Stat. Athl. 48. 

yov rt fiou Meleag. 11 i. mtuioxtfuJm 'itv ijjtiM^t» Aer 

f fiios, Pallad. loo* mot- iniliail. 1» 

fiifftv iiv, Archi. i4. xv- m^ttiotiifttif S^tf^it» Dioa«* 

fiuy. Agath. 72. mxfyfim <corid. 3^ • « 

^xftuains.Td. 76. ^xfapi' mmtionrifot mft, nmi irjttfff^ 

Xiwf iofxxXiiwf. Id. 93. ( Philip. 4a. .wv 

/SoXi/xrusr/^f. Paul. Sil. 68. ir««^oX^rff<^«. «^. 3oo. 

mi^uf. Id. 10. i:$^os i^fuSf mmiiof^mfis f mKtTfmfnM" 

fiot mmiiftit. Meleag. 103. tAgatiu 3. 

ovxirt rxvrm femiyftti* Phi- mmtionifos • of yiftctf. Phi<- 

lodem. a. Ziifi (pvXxffffig" li|>. 34» \ r.. 

5». LoU. Bass. 1. mttJoTftfiim ^tts fvktmf, Aa- 

mmiyftosf iiffroxin nmfvmfm tomW. 1. fii0ffop\imtuih* 

^ ^Uaio 54. Tfifit^ Strato 64.\ 

mtuiiftof f, ^fmov. Meleag. 3* mmtio(pi>Jm - i6V. Meleag. So^ 

mtttitin • ns cmtiffifMt. ikSyi. • ^«. ' ^eleitc. - n. 527» ^ 

' tins m^xfAbov. ii.i^i. (L 258. edrlapl.) ^ Bigm, 3o, 
mmio(pofim, .«« iif$fMU -Me-» 

kag. 7, 
ff!«c4<« - ffif ir«frr0t( «^A Agaih, 

cill. 7'/, nml^tvt r$vs 
(MT i/iAi. «^, 639. /3/or 
%ul{oviitt iXiTdfts, JV^ace- 
don. 39, «r«r^f /uivff rti 
(ptXifiMLra^ Macedon, 7, 
• ttf iff ffjT^t/J'^ Agatli, 35^ . 
' fKniagji iw»4^o.af^et^ IcL a^, 
fptii^enf ort Ktiifis htttlit^ 
fLty, Piiilpdciii. 19. JKttl' 

*^ « ^^« '^^* ^99* ^o^ v<^^«« 

frekiams* it^ 7^S* 
ptmoj^ios ik Xf'ffn «^<e 5* -/if» 
X«f «. Magii. li 3o4^ 

ypffoChnst. Ecplir. 255, 
^mMlMTits^ jLeoi). Tar. 84. 

I, 189 

r#MA« . m,- dt, 3^7, 
nt^fims . 4^01 fo^/irfr^ Agatl^, 

^t - 
#9K<wyi9f, Xgvffis tgmrps. AQf 

.ii^. Sid, 5, *i9u iifttv9u 
w««T^ - «cr. jQtiui« Biir|>4 3, 

iQme4* >a% » \. . . 'iots/ut^fivs; «J^t^Tl. • 
««tXfttfajf^o^of *c»y. Jf^ 487. 
i«0(XiMOf ^ 0» «lU^d^ , D«lUO^ 

cliar, 3, 

MXattfff^offvvnr Simonid, ffj, 
Ti^oil. Gr IJ.450. 

««Xflt/TTjf - is /lAfXOi Mtll ffKin 

^Mjiinu Lcon. Tar* 20. 

-T«rjf irivTt *'l|»ow wtyt^gi^i 

rt^os. AJarc. Arg. 6.* 
wttXuicrtfs, Lucill, 44. 
wt$A.Kitrrgx , ai ^«f yi/^i««, 

PauL 8il. 9.^ 
ttttkuffr^iTfis n rou nouios gvm 

tcos* Strato 34. 
wctXuirtgov, Calliin, 3l, .rt.^ 

got ivtoxn^i, Sial. Atbl. '46, 

tcuKtti» . ttir vi(jot<7t. Diog, 
Jliacrt. TTiitiXoiixat nid^^ts 
rgttriv, elt, 1 1, tfxeeutv Jrt/. 
A^V 9Fentt,%,»ifffig^9i, (^iu. 

Macc. 1«, (111. 332.) 
tro(X0t/(«v. f»' r<$ ^uvowTo it«i 
ntiXufAfiJf ¥xoi^ i>coJi, 4, 
iravTflt To? ^*y 9»\ift,jfctf 
^vuivo/uMt, Paiir. iJil, 38, 

XnYf^ifot M^ Atttip, 
Sid, 6|, 

mMr - #(( iU^Xm, Diotim* 5^ I N D B :}(• 3gr 

^ttXl^yx^ettfifos • ois itoffL Sim- Gem. 8. o/c/vf ie«< /Sutov, 

mi, Oy. Leon.Tar. 83. 

ffa\ifitfio\iti -ij* xivTf*. itmktovfoipifoSf ^f/y«/. Au- 

Agatb. 3. tipbil. 4. ' 

frKXtf^ffXMyv^ - iof Mfuififfov. iru\t}^o3rtos • lov xt;|i*« vttvtfiu 

Antip. Sid. 33. Lucian. 3o. 

itotXifAnXvrof f nn^piv, DIos- froe^oexjf - aXs avvvf^fi^vos» ifi 

cor. 30j 552. 

stotklfAttovs f 9rttxt* Melcag.% fr«;^fft/xof •<!» orTv^ffV. Agathl 5. nis^m -wv (fofv Dioscbr. i4. 
nrtg» ifuV^i xotr 9<^os« 
Jul. Arg. 25. -ffiy iovott,s* 
'ii.' Uen 8. ffrt^vov i?r«X- 
XffTo. Marc, Arg. i3,' 
- o/iltyotv xgailuv. Mcleng, 
97. i vtirfi ffrflcii^ffTiCf ttiro^" 
fAurtns, Agalb* 68. 3o. 
st»Xl/A9tfvtos •roiffi io^oTa»» 

Crinag. 20. 
ffuXi90iv(is 'ios U tttgimitifS^ 

Theaet .Schol. 4* 
fcotkivitvnros ^rov ivifxnf 

iarg^rif» II. 520. -Tff 5i** 

Xccffff». Antiphil.' 32. r d — 

ittiKtvi^ofj^ln. - Meleag, 8i, «^^Vo^ ^i? 3;i\i:f$ovi ituXi^ ' 

Phani. 6. .**''^- ^^'- ^^^» 

nUvooaos -ok ♦«^f «;^ «Foe- ,; . \ . 

-oy uvctitvtvffour^. JiiUtolui. ^^ ' ^, 

- <» ' ■ ri opvif, Alpho. 12, 

3. -off iov Xfo^V ffvj>«TO V i' , «„f .k . 

^lr^o,. Incd. rx*, ttuXl^ ttccy.,Zct.tXttoc , Pc.^^. c*J. 279. 

MflffOf ifAUff^kn^. btat. «,.,.//-' 

wu^fituxos. Pliilip. 4d. 

iT(/ty.u,};rsiO» » ^'ffwy yt/|^. Me- 

lcag. 102. . 
stttf4u.nruff • T0^# **<??. u^» 

191. 
ftiuitav. Mnasalc. 3. Alh]. i5 
sfitXif^fQ(po^f9 ^f/yi«f.Ali- 

tiphih 4. 
tfaXiyrofOS "W riio9. Ma- 

rian. i». nu\ivrf09fos -oy i/yToc W<*. ^oc.u^rorv*?;. Leon. Tar. '7. 

tsufjt(piyos ^ fjtZs, AntipuiU ** «7. 455. 

ituXtov^ps 9 ftbXvffriXtxos» 

Zon. 5. T^nx^ I^Xw- Tull. 22. -oy uff^fAu/vuv» Paul. 
Sil. 1 8. -yt fjtZfjit* ui, 273« 3W ' 

Mesonied a, 
meLfi,^mis - is atifMtm Iiiedit. 

Panl. Sil. 74. 5o. •«yrf 
m$^i£u Ardii. ai» 

Adrian» i. yyov Xf^^^^ 

189. 
m»fik(p^ff€rts , criiriSm Bac- 

chyl fr. i. 
mufAipogfiivm ChristQdor. 3. 
§sif^9^g9f 'f h ifAidi» Theo- 

dorid. i8« 
mifA(pv\as • y naitmf h nt^ 

TMyti. Meleag. 39. 
ra^^Mvof ««y «iPO aro/(tiir»y, 

Apollonid. 33. • 01« X'f 0^/* 

Antip, l^li. 37. 
mttfiijfnfth riicfy. Lndll. 88. 
mmfuyftif mhs ro/oio* Paill. 

Sil. 45. /iM/fy^. Id. 78, 

-i» ««y^oy Id. 1* 
mu9etf£vm9Sf fiHfifAfif* Me- 

leag. 1 13. 
myauyXjyoi^ • yffvr* «Sfiroy. »^. 

By». 33. 
imr«/oXo« « Xi» ^ff «. Ar- 

chias 7. 
mmfml9x^96 •rnv rif^n^ 

Meleag. 11 5. 
0m9mH9f^ miprmf i ^O^/ft 

CaUim, i4. 
mmrmTJmmfm Antip. Tb« 4d« I « D S X. myiiXif^yf - tf fm9f. CaHim. 

48. - U, fA9f(piy, Jul. Aeg. 

3, 38 , 
mmvifAfA9fotm Probl. ar. i8« 
mmvm9iitf/L9f -^oy nviofm mi^ 

Byz. i4. 
mmvami/mmvm TI« 5 1 8. 
mmvi^orfAOf - ^oVnro^. JoaiUQU 

, Barb. 8, 
muvifiarof ^rtm ii. 687. 
mmtmr ftxis - K^f ff,vfifM$m Jal« 

Aeg. 63. 
mmyi(p^ir9s "roy V/wtif. An-' 

tip. S|d. ^o. 
mmvi(pvKroSf fifoxofm Paul. 

Sil. 72. 
friiy«wfiof> ^vr/r. Paul. Sil. 

10. 
mmvimiUriiSm ii 60 8« 
mmyimfAirufn ii. 386. Xfoyot. 

Simon. i5. «7. 375^. 

(Lectt. 38i$.) Kmtfism Po- 

aidip. i3. dWnf Leon. 

Tar. 53. 
mmvio^nif -hs mf4,fA0fOf «l^ 

yKnf, ii. 495. 
mmvififAi. Nicarch. 3. 
mmyitffAtof vior myfify» Jn1« 

Aeg, IL 5io. 
mioiilimos0 9iXmfMs. Pallad. 

i46. -ov hfyivtmi Wyoofc 

luedit» 
auiyJ^ovXof. Rnfin. 34, 
mmfiv^i^f $fi(Pmvm Nicaeo. 5, 

r/f€ ifoipofnf nvf/mrmf » ** ^" ■ "^ 393 

.Leon* Tar. 90« ffntytth . of ^f?, Eryci. 7. 5^»i»yvx«, 

otJ^^r». Marc. Arg. 53. Strato 68. 

^ifitofoSf. tJaat. Baccliyl. nwiivgros» Meleag, log. 

fr* 1. nmfOf^oUosm Jul. Aeg. 5i« 

wwtUtXof. CrinaA 8. -X» Jnli^n* Antic. 1, Agath. 

' jftVfMtTU^ a. 565, 72. 

wmvtXti^i^s f ycvi^Xv* Stat* wotvofibiptuos •^Z^vi, Sini|||^' 

Atbl. 4. nid. 5o. 

mttvtnfigmros • r«y «TSo^ l3i(oyr«. Myo^rX/y , itrttxS'* Pole- 

aJ" 725. mo 1« 

muwtffhuoiros. Gaetul. 8« . nttfovgyps , httl^ Pallad^ 

mtuftnog^vtos* Leon. Tar, i. 11 5, * 

mokvhntgos -09 t/^m. Mqa- miv9nomos -«roy OiU/iMi ^ixff. 

aalc. 11. Jul. Aeg. 48.^ 

mutoivons • ov »}fir$9 (ubi miraofos 9 ^Ofittifos. it, 356. 

nunc rav Ijrrovoy.) Antip. y mdyaofos. ii.jlj^ iwif^ 

Sid 88. xf* Antip* Sid. 27. -09 

mct»mu4gios. Hed jl. . 7 . ( i^.) ttiftt, Leo Pbil, 3. mfyXnf. 

Mnaaolc. 9. PamphiL i. ii> ^97. 

mivfifAos Gallim. i3. mivffm^ff/tos - f$cs oamfttt. 

mtk¥^iXxTtifm f v/tr^/. Simo* Zon. 3. 

. nid 54. . mt^vavi^ . Itf attfff^os xififimm 

mmy^n^is. Antip. Tb. 4o. Xt . Nicomed. II. ^85. 

mtsTPvx*^» - ifftts. Paul« Sil, mmtrofiliist «x^wy* Tbeodo- . 

4i. rid. 10. 
mttyyvxt^s ' in* ftogifiTf* Fosi" ' mitro^i, Meleag. i. 4/. 

dip. 17, -Ar^i mot^Urfttis* 9tt¥ro7os »oitf Kv^iftitt. An« 

Panl. Si). 9. tip. Tb. 3. - ns voVov. et^. 

mttffvxiu xi/Mv noH mtttf^s ,^9^* '^h Kvfff «Jlt. Mace-* 

noifttft mttvwxiiot* Dioa* - don. 4« -o/y cxkf^^** 

cor. a4. -Joiy K«/M«roif. Id* a^* .-o^0'«y . «(ifr«4f« . 

Sat. Tbjr. 7. (ptXttyfimfw Antip. Tb. 35. , 

oifusrm, ii. 525* ismrroinnos "iv itif^ yovottt* 

mivvvx^s. Paul. Sil. i3. «V. i6o* 

Agatb. 9« im miwvx^^ mmn^ngir^ff* it^ i6g« 394 I N D X X, ifetvtoXtyoxfivior» Dioscor, 
3a. 

itivfo\u,oi f ifiyKTf, ii. 4 1 3. 

-•if ;^*fff/. Agath. i4. 
icm,vroit9L^it ' li xov^tis tttaxtoi. 

Sl.ttill. 3. 
iMr^oipoi , y«e. Meleag. 1 09. 
feavxffcfi^oxos» ««^. Byz. i5» 

neLVvntv^flf 'iet fi»fAO¥. ii, 

^ufvici^fTOires 9 ifX^^' i^» 

596. ' ^ 
Mpvtrrirtef - ttjv /n»^vfflfjy, 

il jxSh. (Leotl. 3o4.) 
fetHhfi^Knt 9 rifAfios. Bian. 18. 

-Xv /u^t/j>«. Phillp. 53. 
ieH¥taipitiS 'tffffuv &Vcii. 9. 
woiefAUi. texvB' %cet xjyy ^mts 

'intTtif^fd^*: licon, Tar. 

iftijftri^os V ^ f/^v^fjtxth ii% 

W»nTotlv9i ' ftt 4fVxi *OV£atVittf 
ir^ttifois^ a^ 664. "^v is 

fifAw Hk^s, Diodor. 8. ' 

• evfftt, if, Her. 21. A«. 

r9vs x^^^f Antip. Sid. 

43. '^vtte 'ittifu ^^«jjy, 

Artenio %, 
niitvfes -y* Kf^; Antip. 

Th. i3. 
trocfxputYtt - /SJyra - vi/utovs. 

Tymn. 4. 
nt$fetfii:i^et» if>.ffy h «r«fie- ISilLtif/ PallacT. 27. ir 
vtufufii^jj nXittv, AlltO- 
thvd. if. (IH. 33i.) 
trufufiXi^ . ft>fff f i(p^u\fAUm 
Autoinecl. 9. ' 

ItUfUfivu 'eTUi ^bfUKU XUi 
iu^VtlVm LucilU 11 4. . 

fSUfiyu 'tis rftfiov. ii. j55^ 

'ttv ti^i 5/X«. Philoi 

23. 
nufuiutofjtui. ro7s isufuiuifftt' 

ro Ug^fftis, Siuiini. 5. (IL 

525.) 
nugutiUvvut, rts f/tot ZtfvoCpU 

Xuv nufiittitv, Meleag. 

«4. 
nuffiio(os •ev vfibot. Pallad, 
^ 56, ' ev KUi uxiffTov, Id, 

48. '-«. Lucill. 119, 
teufui^vffffu 'tifuK^wnrtfV' 

yav. Agafli. 85. 
ffUfUi^ufftSm ffv ii novov xui 

rtZre nufu^uffts. Ag alh. ' 

'6f 'iiv ifuiTotv. Stat. 

Athl. 49. 
teufUKotruS-vifftiu, Diosco- 
'rfd.' 19. 

rU^UKUTUTi^lfftt - tKUT^tTe 

W/Jlt Xp'^''^' ii' 688. 
iru^xx}sXiU « avGojuLUi. llu- 

Cn. 31. 
nu^9tK%4fraio »TOfUf 'uvifUf, 

-Apollonid. 1 1. 
jTflejXxX/vw • xXtvus eZuSm 

Agalh:4$. •. ' . I N B X. 395 

' u\jiifs. ii.nSS. PaTil.8il. 5i. 

nmf^^tA^m "^tt rmx?! ^irsm» wa^9ini<pm " iirot^Ptv, > Stat. 

«^.58. Strato 87 • Atlil. 3:^ 

flroe^cixovM, ^«^«xj/ictfMr Ru-* W^mnifi^itm * fti/iAfprr»t . rif 

fitu i8« ' H V9^- Ammiaiii. fi6. r/ 

ffmfmnrUtos ^tov xt//iem' «// /mi ^mf nifrmt icmfmteifAnt** 

417. ^ T*M. PoUad, 3. 

nmfmnrtot • MV frtftmmmfm' mmfmnTJioiof ^ xwAtf mtttf. 

Agath 28. «7. 4G8. 

irmftOJyofnLmt^ mmf iXtmt^ mm^ • ftmfmnifrtts •' loy tf jr,4i6i, Gac^^* 

ftUimro PallacL <I0. tul. 6« > 

mfii3^«^tfa^« ff ri mmfmlKma* femfmnv^tm, Cer^ah-l. 

fftt n^9s ft^^flf, flUl 629. mmfxftyim - (vtff#f ^ mf0ifats. 
mmfmTKn^ai' 'ttot f^Uts^ RmUii. ^8. 

Agfttii.. 36. fsmfmflmrm •rifA$ftf. Pttllad»'^ 
mifmXos - oy mftjmitfo^f^ 46, i33« 

Mcleag. 1. 20, ftmfmfnm^m. LnetH, 3o, 

mmfm/mtJfiojmmi - ro ^ifXirv, nmfm^lnrm - l^mvm^ Agatlj» 

jLcon, Aiex. 39«' Noas. 97, * 

12, Arcliin* t5, «y, &63t' irmfmffn/mq^ 'ft,m fi/^mrm^ Cr- 
«r#j42^lbkO(. Ili. 3ag« real. 2. 

mmfttlmi^ff^ SffF#v, Me^l^aif." ismfmm/x^ ^ovrts, mi* :?3'i, 
• m. gW5*. Addac 5. 4^ 366, 

Xfm riy mr^ ftmotf mmfm^ nmfm^fm ^o/mh^ifi^ StatylJ, 
.fiU^tm. Satyr. Tby, 4, Flac, la, 

mmfmvij^Qfikmt, ri «Xfvr r5f£ mmfmrmits -fij mj§myims, ii. 

nl^ns. Iieon, Tar 12. ^fy^ 5()b, 

ifirfrm xif^^ srmfmf^Xf^ mmfmrm^cm, rif nmfmrmiifM* 

Ttf#* X^f^** M«ri«ll« 2, roi' fcfis (T^ \tytfff4,if t/;m% 

lemomfiftiiis^ ii, 6<)4, * Posidip. 2. 

ic»gxfr(:^m •ovri \oorftjf^ wmf oir f ix^ -^f^i^^^ Mseo9n 

j LcoTiti, l5, . ff/y. Posfdip.- i*. 

nmfmii^ * /fTli^ rmfou It^OfU t^mfmrfi^M - 4«f«rijr J mf/ki(Hu * 
. T**r, Ci/v ^ l^Oti. Ter, 67, 396 1 M D. 1 X» wmfmffxiiBh Lnclll. 44« 

348. 
irkfavx^9t9t - /y (pmfkrgn, ii. 

269, 
mf «^if 9imu« Marc«Arg. 17. 
mmftyyvtim -y«Mi» Agalh. 44* 

Scoli. 4. itagdkfftp. Stat. 
; Athl. a3. 

mmftUiMfM 'ivf* Callim. 6» 
mufnfimivm* Antisti. 3« ' 
mmftKreivm. rtiv ifmynmlaiv 

irevXv wmgiitrmdiif» Agath. 

54. 
mmfWfifFrm " mifiifmvro %$• 

iDa^. Marcell. Jnacr, aj. 
migiftXim "imp. Stat. Athl. 

58. 
mmf9£yo9 » ygmipit ^imt» Leo 

PhU. 4. 
mmfigKm * vrtrt siifMi. Calliin« 

4i. «iTtty. «^. ao4. 44o* 

753. 
mmfigx^fuM -fiTM ff9A*«« Cal* 

lim. 4i. 5j. 
miftros • roa ftAX»9$* Sosip. 

(Dioscor.) 2. 
itif9vy$^ J^iXtm» lon Chi. a. 
mttfixm* If y« r/ /K01 iroi^/- 

Xtif* Marc. Arg. 9. «»;^y- 

Xmi ir«f i^C^i^^''' ifitoifittiiiiv 

ittiXmwmf wSXou Strato 

77« '^orrm x^itif. Id. 4a. 

«•ura 4r#yrf»« PliUodeiti. lOc tutfiitts mfm^fkmftm^ 
LaciU. 29. ifmfiitff^tu 
. fMtffvflnv. Calliui. aa. 

ttifnfios •« x^i^^f^^'^*^* ^* 
. 353. 

nmftiyofim -^iti. Arabi* 7. 
nrnfiyofos . • ^M tttkiytim^ 

Agath. a3. 
tSMftih, fiiargvxw ifn^i mttm 

fv,im. Anyte 10. 
mmfi>4i - /»« «KiJMw. Stra* 

to 70. 
mmfpotTrtSf X'tC^^* Apollo- 
. nid. a6. 
mmffiiftos^tni tonimm» Antip. 

Th. 70. (Lectt. i55.) 
mmfiofosf tiov* Archil. fr, i5« 
irmfB^tytmy. Antip* Sid. 36, 
nmfdittos* Marc. Arg. 3o. 

• /w9 }Ji(pvfm tei^uf. H«* 
dyl. 1. x^fS^* Niciaa a. 

• iovs xtif'^*^' Pl^ilod^ i5. 
mmfl^ivoSf fiUrfti» iL 691« 
mmf^tfixfms - «rci Kfimovm 

Meleag« i. 19* 
mmfitffiti -yv «ffvy tX«x«i'« 

Dioscor. a8. 
4r«»f<d't/w '^vfftt ofwts. T}iy-* 

mocK II. aSg. 
mmplitrmfuu. 99 /mw« nmfmitrS. 

Melcag. 4i. -frr«yi«lvotf 

/xtiifov. Jul. Aeg. 5. 
mmfiff^fMm» Ccrcal. i. 
mtkftcifi • Mi^rftf ' ko fvifaiTs 

htrtms. Archimtd^ i« t 1 R D B X. 39r Sxfiov. Leon. Tar. 69, ' 
tettgiTrlhot, Leon, Tar. 78. 
nmpitntf nh^ot, Alcae. 

Mess. 21. -r<y vvfiipimv 

intovtt rirrryx, mt. 4 i 6. 
ftmfotott ip fimfoiif, Ascle- 

piad. 28. fiifrm r^f icmp» 

io9. Antiocli. 1. if itmgi' 

toit letXmytvt, Qn. Maec. 

7, -Jovf «Xfr«y. Pro- 

Uem. ar* 34» 
timgoinl^m, rjf J«: ttm^mhmr; 

Antip. Th.^9« roitf mmf/ki 

mmfifx/ffmro* mt. a36. 
migomot f ttKut99u Meleag* 

ia8» fff 9t lemfotKOf ivxi 

ffv^tifm, Id« 5a« 
ftmfoifotf mffir^s. mi* aag^. 

(HL 333*) 
lemfofnciot, Tymn* a* 
itmfoierOfuu ••4vrcM. Mar- 

celli Inscr. 66. 
mmfofi^m -«y* Ammian» i4« 
iemfox>J^»» '01/tfo. Agalh. 7 7. 
mmf(pti9h *- «y« Macedon. 39« 
temf<pifOfMttf imo ffov* Mai*c. 

Arg. 17. 

lemfm^m •mffmfcevoe Zyy« //<" 

y<oy. Arabi. 5« 
temfmfffm •eipfftfJii^vmt.Vhi" 

llp. 9. 
temfm fttrrity Ilay* Apollouid. 

10. ffeifmfot .# /SXiir«. Strato 
4i. 

temffffm\is ^if ififio\/m. mi. 
176. 

M0>tf« •«« ^mffMLmm. Mace- 
don. 6. ' ' 

lemormtf yv/w^c3b« «yir«Tffr0 
XmfMemii. Ined* l^errpM/icaf 
«o^9ff l<r« lemffrmtot, mi. !!• 
temormios Sftft ytvffmftifffm 

. mi. 7iob, (Lcclt. 3o3.) 
ir^o femffrmloe iifHfft* 
Agatb. 3l* teoTt ffrtiermv 

. teetffrmim. Hegeaip. !• «•?• 
fftu Xfv^^^^ v)ro fr«^«J«* 
M3T0 1. ff/«oy« «y« .««• 
OT«J« ^9x«y. «^. 611. B^ ^ 
Xmfituf twl lettffrmffif. An- 
tiplian. 9. 

lemffToty mfouittt. Antip.Sidj ' 

98. temffrm fuf/t^fntieoff 
tefoiirTf. Dioacor. 7. mtvm 
mmt (piyyot iitfioixw» 
itmfi 4r«^{». Meleag. laS. 
1« lemffrSf xml ^mXifUtfm 
mi. 700. oJ^ iiri ^^ovf 
iyiytrt. Agath. 94. 

leiffx»* oTim tett^if Mttn 
Mcleag. 4i. oT Hifmf^ 
ttfoff^t ir«5«y ljM«5fff. Id. 
42. ne n leiJm. Id. l6«^ ^ 
r/ fr«5«. Antipbil. a* So 
xff «'«5|» r«/ fffffffy. mti 
267. fffri fr«5oiff».GIycon« 
IL 378. f«9 T# i|^yy 398 t N 

cct^l/s, Lolh B«1$A« 22« wi' 
irov^ois oT ljp«/<ef. Cri- 

iexT»yiu • tuerap SXrt. Atitip. 
c>id. 67. *Yw HVfinfiaX»» 
Agatb. 42. 

4r»ro(yof 9 trMK^My* Diotim. 9, 
* it(^im, Ardiias 18. X'**^ 
forviciis HforoiXuf» Meleaga 
t^O. ifitvtictf irotreiytf. Leon« 
Tar, 65. to» ortporimHit 
Antip. Sid« 98. lUtriyoif 
dvririipwf. Agatll. 68. 

«ottiu^ Joof iit^ ifAxi\m>^ 

• ScdlL a2. (ffvoiy^ eo* 
(fU< Ko^ol itottK. Meleag. 
*7;. nutMit *oX»V« Dio- 
M}'S. 3« 4fttrio¥tti KK^XOI^ 
']uhX*v- Agalli. 24*. »»T«i 
ininw i^kis, Isidor. 3« 
%s iofumau ttix'*' Poin- 
pe )• jun. 1 • x'f^^i^^ ^^^ 
iititiiffots oiovs, Grinag. 
3o« 

wotTfiKos «^iXo^Ltician. 5o# 
.Ko» «Xtvro». 1(1. 3o. 1« 
rSv ismtfftHuf, liUcill. 17« 

mirfiOSf HOtfotrU* i^t 2138« 

^ ti itHrfiot, «^« 198* 9gu* 

Tftot y^iiftv, ii, 698« 

9mif§iUt -09 oX^«y. «V, 68o« 
• «II ii^Xiof.ii, J9l« 

mttiffotitit» Antip. Sid. 47« 

srm(pki^ot - evt« ^t^ov mTkfMtU 
Arciiiaa 3o. nix^f^ .0XiyfitHros» ii, 4/f5. 

»«;(<!;>« 'vi,u9vOs rdl^ir Jii«ti 
•Xttywf, AlcJeag. 120, 

scmx^fi f*-ir iffxvnP , flitt 
tsotxttoiv^ Rofln. 4« . 

*t^X^FX^'*^f' Biaiior. 2» 

vettx^^f* PalJad. iS2, 

ntiioi, tagti (Tt niinetv fcv//* 
/yvos, Anacre. 82. ttx^ii 
X«tXHtittt ixiinfft¥ iiei 
t(Pffxyiiot fftiftiis, Cllri st« 
EcpJir. 3i. ivfivifi^ irXoy 
wtiff^ttf,* liidof 4. ^oii 
ii/tffi fctin^ijs, Agatli. 56i 
roy ^f x^^''f »»f' leivrot 
vrtiiinotro, Bian. 2 istitt^ 
ivifjtbos vjrvu, PlatO 29. 
.>oy W«^. PlHjip. 714 

«fiJyr - jyy -Xa^i^dt/fi-a. fc^. 470, 

ntifftis, AeiiHli* 9. 

nti/ov*itt ^tioVTot, /fabi. 1* 
• /off «Xmo?/. «/. 628« 

ntioHo/tifs, ffixvis. PhiJip. ajo. 
«i^ok^ SxvfOio Diodor. 6« 
Xfi/u^or. MaHau. 3* 
Tfityfyfis. ii. 48;. K^m^. » 

ii. 596. Ji' $itfir9t$ 
niiov, ii, 176« 
ntiifMx^s, Bian. ined« 
«^^o«> trjyov. Macedon. 22:»; 
)tinns. Marian* 4. /uixf'^ 
«r/^v^. Slrato 18. rjff iri« 
^vf r« MXf M. Leon. Tar* 
dO« ^tu irtf/ff(pvff094 Id«5« 
1^/4"« /6iXt4. Aicjii; l8« 9t{ofi9triw -TfiV (nbi iiiiiic 
injioficertiv.) AiitipliiL 45« 
(LeclU 173.) 

WM^^ifos 9 KOffl. Melcag. 80« 
mXdiYovs. Parnicfi«r ^. 

mt^i^ f iffi imiyov tiotxij4jyot» 
Archias 5« 

fctt^iftmv "Ovot x^^Xnof Xvfforjf^ 
Ciirist* Ecpbr. 12. arf»* 
TOf ifis wtt^i f/ioy» fiovX^u 
* ld« a42. 

irff/%. wet^tv if vXi(«y« Ma- 
cedon* 27. 

mti^», ov KtiiQvt tyyirtti tt9^» 
pliif, Aiitip, Sid. 2. ttti'» 
S^ovs fjiv it^oi^ Mclcag. 
92. ntil (ptXint uy^tti» 
Aaclepiad. 7. yo^^tf>M flrv^- 
tiy iyciflfas. Cliriat Ecphn 
25, ruy fxtfinmf ntt^tu» 
\ Antip, Sid. 69« 

ntimXits ' 9 Xttvxttyltf, Agatli, 
53. 'iov (pigvyosm. Alcac. 
Meaa* 8. 'iovs niyetuois» 
Lucill. aj* 

fttiyei» T it», Lucill. 47* • liy* 
\ii. I02. 

arff/yjy -9f f/^tyiXiis* LucJl]* 

Kt7^6t. Tti lego nelf%t. Strato 
90. •tty t^ov7Bi nimy» 
«7. 44. 

«TfijNt^tt. ri nttget^tis roy Xi- 
^oy. Strato 55. ri nfi^d' I H D B X. 39^ 

^ttt XtvHoy titty hooumoi^ 
di, Go* Tiyir X**i'^ ntlfet' 
cety, 060. 339« 

ntTgetgm iv aol xett ^uTis ntU 
fttrtt xatt d^etyetrov, ^lcleag. 
UJ» yixnt hytoTfft ntt£eiret, 
Archil. fr. ^2* yei/tioy nti'^ 
fetret novfCffivu^. J .con. 
Tar, 7. fMtKftis fii^rns 
litty* Fhalaec, 4. fAtrpTt 
nofffAoy xxl nti^tiru yetitis. 
PaDad. 91. ntVgetret niff" 
fitov» ii, 685. 

ntt^etris, Nicarcli* i4. 

ntit/uet .r» Xvffeifitiyoit. Al-* 
f he. 6. ti ntifffietrtt x^S' 
ffos fxtt» Antip. Th« 5i« 

nixu, iWtity l^tifmt. £iw 
phor. j. uifitett ms mni 
^oifi^ niimro. Theo^ 
dor, 5. 

mXmyTrit ^tittt >afff^«-Me- 
]t'ag. 8o. 

niXmyot f p^f/^ipioy nmfMu 
Meleag. 67. nmitmf h «#« 

■ Xiytt. Meleag. ^a^. ntXti' 
ytffffif mf»,(pmffifit itXfiif^t* 
i:hiislod Ecphr. 349. 

ntXm^m* ti ini nmf^ifittnt 
nfXifftit Xixot* Agath« 3« 

niXt^gof 'fm toii. Antip* 
Th.io. ' 

niXeim -fti ttiXmim Antip^ 
Sid 92. 

ntXtxim 'ifffmt, Animian. 19« 40O 

Macedon. 3. fihs 9vfu$s. 
Paul. SiL 71. 
itiXtos. ix litXiav iig$ff*wfittf. 
Posidip. 17. 

. X©«. «^. 7 1 7« - Xovo'«. «J^» 

5 18. -^tiv, «#. 499. 
iCt\»gios 'to¥ MTiiPos, Dori- 

eus. II. 65. Ijpyov. «/• 

Byz. i5. 
itSXugos '09 aiXfMt. Arclii- 

ineL t. 
frl^iTM. oAiyu«r« *y2fc^f IVfA*^ 

xMTff irXo'«i'. Comet. 1. 

'Kotiifm iiimuru %ifA^%s. 

ii. 699. 
iro^oryf.Leou.Tar. i3. Ar- 

cesil. 2. Pers. 3. 

PauL SiL 83. 
srhJtfAosf iyytXifi. Apollo- 

nid. 37* 
ie9f^.-h it9¥ip oioyif^fiiWmuU 

SiL 38. - 9IV tHtMtiTo. An- 

tip. Th. a. 
wixp« -5* oXiyvf off /nr^ Zo- 

nai 2. 
irlyr«5Xoj. Lucill, 44. 
«IrrofiX^of -o<r ixfittts if 

iZv. PauL SiL 47. . 
fti9Ti^§9tyos - oy iiroffntiiit 

eruipvXiis» Leou. Tar. i3. 
mnrit - iiJii ^roB^vXjf . Gaer t i9 s a(« tul. 3. /«tf^ifv nXiigifftLim 

ii, 662. 
sitvriartxos f uttrigti, Pal- 

lad. 42. 
fftvrttipviis •tts owxts». PLi- 

lip. 67. 
trtvrtrgttt^u •ifitvos* LucilL 

11. 
ntvrigyvios. Lucill. 7 1 . 
fttntkivtt 'VOfAtvti ffvxx, Pal«* 

lad. 21. Tgttvfiet ittftttf^ 

5cf. Meleag 65. 
fc/iettvos -wv fiorgvwf fSyttm 

Epigon. 1. 
wiiPttgos, Oncst. 1. wuTs (pt^ 

X/ovri. StraCo 8. -^it tivm 

xtt. Id. 27. 
sriflrXof - u fittfrrtt, Procl. 5» 

^iffxtXu. ii. 343. 
ftifsttv "Ovuv itrruxi^^ ^^^f" 

tfiv. BacchyL 20. 
ftiftts. oTs ftiftts ov¥ ititts» 

Aniipbil. 36. Lucil]. 56. 

if^xi^ 01 Xvftnnf x«< feiftis 

hitiffttrt, ii. 5 19. Tv- 

dvos tis ffifttrum Archias 

3o. , fttfirmv ifjtipoTigttf 

ytis. Crinag. 18. grr^Krf^- 

wiv iiots» ThalLMiles. i» 
fngitt. Problcm. ar. 19. w- 

fAtt tttfS Kvytfftios. Meleag. 

19. irtffiH aifittrtt fiiXii. 

ii. 2. itivrts ftttvrottt ««• 

fSffiv is Kotntt, Archias3i. 

fttfis ftiXttyos^ Daiuage^ fimf* Agatil. ' 5Ck %T9t9 
*lLxifmru m§fiiapu Id. 70* 

vo/u.i>Mmf^ Simm. Rb» 4. 

Agatlu.Sd. .! 
mfim^s * «r ^KmmefMivm 

FhfloileDi. dJ« 
mftmfAifMf 9/fMy.*Lii€ill.37« 
nt^Mmm* ^vv(ftm ttafltt^m 

rtrmfrmlif n^fA^ F^** 

lad. 109* 
nMfifii^* frtf$fiifi>jffitm 

KffffUfit fitt^w, JLuoian. 

letfifiXtMrOfm Meleag. 63« 

Autouied, .)• Stral, 55» 

rrw »«(3^«r. Autip. Sid. 

5o* 
ittfifikiirm *ie^tu itmff»» Pla« 

10 3. 
istfiffknr$t *rm iro^wy ««/- 

JW^ Meleag. 17. (rectius 

nvftfiXnrovs^ 
ttsfifiutos. if. 649« 717« 

(Pifip M '^l^mht. mi. 584. 

l^tfnmtpiisi ntfifiwrt. Apoi* 

loiiid, d. riyV sssfifimros 

fti^uf^lKiw» £yen« i4. 
fS9ftyfi(pss^ V T^ 9<Xt<> jTf^/- 

yfmifQt, ^olemo a* 
ntfJiitos f wftbitts. Stat. 

Athl. 58. .«» 4^/Npr. 

Strato 8& SfMftH^HOfktU * itffW . «#. 

a48. 
ssfitnft^^s -TW^ Kiisfiin. if^ 

ytsffins. Paul. Sil. 1« ..- 
sfSfAtim • isfttff^t istkiyfutrts 

Xmims. Dioscor. 38« 
sstftiisis Am mifrw. mi, 1:^8, 
ntfiifofxos • 9S Hx^os mssiyKifS. 

Secuiid. a. 

nsfiifQf^is - «7or fitlrfits^ 

Philodem. 18. 
sntftttl^s-f iiisn, Ei;atoatI^.. 
. Cyr. a. , 
sssfitfyos -ym yivsi ffmftfnm^ 

TtKuv. Antipbau. 5. -7^1 

^mftts. Pliilod. 5. Xi^w- 
.ffsi oifi.. Damocliar. ,4. 

ris KmXovs oi jstfftfym 

fiXinst. Strato 17. 
ntftixts - tc^ifAtvot Ktvtis 

onfMt. Pers. 5. 

ssift^sim 'p (pXoiis^^min At;2» 
ses£t(mvviu - ^mV«^«i Xf «/C[«toV 

HfOKisvrm^ Pbalaec* IL 

525. 

ntftnyis ^'its uiXnos Xisov, 
JuL Aeg. 7. ^its iryyaL 
Ruiii]. 6. « ims ^ifms icili* 
Kmct. Satyr. Th. 4. . 

mftd-myixis . rff oxir^ti «4^/i«« 
Apollouid. 4. 

sptftKtt^it " is Hymkfim. Lu«» 
cian, a. «J'« i48. 149« . im 
fMftpiit* JuL Aeg» 4. .. 0« 
Gc 40d IV B % n^ 

«X«xf. «^. 72i«2.^«c|t. -«>^. Sirato ^. -r» 

3o3.) ««3^«»; Rnfinu 5j. 

lemo 1. f^yxri if9f$w%Mfti,iifoaf,.iim 

ItfftxAfUfiMlt XtXTfOtt. PtLVlm **^- 

Sil. 67. -r«i v»V. Id. 64. irff«fX»w« ^iw fiUf Aiwy. 

^i4f(yir rj»«f. Agath. a5. Leon. Tar. 65. 

irff«X.J«:.ceer>.7cr«a^iX.;^f^cri «f*'rXiy*'f'' • X''f' «'"•^^ 

Ji;x«^.«. Agath. S7. y*^''' Christ EcpLr. 18. 

*r.«Xtif. .,/. y^ci^^. it. S*'- W^^t^' PavLSil. 

^jj^ 17. 0* (Tf 9ftfin\iyiw *'X» 

579. -OM iflihmioy Suiat^ itMfifcXU», ^9 *V ^» «f«- 

• . »/. 65l. .- irXfXf. CalJiiii. 6. or «- 

,rf;«,Aof -i« /«.i iK;^^.. ^.»X»;c^f/r*|i^.'Xov..Stra. 

Zmi.6. # *« »9; . 

itifiKfmritit ymp^tptixi- Sim- ittfiit-koitiinv. Paul. Sfl. 6. 

mi. 5. irffiVXoxo;, J»^f» it<rfif..»h 

9ffMf9fUm -«infr fi^Vrfixi^ *' ^^* 

•JXft JtfOT«0oif. Antipbil. ittfiisXoof -ov ^yvrjffli. Cri- 

ined. ./»«ri«*^irrf/.Lcon. nag. ^4. .0« jmIxX». Jul. 

Tar. 44. Aeg. 6. 

^,fiKmf.fiif^ .fimff. Rnfin. ''f*;^'"?" -'^' ^^**^'- ^"- 

4. -Xir^fr^i. Nicarch. 1. ^**"' ^^- 

n9fi>Mfiffis .1« >:«/rjf>. irtfijrof ^fotfv^or. Slrato 27. 

Christod. Ecphr. aSg. nifinTicam. Philostr. II. 

WifiXflfiofMU. cttts iir»Hfm7s *^' ^ 

^09« ififiXilfiirm mtiiu «f'«^^«' -«" •'««f- "^- 

Chrutod. Ecphr. i46. ^^^' 

mfifMKnr -•• ir^xtr». Mna- itfftif^ri^ -^^ r^v^or. SUt. 

ttlc. 4. Flacc. la* Mlfymcrms irr. 

ififif^imni •«•* «rf/ffir. iiA, fiHmy/mi. Lt-oii. Tar. 8. 

381. fnfi^ftrttii. Cratesfr. 2. 

mfiMtros. Crinag. 44. -roy wififftifnosf mitaU. mt» 36. I H 9 B X« 403 

riiiJ.B; , , ' racUd. 1. -»y t» rftfi^i^ 

wtficiuiri^t^ - «9M. rtvr» fiiff» yioy. Agatli. 70. ufmff^f 

yy» Mare. Arg. 3« . ^mXxf tr9fiffToiX§ls. Hego- 

ftffiinttnTot •fw x^fh999i, «ip. 6. nf^Ttilkmi (m iU 

. Pojy^tov 3- «rif/yy/er, Cal- iiii/ x^ow- Oioacor. 36. 

lilll. 3l. *>*$ hl X^ifV* ^9gi9rijpf0. HMHMn 99 1t9gi9rl* 

-Plftlo 9. , \ *«/TP »«Xir Leon* Tar. 

lAfiauigrim •rm9i itfitmirm» 36. 

3U'ato i^S. it9fi9(f>lnm "fyimi. AgatL. . 

ntfi^Kv^i^m -^hmi uifmu 7^* -/« ^fvffotirtf ffirm» 

MdLeag%. 5. r«X^. Id. 27. 

Wffiff/mixtt. .^ip fi9 ^fiff/mv' it9fiff(pv$i9t. Agatk3i« 

Xovffi ^Xy^Vff. Agath. ntfiocpifios ^ioi^ ifixwvot. 

2jS. , , , Arciiiaa 5. 

«ffiimV» iw:fc.fy. Diocl. 1. fe9ftff(pvfos, iti^m^ Leon.^ 

iX^i^dXpf. mi. 669. 9 T^r. 5. ' " 

ittfioav ^hfos. Ofieit. 9. tt9firif(u,uv - 0y« jfw^ify ««,«. 

y5. Leon. Tai'. 37. «f- >?• Aiitip. Th. ao. 

^imv iimfoy» mi^ 127. f/i ittfiri^nfAi. itsfi^tis ffri^mwoy, 

uivifffim. Phalaec. 2. «^- i54. 

«ffiMWfr hiffrmfttfos rt «tfirfifiis * imv ' ioYmmmt, 

wotnfftu. Tbeodor. g. ^f- Damoch. 3. 

fiffffm (piktis. Strato a4. ttoftrfoximm ^movfft^nfts. mi^ 

^fnt97v. mi, 652, xiiif. 6^6. 

Asclepiad. 37« i(p^m>^oi Mtfirvfifiios - m J«i«fv«. Paal. 

^mtrm rm tttgtccm nmroffffO' ^il* Ba. 

fMtoi. PoLyatr* 1. irif^v tttfitpoiiof/tmfoo ^miit.^ilieO'^ 

iffrt mtfiffciTtfos, Arat. 1« cr. 8« 

setfifffforofMi Klmfm. Sira-- ft9fi(p9vym «^i. «Jl S^^^* 

to34. (111.334.) 

ft9fiffrmim 'itrt rifAfiit fU)^ tttflipovros 9 XifAmfn^ Callim. 

\iff9mis* Eryci. i3. 19« *w kfmft^ftou Id. i. 

ft9ftffr9iX9i^*^tf.lff^9t mdfp 09ffifvx9t* Eratoatit} Cy* 404 I N B B X. 

4rffi»lt/y/«« Lncill. t63« • « rif niXv^ivru it miimptw 

ntfmien 'iy ^tiXttffffminv» 7f<X0^ ififQv wirturQv* • 

Agntli. 5o. iffttfiiiu «J". • Theodor. 3. * • 

575.* • 7r regtXtvuvi^t* irtrim, timyftft rfir irirttff» 

:l*h«act. 4. ^oy o^m. Zotiai. 4. 

fgiftmffios, a. 376. -ov XV- 9rirttfir*mv» Alitlp. 'Sid* 1 jf. 

nXofl" xt. 5yBh, (Lcctt. ArcliiAs 7. 8. 

a*8.) ffyov. «J^. 594. wtrffuios *«y «vXxt. Ery- 

^i^mVf IX«v. Philip. 20. • cins 7. 

irlf xff - v^ h\eJi^ety9t. X«- «f r^^fir - itffffmv vx<^. Al*chi, 

*^^*w. Leon, T.ii\ 93. t4. ..... 

letfOfuris 'Uriits ifjLfttxifmt. ntr^iitts ^ lof ' ' fMfixXiffffm 

Antlp. Sid. 82. Philodem. 34. (Lectt. 

tgtfffoiiixrfis 'rtif. Thcaet. ' 144:) *' '. 

Schol. 3. fettftfos ' ov iofAOf» »i, a6n 
ir/ffnfMt , a9r»\tff^ijfft, dii' frtr^oiotTOSf tvfm,SinmA,Of»^ 

463. ^rir^os^ yv§n frtr^oiTrttm Al- 

mflrm-ov 0>;^j/i('0(> Agath. 72. cae. Mcss; 21. n fft$^9n* 

vriffffm 'i'ttf ScXyt». Philet. 8. Onest.* -9. atti*' Wir ^of rn- 

trtrtlffVfAi» /tio« fiiovffittf yrt' xtd, IVrcleag*' iT^m (pXtitt* 

ri^tte<ptios. Chi-istod. 2. Antip.*Sid.' 3i. '"'• 

if XifAiftfffftv hf ^troifftif 7rt1rgoro/u,or - ois uxlffi, Tbe- 

ytiTs.nfnv* ii* Byz. 23'. *#- act. Schoh 4. 

* 5rr«/i4lyiyX"V' ^"^"'^* T?? «•«•^»0« -o«r*< yio'/5v. Theo- 

Xti^/« Simonid. 1 1 2. - ^r ' dor, 7. Iirergid^n. Antip. 

yfitX^yvf. TheaeU 2. Sid. 42, ' 

offroeof X'^^^^* ntisrifj^t» frevxiXt/u.os -oir fi^nitffi, ii. 

yoy. Antiphil. 22. -vay 35^ ^. (Liectt. 2^87.) 

Jii^^f. Leon. Tar. 3o. trtiyi^ui -ti f^eXtfffftt yXvuv 

ffvf irormfMiS ' irenrotfA,efots* * vtifM.», ' Antiphi]. 2§. to 

Dnris II. 5g. TrtirrafAi' iixvyfs If Of/LfAttfft, Da- 

yowr oc/yinXow. Leoo.Tar. moch. 5. 

76. trnyfjLotf y\tt(pvgoio xfXffror, 

irirmffosl Meleag, 9. - 0*0« ' ' Mcleag. ^y.-rtrSe-^iJpfl-wy. 

l^i^f/ov^ccfffor.I^hani.t}. mi. ^t3: -^ ' s 1 N Dp*« . x; i*4P5 Apollonid* la» xi,( kmi* , 
tmfT^fm miift* Cyru« 6. 87« ^ ntixrlf ^ m§$fi/mis 
mfiwfMuri ufiiutv ^Thmo-* 
cr» 5* TtK KtKniwiiif tniMm 

knffi^tam. Marc.Arg.a3. 
irfier/Jfli ^^« Tfi& hct 
Xf^^ ^ifttf. Coinet. 3. h nfmiUui fiSX^. Crinag. if^mrit ^.Yfy £/orfoy» An^p. 
1* rf/xfii «9#Kf' ii* Byz. ^ .Si€L56. ««y ^vfm. Plti- 
I. i»V9$ffikirrit mt^knytv lod. 37. 
^t/fff* Parrliaa. 2« p^^Xxo ^ ^ ir|rX/»os« /icf fUrfn Mmynfrt 
tniftiftitvoim ii. , dd6. h ri nnKixw tHiffikm rift^^ 
X*i>^* ^rnrfvfjvi^. Panl. .... DioiiMr. 11. • « ■,. 

SiL 3S. 'fM99i fls.Mfmih^ ft1lXii§fM9 - - Olf Tf/Xflf* 

iivutut. Marian, i* m« Agatjbi. 5a« 

y^yr» iittfvm* Jul. A^g. iry^ofy tipvfi^ttv, Ni^en. 

a^.iryJKTo fv^f^f f ioty^ fv. 2.« I» «r«XoM ^iftttu, fal- Bionor. d. 90/ ^^o^ aL^X«. 
Stat. Athl* 3i. KUf^tffi^ 
mnittfUvn ^«XM^ov^Agath. 
57. Iy f£l^«Xf«f i^tlKt^i^' 
ttnimfitittf. PauL Sil. 7. 

«»y»^ - y *«f» «»/^»Ti. An^* 
tip. Sid. 53. 

ntiyvKlt, iiyi^tv^V' IL ^ig. 

TtnUKiot 9 4^xns» Meloag*. 

mifiim • fft h tti>4» im ttiktmt. 

Pallad. 7. . 
tttinTltf i ^tkimmfftt. Me- 

leag. 6o. «T/Jff iffxtXIp. lad. laa. flX/yfy irvXfr 
. Tov. ^«^kifro^. Id» 0l*"roy 

«nyXov Tov A«of. Strato6a. 

rip fmt (uftvtrmttt «vloV 
^mttivtu. ii, 78. <W 019^0- 

ftvMtti. tciiKiv *Oivtffftinv. 

Kryci. 11. 
mjfXoxvrof - roii 5fliX«i/if«f« 

TheaeL a. . 
irjf^fii. rfvv fROJi ji9^aiM|{i/Xiy- 

iifAtvtv. Autip. Skd^ io5. 

w^ *Axfifrtm utiomMfs. 

PauL SiL 33. ^fimrm ttivrm. mi,-5^i. 
Agath.45«.(p<^ftygrrr.Arab. ttnfttUvm. Leon. Tar. 97. 
6. . • «J^^ffXf if fMVfftu fvf • aiy , fti rtivrms htUrti' 
ttnmii^ Mele^. 86.*«J« fibtu. ii.2%0. ttnfnnv^. H. 
fUT^^trntttiii^fniKktf. Id. 198. 4^6 • IH D B X 

' Tar. 8. Nicarch* lO. ffr»ifmv. Melea^^ 4g. 

wvfiitrQt - r^ If^mru Antip. dip. 4.. 

Sid, 94. m^fiv. Qu. Bffaec. 11, 

mn^9 f mA 9^/0</9 f mf itl^if»9Sf yvfaurmt: Rnfitt. 19. 

6fAfA»9U Philip. 69. .M^ ^'r«>^ WUfiiKtKTK 

mffim -Kw. flU: 46a. Pallad. 4o. 

mifmtrtt, inmtt fiUt. Poai- ir/^^of .011 TlmtiA^i. Mace-' 

dip. 16. don. 4o, ntvtit, Erat» 

*rf;Bitt«f «y Mxfifw. Mim- Sch. 4. Jt ttt^t ^ntu •*• 

«m. 3. 55%. 

rfP^vra». x^f^t 99 htifxwmv' tttHfiymfntt^' Anli})han. 9. 

T^ X^f99^*' Rhian. 5. tttxfixtXot-ov ffri/t^mr^t.Jvli 

, tnix^t. wti n^xvv mti fiiorot Aeg-. 69. 

fiatftit. Metfomed. i. «iX/»' -•v^tyiy SJW^. Paul, 

irik(/m .«y <u«<rr«x«». A* Si). 74. 17. 5J/Wr< «X», 

6**^- «• ^«M ^rf^. Antiphif. i4, 

0tm}Jot -on >j/^»^M.. Gae- tttX^J^fprm itirm(tov. Thco^ 

•<nl. 3. dor. 3. 

^mf9 ififift. Crinag, a3. «TXo* - w if^ii^/Wfjyw.Philip, 

^nift. Id. 216. XfUtrmt 5. «t^MXJu <ric^9r«yoy, 

• ^fott «m^« Id. 3a. Leon. Tar. 11, itoiitofin§ 

MiimKhtitt^ viftt(pmt. Zonaa. ^fi fio\o». Antipbil. 5, 

6a, (III. 33i.) 'AfnmitKit. Amoiian. 1. 

ttiimi ^mnm jmyit. A^oUo- ttt\o<pifot -ott ^Kff^tthtt^ 

. V nid* &. •m fim^t^, tii. Oiinag. aa. 

* ' y ^* - wtvmfit • mr t^gv. Alcae« 

miim .•» Im ^«itmi «'pJr. Mesi. 11. 

:^ Leon. Tar. 47, .filV»»/. «i>o«f •*i^em. Antsp;Sld,85, 

Satyr. Th. 3. irivf«.' x'''^ ' ntiiivttfithot^ 

wtl^ ffZf^m nmXit tttkifmt nv^ Philet l5. 

. J»X4i«^«jcu^«ro«,fa:685» <riwi«». Sittiotdd.fr. i5fc. 

v^oif Mtttrfatof mUfit. a. (Lcott 25.) 

Hcr, 31, . irfyvrjf -^; Noaiis. 7, •rjr 1 M o « X. ;*4(j7 

nwii ftmrm. uK fS5, Irmi * fikmifiiif.Ml 384« ^fi- 

nfii^s. Meirod. •!• ^rfy «#y «XiiVi^oi!. «J. 385« 

/l/^Myi Agalli. 58. Wrvm^^^^ II«y. Crintg. f. 

itt9vris •rmros mfm icXitff. iriiiy -«mi icai^;r«iu>-Ar6bi^ 

9tifvr9(Pfmf 9 9if$m^$tf, Sim* #X«yi«fiX9f •«» ^W4rmr»», 

•• mi* a; PhilodeiQ, 22, , - ^ 

itUm * Mf (ptknfiLm. > Moleag. pKmyfs. i^ n^myimv. Sl^Cf. 3. 

lO. \§timmpts ftivmfrts ifi^ mXi^xris "iv xvros infos.Au^ 

gif ivif. Id.- uo. iifZ tipUaa. .6. vJWf. Al^ti"» 

JiiJ^VMra iTMir rroy.Aiitip. phil. 3a« •Qr iVf*^,^iiu]» 

7'h, 9» fioZt itiP9fiUyit (mi^ , Sil. 45. isQf^/^Sf Afath. 

^XV* PbiL 59. ^;iC«f /«/Xi ,48w . • . _ 

r iriir«M»i Meleag. 10. V9r0- ifXmtmfis^iv xf$fir7im legtAi* 

Xvr ror lf^« ir«r«iiurf« ^ ^ny. Eratoslh* Sch« 2* 

mi' 55. xifitffv, Agath* 5o. 

i^f. mmrof mriflmf. Bac« irX«V<ii - $$ rip fsauim rm gmt* 

chyl. fir, ao. JWX«,. Zouaa 7. srXm^i/tiS' 

«^iVr». ta9tf9 mSs' (kw^ts» ifQs pttyiX» xv/MirL mi,5i, 

CaUim. d3. «rr^ri' i^fvtt* cvffAl} ivifAmf. Antip. Sid. 

AgAth. l3. -ii' ;C'^o»'« fs»" 106. mavromfftp mirmiSm 

srr^ms, Simonid.54« iriirrf f ' Antip. Th. 64. - y«f r^ /• 

yivv «smnirts i^o/. Scoli. ^juf in aixifft. RuEn. 38« 

aa. «^fHficXovf irtirr9o« «X«5a). Antip. Sid. 29., 

. r«f. Ant]p.«6id. 93. . n\ixiy9S9 rfimvs. ZOn. 2. 

mt^f^s -wr mftrw mf^mfvy* wXmxius ' "tvrm rvfotpi^oyi 

fuMrtt; mi.S^i - * Theodorid. 5, * '' 

tc^v^Tfi^Sf ^ffvftifw Alcae. ,irX«y««. mvitrrei nXmvwfAt^mm 

Meae; 10* > Fallad. 70. irtie>Mvnxire^ 

fshvsf ftfitmm^ Leoii. Tar. 0|«^«; Philip. 44. 

5a. ''^0m99VfM9ft t&fmis^ ft^kmvti , rvxn fifor^TftVm Pal- 

«^^ aCo. i«X«v^fr i^^if • lad. l4l. rSv amfitmrmvm 

• «/. 98^; -«irf '«Mvipof». mi. :i^%,'rit io\ixif hmf^ 

Meleag» 1, l6. mxf^xi^ ^ ttmimo. mi. Mg. r^^mXmtp 

' ffv, Ardbc' ,2fis ftlrvt ^^xtrovfuvot. Fallad. X2i« "408 .« tf Q B X. 492%. ., ia5, . 

«rXKFMf '-/•!« ^Mf )8/o«. irX«r«9^..«f irv/^^f, J^on. 

: li«bn..Tar» 100«- ^ Tar. 33. 

irXwyof^ tliuf iynUrr^^upo- *X«T«/itwi' -«w iinif^ nml 

■ ft§9 frXivor, Apoltom a3* lf»/ift»roi. Zon* 9» 

Xioii. Tar, 68. (f??/e*i • Mil -4. •yy>;X«j»if.Rluajtt, 

* Xtjy^A^f ««0 ffX(»«/, Cri- ^* -"»' ^WvK. Mna- 
•nag. 36. Nvfi/«^ ^rtCtfkof. 'f^^- *7- «J^/»!'. Ery,. 

• Arion. HymH. {«ro 4r>i«»i *^** ^s 

•'rjjiji W>«^^#. «V. 649. •f^'»'«»"»-V**«^^f^ThaJK 

rvfM.fitvofrni. Apollonid. ^'^- ^- *iJ^«Xjfr. Pbilip, '^ dS'. «roWov irXtf x«^ fi^. ao3. 
' rbiyi<pv^9 ini irXMxn 

MX«yor. Nicias 8. noKrils 

(ptKmt «XctJROf. Strato 54« 
^Xq»o'^«> ntfiecTJof. Agath. 

ai . nnfix^9f, Strato a5. , 
' r^^;,o.. «V. a84, x''i>«v •rXi«r„ t« 5;.^r>;».>X«V*. 
' JKu;^oy.,ovf,rXicW«.ld. ^' «'•««fy/»*«. Theo- 64. .011 «V^f/jff. Leou. 
Tar. 4. iyfiiios. Zon. 4. 
/3X»5f«f. Eryci. i4. X«^ 
^/«f. «Jl a6o 'miyi irXfc. 
rifoifft nnl ii(p99M tartfn* 
fnni. a, 363. $7 oro^orf fAi^oit. n«ii 
ffXi^fl^tiffi. Agath* 3i5. 
itXifffftip fiiiffoniffift 9(tir}^ttffn 
fAh9. Strnto 76. dorid. 8. 
«Xttrioiry Wo/Mm^ •J'. a65« 
ffX«Tr« •T<^y« f«xf'Nc« 

Even. i6. •^, _ nXtmtXiffX^f. Agath. 6g« 

ir\tiffr9if9i , ; ^VO-M, , D«- . r « > / >/ . 

«1^1. A mXttrvs 9 Evfttftts iofnof. AU'^ 

tip. Sid. 99. t/f ivX^n) 
«roVrov x*'^*^* I<1« lo3. 

^ ^ «foyry.lKi^ffX«Tv iotf/tmffW" 

nht^iii .oftffWTft, AJekag. , ^,. w, 53. ,tX«ri;.«v^, moch. 4# 
it\i^iyi^ 9ts tryjiffrtyym itm 
K«/ff fOifiifAOfOt, tii. IQ. ' 6u Pallad. 34. .t« irl 
. it>M. Nicaroh. 3i^ 
w\ttTmySt».he)<ttrifnf9rv^m' . 570. 
. - w. Alcao. Mesa, 8. Hfmt whim, f|<fFX9t»f* Hu&j;^ 5. < G«etiil. 1. #^..5.d4». . 
«Xom!9«»wa#> ii^f9s. mi. 4*0» X. 4^ 

n- in^f X^f^'* Al(»|e^ Afess. Macedoii. oB^* (IIL 

. . . AJl(» 332. ) 9>J(ffas^ Ifrot, if, 

9i4v^9 <in§yjiit ilunis* Sv^ ^ 63 1* nXn^if^^s ffo^ifis, 

.. moMdd, 54. (Mr»HgJi*Q¥. . Agath» ^Q^ 

• Pbilip. fo* 0r«MX9 ^*- nXn^ii^fHMi - ^m ^v^vf 

4)vitt. PaoL SiL 7. r/s «rXv«w#Ui v «i jcir/tf^K*. Slra-» 

. . ro^Wf iiOMfttku wTjffut' lo 5l. 

.' ric fim9^fiJy9vs, Id«. 3o. 4rX?»r/«y> ^^Sf^yy^^ ^^i 

c X^mv^v ffv^uyins* Id*3i. tfmros. Paid.Sil. 65. ifri 

..^,n)Jl^fMfk9$. Id. 66* Agath* irXvwr^av wnnn§tfi»^97gus 

\' 73. ^ ^ . ifttffifiu^M. Mafiedon. a4. 

>rXf«dr«/loX«>^eo]l. Tar<84. irXvxrwf. nfoti^mv iXmxTQfm 

jrXfMi» i« 4roX«v irXfi^ro^* vnnmxwm Phani. 2. 

• «X^tip.Sid. i3; , is>JifAfLigm 9 iv miumfis mmffmv 
wX^Mris, ojtcos Xv^o#f . Agatb. ^Xy^v^Mr' h^ifV' Cri'- 
._ 84. * fs iifmioitiims. An- nag. ag. 

. tip. Sid, 6a. - •« mm^iits. itXnffkfivfm - ^o < \(pifos. Me<^ 

; Tibcr. lU. fl. -•!> X^M. leag. 117. intxfo^is^imm^* 

Archj. 2.3. ' ' mJ'.366. fotfffft fii%fiiiff4f. ' 

^wl,iMm • (mffthn Sm»i9v*l^^^ Christ. EcphTi titS.mr^ 

. .Sil. 38* rm$ «xXw ^XiriU^vfetfdrfi. 

irXoof^icnifr *riu«Xo«rfv.An* * Pers. 4. ro ^ iyfior 

tij^. Th. a, hsKnfAfAVfo x^fLm. mi. 

MKnfiris ^rtii, Agath. 69* 434. 

mXtvfir , -fUym. Theo^or* 1« rXif/Mnrer -«y M<yv»» yn* 

• ov rv^^firfc. Agath. 69. Mnainlo. iS; Ariftot. 

^Xtvfo^nmnSf miXmios^ Me- PepL 1. 178. - ' 

. Ifttig» 73. /irX«^9^> rSff h KfmT 'Mm»<. 

«rXiM. mx9f99ciim . X^MfVf Scythiiu 1.' 

. '^Xovfftr hr ¥Hoffiffffmi$. o^iis - /J» itie:M(3lV«r. Pha- 

Md^ag. 77. . ni. 3. . *■ . 

.«^jfV- frXfffftl^oftr, Tiber. wXnf^wfyos. ProbL' ar. 29. 

u, ^novs IkXnifU fii*. 639. ir\$fiim, «1 7&^<rf ri ^mT^v 410 1 M ^ X X* , Biart. 12. 

<r^.o9ToVoff Ziipv^m, Satyr. 

Tb. 6. 
ic\oje»uU. Euptbr. l. Agath* 

3^.' ^Unri. Pallad. 3. 

'K>ji%yt,tikl(ti ' tutTrlXfiovtttv 

uktn^ut. Rufin. 36. 
nXoHOf -OF srt^v^. Daniag.a. 
«rXotl^to^i yifjtos h S^ttyttroit, 

Pallad. i46» -i* ^rvXn. 

Leon. Al. Sj. -t» fiooni* 

fAtvov, Parmfrn. x 5. (Lectt* 

177.) 
mXo^fMS 'fiLoL Anlistu i^ 

.oTf yi\ix^fls. Anlip. 
- ' TU.'44. 

f^oTFot •rol 3^5ffr. Arion. 
Hymn* •t«« «Vf*"- -Ax- 
cluas 6* «rXwr». Leon. 
Tur. 13« irX«T«J T« x^^- 
0-ov yfr». Paul. Sil. 6i» 
-wr ^rvyyy* «^. ia8. -^r 
irrXtfytmy* Anyte la. Ir 
«rXttrMir. Archfas 6. 

ml^itwf - TVf at MivriX<Vr. 

Leon. Tar. g^. 
mavftmv • ftv« TifittTt Bin%^» 

Fhilod. »• •orKf o/JW* 

Xinw fcftfr^* o'i!y;r J3Kt<'« 

ArchiL fr. i. 

mftv^tim - OMy ^vr«rX«^9if 
MfiMffi. Agtth. 69. «nrf/M et «»/». ifft7s rfmft^. 
Lucill. 89. 70*09 "Wftvfitm 
ttvm xml xirm. Nldatch* 
a4. olvos noKvs mfiiu 

. Even. l5; ro Ttifitm^viji^ 
' TiB^r IWyri. H; 55. 9tcft9 
rtfKfi. mi^ 5aO« i&^t x^ 
fjtmtfm rouliror tmn nmxiv» 
Lncil]. 88. ^itt mo^fitm 
mfiovffi xofitmt, Antip. Sid. 

* 83. ifofh/is tmftt' mfifitm 
imncmts. Christ. Ecphr. 
22 4. imfttv oix i^if mffxtS 
K^mrTvos* Nicaenet. 4» 
IWrry ovx ifos tivxov^ Rp«* 
rTvos. Nicaenfet« '4i Krvra 

- 7irflrov lj>7/ttKT«.. AlcHtf. 
Mess. 5. fiiXn mftUfrm 
Xnfirmf f ifirm^m ^ino- 
nid« 55. iro^ov ' Vvff/rrr* 
ofAfMtrm, PauK Sit 9. X/* 

* ^offffiofrm timfs» «^. 462« 
myXxSfyfs Kf^lovtm co<Pn mt» 

" ftkttfitirms mtiis. Ghrist* 

Ecphr* i46. S««r9«Abv. 
' tttus Jffm wfttovrmf, -Dioa* 

tor. 25. fitvfQts ' mftUfrtt 
. ^tHpmf^t. m^* lli. ti ii 

ireXvf Wftirtttf, Sren. l5. 

^ ti ffv fti mfwfffi -hiiiitt* 

^dllirti. 17. 
'ttftyims - t99mf mxtfiof» Al- 

cae. Meu. i8. 
iryiyM • ofitiffis Hfv^s mifimriL 1 M O B X, 41 C 

ipy0ft. mrv Wfwnf vm» Leoll* '^^writ «o» Jtt^/ iil« 487* 

T«r. 93. ^o^ifiXnr^s. Paul; 811. 4i. 

«rolpiyiik . ^f fttoytfSf, i^» • oif Iv' Ijpyoif. Id. 63. 

' • 746. -9y fumfn^li* Leoii. wo^9fmn - vi^. Nosm 9. 

T«r. la. «raiiM. «^ JRf «rX^or ifuv r$ 

ftQifv^fim - jnr. Ajnmiali. la. ««m)V. Nicarcb* li. r« 

-mtmffis, Nicarch; 7. « sii^/Mini «rX«/om fnuT. , 

fnifif >^Sf9f TffirlL Anti* CalHct* ii. vvsrfli ^cnfy 
* pldL 4. ht9iii99 r^lx^y^Lncill. i6« 

ft^inyit • if yifffs» Heraclid. h rmitft ittieoinfcfi «oXw 
i. -« iro^wy ixvfirtffu Xfi'*''» NicarcJi. 56. 

