Skip to main content

Full text of "Apuleii Opera omnia: ex editione Oudendorpiana : cum notis et interpretatione in usum Delphini ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ A a ^-r.A^o 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY r A P U L E I I 

OPERA OMNIA 

EX EDITIONE OUDENDORPIANA 
CVM MOTI8 ET INTERPRETAnONE 

IN USUM DELPHINI 

VAIIIIS LECTIONIBUS 

NOTIS VARIORUM 

RECENSU EDITIONUM ET CODICUM n INDICIBUS LOCUPLETISSIMIS 

ACCURATE RECENSITA. VOLUMEN SEPTIMUM. T LONDINI: 

CURANTE ET IMPRIHENTE A. J. VALPY, A. M. 
1825. /a, V4/. /5^ HARVAhJ tOLLEGE LIBRARY 


NOTiE VARIORUM IN APULEII OPERA. APOLOGIA. Aroumbiitdm. Magicaram artiam 
nnlti Rom» insimnlati pottnUtique 
Iberonty otinro priscia Reipablicm 
temporibnf. Criroen enim hoc in Ite« 
lia et in ipse nrbe olim increboiMe, 
leges DecemTirales declarant, qnm 
caplteMnzerunt mala, id ett| Magtca 
earmina, et ai qnis fmgem alienam 
escantastet. Jodicinni ezercitnm 
piiblicom et nobilissimnm de hoc cri* 
nine apnd Livinm legimns ioter Al* 
binom et Furninm. Etiam Magl no* bilissimi et antiqnissimi in Italiaenii' 
merantnr, Picns et Faunns, aliiqne 
nonnnlii ; et cum iis Numa rez. Sed 
patescente latinslmperio, nt rellqnae 
artes atque doctrinae landand» om- 
nes, sic vitia et maleficia, et snper- 
stitlones, ritnsque esterni in nrbem 
influxere. Hinc jam sub imperio Prin- 
cipnm creberriina mentio Chaldso- 
tnm, Magorom, et (hoc enim nomine 
honestissimo sna flagitia velabant) 
Mathematicorum. Nec remedia se- 3046 NOT^ VARIORUM IN ra faernnt ; aed mnltis Senatnscon- 
snltis malnm coercttnm, plernmque 
irritis, et Ideo mnltis. ' Genns lio- 
miniim' (inquit Cornelins Tacitna 
I. bistor.) 'potentibns infidum, spe- 
rantibus fallax, qnod in civitate 
nostra et vetabitnr semper, et re- 
tinebitnr.' Canssa, non solom en- 
pidiras ingenii hnmani seroper ve* 
tita et inconcessa vel cnm pericnlo 
deligeodi acperseqnendi : sed poten- 
tia eorum, qni iis stodiia attineban- 
tur. Principes etiam ipsi, licet nnlli 
roagis qnam nationi illi Matbemati- 
cornm infensl Infestiqne essent, ob 
pnedictiones, qnibna leves animi ad 
res Dovas et mntationes dominornm 
sperandas, aut procorandat impelle- 
reniur; taroen eos inter iostrnmenta 
anlap, arcanaqne domns pleriqne ba- 
buenmt, utTiberins Thrasyllnm inti- 
ma familiaritate sibi adjuoxit, ipse 
4iiir€ip^QT0s rqs Mt r&r icrrfta» fUUTf 
K^f, nt ait Dio. Sed omninm nobi- 
lissimos ob Magiam Caesarnm tempo- 
ribus comperior, Apollonium Thya* 
n»nm, et Appuleinm hunc nostrum 
Madanrensem. Uterque etiam pnbli- 
ce earum artinm adcnsati, Apollonins 
apud Imperatorem Domitiannro, Ap- 
puleins Carthagine apud Maximum 
Claudium Africa? proconsnlem sub 
imperio Divi Pii, vel Hadriani (nam 
circa illa tempora vixit). Ipsiqne 
sese snaque stndia, nullo adjuvante, 
defenderunt ; sed Appuleins noster 
inficiando, Apollonius ultro profiten- 
do et insnltaodo. Tanta certe fama 
uterqne fuit, nt ethnici homines, reli« 
gionis Dostr» hostes, non alioa Chria* 
to Servatori nostro opponere, et prae» 
ponere majestate miraculornm con- 
sneverint, nt Lactantina lib. ▼. cap. 
S. D. Angnatinns in Epist. ad Mar- 
cellinnm scribit. Sed Thyanaens cer- 
tissimns Magns, et prsatigiator fnit, 
iisque praestigiis jndicio se, et pgbdm 
eripnit, qunm fepente e media cog- 
nitione coospectnqne jndicum eva- nnisset. Appuleins abaolntna fuit. 
Et mernit hvc ejus Oratio : non enim 
temere dixerim, innocentia; ne qnid 
prajudicatae omnium ejns aaecnli ho- 
minum et Christianorum in primis 
scriptorum opinioni detraham ; et 
qnia non obscnre ipse se Magicarnm 
artium studiosissimum fnisse, earum- 
qne etiam experimenta cepisse, non 
nno loco operis illius sui Milesii de- 
monstrat. Neqne in hac pnlcherrima 
Apologia tara se negat Magnm, qnam 
talem Magnm, nt vulgo id nominis 
accipiebatur, id est, maleficnm, et 
acientia nnminnm, natnrsqne arca- 
nomm investigatione, ad res impro- 
bas sceleratasqne, abutentem. Bre- 
▼iter, Philosophnm aese eaae, et cnl- 
torero Deornm, familiieque Platont- 
cae alumnnm, qns nihil nisi sanctum, 
et laetnm, etfeativnm probaret. Pm- 
vidit tamen aibi aliquando negotlum 
fittnram hae de cansaa, lib. iii. ejna- 
dem operis extremi : * Ne, si rnrsnm 
asino r^moto prodirem in Locinm, 
evidens exltinm inter nianns latro- 
nnm offenderem, vel artis Magicie 
snspicione vel indicii * (malojadtcti) 
'lotnri criminatione.' Plane mlhi 
et haec Oratio, et ejus incredibilis 
aingiilarisqne doctrina, et snmmornm 
omniuin vironim qni illis temporibus 
▼ivebant, ainicitia persuadent, l>o- 
nuro et temperantem virnm fnisse, 
etiamqne, qnod panlo ante nondnm 
ausns dicere, innocentem ; si Dulli In- 
juriam fecisse ostendatur, sed contra 
plnrimomm commodis atqoe honori 
serTliaae, anbTeniaae egeatati : qnm 
ipae de ae, nt omDibua notisaima et 
in hac oratione profitetnr et aliia in 
operibns« Neqiie vitio aut crimini 
dandiim,ai laciinaa illaa rei faroiliaris 
explere honeato et locnplete matri* 
monio volnit. Neqne Magicia arti« 
bna ant incantameDtia, nt inimici ob- 
jecernnc, opua el fnit ad Pudentillae 
aibi animnro nnptiaaqae conciliandasy 
juveni qnnn eximia forroa, tum oobi- APULBII APOLOOIAM. 3047 liute H crvditione ct amieUIU flo- 
rentiMiiiio ; qoHm fUa vidoa esut, 
▼ergenaque »tate, et intestinia visce- 
nun ob deanetndinenL ▼iri sancia, et 
certe adveraos tot iDsidiatores, im- 
pietatemqne filtorum, non magls ma- 
rito egens, qnam tntore et defensore: 
et satis ronstat, snpinsque in bac 
Apologia incnlcatnr, Magi» crimen 
indoctnm ab inimicis Appiileii fuiss^, 
non alla de canssa^qoam ob tnTidiam 
eC dolorftm, qnod bona Pudentillv, 
^uai spe cassa devoraranty ab Appu- 
leio marilo possideri viderent. Qna 
ratione olim perculsns Servilius Tan- 
ma AfricsB Proconsnl, cujns hortis 
Agripptna qnnm inhlaret, adcniato- 
Tcm ei subjecit Tarquitium Priscnm 
fjns legatum, qni panca repetuiida* 
mm criminay csternm Magicas su- 
perslitlonea objectabat, ioquitTaei- 
toa lib. XII. Anoal. 
' Adcnaatores Appuleii fnerunt Pu- 
densyipsius prirignnsyadmodnm puer, 
et Sleinnins ^miltanus, et Herennins 
'Rnfinna, hic Pudentis socer, ille pa- 
imua ac tntor. Srd solns Pndens 
^alam et cominus» itli eminns ; et in- 
stigatores potins ac macbioatores 
calnmnice quam adcusatores, vel sub- 
•scriptorrs fnerunt. Dno primario 
objecernnt, Magicas artes, et posses- 
•am contra prirignos, atque evertiam 
'Pndeniillae domum. Etenim dno fitii 
Pndentillai fuerant ex Slcinnlo Claro 
auscepti, Pudens, qnem dixl, et Pon- 
tianns, natu major, qni ante banc 
adcnsationem jam dectMerat, Inimico 
animo in ▼itricnm, et ideni ansnrns, 
si vizisset. Magise crlmen plnribuA 
verbls eloquentissime a se amolitor, 
magnamqne defeosionis partem in 
illo dilnendo consnmit : quod, eo re- 
fntatOy altemm facile refntatn esset. 
Libro ▼. AnthologisB Gnrcornm Poe- 
tarnm, exstat elegans Epi^rainma 
Christodori, Thebani Poetw, in lan- 
dem Appnleii nostri, cnm inscrip- 
tione bac, Elt 'Awvkffiow rh¥ ftdyop, ut 
adpareat boc ei quast cognomentum adhsMisse. Sed quam Magiam intel- 
ligat, in ipso epigmmmate demon- 
strat, qonm enm iKbarnir iiff4ini9 vo^t 
adpellat, Mystem, et sacerdotem ar- 
canae saplentiae, qudd in hac Apolo- 
gia ChriKtodoros legerat, nbi id pln- 
ribns verbis explicatur. Vnlgo haec 
oratio, qiiasi dnse essent, inscribitnr : 
'atque ita pas»im ab omnibns etiam 
viris doctifsimis adlegatur, Apologia 
prima, Apologia seconda, qnod te- 
mere factnm ▼idrtnr, ut P. Colvlo 
primum subolnit, et probavit postea 
doctlMlmus Casanbonus. Una enim 
Oratro sive Apologia fuit. Atque ita 
D. Angustinns ejus meminlt, coplo- 
sisaimain oretionem adpellans, qoss 
certe non esset copiosissima, si in 
dnas di visa esset. N ec hojns divisio- 
nis olla ratio. Melius et.ernditins 
liber vocetiir, ot ab Erasmo llber de 
Magia : neqne enim ita dicta est ut 
-scripta nisi fallor. Semel qnidem 
dixisse, non bis, qnnm ex tota serle 
■adparet, tum ex illis verbis, ' At non 
nsque adeo tnce indnlgebo benevolen- 
■tidtj nt milii permittani jam prope* 
modum fesso in cansa pronus ad 
finem inclinata de egregiis virtulibus 
ejns nnnc demnm incipere : quin po- 
tins eas integris virlbos et tempori 
llbero servera.' Qnaia inepte haec 
direrentnr, si altera esset actio sive 
oralio, cnjus initlum ab illo loco tra- 
huot : ' Nnoc teinpns est ad episto- 
las PudentillM prsBvertere.' Quam 
hoc ipsirni absonum, ita nnlla praelm- 
tinncnla, ac ne nomine qnidem quae- 
sitoris, Cl. Maximi, adpellato, ad 
alteram et novam actionem integris 
viribos accedere! Immo, nt inqnit 
Caius noster, in foro canssas dicenti- 
bns nefas vtdetnr esse, nnlla prasfa- 
tione facta, Jndici rem exponere. 
Non tameo nego potnisse Appnleium, 
vel alinm qiiemvls, qui se defendat, 
bis dicere. Nam et io vetemm OraB- 
comm oratomm libro doas Apologlas 
de eadem re scrtptas legimus. Sed fe- 
ciase id Appuleium nego. Nec longi- 8046 NOTii VARIORUM IN tiido^dttia probaC : qmiiii CiceroDii aU- 
.qii« sj^t friiam loajfiores. Noc in duat 
.dlvisiUqttum scnber«t, qoaiii nnam et 
semel pronunciaverat : qooiB adferri 
liMJascoiuilUrationnila poasit Tanieti 
si nen ignoro^ disertissimom et prn- 
4entissimum Isocratein Apologiam 
anam vtpl kpriiArws sic legi velief ot 
in ipsamet oratione scribit, ne prinio 
impetatota perlegatnr,sed tanta ejns 
pars, quanta non adferat auditoriboa 
inoleatiam. Scripsit eam orationem 
tantum, non etiam babnit Isocrates : 
etc|ir ita legi vellet, aperuit. Nec 
absurdum foret, si diceretur hanc 
orationem dbabus esse actioBibns 
ab Appnleio dictam, ut caiissa M. 
Foateii a Cirerone dicitnr doabus 
oratiooibos perorata^uabusque Fou- 
teius actionibns adcusatus. Idem Ci« 
coro qualriduo CorBolium defeodit» 
quas actiones (inquit PKdianns) oon- 
tnllsse enm in dnaa Orationes, adpa* 
ret. 

Postreroo de Judlcibus, apud quoa 
Appuleius banc oratlooam haboit, 
breviter absolvam. Fuere iUi Etbni*- 
ci omoes, Cl. Maximns, AAriom Pro- 
consnl, et slii qoi ia coBsillo eraat. 
Quod (ut alia testtnonia taceam) In 
hac ipsa oratione clarissimo adparet, 
prarsortim ep loco, ubi Appnleius 
Mercuril sigillum in maous Maximi 
tradit. Nec notarem id; oisi ridir 
cule ifl ea ro iapsus fuisset eraditna 
alioqui Jnveois P. Colvius» qni initio 
Dotorum suarum Christianos hoa Jit- 
dioes liiiase adfirmat. Credo, verbis 
Augnstini Indnctns, qn» supra retu- 
limus oz libro viii. de Civitate Dei, 
qoibus taroen contrariom evincitnr, 
et maalfesto ex toto illo D. Augustini 
capite cogDosci pottst. 

De Variis psnarom generibns, qnt- 
bus jara olim* Magi adfici consneve- 
rint, Alberif ns Oentilis, optimus «t 
doctissimus frater meus, breviter ille 
quidem et coocise, ut solet, sed ad- 
curate et diligeoter ezposuitin Com- 
■leDtario ad Titnlum Codicts de Mor leficis et Mathematicia. Seifw Gen^ 

tau. 

Pao. 400 Apologid} D. Angnstiaus 
de Ctvitate Uei I. viii. scribit Appno 
leiom apud judices Cbristianoa do 
Magicis artibiis accosatom fnisse. 
Scilicet tunc has Apologias scripait, 
aut potius bisce sese aote tribnaal 
defendit. Sed etiam idem ibidem D« 
Augastiuus arbitrari nos facit» Doa 
duas Apologias separatim, sed udob 
duntaxat cootioua oratiooe a Nostro 
conscriptaro fuisse. Ait enim : * Hn- 
jus autom Philoaophi Platonlci co» 
piosissima extat oratio, qaa cnmea 
artinm Magicarura a so alieaan easo 
defendit.' Qood jam mihi valde fit 
verisiroile. £t, bene consideros, ao- 
ries ipsioa orationis id quoque con* 
vincere videri possit. Coiv. In emen* 
dando elegantissimo isto libro usi 
sumus veteri edit. Roniaiia, qom om- 
niam prima Anno mccgclxix. eusa 
est. ea nobia ad manuro semper roa* 
DuscriptorBm loco fuit. fjus opo 
mendas ex tantnlo soripto pliirtmai 
et gravissimas sustulimus : ut qui eo- 
rum Dogligentiam excusem nescio, 
qui hoc ipsnm ante oos professi, tara 
leviter coUatione iilins libri siut do- 
functi. Nos contra eam editionem, 
ut omnium miplme correotorum roa- 
ons expertam,*et proinde minos cor- 
ruptam, per omoia secuti surous : nisi 
ea roanifeste viiiosa esset. Nam ot 
ipsai prnterquam qiiod Oraeca fero 
Don babuit, graves nec paucas men- 
dascontinet: quas nos, Dei virtoto, 
plerasqne omoes sagaci 'Conjectora 
abstersiinus. Ejusmodi est quod fiil- 
sain hrtypn^j quas orationem oui- 
cam, et ut JCti loquuotur, actum lo- 
gitimnm, qui necessario continuaa 
este debet» male dispescebat, eniea- 
davimus, quaeqiie vitio aeparabaotur» 
coi^unximus, et in pristlnam iutegri* 
tatem restituimns. Auotoris oon eaaa 
eam sectioaem, nemo sanus in cobo 
troversiara vocare potest* Nam qoa- 
re, obsecro, io acribeudo orationeni APULBIl APOLOGIAH». 004» fUviiMiet, q«Ma iibd UmK^ np«d Pro* 
coi. pnMiiiiitlastet? qnoexeaplo? aot 
qDom ob eaiitaoiB ? on quia liber loo- 
gior orot futurma ? nag«i : qoatl no« 
■Mlta» liodio exteai et OrMooram 
oratorun et RoaMmonun lonfiorea» 
DeiiHie qala noo videt, tolnni oraiio* 
nlfl contoxtna nna propoaitiooe conli- 
nerip imo epilogo claudi? Non ergo 
Aactoria erat Ularo^ij^qiMa propter- 
ea jnre mertto ^natalinua ; prttaertim 
cnm anctorltote aufluni virl Aarelii 
Aocoatlnl factom noatram tneri poa* 
aimaa : qui ' orationem copioaiaaimam' 
bnoc Ubellnm oppeUat. Nimirum 
i^a mtote uondom ezortnm erot iatad 
ingonioaoram liominnm gonna, qoi 
portim ignorantiay partkn vtfUfyi^ 
intolerabiUy in bonoa aoctorea pridem 
gnaaantur. Ejnsmodi bominiboa par- 
titioiMsm bano acceptam ferro debe- 
moa: qni eiiam Floridorttm libram 
prtmnm in dQo» aon miooro flagitio 
tribtternot : oon eoim qootnor, aed 
trea aolam Ubri Floridoram ab Ap- 
poleio aunt raUcti. Mole etiom iidem 
Pbiloaophioo biuat Anotoria aeriplo 
digraaorant: enm enim trealibrlbii 
Pe dogmote Platooia» de Pbiloaopbio» 
et n^ ifitnimUu anom opoa alnt, OC 
corpaa omim debeont effieere» hodlo 
aliter edonior^ noo aocua oo al sopa* 
rati aint, ot libri alngiilarot, Atqol 
ii«t nt diximusy rem habera, testia 
ipse Appal. qoi uofi procol a librl do 
Bogmate Platonia prindpio ita aeii- 
bil| de Plalone loqoeoa : * Qooiiiam 
Iraia port«a PhUoiophie eongraera 
Inter ao primiu obtiaaity oor qaoqoo 
aoparotim dicomua do aingalis, a na» 
tnroli pblloaophio facientea ekordi*- 
nmJ Politcetor ae traa libroa aorip» 
taram do toUdem philoaophiM partl- 
baa, cs diacipUaa Platooica. QiMBra 
ab ib qnl aobia ooncioaornot haot^ 
aoa cditionea Appuleiip ubi iUi traa 
Ubriaint: aogaboat» opiaor, iotegrom 
opna ad noa pervooiaao t id vero per- 
Toaityhodieqno exmt : traa ilioa »000 
ttbroaqiua hobeamua nemo o^abiL Prlmna oat iUe ipao» qal t^i^ ^ik^ 
rAror oomplectitor c aecnndna ia, eui 
de PhUM^hia hodie index est| ia qao 
6 ifiuAt r6teos continetnr. fjoa im^ 
tlam, ' Moralii philotopbiaB capnt 
eat.' Tertinm aoli dobitara eum eaaci 
qoi pottromom loeam obtioere Mlet 
in Vttlgatia Kdd. et wtfH ^piatydm* iQ*- 
aoribitor. nam eo complexos Anctor 
r^ \aymh¥ r^mw» Priocipiom ifo UtL*- 
bet, < Stttdiom Sapiealis, qood Phi- 
loaophiam Tocamos, plerlsque vide- 
tor troa apeoies habera, NatnraleoB, 
Moralem,oty de qoo oone dicora pra- 
poauiy Kationalem.' Sed redeo ad 
Bomaaam edltionem; ex qoo aeira 
volo kctorem pleroaqoe omooa oaao 
eaioadotioaoa pramiaa, qoaram ratlo 
hoo ttbra 000 roddetor. Porro qolo 
iUo foorlt qoi primoa toatam aagitiom 
adaAaerit, et tot monitra nobis poat 
ittom editioaom pratnlerit, pra corto 
compertam noa habemna. Polo ta» 
BBon Beraardum Philomotbem Piao» 
nam faiase» qui oOm editlooem cara« 
vitqiiae onno if.iixxii. Floraotiss pro* 
dlit: quod ex itlitis gemiaa epistola 
01 editioai prv6xo facile qois iatclUi* 
goi. Illl tamen vira» otconqoo de 
oseteris merito, Grseco noo poucai 
qoae primoa ox siiia Ubria descripsit 
ot edidit» debemoa. Cmai. A* Jf« 
Pk pra atf «pad CL Vinm daadiam 
JfoatjBom Protfoas. de Mtgia arotte] 
Sic Roniono rt Aldioa editio ; Flo- 
rantin* membranss titolom talem ox- 
hibeot, JpoM Pktmiei MainretteU 
pra ee apmd CL Mtueimmm iVacoaa. d« 
Jfi^ria lAber: qoaai Ulam oratioaem 
sorlpaiaaet» noo coram Judicibas pro^ 
aooclasaet Appoleius. lo omniboa 
aotom editia et manu exaratia Coddb 
lo dtto memhra aeparatlm Ula dividU 
tar. Omnino male, ttt oroditi vlri 
jam pridem demooatraronty et sotii 
Uquet ex B. Xoguatioo, qni gsp i os i is» 
OMm et dieeriieeimaM mnUioium oam 
appellot de Clvit. Det lib. viii. c. tOu 
Eimeak, Appakii MadaMreneie pre m 
apmd Ciaad. AfaanoMoa Apeiegia st ve de 3050 NOTJS VAftlORUM l^ \Mgid Liber] Huiie tituluin coiNsepl 
ex Mss. in qittbui tamen vox ilpo(o- 
gia Don exttat, uti nec in Ed. Bip. 
«rd eam non omitteudam piita^i, qnia 
lioc titolo citari solet hic liber. Li- 
brum aatem polius haoc Apologiam, 
t|aam orationem fuisse appellandam 
monnit Scip. Oent. [vid. aup.] nt Ci- 
reronli Verrine, LUni: et consen* 
tiunt in eo Mss. O. e quibas Pith. 
'ApMki Piaiimiei Madmtrentis pro «e 
apud CUmdhm de Maannmm Hber tnct- 
pH. Lipi. Liber AfmL Plai. Mad. dt 
Magia hidpii apud Clamdiam Maximum 
'Marimtm. Coll. Voss. Liber de Magia 
iaeipit apud ClaMdiam Maximiam Mau" 
rinum. D'Orvill. iiidfitl prtmw <i6er 
*Apaln Piaiamei Philoeophi de Magia. 
De reliqnis Mm« vide notitiam Codi- 
€iim et Edd. Appoleii. Edd. Ald. Vic. 
Junt. Batil. L. Apaleii (Vic. Jont. 
Bat. ilfadaiircHjif Piotoiiict) Apoiegia 
$i»e defmsiemie Magiw (Ald. Mageiw) 
ad (Ald. apvd) Ctoadtiim itfaxtmawi 
Proeena, Oraiie prima (addunt» Vie. 
jiro te. Jont. Bas. pro ae tpfo). Volc. 
^d. L. Apui. Apologia Prima : aed in 
teztn Don eat diviaa. Si qoia tamen 
eum EimeDh. oraftoiiem appellare ma- 
lit, anctorltate Aagaatini I. cit. et 
Epiat. 5. ei oon valde refragabor: 
taati enim rea dod eatt Pro ae ad- 
dunt Mas. et Edd. permulta», ac po- 
tuit sane nlins cnjnsdam Apologiam 
acripsiase Appnleiiis. Qn» in Edd. 
ante Viilcaii. item Elmenh. Florid. et 
Bip. addnntur apiid Claud, Max, i^e. 
ea librariornm additaroentnm pnto: 
eonfirmantnr tamen a Mss. plerisqae, 
qnare et ego illa retinnl. J. Boeeeha. 

• Proftte rero o6«tiie&am] Obtinere, 
antique dixit pro eaistimare, vel jn- 
dlcare, Ita Sallnstins Oratione i. de 
Republica ordiiianda, statim initio : 

* Popnlas Rom. anteaobtinebat, reg- 
oa atqiie imperia fortnnam dooo 
dare, item alia, qaae per mortalea 
avide copinntur.' Sed placet vehe- 
menter quod in daobna Maa. legitnr : 
Pro vero anida obtinebai, regna ai^ue imperiat tfe^- Qmrlectlo et ab elegan- 
tia, et ab hac, qtiam obaenravimiis, 
AppaleiiimitationecoDflrmatar. Cul 
conseqnens est, nt, ObHaebaai, illic 
legamns, vel, P. Aom. p^overo : facHi 
librarli lapso. Ita enim Sallastias 
homiDum tam opinioni mox opponit 
ezperientiam certiorem. * Sed cod- 
tra res docott/ inquit, * id vernm esae, 
qood Applaa ait, Fabrum eaae anm 
qnemqae fortaaa».' Seip. Gent. 

Maaime CUmdt] Maximos Claudiiis 
is videtur esse, qiiem philosophum 
M. Antoninus Philosophus andlvisse 
Scribitnr a Jal. Capitol. in ejus vite 
cap. S. monente Latino Latinio in 
Bibl. Sacra et Profan. Meroinit ejns 
ipse M. AotoDinns In 1. 1. de vita saa 
% 15. la Ms. Pith. simpliciter eoo- 
spicltur il. J.B. 

- Consiiio] Aliii eoaeiiio, male. Con» 
eiiium ovW^pioy, sive coosessus. eonei- 
litfm awoyvyiif cmtns amplior, nt 
erudite notat Wowerias ad Sidooiam 
pag. 40S. fimeiiA. Mss.Pith. D'OrT. 
Coll. Voss. cum plerisqiie Edd. reete 
eoasiiio. Cic. pro Qoiatio cap. 10. 
' Qoaeso, C. Aquilli, vosqne, qai estiii 
in consilio :' vid. Ern. in Cl. Cic. et 
W. DD. ad Lat. Pacat. Paneg. c. 1. 
cf. Act. Apost. 25. 12. et Pric. ad h. 
I. ciijus coromeatarinm in Apol. par- 
tlm In Append. Appnl. exhibebimns, 
partim textni sabjicierons. De con- 
fatione rm» eoueiHum et eoNeiliam vld. 
Oronov. et Drakenb. ad Liv. zuv. 2. 
J. B. Maxime Ciaudi^ quique in Con* 
siiioesits] Infra: 'Ut medins fidlns 
verear Maxiroe, qnique in Consilio 
estis.' Itenim: 'Testor igitnr te 
Clandi Maxime, vosque qui io Con- 
silie estis.' Et ita fere Cicero, cum 
Jndice qnspstionis compellaDs Adses- 
sores: Dominatim in Pro Qninctio. 
De hnjiismodi Coneiliariie wapoKa/hi' 
phfots molti malta. Adi vel fit. Cod. 
de Assess. et domest. CaDcell. Prie. 

NoHssima] lo malam partem. ot 
Cic. Phil. XI. 5, * maltos secum ha- 
buit Dotos et iasignes latrones.' Oell. APULEII APOL.OGIAM. 8051 1. 6. 'notiuim» saltatricDl»/ Dm* 
keub, im marg, Cf. Pric. ad b. 1. et 
£ni. In Cl. Cic. J, B. Swnem Mltf- 
timef leaMffldltf] 8ic in Pacati Pa- 
osgyr. * NolissimaB pietatis mater.' 
Suetonli Vespasiano, * Vir notas im- 
pudidti».' Valerio libro vii. cap. 8. 
«Virnotfle tnsania».' Nostro MUea. 
X. * M edicQS notae perfidis.' Pric, 

Penma erimmum^ toUa cmimiiu tM- 
pUiMrmm'] ^Bscbines v«pl«afMNrp«ff^(- 
«f O^or Mk» kKrfiiks ^*w, itkXk 
^t^SfTOft, «d namfpip^ Mkif kKnifiiks 
Ix*"', T«p«ri^ai. Ammiaons nbi sn- 
^a : * Qnnm autem ad inopiam vene- 
rinl muniendarnm allegationum» ad 
«ffrmnatam defiectnnt convitiandi II- 
centiam.' Et statim : * Feroeiam ma- 
ledieendi tooc effntinnti qnum com- 
missamm sibi caussafnm infirmilatem 
rationibna validis noo po^snnt convc- 
lare/ (malim cemMl/ar«y ut snpra mn- 
«tre). Eteganter Optattts contra Do- 
aat. lib. vi. * Livorelnterveniente fa- 
ctle eat iralis jactarei sed semper 
dnm intenditur crimen, necessaria 
probatio est.' Idtm, 

PwrgoMdm apmd impentot PhUoiO' 
pkia] Slc infra : * 8nstineo non modo 
meam, vernm etiam PhilosopbiaB de- 
fenaionem.' Et in fine : * In omnibiis 
non modo criroinibns, verum etiam 
maledictis, procol a culpa Pbiloso- 
phiam toitus siim.' Hansit boc arti- 
ilcimn Noster ab Apollonio, ctijiis 
defensio in hoc passim incumbit, ut 
ostendat objectnm etcrimen Philo- 
«ophiam esse, perperam imperitas 
mnltitndini pro Magia habttam. Ipso 
Apologic Itinine verba ad Domitia» 
nnm faciens, wphs ^iXoffo^iea^ oi9*fd^ 
«cp ZtaM\iia0at 96^^. Ibid. Bti^ 
'oArhv {AkroKpdTOpa) ^i^offo^Uat A8i- 
fwuvra. Noster inqnam (qnod et infra 
proot nsuB veneril, ex locornm eolla- 
f ioneostendemus) indobte lectam ha- 
buit Apollonii defensionem, eam qne 
tnperest e Philostrato neene» non 
affirmo. (poluit id sanei neqite enim 
Appnleio rerentiorem pnto:) certe aliqnam ab Apollonti arqnali qnoplam 
memoriB traditani) ant (qiiod pro* 
clive credere esl) a seipso scriptant. 
Pbilostralns : Ka) K^nfos ithf akr^ 
Iwaypipn ns &t 9p6s Hmp is t^ ima* 
Xoyiay ii^fnYhaoprt, Idem, 
- Ad dijfiaiitaiem rf^€nstonu] Qnia, 
nempe, iion salis mihi reliqnemnt 
spatii,adcogilandnm: ut recteinter- 
pretalur Vloridas. Malc Scip. GeoC. 
vid. ejns et Pric. notas. J. B. letm 
Mlnmnue, nl jirBina speeiegraoeo, 11« ad 
digicaiiaiem d^emaiatiiotapemtmm fiure, 
Sic etiam iofra verbis disertlssimlB : 
* Omnis tsta accnsatio temeraria 6t 
rep^ntina falt.' Qneni loenm si con- 
tendisset Scipio cnro prapsenti, eum 
qnidvis potius promptnrnm fuisse 
pntoquam qn» in medinm tnlil. Pric, 
Quamqmm itim cahtmnia, ai priam 
Bpecie graceCf ita ad dij/icmitaiem defcH- 
eiamit repemiima fmere. Qnnm primnm 
hancorationem legerem, boc niihi dl- 
cere Appnleins vlsus e8t,dllBcilessibi 
defensn fuisse has calnmnias, hipoie 
repentinasiet ad qnas respondere ex 
tempore oportnerityeliam respondlt. 
de qno mox. Et eo pertinel, qnod 
Ctcero ait in Oratione pro Clnentio, 
' falsam invidiam vehementea habere 
repentlnos impelns.' Sed contrari- 
nm plane Appnleius dlcil, nimirnm 
facile sibi fuisse eas calnmnias refn- 
tare, nt ex seqnentibns apparet. Sc^, 
Gemi. 

Qntaltts am textmt] M». D'Orv. mil: 
ex gloMa. Cic. ad Div. vii. 9. * Cn. 
Octavins an Cn. Corneiins qnidam 
est.' Anr. Vict. de Vir. III. cap. 7S. 
'annim,doloan scelere Cippionis, par- 
tum.' Tar. Ann. 1. 13. * Tiberins, casn 
nn manibiis ejns iropeditns, proeide- 
rat :' et s»pe. ef. Mercer. ad Septim. 
de B. TroJ. 1. 10. Contra p. 404. infra, 
pro macMitf shI inkom, Ms. Pilh.jn.oJi 
imk, Sed non nisi in re diibia lo- 
cnm habet ; qnod ibi secns est. J. B. 
Nam, «I memtatsli, diet abkinc qmimimt, 
nn seadiis esi, Qnid ais Lnci f ut ne 
aliqnis tibi credat, hanc tam copiosam 8053 NOTiB VARIORUM IN •t •niditaaD, oiniiinniqae prnpe •cien* 
tUiniiii sententiia confertam, ormtio* 
aem nno vel altero die a te compoii*' 
tam este ? nairii tres, qiiatnor dies nb 
ndensiitore occnpnti fuernnt ; qnnm» 
▼it et lioc exignnm «it, et miiintiasi- 
mnm qtaiddam : nec id solnm ; si ve- 
terem pnblicornm Jndiciomm morem 
conaldereS) qnnm per intervaila et in* 
termissii diebns reni destinabatnr, 
deferebatnr, roferebatnr inter reos, 
fnterrognbatur, deaiqne accusnbntnr; 
jad etiam remoiis ambagibns, vix ne 
ne viz qnidem fieri hoc potnit. Mnx» 
•mns magns est,qni tnliauno et altero 
die potest efficere. Citius credara 
omtlonem qnm * Volvitnr a prima di- 
Tina PhiUppicnfamn/ a CieeroBe vel 
ek tempore habitam esse, ntpote me- 
snm inTectiTam et ▼ersnntem in rebns 
aotissimis, qnam tribnsvel qninqne 
dtebtts bnnc ab Appnleio coofici po- 
tnisse. Nihil ▼ero in nnmeris mntan- 
dmoB, nam et infrn setis olam Appn*> 
lcins dicit, ' Bene qnod lestinntio Jo* 
dicii ¥0« notevertit/ et qna» Ibi se* 
^nnntnr. Qnidigitur? mifaiTidetur 
dieendnmy allam fiiiise orationem, 
qnnm Appuleins dixit, nliam hanc» 
qnnm scripsit, nt Giceronis Ornlio 
pro Milone nlia diota, alia scrlpta, et 
contra oratio Craisi pro lege Servi«> 
Ka, qnmeditn postea est, non omnia 
Imbnit, qum dicta fuerant n Cmsso,nt 
Cicero in Brato significat. Qnod in 
omnibns fere orationibns nsnvealsse 
pnto. Certe Cornelins Nepos, quasi 
pro m innsitata et rara aotnvit, Om«> 
tionem proComelioaCicerone iisdem 
▼erbis, qnibna editn est, peroratam 
fnisse se praMente, nt refert D. Hie» 
mnymns epist. lxi. Et Cato mi^or 
npnd CiceroBem: *cnassaram lllas» 
trium/ inqnit, ' qnascumqne defeadi^ 
annc qnam mnxime orationes oonfi* 
cio.' Liber igttur hsec Apologia fn* 
erit potins, qnam Oratio adpellandni 
Vt Cieeronis Verrinse, Libri. Egre- 
gius qnidem Erasmns citat Librum 
AppnJeii de Magia, hnnc omtioacm iatelltgens, in adagio, ' Viilpina lin- 
gna.' Sti^. GetU. 

Qmum me consMnn, prs yxore mcn, 
PtidentUUf oAottmu Grantoc «4ffres- 
snm] Adrocatns enim Appnleius fnit, 
aec Carthagini solnm, abl hoc judl* 
eium pemctum, sed etiam Romss, non 
siae gloria et emolnmento; ut ip«> 
lemet prbfitetnr lib. xi. Metamorpb. 
oxtremo. Sed initto fynsdem opnris 
prttfatnr Teniam : ' si qnid,* inqnlt, 
' exotiei ac fomnsis sermonisy rndis 
elocntor offendero.' /dem. Pf Umre 
mta PndcntfUn. Id officU et tamqnaa^ 
advocatus susceplt, et tamqnam ma- 
ritns. Jnm antiqno in tntela mari» 
tornm emnt nxoms, qnod jns poetea 
alisoieTit. Ceternm canasns nxoris 
snae ngem potest, etinm sine mnn- 
dato, dnm de mto camaf. Lib. xxi. 
Cod. de Procnmtor. Si de mbns do- 
tnlibas rel paraphernnlibns agatiir, 
iM de mto qnidem satisdat. L. nlt. 
Cod. de pnct» conv. tam sop. dot. 
Appnleinm de mbns proprils nxoris 
vei receptitiis egisse verisimile est, 
qnod tennem sibi dotem constitntam 
infira dicit, qnnm alias opnlentisaiiiia 
ainlieresset. Idem, 

Pninid <fnt] Cigns Patroni? an 
PndentiUm ? ita videtnr, neque enim 
nd Omnios referri hasc vocnla potest. 
Sed PndentUlm ipsi emt Appnleios 
patronns et advocatns. Igitnr^ad Si" 
cininm JSmUiannm refemndnm est: 
qui enim aimc£mUiani patroni sont, 
iidnm tnnc» qnnm canssa pro Pnden- 
tilla ab Appnleio contmOranlos age» 
mtnr, Omniornm erant. Uem, 

Ae dmtf ne nects P^niwm primgid 
mei Mpem] Insimnlatas videtnr Lu- 
ctna, vnl, quod ipae privignnm necasw 
set, vnl qnod.noloerit nUa conditione 
PndentiUam, matmm pneri, dncore» 
qnnm iUo nmoto: nt Catiliaay qnl 
cnpttts namre Anmlim OmsUUse,qnod 
«n nnbem illi dnbitabat, timeas pri* 
vignnm adnltnm sstate, procerto cre- 
ditnr aecato filio vacnam domnm 
scelestia nnpUis fecisse; inqait Sal- APUl,ni AP0L06IAM. 80» iQstiiu. ^nsdem scelcrU exefnplam 
IB ChientiaBaf ubi ile Oppianico et 
Sassia. Vere igitur imperator Cen« 
stantinns de muUeriboa iierum nn* 
bentibnSy ^ eas novis roaritts non soiom 
rcs 6ltornm, ted etiam vitam addi- 
cere.' L. xxia. Cod. de adroinistrat. 
totor. Contrarinro snperioribufi ex- 
emplum maxime memorabile vide 
apnd Agellinm, libro xii. cap. 7. 
nec minns memorabile Dolabell» 
Procos. Jndicinra, vel potius Areo* 
paKitarnm. Idem, 

Pag.401 NonUmenmiMtLJudieio] 
Neqne eniro cnm Oraniis actnm est, 
nisi de rebos Uaoris Pndentillv, et 
JndicioCiTili : in Teterl Codice scrip« 
tnm ainnt, /adido. Idem. 

OlfffciMeiiU jwrgio proUim] Infra: 
' Hem tibi ista accnsatio jnrgits initn«' 
Fric. 

IM vero JE m tUmwM] Cnr se hio 
^Bmilianus interpoAuit, qnnm Oraoto- 
rnm patronl ea objecissent Appnleio 
et ab Appoleio provocati ad accusan- 
dnm csaent ? Exi^timo, id ea re fac- 
tom, qnod patroni illi anctorem eomm 
malediclomm nominassent ^milia- 
nnmy qni et ipse illa eadem maledicta 
soa voce confirmaverit. Sequitor 
enim de ipso £miliano, * Pontiannm 
fratris ani filinm cum panilo prins a 
me occisnro elamitaret.' Soip, Geni, 

Acm/oetam] Nil romUndum. Re« 
apondeat bsc snperioribns : *non tam 
eriminajndicio, qnam ebjectamenta 
jnrgio prolata :' et est •ensns : Qnnm 
jam flagitationibns Appnieit videret 
JEmilianos, jam non eerftts velitandnm 
amplioa esse, sed rcm esse factam, 
■00 Intra Jargtam objectamenta soa 
posao contineri, sed tamqnam crimi- 
M, in Jndktnm deductnm Iri, qucrero 
oceepit, &c Bem bic valere Hiem 
monnit jam Pric. qnem vide. Verba 
antem de Jnrglls dixit etiam Terent. 
And. II. 4. extr. nbi cf. Rnbnken. et 
Hoc III. l. S3. ibique Donat. Possis 
etiam b. I. ex verbiB remfaeiam ita ez- 
plicare, mt iiostrates'.dicunt : en dof kai oen mserdm iet Men gehemem ims. 
J. B. Ex verbii rem factetm eidereQ 
Et qnidem rapitalem. Livins alicn- 
bi : * Ne serroones cum amatore ha* 
bitos Ib reni non modo ssrlaro, sed 
capitalem doceret.' Terentins * verbn 
ad remconferri:' intelligit Appnlelna 
ex Jnrgio judlelum natnmy ex mlnlt 
lltem. Ita * rero In medimh vocare ' 
eleganter Cicero, et alll dixemnt, 
pro litero movere vel controverslara. 
Alind est, *Rem factam habem/ 
Martiali llbro vi. Eplgram. ix. * Rem 
factam Pompillns habet, Fanstine; 
legetnr, £t nomen toto sparget iit 
orbe snnm.' Seip. Geni* Em verbie 
remfaeiam] Id est, LUem, Ansonius ; 
* Imperinm.litero, yenerem,enr unn 
notat res^' Varro de L. L. I. vi. 
'Qnibns Res erat in controversia, vo- 
cabatnr Lis, ideo in nctlonibus vide- 
mns dicl, quan rbm sivb litbm di- 

CBRB OPORTET.' Et lu XII. ' RBI 
SrVB LITIS TRBIS ARBfrROB DATO.'. 

*AKpifio?ioyia Ciceroni derisa in Pro 
MnrsBna: *Jamlllod' (inqnit) ^mi* 
hl miram viderl solet, tot homines, 
tam ingeniosos, post tot annos, eti- 
aronunc statnere non potnlsse, ntrnm 
diom tertinro an perendinnm: Jndi* 
cem an Arbitrnm : Rem an Lltem 
dicere oporteret.' Et a Re (eodem 
teste II. de Orat.) vocabantnr Rei 
non solnm criroinis qni argnebantnr, 
generatim antem omaes de rebns 
qnoram disceptabatur. Gallos apnd 
Feitnm : < Rens est qni curo alio Li- 
tero contestatam habet, sive is egity 
sive cnro eo actnm est.' Prie, 

Q%ut faeiUuM tVmiticr] L. f«a. 
Borm. Male. Oud. Burm. ad Petron. 
cap. 62. cltans b. I. obiter monuit leg« 
esse 9110, non pM : et sic sane loqni- 
tur Seneca £p. 09. ' Hl snnt qni no- 
bis objiciont nirainm rigorem et. in* 
faroant pra?cepta nostra dnritia:' 
qonm idero Ep. 22. habeat : ' non est 
qnod qnisquam illos apnd te teroeri^ 
tatis infamet:' qoemadmodnm Aun 
Vict. dey.Ill. c. 78. ' impadieitim ao34 KOT^ VAHIORUM IN infamatni cst/ IntoleDtfor eonstrue- 
tto hujut ▼erbi eit apnd Ainni. Marr. 
lib. XXVIII. c. 1. ^ 48. ^ Eniuenius 
et Abienns infamati in Fansianam fe- 
minam non obscurara.' Inftamtft U4' 
fiM tamen recte dicl potae videtnr, 
pro, ioteodere alieni crimen Magiae» 
^uemadmodom * probare Magiam * h« 
1. et isfra p. 450. aliquetn con^ncere 
crimine Maglae. J. B, Calumniam 
Jliague, qum faeUhu utfamatur, quam 
prabaiyr] Tacitns lib. xv. Annalium : 
t Glitio OallOy atque Annio Pollioni, 
infaniatis magis, qnam convictis, data 
exilia.' Scip. Geui. 

Eam toiamf ^p^.] Possit videri jam 
acribendont. Sed niliil debet mnta- 
ri« Est enim 'EKKn^tfffths famiiiaris 
huic icriptori, apnd qnem sappe re- 
perias eam dictionem trop^Xicoiway. 
Infra: * qiiod anlmi partem rationa- 
lero, qnae looge sanctissiroa est, eam 
violol.' Tolle eam: sententiB nihil 
detraxeris. Ita aniem Orapci, Hero* 
dotns prvsertim et Pansanias, atque 
e recentloribos Agathias, etsi id pro* 
prie Hobnrornm dialeeti esse cer* 
tani eat. Caioub. Eam aolaiii, ^-c.] T^ 
Eam wap4\K€i, Scaevola 1. libertis 
^ nlt. D. de aliment. vt cib. leg. 
'Qooslibertos meos,ubi corpus meum 
positom fuerit, ibi eos morari jiiheo.' 
Plara de HeUenismoistoCasanboous. 
Prie. 

Jka iUnUam^ Per libellos acciisa- 
tores crimina deferebMnt, denuntia- 
bsnt. Noater infra Apol. ii. * Ubi 
illod libeHi vestri atrox principinm, 
nomine privigni mei formatnm?' Ho- 
rnm mentio in L. Mariti D. ad L. 
Jol. de Adnlt. 1. Libellorum, de Ac- 
cusat Jovenalis 8at. vi. * Nnlla fere 
causaa est» in qua non femiita litem 
Moverit : accusat Manilia, si rea non 
eaf: Componnnc ipfts per se, for- 
roantqne libelios.' Ambrosius de ob- 
itn Valentiniani Imp. * £t cum post 
aliqnotdies accnsatoris legeretiirli- 
belins, calnmniain pronnntiatnrns, 
•ccttsatnm libere, donec praefectos cognosceret, obveriarl jniJiiL' Hl^ 
snbscribere cogebatiir accusator, eo- 
qiie profiteri sese talis,ant talis cri- 
nriais reom postulasse; nt, si faUo 
qoem accnsaret, haec subscriptio le- 
nieritatis falsitatisque enm coargue* 
ret, mtiltaque debita afliceret. De 
quo inolti loci in jnre nostro. Scd 
de eo ante omnes vide doctorem nos- 
trum J. Citjarinm Observ. lib. i. c. 
20. Coh. Infra : < nbi illud libelli 
vestri atrox principinm, nomine pri- 
vigni mei formatnm ?' Elmenk. 

Pag:402 A-ovomorei^r^.] Atlmpp. 
Oratianns, Valentinianns, et Theodo- 
sius postea constitnerunt,eoa, qui ac- 
cnsationem alioruin nominibns prs- 
snmpRisseot, delatornm nnmero esse 
dncendoset plectindos. Lib.viii. c. 
de Calumniatoribtis. Coiv, 

PUeier^ur^ Poena talionis. V. Vnl- 
tei. de Judic. ii. 4. p. 215. Drakenb. 
in marg. 

QuitiuoeU] Malim scripturam_Ba- 
sil. 1. quxiue eU. In Ms. erat ^a^ict 
eoi. Sic infra Apol. ii. ' Sola virgi- 
nitas,'cum semel accepta, reddi ne- 
qtiitnr.' Non aliter Plautv". Lncre- 
tiiis, Terentius, Oelliuv, aliiqite vete- 
res. Prisc. lib. viii. Diomcd. lib. i. 
apud qnem versns Attii ita legendi : 
* Nam neqite Pretio, neqne ainicitia, 
neque vi impelli, neqne prece quita 
sum.' Coie. Ne tie q. quUuM esi. Sic 
Rom. Ed. rur mntarunt homines tiftov* 
eoii Vnlgo enim quietuB est. Teren- 
tius [Hec. IV. 1. 67.} * forma in tene- 
bria nosci non quita est.' IJtitnr ct 
alibi Lucins noster. Cdsaad. Ubi ut 
com. propeliiB. Th ubi non est in Flor. 
. . . Fior. pereeiii». recte. Eimenk. Ne 
»ie quidfm quitut eet. Vbi ut eominu» 
ageret propeUi» etiam. Haec est vul- 
garis lectio, minime sana. Pro qui- 
tu» e»t in Ms. Pith. exstat Qumtiu» 
ettf in Lips. qntu» e»t. Edd. Ald. 
Colv. Vulc. habent quietu» e»t : prae- 
ennte Junt. post. Sed in vocabnlo 
tam vnlgari non taro facile errasseot 
nbrarii : imo, hoc est contra menten^ AVULEII AP0L06IAM. 9055 Anclorlt, »1 aodo bene loemn per* 
peqdas. . Melios itaqne io reliquii 
£dd. ^iiuM e$if qiiod et Lexice jam 
plortbiis exempliii probaot. Veron 
enr» qnttto, ^milienits non . potnit 
accnfationem propriosnonomine tos- 
tinere? at vero, omnino potait, sed 
non avsns est. Dein bit idem dici- 
tor : * nam enm jubere proprio no- 
mine «ccntalionem soAtinere/ et, 
' propellere nt cominus agat/ pror- 
suf annt rwr6?iioyu, Porro rh ubi in 
noUo est Mt. nec in £d. Elm. qui 
post slM» addidit et e Florent. To- 
tiun locomine littera qnidem mntata, 
•ir lego : n€ nc qwdem quUu9 esi, ui 
C9ftumut agerei^ pereeUif eed Jam otfeer- 
Mmi <e, 4r«* Prima littera rcv iei (nt 
scribitnr in Mss.) male jnncta fberat 
r^perceUi: binc corruptiis locnt. Pro 
ffMJHy in Mt. D'Orv. ei: nnde Ou- 
dend. marginl adievit ut eominua agc; 
rel perceliu, ui udcercum ie» Sed ma- 
jor distinetio post quitu» ect, qn« lo- 
cnn torbtt, oantno tollenda. Gru- 
ter. Suspic. Ineditarum lib. xx. c. 
10. ue sic quUut est iiH ut eom, ag> 
fropeUi, Male: nam uLif iinde ille 
fecit <iM, contra Mss. irrepsif. Tan- 
dem vulgares £dd. propelU», Ms. 
D'Orv. perpellit» Florent. cum Edd. 
Jnnt. poit. et Scriv. percelli»* lofra 
p. 420. ' Qttlitem Venerem . • • nollis 
ad torpipidinem stimulis vel illece- 
bris aectatores snoa- perce.Henlem.' 
J. B. Ne tttf quiim quitu» rtt] Quid 
tgitor ? Lienitne Contemnere jossum 
Procenaiilis impnneet toties P licnii, 
qnnm fmilianns jure aperto nitere- 
tiir» qno cautuni, ne invitns. qnis age- 
re vel «dcntare cogatnr : nt mox di- 
cam. Scip. Geui. QuUum eci'} Id est, 
compelli ad adcosandain non potntt. 
Perperam alti, Quieiua, nt amicus 
noater ernditittimus bic netat, illiid 
Terentiannm allegant : ' Forma in 
tenebris nosci non qiiita ett:' unde 
uefuiiur recte dixerit. Pritcianut 
inDionytio de titu orbit : * Hic natci 
Unam, qot tacto adcentnt ab igni £x- tiognl neqnitnr.' Ideuu Ubi ui aomt- 
uuM agerety Cominu» ett, proprio no- 
mine, qnod antea dixit, de prtf/rtio, 
allttdent ad formnlam intcriptionis, 
qutt extat rn 1. libellorom ff. de ad- 
cntat. Cnr ergo infra dicit, ' ciijnt 
foerat profettor et machinator i* Sed 
hoc pertinet ad /Emiliani jactantiam 
eKtrajot,qni proiiterl et gloriari to- 
lebat, toomacbinatu Appoleiuin reom. 
factom, ut alio loco infra scriptnm 
est. Vel eomnu» ett, Directo ct per 
tese et priucipaltter, tuo nomine. 
Nam et Rubscribent, quasi alteno ad- 
cntare videtnr, qui non e»t princept 
iu ageiido. Cornelint Nepot in viia 
Poniponii Attici : ' Neminem neqne 
tiio nomine, iieque tnb«Gribent adcn-* 
tavii.' Qusnto minos is, qni ne sub« 
icripsit quidem, ut hic i£milianot? 
tic ttipnlatio dicitor a Vennlelo fipri 
debere cominut, qnod nemo pottit 
ttipolari niti prartens et de te ipto, 
et loquent conceptit directitqoe ver- 
bis, 1. continont ff. de verb. oblig. 
Idem, UH ui cominu» ageret pereelU», 
ifc, emiuuc' ealomnii» veUiatur] Milet* 
V. ' Videtne qnanlnm tibi pericnlum 
velitalur fortnna eminiit? ac nisi 
longe firmitcr prapcavet inox comlnut 
congi*edietnr.' £t viii. ' Ut ditcer'- 
nere prortut neqoiremotqoam po- 
tittimiim caveremot cladem, cominnt 
cannm, an eminnt lapidnm.' Pric: 
Caiumnii» velitaiur^ Ut Miletia viii. 

* Velitari jocit.' Afraniut: * Verba 
jaclare et vclitari labiit.' Fettnt : 

* Velitatio, ultro citroque probrorum 
objectio.' Idem: ' Advelitatio,. jac- 
tatio verbornm.* Idem, 

In acmiendi uenia'] Narrat Appnl. 
advortarinm tnnra Siciniom £milia- 
nnm primariie cautiB diffidentem, ne 
pericnlnm Incideret, qnod in accu- 
tando ex tiibtcriptione tobenndnm' 
erat, latibulom qoiBtitte. Libellnm 
enim pottera die nomine pneri por- 
rexitte, inibl adtcriptiste te pupillo 
accntauti tantnm adtittere : qoorum 
verborum tentCDtia roihi qnidem (ne- 80S6 NOTiS VARIORUil ill »cio m tibi qiuK|n«) pottnltre Tido- 
tnr, legerem, m oBiittendi wmhn ptv^ 
uwf^vit CoDttittttnm antem ab 
Impp. Arcadie et Honorio, ut in 
cattflsitcriminalibasinscriptioDeB pne- 
ponerentnr 1. in Caiissis, c. de acent. 
et inscriptionibiis. L« momentarie» e. 
nnde vi. L. unic. o. de abigeit. L. Ii« 
bellornm, ff. eod. tit. epistoia D. Tra- 
jani ad PUninm, de Cbrittianii cobi- 
l»endif : eo videlicet, nt aJtemtram 
partem digna legnm tenere poitit 
anctoritas : dicta 1. in canssis, et 1. si 
cni, ff.de accusationibns; neqne in« 
pnnita sit mentiendi licentia, enm 
calnmniantes ad ^indictam poscat si« 
ntlitndo supplicil. L. accnsationis, c. 
de accnsationibns. Stemeck, Ab oc- 
cnaandi pcrtcMls frtfiigui, Id ett, ab 
accnsando, in qoo erat periculum. 
Sic statim eleganter vel breviter, ta 
oMislaiidt v#nta pcrseneravil : itM rov 
in assistendo, nbi spes veniae. Hoc 
moneo, qnia reperti sunt tam corrnpti 
palati bomines, quibiis vnlgata leotio 
Bon saperet, ac legi vellent, tn nssts- 
iendi umbra, O acumenl Caemub, 
Fnlvini, in «ss» viee. £t moz, de 
coMii/tvWnrffstmonimvtrannn. Sciopp. 
In Symb. Ideo antem dlxit veniam, 
qnin oilicii necessitas et tutoris 6des 
exensata esse debet, nt ait Trypho- 
ninns noster, quare nec legstnm aibi 
testamento relictnm, qnod falsi vel 
inofficiosi adcnsat» piaeet eum per- 
dere, nee repelli a bonorum posses- 
sione contra tabulas, sl itbertnro pa- 
tris pupilli sni nomine capitis adensa- 
verit. L. tntorera ff. de bts qnib. nt 
indign. L. nlt. ff. de postnl. Non 
male tamen in quibnsdam Mss. In 
adneiendi eiee, legi putem : id est, 
mnnere et partibna fnngi adsistentis 
perseveravit. Sdp* Gent, Non male 
lamen in qnibnsdam Msst /a mdeie- 
tendi viee^ legi pntem : id est, munere 
et pariibns fungi adsiatentis perseve- 
ravit. Jdem, Mstos, in .qnibns ait 
vtce, ego non novi, niai nnnm Fulv. 
^ e qoo illud adootavit Wow. sed vi- detnr fiotins esae nera eoMfeeCvn 
Fnlvii, qnem nlnime seqnor. Maoib 
feste tibi epponnntnr perienfaMi et ee- 
nin: quave non andiendnt qnoqnn 
Omter. Snsp. Ined. xx. 10. aiens pfn« 
babiliter Stewechinm entondasae nm- 
6ra. J. B. 

Pao. 40t Si quidfiam veri in me <«•' 
pl^rossel] H.e. si invenlsset qnod vtfre 
posset objectare mihl. Sed Ormoia* 
aat Appnlelus. £schines jam eilnCo 
loco : Mk¥ ^if^ir MfiiyoptSi' ^X^» ^* 
pmedrrai» Prit, 

Pertinaeiei} Rem. ed. pervietida» 
Caiianb. Accednnt Vic. Vnle. WoW. 
Vid. Ondend. ad Met. 1. ir. p. 879. b. 
nbi alMqne Mstornm anctoritate M 
probnt qooqne V. Cel. et edMit 
Rnhnken. Accedit antem h. I. qnod 
pervictfeia est vocabnliim forense, qno' 
ejns signillcatnr obstlnatlo aolmi,qni, 
geminojudleio snperatus, rnrsns pro- 
vocat. V. BrissoD. de V. S. Noster 
do Deo Soer. p. Of 0. Ed. Flor. pervi» 
eaei undueUif pertineei spe, distingnere 
vldetnr : sed ntmmqne in i>onam et 
mnlam partem adhibetnr. J. B. 

Cnm Lotttns Ur&ieut V. C.] VM. 
Brisson. de Form. iii. S6. Videtor 
autem is esse LolUus* Urbicos, quem, 
legatum Antonini Pii, BrittaniHM vU 
eisse, testatnr Capitol. in Anton. Plo 
eap« S. Diversns ab illo Lollins Ur- 
bicns, qni temporibus Macrini et He- 
liogabsli vixit, et histortam sni tem- 
poris scripsit. Vid. Lamprid. in Dia- 
dnmeno cap. 9. Idem, 

Verum mderi] Id est, Ew, Miles. 
IX. * Die seqnenti mol«,qiMr maxima 
videbatnr, nwtntinns adstitnor.' Sex* 
ta : ^ Impares nnpti», et pr»terea in 
villa,&c. fiictsp, legitimmnott possonC 
videri.' Probns in Notis : I. E. C* V. 
* Jnsta ejns canssn videtnr :' sic et 
Orcci re/iituf ical iMcsib nsarpabaot 
ob xd^rms hf iLfMipiff06\oVf iMih voXAd- 
ictt ««1 iwl roS kKifieutaf. notat Ulpian. 
ad Oiynth. 1. qnod et postea in Pa- 
tmm Conciliis obtinnisse docet Sa- 
varo ad Sidoo. Vide Brissooiooi de APULBIl APOLOGIAM. 8057 . 11. 9. Prie, 

MJt CMtSMM COMHMmuit WrCTWKH pf^ 

maemni} Soleinne in proiinDcitnda 
Matentis D. C. S. id est» Val. Probo 
interprete, * De eonAilii sententia.' 
LiYins lib. XLY. * Silentio per prsco- 
nera facto, qo« sibi t x consilii sen- 
teotia vita essent, pronontiavit' Hne 
alliult Sep. TertQlliannt lib* de Pn- 
dicitla : « Lniit igitnr et de soo ipi- 
rltay et de vinate doniini,si, qnod de 
eoiHtiio eemm pronnntiaverat, resci- 
dit.' Colr. C&mMltrmm, Sive, qni in 
coosilhini ftdhibebantnr. Drakenb» 
QwiM in senatoribns aliqni erant con- 
snlaittt,, propterea totnm eoaailiam 
Don potest vocari «eiisatonef.- qaod 
voloit Ploridns. Videtur id sensisse 
qaoqoe Lipt. qni (fortasse e tno Cod. 
nam Coll. Vost. ita babet) legi male- 
bet ceatilmrtani : qnam vocem, pro coii- 
Jifiarionni, defendnnt Bynkersboek. 
Oba. I. tt. et Dnker. de Latin. Vet. 
Jnritc. p. m. Vid. Helns. ad Bris- 
son. de V. S. in V. Sed dt emmtio coa- 
tilMFtiMn non videtnr etse ab Ancto- 
re. FoIt. Groslot. et Salm. conjecere 
Cterttttmoniai ; nti passira Senatores 
vocaotnr. Eandem Tocem, ter intra 
tam breve spatinra repetiiara, non 
tnlittet qnoqne App. Nileontra Mss. 
matandnm. Coatalaret sab Impera- 
toriboa Tocabantnr, qni provinciis 
Aagttsti pnterant, qnamvis non tem- 
per Contnles fiiissent. Vid. Salm. ad 
Scriptt. Hist. Aug. 1. 1. p. 198. 175. 
1. 11. p. 346. et Wagneri Ind. ii. in 
Ammian. Marcell. J. B. De een- 
tilio ceatalarmNi vtroram] Contnlaret 
et tenatoret qninqne Rom« in conti- 
lio aderant, item qninqne eqnitet : in 
provinciit zxv. Recnperatoret, pere- 
grini adpellatiy ot tcribit Tbeophilot 
lib. I. Inttitnt. Tit. Ti. nbi nomine 
0vytn99fofi4pmiF ov^firuwr, Contula- 
ret intetHgere licet, et iuterpretari 
ex hoe Appnleii loeo: nisi dittln- 
gnendnm pntet inter Prsetorem, de 
qno Jheopbilat et Prsefectnm nrtii, 
•t bie CoBtaAaret^ ille SoDatores tan- tnm in Contillo habtierlt. Seip,GenL 
PrenuneiaMMet. Proprie,nam non alins 
proatmditf qnaro qni jns cognoscendi 
babet. Lib. xlyi. D. de verb. stgnif. 
FrmnMeiahai e Tabella antem. Vide 
Elnienhorttium ad primnm Florido- 
rum: doetltt. Detid. Heraldnm ad 
Tertull. Apologiam. Prie, 

CotUra eltaimwMvoee] Sic nos emen- 
davirans corruptam lectionem omnl- 
nm librornm, coalra doritsiaramooona. 
Enimvero en scriptnra manifetto fal- 
sa : ista eniro «(orifsjflia vex vox ^mi- 
llani est non Lollli Urbici : qnod ex 
teqnentibns clarnra. Etegantistime 
antem Appnleint hominem enin x«- 
fNurr«p(fc( quem Theophrastus ihrwv- 
pvmjuhenf vocat : qnod malara canssam 
tanta confidentia tueatur : qnddjoret 
tam facilcy imo pejeret : qnod alta et 
clara voce vociferetnr : eadem Theo- 
pbrastnt. Caaaa6. Cataubonnm dein- 
cept Editoret tecnre sont secnti. Si 
quid tamen vidco, nnlce vera est 
icripta et vetns lectlo, eemira Clari$' 
eimam voeeMf i. e. contra sententiam, 
qnam pronunciarerat Ftr ClaritsiaiMty 
magittratusjodicium gubemans: nam 
sic demnm intelligi postont seqq. 
* qnam qnidem vocem/ &c. Ubl ta- 
men vid. Florid. J. B. 

Ab fjui pemicie temperariil Refe- 
rendnm hoc ad pcenam illornmy qni 
jndicibns convicinm facinnt, eorom- 
qoe sententlas reprehendnnt, qoi in- 
famia notantnr. L. xlii. ff. de Injnr. 
L. Tiii. ff. de Appellat. Panllus Sen- 
tent. 1. V. c. S5. arbitrio principis hoc 
delictnro rindicari tcribit. Colotas. 
Adeo ol ogre Lotttiit C7r6tcat ab ^os 
pemieie iem pe ra rii , Id est (inqnit 
Gentilis) tpgre manns abstinnit a tam 
ImpndeDti convitiatore. Insulse. No- 
tnm qnld Pernictet, dnntaxat quom 
de Foro ret. Tacitnt Annal. ir. 
' Cremncins Cordos postnlatnr novo, 
ac tnnc prlmnm andito crimine, qnod, 
&c. id pemiciabile reo visum, h. e. 
capitale.' Opponitnr Sahu, Infra 
Notter : ' Potte literat ejas ad per- Mfh. H Vv. CUu. ApuL 9 H 9058 NOTiB VARIORUM IN nlcUm, noo poise ad salatem/ Ite- 
rnm : * Cedo tu Af iti EpistolM, ut 
qn« lemper mihi ornamento faerunty 
tint nunc etiem Belnti.' Pric» 

Qmun qmtUm vocem'] Mtle Floridai, 
nt supra diurouB. J. B. Qum qui' 
^imvocm] Obscnni orttio, sed boc 
Appuleiai valt : diaerat antea ^mt« 
liannm io adcaiatione falii teatamentl 
▼lctom, contanelioae In Loiliom Pr»^ 
fectum Urbi locutnm CMe. Simills 
.vecordias vocem ab eo ernptnram In 
Clandiom Maximnm Proconsolero ao* 
Coraturbocjndlcio Appoleiosi fretos 
et eqnitate Maaimi, et ionocentia 
soa. Quorom otrnmqne pariter ad 
condemaatiooem ^miliani valera vi« 
debat : onde ille dolore adcensos si* 
milis vecordiB vocem in Claodiom 
eromperet. In V, C« leg i alnnt : * Mea 
innocentia fretus, snbit boc qooqoe 
jndiclo.' Seip. Geni, 

Eruphiram] Scribo ct distlngno, 
«n^imnn : qnippe, qui ieion» nmmcm- 
iem crimimaiw, * Erumpere vocem/ 
dictnm htepyrrrtKmf, ot apnd Terent. 

* erumpere gavdinm :' apud Ciceron« 

* erompere stomachom in aliqnem.' 
Qui non animadverterant» in supe- 
riore loco legendnm dertssiimi voeCf 
eos ne istnm qoidem recte accipere 
potolsse certnm est. Hoc ait : spe- 
rare se fore, nt £mtlianns, isto quo* 
que jqdicio victns, Idem vecordiss 
speeimen edat» ac fecit soperiore iilo, 
Id prius jodicium Ronic, non in pro* 
vincia fuit celebratnm, apnd tribunal 
Q. Lollii Urbicl prssfecti Urbis : de 
quo vetnt lapis extat Romae : Afol- 
Lini. Q. LoLuus Unnicus. Vrmw. 
Urb. Ca$mib. Rnrsus bic revocanda 
vetus et Bcripta lectio, quam com Ca* 
sanb. motarnnt Vnlc. Wow. Flor. 
Erumpere elrgans est h. I. verbnm. 
In caussa tam manifesta poterat ju- 
dex statim prononclarci sed vocem 
ejos aliqnamdiu reprimebant legitt* 
mm ac necessariaa jodiciornm moraa. 
Vox antem repressa proprie dicitnr 
erumperc. Pe persona in p»ppe qni Intelligenda dnbitari neqnit. J. B. 

Apud pretfeciwm Mr6ta] Nom is de 
falsis tcstamentls cognoscere solitns» 
Scaevola JC. ' Filia qoaede Inofficioso 
•gere institnit et transegit, poaten 
cnm heredibns, stlpnlatlene Interpo- 
sita, et subjecta doli ciansola» opod 
prcfectoro de falso testamento egit| 
nee probavit.' L. cxxzv. de Verbor. 
Obiigat. Ce(e. Fretfecium UHn. Sle 
exquisitius Ms. Pitb. et £d. Jontk 
post. In rtUqnispr. Vrhie: otsenH 
per variatnr, quemadmodnm Injnmif. 
prtflortt et prmierio. Apod Amnuoa* 
Marcell. semper est pre^» Urbi: In 
Histori» Aogostss scrlptt. otromqM 
passim, J. B. 

Nmnque peceahuQ Snetoniqa de 
Nerone cap. S7. * Panlatim invaies. 
centibos vitiis, jocnlaria et latebraa 
omlait, noUaque dissimohindi cora ad 
m^ora palani ernpit.' Eimeuh. 

Jniegrut] R. iieni. Lips, Utitor 
sepe verbo tlemr» Noster: v. Ind* 
sed et uilrgrer« eat in lib. ii. Mot. 
p. ISS. * volnptatem integrantes.' p. 
106. * iterom cachionom integrant.' 
Lib. VII. p. 46S. ' Martiss cohortls 
faciea Integraretnr.' J. B« 

Pao.404 Ad remuggrediar] * Ag- 
gredi rem ' dicitnry qni meditator de 
re incipienda, ot Mel« Praef. < Or* 
bis aitom dicere aggredior.' ' Aggre- 
di ad rem ' qni jam inciplt : Plant. 
Aain. iii. t. 91. 'Qnin ad booo Phl* 
leoiom aggredimor.' Cic. de Or. ii. 
44. <cum aggredior ancipitem can- 
sam et gravero ad animos jodicnm 
pertractandos.' Noater Infra p, ass. 
Ed. Scriv, [446. Flor.] ' Aggredlor 
jam ad ipsnm crlmen.' p. 376. [466,] 
*Utsit mibi tempos aggredl ad ce* 
tera.' Jhekenb, 

Proxiumm erimini] Vet. lib. progjmn 
crvRtM. Uode Lipaio scribere visoroy 
pro «iimeio crimine^ CoUlns. In vet. 
cod. erat proximo eriwune, Id qood 
rectam,proe6ettatqne«an^balo. ftie 
infirat * proxima boroamtale/ Clao* 
dlniii Moiimnm alloqoeai s * No ta« ArULEll APOLOGfAM. 90fi0 CImmII MuLimt» Dimts pttitnB Tlr es, 
tt oppido proKimt bamtnitttt/ Vt- 
mn trgo eostttt V. Cl. Jnsti Iiipsii 
ffttcribcotit, pro Mtmio erimine, J. 
Mmirstot. Pro masime crimhu. 8io 
repotoi ei Plor. S. VnlgOy^rtxtmam 
cr mi i n i . Ehtenh. Meortios Prtdvime 
trtmnm, ot infm : * Protimt hnmtni- 
ttte/ Lipsint Pro snmmo crtmtnt, 
rtmott nimls. Prie. Proistmt eriminc 
cuttt in Mss. D'Onr. Lips. Pith. 
Fmu ColL Voss. (nisi qnoii in D*OrT. 
slt crimcn) tt Ed. Jont. post. pro« 
btate Menrsio* Std rectt pro mt«t- 
nm mimint e 9. Florent. edidit Elro. 
enm Scrrv. Flor. Bip. nt legendom 
etse mti^i tdscripsit Oad.tt obiter 
nottvit td Csestr. lib. iii. de B. O. 
cnp. 29. Reliqom Edd. pr«nmom 
crimini.* bene, si Mss. tddicerent. 
PhsMtn 1. 10. ff. < Negtbtt lllt se 
esse cnlpm proaimtm : ' nbi cf. 
Scheff. et Bnrm. sic ' tffinis cnlpm' 
opnd Clctron. tt * confinis crimini * 
Nosttff infrt p. 484. J. B, 

PffUr ftod] Qnidtn, propterea 
ilt» Tertullijinas de Tfstio 
ninue: *£t courecnmbenti- 
sorten sntra ezprobrtre non 
deiies ndnltri propter qnod 
lctins vItIs.' Ctfo. Nescio nbl Colr. 
invenorit prepierea qued, Sensos sane 
id vldetor postnltre : ^ntm qnomodo 
com Florido ezplirtri bio possit 
^qnt de ctnsst,' non vidto. Infe* 
riro, qnod scitm, Mss. et Edd. nihll 
tnritnt. Propter quod dictoro Tide- 
tnr pro propierea qmed^ nt * prseter 
qnod' pro* prsBterqotm qaod/(vid. 
Ind.) Exemplom ttmen frustrt 
qoMlvi : ntm in Tertalliani loco, 
^ntm. CoW* eiut, Itgitar profter quoe 
lonltMS vieiM. J. B. 

Mer€etmria loqaaeitaU] Ut tpod 
Trfftnllinn. Apolog. ' Mercentrit 
tdvoctiio.' Zenon. Vcronens. Ser- 
nion. dc Avarit. * Morcentrit tc dn- 
plex lingiit.' Pltotnm in Stieh. 
< Venditarit,' el Ovid. in Amor. lib. 
t. Epist. 4& 'Emptt.' Sjpmmtcb. lib. III. Epist. 175. <In mercedem lingnm 
orntmentt corrnmpere.' Isid. Pelns. 
8i& ^tXoxpvifutriaw KCHn)Af^ii», JCPOfrf 
wpowhw ripf ^jr^^r, koI t^ r^t Sunuo- 
oinif tirfhp Kfi/ifurrg wapatroXe6§». 
Nicetts in Andron. x^(^^^<>»TToi^- 
▼«ff , iral wp^ dify&ptop XtAoSrrcff. Pric. 
Ob taercedem et aaet, inpud, depre^ 
keaea kaberi] Noscio qoid hic voct- 
boll deprekeaaa* Festns : ' Deprehen- 
st dicitur f tnnt mlllttris tninMdver- 
sionis, ctstigttione mtjor, ignominit 
minor.' Qaod qoomodo hoc trthtn- 
dom aeqnt nescio. Forte muttndt 
soltem distinctio. AeidaUae. H. e* 
pro manifesto ftlsis et sttis reviclls* 
Qnid si ttmen scribamn8,o6 MffrMdrm 
et aMetoramenta impadeniieB depeaea^ 
pro, rrpenst. Cosan6. Fnlvius con* 
Jiclebtt depenea. Sclopp. in Symb. 
Rectins visum depeaea, Wower. 
Deprekenea kaberi, td est, qoasi mani- 
festo falsa, vel depenea cnm Ctsan- 
bono legeodum. Acidtlins annotat 
ex Feito : ' Deprehensa dicitur ge- 
nns milittris animadversionis, ' &c. 
Sed quoroodo hno trAhendnm, igno- 
rtre se diclt. 8eip. Gent. Fnlv. et 
Ctstnb. depenea kab, Elmenb. Lo- 
ens qnt t verbis vitiosus, qnt ab in- 
terpnnctiooe. Scribe : FmUiier blat» 
teraia o6 nureedem et tmeioramenta^ 
impadeniia depenea kaberi : omnino sic 
legenda h»c et diBtingnenda. /m- 
pndffMlt^r depenea^ nt tpnd Mtrc. Ct- 
pell. * Jnrgiis pendere.' * Indoett ra- 
bidnro qnem vldere secula Jnrgiis 
ctninos blttterttus pendere. ' Prie. 
Quteeiei poeeant ab kie utiUier blatte» 
raia ob mereedem^ et aueioramento im^ 
pudentite depenea^ kaberi, Ita legen- 
dnm e M«s. i. e. blatterttt t pttronis 
^millani in suam ipsorum ntllitatem, 
ob mercedero, qnt se td me tccnson- 
dnm obstrinxernnt. * Anctoramento 
impndrntim depenso,' i.e. persolntt. 
Qnod tntem htbetnr blttteratnm 
ob mtrcedem, et auctortmento im- 
pndentisB depensom, id nt frivoinm 
prseterroitti potesl ; attainen Appu- 3060 HOT JE VARIORUM IN leio Yel «ai canm paneU refellenda 
videbantnr. ProbaTit hanc lectio- 
nem Ondend. notterad Cssar. de 
B. O. f. 44. qnem Tide etiam ad Nos- 
tri Met. ix. p.667. a. imo, edidit jam 
ScriT. sed alia, minui bona, ni fallor, 
distinctione : qua etn po$atmt ab hi$ 
MiiUter^ blatteraia ob mereedemy et oiic- 
teramnifo impadentUBf depenea haberi. 
Videamus jaro de singnliw. Utiliter 
a Colvio mutatnm esse in futiHter 
■npra jam vidimus. Auetoramenta 
imimieatia deprekenea est in Edd. ex- 
cepta Scriver. omnibos, nisi qnod in 
Jnnt. poit. sit auctoramento, adstipu- 
lantibus Mss. Florent Pitb. Lips. 
Coll. Voss. et probantibns Salmas. 
forsan e Fnx. Cod. et Gronov. ad 
Arrian. vii. 6. Pro deprehemm extat 
depmsajaro in Ed. Vic. et ex coi\j. 
Folvii in Ed. Wow. addirentibus 
Mss. Bemb. et D'Orv. UOmer^ i. e. 
in snam ntilitatem. NosterdeDogm. 
Plat. lib. I. p.580. Ed. Flor. *cnm 
impedimentnm istnd ntiliter prove- 
Berit, res iiia Felicitas nominatar.' 
Ovid. Her. £p. i. vs. 67. * Utilins 
Btarent etiam nunc mceniaTrojs.' id. 
Fast. III. vs. 464. ' Utiliter nobis per- 
fidns ille foif.' * Anctoramentnm 
impudcntiflB ' dicitur, nt * auctora- 
mentnm sceleris' Met lib. ix. p.617. 
ubi adi Oudend. J. B. Depenea. 
Sic leipt etiam J. a Costa ad Decre- 
talfs p. 80. Id, tn Addead, 

LUtgtuBMute vinu] Caelius Sympbo- 
sins : * Effnndit mala lingna virus 
atrum.' Sidon. Apollin. * boqnens 
venennm.' Prtc. Quo feriMte eoieni 
Ungum ema eims aUieno dotori loeare'] 
'Mercenaria loquacitate/ ut panlo 
ante dixlt. Ammianns lib. xxx. de 
Canssidicina sui temporls : * Ad ex- 
png nandam veritatem ora mercena- 
ria prodncentesy per prostitntas 
frontes/ &c. Qnod Orator noster, 
'ob mercedem, et anctoramenta im- 
pudentie.' Seip. Gent. Ferina 2m- 
guee «tncs] Id est, viperinn. Sic ln« 
fra: 'Viperae ritn niveo denticulo atrum venennm inspirare.' Ita acci- 
piendnm in illodicto Angnsti ad Pol- 
lionem, de Tlmagine vimlentissiino 
homine, et qni ipsum Cssarem acer- 
bissimis dictis confixerat, et intcr- 
dicta illi Caesaris domo ad Asininm 
Pollionem confogerat, Btipwrpo^tSt 
id est, * viperam alis.' Ut refert Se- 
neca lib. iii. de Ira, cap. 25. Etiam 
ingrati antmi vitinm eo verbo, et im- 
pietatem in se Capsar notare voliiit. 
A sono antem et sibilo Grsecns poeta 
litteram S BfipidSni adpellavit, Lnci- 
lliis litteram R caninam : ' Irritata 
canis, qnam homo, qood planins di- 
cat :' ita enim emendandos is versns 
apnd Donatum est. Hieronymns ad- 
versns Rnffinnm cap. iy. Demostbe- 
nem scribit a cane Rbo litteram didi<> 
cisse. * Canina facnndia' apud enn- 
dem, et alios : item ' canina lingna ' 
apud Lncllinm referente Velio Lon- 
go, libello de Orlhographia : eo sen- 
sn, hic * viperina lingna.' idem, 

Alieno dolori loeare] Male Florid, 
interpretatnr : * aliis, nt dolorem sonm 
nlciscantnr.' ^t enim dalori aiieno 
dictnm pro, in dolorem sive peroici- 
em aliornm. Ms. D*Orv. dotore: qnasl 
sit ablat« pretii. Belg. ten koete r«i. 
J. Bos. 

ye quid maeuke, tfc»'] Miles. x. ' Ig- 
nominiie macnlam.' Cicero Verr. ii. 
* Adolesceniiae maculas, ignominias- 
qne.' Noster beic infra, ' Omnem 
criminis maculam.' Prie, 

Inhonettmnenti] Olosss Viodoci- 
neiis. Ms. ,* Dedecoratns inhones- 
tins :' lege inhoneetatne, Idem. 

rtdear cm^imm, st ^iiui ex fiinoiu 
preeterierot td agnovieae pot iue quam eon- 
fempsisse] D. Cyprian. Tractat. coti- 
tra Demetrtan. * Uitra tacere non 
oportet, ne jam non verecundiae^sed 
diffidentitt esse incipiat, qnod tace- 
mns: et dnm criminationes falaaa 
contemnimns refntare, videamnr cri- 
men agnoscere.' /dan. 

PmdeHtts animi] Amplector istam 
lectionem prss altera, Padoilif. Pric.^ APULBII APOLOGIAM. 306L Cnn Prieaeo faciont raargo Bull. 
VnJc Ed. terL et Floridnt . Sed in 
Mss. et Edd. ceteri» e§tpudeiUiay qnod 
motaodam noo est: FrreeamdiMetpti- 
dcM eleganter jungnntur. Cic. ad 
DiY. lu A. ' Verecnndint a te, ti qna 
aiagDa rei milii petenda esset, coo- 
teoderem. Orave est enim homini 
pndenti» petere/ &c. Ovid. Trist. 
I. IV. el. 4. vs. 60. * Nostra verecon- 
do vota pndore carent.' Immo plane 
nt hic Noater, Cic. Verr. iii. c. 41. 
* Habet enim quendam aculeom con- 
tomelia, qnem pati pndentes ac virt 
boni difficiUime possunt.' J. Bos. 

EHam ki qui gibf deHcti alict0Mi con' 
BcU fwif, tamen qwtm mate audiunt^ tin* 
pemiio commouatUarl Tacif. de Ne- 
rone Annal. xy. < Ut faciendis scele- 
ribns promptns, ita audiendi qusp fa- 
ceret tnsolens.* Salvian. de gnbern. 
dcc. Lab. VIII. ' Omnes admodnm se 
landari volnnf, nulli grata reprehen- 
sio cst : imo (quod pejus esf ,) quam- 
libet perditns, mavult mendaciter 
pnedlcarl, quam jnre reprebendl. 
Neqoe enim qnisqnam tam malns 
esty nt malus videri velif.' Fabios' 
lib. III. cap. 8. Prie. 
' Pao. 405 Qictt^iie rttdea ei imperitoM 
aareifi Ms. cod. quiaee radee et tmpani- 
tef oaires: Bas. l. et 2. mdis et tmpe- 
ritaa, Ald. radee et imperUae : qnam 
seqnuti snmns. Colv, Rectum est il- 
Ind a Manuscripto Mi|Niffiias airres? 
quod cnr mntaretnr,raus8s nihil erat. 
imparaia» pro Rudi et Imperito eo 
»vo accipiebstnr : et invenire est 
apnd Arnobium nostrnm non seinel, 
aanotaviniusqne Id jam olim lu Cri- 
tico. Jlfears. Qatsfiie deest Edd. Vic. 
Ven. Bas. In Vic. Jnnt. Ald. Bas. 
Cas. Pric. radis. Vic. oicriff. Ai. ain*es 
vel ourets. Imparata» ex Cod. Lips. 
ediditScriv. ted tmpsrtlns revocavit 
Plorid; et ex eo Ed. Bip Eadem va- 
rietas in Jnstin. lib. xxxu c. 2. ' Vi- 
nmi ad prosptcienda cavendaqne pe- 
riciila peritum :' nbi nnnc ea Mss. 
oditnr paraium, com peritae ad ne La- tinum quidem twt pntent VV. DD. 
Sane qui dizerlt psrtiaf ad Htterae^ vel 
slm. eum maie Latine dixisse, non 
dubinm est. Sed * peritns ad peri- 
cula cavenda,' pro, peritus eommy 
qoK faciunt ad pericula cavenda, 
recte defendi poase exlstimo. Valet 
tnm perttes idem qnod expertoMm Cic. 
pro Font. c. 15. * Virum ad labores 
belli impigrum» ad pericula forteni, 
ad usnm ac disciplinam peritnmy ad 
consilia prudentem,' &c. Est igitnr 
tiiipfnftis b. 1. Inexpertust inadsnetusy 
plane nt Liv. vi. 18. diait : * animum 
inexpertum ad contumeliam.' Jmpe» 
ritaa qnoqne melins jongitnr Ty radie 
quaro ihifMralits. Nosfer Flor. n. 7. 
' rudes, sordidi, imperiti.' Qnare 
unius Cod. auctoritate vulgarem lec* 
tiouem oon mutavi. J. B. 

JLoMits ateiutadine coMtameUm taso- 
/ras] Cicero Verr. iii. * Habet quen- 
dain aculenm contnmelia, quem pati 
prndentes ac viri boni difficillime pos- 
snnt.' Hesiodus "Efry. "Tfipu ydp r§ 

9(tis ^9p4pm Unforraif fiapM» 14 if W 
airnis, Prie^ 

MaUo tanio'] Ubique mnltus est in 
hac ^pdff€t Lncins noster. Exeropla 
in medium ferre ofiosae diligentia fo- 
ref . Varro ipse de L. L. I. vi. ' Qnod 
intervallnm multo tanto propius no- 
bis :' ubi temere vir eruditissimos taa- 
to expungendum pntat. Idem, 
' /n prineipio adeaaationie'] Duo pro- 
mmia diversa adcusationis in se in- 
stitutse recitat Appuleius : iinnmhoc, 
' Adcttsamns apud te,' Stc. alterum 
in fine hnjns Orationls, tale, * Hunc 
ego, Domine Maxime, reum apud te 
iacere institui/ dcc. s.ed unum est 
principium libelli adcnsatorii : utipse 
Appuleins ibi deroonstrat : alterum 
boCy adcusationis ipsios, id esf, ora- 
tioois perpetnsp patronorum adcnsa- 
toris. Scip. Gent, 

Qaidem diaertiaaimaa'] M« Ven. Rom. 
fiiidm iton dtseri. Colv. Restltnimns 
negationem ex £d. Rom« £a vera 8062 NOTiE VARIORUM IN lectlo et ei Apaleit mentey qvi etiam 
infra Taiinoirio eidem iofftntimn ofaji- 
ctt : de eo enim sant lisc, ' ted eloqni 
propter infanttam eantidiciia innimaf 
aequiret/ Mox, * At ego ilii contra 
jastioB exprobaverim, qnod qai elo* 
qnentiae patrocininm ▼nlgo profitea* 
tar, etiam bonesta dictnsordtde lilat* 
teret, ac saepe in rebns neqnaqnam 
difficiribns fringnltiat, vel omntno ob- 
mutetcat.' Caaaub, Non duentttimiu. 
Sic omnes libri Mss« Recte : et in- 
iantiam ejns infra ridet stBpins. V. 
D. in marg. Ed. CoIt. e Bibl. Reg. 
Casanbonnm tecnti snnt reliqiii. J. 
JB. Howut vere UU quidem nan dieer- 
Hseimue] De eodem Tnnnonio', infra : 
' Quas Tannonint ille, qiium eloqtii 
propter infantiaro, cantidicut tnm- 
mot, nequiret.* Ncn diMertiaMimiut igi- 
tnr boc loco ett, maxime infant et 
indoctot: 6gnra ▼eteribnt utitata. 
Sic Horoernt de Achllle, od yifimif^ id 
ett, samme dolens, aliaqiie timilia. 
Seip, Gent. 

Qued uHmm'] Qiieroadniodnm qued 
abnndat in * qnod ti,' * qnod ubi/dce. 
(Vide ad Met. 1. iii. p. 201. b. Burm. 
ad Virg. JEn* ii. 141. Periion. ad 
Sanct. Min. iv. 6. 9.) tta etiam in 
quod uHnam. Cic. ad Div. xiv. 4. 
* Quod ucinam minut Tit» cnpidi fti' 
itsemos ! ' Plnra dabit Cort. ad Sn\- 
last. Jng. c. 14. add. e Nostro Flor. 
n. 18. 'Qoodntioamproamplitudine 
auditorii prolixa oratio sappeteret.' 
N. 23. ' Quod utinam sicuti cjrgno 
cantnm indnlsit, ita hnic qooque vo- 
cem tribuitset.' J. fi. Quod utinam 
tam grana fomue et faenndiee erimina 
vere mihi opprobraeBet'] En Oratorit 
nostri attutiam! hsBC Tannonios ei 
Don nt crimina objectavit, sed ut Jn- 
dicero circnrospectiorem r edderet, ne 
lactaretur lenociniis hisce, alio Ap- 
poleiut torquet, nempe ut Advertarii 
deridiculo habeantnr, qnati tam pnl- 
chra tamqne laadabllia objicientet 
tanqnam vitia. Artificinm ioci isti- 
ns non prBteriit eniditits. Votsium Orat lottit. m. t. Prie. 

Non dificUe ei reeponditeem quod Ho* 
mericue Akxander Heetort] Et ex eo 
Diogenet Cynicns apud Laertlnm, 
qni derisut 0ri vap* 'AtmMdrp^ (fnl- 
lone) Tptfidytw (kafitPf addnxit hnnc 
iptnm verticnlam in excntationem 
tni. Retpondittes etiam (nee incont- 
mode) qnod non nemo apnd jpvinm : 
' Eorum qntt objecta tunt, partim ea 
snnt quibns netcio an gloriari de- 
beam, partiin qnae fatcri non em- 
betcaro.' Ant certe ritn roerito ex& 
cepitaet enm nt Mnsaet Marsyam, ob 
non disstmilet dotes elevantem Apol- 
linem. Idem. 

Pag. 406 Seee pkiioeophum nuncth 
paril] Vnlg. eate ee phU. nune, Me- 
minit Dtog. Laert. lib. i. in princ. et 
lib. VIII. Augiittin. de Civit. Dei lib« 
zviii. cap. 25. et cap. 27. Ambro* 
sint lib. 111. de Virglnib. Cofo. Clem* 
Alexandrin. Irb. i. Stromat. fol. 129. 
nv0ay6pas 6 fepouiiout ywAp^iae ^iA^ 
«'o^r kamh¥ irpmros itnffipwvw, Et» 
menh. Pythagoram quiprimum ae Phi" 
loeophum nuneuparit. Florid. ii. * Py- 
tbagoras primns Philotophiie nnneu- 
pator et conditor.' Clem. Alexandr. 
ntAary6pas, 3ic, ^ikAao^ lavrbv «rpA- 
roff hmrr^ptvffev, Et Jamfolich. A^s 
M n^Aay^pas wptaros ^tX6ao^ lovr^r 
wpo^ayopedaai. Adde que in Mimic. 
Octav. et in Epitt. Antonius. At 
biBC post Ciceronem otiota snnt, 
qnem vide fusins narrantem ea v. 
Tuscnlanarum. Prjc. 

Eum eui teeeuU exeeUentieama formtk 
fuitte] Porphyrins : T^ rt yhp Mat 
difai 4kevS4pioa, aaX pdyoM^ X^^ ^< 
wktianpf ical u^Cfui^y M re riyr ^otwns, 
Kttt rov liSovf, Koi M rAf (iXKotP hwdw" 
rwF $x^» Florid. ii. Noster : * Pnl- 
chritudine apprime intignit.' Neqne 
tui tantnro tBculi, ted et Trojani : (de 
Pythagora loqnentet enim cnr non 
furtp.^X'^*'' memoremut?) vido nt 
a pulchritudine extoUtt enm, adhnc 
Ettphorfonm, Apollonint aptid Philos- 
trat. lib. ▼iii. cap. S. £t tn cor- AFULEil AP0L06IAM. pore Alces mtretricis 0«Uias it. II. 
Uem, 

PrimmM mKmam ^eHunem^ T^dtelM- 
afm nale abeat a FloreDtinis. Hic 
eoini prinrai Dialecticam ioveoit, ut 
ait Laerfitis io cjnt ▼ita. Eimenhi 
Floridus ioterpretatur : ' qiii primns 
ioKeoiosisunia arte diviait orationem 
lo dnan partes ;' Rlietoricam seil. et 
Dialecticam: Zenonem enim p€ur\p 
t6peHfif cW 8MiA.fMTuc9f, teste Buida, 
qnocom factoot alii, CiUiti ab Haries. 
ad Fabr. Bibl. Or. lib. ii. cap. 24. 
\ S9* Vemm «mfr^arMm non est io 
dnas portes, sed, in atramqne p«r« 
tem : nt In Flor. N. xriii. * anceps 
argomeiitiim ambifariam proponcre.' 
Dein dktio non potett dici divisa esse 
in Rbetoricaro et Dialecticaro. Qoare. 
nelins, ni fallor, verba * dictionem 
soltertissimo artificio arobifariam dit* 
•oWere ' tnterpreteris, de dicttone, 
•ive sententia aliqna, in utramqne 
pnrten sollertissime rt cmptiote dis- 
potare ; qna in re Sophlstis facem 
pnrtolit 2eno: node et Dialeciices 
inventoris nomen memit. Vid. om* 
nioo Harles I. c. Hlnc itfin^^p^Xmr" 
waw enra vocat Timon apod Dlog. 
Laert.iz. a«. Hec igitor Anctorit 
neiis : sed in verbis latet qold. Nam 
ncc in Ed. Jnnt. post. nec in Mss. 
comparetT^dscCiaaem: nnde Ondend. 
in raarg. pro •awtnm conjecit vmH^ 
iwm. An •mncm dief JMicm . . . diatel» 
terU ; vel, proplas ad Mst. •mola . . . 
dlimsloirif t Dt prins emmm routatom 
sit in •■niimn, et tune intrntom dtdt- 
•Mmod fnlciendam sensnm. Cic. de 
Or. II. M. * Dialectici reperitmt ea, 
qnm ipsi nen pottint dissolfere.' 
Non mnto tamen didionemt de ciijns 
vocis significatione vide Barm. ad 
Petron. ti. cf. Em. in Cl. Cic. Mss. 
D'Onr. Pith. Lips. cnm Ed. Jont. 
poet* dtst^ieerst. Male, PylAagwom, 
pd..,waiempttrii: Zenenem, qui dit^ 
mlieeritn J. Bos. 

£mn fas9««] In Ms. D'Orv. deest 
fosfne: pro qaoScbottos Obs. v. 16. perperam reponi Yolnlt tNfoam, qum 
vox locam habet io geminatione cnitt 
emphasi : nt apod Ciceroo. Phil. ii. S6. 
' bona (misemm me f contnmtis enim 
lacrirois, tameo iofixns aoimo hsret 
dolor) bona,' inqnaro, * Co. Pompeii 
Magni voci acerbissiroa subjecta 
prmcoOis.' cf. de Fin. ii. 22. nbi verd 
nnlla est emphatit, et pertptcnitaiit 
tantnm gratia e saperioribos aliqald 
repetitur, apod bonos anctoret sem*. 
per iigilar locnm babet : ot apod Ci- 
ceron. sspins. Noster Flor. N. vii: 
* Alexandro illi, . • . enm igittir Alex- 
andrnm :' toI simplicitef pronomen 
u^ ea, U, Vide Ondend. ad Flor. I. c. 
qnaro Appoleiani stili proprietatem 
ignorabat Scbottns ibid. qunm *eOm 
qnoque Zenonem ' glossema potaret. 
Jdem. 

Vt Ptaio auUmafi Scribo» H Plato 
antmnat, Locns Platoois in Parme* 
nide, initio libri. Colv, Recteoi non 
etf quod qoibntdam placet : qni non 
vident et prtscedentta et sequentia 
pendere a Terbo retpsRdissem. Antu» 
mat est X^«, nt recte vertitar in 
Olomaria ZenoBem Plato vocat 
e^txhiai icai x<^t«^ ^"^* Caemib, Et 
Plato Colv. Ego, et PkOenem ealn^ 
ffiaal. Brant. Ita emendavit Casau- 
bonns notter qunm antea et Plato le- 
geretur. Est antem, Aatwnat A^, 
nt in veteri glosiario : et docet Gkl- 
lios advertot Nigidiom lib. xv. cap. 
t. Forte aliqaid In hoc loco Appnleii 
deest; suspicabarqne Irgendnm, et 
Parmemdem, ut Plaio autmmd: eos 
enim ambos io dicto libro Plato con- 
jnngit, commendarqne pariter a for« 
ma, dicens Parmenidem leahhr ami 
ieyat^ r^r %y, id ett, atpectn deco- 
rom, at Ficinos vertit, ad hec Ap*» 
poleii forte respiciens, qoem ot bo* 
nnm Platonieam optirons ipte lecti* 
tavit. Seip, Geni. Ut prsebent rccte 
Mss. nisi qood in D'Orv. prorsns de* 
sit. Petstme Brant. qni Ignorasse 
videtor locnm Platonis in Parme- 
nide, e qoo tamen non ausim. cum 8064 NOTi£ VARIORUM IN Seip. Oent s«s|iiciiri Pannenidis no- 
men hic escidiise. J. B. 

Grmtittm emrptrU] D'Orv. ewrjmrum: 
sed. eleganter aingnlari noni. ponitnr 
tnembmm, qood pluribua, sed singn- 
lia adscribitor ; in qoo tamen svpina 
corruptus est App. noster. V. On* 
dend, ad Met. lib. ii. 109. a. idem. 

CmUmMaHo UUrttii laborU] Paiior 
enim consangninens stndiorum. Mar- 
ffanns Capella de noptiis PbilologisB 
lib. I. pag. 19« * An vero qnisquam 
est qni Pbilologie se asserat pervi- 
gilia laborata, et Incubrationum per* 
ennlum nescire pallorem.' Theo- 
dosius Imp. Novella i. de anlboritate 
cod. TheodosUni : < Ssepe nostra cle- 
nientia dubitavit, qutB causa faceret, 
ut in tanto Incnbrationum tristi pal- 
lore via nnns ant alter receperit soli- 
ditatem perfectse doctrinae.' EAmtnk, 

Colorem omerai] De florido paili- 
dnm facit. Nou minima Satyrae vii. 
Jnvenalis pars hujus argumenti cst.. 
ThomasMagister(ea bibliotheca em* 
ditissimi Renati Moraei) ad Aritto- 
phan. Vf^ek, irxpunhrm acol Arvr^- 
Toi ffi^i, (o{ ^iA^ro^i,) ^iW^ fUtmii 
iiporijs ^porrifoirr^Sj ob Tpv^ 8i4icovo'i 
rhMptrror. Prie, 

Pao. 407 CapiOmM quem tati, ifc.l 
Notant . Apnleinm ob promissnm ca- 
pillitinm. £ contra Christiani eos 
reprehendcbant, qni tonsorem dilige- 
bant. Vincentins Speculo Histor. 
lib. XII. cap. 17. ez actls Tiburtii 
Martyris ; * Torqnatns, din est, quod 
se Cbristianum esse mentitns esf. 
Credas hnnc Christiannm esse qnl in 
lenocinio sno moliendo capicio fim- 
brias obmittit, qul tonsorem diligit, 
qni sle molliter gestit, qni flnsum 
gressnm improbo nisn distendit, qni 
viros negligenter agit, foemlnas II- 
benterintoetur?' Etmemk, 

Pmntssam durcre] Sic de caesarie 
Apollinis i. Florid. ' Prsmissis an- 
tiis, et promissiscaproneis :' ita doc- 
tissimus Boordelotins, vnlgo frormtl' 
gucapr, Pric. Herr^re i$apUxa$, ift.] PiltnbMl 
emendari posse, impUsiu, nlfna impe^ 
ditui, ituppeo iorwameiUo nsi. voee de- 
rivata.a tornando. Cic« ' Id ita tnr- 
navit, nt nihil effici possit rotnii* 
dins:' seqnltur mox: *ab inanote 
mvo nnis slndiis literamm ez snmmlt 
viribns deditiis :' energtam babitmmm 
videtnr d swnMis. Stewech. MavuU 
doctissiffius Scaliger korr. impesme, 
£go nihil mntarim. Sic in Oletsario 
veteri alibi : ' Implexibarbns» ' et 
' Implexa barba, ^lvaivirdTwr.' Cale. 
Oloss. * Impleaa barba, 9aa»w4 y mf :' 
noo vwa m wd y m r , nt qnidam : snnt qui 
scribant JboiTors iaipMnis. SiclnOlos* 
sarioy ^ Impexa &iiTffFioT^r9 ^pueri^*' el 
ita lego in alio ejosdem libri loco 
' Horridns, dierffrMpr^ff, ^pcicT^f. nbi 
vulgali libri valde corropte aiapro 
^puerSs, Sed magis placet lectio 
omninm libronini impiexa», Utraqne 
voce nsns Agathias elegantassimna 
scriptor, in eadem sentenlia» ol vA^ 
KopM rmr To^pamr r* acol fUplfiiipw &- 
W«mfroi Kol o^xf^iipol, acol pvamrreif 
jcol h4pati &irpcirwf ArcnrvrA«7fiimi. 
Caeaab, AUl karrore impexue a. t« 
Synesins in Encomio calvitii fol. 64« 
*Apaffrht Mw «eal robs B^ehs rtpaemhif^ 
taep liMa htepekoOpiipf Tiff aipinr am\ 
yhpMyx"'^ tmkoKdropow ampa^tar 
4 B) iipdkiiro ^ievXcfopoff* wdmiyevr avr» 
iarpaMro «eol owffr^X«icTO rit «oXX^ 
abriis ota r&r iiw rk «tpl TOif o^ae^ffnr 
aimpoipara' wOkb 8) Tovro «neXifp^pnf 
iis ftr ^ae Xewroripmr avpweaXeypimh 
r&rrpixSU, ^r o8r 6^6^ reiyplail 
KAp.11 Kol fiapeiu, pikks B^ SitX^vro. «ml 
rbrto}Jsii air^s bmeawaaro.K»^ herel* 
MTo. EUunk, Male in qnibnsdam 
libris ImpexuM legitnr. Tibnllua lib. 
i. el. 3. * Tisjpbonequeimpleza feroa 
pro crinibns angncs.' Olossse : * Im* 
pleaa barba, ikagvad/yenf* Sic npnd 
Mareian. Capellam : * Crines tortnosi 
et nexiles,' quos infra eod. loco . vo- 
cat tMp/raEnm c^pjtftftmn. Prio. Recte 
Mss. tmplsxHS, ntl smpe hanc vocem 
passive nsnrpat App. V. Ood. ad APULBII AP0L06IAM. 3065 IM. lilk II. p. 8S. «. lib. z. p. 609. 
b. eC lottpp. h. L i|aibiu add. Anct. 
CoaaaL ad Liv. ? f. ttS. ' Salice iin* 
plcxaii nraacoqne et erandine cri* 
neflk' J. B. 

Shffm Urmmioi Funi e ttappa 
terto, lemo. Auctor Prlapeioram ; 
* Totamqoe hane «100 frande, qnan- 
taenoqoe est, rormento citharaqae 
teoeioreni» Ad costani tibi septimam 
leeeadam.' Faoem ' torquere enim 
ett vjffirtm wKinof^ nt bene notatnm 
a doctiMimo Scaligero» Propertin* : 
f Difaior obliqao fnnem qni torqneat 
oeno.' Horatiut : * Tortum digna se- 
qoi potiasyqaam ducerefnnem.' Coh» 
MUtt vldebatnr frigidiui, ut capillue 
eapitis fnnl (id enim est lorawNlMm) 
aatimilaretnr ; legebam igitnr immem» 
le; nlhll tamen pronnntio. Rom. Cod. 
flteflNe I. Catanb. Non probo araici 
■ealri conjectnram, qni Ttjncnle tcri- 
bl mallet, qood, nt ait, frigidint ttbi 
videretnr, ut captllut fnoi (id enim 
ett lemMnlum) adtiinitaretnr. Sed 
aperte Lnclus ita vocat, qnod im- 
plcnnt et globotnii, et congettnt et 
inenodabilit dintina incnria ditcrimi- 
nandi et ezpediendi ettet; bit enim 
aliiaqae verbit eum depingit, qott 
tormento ct fnni potiut conveninnt. 
SimiUimnt locnt apod Juliannm in 
Mltopogone adfertnt Antiochcnat: 
IjpMftff 94 ^nrc jcal cxpoda Mf wXdKtat 
iv B M r aol h-olims wupfyw fx*» V 
j Umr IXaaiF ^vnfi ^l if n^ «dfij^ riu Arp(v 
rmt ital ^iaXon^ ^/u» x^^f^ 4 ▼pax^* 
npr oMr 9wiL 4fy4ffnrtu, et mos di- 
dt hireomm tlmiiem barbam. Qnid 
qnodez crinibnt muliernm, torraenta 
tmpn in bello facta, legironi? Ser- 
vint lib. II. JEneid. * Qunm OalU Ca- 
pitnliam obtiderent, et decttent fo- 
nee Romaoit ad tormeata fadenda:' 
et aoxv * crioet, unde tormenta fac* 
ta.' Idem apnd Cietar. de Bel. O all. 
Panaao. lib. vu. aliot. Seip, Geal. 
JBdiL Rom. Vic. Ven. tlap|Mt: qnod 
noo prortna improbandom, nt tit ge- 
■iti pro «yectiro. v. ad M et« Ub. ii. p. ftt. b. Ub. VI. p. 4S9. b. Flor. N. 
XXXIV. Dein lenncnle habens vlden* 
tnr Mti. niti qnod OrotloL ndnotavit 
e Pnt. leMcnl»; nti coidecere Faber 
in Semettr. lib. 11. c. 16. Cataob. 
enm Lat. Latin. ct Tit. ad Oratianl 
Cjneg. M. atqne edidere Vulc. et 
Elro. qnod propngoant qnoque Om- 
Ur. Satpic loed. xx. 10. Bormao. 
ad Anlbol. Lat. Ub. v. £p. 6. et Oro- 
nov. Obt. lib. iv. c 29. aient, ItraMn- 
lo non niti onom vA^M^wrtive ter- 
tnm, anftnggettum tertomm recte 
comparari potte; ntl «t in Pauliiii 
carm. 14. de tertit crinibnt ntnrpa- 
tur; qnem lociim et alia, qntt * stnp- . 
pcnm vincnlnm,' atque adeo unnm 
irA^ieafior spectant, in tnam tentcn- 
tiam citat Pric. qni cnm Colv. ScAI. 
ad Catal. p. 187. et aliit, defendit 
lormenlo. Sed lonncnlaitaintorqnen- 
tur, nt facile expedirl pottint : et 
AppnleU capillnt prortnt erateaoda- 
6t/if, et timilit losmilo, i. c glomeri 
cannabis indiscriminate. Imo * torti 
capilli ' ad corporis cnltnm, fSnnina- 
rom et molliorom homionm, pertine- 
bant. Ovid. Art. Am. 11. vs. t04« 

* Torserit igne comam, torte capiUe» 
place.' Vid. Burniann. ad Antbol. 
Lat. lib. V. Ep. 46. Qnare accedo 
Vnlc. et Elm. Tmifiium abiit qno- 
qne in lorawnlam in 9. Mm. et Edd. 
Sneton. Tib. c.S4. et inPlin.Ub. xix. 
cap. 1. et alibi smpins. J. B. SHif- 
pco lonatNlo] AUi Scriptores vocant 
' stupcnm^vidciilnm.* Virgil. ^n. n. 

* £t stnpea vincnla coilo Intendunt»'^ 
Vetns Epigrammatarins Carmine de 
Fnnambnlo : * Stupea iQppotitit ten- 
duntnr vincula Ugnit.' Lncannt Ub. 
X. * Nec piger ignit erat per ttnpeo 
vincnla, perqne Manantet cera ta- 
bnlat.' Ennodittt Declamat. v. ' Et 
latsattB nidentibnt mannt ttupea 
rnrtut vincnla meditentnr.' Porro 
lomwnlmpi Appnleio fnoit ett, et ita 
hoc crininm argnnieolo tnmptere tlii : 
edeo frnttra lomcnlo legebant Faber 
et CatanboDut in Semestr. lib. 11. ^ S066 NOTifi VARIORUM IN 15. Florns ii. 5. 10. < In tormeiito* 
rniB vlncnlft Matrone crinet suos con* 
tnlemnt.' Panlinns Cami. 14. * Ant 
implexftrnm strne tormentoqne eo- 
mtrnm.' Jnlianns de barba sna : Mi- 
«wroy. TfMis 94 ^ort irai ox^ana irX^ 
Ktuf iiifMt. Plnra apnd Oentilem 
▼ide, et Scalig. in Priapeis. Grsd 
haa capllli eonvolntiones n serpenti«> 
bns amlpa9 vocant, qnc rox me mo* 
net opportnne nt Pollncem pnrgem. 
lAb. if. eap. t. EMvr^troi M -fXryor 
(taqnit) rjkt tflxmft lud rh dM^hmpor^ 
fflSsf rptxiiy trX^^os, 4hnrffp cal tfVffT^ 
pa. Tnrbat rh Unimpow^ ntl et M- 
^vffi^i', qnod legendnm alnnt : csterA 
antem que seqnnntnr tota irreptltia 
•nnt. Pfie. 

InetMiMut] Gloss. < Inenodabilis, 
Awrx«p^t,AXvroff,irXaiM(s. Gloss. Vin« 
docinens. * Enodabile, dissolnblle.' 
fisedem : * Enodabile, qnod solvi mm 
potest.' ant legend. imttodabikf ant 
9ii0d'sofp> pofesf. Idem. 

DiMerimimmdi] Alibi ad peeUn ret* 
tniit, nt Miles. ii. * Vel nnnc gnttis 
Arabicis obnnctns, et pectlnis argnti 
dente tenui dtscrimiuatnst' Clandinn. 
ettam in De Nupt. Honor. et Mar. 
• . t * iMec morsn onmerosi dentis e» 
burno Mnltifidum discrimea arat:' 
heic antem minnsconcinnep«eltNafto- 
nminteliigendam pnto, sed reteren<« 
dnm ad id qnod pr«cessit, eemetuU: 
neqne cst ni objictas eomcro pro er« 
nare, cum et infra helc disertins Yoee 
ea 4ere¥tffiih0 expresserit : ' marinum 
pectinem ' (inqnit) ' oomendo capillo 
qoaesitnm.' Est ergo hoc loco Dts- 
ermimref crioes extticare, neqne 
alind qnam vwdwijuev appositm vocis 
« Eapedieadi.' Idem, 

QiMst t(< eapiltele'] Vnlg. fnasi eefi" 
tak, CoW. Deletums eram istorom 
alterntmm gHiifft ut ; cnm in mentem 
▼enitsuperioris ioci lib. de Deo Socr. 
quem in ▼etnstioribns Codd. ita le- 
gimos : Ffff6o tMXnto mmia eeaten" 
Ha eet, quia de rspraHno oterte otT. 
QMOSt veUii in molarNi li^ts ieme* mrto interjeetu poni neeeete eet t et 
Jam ea forma satit placet. Add, VnU 
gati, ^iuffi ut eapitide: qnod pmbat 
Val. Acidalius, adfertqne illum Om«^ 
toris nostri locom lib. de Deo Soi> 
erat. nt In vetnstioribns Codd. legi 
ait : Fer6o euhita emnpta eenteniia 
eei, qnia de repentino oborta eei^ fna- 
st vetaJt tn maUria hpidee temerario 
interfeetn poni neeeeee eet, Scip. Oent; 
Locns ab Acidalio citatns ett Flor. 
N. zxiii. nbi Wow. perperam delei 
▼It fMcst. Ajterutrnm abundat Ap* 
pnleiano stilo. V. Ond. ad Met. lib. i. 
p. 68. a. Vernm h. I. illud nt flnxit 
ex emendatione Colv. qnem secntns 
est Vulc. in £d. pr. Quum autem 
Mss. et Edd. reliqne simpltctter ag- 
noscant fnast ; ni ab Anctore profcc- 
tnm non videtnr. J. B. 8ati$f «1 
pntOf oruitiOR cftinfn rtfuiatnm eet» 
Apollon. nbi snpra : Mi^ «rXfffo ^kaXc^ 
y^pe^a Mp rqs ic^/iiyt. Prie. 

Ab inemUe eno, tfc. nnie sMtis tUe» 
mnmt] Florid. iii. ' Ab inennte sevo 
boaas artes sedolo colni.' Idem, 

AAk»eenA] Infra : • Nnlll Deo ad 
hoc evi snpplicavlt.' Symmachns 
(AppnleiansB dictionis captator mi* 
ras) : * Qoera ad hoc vvi nnlla actnnm 
culpa fnscavit.' Idem. 

Cum deepeetu'] Langnet sententia : 
aoB displiceati ceHe eum deepeetu, 
Idem. Cnm de^esfn et dfspendto 6e« 
ttm «nMntfmCs cnjn fuereieeem» Infra : 

* Hmredltatem avitam cnm despMtii 
salntis susb qnesiisse.' 8arisburietts% 
de intestinis loqneas lib. v. eap. 9. 

* Nec onqnam sine salntls snai dis* 
pendio exterieribus expoountnr.' /d. 

i9i fuid] Idem cod. st fiiidm. Colv. 
Accednnt Coll. Voss. et Pith. Noa 
male : nl st fuidem notet, non ^iiando. 
9vidsm, nt apnd Nostrum alibl, aed 
ei eeilieet: ut apnd Terent. And. iii. 
1. 7. < Actnm est, si quidem bic vera 
pnedlcat.' Prwmoners, slae casn se- 
qnente, est et apnd Oell. N. A. t. 10. 
' qnnm . . . in stndio qnidem facnn* 
dim abnade prtmovisset.' Nostef APULEII APOLOGIAM. a067 Florid. N. iii. ' pMllo largins ha arte 
proBioTiste.' Restituoodom id Ter- 
bon qooqao Sept. de'B. Troj. i. II» 
' coDMtandi maiH* gmtia, qoam ali* 
ca .oratione promoturos:' lic 
I Mt* Perii. io Bibl.- Lcid. ▼nigo 
cf. Obt. Miic. No¥. 1. 1. 
p. 8. J. B. 

PmtimM gpero qmam frMio] Cicero 
Plulip. 1. 4. ' Nec eoim sprrabam id, 
nee pnestare poteraro :'. malim e con* 
veno N, e. frmtitkmm id, nee tpenre p, 
Pric Contra Mu. et Oell. ziii. 1. Sltiutm CaeitiMm] Sie hic vocatnr 
Comicni etiam a Sedigito apod Oel^ 
linm Ub. XV. cap. S3. ct FolgCnt. de 
Pri«eoSerm. tn ' Capnlarii.' Ci2e. 

Iweoeeaiiam eloqmetiiiam eeee"] Mater* 
BOi apnd Authorem Dial. de Orato<> 
ribnt) *Statom hncoiqne ad secnri- 
tatemy meliui innocentia tneor, qnafli 
eloquentia.' Hajni loci Oit et quod 
iottm occnrrit, * Vir bonui, diceodi 
peritnt.' Prie, Inmeceniiam eloquen^ 
iiam etee] In dialogo Adrianl et Epic- 
teli: «QnscitTeralibertai? Inno- 
ceatia.' Sed Csciili iententiamy et 
Apptfleii pluribui explicat D. Chry- 
MMtomni lib. iii. adverioi Oentiies, 
ubi ait, Eloquentiam nemlnem nn- 
qnam adsecntaro oise sine probltate 
monmi, qnnm per flagitia tempoi 
coniomeret. Anacharsidis, Cratetii, 
Diogeni», Socratis exempla affert, qni 
omnes Eloqnentiam contempserint, 
veritate et innocentia freti. cf. Nep. 
in Arist. 1. Seip, Gent, 

Pag.408 Cion rtnc tUif emeeeneem^ 
iem] Ita in Milesiis qnater, vel uno 
librd aeato : ' Latissimnm cachin- 
Bum extollens, et qnalem solent fn- 
renter irati, contortis snpercillit 
•nbrideoi amamro.' Iternm : ' Renl- 
dem exitiahile :' et deronro, * Risa 
maHgno saiotant.' Isidor. Pelusiot. 
lih. T. Eplst. 199. i!Ki»piir ri luA <f«0i|- 
o^ «poo^cSto^tr, oTw ciiSOct tfwre hp" 
79t ifurXffieh- Ibid. Epist 198. pei' 
ataiMi 0vp/f KeKpttfUvor, simtle iliod Silii luliei, < Arrident isvnm.' Te- 
oiti de Tiberio, * Renidena falsom.' 
Mercemm ad Aristsnetnm vide, et 
Bonrdeiotinm ad Petronlnm. Prie. 

E Lmacrie] Ex his Nonius citat 
oimm versicnlnm. rtr Doci, V. 
Fragm. Appnleli. J. B, tmdierie 
meie] Titolns operii qno carroioa 
aroatoria continebantnr, et alia iiroi- 
^ia, cnjuimodi epiitolinm veriibui 
scriptis bic refert Catnllns ad Man- 
linm, * Qnod scriptom lacrjfmh mit- 
tis epistoliom.' Elegelam, ni fallor, 
Manlii intelligens. Scip. Geni, 

Ad qmemdam Co(panitiiimm]-Atqni 
fimlliariisimns Lucio fnit: sed per 
contemptnm sic adpellavit, a qoo 
lesus erat. Illnd ridicnlum qnod 
Pansaniss de Scipione Africano lo- 
qnens, * Quidam Scipio,' inqnlt. Sed 
ttmen eodem modo veterem et prn- 
dentem historiographnm Qnadriga- 
rium locutnm reperio : * Id snblto 
perdolitnm est cnidaro T. ManliOy 
snmmo genere nato.' Vide Oeliium 
lib. IX. cap. is! idem, 

Non vidii] Rom. Ven. atii, tneidU: 
quod fortasAis ita olim scriptom : et 
Idem sit, quod non vidit, Ut Jns im- 
mtnnturo, id est integrnm, apnd Pan- 
lom 1. 44. de Bonis libert Charisint 
llb. II. * Inaurat» pro, non anratse.' 
Titinnios in Barathro : *InanratB at- 
que inlauts mulieris.' Similis sen- 
tentia hnic loco in Arnobii lib. i. 
'Qnaie sit istud qnod dlcitur, ca- 
Inmniararo libidine non videtis.' Coh, 
Oronioo placet roihi lectio qnsB in 
qnibusdaro libris reperltor, iiividif pr. 
Digna vox eruditione Appoleii invi- 
dere pro non videre: nt inrisat prtf 
non viso etiaro apod M. Tollinro. Sl 
quis propter hnjnsroodi voces fasti- 
dlendam putet hojns ernditissirol 
icriptoris orationem, enm ego censeo 
qnid sit Latine sclre prorsos igno- 
rare. Nam eertnm est optimos qnos- 
qne Latinltatis auctores plerisque 
compositls cnm re vel in vel ex mnltU 
fariaro ntisolitot : qnod et veteres cri* 9068 MOTJB^VARIORUM IN tici priden monnerniit: et noi ad Per« 
siom et SaetoDinm ci» paticos men- 
•es« Deo faciente, ostendemus. C«* 
mMb. inMU pn^. Sic recte Aidi- 
nna codez, qnod Pithmua AdTert. i. 
II. c. II. male noYaYit in nen vktUpt^ 
feU; Elmeoli. Primuft sic legend. 
monnit Frnterios. rh /n est i^Miriic^. 
Miles. T. < Post opimas dapcs qni- 
dem introcessiti et cantavit invisos.' 
Fnlgent. Mjtliol. * Ut ioYise Tesper* 
tinos advenerat, ita crepnscnla etiam 
Incognitns discedebaU* Onomast. ve- 
tns ImntuM» *AB^ot. Sic ImmtniilKm 
1. xuv. D. de bon. Itbert. Pric. Ms. 
Pitli. nU «idt#. /noMftf qnod est in 
Edd. Rom. Ven. Ald. Jnnt. post.Elm. 
Pric. Flor. probantibos Groslot. in 
marg. et Fraterio Veris. 1. 17. e nnllo 
Cod. notatnm invenio. Meram ta- 
men librariemm aberrationem t$$t 
vix pntem. Adjectivi invisMif pro 
non viins, exempla snnt bene mnlta ; 
et stc ad eandem normain * intcrip- 
tum pecns' apodVarron. de R. R. 
ti. 1. de eo, qiiod quis apud piiblica- 
nos non est professos; imfnroteetut 
apnd Amm. Marc. zxvi. 8. § 10. m- 
prept^rmiliiff apud enod. xxvii. 18. % 
15. et alia similia adjectiva, aut, si 
malis, participia : sed verbi raetdrre 
pro non videre, exemplom nou inve- 
ni» et ex hoc soU» loco illud citant 
I<exicographi. cf. infra ad pag. 488. 
Sont quidem in Appuleio plora Ava| 
rar Xry^iuim, v. Ond. ad Met. 1. v. p. 
880. b. sed sine scripti Codicis aoc- 
toritate taiia non facile admittam. 
InmdU tamen h. L. servavi qoia exstat 
in optimis Edd. antiqnis, qnamm 
Jnnt. post: Mstornm lectiones exhi- 
bere solet. J. JB. 

ilfiflt iil peliset] Magnns etror ad- 
missos erat in digerendis hisce versi- 
bos, quem sostolimus : ita enim abs- 
qne dnblo debent hsBC edi, nt snnt a 
nobis coilocata [itfist «1 pet, i^e. Ntle- 
ku orii ex Arnb. frug. {ninfortt t» «o 
reprehindendMe nsqne ad pKiiitMre gm- 
ftvaRt.)et tum Tnmem/ife^J' B.] non nt in prioribtts Edd. Proferendi hn- 
jns epistoKi occasio prima fuit, ut 
probaret petitu Capnrniani dentifri- 
cium se misisse : ergo illa verba Mi' 
n ut petiaii male post parenthesin 
ponnntur. Jam vero ipsins paren* 
theseos dedere oocasionem iUa verba, 
ex ArabieiMfrugibut: perperam igttnr 
illi snbjicinntnr : sed et alias confnsa 
ista edebantur, qnsR jam planissima 
sont. Cesotift. Qnos versos miror post 
tot examina tam confusos 9ut ; imo 
Parenthesin ipsam qoe prccipne in 
ocnlit Casaubono,-etiamniim luxatam, 
nec *finventSse limites suos. Ai vir 
egregins ilie (quod jam alibi monui- 
mus) non nisi levi opera iieic defun* 
gi voluit ; nos accuratins inspexi- 
mns : itaqne nec mirnm, nec invidio- 
snm sit, si qnod illom praeteriir, a 
nobis deprehensum est. Sed eccum 
versns ipsos, quos cnm Parenthesi 
Ita digerendos pnto : Caljmmiane saf- 
ve properi» esrstdus, Afist, ui petisti^ 
mimdicimis denltMm, NiteloM orie ex 
AfabicitfrugibuM :. Tenuemf candifieump 
nobiiem puktieeulum^ Conqtltnatorem ln- 
nddula gingieuleef Converritorem prt- 
dioM reHquia: Ne qua titatur tetra 
labet tordlum, Rettrietitforte ti labeUit 
riterit, Quetto quid habent tertut iMi 
re aut terbo pudendum ? quid ommna 
quod PkUotopkut tuum nolit tideril 
(nitiforte in eo reprehendendut tum, quod 
Calpumkmo puhnteulum ex Arabieie 
frugibut miterim, quem mulio tequiuM 
erat spHTctsfimo iberorum rilM(Kl ail 
Catutlut) . . . saa eibi urina Dentem^ at' 
qua ruttam pumieare gingitanu Doe- 
tos restitntioni nottrsB non doblte 
applansnros. Prie, Edd. ante Ca- 
•anb. statim post primom versum 
collocant . parenthesin Niei fortOt Ifo, 
atqne ita videtur esse io Mss. pleris- 
que : nisi qnod in Pith. rh miei «I par- 
enthssi prmponantnr, et tum post 
eam repetantnr. Casanboni correc- 
tionem secnti snnt Scal. Sc. Gent. 
Wow. Elm. Scriv. Pric. in sua Ed. 
qui tamen aliam propotuit distiq- APULPll APOtOOlAH. 8060 guendi rationem, qnam Flor. secatas 
est. Sed qnon ea Bimis ebeat e Mmu 
et Edd. vett. nos qneqne Caseubo^ 
Dom seqnironr. Ceternm verAis hos 
male Mertiali tribnit Crnql ad Horst; 
lib. II. O. 8. Ts. t. In Ms. Lipsii hic 
indpit lacona nsqne ad pag . 4t0. Ed. 
Flor. At tmwu bmU^ tfc, cf. tamen pag .- 
41S. ad ifla iVam igiiur etkm iSMsaem, 
^. J. B. Mirif wi pftitii, mtmdicia» 
dmHimm'] Venns hic claodos : qnem 
rectom facit Lipsius, legens : Miai, «1 
pmiati, mmMftciaas demHmn. Donsa 
vero : Miti^ ui p*ivtti, iibi mtmditiaa 
dgHimm. At Fnitrrins : MiH uipeti^ 
vimi^ mumdHiMi deniium. £n tibi tri- 
plicem lectionem, a tribns priDcipl- 
boa Critieis Belgicc nostrm. Csfo. 
Jlfmitftctaas. Volgo moadilMS, cootra 
modalnm vrrsns. Observare licet in 
scriptoribns ejns sevi et deinoipibns 
freqnentem hnnc r^oy. Sic tndtct- 
tmm aiibi dixit hic idem : Tertnllia- 
nns jnrtdtctaam et Mslt^lctMam. Am- 
mianns et Symmachna caosidictaam, 
Be plara nnnc commemorem. Catmib, 
PainBarla est emendatio Lipsii, qnam 
secore aroplector. Distinxit Igitnr 
aoctor maadiciaas, i. e. res qoibns 
mnndiii» comparantor, ab ipsis m«n- 
dilits oria. Neqne etiam illnd, quod 
teraui dentium miserat App» den- 
tiom mimdilias dicere potuit. Afmuit- 
ctna vox est efficta ad simiUtttdioero 
rw merffctna, et sim. De sobstantivls 
in ma vid. Oud. ad Met. I. yi. p. 805. 
Merito igitnr Lipsii emendationem 
expresaere ScaL Cas. et seqq. pro* 
baote in marg. Salm. qui lamen ad 
Solin. pag. lOS. coikjecit mandilias koM 
Edd. aote Casaob. com Mss. nmndi- 
lias: qnam lectionOm qnnm versum 
pessum dare viderent Grnter. et 
Oms. conjecemnt, ille peltm'slt, hic 
ft6i onmtfilias, uti editnm est a Sea- 
lig. in CaUl. pag. 214. et hinc in Col- 
leetlooe Pisanrensi' poet« Latin. t. iv. 
p. 4S8. J. B. 

Pao. 400 Niieliu] V. et Scip. Geat. 
Piom Aniiot. Post. c. 104. Idem. Spm^cissiam Hlii Aermm] Ilii enim 
orioa dentes prolnebaiit* Strabo Oeo^ 
grsphim lib. iii. fol. t. £imenk. 

Sua tibi artna] Imo allena, eaqne 
h ^t^atmus waXauw/Uifpf si Straboni 
lib. III. fides. Prie. ' 

Deuiem jmmiearf ] Cnra dentinm pro« 
bri loco olim habita. Hieronymns : 

* Videas pterosqoe rabido ore smvire, 
et dentibns pnmicatis rarpere Chris- 
tianos.' £t in Sabinianom Diaconnm : 

* Amiciris linteis, digltos oneras, 
deotes polvere teris.' Elmenk. De*- 
iem alfMC mssim, Sfe. Canssam hanc 
Diodoms affert : Ta^np ^Srrai atpo- 
nloM cZrai rov vAiamat. Prie, Ruttam. 
Sealig. ad Varron. de L. L. lib. yi. 
Idem. 

Compiatuiorem] Strada Prolns. p. 
175. cit. a Viro Docto ad ealcem 
Edit. CasanboD. in Biblioth. ClarissU 
mi ViriM. Tydemao. J. B. 

Pag. 410 Qntdm*f crimcn] ' Cri- 
men baod coniemneodnm ' dieitnr 
crimen, sive accusatio criminis, o qno 
diligentissime cavendnm est. cf. Er- 
nrsti in Cl. Cie. v. * cootemnere.' 
Qoidni («fir ykp ob) rlsnm tenerent 
anditores, vel, tanta indignatione 
dentifricium pronimclareot accnsa- 
tores? nsm ntroqoe modo explicari 
potest. Est enim crimen baud con- 
temoendom philosopho, ite. Ironice 
hsec effrrnntor. In Qoidat consen- 
tinnt Mss. O. et Edd. exceptu Rom. 
Vic. Ven. ct frequens est ea vox 
apnd Nostrom. V. ex. gr. Met.lib. 
X. p. 810. idem. 

Aperium] Qood viderem de denti- 
fricio disceptari, placnit vernm esse, 
ni^tl utpiam eorporit aoperum: re- 
spexisse videtor ad enm versnm de 
prsecedentibns : * Complanatorem tn- 
midnlm gingivnlm.' • Pnsterea toto 
corpori levigando Veteres stndnisse» 
prmter Tibnllnm, Catnllnm» alios, 
testis mihi Araobios non nno loco : 
et Martialis lib. ii. * Splendida sit 
nolo, sordida nolo cntis.' Siaweeh. 
Apertum. id est: Non sinet phtloto^ 9m NOTiS VAHIORUM IN pbiu» qDamqnam partem corpofis, 
qii« aperU et in propfttnlo posits 
•it, (ttt •oDt» Manns, Oo,) immnndanf 
ant fcetidam ea^o. Aliam biiic loro 
mentem» emendatiose qnserendaol 
non arbitrer. Colv, 

Prmuriim •«, a^^ %% propMic et 
«•N^pMiM «Mia kommi crtberrimtu] In- 
fra : ' Eat ea pars liomlnis loco celaa,- 
▼i^n promptOi nso facnnda/ £l 
Miles. II. ' Pars iita corpOris in 
aperto et conspicno posita, prima 
Dostris Uiminibus occnrrit.' Pric, 

CHtpM» 9$eulMm /ermt'} Vide In 
Eiectia Lipsiinm ii. 6. Idtau 

Seti €um fiiepuMi •fTMecMMniri stM tn 
Awdiimrio diemrtetf nve in Ten^ pr«« 
eee odUget] Expressa ex Apollooio 
apnd Phiiosirat. ▼iii. qnl bsc eadem 
decapite: *Jbtt7 wurai t^w ahetimpimf 
'nryeSLf wnrm 9 3yi^, S0«y cfx"^rc Am- 

Uem. Preee» wiUgei] Infira: < Pre- 
ees in templo Dits adlegastu' £t in 
de DeoSocratis: * Cni igitir precea 
adkgfcbo?' Zeno Veronens. Serm. 
de Pndicit. * Per te adle gat» prins- 
qnam fondantor, andinntnr preces.' 
OlosssB : * 'Uwia¥ wpoff^4pm, A^Iego.' 
< npMccrtf , AdlegaUo.* ' Adlegat, no- 
^iBerm fidprvpof, Sc^ctf .' Idem. 

Poeta prtfdpaaf] Sic et Claudins 
Jnrisconsnltns Homerom indigetat: 

* Apod Or»cos/ inqnit, * exilio vo- 
Inntario fortuiti casns Inebantnrt nt 
apnd prsBeipnnm poetam scriptnm 
est.' L. ant facU ff. de PoBnis. SHp. 
Gent. Propterea hanc notam hic 
eahibni, qaia Valc. in warg. £d. CoIt. 
malebat comma aote prtff^nmf ponl, 
pro fretekfme: quasi Tcro et alinnde 
sermo profioiscatnr. J. B. 

£ mnro denltam] Sic et in Floridis, 

* Intra mnmm dentinm;' et in de 
Platonis Dogmate : * Liogna, et ▼al« 
Imn dentinm.' Solnm apnd Censo- 
fianm cap. xii» Ilaa iiJke fbmifios ihf 
9rt r^irtos IjpMtf M^cir ^^«f, iic/BdAAci 
wpSvor Ir kwi' irorm, £tymologtts : 

"Eptuff ^fdiypm rmf Mnmf. PoUnx Hb; VT. cap. SO. 'Avoufrof 7Adrftt, 
hropiidirtffTov pJtriir adroS rp ^Aitrrp 
mpdwmu T^ l^f Ti&r Mrrmr. JEUwk" 
nns : "AhfKd «lci rh iuf9pdwufa hot tu^ 
htdtrr^ 4 ^^WX^ ^trw rov r&r IMrrmr Ip- 
couf f. £t Nicetas io MaiKH>l. Comne- 
no : Xlphwdrrwtk riB4iw r^ rrdfuen ^v- 
XoiH^, iral /A^ ^i' tV yX&rrar wpowormt 
irwffifr rov IpKcof r&tf Mrrwp, Trax- 
ernnt omnec ab Homero Ira ssBpint 
loqnenie. Oellins lib. i. cap. 15. 
' PeinlantisBqne ▼erbornm ▼allnm 
Mse oppositnm dentinm, nt loqnendi 
temerltas non cordis tantnm cnstodla 
atqne vlgilia cohibeatnr, sed et qni- 
bosdam qnasi excnbiii in ore posititf 
sepiatnr.' Lactantitts de opif. ]>ei 
cap. 10. « Haec ' (llngoa) * palati eon- 
eavo tanqnam testndine tegitur, eam- 
qne dentiom ordlne sepiens Dens 
qnasi mnro qnodam clrcnmvallavit.' 
Simili tralatione Varro Papiap. ' pal- 
pebras ocnlornm septnro' ▼ocavic. 
Plinius «e/lam lib. xr. cap. 17. Prie, 

Qaod eeeet ammi veetibtUum, et ora- 
Kottif jaNin] In de Dogm. Platonis i 
* Hominis ' (lege JkomMi) ' promptna* 
rlnm rectm rstionis, et snavissimm 
orationis hoc datum esi, nt qn» prn- 
dentia corde conceperit, ea smsa 
promat oratio.' D. Ambros. Hexaem^ 
▼I. 0. ^ Qnid est igitur os hominis 
nisi quoddam sermonis adytnm» f<ms 
di^pntalioni^, anla ▼erbornm, promp* 
tnarinm ▼olnntatisp' /dm. OmtiMilt 
JaiNM] Baccharins Epist. ad Janiiar. 
de recip. laps. ' Prope fiieraty ut et 
ego snperposita mann ori, et obturato 
lingnm slbilo, janttas labtornm meo- 
rum conclnderem.' EUiripid. Hippol. 
oT^rof v^ai. Anthol. vii. ar^^a- 
rof wp40vpa. et in Regnla Magistrl 
Ms. Orif r«igria:'citat Rosvreyd. not. 
ad Panlin. Idem» 

CogiiatioHmm eomt<tam} *Comitinm' 
hoc loco est, * exterios atrium ;' nl 
ex Livio et Asconlo Semestr, vif. 19. 
doctiit ernditissimns Langlseus, cni 
certe hanc vocis notionem libens 
acceptam fero. /drm. CegtlaiiottMn APUL«I1 APOLOOIAHf. 8071 MMiiMni] Qoit ex ore seilicet cofi* 
utiones ftoiani in apertum prodeHot» 
Nam allas ioeptnn sit cofilatiooef 
concipi in ort, dicere: in pectore 
eoim et in corde (nt Ariatoteli ▼isom 
est) cofitationis sedes est. Atqne 
ita Mamertinus in Panegyrico Impe* 
ratort Juliaoo dicto, * Versarl ccepit 
in sacrl pectoris conitio consnlatns :' 
et PlantHS facete et erndlte, oor, so« 
natnm adpellat. Seip. Geni, 

Pn c«plH mes] Florid. ii. * Patiov 
et ipso in meis stndiis aliquam pro 
moo paptn similitudinem.' Et lil« 
VJamprldem pro capto suo bomlni- 
bns notins est, qnam ut/ dic. Cor- 
rigo in bac loquntione Sallnstinm Ca- 
tiUn# oap. S5. nbi impressl ' Pro meo 
casa:' item Oelfinm lib. xx. cap. II. 
ttbj vulg. * cvptns noster.* Aorel. 
Victor bac forma» ^ Quantttm Inge* 
niam est.' Noster in Milesiis pas* 
sim : ' Pro meo modulo.' Prie, 

Vmfmmmia] Mss. Florent. D'OrT. 
Pitb. «•■ fmmim: facili errore. Re« 
spoodent e seqq. * feri» et bominibus 
os bomUey &c. conspicitnr/ roit ' loco 
celsa ;' deinde ' bominia nibil prius 
tacontis contemplere/ roii * visn 
prompta ;' tom * nibil saepins loqnen* 
tis/ T0I5 ' nsQ foBcunda.' Paollo 
aote qooqne dii^erst: ' Ostcojus..» 
nsns bomini creberrtmos.' J. J9. 

Vtaiigw ff pateZo pnumROM] Ex^ 
pressit elegantissime illod Salliistia* 
nom : * Qnai natora prona et ▼entrl 
obedientia 6nxit.' Seip. GaU. 

Cemmr meu» JEmilitauui] Eodem sen- 
sn Cicoro : ' Corrector, et emendator 
mens:' ex Terentio. Idem, 

Pa«. 411 I>emte$] Al. denieu: al. 
dmltf; perpetna ▼ariatiooe, io hao 
Apol. Etiam spud alios scriptore^ 
incorta prorsos est scriptnra quarti 
casos «f » eie, el is. J. B. 

CMoM de fgo eUrieent'] Rccto 
a^iocitk 4e roge: nam carbonom is 
etaam bodioqoo nsns apod elegantes, 
et mnndiliei stodiosos, pnUisculo 
Mi «X cMbooOy 01 aliis qoibasdam rebns confecto. Snp; Ge$i* 

Cotnimmt 09110] Id est, spurca : ot 
apod TertoUian. BrwU. Meliw Fto- 
rid. viUgari ofmi. lieque aeUem, i. 0« 
et ««.••fwd«m. Met. I. ▼■!« p. 474« 

* Nec mihi misero statnta saitem ein 
baria praastaboDtor.' J. Bw Limgmm 
wtemdmeierim et emertlHdinam prmmi^ 
nietnH Tortnlliau. de Pstieot. *8h 
lingn* amaritudo coovitio sive ma* 
lcdicto eruperit.' Oregor. Tnronoos« 
lib. ynu. ' Verba amaritodiois/ Mo* 
crob. Sat i. T. ' Amarulenla dicacit 
tas.' FrU. 

Fertoitais] Msvnlt legere doctlssi- 
mos DoQsa aoster,,/«<i(d«ata. Colvios. 
Ponsa mavult /arMtaia, qnod ego 
eoo6rniem anctoritate Clsndiani Ma«^ 
merci lib. 11. do stala anim» cap. 9« 
' Cemss hinc allos sito fmtudinarttm. 
tnrpium ex olenticetis suia ac tene-. 
bris cloacam ventria et orls inbala* 
re sentinam :' ita. ooim enm locnns 
omendans lego, cnm vulgo legatnry 
exolenH emcie anta, et, taoiere. Vul- 
gataro taroon Appnleil lectlonem Ko-< 
nlns tnetur. Brant FtetuiiiUe. Slo 
resCripsiexFlor.il. Alii, /naiitHta, 
Doosa legit /oltHliNta : ineptiaaime. 
Agelllua xiii. 19. 'Tinitionea prsB^ 
rancidaa et fecntinaa :' in Maa. Bro- 
flfwnsi et Palat. est 7. p. etfKtndinae: 
lege i.p« ei/fliiHitHaa. Elmenhoratios* 
Ornt. in rosrg. fmculiniie, nt, 'ster- 
quiliniis;' sed/spiHdtHta propugnst b. 
I. et apnd Oell, idem Oroter. Susptc. 
Ined. XXII. 6. comparaoa Piantinum 

* fnstitudina ' Asin. i. l. vs. 37. Pos- 
aia ^oniparare etism ' fodlna/ * lapi» 
cidint,' et sim. aed haec annt a verbis 
qnm per d scribnntnr, < tnado/ * fo- 
dio/ < eaedo.' Malim feetutinie onc- 
torilato Mstornni, b. 1. oronium, et 
Nonii V. « Moletrtna :' * Moletrina 
a molendo, quod pistrinuni dici- 
mns, nt Furatrlna' (alc log. v. Colv. 
sd Met. lib. vi. pag. 494. b.) 'el 
FmliMiDa.' Editnmquoqne/ertHltaif 
In Edit. Oellii Oronov. ubi variaot 
Mss* qaorum noiinulli babciit ftenivi aoTS NOTiE VARIORUM IN Mt : niide /entfiwu r^imty in Dic* 
tiOflftrio ■gnoicit Calepinns. J. B, 

O/ai<kdi0] Panllot ez Festo : * O- 
lentice, meli odorit loca :' hine fic- 
ta vox ^kiUietium apnd Cland. Ma- 
Bierc. (v. Brant. anpra) et Nottnim : 
ut ' teatieetnm ' et sim. idem» Fa^ 
tnltmt ei oUntieetia] Sic ii. Florid. 
* Rnpinat et teniiceta.' Ubi male 
8tewerhittt,'«pinat ei tfRlteeta. Mi« 
rum qnantnm complacent tibi in hit 
terminationibnt Appuleint notter* 
Pric, 

Voeem cemira ipmream'] In Edd. O. 
ita editnm reperimnt. Sed pro eomtreL 
io Mt. D'OrT. ett qtmm : qnod reci- 
ptendum pntavi. Potitivo jnngere 
pum amat Notter. Met. 1. iv. p. 66. 
Ed. Pric. ' loro qnam valido :' atqne 
Ita etiam alii tcriptoret. Vid. Ond. 
adMet.l. iii. p. 181. add. Sept.de B. 
Troj. III. 96. ' Renovato fietu qnam 
miserabili :' id. vi« 15. * fletum edit 
qnam mlterabilem.' Illnd eaittruj qnod 
elegantlnt omittum fuerat ab Ancto- 
re, interpretamenti cantsa margini 
adiitnm^ pottea exclnsit qtuim, non 
intellectum librariit. J. B. 

Venenum tntjKfiarr] Virgil. de api- 
but : * LiBtteque venenum Morsibot 
inspirant.' Idem de Alecto : * Vipe- 
ream inspirans aniroam.' Et alibi 
JEneid. u * OccnUum inspires ignrm, 
fallatqite veue no.' Pric» Vipera ritu, 
nUseo denHeuh ntrum venemum tntptra- 
fsf] Meniorabile ett» quod Niceplio- 
mt de hoe tcribit lib. vii. HittoriiB ^ 
Romantp, nbi de qnodam aiiiico ca- 
lumniatore et aduiatore tcribit. * In 
qno Libycum/ inquit, ' scrpcntcm 
imitabatnr. Ainnt enim serpentem 
Batci in Africa, viperts non absimi- 
lem, qni multa arena obrutus, ore et 
lingna tantum exerta prctereuntet 
improviso mnltat interitu.' Libet 
bic adtcribere locnm elegantittimum 
Chfytottomi» quo moltat ferat in ho- 
mine inetie demonttrat, Homilia An- 
fiochena xxui. et rursnm Homiiia 
iT. in cap. 1. Matthfti. * Nec enim et bomo, ti clare pottnm videre. Qonm 
enim tamqnam Atlnnt recalcitret, 
latcivlai nt Tanrnt: tamqnam Eqont 
pott mnlieret hinniat : ventri tam* 
qntm Unnt indnlgeat : et nt Mnlnt 
carnem impingnet : et malum memo- 
ria teneat, ut Camelut : rapiat qni- 
dem nt Lnpus : et nt terpent iratca- 
ris : feriat nt Scorptnt : sis tnbdolns 
ttt Vnlpet : nequitiam vero .tamqnam 
Aspit, et tamquam Vipera venenum 
terves :' et ticnt ille malignnt Dmmon 
fratrei impugnei : quomodo te inter 
liominet connumerare valeam, talit 
in te natnrae tigna quam intoear V 
Seip. Gent. ' 

RuUemem'] Lat. Latln. quoqoe ma- 
lebat oraHimem^ cnm Stewecb. (vid. 
not. teq.) Lips. Salm. et Oroslot. in 
marg. ted editomin nemo adtentnm 
pnrbnit. Tam late patet saue signi- 
ficatio vocit rolte, nt a Mtt. stare h. 
I. tutitts tit : vid. Lexica et Brn. in 
Cl. Cicer. qni observat apiid Clc. de 
Inv. 1. 12. * controversiam inscripto/ 
opponi ei, ' quse est in rationc ;' at- 
qne hanc Cic. ita definit, ut sit * Ka- 
tio, cnm omnis quiestio non in tcrip- 
tione, srd in tliqua argnmentatione 
consittit.' Utramqne vocem conjnn- 
git Nofiter Flor. N. xiti. 'Philosopbi 
ratio et oratio te mpore jiijris est. et 
anditu venerabilit.' Ruiionee pro ra- 
tiocinatione, dixit etiani Tereut. And. 
v. 8. 50. ' Ne niminm modo Bonir 
tnie istm not rationes Micio...tnb* 
vortant.' J. B, 

Praiabiiur^ Prspterierint licet hot 
tcropot prsclari viri, nihilo secius ta- 
men mihi statntum est eot toUere. 
Priroum substitno, oralionfm piromp* 
iurum : inde tcribo, ot til 6ono poiui 
pocuhnn prtelaveiur : qnod valet idem 
qi}od, praiavQbUur, Multa apud An- 
tiquos verba diversimode infleaa: 
tic et Unare, et» tertia loflexione, la- 
vere dicebtnt. Virgil. iv. Qeorg. 
' lavit improba teter Ora crnor.' Ea 
forma id verbi utitatnm Varroni, 
PlautOi Sallnttioy et mijorilMit eornm APULBII APOL061AM. 9678 fat«ie, videre ett spiid NoDiuin Mar* 
ceUofii. SUweeh. Prtrianiwr* Sic ? ere 
rescripsit ▼eritimilibtis snis jamdu* 
dnm Fraterinfl. Viilgo e«t, pralabUur* 
Gelf ioi. Ex perpetoa confosione lit- 
lerarum B et K in bene multis Mu. 
et £dd. rett. roigatnm fnit prtfJa^i- 
tur : qoemadmodttm Uvititr io Itihitur 
corroptom fuerat apud Val. Flacc. 
lY. 229. nbi cf, Voss. De Unere et 
aim« t** conjiigat. jam nota sunt om- 
Dia. Foturo hic oihil opn^ est, qnare 
oec Stewechins audiendns, nec Rface- 
rtus Fer. Daventr. p. 228. qni puta* 
bat excidisse syllabam ea, quod jam 
anle eum in roentem renerat Latino 
iLatloio. Veram lectionem, prolan- 
twr^ servat distincte Ms. Pith. J. 
B. 

De homine wolo] Orftcum est npi 
Mpimao fvmos, vel w9^vk6tos, Cice* 
ro pro eo diccre solet« * qui se homi- 
nem meminerit :* ea enim ^y^fryt w est 
Onecae locntionisy qiiam ezpressit ad 
verbnm App. et hic et panlo post, 
' An tu ignoras nihil esse aspectabi- 
lins hominl nato, quam formam suam.' ImMtiokkUu] D. Ambros. Hexaiim. 
lib. ▼. cap. t. * Aperire ora, innoaio, 
4ce. dente snspendere.' Pric. 

Ore wnpUy §ed eUngut] Ita diserte 
Herodotus, Diodoros, Solinn^, Ain- 
mlanos: aliter Cardanns de variet. 1. 
▼II. Crocodilnm non etinguem esse, 
lingua brevi autem, et affixa prorsoa 
snperiori mandtbnlse. Hansit a Plinio 
lib. VIII. cap. 25. forsan, qni eum usu 
linguflB earere ait, quod nescio quid 
diversum ab eUngm sonat, tametsi 
alia sentiant Orammatici. Fronto 
Comel. 'Elingnishabetlingnam, ca- 
ret antem nsu ejns : elinguatus ami* 
ail/ Mem. 

MuUa cnmdiuei deui. impl.] Qnis 
locom hunc de mendo habeat snspec* 
tnm i tamen legendnm aio, uudUe Ai- 
mdtiMS d. tmpL ^llanus : S yovpupo* 
uHtiXot rhx*^^ 4^ ^ uixdiuor iforiw 
oiif al fiBixXm ctf tUnhf, koI Kinrowruf, Confirmat Plinins, oujut 
verba sunt, ' Honc satnriun cibo pis- 
ctnm, et semper esculento ore :' nam 
quomodo eteuUui^m m appellabiturf 
cui arundines iraplexBsP Idem ex 
Arislolele colligas, qui ait trochilos 
edere purgamenta ista dentinm cro- 
codill, quod et Plinios innuit, et 
apertiiis scribll ^lianus: non eoim 
tane tanlula «vis ariindinibus vesci- 
tnr. Coimib. Fnlvins, hirudinm, legit 
ex Herodoto in Enterpe. Seiopp. ni 
Symb. Ernditissimns amicut noster, 
Uvruxiduiee, [sic] legendnm ait : idqiie 
ex ^liano, Aristotele, Plinio docet. 
Folv. Hirundine [sic] ex Herodoto in 
Eolerpe. Quibns Ubenter adsentior» 
nisi quod verbum Inqdeetuniur, nonni- 
hil molestum est: qnod anindtnibns, 
potitts quam avibus, convenit. Hsec 
aotem tota res, et Appuleii narratio 
roirifice illostratar antiqiii poet» 
Philst versibus in lib. de Animalibut: 
*0 M Kpouiieikos yiix^m pkr ettriiwSf 
*Anis 9h x^f^" *^' "^^ '^MA rh rr^fia 
BStAXSv ^pifrhif i^ iu^MOV ffvKkiryeu 
Amfiia 8* iuoiBeir tls r&r Sjd^r iu v^pov, 
ni«T€( 8i jcor^ yns uaL fiKiw^t rhw IfXtor. 
'H tk waporfvfuroi wp6s rh ^s, Kcd riiv 
f^iffw, TobsrSfir yirdBwr^ updfriare, KokwH- 
Sfftf riwovs' "Opwf W Tif rpox^os Aw- 
pMrphfos Th pdp^s ofrr^f eb^ivits iww^ 
pip9t¥, T&f a^^MnroTiSof Kcd BKtfio^ffOS 
^4ryti, To&rov rpdwf ix^^^^s eU rh 
avpupipov^ Kol t4' T^ uefuKiiy Arrl puffm 
$ov Koftfidifei Mi|8iv KOKhv woBowroar iu 
rovBnpiov, Sdp. Geni. Htrudinee. Ca- 
saubonns, Atnmdtnes. Flor. 2. «nitt- 
dnies. Elmenfa. Hvret Oent. In voce 
impleetuniur) quati scilicet ancndtat. 
bua qnam Atnmdmt^tM (ut Is legit) 
convenientiore. Ex qoo deprehendo 
hunc locnm non intellegisse eum : 
nam neqne de -hjs nec illis impraesen- 
tiarum res est, sed de MnMftnt6ics, ut 
correxit optime Casaubonus. De iis 
tamen qnid aptius dici potniti|nam 
impleeti f neque andiendns qui Roma- 
ni Cod. lectionem mnpleetmUur pro- 
bat. Pric, Edd. vett et Mtt. con- Detph.etVar.aus. Apul. 9 I 8074 NOTiB VARIORUAt IN ttmnter tenrant anmdiiief , qnftm lec- 
tionem e eonjeftura Folv. Urs. et 
Cnsnnb. in kbmdmes mntaront primnt 
Scal. in £d. Vnlc. tec. dein Wow. 
Elm. Flor. Sed ScHt. antiqnam lec- 
tionem reTocaTlt. Et tane qnotirt 
crocodllnt, citii captandl gratia, ot 
aperit, illod amndinibnt, alga, timi- 
iibutqne tordlbus fluvialibut replea- 
tnr necette ett ; prfttertim cnm cro- 
codilot in locit amndinotit degere 
aroat : nnde de icbnenmone, crocodili 
perpetno inimlco, canit Nemetian. 
Cyneg. * Not flnmlneat errare per 
nmbrat Malnmut, et placldit tcbnen- 
mona qnsrere ripit Inter arnndlneat 
tegetet.' Vemm arundinibnt non 
Tctcltnr trocbllnt, ted fid4^?<ms, at- 
/towvrtffi, tangoitugit, blrndinibnt, 
(fXfi SffMivr rhs 0^4kKas alt JEI.) ant 
reliquiit pitcinm, qnot modo devora- 
vit belina. Solin. c. 19. 'Trocbilot 
aylt parvnla: ea reduvlas etcarnm 
dnm aflectaty ot bellus hnJNtce pau- 
latim tcalpit, et tentim tcalpurrigine 
blandiente aditum tibi In ntque fan- 
cet lacit :' quod Pllnint indicat lib. 
Tiii. 95. 'Hnnc tatnmm cibo pit- 
cinm et temper etcnlento ore/ pro 
qno minut beneOmter. in marg. legl 
malebat /oailailo ore; nt tnpra eam 
vocem, tive melint fatiU. babnimut. 
Factle antem Atnuftaef potantium ani- 
mallnm gulit illabuntor : nt de ele- 
pbanti probotcide refert Plio. viii. 
10. UirMdumm mentionem facinnt 
omnet, qni de Trocbilo agunt, tcrip- 
toret, Herod. ii. 08. et qni deinde ez 
eo bausernnt. Deinde rii we |)2Aiim- 
que tn nqiML teekm tnadent, nt de kiru' 
dimlme poliot qnam de artmdimhits 
cogitemut. Scriptnra foerat in anti- 
quittimit membranit trKdmft, de mo- 
re : nnde fecerant mnaidinee, tive, nt 
in librit mann, antantlqnitsimlt lypit 
ezaratit, icribitor anMftJief. Quibut 
omnibut indncor, ut Fulvium et Ca* 
tanbonnm gennlnam nobtt pntem de- 
ditte lectionem : qnemadmodum ci- 
tat h. L etiam Oudeud. ad Met. 1« ix. p. 606. a. Ridlcnlnm errorem orro- 
runt Scip. Gent. et Elm. qnati v«ffo 
Casanb. de JUnofrftNe, ave, cogitastet* 
J.B. 

Pag. 419 Prarifia Jlumni»] Ab 
premtpta? Aldhelmut de CattorCy 
* Hospes prttrnptis habitant in mar- 
gine ripit.' Glostse : * Pnemptay 
*A«^ir^/4ra, *A9tfPaoy6ra.' Nolo trica- 
ri antem. ypn^ veram Pnermpia pn- 
to. Tertnllian. contra Marcian. lib. 
IV. cap. 18. ' Sciens prteceps ituroo 
homines, ipse illos In prtBrnpinm im- 
poinit ' (ita enim in Mss. legi monnlt 
ernditissimns Franc. Jnnius). Vox 
insolentior panllo est? Afrlcana est. 
Firmat autem lectlonem nostram oon 
abtlmilit locnt iv. Milesia: < Per- 
rexit libenter'(Ptycfae) * non obte- 
qnlnm quidem illa functura, ted re- 
qnlem malorum prtpcipitio flnvialit 
rupii habitnra.' * Ruplt fluvlalii,' ut 
heie, ' Finminlt prterupia.' Prie. Ser- 
vant praripia Mtt. et Edd. O. neqne 
ego video, cnr in prtmiqnay vocera 
mnlto minui h. I. convenientem, mn- 
tctur: qnara tueor volgatam lectio- 
nem cnm Gronov. Obt. lib. i. c. 10. 
qni comparat v/wa^Aior ab abkif, qna- 
lia tnnt innnmera. Prempea tcil. lo- 
ca, Intellige de loco, inter fluvinro lp« 
turo et prternptam ripa» marginem, 
medio, qnl fluviali aqna modo perlui- 
tur, modo ticcut relinqnitnr. . Quem- 
admodnm preteordia ex. gr, dicnntar 
membran», quae cordi pneteiidnn* 
tnr : Ita prteripialaca, qnte ripie prm- 
tendnntnr. Inter presripia et pr»ni- 
pia et prampia dnbii aliqnantom bse- 
rare videntur Heint. ad Ovid. Met« 
XI. vt. IS8. et Ondend. ad Nottri 
Met. VI. p. 402. a. Si qnid mutan- 
dnm, mihl magit placeret altera Pri- 
c»i conjectora prtmtpia. Cst. de B. 
Gall. VI. 7. * difficili trantitu flnmen, 
ripitque praeraptit/ J. B^ 

AwibueJbniaUbue^ Avilme gXoeBemu" 
tlnm puto. Brani. Putabat id etiam 
Lat.lLatin. Sedvideteqq. Salm. ad 
Solln. p. tl7. citat : unaexauibue/l^ APULBII APOLOOIAM. 907& Haiiiihu, PiwkUM tameD leicitor •- 
tieiB Met. iv. p. 389. ' ripa flavialU.' 
X. p. 7S6. * fluYiales aquas eliqaans.' 
Ti. p.40S. * spiritos flumlis.' Am» 
puudiB \kA, est, qnae flnvios,.et fln* 
Tioraiii ripas accolit ; ut obiter mo- 
Mit B. Pitu 1. 1. Fac. Cnt. p. 576. 
Sed Salm. ad Solin. 1. c. Appnleiom. 
Bcgligeatiae incosat, nt qni Trochi- 
lom fluvialem avem dicat ; qnasi de-. 
ceptns fnerit Anctor loco Aristot. 
▼III. t. nbl ioter yop^fwvf aves rpo- 
X^«r recemet: cnm flnviatiles aves, 
nt aoatea et sim. dicantnr y»ipoi et 
vordfum, non y4p<^** EqnidemAnc* 
tori nostro, Orscae lingnae et rernm 
natnraltnm peritissimo, hoc ezcidisse 
■oo pnto ; sed potias seosn, qno dixi-. 
mna^adhibttisse vocem eredo. Met. 
lib. IV. p. 40S. ' flnvialis rapes' dici- 
tnr, qiue e ripa in flavinm procnrrit. 

Simenoxm periado extetdpU] Rec« 
tins sine moxe, qnam «om moxa perioc- 
U; oam ctsicapnt illassnm extrahat, 
periclitatnr. Prtc. 

Dmrt et nutiee legtrel Qnod inpra 
* Absooe et indocta pronnnciare vo- 
cat.' Claodiaons Dial. Ltcerare; nt 
et Liicianns, qui in rem lepidule: 
rf^s iataiim Ai^K^ptos 6 Kvnic^f iMv 
4r KofM^ itinSkifr6¥ rant MAiov xdK' 
Ja&To» iaftCYu^Koma* (rits Bdicxn offW 
m E^-rdoir) Korh rhw 6yytKoy M l^ 
rh^ 9iirj^a6fMW rit rov TltpQtms v(iA|» 
«ol T^ Tj}ff 'ATOv^f (fpyotfy itpwdaas itd^ 
ovarar a^6,cMr, Hfitiw^ ian rf Ilcr- 
itf $Mui owapaxjiv'^ ^ ^f»ov, I) M 
eti ToAlidietf. (pariaqnibaa afiert Sci* 
plo ex Hesychio.) Addam e Oellii 
llb. XIII. cap, 29. locnm, qno ejns- 
modi fringnitieos blattero in conspec- 
tam datnr. * Accipit ' (inqait) ' a me 
libmm veterem fidei .spectatsp, lucn- 
lente scriptum : accipit antem incon- 
slaotiisimo vnltn et mosstissimo. Sed 
qaid deinde dicam ? non andeo ber- 
ele postnlare ut id credatnr mihi. 
Poeri in Indo rodes si eum librum 
aoeepisseaty non i| magis in legendo derldicttli fnissent ; ita et senteotias 
intercidebat, et verba comipte pro- 
nontiabat.' Membmm periodi prava* 
interpnnctione laborat, simnl tantillo' 
mendo ot abstergere vix operm sit. 
Dnximns commonstranda antem, ne 
tam contempsisse ea qiiam ignorasse 
videamnr. Scrlbe etdistiogneigitnr 
ad banc faciem, sed quod deinde dkam, 
nom OMdeo h, p, o. i. c. m. Idem. 

Qats wifiMm/aJido audivU^ Infrar 
' Qnis enim fando aodivit f Iternm, 
' mnitafandomaximeandisti.' Miles.: 
VI. ' Fando comperistt :' et in Flori- 
dis I. * Fando accepimns.' Gellins. 
lib. XVII. cap. 10* ' Hoc nec a Pioda- 
ro scriptnm, oec fando nnqnam au- 
ditum.' Virgil. ii. ^n. < Fando alU 
qnid si forte tnas pervenit ad anres.' 
Plant. Amphitr. * Qnaecnnqne oeqoe 
fieri Possnnt, nec faodo uoqoam ac» 
cepit qnisquam.' /<toii. 

Tam aptam eo^jeciuram] T. igiertam 
c. Flor. Eimenh. Mm. Floreot. lec- 
tiooem ethibuit Scriv. nt ootet, cre- 
do, tam aperte mera h»c est coiyec- 
tnra. Antiquam lectionem, qnam re*. 
vocavit jam Florid. servandam pnta-. 
vi. ' Conjectnraapta'.taliiest, qnam 
facimus ex argumeotis, quae * ex se. 
et intra se apta et connexa' (verba 
sunt Appol. de Dogm. Plat. p. 577. 
£d. Flor.) ' ita ex otnni parte eon- 
grnnnt, nt ex se apta sint, sibiqne 
respondeant,' (ibid. p. 600.) qnod se-. 
cns est iu conclnsione, * Appnl. poeta 
est: ergo Magns.' Ironice loqoltor 
Aoctor, ut io seq. * tam proximom 
argumentnm.' ' Facere' antem <con- 
jectnram,' qnae vox frequens io jndi- 
ciis, dicimor de eo, qnod non qnidem 
manifeste probari, sed ex indlciiS' 
qnibusdam et snspicionibus divlnari 
ant ex argnmentatiouis serie intelligi 
potest. Hinc opponuntor * hoc qni- 
dem manifestnm erit ' et * de ceteris 
ex hoc conjectnram facere debebitis' 
a Clcer. Verr. ii. cap. 74. neqne all- 
ter Noster Met lib. x. p. 092. * Vc- 
ritatera criminam fidemqne probatio- 3076 NOT^ VARIORUM IN aibns certis instroiy nec aiispicioni- 
bus tantam coDJectnrain permitti pla* 
cuit/ Qnemadmodttm App. jnngit 
'-suapieioDem/ ' conjectoram/ ' arfpi- 
men^nm ;' ita et Cic. in Verr. v. c. 
0. ' tantom in hoc crimine snspicio- 
nis esse affirmabo, nt jam ipsis judi- 
dbns, sine mea argnmentatione, con- 
jecturam facere pemiittam?' J. B. 

Proaimiim ar^KHKndtm] Infrfty * re- 
apondeat mihi ^milianns qno proxi- 
mo signo ad accnsandum Magiae stt 
indoctns.* CoMub, Subandi in omni- 
bns his verbis, veritati. Scip, Oeni, 
Sine catissa alii haec mntila existima- 
rnnt. Notandum loqnendi genus. 
Eadem Apologia : ' Quo prozimo 
signo ad accnsandum Magiae sit in- 
dnctna.' Et deinde : < Nimis patiens 
vir es, et oppido proxima humani- 
tate.' Ubi frnstra substitnnnt : maxi- 
ma. Adserenda vera scriptnra apnd 
Minotinm Octavio: ' Quid Maro? 
Konne apertios, proximins, vrrius P* 
Mendosa enim hsec esse sitfe canssa 
siispicatns sum. Wawer, Veriiaii stih' 
andiri vnlt Oentilis, at quid vetat 
•bsolnte capi ? Tertnllian. ad Natio- 
nes lib. i. e. 12. * Si qna ergo literis 
vestris soperioribus, sed idcirca ma- 
gla proximis, qnoniam illiiia statis 
fides adjacet, &c. Proximnm est 
promptum, obviiim, manifestnm.' 
Prie, Add. Gronov. Obs. i. 23. ejos- 
qne filins Jac. Gronov. ad Mintic. 
Fel.c. 19.J. B. 

TehtM qmdam] Additum est rh qui- 
dam ab Auctore, ironice, respectn 
adversariornm, qni litterarum tam 
nides erant, nt ne Anacreontis qni- 
dem nomen andivissent: nnde etiam 
addidit st tws tgnonrtts. Alioqnl non 
roale legi posset ^ittdm cnm_Fulv. et 
Ms. D'Orv. (in Pith. quidm) qnse 
particnla interdnm adhibetnr in enu- 
meratione, ut Gr. fi^p. Met. lib. i. 
p. 24. ' ut noritis qni sim, et cnjalis, 
et qno qu98tn teneam . . . ^ginensis 
quidem snm :' ubi male Wow. male- 
bat quidam. Interdum etiam nsurpa- tur pro nempe. nt Plant. Trin. v. 2. 
10. * neqneo mirari satts Enm soro- 
reni despondisse snam in tam fortem 
familiam, Lysiteli qnidem Philtonis 
filio.' Tandem possis etiam, inverso 
ordine, legere Apud Graeoa quidem 
TeiuM , . . qnoniam seqnitnr . . . apnd hm 
vero, ifc, Qnia tamen qmdem aic stepe 
omittitnr (v. Oud. ad Met. v- p. 
841.) seqitor vnlgarem lectionem. 
Idem, 

Lacedannonius] Poterat Appnleins 
(si res tnlisset) non tres, sed trecen- 
tos nnmerare, qni ipm^uth scripsernnt 
apndGrsecos: testis liberxiii. Alhe- 
na^i. Sed prscipnornm et notissimo- 
mm anctoritate se munivit ; adjecit 
tamen cum innnmeris. Ait vero, Teitis 
quidam, et Laeedamoniue, et Ceu$, 
Teius est Anacreon poeta, ex Teo, 
civitate loniae. Horatins : * Non ali- 
tcr Samio dicunt arsisae Bathyllo 
Anacreonta Teinm.' C«ifa antem Si- 
inonides est, vel nepos ejos Bacchy- 
lides,qui et ipsi dpuriKh, scripsere, et 
wape§vuck,VLt ex Atlien^o,et Plutarcho 
lib. de Musica cognoscitnr. Laeedit' 
moniui antem quis^ an Dionysodotii}», 
cirjus Paeanas memorat Atlienapiis 
lib. XV. i Seip. Gent. Non satis aper- 
tnm, qiiem intelligat bic Appnlelus* 
Fortasse »it ille Dionysodotns, cujus 
Pmanas memorat Atben. lib. xv. 
Florid. Imo est Alcman ille, qncm 
AjBtKmPuAif ironr^ voc^t Plutarch. in 
Lycnrgo p. 115. Ed. Bryan. qnem 
etiam significari ab Aristide Or. in 
Bacchi landem tom. i. p. 5S. ubi iti- 
dem memoratur Aaucmpuchs ironir^f, 
monet Fabric. vid. Harles. ad Bibi. 
Gr. II. 15. 10. Primum autem Alc- 
manem vnlgasse t& ipirutik nikvi tes- 
tis est Archytas Harinonicus apud 
Athen. lib. xiii. p. GOO. cf. Fabr. B. 
Gr. I. c. J. B. 

Pag. 41S Ceus] Apnd Grscos pro- 
miscne Ketof et Kios vocatur Simoni- 
des: licet haud semel hoc in illnd 
corruperint VV. DD. Pindari Scho- 
liastes ad Isthm. ii. Callimachi frag- APULBll APOLOCIAM. 3077 roentaBi ita babet : o^ ykp ipfydruf rp^» 
^ lV Movaap in 6 Ktbt 'TXX/xov W* 
«0i>s. pro quo a Bentleio et in Ernes- 
tina CaUimftchi edit. editnm Kc*ot, 
Pari modo apnd Plntarch. in Them. 
p. 259. ed. Bryan. Mm. 2. Bodlei. et 
£dd. Flor. et Ald. wphs Iaiimp^ t^t 
KSoF. Recte: pro eo tamen Kciby 
legendnm esse cnm Xylandro, notavit 
Bryan. qni pessime utiqne in textn 
edidit XToir. Omnino enim distin- 
gnenda eat Ceos, sive Ceut, sive Cea 
insnla (K^wt), a C/Uo. Vid. Menag. 
ad Diog. Laert. vii. 164. Bayle 
Dict. Critiqne Art. Prodicus, not. a. 
cit. a Dokero in Dist. de Stnionide 
cap*. 3. itemqiie a Co (Kf ) Apellis et 
Hippocratis patria. vid. Bayle 1. c. 
Verheyk. ad Anton. Liber. init. et 
qnos citat Bnrm. ad Propert. i. 2. 1. 
Male itaqne in loco, qiiem traciamns» 
Groslot. conjecit Chnm^ Brant. Coiu. 
Insnla vero illa C«os, Cetw, Cea, a 
Ptolemapo ▼. 16. vocatur etiam Kia: 
qaod tamen ibi suspectnni est Pin» 
tiano» et Lennepio V. Cl. ad Ovid. 
Her. xz. vs. 221. qni omnino est 
adenndns; atqne, ut ab *A\(|ay8pc/a 
dne item sunt Latinornm formie 
AUxmdrea et AUsamdria^ sic etiam 
Cta et Cia recte dici posse piitat* 
Imo Liv. xzzi. 15. < Rhodii Ciam ab 
£ginay inde per insnlas Rhodura na- 
vig^riint :' de qno Liviano loco et de 
scriptiira Kia cf. Scbweigh. ad Polyb. 
zvi. c. 26. obi eadein insnla Kfot vo< 
catnr. Apnd Herodotum qooqoe lib. 
▼III. cap. 1. et 47. legebatnr olim 
KiM, abi miBC Kcioi. Tandem a tri- 
bos bbce iosnlis Ceo, Co, CkiOf dis* 
tingui adbnc debet Ciiu, nrbs Bi- 
tbynl» ad oram Propontidis (hodie 
GJkio iive Gkmiak) quam memorat 
Amm. Marcell. zzii. 8. et de ea cf. . 
Schweigh. ad Polyb. xv. 21. Idem, 

Eikua mtdier] Ita Mss. FIorenL 
D'Orv. Edd. Elm. Scriv. Flor. in reli- 
qnis €t fomL Vomm H tiiammitl. McL 
z. p. 684. * cansm omnis et origo . . . et 
ettam medeU ipsa, et salns/ Sie» nbi cf. Ondend. Solet ex ejosmodi abuiK 
dantia elegantiam captare Koster: 
sic in seqq. * isti qiioque.' Idetn, 

Apad nof] Id est, Romanos. Sic se 
Afri vel Mauritani vocabant, vcl ob 
civitatem oronibus commonicatam ab 
Imp. Antonino : vcl pecnliariter, quia 
Madaurns, patria Apuleii, populi Ro« 
maui colonia. iSScip. G«ii^ 

jE. P. et CaiuUus] Flor. <r. P. H 
Catulut: male. Vid. Agell. lib. zix. 
cap. 11. [9.] Elmenh. Valerius JEdlr 
tnns, Portius Licinius et Q. CatoIlnSk 
Qnos ita ordine A. Gellins nnmerat, 
eorumqne versus refert, qnibus mno- 
diiis, veniistins, limatius, pressins, 
Graecnm Latinnmve, nihil qnicquam 
reperiri pnto, inqiiit lib. xix. cap. 9. 
Noct. A-tt. iS^cip. G«ii<. Lege Catuhu. 
Vide Gell. xiz. 9. Prie. Recte Scriv. 
et Florid. edidere Catulus: ut est io 
Mss. Florent D'Orv. Ejns dno epL^ 
graramata amatoria servarunt Cicero 
de Nat. De. i. 28. et Gell. I. c. quem 
ant negligenter, aut in mala £d. in- 
spexere Elm. et Gent. Hic tamen ^ 
Plinii loco lib. v. Epist. ad Aristo- 
nem, quem paullo post citat, et obi 
inter amatorios poetas refertur Q. 
Cattdua, meliora ediscere potnerat: 
cf. Voss. de Histor. Lat. i. 9. Ca' 
tuUta infra demnm memoratur. J« 
B. 

At pkUoiophi non fuere] Vlde ez- 
trema verba Plinii lib. v. Episk ad 
Aristonem JCtum : * non quidem Sc» 
natores,' &c. Miror, cur Appuleius 
tres illos tantum poetas Latinos able» 
gaverit, et non aliqnem ez tot Sena* 
toribns et Consnlaribus viris. Sed hi 
aliis landibiis in vulgus noti erant» 
iSUp. Getti. 

Serhm otmm] Infra p. 420. scriiis 
opponitor loarieo. p. 656. ' amicos se* 
rios aspernatnr.' Amm. Marc. xzvi. 
2. de Valentiniano : * volnntate prae- 
sentium secnndissima, ut vir serinsy 
rector pronnnciatur imperii :' id. 
xxiz. 6. ' vix resistente principe se» 
rio, qnem ante docuimos, Marco:' S078 NOTJt VARIORUM IN Qbi cf. Vales. Trebell. PoHio id 
Claud. cap. 1S. ' qnod se graTem et 
aeriniD conlra militet ofttenderat in- 
teremptna ett.' Afran. in Privif no 
■pud Non. D. 144. * Non ego te nofi 
tristem serTnm serinm :' leg. trUtem, 
MMTKm, aerhtm: nam apnd eond. 
Non. n. 495. Irgitnr : ' Severnm : 
Afranius in Privigno:' sic tritlia et 
'ieveruM jnngnntor qooque a Nepote 
Kpam. 2. nbi vid. Oebh. cf. Ter. 
Andr. v. 9. 16. Sevenm et eeriuM 
coigunxit, sed alia ratione, Plaut. 
Pmn. V. 3. 51. ' Quod ego diai per 
jocura Id eventuruni esse et severum 
et serium/ J. B. 

CanditTiB, Id genue plartma] Casau- 
boni correctionem expressere Scal. 
Pric. Wow. Sed Elm. cum aeqq. 
revocavit antiqnam lectionem, qoam 
firmant Mss. 2. Florent. et D'Orv. 
P/vrta rectc et in primis ab antiqois 
«criptoribusy quos imitari' affectat 
App. dici dispntator apud Oell. N. 
A. V.21. Sed Noster nbique dixit 
ftwa» Vid. Flor. N. ix. et xviii. de 
Deo Socr. pag. 686. de Dogm. Plat. 
lib. III. p. 6S4. de Mnndo p. 75t. in* 
fra p. 464. 472. 5S0. 544. Post pla- 
rtma demom maximam distinctionem 
poni volebat Salm. in marg, Sane, 
ai seqnentibos jnngenda luec, molios 
scriberetur pbaimai, ut panllo infira 
* Recitem nnne alios.' Sed nec pbirt- 
ma sannm puto. Non enim tam in 
carminibns ipsis, qnam in faominibus 
seriis et philosophis, qni ea scripse- 
ront, versatnr argnmenti vis : qnare 
dicere saltem debniaset Anctor, olle* 
rumque id genme pktrimtu Si qnis an- 
tem Pith. Codlcis scriptnram id genue 
p/nrttcm, veram pntet, ei non valde 
obloquar. Idem, 

Ut tauem aeripta Diagem» CyDtd, et 
Zeiumie Staica aeeta camditaria'] Ideo 
hos altegat, quod illaB doae sectae pra» 
ceteris ad virtntem et ansteritatera 
vitB mornmqne directae : nt excnsa- 
tius peccare sibi vldeatnr Lucius 
noster, si ipse similiter loserit. Ze- oonis Stoici lib. vcf^ ^pa^mr, de amo- 
ribus, landat Diogenes Laertins, 
idemqne inter tH^m volnmina Bio* 
genis Cynici refert, ^srrui^, Amato- 
rinm. 8eip. Gent, 

Et Critia» meuf tfc,} Distichoo hoc 
nt in posteriori editione fuit, ita 
excudi jussimuf. Rom. Venet. Et 
tertina mea deUcie atet aaiva CAartne. 
Pax rn asiorff mea mta tihi remamet, In 
Basil. I. Et Criiiaa mea dOiteaeet aalre 
Charime^ Para ta amore mea vita tibi 
remanet, I<egit V. C. P.Pitheens: Et 
Critina mea deliciea, et aaive CkariMe, 
Par im amore mco, rt/a, titi remanet, 
Lipsius vero : Et Critiaa, mea deHcita, 
aic aalva Charine Pax in amiore mea vita 
tibi remanet, Sic Critias, mea deli- 
cies, sic Charine, vita mea, salva pax 
tibi manet in meo amore. Priorem 
versnm etiam sic olim scripsit B. 
Pios : Et CrUiaa mea deUcia atet aaha 
Charine : nt videre est apnd eum An- 
not. Poster. cap. 199. Cofo. Et Crt- 
Itas mea deUcia atet aaJfea Channey Par 
inamaremeo, ItaV. C. Fnlvios, delt- 
eiea et aalte Charine, Idem mox : Ne 
metuaaf ne me ignia, Itemqne: dum 
potiar, paiior, Sriopp. in Symb. Mi- 
rmn qoam in primls versibns docti 
virl se torseruot. At nostrum ansiin 
vernm prsestare : Sic Critiaa, mea de- 
Udea^ ut eifo, CJbarine. Para i» amere 
meo aahoa tibi remanet, Se metuaa, nam 
meigniaetigniatorreatfUtvuU, Haace 
duaajlammaa, ut peiiorf patiar, Nihil 
aptins, nihil vennstins, qnam qni dno 
pariter amarel, per alterins caputad- 
jnrare, nt alternm vere se amare pro- 
bet. Ita, iDqnit,Crttias mea delides 
sit, ut tibi, o vita Charine, para tua 
in meo amore salva remanet. Voees 
etla et aakMy mntatis invicem locis, 
transposoi, ut contentio geminamm 
itlamm appellationnm deUeiea et vita 
vividior esset, qnm aliter langnida et 
nnlla pene est. Sl cni tamen boc an- 
dacins videbitori per mehactenus sna 
qnaniqnelocolegat; dnm f^teatnrsie 
poni venostitts, et majori cnm ener- APULBII APOLOOIAM. 8079 gla. In 4to versti, non' pnto ttm 
iDicitoai qnenif|u«ni, at non.meUofl 
iotelligat legi,iliin jiofier, polMr; non 
ob loni tantum soeTitatem, sed loen- 
tioois ip^ios concinnitatem. AcidtL 
Mira vlirl«tas in antiqnis liliris, qao" 
inm unns seq. ▼ersnm ita legit, Par 
la amore me^ biga iUn rewumeL detnde, 
poHar^ nQnpeiwr. Wower. Hi «ersns 
Tarie a librariis interpolati snnt, nt 
etiam Colvins Hotat. Flor.l. £ICrt- 
Hu mra dMeaeet. Flor. 2. et C. mea 
jfet aolra Chariae* Romanus, et Ter» 
HaM ntea ttetUue. Elmenh. Mea delUia, 
Sensum hojus Epigraromatiii, cetero- 
qnin obacnrioris, de more illo amaii- 
tinm, quo dnas amari vel metnebant 
▼elminebantary recte explicnit Scip. 
Gent. confer Ansonii Epigr. 891. et 
qaae habet Muretns ad Catnll. Epigr. 
LUii. BanNaoRaf ad Anthol. Lai, Ep, 
3S0. Mirnm in modnm primnm hoc 
disttchoD deprafarunt Editores, ni* 
imum a Mstomm vestigiis abeuntes. 
Videamus primum varias lectiones. 
Pro CrtUas Ed. Vtc. Tertiae, Elm. 
CriHee: sed typothetSB errorr, nam 
caorrezit in.Erratis. Ad detieief dn- 
oint Mss. non ielkia (ut habent 
Edd: Vic. Jnnt. post. Vulc.pr. Colv.) 
necileKcta (nt est in reliquts:) pr«* 
terqwuD enlm, qnod diserte sic legl- 
tur tn Ma. Piib. inde etiam deprava- 
tom esso apparet, qitod legitnr in 
9fss« Floreot. uno et Ups. itemqne in^ 
Edd. Jnot. pr. Ald. Bas. detiteaeet. 
Pffjainm comparet dr^ies in Ed. Cas. 
et' emeodariint ita Salm. in marg. 
Enlf. Urs. P.PitfaoBus, Ups. et Acld. 
In atei aahm consentinnt Mss. O. pr«- 
lerquam qnod in tis, qni deUieeeet ha- 
bent, vox atet non ooropareat,(eacepto 
«no Florent. qni secundum Exc. Lin- 
denbrog. ntrnmque lervat :) et quod 
Pith. habeat et sa/ca, si fides Oroslo- 
tio : mtm in alia ejnsdem Cod. Coll. 
est eiet talaa. Satva ntiqne legitnr 
etiam in Mss. Florent. Edd. Vic. 
JnoU Ald. Bas. ICG. Colv. Sed pro iis 
ScaUger, ad Prop. p. S21. in Catal. p. S06. et in Volc. Ed. tert. dedit ddi^ 
eia et aol akae: qnem deinde secotl 
sont Elm. Scriv. Fior.Bnrm.inAntfa. 
InPisaorensi quoqueColleetione pror- 
siis bi versns eahibentnr, nt In Catal. 
Scolig. Unde Pric. sntim et tax afaoe 
habeat, neseio. In Vulc. pr. editnro 
foerat mete defkiei stl eehia CK adver- 
saniibns metr6 et sensu. Melins edi- 
dit Cas. ei Cr. mea dditieeeit eaha Ck. 
Ursin.et Salm. in marg. conjecere de- 
lieiee et eahe Ck. Sed tom addi de- 
bnisset tu: quod vidisse videtnr Wow. 
unde ille dedit deUeia ei te $ahe Ck. 
Vernm th eahe posteriore prodocta 
respuit versns: qood animadvertens 
Oroslot. in marg.notavit,sicultimam 
in reepende corripi a Mmrtial. lib. iit. 
Ep. 4. sed ibi VV. DD. e Mss. jam 
legnnt : si ^aaodo veaUi^ tu reepemdeata 
poeta. Deniqne Edd. Vic. Jont. ntr. 
Ald. Bas. pr. Chariam contra Mss. J. 
B. Mea delitia^ Sic amores mas- 
cnlos vocabant. Cicer. pro CtBlio: 
< Amorrs autem et hae delitlsi qnm 
vocantnr, qnaB firmiore animo prse- 
ditis diutins molestss oon solent 
esse, matnrsB enim et celeriter deflo- 
rescnnt, nnnquam hunc occnpatom 
impeditnmque tennernnt.' Olossse: 
* Deliciae, IfrardKm.'. AU« : ' Svord. 
Xoi, Laseitia, deliciflB :' inde f spata- 
lo-domdi.' Prie,' . • > 

Par tn amore] Flor. l.pax t« o. Flor. 
9. part t. a. vid. Scaliger ad Propert. 
p. 269. Ebaenk. Cormptiasimus hic 
versus omnino legi debet.itay Par tn 
oatere meo viga tibi renutaeae. Viga 
perperam scriptnm pro higa. O Biga 
remanens par tibi in amore meo» quae 
scilicet non trabis dispar ; jngnm, 
(quod Or»ci dlcnnt lrfppiVyci^)'in 
amore meo, sed «qno jugo me amas. 
Sic eadem metaphora dicitnr infra (in 
CaUl.) * triga sodalitii.' Seaiig. ad 
Paial. pag. 984. Hcc Scaligeri ver- 
ba schedis snis adscripsisse videtnr 
Scriv. nnde satis negligenter, qnasi 
ipsius Scriverii, edita haec sunt ab eo 
qni curavit editiooem Anecdotomm 8oeo NOTiE VARIORUM IN pag. S. Piirf' cnin qbo FlorenL httbeiit 
Mia. Bemb. D'Orv. Edd. Junt. Ald. 
Bas. Scriv. PoaeMsa. Florent. alter, 
Llp«. cnm Edd. Rom. Vic. Ven. CoW. 
Vnlc.pr.Ca8.Pric.Wower. Per Mm. 
FnW. Pith. Scal. in Catal. et in Ed. 
Vnlc. tert. cnm Elm. Flor. Habet 
igitnr nnnmqaodqne librorom aocto« 
ritatem, qoa se defendat. Videamns 
jam iensum. FUridus snam lectio- 
nem £1 Cr. mea deUeia, €t Sol alme Ch. 
Par^ ife, interpretatnr ita: 'Critias 
eit etiam mea volnptas, et, o Cha- 
rine, pnlcher Sol, similis vita tibi per- 
dnnit in amore meo.' Sed friget boc 
modo iilnd vita : et qoi alteram lec- 
lionem Pers vel pear ia amorf m«o vtfo 
iUn remanet, prstnlernnt, illi dnntax- 
at ita dtstingnere debnisBent,nt esset 
«ifa vocativns. Sed, nt diximns, Sol 
alme mera est conjectnra, Scaligeri ni 
failor, nollins Cod. anctoritate fnlta. 
Propins ad Mstos accedunt, qoi le- 
gnnt Et Cr. mea delieiee et ealve Ck. 
Bon sine seiiso : sed bac lectione pes-' 
snmdari versnm jnm observavimns. 
Melins itaqoe Casanb. £* Cr.mea de- 
Ikiee eU eahn, Ck. Pax, ife. neqne ta' 
nsen hoc satis bonnm ; nam tnm scri« 
bi oportnerat eli ealtue, et est tamen 
salofi tn Mss. O. Proxhne insistens 
Mstis eqnidem sic lego : Et Cr. tmea 
deUdee eit: eaivoy Ckarinef Pare in 
amere meo, «tto, liM remanet: i. e. sine 
qosBso, Charine, ot et Critlas sit mea 
delicies : pars, qnam tn in amore meo 
habes, tibi, o vtta mea, nihilominns 
salva remanet : et tnm beae seqnt- 
tor ATs metuae. Nihil admisi absqoe 
Mstomm anctoritate, prsBter unnm 
illnd eii ; qnod tamen comparet jam 
in Ed. Jnnt. post. band dnbie e Ms. 
ant antiqniore Ed. et in Edd. Colv. 
Vnlo. pr. Cas. atqne nbi pro deHciee 
Kbrartns scripserat deUeiOj e snper- 
stite litera s seqnenti verbo joncta^ 
facere potnit st«f. Ftte, amatorinm 
et blandientls vocabnlnm, spo om- 
nlno loco (ante tUn) positnm est. 
SimpUciter illnd sic adfaibuit etiam Prop. I. a. 1. * Qmd jovat ornato pro- 
cedere, vita. capiUo ?' ii. 16. 27. • Tu 
qnoties aliquid conabere, vita, me- 
mento.' Nimis andacter sane Scali« 
geri conjectnram biga admisit Scriv, 
hoc roodo edens : Et Cr. mea delieia 
et Sel aUne Ch. Par» in ammre mee^ 
biga,tibiremanet: satis obscnre : nec 
mnito clarior est Grnteri con>«ctura 
in Snspic. Ined. I. xx. c.lO^rl Cr. mea 
det. SieaieaCh.^Pare, tfe. Tandero 
pro pax Volc. marg. adlevit fex. 
Acidaliiis nimis recedit a Mss. et re* 
cepta vnlgo lectione. J. B. Pan 
m amere meo viia tibi reoMnH] Sca^ 
lig. ad Propert. legit, Par m aaeere 
mea biga tibi remanet : ' biga ' nt 
apnd Lncian. Amor. Iwyoe iptnm^^ 
Pric. 

Pao. 414 Ignie terreai «I mdi] Ca* 
tnUns: ' Qnnm vesana meas toireret 
ilamma mednllas.' Idem. 

Flarea eerta] PUnins de Coronis : 
'Qttum veroefloribos fierent, aerta 
a serendo serieve appellabantar/ 
Oloss. Vindocinens. Bla. ^ Sertnm,ex 
floribns texta corona.' Idem, 

Meam mel] D. Hieron. Ule aoste« 
rns, non Inscins tamen hamm formn^ 
larnm et Deqnitiarnm, Ep* II. ad Ne* 
pot. cap. 6. ' Crebra mnnnscula, et 
sndariola, et fasciolas, dcc. et dnleei 
liternlas sanctns amor non habeti 
Mel menm, Lnmen menm, menm de* 
siderinm, omnes delieias.' Foit, 
qonm in Appiileio nostro legorem 
Jlfenim mel: nt Lncrst. in eadem ra 
.. . ' tota menim sol.' Sed nnncdia- 
plicet conjectura. Seip, Geni. Bar- 
thius Advers. lii. 19. intenipestivo 
acumine, Merum met: scilioet qnln 
Oenios mero colebant. Miles. iii. 
Noster * mea mellilnla.' Plant. Cap- 
telv. * mea mnlsa/ et ibid. ' Corpns- 
cnlnm meUitnlum :' neqne alind so- 
lennins occnrrit bwoir6purfUk. Prie. 
Nihil hic debet nratari, el ermmnt, 
qni brri roZ meum, memm met violne- 
rnnt legere. Est antem bic menm 
mcl, ut sepissime apnd Plantvm, et APULBII AFOLUOIAH. 3081 hniie ipiDin Appaleintn Miles. lib. r* 
' Mi mellite, mi marlte, tiiae Pt^rchee 
(talels toima :* ita enim inibi ex v. c. 
leKo« non ut alii metiite mi wuinie, 
Lindenbr. Merum mel Colvins, et 
8cip. €lentilis, sed qni poatea reje- 
cit : ot Llndenbr. ac Pric. et sic roale 
Bartbinm ad RntiK lib. i. S27. legere, 
et recte priorea Edd. habere meum 
«cl adnotavit Opitius in sno exem- 
plari editionift Rolilii Barthians. 
BicniMmi. fld AntM. Lai. Ep, 920. 
Edd. Vnlc. exhibent infrMm contra 
M»s. et male ; ot eTtncont seqq. 

* carmhia tibi . . . serta Genio : car- 
roimi nt Inx bnc canatnr . . . aerta, 
nt tempora ▼ernent :' neqne meri ant 
awlKa olla ampliot fit mentio : qood 
fieri deboerat» si b. 1. legendnm fo- 
ret nMriMi, meU Sed Epigrammatis 
scnsnm non cepisse ▼identar VV. 
DD« ne Bnrmannas qnidem. J. B. 

Het€ UU emnmma donei] Ex more^ 
qol aotiqaitas obtinuit inter emditos, 
Natalosamieomm Ele|^dlts cohenes- 
taadi. C^sorin. Promm. D. Natal. 
FrU. 

Serta tm Oemei] Optime: nam et is 
Nnmeo natalitiom, et hoc florali eol* 
tnafiectos possim. TiboUns lib. ii. 
Elef . t. ' Dicamns bona ▼erba, Yenit 
Natali» ad aras, Qnisqois ades, lin- 
ganvirmolkrqaefave: Uraotor pla 
thom foeiay omntor odores, Qnos te» 
ner a tem dirite mittit Arabs. Ipse 
snos adsit Genios ▼Isnras honores : 
Coi decorent sanctas florea serta eo* 
mas.' £t alibi lib. i. Eleg. 7.. ' Illins 
e mtldo stBlent irogoenta capillo, Et 
eapite ot coUo moHia serta gemt.' 
Mem. 

JSIaCis >larvm] Miles. iz. « «tatis 
tnm flore molieres appetis.' x. ' Flos 
aetatis nnptiolem Tirgini diem flagi- 
tobat.' Infrabeie: 'In ipso SBtatis 
tom flom tamdio ▼idoa.' Tibollos: 

* Dms primi floret tibi temporis aetas.' 
Mcas. JEtaHeJUrem^^orihueutdeeeree] 
Tl^ llAvr. Terantios de poella xti. 
annoram : ' Flot ipse :' videri potest etiam intelligere ipsos crines capitls 
Critis». qiios oliro ea de canssa flores 
adpellabant et flornlento* : testis est 
Servios in iib. zii. ^neidos. Sei^ 
Gent. 

Tuum ver] Calnlios : ' Jncnndum 
qonm sstas florida ver ageret.' The- 
odoret. de Josepho: (vfpi rpwoias 
SeroK Tlii.) *l^ipt pkr^ rijs i^ue/ar. 
StobsBOS Serm. 260. 'Eporoirtf^f 4 
Kvpqreuos *nie ^Kuciae l^ rh pkr impJi^ 
iov dap Awi. Herric. Altisiodor. 
' .£tatis breve ver.' de Vit. S. Oerm. 
^lib.i. Prie. 

Exuperee mMuera mMMri^as] Mo* 
lim exeequee: grativ paritatem snb> 
fnnni circomjecta evincnnt. Idem. 

Implexie eeriie] Miles. vi. 'Videt 
spicas frnmentarias in acerTO,et alias 
fleziles in corona :' ferri hsc lectia 
potest, malim vero pleanlft, vel ptec' 
tike. Gellins lib. XYiii. cap. 2. * Co- 
ronam e lanro pleiam.' Plant. Bac» 
chid. ^Coroaa pltctiUs.' Eoripid. 
Uippol. Sr^foiwt irXsm^s. Gloss. 
Vlndociaens. (qnas corrige) 'Serta^ 
coronae plectiles et floribus :' babet 
Ms. male «oroaa reptUie. Idera. 

Comptexum eorpore redde] Vocenk 
toMpIsaratfere semper eo sensn ponif. 
Infra heic de Venera volnptaria: 

* Immodico truciqne percnlsoram 
animalinm serva corpora eomplexa 
vinclentem.' Miles. ii. 'Ede com* 
plexns amabiles.' Et x. * complexns 
meos ardenter adpetebat' Idem, 

Pao. 416 Animum inepiree'] Scribo 
aatmam^tatpiret. Aninm, spiritos qu« 
calamos inflator. Varro Eomenidi» 
bns : ' Phrygio per ossa corao liqav- 
da eanit anima.' Noster, Floridlss 

* Nondum qoidero tam infessa anima 
sono, nec tam plnriformi modOy nce 
tam moltifbratili tibia.' Htnc jocna 
Plaoti Mercatore : ' Perii, aoima» 
neqoeo vertere : nimis nibili tibieen 
siem.' Cotu, Flor. 2. Rom. aiitiaam. 
Elmenh. Diu, et qnidem attente in* 
spexi hme, nec asseqootus snm : sive 
aaiauim, sive aaamom, legas, perob* 9082 NOTiE VARIORUM 4N fecnrft tnnt* P«r me indicta suntO| 
qtt« intcrpretct heic. Prie, Qaod si 
flnunmi uupiTtSf ooim jttM MnRMc* 
ObtcnriitiniDni mibi videtnr hoc nl- 
timnm dittichon, neqiie letitfacit 
Scip. Oentllit, eut PrictBnt, qnk nl« 
timn hnjnt Epigrammatit, qntt ar- 
gotn temper debent ette, agnotcnnt 
flaccida et jacentia. Dnbint etiam 
bareo» anfiNam legendnm tit, an «nl- 
nwM. Qnnm ab ntraqne lectlone 
atent codieet el editionet Appnleii, 
ac viri docti teqnali fere nnmero. Si 
de latcivit iUii otcnlit, qntbut iptam ' 
animam tngebant et intpirabant, de 
quibnt modo ad Epigr. ccxix. 16. 
vidimut, tlt capiendnmt cerie mimnm 
prsttare centerem. Ut legebat eti- 
am Francint. Etlioc prsferreTide- 
tnr Heintint ad Clandian. Epithal. 
Pallad. et Celer. t. 1S2. qnem vide. 
ilcc ' animarnm miztnra ' Petronio, 
piia rmv ifwxM" dicitur. Vide Pon* 
ian. ad Macrob. ii. Sat. cap. 9. nbi 
.' coitnm otcuii ' vocat auctor Epi- 
jrammatit ex Platone» infra edendi. 
Sic ' intpirare animam ' dixit Virgi- 
liuty etsi alia in re, lib. vii. £n. S61. 
'Vipereant intpirant animam.' Et 
Ovid. lib. IV. Met. 407. < Intpirant- 
que gravet aniraat.' Ubi vide Pa- 
Irni notat. Sed, ti ita exponamnt, 
Don video qnis locnt tit dtdeUoqw illi 
«alfpnOf nt odoratnt etiam ett Scip. 
O^ntilis : et.prvterea editionet anti- 
qniB. Apnnlfiii male dittingnnnt, Qnod 
ft enimiMi ioMfmtf dema ttjnm emama 
wMtn^ CedmU vieia iuo dakilop» ealar 
mo. Itaqneretinendum putooatamM, 
ei Appoleium hic Critiam nt (|enm 
quemdam indncere ac rogare, nt 
qnati nnmlne ano velit tibi intpirare 
animom et donare, id ett, dictare, 
carmina, ot Apoilo credebatur vati- 
bttt. Virgil. VI. JEn. II. < magnam 
cni mentem anlmumque Delint in- 
tplrat vatet, aperitque futura.' Ita 
Propertiut Cyntbiam libi pro Apol- 
Une ingeninm facere, et carmina dic- 
lare dicit Hb. ii. El. 1. 6. < Non hiec Calliope, non h»c inibi dictat Apollo: 
Ingeninm nobii ipia puella facit.' 
Obtcnritatem igitiir loci bnjot tolle- 
mui, li ita explioetur: Si velit, o 
Critia, ipie tibi inipirare vim illam 
divinam carminnm, quam poeim alii 
ab Apoliine et Muiit petnnt, tu vero 
tibi ipie prmttare potei, dona mihi 
vieittim carmina pro meit carmini- 
bnt, quflB non minui cedent tno ca- 
lamo, id ett, vene poetict leporit ac 
vennttatii, qnam lerta et rotflB non 
tnnt comparanda cnm coroplextt et 
mellitisiimit tnit tnaviit. Vel li ca- 
piendiim lit, nt Ppetn Critiat intpi- 
ret animnm, quod certe per laiciva 
tum fieri vellet otcnia, inteUigenda 
hflec verba, ac ti carmina illa, qam 
poilea faceret, non forent tna, ted 
intpirantit et qoaii dictanlii Criti». 
Sed hoc dnriut priore interpretatione 
mibi videinr. Itaqne eligant poell- 
pamm elegantiarum arbitri. Certe 
|i«c ad mentem poetm adcommoda- 
tiora videntnr, qnam quod emendal 
Salmaaini ad Soiin. lom. i* pag^ 117. 
Ed. Parit. Quod n oaiam taiptrei, id 
ett tibiani, et Critiam montnlon fu- 
iite itatnit, qiiod tamen dubito an 
vernm tlt, et ul teroerarinm rcjecil 
Patmut in notit ad Ovid.iy* Met. 
4t9t, meliut cnim Ii. Vottini in neM^- 
tit margini exemplarit tni, qnod in 
Bibliotb. Leidenii eit, adtcriptit, 
legebat etiam, Qmed $i aatmam tnipt- 
rcf : modp «niaiafli capiamut de hai|tii^ 
oicniorum, non vero de^ ipiri^n, qqo 
calamnt inilatnr, ul perperam * Col- 
vini. Neque cum Delphinico Appn- 
leii Interprete imtflMm tnq^imra Jliln- 
im ant eaUme exponendum etl. pro 
carmina tcribere, nl calamut pro.ve- 
na ac ttilo poetico ponatnr. Noliem 
itaqne iitam Salmaiii emendationem 
adprobaiiet Cuperni in Harpocrate 
pag. 144. ant Voiiio oblocntut foii* 
let Th. Seliitu Obtcrv. cap. xv. in 
fin. Burmtum, Aliter emendandum 
ceniebat Piertonui, el qnidem boc 
modo : Qnod ti Amer intpireti dem et APULBII AP0L06IAM. 8063 jkm earmma. Naini, ^. hac ftenten- 
f ia : Qttod si Amor tlbi inapiret, 
donft milii ct jam carmina pro carnii- 
nibn«, tnm carmina nostra cedent 
victa tnis : nt ante dixerat pnemm 
exntpenre debere miitt^ra mmuribu». 
tMapintrt de Diis freqnens : et prae- 
clpue Amor eleganter dicitur ' inspi- 
rare carmina.' woarr^ 9 6pa '^ptn 
9tSdirK€t, iAm Afiov^s fi rh wpbf, nf vetus 
Tragicns cccinit Vid. Cl. Valcke- 
nar. Epist. ad Rover. pag. 19. Hkc 
vero Piersoni, jiivenis, dnm vlveret, 
snpra vnlgns ernditi, et in Critica re 
sagacissimi, conjectnra licet ingenl- 
osa sit, nnlla tamen codicnm vel edl« 
ttonom vctemm aiictoritate nltitnr; 
nt praeteream intpirei sic absolnte 
poni, sine carmma^ ant mmleiK, ant* 
mmnve, nt in loco Vicgilii, forte sine 
eaeinplo csse. /d. tn Jlfaa^ Adnott. 
p98t iom, it. Antk, Lat. p. 747. Col- 
vii conjectnram expressero Elm. 
.Wow. Scriv. Plor. qnos seqnor. Ne- 
qne enim andtendum pnto Salm. ad 
Solin. p. 89. reponentem fuod n avlaim 
imgpire», nt Orttcani vocem adhibne« 
rit Anctor. Amima est spiritns. v. 
Colv. h. I. Ondend. ad Flor. N, iii. 
*inflezse animse sono.' Borm. ad 
Ovid. Met. IV. vs. 497. ' Inspirant- 
qne graves animas.' *Anlnia Inspi- 
ratnr tibis^,' qnm vox, vel sim. snb- 
andttnr, et snbandirl potest propfer 
seqnens ealamo: contra rh antMom 
snbanditor in illo Ovid. Met. i. SS8. 
' CoBchmqne sonaci lospirare Jnbet/ 
laeptam stne propterea lectionem. 
illnm com Snlmas. 1. c. pronnnelnn- 
dam non arbitror. Vldetnr tamen 
pnimaai esse in Mss. In seqq. nil 
mntaodnm: licet pro cf iam Bfss. 
lips. et Pith. habeant «om H (ex 
Coll. Voas. deest et) ; et Ltpslns con- 
jeceritiam et earwdmu Nootra CedaU, 
^. qnemadmodnm edidit (deleto et) 
Scal. in Catal. Sana e»t vnlgata lec* 
tio, totiu»qne epigrammatis sensns 
bojnsmodi : Critia, dono tibi carmi- 
aa et sertn; illa pecnliariter tibi, hsie genio too : et carmlna qnidem, 
qnibns nntalem tnnm celebrem ; ser« 
ta, qnibns festo hoe die tempora cio- 
gas. Tn vero pro implexis sertis 
amabiles complexns redde; nt mn- 
nera mea majori tno mnnere soperes : 
quod si tnm qnoqoe fistnlam Inflare 
cmperis, qnnm mnnere tno snpera* 
veris dona mea ; jam qnoque canai- 
na nostra tnis cedere debebnnt. J. 
B. QaodH mmmim impire$] Pnta. 
ret aliqnis boc velle Appnleium di- 
cere, animam ex anavits Critise, qn» 
proxime nominavit, sibi inspirari, vel 
snam anlmam eo elici, ut est in mol- 
lissimo Piatonis carmlne, apnd Oel- 
linm : iS^i^ iHdk''» 'ATdfnni t(A«ry M 
XtCXso^if %oxor,^XB9 ykp ^ rXV^'* ^' 
Sta0nffOfUinfi, Ubi jnvenis Latlnns, 
qni id epigramma lepidissime expo* 
soit, * Florem dnlcem spiritns,* dix- 
it. Sed aspernatnr hanc interpreta- 
tionein, qnod in fine hnjns Epigram- 
matis scriptnm est de dnlciloqno ca- 
lamo ; qno cantns iignificatnr. Unde 
animare calamos vel tibiam pro ca- 
nere. Sed jacet, et flaccet hoe sen- 
sn totum epigramma, cnjns saltem 
conclnsio arguta debet essc, prvser- 
tim qnnm Jam antea sna mnnera 
Appoleins mnneribns pneri snperari 
dixerit. Qnare ita pnto exponeadnm 
esse, qnod alt, eedeni oicla, at qmim 
antea varia sna dona cnmpneri donis 
companrit, licet inferi6ra; in hoc 
mnnere canendi adeo se vindicat, nl 
plane cedere cogatnr, nec andeat 
contra biscere. Seip. Gemt, 
. Cedamo] Omter. adscripsit attoqmo, 
qnasl oflieosns foerit rip Ipgni in dniet- 
lagmis, de poeta. sine ratione tamen. 
Horat. iT. 16. 1. * Phmbns volentem 
pralia me loqnl Victas et nrbes in. 
crepnit lyra.' Bnrm. Catal. lib. iv. 
£p. 961. * Ut qiiemvis raperet mlri- 
fico ingenio Lenlfetqne animnm car- 
mine doctiloqno.' Ibid. lib. iv. £p. 
108. * Doctiloqnnm cnpidns carmlnis 
ardor eras :' melins erol, forte et dsc- 
tilopd^ nt eme&davit Schrader. in £p. 3084 NOTj£ VARIORUM IN Crit prefixa t. ii. AbUi. Lat4 p. 77. 
J. B. DnktJaf Ko caldiRo] Onomast. 
vet. ' DnlciloqttUAy fiMKiKoyof.' Nas- 
viiu in Alceit. ap. OeUium lib. xii. 
c. 5. * Dolcioriloqani.' Prie. 

CaiuUum, fiMd LesbUan pro Ctodia^ 
4rcO In his emicarum nominibns mn- 
tat Ulod^ Pkmui^ Casanbonns in Fia- 
otosi; quod magis ex consoetadine 
lingiMi RomansR videatur : nescio, in- 
qait, an satis ex veritate Palv. Ursini 
codex Plantlam nominat. 8ed vuU 
garem scripturam secutns est Ange- 
lus Politianos in illo eruditissimo car- 
miae^ Notricia, in quo hunc locum 
Appnlcii ita elegantlssimis numeris 
expressit : * Sed qnamqnam in primis 
docto Verona Catullo Gandet, vnlni- 
ficos elegis qni miscet iambos, £t snb 
adoptivnm redigit te Clodia nomen.' 
Et infra : ' ni blanda Propertins oni 
Solvat, et ambignam faciat certamine 
palmam, Plania materiaro teneri dat 
et Hostia cantns, Nomine supposito 
seu Oalli mima Cytheris Personam 
falssB lasciva Lycoridis adfert In sce« 
nam, etdocto cUusnmse jactat aman» 
ti, Dnm miser Ipse suo fodiat pne- 
cordia ferro. At non exlgui tenuis 
qaoque pagina Calvi Dissiranlat pul- 
chram, sed acerbo fonere raptam» 
Quintiliam.' £t mnlto post : * Mitto 
et Cornifici Insus, Tlcidmqne Peril- 
lam £t Cinmim obscamm» teqoe ore 
protervior Anser.' Ceterum mirarl 
satis non possum, Ovidiom in hoo 
Caialogo, et tamquam Albo nequitiae, 
prsBteritam fuisse, prassertim qunm 
apnd eum legisset llla ix. Trist. 
' Macerat ingenium totom cantata 
per orbero Noroine non vero dicta 
Corinna mihi.' An Ideo priBteritnm 
dlcemns, quod mali ominis visom fu- 
erift oratori nostro, eom in hac Apo* 
logia nomioare, qni ob tales nequitias 
ac Insns relegatns fuerat : ne admo- 
nere judices videretur, qnaa kse 
aeerbo snpplicio Inerit ingeniosissi- 
mus poetarnm. An potios quia no* 
meu vera amicn Ovidianas ignotum fiierit? Nam qnod * Csesaream pnri- 
lam ' Sidoniua eam adpellet, potest id 
et de filia, vel nepte Angusti intelligi, 
vel de liberta aliqua, vel ancilla ejns, 
aut denique amasia. Hoe creda. 
Scip, Gem, C. CaluUwn] Caium no- 
roinat Appnleias, qiiem alti Qiitfifim: 
alius est Q. Catulus Senator, cujus 
lepidissimos versns de Roscio laadat 
allcttbi Cicero. Idem, 

Ttctdom] Intelligit A. Ticidam poe- 
tam, ciijns hunc versicnlnm ex Hy- 
inenipo citat Priscian. lib. v. ' Felix 
lectnle talibns sole anioribns :' ex 
quo» tamquam ex nngue leonem, ag- 
noscas, qnam lepidus, inqiiam, in hoc 
genere fnerit, nt merito summis poe^ 
tis ab Appnleto aggregatns. Idem, 
Crlnitns et Oyraldiis eum Catirm ant 
Cneiam vocant. Utnt de pra^nomine 
sit, ejus nomen vindieandnm censeo 
Scboliast. Horatil ad Epod. 12. * Apnd 
Ticiaro poetam introdncitnr Pyrrhia 
ancilla,' &c. Barthins lAcinium ten- 
tavlt Advers. 87. 22. Ego Ticidmn 
scribo, enm ipsum nempe de qno beic 
Appuleius. Prie. Ovid. Trist. ii. vs. 
488. * Quld referam Ticidae, qnid 
Memmi carmen, apnd quos Rebus 
abest nomen, nominlbusque pndor ?... 
Et qoorum llbris modo dissimnlata 
PerillsB Norolne, nunc legitur dicta 
Metella sno.' Ms. Pith. MetaUa. 
D'Orv. PeriUMm. J. B. 

Hottiam'] Est qiii BoeiUiam legit, 
hnnc loeum ad Propertinm citans, 
sane non adversante Lapide, nobts 
proxime landando. Fric. Vanam esse 
Passeratii conjectnram Hesltttam, ar« 
guunt doctsB Bentleii notae ad Horat. 
II. 0. 12. 18. et Burmanni ad Prop. 
init. quae vide. J. B, 

GentUem^ Bas. 1. Gen. Rom. Ven. 
Geafttwt. Colv. Lege cum Rom. Gai- 
HMm, Gentios et Macedo puerorum 
nomtna» alterum, ut puto, Illyrlcl, aU 
ternm Macedonis. CoManb. Gentinm^ 
Rectissime ita Rom. cod. et veteres 
alii Mss. vulgo GemHUm. Sed in ser- 
vis gentilitia natnra non subest, iu* APU1.B11 APOLOGIAM. S085 ^iii Varro de Jingna Latina. NoCam, 
aervoruiB nomlna a nattonibnB tracta, 
lit DaTuii. £t sane MacedoniaB llly- 
ficum adbvret, in qno Oentii nomen 
etiaro regium fnh. Seip. Gent. No- 
mina ab nrbibns, gentibna, ant ven« 
dentibna tracta. Vide Varron* de L. 
LaL lib. VII. extr. Helladinm apnd 
Pbotinm. Schottatt. Tbeocr. ad Eid. 
V. Caeternm excnsi Codd. heic va* 
riant, partim Gentilem ezhibentes, 
partim Gentiitm. Et qnideni vetni 
Uupw GentiUm agnoscit : T. Fulvio 
Geiitiu. A. Obntilis F. H. S,. E. at 
hoc servile nomen affirmem es»e, ideo- 
que non optime loco hoic convenire : 
constat de aUero clartas; en lapi- 
dem: Hobtili^ L. L. Rill. O. H. 
S. S. Oentivs conlibert. nec ablu- 
dit Lemma veteris Epigrammatis, 
' De dnabos meretricnlis ex IHyrico 
Oentia et CHLoe/ &c. Pric. Gm- 
tuiBi praebent Mss. Lips. Pith. D'Orv. 
ct £dd. plersqne : Junt. pr. cnmBas. 
pr. simpliciter Geti. sed Jnnt. po8t« 
Ald. Bas. see. Colv. Vnlc. pr. Casanb. 
GentUemf quod verum nomen pueri 
faisse videtnr. Sane ipse Lncil. in 
ft-agm. apud Donat. in Ter. Andr. v« 
6.12. * Niinc praplor tons est, meu' 
si diacesserit borno OentiU.' J. B. 

Macedonem'] Etiam hoc minime in- 
genunm. Inscriptio vetns : Iphyoe* 

■lA SUAVIS AVB. MaCEDO HAVB. 

alia: M.S. VLPiiS. M. F. Macbdo- 
MiiB. Vlp. Macbdona. £t Maon. 
tBMNOS FiLii. Pric. Lips. marg. ad- 
scripsit M, Acedonem. Male. Ludl. 
Iragm. ex L viii. apnd Nonimn cap. 
2. n. S23. * Hic est Macedo si agron' 
loiigin' flaccet.' J. B, 

Pag. 416 Amiei snt PotUmus] An 
potins MetcenuAi»! si taroen hic 'Tus- 
eas Eqnes' ille de quo Martialis lib. 
VIII. Epig. 66. * Risit Tnscns Eqnes, 
paopertatemqne malignam Reppolit, 
et celeri jussit abire fuga. Accipe 
divltias, et vatnm maximus esto,Tn 
Heet et nostrnm, dixlt, Alexin ames.' 
Pric* VirgHumM opvilaiies et hnlteeqna»] 
Florid. I. * Nil aliod pleriqne calle- 
bant qnam Virgilianus opilio, sen 
bnbsequa.' Miies. viii. * Eqnisones, 
opilionesque, et biibsequsp.' De Deo 
Sncrat. * Velnt pastor, vel opllio, vel 
bnbseqoa.' Infra heic : * ViUicornni, 
et opilionnm, et equisonnm rationi- 
bns.' Commode heic offert se Sidonii 
lib. I. Epist. 6. illnd, * bnbnlcosqne 
rnncantes.' Et qnia non tantnm non 
alienum est, sed et ab interpretibns 
ejns ant prsteritnm, ant (quod pe- 
jns) male enarratum, ponam (idqne 
apicibus ipsius) expositionem Joan- 
nis Boardelotii, ab eodem ex Adver- 
sariis snls amice communicatam no- 
bis. Qaid sit tvnewikteB (Inquit) Sa- 
varo retlcoit ptene. Pius inftellciter 
exposnerat, < herbas vellentes :' alius 
dnm insnltat interpretationi Isti» in- 
feliclns * stertentes' exponit. Spi- 
mns qoid ' ronchos ' et nnde ' rnnco ' 
apnd Olossographos, sed ' roncare ' 
Sidonio, est * implere comna bnbnl- 
comm seu Mimallonnm more/ nt 
Amycns apnd Theocrtt. EidyH. xxii. 
''H /1* "AfcvNOf neSL n&x\ov M^ ttmdffvro 
KoiXor. hinc * rnnoare,' aut snlUum 
cornn sonitnm imitari : hinc fiparfx*4^t 
de qno morbo Arisloteles Histor. 
Animal, lib. viii. cap. 25. nbi bene 
Jttlins Scaliger aagtJMnR vertit, est 
enlm faucium roorbns. Hesychius 
corroptissimus in hac dictfone : Bpdy' 
Xot r6^nd Tc rmr 4r t^ erAfiort ytyro' 
fUrttr rhr irp6yxort Jtof Is fidKifrra Jia* 
^^pirroi, lege, B. r. n r&r ir r^ ar6* 
/UOTC Ktd r^ fip^yxV ytyroft^wr, f ts 
fidXiora Sca^ipirrcu. Idem legend. 
verbo yopyi^ttr et 7077^fw, sed nbi- 
que reponendum est r<nr6vplfw, Pos- 
terior setas vocavit Gorrimei, Ex- 
cerpt. ex Oloss. Isidort, * Oorriones, 
cnm errore sonantes,' lege, G. cicm 
korrore $, Oalli dictionem gorret 
etiamnnm retinent ; nec andiendns 
B. Vulcanins qui ad passeres refert. 
Idem, 

Elegia] Fnit cnm mallem, elogia. 8086 NOTiE VARIORUM IH Platoiwn vero adolesceDtem venibns 
amftroritt lepidissirois laiisse, etiam 
scribit Oell. lib. xix. cap. 11. et Dio> 
geDei ipsias vita. C^h. F.eicfttfto. 
Braot. £lofta. Roni. et Flor. e/fgie. 
Elmenh. 'EXrytSa ifmrutd, V. Gellinm 
xiz. 9. Prie. Colvii conjectnra edi- 
ta ett in Edd. Volc. sec tert. noo 
vero ab Elmenh. nt ex ejns notnla 
forte colligas. At eUgia firmatur. 
Mss. Edd. reliquis et loco Oellit N. 
A. XIX. 9. * ikry^Ta qnsdam erotlca 
dnlcia et vennsta accinernnt.' Elt- 
gtUm^ vel eUgtomt vel eUgimi diiit 
qttoqne Aason. Epigr. 94. vs. 9. ' Zo- 
nsB textum elegeion erit :* et plnr. 
Dum. Parent. xxix. vs. 9. * Debent 
qnos cinerl mcesta elegea tno.' J. &. 
Ci(y«s RMlla camma ejrfanf, nisi iimo- 
rts Elegia\ Plntarch. irapl rwii^ Xpf^» 
dec. 8n odM 80*107 «hrfur ^ «aX^i^, Ar 
kpfpoffr^s Ijr 4i 'AitaBtfftiaf ica2 6 'Xantpi' 
rovs iEal HX^Twrof X'^^* ^ A^yocf fikp 
ifttirutQis irrvxfo^ i^h «M^itora M o&c 
Aa-oXcXofwoo^i. Pfie* 

C^tUra oaraia, ^c igni deumf] Dy- 
thyrambos pnta, Tragndias^ et qnae 
aiia recensent Laertins, et Alianns 
lib.iii.Var. 9.80. /dm. 

'AoT^ clo^o^a] Vid. Oevart. ad 
Stat. p. 58. in Biblioth. Clariss. Viri 
M. Tydeman. et Boscbins ad ADthol. ' 
Or. V0I. V. p. 97. J. B. tn Addend, 

El9c TcroifMir ObpawhSf As vokkots Iffi- 
fjmr» cff <rc fi\4wm] Imitatns est Mar- 
tialis lib. viii. * Victorem modo cnm 
videret Istri, Tot vuttns sibi dod sa- 
tis pntavit, Optavitqne ocuJos habere 
plures :' nec ablndiint CatulU hoic : 
* Ant quam sidera mnlta, qunm tacf t 
nox» Furtivos homionm vident amo- 
res :' profecto propins hcc absnnt a 
Piatone qnam quse Scipio affert. 
PrU. 

Paq. A17 Aetratidesl Hintetseqq. 
veraos Latini non extant in membra* 
nis Flor. Vide Mnretnm ad Catnl* 
Inm pag. 99. Eimemh, Desont Latina 
qnoqile In Ed. Junt post. neqne com- 
parent in Mss. Florent. Pith. et D'Orv. in quibns, prster Florent.- 
Oraeca qnoqne desnnt nbique ; sed 
eo magis Latinam versionem addidis- 
sent Itbrarii (qnod a m. sec. factnm 
in D*Orv.) si eam in snis exeoiplari- 
btts invenissent : neqne ab Appnleio 
profectam illam puto. Infra qnoqne 
Homericonim versnum interpretatio- 
nem non addidit Anctor ; qnod tamen 
aeque facere debnerat, si ad intelli- 
gentiam anditornm Ortrca sibi ver- 
teiida esse existimasset. Haud dnbie 
de sna versione verbo monnisset, ne- 
qne addiditset ^ disce versns Plato- 
nis . . . ti tanien tantos natu potes 
litterat discere :' qood eo sensu dic- 
tum, qno Cicero dixit in Pisonem (c. 
SO.)qtti versnm ejns non intellexerat : 
*Quid nnnc te, asine, litteras doceaiD?'^ 
Latina igitnr edenda quidem, sed 
cancellls inclnsa, cnravi. Ceternm' 
Orotins ita hoc distichon vertit: 
* Stella, vides cmli stellat, meus, o 
ego ccelnm si sim, qno te oculis pln- 
rlbns adspiciatn :' aliter alius : v. iiot. 
seq. J. B. 

UHnamflam] Tale votom Anacre- 
ontis tif iB^piir. 'Ey^ 8* clirovTpor cAfr. 
et Ovidiiy qui pulicem se gestiebat 
iieri. LJadai6rof« Qusb detcriptit El* 
menh. addent Dionys. Sophiitse £* 
plgr. in Anth. lib. vii. 169. &e Ib^ 
/40f yw6fai»f oh94y§ ornixovaa wtip* oA» 
YAfvdccJ. J9. 

'Aov^^ vplr] Hi duo verslcnli con- 
tinenter cnm. superioribus, tamquam 
unum epigramma, leguntur lib«r iii. 
Antliol. Priores illos dnos sic Latine 
conversos reperi in libro qnodam Tor- 
qnati I^Msi, Italomm prseripui poe* 
tm, vtipai^paorutw : *Te qnotles piiK 
chri spectaotem sidera coeli, Stella, 
tnor, toties cmlum aveo iieri ; Plnri* 
bus Mt quo ocnlit te spectem, lioe 
plora menm cor Hanriat.' Poaterio- 
res antem, in qnibus Asteta snnm ex- 
orienti soli comparat Plate, mate« 
riam carminis elegantitsimi dedisse 
videntnr olim Q. Catulo ; ' Constite- 
ram exorientem Anroram forte salu^ APULRll APOLOGIAM. 80B7 tam, Qnvm svbUo a Ibbvo Rosciiu ex- 
orjtar : Pace mihi Itceat, coelestei, 
dicere vestra, Morfali visiia pnl- 
chrlor CMe Dea.' Se^ Gent. Cf. 
Pric Diversnm esse boc epigramma 
a prscedenti. argait, ioter aiia, bn^ 
jos aeparati veraio ab Ansonio Epigr. 
144. Seiaoctim qnoque edita sunt 
in Antboli Boscbiaoa. Ed. Ven. 'As-- 

LMciferJ VertK Grotios: ' Stella 
meus vivia falgebas Lucifer ante» 
Nnnc Bpod infemos Hespenis es po« 
polos.' Idem. Lueiftr anie^ ^c.] An-^ 
sonios sic transtoht, Epigr. .144. 
* Stella prins superis fnlgebas Lnci- 
fer« at nonc Extinctas cassis lumine 
vesper cris.' Prie. 

N»F 5rt fti^^ Recitat hos versns 
Laertins lib. iii. p. 205. Mmenh. In 
Antbol. lib. iii. Tit. S2. Ep. 44. ita 
legitnr : NSr 9r§ f/nfikp^AJiM^is Jhrowfi^ 
999 ^\ tri Ko^^f , *OvTcu, Ko^ wdmn 
wmn w^p$fiKhwrat. ei^, ri fiijr^cf lev- 
clrdoT^oif; ffr*Arii^cif fhrr§por. Odx' 
o9nt '^dSdpar kruKhui»Mr. U bi melina 
covma ponitnr post aoX^f, quam 
qood in Appnl. Edd. hactf^nns et 
apod Diog. Laert. factom fuerat, 
tantom post Jkrrw, nt luihjbs ^irrai no- 
tet ' pnlcber est adspectu/ eleganti 
Or»ca locotione qoidem, sed tom 
non eat qno referas «col, q.nod, propter 
prspcedens 9rt, non potest habere vim 
rov aUtim: licet ita iotellexerit qni- 
cnnqoe Latlne boc epigramma vertit 
dixerii . , . ei vertuai. Ceterom in 
Edtt. Appoleii Orseca hsc, utot pro- 
fecta aojit a Platone, edenda snnt, 
proot Appol. ea leglt* Qnum igitnr 
in Edd.qnod sciam O. exceptis Jont. 
post. et Ald. pro wan npifikiverai 
legatar vat ru 4wtarp4^at, qoomodo 
in Dlogene Laertio legitor etiain, ita 
Piatooia versom iegisse Appnleinm 
probabile est : nam et a Mss. Flo- 
rent. confiimari illa lectio videtnr. 
Ad hasc vertw, margini Ed. Bhs. sec. 
opportnne adaoriptom video locom 
Jeaeplii de Moee lib. u. c. 6. wpits 8) adXXos oUtls &^iXoT(/*nrot ^ otrms, &» 
nmfoiir 9§affdiuros pAi UwT^aiyrfrai r^s 
tlfutppias' wo?iXois T« mifimvt ruif 
Wbr ^epo/Ur^ mrvyxirmmr iwtarp4* 
^taSai pikr M r^s %Mf roo waObt, 
it^4rat9^rii vwm^4/ura lui rf Btmpl^ 
irpoaaffxoKureArov. Hnic Joaepfai lo- 
co addi pofpst Lncian. in Herc. c. 8. 
extr. htiarpttwrai yt tls rohs hyoidrws 
lu(Zt&r : qnem mecnm commonicavit 
doctiss. et amiciss. Oeel. Item alius 
ejosdem aoctoris a Seapula cit. Hiff- 
rp4^wrai ols rovwiffw iawop ol lur4ptt» 
rcf.. Ceterom corrupte pro %ffor f»4~ 
ror oJ4>' 8ri Edd. Bas. 4irr /jMrtl ^n. 
et norw pro iwrat, Ed. Vic. vwtm. 
J.B. 

lS<tn Noii M*« pi^o c%r«, sed pro 
«Ira, monoit Oatakerns Adv. Misc. 
Post. c. 4S. Recte, ni fallor. Ipse 
impmdenter Alexidis pnlchritodi- 
nem praedicaverat : unde et in seqq. 
Ovfi^r suom, i. e. animi ardorem, qoi 
in extollendo Alexide mniius fnerat, 
alloqnitor. Aliter tamen intellexit 
interpres Latinns. Idem. 

Ti fupffkts icwr\r h^ior"] Proverbia- 
lem banc locotioQem,. * canibos os ' 
vel * offolam ostertdere ' plnribns ex- 
empUs illostrat Gataker. I. c. Idem. 

'Aw^cif] Nnnquam passtvo sensu 
snmi verbum iirtnffat observat Oata- 
ker. neqoe exemplnm ioveni. Possit 
tameo defendi simili exemplo cog- 
nati vetbi Aridii^ctir^qnod passivo,sive 
neotro senso, occorrlt apud Hom. 11. 
^. vs. 270. sed non opus est. Abso-^ 
lote pooitnr, Aicile, neque invenus- 
te, snbintellecta persooa» coi ea res 
molestiam creabit. Potabat tamen 
Oataker. roelins legi : &yii^ti 2' 8otc. 
por. et iartfiffji H. Stepban. ad Diog. 
Laert.probaote ibid. Casaub. Idem. 

Afieit^ doiore^ Nollem virnm lio- 
guae Latlnm adeo perltum,. taofnm, 
licentise usorpasse contra omiK^ 
analogiam. Par licentia seq. vs. in 
amtsimas. Sed, qnantum video, di- 
sertior Appuleios, qoam wotfrmeAT^^ 
pos. Foit autem ea seco^itas sopini^ 8088 NOTiE VARIORUM IN iniiltoriim ilkii tempcirtbiis, «it obtem- 
perare legi metricae oon amplins co* 
rarent, quam amantes, ait poela Si- 
cnlns, wwrplbs /dOmif icat fiwp^' iuto^Hif. 
vide qti» paitim habet carmina Spar- 
tiannii. Ctuaub, £t hic, et in tq. vs. 
Aminmuif pamm habuisse rationem 
syllabarum tenorit, et artis metric» 
▼idetnr Appnleins. De qna licenlia 
recentionim maxime poetarum vide 
qose doctissimi vtri Casanbonos in 
Pollionis XXX. tyrannisy etOiphanius 
in Catnllom observaronty qni et Te- 
teres hiijns rei incnriosos docet. Sed 
et Lipsins lib. ii. Elect. c. 21. de 
lateotibiis in opere Appnleii Mileslo 
▼erslbns, lege illa strictlori solntis, 
more Varronis et Petronii. Sed an- 
sjm dicere Appuleinm, non AJkiM, 
sed ahieia, scripsisse, hand paolo ele- 
gantiori forma. Prndentius : ' Per- 
fida signa abicit, monnmentaqne tris- 
tia longe Spemit.' Item legendnm, 
Ncn Phadrum ne priua perdiditmu: 
qui non intellectos t^dSfffjhs orrori 
canssam dedit, ut ssepe alibi. Unum 
locum annotare snfficiat. Apud Ju- 
linm Rnfiniannm Rhetorem, in Libro 
de Schematis Dianoese, recitatnr Ln- 
ctlii ille versuf, * Non tango, qood 
avaras bomo est, qnodqne improbos 
mitto.' Vide sis Ciceronem de.Orat. 
et Qnintil. lib. ix. c. nlt. nbi sic con- 
cludit : * Quae in veteribus librts re- 
perta mntare imperiti solent ; et dum 
librariorum inscitiam insectari vo- 
lunty suam confitentur.' Quem io« 
cum imitatus est D. Hieronymus in 
Epist 28. ad Licinnium de suis codi- 
cibtts : < Si paragrammata repereris, 
vel minus aliqua descripta sint, qn« 
sensnm legentis impediant, non mlbi 
debes imputare, sed tuis et imperi- 
tisB notarioram librariorumque incu- 
ris: qui scribunt, non quod invc- 
niunt, sed qnod intellignnt, et dnm 
alienos errores emendare nituntor, 
ostendunt snos.' Notent hsc Crltict 
nostri. Scip, Gent. Non primos £lm. 
reposuit ongisgue [vid. Not. Delpb.] sed Scal. in Vnlc. £d. sec. et tert. 
cum Wow» Scriv. et Bip. In Edd. 
vett. t^itquef adversante metro, coi 
mederi volens Lips. conjecit eidigi$' 
gne doUre: sed o/fcts, exemplo tAt 
adiee, iubieity et sim. defendit Barth. 
ad Stat. Theb. vii. 4. De adieit et 
sini. vide etiam Burmann. ad Anthol. 
Lat. lib. I. Ep. 80. vs. 16. ibid. ad 
lib. I. cann. 178. vs. 71. et vs. I$2. 
Sed iniqniores in Appuleium fnere 
VV. DD. qni ei adseruere vltia in« 
veDiistc satis versionis, quam Appu- 
leio neqne Mss. neqne £d. Jnnt. 
post. adscribunt, neque adscriben- 
dam esse arbitror. J. B, 

Pao. 418 Qiiasi uUum epedmmi mo* 
rum eitf vereibue hidere} Sane. Sido- 
Btus lib. IX. £p. 16. ' Ne reos cantn 
petnlantiore, Sim reus actn.' Ciccro 
in Pioon. * In qnibns' (versibiiH) * si 
qnis velit, possit istius tanquam tn 
speculo vitam intneri.' At non ob 
hsec est nt ab Authoris sensu ceda- 
mns. Prie. 

Hadrianue] Spart. de Hadr. c. 14. 
^ De suiadilectis mnlta verstbns com- 
positit, amatoria cahnina scripsit.' 
Ms. D*Orv. iidrtafiiis.* ut est in qni- 
busdam iuscriptionibns apud Ornte« 
rnm et Reinesinm. Sed freqnentata 
est scriptura per H, Vid. VV. DD. 
ad Spart. Hadr. init. J. B. 

Voamii] Id est, cojiis ita freqnens 
nomen apnd Plin. Nepot. dnntaxat 
Hb. II. £pist. II. Plura Oregor. 
Gyraldos iv. Dbil. Pric. 

Voconii iumuhm vereibua venerartiur} 
Imitatos Angustnm, quem hoc idem 
Druso fecisse narrat Sueton. Claod. 
cap. 1. Idem, 

Veuerureiur] Locus Flor. N. xvi. ■ 
Pric. cit. nihil htic facit. Verba sunt: 
* qna remuneratione dicendi gloriam 
toi facti sqniparem.' Sed verom est 
vffi«rarslKr, i. e. honoraret. Ovid. 
Trist. II. 79. * Carmina ne nostria sic 
te venerautia llbris/ Sce, Dlcitnr an- 
tem venerari proprie de honore et 
coltu divino, et liinc de memoria de* APULRil APOLOGIAIf. 9m fteocti» et lepnYcnu otpote re aacnu 
Ticit. Agitc. ZLvi. ' Sic patrisy fio 
Qarili memoriaiD veDerarii ut omnia 
factA dictaqoe ^os secom revolvaot.' 
J.B. 

Pao. 419 ImftraUr tt dwut ei c«»- 
mt] Flor. /«p. «I ctnmr dvn» Hadr, 
Elmeob. Libri alii, /jnp. et CnBor^ 
iHvn» Hadritanu: qood ot vcrios tit 
(<|aod crediderim facile) icriptora 
ea, qoam seqooti »amo8, Cenaoris ttr 
\Vi\uM tamea, tanqoam ao^atior, post 
/aq»erolartf ponitur. lofra de Sci* 
pioue, * Africaoo, Nomantino, et 
prsterea Ceotorio/ OeUios de Ca« 
tooe lib. vii. cap. S. ' A Senatore, et 
CooBnlarl. et Cenforio viro.' Idem 
iib.xiii. c« 32. < M. Cato, Conaolaria 
et Cenaoriot:' oeqoe. temere boc, 
imo neqoe quod Ceaaaira» iniit post 
€9utmUium; sed ex digoitate CemtnrWf 
qnan «op»^ rti/ns &vd(n|f , aol rptfvor 
TiWk T^s va\iTf(as Mi^iis IwvrMKilttaw 
Plotarcbna vocat in Caton. maj, 
Plaoe Imperatoria potestas, elsi om« 
9es alios, CenMorU titoiom tamen 
ocutiquam complectebatorsut videre 
ett ex Dionis lib. liii. Tandem col* 
latos adnlationeet corroptela tempo- 
tumf qoodammodo Imperatoris no< 
mioi coaloit. Zooaras Aooal. tom. ii* 
Prk. £dd. Vic. Jont. Ald. Bas. Imp. 
<t Dtms, Csnsor Hadr. Voic Wow. 
iaip. DitM» et Centar Hadr» Colv. 
Cat. Pric. /o^ Mt Dvm et Csns» 
Hodr. Sed com Florent. Mss. qoo< 
nun iectionem exprtssere Elm. Scriv. 
Fior. eoqsantiont plaae Pitb. et 
I>'Orv. Recte. Divi nomen Impp« 
Romanis» qoi in Deos relati eranr, 
qoasa prsBDomen adliassit, nt paoio 
ante ab Appol. Dnm» Hadrianu», et 
sexceaties voc«tnr in Pandectis. V. 
Brisson, de V. S. v. XMens. Noroen 
ett igitor J^ieus flodriaaiis: dignitatia 
nuUmtitrMli Imp,etCen$or. DeCen- 
aoria titolo, Impp. Romanis tribui 
«oUto^ vid. Spanbem* de Usn et 
Praest. Nnmism« tom. ii. pag. 472« 
Fuit aane oensora apnd Romanoa omniani dignttatnm praMtantissima. 
Vide Casaob. ad Capitol. Pertio. t» 
II. obi proptereo ^ Ceosoriom fo- 
oos ' pro magoificentissimo osurpa* 
tnr . Ceternm observat S paobem. 1. c. 
Hadriano Ceosoris titoiom in num* 
mis et Inscriptiooibns non tribni. 
Sed AppoU bonc titolom prss ceteria 
osnrpavit, respectu severioris morom 
disciplios in bomioe Ceosorio (cf. tn« 
fra ad p. 421.) qoi tamen amatoria 
scribere noo dedigoatus erat J. B. 
Quod iwtperaior^ ei DimUf ei Cenmr 
Hadriamie/ecit] Pios est DivnSy qoam 
Imperator, et plus Ceosor, qnam Bi- 
VDS ; io bac otiqoe re« Nam Divi 
iiii Etbnicorom etiam sporcissipnis 
amoriboa exarsisse iingnntnr. At 
Censores, viodicea borum flagitio- 
rom. Scip, Geni, 

PadieUiiu] Flor. 2. pndtoos : recte* 
Ebmenh, Correxerat etiom lips, iii 
marg. et espresserat Jam £d. Jont. 
post. qood postea e Fiorent. Mss, 
cnm Elm. exbiboere Scriv. et Flor. 
qnnm £d. Bip. veterem lectionem re« 
vocaverit* PodictMs ii^akiym forma- 
tor a pudicef et ett apud Plant. in 
Most. IV* 1. 15, Amat quidem Nos- 
ter adverbia in u»f (v. Oud* ad Met. 
I, p. 4ff. a. et 49. b.) ut fonnare potn* 
isset padieiiu»^ ad exemplum TMr, 
* pnblicitns/ ' bnmanitns/ et sim. Sed 
talinm adverbiomm comparativi in 
i^ nondum vidi exemplnm: et scpe 
yidetnr jwdtcilior roale in Mss. scrip- 
tnm inveniriy etiam in poetis, nbi me- 
tri ratio illnd respnit. cf. Bnrro. ad 
Antbol. Lat. 1. v. £p. t2. Pro pudt* 
dos pugoat qooqoe baod raro affec- 
tatom ab Appnl. ^^MHOT/Xcvroy iopiidt- 
difs • • . su^p2icttts. J. B. 