Meleag. 5a. «tAr -ir /8ii>l|r. Addae. 5.. 

mUiftfA9s» Mnaadc. iS, ~ tlkon «•<»# frXyffM. Dio-* 

fP0lir»^«ro^.oy.S^^.«?l:4]3. dor. 9, rftls 4 iti^fusm 
' moii^vftft Philip. 8. • mis» Leon* Tar, 79. 

^ (uhf mme ttoMyftus.) »/• stonffit '• if ifu ^XtvxoXt^^y, 

^419. Crtnag. 39. 

mkfjstyis - ioi S^nroi. ftoinrtfUsf fftfm. Ammxan» 
Onest.4, ai. 

ft^ttfis^ fAoismtfft. ii. 538. iroix#Xo^ovXt# •of ^Otv^rSu, 
' stiyof^ fis; feibtf tlf MfSf^ ii. 492. 

Marc. Arg. i5. imnikihtf0fifx^s\Anyteo3m 

ttpSfif. Marc. Avg. Sa. An^ itonuKifMtfit , ifif. it. 3 70. 

tip. Sicl. tio. (ubi siunc ftotfuXofitix^f % ^ft^s* «^- 
mrov^f.) ai3* ' 

«^Mi. fmoi ov^ fto!Mfr$ ftbiiitXofwSt - » X«^f • ^** 
fUinMf ^ixttts f oit fKutof^ np* (Dioseor.) 3.* 

Noasis. 6. lu^fuuus «ro* iro««/Xpr, ifymtimt» Maced. 
I^iovffou ififots. Leon. l4« iroJUu mii stunlKtu 

Tar« a4. «oMtMtm i^ll roVoi. Agatii. 8l«'.oi /mov« 
685. Mfyt^nt ov» ittH^^fft ^ittf if^tou ii* 5to* 
rfiiei¥. Antip. Sid, gf6. ftfiffiurs^. iK 587. 

irtflro>«Mi. «' j« $o.' iroMOXorff jnrr. Antip. Tb. 2l8« 

oroi^jf. *9r ttifr990if ii»tts. «roMeiXorit/jortr» .Mm«Agath« 
Cbristod* a« 7»« 4U 1 M jp J^ X» Tli€oci?. 4, , 
ft9ijiimlim\'U9 ig99v% ^nfMV. 

^«^iy.. Aniiplul. 29. 
tnifimxit "iv (p^iyft^* i}, 

-X» iiav». I^eon. Tar. 
. 58. 

V if9ifULhm • /^ #/r»f- Lieon. 
Tar. 39. -4fii9«tHu AU 
cae. Me9S« >13* -/«r «y* 
ifyitti. Satyr. a. «j^im ^-e!- 
ir«i* «^. 64/. */«» xufAU' 
rwv. Jllaced* 25« 
. itoifimii^v^ tvXiv, IncdiU 
09iyuitt - «/9^ 4«X//0fk Panl« 

Sil.a4. . , , 
iroiviy - 9» ^EX/nyf. «^. 4 97« 
, ir9i$9^iff *E£i¥]fis* Antip. 

Sid. 78. 
moMf^osy Xi^pKTtfp/y. «^. 465. 
«nM^vflrffw* Anjte 12. 
iroxoM. X««rjf «cx^ir ffmnmfni' 

90V fi^Xov* Philip. 20. 
i^X«^«JoW. Antip. Th. ig. . 

n0\9fM9Tis "TMS i^UVKTOVS» 

PanteL II. 4o4. 
iroXf». Mvfiy tfff :9roX9ufie¥$f. 

ArcbiL Lectt. a36. 
0o\iiiris -rUos .isuf^99ixuL 

Anyte 17. 
«^Xfoxf oVicfW^ • o¥ ynfxs. 

BacdbyL i^. .ovs (pfov^ 

tlins. PauL Sa. ji. .ifHoXdsf Xfifos* Jii.^^O^ ^^ 
yos. ApoUon, iS.viroXif 
mstfiviffu ao rMurf»..€«l- 

liin. i5. «ioy wiftov im^/imi* 
Rufin. i4. iroXif ftfgk Jff. 
-: ^^V xssfMT^. Piaui. ,2. 
yv^oii*. Antip. Th. ai. 
hfiffnwv^, Zenod^t. JL 
78. . «f aieyof^ Anyte 9. 
«I «sXiou mifwios. PoM- 
,dip. 16. «roXioi ir^/ir». 
Dioscor. 38. 
aroXoiT, ftms ^'Xof mniftts 
r pMji. ii. 348.. iroXov W 
AsWf /HeFfflt. I*eo PJbil. 
3. ffoXoy 9 oigoatiWf x^fi* 
iffrgwv. IL 5i3« iroX^y 
tZXt. Secund. i. is wiXop 
ix fuiifs fjiirtv iftiffifitPOi. 
Paul. SiL 56. niUv 9X0^. 
ro uvxX^ 9«X/oi^.ProbieiB. 
ar. 33. -ov aarfm. ii. 
55o. 4rfXn ui^igioy koit«« 
X4< «^Xov. iii. 700. 
0o\v9iyfos 'irtfop. Zoaim.3. 
fsoXvetffrfiyttKos * fuiani. 

Eryci. a. 
MroXvnvXoc^ - oixof tstitw. 

ApoIIonid. 5. 
iroT^VMvpgfrof • oy 0/^y. 

Quint. Smym, 
fSoXvfmbis m iti ^Aittii^fAiouf. 

Simonid. 68. 
iroX|/7iiXi^«« -roritnry oJyti. 
Crinag. 26, 1 n t)'* X. 413. 

frtXvrir^ff# -m miififif^ Jfc* irtXiJ^fif , MjAtUf. Airtip. 

575h. (Lcctt.288.) Sid. a5. ' / - 

«rtXvyiffww/ PhiHp. 80. * •' w^ki^fb^»^ '^wfinfinnr. Ar-- 
*oXvyXfti>iof --xow /8«T^lf* chiaa aa. fft/pt^i^.iS*. 671. . 

Apoltoiid. 5. ' • frflXi*>fv»L»*flr*#v^«rT*»f/ff-... 

irfXifyXirr«r.Wnl.Sil. ai. ' jIluEli..J7. . '-s 

fnXiyvec,uitFof -vis XwjWj/y- irtXw^^w -/itow lj»y« ^il- 
v5wt. «1^^564. w. ChtttbJBcpfax. i33. 

4r«Xv#oi/^B#X»r -Xfi «(Xf#tf«. «roXw^tf.ii^ B^i. j5. 

AdYiM. I. •>•. ^^ itttXvfrrmf^ "Ofuifu Ni- 

■ «11161-161; - •^'^ *Apoliohid,T2a.., , 

*«Xtf/««fVTor -Twy/K»^'Pftl- irfXvMcvr. lr/ir«Xi»«iii* oy^» 

*l»d. 165. ->¥ T«W «'•" Lcoii. Tar. 64; 

G^. n^><Mmif/LfMf9S ^-f-fi» .vAlUi^ 

9g9\v9hift9S -lor IWf. '«^. Sid. 5o, 

'^^*- V ' , ^ ' * irt^«/e*«vf , #1P5*. Plttni. 4v 

«iXv/ff^ftvr . /«. «7, Ilor. ai. ^,Xvic«|»irif ^ ^rr ' Mfikr$f. 

ir$kyi»is -W X«r/if ^/^di.^ Aristori.JL 108: 

Archias n. ' V' n * U*«i.t:T - 

- i fik «V . iroXwxXitvffrflP, i^oifTiXll». Hc- 

«Xrf^im- ... «^«'* B««- ■j.^.ip. 4. .M,-V««,^,.. 

X.».']Po'»Mip.ir. stat. Fl. 10. ' ; 

it9\v9pyh 'iof ^uT^r. Swa- - ; ^ , * ^ 

pi« n. »91. • «XV.WM -r^ W.r. 

*.W»y.V«. PhiKp. IT. 184;' «^"^-i- »; fW"^"' 
^ * . ^ ff ^ y 0,. Macuus II. 3o4. - t^^ 

•Stmonid; lo4. «.^/5*. Meleag. 109. i» 

«oXv^rif - T10X, Jiryin. r2. 

irdXvvxjf* -V« (poiynr. 115\3.* iroXv«Xjf#ir -wt* 'riir*». 
noXv^infos'''f rifiivti. il Agafh. .36. 

. j g I ^ '* i . •• V iroXvxXy/f - Viifr yjfoj. Pers. 8. 

iroXvV^ef -Tiio ri»iftf. ^^-^^f^of -o^o riXfnf* J^ 

Chrislod. Ecphr;376. Hcr, i5. 

<roXv5/jJvv^of - Tiv ^vrfif.^ inXvxti^icF/^r. if. - 684 ^** 

il 65i. ' (Lcctt. 3o4.) *H 1. N D K X./ Morian. 3. 

AntisU* 3« - > 

Agatli» 87. -ff tfo4)/i/* Id. 
49. : • ^ 

«roXvXir»of. Miusalc. i5« 
«roXtTj^i^o^ Uioriy*. 6. 
n§Kiufiu^s. 9VT9S i «nXw^- 

^i); fff nv ««rff:Phi!ip.<7. 
froXv^i7is«^« ocT^tt^ Inedit» 
«roXv/Uvrif. Pallad. g. 
«rtXv/ii^of ^TOio rix^tis. Ep. 

Byz.. i5. 
itoh-vfMyitt fH^^n TOxmiat¥^ 
. Pljilo i4. 

«roXv^o;^5of f u^ar», Aristot. 

Hyinn, - ov ivi^u, 

Glauc. 5. 
«roXv.uv^of^ y^«t7«. LoII. 

Bass. o. ioiims, Antip. 

Sid. 47, 
09}^wii9gfitiii* LoU. Bass* ۥ 
woXvoXfios, iimii.Agaih.53. 

o^f ffry. 685. - oy ;i^u^oy. «^» 

Her. 4.^ -01 »901. AgaUi. 

6i. -« i»£9t* Zon. 4. 
flroXviroi^f / - h^t rv^wuts. 

SUtyU, 9. 
ffiXoiroMr. H. 684 fr. (Lectt. 

3o4.) . fV»Avjrai^^«of) ^mi^mU mh 

a44. 
T ff9>Mtcif^is .M jr«7tlW» icJ; 

7^5. ... .^ , 

snXvifMifios* Diotim.. 7. 
«roXvir9/K«y ^fnon Xifip^ H,- 

. Her. 7. 
9roXv«X«yxroff . ro» ^ fo#ror 

. *OJWff90|. otV. 491. 
0oXvm\mfns - /i»ff «0|,iMlrov. 
. Marian. 3. - iff/ Jirri. Pal- ., 

lad« i4o. -/«r .«o4iH0y. 
. Macedon. :)3. 
«r«Xv^X«i^off. Macedon. ao. 

Paliad. i4q. «imff.Lecm. 

Tar. 3o. 
«oXo«Xi(ffioff - tm rSf i§ rhtt* 

Agi^ 1. i85. . 
iroXvirXffxror • rov x^**^» 

Archias. 5. 
9roXv«Xo«or - oy iUrvffd «/• 

417. rm wXiwKfftm (uJr^m 

fMXmets* Simm. (h» 
«roXvWryff. II. 5*7. 
«roXv9ovr et irovXvirovf > «roX- 

Xoi» «viyicff vo^». Antip. 

Th. 45. Bian. a. Isid. 

Aeg. i. 
«•Xv«roo9ror •roj> o^u/o«*, 

Paul. Sil, i4. .r9 ^m-^ 

\mrtrm. Diodor. 16. 
iTfiXvwvftr -or ¥r$H^ Ad-. 

dae. 1. 
MXv^fV^r -tr fcmr^tim. Ae* 

•chyL 1. i48« I..M D.E X» 41S te a3, ^ 

m^jii^ fqwci. IJ» 4oO« «X(Nf*' 

•V «roSkjl vjy£ LeOD* T«r« 

.74*, ffolS^pv iifli»^; mii»»' 

. Amip« . Tii. 44, t/ /«f 

«rXi»». Afeleag. i&. r/ d^i 

«X/of. Id^ 23. fi ii r^V 

. irXldJi» I(L 5 1» r/ roi «rXitfn 

TbeoGjr. 6. r/ |i«#« «Xlo 

tf^r.Mo'.^!. Aemilian. 

3: •v7«y ym§ ie\hif krU 

Lxician. 6. ixtftif Ufuf 

. m9^* ttfti ^vfAoS ifXMta»9Sw 

Criuag. 4. U nTs^i^tm 

l«l^5«i..Id, 3^ . ;• . 

mKwmXfMf^ pmrrOsJk^ Lequ. 

Tari %u 
m\tffit9iHsf nUk^u Arcbi» 

mypcmifis •/•» ^Ayi*|^FnI»K. 

Arabi. 1. - /tmr «M^X««f« 

AgaUa# Prooeoi. 
mXuffif f9f^ Tbeaet* Scb. 3* 
f«9Xii0r«9»Xoc Leonu Tar. 

3o. 
tfoXvffr^X^* ff trmkloiffou 

Zonas 5. 
tnlhfTfhmnt^s •fw fkhu mK 

53i. 
nohmicpmvu» IL Si^. 
ttoXvart(^s - ii|r ^x/^tvs* 

SUkU AtbU 4. 
mXttffTixifi» Parmcit. i. 
teoXiavotos -yt fvfnif^m PlU'* lad. i46< -r«* /S^/SX/iu 

Id. 43. rimtm. Pxobl. 

. «r.. 19* ./ ,'_ 

mXiftrftmros -r»» f/Ltv^^ns* 

Cbri»t« £cpbw7S(. 349. 

moXiatifts» Addae. 1. 
iTfXvrixyo/ ^4|^##«'A'i^^P« ^^^- 

43. ^, ,. , . • 
ttoyyrtfieis -^itss viXws» IL 

5i3; •i« f«r«i ^XMff99f. 
. PauU,S^^'p4^. . 
tttkXirpnofS > nsi^. Lcon* 

T^iir. a. ^mno jnridv x«X» 

Xf«,.Mek^* UQ» -roif 

mirf9Sf . Ju^ Aeg» XO. - roic 

lf< vffitfiX^tt. Luciaji. 36. / 

ioyiwin» I|* ^Sa^. 
moXvrfifPOPS' -9^0^00 •£««^«1.^ 

Alox. Aetoi 3«, 
sroXvT f ^'x«Xfl4 « M^if . dy^fpai^ 

Cbi*i6tod. Scpbr. t5. 
fffXt/^Xoi^l^af -/^fff' i^*X»tf« 

fv*. liiL Aeg. 7U^ 
roXv^ffwarff. ##. 5o5« 
mo>i%mfin^Sn Aaelepiad. :ig. 
iroXv;i^fff. Ajpbe. 8« «o<r 

ifmffrmTin mi* %2w 
moXi^ftid9S0 A^^cbi; 3o« 
froXvjv^of « ovf fiforrmtttt 

Xl^ovs. PauL Sil. 74. 5a* 
tttikviivtosf Tymfiimms, Marijin. 

I. «y/y. Pallad. 17. »/»«• 

Id. 38» •ff. Id« i4o. «of 

ifm» Glauc. 5« ^lS 1 >f B X« 

^joji • lip. lo. 

mXhmt^ 'ifis %^99. Th»- «Ataf .iU;» hftwimi^ Gti^ 

aet« *• sugi 6. 

67; • mm /MX«rAijc«r. Id. yvf$9^m»us. MacQdoiu 7. 

5i. ' «»^9. Nkcrcfa. ao. 

m9fii(pi\vif Kghit leoft^Tiv^ W9fim: Ckradian, S. 

ymf ^ifvfituAntiphikA^. mof^im ^tls ^ r« mfiymm. 

(Lectt. i;^.) • Anshitt 1. %t fu nmi m 

W99im . fmr ifimX^t iLh 95. Mit m^f^ti. TolK' Gen. 3. 

wtmofnMirm* ilmivm. Jal. mof^fuis, wifimis ^mijms» 

Acg. 7- f ^vxi 9f fiifiXw • Ifteleag. 1 16, 

«iroririitA^. •^sidip. 9. mofB^fuim 'US tm mxifrtos 

mius, ^Ut. Antip.Tli.^. ^*«Ji»f; Ardiiu 54. .«1 W- 

. 0r 0rdr«mr« 5«(X«tfV9^« ^ ^* iptknfMm, AgMu 

Id. 4/. ' l6. oSf Wx^ mofS^fuivnu'^ 

morrtmsf fifM. Damaget* 4. W» 9f«r0r Imt^mif. Id. X8. 

mifrioSf iXmis, Taidor. 3« mof^fnh 'iios ftmimf* JaU^ 

• Mr ixStr.PatiL Sil. 66. Aeg. 46. -i9« mwiiiir. 

mof ro^ifnt. SratylJ. Pl, 4. Iieaii.Tar. 69. • /^. Au^ 

mofTomofim, ml fn^t imofromi» iipliam 6« 

j^ovf. Tbeodor. 16. X/- mof^ftis -y yvSm fUfi^ou. 

^of Niilios 'imofroxoftvcofm Leonti. 6. 

Theaet. 4« moyromofjls* tsipli • «r ftvfiot&t «irfV^ulrfr. 

~ Agath. 5j. htmtrtuxs' Pallad. 117. yvr«ixo« r/o- ' 

' TjmKpam ttofromifti» Marc* movs. Id. lai. 

Arg. 34. xiumtm mofromi» mo ff tui s j Xoyot» 8trato6» 

, |t</3<«r»v.i Paul. SiL 71, stoffoiptKMs f xf^^it^^.^iSm 

mofromoftiiats' fmvcifm mifoSf rfiix^t f^iftvua^ S«- 

Leon. Tar. 48. tyr. 5. HtmoXit. Antiat 

moftHfifOS» l^eon, Tar. 88. 3. *ofov ^fniniov, Archi.' 

-01. mi.SjU, l6. 'Of itffcif Svrrov. 

miwros*] trm «rorry fAiimf ArchimeL l. •ovs arrvr, 

fftkvts. Philod. 20. ih 445. 9mf4$ifr99m iL 337« 

' n9f^f99U Ammiaii* !!&•/« 
^ift9v vQvU» Anyte. 19« 
- ims aii^Mm tii, ,u65* • k^i 
a UUv. Hedyl., 3. (7.) 
•kmr XiiftiMimv* Antip.Sid^ 

, 72. •/»${ fti^Q$9n, Plato 

Maec, 10. •jyric »i^; 
AsclepiML 36, 
ir»^ -Mr Ji^r» Aaclepud. 

«vVify ««Vo^ Leon.T«r.6i, 

fleiyiiv. «^- a3o» 
9C9fffflHfor9t '^99 Ttyitip» Ora« 

cul* 
«oTitf. Plato jun. a.* 
wottitvofiLmi, Leonti. 17« 
wort^viMos - i«. Leon. Tar. 8. 
wirtfiof ••< yokyt^ou Cri- 

nag. 6. 
norinXmoffm. fnim rmtf Tfifi 

norncKio^n. Callim. l6. 
moriip^tynsos^ Anyte, i6# 
moronrm^m* Nossis 7. 
«•rof. AnliphjL 39« • or /ui- 

X«v* «V. 387. «vfffy l^»f« 

«7. 392. 

n9!^\tfnigiifu *w S^a» mi^ 
a8a. . ^Oxiest 5. 

.mma/mUn$. . Antipliil* a|. 
ss9mku0kfifik9t^9f IUSni^«Cri« 
.: ni^ au 

irow. f mfi tniSf fmfii^t. 
,. Antipliil. .i4. TtP ^|^f 

«•^WI' XX^OIF. Id. 18. TOvV 

«0^; «ji^i^ Antip.^.Si^- 

105. «m ^vfmfit h 9f9si¥. 

Autip. Th. a» «ff^ iroJitf 

^X^W^«* Lutili. . aS. 

ir^of miimt tffXl^. Id, a4. 
mfosf^mfrMiu L^ciU. io5. ^ 
mfmfiftM 'futrm Iffgotf/^t^mrsmm. 

Lucill. 29. 
mfourfitt » nm$^s nmi mfmml» 
• i^Hi' i^iox htyKmfM¥%t Cri« 

nag. i4. 
mfm9$t^. ,Tymn» 3. -tiv is^ 

^ivffmt iftifotf. mi. IJ^ 
mfmffiHOitfov» mi» 90. 
mfmvtm 'mv^Hfnt x»^»''- Ar.- 

chif^ ,27. «ricy iirfmivf 

m9t$ot Simm. Alae. . 
mfkfA99t. CylJea. 1. (kmmpm-» 

nif» mi* j}97. iyMttiu a. 

65o« •« f 9 fmfifvov* ^^i-i» 
nag. 7t 
mfkmm* 99Xmff(pif4t ifmftit» 
morif, Chnstod* Ecphn 
36a« tfmftmk fMt xt^f ^ 
mym>kfMtrt karmfAoyou, Stat* 
AthL 1. Xft^h^ 1fh*^9 

Dd ♦»8 •t*' 1« ]>- B' H; ;* AgatB. 7* ' 

Wffff/Jwyivif* PrflAd. i45. 
• .y? Stat. AtM. 35. 
Vf f &.' Crinag. 7. . 

PhlJacc. 5. 
iTfjfyif*» i/ttjriVr«F. «*. 76. 

Isidor. 3. fnAmu liMlil '- Tar. gS. 

-f7ir mymktK Posidip. 6. 
fiiirav Zkp^fUn LoU. Bass* 
6. «*^/y»r iTfiftla^. Crinag. 
]3. XijM/iwf. Id. inedit. 
• mfffurrfov yjffiif. Oiooys. 
10. icfffirif^ {pmiftrmi 
iffw/i. Qn. Maec. 4. levj- 
^y KfifirmrM Zif^ftm 
Philodem. aS. Dioscor 
rid. 6. 

4Kf 9vciv«y • 9pr9i TmZfu Plii- 
lip. 27, . i 

Kfitiivf ratZfOf mffMi^if-^ftimv 
mrtm Addae. 2, Taof wf^mu 
Mmktiiiu Archi. 3o. 

Hfinniim^ mmrrm, Tymii. 3« 0filfU -4f^ x^Xtmmi. Pori- wfififos -i^pr ix (pXioSfroSm, 

*dip. 16. -««ef. mt.5B^» Dioscor, a8. 

9ffl9rif f ntfmvftos. £ryci. KfMfiiins - itff$ itoXoif. Me* 

* 1 4. ■ ftr^t Zw • frfnftrnfH. leag. 111. 

TuU. Gem. 5. ' " wfiirfAm. Lucill. 24. 

mfffiyt>MS. Marc. Arg. i^. mfiffrif ^nfts iiifrts. «/• 

Zifvfos. fd. 24. aoc. 

nfffiffs - oev nfmiins. Jul. Wfiarts. Leoa Tar. g5. 

Aeg. 71. -ooif (abi nmic isf^ •#» itfiiXtvs ytfvms. ii. 

mfffifi(Mis) Paul. Sil. 70. 273. ^fAttm «ce^^fi r«vw 

Wfffifm - «r x^^^* Archiaa ^ifJfof ^H^9« Antip. Th. 

«17; « 43. -/r/xwv iiifrmf, «^» 

«rfirv^ -fAf* iTJrioW Crlnag. 272. 

16. mf x^rtu hi fitiXiriis'. fsfimf -oy« rtrmfii^. Leon. 

Autotned. 1 1 . i^^^f? «Iv- Tar. 28. Hifrmr ov» f vo^ 

T^y. Crinag. 3. /i»/J^ ^or. Crinag. 37. 

stfHttmf mirmiS* Dioscor» «fM^fXor. II. 5lO. «vJof* 

iS. tfvf/^oi «*^9^ii. /Sdni»» /lov. lU. Her. 24. .1 «IftD.fKOC; i09 0f9u^^ftK» -^ tn: Agath. €9« 
Wfoely». Mdie«g» 61« ruxif 
* «« nfmf^ntwf. »^- 88. . 
^^otiffTto¥ f 09r§vv iyM^«Kav« 

0£9fiMl9t». ifiifiw. CaUioi. 
3j. Hhtv)^» ov wfoifiif. 

Wf9fimT$vm^ «#^# xeer' oiftos 
^ 'inf0lUTW9¥» Cruiag. Sg.* 

8coIi. 22. 
m^oP^isf ffraXits. Agatb. ۥ 
iftrrvm, Archi. 18. foae- 
X/v. Antip. TL. 44. «r^o. 
/BX^j xiti Vjxntios tifvfj^tts 
Af»s. Arclii. 18. oipfZs 
wfofiX^rvts. Christ. Ecphr. 
333. • 

fffofioXHf VttXofVTQV iltO IFfO" 

fio\vs* Leoa. Al. 26. Iv 
wgofioAf u/t^(pii»ts tx»iS 
yiftts. Mfileag. 128 J^ti- 
Ktov it npfioX^ ^tfiJm (t- 
(pos. Tymn. 4. 

ff£ofio\os f nXtirios Kttrti WfO' 
fioXov. Fosidip.IX. 678. 

mfofitvkm^ xklifov aiv ssfofii^ 
fiovXms l^4«y« Jnl. Ae^. 

39. 

Uffoyiarttf^ ii. 552. . ^ 
stfiyvttffts • ly if^x*^ i» «Xyyaiy* Mfiiil^S *^99f/mtf9wft9ffk 'Jfslr'. 

lad.,5. . . , - 

kf9ftiiamt - m. Strat» 64. 
mf9i99ir.tttf9s* ScolioQ. Q. 
mf^iirnsf Xvxftps. AMiip^Th. 

6A« '^Tji ftttffrf* XKo«Gp«i 

rid. 7. 

. ifniMfoS^PTtt pfyp. «J; ^ 
75l. . . ) 

*^#^i« • f <y. Jol. A«g 16.: 

nfo^vfov , flwfoffmrop. Me«* 
leag. 65. x*/>f^ ra^w 
mfi^vftt. ^ocip» (Dioftc.) 

V 3« 4*/ mf9^f9ts iHtifftt 
ffrtfipovt. Mele^ . .64. 

. icfiip ht* mf9!^vf0tt ffx^ 
9m yi«y.. Piato j.,^(rm 
muf^ iff9Hf9ts. Awla* 
piad. 18. mttfi mf^difoti 

; V9^(x<f9fi9u. Id. ?3, .^^T* 

mfoiimrtt, iiit 4^x»«* lu* 
cii^i,, a4. . /. 

«r^«rx«, x^f^iofAifnt,: H^^S. 

6or x^f*^* Autipbij, 29. 
r«irvi'. Antip. Th. A^ 

.PffJ^Xf^ 'J/MP9S X04f** Poi. . 

sidip. 1 ^*. X«#jf;f «iMf .jTf f ;fL 
^xm. Chriatod. £^piir« 
9. it9fop ioklfffpm. .bU 67« 
JfflkmfifWfo^* Diodor. i5. 
.«^•iM(r»yir4f. Dionyi.^ U 
.$ffiM9tftfift •!«xiM,jtf/^.^^83. 
Dda ■ 490 i^n-^^TD-n •%^ 

•^fini^^r •w fmfuu xp* it^fM%Mi' Antip» ffM* 97* 

^ritf/itti^ Macedon, 7* ^ -o<f «J. 564. 

mg^mtti» hi itf%Ktnis iinti^ «ft^tr» Haxf^^g^ Philostr. 
. frvf . Pallad. 67 • • «rf Xi^ U. 400, 

.: 4wf. «/i 7 »4. flrfavffVM • yrWvKfy. Agtth, 43« 

mfWfhm •Mftd^it. Nicarcb* mf^^ifiQt. 'rm itf9fim. Leojk 
. i6. Tar. 7. 

^tfOKftfftf iffri ,fvritm Paiil. ^tfitti» •9VfM9 ktnmttt iiim 

• Sil. 8. •r«f fiLVTfi. Ni- vv Pallad. 117« 

com. 7* ttf9itiruf9 {fiu Diofcorid» 
ftfonvitTttf ttfAnv^t. JttL l3* 

- Aeg. 3a* ttftntirtiu -«»• Callim. 5. 

imfmimu «f «Tf ff«f ftfonimf ttfofttrif - ^; 9^«f «f • Pallad, 
( 9V999cifMt99* PoBldip* l^. 1 K •# 9^X»tf0;;r ttf09trtit. 

i i^folfiMKtfimXovtgfiitorttm Aeli, Gall. s. 

. Anliplian. 5* tffofttrHt^- futi ^tSf nifi ra7» 
iTfcXffXltfL/.va^fiy ir02k' |y y^f» /Atr»;^. «Jl a5o. 

/K^. Strato 6o. wfonitttw uttttvffri ^vxit r«» 
iTfvk^. Philod. 1-1 • 20. Iy ^^«01 tefowioi. Meleag» 

• • Ammian. a4. 94. w^oit^^tigm niksi^ Caf* 
«/oX«/«« •Xiwwv vlfK. -Panl* lim. 4a* 

• Sii. 79. fni wfoXimit f&i. ttfowoitiyot "Ot axiitmvth 
Archi. 34* •AiiriSV ipSt. Phani. a. 

mh Her. 17. ttfoteo\im. •\tZa, (ubi nnno 
.WfifMi>^t - ov Uftvttit hik^ arfoireXo^) Diotim. 6* 

• tttift* Nicaen. 5. ttfoxoXot , ' Tlitflimt, Plato 
«jfe^My^fiyM • /iMi5t7y. LncilL a8. -ov Mov^mmv ^Ofipitu 

43. I». 484. 

Wffmx^t «««X^i^y. Stat. ttfiteoait •it x**y^i Bfoftiov. 

AthL 21« «tv. Jul. Aeg, .. inedit, •wt %MfAVfmi. mi. 

70. 66g. 

^WfOfutff. Lncill. 49. ttfoitovt « iroA irAfOv, Per«« 
ttffookik M ttfOftoXjieif» Axi*^ 8, • JW r^^tiv. 8ami. a. 

tip.^d. 101. let^fi KfOft^ ttfomtktkiof - o«r. Dt6doi^* 1» 

XJftfir^^OXv/Kirotf. Damag,.^ mfite^of. dftmi« t. « « l> ^ "-Cr m^ itfHmfm. ^Mfato fms Wfimfi, 
nf»9m(mkfCP ^rrMT-Mr if|y. 

9f9^kHu0uifim, ifirm.BUM'* 
cor. .95. 

cor* aC*' * 
itf9imntim9i$ p mHk' Miilet. »6» 

mfitmftnwhfMU, ooM ifdtit 
wi mf$m^nifti§dtm, Stnto 

0fff|^«XMi.>9Uft««if Xirjr •«/jp* 

Archkft «o». / 
mfithrm^ Xld^ AB^iphiL 

i3/ 

mt. tioi >' 
mfoti^m ^ H^mt. (Phil^. 4$. 
mfthnin* ^MMcr. Pi^ad. 

ly» hi mfulonfy ^tttmfv» 

Lucill. vaS, -/y|i M^m* 

P9V* mt, 3f 3* wfn mfptt^* 

ttim¥, Liwim. 9« 
WfttYy^{m», (Mi tcftttyyhji^t. 

Mich. PselL' 111. la;. 

TflJi mfnryyhmfUf. Leon» 

Tar. 84. 
^f^TKf^^ - Xf^*' ' 8<rat0 

99* 
wf§ttfKttmm «oi^ ty rr«i/f 

^«li»>. LMilh iS. ,9. . -1 

mfi^fYU' • «r ii r| — r ii j> 
» li.M«. Tar. 8. • 'i v^ 
mj^ttflim • i^ti»«r irfW iltmy* 

Jl^frPKMLdti. SSw^. .9 
mfttvfiffum. Dio«COtid..^6« 
t^dxm* Aiiti|>< Th. 7» /^ 
mftryfim •mt ftAxf^ *^ 

426." \ ^ 

mffHntv. Thooor* 11; ^ 
mfkij/tip^ ttlf^finU Looiw* 
••T«r«^ 56.^y»iM jnm' Am^ 

itifMt9t Mfngfim ffttm id« 

85. mftntii x^^f^ Idwg8« 

-l«t. 6. .- 

mfisit(xm. > Slrato 3» •« • '<" • 
mfii^itt -M flTKyfiii Tfm ifmm i r t^ 

mf oslitrmixmt •rmfk^ 'HfJ» 
- Mcleag. 58; > . •* 

mftsftmrmfimivm .'i^«. LotdL . 
• 60. • ' ' '■ * .•&..'* 
f^nt«rM#vfM» Philip. B6ft 
trfsnfifii 'ht, Theaet. 4^ 
tKf^im ^ • ««^f. Niceftdi. 

mfinofmt, Agoth. Prooei». 
mfofi/ix^fAmt - t9i(mr§rt§^flfK% 
Ltici)l.'6a. ' ."" 
mftmmi^m, Rufitt. Iti vv» 
** jUoi mftmmi^ttf. Id; ^3S» 
#f •f)rrX«£i» * ^m JNrifrf. 
' m^f^' ^ \' - !.:•» J> B :x;i 4Mb 

nfit^mffik ^ firtutni,iiittmiHtA, 
PnUad. i3. 

Callim. 45. •%$ mymfis. 
. .M^i 5^ ^ {Lectt. ik%j.y - 

.;)1«^'«*4 afi4 ../....c.. 

^M. Theaflt^.'. :' . : r. 
mfoamAtroM^ JiiacfQdoiu.^jLl*. .. 

/iiot^4-«r^MMMy i^ffiv* lAi* 

• i^aku 6« . ;• -•-' '%. 

i$7yfim. Meleag. $4» . ^|o- 
ri^uKt$$, »f. ^. , . . . - 

«'^0T0/U9. Aoyte. i^« lAnti- 
. pliil.f3. »., 

mgorovi^m -fr< X«4^i«* Axi* 
•SYipkfSid 3/* .' ^, ^^ - 
mfirovoSf moKMS fuyJT^jinrou» 
Jileleag Jf. rntims oinsU» 
^^^00 mtci nforivm». Cal*-^ 
. Jiok. 3l. mmri i^forMmp 
toriov iuworiffms. mt 303* 
im*' mfotovOiffHf miyjis^ A|l«; 
.. tomed. 11. 
mfovvtixos - »m X»Xy/i«r»» 

*:^tnrto 5u 

, mfofmoms. Antip. 'ftuflL* mfo(pm9U4' V^^' mfi^ffts. 
Dioaeoridi.8. $• 'O^u^m^ 
nvvaJ44..lPaUadL la. .1» 
S^fwos ^mfofino^ «iLSft^. 
7/ l^» /M9 .i»«0|||«' .ftAtf7v 
mfo^mffo^^-^Mek^l^g. * 45y 
inmXot i «roXif i^ mifi^mmo, 

' AJIiipkiL:J.3£. . «r(fkff r;«ff<^ 
TM^ov. Philip . . j^ 1 . JwmU 

^ rm^ mK A% i h -t^y foo-mifis* 
mi. 197. 9efo(pinmt oim 
ciflrofff7^&«r«rM. Tryphen. 

. II. 45l.' .:::•'-.•, . ^.^ 

mf oipifm ^M.oU^hmofih, tlK 

■ 44o. - «y 3ii9frmv cm^pf^' 

. ^^ SlaiHbUll.h.4k ««tr»^ 

fiuixn'» AmvmoSki^Ami. 6do. 

irf o^vye/w ^bfiii^ S;^!» «ile^ 

leag. 19* ^ofov. Aloie* 

. MetS. --rB.J.-QMW fiMvinOr 

^mXuffCffs. Stat. Flac. ti. 

»XAr»l«/.Me]eag4 ao. . oX^ 
I mms U»f '«fo^kij^ovoW., Jnl*; 

Aegi^^A. •(fiifmfmov i(«ffi- 
. X»f. P^ntel; ll. 4o4» 
mfo<pirnf% 4ommifmf% Antip, 

Sid. 6S« 4«mc. A<4N^a»<«« 

Alcae.lile88k 5« 
irfo(^5»yM. Philip. a6. 

lad. '33. 
ayo^elM , >SI^{^ . PJato 1 5« 
Xovrfor. ib^* 364. «Jffi 
yi^/jf. " PiMiat. •ik Mi^ cor. ^^.:1^f(Ufm l# «ff- 
;C0M7ir. Thoocr. ^diii' a« 

184. CV^iifl^Tu^M^O/M^ 

61. fcfx^^ :*tij«w..«<€ri- 

*f»X»V *»>' Xt^^nrf ficdyl. 
• a. (6.)'- ^«f 9^^^ ^''^^^* ' 
- Leonti"ii5; » 

irfo«5/fli. Wfi^i tefiinhM. 
Sirato W;;'' - — 

4a. PhAcd.^*; * ' ' • • 

Thcact. a. • » ^ 

ICfifAvfi. nmri tffifivnf £y«J' 
' Zi(pvfofJ Archias i6'. 

fiiov h ffou Holeag. 44. 

Xwy. Marc. Arg. 3i. 

Lepn. Tar. 4. -<j» **«- 

. |iV,, «^. 533.;A«r«tffr 

;. my^fism Sim<^iiid# 88. 

ir>»9V7SK «mnI ^»^^* «'• lon Cbi. 1» >i 

MfiAifim»^' .. DamafeJU,. . Jk 
Alcz. Aetol. 6« i«r.Mfv* 

*IO. .v'«> «j 

nfihth ti^u Dionysi.jjii 

«^9»* PauL SiL a5. ««li^f. 

.0 ii^ 433. ^ ty aw<oy. Gao— 

..vt4K:^..af nfius/lOfigms. 

.•^••ywdoip^. iik, ; .1 

fr^i!y. x»r* oigt/ov * «rpMwr. 

.i.Dteitetr. 11.059« .^ 

.L^&LMy..DiQn]rs. €• fffSr«f> 
^fvylns. Lcon. Xar; : 7. 
. ' i;^. A^k>&cv' M«k. 8. .-■» ^ 
mffmpii* inodit» « ' - 
«y«a»f^}ttK«. IIk <5io. ^>. • 
^fwrp^iOl\n\^*jM flLox^mp* if. 
J^By^^ijS^ .. ,- *- 

sHfmtytoi^iifakOf^is. ii^ 743.* 
^roi$f>^<^^dMfiif #«f'5f- 
fiovs mfWTofioXuf ;$ic^<««r« 
. 'iBll^odQia* ^5. 
^fmTffiiX$S'.r.ovL vfin^ ifiosm 
.- si»to 6.. ' . . . ' 
«yttTQ^f n •• «trr yXinmwVfi^ 
.rioa^ 1. ik>.. >T 

kfmri^vi - vy» Kimftf^ Jbl» 
. tiphaiu 9. - 

ftfwri^fw - wf ^ Ti/f «t« MiTfl 
^t^iwlU Inicr. 35. 
mfmromimf. Lucill. 4;^ >i leag. 19, ' ' ; ri • 

Wfmriaito f9f •f^f^fhfHj^^ 

nigm. i4. • -i'^ • " 

fffmrwinQU TllJ»odiir« |4« 

^••W "OfMlfOf. * ^» 567. 

0fmrinfMs * •« ufifkfkis^ 

Fliilodem^ 3o. • <^ 
Wfmripifroif J^fk^ Leoiu. 

. Tar. 18. -. .".-.. 

mmifm. tkwmf» myx^ «-«fo/o* 

. ld4Cedo«,37. ^U^UiMus. 

0w»J'<j^,« tv;kjii^ Pailad;82« 
arrWbi i»i)ciaa; 38,.P«tt|d« 

w. Cyiiw. 14 *^* 52*^ 

-lea» 3j Aiitij»UiJi.37. -V . 
trr/^r^ -if# 9vrrox<if. OwtgV 4« 
arrf^^fo/iMV .ff.^W. Cod; 

,.^96, 

#rf^oVf iff/^ 9$S$. Miiee* 
• dmi.aS ^i^^tfif^myfnm. 

Paul, Sil, 6(H' ^vXoy 
- 'Ittow Apollonid, n. a$.. 

r«J nrtfm 'tm'^ (ifmBwv, 
^ -idMaoedoii. 4o. W4 <rrf|^ 

wvnvi rtfiimu mf^ 6. fim^» 
'-iXcSffm* mf 397,. 
«rf^firovff *Bf/»ff. rhilo« 

deitt,.a8. ^ •.«: • ^ffjr f viero'^; Antip, Sid* 
47. ffCv khfirfMit irrl- 
f vfi>' Hw^mikitUfOH.mi. $94. 

wnffoXirts 'Hf ftf^iXfy, Zo- 
tiiol 3, . ' , 

wm..o7f vai\j^^4 mW« 

. Diimjrf»..^. ->W . «^J^f. 

. Anttp. Sii.39, •i^i^i 

Wrnvtrm. «mrovfrf . fifix^tiM. 

. Ar.9)uaa ^ ^/^. AmV 

mriiM. 9rv^»..JVkleiig. 34. 

«riXfwrof , Kif^fnt, . Anti-i 

nriffiiffi ^nfMki.rismfi^it^ 

JLncUl. 96. xf m$ffifim 

wmXQVfr*. PaIiAd« 85, 
mo^m .iff9t4(MM>^9 ifi^^Mu 

Arcbia^3o, r ^fitmL M^q^ 

SieriiQ^.,^, ' - .«V' 
«^9^6»f^«f . jsf. Le^nU* d« 

•W; By», 13.. .: . . 
mif^Qs^ Tull. 6ein« 4. 

Phaedim* 3. 

mvffffm. ^mXgff fnri^mrQ irf. 
Xf<* lon Clii. 1. 

arrvi». *foV iJi* f » tJiro KoXiroy 
mrvofntf, hitkto 71, rv* 
XoV* ini ^tkSis*lkrvffm9 
niifoon J^eon. Tar, 96, 

' ^^i» iitTvffmt Qts ifkn 
fMvs. MieleAg. 194* imi 
9tifmtQ$ Ifmmm mi ri ii 4wXJus (ubi iMliiC 9iS nfSrm nttt^fUfUmtiit mi^" 

£>(»). Pliiuu. 6. W#</A • W» SUA^ AM. i. m^ 

ffSs iXia^wp iifSXm.wTv^ -Hfoivu mwm^pL99Vf^ tii» 

...MMi>(?) Pliilip.' iSi ' - '. "" 56a. 9r^i»M maifimXmg 

mrmi •»< /«<Xf rnmx^nkm* inmmtfmfi0im^** S^nAa 96« 

Bi«n. ii* irrMK* -fitfw Rofiik iC.- X^y.ivmviMifft 

mpAffl^mfu Agath^ Sg*^ /niyov SUttfjiwdra^iwi. .5» t 

- inrmmms mt^mma ifitrofiiu ^gyxtfif. ^f^m mmy mvm»m$ 
M» ^^* mifhf fitmii^. Btttcbyl. fr.r 

''piuL57.*A»rmkv,:rfiipm I f hfrai. Atijt^ it. ♦ 

- Hm. -O* • nvntvoipfw 'OViji^fit.^Agilii. 

•'Wf^tJo. 42« Yfmjmfmnmi*^ - 3 ' ;.* 

•^Wi'--^ii*''fl*'-«*»79^«>^ cbiL 39. 'rrf^-J mvnfi 

M. 'Hmi ir«f/ffif..Ni- -^«xpj(r«. H. 397- 

/ ' , » « ' minrns -niv. Pallaa. 85, 

^ - .„ , cedon. 3o. «^. 624, 

mvYfiimx^i utkQuL i^* - , « * , • ^ 

il^s. Seidi. ai, . , ^^^^' •«'•* o;,f^«^. PauL 

«,*^. -^lr. r^ismih^f. , Sil. Sg^. Julian. 60, . 

- bei». €yr«i. 3, Arr m^^ «wV^* *"»»!* »«•: ^«^ 
fn^m ulmr9f mrns. W, Ateg. ^>^^ • A^* «^- #?* 9<^ 

. 4a;t . . . . mifkmT9f •TJT» #«^i .Pao], 

#v»fi«<i#«^i^iStNfir4,«V,479, SiUSit 

mwi^m «wr ^yr 'AXt|iirikffv mviifwf *in§ #Mfi(y9rt 

V'^^,L««oPhU.>9/iH^T. JUoii,7«rrd3t -■ •■ ' 4^ 1 H^9.rBiX4 Tiir^^..ii9i««. Idii. .AmJ.JU. 7- 


-/ yiXAjF 9«y«/u^. Aj»tip, Tl||^_ 
, Pjlilip..29.- 

mioham -ibts^ Nicarch. 27* 
mvftvs 'fi», »c, 119* 
«rvMv -«fvMi. JLucilU 54. 
jrv^vvfiuofy /<«/(. Pl]ilip«i3« 

. Philip. 76. , 
0V0i» ' /«M »«5ffXf7y. . Ni*" 
carch. i5, 

''lbiii(r.'4. 2J«f. «J 472. 
mvftxotiit - ^of (Pfvyltiu JLeon. 

Tar. 7. 
irvf<xXo;ri9 »9« fAv^fiUU it» ...Ai^UphiL iucd. -«<^«"iro» 
«w 3teiri. ui, 09. .. 

.>:«wivf. Plato 6i /u»rr«f ly« 

fuyikns, Philodaok. .d5. 
«ru^oQAyVf^.JuliiOi/.BaftiL l. 
iw^r ,v i^»3toi. flc^. 464«. .•» t^- 

. ' tjft/Klrr«. Rufijir fe3« ^0»^ 
. Pattad. 94., . ....... 

m|Mii(^«r«fF -^9« ^vj|^..-WJ^v 

123. . /: 
«v^9l^'70f V ifsnifif Shi^ 
-:ar4..v. - r .-3 . 
irvfo<pofOf • 09 otv\9Kn^ Avtvf, 
-^Moach.. I. A:iu,,f\fi^stSfiH 
..iBaodiTL 11». l: .. > ^ 
«v^m»« nomvfmfdom fnMtiToL^ 
. •beotN : Tar. 26. . «»« Ji» 
/srvfmtMfnhn* lik 99» ^ 
wv}i/x*os. mi. .45^.c...(IIL 
3340 • 123.' 

' ftvfiwrhnff vifl^i. Phani. a 

jnftXkfAftni * oTs iarigos* in^foyhoioi. DiQ$C0r« ^9* 

*Marc. Arg. la. mtffis •tu «^. Sojk • 

mvflononsf ffXos* Gaetal. 5. 9fpf9fi^^s,^ot mKvtmsmS^tL» 

myiXn tmifmf. LnciU. 8». .'^io.3&. v ..;>.. 

.' -'«iv A4Hifr*PhiKp.*g. -iff tnffcosf ffoiros. Strat^ «34* 

mpf/. Simin. Aia. 2. -oor f -«tr «ijertc. JmI* A«i*^d9« 

. Tfiviaft Qq, SmyriL «•• #rii«r». MariaJ».. i* -«{ 

rt7«« MfilfiiAg. ^<L . mff9^. IretuM*. j3f liii #»i- l-:H\;>-»'«« W ..Tjir. 6k • ' - >.: 

ii»{^o(. Rnfin. ai;«iJ^Aqi. 

nit^^.ifi^h Ss .T4 irvor» VmxL 

-^Sihf^. 118. . M 

ig^q/miof* Amaduau ^:l .. 
nmfimtTgi^m -«^. imwm»v. 

. 8(tnvto.9i« • < .^ 
««i^^ac.t^xvw. Tbrodo- 

^oVid.^» ^ L/. . /: 

w»korfi(pos - 1 "Gf ^arf»^/4u> ' «^* 
r. ^aW • ; - . i 

irif^. ^4« wtifsou M«eedon. 

,. ArobiL fr. 5. . . 

y# 4« ^»twih*os. . A 396. 

.i..^t«/i«irir« it. .397. . ' 1 jM^itXof -'#i3V h§tkifxto9 iff» 
w wiidfctf«#«. Kicaon* 6« - Jod» 2l4^M!hr.«4ii^ Aiiy«» 
to. 12. iiti fmiiA fd^. 

.^^ /«J<H7r%of«if^.4i9^ 
fmitoi/ nmmif oi^v ^fifhofmo 

.'ftiriou Grntg. Jai*- * 

^m^^. ^iyft.:^toMiii0 «1. 

Her. ai. - «y/« .f <X«yyv» 

mfM /iMMoirvfv -Clin^todo 

£cphr« S^itb ^«fyiRr «rit- 

,. fi»«f fikAk^nu id. iio. 

. <i^4^s.lSXf</i«. Id;.78. 

fmifiinfmfOfff» »ffvw|.: Loon. 

,. Tat. 34.' - . \ 

fmofiii^ ' oiHfm%^t "(hfhioiu 
^Axcliil.. frk .9* .. .I| 

fmifitffM»yJU. iSlot. FL, 5* 
/«/f«« ftOfO tM(mmim /Siw;^ 
uPosidlp.«a i, ro^on .y«^ 
XMnri ^yiuMta'* Alcoe. 
Meitcn.' 17* ruM^f jfM- 
wifMVfit oifXicyf»,* Id. ao. 
ftaariff in itvfis. Fcnorat. 
. a. Xj^«ey^«f f^^ari fo§* 
. Aloao. Meoi. 6« ^ 
fo^.,k}fml0dfi.^hmo^OT. li. 
fmhJ^ J«Mroiyr«k Hegosip. 
6. . fmlwmim jmm^mk miX^t^ 
AntipiTk.5a. . , 
fmnitit • o'f rroi xfif^» Anli* 

phiL ined*. . 
fmmos. Plato ^ oiX/Mf jBioY 
^M«ff. Antiphtl* 4l;» rfv« 
> X<>i9imXlf Umtmitm^MJiSlrmi^ , 
Cniuig.. 3&«. ' . v 43* 

fJ^f - fnyif fiMv fr/JWx«i. 
^itrfihi. Zomif 6. wmti» 
. gon..». 
ApoUqtt; a5« 1-31 'D' B*'ltl --Piftliia >ao. ^inW #}f 

«X/. Antipbi] t. nfft^b*t 

''iftfimvh' Afatk. 7.'«Xie£^ 

^ovrKi yf9t(piimf'xfiltfteu9t 

' frfiifiif^Myou fd. 23« 

/iM« /MMAuor ro7iF • «JljtM^c 

.:/!««<« F^illad^ lig. f/ /Hr 

. ^«^frjvoV |Kip«^. Hiifiii. ff^fr 

•Ko#)bf /iTf /l#9vMcy; PmlkdL* 

^ fiti^fm ^ttgiv ujttfmttriMtv, jwfMififAiifiitiv^ ik 6*1 g." A^tik' &fL Jifj4i ^fif* 

.' «M. l4iU 7.'' * • 

^mKpmU •iim nmi ^ ^iffmv, 

yjMlif$n^'^ AimniAD. ao^ 

fi^mf9ff n i^nfi(pv9LQt9 tf 

fMMfU fto4fiK ik 670. 
jm^Mk Palkd. to. . 
jm^U'^th€ rfif^m, Nicarch. 
•' 16« fnm€* rif (vfOP ' mt 
• fm^tfo, Pallad. 5s* 
§mxUu • /flMP xh^*^^ Dio- 
. cL4, 
fix^ff i* ^'*v. ArcliiL fr« 

ai. - «1» 9ft9ff*ljem. Tar, 

98. ifyii^t. Agatb. 3o« 

l#^. ld« ^»> 
/^rx«* '«/luvMi. ^Pallad» 56. 

£9 fiyxsi. il 90; 
fi^Uf Mf^yff' Antip» Sid« 

83« rxXvf «n Agatb. a, 
/il9f9r«f«<mt/M«u «J.4oOf 

. tir mfhmimf.:'Mi. 4oi« 
fkp^ftu (U^t ffXmrm nml wfm 

vAk flU09i^^ f^fifiifUfQSt W^ji^f. l^alkA^ 74. /M^titfW. 
7«ry. Antipbil. 99« 0J«^ 
irl/m ffif^mvn ifriitm\f9>T 
Id. 3a. ffifiim^i' f^iX/yf. 

PaUad 48. rtix^v.nifo. 

'/ifry^.Id. 119. rixtnr 

mipift ftvfimfff wfti^ifff* 

/Iif. J^py«i lar' if^fmrmt ffT$ ' 

. XiiaifyiK. ArcbiL fr. 18:. 

•Ap»-^/m (lego l?/f;fvf) 

•if «^tf^f. Antip. Tb/47. 

• >^ /M^« Jfintt - xf^it"* 
LolLi. it AfltfnV <7/iv* 
mr i%vfmit xe^it* * P«*^ 
xnen.a. n Ofnifov rtifif 
ftirtu [ini vrofMt.rmf. «/• 

.^l45<v • • '». 

fiyfvui, Iffnfm fnmgmt iA» 
mfitfu ii. 48a. iinfpm f 
#v» IJ/iff*' *r/ irif^ff^ii 
Diotcor. 34. ftittfitini 
ym^rkfm itfi fftwBf ^ .1 19 » m X. <4ai| 

«l«p. Antip. Th. 48. //r«« - «?»• L«cilL So^ 

^fiw miiit 9vii^u Jal. fii»i ufivrof9S ^H/UM^Mif* 

Aeg. 4i« £i/tv» ^^tn^» S«miu8 a, wit ii* h fL 

/9^^y«. mi. 4^6, ^«f mvmiSiffiUf, Antip* 

6i6. *9»«i»«h AraLPepL »/. 54a. im /A^i *CV»* 

a4. f«i. i^ 446« . . 

/9f»iXf«^0^ n. 5i8. 4^(^Um. AM»f«s /i^f^x^r 

filiivoof. II. 5 17« r« »«r». LucilL 111« 

/?tfif 9 i^ofint. ut. 3l8. «itf f*ii3^9 iihmmgi ti fiXiipm» 

Xtmrm/, Callini. 35« #ip pty. mi, ^S, 

^i. Pinjrt II. a^8. /<<«»• V^ ^«< fi^oZrmi yfmf»m 

fimt -M» if»X« rv^iMwv«i«. fimrot iffkwi^. Pattl. Sil« 

Alex. Aetol. 5. fitrwrrt 5a. vir^f »^/J«v «/«yifl 

TV/us»v«. Dioscor. 3d. Iffl^wrtu. mi. 4oi. 

rf4fo mJ firvov. Scythin. f^iif^Xl^t ^X^ fMuw. Anti«^ 

Si IV^^ffir Q^ff fif9trh^m pbon. 5. 

yv^M^ Alcao. Meas. 13. ^«yjftif - vfrri >r}fji««. Chriftl 

^frif , i«rf«y. «^. 754. Cer Ecphr. 34o. 

real. 3. -?ffr. Ji. By». f^xyitfAmt. yiftf igtnfiJn 

ag. •»/•!' fiWir». Leonli. Agalh. i3, 

*9* /wof -or iro'J«. Leon. Tan 

Chrift. Ecphr. a4. ^of. Xonas 6. .o7. «^otk^o-. 

Id. a56. -fjr «rimwi^. ^^^ ^^^ ^^S. 

* , * « M » /i«»«7vf. 11. 517. yiffifi* (uM 

fttroMtt • xmttfos. Fallaa. ' . > ri^ v 

' ^ * jiunc yi?fqF ifixvmJii*) 

1 *iJ* • ^ / tf Agath. i3. 

fiftikvot *wf C99»X/f« IJ. *^ ' ' %-. 

^ fififim ' mffi Hov(poTffi tfoiupm 

firn\it\ttittiiot.Dio.cor. - Arion. Hyuin. 

a3. ^i ififmt Hwit. Au- ^«**«* 3^ofo?ff«. Niciaa u 

tip^ Th. 49. . ««^«'* ii>y»A. Anyte 1 1. 

/fyiof -loy MXyof.«i|.H^»lQ. fttm^ itimt mtmtfmf XfSfM». 

/lyo^Xff. L«eil|. 6» . J3aiiiottr« 11. aji^ /ffov 430 ft H » B <• Xtf(iMt^t. Antip. Sid. 
io5. 

iio* 
jiffio^kM -y Mf-cyy, Panl. 
SiL^o. 

fmti • Jf kyu^iM09f nvf. Stra* 
• ta aa. nJ;^ fMeuTf. Latf 

d^n. 38. •(«l«XI«if mffii. 

ii. 67B. 
/«ir/fU. LqciII. 67. ffmt9t 

(pxiyu §inf{uf Jf/(li^«.He- 

liod. H. S06: 
^iir/f - /J» riijf /uaX«xo7(r<y »t/ 

0gil97ttv uiirous, Dioscor. 

12, pi^O¥ *9V^9V ffttV miftOl^ 

Archia. 5. •t»t «rv^rr^»« 

' ^ov^ Philip. l3. 

fiattOfAm .«ffi XiMry^. A* 
gatk 8. 

fiitri^9t • mv^9itm Meleag* 
loa. 

j/jrr«. Jf or« //irr« »«/8or 
tu^ptOJis 9ui» vn9f^9t ifitnt» 
Philodem. a6» fiftrt 
yoW. Pallad. i44. J^f/i- 

mi. 46a« tft gl4^s inl X«<«. 
Crinag. 3. fl^tu (pfovrl^ 
imt. Paul. SiL j5. fi^rt 
rif ttkfini. Macedon. au 
m^^t» toplmt i itokit 
trif9t. Meleag. 56. nmiri 
^tftStU fifptit. mi% 060. iiififtu rvfifiQtt. Pallad. 
i44. 
4ii90t -iy *iXvi. RuBn. iS. 
Marian. 3. -Im x*i^ot. 
Macedon. i3. -f^ mmf. 
tiis. PauL SiL 9. -»f /C9« 
XUy. Id. i4. umXvu^f. Id. 
33*. Theaet. a. .«y juu 

Xifutt. ii. 20* 

/oJ«« Archil. fr. 37« 
^aJirar - «r. A&clepiad. ca^. 

-/»ovri Id. a8.. 
.foiotiiit ^ii wvyi. So«i]|, 

(DioACa) 1. 
i^iitit '^istrm ^tfim. Anti-. 

phil. 6« 'i^ffffttf ivrpkiv. 

Marian» 4. iyrvym. Dio- 

nyi. 2. xii*P' id. 5. 

joi^ I tviifMit XmfAftifA9f9¥ 

mtrmKtis, Strato 37» ntd 
/oJbi «»3'^«, «J^ f/mfmf'. 
^if ififn. Id. 73. «f ^Vor 
^mX^9ax9s if otkfi pw 
. ifomfiv^Mt. Maced. jG. 
UHfAi^ti fimiif fii^.^a. 
39. ffi^f fiitr y^fif^f. mi. 
58. is fii9f if. ninois. ii. 

330. fiiof tMtfOOf% iim 

JlU ttffipvfioio fiiov ifWm 
d&rifn ffifi. Rufin.. 3. 
mtri fii4v rof fiirtft ti 
UxPfMt. Id. 38. fitt^ 
fos. Crinag. ^ mg i M/«r 
ipinpfiim.ii.jQ5.^X9>^ 
^^i^ fiitm ttmklm^fff Her. au . *: 

jMitvfS. Sosip. (Di9|^ 

cor.) 2. ' . , 

jM^vft. Ghrist. Ecplur. 

^oiixfois, II. 5 18. -0« ;i:ff/- 
X««« Sosip. (Dio^cor.) 3. 

goi - «r wtin^ils* Agath. 56. 

^•^nof • ^ yjy/. Aiitip. • Sid. 
37« 1« /o^/«y. «^. 369. 
^ -iWy yXtfvxMir. Arobimel. 
1. yXiii/xorf riyyi/Mftf^f^» 
5/«*{, Phaiiocl I. Xvy^«rf 
iro^^^au. Hippi. IL 67. 
Ir goJ^iot9i9 iiToyitif iKTflf* 
mi 370. §o^Uug$ «ftMM- 
X«i(ri. »<f. 434. 

/o<« * 7/ £v59. Mrleag. i^ 28. 
fitrx^M ^gvfAfAotrtti Cri- 
ntg. 6. tJ /MvffTjif ^o#vV 
iitti^ittim Tiieodor. 9« 
iay^oxirtttti, Philip* 20. 
,ii|Ti^«y!. Zon. 3. 

fnfiiitt ^i^tis ovfof* Crinag, 
. 39. 

^oi^i*. l//o/^9TO ^/ ««5l^o>. 
Lncill. 65. 

(ol^nfMt 9 rgtLytttif. Agatb* 

foT^ast fttomyts» Philodem* 
37« -f Tvxiyf* Panl. Sil. 

ftifLfiirrit -Tfty steXii^^«« ^ « 4> a x« ^21 

'. ' ; Z«oai»' • 4. ^ « «▼9» ^'/i«y« 
.. Alcae. . Meai* B* •^r^is 
fsXonififvs. Antip. Sid.27. 
'-fifAfios^ «X«9r«j».' Hero4> 
■. Inser. 34. lXwT«t. LcMt^n* 
.; Tar. 33. «oy ^itUno /4v. 

• INM. Phalll^. 3*. ^Mrytf» 

9fiitLvr9s* Qu.Maec..7'« 
fitttiXtit , -ifB^ttifftis^ Ltooiit 

Tar, 26. 
/o«9. ir«f /S/e^ rotofXr ^oiry 
.' fnipov. (H 8r. ^ifAtci fitoy 

foni. Meapmed. \, h §0* 
. irjf ntuff /8f»x«?« I?«J- 

lad. 86. 
fomrfof • MV HOfyfimfrtlm» itu 

xifMrm x*^^*^ ' PhtM 
• Jd^C. 0. . * • 

«oTi itf09 imolfpto. ii^ 
Her. 28. 

fwytU^pmt. Palla4. S^. 

fiyX^^y ^hCfi^^* BiTiJ T^i^ 
^^xiyov. Lucill. 35. TfMVM 
TOiK Id. 19« . 

f^^ftiiSf oitt uf^fmmovi f>(M» 
ArchiL fr. i4. 'it fimum 
XMnf mfturyjmofuf» A» 
gaLh. 24^ -«y il^^ aiitm 
mhs. Miobaei JJJL 124« 

fvMtmiff oimyis^ LtMi» Tar; 

28. Ot! funtifjl 1tO90f1lf^f9Sm 

mf. 232. V . 

fifom,, mfftitfttu FracL 
Uynui. 1. 4» 43» 1 » •» « K X»vofAhws» P&id. SiL 74. 

ii5. . 
fiofM •ifiuvos ifyurtf U 

(M%^m fitttriHf. a. ,4 13. 

4^X9' ^«v«ro« Melfiag. 

II 6, nirfiii ^ifffMm fv«- 
. ^«y. «^. 619« "OfiUvnr 
. tfywfm Mrlffxnu PaaL 8iL 

5i« Jot^Xoffvyjjf^ arvyofiis 

^UfASfdt «oXiMf. icJ. i44> 
> . fyffifuiot rl/umf.«^. i43. 
f • ffifMfOt ^oFrfitu. ii, 1 S8. 
fvtrttgSs f iuutffou. FallacL . 

187. 
^wTflM» • ottMr« MM^ifms rofMAm 
' 911. PanL Sil. 65. 
fvKous •tffffn oX«f« Leon. 
* Tar. lO. - ofyr« ir#Vf no» 
. isoOimfiffithof Mos. Antip. 

Sid. 61. 
fvitosf i {mtpmflrus. StratO 
' 34. -01/ mml^mfif, Pallad. 

5o. 
^otof '^tm miifmf. Pera. St. 
•' ^XV' '«f^t* Joliazu Aeg. 

5a. 
fvffiiu99s. n. 5l8 o\ms nXiiiims iX^ri. 
Paul. SiL 16. 

-fvrtii^Xoios •of ffvsm. Z<in» 
naa. 3. 

yur/f; oKfhfivSf fcms /w. 
r/f. Antip.Sid, i3. Xoff^. 
Maccd. I, ftmfmiftos» 
PanL SiL lo. y^f*^ «/ttt« 
rfiriif wXifB^ifMfOf fvrti^ 
Maced. 2, ikxmtfof fniiXm9 
fvriiit. mi. 60, %s mmi imi 
fvriiuf Fgrro tfms. Phto 
6. umi orm(pvXi yifms otiff* 
' ^iftfmt fvriimf, Antioch. 
1. ffrft*rms fvriims ym^ 
' fftfis. Meleag. 77. Is fv» 
rUms ffnXnfif ^Motro fk^oSm 
' JuL Aeg. 2. 
ivrof. HedyL 4. (8.) 
fvrmf -roft fiovuoXimv Hmw. 
mi. 125 -ro^oi XifMZumi 
^mfmrpv, Leon. Alex.29. 
xifAms fvrofm nitifv(pmXof. 
mi. 11 5. iyfovm Hemko- 
• ci». 2. 

fmyisf miittros. Poaidip. 17. fiff^Sf nfoifov mfis iifft, oi. i^^f^^^^os . iof fiiorof. AnXip, 

Sid. 8a. -ittt MoVfrof. fo/nJf^ HedyL 4 (8.) 
f^tfffsis, *ovK «csro fVfffttoS tiumm 
. ^». Cailim. la. 
fvffffis «oy httffnvHfff. Paul, 
• Sil. 5o« |ff«<« Mu /itf ^« 

Micardi. a« Metrod. 1. 

559. 
fioftmu fmofr tJim fluy Ifttm 
gitfrm (ittt^if. Siinin» Qr^ Hci^od. Inter. 9, 
Ttr. 64» 

X. 

^kfifixs, tcrrt xui h in^X^^^^ 

leag. 83. 
99tfi^rt%isi ni^ts* Meleag. 

83. 
Iriyugts - ty kvfftfXtfin* Fhi^ 

lip. 6. 
trttytiftiTds - Qtd X/yov Xtl^mfoif^ 

Archi. 10. tti. 128. 
irttyitftvs - /ct. Leon^ Tan 9 1 « 

'tTf Hegesip. 4. 
•9tiyifftvrif, Maec. 7» 'rnftt 

rftxtiv . nriftt* Leoili 

Tar. 5* 
wttynftvris^ Tibcr. lU. a. 
rwy^yffVM *tifJ^tU ite* tftirtt 

ii. 32t 
9tiyn9ofii\os4 Agath..43» 
gkyiifiitrof 9 fHf^^tt^ Philip^ 

wttigis -ffV r$t^Ui4 I^alladi 

1^9- 
wutftt *ots stvOf rof ptt nvftkt 
OntsU 10. ffttifot %if gi 
^HvXtiMttiftti Noaais 9. 

{tts* Meleag. bst* 9$99§m$^ 

ii. a;;i. « 

^MfffWXD^. Christ. £cphn 
i44« 

9tino,f9f$mrgi<poi^ ii. 11O4 

wXkww. yttariftt rt^iXtixt9 
yifmif Binxf^ Agath. 26» 
;ciA«ir ff9ffft>MyfAi¥of oVftft 
litovt. Tar. S^. mVv^o^ 
•^y Maced. fl6. 

vtiktvris - r« ytJW <»' k*^^.. 
tow. Melea^. 70, 

d^fltXffvc». iftnof 9tt%.tv(rttt, Ltt* 

eilh 95. iffixtvffi. Id. i5. 

*t;yv uvfOfiirti (ruXtvo/t*iYi/i 

Rufin. 2. Tv»' «ffff ^•'f* 
^«Xivo/uiyvi^* ^Jtrato 3. lii 
fifOfAlov yvttt rti\tboiuryof4 
Mafc. Arg* 17. ^ov <r6t^ 
ktvofutifov. Sosip. (Dios-« 
cdr.) I. Tff ffki(pot ^ 0*ff« 
ifiXtv/iAcit. Phaui. t* 

&i\wtyit itlfAiiyogos, Chriati 
Ecphn a3 //^. «JJt 90, 
^yyos rvffff/yvs ktXiitjfiu* 
Crinag. lo. .yyu >;«X,^ 
flfotyv. Antipl Sid. lo^ 
fictfiipmfoy wtrftHoif, Id. 79. 

ruXnl^tt - ffi Xiyyy Sfpsay. He^ 
dyi* '4. (8.) -lyfoff ifiu 
xXnrtHOf* LucilL 79. 

ti/Kfitt%,$f, «Xflu. Philodeiiw 
a34 Kov^« i6iiXt2)r. Dio^ 
tinu A« 

Pham.3. 434 f tt D 1 x« 

9i(ut4fvx9f' Meleag. i, ii. 

Pallad. i3. 
wiwtmiiMP, M«leag.65. Fhi- 

let. I. 
0»fii 9 itvyi» hbiiiuKU* Stra- 

to l4. - Iht vni^ fiuiis. 

Antip. Th. 62. 
€^99* ffttmrtfm yv#f. «^. 428« 
{r»9(Pfoivfii 9 iyvi. if. 464. 
m«. ff««w« Hedyl. 3. (7.) 

Theodor. 4. ii. 179, 
tfmrf /« - /«v f 9#Kf. Gomet 6. 
ffmiefif 'it i§»fMt, LucilL 

111. 
ffmfiiftof* fii K9ti Wfiiuw 

ytXirjfS' «V. a3a. 
ff»gxo\inis» Philip. 67. 
atkfKoiettyis. Meleag. 117. 
0t^fwt(ptty9» - tTtt fAtXn. Me<> 

leag. 93. 
ettfKtot^ XcXxffv tv* iaifMttn 

MvfM. Philip. 49. 
tfifos. Lucil]. a4. 
^tHftt -cty iftifivoxt, Strato 

49. ftitiiKTvXtf. Id. 8l. 
^ttvftnif -/< ^xTf. lieon* 

Tar. 32. 
tmptiyfif* a. 479. 
^mttrif. 8imonid.59« "tjf^t. 