OmMibu» pniftmi» incogniia] Locos 
Platonis, qnem iotelligity est io Con- 
vivio : et ibi boc expUcat doctissimos 
Ficioos cap. vii. allegorice, ot solet. 
CseterumAppoleiQSoosterbreviBsime 
bsec narrat,qu8e Plato illic longissimx 
oratiooe edisserit. Scip, Geni. 

Gemimm] Vide Symposium. Co/r. DHpk, et Vur, Cla», Apul. K d090 VOTJE VARIORUM IN Ptato in CoutWio f. 181. M^ ipe&t 9k 
aUrXP^» ^^^ 8if Kol rb iffr^ Kot 6 fymt 
oif vos i^c icaXbf , oMi &Ctof fyKt^irf- 
{'fotfai, AAA* 4 KoAdf wporpiww ip^Vf 4 
fUr -o8r r9f vcbMhuiv *Aippo9ifnis, As 
6XnBms irMtuds krri, ical i^sprfdft' 
rm 8, Ti ftv T^XP* "mi^ oSrtfr loriv ftr ol 
^ouAot rfiy MpAwmw ipAatw, ipAat 94 
o2 Toiouro*, wp&Tw pukv oirx. ^o¥ yvHU* 
Kmyicai vtJZmir Ivcira, £r leat ipAaitriht 
vupAfrm pjaXkw % rmy ^'vxfir. froA-a 
in &y ^^wrrai ArDin^orirMy, vp6f r5 
8Mnrpd[|airi^ fi^i' ^^orrcsy VcXoSr- 
^'ct 84 roO «oAfif , ^ m4* 86cr 8^ (i^|uj9atrci 
ftiroif 8, ri ftr r^x^* rovro vpdbrcir, 
8fiol«f /i4r A^aO^r, A/iolwf 84 roirarrlor. 
fari 7^ Ka2 Aiii rov 8cov pwripms r§ 
6lhnis 90\h ^ TQf iHpas Koi furtx"^' 
tw rp TcrArci ical 9i6\cof ff al fkfifiwor i 
84 T^f o6p«'^ wp&Tow /A4r, o6 furwxo6* 
nrir e^XfOf, AXX' tf^rof /i^r* (mJ 
loTir oSrof 6 rSa» itaiZbt¥ dpms) frcira 
wptafivr4paSf i$p9»s hfioipov, 80cr 9ii iwl 
rh Afpw rp^wovrtu ol 4k roirtfv tpo^os 
Irivroi, rh ^do^ci 4^pjtwiarop6v ical rovr 
fMAAor 1x9*^ ^awSrTc f . Him«riuft So« 
]ibUta apud Pbotiumfol. 007. «or- 
9hi»/^ 8* ^AppoUrp wplbs r^ ohpntiw 
Mkv Koafiw' 4 fi4r 7^ i9c/9^of ira2 ob 
*mKBap<gbs r^ ^^ir ^crrf ro^ Iparraf ' 
rp 84 XP4<r«i /A4r o2 «^f , xpwoa 64 rk 
ro/Oruv koX fi4Kii. itkowoI 84 a^tf i^vxaX 
rcoTcXcif Mai Miparoi, EiMenh, Gmt- 
IMIR «fie Venerm Deam] Tertiam ad* 
didere qnidam. PaaiAnias in Arca.* 
dicis: * Veneria in ea simolacra tria. 
Unam Caelestem Venerem, aKemm 
popularem cognominant. Tertium 
aine proprio colant nomine.' In Bc- 
Oticis vero TertiaB nomen exprimit, 
fit a Thebanii colcbantnr. 'Trei/ 
inquit, * Venerei sunt, qaaram nnam 
Caslestem, alteram Popnlarem, ter- 
fiam Apostrophiam nominant. Cog- 
Aomina bsc imposnit Harmonia : Cae* 
lestis,siv^ Uraniv,pnrum sii^ificans, 
et corpornm cuplditate vacantem 
amoreni. Popularis ob venereos con- 
gressus; Apoitro|)hiap, id est, Aver- 
satricis» quo ab ex1ege'cupiditate et incei tis stnpris bominnm genns iveT' 
teret. Mnlta enlm apnd barbAros, 
multa apud Oraecos sciebat Harmonia 
tnrpiter commissa/ Aec. Seip, Gemi, 
Gemuum eue Deam Fciwrrm] Pln- 
Urch. Ipvriic. Achili. Ta^ t. vii. Max. 
Tyr. Diisert. 8. 0. 10. et 11. /Vtc. 

Vafgioiam'] ndrOii/ior *A^po8(n|r, 
qnam Lncretius ' Volgivagam' vocar, 
Marcian. Capella * Voluptuariam/ 
/dm. 

PereUa p, am^e] L. 911« rit prMUa 
p, amoru Non enim Ipsa Dea amore 
percttor, sed amorn alios percir, et 
perccllit. Mansit ea voi in leqq. non 
tamen inteliecta ab iis,qui camm h. 
1. alienum ilii adstmiernnt. Sic enlra 
leges : Alteram vero CeelUem Veaeremf 
pretdUa qum rit optmati mmori: dandl, 
inquam, casn, non auferendi. Neqne 
est aliudpnrdtte, quampro^«cf«u Ean«' 
dem vocem eodem sigttificatnSenecas 
alibi reddidi, de TranqniU. vitm c. 2. 
* Cum -potentei imperio prsediti, et 
coniensu lervientinm valldi.' Antea 
male fuerat edttt. Sed Noiter sa^pis- 
, slMe nsns, e quo dabo saltem unmn 
de Deo Socratis : *Ac nbi vita edita 
remeandnm est, eundem illom, qai 
nobls prseditos fhit.' Aridal Doc* 
tisalmns Acid. et boc, nt mibl videtur, 
acute observavit,noniierct<ay sed pnc- 
dtm legendnm esse. Non enlm, ln« 
qult, Dea aaore percitnr, Aec Seip, 
Gtnt, Prmiika legendum ease vidit 
quoqne Menrs. ad Lycophr. Caas. vs. 
112. sed pratclare, ni fallor, insnper 
emendavit Acid. aMori. De rf prm' 
diita» pro pratfeetUM vid. ad U de Deo 
Soer. p. 188. b. cf. et p. 164.a«Miror 
in mentem hoc non venisse Pricaeo, 
infra, ubt vide ad illad, < prmditn qu« 
sit optimati amore.' J. fi. 

Pao. 420 Serva] MaleColv./m c. 
pntcessit MiperUmidt voi, cui respon- 
det rh serva, Utraqne sententiae loci 
perquam concinna. Cephaliu apod 
Platonem rSr ^^8orfir vdtfof ^ Xvrrdrra 
ira2 [(ypior 8coir^r vocat. Meminit 
Tlieodoret. Serm. rrpl irpairr. Apcrirf. APULBII APOLOGIAM. 3091 Partade Sophocle PlDUrch. Tract. 
9ri «M {$y, Ste, Ammian. Maro. lib. 
%xr, Philostrat. de Tita Apolloo. u 
10. JVw. Msa.PiA.iM,D'OrT.oiM. 
Colv..^.- Bole. Simliiter de amore 
Ovid. Rem. Am. vi. 54. ' Utile pro* 
positomy sttTai extingnere flammas, 
Nee tenrDm ▼itii pectos babere soi.' 
De adjectiTO temuv, Heins. ad Ovid. 
Am. 1« 0. vs. 74. J.Bi 

Pencis iarare] Nibil motandnm, 
Plaatns Trinommo : ' Sed ego snm 
inslpientior qni rebns curem pnbli« 
cis :' et in TrncoleotOy ' cnrare alie- 
•is rebna.' Vide Noninm. Sie pan- 
lo post: *-adeo rebos meis cnrat.' 
CoBnh, Pancii oirare] Eadem infra 
syntajii, * adeo rebns meis cnrat :' et 
in de Deo Socrat. * qnibns eomm 
slnfoK curant.' Plantos passim : sic 
' copere ilicni ' Cicero ad Qoint. 
Fratr. < Alicni malle' in de Pallio 
Tcrtolllanns. Prtc 

Qmppe fjwM mnmre, if€.} Ne hic qni- 
d^ nlla tententia nednm bona. Lege 
▼ero : QMtppc tfjuB oMorsm nsn ONMf •• 
fMm ei UueivuMf eed confni tNcomiplmn 
et sertMR, pMldMndiac JboR€if«Nff, «tr- 
faftt mmerem «Mofori^at eme eemeUiare: 
Tore Plalonica sententia: non dn- 
bia» antem deesse vocem onorm anle 
omoferttn*, qnam rostitnimus. Nemo 
aescity qnam saspe Ibetttm, smpe fiat 
«b osdtantibns scribis, ut similinm 
vocon vieinamm alteram omittant. 
Cosenft. Valde tnrbat hic locus, et 
vocem censet V. Cl. Is. Ca- 
Ego sic restituendnm ao- 
taaMi Qnifpe emm ummtm non o. ^. 
Hsec estnimimm sententia Madan- 
rensis Istins philosophi. Enm'(sciL 
amorem Veneris coelestis) amatori- 
bns sols virtntis pnlcbritndlno pras- 
^itis, «t hooestatis, non ambrem amm« 
nom ae Inscivom conciltare» se«i vero 
aetiom ac incomptom. Ih hemeeiaiie 
volet em^ti» ne qnis genitivnm ene 
pntetnominis sobstantiviy nt loqonn- 
tnr Oranunatici. Meere» Lago hemee» 
teiU ei virf nfif. Brantini. Flor. 2. eirfnfft «nof • s. c. Elmenh. Q. ^ue 
mmre nemem.etl.eede,ime. ei eer. jwf- «Hsr.] Hme est constana Edd. vett. 
ante Casanb. lectio, nisl qnod Ald. 
ct Jnnt. post. habeant ofrfnfes .- qoi- 
bns cnm nnliom Inesse sensnm probe 
videret Casanb. primum qnldem le- 
gendnm monnit mneremf nt edidere 
seqq. ezceptis Sc. Oent. et Pric. qni, 
credo, Mstomm anctoritatem deslde- 
rabant. Hanc antem jam habemns in 
Mss. Florent. et D'Orv. qnl dlserte 
prsebent omorm : et, nisl Ita legamns» 
nihil est qno refbrri possint adjectiva 
a a iag w o n , laadeiON, ^c. Non tamen 
cnm Menrsio leg. «nm oaiorem ; nam 
non de ipso amore, sed ejns prstiide 
Venere, sermo fiierat in pnecedenti- 
bos. Qnseritnr deiny utmm Aoncsfa- 
fto sit snbitantivnm, an vero partici- 
pinm^ quod vocant, verbi kmteeten^ 
Illnd si sit, qno tom referatnr virfn- 
ftff? qnod tamen exstat in nontottllis 
MsB. et Edd. Vie. Jont. pr. Bas. Colv. 
Vnlc. pr. Cas. Oent. Prie. Vldit id 
qnoque Casanb. qni proptorea inio- 
rendnm pntat aaioremy ut revera ed|- 
tnm hi Edd. Vnlc. sec. tert. et Wow. 
Sed qnam frigide dictnm, amorem 
coneiliare virtotis amorem, polchri- 
tndlne vlrtotls : nam JboReifaf et vtr- 
fas non differnnt, nt postea vldebi- 
mns. Qood idem dicendom de con- 
jeetnra Cmsii Probab. Crit. cap. 9. 
reacribentis etrfnfem. Miluernnt ita- 
que Elm. Scriv. Flor. servare lectio- 
nem Edd. Ald. et Jnnt. post. etrfHfee, 
qnam e Ms. Florent. dedlt Elm. ad- 
stipnlantlbus Ms. D'Orv. et Salm. in 
marg. Noo male. Xenoph. in Sym- 
pos. c. 8. ^ 10. Eiicdffait V hr Kat rbhs 
tpenae rifp ;U« nMiffior r&r reffjJrtnf 
imr4ftw9aff riiw V Obpar(mff r^t ^^vx^ 
Tff icoi riis ^iX/cu Koi rmw ko^mp Ijfryvr. 
ut slnt eirfafee, qum r& HaXit fpya vo- 
cat Xenoph. Hanc vero lectiotiem 
improbat Oronovint Obs. i. 24. qnem 
equidem non inlelligo, aieotem, etr- 
fufee corpora non esse, et de Socra- W08 HQTM VARIORIIII n ti«t, k. e. «mU iftuBtpmatif l«qiii Abo- 
torem. Nui dn corporibiis •Utioi 
demiim ioquUnr Asclor : * £t ti qiim»- 
do deoor» corporm commeodot' I«o 
wirMit per to bod improbendnm» 
* oom omiM» rect» odfootionot TlrtiN 
«08 oppeiloBtar:' nt oit Cic. Tooc. 
Qli. II. 18. Vonim oBimYoro loOf« 
aliom ratioiiom ioioroot Salm. Epiet. 
80. Mom. et OronoT. 1. c. ot in E* 
piot< nd Solmoa. 1. rapm cit. copion- 
Uft hmt&tatiM, non ob ' honostalo/ «od 
o Yorbo * honottsre;' qnomodo sono 
* bonostnty' et ' honetUre/ 
nsnrponUr do pnlohritodiBo, 
qnniii soik oodit ia hooostot hominot : 
ntqoo iU qnidom nt Soimot. legot 
Jitntsfolit oirlolji omoltrts tnts; Oro- 
nov. JbtntiUlai virUiiSyoaMdtrifros snif .* 
nt sit sonsnt t Amor illo incomptos ot 
toritts r^ i^Aiu99¥ rf ^f^rrf oon for* 
nuo bono, sod ▼trtatis polobritadlno 
oommondot, atqno intor eom, qui Imo 
imnotUtns sit, omotoromqne» leno ost, 
In UnU sonUntlomm diversitato cor- 
ti qnid stataero porqoani diflloilo ost* 
8cd parvi non faolonda ost lectio ood. 
Pitb. pnMrJtadoMn, qnom oqnidom 
vorissimam pato, Ito qoidom nt oir* 
f^U glossema esse rofi J h twt H o lts arbi* 
tmr, totnmqne locom sic logendom s 
Q o ifp t <^ omtrf» ntn aw N mw m tlt 
lotsiooRi, tid ttnim tnetmjitaoi H •§• 

tes «nt itndiiart* i, o. ^iAtffoAiiv hti» . 
w4^mwt ^todlXovf wifAf amotoros tn* 
Oi, vel^ntXftftttoc 9f^ r^r di^trVrta 
A0tit htiitti^Mks ttt do cslottl anMm 
alt Plntamh. Erot. p. 761. Iftntifo- 
tim aotom tnmmam esto virtatomi 
omnet alias oomplecteotem testatnr 
locns Cio. do Fin. ii. 18. < Habos nn* 
diqne esplctom ot porfeotomi Tor* 
qoaU, formom hooesUlis, qnm toU 
his qnntnor virtotibos, qnm n to qno- 
qoe commoHM>mtm sont, continotar.' 
Bono Igitar loenm intolloxiti qnlcnn- 
qno sapra scripsit nrtniUt qom vos 
doiodo, ttt fieri solet» in iostnm ir^ 
rtpsit. Si tvnen «iiMti retinom ain* lio, com Brant. potsis Insomm tf« 
qnod tamen mi|ii non porplacet. JLu- 
bot adscribora locnm Ammiani Mar* 
ooil« 1. zxix. 9, ^ 18. < £x adnlotcon- 
tio virtatom palchritodioo commco* 
dobilis prsnninobat, vir qoieti ploci* 
diqno eonsilii, honostotom lenins 
monim velot od porpendioolnm 11« 
bmns.' J. BtttiAo« /ntsoipUm] Mifal 
magis placet serlptam Bosll. Cod. 
ynoiOMlmn. Bmatlns. Flor. 8. teco- 
outaot. molo. JEimioA. DlspUeot r^ 
snctnytam CosoobonO|incornqitam vo* 
ro roponit. Quod poce q)ot licont» 
distontio etiom hic. In Codd. Rom. 
Von. ot Bos. osoratam foit iomm i f i fm . 
Qood pmfecu rootom, ot ost h^xi^ 
fUs. CimiYom pm ttmtam, nt Tcmtam 
pro Iritaot. Talio aon panca obtor« 
vavimnt ot noUvlmns olim od Coto* 
aom do Re Rostlca. Jtftnm. Prm» 
bent saao mttoiitam Blss. Floront. 
Pltb. Edd. Rom. Vic. Jant. pr. Bai. 
pr. Sod roctiot In reliqois tntto^om 
qnod propngnat qooqao J. Fr« Gro» 
aov. Syll. Bpiil. t. ii. p. 888. Bie 
Mot« 1. Y. p. 878« absonu Veoem dl« 
citor osto ' noa voinptas nllOy aoa 
grotU» aoa lepot, sod lacompta ot 
ogrettia et honrido ooacta.' BcoU 
oatOB oppoaaatnr slbi * omor omm* 
ans ' (do qoo voco cf« Ind.) et * ia- 
eomptos/ qaooMdmodom sopra. pog. 
407. £d. Flor. < CopiUos ommaas ei, 
qoi ost ioenodaUiis iaeoria comeadU' 
/octmiptam» qnod malobaat Casaob. 
ot Salm. onctariutom babet Bonsbtai 
Cod. £st etiom, qni lcgat i 
tam : qnomodo ttotpiiitai ot i 
opponnntor ob Aroob. lib. li« p. 48. 
' qnia noaiorosam ot iastmotam com- 
posltamqao sermooom oat ipsi vot 
nostis elierre. aot incomptns eam fn- 
ority soim.' J. JB. 

Ab$i€rrmn} lu libri ouaos, aoteio 
qnom Lotlao. Scripsitoo Ap. ofttlj* 
oim, ant oMtrrtriP at infra, < Vitom 
toam proottl ab hiyosntadi crimiaibns 
nbhormro.' Aa fbrs oMtrrtm» pm 
peUom. fognm, Lacmtiam seqBntns: APULBn APOLOGIAM. «Mtt «M fogftm dccel tiMladiim, «t 
fMbak MMrit Abfttemre libi:' •! 
kee, pro a «m/iomI^ lege cwi i i M Mi 
iieiik Pffie. latelUge: AneremCfli* 
Ktie Veaeils ebfterrere aniatoree 
ieee: ot loem a Piieai coDjectar* 
viadieat Oreoov. Obi. I. e. J. B. 
8i ^mmIo decttm «erfMra e0aMMiitf«t,« 
«OBtaaiciia iiraai prMal aiifirfirt] Xe- 
BOpboil voiS. ▼. Of M icaXil i^ ^bygM 

iS», «oi y wmm dif icaXAy, Sftwr iarhruif 
r^ifrwf ^ottwff MMvrai 4nr^«o0m, AiT« 

Fnc. 

AtfaMMat] Plor. «eanaoaiaal. El- 
OMob. Daoere eo videtur etiam Ms. 
Pitb. aaiwi Mfaal , et probat V. D. f n 
Oba. Ifiic. w, II. p. 188. adlegaM 
Plavt. Rad. in. 4. ' neamin abiCM 
Miieriaroai eeniaionei :' cai addere 
potoiiiet Ipram Appal. Met. xr. p. 
810. ' fnriM iacioran commenet :' 
etalibl: iiam i«pe atitor y» ie em ai i ' 
.aiTi Norter. irt 1. ^. p* 842. I. yi. p. 
486. I. IX. p. 984. ied impiM etiam 
f^ adaMnerr, cnm genitieo. V. ad 
Met. II. p. 188. a. Uem it. p. S88. 
^ ialalfi commoaii odmooeM.' L. x. 
p. 868. * ne raborli admeoeretar.' 
VII. p. 488. * ealcli IIUm admoaltM.' 
Perpeffm aotem plor. num. lefltur 
1b Mii. Horent. et Pitii. eat eaim 
gaod proDomeDy noo cotijonctio. J, 

ttrptntm Jhntm dU^ndMMf fnaai f aad 
adoMiial diimie ooliiii ^nt pa/rilrHa 
diam,^.] iob.8cbolMt.de relifloM 
^dam Orad.l6. KdXAeff8m^i^MMi, 
r^ vorirrV fnffdktn M|aM, aal M 
fiA^ rliff 0^ dff Aydaifr dtoS, &c. aa- 
Porro iignatliiime NMter 
Ptomrcli. 'Epmruc* Th tov 
idXAof Tiiff pfifats ifrpBm^^ 
PHe, NoffM catm faadfaam oltad ta 
ftr p m nmf ima dtl^radam] Appoleiam 
Oateni noatmm totolioc libro v\ariH 
^tt'^ iBBiiMfm Mt, ctiam com Pio^ 
en Mtieet. Qoole hoc ip. 
I Mt, ^fBod bec loce dixii,ex itllM di«ioge Phiidio, obi de Polehro afit, 
■ieot et in Hippia et I» 9jmpeiio. 
Sed nuudme ex Protafom bmc Ap» 
pnlelM faaMiiic videtor, In qoo 8e- 
cratM ait ie a Diotima, fatidica aiia» 
didlciiM «rtem amatoriaM, qaa per 
cerporom polchfitodUiem fradibM 
▼eloti qoiboidam ad polcbritodliiaM 
Dirioam adicenditor. IdeaiaChar- 
mide. As^Giaf. 

Qaam prniff] 'Arorrpif^. Prepert. 
* Qoam proH abjnoctM icdola lavit 
eqoM ^ iic et in Copa Virf . * Qoam 
pothM.* Plaot. Trocol. < Dio qoam.' 
At tici # «fir pm vpbr f, ot neUt 8oa- 
lif . Mb, Becte Florid. Minos beoe 
Pric. ot dedarant seqq. ^non tam 
amat iopieni, qum recordatnr :' acil. 
ftiai polchritQdiBli, qoam priM ve« 
ram et iioceram iotcr Dcm ▼Idit: 
Mcnndom Socratis et Platonii placi* 
tnm T^ pd^w tktL d^Ao ri % 4ind(^« 
9w 'nrrxjhw oS^ar. Plato in Phmd. 
cap. 28. j^mr4^M8a «eol «^ 7«Wo«aiy 
tuiX M^ yv6iuafOif od fidmrrh liror • . . 
4AAA aai (^rowa rft roiaSr»* o^ ^jrAp 
npi Too tffwww^Kiyt ^iA /AoXA^y rs 
^ aai 9tfii uimB rotr mAoS Jb r. A. « . • 
8oT« 4ycryKa2Br 4^ Amtf rovror Ardr* 
rvr n^ Wiorii^ vp6 ror ya^rdai ilAjii- 

Amatii mpMM« cijpical cafiri] No- 
■ifii MarceUM: ^ Coplde et amor 
idem iifoidcare rideator, et cat di« 
vereitM. Copido CMim iocoMidera- 
t« cit fieoeMitatli, amor jodicti. 
Afrao. bomioei amabit Mpieni, co- 
picot ceten.' BrmL Vid. Xeaoph. 
voil. 5. MarcCapeUa: «Conseciato 
itbi qoodam poero renideote, qoi nec 
Veoeris voloptoarim 8liai eml« et 
lemeo aaor a iapientibai dicebator.' 
PHc. De diifcrentia itaieim inler 
•t Capidinmi fMiM diipntat Biaxlm. 
Tyr. Diu. xzvji. J. J3L itamUl /fia- 
piaUf mifimii otfimi] Bx Stoicorom 
dccratii hoc pffomptom. fieoeea £- 
piitola zxzt. *8olai sapicM Mit 
anMre, Mloi iapicM aoMCM est.' 
Scip. Gent, 3004 NOTiS VARIORUM IN Pa6. 491 Neej^Memi Ennkm»] E«t 
iipod Cic. Tasc. ii. Brmt. Pnse boc 
argomentnm tractat Lsliat Biiciola 
Horar. Sab«ic« tom. i. lib. iii. c. S. 
Prie. 

fUpenduniwr] Ed. Vlc. rependtntw, 
ObserTa tuuioftiKU» id ' propeDsam/ 
* adpeDdicei,' ' rependnntur.' J. B. 

Superett'] Supereeee qnid hoc loco 
sit, ant qiio lenan dictum, ignoro 
plane. Vide quld erui posait e OeU 
lii I. 22. Prtc. Nodom in scirpo 
qn«rere videtnr V. D. Bene inter* 
pretatnr Floridus : Qnod mihi dicen- 
dnm restat, anteqnam veniam ad ip* 
sa criminay i. e. ad prtmariam ac- 
cusationem. J. B. 

Amdiae u» adkue feeieti, Ubenier et 
dUigenUr] Cicero Verr. vii. < Qn«so, 
ot fecistis adhnc, diligenter attendi- 
te.' Philipp. ziii. *Ut adbnc fecis- 
tin, m'e attente aodiatis.' Pro Cluen- 
tio: 'Ut adhnc me attcnte aodistis, 
ilem qnae reliqna snnt andiatis.' Id- 
fra Nosf er : * Qnseso, nti adhnc fece- 
ritls (le^e /eeietie) vel si qiio magts 
etiam poicstis, iptnm fontem et fon- 
damentnm mendacti hnjns diligentis- 
sime cognoscatis.' Prie. 

Ceneeria •mtie] V. C. eerteiioria» 
Sciopp. in Symb. Fulvii liber eer- 
teiwia eratio,* Elmenhorstlns* Sene- 
ca III. Controv. 1. <Quamdin ciira 
jocos se continebat, censoria oratio 
erat :' id est, eensoriiB severitatis 
plena. . Alind est, ' Censnraspeculi' 
Mart. lib. viii. Epigr. 62. In V. C. 
legi aiunt, knga iUa et eertateria ora- 
tie : ferri bnc locntio potest. Cicero 
< coocertatorinm et refractariolnm di- 
cendi genus voeat.' Seip. Gent. Ms. 
Pith. eeeeria, * Censoria oratio ' hic 
est, qa« censoria severiiate et expro<* 
bratione carpit : nt * virgnla censo- 
ria' Quinct. i.'0. 1. 4. * qno quidem 
ita severe sunt usi veteres Oramma- 
tici, ut . . . versus . . . censoria qaadam 
virgola notare . . . permiterint sibi.' 
Sic ' censor,' * censarA,'*»^ censorins ' 
aliqnoties de severiore mornm disci- plina listtrpantnr. Capitol. in irit.' 
Maxim. et Balb. c. 6. ' censorin prm« 
fectnra,' i. e. severa. Spart. in Pesc. 
Nigr. cap. 7. * censnrn erga milites.' 
Treb. Poll. SO. tyr. c. 8. 'tun censo- 
rins, tam sevems.' cf. ibld. cap. 6. et 
8S. id. in Oalien. c. S. 'censuram pa- 
rentis eum ferre non poase :' qaornm 
qusedam notata jam video a Santenio 
ad Prop. IV. 11. 41. Amob. vii. pag« 
2S9. 'eontecrare tnrpissimas rea eis, 
quas censor animns respnat.' Amm* 
Marc. xviii. 1. ' Nnmerium . • . accn- 
satnm nt fnrem, innsitato censorle 
vigore ' (nescio an non melins rigere) 

* pro tribnnali palam admissis yolen- 
tibus audiebat.' Tertnll. dePall. S. 
' censorin intentionis . . . passivitns :' 
id. de Pndic. 16. ' Si vis omnem noti* 
tiam Apostoli ebil>ere, nt inteilifes, 
quanta secnri censnr* omiiem siJ* 
vam libidinnm cssdat:' et sic infrn 
pag. 426. * phiiosopbis oensnm '.op- 
ponitnr * indnlgenti» fortontt.' Alias 
cfnssfMMi interdum dicitnr de eo, 
qnod cenioria nota dignum est : cf. 
Ernesti Ci. Cic. Tandem pecnliari 
nolione «fnssriiis nsnrpatur apnd Ca- 
pitol. in Pertin. c. 16. cf. snpm ed p.- 
419. qno sensn nescio an alibi occnr- 
mt : nisi quod Calepinns notet etiam : 

* Censoria vestes, f^ia rtfuerusk di* 
cebantur, quibns Censores merito nli 
poftsent.' J. B. 

Peme dimptue eet Pndetke] Ez bis 
verbts confirmalnr superior emendn- 
tio. Seip, Gent, Pene diruptue eet Pw 
dene] A vocis intentione nempe, qnod 
in foro non infrequens. Cicero : * Di- 
rapi p«ne me in jodielo Oalli Cnoi- 
nii.' Lncian. Dial. adv. indoct. dcc. 
hoKeKpepfiim icol Su^oTtirai, fio mr^ s. 
Solebant Patroni Actomsqne hnne 
^M^f r^ror lEal rpax^nyra upoeBAfui^ nt 
incenderent animos jodicum, nltm 
verbis fidem qnsemrent. Lepidum in 
hanc mentem est Demosthenis illnd 
apud Chsronensem : A^yfroi, M^* 
vov irpofreMifros Zeopknv trwtfyopias, 
Koi Zte^Upros in M rov kifioi «AtrX^» APULBII APqi.061Alf. 9Q06 m Mp4ntw^§u3t ^ ofir r o j , '£7^, Aiffi^- 

hni6m ^m ^ UuuniaiSafw mU «tmpWror. 
A«r 4im lUya «pW «(oTiy «&ai r^ 
r4pi«r. Prtc. 

Afifwd] Bf oe iDt«rpretatar Florid. 
' crimeo •licujas momeiiti/ J. fi. 

Pa«. 429 A€cifi m« immmc ef«] 
Hm est Mitomm O. et £dd. aDte 
Volraii. vcra leetio, cojiis proprieta- 
tem h. 1. penpeziMe non videntnr 
Vttlc. et Wow. qui rh me hinc trani- 
iBlemnt po«t eaMmeri fno^e» neqne 
Elm. Scriv. Flor.qui iUnd aqte ae«ipi 
poaoerttnt, ot it& jangeretur roU e«or- 
mari miere. LatiipisstQe dicitur < ac- 
ciptor exomari Bolere^' atque adeo 
noa minns Latine eoc^ me neeeMe at, 
4«. FrequentiMimaetthiBcloqaendi 
mtipapnd Latinos anptores. £n in- 
signioca aliqno^ exempla qnm fJMule 
texcqiitir aliis possent aogeri. Nos- 
ier de Dogm. Plat. lib. 111. pag. 641. 
. £d. Flor. ' agnoscetur particularis 
abdicativa non esse convcrtibilis.' 
Cicad Att; v. 18. 'Bibnlus aadieba- 
tUT. ease in Sy ria :' de Amic. 17. ' qoi- 
dam in parva pecnnia perspicinntur, 
qoan sinl leves.' Ovid. Am. lib. ii. 
£J. 6. vs. 61. VColligor ex ipso dorai- 
nBB.placnissesepttlcro.' Amm.Marc. 
xiz. 13./ Parnuins ... pnlsus est in 
exsilinm, s»pe anditns antehac retn- 
lifse :' id. xx. 7. ' accepta fide, qood 
redire pcomitteretnr incolumis:' id. 
zxiii. 6. § 6S. 'civitates tres solas 
babere noscontnr :' id. xxiv. 6. % 19. 
' ignoratnB ubique, dnxcMetan miles 
magis.' M. Anton. phil. in £p. apud 
Spnrt. in Clod. Alb. 10. < mihi exani* 
mit prope jam nnnciatns est.' Lam- 
prid. Ueliog. 14. *qoandoeidemnnn- 
ciaretnr conaobriaut occisns.' J, B» . 

Ti^mciicam] £d. Vic. Tim. Ms. 
D'Orv. mekim. De choragio Tbyme- 
lico vld. Rittershnt. ad Salvian. comm. 
p. 63. et cf. Ind. Idenu 

IVsfflpdi iyraM<e Aitfriontf] Sic in Aidilha ed.^ et Bfts; 8. aliqno talt4m 
enro sensn legl vitnm. Romm\eit, 
Gr^gidiisyiMteMiCrioats: lnBas.1.. 
7V«vtditi9ir«ia«tiUKr. Allquid aUQd 
latet fortatsis, quod necdum indngare 
potnlmus. Certe perplexiMimnt bic 
totus locus ett. Ce/v. Nibil planint itta 
lectione. Ait <nverdi iUs<riomf,'qoia 
trilglcoram hittrioniim pmamenta e- 
rant ^^i«ra, ororol, (fieriifst et xp^* 
ir6w9ffTa^ id.gennt tftdrta personis ap* 
ta, quas ipsi snstittebant. Vaierint 
in Pbormione : < Qnid hic enm tragi« 
cis versis et syrma facis f Valerint 
Maxim. I. vii« ' togam velot tragieam 
vcstem in foro trahens.' Frustra igi« 
tur snnt, qui hicmendora sntpectaiit. 
Qoi etiara ineo gravittime evrant, 
qiWNi ex Ii^ciani.' loco qnodam' male 
ioteilecto, mimoram centnnfeolos cnia 
ornamentit tmgicis confundont. Sed 
hsscalterius loci. .Cotoe^.- Rom..Gm- 
gtifii s. 4. vide Catanbon..Ho; cmta- 
bumfe ad T. o. Flor. 2i ereeeia oA er* 
gia: male. JEImeRJb. Salmas. adPall. 
Tertnll. legit et dtstingnit Tragmdi 
Shfrmate, kUtrieme crocola, Jtfimt cen- 
ftincaio. •Cittanbonas. altera lecUooe 
nii planins agnoscit. Priei Pro TVn* 
gadi in quibusdam librit OMe Gr^'t 
tfii obiter monetSchottnt Nod.Cicer* 
IV. 10. et revera exttat itanon solnro 
in £dd. Rom. Vlc. Jnnt. pr. sed et in 
Mm. D'Orv. et Pitb. GragidL £d. 
Bas. pr. TragidiiM, Sed hm .merm 
sant librariorum aberratioDes ; nti et 
qnod in £dd. Bas. legitnr oynnete: 
quod etiem Bntgers. infra conjecit 
HmrgeUiif illnd vix cniqnam piaoere 
posseputeni. Recte antem Bourder 
lot. apud Pric. disUngnl jumU po^pt 
syrmale, qnum antea poneretnr com« 
ma post JUslrionts: nam l.icet Aisfrio* 
nem tara tragcedisB, quam comflsdiss 
actorem dici posse non negem, sss- 
pint tamen * panlomimi,' < histriones,! 
et ^ mimi,' junguntur diversl a tra- 
gmdis, nt Arnob. 1. iv. p. 151. Noso 
ter Flor. N. xvui. ' tragmdns vocife- 
ratur ; fonerepnt pericUtatur y prsr-' NOTJS V&RIORUIf' IK •tlgifttor flinililr; Uttrio geilieata- 
iur:' al»l cf. OadeiHl. Tertatl. d« 
Bpectac. Sff . * Tragaedo ▼octfaraate... 
et lotor effflnloati tilitrioals oiodoi.' 
Baetoa. lo €•!• c. 64. * qao ailooB et 
troglftdtf prooaiicltati cooeloerety et 
geetam htotrioiils . • . paiaai etRoge* 
ret :' qaen locoia debeoSalmafio ad 
Voplicl Cario. cap. 10. doccoti Jkit» 
fr<M€M pasilm di^l de «arr«^/i^ et 
•altatore, ae diitiogai a Tragiedoi 
Erat etlam lilttrioaam vllior coodi* 
tioi vtllorei etlam morei (cf. iofra p. 
6S8. Blmeob. ad Amob. I. vii. p. 
000.) ; et eoram lo primii erat femi* 
aarom geitOi exprimere (rid. omoloo 
Laetaottl loca clt. ab Elmeoh. I. c.)t 
qoare recte hiitrioal triboltor croeo* 
to, qood femioel veitlmeotl geooi 
est. Vid. ad Met. llb. viii. p. §79. b, 
Nlhlloialaai pro eroMls In Edd. Rom. 
Vlo. Jaot« pr. Bai. pr. legltar cfoH* 
loamiy la rellqoli eroitihoe, oiil qaod 
Florid. Boardclotll conjeetoram ex« 
premerit CTHftrf i «I. Nihil iaoe fre» 
qaeatioi ett qoam lo tali re^ io pri- 
mte obl de Bacehi fmtii iermo eit, 
trtUH meotlo : sed pneceiiit et le* 
qottor veitlmentl genoii, syrma et cco- 
Miolai; qaare et hle vestlmentl ge- 
noi reqairi vldetar. Verom qnod rem 
eatra omoem dobitatioDem ponit, cit; 
qood docaot eo Bf ii. qoornm qoidem 
Floreat. doo et D'Orf • dfierte prrn* 
bent cfiiifa; qoam adeo lectioocm 
primoi oxpreMl, oNioitai aactoritate 
SaimaiU ad TertoM. Pall. pag. 194. 
Oroaovli io Syllog. Epp. t. n. p. 629. 
Oodeodorpft ad Met. i. viii. p. 779. 
J.B, IVvgMiliyfiaefeiUMrJinii.cro. 
Iflioeced Tr. O.mbide*'] Mendoiliil. 
moi certe locoi. Primom fo priori 
memliro ladofom nomen reqoirilhcile 
Videbit is, qni in posteriori Orfia le- 
gerit. Delnde qnid Oit, MtMi cailaa. 
cnAMf Ant col li in Trietericisbono? 
In Romano ^l toS IVcgadi, legitnr 
Orcfidti. Certe legendnm cit 7W- 
gcKi», et pro mhd, legendnm Umil. 
Hoc enim ▼olt. Tliargeflii, qnod celeberrlaram ApeUlnii festnm Mt, 
iadoe eceoicoi lo ejoi Dei hoaorem, 
itemqneeboroicelebrabaot. Cbora* 
gorom, qiil ili prttorant, mnnui efotv 
eoi omniboi iii iaitmefe» qaiboi ad 
opparatom opoi erat : com tamen lle 
ipie noo nteretnr. Hoe ergodlclr, 
qnod Orator diclt : ipecolo mealHitl 
objleii» ideo qoladoml habeo. Qood 
periodeoity ao ii, com choragom ice- 
alcli vcitf boi luitractam vidciy eom 
Thargellli lo ieena hlitrioiiem agere, 
aot io chorii Crotalo, aat f o Orglii 
Ncbride oti dieoi. Neqae eolm ne* 
coiio eit, ot, il qald powldeo, eo 
otar. Potoit Socratci poiildere 81- 
cyoDia, quiboitameo oon indnetnr. 
Eleganter aotem Ainal cfafancatam 
v^r refifOa vocat, qna lodatl Bac^ 
chaatoi orgia celebrabaot. De qoo 
qnia pleoi iont Or»coram commen^ 
tarii, non est, qnod hic plaribos mlbl 
agendom sit. Totoi igitor lecai ii< 
coocipiendoi eit : Qmd catm, ii tko^ 
roghtm Mymcftcam pciiidcrcm, nam er 
cc cfgimiciilarcrc cHoa, uH mt ccM^ 
eue TkargeUu eynMe Mririoati, ere^ 
f oliic r od Trieieriea mrgkLy kmei cca* 
faoca/oP Rntgeri. Illa oii THHeriea 
orgie, itemqoe oaf qood aottf miheA 
ccaf . ioierait Cai. com Prie. et Flor. 
peoitoi expnogeoda censet Sidima. 
I. sopra clt. et Epiit 80. cam Gro- 
novio Syll. Epp. tom. ii. p. 699. at* 
pote OlossameDti vlce adposita ry 
crotoio, qnod depravatom fberat ab 
eo, qoi qoid esset crsoifa neselebif. 
Malim ntiqne faoc qnam locnm am'« 
pllns fnterpolare; qnod fecit Rnt* 
gers. Et sane in Mss. qnomm ex- 
cerpta ad nos veoeront rov TVicf crica 
ne vestiginm qnidcm apparet; et 
Pl(h. qnidem croco orfa afiria oom 
ccofaafc vel ccafinfcr nnde forsan 
slmpliciter legendnm Jkiifr. crocofa, 
offiic oiiioi cfolttNca/o : nam Inter rh 
erieoia et mmi vocaboli alicnjos vcs- 
tigia In Mss. adsnnt. Antiqnlssimm 
tamen Edd. servanr TVicfcrica, qnod 
propterea penftns cjtcere non ansim. A9VLEU APOLOGIAM. 8007 Itttttriait^mniMf pmtom rkmi We» 
IcHm «tfyw pertiaere Ad rk k iaii itm U 
iMfaim facit Aneloilf imtri eoorae* 
tttdoi qaam fere ed festidiam ntqee 
alTeetaly periedom in fmrie membrm 
pertlemli, mit in longiore membro 
eem eiendendiy qno nnnerosior fiat 
orntle. Qnere ant a mala mann sont 
iita ed TneieriBa •rgia^ ant scripBime 
Appnletttm existimo tragadi offmaU^ 
IdM tl Mii cfMote, eef od Triiierka 
argim «Mni emfMwalo. CroCaloee est 
in Edd. antiqottsimiB, nnde detrec- 
tam nUimam ijUabam nrotari in «el. 
Bottrdelotii conjectnram wi «d Trieii' 
rioB ei)fte, eat ai. e. eapremit Flor. 
J.B. 

CmtamM] Nam lilttTiottiett Tes* 
tes e cettlottibns tariis pannisqne ni- 
bill et attrilis oiim conficiebantor. 
Lttcinaae Epistolis Setnmalitiis : 'O^ 
Xhcp^mf pk» ^ l^, M m d ffm ^ tA rk 
Mor, Anrap at rpayuuA MQrcf , fc 
famSr 9dw»tbr^iSa(nrfKtKofttiAm,€olv, 
Trafmdi synmrf e AtslfMats] Fmnnm 
esae oportnit qui irocem, Shftmaiey hic 
sollicitaf ernnt, qnnm nibil sit magis 
proprittm. Vopiseus in Carino de 
Jttn.Messalab>qaen8: 'Matristnni- 
cam deditmimsBy lacemam patris mi- 
mo: et recte, si avitt pallioanrato 
atqne p«rpnrato pro Syrmate Tra- 
gmdna nteretnr.' Martialis lib. ii. 
Epigr. 49. 'Mnsa nec insano Syr* 
mnte ttostra tnttmt/ id est, longa et 
tracta oratiotte, qnafis est Tragndo* 
mm Tostis. Idem lib. zii. cap. 96. 
^Traastnlit ad Tragicos se nostm 
Aalia cotbnmos, Aptasti longmn tn 
qnoqtto syrma tibi.' Et ibi doctns 
Domltitts illod Vaicrii notat : * Qnid 
ble enm Tragicis Ycrsibns et synna 
fad$^ et Jafonalis, * Syrma ▼el An- 
tigOBea/ id est, Tlragodia Accli cni 
■ottwn Antigona. &tp. Geni. Craia' 
bee] Scboliast Aristopb. N«^^ 
Kp#ra\or KupUn i ffxi^itmnit adXaiiat 
6 mmrmraavat^tUPoSf Mrifits ihrrt ^wf^ 
dtrte tAr^ 9op^ rab xtpai KoBdrtp 
Kfdtwkman^* Eustatb. in Homer; lAi^. X. K^^foAd tki m^ rmfk 
l| imrpdtu m rvxha ^ I^Aw, ^ X"^*^'^ ^ 
h X¥^ HpmraiftmmL dofmfitiL Joaiw 
Sariebniiatts» (ant pvofeete verios 
Scbollastes ejns) * Orotaia snat spbm* 
rnlm sottorB« qnst qnibnsdam gtm» 
nis teterposiUs» pro qnantilate tnl> 
et speeie melaHi, wios sooes e* 
dont.' Vide qnam ab tevieem dif* 
feimttt bi Meglstil £t certe in ve^ 
teria Mnsices Intlramento nil igtto* 
tins eccorrit^ tive fitrmam, sive 
materiam speetety tive qnatiendi me* 
dnm. Mitto de prioribnt dicere i 
libel beic de modo qnsirera : nimi* 
mm qno dlscrimine a tittrali agnot« 
ceretnr. Nam qnst de ntroqne bae 
parie legl, adeo consimilte tunty nl 
qnid qno looo tnbwtelitgam, vix di- 
cera babeam* Rem illottratttm ee 
scriptomm commissiooe. Noster de- 
scribens 8ieinum in pompa Isidit^ 
Mliet. XL 'Aoenm cmpitacnlnm' vo» 
cat, * cii}at per angnttam laminam ia 
modom baltei reenrvatam trajeetm 
medht pancsB virgulm, crispante bra*> 
ebio tergeminos ictns, reddebant ar- 
gntumsonorem.' Pintarcbns de Isid. 
et Oslr. T^ kfk rov ertierpo» Kmrk 
Hope^ ieropeAovam eBbueupoe Mpd m oo ■ 
trpSettmtm Ixo^Ot "^ ^ ^^ f^ ^«<^ 

«wniF. Ez Scriptoribns bis(nt id 
obiler dicam) eonjnnctis, en eaae* 
tam Aiilrt deforaiationemy qnalrmqne 
nnper vldimns te Itnlte eusaroi e Mn« 
sseo Francisci Ooaldi Ariminensit 
Eqnitit ; omnram, qnotqnot ntpiam 
pictat Yidiy tenge optimani eam, el 
(nt pnto) non pettimo contiUo beie 
obtetam tibi. [Seqnitnr te Ed. Pri- 
ctsi deiinealte sistri.] At in . vtem e 
direrticnlo. Vidcs in Siein concnt- 
tlone cHspeat AretAiaia ; jamque Vir* 
giliot andi nt CroiaUetrimm describiic 
* Copa Syrisea capnt Oraia mdimita 
mitella, Crispum sab cmtate docta 
moTcm lalns : Kbrte formosa ' (scribe 
/iimirn) *sa1tet tescira Tabema, Ad 
cnbitnm raucos excnttent calamot :' S098 NOTiE VARIORUM^ IN quflero boc loci qnideBt *crispiiiii' 
latus/ tcilicot ao alios motas signet 
ab Appnleii < crispante bracbio/ et 
XHpwoiaMfini «^ffi Epigramroatarit. 
Habes en nodom sensn meo Yindlce 
non indignnro, eo magis, qnod et Sal- 
maiins et Scaliger enm iotegrnm li« 
qaere. At ne videar controversia 
roota boc argumentnro deserere, ant 
anfogere (ut cnm Planto loqnar) 
tragula injecla; doctissimi Bourde- 
lotii snper hac re, atque adeo prsB« 
scnti Authoris loco senten(iem de- 
promam, eemque Ipsius verbis meo 
more appiogam. Locom infirmom 
(inqnit) prsestantisslmi Medici judi- 
carunt, et varie illius curaro aggressi 
snnl: quidam anpulatlone sanatnm 
crcdidernnt, sed simplex luxatio est. 
repono, Tngadi mgnmUe, kUtrkmu 
eraiah, ui od Trutenca Org-ja, mtmi 
eeniwuuio. Nullus antem inter Oram- 
matieos dissensnsest, si qdidem qnis- 
q»e Yerias crsloli materias designat ; 
Appuleins «t, nt et Sarisburlens. 
Eustath. itrrptuta, Prioribns conve* 
nit Martialis oon semel, nbi agit de 
Bseticis crumatibns. Cum Eusta* 
thio Aristophanes Borpdlx. «ofarcr i^ 
Tolt 6arpditQis ubrov KparoSi^a ; Jnre». 
nali8Sat.xi. 'Andlat ille Testarnm 
crepitns cnm bombis.' Lege D. 
Hieronyro. Pnsfat. in Sophoniam. 
Quod antem qnsritur quid slt ' cris- 
pnro latns/ nihil altud est quam mo- 
tns obscsnissimns clnninm, qno ^Jam 
frigidus ssvo Laomedontiades, et 
^estoris hemia possit Incendi.'' Ju- 
venalts, unicns biyus moris interpres, 
ead. Satyr. * Plausuqne probatsB 
Ad terram tremulo descendant dune 
puellse.' Loquitur enim de Ambn- 
baiis et Oaditanis» qnss nunc«etiam 
itt his motibns doctissimm : / Inro* 
bum fluctuantem' dizit obscsenns 
vates, et Veteres /imMi vocavernnt : 
sic in JuvenalisilloSat. ti. < Medul* 
iinse frictum/ Codd. nononlliJbunMi, 
qnanqusm idem est. £( in Poalo- 
EpigraDffiatttm Vett. Ub»iv. ubivulgtf: «Mascnla fsemiooo deris 
vans pectora sexu/ Codex V;C<: 
Salmasii babet /Imxu rectissime» aoti 
/4ani,.qnod non allenum esL Prtc^ 
Trieimea Orgia] Id est, Bacchi sacni, 
triennaiia, qnod trienniaquoqne in« 
stanrentur. Virgilins : ' nbi andit» 
stimulant trielerica Baccho Orgia.'. 
Qni locns me admooet, nt in hoo 
Appuleii loco Crotalnm dici pnteaa 
cymbalnm, quo BaccbsB Deo aoo ht^ 
laritatis caussa prolndebant, nt in. 
pulch^rriroo antiqnitatis moonmeiit«. 
apparet, gemma Christianissiml Re« 
gis Henrici iv. ab inclyto Casanbona 
edita in libris de Satyra : et lirontL 
Commentarii in Persinm prmfixa. 
Qnsrat hic aliquis, cnr Appnleins jn 
Choraglo sive instmmento tfay^iolico 
sccnicove erotaluro ponens . addide- 
rit hsc verba oryta irieieriea». Qnid 
enim sacra Dionysiaad scenam eC 
fsbnlas? Nam crotahim qutdero.ia 
scena.et drametis nsurpari solitum 
docet descriptus.a rae paullo ante ex 
veteri Sciioliaste locns : sed bsec de 
ludis Dionyslacis intelligeoda suntt in 
quibus apparatus a choragis instrne- 
banlur, unde apud Oraecos passim, 
legltnr 47«>^^<vro xop^ wuBAk ant; 
xop^ iii^P&r, et apud Denvqstlienem 
Xppny*iif ^9»ff\ Auw^nOf ut docet.idem, 
ernditissimns amicns noster lib. r. 
Satyrica poesi, cap.S. Aptissiroe au» 
tero Appuleius TragicsB scemn et 
mtovS adjungit instmmenta et Indos 
Bacchi, in qna Satyri et Sileni, ejns 
Dei farooH, olim imroixti ad tempeo 
randam jocis et lusibns tragmdia^ans- 
teritatem : sicnti et mox mlmos» 
Marius Victorinns lib. ii. * Hase apud 
Orsecos metri ' (lambicl) ' sp^eies 
frequens est» sub hac conditionis 
lege, nt non beroas ant reges, sed 
satyros indncat Indendi jocandiqne 
canssa, qno spectatoris animus inter 
tristcs res Tragicas Satyrornm jocis 
relaietur.' £t qunm trina essent 
Athenis liberalia, totidem fabulis agi 
solitae, quarnm^ duae Tragvdi», pos* APDLEIl APOI.OGIAM. 3099 trema S^yrica erat. Scaliger i. de 
emendat. temp. Sie Dionystaci arti- 
fices a Orsecis dicti Scenici, qnasi 
DloaysiOy id est, Baecho sacri : tcste 
Gellio et aiiis. iSfeip. Gtnt 

Uiresett] Rom. «61 res^sr. Qnod 
forte enit scribendnmy uii rtB ett. 
Sed de Deo Socratis: «Et perinde, 
nt reM est, admirari, cnr non etiam 
aaimiim snom r«tione . ezcokint. ' 
Plautns Merc. * Nonc st dico, nt res 
esty atqne itlam mihi me Emisse in- 
dico.' Coh. Cf. de Mnndo p. 7S1. 
Ed. Flor. et adi Ondend. ad Met. 
lib. II. p» 109. b. a qno cit. Oronov; 
de Poc. Vet. lib. iii. cap. 17. hnnc 
qnoqne locom affert, qni tamen, ▼nl- 
gari aenstt si capias, non satis planns 
est. Notat eoim ut re§ eH, vel, nt 
res nata, sive comparata est, vel, ut 
revera est. Credo ttpmrutms h. I. in- 
teliigeDdum esse, quemadmodum 
apud Arnob. lib. vii. p. 230. * De- 
lectantnr ' (sc. Dii), ' ut res est, stn- 
pidortti|ii capitibus rasis:' nbi respon- 
det prmcedenti nimirum: * Mimis 
niminim D,ei gandent.' Omter. Snsr 
pic. Ined.xz. 12. .suspicatur ui ui 
re$ «sl : quod non opus tamen : nam 
iu explicari qnoqne possit Ipsnm il- 
Ind «< res esf. Cic. ad Div. xvi. 18. 
'Sed nt est:' pro uiui eei: nbi vid. 
Or«T. et Oronov. Obs. iii. 6. extr. 
cf. Emesti in Cl. Cic. sic ubi pro ubi* 
uH apnd Cic. Tnsc. Qa» i. 29. quare 
de Deo Socr. p. 606. £d. Flor. vete- 
rem lectionem ui ieta euut mutare 
non debneram : jnbente qiiamvis On- 
dend. Pro quoniam ut Ms. Pith. 911111 
nen. J. Bos. 

Pao. 423 Cererie miwdam] Sic illa 
vocat, qnare mysta Cereris Elensi- 
nim adaerTabant in cistis mysticis. 
Clemena Alexandrinns in Protrepti- 
co» «Ibi 8^ md «I jcurrai «I fnHmutU' 5ci 
yiip iareyvitimatu r& 8yta alrmif, uai rh 
t^fifra 4|cfirffiV. eb aiiiriiuu rwha luX 
«wpovMScf, «a2 roA^oi, aa2 wifweofa vo- 
W^c^fttAOy X^fol Tff hKMf, ffol 9pdiuirf 
Aem vide Amobinm lib. v. Cosoafr. Vide qnte dixi ad Minotium fol.ao*. 
Elmenh. 

Homini naio] Petron. *En homo 
qnemadroodom natns :' snpra beic : 
' quid ego de homine aato dintius ?' 
Miles. IX. ' Nil fortnna rennente li« 
cet homini nato dextrum provenire.' 
Plautas : * Qni snnm repetnnt, alie- 
nnm reddunt nemini nato.'' Plinios 
l.iv. Prosmio: ' Hominem genitum.' 
Pric. Nihil eeee aepeciabitiue hemini 
naio^ quam /ormam euam] Et supra : 
* qnid ego de homine nato dintins P' 
nbi Caiiaubonns notat, Orscnm id 
esse, wepk haf9p^v fOrros vel w^mc^ 
Tos, Cicero, ' qui se homlnem meml- 
nerit.' Idem pnto volnisse eapri- 
mere Propertium illo venu: * Uni- 
cuique dedit vitinm natura creato/ 
Id est unicniqne homini nato. Seip, 
Geni. 

FiUerum carieree eeee, fv] Vide 
quos laodat Burman. ad Anthol. Lat. 
lib. II. Ep. 126. ys. ult. Arist»Det. 
lib. I. Ep. 10. riuret iroiUoy... ry 
^deroKri ywnieipMS i^eutowtaiUwow rp ^ 
OTffi. ^ fi^w oSr iiifrrip . . . iwepirfdwa rh 
fip4^s, trrdpyovea 9mp6pmSj iis ffdvpff- 
irir, &s woBo^iuwow waMoWj aal \iaw iii' 
^p^s Apatorder^ warpl. qui locus nota- 
bilis qnoqne,qnia ibi^derir deoris ha- 
bitn occurrity qno sensn ^iH^ ntiqne 
nondnm se reperisse testatur Hey- 
nios ad Hom. II. A. we. 115. J. B* 
FiUcTum chanaree «stf , 91» eimilee et» 
deniur] Hinc illudCiceronis/effigiem 
atque Imaginem corporis et animi 
meiy' de filio. Symmachns Epistola 
IX. * Non vnltns aut color asserit 
posteros in honorem parentum. Cer- 
tiores habet natnra vindicias bene 
sentiendi, ac bene loquendi. Oig- 
nnntur, non scribnntur heredes. 
Qnod alii docentnr, hlc natus est.' 
Sdp. Geni. 

IweagineeeffigiaUe] Macrob. Satnr* 
nal. lib. ▼. cap. 17. * Hac materia vel 
mazime in efficiendis simulachris 
utnntnr :' pntabam (snmma Injuria) 
r^eJSfteNditstribiliginemfniue: per 8100 NOTiS VARIORUM IK boc reponcre gcstlebftm e/lgkmdii: 
jftm ineptisie me ▼ideo, et Maerob. 
probe loqnotnm esse. Fabins 1. xii. 
cap. 10. * Phidias Diis quam horoint* 
btts elliciendis melior artifcx tradi* 
tnjr.' Cod. Theod. 1. olt. de artif. 
* Efficiendoi sacros Tnltns.' Pne. 

NiH farte] Male acceptni loena. 
Ego sic restitno : Siforte f • a. e. I. k, 
hic « noiuru o. €,j. e. t cmm $it ab em 
V€i m. m. e, /. e. «• Confer cnm mU 
gata lectione emcndatlonem nostram, 
simnl perpende totam irfeef/uenlair 
istamy dices nonnihil locum hnnc de- 
bem nobis. Prtc. Formnlam mi$i 
f9rte Nostro in hlic. ApoL familiarem 
Bolllcitare non debnerat V. D. Sn* 
pra p. 409. * QnaesOy qnid habent isti 
versos . . . qnod Philosophni snnm 
nolit yideri ? nlsl forte in eo repre* 
Jbendendns sum :' infra p. 46S. < Qnid 
. . . competit ad amoris ardorem ac« 
cendendnm... res pelago qnsesita? 
Niit forte hoc vos ad mendacinm in- 
Haait.' p. 500. * eam deformltatem . • . 
passnm in cnbicnlo sno Qniotiannmf 
nist Ibrta Crassns non in cubiculnm 
rcTersns pcrrexit.' cf. et p. 511« 
(Belg. •/ kei wuut wHeeckieH sgii, tfol, 
Sf€,) J. B. 

in eei] Cnm facilitas et similitndo 
vel magis sit miranda in ipsa natnra, 
qnam in artis operilras. Neqne hic 
sequor Pricmum, legentem etb ra. 
Idem. 

DhiHnd] Sio coostanter Edd. ante 
Scalig. qni, qnod marg. adleverant 
Orosiot. et Vnlc. in hnjns £d. tert. 
exhibuit dtiUtMy qnem secnre secutl 
snnt seqq. exceptis Oentiie et Pri- 
cseo. DkUine sane nnsquam me le- 
gere memini : apnd Nostmm occnrrit 
dtuiule et dinftRS, non dtiUuie, qnod 
Umen, qnia h. L cnm Edd. vett. prss- 
bent Mss. (nisi qnod in Pith. sit dii- 
rsUno, in D'Orv. dtnnie) non ansim 
Anctori abjudicare, qni amat adver- 
bia in 0, vid. Ind. cf. Colv. infira ad 
p. 480. ulri tamen Mss. et Edd. con- 
stanter diiiltae. Sed qnidni recte dt« catnr Mim» scU. IraijMrs^nt pleoe 
extnllt Noster Met. lib. t. p.SSTf 
Seqnens qnoqne adverb. «ytw fa. L 
adverbinm snadere videtnr. Idem. 

Vigor] Florid. I. eod. argum. ' Uti- 
qne omnibns statnls, et tabntts, et 
torenmatisy idem Vigor acerrlmi bel- 
latoris.' Vim vocls explicant Anso- 
nii illa in Mosella: < Qnique snb 
amne sno manslt ▼igory aere nostra 
Segnis, anhelatis vitam consnmlt in 
anris :' loqnitnr de plsce capto, et is 
littore abjecto. Pric. 

Wger] Senec. in sap. non cad. In* 
jnr. cap. t. ' Qnsedam non possont 
igne consnmi, sed Aamma circnmfa- 
sa« rigorem snnm, habitnmqne oon* 
servant.' Videtur vox hnc depronsp- 
ta e Stoieomm Philosophla. Eam 
qni colobant sectam, aiebant animam 
non in ntero concipiysed eflusOy nec- 
dnm vivo partni» extrlnsecns impri* 
mi. Tertullian. de Anima cap. 90» 
' Semen ex concubitu mnliebribns lo* 
cis seqnestratnm, motnqne natnraU 
vegetatum, dixernnt compingnescere 
In solam' (lege jottdam) * camis snb* 
stantiam ; eam editam et de veteri 
fomace fnmantem, et calore solntaai, 
nt ignitnm ferram ibidem frigidm im- 
mersam, ita aeris rigore perenssam, 
et vim animalem rapera, et vocalem 
sonum reddere.' En tibi Rigerem 
illnm qnem thesaurnm aOims dixerat 
adeoqne ^^xV dictam mpk tV ^a^ 
Et fors hinc lucem capiet Papinli 
iilod iti. Syivar. * Animseqne snpre- 
mnm Frigns amat' Lncem, inqnaoa, 
neqne creperem eam, accipiet, de 
quo hactenus nil interpretes. Porro 
vAatMriir lancy sive vtpt^of, (qoaaa 
et Piato ipse nonnnnquam innnit) 
perstringit Plotarcb. irc^ Irotn, 6wr« 
Idem. 

Ineage mlrc rdata] Unde et Catolloa 
< Imaginosnm specnlom ' didt. Lo- 
cretius lib. IV. * Qnandoqoidem spe* 
cul^m qnodcnnqne obverttmns orlo 
Res tibi respondent simill Ibrma at» 
quecolora.' Btmenh, APULBil APOLOOIAM. 8101 MobHii^ §i «i ommm mtf «m kommiM 
tui aMr^crta] Liicretius, lib. jv« pag. 
SfO. ' iDdiigredi porro pariter sima* 
lachra, pedemqne Poiiere nobiscnm 
eredat, gettaoique imitari.' Prie. 

Tot vmUm» ^tudem telmilu, vel do* 
lealtt Miilolvr] AUuiit scriptor erodi* 
tne Zeoo Veroneiisis Serm. de Re« 
rarr. ' Caro qaaai qnoddam est spe* 
cnloiB iotnentis plenitudine i^ravida* 
tnmy qnod non tam imaginem snamy 
qoan» cjns eojns est in Tisibus gerit ; 
deniqoe tot efficit ▼nltns, qnot ille 
iotrioiecos tristes sen hilares snoa 
fecerit motos.' Idtm^ 

UOo feium\KvptoK^U, Ciccro Pi- 
aooiana: * Homollns ex argilla rt Into 
fictns.' Varre tb^ MfrCmoir ' Ut 
himodioes stngnlla oblitis lato tegn- 
Jos fingebant.' Martialis z. SO. < Fic* 
U Promethco diceris esse Into.' Qre« 
gor, P. Homil# 2S« ' Flngere oompo- 
oere est, nnde compositores Inti 6ga« 
los Tocamos.' Balb. Cathol. * Fign- 
los, OlUrias, Inti compositor: qui 
lotom con6ngit' /dfn. 

Pa6. 424 C«ra MKSlmo] Pith. e. 
jmitm, Eoconstica piogeodi ratio 
sigoifioatnr. Plin. H. K. zxxv. c. 
11« ^Ceris pingere, ac pictnram 
Innrere qnis primns excogitaverit, 
non coosUt:' ▼ide etiam Pric. J. B. 
Cera fooshmi] Ansonins: ^Ceris in- 
arens jannarnm limina, £t atriornm 
pegmata:' ▼eteris inscript. Fragm. 
TBN rPAMN TAN TB TOIXjQN KAI 
TIQ OPO«H2 KAI THN ETKATSIN 
TQNeTPON. Vide Salmasiam ad Vo- 
pisc.et in Plinianis snis ad Solin. Prie, 

AdeimMdeaMm eet} Ita Mss. ct Edd. 
vett. item Scriv. In reliqnis per t. 
de qno dictnm alibi. Adde jam Bnr* 
■mnn. ad Clatidian. ii. in Rufin. vs. 81. 
ct Bnnnan. sec. ad Lotich. p. S78. et 
in Add. p. 696. J. B. 

Imogimie artibu»] Nnm, imoginei» 
trHim» potins ? Colo. Si qaid Judico, 
Inxotns est locns, et restitnendns hoc 
nodo : Tealicm pretekat wrtilm»y imagi» 
■is od simtlilodMcm rrferendum^ lavi^ Umiila»,/, Miror hmc hacteons sa- 
tiifecisse tersissimis anribns magno* 
rum criticorum. Meur», Vere Menr* 
sios. £Zm«»i^ Perplcxahvc. Coivias 
tentabat imaginei» artilm», Menrsias, 
raalam jNvsla^ artibu» imoghu» ad 
simtlilwlowm r^ereadam, Non ▼ide« 
tnr ex optima Latinitate illad lma« 
gtncs ad eimilHadiaem r^erre^ qoi4 
quod et(^era commonis lectio, luxala 
tantnm. Sano omnia, citra veV nnios 
apicis miitationem, scriben» Tantrnm 
fra»tat artibu» ad imagim» eimilitudi» 
nem rtferendamt Sfc, Arte» snnty mro 
infandere» Ispide incidere, cera io« 
nrere ; de qneis supra dictum. Pric. 
TVmliim praetat imagini» artihu» ad sti 
mtiilMdtaem r^rrsadvm] Sic constanf 
ter Mss. et Edd. ante Scriver. i|ni 
cnm Florido expressit Pricsei.conjec- 
turam, nisi qaod ille dederit rrferen-' 
dam, nt cst in Ed. Jnnt. post. et Mss. 
Florent. et passim eflTert gemndia 
aoster Anctor. Sane constrnctio illa 
fld «mi/tlMdtacm rrferendumf mutanda 
non fnerat: nam etsi bene monet 
Drakenb. ad Liv. XL. 40. gemadinm 
participio non esse pneferendum, nbi 
libri boc plnres habeanty ita tameo 
sine libris auctoribns gemndinm in 
psrticipium non est mutandom, qno« 
niam illins forms exempla apod op- 
timos scriptores occiirrunt : adi On- 
dend. ad Met. lib. x. p. 708. a. add. 
Plin. H. N. lib. viii. c. 40. de cane 
Titii Sabini : * ad fidem anlmalis spec* 
tanduin.' Anr. Vict. de Vir. III. 
c. 10. ' ad recipiendum in orbem 
Tarquinios :' nbi vide Aratseir. Por- 
ro locum transpositlone correxitPric. 
quem interim seqoor, qnia non satls 
mibi constaty an arte» imagini» dicere 
potnerit Anctor eas artes, qosB in 
reprsesentanda et effigianda hominis 
imagine versantnr. Hoc sensn qno* 
qne Colv. sen potins Lips. ia onrg, 
Bas. pr. volebat iamginei»: sed tnnc a 
vnlgata lectione standnm crediderim. 
Alibi Lips. adlevit referendU. J. B. 
Lemta» iXia..^ eplendor ept/car] Do* ^102 .NOTi£ VARKmUtf IK bitftlwtii de nitifna voce, teilicet an 
eAndem ■nalogiafli ferret, qnaiD ' Vttl« 
tos/ * nodas artifex,' et fimilia: ita- 
qve legebam L«vif«f , ifc. ipleNdor^ 
ra, Bic < lumen spleodorifenim ' car- 
mine de jodicio Domini, qnod in yuI* 
gatis Libris Tertiilliani exiatimatnr : 
' Solque cadit tplendorifero qni In- 
mlne clarns :' nimimm Inmine cnjns 
splendor oculos ferit; qnod -etiam 
male specnlo non tribneris, «nt alil 
laevi corporiy splendentiqae. Doctis- 
simnsBoiirdeloCinayqmim sensnmejiis 
de boc loeo qiuereremy aiebat ferre 
sfe Tolfariam lecttonem: iplendorem' 
q«e beic cpifieem dici; qnod quasi 
op^ex formam effigiet, qnam acntam 
et ingeniesam expositionem merito 
promolgandam censui. Pric. Arnob. 
lib. II. p. 55. * Opifices mannf, atqne 
omni gfnere perfectionis artifices/ 
J. B. Lemtae Ula epecuUfabra] Id 
est, artificiosa, vel artifex, iit statim, 
* Splendor opifex.' Locretins solet 
dicere, * dndala/ eodem sensn. Scip, 
VenL 

Neqtie pingi, neque fingi] Passim 
conjnngnntur haer, posterinn Statu- 
ariam notat. In de Deo Socratis: 
' Nescio nt Apelles coloribns pingere, 
nt Lyaippns fingere/ Ammian. Mar- 
cell. lib. zxiv. * Neqne enim spnd 
eos pingitnr vel fingitur aliud, pr»ter 
varias caedes et bella.' Macrob. Sr- 
tnrnal. v. 17. ' Pictore», fictoresqoe.' 
Lactant. divin. instit. 1. 11. < Sed et 
pictores- etiam, fictoresque iinagi- 
nnm.* Facat. Paneg. * Pictomm at- 
qne fictorom assequetur imitatio.' 
Senec. hroHoX, * Qui conlra boc SC, 
Beus factns,fictns pictiisve erit,'&c. 
Plant. Asin. * Neqne fictnm unqitam, 
neqne pictum, neqne scriptnm in 
Poematis.* Cicero de Alexandro Fa« 
mil. lib. V. Epist. 12. < Ab Apelle po- 
tissimnm pingi, et a Lysippo fingi 
volebat.' Ibid. de Agesilao nostro : 
' Neque mimis enim est Spartiates 
Agesilans ille perhibendu8,.qni ne- 
ijoe prctam, neque fictam imsginem snam passns est esse.' Snbett «on 
leve mendnm post tot Interpretes: 
lege (monente Bonrdelotio) perfsmi»: 
firmat tota Epistolse series, qos de 
perenmiate enU Prie, 

Diffidenefomut nui\ Obtervat idem 
Bourdelotiuff hoc ex vnlgt oplDioiie 
dictnro, nani erroren bnnc, len ea- 
luraniam poiiut» ele«rantissime Dio 
Cbrysoit. refelllt Oiat. Corinthiac. 
Animnm scilicet, qno -potisslmnm 
conspicui homines, non posse pingl, 
qnsB niens Plotini etiam (Platonis 
aemull) fuit, teste in ejns vita Por- 
phyrio: alia etiam ntriqne ratio. 
(illi apnd Plntarch. hnic apnd Por- 
phyr.) res ab iis gestas instar om- 
niiim imaginnm fore. Idem, 

In argenio'] Specnlo argenteo, ar- 
gentato. Fiorld. iii. * Mnltnm argen- 
ti in speculiSy lancibns.' Snper hoc 
jocus Plauti Mostel. ^ Ut specnliim 
tenui9ti» metno ne oleant argentnm 
manns, Ne nsqoam argentnm te ac- 
cepisse snspicetnr Pbilolaches.' Fa- 
cit Panlns,l. Cnmauroff, Idem Cel* 
sns de Anr. arg. leg. Colv, 

An non Socraiee] De qno simililer 
Diogenes : *H|(ev 9k iral rohs riovs mr- 
ffX^i Korowrpifwdat, &*, d phf KoKok 
ffby, i^ioi ytyroufTO, «{ 8* olvxHf «tuSef^ 
r^^voefJUiaifiwucaxArrotw* /dem. Oa- 
lenus in adhortatione ad artes fol. S. 
X^ roim T^r Ww weiBSpwov rf a«- 
Xai^ waparfyiXfUKTi, r^v ^avrov pop^v 
h Kor^rrpy Bwrdfiwo», <I ^y tcoKhs 
ffti| r^r 5if«y, iunnia€u roMvniP «Imu koI 
T^r ^'vxVi &rowov ifpivdpxitoif iw aoXip 
odpart ^x^y olffxp^ obtffiK ol «* oijr- 
Xf>^f a^f ^alroiro H|fr rov odptarot 
JUav «7m, r6(r^ 8i paK\oy 4infuhif9npai 
rrjs ^v)^s, Elmenh, 

Pag. 425 Ui virtniie iaude turpi^ 
tndinem tegereni] Laertins: noc8«(a9 
r^r ^wrtQktop ^ucoX^oicr. Lysiaa 
(Scipioni notatu»,) T& roD o4fitaTot 
hwrrvx^luKra roU rijj ^xn» Arinffcd-' 
fuutat lairOai. Senec. Nat. Qnaest. 
lib. T. * Specula inventa snnt nt ho> 
mo se ip8c noscat : multi ex Iris con- APULKIl APOLOGIAM. teqttVDtvr prino '«oi notitiftmy mox 
comlliam qodddtm : formosus, ot vi- 
tel infomiam, dfc. deformfi at sciat 
▼irtutibof redimendom, qoidqoid cor- 
pori defoerit.' PhBdrus l.iii. 'Qnoti- 
die specalo vos uti volo, To fonnam ne 
corrompas nequili» malis, Tn facirm 
nt istam moribos Tincas bonis :' simi- 
lia Oalenns Adhortat. ad Art. Prie, 

PfimMnmm dicemdi itrtiJUem] Cicero 
dc Orat. i. ' Qntt Orsci dicendi ar- 
tifices, et doctores reliqoernnt.' Vide 
bolnioem docliss. Lnd. Cressoliom 
Theatr. Tett. Rbett. lib. iii. c. 1. /d. 

* A»t€ tfecnlum, ^tum mte MagittrmHj 
camutti meditaHm'] VJnu abr^ /Uya itd" 
rmtrpnr atkot,' iciii wp6s rowro rht fi9K4' 
ras i^ irarrlas lardfUPov ircpaiWty, tra- 
didisse ez ore ipsios Plotarch. Pha- 
lereom ait. Fabios Hb. zi. cap. S. 

* Becor qnoqne a gestn et moto rt» 
nit: idcoqoe D^osthenes grande 
qnoddam intneiis specolom, compo* 
Dere actionem solebat.' Simile qnid 
sonant Themistii ea Orat. xiii. nam 
qoom absentem Imperatorem Con* 
stantiom landans, in Senato caosam 
redderet cor Romaro osqne non fu- 
iaaet profectns, nt enm coraro prse- 
coalo ferrety dixit, iyyvptmariov Kri 
kkit ^^M^fnvr^ wp6 r^s A^if6ky9f B4as, 
rms dniai Kui rois ao/rimrpoiSf prios- 
^■am'iid aognstnm illnd spectaCulnm 
aiteederet, lesse-obtntum ad specala 
Ibnnandumy compooendnmqne. B* 
Naaiaos. Carm. 63. specuhm vocat 
obc hpimrra SiSd^icaXoy. Non aliter 
aves qnsedaro edoceri solltsp. Idem 
«fostnmis: YvpcffiirAaAloiwtrd/xofiEor 
i9 $ p A uo tauf, 4Mv9»'&AXorp{i|f {^X^/xorff, 
V AtBo^cr Elfoxor |«oTOio aar^ tUnnr* 
rptHa ^amfOy Wriphs/icpwrraliiipf re Mf 
Sra jccp8iBXM»f ^f. Idem* 

' ^dseoeraada] I. e. ad severitatem 
eompdnenda. Vuk, inmarg. 
■ Pao. 426 P^iUmpho o^argwntt] 
Apposita nimis voz illa odjar^aiilt. 
Oelllns lib. v. cap. 1. ' Cnih Philoso- 
phos hortatury monet, soadet, objnr- 
gat.* Idemiib. ziz.cap.lO. ' Cum sententia quidem tali, qnali severis- 
simtt Philosophornm esse objnrgatio- 
nes solent.' Iterum de Epicteto 
Phllosopho lib. I. cap. 2. < Tbeorema- 
tibns nngalibtts, ci pneriliom Isago« 
gamm commentationibns dilatrantes; 
objnrgatione jnsta incessnit.' £t 
ibid. cap. nlt. de Plotarrhi srrvo, ho- 
mine (ut ipsios verbis loqnar) ne- 
qn&m, et contnmace ; sed libris di«i- 
putationibnsque PUIIoaopbise anres 
•imbutas habente : * Postremo vocife- 
rari inter vapnlandom incipit; ne- 
qne jam qtterimoolas, ant gemitnsy 
ejulatusqne faeere» sed verba seriai 
et objnrgatoria.' Addam eti^m qne 
seqnnntnr ibiy adeo tempestlve se 
objicientia,amplius, in exemplari Co- 
loniensi meo ite faede interpolata. 
' Non ita ' (inqnii) * esse Plutar- 
chnm, nt diceret Philosophnm irasci 
turpe esse: svppe enm de malo irsB 
dissertayisse : librnm qooque irtpl 
hopyntriaa pnlcherrifn^nm conscripsisle: 
Is omnibus quse io eoLibro s<;Hpta 
sont) neqnaquam convenire/ drc. 
Scribe et interpnnge : ' Non itaesse 
PlutarchAmnt deehret: Phltosophiim 
irasci tnrpe etse/ &c. £t sUtim : 
< iis omnibns/ &c. PHc. 

Judicei mrte dactos] K^Kkfipetfiivaos, 
De more ita Asconins ii. Verr. 
* Qoam multi Judlces in consilio cnm 
Prsetore snO jndicatnri essent qnl 
Quttsitor fnlsset in cansa publica, &c. 
necelse foerat fo§ primnm de Curia 
Senatoria conscribl qonm Senatus jn- 
dicaret: deinde in nrnam koVtito 
mitti, nt de plnribos nleceslarins nn- 
merns confici pdsset : terllo perniltti 
accosatori et reo, ut ex illo nomero 
rejiciailt qnot putaverint sibi ant ini- 
micos, aot ex aliqna re Incommodos 
fore, &c. rejectione celebrata snbtor- 
tiebatnr Prator alios, qnibi^s Jodt- 
cnm legitimns ille nomeros cbmplt- 
retnr.' Hojns argnroenti sunt cor- 
rnpta ea in Isidori Olossis : 'Sorti- 
nidns, qni jndet per sortem.* Pro 
judetijudicet Bcrtt>enduni faiHle video : 8104 MOTJi VARiaaUII IN in prioribat comniiQitci nii pMfiuD 
qtfo acqoietoim. Idem. 

Pr^atm « nobU imaginu, 4(«,] lU 
•xprlroit ▼oeem Grocara Epicnri 
iur4fp9uu s Lncretins ieatwm pro en 
dixit : qnta non solnm flunnt do cor* 
portbns bm exnvim : sed etiam ima* 
ginem objecto specnli gencrant et 
qvasi texont. Sic ilie lib. it. ' £t 
qnamvit lobito qnovin in tcmpore. 
qoamqne Rem oontra ipecnlnm po- 
nafy apparet imago : Perpetno flnere 
nt noscai e corpore sommo Textnras 
rernm tenneii, tenneiaqne fignraa.' 
3cd vcnit aUqoando mihi in mentem 
Apnlelnm eo loco legiaie £xiieia«non 
<fjr<arit.* itaqne ene rescril»endnm i 
de qno jodieent docti viri. Coimd^ 
Ijncretiua eamdem Epicori aenten* 
tiam lisdem fere ▼erbis expressiti 
quo looo pro Uxtwra$^ copit eraditis- 
simas Casanb. Exwrioi^ qnasi et Ap« 
pnleins ita iilio legisset. Mjbi Tide^ 
tor par elegantia» et jns in ntroqoe 
verbo esse ; ct pariter plnribns nter« 
Que exprimeroy qnas Epicnms ivrof* 
fokidlxiu Lncretii locnm imitatns 
est Qidnctll. lib. z. cap.' 11. * Snffi* 
ciat virtntis imagincm effingere, et 
solam, nt sic dlxerim, cntim, vel po« 
tios illas Epicuri figoras, qnas e cor* 
poribns summis dieit efflnere.' iS^ 
Gem, Corrigeodtts per occasionem 
Lucretii locns, e quo hie Apnieii ad« 
umbratns lib. iv. Casanbonns quo« 
qne mendom censet, et probo : sed 
rxlntef iego ad doctom litterarnm. 
EsUuta pro Exd^a, Nam, ut no- 
tnm, librarii D et T inter se commn* 
tant pleromqne, nniio discrimine« 
Jam axdatfas dixisse veteres,qnsK pos- 
teriores ExwiMf ex Festi schedis 
accipimns. Mewrg, Hnnc Epicnri lo« 
cum ab Apoieio mntnatns videtnr 
Macrob. lib, vii. Saturn. cap. 14. 
Apuleins antem sua illa e Lucrctio 
adnmbravit lib. iv. BtwU, 

Qmm Une tdiqmd] Observandnm 
est> hic Appnieinm agere non de ra- 
tiooe videodiy neqne ocnlorum in geoere, sed proprie de viso qt tbnu- 
licbris, qoss a specnio reddontnr, 
Nam visus quomodo fiat extra spe* 
culnm itaex Epicuro docet AnL Oel- 
, iius lib. V. cap. 16. < Epicnrns adfl»< 
ere semper ex omnibus corporibns 
simolacbra qnssdam corpomm ipao- 
rom, eaqoe sese inferre, atqno ita 
fieri sensnm videndi pntat.' Plntar- 
chus de PlaclUs Philosopborom Hb. 
IV. cap. IS, ikq^i^i^offy *Ev(Boup9f« 
ttmh fflMXMT sb «^•At ^oiTo T^ ^pori- 
K^ ffvftMpety* nnllam bic reflectioois 
iUios, qnm a specnlo in oci^los fit, 
foentionem vides, item reciproontlo- 
nis imaginnm ab ocolis in specvlmn» 
ita nt ess la specnlo controversim 
raspondeant. Qnod ita eodem libro 
cap. seqnenti Plutarchus exponit, 
rks Kormpuciu ifitpdffea ybfea^at ^m' 
Mi\Mif ^werrdfeUf teriim ^4pto9» ^p 
Af * iit&tf^ amiepraaim M M toS learAr- 
Tpw iurrjb tV &rrnn^MT^o^V« Op* 
verba Interpretatns hie videtnr Ap- 
pnleinsi clariasime et elegantisslme, 
at Pintarchi interpresobscorc et moi 
tile bsec eadem vertir. Seip. Geni, 

Mediii ee. prUiqmUH RespLcit illa 
Platonis in disputatione de visn, iere 
rh /Ur SXKe taev raxfirepop ariyetw T«r* 
T^ toio0ro ik piSrw eubrh icaBaphr ZeitMis 
CaemA. 

Pag. 427 Atqae ei natlt] Sie legi 
debety vel, nt Colvio visum, numtli. 
Vnlgo» aiqae mmtitu Plato ibidem : 
T^ TQff in^t ^HfAOy T^ff liomrror Zpmm 
frphs Zpmer (v/tvayb Tffy^Mvor, Ir ^mpta 
oUttietS^p ^w4ani. similla mox obl trac- 
tat iTffpl T^i Twy aarhrrpmf etZeilkofaedatm 
Idem, Fulvins imth'^ alii rt uuUi, qnse 
vera lectio est; nam Plato ex ocnUs 
radios profluere ad aliqnod spatinm 
in aerem cognatnm, atque ex corpo- 
ribos contra etiam lumen in enm «e- 
rem coocnrrere* atqne ita misceri at- 
qoe uniri aeremy qoi in medio est, dif- 
fuso ac convenn faciiem esse, In ig^ 
nea vlsnm enm penetrare. Qnam 
Platonicam atfraifymai^ vocatani esse« 
Plntarchns ait. Quare de fati^me AFULBII APOLOGfAM. 8105 omiii visius Plato BcriUty enl mox ad- 
joogil cwy qam oritvr ez •pecolo. 
Scip. GttU. ImMmii mftlioi, nt i»pe 
10 Auno. BrwKi. Aifue n wuti, lu 
PythMS et F«l?iBt. Flor. 8. «fgtt 
Ua mfiU^ Tel, offne «t MMn<t. ElmeBh. 
Ita Ubfl,et potior Expositonim pert : 
magU AfriceBom poto hmmUi^ hm* 
$6v€9, Tertolliaii. cootra Valeiitio. 
cap. 99. 'Triformem Datnram pri* 
mordio piofeesi, et tamen inanitam 
•o Adaak' JPrie. Qned in Edd. ante 
yolc. sec. cxfttat «amtNy prorsns nihili 
eit : qnod ▼ideroiit Fnlv. et V. D. In 
marg. Ed. Joat. poet. legentei tmils, 
cnm Salmas. qni in £d. Vnlc. t^ m 
calamo delcrit. Nco opus sane t^ 
Hf «|ood, cnm «nilt, margini adscrip» 
tnm a Vulcanio, dein exhibitnm in 
ejns Ed. tert. item Cas. £lm. Wow. 
Scip. Oeot. Pric. FTor. Primam ta* 
men litteram tpv «imjli, pro nihiio 
non habendam censneront Llps. In 
marg. CoW. et Brant. diTinantes tmip 
M, qnam Tocem, firmatam a Pri- 
cmo anctoritate TertuUiani, admisi 
cnm ScriTcrio. ImnMire profert etiam 
Pn Cangiiis pro odaiiare. In Codd. 
mano ezaratis mtmtlt et tmimlt dis- 
tiagni fiz possnnt ; atque adeo qnod 
ia Ms. D'Orr. ezstat h. 1. twnilt, ni» 
hilscdptnradillertabiamitli Addi- 
ta per epentberin compositis prmpo* 
sHio w, prortns est ex more Appn- 
ieiano» cf. ad Met. lib. viii. p. 569. 
h. qnemadroodom pmsim haec prm* 
positio» nt Gr. «, in compositis ant 
aegatiTam aat intensivam Tim babet, 
cf. Voss. Lex. Etjm. V. ia. nui potins 
diceiidnm, eam non tam intendendi 
wim habere, qoam plane otiosam va* 
care, ot censet Heynins V. Cei. ad 
Virg. Xm» zii. vs. 1. Appnleins sane 
fmplssime istinsmodi compositis nti- 
tar, licet significatione nihil differant 
a simplicibtts verbis : adi Ondend. 
ad Met. lib. ti. p. 136. a. Qood no- 
tem Brantins ait ipsnm itlnd imattrf 
in Melam. libHs impc occnrrere, id 
falstMlmnm est : sed ob ocnlos enm bhbnisse pnto locam lib. viii. p. 646. 
nbi OttdmMl. monnit sejunctim legen- 
dnm esse «t tnHlla, nt excodi jnssit 
Cel. Editor: et ibi Mss. constanter 
habent mamtey qnemadmodnm Met. 
lib. zi. p. 811. nbi simplez «ailtif oc* 
cnrrit. Alibi in aostro scriptoreid 
legore me oon memioi. Vernm in 
£d. Vic est tta anmtlt: qnod clam 
ezstat in Mss. Pith. et dnobns Flo- 
rent. sed in his tmtlt, 8ed tnm re- 
quiri Tidetnr ei : qnare et tla corrnp* 
tnm ceaseo ez prima sjrlhiba Terbi 
tawttlt; nam in D'OrY. non coihpa- 
rety et Ms. Pilh. non est ez ▼etn8lis<^ 
simis. J. B, 

UH PlMt9 atbUndur] Tlmmo, cnjns 
ibi verba : *£« ykp i^t Irr^, Ms vs 
•6 W9fii iV Xei^nrra Ixdirrorf Ttrofi^wv, 
iral «oAAoxv tkrraffnAiafiknoSf wdyra rit 
TOitmra i^ itfdyiais iptipabfmu, rov «tpl 
vh wpiffmwov nif^r r^ wofi rV 'N'*'' *^9 
rh httop jcai ^Mforphp |vfnrayci yrfvofU» 
p^, £x hoc loco legerim panlo ante, 
miccft olytM iatmili. Colv. 

Octdif ffro/odi'} Sic etism snpra 
proziaie, ^profectse a nobis imagi- 
nes t' loogc non abest tiunen qnin pro- 
jeeH et fniectm reponsm : nam et 
Plato, et Heliodoros Larim. eodem 
argiiffi. wapafiiXKMfn et refpondent 
oppositm voces r^tare et r^ieerty 
qood ainnt specnla fiicere post re- 
cepta simnlaehra. Locret. ' Assidao 
crebroqne repnlsa Rejectse reddnnt 
fpecnlomm ex teqnore vlsnm.' Id. 
' Nostros ocnlos rcjecta revisit.' Ba- 
sil. Scbolast. * Fignra Qnalem re- 
jeclat specttli nitidissimos orbis.' 
Prtc. 

UtAr4Juiaepuiet] De ArchitsB bae 
sententia nihil reperi vel in Laertio, 
vel in alio aoctore. 8ed Pythsgorte, 
et discipalorum eadem foit sententia. 
PlutarChus eodem loco «vpl itaro*r/M- 
itdr ifi/^detMT Ol M TMay6pov, kopt* 
krnofakkdtrou v^ 6f«i»f . ^ipevBm fierk 
yitp tV ^^ rrrap^nfr, its *ri rhf xa^- 
jcor, &rtixeve'arU wvevf «ecd Xti^ ir^nX' 
9Htraif iwocrpi^ir aH r^ i^ iavriiv. Deifk. et Var. CUu, ApuU 9L 310G NOT^ VARIORUM IN Xcip^ KwL rfi hti rhp ifAOP iatrwurrpo^, 
Qac itldeiD verba aiite ocnlos vel in 
mente liabebat magni Plotarchi roag- 
nus oepoa orator hic noiter. Seip» 
Gent. 

Aerit fraeii] Sic emendavit ante 
no8 idem Pithaoi. Vulfo erati fserU 
facti, vel, wUfneH^ at in Rom. Edit. 
Asserit hanc lectioncm LncretinSy 
agens de liac eadem re : ' Post extra* 
ria loa ocnlot perterget, et aer Alter, 
ct illa, foris qu» vere transpicinn- 
tnr.' Coho. Petri Pithoei viri doctis- 
aimiy ct cni «temnm hm nostra lite* 
m ac Jnris tcientia debebunt, est 
h»c emendatio : nam omnes libri hic 
cormpti funt. Plutarchns in Placitis 
ex Chrysippo vocat ew4»r9ffw rov 
IMrolih itpot tnryiifrotj nt de tantl viri 
correctione nemo dnbttare debeat. 
Caiaii6. IH Sloiei rewiur, Qnorum 
priooeps Chrysippus, coi hanc een- 
tentiam adscribit ibidem Plutarchus : 
Xpdernnros, Ktvrh r^ cv^hroaw roo fto- 
ro^b iidpot dpqtf ifnSa, wvyhrot ficr irrh 
rov dpoTutov wv§6fuerotf Svcp iuih rov 
iytfiovutov fUxpi v^' ic6piit Bvfym, fiorh 
M riip wfAtrh wapamtfupoif kipa iwifioifp 
iwrMUorrot odr^r MPOciSwr, 5ray f 
^fuynfift 6 h4ip, wpox^oprai 9h Ik r^f 
tffcws irriitf trvptrat, obxi fUKaam ttaX 
Sfux^iAdttf 9t6w9p Sparhif clrai rh frtt^» 
rot, Ita autem Cl. Pithoens in Ad* 
versariis suis hnnc locnm Appnleii 
recte et acnte emendarat. 8eip, Gcaf. 
Venetnt et Rom. et Flor. veriefaeii: 
inepte. EXmenh» Duplicem esse ve* 
ternm philosophornm sententiam de 
speculo, atque adeo omnl videndi ra* 
tione, ait Appnteins : qnornm alii, nt 
Epicnrei, imaginibos illud fieri, alii, 
radiis, arbitrantnr. DnpUcem hanc 
opinionem resplcinnt etiam aliorum 
scriptornm loea. Cic. ad Att. ii. t. 
' Si jcar* MtKmv ifkwr^oa videremns, 
valde laborarent cfSMXa in angnstiis : 
nunc fit lepida i3la Hxyvte radiornm.' 
Seneca Nat. Qo. ii. 5. < De specnlis 
dna opiniones tnnt: alii enim in bit simuUcra cernl pntanf , id esf > corpa* 
rnm nostrornm figuras a nostris cor- 
poribns emissas ac teparfitas: alii 
imagines ainnt non esse in specnlo, 
sed ipsa adsplci corpora,retorta ocn- 
lomm acie, ct in se rartnt reflexa.' 
Isldoros Orig. xi. 1. * Viium fieri qnt- 
dam asseverant aut extema «there^ 
Ince, ant Interno tpiritu Incido per 
tennei venas a cerebro vehientes, at- 
qne penetratls tnnicis In aerem exe- 
nntet, et tnnc commlxtlone simills 
materite visnm dantet.' Arnob. adv. 
Oent. I. II. p« 46. ' Radioram et Idml- 
nis intentione videamnt, an reram 
imagines advolent» et nottris in pn- 
pnlit tidant.' Id. I. iii.p. 110. * ra* 
dlit ant imaginibnt cernere, ant, qnod 
oculit commnne ett omnibnsy thie al- 
terins luminit commixtione nihll om- 
nlno conspicere.' Lactant. de Opif. 
Dei cap. 8. ' Ne forte existimet, aot 
imaginnm incurtione notceraere,(nt 
philosophi dixernnt,) qnoniam viden- 
di ofiicinm in eo debet esse quod vi- 
det» non in eo, quod vldetnr ; aiit 
intentione aeris, cnm acte, aut effnti- 
one radioram, quoniam, sl ita ettet, 
tardins, qnam ocnlis advertinras, vl- 
deremns, donec Intentns aer cum 
aeie, ant effnsi radii, ad id, qnod vl- 
dendum estet» pervenirent.' Heronit 
fragm. Latine vennm apnd Schnei- 
der. in Eclog. Phytic, Vol. ii. p. 9S7. 
* Optica tane rernm natnram doo in- 
qnirit, nec invettigat, an deflnxionet 
ad corpora deflnentet emitsitiit e vim 
radiit fiant, an vero timnlacra ema* 
nantla ab iis, quie tentn percipiuntur, 
in vitnm ingrediantnr oocnrreotia, 
ant timul extendatnr ant simul nntri- 
atur, qni medins intercedit, aer.' Jam 
vero, (ait noster Anctor,} qni imagi- 
nibns cerai pntant, in tpecnlo illod 
ita fieri arbitrantnr, nt * imaglnet . . . 
a corporibns manantes, cnm liBve ali- 
qnid et toiidnm offenderant, illitm 
reflectantnr,et retro expretttB oontra 
vertnm retpondeant:' qni vero \n 
radilt videndi facoltatem eito cen- APULBII APOLOGIAM. 3107 Mntf niiid io specBlo ita effici •xisti- 
mant» iit * redti . . . ciiin aliciii corpori 
inddcre spiMO ct iplendido et !•▼{, 
paribos aogalis, qoibo» incidenint, 
Tesalteot ad factein soam rediices.' 
Veram de oatora et origioe istorom 
radiorom qoom ioter eotdem illoa 
philotopbo» minime constaret, qiiaflt 
per parentiiesio additAnetor : mu 
nndU illi siot meiftis. oadU proiiqwniif 
ifc, kH PkioarbUratur; §eu ttmtum 
oeuHs fTofeetit ifc, ut ArehtfUu futat; 
fcii UUfutu aeriM/nutif ut Stciei reutur, 
Exnpectes itaqoe • etiam Stoicomm 
senteotiam de oatnra et origioe radi* 
orom ab Aoctore proditnm iri, et de- 
filderes participinm, qood respondeat 
vafroUquatit pr^feetL Habemos tale 
participiamia antiqaa et scripta lee- 
ttone/oflt, qoae tom qooqoe senten- 
tiam Stoieorom de origine radiorom 
coatiBerc trideatnr, qood scilicct ra* 
dii fiant intentn aeris. Vemm h»c 
scnteittfa Stoicomm noo foit, ncqne 
etiam ease potnit. Nam et llli riu 
hertmt apox^foihu Ik rqt ftf«»r cense- 
banty nt e placito Cbrysippi apad 
Plntarrbom patet. Qnare qnnm hac 
parte Stoici com Platooe et Arcbyta 
eensentiebant» non necestarinm vi- 
deri potoitAoctori addere, etStoioos 
ita sensisse ; modo diceret, eos oon 
miationi extrarii lominis et radiorom» 
neqoe radiis solis per se vim videndi 
triboisse ; sed jodicasse, ad effectnm 
Yidendi reqolri et radlos ocnloriim et 
intentionem aeris: atqoe hocipsnm 
est quod Lactant. 1. c. ait ' intentio- 
nem aeris, cnm acie,* dora Gellios 
ateas 'caossam vidtodi' secondnm 
Stoicos esse f intentionem aeris/ haod 
dobie ita.intelligendas est : ot tamen 
radii ex ocnlis pcofccti adsint. Ac- 
qoieaeo itaqne in emendatione P« Pi* 
tbmi, qnam inde a Colvio expresse* 
raiit Editotes: ita famen ut fraeii 
jnagnm r^ airi»^ non r^ mfii, qaod 
feciaae Yidetor Floridos, interpre- 
tapsiji^nciiatlcnffmieeffrif. Nonenim 
radii frangontor aere,sed aer fran- gitnr, seinditar, a radiis per enm 
tranieoDtibos. Possis etiam snspi- 
cari tmetif qnod propins aliqnanto ac- 
cedlt ad scriptam lectlooem foc^y et 
ad verbom» a Plotarcbo adhibitom, 
kipof wyhnos ifw6 tov hpofnaov an^fm» 
roti lo Addeod. fortasse ad hanc 
locom redibimos. Interim non Inatile 
forsan fnerit de omni videndi ratione 
oonm addereiocom Macrobii Satura. 
VII. 14. <Trla ista nobis neeessaria 
sont ad effectom videodi; lameo, 
qood de oobis emittimas, et ot aer, 
qoi interjacet, Incidns sit, et corpns, 
qno offenso desinat iotentio ' (radio- 
ram nempe, qoi ex ocolis profectt 
tont) &c, J, B, 

Corporif tfc, sptsss, et epleudidOf et 
Uevi] In de Deo Socrat. * Corpote 
denso, sen Issvi, seoqoodam specalo.' 
Prie, 

ReeuUeut^ ad faeiem euam reilMief] 
Donat. in Adelph. * Inspiciendi-spe* 
cnli effectns, estformasper imaginem 
resnltatio.' 01oss.VindocioeDt.ioe* 
ditas : ' Resnltare, similitodinem re- 
ferre.' Idem. 

. ImagiHentur] Ms. Pith. iamgmt, i. 
e« imaginent. Non male : sl alil bo- 
nsB notie Codd. addicerent. Solet 
passim Deponentia active efferre 
App. et iptom hoc verbam sic exstat 
apod Oellinra N. A. v. 16. ' Ut spe- 
cnlom in loco certo positom nihil 
imagioet.' . Sed aliter Noster Met. 
I.' VIII. p. . 641. < meos forsltao tlbi 
pestiferos imaginarls ampiexns :' et 
1. XI. p. 808. ' divinos tnos viiitos 
imagioabor.' J. B, Quod extra iaa- 
gumt oc viiuutf id intra epeeulum tma- 
^mfttftir. Opinio Hipparchi. Plo- 
tarch. de Plac. Philosopb. lib. iv. 
cap. IS. *Winipx9' ^SV^t ^nauf A^* 
kuoripmr rSla i^fh\fi&p kworevophas 
rois wipaaoF oMr, otor x*H>mr irai^e 
aeputaBamro^ms rois imhs aA/Miai, ripf 
i^iKn^ wfibs rh dparucifP iaroMmt, 
exqaibos obiteretiam iotelligas illod 
laigMia,qnod Heliodoras Jjarissttoa 
^tfidww vocat. trt (inqoit) wpoiMs 8108 nOTA VARIORUM IN rtXs 6ft0fUimsk In «ffaX. ivrue. Pric. 

Cmeia ipiail« tw< mdm, iwl mAi] 8e» 
aeca Nator. qavst. lib. i. cap. l(k 
« QnaMTM enim eam ' (Solem) * orieiH 
f«m oecidentem(|iie coatemplari It* 
eeaty tamea iialHtam ejos ipaamy qoi 
Tentt ett, 4cc. aesciremaf, niei in 
aliqno nobb Iramore Itrvorere aspicl 
lacilieroccarreret:* * Homor et !•• 
▼or ' f nnt qnm beic ade et faifa. Idem« 

Pao. i2B UHHtMr] C/U, i. e. vel, 
qno loco, qnam longe recedere opor* 
tcat a specnloy nt l«Ta cnm dexteris 
permntetatnr ; Tely M notat, In qni- 
bnsnam specnUf. Seneca Nat. Qn. 
I. 5. * Snnt qnm deztras facieo oste»- 
dant, tant qnm finiftrasy tnnt qnfe 
torqiieant rel everlent.' J. B. 

Exti dv i rmm SoU] Florid. ii. < Sa* 
roos Icario in mari modica insnla est, 
exadtersnm Miletos.' leg. MiUi: 
Tercnt. * Exadversnm loeo teatrina 
eret/ Prk. V. ad Fior. N. X¥. init. 
J.B, 

AppMim fmiiim] Scrlbendum 
^ppotittmu Casanbonns. Florent. 9. 
et Rom. appotUum. Male. ElmcnA. 
Recte Casanb. Oppositam /. Pric. 
easanboaoB hic legit: eppotJ<am/e- 
oitteMy non ^i^jlaai^ mellns, mea 
qnidem sententia. Fkrid, Nec ta- 
men in textnm recepit Florld. emen- 
dationem Casanbont, qnod fecerant 
Scal. Wow. Elm. Serlv. cnm aovise^ 
ma Ed. Bip. Rovocavi ego Heto- 
mm et veterem lectionem, jpjjusifam, 
qaam probat etlam Heinsins ad Ovid. 
Her. £p. vit. vs. 100. Specnlnm, 
eaadversnm Soll positum, ei oppoei* 
tnm est : qnod si aHa res eidem spe- 
cnlo oppoaatnr, Solis radii interci- 
piantnr necesse est. Speculom igi- 
tnr Soli oppeate-, sed fomes aceen- 
dendns speenlo prspe . . . joxta . . . ed 
. . . pmkur, J. B. Cor mot iprcola 
n tx odvrniam SoU rHinewtiurf ^ppom- 
iMmfomUem ascfadaal] Plinins 1. vii. 
e. 106. ' Cnm specola qnoqne con- 
cava adverse SoUs radiis lacittns eti- am aceendnntnr.' Pfir. JSci 
Asli] Florid. u. < Sanos Icario io 
mari modica lasnla esty exadverenm 
MUetos.' leg. ilfilfflo. T^tent. « £»* 
advorsamlocoTonstrinaerat.' Mitm* 

NubibtUf eorie dao Ss/es] Lego: na- 
Mtes corisy dao 8ok§. Brant. ExpU* 
cat Plntarebns in Libello de facie in 
orbe Lna» : 5rar l|^5cf 84o ^dnwiy et 
qnm seqnuntur. Unde ita seriptnra 
Appnleii distingnenda : ntierfaaf ni 
aaM6af eorii, ot dao Sslss ; nisi varie« 
tatem colomos, non iridnm nnosemm 
interpretari malis. Vide Aristotalis 
et aliomm Meteorologica» et Appn- 
leinm ipsnm, libello de Mnndo» et 
Senecm Natnr. Qnmst. Seip. Geat. 
FariodoosiSoiff. Sic FimreaC. Alii: 
vorii €t dao Mm. Elmenh. Poet Ca- 
saubb et Scalig. editnm («xeepta Elm. 
Ed.) vorii, ef dno dUm, 4fv. et fosiie 
saae ex ejasmodi seriptam aori H 
fieri potoit eorir. NihiloflBlnas tam 
eonatanter Mss. et EdkL aervaotaa- 
rig, nt bano lectionem enm Blmenb* 
revocandam pataverimy qnoaiam bo- 
nnm habet sensom ; modo distingnas, 
non, nt fieri solebat, ante» sed post 
hanc vocem: ita: oreas ta miMaf 
oorie, dtno Soko tfawia siaiilihidiac «i- 
ooaiar. Opponnntnr inter se «awla 
fia riW a di a f et oarir, i. o. vario coloie. 
Pttn. xxzvu. 10. * Mitrax aMatico- 
lory contm Solem varie refalgana.' 
Noo bone emendabat Brant «arM : 
nam «'mililado umria absarde dictnm 
fomt. J. B. Dm Soko smmla ssaM- 
litediaf] Aristoteles ««ya\loo» vocat, 
ntetSenecacltotoloco. Ctcem'ge- 
Solem.' Canuas apndAm- 
lib. 111. eap. 11. vidoy Histor. 
lib. XX. Seneeam nbisnpra. Ariatet. 
io Meteorologicis. Prk. 

^pudemmoiq Inlra : < item alia 
ejnsdenunodi.' Florid. ii. * Hsec et 
alia ejnsdemmodl.' In de Beo So- 
crat.'£jttsdemmodibenefieio.' Uem 

QmBtrncttd,i^] Kmr^pmr^4^s 
inter aUa ejas Taetaea memomt Chi- 
Kad. xui. c. 467. forsaa jioo alinm APULBII APOLOGUI». 8109 Kliniai AppoleiOA iilDiiil. Utm. Ree- 
tins ex li. K coDJicit Scheibel io Eio- 
MtDDK iDf Mfttliem. BDcberl^eotoiBS 
paru IX. p. 968. Arcbiinedein meg- 
iMUD voloDieD de oBDibut doctrinis 
optlcie cooacripsiiac ; moiieoto Har* 
loe. ad FUirie. Bibl. Or. U tii. c. 29. 
aect. II. ^ 11 . Idio snspicio est ipsom 
hoc opoa este, cnjns Arabice ▼enio, 
adliDedflm ioedita, eutat, «ib titn* 
lo ' PenpecUva.' cf. id. ibid. % IS. 

j,a. 

Pac. 499 AUua H paMmdo] Moi 
olioi MatliomDticorDmy cum aiiquid 
dcDionatrare, detcribere veUeoty In 
abaco pnlvere coDspeno loa* Itooag, 
dreolost DDmeros, ootas ▼irgola do* 
ccre. HoDc ' ernditum pnlverem' 
▼ocat Cicero I. ii« de Nat. De. Seoeca 
Ep« uzmit. « Itaoe lo Oeooietri» 
poivere hKrebo?' Et Epiat. lxxiv. 
* UtraiD Diajorem ao minorem circo* 
loB ccrilieayad ipatlum ejos pertiacty 
noa ad fotmam : llcet alter dsn man- 
telty altcmm «tatim obdoxeris, et in 
eom to qoo •criptns est polverem sol- 
▼etis, lo eadem nterqoe forma Init.' 
Slegaiis do hoc locu» ett Claodiani, 
^ Mallli Thcodori cooinlato, qni 
digoos adscribis ' lUa per oecultnm 
•ligorDDi se nMeotlras ioferty £t cas* 
los ioTthos plaBtit iogressa penates, 
loveDlt mtfaerios sigoaotcm io pol* 
vere cdtsds, Qnos pia sollicito de- 
prendit pollice Mempbls : Quse mo* 
vesDt moneota polom, qnis certos io 
oDtrts Errory qols teoebras Solis, caus- 
«isqoe meaotcm Defectum ▼ideat oor 
DMrosy qnse lioea Phasben Daronet, 
«t exclDso pallentem fratre relinqnat. 
Ut procol adspcxit folgeotia virf inis 
ora, CogDOTltqoe Deamy ▼oltos ve- 
nerator amlcos. Occurrlt, scriptm- 
qne notas coofoodit arense/ Vide 
Bfartlan. CapelL llb. it. vi. et vu. 
Dpod qnera graphtca ahacl pnlveris- 
-qoe hojos descriptio. Hloc conten- 
«icre Dosim verisimilem conjecloram 
nostram la GelHi lib. i. cap. 90. ubi 
paaslm vulgatum legas : < Ptanam est. qood 10 duas partes ftolnra Uoeas ha« 
bety q«a latom et qna kmgom : qua* 
lia snnt iriquetra et qoadrata, qufle.in 
arca fioot, sioe altitudioe:' legen- 
don scUioet videri fD« to mrmiafimt, 
et de hae ateoa accipieDdaau Nec 
aliom etiam mamerwwm Artmrmm 
dixisse videtor de Pallio TertoUia*. 
oos, qnam eom qoi io hac itiden 
areDa niuQeroe colligit et diapenit^ 
aliotque eam artem docet : ' De meo 
vestiootttr, et prinos lofomator lit- 
terarom, et prtmus edomatflir vocis» 
et primos numerorom arenarlosy et 
GrammaticosyCt Rheter,et Sophista,' 
drc. Hoc spectat etiam Persios 8a> 
tyra i. ' Nec qoi abaci onmeros et 
secto io poivere metas Solt rlsisse,' 
Unde putem Polveraticom dicton^ 
oeerccdrn agrimentorun^ seu potios 
florollartum. Aggeoos Urbicos : < A* 
gritDeosores tres aoreas acciplaot» 
absque pulveratico :' et slc accipieo- 
dom io eoostitotioHe qoadam Valeo- 
tloiaoi et TbeodosU, quse apod Froo- 
tionm. Csfo. AiliMrultaKm dicitor 
prsemiom qood* agrimeDsotibns et 
prflBsidibos dator, oi ploribos testi<- 
DioDlis docet eroditissimus Cojac. lib. 
IV. Observ. 18. Seip. Gsol. Add. 
Pric»i Commeot. J, B, Abmeo Mt 
pofofscolo] Veius Persii loterpres: 
* Abacns dicitor meosa, In qna Oeo- 
DietrflB desigoaot loca vel meosoras.' 
Papias : < Abax, et Ahacos, tabnla io 
qoa viridi pulvere Ibmifle depingoo- 
tor.' Barthios pro vindi legit ri ro- 
dii : sed oil moUodoDi, PmMs tM- 
dis est qoem JmfalMum vocat Marcia- 
oos lib. Ti. et Ihid. (si Dwmioi) io 
prlocip. ' gUucom polvCrem.' Glon. 
VindociDCDS. Ms. ' Viridis, glanca.' 
Prfc. 

Pmivi$cuki] Sopra: < Caodificom, 
nobilem polviscnlom.' Ooomast. Vet. 
^ Pidviscolns, KM^nUiQt»' Idem, 

A Tkytita IVsgriaD] Satls hmc lectio 
facit Boordelotio, oi toleretur iameo, 
Tlmfade Tmgiea^ seribenti. Prk. Mfl. 
Pitli* Ckkite Tragica. Perperam Pri- 3110 NOTiS VARIORUM IN csui, qnein rnmis hic deseripait Flo- 
ridnsyde Thyeste Tragoedo cogitat. 
* Thyeites Tragicos ' «st qnalis in 
Tragttdib indncitor. €ic. in Pis. 20. 
< Ego te non tragico iilo Oreste ant 
Atharoantedementiorem potemr At- 
qne ita < Tragicas Erinnyaa' apnd 
Propert. ii. 16. 29. exponit Pasierat. 
nbi hnnc nostrt Aoctoris locnm aprss- 
postera Pricasi conjectnra recte vin- 
dicat Btfrmann. qnemadmodum vnl- 
gatamiectionem defendit etiam Bent- 
lei. ad Horat. A. P. ?8. 06. nbi vide. 
Tbyestam autem» cum comesos a se 
Ijberos cognovisset, horribiliter ex 
angore et fastidio dlstorslsse 7011 om, 
nemo est qni non facile crcdat. Ita- 
que Thyestse post epnlas ilias in sce- 
itam prodenoti talem forte etiam lar- 
▼am dederint. J. B. TsfcrnmiMi 
os iuum « TkyeMUi Tragieo demutei] Ni 
Thyestis vomitum respiciat, non ca- 
pio: videsls Enstath. ad Iliad. 3. et 
o. Etymologus : 'Eficia, r^s 4^\ Mv- 
Kiiwfiry wapk rh ifut, &r. Xiywrtu M, 
hr§Mi imt f/Mmf 6 K4pfi€po$ aMXtfd^ U 
rov 'ASou* 1i #Vffi9i^ ik§i Iftcow 6 Oii^- 
rnt^eeyinfritrdianituirov, Juvat sane 
aliquantillum sententlam hane quod 
snbdit Noster, * vnltu distortisslmo ;' 
oris enim inter vomendnm dlstorsto- 
nem fieri vel nsus probat. Mihi vero, 
(neqne mala fide loquor, ant quo 
aospicionibus meis viam sternam) 
istinsmodi allnsio frigida, nednm ab- 
Bona est Novi Thyeetem fabulam^ 
non Tragssdnm. Vide itaque an ree- 
tins Theepi legas, de qno Plntarchns 
et Laertins. Hnnc ez scriptoribns 
iis non solum TVagicam fnisse scimus, 
sed et (qnod propins Appnleio acce- 
dit)dcformitatis captatoremprimnm. 
Suidas : wpdros pJk» Xf^^ '^^ wp6am» 
«or ^qipoAi^ irpetY^hitrWf oha ^OKSa- 
pdxp itnUwmnif h r^ iwflkitantaihi^ koI 
fxorh roSra MpfTfKO r^ rShf wpotrm» 
wtUnf xpn^t"' Horatins Art Poet. 
' Ignotnm Tragtcss genns iovenisse 
Camense Dicitur et plaiutris vezissJB 
PoemataThespb, Qnas canerent age- rentqne perunctl fsecibns ora.' Plurm 
Casaub. de Satyr. Poes. lib. r. cap.6. 
Fnit et Tkeepu Comicus qoidaro, de 
qno in Vesp. Aristophanes. Prie, 

Sukoe nfgamm] Ovid. ' Sulcavit- 
qne cntem rngis.' Clandian. i. in 
Raffin. * Rngisqne severas Persnl- 
cata gcnas.' Idem in Eutrop. i. 
* Snlcisque genarnm Corrnerat (ma- 
lim amerof) passa facies rngosior 
nva.' Virgil. * Frootem rngis arat.! 
D.Hieron. * Arata rngis frons.' Plaut 
Bacchid. * Frontem eonsnlcare.' Idem. 

At ego mn mhrer . . . reltccre] Sensns 
est: Qnantnmvis »gre feras» ^mi- 
liane, me de isto dlstortlssimo vuliu 
tno dicere, facile tameo eqnidera 
credam, te boni faoc consnltnrum» 
modo de moribus tnis^multo etiam 
trncnlentioribos taceam, quod sane 
fiiciam, dfc. Male itaque vulgo, ex- 
ceptis Edd. Jont. post. Ald. Cas. et 
perpaoels alilSy per interrogmtiooem 
bsBC legnntur : Ai ego ,., reiieere f 
Ed. Scriv. eoneuUe, J. B. Dieior- 
Hsstmo vnftii tao] Bene rfislorfo vocat, 
quod jam ante Tragieo adsimilavit 
Clemens Pspdag. ^iptmri rpoyutmv U* 
lapf luKKopAif^. Varroni ' Faciea roae* 
andrata/ rm^ MsMir. Accins apnd 
ennd. vi. de Ling. Lat. * Personss 
distortro oribus, deformes, morlooes.' 
Hnjns generis est sigitlnm ex anti- 
qnaria penn CL Bourdelotii depromp- 
tnm. [Seqnltor in Ed. Pric. delinea- 
tio sigiiii, nt et paullo infra alia, e 
Pigttorio. J. fi.] Nec abennt illa 
puoppuolKvtnia olim in antelndiis poropa- 
rom ezhibita, nonnullis risni excn- 
tiendOy aliis incntiendo timori : arar- 
<M0Sy et mieimducoe Veteres vocave- 
rnnt ; homines nempe magnia ma- 
lls dehiscentes magnnmqno dcntitms 
strepitnm facientes : mentio apod 
Juvenalem, Prndentinm, nec non 
alios. Lncian. irepl ^px^. Srtf^irco 
Xip^r ira^eya, itt Kmroiwi^tmmm rehe 
dmMrde» Ejiismodi Indicraro efiigiena 
invulgavit Pignorius Comment. de 
Servis. Prfc. APULEll APOLOGIAM. 3111 - . Albn QM ater\ ProT«rbialiter dic- 
tum. vid. ad Catall. cap. 94. et comm. 
Scip. Oent. J. B. 

Pag. 430. Apj^robaimre'] Forte : a 
jmAolore. Sed aliad forte Utet. Colv. 
ViUgo appfobaiarey sed yeram lectio- 
«em a |ir«&a<»r«y ex edit. Rom. repo- 
•aimaa» Sic dictam a furobatore ob- 
Mare^. nt apad Orncos Kfiiwrw et 
icfiim^tadai bah ru^s^ etiam apad poe- 
tam pnecipoam. Camab, V. c. a pro- 
Morc. Sciopp. io Symb. Quid illa vo- 
ce approboLore faciam, nondum despi- 
cio» . Forte : wr^ igmob., opprobaior 
▼el approbaior, Pleraqae adjectiva in 
ar Veteribas comroonis generis ceo- 
aebantnr. Addal, Ita libri valgares. 
NonnnlU antiqai, qooa eraditiorei se- 
cnti : approbraiore, Seqaatas vestigia 
vrolgarinm et Mss. restitui : tmi^ra ig- 
aobiiiiatii a probaiare obeiitii : at apnd 
Varronem de . Re Rastica : ' a Sole 
obatare :' et apad Ciceronem, illud 
Biogenis ad Alexandram : ' A Sole 
mihi obes.' Wower, Varro, ' a Sole 
obataiff.' Cicero, ' a Sole obesse,' ubi 
Diogenis ad Alexandmm dictqm ex- 
ponit. /gRo6ili<afif autem dixit Ap- 
|mi. «mftrojii, pro obscoritate vitse et 
^neris, vel etiam animi improbitate. 
EDnioa: * Naroqaamopolentiioquan- 
tnr pariter, atqae ignobiles, Eadem 
dicta, eademqae oratio nqaa, non ae- 
^ne valet.' Sensas igitur est : Ignobi- 
Jitaa tna in medio.obstat, atqne impe- 
dit, neqois tecognoscat, et qualis sit, 
exploret. Seip, Gent. Umbra ignor, 
a prabatiane. Sic Florent. 8. legnnt 
linnc locom : vnlgo tibi umbra ignobi- 
litati» opprobatari: male : vide notas 
Wowerii nostri. Elmenk. Molta de 
loqnendi forma a probaiore obetitit 
Oentllisy qnss ntinam loco opportn- 
niore docniaset nos : placet lectio ab 
Jms literas bene docto Ol. Orotio 
BOggaMfab opprobalore obstUit^ qnam 
etiam probe falcinnt qusB loqnuntnr 
beic Pric Edd. ante Vulc. sec. ap- 
probatore: .sioe sensn. Quod in marg. 
conjeceratVolc.ajiprofrafort, id in cjns Edd. sec. tel^t. editum e$tf neque 
longe abeo recedit Orotii conjectu- 
ra a PricsBO laadata : sed tum leg. 
saltem opprobrat, Verom fraudi faisse 
videtnr vlris doctis media significa- 
tio rAv * probare/ * probator/ * pro- 
balio/ quss» qoemadmodum Or. Bo- 
lufidfWf 9oKtfuurr^Sf Soaipaaia, non 
tantum approbationem, sed et sini- 
pliciter examen, explorationem» ex- 
perimentum notant. Vid. Ernest. in 
Cl. Cic. V. probatiOf et Oraev. ad Cic. 
Verr. iii. cap. 30. cit. a Burmanno 
ad illa Petrouii cap. 70. * mucronem 
ad bnccam probare.' Optime Igitur 
Colv. sen potios Lips. in marg. Ed. 
Bas. pr. cnm Edd. Cas. Wow. (qni 
sibi deberi emendationem vtderi vo- 
lebat) Gent. Pric. Elm. Scriv. Flor. 
(qni bene explicat) o probatore : qoi- 
bosciim consentiunt praeter Mss. 
Fulv. Pith. D'Orv. etiam 2. Florent. 
ex Coll. Lindenbrog. ita habentes, 
non, ut ait Elm. a probatUme: licet et 
hoc bonnm foret. Ceterum Obttare a 
locutio est, qnam iisnrpavit etiam 
Lucanns i. vs. 59. ' nnllaeqne obstent 
a Caesare nubes :* item Sallnst. Catil. 
c. 58. * Exercitus unus ab nrbe, alter 
a Oallia obstant : ' i. e. impejdiunt, 
alter, qnoroious ad urbero» alter quo: 
minus in Oaliiaro properemns. J. 
B, 

^Tegere quam aliena indagare'] Neqne 
propterea iropostor» qni peccata sna 
tegityqnasi vero palaro decantare sna 
facinora aliqnis debeat, et gloriari in 
flagitiis, id vero non probi, sed furlo- 
si esset. Quid ? qnod nec interroga- 
tus quisquaro cogitnr fateri crirotna. 
D. Hieronyrons Epist. 107. «Conatus 
snm crimen meum abnnere, non re- 
ferre.' Non possuro igitur probare 
acnroen Lipsii olim nostrl, qui pro 
tegere reponit hic degere^ id est, Ml- 
nuere, Detrahere. Sane jnstitiam si- 
mulare et ostentare, qnum homo sis 
injnstns, id prorsns vitiosuni eftt, ct 
vituperandum : licet vnlgns contra 
sentiat, de quo Plato in Protagora : 3112 NOT^ VARIORUM IM Kei ^l, i»qiiit,irdiT«f StS^ ^iftu Am 
Buoaiovs, 4dp rc i^tpf 4dpr9fi:^*1i pmbfW" 
•oi rhtf /"'h Tpo€woio6f»mMP SuMUMr^infr, 
et qa» seqq. Scip. Gai<. LipsiiM d§^ 
gtrt tifixfUHmSf pro mmmerty ut apnd 
Plantuni et Nonnium : in qnaai abit 
ettam Pontanns scriptaram Analect. 
I. III. cap. 1. Ego vtilgatam fero non 
illilMSDter. Pric* Tfgere non esfle soi- 
Kcitandiim arguit qnoqne, qnod et 
opponitnr, imdagare, Nihilominns ci- 
tat honc locnm,qiieniBdmodnm emen* 
dari volebat Lipsius, Parens in Lexi- 
co Piantino v. agere; addacens qno- 
qne Oell. xvfi. 16. ' degendls vene- 
nis,' nbi nnnc legitur detergendia ve- 
nentBf licet degendis ibi sit in Mss. 
De rartori verbi degere notione, pro 
minaere, detrahere v. Non. Marc. iv. 
117. cf. Par. I. c. Varro de Re Rost 
87. Volgata lectio displicnisse etiam 
Scriverio videtnr, edenti regere : nisi 
sit opersnim vitiom. Eqiiidem sane 
in rf leger^ acqiiiescendnm puto. cf. 
qnse snpra p. 404. de aninii sni vere- 
condia dixit Anctor. J. B, Ptthu 
dMxi mea peeeata tegere^ quam oHena 
wdagart] D. Hieron. ad Angnstin. 
* Siifficit mlhi probare mea, non car- 
pere allena.' Phsebad. contr. Arrian. 
< Suffirit conscientiae pnrse tenere 
qnod credit, sestimanti fore rectins 
tueri propria, qnam eatranea et alic- 
na di^cntere,' Optat. Milevit. cont. 
Donatist. Iib.vii. ' Satis sit homini si 
de peccato sno reus non sit, qnam nt 
de alieiio judex esse desiderei.' Pric, 
Coniiitii'] I. e. consistit : nt lib. 
xcviii. D. de solntion. Et eoneti' 
teremu» pro eoneitterenni» 1. xxvi. D. 
de negot. gest. Eadem Noster offi- 
garatione Miles. viii. 'Invadit ac 
superstitit slcarinm/ nam qnod in 
cnsis legitor, eupereietU, reiculnm pn- 
to. Prtc. De loco Met. K viii. pag. 
530. perperam omnino jodicare Pri- 
caetun, roonet ibi Ondend. Qiiod ad 
nostrum locnm, vel pueris notnm est, 
quemadmedum verbi Or« i^iu con- 
sistOy perf. tmiKa constiti, i. e. sto, itm at Lat. 'cottatiti ' bafter« viai prft« 
scotis verbi ' atare/ J. B» 

Ego adeo §ervior : tu au kabeuM- md 
ag,'] Non dnbttavimna veram et oer* 
tam emeiidatioiiem noalram ia c«»- 
textn recipere, spreta vnlgana acrip- 
tnra, gmor et aieaa. Seie eenar pro 
oheerwor Latinnm esse, atqne adeo 
Tulliannm : sed id non posse hic lo* 
cnm habere pertendo : non enim da 
observantia et ciilta qni hoBoriaenns- 
sa a liberis personis eahibetary tntel-' 
ligit: sed de •ervomm Hp m wd^ el 
miniaterio. Qnid qaodseqaenUa eam 
lectionem maaifeste flagitaat ? debet 
eoim repeti vox «freot qn» ip verbo 
eervior ioteUigitur inclnsa : at io illo 
rmr LXX. ^JKilir»* MsSa 9^ iarau nlwur 
ruin i^ Mm|. est enim axm^^M mmom, 
9rar Kifwrioa itt rov fi^paroe r^ fbfa§ tn , 
ut loqnitur Eaatath. io Uiad. 0. Noa 
igitor iervar led eerviar legendon. 
Seneca, «servis panciorilNis serviri:' 
de tranqoilt. vitv. Ce«aii6. Com ao* 
nis snperioribns PetroDii scholiastes 
locnm honc sle mihi recitaret, * £go 
adeo servor, ta an abes,' dic. at ex* 
perimentnm seilicet ingeoii mei co* 
peret, facile qnam et taliay qose Doa- 
Dulli fastidiofias venditant, domi no- 
bis nascerentnr, intellexit. Statita 
enim conjecl legendom: J^ aiea 
iervee tu an habeae. Seiopp. in Symbw 
Plane rescribendnm cenaeo cnm era- 
ditissimo Mercero : Ega adeo arroev, 
tu an habeae ad agnam eolendum. Wow. 
Ego adeo »ervot, Recte ita MemU 
Florent. sicntl etiam Mercerns et 
Casanb.antedivinarant. £(m«nA. i^ 
adeo eervior, Reete hanc scriptnram 
retinuit et delendit Caaanbonas ooa- 
ter, qoi et Senecam ita locatom do« 
cet. Coi geminnm est verbam, Hi- 
Mtf<ran, eodem modo positam. Plao* 
tos Vidularia, apnd Nonium: *Ma- 
Km moriri meos, qoam mendiearier : 
Boni ministrantnr; illum nnnc irri* 
dent mali.' Nam qnod idem Lipa, 
lib. I. Aotiqait cap. olt. rescribit. 
BMit iaranseroRiiir ; noo plus ei adsen- ▲PULBII APOLOGIAM. 8118 ttor, q«tai IHts qbi uiImc l6co Ap«« 
lcft «aUeot apTMr iegi. SaiitqAiie* 
giBrt, £§• mif JcrvM, te tm kakmM mi 
%ficp|« Sctp. 0«ot. lU c^it. Ca- 
BuboB. millc MatcnliA : scribendMi 
«rvcc, nt ei in Cod. FloreBt. legitiir. 
PHc* Edd. Mte Ccaenb. cm Mm. 
Pith. Eg% criec «eroory iii «« eftwy 
BSOy si icrvir caplas pro 
kGrcalet. ia «argl pro 
qao ipaom lUod 9bH t9w repont ve» 
laere Vnlc. io marf . et Jiugem. 1. 
sopra cit. iiisnper arfee mntans in « 
te .* sed non ▼idemnt W. DD. nee 
SchiUmrad. iegens, loogios etiam a 
▼nlgata ct scripta lcctione, scmsri 
non videmnt Igitor, totins pcriodi 
protasin constitoere verba illa Eg^ 
adee .. .nf^ seie, ncftM /a6ora, et tnm 
deaiqiie seqni apodosin Altinmt acUf 
ff€. Casauboni conjectnram, qaam 
oon capio cam PricKO» ezprestlt ta« 
mea hie cnra Scalig. et Scip. Oent. 
8ed bene omniuo ex nno Cod. Flo- 
rent. edtdtt Elm. serest, qtiero secntl 
snat reliqtii. Ne sic qnldem tamen 
locns persanatns est, nam illnd te 
ante mi kahnm ▼acat non tantnm, sed 
ne lerti qnldcm potest ; nam t^ Eg^ 
adce oppoaitiir in apodosi Attu : hie 
▼ero vis non est in te, sed in wirtoM^ 
cai opponitnr «n tpie speras, tfc, cas- 
Irtos. Jam vero pro «mios te in nao 
Flerent.Cod. ez Coll. Lindenbrog. cst in Pith. inal- tero Florent. srreesac, nti prorsns le» 
est: Ego adeCj «eroseae ea 
. an tpse ... ceawies, aefne scio, 
t faham, Ai te «e 9€Uf eaiem dU 
<ris €B« flHnmatsisse. Sinmeanhab, 
proaanc scress hab. ezqnisite dictnm, 
qmMnodo me In interrogationibns haad 
raro abnndat. cf. ad Mcl. 1. 1. p. 81. 
Ond. ad Lncan. Tit. vs. tOl. J. B. 

OoneceteisteiseaMHas] VozGrm- 
est origiuis, qnam Charisins llb. iit. 
et Prisciantts ex eo 7011001 hfutfiofuu, 
Oleaam veteres * Cacombeat ^ioAAdo'- 
0«.' tego, CssiMol hXjJant, Est 
a aiftwTm, propter gratiamro ▼iccs: semper enim Gratlc aofiilnhiav^at nbd 
o«raiio9|p^essedebcnt: Indee»tnos- 
tmm Francoceitaram ehaage hiMifi^* 
OrsBci tamcn tnom Kdfarrm non usor* 
pant pro eo qiMNl esi easiMo: sed pro 
eo qnod ▼etcres Latini ceinpso dice- 
bant. Enniiis£eaM<eneomp«eNt. Orse- 
onm proverbiam apnd Strabooero, 
Ma^i^r 8i adfg^ hnXdiw rw^ oUaMt. 
et apnd Ocographos ssepe, ttdfjo^ i» 
Kpuf, Caeaab. Catabke. Alii CoNiitask 
Vide Indicem. f/meaii. Edidlt ta» 
mea £lm. eaaiMiw, cnm reliqnis inde 
a ColviOy qni tacite ita rescripsiti pro* 
eo qnod legebatnr in £dd. O. «nte 
enro oa8iMes,qnomodo ezstat in Mu. 
Florent. ntroqne, Pith. D'OrT. nee 
dttbito de cetcHs. Eqnldem caoiMee, 
qiMsi a o am ^tare sine iibrorom ancto- 
ritate non damnaadnmy inra postliml* 
oio mvocaodnm putari. Vouins qoi- 
dem in Etym. v. Cambire reeentiorM 
alt corropte dixlsse eastMorc ; et Do 
Caogins in Oloss. * lulis/ iaqnit» 
«Carobierc:' 'Latinis, Carobire;' et 
Cam6tre citat Prisclanns : CoaiWarc 
tamen est in Olo«. apad CMsnb. et 
Elm. inlnd. Item Otoss. Phitozenl 

* Concsmhiat, SiaAXderofi.' ez emend, 
Dn Cangii. Sic pMteriorii sevi serip- 
tores promiscne dixiise ▼identur 

* cambitlo * et * csmblatie/ • coacam* 
bitio'et < concambiatio,' ^cambire' 
et ^camblare:' qood Appnleii aem 
nondnm obtinniise, non satis mihi 
persnmnm est, qoam nt contra Libro- 
min anctoritstem ei r^ ca«i6iare ab- 
Jndicem. Sicnlns Flaccns de Condit. 
Agr. * Emendo, ▼endendoqnc, aot 
earabiando, motaodoqoe.' J. B. An 
ipee maimriae eperae eam meime iaiB 
eambiae'] Hoc eoiro roorls fnisse cnm 
ez sliis, tnm ez Oellio pstct, lib. 11. 
cap. 19. in fsopi Apologo : * Fae 
amicos adcu, et roges ▼enlsnt, ope« 
remqne mntnam dent, et mMsem 
banc nobis adjnyent :' (qno loci ini- 
qne rh ai}m>ent qnidsm proturbam 
adorti snnt, qoo nil signsntios potnit 
de mnltitudinc cflerri. Noster infrs. 3114 NOTiE VikBIORUM IN < Ad adjittorio nniUitndo eoram ne- 
cessaria fuit?*} Porro praedictaB 8en< 
tentiB non absioilia linc Varronis 
iffpi 'A^podio*. ' Utrnm mercedetnjie- 
cipit is, qoi roeas venit Segetea ut 
sarriat, an ego ab illo :' liinc merctna- 
rii bti, nuielU dicli. Gloss. a Vnlcli- 
nio editse, ' Metellns, pMw' Olosa. 
Ms. Claod . Pnteani : * Metellos, mer- 
cenarins, a metendo.' Et ▼ernm hoc 
etymon pnt«m, quidqnid apod Fet« 
tnm lego. Prk, 

. Qaod quidem] Qwid quidem^ non» nt 
all|>i npnd Nostrnro, vsilet qoandoqni- 
dem, sed eleganter intervit orationi 
ligandae, nt 'qnod si,' ' quod ntinam,' 
et tim. J. B. 

Pag. 4S1 iin eenimeUidmeml Ms. 
D'Orv. md. Male. Jangenda cacUa^ 
tem dkam an consiwMtifeiii? Met. i. 
p. 81. * enmque propere vettio dicam 
an contego?' infra p. 502. * O grave 
veneficinm dicam an ingratnm bene* 
Hciam?' Taiiteimie eeee h. I. ett Infi- 
Ditivttt ab»oltttnt per admirationem, 
cui sic eleganter additnr interrogan^ 
di particnlaRtf,nt notnm exTerentio, 
et afnimadyersionibnt Dnkeri ad Flor. 
1. 11. § 0. Grcvk ad Cic. £pp. ad 
Att. II. 6. aliorumqne. Idem» 

imperaioree Pop, Rm,pemciiate mt- 
voniM ^iorio^es] Qtiod Noster adtig- 
nat modettisB Romanornni Imperato- 
ruro, veritis alii Veternm parsimonitp, 
qui Legatis et Imperatoribnt non 
alinm famulitii modum ttatoernnt. 
Ideo M.Cato tenior, qtinm Hitpamam 
regeret, intra Xcgatis prtefcriptnin 
Dttmernm remantit. Valer. Maz. lib. 
IV. cap. 3. Nec majorem haboit Ctt- 
tar qnnm Britanniam oppngnaret, nt 
ex Cotta rjut Legato In lib. de Re- 
pnb. Rom. refert Athenaeut lib. vi. 
cap.8. 'lo^AiOf S^ 6 Kaiaap 6 wpwros 
wdifTmif iufepAwttv w9paiM9tlt M ria 
BperraiftZas yfiaovs lurh x^Kimf ffKopStv^ 
rpiis olitiTas rohs wdrras ovmri^fro, 
ifs Kiras Urroptif d r^« iwoorpofrny&P 
oltTtpy iv r^ wtfA riis 'PtifAaUnf wokrrtUis 
avYyoduMari, Neglectam hanc regu. lam panlo priot deprehendo apwl 
enndem : l/A^peMs M ^w, «d «nb^ 
ipurroi ol itpxaioi *P«i^or Snvitw yovir 
6 'Ai^aifhs MicXnr, 4icw€fiw6f»mfos M 
Ti7f ovyjcX^ou iwl rh KorairrkeaaBai rks 
Korh ri^ oUovfAhniv /3o<riXc(ar, 7ira rois 
«fmr^ftouircy ^cifMfftffioti', w4rr§ fidpovs 
Mryero oUhas. hajnt rei tettet Poly- 
bint et Potidontnt : et quod de Ca- 
tone dizimnt, quinarium el numemm 
tervornm in Hitpanla degenti Pln- 
tarcbnt astignat in vlta ejua, et Scl- 
pioni in Apophthegmat. ted inter Va- 
lerium et Ortecot nullnm dittidiam, 
qulppe ez hit qoinqne dtio tf^wSoi,ten 
comltet, nam legitimnt tervomm nn- 
roemt teraarins. Prie, Seqnitnr in 
Ed. Prlc. Bonrdelotii obtervatio, ali- 
qnanto prolixior, de legitimo tervo- 
rum nnmero, ad familiam coniitltiien- 
dam. J. B. 

SMoel V. D. e vet. eod. probat se- 
htm : male. In teqq. * dnot toloa ra- 
lones .... Trit tervot tolot ez nrbe 
dnzitte :* et amat hanc conatractio- 
nem Appnl. Met. lib. v. p. S25. ' ver- 
ba tantnm andiebat excldentia, et to- 
laa vocet.' cf. de Phil. Mor. p. 600. et 
Inprimit wofA 4pfi, p. 0S4. 640. 646. 
647.. 668. 669. 668. Ed. Flor. Ter. 
Phorro. III. S. fi4. ' QnantHm oput ett 
tibi argenti ^ . . . Soitt trigintamlntB :' 
et ttepe. Idem, 

Pao. 4S2 ilrforns] Vide Fettnm et 
Scaligernm. BranL Ms. Lips. adeeiie 
tolita variatione. cf. ad Met. iii. p. 
207. b. J.B. Adoreia] Milet* vii. 
' Domi foritqne fortibns factis ado- 
resD plena» gbriarer.' Oloss. * A6^, 
4 M rov woKdfiov, adorea.' Glots. 
Bonrdelot. Ms. * Adoream, laudem 
bellicam.' Gloss. Pnteani Ms. *Ado- 
reis, Victoriis.' Prie, 

Una perta] Qoasi vero non omnet 
trinmphieadero portaagerentnr. Jo- 
tephus 'AX^sws libro vii. wfAs 9!k 
r^w^kifo (trinrophalem portam intel- 
lige) a^hs hf§x^h ^'^ Av^Tov w^fi* 
w€ir0eu 9i'.aibriis &cl roOr Bptdfifiovs r^s 
wpooTTfopias oMiv rsrvxvias, Sed re- APULRll APOLOGIAIi. 3115 apicit AppHleiiis ad •itam popQlormn 
de quibas' Ctirids triamphavit, Sam- 
Dituffl, Sabinomm, Lacaoomm, qoi 
ooinef ab e6dem Tiberis latere sunt 
niti. Cmtntb. Non saiia piacet Casan- 
boni explicalio, licet aliam, quam 
•oppeditemy non habeam : neqoe ta» 
nen in tanta Mstorum et editionnm 
conatantia conjectnris indolgendnm 
cenaeo. Poaais aliaa divinare hnpe- 
raler. J. B. Qat ier iriumpkmn wa 
pmia €g€rit] Ex hi» unnm de Lucania 
fbifse Casanb. ait: Cicero tamen 
Cat. Maj. nt et Noater hetr, pro 
IittGants Pyrriium nominat. Equidem 
triomphatos eos non puto : de iis ova- 
▼it tantum. V. Fast. Sigon. Prie,' 

IpH t» araiioRf Kripium rei,J Ex 
hac oratione M. Catonis fragmentnm 
etiam exstare apud Fettam viri docti 
censenr, nbi sic legaot: * Navitas se- 
euodnm iocorroptam consuetadinem 
dictos, qnos nnnc nos naotas dicl- 
rans : teslis est Cato in ea qnam acrip- 
sityCam in Hispaniara praficisceretury 
cum ait : Navita» quod secom porta- 
verant vinnm atque olenm, osos tan- 
tom eo sum.' Colv. M, oMlem Cato 
mkH ^^pertmt, maHideie prttdiearentf 
ipee tn Oraiioiie eeripium re/tf«tl] Id 
est, snamm ipse landum prteconium 
ab allo non expectans : quod demon- 
strat Titnlns Orationum ejns, de laa- 
dibns snis apud veteres Orammati- 
eos. Ex hac porro, quam hic citat 
Appnleius, oratione fragmentum Fes* 
tns refert : * Navitas/ inquif / secnn- 
dam,'&c. Alind fragmentom apud 
enmdem ext tat tale : * Maledictores/ 
ioqnlty * dicebant Antiqni, qoos nos 
nppnllamas maledicns. Cato, qnom 
pnfieisceretnr in Hispaniam, remo- 
vendl maledictores.' Seip. Geui. 

QummmmdviUam pM.] Continen- 
litt exenplom hoc ipse de se memo- 
-rits prodidit M« Cato. de cetero ne 
oaittaa emendare, qumnjam ad riUam 
pmbL venerat : islic enlm duos insnper 
paeros sibi emendos Cato cnravit, et 
iUos qninque in Hispaniam dnxit. Sieweeh. Legebatur ^afant male, 
pro quom Jam. Exierat Cato cnm 
tribns servis : sed cnm ad villam pnb- 
licam, qnte in Campo Martio erat, 
pervenisset, subiit animnm cogitatio» 
non posse tam pancos servos snfli- 
cere provinciam adroinistraoti : misit 
ergo in nri>em, qni duos emeret : sie 
qnlnque habnit : qnot et Plntarchns 
ait. Hspc vera mens istins loci. Ce- 
siia6. Fnlvins quam ad e. Sciopp. in 
Sjmb. Andreas Sehottus Observ. 
lib. V. c. 11. Eimleuh. Quem jam 
Stewecb. laudatqae Casanbon. nihil 
minns. Quomium significat non so- 
Inm id qnod quia, sed etiam id qnod 
paeiquamj teste Festo. Brani. Male 
heic, si nnquam, eximitis castigator, 
qui quum in principibus editt. lege- 
retur quaniam, extnrbavit e contexta 
suo adeo antiqnam ac probam notio- 
nem. Ejusdem cnlpaB afllnis etiam 
Schottns Observ. Human. v. 2. Qno* 
niom valet poaiqmm, nt ssepissime 
apnd Plantnm. Oellins vii. 6. (nt 
In antiquis qnidem, et melioris notae 
Codd.) * Polus nniee amatum fiiium 
morte amisit, eum Inctum qnoniam 
satis est vlsns elnxisse, redit ad qnse- 
stnmartis:' vide Festnm. Prur. Qae- 
ntom pro postquam Plantinnm est, 
vid. Parei Lex. Plant. qnod an apud 
alinm scriptorem inveniator, nescio : 
nam in Oeiiii loco a Pricaeo cit. legi- 
tur^am, non ^noNiam, cnjns lectionis 
ibl ne verbo qnidem mentionero fac- 
tam video. Ceteram in Ms. D-Osv. 
hic legitnr quum, Lips. adscripsit 
quam jam, Q. Voss. 90x111 Jam^ ot edi- 
dere Casaub. Scip. Oent. Pric. reli- 
qui 9VontaiR, quod contra pleroram- 
qae Mstorum anctoritatem non mu- 
tavi, qnia Auctor noster stspios 
Hkmrrifeu Et sane gnoniaat, comp. ex 
quam Jam, et teropas et caossara no- 
tasse non mirnm esl, quandoqnidem 
Idem obtinet in simplici ^Hom. J. B. 
.ViUampubUeam] AripAawv umxt^fdyaau i 
qnod In nnmmo T. Didii apud Ursi- 
nun vidisse videor. Straboni Libro 3116 NOTA VARIORUM IV V. A^ftoviafvmuKu, PoaitMi in Cmq* 
po Martio doeet P. Victor. iz. Re« 
gioD. UtoB ejat ed ezcipiendos Ma* 
giftratus io Provincias euntea, Lega* 
tosqoe exteranim gentium peregre 
adventantes. Uvins zuii. ' Mace* 
donesde4ncti inVillam poblicam ex' 
tra nrtiem, ibiqiie iis locni, et lantia 
prsbita.' £t xzzix. * Qoibns veti- 
tis orbem ingredi, bospitinm in Vilia 
poblica, Senatas ad tidem BelloBti 
datosest.' Pric. 

Dt aimaa] 8ic Florent. 2. vnlgo de 
fH6icf eflH. Elmeah. Id cst,pecnnia 
mntno somptay sen nominibos factis 
apnd argentarios. De liiensa some- 
re, nnmefare» et de domo vel ex arca, 
diversa sont. !• lecta ff. de reb. cred. 
Nec tamen snperflne Cato, Tel Appu* 
leins, tn foro do^menta eaia. Sic Plii- 
tarchns, wtfH duowriof * 'O Z!k Ilflp^aSot 
Afy^pUif riM TiM' fmpiimif Hr^im, 8c' 
iffOfSa KuX Tp«tw4fi$f JmNC^ rh drvfi/S^ 
Aacoy. iSetp. GeiU. Miles. viii. < coft- 
iaiitia stipe de mensa paratns :' nec 
alind «MnMi ttta qnam vpar^ XMht, 
Cicero in Pison. ' Dnos de lapidc 
emptos.' PoUnx lib. vii. '£^' h U 
fiabnnfTos ol 9ovKh wnrpdntmrrai, rovro 
rpd09to9*kpioro^JbnfKo\A Prie. 

Pag. 4SS Pawperto» oKm PkHooo^ 
pkuo vermuM] Marcianos lib. vi. de 
wotM^ germana Pbilosophite : ' Htec 
ntpote talentorum oontcia in omninm 
rara congrettns» nec cniqoam facile 
primores saltem vnltns snperba cooi- 
mittens, plemmqoe tamen adhflesit 
arrititqne panperibns; magisqne iW 
lit qnot ant pedibns nndos, aot inton* 
to crine hispidos, ant sordentl con- 
•pexit palUo semitectos.' tHie, Poii- 
ftortao oKm pkUootpki^e ofmaciifa] Pe- 
tronio, * bon» meotis soror.' Chry- 
sostomo Homilia zvii. In acta : ' Ma- 
tffrsaoitatis.' * Parvopotens ' ex Vir- 
gilio : ' Parvoqne potentem Fabri» 
tinro.* Eleganter idem Cbrysosto- 
mns Homilia ziii. in emndem libnim : 
* Dlvet/ inqnit, * nlhll alind mihi esse 
videtnr, quam civitas absqne ronris in agro sita i et nndiqne insidiniitlhBs 
ezposita. Paopevtas vero aecoroi» 
prtBtidinm tMM» muris et expngoato 
difficile.' Se^. Gtnt. 

Advermm diei^iot pottttaa] An scri- 
bendnm potins, adeerMi» dtstltit pr^ 
fenoy vel adMrtom: boc teosn, poo^ 
pertatis professiooem esse virtotem 
amare et seqoiy contra qnam soleaiit 
divites: qnod et soadoBt qnta soo 
qnnntnr. LipsU emendatio, m lptr t o m 
dtvttiat jMtMttM, etsi elegans et lBg»> 
niosa, propterea niions plaeet, qiua 
sensnm hiyns NdAov snspeBdit : cnm 
videantnr singnla nMmbra seaanm 
absolvero debore. GataM6. FUvU 11- 
ber, odeersa dietltiti Sed hiec verbo 
locosnoBMtatitarestitueBda: fiiMi- 

oOa odocrtam dioiHat peatnta ett ; /m- 
gi,ttAria. Wower. Liptiot legit iS- 
oMila kuiit,adv«nmB dioiltatpMtet«t A. 
t. CataBboao8:adotrMHndioiliit|NVs*' 
jo . • . advertam. Ego existamo lege»- 
domy odoffraa dvoUiio pooom^, Jndi- 
cabit lector. Mevn. CiMaub. .Idoer- 
mmimiiu potoeooa, hoc seosii; pan- 
pertatis professionem esse virtotem 
amare et sequi, contra qnam soleiit 
divites. Meors. iidotrfo. digUiio pos- 
«rtia. Wower. iocnm refingity adi no- 
tas ejos. Prtt. iidotrioi iMUoo po^ 
tettaett lectio Mttomm 0*(prmter 
D*Orv. in qno non comparot odocfw 
tom, at legitor dieilta), et Edd. coac- 
tamm» pntter Floridi, qui, aoBaom 
non inteliigent, Catauboni emendB> 
tionem edidit, et ElmeBh. qoam Bi- 
pontioa hic teqnitnry qni ordinem ot 
Jectionem admitil, nt pmpotoit Wow. 
Imo BurmaoDut qno^oe ad Phaidri 
IV. 6. 8. nnllnm hit inetae sootom 
aienty legendnm mooet» odocRaa ds- 
vUOg pr^ema. kab. tet. EqoidoBi vnl- 
gatam lectionem veram potOy hocoB- 
tem voloitte Aiictorera. Qonm peo- 
prie divestanlnn possideat, poopor 
veronihil possideat; imo poopertBa 
sit ipsum Ulud, niliil possidere : ta« 
men panper philosophos, pro divitlo* APULBII APOLOGhAM. 8117 ffWR pMMMioiie, saui babtt quoqM 
potfMiliNieiii, loBKe illuii excellen* 
tlorem, qns e»t ipta penpertas, t ir« 
tvtvm eltrix, artiom repertrix, ne- 
qne flrtgili» et oadaca, sed ' habita 
■eearoy' *catta8implex,'&€« Argatios 
femn boc non nemiQi Tideatar : non 
tomen ab ingenio Anctoris et istios 
Mcali •eriptomm abbonrent istius* 
■feedi nrgntia. J. B. H^hUm sftfara] 
laid. Pelns. lib. ii. fipist 957. Hm/Ui 

M9tns. Monosl. de morib. ' Divir 
flm trepldaBt, paapertas libera res 
efst/ D. Chrysost. in Act. Homil. 
19. *0 phf «Atftfdnot «M^ Jtnpw cM 
fM Sbnc. ^' 1i w6\ts hrtixurrof iv 
««Sqp KfifUptif woKXaxiBiw 4wtowfiiifn 
tobt hnfiamkei&rraM, ^ M rtHa ^po^pcor 
dtffoX^ X"^ «cp(^jlXi0ilror «vAA^, 
md 9&0toK&w l^or rj^r Mfor. Pric. 

CMisiiio benesiMda] Itane? male 
tnra inalesiMda andtt apnd oroniom 
fere gentinm scriptoret. At ▼eniam 
non graTBte damns: e caasa, non 
•enstt loqoerie. /dsm. 

Iftfiie vaU «Am ne^iie poteol] Snspi* 
done dncor •cribendnm, ne^e eirfl 
«aafy ncfne fmtat : hoc est, vslimat 
pblloaopbtts : ad ettm modnm id Terbi 
Tlsreatio, Ciceroni, Planto nsttatnm 
pneri ocire poesiot ex Noolo. Appn- 
lelni bac eadem Apologiat * qnod si 
iMc exemple nibil pntos?' Appnl. 
m. Florid. ^cnpere aenio, si vere 
pntet, potest.* Salinstio Jugnrtb. 
idem escldinte nnimadTerti, in ora* 
tiooe Adherbolie: < Familia nostra 
enm popnlo Roro. bello Cartbogi* 
nseMi sNnicitlam institnity quo tem* 
poie nBagls fides ejosy qnam fortnna 
p e lenda erat:' legant nlii, nec male, 
ftrlaag p«nd«nda era<: mihi taroen lo- 
bel ^nod dhrersia in membranls re* 
peri, pdenda, Tel tantiilom immotnre, 
nc aeribore, f&rttma pdtmda eraf. 
Gieoro Attioo: * iampridem scito 
cosey cnm nnnm te pinris, qnam om- 
■es lUea pntem.' Lib. gii. Epist. 91. 
' en a me minirni pntabantor.' Llb. Pamil. £p. 90. Plant. Ampb. 
' nam mecnm argnnient» pnta.' iSfe- 
wech, Bene qaod ad aenanm: sed 
non opnt. Infra pag. 556. * Latino 
neqne Tnlt, neqoo potest.' Cod. 
Berth. neqae Venerie pefeit. J. B.- 

UM eoHtra keme^ Ms. cod. «f «oiifra 
hone. Sententia lod totins non coh»* 
ret : qnam tamen necdnm conckiBto- 
rem efficere potnimns. Cole. Ubi cea- 
fra,Aondl. Egregie emendavimns om* 
nium libromm ypa^^ M emira kaae 
f.nnlloplanesensn: n6test 5n»Orse- 
comm. CaaoMb* Plor. al confra Aaao f • 
Elmenh. Non omnia sanahelc prsesto : 
forsan abandoverit qnid. Prk. Mss; 
O. et Edd. ante Casaab. omfm koMe 
iemere laf. ill. v. dio. eemp, e qoo bo- 
ttnm sensnm elicere non possnm. 
Vttlc. e conject. et Wow. Blm. Scriv. 
qnos seqnontnr Edd. Altenb. et Bip. 
edidernnt «6i ceafra kete tem. iater Ut* 
V, ff div, eemp. sed tnm, nl fallor, alid 
loco posnlsset Anctor ktee ; snne per- 
spicnitas id 6agitasset : neqne placet 
vox ilhuiiri» boe sensn. Loqnitur 
Anetor de dieifi6ae et pat(p<ri5Ks, noo 
de lis qol illostri aot bnmili loco nati 
sont: sed Mllnstres viri' qninamhic 
Intelligendi sint, explicat Auctor 
Ipse, * qnemrnmqoe in aliqna lande 
roiramnr.' Amplector ilaqae Casao- 
boni emendationom cnm Salm. iii 
marg. Oratero in Snsplc. Ined. lib. 
xz. c. 14. Pntscbio et Jangerm. in 
Epp. Ondianis pag. S6S. qnam ex- 
pressere Scip. Oent. Pric. Flor. In- 
•nper tamen pro nbi e Mss. Lips. et 
doobns Florent. lego «f, sen potins 
«fi. i. e. quemadmodnm. Ifaiid fe- 
mtre pro qno Oroslot. malebat kme 
fenae, i.e. non factle» nt ssppe. Qninc- 
tik I. O. I. 9. * Ilittd ingeniornm vel- 
nt prsecox genns, non temere nnquam 
porvenit ad fragem.' J. B, 

Paitpertae] Vide qnss dixi ad Ar- 
nob. lib. II. fol. 45. Elwtenh, 

Prieea apad eeeM] Terent. En- 
nncho: * apot seclnm prlos.' Brant, 

PAe.4S4 Oaiaiam orliam ritperffix] 3118 NOTJB VARIORUM IN Tb«odoretns vfpk irpprdlot. Orftt. vi. 
'O 9fiifuovfybt r4ixffvu$ y w l aMi i i » tV 
vffirtar iK^AMfac. Plautuii Sticb. « 111« 
omnes artes perdocet iibl. qiMiiM|iie 
attiKit.' Xenopbon Itb. ii. Epltt. 118. 
eam ^o^iw uhoHZaKrov voeait, et B. 
Iftidoms wdnis hrurriuai^ rt moI r^xns 
pair^P^ Paria Aristopban. IIAoirr. ii. 
5. Himerins apnd Pbot. Cod. 248, 
Demottb. contr. Eobnl. Manil. i. 
(yiaadian. Rapt. Proserp. iii. £t hsec 
obria passjm:illud non item, ' Artes 
Paupertaieoiqae ' Qaditanos iisdem 
aris coloisse. Alian. wofA wpopoUu^ 
apud Enstatb. in Dionys. Pbilostrat. 
de vita Apollon. ▼. 1. Prie, 

OaMtinii peecaiortm tnops] Vere 
Oalenos in libello, qnod optimus me- 
dicns etiam philosopbus, fol. 9. o6 
7 j^ Hl 94os y iiii xpvt*^»^ tara^poifAr 
Kol T^ir aw^poHtn/pf iMntSuff Afov^ n 
wpdf/f, «dirra yitp h roXimauf Wxms ftr« 
Bpmwoi, ^iXoxpviiuerUu iuftamMtniSf 4^ 
yoffr§vo^s i^yQf, wpArrovvtw, El- 
vienk* 

PhoewM,...EpaMimmda sffmiia] 
Bartb. Cod. FarroN€ . . . Efkumde te- 
reaa, Aristidem, Pbocionem, Epa- 
niinondam, Socralem jongit qnoqne 
^lian. V..H. ii. 4S. ciim aliis, qni 
inter Or»cos nobilcs in panpertate 
vixerunt. cf. ibid. xi. 0. J. B, 

in Phoeione benigM] Ita Plntarcbi 
Xf^rrbif vertit Appnleins. et D. Panli 
ad Oalat. v. xf^^^iw D. flierony- 
tnus: notior tamen in bac historia 
bomlatit vox, quldni et aptior? be» 
nigmam nescio qnid facilitatis babet, 
qnod abhorrebat a Pbocionis niori- 
bns : beiuiaM ejus erat anstera probi- 
tas, et integritas. Prie, 

Homero'] Ei nnicnm modo fuisse 
serrnm traditSeneraConsol. ad Helv. 
12. licet Scindapsns Homeri servns 
memoretor Ptolemseo Cbenno ap. 
Pliotiom p. 480. £d. Sebotti, et alios 
Bycco nomine TzetzsD xiii. Cbii. v. 
64S. quB dno loca babeo ex indicio 
Harlesli ad Fabr. B. Or. lib. ii. c. 1. 
^ 8. et fame enm periisse Sotades apnd Stobsum Serm. 06. cf. liM de 
Vita Homeri, Herodoto adscripiiy <e. 
0. II. et passim. J. B. 

Proque eo m hoiiermm d.] Sic Pii- 
nins N. H. lib. xxxv. c. 19. * lo «a- 
cris qnidem, etiam inter bas opeay 
bodie non mnrrbinis crystaUinisve, 
sed fictilibns proiibatur simpnvila.' 
Dionysios Halie. Ka2 ovouMkt «Hor 
iyKOKpaitjikms oAk 4v hpyvpois Jial XP^ 
ffOis iyyevt», AXX' iv berpaK&vau, Cof». 

iSiiiRfwio] De simpulo, sive, nt alii 
malitnt, simpnvio, accorate, ot erat 
rerum literarnmqne veterum apprinM 
doctns, Pbil. Rubenins, mens, utinaB 
non oUm, affinis et collegt, lib. ». 
Elect. c. 8. ilie inqnam, qnem, dnm 
vixit, inter prima Belgii ingenia me- 
rito censuit Justns Lipsins, omnl seoi* 
per cnm bonore mibi nominandnt. 
BroMi, Scriv.. edidit «jfMpiieM ez al- 
tero Florent. Apnd Plin. cootn 
XXXV. 12. pro vnlgato siai/nivitt eat 
qui legat nm^Ue, Simjmviam babeol 
eliam Mss. Prudentii wopi ar4^, vs. 
615. ubi Salm. malebat iSimpiaian. cf. 
ibi Helns. Nempe ntrnmqne dixe- 
rnnt vett nmpilmn et eim/mviam, ^^ 
Stewecb. et Elmenb. ad Aruob. lib. 
IT. p. 148. Differre qnidem pntat 
Havercamp. ad TertnlU Apoiog. cap. 
IS. ita, ut «impwivin ex Itgno, si»- 
|Mi/vm fictile fuerit; sed vide Sal* 
mas. ad Solin. p. 68S. J. B. Profnt 
eo in Aodieminn DOe iatmeriaUbiu «ym- 
jmeiOf ei eaiimoJleiUi eaeriJUati Por- 
phyr. wepi &«ox. Ai^ rovro koI toSs 
nepafieiots hyytiois, ittd rots ^v?dMoiSj aaX 
wXtaroXs ixp^'"^» '^ fMAAov wplbs rhs 
hnAortKtis ItpowoiUis, roio^oit x*^^ 
vtv«uiyA^iio( T^ Otioi'. Pric. Calinojle- 
iUi] Nonnins in &miam: * Oralio ' 
extat Lvlii, qnam sympnvia Dila Im- 
mortalibns grata snnt, SamlaM|ne nt 
Iieic voeat Capedioes.' Eadem et 
Cicer. iii. de Nat. Deor. Ergo C^ 
pedinee eadem Coiinis vldealnr^ Idem. 

Pag. 4S6 JwiioM de emieea ieia eed,] 
Plantns Mostell. * Sfne roedom islnc 
jtidicareysnrge: ego istic assedero.* APULBIl APOLOGIAM. 3119 TlicmialuB Sophifta: in 9miorAsiMi 
iraMwyi^wv ^ V ^ alrf w ^x» vo^- 
^oftM, Coko, Vtde adnotata ad Miav- 
tiimi p. 6. JStecMA. Add.-Svip. Gflat« 
et Pric. J.B, 

QaonDn /btf ofr paupirtaiem, ^.] 
Senec. ad HelYiain cap. 12. ' Bea- 
tidreane istos potas qnorum Panto* 
iBlAa.tlecies sestertlo nobnnt, qnam 
Scipionem, ciiiiis libeti a Senatn in 
dotero «s grave accepernnt ?' Am- 
niiao. MaFcellin.* lib. xiv. * Dota- 
tnr ex «rario filia -Scipionis, qnam 
iiobilltas florem adnltse virginis, din- 
tiiniBm absentiam panperis erubes- 
cent Patris.' Locus non constat. 
Scribe, 911KM nobiUia» et fto» adnlta 
virgimu^ if€. adde bis qnae Oentllis 
ootmt. Pric. Quonm ftim^ 4«.] Vid. 
Seneca Gonsol. ad HeWiam. Valer. 
Mazlm. Ilb. it. c. 4. SHp, Gent, 

Agrippa pap. rwoiic.] Liv. lib. 11. 
Cic. itf. Ofl&c. Eiauak. 

Umuu faoff] Cicero Verr. Yit. * Ln* 
cis nsnram tam dintnrnam.' Idem 
pro Rabyr. * Usnram bojns lnci«.' 
Salvlanns ti. de gnber. * Vendnnt 
nobis hostes Incis nsuram.' Lib. i. 
Cod. de cnstod. reor. *Lnce nsnr- 
pata^' Miles. 11. Noster: 'Usoram 
SoUs.' Prndent. 11. contra Symmach. 
* Lominis nsnm.' Herric. Altisiodo- 
rens. Oerman. yi. ^Usnm spinroinis.' 
Prw. 

Si eam ex fortoMiB tnda^gvnlia, non 
ex Pkiloatplum aeasara nutirii] Flof fd. 
11. * Ingenii ejns fscnnditatero liialo 
et doctrinK, qnam snpellectilis mnl- 
tiformi instmmento gioriari.' Ita 
eom locnro lego, vnlgo male accep- 
tum. tdanL 

JHaiina mUiiita] ' Cnm omnem ap* 
paratnm castrensis discipUna sobroo* 
veat.' Seneca loco proxime cit. Brani. 

Pa<2. 486 NikUo minna.quam fadiita 
prop e n d e m ^ impedU et prareipitai] Ex- 
pMssnro ex his Xenophontia : At 
fUt^ «oS^pitt MiiTtf r& odfunrcit al tk 
irw4pparpoi itepwoaiaA r&i ijrvx^ ipfoii' 
fa^u Dio Chrysostf Orat. ircpl «Ac- om(. KoI 4a$nra phf oMcU ^^ffrcu 
palfm rov orifiiiKaTOf t^ecii', Af B^axptiarov 
Hir oMoy 9i r^ wartl fMit» riif XP<^a' 
iwiHvpooatM Hvoprcf Ixciy» o6<c cB^cf 
9ri rotrro' ia^iroo xa^c4#rcpor. Sym- 
roachns iii. 10. * Odi in parvo cor- 
pore ionga velaroina: illa vestis de- 
center indntui est, qns» non trahit 
pulverem, nec hnmuro demiua cal- 
catnr.' Pric, 

Qmequid aptam moderaHanem aaper- 
gredUur^ oneri potia» qamm ueai exuhe' 
rat] Senec. £plsi. cviti. * Et osten- 
dere qnam qnicqnid usnm excederet, 
pondus esset sopcrvacuum, et grave 
ferenti.' Porpbjr. wtpi &irox* lib. i. 
wo\h rh 4fib i¥ rf amomtp Z&mr rit 
jCpeia» oIk Ixcr Ap9c(oiyf yhp «oAvrc- 
^c^of , iptfc/oifs r^f wofil r& ii/^pMrta 
wroiaSf iipBeiaiis r^f 1^« ^ori/das, ris 
koiwha XP*i* rXo^ov iifyov; c2f pifiiv 
flpSr xpn^*9»^^«rros^' kKhJi p6pov fiapk' 
aovros. Idem, 

Oneripotin» qvam neni] Utttur so- 
lenni metaphora ab oneribos sumpta. 
Sic de Cratete 11. Floridomm : < Rero 
familiarero abjecit velnt onns tergo- 
ris, roagis labori qnaro usni.' Infra 
beic : ' Ad vivendum, velut ad na- 
tanduro, is roelior qni onere liberior.' 
Salvianus i. contr. Avar. 'Divitias 
onernro atqne impedimentornm loco 
dncentes esse.' D. Hieron. ad Age- 
roch. < Divitiamm sarcina prflsgm- 
vati.' Theodoret.vcplirporoiaf. Serm. 
VI. nfif t» ^poi^ffwf ip lifci 7^ir' 
ftr &^p«irof roo^o^otf ^opriois rh Xoyi" 
lAa Karaxarris ; Ibid. de panperibiis : 
rhs oioiW^ctf if^parearipat wXoo&imv 
^orres, koI rStv «cptrrdy ^oprimr ta|X» 
Xa7filraf. SatyrsB de Lite Anthor, 
priscns et venustns : ' Qni bona per- 
dere avita Non dubitavit^ nt hoc 
qoasi pondere mentq levatns, Libe- 
rlnsstudiis Incnmbere possethones- 
tis.' D. Panlinns Eplst. S8. * Qnss 
veritas in tantnm va1et,nt de Oentlli- 
bnsqnoqne qni vel extrerom veritatis 
lineas celsioribns ingenils attigemnt, 
InqoirendsB» nedom seqilendR sapien- 8130 NOT^ VARIORUM IW lUe vocarl ooa posae senteriat, ■Ui 
pecuniarani onera qnaii stercenmi 
eliem ia iiiare qaidam prejtcereiit.' 
Sarisbnricosifl (quem eorrif») lib. ▼• 
cip. 17. 'Admalntem via totistima 
ett divitiis et oneribuB ' (velg. r«6«c) 
' aliit expedito : difficillimnm entm 
eit et potieMoris ' (vnlg. posmMorim) 
' tni noii impediant cursura.' Idmm. 
Oneri poHMM, qwm mm ejmkrail Clare 
Imltator illa Senecm, ad Helvlam: 
'. Qaicqoid exlra.concupiscitury vitiifl» 
Bon usibus laboratur,' iSctp. Gemi* 

Merguui] An d€e«ti§r«fil f In de Deo 
Socrat *Dcvergttnt pondere:' at 
nil muto. Locret. lib. ▼. ' Kunc re- 
inm copia mersat.' Prie. Quemad- 
modiun gobernacala enormta» non 
devergnnty i. e. mergnntnr, ipiay sed 
mergunt naves Aicilias, qnem eas re- 
gnnt, ita divitim immodicm mergnnt, 
L e. perdunt bominet* Ms. D*Orv. 
quam reganl. J. B. 

Quod hubnU kriitm cs»p.] "AwpuKrw 
iripMiwiay, qase in rerom actu magis 
impediatt qiiam adjavet.Cas««6. Ad- 
de 4rfa\§p^ir€pta^4Tirra. Vule, Irri' 
Uim «o/miM, nMnem aimtclalm] Boe- 
tios de ConfiolMt. lib. ii. * Satietatem 
sisaper&nisurgere velis,aat injacun- 
duni qood infuderis liet|ant noxluro.' 
Prie. 

. Qat mi/la alrqnla] Seneca Tragicns 
Tbyeste: 'Sic cum trausierint inei 
NuUo cum strepitu dies Plebeins 
moriar senea.' BrM, ATal/e «<rfptl«, 
oiMrtcoMfUa] Seneca de consUnt. Sap. 
cap. 16. ' i>omus sapieiilis angttala» 
sine cnltOy sine atreplta,' dcc. Jn* 
yeaaiis Sat. vu» ' Et strepitiiy et fe* 
cie majoris vivere cenans.' Prie. 

Supervaeanea'] Falsi qui scribi jii- 
bent eMpertaeaa. Florid. iii. * Snper- 
vecaneo studie.' Oaomast* vet. ' Sn- 
pervacanens^ wff^Mnrtft.' Idem» 

PaeeU neeeMearia} Inepta et contra 
Anctorls mentem ecripiio. LegepM- 
eit nee. Sequitur slatim, ' non nltra 
volentes, quam poterant :' et non 
longe antci * delieias ventris neqne vnlt nUnt neqoe potett ;f qawm 1 
male sant qaldam arbitmti i 
tionis egere* resea6i 
Sic Fiorant. Caaaab. pmsil nre. EU 
nMnh. Casanb. pesstl. Snpra, ' ne* 
qne vnlt nllas neqne potesti' Infra, 

* non nltra volentes qnam peteranl.' 
Prie. Salffl. qooqaepassslcamEdd. 
Vic Velc. sec. tert. et Wow. Ve- 
mm Elm. et binc Flor. taeite edide- 
rnnt postldsal. Non tam iaeptaeet 
vnlgaris Mstomm et Edd. ante Ga<* 
senben. itemqne Pric et Seriv. lec- 
tio,pearil: nenm paaperett,^i,aea 
cnpiens snpervocaneay paecil taalam 
necessaria. Htnc snbjicit Anetor: 
*neroque is pkvimnm habebit, qol 
minimnm desiderabit.' ObservnHim 
antera Appnleio, bitoto boe de-reeta 
divitiarom Mstimatlene leco, Cleero- 
nis Paradozon in Crassnm, nbi Inter 
alia : ' Qoem intelltgimas divltem f 
ant hoc verbum tn qno hemine po^ 
nimns P opinor in eo, cni tanta pos- 
sessio eaty nt ad liberaliter vlvendam 
facile contentussit: qnl nihil qomrat, 
nihil appetat, nihil optel ampUns:' 
boc^est quod App. dicit, qul * soper* 
vacanea nolitrposcitnec' vemm him 
scribere debnerat paeeai, QaamCa- 
sauboni emendatioaero scqnor, in pri- 
mis, quia hunc lecum respesit Anctor 
iofra : ' At contra hl phUoeophi, non 
ultra volentes quam poterant.' De 
sententia autem cf. AoaoiK Epigr. 
IM. et Epic, in patr. vs. 91. Iliiqae 
Toll. J. B. 

Qrnte naiura appida poMem sonl] Ma- 
nil. 'Parvos osns natora reposcit.' 
Lncomis: ^Biscite quam panro li* 
ceat traducere vitam, El quantnm 
natnra petat' Senec. ad Helviem : 

* Id egit rerom fiatnra, nt ad bene 
vivendum non magno apparatn opnl 
eiset«' Pric. 

le pkarmmn habM, f oi miohaaw 
tfMidera6il]Cen8orioasProcem. *Qais- 
qoe non quanto plnra possidet, sed 
qoanto panciora optat, tanto est io- 
copletior.' P. Byw. *U miaimo APII^LBIl AP0L06IAM* am «tet.oiortolii, i|iii «tnlmmw cnpit/ 
VatariBs de F^iiricio : * Iiocapleteiii 
Utam laclebat noo mnlia poasidere, 
•ed modiGO detiderafe.' idmw 
. Pao. 4S7 DMtia wommdiuM tn/e» 

MTC tt JWMaM^ flllM tR ^MW MMMtt^ 

mifMiailiir wmmti\ Scitlaaiiiwm ywAn 
pmf luAc qnasi certatim plnree ex« 
preuere» I>. Ambros. Epiat* uxxii* 
' NoBcenaas divitem «ed animn» fa« 
cU.' Aaaonins : < Es animorem itare 
mfttnm \mv^ oen miimnm ex re, Ille 
•^ni modna eat» qnem atalna^ ani- 
■10.' -Sejiectfad. iMviam: ' De con- 
temptn pecnnim mnlta '<iienntary et 
loagiwimts Orationibna boc pr«cipi- 
ivr, athominea in aoimo« non In pa- 
piitent eaae dWitlaa.' Xe^ 
. in CpnviT. No|Jf« To^t &r- 

Cbreme» Terentianaa Heantontim. 
' Qoid reliqai eat qnin babeat qnm 
quidem. in bomine dicniitnr bona? 
Fereatea. Patriam incolamem, ami- 
coa, geoua» cognatoa, divitlaa : Atqai 
baac periode.annt ut ilUoa enimna qul 
•a poaaidet.' /de». 

Vtcmmi^ikfu eari aa^MMtar] Tbe-i 
miat. Eophrad. O^ ianffin to^i &fl 
rev vAafoiM JptyBfUiravt ir^at 0^9^, 
tW Ifos . M^^ M hf w4khy9s 4v|rt 
'AsAMTM^y olr T^ 06 whnrfw lp9S Ir 
rf ^vxgfM^ ^wrf yf, 'Monteaanrl' 
proverbiale eat. Plaot.Aalttl. «Pi- 
c& divitii» qni mootea anreoa colnnt.' 
Varro «v^ yw^BXuuh ^ Non demunt 
I cnroa ac reUglonea Peraarom 
•1 non atria.diviti' CraMi :' aic 
Wrrot xpiw^v ^pod Ph«ni<;em Poe- 
toai veterem . Epiatol. lib. 11. *Ari|p 

toTif «Ix* Xf>^99 ir^rror. Kol rlU- 
A« vaAAf vAma Kao^o^iiit f^^i^ioo. 
Uem. 

jfalaparfO 8ic Plaot. Trqenl. A. 
I. Sc 1. ' Uode ante parta dcmpa. 
poot partoribna.' J. B. 

Nee reftri ^mm wMtgfmm tU^ goo^ 
(jl^ oiiaaa ui^ Scaec» de^remed^ d|^. < 'Fmlix oat non qni nllia. vldetnr eaae^ 
aed qni aibi.' £t Epiat. ix. * Non 
eat bmittta eaae qui ae non patai : quld 
eoim. relert qnalia atatna anoa aity ai 
aibl videtor malotf ?' /tfem. 

. PAibiff] De boc Pbllo oibll oaqaaat 
ae reperlraait Florldoa. Noo Ifitiir 
legerat Y. D. Cicereola Laellam ? obi 
ptoa aemel meotio Pbili, aoiici Sci* 
pleola AAIcaoi. cf. cap. 4. 7. et 19« 
ubi: ' Nuoqaam ae. lUe' (Sciplo) 

< PhilOy nnoqaam Rupilio, onoquam 
Mummio aolepoaoity oabqoam lofe» 
riori^ ordioia aoiicia.' Id. od Att. iv. 
16» * Haoe ego de repabL qaam io« 
atltul dlapotatiooemv in Africaai per* 
aooam, et PhiUy et Lmlii et MaoiUi 
cootuU.' cf. Eroeati in Ind. CicHist. 
7. L. Furiaa PhUna. Ataicoa qnoqne . 
fuit Terentii ai quidem, ot vldetar, 
bic cat ille Foriua,' qoemt cvn> ^^^ 
caoo ^t Laplio, famUlarem Tereiatio 
fnlaae tradit Portiuaapad aoct. libel- 
U de VitaTereotU, Saetooio adacrip- 
ti. Miror, etiam Scriver. margiai 
adleviMe li. I. philompknu, Idem. 

lVM£«r<tat9iMiitam;iS(e^pio] Glcero: 
'Nec me divltl« moveat, quibua om- 
nea Africaaoa et Lariioa, mnlcl vmia- 
licii mercatorea anperaruat.' Prie» 

Pag. 4S8 8ed cungnMUibuM daide* 
riit} Eadem plaoe docet Cbryaoato- 
mna HomU. lxxxi. in Mattbanm» 
abi Avarltitt mala eoumerat atque 
exagitat incredibUi facundla. Vide 
divloam orationero, quaD miriUce bonc 
totum locum AppnleU de panpertate 
et diviiiia iUuatrat: delectabit te duo- 
roio eloqneotlMimorom bomionm ai- 
miUtndOy et qnaai certamen : me qui- 
dem baec collatio singulari voluptate 
adfecit. Sdp. GetU» 

Pmtpn emm att epp. «f •] Alil p. e. 
/1 a. e. Auguatin. Serm. 206. ' Ava- 
ritia eat eaae velle divitem, non CMe 
divltem.' Manillua Ub. iv. 'Pau- 
perior bonia qniaque eat, quo plara 
reqoirit.' Aoaooioa: <4Qttia divea? 
qni nU cupiat : qnia panper? avarua.' 
Vide ootaa ad Minotinm FeUcem et Dapk.tiVar.Clm, Apul. 9 M sm VOTM VAmORUll IK AgeNioaiUix. «Mip.S. filMfMft. Poii^ 
fttjli ofpetmkii tgnUdt. la d« PbHo* «nimi frnftrs tnaiy a«l •cHptit A«c» 
aopbia: ' EKMtateni aoa abwatia pe« tor: fmd pmteim «frmt Mm; p««io cani», tod pr«i«nti« ininiodoimtaran 
capldiniim gignlt' Ibid. « Qnanto 
plnrium cnpidior,t«nto cfentior.' Hj* 
porides «pnd Rotil. Lnpnm do 6gor« 
Jrc. ' Qoi p«rea« «tt, ntitnr eo qnod 
8«tis est : tn contn propttr «▼«riti- 
«m qno pKis bnlMt, mtgis eget: Itn 
oon t«m dillgentiae' (nmlim opafMi- 
Hm) * frnctnt qn«m inopite miserio te 
eonseqnitnr/ Frk, 

Dhe» nm egendi ttiltfott] Apnd 
Pbilottnit. Apolionios : T^ StStto fcih 
99^, ifkA AMa, md r^ nmtrmkmi v5r. 
M innc Octor. <Qais potost ponpor «t* 
te qni noa eget V Dion. H«lic«m«Bs. 
HXo^wr odic 4 woX\h fMMnp^, iiXXk 
6 fUKpBif dtn^ifuns. Itid. Pelnsioto 
Hb. ▼. Epist.460. AMrirXo9rwl!x«cr, 
MXA T^ p^ Mveoi wke^rwy w7imh6s 
Arri /t^yiares, idtm. 

J5^ttWreirliftiit md$ pelieai, ^.] 
E Xeaophoatis (Economieo. Pario 
apiid Stobtenm legere ett 8erm. t. 
Kottmm in de Deo Socrtt. Jnrennl. 
8at. ▼III. Idem. 

JBqm^MU veeftr, ct e«rttr permx] 
D. Chrysost. Apofui^ tlrai, koI ffttficr. 
X^, «d 0iiB/}tar ffi^fuu Locojamdlc- 
to Noster : * Ad cnrsnm ▼egetttt, ad 
▼ectnram ralfdnt.' Ibid. < Volo enlm 
tion modo pemlciter, ted ttiam per« 
aipHlter perrehat.' Item rv. Floritf. 
' Adrectorem tibimet eqnnm telignnt 
dintimt fortltndiniA, rivacis pernici* 
f atis : idem * (malim eundem) * et fer* 
re validnm, et Ire rapidnm.' Enno- 
dins: *SnbIimeroy ralidnm, formo- 
tnm» pastibnt aptnm.' Idem : * Cor- 
nipedem scandl qnalem ▼ik- Cyflarns 
seqnat, MoRibns stbereas qni vincit 
corsibns aoras : Immobilis cnjns cnr« 
ttLt per devla sessor, In statbne vo- 
Hns pedibns constanter adactit.' /d. 

GmeUi Larel Capitol. Clod. Alb. 
dap. 4. *Natn8 Lare modico, patrt* 
monio pertenni» parentlbns sanctis.' «nte: <8«d fiago limc «liter •«, «e 
BM Ideo ponperem, qnin mttil Ibrtnna 
divitiot lavidlt.' Eapodit« mlhi» «t« 
qno «doo cortitaimo «demeiidotlo- 
aem«emit«,ez gemiiMtloae tyllabm 
tcribo, ddin' ta, pro Metette* Vlrg, 
!▼• iBaeid. ' Qnit me «ntom, fne ▼el- 
lOf tinet?' Locntionot toleaaee lin- 
gnsB Romnam proeeribot: *iiK tta 
et«e :' * f«e «liter ette :' * p«t« me dodlteo :* * poao 
vlctBm ette :' ' d« retlaerl potte/ 
dic. de qnibns aoi in «t« 
eglmnt In lib. 4e Portic. 
Vel pmmmree re» Ubeo tcribeadamtf 
vel poacitra. Cetanb» AMi Hbri poa- 
titritt Falv. poMitrit. km 
in Symb. Pnto deette vocem i 
V. C, pmmimrh; «nde Fnlvino i 
legit penritHt kabiio : netclo «n tntlt 
Lttine. Selp. Geni. Egn tjwwtfctfcf, 
Fniv. ^ued pwciori» AoUlo. C««««Ik 

lUftce- 8ed nil mntandmn. 

Varia bi^ot ioci lcctio ott 
In escnsls,necminnt vorim Expotlto^ 
rma conjeetnnr snat. liberio 
Jntmodl interpolntionet atero I 
alBOt, ntennqne a ▼Irit c«atpe ct itti- 
«Mt eradltlonit profectot, not toatl 
aaaqmim pntnbimut etto, at la e«o- 
dem dieeedore ▼eiimnt, qanm pe»- 
tertrm mijoro compeadlo ▼emm pot* 
to erni potnmnt. Bx fide boai homi- 
alt Itood PoataalyprspfertMs. Cod. 
piBtiorce A, qni non pereeptat Ar» 
choitmot ▼Idetnr loco corrampeado 
fnitto* H^bere ett fc oWlm y , nt «pad 
Pl«ntnm et Comlcot. Exempln pihiB- 
eufai «pnd N^nnlum e«p. 4. vMe« 
Varro de L. L. iv. * Apod «dem Ja« 
aoaltLuciav, nbi stdHnmat haboro 
tolet.' Snniptnm ost a veteribat 
Ormelt, apod qnot nrplnt ^^xm^ pro 
tktirlegasc nt in illit...«iol 'OX^- 
VM M^ior' ^xmfres, Item...jMwr d^ s wi 
$et^ dl "Okefunt tx^imu qnm «pod 
Homerma et Hetiodma APUI.BII APOLOGIAM. 3133 occomrot. Tb«oerlt« Eidylf. 
V f f . N^tfpifM Ka0<rakE6u IkyMf^Mr cAros 
Jfx^igiau SeholiMt. ol eUodnu rh ^ot 
▼•5 naipMveu. Et ne ita Poetas ta»- 
tom loentoa potet, addam tpecimen 
« prona oratiooe. Marmor Creteate 
«etastiMimum, nopcr in Britanniam 
deloUnny enapiciia Excellentissimi 
Heroisy Tliomse Arandelis» ComitiSy 
eolertia doeti juxta ac aagacis Pe- 
4r»i : EIU TAl XAPAIAI EKA11SPOI 
MXOtaXZKM KPATONTEX ACprae- 
•Ul totum adscribeM, eum qnia non- 
dnm est edilnm, partemque ezliibet 
federia antiqoiBsiml, voces etiam 
«onnnHas fiactcnns inaodltaa ; tum nt 
^Hdennty qui fais literiscnpinnt, qnam 
-conalaBter boc in stadio pergunt, ho- 
•oriqne Antiqnitatis consnlunt» ane- 
iofttate, splendore, opibus, IHostris- 
aimna Comes noster ; Petrstos cure* 
Indiclo, ac labore. PHe, Sequitor 
Jilc apod Pricseum exemplum Ipsios 
aiormoria» prino litterls mi^nscnUs, 
«NB eoaMmaiore cbaractere, nbi ex 
ingenio sopptevU Y. D. qnes deerant : 
dein onbjecit venionem Latinam, 
«nm brerlbiis notulis» versloncm II- 
lam spectaaiibns, Hnnc totom lo- 
•cnm antem, qnia ad Anctorem nos- 
•imm nihil omnino pertinet^ rectius 
•omitteadom in bae £d. potavinins. 
i#. B. <^asd paaeisres Ae6co. Supple 
4m t uMi ea $ y yioaales, nee qnidqnam in- 
torpolaadnm. Qu» seqonntur mire 
spnidraBt cnm boe inteUectn: nec 
firobo qnm hic Pric8»ns liabet nimls 
latclll^ndo nibll Intelligens. Flm-id. 
flibiloHlnns ntmmqne, et eg0 et ter" 
«so in touto servavit Flor. cnm Volc. 
£di «ert. et Elmenb. jSmws exblbult 
^rnoqne Wow. Sed ntramqne vocem 
-denno ejoeeront Scip. Oent. ac Prlc. 
«t nncls fiiclesit Scriv. Comparent 
onne cgo et serooe, qnornm boc merum 
eoc additemcntum Stewecbil, in nnlla 
Ed. vet. nec, qnod sclam» Melo Cod. 
Iicet en silentio Elmenfa. et Llnden- 
bragii ia Excerptls fere est ut coHt- 
tmtj In Mss. Florent. essc tgo $ervH, Eqnidem non dnbito, qnin subiBtelli* 
gendum si^ffrves; quam voccm aob* 
aadiri ab Anctore, obscurum esso 
non poterat bominlbns Latine loquen- 
tibns, quibns solemne erat verlio fm$» 
cere nti, de domlnts servorum. Spar- 
tian.in Hadr. cap. 11« de famnlitio: 
' ne qnid ofiosom vel emeret aliqoan* 
do, vel pasceret :' nbi vid. Casaob. 
Sic * ventres pascere ' Potron. c. 67. 
vid. Priesri notas p. bnj. £d. 161. a. 
ad illod : * Unieam pascebat anrillu- 
lam.' Qoomodo rh terttte aliquoties 
iAXefarp, cf. Sanct. Min. iv. 4. Ele* 
ganter Amm. Marc. xxviii. 4. ^ 0. 
de opnlentia RomanUlstittssevi,mag- 
no com fasto, balneas intrentibns, et 
minaciter clamantibns : ' ubl snot 
noatrnm ?' Quod autem Salm. et Lips. 
io marg. itonM|ue Pric. pntant fMiicl- 
oris hMbeo legendom esse, pro ettfas 
AaMto, id cnm Oentileet Jongermon- 
«o in Epp. Ond. p. t03. vereor nt La- 
tinum sity lieet kabeo freqoenssitbbc . 
eensn : do vlliore domo dixerat qoo- 
qne jam, * vivo Gracili Lare ;' neqne 
est titm, qoo referas posM et eestid ; 
nisi sobinteUigendnm pntes me: et 
aane, sl paeeo et weetio ad servoa sit 
«eferendum, nlmis im^hwt tnm se- 
4)ni nrinat ob eemo , «oo est qnod diffi- 
tear. In Mm. Llps. Piib. et Gdd. 
^nte Colv. est qnidero paneJeris: sed 
Iwc nibil alind est, qnam freqnens 
ilU seriplnrss variatio in acc. pior. 
!•• decl. per ts, eis, et es. Ms. D*Orv. 
0600. J. B. Ad mamior Cretense, 
cnjtts mentio apod Pricsum in nota 
citat V. D. ad caicem Ed. Catanb. in 
Biblioth. Cl. V. M. Tydeman. Reines. 
-vii. 28. p. 401. Reisk. ad Antliol. Ce- 
pbalv p. 170. Uim tn Addend. 

Animi «f corporioy sonites expedUoy 
imbeemitae laeiMioeaeU] Laclant. Di- 
vin. Instit. I. ▼!!. cap. 1. ' Eo fit nt 
pauperes et fanmlles Deo credant/ 
(niaUm, aeeedmd) * facUiiis, qoi sunt 
-expediti, qnem di^rites, qni snnt im- 
pedimentis pturlinls Implicati: imo 
catenati et compediti, lervinnt ad 8134 HOTM VARIORUM IN natun Domio« capidltatis» qn» illot 
iaexiricabilibiii vincalis irretivit/ D« 
Hieroo. ad Rdfin. * Nifti me attenaati 
GorporiJi viree qaadam compede prs- 
pedisaent/ Fort et Olouarii mens 
ea, nbi ^nMrrpa^ pedica/ Videqnm 
ootamot infra,'ad ea *morbo impe- 
ditat/ Pric. 

Pag. 480 VeUU ad nataNdom] Ea^ 
dem attimUatiooe Paalinat Eplat. 
xxzviii. 'Atque alinam vel oadit 
nobii ex ittiat mondi talo liceat eva- 
dcre, et in tempore itto qao in fragi- 
lltate corporea, et pottettionnm In- 
brico, tanqaam-in navigii fatitcentit 
iofida compage flaitamut, exaere not 
ad enatandam impediroeotit aogeo- 
tlbat, qoati veettbut madidit : et fi- 
demtalotarem, qaa io virtate Cfarittl 
Dei, vexillo cracit oitlmor« qaati ta- 
bttlam perfogii meminerinmt iova- 
dere.' Et in Polycrat. Saritbarient. 
lib. V. cap. 17. * Sic omnet pott divi- 
tlat corrunt, ac ti alibi laboram re- 
qniet dolorumqae tolaUom inveniri 
noo pottet: ac tl oaolragi de pro- 
fbodo queant eoatare fadliut, ti prte- 
gravi tarcina fuerint ooerati.' /dem. < 
, Cat quittm mtauntt tfnt tif , enm eate 
Dto nmilMr9m\ Scitnm Cyoicorum. 
Vide Laertium in Menedemo. Sile- 
nut Marco Imperatori apiid Jnllanum 
in Caetarr. Tl «or« ^i^{(it clnu r^y 
rmv B€&» /u^tiycror; <ca2 hs, MfdtufAv 
4KKxf^«ft^' Xeoopboo Memorab. 1. 1* 
"Zytt pAy w/dfm rh fAhf fofifi^ BhoBoi 
O^toif drai, rb 8* tn ikKxiarmif fyytrrdErw 
ToS Oc/otf. Eadem io Cjoic. Lnciar 
nnt, et iu Proem. Ceotorinut. Jtfem. 
. Projiidegraliaa AaM(imi] Intaoabile 
vulnut loette in bit verbit doctittl- 
mut Interpret ait. Seutentia tamen 
Appulei niliil clariut, gaudentit, tibi 
talia vitio verti, qoae pro gloriotit 
ipteamplectitor. Slnp.Gea^ 

Proimie graitm hMtmn ad conimme- 
lUm dieeretie] luett in verbit vulnut, 
vereor nt intanabile: tamen erit ten- 
teatia non contemnenda, ti legat, 
Froinde grutwn halmi enm od eontame- Uam Scerai». Sed prmit ad aliam 
emeodatlonem liber Rom. obi tficeniir 
(pro dMMffit, nt auolet) logitnr, non 
dttmltf. Fort fuat detunt aliqnot 
vocet : qoat tloe libromm ope velle 
conmiiniacii l»aipee€ai m«^^ ^ *'»»t 
d I»am6ea9au Caaamb. Legebam Grn- 
mr: nt babitnm Ormcorum pbiloto- 
phoroni intelligat, qui cum pera et 
bacnlo ambulabant. Niti tamen gra- 
tnm *a6. tlc dixit, ut tapra, «Accep- 
tum pbilotopho crimen et altro profir 
tendum:' nbi itidem de pauperute 
loquitur. Aeidai, Intanabiie vulnat 
In hit verbit inctte, doct. Cataub. pu- 
tabat, conjicitqne 4eette aliqnot vo- 
cet, quat tine libromm opo velle me- 
m\n)Mef ftaSweaeai /»a\kar f/ki frmtt in- 
qoit, ^ liwrrebwBaL. QutB verba tum- 
ml viri ideo refero, ut Acidaiii ^baro- 
ximt impeotiot laudet. It eoim tic 
legeodum putabat, preinde Graimn 
habiinm ad caninmeUam dieeretie, ifc. 
nt habitum Oraecum' philoaophorom 
iotelligat. Nlti tameo, inquit, gra- 
tnm habitmn tic dtxit, nt tnpm * Ac- 
ceptnm philotophocrimen:' tedpri- 
or coiyectnra mlhi magit placet. Jn- 
lint CapitoKout in M. Antonloo^ 
' Habitum philotophi adtnmptlt.' Sdii. 
Gent. in Append. Lege cnm Acida- 
lio, preinde Graiom habitnm. Elmeob. 
Locnt: qni mnltot exercnit» qnia in 
tpeciem corrnptnt. Valent Acida- 
liut tcribit Gratiim hab. iotelUgeot 
clavam et pallinm,* Philoaopbornm 
gettamina. Facilior veoiaa locot illi 
ti errattet tolat, oeque peodnlat er- 
rorit cooteqniat traxittet tdiot. Ca- 
taubonnt hiatum tubette putat, tine 
Mtt. ope non explendum : ant certe 
habni legendnm, ut in Fnlvio libro. 
Sed hoc recedit nimit a vnlgata lec- 
tione : cnjnt heic et nbiqne habeoda 
temper ratio. Ego, ut oe peccem hoc 
nomine, retioebo habiium : hoc valet 
Aa6atfte, et ita loqnutnm Valerinm 
exfide veterum Codd. traduntPighi- 
ut et Liptiut. Verba ejnt : ' JEgne 
mitit animut Pyrrlii regi» : audierat APUIiBll APOLOOIAM. 3135 ifbosdam in' cbnvlvio l^renttoornm 
pamm honoratnm d« se sermonero 
iabitum ^ nbi vulgo male legitor ka* 
hmm. Interpretes Valeriani^po^ 
veram incolcamnt qnidem, de cetero» 
verm necne, non ansi affirmare. Nos 
in Valerio eam stabilivimns, in Not* 
tro revocavimus. Prtc. Mts. et Edd« 
nihil variant, nisi qnod Edd. Rom« 
Vic. dieenieiM et Scriv. pr. Deo g, K 
neqoe tamen In his Idonenm sensnm 
video. Verissime emendaMe mihl vl* 
detnr Casanh. cnjns emendatio non 
nimi» longe rcceditaTnlgataleciione, 
(habm eum facile abire potuit in hM 
ikmf) ettenanmexhibet planimimnm : 
hanc igitor, qnum probatam videam 
qnoqne a Saimatlo* et Lenneplo V* 
CL exprimere» qnamvit nlmit andac* 
ter fortatte, tnttioni. .Cratint Pro* 
bab. Crit. p. 54. divinabat graimn. JWt- 
biiwm an eoniwmelkan iUeii»? J. B. 

Pef ei fttfcaifoc] Omittit Pallinm: 
qnod et divitet nti. Sei^. Geni, 

Pag. 440 SoHtaiem] Idtm toHiarem, 
Colv. lo Mt. exaratum fuit tolitarem: 
qnod profecto retioerem, ti hittoria 
jnodo faverety et etset SoHiari» pro 
^mieom Sic io teqq. Arboret plnrimat et 
fmgiferat prae ooo baculo tprevit,vil« 
lat oroatittimas nna pernia mntavit. 
Mem"». Sed» qnantum memini, ne 
nnicnm qoidem tervum habnit Cra« 
tet. Imo Notter Flor. N. xiv. *Ex* 
inde non modo toiut, verom nndnt et 
)iher omnium, qnoad vixit, beatevix* 
it:* nbi plnrade Cratete, rem fami- 
liarem abjiciente. SoUiaiem ergo de- 
legit Cretet, qu« vox occnrrlt Met. 
I. IX. p. 627. et memini me legem 
enm qnoqne apnd Amm. Marcell. 
J. B. 

. Frwgifenui] Flor. frMeiifera». El- 
menh. Ut apnd rei ruttica tcripto* 
ret. Sane, licet aiiqnotiet/riidiit et 
frage» confundantnr, proprie tamen 
dlttlngnenda videntnr. Notter de 
Dogm. Plat. Ilb. i. p. 68S. Ed. Flor. 
'Terrennmque ette art>oram, cetera* 
nmqne frugnmiqoa humi fix» vitam trahnnt.' Proprie itaqne agri fragi' 
/m, arboret /fHtfii^iv. Non tamen 
obtervatnr ubiqne h»c dlttliietio. 
Pltniani lib. xv. duntaxat titulnt ett 
'Natnrm arbornm fragileraram:' et 
«frngiferat'! arboret idem dixit lib. 
XII. c. S. licet alibi f fractiferat ' dlx» 
erit. Vide omnino Heint. et Bor* 
mann. ad Ovid. Nnc. vt. 10. et On* 
dend. ad Lncan. i. vt. 1S5. J. B. 

n^Tif v6Xas IotI] Qtti ittint paro« 
ditt Cratetit locoy ipta Homeri verba, 
qnat in Tnlgatb Edd. hic legnntni^ 
tnbttitnit, nte ille foil intigniteret 
Imperitnt et andax* Nam qnit ttn» 
por ant Kopufiaartatriiht, non viditte 
illa non convenire Itto loco! qn» vero 
audacia dltcedere a Rom. ed. ubl di- 
terte ita legitnr 1 Ex ea not et Graecn 
verba Cratetit (qnt» tamen ex Laer- 
tlomnltoante annotaveramiu qnam 
eum librnm ▼idiatemot) et eornm 
vertionem Appultii rettitolront. Ca- 
taab, Homeri, non Cratetlty versna 
comparent in Edd. Jnnt. pott. Batil. 
Colv. Vulc. pr. ct Kfl^rrn «»t in Mt« 
Pith. in Lipt. 6p»^, Caiaub. cnm 
teqq. viipir rir vJXir ior\ /Ua^ M t/bfowi 
r^ aaX^ jcol wittpa, Vnlc. pr. et' 
Colv. male irtilfia, qui addnnt wtplffiif 
ros, Sed Ed. Vulc. tert. pra irdXiry 
qnod ett in Mtt. et Diog. Laertio, ha* 
bet T^, Edd. Batil. et Elm. ex Ho- 
roero yal\ In Edd. Jnnt. pr. Ald. et 
Mt. D'Orv. Grteca detnnt. Addidit 
Catanb. et cnm eoSlcip* Oent. Latin% 
baec : C^eraieo tn audio qutedam arb» 
e»i perula ponio PmUkra ei opltm» 
qntB, utpote ab Appnleio non profiac- 
ta, com reliqoit Edd. omitl. Perpe- 
ram qnoqne in ea vertione ett ponto, 
qnnm . ipte Catanb. ediderit r^^. 
Mhliot Laertii ioterpret : * Ett qos< 
dam medio coottracta orbt Maotica 
fatto; Pulchra quldem et pinguit/ 
J,B. 

£9HtK6M«p*aIfrat] V.MarcililNot. 
ad Penium. Pric. 

Pao. 441 Togampaiamiam'] Intignia 
trinmphantlomy qnodnotnm ett, toga 3126 Nt)TiE VARIOBUM IN picta, Qltnii 6t tnnica pfttaata foere^ 
Noo teniere propterea laspectiim 
qoisqvam habe«t biinc locnm. Nam 
etiam palroat» tog« postea facta: 
qnaa reperio fitftse triumphi et con- 
anlatus insifne. Conttat hoc ei Mar* 
tiale, Tertallianoy Cassiodoro, et En- 
nodio. Vemm de istls alibi. Casoirfr, 
Nempa ad Lamprid. Alex. Sever. 
Addatnr omntno Salm. ad Vopisci 
Carin. c« 2M>* ostendens olim tonieas 
triamphales fbisse tantum palmatas, 
ita dictas a clavornm latitiidine; to- 
gas voro pictas vei parpureas, nt 
apnd liviam semper ea distinctio ob« 
tinet : postquam vero et tnnicas tri- 
nmphales piogi Cttptse snnt, et a pic- 
tarse argomento pahMta sont appel- 
latse, etiam pictis togis hoc idem no^ 
roen datnm esse, et palmatoM passim 
ipsas vocatas ; nec enim aliter »vf 
medii scriptores eas appeliitare con- 
sncvisse, qnam togoi patmatoi, Hac 
Salm. Aliqnotiet tamen apnd Hist. 
Aogttst. Script. eadem distinctio, qnas 
apnd prioris »vi Aoctores obtinet. 
Trebeil. Poll. c. 8. * cam picta toga 
et tonica palmata.' Voptsc. in Aare« 
lian. cap. IS. * tonicam palmatam • . • 
togam plctam/ < Palmatam veatem ' 
dixit Tertoll. Apoiog. cap. 50. ' pel* 
matas;' non addito i obstantivo, Lat« 
Pacat. Paneg. c. 9. Add. Ii. I. Pri. 
caei nota. TofoM palmmtam cnm nos- 
tro Anctore dixit Martial. vit. 9. 8. 
ad loricam : * magnos illspsa merere 
trinrophos, Palmatapqne dncem, sed 
cito, redde togsp.' J. B. T»gampaU 
maiam, Qnalis haec, quam expressi- 
nins e nnraroo Angnsti. [Seqnitur in 
Ed. Pric. baud inelegans delineatio 
togtb palmatsB* J. B.^i Primo Trium- 
pbanlinm,post Coiuolnm et Consnla- 
rinm fuit. Snmebatnr aotero e Tero- 
plo Jovis Capitolini. (Livins lib. x. 
Juvenal. Sat. x. Aunonins Paneg. 
Lamprid. in Severo.) Qnero morem 
abrogavit Oordianus senior Capltoli'* 
no teste c 4. Frie. 
PontifUUm» gaUrim] Varro Ub. ii: de Aetlone aeentca: 'Galera, rnide 
et Oaleritnla dlcnntnr :' nt legimns 
apnd Charis. lib. 1 1. 8ic reserfpaimus 
post ex Rom. et Ven. Ilbro, Ltlmon» 
eodem genere. Sic qnoque Na«nm 
et Nasiis, Collnm et CoUus, Lomm et 
Loms. Colv. 

Miodieabkla animi sordfnl] Corri* 
gere mallm^mendtMMay atans mrdemtt 
Idem. Lege m. nuns aardnU^ qnod 
et aliis ante nos in roentem veneratj 
Erroris aperta cansia. Sic Florido* 
mra ^qnadam palliata mendicabnla 
obambulant.' C«mii6. Nnper in MaiH 
tissa ad libram de Lnan RomanornM 
censai legendnm, iU msmiioednla n»« 
•tis ssrdoil. Nunc video ante tae ifst 
fecisse et Casanboniim, qiiibns libena 
rescribo, contentns tant» aiictoritatis 
approbatione, qna msrito gandeo. 
Meura, Forte rectlus fnerit, mei^i* 
eabula kominMmf nt Plantns dlxit, 
^mendicabnla regum.' SimiUs est 
significatio vdcaboU Sugeej qnod ob- 
servo Latinis poni pro hominibus 
malis et postremas not». Cic. L 
Epist. ad Q. Fratr. xi. ' Ego Apa* 
mensem Ephesinm, ego levlttimnm 
hominem Megaristum Antandrium, 
ego Niciam Smyrassom, ego nngas 
maximas omni comitate snm com* 
plexns.' Maroertinns In eiegaotissi. 
mo panegyrico Jnliano Impemtori 
dicto : * At tn, Angnste» omnibus nu« 
gis reroof is, optironm et doctimimnm 
qoemqne perqniris.' Nugas dtcit, 
qnos panUo ante bomines indoctts- 
simos, vUissiraos, improbissimosqan 
adolatores adpellaverat. Sdp. Gflif. 
<« Append. Flor. m. oatmt eordni* 
Elmenb. Coltlo et Casanb. cnm 
Oroslot. et Salmas. in marg. tacite 
adlensum pnsbnerant Eim. et seqq. 
nt repetita fnerit nltima Uttera vocU 
pnrcedentifl, deinde nUimam priran 
seqnentis absorpserit: qnod firroat 
sane lectlo alterins Cod.. Florent« 
mendtaifrMla o Rtmtf voftfom. Quonlam 
tamen in reliqiiis Mss. et in Edd. 
vett coiictis diserte exstat separatiai APULBtl APOLOGIAM. 8127 mumif efo aDtk|iiaiii Ime et «crip* 
tM-lectMaem rerecaedaiB pateru «t reKqni iatpp. fedise ri* 
deetnc, aed cum aarHeni^ hoc •ento a 
' qnoniam animo festidit istos» velnti 
qao»ilem mendicot.' Dicitnrautem 
^aordere animi/ nt» 'angi animi/ 
'consenetcere animi,' *recreari ani'* 
mi/ et aim. alia apad Noetram. Adi 
OmleBd. ad Met. i. p. 7tf . et ad ii. 
p. 116. b. In a^jectivis et praBteritie 
partictpii liic genitirns Nostro qaasi 
proprini. V. Ind. in ▼. * Oenitivns.' 
Infra p. 521« < derepente animi mata^ 
tnm.' Fior. N. zv. * ha artibos ani* 
mi expletnm.' Ms. Pitli. fiiitfmn wm* 
dtcelilta. J.B. 

Ptofilery«ramn] Legepii^alor/. 
iiial tamca alli occuparunt. Sic Se« 
neca de Tranq, Vit. c. S. ^Hos enini 
Stolcl nostri sapientes pronunclave- 
iiint, ScCf et victorcs omnium terra* 
rum : ' ubi malim/n>anMi: de Uljsse 
et Hercnle sermo est, cnm quibos 
eomparat Catonem* Alias et * gen- 
tiam domitor victorque ' dicitor : ut 
▼el Appaleiob. L et de feris locutnm 
oetendnat seqq» * Cato cam feris ma* 
jiam non contolit,' ^c. Collationis 
b«c somma. Herealei et Uiysses 
cam feris ac moostrls iuctati suat, et 
vieeroot victorea. incljrti. Cato non 
cnm fcria aat monstrisy sed com am* 
Intii, cam potentift cupiditate, com 
vitiis civitatia degenerantis» malls 
lane maltiforaubos et monstris tetcr- 
limia» depngnavit, neque, qnoad vin- 
«ereCy vincere illa pauus est. Sic 
AppaL pfailosophum Herenli compa- 
rat,iv. Florid. * Qnod Hercnlem oilm 
peetsi,^ • • • . memoria exstat.' Sed 
et Lucretius U t. Herculem et Epi*' 
cvnm comparat, quod moauit More- 
ios. AddmL NonnulU peisimo exem- 
plo pivaa<ar scribnnt. NoiterinFlo- 
ffidia : ' Herenlem olim, Poets memo- 
ranty monstra iila immania homimim 
«t lerarom f brtate subc^glsse, orbem- qae terr» purgasse.* £t ctatlm t 
«omnes peates mentibos exegit* fa* 
millas porgavit' Onrci eod. argu- , 
meato ^KKoBaiptm. Themist. Euphrad» 
Orat. 9. Typdmww ri «yi^ntre, jmI ^e* 
fkn^ ksABlffw. Lncian. Deor. DiaU 

pmu Prk» Lactant. Init. Div. i.th 
*Hercoles« qai orbem terrm pera* 
grasie ac expurgasse dicitor ;* et pro« 
firium cftt de Hercttlc apod Or^cos 
scriptores Ka$9ipt», v. loca a Celeb. 
Wy ttenbaebio aHaU, BibL Crlt. vot. 
11. p. 25. Pro luifraior orbii Pltb. 
/«s<ror trbi, J. B. 

JdefNsom tftiimiadam] lovetustU 
codd. ex antiqno scribendl more^ 
foisse automo, ad ccmimi dt^^raadam» 
vel, diferendtim conveniens vocabu- 
Inro el, qui in jndicio tanquam apud 
Ceosorem patrimonii sui vires pro- 
fessorus erat. Itidem Ulpiaons la 
formula ceosuall : ' omnia/ inqnit, 
* ipsoy qui deferty nstimet.' Idem s 
'biiBus quoque piscatores, et portus 
In censnm dominus debet deforre/ 
1. forma ff. de censibus. Runum de- 
pravate apud enndem Appul. supe* 
riori vcrsiculo vnlgarunty * Hercules 
pargator feraram:' com deberant 
pMgaatsr. Stewecb. Legebam defe- 
raadaM. Oellins xvi. 10. * Tenuissi* 
mi panperrimiqne eranty neque am- 
plins qnam millo quingentnm «ris in 
censumdeferabant/ Prk* Ms, D'Orv. 
dissfniifdMMk Plth« di^imdam. Noa 
male quldem Pric. et Jam ante eom 
Stew. conjecere di^enmdttm, qaem- 
admodnm locutns est Tertull. de 
pnescr. adversus hseret. cap. tt^ 
*Hoc enim modo Eccieslm censns 
aoos deferant.' Sed non mnto temera 
vnlgatam lectionem. * Disserere cen- 
snm' est edere, prefiteri ceninm, sive 
bona, facnUlites, rem familiarem. 
Simiii notione diss^rircusurpavit An- 
son. Mos. vs. 8S. '* Squamigeri gregis 
ede cboros, liqnidaque sob alvo Dii- 
sere cmruleo floitaates amne cater^ 81S6 •NOTA VAlUOBl/ftl 111 Yu.' * FkboUs dUMfere ' dfaOt PliaAlr; 
Prol. 1. V. el Scpr. de B. Troj. iir. 
16. ^reoi, nt gesta erat,disseruit.' cf; 
Oodend. ad Met 1. vii. p. 451. ^se- 
qneiis- Terbnni nullo pacto disierere 
potni.' Mss. PUb. D'Orv.MMMn. J. B. 

Pag.442 ricies poido now] Utl. 
111. Florid. in princ. * Ezempluni ejna 
rel panllo seent qnam simillimam 
commeiDorabo.' Brant. 

Idftu a me hnga peregrinaHtm§f if^."] 
Tota ez Apolloaio [Philontr. I. viii. c. 
7. p. SS9. Ed. Olear. J. B.] Prie. 

Modiee MmnmifHm] Imo vero noa 
modice. Ait ipse Milesia ultima: 
f Nam et virienlas patrimonii peregri- 
nationis attriverant impensm : et ero« 
gationes nrbicm prisUnis illis provin« 
cialibns antistabant :' ubi et alia In 
hano sententiam. 8ed ita bic loqoi* 
tnr Appnleins, qnia nlhilominus di» 
ves remansisse videri voloit. CascM6. 
Prndenter dicit msdtce» et canssas 
honestissimas hqjns imminutionis re- 
censet, quod probro id sibi, ut alilsy 
datnm iri videbat. Strabo de Arabi* 
bns loquens : ^c aol Sii^iooif rf iihf 
IMAffwm tV ehaiaof {iW^ kutoi^ rf V 
aJb^aim viiiul, Athensens Democri- 
tnm Abderitam, qnia bona paterna 
mbanmpserat, pubiice condemnatum 
fnisse ab Areopagltis narrat : sed nbi 
mnndi seriem, inferorumqne arcana 
declarassety continuo dimissum fu- 
isse. Solonis nimimm lex erat, quam 
Laertins recitat his verbis : 'Ecb^ risfAii 
rpi^i robs yotfkuy Anfus Urm' kKSk 
Kol 6 rii woTpfa KonhiioKiits, 6iiaitts, 
Sed ut ad Appnleinm nostrum redea- 
moSf alibl contra de se seribit : ' nam 
et viriculas patrlmonii peregrinationis 
attriverant impensm : et erogationes 
nrbicm pristinis illis provincialibus 
ante stabant.' Sed hic in judiclo io* 
quebatnr, et capitls res erst : vel 
qnla, nt doctiMiqms amicos noster 
pntat, nihilominns dives remansisse 
videri volebat. Qood antem In ea- 
dlem Bliiesia dicit| se adeo panperem eue, nt veitem vend^e iitconetimf 
quo sacromm impensis paremamB- 
mam corraderet, ad illnd tempna^ 
qnum lusc diceret, referendnm v&- 
detur. Seip, Geat. Vulc« adlevat 
qnoque kaad modiae. J. B. 

Qaorwndam JiUa» date aiaan] Pbala* 
ris Epist. 148. Hirra rdMPr«r vftlma 
Kserdkarw alrf {Bvyar^pi) ^tX^fhnmo 4k' 
itXjtmF sraff iawr Kti, odxl raSva lUnmt 
yri yiip airrf «oii^ «ol rii ^aXdpiios 
Xfiumra, V. Hesych. Illnstr. in Em? 
pedocle. Sepeintegredotabaateti- 
am« Noster x. Miles. < Ut desola- 
tam pnellam, parentnmqne prmsidie 
vidnatam, domns suse tutela recepta* 
ret : ac mox arctissimo, sibtqoe mul- 
tnm dilecto, contubernaliy largitna de 
proprio dotem; liberalissime trade- 
ret.' Specimen munificentim hnjus 
insigne Vespasianns prKbntt* Sne^ 
tonins : * Vitellii hostis sui filiam splen- 
didissime maritavitydotavitqneetiam 
et instruxit.' Prie, 

CeaUmpta jMfrtmenu] Lipstns ar- 
^nte, cMitemptem jMtfMUNiti. Coiv. 
Csecns slt oportet qui non videat 
vulgatam lectionem cmfoailii esse 
mendosam : nec debnit Colvins, prm- 
sertim qni tantum auctorem baberet, 
de ea In contextnm recipienda dubi» 
tare. Cosaa^* Recte Lipsins. Mss. 
et editi ceNfcmptnpafrJmontthabent: 
male. Elmenk, lipsii emendatianem» 
receptam a Casaub. et seqq. fiimat 
Ms. Pith. J. B. 

Tanii revera etHe, fwmlam kabeiie] 
Horat. Serm. ii. ' Tanti, qn^ntnm ha- 
beas, sis.' Poeta vetus apnd ^ne^- 
cam, Epist. IIS. 'Tanti quisque, 
quantum haboit, fbit.' LucilUns : 
' Quantnm habeas, tanti ipse fies, 
tantiqne habearis.' Prie, 

ilr6or tq^eamda, et iq/Mis] V.Mn- 
ret. Var. viii. 0. BrodsBom Misoell. 
1. 1. Juret« ad Symmach. z. 28« Mer- 
cer. ad Nonmum. Menrs. ad Lyco» 
phron. Idma. 

Uao aeetto} Milei. ix* de leipso APUiiBii apolooiam: 312» » flelitnc^te : * Me paS' 
peivalaa qeidem hertalanns compe* 
vst qatiiqiufiota nnmaiis, magne n€ 
• lebat, aed nt commnni labere vic* 
tam sIIh qnsereret.' Breviter porro, 
aed aterliey Smiliani sive fiucfoKayl'' 
wf, slve egestatem perstringSt, nam 
^ Qood fieri per asellmn potest, vllis- 
aime coostat/ iaqnit Plinins 1. zviii: 
c 6. qnod et fnse perseqnitnr Cbin» 
mena libw vii. eap* 1. Uem, 

Ad Umpntkmm. iattnm ir, eaEMtet] 
Promptnm hoe e mstiea disciplina. 
Plnto npod Plin. zviii. 0. * Ara tem- 
pestive/ b. e. dnm impendent im* 
bres^ pi0l In salcos CMOri : atqneita 
Virglliiim iv. Oeorg. capio : ' In- 
combere aratris, Dom sicca tellore 
lieety dnm nobila pendent/ £t Clan- 
diamim : ' Pellx qni Pbarias prosci* 
dit vomere terras^ Nnbila non spc^rat 
teiiebiis condentia coBlnm, Nec gra« 
viter ilantes plnviali frigore Coros/ 
Locns est perqnam Incnlentns, sed 
cojos sententiam cormmpit Bartbins, 
dam rh Mpent, mslitfl peHiime inter* 
pretatar. Pric. 

UwAe tm patmt] Interrogationis 
Dota in fine posita istios perlodi to- 
tam seoteotlam corroperat, qnsi hce 
est: JEmilianiis iste ob cadaverosam 
fadem et Acberooticam, volgo Cha- 
ron aodiebat* Infra : * Igitur agno- 
mcotoeldooiodita: Charon, utjam 
dlai, ob oris et animi diritatem.' Hic 
vero vnlt videri Appolclas non ob 
tnrpitodinem formsi id ei adhsMlssQ 
cognoasen; sed ex eo potiosi qno4 
molloa snornro cnpiditate heredit^tis 
saatoUsset; qoamqoam iatod ab eo 
Boo tam didtnr, qnam per fignram 
iaaoitnr. Simlli artificio et snb fi- 
orationis ntitnr: nbi canssam 
at, cnr idem iBmiliaBns cnm 
Kttfiiio consentiat io danda naore Si« 
ciBio pooro : vide locom. Cmtmtb^ 

Pao, 4a Nwmdim €t GetMUm i» 
9se ceq^bno] Hoc idem dicere volnit 
IV» Floffidorom: sed is locns in U* bris omnibliB ita cormptni visltnr, nt 
dizisse eum qnidvi^ alind putes. ' Ita 
mihi et patria' (inqnit) * in concilio 
Afric».' Lectio nihili» corrigeftd. ex 
hoc loco, * Confinio.' ' PHc, 
. LMmic AwUo] Qoi sub Divis fra- 
tribos Bithyni» prvses, bt clarom ez 
Ulpiaoo oostro lib. iii. § 1. de Dcco- 
rionlb. Consnlarem vimm bnnc etiam 
memorat, Helvii Pertinads iniperioy 
Jttl. Capitolinns. Cofo. Hic Lollia- 
nus Avitns Consnlaris vir fuit, nt 
scribit Capitol. in Pertin. Ulpianns 
aotem Dlvornm fratmm rescriptam 
ad Lolliannm Avitnm citat lib. iit. fif. 
de Decnrion. atqoe ita etiam ter no» 
minatnr ab Appnlelo Infra, . addito 
F. C. Consol (nnde et Procos. Afr. 
fotHe constat) sob Pio folt. Anrelins 
Victor LoUiom Oentiannm vocat. 
Scip, Geni. Eondem esse, qol ab 
Aurelio Victore £pit. c. 18. per er- 
rorem * Lollius Oentianns' vocatnr, 
monuit qnoqne Casaob. ad Capitol. 
Pertin. c. 1. cfi et ad cap. 7. nbi 
* Lolliani Gentiahi' mentlo, viri con* 
snlaris. J. B. 

lOa tenm ohamM] Virgih 'Terrm 
omniparentis alnmnnm.' Miles vi. 
Noster : ' Terne omniparentis agiles 
alamnsp.' Invalnit sensns apnd non 
indoctos hand sanns, hoc vd-bi nos- 
qnam poni pro AUore, Nonnium nt 
evincam non advoco ; nam etsi vocis 
BiKofyitaf innnit, invalidis tamen pro«. 
bayit argnmentis: afferam fortiora 
ego, de qnibus nec dnbitari qneat* 
Avienus de Cartbagine : * Urbs Phm- 
nissa prinsi Libyci nunc rnris alnm- 
na:' id est, Metropolis. Idem d^ 
Tibride : ' Romanosque Lares lapsu 
prmlambit alnmno.' Et de Nilo : ' Lon- 
go segetes qnod nntriat amni, Aren- 
tesqne locos nnda fsecnndet alnmna.' 
Floms lib. iii. cap. 21. ' Akimna Ur- 
bis Ostia.' b. e. qnsi Romam alit eo 
nndique commeatu vecto. Meretriz 
in veteri Lopide: mb vbn bri aldm- 
WM Aumxu In xp^ obmti vis eo- 313» NOTA VAEIOBVM IV dev. Noster i?. Hiles. < Orbis to-i 
tliit alma Venas.' Lucret. ii. ' LU 
^iioralaiaseqneraiii.' SerTtnsOeorf. 
II. «Almiis ager, eb eo qnod ■ot 
mlst.' Festns : * Almny oaDctn, slve 
pniehrs, f el aleos ab alendo.' Oloss. 
• Alma, nxwii, ky^f AfoK ep^wrmpa^ 
Vet. Onomast. * Almas, ZslSvpoff.' sio 
«laiMMrt pro imlniv Miles* vi. * Ado- 
lcteontem fstnm qnod meis manlbns 
akannatns slt, seitis omnes.* £t Tiii» 
*«CanQs rabidos et immanes, &c. qnos 
ad tutelft prmsidia coriose fuerant 
alnmnati.' Qa« omnia palam est 
actitam slgnificationem habere. b. e. 
innnere, non rp6^ttio¥f sed rpo^. 
Prie, AJkmMW dicitar is qui allt, et 
qnl aiitur. vid. Ornter. 8aspie« lib. x. 
0. 6. cf. Psrei Lexic. Plantin. et ibi 
clt. Craqninm nd Horat. iii. 18. Ita* 
Uam qnoqno * omninm terrarnm alnm- 
nam ' vocat Plln. iii. S. 8ed nctivam 
bane significationem in nostro Appa<* 
leii loco obtinere, tix credam. Est 
qnldem In Mss. et Edd. tett. iiemqne 
Vnlc. Wow. Scriv. probante Crnsio 
Probab. Crit. p. 54. * terra alumna/ 
qnod tom jnngi debef rf Jweriif nt 
iile scil. vinnm et olus» sit qnartus 
etsns: sed sic pro more sno hic qao« 
qne addidisset Auctor et, nt In seqq. 
* et regto fcBC. et cobI. plnv. et/ &c« 
Tum sane perspionltatis gratla, cnm 
Wower. e FnW. Cod. malim UUi: nt 
Jmweeonstrnetnr enm Dativo, qnem- 
admodnm alibt * adjovare' et ' adjn- 
tare :' de qno tld. inttpp. ad Petron* 
cap.68. et unde * adjntor incepto' 
dicitnr Sept. de B. Troj. ii. 10. Sed 
prseplacet emendatio Casanbooi et 
Salmas. In marg. qnam exhibnere 
Srip. Oent. Elm. Pric. et Flor. itrvm 
«temaa; slc mnlto efllcacins hisce op- 
ponuntnr seqq. ' Enlmvero animo bo- 
minis/ te. Corrmnpendo loco esse 
potnit insolens nsns rov atemmiin, nen- 
tro gen. sed qnidnl, nt aAomuii eC 
alnwM, dicstnr recte qnoqne alam- 
monf qttom retera adjectitnm sitt nt vel te Af leu dnobns postranH 
loets a Prieaio eitt» dain pnteCi 
Proxima ad hnnc lectio 
Mss. Pith. et Flomnt. Icrra H < 
J.B. 

Pag.444 QhM cx •sttsaddteelmMns 
tdvirMemvHmMitmptiut] EaUt 
In hane mentem sane Oratlo qiisedam 
Themistii fnfl rov ^ M rois riwmtf 
iXXk T«cf iaipin wpewixt». alia tamen 
Cnrtitts lib» Viii. et Polyb. iv. Hip-* 
poc^t. lib, de ner. et loc. Artstot. 
PoUt. VII. 7. Imo Plato tnns in Ti» 
msBo, Menedemo, de Legg. v. de Re« 
pnbl.viii. Pric» 

AnaOmrms] Jnvenalis Satyra x. vs. 
49. * Cnjtts prndentla monstvat Snrn- 
mos poise vinw et magna ezenspla 
datnros Vervecnm in patrin crasso* 
qoe snb aere nasci/ Vide Stobmnm 
«•plc^)wffatt,Sermon«LXXziv. Theo' 
doretum contra OriBCOs serm. i. pag» 
78. 70. serm. v. pag. 17S. filinaifc^ 
Apmd socertflsMnos SeyUum A eee t srs iS 
sspjms naliw eil. Themlstins i *Api* 
Xf^ ^ f^ ^M9tpf fthmm 4jco4cit, 
8rc Kol ao^t ^f koX lKt0^* Jnliaans 
drat ad Senst. et Pop. Athen. T«- 
X^ od WQfiiJio^ Ir «oAAo&fc^tf Inf 
7&«ffAM avoMiew, t yitp, o^x^ **¥^ M^ 
Soir tfu^^ai rct At»Minfr, 'ikfiaplt rc l# 
TwopfiopeUHs, ml 'ApixPfp^ ifXKt$msi 
At cor sooorrf€S Scythas Appnlelns 
vocat? Herodotns ex dlnmetro png^ 
nat» en verba ejns: *0 $k «irm 4 ElM 
{«tfwr, Is^ tr iarpttroAoro hapohs, X^ph^ 
woffim irap^xonu {ffyt roo SneKov) 
UroA h^ia»yrmo: efho yitp Mpor tifir 
Irr^t rov II^ov oMp ^«^ ^rpofia^ 
Xlontai ffo^ai wipi^ offrf Mpa hSyitm^i 
wtipk^ rov aav6uw8 IA>«of «nl 'Amx^ 
oior. censendnm itaqne est AppiH 
leinm hoc nomine omnes Fonti acco* 
las Intellegisse, Herodotnm nusm f 
rnm gentem ita proprie voeatami 
qnam Scymnus Cbius JVoMmdScmn a|H 
peHasse videtnr: Kol rW wofhf 8* 
*Aydxapfnw iK tAt No/iaSMfir «ifffi yoritr* 
aairvrff^A^c^/Sc^rdrsM^. Prie, A1»ULBI1 fkPOLOGlAH. 8L8£ I MiM] TerlttU. d* 
Aftiaa eap. iO. «Thebb hebetes el 
bnilM Msd reUtniii ett« Atbenit 
taptendi diceBdiqne ncntiMiinos nbi 
penet Colytmn pueri mente citini 
ekNiniuitnr pnreoce lingns. Siqni* 
den et Plnto in TlniKo Minerram 
affimint^ cnn nrbein illnm moliretnr, 
nihll nliod qnam regionis naturam 
pmtpeariiae, taila iagenia pollieitam/ 
Vide Easebinm pr»par. Et ang. lib. 
VII. c 9. Ehtenk. AihmienBet cnlMi 
Miles» I. < Athenienses catos illos, et 
oanjs ncieatim magistros/ Attlcl 
aemitils apnd Yeteres fsma non in* 
freqnens. Tertnllian. de Aaimn cap« 
20. * Thebis hebetes et brutos nasei 
reUtmn est: Athenis sapiendi dicen* 
diqne ncntissimos.' ]). Himn. in 
cap. S. OaUt. * Athenis expeditiora 
Baaci iagenia Philosophi gloriantnr.' 
MartiaKs : ^TIbi cor limaate Minerva 
Acrioa, et tennes finvemnt pectoi 
Athew.' PnUbaat cnim acnaien 
gigni ab aerU tenuitate. Cicero de 
Fato: * Atbenis tcnne cslnm, ex qno 
acatiOffesetiampnUntnrAttici.' \U 
tm Pjthagone Anthor apnd Photiwa 
Cod. 840. Ai^ «ol sU' MMrtff imm 
(6f «farch^) 4 «»Ma 4r niSf 'AMtnur, 

^drrmf Ufoe yjotfr^mv Uto§ ««I iea0c»- 
flvfwffWf av |ia |*ww Tqy ^rqi' hMtrww^^ 

i^ dtJmrw, ria M ^vxj^ ^Xffib^. 
Adi Casslodor. Var. xir. 16. Prtc. 

Cs acfSJimas «lowre popNlt RsflMni ac 
d.] Ita Fulvins. Mopp. ia ^mfr. 
Jfnam pspab'. Puta deesse ▼oeem 
Umuad^ qaamris Populns per ezcel- 
UatiaiBySlcntUrbSy de Romano dici 
poislt. Et aota, qnod ait, ' Monere 
popoli ad Bfasinissam concessisse:' id 
•oim ita iBteHigendiim est, qnomodo 
npnd Sallnstinm Atherbal de toU 
Kumidla : ' Jus penes Romanos pro* 
cnmtionem taatnm noitrsm esse.' 
Qnod Peadisfici jttris dootores dicc* reat» F^ndam popnli RotaiaBl esse; 
Sdp* G€»lk* T^ Rommi expanguat 
rulgatsi £dd« Elma^ Reciias IB 
aliis Afaiicfv popnii RoMMai ; nam quod 
NumtM ptopiUo vir magnus Totnit* 
neotiquam leqnendum pnto. Qni 
abnnnnt ^v i2oiiMai, Popniam^s wf 
i^ox^ dictum Tolnnt, nm ii aom 
lomniaat» et citra fidem anthorom t 
nam etol Urbem ea fignra reperias» 
vix PopviMm. Omnem foro serupu* 
lum eiumemus slmili Solini loco: 
* Cnsarienii * <inquit) * Colooitt C«* 
larea mest a D. ClandU dedocta < 
Bocchi prins Regia, postoMdom Jo* 
b» indtilgeotia popnli Romanidono 
data.' Qood alt dono deU^ Noiter ma* 
nere emMeeam dixit, et (ni fallor) o- 
tramque absoliitnm jus notat. Ita'* 
qoe qns de procnratUne OeatiUs 
hie, ftcessant ocym. Pric. Jfnaors 
popnii eoaooiiisms. Hoc orAae Ugi« 
tnr in Msi. Lipi. Pith. D'OrT. qno^ 
ram in nnlloy oti aoc io Floreot. aot 
^d. aote Wower. comparet Aomcmt^ 
qnod ex conj. FoUii et Saim. ia 
amrg. prlmni edidit Wow, et hine 
seqq. prmter Pric. et Oeot. vehe^ 
meoter taoieo Id probantei : qoibns 
ego, line Mstorom anctoritate, haod^ 
quaquam accedo : aliod eolm eit di* 
cere qoomodo loqoi potnerit, alind 
quomodo probabiliter locntns sit 
Auctor. In Romana antem colonia^ 
coram Romsnis Judicibus, orationem 
habet Appnl. Pojmhu itaqne nnllns 
alitti intelligl poterat, quam populus 
Romanns : et opponitur hic popnini 
\\n, qni in colooiii vivnot. Apnd 
JCtOs antem popnUmn aliqoando vo* 
cari popnlom Rom. docet BriSsoB» 
de V. S. V. * popnlni.' J,B» 

Novo coadiiN] Sic recte Jndicavi» 
mni Venetiii ollm eiie cninm. In 
aiiis omnibns libris vnlg. aoeo eomfid. 
Mi. cod« habet noeo ooadtii». Nee 
vera videtnr interpretatto docUsilml 
Toroebi Adveriar.lib. xvii. cap.lS. 
Coie. Vlde Tnrneb. Adven. xvn* S138 NOTiB VARIORUM IN 16.. Elmtnk, CondUos est AMigna- 
tio sif e diviiio •grorunl : inde condi<» 
toret dicti qoorum id monns in Colo- 
oiarttm deductionibns. Homm non 
infreqoens mentio apnd limitom 
scriptores. Tnrnebns legit ho(( loco i 
* novo conditi/ Novum hrapKTUc&s, 
ttt apad Festiim, 'quom qnid nort* 
tnr*' Tertnlliaons sane hoc ipso 
argnmento umriitim eztulit. * Viri 
C^artliagiwenses ' (ait de Pallio) *wt^ 
tostate nobiies, ooTitnte felices. ? 
h. e. coloni» hnjns nota deduetione. 
Frie.. In Mss. qnoqoe Pith. D'Orv« 
ex.seqnenti voce adhsMit ri s. In 
Florent. ^recte seriptnm videtnr «sn- 
dita. Edd. ante Colv. praster Vie. 
Ven. conditt. At qnb ita loquitnr: 
not «ondtis neeo eefmmerMm SMmif 
eelsnia f J. B. 

^plsndtdissiaM Celsaie] Omnia qu« 
In Coloniam cadere ornamcnta pos- 
snnty videtor nnico boc verbo con- 
geMisse. Tacit. Oeman. ' In splen- 
didiMima Rhetin Provincim Colonia.* 
Cicero Philipp. v. * Mntioam firmis- 
simam et splendidiMimam Pop.,Rom. 
Coloniam.' Lapides : dbcvri* 

OIII SPLHIDIDIMIMJB COLOiriiB. . . * « 
ORDO BT POP. SPLBMDIDIS8IMJB CO« 
LON. AVO. HIMICRBORVM. Ptie, iVoM 

Mfitfilir, ^ilemlsdissiaM toioma «aawf • 
Ne inleUigas, iterom exsedificatom 
illod oppidom folMe» vel e roinis exr 
citatnm, sicut Carthaginem Colonie 
dedncta est : * sed quia ex oppido 
vectigali et stipeadiario colonia po- 
pnli Rom. facta sit Vide M. Velseri 
sobiliMimi et emditissimi Oermapo- 
mm historici Rerum Vindel. Angnsty 
lib. V. nbi et hunc locum Appnleii et 
totam ratiooem Coloniamm iilustrat. 
Seip.Gtni. 

Loc0 prhuipe'] Bene vetns noster. 
Volg. loco priuciifia. Oell. Noct. At* 
tic. ziii. < T. Castriciosy RhetoricsB 
disciplinse doctor, qni habnit RpmtB 
locum prineipem declamandi.' Co/e. 
Flor. isea jiriacqns. Elmcnh. Mss. Pith: D'Orv. hec nori mtk ^oltttto 
Cod. Llps: cnrii cnnctis. ante ColV. 
£dd. habent prindjiis: qnod nescid 
an prorsns damnandom. Onmmri 
in coloniis et mnniclpiis, prineipiM Is- 
ce r^vera erant, et haberi volebant: 
nnde et Consulis et- PrsBtorls nomen 
^ectabant, et Or. Apxavm ei.4rY*t^ 
P99 dicebantur. vid. comm..Oent.et 
Pric. ac Brislon. de V. is. in t. Imo 
ipsum illnm d nwneir a l nm videtnr An- 
gnstinns rsgnttm yocAre Epist. v« ubi 
ait : 'Appnleins, qni nobis Afris Afti 
est iiotior; non dico ad. regnrimy-eed 
nec ad aliqriam qnldem jndiclariam 
potestaterik potnit pervenire:' licet 
dnnmviratn* et ipse Jndidaria potefri 
tas foerit. J. B. Ptirem koM Isce 
prineip€f ift, Qnam clarltodinem 
stemmatis sol vel e Milesiis patere 
voloit Llb. III. ' Neqoe to» digni- 
tatis, vel etiam prosapiat tnornin sn- 
mns ignari, Lnci Domine: nam et 
Provinciam totam inclytse Vestrse ln<i 
miliss nobiliUs compleetitur.' £t 
XI. < Nec tibi Natales, ac ne digoUas 
qoidtat dcc. nsqoam profnit/ De 
Patre vero, qnem hoc loci m^morat» 
qnique vnlgo Tkmeui perhibetnr,fide 
alia onmla apud Salmas. iii Prole^ 
gom. ad Solio. PrU* Duumviraem. 
Honoris apex in MnnicipiiSy Colo- 
niiiqne. Ulplan. lib. i. D. de elb. 
scrib. V. Scalig. Anson. Lect. llb. ii. 
PanciroU. de Magistnt. Muhicipal. 
Alciat Dispanct lib. iii. cap. 6. et 
ad I. St9. de verb. sigiiif. Jdem. 

CmuehM hommkua p«ofvnc<am] Mi- 
lcs. X. ' Oradatlm permensis hooori* 
bns.' Scatet ejnscemodi Elogiis In- 
scriptionnm corpns. Mdem. 