Duria. II. 69; 
wmiviiu Antip. Tb. 70» 

(Lectt i55.) 
wfUpfVf^t* w/Uttm myn99fhi9. Fan]« Sil. 36. ffS^ Jir' 
l/tttv fffiifftttt. Meleag. 1 8« 

cfihfV tiv ^f //jlMr. mJ",» 

97« fffitffvfms Tugtu^ii». 
ii, 693. i^fffitctuf vfiftf, 
mi. ] 69. xt/A«i y imo ^ 
Xlfy tfrfitfftn. Antip, Sid. 
102. tfftarmt* Ih. 76. rls 
^Xo/ «fy»ov« ifffitfftf it* 
X/ov. Antiphil. 39. /cMif» 
ro/ify ffffiifftp myXmfigfm 
Agath. 39. yjffotf ^i ««» 
•V «MTff fovffos ifitmvfi fff» 
fitfft. Dionys. io« wk» 
ffoi ro mmXof Xf099S ifffisfft* 
Rnfin. 8. ifrifitmf Ijpm ' 
Stat. Athl. 62. rts ffffitfft 
7M(Aniii mtfffit, mi. Her. 
X. id^iim ^wfif, Ib. 2. 
mvloimififf ti(PfOffiffif* mi* 
386. v/utiftuof ^ ^iXtifios 
trtffif, mi, 674. ff fii ffvff 
mfymi. ii, Hen 20. fAr 
fffitffvpthmf fUm Antiphil. 
19. hfiiff^ Wmmvifou 
ii» 19, ri fikrfm^ mim 
660. 

wifimsy o^sMv ^</ii^a»v*Dioa* 
cor. 23. ro ttiXtu ffifims, 
AnlJp. Th« 35. 

ntfiff XaXff. «I". 519. 9 
'Of^ifov. mi, 45 1. Kiffffftsm 
Chriatod. Ecphr. 3o5. 
WitftMSs ffStfSfsos mfi'i99 
ffyoff i^iftnu Id* 3So. iiMX99. a. 718« tft«X«i 
Kat ffttfilyts^ Erinna a. 
99ift9nmvt^u Zon8S« 6 «. (III* 
33i.) 

tip. Th« aS. /uoi/Wv» ««V* 

r«( iVficrt ««Xttf* Crinag, 

l5* h x^^*^ ^^^' ^'9v» 

Aaclepiad. 26. jno/k^hii 

ir\9Hafk7i»t, Agath. i3* 

trfpttriXy. Macedon. 5, 

'^tXmiytfhtlt. ih 5 18. 

)l!lX«r» xfpavvot;. ApoUonid; 

ao* AjfXof ro raX«i wi- 

, X«f. Antip. Th.35. fo7oy 

Rbian. 4. ivo^ptgdntgat nim 
«riX». LolK Bdsfl* 5.^^i»y 
ifymm^ Antip. Th. 4i# 

trtXa^r^ifos f i^rig* ChrifL 
Ecphr. 363» 

wtXnvottu •'titTft kvjeXof a^ 
y>Jlit Marcelh Inflcr.a/. 

9t>uin<piyot. £ven« i6. 

WXivdv 9 ffttfi^op (fittytiv, mim 
693. <j^«r« ^lX/yo<o. "icV* 
645. •»«• Meleag. i.3i« 
• «V $v\oriftfs PhiJodem. 
10« 
^fOJf, 'iXmiot. Acerat. Gn 
3« yXvntfi, mi, 5 19« oo-oy 
ibivvm li^ffi. Antip. Th. . 
d5» otklhs ic0tftttfis fSroK 
PauL 8il« a4. yfttnrit 1 M D t X. 435 

rA^JW. Zoti6dot n. 78. 
*0/iiiiftiif9* ii. 571. «Vjf^ 
«{ X*vK«i (P^tyyofiitvtu 9t* 
Xihs, Poflidip. 20» ^dVotf 
^X^iifiUfMi, Philodem. 1 4. 
itvuttf ifyinitif &t\Iittp. 
Antip. Th. a3. /8«/8X4«i. 
««r. Jul. Aeg. 63. ffffX/. 
A<r<7*ff I^tofiHmtt» ii. 596« 
otXJitffffiP ixittXott 9?Xcr 
Mi^s. ii. 58 1. /i^^icf 

491. 
trt/ttpo^fofttiiitt . it«fM#. Aga(h« 

69. : ^ 

ffff/tyoV - y^ «oiyrffu tii. 499« 
0tft,fitSf iitmctuf. ii. 716** 
(Lectt 3o8.) 

W/M» rJfXif , iflittHts* Am* 
mian* 20. 

ffif^oj. Mi ptVffAfint xoXifV 
Hmi ffifip^ (fimffip ittdftu^ 
Pallad. ined, 

0$vtt. Xttyttof fftvo nittf» «7« 
417. iavvfiiffi yyuff. An- 
tip. Th. 49. . . 

MHf^frmf -rofm yfmfifn^ /««'. 
Xifiof* Panl. Sil. 5o, a* 
Xlimf. Phiiip. 17. ^f;|^«ir« 
Thea«t« 1. ifitif x^Xniu 
ii. Bya. 37« 

fHlfimroM • ogtrm %^My« Clil» 

i^ag. 46. 
riTiWffToff» t/fr/» Afclep«27. 
$e2 436 

tfiifin^ov - V« (pmfis^ ii» 701« 
' ittffffoZ. Agalli. 72. 
ffflitJis "Ht yugttp, Antipliil. 

i3. 
ufiittiivv. Eryci. 9. Lucill. 

88. 
^itofiLQtt • irrroei viro cftotf. 

Crindg. 36. 

frecr. «^. 1:28. xo/Xflc; ffV- 

ouyytis. Leon. Tar* 93« 

mvecf. Paul. SiL i4. 
ffijf. ffifrf f aH9ty^9p»T0tt, An- 

tiphan. 5. yfo(/M^«r«aeo/. 

Philip- 43. ««« iftcrti^ 

Xov. Id. 44. 
^crtf^ov -^» fMTiiX^' Stra- 

to. 54. 
iriftoMitof - irwi' /3»^X«f /»» r» 

«ffTM. LucilU i8« 
ifityttgis -jj» <r/(7r<y, »i'« 

Byz. 7. 

ff^lvof. 01/ (T^/vo^ j^valyMi. 

Agath. aG. 
^ctfiifn* Antip. Sid. i3* 
ttfiwffit, Meleag. ia8. 
flr7y«» O/M/c» ff7)^oc no^oii ro 

fXvHv itixgv (pigtt, Me-^ 

leag. 53. Xi^^fiy. Strato. 

34. 
otymXotiS - tFr« yiy^y. ii 1 89. 
#iy»» - Mv ofiflutfft rtf9fy«t Xoi« 
~ X«r. Meleag. 23. roy ji- 

ySjirtt Xixfoy. Philod. 17. 

ifk^tuot ctytt^tU* Meleag. 1 M O B x; 125. itrtyn^ti Mt trtXis 

^iXtuios, Acerat. Gr. a. 
fftyi^f. Callim. 6. 
ctyif - yji If!* ifiLtiuy» Agalb. 

10. 
vtyiiXof, xotxos ivtig atyvy^^v 

iffX* i^y rt «0(1 l^oiyiy fitoy» 

Zenodot. 3. 
atyvyov et atyvyou tttytLyiii 

xotl fftyvv». Agath. 93. 

«(/xvXoJoyro( aiyvvoy» Ma- 

Ccdon. ined. 
Oiijfttof - ov leoXifiJio. IJege- 

sip. 3. 'tinv oTfioy i^Sn^ 

i/itut. Alcae. Mess. 19« 

^ttots fAux*^» Anyte 20. 

• ttuts vno gt^tttt. P<^UteU 

n. 4o4. 
atitlfoiixrvXoSf xftiy^* Phi-< 

lip. 1 3. 
ffihifoitros f ^tixrgti. Qa.' 

Maec.6. 'iiroiffi wi^xttit, 

Bacchyl. fr. 9. ^o^/Xoif; 

iim 4oi. 
trtifi£oriM6s -Kov/S»Xor 'J^if* 
' ftHos. PhiJip. 68. 
oiinforofiitft. hii^fvrif^narf* 

Phihp. 34. 
ff/<«. Cereal. 2. 
wtxXos -»y p^^vffff/uy. Alex, 

Aetol. 4. 
ff/xvof - or xyoioyrtt, PRHp« 

20. avZi PfZfitt srfftrouFO* 

fnfvos, Strato 39. 'Caljiin. 1. 
^i^n% HtXtufi^tH. Eren. 

16. 
ffififiXtvm -fi lii*/3«X« xvgO' 

Tfi(ptt ii^» fMiXMgmv. Plji- 

lip, 3o. 
9ifitfi>Jltt - nfits fiLiXitram. 

Zozias 6. 
9lfAfi\QS . wf KQXvrffnrM* 

Lucian. 37. -Xowf /i*tX/'- 

wmi»s. Strato B8. 
ri/«0f -« yffXwy. Mclcag 91. 
. ^i^» «ajTfw* fiivx^iitif^ 

Id. 52. 
y/y^»y » - Pf * hntgifi^tfQt. Lu- 

ciam 19. 
^iyo^«M ./ttwov firflcvXn f^ifiov. 

Leou. Tar. 6. 

Wyrv? ..W Xvxo4J. MaCO- 

don. 2i5. 
9/rrMf «of» ^oiXdwl^oiv* «^* 

i3k 
»4h/y. Leon. Alex. So* 
sigif. Eratosth. Cyr. 3. 
ffiavfifigof, x^Wf •"• Meleag* 

1* 19- 
nrifiof -/ov *kffkm. Lacilh 

81. 
wotinos » myfii. Antiphil; 

^, ymarn^. FanL 9il* 4o. 
rMMTVfOf -ot/ yvKToi f^oA «i« 

^ 756. Tymn. a; 

/»{ty^(. £au1^ Sil. 48. -tv9^ fAivfM 0f3w roffvW /Si- 
X9. Plulip. 83. 
ffnmXnfis f itttfwof. Leon^ 
Tar. 63. 

awiffTtifiiy iiut7k.m. ii. 17& 
outiitTo^ifos. Meleag. i^S. 
aumgLOs -ow nou nix>^f •K^' 

fio\tvfl Leon. Tar. 93«. 

.ov myiitrrti. Theaet. U. 

itmfmi kmfAo79i Ufiinov n , 

ffiuifof V fiSxmf ipyJiof* 

Agath. 57. 
anmipif • ifftf. Archias 3a 
antim^m. rtamvrnf imlfnmf h^ . 

niimtft (fiUnf» ii' 7^^ 
eniXof, miifminoif ««fM ani' 

Xiaty. Theodor. 9. 
ffmitoivis - vn 'F^f vfogfAiffiS, 

mi. 3^6« * ov nt(f)mXnf ^* 

Xoy. Leon. T^r. ii. 
ffninmgfOf % mf^ifiiovf, LeQU. 

Tar. 4. 
ffninmsf 'Kirof. Parmen. 10.^ 

h yt(ptrl^). Antip. Th. lO. 
ffniisn» ,nmfTtfm. Stat. Athl^ 

36. 
ffnavn* fibn r»i» tfntvn^ ikiffvSf 

Eratosth. Sch. a. 
ffntvof*^ hfiv ytXmffpf fMv.rti 
ffntvovs, Antist. 3. -of 
mymynns, .Maced. 33. 
ffnihf - if fitmvat -rtUpoi. Jul. 

Aeg. 68« . 
ffnnftr^ft ttitfgof» £ryci» i2« wv. Pallad. loo^ 

pliil. 29. 
riNrimyiov. \Leon. Tar. 79, 
Eryci. 9. - /y ;t*t7^«« l/f|. 
M/M^M. Maoedon. d4« 

Byz. 35. 

^ Meleag. Zj, 
0MfieTf§(po£Sw • ovffi* Meleag. 

II. 
0niieo»u •«« 97Lfinm%9s Siiiy^S» 

Arif to 3. - 901 le^noiiiyif. 

Phani. a, . 

fhtioi^ti •itmi yivvu Statill. 
d« fMitrfmm nml fHmv «li* 
roif iirKiafft» f!^9$fa9, Si«« 
monid. 76. 

0Kf«f, XMMrvixv* Tryphon. 

BL 45i. 
• €Ki9fii " iv iift,ov tHiot.Ijeon^ 

Tar. 39. 
wmyitt\fito(Pfiffriis. Agatlu 

70. 

€M99tiiis mis ffS/UM^ Agath. 

74. ' • ; 

0misiS min uifi^s iftlfw^ 
Macedon. 34. • of »r«i f*v« 
ifof, JuL Aeg. 3« ii. 
Bya. 34» 

rK/rtfv • msi rfOfMfif .omi liri* 
^ci^fi X^fm, mi. 649« ffmfrim «tMir vof* «U'. 36 1« 

- f 0'« yiyn^ms, tii» jij^ 

9%ifr9Kiiiis -9 ffir\tf9. mi» 
4i3. 

ffn^Kiifis iv fiifks» Leoii. 
Alex. 37. /l5o<. Jolian. 
Aeg. :^. 

moX«o5 9 fro/5^of. . Theodo- 
rid. a. «^S «Mtr» «r^fo- 
99S. Crinag. 7. • v^ /3«toii 
9Kmhm, Tjenoiot, a. • oy 
«ro Jk. Pbilip. 45. rfv ^«o« 
Xi^y mvxivi yctTmv ifoZv^ 
Secund. a. 9xoX«« (pfovttv. 
Scoli. i4« ^ioi fAv^t. 
Antip. Sid. 65. -««y o^- 
3"^«» mvhfAmrm. Meleag*. 
lo3« vnoXim^iS fvitrov mim 
ymisi ii, 4 19, *«f initfio» 
yjms, Antip. Sid. j5^ 

0Mo\ii^fii ^ rfixos tiios imif 

bsis, Meleag, 1, 37. 
fxokoitivifm - ms iXi^Xmvios 
Xtlimpov. Antip. Sid. 1 7« 
*mv fiiVf$iwoifv^ Tfaeodo* 
rid. 1. 

fiMXo4't iiis 0f9X^f9 f*i* 
Xoirof. Archimel. a. «v^ 
fvm* mvroipvA fmoXofii 
• (Pfovffiriu Qu. Haec. 5« 
inmivboii nt^i rKoXoircaHe* 
geaip. 8. iPfoifim nmi m* 
Xoirfr. Strato 47. 

mi(nfif$i, Aadepiadt 7« I 1» B X* 439 €MmM>MS0 VMflki» AnUp* 
Th. a3« ••« mflUNtfprifii. 
Ponipef, 1. 

MMrMB^» •^f. «^. Bys. a/. 
ftf. 3a3. 596. 

^mirivyvf •99« Iltfy. Rhian. 8* 

«Mcr^» MiJ^M.1 iroJliiir. Fo- 
«idip, ^» fyirQs ¥(pvs* An<- 
tip. SidL 75. ffv^ 'H9«ti: 
«Tfi iwrr«4 cMQitis. Leon. 
Tar. 43« m cnoitip Ijavxps 
iX5i. Archi. a. riv crxo* 
irov l^x», Zenob. II. 4oa. 
fltoW ffHHfiv /^vf IXwtf^Miy. 
Antip. Sid. gS. ^iX/yf 
fx^ss anmiv» ii,Z\m rftc* 
ffsvs i<p tvM ffit9ieQ¥ t/XMms 
t^s. ii. 43. 

CK$fisUs j VW9 fsssrri X/d^y» 
Scoli. l5* ffv ffxofffios mf, 
Ammian« 10. tsnis, 
Agath. 93. ffxofitloy 1« 
ystins stis ^ofosrm KOfm(. 
Archias 21. 

gnvHm •rovfiksvos rj «rXtiyj^ 
Pallad. laf. 

tnirtos -hf Txnsfiibs mKi" 
rfm* Addae. 8* - loi ^wr, 
Leon« Alex. 3o» 

0U9ri9ss. Secund. d. 

mttfrifMmm. Hegesip. 6. 

tmirosf filKkmp, Pallad. 8* 

HsilMm* miiri ii f$s rfvrt WfS nifisOi^u Qiu Maee. 
8. MoJffm/ji«ir«Leon«#LL 
3o* fTfXvsXMiyfv Mivr<« 
Xhfs. Hege«ip. 4* ri^fttf 
Xai«fV ¥ru PUlip. Ssu 
ifitiimis. a. 386. tomr 
ssvx^ifif mmi gKyfim3^,An^ 
•to. a. ri^fos mm»fii%mvf 
xHf^ mmKfiffMS. mi. 345« 

^fOlV (PVfifMVm 0Kt^U» 

}kOss. mi. i3. 
M»X«iMuy«» 9tK9(pvksti. Noi« 

»i« 9« 

MvXwuv^»» l^^f ttmmvw 
Tymn. 4. - 

msvkmi - «wtr irf Xicyfvr. Phi* 
lip« 72« Ziyyo^frfv. Ib.43» 
RvfT^ilof ixssinrms ifyv^ 
fi9vs cKvXsusms, Marp* 
Arg. 10. 

rwvXfv^M •flir» l;^frjf. it* 
Her. 8. 

9KvXlf^i'f9S 9 ^fnSKinS. AlL« 

tip. Tfa. i4. 
nsifMs. lirxvXrou Kiftui.Vav^ 

Sil. 9. 
r«vX/iMi » KifMis. Panl. Sil. 4. 
mvX^f f. v«vfv KiU tf«yX^5» 
• /Kmfrvfm. HedyL l. 
«m^y • « ftirmp, Hedyl» 3« 

(7.) «vf».iir9. a. Her. 8. 
rxvXf^ffof. Crinag.'ii. 
rnvXf ;i(«^r • t Sk IjfiMf • The* 

aet. SchoL i« 
09iiM9t • «f mtilKmifjim 44^ r MD B 1C« 

AUmiamt. ChristocL Bc* 9f»vx» '^fi^ f^frif^ Theo. 3. 

. fflir* 56. ^ofimfav9fitiu •ii»9¥09» Agatli* 

WuurmXn^ Eryci, 4. m^vfUm ^69/ -ifv* Id. &5» •«»• 

99* Archil; fr. 39. Id« 19, 

m$^*9M '»» tMf^ifuin Axi^ 09fia^9fi\i9mf9u Panl, SiU 

tomed. 9, 16. 

Wniy^i^nnMtUht cwfov «v. rB/B«jjo* - v '^ofiieit. Ircnao. 

y«^Fr«i. Leon. Tar.68. ,. .J, x?^». TuH. Gem. 

ttfin TOiVvy <rici«X«|« ^o^vy 5. ^,Xi?». Plato 7. -oTV lad. i44. 
f«M/c^» ^m^ti WKti^ Marc* 
Arg. 26. 

trts inhvlai». ii^ 468. 
^»«f/« -/Jflb Pbatii. 7. 
aj|i»vyo^'xtA * sov ft^ofiiifov^ 

Pbilip. 73. 

«jnftfoi, flj^g (ukwkmt, Antip, 
Sidt 79. - $tt j^n ^f rttfMtt^ 
ApoUonid. ft. - «01 «^f4f « 
ii. 647. 

t^vx*»» ffv<^9 tfiuin^f/Jttt ufi^ 
rm^9t Anlip. Sid. 25. 

f)M«Xivro«i i pkn €f^tk$yrm 
Xmgmfmr, Diotcop, 17. 

ffkf>i^ rftf ifvrifi^n «•*//•« 
lol Apg. IQ. *«y tQtmmtm 
yXv0of, Pbani. 3« ^ovmcmv 
yX«9«VW, Pliilip, 17. ^^A ' Id. 98. - 4»?f otpfvfftv, Id. 

22. -wy rocfs-wy. id. 37« 

• «f ntitKifA9tt. Irenae. 3. 
ffojSl» - oit mVfXtjy.' Ireriae. 3, 
' itgos oifoxiov (TtffifitifAm, 

Strato 4i. ^f/t,kvot offfT^u^ 

Antip» Sld. 27. 
tfoXotKi^m^ Lucill. 85.86, 
qogq^vyif* Hedyl. 5. (9.) 

Nicarch. 3q. mi. 448. 
^fot. ifx»XiL05 yfce"» irXau» 

sim Iffrt 9ogit. tef. 87. 

9*9^/9» ^'9 mf^oriffo*^, Ana^ 
cr. 7 1, »fOV^0eriK9. Agalh« 
68, mmftrfot^ di^ 3l5, cv<* 
iraX<<^ov ^99/9$ fik)f!ifA.ttx 
Nicomed, ^. ^odifvjwj^oo 
trX^^^o/Hffof, Agath, 68, 
r/)f ««3^#/fr|«. «J". 4^7, Xnif X»oTVjra««, Alcae. C«*/^« f /^« H «^/jf«V. Sta^ 

Meai. 91*, r/f fff im|«i ^»^^* *t 

ff^/Xfk^y Id'^»'. «^- 4)3« > fft^o^ «9« X<|*' ^Xi^M. Aa« 

r/o/y5of t ' ttmtroitti imtrit clepiad. 33. roy ffo^oV la 

V^ra^, JttU. Ocroio. g, wiifp. Agfitb. 68. o^fij 1 N D B X, 441 f»f #MrvX«« LeonU 5* 
0mtiivtfffna •mnt (um^. Me- 

lcag. 77, 
«rtt^if *mt'lfiifift^97s* Leon, 
. Tar. 8. 
9^i^tn m Uts imtXfoTs atiffh' 

fittrtt ugoitt. ii, 83« 
09ntifu, ri fiuiniv hi hff/t/toTt 

ffirmifus. Meleag. 58. ^fi- 

f^v ¥n 9ita7f99 r« ytfif» 

Ttof. Macedon. 38« 
cirivts* ris anivts^ Antiphil* 

7« ^tkhvros aff«« Atcae. 

McBs. 2. YtKvmv uv * «iSJf. 

Nicomed. 8* 
&irif'yotV9v "ymv* Iht^ifitvvt' 

Bpof/titp* ii, 4i3f . 
9irotfyi» -^J.Eryciui 6. 
^irugros • 70V ffM/uec« Pllilip* 

67. - ; 

fin. 37. xf^^OKforotXos^ 
i^ac^don. 5« xfvffo^irof. 
Agath. 97* ^ff» ^ ff«r«« 
T«Xirf. Rufui, 1. ifotiufA^- 
fot ffirariXns» Damoch. 1« 
hi riv anmriXnf. Ni- 
carch« :)i.,r«y t^oiriXiiv^ 
^8, Liician, 7» 

llatin. 37. 
fytcMu Voicmffms iivf^*Oft>nf^ 

, wl ii' 519. •|xn, •♦ Xvf ixSff iwi «r/fnf hjrieotrt. 

mi» 619. 
awtifm "ms ifmn^rpotmts «rtfi- 

ff^itkms. mii a8i» 
99tifttfltm f ntft9(pvfot9 ifi» 

novjot, ArchiaA 5. 
ffigt4fniif» mvukoiimroSf Sc* 

cund. 3* 
aittifnf^v tumvot» mi* 67 1« 

fftft<t(pvfioto ifinovfot» Ar«- 

cliiai 5. 
WifovxQ^ • peot mifxivm^ 

Phani. 3. 
airtifm 'ttv mi^fim9%, So^ 

jj^hool. 1. .163, 
tftthim, iwt rifitfif 9whim v«« 

fut tri^mv. Mcleag. log, 

fnthittt iiKfvtt* Jo^n* 

Barb. 1 1 • mTfltm rvfivvmv 
. IflfitOifft. mi. 5 19* fffrti^t^ 

itirtfm , ^/Xrf # yii^ov. 

ApoUonid. 1 9. eitotffov 

fitoi ttmftiv, mi» 526. ««« 

fi\$(pifmv iimfv^ mi. 71 5« 
amiffutm, irvfis. Philip, sS. 
9frtffi^(Pofos - w ryffy. Phi* 

lip. l4« 
9Sf^fXI» • «'/iM»o# ^iroXi/icf, ' 

Phacn* 1. ^vmtfioos Vt(pt^ 

rif. EryciuB i4« 
fittvim. mvf t^tfov cittviov9». 

Antip. Th. 60, 
ifmt^mfitn. f^Xi^ nmkmterh 

Ktti oirt^mft,ns ovXff. Leon. 
^ar, ap, |V«ir*X*|«rof 442 I M D B X# tip. Si^. a3. ««9 ^fn3cflc. 
^y. Strato 99.' 
ar«XMf» ifHfjMln. Simonid. 
113» ytfffiVif. Antip. Sid. 
69. - Hqs (Pft%m>Jn€. Phi- 
lip. 8a. > «i«< iiam. ii. 
700. 

f o< ifiifmftu* Meloag, 79« 
^ntv^Hfos tt Yx9M finta 
TJktmrm» Piiani. 1. o^ 
^rtX^ow amfd^iiftts Ijcw*. 
8<rato 38. 

etrXeiy^vov. rfttvfM im 

' wxXiyxfw mvm<pkiytrtit* 
Melcag. 55. anXtiyxrtfy 
ifMrifw iiKrvm Sosip. 
(Diosc.) 3. 5«o> h 
0n\iyxjfui itxf Ttiktiivo* 
fw. Gomin. 3. 

emiitififf, Doaiadae Ar. a. 

wnoitif it4ms. AntiphiL S^. 
r/f 'Ap^^om orri« iwu 
r^o^iiy Kttffo/M^oh Aacle- 
piad. di. UfieM iatitt 
•n»i airoitiv» Id« 38. «^^» ' 
«1 T0#» ffwoliif Tf xtti iifritt 
Hfiftp uftirm. Aatip, Sid, 
73. itiufUm anoitit Tt 
ifo(/ t^/«. Phaedim. 4. 
utnfVfitfA^Of nvf itto rjf 
tf»»#ijr. Caliim. 6. Qftoini 
fotXttipp* ui, 489. infXfP* 
ii. .670* f$$ymXm9 «X^o ^fffMT nroittip, Nicallder. 

3. -i»!' rn* oXiftff. ii» 

704. ^tt f ipvs ovy t«i» 

Jijyti Kvtof. Aulip.Sid.6i. 
gtitoiot, xvXixMur. Antip. Sid* 

59. ni^ttf. Lcon. Tar. 87. 
9tfoiim, ififtt hftoim^H 
, Pallad. 70. 
9tfofio7os. a. 454«. (III. 

334.) 
WfirrtSf Ktfitis. Gaetul. 3. 
ttnofiiifff rattfif iotiifUfVf. 

ii. 3o8. 
cnofis • iits fitouffmt. i^ a63* 
€ffOftf€os •of fitirfof. Anti* 

phil. 4. 
^o^of •n tfikfimXt fmif^ 

AgGth. 71. 
vnvfis , ix^vioKosm Leon. 

Tar. a5. -J*«ir ^SfrXfxiw. 

Jul. Aeg. 6. • ims ax^*^^ 

rtfots» Philip. aa. 
armyif ^oft Lmfvoov. Myro 

1. 'ifm fut^f iuiixrrmu 

Agath. 88. •iftfffft i^v» 

Xf»i9t* ii.. 718. 
crmittvs. LncilL 44« Antip* 

Sid. 39. 

ffrmitoifofios» LuciU. ^l. 

tTflt^M - tis fitiXt. Marc. Arg* 
a. -#i Xfi* fivftmims X"^ 
fhmf. Philodem. 1 8* xi^ 
ftiM mfit^ oyv;i(fli 9rm%o (po» 
fw ioAtf. Anyte i. iow 
ifarmims itiimf» Oriiiag* 1« I N D B X. 44J 

farmit xiftf» Chriatod» 271.. 

Ecphr. 3a3. vriium im* ar»x^i^f^i '^f^X^ ¥»fiop» 

nfu* Anyle. j4» MoJeag. i. 43« 

arm^tfis 'iv /mXmp. Panl. CTmx^9ari(pm$os 9 Lnfnirsifm 

Sil. 5a. «Iftrv arm^ifiv rhilip. i4, 

r# JMM utfitoif, Jd. 71« ^«p(vf »v«w nmafiitt Agatb. 

arm^Mfy, Diocl. Car. 4* 7 i • • «^«f /«y^ti//. Meleag* 

. -fjfy iM»/ iftlon ^f9u i> 34. 

^ Stat* Athl. 37. ffrm^tfmv ortym^m. iariymaro anin^. 

iiifmM. uf. 434. Sut. Athl. 36, 

arm)imrts 'rJi nirfji, Antip* arsymf^^ n9<pmXiis. Phani.a. 

Sid* 87. irrMympis •smrsfoi msfufltuv^ 

armkim -«04 imufv, Agath. Aptiphil* 13* •viirsgqv 

38. (ffoviois. Agath, 4. 

arm)u(. rfmKimms nml ilmrm. frtytoipvis. Agath. 70. 

Rhian. 7. umi wrtpfm Km^ criyoSf Zf 09, Stat Athl.36. 

fmfiiXm, Agift. I. 11 8« criym. imi^mfos oiuirt x«7- 

trrmXixmp i^vrsrm» Al* fss iartyou Antip* Sid. 

phe. a. l3, wmvs oiu iarHmro xw 

rrwXow •««r«. PhiJip. 76, /*#• PhaUec. 7. 0^//«« 

iTii^M» "fMfos maufirov tpi» rmym^ow ov tivmrmi.Straio 

Xmui^ Antip, Sid. a6. ai* ariimt riiy yoVov ov 

mMf, X0o«. mi. fiys. 33, HvmfM. Pallad. 16. 

msipis. a. 69. tfr«43« • ^oirc roV/o ^o/m«»« 

rra^Xy. o/nifimi oin Mvtv- Hermocr, i« 

^«f , %r is armipvXi wmfo^ ffrtivmixn^ t VJtyvfos^ Maro, 

isifM,^. mi* 69. Arg. ai, 

^ot^XoxXt^riAvt, Leon. Al* crtivis •> yfl (pl^tyyof^ivn ^ri* 

4!1. /i«r/, iJi'. 77, -oV /ovy, 

armxPtfif^ot • ot ifimmfw^ «'• 387, 

Antiphi], 4» crtnfim ^oifnnoy^mimByt.^iS» 

armxvifffi^oSf tiKmi. Aur aroifu ^ yoro yif mvutf^ot fn$^ 

tip. Sid, 111, Xnioatf, inedit* 

rrmxufnifrmf •roft''Wiii (ubi TF^KiXwriftkot. Philip, l5« 4U 1 N B E X< cri%.i» . Xtv. Antip. Tlu ao. 

Mf^Icag* 47. 0^rciX«/iA|rof 

Qty(^i, a, Lo5« 
^ wrifAflLU, HvthrmP Irittfy.Stat. 

Atiil. 54. ./««r«. Agatli. 

3i. 
€fk*ris - Tor* Wfo^vfots, 

Leoii. Tar* lo. 
9vigyu uifioion i^yw fftigity 

f<ru¥. Melerg. 5o. it fin 

ffripfr KuXiyi^oiAUtw, Plia- 

ni, 6.»tofin >mXov vrifi»' 

ffOL ffrofiu» Meleag. 117. 

iifforgfiriy ari^iuri fMt 

filorov. Antip. Tli. 47. 
mrtgtis 'tn- Ruiin. 3j. 
wrt^iui * (ff^f fJkt9^i\t. Pallad* 

46. 
wt$£9orvitni f tctvTuyos. Anlip. 

Sid. 98. 
wrtffoiri • 5f ^iffofittt oivru 

fof. Alplie. 1. -jJf ««v- 

fAOtTOS fi^CrtVtKOV, «^. 8. 

crtffis , i^tiartuf» Pha* 

laeo. I, 
§rif<pn9 ottyof* LeoHf Tar. 

11. 

trr$(pivfi» iffo att<Papft fri\ii§s. 
Anlip. Th. 5. - var ^rvf - 
y»y. Antip. Sid i5. Xi}r«- 
fiily ftXoHoifUfv, Perae^ 9. 

9rt(pttyfi(pif^s «or v^»^ Aiec.. Qyz. 19. .oif Iv mfttKS* 
Scolion 10. 

ffri^cefofcXiKtof, Sfralo 7. 

mi(puvos ^ X*'rffv tiv^ofioXtt. 
Mclcag. I o 5 . i(r(psyxri f 
ovji Iffuft. Asflcpiad. lO. 
-or ror fiftx^t^r» /ttvpoif 
«Mi x^f^o\ ioyr«. Meleag. 
98. i\tv^tfiois. Stmomd. 
.4i* «(f/£oioy nif^/Jt»f« An- 
tip. Sid. 70. littftwiv h$ 
XtifMffot #^fiV.' Asclep. ^o. 
ii%fvct XovifAtfov. ui. 24. 
^-fio/o/Moy. A]pke. MiL 9. 
• oi ftoLfoi itnkht KftfMt» 
9roi, Asclep 4. fivfotatt 
trt fefioprts. » 4^. 1 1 1 « - ovf 
luirtts, Melcag. 64, ifffvs 
ix KttXtif/tns. Nicaeneh 
Sum. 1. 

ffri^Pufii^. M^etfiy iart<pifma9 
hUnf. Chiiatod. 3. ii* 
flkovs. ai. ia6. cri^knfari» 
(pifov Posidip. 17. orXoi- 
ctf i9rt(pif»rat, iim l84. 
m wfMftt iUrvtt (fioXlfif. 

Pbilip. a3. 

art(pif»fAtt. Meleag» 89. 

artiposf \vyos ifx^^tm^ Koc* 
gZf. Nicacnet. Sam. 3. 

ati(pm* iof^ kionros criifm a§^ 
Meieag. ^q. i^rrtJMiy ««. 
Tfttf hifoif. ii, :i38. itfit 
rvfcfiovs fik Ifari^pof wai* 
fiiis. AnHp, Th. 5o. rrt^. i M D K X. 445 fitm tv/u.fidv. LeoH. Tar. 
98. ffriiftnr» uyXufp .tt?X«« 
Clauclian. 11. fm^w/w^w 
im<Pfottf. «V. 363. y»7» 

Moleag, 110. 
sriXfi. Ijti 9ri\fii ivimtfAuu 
ii, 3 1 9. - w» i«*^>:f '* *Hf flft- 
jeX/oi/^ Ammian. i4. 
tfrif Xjrij. Vide ffrdXurts* 
srtiXiv, Vide ^raXoM, 
^rfj^t^t» "^ofAUt antinkfttfm 
Lcon. Tar. 79. irivTo* 
etn^iioiTo xZfM vift/iArOv, 
Apollonid. i3« . 
mfict fis 'i h tvtirip, AiUip. 
» ' Tli. 67. fAOig^ixQ ariiiat' 
fji, ii. 479. -o7» Xoy^- 
/Mor/. Pallad. 96. -evf X/- 
^owff. NicHicli. a8. «"oXv 
ftttfiuomtt^ost Ilijdyl. 2. 
ffttfiis^ h iCfifAffl, Ailti- 
phil, 44. W ffttfiifos* 
AgaA. 54. Iy tfr<p«^j «t- 
nUftJfflf. Id. 18. 

/M^fOf. Callim. ii. 
ffrifi^t - 0» iiw jhtt» i^tvii' 

fntfot, Crinag* 5o. -oi' 

•v^ffy 1« ottpoivoy. CJaiv» 

dian. 1. 
ffttyffifi» fiios f tror o^fl'«ii' «riy- 

/U9. Leon. Tar. 70. 
rr/^». fariiii' «Xox^^f. Pha- nocl. j. 0y//«i^ fiifi\ovSf 

ConicL G. 
ffTiicrof -T)}»' xX«/i*vJe#. Procl. 
' 5. - roio vtfifovm Antikli. 

!«• (Lcctt. 190.) -row^ 

fifttX^ontt* ii^ 48a« 
fftiXfi». »«y GtiX^* Helio- 

dor. T. 11. p. 3u6. 
^//. 0t/x» /«9^«v iismoifiLt' 

yM. »7. 143., iS/iBXttiv. ii. 

5lS. ffri%ts 9»T4»y. Co* 

met* 3. ffrix,tts iii <fiim 

Xuyytts, ii, 596. 
ffr4X»9tios. Michacl. Gramm. 

m. 124. 

ffri;C*^0S9 <^«v0(rof, Lucill. 78« 
fftt^oyfi/Pos^ ii* 533. 
fftix^f ' ^y o/^^f i/ttoy tvkctfAi* 
rov *hvtifAuxoi<f. Anlip* 

TL. 24. 01; fMtHfi XiiuVm 

Caliim. 5i. ^oXv^fovtm 
di. 571. *oi ^coi *0^9fy« 
«V 523. 

flrroix»**'»''- **''* Wo*;iC»^o» 
iitvtts. Ammian. 21. •«n 
rtJ^rov. Cliristod. 3. 

fftotxfiiif» Leon. Tar. 24. 

fft6\igx^s, ii. 694. 

fftoXiittfMt - /ttMtf*! Xl#to7f rl- 

ffXof. Marc. Arg. 3. 
aroXi^tt i^tis (Pfhott% L^ 

ont. 5f 
^roXioy. Ammian. 22« , 
rroX/f< tiHfifr9f ^ifiotv vimm 

tttf ini ffttXii^f. Aliti|r<; 446 1 N D X X. Sld. 75, -liuf fiH\aicit ir^iyi 'iyr»i fiiMfdt xrf 
hvufAivm. Id. 34* Xfirra*. »»f«ir0;. Meleag. j, 38. 

'kUs. Satyr. Th, 6. wr^^nrif. Agnih. 8. 

Sid, f)^. iyfifwfrw «•«■- Leon, T«r* 3/. .«ir ,jrf. /eeov. Id.' 68. {mi^ti^h 
ufMr^iiro^ ffrifiti fnoi^iif» 
1 11.77. ^» ^9(pov Utt fiimv. 
Paul SiL 80. 'Ar^tfif x^v^flJXwr. Antip. SiA ay, 
«yj|/rr^«f. Theaet. 1. -0?* 
^vfoty^ts, Nicaen.i. -T«f 

fvritds, ftjeleag. jj. tvyXurrQv ^ri/Mi (pifrmrov. ^rfi^m. us tr^ 9rfHm Xiyo». di. 543. 
oro^/of *tov eT/LMv* Alex. 
Aetol.5. 9rofiUois kXiT^fm 
iixt^^t m/Xfci. Loll. Bas8. 
10. 

VTOvocx'^ •fSfri. tit. 482. 
trovmxi 'is ^ufim. Archias 

4. -lif Uymt, «J^. a94. -Jffff 

^otXtiffffiis» mi, G16. 
wtoyitis • offri xviot/x^. Zo«> 

sim. 4. 
9to fyi '^s 9xvXm. Mcleag., 

64« Xf/4«ifM,ld. 103.109. Archias ]5.xir«X<f trfi^m 

rmxtviy tgifioy. Mel^ag. 

81. ^0cX/y wrfi4ws joictf^ 
, iii rifnto ^-ty^. Sosipat. 

(Dioacor.) 1, 
€rfnm ' yi^s itl ^mtv&m 5m» 

Xmv9m. Antip. Th. 69. 

WuKntyyos rrftifis (p^ty(m* 

fiiiviis* Crinag. lo» 
^rf^vos, PaJlad. 64. 
€rft^is •vfiv x<oi>N(trff ^'X- 

/Sarv. Lncian. 9. 
^tfofiiXi^m ^Ki^ms mixivm. 
PhiJip, 6. fttmorvfm^ Michael. IIL -. '^ ^ ^ ^ '. *> 

/ ' » J^ xiT 9rfofit\os -Xy Xi)Ofwi. Do- ia4« -jy ««« ^Xof Mv- 
^f/jyf. «J^. 399. 7vm riv 
Wrofyif ic9f, ip^tfnivot^t» 
rxy. oH. 635. 
€tOf/tf* ftXirmvwf mvfmt ivri» aiad. A,rft 1. imvdoi fnvt- 

Xo« jx vrfofiiXmo. Crina-- 

gor. 6. 
^Tfoyyv^m * XMftm X«f« «f*- 

iciifv. Leoti. Tar. yS. 
^fr«f. Philip. 64. Xinr^» wrpmfiniii-ffimv 9vy^,f h 
woll(rrof09Hv yofirttt.Pajd. * jr#Xf{yfi. «7. 492, 
^****.'» frfov^s .; ;4^if *«>^i«f. 

wrifivyi -vyym iix/fouw Jttliam Anttc» i. -or ^|« 
|ifrv]r«9. Antip» Sid. Skj. fuv. Strato ^^ % n 9 m t. 447 Anacr. 8i. 

/uiry* Alcoe* Me«:i. 8« 
Polliid. i^o. 

lip. Sid* 6. 
9rf«mvfi^ ffftfttfftv i%l yis. 

Theodon 7. erfitmt ri 

rgtfimwtn. mt. 458* 
wrf m(pmm * fy jryJiBXiAp* ABtt«- 

hrfuipm, Chriitod. *a6. 
• ajmt. Rhiaii« !•• 

0tvyifis • « ^injry. Poiil. Sil. 
. 76* • *^ iriy^ti rttffAivQvi» 
it^ 656. '9v Mtm; mt» 
396. •iv iifMJ/ mitot* mi, 
643* yio¥ XiXtmt^ mi» 
J23m ^tits mvigmfft, RaTut 
ir. 490« *ms ffovrlims* 
mi. ll6, 

€rvftftt»if t tiie^tu x^f^^* 
Agatfa. 53, 

€^itt •mt itrtmu Pallad.Sl. 

vrvyttt •ioV fUMyiif» r^«c. 
PhOip. 43. 

•rvyjfis. Pallad. 38. /wrrf 

frvyviif fttfrt ttufffiipnu 

Strato 5l. -rify iiffvmf 

' >M9tts rmMw. Dio&cor* 3« 

. r» S9^«. ih Hen 3« 

#rvyr««. hrvyvmfUFf ofifomTttr 
v Aminiatt. aS. 0rvyiitft,W9 fott. Agath. 1. 

ffrv^w. ^Tviov iuntnov ovft- 

/^Xtt 9«X««i^M. Diosror. 

l3« »«« ^Tvims tsitm xui 

y^TuUtmt. Antip. Th* St5. ^ 

ervXim, wrvXm^ro {miit. 
Leon. Tar. 64. 

^v9ts* ovii iimm ftkfSw ♦rv- 
etts, Antiphan. 2. 

9rv(pt\[^tt* mSfom ymvrms iarv* 
(pi\^t9 tis mXm. Leoii. 
Tar. 46. \vkovs xofivjf 
iwTv(pi\tii. Id. 34., mufo» 
jtoftf^of XfviMOf. i^Tv(pi' 
Xtls4 PolyiLr, 2. rrv^r- 
Tsj^ofiiivov , 0xv\mxos. mi» 
5i3. 

€rrv(pt\is «9 rr»y Jy, Philifi. • 
68. • ov f/LiXttos fnt^riv, 
Meleag i» -^ ««^i a»0' 
«rlX^. Antip. Sid. 8. 

9rv<Pm - ^c/# ^fiXf «. »^« 386« 

rrvM. i^rvxos^ wiot, Antip» 
Sld. 4. 

irmfAvXU^ (ptKowm/yfAmf^ Phi^» 
lod. 3i. 

9rmfAv\ot -fr tvffrbxiwf' ii. 
66o. r» ffrmfivKm, Plato 
3o. 

ffvmyftffin* Rhian. 8» 

«vyyfX«« '\ifftu oYff. Cal^ 
lim. 63. 

^iyyiffot •w yvftttnig. CaF» 

. phyll. 2» - or r«5r. A^4i^ 448 I N o ft x: pliil« 42. . tt i^Ufn, An** 
' tornied, 9. 
ffvyxuTufvfM, MVTii UXucfti 

iTvyxtiTitvf. Tbcod'. 8« 
9vyx»T9t^9iituu - iJotVfv.. Ar- 

cliiaA 55. 
^WYxmTHnaim -»««0^011» LucilL 

a^vYx»Tei\v» - ikvgtcs oitm^ 
JuL Acg. 42« 

' /uv^f yiu^is* Philip. 34. 
«'t'>^xt«(r«vfy«0* ofAfAUTi ^fvitro*' 
(iiivif vvyxaTivtyo'», A^Bth* 

31. 
rvyxtfotvvvfii. ro fttxfov €vy^ 

xofirm fii\tTt. Meleag. 

43* ov^ofA ff ixfnjtf ^vy^ 

x»goi9us fctofJLOtu Id, 99. 

ffvyxifutrov. Posidip. 10. 
9vyxtfotvvi» • cu^f iV (PgAott 

c^y. Arcbil. fn 36. 
}rvyx\xim. Ainmian. a5, 
^vyx\tim •ffott, it. 754. 
rvrxXsfH* ^iowot v/as» ii. 

275. 
^y«a«rof. ? r<»* f;cfi vvyxot* 

rfy. Meleag. 64. - r« ^/X« 

r^k. Id. 84. lUxj)^. id« 

io3. 
rvy»fX«r* Aenigni. 8. 
wvyMfo^m 'iy rivm S^k^v, Ae* 

nigm. 9. 
rvy»f /r«. ^9 /*^ ya^f •'*|^ 

Uftift^ mi» 619* cvyx^xmm ''Xmrm tov fiih9m 
Pallad. 72. 

€^xmf*m^m • txmfomvi 'o< irj[tf« 
xvMr. Posidip. 17. 

0vyxmfi^s 'OV iro^otffi (pmf/of^ 
Melcaf^. 78. toftM» oivo' 
tsoTvifmf.- Leon. Tar. 1 . 

9vyxitt» tcmvTm <c4«v Vvyix^tf^ 
•tJ^.Soo. orvyxtMm B^vfnii^ 
Democr. 11* 260. 

fvyxgoor, Posidip. M» ^ 

wiyxvfftff voTtf mf o/mfnmTimfk 
Qu. Maec. 3. -r<f vijiuv 
iv in\mytt, mt, 492. 

9v^tvyvvfAt tV ffi feifOixof 
in>Xfl-ffv(nvim, Melcag.52k 
wv^tvimTt flLoi (pm\mim ituf* 
' ^tytxif» Philod. 22. 

fv^vyin - itis ovxtTt xmvifitfoi» 
Agath. 93, ^ivfiim. Id. I4 
9iV9tieivov it\iyfimrtt, PaiiL 
8il.3K «lyf fSTtfvymv. Id. 
ao. ftii\mfk Id. l4. iovi* 
umf» Theaet i. tt^iftttrtt 
ffv^vyims. LuciU* 4. 

ffv^vyos, l^ fnim iem0t ttmTfiu 
Hippiaa II. 67» 

vvx?» mtTfmAi* Archil. 45« 
-jfy 4tfiv„ a* l83. 

9vni(m • (oftiftmf x^^f^^* Vel'^, 
lad. 23» 

#vxifffi| Ufintns tv (vxmvfi 
ntnw^f^ifos, Ht a32. 

•vxoy , xX«f «y mttfxfiitofk 
Leoiu T«r. i3. |vriJt« ^Xtiov hnfn^^mXtoVm Zonu 
3. itfiiou Leniul. Gaet. 
3» fAtTitivrfKyis. Phani. 5» 
9VKm fAtXtxit^^ Gornel. 
JjOng* 1. ytftuiipXMi. 
Philip. ae. w/irtifm. Stra- 
to ay. rls wvtM fAvxfivt 
ffVfinftfU lA. 46. fttfcmni» 
fU¥tA. Pallad* ai* 

€VKXif - f'J» (Ui990iriXflO¥» 

Phani. a. 

9vX«ct»«. «U«f ffiXi/m ifcmfwf* 
H. 673. ov\i9ms imxiv, 
Pallad. 1 23« ^vxS^ myiXfiv. 
Id. i4B. ^w. ui. 4/3. 
0vX«tfici ^«ytfi^. Lucian. 4. 

fi\t<Pmfmv, Bacchyl. fr. 9. 
9vX«VM -m fiktfiifmf (fimos 

ifA/mmou Macedon. 1 1« 
€v:B^fi9irtvffi>,m\ifrns* mi. 

110. 
rvl^fxrfor. «/. 707. -y «f»ff- 

tf]f. Agath. 49. 
* wJMrr* - \ii»f o\M»iu Jul. 
. Aeg. 46. 
mti^vcwmm. #i/rrXiwo^^V X*<V 

ifift» mi. 295. 
#vXovv/ -ovv;giif orifvxtts^ 

Phani. 6« 

€VfltfitOS - /y. «J". 698. - /OV 

«ymrffTM. mi» 169.^ 
€Vfiifio>dmis - «v 4^9of. Marc. 
Arg. si. fsfinws^ Fosir 
dip^ 11. I H D I X. 449 

0Vfltfio\off iXmtt^s ari(pmf0Sm 

Marc. Arg. i4. of^ov. . 

Diodor. 4. -X« (v^ns.jrm* 

(Pfottvffis* Meleag. 21. 

rfteoms nmlkjoovfms, Id. 89. 

tlfmfms um* «roXl/ugv. 

Tyoin. 1. mftorttfis itt* 

xfvfiufot* A«in. Qaad* II. 

299. rns mfxns. Pallad. 

ikj.HmfiMf. Paul. Sih 4i. 
ovf/bfimfwrm 'fUf^ms o\i<rfr. 

mf. Her. 22. irafrm Ifi^ 

(pkyt iriXtfMs. Antip.Sid* 

5o. 'f^f4f»^mx»*rnf, Id. 

32. 
^ftfMttXh 'n* vimrmf» JoL 

Aeg. 45. 
ovfkfAmxit 'tios. mi, i34. 
0vfifM\irmm - 1^». Slrato 48. 
ovfifitrmfimTkao - Xt ri!;^«f . 

Stat. Athl. 10. .XeV«y« 

ft^mts rvxms» Luci. 38. 
sntfitfAtrmn/irrm ^rt l^fitf, mi. 

176. 
ovfiifAtrfos* ro7s imirxfmts ri 

{pf ovfifitrfof tvfcfiifii* 

Pallad; i45. 
9Vft.fil(rym - ttf ^m\moori. Cal- 

lim. 48. ffvufiiims «r/o- 

r«i. Nicarch. 3. 
ovfitnm^is -i« yffv^.^Agath. 

68. 
avfAfcmUrtis - riir . Meleag. 97« 
ovfikxmiormf •^•^(ubt nunb 
ovfAsrmtKrofm) \vx99f> *«to- 
Ff 450 1 N D B X« itaiffTOfct(iaui^cavfinfUixti' lad, ii» • iri|>. «^. 17 5» 
^«) fAMtgos» Leon* ^ Tar, noMxliot vifAipmfof fiiittfAt' 
3o. »« fiiXoiri, ui. 743. 

Marc. Arg. 4. • ^tla^. aV. 243. 

^/uirXttyof -»c x»/c««y yi//. 0t/y«y«ffi« -«iflr«« Leqiu Tar, 

Meleag. loa. • yoy x«/uwr 3t. 

igyoiviov, Id. 64. «^x^Arv* ffvvotygovoi •0'»« Leon* Tar* 

Maic. Arg. 21. 17. 

rv/ttsrXffXT-of » igvoffi, Meleag. avviyot - ff<f frXovroy. FalJad. 

i^ 18. ixi. 'yti rus icPfvoLS. 

wvfinX^MS 9 (pXoyu Fau1« SiL Id* 5. ffvvayoiytffTvs -tk/. Lucill. l4* 
avvuifAOs, Archias 7. Leoi^ 

AI. 43. •fAOi. Zosim. i. 

'■fAu ftoiuv. AenigQi. 8. 
ffvvuiXf^i»» •Stat. Atiil. 21, 

ffVVUKfAU^U • OVffUV iftUg^f, 

ui» 6o« 
ffvvufnu, Damaget. 5. l4, •nu ffT9>Jxn ifittfiios 
Id. 7, 
avft.nyjoos - ovy* Jul.' Aeg. 46. 

ffVfJLWVOOS • OOV OVf/LU^lvi KuXu» 

fMv. Cnnag. 4. «v^ir. 

Agatli. 75. 
^fAtpofTos, 1» X/d^ov. Nilns 

Schol. III. i4. 

9Vfn(pt^ofiuif oTs ivi, Aacle* ffvvuf»,<poTo^ov. Agath. 70« 

piad. 5. uviou (poQTuv ^- -^m» Dionys 5. 

Xotts OiXOfitivfov ov ^ccXff ffvvuiroafiivvvfAi • hfiofft, Axk» 

ffvfntpifOTUi. Agath. 58. tip. Th. 64. 

«vrvf i ffvvoiffofMV9s* Theo- ffvvuftoT^vfM • MXffrct. Archi* 

cr. 7, 35. rous iomuvousJ Fal*- 

ffvfjiipiifAi^ Ttf. itvriff, PauL lad. i45. 

8iL 74. aS. .ffvvutrru -94^>r. Meleag. 2. 

ffvfik(pXiyu - /ffj «Mf T<(. Anti- awnfjkfMVOS veoi^f^KOLis. ui. 

phil. 3. 553« 

9VfA(pfuifM^ ^ovus nuvivus owuffti^u •iff^fft x*^99t 

mvKoiiv. JiiL fiaas. a. ffrofMtrtffffi, mi, Her. ai. 

^/u^f • ^ff /fvXoy iufif$99iv. 0wufnu{tt. Aiclepiad. a4. 

A^itiphiL S. ffwfifnot^uv. H, 709« gv99tfmyif. Pbflip. 21« 
9V9MftKrrfit9 ^tovveosHtiatiVtm 

Antip. Th. i6. 
^wittirt9t - tt ifx^h • Marc. 

Arg. i8. 
ffwttafAot. Lucill. 4« -^ ir«- 

y/nt Pallad. 44. 
tnniim »^nfft* Isidor. i. 
€uti§OftMt • M^af x«y0VMV. 

Eratosth. 5. 
(TvvifOfti 'i/v roS Xo}^ot/. 

Leon. Pliil. 4. 

0VtifO(MS •fA9V 910 V« iff^/kLOV, 
Polystr. a - fP «VTj;V. 

Philip. 1 1 . itioxntt* J ul. 

Aeg. lO. rivit Xdxt ffvf" 

ifOfMV, Id. 46. - fna vnitf 

/ifvov. Biau. 1,. 
wivtyyvs. ri fiiv ovii ffvvty^ 

yvs. Leon, Taiv 84. 
^vtxkitt ''KlXvrtku Mace^ 

don. a6« 
9f0tuxitt - tiix^tv» Eu- 

tolin. 3. 
ffyvt\ti,wti, tis oXofiv »7^« 

ffvfiiXetffoirftv, Agalh. 8a. 
WVviXxti •x»y xixv<porti vwrot. 

Chrijilod. Ecphr. 6. 
,9Vvifji.ieofos 9 iiyigi xi^tovs, 

Antiphil. l. ovro; ifAot 

tto^iovri. Macedoij. i a. 
- itfXois fffii^mi.Aiiiip, Sid. 

8a ^vovv /p^S^v^oXci/yri ffvV' 

^fMtogwM Antiphii* 4:i. . I N D s X* 451 

ffvvtiiyu myvrm fiX/fifAu of* 

xri^ xui fAOiv/if^ (iim .'^o6. 
ffvvtitXccvy^i - iXtHfffip. »i 'j'jy^ 
evvtiffiu "Vffxt, PauJ, Sil. 

47. 

^vyfffl^iirXlxM • «« (u))i nunc 

ffuvtxifrXtxm) PhiJip. 1, 
ffvtiftofMii "tfffttro ftti^i^ 

it, 5ao. 

ffvvtoyi^m - ttgyiff^ii, H, 
B>z. 34. 

ffvvtpYctrivtfs f Tsmos. (ubi leg. 
ffvvf^y/r^f.) ApolJon. 26. 

ffvvi§ibo5. CaJlini 5(). irguK» 
roi. Leon. Tar. 78.^ «/- 
.tfr«ii f^ivy fitviwv ffvyigt^ov, 
it. 3 80. • ^-o* vfifoiv fcvg»' 
Hotf^v. Pbilij>. 80. 

^t/y/^vw -fr». AgatJl. 58. 

ffvvt^is - ly 9Pgortf*ouv, «J 554« 

avv/jrtos 1 «/ Jwir X^^i^^tvffi, 
Cinistod. Ecpbr 34 1. 
f/kAKotftffffi, .Aei. (j^all. 2. 
- T<oy sfAfAtvtii tgm, Ihjod. 
Inscr. 3i. -<7T<f /uot;0fi(if, 
it, 5b6. tettris itiiiSm 
Marc. Arg. 31. 

ffvvtToiigis. Eiihna 3. 

ffvftros. v ffvvtrti 3"^*/. Apol* 
lonid. I. -5f$ «yytXo» >/X#- 
x/)?f. IMiilod. i^i. ly T^ir 
fft/vf Toy ifvx*lt. »t, ]'Ji h. 
(Leclt. 7>0'J ) (fiyyos ffVy- 
.f rof> AJcae Mess. a i . , 

0V99vvfi 'V» (?J"Meleag. 8gi 45* i H D B X. 

ffvvtvvof Fliiloflem. 5..i'yx* ^vv^tv/tr. ^t^^ vvrd^tffiiit Po» 
ffvftvpov. Jul. Aeg. 56« -y sidip. i5. 
lu.ov¥t(i. Id 5l. xa/ /u<v vvy^tfueif «roXl/uov. Hedyl. 
^Jfxf fft/vfvvo». Id. .64. Tus 4. (8 ) 
^t/vfvvwf. Agatb. 82. ffw^fftvos. Diosror. a5. 

gvy^(Pvfios di jSlm 9vy^^ovos ^ 7ifVfAatt rif/ubuffiw 

9vyt/(,^»i§oi ■ tu JuK Aeg. 3« tvfitt^itis, Melv&g la^, 
orvvf;^w$ «^ ^99* A/xy. Jul. Aeg. ,39. 

Vv»ff4^««w - tiova». Panl. SiL ffvr^^oos - oy xi^tifjf, Biati. 8« 
19. ovyinfAt 'tifTi ri jr«r, «J. 

wvv^oipifA 't^o<pm^fi wovTOS, 190. 

Pbilip. 13. ffwivrtijULt. riv f vliv rovrtf 

^wtifititt. 9vv fAOi fcAt^ wwiBtt. ifns ^v ewtffrttnhut. La«- 

Scol. 1 8. - fi^v fitri rSv cill. 4 ^ttris i^ttvar^ 

(pi\uv. Simonid. fr. ii. ffvtrriQOftttu. Rufin. a3< 

wwi^tiSf x»<f'* Apolloiiid. ffwiartn^ ^ Oftt tSv tiXttXiruP 
ik. 'ti^ts vfuf. ii* 669. Xt/^^voy. l^hilod 17. 

• ^tts ^tfffAoi, Agalbi 83. ewvttos ^ottH ^totwi. H i66« 
T» ffvvjf^v TVfAntivtt. Dio8- €wvt(pis - fV 0/i*|i«« /8«XfM^, 
cor. 38. JVJeleag 44. 

rvy«X«/ - X/xf ;• Anlip. Sid. fwvtvu ^Svtvetv, ii agg. , 

98. ffwvofios -0» ifAnXifttff» ;go. 

CVKvXv^/v -ff» frvif» ^cfro. ff/irv. Agaih. Prooeui. 

Agatb. 46. vwoiirns. tii, jb^a. 

9wiXvfftt •tus tihrgtt, Sy- ffvvoios^ ^mns uui ^ttvirw 
nes. 1. , ffwoiov, Antiphil 4a. ' 

9wnft(pis - ^ff ff^fMt irrtXSpffi» rwoixf « » iXtv^tfiti, PalJad. 

Aiilipbil 37, 108. 

9wift^fMS, ovi itieto owtift^' wwotxos , tftfs fMt tsfi^p fmu 

fHQV tlfistifftv nfAtig. Apol- Scolion. a3. 
. lon. 3o. ffvvifAtvvosf ii. 731. (Lectt. 

9tnnixi» ' 9t ivfA(pv>M. Agatb* Soo ) -v^. H. 707. 

68. 9w$fii^ns -tir. Andp. SiA 

fiv^$fntt$ tiifMVtuii ittXt^u 31. 
HedyL 4. (8.) rvy^AtvXi/. ^m. 4. nfy«/KMiFV^0/9 wmtfis. Antip, 
-Sid VI. 

Anhi. v3. 
^wfi^m ' iwn i^fm, ii 191. 
9vvr»99m 'WOfitmt vfMV* Fal- 

rsnrrlp/KMr - /W9y#f rriifX««« ^/. 

Wwrl^fllM* nmiimv nktiiivi 

' trw^i/MW, «CaJjiin. 3 7« 
0V9Tl/i^m 'Xi^^m. Slrato l5. 
^vfTOfAOSf tif i^ivof. Cal- 

liiji. 5l. « N/^f<rir Flacc. 

I. T»fA9t cyvTOfAK, JLucilL 

4i. 
fV»rovof9 mYfvwfifi (n!^/3oXo9 

eiyfVKvlti) CaJlim, 35. > 

9WTgi(pm -ffr«c< xo^o««. DlOS- 

cor. 3. 
ffvvTfix^ ^tTftxiriff. Agath. 

89. 
gVfT fo(pUi ' Hi 9vf iii^s (flti* 

9mTt. Anyte. 12. 
9VfTft^os9 Zifyo^iXv fi^t. 

Meleag. %\ , ifftfins. 

Aniip.'Hid 7^. $ fimn. 

Stai. Atkl. 34. tum^mis. 

mi, 4ia. -or micxyfH 

fiU/m/mm. mS. 9. ^^«f. 

Autip» 5id 89. iitiimiTWf^ 

fU^Hf ffvfrfo(pw ^Hiix/^rmi. 
.AniipUil. 70. ifiJf$tf$m 

EugeMu U. 453. 1 N D « «• 453 

«wtftxi^ • •!•»» x^i*^^^' 

Meleag. 127. 
ffwryYx^*^ -im* Pallad. l43. 

-n/XMy. Ib. 
ffvfrt/^^^V Autisti. 1. 

ffvf^ii. iK ffVff^itZ fifiMtTQt. 

Aicae Mesa. i3. 
^wu/mowiti 'inP m9tfiv i^tM 

ml$^i\ots. mi. 96. 
ffwmfisf 9o(pi. Leo PhiK 3. 

bt9itt9itis uyx^trm 9VfmfU 

ios. Agatb. 4o. 
9v9nrm9ift - ins ilfym. ^eleag. 

ia8. 
9v9%rifOS. CaUim. 3o. 
9v9(pofTis -9$ XoVx*^'« ^^^ 

cili 1. 
9vfym9rfos. Dosiad. Ar. 3. 
9VfiXTif -T«ir I*' mnftfAOfmf, 

Aiitisti. I. 

9Vft9Tif -if^ai (nUUC srv^M- 

rvf«). Leon. Tar. 1. 
ffi/^/u» , rtfniofts. 8trato 3a. , 

4rX«««/u«ir. Philodem. iS. 

Xiv««r v«o 9vffAm9s fM* 

9xm9. pionys. a. 
9^fl^sy x«X«^iff«ff. Leo»* 

Alex'. I a. ft(ptrmf* Autip. 

&d. 67. mfifi$mf. Id. lo6. 

mfimfts» Marc. Arg. 33. 
«-«ftt -tf ylxvv ^mXma^m. 

PhHip, 811. Wftf» W 

X«/Xm f «^. Coniet, 3. 

I«ri xl|i<rof IVv^r. Antip. 
. Tk. 49. i0if9T9 fitrfvs 454 l'H 1» B l^. i^$Iffff, Cbristocl. Ecplir. 

91« rvfonihft it»9» \iiivs. 

Anliphil ai. ^tvw.y<ru 

Pallnd. 119. -oy ii<PfM. 

ii, 389. 
wv&^tos f iK ictvikw. Marc* 

Aif». 38 
ffiff9tfuo¥ t 9vfAfio\ov. Hedyl. 

4. (U 5:27.) 
^vfffwtp^ov»», .Scolion.' i8* 
wv<rTt(pxv7f<Po^i<a 8roiion«i8. 
rvfToXt^w tAovrus Wu^aTs 

cvfToXhtts . ^»^tt§», Me- 
' leag 126 
9v9rgi^ai - ^t tsx^^* Marc* 

Ar^^. 3. 
CV9w\piyyw - wr X'f*^ rho9' 

T»s Crinag; u 
ot/J^^Xior - ««. «^. 603* 
ff(potTfetf fmiSTif. GlaUC. 1. 

- »v tvipfff^ov Ltioii. Tar. 
33 tltifiiXov Tbeodor.3. 
ifttrnvttv oii. 1 1 5. 

ff^nifffiov^ »tlfM$t . Pallad* 
12J. iwirfOX*»ovTm, if* 
i3i. 

9<poiifi9Tiis -riiv roy ^i»r« 
Tfi^m. Meleag. 97. 

^(puXtfOs, uxfit inl 9(poiXtfoZ 
^utfpMOTti yivttros. Apul- 
loiiid 1. ■ oU Xifois litH' 
woirZrai, 1'aliad. i38. 

t^atkt^m^ l/r»T«(. ii BjZ 9. 

^ftij^u ' XofAtii ixfitTff fMfHA' 

^fiUp9s. iiarc* Aigk 17* aiptioiyis -£ir Ixe ytvvmf, All<^ 

tip. Sid, 27. 
ff(pftKOi/s. rls irtfifiyiats iff^n' 
x»wt ;c#7f«f. Satyr. Th. 4. 
tvfhs crp^Kvvro )3^»;K;/om« 
Chrislod. Ecphr. 238. 
9(ptii» fitti rov iv virv^ langof 
hytlffiTt ffipiKctm Leon* 
Tar. /97. ff^piJHti rov xoi- 
fikwfAtvov. Philip. 83. fAn»' 
wart rwit xivnvjis rifAfif 
9(pji*ots i(pt^of^ivous» Gae- 
tiil. 6. 

<r(plyym -uv iv iaxriX^i 
rovs rixovs* Pailad. 86. 
9(piyi« ffois iftfi woffffi «ri- 
inv. Meleag. 5a. vipiyitts 
wvXtts fjutXi^fov. Agaih.. 
8. levfytifAOiTti MOftitis fn 
9(PiyytrtLi .elf^fioXip, Ib. 
9<Piyx^i^rai ^utiti i^innv» 
n Gaelul. 4. 

v^iyKrif^ ovx fcTiv wttfi 
woif^^ivtu. Strafo 6. -ff^« 
KofAOis fttxfi^ptiX/ov, Antip. 
Sid. 21. 

a^iynrisf ikvmroniiff leoTtt* 
fnis. Agaih. 56. ffrripivttv 
ifiL(Pi %oftiou9t fAtros, Me- 
leag. 6t>. ft,oL9To7s w(piyftri 
tet fiwXo fnivtiv* ii 1 1 4. 

ffipiyttrtif - rop« ytvvmv KHfMV* 
Qu. Maec^ 6. 

g(povi'jXoiivnros -ry vifMStu 

Phaip. i8. ' 1 N t> S S. 455 iffCffdyiffiv. Pliilip. 35« 
fiot^m MgvfAirnv ^vfApr 
h^foiyirnf. Lol). Bass. 4. 
*?mttiif wifX^itAift^ ir<p^i' 
yt9ui fii\icf. Antip. Tlr^ 
20. 0(ppotyt^trtn nifTot it 
ilf^Xotf ftoXvs tt/fliy. 
Archela. 2. (lll. 33o.) 

vtpouyisf iiftKtiwB^to. J^ucian. 
35- otT^i ^ rix^V %«X«f iVf 
iniift^if ini ff(p^oty7iot ffii' 
oriff. Christ. Ecphr. 3i. 

^(pfiytitt 'iotyrtts fiot^ois. 
Christ. Ecphv io5. vfxv- 
ffots itfiafivs» Stat. Athl. 
3o. 

9(pifn - •« ifM,(ptf^liyts. 
LAon. Tar. 4. 

w^vfiXotroSf XS^^^ ITttJfc^f. 
Prohl. ar. 4i. xpXowf. 
«J; igS. 

gtpvfif. 'Oflhy^oto ftotfi w<Pv» 
fif. Sami. i. otftifiis Ai&^ 
fioto irotfi 9(pv£of, Pcrs. S. 

«r%«^«« o^X^' ^«X«/cior ^yyif 
i(pvKros, ApoHonid. 19. 
ifOf<pvfittt i^Xfifotitittf xi* 
\vxots. Crinag. 9. 

^x^Htt. ii. i54. 

sxif^^f •'••' sforif. Agath. 
fi4. 

«'XfJo^m Damaget» ii» 

ifX^iif* ii» 61 5. 

flr;(«r J^X» , totviniyo7». ii, 90. ffX^f^f (pvToffipofof. Chrlst. 
Ecphr. 106. I 

ffX^i^ -«f. Theodor. 3. 