Pao. 449 (h^ igo loeum m M.Rc- 
publica] Opinor, a patre nominatns. 
Nam dnnmviri sibi snccessoree nomi- 
nabant et creabant, pro qulbn^etiam 
tamqnam fidejussorM Reipublicse ob- 
ligabantnr, Tit. de pericnlp nomina- 
torom iib. xi. Codicis. , Sed pater 
Appoleii jam multo antea decesse* APULBU APOLOGiAM. 9188 fat ) et BmUDVtntiMBiagbtraliis ao» 
nm fuit : de loco «gitar 'et hoDore 
pfttemo loqoituryooo de oominetiooe 
et •ttceeMiooe. D. Aiifoations epist* 
V. * Appoleiaa eoim» qni oobit Afria 
Afer est ootior, Noo dico od regooni, 
sed oec »d eliqueni qaidem jndicia- 
riem potesletem'Com omoibni snis 
magicis artibna potnit perveoire, ho> 
ncato petri». aoB loco oatus et li« 
bernliter edacetos, magoaqne pnedi- 
tns eloqnentia. An forte ista nt Phi- 
losophns volontate contempsit, cni 
cnm sacerdoa provinci» pro magoo 
fiiit, ot muoera ederet, ▼eoatoreiqne 
yestiret, et pro itetne sibi apod C£* 
eoaea locaoda, ex qoa civitate habe- 
bel oxorem, edversna contradictio^ 
nem qnoromdam civium litigaret ; 
qnod poateros nelateret, ejusdem litis 
oratiooem scriptam . memoriaB com- 
meod«vit« Qnod ergo ad iatam terre- 
oam pertioet felicitatem, fuit mag* 
ooa, qnod potuit. Unde apparet eum 
nihil nmplius foisse, ooo qiiia noo vo- 
Init, sed qnia non potnit. Qnamqnam 
et adTerfosqnosdam, qui ei Magica* 
mm^ artium crimen intenderaot, elo- 
qoeotissime se defendit/ Scip, Gent, 

Exjmde ui partieipare Curiam copt] 
Ansobiua : * Ciiria me duplex, et 
nterqoe Senatus habebat, Munerii 
exortera, nomine, participero.' * Par- 
ticipare Cnriam/ est in Decnrionuiir 
ordinem adscisci ; secns enim impos 
fuisset Dnnmvjratni. Paulns lib. vii. 
D. de Decnrion. At vero ' tradi Co- 
Hm^' aut ' Cnrialinro obseqnio»' tan- 
tnm ab honore aberat, ift inter poe- 
nas esaet. V. Forner. Quotid. lib. i. 
cap. 28. Pric, 

Zaraihe] Sic prisci lib. Kgo vero 
scripserini iarath: in eo enim i^^op- 
Bapinit qnam ridet, quod desinat hoc 
noflseo io aspiratiooem contra lin- 
gum Orarcae analogiam : alioqui non 
est qnod vocabulum cnjnsquam anres 
offendat magts qnam Zdpn^ et Zopat, 
qnie suot oomio^ locorum io Orsci» peoetralibns, opnd LycephroBem et 
Oeogmphos. Apud Ptolemmum 
scribitnr hoe oomen Tipar^ii, et.paoe 
seripeisae hlc poto Appolelom Za^ 
roflA, io quo pmtBT^ asplratiooem 
alins etiam fiapfiapurphs ob geminatam 
coDSonaotem io fioe. Cataab, Ego 
existioiarim ab Appoleio irrideri JE" 
miiiaoam, quod qonm Attice loqni se* 
optime crederet, ne agellnm qnidem 
snum Tel patriam sciret Attiee pro* 
nnnciare, sed Doiice 24pai diceret, 
pro Zdpif^, idqne inscientia qoadam, 
000, ut Pauaaoias, dedita opera,'cnm 
de rebna Doricia loqneretar. Stip» 
Gentm , Rom. Zaral«. Elmenhorstios* 
Mss. Pith. Zarai cnm Edd. aote 
Vnlcsec. pleriaqne, Floreot. D'Onr. 
Lips. Zaraih cnm reliqois^ recte, 
vel, at. Casaob. Zaraiih: aed aopra 
ZaraihinMem non 2iaraiihen9m* Qnid 
libi velit Gent. rolhi noo liqnet. 
J.B. . 

Aseevenmier'] Flor. 2. adeevertttei 
Elmenb. Kecte Ms. D'Onr. et £dd* 
Jnnt. post* Bas. sec Colv. Vnlc. 
Wow« ut apnd Cicer. «dseeeroiiler. 
* Adseverare orationero/ i. e. ad se- 
veritatem componere, anpra dixit 
Noster p. 426. Vulgo bic adeeveraie : 
sed tnm, ni fallor, passive acriben- 
dom foret o4f«cfari,quod vetaot seqq. 
Non me latet.apud Cici. de Off. 
cap. IT.activo sensn occnrrereiWfNi- 
laHuef * nihil eit amabilius, hec co- 
pnlatins, quam morom similitndo :' 
nbi Pearc. cum aliis, ex Codd. qni* 
bosdam cojpirlaNiiiii legit. Imo ipsnm 
boc admeraie est -apud Oell. xtii. 
5.- de Polo : ' tragcedias scite et ad^ 
severate actitabat:' PleruO)qne ta- 
men et proprie differre adve#bia a 
partic. activis et passiiris derivata, 
affirmare oon dubitem. Appul. sal- 
tem, qno fortaase nnllus scriptor in 
nsn et compositione adverbiornm est 
freqnentior et accnratior, ubiqne 
hanc distinctionem observat. cf. su* 
pra ad pag, 414. < versua inteippera- 8194 KOTiB VARIORUM W tiiisiiM.' Ut liSc 44ii9eranief, tlc 
Infrt p« 4SS. ' perMterftOter qassl- 
visti/ Met !• V. p. 840. * qiwiii ar* 
fogeoler eserit.' vn. p.476. 'ptttl 
ft&f ienter.' i. e« ile, «t ee peDitn» ••« 
tieverlnt. L. ▼iii. p. AS6. * f imuhin- 
ter revlete.' l.-e. simnlani ee revic^ 
tem. Ad eemdem normem * abnndin* 
ter/ 'inetemer/ ' ennctanter,'* aman- 
ter/ alla, senan aetivo : passivo a«- 
tem, * accnmnlate/ *ob«tinate/ * gra- 
Mte,' et um. Uint eet, habeeras hie 
anctoritatem et Msti (D'Orv.) et E* 
dit. (Jant« poaf.)optim9 notap. J.B. 

* Pao. 446 Vmm Iuk OMviCie u^fer* 
H»] Oellios lib. xviii. eap. 4. ' Va« 
nos doctiuiml vetemm non (nt vnl- 
fns) desipientes, ant liebetes, ant 
ineptos i sed mendeces et inMos, et 
levia Inanlaqne pro gravibns et veris 
astntissine componentesy voeabant :' 
qnss optinw vods pondns in Appnleio 
monstrant. Festns Avientis in •Pab# 

* Vana laboratis aiifer mendacia dlc- 
lis :' mfet Ptantinaro est. TmcnL 

* anfvr «ogifs.' AnlnU * aofer cavll- 
Inm.' Pers. ^Jnrglumhincanforas/ 
PnV. 

SeOeta tmimraia] Conjeci olim eeeL 
immtmUL, Sed Jam rectiasimam Jndico 
vnlgatam lectlonem. Festns: *Im* 
mnnis,- vacans mnnere: aliqnoties 
pro improbo ponitor, nt apnd Plan* 
tnm: Immnne est facinns.' Locns 
Plantl TrittHmmo, princ. fab.' * Aml-* 
cnm castigare ob meritam noziami 
Immnne est fadnus» veram io setnte 
ntiie et condueiblle.' Portassis eti- 
am scribendnm apnd Arooblnm lib. t* 

* Hoecine est, qo»so, andax^illud fa« 
einns eC Immnne ?' sed vix ett, nt ibl 
tolli debeat iaMien^: qnod hie tamen 
neqnaqaam Hear reponendnm,etiamst 
Apol. II. ' Immo etiam sceleri adver- 
stts parentem nefando, immanl, impe* 
tibili.' Celv, Lege IwunmUa. Wower. 
Reete viri doeti /immmie retinnernnt, 
qnnmanteamalnissentiimnenja. Fes- 
tnsi * Immmris, vacaas miittere. Ali- qnoties pro lmprobopOAliar|rttapttd 
Plantnm : Immnne est facinne.' Ve- 
tems Grammatiel scribnnt olim Mn- 
nes dictos amlces, qnl in nnnm eon* 
sensnm mntnls anlmb coiisplnlMint. 
Liieillne lib. xxti. apnd Nonlnm: 
'MnnlAces mnnesqne amicis nostrls 
videamnr vlri.' Versnfl restitueris 
vel feeeris lioc mode : Mim^leee nm- 
nmqite «M eUeoMMr amleie, Sdp. 
Gent AliJ eeelera immmtia. Etmenh. 
Miram qiiafitmn immimaa arrideat 
ernditlt. Ego (qnod in qnibnsdam 
vlsitnr) jmmmiia mordicns retineo^ 
lofm, *Sceleri nefando, immanl, Im- 
petibili.' Vlrg. Mn. t. * Scdere ante 
alios immanior omnes.' Latro in Ca- 
tilin. 'Hnjns Immanlssiml acderis 
atrocltatem.' Ibld. «deque nlelscen- 
da Immants^imi sceleris atrocitate.' 
Salvlanns iv. de Gnbera. 'Ad ea 
per scelera Immania pervmlri:' et 
alibi : * Criminnm tnrpitadlnem, sr«le- 
mm immanltatem.' Prie. Ms. Bemh. 
ImMoiiia, qnod nnice vernm pnto, cnm 
Jungerm. in Ep. ad Scip. Gent. inter 
Gnd. pag. 86S. Groslet. in marg. 
Wower. Elmenh. Pric. Scriver. Plo- 
rid. Loco Festl temere abiisos ene 
viros doctos exlstimo. Apnd Ptan- 
tnmenimTrin.1.1.2. 'aidlcnm eas- 
tigare Imninne est facinns/ Ita exptt- 
candnm : facinns est, quod nemo do- 
ho aliqno ant beneficio remnnerat, 
qnod benefidnm vlx pntatur,proqno 
gratia non rependitnr. cf. Oronov. 
Lect. Plant. p. 887. Fortassehoc vo- 
Inlt etiam Festos rf iaprohOf ant lo« 
cnm Plantf nec ipse intellexit. Jam 
vero ridicnle dlctum foret eeetera^ 
pre qMue fratia nou rtfeHw. Nam 
limpiieiter pro eederaiOf nefarie^ vo- 
cem illam usnrpatam foimey ex 
Pesti loco non atfirmare aasiro. De* 
sidero certe exemplnm* Ceteram 
male in loco Rlo Plantlno, qni dtatnr 
ab anet. ad Herenn. ii. 18. In Ed. 
Braest. legitnr heaneme^ sed recte ea- 
dem Ed. apnd Cic. de Inv. i. 90. nlil AVULSII APOLOOIAM. »185 I Pkiati verlMi refcraatnr, li«« 
bet inMiiHn. Itmmmi legU qnoqae 
Sn. ap* Cle. de Amie. 14. obi Talco 

Jlf«^} Adhae respoodH maledietU 
adeoMtoraai: bte refatatioaem- erl- 
miols MegNey qaod priacipaliter el 
loleatatam odgreditor. Ett igitar 
luee pors allera jadSeK .et legitimm 
qaveliooiiu Stip* <3M. 

• Flmmmmm gHfidm cacortem] Virgil. 

* Ut qaoodam in ttipalii nmgiiat sioo 
viribae ignb.' Sedaliot Opere Pei- 
eboUs ' Vehit Ignii oberrowi Arentet 
•tipaiaii virea cai famaia cremandit 
Materiet inirma raplt, rictoqae fu- 
rotOy Labltar Inndidm deformU glorlo 
lunaas* rTW* 

. P ^i oaram lwgaal Apollonlai Tyo* 
Bciisia Epiit, ad Eopbratem : Mil^vf 
imin^:mtnr^9mAfln4p9m. MrpH 
•Ir 4 gip«nwri|ff i^ 9tAy, i| ^ tV ^w 
Amm. Dio orat. zxzvi. foU 440. T^ 
fimriXia ryry i» 4ri>a< r« o&x ^mnrw^ 

mI tov $mi¥ ^mn4mu 9mmfi4muSf «tt 
n^^etu piffmn Mxmm^^ iwmrafUimut 
i yart 4 « r t^ Sa^i^riof^ ofx ^' "EXKni^m 
ifpmi^Tm Mfaarmf tHtfm imtftdfmmm 
oftro^ Ti^vrat. et OraL zux. fol. 5S8. 
tUpm» fahff 4ifamf raikt laXovfaihmn W9p* 
flfrrea Jf d>o«f , Iki ti|9 ^^oifwr liiw ifi* 
wmpm, uA rokt ffo^ f^mnm, 4it 9» 
§tpmwt4tip, Porpbjr. de Abttln. ab 
Anim.f.M. Sotdat io Mdyoi. Ago* 
tUot de geptlt Jattbi. lib. ni. p. 67« 
EbncoA. Horara qatMlam babet Blf 
menb. e Llodeabr. Exeerpt. «I. B. 

Leget et ri i ooa k ram ] Mllet. xi. * Ce- 
rimonlamm ritnt.' Florid. ii. < Cerl* 
moBinnmt potentlat.' Amob. vt. 
•Cerimonlaramdebita.' Olott. Mt. 
Cl. BoafMotU : * Cerbnonltt, obter^ 
vatlonet religlonom.' Frit, 

MimgU id mt fatd JPIato iaUrprtMwf 
Hart^Br] In Alcfbiade pnto. 
jrr. ««pl Avox* lib* !▼« naf4 yt 
p^rmttiipwmt tl wtf^ rh 0tkt wt^ ital To^ot AipdeorTtf • Mdytt pLhf tpowu» 
fytp96opnu, &c. ^Hetych. MctTf^iis 
70irr«^ir, #f^o^ 6ffodf . Quod Tero 
Laortlateaitarebo tradit, Cbaldstoa 
wtfA *harpmftfdmf luX wp6pfntm ^b^«« 
k£t$m, Magoi irtpl #fporfiar envr 
harpifitm^ Tidetar ttntolam a rero 
obborrere: aam et Magi vatidna* 
bantar et attrorum peritlttiml erant» 
Cieero de Divinat. * In Persit aaga^ 
rontor et divinant Magi.' Loclan. 
Maerob. Ol KcAodjUoroi M^TOiy viwf 
rom fuafruAPf dre. Jarencat Hiit* 
Apottd. lib. i. «0001 ett Eoi Ph»bo 
orto proximo, regni Attrorofn sollert 
ortntqne obitosqoe notere, Qaomm 
primores nomen teooere Magornm.' 
Ammian. Mareell. lib. xxiii. < Hyt* 
taspet Darii pater, qnum saperlorit 
Indim tecreto fidentias (tatpectom 
haoc voeem babeo) penetraret» od 
nemorosam qnandam renerat tolitn* 
dtnero, cnjui tfanqoiMit tllentiit pne* 
eelsa Brachmannoram ingenia poti* 
nntnr; eoramque monito ratlonot 
mandanl motot» et slderam, poros-^ 
que tacroram ritusquantum colUgem 
potolt eraditot, ex hit quti didiclt, 
aliqua teniibnt Magornm lnfndit,qnti 
illi cnm diiciplinit prtetentiendi fn* 
tara, per tnam quiique progenlem 
potterit KtatHM» tradont.' litm, 

Putrmm rtgwm mioUttmittm Ptr» 
tm tm6ainit] Clement Trrpmp^ y. ab 
£gyptilt hone morem eot traxitto 
alt. /dem. 

Pao. 447 IHit ffluo. ooetpbiM] Ma<* 
got 'Deornm amicos' dieebtt He* 
IIogabtHis, teite Lampridio in ^ns 
Tit. e. & Magiam ' dlTinoram ineor- 
rnptitsiroam cnitnm' rocat Arom. 
Mare. xxiii. c. 6. § S2. nbi rid. Lin- 
denbrog. J. B. 

^afiftfitem] Plermqne edd. eallfft- 
Irm; niinat recte. VideOeRhim libi 
xiii. c. 19. Atttnt Astyanacte : * Utl* 
nom nnieam Ibi antistitam areitenens 
tnamTntetnr.' Corn. Seternt i <Sta- 
btt apnd taccot antbtita nnrakilt 8186 HOTM VARIQRUM IM •rat.* Plantnf Radenle : ' Veneri* 
jeqne antistitaB.' Coh, Vide Vou. 
de Anal. ii. Sl. Heina. sd Ovid. Met. 
xiii. f k 410. Mb. D'Orv. 0nti9tU€m 
J.B. 

Jnter frimm regmUti] Nam nisi eam 
Magit familiariter venatnt sit| reg* 
nare non potest. Philo de speciali» 
bos legibns fol. 611. rV f^*' «^ ^n* 
On ikoefu^^ liwTu^v hntrHniaie o2vay« % 
r^ p6^9ms fyya rpa/fmipau ^arrmiriau 
^pTcifimu, ovfu^ Kol w^pquixvrw Jo- 
Kovctuf fZrw o&frl8M#r«i ^ctfray, AaaA tuX 
^aviXcif , aal fiatriXimf ol ft^irroi, «col 
fidXAoif «2 IXcpffdr SMnroyeiNriy offraiif 
I0V oMra ^oirly M ^MrtXfW n^- 
Xif^^Mu St^M^uy wap* a^a, W fcj^ rp^ 
T^po¥ rov MdyMr y^wn KfmMMifi|ic^t 
fvyx^bw. Hieronymns in Banielem 
lib. I. c. I. ' Consaetude et sermo 
eommnnis Magos pro maleficis acci- 
pit ; qui aliter babentnr, apud gen- 
tem suam» eo quod sint Philosopbi 
ChaldKomm ; et ad artis hqjns sci* 
entiam. reges qnoque el principes 
ejnsdem gentis omnia facinnt.' £1- 

M0IIA. 

/n aUm serawctiMiioRe] Forte in 
Charmide, nbi de Zamolxide mnlta. 
Col9. 

Tkroct] Male alii Tkraeii gen. De 
boc sopra scripsimus ad Mlles. lib, 
iT. Ad qnm adde Oellinm lib. xix. 
* Ciiipiam Thraco insipienti et rudi/ 
/dcM. Plato in Cbarmide fol. 150« 
Elmenh, De eo, qnod Thraci scriben* 
domy non ThracUt vid. ad Met. lib. iv. 
p. S74. a. J. B. 

Ftre] Vnlc. in marg. perUo : male. 
' Viro generis qnidem Thract, sed ar* 
tis ejnsdem/ 'Vir artis' dicitor nt 
' bomo litteramm ' Symmacho i. 72. 
et Sidon. v. 1. vid. Salm. et Casaob, 
ad Gapitol. Maximin. c. S. * Semibar- 
barus et vlx adhac Laiins lingose.' 
cf. infra ad pag. 623. J. B. 

eepairHftaeat ih rV ^Mp^ hr^fUut 
rifft] Eadem Pjthagorft discipUna. 
Malchus io de vita ejus : T^ ^vxks iw^ofirrau va^mflf Sfo, ro^ pSk^. fa y fcni 
aai lu^iaa^ ro^f M Moimp. Prm, 

Pag. 448 Vi oKHUmhmm'] MUeo. u 
< Viplentia cantionnm r' ibid* ' Can« 
tionum virtntibns.' Orig. 1. eo«tr. 
Celsnm, <iy >fi» SvWf^Mis. /drm. 

F«KttarM«i] De venenariis mtntio 
lib. zxix. ]>• de pemo, OIoss. < Ve* 
nenarius, ^appmKuwon&s* Olossrf^Bis. 
Bonrdelotii : < Veniaram>herbKS.' le- 
ge FmaMrwa^ Aer^arnmi» Idem. 
. QMafem ts(i disMnl] Prlmo repooc- 
bam fuaLSM idi dkmd: valet, fnetan 
me: ci^nimodi multa passim in Pan- 
dectis Ftorentinis: de qnibns ego in 
Commentario Vegetiano in emenda- 
tione I. fHtfret aliqme ff« de Verb. 
Sign. Posteai quod nesciam qnis 
scrnpnlomm nsus sit, malim :'9«itesai* 
umtiha»: fvitescusMito. Stcwedi. 

Qid»MS eerapalu\ Nihil in hU aUter 
legendnm : respondent enim illis qum 
prscesserunty * Sicarium qni in jndi* 
cium vocaty comitatns venit : qni ve- 
nenarinm accusat, scrapnlosios ciba* 
tur : qni furem argniti sna ctutodit.' 
Cele. Id est, qua scrapnlositatiai vel 
diligentia. Respondet enim ei qi|od 
dixerat, ' scropnlosius cibari^' noo 
memini me alibi legere hoc sensii, 
sed pro dnbitatione, sen^pNiiof. Si- 
senna Histor. lib. iv. * Hic tom in- 
jecins est levis scrnpiilnSi et. qnmdnm 
dubitxtio.' iScip. GenL: Slnpocem 
Stewechii ingerentis S^Uitiku$! anr 
non proiime. prseceMit * cibari scrn- 
poloseP' Prie. Ante scmjNiiu cUeaft 
^ibae Ms. D*Orv. J. B. 

Corporwm eaMoae merae'] Fulvlnam- 
rum aot HMrwn libenliiis legit. Seip, 
Gent, Pessime ntiqne Deomm : nam 
opponnnlur pbilosophi, qoi mandi 
rerumque omniom originem ad meras 
caossas natnrales et. simpliceSy sine 
nlla divins mentis providentia refe* 
rnnt, (propterea rfmm nalarcf |Mlro- 
nof vocari ab Appuleio pnto, nou^ nt 
explicatOent. infra,)opponontnr igi- 
tur hi philosophi Ulis^ qiii * Providea-» APUI.Itll APOLOGIAir. 3187 tisaft miindi carloSiOB mtigant et 
hnpcBslas Deot ceiebrant.' Neqne 
tnmctt etsam neecMC eit cnm eodem 
Fnhrlo reicribere rerum : sive eerpora 
in nnlveranm intelliges omnia qua 
•nnt; mvc, cor|)oraillnySeu < individna 
corfMienla,' (tOomoe tocnnt) qnornm 
concarsa effectnm esse cmlnm otque 
terram Pliilosophi illt censebant. J. B. 

Rtrwm nalnfw ftanmo9] * Democri» 
tnro, ceterosque antlstites hoilanim 
artiom' Seneca de Brevit. tit. cap. 
14. disit. Seip. Gtwt, MeUos Florid. 
i« iDterpret. 'defensores causarnm 
imtnratinm.' V. not. prsced. J. B. 

Pa«. 449 Efmenideo, ife.] Vide 
PUd. Nat. Hist. 1. xxx. c. 1. de ori- 
gine maficm artis. Eimenk, 

AeUmeo] Legend, nt edidit Col- 
▼iasy OstoRes: raeminit cjos infra 
Noater. D, Cyprlan. in de Idol. Va- 
ntc. et Mlnnc Felix (apnd qnem vut- 
fo male aoolkeuM) Plinins I. xxx. 
c 1. daoa Osr«n«s ponit ; alternm In 
exercltn Xerxis, qnnm in Oneciam 
descenderet; alterum c&teriorem, M. 
Alexandri comitem. Pric, Cas. et 
Sdp. Oent. Asimieo. Fiorid. OHhanee, 
Sciiv. Hoolemee, com Elmenh. in no- 
tia ad Aniob. I. i. p. Sl. in cnjns 
ttxf n Umen iegitnr : * Armenius Zos- 
triaai nepos/ non, Oeiimii nepoe : 
sed IB Appnleio edldit cnm reliquis 
Otfnnw, nt seribitnr hoc nomen Pti- 
nio XXX. 1. et 'Oor^mit Onicis scHp- 
toribns, sed Olenef Herodoto, Arabl- 
bna Andohm s. Aideen, De Ostane 
s. Hoetane omnia Tide apnd Fabric. 
B. Or. i. I. c. 14. § 1. ibique Harles. 
J. B, 

Smpeeiaeet BoeU CoikmM] Romm 
impressoro, aoopeeteia eet EmpedocH 
CaUoermeo. CoW. Suepeetoia Empe^ 
doOi Catkormei, Sic scriptum, paollo 
minaa, In Codice Rom. In quo hoe 
taotnm peccatnroeit,qnod CatkoriMee 
scrlpsemnt opene : debnerant enim 
Caikanme, fa. e. tuHappot. Nola Em- 
pedocHs roirrc^o, noti KoBapitaX tx Plu- 
tarchOf Laertio, aliis Orftcis. At in Edd. post Roihanam ciisis qnam fmde 
acceptns fuerat hic locus ! Ita enim 
primns opinor Bernardos Philoma- 
tfaes edidit, EoeH suepeeta eti Caikori' 
no! qnam portentosam ypa^ omnea 
deioceps £dd. feliciter servarnnt. 
09ra*r iiroXahrmpof roU woXkois ^ ^ 
kXflfk^fkrn^» Caeaub, KaBappoL 
Ita Flor. et Casanb. In Aldo et Rom. 
eit Caikarino: ineptissime. Elmenk. 
V. Casanb. notas. Schott. Obs. Hum. 
V. 15. Prie, Ms. Pith. EpedoeU: sed 
bene exstat In D'Orv. in qno porro 
Caikomicef sed Pith. Caikormee^ Edd. 
ante Colv. £0cft Caikorino, nisi quod 
Rom. Vic. eaiorinee: e qnibns patet, 
in omnibus scribi per o non per d. 
Hinc firmatur aliquomodoconjectura 
Orotlotii legentis KaBopfutOf pro im- 
petn in profhndendis venibus, qnem 
in Empedocle valde celebrant aoc- 
tores: sed de poetlca Erapedoclis 
facnltate non constat inter antiqnio- 
res et recentiores. V. Bibl. Or. Fa- 
bricio-Harlesiana v,i. I. ii. c. 12. §8. 
Utnt est, qnid illa poetica addoppida 
ad b. 1. nbl de rebos magicis et divi- 
nis mystertls sermo est ? Imo pal- 
maria est Casanbonl emendatio, Flo- 
rentlnarnm membran. anctoritate fir- 
mata, eta seqq.editoribns jure merlto 
expressa ; nisi qnod Scip. Oent. rur- 
sns Auctorem corroperit, excndens 
ColAeriittf, qnia ita operarum vitio 
scriptnm vidit in Ed. Casaub. qni in 
Erratis id correxit. Scriv. sing. num. 
dedit oaBappAs ; sed Empedociis opns 
nbiqne inscribltur adkippU. vid. Fa* 
bric» Bibl. Or. I. c. qoare minnsbene 
qnoqne Turneb. Adv. 24. c. ult. et 
Mercems, teste Oroslotio in marg. 
divinarnnt itaBappd, Scbottns Obs. v. 
16. Casanboni «^ox^ ^* ineptiis 
se anteponendam censere, ingenue 
fassns est ; et merito. Ceternm La- 
tine Caikarmet edidere Cas. et Pric. 
de qua terminatlone v. qnos citat 
Ondend. ad I. de Mundo p. S19. a. et 
ad Lucan. ii. vs. 59S. et inttpp. ad 
Nepot. Miit.Ck4. ' qui hemerodrouKK J[}elpk.ei Var,CUu. Apul, 9 N 8196 NOTiE VARIORUM IN vocantor :' ttqiie ila hlc legeodam. 
J.B. [Vid.VV.LL.] 

Socntii Damamum] Rectins lieie 
^nam in Apodcixi peculiari, nbi DtM$ 
Tocalnr. Ipse Socrates apnd Plato* 
nem, Plntarcbnfy Ciceroy Maximoa 
Tyrins (qni dnas edidit de eo diSMN 
tationes) nbiqne Aoi^moy tocant 
enro, non * Deom.' Prtc. 

PltOonU rb AyoA^] Non Ita hsc 
accipi debent, qnasi Plato fnerit ma- 
giB lospectus : qnam ille gravi snp- 
plicio proposito de sna repnblica ex* 
terminavit Legnm xi. scd qnia mnlta 
iile de Diis disserere soiitns non in 
vnlgns nota, ideo visns imperitls no* 
vos deos commlnisci, quos snb novo- 
xnm verbornm involncro celebrarel. 
^tnm qnid sit In Academia i^ Ayn- 
#^y. CoMMb, Recte Plaitmii scriptnm 
est, generandi casuy et ita etiam le- 
l^endum, EmpedocUt et SaeratUf non 
.enim ipsis, scd aliis snspectata ilto* 
/nm, qnse comm^morat Appolcios 
hic. Piato I* z. Legom, Magiam (ut 
^omani decemviri) damnavit. Scip, 
Geni, Igooravit Oentilis Anctoris 
nostri consuetudinem, nominnm in es 
faciendi geoitivos io i, de quo paullo 
sopra, et ssepius monitum : quare non 
nccesse est cnm Florido restituere 
EmpedocUMt SoeraHa, Ceternm Vulc. 
,in marg, conjecit iSocratts DeBm&nUm 
J^UUofn rh tey, qnomodo edidit Wow. 
forsan qnia Socrates snmmnm nnmen 
dicere solebat rh &7n0^ et rhifiefe^, 
de quo insignis locns est Platonis i. 
II. de Repnbl. Sed aliud est Snm* 
mum nnmeuy aiiud Daemoninro So- 
cratis ; hoc antem diversum omnino 
a Piatonico r^ iyoB^, J. B. 

Pao. 460 HiAet oitfHtd Jppidetiii 
domi quod secreto cotii] Idem hoc ab 
Etbnicis objectum Cbristianis. Mi- 
nnc. Octav. * Cur etenim occnltare 
et abscondere qnidqnid illnd colunt 
magnopere (lego tantopere) nitnntnr, 
qnnm honesta semper publico gan* 
deant, scelera secreta sint?' 8o« 
phocl. £lectr« xAs r^, §1 iM\hy, ToSp- ywn^o»94i; Prk, 

Morbo corp, impediUu] L. impetiUe, 
i. e. merbi cnjosdam paroxysmo cor- 
rrptns. AeidaL Non probo Acidalii 
conjectnram, qoi ImpetUu» repoDit. 
Nam inteUlgit Appnl. mort>o impedi- 
tis, qnasl eolllgatis omnibns membris 
eorporis necessario procidissOy qnod 
inferioa dixit, ' moribnndo corpore 
cessante animo cadere.' Tac. i. An- 
nal. ' qnia Tiberius casn an manibos 
ejns impeditus prociderat.' Sdp, Gent, 
Aeldalius impelttvs otiose. Cic. Verr. 
V. ' £tate et morbo impeditns.' 
Noster in Milesils : * Morbo Implica- 
tos.' Nonnus in Joann. pooiraX4^w§^ 
wehifiAfos <^a tmrpi^, Symmacbns 
Tii. 28. ' Febre impeditns.' AoMBia- 
nns Marc. lib. ziv. < Agritudine col- 
ligatns.' Pari elegantia est nbi pro 
sano EKpediium ponnnt. Miles. iz. 
.* Sanom me, atqne omni morbo sci- 
rent ezpeditnm.' Snpra heic: * Sa- 
liitas expedita, imbeeUUtaa laciniosa 
est.' Pric, 

Largiier aqna] Male vnlgatnm, ior- 
gitur atqne eupereet, Per aqnam In- 
tclligit Clepsydram, ad quam olim 
dicebant Rbetoresy et canssarnm pa- 
troni. Sic infra: ' At tn, interea 
dnm legil, aquam sosUne.' £t : ' mea 
aqna licet ad boc utare.' Apol. ii. 
' At to, licebit, aqnam sinas flnere.' 
Pbiletas : Toa^aura (tffoep wpbs 9Utp el- 
voy. Lucianns Piscatore: *H W t» 
^hotiu» *Ar^ov KcX MiXiTOU v^, rSnf 
4pov aaniyopfnadifrmif, f^ rm9 r4ro Suto^- 
rwv, «2 o^of Btrii^orait fjofih rh wap^an» 
fiiaiTos pero>Afi^\ Synesios Piooe: 
*T8app M rovri 0u9tArro99p6iio»iA P^M*' 
rptuU^otf obih wphs «Xfiff^Spay Tn^iitfii^n- 
pow, &XA' ^/u^rclM^vw vo^o^ AM*a;&- 
TiKa wewaAtrofuu, Sed nota res de Clep- 
sydris his oratomm. . Hoc adbnc ob* 
servare est» a jndicibus sive arbitrts 
dari bas, pront canssss ezigebant, vel 
plntculas vel pauciores solere. la 
qoam rem elegans et festivos Mar» 
tiaiis Jocns Ep. S5. lib. Ti.. ' Septem 
clepsydras roagna tibi Voce petenti APULBII A.POLOGIAM. 8138 •Arbiter inYUns, Cccllitne, dediL 
At tu multa din dicis, vitreiiqae te- 
pentem Ampnllis potas semlsupinus 
aquam. Ut tandem satiet vocemqne 
sitimque, rogamns Jam de Clepsydra, 
Ccciliane, bibas.' Pllnius lib. ii. 
Epist. ad Arriannm: ' Dixi boris 
paene qninqne: nam decera clepsy- 
dris qnas spatioslssimas acceperamy 
«nnt additse qnatuor.' Cdv. De aqna 
Doturo. At qnid illnd, pro aeeua. 
tMg. ? Bartb. Advers. ▼. 12. squalia 
«trinque dicendi spatia notari con« 
Cendit ; malim ego sesqnialteram pro- 
portionem ex parte Rei, qnod in caos* 
sisy eapitalibns dnntazat, aliqnando 
rooris fnisse, docent Plinius Hb. iv. 
Epist. 9. et Asconios Verr. iii. Prie, 
Pro tougitudint weuBatinngf i. e. qoia 
longa fnit accusatio, et longa igitur 
defenslo reqairi videbatnr, propterea 
mnltam temporis mihl ad dicendnm 
datam est. Lat. Latin. legit hargiier 
aqua. In Ms. Pitb. largiiwr. Edd. 
vett. largitur otqMa ntp. J. B. 

Pag. 451 1\biicii aviant poHua d^.] 
Ita Folvius* Seiopp. in Symb. Legen- 
dnm puto aneaui: ut desiderinm re- 
fellendi slgnificet, ut supra. Sspis- 
sime hse voces Habera et jirere, et 
siroillB, locum mntamnf, et se mntuo 
eatrnsemnt, nt doctissimi viri P. 
Victorins et Jac. Cujacius docnernnt. 
Possis tamen ita bic Interpretari, 
Habfoai potiua drfendtref vel debeant. 
Sed tnm diaisset Habeant drfendtn' 
dam: nt Plinius: * Qnnm enitendum 
haberemus :' et Siietoniiks : ' Ut con- 
sdandos eos magis Imperator quam 
pQoiendos habnerit,' et alia plurima. 
GrscisAins autem est, Nen habeo dt- 
eertf oba tx^ ehnTif, sed bic non qna- 
drat. Seip. Gent, Fnltios aeeant po* 
tSm^ qnod probo. ElmnA. Mnlti*beic 
aoeant legnnt, qnibns accedunt qnse 
et Cajacins notat ad Paul. Recept. 
Senteot. Ilb. ui. Tit. de Testam. 
Ego in vnlgata lectione nil video 
qood non optime ferri potest. Pric* 
Moa male motmt repooi voluit etiam lips. in marg. Bas. pr. ut sit fere 
sensns idero, qnem supra p. 404. ex- 
pressit : ' Est pudentis animi et vere- 
enndi vel falsam vituperationem gra- 
varl.' Invitis libris tamen non muto 
habeanty sive expliees ' possint/ sive, 
quod malim, cum Florido, ' existi- 
ment satlus esse.' Ms. D'Orv. lomrn 
poltifs hand def. J. B. 

De/aUo intidia'] An scripsit Anc- 
tor,de/alsiiim)iduif an potins Orse- 
ooram imitatione /adotiivtdia nove 
dixit, ut illi possent ^vdS^wos^ Ca- 
oaub, lilud amplexns est Scriv. quem 
£d. Bip. sequitnr; hoc Floridus. 
Ceteroqnin Mss. et Edd. nihil fluc* 
tnaot. Qnare acquiescendum np de 
falao inmdia: qnod tamen non pro uno 
vocabuJo, ut Or. ^^nUfBoi^oi, capien- 
dum puto, sed ita, nt sit adverbiiim 
positnm pro adjectivo, et de faUo m- 
vidia Idem, qnod infra p. 518. ait 
Anctor, * nt ipse ^milianns recog- 
noscat» falso se ad invidiam meam.in- 
dnctom.' Nam de eadem et Ibi et 
hic loquitur invldia, propter dotem 
nerope, et Incrnm, cujus cnpiditate 
invasisse Pudentlllae domnm accusa- 
bator Appuleius, qnam ' cassam invi- 
diam' vocat p. 510. Usns aotem iste 
adverbli, substantivo additi, haad in- 
freqnens est apud Latioos scriptores, 
Vid. Passerat. ad TibuIL. i. S. vs. 29. 
et Oodend. ad Lncan. lib. i. vs. 63. 
qoam conslructionem alii explicant, 
nt adverbinm jungatur verbo snb- 
andtto, melios tamen e Orsecorom 
loqnendi more derivari pntem. Virg. 
JEn. I. vs. 198. ' ante mala.' r& vfA» 
KOMdL Lamprid. Alex. Sev. c. S5. et 
alibi apud Lat. Pacat. Tertnll. alios. 
' retro principes/ ol wd\ai, Apxotnrfs. 
Sic tamen noo explicandnm puto 
Aorel. Vict. de Vir. III. c. 6S. ' pa- 
trem lacrimis et precibos adsidoe ab 
exilio revocavit :' nec Terent. Andr. 
1. 2. 4. ' Heri semper lenitas Vere- 
bar qnorsum evaderet.' J. B. 

OgUH graiia quam] Bas. 2. et Ald, 
tfjlctt gralta potiutf qdam. Sed rectius 3140 NOTiE VARIORUM IN lioc abest, et eleg^antins subaoditiir, 
GraBCoram loqueDdi more. Sic Ho* 
meras Iliad. a. BovXo/i* lyd» Xo^i^ ^iov 
llfLfuyai ^ ianKMai. Sophocles AJace : 
^Efuii leucfAs riByriKW fj Mlyoit y\vK6t, 
Pindanis Nemeis : Tvrovfify wdrrts 1l 
run^iofiaf. Ubi rh ftSiXXoy non ezpri* 
niitnr. Apologia ii. * Si qiiae simn- 
lationis caiusa dicta lunt, adseveran- 
tis pronantiatione qnam exprobran- 
tis legantnr.' Plautns Menschmis : 
' Qnln vidua vivam, qiiam tuos mo- 
res perferani.' Casina : * Ut qnod vir 
velit Fieri id facias, qnam adversere 
contra.' Sic ssppe Tacitns, Livins, 
TertnUianns, et JCti nostri: ut ob« 
scrvatnm notatnmqne viris doctissi* 
mis, A. Angnstlno, B. Brissonio, Lip* 
810. Sidonium ApoU. emendare ila 
me memini e cod. Ms. Oellius ita lib. 
II. cap. 7. Noster item lib. iii. FIo- 
rid. Colv. Officii gratia poftici ^mcmr. 
V. C. Idem mox : ' immane qnao- 
tnm angorU' Seiopp. tn Symb, Stc 
Ald. et FnlvU liber, alii rh jwtint 
male omittunt. Eimenk. "LXXmo^s rov 
pothtt iRva vel pueris nota: adeo nil 
hetc Elmenhorstins agit ciim Fulvii 
Ms. Prtc. Ipse tamen Elm. cum re- 
liquis in textu expunait potiui^ rectis- 
sime ; neque etiam comparet in Ed. 
Ald. nec in Mss. prseter Fnlv. eed 
in Jont. post. post idque insertnm po- 
iiu8. De hao ellipsi vide qnos citavi ad 
Fior. N. XVI. add. Heyne Obs. ad 
Hom. II. A. vs. 117. J.B. 

Privignwn mtum, nuperrime eura 
mecB ereptum] Id Soion lege cavit, Ne 
corator cnm pupiliorum matre colia- 
bitaret, neve ii fieret curator, ad 
qnos post pupillornm obitvro sub* 
stantia pertineret. Sed alind est, 
quod Appuleius hoc loco significat: 
nam maricns is erat matrts pupllio- 
rum, ncqne diveUi ab ea sic poterat. 
Immo, ne vir seorsim ab nxore habi- 
tare cogator, multa con^a leges con- 
stitnta videntur, velnti, si ususfrnc- 
tns aedinra vel habitatio alicui relicta 
sit, etiam cum nxore et familia babi- tare poterit, immo, de qno dobitatani 
foit, si mulieri relictus nsns stt, habi- 
tare cnm viro poterit. Qood Q. Ma* 
tiiis primns adinisit, inqnit Ulpiairas 
lib. XVII. ad Sabinom. Idemqiie in 
vidua admissnm postea est, ut pos«it 
com secundo marito habitare. C»* 
terum qnod Appuleins ait privignom 
snse cnr» ereptnm, id jnre factnm 
est. lib. I. Cod. nbi PupiU. edic. deb. 
Qnod intclligendnm de educatione et 
habitatione privigni est : fuit enim 
is ab Appuleio abductns ad patrunro: 
potest enim vitricus tntor privigno 
dari. 1. ttlt. Cod. de Contrar. Judic. 
totel. Trogus lib. xxviii. 'Cui' 
(filio Demetrii regis Macedoni») 
* Antigonns tutor datns, accepta ia 
matrimoninm matre pupilli, regem se 
eonsiitnere laborat.' Seip. Gent, 

C^jue obtentu et wduntmte a pafma 
OMS accMtor] ' Dederat Libellom enim 
nomine nepotis sul, adscripseratqna 
se ei adsistere, Scc. scilicet nt obten* 
tu ejus aetatulse ipse insimulationis 
falsae non plecteretnr.' Verbasnnt 
* Anthoris in limine Apologi». Prie. 

Pag. 452 PAt*ygioNi6tis]Salffiai.ad 
Vopiscnm. Soriverius ad Scnecam. 
Idem. 

Malejieio'} Magi», sic in xii. qvi 

MALVM CARMBBr INCANTAS81T. Vide 

Heins. ad Silii Italici Ub. iii. Idenu 

CupedinarUe] Sic recte Memb. Flo- 
rent. et Fulvii Uber. Vulgo capcitia- 
riie : vide Indicem. Elmenh, Edd. 
vett. item Colv. Vulc. Wow. Gent. 
Pric. cupediariiMf quomodo, vel eup' 
ped. scribendnm praecipit Bentlei. ad 
Terent. Enn. ii. 2. 35. docta qntppe 
voce a cnpediis. Qiioniaro tamen el 
fornm eupedinie fuit, (cf. Appnl. Me- 
tam. lib. i. p. 7S.) pariter, ut a ' cnpe- 
dUn,* * cnpediarius,' ita a 'cnpedine' 
i»a\&yttt formatur * cnpediaarius»' 
quod firmant h. I. Mss. O. et pleri* 
que Terentiani, si non omnes. Dchi 
in Pith. scribitur per pp, cnm Beiit- 
leio, in Florent. CKpidiitartu. J. B. 
Cupediariii] Quos Onomaat. vetna APULBll AP0L06IAM. 8141 r«ddtt ZMi^Mvoia^t, qnMi dicM, ' gna- 
rot joris condieDdi :' ego nec de iiUs, 
nec k9$6kov laotionim edaliara vendi- 
toriba» Appnleiam loqni puto, pror- 
siu nec alio genere beminam qnam 
Piscatoribos* Mlles.i. * Fomm Cii- 
pedinis peto, inque eo piscatum opl- 
pnrem exposltnm video/ ' Forum 
Capedtnia,' est Fornm piscatorinm, 
IxBunAXimf, ot Id Yett. Olosttis. Te- 
mere advcrsetnr nemo, stat a nobis 
Scaliger, ladprvp ^f^u^ fad\a Kti i^i^* 
mitnt. Pric, 

' IJepeum] E Ven. et Rom. edtt In 
aliis de petm, Depensam, Postnla- 
tnm, Peccatom et sim. id est, qnod 
impensom, qnod solutum est, impen- 
sa. Panlns lib. f. Seoteat. tit. 10. 

* Qnsedam actlones si a reo infieien- 
tnr, dnplantnr : velnt Judicati, De- 
pensi.' Olossariosliber: ' Depensi» 
iw^terSnm,* Dependere enim etiam 
est soivere, exponere pro aliquo. Se- 
■eeade Beneficiis lib. v. * Paratn«, ne 
qnem beneficU pmniteat, pro ingratis 
dependere.' Colo. I. e. immeoso pre- 
tio emnntnr. Cvsar de B. Oail. 

* Qn»qno Oalli impenso paraot pre- 
tio.' Appoleins infra: * Pretio im- 
penso qosesisse.' Item, * impenso 
pisces pretio mercari.' Quare in alio 
loco iofra nbi scriptnm est, * Ut me- 
rito statnto prmmio quvrerentnr,' 
nulim, pretie^ legere. Siaiuto antem 
Don est ordinario et commoDi, sed 
qQodcanqne piscatori liboerit vel cn- 
pcdiarioy id est, plorimo, ot mox lo- 
qoitor. Vox popali Rom. * Stntue 
pretioM bnmanse caroi :' quom fame 
safibcaretor. 8eip, GetU, Depenee ood 

*vnlct wuMOM preUo (qood Oentilis 
volt) sed pretinm nade nnmeratom, 
aiae intensione. Snpra proxime : * An 
«B oo intellesistis maleficio qoseri 
piackulos, qood pretio qaflBrebantnr ?' 
lafn : * Piscatoribns mercede invi- 
cntio.' Pretlam et mercedem» gra- 
tnitM donationi oppooit. Frie, Ms. 
Pitfa. deepeue* De verbo dependere 
odi Ondend. ad Met. lib. iz. p. 606. ' depensis pro prandio lacrimis :' et 
BriMOtt. de Verb. Sign. In v. J. B. 

PA0.4ftt QuoproximotigiM] Infra, 
' Patiens et oppido prouma humani* 
tate.' b. e. (nt snpra notarimns) ' ma- 
oifesta.' Minoc. Octav. 'Apertios, 
proximios.' Prie, 

AUUia] Miles. z. * Carnes iMcre 
infectas, altilia pipere Inspersa.' Al» 
tiUa dixeris oronla in Baginam tradlta, 
proprie tamen volatilia. OIosb. ' Alti- 
linm, SiTfvrdy.' *Altiles, Strurral.' le- 
gendnm fors. AUoree^ Avmii nempe, 
qnos olim in CEconomia lantiortim lo- 
cum haboisse legimns, Lapis 

PRISCVM. 

L. VARI. AM B1BOU. 
AVIARIV8. ALTILIARIVB. 

Alias: 

ARTIOOMVS. DRVSI. CAES. 

AvivM. tARTOR. &c. Idem. 

Quid emm eompetii ad amorie ordo» 
remj ifc. piecie, aui oimitRo ree pelago 
quteeUa] Mnltnm. Hesych. Illustr. 
A&wrof, odic d fAV$oiwoihs, fy^c «'•pl 
'EX^s, HrBa ^ijal vdlm txfivr KaXuoBat 
tCfrrdJhif ir rodrtf M r^ 'AffrMpfriir XlBo» 
oipiffKwBai, hs M r^ ^Aiy &MhrrcTcu, 
•Kottt 8^ wphs ^ixrpa, Eadem Sutdas, 
et Ephestion apud Photinro. Nec 
disiimile de Echeneide tradit Aris- 
toteles de Animal. n. 14. deMustela 
marioa AliaDOs Var. Hist. zv. IS. 
Idem, 

Pao. 464 FtttM moUu] Ms. D*Orv. 
V. mo6tlM: contra Virgil. Ecl. viii. 
vs. 64. 'Vittm mollM,' qnia e molli 
laoacoDfectae. ' Tomlom capiti cir- 
camflexnm,' et ' verbeiMs felicls ar- 
borls ' Id re Magica memorat Amm. 
Marc. zix.c. l. ^ Sl. J. B. 

IVra] Sic D'Orv. et Virgilii Codd. 
sioe adspiratione* Cbarisius lib. i. 
'Tns a tnndendo sine adspiratione 
dicitnr: quamvis Julius Modestns 
imh rov Hw tractum dicat.' Idem. 
VUiaa moUeMf ei verltenae piMguee^ ei 
TkuTa iRMada] Eciog. iv. Exeo Ne- 
mesianos: *Qnid prodest quod me 
pagani mater Amynts^ Ter vittis, ter S143 NOTiE VARIORUM IN fronde saera, ter Ibnre veporo Las- 
travitP* PrU, Tkmu moMeM] Tur- 
neb. Adven. z. S. Tireqnetl. abi bo- 
pra, Dimi. 66. et 67. Idem. 

Idtia di$eolord] Pbarmaceatria : 
* Tema tibi h»c primnm triplici di- 
verfa colore Licia eircamdo:' item 
Ciri : « Terqae Doveoa ligat vario di- 
versa colore Licia.' Petronius Ar- 
biter : < Illa liciom protnlit varii co- 
loris filisintortam, cervicemqae onxlt 
meam.' Colr. 

lAmum dmrabikmy unm UqMabilim'] 
Joan. Sarisbnriens» Polycrat. i. 12. 
' Ad effectns bominam immatandos 
in molliori materia, cera forte vel li- 
mo, eornm qaos pervertere oituntar, 
effigies ezprimuDt/ Plnra de his 
malls pupis HeiDS. ad Theocrit. Prtc. 
Eqmi de fremie revndame] Hippoma- 
nes. Id venenum*acceDdere libidi- 
nem etiam In boroinibus pnlatuffl an- 
tiquitns. Colnaiella 1. vii. de re ras- 
tica. Servtus ad iii. £cl. et iv. ^- 
neid, Theopbrastus ad Photium f. 
862. dicit equam id devorare, utili- 
tati scilicet bominnm invidens. Vid« 
Plinins I. viii. cap. 42. I. xzviii. c. 
II. EUnenk, 

DeUrgenda] Legi olim detegenda: 
quod Jam mihi non placet. Hand du- 
binm tamen est, sic legendnm esse 
Plauti Epidico: 'Detegetnr corinm 
de tergo meo : ' ot in suis libris etiam 
legi tesutnrdoctissimnsCameniriiis; 
nt ego etiam in aliis esse scio. Nec 
Nooins andiendns, qui Degetur scri- 
bit, et Degere detrabere hlc signlfi- 
care vult. Nam id ipsnm potins De- 
tegere est. Tnrpilins Pedio : * Quk- 
so omitte ae desere, qua te semel 
oacta, seroper studnit perdere, dcte- 
gere, despoliare^ opplereqne adeo fa^ 
na ae flagitiis.' Qui locus id omniiio 
ita esse convincit, et ab ipso Mar- 
cello alias citatnr. Celv, Malim cnm 
aliis nonnuliis deiegenda, Degere, de- 
trahere. v. Nonoinm Marcellum. Prie, 
Cave mntes. < Detergeri ' non tan- 
tum dicnntur res liqnidv, ut ' lacry. mfe' NostroMet. p. tU. ubi vid. io* 
fra p.408. < criminis macularo detec-^ 
sisse ;' sed in uaiversam * detergere' 
est demere, excntere. Met. I. ti. |k- 
422. ' deterso somoo :' vide et ibi«- 
Imo notat * vi demere ' et ' itifriB- 
gere :' aode < deteigere remos ' pro- 
prium est in re navali,qnod Grroei 
dicont ro^f rdpirovf wnpaa^pw, V. 
Voss. et Oudend. ad Ccs. U i. de B. 
Civ. c. 58. Deiergeri iUqne rccle 
didtnr Uippomanes, sive caraacola 
illa, qu8& fronti equorum recens edi-r 
torum innascitnr, qasN|ue. reeniaa di- 
citnr Virgilio. J, B. 

i>or«tf eqmdlentibM»] Proprie 'squal- 
lere ' didtnr ' de squamarnm crebri- - 
tate asperitateqne qu» in serpentium 
pisciumque coriis visnntnr:' ailctor- 
est Oell. N. A. ti. 6. cit. ab Elmenb. 
in Ind. Idem. 

HamU mwioaMhi] Sic es Ven. Ro- 
manaqne edit. reposnimns« Vulgo 
erat Aomtf mioamda. Unde Pitbosos, 
Aemif eiiiciaiida. Lectio nostra mogb 
probabilis. Sidon. Apol. I. vii. Epist. 
10. 'Semperhic tamen bonamm par- 
tinm mores pungentibn« lingnis ma- 
ledlcorum, velnt biclpitibos liaOHs, 
InnncabuDtor.' £t' 1. ii. ' Syllogis- 
mis tUB propositionis oDcatis volobi- 
lem tergiversantinm linfnam islia- 
nisntibus.' Hnnc enim atlectatorem 
sermonis Appaleiani jam ssepins oli- 
servavimns. Coiv. P. Pithfleas vir 
doctlssimos imeteemda, cui ego ut non 
assontiar, facit locns ejusdem Appu- 
leli supra, wi^guiihue tmmcef. Lego igi- 
tur tifiiiiamda. RoaM. Alii lumi$ vw- 
dimda inepte. Vide Indicem. £/• 
menh, Colv. adhibet Sidon. Apol. I. 
VII. Ep. 10. Ego Colnmel. i. iii. c. 
8. * Lana qnanto prolixior in pecore, 
tantomagis obnoxia rubis,q«ibua vrl- 
ut hamis innncata a pascontium ter- 
gorlbus avellitur.' Locil. I. xv. «ant 
.qui nommos tristis inoncat.' Nonlaa : 
' Innncaro qoasi oneo invadere et ar- 
ripere.' < Qiisestnnm' adnncatores ' 
Cypriano de jejnn. et tentatioiie. APULBII APOLOOIAV. 3148 firaoil. Fnistni exiniinrPitlmiis Inn^ 
mmiw» V. BraatiietCoIvii not. Item 
Snvar. ad Sidon. Goncion. Ub. vii. 
BpUt. 0. Prie. Jem eote ColTiam 
iw nH i le edttnm in Edd. Vic. JnnU 
post« Bes. Boc. emendetiun e lipiio 
in maif . et exstet in Mss. quo verbo 
de aqeile usns est Noster Flor. N. ii. 
Qnere non opos est cum Heinslo Ad- 
vert. p. ftSS. emendare tasMOide vel 
Mirirade ; licet hec sit veriiom pro- 
pHipm in orani venetione : et sic ma* 
neret Anctor in SimmKt^r^ ' exciden* 
da . . . • re vellende . . . . extrahende . • . « 
inetende....iniiciende.' Edd. vett. 
plervqne tatiiraMie^ J. B. 

Pao.466 FUtetum mnaom] Forte 
potiesy Frsl«M ter, Colv. Male. Virg. 
iEo. III. vs« S70. ' Jam medio edpa- 
ret flectn nemorose Zacyotbos.' So-. 
net qnodemmodo poeticnm qoid Ap- 
pnl. J. B. FUi€tMm «TMtarts] Voce 
eptissime nsns est, ' Scrutari.' Ma« 
nilias iv. * Scrauriqoe novnm pele- 
gns.' Claadian. iv. Cons. Honor. 
*Celidi scrotatos . Btegna profondi.' 
Priscian. in Perieg. • Scratantor ri« 
pie. alii torrentibus imbrl, Berylii 
gemmes.' Aasooius Mosell. 'Scrn*' 
tetnr toto popnletrix tnrba profnndo.' 
IlMd. ' Ille iiaroiset rate poteos, 8cra« 
tmor operti Nereos.' Slet. Tbeb. 
' Scratelor eqnernm.' £t Sylv. iii. 
'Flnctivefos.nentes, scrntetoresque 
prefeodi.' Nonnns in Joaon. cap« 1. 
l ^ tB P i l ijpu aaAiygm. Valeantdelirie 
bomioom in Appnleio nove omoie ent 
ebaolete somnkntlnm. Scriptor cnm 
primis pnriis, elegans, Latinus est : 
Leporis et enHsnitetis Patery norme 
proprietatis. Prie. 

Yermu ^esf» 9«ot] Emendem vfrsMS 
pssetyfnss. Colv. Ita libri quos vidi 
OBines, nnlle Syntexi plane. Colvins 
nl coosteret eliqne, pra iptoe^ pond. 
legit. At qusB (per Beos) esl hsrc 
ratio emendandi ? Adeon' pro lubi- 
ttt Itcebit mntare omnie et scntentiem 
slrnera etiam per fas ac nefas ? Si 
boc coocessnm, nsB iUe berdu^ et boccOf qoi non facile sana?erit An« 
thornm corraptissima qnmque. lo- 
nitendnm esty in co^ieeloris, epicibna 
Utenrnm : insistendnm vestigiis .vnU. 
getst lectionis : qnilms qnanto rece* 
ditor, 00 praviore quc snggerimos» 
megisqne a Vera Critica aliena esse 
certissimnm est. Hatc percOynon nt 
Manibof insuUemas eraditi jnvenis, 
(jndicii mediusfidins in his stndiis 
snbectissimi) neqne vero qnod vocn*. 
lam eam censeemns sollicitendam 
(qnam nnllatenns in mendo cnbare 
iidenter spondeo) sed nt moueemy si 
quis io ee locus mntationi fuisset 
(qnod quidem ille persuasnm habuit) 
debnisse eam ingerere emendetionem 
eliqnam minos longinqnam. Nos (nt 
diximus) rh tpsos sannm prsestamnf : 
qnaerendus alibi defectns, dico in 
dansnlsB principio; ejus non hiatom, 
scd rimulam expleo iosertione nnins 
interjectinncnlBe, qnam Antboris ef* 
fnsam calamo dejerabis mihl. Le- 
go, En vermu ipeee fuoe, ife, Pric 
Saim. et alins V.D. io marg. ejici 
volnnt ftws. Nihil veriant Mss. et 
Edd. qeara Pricsei emendationem ad- 
mittere nolim, nec qnidqnam mutara. 
Sabandiri polest M acoiMv ipsom il- 
Ind aMtegoai, eut elindy rscitate, vel 
sim. J. H. 

LtfUmn] Lipsins mevnlt Leniwn hic 
legere, qood is ioter illos, qni amato- 
ria scripseront apnd Gellium I. xiz. 
c. 9. Sed plnribus de eo Sceliger 
Ausonian. Lection. Colo. Vcl £«et- 
iwiy qnem Festns allegat in verbo 
* Petrarnm : ' ' Laevins in Centeuris : 
Ubi ego ssBpe pelris.' Fnit et Cas- 
sins B.essus poete Lyricns^ Qnintilia- 
no teste, si forte ita hic legendum 
•sset, nem LsRlius orator fuit Fuit 
et Lslins qnidam familiaris M. Var*, 
ronis vel megister, cnjns commenta- 
rius de Proloquiis a Gellio citatnr 1. 
XV. c. 8. iSdp. GenU Florent. Polv. 
et Rom. Lieiiem. Elmenh. Ambigi 
e doctis video quid beic scribendum, 
aut qnis hic Lcsitiis, de qoo elibi noUa, uu HOTiS VARiORUM IN mMitio. XrftiiMqiiidtmiMYiiiiiisqvot- 
dam, nalloB qui Amatorils liMerint. 
Qitnrendos heic scriptor 'Efrnnwoe/» 
rto. Eom Soalig. Aoson. Lect. ii. 
97. LtBvkM patat, de qao Festus io 
Redhia, Aiison. Cent. Nopt. Oeilius 
II. 24. Maerob. 1. 18. Plin. ad Pon* 
tiom Epist. I. vii. Laodator prftdie- 
lis sane nomine LtBUi, jLieti, SatiL 
Scaliger QbiqQeXMWiirescribendom 
censet. Emditiss. QaQminQS ad Eo- 
stath. retinet LmUmL JiiniNs Ani* 
mad. 619. et Vinetos in Prolegom. 
a Lceio stant, iiiHlrMiice nempe, qni 
fabnlas RomB doenlt etiam ante En» 
niam. Masimo probabilis videtor 
sensns Scaligeri, qoem et firmat ae* 
onratissimus Solini enarrator. Prit, 
XtfvinNi dedere Valc. Wow. Eim. 
Scriv. cam Sealig. in Catal. p. 74. 
Reliqai Iitfliiaii at est in Mss. Inte- 
rlm tamen LtfoiiMi exhlbni, qnem 
ErotopsgniMi libros scripsisse docn- 
ere Scsliger, Scriv. et Toll. ad Aoson. 
Cent. Napt. p. 517. et cojos mentlo 
opod Porphyr. ad Horat. iii. 1. init. 
et OelL xiv. 9. nbi tamen optiroas 
Salmasii Ms. habet quoqoe LtfKof : 
vide enm ad Solin. p. 661» Freqneos 
est horom nominam * Lslius/ ' La* 
vias/ ' Nttvios/ ' LiYias ' confosio : 
Lmfii nomen Horatio Ep« ii. 1. 60. 
e Cod. Regiaensi restitait Bentlei. 
et Prisciano pluribos loois, e conjec- 
tnra, Osannus Anal. Crit. p. 63. sq. 
ubi Yide. De Lsvio vide Voss. de 
Anal. III. 35. Hermann. Elem. Doctr. 
Metr. p« 333. et p. 610. coll. Osanno 
1. c. et in Add. J. B. Ad Lsvii frag- 
mentnm citatnr a V. D. ad calcom 
Edit. Casaub. in Biblioth. Cl. V. M. 
Tydeman. Tho. Barthollu. Hist. Ana- 
tom. Cent. iit. hist. 78. p. 107. Idem 
inAddend, 

AntipaihMli Sic scrlbendum fnit, 
non Antiphaiei: nt etiam visom ante 
annos multos B. Pio fnit, et postea 
Tnmebo. iialifMitA«s, nt scriblt Pli-' 
niosy gemma nomioatur nigra, qnara 
contra effascinationem prsedicabant valere Magi. Cteslas apnd 6tob»mn i 
"Opos 4tnl t^t Mveims EMBpas k«Xo4^ 
909, ytfwSrm M Ir ahr^ Xl0«r &yrmi- 
$ks vp6ffWiimt6f»of0Sy ts ttd^XiaramM/l 
wphs iJi^e^ «oi X*wpa9 ts' o&ov rpifid* 
./unsf Koi rats stiarjfaaaur iwmify/ipow* 
Cele. Ita emendavit TQmebos le«- 
tionem omninm iibroram itnlipJhales ; 
qoam scriptionem possis fortasso non 
minos bone defendere i nt de qnadam 
plantay ant gemma, aliave re similt 
intelUgatur, qna inimieaodi vim| nl 
illa insana lanrns, ez perpelaa con' 
tradietione, haboat* Fore eoim qam- 
eunque ad philtra adhibitai ea quan 
vlm crederentor hobore, ex Ipso no^ 
mine paret. Jam * antlphates INnd ' 
contra anatogiam Orttcam dictam 
faerit, (nam- itli rhv hm^drnif dice* 
renl) nt alia qoam plurima, in qnibas 
gonus mutarunt simni et decllnatlo» 
nem Romanl. Hppua Oneci et «oevfMy 
et rW x4p^ ' liatini syrmam, sche- 
mam» chartam : sexcenta sont id ge- 
nns. CaaoMb, Ita Tnrnebas Adv. I. 
XVII. o. 16. legit. lo Flor. 9. est 
inilipMes, quod retinet Casaob. qaem 
vlde, et B. Plnm in annot. poet. f. 
167. c. 108. Elmenk, Ita primns re* 
stitoit Pios.non Tnraebns, nt Casau- 
bono vfonm, qui tamen rh Antipkaie» 
censet retineri posse. Ant^aikeepm» 
\v est, Alexipharmacnm iilud longe 
decantatissimnm, qoo Mercnrias U« 
lyssen mnnilt adversns Cireon. V. 
Enstath. ad Odyss. x. Plin. Hht 
XXT. 4. Prie, Antiphaiee cam Edd. 
Vftt. et Seriv. servat Ms. Plth. com 
aliis : male et eontra Ms. D'Orv. v. 
Salm.adSolin. p.661.qui recteexpll- 
cat : * quidquid adversns effasclnatio- 
nes, Incantatlones, et amoris faelendl 
artes magicas, potenter eit eflicax,' 
ex Hesychio : kfrlrofiov ^dppOKa» i»^ 
rara/As twep 6 wtitp oi PkAwrerm M 
ritfos, iiXt^i^dppoKoif, In transponen* 
dis vss. 1. et 2. Saimasit anctorita- 
tem in sua Ed. secntns est Floridus, 
cum eodem reponens putriio, scd te^ 
nens «nnitil, quod Salm. mntandnm JkTVhmt AVOLOUIAM. 8145 Jadk«tet »n Inwtkt: hoesensa : Qn«. 
«it» ac p«rat» tibi «iiti|Mitlies illnd 
ctfobntnia, nain omnia pliiltra in te 
eonparftDtiir, ct adnioventor omnoe 
aunatori» machinm, a qoiboB nt tntnt 
ac toctns ease potsit, antipathet illnd 
qnmrendom. Sane» «i «mtaif retinen* 
dnm, Yidentnr-seqnentia scribi debn* 
iite in qnarto casttf nt respondeant 
v^ pAaftnb Proiiabilis qnoqne est 
emaidatio pueriio: probabilius tamen, 
Bi fallory legas ^ntfnlor. Neque ta« 
Bea necessatia eit mntatio: nam 
^ntfrtlir, i. e. doMderatnr, opns luibc- 
tnr. In tam abmpto fragmento con* 
tra Bfss. nil mnto. Nominatiti illi 
imbnerint fortasse post se rerbam* 
qtwd non addldit Anctor, qnla nihil 
nd rem faciebat, qonm nominlbns 
tantnm ei opas esset. «/. B, AnHpa* 
tke9 iilni ^tutriiwr] Recte emditiss. 
Snfanasius Not. ad Solin. p. 601 .'nbi 
▼• plnra, doplez heic mendnm adver- 
tit. In Yoce qutmtur^ et in ordino 
Tersicoli ipsins. ^rixp^ hic pr»po» 
nendns prlori, lcgendnmque qmtrilot 
nam qnis adeo imperitns est qni non 
agnoscnt «potfi^dniffirP Prie, 

Pa«. 466 TiroekUim unguet] Idem 
Plos, TnMi ungua. Jos. Scaliger 
g V i fffci i ri lt, tyngst. Soribtt Soboliastes 
Thoocrlti Ijogi arienla vim inesse 
Mtam amatorii philtri ; ac ideo om- 
nin io amorem impellentia Ivyyat dici. 
Adl Snldam, et Jnninm nostmm Ada« 
fior. Centnr. iv. ubl mnltn, qim ad 
bnoc loenm peDitins perci^endnm. 
Coio* Non potest meo jodlcio dobi- 
tari do voce uMguttf qnin, nt emeu«> 
dat Scaliger, legenduin sit j«ng-rfl, id 
>asty jfHgu* Nam qnis pntct in boc 
nlbo prKtermissam aYcm iliam, qoam 
soprn omnin impetrabilis effieacim 
•sse in his sacris credidernnt? £t 
ratla est : quin cnm rtderent avicn- 
Inm, qoam liryyB appellabant (quai 
nlin est nb Aristotelis : ilii enim Uy^ 
Bon est Inter ares qos uunwn rk ofr> 
paSm, nt ^x*'''*''^'» uiyuXstf rp/dyas) 
nssidue cnadam motitari, credideront snlncissimnm esie ttt^fw^. aam et In 
scena mimi mimsBqne, prmdpue Oa* 
ditanc, oincedos ita exprimebant* 
Ideo philtris adbibits» jynges inter 
praesentissima pharmaca, ut ex poetis 
OrsiciB et eorom scholiastis notnm« 
Romanis dicitnr irmmnrvyU, inqnit 
Theocriti retns intrrpres : sic ille 
rertit Latinam rocem, motueiUa: de 
qnn Varro et Plioios. Olossariam» 
< irwowvyhf moticella, motacilla : ' at 
lvy| ab eodem magistro exponitvt 
Mrntilla.' Jam dizimns iyngem in 
amntoriis aliam esse ab ea qnam 6t^ 
scrlbnnt Aristoteles et Plinins: ne^ 
que dnbinm mihi| qnamlibet de ge«> 
nere earam, qusp, ot ille ait, tremn* 
lom crispaot, pro lynge in amantlnm 
papfmKaUf, habiUm et ita appeifaitam 
foisse. Posten rem non hm tantnm 
aricnlay sed ArAAr omnfa qu» conci* 
llaadi amoris ant amleitia yim ba* 
bent, ita cmpere appellari : sic enim 
illam Tocem disertisshni OrKCormn 
etinm in honesta amicitia nsurpaht* 
IVociUiisct, si ea lectio Tera, sunt 
trochi minuti : est enim diminutio 
dnplex ut in Latinis nonnnllis, Or»- 
cis non paucis t rAccr, roadpiov, roaa^ 

Sic rp»x!la, rpoxi^Kos, rpoxmtkot, Be^ 
ne nntem trochns et iynges hic Jon^ 
gnntur: nametin nsu jungebantur. 
Scholiastes Pindari, Pjrthionicarnm 
odeqnarta,AiV*^((i««irai ul fapftoKtBof 
H^ fbryn» 9oofto6otioar ia rpoxo» rvo§ 
tw wopipo/tfioSov Sfia hnfiaooai* ol M 
^offVf 0n tA fhrtpa ofrrov l^tAx^offai 
KoBdarromoi rtp rpox^, Theocritos : 'At 
ZtMt ttc A^/i^sf 6 xaAMor le'A^poM. 
Tor, ^Or m2w9 Zivoiro «o#* hpvori^i 
96pam, Sic possumns eam lectlonem 
tueri atque interpretari : quia tamen 
ea Yox nonnihil insolens eit, et Tersus 
ratio leriter repognat, fortasse non 
male scripscrimos : irocMltid, iisdem, 
sed transpositis litcris.rpoxiAkR9resC 
parvns trochilus, qnod notom est avl- 
culs cnjusdam nomen : qnae ctsi par- 
va, vigoris tamen plcnji est, etnt do 8146 NOT^ VARIORUM IN ca Qrmei •cribant, 9pifA 6ptf§o9i iinde 
potiuB ortnm videtor quod de odiis 
tfocliili et aqoila Pifain» ez Gracif 
refert, qoftm ez eo q«od iHe Aracrivt 
prorstts ah&rm. Htac «vob viden* 
t«r Veteres philtris aptaai censaiue, 
Btqns neceler — d ora re votoram vim 
lat iB Wit ; Bun grtnmatici rpoxfKjopf 
'i^ofA T^ rp4x9» dictara volaot. Sem^ 
per autem, ut ante diumas, ez no- 
mine captaliant omen : qnod tamen 
Appaleius oratorie magis qaam serie 
alibi ridet. TamuB sant qn« alii anc» 
tores in hoc argameato lieia nomi- 
nant: qooram non in maglcis hisoe 
tantomsacris oUm fnit nsas; sed in 
plerisqae.opertaneif. Sie apad Cle^ 
mentem Alexandrinam iegas rmufla» 
ipUp icai wop^Apt^ lemtoaoXikkms in expi-* 
ntionibas fnisse adhtbitas. Erant et 
magicsB Istm teni« diversi colaris« 
Petronius, ' Ilia de sinn licioa protn^ 
lit varii coloris filis intortnn^ cerri" 
cemqae vinxit meam/ Non «xpiimit 
coloram nameram : csBtenun plnriml 
aUqnando miscebantar : nam in Cirl 
canit.VlrgiUas 'Tetqae novena ligat 
▼ario diversn.colore Licia«' Fere 
taoMn panciores : pota tres, ut in 
Pharmaeeatica : ' Tema tibi hKc pri<< 
wm triplici diversa colore Licia cir^ 
cnmdo :' aat etiam dao : conjicio ex 
lioc LsBlii, seu verins Lsvii loco. Ite 
enim hos versicoios et legendos et 
digerendos censeo : TVocMsoli, tyn- 
gUfimMm^ AUerpUeea kkohrem^ Aodi- 
«ofasi herbm, mradL Nam qai valga^ 
tam iectionem conantnr expUcare, et 
ad aareasac cordylas pisces refernnt, 
ii vero TcX^f «ap«*a(oviin« Qnid enim 
raagis Kork hifiorpot^ oppositam menti 
Ancloris dici fingive potoit ? Sed id 
genas scriptoram sententia plersqae 
de nnmero sententiaram per me tol« 
lantar Ucet. At eam lectionem qaam 
sapra posaimos, at affirmare pro vera 
non aasimus, ita nihii absardi conti- 
nere asseveranws. iitt«rpiiMf,est dn- 
pUoes,ntetFestasioterpretatar. Le- 
gebam prias «Upplkei et de ea berba aodpiebamv qnam Grsrci x^aMAdix*- 
MT vocaot^ de cnjns mirabiU virtate 
ex Pydmgora refert Plinins libro xz. 
8ed-seqaenU voce McAerrfil«qald fiet i 
Plaeet itaqne magis soperior emen^ 
datio. Ae videtar ioitio scriptom fo* 
isse bkkorolim transpositione litm^ 
rom, pro blcolori», vel Uooio»tm« 
qaod asitatlas bioolores didtar* At* 
qae hsc est nostra de boc loeo aeH-' 
tentia : qnam eontanter et veMcnnde 
ideo proferimas, qoia oMaHaimns essa 
a te, Scaliger eradififiimey aliter yri* 
dem emendata ista et exposita. Le« 
gls m AuripUeeebiUrtUm: et refers ad 
•imaiacra magica qa« ipsiplices aUa 
nomine videmnr appellata : ingenio« 
sissime« at omnia, et doetissinsetf 
Ettimvero non is es, to vir nobUlssiroe« 
qai in hoc genere literarnm, qned (nt 
de medicinse arte Celsos ait) conjec-. 
tarale magnam partcm ett, taas om* 
nes sententias, ceu Kopias ^«s» velis 
faaberi : qood faJso nimis et improbe 
sycophaotas qnosdami non ScaUgerl 
nominis magis qaamMosaram bostes« 
dlctitare non pudet. Sed qnid eoa 
pndeat, qni ea scribont, ea toentor,; 
qntt nemo legat sanas, qnin statim 
* exclamet periiise Fontem de rebos i' 
Caaaub, Flor. TroekieeiUwitguee, Sca« 
Uger et Casaobonns, TnDdbtaeilt, /ya- 
gss, recte. Nicephorus in Symeslam 
de iosomniis fol. WO. Hp^ bl "loyyd. 
^anrw iproor s Znu Atl iruw t^ obpAr 
^9ai tk wpbs ipmruths .iw^pUa xfke^putf 
roSt ^appMKiov ywmoM M oitw rhwpi' 
Tfpor t2t Kpraor /u«TaMlXif0#fli .M Tff 
'Hpas ^aahr ol iwBoit ZiAti ^apftaKoAoon 
9ter4Ku rbr Aia wphs r^f love ( [p m W - 
A\Am M laBdpaM ifMpteXMrifmr ^l r^ 
fifyTa, in lvT«v9ty ical wa^ yKuttb tuA 
woBeufbv "Ivyya ica\«dr. Soidas in Afy|. 
EUaenh, Pius conjanctim legit iW- 
ehfU MagM«f, refertqoe ad IVpcMlam 
avero (qnae elRegaiioiue: Aristotetf 
wpeffffbsdleiti :) sed heic (nt in seqq.) 
nngatnr nugadssime. Salmas. 3Vv« 
ekme, pUi, emguee. rh uagmee retinet 
etiam Oaulminus ad Eustath. Seimitt APULBII APOLOOIAM. 8147 tkOHfttfUoitt mfirft •«pins venefi- 
«tis milhibitos, nftgU arridet tameii 
bveleetio, 7Wdbafci,/y«^« Troeko$ 
•e« Rkomko» Mtem /yiiftte 119118- 
tbMiiio adjnnxit, nem et simal positee 
reperias in nsa Magioo, ot jam eic 
Pindari Seholiaste aliis adnetatnm. 
Tsetzes Chiiiad. u. 380. KtiL Um 
kkmOJifm tk wpkt ipmros rh {Sor 'Ecrs- 
Ti p Aw TsZf «npait M nv^ tfivjitnm^ 
%jAwwi^goftnpt^ifmm^{ enlm In textn hajiisEd. edltnm-est^ 
trschtiuct, id InTito me fhctom. Fa- 
teor tamen Soaligeri commeDtnm fiV' 
dU, pitf non |Mmm verisimilitndinb 
aeqnirere e scriptara Ms. ]>'Onr. 
trocjki^ Deln in «nfaes consentinnt 
cnneti Mss. et £dd. vett. At Scali.» 
geri conjeetnram iipiigt» seqnente» 
editores Inbentins amplexi snnt, qnin 
eelebratissimam in re Magic* nYien- 
ttiasmn ferabaat* At mi- Tosa invrs- Mwfbn ^anaom ^w^ •"n" 
Mpjw,- EjHsdem nsns, et fere for- 
»m foere sphsirnlaB Heeaticsi. Psek 
Ins in Scholiis ad Oracnla Chald.. 
'JEanmc^ «rp^^aXsf c^tupd Iot« xP^» 
fdfmf Zdiw^tpw wtpatKtiovcrut 8id to»- 
pdmt arpt^^ op ubni lndms, &' 8Aiyt aM« 
lx«VB x^poMr^pur V *rjoTp<^sf 
feois«rro T^ iwutkiinttf aal t^ Toowra 
MiXca' «jtftfnmr Irryat , t^ v^aipoAr 
tXx^r, €fr« rpSytmw, cfrc KtA 0r« ffX^Mo* 
& tt^ SoMPrrcf , To^f Ao*<^^iovf l| «nywfi^f 
j ^ t^A^i^ llX^» TcAfirrcf , jcal t^»' d^ 
pmrritttnts. Tttnut qam seqoantnr 
heic, sat notse: cni minns, Casanbo* 
mun odeat. Versicnlns qoartns non 
controaextitnr, in qninto sodatar 
maxime. Prtc. TnekiitiU firmator 
anctoritate Ms. Florent. nnios, nam 
in altero eat troddiiscif itemqne Pi- 
tbaeani.to qno IrofjdUsdii ; neqne est 
emendatlo ▼iromm doctonlm, nt pn* 
tabot Salm. 1. c. sed constanter id ha- 
bent noD tantum Oent. et Pric. sed 
Edd. ante Valc. sec. et tcrt. In his 
eaim conjectnra Casaaboni frocMlisei 
(probatn ab altero Plorent.) ezpressa 
est» Imo troekiaeiH carere analogia 
pit Sabn. reponens iraekif fUi: qnod 
si sit, scribendnm ntiqne, e Mstomm 
▼eetigiis» trvdUfct, ejecto r^ piU ob 
veranm, nt fecerant Elm. Scriv. Flor« 
Istd. Orig. iv. 0. de mmediis et medi* 
cniainibns: 'Trochiscos dictns, qnia 
iB modnm rotnlm deformatnr, rpixp» 
enim Gr. rota dlcitnr.' Videtnr vero 
n diminntivo Grsrco allnd diminnti- 
vom fecisse L»vios : nam frocAiscili 
ncuiiqaam mntandam pnto. Qnod ■laM onsiBsn IM : vid.aeqq« 
sacTo oleo ant chrismnte dellbntos in 
re maglcn memorat Sarisber. Poly* 
crat. II. 2T. dt. infra ab Ehnenh. ad 
p. 476. et de imgninm magico usn vide 
Plln. H. N. xxviti. 7. Acnte obser* 
vat Salm. primo poetam posnisse rk 
Afn^Co ▼•• S* tum T^ ^k vs. 4. pos- 
tremo t^ f<8a vs. 6. et 6. J. B, 
. iiaretf ilficei] Pios Awrett ifngte, 
Scaliger, iiaHjpiicci,, kitettiia: qaem 
vfde ad Append. Virgilianam, Pium 
autem, si tibi tanti, Annot. post. c. 
108. ubi versicolos hos omoes expli- 
careconatnr. Coiv. Flor. anri il^o 
Aicodoitf. Rom. a. 6tcAordii/<r. El- 
menh. Plus, itorctf, ifogm, trycAttr, 
eerdyUe^ designans pisces qnosdam 
ntmls infeliciter. Scaligcr ad Virgil. 
Cyrio, (qnem s^quutus est I>clcam- 
pius) iiar^licef Miorlii«. itnrijrficcs 
refert autem ad sigllla Magica qu»- 
dam, in Glossis /piipiices, apnd Fes- 
tnm /psaUices perperam appellaia. 
'Oaulminns retinet vnlgat. Amreof 
iUieee. 'Tsinias (inqnit) radicnlas,'. 
&c. amoris ilUea vocat, quia eum 
concUiant. ifnrces dixit, nt et alli 
Xpso^ fytfros fuadtm. Casaubonns 
verslcnlnm hnne (qul vnlgo qnintns) 
ponit qnarto loco, mfiBrtqne nd Tn- 
nias iilas qnsi clandnnt ffrix^ terti- 
nm. Scribi autem debere putat iliisr- 
piices 6icolor#<r. ' Alterplices,' du- 
plioes,nt apud Fesinm Pompeium. 
'fiicolorese,' ut *licinm varii eoloris ' 
apud Petroninm. Salmasius ad Pall. 
Tertnll. (omninm novissimns) iinri 
pitces legit. Pitcfs tabellas vocat^ 8148 NOTifi .VARIORUM IN qnas vrvx^r Or*ci : alibi Umen (Not. 
ad Solin.) «Ila, atqne ex membrani» 
vett. scribendQm omnlno censet» Stm- 
ri, iUkit bkoduU». Skwroa (reteota 
Orttca Yoce) LocerfM Toeat, qnoa 
etiam memorat Tbeoerit. ^aptuuuvrp, 
IUic«$ bicodtUMM ait Ipigei eaae, id e»t 
cfiiroirvyttcr, dictaa Mcodnlo», qiiod 
canda» vibraodo dapliceat : sic ser- 
pentes 'bilingaes' dicto» a lingaas 
ipisso motu, et apod Hesycbinm rk 
iipwra tiwXaf nempe a tremola vibra- 
tione. PrU» In Ms. Fax. viderat 
qnoqne Balm. twrcuUa mwt: nnde ve« 
fUsime enm emendasse pnto SMorif 
Miiees Mcadaia. &iHri exstat diserte 
io Mss. Florent. nisi qood § littera 
male ^riori voci jnncta sit, et inUett 
bieodMim in Mss. Pitb. D'Orv. sed in 
Pith. 6tc«dt(er. Inlices bicodalse ipsai 
sont Iung€8^ qnas propterea snpra vs. 
9. inter Sn^a intrndere non debne* 
rant VV. DD. Negant alii fftunmvyfl^ 
et tvyym eandem esse avem. V. Borm. 
ad Anthol. Lat. lib.v. £p.09. p. S54. 
J. B. 

HtiMiMlHii dukidJ] HinmtnHum 
scribi jusseramns, ob metmm : nam 
primns pes est Rpondspos trinm sylla» 
barnm cnm mwtffi^t. (kmub. Salmaa. 
fnstssime ad Solin. p« 9S9. et seqq. 
Prie. 

VtrinmiUuB con J lMxit$ i §] Ita h»c 
periodns tota concipienda, non nl in 
vulgatis libris. CosaMft^ In qnibas 
m^r distinetio ponebatnr post «m- 
/wrisaef, et omittebatnr parenthesloa 
signnm. J. B. 

PAa.457 NihUu4}utan'] Rom.Vem 
Ald. Bas. 1. mtM aiifuiart. Placebat 
Lipsto, miAt odmitore. Et si, inqnit, 
adversarias meus mihi concedere, hoe 
ita esse, videatnr; rationem tamen 
meam promam. Colv, Legebatnr, 
f tMm^nam oidraltir, fecimns, 9«arc om- 
<m, melins, opinor, et verins, qnam 
docti viri qnibns plaeet, mtiU admi* 
«ore. Sic in kwMrit hnjns sermonis, 
* Dixi cur non arbitrer qnidnam,' dec. 
Caaamb, L. quam aur r. n. a. d. tmde ». c. Piseis ad magiam, inqnit, nihtt 
facit. Quod qnia affirmo, ne vel hinc 
magnm me snspicemini, dicam, cnr 
mihi ita videatur, et «nde conjecta- 
ram illam habeam. Hanc eme men- 
tem loci patet ex seqq. et ex ipsa 
denique ejns narrattonis couclusione 
J>ixi eur non^ 4^. a^^uoare, 8t virl 
iiMgni hoc vidi»»ent,non tam Ineptam 
interprctationem hic e»seDt commen- 
ti. iicsdsi. Qnod vehementerprobo. 
8eip4 Onti. V. C. ad mairiam nikU 
quiequamoiditura^tan. JKeamuude 
id eot^eetim, Wowerius. Pior. quam» 
9Mam 0. miki a^juiaTi, Elmenh. Locns 
a plnribns ventilatns: legitnr in qni* 
bnsdam qum/^am mdeaiurf ife, nielio» 
Acidalios, Quam ifliur ^A, tfe. fh td 
enim qnod seqnitnr, irop^Xicci, nt et 
alibi. Prie. Ante Colv. eaitnra legl- 
tnr quamquam tid, miki ot exstat in 
Mss. plerisqne. Qnae cnm nnllum 
darent sensum» emendavit Colv.qnem 
secntus est Florid. Sed Vnlc. enmqne 
secnti Wow. et Elm. pro quamquam 
reposnere quod aiticm, rh niAti retf- 
nentes cnm reliqnl» post Coiv. Ca* 
sanbonom deniqne secuti snnt Scip. 
Oent. et Pric. Lipsius ntiqne mini- 
me andiendus est,namhandqiiaqaam 
adverMrius adnntabat, niliil pisces 
facere ad magiam. Infra : ' Creda- 
mns ^miliano solere pisces etiam ad 
magicas potestates adjovare.' Aci- 
dalii emendatlo nimis contorta vide- 
tnr. Sed pmplacet mihi lectio Msti 
Polv. qnam, forsan ex Ms. Fux. mar' 
gini adlevit Salm. itemqne alins Vlr 
Doctns: eetirumadMagiamnikUquie' 
quam vid. mUd a4juiari. JHeam^ ^c 
8ed tnm necessario legendum t^iW', 
nt legitnr revera in Mss. Fnlv. D'Orv. 
et Ed. Junt. post. Ipsa tameu hiec 
variatio possit facere ot qnis eo magis 
ri quamquam retinendnm censeat. v. 
Ond. ad Flor. N. i. init. lo mtU 
consentiunt Mm. et Edd. vett. Ftd«<- 
tur mtA» est, qnod infra dixit, cio* . . . 
ar6tircr. Qoid slbi velit Scriv. ftiaiit- 
fNom «tdeaitu^ niiUiai(^rare non capio : APULBII APOLOOIAM. 8149 mu ftit opertniiii vifioin. J. B. 

Pfikagwmn ZotouMb teettUprem] 
Imo AtuHioretn. Florid. iv. * Sant 
qni Pytbagoraiii ainnt oo temporia 
inter eaptivos CambyB« Regit JEgyp' 
tam qunm adveberetnr, doclores ha- 
bnisse Persamm MagoSy ut pr»cipue 
Zoroastrem, omnis divini arcani An- 
tiistitem.' Sed tnrbat temporis ratio, 
enim Pytliagoras reeentior mnlte. 
Zanda tamen Pjpihagorm prsscepto» 
ris raeminit Plntarcbns in ir«pi rnf ir 
Ttitai^ ifwx0Yer(at. qni an idem com 
Malchi ZabndOf et Naxarato Clemen* 
tis Alexandrini, vide apnd incompa* 
rabilem Seldennm nosinim in de Dtis 
Syris, Syntag. ii. cap. 1. Prie, 

It. JVtf , 9110« eabeieiwm Gre^dam] 
Graeia snfrsiemi, est Oracia alteraet 
•ecunda : sic apnd Arnobinm lib. ▼* 
' subslciTaB landes ' snnt landes se» 
cnndarim. Cajaa6. Scribe ex eodem 
libro, Jt, eibi f oom eabe, Wower* In 
veteri Cod. legi ainat, /talu»» sifrt 
quaMf tfem qnod pro illomm oplnione 
est, qai Py thagoram advenam in Ita- 
Ua dicont. Contra Appnleius bic 
iiinail, qnom ait, tiiff. Scip. Qent. 
*Gnecia exotica' Piaoto in Me- 
iiecbm, Prie. Pro stus £lm. rescrip* 
sit eiln e Ms. Fnlv* eiqne adsenanm 
praebnit Florid. Non ego. /taiur 
sikr, i. e. qoam tantopere dilezit ; 
qnse ejns qnasi propria est ; qnam ex- 
oraavit privaiim et publice prsestan* 
tissimis et inttitntis et artibus ; qaam 
'subsicivam Oraeciam/ qnasi par- 
tem snbsectam celebri ilji Oraecis», 
proindeqoe similem Orsecise, atque 
alleram Orseciam, reddiderat. J. B. 

A quibaedam pieeaioribue everrieu» 
tan trabif /ortuaamjaeime ^os cmtsse] 
Valerins Ub. iv. cap. 1. * A piscato- 
ribns in Milesia regione verricnlnm 
trahentibns, quidam jactum emcrat.' 
GIoss. et Onomast. •' Verricnlum, 
Xarirn: Pric. 

Jneeieee ilHeo fneeee qui eapti teae* 
bantur, eolvi retibue et reddi ftrqfundo'] 
Fusius rem narrat Plotarchns Sym- pos. viit. 8.. et Traet. Hfis tv ru 
W ^X^'» ^^* Similem (nt Arnob. 
vocat) hnmanitatem, Plutarcb. XP^' 
r^Ttrra etefjn^ias, in Xenocrate £!!• 
anns memorat, Var. xiii. Sl. Idem, 
Quoe eeUieet e. d. 1% amissiirKm «./•] 
Scribam, Qaec «rtrv Ueet emn de «MNi- 
bue mieeurum uou feHeee, Casaubonns. 
Vnlgo fties eeire Ueet» Elmenborstins. 
Pigetdicere adeo elegantem uflaam 
M viro maximo «ollicitatam, ntiqne 
cnm eandem vira habeat qnam illins 
rb eeire Ueet* Priemns. Male Caf. 
jcjre lieei et de mauibue mieeurum» S«<- 
pissime In Appnleio eeiUeet eodem 
modo : et amittere omnis antiqaitas 
ait pro 'dimlttere.' Fir Doet. tti 
marig'. Ed. Caeamb. Sed infinltivus 
Bon pcndet a r^ eeUieet^ sed m verbe 
snbaudito, oto, eredot ant eot^eeto, e 
snperloribns nempe, ' mide id conjeo- 
tem.' Certe Casanboni iaventnm 
contra Mss. ooa amplecti debnerant 
Scal. et Wow. Neqne etiam, ant hic 
cnm Casanbono, qoem taeite seqq. 
prseler Oentil. et Pric. seenti snnt, 
ant enm Bentlelo apnd Terent. And. 

V. S. 87. et Phorm. iv. S. 70. pro 
aaitllere xeponam simplex miiter&. 
Qnod enim ad Terentinm : non nego, 
aautii proprie dici oxorem, qnse do* 
mum jam dncta est, qnia amittere rem 
non videntur, qoomm ea propria non 
Ihit ; mitii vero, qoa nondnm docta 
est. Sed amiitere, nt hic apnd Apr 
pnL ita et apnd Terent. valet dimii- 
tere, Vide Parei Lcxic. Plant. Bnrm. 
ad Pbspdr. i. IS. 10. Oudend. ad Ln» 
can. iii. 46. et Pricssnm ad Met. lib» 

VI. pag. 265. b. in Append» AppnU 
J. B. De mauibue aaitssaram] Miles. 
Ti. ' De manibns emittas offalam.' 
Et VI II. ' Prs^am mediis manibus 
amittirons.' Caesar Bello Civil. i. 
* Uostem ex manibus dimitti.' Idem 
vi. Oali. ' Prmdam ex manibns di« 
mitterent.' Et alibi : «Fortonam 
tantam ex manibns dimtttant.' Prtc. 

Pag. 458 Toia Ai^r Bvydrr^p] Non 
fnit difficiie iecom satis aperte ab 8LS0 MOTiE VARIORUM IN AaoCDre indicatiiniy ex immU prom- 
tam apponere. Eit 'Oiwrc, S. Ca- 
Mii^. Cum di quadMM aaga ad lume 
.modMR mmeraeif : Uptafiyrdfniif 8^ H* 
yarp* clxt {a»«i^ 'A7iv«t^» *H T6au 
^dpiuuca f9n Zaa rp4^i 9^ta x^« 
Jteaique earwdaam simiitter: A6rk' 
Ap* cjf 9!po» /3dXff V^AMWoy li«0ffy tatpoif, 
&c.] Sic ▼. c. iii qno et decem alii 
vertns pcneripti snot, qni 'OB. 8. le- 
fnntnr licnt priores dno II. A. iSietfffip. 
tn Symb* Aptiorei Tersns eiplends» 
iinic lecnnm .centebat Fol. Ursinns, 
qni eatant Iliad. A« nptafivrdni» ^ 
0{yaTp' «Txff Caye^ ^Ayaptlihi^f *H rdaa 
^dpfuata 0ti Zaa rpi^i t^piSa x^* 
Wawer* Homems Odysfe. d. et ic. 
Fulvins alios versns hic sobstituit, 
4|nos vide apnd Wowerinm. Ekaaak, 
Qnod Sciopp. versns illos citat qnasi 
« Yet. cod. id intelligendnm videtnr 
/de . conjectnra Fnlvii. lo Mss. et 
Edd. ante Casanb. Oneca non com* 
parent: sed vereenmcum seqq. la- 
ennam ezplesse, docent exempla, 
.qnm snbdit Appnleins, ex iisdem 
Odyssea libris A. et K. petita. J. B. 
• 'Of H^ ^twi^ar] £t bic asterisci 
erant pro Homeri verbis, qnse ex 
Odyss. K. restilnimtts : certnm eoim 
npn alium locum ab ipso Anctore 
olim appositnm. Simllem onper me- 
dicinam similiter affecto Symmachi 
loco facicbamns : ita enim vnlgo le- 
«itur Epcst. 101. lib. xi. * Ut plnne 

Homeri relalione nsns 

id est sqnimanum te esse pronnn- 
ciem/ scribendDm, al pUau Haauriea 
relaiioae umum w§pd^wp id e§i «giitm. te 
praa, Casaub. 

iV««;ProlMs/aetem]Nondicit apdam- 
iroy,sedtotios corporis speciem: vide 
A.Oellinm lib. xiii. c.88. sic deDeo 
Socr. ' omnem hnmani animi faclem 
patl :' qnod et in Angnstini de Civi* 
tate Dei legere memini, nt alia mnita 
hnjns scriptoris. Idem significat dic- 
tio tastar. Florid. lib. ii. ex vnlgata 
divisione : ' Psittacns Indim avis est : 
insur iili mioimo minns qnam colam* bamm : sed nec color el ' (male vnlfe 
celamm) * columbanim :' ita legi et 
interpungi locns ille debet : neqne 
qnicqnam deest qnod falso qnidan 
snnt arbltrati. laUar est %f, spe- 
cies : sic apod Virgil. * qnantnro in- 
siar in ipso.' Valer. Maxim. ^ha- 
bere iostar arcis.' Oloss. vett. * In- 
star, limilitndo, 6fiolmfA a, kwtutdnapeu' 
In eodem libro posteh scriptnm I»- 
ter^ Uosy avalfieta, r^aat, rpiaos* dbi 
legi debet Ittar, qnod vaiet iaetor. 
sic mox * istita :' pro * instita :' mnlu 
enim male lecta, male scribit Orsecns 
ille magister longe doctissimus. Por- 
ro Homeri locns est *09oaa,Z, In 
eodem poemateomniahaliesy qnomm 
hic fit mentio : pnster cingnlnm Vene- 
riSy de qno sic maximns vatnin Iliad. 
{. ^I jcai anv arifieapia 4K6aaTo aaa* 
rha tftdara nowUor* Ma 94 ot Off AJtr^- 
pta adara r4rvaro, Caeaab. Faeiem 
de tob corpore dici. monitnni qno- 
qoe ad Metam. v. Ind. Not. J. B. 

UUxee eerobem'] Odyss. A. Coh, 
•Vide Beroaidi annot. in AppnJeinm 
fol. 71. JSiatenA. UUxee bane Ms. 
J)'Orv. Adi Ind. Not. J, B, Vtye- 
eee i9cro6em] Miles. i. ' Devotiooibos 
sepolcliraKbns in scrobem proctfra- 
tis.' Lycophron, VvxaSri 9epf^ elf»a 
apoapdvas Mp^, Ovid. Metam. vii. 
florat. Sat. i. 8. Silios Itai.lib. 
ziii. Theodoret. 9epaw, Serra. viii. 
Jnstin. Martyr. Apolog. ii. Philos- 
trat. de vit. Apollonii. iv. 5, Enseb. 
tn Hieroclem. Nicephor. ad Synes.' 
aofA ipvww, Omninm accnratlsshae 
Heliodor. lib. vi. Prie, 

Pao. 459 C arminam veeter . • . noor^ 
tam cPRseta] Ut scribendnm tu>ellam 
eonseia; qnaro sitne partter verum» 
Mereariae eormtaie tavealor: penna- 
debo pnto his, qni memores emnt 
Mercnrinm bnbnlcom fistulas infias- 
se, compegtsse^ ae demnm ApolUni 
cessisse pro virga anrea, teste Apol- 
lodoro lib. iii. Qn» snperant, ea 
Interpretabitnr nobis Virg. iv. JEn* 
* Tercentnm tonat ore deos, Erebom* APVhmi JiPOLOGIAM. 8151 ^fiie QuuMqne» Tei«aBi0B«iqqe He* 
rateiiytriavirgiaieoniDuuiv. Spar* 
Mrai et faiticcs slnniatos fontif Aver- 
ai» Fdeibntet metsae-ed Lnnem quai* 
jrvntnr ebenia.' 8t£w«th, FniTinseiit- 
eMmeK vteier, forte eMomwi. Sdopp. 
iaSynb. .i ei eie r eenfaMtor. Aiiile- 
•fHDt eerMMeei teefetor: minos epte 
ed bene rem. Al. weeiw* Qoid si 
enieiereei cEoeafer? Vlrg» iv. JEn, 
« lYim Yirgem cepit, liec eninras ille 
OYOcet orco i' temetsi Petroo. p. 107. 
.' Mercnrios, qoi enimes dncere et re* 
•daoere lolet.'. Horet ii. 0. 18. ' Se- 
.telles orci cellidnm Prometben re- 
vexit/ Lib. i. O. 84. < Qoem Tirge 
seoMi borride,' &c. 0. 10. * Tn piw 
•Imtis enimesv' &c. iictdai. CenRtnem 
eedsr. Qnesi centemine, nt nnncins 
mt eietns, snbveheret. Verem teroen 
lectJonem ezistlmerim : MercunmB eei- 
merew esctor. Wowerins.* Jeteienan 
lefunt Folvius et Joenn. Wower. 
Jtfeeiiun Scioppins. Utrnmqne pro- 
bnm. BrmU, Scaliger et Folvius eet- 
.eMrem v; iiene. Leertins in Pytbe- 
fore 1. ▼III. T^ Vk *tpfiiiif roftiwf t&ai 
*rSm 4vx"^9 '^ ^ Toirro «o^cir^ \iyta» 
Jbc. Eimeuk, lioens verie intcrpole- 
tos. Scripeerim ileieieni m eedsr, 
ent jieieiarem ceoceler. Tertnll. de 
Aniina cep. 59. * Tnnc ezultet ent 
tjepidet, pront peretnrem deversorii 
sni lentii de ipsios stetim Aogeii fe- 
^e, evocetoris entmemm, Mcrcorii 
poetemm.' Prje. Oroslot. lo merg. 
niniis'reeedens evolgete et scripte 
lectione , >e ere i iB n i n eecfor. iietmerem 
ceefor in mentem quoque venit Lin- 
deobrogio, probente V. D. in Obs. 
Misc. Tol. II. p. 188. monente, em- 
JBWB eertor edmitti non poise ob ste- 
tlm seqnens * meninm potens.' Sed 
«onjcctnrie iodnlgendnm non esie er- 
biUetur elins ibid. V. D. qni < Mer- 
■enrinm cerminom Tectorem' expli- 
ent, * qui edveblt et snppeditet car- 
.aiiae/ megice icil. et ex Veler. Flec- 
€o 1. 7S7. ostendit Mercnrinm in ma- 
ficis secris invocatum foiase: coi sententiai accedo, ob Mstorom coa« 
sensnm. Vdiere eo senen dixit Horet. 
lib. iii. 0. 29. Ts. 47. ' Quod fogiens 
semel here Tcxit,' I. e« edTOxit, sup- 
peditaTit: neqne obstet qned con- 
trario plane sensn, pro enferre, osnr- 
pet Notter Met. iib. iii. p. 880. obi r. 
Ratio eit, quod simplex frcqnenter 
ponitnr pro oomposlto : etqne adeo 
vehere, nnnc pro advtkere^ nnnc pro 
aeekere nsnrpatnr. J. B, Noetum 
coescta] Scilicet libidinom fmdemm 
testis. JuTenal. Sat ti. ts. 809. nbi 
impnratas besties exegltet : ' Inqne 
Tices eqnitent, et Lnna teste moTcn* 
tor.' ElMenlu lUex emimi Veime, et 
Lema eoctinm ceejcia, et Ifdniem po- 
iene Trmal DiTersis nomiailras bisce 
inteliige idem Numeb: Lnnem nem- 
pe, * Deorom Deemmqne iilem nni- 
Ibnnem laciem, cnjns Numen nnicum 
mnltiformi speoie, Tario ritn* nomine 
mnltijngo totns Toneratnr orbis*' 
Verbe sunt Autboris Milesle xr.- Ln- 
nam antem prmfoisse rocr ^pimeoir, 
Magornmqne Venerem fttisse,doctis- 
sime Seldenns moostrat jam lendati 
operis Syntag. i. cap. 8. Vidests et 
9poXey6ftetfa ejos de ista mXmev^, 
qoem e Megis eo ostendit osnrpaiam» 
nt Tirtntis carmlnibns plns esset, et 
facilior Tenia. Prie, Ei Imm noc<tem 
eotueia'] Id est, libidinnm et dnloitim 
fnrtoram, qnm noctn pierumqne com* 
mittnntnr, nnde ^noctcs emere'.Tei 
' pecisci.' Propertios : ^ Lniia mi- 
nistrat iter, demonstcent astra sale- 
bres, Ipse amor edcensM concniit 
eote feces.' Adde proiognm Pleotl- 
nm Mercatorisi nbi amatores eit noc- 
ti et Lonsi som miseriM narrare. 
Appnleins igitnr Lnnem'coniciem' 
dixit, Propertins < ministrem,' Plan- 
tM ' quMi consiliariam,' Cicero * so- 
eiem/ Pbilipp. ii. ' Cnm temen tn 
nocte socia, bortante libidioe.' Ln- 
oem enim intelligit. iScip. Qeat, 

Bi Pertuno et omai cA. Ner."] Ita 
edidi ex Ms^ D'OrT. Valgo eret, et 
PortwutecumemmchtNer^ Ms*Pith* »152 NOT^ VARIORUM IN tt Partmnm €t nmni ek, N, Cetettiin 
obterTB, NcptaDuin bic bene dutin* 
gttl a Portano, qaem eandem etse ac 
Neptunnniy cam Flortdo cenaebet 
Ondend. ad Met« Itb. iv. p. S06. a« 
Sftpe eoft confnndi non nego: sed 
ibi ttmen Portnnns idero Yidelur ac 
Palamon. Nam Neptnnnm iptnm 
in comitata Veoeris foisse probabile- 
non ett, et tnm primo loco eum do« 
■unasaet Anctor, ut h. I. Neqne ob- 
stat qaed enm describit App. * barba 
csi^ila hispidnm :' est entm iUe so- 
ieranis omnibtts Dits marinis habttas, 
aequey qaod sdo, Paltimon semper 
ot pner describitar» Apad Virgil. 
certe JEn, lib. v. vs.841« est, * Pater 
ipee maao magna Portoniu euntom 
Impnlit/ ubi omnino vide omniom 
Virgilianornm interpretnm priiict» 
pem, Hfyniam. J. B. ATcplttniis citm 
Sataeki, et PertwMS emn omm tfAer» 
NereidMm} Philoatrat. Heroio. Iloevi* 
Mf rs oMf , mU 'Afnpnfffnif Nig^^lSt» 
rt Itfyonvw. iSokcta axor Neptnni. 
]).Aagnstin.vii. deCivit.dKC* * Jam 
vtiqne babcat Salaoiam oxoremNep- 
tonns.' Nec aiind qnam mare. Mi* 
les. IV. ' Oravis pisceso siou salaeia.' 
Gioss. «8alacia, 'Aftpnpbni.' Varro 
D.Ii. L. lib. IV. hoc nemine notat bbs* 
tns recessnm. Pru» 

Pae. 460 P«cr«sstr] Parietnn nem^ 
pe ; sed ita mrAdf Twx«p^or, perfos* 
sor. Affines bis rvp$m^oi^ qni et 
vm tpofAierm dictmtar, ut apud Phle- 
gontem. Casan^. Qm etcltm per/o^ 
tor] Festns, < veoticularia vita dici- 
tar eorum, qai vectibus parietes alie- 
Dos perfodiont, farandi gratia.' Op« 
tatas (qnem corrige) contra Donat. 
lib. II. ' Divinnm opns maiitise vecti- 
btts destruentes:' vnlg. mitUue, Oloss. 
' Vectis, Uox^ ffOfiiptnh,' Idem et 
*Labema/ Oion. Isid. «Labema, 
ferramentnm iatronam, grassatomm, 
vel furam.' Pric. 

SicmiM*] QlosssB Nomic», Sucdl^t, 
h4pop^ot' wmpk rV oiiray, 1} im et* 
hif& ftdxutpa, £t quidem satis con- stat de Siea: at vero de Oicrt, qnam 
alise OLossn AoviSa Afrrpud^ vocaat, 
adeo in promptu res non est nt vm 
qattrendiim sit. idtm. 

AUquid oliqua] Margarit. poet. «il 
mUqmu Sed Plautns Miltte : * Ant«» 
venite aliqaa aiio».' CaUh LnctUiae 
8at. lib. zxvi. «Evadat saltcm ali* 
qnid aliqaa qnod conatns tum.' Frstw 
Ms. D'Orv. oitfMo. Aliqmif i. e. ali» 
qna ratlone. Piant. Merc. ii. S. eztr. 
' Ne ad iliam me animnm odjecissa 
aliqna sentiat:' et alibi. Id. Plant; 
jangit £pid. iii. 1. 10. * Vernm ali- 
quid, aiiqna, aiiqno m^Mio, Aiiconde, 
ab aliqni, idiqna tlbi spes est, fore 
mecam fortanam.' Vnlc. pro aHquid 
adscripsit aUem, non maie : sed eit- 
quitf a, id, haud raro abnodat. J. B. 

iVtf ttiofvin] F. te9«ior«m. Brantinsb 
Met. lib. z. p. 700. * servi neqaissi- 
mi atqne molteris neqaioris.' Piant, 
Baech. iv. 9. 6. * neqeior nemo est.' 
cf. Most. I. %, 39. Men. ti. S. 79. 
J,B. 

Menelai todtt] £rror memorisr. 
Ulizi fuerant. Vide Odyss. §1, Athe- 
nsrnm lib. i. Meminit qnoqne Pln* 
tardins 1. de Iside et Osiride. Ctfo. 
Qoi Appuleiam commisisse bic ^M>^ 
ni^ funytmfuthif notant, et rejiciaut 
nos ad Odyss. /k. ii vero fnllnntur, et 
eajns peccati aliom insimnlant, ejns^ 
dem se, A^poMpin i^m», obligant. Lo» 
cus est Odyss. d. nbi poeta Mene- 
iaum in hKc verba loqaentem facit : 
NJi<rtf lovcra rts iffri woXmtKioT^iA 
wimif, iJyimToo wpomdpoiBe^ ^dpoi^ 9k 
ArucX^aotw^. et moa de snis sociis : 
Aitl yiip wofi mi9ov iK^fUifoi IxjMuoffao» 
TvafMmts hfidffrpourur trotpo M yai9» 
ripa Kifids, Caoaab, Male hoc loco 
Colvlus Appnlelo attriboit fonifLovuB^ 
kfidpnnia, a quo eum recteltberat Ca- 
saubonos, qnem vide. Etmenh, 

Famem propuUaue'] Veter. edit /a» 
mem propaiioe eue. Unde conjecimns, 
/amem pr&pultum itte. Sed jiropiiJstt 
etse, pro propaiitse, forre eo genere 
loqucndt dictnm, quod notavimns sa* ▲PULBII APOLOOIAM. 31S8 pr»adLin.de ABiaoanr. GWo. P«. 
to varam lectioooni priniae editionis 
|mw]wIm<o« em. PropuUo «t prsfNrf- 
mr, idom: nom ontiqii veriM qtton 
plnrimn ondpiti terminotione in nna 
endeniqne significatione protalenint; 
^■oram longnm catelogum cootexit 
Priicianus L VIU4 C«Mn6. Flor.pr»- 
pnliaMr. ColviiM pnjwifafiun wfr. £!• 
menii. £diL princepf Rom. j>ro|m<M* 
<M caM, atqae iu Appnieiam acrip- 
siMO Casaniionus potat* £0 cadit 
p r a jwl Mi eiM, qnod ClariM. Salmasio 
placct: lic 'crinea tonias est/ pro 
ioiomdU apnd Solinnm : etin Oiossis: 
' conpilatns est, ia6k^v$9f* pro cpai^ 
pikuni. TaciL Annal. ziii. * lUnsom 
eaae^ pro /(tettaM.' et ibid. ' snb- 
veetm esMOt ' pro saftMxisMRL Col- 
vioa lofandnro censntt propukim uae* 
laim <Pari pertinacia proiiibitaffl 
isse :' item : * Ut videretur merito 
nltnra Ire/ Pric. De Activa vi paiw 
ticipii perfectt saepe monnemnt VV. 
BD. Adi Ottdend. ad Met. ▼iii. p. 
544. b. Imoy omnibns prateriti tem- 
poris participiis seqne activam ac 
paasivam vim adtribnit V. D.in Misc 
Nov. Lipa. vol. v. p. 1. Dim. T. non 
tanen persnadens Ondend. ad Sue- 
ton. Ang. c. Sl. nec Rnhnken. ad 
VeUet. Pat. u. c. 97. PeonUare quip 
dem ast Nonii capot, ^ de contrariis 
g«nerU>nsverbomm;' nbiqnetamen» 
ei fino ollo discri«ioe« id aoctoribni 
obtrndere velle, niraisquam audacter 
factnm videatur ; praesertim obi Mas. 
aliam etiara lectiooem proibent» et 
dopravats alterius lectionis caoaia 
probabilis reddi potest. Scriptum 
nerape fnerat /«au, omiHa lioeola» 
qoA at fioalis indicsretnr ; quemsd- 
modom /oaK exstat revera in Edd. 
Vic Juot. pr. Ald. Bas. pr. Hioc pn» 
tabat librarios hoc velle Anctorem» 
soclos Meuelai fame coactos foisse 
appellere ad insulam Pbarnmf opad 
Pkanm OMnfam /mm pro^isM msc 
Nam pr opn/s M mm legi in Mm. testn» 
tnr Sahn. ad Solin. p. 88. qui td nen* Delpk. ti Var. CtoM. Aptd. 4qoam mntandom cenMt ; etestsano 
iU In Ms. D'Orv. et Edd. ante El- 
nieobt exceptis ^m. in qna profuUa» 
Im mm, ac Junt. posL et CMaoboni» 
qnt cnm reliqnis dedit jtropnbosM. 
Hanc antem, qooniam disertc probn- 
tor aoetoritate Mss. Florent. et Pith. 
veram lectionem poto. * Propnlsare 
fiiaem ' dixit qooqne Cic de Fin. IT. 
t6» Notandnm tamen qnod ett in 
Petronli Carm. de BelL Civ. vs. 949. 

* Pax • . .niveos pnlsata kcertosy' qnod 
cnm Boohierio noomataodnm pntem 
itt prifata ant pnOdlo. < Pnlsare la- 
eertos/ inter volandnm» signnni est 
fMtinaiionis» qna Pax terram reUa- 
qnere properat, sibi odiosam. Csito* 
rora qnemadmodura bnnc locum Col> 
viosy ita aUom Taciti Annal. iii. 17. 
cmendabatLipsins legens tfteswn itm, 
ubi in Mm« et Edd. vett. UL em. 
J.B. 

Gnlones] Nnm gkiitmuet OIoms- 
riom : < Olntto» )Ufi$os.' Isidor. Orig. 
I. z. ' Glotto a gnla, id est, gulosns.' 
Immo a Qlntto. Idem Glossariom : 
< Qlottoa, fipSjx*''' Persins : < Nec 
glotto sorbere saUvam Mercorialera.' 
8ed gnisnM etiam dicontnr. Festus : 

* Inglavie a gnla dicta : hlnc et Itt- 
glnviosos et QiottOi et Gnlo, Onmia, 
Qnttori Qlnttus, Outtorosns, Qttrgn- 
Uq^* Csfo, Qui iw^ewoo pieeeo prerio] 
Florent. et Folv. Uber, ^nt iw^ewUo 
fieem preiio: raale. Agellios L 111. 
cap. 17. ' Qood irapenso pretio Ubrom 
Pytbagoric» disciplinra emisset»' Li» 
vina L |i. c. 9« * SaUs vendendi arbi« 
trinm, quia irapenso pretio veoibat, 
aderaptnra privatis.' Eimenlu lofra s 
' Inpenso pretio per piscatores qn»- 
sisse/ ^c Caesar B. Oall. 4. * Ira- 
penso parat pretio.' GeUios L iii. cu 
17. ' Qnod irapenso pretio I^bromy 
Ste. eraiMet.' Ctcer. ad Attic. xiv» 
IS. ' Minnscnlara vero «iiiam uUque 
Quinto traditornra vel i^penso prof 
tio.' Hbc eq plura adduxi, nt lot 
quutionem istara minns , insoleutera 

mutatamquf a viro. 9 O 3154 NOTiE VARIORUM IN [Salmas. ad Solin. p. 1007.] haod ci- 
tra Doxain. Ait in vett. legi Impenm 
4iQ a fueatorilmi mergnntur, Ita PH- 
nloi de Coqoif : * Domini censum 
mergnnt.' Plura de verbo fivirril^w 
in hac notione affert, non inelegantis 
observationis, sed qiiae (vereor) lo- 
cnm heic non habent, si perpensa. 
•Elmenhorstios etiam (cnjus ex 6de 
membrMias enm laodare puto) legi 
ait, non, Qui impendio a pi$catcribua 
mterguntur, sed, fmuiipeiMfto |n«ceipre- 
iio a jriscaiorilms mergnmiur : onde 
recte, et, minima mntalione vnlgati 
Codd. Qnt tmpeiifo piicet pr«f to a pi§* 
eatorilms mercaniur» Pric Sed negli- 
genter, ut solet, Mstoa landat Elm. 
Nam io Folv. riLpieeeepreiio non re- 
periuotur, teatibos Scioppio et Wo- 
-wer. in Var. Lect. nec In Florent. 
4este Liodenbrogio, in Eacerptis: 
non Gomparcnt quoqne in D*Orv. 
Pltb. et Fox. (oam h« snot membra- 
BsSy qoaslaudat Salm. non ex fideEI- 
mcnh. nt pntabat Pric.) Impendio a 
pioeai, merguniur genninam itaqne 
lectionem pntabat Salm. ry mergere 
contrariom emergere de eo, qni ad bo* 
nam rmgem redit, est apud Cic. pro 
C«l. c. 18. et idem vcrbnm absolntc 
positnm de eo, qnl .sere alieno libe- 
rator apud ennd. Catll. ii. c. 10. Mer^ 
eantur tamen est in Edd. vett. e qni- 
bus Jnnt. post. proxime ad veram 
, lectionem tmpeiNito ptscies(reliqnK fm* 
peneo piaeee preiio) a piecatoriiuM mer» 
eantur : sed rh piaeee tn nuUo est Ms. 
Quare unice mihi placet Fnlviani 
Cod. scriptnra f la tmpeiidio a ptsMlo- 
ribna mereantur, Per se quideni proba 
locntio est tmpeiiM prefto. Vid. Pop- 
ma ad loc. Clc a Prica»o land. Davis. 
ad Ctes. de B. Gall. iv. 2. Salm. I. c. 
sed hoc nihil ad rem, ntrum magno 
an parvo pretio emerent, dommodo 
emerent, et ssepe emerent : quare 
nec Salmasii et ceterornm Mttornm 
lectio merguntur placel, in qua plura 
etiam ftunt, qu» displicent. Impen- 
dio aittera, vox Appuleiana, valet, valde, magnopere, sedulo. Met. I. n, 
p. 1S8. 'Com impendio exensarem, 
negavit veniam.' L« x. p. 686. Mnt* 
pendio suadet.' Plor. N. xviit. 'im^ 
peodio delectatns :' de Deo Socr. p. 
007. Ed. Flor. * impendio mirari.' Sn- 
pra p. 426. * impendio cnraret :' iarra 
p. 604. ' impendio colere.* J^B, Gn- 
lonea, qui impenao piaeea preiio a pijM* 
fori6iM meramfar] ' Onlones' voctt 
qnos Apollonlos apnd Philostrat. rf 
yaiTTfl wdirra xopti^ofUreus. * Impenso 
pisces pretio uiercari,' est qnod ibi- 
dem ro6f 1x9^ i»94ff9ai u\ti6ros | 
To^r «mnrflrriar ol KafjatpU. passim (nt 
in limine dixi) exprimit ApoUoniom 
Noster. Prie. 

ilc^tniiil] EmendOyMfKtranf : eom- 
posita vox ex prtepoaitione antlqna 
am (qnse slgnlficabat, eircnm) et fwr- 
ro : testem habeo Festnm. Idem ver^ 
bnm et libris snperioribo^ Appolelo 
aliquoties reddendum notaveram : at 
loca in prseientiarnm non oecnrmat. 
Inferins hac eadem Apologia : * ea- 
dem Grsece et Latine adnitar con- 
scribere, et in omnibus ant omissa 
aoqoirere» aot defecta sopplere :' in 
volgatis hseret oc^iitrere. Revoco et 
apod Jnvenal. id verbi Sat.ziv. ' nam 
qn» terraqne mariqne Anqoirenda 
potes, brevior via eoaferet illi.' 8te- 
weeh. Mele vnlg. oefirtnMl : iicemen* 
datnm etlam a oohis infra : Jii oimN* 
hua aui onriaaa anquirere, aaU d^feeta 
aupplere. Anquirere est cnm cnra et 
stttdio quid qnierere : verbnm quod 
saepins loco sno motnm ab imperitis 
librarlis. Cicero in Fato : ' In qua 
qnid valeat. id qnod fieri possit an. 
quiritoi.' Magls iatet in Amobio I. 
VI. ubi sic legitnr in Rom. Ed. * Opem 
rogare suppliciter, adversisque in re- 
buB, atque in temporibos asperis pro- 
pitii Domiois favore soccnrrere :' et 
Oeleoiof qoi locam oon bene habere 
recte arbiti^atos, edidit, propiftt mari* 
nis favores aecurrere. Sed eroerim 
etiam ibi hoc verbum, propitii ntani' 
nis favorem anquirere, Sermo cnim APULBII APOLOGIAM. 8155 omnii de bomiaibos,* Deoram gra- 
tian et ikvorem ambientibus. CoUt, 
&eoe iode e CoWio editam imfuinmt 
cam Msi. Florent. In reliqais mcq. 
Vide ad Met. 1. ii. p. 118. b. J. B. 

Vi n kd letu r um ] SeptrBvimos male 
cohserentet in valgatis lib. scntentias. 
CataM6. Omnei id secati sant. Male. 
Minor distinctio rectissime poneba- 
tnr post 0rgue, Ut n^ valet, qnasi si. 
Vid. Dralcenb. ad Liv.xxii. 60. < at 
si aihil obstet.' Distiogoendam pleite 
poat cmisaeM. Fraodi foit viro doc- 
to nominativos absolotns initio pe- 
liodi AUtL : de qoa eleganti stili neg- 
ligentia adi Oodend. ad Florid. N. 
XVII !• p. 87. a. Ante ui D'Onr. ha- 
bet mikif in qao pro papmtm ewdmem 
corrupte paraccrtl semtsse. J. B. 

Pag. 461 TWmwo» tenuM nMfer, 
wmdkmm mom igimnm] £t infra ^The- 
mison mcdicos.' Hoe nomen, qol 
magni haberi in arte medica ▼oie« 
bant, vel omlnls boni eanssa, olim 
somebant, prcscrtim servi, qoorom 
possessio illa ars, alioqoin nobilissi* 
ma» erat apod Romanos. Gomellas 
Celsns lib. i. ' Themisonis vero m- 
mnliy sl perpetoa, qaa promittonf, 
habent, mogis etiam qoam olli ra- 
tionales snnt.' Jovcnalis: *Qoot 
Themison ftgros Antomno occiderit 
ono.' EleganterD. Hieronymns ta- 
lia nominat qn» *ie sumantur, ' Voti- 
va vocabala/ adpellat. Seip, Gca<. 

Nmtdmn Hiam meemi] Scil. Themi- 
son, qoi mifai alterom illum pitcem 
attnlit. J. B. 

^jm miki mU fvrmioam commfmoreiU] 
* Commemorare ' est ' dicere.' Sere- 
nos Sammonicos : ' Est et vis morbi 
qnod telom commemorator.' Sopra 
Koster : ' De qoadam saga ad honc 
modnni memoravit.' Oloss. ' Com- 
memora, ^pd^or.' Prtc. 

iVcytiaerial] Miles. IX. ' vel si id ne- 
qoierinty certe larva, vel aliqao diro 
DimiUie immisso.' /dem. Negligeater 
Prie. citat locom Met. lib. ix. qoi 
est boj. Ed. p. 049. et ita, rr/; ei id fte9«t«eri<. £t solet sic, aefoeo, nefMt- 
m', Noeter efferre hoc verbom. Scrt- 
bendom itaqoe et hic oefoteertal com 
Ms. Pith. et Edd. Jont. post. Ald. cf. 
Met. lib. 1. p. 46. Snpra p. 456. £d. 
Flor. Sie Met. lib. ii. p. 112. ftnvt. 
Sed itefttts(> est Met. lib. vii. extr. 
J.B. 

Propler iVmiltam] Potabat V. D. 
In imarg. Folviom h. I. legi velle 
/dem; qood probat. Verom InfmAia 
propria notione hic dicitor de eo, qoi 
fari neqoitf ot non nno loco apod Ci- 
ceronem opponitnr eloftieRlur. cf. Er- 
nesti in Cl. Proprie itaqoe dictom 
ftoM eiofict propler tfi^miltam. Tanno- 
nios ille sopra pag.405. vocator ' ho- 
mo, vere ille qoidem non disertissi- 
mos.' /dem. 

Htmtato] Scrlv. eamqoe secotos 
Florid. rescripsere A^etloiie, ot exstat 
in Ms. Bemb. et legendam esse mo- 
noit I«at. Latln. A volgata lectione 
standom potavit Editor Blp. Recte. 
Hmmttdo, i. e. qoom haesitatom esset, 
qonm hssitasset. Vide de hac coo- 
stroctione qoos citat Drakenb. ad 
Sil. Ilb. XIV. V8.97. add. Cort. ad Sal- 
lost. Hist. V. Virg. £n. i. vs. 787. 
' Primaqne, libato, somroo tenos at- 
tigit orc.' Vell. Pat. iii. c. 107. 
' Impetrato, ot maoom contingeret.' 
Arom. Marc. xix. 11. ' aodito, qnod 
staret adhoc Imp.' lo primis faroi- 
liaris est haec coostroctio Septimio 
de Bello TroJ. lib. ii. 28. ' Chryses, 
cogoito filiam soam/ &c. cf. ni. 6. 
VI. S. et 16. ib. iii. 4. * edicto, oti 
omnis miles in armis esset.' iv. 6. 
' Ajax lacessit regem, prsdicto prios 
Uliii et Idomeneo» a ceteris oti se 
defenderent' cf. vi. 2. ib. v. 11. ' ad 
mnros movent, prBnonclato Troja- 
nis.' VI. S. ' conspirato inter se.' 
VI. 16. ' credito, Telegooiim adven- 
tare.' Loqoendi ratio Orecis qoo- 
qoe haod iofreqoens est. V. Matlhia 
Qramm. Qr. § 668. /tfem. 

Viriie maritiiim] Cave potes, r& ej* 
rtie marinum esse verba Tannonil, et 3156 noTM yjkmonvu ifr ewB qua ridct ApiMkiM cir 
locatioaes, qiia aoa «tt ab < 
8ic Mteai ipse vocet piacen^ qveai 
mox OBo MMBiM ■n'rwlii>B« eppeilui» 
deiii ette doeei : tic caia ■mIo, qun 
rcnctftlisai •cribere. OnMi ■ttMr ••- 
XjirrtMt, EpidMiniitti eped Athem- 
nm I. lii. *Erri 1* 4rruwi mA^^Somi t^ 
Ixowvu wwKm fuMfi, seqeitor paods 
inleijectift ialerpFetetio ejos lod, 

«pMxmpi^PRt, fo NlH»ijp rfi ^an,T^6lo- 
XdCTTior oMbr. CMa6. ^ M •• D'Onr. 
eiriien. J. B. 

Femimal] Plth. /natMoa. Plnt An* 
Bot. pott. e. 1M. intelllgit valmlas, 
qnl pisces snntfonna hand disslmiles 
genitalis mnliebris : qnornm In Epistt. 
lib. I. meroinit Plinins. Idewu 

tmUrfemamiam\ Onomast. vet. *In» 
terfemininm, t^ ywmmmf,* An et 
ita in Glossario lefend.? obi Tnlg. 

* Mc^o^^^r, loterfemns.' PHr. /«- 
Urftwumnm iegat^ et fewimru o^K*^» 
etptUmue orfaaunla] Prorsns nt in Isto 
•ignoAmndelliano. [Seqnitnr In Ed. 
Pric. effigies Veneris. V. Ovld. Art. 
Am. n. 614. et ibi Burm. Bayer. in 
Mon. Petropol.de Venere Coa. J, B.] 
cnjus Bchematis etiam expressionem 
Tldere esset in Milesiis, si liceret per 
caligiDem spissam lllam cormptomm 
Codicom : legitor, *Glabellnm femlnal 
roiea palmnla obombrans de indos- 
tria,qDam cegens ▼erecnndia.' Editt. 
Rom. et Ald. CMelhm femmud vel. 
retca pdbmmkk ebmmdfrmm», ifc. Codex 
Ms. meas, G. /. rdS. rsf. p«l. tfc* 
qntt certe scriptio proiirae a Tero 
abest: lege ex compendil m^tiglis» 
velamunio renei pahmiUB, MHes. ii. 

* Telamentom natnrale ' vocat. Prie, 

At ege UK] Falllt Cl. Savaro, dnm 
beic iDnni ^miliannm pntat Canssas 
is nnaqnam egit, * homo agrestis et 
barbaras; Tir nltn Vlrgiiianos opi- 
liones et bnbseqaas rnsticanas:' nt 
quidem passim indtgitat emn App. 
noster. rh UU refer ad TannoDiaro) 
dc quo superius. Idem, Male exsalat ef a irarr. In qoo ei pr a l rarun r et 
tim pm ntfm , J. B. 

Sm^Ue UMffn] Qnla Tlrile narl- 
nnm aMla ac sordida drcnaslocntioDC 
Bominaverat. /dMs. 

F\rimgmliimf] Hinc notemns, qoid 
Frimpiitire, et ex ApoL ii. * Andistl 
Maxime panlo ante pringnam meam 
Iratrem Pontiani» diserti jnYenls, 
▼ix singnlas syllabas fringaltlentem.' 
Qnoclrea etiam rescribamns inSidon. 
Apoil. Epist. 10. fib. Tin. * Neqne 
enlm valnlssemBS aliqnid in eommnne 
coasnlere; nisl, jndidl ini fadens 
pielM lenita Jaetnram, sacerdotali se 
poUtts jndido snbdidisset, presby- 
teroram sabe pands angnlatim IHn- 
gnltieatibns ; porro antem palam ne 
mnssituitibns qnidem :' nam vnlga- 
tnm maie, aagnlariM i^agnttieafitet. 
Colv. Of. Pric et Oent. Infra ad 
p. MT. Ed. Flor. Pith. fnmgmhiimi. 

j.a 

OfcmrfeiMf] Ut qnl, feminal nnllo 
pacto reperiens mnnditer dlcere, ad 
mea scripta confbgere deboit, node 
lionestam locntionem depromeret. 
/dm. 

De Ven, eimiwm ailil d.] Ne sibi re- 
pngnare videatnr, lego, de F. tf. 
noaaiAil d. Roald. Male. tn libro 
illo scripserat qosBdam de Veneris 
statna, et ea occasione verba illa ad- 
biboerat, snpra citata: jam, inqnit, 
si ego de Venerls statna aiJUI dlxis- 
sem, atqne adeo hUetfhmimimm *non 
nominassem, accosare me non potois- 
ses, propter infantiaro tuam. J. B. 

Qaifras loadem verH» meaumaaes eri- 
Bwa tllMtf, ife.] Non alind est hoc cri- 
men quam balbaties illa: qood eo 
moneo, nt ne priroa Ikeie Impingant 
alii itidero ot ego feci, dum hoc cri" 
men nimis longinqae investlgarem. 
Cnr autem Naturse vitium appellat 
crimen P pnto, qaod cum pne Infan- 
tia adeo inepte blatteraret} eloquen- 
tiam Don timnit profiteri, et Patro- 
nom agere. Pric. 

Fartftseean] Volg./oriotse oa. Dic* 4PUI.B1I APOLOQIAM. 8157 tionem banc primni «niit MudiDiu 
AflUea antistes J. Gujaciof Oliserv. 
Uli. IX, cap. 10. ubi p]u«ciila illi « 
TertnlliMiOj t^w «tiam noi notavera* 
mna nd bune locnm,.a]iisqne probia 
anctoribua collecU exeropla. Gen* 
•eo etiam legendum apod Senecam 
£p. zxix. ' Vitia e)na etiamii aon 
ezcideroy inbibebo. Non deainent: 
led iotermittentnr fortasie an, et de- 
UDeBt :! com editum sit ubique, /or- 
tatMematwu Colvios. Et /^rtaut m 
fifncuU, lu V, C. Scioffp. ta Sfinb. 
Malim Hacf.ftmemU r. v. v. At qtuB- 
tiste^ 4rc. Acidal. Pencuie rectii- 
lime acribitnr in Edd. Rom. Cas. 
Oeot. Pric. et Mis. Fulv. Piih. 
P'Ory« In reliqnis prteacnie, Pera- 
ciae, i. e. acntiasime : pirmaattum est, 
quod pr«minentem aciem habet ; ot 
' spatham prvaeotam mocrone infes- 
fo ' Met. lili. 1. pag. iO. * praeacntas 
praminentes siliccs' lib. vi. p.4Sa. 
'sndea pnracntas' llb.viu. p. 663. 
'gelo pneacuu fmsta' lib. ix. p. 
664. Sed et hoc possis explicare 
valde acutnm» nt ' oovaculam prsea- 
eotam' Met.lib.v. p.aso. qnemad- 
modom j>r<v «qne ac per intendendi 
vim babet, apnd Nostmm sspe. v. 
lod. Qoare si Mss. addicerent, non 
damnarem prefocuie» J. B. 

FfrsCtOMm] Glossae et Onomast. 
vet« 'Veretromy AISqUwJ Olossae 
Arabico-Lat. * Veretmm, portum ori- 
ttum.' Legerim tantisper porcam am- 
naiBii. V. in voce 'AAtvo V«s £ty- 
molognm. Isid. Ortg. lib. xi. cap. 1. 
PrU. 

VirgnuO] Bas. 1. «mgiael» Virgi. 
nal, pars tlla corporis in virginibns, 
qna feminse habentnr. Prudentins : 
'Intactnm ab omni crimine virginal.' 
Sotinns Memorab. cap. iv. * Feminis 
perinde est infansta nativitss, si con« 
sertnm feminal fnerit.' B. Angnsti- 
nns lib. xxii. c. 8. de Civ. Det : 
' If on crednnt boc, qoi etiam Domi- 
Bom Jesom per integra virginalm 
matrU eoixnm, et ad discipolos snos ostiis dansis ingressnm fnisse non 
credunt.' A similitndine partis ejus- 
dem corporis femioini etiam Vulvnise, 
piscium genns apnd Plin. lib. i. £- 
pist. et M^r/w x«fM«'V0' *pud Eubu- 
Inm Nutricibusy ciUnte Atbenso lib. 
VII, Deipnosophist. Cohf. FirgMal] 
Idem io Gloss. ' Virginal, membra 
virgiois in qno habiut:' fors. F. 
membrtmaf virgiaitee in ^Ma habiiat, 
Omoino eltera lectio nii expedit. 
Pric, 

Eiiciemiee nwrteos] Expressit voce 
apttsslma vim eam qnam patsiro Ma- 
gicis cfrminibus tributam videas. 
Neque alio pntem ferenda quss in 
Glossis lego, 'Elicoit, 'Edtfiidffairo,' 
* Elicieos, *Eafiief6tMwos,' EHeia bsec 
rlfwxoyayiat vocat Max. lyrins Dis- 
sert. XIII. Jostin. Mart. Apolog. ii. 
i^mw Kkfiotts, Miles. i. Noster» ' Ma« 
niiim sablimationes.' Idem, 

Marina caharia'] Scilioet propter 
itmrvftiojf terrenae, quss in maleficlo 
frequens. Miles. iii. Noster (offi- 
ctnaro feralem deformans,) 'Heic 
nares et dlglil, illte carnosi clavi pen- 
dentiuro : alibi trucidatornro serva- 
tns crnor, et extorta dentibns fera- 
rum trunca calvaria.' Petrooius de 
saga vetqla : ' Pannum de carnario 
detulit furca, in quo faba erat ad 
usum reposiu, et sincipitis vetnstis- 
siroa pars mille plagis dolata.' Jo- 
annes Sarisburiensis, ubi de malefi- 
ciis Jnliani lib. i. cap. 21. Mn Car- 
ris aperto teroplo, qnod nsqne ad 
reditum suum clansum esse prsce- 
perat, inventa est mulier capiUis ap- 
pensa, manus extensas habens, aper- 
to otero : in ctijns jecore eventnm 
belli Persici fuerat specnlatns. In 
Antiochia qiioque arcas in Palatio 
plnrimas humanis capltibus . plenas 
invenerant.' HinnaNa capiia ista non 
alla quam calvaria puto. idem, Nu' 
gae marinae, et guiequiiiaM liitoraieie'] 
Pnta, CoacAiltortun rednmas, nt apnd 
Solinnm. Jlf«rtciMi,oslrMnim9ite/^« 
«iM<a, ut apnd Melam; ^wcia iml 3158 NOTiE VAftlORVM IH «o2 clf ria 4dfV>MV, imcpmi vdErv, mU 
•Mi ^/toi^^fuiv. lU eas in Episto- 
lis desifoat Jolianiu. Mem. 
■ NugoM MorJMS et qfuUqmUkM Uf tora- 
Im] JoaiiDes Passcnitins, pnefat. in 
Propertioni, sic legi debere nit, nbi 
pessime nonc legitiir, inqnit, qtd seyl- 
la$. Vide elegmntissimi Tiri locam 
illom, In qno hunc illnstrat ad pro- 
bandnm, natur« solertiam etiam in 
minimis et contemptlssimis rebns ad- 
parere, vereque ▼aticinatum ene 
Plinium: 'nosqnam magis, qnam in 
ninimis totam esse natnranL* Seip* 
GtHi. 

Pao. 46S Congesiim et nccrMfMi] 
Miles. IV. * Pnlmentis acerTatlm, pa- 
nibus aggeratimt pocnlis agmipatim 
iogestis.* Olossse: ^S^pifS^, Acer- 
▼atim, concerTatim/ lege cocccnMi- 
Itm. Pric. 

Cimekulam airiatwm] Plantns Ru- 
dente : ' Echinos, lepadas, ostrens, 
balanos captamos, conchas, Marinam 
urticam, muscoios, plagnsias, stria* 
tas :' ubi ef iam pro pi^gnstas, pleigiei 
legere nialim : nam ita alio nomine 
Purpnras vocari, auctor Plinlos lib. 
IX. cap. S7. CqIv. Pitb. am ekalm- 
etr. D'Orv. eonchnUtm s<r. J. B. Coa- 
ehMlam ffrtatom] Plinius : * Striata 
concharum modo.' Sidonius lib. iv. 
Episf . 8. ' Qnod posset aptari con- 
cfase capaci, qns per ansarum' (lego 
aasolirjM) * latns ntmmque, in extre- 
mnm gyri a rota fundi, senis cavatnr 
striaturis.' Olossfle, ' Strlata, Svffrp«- 
▼cL' V. Vitrnvinm lib. iv. cap. 4. 
Pahnariam corruptn vocis hujns re- 
titutionem debemns Colvio ad ii. 
Florid. Edebatnr dceorts Atsfrtcts, et 
decoris tnsfnimflilts: correxit acatus 
jnvenisy dccorts slrtts. Pric. 

TeehUam kabeniem} Mihi certe illa 
•eriptnra non sapit: nescio an oon- 
jectnram aliis probatnms sim, Mm- 
tamAumlcm. Stewech. ValgoAa6M- 
<cm« Stewech. Monlem, ntriqne pne- 
ftram albentem, Brantiui. Fior. tee» lam Mcafcm, nale. ElmenlL Menr- 
sins in Critic. Exefcitt. legtt tcita- 
lam kittteentewL (sic et i. Mlles. ' La- 
gena orificio eesaim ddiiiscente : ' 
quo loco libri omiies habent ddUs- 
cnrfe) Stewedi. Aionfcm. Scipio (ex 
Roborti Titii Assertion. lib. vfi. c.9. 
restitntione) keketem: qnod qnia cn« 
jnsmodi sit, non capio, non dieam be- 
l>es commentnm esse. Prsfero in- 
terdom conjectnram Brantii, alftrn- 
tem, Priciens. Hebetem jam ante 
Rob. Titinm in Ed. Vic editnm legi- 
tur,idqne confirmant Mss. D'Orv. et 
Medic. apnd Oronov. L mox citan»' 
do : atqne ita dedere Colv. et leqq. 
prseter Scriver. qni revocavit cetera- 
ram ante Colv. Edltionnm lectionem 
a Mss. Florant. et Pith. confirmatam, 
Aa&cnlca^ sed iu^nt jnngat condbilan 
etriatam teetam kakeniem: qnod qno- 
minns ab Appnleio prafeetnm pntem, 
hac inaxime impedior cansa, qnia 
Anctoris nostri oratio paribos mem- 
bris procedera solet, condknlMi etria'- 
tam^ teeiamkebetemteaknhmteretem; 
nt nox : * cancrornm furcas, echlno- 
nm calycnlos, lolliginnm ligulas;' et 
singnlis paginls. Stewechii conjec- 
tnra iettam (sic, non fcslnlan legeo- 
dum) AtonlCRt, cx eo nonnihil adja- 
menti capere videtnr, qnod et ostieo 
cnidam uomen est Aialnla, xfu^t ^^ 
hiando scilicet, cujos meminit Salm. 
ad Solin. p. 77S. sive potius infelli- 
gendnm tum de concharnm hiantibns 
testli, quas permnltas in littns evol- 
vere solent fioctus. Magis ad pro- 
prietatem sermonis tamen dixisset 
tnnc Aoctor rmdbam Manlcm cnm Ci- 
cer. de Nat. De. ii. c. 48. et propins 
ad scriptam lectionen eodem sensn 
sic divinaverit Oranovins pater tee- 
tam pateniem (cf. Oronov. fil. ad Mi- 
nnc. Fel. c. 10 qnemadmodnm *pin- 
na, dnabns grandibus patnla condiis ' 
est apod Cicer. ibid. et ' pectines 
patnli' Horat. ii. Sat. 4. vs. S4. 
Omnium mintme placet Jac. Oronovii 
emendatio ad iilnd Minnc. Fel« 1. c. ▲PULBII APOLOGIAM. 31S9 < Iii Ittsas est tettam tetetem, jacta- 
tione flactnom leTigatara, legere de 
litore ;' emendaDtish. Nostri UitaUm 
iaUmtewi^ i.e. qasscontinao adedituFy 
et imminnitar magis magisqae, jac*, 
taiione flactniimy ^r/nrros. Bed A<- 
bel€m a 2. Mss. oblatam, et iode a 
CoWio fere editom, vernm poto. 
NonnollsB testas sunt aciileat» : bis 
opponuntiir bebetes. Sic in fragm., 
Cicer. Acad. lib. ii. apod Non. ii. 
ip. 408. Vcnr Lanas* nascentis alias be- 
betiora, alias acutiora videantar cor- 
noa.' Esse aotem permultas testas, 
qosB formam band absimilem Lnnse 
«btosis cornibiis repraesentantysciunt 
liamm rerom inspectores : tales igi- 
tnr testas ob oculos habuisse Appn- 
leios tidetor. Varias autem concba- 
mm figoras sic descrtbit Plin. H. N. 
lali. IX. cap. 33. * in concbis roagna 
lodentis natorm Tarietasi tot coloram 
dificrenUse, tot figurae, planis,conc»- 
▼isy longis, lonatis, in orbem circum- 
actis, dimidio orbe csesis, in dorsom 
elatis, laevibus, rogatis, deoticnlatis, 
atriatis/ 4cc. J. B. 

Terttem] Ms. iereiUem. Vides, 
qaam facile supra hebetem in haben- 
Um depravari potuerit. ' Teretem 
testam ' habuimus modo apod Mlnac. 
Felic. add. Amm. Marc. xxiii. 6. 
estr. ubi Margaritas teretee, oppo- 
Boatnr JUxmom, i. e. non plane ro- 
tiindis. Idem, 

UmgmMm UguUu] V. Sidonii Es- 
poaitores lib. i. Epist. 3. Pric. 

iisiailafl ' Fomltes ' appellant Fes- 
tns et Isidoras lib. vii. cap. 6. sunt- 
qoe proprie de ligno. Noster ad la- 
pides transtuUtyOtetVitraWus. Vet. 
Onomast. * Assola, XnySoAMtfs.' Idem, 

Oeirea Pergami venmeuiata'] Moltis 
de caossis mibi hic locos suspectos : 
nam et ostreorum mentio hoc loco. 
aliena est, inter assulas et festucas 
littorales : cnm potiusinter snperiora 
easent recensenda : et ostrea Perga- 
mi qpi ad honc locom ? imo vero qois 
ospiam quicqnam de iis legit ? Qnare, portenturo hic aliquod snspieor la- 
tere : cseterum qui emendem, non 
video. To,Scaliger»emendabis. Ca- 
eaab, F. oitreormmtergavermic, Plao- 
tos Poen. A. i. Sc. 8. < Itaqne jam 
quasi ostreatnm tergum olceribus 
gestito.' Braat. Locus contaminatos 
ftede, qnem Joann. Brantins felici- 
ter corresit. Elmenh, Oairea verwu' 
culaia putem, qoorom testss minntis 
macolls insignits snnt, aut potius 
parvis foraminibns, velnt ligna ver- 
mibns exesa: (nnde apud Varronem, 
ni fallor, raip, Mcrir. /aeUt vermieala^ 
ta) at qoid de medla voce statoeraas? 
Maximos Casaabonns portentom ali- 
quod beic latere potat, fatens noo 
videre se qno acamine tolli possit» 
Salmas. fraeta Pergami verwnemlaia le- 
git. Vide, ut apnd Solinnm se expli- 
cat, pag. 659. Brantins, oilrsoniiii 
terga vermiealata, ut apnd Plantom, 
'Tergum nlceribns ostreatom.' Ma- 
lim ego (ot colque arrldent sna) os- 
treerum terga levigata, b. e. levia, 
splendentia, ab assidoa jactatione. 
Minoc Octav. 'testam teretem,jac- 
tatiooe floctonm levigatam.' Oregor. 
Naziani. Orat. 28. pvida mI dJpiNCfft, 
Hui rw iarpimw rb, l\a^p^ara. Prie. 
Nihil variant Mss. et Edd. scd eo ma- 
gis doctoram opiniones. £t Salmas. 
quidem ad Solio. p. C50. divinavlt 
frfuta Pergam Mnmoilalo, i. e. rp^ 
rov Ufrjfafiapwi aicmkiiK^fipttra, Triller. 
Observ. Crit. i. 14. osfrM tii tergo 
vermie, vel osirca peregriaa venme, 
{peregrimUiene gaodere ostrea ait Plin. 
XXXII. 6.) vel oslrsa perigrammis ver^ 
mie. h. e. striis, lineis, figoris» voce 
Oraeca, pro more Appaleii ; vel deni- 
qne : oeirea, fmgemuma^ vermie, An 
vox inepta Pergoim hanc babnerit 
originem, qnodlibrarios errorecala- 
roi scripserit eercumt venntettlala, et 
rh verevmi lineola leviter obdoxerit, 
nnde seqoens librarins id non adver- 
tens effinxerit Peryafiit,affirmare non. 
ansim. Ingenioslssima otiqiie bsec. 
est conjectora Clar. Lennepii. . In- 3100 nOTM YAEIORUIf IN Mia ti, ot vid«tar, alii|oid tribaMi. 
diiBi ettCMMiboDM>bienrfttioDi«iiila9 
•MDlas et festocDS» ofttrea locoai noa 
lMbere,^08B rapra recentendA Aiie- 
•Mit, onnes lattdatfle eoi^ctttr* ca* 
dant necesM Mt, exoepta Salmaaia- 
na : Md /rKiie Ptrgwmi, pro fragmen- 
iia cliartaB Pecgaoien», ao recte di- 
oatnr, dobito. .Venun, donec Mm. 
oertins qnid adferant, nltra coojee- 
toraa rM non proeedit: quare, ne 
•olos nihil attnlitM ▼idear, mibi In 
Menten ▼enit, et ctUra itndim verwd' 
Mlef a ; neqiiaquaro, quod sic scrip- 
•isM Anctorem pntare antim; ted 
qood tic Moe haod ineleganter loqal 
pQtnttMt. Pe terediiie, qoi Mt Ter* 
aiii marinat iigoa peredere toKtat, 
▼id. Helnt. ad Ovid. i. ex P.'l. vt. 
eo. * Estnr nt occulu vitiata teredine 
mwu,' AptiosTerbumexcogitarinon 
potoit qnam illod «tfnRiMloltt dfi Ug- 
nit ▼ermibut exetis, ct parrit qoMl 
Ibramiolbas insignitit : quemadmo- 
dom «emblema vermiculatom * Mt in 
libcil. fragm. Uttttett,r^verm<cttlata 
nentiqttara matandam. De reliqait 

Jlfntettm gt mlgmm tC] B^y k«2 f8- 
•Mf , de qaibns Tide SalmM. ad SoUn. 
p.flO. F. Idgm. 

Afaris ^cdaMMfa] T^cit. Oermin. 
' Jaeebat inter ct»ura marit ejecta- 
menta.' Curtiot lib. iz. * Marit por- 
gamenta.* PrU, 

. C^MfttfitMMnttmjSicloqaiamatNM- 
tar. Infra: 'Ubiconqae locomm.' 
lo MUctiis, * ttbiqae itinerit,' * nbi- 
qoe geotiam/ et timllia, qots com 
probaro Aotiqniuiem praeferant, fainc 
inde exulant tamen. /dm. 

Fcttitf expeUmUur^ talo «aM|Nwn<ttr] 
NaxianE. ubi sopra : *E|ii$f9ro «al 
iS)Nwrf signantiut dlxit 
*Mari incilo exspanntnr.' 
Carminit de Sodoma Aathor in Ter- 
toUiani Libris : ' Maris eupuit st- 
qoorw^ CatoUot : ' Qood mare con- 
ceptiim tpumantibut extpnit undu.' 
/drm. el /atcina] Slc vocat qutt 
medo ' maria virgtnatta : ' alladeM ad 
voclt origlaem. qoMl ^p«ria tint itt 
femloa rk ew4pqAa iJpttu nam et «ira^ 
ptiv et ApoSr ▼enutte eo scntn poetm 
otorpant : et voeem JparJM M f«9 
^tipw eme dedoctam, port vetcmm 
et critieorum et JCtorom exlttbnft- 
vit. FMehnm vocari rh reS Mf^ 
ptSptat, et qoare ita appelletar, notnm 
Mt Cetottfr. iSlpttrnMi moliebre pu- 
dendom noUtnr Platarcho» Bremi, 
Add. Pric. Itid. Orlg. ix.c.6. 'Spop 
rlu patre loeerto, matre vldoa gcni- 
tnt, velot tantnm tpurii fiUnt, qnin 
muUebrem naturam VeUrM tpnriam 
vocabant, velnt M re9 ^w4 p§ u hoc 
ett, temlnit.' Scalig. ad FMtnm ci* 
Utur tt V. D. in marg. Mole Lat. 
Latin. tntpicabatnr legendam tmiq»- 
tam de weari epmmm; licet j p w ma ix 
in Mt. D'Orv. J. B. Sfmiil Oneci 
tttbticlvm vox ett. Plutareb. Qomtt. 
Rom. To^ -Ufihmn ^mA t^ W|t 7«mi- 
A9 ailou»r hwoiJteaf wmipmw, De Ety» 
mo recte CoMab. 1m6ptpmpuipm, Prie, 

Cmieer od trfccra] *0 mtpmwo» wpkw 
rk Kapmpdpmrm, Cetottl. 

Algm eA ftto r gtt o ftt m ] Impretton 
ttbique, eiga od ^acfMlttM. Querqao* 
ram Mtt Qttorfttera, id ett, Pebria 
qoerquera, de qna FMtnt. Minociu 
Octavio! * Com qoerqaero qaoteria, 
com febribM arerit, com dolore laee* 
rarit.' Aroob. 1. 1. ' VitiUgioet,qaor- 
qoerat, atqoe IntercutM morbot.' 
PUoti vertot, qnl apud Fettnm ok 
ejttt Privolaria ett, tlc legendM : * It 
mihi erat bUit, aqua intercut, toitiay 
febris qnerqnera:' ut ett apnd Prit* 
cian. I. Ti. pMtet ergo hic legi etiam, 
od ftterfttiram. Colvim. Romaa. £- 
dit. fttfrMiMtt. e pro fw, ot in teem, 
MfttM, et aliit multit. Rectint U- 
mtn tcripMrit ^merfuerem ; nam tnb* 
auditnr fehftm : et est jocas valde 
facettts, quati alga qnodam algo pro- 
prio pMset mederi fervori febris, €0- 
emA, Id Mt, ad algorem, slve alga, 
ut VeterM dixere. Alii putant, fotr- APULBII APOLOQIAIir. 8101 9iimM «tridens lignificaTe. UMle 
«ftbrfii qMrqncri.' l4KiUM : ' QiMr» 
4|Mf» cMM^Bftor Mrit aipitiiqM 
d«lMt t' a frigon eaiai fit ille i* fe. 
brllNie denHiia ttridor ct oolliiio: 
eojnt cante qola blllt etie tolet, ideo 
'bilTt qnerquentoai' Plaotnt diait 
flb^. 0eaf. Fterl et Rom. qmnmmt 
nt et AffelHi Mtfl ornnet» qnoi in« 
tpexi. gfwf* Bene Florid. Frigi> 
dam ftbrim et algldam Me queree^ 
ram, ex Fetta et Panlo liqnet. cf. 
Tott. Etym. in T. BeroaM. in Ornte- 
ri Lnmp. t. i. A. p. 9S7. Cetemm 
fm ntr m m tcripti es Edd. vett. et 
Mia. Uc, et nHbL J. B. A^ ed 
fatrfntnda] ^lttrfnfnnnOentiU algor 
ett, vel ttridor Irigidoi, qoi ot piorl- 
mnm ftbridtantibat oboritor, qnum 
dentet eollidnnt: ita etiam accepitte 
Tidetar Mtnac in Octav. et netcio 
qal alii apnd Feitam. At ti fatrfot'* 
ram ex te frigidam, ad quld aigat nt 
inteiidatnr frigut? nng» : d|f«m fa« 
cete Appnteint nt remedinm calorit 
potnit : f mr fin r am itaqoe centeamnt 
oportet febrem calidam et tiecam. 
Vita Tocem oam ap. Onlcdard. I^ng. 
Harmon, Stymolog. Prie, 
• PA«.4es FmaEnnaAaaMaiMt] Ha- 
git pbeet prriian kmmaniUUe: de qno 
noi alilri: hoc amplins ipte Appo- 
Mnt moz, * Hberallutem nxorit tom 
ptnBxnm' Tocat. Item Minntint oit : 
' proKae gaadere.' S U m §et u Liptint 
eomgit prmM aaoi. egOi piarima aaoi. 
GoIt. Si qnid mntandnm, placet qood 
pridem aobli in mentem Tcnit, prt* 
iian : ted cnr prtjfitit non fcrimni t 
aam ita Latioe didtor bomo obvint 
ot bmmanni, 6 jcpniorhs ml cAifyfniTi- 
alf, at obvia hnmanitat, talit onimi 
babitat. Ab eadem mente, prmtent 
anxlHnm, et pnttentem Denm did- 
nMii. Inde ct illnd Hetiodi, rcfrons 
fifMToi fKto0, fd^orro 9^ «ifo/. Caiaafr. 
AHi janiim Ama. . Lipiiat prmm A. 
Colv. plmvaa h. male. Vide Cataa- 
booi notot. Elmm k, Pontannt et 
Slemeolk legont prtHM, nt infra, * na- oritproiiaiim libemUtatem.^ Lipilnt 
priiM, Colriot pfornaa. Ego nil mn« 
to: projmaam ett m a i i ffrtlew . V. qnm 
aotomnt tnpra ad ea, * proxiauim ar4 
gnmentnm.' Prit. ProHxadeditScal. 
in £d. Vnlc* tcc. In prompta qao< 
qoe foret emeadare amapaaa. fied nH 
routa. Qnemadmodoffl pfmM di- 
cantnr, qni alicni adinnt in Jndldo» 
vid. Ormv. ail Cic. Verr. t. fiS. Ofo- 
nov. Obt. 1. 88. lic, • proxlma bnma- 
nitat,' ett ofiidoia* J« £. 

Qatro t Klii m adfcac] Ita reponeadnm 
duximni, maleqne paiiim anto Im- 
preunm, faonondam adJkat. Sic v4 
dom etwm poiitum infra Apolog. u. 
* At tn dom pntat eom etiam nnne 
fratri tuo dennptnram.' £t mpra 
Florid. in. 'Etjamdom enm iogentl 
pltga reconciUo.' Sic apnd Plautam 
impiui: ut Milite: * nequedam exa* 
roi ex ammnit rebnt et volnptoriit/ 
Ito dimodma Pieodolo: PriMmadam 
Bodente, et dibi : ineptmium Tri- 
nammo etiam lic accipiendnm, et le* 
gendnm : * Quid ego ioeptuidnm itr- 
monem vereor ioterrampere ?' Ma* 
le mntarnnt veterem lectionem Trn« 
cnlento : * Triitit exit : avet convo* 
nlreetiamjucdam Phronetiom :' nom 
Camerariat et Lambinoi edideront : 
Trisiu exU, kmtd eomMmre eimm kie 
veHm Pkrmiesmm. Qaomm edd. te- 
cotut J. Oalielmiui, amiciiiimut me- 
ni, alind qnid repooendum ceniolt. 
Pariiientii editio antiqna lectionem 
habet, qnam priorem dedimiii. Colo* 
Sic Celtoi JCtoi I. XTiii. B. de acq. 
poit. 'Poiiidere me certom eit, 
qnaniqnam id nemodom attigerit.' 
BrmU, Lego, fiiomm dnm artriai 
em$ atfai. rh mdMme certnm babeo ir- 
reptltlBm etie, neqne alind qnam 
Ttvdam particule iDterpretamentnro. 
OeUiM I. XX. c. 7. <Ibi dnm cmnanfi- 
bni nobii, mtgntii oitrearum nnme- 
rot Roma miiini eit:' at boc otio 
eit aboti, cnm vel prsccdentia comi- 
nni intpecta latii inperqne illud vo- 
dt topcrvacoum evincattt,Bec tamen 3162 NOT^ VARIORUM IN parnm heic torbtnt Expoiitores qiii« 
dam. Prie, Deceptus fnit Colv. rf 
noUUy quod exstat in Edd. Rom. ni 
fallor, Jnnt poat. Colv. et seqq. Sed 
melins Mss. Fulv. Pitb. I)'Orv. Edd. 
Vic. Jnnt. pr. Atd. Bas; noUmf ut 
iegendnm monpit Jnngerro. Ep. Sl. 
inter Ondian. p. 868. J. B, 

Oceidma $eneetute] Polinx Onomast. 
lib. II. c. 2. A4yoero 8* &y Ka0* Tnpi* 
hltff M hvfffuus fiiov, Hesycbins : Auo'- 
/lais filou, rh t4\os liis {Wn^ • Prndent. 
Cathemer. < Occasus vitae.' Prie. 

Seram plane ei poet vnnnH] Memine- 
ram Anctorem hunc iib. iv. de asino 
dicere, * spem posfhnmanam :' ideo- 
que emeodabam hic, doetrinam eeram 
fkme et potthumam : idemque ut Jac, 
Cnjacio primarlo JCto insoii Obser- 
vatt. lib. 11 1. cap. 4. placere inteliexi, 
oppido gavtsns snm, nobis in men- 
tem venisse, qnod tantns vir suo quo* 
que calcnto probarit. Stc ' immorla- 
litatem posthnmam' vocavit Minn- 
cius Felix, qn» Christianis post 
resorrectionem trihuetur. Sleweeh. 
Postumam, Ita, nec aliter scriben- 
dnm fas fuisse duximns, emendavit 
ante annos mnltos JC. praecipuus, J. 
Cnjacins, praeceptor noster, Observ. 
Nb. III. cap. 4. Tertollianus de Tes- 
timonio animBe: 'Quomm innnmera 
elogia snnt contemptn mortis prop- 
ter postnmam famam.' de Anima: 
' £t in Phedro post mortem differt 
Sententtam veritatis, postnmam scili- 
cet : et taroen pondum mortuus phi- 
losophatnr.' H«c dno loca non no« 
tavit magnus ille vir, ad qnem for- 
tassis te relegasse snfBctat. Colv, Ms. 
Fttlvii liber, et Rom. poH vinmn, For- 
san scripsit Appuleins, pott vinam. 
Elmenb. Hocnoacapio: lieetpoat- 
«taiim volnerlt etiam Fulv. teste 
Wower. in Var. Lect. Optime emen- 
dasse Ciijaeiom argnunt Mss. Flo- 
rent. et Ms. Pith. in qno poetuma», 
enm D'Orv. ubi poetremum: e Olos- 
§«. Vide ad Met. lib. vi. p. 448. b. 
Ms. Fttlv. com Edd. vett. po$t vi- wanu J. B. 

- Eudemmn'] De Eodemo Rhodio^A- 
rtstotelis discipulo, vide Fabuc. Btbl. 
Or. 1. III. c. 8..in CaUlogo Peripate- 
ticornm, ubl etde Lycone. Idem. 
< ArittoteUe wtpi f^] Apnd Diog. 

Ufpi f A»r, tf', 0, y, «', •, f'. r, i/, er. 

'AiraTOMfiK, i^, 0, y, t, •, r', r, V- ^Est^ 
AoT^ ArarofMM' «'. Tsr^p rfiy ovMrtnf 
i^w, «^. 'Trip rm¥ fAv9okoyovft4nu^ 
(^, a', Cotv. Oraeca non compa- . 
rent in Mss. et Edd. vett. de more. 
Prlmns ea addidisse videtnr Editor 
Jont. post. Malim tamen sic : UMpi: 
idtmy ywitromsy Ilcpi fU» ^fim9 ni2 0im9 . 
(cit. ab AthenKo lib. vii. nisi slt idem. 
iiber ac vcpi Urroptas) Ilcpl fAtn^ ^- . 
pimf, Uepi idtmv laropUa, ut slngnla ain- . 
gnlis reapondeant, *de genitn»' ' de, 
victu,' ' de particnlis/ et agmen cUw- 
dat nobilissimuffl iUnd opns, quo om- 
nem animalinmdt^€m<uwi eaplicnit. 
J.B. 

Mnlt^nga nslMntiia} ' Qninquaginta 
ferme volnmina de animalibus condi- 
dit.' Plin. H. N. viit. 17. Idem. 

Pag. 464 Ordinafius et eokibtHus], 
Terayfi^s ftoAXor Kui amfeara\fi4pms, 
Sic apud A. Oellinm, * celer oratlo et. 
oohlbilis.' Ijib. xvi. cap. 19. et lib. 
VII. ' dicendi genns snbtUe et cohibi- 
tum.' Caeaub. 

Sioperaest] Infra: 'Sed mm est 
operse in istis diem terere:' de Deo 
Socr. ' Non est opcr« diis snperis ad- 
haec descendere.' Opera est, et ope- 
rs» est, dixit ettam Plautns : in quo 
non temere hoc vel illud loco moven- 
dum, qnod qnidam fiiciont. Anlnla-. 
ria: * Da mihi operam pammpcr, si. 
opera est» Euclio.' Mercat. «Sedea 
nt sim implicitus dicam, si opene est 
anribns.' Casina: 'Operam date,, 
dnm mea facta itero, est operae anri*. 
btts percipere.' Milite: ^Occnpfttn. 
est, opers non est.' Colo. Non te-. 
mere in operee mtttandnm recte Got-. 
vins monuit: passim apnd Plantnm 
utmmqne sine delectn occnrrit, Me. 
Operat in marg. conjecit etiam Dra<-. APULBII APOLOGIAM. 8163 k«iib. nt 8»pe opera estf pro vaeat^ 
«tpenB prettnm est, apod PlaQtani. ▼• 
GvonoT. Lect. Plant. p. 115. atqne ita 
edidit Scriv. sed invitis Mss. et Edd. 
reliqnis. *De vertibns opera deett 
aihi' dlxit Cic. ad Q. Fratr. iii. 4. 
qnidni igitnr et opera eit hent dictnm 
ait? Talia mutare pe rqoam est facile : 
sed bpna ett caotione. J. B. 

De MagicUi] Aot ^tpwucms loqoitnr, 
aut legendnm Pktfddo, Pric. Illnd 
¥ernm pnto* J, B. 

. Si fmoo/orte] Th ri non eit in FIo- 
reiitinis. Elmenh. Quooforte. Scribe 
pericnlo meo> H qwafortey ^c. Infra, 
* Dicite aliqnit, si qnis forte meminit 
liojns loci principinm* Andisne Max« 
ime mnltos snggerentes? imo ecce 
jam.liber offertnr.' Addam e Marei- 
ano Capella locnro, ad hos Anthoris 
aoatri apposittftsiinnm, interpolatum 
aitttem pessiroe etiam in optima Edit. 
Extat lib. VI. extr. nbi de Oeome- 
tria: 'Qno dicto complnres' (lege 
««m pfarsf) 'philosoplii qoi nndique 
aeenm' (leg. jmis) 'constipato ag- 
mine consistebant, primnm Eoclidts 
Tbeorema formare eam velle cognos- 
cerent. confestim acclamare Euclfdi, 
piandereqne co?penint, c^jns landi- 
bns etiam ipsa Geometria plnrimnm 
gratolata, se per scctantis gloriam 
snblimari provrhiqne cognoscenS) ab 
eodem' (leg. o qmodtun) * Libros ejns 
(qnos casn apportari conspexerat) 
feotina corripnit,' &c. Prie. Nnllns 
Ms. agnoscit rh ri, quod primus e 
cbngcclnra Lipsii admisit Scalig. 
qnem pneter Oent. reliqni secnti 
soDt, excepto Florid. qui rnrsns eje* 
cit. Recte. Hie, i. e. in hac nrbe, 
nbljodielumbabetnr: de qua dice- 
mns- infra ad pag. 601. Illnc antem 
libros iftoa non ipae attnlerat, sed ab 
«■liels, atndlosis remm naturalinm, 
eoa eofnqnisiverat. Pott amiri D'Orv. 
additffMt* J;B. 

Qm /. . . oeMique Natvr. QuariJ] 
£iiietidare placet Lipsio : ri quoaf . . . 
ud Mtiiue Nat, Quteet. ac qmnium maxme, Celvins. Sed utiqui Nat. Q, 
Omoino ita legendnm : nam illnd 
vulgatum Biduiique ineptiim est. At- 
que ita nos hnnc locnm pridem,-in 
nottri Codlcis ora,ut ple roiqne alios, 
cursim inter legendnm emendavera- 
mns : postea animadvertimns Justnm 
qnoqoe Llpsinm, vimm doctissimnni, 
qni pro Aristarcho fnit Colvio buoc 
anctorem recensenti, similiter emen- 
dasse : qnod et in aliqnot locis aliis 
uso venit. Cataub. Lipsius §ed utique 
R.^.bene. Eimenh, Lipsii et Casau- 
boni emendationem expressere etiam 
Oent. Pric. Wow. Flor. £ Cod. 
D'Orv. nihil notatnm video ; unde' 
colligo, ibi revera Ita exstare : qnod 
si sit, JVahcraiiHm Qatfsltomim non fn- 
erit titnlns libri, qni Orsece scriptns 
fuit; neqne etiam nlla istins operis 
mentio invenitnr. Sed fnerit tnnc 
sensns: Prome ex libris meis librum 
aliqnem, qnemcnnqne voles, modo 
naturaies quteotiones contineat. Infra : 
' Pauca etiam de Latinis scriptis ad 
eandem peritiam pertinentibns, legi 
jubebo.' Plerspqne tamen Edd. et 
vett. O. cnm Mss. servant oeduUque^ 
quod teroere a Casanbono mntatum 
pronnnciat Acidal. ad Vell. lib. i. 
c. 0. explicatque etudiori quaot, nat, 
Eandem lectionem tnetur Oronov. 
Obs. I. 25. sed aliter explicat, nt 
nempe jungantur omtri teduliquif i. e. 
amici, advocatiqne, et stodiosi mei, 
qnlque in Jndicio mihi adsnnt, Ego 
facio cum Acidalio. J. B, Et ouper» 
si«s] Annos sex, si Snidsefides: alii, 
iiqne plnres, ntriusque emortnalem 
diem nno eodemqne anno statonnt. 
V. Cl. Seldeni not. ad Marmora Arnn- 
deliana. Prie, 

Vixit enim ad extremam teneetutem} 
Annnm prope centesimnm. Locian. 
Macrob. Valerins, alii. Idem. 

Quum aeeutaretur aJUui] Sophoclia 
historiam narrant Cicero, Valerins, 
Plotarchus. Qnod ait fllio Noster 
(qni Lnciano et Aristopkani Jophon) 
advertendnm Ciceroni et Phitarchq 8164 NOTiB TARIORUM llf plnref memoratos. Idem» 

Qwaiijam per trtatem des^jferet] Ita 
Orrcas ejas ^ioypo^s, 'Af &wh yiipas 
vapi^pmir. Ctcero quod in CEconomia 
vqao negligeotior : et fors lioc vero 
propiut ; nam non alio nemine Bcca« 
Mttts pobtice Democritns, oon alio 
modo purgat se quam quo Sopliocles 
noster* AthenaBus iy. AnfUitpirw *Afi» 
hipirm hipMri^ icpdfwm, 4$s Kar«^«^« 
«^a r& rorip^y hnH iufetyn^ mbTols 
rhf i»4rfsm SidUoa^Awr, «al rh, mpi rmv h^ 
*A9ov, thrinf clt rovra iat^Kmitdwm i^Shh 
Fere eadem Laertius. Idem, 

Cohneumperegregiam Tragmdutnm'} 
'Qoa sola fabula omniam ejvsdem 
studii Poetamm praeripere gloriam 
potoit.' Verba sont Valerli Ifcb. vit. 
cap. 7. Somniabum utiqnando rh 
Poeiarmn a Olossatore foisse. Idem* 

Pao. 465 Oma«« JudiMs lonto Poe- 
flv adsHrrexissf] In plausum nempe. 
Pbstdrus : ' In plaosns consurrectum 
est' Sneton. in Augnst. * Assurrec* 
tum ei ab universis, et a stantibns 
plaosum.' Arnob. lib. iv. « Concla* 
mant, et adsnrgont Theatn.' Autbor 
Dial. de clar. Orator. < Teatis ipse 
Popolnsy qut anditis ejus ' (Virgilii) 
' versibus, snrrexit uniTersus.' Ora^ 
ci ArovfBfr vocant, et immiaraa^au 
Idem, Ibi eomperioromneejadieee ten- 
te poetes adsarrexisu. More Romano 
pnto Appuleinm nostrum loqoi. Vtr- 
gilius: 'Utque viro Phcsbi cborus 
adsnrrexerit omnls :' se ipsnm intel- 
ligens,cai recitanti populns Romanus 
adsiirrexerit, ie\ [nt oplnor J. B.] 
colleg ium poetarum, qnod Romae fiiity 
in quod qnum C. Cnsar venerit illu 
dlgnitate vir, namquam ei adsurrex- 
isse Accium poetam Valerins refert, 
Qt qoi facaltate poetica, et dignitate 
coUegis prnstaret. Scip, Geni, 

Cothumum faeundia] FoWins, m- 
tibifmt /ocuffdiam. Sciopp. in Syinb. 
Wower. Standnm est a vulgata lec- 
tione. Ut in illo Vlrg. Ecl. viii. vs. 
10. ' Sophocleo c^rmina digna co- 
thnmo/ «cothnrnus Sophoclis' eat gravitas Sophoclis, sic osltamKiA* 
eundim est gravitas eloqnentim Sopfao* 
cleae. Imo de Nicophaiiey piotore) 
Plio. lib. xzxv. cap. 10. ' Cotburms 
ei et gravitas artls.' De stilo tragloo 
freqnenter usnrpator. Amm. xxvi^ 
11. < Ut videretur, cum sibi fideret^ 
de cothnmo strepere tragico, et ubi 
paveret, omni hnmilior sooco.' iiL 
XXVIII. extr. * Et ne quid ootlrorat 
terribilis fabulm rellnqneret intifnta» 
tom:' ib. cap. 1. ' cnm cothuraattos 
itiltts procederet lacrimosus.' J. fi. 

Nm tte miiilvm omsMt o^tssty 9im^ 
4«.] Imo nihil abfuisse alt Locianns 
MaKpo$, Patrem enim absolntiim 
nurrat, et condemnatom filium. PHc. 
Lsfe pauea, 9fe. Tu inieroa, ^.] 
Illa ad Scribam refery baBC ud Appo- 
ritorem, i^4Bmpa, Idtm, 

luterea dum iegU'] Snpru proxiaM^ 
* Interea dum hic qumrlt :' ne quid 
forte ptttes irap4XMW, Idem. 

Causam shsIm«] Jobet AppnMoi 
amanuensem, aut tdlom rocitare ex 
libro a se compoilto, qum odveraarii 
ut magica accusaverant : nihilominQi 
tempos, qnod hoio lectiooi impende* 
bat, efllQere iibl oraati nolebat, qua« 
re jnbebat non causam interea sed 
ofMom, ant depogdram anatiueront. 
Causaram patronis tempus distribui 
solere ad clepsydras, apnd Vegetiom 
docui. Eodem spectant et heee punid 
infra: <cedo pueros istos qnibns eon^ 
fiditis, prodac nomlna, qui sint: mea 
aqua licet ad hoc utare :' natum ab 
his clepsydris adagiom, ' aqna mihl 
hseret:' ^uo Cicero usns ad Q. Fm- 
trem lib. ii. Ep. 7. Appoleius Apo^ 
logia seq. ' at tn licebit aquam sinas 
flnere:' qnod ad fignram clepsjdrm 
antiqum etiam Appuleli hme adjl*> 
cienda censeo ex iii. de Asino : * 8ie 
rarsnm prseeonis amphoboatn cHa* 
tns accutator qoidam senior oxnrgit 
et ad dicendi spatium vasculo quo» 
dam in vicem cotl graclliter fistula- 
to» ac per hoc guttatim deflno, infos* 
aqnu, populum alc adorat.' iSlffvcd^ APULBIl APOLOOIAU. 3166 Alii C0IMNI muimi: ineptc. 
11$. D'OrT. fukqtuM sutuu, Edd. 
«Dte Jant. post. si non oinnet, eerte 
plercqne MaMOR muiitu: nnde Lips. 
in marg. Ed. Bas. pr. eonjecit eapaem 
mui, ted qo«nam capia liic inteiligi 
powKy nondom invenire potni. Niliil 
▼erine, qnam emendatio Stewecliii, 
qom tameD Jam ante Stewecli. in Ed. 
Jnnt pott. edita lofilar gqmam nui* 
qonm egregie firmHt Ms. Pitli. te* 
fnom «Hilnul. J. B. Aqium Biatlne] 
8ic in Attieo foro Demoat icafrk K^ 
mr. A^ oMis m^f rits /taprvpUa, 
^hrtwiKMfisrhtdtfp. EtiMvrftZrc^. 
Adfi» 9 oMpf «V Ha^TvpUoff lul M* 
ymt9^ MM» «* V iwtkafi^ rb 99mp. Pirtc. 
JJbcm» ex Grmmi] Qootieicnnqne in 
hnc ontiono fnisM aliqoid recitatnm, 
cnm en prononciata ett, indieatnr; 
afuty qnod leetnm.etl» tltnlam cora* 
▼imnt interendnm ex iptina anctoris 
verbit. Qoa ratione qnantnm Incit 
orationi nccedat, nemo non Tidet. 
Foit ea oratornm priMertim Orteco« 
nm cootnetodo, nt in scribendis ora- 
tionilmt qno qnsqae loco litls initm- 
aenta fniteent prodnrta et recitata, 
tiinio nppMito indlcarent. Nulia 
fere hodie extat Gneca oratio, nbi 
IndioM istinsmodi plorM non repe- 
riat.- Maie ergo meriti sont de hac 
•ratioiiOt ^*^ de nobh, qoi hos titn- 
1m «aomemnt : qoM fuisse olim ab 
Aoetoro appotitos» unlcos ssltem qni 
remantorat argumcnto sit : honc dico 
qoi in ipsofere fine orationishabetur, 
TBanMoifiuii Camii LoNoiiri, &c. 
nam ti illum Appnltim adjecit, cnr 
soinm? enr enm potissimum? cnr non 
aliM qnoqoe omuM? ille vero omnes 
hrmM^twfitfr^rm* Nemo igitnr factnm 
nMtmm calnmnittur; qnod non dn- 
bitnverimns absqne librorum aucto- 
ritate, aliena verba in conteztom re- 
capero ; noo eoim ita est : sed inserta 
oliin ab Auctore, et male pottea sub- 
Utn, ia snnm locnm rMtitnlmns. Co- 
MH^. Hit Jam editis observa? imns 
Bemnrdom Philomatbfm ex suis Mm. uno aut altero loco hos titolos 
in sna editiooe reposuiue. /d, od 
Cakem Edii, Haec delet Rom. et 
Flor. Codex. Vide CManboh. £1- 
maiib. Loem tx Graco Ubro ApmUn 
NaimrMm QumMtiaium, Ita, ekenw 
plo CaMuboni, dederunt qni eom se^ 
cnti sunt Editores ; oisi qnod Scrirer. 
ita, deeH Iscna Grtgetu ex Quetiimni' 
bu8 Naturaiibue ApuleH; quMi titnlus 
Appuleiani libri fuerit Qn«t<tMiet Na* 
iwraiee: quod non pnto. ▼. tupra. 
Qoare malim, Deeai locus ex Appuieu^ 
lAhria PkyMsj vel sim. qnid. J. B, 

Femhut snfeai, mares sarioMi] Vet. 
edit. Fan. subesAaai^ mar, sur, Glot- 
saB veteres, * Sobat ipcvif .' Scrlbo 
hpyf* Esdem : * sorit Kowpf.' Sub- 
' are in firminis, surire in mascnli^ 
plnrlmum potoemnt Antiqni. Lucre^ 
titts lib. iV. de equa : ' Snbat, ardef, 
abundat Natniii, et Venerem salien* 
tum lieta retraetat.' Tertullianut ex* 
hortatlone ad cMtitatem : ' Et quan- 
do finis nnbendiP credo pMt finem 
subandi.' Sed saepins indiserimina- 
tim tam de hia, quam de illis. IX. 
Hieronymns advers. Jorisn. lib. i. 
' Qui post CMtitatem et diutomam 
contintntiam aubant ad coltnm, et 
peciidum more iMciviunt.' Tertoll. 
de Jove : ' Nunc fcede subantem in 
sororem, snb commemoratione non 
ita dilectamm Jampridem amicaram.' 
Festus : < Ita ut opprobrium ninlleri- 
btts inde tractnm sit, cnm Sobare et 
Snrire dicantur.' Cslu. Araob. lib. i. 
princ. * Animalia terris soeta, atque 
io aquis degentia non esnriunt noll 
concipinnt :' ubi fiKrMml pro smiunif 
Or. ipyfi^. Longus Sophista renns- 
tissimus scriptor wotpwamr lib. iii. de 
Daphnide et Chlo^: TLetBeroi Ad^it 
mil ov^^icaraicAirffls abrf wohhs Xpdrof 
ficciTo, Kol oMr £r Hpya woiMf hrurrd» 
fispoSf iofiariiatr o^y, &c. Qoaa Ita 
vertebat Oothofredos Juogermannns 
LipsicMis invida nnper morte nobit 
tnbtractot: * Flectitnr Daphnis et 
concnmbent cnm ea din Jacoit, eete« 3166 NOTiS VARIORUII l^ riim Dibil quorum cauua lanebat, 
egere icius, erigit ipiam/ 5cc. Brmi, 
Add. Pric. et Bnrm. ad Anthoi. Lat. 
lib. 111. Ep. 187. TS. 14. et ad Noitri 
iiyX^fuifo^ vs. 14. Edd. Vic. Junt. 
pr. Bast pr. subentant, qnod dat qno- 
qne Ms. Pitli. In D'Orv. siUnertani^ 
(cf. Pins ad Piaut. Ciitell. i. 1. 58.) 
£d. Ald. «M^anl. Pro «KriaNl Ms. 
D'Orv. aHrranl. J. B. F^mina ra6* 
«al, niiart$ «ttrianl] Panlo argntins 
hsc quam pro more dicta : non cnim 
«Aus loqnendi hoc discrimen admttte- 
bat. Smbare de roaribns efferri soli- 
tum Colvins notavit: ego ««rir< dic* 
tnm et de fKminis docebo. Festns 
Pompeius : ' Snes immundissimi snnt 
ex omni pecore roansueto, et ardeo- 
tissimse iibidiois : ita ut opprobrinm 
molieribos inde tractom sit, qoom 
subare et snrire dicnntor.' Ubi maie 
ekpungit vir doctus rh eiprire: nam et 
Kowp^Wf ut exponitur «Mrir« in Olossa- 
rio, Aristoteles de seqniore sesu pro* 
tnlit, lib. VI. de Animal. Eustath. ad 
Iliad. X. KavpfT iie roS itdatpov \4y€» 
Toi, rh Ao-cXyalyffcy* 9Btv iral Tvf^ «a- 
rpAtra^ ^ 6fft\ynt, Scaliger Not. ad 
Varr. tamen ex hoc loco Autboris 
nostri wwpfv tantnm ad mares refert. 
De subare et «irrtr« non recoqno qnse 
jam alii. V. Paul. Leopard. Emend. 
iib. II. c. 10. Ritter^bus. ad Oppian. 
Ki/nrycT. III. Salm. ad Solin. p. G61. 
a. Pric. 

Pag. 46G Ne operote anhMaiium ge^ 
nita pergam] Vet e<iit. ne perote anim, 
Vernm puto, ne per ommia anim, gen, 
perg, Compendium erat, per oia. binc 
meodom. Co/v. H«c leciio ntcun- 
qne ferri fortasse potest : sed ne quid 
dissironlem, sliter Appnleium' scrip- 
sisse arbitror. Lego autem, Et ne 
per omnee animalimn gemlue pergam: 
est transitio a primo loco Itbrorum 
Appnleii De piscibus, ad secnndnm .- 
is locus fuerat wply^nrfiatm illorum.; 
qu» in multipUci differentia est post- 
ta : «liqno^ recensuit Appuleius prae- 
cedeutibos yerbis, non tamen omnes: ideo hac transitipne otitor, ii«|Kr om- 
N«« antmaliai» g-«nilM« pergamu hoc est, 
Ua fiii wiffos ria Hka rvt 7««r4af»s 
aiirm¥ i^aaptfiw, Genitu» est yiifniats. 
delectatuf enim bic Aoctor ea nomi- 
nom forma, ot alio loco notamus. 
Illud operou natnm ex conpendio 
scriptnrse p«roc«, id cst, ' per omnes.' 
Ca«aa6. Emendavit certissime Ca« 
saob, Ne per omnes animaUum geniiu» 
pergam : snpra ' De genitu anima- 
linro:' rh operose non dnbinm est^ ex 
scriptnrse veteris compendiis irrep* 
sisse. Pric, Mss. Pith. D'Orv. con 
Edd. vett. plerisqoe p«ro««, qood si 
qnis defeodere velit pro moleatey 
odiose, restat tamen insolentior pool» 
lo coostrnctio p«iv«r« genHus^ pro, ad 
genitos : nam r^ pergere «emper Ap- 
pnl. jungit prvpesitionen, nisi nbt 
seqnitor proprinm loci noraen: vid. 
ad Met. pag. 418. b. Apnd Tacit. la- 
men iegimos Ann. i. 28. 'proapere 
cessnra, quss pergerent,' pro,ad qum 
pergerent, vel qnse peragerent. Ca* 
saoboni eroendatiooem aroplexns est 
Wow. probante Lat. Latinio. Qnia 
tamen operose jam est in £d. Jont. 
post. (qnae vox occurrtt qnoqoe lib.i. 
pag. 81. ' enormcm elnviem operote 
effrico.') verins puto, qnod tacite, 
sed e Mss. Florent. dedit Elm. cuna 
seqq. ne operose per omnes anim. genUum 
pergam, Rellqui Mss. et Edd. vett. 
item Colv. Gent. Pric. geniiaf anjun 
vocis hoc sensu exeropluro non sup- 
^«•tit. ' Dte geoitu aniroalium ' dixit 
Noster sopra pag. 463. Quare sing. 
num.forsanlegendom^cntlNm. Scrip- 
tnm foerat genitu : hinc, omissa U- 
neoJa, factum g«Ni<a. J. B. 

Moneta'] Oloss. ' T^ot, rh xop*- 
7€Mir, moneta.' Prtc. 

Cetera animaka n. in cohmi. differem^ 
tiis] Parva roenda inerat in his ver- 
bii, sed conjuncta cum totius sentea- 
tisB labe. Legebatur, nee cetiera ani- 
ma^ia nisi in communUms differemUa 
attingam: scripsimns differeniiis, Noa 
attingam, inquit, «lia ammalia praeter APULBII APOLOGIAM. 3167 aqttatUhi : niBt qnatemii infer expli- 
caDdnin hornm genera, incidet oratlo 
in differentias ipsis commnnes com 
reliqnis. Exemplo res erit clarior. 
Plinit snnt verba : Aqoatiliiim tegn- 
nenta plnra snnt : alla corio et pilb 
Integnntnr, nt Vitnti et hippopotami : 
aUa corio tantum,ut delphtni/ yidet 
Pnninra dom pergit per tpecies ani- 
malinn incidere in differentiaa com- 
mones M9pots itat x^P^^^^- Caaamb. 
L. nmta commiaubia different Acidal. 
CammtmeB differeniioM vocat, ot Ari«- 
f of. de |>art. Animal. c. S. r&y K Sut- 
popSfyj inqnit, ai pAy iratftfAov clorl, &c 
Scip. GenU SpecioAa est Caaanboni 
emendatio, cni adsensnm prsbuemnt 
aeqq. Neqne tamen Teram eam pn- 
to. Hts. O. et Edd. constanter ha- 
bent 4ifferente$: }%m qnia antinaits 
ToiB. gen. hand semel apnd Nostmm 
genntnse lectionis cormmpendfle can- 
na fttit ; (v. ad Met. l. ii. pag. 158. et 
nllbl ef. Ind.) raibi nnllnm dnbiom 
est, qoin seripserit Anctor, ceteroB 
ammmUe (vel eU vel ee) nin in commM* 
nt^iu differentee atl, i.e. non attingam 
eeteras animantei, nisi qnatenos ea- 
mm qnsedam a reliqnis differant in 
iis, qus cnm aqnatiKbns commonia 
bnbent. Cimanaiia et cmnmMne sub- 
ataatlve apnd Nostram ponooYnr. V. 
lad. In eadem re Cie. de 6ff. i. 4. 
' Commnne omfiiom animantlum est 
confnnctionls appetitns.' J. B. 

Ormea vacaMa'] Hsc qnidera ex- 
tnnt in Flor. Membranis, sed adeo 
monstrnose ab ineraditis et snpinls 
esscriptoribns accepta, nt ne ipsnm 
qnidem Appnletum (si natura lex 
enm pateretnr ab inferis panlisper 
redire) ea legere, molto minns intel- 
llgere posse, pro certo affirmare an- 
aim. Ut tamen fidem meam liberem, 
ita en hte apponam ntt in Mstis exa- 
ratafnere, si forte essent medicinm 
fadendse feliciores manns : CoKvxecn 
. raXacrcn KaXaKocrPaKa f oicaPajceurea oc- 
TpCBBsAi^Na iciip t fPooN rvciN ^i/Sia 
eNt dmrv^KM wrn depKvnrepa wecu No nodn acoN hphcf NAreXaevKo. ElmenL 
Hmc in contextns seriem conjicere 
noa ansi snmos ex Elmenhorstii fide, 
qni primns ea in Notis snis exhibnit 
e Florent. Cod. iegi qno pacto de- 
bent antem non docuit. * Eorum in- 
tegrara medelam a me nolo expecta* 
ri, cnm nonnnlla existimem corrnp- 
•tiora, qoam ut ullatenus restitni pos- 
sint. Ceterom quK certlns asseqnu- 
tns videor, fere bsee snnt. Pro CoXv 
«ecM lego <rcA4x«ia h. e. ' cartilagi* 
Jien ; ' pro KoiKaKeM, /uaXdaeia, ' mol- 
lia;' pro KaXiEHroCrPajM, /laXaic^/MMca, 
' crastis tennibns contecta ;' pro 
9CTpaacoAff>Na, iarpaK^pfia, * testis 
' dnris conclusa ;' pro iN^i/iia, d;fi^($i«, 
'qnm terra simul ac mari degnot/ 
pro ^Aia«»ra, ^\iB«t^ ' squamosa ;' 
pro' depKomrtpa, • ItppuSmr^pa, ' quibns 
cntis pro alb est.' Reliqna felicioribns 
ingeniis eroenda delego. Pric, Coll. 
Lindenbrog. caXvxacu KoXaacein icaXa 
POSTRAKA tOfcaPojcajceu ocrPaicoAeP- 
Na xnP t rPOnONTVCiN i^i/3ia e NI du 
Tu^oXiaomi dePicoirre ParecnNo NOan 
icoNh PhcyNcl reAoeirKa. Corrupta 
haec Orseca, proot citata erant ab 
Elmenb. contextui insemit Pric. 
quum reliqui, inde a Casanb. To7f 
Grceca FocQ6«ia, Tel GrcBca Vocabnla . 
desant, indicaretint ea eicldisie. An- 
te Casaubon. ne hsec quldem ipsa le- 
gnntnr. Interim Gronovios Floren- 
tise degens membranas Florentinas 
diligentins inspexlt, et ex earom Tes» 
tigiis ad Herodot. p. 880. tam felicis- 
sime, me qoidem jodlce, locum hnnc 
emendavit, ut ipsa Greeca vocabula, 
ita emendata, jam tandem Anctori 
reddere non dubitavertm. Pro <reAd- 
Xca, cum Pricaeo malui ctXix^^i ▼^l 
leg. e^Kiixtia, J. B. 

Pag. 467 iSectf mfnm C^icam temeri- 
tatem mdi et tadocfol InfVa : < Molli- 
tia rndi et indocta.' ' Rudis et in- 
doctus ' est, qni (nt Cynici) neque 
Oratiis neqne Mnsis litavit. Athen. 
Deipnos. O^ &oTtp oh 'K^vucc, 6 fitf, 
94v0rM roir X^^^^^i ^^* «^^ '^^ Moi;- 81» NOTiB VARIOBUM IN tfcufe^as. Hine apud Plantom Bm- 
chid. *lBdocti nittrM:' ez qno «ot- 
rigODdiia apad NoDDittai Cecilins : 
* Qntd narrat barbaro cnm iiidoetii 
moribn»?' nnm Ynlgo male editoritn- 
dmniiiM. Prfc. 

De Diia ummriMu$ Pefri 0t Mtitri 
«rfdcrr] Deridet Philofophieo more 
imparitam moltitndinem, qnm ant in* 
vestigandm Teritatit tcdio inccum- 
Mt cnilibet opinioni, mU Ivi Tdk Iro^ 
rp^rcrm f«axA«r, (nt in Argnmento 
pari Tbneydides,) ant, nt potior pan, 
percnlta timore netcio atqne inanl, 
Parentnm relligiones Macipit, ac cae^ 
eoa ritna. Minoc. Octov. ' Haa fabar 
lat et errorea, et ab imperitia pareiiF 
tibnadiacimna, et (qnod eat gravina) 
ipaia atodiia, &c. elaboramna.' Prn- 
dent. lib. i. contra Symmach. 'Sic 
oliaerTatio crevit, Bz atavia qnondam 
male o»pta, de|nde aecntta Tradita 
temporibns, aeritqne nepotibw anc- 
ta, Traxernnt longam corda inconsnl- 
ta catenam :' confer quie in Sat xiv. 
Jovenaiit. Jdm. 

Q. £nii. atUMpktgUiM^ q^vifnbtu 
acriptU] In mendo cnbat titnlna ope- 
ria Boniani, c qoo eom levariin lege- 
rimqne, Q. £natMt leUkfophagetica^ 
qum veniinu acnptU, aen OriBee ma- 
lia, Ixfivo^oyvrMd. Fuit mihi etiam 
veriaimile, legendnm videri» Hedypa» 
ihia, aen 'H8inra0ff(f. qno noniine ver- 
sibna opnaculnm inscripsit peritissl- 
rons rei culinari» Archeatratns, ali- 
qnoties ab Athenseo landatnm; in 
quo qnisdam, qnis ab Ennio translata 
videntnr; immo sunt: qnemadmo- 
dum post docebimus. Qnod argn* 
mentnm certissimnm existimandnm 
est, enmdem eum indicem bojus scrip- 
ti Enniani fbisse. Simile volumen 
Varronia irtpl l^yArm^ de qno Oel- 
lina 1. VII. c. 16. Colv, Non tam fa- 
cile eat veram lectionem isiina loci 
prsatare, qnam argnere falsam pro- 
clive. Ed. Romana babet, etffs pfta- 
gUietu Video placere doctissimia vi- 
ris indicem carmiais Enniani fuisse 1x«uf«ym4. Itaqua bie eaae enMn- 
dandom. Ego dom diiigentina vete^ 
rem tectionem rnapans rimor, addur 
cor in snaplcionem, tractasse Ennlnip 
eo carmine non solnm de Piacibna, 
aed et de altis eacnlentia: ac qnid 
nbique terramm paimam obtineret 
pereenauiaae. lUqne poemati ilii fe- 
ciase titnlnm Eduta wl Pkagiea^ hoc 
est, 'EAESTA^H «ATIKA. Sic Or«ci 
qnidam, nt ea Athenseo discimna, hu- 
jns argomenti iibros cnm scriberent, 
Ue(A tbearmif inscripsernnt : nt Mna- 
sithena Athenieosis. Varro nnum e 
Menippeis ania ffvpi iSeatidrw. lU 
ergo, fora fnat, in Appnleio acriben- 
dnm, Q. EnatMS EdeeUe «at PkagieiM^ 
gntf ceraitet scH|istl.Casanb. Q.JSna^ 
Edeej^UfgUieat qam vereibuB eeripeU. 
Hmc acriptura antiqna, qnam tamen 
falaam alii jam oUm evicemnt. €1%- 
riaa. Caaanbonna acribendnm arbilra- 
tnr, Edeetie ea« PkagieiM, Sed noo 
valde niiUtnm fnit Antiqnit dnplici 
titnlo moonmenta tna intignire, niti 
lllud argumenti varietat, ant ceru 
qumdam ratio pottnlaret. Nuila verp 
diversitas inter Hearh. a^ ^arfued, 
nnde et iiia similinm vocnm repetitio 
minus elegans. £t Onecos hojns ar- 
gnmenti epera vtpi IScerdr inscrip- 
sisse comperimus : nt apnd Latinoa 
eomm imitatione Varm Menippeaai 
99p\ Hkap^rmff teate GeUio Ub. tii. 
cap. 16. Veraoa auUm iati, qnoa rer 
citat Appnleiua» ostendnnt Eaniiun 
boc poematio recenaniaae omnia ge- 
«eria anavia qnaque, et commenda- 
tione gola nobiUom: ideoque baad 
absnrde veteria acriptnrsB vestigia 
aecutna, lifcnlnm operia fuiaae d>x.e- 
ria, Hedfpkagiea, Notum vero, La- 
tinia familiare, a Orccia anmera ope- 
rum argumenta, ipaaaqoe adeo ln- 
aerlptionea ; mnlta ab iiadem mntiiata 
tranaferre, mulU de ania adUzere. 
Ita cnm ex Athenmi iib. Tii. oolligi- 
mus, Arebeatratum confectaae ppoa 
plane gemini argamenti, qnod ^eSuvd- 
^ctoi' inscnpaerat : piorimiqne ex IUq APUiiBU APOLOaiAM. »fl9 Ysr»M rtli.%vi>. ^ot EuoiBi 'trmis- 
•cripait et vertit, omnUio Yeritioiile, 
^deia. aaetorew, a qno argomtn- 
tuin^ ipimnqoe adeo opot mQtiiatiis, 
tn tltnlo qaoqne teeatom. - Qoere in 
Appoltio.reponemlam, Hedyp^kiH*. 
ci»f fiMt ver^ihiM $eriimi. Wowerivt. 
Folviot ex V. C.EtUtpkagiiiea : qnae 
liDulnbitiite vcra.le^tio ett, licet ten 
easdaiiteraeatritein eofuerit. Non 
eDim omnia pitcinm genera videtnr 
Eonint detoriptitte, ted ea tantumi 
qnm sapore in primit nobiliuta et- 
tent, qnm aiiabi, atqne alinbi meliore 
nascnntnry ot loqnitur Plinius. £o- 
dcm in argumento et alii veteret 
operam otiumqoe suam occupave- 
roQty ttt Arcbettratnty Antipbanet, 
Hermippnt, Jlf nesitbeut AthenieniiiS| 
ez qntbos mnlla refert Atbenasat. 
Nec dnbittndum ett qnin et Varro, 
Setyra 9§pl IB«r/iiTi»r, et Enpius pln« 
rima de Orstcis trauttnlerint, ut bi 
versnt Enoii Indicant, iqnot ex Ar- 
cfaestrato ad rerbum p^ne convertit : 
T«2rt itSs AZtos i^«i /MTd^ovf, Saritv» 
y^AiSifBtf, T^ ipHTovs UdpioVf rohs tk 
mriwas^ MrruKini, Tl\§iarovs 8* 'AiafipOf 
ida st9p4x^t Kdarpovs ro p^ aJM^* 
Mcwif^ 9k nXmptAios trrovomofApOk 
c^YXm- 4^ borum versuum apnd A* 
tbeiimnm legitnr jcol ^Xora /m^ o^ 
vfir. sed iogeniose, ut omnla, Catan- 
bonat ite legendom censet, nt scrip- 
^i. Sap. Geni, Locut corniptas. 
Floreat. HedtphagUiea. Rom. «des- 
pkageiiea. Aldns, pkageiiea. Colv. 
IMiipelAta. Casaob. «desfit, mil p^ 
gieif. Fnlvins, EdespkagiHea, Vide 
Wower. Elmenk, Qnanta heic In- 
terprctes. Eqnidem hanc iwiypai^» 
^tti Bote eam corruptam fateor.ex 
eomm interpolatiooibot evatitte cor- 
ruptiorem puto. Quid oput ett £dei- 
Ht aot Pkagfeie^ aut Hedtfpatkeiieiit 
ionitamnrvettigUsMss. etEdd.prin- 
cipom ; iiabent ea HedfpkagHiea^ et 
(qood posnimos) Mdee Pkagitiea. £x 
bis sospicari licet scripsisse Eonium 
'Bhi^ayutiit *v^ certe Ix^v^ucd. Prie. Q. JBwm HedipmikeHen. Ite corri- 
geedom ex cormpto He de ep kageiiem. 
Sceliger. Sob titnlo Q. EnmU P*e. 
^ettonws PragwtentMmf edidit Pitbceot 
post fiaem'lib. vi. Epigr. vet* In 
ScaligeriCetalectis lib. i. p. 915. vi- 
tlote excosum' est Q. £miil Hed^pa^ 
lAetaeorum jRreirmeilleiN. Pkageiiee* 
rmn Inscriptit Hier. Colamoa in Frag- 
mentis Eonii pag. 1S5. cojus notat 
evolvisse operae prethun erit.- Sed 
titttlum hojnsce Enniani poimatis fo«- 
ijMe Edr^a ve| PkeginM putat Is. Ca- 
teub. ad Apnlei. Apolog. pag. 15i. 
appd quem exitant.bi Eonii vertnt, 
quot de Orttco fonte derivatot atqae 
ex Arcbettrati.Oattrooomia detum'- 
tpt BDtat D. Heins. de Satyr^ HoKat. 
lib. II. peg. m. quot vide apud Athe« 
umum lib. ui.'cap. 18. ex quibut non- 
nnilein his EDnienit iilld corrigit Ca* 
taubonus, cajus>notm ad Appnl. Apo- 
log. merentor legi, et Seipionit Gen- 
tilit ac Pricsi, qui prtefert titulnm 
'ViZu^erpMk vel 'Ix^i^iKa. ted ^ 
wa^iKk placet Salmatio in Prsef. ad 
Tab. Cebet. Arab. ptg. 17. Addepka- 
gU vel ildd<|iJb^ica Trillero Itb. i. 
Obierf. Cjit. cap. 14. licet in fine 
capitit magit incllnet in Hedtfpaikiea 
vel Hedfpaikiaf qnod omniaro proba* 
biiiut videtnr,. quia .bic tituiat fuit 
poematit Archettrati, de quo agit lib. 
Ui- cap. 1. pag. 160. et vide Cataab. 
ad Athen. lib. vii. c. 8. circa finem. 
Simile oput Varrooit fuit vfpi iSeafid^ 
rmVf de qao vtde D. Heint. lib» i. de 
Sat. Horat. p. 81. nam uterqne luxiim 
et deliciat ciborum nimit exqnttitas 
in ittit operibus perttrinxernnt. In- 
tignem etitm operam ad emacnlan- 
dos hot versnt contolernnt Turneb* 
lib» XXI. Advers. cap. 21. et Salmas. 
ad Solin. tom. ii. pag. 1128. et seqq. 
ed. Paris. Bariiunie. ad AntkoL. Lai. 
£p. 1S5. Edd. Vic. Juot. pr. Bas. 
Colv. Cas. Vulc. pr. Oent. Pric. adee 
Pkagiiica, Florid. junctim adeephagi* 
iiea, quod nihili est : licet ei lectioni 
proxime accedat Ms. Fuiv. Edeepka" Deipk. ei Var. Clas. Ajml, 9 P 8170 NOTJK VARIORUM IN gH, qoomodo cm Ed. Roni. «didit 
Wow. et ciut Prelier. ad Aotoii. 
Mo8. vs. 161. sed «t hoe ezplic«rl 
neqnit. £dd. Ald. Jiuit. posf. tim- 
pliciter ^ceyvratk coDtra Mss. et Edd. 
Scaliger in Bd. Vnlc» tec. i^wraftvn* 
•wtf. HtdypkttgeHeUf edidemnt Eln. 
•t Scriv. adstipnlaotibns Mss. Flo- 
rent Pnx. et Pitb. nlBi qnod per i 
scribant pkagiiieti: nt prins scrlptnm 
foisse videtnr, * Dioclltlanns/ ' Apo- 
logiticns/ €t siro. vide Salmas. ad 
Lamprid. Heliogab. 21. Ms. D'OrT. 
eiieUur/agiika, Pntarem cnm Oro- 
Bov. ad Oell. vii. 16. Mstonim dne* 
tn Hf^phagetiea fnlsse vemm En- 
Biani carminis tltnlnm, I. e. de edn* 
IHs, qnas optime sapiont; nt iBfim 
Noster: ' QnaUter aasna ant jnsatt« 
lentns o^time sapiat:' nnnc vero» 
com fnerit ^uvtfdcia Oraecl poetie 
Archestrati carmen eplenm (vid. A- 
tlien. I. p. 4. e«) qnod imltatiis videa- 
tnr Ennins, credo iegendmn esse^ 
Hidypaiheiieay cnm Salroaa. ad Solln. 
p. 794. b. et in pnsf. ad Tab. Ceb. 
Vemm eulmvero terminatio eOea sit 
nentrom plor. neeeue est : qnire rk 
Emmie HeAfpaikeiiea^ ^aee vereibae 
eeripeii » • . emaaeraif egent ampliore 
emendatione. Sensemnt id Vulc. 
qni marginl Ed. Colv. adscripsit Ix* 
BeovoB^^anie, et Sealig. In £d. Vnlc« 
aec. edens ^BwaBrrruntef cum 8criv. 
Hedffphageiieie ; nec non Lips. qni in 
marg. £d. Bas. conjecit edene Pha^ 
geOea. Mss. O. servant termlnatio- 
ncm ea: nec placet emendatlo Lipsii. 
At in Mss. Pitb. D'Orv. pro seq. qaee 
oMtat o, ortom ex compendiosa scrip* 
tura : hinc scribo ^. J. B. 

OmntftHf ai ChfpeaJ Corrigendnm pn- 
totTora. Oiimt^a«aype«. aypea 
AfricflB promontoriomy apnd Plinium 
lib. ▼. cap. 4. et cap. 7. 8ed etiam 
piscem boc nomine ponit Piinioi et 
Callisthenea ry. ToAarutfiF. TemfSrm 
M «V oir^ fUyae IxBbs itXovwaia mXod- 
peyos M rfir iyxttptan^. cujus locl CO- 
piam Bobis fiicit doctlsslmos Jos. 8ca- ligor AnsoB. Leetlon. lib. i. cap. S. 
Coie. Toraebos le|^t, Omatdas ir( Cljf- 
pecf : possnmns ct ai Clifpea vel a Cl. 
Notnm loqnendi genns * miistela Clf- 
pea,' nt 'vlnum Chlo' apnd Varro- 
nem imitatione Orveoraro. Chtpea 
est nrbs veteram Carthaginicnstnm, 
quam OraBCl Oeographi 'AavtBa vo- 
cant. Camah. Hi versns ab emen- 
'detoribus varie interpolati snnt. Flor. 
pro liqi€« legit dapea, Roin. d^Eiea. 
Vide Colv. et Casanb. Elmenh. At 
CJ^fjpcw Turaeb. Hier. Colnmna,Pith. 
et Scalig. «e CUjpeti edidit Casanb* 
OentiUs,et Pricr n^, aH Chtpeee Hor- 
dnin. In Emend. ad Pltn. lib. ix. 24. 
<k' clopea pisce, non vero nrbe, in- 
tellignnt nonnnlli, ut Rondeietina llb« 
VII. de Piscib. cap. 15. de quo inter 
aiios pisces, silnntm, stnriones, simU 
lesqne, egit Scaliger. Ub. 1. Anson. 
Lect. c. 8. et Manssac. ad Plntarch. 
de Fiuin. p. 944. sed rectins 8caliger 
et Colnmna Clypeam urbem inlellU 
gnnt, qnnm in seqnentibns versibna, 
ssqne ac in Varronlsfragmento, etiam 
recenseat loca, in qnibns insigniorea 
nascantnr pisces, nt hoc versn dlclt 
mnstelas, qofle Clnpeae naseantnr, 
omnibns marlnis mnstelis praestare. 
Est vero Clnpea nrbs, cojos memlnlt 
etiam Lncanus lib. iy. 560. *Inter 
semiratas magn» Carlhaglnis arceo 
Et Clupeam tenott stationb litora 
notsB :' nbi CUtpeem ez melioribns K- 
bris prsetnllt Cl. Ondendorpins, non 
C/cptam, CUpeem^ vel Cbfpeam, nt in 
aliis; ibidemque Patrans meos in 
notis snls hunc Ipsnm Ennii ▼ersum 
etiam de Clnpea nrbe, circa qoain 
tractns fuit piscatnra Incrosns, accl- 
pit : eam vero in deditionem acce- 
pernnt Romani, antequam in agram 
Carthaginiensem facerent impetnm : 
vide de hac nrbe Snritam ad Anto- 
nin. Itiner. p. 22S. et Mernlam ad 
Enn. p.4S4. qnem tamen illic errare, 
dnm Clopeam et Aspidem diversaa 
nrbes facit, videbis ex notis Drakenb. 
ad Sillnm lib. iir. 244. Bwrm. Ai edU APULBII AP0LQ61AM. 817L dere Wow. et Fl«r. com Banaanno, 
ex enraidat* Tiiroebl et Scaligeri, 
coatra Mss« Qnare» qnta igaoratnry 
qnid pr^cesserit apnd £aninni| Msi. 
seqnor. Dein, qunm hisce venibns 
Ennias mnltos pisces deeoravit, ' et 
nbi gentinm qnisqne eornm invenia- 
tnr mtendif/ qnivis Tidety cniqne 
piacl addldisse poetam nomen loci| 
atqne adeo Clfpetm hie intelligen« 
dam esse nrbem, non piscem. Male 
adtem Bnrfn. et Florld. ex Taraebi 
ecmjectnra edidere Oypea* ' Muste- 
la Clypea' dictnm esse nt « vinnm 
CImo' moaent Casaob. et Salm. ad 
Soltn. p. 9S7. b. Sic * hospes Zacya- 
tho' Plant. Merc ▼. 2. 99. * ficns Za- 
cyatho/ Ibid. ts. lOt. et alia sim. 
Vide Davis. ad Csssar. de B. Civ. i. 
M. Oroaov. Leet. PlanL ad Bacchid. 
II. %, 5B. Rfitgers. Lect. Veaos* cap, 
20. p. 158. Barm. ad Aathol. LaC 
1. 11. earro. 122. vs. 20. cf. Mnncker. 
ad Hygia. fab. 97. Oronov. ad Oell. 
N. A. iii. 15. Varlavit Virg. ^n. iv. 
86.' mariti.non Ltbyae non . • .Tyro.' 
add. Septim. de B. Troj. ii. cap. 85. 
« Asins Hyrtaci Sesto:' nbl tamen 
Ms. Peris. addit de, qoemadmodnm 
nbiqne eo loco «dditar prmpoiitio, de 
CWta, «X Mmna^ «x Pknfgw. Nostro 
aatem Appoleii loco aoa ohstat, qood 
ia seqq» est iEntt Abffdi, ife, aam ibi 
verbam eti necessario id postolat: at 
hic optime legitnr, imijfoia oiariaa C^« 
poa, i. e* a vel e Cly pea, pr«jta< oamt* 
b9» oiiis mnstelis. Cetemm varle 
sciibitnr Clypem^ CUipe^^ Cl^^ Ms. 
Pith. Clifpem, Or. oXvWa. Perperam 
£dd. Volc see. tert. Lopea. J. B. 
CimpeiB] QnK et AMpie. Strabo lib. vi. 
Solio. cap. 17. Meminemnt Stepha- 
nas etiam» Piinins, et LDcanns* Prie» 
Paq. 4.68 ifares $mU JEm mtpera ei 
9§ir. pL ii6.] Idem Tamebns Advers. 
Ilb. XXI. cap. 20. Iegit:*ilfares saol 
iSat, ost. aipns eatren, plmrkm AkfiL 
Lipains : Biuree $tmi ^m^ ae pkra •»> 
treoj pimria AlfffdL Archestratos: Te^t 
|iis iJm§ lx« prgdkwsf tarpeia t "AiMot. Coir. In Rom. T^mt: etest 
Tenos nna de Cyciadibns. Sed ex 
Archestrati verbis re^ ido» Ahw lx« 
ita pridem eroendavit magnns Uie 
Hadr. Turnebns 6 iroXv^iaff^arof* 
qaamqaam nescio an per omnia in 
illo argnmento Ormcnm poetam SC'* 
cutns esset Ennins : nnm potins in 
quibnsdam snnm et snomro Italornm 
palatnm consnlulsset. Prvterea sci« 
mns qna licentia versati sint veterea 
poet» Latini In Orsecis scriptoribus : 
etiaro tum, qnando eos ex professo 
vertendos snscipiebant. Ciisaa6. Flo* 
rent. a. ostrem plwrima Abydu Abydus 
in HeUesponti angustiis, iibi haben* 
tnr ostrea deUeatissima. Unde in Ca- 
talectis vett pocL ' Nam te prsecipna 
In snis nrbibus colit ora Hellespon^ 
tiaca eeteris ostriosior oris.' Eimenk* 
Mturee «oal JEmif aei aapra otinaf 9fe. 
lu Turoebus, aliiqne ex iUis Arches- 
tratl, Te^ff pAas aZms fx«<* at iDtelli^ 
gatnr <£nns Thracim nrbs» de qna 
Harpecration in voce A7ms. ejasqne 
mentio apud Atlienseom lib. viii. cap« 
10. nbi in £no per octo menses co* 
Inm frigidnm esse memorat : vide et 
de ^no Begeri Thesanr. Brandenb. 
tfim. III. p. 55. Reete vero ofl aipra 
oslrM, non, Afares, sool iCoi, aipm 
oetrea^ hiante versu, unde non opas 
est Salmasil -lalelmento, tam hoe in 
loco, ilfvrsf suol MMy atpra osfrMy 
ife. qnam infra ANT«nlad dopem^ife* 
Barm. Ed. Vie. et marg. Bas. pr. 
Trat. Jant. utroqne et Aldi <Em: nt 
in Antonhii Itiner. p. 67. sed et ibi 
leg. JSai: nt video esse in Ms. eajnt 
collatio ab Is. Vossio facU nonc pe- 
nes me est. Or. Alref, de qna nrbe» 
in Meiane sina sito, non longe ab os- 
tiis Hebri, v. Salm. ad Solin. p. 114. 
Dein Edd. Vic. Joat pr. Ald. Bas^ 
MorM soat JEm (Vic. Tmi) ospera 
•strsa phaima.Ahfdi^ consentieniibas 
Mss. Floreut. Pith. D'Orv. Injnnt. 
post. et Volc pr. m, s . A. aepera «| 
ostrea pL Ab, Colv. Vulc soc tert. 
Wow. Ebn. S^rtv. uk «. a. oqiera ef 3172 nOt/E VARIORUM IN ^itna ei yU Ab. 8cal. Undem CMWilb. 
Qtnt, Pric. Flor. cam Burm; in Anth, 
Lat. M. «. A, m9ta$prao9ireapl,Ab. 
Ad fulciendnm versaro, qoem in pri- 
oribot Edd. clandicare primai viderat 
Editor Jant. post. a diversis editori- 
bui ex logeDio inierta tnnt €f , et^ aii, 
qnae in nuilo comparent Mt» Imo 
fnlcrit illit nihil opot ette bene« nl 
fallor, vidit Salm. ad Solin. p. 704. 
Siinpliciter enim lefendnm oipra et 
addendum D, tic, JEnid: nt Pr^ad, 
AUed, Marid. in colamna Dniliana, et 
taepe in fragmentit Ennii, NKvii, et 
apnd Plantam. V. Vott.de Ar.Oramm. 
ir. 14. qni Vetemm loqnendi modat 
tolebat cormmpi in Mtt. qnare id 
recepi, refragante licet Bnrm. Pro 
oetrea D'Orv. aicslrra. J. B. J6ydi] 
D'Orv. tfidi. Nottra letate qaoqne 
oatreit freqnentem ette Abydon, do* 
cet Onyt Voyage liiter. de ia Orece 
t. II. p. 2S8. fdem, 

Mue MitffUna eet pecien, ^c.] Tnr- 
nebnt : Mu$ MUplentt ett, peeiea aper* 
qae apad Amhraeiet anmee, Cni tcrip- 
tarm adctipalatnr parte aliqua Ar- 
chettratnt : ria ipKrevs ndptoiff robs 
tk lerhat ^ MiruX^, HKtiTroos <* 'A/af 
fipoKia nopix^i, Pro earadrum tnbtti* 
tuendum centaeriro, qaod propijat ac- 
cedit ad vulgalam lectionem, earabfum. 
Nam eo nomine pitcem commemorat 
Arittophanet : IIoAim^Sioy, mfniSdptop, 
uapdfioWf barakhv, Sorpoa, Etti non 
videam adbnc, qiioinodo vertnt hic eo 
pacto norocrit tuit reddi potsit. De 
quo adhnc deliberandam. Col», Hic 
vertnt in cod. Rom. portentote erat 
deforinatnt : ilf ii« Miijfiena eei peeien 
earadrum^e apud Umbraeiaflnie, Her- 
cnlet &Ae((mucc qnod gennt metri ittnd 
ett ? Doctittiraut Tnrnebus emenda- 
vit ilftft Mitylena esi pecien aperque 
apud Ambraeite amnes : noi, hoc modo : 
Miiylenw eei peeien, caproeque apud 
Ambracientee : cnjot emendationit 
priotqnaro rationem reddo, apponam 
Archestrati vertut Graecot, node hi 
facti tttQty at eot legeodot censeo : Tv^t p»t Alrar lx<> peydfievs, 6arptm 9 
"hfiobas, Tkt fkpurovs lidpu»^ reibs 8i mtI- 
nu 4 Mmi^^* lUffCmrovf 8" *Ki»fipaida 
•rap4xetf udwpovs re pei^ aJbrSer Meao^nv 
tkwt^mpidliesar^PoeropdpSbiK^iYXai. ter- 
tii vertot para poiterior apnd Athe- 
nttnm hodi. tie corraptittime legitnr 
ical IwAora per' aMttf, not cnm videre- 
mnt mantfetto detiderari pitcit no- 
men» et didicittemnt ex Arittotele 
ac Plinio ndiepoy pitcem in ea ora in- 
venlrl, emendavimnt ez facili Kdarpom 
re pei^ oMr. aeqnentem vertnm ex 
Mat. correximnt. Nunc videamnt de 
vOTtn £nnil:.in ciyat principio vo- 
cem iifMt male potitam bene tattoli- 
«nt : nonne enini jaro dictnro, ' Mn- 
ret tunt ^ni V deinde aliter poeta 
Oratcnt: nt valde mirer hoc levicn- 
lam potnitte Tnrnebi acumen fugere. 
Adjecere hanc voculam ceu tibicinem 
ant dettinatam fulciendo vertni, qni 
aliler enm putabant raitnram: ted 
non roirabnntnr verticnlnm ette AW- 
^aXoPf nt appellant veterct critici, 
qni orixiipbp hoc wdOos meminerint an- 
tiqnis poetit per fniise faniiliare. In 
hoc ipto fragmento tequitnr :- * Me- 
lanarnm, tardam, &c. Polypat Cor- 
cyrie.' Item caproe legimut ez vet- 
tlgiit veterit leetionit earadrum. Oree' 
cittat tclKcet more tno et jnre cat- 
cutpoeta: qnod noriiot, qoi iilina 
reliquiat in deliciit habent. Lego 
etitm apud Ambracienie$f ex iliit« 
* apnd AmbracitB finii : ' - ntrnmque 
dicuAt Orspci 'AtifipoKtebs et ^AftfipoKtA» 
rriSt ct Latini similiter, ' Ambracien- 
sit' et * Ambraciota.' Cataiifr. Flo- 
rent. Mitifiene eet pecien, earadrum 
apud Umbracite flnet, Roro. Mvt if i- 
tyienet pecien, l^c, Elmenb. MHyima 
ei peeien, Meliut ita meo jadieto» 
qiiam MHylena ett peeien: tametti non 
ignoramus, Archettratnm dixittero^s 
9k Krdpos 4i MeruK^fpmi, ScaOger, Inpro- 
bat hanc Scaiigeri emettdationera Co« 
lumna, non tiiie qnadAm acrimonia, 
dam Scaligeram nimis interdum in 
Veterum scriptis .emendandit tibi fi- APULKII APOLOGIAM. 3173 dcnten addif, et adbarciM Arches- 
trati verbiB raht ik Krdvas 4 Mvruktprri 
edtdit, Et^ MHtfUna Ptetvi^ Aper^ue 
ofmd Ambraekg amnem, CaMnbonus 
ad Athenapnm et Appoleium emen- 
daverat : MUyletUi e$t peclen, coproe- 
9«« apmd A mbracienMes : r^ecitqne Tor- 
nebi conjectnram, Mua JlfifytaMt eet 
peeten aper^ apmd AmbraeUe ammee : 
•ed Casanbono obstat metri ratio in 
' Mitylentt ' ot et Salmasio coirricen- 
dam jttbenti, MUyletue eat peeien, cha» 
rainmqMe apad Ambraciai: vel ilm- 
6raci€natf ant Ambraeieneemf Heinsioa 
AinbraeiotaM» Amplector vero Co- 
lomnae aententiam pectinem hic Mi* 
tylenae, et aprain yel MprwR, Arobra- 
cue tribuendum censentis, qnia haec 
pretso pcde inaistnnt istis Arches- 
trati : roht U wiwas ^ VUrvKhniy IIAcia'- 
rmn V 'AfifipOMia irap4xu, icdiwpovf rc 
faer' aJMtr. ot ad Appnleinm emenda* 
bat Caaanbonns, qoa Inde hic iegebat» 
empraeqae apmd Awtbraeien§e§ : de ca- 
pro vel apro plsce vide Rondelet. lib. 
T. de Piaccap. 37^ de Mitylo antem, 
qaem Scalifer bic reponi volebat, 
vide ad h. I. Ep. 6S. 5. Bwrm. Metri 
constitnendi conatns itemm locnm 
corrnpit. Nam ez Mss. et Arches- 
trati versn hand dubie legendom Jlfi- 
iylenee eet peeten : ut in primo pede sit 
anapaestna, qnalea verana apnd Ho- 
mernm aliosqne aliquoties qccnrmnt. 
Inlra ' Melannraro, tnrdnm, &c. Po^ 
Jypoa Corcyras/ &c. Idem Ennius 
p. 185. Ed. Hessel. ' Capitibns nu- 
tnrtia pinns rectosqne copressos.' 
De talibns vss. vide Hermanni Eiem. 
DoGtr. Metr. lib. i. c 10. § 21. et lib. 
II. c 26. ^ 20. et 21. Bcoe itaqoe sic 
edidernnt Cas. (nam qnod in ^ns £d. 
Irgitnr MiiffUmaf videtnr esse a typo- 
tlieta, licet exatet etiam in Ma. Pith.) 
Oeot* Wow. Pric Flor. Male Elm. 
Scriv. EetMUyUnte. Pejna Edd. ante 
Caaaab. ilfns MiiyUnm, vel MUyUne, 
ot eat in pleriaque et Mas. Florent« 
lyOnr. Sodigeri coiyectnra MUyUu 
aat peeUn ezpreasa est in Edd. Vnlc scc. tert. et a Bnrm. in Anthol. Lat. 
Pro p^ctea D'Orv. p««erf . J. B. Cka^ 
radrumfue apud A, l|rc.] Varie et hic 
versns -interpolatns fuit. Edd. ante 
Casaub. et Ms. Fiilv. caradnim qum 
apud. Mss. Florent. Pitb. caratfmm 
apud, D'Orv. caradium q, apud. Ca- 
sanboni emendatio, qnam ezpreaaem 
Gent. Pric. Flor. Altenb. nonnihil 
veriaimiiitndinia accipit e Plinii lib. 
XI. cap. 6K (piscis) < is, qni caper 
vocatur in Acheioo amne grannitnm 
habet :' qonm Achelons hand longe 
ab Ambracio sinn mari infloat. Tom 
sane melins fecit Ennins qni Graecnm 
vocabnlnm caproe retinnity qnam Pli- 
niosy qui Gr. icdirpos vertit eaper : nisi 
apod enm legendnm sit apery non m- 
per ; qnemadroodnm h. Appnleti 1. 
aperque apud^ igc, edidere Scal. in Ed. 
Vulc. sec. Wow. Elm. Scriv. Sed 
neutra lectio placet, cnm ob commn- 
nem libroran» disscnsnm, tnm quia 
vs. ft. memoratnr aprieubte, ct sic bis 
de eodem pisce ioqueretnr poeta. 
Propins ad Matoa accedit Colvll 
emendatio cairabuaq^ apud, tfc, Ca" 
rabi inter cancroa meniinit Plin. H. 
N. iz. Sl. Heaycfa. udpafioiyrit, ivrott 
liKete oitmKhKia, nai {Sor OaXdfrrioM, 
Qnod Scal. in Catal. et inde Bnrm. 
in Anth. Lat. dedit eharadruaqueapiudf 
ifc, non intelligo, nisi foerit nomen 
piscis alionde incogniti. Dein Msa. 
et Edd. ante Caaanb. dant apud Um' 
braeia (Pith. et i)*Orv. UmbraeU vel 
. . . tu)ftne8, Caaanboni coiyectoram 
Ambraeieneee amplexi sont Gent. Pric; 
Flor. Altenb. Ambraeiw amnee lectio 
est Scalig. in Catal. et in £d. Vulc. 
jec. Wow. Elm. Scriv. Burm. in Anth. 
Lat. Mthi adhncdom pncplacet aco- 
tissima Salmasii sententia ad Solin. 
p. 794. locnm cx Mss. ita constituen- 
tis MUyUnm ett peeten, ekaradrumque 
opudAmbraeiaL Ckaradrue, Qr, xipn- 
tpos vel xif^^f proprie est fossa, vel 
sinns Informam alvel cxcavatns,cam- 
qnevocem Ennius hic nsnrpavitde 
porln/osfttio (de qoo plnra ibi Salm.) 8174 VOTJE VARIORUM IN vel onniDo de ftino Ambraciew Qoo* 
DiAm vero Gioss» vetL xo/piJ^ in- 
terpreUntar coiiceUtim, qaan Tocem 
de finibus et limitibni paasim Latini 
naarparunt, hinc ez OloMa manavit 
illud /nea, qnod vertnm prorans pea- 
aomdat: narajiM6raa*jSn«fyqnod non 
aemo volnity ferendnm vii pnto. Ar- 
cheatratua eanit etiam, apnd Arobra^ 
ciam pectines freqaentes esse. Pos- 
sis etiam snspicari latere nomen CAn- 
rwft, nrbis SyriaB, quam memorat 
Flin. v. ao. J. B. 

Bt. «01^,410.] Turnebus bos duos 
verans sic scribendos etiam ponit: 
BnmdNsitfiar^vf6miM€sl.* JkmicflMV- 
nicf €nk 8i, StLme, Jprtctam pifMm 
§cUo prtmnm f«f« rorfii^'. Lipsius ve- 
ro: Bmiidiiftt aar^ ioiiiif esf iir, mfly- 
«Mf trit tiy Sume: aprielHm p. fc. pr. e. 
T. Ut sit magnusy etiam prsBcipit 
Archeatratus : Tijfios Ixcif imrhw n^ 
7^yTup^««rd«a0Toi^,Ei^^M7^i ^t^r, 
l^ci MfOyiUw i^v. Cfle. Sacnti 
4umnB jndicinm Tumebi in restitnen- 
dia qnsB hic erant cormpta. Advera. 
■zzi. Cefaii6. Jlf^mif frti ai vertns 
Teqnirlt, non mtigmu ft frii, qnod Uu 
men est in Mss. et Edd. ante Casanb. 
J.B. 

Sume aprtcntemy 4^«] Hieron. Co- 
lumna» Acmcy oft ^rtcitlnm fd<«, 4^. 
qnasi acil. rh pikem, ex margine irrep- 
aisaet. £go non probo, nnm cnr gloa- 
aam ejuamodiy ubi loci totiua aeriea 
de piacibna eat? imo aupra eodem 
modo loquntna Noater : * Ant venan- 
dis apria piacem apricnlnm.' Etai 
oon negem aignantina et ad diaeri- 
nieo dictiim. Prie. Bnmd. Sargm 6o- 
mif efl» kmUf magnw erii ei, Sume^ 
aprichm piteem eeito primam f fa« Ta^ 
rentu Ita Pithosua, Scaliger, Caaan- 
bonna, Oentilia, ct Pricsena ediderant. 
male vero Colvina : Bmadtiftt eargiu 
bomtB eti: hmcy magwu ft frll, fnmf. 
ilprictiltim ptfcem teUo, ffc. qni in notia 
testatnr Lipainm legiaae: BmnrfMftt 
forguf 6oii«f ffhir: ma^iif fril f!, 
Sume: aprieulum pieeem^ ige. H. Co- Inmnaptfcem otiosum potat, corrigit- 
que, Aime : oft ulpnciilam fctlc , ige. 
inprobante Pricato. Apriehan autera, 
vei i^priciiliimy veteribna ignotnro, ne- 
qne quia fnerit, constare notat vir 
ernditissimua Henr. Caonegieteraa 
ad Avieni Fab. xxxviii. pag. 209. 
qni ptfcem hic etiam penitus inotilc 
verbnmrecte daronat, et pro eo pne- 
clara emeudatione aubatituit, Bnn. 
dnfit fOfvnf hwHOM ett, htmc, meignme 
erit fi, Aim< Jpiilicm. Pkjfein teUa 
primam ette Tarenii: hoe aensn, bo- 
ooa quidem sargua Brandosii est, aed 
ai mngniifi vel maduf, id eat, di?e«, 
vel in re lauta eria, aume, aive eme, 
Apnlnm, qnia, licet carior, melior 
est in Apulla. Phi/an vero, vel p*f - 
cnm, ant pibiicam, divitibna inter deit- 
ciaa in honore fnisae plnribus erudite 
illic ostendit ; nt de egregia hac con- 
jectura non dobitaodnm videatnr. 
Pibycif vero piscis oomen habet a 
^wcot alga, aeu/Kco, de qna voce me- 
rentnr legi observaU Spanhemto ad 
Callim. Hymn. in Del. 198. et htoc 
inter pisces, qni circa copiosam nl- 
gam inveniuntnr, ^oiclBcr etiam eon- 
merantnr, et cnm turdia jnnguntnr 
nb Oppiaoo lib. i. Haiieot. IM. obi 
irv^lScf io primo cod. Palatioo legi 
ad margioem ed. Ritterah. ooUtor : 
vide plora de phycide apod Roode- 
let. lib. VI. de Piac. cap. 10. Jpri- 
ciiAim tameo piacem ioter alios me- 
momt Appoleioa io Apolog. pag. 44. 
ed. Caaaob. ' Si dicaa marioom pec- 
tioem comeodocapilioqnaaaitam, vel 
ancupandia volucribua piscem acct- 
pitrem, aut veoaodia apria pisoem 
apriculnm, aut eliciendia mortnis ma- 
rina calvaria:' quem ad hoa Eonii 
versna illic respieere,et aprieban vin- 
dieara posse opinor, nam et pccltiie» 
et ealfBoria hic quoqiie memomta coo» 
jungit. Retineamus igitnr ^prtcban. 
et phfem curo Cl. Cannegietero le* 
gamos hoc modos: ... kme ai^giiaia 
fril «, Same apriclum. Phifcin teiio^ 
tfc, neque enim opns esse arbltror APULBII APOLOOIAM. 317S emendatioDe Witlio6l In Eac. Critic 
pag. 285. .•.fticiiciii^iitif«rif«iyShiMe 
€p«fo. Pkjfcin ieUo jminaim, ^, nbi 
Cannegleteri coDJecturam iate ad 
exaraen revocavit : sed epidU hic nqoe 
otjosnm opinor ac pUcem: pneier- 
tim cnm ainicuhm Vetcribni non om- 
nioo Ignotnm ez Appnleii loco pateat* 
Burm, In vulgata lectione eqnidem 
acqoleicendnm pnto : nam rii wiagnits 
erii ti pertinere ad aargnm, Archea- 
trati venns argntmt, a Coivio aliatu 
Neqne etiam tum otioinm iUnd jiif- 
eem mibi videtnr. Apromm catali 
Veteribni etiam in deiiciie fnere, 
* neqne' enim * alio ei aaimali' (ait 
de •nibns Plin. lib. viii. c. 51.) ' nn- 
merosior materia gane«:' hincy in 
pnmis enm id metmm snaderet, dis- 
tingnendi gratia addidit poeta pUeem. 
Snpra p. 461. £d. Flor. * ancnpandis 
volantibns piscem accipitrem: ant 
venandis apris piscem apricnlnm.' 
p. 471« ' aselli plscis.' Fro mmie 
8alm. in marg, etum: credo, pro var. 
lect. Ms. Fox. In D'Orv. piteii. Ed. 
Vic. eiio, Ms. Pith. eeeto vel scce. 
J.B. 