^X*i^* ^X'" "?*• d'«X«yfl'«. 
Zosim. 4. fitorov rx«C*- 
^fy0(« ffoXiiis. Philodcm. 
l4. Xvx^ff fV^girT** A/iI- 
fitnf (pxiyot. Strato4i. 

ff^fos - oy fvw^jy. Meleag. 1^ 

rxoiy/oy. Nicarcb. i8. 

ffX^tfTrts - /rd* HttXifip* 
Leon. Tar. 91. 

ffX^Tfos - or Xf^Tvv. AntiphiU 
3o. tviifi. Meleag. 1, a6. 
ff fis rnf ffXoTvof iiot/tAtifitOp 
ii. 335. >M(Aieiiot ^xoivtf 
xott Xf jrrjf ff^piyyo/uLif fjf tett» 
leiff^. Antip. Th. i3. viti 
ffXoivots. Agath. 8. 

ffXotfortvis f ffscvfis, Philip.^ 

ffi^tt - f ly 1/ tt>gf«i'. ii* ago, 

-^ot/. i^. 419. 
ffotftiot - fv9«f ffrifit/tActffif ftv« 
;Cfyicf. Apollonid. 12* 
irXovToy. Lucian. 36. 
^«?r 0"»^f Sf tti /t^irfco letgiff" 
^irtftt. PalUd. 111. 
ffttfniof 9 fAotfoufifiti^ot, An-> 

tip. Sid. 47. 
ffttfis f ixtffrofiiis (ubi nnno 
^oigof ixiffrofiny) Leon. 
Alr 10. xfnfMVf off. Theo-r 
pr. 16. Xi^tfOf. ii. 2S4. 456 1 D B 19 X. tfmvtfw - « &V9 i$9if. Pal* 

lad* 139. 
ffmm^mf m9»T$H9U$, Siino- 

nid. 79. 
irmipfoyi^mf ftuivmv igrov 

iffm<pfiu99, Oiiest. a. . 
9M^f»y -ty fTfirXy. Pollian. 

5* am(Pf9v yfifiLfm. iim 

45i. 
tf««. ffolf/ Macedon. 3« 

T. 

rmyis, ii, i65« r^mfm^To 
imaoto, StatylL' 29. rov 
r«y9v fitvilfim. LoU, fiass. 
8. -o> 'HJtfvwy. mJ. 397« 
» o7f. Crinag. a5. 

rmxifos ^ms Xn/^^ov^M nigmif, 
Antip. Tli. 3a. 

rm>M9fyis -«y Ar^ ^vyoy. 
Moacbui. 1. 4ii, 

rmXumigiios • m#. flt^. 1 55. 

r«X»rrffv« -fvti frayT« yo^y 
fiioTov, Macedon. 38. Ti- 
r«y vimrm, Synesi.v 1* 
KoXroi 'Fvyy ri*v» r«X«y- 
rtvoi/ffi. «J'. 3a. 9«X/oi« 
MX«v5ovf. Paul. Sil.56. 

rMX»mv -r« ^/«9^. Diotim. 
a. Aior. niyxfvam, Ma- 
ced. 38. rv^yr r^otXff* 
^•7ri rotXayroir. Agath. 
Prooenit ^ 

mXMfrff/^iof ^ ntmxit* Agalh. 
66. r»X»^o^xor^ IvirXoiEor; Antip» 

Sid. 32. 
rikm^os - or itgouifkoK Leott. 

Tar. 9. rovr r«X«^o<0'i 

yflcX». Antip. Th. 3a. 
r«X«vfiyor -iVov i$i Xf^i^* 

Anyte i5. 
rmXikos, oXIfm ufiirrm ror 

r«X/«oy. Antip. Sid. 69. 

ofOf/m. Asclep. 35« > . 
rmfAifftxg^^^ ' Xi^^ offrim rt» 

«roXr. Paul. SiL4o. 
rmfAimSf /Siorov rMf iymimvm 

a* 177. oifulmp ivifMV^ 

Aenigm. io« mmvivm rmm 

fAiiiv YffmfAfiiSs, PauL Sil. 

5o. ro^ary. Aristot* i. 

181. 
r«/u/9 9 i>Mfi 9Vfifii9aMS9. 

rifAios «1010 Ayovr. «^. 75o. 
r»y«ci/(«vxfr •wov ^or. Sa« 

mi. 2^ 
rmvmis -ov. yifm^u Agath. 

dO. • oi' Xf^^^^ IX«(pov. 

Lncill. 97. -fr /^vor. 

Antipbil* 12» 
riiyvyX«;Kiy -y«r oibtfTovr. Si- 

mouid. 48. 
rmyvSiXii • Xucffr. Leon. 

Tar. 1. 
tmfv*fmtfos$ rmZfou Agath. 

tmntfMin^s • Kfffff «rffffu* Sa^* 
Th.3. Aristodic. 1. 

myiNrXn^f 0f - m wirfHS» ^/« 
Bya. i5. 

r^vvjnifvys §v fnvUsm Si-> 
monid. fr« 2. -mv iici 
r9kf9mv. Probl. ar, a8. 
htl fmrmy* Antip* TIi. ig. 

r»vvffiitrtf9S "9$ iitmv, Me« 
8omed. 1« 

r»9vff<pvf§s - m9 9Vfik(pm» Siiii<- 
/ ani. On 

rmnt^pvlB^ff ini nkinm jkXv- 
wis, Nicias 8« 

rityv». 0v rm9vr§$s o^k liri 
4«Xf^. Paul* SiL 31. «v 
Tif rhXiiui Tmntrsmi Zrm 
>Uyo4s^ lul. Aeg. 65« tis 
rifwiv Qfn/tm rttvvffrmt, ii» 
. 543. »yX«i% l/wo« «^iV 
rtrmvwrm* CjrTiu 6* 

riitSf ^vxn m^avmrov Tmfaf 
tX^} fMi*tifmv. tii. 544. 

r«4rf / - nrot fim^ffivo$Om 
Ai^tiphil. 6« ^res <rt/^w 
f$ot. -BacchyL i* 3« 

riffim •«!• «^» 6a4« ' 

rmfffot • fl /«^ftJ^t^X'* Strato 
63« monm^nirt. Agath. 5o« 
rmf909 oftffr$fiinf9»l^'S^* 
tgti999 M nkiiov* Mare. 
Arg. Ik8«. iiipviivtlt ntf 
fvym9» Meleag. 4a« vj^i- 
irtnf* Apollonid. i4. mf* 
ft» •/HaifM vtvfSvi* Philip. I M D B z. 457 

67. r«ff» teoinvijmtt. Le«* 
onti. 5* rofimfmv rmfffmt 
XfV9o(pifos vitmriXtf^ Rn» ' 
' fin. 37« rmvvfftiertfiymv» 
FrohL ar. 28. rmfcovs 
morctv fx^is itipvtts, Poai- 
dip. i3* 
rmfxim -m ^fivrm. Jnl. 
Acg, 5o. ii. 697. rmf^ 
xirmt. owofMMm Phani. 8*' 
rmfxi^n» ii' 697. 
rirts »tv rrvyvw o(Pfvmv Xv« 
rtts, Dioacor. 3. iymorir . 
mv. Strato 39. 
r«r«» nmi \iyt mmrt rirm^ 

Myrin. 4« 
rmvft7oS'^tin9 i^iik, t^anl. 

Sil. 46. 
rmvftXirns , X^fif i^ifm^, 

Philip. 6a. 
rmv fo fiiXos •w rtXtrnt» (ii. 

190. 
rmvfofiifot ••10 }Jo9ros» Ar-' 

chiaa 27. 
rmvfoyiarmf» Philip. 46. 
rttvfoiirtt • riv fivfrmv» 

Agath. 3o. 
rmvfoiifm9os. ii* 396« 
rtuffmmit. II. 517« 
rmvfotf rmvfinfmtot» ii» 
396« • ev itri^ylXvv. 
Eryci. 3. irylXf rmiptt 
tevfim9ovt» Lttcill. 88. 
rmiftn rtmuftUfmit. A* 
gath. a/^ 458 1 K D « x; Epith. II. 4p3. 
ra<pt9S!'/ii >J^u. Diodor. 

r&L(p9t '09 i^mmroy* Pliilisc, 
!• l84. ' is ri<p9f fvv irt 
«TM^f^^^/iif^ff. Ruliii. 52« 

rix^' ? ^«X*»- Meieag. 12. 
|4. 

r^tX^fis 'vi ftiis Xnioriotf» 
Anlip. Th. 49« e/y r«x«- 
y^y r^fff Xir^f^oW Tull. 
X^aur. 3. Oi rMXtvot ro^iff. 
. Leon. Tar. 4. -jf«# mr/- 
^vyf f. . Id. 53. rax"'*^ 
nifuf. Arabi. l« «m of- 
r«X/xov^- Agath. 73. 

rix*** l^ff. Meleag. 63. 
Ssrrf rix^f «rfvxMf. Id« 
100. Pallad* i45. }aL 
Aeg. 32. 

rttx^fAffnt. 11« 517. 

r«;^^yrwy» Itfw (vid« ^«« 
X^fMirmf.) ii. :i71. 

r«;iCvyM. ro vm^h ov» ir«xv* 
|pfy v^w^» Antip. Sid. 64. 
r^x^fOfAifif tf«X/p. Cri- 
nag 4, 

rfix^^fv^ » X«y«^« Mdeag. 
120. 

r9$x^ns. Fallad«' t38» 

rfyym* riv mtifMfm riyimro 
B»»xv* Philod. 22. irv- 
iFiyir r9fY0f^99 Uttmti, Id. 
5. ii%fw. Agath* 19« PbiUp. 78. ^nf rvM-Ha'^^ 
ced. 23. 

ri^oi •oos ftufiifMv. inedit. 
fx riytof irtffm, Leonti. 
l8. in riytos ifpmXiir^iifft* 
utm 463. rtyimf aif i/fOtt 
iKX*^90f, Agath. 70. 

ri^fMOS - fAttt of^ti nttrti rft^ 
Yinmf, Boeth. II. 127. 

rtlfm, fiXifltfitm wfis ogos. tHm 
St63. x^fP^ f^vrift rf/ffi, 
«^. 98. rf7yf ffttfttif ^i- 
/Av^f). Macedoo. i6. ro 
tfxvXof mmrti trXmrmfovm 
Leon. Tar. 34. vniffMt* 
XOf icxiitt rtlfms» Archi* 
l8. iifv vitif ^fi»9. 
Chaerem. 2. ro Ivoro^oy 
uifmt. Maleag» 5. tis oX/L 
yoy rtifms fM/fmp f^irfov. 
Diotcor. 16. ^h ««Xoy 
roifms oifitf ti(pf09iftf. iti» 
743. wufn rtlfots fitof^ 
Dioscor. 35. tf cot in 
mfMf rtlfOitb ^mfirfii» 
Asclepiad* 3. (pv:k.mitt 
rttpmfiifi. Thall. Miles.^ 
4. K%ifitmrt rtwofitiff trfot 
ttmkvfinf. Philip. 58. irrl. 
^vyff ftofi ftirtt rirmprttt, 
Leon. Tar. 53. 

Tt/^f«. Aatip. Th. ij. Pto- 
lem» I. Synes. i. 

rtifm •ifufos yiftii, Ar* 
chiai xo. , ^fttitm ttihiX» i'M V B x; 459 

•«AntipV Sid. ^45. itfvlp, ^Urmw -wm isfitimv ;tf«X«of. 

^ tnXi^ hi nirnvQt* Agalll. TfX»/u«r . ^«w« «V Irrw^iwr. 

a6. ^* 9^* 

t^;^/^ .#ffw flU«F. #*. 708. rfXi^ww. NossU. 4. An- 

Tf*;«/d>. PalUd. 139. tip. Th. 26. 

Tftxfiio/iAim - f7. H, ao4. riXf 10* • pVf^ov ^fiv. TalL 

^fi^tffjUf X»*, xi^ifn. Onest. 7. Gemin. 2. 

Tfr;^w, l^f/ foKifi Xf*ror . ^'V» Va*«'- Asclepiad. 3o. 

Sf«a^« Mfy. Paul Sil. «Xfiw .«(^f ^iivif* hiuvrtit.' 

" 6. rf/;c'» *r»f^*»^»f- A- ^- 692. 

gath. 8. TfXiorii^f, II. 5i8. 

« / ->.# TfXfTM.ffy *I»Kyft/. fc^. 520. 

TfK/U.»*Pm. /lAtl Tf*/IMtlP90»Vi$m s ^ . , „,. 

ffhfn. Antip. 1 h. 56. » . i^ >> 

X/^-y. Crinag. 36. «vror '^ 

■ •AXi/«vW «*. 3o8. Ti 750- ^ , ^ ^ ^ , 

5^«(Tor Tv* <r«|»^/K0t;. Dio- «. . 7 . * , . a , 

- .* , * » Sid. a5. fU f» iwMT^f ri. 

... ^>. / > X»f. Bianur. 12. r^i aom 

fMtprmi OvXv^irofJf. , > 1 » ,^ 

_, . ^/ifff «»^17« fi' ifMt TlXff. 

Rhian. l. L^ 1; a 

Ti^^^^. ^t;^?; «. Polyaen. 2. ^^^^}^; y^l^^^^,^.; «x^TVff 
TfKv/or. Lucian. Luc.ll. 78. ^^^^^ p^.j.p^ ^^^ 

j 95. 121. Nicarch. 19. ^^^^ ^^^^^^^ .^^^^^ ^,^ ^g^^ 

rfHvoyovim -frv. Philip.36. TjX«fi«if, ^i^i». Phaniaa 3. 

rtwoffwogh ./»f ijpya.A^ath.. ^^^»^^^ .^ ;co^/«'* Leon. 

* 9^- ^ AL 32. 

rwoipov/» -M* 5v|uoff.l.con. yj^,y<,,, ;^,^ ^';g/ wt?rtw. 

Al. 3i. -ovffuf .wri^»* Plato.VK,#«VW. Philet. 

Philip. 53, 3^ M«f#i*«ii' aJM «fW 

rfMTM/yw. f Tfxrifyfif. Agath. rffAtfOs* it* 161. 

34. oJor irfKriim ,ii>d09 rifMfm^ ^ifov if»g nffififfiv* 

jvXov. AiitiphiL 24. . Philpueni. \6* noln^ tk 

'nmkffifn.p. hfim^. Nieareh. ^«oVpio t4w ^f^/^»'- P^si- 

38. dip* a6. mwrQlwf ^«w<i 4fio f . H O » Xi ^ifMgf ifftfiuu Iffetrodor* 

1« yfifAfA» rfMt^if Zwiff^t 
Xi^v. AnUp. Sid. gS. 

iftonXi^tns yTM9iyM99*fm A« 

pollonid. i6. 'cifFtus h 

miywvif» Frohl. ar, i$6,. 
rwatyiiiis -f0f/lr«X/9s« »V. 

538. 
ri y<ay - ojrri ««viwer/t* Agatl]#. 

Prooetn. 
rifiots 9 ff/v«Xioy. Aniip* Sid«. 

i4. 
rcfo;3ir^of./Antip. Tli. 4o« 
rMf9fi»^iins t nrc/^. Auti"- 

pbii. 28* 
TifirtfffMt^ ivtlrvma». Agath. 

68. (ppffAiyym. IdL Qi. 
r^gtrfvf ^f# i*»vtM'«i« Leoii* 

T«r. 4. 
WMgniif 'ifos cvgfMb, Stralo* 

. 3a. 
vtftfos ' - ow fiiisx^ Cri* 

iiag. aa. ' 
rifftmf iiptfwfu Apolloik- 

12. #^. AutonMd.* S.« 

Thucyd. II. 236 riff^ 

lcif9M ^^v- Probl. ar. 

19 In SUfw.Ont»U 3. 

rifftMT^s in^oi^ ■ Anlip. 

Sid. 39. iiiHmt' ifrlmctt. 

a* 4ao. r«(tfr« rifftmrm* 

mta^mMiimK Ru6n« 37. 

imis riffimy 7iediro, Ao- 

tip..Sid. »«. /^i«0KM'4 9t^/9f riffMr* Ifulf 16^* 
Dioscorid. . 6. rixw* 
Pai rboS' 2. y^^ttki^v rif^ 
fMtr fx^^^^ fiiov^ ii. 735. 
iwi cmufXf riffMm yvfmfm^ 
ciov. ii. 21 3. 

riff/tuf^os. Mdeag. 1, 3o* 

r^ffiiif*09m Piuludeju. 12* 

ri fxm -ir««( orifMt» Agatlt« 
64« -iroffitoy «r««f. Cy- . 
rus u 

rofxmXi , fMfinmf^ Leonti, 
d. -9^ iniimvffif, JuL 
Aegt 68* •9N a. 578» 
imifnro9. ii^ 369. 

rifffm. mroikSs ovmro rtfffo» 
fAtftis* Macedon. 6. x^^^ 
iutv rtfffOfltifmy. Agath. 6g« 

'f^fi^vots *oto (Ptfiutiyyos, IL 
520. 

rtfi^tSf rov itmr fov. Stat» 
Aihl. 53. -iv oXtff^tffnt 
rvxns* Agafh. 66. 4ii;ciff 
ttnot^of/tifns^ StaU AlhL 

42. ^ ; 

rtrmfis "Of- mftofti* LeoD. 

Tar. 28. 
rirofts, Simontd* 29, As- 

clep.'28. Probl. ar. 23« 
rtrfiy\mxi9. Leon. Tar. 35» ' 
rrrf «f^Mr^r » o^ir» Aatip« 

Sid. 69. 
rtrfmlfm. «vXor lir* ofrvyo 

rtgtftufiiffm^' iMtu Ttf« 

12. ^' ^ f m %. rtTfintft^i ' IXw^r. lif* 

^iTfiki, tvimijiitmf, Mfclei^. "N 
rtrf9tnifv/»l94sf »i9ffis* An« 
tip. Sid« 73. 

trpfttnris. PiliiL Sil. 74* 

160. 
rrrf«]r«X««. Callim. 47« 
r9rgan\§vf9s -ov xtoytt* «^« 

Byz. 3. ^csv/Mflt. Ib; 35. 
79tf»ir^go9 -«y ivi/uMym ii. 

Byz, i5. «aif «j^iVi. Ib.3« 

thfajfQs -««r. Aenigin* i5* 
rrefis. Aulomed. i. 
rhftLx*^ Stat. Adii. a. 

dyl. a. (->• j 

rhrtif vxi*'* t if^7tftitf 
9T»yiftM fiki^vt^fU, Me* 
leag. 111. «V» fmttpSv 
(p^yyov Uk frrtfiymv Ni- 
ciaa 8. *x^rn, i^amphil. 
a, Archi. 39. mtfS ftt^' 
wi^mv fiiKy, Apolionid. 
2 5. fAtvffojutwfis, Tbeaet. 

. 2* ifvtxolrof rirrtyt, Any-^ 

te. l4 ro9 ftovffmf rfrrtym^ 

Posidip. 9. (ptX/ffiimov 

wnfot7rt¥ tttffivm» ott. 4 1 6* 

. mfntt rh^riyuf f^^icom 

ifoffis. Antfp. Sid. 3o e/ 

^ Monnvf tirrtyos ifr7 \tyvm 

fmrtfos tlvut. mi* 468» 

twffiut. Doaiftdae Ara ^. r4^lf . A»f I tfiy>afp. The^ 

aet 1K 
^p^f - ti* Tfi§. Crinag. ' i4, 

rtvxoffi fiifiXmv. Agatfa. 58. 

rivxm • tiv fJXos. Piiul StL 
04 Ji ivi %#f9< ^9imltf9 
HmlS^s hrtvit x*^f*^ »i* 
ao6* rtvims ffrii^avou 
MeJteg. I, a. iXtv^ffiirp. 
mi. i64w tf^flv rfrff«^(^9y« 
MaredtMl. 98^. ( LII. 
S3a.) rfrmxKTi^; £*eo 
Phil. 3. . rtvimfoifw mtfff 
iiwmkm. Lcsin.Tai*. 1* ii- 
Xfv. Alcjc. Aeivh 5. 

ti^f» ; tUmwos "iXtif mmertii" 
itMtv, Kyt^n. i4v ^iar/mf^ 
o4i4 ri^fm. Ttleocn 6. 
^ 4^Xfif ^f m^inmvfft 
ri^flfs. eii 17. fimtot 
ivm^ms ifimttof in riipftfS. 
Meleag*. 79. ti(Pfjt nvf 
vtto^mXmOfMvof* Idi 4. 55« 

rt^fim •ovfMtt nms. Leon* 
Tar. 5^. 

rix^v» ttfii rixtti Saafni. ii. 
a33« mvrmts mfoff^t riX" 
vmts mvtvfMM x^f^^^f^t^tu 
XtTftf^ Kiifin. i3 

rtx^A^ '/mofmt mv\tis. IL 
6t3. 

trx^InftM mi^aSj, "Hf itt» 

' mortnif noirti sttstoiiin». 
Sfrato 63. 

rtxtinsf yfmXm. Nioavdb 4» 462 

Ttic^effvfif. Leon. Tar. 95* 

Bass. 3. Pallad. 96. «V. 

33/?, 
rri^ti' Aenigm. 3o* 
• •Tif xffJny - i>os «Xyw. Agatll. 

tim« 7. 

ry^tw -«< ^^ifos <P^$^Sf 
o/tnftMrm 3MII Kfmitfif. ii» 
429. rvKfff »«M* irhfotf 
MoXut x^oyo^. «(^. 3/4 
yiov «y^of riyMiV. ktt0rat» 
fktfot. Nicarcli. 10. riif 
ipiottfif riimf ivsfAOfimf 
Mfmiifff. 8Ut. Atlll. 37. 
iir^of «Xr.off frv/ff f/tlout, 
Oiiest. 8. Ifs /iXrois xv- 
^v iry/ffv fftf^. Meleag. 
ly 2, ix fAttffrwf ^OffAOf 
^rnitt YoiX»» Lollius 9. 
i^fmros rtiiouvi ftot nfmtliif. 
Agatll. U» 7<r» mfiff ryieff* 
t»i 9 »fmtln» Id. 4l. r^ 
xofimt ms Kfffos nmf nv^i 
xmA.os Ofmf. Asrlepiad. 
24. or<rrf<f. Paul 8iL34. 
ofnt tis Ifjii rvKO/uivjf. Id. 
9* (pfOfrht rfimifAOfmt. 
A^ath. a3. o/U/um rirvM. 
r«M. Id. i3« irotmy ofjtfMM* 
r«. oi^. 718. Xf^tfiii^f i** 
^fpm rmxsls. Dioac. :i4. 

ryXoit;}^/ • /« wvfcif mfimtm» 

. f».37a. 1 N D B «• rvXff^^Xaf .fvr /tw. Bf]p#» 

8a1c.4 • 
rtiXt^im .ffi »ahr« ^/fovu. 

Panl. Sil. 6t. .<2or ow 

fnoicots xfv/mm9U Jul. Aeg, 

37, 'iofrmmmi* Byx» l8. 
niXo&ninos -tir ox^i^* Plii- 

lip. 11. mTf>4pf. Gliriat. 
. £iphr. 77. 
rjiXfipmfisf nivfMS. Christ. 

Ecphr. a 
r^X/ipiXoy» feXmriyiiftM. A- 

gath. 9. 
TjfX/tedff -«ev ^gimyfkm. A* 

gatb. 65. 
rvXif. Atnmian. so. 
ryXo^ffy. Antiphil. 34. Marc. 

Aig. 36. Pallad. i25. 

Paui Sil. 24. 42. «7 275« 
rn\onhnSf myi>ni. ApoUo-- 

nid. 6. 
TiyXoVff. ^veiu 16. Leon. 

Tar. 96. 
rnkorifmi Panl. Sil. 36. rf- 

XoTcer». Aiitiphil. 36* 
riyXov L.oU. Bass 8* 
rnfti, ii. 235. 
rf»to5ff. Nosaia 8. 
mitfAtXis '§7 voinf. I^i- 

lip. a5. 
rvf i» - ff7ir. Lucill a5* v^r f 10 

ror ytfmtof, Eugeu. , IL 

453. rwfoifM^m r{l ^tttim 
. rf. Pallad. i3o. I M B B Z. 463 5»a9y. Meleag. 91. 

91 rojMv/ Antij)lian. 3. roTf 
5io7f ri^ti r« «rccKr«. Ar- 
duL i5. r/Jfi fMfti^ 
fifis iitM. Grates fr. 3. 
r^y» ri^ftfM. Nicia» 7. 
fXmSms i^tvTo yUf* Pio- 
nys. 9« ««* tf^ ittKvov 
ilitrt^ uv9ts» a, 535« 
X«i^«y«^?v<y l^fff^f. An- 
tip. Sid. 94. 

rt^Hfim. Toitrf r^if r$^tifti(r^ 
httlfttf. Antip. Sid. 53* 
A ^ IV# hi^nfttro y\yK9^ 
fif ifttt* Sioionid. j6* 
r$^yt7(r^ai, Id. io6* 

ri^i/yjfrfif f» y X^om^» Arclii. 
24. Anlip. Sid. 45. 

Ti^ipfVTif ^rn^os U.isifTOf» 
Archia. i3. 

rt^vynrn^i^f - «" ov^tff . Po- 
lyaen. 4. 

TI^VjMft^t^n •Xfl «Ml 5v/u«. 

Muc. Scaev. If. 265« 
WxT». 1/ vy^«v flfvf rho%»s. 

Meleag. 5.1. 
rALff 'Oyhtn nif^nf* Agath. 
.83- ^ 

rifMtk<Pnt •itt ^igrof* La- 

eian. 17. 
tifMtfitt ^ftiX^v fuiptsfos» 

ui. 570. dian. 2. 
rtfifffftt, ftvftt yif t( hltm»' 
ffof (ubi nunc i(trifhraof) 
ii* 175. ntL^^tftnnf hri" 
' Kfrl* li^^f» Kfci IV5fe Moanf* 
Leon. Tar. j. ix l^ «y. 
J'f«i' iriiyr' hifttit fiof» 
Eratoslh. Cyr. 1. .diri 
ffrofiuireif rtftiieu xtXdin" 
fim. dirist. Ecphr. 43. 
KVfnfitiXtt X'f^' Ttfdixt» 

Agath. 42. rtfttffffofiifn 

ttirvs avgtitt, ii 260.' fin* 
fos i(potfix^^ xov(ptt rtf^ff» 
ffOf/tifns. Aaclepiad. 3o. 

rtvfvat, XsoTf i^itxtt rtvfvfAtfn* 
Maced. 16. 

rtTuiy» -fiy tTfietn II. 5lO. 
fttiyt^os irtgt truvTt rtrtti^ 
ywr. fc^. Byz. l5. of/LfiatxsL 
h. Clirist* Ecphr 60, rt^ 
rtttvifAtfos yvttt. ii. 292. 

rtTftiffxttm rnf rtTfttfjtivnvm 
Phiiip. 9. * 

riTVffxnt - xofit^tn <p»giov ttXm 
yi^mv fiXifitfAtt. Paul. JSil. 
3u 

r}<n^vfAOS "fAt ytttfcoft, A- 
gath. 55. 

tXnf^i, rtrXnif* ^/ttf* di* 
457.. 

rT^nfMffvfn* Arcliil. tt: 1. 

rfAnytt, Xi^of rfitni»s iwrtfft. 4*4 i M D M X« Theaet. 5. iffm^iv ^^9. ^^i,, ,/ ^Qfip omcc I^^. 
iavro. tcon. Tar. 68. Antip. Sid. 24. . Sv v^. 

r^irr»ff/<Jv^M. -w SXff. Ac- w»r. Meleag. 1, 7. . 

nigm.s;. «^vrv .«y hnMfw. Leon. 

T«5#. Anliphil. 29. Xar. i4. 

T«iMf ^iiw fiknxi^ VUXo TocmvruHis. il 3oB. 

rwvmrtot - 9v xt^^^Z. Agatli. 
63. tj^^tftf. ii, Byz. 4. rojwrof' -roro ytyetfrtiw. 

Agath. Prooem. 9 r^icff. 

rftfy fiiffttfos. Philip. 54. 
fitt^m •Iffmt rimof» Lucill* 

102. 
rimof» S xgi^^^ rixOf rhtnt. 

Antiphan. 4. « 
roXvfTffv» • itw&mf rifit iifMf 

fiotffiXiitu mi. Byz. 32. «w roffffmrlw xm^of. 
Joann. Barh. 8. .9/ ^/«9«. 
8taL Athl. 1 1« fimtif yi. 
fms ro9ffmrimf mmfAmrmf, 
Ih. a5. «ff^ivy. Agalh.34. 
fMX^»v. Id. 54. filfiXmf^ 
mi. 5i8. 
roVof . ov mifitos. PiatO a6. roXt!*» - «ojj ^wXii*». Antip. rgiytos . ooy iro'JW. Aato* 
Sid. 26. oJ^oVri roXvtry med. 7.' xm^mtfo/uhn. Philip. 28. 

ro^«> i/vipto. Pallad. io5. 

« «7« ofAmXmXat. Synea. 1 • rgiytfos •ifmt mifms. Eryw 

ci. 7. 
rfmyiffxos, mi 4o. row£, wftifiMros. Parmen. rfmyiisovs. mi* 3i5. 

1. ovxir' iirtffrfiifmt nftv* rfiyos - ov inrff7y. Lucill 89. 
^«rof rox» ToW. Bia- 0^«. Jul. Bass. 1. >8fO/i»/ov nor. 17. 
ro{«Xxir9^ -r« xovff A^rovr. 

ILL 333. 
roio<pifos -oy ffmtm, mi. 2. 
nefffv^ '/ss yif/t(pmiu Leon. 

Tar. 4. 
riffVfAm. Aeli. GaH. 2. 
roftvris . roy ffror Kflc:i^/i4«2> 

xov. Grinag.^ i5. M/«or rfifof. Anyte zo. 
ff y 5if of i/ ififov rf9ixvf 
tf^ffMt rfiyof, mi, 38. yo* 
fttnrmf rfiymf. Antip. 
Sid. 61. 
rfmfis - of fAmfrvfovjm, Paul. 
Sil* 74« 3l. ofytti Aiyovff 
nnfvoamf yXmaans of*fAmat 
TfmfOrifots. AutiphiL 33. rofim, Ximrm roficmt xtiKnt* rfmfim - 01 rif foZf. mi. 445. 
a. 387* rfosfSsf f^vot. Philod. 28. r^ftvX/^oi - iv f^s* Ascle- 

piad« 6* 
rfmvfAmri^* lrf9tv(A»rifftk 

LncilL i4. 
^ffi^. hft^ofAf/f Kvifiotf4 

Jul. Aeg,' 3/. 

siad. Ar. i. 

Tfix» -« • Xfo^of» Pallad* 
IQ9. r{» irotftQvri 'rfix^^^ 
ifiynn, Scolion. 4. ?rp«- 
ToifXovv tfftx'^ jfXm/jf». 
Ru£ji, 8* ^iftftfit ^vfiilf if 
0for{fm tfym tiffftv» fMtf» 
rvfi^v, Philip. 25. 

rfitt. rfifffftn iiti itro\i(AOV^ 
£ryci. 8. fii^Qv ov rf ifftv* 
ii. 760. 

tfitt. rfnffou 'riv •^o^jf». tiU- 
cill. 71. mrofAOV rjf nt^u^ 
X? rfifftis, Id. 57. ^«t»- 
Xo* «y^f «/^0» ^tf'^' rtrfn» 
fAivos. Lucian. 32« 

TfnfitiTotts - of yrM X/^oy. 
Philip. 17, 

rfnrit *j}y Xi^"***. PauL 
Sil. 52* -Mf iovtixots* 
Eratofltli. 3* 

rfnx»>^^* 'hy X^ov» I)a- 
mocliar. a. Paul. Sil. 5o. 
Xttirvv rffix*^^°^ XS^^M'^" 
ctv uiffrxXinv. Jul. Aog. 
27«' -i«if fittTOts,, Agath, 
25. 

r^v;^!^^ > «o/oV. Satyr. 5« Xv* I H D X X4 465. 

nos. Theocr. 6. - t7tt ««. 
fotivtffts* Agath..35. xovln^ 
Macedon. 33. ^iXttffffot. 
Leon. Tar. 76. Ascle- 
piad. 33. Philip. 82« 
TuU. Laur. 2. rfnx**» 
Htti ttinnifffftt *otr%tyisk 
Leon. Tar. 90V ^iXotfffftt 
Tfnx*^ ^tvfAttri fifotffffOf^i* 
yjy. Id. 57. rf nx^in^ ^if^ 
yoy. Zenodot. 2. llifi(pov. 
Hegesip. 6.« ivifim f^i^ 
ffnit ^otXotfffftt rfttxv fiocfh 
Meleag. 5o. 

Tfnx*^' ffTfnx^^ai ^ttXttffffU^ 
Lcon. Tar. 96. 

rftotlvn. Macedon. 2y, 

rfiis 'iios fAvsrtniXot. iik 
Byz. 33. 

rftfiotxos 'xov tttfi 9Cttofftt\of 

' ifXn^^^^tin Autonied. 3a 
- nv x^A*«^*» Theod. 3. 

rfifitXns •'' ^ofv. Philip« 
67* 

rfifioXos -dy IV« tettriovrot. 
Diogcor. 28. -ow iittt 
ix^si^S^^^^' Philip. i4. 

rfifi» ' ovrots (pvffixns (piffitt' 
nov (pvffixns ' ttvriiirov^ 
Strato 11. fivfidt fAt r^U 
^atffotv xvfAotTti, AntipliiJ* 
26. rirftirroti offrtvv^ 
Leon. Tai*. 68. Xivov rt^ 
rftfnf^ivov S\fA^ \ti^tivtK 
Gg 4O6 ^ A M D S X. 

ii, ia8. To /tidiriiv Tgtfiiv rftirdvov^yof , fgui. Meleag. 

itHTVO¥. ii 129. I>v 

rptyigoiy, Leon. Tar. 91. «^. rfUtixvs 'W //»«. »i» 91. 

407. N/(rra)^. le^. 622* rftfrtS^nfctvos, Lucill. 55. 

ytxTuptoi BgofAtot. Anti- rgtnXoos -m yovv», Dioft- 

plian 3. cor. i4. 

rp7yX«. Tbeaet 3. - «y ««* rftTtoiifXuXos, ^oTfios. ChriflC. 

iv^f»xttis ApoUonid- 7. Erphr. 72. 

rgtyXo^pifos ^ovs X'^«v«f. rgtno^nros -re. Stat. Athl. 

Salyr. Th. i. a6. 

rgtiXtxros -w vJa)|» Men«r« r^tftivtiros -ror lj»<y. Leon. 

J^^ow- Leon. Tar. 3a. /x- Tar. 20. 

vontiotv. Antip. 'Sid. ij. rfho^^os, Dosiad Ar, 2, 

y^^ae. Id. 70. -Tovf 5*!- rflieovs - oix iettiaXiov, Si- 

ouxots vjfo*. Archimel. i« monid 58. fAOLgrvgu y3«x- 

rptifffcefos roto xotvrots. Do- p^/wv «V5Xwv. Id. 76. 

siad. Ar. 2. ' rgtsuXucrros. Meleag 73. «7. 

r^itrfis -riis i^fMt di. 6^6. 272. 

rftivyis 'its x»f<w. Mr- r^tstiufos Theodor. 17. 

ced 33. TfftsiilXcttos ii. 648. 

Tf /^v| - vy9S aivmiMt, Archi. r^isivcrnivos, ii. 653. 

7. 9. n»ovtf«i. Anlip.Sid. rgtdiXtivos -»f iXti^xuxf. 

35. Pallad. i33. .*y vw/. 

Tf /^w. Tfi;fiyv7flc x^f^^* Paul. «o*. 288. 

Sil. 48. . rgtsinufxos, ii, Bjrz. 4. 10. 

^cixXuirros » /3oXo« inicnatm rft9xt\iis - ^ir iiotvov, Thco- 

«rrvf. Antip. Sid. 17. cr. 4. 

TfitxopuvoSf y§0LVS, Agath. rftaaos - wy himv notts. An- 

70. Lucill. 32. tip. Sid. 86, rtxiuv. An- 

rf<3^/<7TWf. Macedon 5. tip. Th. 48. 

Tfifiiixottfot. Paul. Sil. 72. rftaffo(potros» (poiZats. PauL 

Agath. «2. Sil. 74. 187. 

Tf /y«/. Philip. i4. rglaroixos. Marian. 2. 

Tftiiovs -iovri hnUt^iv /it. rf/oro^of, «/x^«i. Agath. 

«V.95. 43. rf4ti>M09M. ii* 6S4. (Lectt* 

3o4.) 
Tftri7viT$t , . iirmi, Archiai* 

lo. 
tfrroxit^iKK%7 99fivs ivi nZf 

ifff, CriDag.'-da. 
TfiX*^\i0Vf. iStrato 71; 
TftX^iim, Agath. /a. Paul* 

SjL a« 34. Zosim. i. 
Tftxo}^i*TOS -Toy m»yuiiu 

Pallad. 9. 
TftX9fAat7^os p ots, Autip. 

8id. 94. 
T£txi(poiroSf UvXos, Strato 9. 
Tfi^tSf ttt vnif tyit¥ r^l^ttsi 

Agath. 53. , 

Tfo/xitt^ JuL Aeg. 4. -icpy 

ciriy. mJ". 39 1« 
TfOfSHttt -« yJrMf Otiams. ui, 

542. 
TfonottoipifoSf ■Kvtsfts* Agath. 

8. \i^os» Farinen. 6. -0» 

n»yat« ii. n64. 
TfifnSf TV(pXit tiffoi,u,t niffot 

T^onts* Loll. Bass. 5. 

ixirotH Antiphil. 25. - «y 

miitttw 16% '11 jm if-yifiv. 

Antip. Sid. 96. 
T§o(pt7of <> m¥ »A.tty/kitt* Me« 
'* leag. 58* 

Tfo(ptis ->i«. Dioiicor. 35. 
TfoiptfnoSf MQvo^wy. Pallad. 

148« - 9ir ffiyrmiiv, Id. 44. 
«po;j<»V* '<•• Poiidip. 12. j M o B X, 467 

ttvTCKvPtgnrrti srfos xvros 

hrfix^ff»^» Philip. -73. 
Tfox^^^iof -» notviotm Leuii* 

Tar. 8. 
rfO%«Xof -^y (pwiv, Chrifit. 

Ecphr. 29. l«i* onmitttl. 

ld.'29. • lyy /icocaMHR. Stac. 

Athl. 16. -oif^XcKff/yoif. 

Ruiin* 2. •Xmrtft» fjLoim 

ftiwv, Pallad. 67. 
rfoxii' »ioyt xcti rfox*fi \tri 

n»f«(iitr«i, Leon. Tar. 

67. yvfA(ptit xttr iHfori^ 

rtiv i/^ifAtf»t TfOXiiv* 

Antip. Th. 39. 
^f0X''^«»« ov Tfoxttt ris rof 

Xytiriv, Asclepiad. ^^7. 
Tf ix^os ' . iotf (p^ctia. Ad- 

dae. 1. 
Tfoxottiis • ios leiXiosAntidit^ 
Tjoxitis • tfTffBt xvXti^ Mace* 

don. 18. 
Tfvyim 'ivvrot x^fi^* H» 

320. •ints fsotiiuf itv^os, 

Meleag. 2. irxt ft^i^tf* 

3ul.v.i3a8a. III. 332. 

rfvyfi» ii» 90. 

Tfvyifiovi Philodem. 3i. 

rfv^ti -ei oXoKvyMVm Agath, 
25. -* ' 

Tpv/. otyfit tTvof ifv^fov Susi 
Tfvyis. ArchiL fr. 5. ^«-' 
y?f rfiJy«.12uodus ^. Si- 
X^m jr»5tff i{sfo{f^L9 TfV' 
yau* Gaetul. 9. 
Gg2 4^8 1 N D B X« Jul. Aeg. 11. 

TftilcmS 'Tuis X^f^ Tt^lf^» 

TOKovs» Afitipfaan. 3. 
1'i/yx»''*- ovx i\rvxji9. Au- 
tomed. .7. 
17. Liicill. 58. TvXi^ *ij htMHhifin^ Am- 
Tfvnn, Snigm. ^5. mian. 19« 

Tgvvfifi^ft '$Aotrm fikvffiiifiioiu TvXo», tv Ttrv\»fihm osrXoy* Tfvntivov y mMfmfiu Lteon. 

Td. 4. 
Tffvnmuf -^y 9etiyT»f hrisr»' 
fM^a. Antisti. 3* hfiicn» 
GM r$ iroiiTtiv fioXovtfit» 
Am; Eryci 6* 
TVfAfiiTnSf TmoIs, L<ion« Tar. 
66. , 

TVfAfiovxos 9 xfif, inediL 
lis ^lvovitis* »i, 48/. -w TvufiufVXv* '"A .iMffamifAiittt 
X^«»rL ^feleag. g^. ^mTs . Ut 694 

TVfjt/uot, xiixroV4 PhiltU lO. 
x$9rftf (piftii, Marc. Ar j^ 

pfail. 44. (LeQtt i42.) 

- 7« irXfi/|«tl.. A^atb. 693 LUcill. 18. 
Tfv(pi\» 'i^oLs* di, S^J* 
Tgv(pifos - 09 fAtlitifAtL* Me- 

leag. 65. ^ikos. Id. 88 Xtfotvi IluGn. 33, 
Tfti^v» iS/of. Hufin. lo. 
Tfv^tlXis - ce< adfxts. H. 678»^ 
Tfv(pos 'tU x^^^^^3 i^i^oii 

Antip. Tfa. 37. T^t/;^o«9 'kv^fof, /ii. 5294* Ti/ff-ityoy^-ov /S^o^oy. Pfaalaec, 
«Xioey^f. Autip; 8id. 34. 3. hu ,iiiQt. Liicilh 4aa 
• fi x^aLtvni» Posidip. 17. Tyxos* vxtitis, Jul. Aeg. 5. ' 9 ytfttm* Pfaiiip. 8. 

Tfvx^ -fi fso^os. ui, SkJ, 
- ovo^/f tfunrts itaffoi ^f • «^i 
10. 

T^i/w. ctvrn TiTfvffmt. Simo-» 
nid. 5o. ietHfvct rtrfif/^t" 
5ac. Antipfail. 39. fiifus 
nai srtyip TtrfV/ukhos., ui. 
679« fiiir«X^ v^y^. Ma- 
rian. 5. rtrfVfAhot ytn 
avoifreivffof, Anyle. 7. ; 

TfotyXi/. 6trato 97« yf»irros, Pers. 4* fikof^ilism 
Meleag* 12. Phaedim.aa 
|y Mfttiiji yvotffris ttvt^Ti 
Tvxot. Melea^. 55. ^^f* 
ffuv, Dioscor. 99. TMrof 
oj^^oy. JpL Aeg. I. ^tTovi 
Rufin. 11, yfturriv fx^ 
4f^X7f ^* TVieQf iyXuiiis. 
Pauh 8il. 21 7. oi9r' tfyo»¥§ 
•V fAOfiPms yvttffrpf tfx^^t 
Tvnov. Archias. 17. ^ff 
if^tiv riieov» Diodor* §» mt^u^ Yv^oi uliuvoifinf 

iiivrvf. Paiil. Sil. 47. 
iPliffiv' iip^oyyoiai rvnois 
(tMfftiffotro rix^n. Macc- 
don. 27. avi^os /«Jffwy 
iftXixfvffot rirrovs, .Kven. 
l^, ir\ttffrovfyova» rvitovs 
roit ^ZXtifoivrtoiios. Ftii- 
lodem. 9. 

rvnim •ifwffii/attyos ittuitt. 
Meleag. 1 1 . ffAnvovv 55f>«. 
Archia^ la. ^vxi^' i^tat, 
AtbU 16. 

tvi&»: oifAi fittf fVvJ** XtJjftow. 
Eryci. 7- yvToimotp rvn- 
tofjLifu Zf^f «w. Anytc. %4 ' 
rrrvfAfihfi. Leo Phil. 4. 

Tvfovin^ ifteiit. 

Tvois -ov itioy». Aristo. 2« 
*ovf »4r«X«vr. L*oiL 
Baat. 5. 

tvpo^ipos - oi' #rXi***tiT«» 
Theodorid. 5* 

tv^ffrfoXirfit. IJ. 517. 

Tvgvts, ii> ao4. 

rvr^iff ^^9 ««f«y« Leon. 
Tar. 39. * ?jrf;^« ««Jyfi/, 
Crinag« 3i. Tvrd^w yy«- 

rvipignf -f«* XiJpcyof . Antip. 

Th. i3. 
rv^Xof • y rgiitts, Loll. BasA. 

5. - ow iii//iMtTor «x^^w/SoXoff. 

fterap. IL 291 . nliotwt 

U Vv^Xvf. Antip. Sid. 1 N D « ir. 469 

• (>4. rv(p\9tt (TftiKatios. Gae- 
tnl, 7. -X« ^co^eiTflt. *^. 

3i. 

tv(poSf IJbtotjpj^ff T« ^o^oe X»i 
oX^<«. Crafes Ir. 5. '-of 
troi Wkirw hicpvfftf. Pal- 

* lad. 123. 

rv(pU ' fT«l iv£ IfKfV^PtOVm 

Philo(!em. i5. nvf ««X^- 
(TTy rv<p8r ht x^otitri, Id. 
l4« 4rvff Tv^o/Ufvov.Leon. 
Tar. 43. to «o'.^o<f Tv(po'- 
^fyov 7XVXV 9cvf. Meleag, 
l3p rv<ptay vnoxcttofitt>ot» 
Id. 4. 

rvx»to»s, Strato 64. 

jFVxn' ov rvxPf i^» rix^ri* 
ii, 54a. 

rvxoi^^ Hedyl. 3. (H^ Sa^.) 
Lucill. 42. 111. 

T«5;i{»y. Pers. 3. , vmHif^os, l^ti x^fi^ tO^omoi . 

«fyXjrf. Paul. Sil. 17. 
. -of X«X^5foip. Meleag. it 

i3. fsogipvgtfif* Id. loS. 
v«XfOf -^^j' o4'<J'. Strato 88» 

otfoioxof xv\tftet, Qu. 

Maec. 7. 
SfleXof. viro yXfltvJcSf vcJXo» 

nXttoiAifnf figiof. Anti- 

phil. 6. 
vfliXoxf ovf. I/epn. Tar. 5. 470 I N P S X. vfifis, ffmfMrof. Antioc1i»2. 

- tf ^uXivatis. Xenocr. 
vfigiffrifSt ecvr/uos. Tlieodor. 

i5. 9tiTos flfy^. Oneat. 5» 

- Tvy fAv^ov, Paul. Sil, 25. 
4i. ntviTis nXwTOVt Pal-' 
lad. 108. mTOL ffo»(PffOffvv»s» 
Qn. Maec. 9. 

tifipiartio 'tf^ecs soifAfiovs.^e- 

leag. 119. 
iyiaivu -yj. Plijlod. 4. ««y 

Sf/v vyioLivofAoy w£^v, Strato 

vyms.^ Xoyosm Macedon. 17. 
vy^ettvu 'Oiv^tiffvis Av^yrcfOf* 

Sfcrato 67. 
iy^onogiu - ovv y/cf. Theaet* 

Scii. 4. 
vy^os, ii vy^oZ vtv'^ ritoxus, 

Meleag. 5i. -ov itfffiov. 

Macedon. 1. «Xa». Ar- 

chias 36. .« aift%. Paul. 

Sil. 7« ttiogxiis, Leon. 

Tar. 37. vyp« iefKOfAe» 

votffof ofAfAMiv* Antip, 

Sid. 23. 
iy^iip^oyyos f >MyvPos. Marc. 

Arg. 18. 
iietaiffreyis , nTKos, Fhi^ 

lip. 5. 
iiuTtvos -VII vi^Kiffffos» ii. 

705. mvovs (pofhvffei figetm 

X^ovuf, Antij). Th. 3p. 
iiotrius - of 0'O'« «ucXvflrr^ jf. 

Nici. 3. Kovff AiOf v^». ritffffu, a. 194« •itvf» 
iifAov, Hermocr. 2. 

iiglet • flcr. ff J", 393. 

iipnorim « r^o-ocf . LncilL 102. it^v/ciTfis ' ras fAV^etv fMtiiM^ 
veis, Antip. Sid. 8. ufnJ 
rtif ov iix'^* iifOMitufm 
Antip. Th. 45. 

iiftAitutis - X9 yffw. Nicarch» 

m. 332. , 

vieeg^ stivr iyivtoAi. Dios- 
cor. 22. ofHti (pifaiv h 
vietri xtTifet (pifia^eu^Ue^ 
leag. 71. 

ii\ivos -y iet^ii^, Aenigin-* 
18. 

wXof -ov itcf(pvfinf» He* 

. dyl 3. ^ 

' iirtQS f v^^ou iim 384« - Ut9 

ifxrovfov, Pers. 5« - .- /?>' 

irfetniv. Antip. Sid. 107. 
vXkTo; , - eninv iv^Mtifnv. 

Agath. 71. -jff ti<Pf9ffi* 

vnf. Mari^n. i. 
iXeiKiif xatffrofiimi* Agath* 

28. ivfSMkiviv iXmxtfv vt' 

Hveoffiv i»3b.«y. Julian* 

Aeg. 59. 
iXnxrim -Tovffv^ fnivos iffv^ 

xh^* Qu. Maec« 8. 
vXoexTirTifc • nv iifA9v. Theo* 

dorid. i8* \ 
vX9«^. U. 517. tFnitfy^ft 

Antip. Sid. 27 • l N D B/ X* 471 

vXv^noieoff n«y« Philip. 8. vifufTim 'Hfnt, <if. 287« , 

iXn^^fos, Tltip» Leon* Tar. vnatfnet^m •ia»au fAfifVf» 
- 17; ^ Pallad. 99« • oej«(yrtf, 

vXtytfis, f^icaen fr, 6. PJalo 6. 

iXoStirnif n«y. Agath. 39« indrit ' tfv ftXifKTfots iiiftiatttm 

.Theaet 8cho1,3. vo/ut*of* Agath. 68.i 

. Muc. Scaev. II 2^5, vwurosf i^uy»Tttv. Antip» 
i\o»d/uos, Paal. Sii. 47. ^if. Th. 24. •n^ X^i^^* ^^* 

Siinouid. i r2. -«v Ttr^»- 35a. 

fr«^»y. Archi. 8. Da- «»«/3*^^», Rnfin. 33. 

mag 5. ifctniix^fMU -iixtrutm ut* 
ifltAottos -«y ir^f. «^. joS, 22 1. 

y«/uwy tUhoiiiAtf, »t, 754. v>rfi(K«XvW« ^KttXvf/tfMfOf 
v/Atfntosm II. 617. ' oVrrvy. Leon. Tar. b8. 

ifAitmyiftts. II. 5 18. iwtKiefoiptiy» - ^i^yTf- «'^* 
ifitfttnff* ifAOvotlotf. Leon. 278« -(pvym. ii, 533« 

Tar.*8o. itftxCpifa -fft'y«ikfy. Fha- 
ifxvo^irfis. Theocr. 10. '-Tttf laec. 5» •(pigtTatt, Leonti* 

ffri^ptif of. Meleag. 1 , a, 44. 1 7 . 

133. 139. intfivfMt. Hedyl. 3. x^«- 
v/MyoiroXof. Meleag, i, i3. yof. Marc. Arg. 30. 

Leon. Tar. 8i. Antip. isftftilf» -nif^V* Agath. 33« 

Th, 56. Marc. Arf. 38. itnirnf 9vx i^»sii^^ «'•• 

• ovs iifomoLs. Antip. Sid. Tyrnn. 6. 

35. iftifttfTXos -X« wifTU fif^i» 
vvts. ii. 45o. 'tf iPiXiytitof. Meleag. 77. 

Philip. i4. in^^notritt •nttrfi^olt* «^* 
iftiya. Glauc. 3. tls i^Anf. 3 17. 

Nicarch. 7. it i^^ns intgfietalti* Paul. Si). 35. 

' vnetyi, ii. 693. ^0« S^fji' ini^fitos «loy ianiiot, Jttl* 

xMf inotiifM^$L. Antip. Aeg. 3. 

Th. 10. iTStgfifi^u 'mff^t7ffet itlffajh 
vnoui^m • oyr«« H, 4 1 9. Bianor. 9. 

iweiKoiot '00 nfosTiyfAotfftf, ifftgfiv^^tos, Bian. 8. 

Faliad. i3. ' iwtiii» ^iifftts. LuciU. 3. 47^ 1 w 

Ru. D B X. iin. :i2. 
vjptfivrvxtn^ Rufin. 5. 
viet§rt(p»rln - ^i ivtx^^^^h 

Pallad. 107. tv jutiv^s <piyyos uir«^r/5t- 
rmi. Marc. Arg. 12. 
vwt^oix^ - ii^mfAW ttfyXtifm 
«^. Byz. i5. ffoy ^yv^^s 
i/ti.Tr,rm rtiif VTrtgiifUfAt 
vUmis, SUt. Athl. 3i, 
^grTpAs^ Phaediin. 3. vjrrp- vittf<pt»\of, Pallad. i5q. 
itf^X^y ioiiif. Antip. Sid« -clXov fimfivXStos, if.SSl, 

71. 9ofimffir vjrtfiffX'^^ "iXott (Ubt^ittmif* Theaet. 

o((!ov9. Agath. 22. SchoL 4. 

iitt§iix»» viX-xtyi vitt^imxif virtf(pvii$ - cf m itmfiuam trodr- 
«vXi07. Antip. Sid. 48. a/y. Sosip. (Dioscor.) 2. 

Vfct^xotuiu, fu< normfA^ xkX- v^c^x^Xm. ix ^v^lios mvrov 
\os vmoKotfi/cx7a<» ii. 367. ^tirm vietff^mXmffmt, Leon. 

vfTtoxvTtr» • rm noduHv oT^fiov, Alex* 4. 

Antjphil. 6. roTi X^roV vwiffx^/mmt^ i<pvttiv Kt/5ir- 
v7rf^«t/;rrot/ffo(. Agath. 24. ffMy. Paul. Sil. 38. -x** vnt^nv^ims fimtov, Cyrus 6. 
vfttffftMXos ' ot iffTtiim rthms» 

Archias 17« 
iietptimivm - otrm Evgix^^* 

Rufin. 6. , 

iiet^onXifi» Rhian. 1. fiivti Tlm<pifiv* Irenae. 2. 

ifeotxofiivov ip^oyyov vjr^fX- 

5c ^/rov. PauL SiL 48, 
intfittv, ii. Her. 28. 
inixf* - Jo^X^' xaJ^of ifAitXtt-' 

Kirtv, Jul. Aeg. 2. vntfonros -r» mi myfsm» vteiinoos ^ A^rtf/tts «/i^ort- 

Strato 35, foiw. Antip. Th. 4i. 

vntfieirofAmt "leirmvmt temtids itetivifAtos ' ov^ (pZvmit^ Pallad» 

19' vmXitiv oiftv. Strato 18. 

88. oXfiov temrtos vtetgni» inivtfios. ii, 3i9. 

rdtroci. PauL Sih g, iygm iietiviriis -r«y r^otj^oy. Agath. 

rvfifiov, ii. 667. 29. ^ 

v^rfrf/^»» itffrtfft ymiiir» ii* itt^gtffin, Plato jun. 1* 

Byz. l5. -XovTM nirgot* v^reXro; • ry xo^r^. Rufin. 5. . 

Paul. Sil. 33. immjtirns •nv Xf*^*« Mc- 
Vfttp^i^rifAt -ri^tffmv fimfAOf, I^^g. 66« 102. 

it, 191. intigovs iffrigms vieyot, Tavs fioMt tttfp fx^^^* • I H D »X. , 473 ProU. ar. si. /»aXocx«9rr- 
' ^oy tmov Xtva^tiv. Antip* 

Th« 3a« vftvof ;^MXxto^. 

Stat. Athl. 5i. 
itrvofifitff. II* 617. 
^«yoM -« ^'ffXtt^rii. The- 

aet. a. 
vnofihl^tos. Crinaig. Sg. 
u«rdj6Xi«M. ^9 ^rc/v' inifiXt' 

frr. Cnnag. i. 
vxofifix^ ' (*^f ^^^' »o^vX««f* 
. M. 448. 
iieofigix^ou Aristo 3. -w 

wh^os. Christod. Ecphr. 

i85. . 
iftohtit^m •Midx^y^ov. ih 

334. 
vnoitlmvfM '•fkhtiv, Dame« 

cfaar. 4. 
i^tXOfitti^ - iiiotro, ii. 532. 
yiriivfiu i^titpt iitUv p^^oyei. 

Diodor. lO* Mrj «rfliyW 

X/^y ani^ios iieoivtrou* 
■^ Scol. i5. nvfiLirfpf inoO' 

otiro oiyiv^ Panl. Sil. 8i. 
inooUm 'Ofiuf,ii. 195. 
iirot^yis • ovr. Stat. Athl. aa* 
iieo^tvyrrv», iifi^tvxrou (miv 

^O^vfy. Antip. Th, a4« 

iro'mf wiJri/nrrM /o^^^ 

Alpheus 7« 
vieo^mvifVfAtm roTs itostrlv iiso» 

^iffots, Strato 64. 
jiro^«Kir^ • nifiitvop itvg] ri^ 

(Pfp. Meleog, 4. 55. ifeo^tfpLodfm ♦ ^tfpuU^ (l(pof 

«SV^otri. Lep Phil. 6*' 
vieo^fVferm - t^gv(p!^tfy ftfos* 

«Siretf. Agath. 8. 
inoixim ^ pit7 iixfv o^^»X- 

/Mlts, Glauc. 5. 
vnoixl^^fAmi - yx/aieTO rrvv /Sr 

Xoy. Loll. fiass* ll. 
iieoxmlm - ifiuvoi, Meleag. 4* 
v^0x«/«irr« rrris 9J9. Auto- 

med. 5. 
iisixtifn«h fftnlits' ftoolt v«ro'- 

««lyroM. flt^. 84. yovy ifsS* 

utia^Ki itT roiS ffifitfAmoi» 

Cerea]. a. 
i/«oxX«(^M .«y XvxfoSf PauL 

Sil. 29* i!fro»X«ff^iyr« 

^Wy, Agatb. 4. 
ifSoxXinrtt -«y XixrfVf iX" 

Xorfins ixix^v. Agath. 

93» ^ovrts iismieif* Pauli 

Si]. 3i* o/M/iMe. Id« i4; 

^Xoy. Agath. ii. •ro/ui* 
.yiyy (ptXiwf* M. l8* 
MroxX/r« - /y^v /!««$•(• Agath. 

l3« •sf^ifrot xofnsMt^Axk* 

tiphil. 13« 
VMToicXv^ -r< fsifw x^oror 

rJ^y«. Panl. Sil. 61* 
vsrojMXirio^. Callim* 16. Phi- 

lod. i6. Automed«i.Qn. 

Maec. 3. PduL Sil. la. 

teoTkMxt (Pffitiotit iffxiXm 

«rioy. Stnrto 5o« 
iftonfioisi. H* 353f - . 474 I M D B x; tTiof vifOHfiat»f» it.j52 h, 

(LecU. 3oi.) 
iif9Kf9vm 9Vffms h/^i ^ffjrrjf 

X9fpbaii. 9ti» do4« 
iifO>Mfinrm <• niuww riipfir 

itvf. (ubi nunc vno^m>jgi' 

/lAtvof) Meieag. 55. 

VWOpifAm - 9UfMifMfOV fSVf» 

TUeaet. 4/ 
vxijfom *mf (pwYwt* Xm^, 

cill. 7. 
vnofvm m flff mrmfMS - fr^^ttr 

vmwiis. Marian. 3« 
virofK\tim p woyr« X»5f «/ir </- 

|ff9/ir. AiiUphil. 93« 
vmnifipvfos - oy jiiov^ii» 68« 
vnoifffivvm^ afAifmains ino» 
' stfififw upoifjuiP, Paul. 

Sil. 7. 
^ittinrofos. Meleag. g5* 
vsronvjfiliios n n fw^pi^p 

Leon Tar. |3. 
inofini^m -tt itvf. Paol* 

SiL 43. 
iffnmy^l^m •stf* ii* 3l3&* 

(Lectt a74.) 
ArttfMX/^». inwni\t0Ttu Im 

fiU^s ^hMmmfkmf, Leon. 

Tar. 38. 
itfomffifm "Mts «vn^i ^fiXi- 

p(/fy Leouti. 3. 
itfonrffim tfl fttf tfmt yvft,fof 

inorriftco, M eleag. a l . 

nifio9i ^ifms. JLieoali. i4r inoff(piyym - iyitM ttXBttmfuTm 

ims xmkvnTfjf» Chriltod* 

£c|)hr. 8l. 
ino9X*9iti 'p m^tviti^ Po- 

lyaen. 1. Calliui. 25. 
ino9X'^iov» Laure. 1. 
vnoToifffftt» nttffmf ^fijfy iifirtii$ 

5^oyy. «/. 309. 
inori^nfti, vni^ov nmXify^ 

mi. 676. 
inoTfixm "iifitfM* iim 277« 
vnoTfonot - o? 9/^«^. Chriit. 

£f phr. a6a, 
inoTfv^m - otiff^ft Xffmn 

Agath. 68. 
inorfmym 'mfroiXOf ttotfifUf* 

Callim. 6. 
Mroi/d^flcriOf ^ <oy ftiffxof» 

Bian. inedit« x / 

ittoiptliriSf ffmXmyi fifmfmff 

Aiitip. Sid. lo. 
fno^iT^s -Tfr tvtwitis. ii, 

58a. 
ino(pirmf •rofmf Titffiimf* 

Frohl. jur. if 
iwotpxiym - ^«f Xa/MrotJi vJWf • 

Aianan. 4» 
inox^iifiOf -Mf irro^^or i»y«* 

^X'/(*'/f* loii Chi. !• 
ino(pm\tlm m ovfftft roi^otf. 

Antiphil. 40f 
VSfTiOSf l/ffrce^y. Lucill. 63* 

68. -lor ^Moy. Aaclep. 

3o« -^w mXifovfftm Ar- 

chiL fr« i5. 1 N D « X, 475 

i^fi^i^imU mHtU. I^ege- ii^Xaf •mn wirfmt. liUciU. 

_ aip. 3» •!« .ro/«« Simo- laa. 

BidL 49.. - /«Mff4 yvvmii, iipufris - rti)^ HftfMttt, - 

Aniip. Si(L 87. Leon. Tar. a3. 

ftrmf^s -« •ixMe« Antip. iipiffntfm^ ii, $5* 

Sid* 37. y^hfft^mf mfMvm v««y l^»rK« 

wryivov ' if iffyivQio fimip^ifrm. Meieag.lt* 

Myriiv 2, i^p^ynrif' Automed. 6* 

V^rXv//. i^' i99>Jiym¥ } i(pipfiox9tt mmi^t. Meleag* 

riffimrot. Antip. Sid. 39. 86. 

itrvmriot -iOf yaf/btac. Aemi* iifof/i/tiffit, trxoitmfn» df» 3^6* 

lian. 1. -loy wgortfof. vfot -9 <rXff«fyraf. Tib. 

FaUad. 47. . /oif if 'I^^ ri. UL n. 

. Crinag. 45. ; u^wvx^i^^iw * ««• Plulip. 5o; 

vorofiitovtf fi/M^it^ Strato i^mixnf* Paol. Sil. 35. mt. 

71. f 7 • " tfot ufmilnu lienam. 

iortfoipmfot -«y o^f. Satyr* 3. «ffy» hno^lnf* Agath* 

Tliy. 2. 56. 

v^M^off Mty^ffV. Philip. 53« i^iuiXtyiot »9p ^xi^» mil 

ifmitm »oif fitiXot tvii fltfov* ^7^*, 

Christ £cphr. 70. /uinf. i^inofMt. Plato i3u -e< Hfoim 

Id. a5o» ifMlb^f iiPmhoto uot. Panl. SiL 44. 'fMit 

. eri^ou Id« 399. tnoftnnt iofmnooat* Simm* Rb. 5. 

tfoififot fffof. Id« 35o. II. 5^5« 

ivrofifit' iifMf ofof i^ot. Hfiko^ot -«ff ^vfiimv, A«« 

Id. 373. f/tiXot xofJjf^iy* clep. l5« 

Id. 397.'tfrff9«y«y. «iJ^.83, viufoHmf.p Ztvt* «/• 483« 

Xff«ror i<Ptf»oifoifm ifmxfou v^iitmytitf ^iitvkot, Theo* 

mi, 419. nfmyfMtr mTitf dor, 7« 

^ff/yf ttotmi>! iiptftmfufot. i^nttrit •'r? rmfciw. Apol- 

ftj"., 587. 1« fMvffimv ffi' lonid* i4. 

^ey ifnfifAifOi* Alcae. i^iityfyot* Simonid. 91. 

MeM. 7* raXffi^ey ^x^/- i^t^mit -9 r«^y XM^bey» 

yeitfiy i(pomfffuoo»» Philip* ' Diodor. i4. m^t ififtst* 

18. SUt. AthL 45« ♦76 I ^o B H x: 75o. 
vj^ik^y fotffTfis, Pallad. 96* 
i4^u • wtre ^ffOfovs. Agat h. 
4o. '4>ff fO¥ M/xv^oy* 
L^on* Tar. i5. 'iffmrro 
ri(pov, Alcae. Mess. 17. 

RuGii. aa. - ^wat IIvX^^v* 
ii. 3 18. 

fiuftifos, M^. 590. 

ifuyow 'ti* KMifOf uitoiTtm» 

Pfillad. 55. 'Ov^oL pifxu 

fiiov. Xd ]45. 
(Poufvos - 0y y«xi/v. Jul« Aeg. 

^tnwof "Vtt otcisU, Mna* 
salc. a. 

<P9ua<Pofosf lihtot, ai» By«, 
11. 

(Pmi)fis .4 0ir seyceX/iMf* «^« 
Her. i5. n««fvvifr ^m- 
tffonifim ^fiitwv* Aiilip* 
Sid. 83. "rifns x^^tros. 
it, 337. -rifouf 5«(X«u 
f$9Uf* IMieaet Schol. 5« 
vi/uMfft (ptutfoxiroit. tit, 
.3a3. 

fitiitgivm 'tis IjpyM tauuooi* 

v^s. GhrUtod. 2. 
(Pmnif * nitot tirifcotta 

|r iT^ftLyikotffi ytihMM. 

Myrvu ^ ipatvti. fttf (ptelvovftr^iXgmi 
Niciaa 7. 0^0$ muanfvfAm 
fxtvtt (po^htr'^ fivvffo^tf. 

^ Eratosrii. Oyr. i; «r«- 
fiuv irtf ttrritt (ptthu 
yvfivis* Dainaget.' 4« ««^- 
niv fiPnvtv, it, i83. rt%i 
ttfAf^tf f(Ptivas. it. 565* 

(potnis* ol f* S.lk.oi rov ^tLxOf 

■ fivr^imffttv. Nicarch. 26. 

^Xttyyofitixnff (fKi^tts, Phi- 
lip. 29. 

(Pu\tinfis, it» 55q. -«y f/tS» 
^oy. Lucian. 18. -pot tpc/o- 
fri5«y. Posidip. i3. 

(pi\tiv^os - oy figiy/iittt, it, 4o« 

^«(Xiff - 9r< ir«i4Jb)^«'ry. Theo- 
cr. 4. 

'(Pttvn(PifOf9 tftit. it, 191« 

(pttvisf /btiytts ^fitoi 0tfitiatt$. 
it. 24. 

(pttrri^. ttivrm ixoTvos ifMt 
(ponri^trtu. Meleag. 39. 

(Pttfraffltf* rtfs iroXv5^vS^i^ov 
Ki:k.ott (pttftmains. RuGn* 
37. " itif ffXK^kMOf tiffro* 
xifif, Danioch. 5. iftoi- 
h.»(mt oXify ^ifitfitf ^«tyf ac- 
ffinf. Mac€ d. 3. 

(piof^ ifovi (piti . . • fllxv- 
(ttifOViT mfit(poKikv4ft uifft» 
Thall. Mil. 5. (piot mU^ 
9mt owttf, Apollonid. 4, 

(Pmftrfo(pifotf l^fmt. Mt-r •>jM»K Id. 
^ iff tmmv f Jff9t rov x^/fnifi 

. Muk«7n rX«2KM0i/y« (pifp^ 
My. Archil. fr^l. nmftiHit 

'^mmrrmm m^ aoifilm» C«Uifm 
i4« ly»r0«A Marc.A;*g. 
1« mf$fpvfi^9is il(P9S t^^" 

myrlhritVf» ii^ 8o. (pmff^tt- 

fttfou PalJftd. yj. Mns 

ipiffMot' mXfilnmxm. Tli alb 

MiL «. . 
^ifos • 99 xmti/Mvof. ^lrato 

99* ro9'-(pifov.'mi* ^7^*\ 
ipmffMoam^m f/imx^i* if fikm* 

Til>er. 111. 1.. 
^f^oif m(u,ms> Pliiani* 4. j(ih 

Tfyost iti. 6.. nttim, Id» 6. 
^ifvyi m y^ X^/i«v» Phani» 

7» 4s ,m^orftotis (poMfMvof 

^fvfmi, Amiphan. S* 
^inTfim I ^nfif* Meleag. s5. 

- fMLTOs ' oivtkf^ mUfAlf, 
Fronto a* -r« «f ly Znv^ 
Pallad. i4o. 
^«rif -riy Ufif mnvoL mt» 

fttrry - n^ >f #i»/yf. ApoUo* 

nidi i8.'. 
^mrif, rop ov^^ooriv» Arce- 

sil. 21. 
fi»rr« «raify 9iW« (ubi . .>iiuic/.9in^t£) Airti|d|ib la. :- . .^; 

■doc. 3f » N .• 

. tip.iBid. 68 . isoZit ^Avn 
Anlip; Tky 4j. dXnt^c* 

fns f/yfM ,mm^^<iffottu. 