SmTewHeUepa/aetmae] Tumebos: 
8mrrenH/ae emat gUmewHf et Cwmat 
aped. ai qmd Seanm pr. i^e. De elope 
tamen etiam scribit Archestratns ; 
sed ita ot ad enm Ennius vix raspex* 
isse videri possit. Luciiins : * Qnem 
pr«clarus elops, qnem iEgypto sar? 
gns movebit.' Varro : * Nec mnlti- 
nommns piscis ex salo captos Elops.' 
Qnsramns igitnr licet hoic versni 
medicinam aliam. Cole. Flor. Ao-- 
reMH Telernk faeemat Glaaeum apad 
Cwmt pdd, De ^lope et Scaro vid. 
Qointilian. lib. v. c. 10. et Plio. p. 
1S90. JSXmmA. Miror non animad« 
vertisse acutissimos viros, post ver« 
bnmf SbarrenHf piscis nomen seqni de- 
bere, qonm nnicuiqne ioco snom ge- 
DnSyqnod praestantissimuro in iUo re- 
peritnr, reddat noster Orator, Sed 
forte, non ipsi etiamy qiiid- conveni- 
rff| repereront Existimet aliqois, pro verbis illis« Fae emat, scripsisse 
Appnieinm Boeem^ qni pisdsnna com 
Scaro conjnngitnr hoc loco, nt etlam 
in lib. I. Anthol. a Panlo Silentiarios 
l^ aadpor, {liBfiMu ^Xd^or ipeveofnhmnm 
Nec displicety si qnis legeret, PAo- 
g^MR, et soDO et literis simillimam vo* 
cem, qn« res depravando looo fneriti 
prvsertim apnd indoctos librarios, 
aut sciolos. Hiyns emeDdatlonis 
anctor Constantinns Csssar (si qins 
opos est) lib. xx. de Re Rust. cap. 7 • 
nbi piscium genera ennmerans scri- 
bit, Pkage$t Seanu, GUmeut: qvm 
tria genera etiam ita plane, et eodem 
ordine Appnleins hie ennraeravlt. 
Gkmemn iitera prima mi^^iscnlis cndl 
debet: est enim piscis nomen, non 
coloris. Oaleus Oiancns alias dlctasy 
cnjus admirabilem fiKterofyiear et in- 
geniom commemorant scriptores, A* 
ristoteles Id primls, et Opplanns UIk 
I. Alient. Olbir 91^ md yAsAwt , U l|o* 
Xa r4mf &7«»«If fc, &c. Seip. Gfltf • In 
notis dixi mihi videri legeDdnm Ar^ 
r»N<i Boem^ GlaMcum Cunmt apmd: 
vel propius ad scriptnram vnlgatam : 
SurreuH Boeam: qni idem piscis. 
Vid. Athenans. /d. ta App. Nai. Ar- 
reuH Chemat. Ita emendamus ex 
cormpto qnod circnmfertnr» Amn» 
iet/aeeatat. xhpn genns ostml. iSbn- 
Uger. SurreuH lepadat, glamum Cn- 
mos apui: ai quid Searum^ife, edidit 
Scaliger et Pitbmns^ qnod probnt 
Colnmna, Jnngermannns In Epist. 
xxzf. ad Sctp. Oentiiem, inter On- 
dianas^ legebati Arrrfnlt /ae emat 
gUmeum. Cumitapmt, quidt [cf.Scip. 
Oent. Comm. inf.] Colnmna antem 
edidit, SurreuH /ae emat Gfanewn, ei 
Cumat apudf 4r«. et pngnat valde pro 
fae ematf nt Tnmebns, qnod impro; 
bandnm rideftir, qnia neqne ex E9i« 
nio, ant alio e vetnstioribns, vix pnto 
exemplnm prodnci possCj Mfae cor- 
ripiatur: unde recte viri ernditi, 
nbicnmqne apnd'.poetas, antiqnos fae 
occnrrit in vulgatis editionibos,/M« 
^meDdanddm mbnoeroot. Vide Hein<* 3176 MOTiB VARIORUM IN ftfi et P&troi noUs ad Ovid. Epist. 
II. 06. Reroed. Am. 682. et i. Fast. 
887. et Vosa. lib. ii. Art. Gram. cap. 
90. Hioe apnd Ausoniiim - Epigr. 
Lxsx. recte corriglt Mariang. Accor- 
sios, vel f^ Mirim^e parem: qood 
inter Italos poetas soo etiam calcnlo 
adprobaront Joli. Jov. Pontanos tom. 
II. Poem. pag. 58. * Offioiom face 
amice piom/ &c. Job. Bapt. Amal- 
tfaeus pag. 00. Garminom : ' Tn face, 
•ut ez humili,' iee. plnresqoe alii. 
Male igitur /ac corripi posie nrgnet 
Mooeta in tom. iii. Menagian. pag. 
840, et 841. Mihi porro bic inge- 
niosasatisvidetar Scip. Gentilis con- 
jectora, SwmnH Pkagem^ qnod, prop- 
ter literarnm vestigia, com fae emae^ 
pneferendum alteri emendationi Bo- 
Mm, prsesertim cnm bic piscis seque 
ac itie cum scaro et glanco a Con- 
atantino in Geoponicis jnngatnr : li- 
cet £lo!|M aliis hic placoerit> qoi edi- 
deront, SwrretAi Elopeu/ae emtte : sed 
vitiose, vel jEtfopa, nt Colvios* Elo- 
pen cnm sargo jongit LociiioB in 
Fragm.p.7. ' Qnem prBecIarns elops, 
qnem ^gypto sargn' movebit:* de 
boG pisce elope, qnem Rbodiis adsig- 
aat Varro in fragmento supra pro- 
lato, vide Rondelet. lib. xiv. c. 0. p. 
411. et lib. zv. cap. 18. Bwrm. Ed. 
Vic. Surrenti elopem fueewnuM gU apud 
CumoM quid : item Jnnt. pr. Bas. pr. 
sed fueemae Ald. Junt. post. Bas. 
sec. Colv. Vnlc. pr. SurrenH eUapa 
fae emoM gh ap, C. q, Vnlc. in marg. 
SurrenH eUopa emoi: glaucum^Cumas 
apud, at quid ejns Edd. sec. tert. 
Elm. Scriv. SurrenH ckemaiy ghucum 
Cumae apud, ai quid, ife. ez conject. 
Scaligeri. Ipse Scal. in Catal. et 
Bnrm. Antb. Lat. ^nrrailt lopadae: 
ct citat ita Ciofan. ad Ovid. Halieut. 
VB. 18. Casaob. Gent. SurreuHfae 
ema$ ^aueum Cumoi apud, At quid. 
Wow. Surrenii faekemaa, 8fc, comip- 
te. Tandem Florid. Surrenii pkM- 
gem gl C. apud, At quid: ex Gent. 
eonjectnra. Jam coDanlamns MttOB* Florent. Surrenli Telopen (sic CoU. 
Lindenbrog.)/aeem<is gl, apud Cumat: 
quid, Pitb. Surritia elopi . . . apud 
Cumae quid, D'Orv. SurrcHa elope 
fueema» daueum apud Cumae quid, Vi- 
demiis, mimm in modum Editores 
hftc interpolasse, et longins, qnam 
par erat, a Mss. aberrasse. Nam 
primo qoidera, ex Mstornm vestigiis, 
ni fallor, clare patet, rursus legen- 
dum esse Surrentid^ quomodo jam le- 
gendum monuit Salm. ad Solin. p. 
704. nt supra Mnid. Dein elopem» 
quam vocero, suadente Tnmebo, eje- 
cerunt Casanb. et seqq. firmatam vi- 
demus a Mss. et Edd. vett Vemm 
elopem non Snrrenti, quod oppidum 
est in agro Picentino, sed Rbodi, capi 
ainnt Plin. ix. c. 54. et Varro apnd 
Oell. vii. 16. et de Re Rnst. ii. 6. 
Imo Ovid. Halieut. vs. 06. canit: 
' At pretiosns Elops nostris tncogni- 
tus nndis:' qnod coD6rmat Colum. 
VIII. 16. scribens, in Pampbylio ma- 
ri, oon alibl, nasci elopem. Respon- 
deo tamen, propterea poetam non 
dixlsse SurreKti esse elopem^nt ilfK- 
ree eunt JEni, Sfc. sed Surrentifae emae 
ehpem^ quasi indicare volnerit, ibi 
elopem, alinnde advectnm, optime 
condiri, vel ilri potissimum in vivariia 
adservari; et propterea Snrrenti 
emendom esse: vel dicendum, En- 
niom et blc a reliqols dlsseotire, sic- 
ot Infra scarnm ad Peloponnesi oras 
capi air, qnem alii Siculo mari attri- 
bnunt. Observandnm adhnc ad lo- 
cum Ovidii, quod elopem, quem pre- 
tiosum- vocat poeta, Plin. I. ix. c. 17.* 
nnllo in honore esse ait, qnod qoi-. 
dem mirari se dicit, cum eit rarua ta- 
ventu : atque ex eo loco Plinii elops 
idem videtor piscis, qni acipenser: 
sed bac de revideant haram rerom 
Btndiosi. Quod autem ad Ennli ver- 
sum,si, nbicumque in antiqnispoetis 
fac correptum occurrit, illnd in faee 
mntandum est, qnidni et bic in faee 
mntenius ? Sed qnid jam faclemoa 
de reliqno venui qnod eniin in Msa, APULBII APOL06IAM. 8177 tX £dd. vetf. legitnr Gkmam apitd 
Cumu: quid: Id aperterepngnatitie- 
tro. Qnftre Salm. legit ad Cumiu: 
qmidj.txt veraua sit BpoodaicBS, qnalei 
. io Eooii fragmentia inveninntur per- 
malti': et hoc . certe mnlto malim, 
qnam enm pleriaque CwnoM apud : ai 
quid. Ad pro afmi obviam est, «et 
corrigendnm fortan In Veget. iv. 31. 
aive noTisa. £d. Scbweb. v. 1. opiid 
MiMimms nbi M>. Voaa. ad M, Sic 
autim teqaitnr < Neitoria ad patri- 
am.' . Niai totom illud apiid e gloAsa 
marglnali rdr Nirt, ad patriam hoe 
introMim sit, •cripBeritqoe EnQina 
Cnaiif. : Nam /ae emoM ad vel apud Cw 
oMt, non placet. . Utot est, propioi 
Mitii ionitendnm est, qaam fecernnt 
pleriqoe YV. DD. et Editorei. J. B. 
' Pag.460 ScarwnprattmcerArum 
Jmds] Hnnc Ennii venum in animo 
babebat Glosaator Petronii ad cap. 
08. Sat^rr. nbl occnrrit Epigramma 
lopra. editnm £p. 184. 'ultimii ab 
orii Adtractni Scama, atqne arata 
Syrtaa:' itaenim illic Oloiim vete- 
rei : * Scaroa piicif nobiliiiimigennsy 
nmrl Carpatbio frequeDiy cerebmm 
Jovls dictus ab Ennlo :' ubi de boe 
pisce Lindenbrogii notas consnle et 
Torrent. ad Horat. Epod. ii. 49. 
Scanam bic prima producta ab Ennlo 
poni, qn» ab Ovidio, Petronioy aliis- 
qne corripitary olMervat Rittersb. ad 
Oppiap, lib. I. Halieut. v. 109. Cnr 
aotem Scaraa Veteribos ez proverbio 
«fff^ne n Jeois vocaretor, prster oo« 
UU ColomoK, Oentili, et Colvio: 
vide Vales. lib. i. Emend. cap. 21. et 
qom illic olim notavi. Burm, Cere- 
bna^^amM pane eupremi] Eleganslo* 
cntio:.«ad. qoam ezplicandam unns 
nnicnsqae Jocos iste Soidae : Aihs, #y- 
ai^aJLMS, tXrrm Ktyemof ol tlipaai M 
rmr n^vnMrrmr, l^ fiaaihJM iyxi^ 
Xof. cajoa nobis indez amieissimoa 
Lipsiua fuit. : Sic fere Arcbestratoa : 
Kdarpta rlr lU^aXer aol rh» 0c^cuBa 
Xdfipaitat Sed ipalim ibi etiam : K^- 
rpea 8* ^l^or. Celo. Atbeoieaa Deipnos. lib. xu. f. M9. KA4^x«' M 
ircp2 xov TiMpamr fiaffAdms 9arf6furoSt 
8ri roir oifrr^ wopiaaatw i^6 rc fip&fui 
88Aa irlBt yovr oIk ^mr, rovro ydp 
iorof 8 KeyipiMifos, olfuUf Aths ipa mU 
fiair4K4ms iyu^aXos,. Ebaenh. D'Orv. 
eekhrvm. J. B. Searum Prteterii^ ee* 
rebrum Jotis petne Jiiprrmt] Hujas 
piscii etlam multa apodveteres scrip- 
toresmentio : illud moneo, alinm pia- 
cem esse, qui voeatnr sgiiams, vel 
S9«alN«,Pliniolib. ix. cap.94. Oppia* 
no pirfi. doctissimos Toraeboa apod 
Plinium legere roalit cum MassatlOy 
G^i, pro ^vaiet : qnaai Plioios vo-> 
cem Orftcaro illam osnrpaverit, qoiim 
Latinam, qum ei reapondemt, non 
baberet. Seip. Gent. Cerebrmm Jaets] 
Uapot/uaaits. V. Adag. Ai8t fyatffoXar. 
Prie. 

Neeioriiadpatriamkieeapiiur'] Ali- 
ter-Arcbestratns : Kai aadpor #r wap^ 
4\it» KapxiiMrt rbr fUyar* et Petro- 
nins : * Sicnlo scaras mqaora mersns :' 
anet bine Oellius corrigendus lib. 
VII. eap. 16. obi volgo iSMri CiltaM? 
Idem. 

PoljfpuM Carefres'] Idem Arabeatra- 
tua: srdAvaoi h rs Bde^ irai Ki^ Mr 
Spurroi, Kai K^fnsifia rpi^i iroAAa^. 
Cofo. 

Caiaaria pinguia CanuB] Tnraeb. 
Caioaria piagaia Aiamm. Mailm cnm 
Lipsio ceitearia pitigmay aianm: vel, 
olania. Atarne, ut Cete, piscis ge* 
nuS| qnod fortassis sic etiam restitu- 
endnm Locilio apnd Oelliiim : . ' ab- 
domioa tbyoni Advenieniibns priva 
dabo, cepkialseaqne, aUrae :' et ia 
Piinio cap. 11. lib. xzxii. nbi Acar^- 
ne inter pisces mariaos, pro Atame^ 
vel Atama. Olosase veterea : * Atar- 
na, Ixj^s cl8of.' Col». Malim, nt 
Colomna, c. ptngwM : snpra bi^oa pis- 
cis mentio : ' Eliciendis mortois ma- 
rina calvaria.' Eundem Oreki aot 
Or6t,de.qao Pliuins, idem Colmnna 
pntaty sed is nevtiqoam e nomero 
edaiinm, nt et Bellonio visnm. Me* 
lins CepMeam pntes eMe, oain el kn 8178 NOTiB VARIORUM IN OelUI Ms. CipkaUHupu iUffiNtlegiMe 
ae TnmeiMit ait AdTert. xzt. 31 • 
Abeet Colnmn» conjectnra, qui afer- 
«ain pitcem intelligit. An non ae« 
^nini est, nt et in ceteris, it« belc lo- 
«nm designari ? Atemm, inqnam, op- 
pidnm ent, de qno Stepliannt. Prie, 
Poiffpiu C&refr€t,cah}arU pinguUi Atta^ 
lUTi Piirpnni, Niiiricailf , mMrM, tfc, Ita 
Tnmelmi, qni tentatur se In cod. Mf« 
Oeliii invenisae, apkakMque AkKma: 
et per MlnarM intelligit salMunenta e 
capite tfaynni : nec aliter edidemnt 
Scaliger, PithoenB, et Coliimna. CoU 
▼ins vem, calrona pmgiaa Canur. 
Pmrpurap molncirfi, miircs. Sed pro 
mnre», qnoa anpra jam memoravit, rec* 
te ClMattboniiB mwreXf qnod arripnit 
Colomna, et in editione ana etiam re* 
cepit Scip. Oentiiis : aic ' morex ma- 
linns^in Fragm. Lnoilli p. 14. SaU 
maaio miicf reponendnm ▼idebatnr^ 
qni cetera sic constitnebat : PohfbiMM 
VOTVyfW, saluoria, pntgtm Aotr%€ : nbi 
forte operarum vitio Poiffbmi pro Po* 
fyimf. Aeamtn vero piscis genns e 
Plinio notat : sed calearja pmgmt le« 
git cnm Columna Pricsens, et Atar- 
M oppidi nomen fadt Stcphano me- 
morati, nbi tamen 'Arapnift non 'Arli^ 
va, legnot viri docti, qnod firmatnr 
ez Uarpocratioiie, qui oppidnm pro- 
pe Leebnm facit. Sic Aimea in lo- 
nia apnd Xenopb. lib^ vii. Anab. 
pag. 42$. et iii. Helicn. pag. 4S8. 
Ecbini deniqne inter mensaram deli- 
cias » potentioribos apnd Romanos 
enniBerantiir qnoqne a- Macrobio lib. 
11. Satnm. enp. 0. * ante conam echi- 
B08,ostreas omdas, peloridas, sphon- 
dilosy tnrdnm, dic. iterum spondylos, 
glyceiaaridas, nrticas, ficednlas, Inm- 
hos, capragines, apmgnos,' et seqq. 
qns ttltima in mendo cnbant, et, pro 
/mAilat, fam6«s, Salmasios ad Solin. 
pag. 46S. legit/eedidas, kmboB eaprw 
gineoe, aprugnoe : sed praefem Bronk- 
httsil conjectmm, fieedulee lumboe^ 
qnam firmabat loco Martialis lib. 
MUU Bp. 6« * Cerea qn» patnlo Incet ficednln liimbo:' nbi Ube male In 
qnlnto cod. Vosslano. Burm» Edd. 
ante Colv. piiviiia carme» Bas. sec 
CoIt. et Vnlc. pr. jm^Mia Carm». An 
nt oppidnm Comm intelligas» qnam 
Syrise adscribit Plin. lib. v. c.90.^ 
Sane Canur est etiam in Ms. D'Orv. 
Sed Cas. Vulc. sec. tert. Wow. £lm. 
Prie. Scriv. Scal. in Catal. Bnrm. in 
Anth. Lat. jiiiiiriita JlanMr, qnodcon- 
firmant Mss. Pitb. et Fiorent. Per- 
pemm Edd. Altenb. Flortd. Bip.cnm 
Cohimna et Prtc. piugme Atamm : oam 
cofoaria esse neotr. plnr. videre est e 
pag. 461. £d. Flor. nbi 4to casn est 
* marina calvaria,' qned miror non ob- 
servasse Pricsnm. Pieiguie aeanm 
legi volvit Lat. Latin. Adhncdnnn 
servo piegvia Atarum^ licet non djSf 
plieeat aeame, com Sahnas. qnod pis- 
cis nomen et apod Plio. zzxii. 11« 
et apnd Oell. z. 20. habetnr. cf. 
Salm. ad Solin. p. 794. J. JET. 

Mmreel Volgati libri mmee: nee 
mntavit Tarnebos : sed enr ante m- 
censitos mnres denno commemoret? 
mMres ergo scribimus, nt smpe alibi 
pnrpnm et mnrex jnncta leguntnr. 
Casaii6. Si micricMlos cnm Salmasio 
intelligas parvos mnriceSyaBqne miima 
ftrendom hicmirex. ProtMblHor tnm 
Salmasii conjectnm eiycs, alve mfa- 
cet, quod est ostreamm genns, diver* 
Bum a mnribus marinis. Murae tmmeB 
est in Edd. ante Casaub. et Msa. 
Florent Pitb. Qaonlam vero fierl 
potnit, nt mofiadm dizerit Ennios, 
qnos alii imiscii/M, vel, nt pecnUare 
concbyllornm genns constitnerint m«« 
rieuU^ diversl a iimrtcite, postremOy 
quia «mrex confirmari vldetnr a Bffs. 
D'Orv. hinc Casanboni emendatio- 
nem cnm seqq. admisi. J. B. 

Dukee qwtque eMia] VideDelpno- 
sephist. libram modo landatnm. Caii^m 
Duieee quoque Eekini\ Etiam7XMm2* 
eos Aihenftiu Deipnos. iii. voeat, at 
baoXaiAfiavofJuhfOif fur* b^VfidKeroi^ «ccl 
0-€A(iH>v, Kol ifivSafuw. Massillenses 
vero ob nativum saporem» qoibos vnl- APULBII APOLOGIAM.. 9179 goDmusm», Bellon. de pfscibns lib. 
II. Pric» Et ubi genthm quUque eo- 
rum hivenintur, qualHer uuus aui Ji»- 
suieniUi optime Mpto/] D. Hierony- 
mus (juforruBihi) EpUt. ad Nepotia- 
DaiD : * NoTi Dominft et geneni pii- 
cinm, 10 qnp littore conclifl lecta lit, 
c«lleo: sapores avinn discerno, et 
provincias.' Ju venaiis Sat. xiv. * Nol> 
li major fnit usns edendi Tempestate 
mea : Cirrseis nata forent, an Lncri- 
nom ad Saznm, Rntnpinove edita 
iiindo Ostrea, eallebat primo depren- 
dere monn : Et simol adspecti dice- 
bat littns Echini :' qnin et aptins in 
banc meotem Boetins qnam nt omltti 
det)eat,decoD8ol.]lb.iv. *Ipsosqnin- 
ctiam ^ctibns abditos, Nomnt re- 
cessBS sqnoris : Qnas gemmis nlveis 
uoda feracior, Vel qnas mbentis pvr- 
piine: Nec non qnse tenero pisce, 
vel asperis Prsestent ecbiois littora :* 
cajns loci me admonnit doetlss. Bonr- 
delotlns. Idem. 

Pao. 470 JvssHlnilv^] Mites. z. 
' Piaces exoUeo Jure perfhsos.' Idem, 

Ne ego reprehendmr] Leviter prfano 
snspicabarde aoastrophe Ne efo, po- 
aitam pro Egouef nt apud Plautnm 
' Ne tnrtMverint ' pro ' tnrbaverint- 
fle.' Sed aliter jovandns locns, mu- 
Utis aaltem interpnnctis aliqnot. L. 
qjuaUierueeue au juteulentus optime sa- 
piut: nee iamen ab Erud. ne ego repre» 
henduTf qui, ijfc, * Ne ego reprehen- 
dar' valet 'necdnm ego/ vel, ^ne- 
doi nt ego repreheodar.' Locnti 
•ic optimi qnlqne. Sallnst. Catil. 
' Qnippe secnndsB res sapientinm 
animos fatigant, ne itli corruptis mo' 
ribos victoria temperarent.' Cicero : 
' M e vero nlhll Istoram ne jnvenem 
qnldem movit noqnam, ne nunc se* 
oem.' Livlns : 'Novam inexpertam- 
qne eam potestatem eripnere patri- 
bos oostris : ne nunc dnlcedine capti 
ferant desideria.' Sed de hoc Pris* 
cian. lib. xvi. qni tamen ipse sibi 
non eoostat. Forte et prior conjec- 
tara verior. Nam apnd Terent. qno- qne * Ne tn,' pro, ' tnne ' Andr. Et 
to Planto ' ne illi,' pro * illlne.' Pseud. 
< Sed nimis sum stultus, niminm fni 
indoctns, ne illl andeant id facere.' 
Ne eodem modo positnm, vel pro 
mun nbiqne potins positnm. Amob. 
lib. i. ' Unde tibi est scire, ne qnod 
exnberet, sic t4>llatHr/ &c. sic etiam 
lib. I. p. 4. vs. 6. in Ald. exemplari 
scribitnr Ne tu Jortunarumf 9pe, et 
cnm Interrogattone ad finem. Ln- 
cretins posnit st et pro etei, * Nam si 
et abest qnod amas/ &c. nbi tamen 
forte leg. st id altest. Acidal. De r^ 
ne pro netfwn vel iiedNm ut, plnn sn- 
pra dicta snot V. Ind, Not. Edd. 
Altenb. Flor. Bip. perperam nee ego 
repr. Absnnt hsec verba a Ms. D'Orv. 
In Pith. reprekendam, J. B. 

Medieinet neque inttudioeue, neque 
imperiiuB] Prisciaous qnidem libroa 
Appnleii Medieinaliam landat: de 
herbis autem liber noo hnjiu oostri 
Appnleii est, sed Appnleii, Celsl me- 
dici, nt doctl Jodicarant, pnto, et illos 
medicinalium. 8eip, Oeni, 

Ad et^petku] Vocem militlss pro- 
priam, nd medicinam transtnlit. Prie, 

Cafudna rem«dta]Marce]]ns de Me- 
dieament. * Gramine seo malls «gro 
prsestara medelam, Carmlne seo po- 
tlns; namque est res certa salnti 
Carmen ab occnltis tribnens mlra- 
cnla verbis.' Vide Alex. Tralliannm 
et Nicol. Myrepsnm de medtmenHs, 
qni totas pagellas nngis istis implent. 
Et Martinnm del-Rio dlsqnisit magl- 
carnm lib. i. cap. 4. qn. S. EUnenh. 
Veteres quidem earmina remedia vukw' 
rum nonmf] Pindar. Pytb. Od. ni. 
et ibl Scholiast. Virgil. * Neqne enm 
jnvere in vnlnere cantiis.' Bfarcian. 
Capel. *Febrem cnrabant vnlnere* 
qne veteres cantione.' Medendi mo- 
dus tractns a Pythagora. Porphyr. 
io vita ejns. Jareblicb. cap. 20. et S4. 
Prtc. 

Homerue docei] Odyss. T. 'fiTvtXV 
IF 'OSv^r ifiiliovoi imBioto hS^vue 
iwioraikhmt* hram^ 5' ol^a uxKeaAv 3160 NOTiE VARIORUM IN Pao. 471 'Ayaro^iwy] De qtiibus sn* 
pra ex Diog. Laertio. Colv. 

An$iotdi H expl.'] Perperam io qiii- 
biisdani libb. ^ru^Wt». Infra 'ex 
lectione et aemnlatione Aristoteli.' 
cwlfiltns patrii casns a recto veteri 
ArittoUUut. Miieff. t. « Ulyssi astu 
deserta.' Infra lieic: ' Uitra Uljrtsi 
▼ota, &c. ocnlatus.' Utrnmqne In- 
flexionis modum obtinuisse e Var- 
rone deL. lib. vii. discas. AdiGram- 
maticos etiam Diomedem, Serviomi 
Priscianum. Prtc. Ms. D'Orv. et 
.£dd. Jnnt..post. Bas. Mec. Bip. Arii^ 
ioUlia. cf. Pric. ,et 8upra> steptus, de 
jstinsmodi genitivia in i D'Orv.caret 
copula. J»B, 

Ego mhil ekacuio, §ed omnia in pro' 
piUvloago] Plautus Trinummo: «Nil 
ego in occulto agere soleo.' Sneto- 
nittsde-Angnsto: 'Filiain etneptes 
ita in«tituit, ut vetaret loqoi aut 
•gereqiiidquam,ni8ipropalam.' Vel- 
leins Paterculus de Druso lib. ii. 
* Qnuro sBdificaret domum ln Palatio, 
in eo loco ubi est, qu» quondam Ci- 
ceronia, moz Censorini foit, nuoc 
Statiiii SisennsB est : promitteretqne 
.ei Arciiitectus ita se eam sdificatu- 
rnmy ut libera a conspectu, iromunis 
ab omnibus homjnibns ' (legebam om- 
«ticm /ioiitiii6t(f) * esset, nec qnisqiiim 
in eam despicere posset ; Tn vero, 
inquit, si qnid in te artis eat,itacom« 
pone domuro meam, ut qnidqnld agam 
ab omnibns perspici possit.' Prtc. 

£«lr«rtiMarfrt<cr] Tertnilian. Apo- 
log. « Eo magis, quia nec verebatur 
eiiraneos arbitros.' Idem, 
, In primiorifronie] Ennius: 'Amici- 
tias atque inimicitias in fronte prom- 
tas gero.' Plautns Pseudolo : * iram 
in promptn gerere.' M. Tnllius pro 
C9. Plancio ; ' Hic, qnod cum cete- 
ris animo aentiebat, id magis qiiam 
ceteri, et vnltn promtum habuit et 
lingna.' CoMtMb. In primori fronte 
aatiniim gfftarc] Symmachns: *Te in 
priinori affectionnm mearom fronte constitoo.' Lucretins lib. iv. ' Jam 
prima In fronte parata.' Prtc. 

SeiUu iUOf emn $U ceiera exoMsi»] Fal- 
4itnr BeSIonius, qui bec de Lepore 
Marino capit. Refer tn ad piseico* 
Inm illum, qnem quidetn accusatores 
ejns leporem vocarunt, Appnleins an- 
tem nescivit qiio nomine in»ignitom 
iret : neqne debnit Oentilis haesi- 
tare in r« adeo roanifesta. Prtc. 

Dnodecim numero ossa] T^ niaitero 
wap^jcoif et id adeo frequenter in 
Authore nostro, nt si ezempla con- 
gerere liberet, occnpandn pagina 
forent Symroachos: (qnem pntem 
emendandnm, etsi non in voce ea :) 
* Piget dicere in qninqne nnmero so- 
lidos potissimbm subscriptoris fiiisse 
legatnm :' legerim pottistmt, i. e. ho» 
ncs<tsswti,nBmsignabantplnres. Pric, 
, Qni ateUi ptsds] Legere hoc me- 
roininon apud Aristotelem, sed apnd 
Athenaenm et Aliapnm smpins, ne- 
que id irfpl hviritov sed mpi .Krav, ve- 
rum Ronani tam &vir quam M^nor 
.asellnm vocant. Ca$aMb, 
. Pao. 47S jRiuparer] Bas. 2. Vete- 
res aliit,n(j|iarr^ Rnspiffe, seo Rus- 
pari, id est, tnmcare, scindere. Ter- 
tull. de PaUio : * Itaqae cogitans om- 
nia sibi domnm, intelligens alibi sti- 
pantem copiam, alibi deserentem, 
rnncare atqne ruspare consnlnit; nt 
inde, velnt ex •urcnlis et propagioi- 
bns, popnli de popnlis, urbes de nr^ 
bibuB per nbtque orbis pangerentnr/ 
Alia bujus verbi notio apnd Noninm 
et Festnm. Coh. Add. Pric £1- 
menh. in Ind. Oisel. ad Oell. xvii. 
10. Edd. Vic. Jnnt. pr. Ald. Bas. pr. 
rnsparei, Ms. D'Orv. rtwperal. J. B. 
JRufporer] Oloss. Isidori: 'Rospan- 
tur, perquimnt anxie.' Olossae Phi» 
lozeni : * Rospinat, Xetporptfiei.' [v. ad 
OeU. XVII. 19.] Pric. 

Hepetia jujfbd.] Malim scriberey 
Hepaiianffod. LocilliuB Satyr. L viii. 
*Oigeria sont, sive adeo . hepatia.' 
Coic. Male Edd. ante Vnlc. soc. ke^ 
petia, Ucet snfiTragari videantnr Mis. APULBII APOLOGIAM. 3181 pr«ter Florent Hepaiia inter ▼en- 
tris delicias recenset Petron. c. 66« 
obi cf. VV. DIX Qnare coctorum 
pisoinm faepatia soffodere apposite 
gQloDi tribnit Auctor, qonm talia 
mnlto magis tamen Magiae snspicio- 
nem liabere dicat, qnam crndum pis- 
cem pro^indere : nam nt est apnd 
Plillostnit. in Vit. Apoll. 1. viir. c. 7. 
s. 15. ^- ry IjfwtBri ^wi rbv r^r tdnShf 
fuami^s c&w rpiwo9a ol Sccyoi rwnu 
J. B. Hepaiia mtffodertm] Onomast. 
▼et: ' Jecoscnla, 'Hvdh-ra.' Lncillius 
(Coivlo notatns) * Oigeriae sunt, sive 
adeo iiepatia.' Frie, 

Suomet oiaonio dixit] Emeodandnm 
censeo rtri^, et sensnm bnnc esse ar« 
bitror. Perstringit ^miliannm, quod 
Stcintum Pudentem pnemlnm indnl- 
gentta cormmperet, ac moHiter apud 
sehab^et: addit antem euomet olh^ 
s<mto, qnod valet, suis ipsius sumti- 
bns : in qno magnnm ^Emillani sce- 
lus, qnl eo tempore ilinm pnernm re- 
gebat : qui igitnr austerus et vere pa- 
trnus este debuit, contra, miserum 
jnvenero gulss et nepotatni se passns 
est dedere,- et bona sua In Yentrem* 
condere. Agnoscent loqnendi genus, 
qui Pbmtnm nonignorant. De sen- 
renila, qnaiti dixt, noif 'dubitabit qui 
poBtrema hnjns orationis legerit. Ca- 
ioub, Casadb6nns vixit legit, et in- 
terpretatur, suis ipsius suniptibus 
eum apnd Patrnniii vivere et gulae ac 
nepetatni servire. Notiim est pro- 
verbiwn, soo succo vivere, in Para- 
sltoa fkctnm. Sed alind hoc loco Ap- 
pnleii signlficalnr. iSbfp. Gent. Ca- 
sanb. vixity sensn minns vivldo. Bene 
Fiorent. Cod. ditctf, strnctnram, vel 
scissuram nempe. Ars hsec doctores 
et discipolos habnit, nti bodie etlam 
apod Oermtnos* V. Dons» ad Ar- 
bitnim Pr8ecidan.i.l0. Lips.Satnrn. 
II. 9. Rric'. Bene di$eit rescripsere 
Wow.' Elm. Scriv. Flor. consentien- 
tibos Mss. Ftorent. lyOrv. Antea, 
et • Pricso, editnm durtt, sine sen- 
so ; vel» ttt legUur io Vic. Jant. pr. Aid. Bas. pr. op»ono dixit. Ms. Pith. 
apiono di^t. Casanboni conjectnram 
riet/, noo vixtf, exbibent Edd. VhIc. 
sec. (ert. Lipsins adlevit viri^ Sed 
mnlto invidiosius est discit : quasi 
^miliannsSicinlnin Podentem, quam- 
vis pnernm, jam doceat omnes gnlfe 
delictas; nt bona isttnsmodi coensB 
pars in ipsins prcceptoris ventrem 
descendat, et omnem in eam snmtnm' 
discipnlns ferat. cf. Prlc. J, B, 

An hariotiMlieetjocinera rimari] Pro- 
prie joctiifni. obyiLp wcuri rois awKdeyX' 
vois ol pJaneis ^xpStvro wfAs 9fiKataaf 
r&w iffofi4wif, AAA^ ry ffirari fx6v^, 
verba sunt Nicephoras ad Synes. wtplk 
infKv. Petroniiis : * Reduso pectore 
extraxit fortissironm jecnr, atqne inde 
mihi tbtnra praedixtt/ Apollon. ap. 
Philostrat. rh Ifwap, iv f ^offi rhv r^f 
ahrwv ftavTtmjs ^lvat rpiwoSa, ol Btivol 
ravra. Festns generallus panlo : * Cn« 
jns ad exta inspicinnda condncnntnr 
harioll:' htnc ^apicrut&s Inspida apud 
Tertnlliannm i. contra Marcion. qnas 
' Fissicniationes extornm ' Noster de 
Deo Socratis et Capella de nnpt. &c. 
1. II. vocaiit. Abrogata haec deliria 
a6 Impp. Valerian. Oratian. et Tlieo-' 
dos. I. II. Cod. de Pagan. et Sacrif. 
Prtc. 

Qtcoii ego et /laxinau iit Arittotele 
fMtroimrr] Non est arroganti» iribu- 
endum, qnod se antc Claudinm Max- 
irouni Proconsnlem nominet: itaenim 
et rallo el consuetiido Latini sermo- ^ 
nis postuUbat; et alia de canssa Iin- 
perator Tiberius in Crispo munieipe 
Vicellensi, qui In Senatu ita exorsus 
eratf pc. bt tu casar offenstonem 
dissimulavit ; nt est apud Vetereup 
Jnvenali5Scholiastem,Satyraiv.iS^i^. 
Gent. 

E Bibliothecis} Publicis nempe, de 
qnibus infra etiani mentio occnrrit. 
Pric. 

Magicia arii6iis] Oliosa haec, neque 
per me stat quo minns exturbentur. 
Pric 

Ulnpitets, ^c.] Tertuli. de Pallio: 31fi2 NOTiB VAKIORUM IN 'Notavit et totat orbit aUqoanilo 
aqais omnibDt obtitnty adiioc marit 
concbte et boccintB peregrinantur in 
montibot.' Brani, 

PAG.47S Quod ego gratvhr] H»c 
it/i in emendatittimit librifr tcripta 
erant : Quod ego graiulmr neteire itlQS^ 
Legim me Theopkratii 9009»« wtpi et 
Nicandri 9i9piaich . • . Catermm me eiiam 
benefieiit poetularenif ui qm hoc negotu 
um ex actume et itniiidaiione Aristoteii 
nactuM tmo, nomukU ei Plaione me ad- 
horianief qui aii eum^ qui ieia vesiiget, ... 
Nune, ^c, Couferaot nonc ttudioti 
lectionem quam edidimot com itto 
larero et in modom cribri perforato 
ftxto : omnia tarcivimut, omoia ta« 
Davimut. Indicem tane iibri Theo- 
pbratti non fnit difficile ex Laertio 
nottro promptnm apponere* Illnd 
miror, oeminem viditte adhnc, foenefi' 
cU pottulareni tcribeodam ette» non 
ben^ficiit. Quo nihil neqoe ad intel- 
ligendom ineptiut, neqne ad emen- 
dandom faciiiat« Caterum valet tt 
tt M^, ut locit teseentit in Appnleio. 
Pott vocem BnpuuA teqnentia conti- 
naavimoa : qoia in Editione Ronu 
non ampliiu tpatii reiictamy qoam ad 
recipiendam eam vocem qnte ibi de* 
erat. Piatonit verba ex Timso re- 
ttituimut : in qoo an •iwroxiq iitave* 
rimnt| doctomm erit tBttimatio: non 
enim facile erat cx taro paacit verbit, 
€iim fni tifa vetiigetf qoid ettei ■ob- 
ttitnendom divioare. LocUt Philoto* 
pld tta habet : rip 8^ ir^i ^iXo/iiB^uv 
tud mpi rhs TJyf i^KffBtlas ^r^oifif ^<r- 
vov9aKi6rt, irai raSra pAKurra rmr alrroii 
yr/ofuwr/Uif^, ppoww pukv hBdiwa koX 
9tM, (kt w§p &Aii|0«/ar ^^vnrrac, vaaa 
iufdymi irov. Prima verba yitot ex« 
prettitte Appoleiut iliit paocit, «€ttm 
qui itta vetiigeif breviter et dextre ac- 
commodant tuo inttitnto pamm aiiaa 
timilem locnm. Ideo dixit, xoaatAtl 
ei Piatone me adhoriante: nenipe hac 
laodatione riif ^iXopMStiat : cojut ain- 
bitn etiam ilia intelligontur de qoibua 
bic ditpotator. CatoMb, Aodreat Schottot Obtervat* 1. ▼. cap. 19. £1- 
menh. Veteret Edd. Legitte me Theo- 
phraUi quoque vcpi * ^ iViMiidrt Oijpia* 
ied...Hiatam priorem topplevit Ca- 
aaub. Schottut Obt. Homan» v. IS. 
otromqoe io bonc modom tarcivit : 
Theophratii qwtque irepi fAttP h ^p^ 
BiaitMvArrmir, et Nieandri Bnptuah aoX 
'Ak^^updpiuuta, Pric» Qoom tn Mtt, 
et £dd. vett. titulut operit Theo- 
pliratti non legator, ret ultra conjec» 
turat non excedit. Qoare Catanl>o« 
ni conjecturam, com reiiqoit amplee- 
tor, addito f^, Librom «<pi 9aKtr&v 
t^ KoL fikarrue&r pneter ])iog. La- 
ert. V. 43. citat etlam Athen» vii. p. 
S14. J. B. 

VeneficH posiulareni'} Sic Fuiviiia, 
Sciapp. in Symb, Factle advertit Ca» 
taubonut legendnm veneficU poeiula* 
reni. Nam taepiiucule hac in re pec* 
catuin ab ineptit tcribit. Sic in In- 
tcript. Oruteri fol. 687. Intcript. 6* 
Benefidum pro venefiaa : et in Her- 
bario Ceiti Appnieii,tummte fidei ac 
revercndte.vetuttatit libro, viotrc pro 
bthere, et benenaOt /olUt pro venenaiia 
/• temper legitor. Elmenh, Blta. et 
Edd. aote Cataub. ben^eUt : qood 
bene correxere reliqni. Mt. Pitb. 
ben^ei. Vulgo itaque hactenua edi» 
tnm ven^ficU pothdarent, Qnoniam 
vero io Mtt. Fiorent. ett banrf. etm^ 
dem poti. et in D'Onr. ben^* eum pottw 
atque in Edd. Bat. pr. et Jnnt. poaU 
bentf. pottulareni eum : In ejna marg* 
V. D. recte emendavit pott* reums 
niti qood e Mttornm Tettigilt maiim. 
rttim pott, Litera r adhtttit prtece* 
denti voci. onde factnm bmefieiiam 
Potiidare aUqucm veneficU et fratl. aii» 
quem reum vanrf. utmmqiie recte dtc* 
tom, et Nottro utitatum. Met iii. p« 
189. ' ne tantillo quidem nnqoam crU 
mine pottulatot.' vu. p. 460« * crU 
mioe iatrocinii pottniabar.' Snpra p« 
408. * hominem eatranenm tot tanto« 
rumqoe criminom pottnlattet.' Inlrm 
p. 682. ' me tno roactiinattt ripnm pont* 
Qlatum :' obi negligenter excidit rc» APULBII APOLOGIAM. 8163 «m in £d. Fior. p. 588. ' multi rei cu- 
jusvift inalelicii posUilabuntiir.' Sic 
el alii scriptoreB. ADiin. Marc. xiv. 
7. * palftatSB Diiyefltatii impcrii reni 
po«tuJatns :' id. xix. 12. < reufl hac 
gnitia pofltalatuiy qnod/ ^c. Adi et 
BriflsoD. de V. S« in v. * postiilare.' 

PUUotu meol Ita dedi ex Ms. 
D*Orv. cnm Edd. Jout. utraque, Ald. 
Bas. pr. Vnlgo PL me. Mr. Pith. mT. 
£d. Vic modo: sic Flor. N. xv. * nofl- 
ter Plato :' de 1>eo Socr. p. 669. £d. 
Plor. ^sed ne Platoni qnidero meo 
quivemnt/ &c. et nbique Piatonb 
aectatorem ae jactat Appnleius. In- 
fra p. 510. ' competentissime videor 
mttB Piatooe, nt vits magistro, ita 
caosas patrono, cnjns legibns obedi- 
entem me videtis.' Hinc non pror« 
ans adsentiri ppssum Viris Celebb. 
•d iniL Metam. qui librariis adscri» 
bnnt additamentum tUud nominis Ap- 
puleii, ' Platonici Pbilosophi.' Pug* 
nat nliqnomDdo contra eos locns de 
Dogm. PlaL L iii. p. 634. ubi propo- 
sitioaea hane 'Appnleius disserit,' 
ait anctor, 'eadem vi manente in 
plvra verba poase protendiy nt si pro 
Appoleio dieaa» Philosophum PLato- 
niciua Madanrensem.' Idewu 

Ad mal^Uia magka\ Magnum peri- 
culnm est illnd, mitgicat olim inter- 
pretnndi causa ad vocem pnecedeo- 
tem adhibitum. Sopra dixit * male* 
ficia et artes nefandas.' Itidem iii. 
de Asino dieebat Fotis ancilla : ' et 
qnod aUoqoin publlcitns maleficflB dis- 
ciplioflB perinlames sumus.' Iterum 
hac eadem ApoL < nt mein aliquo nia- 
leficio experirentnr.' Simili ter princ 
ApologlflB fleq. vox iUa accipienda esty 
bis verbis : * et ipsis maleficiis in- 
fenaiis acensatlonem istam snscepit.' 
Qoiaimo solont amspicesi mathema- 
ticiy arioUy angnres, vates, Chaldsei, 
ei qaicnnqne magicis carminibns ad* 
•■ett aooty non alio, qnam malefici 
BiMiiiney oonsnetndine vnlgi, appeila- 
li» L. oemoet 1* etai c; de maleficiifl*. In reliquis Appnieii repono ' exdor- 
suari pisces;' imitatio Plautina est 
ex Aul. * Congruniy murainam exdor- 
8ua quantnm potest.' Stewteh* Sik 
pra p. 400. 'Insimulare magicomm 
maleficioruro.' p. 419. * sed quid ad 
iiiagica maleficia, qnod ego/ 4ec infra 
p. 503. * quod uie alunt ad magica 
maleficia, occulta fabrica/ dcc p, 
615. ' priusqnani foret magicis male- 
ficiifl a me coacta.' p. 480. ' aut con- 
stituant magl et roalefici bominis/ 
Met. I. VI. p, 411. ' tn qnidem videris 
maga quaedam mihi et alte profsns 
nialefica.' £x qnibus locisi cum non 
nullo Mfl. et £d. Jnnt. post. ordinem 
mutavi, qnnm vulgo legeretnr ad mo- 
leficiamagica» J. B. 

Jt^esgiMinart] OnomasLvetns^^De* 
squaroo, 'ENAfirlJVtt.' Prie* 

Exdmii0n\ Festns: ' Exdorsnat 
doi suro confringe : aUi exlme.' Non- 
uins : ' Exdorsnare, dorso nudare.' 
Vet. Onomast. 'f^orsuo, 'AirvFo- 
riim: Jdem. 

Ad praecriptum epktiomii et famm} 
Id esty ut fiunam et opinionem homU 
nom retinerent. Scip» GenU 

BemoHe arbitriSf eeereto Uco} Seqni* 
tur continno, ' paucis conscUs testi- 
bns : ' noD heic me extrico : pnto lo- 
cum in mendo esse. Si rematie orH' 
trie, qnomodo teetibae eomecHe? Pri- 
caens. Rematis mintrie incantatns fn- 
it» sed poMcie eematn» teetikue corrnit* 
Male etiam interpnnctio se habet in 
£dd. qnibusdarof et Florid. in inter* 
preL r& paaofl canee» ieet» prioribua 
junxiL Verum vidisse tamen videtnr 
Ipse PriCi citans Senec. de Ini iii, 
10. loquentem de £pUepticls : ' Vita- 
veruDt turbam, et sine teflte cecide* 
runL' J. B. 

Arula et iMcemai Scio, qnid jaiB 
aliis notatnm de aris Magicis, ex Vlr^ 
giUo, Flacco, Lncano, alilsque. Ve* 
lini h. 1. tamen legi amila. Recte 
lucema jonxit antemy et ex MagiB 
ritu. MUes. iii. de Pamphile se iii 
avem plnmatnra. * Jampridem' (lege 3184 {^OTiE VARIORUM IN /iMipriimim) < omiiibiis laciniis se de« 
vestit, et arctila qaadam reclnsai 
pixidea plQScnla» inde deproroit, &c. 
mnltnmque cnro Incema secreto col- 
locnta,membra tremnlo soccnssn qaa^ 
fif.' De arada etiaro ApoIIoDinB 
Argonaat. 8. 'H 8) W«f yKa/^vff^s ^|- 
c£Xcro ^mpiaftoio ^ipfiaicop, . . . Vide 
qnod discrimen statuat additaroentnm 
nnins liteVnlae : qnid momenti afferat 
vel apex nnns repositns tempestive. 
Bn et Varronis locnm in eadem voce 
corrnptam : facilem emendatn fateor, 
at non ideo prseterenndom. ' Ubl vi* 
dent se cantando ex ara ezcantare 
non posse, diripere incipinnt :' legen- 
dnm iirca. Pric. Adstipniatnr non- 
niliil Ms. D*Orv. aada : et citat arctUa 
h. I. Bnrm. ad Prop. iv. 6. IS. Non 
seqaor tamen. Si locns secretns fnit, 
magicisqoe sacrificiis destinatu», nt 
perhibebantaccnsatores, arula deesse 
non poterat: sive capias de'parva 
ara, sive, qnbd malilnf de strueligno- 
rnm, qusB in sacris magicis fieri sole- 
bat, et qnsB pro ara, ia^dptf erat. cf. 
Heynins ad Virg. JEn, iv. vs. 604. 
AnUa^ pro acervo terrap, et alibi oc- 
corrit. J. B. 

CamUnt cantatum cormwse] Zona- 
ras in Constant. M. Za/jLfipvis irap^ 
'I0v8alots 4j^p 7^s fiow ^ycx^yoi^^v 
Si&rovro KtyfiPf /tiiKKmf Mti^affOcuriip 
Mt^ofuif Tov oUthv 9cov. itpoarip4j(fiti 6 
fiovst wtwkfiaiaKW almf, iiwafMptiai rc 
dr rh eh, KhcMos ft^a rc ical yotp^p 
fuaafadfmofOSf jcoI rp6fi^ <rvy5iyi}6cls» ko» 
raw4!irrtHC9. Doemonas Karra/3oXifco2>s lia- 
bes apod Tertullian. lib. de Anima 
cap. 28. Pric, 

PoHeis con»eU$ testibus cormtMe] Se- 
neca de Epilepticis, de Ira iii. 10; 
* Vitavernnt tnrbam, et sine teste 
cociderunt.' Prtc. 

I*rogredi nundaeio'] Lactant. Divin. 
Instit. 1. III. cap. 11. * Quonsque pro- 
gredi fingendo lieeat.' Idens. 

Praiagium et dnrinatumem] Non 
credo Appuleiom iu argutatum fu- 
isse, ut a preepagio Divinationem dis- tingneret : quod nt feclsse enm con- 
cedamus, locns non sanus erit : scrt- 
bendnin snpra enim hae emolamenta : 
contra, si discriminis nil posnit, ag- 
noscenda est inutilis qnedam gemi- 
natio, qmim profecto non possnmus 
affingere ei citra noxam. Vide quaa 
tricas incidis qni haec perpendis: 
ego, qn'antnm potest, ' extrtcabo te, 
qno te demerear. Dixerat Appnl. nt 
impleretnr accusatornm fabnla, ad- 
dendnm etlam lllud fuisse, puemm 
Don tantum corruisae, sed etiam mul- 
ta prcBaagio praedixisse; quippe boc 
(inqnit) emolnmentum canticis ac- 
ceptnm ferimns. EmoUmentum ac«' 
ceptnm Pr^sagium esse, vel csco 
apparet, qnod tamen invidens oscita- 
tor qnispimm, qnum haec perciirreret, 
adscripsit Olossae vice in 'marg. Prct* 
sagium^ Divinationem : synonymis his, 
nt fieri amat, exponens rem nnam. 
£a imperitiorea Librarti receperunt 
poat in contextnm, et nt Syntaxis 
qnadantenna constaret, adjnnxemnt 
oMoafiov, KdS| nt tftrbantia locnmi 
expellenda censemns', vel enim qnam 
loDgissime potest, able^anda. Pric* 
De.Deo Socr. p, 602. Ed. Flor. * oon 
consilio, sed praisagio indigebat ; nt 
nbi dubitatione claiidicaret, ibi divi- 
natione coniisteret.' £t diotiiiiiioarin 
a prmsagitione nibil differre argnit 
Cic. de Divin. i. Sl. Qnare et milii 
verba illa Prasagimm et Divinationem 
Buspecta snnt. J. B, 

Nec modo tndgi o>pmtoaf , oeraiR^ftaBi 
tfocfofKm virorum austorUate] Supra 
eadem Antithesi : * Tam rudes vos 
esse oqinium iitenirnm, omninni de- 
niqoe vulgi fabutariim.' Gellius.lib. 
11. cap. 18. ' Non modo bis communi- 
bns hominum 'aensibna opinionibnsqne 
compertnmnoneatysed ne inter Phy- 
sicas qnidem Philoaophios,' &c. Prie. 

Pao. 474 Verum adeuratiteime doe^ 
tum atque cmdtlHm] Doclaf refertor 
ad diseiplinas graviores, et solidam, 
ut ita dicam, perfectamqoe doctri- 
nam. Emdiliis, ad hnmaniorem lite* ▲PULBII APOLOGIAM* S185 ratonun et elegftiiliaiD. Slt Selliit* 
tins L. Sallam ' Oneoe et X«etiiie jiut« 
ta atqne enidltiMiiBe doetom dielt*' 
Clcere Im Bnito» *Ulermte doctoe.' 
Sap.G€nL 

.Pwtnam^ tfc»] QrwA Up fi m f T t t t m 
voeaatl PUnias 1. xxtiii. * aqo« teo* 
tire Deee,' Aofotan. do CiviL Dei 
I. VII. e. 8$. * Nefli et ipae NnBa, ad 
qiieai Donoa Dei pr<^>lielOy jralloi 
toa aai^aB ndttebatory hydro» 
I focore compoliM eat» ot ia 
aqaa videret imoglnea Deorom, ¥el 
potiai lodlfieotlonef dmmoomn, a 
qnibos aodiret qold ia saoria conatfr* 
toero otqoe obMrvate deberet : qnod 
genof divinatioinfl idem Vcrro a Per* 
ai» diehfaimeallotam.' Plinlnt L nlt. 

* Ananeidtide in Hydromnotia dicont 
eTOcari imagines Bcornm.' Caonfft. 
Add. do divinotioiie in apecoloy idem 
Casaabb ad SporUao. JnUan. c T* 
J.B. 

aimmfiuknm MemHQ Nam ]>oo« 
nnn imagliiet in aqna Tideri diceba»* 
tnr Ti Magica eTocatiBy at Idem icrl- 
bitlib. nltiino, cap. xi. [vid. anp.] 

* Anancbitide in bydromantia dicnnt 
evocari imafineii Deorom : Syoocbi- 
tide nmbrat inferorom erocatas te* 
neri.' Idem tradit D. Aagustinos 
Kb. Yin. de Civit. Dei| cap. 85. de 
rogeNnma: < Hydromantiam facere 
eompnlsns ett: nt in aqnn vidaret 
tea^net Deomm,'vel potiot Indl* 
fic a t io ne t Dmmonom, a qnibot aiidi* 
i^t, qnid in tacrit eonttitaere, atqno 
•baervore deberet, qnod genot divl- 
Botiooit Vmro a Pertit dtcit fnitte 
nllatom.' A Ptnk, id ett, ab Ot« 
HuuK, nt Pllnint dtcto lib. xu. cap. 
1. docet, nbi et Pytbagoram in eat 
regioneabnjat Maf^te dltcendm cant* 
an pmibctmn dicit, ex qno forte No* 
na rex hansit, cojat dicitarPythago* 
mofainillnritetnMgitterinitte. Pln- 
rn de hk emdititifannt Caianbonni 
in Spartlanom in vita Jolianl, nbl 
MTMT^Iucyrcfat plnrei tpeciet enn* 
merot, qnlbnt emnibni ipeeiei o Iv* vit tortitqne corporiboi roddantnr, 
qnalla enaet locidl, pelvea, Cyathi, 
Tonnqno geiwra tpecolorom ; etlam- 
qoe orbit Lnnm ad hanc imaiiiam ad<» 
focatns a Thettallt tagit» In qno Btc- 
raaipocolointcriptailogemit. Spar» 
tianni : < £t ea^ qa« ad ipocnlam dl« 
cnntnr fieri, in qoo pneri prmligatio 
ocolii incnntato Tortioo retplcere dl# 
cnntnr.' Ubi idom vir doctittimni 
Bwllt legere, RctprtvJcfr»? nndeot 
' proTidnt poer' InAn adpellatnr. Sed 
nlhU forto nmtandnm. An enim ot 
Loamoi in hac ro locntna ett ttb. m 
' Mmstnm fletn amnante • cadawer 
Tfiatia non eqnidom Porcamm tu« 
mino, dixit, Retpexl.' De hit egp 
poerit Tertalllanmn loqni arbitror 
Apologetici xxni. nbi icrlbit: « Ma* 
gi phantatmau ednnt, etiaa defnnc^ 
torom inclainont animat, poeroi In 
oracolom eloqali ellcinnt, nmlU aU* 
racnla circnlatoriiipneitigiit ludnnt/ 
Vide et memombile Hydromaotim 
exemplom apnd Nic. Chooiatem in 
imperl» Andronlel Conmeni clrcn 
linom. fiopb Geid, Fatrom m «fno^ 
fc.] Specimen Hydromaoti», de qoa 
pattim in Librit. Propertiot : * Uou 
bmqno qose Magieli mortao prodit 
aqois.' Damatciut apod Pbotiom 
Cod. 348. Nicet. Cboniat. lib. u« 
Pri€. 

Qtmm qumg0nU$ dMmiM ftriiiu* 
iei, od NigidiMm cmumUmm otatttt] 
lU leqnitar, qnasi non illicitum fne« 
rit hoc turo dirinationit genot, qnam 
ad taiem rirom comnltnm venerint* 
Imperator Tiberint retnlt amipleei 
tocfotOyOt line testibosconsnU. Sne» 
tonini in eo, cap. 86. Seip. Gial. 

Imiktme mU heermn itfnm «nal 
«rwntoa] Varro hi Fragmentit : ' De- 
monitntam pntter.ea qoo in loco de- 
fbditsot anram.' Prie, 

Pao. 475 A pedi8$eq[mi] £x nM>ro 
hootatioram, de qao fiite et elegan- 
ter helc Catanbonat. Plaotnt Aii- 
nar. ' Ego bajolabo, to nt Domlnam 
deeet, ante me ito inaoii.' /dm. Ddpk. et For. CIm, Apia. 9Q 3186 190TM VARIORUM IN . /n Mipe ApoUhiit] Lego m stipem : 
hoc esty cnm ▼cllet itipem Apollini 
conferre: qaod tamen apperet eonr 
Bon feeliie, negotiia, credo, prster 
ezspectationem impeditom. De itl- 
pe diis inferri solita qola notatom 
aliis, nlhil dicam. Sed cnr a pedis- 
seqoo pecnniam accipit Cato? Qnia 
oHm moris non fuit nt Tiri honesti 
per nrbem incedentes pecunias se« 
cnm gestarent: qnod si qni ad ma- 
nnm habere Tolebant, ut fere homi- 
ses liberales et volnptoosi et osten- 
tatoreSy pedisteqoornm ipsos comi-- 
tantiom id erat mnnns et onns. lodo 
illod est Theophrasti nostri irt^ AXa* 
fow^os. «al Ttf «oiM fidx9<r$m odjc Kxppri 
XP^^ ^ ^ A«oXovOff&. Plntarchns in 
Cimone, ohr^ wwfUnm wapthrwro y^ 
fufffta Kapifopm A^pop, ol wopurrdfu» 
»«i rots Kofjo^a rmm ww^my iw ieyopf, 
cimrg Tfir K€pfimim¥ M0a\Xop tls rhs 
XffiJBaff. Mos est antiqnissimns ; nam 
apud Enstathinm legere mremini snb 
finem Iliadis, ez aliquo veteri scrip- 
tore, i^ 8i /oTopfa, ait, kwtupfi rhw Ilffi* 
ffioTporoy, 4wmiii wtpnlfyrro Affl ¥Ha^- 
Kovs 96m ^ rptis ix""^^ ic^/i«ra, l( 
Sy aiSobf ticif€p4 Ti «ol fflr to^f. 
Laertius in Zenone woW^as 8^ worff 
iroiXoy iwi^iifia rf Khk^, wtpti^tpt w6* 
fufffM, Kl9w kroifnnw rmv hrarfKdmif T^ 
txoi Kpdenis i ZMiffKoXos, Snave est 
qnod ex eodem scriptore discimns, a 
delicatls qnibnsdam et volnptariis ali- 
qnando factitatom : nt sl servi copla 
Don esset, non solnm Ipsi nnmmos 
clrcnmferreot, sed etiam iii Ticis et 
angiportis, aliisve locis pobllcls, oc- 
cnltatam pecnnlam haberent, ibiqne 
servarent. Verba ejos de Polemone, 
p4os V t^, hci\mirr6s rt «ol 9uuttxfffi4» ' 
yof ^i^ o0rwf , §art leal wtpt^pt» ipy^^ 
ptMf wfAs rks irolfiovs KUna rmp #ri« 
hffuSnf* iiXhJk Koi iw rots ffrmmwots M» 
Kpvwrtr iAKii KoX iv 'AKoint^ ^phs idnm 
rwi «ov rpi40okw o6pi9ti wpoowow X atrfU' 
itoif ahrov, ^tii riflf Sfnoia^r^ wpottpt^jJ^fi 
wp6^mnp. Meminit et alibi idem anc- 
tor, aliique. Sed hsec prseter insti- tntnm. Cataub. Flor. tn sltpf. V. 
Casaoboni notas. Elmenk, Casanbo- 
ni anctoritatem reliqni snnt secitti; 
sed adversantibus Mss. cnnctis, qui 
cum Edd. vett tenent m tiipe: recte ; 
mbnente Orooovio de Pec. Vet. iv. 
11. qoem vide. Cato fnit sacerdot 
ApolUnis, et stipem a pedisseqno 
qnodam, rellgionis 'Canssa, oblatam, 
dei snl poraine, accepit. Vel »ic ta- 
men rectnm foret ta etipem, Sed 
teqoefidi sunl Libri,, et cf. Ind. v. 
<a. Ms. D'Orv. ApoOomt. J. B. In 
tHpem ApoUinie] Inscriptio vetua, 

APOLUm SIANNG ffTIPE AlHf . Varfo 

de L. L. VI. < Diis qnnm Thesanris 

asses dant, stipem dicunt.' Seneca 

de Benef. lib. *vii. cap. 4. * Ompia 

Deomm snnt, tameo Diis posnimoa 

donnm, et stipem jecimnt.' De mo- 

do alicnbi apnd Orascos nsitato, hasc 

Pausanias Achaic. 'A^ie^FOf 6 ry 

Oc^ xp^f^*^' rtBiffftw iw\ fimphw rov 

iefdXfurros iw ^t^tf vipMfta' iwqc^poov, 

Kak ipmr^ wpbs rh oS» rhv^ohv, &c, Pric, 

De mmgids pomj'] Aldus^ de magi* 

eis et puenSf male. Tertnllianns A- 

pol. cap. S9. * Porro si, et Magi 

phantasmata edunt et jam defoncto- 

rom inelamant animas, si pneros in 

eloqnium oracoli elicianl.' Saresber. 

Policr. lih. ii. cap. 97. ' Dnm enim 

pner nt psahnos addiscerem saeerdo- 

ti tradllns essem, qni forte specola- 

riam magicank exereebat, cootigit ot 

me et palilo grandinscnlnm pnerom 

pr»missis qiiibosdam maleficlis pio 

pedlbus snis sedentes ad specnlarta 

sacrileginm applicaret» nt in nngui- 

bns sacro nesclo oleo ant ChrlsmMe 

dellbntis vel in exterso et levigato 

corpore pnlvis qnod quserebat nostro 

manifestaretnr indicio. Cum itaqne 

prsedlctis nomioibns qose ipto bor- 

rore, licet poernlot essem, dssmonom 

videbantnr, et prsmistis adjnratio- 

nibns qnas Deo anctore socint ment 

te netcio qoat iroaginet, tonniter fa* 

men et nnbilotas, videre indicaster, 

ogo qnidem ad illod ite c«fcot estiti. APULBII APOLOGfAM. 3187 Hl nibil nibi apiwrmt, niti QDgoeB 
ant peif 19 et c«ten qiue antea nove- 
nuD. Exiode ergo ad hajoaiiiodi ina- 
tili^ jadicaloi Bnm, et quasi qni sa- 
crilegia liac impedirem, ne ad talia 
accederem condemnatnii, et quoties 
rem hanc exercere decreverant, ego 
qnaai totioa dtvinationis impediroen- 
tnm arcehar.' vide Notaa ad Genna^ 
dinm p. 106. JEfancnA. 
. Inier />«m ^tqve homine», naiura ei 
l0co wuiwM quatdam Dtoomm poietiaies 
iaternlM] In de Deo Socrat. * Sont 
quaedam medi» divjn» poteitatea 
iater snmmnm sthera et infimai ter- 
ns, in isto aerls spatio intersite.' 
Ibid. de iisdem ; ' Inter nos ac Deos 
Bt loco regionisy ita ingenio mentis 
Interst».' * Secnnds Beatitatis Nn* 
nina' Marciano Capellie lib. ii. Dis- 
anrt.a7. *A0cb«roi Sc^i^ Max. Ty- 
rio. Prie, 

. £asf ve dioi«atioa«s cwiclas, ei Ma- 
gwrum mbraaila gubenare] Ibid. Nos- 
ter : ' Per hos eosdem, nt Piato in 
Symposio aotonut, cuncta denoncia- 
t%f et varia Magornm miracobi, om* 
nesqoe prflMagiornm species regnn- 
tnr.' Nicepbor. ad Synes. MoTtMi 

«a. Minoc. Octav. ' Magi non taotam 
scinnt Dmnonas, sed etiani qnidqnid 
miraeoii lodont» per DsBmonas faci- 
unL' Uem. 

JMemmeuioi Iu,£dd. Vic. Jont 
poat. qnod invitis etiam Mss, rescri- 
bendoB esBC pro delhimeMio^ monait 
OndiDd. ad Met. I. iii. p^ 192. b. nbi 
▼« Ferri tamen posse h. I. poto delp- 
ntaifwf», propter adjonctam odoramy i. 
e. nagnentornm. In sois tamen Mss. 
dektu invcBisse videtnr Pbilom. Pi- 

Pag. 476 Sopare qaodam faim-a ro- 
riHn p m e m gire] Cicero Cat. M. Xeao<- 
p^oo. «wd. VIII. Damascios apnd 
Fliotittm. Prk. 

Fcnon < nb no e n> uiui ieia euui'] Sie 
is de. Deo Socntis lege, pro eo qnod 
vnlgOf Venm e nim vera itf ieta nmi* Idero. 

. Fidee impertienda esil ^» deSyllo- 
gis. Categ. ' Fidemqne iiUs ex se 
impertiant.' £t in de Deo Soerat. 
' Reiligionnm observatiooibas, et sa- 
croram soppliciis» fides impertien* 
da est : ' obi Scaligerom tmpefrimfa 
legisse aiant, qood noliem factorn. 
Jdem» 

' Puer pmidHB] Lego puer probue: 
providnm entpi et qnod mos snljicl* 
tnr, solertem esse, non videntnr tam 
convenire, nt videlieet dicatnr divlna 
providentia in eo pnero, tamqnam in 
tmiiis aedibns diversari. Dicta bsBC 
de pneroy cojns opera nsi in nticina- 
tione magici» de cnjos habito scribit 
Appnleins secondo de Asino : et me- 
minit illias Lactantins Firmiannsy Ub. 
VII. cap. IS; In verbls reliqnis, t» 
eo ami dimna poiesia», vlsnm mihi, rh 
aui mlnns sincernm : fortasso an mn- 
tandnm in aatm: qno modo snpra 
hae oratione particnla mro conloca- 
batnr, his verbis : 'qnl provideotiam 
mniidi cnriofios vestigant, .et impen- 
sins deos celebrant, eos vero vnlgo 
magos nominant.' Pari phrasi apnd • 
Plininm non uno loeo, nomlnatUn lib. 
tertio, epist. octava. ' qnare ego vero 
boneBtissima volnntati tn» pareo.' 
Sieweek» Levissimom mendnm, vir- 
gnla inter puer et promdus interjecta 
qnoadam impnlity ut locam sinistre 
acciperent, et emendarent scilicet. 
Paer preeubis dieitnr ab Appnleio is, 
qni ad praevidenda et prsdicenda 
fataraadhibetnr.Casaic6. MaleSlew- 
teh. p, prokus, Providus eot wpoym^' 
amif, prescins. Miles. ii. * Diem com- 
modnm perefrinatiooi copiens praBvi- 
dere : ' b. e. ' pnescire.' Pric. Oru- 
ter. Snspic. Ined. I. xxii. c. 6. prooi- 
tfts, pro, a providis, J. B. 

Corpore deeorue aique inieger deHgi] 
Plloias de Nerooe lib. xzx. cap. 2. 
f Snnt qniedam Magis perfogia, velnti 
lentiginem babentibos non obseqai 
Nomioa: forte hoc in illo, nihil mem- 
bris defuir.' Imo et legitimis eornm 3186 IfOTjB VABIORVIl IH •acrii mntiUtlo excliita. SenecA ia 
eMtravm. ^SAeerdoi hob Istegri' 
cerporit qaaii ■mll eninii res TDcen- 
da ett:' (lefebam tHmM) ^lioe in 
^ctimli notahir, qnento magis io 
Saoerdotibus I' Idem in Pontlfieio 
ChrieClaooram Jnre obscrvatnm eii* 
am, Decrelal. P. 6, Diat. 65. < De 
corpore vitiatii/ b. e. qnoi loln mmm 
tiioa folnntas focit, at P. Engenini 
etiaa Proibjtemmy 01900 dnoi digip 
toi cnm modietnte pelm» a prmdone 
abaclMoa oognoironu, emnino a colo* 
braliono If ium aroendnm cenaoit ; 
*qnia noe leenfo' (inqnit) ' propter 
debilimtcm, nec line icandalo prop- 
ler defbrmitalem membri, hoc fieri 
pOMO confidimm : cmterii antem of« 
fidii Sacerdotalibni fnngi muiimo 
Iprobibomni.' Decrct. Oreg. 1. iii. 
nu d. de Cleiv mgrot. Prk. 

Si HgM tmuHf 4v.] Conoipienda 
■ l y i i i fi M i , qnod miror indicasie ne- 
minenk Rntio antamvcBbomm iito* 
ram non adeo bi «perto eit. Elevat, 
ni AUor, Appnleioi pnofilem vputfi' 
rern, qnmi ineptam atqno omnino 
indignnm divino hoipite. Pokbre 
otiam in lonientiam banc Anonimni 
Panegyriitei : ' Kon frnitm doctii- 
limi viri dicnni naloram ipaam mag- 
nii mcntibni domicilia cerpomm dig^ 
na metari, ot en vnltn homhiii^ ae 
decore membroram colUgi poiie, 
qoantui ilio oaleitii ipiritni intrarlt 
habitator.' EtPncatns nd Tbeodoi. 
fAngnitiwima qnmqne ipeciei plo- 
rimnm croditnr trahem de cmio : live 
divinna iile nnimni ventionia in cor- 
pniy dignnm ptini metatnr boipitinm, 
livo qnnm venority fingat babitacn* 
Inm pro habitn ino: live alind en 
alio crmcity et qnnm li paria jnnze- 
rnnt, ntraqne m^om innt.' /dc». 

Aia ipte onm mi ] Mai. Flomnt. Plth. 
D'Orv. on ipu on. Reipondet pr«* 
cedenti md, nbi male Stcw. oiUem. 
Uoc ait Anctor : Pner tUe providui 
debet ome eorpom decorai ct animo 
loUeriy nt» eaf in corpore deveriari dlvinn poleites, enf •ftimni Ipce (ulil 
4 fvyi^, lomno illo mngleo oM^ jrn^ 
MVTQP irupwyfp^iovi im* a^fNNevMfiif fn* 
tnm prmiagiverit) ad pniviiomm 
memorlam prompte erigem ee pomit : 
pnetema * om fikcimdai/ nt prmviin 
bene pomit enniiclare. J. B. 

Ad dMnoltMMi inem] Pntnbam 
verini od divinem naiwtm swbm, nt 
paullo ante, * redigi ae redim ad na^ 
tomm inam, qu» eit Immortalli ici- 
licet ac divina:' led nec vnlgatnm 
darano. Ctmmb, Gonjectnram tamen 
antique et icriptc lectioni prmtntei- 
rant Scal. In Ed. Vnlc. lec. Wow; 
Ehn. Scrlv. me non prolMmte. UM 
per lomnam, ait Anetor, puerfntnm 
praeiagivcrit, et animnii e iomno iHo 
expergitni, ad humani anhnl vnlga- 
mm conditionom mdienty ooi nm^ 
quB per Mnimim vidfmet, itatim ob- 
liviiceretur, nin animo loUon esiol 
pner. 8ed ea anhnl pnMtantin m- 
qnlritnry nt cf to od d jo i n ef iin t w miw, 
f . e. ad ea qnm per Mmnum divinovir, 
prmagivit, reduci pomit: qnatnm 
quidom reram prmvliarnm notionei 
prompte ipii inilt» fhcHe minml do^ 
bent, ne oMivtone nUa lanci» ot hoL 
botna finaty qncnmdmodnm in mbm 
per lomnnm viiii fiori lolol; qno 
portlnet iUud mooitnm lomnUy Agn* 
momnoni a Jovo immiaii, np«d pod- 
tam II. /8. VI. 8S. lafii n A^fv Aiptkm, 
96ft^tkMViiM^pm9mwsi0^, J.B. 

Ex emnt ISgml Enmb. de Prmpnr. 
Evangel. iib. v. 'Ori M mI T;ik dyd^- 
famra €fbnA Wi/Bmr^ «6s xph «mcab ndl 
4tt Tcims t^Mit 8nM#«ft r& ti|» *l«dn|ir, 
If^M^ voStop T^ 'Tfittnm, Ciln. Vm 
en emnt fljgno a§bti attfottnm enmn^pij 
Plinim Ub. xvi. < Qnldom inpnnti* 
tioiim oxqnlrant materiam nndo M«* 
men exiciilpaiitt et qnnnqnam Pria- 
pm Ulo Dem IheUli et croMna hnnd 
gravatnr fienlnm emo^ «e« tnmea 
idem Uceat in MercnrkOy Doo tam 
ingenimo, totqno prmdilo artiboa.' 
JambUcb. Vit. Pythag. cap. M. T^ APULBll APOLOOIAM. 8189 Mr iwrlfinm Pansuiias Arcadic ait 
$imf e<ae, de qiio Tbeopbratt. Vid. 
lib. V. esp. 6. Prie. 

2Ufait] NoaMn terfile ceaaeo TA«* 
Im seribeiMlitiii. LapU Tet. D. M. 
Ti CiJkiii»ii Aoo. LiB. Tbaubtm Vxh. 
cuuu aoimcLAToaxs a oKnaiBot 

nALDS n JAHVABIA LXB. D. S. F. «t 
10 alJO THAUJSA UBBBTA. Vetos £pi- 
gramBsa : * Liberia et ooi^iuui Petso* 
iiia earaPatroiiOjThaliisa hoe tnmiilo 
coadtts loce caret.' Idm. Est a Or. 
Mi^qeodetfeAA^f scribitiir« Tka- 
bua a edfiwn si^e arfXAouvo. ThaiH 
iioBeB freqBeos est in iosGriptionibns 
•t moDnaieotis antiqois, per M. adi 
PonsooB. ad AnthoL Lot. lib. iv. 
Bp. 79. vs. 8. J. B. 

Pao. m Vi Ur tmi futier dU oprr.] 
Iioqoilor de morbo comitiaUy qoem 
potabant o Iabo immitti flagitloais 
boottoilms, oode et Jflcnao eom a|H 
polloroot. Amtmos Cappadox de 
diolani.morti.Gaosispag.40. Theo- 
pmactos lo MatthsBom c 4. Theo- 
4oras Prisciaoos lib. xx. cap. 11. 
CmliosAareliaoaslib.i.c.4. Cebos 
|ii>.in.c>t. ffhanofc Ao< oon est 
fas Pitlk et calomo esponilt Salm. 
iBfto p. MO. « tv et qoator.' Horat. 
I. Od. It. Ts. S. * ter et qoater.' Virg. 
Ooorg. x. Ts. 410* ' Ter gottiire voces 
Aot qoater iagemiaaot.' J. £. 

Q. lo Th. dfqnunf] Slc lego eam 
FloiOBt. membr. Volgoti d^^pidHof 
hobeot. Vide lod. fifaasaA. Jam 
aate FJpiPoh. qoom seqaaotnr Pric. 
•t Seriv. in Ed. Jont post editom 
dtfyaaf ? prmdore. Membraois Fio* 
ftOBt. aceedoot diserte Mss. Bemb. et 
J>*Orv. qoare deprovatam veterem 
lectiaiiem rovocare bob debaeraat 
]nor.Bdd.Alteob.etBip. ^«ipielml 
(Mm sic est io BIs. Pith. et Edd. 
voCt. plerisqoey mo» diip») ortom vei 
«B scriptorsB simiUtudine, vei ab io- 
terpolotore, qoi nesciebat freqnen* 
tem iUnm despoendi ritam. Sic di- 
wfmerg Ib dtqoiiio ot di^p<Mre abiit in Mm. PrndentU Apoth. vs. olt. Id. 
contra Symm. vi. A80. ' Jovis inle»> 
tam sanie non despnat aram.' Do 
despuendi ritn in morbo comitiali 
vide dicta ad Phmti Capt. ui. 4, 18. 
ibiqne cit. Cmonb. ad Theophraall 
Charact. c Ifi. OKtr. add. BrookhoSto 
adTibal.x.9.64. Pric.adh.L Plio» 
X. at. extr. * GoHsitlalem proptor 
morbom despoi snottmu' QM m 
JhOU dMpoaol, L c qnid sit iilod 
maU io ThaUo. qood despoeodo aver» 
tere cnpioot. J. J3. Qmd im 3Mls 
drspHaBl] Morbom conitiolem aemp% 
Piiaias lib. xxvxxx. cap. 4. * Despol- 
mos comitiales morbos» boc est, coo^ 
tagia regerimns.' Piant. Capteiv. 
* lUic isti qnl hupatatnr merbos i»- 
tordom veoU.' P^. 

Eadm posle MAsrv] LocUlius opod 
Nooninm : ' Eodem pocle bibo> eo^ 
dem amplector.' /doo. 

V9$ ijfn oidstfs]>Qoid videbaat? 
Thallnm certe ooos aam iUe aea 
oderoL Nom igitor, Ulom. moito 
prios qoam App. CEam veoiret, eev- 
meresolitnm? Sed tnm leg. «idistts. 
Qoore rescffUMiy qnod margiai adievit 
Sahn. Mt ^ si ondelis, ntgtdi^ ^ 
Primo omissom foerat si, ob prooime 
pneccdens ^m: deio, ad oliqnem eU- 
dendam sensnn^ oaddii mntatnm hi 
wid0U$. AUoqnitnr orater accnsato* 
los sttos, non anditores. J. J3. 

Pao. 4ra Ros oMt yrtas m hn gmqmM 
iigrm,n§fimmtm ssntamtaarsf] Titio- 
nios apod Festom : * Rns detrodetor 
pedtoosos sqodlidos.' D. Amhfoc 
Apolog. David. c 14. ' Pleriqoe di«i- 
tom amaodare ooosoe verunt mancipio 
soe, et per ageUohM relegare.' Pris. 

Carpm^ MMrWds] Nsmp^i Ooomast. 
vet. Jdm* 

Cqiw sopof soaf i i y a f ] Profecto hic 
locns, sl qnb aUas, observatione dig- 
BQs: habet enim ritom qoerapiam ia 
sosorris Magicis instuiguendis nsi- 
tatom» nt a nuUo Coomwntatorom 
expositnmy ita reapae minos protri- 
tnm. Fotoor non ineomBiode rcferri 8190 NOTiE VARIORUM IN poue ad wpoffrffOirtis iilas, qnibus 
Mafi at plorimQin camina iDfunde- 
bant 8ua : nt ex Zonara snpertas ad- 
ducto, Heliodoro lib. ti. aliitqne con- 
speeti nominis Scriptoribas band in- 
compertnm ett : imo (nt quod sentio 
dlcam,)itacapiendumcenteo: obiter 
admonebo tamen, tententiam hanc 
non eam etse, qaae etiam alinR aditom 
pracladat proraut. Oro, qui tcimns 
an protensio manut designetur, nec- 
ne? male non convenit certe rh c<m- 
Itf^vl: quin et nescio qnid iegisse 
▼ideor mihi apnd D. Cbrysost. in 
Act. Apbst. ubi de pueri contacto 
capite discrtim mentio ; quod tamen 
loci hnjut etse non affirmare ausim. 
Liber ad mannm non ett, eoque mi- 
DUt eum locum addnco : caeterum de- 
fectnm ejus (idque ni fallor, proliae) 
•arctami adtcripto alio necdum typis 
editOy in quo ejutmodi extentionis, 
cbarta inter digitot conclnta, ad 
qnodcnnqne libido ferret inttinguen* 
dnm potentiam, planeqneDiabolicam 
▼tm Inculentittime exprettam videat. 
Extat antem in Chronico Rtcberti 
Senonientit Monachi, ttilo rndiore 
tcriptot, neqne tantum temporibot 
lit, ted et nonnibil ttarrationit fidei 
contentaneo fortan. Idim* Seqoitnr 
narratio de Magittro Roberto, qni 
chartulam tanta arte composnerat, ut 
ti eam capiti alicnjutimponeret, qns« 
cnnque ille ▼ellet, fateretur : qna 
Magister ille utut dicitnr ad matro- 
nam, que ejut libidini obteqni nole- 
bat, morti addicendam, ut quBB con« 
fetta fnerat, te e secta HBreticornm 
ette. Detecta tamen fuit frant ab 
iptint matronae filio» qni nelario Prae^ 
dicatori cbartulam de manibni excut- 
tit : quo facto meritat tcelerit poenas 
deditte dicitur Magitter Robertut. 
J,JB. 

PMwo jNtUio] Non dltpHceat pnro 
paUio, Vide Fettum in * pnra Testi- 
ment.' Cat«it6. Adtentior doctistimo 
Yiro, qoi pKropoUto legit, ot intelliga- 
tur, quod Fetlut 'pura TettimeDta' ▼ocari dicit, ' non obtita, non folguri- 
ta, non funesta,non inacnlata :' qnalfa 
Sacerdotum erant. atqne ita Lndoa 
notter bic, ' qnem qnis sacrificio adhi- 
bent.* De Pallio Sophistico, qno No- 
▼itii Athenis amSciebantur, ▼ideiidus 
Olympiodoros irf excerptis Pbotii. Si- 
mllis ritus inOermania, qnae Depost- 
tio Scholasttca dicitor. Se, GenL Ed. 
Jnnt. post. jam dederat pwrOf qnod 
addicit Ms. Pitb. et anctore Casan- 
bono amplexi snnt Wow. Elm. cnm 
teqq. Pro amiciat Ed. Ven. atmcimHtr. 
Mox rh iperet exsulat a D'Orv. pro 
quo. Beinb. epectet, J. B. * 

OcKiot trtteei in ie inveriioiet'] Sal- 
▼tan. Massil. ' Vibrant in ot nienm 
trucet ocnlos.' Pric, Ocnloe t, i. f . t. 
faciem tuam ipumahundui compuUiit] 
Lncian. hoc ipto argnmento in ^- 
Xo^v8. Ty iipeaXp^ luurrpi^mnas, 
Koi &0poS vtp.fXnidiwn ih ar6fM, Gel- 
lius de irascente I. i. cap. nlt. * Ocn- 
11 tmces, ot torbidnm, et in spuniam 
effervescens/ Nicander de intoxica- 
to *AXc{i^. Ao|atf S^ aSpau ravp^a 
M^amr, Bfrr^ \9ViAr Mrra, wapa^- 

Pao. 470 Capui iiicciitttttfl] In ea- 
dem reSeneca, de Ira iit. 10. <Me- 
moria tnblabitur, capntqne vertatnr.* 
Idem, 

Bjui ruina] Hacvoce, hoc eodem 
argnmento Sammontcns * ntitnr cap. 
58. ' Ipse Dens memorat dnbie per 
tempora Lonse Conceptnm,talisquem 
taspe rnina profodit.' Idem, 

Gagaiei'] Anshelmus Boetius in bit- 
toria gemmarnm etlapidnm lib. ii. 
cap. 105. ^titit Tetrabibli primtB 
term. 11. cap. 24. * Snfiitnt gagatis 
mentet ac tecnndas detrahit, depre- 
hendit item et argnit morbot comi- 
tialet. Oagatet tnfifito terpentetfh- 
gat, dsmonlcot prodit, ac dsmonibut 
advertari creditnr. Epileptici antem 
et morbo ComitiaU laborantet, st 
tufi&tnm ipsini olfecerint, extemplo 
morbo corripinntnr, ob id num libe- . 
rati tint, nec no) bac nota faclle per-. APULBII APOLOOIAM. 3191 cipitar. GoDtra noetnraa- terricnla- 
iRentay Ephialteii, d»aionamqoe ¥01- 
attoDos ac praeetigia gestatus pluri- 
mniii coadocit.' Elmink. Videde 
Gagate et alii}a6ties cam eo confoso 
gaDgite lapide Salmas. ad Solid. pag. 
178.'teqq. Torneb. Ad¥eri. xtii. 15. 
Benm; ad Lacan. ti. ▼•. 876. Oentil. 
ad h. 1. J. JB. Qumm ineennt Gn- 
gat9$lapi$^nt apnd Phfriau lego] Li- 
bet de boc lapide verba Heorid Hnn- 
tiogdoiui Aoglicanarnm Hiilor. lib. 
I. in priacipioy in detcriptione Bri- 
tannifle, adscribere : ' Gignit etiam 
lapidem Gagatem pTarimnm opti- 
mamqne. Ett antein nigrogemmens, 
et ardens : igne adceiuns serpentes 
fngat, attritn calefactos sdplidta de- 
tinet aeqne, ot saccinnm.' Aliiis est 
lapis Achates, sivo Agathes, in Sicl- 
lia, de qub Facellos lib. i. de Rebos 
Sicttl. cap. 4. et Priscianos de.sita 
orbis. Sctp. Geal. 

CnjnM odere iHmn, tf€J] Optimeheic 
locom babere possnnt, qasB de pisd- 
colo qoodam sopra Noster : * Apnd 
«eteres Pbilosophos propriotatcm 
lianc non reperio, qnanqnam oinniiim 
rarissima sit, et bercle memoranda.* 

VtnaliiiiMl aovkowparfipiois. Vide 
Pric« ad h. 1. et VV. DD. ad Petroo. 
cap. 29. abi tamen dobitat Burm. an 
venaiUium dici possit locusio qao ved- 
debantor servi, et exponendnm pa- 
tat» torbam, gregem servoram vena- 
linm. J. B. In eaiali^] Scribend. 
per c. * Venaliciom ' est * fornm ve- 
naliam,' AmtKarparfipiw. Vennleins. 
1. nlt % 2. de edilit. Edict. * E vena- 
licio novitiorom emptns.' Uipianns 
antem 1. v. % 1. de Jnre delib. videtnr 
posoisse id verbi pro venaiilnu : qoam 
conjectaram nostram non respnet qni 
iiifpexerit locom, et In emendis spe- 
ciosis mandpiis Romanoram loxns 
fliieminerit. Ab h^ioBB^^ venalUnu 
dlctl 'Mercatoras venaliciL'. CiCero 
Oratore : * Neqne mo divitias mo- 
V0ot, qoibns omnes Africanos et Lv- lios mohi venalidi morcatores snper- 
ariint.' Inscriptio vetos .- 

L. VALIRIVS. ' 
ZABOAB. MBRCAT. 
VBNALICl. L. 

Onomast. vet. ' Venalicins, 'Ayopaff' 
rit: lidemet • Venalidarii.' Glos- 
SSB : < M«ra/3JXos, t^aatp^s Mpmir6' 
Zwf Mango, venaliciariiis.' Ali« : 
* Veoaltciarins, 2mfmr4panpos.' Prie. 

Pao. 480 iHacukn eaero} 'AvoSto- 
wofiwfyru. In de Deo Socrat. ' Pia* 
colaribas sceleribns.' Isidor. * Pro- 
colam, abominatio:' fors IHiaefduM. 
Idem. 

EtsinikU ad retigionem enffragareinr} 
lo verbis haereo: nec scio an satis 
bene emendem etei nikil ad Wridinem 
euffragareiur, Sententiam facile vi- 
deo : qnam iterom infra expressam 
video. ^Ceteram/ ait, ^oeqaeo in 
aoimnm iodncere tam stnltam JEmi' 
liannm esse, ot arbitretur mihi lite- 
ras paeri,et ejnsdemacdosatoris mei, 
obfaturas.' Casatt6. Corropte. For- 
tasse rescribendum» «lAil ad delaiio» 
nam tuffragaretur, Wower. JLtMdiaan. 
Alii delaiionem. Flor. et Rom. reli» 
gkmem : qnod retinet et explicatSci- 
pio Gentilis. [vid. inf.] Elmenk, NnU 
los beic Ubidini locns, qnod repone- 
re Casaab. gestiebat: malto minns 
Wowerii eonjectnrse, scribentis dela- 
ttoacm. i2fi%ioacai signate dixit Nos- 
ter, ot et arii sexcenti. Cicero : * Ha- 
beo Jndices, qnem vos socium ves'- 
tras relligionis jnrisqnejnrandi facile 
esse patiemini.' Tacitns : ' Secarnm 
adversos aemolos et relligione jndi- 
com meritam laodem asseqootamm.' 
U V. Cod. de Testib. * Rdligio Jodl- 
ciaria.' Ausdfwros irfxfroiat^ aol •oo- 
^iA/oy Harmenopnlns vocat. Lib. i. 
Tit. 7. • Fidem jnrisjarandi ' Phas- 
drns III. 10. Pric» Excepta Vnlc. 
sec. qosB Casaoboni conjecturam, liM- 
diae», expressit, Edd. babent nikU ad 
reiigionem enffjragaretkr : et in rdigiO' 
nem conseotinnt Mss. O. qnod ei^pli- 
cant de religione jodids. (ot ssppini- 3192 nOTM irARIOEUlf IN M» V. BriuM.4« y. 8.) 
modQ iaterpratatiir Fkwid. 
qiiaiii¥U paeritla aUiil conferr»! ad 
religionem movtndam jadiei, accuta- 
torii tamen persoBa, ^nam •nttinety 
detralMretei fidem.' Jmigerm. Ep. 
Sl. inter Gndian. p. 164. pro niAil re^ 
M: nt flit aemna, poerl* 
Pndentls pOMO niovere anapi^ 
clonem de ancris maKiciSy qniaenlm 
ad Mcra illa opns est pnefts. Nnn- 
tmm ab omni parte mibi plaeet : sed 
verissiniaffl centeo lectiooem, ad 
qnam 4«iuit D'Orv.Pitli. r^^n^mty 
qnemadmodom mox etiam derogwi, 
qnod et Sahn. scripail In marg • Le» 
feadom ilaqne mkU mi relig, r^^in^. 
rstar : lioc sensn : Etiamsi ad testi- 
monB religlonem mlnoeiMlnm nlhll 
froeret ^fos pneritia,tamen toI prop- 
tereaomnls ei fides deroganda, qnln 
•nstlnet personam accnsatorls^ eni 
ttdversns ponm tcstinwnlnm diocre 
non dntiir. J. B. Citfnt jwirMn, M 
mkSl ad reHgimum MffimgmrtiMrf fmMn 
odensaftt ^idtm dtroforif] flawet vlr 
iloctlMimns in verboy Bi%lsnmi| at- 
4|ne iocUnat, nt Itfat, .iid litwWnim. 
Nihil mntandnm eat : etenim. rellglo- 
nem Jndicnm intelllfiti qnmninatm- 
ore tesUmeninm pneri non poteat» 
4|onm Pneri ateatlmonio ^Jfpimdt nr- 
oeantnr in onnaais» prtmerthn capita- 
Uhns; immo et minores xxt. nmila. 
Neqne pner aolnm Pndens, aed ot 
inimicns et adcnsator AppnleU ; qnm 
alteca canssa repellendi teatia. Ap- 
pnleint ipse Inlra ntramqne conjmia- 
it, qnnm ait : * Cetenmi neqneo in 
animnm indnoert, tam ttnltnm fimi- 
liannm esse, nt arbitfetnr mihi literas 
pneri» ot adontatorU mei obfhtnrat.' 
Ubi et tertiam cautam notet, qnod 
literis, non voee tettlmoniam dlont* 
At Divnt Adrianna ffenorailter ro- 
tcripsit» tetUbnt so, neo tettimoniis 
crodere. U iii. vors. divi. ff.4t tostib. 
£t Orator idem aotlor, wfiranlio io- 
co : ' Cor antem tettlnicaiinm es U- 
bellolegistij? Cratant ipte nhi gon- tt?' awnrtnm otlhm vlflmn 
In hoc tettunonhi noUri potett, qnod 
nnint pnoriy qnnm no doornm qnhkm 
nnt plnrinm idonenm tit. Acip« Gtnl. 

Foaiint/iiJt] fMtiMM hoc looo noa 
s^X^iifripty ett, sod evfnptpArwfem^ Q. 
Cicero ad M. Fratr. 4e potlt. Oon- 
jol. * Fadlo praeeeptnm ett ntipMd 
aolnmt tit, id tignificot te ttndiote 
4iclibenterotteiaetnmm.' Tnrro^ 
E. R. lih. II. «Faoile eat qood hn> 
heant conservam in ViUa.' Mvian. 
III. oontra Avar. ' FaciUnt ett heie 
4eette filiis qnippiam, qnnm pninBti- 
hnsin lotnffo.' Prk, 

DMMnlire] Vnlg. dcaMntiri. M 
Apologia II. < seso mea Magin in nmo- 
rom Indnctam dementiro:' nlii in 
Bonu ed. dtminiert. Utmmqno Ve« 
toribos nsitatnm repperlas. GV 
rinm : ' Demenlaty 
ievyiniitnai.' Lncretin.* 
enhn, doliraqne fatnr/ TertnH. do 
Animn : ' Nam ot onm dnateactit ho- 
mo, dementlt mrima.' MnKlaima G»^ 
polla L viu. * Desipere vel d e m o ntn ro 
omplati.' Gtie. Add. Haverc.adTer* 
iniL Apol.c. ». I k i int i rf vidntat 
ooirfirmnriMit.Florent. ScdPith.ot 
D'Orv. cnm Edd. ante Colv. 
Hri. J.B. Mtnti 
fiC^mim, H.€X£9marQiC0pimi 
ii(r§i VennttnmliOBinml tii 
(inqnit) montit Invnlotndiflomy pm* 
tpexlitct moUnt tlbiy apcmiatoa v»* 
niam oalnnmitB. JnvenaL SwtL ii. 
«Furor Ipto Dot vonltm.' Sonee* 
Herc Fnr. *Mnt to jam pratitaro 
potea Fnmrlntontem.' Snlvian. Mna- 
tUiens. * NnUa lot minnt cnlpnndn 
ott qoam aaMntia : vdoBtat crimeo 
non habet, nhi fnmre poceatnr.' V. 
Ub. iv. D. de in jnt voc Jnl. Pnnl. 
Recopt. flenc Lib. r^ Tlt. de Injnr. 
Et hoc rofhr qnm doOctavio qnodnna 
narmt in Jnlio 8netoBhH,et do Dr»> 
aoTacittttAiinal.zvi«Pinit. Hmmn» 
Hre] V. Coivinm, mit (qni onm ob- 
tcriptitio videtor) Ooaiilem. Ettno 
hoc novaa o b to rva t i o i iei niir t o , «a AFUi.Bll APOLOCtAM. 8108 

( Moofner* ? itai. jpsclat} Aatea, < FmIhIo, P4a«H<s nl«- 

JIM«dMi/rv«v] KcyixgyTaj* f i< Uo pwroe< dixit. PUae, iit Cicere 

OnmtwmifvXP^. V.Cesaab.Not* ia ee pro Pleneio: ^Qeid taee»^ 

«4 ftMtOBiiClaDd. /tfen. 4|iiid diaMaalet ? qinid tergiveraaris 9 

Atpie iU fld tdkm jpecw» oivmiMli fitieflii, «tqee etieaB iMto, atqae wr* 

irmu$rmmuM9i] Cer ameai speeieiB i §eu, iaaector, poseo» «tqM adee ile» 

iMio eedeoi pleae videeftur, id est» gito c rie s ea.' A^. Ocel. 

de pseronim testiniODiU : eed eliew Ugikm de%alel Ub. ix. Ood. de 

dicit doebM de eeoaais: naaeatqnod Aasess. ^iedieio, lefibnsqoe trmdaa- 

poeri iatl, de qalhM aonc loqaitnr* tar.' Sidon. llb. wiu Bpiat.7. 'Se- 

aanri erent : eltere, qned jpe liberta* reaetaas Barberis Provaaoias prepi* 

tla ad mentieadaai eraat oanllfaiati» ttMtem, aon timneniat leglbaa tra» SpeciM ^aasdam Traaaletionia Rbe* dere.' Prie. 

tericm bicnotaade est; de qaibas jDasdmai lUaiif ieterrikto] Am 

QaiatHbniM llb. ui. et Aleietoay. et mlM. MerMUin. lib. xxvi.«Filiea 

AmooiM AagMtioM lo lll»rla 1 

delioMua. Sdp. Gtid. artlnm oeiaiiatam sccreU» le 

UUrp pr a e s is] PleriqBa ttbri vnl. terdiete.' Uem. 
geti, ai<iia jwM e s ab Bcfer ed olepay* Ofr hsBiaJaailai frwgmm 

deem jndiciarlem. BaidM db" i^ «lUacebra ' aaat < EscMtetiooea,' ot 

Oop. ITeMr. Ajy ni'Cf>e proo. £1« ia vcrbia legisy « Si qnis elieDM firo* 

la ea h . ht^ ueo neaio Tobiky «ifrs gefo esceotesait.' h* e. de loco mm 

pnansear oemqne qnie res bmc eeU cnimlaibaa peHescTlt. IXAugastde 

Ea eor Zeoedoti, m Oivit. ▼iii. 10. ' flae pcstlfere i jeanr Cretctial Mr. Biertm eat leretaqae doctriM frectM elieal ia 

Tjrpalheiaeetlinm In Edd. AM. Sea. ettM terres treaaferri perbibeolar/ 

ffv. J.B, Antber Qnerett: *Meaaw bec etqne 

. Amm qaaa qw Hkrfetis eadio c«n» lUec tfMsfemnt dlria tempMtatibM f 

#imaiM ed Mnfiieilaai] Aiaenna apod obiter advarte etlem, qold slt Jaeao- 

MoaalaB iu. Hlstarleram : * Serva- Anv; fragca oeeere aem pe» faeere ot 

lam qiM pr«ilb Kbertetie knd&^ erMceat. De bM meleicii geoere 

MM, eam tnmnlM «Mventam popai> cepieodMPetaooiM: «FlerkleTellM 

ioMpardaidtanaetiimr^acribebem, Qaom vele, apisMtU ataacU hmgaide 

(iiaiinlaii pspaii psMham enaelaai. eoccis.' Et Ovid. «Cerndne lama 

Me. CerM stciiles vaneeelt fai berbM/ 

Fa«. 481 Piilnls,ff >i^«lle] CiMre Jdeab 

pra Fonteio : * Inaeeler nltfo etqM Cini nan ms d s etresrmn , <fe.] CMonb. 

iMiaaeeaeatorl: faMeetorylaqaaaiyM ad Atbea. ziv. 10. XlaMabevat* ad 

Haghi Mtete.' Et pro Phmdo : < Etl- Minacinm. Jdfak 

omoiqM etuM iMtOy etqm Mgeo: XFeiri aacris/ee.] Ironia: ntmox: 

ioimary poace, elqae adM Aaglta HiteiclMVOipebaetrltBa^aonmagnm 

cvimeo.' Idsm. aceaaatnm veniatte.' Bmol. 

Jfae ofMad Aae] 8le epad orotoiM , AesajeiMte aMos ONdli «.] KihUi 

qt ocM : ^«f^lleriXfy^ Cm- leetio: pnto scribendem, st eaasei- 

onnl. D^Qrv. non hebet fod. J, B. enlie oniM andli snnl. Veoam otoiis 

BfMOfMlfcil ed kte nlerf] Demeeth. mntetnm In aaiasy^oai dietio totidem 

«ssr^ iMeMB. Erfeef ^^ro^ ^M^ apieibM coMtet : qeemqnem si qiiis 

gM» MmS V^ iiofvf, Urtf ^enu, ntremqne voeem MMMt retuiendani, 

«^ ^Mrio pefnP^iyodT#. Pri§. non tefregor. Ita legfanM, CMSStea. 

4}aMlacefr fwd eoolerif ? foid re- lie nni» nions amlH aaal.eatam dle*> 3194 MOT^ VARIORUM IN tnin est nimis ▼eniiii. Ca^aub, Leg. 
si c. «xfnf m. f. ■ ArgQtfi sententia, 
qQiB nnlla ett, at nnnc verba legnn- 
tar. Neqae milii constroctionis ra«. 
ram faciem qois dicat. Ad Oramma- 
ticos abeat, qai hic offenditnr. .£a- 
dem locutioDii fonna est, qa« «eqni- 
tur : XV, Uberi homiHeSf papuliu esi ; 
i9tidem eervif/amilia* Recte ita lego. 
Sed amico me o videbator, Si e&naeii' 
etitia nimie multi etmi^ i.e. si ipsa con- 
acientia multonim instar teiUum ext. 
KoD hoc voluit Auctor. 8ed, quor- 
8um, inqnit, tot servoii conacios ad- 
hibuinsem ; com ii unns conscius sit, 
tantundem eue periculi videatnr, ac 
si cooscii miilti sint? ^ctdai. Conaci' 
aatia nimis muUi nmt, Veterem hanc 
lectlonem nihili esse pronnnciaverat 
Casaab. qoare deinceps editores, eo 
suadeotey dedere conscttfiiCta tmtics 
mnlii nmtf quomodo legeodtim esse 
suspicatns qaoqoe est Ornter. Siis- 
pic. Ined. xxii. 6. Equtdem iliod 
viris doctis non adsentio, et ne feren- 
dam quidem eo sensn locntionem ar- 
bitror. Itaqne restitni veterem lee- 
tionem, cnjns sensns est: si nimls 
qnam facile per tot servos res magi- 
ca, qnsB in occnlto fieri solet, ad con- 
scientiam, i. e. ad notltiam valgi per- 
venire-potest. Snpra : * Scinnt ergo 
aliqiiid quindecim servi, et occnltnm 
est ? . . . Alternm horum fatearis ne- 
cesse est, ani illicitum non fnissein 
qno tot consclos timnerim; ant si 
ililcitiim fuit, scire tot conscios non 
debnisse.' Uniue tsmen firmatur anc- 
toritate Mss. Florent.et D*Orv. Sed 
contcientim servant Mss. qnantom 
sciOi O. Unde, ni fallor, dare patet, 
illud tratiM ex solita confusione rdy 
imiM et nimie ortnm esse. Oroslot. 
adlevlt, f t ceafcjf Nlto tmtif muUi emU, 
i. e. si ad rem divnlgandam vel nnns 
instar multornm est. J. B. 

QuiMdeeim tiberi kmiMee, poputue eei} 
Mimm hoc alicni videatnr. Sed po- 
pulnm iniellige, vicnmy vel aliam ex- 
ignam maltitndtnem tn onnm locnm jnrecongregctamt .SicOrttcumA^^ 
accipitnr. Tradit enim AristotAes io 
libello de Poetica SifyAotw ab Atticis 
vocatoB esse« qnos alii uApMs, sen vi- 
cos appellarent. et Fettns, '^wum» 
apud Atticosy sunt apnd nos pagi.' 
Non est antem absnrdnm, vicnm 
quiodecim tantnin liberis hominibos 
conttare, prasertim si solos patres 
familiarum eo nomine intelligamns ; 
qnlbns alii mnlti snbsunt. At Josti- 
nas lib. x.* Mn taoto popolo/ inquit ; 
loquens de qninquaginta filiis. Srip. 
Geni. 

Totidem mnetif ergaitulum'] Veteres 
glossas: *Ergastnlum, rimos ir f ol 
ioapArm ipydtmfTaAf Locas in quo 
vlncti openmtur : de ergastulis ser- 
voram apod Romanos erndltey at 
omnla, doctor noster J. Lipsins ex- 
posuit lib. II. Electoram,cap. 16. nbi 
locomhone Appnleiicitans,ait: Noo 
slc tamen, ut dlco, tres servi vincti 
Ergastulom confecerint: sed certo 
numero, quem acceptnm referes soli 
Appnleio, qaindecim, dcc. Odod ta- 
roen de pleno legltimoqne ergastulo 
dictnm capio: qiiia aiias scio, psna- 
lero illnm carcerem stetisse nnmero 
minore. Ibidem servos ergastnlarioe, 
kwK&s vinctos nomlnatos docet: nt 
hic Appnleii locns etiam demonstrat ; 
qoi Milesia ix. pedes iis annulatos 
tribuit, qnod catenae, qnibns ii ad- 
atrictiy orbes e ferro essent, instar 
annolornm. Florns, *catenatos cnl- 
tores/ dicit. Jdem, 

Pao. 488 An a^iutorioj Alu libri 
oadilortOyCredo parum visam Latinam 
vocem Tacili, Suetonii, et Senec», 
a4^ulorio. Aut ilii certe lolio victita- 
bant qui hsBC corropernnt : ' tenere 
hostias' dictum ut ab Epicteto apud 
Arriannm npl rfiv tiMfrevofi/^mr qoo- 
dam loco, tcparstlf rb. ovAi<yx>^> oam 
idem ritus ab ntroqne intelligitnr. 
Hostiamm Instraliom in magicis sa- 
cris meminit TibnUns, * Etne Instra- 
vit tedis, et nocte serena Conddft 
ad Magicoi hostia pnlla deos.' Ca- APl/LKII ATOLOGIAM. 3195 t4iir6. FiiW. Bom» et Flor. ailljuiorio, 
Blmenh. Excerpt. e vett. Olou. 
' Adjntorinin; fiatfi^uu' Prie, AM* 
forto msle edltnm in Edd. Ald. Jnnt. 
post. Colv. Vnlc. pr. et pancis aliis 
vett. Quody licet jam monltum ■€»- 
saub. mireris iterura Intrusnm ab 
Elmenb. et Scriv. contra Mss. O. 
Anditornm non est bostias Instrales 
tenere, sed adjntorum. De rov ad-, 
Jntorhm freqnentiori apnd Latinos 
auctores usn, quam vnlgo pntatnr, 
vide Tennnl. ad Front. Stratag. iv; 
7. § 31. et Oadend. ad ejusd. I. ii. 5. 
% 11. J. B. 

Gnma th, nrmerarent] Invitis libris 
et Interpretibns oronibns legomim- 
dmrnt, Eniiapins pari argnmento 
A</3aM0To0 x^'^^" Koi^9p(fftu. Marcian. 
Capella vocat *Aroma prnparare.' 
Cnm bcc satis dlai, cape et Petronli 
illa: 'Ut solvit ergo llcio pannnm, 
partem legnminia snper mensam effn- 
dit, jnssitqne me diligenter pnrgare.' 
Loqnitnr de malfficio : nil certins 
leciione nostra. Pric, 

Perd9€tam'] D'Orv. jnroduetam, cf. 
Met. lib. II. pag. 140. b. coll. lib. 
Ttif. pag. 576. a. et lib. xi. pag. 782. 
b. J, B. 

i^ndem TAoUt vMud,] Latinitatis 
nitio postolat, Thatto: genns loqoendi 
est translatitinm et Jam pneris no- 
tam : In libello tamen de De o Socra^ 
tla ita emendandns venit locns qiiem 
eormpernnt, qni similem bnie ^tpdfi» 
oon intelligebant. ' Socrates, sicubi 
locorum aiiena sapientis officiis con- 
soltatio ingrnebat, ibi sni dsBmonis 
praesagio regebatur :' bodie legitur, 
aUena : nullo plane sensu : separat 
officia sapientivy a divinatione. Sic 
panllo ante, ' sicvbi tamen interfectia 
sapientiSB offieiis, non eonsilio, aed 
prassaglo indigebat.' Qno loco an- 
ceps animi snm, dlxeritne Anctor, 
imierfecta oapimtia ofeia^ nt Plautns, 
'occisa haec res Est:' an potins le- 
geadnm iiderfeetUf vel tnUrcepHa, 
CMttboiinf. Scal. in Ed. Vnlc. seo. et Wow. fident^r dedere ThaUa. Fros* 
tra. * Eadem Tballi valetndo/ L e. 
eadem valetodo, qnae est valetndo 
Thalli. Oenlt. TkaUi non regitnr a r^ 
ejnadem^ s^d a nomine taUtndo. Pro 
fMc, sim Pith. pofl. eum, J. B. 

Themiion medicutf a quo mulier ud 
inepiciendum perducta ett] Id est, ut 
inspiceretnr, antiqne. Sallostins : 
* Quo cam Tisidins ad imperandum 
vocaretor/ id est, nt imp^rinm acci- 
peret, pareret. Cicero : * Ades ad 
imperandom : sic enim Veteres lo- 
quebaintur.' Idem in . Jnre nostro 
Dnarenns annotavit, licrt qnidara 
dissentiant. Scip. Gent, Ad inepiciun' 
dum] Sic etiam Plaotna Pera. « Mor- 
bom inspicere:' Valerios *canasam 
inspicere,' et Petronins * qnerelatai.' 
Cicero pro Flacco : * Vos oro, Jodices, 
et obtestor, nt totam canssam qnam 
maxime intentis ocnlis, nt ainnt,acer- 
rime contemplemini.' Prie^ 

Nimi» tiifiite^amj Lat. Latin. mtiiiis 
^ietam. Fmstra. Nimitf i. e. valde : 
nt s«pe. V. Ind. Capitol. in Qord. 
Jnn. c. 18. < Sereno Sammonico nimis 
acceptns et carns nsqne adeo, nt,' &c. 
id. in Maxlm. et Balb. c. 6. * ad rem 
Veneream nimis rarns.' Treb. Poll. 
SO. Tyr. c.O. ' Nimietas crndelitatis.' 
J.B. 

Dieceesieie] Slc Mss. Pith. D'Orv. 
cnm Edd. ante Colv. qnl. cnm seqq. 
dedit deceteiste, Utmmqne notat «16- 
tre. Sed abiolnte, non addito casn'i 
ant locoe qiio sive ad qoem abitur, 
Appnl. ntiqne semper ntitnr verbo 
diicedere. V. Met. i. p. 4S. et 70. ii. 
p. 101. 105. 106. et llff. III. p. lOS. 
et aoS. IT. p. 977. ▼. p. SM. VI. p. 
407. vii. p. 468. et 469. iz. p. 604. 
z. p. 704. et 747. zi. p. 700. de D. 
Plat. lib. i. p. 689. £d. Flor. Sed 
decederCf vel est, locnm alii cedere, nt 
Met. Iib« I. p. 70. lib. zi. p. 766. vel 
cnm easn aliquo Jnngitnr, nt < dece- 
dere mensa/ Met. I. iv. p. 987. ef. 
II. p. 05. vel additnr locns, e qoe 
ahre ad qaem abitor.t ot ^decedere »106 NOTiS VARIORVM IN ad sonnuD' Met. 1. v. p. tS9. Vde- 
oedere e tridinio' Met. 1. x. p. 7lff» .^SMmIo iiNpreiMlMnnn. e faMdt6Mf taJt 
toHitiii] Eedefli artifieio iii. Plorido- 
nuB : * Metno qaidem, Scipie, qnoiii* 
mm Iradei tnes ettigi,M ne inpreten- 
tiamia firttnet vel toe generoie mo- 
deetie, vei mee ingenne Terecnndie.' 
Wmiiiime libro iv. etiem» ed Pop. 
Certhef. ' Fedline lendei vettrns elU 
bi geatlam qeem epnd vot prsdloe* 
rim; ite apnd vos oniq«e modeetle 
•iMiesle eity apnd eKtnirioe antem 
veritee Ubem:' melc te hebet iocnt, 
BreBtlai tentehat, /le iqmd «m «<t9Hf 
mt d t rfi e e. e. mellHB (eat ftHor) ego, 
SU^pmi n m cm fwi , ^y. Pric. 

wmMitN fity ifCm ^jnMi wiM fmtJHMMn* 
#nm yMtrk faMel Mndq Inftre : * Re* 
i £miiiemtt ant Raflhmt, oh 
mentem, etri mexime Ma* 
gns lorem, PndeMillem eenrialbnt et 
eenenit pellexiMem.' deera pro 
Rotcie: «L. Gettiut llle» qnem Pop. ea veriMlmom et tepientitti* 
mwn Jadlcem pntebet, Identidem In 
i telebett cni beno fo* 
t; tlc vita homhinm ett, at ed 
melefielnm nemo eonetnr tine tpe et- 
qne emolnmento eccedere.' Fnigent. 
I. Mythol. < Ubi emolnmentnm deett 
pefotHyCnMncettetinqolri.' LytUu 
Ah^ 'A^tMwy. BdM-M ykfi ir$pmm 
vA rmedre oAk 4%iiif AajU m4^ 
ftwM wmW i' tuA ^tkt 9UA9 99rm ane» A ptkuu vtSt tfMc^Moeiir ^ylpwt. Mllet. 
m. Moeltr: «Vel ewte nHe prmda 
■Minttretnr, c^nt cnpidine tantam 
iBeiiitiam credetor edmitenm.' /te. 
PMUhre Mf fineetrenltr Itnit fMM^ 
teilt] Hme ett Mtrfie itta ptrvmiioMdl 
qnem tnpBa lendat : qntB lamen J«- 
diei an permitta, diteeptentiinidem. 
Phaverlnnt apidOcilinm L xi v. c« I. 
* Atqne lllad empUot emhiffi ae da« 
hitari tdoydebeetne Jndei iatercoi^ 
1 ea qmm diclo qnmtitoqne opttt ett, dicere et qnierere, etiemri 
CDJat ea dlci qntpriqoe interett, ne> 
qoe dicet, neqnc pottalet ; petroei- 
neri enim prortot boc eme einat, aon 
Jadlctre.' Locot ett perqaam leca- 
lentot, et omnino dignnt qoi Intplcie» 
tnr, plora cnim qatmita habet mper 
Jadicit oificio. Idtwu 

Pao. 484 jBsptdMnl] Met. lib. ui. 
peg. 190. * imaginit retionem idonclt 
verbit expedlre.' Expeiin ett rem 
impeditem et intrieatam, nt tont 
caotttBi car qnmqoe lacta tint, ex* 
plicere. cf. Grmv. ad Jottin. xuii. 1« 
Oodend. topra ed Met. vi. p. B99. a. 
J.B. 

NcfMMnlpm, tf€, MH/bMm] Savar. ad 
Sidon. lib. i. EpUt. 6. Prk, 

uAAntntndHt m miAit neH dtecndnt] 
Febint Ub. iv. cep. 1. * Heic ett ed- 
.monendnt Jndex, IIUc docendot.' 
OelUat iib. xvi. cep. 8. ' Soi megit 
admoaendly qnem elloram docendi 
gratie.' Idem Ub. nit. cap. nlt. < Ut 
docendi megie qnem edmi^ 
nendi gretie tcripte exlttiment' H^ 
flnot Poet. Attren. * Scriptl ed te, 
mm nt imperito monttraiit, ted ot 
ecientittimom commoneat.' Jdim. 

Timmo] Noa longe e fine operlt. 
Cile. PkOCf »g. e^tetli foedem / e tMn 
4im} In de Deo Socretit : < Plalo cm* 
leiti ftcnndia prmdilnt» mqnipenbl* 
lUDiitiamMMteUbntdlttorent.' M^ 
■nc Odav. «Pietoni epertlor de 
Deo, ec rebnt Iptltt et nomlnlhnt 
oretlo ett, et qam tota eiMt cmletlity 
nlti pertOMionlt civiUt edmlttlone 
Bonnanqoam tordetoeret.' Mc 

CentMm Hitrttmm emHiMm Iri^riem 
ptreoittl] Videtor Pielo hec In re 
dimentire ab Hippocrate et GeleM» 
et ite ego ecoepi. 
cet me idem vlr < 
Ue teribent eodem lece: «OltiiB- 
f oit qooqae moffbommy tem «llomm, rationet ediignet Qnelet «tte potit- 
thnnm rathmety qnnt apad Galennm 
Phitonlcnm legi» Jemdhi exiellmavl» APULKfl AP0L.061AM. 3197 a Ooorgio Cy|Mio» intiffni 
Bodieo, Mm in sententia confirnBotaOk 
Hia oniiB dftebot qonm ad mo cnran- 
4m matrli WBntm gNrtia ftoqoenler ad- 
moqoo roporirtt luro ipia 
f mlro qoodam ordino Oalo« 
ni moBCem enrn Plaloniea m«nto con» 
jnaslt.' S#. G€9i. TViforioM jMr- 
ocBOfr. Pootremo tortiam ■podem 
Item triportito dividit; aliot enim 
morboo o splriniy alioo a pitnita, aliot 
abilefieii: qnat slngnlat eanum or* 
dftnc delBoeps expUcat. Appnleiat 
ita Interpreutnr, * CooeremoBU tb- 
w feUit ' (xoJdif ) ' ottorMdft tplritot f 
(wv«4fu»r«r) 'et pingnit tanmorit' 
(fA^yyioros). Ubft BOtaadnm ott, qnsB 
Tocabnla tlmpUcfttor ot tfaio qIIo od<- 
Joeto Plato poottity oa Appnleinm 
opfttbotit TottlTltto ; nt qnm Ule pro- 
lUino osponit, ipto qnodaammdo es* 
pHcaret. Jdcm. 

Pab. 486 Modt MMiftl] Vora et 
antiqBB teriptnn mtdoti earccMir. Wo« 
tMr. Loge flwdom. In de Dogm. 
PUt. * Com Talotndlaftt portio procB* 
rata talobriter» modom necottarii 
Tlctnt netcit excodero.' Fru. * £x* 
codoffo anmomBi' diait App. Met. 
lib. in. Imo tIx Lotlnnm rldetnr Mttorom O. et Bdd^ ante Wower. bob* 
aibil tatpicioBifl moret: aitl frandft 
Ubrarib teqneBt Isco. Aa 
msds dktnm, ot • eKcodero 
arbo ^ llcet similo oxemphnn non no> 
oBrim. J. B. 

I speek coofHsnmt] ' Partot con- 
' vocat dt. lUiro^ Frk. 
Oost] 8ic Mw. Florent. et D'Orr. 
qaom daoram tommte anctoriutit 
Codftcam coBtOBtom adoo non pro 
OBdom pouri, ot rio retti- 
h pro Tolgato ssifts. AmatNos- 
ter kfxA^^j «t «ssom Antiqnl dixcre 
pao «•« y. Vost. de Anal. ii. IS. AIU 
pottorftoris asTi tcriptores ssrpe usur- 
paroat simiflo. Vftd. Pmdont. peri- 
otapiu Tt. Mi. ot Btrai.Ml Aottaol. Lot. J. B. VimriM H sssts] Bod. 
lib. 'Viscoribns otto tuat teeta.' 
MUot. Titi. * Soisqno Tisceribot on* 
datit oMbot.' Ftseos pro cams acci* 
pit. Mlles. n. « Visont fartlm oooci« 
tom:' Inde •Viscoratio, mpmmfh^* 
Tot. Oaoamtt. /Vts. 

Pjilgots AwBsris] 8tc ^^yym Tortlt. 
Magaa aaum ologaBtla et pompicBU 
taU Appoloiaty qnm piorib. TOrbit 
ot obtcoriot a Plalono dicU toat» 
pancit oxprimit. Stadftoti loeot coai* 
ptroat. Cotto^. 

QnsnBBs nflMsio pr tfripoo sit HioCsrM 
flisrU ss w rt ri o li s] T^rQMsroM, relbron« 
dnm ett ad TerbomCsBsrsfltstitay vel ad 
omaet lUat treo coottat, qoot diii : om* 
aet oniro Ib morbnm comitialom coa* 
comMit, tplriins^pitoitOy biUt; ot in- 
telllgl potoit ox ioeo Ptatoois, qoom 
blc Appoleint od Tctbom pmno Tortitt 
T^ VkKtmbnf ^iJy^ Bi^t* wvsyifo* 
KiymmwpiStm X«^«*^ AssAiifdb^y t^ 
M Tov ff4/UT9t iammpoiis trxof t ♦ oi itri- 
ptp fiiv^ jcerofloacCAAsi M t^ ^fi^ Ac^ 
JMf , dA^t rt Kol rftk To^rwr ^rfrrmH 
rooJbiOTo &itaTkrsr. ^^ x*A4i>tt/M- 
Xx^bms KMptiffe^, M tAs mpUBovs rt 
tAs Att^ offoAy J w oidrgt o<rat, *w* 
m9mnfi6fumWf «d |«ori^pdrrw mMu; 
KHftr ooMT pMP lor, 9pti9npoi^f oyp^yBps- 
91 Q9 sovriV^^MPor, MWOflOAAoiirvr^psr^ 
W«w»io M Upms ht f^soof ^ Muadnnra 
fip^XtfY«r«t. Srip. GsB». 