:;.A.uiin« i3. mitfnKpS^uu 
Agalh. 8ii. 

(PiAfntit oiii ^owv (polirrmtk 
VjudlMUui^f, ^fiiottiit* 
rtilr. .Zooas 5. i(Pti9mx9 
fful^ovos olbuv' ifiimaitu* 
Callitn. 37 k (pMiiifAttQS 
teivtov fttjivmi* mi.Ller,2im 
miriamt ftiiqfiihiiiVhiLod% 

. ' |0. ^oMfAtvos ^fititov* 
Crinag 35. -^f^vtf fiUf^ 
. ^iMir« tffiV: AgnUi, 4. x«^ 
X«if hp(K9V*. lii. !!• 'ft% 
iffAfi^ mik 5oi« (pttattfjth^ 
rvxis rHis fftis. P^iliad* 7 5* 

. A^ijtMtt fkfi^ Xi^^^ (ptifftt^ 
fntvos irmXifimv\ ii* 3oo« 

^ttii f ovf iiiov hx' fititoftt 
Antip. Th, 84. . 

^t%>is •or mfiitsrtgtof kmSt* 
iiotf. Archiaf 10« iismf^ 
ftXriifm ttvft99h Philip* 
aa. 2k3; Jnl. Aeg. 6. «1!^ 
T9VS ^tW^ts iwta^gmft0f$t* 
vws. Philip* &i 478 ^ H u m X. Meleag. iio. 

• tios ^A^nvtit. Ghrift(€d« 
Ecphr. 3»8w . 

•<' fi»mochar*'a. in* ^i^gos 
* miriv Hp^ffitv* Isidor. 5* 

tptfimtyii •4m wlfufo» mK 
yXiff* ^^* ^^9* 

Ghristod. Ecphr. i65. 

Jul. Aeg. a3« 
(Ptft^»^}^t f Hiiviws. M^- 
' leag. iio. 

ipnyhtot -ot K^nriigm. Qu. 
Maec. 7. 

(Pnyttis , TitXovvis. Eryci. 4. 
*oy o^oy. Callim. 3o« •Jy 
o^oi^ ii^mfrts fiovMiXoi. 
ii. ia5. 

(ptiyif* M^uf ifc (pny0v rUcy»« 
Philip. Th. 7. 

^tiXirnSf Ijpuf. Diophan. 

(p^ivtt 'Vtt nfos atiB^igei» 
8tat. Athl. 36. iftvrttnt 
ltp3-«Kfir r/f /^/^y. ApoUo- 
nid. la. SJV^ W» JfiXijf; 
f^^ttvt nttf^ttln». Par- 
men. i3. ris noThit fipS"»- 
ut i9x^>Jtts. Jul.Foll.3. Dioscorid. 3a. tii^ui 
. 4^UK itifinifftrttv^ Zimf^ 

Bian. 4. ^7^ vir« fiXoev» 
' fov x'tf^»rQf hp^iatrro. 

Bian. 5. 
(p^iyyofAtu - ^nov «v/uti 

iyXimf ffrifimru Aati- 

phil. 17. -/iUv« ffT^ivif ^ 

tfti/utPft Xi^ot. ih 77* 

• r»# fftX/JW. Posidip.^ ao. 

./tt/ywv fiXtipifwr fiXifitfMt, 

Paul. Sil. ai.' 
05ff/^ • f7^e(. Strato 99. - Sv 

mttiris ttiyuv, Ammian. 

ai. 
ip^tift». fni <p^t!fts ittfixXti' 

nof fiiov ItkKttv* Leou. 

Tar. 55. 
^^iviitufov f tfov iwiftt^Y 

tfttfos ilk.iit. Paul. Sil. 8. 
(P^icrjvtif -o^M ^fAivm ii: 

Her. 7. fiiivtv, Ih. 9« 
(p^ots, iirvirti mttXiov (p^iios» 

Phani. 5. rfoxittv (p^ofim^ 

Addae. i. 
^B^ovtfos 'ov jutlLo^. Sfrato 

71. ftfiv iX^tTv ris (p^o* 

vtfit* Id. i6* 
(P^ivot f oixrtffAOV ifttilfwv» 

Pallad. ia4. i- (p^ivof 

mvmivotro» Saoii. a. rit 

(p^itos offffmv. Diotim. !• 
(p^oftit - im irmf^tvtnmv* Pal- 
larf. 3. t.N S X» *47» ^ailiim '0n44 boaftidi 

Ara 1« 
'0iXiB9vXou Meleag. 5S% 

-XftV ffif* Aiitip.Sid.43* 
^iXifXMOf^ 'EfM?'« Aacle- 

piad< 3« 

doiir a5« 
^i%»yftriSi ^'hgrifMU PauL 

Sil. 72. . 
ipi\»y^vin9S t y^vxy^f* Me- 

leag. 66. wo^os, Id. io3« 

-oid fAt\iffffns4 Cliristod. 

Ecphr. 392« -«rvw ^/»«- 

r«t itwfvx*^^^» ^» b:i5m 
^iYMy^f * ^^^ xiffffiy* Dio8-> 

cbr« 3o4 
^$k$Jo\(pof •ov Ikwtfitou 

Fosidip. 21. 

f<X«f3>.of f "B^/uv^ «^. 27« 
^iXmiiifituf. Dioscor. 26. 
^«X»//w«rof» «fy^. Anacn 81« 
(fiXuMfnros. Siuioti. 54. Ati- 
tlp.Sid.90. D^oscor 37« 
Aristo 3. -rov cvrrfo^of 
iffMffns. Aiitip. Sid. jk, 
• rtf ^totvstff» tii, i3o# -roy 
' fj»«vJ^o» M^leag ^3.Tov^ 
«fiifcovr. Paul. Sil. 29. x^ 
gMMf, Agatiu Prooem* 

^i>M\i^f -5oi. Macedon. 
286. 

ipiXuvifiai • «r. «^* 724« 
f>i>M¥ifOt» tii. 724. Marc. Arg* 2. 
ptkioihf ' Oiiot ^tfniiti.An^ 

tip» Sid« 9« rAnyttt «^. y 

419. 
PiXtifyvftm 'tti S^or. Ni* 

catch; 18. ' , 

^iXtiorfJiytiXaf • Xf ntuiL 

Damaget. i. (Antip* Sid» 

26.) • ' 
(ptXiffttrof» Meleag. 6o« 64» 
^«X^focmr. Pliilet. 1. 2^9^«^ 

9/X«. Id. 92. -rof §oio9. 

Id. 98! .r« §oiti Id. io5«" 

-Toy ictutrtiti, a^ 743. 
(piXtftiffrfitt» Phi l6 de m. 1 7. 
(piXiffifAof -or rirnytt, iim 

4i6. 
(fiiXigi^of -5f «ofJir. Philip. 

18. . 

(piXi fuf -«roi «Aujroy. Me* 

leag. 66* v (PiXiftt^i (ptti* 

fovati atXfiffi* Id. 64. 
(PiXifffftfOf f tif^of» Diosco- 

rid. 24. 
(piXiTtttfof - oy 4*^x7'« Fliio: 

lisc. 1. i84. 
(piXtvios» 11« 5 17« 
^iXtvXtixos - f Xti(pvyfA^. 

Leon. Tar* i4. 
(piXtx^i^s -ov /m/|io« FauL 

Sil* 74. 159. 
^iX/of f ftirfti f rovf fitmaroii 

i(piXii9t. Cailim. 19^ «01 480 1 M B X|» Sil. a<. .: , 

. a, 80. .,. .. 

:,Aiilip.:SW,.a8v 

•Sil.a. 3. 

0tKiy,iiAOS ^f*oif ttvXQ¥ MmfU" 

ftmiiff». Philip, i6f. 
(fiiXiiriif - v«(^< ^?^^^i\« 5« 

(^t>\4irfw, Crate< ,11* 3. 
(PiXifi»»XP^. Philod* 3i«. 
(pi\iyeuof9 vNf.' Philip* i4. 
^iXiityigos^ Theaet Scli. 3. 
(PiKoiirTis 'itraiUginiri^ Phi- 

lip. 20i 
(pt\iioviros ' " ov tifiMs. Pha- 

ni. 4. 
fi^iitffos^ Leon. Tar. 8. 

Antip. Sid. s6. -or »tf« 

Ki^oc. M^. 116. 
(ptK6^i<Pvfos • ov *Afffiyiiis, 

Hedy]. 4« (8.) - oto y«. 
' XivnS' Tliea^t*. ^. - 0« X#i^ 

fiiHfts, Strilto 3^. 
(PiXo^ovxiiiiiiSh Thom. Sch» 

III. 125. 

(ptKotvosn Liion. Tar« 87. 
^iXonuftmis • its nifnof. Fha-^ 

ni. a. 
^iXon^ifna^ifQS - ov ^iftos\ ^>»n9fiis - /flc .^Xfif^ ^JwfVj., 

ar/«y. Antip. Sid. .7.8* 
(PiKonifTOfisos- ri;pn* Stat« 
.' AthL 42v -ro^oi Smtv^oi. 
. Nil* Scholi III. i4. ^ ^^^ 
(ptXoxivivvos ^vm (pfOfriit* 
. ^Pioscpr. 29* ., 
(Pi\invi(Xos , ih^orfii\Xi9^^* 
. Nicahd. i. . 
(Pikinoivos. Antipliil. 44. 

^Lectt. 172.) 
(piXinfifAvos - mv mlytyoixuyi 

Le.on. Al. 12.' 
ilpi\oKfor»\o's "Otfft ivfitiXflffti 
' li. 5oo,' 
(PikiKUfiios f 'mixris* MelKag. 

60. hi)fol^Afis. Siinunid.^ 
. 54. 'fimv it^/oif. »^.253. 
(ptXihtx^os f fM/s» Leon. AJ. 

3o. Phani-. 3. 
(PtKi(ubfifios - of fiirfttxof* 

Flato 8. 
(piXofiififoSf vifntfftfos^ Me- 

leag. 92. 
fikofiuiiis* II. 617» 
Pi\oft,irmf -ofi» fftofyif,'ii* 

739. 
(Pi\if$oitaos -0« it\((ftf9s. 

Arion. Hjmn. 
9«Xovo(vr9f* ssivfos. Fhilip« 

33. 
(pt\ovainim, rf inifnovt fMt 

(pt\ovtintt. Pallad. 127. 
(PiTJvttKos -ov iiiftv» Pal* 

lad.55. t K . x> ,g jc; 481 . lodem* a4. 

Onpst. 3. lUtiiis, Cbrist, 

Ecphr. 3$o, 
^iXsiTiuf » «v (PtkofitviraiS, 

Stralo 94* x*^^^* Siino- 

xiid. d4..p|fXiJtt!>. Tbeaet. 

a. 9vx/rt yur ^'mi. Leon« 
' Alex. 1 • (p>,iY§i rm¥ ^iki' 

mmii«L% Mele^. 6. 18. »«- 

M. Callim. i4, 
iP%K9Mmx9t i 99kifn* Plii- 

lod., 7. 
PtXixttTfts* Diodor. 11. 
(PiA,iirXtxr9S > «o^. Ajitip. 

Sid. 91 • 

PhiJip. 3o. 
^ikatrX^s» Dioscon ao. 
^iXoffovXvyf X«f , »o'/9. Ma«> 

cedon. 4» 
(Pikinvfu* Pliilip. ig. IL 

217. 
^iXoiTMfitfTyf. Leon. Tar. 45* 
(fiiTJfytos, Kiipfit^ Piiiiod. 

24. 
^tXof^iOS • lor ]|«iyo'yi9jiftoi tff* 

X/ii^. Pltaai. 3« 
9iXof^iVr«i|«. PLilodtem* 

a4. ^ . 

ifiiXoffm^mf r, MM»or. PIup- 

Jud. «7. . 
r«/. IIL P. s. ^Xo^/, 2ji»)rrXof. Simmi. 2. 
(piXoi. ^«Xa/rnTo;. Philet. 7. ^- 
^iXoVxvcTfOf - y fittfftXys. 49. 

(p$koaninmff IIw, Crinaf. 6. 
4)«Xo0jro4nrXof 9 n«y« ' Agath. 

(fitkiainiXifyf^ Ilicr.Lticill. 1. 
(ptXiaifovios. Philodem. 3. 
(pikoarKpmoSf mikoavtn, PanL 

Sil. 48, 
(Ptkirtwosf X'>^ii9. Marc* 

Arg. a4. 
9iXo(pdo9^>ror .«9 trmtXinmv. 

Anyle aS, 
(ptU^fowv -ff «^;c#i lon 

Chi. a, .y«« rr x»f<^/ tow 

Id. I. 
. (pik9(Pfoov9os. ii, a6g. . 
(ptkoxfnfMovfn. it. By«. i6. 
(Ptkixfn<rtos -TvwXri. Pal- 

lad. 93« 
(ptkrfofy ttmn xmJk.iirof. Sfat. 

Athl. 59* 'fm\fifmfifistf. 

Meleag. 11. rfmvki^tn. 

Asclepiad. i6. yvfAO^. 

Apollonid. ig. yiiittm. 

AntijphiL 2. finrfis^. Ae- , 

mil. a. rtnlwf. Jul. Aeg, 

29. l(r/8/<r^f. it. fi6a 

-Tfoif ^tkiifioit. Aati- 
*' phan. 1« 

(PtkvifvkoSf »if#of.,ii^. 176*. 
ftkmftintr^T^ OmfL Erj^ 

ci. 1. 
Hh Anyte 4. ' w /Afx^X«*«''I^io8cor. 

(planot " ifm a, 694; 23. 

(plrvfjkoif iMxiv. T^mfl^4. <pifiii -if^ fofifiirriv. Alca^. 

^Xtf/ux9 ciygtov iifAfiwv. Mesfl. 8. ^§tis -tvmrmXoif. 

.Jul, Aeg. 6o« •fMTos Sabin. 11. 3o4. 

Xwi itiyos. ii. 445. iv9- <pififir^ov -^oc Titf^i^fMr^ . Lu« 

' /itf« ftvfios' (p\iyfMtrm* •• cill. 81. 

Eryci. 11. • (potfii^ta ' ' i^ovrtt. 11. 5i8. 

^XIyw. <p\iitt Tts «ev^i nZf. (poi&attt f^i^ovs Kotoaivtgii» 

it, 267. f/tn9i ri Vv^ i}, 664. 

. ^Xf^f. «^* 78« (pXfytHt (potfifftS''tti ii(pihf> Chriflt. 

nZf mgi xociifAtfov» Mc- Ecphr. 4i. 

leJEig* 76. Zfivot (pXfyovren, (poTvtit wI^-Xm. ii* 269. -yi- 

Baccbyl. fn 9- *of «-^«Toyorovj SXiam. 

^Xij'- »Xoivffiff rjr» ^X^fli Mcloag. i, 50j 

fgiifnfvos, Leon. Tar. 26. (potvtxitts - itvrtt ivia* Anjr- 

nitfifitvos yovifupf rts »no te 4* * 

(pyjfim. AlcaOk M^ss: 8. (poivios -loy «}]uoe. ii* 23o» 

(PTJfius ixfOMOgiv^ov, Otl'- .<« xfvr^oe. Bian. l5. < 

est. 4» ^ (potviffffot ' fftro x^orl* ^«f #• 

^XoV^of - fov oiffTov (Scr. ' Rufin: 2. /uir^of kpotvix^n^ 

(p\oytgov) Faul. Sil. 43. Asclep. 3o. ^f'/K« <P^*' 

'ittis h icrtfOistCU* Al- vtx^fis fnZkm wmfiiiiiont* 

cae» Mesa. 6. Zonag. 6«* (ID. 33 1 ) 

, ^Xoyfiis -oy i*nf%ifns, Pau]. ^oi»ix<^lyi^«> (piffymvm* ii* 

...SiK 74« i54. «oiVi rv- 174. 

.. nrofitivn. Eratoith. Cy^ ^oim - y ««f «r«. PauL SiL 

Tcn. 2. 47. 

^tl^Kpyitts "tdtm» # fronnyir. Paul. 'PotrtiTJos • leci ««ff«i« Antip. 

. Sii. 3i. Th. 70. (Lecft. i55) . 

^Xotfffios • ov 'EfviiX/«v. ^tna- (potrit - '9«<Jbf iflusofins, JuL 

aalc 4. Aeg. 49. 

^Xvoc^.iQitfr fy«|«|i«/« No^ -^nitt. ituh ovoXttffiS tJpoH 

•!«• 12. rvf ^oiTiil. i»^. Sfl. th ifi^ If9hm nim^. Antip. 
8id. 8o. 3/ 9if Ai^fv^af 
l^o/rd. Agalb. 3i. mU 

• *A(Pflfnts: Asclepiad.^a» 

* liJ. la. 
^unit •mSv ifmfitirfmf «& 

X«/M09, LucilL 79«.. 
^jpr. Archias 17. ' 
9^ffin» in (p^ffins rir«XfOT^i. 

X^'* Meleag.- 1, 37. •«# 

fW^. PauL SiL i8. 
^«^/« • ov/H^vjf t»fonrt X«rv* 

Satyr. l'lk 7. wo« «rt^o'- 

^o. Chriat. £cpbr. 349. 
•- m9(p9fiifiAv9s o^f^* Marc. 

Arg. 7. 
^ftfnos •m ipiXsMm. 6e» 

min. 8. 
^fpumrism Bianor* 8« 
^ofri^m •«r «vx^r«» Ae- 
' nigm« i5. 

^ftls • W/i fNoXoiioif. Antip. 
. Tb. 5a. y«3l id. 69. 
^i/roSf uwipirmfnu Ouest. 

lO. 
^fim. Xt/Jwvor -ffMXoisitftfms 

wt<p9^fUn9 m(Pff. An- 

tip. Sid. i4. 
9fmY/mm •ftmrm fiUTmmmf. 

JLeon. Tar. 3a. 
^myfmis • oi^, Arcbi* aa. 
ipfmyvvfu • vn iriirroir «f Xt »• 
. ^ous, Loii. lo. 
f>^«J^M - •fosisifis. imdit. 1 R n I. X. 483 

9'fmfsm. ^fifmms ^uffmw 

fifnfiof.. Qu. Maec. 7. 

^if$m,wi(PfmMrmt ri xg^ 

cdof* «7. 718« 
^ffvoyif^s. XI. 5i8* 
^ym»X«W . Ijf«r. Qc^ 

Maec. 9. 
^fw^Xf^^* Meleag. 42. 

(PggvojrXtii, «/• 4ll. 

(PfiumXhs - iov .r«iro€. Addae. 

% .9. y^vr. Jul. Aeg, 5^|. 

^fturis ' -royo ^w. Antip. 
8idr 27. •rov viXms ii*rm 
yXtf^miS. Arciiiaa 12. 

(PfifAmo90fAmu MicbdeL Pacll. 

iii. 127. 

(Pflii /u«X«Kv. Leon. AL 
28. ^flcXflcffo» (Pfinl x^* 
fm9oofitiyn. Anlip. Sid. 

^37. -^ 

^fiimvxif * •ifiS 09tfff*oi. 
Ariou. Hynin. 8. 

(PfiioxifAfis - fAtf Ilfty^Anyo 

te 3. 
(Pfiios - ov ««< vifnns. ii. 84* 
(Pfiffam. Marc. Arg. 27« 
- ^orrji <p^ovtfots ytvoiotSm 
Strato i3. ntifuiv (pfiw* 
9wcmv Z9<pifot\. Piato i3« 
^vxiV fiPf i/« fsmytiv. Apoi- 
lotiidi 23. fvv ti 99 nmf» 
ros f^ftio fiMf.SULAtbl. 
35. xvv fUym iS9(pfin9t9Sm 
]^acedon« $• x^^r^u mi» 

Hba Xff^ovtwt^finitm* jArchf. ^fi^fm. iPfiyn. iH^tt vff» 

1-2. Paul S\\. 44. Jeidi r..4. . ^ 

^f^ifitiof i offAOv wirffff ^fo^ 0vyit^9 (p^frit. Paul. Sil.Bo. 

fAio9 \ ^igwins, ^oli. : i x/f99n, '1-ibcr. ilL a» 

fiass. 4. «xr/ftty jmXaiv. Aiitipiiil. 

iPfivifAO£ *Oit iiAfimU wi^ 12. 

/itfvoy Marc. /Vig. 7. ^wy»JV>''«*- Anlip.Sid. 19» 

^oovri^m 'Titrov i/iioi IfMtttof. (Pv^xXios • ov mMfffToiv, (ubi 

«'J^ 73. ' nanc ^u^ Xifttf)- •^n^ 

iPftfntt -T/Jof Xmiriftfs «J«t»- ti«t** i. 

^fB-flu Philod. i^. -r/JW ^t^ -if* rt!«w. Diodor. 5. 

iftvatf. »t» 66 1. «JWf iror 'iv^fUfixuif, ui. a5o. 

XioKfOTfli^oM //jwi. Paul. <pvnIito9. A«c]epiad aS. :;^ 

Sil-' 7^' ffrtytftu ifffojro- ^tiMMf - <« Xf)rr«. Ajitip. Sid. 

ytny^ flt^. 116. 96.' ^^4» «(^iliiie» ««iroir, 

(PfoZios^ (pifiot.Jvl, Aeg. PauI. SiLi6l. tifXniifftVm 

(p^ovfffTos 'TQv KfifVKti ffHo^ ^xit f XtfiuvTns» ApoUonl^ 

Xoiri Qu Maec. 5. 7- ifw^-f v. Id. a3. 

q^fovfio¥^ i^yxh* Polemo 1. (pvnoy^Tua f li fitfjnt. SUtU 

(Pfovfofifuos - /1*01 xMff. An- Flacc. 4. 

tiphan. 9. ^vxof » tvmXiit ftotxfv^ ii» 

iPfvmyu»^ TO ftaiitKot. Agath. 399. ,itm 4iav^os. Lv^ 

' ao. ri rii\inp9. Id. 65. ciap.-6. »ai wt^ou tttKfi 

ri ift o(PfV9t. Meleag 3;. l^tCkiaanu ii, ller. au 

xov^» (PfviyfMtrtk ^tnrif. XtKriv vttif fftttiimp, Aa- 

• Mesoined. l. tiphii. , i. ^now .«y^s» 

^fvitttrm, f^n yoiSlf» ^fvieaw. Kufin.. i4. ^vmi xf*<^* 

Meleag. 'j'j. -vifAtfot ¥ftt» w Macewlon. i4. 

rts. Philip. 5j* Tmo^* ^Xoimm. -«mr oroXooif. «JL 

Apollonid aa. 39 1 &• (Lcctt, aM.) 

iPfVKrh - row oki^mXitvrtts» ^Xitffm * ant jstipmitu^. oiJL 

Agath. 8. 475. Xoyof «•^Xoifr. An* 

fl/t;»or .oy.>i#. 394^. {JOL tiphU. 43. ^ioa^^ou. «JL 

333.) aSa. IK B S X/ 48S 

25, 'if» anttfiv, iVftia- ii. 36. 

•ah5, 10. Tfli» Ufiv ^vX» Htflvffm •»¥ iiniyifuw* P«l* ' 

Xiim. ratf9/u./¥m. Thali. lad. 18. ' 

Mil 4. ^wim - Sfv mfTt K«rr«fX»/*'- 

py7k.o/io\{m ^wftm Jiim. y^y. Srralo 5. vv^of ro 

Callia]. la. «vf «yw (^vw». PaulSil. 

fif;$^9<rr fwr«f . 0v3b.9ffrf «Iri (?) 74,3;. tv,« ir«i»9v «' t ^«/ff|f 

niitf, Tlicocr. 3. Tlieodor 8. 

^;(L93Co/« -oivm M^vy^An- pvfftim •imffm mff^fAmrt, mi» 

liphil. 37. 283. 

^X^v, notnrmw. Aiitip. Th. (pit9$yfmfAmv, TheoCT lO.. 

45. ivi^t^muoy ii. 398* (pv^l^oos _- •o» vi^^f Nf /Xov. 

• « «X<VX9«. «^. 58u II. 5io. yf«/u/cxT<ic9 ^v- 
^XojTif •iriJtf «yi««r9v. / ^tf/^ot. Lucran* 12. 

J)ioscor. i3. 9Tvy§f»s, (pvaK^-n ft*Sfif p pcfovos ov ^ 

ii. 738: ivymrmu Agalh. ao. 

^fim* mnXif ^fnffmv. Ma^ ^v^^y Xiri} x«k< ovjc fv«X^i- 

cedofi 33. «-yXof itpvfi' ros, Leon. Tar. 55. 

^. Nicaenel. a ^vroiXfn -iir Xtvxov k«X«^ov. 

^fifff^ ftvyr«i «»' ffiifos* ^ ii, 5a8. 

Phih>str. U. 4oo, ffiimfof ^vrtvm - 1 yfm. Jttlian. 

^vfimf jmooriw f;i(fv#« ^o- ' Aeg. 43. 

yov. Anlip. Th 26. (pvrotfyif "fi» Cyllen. !• 

^fm ^ infMuof mfdos i^fo ^vroV ovfmftof. Pallad. las* 

uifts» Meleag. 109. /»/X- (pifiOf. ii. 46 1.. 

ry .' (pvfifiiofot xmfOfos* Pvroo*M(pfm. mi. a53« 

' Leon. Tai*. 4 fovfrof ^vroffum^pos, Philip. ao.~ XI« 

iilfo7s (pvfo/moPOff ffHvfii'^ • 5i9> 

X^r. ii, l3. fro(pv^ff<ftU ^oxovfyis, ii. a35^ '• 

• ;c*(X«<r97«ri. Piiilet. fr. 3. (pm\is^ ifmxfmifi, Eryc 9. 

ma(Pvf/mifOS mfrt ntntffos» a^(pit. Even. 18. - ff/k 

Meleag. 6a. ifAfomrm mmf^afhf. PJiiloJcm aa. 

«XM«^^f. 8trato 68. lU -^f ifnif^i. Aniip. 2ii<L 

JnM/vMTf. Rufin. flS. iTf- 37. Meleag. 91. : . 26. 
9«was^4oy, Philodein* ai« ■^x»X«p^' *»Tifv Xuxivw. 

ip»¥iitit -firri IV;cfi. «7. 591, Automed. 3«. (111. 33i.) 

•fl9C9»f vimniw. II. 5ai. x«X««. /uiii x^^^^f 5«^o'r. 

i*r« (pmiifr». «#. 280. Agath. 4« <k«X/Jof rjfr 

^«V* ^«f»^ %>'<« f/w«3*i'. * fiik»fo¥ x^kmffmt. Era- 

Caliiai. 12. t08tb. 8ch. 2. ^o/Sy «0« 

^wffl* -Sf imi/tuf^u Cri- ^ x«Xi«r^iy^ roftj. Antip. 

nag. 5o. Th. 20. 

^»f/Aof. Lcon. Al. 42. X^^^rm, Kiicfiim. AgBth. 

^«f«off -1« Xfjtrf«. Paiil. 17- »«y<^«- lPauLSiL35, 

Sil. 1. -,o, /8XW«. Id. X«XiV" -TOf r»^ 

3i. Agath. 8. 

f«f, «Ai/!»L9f rtW. Stat. «•>^*'w -•7^ iXivMi Uf^ 

Athl. 53. '•'• -^eleag. 21. 

X«X/^f«i'. u. 517. 

By«. 17. 

^f^lfo^fei. 5* x«V"-«'. A- ;g,xWX«ro^ .«if x*/>^«. 

^""^^' ^V ^ Aenigm. 7 -01./ 5»X#- 

^«/.- .ffi iTTo^. Jul. Aeg. ^,^,, p^^, gi,^ ,g^ 

19. y«r«x«»*^<r«i.«7 6i4. ;g«XiifoVo^9or -y Jit^Ti. 

^ovXoa Znmi w^is «S^ Sinionid. fr. 7. 

>;mrr. Luriil. 73. ^ x«X«fo».^oo.o,»^,.Cku^ 

X«/fw. xnfiH^vw nmriyff. dian. 3. 

Leon. Tar. 65. «fx«f> ;i{«X«fOf. nyff ro x«^Mn 

A*i»f iiufvffi. Archiat 34. Paul. Sil. 76. 

>:«iT«f«, r«Kor. Eryci. 2. ;e»X««o9Mooo * «oiAf. U.520. 

X«X«^« «ir ifi^fM$..X9f X^wvriff, v^vMy. Antip. 

A*«r PauJ. Sil. 49. Sid. 79. »«f/JW». Anlip. 

jK»X«^f«Vf -irtra^o». Phi- Th. 24. 

*'P- «3. x«X«»w» -w. «V. 3o8. 

X^y^inMf wffU$. :^on. x«XmrXm#, «fvrff «Jl 

AJex. 12. . 281, f I N D B XI 487 FhaMi. 7. 

Antip. Th« 70. (Leott. 

X»>Moyi¥Mi « i$» iififioTM* 

Pkilifu 2o. 
Xt^otuiiuXof , rix^n* Phi- 

lip. 5o.. 
XPty^xiftTos *rorniiiiv. Me- 

leag. 52» . 
Xttk^Oirayif , ffikittyi. An- 

iip. Sid. 6. , 

99t Tif/i$90S, ai* i43* 

4ia. 
X«XiMrv«Mf. JnL Aeg« 2at3« 
•>TV)n« pmvint. ii^ ^74* 
• 9f/»9f#. StaU Athl.33. 

X«XlM«» -«fff 1t0fTt9m Jul* 

Aeg» 17. -flf^c Id* 19. 
X«X»ai5fy viTf yvf «/• «^* 

PauL SiL 5i. ^i^ur. 
«7. 297. 

Xfl^MfS^if. «J"» 470» 

Xt^fMtif ri^nmrm funfivi 
Fallftd* 79. f// rf x»^^ 
mi. 108. 

X«iU«MXf XV' - <fi>f wivM. AjOf 
tip.S]d« 89. 

^mft^nftif «f/rf, Nicaen. 3* ' WKtoYyii x^fMwi Tffrwt/t. 
FauU SiK5i. 
X>^i*«XfY - ^ffff ffr^fHft* 

-Leon» Tar.^ 70* 

Xtisfitiifp. ««xvfnfj» offMir 

. wxtiti^o fMirfit ivni. 

Bian* 17«' riM^ x^if^ 

mfif 0^911909% Paul. Sil. 8o* 

Xttvioitirvt -r»<« Macedon. 

X««f. i* mfyfctt x«ovf r«« 
Simm. Al. 6. S^mvKr^foi 
xi^vt HV9m. ii* 282« 

Xmgmffitm, Agalh* 8o» oiv* 
Damochar./ a. Antip. 
Th. a. 'fitArm xfifo^. 
Pallad. ia5. 

X«^«^« -«# X«f/ovf« Ery-^ 
ci« 3. 

X»§mifmiot - «f tkiot» L.eon* 
. Tar. 39. 

Xitfmmrit mrml ^Aou* Leon. 
Tar. 4. 

X^fifTffmf ifirf^ X9f<ro9. 
Apollonid. 5 1 • f vf <« iirif 
TV/H/8010 x«f «fffff* Philip. 
8l. ioiXoit mxfm x^$^^^9 
ytfamiot. Chrift. Ecphr. 
379. yt9itmiot ««f« X*^* 
fmffffuv, Stat. Athl. 11« 
iv rififiif yfif^f^ ix»f»i' 
riit. Erinna a. roV 
Tfoiift iriTiMfAot ff9%iiiff9t 
X^fii^f* ii* ^99« /Mff" 
^9v X^^gM^ Antioch. 2« 488 ' r H D B X* 

ros miyii, Ciaudiaii. a. Ilcliodor. II. 3o6* /«if. 

Kw(p^. Rurin. 2. »14^«^« .Tfftfffi. Lieuu« ' Tar. 85. 

9 f iKi x^fm^fifi^ti'»» Agaih*"^ mxMi x^ftr§s yXvmtfmtt" 

5j. di\m99m x«(f*'0V/u/yv fmu mi, 409* 

ipfmL Ajitip. 8id. 37. x*f<^oM<^^<^f '0^' ^A**^'*'* 

X^ifmimjmhn arifwm r»v- «tJ. 721. 

f»y« Aguth. 27. x*$*'^^**^* *^' 721». 

X»ff^^9,uut - 1» x*$*^f**' J"1« X«fi«»»i fifVFMu Leo PliiK 

Aeg. 5« r«^0K Id. 48. jmxtvtov n»Tgiios^ui,iy5i^ 

nxQ» yf9i(pU /Mffyfiffi x^ •fnoiTi uml' Xilirjr» PAlil* 

fi^tTm. mi. 352. o<Pfm.fAt Sil. 6g. 

X*f*'^1l errii^toi x^^*^^*'' X^^f oiraf - fror MriX«y«f. Me* 

ffi'J. 68. ^9 X^f^i^ ty leag* 8o« -«ot jmtfimm^ 

yXMrrir.Nicarch. 111.334. , ti/x«* AJoaoin^d, 1. -«ov 

ofKo/ff «o2^« 7C»f*^iiutfOf* nv/uMrof*ui:^3^, 8ecund. 

Strato 89. ^fM9 yttfftfL . 3« •wf mtXmyti. Antip. 

Ammian. 25. Zinot fx'* ^^^' ^^* '^*' X«v«« M. 

,u»7fm x^f^iif^not^ mi, 56. 88. -nml fi}J/m/mmros mvro* 

X^i^f 9 ovfmfin «/(^^iri^ifXff. foitmi* A^clepiad. 1 5, - mSw 

Rliian. '4. «roJ^v. Marc o^iW. inedit. x^f^^t 

Arg 27; ffTifvoii, mi^.56. i/uftMtfif tSm ymXifns. Mo« 

fliffMV* mi* 409. ifm90 . lcag* 69. 

i(p^m\fnoi wfis x*^''* Me- x^f ^^|«ov* Strato 58* 

leag 39. x^^f'^'^ ^hfisrm- x^f^f^f "«^* vo/u^ff Avsotlns» 

yifnf tis Tfv^tftis iyxmXJ' .Pallad. l4. !/$v/3Xy mm 

owff^ff ;c^f«'' Meieag. 23. X*f^» M« 46, 

Rhian. 5. x«f <t'' '*'•< ««^- X^f^i^» ffr>ooi x*f^i* ^f^^ 

ixtvmw IXiuoff « iri/yff. noX//uoiy ffwiX^oi. Tull. 

Rhian. 2. x^g*'^»^ ^rXv- Laur. 1. «r n x»f^i'* 

dif*tfOi (fofiifmw, Anlip« AtcJepiad. S^. Xf^ff**^ 

Th. 25. 'Ofitifttmf. Ma- X*'''^ Archil. fr. i4* 

cedon. 38» mtfisKtitros x^**^ ' ^ €rifim* Ttajaiu 

X»f «w. Foiyatr, 1. friX- ILa65« Biao. ia* 'MTt. «^.383« 
«^»04 S»tf9l^vr. AgalU« /4« 

Agath. 78. Aiuiot ov ;^M-« 

^/J0f' ov x«^^*'- Julian. 
Aeg. 46* flToXfirf o<' X** 
Ttov9t nofAnt* Stat. AliiL 
98. 
Xttv>os -oy iifiiois UffxTvvtif,^ 

PauK Sil. 74. 77. 
X^^f^ X^o-m* Pallad. 63'« 
X(7Xo( f tU irXiirv . jroyrov» 
Antip. Sid. io3. yv^ot 
Itlt vni£ ««Xot^wv. Fialo 
l4« ii* 23o. X'f^V 0^0- 
^otrof w^o^pfu. Sosip* 
(Piotcor.) 3* wtgtnaKttt 
viis. Auyte la. x**^f^ 
%jt(ai wtigiKrtifvtts^ Ireiiae. 
3. Tf y J^v^i^ iW Xf*^f^»^ 
iTxof. Plato 2. vf/iM /ov- 
5»4 d(pi99orrti4 X9^^f^** 
ftXxvovffi; Mnasalc. 8» 

ii. 3l3« 
;^^, l^y /M04 9Vfft(ph •jlA/M 

leag. 44« x<7/m« ^v «Jko« 

, PanL SiL 8. 

Xl^t$fkaif^. fim foTt yifULms oorir 1 M D B X. 489 

X^tfMt^fitfitt h «vry (ry 

Xftt«A»*fm •tii fittfv intv9mf 
nibos. Mcleag. 29. 45. 
-5uX«(r^« my^tm X"**n*m9ti» 
Ltron. Tar. 74. 

Xfil^i$i9t -Ift VVKTt. ii. ^^j. 

- i«v ^ttiif» vff-fltXffilfo, L«on. ' 
Tar. 70. -«or y.m/Auv tri» 
Xayos. Melcag. 67. - /oiji 
ifOMtS iroTotjtiovi ii. 4oi. 
Xfi/^mv , yjff «* iS«^vr. Anti» 

' plian. 3. 
X»/f , •*?* r"»'?»' ▼»« rt^fn' 
xoTots. Slat. Atlil. 60, 

' fiifmos X'*f •«' nXidtff • 
«;^* frffnffv /3©??. «J: 2 3 4. 
Ffwi» ffTifittfif x^$m V\i\^ 

' lip. 33. x«"i>« -S^/^ffvf ^f/. 

' y«x<i. Antiphi), 4. ao(pmi 
X/ffff. •cV. 3l 5. KvKXw;rwv 
XffTffff. AnlipLii. 6. )r«^ 
^itfvoi. Aiilip. Th. 27. 
ovM i^i /um/mos x*f^^^: Si- 
monid. 86, it^vfmts x'f^ 
ffif. Philip. 78. (MtXmHmtt 
Xtf^t 9vf *Hirtofns. Cri- 
nag. i3. 'xt7fms Zitt$^iv 
HXM. Theodor. 5. Xtx^t 

' Ji97«r iwifisxit X'*f^^* 
Phaediin. 3. rfifmmmt 
X^*f»i ifWfomif mf. Plii- 
Hp. i4. 

Xti/»/MffKx/«» rjr «fyffjf ninftiu 
ficytjuii. !• 490 1 H D if x; XfifovofuUm «^tftt igim. Xe* 
nocr. U. 59. 

;Kffi£orvNrir^f itirtifgt* Me- 
lea^. 60« 

X9i£ovgyi» - ttv, Nicarch. ag. 
-9^«^ Lucill. 76. 

Xu^^yli* h fPtyvTBtTs X^'i^^*^* 
fiifiXois. ii. 5/9« 

Xi>^ioyto9 - i« ;i:Xm^« 1« irff- 
rotft,m. Pollikn. i. 

Xi^fofis - k/ (ubi nnnc x»- 
Xii^Jy.) Antip. Sid. 63. 
«^. 73a. 
' X'^^<^'* r^a(vXi« ^fityvfOfAipot, 
Mnasalc.' 9, ^MXofytZam* 
Leon. Tar. 5. ^iXeraif. 
Theaetet. .2. (pikortKvos 
«9X0 Jb^f 7 i^tfXM/Moy. Marc. 
Arg*. a4. KtfKiitts o^5fe* 
X«Xoi^i x'^^'^^'*' fiKffXoo 
^wovs. Pliilip. iS.Even. 
i3. Antip. Si<L 63. Ar- 
chia3 26. Agath. la* 5j. 

XffXwirv. Aenigtn. 3i. •«« 
isrtiyeis iiotf. Lnciau. oa. 

xhfioy. Pallad. ati. 

X'f9tir9(os. Crinag. 43« -ro- 
fou ixiw. Bian. i5. ioTim 
X'ft*9ri£9vs. Statm Athl. 7. 

X9(*(hg,i' .|ff( ^» ^^v'« 

" Philip. 11. 

X'fA*«Jiof. Mnasalc.4. •/»» 
MTVX9S» Archiaa i8. -ipif 
^Xvf oif. Leon. Tar. 46. lonid. 36. hifobfit^s y»- 
Xec^9. Paul. SiL 49^ »«7. 
/M«it Crinag. 43«: Xiflrrjr. 
«<^ 2o4. x'£f**^i /6«3Lo- 
/uiny. Piato ao. 

ysffMMorig -?fOf ftvov,.An'». 
tip. Sid. io5. 

X^potSf i fimitiXms* Alex* 
Aetol. 3. 

X^f^if - v^* ^''oy. Archi. 1 1. 

X^S^n^* - rffo» tivigis. Simo- 
nid. io3. 

^jfffMrif, yf«vf. Philip. 9.' 
Crinag. 3i. 

Xf^iifTm, ffvy fiot xti^f(P^i9* 
rm* Theodor. 6. 

X9f<fottos -or t(vlf«. Anti- 
' phil, 34. • yf «9^f ff. An- 
tiphil. a3. -oif o^ovc. 
Crinag. 3o« 

Xfff ^e^ffy. Bianor. 2. 

Xif^o^t, ii. 383. 

X^g99s. hsl xh^* Philip. 
82. «vr x^f ^f '^i' <rffX«yffi, 
tii. 434. r9« X^f^^f fituiw 
ifitirmfAiynv. AntiphiL 26« 
^i^^ mvfMt itsfS ^Mstfths» 
Meleag. 19. xh^^ w 
iTffXoiyffVff likmiim fMpt^fU» 

m. Id. 26. x^i^99 ifSfs 

Xtfitiym. Jo. Barb; 10. iw 
Xifffitff* fmxiius. Diod. 4^ 
X9Vfutf ri myffy imXif^vfs. 
ii. 434« Msmivm * xfi^ 
X«bi luui^ Myw) liiX««i. I II D B X« #91 X«v/i««u L«on. Tar. 94. 
*(UMTm Km9T»\l9fs» Agath. 
96.. vtfftftufv, Paul* Sil« 

yiii. W^. 454. x«^u«^<9 
avfitQVMs. Jul. Aeg. 'S^. 
, ««f« x*i/i»»fft ?iv9v, pri- 
nag :(5. «i^Xin^ The- 
aet Sch. 4. ^ 

Xi»» (pvAlmv «v« xiwv «rf» 
/Koi. Ci iiiag. 29* ifiv frvffw 
^ ;(/«» iy kvkfiis. Siino- 
nid. 76. ffi/«f>6tfjf ffiftyyt 
X^«> /uiV- Aicae» Me»a» 
1 3. fUBrrutit» (pmtiif* 
Chrii^t. Ecpiir. 57. ro^M 
«rvy» Xhvr» fiiXif. Me- 
leag. 3a. froXvy iwi vi" 
^r$ uiffffii ;Kffv«rff. mt. 
6a8* ;i^ffV0iji«irif irXoiMi^iMVf 
»fffi irffVMii/* Rhian. 9« 
Xv^9 i^^ivf. Antip, Th. 
48* irfff I r{ilff x^^^ ^** 
-^y« ii^. 7l4. 

XvXiff miymKhsu Archias 

Xyy. xvtiff «XftfTii Xiinr. Pal- 
lacL ai« x«»<i x^fHtif» 
Antip, Si<L 88* mXMr 
Xfyiiw ^ffvytv Philip. lO* 
. mtnpit nHffii}^» x^^^f^ 
ii, 667« 

X9f KiHffJvrfyff* Leon. Tar. 91« • ffV /»fX«l5^ ^Ai^fVWTOU 

M$gn. IL 3o4« 
'xig**^f *9<^ ^»Tfts, Anti«> 

phiL 11«. 
xSfoSt iiivrtn. Philip* 67* 

-or ^ffXffOv (pifvt ifMMSm 

Phani. 4. 
X9fo« -wm «vyMf fr«X/ffv* * 

Arist Hyoin. Antip. 

Sid, .io5. frv0<9f« Antip. 

Th. 69. 
Xvvvwn Antip. Th. 35. 
X^mfi^^Xis «vv tsiuf. Antip. 

Th. 59« ^mrifw srivrmt. 

Crinag. ao, 
X^i^is. Zonii. 6«.(nL333.) 

-o'f« Macedoii. 90. loVr» 

cri(pm9§94 Meleug» 98* 

Callim. 54. 
X/^ivfs, ri(p9s. Agath. 95. 

• Im mimru. Antip. Sid. 
lo4. ^ltfs vvnrit. Loll* 
Basa. 5« 

X^/MUfofiirnt f Bm9, Leoiu 

Tar. 34. 
X*fiuufo^nf* Leon* Tar. , 

i3. 
%t/MUfo(pi)fos. GlancS. 

X¥^e^fxof9 rfiy^t. Inei. 

X^f/uifooipmHrrff XvMf.Ery- 

' ci. 7« 

Xtoytfit -« fifo/miov icfiiso90. 

Philodem. ined. 
X^uot -iv mf^vrtf^M* Ckii'* 

dian.4, •i«y ;s^«f»Tlio* aet.5. ^ itu utpiiisl Apol- 
' lonid. 1-5. '4ots vri^tr^. 
' ii,b%, iTfOfuirots* ii'» 721. 
Xi09ofi\i(Fciffos - ov wotrif 

iovs. Dionys. y. 
Xioftiiws -itt /SoX/3«K« IjU*- 

cian. 9. 
^osf mffTfiyuXof. Leoiu 

Tar. 84. 
Xiriw - mytit T^tyXoCpifovSm 

Satyr. Th, i. 
Xirmfmgtov. Laci]I. 47« 
X***^» ^f ^^«^ %mi ^f^Xfmw 

iofmfAhn 'X*i^''' Meleag. 

68. 

fnhos ^mkretnti, Meleag. 

103* 

Pliilip. 60. ♦ 
xX«/r»/*«« TJoffTPSt Pliilip. 

^Xit/wvf , yv^viv fMifov fPtpmt* 
ff. Aaclep. la. ino ;^X«. 
ptiiit, Meleag. 5* /mirfif 
99 ojetmumtitKin/f hri)affi 
X^^fitvii. Xd. ia4. rvr 
wmfcs ip fthfmts i^nmffmr 
)f¥ xXs^ti^i. Kven. 12. 
•f# ;tX«t^v^ fTxff fffln^. 
Aleleag. g. xX«/ccv#« r^i- 
I^Mxir^ yXfM«or/f. Theo-» 
dorid. 3. tntnriv fofift' 
i^% mfA^MfiftS xXft/NvJk* 
FlrodL 6, '^ X>i»yts. ^iXmB^ vwo '.c^otftit. 

' McltMg. 8g- veof(p*j^isf 

Mt*'utvos h x^^^tit ^ifiiO'- 

niJ. 7. 

XXtvti -'ffv ytXmTm ' xttt Xmn^iff 

9f9ttv Ai?sthri.>. I..'l8j. 

Stralo 92, 

XXtmifm •tiiftu yowv, Apol- 
lonid. i5. 'OfAhti tii(j»\oti 
uuS^evs. Me!«^rg. 2 K nim 
tfov rium Xf^ri ;|^Xi0civf* 
ftttfov. Id. i3. ^vfx,ov$ 
Xf'*'^' X^ tfoiuivov, Id-^ / 
81. 93, vxvmnoiTp X9»rt 
^imtfifAivOK. Id. 102. 
"fntfOf irtuiis ^tt^Hi, tti. 33, 

xXoim 'itf MvXfli Frobl. «r* 
iH. ovff \tiumfts, -^trAto 
37. -fvff« fimXos» Asath, 
35. 

xXotfis .f7f Xfi^ff. «1. 
360. 

xXf9Kf|i*l« -/fif. Archiaa. 

xXmfitJ Lncill. 11 5. -ff 
X«v/u* 'A;e^/fvrff. Anjte 
19* JtpiK^ x^r* Dioscon 
34. >{Xwf9f IjK^rXfac riffff. 
Jffff. Crtnag. 37. ;^Xi»^«9 
gifum thtisiiifti tfifviip^ 

>• Eryctv -g. p£ir mnfifimp. 
Pallad. 31. "itt tmnfifi 
%itfiofM,i^. Anyle 18. 

X^^i^ niSfw %ft xyiiii iw ' .K I» «1 B- «• 4^ y X^oo*. ' Asclepiad/ X-^^M^i- 

.. Diodor. 6. x^** «*>l«««V 

.• rffrvfM»|i«Mov. «iJ'^ 039» 
Xo**tif ^iffjim. Crates <7* 

.« «101. .4* «1«$ jK/r^ •(• JLuJi. 
BiiHs. 5. 0Tti^t. Arthu 
.lO. «fpff/. Callieler» a. 

lian. 3. 

XHfi^f*' LttcilL 84« 
XoT^f . Jffiyjfy Ji»iv^ttf t^t» 

Nicarch. ilL 33 u 
;i^oXo(^ » ifX'^^^ yffv^ot^yiyf 

XoXot^Mf. .Paul. iii^. 46» 

1/ Mo( x^}^^* Agatli» 
^ 68. 
p^X<of -lOf Aioc r^. yot^rj^ 

Pniiad. 11« 
X«X*f| fMM^ot >wip. Pallad. 6. 
xitifos 9 tmo^iiiou Xieon. 
. Tar. 55. . 
;eafoivX«f. LueilK a3. 
xiftm/um ^(tutfm WMf^fitt Koi/- 

/*OVr ll/. 353. 
;C9/ffMi - 9ttt wiiti. PluKp« 45« XT*^^** .te»if»^C*» .'S^n^^iniA 
. 58*^(0«. (X^^J^V^' icMiXfr* 

Jd.,76. . 
J0o>of. 01^.454«. (111.3340 
XtfQt^uXh' Us ftoifttr. An- 
<.. tip Si(it ^3.. . 
^tf9t(Mttif* i itfic^f ftttfilf 

ifncK K^t^t^iwff «^- 353. 

XOfOiTvniif, Leon. Tar. 72. 

Antip. Th.. 5i. SUL 

Vi. 9. 3*»:*io 92. 
XOfo^tiimif.^^mi p»t9tk My- nn. !• X^fi** if^fiim9: &(aircell. 
ItlSGT. 5o« -0f ttittii^ 

.«ifof. «iSiniqnid. , 57« 
torfm¥^ n. 61,3. imm/M* 

r«f. Aeni^in. a. xofV* ^** 
rn9»ro f/anrr. Theocr. 11. 
Xtf «r /f «foi. Meleag. 1 1 5* 
r0f ;^ofo7t f$i^4^trtt 9o((^ 
u'\ieL. ^iintn. Th. i. 
XOfTrtLvU^ • 9f . tlfyti» Antipi» 
Th. 70. (L^^tt i57;) 
Mfxuins, Zoiiaa'8. ^oumi. 
ftnf. Diogen. 11. 493« 

JIX* X«f«^''«^^V' '^f* ^ 
/ttof eiyrt. Leoi|t]« 6. yX»» 
ffijfn x^f^^^^iji^*» Mar- 
cei). Inscr. 58 
x^m{u. .«/ %ofr»vM99 Tf# 

«ocpot 0oi ffiroiriiXirf. Lli- 

dan. 7tf 
X^ftticin. Pallad. 96. 
X/iir9t -rsr l^jf Joty 3wrrl|«» Cratas 6« i9§vat. Niearclu 

Ammian. 20, : 

•%••• ;c»a«i«' ' <nf/u«ri. Jnl. 

~ Aeg. 54« ««'if « x*"'** ^i' 
f/utri. Ib. 70* v«^ rii 
rif ^»<rt* Atiti p. 8id. 85. 

• Meleag. Il5. 
*X^<M. IJgf»*. Agalh. 25. 

Xg^f^^^- Biaaior. 11. 
XfMfiLhKTfMtf yifA9v ir^«l- 

* Xfv^^y. Maeedoii. 7. 
XgfjiAirrOfUU • ^ly^. o^. Sgg. 
;^pio*, «irlxfU. Callim. '22. 

TfitrcufTt mmfa Xf^^*' •^**"" 
tip. Th. 26. Tfof Xf^o^ 
lXx«V''^'- Agath. 3. ' 

Xfnf^mrtxis 'fitiTti rif» /SftfO'!» 
Tj}> Xt^f^^"^** Fallad. 
55. ' 

^fverif -^# Tfv^fc. Macc- 
doiu 33. 

%f7ffiu«iyof9'. n» 5 18. 

Xfn<rfi^9<fim .*»«s«. Palkd. 

' 139V 

Xpf^f^^iiff llf^ii. Archiaa 

24. 
Xfif^itrm: ii (p^tfdvM Xt^f^ 

wrtrmi §v^fO0ifit, Antip, 

8id. 72* 
Xfioftm 'futrm yi^w» Ra<* 

fin. i4. 
Xfifh mih h iff l^ftki itp^mXfltot fiXifHfMtTM Xf*i* 
(tufu ' Meleag. 4. 99^9* 

ni9i Macedon. 1 S. 
Xfiffof **99 /Mf XfHr. PaoL Sil. 

5o. ^im 9*MtXy Pallad, 
• 109» • iff ^i^. Jul. Aeg. 

7* - /fw ftfiitas. mt, 584* 
Xfi^' f ^i^' iiifTmu 8uuo^ 

nid. ^ 10. • fMtftirtfs* liK 

61 IV 

Xfvcmtyis. Bacchyl. fr. i4« 

Xf VMM^-^V^ * V mifittMt mfinw» 

' Meleag. 2. 
Xfi^tfoitts •wtf^t fmft>JI* mt, 
i By2. 4. 
XfVffmvyis "ii 9nf* Agalh* 

Xfiffttos •stt Tmrtmfl, Jul. 

Aeg. 39* *$tm ifjtfitmrm. 
. Ru6n. 36^ 
Xf vtf^f Xf ^ffyrvXfKTf of - «vf« 

flc^. 606. 
XfvctofAiTfns. II. 517. 
Xfvnowiyifros -Tf ffiftit» 

Ag&tl>« 5. 
Xfiotos - «oy /i5of. <Rhian. 4* 

ro xfi^'^^ ffroftm iri(Pfmm-> 

TfM. flt7. 718. Xf^f>h Ev- 
. ftMn/X«y* Dioscor. 24« 

^K(Pfoiirii9. Antip.Th.2. 

^i^vo^ow fnmrif» Id* 3. xf^ 
' Woif mvTfmfft^ mi. 3 1 8» 
XfV9io9f iff^m» CaUias.Ufi* 

mi.i5. 1 M D B 1« '495 Xfwofitltpiit ' - 9Tf' 5j»««r«r« 

Simmi. Sectir. 
Xgvwifii\t»fpu IL 5i8. -Y 

if«i. Cyr, 4. 
'%fV9iims - ry &ietiTi\p* 

Agatb. aj. -6« ^f^«- 

yoiy. Philip. 25. 
XfVffi^fovQS -flF Sifp^. Pal- 

lad<^ 11. - 
Xgvffintfmtf /Rif^v* Mai^c. 

Arg. lO. >il. 617. *iir 
^ iX«9»y. Qn. Sinyni. 
XfV9$nifAfiSf ifiUfoii^s. Fhi- 

lip. 54. - «y <^«3)8ov. Soo- 

li. !!• 
Xf^^in^fnos - » 'A«oAk«vi. 

Mtiosalc. 3. 
Xf*ffoxfir9i\os f 0WMT«X9. 

Macedon. 5. 
Xfv^^Xvfir^* Ariatot. L i83. 

«7. 483. -: 

Xf vfl^o/ttMf 9f 9 jMcXlriif. Panl* 

Sil. 75. 

\ Xf^^f^fP^^ ' *' «^'^^* Paiil. 
SiL 74. 122. 

XfV9onA\osj llfif, Rttfin. 26. 

XfvffOfiifSf Ztvs* HedyL 3» 
(IL 5^7.) 

Xfvffisf i sftLvitsfiirmf, Paul. 
SiL l6« sto2Tfo(pi\Mmii. 
4l5. -Ifftnos lemiiirios* An^ 
tip.. Sid. 5. xf^^i* «9* 
5#ror holfJtMfMf. ii» 522» 
Xf^^^riftf Kvxfti^s* ii» 
?3a* Xf^fftrfimivos - ro ITf ^fk^ov. 
" Arion. Hymn. 
'%fvro9«9«. -9 ffritpmsof» ih 
" l65. -^ iJi^Xioy. «^. 
Byz. l5. 

Xf i;^o;i(«Xiyor f ifif/tos noXiov, 

' Poitapej. "3. 

'%f vrex^rofyy iX«y. Philip. 20. 

Xf^ixgovs. n. 5 18. 

Xfii^ -«voii «7/»Krr. «i^. 3ooi. 

Xi^if^^ * /Miirof fiu>J^iis* An- 
tip. 8i<i. 35. «iimrM y|«. 
• ^/Jby. Agath. 95t • 

%for/M«rify «r/vif fkrrmfiilk.mt. 
Hcllad. n. 438. 

eripm fimTJn* Meleag. 24. 
ssitfOf rjfXM ^cf**^'* X^'*'* 
fifittfof, Ib. i3. rigisofrmi 
rfv<p9ff Xf^* ^^tufifit' 
fou Id. 93. i^i ;Kfft»rof 
^tfAifm iti^of, Id. 89. ,^i 

/»^1» ri# fx*"' ^** Xf*''* 

Wf^rtraM, Meleag. 83. 

Xf «rot i8i(X«y «-f •/ Xf**^"* 

Argent. 4. 
^fw^rioy ''loiS fM,trmfim%Mf» 

Hcllad. n. 438. 
X^mffrnf "ft fAoXifif, JuL 

Aeg. 11. 
%viiif. fioTfvts yvimf o/K^*i- 

tus. Leon. Tar. 29. 7«- 

ffmXmy^ifOf ofiff» U* 3 7. 
• 9roir«X«7/Mivof l(r5of. Aii« 

tip. Sid. 61. MVTtf xvlyy 496 1 M D B S^ tffTm^ Antiplian. 3. I?3ft//f ^mlsrmf .•^« nmXmftkm «woy- 
fffintiQir^ oifx»» Er^H^iuf y9>, Piiani. i* 

9. TaZrak.tl nfirtftii nvru i^mnmt "tttmp rvfifiLmTu Auti- 
Xvtnv tyfx<poy. Stralo 2« pJiil. 44. (Lectt* i/ii*) 

lctL^iX^lfTot X^^V^' ^^- ^^* . * <^'* <P^Uff9tt9»: Sii^Q» 
XVfi^if ' 0^^ nxretffnif» «^. 44.5.^ . nid. 4^8. 

Xvo^if, «rccfxo)». Rufin. 4. 4'»X./f "iiwi nmfivmu J11I. 

Xf^tlti ' xml fAblfm watfTtit • Antic* a. 

%fn»ff^¥, Agtith.6i; x3:^- J^et^M. Ik «i^atof iilkiMwj^- 

fictXiv. h x^iU Aulip. Xif.SlalilJ. Flac. B. • ^ 

Tii. 4o. ^mkfjumrmi Pbilodem* *^%. 

X>ni% •r« ii^^t^^m. Paul. ^'«XMOf Pbilodem. i3.,i4» 

Sil. 5a. * rjf AXi%p«o« «*7. fMT moJtis, mi. 660. < 

Hen ai. *t«» tUviif^-mi. ifmXfA^x^fif- II. 618. 

708. ^if^tt^ot -ov Mv(pQTt fOf, An- 

XwXo'ff -Of fxw w foCf. . lipliil. ai. o\iyjr «S^yMcy 

Pallad. 88. i^i i^m/mm^v- K^geiip.. 4. 

X«/M«» Putim. Antip. ^Sii «xu*»» «»# 4«/i*«t*«n Oa^ 

5l. oiV SX« ^ifi-Kfirmt. tul. 9. 

AntT))hi]. 16. To* x*^^ ♦«^^Vrff -Tff io^w». Anjtj- 

Tv^/6of .ioT4V. Uidor. a. pliil. 44. (LccU, i43.) 

Xmvyi^.Jx^^^fAi^m. ii. 6ig. ^mim. oi imim mmi rjiit. Mcj- 

Antip. Sid. 66. leag. lai. 

Xm^im, 011 Xf^i" ^nm rifftff ifmifimfhns j fikof. SiFoto 5i. 

*A;c^f«r. Antip. Sid. 66. 4^(pttfos - i fifiou Fhilip. irXtiQvs x^fi^'^» *^* 3a8. 
3>g. 1 

Pailad. 116« 
Xmffrns. Leon. Tar. gS. 

4mt9Tiff9. Gaetul. i. 
^mtffrif mi miiiorrti^ Leoil. 
Tar«43. 35. 10. itofvxfi ^f^ipmfi ro. 

Ruiiii. 37. Kov«. 2Seno*» 

dot. a. - jf Ir offT fmHtfif, 
' Crinag. 44. hr* ^^ttfi^ 

mfrXtrf «Xot. tti, 34« 
4fo^of -M»/ ;c"^^<« Gri- 

nag. aa. 
^iwms •mmim ^ifikfMv oipr<«* 

^««k mi. 34. -A •fntnnfi 

royyQfMfn. Fliilodcia. 5* .1 N 9 B X# 492 itviokiy^s • 04 ttHtttns aoipitiSB 
Leon. ' A]ex. 2, 

ffi fi Xfiiro/UfVoi»» Biao* 

19» i^tVffOi TtOV tV§tfA,tL» 

Atitip. Th. 29. ysuT£tioii 

'ii. 455. it/uiiXv Baxxo». 

Bpctll. IL i27. i^rJofiit' 

f9i fiv^y arifiov* -Criuag. 

^vHfVfMS •py oy9/M«i. u^. 

,4ftv9htvi irv'ym^ H. 5i8. 

4nv<rfisf X»of. Leon Tar. 

* 96. (xZM. Philip.' 3a. 

itvfdiu L611. Bas8. 5. 

• 0T«y TVfiifiov. Gaetttl. 7. 

sfvfor tiipofi ' !Vla]*c. Argr 

^i. m 9^1 ittlfjtoftf* Loli« 

V Bass. II. 

^HTfti 9 ^oyAx^ff ^ Phani. 6« 

. -9fV4^a<^MQ.u. Maect 

6. - «y ifvshgix^ Pbilo- 

«^vf. 4^9f«* Antip* Sid. 'io5. 
if&pts mfoit^ins i^iftii^mt 
. MtfinsmAl 4.16. 
(('ir^iV -i^Jocj. Agath. 71. 

rv;i;iir- Agath* .£6.v kov 
VoUULP.Z. ' it^wrvhtuif. P«IU4 87; 
^«KTv^^yMft^oJi/ifor. ^'^. 

. 43.7. ■ *^t« -«tQV W^OI' 

h^yntkf/Uvn* mi. X 16* icoiyyK 
- iiii(pof iftY%iiu.tfou Stat. 

Athl. 59 5p«^0M itfotTi, 
. .Ev.eu. 6 ff T«< iy 4"»^! 

oiovToLS. Sinionid,,! 1 to. 

'«^.6.5. 
^iotbos -oy 9Tffmffm»rtt» Ni- . 

carch. 5. 
ift^iftfffim f rt fmvrfMof. An^- 

tiphil. 43. (Lecft |7^,i 
4^1X0'^ f To/ ^v» mif^ilmt, 

Lpcill. 16. 
ifi/xv^os • y tfiVt tsmfttif^ 

Macedaa. 16. 
4^0X0 f«f • fy x«W;i2M> X'f'^ ^i^ 

Nicai^ch. 5. - of yr* J^Xti. 

ii. 483. 
4f9^oft4itft» IL 517. 
^fof, 1^1? aifoT«X«y. Daos* 

cor. do. 
4^Trf(4 nmrhttfm. Palla.d. $^5. 

4wc«w»«i o^-i^^w. Mo- 
. kag. a. ifttf^t. jLd.4o3« 
i(ftX9* Tovro ro ft^m m^it^ 

4uXHt^ Aeidgm^ \X 4if^f 

ii i n* n n m y ifiAtiO HMTff^tU. Agath. -213. 

»69 

JwXoJk3lWriyf..tI. 517« 

4^X0t)uei(i -X9 iiufveil Qa. 
Maec. 9. x'/X9. ' Sonp. 
(Diosc.) 3* 

ivX$ozoriis r Tou ' ipsffvtes. 

'Meh^ag. 18. 
^vxf^^* ^' 4^vxi? xXKfief, 

^i;^i«. Satjnr. Tii* * 4* 

• /SmvX/ocs «#• 647» 
«K;ig£0« - ovrre^ oiet^tv itivou. 

Strato 6* - • * ' 

^X^^' * ^''* X/S-i» iiJtJxiw'» 
»J. 245. 

lyWiir. P4«l* Sil^ 184 

»/;r« ^^. 363. xoer»^iffxto 
^;^o/Mfyo9. Panl, Sil. 18/ 
' • ipf xfotihft oi4f ifot^Off^uU 
' jTttH.^ Fallad. a4. iitiiSt^ 
■ ^\4ffi iCftifAXToi .^ffvipo- 
^.^ji»ff;"i)iod<;6rid, 11. iww. 

• Antip;'Sid.- tog. '* 
^^«t. AibinsM. ad«' tSyiytos •/«» fjf otm. mi, 12^)5« 
wiivotf m ifit fiifiXot tv&oif 
liiiv», Leo Phll. 8. - iyttf \ 
Kixftit ^if(tAort§jt* Antip* 
Sid. j^» uiivovfft (AtXttr^ 
0-««. Meleag. \ib. «t/y. 

f^ttxivs SitVtV, «ff«X^f. 

Christod. tcphf. 227. 

fAiXtffffx^ xiigiov wiivovfftim ' ^ 

Id. 343» (piffts uiivxffot 

itoXvv XS^^O^» ^^' Afg. 

64. rixos. Antip. Sid. 

io4. 
«^/f^. .»vaTo;i5^of^ phflip.. 26v 
. -My voffCfftfftv ^(pis* Antipit, 

Sid. 63. • - /vwy xxt \i^ot 

ttiff^K9tr»t4 .^ian'. j , w^. 

yo((. di* 288. ' ^ ^ 
tiioirotis, TheQ«n:45; . ... 
•^ro'^. PauL Sd. 4:8«. 72. mi. 

175. .• : . 

iift, ifnfAtv uviffi(pitor (P§tt* 

riitt Tttss (pitlTMiS* Paul. 

. sa. 4o.. . 

mxitts - ititrturffttftt* Leon. 

Tar. 4* 

ixifiof f iiitafuv. Amvduu 
, 20. ■'.'• '^ •• '- 

«inWXof - «v nr*V« tii. f$6i 
mxvfioXos.'4Ui x^$**^» Satjr. 

TI1.4. ■ • 

littviixTitf "Ttftt fif^i Phi*^ 

Mp. i€. . ;v - *l .1*1. ... 4 ixviiJ^t&os» Crinag* aj^ 
mxvffi/ums. if, 126* 
inviffios .r9t ffHVAmxtSt 

Arion. Hym. 9« . 
lixvfim^9s^ .V**f "" ^'P5'' ^** 

ixvftMX**^* Noisis. 6* 

Milet. 6* Antip«. Sid. i* 

ixwskrns 'Tjn^s sff9V(o^s» Ar-- 

chias 24. ,, . 
itivieihis - iff tfifiov» Mace- 

don. 9» X«yM#v. «^. 41/. 
'invirofos • oifff» oiarslss, Clau- 

dian« 1« 
ixvirovs -jro»* II. 5l8. _ ... 
iitisrr§f09 -^« «ojw^* Me- 

leag. 3a. 
ixvfiiis* Diodor. 6« 
ixvffniiros. II. 617« 
i\tffifiiXos - ff(pvf9t» Phan. 4. 

Philip. i4. 
if$mx^nf9 itnf«^' Philip. i4. 
iftn^Vf -T«y fr^f^rt Philip* 

3o, -w. ii* Byz. 17, 
«^«or. Ammian« aa. 
ifMfiootos -ev ro/Moy. Lncill. 

^ 73. " 

ifiiofiotvs -ff?r ififitltts,^ a^ 

176. 
iuoyifuiV* if* . 68o. • ovrc» 
fioffTfvxof (ubi nunc 9/ui« 
figopTtt). PaoL 6ii« 10« 1 11 D t X* 499 

•^oromr •((« «^^iirofi Phi- 
lip^ 681 ' ' 

«^o^atyof - «» ;i(;f7/i«» ro »f f * 
rf^tmy^JuX. Acg 67*^ 

mj/nris •tHf \i(pf^tirn9 Antip4 
8id. 83. ^^tXiffw stpiffi x^i*' 

«•vfor ^ «OK.- 4^n^ Anti p3iiU 
',.B9L'wW«^|iiK|H«rfi« PftlladA 
• Sn. i/ .• -^. 
«ev» 3&^«f ' \.yiyoxm Ki«« 
;dias«.9«v »1» j< 

looroxof 9 «yiXir* MarCA 

Arg. 8. 
mfocf oXiyoxfovtos* Plato 5« 
i\»(pfOT»T09. ThyiiiocL 

• - 41*- 359. (v^V^ Xft7ffff09 

ifu ro B^iXtif, Antip. Sid« 
9* rns vtftts itroXmvt, ki, 
38. i^tfffetro ovf offov Sfff 
tiuotf ApolIonid.aS. tis 
Sfxs Httfm Nicarch* i5« 
tis a^fxs mv^ts iiyottt xet* 
Xor. it. i3. 
ifotios nrXoof. Leon. Tar. 57« 
-«/ov vttfAxros rrZfitt, Any'^ 
te 6* ufxitof fiovxoXi»$ 
. (ubi nunc ovftim) ih 
ia5. ^9' ifuiott iy^tffi 
(uuiiyofAhts. Nicias 7. 
-ovf ifvus, Thcodui' 4« 
- ovt tis ^uXmfMVs. Pers* 6« 
ufiir^oipfn^. 11. «>i7« 
iftffi^ovnos. \L 5kj4 
ii» 50O 

»fiffMWTtis, II. 5i8* 
w£ifAos -01 fiorgvts. Leon. 
' Tar. ^29. 

S^ios » * %f 9y <of. 'Aiitiplian. 3. 

• * 'lem^in. Leoti. Tnr. j. <r«* 

> . rr«V. Ja); Aeg. 56. ya/uy* 

Antdn. Tb. iiic^. S^tov 

mvB^rkvTui ioikovs^ A n ti p* 

! Tfa. 31. fi^^v: Antipliil. 

8. iy^os. dt. 691. -iifU 

■ 4r«;S^aFi!r9* «Oneat. i . 

mgobtri» - Tti ff$ p^^oM. IaU- i H D B X. Clll. 43. ol TOV Kf0999 

mf9^tTovctp» Id. 43. 
m^ovofiLtm - /uffi Iv^ovo^ yiftfftfm 

FeA\ad'.3b. 
ipvofMS - y apiplfi* it, ByzT 

34. ' 

mfvyn^ ifio » H V.* 'Qtl. Itf il^C' 6! 

•'«?/ XfovriMv* «^.'398.' 
mgvm "OV^uvfA». A^Up. SiSt, 8. 
mrm^tof* Lucill. 17. 
wr/ov. 'tucfll. l3'. 
«^«XiV. AJphe. '3. 1 u w I I N D E X 

Poetarum et capitum in Anthologia. \ * 


Analecta. 


Edk. 


Lip.. 


Ablabiftt 


II 


45i 


III 


»56 


Aceralos 


II 


189 


11 


174 


Addaens 


11 


a4i 


U 
IV 


aa4 
118 


AdesflOte 


I» 


i5i 


Adespota Byzantina 


m 


i3q 


IV 


101 


Adespota Heroica 


IKE 


i4i 


IV 


109 


Adaictua 


II 


3o8 


111 


ai 


Aelina Galloft 


II 


106 


H 


»f 


Aemiiianus 


II 


3/5 . . 


II 


aoi 


Aenigmata 


lU 
IV 


a86 


Aeschiaea 


I 


175 


I 


110 


Aeschrio 


I 


189 


I 


120 


Aeschylos 


I 


i48\ 
5a3/ 


I 


181 


Aesopiu 


I 


76 


.1 


5a 


Agathici 

Agia 

Alcaeus . Mesienius 


m 
I 


33 

i85 

486 


IV 
I 
I 


3 
118 

s38 


Alexaiidcr Aetolu» 


I 


4i8' 


I- 


ao; 


Alpheua 
Ammianus 


n 
11 


laS 
385 


m< 


116 
93 


Ammoniii» 


11 


448 


iii. 


i54 


Anacreon 


I 


116 


I 


54 


Andronicus . 


u 


399 


iii 


168 


Antagoras 


f 


a6o 


I" 


191 


Antigonus 


II 


a44 


u 


227. 


Antiroachus 


I 


167 


i 


. lOO' 


Antiochos 


u 


3o5 


UI 


18, 


Antipater Sidonios 


u 


6. 5'a7 


u 


5 


Antipater Thessaloni- 
censia 


n 


109 


n 


95 


AntiDhanes 


II 


ao4\ 


n 


187 9"» — T 


Analecta. 


Edit 


. Lipi 


Antipbniu 


n 


169 


11 


i5« 


Antistiua 


n 


3»4 • 


11 


359 


Antoniiu 


11 


a4o 


U 


333 


Auyte 


I 


'97 


l. 


i3o 


Apollinariiu 


II 


a83 


U 


358 


ApoJlonidiu 


u 


l33 


U 


118 


Apollouiiu 


u 


358 


UI 


67 


Arubiua 


lU 


109 ^ 


IV 


f9 


Ardlus 


, t 


353 


I 


186 


ArctsiUiu 


II 


6a 


II 


61 


Archelaiu 


n 
m 


&S\ 
33oJ 


u 


.^7* 


Arcliias 


11 


93. 5a8 


II 


80 


Arcbilochiu 


I 


4o 


I 


4o 


Aicbiinciua 


n 


64 


u 


63 


Marc. Argentarivs 


u 


366. 539 


u 


a4a 


Arionia tlyuxa. 


ni 


337 


l 


48 


Aiipbron 


I 


159 


I 


99 


Aristo 


u 


358 


u 


334 


Aristpcles 


n 


108 


u 


95 
a36 


Arislodiciu 


u 


a6o 


n 


Aristotelis Hymniu 


I 


177 


I 


110 


Aristotelis Pepliu 


I 


178 


1 


111 


ArtMnidoras 


I 


363 


I 


194 


Arleuio 


u 


79 • 


u 


66 


Asi lcpiades ' 


I 


311 


I 


i44 


Asrlepiodntus 


11 


490 


ICI 


193 


Asinius QuadratM 


u 


299 


I1I 


i3 


A*'y<l)unas 


lU 


339 


I 


9« ■ 


Atli«'naeu8 


II 


357 


II 


a33 


Aulomedon; ' 


u 

UI 


307\ 

33 1/ , 


• u 


190 


Barchylides 


I 


149 


I 


8a 


)o. Barburalliu 


lU 


> 11 


UI 


a3a 


LolHus Bassus 


II 


160 


u 


147 


Bianor 


11 


i54 


u 


i4i 


Bocthqs 


u 


1B7 


u 


ii4 


Cullias 


n 


3 


u 


3 


Callicter 


n 


394-» 
539/ ' 


m 


8 


CtUUtwihm 


i 


46* 


t 


9ia .t M • B s. goiji .',iT -• 


'Analecta. 


Edit 


. Lips. 


Calliitntd* 


V 


i55 


I 


^88-; J 


Capito 


n 


»99 


n 


183: 


Carphylidea 


w 


•■;ifc»a ■ . 


m 


109- .' 


CereaUs • 


B 


345 


m 


55- ••' 


Chaereniod 


n 


55 


n 


5« ' 


Choerihu 


1 


i85 


I 


J117 • ' 


ChrMtBdorOi •» 


. H 


456 


m 


161 ' 


ClaudiaDiu • 


n 


447 


• m 


1.53 ! 


Cleobohu 


i 


•76 


I 


6a 


Cometat 


ra 


i5 


m 


a36 ■ • ■'. 


Cosmas Monachus 


m 


127 


IV 


•■96 . • 


Crate» Thehaniu . 


3 


186 


I 


. ii& . . 
n 


3 


u 


3 


Crinl^aa ■ 


n 


i4o 


n 


«27 


Cylleiuaa 


n 


aSa 


n. 


a57 


CyriUM 


u 


491 


m 


194 .1 


Cyrii» 


n 


454 


m 


<59 '■ 


Dama^etaa". 


u 
w 


.3'8.:Tr 
33 1/ 


n 


w: .: 


Pamuoiiu' 


u 


475 


m 


• *79 - " • 


Damochari* ' 


m 


69 


IV 


39 • 


DaiMMtratiis 


n 


259 


u. 


•:flM<- » 


Daphitis : : 


m 


33o 


u 


«9 ■ > 


Denft««iu« ■' ■ 


n 


65 


u 


64.. . 


Dentocritns ' 


n 


a6o. 


UiiuaS^.....! 


Deiqodipouai ' . 


n 


5« 


U 


.1?.» . :: 


DiocIm 


II 


i8a 


u 


167 


Diodonu Zonas 


n 
m 


80-» 
331/ 


u 


;6; •• 


Diodoras Junior 


n 


i85 


u 


.170 


Diogeaes Ejpiscopna 


n 


A^a 


m 


19* 


Dionysios 


P 


a53\ 
Sag/ 


n 


iSo • 

.: . '. 1 


Diopbanes ' 


n 


259 


..n» 


«36.. ; 


Diophantus 


n 


307 


m. 


.:ao. 1 .■'■ 


Dioscoridei' 


I 


493 


I 


«M • . 


Diotimus ' 


I 


a5o 


I 


xU : 


Doriem 


n 


63 


n 


fid... 1 


Dosiadas 


I 


4ia 


I 


aoa : • 


Dnris 


u 


59 


u 


59....... • 


EmptfdoclM 


I 


i63 


{ 


^ 5*1' n M m n X. ' Analecta, 3o6 
477 
UI 1:23 

I 58 

II 395 
11 307 ' 
I 
I «68 
i64 Epi^onm U 

£i'alo^(hene« Cyren^us I 

£i it^ctheneg iicholastiicus 

£iiriiie 

£r3'ciiia 

£tru«Qua 

£uclides 

£veriua 

£ijgenet U 453 

Eijodtis' r II 388 

£iiphoirion 'I 356 

£upiibiua ... 11, 402 

£uripides ' 11 57 

Eutolnma • • Kl 8 

Statiiiua Flaccns II 36 a 

Froiit0. 

Gr.bnet 

Cn. Leutulus Gaetulicua 

Aeliua Gallua 

Gauraxfais • ^ 

Tuilius GeminuB 

GerM)«nicua • 

Glaucui 

Glycu • ♦ 

Hadriaaua < • * 

Hedyius 

Begesippus 

Heliodoms t]I 3o6 

Helkdiua ' • • H 438 

Heraclidea . .11 361 

Hermocreon II 353 

Hermodorua I 363 

Herociea Alticna H 3oo 

Berodicua II 65 . 

Hipf iW H 57 

Hippo ni 33o 

Hyliriaa 'I 1^9 

lon ' .: 1 161 

Ioann« Barlincall. III 11 

IreuaMis - 1 Hl 10 U 346 

m 7 

H 166 

11 106 

U 44o 

«II 379 

II 1^9 

•U 347 

II 378 

n 385 

11 483\ 

U 356/ 

1 354 Edin Lips. 

I aaj^i • 

lY 93 ; 

I 5o • 

m 9 

III ao . 

I 96 

m 168 

n 363 

I i^ 

lU EXO 

l 96. . 

UL »9: . 

U( M.. 

Ul 33« 

U .i5i 

IV 93 
UL. 147 
H 354 

lL*."r4« 

UI ,60 

U^ iiM 

U 3«« 

r iiOT 

. I isV 

tii 30 

Ul li^ 

U .a3jF 

II 339 

I 193 

UI i4 

U 64 

U 57 

I c I.M . 

I ^ 

I .9» . 

m 33a 

m ^^ jr « • s s. $95 '• ' • ' ' ' • * * . • 


* Analecta. 


Edit 


LijM. 


I«idor«t A6$e%UB 


u 


473 


111 


»751 ••■ 


j$idorM SdibUsticiM . 


II 


474 


111. 


»79 


1 •fi 
InliantU Bas. •• Imperator * 


.4o3-\ 
33aJ* 


III 


.irt 


Iuliaiiii* Aeg^ptiiu 


Jl 


493 


m 


.'9& 


Inliaofif Antecessor 


Ul 


9 


III 


aSo. 


TuUkia Laiirea 


11 


I03 


II 


99 


LentoUia CrtetuHciu '. 


11 


iti6 


11 


1,51 


Leo Philbaopiiua 


lil 


ia8 


IV 


97 


Leonifiaa Tatentinua 


I 


aao 


I 


(sa 


LeoaidM Ai^xandrinua 


II 


190 


II 


.«74: 


Leoiitiua r 


IH 


io3 


IV 


73 


Libabiua 


11 


4o4 


III 


iia 


LolliiU' Baiibiu 


II 


x6o 


11 


i47 


Cornel^ LoAginoa 


•11 


200 


11 


i84 


LucianBa ■ • 


II 


3o8 


III 


ai 


LacilUaa 


u 


3.7 


III 


a» 


Hacedoniiu * 


JJI 

• 1 


33a/ 


iv 


81 


Qnint Ma^dus 


:JI 
III 


336-« 
33a/ 


II 


aao 


MagmM - ; 


U 


3o4 


iii 


. 18 


Mar^elliu ^ 
Marciu Arffentar. 


ai 


3o3 


111 


i5 , 


P 


a66\ 
5a9/ 


II 


a4a 


Maritfma i 


.11 


5ii 


III 


an 


MarinU» W 


:*I 


446 


m 


.t53 . 


Meleager 


•1 


I 


I 


I 


Mena»der j 


.1 


ao3 


I 


ise . 


Menecratea 


1, 


.476 ■ . 


I 


aa/ 


MeaoMdeai 


.11 


aga 


Jii 


6 \ 


MetxtidDnui 


•11 


476 


JH 


.»«0 


Micbnel . 


III 


iafi. 


IV 


.94 


MnaaaJcaa ; 


.1 


190 


i 


.v^s 


Mosobiu :. 


.1 


4ii 


I 


aox 


Munatiua ■ 


U 


a4o 


n 


.«»4, 


Muctea ScM^ola 


:« 


a65 


^ 


a4t 


Myria^ . 


,11 


107 


11 


93 . 


Myro 


.1 


ao2 


1 


.134 


I<4eatdr Lar. 


.11 


344 


m 


•54: ■ 


NicaaMtea 


ul 


4i6 . 


1 


.89^ 50^ >i H • II «. • ' • 


' Ai 


lalecU. 


Edit Lips. 


Nicaadte 


11 


2 


1- .pA. m '•' 


Kicarcbas 


II 


349 


• ia<.M .1 


Nicii^. 


. l 


a48 . 


.^aj|5...i 


Nicomacliua 


11 


283 


Niromedes 


II 


382 


:«i' 9'" ••• 


NiluA' 


ill 


i4 • 


III »96 ■ 


Nossij . 


•I 


194 


• t . ; KJ7: ■ 


Nuin^ina 


II 


346 


m- 66 


Oenoniaua ' ' 


II 


4o2 


m iio 


Onestes 


II 


289 


.ii(\» 


Qrpheus 


III 


»• 


m aaS 


FaUada^ 


II 

m 


4o6-» 
332/ 


III ii4 


Pampliilua 


I 


258 


. .1 ::i90 !. 


Pancrates • 


I 


259 


.l;.ii.9f •■ • 


l^anteleus 


11 


4o4 


III i^a i 


Parnienio 


II 


201 


II «64 .i 


Parrha^ns ; ^ 
Paulna Silent, 


II 
m 


60 

7» 


Mv- 


Persea. :; /' 


:il 


4 


«3 


Pfaaedimus 


' t 


261 


t 193 


Phaeztnus - ^ 


'I 


a57 


I tgo 


Phalaecus 


l 


421-» 

5a5/. 


I ^ ,210 


Phanias 


U 


5a *" 


n 53 


Phanocles 


i-I 


4i4 


I •^^«»4 


Phiiemoa • 


•II 


61 


n <€oi.. 
•l 


1891 


1 ?• • 


Philetas 


II 


523^ 
a34j 


I •i'iai '••' 


• ' . 


Lectt. 


». '.-. 


Philiadas ' 


^JII 


329 


h ■«••' 


Phillppus Rex 


• I 


492 


{.'•'' a43' • 


Philippns Tliessalon. 


'ii 


aii 


11 194 


Philfecds ' 


1 


i84 


I > lOf 


Phild *^ ' 


•II 


4oi 


m ito 


Philocfemus ] * - 


ii 


83 


11 r* 


PhiJostraluii' 


"n 


4oo .'' 


m> m« 


Fhiloxekius * 


^ 


58 


II ss 


4 • ■ » • 

rhocylide^.; 


■I 
•II 


5aa/ 


), .5^ 


rinjprM ^ 


J« 


5»3 


l. §(.<• rH>'«'»: 507 

"Analecta. Edif, Lipa, ., 

finytn$ 11 288 II 26^ : 

Pij»an4cr ^ II 294 I 49 

I^wo . W 108' ' II 95 

Pittac^» ^ I ,54 I 87 

Plato Philo80pliu# J 169 I 102 

PlatoJuniov I 176 I 109 

Polemo Reap II i84 . U 169 

Poilianus II 43^ ^ Hi (^g 

Julius Polyaenut II 287 II 262 

Poiydtratus 11 i II i 

Pompejus |I io5 U 921 

Posidippu* II ^46-528 11 46 , 

Praxiile I * 167 I 30 

Problemata aritlunetic^ II 477 III 'i8c 

Proclus II 44i lil i48 

Idichael Pscllui Jll 127 JV 97 

Ptolemaeua ; Jl 66 II 65 

Pythe^ II 244 11 227 , 

Quintus Smyrnaewi JI 4^5 11 179 

Jlhiaau3 . Ij ^79-j, , ^29 

Rufiuiia II 590 lU 98 

RufiM |I 490 III 193 

Safoinua Ji 304 in 18 

Samius » t 485 I 236 

Sappho l 55 I 49 

Satyrius Thyilliu JI 276 II 25a 

Muci. Scaey^ia II 265 l\ 24 z 

Scolia ' ; i54 I 87 

ScythiBUa JI »o4 U 91 

Secundus Jil 5 . lil 226 

Seleucu^ / \ II 52jr I 258 

Serapio ,' Ji 291 JII 5 

Simmias Thebanu^ . I 168 ' I 100 

Simmias Rhodiua J^ ^^H 1 i36 ' 

Simonidea ' I i3o I 5^ *^ 

Solpn . I, Z5 l 5i 

Sophoclea . J 163 I 96 

Sophronius III 125 , ly 95 

Sosif aiei* (DioicoridM) | ^O'^ | 2$^ 50§ I H D MX^ 

Analecta. Edit Lips. 

Spemippns I 176 I ip^,, .«- 

Stralo n '359 III (ja . , 

Syiiesiiu Fhilosophua^ 11 44^ III i55 

Synesius Sciiol. ^ III 11 lil , 2,33 

Thallus Mil^siua II i64 il i5o ' 

Theaetetus: ^ f^]} II ^o^ \ 

Th^actetus Sqholasticus 11 5i4 II l 2i4 * 

Thetnistiui H 4o4 ILI ijt^ 

Thtfo ,Yj l^^y m 1I3.MJ 

Theocritus Chius I i84 I 117 

Thcocritus Syracusauns I 376 1 i<p 

Theodoretvs. II 45o 111 ^56 

Theodoridas U 4i I£ 4a 

Th^o4oru8 I^I 6 . Ill aa; 

Theosebia H 45o lll i56 

Thonifis Patricin» III 124 IV 94. 

Thoinas ScUolasticus 111 i25 IV ^5 

Thucydides II 236 ,1 102 

Thyipocles * U 2^9 11 235 

Tiberiijs Hlustria IJI 7 lU 228 

Timocreon ' 1 i48 1 80 

Timon Misai^throp^s I i53 I 86 

Trajanua. . '^ a65 III 24i 

Troilus * H 45o III i55 

Tryp,hon W 45 1 III • »57 

Tyin|iea I 5o5 I 256. 

Xcnocrate» II 59 II 69 

Xenocritus, W 256 II a33 

Zeiotus H 4oo III 108 

ZcnQ>ius n 4o2 III 110 ' 

Zenodotus Ephesiua II 61 II 61 

Zenf^^Qius moicus II 78 II . 65 

DiodoruB ^onaa ^^^ J^^^, U 67 

Zosimnf U 452 III i5j II. 
INDEX VERBORUM 

QUAE 

IN ANIMADVERSIONIBUS 

SXFIiICANTtTlU • 4 * « : '/OT .^ /; ; 


■ " ww— ^— ■r -^ i»^iisi.dlSti. f^hiif^yj^ ..,366*. ., ; ,,c 

ipmfi^if. V«IQ. 399» i».*r> signif. tranfllat/VI. ai46. 

iytl^tiv ris o(figvtiu XI. i^O. ifftU nhit^f^H. rVl. 4o4^ , 

ii74X«crf( i«rrf^.«K<i. ^111« ziYf^s. VUJU^MV > 

3o5. : -i:* / iYf9t(P^* . mniio^ttt, . Vllli 

•V^Xir* puer tf ity^vc^^ X. i6.4* . . .' .v\ r. . .;., '. 

...90*-'» ,^^ , • ,. V «)(i^/4<Mi pro .«|^/fft^M« VIIL 

iytffMoivfi, XL 388« I ^ H7« . .'.. / 

M^^priggdr de hircp» VL^.^aSit ii^^vw ^ in re- « runAtoriM.. 

iytvreos jiflw», XII. 29^1» .^itVlI» I93. • .*- 

ii/ir iiv)CM(r9ik XH; 96* . ; , iyfOTtfm^Afrt/uAS^ VJ. .3oi. 

iytifdyrjtf ^H^x^JfiiTOJt 0<W1- ^^i«9T|rSr fet .Mffifttt* VI* 

fusa X[I. 176., ififkf' ;i43. 

. toy fftifnet, Vlll. 63. » ' .. •)4^iiir«i tet JlffSariu. XIL 

myii§9LQSy jifift^ik iyifof^U 4l. 

^teKtfwfy. m»* VI. Sl3» .^ •rw. ti^f ^90'«^* XI* 296» 

»y«<r/.)i«of. ritilti. VIL i;6. «ytiy ^ou5vr<V.XII. l5a. 

m^ti9^t^^ d^dicatunk Q[fte. HtiffAoX^fii xvi&fmrtu VX» 

VIU. 10. . . .aj5. . 

mfmv^t^. «i§ii.'trtti8l. Vflm ifuftMnirivos. X 65* ^ 

.. 367.1«^^ > -M^ iii/uMs, de hdminei^ IX> 

ifXvXoX^^^f' VIII* 38li .' Ml. miifUt9T9S.JL6S4 

if9\K^tib. vi tfamit VIL tnig h 4^xf» iiiftAvro 
1991 paii^8< ...>>. . ^7fl. ViU4^.4o..«M;f^ 5" 

uiifAWfrt fAhti, XI« 99. •• 

ifl/UMVTi Mt/bt/fOS» XLL 

444 
tfhiii (udrnv. ]ptLrbem.' - Vf^ 
• 108. SWw, -^ vffrsur *de 

cquo Trojano. Vll. 6fa, 
tfinu fiw XifAnf. 'VII. i4^ 

^ffS iurgos ««it»y. Vll. 

5n ftrn. VII. 4i3. m 
•: -^» fAiii'igtmt^M»s, Vlil«- 

•^ i5,- 1^89* ^ 

it^pif^ ' adjcchV-A. X. ajr tV 
a7f X9» {J^«rtt. iX. 35«^ S. 
iifiKtSf -de colorc. X. i$3* 
«VW^ J**f/f. Vll. qb. 
9SifimK0¥ nirosf Vaa Tiiti 
. Adriatici. XIII. 19. - 
a^ittti* Jkts^ IX. 1 88» ' 
difteivots mare Adriaticiiii|« 

OC. 1^4. ••-. 
mtll^o\or 0(f^fu. VHJ. lao. 
uti^mt x^*^'f' Vii. Soy^ 
tUift»fiorQS0 • VU. ' 60» 'XJU^ 

5o5. s« • 

oltSl^irois ^isiitii» \finrttt, ViiL 

«AX^r«»-«^y. VI. t6«« : 

uhvttos et tUttios» IX. 564« 
«i/w. iifn9A» XII . 76. 
»ffy^<ff»nff*'tXi 66. 4 

«^ftXkf. ^edusne. *iX. Mg. 
:XJIL 100. IL. .^ tf. X X et poctriis. VI. ^ai, 

XIII. 79. locubU f ««/ 

ttfovftit iifimt. VI. 45o. 

de caraiiue. VII. 3oi*';'^ 

i^tifetrot y4yo¥tt »' in ailiitriul 

•t'*f<>rtuira. X. '169. •; ^^^ 

m^tfl^ttt. Vill. i4l. - 

m^vffMtrtir tctWY^imy lib^H 

parentutn. XfL-a^tU 
mtymtim. Xf. vM. ' '* 

miYofimrifS. V I. 66. .1''" 
miyv0to4f TnfkieB, -wHiirij^ 
' X. aio. ■ ' ' ^»- • '^. 
«tf)ii»'» ititerdtrai tfatdri^ 

ayHabuiu. XIII. 5. 
tJtmt4 X. -SafiD. ' 
mih et mff mff confbaa* 

iX M. 
ttl3^t^fimfft7t de- pkiloaa*^ 

|Ai«. XCL 173. 
mtbofttm f IManae ' ^ cogna(«« 
' men VL M. e. Viil«: 

9i5. 
mf^fn.TLi. aSy. 
Al^^ior. VUL dda. 
«e/^iWr nauta cumparatus. 

VIL i45.' iX. 297. «A 
. JMtus ytm^tJi imimt X#- 

17. .0. . ' , 

tMwtrift iitltu$9. ¥)I. 74*' 
mi^vffffti mtbos Zirtf^t.Hi^s, 

VHI .67. .• 
«!ti/^iitraii8it. XI*. i56. • 
mTfiUi MOxXot». JLUI/ 74w • V B 11 B O & O U. 513 mlfJt99m • iim fimffiiu IX» 

a8a. 
ulfAvX^t. IX, 4a6« 
««Wv coriumum ^st^YlXL» 

uiviyMMSt «iyoX^MH et simiL 

VU..I46. 
«itf^Xdf. agiliTs^ VIL l55. s. 
«^oXai infiinuin pbstorum 

genu», VliL 290. 
^minit 9 graiia , timenHus* 

Vlh* i42. 
mfj^uv f humerit gettart. 

utft7ff euperare» IX. i64. 
mtffifMv et tis ifiov 9 confusa. 

IX. 25. 
mhxiyn Dea. VIL 3gS. 
mirtTvf merceciem poacere* 

VIL21, IX. 277. 
miri^M 9 mendicare* XI. 

mrrios. X. 48. 

«i/r«i»X«s t «fr« r«v miriiVm IX. 

380. 
«7^« et XfTff • conf. IX. 5a. 

XIIL 5. 
miit et *EX«»ciy t conf. IX. 

46. 
mimfMiffl^mi vir* iXititos. .IX« 

aia. 

•«•e«<y«». XI. 7 2. 
•xcexifrof id quod lUfSMOf» 

Xlli, 55. • 

r«i. iii. P. 3. mtM/»7iros X^f^fji prcus. 

VIIL io4. 
m^y^mi. cajid X. lj^> plli* 

XL 328- Spinae Gram^ 

maticorum. IX. 122.) 
«Mny^oXoVo^. VIII. 526. * 
9^nm7g¥oy ^vos, iX. 96. 
muivtrrfos tmjtos. VIL 4o8. 
mxifmiov Xi/mfiut X. 5j. 
mnMCfTofln, IX. 9^1 et iKttrm. 

X 295. 
mKtjftiffios. XII. a56. 
mnifmros, purUs. X. 1 32. 
mnKi^iff^QU et iyfoini^taimi^ . 

coiif. XIL a8a. 
ctKXiifoSf paupar. IX. 112. 
mnpMif extren^ae corporie 

partea. XIL 44. 
mnfMUOv fiiftut, IX. 4 08. 

Xll 236. 
mnn^tfv f fV<; X. ia3. 
mnviffos et, inufftros, VHI. 

257. •. 
MxoXof» de quovis cibo^ 

VII io3. 
mnivit 4»*xnf «mor. Vlll, 

344. 
mnoTfiri y«x^y» IX. 452. 
ffxoyiroc. ^V il. 339. 
mnouei^tov (piyfos, VI 11. 296. 
mnfmi^fis , vi transL IX. 

109. 
infmroSf nmimfos.^SM, 256« 
inf^TOf vtmf. VilL 19. »»fv* 

Kk 5«4 IL I H D B X Toy x«:fb.of9 et&itnil VIII. 

70. 309. Xt i5i. 3oi« 

Xll. 362 
mnftriikxfVf, XL l48. 
mtfir&s fAQtf9C. VIII. 90. l3o. 

tui/ittty» IX.. ^221. vm^u 

XII. 4l. UXgiTOV OfOt, 

VII. aaS. <?rc6^r.^X. 167. 
^ «K^<r« (p^ifUfQt vios, VliL 

ax^iifvof, VIII. 399. 
iu^iXi^os statua* XI. 298. 
ix§o\oyfttf, IX. 206. 
ix^oXoCpirots. iX. 94. 8. 
t(je^Xvrc7y. XL^I 7. 
«x^of. r» ocx^M ' ipigtffS^tiu 

VUL 4i4. 
»«ri) ^ti/bttrrffif» XIL i^aG. 

ixrttl vffxvofy» X: 24. 
i\ifimor^» , f^a^a unguen^ 

taria. XI. 92, 
«Xa/w^rifr f et iXufAirrrof, 

XIL i54. 248. 
' «XKX^rfffy r« «cX«Xiifr«9 m;^- 

steria. Vili. 225. 
«Xt^op de caixsa doloris. 

VIL38. 
iXiytif et XttXitif, conf. 

XL3i6. 
«Xcicroy. fX. 324. 
iXtTv , verbum praetext. 

XI. 295. moUre. VllL 

264. 
«cXfTf /JW. Vin. 3ao. «Xif. IX. i45. 
iXi^iiv. IX. 471. . 
«X99<«f Kvteftf, VII. .64. 
«X«raiJf.^ViiL3i^. . 
ixi^tioi , piscatoree^ VIL 
. 137. • . 

iXiixfTOf ffwfM, VIIL 210, 

iXi^^i^iHf xifif. VUL 63. , 
iXirfvTof. VIIL 2 7^4 
iXhvfOf» VHL 241.. 
iXiipB^iffOff pirata, VIL* 

137. XII. 43o. «Xi^o- 

^<V X. 194. «. 

trXx»f iftirtif p ifttlf, VIL 

«X*t/o'y*f. cantus lugiibrea^ 
VIL 25!i. iXxviat fA,i\fi9m 
X. 195. ^or^ff «Xiiv«y. 
Vir. 285. VUL 52. liX.' 
xv»v Xvffihs. YilL 3i3. 

«»b.« ^t «X«, conf. IX. 

202. i9^ post ffl et ffr 

««/. XIL 162. 
ttS^iffotif f brachylogia in» ' 

hoc verbo. XU. 3^0. ' 
i»^os hf il^f^, XIIL 5. 
«a^or^io;^^*^* VlIL 5. • 
ilk.^f. Vi. 139. «9b.«w •Sffo- 

^« rifi^» ix**, de ceno-^ 

laphio. Vli. 3o2. 
«X/u«, /ra//ft«. XIL 21. «X^ 

fittrti xovtptt. VI. 345« 
Zxof et «;iLof conf. Vil« 92« 

19. 352. 
iXotff, terere. XL loS. VERBORUM* 5^5 iK9v^yisvieiyivfiiQi.VU,3^Q, u/nfiXivnv f retunderet XH. 
-. £Xr ««< rf«9r«^«.< VIL 24 1, 5o. XI 1. 209. 

XII. 436« ifi/tfioXcif, oix ^f«ff f^fyovf 
iXffos /b^ovffwv de bibliothe- evf* et/ufioXifm VL 287. 

ca. XL389. iroyriov. XIL ufitfi^oaitf ao(plii» VL 277, 

4i5. * «V eiifii. VL 417. V 

HXiitVf oiiose vagari^W. ifAtrixknros $ i>uiUfi* VIL 
. 45. XL ii5. 445. 

ikioKtty fiLOfOf t ffirfiiof^ VlL iusgyut, XI. 90. 

.35i. ifitirgnrotf innunurabilis» 
. SiKvros «ry iietfiMtfrt* VIL X. 3o8. 

323. 

iXCPtfrifioiOW viuf. VII. 24o. 
iMnareti f paecierastatt, X* 

77- ifitnf instrumentum agri- 
colarum. VIIL i65. 

ifitnriff de pugtiafore. X. 
324. iXwttvoti crttx^os» VIIL 202« £^/um 9 iovfitis. XI. 307. i}i(Mfnrns» VIiL202. 

iXmSf area rotunUd, XL 

10. 
*hfitu>^^tus xifms. IX 35 1. 
ifMtfiis iroifitortgos. X. 74. 
ifitmfrttf» pudicitiam lae- 

dertt, X. 111. 
ifiifvyfiut wu^tiilf, o<p}gt\' 

fAiAy, XI. l50. ivfffftfiis. VI. 434. Zona. 

VI IL 80. KOftUs, fPOtg' 

^tviets.XL i35. 
ifitotfiis id quod itetioxor* 

XllL 75. 
ifito^os. XIIL 26. 
«/«•f, ifitirtfos. VL 283.- 

IX. i8j. 

«/(49r«t;/to0C ^od'»*. XI. 23 1. ifitetVfi fiXiwttf. VHI. l53. «1^4^1x0^9. XI. 49. set^Ofmrls^ 
ifitttv£ovfj itmnifmere» \ ili. VILI. 76. ' 

276./ X ifitvtiros etfiififfXoSf rudi^. 
ifiufif^ nutere iu bello. X. IX. 60 X, 98. 

3j4. XI, 281. XH. 195. ifitiffffttf f ietivttff ifvimtf 

puipertm agj^erere. VIL nmfttis, VL 4 10. 

174. ifitmff^ett, igintff^ut, ifit(petiifff. XL/I27. 

rfv^^i'. VL 420. «>«^< c. dat />^r. (X i4f. 

ifiutxos ct iisfiittxot* Aiuor. ifit(ptfietiytif , tueri, VilL 

VL61. " 86, . U. 1 M DB X ' 5i6 

Uu0ipitiTO(. vin. ifi. 

ifjLipi^okou ^e Herrnapliro- 
dito.XII. 18. tifAipifiiXov 
iinXtxh.yiL 74. 

«/i*f«f/««. XI. 167. 

ifA(PiioK9vuv^ IX. 407. 
ifA(ptio^o5f amdiens. VII.. 
a48. 

VII. 323. 
ifx<pU§7lfos irTXw. IX. l44. 
. ifjt,(ptk*(pi5 ig\uretvos. IX. 29. 
i/ut^ptnigizX/^^itiv. XII. 1 4. 

ifit^pivxii (T(pZ^. Vn. 6f. 
ifA<Pi(po^tv5 et »f*(pogtus, VL 

^imros. VIL 85. iSg. 
ijiA(Pori$ots fiXiftttv. VII. a55. 
' IX. 407. 
, ivoL^i^Bi^tcion t pallium in 
' hiimeros rejicere. XI. 

348. 
«9«>^]V in potando. VI. a84. 

in amore. XI. 127. phi- 

losopliorum. XL 76. 

iiiynmtf €Urumn(U. IX* 

377. 

ivuynutif. XIII. 80. 
iviytif. ififoufft Dii ani- 

mas. X. a8o. 
ifmYmyivs ^^xiv SoL X» 

2»86. 
ifttfitffmrm» XII. 6;i. iti^vfitet, omamentum. XI. 

207. 
«y(»4^o< ^to/. VI. 288. ' ' 
<ey«x«X£~y tvi' 4^%'*'» con'' 

ciamare. VI. 434. 
ifttxtTol^ou f sacrum esse, 

xi: 38o; 

ivttKktu^tiv fvfifMf fila r«- 

^*ohere. XII. 147. 
ivotxffoital^cit XII. 458. 8. 

viKrot^ hotgfAOftof. VIII. 

69. 
ivuxrofoy* XIII. 67. t. 
ivotXiyta^oti, legere. VII. 

309. XI. 97. 
avct^f deus. VI. 4o. 
My«9r0e^f ff^tfi 9 de piftcibns. 

' VI. 429. 

ivifpots* XII. 260. 
inuftivtff^ett 9 de defimctit. 

- VII. 365. 

ivotistfMsi^ttv f repuiare. XI« 

^ 97- ^ 
ivotfftigi^itwi XI.' iSa. 

iviofftiv c. geuit. et dativo, 

IX. 4o2. 
ivtc(p\iytff^tu f de Yidnere. 

VL71. 
«ylf^ot pro iviinfMt. Vm.' 

84. 
iffvfoi. X. 86* 
ivifisif. VU. io5. 
ivifiyfnoSf de pathico* 

vm. 280. V B R B O R ,U M. ,«rffiy,pro iwM^ XI. 67. 
mf§/uL0Sm ttt ifi/AovSf de re 

irrita. XI. aSa. 
avoftiiettf. XIIi^ 178« 
ifiX"^^ 9 attolUre, XII. 1 1 5. 
ifii$f de prioris «yllahae 

pro«odia. XI. 1 54. iwi^n^ 

SparUni. XI. 20. 
mvB^tjMf ii^iw» VlII. 3. 

£v^fA*<* SffX^»/^y.VIIL 

34a. ifitfA9f,'X* 5o4, 
«%»ff^W VII. 3a4. 
ffiy^i». vi transit. X. i59> 

XIII. 186. 
ifitfioKtJff VL 1x7» 
jir^off. •plendor. VIL ^7« 

ff!X«'ff. purpura, VIIL 39. 
ifdo^igif »\so$, Yhs iSm 
if^gaxii HiiffJoi. VUL 

i3g. XL agg. 
tfif^tf de* re TiUiasima. 

IX. i33. 
ffcritf media ancipite. VIL 

;269. Xa 4i6. 
ifUftUf eonsecrarfm iftffiJ' 

r» X^^fttt. IX. 375. 
ifitrrnros ;c»fo*. VHI. Io4. 
ff»yr«7ff^.« XI. 4lO. 
«V/. «ryJr. VIL. 70. •*V 

ffX/yov /»^7« M,ifeu, {II. 6. 
^Kfnyifn. lasns i^ hoc no- 

minel IX. ;i8i. 

irviot twr^t. VL 53. t. 
ifriitttXof. VIIL 58. 
i^rirvttos ^infyi £cbiis. VHL 256. Hftiil{. XL 
i55. 

fftrrXof. IX. 997. 

«»rtif • de coelo. XL 196. 

XIL 256. 
ifvtif* incedere. IX. 107. 

XL l42. ff(|f1/0^«l. i/R/>tf- 

/ro. VIL 147. 
ivwroftioiti pliilofophornm. 

XL?48. 
ffiy« yiyovt ri nirtt, VII L 

aga. 
ifufitff^tt* , de triiti laeto- 

qne clamore. VL l38. 
£it¥os.XL3U. 
ilvftros. XII. 375. iivftrtt 

(vftrotffif. XII. 348. 
ioiio^irns. Vlll. 192. 
ioiiofnixti f grammatici. IX. 

457. 
tiittinfi^fiovf. VIL 235. 
intiKof KVfi». XIL 24. 
wrmuff ;cc(/rocf, XII. 454. 
in9ifii(pii^t^. VIL 388« « 
Sir«(/ ixfi^xfttf p anoti itfos 

wiftM x^i^f^v* I^* 486. XL 

IXI. 

itsirti f obUciamenium. V L 
l6. VIII. 172. in com»- 
poaitis. VIII. 6. inir^* 
^». VL 122. 

itsmviif» tsifoit. XL ^l^t 

itsinrtiros. XI. 1^7. 

iisixfsf. soiutum acQipere. 
VU. 276, 298. XIIL61. 5«8 II. I )« 6 B X meifvtf» carruca magiatra- 
tuum VIIL 177. 

ife(yn,i, IX. 4:i3. 

iwXnmf Plulo. VII. 3ii. 
in amore XI. 126. 

«irXo/ir. XI. 53. 

««'Xiw^ in re venerea. VIII. 
2 f 6, 

J^Xovy ^lXtffAct. X. 56. 

«VXo^vf c. negat. VII. ijg. 
ifrXSt ttntTf. X. 99, 
' ini in periphraai , ut olvos 
«V ifiniXov. VL 3o8. 
VII 36 1. IX 3o XIL 
16.- XIIL a4. «. of »V 
'Afiarifxov , Gramnia- 
tici. IX. 458. «'« spa- 
tium significaiia XIL 
467. «»' oarffuv, in tfuk^ 
f^irwVf iiri yXuffffns 

-XIiL 36. irro in com- 

positis. X. a66. 
mirofiXhTttVf eiULiivof iigi ^©v- 

,<r««y. VIIL 74. 
iirofifi^ttv. VIL ao8, 
inoy^ipto^tit nvxrifs, inttr 

pugilts reeipi, IX. 45o. 
inoiigtfr^ttt rm et wfis rivei. 

VL 8a. 
inotitif ri ynfmt. IX. xS^. 

inoivff9i9^ou dicitur ani«^ 

ma corpure deposito, 

XII. 239. 
jwoivft. XIll. 4, inonkmitif^ elugere. XIL 
^ 379- 
inoxktiofM,hn f n* Comoedia 

Posidippi. X. 83. . 
inoKfiiioy crvjcoy. VIL 76. 
unoK^ifftf. XH. 70, » 

ttno}its niXtf. XI. 21. 
inoXtff^m rov fiiov, VII. 

l42. 
AaroJ^wi' «Vo ro« onroa^VKM, 

X. i48. XIIL 64. '8. 
inoXwxtii debitorem. X. 9^. 
inofiMTTttVf de artificibua. 

X. 3oo. 
inoivffat ri rigas. XI. 26. 
inbnixtif. VUI. 122. 
inoKvtoi, i(p* ifMgriff ¥nftf9 

n>^txtny* VI. 264. 

inonrvtif tts ui\nof. XII. 

25. 
inoiiii. VIII. 373. XI. 

2o3. 
inofffitffvfttt. IX. 179, 
inoffxtii^ttf. dej^eUert. XII. 

21 4. 
inoeri\fiovf Kt'9rtA.«y. XL 

352. 
inortft^f. contefnnere. IX. 

38i. 
inor0»(ttt. IX, 446. s. 
inoipi^Ktou ineptU6. VI. 389. 
•(«9x«Xx^f <y. aere prisfdre. 

X. 228. 
inoxi' IX. 504^. 

•infnxtos, Qtioius» X. 33a. VSRBpllUM. .519 

wi^Q^: XL ]3a.fl. «#|(9Jc- mfwvts .^Aipfoifnff. VL So^. 

ra« kXniitt* XI* 109« ly «f/Mi fitufSf x^f*^'!^'» ,f^^^' 
infiwFjkM tUfadtLu VIIL ff£». VL 23 j» 

'^fpiiis ifitifM$9* XII. 319*' Siffiuvm rifx^nf* .V^cfV* 
anrtfts^ Vl. 102. VII. 86. 

«rrnr .JVtf» fiiixv* -VIII. i^fAoyi», junctura^coag^ ^ 

.80* . mentalio. VQ. I23. IX. • 

iitrtXQS, Iffepif^ X. 69. ' ,195. 

^fUvfos XfVffAx. VL 3o6. r/tf- iforif. paler. XII. 3^5* 

^V. VIL l84. ifnmnriig iiins, Vn.-^oa.. '. 

immiim. VJL l3:2. inigmV' ifntiivts et «f«rt^0f«. VIIL 

5»i Xif^fiv uXyiivm, VU(. a53. 

393. . mgttfiuu^ de Parfiifl. IX. 
,iatifAortt ovih. VL i6l« 999, 

iftuisf niodia coKC^pta.- Sp^^ prp «^«c^». XL 8a, t. 

VIL 167. ,mii^<iS9 dcufl. X. 276. 

.a^iy(^y^r«« ylU. ag. ^«y Xoy*'* V^III. 197. frwf- 
»fciV<«inai^ifl«V/. 3JSa.fl. ovV VIII. 3^4. 

iffiv/Kisi if^v^.YlL 97^ igffiwoits. XII. 337, 

«f yirif. XL l42. ,ifrti9t$t ifif^tt* XI» 3^7 • . 

ifytifiins et ifyiitovs» VU» .ifriiofef nifvw* VUI. 3o4. 

168. «friof ffkidot0t ttmt i^gfft. 
iffvfin X«^. IX. 4^6. Vm* 4i7t ifrm ttmi.iiU' 

m^teimi, eloqtt^atia irri" fj^. WJJL lag* 

gari, X. 384. ifrtw s^aUus. XL 65. 

ifiri troiSf. VL 197* mX«- jifri;sfir««)^a4»« VIU. ao3r 

^«y. .VILi^^a. . .«ffroX«fuy«^ IX^ 7^. 

JfiM» «fvr.-Vm* 2160. ifXm7ot ifAi^m. VJIt 38.6. 

if^foniin. Vm. i65. . ifxi.fons.^VL ^hu^)Ah 
ift^jkis t iP^Uvi. X. 1 36» ep^tr^mitaiee. XI. ^O. 

ifis.VSf^ l49* : ^ mni/»os iffvfoii X. il.l4« 

«fMTo-^Mi, rojT/ .MfOtfdM. VL ^iadf/m. aura. VIIL 263. 

294. 9rvfo'<. Vm. 6o, 

»fi(Of p|q «^QifX* l39« iff^f^tUtotrm yv7«»* VL .426* 5^0 

iv^fimhttf de ailiantibua» 
XI. 138. 
iviifxi^^t, Xn. 3l3, 

iexirris, ' slaBoratm» IX. 

^ ^95. . 

«Umios^ , deva9tatua. XII. 

129. 
Kon\nif*os et ^Kff^Knftiiini 

conf. XII. 199. . 
«ff««>rir.'IX. 61. 
ifffti^tf^ott IX. 171. ■ 
ievipttyQf, EX l34.- 
ivniSf it^pis. IX.-af4. 
iarotros 'H;c«. XI. ao6. 
itFTiiuipis fil Vm. i83. 
«<7TVf, Mwanf' VI. 33o. de 

pukhris pueris viriatiue 

cxiiniia. VI. 363. Vltt. 

ia3. 
ierXiyyims iXirif. VII. 75. 
mffTffm.yo^\oi f puerorum ob- 

Jec amentum. Vil. 5a. 
• «^^«M^r^nr f transitiva vi. 

VI. 58. «rvp. IXi iftS. 
iGTftstrui /•V^«r». Vlf. 1 83. 
«(TT^y '£jb.«J«r Corinthufl. 

Vm. 4, isssrflhs. Xtl. 

aoj. 

TOt/ ^VflV. X. II. 60. 

iff^uXros. XL c8a. 
irumm et riitJr» , eo«f. IX. 

aoo. tLraxrm ^ogtvHv. IX. 

349. II. I l^ D B X iruX^l xf^^fti artifici^. VL 
186. 

iril^ii», XUI. 29. 
«r«o^«f. VI. 395. 
mt$Y%rosi VI. 76. Cum «rt** 

iraf conf. VI; 108. 
irtXns 9^x4' ' VIII; i38. 
irtft^ttf rectis oculis in-^ 

tneri. VL aS^. 
^Arv ifeuXoTs 'seofftf^ in6edit. 

VIL 3af. 
tsrti»ayiXitf voivfos» IX.^354. 

iTiridt>.ttf. XIi..aa9. 

irfAtfiti» XL 171. 
mTfttxrotf BagUta^' VIL 

109. 
arfuttos iffTOfitrt^^XlL 191. 
irftoff text&mi decarmi- 

ne. VII. i4. 
irfoieot (UioTftts. XII. a35^ 
irrifuyos, oCf tffof irriftt- 

yof» \TI.: 271. 
irriXtLfios. IX. 483. 
«V miXnf, ' Xlfi.> 7 i . 109. 
ttialftt - y^iTO ip^ifos, VI L 

344. 
mviXtoS de oeulis. XI. 63. 

tt««Xi«'/3MXor. VL 43a. 
mvyi^OfAmtf pideo» VliL 

338. 
«»yjf mi^'f V!L 171. 
mvtfvttf et mv^ifitif. IX. 

35i. XL l*?3.» 
«cvXffiof 5f;j»«. VIL 59.- 

«vXmJ«» »v/(»^- Vl.:4a5. v^n n B o K u m; 5^1 

ih^Mmn VII. 58. itp^ns. VII. a55. 

aiXo}m7f, VII. 117. «?flt»/^«r. corrutnpere. 1%^ 
jKuO^lyifi^m. VIII. 49. i4i. X. 100. io4. irau 

«J/wy «roXiy. XII. 76, ' mfu^w^nf ^iX9^«r«. VI. 
«v^MrlXvm. XI. ai3. 3H. 

^0^, eg^nus. IX. 43l. i(petvf 0X9 fos 9 hpior, XI.. 
% e*Uri0»s, XII. 44)6. - i'o7- ^ 

■mtf«9 auj^a divnna^ VII. i(p»vfSs oiihou, VII* l6o, 

• ' Sy5.- IX. 346. a. m^p^trof xfVM/9 «XiSo;. XII. 

mvTOfMtros ux»y, VI. S9. «J- • ' 169. -w fiXlof. ^XII. 
rifMiTOi iy%^o* iyt^w l6o* 

1«; Jwrrwf tt»riy. VI 387. i^i/Kie* c. infinit. permii" 
mirQfAiU* witfUi. iX. SS^. ^iTff. XII. l46. »«^«9 

iiur<;^X0f., VIII. 369. «>?«» r/x^l^- XIL l46. 

#*riii persona r«i oppo- tf^iVf. c. genit. X. 108.* 

. ..*i(a. XI. 7. paler fami- u(piffv*r» fioeiy fm.yilh i37. 

UHAi^XI. a85. in statuii miPfircrnsf delpliimu. ViU. 
et iniaginiboi. X. 3^7. 8. 270. 

. «vriv #*3V, X. 16. in i^**vWv. VII. fl48. 

compositii «vro/feiXiyv«, cl;i(«Xim ligna. VIII 124.^ 

.^.#im^. VI. 417. Miri: .%aX««« o«K"#, IX. 4a8. 

(p\otQ$. VII. 194.. itvriVf* ix»»if x^f^*' '^* ^^* 

^of, • miriiykou IX. -J;cA»o* , «^'^^* VII. a54. 

. ^19. «vTivfiyoy foi%ou ixt fhs mif itffffUs yiV^Sl. 

Vlil. 373. «vrof ex ab- i^ifiuwos etotMfMfot.coa£. 
I&niianiia additum. VIU. IX. l65. 
. a63« lixXvf» rcsterrenae.X. 198. 

uvri(p\otos. VII. 194. -w ix»*» /a/w»^o pomorum. 
-' ^iimfof. IX. 385. IX. i63. 

«vro^iyf. yi. 123. ' fep«»'- XI. 421. 

. '(iv^ifv , roboris iedes. VIH. ixvf»^ ct 9rax^ f ^^^^* 
" 45. saperbui «#^X^f iX. a6o. . 
' virl^ mixiy^ t^Xfi. Vil. iu^fi. XI. 3pu 
'-'^ao. IX. 346. X. 180. &pf of ^i »rof. VI. 3oo. 
lociu aiiui. ViU. 198. imT9if dormirM. VI. ao5. 522 IL ft fi p s X /Sfli^^Tf V*« fv^»f «V. VIIL fitcnrl^tff9mt Zkvtf , ^JSf^ .Vt 

' 76. 327. g. 
fim^if. de anitno. XI. a5a.' ^«^^a». fiifiotgti^»H ^P^^f 

Ungena, XII. 36. 'im^, VI. 77, ' 
fimhtt9, c. accus. oggredL fitifts.yH^ 116. 

. X..So. «V /SfiSyiedrff. VI. /S«^f tympaiii sbnns* VIL 

169. dotniis fitfinitvTm h U^^. ri/MSf figi^t .ifiiif' 

iotnii^J Vill. 42. yof. VL 97 U yp'o«. X(. 

/3fluA$ pro .i^klfs. VI. 4. 78. j3«^f tofioMif» VIL 

^cc<«v r«*f. VIII. 48. cum 346« 

/S/ce<o^ conf. VI. 269 i fimfue^099t* IX» 294. 

fittiWkMS et ^flixyXof. VII. .fimvwti^tw, 0Xpiorare. XII. 

236. 446, 

/3«sx«vr<y Kvifgtiii XL 71. /6«9fltvQf><?/-i^ia/i^,IX* l^S. 

.de concitaliore «dTectn. If fimgmff^ aoifilnt. VL 4oi. 

XL ai !• /3»MXcvf TflJw X«V<*'*IX* 396. 

ra* ciaudere. VII. 3a8. s. /Sirrf iV. »m>«. Xl» 3 1 U 

fiikmtn vocab. praetext* fiixos et irflQcfr «coiif. JX* 

XL 24 1. 36a. 

fimismrm^l fioAMrr$99. VL fim&^n ''Ui^^yMUmm^ ^U. 

24l. I a3l.. 

/3aiXM< cervL VIL 17. peri- .fimiiuCkiu X 43. 

d^5. VII. 5. .fikfitt^Sfifkim^. IX. 60. 

./3<abic<y pro .yt^fiiT^sv. VI. -/6^/M/^- VU. ^96,. 

59. pro 4c«/8«aL«iv. VI. ,/3ii»MMTii| in jiceM,iIX.238. 

35o. XL 49. fiil^t» ^4' fiim et irai^M in aiiiQre* VII. 

>^f9 ^wVf* ^- fiifiyJivim . . i^« VIIL /i6^ 

xti/Soy. VL 72. ^8^f<r fiiiite^tH» ssZf.fiofiqnJnof im 

Xovrgm.'Xf^t» XL 4o4. ^vXoc viv* .IX. 69, 

fiu4ikMm w x'^fms, de ini- .)9^/ iifii$ot et mfiitftfs, VXL 

uia. IX. 129. . i5>;a. XII. a32., //o«pf/i«« 

paiytfiuitM. Xi. 69. >VL 363. XIL 17^7. 1^36. 

fi*:Tr9i9 rtif MtiPaXiv^ ri* .tfii»os. hQjniiies, XJLI. 961. 

'it^tit. VIL jLJ/. ^«cu4ii^4« .VIIL 369^ V*V R B O K V M: 5^3 •fiXm^if f de arbore. VT. 6. 

' 'fiXBitM ni9ffis VI. 33o. 
'^Xttinff fiKmvrm. VIL 71. 

97- 

^Xi5w^ Dc»<«y. XT. 348. 

.. ufunvifif, ,^L 2yo* 9v 
fiXiif9i9 f pulchri sjn^u 
de^itutum esse, X. 173. 

fiXifMf nohmsf eubile, VIII 

. 77.', , 

fiXiTFiffh xf^f* VIIL 207. 

fi^ » in lacttu XII. 22S. t* 

09niffi9f. vin. 91. 

>«X»/, a9o/j# rarf«. XI. 

398. 
fiiXfi», ifulua. IX. 417. 
fiiAfii<rK$t. Vm. a34. 
'^oXif^y in lusu aleae. XI. 

171. 
>'Xa*. Vlir. 255. 
'fiiffi^fs, h fioffiiftf^^ Ktiff^tu, 

• VL 374. ». 

fio}fm7of. XIII« la. 
*fi9trtijat¥$s et fiovXo/titvof , 

conf. XIII. 95. 
'fio^fix^^^ yotvfos. VI. l54. 
/8or«7y pro /Stfd^Kfiy. 'XIII. ^S, 
fioTfiiyof* XI l56. * 
'MffVOMM ifMttXoff Vn« 
♦195. 

fioTfvf ibttfnf* X. 9o8« XI, 

• 65. 

fiw^oUfif HeiculM. XII. 
....«1. fiovniXotf de ingenio duro 

et rustico. VII 189. 
fiov\ofA%u of fiovXi/ut¥Ot 9 CU" 

pientee, XL 3i8. 
fiowthnf n«y. Vin. ao5. 
fiovvof, X 36. 
fioyfrnts. VIII. 38. 
fiov^iyof leo. Vin. 86. 
fiov<Pofroi tiMffofot. nai^ee 

onemriae. VUI. 117V 
fiovxdytns yjfins. VI. 4!i3. 
/Sovf SxovfftOf iit «^or^oir 

JfX^f. VII. 367. evyyfmfin 
^ fiovel yJovrm ^vyth. VilL 

147. 

fioirns ^ rusticua. IX. 48. 

fifotfitvttt. VI. 38» 
fifty^tff^mi. XI. 90. X. 

23l. 
iSfiraif f^mrooy. XII. 197» 
/8f^;«o«'. fifiipf et ^X^frf. 

coiif. XI. 3So. s. 
fifi^tip VII. 307. 

fiflfAHfAU f fiftfAOVff^Oti. IX. 

3ia. ^ 
fifOfMtf 7ffm ^tt VII. 3ao. 
/Sfo/uof, VI. 371, odorgra" 

vis. X. 189. 
fifoxfrif. XI, 390. 
fifox^os, ififim. XL542. 8. 
fi foxii' VIIL l63. 
fifvm^ttf de Satyrit. IX. 

3oo. 
fifVKttf^ roif^re. lX.36o.et 

fifvXnf.ViL io8.4i3. 504 IL l V V K X fifvxti^* mergere. IX. 86. yajrf^ ollae. Vlt 78. 
de leonum rugit.u. 3tl. y«fl^^»V;ati^pro yMrif. VI. i58. 
fifvxtos pvo vxofigvx*9S» I^. 

260. 
fifK/ktotrofiuittJfuTth XI« 86f 
fi^mrvs, X, 21 4« s. 
fiS}^ost 0» «• XII. 127. 
fitOfMSf cippus, XUt 261* 3^mX« iyotBoit de nutrice. 
Vll. 297- y*X« iy T««X«- 

' • < ^ ' V 7«"«* pfenphrasi mseryi^ 

yuKaLKronmyns y y>MyotiS. X, — ^^^* 

. i56. 91. XII. 38i. 
yotvfos « ^oc (pfvtirrte^tum VL 
4i. To yvMfov, liircotam» 
IX. 275. 

ytywvis »yng* VI. iS^. 
ytiffvtt et yp7(r«. X. 4o5. - 
yfX«07yo< 9 rugulae, X. l5l« 
ylXr<5t«. VIII. i83. 
-yhtsis 9 genitura ap« astra-» 
logos. X. 259. yotXffus «fyf/v. yil. 28, 
)^i»Xjyy«(/v. VJI. 283. 
/«Xify*. VI. 86. /9/ov. X. 

384. XII. 180, 8. 
yuXilfis to^ns, VII. 101. 

imperatoriim titolii8,XL 

266. 
yttfit7v, y^fitttffdtu iii rvtot 

ronof, IX. 386. 
yiftosf cqneuhitus, VII. 
, 65. 24i, ;XL 47. 21.1. 

yifA,mf if «i»^.?f h^ 5f^# 

ifttlttf XII. 236. 
ytifwatUf de metalli «plen* 

dore. VII. ia5. 
ym<rrifff multoruin malo- 
. rum causa. IX. 200. rjy IX. 255. 
ytfivigvts et ytg^ftgvtf, VHJ. 

385. rx. 359. 

yifftnf , adjective. VI. 23^. 
ytitt, ytvffttrt ttkttytoiv>^K 

Vni. 234. ytvMff^ttt Bigtu 

transl. IX. 49, XU. 291. 

c. notione paucjtiitis* 

XL^9i. 
yn^tTf £. accusat XII* 29* 
yigtts iifoivfftU9,\L 26. 
yifgttKiof 'iot iffftis. VL Sgj. 
yiffOMOfifs, VIIL 46» 
yi/rttofti VL 1 93. 
yf^fixtffxos , pitcis. VIL ^g* 
y\itvxis, viridana, IX. 2ip|L 

y\i$ainfi fftXifif^ IX, 249. yXttvnttt olivlsie. IX, 422. 
yttffrgi x*£'^fff^**» IX. y^^tt^fvfis. concinnu9^ IX. 
43 1. tovXfvttf» IX. 4i6. 122« ro yXttipvgif^ VUL V « K B O R U M. 5«S ptoris. VII. 198. 
rW;c»»^> ;/>£i/e^''««/^. IX. 

5oi. 
yXamt «ortfM." VIIL 11 9. 
yXvxi;/Uv5ff7y. VI. 42» 
yX»«v*r#«fof Ifwr. VI. 62. 

.poy fiiXof. VI. 90. 
yXvimf^» cultellus.Xh i6a. 
y\i(pitv «MXtf/ttor. VIll. 161. 
yXmirffm 9 orator* IX. 396. 

yx«»rf««»ji*oi». xir» 126. 

fitnri^t» et y\MTT/fffMru. 

IX. i3o» 

yt?, yp7, «bominandi to- 
culae. VIIL 291. XH. 
476*. 

yoKV. f/< yo'»<» ithritf. Vh 
254. 

^VifftoiffiXiftit* X. 244. 

yo^ytiivtts, IX. 4oi. 

y|.«iic«/. VU. 238. 

}f^tf/i/w«, /*^«r. vn. 309: 

X. i39 ygiii^Mrf»> f^f- 
5«»wr. X. i36. musico" 
rum noiae, IX. 45 1 • 

' yf»fAfimTo>^tHgt(pittSt gram- 
matici. IX. 458. 
y|>/?r«y. VII. l46. '' 
y^vr»; VIII. 283. 
yo%vti0 VII. Il3. . 
yvXm,pede9» yil. 97. 
yvfAvif "pro yvfitvafftof, XIL 
3q7« 309« yvfAvnrtfs filos, Vin» 75. 
yvfitfis. dlypeo nudatue» 

xn. i3i. ' 

ietifitiuvw. /oriund. X. 80. 

tmifMvmf maneeAX. i56, 

iatfAmf r^x^^Sf ffoticoms. X. 

.137. s. imtfAOfts, lemuree. 

X. 137. «. atri. X. i38, 

itcifAmv proibiifMif. VI. i53. 

^«/m. ioiknfitifps 9 c. genit 

Xn. 198. 
Jk/tf. iitmvfAifos, VII. 208. 
Jaxyffiy. /aec/artf.-Vlil. 23o. 

de amore. XI. 12. s, 
iin^f priore correpta. VI, 

4o2. Xm. i4. 
iittrvXof imf, Vil. 28. 
^«xrvXffi yfifinroif p ^ Ae 
compatantibus. XL 98. 
AiXo«ya«. XIL 83. 
imfitm\tifiy9s Hercnles. IX. 

356. 
iifiaKtSf pueUoi XL 69. . 
iiirrtrmi nUtf if/^9 evff^itft 

mh^tt. VI. 280. 
i^firtos sive imf$if§r^os Xf «- . 

iroVVL 228. 
imffis\is. VI. 204. XL l52. 
ii, pluribns Tocibus sub* 
jectum. VI. 162. X- 58. 
h7yfMt,Vlil. 279. 
iitim, iiioinoftMS. VII. 271. 
inMfVftii. repraseenidre.VU 
99. 5^6 11. 1 N D E X iti^^i^ ignavi. VL ^ftS. 
i$if9iYX^f S^/iMi. VIIL ^54« 
tttfiis, VIIL 273. 
it/ftiy. perberare, X. 172. 
^««fVv 9«Xf7y. VIL 267 • 
J«x«f , iiuoierm itidefiuitus. 

XI. 64. itnis. Mmf. IX. 

5i i. ituaifs oiatorum 

duae. XL 20^. 
ikXros f' carmen. IX« 364. 
it\<pis in teiTa* XL 3o6. 
i/ntL et X/r«, couf. XIIL 

3o. , 
ii^tff^tu f rocaf}. praeL IX. 

446. 
itfffAoi, amoris vincula. XL 

16. 4wxSf, corpu8\mor- 

tale. X. 260. a86. 
itvtir^tu f carere, XIL 

a66. s. 
Jfi^«rof. VIIL 4i4. 
iiXl^9^tu t, infinit. I^. 169. 

intelligere, XUI. 76. 

ov Jff^trttiy respuit» IX. 

42. 

iim. it»tU a^ttvin: VIL 75. 

ilifl9Wt o«r«. X. 395. ^Jtp 
r«i ffTOfM» IX. 4^3. 496. 
iM^nvtu dicuntur ilumina 
glacid vincta IX. 274. 
ex iitt composita aiinfi» 
itros 9 fMXtivJtr^f. IX* 
.2I7- 

ii p9tt ii omiasam. XIII, Ji Wf '"^'*>o «ententme. 

XIIL .3i. 
ii^ios Mokvfxfitrrns. XL aSa^. 
in/^oyif^f W VIII. i3. 
infM\oyn9oUf /ocari. VXI. 

»39. . ' 

^iyi^oiio/ dffTifts. VI 11. 5l.. 
Jl» «rciyTor. ubique, XI. 299. 

^«ain coippoa. VIL 334. 
d/fcXvo^/^iXoi^ rugae et cani^ 

X. 175. 
iiOLniftff^tu f bibendo cer^^ 

/or^. VIL 334. 
iMnUxtiif /3/or. VL a8o. 
imnXtZouif iiotfsifue^ou roV 

fiiof. VIL 75. itanXtt^ms 

fiiov. VIIL 66. 
imfffAtXtiw f expolire* XL 

26. 
imrMftu yivtffiVf itoMfiti 

mffTifWv. IX. 470. 
iimvyns. XL lao. imvytTsf 
V lapidi p^Uucidi. IX. 

466. 
iifiifkos nif09n VIII. 1 19* 
iiyXmffoof ffTOfMi cicaclarum. 

iX. 7. 
iiiuimt gntogm. X. i36. s. 
iiivfAOi 9 Ustieuli, VIIL 

217. 
J^/(fiM^i. /Jf Xifio nmiitst. IX^ 

70. 187. X. 91. 
i^i^i X«XKOf crotali. X« 

290. LX. 286. 
A/kjt <e9.uitur scelus. IX. V B IL f Q IL U U; 5»7 . S45. . IotU iriH^tfos. X« 
384. vaTtfiieQvs. X« 112. 
' A/««# oftfA9L» Xil* i39» 8» 
Jiii)l/f. XI. lAZ. 
#^^tf. Vlll. 329. 
iJMfmifs. XI. 72. 
ihtnm ifmrtuoi, XIII. log^ 
JtSwf y ar#a. XL lO. 
/ifin'9/ X/5«ft ii9f9t. ViL 

96. 
iittkmii99 fff^0f Cjmieoriun. 

VIIL 58. 
J«vXMr ffiJiMf Cjiiiconan» 

IX. 339, 

«HrXff^» Wr dupUx. X. 

247. 
ii^Mim el iivntvm, XIIL 1 • 
A^li» et ii(pmm. VI JI. 4oo. 
i/^ftof. Xli.. 91. 
ii^Pmis amor. VI L i84# J^ 

iPuiti rmfVQi, irrff^v/ff » X« 
)tio4. 
^/4*«, sign. traml. VL 2£» 

VIII. 233. IX. 357. 
i^imt mifin. Vill. 233. 
it^iXibs et ^/«{'lof f de igne. 

xn, 249. 

ii^i signif. iransL VI. 26. 
VIII. 233. (pivif,. XIIL^ 

ismmtti 9 fistinan. IX. 3i3. 
^Xif^iof (pxii ntixms. VIII. 

ioxtvtif^ puiure, suapicarim 
XIIL 72. ioXtxifi •ign« traDal. VIL 

i33. 
iofAsuos. XL 4io. a. 
Jo^f Evfmitns , Europ€u 

VIII. 96. 
ioimmvs* XI. 162« 
iwmmris 4^xrfm. VJIL 17O. 
iitmi.fiBtuia. VL 427. 
JtNFfliVy perceUere. VL 281. 

IX. 247. 

J^«tf philosopliorum. IX. 

Jo^f /iriiMf. XL 346. 
jHp^iiVffif y«ifT|9lX. 4i6* 
Jovirff7y xwiryy. XL 23«^ 
iaufmrios et ioififos InmH. 

IX. 44* 
ifmuoirlms lapis. VIIL l48. 
ifmxmif aurea ciAelliu VIII. 

29. 
ifieMimi rnos* VIL 296« 
J^JjTjirdici ' ioipiifp f nviiSf 

mftr^t. IX. 254. 
ifimofimu XIII. 39. 
J^iXof t salax. IX. 443. 
«^i^vf r^/. VL 34i. 
ifios et Jf ^f • VL 4oo. 
ifoiifisf tensiius, X. 95. 
ififfifosf ificifAoSf ifotnfoSf 

dtiicatus.\ IIU 245. 
ififfoSf aqua* VIL 368. 

Jj»oaoy TWif. XIL 447. 

j^i;«i»«. vi)L 167. 

ifimrm •rifUiosJwrimm VHL 
64. , . .. 5«8 II. I D fi B X if)s^ re» anno.ia. VI 11. fiuv, itji ^vfiiv iSwp, Vf. 

a8i, ««9 J^^vtff y ffirftit < a8o. s. 

c7yiei. X. 906, I^Tof ^j»tewy. VIII. ^349. 

*^vtt«y. VlIL 167. fiftt. eix ^ig^f' ^fyoy. VL' 

iitf, iv»is iyHVfff$tt,VLuSg» 287* 

VIII. 2o8. ¥^os, tis t^osf ex fbmiula* 

Mirfc^iff fiLif/unl VIIL io5. Vlll. 32. 

ivvai/tAottf possum, in ra* EI pi^o H in tnarni6ribas»' 

venera. X. Sg. ^' •r^- »» --~ awmvui 
fif, XI. 75. 
X>y<«<9 penetrare.XL 136. a. 
ivo pro ^vo7y. X. 4a. «fof 

^tJo lft^tt¥*X. 1 69* 

AviveoXof 9 flenandri eo«*i 

miedia. XI. 6i* 
ivsfi»x^f ^^ ^f^X^' amor. 

VI. 61. 
ivsirifiii(ptXos. VIII. igS* 
ivsntorMS et ivi$mt9T0St X. 

69 a. 
JvfityfiV. X. 35. 
^w^» 5rwy. Vil. 319. Ix^fMy, 

XII. 93. IX. 377. 383. 

W pro ff/ xm/. XII. .429, 
aeqnehre «A.». XII i6a« 
ff/ cuin conjurjctivo» XI. 
J108. XIII. 90. 106 ff/ 
fM (pt^kols fuasts Mff. X. 
38. tf Tt wtftff90¥ rwy 
«f oV^ffy. VII. 2o3. ' 

tJit, expertus eaU Vlf. 168. 
XIU 4a8. olio. c inrulit. 
in^penphrasi. VIL a64. 

ff/ic«/v Xf^ftSf sumptus eu^' 
pert/acaneL. X. 34^. oA 
nmrttiiis. VII. 388. # 

thuteUt. imago^ XII. 384. ff/xoo-ofor. VI. 93. 

ffff. sig^if. tranal. VL 63. tini^ ffrofiuirup £cho. VIII.- 

X. 101. 388. itpottis^ X. 367. 

4o3. v/uy»y; XII. i63« otKotKt^i^ttv futtv i^tt^irotSf 

iotvrovf de pera. secunda. diis acceneeri. Vil 3ai. 

IX. 447. tfT^i^vULt. VIU.'389. 
iytifttv. instaurare* XIL siirtTVf XiyttVf jubere. X* 

75. aOO. ff/jr», f^f'(p^fflf 

irtffftfiixnf- VIL i53. per pleonasmum ora- 

lyMXtio¥. XIII. 93. ti^i injiciuntur. X. 

fyx^epf piacentae g0nu$» 106- a. 

X. a a3. «]^m nectere. XIIL i 1 1 . VElLBO&UiCft •ifu^mriitf Baoclios. X. 

4o8. 
tiftariiis et ufiims. conf. IX. 

io5. 
•ififil nivrtfffftv, XI. 326« 

tifiiynf ttyttfm X. 303. 
tifoxt^fnt r»Xmf9fm VIL J68. 
«ff pro rif. XIL 455. ffl!r 

jr< avfA(pifO(Mkt. VIL 34» 
«/f pro h. XIL 348. cum 

verbis quietis. XIII. 71. 

ff// xcyoy* VII. 338. tts 

fAiw» XII. 99« . tis r<>« 

roiroy yiifMio^ou, IX. 386. 

m /^Mtf «ff^aXvv. IX. 

485* ff/f xf^fAftvs ^^ffiy. 

XL 3i5. 
•^w ^«oVov «yffiyy €Ui vtctum 

prodeA8€^ IX. 409. 
infitilSuff^tu , de comoedls. 

VIL 387. 
Hty^fs et l/yoyof. IX* 379. 

XIL 384. 
ixitiiffnttv , de T^MsfQivrottSt 

IX. 263. 
WoyffTy. XI. 67. 
ixivftMrtt fAot9r»v. VIL 333* 
Ixff7ir«9 derebus obicoenis. 

XI. 319. Vide xtlvtt* 
iul^ifttvt de par tn . IX. 173« 
ixxiirrttv, VIL 370. 
itmfovtm oivyat hs notfiitts* 

VL 32. M. 
iHKvfitvtir , ri 7S¥tVfi$ti. VIIL 

go. 529 

i%xv\ittYf dejirere» XI. 90. 
licXv^aev et lx«{t^«y COnf. 

ix; 67. 

UfMrrofMtf et mnofMirrofAttt, 
VIL lOK ' 

ixnotritrffttfm rif yfifvw k(tni^ 

rttit (pifiQs. VIIL io3. 
iKnUttVf profundere. VIL 

333. 
ixninrttVf de hiitnonibna. 

X. 3i. 
ixnovtTvf elabora^e. VL 3, 

«m«i/f. VII. 307. 
Ixftlv , vi tranait. XL 320. 
ixtfofitTvf exculere. XI. 73. 

149. 
ixrttvvttv jvriitts. IX. 4 12. 
kxrif^vttv iknatts. XIL 268* 
i»rof ^tf/jrm^ yivtff^tu. XL 

1 5o. 
ixrfintXos, magnus, mira^ 

biUe. IX. 4i4. 
• ix(piyttv, nxvrot ^{£(^»^9 ni^ 

XtfMs. yilL 52. 

ix^ofttv et ixfoip^p, coni*. 

IX. 36. 
l«X;/«. Parcae ff/i^ff«y iXir/- 

i«f. VL 354. ixxixvftui. 

XL 3o$. 
f>*X«^'^«> fiolulua XL 16. 
IX«» et lX«/jf« IX. 139» 
lX««T^ltt. VIII. 3i^. 
IX&T,;^ -Kvfms. VIIL 334. 
iXwvViiyy c. notiaii« vio- 

lcntiac. Vil. i43* ii>Max$ 530 IL 1 N D E X iis. Vn. ;i5o. Iir/. vin. 

387. XIL a32. 244. 

fAoTgu ni^Kotau- XII. l63. 

rv» xfliT» ^o-eet/TO» IXqp- VII. 

295. ic«(xo7f iXavyfiy. VlIJ« 

364, xa^jrJy. VIlI. 264. 

subagitare. X. 23. 
I^Xapof, de timido. VII. 

365, 
iXu(po(rotfi. Vllf. 585. 
iXgv^tfias fiirni^ pbiloso- 

piiia. iTUl. 197. 
iXfv^k^ios rufjifios. XII. 45 1. 
VXty/uUf viniius. Vll. 62. 
rXil oSXv » capreolus iiiis., 

VI. 4234. Aixfff in prinia 

lanugitie. X. 59. 
iXinif et ot/wy » conf. IX. 46. 
9K1VVUV, -XI. 57. I* 
iXifffftiv f librum epolpere^ 

IX. 282. 
rXxffiD 9 kXxiuf , arripere, 

VI 4io. XI. 32. «nt^i- 

iare. IX. i42. 
'E|b.»J'of'E3^«f Athenae. VI. 

335. 
i:8^tfiifOV ' igMfirtgOf, IX. 

349. 
iXnis 9 ^pea et timor, IX. 

56. ir«f' iXir/JW et IXx*/- 

^«r IX. i84. 
fXw^oy 4^xnf9 corpus, IX. 

4io. 
ifnfici:k.tt¥ , fffxfieXoif Tocab. 

praetext X 93« ifitfiiffs histrionum. XIIL 

23. '^ 

tfA,fiu(rts , solium. X. 94. 
#/ti/8oXo», vocab. praelcxt. 

XI. 24i. 
tffjLfio§os- et ctfifAogos conf. 

XL 267. 
I^oi» ^-xvo^vTOJ yuTot fjLix^nT^i^ 

icv^i. XI L 221. 
ifAnat^ity. XI. 108. 

ifliruKtV. TUfAKuktV, XII. 

372. 376. 

ifAteuofAoit. ljMir«t pro ff/iTroiffUu 
VJL 245. 

tflTCtioS, IX. 77. 

ffAnvtTv fAovcreif. VIL 355. 
l/MJa/p^ov 9 aniiiiatujn artis 

opus. XIL i5. 
iy. siiLauditur. XIII. 54. 

abundat. X. 297. XI. 

37. XIL 169. iv iffi^otf 

^X^^*' ^I* 354. 
iviim. coelum ivHftrut xu- 

xXoif. Vltl. 5}. 
ifiv^tff^tLt, inaultare, XII* 
. 388. s. * 

f>io¥ et fy^tf conL X. 383. 
ivfpfiifts venatorum. XII. 

26. 
iytth(po^ttif , figuram indu- 

cere, VI. 29. 
ifti^ff^tu. vitae sedem alir 

quo figere. VIL 2o4. 
ififrXiot «/Jf f. mors in bello. 

Vffl. 97. VB1LB01LUM4 531 -IrMXS^* h€xkitHmf mifleus. 

VII. 334 

hri(^ YI, 9l3. IX. 63. s. 
ivrifMM . Yfif^iiipittt . Xi^oif, 

Vni. 88. 
IVfft/^ D^ff«i. Vr. l5iA . 
Jyr&ii. VUI; 34a. , 
ff^ et ii conf. XI. 389. 
ii»Y9ff:^ti$f commoyeti, XH. 

r/«irfff. tX. 324. 
iii§im fd\Qu VI. 173* 
iitfivyta^Mf edete effun- 

Uer^. XII. 173. 
iitri^tiv , explorare. , X. 

255. ii^totfftL et'i^9r9^« 

conf. Ib. uSS. 
iikti c..genit. XII. txj^. 
iii\fif. Xh 4o2. 
Jfixiytti c. particip. XIII. 

.iis de triboB peraon. XI. 

342. 
iig»tvn f epith. Proserpinae. 

VIII. 4o5. 

iittti^tiKf excitarej persua" 

dere. VII.: 238* 
ittxtmg^f filw iXifiei. VIH. 

4i6. 
hgmptiitfttcbtLu VIIL 209. 
tncti^X^s et vitttfx^s XI. ig^. 
ifstix^tfi^ ^ovit. VIII. 207^ 
imi^iiiov cocnae. Ylll. 383. 
iiffffo-^o^/v. XII. i48. 
ifshitiv et Wi^iW.VU. 279. iistixtff^tu pto tvxf<f^fu, 

X. 58. 
iMxf^' eontiner^. VII. 173. 

3q5» XII. 149. 
ifsi. in motua signification^ 

ctun' tribns casibiia con^ 

atjruitur. X. 102. c. ge-^ 
- nit. petsus. XI. 292. 

XU. 6. coram. Xil. 

23o. inl iv^ov OMfAtis XL 

275. i(p^ ift ntuil XfMTtff'. 

; ^w. viu. 46. i^; «:«.*' 

Xiirfry ?/ffr. IX. 28. c. 
accus. in, apud, Xlil. 
72. iiri et ilpiy conf. Xil. 

289. 

iffifietivttf f de rebus iDani- 
matis. V^U. 161. nvosi 
iX. 238. senau obscoe-* 
no. IX. 37. 

ifstfi\nsf repagulunu XL 

24l. 

hstfiofiWf iffifimroff fst^tfim' 
rof^ fantoeus* VI. 386. 

ifrtyowiiof »xf*f*^l* 127. 

iistYfi(Ptff^ttt /uifTVfiVlh 47* 

ifstioffsiitov fstifMt fii»X9if» 
VUL 168. 

iiettvvyfM. i^ecrif/ttvos ytt7»f» 

viu. 175. 

iftinftt rt\itv. VIL 2o5. 321. 

Xil. 434. ifsi^fpvf x^£'9* 

IX. 319. 
ifstjtftiivttv rtvi rt. dssiinare, 

XIL 521. f« 53^ II. 1 M D B X ^ivnros. VI. 210. 
ijgixgoros olfiLOS. yiU. 193. 
^**jM»X/jc«o# Xoyw. Vn. i4o, 
iTStHvifi^ios, apium custos, 

VIII. ao6. 

iic/n»fMs. X. 122. xin;62. 

^9Stii/n)ti9tff^oti rat , appetere. 

VII. 93. 

lie^vfA(piiios u-lifis. VI. iSg. 
I*<7rffx»^»*»'» de uvis genia- 
que. IX. i42. 

listatiuvf timorem incutere, 

XII. 33. 
ijsianivtov. fastus. XII. I77. 
i/TitfjrciojUaei fltu^tAV ," l^^f «r , 

Ti/ciiSoi'. Vni. 332. IX. 
54. 

VI. 278. 
iaiy/uiiosf Ceres. IX. 227. 
lfro<xv»«i. Vm. l35. 
iiroHftiiiS. VIII. 4 10. 
heo/x(poi\iov ffv*o». VIII. ao3. 

r«of, ToV fw «7iff. VIII. 

ii5. 
InoxtrtitiVy afferre. X. 274. 
iftritextKot Th«bae. IX. 337. 
i%mvfi,oSf hotuo Hui nomi-- 

nis. IX. 443. iitmwfAotf 

c^neuiee, IX S^d. 
ifydffioi. inatrumenta, qui'^ 

bue ifictuB ^parcUur* DL 3o3. quaestue nurstri^ 

ciu5. IX. i68. 4ii. 
I^yoy, Jbenus, lucrumiVi, 

378. concubUue^X. 97. 

Ijpj^oy ierif c. infinit. «o- 

/^r«. XI. 48. H^ym. res 

rusticae, IX. i85. ioca 

culta^ VIL io4. 
ifyirtiws fnoveimvf tibicinae. 

yiL 58. poetriae. VllL 

.3o4. 
Vfteiyf sacra facere. IX. 

398. tfiot r^¥ ffMS^iv rts. 

VIU. 4o6, tfio et t# ii 

conf. IX. 397. 
ifobiioif, VII. 366. 
ifiiiety^ pofUre. VIII. l^g. 

fXf^s, XL i5o. iftiffmrrot 

(ptXttv.JL. 174. 
iftUif„lX* 220. • 

iftixm. VII. 242* 
ffftiorfnm HfTosy cornu, VUI. 
27. ^/icvff vir jastus. 

vni. 57. 

iftfMm (Pfivts* XII. l56« 
ifi^ffttv mtgvytffei. VI. 4a8. 

ire. VIL 118. 
tf ^TVf pro ifgtTfAof. VH. 86. 
IS^iyyw live iftvis. impre^ 
, catiOf calamUa^ VIIL 

368. 
r^i^04 hfoitttfoif nauti» in- 

fisti. Vll. 3o2. ffi^of, 

pathicms. IX« 44o. a. XI. 

309. . V S R B O R P( M.' 533 

iifAmf ffu^ff^ iroXitfir. VI. hvf4^s y^fts9. VI. 187. 
a^g, regala 9^^« «pejp</«f • IX. 110. 

VIII. 162. W«F^f7i', de'purpura* IX. 

pidumacBt^i.yUl,SS5. «v«frirw. XI. 4©9., ■• 

1^^. xoi,o.. IX. a84. Xi. •*^«'f>^-^' ^?^'-*'^. •"'^^'•* 

YllUr. VIII. 172. 

yio*. XII. 200. ,, \ , viiT «A 

/ \ , -» . f ivuroios ifyotTiS ntic%»u Vll. 
9£iftio^rfis f ffievffrtjSf lf?rv- 

(rri;^. VIII. 332. IX. 54. ,3 ^ .^ ' 

l^vm./^eTiifer^. Xni. 81. ^j^^^^ j^. ^^^^^1^1*. XII. 
IjBv^k» media correpta, ,^ ^^ 

V^^*- ^7- ,5,,^,,. VII. i49, 

i^«i, «a»c/z^«am/7i*>ror. |-j^^y„ ^^^ft VU. 409. ' 

X 285. 288. .Sfe^w. VII. 195.. 

tfii^f » desiderium. Vf. 166. ,j;^^„^ xi. .58 1. 

iinnrfUt inter rnslriimenU ^,tX«f«y Shlafliis. VUIv48. 

' tonsorum. VIII. 169. tixXoKrrov vvfMt. VIIL 3o. 

^^ir^f« ct hirifiosf de se- .•tuidXof Mercuriua. VIU. 
' nescebtibus. XI. 209." Sy , eimpl^x^ VII. 58. 

7fffS9£os* jprp, hifigigs. VII. ftutorfbtf^ ^^r. IX. 292. 

58. Xr. i43. i45. iVKroios. Vlll. 365. 

hxifoif arhitt. IX. l55. ' ti^isis ntixtf^ XII. 42. 

l(rx«Ti«/. VI.' 1/4; 8. XI. ft^Xoxor Ilitl>yia..VlI. 117 5. 

4o4. ».' ' fiJ/u«if»#« fict^vittXfitos. VIII. 
hmfi7f et'hrtiu¥ih conf. "76. 

XIIL 6b. ' fvm^fw, JMW«v»*«^«i'* «W- 

lrffi^ifX»ft.lX.'44a. ' ^f» pr#*«MiA#y. XU*6l. 

.i^f^o*« ii iripv ^^oV VI. «^, sepulcrum. XIL:a48. 

288. fif |Vf£« «vTo^oXfiV. tvfOfAU. VIII. 252. 
VII. 4o. fvyovf , de Eunuchis. XI. 

¥rntf oivie y amicuB^ XIL >257. s. 
. 434. Jifmvros. Vm. 118. 

h^^iins. IX. 257. yviXfroi^ kiVmf. VIIL i6(K 53^ II. ; H D. K X tvdX^Oi ieCtttu VI. 387. 
figlnov tijuff moTeri. IX. 
' 436. 
ivoiffKu» evftro et Jig9.r0. 

XIII. 88. 
tigwrtifs. TOO. «inbi^. X* 

i56. 
wffxotf^fMs eqnns , lepus. 

ix. %. 

^(TKoxof. IX. 465. XIiS;. 
^aroxh f divinandi f^t^ci^ 
• '/««. X.ioo. XII. 178. 

v' V n 

*t/ffro;ijOf et »t;ffToXof, COllf. 

IX 425. 
fvTfet t* conf. XIII. 8. 
tvTovos ecyirts oiitov, VIIL 83. 
Mvrgtirot iovants. VII. 553. 
kvrgox»Xos, disertM. XL 

80. 
fi^nfMtv^ linguia fiAJfsre. 

IX. 347. XV; 395. f£0jr- 

^ y. laudaiufd^ XI i 53. 
§v(pvtis. Xlil. 65. 
fv;ic«/rvj.'VII, a6o. X. 409. 
mJj^t^X'' in cippi^* XII. 
^ 3o4 0, ^ • 

i(petfuo^$t¥ f appHcar.e^-XlI^ 
. .373, . . . 
i^hifv/ittf htmfUvos «xKvy» 

de defunoto. VIL i44« 
iftffrgis. XI. 92. 
ifnfAtfis. XL aaa. 
iXf^n^f ancora^ X. 4©4, 
ix^rXv. XL 73, 
l^f<y. habere .mttHerein. VII. 355. cwrbisenndi. 
Xlll. 43. ofxoesif. VIII. 

i38. ' ■ 

^«. eo. XL 373* 
F»X«. XJ. 294, 

^««f ventns.. IX. j65,, 
^iy^ ^otfMfin. VII. 126« 
Zw*. ^fZv pro ^jr». VI. 386, 

^ev ff»e^9, X. l4t« 
^fv^ff t /'^''^ de homioibua. 

X. lao. 4e rebus. X^ 

374, 
{i»9 aeetuo, de affectibuA, 

JX. uo3. ' 
{ny rit^frui, XI. 70. 328. 

XII. i3. ^^i. XL 70. 

in horologiis. Xll. 1 2. s« 
^vXv/wwr. Juno. XII. 36. 
^ifXoTwrfiV c. accns. X. 65. 
piri». i^irnffot et iinrotffo^. 

conf. X. 255,, . 

^/Si^JJaj. X. a5a, . 

^•^«(I[^r. YUL.409^ 

i»rft7vfi reereitre. XL 25. 

(«y^i ^iiB^ului» milUare* 
VIIL 177. JwVii^ XL 
:t8. «. et 0i,trgn* XL 33« 

^to(pif9s^ Mddiaeue. XiU. 

7*. ^ 
^wf of - yy interofhrv. IX. 92, 

VI L :28. ^w^wr«Tf fMtfitt^ 
VIJI..70, . V K K B O » 17 M. 535 VIII 324- 

,9/39. Yocab. ambiguae po- 

testatii). IX.aS;. X. iq8« 
vVovir diversa » ri^^ts. VI. 

407. 
iiv yiKcfu irridere. XIII, 

47. 8o. iiv fAOi tarif cu- 

pio. XI. 393. 
iiXtoif de eximiis homini- 

bu8. XI. 191. Xll. 2o5. 
jyj^of ttQtioSf aeria i^olucrls, 

XIII. 1. 
idfAos» IX. i55* i|i lusu 

aleat^iio. XI; io3. 
ii^iQv et nTu^lov conf. XII. 

432. 
9)1». vVoi* et 5 , ^#« conf. 

XIII. 81. 
iXttxcirn Parcarum. IX.Sgo. 
ir7u« (A9u(pofM,t^», VIII. ipa. 
iUfftotros: XI. 108. 
^Xiof V. niXtos. n>Mf fitorcf 

-E2^9rani Hofuerus. VIII. 

62. vXfOf Kmfrttiv¥tt¥, VII. 

5oK 
iXtrotfyos» XII. 457« 
i|^<riXi}^ ^«XM/MOf . IX. 8 1 , 8. 

XII. 262. 

^siy de reb us otiosis. 
VI. 397. dc armis in 
femplis auapensis. VII.. 
172, 9/W1/M. VIT. i52. capite in^ 

clinalo dormire* VHI. 

101. 
nKt^xfiv. moderari, VI. 17. 
iy/ox^f ' ifetXtttfffitoffvfots f ttlyt' 

ios^ xt^igtts» yi. 244. 

XII. i5o. 
itsttvln, XI. i38. 
nnttf sedcs amoris. XI. 21 5. 
iwtiiMos. XII. 162. . 
'Hjrfovjyy Aesculapii conjux. ' 

VIII. 389. s. X. 4 11. 
intoxf^S Apollo. X.' 4 11. 
Vf « , X^f^*' VII. 224. 
n§otvos et ifctnfotyos. IX. 372. 
^^fVof «ff^y. IX. i4i.^ iftifiv 

Ktt^S^os, X. 159. 
n^fl^vn» IX. 4oi. 
v^wff, defuncfi. XII. 328. 

viri insignes. XIII. 25. 
ijTftov de papyro. IX; 9;^, 
9%f7y ^os, IX. 190^ 
iis. is i» yttff^tti. VIII. 1 8. 

itt'Kifittt apium. VII. i56; 

326. cubilia. XII. 441» 
i^XttfAvniKos. VII. 326. 
S^iktLfAot Proserpinae. VI. 

i85. 265. XII, 320. 
^•Xi^m yvfW. .IX. i63. 
hilk>.ttv de jnvenli)ii.s. VI, < 

i4>^. dc cuLe. XI. 1^1. 

vi traiisit. VII. io3. 
ioiT^m f uua Horanim, VII. 

4i. 536 IL , 

5«X«f et fpu de homiiii- 
biiB. VI loi. ». x«f^^w 
iM^gioiif n ^iUs. Vll. 
333. Ufiv ' ^iKoi de 
puella. VIII. 139. 

^mXwu ^vfM9 spes, Tenus. 
VL 285. 

23;. 

^ct^craXi^ xt'f artificis. VIIi; 

14/. 
5f«My ljpy«, texta speciosa. 

XI. 321« 
^tttf de herba, arboribUB. 

IX. 3^9« 
l^iiXinitof et 5»Xa»*Af . IX, 

261. XI. 364. 
^iXyw tfAftmrtt de somno. 

VI. 102. 

dfkatf , ve/Ze, in re vene- 

rea. VIII. 2J. X.92. pro 

fUlk^tf, XI. 23/, 
5/^fiXop. XIII. 101. 
^ifMgv. XI. 399. 
^i^i*. £ ^9 ^i^i,. VL 347. 

?w Bifiis. IX. ii3. «% 

d^^/uif. XL 229. 
^iofiofiv. VII. 374. 
5/f«jr«. VIL 97. X. ii3. 
bigi{tif. abscindere. XL 

273. 
^ififfrgtof et ^ififfrgof, VllL 

281. 
iiffi^iins» copa^ X. 238» H • « X • 

5/f^i^ /tt/^Au^ Cymcomm 

victus. IX. 4 16. 
^tff^i iiufitm, VIL 402. 

Cc»?. XI L 109. ^iffnis, 

audax. XIL 7. s. 
iiff*9xiTn. XL i4. 
5«>.^ ^f/. VIL 261. 
^ifoj^ messis. VIIL 367. 
5«Toir, id quod KSMfi^Xjos^ 

XL 137. 
iioft,is^ m amore. XI. 291« 
^ivfMflfi. VIL nSS. VIIL 

33g. 
5rfy». ri^^yfA^oSf concita^ 

tus. X. 319. 

MXusiifan. ViL 117^ 

^VA^tfXoyfiV. IX. 71. 

iif nuf miwaXiOiS, VI. 69. 

ovmriiii. X. 268, 
59f f y , ^ngivttf in re ama- 

toria. Vi. 309. X. 21. 

^nff^Sf in amore» XL 

3i6. 
^nfi^ft in conyiciis. XIL 

ii4, 
JimffoSf coetua, turba. 

VIL 32. XL 11 3. 
^Xifitif, pexare et amplecti* 

Vil. 3o. 
ifie%ti9. ri^nifiLt dicrni* 

tur, qui yita non iraun- 

tur. IX. 121. 
doifM^ni de morbo conta* 

gioflo. VIII. 96. V i It B' R V M. 537" •^e/ na. VII. 393. 

^•/ry 9 pahulum, XII. 1 1.3« 3^/1«; ri^^fi \ \fatulia$ poe-^ 
»i\oi: XI t 85, Uctt. X. 321. 

^f, de saltantibm^ ^on l^/iiov i^tfutvl IX. 27 S.- VII. 
• >sofo^«(r/v. VIII. 343. 4oa. 

IHfvfioSfpiausus, acciafna^ ^fMimntts fufiifiot, X. 593. 

tio. VII. 5a. «. IX. 394. Srvfiif, 1« *«^^. VH. 343.\ 
I ^ifvfiof (fAOfftfins f de de- ^v/b^ov suum alloqunntur forrai. IX. 4o5. 
SovKvilins » antepenoltima 

ambigua. XII. 170. 
S^fii^fu , ^ftitriifm f tfO" 

(Polm r/iTMf. VI. 88. , 
^f?'/» de aaevo. Vllf. 98. poctae. XI. 389. rf 5t>- 

/Krpf ruf 'ivUf i^iivtti, Ij(. 

357. 
^ffniof* IX. 376. - ^ 

5i/fto^ et «rriV diTersa, 

VII. '83. t^gliuf. lactuoa salipa. ^vftrfov, VIII. aoo. VIII. 34i. 

Sfiv««iey et rgtvixftov, XXt, 
i64. 

i^f /^. ocritt MUi rglxou VII. 
354. fAfifos vftt rfix^' 
VIII. l59# rvguvvif rftxl 
KtireiXvofAivfi, 1X« 13 8* 
in rftxos »f9fnti(u,t\fOS, XL ^Vfffos - «y irrvfrof. Vfl. 4op; 
^fff^ ittvos Baccbus. XIL 
17. ^vffftt. IX. 4o3. 

^vffttvot, viUi„ VII, 339« 

bvtt. XI. 357, 

^ifA^l VHI. ^63. 

^iffli v(p»vris, loricd lini' 
tea. VIL n. i4i. 

I^giffffos et S^fifffftt 9 piscis I ante longas vbcoles syni- 

genns. VIII. 173. zesin patitiir. XII. 433. 

^f/frtf. X- 79. fyits et Trin, XI. 86. ^ 

»fifitfios. VII. 379. /JV7y, experiri. V. «73t. «• 
bfivos, catkedra,X, 3l5. 5fvA.t^P9 Ti transit. X. 7. 
ifvwrwff^tti» XI. 65. 
5vifj» , subare. XII. 473. 

eiJiBfif, evfifttii^f, IX. 

5W» 337. f^isilare aegrotiim. 

X. 4o. 
liflrfis. VII. 335, 
Itfos vftvos^ VII. 3o3, 
/ifiof ApoUo'. X. 4 1 2. 
t^lts, castratus. Vtll. J9. 54^ IT. t K D B ir uot^(P9fiM$. VI. . 170. XI* Mmr9trefol^v9/u«i. ^ oJ. ««r«« 

230. 8« 
UtL^ipOSi Xt. 89« 

Mmri, rf99nn99 ltrvm.fmi nmryL 
rwou ViW. ^^ e regiotie^ 
VI. 96. Kt/Lri fifmx^' 7rpo'titrott, VI. 170, 
x»rar>;:<ta^ui c. <lo!. tn/irrr»* 

jcie nlicui rei, fX.^^pS^. 
' Kmruvoti'' ttt , dc! ae^f o * so]ij: 

VI. I!i2. t 76. .^ - Benhim.' Xli. 4/1. x«t' »«crfyXwrriff^»;cc4Xv^W.'XiI« 09«^' t x«r' ivvieinw dedi** 
cnrc Alic^uid. X. »34* 
j««r«yXwrT»« carinitia. 

viii. 7. 

xmreiitTimh '^^ rti^diumprO'^ 

ferre. XIII ^i5. 
%mriit<rfi,9i et xmrmikoiis. IX* 

47S. 
M«r0i<rpc!«rrl<y..lX'. 173« 
%*r»iyi{ttv, XI. 29 1. s; ' 

tutrmnpyx^^* ^^ *>SA !>"* 
modico. XI. 48. s. • 

MtritxXv^rii^s obrHere. IX. 
486. 

9Mir0(ii«^«iy r ««{ilitf «^fy. X» 
58. 

wmrotkitify missionem dare. ^453. • : 

K«T^tty bona sua. X- 917. 
23o, . , 

darrtXiYX^^^ * ' f^mruivxi^"^ 

' VIU.'44. ' 
Hotric^tiv et ««ptc^M^v.' iX. 

38. • 
xttTfvy^v , iiguif. Irfttuk 

XII. 8. 
xarixf*^ yvV' ^iiud infervM 

esse. IX. ^88, .: 
4i9trtl9^fixrt4V. XI. 3io. 
•jcMrifo^» fiifxr^vx». XI. «149« 

XttrOlLtfifMa. tfit/UMVtt ^tMTO/U- 

fifnbhrtt yiotnw* Vtit 
375. 

jMii»V/l:VH. 129.. . HttVXttK X0 187. « i. >' 

IX. 445. Xr a(u fMir«- 40«o^»rv« «t r^tfv^roficonf. 
XM/w«»of. ^f'^^ defunctus. IX. 38» 

it«W/o(.iMacedonttm« VUI. 

294. 
xMt^t pro .fiffTirr. XI» ' 90. 

XIII. 89. 1.' 
*^\MuI h ffrifnttrj ntte^» 
VI. 327. ^y (TfXiVi. Vlil. 
3l t«. »^r«i \I^9f Sf. XII. 
299« * Hifpttt fnitn*. XII. IX. 498. ' 
tMrmfAvttf, VIII.' lo3. 
umrxvtitify prdmUtere. IX. 

376. . . 

ntermnhttt » de meretrici^ 

bus amantea exuentibui 

X. 22. 
nttr^tTttlit. IX. 36 !• V|:ilBOHV^« 54» !!$';, nitobini po^ilum 
esse , iUare^ IX. !24i« 
X. 326f 8. 

ntT9ct9 de rebus obdGoenifl* 
. X* 95. Vid. <x«2V«« 

Kf^«iF. devaBtarc. VII. 117. 
s. XI. ^94. 

jwK^v9«iXof« VL 4 16. XL 
5o« «iffo x«x^v^«Xov /ai« 
Xf< ir9fiff7uKiiu9* VUI* 

ai9- 
Ka>Mt9S galii. VIII. 2K>o. 
xiXfv^ff^ , de carmiue. VII. 

niXnss scliema veuereum. 

VII. 48, s. 4o8* 
«fSLafy monocuiui. ViL 

236. 
«iXv^of; cymba. VIIL 40/. 

IX. 67. 
%iYiw¥tf aeris» terrae« XII. 

186. . • 

tuTtir^s et iforvf conf. XIII. 

73. 

%t9Tf0fMvtrsm XI. 357. 
xhrfttf aoute dicia» IX« 

333. 
ntfTfonvY^u XI. 356« 
wr^oryniU % irwXoi* IX« 

193. 
utfifnmf 0rtymifmr9gui , Har- 

boreA, IX: -45. 

utfmtZxof fim/nii^ VI IL 33. 
uiouff menluia. VI. 31. 
ui£trrm$ caiami .apicsSm . ^'iU,/ 38a. x4«r« «f9i#<V, 
d«j miitienbiiat IX. 444. 

X«f»^Tce idufvu. .XII. 46« 

utfufipiftiif u^fmtimt, utgm- 
ruitff mariti iiioecha- 
runi. IX. 444. XliL4o, 

ut^mmfioXth. VI. 43. 

utfMfos f sigtiif. transL 
^ MIL 34o. 4q3. 
uffofiimi f tibijc ex cojiiu. 
IX. i45. 

utfimXv iXmntiff.^ujgfim. VI. 

«75.^ ■ 

• utfxis . mottis» VIL 66. «9. 

t<iv, VIIL 3o. mXuvif 

iVSf. Vlil. 34. 
utarov /btmytirtgu(Pmyt7uVlll* 

aao. 
utv^tif* iX. So. A. 
xf^«Xv. ix xf^ocXSff xwxvfiy. 

VL 4ii. 
Kti\t)iivts* XIL 45o. 
.xirX/r. IX. ia4. xvX^lif, 

animarum labeSt X. ' 

381. 
xv/«*of. VIIL 337. IX. 217. 
xrirtvs. X. 36. 
uHfu.pesles. DC 126. Vfll. 

i3o. * 
unfouXmffrof puella. VIIL 
. a44. 
xffff fiXn^tiS h mfl^gmutif» 

VL'3a. rtiutff^mi us X»* 

fif, VU. 4a. XI. 79. . 
Mfvutof Mercurii. ^ .4i« 54^ II. I N b ft jc ^ifvi uftriif , -liyniiius, VI. 

334. poefa VUL ba. 

de rebus. X.3i6; murU 

ciiif) genuAi IX. ai5. 
xjT^^Mf , plagiariL VII. 

4oi. X. 299. 
Yitl(Pt^os rectiu» quai||^K9- 

tp ais, X. 6. XiiL 49, 
xi^tiy f iicoKiiuvf projifier%. 

VII. i4. 
«j5«o99 de ^oce suari. 

IX 172. 
»A»^<. XIL 344. 
«iyf7y, subagilare, XL 336. 
ktfftiftt Xt»rrtt£9t» VIII. l63» 
x/cf^«, loquax. VIII. 84. 
xtffffitt x^o»o$tt» VII.' 193. 

pro thyrso. VL 202. in 

poctae tumulo. XU. 1 64. 
x/xXv et ckoigos. VLL i45. 
ntX^^t^^iv , dc riau meretri- 

cio. XI. 17» ai3. . 
xkuYyi. latratus, VII. 65. 

de clamore incondito. 

vm. 127-, 

uXotytfoi yifttvot. VIII. 26^ 
xkmiugit. VIL lo5. 
xKttii pro *X«n^(?. VJ. 297. 
»Ki{tt^. VI. 122; canere. 

VIL 355. Vm. 267. 

XIL 121. 
j»X«/w itvgofthii, VII. l5o4 
«Xff(^«v;^of. Aeacua. IX. 27« 
»Xr7f ffvSif. IX. 257. 

yXiirov ei Xim« conL IX* 3a. irXi«rf<» riv foSf* IX. 328* 

4i8^ 
xXiras, XL 8a.' 
iiXr?t)« Ijjjny 9 de diia clavi*» 

geri«. X. 274. xXtf^tt. 

VH. 371. insulae prope 

Cyprum. VIIL i32. - 
ulkpitif. vox divina. VII. 

295. 
xXifotf ager. VII. 159. 

VIIL 286. 
xh(ft9^tu de defnnctis. VI. 

kll. x9x\i(M^x iki iou' 

fxtt. Vm. 79. de/ici. 

IX j 3i3* ^lr myxoifpei 

xXifta^xi. XU. 346. 
x>kiytxotf medicue. IX 464* 
xXoiit. Vm. 264. IX. i48. 

362. 
x^kifet/MS. IX. 260. XIII. 

25./ 

x^kmfiit. vm. 25. 

x-ktfit. VUL 25. 
x\»^utt, Parcae. tX. 3S^. 
xfxxiti XL 73. 
kytmcif loca confragoai, 
IX. 354. 

XfflOfAOfi. XII* 12^ 

kftiti. Mfiiwf xfifffiis. VIIL 

i4o. xftitot et vxftttit. 

IX. 5o2. 
xft^tif* VI. 45« 112. fexare. 

1 15. 
«r«^«X«9 de iiuectia. VI. 

io6. V « R < b K V ftt; ^Af pto wTf. VTJ. 257^ 
woiXmivttff aperire,'Xl. l55« 
XU. 5o. 

VI, 93. «oTXm 0/M/»*r«i 

kotfAeff , xotfAt^tiv» YL ^3i 
Mivof Xoj^of* IX. 424. ^ns* 

XLh 33 1. 
iio7of 9 ufi^fJLof ap« Macedo- 

nes. XII. 343. s. 
iioi^ayof, itnperator Roma* 

ntis. Xllh gn 
, MKxtir- VIII. ^o5. 

iio'X«ia(of 9 parasitL XI. 345. 

xoX«xfff HOfkxts. X* 31^. 
KoXot^rriii'. IX. 3o3. 
»o;f^</. pani>genuo.VII«44* 
xo'Ko((9 puer tnerilorius, 

VU. 368. 
*oXoi5of X'*iS:if. Vm. i84a 
koXono^iixoXtn* VI il. ^Sg. 
ikoXoxi/yrv et xoX6;tv^^9< VIL 

4ii. 
' leoXof. IX. 354« 
jteXfTof et xo'X9roi yif, XTT. 

173. HoX^os et ir^XiOf 

conf. Xlll. 65. 
xo/U^v» superbite, IX. 133« 
nifiufos. VIII 3o5. 333. 
ito^9* ^^na Vl. 130^ «oV^ 

fy^fof. VIIL 46. 
uiputos^ PUTia ostentatio» 

VII. i35. gravior stre-^ 
pittis. Xl. a6o. 543 

xoviTiof* X. 31 4, 

»6y/^ffiy. VIL173. xoft^tff^cti 

de atliletis. IX. 173. 
iio\<r oX/y9< XI. 85. frdkyr<i 

«oi^if. IX. 309. pro xi- 

isfos, XL 86. 
xivieti. et xifTdtf. X. l^j* 
xofroirxUrifs, X. ig^- 
xoVof cum xtifMtros conL 

XU. 31. 
itiftrtQ^titf lUgere., Vll. S/d. 

IX. 470. «Mflrroiy qt x«- 

rtixinrtif f loquvnJo ob» 

tundere. IX. 489. 
kovry f placentae genus. 3t. 

99* 
xofui \tvxos. XI. 333. «Of s^ 

in janua. XI. 338. 
xo§itaxtv et xp*'*^f^^ conL 

XIIL 66. 
xifvios c. cycuo certaus. 

Xli. i38. 
xifVf*fioi in .niamniia. XI. 

139. 
xofvfii f ro tifioiof. IX. ]3o. 

de mediae prosodia. XII. 

337. 
xofitftxafiv- VIU. s84. 
xofiifns longaeVitas. IX. 

i36. «MfvAt/9- VIILi5i. 
HOftt^liu yfi(ptif et hnnii^ 

fui. VUi. 033. 
jttfvviffiiXof. XlL 34o. 
xofUfis fiovs. VI. 175* 544 II.. I K S « X uortfos* fittxr^of ix xotlfou, 

VII. 73. 4261 . 
mov^tmris ^ . tertiiu Apatu- 
" rioruni dies* XII. 2^5'. 
xwfiris. Aetolifl. XL 4i3. 
xoififiLoSf peraona tragica. 
. VIL 396. 

MOVfOffoa K^tMUS, VIII. 11. 
w&vforfo(pos iyok^if de re- 

gione. VIL Saa, 
xovipop fxoSf xO^(ptt yjytif. 

VI. 266. viii. 236. »«;. 

<Pu axi^cfff fixil^itff «X* 

Xtit^an. VL 424. 
xov^xs et x»g(p$Ls conf. 1 99. 
xovipifffAOSf remiasio pecli- 

gcUium. XIL ao6« 
xiipnos» IX. ,455* 
xix^os «o^^i/^m. XL 195. 
x^»iVf<y. desUnare. XIL 

321. s. 

xf^fMu mulsum, XII. i54. 

XgKVtM. VI. 422. 

xftxygett X. 119. 
x£ix«<y /liiXof. VI. 4o2« ^o- 
y««<. VL427* iotioif. X. 

297- 
xfiyvof ov^/y. VII. 56. «yyf 
«f«fyt;w. VII. 20H. VllL 
1 1 5. To xgiyvof pro 1*^9- 
yv»f. VIIL 25o. 

ufiiofiufof» X. 3jli. XI. 49« 

Xg^fAfOS. IX. 421. 

xgiifxixtf xftsfititts, Nym- 
phae. XIL :i85. xf «yiV pro xfifif. VIL 36o. 
R£9r«#«vff. VII. 137. 
Xf^ri^tif f xtkixi^iif f 4uyv* 

frrtx^tif f pro tiuttrff. X. 

2l5, 
Xfi^t90s oTi^s. X. 188. 
xglfof f flos et unguentam* 

VL4. 
xo/rAf. nauta «roKf» xexftfii' 

fos xiXxytu VIII. 93« XL 

3o5. 
jtfoxn ct x^oKttXv. VIII. i33* 
xfoxlfots fAVfots, VIII 234. 
xfoxotts xtffffos. VII. 193. 
XfOffffttros* VII. 25 1. 
s^oVmXov^ de re strepera. 

XI. 21S. xforxXmf «r«r«- 
, yos, VI. 78. niulierum 

inetrumentum. VI. 329. 

VIL 249. X. 162. s. 
rforiTf noXifAOf, XI. 254. 
xfovuf f textorum. XI. 334. 
xfoyfji.Xf de tibia VII. 553. 
xgvtrrim, XI. 125. 
XfiifivX^js. VIII. 121. 
xgttyfAos xoXotmf. VIII. 48. 
xrtis, pars muliebris. VII L 

fi3i. 
xvotfi^mf et xvifmv conf. XIL 

370. 
nifiits. VI. 178. 

%vfilVtlf fSf IVfJLtt. VI. 89. 

ffvfiof jinrttf et ifxjfixrttf* 

. VIII. 224. 
Mvimftmfris fAmfftoi, Vll lOS. vbrborum: 545« svx^y. mare invx^^i Wa. IX. 

267. nvnoichm nifitctf yoti- 

mf. VI. i58« uvKn^tis 

ffiffou VIIL 11 6, 
xiixXbi» currus^ X. 35g. ff«- 

Xv^ff. VI. 195. 

XV»\*»S TVfQV4 VIII. 167. 

nvnkiQi x^f o/. VI. a5a. 
Mvxvof 9Q(pis» VII I. - i44. 

T^yo^ VIIL 390. 
Hv»\tt^f de irudi ei crudeli. 

VII. 35\ 
MvTSiis, IX. 4461 
itttflM pTO niniuk». VIL 60. 

407. XVfMi IkvitfMQS WtftfP, 

VL 38. 8« de afiectibas. 

' VIL355. demBli8.VUL 

56. IX. 43i. X. 194. 

XII* IIO» XVjM» *E9VQVS» 

XII* 9* xv/btofftv et ;(«/• 

Xffo^iy conf. XI. 419. xv/^» 

et x«M*.« conf* XL 419. 
jcv^os/yff^^flci^ uterwn jgerere. 

VIL 407. 
icv^/3«« VIIL 274, 
Hwiyxn et nvfmfx^s. Vll. 

3:i5. 
Kwnyhiov. VII, 161. 
nnnifAvm* IX. 485. XI. 345. 
xvw^COf. VI L 73, 
xvsiroto^orir. VIL 59. l6o. IX. 

289. XL 35!2. 
nvgtiY,' appropinquare, Xlt. 

63. 
i(Vfro^. VI It. 4oa. nveoit x/p«. X. S5l. 
nvipis f$m ynfns. VL 383r 
nvttf y T9 miiQ^Qw* IX. 1286. 
X. 108. KWff^y insidia-' 
tofee, VI. 1 8. niips nvvss 

fi/Qv. VIIL i3o. 
nmtii»9, tubue orificium. VIT. 

338. 
xwXfl» /8»rot;. VIII. 187« 8. 
" pedee. VIH. 4lo. 
9»/u«. VII. 193. 
natfAU^Miff hr*nmfMk^y»f #/f. ' 

nmfM^nf* IX. 2o5. de 

Tictoribus. XII. iia. 

noift^iQyiXms^ VIL 247. 
««/*wy iriXftyof . VI. 84. 
iM»y/a(f o2rof. VII. 3a7. 

nmfQipigQs ^ffQs, VIL 249! 

wifinttQf. XI. io5. 
Mir/Xoy o/«^«e. VIIL aaa. 
«»^if X/^^of« de cenotapbio. 
• IX. 267. nn(pQi iftfAQu 

IX> 22iji 

X in jpronuntiando dupli* 
catum positionem facit« 
VL24I. 

XnfifOiS X'<X'<^ ^fXorr. X. 73. 

7\.nfivgif^oi, thnXtoSf coch- 
lea. VilL 117. de ora* 
tione obscura. XII. i8o« 

Xetyn^is, IX, l5o. 

T^nyovts , pharetrae. IX. ^3. 

Xt«yvyof IfitnfQwis. Vlil. I«*4.- 

T^tiyus tvtiritis^ VI* l32* 

Mm 54^ .* 11. 1 K D B X 

/.x^^xttt , r», X. 63« 
"knui^u IX. :i^7. Xn. i32. 

^MtKTti* VI. 30I. 

Xowff^*»»* VI. 307. 
X«xr/|^<iv.'X. 63. 
Xixtnts iriir\oi. VIL 332. 
X«X«/ir/i«» rvfMfufov, Vll. 

370. 
X«X<of 9 in bonam partem. 

M. 99. VIL j4o. 
Xiififii» Kou iyjpm, XiyttP,, de 

pacderastb. X. yy, 
Xoc/binxStiifOfiLietf diYeraa ge- 

nei ;i. XII ^20» s. 
/MfMfxhtFiffufCGrtunen» XI. 

36o. 

Vll. 345, 
X:«^)r«> » vi tran&it VI. 58. 

Vll. 378. Vm. 199. 
Xaifivfie 9 proUrvu9^ XII. 

236. VIL 393. Xtt/iAVfd 

o/u/u«rft. VI. 67. 
X»/ ixtfititivfiv. VL 49. XI. 

139. Xa/ Mr«;i> et Xmx- 

«r«rff7y. VL^ 129. 
Xunufn» X. 209. 
Xutfi^nsf in convicium. 

Vll. 45. 
Xuf» x'*Xtm. VII. 355. 
X«ff3"f», xXtin^ itoti7v» VI. 

386. 
X«ttf<«i;X9> - lv0f ivtgoVn VIL 

196. Xttaiif^aXof, malum lana- 

tum. Vm. 2o3. 
Xic^Mf. arbustis obaitus. 

VIL 196. VIII. 381. 

IX. 354. Xmffin 0x^9» X. 

4oi. Xiaiou ,<p^hts. VIL 

243. i^gvs. VIL 409. 
XmsraZfos., VI. 66. 
X«ir»; in cotUbo. XI 56. 
Xjaatumfin et "ktvumviii, XI. 96. 
Xccv^ft. VIL 194. 
>Muvi9^au. X. 62. 
Xtyvmrof x^tdv, X. 320. 8. 
Xi^^wy aiibaudieiidum. Xm. 

88. Xiyovtfi orationi in- 

tcrposituxn. XIII. 69« Xi- 

ywv, tUtiVf Jubere^ X. 

200« 
XffiMJvy Xtimlvtitf dfi malacig. 

IX. 234^ 
XffJbf. X. 181. tranquillus, 

XII. 474. de veiito. X. 

154.S. Xf/»o7o'f.VlL65. 

vm. 193. 

XfiV». r« XttKifntrm. VIII. 

226. 
Xtigiosf de vbce. XII. 3oi. 
Xtiifmvov* XIL z6j5. 
Xixeiivm. IX. 182. 
X^s-ToXoyor. VIII. I95. 
Xwrroy ^irof. VIl. 3a8. Xfirr» 

rxvn^ Vm. 3i5. 
Xhfiiov , pocuii genus. VII. 

334. 
Xtofits xo^f, VII. 62. V B R B R U M. VII. a^j..confabulalio. 
VII. 3oi. 

XfWfO/ .x«< Xifioiits. VIII. 

78. aiXlits. VIII. 157. 
. Xfvjca, inieLUctu facilia, 

IX.' 179* Xn/xoi 99rk%, 

IX. 267. 
Xn/aeo»9y« VIIJ. 23 2. 
XfvxoXo^or. VJII. 4 12. 
X/x0'9 conmibium, XII 5 1 . 
Xitfr. \hvros of^fiMrtt^ VIII* 

45. 
Xjfyf<y c. accaaat. XIII. 1 4. 
XiHv^os^, ampuMa. Vlll. 

i56. 
X^/cMt fhxSs, VI. 226. *^0- 

/i/«ia». VII. 352. IX, 

3 11. Xijf/uct ciim itTfia 

conf. XII. 2i4. ' cum 

tfV/iMt. IX. 207» 
Xi/fAviffxois ornati athletae. 

XI. 3o2. 
Xiffoif tuuicarnm orna* 

mentum. VII. 333. 
XifinfoSf kumidus.Wl 212. 
XMtf (pi^vyl VIII. 173. 

fhxn* ^* 17^' 

Xt^oXtvaros tfutf ȣnt* VII. 

24o. 256. 
X/^ofy destiipidis. XL3o^i. 

407. X/^Of WSMt7T»t, Xil. 

295. X/i^of ^S^oytfif f fii" 
OHttVOS. IX. '234. 

Xtfitptrts AfT^/Ais, VIII. 356. 5*7 

XifAvv^ in re yenerea. VI. 

64. XI. 210. 
\t/i/ttff09 ofyavov. XII. 24o« 
>aft,isp deus. VII. 74. f^»T«» 

irttiti. IX 285. 
X/foi». Jlabellum, X. 70. s. 

X/y« fAot^ns. XIII. 3. 
X/froxw«o« ipttcyilivtits, VIII. 

170. 
Xi|>o% , ivtttiis» VIL 243. . 
XiTor y<|»«r. VII. 68. X/TiJ 

et a74/« conf. IX. 32. X*. 

Tov et xXcirov. IX. 32. 
7>jtroti Homericae. IX. i35. 
X7r«. IX^ 323. 
X/xvoF tfjtfAot. VI. 58. VII. ^6; 
XoyiitSy oculi, XI, 137. 
Xoywf. XII. 199.. Xiytotf 

eloquentes, XIL Jii6. Xo- 

ytov f eloquentia, XII. 
T 102.. 

>.oytfffM,is amori oppositus. 

VI. 72. X. 169. 
XtT^oXi^Miy philosopbi. IX. 

457. s. 
Xoypc»ro/ ^v^ffoi, XI. 74. 
XoMTor. Tft Xoi»'» o23«r. IX. 

280. Tov Xoi9rov. X. l36.* 

XoKxir* VIIL 325. 

Xo?OTpo'%». XII. l80, 

Xo#f ofAfAurt iit7v. VIIL 3 10. 

VIIL 108. 
Xairflc; ^u)fMtt»n, VI. 23. 
XovTf«, in/eriae^ VII. 4o5. 
Mma 54« II. 1 N D £ X VI. a32. 
xirhvof ttiwioK VIII. 3a. 

X. 178. Xt!yJ<y« xuvt» 

fMi^f. yiii. 227. 

Xvy^fff. oTm Xiytov yXvnriif. 

VIII. 139. 

' XvyifffMi^ Xvyl^t9du4. Vin. 
326. IX. 220. 

« 

Xvyof. Vll. 2So. 

Xiti¥ rov Piov. Xlt. 255. 

T0C ^»9fA0t f rOVS VOfAOVS, 
X. 246. Xwffd^Miy KfldrOI- 

Xvfff^A^» . de laborum 
Tacatione^ IX. lyS. 34i. 

Xv^«». VIII. 79. 

Xvxo/» paederastae.X. 12f3. 

IX. 44o. 

Xv^«f tiKopttf is ifos, VIII. , 

171.^ 

Xvoft/utXis Bacchufli VII. 

339. 
Xvai(y<ro;. VIII. 3l3; 
Xvaauf ie dolore ijumodi-^ 

co. X. 3i3. 
XvffffOfActpis rt Htikif. VIII 9. 

Xvffffo/Mifits isXoxeifitovs* 
. Vlli. 35. 
Xix^^f* testia mysteriorum 

Vciieria. .VL 87. fftym. 

VII i. 225. ffwiffruf. IX. 

269« ''ifftiot. VII. 281. 
Xfnnoiiriis. X. 268 
Xuiros id cj[uod iim(, VII. 

354. fnttytvttv. VI. 29. 
fiioiyytis lapis. XI. 3o4. 
/ttK^VTit^y. XI. 27. 

^«r«. vtii. ^62. 

fAOttfA^V. IX. l6. 

fitttveis faasta. VII. i52. 
fMtivtff^mtf Hesiderid Jla^' 

grare. VII. 107. i56. 

XI. 33. fAotlvofiott 9 f*»vti' 

ffofktti f excJamatio , re 

incredibili audita. IX. 

44o. 
futivn et fiMtfisf piscij. 

Vltl. 24d. fl. , 

fMiviX9fs et f/Ltitfiiais* "SL 

409. 
fittTfttf aatrum* VIII. 399. 
fMiicaf f fAotxottfotf de diis. 

IX. 221. 

fMtu fOf xXttitiff ivffitt. IX. 

23.. 
fioiXetxetvxVTOS vfsvos* . Vt. 

364. 
fietXiffffttv oTiet. VIII. 21 4. 
fiei7k.of subauditur. VI. 117. 

Vll. 296. VIIK iii. 

X. 69.^ 

fAetXo^OfttVm VII. 192. 

^»!.^^!,. VI.35I. VII. 3i6r. 

fietviet f vehemens amor^ 
VI il. 1^9 fMtvifjv ffdiPfO' 
vet fjtetivtff^ett ^ de pOCtis 
frigidis. IX. 246. 

f/tetvvttv, Xllr C9. 

fAetfuiov. VII. II 4. V S H B O R irTM.' 549 0i^fitt994iff immmuer&mYlL 
34. XIL !2o4. 6. A»«f«/. 
fMtrbtfu 9 in oblipionenk 
qlbire. VIII. 4g« deficer^^ 
IX. 269. 

llMi^iKyt, /M«KfiW^9(. XIK 
io8. 

.de ooiqporMLpulciitadiiie. 

VIL lOb. 
fnJiOrti ivtg^ydXkris. IX. 

353. fAuani dik tribtita. 

XKi4«. 
fMtffriitrov» IX. ^89. 
fnuffriff pars tubiiH. X. 

399. fMMtmlf x^f'^''* ^^« 

l38. 
fiktyjs f ■ culier, Vli 2 1 3. 
^ly* (f» T#. V II. 265. X. 70. 
fAt^vuff sigti. txansl. VIII. 

225. IX. i46. XI. 329. 

fHt^ttV /UV^OiJ.' XI. 3t)l. ' 

fHt^viciiai fiirgvslVlh, 2oil' 

fitt^vnxii. yiL. 96. ' 

fiu^vvncifymrts §oiyti. VIIL 

229-. 
fAti^uPs x»»ov fittlpv ly iffy. 

^X«^f«Xof* XI. i53. -wXo< 
Evfitvats. VUL 73. 

fiU>MSf de hoiuiite i/upro* 
bo. VIIL 409. /ufX«4ra4 
^^irff.VI 192. XILl56« ^X«Ni7(9<i' pi*0 fit\9L4yM, 

VIL 409. / . 

fHt^^trfp, IX* 21» declaman 
^ re. XI. 344. 
fWkiieirif^ VL y5s ifvivovm 

VIIL 37. 
^tXAcir#v uaLus iu ^oronis. 

iX. i39f . 
fikiX4Ciutot vAnrtifos de poc* 

0]ate. VI. 9^ 
fiiXtffffttf ^e Yocift suavi-- 

tate. X. 4i6. de iis, qui 
. .^igenter colligu^it. XII^ 

192. f^XttKTou , poe lae. 

VlL i36, boum pirogei; v 

nies. X. 121. . > • 

ffJlXi^P^ftMTOSf .|tfX/^f OM hi-m 

rundo. VI. 325. 
fi^i\ti y cilra^ eiUfn, lOC 4 08^ 

/uiXo/ta<. IX. 94. . fMjnn' 

xJf. et ffttfUKvt^ivs* VIU 

34 4ii. XIL.4i58. 
ffiipf^w^ffi 9 queri. X. i85a^ 
fitytr§s, IX. 73^ 
f/ttgis nttnii. y}L 4l5«. fWUt. 

fijly Uief^<^f/f. VUL11.5.. 
fjtiffAHigttt, XIL 298. , 
^«f„ c. nccus. usos leju^ 
• Megans. XIII. 8s. c. da- . 

ttYo. XII. 238. fittxit ei; 

^forr» coiif. XII. 296% 
f^troti^ios* XL 24« 8. 
fittru¥»ffr9fs, X. 'Jup« 
ftsrotvttffrftat, XL 1 1 4« 
fitirinf^Sf fuperifua» X. 1.764 559 IL I M I x' funtifmr alnikaa. IX. 
471. 
f^iviwmfw in pulchrig. XI. 

f^ttv9fos, auspensua animty^ 

XII. 123. 
f^fttp rac HviumTet, IX. a/Oi 

VI. 277. XII. 229. 

Xm. 8: 
f^iitff^ut, VIII. 3i. 
Miosy vocab. ahibig, X. 1 1. 
f*V^Vf specillum oculario- 

rum, XI. 34o. 
fA9i\tvow %MfA,u f militaris 

ve«tis. IX. 609. 
fi^XofioXttv, amatorium.Vii 

3^0. 
iuyXor, ^vX» «»^jri«JWr. VIlI. 

307. 
^«X«tJjc«# , fa^ria mamiUa^ 

ri^^ yil. 6a. 
fin^votv^ prodere^ arguerei 

VII., 29. 161. 
/urn^. XI. 3o. 
|i*vr^#if mare sioriHs. VIII. 

328. 

^t^re. IX. 390. 
fA*\Mft9f. X. 43. 
A*«X.r*w. VII. 61. 
fiiXrif (pvfifAtvot «flcyoVff» 

VJI. 61. 
fAif^n^^M. XII. 253. 
f^iuttrns ^Xot, VUI. 268. ^rriv^ioip. XII. iB?. 
fitvvfftciuaTot liiscmiae. VII. 

195. 
fityvti^ios. XI. aSl. 
Mitrov/utvos , comoedia Me- 

nandri. XI. 61. 
fiitfu, Tmvia^ . ornamentam 

victorum. VI. 262;. VII. 

339. mauiims Su^ciacta^ 

VII. 333, in veatitu ve- 

tularum, VUL 84. >/. 

Tf«<f mulii^rffi suspen* 

diuui faciunt« IX. 264. 
fUTgiftTOs ttifitii Baccbi. VII. 

249. 
fAvMtit 'A^ifvZv, de eo qpi 

mivvtiTot appetit. VII. 

320. 
fAvnfiet i^rrHs. VIII. 97, XII. 

fltvtetfot TtiiniTts , piiIosi,iyi, 

4l. 
fAVoU pro iovXa/tt. VI. 3o8» 
f^vovs, lana tenerrima. VIII. 

221. 
f^oyttv, iro:»^» fnofifftis. VI. 

389. XII. 39. 
fAotgtittt fAtXSrn 9 aomnna. 

Vill.352. 

ftoXiv pro fxiXit. XIII. 77. 

89. 
fAovnfA/^tov, XI. 253. 
fikivtos vs et Xvxof. VII. 64. 
f^ovo^vyis pro fnivos. X. 299 
f^ovixfftirts» XII. 47. V K R B R U MI 551 ^ovoXv'xt/5w. Vlil. i54. 

fAoyo{v\oP» XIII.- 8;- 
f^ovi^fctkfMS w*x^^* Vin. 

160. 
fM¥Offvxn ofv(* VHI* 1 ^5» 
fuUvosy excellentiam signi- 

iicat V^. 35o. fAovbs ^^os 

^M» tefos fiifhf. XIII. 67. 
fiovoffrif^vyi H^/iyiwf. VIII, 

2o4. 
I^igtov fif»X^ ^ttfMi^ov» VIII. 

210. 
fMfos, cadaper, XII. 470. 
fA0f<Pff9 pulcrUudo, VI. 364. 
f/kOf<piti» r Twtim, VI. 345« 
fikovvios Xi!xK. VHI» -347- 
fAovviyovosm Xlh 24B« 
/tiaArtff, eiittn ftpud Do- 
. riensea. VIL 352*. 
fipvffoisotisf /^oe/o. VILab^. 
/UQv^ir^tViiNror.'' VIII.' 244» 
^vJWXlaiTy ' iimi^viop^ios^ X« 
109. /uiv^«Xi9f <f^ iivmii- 

VIII. 25. /ui;#«Xior et ^v- 

itt!kiMis* xin. 59« 

/uv^^y. YII. 332. 
f/iviXtPoSf iener. Yti 366. 
fAvn^n^tUf de amoris my« 

steriis, X. 98. 
fivtoffofin» ^ i44« f/svsQao* 

fios. XI. 170. s. 
Mv/(r»ov nomen a /uv7«. 

VI. 55. 
fAvuntis in aUjrdmiis* XI^ 

62. fMixrtifm XI!. 171. 
/MvXftiy ^x «^/wv. IX, 493. 
fevg^ov xkhs, VII. 20j6. 

VIII. 393. |CtV|»/« X«- 

TffVm. VII. 369. /ItV^/* 

fjsvfsa^JoUf Kk»Ua/. X. 
. 195. XIL 293. 
fAvgfAtfHts f de pugilata. X. 
3 16. fAv^fginm irfait9i» 

IX. 45 1.. 

f»,Vf09* Jiittf» IX. 285. fM» 

pov inter blanditias. IX. 

285. r 
/uv#ifM, litteris initiaJti. VI. 

i5. Veneris.VI.82.ia5. 

-fnvffrtts Xv%yof. VIII. 277. 
/MV0Tnf<« (pmtfs, X. 375. 
f/tvxoi (fiav» XII. 322. 

/UVO). f/tVffOti T» OfA,fMlirtH, VII. 

-•119. 

/uv»4'* incitamentiun, VII. 

* '1247.' 

|U«Xto4^ - mistsssog<Pvfsoi,YXll. 
106: 

N pr^ r in marmoribus. 
XIL3i4. hiutaturinA\ 
ante M. B. *. XII. 309. 

vui fii riv, VII. 33o. 

yetfioXiTHils. VLII. S8l. 

vJi^^ni ferula. Vlil. i59'. 

fa^K^7ffotf (plkof/tfiffOS f vy^s, 
VI; lo5. 

vmvuyiiv isti yjff. VIH'. 1'37. 

stitviiyisf *de pereunlibus 55i II. X V p n X ^ siliipliciter. IX. 5o3. s* 
X. i84.' vttviiyis h yjjL 
XI 3a5. hftuffi. Xhi\. 

vKvroXoytAP s. PMVmXoyciV. 
IX. 37. 

fifi^tiot »vXoL VIII. 49. 

ytfifts bacchaDtiuni.. IX. 
2a4. 

yi«r«p httffUwm. VIII. 69. 
fMXnTffm. VI IL 355. QB- 
culoruin. XI. 317* 

yi/utif, X. 5^ 

TfifAoffis h y\ovro7s. VI. 4 1.«. 
exemplum superbiae pn- 
nitae. IX. 4o6. 

w^ij/ et >fo5vyifVVl. i85. 
9fo'rffo(p» tfvt». pro y^«. 
VI. i4. 

w^/Xy. r€/*.VIlI.a63.lX. 

3o3. 
yi<Pos tsoXifnw, Vi. a33. 

yony. XI. 193. 

vttifftiff^tu, instaurare^TUh 
' fl85. 

yi^tff^m ipiiit. VW. 65. 
yyioJf «»Tf. VIII. 109. 
w^ffutos et iri^otu9t conf. 

IX. 65. 
yti(pM\m sacra, XL i5i. 
y/irr^» «roJ»y. VI. 3l. 
fixn iirrtfos. XIL 34. 
f«^«f ^titos r/Hos, aqna fri- 

gida. VI. 36. 
^fis yiftsi* X. aS;, * yoS^fvffiri /7ro ap^rio haber^ 

re. XIL 174^ 
M'5:of, de rel^us. IX. 54. 

IX. 349. XL398. XIL 
' 174. yi^of ntidLQs. XL. 

219. uZtQs^ VlL 378, 
-•vu«. VIIL a53^ 
vifuuot.' Xl-.4i& 
yo^^. i>o'/iMi^ X«yfi!> </<m 

causa. IX. 4ao.. vo/M«f 

musicdruni. IX. 488. , 

viffrtfMs tvit\oftf, VII L io3. 
yoWo», »V*r, yZ^a. VII. 

234* 
vvxriXios B^cchiM. X. 409. 
yvaer*«of «;.. X. 4a. * 
9VKrt>MK$s. VIIL 69. 
vvfA<Ptaosf purue, XII. 11. 
fVfA(ptita tiO^, *Axif9VTt. 

VI. 139. 
fif^^n , r#c«]M JM^/a. VIL 

2^39. /^i^Afa. XJL fi89* 

pupuia, VIIL' 11. 
yi!/. I» »Mty«f. IX. 243.. 
fwoy pro piuiptf. XL ,^6. 
tvfftttot 'tnteot. XIiL-9. 

^^X'yi'^h»' XL i3i.. 
w»*foV et fif^e^ conf. IX. 

aoi. 
fiJroir WfntOP» IX»' 248. 

ifihtw. wadere ^na8,\l\L 
99. vw^ JKoo/ttom. VIIL 
363. /mdtfrXt/Wof.Vlil. 
24. de fluctiboa. IX. flio. V Bi R B^ O .K U l\. 46. 
ifi%Ms.,p9regrinuMet:pdL0' 

^#w«vw,«^«Tv. VUl. 5. 
i$rrit , - T»r ifuat.ui»^ V| I. 

in^^fi^r*^, IX. 455; 
fhTsr, yiiUr. XI. 4ai. 

ii\i¥otf de «tapidisj. X* 
. 4?- ^. 
iibnp r ^^^piA*s. Xll. iSg. 

fvXor et xXo<of iiiaiippli- 

!«iiV kHI. 34. 
^itro7f 'i^/yybj. ' Vfl.' 364. 

' Vid. iivvrrof, 
fwmfU. XI. 248. 
iv^oi M iu/uif, VI. aQ5. '^ 

ifvfffioii. X. 187. 

6 litera Ot pronuntlata^ 

' ili. 168. 

op]i«i. n^0/»«* IX. Zq.nwtgU 
iiot» XI> 45. iifovs et 
irifws conf. IX, 3o, 

oyffXo^ mortuorum. X. i4i. 
iynSifdokif rudere. XL jq. 
Syxec^ d« rebn« magni» et 

opulentis. IX. 126* 
iifmUf ^Hrmre. VII. 179. 

a43. iffmrot r»(fi6fi IX. 9?^" 

XIII. 11. 
o^uos iiovrttv. ^ll. S^g. 
oit cum pnma pcrs. yerbi. 

VJI. 383.. 
0^1*. ui»im. VII. 332. 
i^vtU y», /3«Xo*. VII. i3o. 

ofj^Cil^ KlW^OUt. XII. I7Q. 

of9« ,c. i;ifii}it. p<?^jpbr9ain 

facit. VIII. 3o8. iX. 

3oo. 8. Xi. dp^. ۥ pnr- 

tic IX. 60. , 
oi^vgisf trisyllabum. XII. 

'j5i. 

o/x/(K» animalium lustra. 
, IX. 46. 
•7xof ;igo^mi. XII. 287. oh^t 

et tZxos conf. XIIL 1 1. 
Q^fiv^n» piiis. IX. 4o5. 
oivfifi Ahfipf. yiU. i5. 
o«yiocf et oiVk^. 'XI.- ^3. 
oivofntXif ^muiium. VI. 5i. - 
oivonl^i -f^ rt^ifUfpiS. VIIL 

..37.- 

o^hot^nui K/v9tf^iK.M[U.35B. 

oTvof iXtyx'* '^ov rfinw. 

VI IL 9* ft. oTmc 7«fr0f. 

VHL ifi. ^r.o*«,.v'w/ 
.c#2^^ XU. 444. . 
oifoxiff^". y II. 359« ', 
OfV¥>1tOt» IX. .«4i. , 
oiofiaros SXf. VI. 4^7, 
oiMniin xi^Xw^ yiil. 4 10. 
o2o^. 0^0« fVf fiforoi tijM. )U. 554 •II. I N O E X 108. s, oTbwf «y5* oW. iftij pro o^ov. X. Il4; XIH^ ' VIII. 395. 

oTarfof in aiDore. XI. 79. 

209. 
oTtos TcotrB^i^ov. VI. 382. 0X0- 

Xvyivof oTrov ix^V9ot, VII. 

o/i<;f<y5««. perire VII. 197. Ojxft^ 4nf)^ff imvoUetm XIU 

191. xofffAovf sof. vnL 

63. o/*/it«t« ^9^<i^> pul* 
chri sensum fiabere* X. 
78. ofAft,»ru in sUttiis, 
XH. 57. N>^fr' iitoKrifAa of, XIII. OfAivom et ofAoiPfoorivff inter 

^7' ' deoa habitae. XI. ii6. 

c?XfT»f. VIIL 27. ofio}fo^t9s «/5tiiW.IX.a97. 

oXtynfocrfii j a^er exiguus, ofM^f^^of. VII. 193, 

VUl. 201. «^v/« Ceres. IX. 3i4. . 

^X//or. pro ^<x^Js VIL 167. ofik9^(f puella nondom 

3ao. o'X/yoir J^iw /vXoy «aftT matwr*. IX. 33i.. XI,. 

igvKUf Arateuin, passim 326. .^ 

eipre&sujn. XI. 226, i^ ifMtXttKHf «^tctW, VIILJS^. 

oXlytuTf oXlyot: VIL 69, hf^i> ^f ovotg. VII. ^7;^.- 

iuy^xs^iot i?k,' vfin. VL 

340. 
•X«y«X«#. 'Vi/. 112.' 
ixl^of XIL i58. • 

Aua^tcUuv. XII. 327. 
•Xi(r3"vp'v trtooUi. XL 48. 
0>JiXvywy VIL 234. XI. 68. 
oAof , ''■ tenehriconus, • VIL^ 

212.' 

oXoy iJroWoej, XL i44'. 

OXOJTT***: VIII. 96. 

'jX;rK< coriaceae et ex m«- 

tcllo. VIIL 385.' 
juiS^eTv de lleniibus. XIL 

\Mfifofiiotinff ros Pierius. 
X. 5. VIIL225. ^ir^ Sf»!». XI, 

^yffm^ pro Sipfipof. VII. 280« 
XIL i8i. 

oviigoxokolr, VII. 367. 

ovoigov. Xiyttf TQJUfiif outfot 
ifiioL VIL 269. 280^ ifa- 
na species, X. 236. 

ofitfoff vana et imbe^illll 
species. X. 22 7 J 

o>VfM. oy0c<yro /S/ov. VTrf 238. 

oyhji,» 6|)pohitur rei, VII. 
•54 3. pmetextus,' VllL- 
102. ovoiAot Ifxft^» iihi'- 
slreni * eHne, • IX. !226. 
«abauditur. VIL . 243» 
XIL 80. VBKBORUM. 555 iv9u»^trtii roCrro > slc appel^ 

iQtur. XII. 80. 
SfvfiMffTof» iliuairis, VlII. 

•^tfo ^x*h ^c regiona mon- 

tana. VI. iG5. ««' ovov 

xMT»niirru¥, IX. 5 18. 

. oi^df ct ovTA^f conf. XIII 3a, 

wf cuspis. VL42a. VIII. 

' 170. dolor o/f ovt;;i^«e ivt* 

*«/. VH. 35. i* fiJirovt 

0Pvx»s. VII 3^3. «4riKX«f 

• 1/ oVv;c«ir. IX. :i36. 
iivfi»ipo¥. IX. 479. 

oVw» de frigore. VI, a66. 

' de acutisdotoriboB. VII: 

33. de tempore. VIII. 

• i46-. o(i7tu, ruptts «**• 
perae. VIII. loa* 

ii^X**f 9 dc luctatore* Vll. 

ao/. 
irrethi et iifioyts deornm. 

IX. 4oo. 
iifinn pnella. VIII. a3a. 
" iirXi^tffytii ri. insiructum 

esse aliqua re, lilL 55n 
o»rXo/i«Myt7if. Vll. 107^ 
iiri§, IX. ao. •• 

inrtfff in amore. VL ao, 
tMrr^TMi. VII. a65. 

iwrts^tU. Zttreu. VII. a8i. 

ini^tif omne fructuum ge- 
nns. VL a34, da homi- 
nibus» XI. 3aa. 

onu^fis nittf, XIL 31. o^yuftt rix^uu VII. 67. 

o^yeis, XI. 73. 

Qfyttt xut/titwY. VIII 69. Vc- 

ncrirf. VilL a43. IX, 3o. 

/lAovffiii, X. 3 11. 3ao. ' 
o^yvitiTos. VII. 343. 
oftyfiM,m irofif. VIL 1 55. 
of^tos yirofos. IX. 334. 
if^fiXikffs et if^foXtiXot. 

IX. 160. 

o^^o/SoMf, galloa, if^foyiif. 

hirundo. VL 88. 
ofi{tff^ttt.Xl. io4^ 
fffittti h vittYt (pifOfrm. VL 

ofxo^^rea firdiiMiaiai IX. 
aa. amantium ad deb- 
rum aurea non peoeirat. 
VIL a6o. •. 

ofTvytf pueria in deliciis. 

X. i3. 

ofvif sarculum. VIILi65. 
ofiPviriis, orbus. XIL 4a5f 
ofx^ros iiifrwf, XI. aao. 
ofxv^f*9i 'Evvovs. XI. 197* 

igx**itn* I^ 119* 

ofx^* f arborum ordines^ 

IX. 378. 
iffitlf i, xfiititt^ rtjbti. VUL 

a6i. i{offif,r. XL38a. 
oo-or. ianium. VII. 369. ' 
Offritt. in tsx^^^y offrtvf rtt- 

xt/s. VIL 3^0. XL i38. 

t/ fxttfvtt xpffh ieritti VIL 

409, 556. I^. I w I> » X 

iTT^fHLTthfi, aoUum firtile, o(p^fit\^t^v d^ invirlia. XIL 

\ IM 416. " '117. 

tfV^vflc pro o(r<f^, %, lOQ. s. ojp^ctKfiUf gfifnmae pUU^ 

or« cuai conjuMctivo. XIII. VJ. 3i2. i<p^u\fM9 fio- 

*07t ahimdaus. XI. 80. , X. 86. 

^Jy '.niUso /(4«. XII. 379. 9tr i(Pffvm pro o^^v». ]^. ^5« 

^o2 Toi'. X.JJ9. XL 11 5.' ifigvtif grauilas» VIII. 

oi};^ aV'.«*«?' VI. i3o. 3o5. X.. 5^.,.. p^ilosQ-r^ 

ovK iXifwf. X. 9,3. piv^rum siipt'fl3ia. VIL 

ftuW«, nuuat^i» indelicris. ^4o. i<Pfiuy XyffM^s r«Uiy. 

IX. io3. ^ ..VJI. 367, 

«vXaf Ifft./. VU. 'JIO. owXftK «4'^ /«*«?^ «^«> X, 7.2, {4^' 

^(Jwr. VUI. ^7- oi>.fi^ifn f^i^^^S' XI- 29, 

(J9\lvm. VII 1. 320. 

oJyV^^"^^"^^ P^a^P^- ir»y/..8ign.tranid.yiL4Q9. 

•siVioiHiiilet vcrbum.XlI. ^I- S^f . 

4fe8 XHI'6o. *«*.«»•' et <r«ffTo^ • confc IX^ 

» I »/ f ' I' 1 186. 

ovp»ytti »)fooo^. auTlas ad , , > , . -«- / 

suUunodhonores. A. 233. , >a.' 

« , ir»iyf$tif »j'voM»Ttf' pa- 

'•V / WJtum l4beri, X|L ^191,^ 

«y«J9/i40ir«i. 1A« 4;il* ' 

4,v>vo., vcjcab. ambig. IX. ^^j,^^^^, et^ciT^^». conf, 

28G. -j^^ g^ ^ 

.vffi^i(poIrnf et flv^«er,?)omr. ^^^j^^^,',^, r^^^^. yji^ 4^^^ 

^ f ^. "^,^7- nccihKif^. VII. 3.^7, . 

«Sfioj Z#w. XL 4p9, iFoufofitmfis. Vil. a44. 

oZfoy.funis. XIL 436. ^«<^0T|>i^fri.. IJ^. 1^7. 

ovTf. f ott, se excipiu^t. nttl^uy. lu^re \n ajnore. 

Xin. 46. VliL 229. X u3. «. 

^vrof. heu8 tu^ X. 102. ov* . ntki^u. Fortuna. juortan 

ros tyti. XI. 23o. 1)0«. X 265. nfni^if h 

iptiXuy» 5«y«cr«i i^uXifii^^oi» (rirovtji. XL 1.7.3* 

VI. 263. woiit. ft^fi$f. acriptaruia V k K k b R. C M. ^57 IpetL xin.';. cr. 5v. 

ir«X«<aTif. VII. 8a, quinque 

«rtfXfficn-aiV pauperiorJro. 

IX. 280. 
9r«Xo«OT^« et iroiXtiifffietrtt in 

re venerea*. XI. i3o. 
n»Kifkfi, ratio' qiia qui3 

efficilur. VI. 294. 
W9iXua ffttf, miscere , ' /oe~ 
• rfari?. XI. 58. Vni. 58. 
ittll\ifAiFfiirot, VHI. 5^6. 
flTfliX/rop^o^. XI. 53. 
«flc;i^«<y i^of t/. IX 236, «r^Xcti 

et n»>Mi. coiif. Xlll. 28« 
itiXfAvs. rex, VII. 2 16. 
««Xvvw. Vlil. 358. 
wayuyghis* XI. l^^. 
iTfltVcty^fVf (uiotgvtn XI. 191. 

XI. 281. ' 
ftOLVvvxiios xitgaios» VII. Sgo. 
«rtfyyt/x^' ^^ 9r«yyt/;(iof« XIII. 

33. 
iwdXt^goff vi act. etpofis. 

Vill. 33o. 
ftiofjLoitf pbssidere , prima 

pvoducta. Vii. 125. 
ifirrvgos 9 inedia, quae vul- 

go producitur, corre- 

pta. Vlil. 296. 
4[i,fenos Jiniv^^s* Xil. 349« 
«ff^oc. propier, X. 89. Xiil. 

68, 
n9tg%i'foL7tsi Jtl. S6, > ifct^ufii^tof. VI. ih3» kuMsL 

rw, IX. aSa. s. 
wu^ifftifMt vocabuJa. X.>J8. 
fgot^a9r§m(p^if 9 parodiie lu^ 

dere. VII. i44. 
ftafOLrtkrgtut* X. 62. 
itttfttois iatfttv , mfiti&ffttir , 

ffinrttf, VI. 4 10. 
itufix^tv in re venerea. X 

60. JciffiP' X. 88. 
nmfftogot et stu^jiiffiosm VIII. 

342, 9o'ov. Vi. 160. 
'itotf^htos. delicatiu, VI. 5. 

8. itug^ifU pro notg^hos» 

VIIL 34. nctfB^ftof et 

ftuf^tftfif cohf. IX. 297. 
ikufMQtp adje^ttvb; XII. 

262. 
itotfia^fittif tbnsilldrurA in^', 

Jlummatio. X. 7. 
i^^^eJtrir. XII. lor). 
ituffotos cliori et oratoris. 

IX. 4o4. 
^us c. numeralibus, lyyi«l 

ftuffuts* Vil. 199. 
fcuffoCff^ut et 9r«0'0'0(a'3'oci I di- 

versa. iX. 24 1. 
flTfiCo^o^KXof 9 'ki uitotov, IX. 

129. s. X. 167. 
ic6tffruSf templi veHtibuhtnu 

Xi. 74. cabichlwA. IX. 

'12 9. itueruits itoit ^uXu» 

juot junguniur. Xli. j66» 

ifti fCuoTuios jacere* Xi. 558 II. i K E X XI* 319. ftXffTOS Kui 5«- 

XccfiLOs. VHl. 94« 

ciam, VIU. 275. IX. 476. 
t/ <r«^«i'; t^uare? X. 
lai. o2?o(* ffoLBuv iXittf. 
Vl. 60. niicov^OLs oT Vgtiots* 

VIII. 378. 

iii.Tttyos ettxittv, VII, 167. 

OTtpOTWtnS, VIll, 96. /<- 

vofiiXos» XI. 1^:2. 
««TfiV. insuhare, VIII. 277. 

de diis. IX. 255« 
«aT9f fiuatkifos , Patricius 

CPoli. XIL 84. ««r4«f 

isokiots, praefectL XI. 

269. nttTiftis et tstkiit^ot' 

ffTtis coiii* X* 78. 
4r«rofrf lutnm, 1X« 362. 
nir^toL^ T«. origines» XII. 

»99- • 
«r0(tJj)Of. hrevis, VI. 2 10. 
9stiu>fiffrns . pra fiLtTtvfftaris. 

VII. 20*4. 
ni^ofioLTtTv ti iiv{ofi»TtTv. IX. 

n«5«^ Vciifcris coiDfis. VI. 
106. Xi« 19. iiiia Gra- 
tiaruui. Vlll. 03. oppo- 
nitur Ti} /8iV. VI L 10. 
VIIL ib. 
wti^tiv in amoro. X. 1 1 1« 
tstiffuf tx*iv trivufv» XL 3l4* 
vttgi^tiv. lenlare^ X. lOl. fetiftsrtL^uiff. VI. 4o.». «ct- 

foaivats, VIL 65- 
sttifm, tFtntL£/uivos» Xll.^^^i 

a. ofvvrjat^ uiivtfffftm Vi. 

167. 
KtyafAt^nv et teoXtfiLt^ttv . 

cojftf. XI. 173. 
ntviariisi pauper, VTL 76. 

VJII. 189. 
wiiettvoi fior^ts. IX. 4o5. 
fst^tLivtif in re veiierea* X. 

116. 
iri^oBf adverb. IX. 476. 
«r/jHfil fiiXtos. VIL 5. 

IttfitL/UfiLtL, IX. 464. 

ittfifiwTosf in laudem di» 

ctuni XII. 228. 
srtffiiiftros» XI. 121. 
ttt^lKtta^oLt f M^ttL 9 arg(p»- 

vovs, IX. 75. 
ntgtxttfOfAivti y fabula Me- 

nandri« XI. 60. 
sttftKfiitoL ^vfAWV gtxvi^Y \il, 

2o6. 
nt^tnrvaattf. de yitibus. VI. 

5l2. 

ntftaKtXis, XI. 252. 
ntgiaKtieros, VIU. 3. 
trtgtCKvbi^ttf, VI 2 1, 
nt^traos. cur iosu8*\l\, 170. 
eximius» XL 235. «*«. 

£1^909 tiKOVtafAtS,» \ ii. 

247. 
nt^iffrttaiSf aerumna^^XI^^. 
itt£t<lij^tiv. XTL Sai» VBKBORUM ie§gf00irot9 qui corpns vul- 

gat. VII. 253. 
^Higxi^ovrts et it^irro)fr9U 

conf. IX. i42. 
«ifKy. jiiscis. VII. i45. 
«(^«9 iX«9. IX. i63. 
Wf^Of»rtf «^«fx^yy. VIIL 76. 
ictfivn ilfio>JiS, VIII. Iig, 
n/aoM oLkytoL. VI. 39], d^?* 
mrtLvvvfAi* irtirrtt/uhos locua* 

Vil. l3i'. ntitrtLfjLhii ya^ 

X^yify ujfB^ffif' X* 4o5« 
whatffos^ epheborum gesta-^ 

men. VI. 24. VII. 3l. 

VIJI. ii8. 
9eirttrBtu.de cursoribus. tX. 

452. s. 
it^r^oLit rf$9tv ofULvy/vttU XI. 

21 3. 
fthfos ivhrtftt* VI« l38. 

i idrfOf. XIII. 22. 

ittv*n tvXtitns, XII. 42. 
ciyy«; dii. X. 288. 
ttny^*rti$> olfos. XIIl. 53» 
ftiytiMosj riUa. IX.. 20. 
ttiyi^uTtL ivfffttv, XII. 107. 
ttfiyvivou.ttiiitLi domura. VIII. 

376, 
itnyov Hv/tM. Vin. 54. 
9tn*rn Bvfti. VIII. 226. 
itnnrU .• fiaiuld' ap* Serio- 

res. XI 25. 
«9X«\. ix «9X0V ficti homi- 

w^, X. 257. irjfXoy nottiv» 

Xi. 33 n 559 

irjyvif 9 ftnvsiv^ VlL 67. 
ttijvhiuMrtt, XI. 334. 
ttngosf ttn^ovaBut. IX. i48. 

s. Xn. 187. 
MtctivttVf ohlectare, XI. 55. 
wiBnftos , homo dcformis. 

IX. 462. X. 166. 
fr/5o^ in tumulo mulieris 

vinosae. VII. i4i. 
wixfis, infestus.y 111,3^5, 

IX. 34. 
tttiiOSf re i/ l^/uy tifyaff/tni' 

¥09, VIII. 118. pediim 

inyolucrum. TX. 428. 

peregrinantium gcsta- 

men. IX. 4o. ntXos 'A^- 

xtiitnos, X« l33. 
tti\h(poft7v aegrotantiom. 

JX. 428. 
itivtLi, tabuJa cum inscrip- 

tionc. Vr. 237. 
ttivetfx o4ns, VIl. ^55, 
tttvttv, inibibere, VI. 8? 

tguTa, XI. 317. iv Xa- 

^vvtff iv kt£Oifftv, XI. 

* 342. tttt. X. 127. 
ttticrttv. superari, VTI.277. 
ntcTv^t otftTsiI f quatuor 

-virtutes cardinales. XII. 

260. 

tttrvoHi/UTtrns, IX» 48 1. 
itXiytos» tx nXmyloVf «Xm- 

ytw, IX. 355. 
nXuitifis. XI. 84. 56o 11. 1 M D X X ftXi^tttiii pro ittXi^itm* 

XIL 2o3. 
iXc^^*/». vin. 38. 

ifXeivos, esca, VIII. S/O. 
nX»i'nivrov, VI. i8o. rtnvi» 

(pvl^oy frXccx*. VII. 1 56. 
nXeiffTtyi aiuorajn. XI. aga. 
ir%,aTuyi f crepiiaculurh. 

VII. 93. xii. 17. 

irX«rvX^(7X9^* XI. 96. 
ifXimff^mi de anima. VL 

29. 
«rXiyfttfroi» ampUxas. XI« 

132. 

irXf7o> iro#t7K. proficere. X. 

20. 
' wXttffrofioXof, VII* i38. 
irXt/wr, anniis. VIII. 23* 
«Xioy. t/ <^i rJ jrX/w. VI. 67. 

ro «rXfVK. XII. 7. 
irXif^fa-^fM c. gedU et dat 

XI. aog. ' 
%\iiiirt<Tfjiost vbcab. palae- 

stricum. X. 97. 
«rXexflc^/f. X. 199« Xl. 74« 
«Xoatfli^oi xicffov. VL 33 1. 
frXow fiiov. VII. 74 «r. 
itVjiXf^oli cirri polypi. Vnt 

3!25. 

irvf iV. canere. tibias inflare» 
VII. 347. 392. ovfioi 
thiiffOfAUt, ajjlabo* VIH. 
64« 'de poctis. XII. i56. 
^ipun XII. l56. mrr et cuTMVfiVy ipirar'^, 
edere. X. 9'. 
fntifLVL^ de spintn divino. 

vn. 374. i*r; xf/Xfw 

IJ^tm VT. 84. 
in^tvfxoms riyftiv ol^y. VU* 

3i4. IX. '296. 
^lytff^usf in undia laho'" 

rare, XI. 209. 8. 
wvtyl^uvf ety^ttVf utriiisque 

palaestrae vocabula* X. 

*07. 
0yoi9' iivrtf9S. VIU. 259« 
woiuffi/ iffrtfA^is* YTL 74. 
noittygis. XUL 5l^ 
«ro^f»y» IX. 39. 

^otlffTfM. XII. 111. 

sfo^tvos pro no^ttvis» VHI. 

io4. 
.flr0if7y y^MTfi, Xfi'^9 ifK^f^U 

tempua transigere. IX. 

449. X. 44. XIU. 4o. 

froifiV priore ^orrepta. 

IX. 216. 
votxI\oSy calUdus^ vafer, 

XI. 107. * 
ssotHtXoTfuvTM fAi\fi. Vn. 

195. 

wotfMthtty. fopere. XI. 291. 
ttotf/ihtos et wotfAtytKOs. IX, 

3o4. 
ttotfi^if. dux, aucior. XU. 

i5o. 
notipigattf. VI. 429. V S & B <l » U'tt. 561 «^XifMtok9S et koXMjiMiiuoSk frp0y|««it4«>f. IX. Sd. 8» 
Vli. i524 8. VHL 3oo. irfutriKovg^s, XL 338. 

ifoXi»^ et iroXvftHTOf; XIIL ^7 • 

0o\vffo(T^s. VIIL l44. 
ir«Xvf» veb^imBm^ VI* ^7 Kftirrofrti et nofMii^ovtMt 

cdnf. rX. l4a. 
*l»vv£. VIL i8g. 
«r^i^tty » io Comparatione d* 
./rebas magnis. IX. 2139« 
pro «oKfi(x<^. VL 4o6. HftotfAot ^vograndaeptK IX» 
no\is.h /ikiif^ri.yihl^%* 490. 8. , 

«o9b.9 JXviV. VIL 307. ^ify%n^.'SJXL 8. 
froXv<rx«^Vo«, VIL 49* *fvov. VIII. ao5* ^^ 

ffoXi^it^itlf iriirXoi. concu**, ^f/p#4«i»detrati8. Vin,3a4« 
/M. VUL «55. ' ^'•y^ et «fy^w. Vn. 1474 

9toXvffrff6<piti t . PocU J^4xibi-^ Wfo in compositis ihterdum 

lilas. VIL iaa« rabpndans. XI. 9^^ 

9o\vrffiroi'xnfis* VI* lau. *f0«y». VIII. ai3. X. 90^ 
009 ftv. ii^ ^UQore. X* i65* itfi^M.u9f probl$7na. pro*^ 
nitros et ftorttfkot oonf. VIIL ponere. KI. a48. 

l58# ir oyry firtf «Xwmi« f^foffKnfM0 Xf^i^t^ ^^um 
Vin. 23o. VL307* 

woitiftt ^kfiyteu^ VnL 3.8a. 0f^>^t* XL fii^ propu^ teoitfti^t0. XL ai4. 
ttofvtHQt Xo'>vj« X* 574 
«ro'f of ^ , opeSn XIL^ • 1 34« 
ift»Vov. VIII-ai3^ 
teof^fto9 9 ^plfndidumi. l^t 

.4o|. i 00 f (pif 90$ f more^ 
" X. i48., 
ts9riofMH f ttinirtft^t 4^xi 

gaudio elat«4 X. 70. gnane^ VIU. 260* > • 
*fpfi^i. if mfofioXi .Biaittu 

VII. 4ia. eminejis loeus. 

Vm. 984 
nfiv^^H pnk^igni. XII. 1 191 
nfofirx'^^** X^^^t^f-^ men-* 
;^dicaniibu«. VIIL i4fi. 
ttfoxoitif profisctm. XIL 
.. 3ip/ ,iroTy» fvtt^xuv. mulierum itfoxitfrttiff Inerementa ^va^ 

dominaA XIL 454^ .<. p^re. X. 35* ^ r 

irovf. iro7rf lifderae. VL itfixwUk IX* laSi • 1 

33o. 8« 0fifAtc\Qt* VI L a3oa 

fTfflty^MT» 4r«fl>^iv,IX.46o;* itfouoXi, VIIL 98^ 
K*/. 1//. P. 3* N 11 562 ir, I N D « X tfgt^fiiosp ffi 0fofiim.V\U65. iffmrofiiKiS vfinr VL 34d. wgoinot. VII* 175. 
ftfonhtimf j^tiy. Vn. a56t 
0£Ottoffts» VII. 359. 
0gosoivTif ffY». Vlh 393. 
0fisBtfM^ rfl ««JbTi?; X. 5l. 
0£os0xiitMf f p$UiicBre» X. 
. 1&5. iSi* 
^fostmnrou XI. 31 6« 0fwro0\oos vtirtif, VI. 34S« 
0fSarm (p^fttf et (pkftvbtu^ 

VI,5ii. 

irrt^ a^0«. X. 33 S^ «r«^« 
irv»y« fiih.tif, • XII. 96* 
«Tf^tfy yeiit<Mhim> iiayiK 
XI. aa5« 

wrlXof. IX. 125. X. 69. 0fostnst7of et 0fis00Of, IX* 0rtciftf. X. 24 1. 

4l3. «rti/». VIII. 369» 

0firtfos. Oi 0f9TWfOi 0firtfWf 0rvttf tis mf S/tLovs f a^o^nntf* 

formula in cippis. XII.. VI. i38. Vll. 147. «. 

320. 0ritrms'tts S\u\ IX. l53. 

f or fAti ^ effigies' id 'nilVe. nrvyfAtt, VII. i^f, 

VI. 43o. ^ ^ lervkri dvfti. ^IIImS. 
0fwfti9t0 (PtXifittir04X,^6, 0vtXosf solium in balneo. 
«rpo^Mffis. VIlLlo4. IX.61. • yi. 807. 

0fo9ifttff prtuMtarB. XII; rv^^vv» radix ariorum. 

70. IX. 3o4. 8. » 

0foif^ut fAovM, /Uofvvwtf fhntfmt ttrifvyti. Vl: 428. 

poefca^. VII. 347.* »' nvKfi 0rtf» ^«ea^iiy. XI. 

tffix^os. VL 81 5; 0foxi>f* 288. XII. 96. ' 

VII. 333. ' ' 0^Hn,ft adject. X. 24i. 
0fottfos, VIII. 4l5. ' wZf, tsvfi tivf (pijyAf, Vf. 
0fv/tLfiH TentHA MM 0fiptfni* 90. XI. 273. • in/^i «Tf 

VHL 257, IXfiy VIIL 46. 0Zf ifff. 

0fvittfiaia liitfV.W&»k ifM' Vlil 147, h ttvfi xttff^ 

rfnr.VL 63. . 5«i. IX. i4o. 

0fvrmfis wo(pint$ t^tofifis. itvfyost aecUJicatib solila^ 

XIL i5o. * ria. VIII SSS.SSQ.fri^ 

0fmnf^ l0/0fmaof\ yt>oab. tiilum. XI. io3. 

palaestrae. X. 98. ^vfyim, VIII 335. 

0fmrtvs rtif Xo0mlttf, heiiuo* ftvftTof. XI. 355. ' ' 

IX. 472. ' 0Vfiffmros: IX. 2o3# trvfKuii,' VI. 36 S« ^ 

trvf^wm,i9f if9f et mtfiiHil$9f% 

VIII. 3^7. 

^ii^xt* X. 75.' •. 

wvffofou XII, aooi 

tt»ymf9L4fi(phv* IX. 4l6» *• ' 
ir«X«7ir^an, de ine^elricibiM» 
VI. 178. 

nugo, yin. i^i^ 
ttSikH i' ptLesi tt paellMi 
- yilLtaJf. 
nt»s ttxm; X. '^^* ' - 

noniofMUf de dubio miisi 
' stat». VUU4o6. . 

F pro n iti xneErmoribiM» 
• li.378.. -^ 

/ii#)3ar et /«Mof^ VI. ' r55. 

IX, 371. 

fmUcHi. perif^. Ml. 363. 

VIII. i3i: ' 
fuiarif, ;^^v(ri7ox^W fiitfftife' 

gosf malleo ductnr. VII'. 

348. ' • 

i^QSf eorpu» detHtumk^ 

VIII. 409. IX. 66,-XU. 

3o. ' • ' 

fttnSfts aSfipi^ X»-175»'t« 
ft^MOr iii BUppHciis; Xlb 

i83. 
ftti^^ff» et fctjt^fth i 'prd 
*- •^'kotiftif. XIL^^^dr-a. 
^i5«« ifAv^ttf^ VIll. 7 9* I * U M. 563 

/^4rt«v »^«V ir#vifw VI. 1 7»> " . 

. aa8. a38: ^/jyf.XI. i& 
fhf^\XhnvLt VI. i63, .. 

iif^VfttH fSlitU itMfVtL» VII. 

4o3. B. ,jii^^^^ ^oy^ 
yifi', (pttvjiv, ^fiovf, X* 
38$. XL 57. XII. i3.u 
fJi»»*» fnrftu, fift9i, \% 
.. «Oy , . * *^*' :; 

firftf, eioquentia. XX. lof^ 
fiffitt* carmina, IX. 33a.^ 
fij^d^m, Cyiiici. IX.S^it 
ftr.vos ff'»vr. VII. 96. i34. ^ 
fiHvova^tn m saltancto* X* 

4io. aetite. XI. 59.' ' 
f/fi<pti ffvitis, 5i«».XII.6o* 

//yf , iquatitia, Xt, ^-a^l; • 
fibt. snltui. Xli:4i7;-^''- 
ftni rvxns* IX. 435. ^fi^ 

' XII. 349; 

fugi^tiv. f^entulum facere* 

IX. 480. 8. XI. i56. ' 
/iWf, flab<?Iftim.'^VII. 96; 

i34. X. 70 B, 
iiftrtii if>J(ntif£w>Sf ftifiehii 

tidm. IX. 307. 
fiitti ttitMtJV-l. 4J^.- -jc^f 4 

VII.c*j3lJi. A, ;. 
iii^f^ pnlvhriti^lfaiis ^q 

pereuntv.^fiiboluuK XI* 

309. fiiti^ m pulcbiiai 

.XI. i4S:* ^*' 
fei^fnrei j^Jta^Mi: IX 564 . II' l n 9 n X 

f$7^of : el /o^fyi»* Tfttfmijt. trmfictxis, YHI» a4a. , 

./ XI 56, irixvt* XI. 173, (y«ft!3«W^t«ro>Pf. VL 98. 

ioini -' in mystcriis. VIIL «^«yv^t/rvji «t«/^ VJI «2L 

j2g/ ffoilvttif. \% 4id* de «pe» 

^(fiuiSo* *rrpi,rr«.. Vn. a^^f^ ,^^- ]^*^; ^ 

• iKoc^ujf. IX. 552. ^i»- , I. 7 vT 

- y«. lX.ai9. ^i««r€t^«w^6,iw^a.XL 

/o*^. IX. 343. VII. 35.. XI, ;o.. 

^osTTMy. Vll. 348. XI. 71. ^ , ^ . y ^ . 

/o«.it. JSacos^I. 44. VIIi:i58.IX.mtre- 

§vQf/itu. jiffuro prima pro- • yj|j ^^^ 

ducU.' IX. i56: <^'X*^,^,iMM,. IX. »84. 

fiifm. cynicao aordes. VL ^ikmyf mtftxmp Piudarus. 

38o..in gyniijttfiiis. X. . VIir./74.«d.^.owtoj-e.X^ 

.81. ... 3o5. 

/tfTor , poculi jewis^ Y^^* ^(«S«ll*/pro. <r«M(i»X<i» VlJt 

337. 160. VIIL g^35. 

fiffi» ii/yt^vyin. 'i^r i«ir.utcu*?,xir..iS8* . 

iyff/Liff ffXnffM y ri^os.^ VJL fttytotyjfi riwrtff^tii. X* 

a65. .^ 7 . • . 2o6» t. 

^iT^f vectius^ ;;^f»Ii /wwif f^jfli^t . ..«ema .. «bscoeiiQ; 

xuLSo. V V, , . . 1x^.37.: :..:.• 

/viri^M..^» 'Jf3Q»- - dll crolov et (r«». VIII. lao. 

fuiu (Ai-Kmu Xlt 3ai. trufiii/..ii»i^. IX. 5o6. 

/0^;. «.«rm.. Vm. i5a. . ^f*«.frrni4 "^«riot. X, 

ilitffiou. XX,. 374. r • V o * 

^ . k^ . ' " ^"^'» s^<»^/»««. X. 198. • ?. 

jtiiniio9. Vn. lip. ,. ffoiriioif ^ix 5<r<r«yin biben- 

^«BiMMof. fi7£>. yil^79i« .. do.-yH[j ^199. 

fmttoffatftti. XIL 4a$# . ffturyit, p^rkit^. VILa4a» 


56$ 0»vfmf V9 mif^m. A. «h peiidit tachygftpliWwii* 

,118. XIl. a77* ' ' ''^ 

wctmrns' pit) oitnV* Vin. ^ifmyr^s pi«eiiim. VTL i45. 

243. • ' ^vmfitiii -inteP belkritf; 

#iSmt;f«i.liJ8j^. *ir*<rJftr.Vn., Vil. 46. 

56.'fffitfftu'irnrof(in> XI. ^JnrM -i»««v^(^]99tr«ti« ' grtm-i 

x5o. 5^fi» »;fiV.Xl;377* maticL IX laa. •• .^77» 

§v<Pf0ffvvii9. XII. 90. tf^ip- ^rejcMTov fitfilkiftov. IX. 

yvr5«« ' dieuntar, qwoi .'''4ifi. . *^ 

pulchrifndo^ Mlinqfiiti «'«/Sv,^ et ^iyvyir. VL i43; 

•X. 159. XI. 297, VIH. a3. 

rr«ffl( ap. Platonicos. 'X. #7j'« XiyM» ©t \»\t7yt ia^ 

11'j'j. cBndo dioer§. X. 8a. 

wtsgif.Jttcundia. XII. 128. ^tyff^ hiyn^V' conticuit. 

179, 296. «ifvw; X. IX.87. 9ifm9 miilf. Vh 

'320.XI. i52. .3o. 

wtt^tixmvrot, VIII. 207. . 0tyififns. VII. 258.' ' ^^ 

9t(gtoSf Sol, aesiue. VI. «^i^vitiV •^[•of Qra. VII. 363« 

• 176. Vin. 45. 

tfXix^9 piscea cartilaginei. ^t^^ahm. VII. 253. VIII. 116. 

«'rXifyfliiV. IX. 393. 
ift\lios fitirou.' Vin. 223. 
fMvffSv t carmina. XJI. 

521. 

#r^ro'^ -y« 3^f/{. caniCiet. 

Vni. 81. rd w/Ai-or, in <,ipo/. VII. 3i7. 
, bonara et malam partem. ggrtvtnuAf. X. 209 

IX. 277. 
9fi*ii. VII. 195. sepulcrum, 

XII. 255. 

#9^01 et ffZfitt conf. IX. 1 $5 
et Xjf^* IX. 207. £i^i»v^r nom. propr. VII. 

326. 
ciitmXos pro ' «^Xo'f. XIIL 

rfirviy, wittvet^ SUynvhwft. 
VII. 71. irMiiri^if VII. 11 4. 
trtcm^^ttf^ animam agere. 

IX. 468. 
emmfotf piBcis. VH. l45* 

X. 4o5. XI. 89. enf^tm 9 literaa et com- eni^t » carina. IX. 5o6« $66 n.: j tp P S K VIII. 127. 
0»^»fp IX* 11 5, 

tf»npos^ corpus. XI L 3o^ 
9»iwm et^ifW. XII. 99^ 
. VIL71. 
Wf^«'. X. 297. ' , 

ff*i»^tff!^tc» - triif /lyvf . X, 6 1 . 
VKtrfnXfif^if^ftkffT^s. XI 97, 
^ri^f de Satyrip, VIL 

' ^^^- . . - 

X. 3711. 
«M9Xtdi ftZ^otf J^raudufaniL 
Via. 61. «moXio* «^5. 

/*oV yiiL 117. 

348. 
«riio»#«. VI. 4a3.. 

.^(^fnhs MTO lKMrT« X/^^y. VL 

5o4. 
rttor/«. Xn. 1x3. 
CKow fiXiwup, X. ao3. 
^Mv^flcXoF » e/ecloiiienium. 

VIL 173. DL. 208. 
'eKvXintvfM^ VIL 4i3. 
2»»^» de rapacibus. XL 

a63. 
envXfMt^ iteUicaiionea. VII. 

33a. 
«iJXof et (Txmr. VIL gS. 

a48. 
mvr»X« W^i^^ny. VL a;*. ptirtt^f inUiilia, debilia^ 

IX. i36. 
m;x« /Sstvv, VHL 187. 
epmfts. VII L 173. 
^«Xffvnyy 4f piM^is et rlie^ 

toritiM. VIL .385. 
#^;X9. VII. 363. Jay^MyXv. 

^*. Vlfl, ifii. 
efAvxtty» XL 69. 8. . 
^cfXom/^iir de qatvia in- 

congrueiitia. • 

eefis f senex capularie» IX. 

495. Xll. 38 1. pare ca^ 

marae eepuIcraUe, XIL 

aao. 
et!vp,fMs x»f9t in abaco.XI. 

lOI. 

e9(piii9 peritia, VI. 198. 

facuUae poetiea. Vfl. 

270. IX. 334. 
aigtiiovfeiMTtt, VI. 91. 
enti^tl textonim. VII. 68. 
. ramus palmae, VHL 

125. 

eistt^tots Mfwttf. XL 334. 

eit^y. XII. i56. 

ewttTHXn. VIIL i56.a. IX. 

4i4. XL 46. 
eirxratXos, X. 14^. 
eniifn/uM pro tiVM\ot. XII. 

i84. 
emifittv tiMfvm VI. II 8. 

XILa89. 
ewt^ifnti. VL 82. 

i^^vfof fxi^ffi. VIU.. iSg. V B II B O ft V iC. 0nirf9h •pongiaemarina^ 

Xt 16». ^ - 

9moitn f Tocab. praetext* 

IX. 445. 
wmios iri^mrf mXittmu VII, 

i4i. VJII. 56. 
cnre^A/vy. VII. 19 1. 
wrti^tfis, firnuM. i ^oL^tgi. 

ierra. XIII. 12. 
wfi^iif 0. notione' copiae. 

IX. 363. 
gta%jMrr» ifitfimru. XIIL 87. 
wriKiMt. XII. 94o, 
aT«^vMr et »x^t^^ conf. IX* 

306. ^ttxii de prole. 

XI. 49. 

wrtytivis. bene munitiM. XI. 

48. 
ff/yttf f eontinerB , cohi^ 

bere. IX. 11 5. X. 70. 
^t^we^tUf oratorum. XI« 

344. ' . 
erhttff trr^vttxif de mari. 

xn. 210. 

^t^^irnff animi daritiee^ 

IX a68. 
erigifiot. VII. 73. 
ertiptivn ffXt»ai^««y. Vlllf 13* 
«Tf^«y|f)rX*«itv* X. 58. a« 
ert(p»ftf(pifQt, XL400. 
eri^ttfot» vocab. ambig. X; 
58. 8* er/(ptafoti gloria^ 
ornamentum. IX. 3o« 
ertif^ifovt *>Jntiv depoe- 
tia. Xn. 369. 5«7 

are^ifmf¥it. TI. lo3. 
arnret^ muHer. VII. 320« 
artfimfis. VIL 328. 
eriYi^tif momentum tempo^ . 

ri^ Ylh ijB. 
crl{tn ap« ' Thraces. Xlt 

i4i. dietmguere codi->t 

cem. X. i86. 
ertnrit f maculataB, VII. 

348. ftfifis* IX. 320. 
erXtYyls. etrigiUe. VIII. 

eroXiimfnmf rroX/ff ero\/MS^ 

IX. 379. 
eriXoSf appqratue^IX.»5j. 
ero\isf tunica. VllL >i. 

68. 
erifMtf periphrasi ioscrvit. 

VUL 3o3. 8. XII. i54. 

afm.erifimf iiti erifMtros 

tlfmi. XU. 355. 
erifiuef pro ^fttperofMW. VII, 

343. flrT§VftOrci.IX. 27. 
erif^i. cornu. VIIL 38. 

3o4. 
erfnfis ^^iyyte^ui. VHL 

386. 
erfifit^Kos f ^ media ancipite. 

IX. i46. 
erfov^tiof ^vXty. IX. 43. 
erfovBiif etruthiocamelue, 

XI. i5. 
^Jt^ciXiy/ fMtXnif neftntf 

ntmfw» VL aoi« 56« .'IL ;i N o s k T&tgvfmftn§ Boraap* XIL 
. 435. 

ervytisf ieitious, X. 96« 
^vXm o^v filii. yii, laa 
rrv^ttr , IX. I9b, 
^rv^tXit ^t ^v^Xa^. IX» 

34o^ 
0v ti, pogt vooativ. Xnr« 3. 
wvfigis. IX, i3i. ' 

9vyK9^wis^tls (Pfiftts o2^f. 

VL 173* 
rv^JKOir» ^«Xrf«. VL 98« 
^ynufsfis. VII. 58. 
^yXfws» siinul cubans* 

VIII. 157. 

wZxet h w/rftiis, X. ;^5. ffv«« 

vocab .ambig. TX. 167. 
wvxitot Priapus. XK 4ao. 
^«;^/f. VIII. 160. 
^xmrisf Jicubus sagina^ 

lUS. X 311. 

^fAfAtrfot» IX. 5o, 

^VfAfAVUJ* IX. 173. 

9VfAismlHr mf et svfAwtLhrttf. 

VL ia5, 
^y Bubaaditnr. XIII. g4. 
cvfmfitu^taf , mffAf/kifnruv* 

IX. i4o. 
0vf/fAmf9t, de rebus. VIU. 

77. IX. 37. 
W¥t9fymrif9ts et svftfyimu 
VUI. 3/3. mnift^ts^ sooius, XII. 88. 
svfiartotf ffvvoucoSf ed^tttos* . 

IX. 3«u 
morv 9X4«/«. VIIL aa8.^ 

i pvfsrn^ oani* VII L 

55a ft. 
wyiffr«r<M| camfAsndars. IX» 

438. 
svfoiof, X. ido. XI. aia. 
sirreii^f tribu$u/n, sala-r 

rium, X. 3a3. 
avtrirrssBut oum dativo , 

ifaledicsrs, X« 3a3. 
sifrofMSf homo paucorum 

i^erborum, VIL 3o4. 
^rfoipos f contubernalis^ 

XI, 38, 4e rcbu$. VHl. 

84.-XLa9i. 
ovfttftsf de hQininibiu* XL 

78. 

^vfittris et ffv^<y»r«u« XL- 
- aaS. 

avftftrif. VII. 59* 
ffvffiios et svffits. X. 79. 
;^«X«^«f. IX« 93. mfimfs* 

IX. 93. 

sipttiftt ftntri* VII. 93. 
siPn^Sstu, IX* 3q5. 
^^9/» de iracundi^. VIL 

i48. IX. 209, 
siplyyssim x^^^S^* VUl* 

378. 
siPiyxrif. X* 55« 
^tynris ffklt^tf sriipw^. 

VI. 77. V « H 9 H X( M« 569 ^firmav^ decerfnrs. IX, rmfaoi fer§fSii. VI, &l« />«- 
a^. i44. 179. XI, 4o. des, X. 180. 

aipg»yi^99i»i hiy^vf^ IXp ^<c'^<^ o^ftmr* ^VIL 567» 

435. aifftiyi^tff^M et rmvf$fii^ leo. VIII. 966« 

ffipapifi^ttf^au, VIII. i8q« mvf«7«ff7W^« IX. i6o» 

ifPgifiv, XI. 37. r«v^«M«^oi4'i»« XIIL a<w 8, 

^^vfflc» int^trmiientcMn agri- TtnifQSf pars circa luUe^^ 

cQlioruni. IX. 157. . X« io8. 

«^pgfii^m. VI. i4o.VIIL367. r«ilfff et £T»»rsi conf, IX. 

exvf*»' decor, XIL 179» 900» 

^X«^*^^<| «altantiam, IX« r«!9of » 'e^fis^ 4e ▼«tcilis. 337. X. 176. / ^X^{f'9oi* de floribna. X r«;eai et r» confl XIIL Bf i55. 
#XOiroi in lecti«. XI. 54. 
exoTw funibus plecten- rixos et riXif conf. XIL 

475, 
rotpgww» vi neatra, VIII.'6o, . dis inserviebat. IX. i6$. tmxvoKmf^^Mi^ IX. 6. 

eSfim et ^v/mm conf. 1X« rehM fiUw^ VIL 4o4« k»- 

195« f"»y* XI. aacL 

0trnifm, latrinae. XI. 85. rffTx^f de yeste. XI. ia5. 

emrnfos cognomen a diis remflmifMeAtui VII. i6i, 

ad homines translatum* irfttittriw. VIL 33 1* XIL 3o3. 

rifiXu etr«vX«. X. jrSo» 
riffim et eriyem conf. IX. 

159. 
rMy/«M et r«X«^m. XL 

34i. Wno^ de beBtii8.fVIL 197* 
.rinrttf f r9xr§eitn f rtnrtsi* 

vtiv, signif. tranaL XL 

75. X. 46. 
rffX«»^iMrff. Jaeeiae* XI» 

34i. 
rtXff7ir l( Sftu, VIIL 937. ' r»/mr«Xiy. VLa5. XII. S^d. riXffMf» epith. lovia et Ja-* 376. noiiia. VIII. 389. rmwof de arboribiu* VII. r^o^ y«^. VIIL 33« eem 

99. 9/iff. XH. i5o. 302. 

r«B|«f l^ffif ^H0M««^ir«VI«36l« riX^^r^ riXcrffi. VIIL 388« 570 %L 1 ti » s « r/ftiWf* 94teelkem» VI. 347. 

iftpcmvf mar€. VI. 388. 

XII. 4i5. 
rtfi^iV^9s. VIII. 392. 
rtft^iafi^rm XI. 1 16« 6. nen r^ferrB, VI. 38 1. 

IX. 472. 
rt^fvrietVf nuirire, VL252. 
rl^€tff depllare. X. 62. rfffiarm Ifxtif. ad Jinem Vm«V^ cum^oh. IX 38o» 
perpeni^e XII. Saa. ^;, ^,'^^ ,jr ■^^,^-^^ jx. a86. Wfvf y /tfniM>. VH. 283. 
rfj^<^ ct if^9ir« diT«rM. VI. 

407. 
rtTfatxrvf PythagoTeorum, 

XL 18^7. 
rtrf**»\ai VII. 3oi. 
rfrrii i»9V9Sr Vlll, i4f. 
^rtv^is-f doligo* X. ^6. 
r«x>'~^''> nequitiarum pe^ 

rita meretrix^ X. a3. 
Wx»'»!- opua ariis. VII. 53. 
Wyar«f Ct rmyirvv. IX, 20. 
r^lf, «e. XIH. 99. 
rir^v. XIL 36a. . 
^iut» «rd^tf. X. 3o. rine^m 

5«! d0 invidis. IX. 5o5. 
vtfXf(pXi/f* XL 55 X. 188. r/ if/ ro mXiw, 
VL 67. XIL 127. r/ 
f lfMl\ sequ. infinitivo. 
VI. 109. r/ /H^. VIL 
206 r/ y*f} brationi 
interjicitur. IX. 474. 
XIIL 4l. T/^/y« «'.. . 
IX. 467. r/pro ri. X. 
io3. 
T/rv^»<9 ffmrvfot* XI. la, 
rXMfMffvtn (puffimMVs VT» 

r^9y«i ct ro^Kfif^f. c. pard- 
cip. VI. 149. XL 106. 
XIL 388. 

roKivmtf rixof. IX. 5o3« mf97f et l/f/^<r conf. XIL ««•y>^^I*«^ » foeneraior. 

a36. VIII a45. X. a4a. 

ri^maisf de heniijiibus ^'«9# X»5fMr»Jff#. IX. ifii* 

ctiara. VI. 109. riitif roX^^v c. particip. Vl. I^g. 

oj»yif. VIII 35f. roXvirfv IX. l6a. 

n^ifttr* riiti wifrm roXr roitvM ikn, IX. 209. 

;^iOif. VI. 159. ft» ^i^itu ^(91 ZfAvtt. VL 4. 

r« y$fifwm. VL 293. •• rm post particip. XIIL 

evMm yoSr 5i^«i. VL g^.^iw AJ roro. XL 8. 

3o4i rt9ifmi, in nUuh- r^iro ad •ubtUnt niMO. z' V V H B O H -U B^ §7« Z^^^ts lemin..£««ieris rela* wfiitmm va^» ifMMmf m^mi* 

' tiim. JCllI. 5a.. . ' Xn. ijt. ' ,'. ' 

rfix^^u vil. ai4. ' VI. 75, . 

rfi^^f^ifmPTtt^ ap., Spartaf» rf^xtm^ jiJaceiitae j^enus. 

noa. jiX. 3^9. I)t. 227. 

Wfiiim et ifrorftiitu. H, rfo;t^^ ©* rfoxif' ^- ' ' 446. 
Tfifidxif, chlainys attrita, 

yiiL 119. 

rf^oXos, tribulo grana ex- 

, cutiebantur. IX. iSj. 
rflyffmf Ke»tor. XII. a 1 a. Tfvyff, coUig$re. Vl. l5« 
!XI. 367.' de mellificaft- 
'tibiis. IX. 59. 
Tfvytuot Xl^f^** VII. 383* 
rfvyoffof. VIII. '242. 
rfv^ttf» XI. 69- rfiy^t mul/us Diauae rfvifit» x^^fos, inaulae. sacei:. VIII. 356. 
*rfU\$nrot Kflitlf. VIII. 191. 
wfihtftfos Uerculea. VII. 

iaa'. • • " 
Tftmiftitt non Bacclii tan* 

tum. IX. 264. 
rfi^vyos fttusae Vlli. 42. 
Tfl^tif et Tfvi^oiy, IX. 178^. 

XI. 95. 8. Vfll. 3 18. 
Tfv<p$fos et rfti(p9fos cbnf. 

Xn. i43. 
r^J». rtr fvfntfu yv7tt, VI. 

426. ^rtrfvjuihosf con" 

fictus , non ror fVfAfiUf os* 

IX. ;23t. 149. 
^Xn , culcUra, IX. 4^4. 

VllXoCy T« ttUtffOf. IX. 357. TftfinbfTU, Tftfinofrmf 9 Tfm' rvKom, tv rirwX*^*!»» o«XtF. 

nofTtrttifi X. 336. 8. 
''Tfvnifwios* XI. 5o. 
rftfmntt, agricolae manus. 

tX. S9* 
\rf nmUfi et rfsfmnfiif, VIII. 

335. IX. 357. 

ni^iSor ^C», «'iVttm a^/>w/- 

erum* X(I. .355. 
rv^ism»os et rvfusmfOf. VII. 

375. TVfAfSotfOf (pvaeff . 

VIIL 126. Tf i4iiX«v»f HerculfM X.261. nJjrayoir pro rv^jrww. VII. 

rf i%i et Tf 1x5 con£ IX. 249. IX. 4^8.. ^ 

ia«. .^f' *j?w. VIH..259vW^ 

r,/*ifo iecimXLafi* #0. X. 161. XIL i38. 57» n. I M B B IC 

ifS, in Amma. VI. 70, ihtxi^t $ GtitymeJe«« X« 

XL l44. rv^M ifi^isf 87« " 

signa* virilitatii. VL 524^. S//a)f . Iy SAKfi Sff i(i« ipifvmu. 

schemata, VIII. ai8. VI. 87: ' 

^i(Ptaitti niifns, VI. 3o. vcXtfk ftogipvfAi, Vlt. 335# 

n;^9, iierb^e genus. VIII. iinof ^tif, VH. aio* 

29t5» ««rof , de lacrymis. VII. a3. 

rv^X^u 9nt}jLiiu co0cae.TyL. ^^?»«TfJV, de Tfiitre^ IX. 

35. rv(pxi xv^«T«* IX« ^^*' 

^4o, , > SX9» A«r&a inuiiU^. XI, 
riJpo^. VI. 38 1. gg. 

▼vX<tf'* l^iopW' Vin» 121« i>afiimt et i\»fiims. IX 

^«Xooi et v«Xo'f4f, de lae- ^/*^»f« pro w. XJ. 35. 
Vitate faqici. X. m2, '^^' ^So. XII. 71. 

S«Xof fossiliai IX. 348. • ^"^* ^^' 

3^^</ , wjcik. VI. 35a. v^ro^w* , adjective. VI. 3. 

vymht» et x<^'<^ VIII. ?x<*, XII. 127. 

ai3. iMi5' fp iymtvofun v««y"»* X. i5, 

«^«ir. X. 67. J5»VXW et fjf^f^f»*, 2£l. 194. 

iyfif x^rXos. VI. 35o. iyfi ^•^-*/^^'"'- ^^' ^^^- 

{[^^«i. VI. 3i. iy^ vwfiJcfi»' x*3-f« T.ri, /w#r». 

Jif«.^*».,Vil.96. Vlil. ^ ^"^ *°^- VII. 188. 

66. ly v/fiir, in marim «««'•««Tlf^- VI. 83« 

VII. 3o2. iffif it9s. vin,iit9§i 9onmw^ aiif^ 
Xfll. 389. ^ftm. Vllf lai. 

j^Jriyof-0«f/8fo(x/«v»f.VIII. ini ci^Wiyr^Sf tfsia Ooci- 

3i5. .; nente* XII. 61 • vsr« Mf- 

iimritiSf purpurtus. Vil. *^''*' X. 29. 

i54. ImQfiXlnuv iXtufi. Vtll. 
'vifPftirtsi, de ineptis et 378. 

frigidis» VII. a3i» VIII. v9royjp«^9 ociiloram.X.agi. 

337. iSipti^ji^«n'XI. i45. V ,B Jt B )l V Bl. fluinthibiii. X. 4oi* 
if9tfm>^9^,f. c^i^Hi. yi^ 

.97* ..,..',, 

«jrf^»r«|. de tuba VJt)J^?i» 

MrTm;?iM0O in rc v«Qe]iea« 

VII. 5o. «. . -V 

8a. • «« TofM , .«^«r/i*. y !• 

Zffytvoi color. VlK. ^l, 

iiffmivMf tejcere opus, bi- 
storiain etc. ^ll. igSi, 
v^»^^^ X. 307,,^ .. 
v^vy^X*' et «v/^x^f» VL 

IQO» . , 

y^yjff^f./IX* i3^» .. 

i / . . ' .' ■. 

0i^f> n>4i^y* X. aSoi 
4^o(«o/ in fifnerib^9, X.^g. 
^X«ydof. XI. 3x1 /^ 

fai0oif /rustu^ ^ VlII. 

l65. 
^*TT«r et |^<;y conf. .IX. 

46. '^' ' ; 

(ptUfXiiti^MvXuvufot. Vlir. 
. 177,^ «1? ^«vi^nr. Xlt 
180. 

fji^of (vfpori. y\l. 3^4* 

^f j« /S/ov< viil. 80. ^ 57J 

^oaLo^ in retibus. X. $74. 

^i^w. (piftut et ^tfoff^M ri 

^, irjwrrM.^yUL i85. ^^fffi^ 
4^9^09 judices dicuntur. 
XI. 95. ro fifovf neces-^ 
eita^e X ^i^^. XI. 188^ 

9fvyr<y ^iXiovrff » ^ivyovtil 
AiOxfftyl VII. 364. ]j|l. 9O4 

fj^n994» rif «xovr«. X. 74» 
tffiatvif de medjae syl* 
labae jmtodia. IX. 'd^» 

vtari. Vli. 1 1 3. 
9^0/^ ffrr/rvf. Vill. 1 66. 
(p^ vnfiu oi ^iofkm f oi.itli 

0iifoi. Xx 94. :^I. rgS. 
<plfict7sjs ftf iifttft, VIIL ^394 
ip$Kainffrro(f de persoui^. et 

Titbus. VnL69 i43. 

^lXffVTAXTO^ ifvfioMll, VIII* 

lao. 

^/Xo« «^«yflctffir. Xtl. 188« 
(ptXix0tffojf^^V9ii^ VIII. 5t 
f|iXoff«^«y. VilL 337. 
(Piiii§ml Vi 33i. 
(ptfMs% fm^i et ^«|HoL VL 

434* 
(p/rt/^, VII. 4 1 3. 
(pyjyuv, vfAvot (pi</yofrml 
' VI. 383. pxi/i,* et fi^Hfii 

conf. il 33,0. 
<|tXly^«. IX 36 1. 
ip\i4^f ro aiiotbf. VIL 86. 

35o. IX, ,i46. fXifioi^ ■574 'aquarmn Tenae. IX. 
3.^5. 
<p\oios, pet/t9,Vlhlof, de 

iiiscriptionibas ip^ipXo^l^» 

■ X. i4;. 

ipXvios );)ro (pXvdfi». VL 

' i3'u 

0\ia9Uff ^Xvotxoy^M^/M. VL 
421. 

tplfiiirf, IX. 49 i. 
(potvis, XI« i58. XlIL 9^» 
(potr^v,f cotert, XL ;r4. 
9o^'f. Vlll. 369. 
(poffinif iihicinum dapi'^ 

Birum^ VI. 207. 
fp^i^^vbou i anirtiadt^eriere, 

' XI. i46. ;• ' 

(PgmTTM ro etojuuu XII. 

' 2197* if9(Pf»Y/tAivbs et cf* 

jpttffittji^ip^t conf. Xll. 

^oifAirrouim f de liircis 

et equis. IX. 358. XI. 

!l46. ' 
9l>i7 2X9^. Vltt 43. IX. 

loi. XI. 89. 
^fol/uu9¥f initihm, IX. 22. 
fp9ijfittra y«vjp«. elaiu$ 

animuM, X. 179« 
fgwtyfutf inanis supltrhia* 

X* 179. (pfyiyfmrm, IX. 
' 344. 
ipfvmrrtf^mi. VL 4l* tfiTtt/- 11 • I N D S X / 

^«rrff<r5«i. VIIL 366^. 
tPfVxrotf Javes. XI.' 54;% ^* 
.^v^MX^of. IX. 3^0. ' 
fvi , puL^hritudo, VI. 244: 

piicifl genu«. VII. 4;. 

VIU. ga. 
^Sio^ IX. 37. ' ' ' , 

Ipi»^», /lores^ VII. go» IX; 
' 26fe. 8. • - - . - 

^y«i. iti(pvu9 c. infimt.'^X. 

25«. . ; 

^v^w. m(pvffAifu tfit/xatmi 

X. 109. 
^(Ttv. VtL ii3. 
^uroV eifitiw f tlcnno.^X. 
* «67. 

ifmx»mhi^ Vt. 3d8. IX. 
369. de anchorU. VI iL 
43. ' (pm>Mt ' wmfSfnafi 
Mcortwn depium, VI I^ 
*34. 

fWXffifiV. VIIL 43. '^ 

Ipmfi atatma tributa. VIL' 
2o3. 

fmfit )^yi« IffMt^Vf VIL 
266. 

f|>«r de laetitia et salu«> 
te. Vt. 218. ff/f ^M/ 
Ijp;yffv5«i> de infaiili- 
bu8 (^ui naicuntur. XIL' 
282« ' VB&4IORUM. Pitt(pif0t Dimma. VIL 169. 
(pmrlav et (pmrymif ' coiif* 

jtj^^ littn-a duplex. VI. S6. 
. pro S^ ixL' marmoribfit* 

^^iti^wf ^ * d« plHrftiiBi» tragi* 
ci*. VJL 379. . 

irouia. X. ii5i afiibi* 

• - gue ' tlifstiiiB. Xil.. iiiji 

iC^fiffk9f99. VII. 1 21 1 . XIL 

X«M^«^V itt proeliii* XI. 
iGi. 

• livo, XL 63. 

X«>^f rrft^ 'XI. 53. a* ^ „; 

X9tki(Pft»v. X. 4lO» 

X«Xxfvt*jff. «Jgn. iraii4i 

VIIL 74; 
XmXxisf piscis vilior» VIIL 

173. . — .'^ - 

X«iX«olrrii •»fotwX«* VII*- 

349. • 
Xm\iiis imvyit r «peculita^ 

VL 387.. 
X«/Ufi5>«. VIL siSo* ' ^' • ^:\ 
X^vHf w#i5V. XI. M5^XfS< 

Jbi^oTvf* XI. da3.' 
xiif\ or^cun, XIL 37. 
X«if »7A*09 ihUfUM, Vlil. aB8. 475 

Xufia^ti Mgn^r^. X.. 1 53. 
• x^^fmai^pihn hHkMauk XL 
..,89. ' 

Xm§i{»9^tH rjr yaMrrf/. IX. 

• 43 u r}r.)^<fyf.XI.3a8. 

X»f <^ f munua. VL 99. fttv^, 

IIXiKflffr«f¥ VX'-ii^. s« 
. ' )^f$9iW^(M^iX9(uUp.9^ VII. 

4 11* x^firff, tcaKmina. 
.:XI. aSa. IX. 95. >x«f«^«« 

• f X«V/IMrM ) ft%flX9f*ioV* 

trtu. Xa7l. ^itfirttif.m%jlt9t 
fUirmf de foroiodA.. v X« 

->864. . 

XftftT9fi>J(Pftf9, XIL 3oo. 

X«cpy«&vr pro i^{iiy»95fy« 

vir 178. . . 

^i«jSJtK.# 'd« rafuicibus. Xb 

363. 
;[^rliir. X» .119.. »t--\x 
ligfTXof) ora, tnargp^ VL 
.. .4;j9. / * 

A{i^m' «t nvffui0tif conf. 

XL 4t9. 
X«r/ii« et xfifkm .conf. IX. 
. • a'9H. iiS/iif». XI. 3q5f . 
XHfikmiHf» et jtt»/iMWf WF.. VL 
, r5o. 64» . ,. 

;i^/|». i X9*f rm» x^n*. VL 

65. x'*f^f ^f^^*^Hf i^^^ff 

. -: tiitCKltio «rUficjA. Pf[^ 

.0 :i3a. JP^^^fff •L«|i?i^/^ yX«- 

*9^fit deJicA^, ^^-^ 

^ oia ni(u>ii«* X*.a3%;;^fr« 576 IL 1 II B X ^u/an^ peritiot, IX4 
tomimorum» XL 195« 

ic'f^«' x«Xffn xa 3^u 

X«2fit 'A^viirf. X»' i65» 

*%• . . 

i^i^a/i»«>^?y 9 aensu ob- 

scoeno. VIII, -27 6w XIL 

476* 
yc^ifmiMf¥i iuttarU VIII. 

i84» 

^{«uAii^/f. vm 49. 

X^9fi9¥^ X* ttlO» 

X^f*»^^ pauper^ ^pitta^ 

rius. yih^S, • 
X«f i^Arrtpr^tfi. VIII. la^. 
X«vA»a. XII. l38. 
X^Xif, de i^geribiu» VUl, 

Xfig»^9tvniSf pucaior.ytli 

143. 
X^^i^o^ trrl<Pwoi. VL lll* 

;g^i^iproirf«#n XL l45. 
xi^^h Ceres. X« 219» 
X^94 iirba. XIL a3a. 
Xto¥99Sf puiefi0r^ XII. 3oi. 
;i^0f 9 jacttis in Iu»« talo* 

rum. VIL i38« x^or» 
* cadua vini Chii. VHL 

i45. ' 
Xi»y^ X'i^*^ ^*97vt VI. 35* 

X^opf^ K#Xriii«/. VIIL 305. 
Xi^riff thorax» XI. i58* nuun facere^ VU* 69^ 
Mogum. XL 197. . 

VL AI4 ir«SV «■' ^ ;gK»» 
. f^ih. VI. 43. VIL 3i. 

viu. 118. 8. xm* 74. 
VI. 386. x>^ tk»)'» 

^ikmfitf de colore vitioso» 
VIILaSa. 

XVo«ff<y •«•irrji &»X«vik XIL 

a66b 
^i^ovf «Xsf. XL s8o. in 
/i inaliA cydoniia. IX. 43* 

ianugo, X. 68. 
X^fiiosf, gbeaidtdaB indu^ 

ratae. IX. 35o. fl 

Xo^o^f /^ara muiiebri9.'XJ^ 

3a8. 
XofJ^^^^ Vn. Il3. . . 
Xoffvco de lifdera. IX. 
.' 180. 

X^gnyis. Vn. 201. 
^H^^of» aatrorum. IX. a^S» 

arborum* IX. 4oo. 
pi9frm^9e^ttif de victu vi- 

liore.IX 4i5. 
X^g^^^h» IX. 456. 
xifT^Sf etiam de hominum 

victu. VI. 56a. 
Xgiot iwKivoi moriena. VHIt 
' lag. ▼ E R B O R V Mf 577 VJI. 122. etiam de re- 
bys^ qnae; nobia invijtu 
accidunt» VIL i44« s. 

X^n^oXiyos^ X. a47» 
Xfy^fsp pulcher. VIII. 4i. 

X« i66» de moribus* 
^[ Vpi. 9- XI. 3i. xr'^^»» 

X«X»ff/»r« X* go..6. 
XfvaTr*s, lapi« Lydius. VL 

s8i. 
Xfvffiitrof, XI« 71» 
XfV9i>t9f»f tX»(p§s. IX. l5i« 
Xfvffoirnfn* XI. 49« 

XvJft' is»fix'*f» VIU. 21 8. 
Xvny «oi^f ^ 9 yMfW. XII. 284. 

x<!f^or« vn. 78. 

X^firiis» Vn. 149. 

xSfff^s ri/^fio9* X. 389. XII. 
285« fknWf dvifth hu-^ 
mare. X. 390* * ' 

^itrif pauperiorum. IX. 

3i. 
^tarmf aniyyos» VIII* 162. 
^ntts et ^9n»s (poivtaootf 

sanguis. VI. 23 1. VIII. 

2l4. 

i^ftklsf forfex toneorum. 

Vm. 171. 
4foivttf , conjectando asse" 

quL XII. 386. 
4f»(ptifis9 squalidus^Xt iBo» 

rokiii.p.i. i^fivis. Vra. SgSu 
^im>uim. IX. 167* 
iftifffWfft et ^twrurs conf. 

XII. 54. 
^f^iof 'et ^tfi^i^iof. IX. 

4i3. 
4^ff WfA^Uni. IX. 291. 

4^9^01, ca/ci^\ VII. 209» 
. IX, 291. 
jlixfif et jja;;c#<^. VI. 2G{J. 
<ifiivfos, IX. 70, 
J^iXof. nudus. Vn. 14/. 
«{^oXJffv «rv^. X. 25. ■ , 

4^rr«. X. 24i. 
4^X«^«^'« blandus, ju-* 

cundus. VI. i6. 
*«;xw5«i. Va. 374. IX. 

354. 
4n;;Ci«« ^(w^M. XI. 383. 
4v;cv, muacae gcniu. VI. 

76. stfis 4fvxnf ^tiiis. 

Vn. 82. I» ^xnf. VIII. 

5. «V»"' «*j»« ^xvs* VIII. 
323. 4^X9 alligata vi- 
tae corporeia yinculis. 
X. 260. 
^vxfisf otiosua, inanis, 

VI. 98. injxfif fiifos. 

VII. 147. ^Xf^ notft^ 
flti^t». IX. 3o5« 

^X^^^h ammorff. XII. i5.* 

Q correptuminwoy.VII. i4. 
hiatum facit. XIII. 3o. * 
Oo ejg hII. I n d b'x V X R B r u m« 

ui7vas. putti. Vin. 59. Sf«f et atf Z^»t Vxtm. 

^iiftif, meditari, prae^ XI. ag^. 

narflre. X. 3i6, KvKgitk. «Sf «?oi 5«X«^w. VIII. i4. 

Vlil. 71«. S^i/toi' «y^e^. VI. 106. 
iKs. canorhs.^ XI. I?*» . 2^<of , salutitris. VIII. 

w5frr. XII.,25o. 103. 

«oy» coenke initium. VIH. «V«'y«f undarmn BtrepiiuM, 

235. VM^- 20. 

Smci , Horae , dead pul- «^vw , wfvtff^m , de andit« 

chritudiiiia. VII. 32 u VIIL ao. III. 
INDEX REIVUM 

QUAE 

IN HIS ANIMADVERSIONIBUS 

II.LUSTRAKTUR. Oo 2 ji praepositio periplirasia 

facit« XII. i6. 
Ahantes et jimanteh^ XL 

36/. 
jihgari plures. XIL 217. 
jiccuaatipus substantivo-' 
rum ih is in v» forma- 
tiis^ ut fx^y»f o(p^tt 
al. X. y5. pro nomina* 
, tivo. VL 346. 
jicharnites hedera. VI. 

33i. 
jichillea Medeam post 
mortem pro conjuge 
liabuit XII. 362. 
Acinue ebriosus. VIII. 229, 
Acmonides, Vranus. VII. 9. 
Acriaius , AmphictyoniGi 
conciUi auctor. VII. !kj5\ 
Actiaca certapiina. IX. 
1 8 1 . Actiacae pugnae 
monimenta. IX. 170. 
Adjectit^a mascvil. tcrmi- 
- xuitionis cum substant. 
fem. gener. juncta. XL 
19'!. adjectiva compo- 
sita trium t^rminatlo- 
num. XII. 454. 469. 
XIII. 78. Adjectiva pro 
substantivis. XI. 38i. 
Adonis Veneri fti^ti^^u IX. 174. a Proserpina 

amatqs. XL 5i« juvenes 

pulchri Adonides vo- 

cantur. XL 65. 
Adrastea, Nemesis^i IX. 

78. cum Nemesi juncta. 

XL 297. 
Adrastus ob fugam infa- 

mis. VL 218. 
Adspiratio in compositis 

interdum heglecta. XI. 

383. XIL 162. 
Aegira urbs fluctibus ob- 

ruta. VIII. 395. IX. i3. 
Aegon , n^are Aegeum. IX. 

507. 
Aerope , Atrei' uxor» in 

Iragoediis. X. i3o. 
Aesculapius, solis filius. 

X.a^S. 
jiesopi statua ^ Lysippi 

opus. XL Tb* 
Agareni, populus. XI. 2o4. 
*AytfflXaf et ^KytffiXuoSf 

tlulo. XIL 339. ' 
Agnones varii. . VIL 85. 
AitiKtT», festum in Aegina, 

VL 25o. 
Arn« CaUimacbi. XIf.v 

x8i.' s. 
Alae navium. XL 225« 582 III. I M D E X JUcaei Musa niinax. XII» ^ 

156. 
uilcathous, arcis Mega* 

rensium conditor. XI. 

4io, 
uilceatis, piae conjugis ex«- 

ejnpluin. XII. s34. 
jilctnan an Spartanus. VII. 

235. ^KkKfAtiimif et 'AXJt- 

/u«y. X. 525. 
jHcmena Hhadamantho 

nupta. IX. 4o2. 
^lconis hiflt