/oMco igm osMfostrif ] Eadi*m se»- 
tentia et loqnntione Laberios apod 
Noainm corrigondnt: ^Pigora lim 
mono inimico ardoro ignetoitory 
rnlg. iotfliid. FortanetNosUreiDon» 
dandnt tr. Miles. legitnr cooeiimo 
minnt/ Plograntia Solit inftnool/ 
tcripterim ot tnpra ntrobiqoe, mftoo- 
co. Pric. Nescio nbi. J.fi. 

fl^trilomiadtd.] Scribo, ^^o tadL 
Qood lu osse debore, orgoit locoi 
Platonls, qoem modo citoTi. [Vid. 
Not. Scip. Oont. snp.] Cofe. Plato 
mmvfm iyymAftmw. Cosaofr. CoItIo 
odtooRun prmbnere Cat. Woir. Oeat. 
Prie. Flor. ot probat eam moadatlo*' 3196 NOTi£ VARIORUM IN nem Ms. D*OrY. et seiksns' e PUtone 
expretflot. Caro liqiiefacta compri* 
mit aereiD : liinc orilor * turbidiis 
Bpiritns, mvftm,* Anlea edebalnr 
ipMhmf qaomodo cxttat in Mss. 
Florent. Pith. Hinc Vule. in marg. 
BfrirUmuHy receptum ab Elmenh. et 
Scriv. qoo sensn nescio. lo M». 
Pith. (aot D*Orv. nam non liqoet) 
pro pMrU est parM. Lat. Latin. cinen- 
davit apiriium tad. portl, et ex, tf€» 
qnod non displicet. J. B, 

Ex etmdere, ^J Locos bifariam 
eormptiis. scrilM ctderef iode enlm 
spuma* ' Emiias apod Macrob. < Spi- 
ritos ez anima callda spiimas aitit 
albas.' Stc apud Noslram lege : dico 
fjNMiida tttb^, noD #iaiitda. Supra 
proxlme, ' Hamorem crassom et spo* 
midom/ Prie, Non persoadet mtbi 
Pric. qoem tfanscrlpsk Florid. edens 
colore. Cmldof, pro calore et mitn, 
ezemplo non caret : eamqne vocem 
hic pripoptavit Aoctor, quia coiy noc- 
tan faabet albediois notionem. ' Aer 
ftrvorlbas tistai Gondail,' dixit Ovid. 
Met. I. vs. 190. Volc. in marg. una 
voee legit eaemdm pro * iaflamma- 
tione.' J. JB. AUfida, Vet. Onomast. 
•Albidos, nsr^cvmr.' Oloss. vett. 
' IWXcMcos, sobalbos.' PHc. Ex ca«- 
dert eempreeti oms oibldtL Albidam et 
tamidam tabem flnere in hoc morbo 
ex candore compressi aeris, vel po* 
tiiis ex sptritn, qni ex illa spnmida 
camis colliqoatione existit. Nec id 
mirnm, qnnm caro natnra sna sit al- 
ba. Quod apparet ex eo, si sangni- 
nem expresseris, aat eam ablaas. £t 
signate Appnleios, 'spumldom ho- 
morem' honc dixit; omois enira 
spnma albescit; omnisqoe conclosus 
ae^ albidns esf, prMoriim a pituila 
alba gonoratns, ot docet Galenns iii. 
Symptom. cap. 2. Seip, Geni, 
• Mqj&re dedeeere fttaoi oejM di^iaidt- 
iwr] Efficiendo vitiliginem. Loci- 
lios : * Hiec odiosa mihi est vliiligo, 
.4100 dolet.' Celsos Ub. ▼. cap. ult 
' VltUigo quamvis per se nollam pe- ricnlom afferat, tamen fcda es4.' 
Prie. 

Peeterie eatm] Lego Cerpene, Pla- 
to enim, Kmtarouci^Xu t6 cwpi^ non t^ 
TrrftQs, neqite autem dtcat aUqois ita 
fortasse legisse Appuleiom : seqoitur 
naniqoe, *ievi turpitudine corpo«>s 
compeosat.' Deinde .quo auctore 
toert aliquis possit propriam 9ed<Mn 
vitUiginis et similem 4^at^ni»Jhmf esse 
poctns ? Casaii6. Lege eum Casao* 
booo eerferie, Elraenborstiiis. • Ca- 
saub. eorperie legit, quia Plato cmfuL^ 
oon erndes, etiam infra Noster: < Le- 
vi torpitadioe corporis compensal.' 
Oraviter et ingenlose hsec : non ta- 
meo a vnlgatts recedo. . Pec<Ms pro 
eerpwe poaitnm non semel repperi. 
Nsevios apud GeUinm lib^zx. cap. 7. 
' Corpore,poctoreque uodiqoe obeio.' 
Vetos Eplgramma : .' Cor toa faeini* 
neo ccdnntnr peclora socco^* Et 
in alio, de Pantomimo: *Mascola 
fsemineo derivaos pectora flcxo:' 
(ot legead. e Ms.-8almasiicod. supra 
mooitum.) Ciaodianns, ' Omnia qo« 
sen^ volvontor vota dinroo, Pectore 
sopito reddit amica qoiei :' adde et 
emeoda Looretiom : * Nam moUer 
probibet se concipere, atqoe. reppg- 
nat, Clonibos ipsa viri Veoerem &i 
laesa ' (volg. Ueta) * retractett Atqoe 
oxossato ciet omoi peclore floctos.' 
£adem Oraeci eoonciatione. erifirue 
ponont. Eoripid. Pbceoiss. "Apot^ V 
AkttKh^ ir orifHws fx«<* Scholiastes : 
rh oriftfov bnX rev ZXm» trdfierrot clircr. 
Prtc. Peetue et eorpme in Mss. coo- 
foiidi soient. cf. ei. gr. Virg. JEn, ii. 
vs. 474. Hic tamen coutra omoes 
Mss. et £dd. alteram pro altero 
non mntandnm; neqne etiam peetorie 
de ooiverso corpore fa. I. iotolligam : 
Poetica illa vocis slgnificatio in liojiis 
ioci seriam disputatiooem vix cadit, 
licet poeticum qoid sonet sstpe App. 
Platonis locom ompUficavit Nosteri 
ot ad suam medicss artis cognitlooemy 
paolojom aitctiorem reddidit. Litfet 
totum corpos commacolctori tamen APULBII A]>OL06IiLM. 3199 pnflio loeo et pracipne pectoris co- 
tem vitiligine intigiiiri elt : qood ao 
recte disertt, ▼kleent oiedici. £fitm 
non ett in D'Orv. J. B. Pectovig 
emim prhmu-em cmHm. PlAto, l^ th 
T«v ff4tutrof AMwoJkt )firx«r. Ficinns, 
ad * exterioreiD cntiin delopfa.' Vocat 
exierioremy qaam Appnleins, prmmem, 
Sed enr adjecit peetorut qnasi non et 
facies ipsa comiDacolelnr vitiligine 
ista, vel, nt ipse loqnitnr, insigniatnn 
An pectns pro toto corpore posnir, 
nt Latini fiiciem pro totins corporis 
forma dicnnt, non pro vnlto atque 
ore ; nt Gcllins alicnbi docet ? nisi^ 
eorporig liic legendnm sit. Prim&rem^ 
aittem» sive tadtervntm^ erudite dixe- 
roDty qnla vitinm cutis vitiligo 9%t, 
raro et leviter taagit subjectam ear- 
nero ; eaqne doplex, alba a pitnita, 
oigra a melancholia. Utraqne cotim 
sqaamosam reddit^et, si altius serpat, 
ea albo viiiligine fit lepra, ^c^ini, ex 
nigra, elepbaniiasis : nt docet Oale- 
noa lib. iii. de Symptom. caossis cap. 
3. In veteri Olossario scriptom est, 
A^poy Affixq»'. Item, impf%o* Aixi^r, 
lnempit. Appnleiiis eam tantnm viti- 
liginem hic intelligit, quss primoremi 
nt ait, cutim attingit, proprieqae \U 
dligo adpellatnr, non etiam qnae al- 
tios 10 caroe insidet, id est, Leucen, 
qosB et ipsa Vitiligo dicitnr. Tria 
enim Vitiliginis genera, Corn. Celsus 
lib. ▼.'Cxtremo/AA^f, in qoo color 
allHis est, fere snbasper, et non con<p 
tMsans, ot qovdam qnasi guttae dis- 
persm videantur. HiKas^ qnod solo 
colore ab alpbo distat, utpote nigrnm 
et ombrae nimile. Ac^my magis qnam 
Alpbon, albescens et in camemaltins 
descendens, eoqne et pilos allios red- 
dity et lanogini similes. Scvp. Gent, 

Pag. 486. Sed «ai Aoc nm venerit^ 
wnmquam potiea comitioli morbo atten' 
tatmr] Id Plato reticet. At contra 
Plato non soli>m vitiligine corpns 
conifnacnlari dicit, sed illud prseterea 
addit, alios cognalos morbos inde ge- 
nerariy qnod Appnleio omissom : ent cevte Platonis ment^m sic eat inler- 
prelatos, ut aliorom morbomro soc- 
ceasn comitialero morbnm penltus 
exiingni pntaverit. Sed repugnatj 
qood mox ait, < ita vgritndinem animi 
gravissimam levi tnrpitndine corporis 
compensat' Ut adpareat ex illis cau- 
sis nollnm existimavisse alium mor- 
bum oriri. Qood notandnm est, oe 
in eo, qni aliena interpretatur, sem- 
per eadero, quas auctor ejns dicil, 
reqniramos. Idqiie ipse etiam Appn- 
leins de se profitetur snpra, qoum ait 
delibris qnibnsdam Aristotelis; ' £t 
in omnibns ant omissa anqnirere, aut 
defecta snpplere.' Qnod in lioc lo- 
co Platonis interpretando iosigniter 
prnstat : adeo omnia mutat pro ar- * 
bitrio. Idem. 

. Pemiciota iUa dulcedo'] Iromo po- 
tins alMo: qnod postulat Plato. 
Colv, . Vere emendatom Colvio, coin 
io omnibus libris legeretnr duloado, 
PUtDnia illa exprimit: r^AcvK^y^^- 
pa kwoKtf^^r furii xoA^' ' M<Aa(nf r Kf - 
paoBiw. Caaaub, Rom. et Flor. diti- 
cedo. CoUins AVbedo^ qood probat 
Casaobonnt. Elmenk. Si locnsiodi* 
get. coiijectura, mibi prae Colviana 
placeret emeudatio Volcaoii, iomarg, 
quam expressere Scal. ac Wow. mac- 
cedo : nt qnae propins insistit antiquBB 
lectioni. Interim tamen ^r^», et 
cum Elmenb. etScriver. retineocnm 
Mss. O. et Edd. vett. duUedo: licet 
non clare perspiciam, qnid hac voce 
volnerit Anctor. cf. tamen comm. 
Oentil. Albedo dedere Casaub. Oent. 
Pric. Flor. Albktut et tMbtdbiduM fre- 
quenter de sanie et pnre nsnrpat 
Cels. V. 26. nbi observandum tamen, 
quod et pnris et saniei species eo oii- 
nos esse perniciosas docet, qoo albi- 
diores. cf. totum cap. J, B, Pemi* 
ciota illa albedo] Ita Colvins emeoda- 
vit, adsentiturqne Casanbonus : qnod 
ita exprimautnr illaPlatonis : Thkw- 
kbp ^Xijfta kwokn^P fttrii x^A^f /ie« 
Tittinis uepaffBir. ego, Dutcedo (qns yox 
in oronibus libris legitor) retinendam 8300 MOTJt VASlOftUU 111 dicere pot«erilOracor MMter, AiMa^ 
fio oUio pitoitAy AfMiV fkiyfM, pnr* 
iortini qoQB slt oolor oolliBt rei .of< 
ficioBe coofao. At contro, i hUe iM' 
uem^ vocot, qood tupro dixerot, pio* 
goom iianioreoi : pingoio enim doleia 
pleniniqao etiei Doaio oeicit. Re* 
pognot tomeo, qood mox Ploto qooei 
coacladom IraDc locom dicit, fAiyF« 
M^e^ Md &Vnf^«4n odrWMe>r- 
lidrtir. Nisidicoi,Appoieiomodool* 
liqnationem illnm coroii, qoom sopro 
doKriUt, retpcxis«e: oomqoo doU 
com eaistimoTisse. Miro corto eet 
lo hoe iaterpretatlooe Appaleti oo- 
lertlo, Dom et qaae Ploto de sccondo 
tpocio morboram dicii, eo Appolcios 
io tertiam transtnlit. Ita «nim Ploto 
In •ecooda ipecie priodpoli ioqoitor, 

fuKrk Mv wA p u am |iimrAom3r«r, k m m ^ 
^bm f9i4yim ftifiukf. ColllqoatioDem 
corols lile aperte vidot : et qood olt 
Appolekit, ' ioiaiico igni cooliqooo» 
dt,' id Plato ponlo toperiot disMrol, 
Irei' wia^mfTtucfeii^ MtoSmflT^ 
f)Jy «t^r. Qood item Appoleiot 
homorit crami mentiooem faelt, id 
Hippocretit vel Oaleoi tonleDtim eo 
porie ceavenire ▼idetor. Ita ealm 
OoloDot llb. ni. de locit offectit 7. 
et II. do Symptom. Caoisis, et ii. 
Aplioritm. 4S. caoMam morbi co« 
miliolit facit crasknm homorem et 
lentam, veotricolot cerebri obttrnon* 
tem, enmqoe humorem vel pitoitam 
etse dicit, vel oiehiDcbeliam. Qao* 
rom ntromqne Appoleins Ue eoo« 
Jnogit, et epilepsiam coodKari didt, 
thoal ac io tpirltom coDvena fnorit: 
oomqne Appoleii tententiam defen- 
dnnt contra Oalennm clarissinii not* 
tra tempottate Medici, Rondeletlnt 
cap. de Epileptit, Femellot ii. de 
obditis remm caassis. ii. ei Averrois 
ni. collectaoeorttm cap. olt. Aioot 
enim, tenoero, fomotom, acrem ot 
mordicantem spiritam ex toli mato- 
ria, qndem hic Appaleiut aottor de» osdtetan 
brooH ooa priadplom nervonmi el 
motot, oado illo ammb i o i om oxittit 
laborioeocommltsio. Seqi. CM* 

/nlof mWMlo, <f ofiw MH mdofo} 
Alolaoot: Whm U w y n t O p x»^ P*' 
XtJ^fr^ KmKamtUni^ kpkif t4m^ 4mi» 
yib Prie, 

Feait smnii ot >hnmt pcrootif , ddnde 
oi tmmmim eepo# osom ms Hfe, ^] 
Rocto, et pro PhHotopho, vel oaia 
et Modloo ditpaUtom. Pbihwtralk 
*H^mtX. Aiaiwyi, lcoa.llb.ii. SoldrOH 
Mvir of «vpl a*r^ fktfim, V U h 
rh KtJpm ^ imfm^ *mhV«7 «^ 
XtpirV<o rilf i4eov. qa» tliit vft mfm» 
X9f «d^ ego herclo non plot ia- 
teillgo, qooro qood ibidom lolerpfet 
roddil, «copitit lolhallo:' olim for. 
toeto dltcam, intorlm xM* lacaa* 
BMm. 

VertSetm ktminU vdui oroem df«< 
fkm] la do Dogm. Platoob : «Ra-> 
thmabllem, id ett, meatit < 
porlioDom, haoc oH copitlt 
leaerc/ IMd. ' Mocbiaomeato qoi- 
bot od teatieDdot dijodicoadotqoo 
qaaatiutet el qaalilalot toatat faH 
tlractl taot, erga roglom copitit ooa- 
tHtala ette.' Oppido veoatte ott 
amimiUtio Ista, aot ideo eom finoa* 
Mmat e> alhmim tcriptit. Pritdoai 
*Erit Dobit de oapite laaqoom es 
od reliqnam corporit 
Serea. 

cot: ^PriDcipio coUo do corporit 
arce toqnamor.' Idem de ocolie : 
' Qnos qoasl cottodot dofoaioretqoo 
pericils, Prospicioat toBMta Nataro 
locavit in arce.* Cicero Notora DcOb 
11. * Sentnt interpretet ac nantil ro* 
mm, in capite tanqoam ia arce,' Aa 
Minne. Octav. * El omnot cmloil 
tensas vekit io orce compotiti.' Ma- 
niliot : ' In arcem Erectnt capitlt.* 
Clandlanus: *Capitis fnndavil la 
orce.' Loctantins: *In tnmmo co- 
pitecoUocatatanqaamin arce.' Poa<^ 
ca etiam e Ortscis cape. Philostrat» 
Hore. et Pigm. 01 1^ rp af^p «pt9- APlfLfifl AMIiOOIAIi. 8S01 Mi fuiixiawd§, Oregor. -NyMen. mtpH 
itmrmmof» Mpiftr. Ol M t^ ^«IfoAMr 
A^^povrrif r^ Xayi^tt/^, iffw^p Jmifi6m>0'» 

muf. TlModoret. m^ T^ntfiar. Senn. 
III. 'tm9iZ^'thmMi9^.ib^ut4fu$ariff M'' 
fmh^, 'Mrc aMkir imm9p iutpAmofiAf 
mma ^r^ tmt tr^fmms w^ktta i» 8f«i 
nu^i|prfa'»|P. Alcinmit cap.2t. *Qaim 
tk ^ /r%s .^IKv4pitts Tift ^nfT^s ^bwnj^« 

Mmmro9f lomr^KWWf^^ol -BmA) M rov 
m^pmmmfimi r^ loioihdmpomSktms Hpxmf 
maH fimaHKiSom iato^wmnts, dbaitriw tc 
immmol^minos mbrf tV mo^okipf. Parie 
Gbalcidius io Timmm PUtoais. 

&tpoaiie$ MMlicf] Arti6cio80s. Hel- 
lemsmns. I4im, 

Repnimo uMiiflf mMlo\ Idem -mo- 
dos loqneiidi x. Metam. p. 190. Ed. 
CoIt. Er. PuUmn, 

: Pag. 467 Cntmmie animo] < Ces- 
■are' est imr^ouf, Cieeroni <Mite 
■ensn esse.* Prie, 

r M^orem] Hesyclains: Moydhii rtf- 
mes, ^ 4mi\ip(fkt, Idem* 

RaiimmaUm] Vide quomodo illa non 
ireruty sed interpretelor, pdmnifia 9k 
iopas hw ^imomr ManArara Up6w Kfyo* 
r-mi, Porro canssas hojas appellati- 
Miis alias reperies apnd Hippocra- 
tem.Aristotelem, Oalennm. Casaa6. 

Qwmlnm polaTI Loeutionem ele- 
^antem ab aliis miror liactenns non 
rBTOcatam, ^iiaitfifm peiaU, Usos ea 
Ibfmola Csesarem, Terentinm, Piau- 
tmn noa Tacat, neqne lobet osten- 
deFe. Appnlelum • potins secando 
eniendem bac eadem Apologia : ' ao- 
di igitnr, coi cora cognoscere est, 
-MMt animo qoantnm potest erecto :' 
hactentts libros occupat, ^wmftMi po* 
tmm. Stewech. Forte, fHoiUHm polMtf : 
de quo supra. Cole, Non necesse 
est. Facile intelligitor eam explieare, 
Ma* D'Orv. qMmaiam, J. B. • 2V«fm« paisalo] Emenda ex Y. 
l«Mpera pMlsanffo. Wower. In vet. 
eod. legi ainnt IsaqMra piiiaBRlta.* 
forle-nonmale. Se^, Gent, Teatparm 
pmUanHaf mmree eemmrm, Slc lego cNm 
Ftor. Vulgo: I. fehaUi^ amrie eoaonu 
Elmenb. Tsni^a fwlsola. Ita op- 
time Rom. et Casanboniana £dd« 
princlpes, illa ab ordine, hspc a |mi- 
ritate. In Florid. ead. 6gura. * Leo- 
num indignati fremores.' In M4^s« 
i mnlief fleta.' Nuperi interp^la- 
tores oggerunt ptdeantia, Pric De 
Tf iwfaanlia, an sit in Mss. Florent. 
nihil monitnm¥ideo io Exeerpt. Lin- 
denbrog. quare valde snspecta miht 
est Elmenhorstii 6des. Edidit tamen 
Scriv. me non seqnente. Met. lib.'ii. 
p. 108. dicitnr * salubris vena pnl- 
sari :' et sane vena non pulsat» sed 
pulsatitr, crebris succussionibns san» 
guinis ; ita et tempora. J, B* 

Mofhi penUne adaeti'] Loge^peniine 
exaetif et causam liujus rei ab Appn- 
leio disce : namdextra, inqnit, corpo- 
risvaiidiora snnt, eo«)ue minus spoi 
ad sanitatem. Emendo et Amobtom 
etsi ieviuscnle lib. ii. * quod si bomt- 
nes peNltius se noscent, aut intel- 
lectam Dei susplcionis exciperent 
aura:' libri impressi retineat pent- 
tne, Eodem pertinet quod et snpia 
in hac Apologia legendudi monut« 

* penitis piscinm ventribiis insuatis.' 
pro vulgari penitui pie. ven. inenatie. 
de quo nos alibi pluribns. SteteeclL 
Virg. JEn. x. * Alte vulnus adactum.' 
Prtc. Stewecbium ne andias : mnlco 
efficacius est peniine, Ms. D'Orv. 
penUne m. od. Pro adoHi Oroslot. 
malebatodaacli. Frustra. J. 8. 

Dixtera eorporie oatidiera] Ita Fli- 
nins lib. vii. cap. 17. et Aristot. de 
animal. lib. i. c. 128. rationem lbid« 
reddit Lib. iii. c. 9. 9i& t^ t^i^ id- 
yfimiw ^ai ht rmw 9(fym», aliter Macro- 
bius Ssturnal. vii. 4. ' Ideo ' (inquit) 
'omnes dextrse partes validiores 
sunt, et debiliores sinistrse, quia bas 
regit calot visceris soi ; illse conta- Delph.etyar.Clat. Apul. 9 R NOTJI VARIORUIf.l!<( ffloiic frif orit sinUtra obtinMitit, hc- 
botADtor/ TranHKMitio pronomiBiim 
OBttein loci sententiom deitrnit i 
kgei pda iiki$ (nenpe dextcras per* 
tes) Ugii (non ngU) Mlor e ie rfri t 
«M (li. 0. jecorie ;) kt (icU. linistrs) 
umUigUne /figofU, ift. hebiUmtMr: 
qnem loemn miror a eeitigatoribns 
edeo impnne dimitftnin. Fri€, 
. Pao.488 Quku$9qmeeadiui$,0f€.] 
Leg. fMiliiffiie ced. !• e. qailMUcno-> 
qat. Eademmenda ad lili. ii. Flor. 
* kk plerimis mQne,' pro m pteriMif* 
qme* Addal. t6 mqtm qno teferatn? 
non liabet. Seotentia poetnlat^ nl 
legatnr, fatkiacMiifiic, vely nt Velens 
Acidalint puut, qminuqiu, qnod idem 
hic slgnificat» et alibi in fetem» 
tctiptit, etiam JCtomm. &tp. Gciil. 
T^ eqm non htbere qno referatnr 
Oentilis Inqnit : inde pro qmtmM «t- 
que, legend. quiAmeeMmque pntat» vel 
cnm Acidalie qmJkuMqM. £go nil te- 
mere mutem, nem et ellbi id ▼erbi 
reperio aut wktaadtov, aot quodam 
tcntu qnem intellexerit qnara ea- 
pretterit potitnm* Videtnr nt plu« 
rimum antem Yalere, mezime, prs- 
tertim. Milct. v i. ' Crebrit leqne 
ingestis ietibns.' viti. *Cenis adat- 
qne venaiicns.' Florid. ii. * In plnri- 
mit mqne.' Ubi idem Valena legii 
ph a r im i tq u e , Pric. Ezpffemam ane> 
toriuicm Mtli D^Orrill. babet ooo- 
jectnra Genlilit et Vulcenii in marg. 
qnssientnm reddit plaaam. Jnngerm* 
£p. 91. ioter Qudian. trantpotitione 
locum tanandnm putebat, bec niodoi 
^tr^MM eeque reHqMii^ qidkuM ead. ^v. 
^il tamen innovenJom puUvi^ tine 
plurinm libromm contentn. 8en- 
tne ett : Qnaado epUeptia divertot 
bominct eadcm vi corripit» tnnc oo- 
tnm difteilior medele, quibut morbna 
adexVeii»oceipit. J. B. 

Dcntniate^tetl Lego dc iaeitfsn* 
Hbue miimMMku»: qiiit fando andivit 
ant lcgendo didicit Tbeopbrettno» 
tcrtpsisse Ubrom de noa vidcntibnt 
animalibneP Rcferebem temen ad libcan qint UeiH vfie ^sMmntfp rw ii tK h ^ 
parnm fiima caiveetura, ut potiea 
aniniadverti : nam extot bodieqae lo^ 
cat Tbeopbratti» qoem vartit nottei 
dirator. Ita. enim £icerpta illa paa* 
cala» qnti bodio reliqua tnnt de Ubta 
I^d rm Aew«M«e fiitie »tfw w , inebi 
plnat : *On i 7a\edvqr, ^U ^ 9e 9m u Tbl^iC, ^vei' icMi|rei..fm>d^ O i | < #W 
fm imkfmr^. Cetoafr. JHm lOre, 4e not: 'Lego/ iaqoit, * De lavidcnti* 
bnt aniflMtflbnt. Qnie fando aadivit 
aat legendo didicil Theophfattam 
teriptitte llbmm De non videntibat 
enimalibnt?' Aiiqnit, immo y patet» 
aeqne id tolnm ex boe loco Appnleii* 
ted ex Senecm tetiimonio qnit. eolli- 
gtt. Stc enim ille lib. iii. Natnr« 
Qnmst cap. 16. * Nibil eaim/ iaqnit, 
* nsqiiain inane ett, et ttagna obtetta 
tenehrit et loeit emplit. Animeiia 
qnoqne illit innaHCBnlttr,tedtaBdaal 
informia ; nt in aera ccco pingniqne 
cottceptav et aqalt torpestibnt fteU : 
pleraqne ex bit ctece, nt talpse, el 
snbtcrrtnei mnret» qnibnt dectt ln« 
men» qnia tupervacnnm eet. lade, 
nt Tlieophratiut edfinnat, piteet qai» 
bnsdaro looit eranntur.' Sed htec 
eUo pertinera videntnry nec seqnitnr 
propteree, Ubrnm de aoa videntibat 
animilibot eum tcriptisoe. At libram 
scripsiste cem mfi rmf ^nMu^miii 
t^f ex Diogcne menifettom ett. 
Sed verlttiaM ett aniici nottri eeMo- 
dalio: tcriptit coim ThcophraeUt 
Ubrum «v^ vfiv Xryv^i^wr fiSMv fBerwt 
idett, de iovidentibat anlmeUbat: 
'ex qoo tuperett boc fregmcotamt 
qaod legi etitm in BibUotheca Pho- 
tU pag. 869. *Or« i T>A«(vi|t, ^, 
^dspfir v^t if^ekiUu reSe ia4p^i$f ««• 
raff6iei r^ ^fi|iiai Snv leMvroA. Ioti yi^ 
Beithntn imkker^. An hoc ett« qaod 
Appaleiat hic appclltt, * malipiiini ett, pvBtegirc ttcllionem et pffKtcira» 
eat cxnviat atni hoininibat fataraa APULBII APOLOGTAir. 3208 i3l epllepsiK morbmn propnliaiMlwm : 
eoqoe maligiie eu devorare, ne pro« 
i!liit. A qva nalltia JnrlacoiMiiltl 
noetrl tteHionototcriinen dlxere. Ul- 
piaoai : • StellioMitttni objici posw 
lli»y qm dolo oliqoid fecemnt, seien- 
dnm eit, •eilicet, ti oKad crimen non 
■If, qnod enim la prlvatit jndiciit est 
de dolo actioy hoc ia crimlnibni ttel- 
Uonatnt pertecutio. Ubicanqoe igi- 
tnr titnint criminlt deficit, illic ttel- 
lionatot objiciemnt.' Serpens ett tlfo 
iacerttti in morem ttellariim dlttlne- 
tni, nnde nomen. ^p, GM. Recte 
Caianb. De mmdifMm$ tm. iMfk 'rHp 
KtyoiUwwmtdmw^^ffi^' P^* 00001« 
nam loctiooem immietMm tervavit 
Mt. B^OrTill. NMi«tfflKi6Mt¥idetor 
Otte gloita iectorit, qni qnld ettct 
* Invidia animaliom/ noBinteHtgeret, 
a#eoqao qnornmdam cttcitatem In- 
teHigi potaret. J. B. 

BameUiB ilcllitaMn] V. Vnican. ad 
Olou. col. 84. /Vic. Exmim fte/IStrf 
onai. Hmic locnm Theophraiti etltm 
PNnint iotelllgit, qnaro ait : * Theo- 
phrattot aoctor ott, angoit modo et 
ttellionet teoectatem exoere.' Bt 
mellot tane alii (inqait Cataobonot) 
iDter lacertot ponant : etti Arittote- 
leo ab utroqno genero dittingnlt, ot 
ia Octa^o Hiitoritrom : ^ti tk 
«oAAAffir Mfi«r. olbr rdlrtfoAiaBrrAy 
$ftis r§ Kol tfovpoi, col do^araXa/BSroi. 
Donatttt in Terentiam, * tteilionem 
ette, qnem Oraci ToXtitnir adpel* 
lant.* PHniat non 7a\M6nir tolom, 
tcd et KmX^h^ et kffmKafi^knif dici 
acriblt lib. xxix. eap. 4. Seip. Geni. 

Mon x€terwwm urp.1 Stellionem 
intor terpentet nomerat. Plinitit te- 
parat : ' Theophrattut ' (tit) ' aoctor 
eat, angnit modo, et ttellionet tenec- 
tntem exaere.' E( meliat tano alil 
iBter laccrtot ponont: etsi Arltto- 
tdet ab otroqoe genere dittiagalt; 
ttf in octaro Hiitoriarum : fnXci rA 
«oXXA rdr M^mr ^w r4 rc foXiSirr^ 
f^it' rc md vwpQA^ ira! AffKaXa^dna. rtmptriAof ilatMfM] Locat iRte ex 
itt ett^ in quibui rettltuendum pntari, 
tlatji <tfwj»rt6at. Btowech. IVaiptri- 
hm aatis . • . caaoemmiar. Ita Fulri- 
01, qni et mox legit, uc owa raliocl- 
aoHoat rccle fitetum em, Sciopp. Ii» 
Symb. Idom vet. HaMt. Wowerioi. 
Falrii Mt. Halia, ted oon tequendat : 
Don qaod non proba locntio bsc^ ted 
qnodillanonimproba. Tertuil. adv. 
Jodvot cap. 2. ' Certit et tUlatia 
temporibnt.' Milet. vii. Notler s 
* StataU clbaria.' Prie. Stewecbio 
et Fttlvio adteotam prtebnit Scriv.' 
Reete. V. Ind. J. R 

lfa%aen« prtft^gio on nolnrilt od« 
piltnliar iMwo eonerrlaiflar H dtee- 
rool] Aotig. Carjith. larop, iropoS^ 
O^ iSrror r^ fknpraA rfir ^b^oAo^rrvr, 
4or 4 TaXeiinrr» ^ar 4Mpi^*f^pM, 
hnarpui^U imrhnep, Pric, MdHgmm 
p,a,n m, Idem, Efrc «or^ wpoaipaaan 

•frc mr& r^XiP* M^» 

Pao. 489 Tu poHmM cadaaii, qm tai 
Jam MhNnaitt oedditlt] Allodit lolen- 
aia illa, * Cantia, formola cadere :' 
tcil. qoom actio rite non intendhnr t 
neque inHcetam etf, qoidqoid Scipio 
obgannlat do ftigidiute. Jdem, 7k 
poltat eadaeoM^ 901 jom lol t o l aai nwV 
emOuli, Frigidior hic JoCnt ancni 
vtdeatur, ab Etymologia petitni. At 
notter Ulplamit non Inepte de legi* 
bnt cadncarlit agent, * Cadncnm/ in- 
qnit, ' legatnm dicitdr, quod a lega* 
tario cadtt In Htcum,' id ett, qnod 
legatariut capere non potett. Qua 
de re expotoi pluribat ad nobllltvi» 
mam orafioneffi Juitinianl < de eado» 
cktollendit.' 8eip,Geai. 

Tanta eit morbi] Stc loqul amant 
Scriptoret. Locretiutf 'Atqoe ea 
vit omnit morborum, pettilltatqne.' 
Idem : * Unde qneat vrt immentl pro- 
cretcere morbl.' Cicero in de Fato ! 
' In qno vii morbi tanta non appa<* 
reaL' Nepotin Attieor 'Sublto tan* 
fa vit morbi in nnum intettinnm pro^ 
rnpit.' Et Sallnit. Catllln. 'Tanta 
vit morbli dre. civium animot invme* 3204 NOTJft V^RIORUM W rat.' OelliDs lib. zii. cap. 5. < Vis 
UUf et natura morbt.' Seren. 8ani« 
monicus : ' Est et ?is morbi quod te* 
lom commemoratur.' Prie* 

Qtiem imMeentem liqtddo icm, tame» 
§eeuiiu ut noeentem] Lactant. Divin. 
Instit. lib. V. cap. 1. ' Student dam« 
nare tanqoam nocentes, qooa utique 
•clunt innocentet.' Idem, . 
. Pao. 490 ImpMdentia] Qatd aibi 
velit h»c impmdeutia, qui intelligunt, 
esponant. Scripserim imprudeutia: 
ot et Miles. ii. ubi legitnr volgo: 
* Impndentise sus labem.' Idem, 

Crudte eeneetutit] Etiam heic hae* 
reo: nam cnr 'crudum senem' hoc 
loci appellet, quem infra ' Capnla» 
rem ' vocat? ' bominem sbtI emeriti i' 
item alibi, ' prspcipitis aevi, et occt** 
duBsenectntis?' Idem. UtOr.&fi^f, 
sic Lat. eruduM, non semel de homine 
crudeli et inhumano usnrpatnr. Hic 
tamen 'crudam senectutem' intelll* 
go, senectutem, qnas ante tempns 
JEmiliano obvenerat: quemadmodum 
immatnritas, i. e. cruditas, omnibus 
rebns tribuitur, qu« ante tempus 
fiunt. J. B. Et mitera tnsaaia eruda 
eeneetutit. Notnm est iliod Yirgilii: 
« Et crnda Deo viridisque senectns/ 
Medicis crnda et viridis senectus di« 
citur ab anno 60. ad 00. aetatis : ut 
qui tamdiu negotiis pares aptique 
sint» Oaleno taies dicuntnr itfuiy4' 
ffovrtSf crudi seoes et semlcani lib. v. 
de sanit. tuenda. At Pythagoras ul- 
tra progressns est, qni pnerum xx. 
annos implere, juvenem itidem xx. 
virum etiam xx. senem xx. atque 
ita aetatcs distingoebat, teste Laer* 
tio. Scip. Gent. 

Tantum tuper omnet ttuUitia euetut 
««] Demosth. irf^ orc^. Toffovrop btnp- 
fi4$kfiKep Awarras MpAvovs AfiArrfrh 
KalavKo^aKrtf. Plaut. Baccbid. * Qoi- 
cunque ubiqoe sont, qui fnere, qni- 
que foturi sunt posthac, Stulii, stoli- 
di, fatni, fongi| bardi, .blenni, bucco- 
nes : Solus ego omnes antedeo stnl- 
titia, et moribus indoctis.' Terent. Heantont. * In me qnidvls hamm re« 
rnro convenit, Qoae sont dietainatnl- 
tom : caudex, stipes, asinnt, plum- 
beos, In iUum nil potest, nam exnpe- 
rat ejns stnliitia omnia haec' Prie. 

Pao. 401 Et avohUttat} * Pro iila 
stare ' Terent. Pbor. BraRl. 

Quamquam ipte aperiret] Pertnrbatv 
prios et perversae sententias attnllmns 
intcrpnnctionis rects Ineem. CatatA. 

EMteum'] Observa iinteum in Bib- 
liotheca, et vide de libris linteis 
Casanb. ad Vopisci Anrelian. c. 1. et 
Salm. ibid. c. 8. J. B. 

Eo negligentiuM adtervabam, 8ed 
cnim] Ironia usns rldet orator stol- 
titiam snspicandi, magicnm qnid re« 
conditnm fnisse in linteolo, qnodneg- 
ligenter adservabatnr. Est autem via 
in oeeuUabatur : absnrdnm enim foret 
negUgentiut adtervaref qood oeeuitan 
qnis vellet. Qnare non facio cnm 
Ondio ad Phndr. i. 25. emendante 
eone diUgentiut adtertabam? licet pro' 
bct id Drakenb. in roarg. Sed vidisse 
videntnr VV. DD. disjnnctiVBm par* 
ticulam ted enim, qoae idem valet ac 
slmplex ted (vld. Ind.) mlniroe h. U 
convenire,si legalur eo negtigentiMt* 
Propterea: autem locnm conjectnra 
aanandum putavi hoc modo : eo negH* 
gentiut adtervabam teiUeet. Entm, ^P^. 
Sexcenties confn^a esse In Mss. tdli- 
eet et ted seu tet, sai^pius mpnitn». 
V. Ondend. ad Met. I. iii. p. 227. m. 
et Ind. item Omner. ad Aiirel. Vlct. 
Or. O. R. 4. 0. cit. ab Arntaen. md 
Enmen. Orat. Act. c. 6. Qno fadlloa 
antem h. 1. id fierl potoerit, fecit rh 
enim ioitio perlodi, qnod •aepins in 
Nostro offendit librarios. V. Ind. 
Elegantem vim roi^ teilieet in ironia, 
nbivis notatam videas. Ferri unieB 
potest sed eRtm. Idem. 

Qm in individuo eontubemio mccnas 
tixit] Miles. iv. * Mecnm primia ab 
annis nutritos et adoltus individoo 
contuberaio.' Infm beic : ' Arto coii- 
tobernio intime niibi junctus.' Ono- 
mast. vet. ' Contuberainmi ^ipopo* APULRII AP0L06IAM. 3205 ^* Prie. 

Hifmimiieere] Ccmmhuecire legen« 
domfiierit. CoUs. Jnvo Planti Ibco 
Asin. A. I. Sc. 1. * Fabricare quidvisi 
qnijdvis commiDtscere, perficito/ Scc* 
Ipse littcius noster 1. iv. ' Tale consi- 
linm comminisciranr.' Bnuii. • Col- 
tiusi* ummimUeere: jovat ex Plauto 
Brantitts, ' Fabricare qnidv», qoid- 
▼is eomminiscefe :' at ista nimis vio- 
lenea emendatio est; dnlcius et le- 
■ins, si qnid moves, emimecere scri- 
^es. Gloss. Isid. * £mentom, escogi- 
tatio.' Cave qnid mntes tamen : ekh* 
4em infra loqnntiodero babes : ' Fin- 
glte mliqnid, reminiseimini qnid re- 
spooderetis.' [pag. 663. Ed. Flor.] 
Prie, Lat. Latin. quoqne malebat 
OMRMmisci. Sed et Nep. in Alcib. 
«. 2. * Ut si ipsc se' (sie leg.) ' flngere 
▼elietf neqne plnra bona reminisci, 
aeqhe majora possetconseqni^' J,B» 
Fimge fimleis, reanntscere, excogiid, 
Afranina Fratriis : ' Finge, fabricare 
nti Inbet.' Plant Baccbid. * Com- 
para, fiibriearey finge qood lobeti con- 
«Intina.* Prie. 

Seere iradtArai] Familiss nempe, 
aen privato. /dMn. 

Semmio tinpfhrfiim] Petronius : ' Me- 
dicinam sdmnio petii, jnssaqne snm 
▼os perquirere.' Sneton. Vespas. ' £ 
plebe qnidam lominibns orbatns, item 
alins debil» crore, sedentem pro Trl* 
bonali adiemnt» orantes opem vale- 
todinbyderaonstratam aSerapide per 
qnietem.' * Somnia monitiira ' babes 
apnd Statinra lib. ▼iii. cap. 7..*Oi*ci* 
pdfMT f^A^ apnd Pbilostr. de Apol- 
lon. 'Orfi^dnv fioijfikvuare^ aptod Anto- 
nio. Is de vita sna : bujos loci snnt 
BX ▼!<▼, i^ssv, et similia, qnae oc- 
dUTont passim in antlqnis inscrip- 
tionibns. Idem, 

Pao. 402 Meee «emaram, et vv/g«- 
ftasima oAssrMlieiiinii coiiSMtfNcdiae] In 
de HoDdo : * Hanc opinionem com- 
OiiiDls B0S9 et borainnra observationes 
••cntm affirraaot.' Oellins (eadem 
^pnla) Ub. ▼; cap. 18. ' Hojos moris observationisqne mnlta sunt testimo- 
nia.' Idem lib. 1. cap. 6. * Quotldia- 
na intelligentia, et commnni pervnl- 
gatoque vitm nsu.' Lactant. Divin. 
Instit. lib. III. cap. 7* * Qnod ipse 
nsus rernm, et quotidiana experl- 
menta possnnt docere.' Joann. Sa- 
risbnriens. Prbem. 4ib. Vii. < Usn 
qnotidianoy et rernm experientia.' 
Idem. 

Quoddeprekeneumetdeteetum] Fnl- 
▼ius. Idem proxime : ' qnid in suda- 
rio habnisti f nnm tn me accnsaturo, 
ac interrogatnm ▼enisti V Sciopp. ik 
Symb, Manifeste verum ei detectwm. 
Wowerins. Fnlvius legit detectmm» 
£lmenb. Snnt qni detectmm legunt, 
taec inepte : nam easdem has voces 
conjnnxit D. Cyprianns, * Deprehen- 
deriSy' (inquit) * virgo, detegeris.' 
Docti vnlgatnm' retinent, sed non 
explicant. £go Africanaro qnampiam 
snbinnni notionem puto. Idem Cy- 
prianns in de bab. Virg. * Pejor adnl- 
tera detineris.' TertuHian. Apolog. 

* Nomen detinetnr.' Marcian. Ca- 
pelia de nnptiis, &c. lib. i^. ' Nihil 
deesse cernerea nibil snperflnum.de- 
tineres.' Pric. 

Ap, Idtree potieeinmm'] Oscitantiam 
Interpretnm t £t qnid facllins quam 
▼el es ils qnm supra proxime, < Ha- 
bnit Apuleios qusepiam linteolo in- 
volnta apnd Lares Pontiani/ etiam 
hio loco reposnisse germanam lectio* 
nem P At ita fieri amat : plane qni 
(nt Criticissantinm nonnnlli) in scir- 
po nodom qosernnt, ii nbi nsns acu- 
minis veniti minns seqno viden t Itfeai* 
Bene ex soperioribos restitnas opad 
Lores Pontnmt. Florid. Mibi id non 
placet : iicet pag. seq. nirsns, .' in 
Bibliotlieca Pontiani ;' et paulo post» 

* Laribns Pontiani.' ISed in rf petis- 
stmwn vis snspicionis est : qnod non 
alibi, sed in sacratissima sediom par- 
te deposnit; quod enra locnm prte 
ceteris (i. e. pofissiaiMm) elegit, in qno 
deponeret. J. B. 

JhUe »gue fua d.] L. fni tbeauere SHM WOTM VA.R10RUM IN C i« 0dM», samnMi plerifM wltU 
io OnwUi ptrtieipaiit. Brmd» 

In tdk^iv» aMtm femtrtl < Votiui 
io alicigns statna femore tdsicoastL' 
Vota sna Veteres et preoes tabella 
eenceptas oonseriptas^ne et cera ob« 
aignatas Deornm genilNM adfigebant : 
qnod ▼ocabanti VoCnm, sen preces, 
sen orationem signare, adsignare. 
Plinins ad Trajannm : ' Solemnla vo- 
tn pro incolomitate tna, qua pnblica 
aaltts continetnr, et snsoepimns,; do- 
mine, parlter» et solvimns : precati 
Deosy ot veUnt ea semper aolvi, sem* 
perqoesicnari.' TerHilliannedeOra* 
tione : * Qoodi ndalgnaia oratione, 
adfigendi mos est qnibusdam.' £x 
boc ritu inteliigendns Juvenalls : 
' Propter qnm fas est genna iocerare 
Deomm.' £t Prudentins lib. i. con* 
tra Symmach. * Saxa illltn eeris 
Viderat, nngueotoqne Lares bnmes- 
cerenigros.' Cslv. ToUm votornm 
lUstoriam tn eKplicasti docte, Rot- 
gersi viromm optime, in pditlssimls 
tttis varlis lectionibus I. ▼. c. 6. qui- 
Ihis verbnm non amplius addo. EL 
menA. Gf. Amtcen. ad Mamert Oe* 
nethl. c.6. Ms.D'Orv. «taln/. «gms- 
«. J. B. Votmm m «<tei(^ steteiv/». 
mere MgmtOi, Fuse Rntgersins Var. 
▼. 5. Pric. 

TtcUa» pnMfs] Vide, qnos citant 
Pric. ad h. I. et Bemeggems ad Plio. 
Paneg. c 67. % 6. J. B, T^eiU» pre» 
€€$, 4«. Scalig. ad Tibnll. Lips. ad 
Senec. Schott. Observ. hnman. ii. II . 

-PfM. 

Pao* 408 Deiinm pMuertf] Florid. 
I. * Donnm apponere/ Seneca Epist. 
115. *Omnia Deoram sont, tamen 
Diis posnimns donnm.' Inscriptio 
.vetos : 

lAllCVO SILVAHO HIHIVS 

FHIUINVS IN rRJBDIO 

OOVVM POSVIT. 

Aiiiis Excelicatissimi Arundeli» Ce- 
«litis, a CL Setdeno editus : 

SILVAMO SACRVM SODAb. 

■rvt rr ulrwu donvm pocrrr* ti. ciavbiti Avc. 

UB. fORTVHATVf , dcC. 

Fnitnam «nmmrti} Ad 
nram et perspergendam. Ritos idem 
ppnd Plantnm, Mercatore : * Aliqniil 
oedo Qni hanc vicint nostri aram an- 
geam, Syrs. Sy. Do sane hanc vir. 
gam lauri.' Cslv. Vlde Serv. et la 
Cerd. ad Virg. Gcl. viii; vs« 66. Do* 
aat. ad TcMit. Andrl iv. 6. II. J. iB. 

Cclte praMpteerte] Oioss. * Pennria 
oella, promp.t«arinm9 nMUiSMr. Ce^ 
larinm» et eellar. pfomarinroi <ia 
docti legnnt) TiMMtibr.' Stephan,By- 
nant* Ttttmotf, sker 4r f rh iamyvmm 
Avfrft hy y. Firmlc de icrr. dec * Om- 
ne qno vescnittnr hemines Penos vo- 
catnr : hinc et eella penaria.* Siden. 
lib. II. Epist. l. ^ Ctti oentinnatnr vi» 
cinantc ieitrine ceUa pennaria.' Am» 
mianns traiate, *Promptnaria ceUn 
calnmniamm:' nec male. t |i < wxm 
itf oe^ierucp fmpmnmfp juk M vdv m- 
nm fifn t^ nyiMibK. IbiSteplwn. #Vm. 

ww «nderiei» q^«raninr} Elegans cnm 
Irrisiohe «a^x>l^a, sicenpra. ' SatlSi 
ttt pnto, criniom crlmeni qnod illi 
quasi capitale intenderMit, reiUtao 
tum est.' Et infra: ^Qnod nd an- 
dariiwi pertiqet, omnem criminis 
macuiam detersisse.' Lepidnlom-Ui- 
ciom menm ! mellitniiiro mcnmt menm 
cor et snavlnm ! agnosco festivas Iro- 
nias tnas, Ingeninm oscnlor. /demr 

Pao. 404 lisperlisiiamm] Snpra 
jam dixerat Auctor, se concedere 
veile, sndariolom in bibliotheca po- 
«itnm, ibique adeo repertum fuisse* 
Nunc dicere debebat, ee concedere 
etiam velle, qusMlam in eo involnta 
Aiisse. Evincunl id seqq. ' nt oltm 
VUii sooii; &c* Utnc prsdare Wyt- 
tenbach. V. Cel. sno exemplari nd* 
acrlpsit, r^triuummKu Qnam anmmi 
viri emendationem adoptavi, propier 
CTidentiam. J. B. Ptr me Jicct Asrif 
rcperlisiimnm. Hoc est» qned anpra 
«it» ikprtkmumn et dsMnmt mnle 
qnidam dftevlvm; qnod minns eet, AFU1.BII APOLOGlitll. 


At dtteDtm 

iMtor. Potett 

Mi mm taMfe leiierif 

Bt d«preliwMas iii liirto« 

I dldtiir, Ucet proeal 

r] FettiMs «Maeti* 
pmuperilMn io oooiflib 
letieiD Dottro tMolo foiL 
IMe Bfeotieoleri dicebeiitQr.qai fo^ 
roadi grttia veotiailot atirectolMnt.' 
Soh j e ci t deiode esempla ex Poco* 
eio, qoilMM decet, Maotaeolari pie do- 
lete>coptiote agerc, foriiri, positaoi 
Aiitoe.. Adteotior iit, qoidqoid coo* 
tra tcDtitt LtnbioNty qoi legoot 
Plaati Caplirit : < Mam Hercie oiti 
■MBifSeolttat probe ero, fosli plecii* 
io.' Hioe Maoticoltriotf procoldo» 
liio etiaoi it, qni aliena fibeofiot coo<- 
trectat» qoaio toa, apod Tertoliia* 
«om Apoiogetico: ^Qnit ilUc Sica- 
jioay qott iiiaalicoloriat, qait tacrile* 
goty oot corraptor, aot lavaatiaai 
l>ra^' Ctje. MsttlBcalaneatar. V. 
Me Coirioa. ScoUg. ad Fett. H. 
ftieplnik Aoinad. lo Adag. Prie. 
A j g rs r ati p i fray c] Docte Catoobo- 
lib. VI. c. 16. £1* aifaa it ■ioaanafti] lfc%in vocet 
I Alesaodrioot. £%aaai Ar* 
. V. ad feo. qoo tacrati et tjm* 
i inter te noscebaot. Facit boe 
lotigoit loGot Minacti FeHcit, coi 
com a gentibot cttet obicctam, * oc- 
coMt to notit et intignibot ootcoot/ 
Mtpondet» * Sic not deniqae non no- 
tocolo eerporit, nfpatatit, ted iono* 
ceotiti ec modetli» tigno facile dig- 
meocimoa.' Bfonl. Add. Bimard. 
Mle Mamtor. p.68. nbi inter elia: 
* Mntn aymbola fbere qoiMiam tigoa 
oivo cfopoodia» qom a locerdotibot 
aecepto mjttm tedolo odtenndMnty 
cnvebontqne ne qait ea profanot vi- 
^eretyqtt^foiite Itmioam Pioelia- 
mon' (de qon iU ofit) «exlttimo. 
De bit Appnleiot magim intlmnlntot, 
iquod feeoodilnm qoid inler rei tom eiecnltaret.' J. B. 

jVM iostlihany mkU JBftpiifiaii 4$» 
ct] Symmachot: 'Non novno^ vel 
Uwognitom» ted eompeftamjamAde 
intiaoo.' Prie, 

TmU vmermbd} Hito myttoram. 
Hetycb. M^irraf , TS^s v jtmi s , rMira. 
Aic. Ttrtulifam. (tive allot qoit) 
Coioo. de Jodic. Dom. ' Et plctoro* 
tat liroait tine <roee figorm :' opod 
Agyptlot nbicnoqae locemm eole- 
bootnr Isit et Serapit, coUocabator 
JDxta Harpocralet ttato ot digifeo ob- 
tigoaotii. Aogottio. de Civit. dEC 
lib. XV 111. at qoid de sileotio loqoer 
islo ? soDtot ooinla. /de m. 

Nec ad hoe tempM ctoiptat] Hcge* 
sippas de excid. dec i. 41. * Id pleri- 
q«e ad tempos compositam rati.' Ta* 
cit. AnDal.i. ' Saotitmilct io tempnt 
conlicta.' Idm. 

Primk dtrte iimbuB CSam «fatnao, 
po Mitft dattereat] Infra : ' loteribi ' 
(CEm) ' revaleteoyditsero aliqnid post* 
ttlanlibas amicis poblice.' Ideai. 

Pao. 406 Rtligitm CE^asatetttauo.] 
Falt C£« JBieoiapii oobile lemplom : 
itqoe deot qoatl patrooot ^ai oppidi 
et tntela babitot: propteret oratlo 
qom nmgna ex parle ettet de reli- 
giene et cnlto iilint nnminiay non pe- 
tnit nen ette CEentibut gratittiata. 
Jicgo autem, aMaritat iSiCofapit nH' 
gimnt CEtasi^ai otanatndala. Cataub. 
Mtalitat Aea^|rit rti^Ms (Eratitei 
ctaaotadafa. Qaomodo accipiemot 
bmc^ an qnati (Eeosiiun trtXit^er 
fnerit? mioime, nam et Carthagine 
ditterent ab ejatdemnomine exortoi 
ctt. Ftorid IV. < Principinm mihi 
epod vettras anret autpicatitsimoo^ 
ab Acoltpio Deo ctpiank' Ego 
diffatom ejot ciUtam iooni putorim, 
qoo Dmoioom et Heroat omnet an- 
tettabat. lo de Deo Socratit : <£ot 
taoiiim Deot appellaot, qoi joste ac 
prodeoter vitm corricolo goberaate, 
pro Nomioe potteaab bomioibat prte- 
dicati» fanit et cerimoniit vulgo ad- 
arittnntar : nt in Baotia AmpWaraoi ; S208 NOTJE VARIORUM IN. in Africa Mopsiu : in lEgf pto* OmU 
ris : Rlins alibi gentiam : ^scnlapius 
vbique.' Prie, 

DicUe fllifid, $i qutB ftrte menumt 
kMJuM Uci principiitm] Miraro boc vi- 
deatnr, oratol^m in Ipsa actione ro- 
gare aliqnenii ex popnlo, qni initinm 
snJaram orationnm recitet : magis mi- 
mm, fnisse qui recitarent. Sed com- 
posito et compacto hsec agi solita 
pacto, sicnt et id, quod de libro al- 
lato seqnitur. 111 ud vernm est, ora- 
torem Interdnm orationem ad adver> 
sariom vel patronos et advocatos 
ejos convertisse, dnm aliqna In re 
hsBSitsnt UtiUndCiceroDis: 'Rrcte 
mones.' Skip» Gtut, 

Tot wtif9terH$ emueimm] Nove dic« 
tnm pro, tet mysferMnan, nisl scriben- 
dnm, tot mfitertMm, Casaub. Avieo 
nns tamen Perieg. * Qua snrgenti 
teme pars conscia Pboebo est:' et 
Tibnllus : * Levis occoltis conscia 
cista sacris.' Anthor carmlnis de 
Pbsenice: 'Et sola arcanis conscia 
Phoebe tuls.' Pric. A Casanboni 
conjeetnra locnm vlndicat etiam 
Heins. ad Ovid. Met. vi. vs. 6«k 
qnem ibi vide, et Bnman. J. B. 

Qumdam tacrorum erepmdiu] Qase 
snpra proaime ' inltia sacrornm ' vo- 
cat. Olossse Isidori, ^Crepnndiay 
Initia.' Oloss. Pbiloz. * Crepundia, 
yrmpifffurra, i^nc^' legit Vulcanios itp^ 
Xutmt, veilem rationem addldisset. 
Pric. 

Lma tegniteimi e, e.] Mnlta Pln- 
tareh. Isid. et Oiir. I4em. 

Segnittimi cwporitl Ut snpra pee* 
tut pro eorpore posnit, ita heic corput 
pro omimtifi ponit : idem ante et post 
eom, etiam alii fecere. VirgiL ' Pla- 
cidnm carpebant fessa soporem Cor- 
pora.' Jnlios Firmic. ' Qui laborem 
terrenoram noctnrnis opibus recreas- 
ti.' EnnodinsTicinens. *Tnbera, per- 
dices, grns, tnrdns, tnrtur, echinus : 
NoD implcnt ventrem corpora mille 
tonm:' hac facie Oalli etiam im fMm- 
vre oorpt: ADglo*8axones, Some-hO"' dffe^ No^hodjje. innniCnr' ab ntris^fM 
non tam ffdfui qnam {«Ssr. IdeuL • 

Pao. 496Pytimgora SCTltt] Ant val*^ 
de NOster errat, ant Diogv Laertior, 
qni dehoc Pbilosopho princlpe l.viir. 
SroXj^ U ubrf X«vd^, fcaft^, umt o rp d r 
futra XwKii 4^ 4pltnf» rh «yAp Ami' «iow 
«Ir iMuwvit itfUceTo nin rSntrt: CokK 
Diogenem Laertlnm erroris nrgnit 
Olear* ad Philostrati ApoUon. init. 
nbi V. J. B. Pptkagorm oeiiit. Con- 
trarium plaoe scriblt in Pythagora 
Laertius, lanea veste enm nsnm, obn 
linea: oroXii M tdfrf, Ste, 8ed ex 
alia forte lana, qbam pecoris, vestl- 
tns PythagorsB fnit : aut dicendnm 
est, nihil Appnleinm hic adfirmare, 
qnasi recte is fnerit nsns; sed hoc 
tantum, qnid de lanaet iino senserit : 
qnod uihil adversatnr teslimonio Lo- 
ertii. SMp. Geut. 

luduUu] Flor.<adn«lm.ElmeDb. /n- 
dvcfni dedi pro vnlgato iadnlni, anc* 
toritate Mstoram Florent. fndnlnt 
et emicfns non differnnt : at vero dif- 
ferant iuduetut et amietut, Licet e- 
nim SUt* Silv. ▼. 2. 87. * indiicero 
hnmeras amictn ' diaerit : proprie ta- 
men tmtaclns magis de calcenasentis 
didtnr. Noster Flor. N. ix. ' Indn^ 
menta,qnibns indntns,et caiceamen- 
ta, qnibns erat indnctns.' Intelligit 
igitnr Anctor ' loleas palmse victriels 
foiiis intextas,' qnas Isidis saiccrdoti 
tribnit Noster Met. lib. xi. p. 760: 
Conferri quoqne meratnr locns Amm. 
Marc. XXIX. I. in cerimonise magi- 
osB descriptione : < Linteis quidam in- 
dnmentis amictus, cslceatnsqne iti- 
dem linteis soccls.' J. B. 

Atpu] Non opns est cum Florido 
mntara in elfm : nlriusqne vocis en- 
dem interdnm vis. V. Oudend. ad 
Cmt. de B. O. iv. 96. Et sic nlfne 
explicandom qnoqoe in Terent. And. 
I. B. 20. J. B. 

Facetia tibi kabere] Oellins lib. xr. 
cap. 8. < Pra facetlis procedit' $i* 
don. lib. III. Epist IS. < Vldentnr 
sibi granditer fecotiari/ Pnc. ArPULBir APOLOGIAV. aao9 JUtrmuii gnrtia wUmtm Ic5rtt adtno* 
fcre] Adeundi Pytbens Adrers. 8ub- 
sic. r. 17. Lips. Elect. ii. 6. Olosstt 
VhidoeiiienB. Ms. in lib. Regnm : 
' Oscnlans mennm: Solebant oscn- 
HH mannm propriam, nt per boc qna- 
si oscnlnm' Idolo porrigerent.' n^r 
T9it 9tk rmw x^P''^ ^4fuvi Tocat Li- 
banins Orat. vtfil wfoffrmnmir qnam 
enn aliis tribos, ante trienninm edi- 
dit e Bibliotheca Aognstana, Clariss. 
ac jnreeonsnlKissimns Jacobns Gotho- 
fredos, Tir in bis stndiis etiam qna 
parte volnit, enituentissimns. Nee 
adorantiom mos iste tantnm^sed et 
amantittro. Miles* vi. ^Jnpiter per- 
pressa Cnptdinis boccnla, mannqne 
ad os snnm relata, consnaviat.' Jdem, 

Nee Dii§ runiwmU] Tibullns : * Et 
qnodcnmque mibi pomnm novus edn* 
cnt annns, Libatum AgricolsB poni- 
tnr ante Deo.' Nam Veternm ea 
snperatitio, nt qnornmlibet fruc- 
tnnm annis sijifnlis dlis suis rnsticis 
primitias sacrarent. Censorinos de 
Dle Natali : * Itaqne com percipe- 
rent fmges, anteqnam rescerentnr, 
Diis libare institnerunt' A. Gannins, 
▼eCns poeta : ' Hic adoris dat primi- 
tiaa tibi : sangnine libat.' Leonldas : 
'A^ p sw ^ iy rdSf Ilayl «yAp ^bmrnipi Avoiy 
npi^09S Md Kiitipuis ipnu l9i|KC B^«r. 
nv) |i^, ^froMr j^itapw ovft.wtiwropa 
fisfrp^, KfdVoG M Bpo/d^ xAAra «oXv- 
vA«W«s. Kipiipaa 9i, ffioMp^t e^woUuKoP 
i^eotiwApnff #vAAa rt wfwrapAnaf afyuf 
rima pOttr, 'Mt ^ iwoipar V^p^at 
r49o 9ApM y4povro9 A0{crff| II^, yXarfO" 
p^, B^X<t vo^vcrr^vAoir. Coli?« l>its 
rnrilioRts. Qnos ' Nnminarnris' ro- 
cmt Jovenalis 8at. ziv. Virgilins 
Oeorg. II. < Deos agrestes.' Proper- 
tina: «Deos quibns est tntela per 
agros.' Tibnllus * Calites agricolas/ 
lib. 11« Eleg. 1. et ' Agricolas Deos' 
lib» I. Eleg. I. qnod non adTerterunt 
interpretcs : rerba ejns : * Et qnod- 
conqne mihl pomum norns educat 
UBaiif^ Ubatnm agricolss ponitur 
■»tn Pco:' legerim qgrMas panMwt mUe Deot: slc in Antboi^ de Nnce 
etiam contm qnam impressi, scribo: 
' Agricolasr fmctu prttteniente Deos.' 
Forro non alil snnt, qnos 'Aypeiitm» 
4^6po»s Aaiiunfos Alcipbron in Epiito- 
lis vocat : et Inscriptio vetns Oriecm 
eE0T3 NOMKyni. Gebera eorum 
qnatnor meroorat Maximns Tyrius 
Dtssert. xiv. 'ZirueapiwtooSf iikSaus, iwif 
Xnyaioos, wponpoffUvs* quos Varro de R. 
R. 1. 1. duodecim numero complexns 
videtur, titnlo < Consentium Deoroniy 
Agricolarum ducnm.' Exlsit in Arun- 
delianis monnmentis lapis selectissi- 
mns isfe, ' Inseratur heic Marmoria 
figura.' Prie. Neque tamen inserta 
est, in meo utiqne eiemplari, qnare 
totam Pricsi comnrentationem in 
marmor istod, hic ommittendam pn- 
tavi. J. B. 

Aut gregie prmii<ia«] Vide notas ad 
Oennadiuro p. 107. Eimenk. Segeiie 
sMa», OMt vitw, aut gregie prnmtiae iai- 
jMrlft. Tibnllns i. 6. * Pro vitibos 
uvam. Pro segete spicasy pro grege 
ferredapes.' Prie. 

iValhaR i» viOa ous df hi6nim] Ez ea- 
dem snperstitione erat, ut fere unns- 
qnisqne in agrls, pr«diis suis sacel- 
Inm quoddam Deo culdam ant Dess 
sacrum baberef. Censorinns ibidem : 
' Et qunm agros atqne nrbes Deornm 
munere possiderent; partem qnam- 
dam templis sacellisque, ubi eos co- 
lerent. dicavere.' Baccbylides: Eif- 
huiios rhp vrihip hf iypod rMf ijf49rptM 
Tf wdprmr Mfmw nordry fc^^* ^* 
fiapJp^ y6p ol JSA0ff fioffi6oSf S^ rdx»^' 
ra Aii^4^ wewirmp leapwhw iit^ Aora- 
X^r. Propertins lib. ii. ' Atqne ibi 
rara feres inculto thura sacello Hce* 
dus ibi agrestes comiet ante focos.' 
Plinitts llb. IX. Epistolar. ad Mns- 
tium : ' Amspicum monitn reficienda 
est mihi sedes Cereris in prsediis in 
melins et in mijus.' Coie. NMilmm in 
vUia ^MS deiufrmm siteai, nathis locas 
aat iueu» eaneeeraiue. Etiam privatia 
hominibns hsec religio oUm fuit, sa<? 
cras sMlicnlat in snis agris habere. asio NOTiB VARIORUM IN pro ci9«tq(w opibas v«l mafnifie*»* 
tta. PKoi«tC»dliMUb.u.Epiiloi. 
X wx. ' Aiwpiem nMnini refieien- 
4a eet aiiiii «des Oereris in prmliis 
mels et in melins et in mejas:' #t 
•tatimt « mnlte ibi voia snscipi, rnnl* 
tst reddi.' NoU^ < Anisplcom moni- 
tn :' Neqne enim privata aoctorltate, 
nt oaistimoi id lieebat. Bedicatio 
cerU, nt bodie, sic ollm tota emt 
jnrb PoBtlficli : at adparet ex ora- 
tlone Cicoronis de Arospicnm re- 
spOBsis. Neqne aliter usi bac potes- 
tate Imperitores, quam qnod Udem 
erant Pontifices Maxlmi: nt Tnja- 
Bos apnd enmdem PlinHim Ub. z. 
ScqkGsnf. 

Pao. 497 Nfgtmi eitftsse $e, pd 
/KTf , «mm mMtm in JMbmi <n» ^ Notandnm est, qood Appnleins nos- 
ter, jn JIMum^ ait. Nam licet de tota 
▼llia vel fbBdo id iBteliigi possit, ta- 
men vldetnr allodere ad Toterem ri« 
tnm termlnorom defigendoritm,qnem 
describit Flaccns Sicaloi : * Qnnm 
terminoi,' Inqnit, ' disponerenty ipsos 
qnidem lapldes In soUcbim terram con- 
locabant pronfane ea locs,qnlbas fossls 
lactls defixnrl eos erant, et nngnento 
trelaminibnsqne et coronls eos oma- 
boot.' Idm, UpUkm «w(«m. Molta 
de hoc ritn Colfins ad i. Florid. et 
Casnnb. ad Theophrast. cap. vipl B«* 
ffiStmfmdott, Qnalis heic vero lopiff 
intelllgendns ? fermsnalif an scpaldkrB* 
llf P nam et dppi in finibns poneban- 
tar, et nonnnnqnam pro terminls er* 
rorem faclebaat. Sicalos Flaccas de 
condit. agror. angi etiam solitos con« 
stat ex AoBcreonte. Pric. 

Raamm corsnofa»] Ovid. Metam. 
viif. * Pendentla vldl SerU snpf r 
Ramos.' Amob. Hb. v. « Qnid lana- 
mm velleraqaibns arbores coUIgatis, 
M circnmvolvitis stipitem?' Mlles. 
ti. Noster: ^Videt dona speciosa, 
et ladniss anro literatas, ramls arbo- 
ram,postibasqnesnffiza8.' Plntarch. 
Tlmol. 'Ck rdr Kp«2uyi6«f ani9i|pKd. w^ wovB vis doop^wtfn^ noi pips{pD|yi|| 
srt^diwr ^euon «al «Umv JjpiosisiaiX» 
fn4mUf «'•^«srf vf «■faA^ rtm Tifm* 
kimwt, Y. Ety molog. in El^iMdMK. id, 
Btfarmaa nf «6 Aobc dlo. osnt.3 Scri* 
bo, €< Ars Ai» nt «6 AoBC dfeM «SBfB. 
m oBnmm oe^nn 
BhBUHer oliqnanto 
poet, * Fors inerit nt ne slc qntdem 
credat ^llianns.' InepistollsSym- 
machi /sri >h«f «n, non raro meminl 
legere, pro fortosse, vel loitBsee an. 
Ut libro primo Epistolss v. et nziii. 
et alibl. ' Dlviol contamada' vox 
Appnleii ot, qnae prmcessit, * divinl 
sciens,' nbl Mafflam ' artem piam et 
divinisclentem' vocavlt: nisi tamen 
et hoc loco ' divnm contnmaciam/ et 
nio * divom scientem * verins est scribi. 
Failnntar qni pntaot vocem cmfBBm- 
eiom hic non convenlre. Otossarinm, 
' contnmaeis, «oro^p^nHrtf» Mtbutx,' 
Cmmdf. L.Et/frlassraBo6A«Bf dJoBm 
coBfVBMciam. Forfosff ob, dlctionem 
primos In locnm revoeavit primas 
JCtoram Citjscins, qoem secoti dein 
alH, mnltis aoctoram focis, eandem 
restitnerant. nec tamen nnnis etiam- 
nnm in mendo reliqnerant CoRfB- 
mocMm antem dioam sic accipio at 
dicimos ^ metos deom ' pro erga vel 
adversnm Deos : rh /mrUtmmm in Se- 
neca etlam Colvlns tentat Pag. Not. 
S49. Sed fhistra, nam Senecsr men- 
tem non vidlt. JHdfll. Legerim./br- 
losaeaB. Brant. In Rom. Ald. et 
Ftorent. est /stsob. Elmenh. Prm* 
tnll Mstoram et ralgatam ante Vnl- 
can. lectionem/orsoB ne o. Jk. d. c. non 
iBdBcof «BtiB«m,qaa nlhil verins poto, 
hoc sensn : forsan metns est ne slbl 
non persnadeat,drc« Mendamtnmen 
h. 1. sobesse adeo slbl persnaserant 
Edltoras, Casanboni exemplnm so*i 
cnti| nt inde a Voleanio nemo vete- 
rem et scriptam lectionem ravocaro 
aosns sit, prmter 8dp. Gtent. Et 
Scal. qnidem In Vnlc. Ed. sec. Wow. 
Elm. et Scriv. odlderant Jtn Jkti ne, 
qnod sonei sl locotionis vlm spectcs^ APDLBIl APOI.OOiAM. 8811 rediL Ptie* vero «t Ftor. 
Mere CeianboBl /m« 
/wM etr i|iue leeatio hebetvr et eped 
AeaoB. Epiel. Vh ted b« 1« Binui ebit 
« Mis. J. B. JMvmi 
£BieBdo «6 bdBc JNmoB 
vel awrfrweeBliem. Certe locof Uc 
«lon ceiet BiecBlas» qoes oeedem telis 
es BBiBil seBteotie el«ere potui. Cefe. 
TtS ^dnt, Bon boBO meUt Colv. io 
diraab BieBt. INebMOB. th B^hift Bt 
joI BiiqBetiee bBeHnBn», rh ii4pAmn9, 
eabstSBtive ponilBr. Flor. N. zv. 
^ OBnis diviBi ereeni entistlten/ 
-Viae od M et. viii. |>. Ml. b. nU mi- 
inr OBdoBdoriiiom, «leBtom, se vcrba 
^isMt oi elBemf fas i , 4i Pricseo eo leco 
«ItBCe, iB Apologie invenire Boqol- 
vieee. VBigota certo iectio in imilm 
Ed. qoed scfauB, mnteiionem passn 
oo|: et qnidem recte. CMniBesie 
, i. c. contemtns. 8ic * oauiiiun 
do onminm rerum co»> 
Noster de Dogok Ptet. lib. 
ai. p. M. nbi vide. Videtnr tamen 
Jhmm csae Ib Cod. Fov. JNsnm co»» 
jooit etiem Let. JAtiB. AniMi Oros» 
lot. BspBnfeadomvoeemceiMtaKai 
V.O.lBBmsgk J.i». 

JfmBmBN» wrtsrmi] Pbeloris Epist. 
liS. ndFrMT l^ 4er i ul»xf r i» r m , W «el 

9W^ 0Wt ffSHVpnpiNI^ ^pefMnVM'. iSt vO. 

rf v — wtf|W f A i ijv pl^ yai . Aotholog. 
VII. T%9 XgmSis tmhiims •M» IvitfTpi^ 
Prtc 

dol»] Hitas obserTandos, 
ox qno etiam inteHtgendns elegans 
Plnati iocns, Milite: ' Mi.Tom pol 
090 id qnod celo» bend eelo. Pa» 
louno ita, etiam si aon Celas. Mi. 
jQao arfnmento^ Pa. Infidos cdas: 
cgo sam tibi firma fide. Mi. Cedo 
siganm; ai to barnm Baccberam es*^ 
Bymbolamt «t, at nlibi vocat Appn- 
Wnsy meaioracnlnm qao se invioem 
Bgnovernnt Metris Deam symmyst» 
lait boc, Ik T i y i od m u l^srye»^ le ttvitfi^ 
hmt imtmt lesfrD^lpiiva, M rhr irmn^ 
Ono syaoffinslsi Liberi pe- tffiSy Arrpdre^f , ^^tupa, evpM^f , M9r 
Xmfp4ftfi9$i9iffmirpmfw4Ka§. Qaoparlir 
cipes seoranim Eleusiiiiornm, ItH^ 
remia, lauv tW ewcaMra, IM^ 1« «le- 
Tor iffyaa^mmos itnO^m ^ <it m dh afio V f 
eol Ik ■cUUilevslt tdgr^. Adi, ai iebei, 
par scriptoram doctissimnm, Clemen- 
tem Alexandrinum, et Arnobinm. 
CmmA. Sigmmt dmio^ H ondkie, «v. 
T6 siganm exponera potee ir fe> tfi ^ g, 
b. e. « tesserem vocalem/ qnalem Ca« 
eeubooas aflbrt ex Clomente Alenan- 
drino, et Arnobio. Ego intelligi mn- 
lim cnticolare qnodpiam invismn sig- 
anm, qno participes secroram eo- 
rnndeminvicemagnoioebentse. Mi^ 
nncins Fmliz vocet * corporls notacif 
Inm:' snavisalmns scriptor Praden- 
tinsy e^pmylkh Neqne tcmera biac 
oolligas, tametBi raia eoram meatlo 
occnrrat, rnisse epnd OrKcoi, sacer- 
dotes qnosdam • ff^p§rfurf4kf nomine 
insignltos. Apnd Agyptios certe, a 
qaibus bonam portem rib vfir ••£» 
•ipcHrfiaf baosera, luioae ejusmodi 
mnnos disertissime Plutarcbns de 
Isid. et Osii^ docet. 9ecri eulm eb 
ils in lypbonis execrationem facti 
Vitus, ac eeremonlernm deblta dcscrl- 
bens, r^ lUhknm 6lio«ai fiovw (\m- 
qnlt) of tf^^fcrxurral XvHiiuwM rfiv Upim 
mBn^mubforn. imo siglllnm enarrans 
ipsnm ex antiqnloris se Hlstorici M^ 
babolsse insenlptum ait, Mpsnrovfb 
y^ K aBHKh f X , rvSs X^v bwirm avpni7« 
puhmr prorsns nt In sigino fote mar<- 
moreo cnbitali, [Insertnm est slgll<- 
Inm,] cx Illastrissimi ArnndeliSB 
Comitis reconditioribus cimeUls de- 
prompto, ipslsqne Athcnis ab amicis- 
simo et eradittssimo Pettaeo in Bri- 
tanniam adrecto, cojns bumanitati 
edecumatissimm imaginls istliis noa 
tantnm coplam acceptam fero, sed et 
fnfpniTpa doctrinm debeo de Platarcbi 
loco. PHc, 

Pag. 408 Bmmeiare] Vnlgo onnwi- 
ciorf. Elmenb. Legend. «mmdore. 
Miles. X. * Neque apud vos qnas Ig- 
Dorarl, postum enundare.* OeHius m^ r^OtJB VARIORVM tN 4b. I. cip. 98. < Plftcnlfqnift vt eaih 
Yem, sttper qiia trftctoTissent, ne qiiit 
ennncUret prihsqnam decreta essei/ 
-Fru, Enunciare iatm est tn Ed.Jnnr. 
.post. et eonsentinpt Mss. Florenr. 
«t D*Orv. recte. Locis A Pricseo 
citt. ndd. Metam. iib. ii. png. 118. 

* Divino prspsagio et ipsom scire* Ct 
nobis enonciare.' Lib. zi. p. 804. 

* Qnod soinm potest line piacnlo 4d 
profanorom intelligentias enunciari/ 
De Dogm. Plat. i. p. 678. de Di?ina 
oatura, * in multos eam enonciari 
«00 posse.' J. £. 

- jlnimo exple$$e] Rom. Venet. «it* 
«umi. Colv. Amnram expl.' £t hoe 
•ex Edit. Rom. Alii aatmo. Casanb. 
ilntmicm expL v. c* £t mox, quam' 
^iunit m eo iempere vel Alesamdrim 
fmerU: nt snpra, * qnam forte tnm in 
«o tempore conscribebat.' Sehpp. tit 
Sifmb. Edd. Jnnt. ntr. Ald. Bas. 
Colv. Vnlc. pr. ammo expUme^ contra 
Mss. et Latinitatero. Terent. Hec. v. 
1. iO. * Exple animum iis; teqne hoc 
crimine expedi.' Cf. Burm. ad Ovid. 
«Rem. Am. vs. 129. J. B. 

Ommem ermade mncidMt tf«l«riifsr] 
Clandianns ii. Entrop^ ' Tunc ire re- 
centes Detersnm macnlas.' Gregor. 
Turonens. ' Qno facilios detergeretnr 
a crimine.' Optat. Milevit. ' Pnlsa, 
atqne extersa infamia.' Demosth. 
OLyntb. i. 'AJ^io» iLwvrpi^6fuea- nbi 
Ulpianus, olortl innBdpttfiitp iccd Airo- 
wk6impMt^, Af furai^pus riis miX/Sof , ttis 
ywofUinils iutOBapaias wef^ riiv io^a, 
V. Etymcrtog. in Ki|\]i, Festum in 
< Labes.' Prtc. 

GamuBl Festna : < Hinc et Ingln- 
viosns, et Glntto, Oulo, Gumia.' Lu- 
cillins apud Cic. ii. de Finib. * Com« 
pellans gnmias cx ordine nostros.' 
Cd», GamuSf gulosi. Ita enim apnd 
Noninm legit Joseph. Scaliger, Con- 
jectan. in Varroo. Et tfrgiMniare apnd 
Fest. id est, devorarct degustare. 
JBrmif. GMmutcMJnadam. GMmMsqnasi 
Gtirfites dictos Tumebos vnlt, dedo- 
i:i tque imh rw» avftifrw. aodiamiis Scalig. Advers. xxvii. 8. ^tins, Not. 
-ad Varr. 6«mw a r^fwf , qnod est nA^ 
pmpar^snAs* Latinns Sabmra, tiida 
Plauto *uMilieres saborratse.' fVss. 
TcfliiHOMtiim exlibeUo Ugi aadiaii gu»- 
mt« csoukdam. Qnod licet prohibitnm 
non 11 1, tamen nulla fere vis est hi>> 
rnm teltimoniommy prsesertim in 
causftis capitaHbos : infra iterat Ap* 
poleius : * Cnr autem testimoniam ex 
ilbello legistis ? Crassns ipae nbi 
gentinni est i* Seneca iib. it. Nator. 
QosBSt * ex his me testibos nnmere 
secandm notae, qni vidisse qnidem se 
negant, sed audisse.' iied bic Ap- 
puleios non improbat Crassnm qnasi 
testem ex anditu, sed quod non ipie 
coram testimoniura dicat, sed ez li» 
bello recitetnr, eo absente. Cicero 
pro L. Fiacco: * Ergo is, coi si araiii 
tenens jnraret, crederet nemo, . per 
epistolam, quod volet, injnratiis pr»> 
Jjabite* Seip. Gent. 

Noduna eaera] Panllns I. ▼. Sen«- 
tent. * Qui' sacra impla noctamave» 
nt quem obcantarent, interficercnt» 
obligarent; fecerinf, faciendave cu- 
raverint.' EaderoMalasacrificiaMo- 
destinos 1. xiii. ad L. Coro. de Siear. 
Col^. Me in ^ue damo nadmrua aaera 
fiietita$$e. Probiis in vita Alclbiadis : 
* Aspergebatur infamia, qnod in domo 
sua facere raysteria dicebator.' Pric. 

QnoMf MUR m€0 liMperc] F. tit si» 
iemp, Brant. Stewech. ad Met. libw 
II. p. 99. b. male geminatam litteram 
m pntabat. Imo» legendum im ea tem- 
pore ex Mss. O. ut edidit jam Scrir. 
Sic aliqnotles locntns est Anctor ia 
hac Apol. Supra p. 464. 'QoaOi foHe 
tum In eo tempore conseribebat.' p. 
472. ' a me petitam eo in tempore, 
quo me non negabnnt in Gsetnlise 
montibus fnisse.' lofra pag. 600. 
' qnem abfnisse in eo terapore sdtts,' 
nbi idem error commissns. p. SS8. 
' me in eo tempore no^ amabat.' p. 
599. < in extremo umpore titae.' Itm 
et Ms. Septim. de B. TroJ. 1. 1. c. O. 
' atqne in eo die :' nbi vnlfo oifM Ir» AVULBll APOLOGLAM. 8319 Sif mp otia obirti] Qood ;»tatim, ds 
ite tii gau90 c^rrtpere, Eotend«Ddnt 
hic locnt Aictoris nostri, MiMa x^ 

* HortQl«nos detortos in ipsam Uber^. 
nom ckun direpsit/ &er Detaniigf 
antiqoe* Cato ii. Ori|pnnoi : * Prop- 

•teren Mamcrtioi vocantur, « Marse 
dctorsom oomen.' Sigoificat enim 
Appoleios contorto et compresso cor- 
pore in cistolam correpsisse. Eam- 
dem rem Horatins i^ «spressit Sa- 
tyr. Tii. *an torpi claosos io arca 
Qoo te detrosit peccati conscia heri- 
lia Cootractom geoibos, t«ogas capot/ 
Sdp,Gem. 

. Jle dM tn f«M«] Qnod tempesti- 
«nm GonTiTiom didtnry de qno Lip^ 
«ins cacorso ad Coro. Tacil. lib. zii .- 
AnnaL Bnmt D§ die, H. e. non 
*.iatefdia»' sed * dilncnio/ * snmmo 
Bsane :' sic ap. Plaotnm Aslnar. * de 
diepotare.' Soeton. Domit. 'dedie 
]avare«' TertoiUao. dc Spectac. * de 
dic ad balneas coodicere:' quod in 
Apolog. Tocat * dilocolo lamri.' Pru.. 

• /a gnofas eerrepgi» Proprie eorrf- 
pHf naib eorrepmM» in occnlta locay 
cBJMsmodi ganeee sont, et id geoos la» 
tibola. Sylloge rariorom vocum e 
OUtes. vctt» ' Qanea»' (sic recte Vol- 
cantos,) * occolta loca et sobtecranea.' 
Isidoma Orlg. lib* z. ' O«ne0) lozn- 
riosos: taaqaara io occoltis locis el 
snbterraneis*' Donat* in Adelpb* 
< Veteres ganeom meritoriam taber- 
nam dizeroot kwh rri$ yus, rovr* loTi 
rns 79f.* Balb. io Catbol. < Oaneom 
dicitnr locns io terra defossus, ad 
qnem ad lodendom et scortaodom 
popnlt.conflnebaot:* allosit Noster 
etiaa figarate .io de Platonis dog- 
nsate: * Copidioem atqoe appetitoin 
postranam nentis portionenii infer* 
nai abdomiois sedes .teoerCf ut popi- 
nns qoasdam et latrinarnm latebras, 
diversorfa neqoitise .atque luauriae»' 

. Pac.499 Amtpalum] Seni.uscst: 
Qoasi vcfo Crassus Alexandriif) io caupona, inter.conpotoros «liosy pld» 
ipas domo soa apportatas aocopati^s 
foerit, i. e* studiose inquisiverit; et 
snse doraus fumomagnoverit. In £dd« 
Elm. et Scriv. minor distinctio mino* 
beoe pollocaior post odorcfos, nt, cre- 
do, oueuptitMm passive accipias* qoem« 
admodom statim dizit Aoclor ^fo* 
mom frnstra captavit.' Ceterum recta 
ildem Elm. et Scriv. revocaront v«- 
terem ante Casaobon. lectiooem aucii* 
palam, pro qoa Ca««ob. cnm seqq. w^ 
eupa^iem, Beoe, qood ad «ensom, «ed 
contra Mss. J. B. 

C/2ixes /Kanun] Odyss. «. .^. Zmmp 
'ladKnt iwO^orm' ubriip 'Oiva^^s 'It- 
ptres Kol Kflnn^i» hiwfSpAmtmna «>«qr«4 
^Ht 7oli|t tfoF^y liaMiptrau ,Cok. 

Terra saa emergetUem] Scribebatnr 
mergeniem : hoc est d^a vel 9v6pmfar» 
Scripsimus e«i«rgen<<m anctore Ho- 
mero qui ii,wo9p^KoPTa disit. Imo 
ratiooe ipsa ita flagitaote, et remm 
natora. Cosoa^. VUf$ee»famam terrm 
eaa emergentem, Lociaoos : 'O rn* va* 
rpiios ubrf leawpbs Kap.wp6ropos 6^^ 
arrai Tw wap* iXKois wvpis. Eustathins 
'VlMfriiifir Scriplor libro ut. Koai^ 
«arpiSot ob /i^or ikwHploi, iJJik .«ot 
BsAaoms abr^s riiAi^Ttpow Mapufe, Philo- 
strat. Ariad. *0 eijcrc^r 9h ipf^ iiXXii 
r«v rdr 'A0i|Mir «awoi^. Rntil. Nu- 
mat. Itinerar. 1. 1. * Signa levis fomi 
commendat Homeros, Dilecto qnotiea 
sorgit io «stra solo.' Pric, 

Vinai mgaeiiate otforondi eoaee ei 
vvlfiiriof] Tiiy wnpwr iral rAr irct^ary ol 
T^Tfft aai ol K^ifos w6^^uO€p rtttfivp&p 
iam\apfidirorrau Suidas inKoyx^kif» 

Omwiefuminonin^erittui] Nonom- 
nes «nim«dvertcnt qu«re boc dicat. 
Objicit antem Crasso isti vitam pa« 
>asiticam : Parasitorom enim hsec so* 
lertia foit, lisec palma. Ait quidam 
de eo grege apud Diphilum Comi- 
com : *Arcyit Sh rqyw rov fiayeipo» rhif 
icaM9hwK*hp fiir a^>e9phs ^opSpmfos clt 
dp06y Tp4xp$ T^ynBa, aal X^W ^^ ^^ 
irreptfawopai* '£^ ^ wkiytos aal Xfo^ aau V07M VARIORUM 11« r^f ^ «Mwf MA*Ort r«vr4 ^ t^ Mvmp 
Aax* otfT fllipi* «x««* Pmterea hkt e» 
•tate frequem io ort heorioan pith* 
▼erbiiini,<|iiod In Wslorle eliqMt Att^ 
gnBtomn «pnd Spertlennai et Cnpi* 
toliDnni lex Mpteni locis noCefe me» 
minl, * fmnmn vendere/ rel ' por fo* 
mmn aliqnld vendere:' de eo qn^ 
gvatia, qna vaiebat apnd prinelpem,- 
ad qnmttnm Mimn i^alebatm. £» 
etlam allmnm esee ab Appnlelo de^ 
elarat qnod infra non lonfo alt : nt 
ne impnnitnm Crauo foret, qnod M*- 
millano bomini rntlieo fnmvm vendi* 
dlt. ^lmmi». Appoiito • hellnonem, 
omnif tfbmi nnn hnperitnm' voeat. 
Betenim Annnt lantitiamm indidnm. 
Seneea Ep« tviv. * Interfener a nt 
qnidam amiet propter qnoe ni^or ln« 
mna fieret : non hic qnl emmpere ex 
laotlomm enlmis, et terrere Tiiiiles 
folet ; «ed hie modicnt, qni hoBpiteo 
venlme fignlflearet.' TertnlL Apolog. 
S9. * Ad fnmnm ccMim Serapirm/ 
Fnnrao eliam popin» proprina, Cle« 
io PiMMi. c. 0. * stetlmna in IHo g^ 
■eamm tnamm nldom et ftnno/ cf. 
Prie* «v. Bm CMmii ^nnt non tMpfn* 
Ina. Vitnm Pavaalfleam heie olvlcl 
recte Catanbonna notat. £a enhn 
■atlo cnUnaram fnmoa captam eol*- 
bat, vel <nt mrblo Appnleiania lo- 
qnnr) nldoroa aarlbni harlolabatnr.. 
Ammlaii* Mareellln. I. zxTiii. * Plo* 
riqne distontloribna «nglnii addlctl, 
prmennte nidorit Magine» dec. hn* 
mnm mmmii pednm nngnlbni con- 
tingentetv anlit adtlttnnt, digitoi 
pntrodentet dom patinm delerrei- 
cnnt.' Prie. tlenli formnla opllmto pattim anct»- 
rlbnt: in hit AgdUo, Plinlo, Jnve- 
nali, Jattfaio. 8ed et Mhmtlaa Fe- 
Us : « Noa igitnr/ Inqolt, < qni morU 
bna el pndom centemnr.' Tertnlliaik 
de Vehm. virghi. « propvietntim fjnt 
Tocabntt' [mulierii] ^ad texnm lp« 
■nm, noo ad gmdom tesna pettinom, 
qno eemmnniter etlam virginei ean- tenninr.' Sidon. Apollln» Ub. Tiif# 
Eptst. 7. * qni tnperbimknoopinanlar 
folo te tentn etfo e e n tcmt of.' 09" 
enrrlt et apod Jnritcoafaltoa ' jnvi» 
peritia centeri' Intlit* de jnm nnl.' 
gent. et eivili. £t nh. de mit et lox 
gil. bflmd. < nnlln jnrto nnclofllain 
efsteffis' etnHbL Bmm. 

itociltof od anm viai mma f aam >hm^ 
pfvoeamil] Ptont. Cnmnl. * Vtnotlf* 
ftom, Eaqno extemplo nbi vhm baa 
eompetf i foaef , do odora adeafo mo 
fcit/ #Vif * 
JK(fmmf «db. it olfffM.^^Aoirff «al 

itamlm com ien Hcendn 
non et 1 6 ^ i^(iXf '^^ ^ Tfrtlm» 
In CHoftaria: aed i HHni,qnl pro ho- 
mPleinifaildnmmnifalbit. 8ibmM 
meminl, ita aceipit et Terlnllltnnf d« 
Chritttonornm tlationibdf et jf$nnito 
alienU loqnena. Gatanhi J^fwmm$ <f 
ftt fti m i m. TertnUiannf de Phll. dn 
Cbamaeleonta, 'Je>fnnf et 
Inf : ' qnm non lando qnat i 
dieta modo qno Anthovia verba, foA 
qnia f nb mannm cadunit, nee fbrtaf» 
fto farftolieilnr* Rf^djltoihnm Intnr* 
pma tad^aBfnf acilliit : h. o. dA«arrar« 
(Noator Onrcitinna jiiealnt,^faBie nm» 
Ihr.) nam trroMaf (inqnlt>ipenaf lU 
faid qnnd Mmm ofl» Ra bto ido» 
dlcnml, qnnd aba nrdnm fomt. NH 
imminninm Ifalmof afa iHina «e^ 
pvoweinm^ c^pM ncnmany mwagi^iavi 
emditieiiem inler pnnoot fotpielmna s 
f tnri tamra pntamnf poam n raeepu 
leeliono, idqne dtm nilnm fomi namn 
Latinltatto dtopendlom. Miioi. ▼ii. 
Motter, * Cmctm et exoenlatam Ffo- 
Nono, * Snfa diov et Imoclo 

abnlo.' lbid»<Nndto,et 
faMoetto podlbnf.' in. «Inteell atqnn 
nndf tl baecfanmnr.' (ita in Mife. iegl 
monent, valg. ktticH b.) z. « Nndo et 
Inteeto eorpom. Mim fraqneBtea 
Afrl tnnt fai fato loqnntionHmf, nbi 
Crltlcam limnm ponom* Ibret po^ 
lire In detrlmentnm, adhibem pn* 
micemy detergem nntiYam graliam* 
PrU. ArUtBII AP0L06IAM. 3^5 AUtUmkui} BMte CuMl». oMmu- 
11«, am AjiikiH^^<^9lm»t »cd 6 /^iri», 
MU^ vu. ' SaocUs iliU» «t crapiite 
?«»al«iUa^iM MdidU»i|Me AbttemiiM 
nwiai Bon oeiMt i»pinger«.' Milcf* 
X. eUM < iafiniom' ToceU Plentat 
et OmiiiM 'Siecn/ Mm. JoeiiM 

<l etatCMUi^ IfliiftltlltBM iMMi HfMftH 

dSitt. QiOreJfMii^? «i at ploi fiilcl 
qnsvefet? «a qiiod ite leges jalM- 
reat? eJMOMidi qiiidett /loprvpbf re* 
UgioBeai iii Poatificio jore •ervetem 
tideo, ttt Decfetal. lib. ii. de Teit. c^ 
1*, EiCapp. Kareli M. L iii. Tit. l(k 
et SJLat in Pandectie d«c volaai lU 
liaa reperio» Mc vettiglaak liem 

PA«.gM iSfeai^jef] Videtiarpro 
JQataMdi petitiun» etti, qaod tdaot, 
lute exeotplo. Um. Ut qaide« ia 
eo teoipofe fldebatar. niilii : lottge 
imiic eeciftt. Plaatat ta Catinai 
* VeniBi altfOvortMM» qunm eam me« 
caoi ratioaem pato, 8i qnid q|«t ettef* 
eaaet ateeam pettulatio : ' ai non pa- 
iMMkee toleatcr occorreie« ea re ad% 

to. IiLmAdd. 
; ifiwB fm wuki ariiiitai] 
Ut aaucam decait»aiiipliat e cootoe* 
todioe. PUo. io Epittollt, 'Adiitn 
tahem et» Ac ot amicat.' MUet. ui. 
* NoB cooteotot qood mUil 
t adaitteodi tolaliam perbUmit, hk^ 

Mom cadiiaoat*' Ci« 
ooiM et Scoeco vocaat ' reo adettek' 
Ormd OimtoretyV^AnAtfywp^ *«« 
Soeteaiot (eootro OeUU Paa. »01 Neo peimi» oei to tmH* 
mtOM dead tb ditwdtre Itaglat o taUoa] 
Trahia hoc, nec iovilay at pate, VaM 
roMlt oa lo Modio : 'Oaoeooet» qoK 
boa ett medokM vte coUoa.' £t in 
Moolos '^ Habeoe aata petitamallmot /dan. oeqne aoto 
iotca iimlteA 

4«.] Herpoi. 
Denat* «d HciiaoaiiMilaiBrl tfflMce legendnm, 
aliit aole not animadvennm. Eam 
vocem apud eaodem Tertnlliaoam ia^ 
veniat de corona mitilit : ' Qnod ht* 
derm natnra tlt cepnt abfaelaeo de* 
fentare/ id ett, gravitatem eapitit 
arcere, qaM nimie vini iagorgitatione 
cfoatur. Vide Tancb. Ub. ui. Ad* 
verv. cap« 18. B^aai. I«egend. He* 
2mm, vel eiofe, qnod eodem cadin 
Ter tnllian. de oorona aulit. ' Qood 
bedorM natora lit capnt ab beloco 
defeatare.' Festai : * Elneum tigni* 
ficat langoldom et temitomoemy dtc. 
lioe baloaem: id ett, betteffBOftam 
laagnentem, qnem la^ OrMci vo* 
caot»' OeUioi &claMMi tarditalem aohr 
miy ef ttoporem ioterpretetar : £go 
gravedinem eapilit cnm toccottiooe» 
ncmpe nt Etjmon crepolM retpieiet. 
Kftumd^ eoim eit qoati acivavd\i|, M 
raw ndpOt «al rwwdMjtm tco hiXaiSh>r9§ 
rh MfA' inde ttpmwdkiiy 6 U pdlim ««X» 
^, I ItTi Uni^n wbSL idmtns raS itdptu 
Btymolognt In KftuwaXAf etvi|\^. Eo* 
ttalli. ad Uiod. o. et boc verioa qoom 
qnod Iiidomty * eropola, quati croda 
epola.' Mf. Fidaotef odidl claet tive 
Aclaee, com Wovrer. qoam cotreetle- 
nem verbam aHcaialarfiagitare vide« 
baiur. Salm. ad Solin. p^ 90i. reeli* 
tnit eam vocem qaoqoe Oellio rv. Ul 
^Poerot impobea compertom ett,tl 
plaf imo cibo olmieqae looioo otereo* 
tafy taebetloret fieriyad volero& ntqoa 
aot ebMil Urdilatem:' ibi vero Sal-» 
BtatU coi^lectaiam a Mti. comprobarl 
peelea eogoovU Oronov. Sed noilra 
leco Mtll aacteritat adbaedam deti« 
' deratuf . Fortaite ea non careremoi 
•I Mi. D^Orv. iotegf am haao Apolo* 
giam teffaret: tolet enim ittoMe. 
rariorom leetioooffl vettlgie pvM to 
fof fc. ef. tnpm ad lUod ^ tmdeceo 
faaMu' Solet etiem Tertoniaoat, qol 
eaodem. voeem, qam vix elibl legitor^ 
atorpovit, e ooitro Anetere rafioro 
vecabala Imitari. De rf Ekimm t. 
Maaii vid. Oaonov. ad OeU. ledt o 
Bobit et a PrkiMidtt. et Voia. Etjrm* asi6 KOTiE VARIOItUiC IH in V. X M. AUmli^. Bartbios, 
m m jM tmUtr , sed diI mntatione opa». 
' Cfmpala attentari ' dixit ut «tipra, 
« atteotari niorbo :* et <Miles* i. -* fatt- 
gatiooe perteotari.' PrU, Bene, ai 
dixisiet Aoctor entpuUt aiUniMur, sed 
edditt praepositio ex. facit, nt de«de- 
retur oomen, t^uodrf aUefUatwr jwafH' 
erit Auctor. loterpretatnr qniden 
Florid. * oom gnlosns ille ex temn- 
lentia decnrobit.* Verom hoc ooo 
slgoificatat(«iitari,<)iiod rerbnm nsor- 
pator de morbis : sed noo nisi addito 
▼ocalHilo, qno morbus drsignatnr, 
ant iotellecto e praBcedeotlbna. ex. 
gr. Sept. de B. Troj. ii. SO. * ouUoSy 
iiei|oe mortnns ex hoc malo, oeqoe 
attentatos ett :' id. ibid. xxxiii. ' paol* 
iatim vis mali leniri, neque ampliua 
attentari corpora.' J, B, - 

H^efahta U€%m\ Lipsins emendat, 
km fakrieaMUm, CoW. Placet admo- 
dnm quod docti ▼iri excogitamnt, 
&crc/e6rtcaii<em: sic tamen ut nostr« 
conjecturn nondum nos psniteat, 
hmc fayram feoiam, id est, ieekaam, 
Imo vero sic potios scribet qui me 
audiet, Nam eqaiiem hac fahra teeum 
fabrieaMtem heetema die aaimadvertif 
ife, nam qnia inter /a6ra teeum et /i- 
Mcantem, et Jiteranim et soni est 
similitodo ailqoa, ea re cormptus bic 
loeos, ot alil ttupiot iwlpufpiois. ketcfatra 
▼alet, rii t^o^ raura, snpple lofxarhfin'- 
raetcommenta. Caeaah. Hieeabrata» 
eum, Iti ▼. c. FuW. eqMem hae h&a 
leeam. £t mox iete maxime prteaem 
pcr {ifrfUom. Scio|ip. in Symb. Mira 
varietas iectlonis ct emendatiomim. 
In V. C. Fnlrii legi ainnt, hk fuhra. 
Unde viri docti siclegnnt, Hae aapra 
telenM dta. Jtawph, optime, inqniont, 
•d sententram, aptomqne obractandi 
▼erbo, ita amrphs xSyos, lidem, Ifac 
kora teemm keetema die, Alii, keeefa^ 
bra teeumfabrieaniem. Alii, ktme /o- 
kram teekaaau Alii, heKfabriemUem, 
Dmdalum esse oportet, qui novtm 
lectionem fabriceior. Conatus tamen 
aom veram iectieiiem indagare: at« <l«e lt« ooiOeci legeBdom. #l«r«|M 
te emn Aeslerwi dte,"^. akrmtaKtem. 
Supra tCfAd ost,-anpra aorem tibl«a- 
pite adplicato, ot <«oiet« .qnim <q«M 
secreto alii commltfimoa et com itto 
consuaorraoios, nt loqnitarTereotios, 
io Heantootimorameno. Seip, <*eo<. 
Hic locus est, qui insigniter e 
ingenla virorom in bis litteria 
mornm : et pro keBcfabra teeum reati- 
tuit Lipsioa» kae fakrieauiam, prolmt 
.Caiaobooos, ita ttoien ut neqoe 4iam- 
net «nas coojeotnras, kamefabramte^k^ 
mun-vel kae fabra teeum fabrieamieat^ 
adjecta integra dictione. Folvios 
Ursinns vetlet, Aac Aora teemmM Ego 
legendom existimo, nam equidamlamc 
famatieum keetema d. arbitrtbitor 
flequos leetor. Meure. V. C. Folv. 
kic fabra. Viri docti emendAroni, 
ktec fabricamtem keetema -die, Cesoo- 
booos, Aanc /a6r«m lerAaom. Nec 
dom me expedio. Qoid si leganraa 
com Folvio,iVam eyt id a m kac ibfra 
iecum keetema dief Sed non^emere 
inV.C. Sdbra, Fortcsse : JVam -«f. 
kme eapra keeienm dieammaduerti oatiM 
notabiliier in m, f. tibi JE, abmetmk" 
tem, Sapra aaMpk, optima ad aenten« 
tiam; aptomque obroctandi verbo: 
ita coMpbt ?Jyos, Wower, Non -eat 
locns mendosior in -toto Appuleio. 
Casaub. legit, Nam epddem kmefabm 
teeum fabrieaniem k, d* Meurs. Nam 
equidem kune fanatieum k, d, Memb. 
Fiorent. iVam egKidem Mc Mfrrote cnm 
exlema dte. Fnivii liliery Nom «fvi- 
dem kie eabra teeum k, d, Roman. Al- 
dus^tBasil. A^ e^Mtdem iktfc/sim 
t$eum.k,d. Wower. n, e, kese eapm 
heetema die animadvertiealie natabiiitar 
i. m.f. tibi JE. obruetmiiem. £go re- 
tinai Scaligeri conjectormn tairtispor 
dom meliorrm invcniam in libfittliit. 
£lmmik. Non extat locOk tliqni» ia 
Aotbore oostro, cnjos ioBtilotiDnl In- 
terpretes plns et temporia et*operm 
dedere. Leg<i post omoes e Floreot. 
eroditim. Salmasiusy Nam eqnidem 
keie tabrat^ eum keetema die, ifc. li« APULBll APOLOGIAM. asi7 sibtbitem ibi 

oralioMin ptoUrem, consut dod aKbi 

—Hm ^mun CartbmKine pronontia- 

t«n. iVie. NameqHkUmhttkeMnm 

t$Amim knienm die mummieefH, 9fc. 

MmiL obneimUem, H«c e«t leoiio 

eSealigero primmn reeepte,qnB te- 

qoentei £dd. occupnvit omnes (pne. 

terqism qaod Scriv. locum cormp* 

tnm refiquit nt io Mts. legitnr); 

qnnm anlea volgnretar «nn epadem 

Atf«>UnitanMi^^Adjeclivttm/a&er, 

*m, ivwn allqooties usarpat Noster, 

et reete.Aik^iiMfaM dici potnit frans 

iUa,qnam 'd% fnligine et pinnU men- 

lilusest' Crnssns,etqn«n,qnnmipse 

temnleatns in jndicinm venire non 

posset, ^Uinno obmctotns fuerii* 

Vcrom istiosmodi vocnbnla Gneco- 

Latina in Mss. cormmpi solent; iU 

taaeny nt nlins «liod prmbeat: hic 

vero Mss. O. consentiant in hae vel 

Moasftmtecwnvelsmn. Verior Igitnr, 

iaw pahnaria, est emendatto Snhnaali 

adSolin. p. 3S7. mmi ffMdm kmSe. 

Wnl»enmA<«temndts,^c.- Qnamqni- 

dem correcllonemy extn omnem dn- 

bitationem positam» fidenter amplez- 

ns snm. Pamm vel nibil en abit a 

Mss. qwn et in Pitb. majnacnla iitem 

icriptnm vidctor Sebrmte. De Sa- 

braU Africm nrbe, vide Cellar. Oe. 

AnL iv. a. la. Heins. et Drakenb. 

ad SU. iLiii. vs.SM. Non me fngit, 

admjssabnc lectione,falsnm aeri» quod 

vnlgo ctndilnm est« orationem banc 

ab Appnleio babitam fnisse Cartba- 

gine: snd boc ipsnm emendalioDem 

eoofirmnt. Cartbagine enim eansam 

snnm non dixisse Appuleinm,coUigas 

en iis, qnm inlra pag. MS. legnntur.. 

Prosimum est nt de CEn cogitemiie: 

sed noc boc vernm, uti et ex aliis lo-. 

cis snapienri possis, ct clarissime pa- 

tet e.pMxime seqq. * an bic Jnnlnm 

Crasaom <Ffnsem viderint :' et leco, 

qni infrn habetnr p. 607. ' Jussi cnr- 

ricnlo iret aliqnis, et cx bospitio meo 

Metvariolnm oflbrrett qnem mibi Sa- 

Unumis iste C£m fabricatus est,' Delph.etVar.CUu. Proiianciavit itaqne App. oratioanm 
hano in nrbe, nbi Aasptlinin, non do- 
mom, babebat; qno pmfectns fiiernl. 
nd cansam soam dioendam. Vieinn 
oppida snntCEa et SabraU: Sabm- 
t» anUm conventns Jnridicus videtnr 
fnisse. Ceterum Snbmtm loqnentl 
satis fnisset dicoro AmmmsdM^» 
qno fadle videmnt omnosy fomm Sn- 
bmtm intelligi : at» qumn snpra m- 
gasset, < An Alexaodrimn miMSiCvk ?' 
recteb. I.et cum emphnaiadditnrMc 
Sebraim, Hic jam editnm, ni ialtor, 
in nonnnlla fidit. eiutat certc in Hfss. 
Florent. ' Obraetam alicni * dictnm 
Qt apnd Plant. Pseod. v. a. 6. ' qnid 
tn» malnm, ergo in os mibi ebrina ir* 
mcUs^' et vs. 0. * pergin' metnrein 
Qsmibi?' Restat ttt monenmns Hein- 
slo in mentem venisse hme soAnrm* 
Um vel htK mtbuneie snm vel «ntar- 
mtoertf.* vide ejns Advers. p. 460. 
J. B. Qmd $U dtri viderf 4ieo Cms- 
i«m jnmdndnm rtrinm sler««re] £x 
Planlinia illis in Trinommo : ' Diet 
tnmpns non vides ? quid ilium putes 
Natnra ilU atqne ingenio ? jamdndom 
ebriu'su' Ptie* 

AdrepoHmemnmebeuiidm^maelenimm 
emderemimbebue dmminfv] PluUroh. 
in de cnm valetud. Olfak^beh Aa4|c- 
ofyUu iml ^cAq9wr(at itnfi^MMMW 
kunohsiwl rh fiakeiNim, Kmi mOevnr 
Mr&f «pM^ffis. Nonnnnqnam Sole 
apricabant etiam, ut se largins mero 
invitarent. Arnobius i. 'Nnmqiiid 
ideo dicenda sunt nnbila inimica ob- 
dnctioao paa d n w y qoU libidini nna 
permitiitur otiose rutilam se flam- 
mis, et cansns potionibns prmpara- 
re i * Qnandoque ad ignem. Sisennn 
IV. Historinrnm : <Dnm postinum vi. 
num apud ignem per sndorem corporo 
exbansernnt.' Idem. 

Pag. 60S hU emm mmaamm\ Mirnm, 
pneteritnm boc a Criticis ieieemm m. 
SUtim seqnitur 'oe cum snb tam se* 
veris oc. t. eonst. ne tu bell.' htg. 
n$ emm mm s. I. s. o, l. e. iu beUmmm, 
4«. Acidal. IngeiMoae et vere Aci- Apul. 9 S 8218 NOT^ VARIOttUM IN /0 r«CMi, Muximet praMm^ $fe, 
ladigBitatem CnMsl anget, et qofHl 
qanni pnBsent eMet, taiBen cuni Pro« 
eooa. per libeilaoi loqaeretor, et id 
■00 modettta vel timorit caoea face* 
ret, qoaai Ter^retor etiam sob ocnlis 
Proconsalis sine ollo rubore mentiri : 
aed qnia non tanti patavit nt vel ea 
hora saitem sobrins «xspectaret» do« 
neo stbi testjraonii dicendi copia da- 
retor. Nednm in Crasso isto, scd 
etiam in snnnnis vlris saperbam iia- 
beretnr, non per se alloqai prvsen* 
tes, scd per intemancinro : snperbins 
per libellnm. Tacitos de Pallante 
Claudli Imperatoris liberto lib. xiii. 
Annal. « Nec Cam grata Pallantis in* 
Docentia, qaam gravis iuperbia fnit, 
. qnlppe nominatis libertis ejus, qaos 
conscios baberet, reapondit, niliil nn- 
qnam se domi» nisi notn ant mann sigw 
nifieasso, vel si plura demoostranda 
osient, scripto nsum, ne vocem con- 
•odaret.' Soperbisslmum antem et 
intolerabile, non venire quem in jndl* 
cinm et ad Proconsnlem testimonil 
dicendi canssa, quantavb dignitate 
pr»dittts sit, nedum qnalis Junins iste 
Cramns erat ; qnod ab eodem Cor» 
nelio acriter reprebensnm 10 Urgnla- 
nta snmmss apod Tiberinm et ma- 
trem Livlam gratise, lib. 11. Annal. 
'Ctttemm,' Inqoit, <UrgulaniK po* 
tentia adeo nimla civitatl erat, nt 
toetle in eanssa quadam, qnse apnd 
senatam tractabatnr, venire dedig- 
naretnr : missns est Prstor, qni doml 
inierrogaret ; qnnm vlrgloes vestales 
lo foro et jndicio andirl, quoties tes- 
timoninm dicerent, vetns mos fherlt.' 
Arip. GtM, <n Afip, Jnngerman. loeo 
ssBplns cit. mallet qnoqne /s teemm m* 
eamqoe correctlonem, a Putscblo 
profectam, palmariam voeat. Eqni- 
dem, iectis qnse de formula ctnn mos- 
tme accurate disputat Emest. In Cl« 
Cicer. nil mnto : nec cum Fnlvio e|i- 
ete eoM. J. B. 
JfadMles] Heins. Adven. p. 480. 
8ed Mstomm et vulgata loetio madade» non Improbanda, de 
ocolis vino langnidis. cf. Prlc. not. 

* Ocnlos ndos ac tremnlos ot mard* 
dos ' conjnnxit Nost^r Met. ii.p. 6S« 
Ed. Pric. sed ibi de libidinosls, «Tpert, 
qaos ' obHos ocellos ' vocat CataU.xi.v» 
11. cf. Pric. ad loc. Mot. eit. Mem. 
Mmiemtee •euhui Rntil. Lnpnsdofig. 
Sic. I. II. < Ocoli mero madidi.' Ibid. 

* Oculi vinnm lacrymantes.' Prk. 

IZidnm, ^v. mdas] Non flN|no animo 
fero, doo ista sloe epitbetis nuda bie 
poslta,ridam et mctfns. Et sane cra- 
diderim, scrtpsisse AppnleinmrMfnm, 
^. reslrMnm. * Restringera ' non 
semper est ' constringere,' aed er 
'distrlngera,' nt in Epigr. soperlora 
ad Calpnmiannm : ' Restrictis forte 
si labellis risoHs :' v^ tmetue antem 
qnid apponam, nonditm conjeetnra 
sam assecntos. Fnit omolno aUqnid 
sono Isti vod simlle, ut ad Hdmn. 
Addal. Qtinm omnlbos portiiNM, 
qoas nominat, sna Bpitlieta Locina 
adjanxerit.mimm vtdeturdoctis virts 
non et < rictni ' et ' mctiii.' Snsplearl 
allqnb peaset, palantem alieno loeo 
vocnlam, HeeiMms et scripslsso Ap- 
paleiam Aicla^i redmeimm^ qoomodo 
Silias lils IV. locutns est : * namqne 
ore redncto Paolatim nvtat rlctn.' 
Nnnc perpensis 4is, qtns soqnnntnr 
Ita legendum poto: Cil. laiy. i ^m - i ma 
ridnm ; eel, ieb. vee. ofrs. niclnm ie 
capn. Nem polr. Aifelam de ettpa i»> 
terpretor viri de cnpa empti : mlse- ^ 
ram enim panpertatem Crasso OKpre- 
brat et sordes, qnomodo L. Pisoni 
Cleero: *Pistor domi nnilns, nnlta 
cella : panls et vinum a prapolay at- 
qne de cnpa.' Firmat bane co^)ee- 
tnram, qnod snpra Appalelns dixit : 
'Caaponibos qaam nomenclatorlbna 
netlor.' Et lofra : * Cigns oboloisse 
fieeem videbant,' aUaqne similia. Ci» 
omro eodem loco t * qnnm Isto ore te- 
tldo teterrimam nobis poplnam inhn» 
lasses.' Seip, Oenl. «s Appemd. V. 
Anclvssptemn; nam pdlftNisnimn* Non 
caplo hKo depravata. £t teia qni* APULBII APOL06IAM. S31d dem p«rio4iis |Niraiii ssDft. Rectias 
iMd dabte scribu : dUa turgemHM^ 
rMm kitmiem, MUvom loHa^ vsem 
olwMMyMmttinii Irrmoreiii, rtuiM»feiU 
tfss. IstinsiiKNli «01111 voces, ant iis 
•faiiles, desidereri, osteDdont reliqao 
periodi oiembra. Wewer, Deestfor^ 
te aliqnid. Brma. Florid. rHcl« tpi^ 
nmm, Fnlvil liber, mctm tfnutm. 
Woweriiis, Hehm himiem^ Mlivoia la- 
Kcy o. 0. M. I. rueiuB fatidM, Pro* 
barem» st libros baberet aactores. £1- 
matk. 8ana in speciem omnia: nl* 
CDS in recessn latet. Codez^ Floren- 
tfoas habet nrctespuuoa ^afHmMmnii, 
^. Palrii Ursini Kber, RhtMs tpi^ 
fMMp. bvc qaam non caperet Wowe- 
ifoff, RutaafmHdo9 reposait, et 8ci» 
plo pari lieentiarttefamtfecviM. At 
O Dti BodI t qaid ad velerem scrip^ 
toram hsc? car non eadem opera 
Mggessere rocfos aMoralflifos» de emt- 
psoa, et similia? imo qnidqoid snb 
eaiomam cecidit, etsi remotissimnm f 
Ratger»ias sane modestins rMfos spa^ 
mm legit. Ego post omnes scribo 
riMfns popinam, Cicero in Dirio. 
*Qanm isto ore fntido teterrimam 
Dobts popinam Infaalasses.* Claadia- 
■os Maroercos de statn anim« n. 9» 
'Infaalare cloacani rentris et senti« 
aam oris.' Jndicent eradili. Pric. 
Ms. roefos spcnMn. JVom, dfc. Lego : 
rwlasysaipiria. Nam,i^. Itaoptime 
qomdfabity qaod seqaitar « Msm pa* 
trimoainm omoe jam pr. abl.' /s. Vou^ 
in SOudtda, Loenm affeetam esse 
qoiids videt. Volgo edttoro rietam 
sa f iossu yae IsMo, vorm ateMMM, om* 
w m iM fffSisrfm» msfns. Nampair, dfe» 
8«d non video, qoomodo conjunetione 
flOM seqq. prccedentibos jongl po«- 
tinty idoneo aensn. Qnod Tidit Is. 
▼oM. fn schedala, qoam edidi. In 
£d. Jont. post. non apparent rasfns 
flBM ; pro qoibas in Mss. est mf a sfi" 
SMR^ aatra^fas efinam^ qood, addito 
pneterea oom, ainnt esse in Ms. Falr. 
Pnetereonjefctaras aVV. DD. snpm 
piepesitas Saim. narg, adierit «smr* la Aums, sed rw ovnallnm est tn Mss. 
vestiginm. Rntgers. conjecit meiai 
eimmam: proxime «ane ad Mm. Sne» 
tonins Cland. c. tO. * spnmantem ric- 
tam' Ciaodio irafo tribnit. Lenne» 
pioV. Cl. suspecta est ipsa mctns 
mentloy non soo, nt Tidetur» loco po- 
sita, qnnm MoaanM fmaor band con- 
cinne inter ri^am et nfcfam meroore- 
tor: alioqni dirinaret V. Ci. rueta» 
pamam, nt apnd PKn. H. N. xziii.S. 

* Acetam sciliinom prodest acescen- 
tibas cibis: gnstatnm enim discniit 
pmnam eam.' Totias itaqoe ▼isaro, 
ipsam Codicvm lectionem esbibere, 
et Terba ruetu ^pioaM, qaia ia Ed. 
Jont. post. desnnt, nncis incladere. 
J. B. JtfiffamiM f n gmof ffm j Pers. « Tre« 
mor inter rina snbit.' Seneca Ep. 
xciT. « Pallor, et nerTomm vino ma- 
dentiam tremor.' Plinins lib. xir, 
cap. 2S. eod. argnm. ' Ocnlornm «i*. 
eera, tremnl» roanns.' Oloss» : * M^ 
Bn, Trementnra, ebrietas.' Ubi vide 
an reete VnlcaDias, Trmairalia, r. 
Pric. 

Paf rimsoiam oome jamprtdSM abUgiO' 
fisit} Cs^nis nempe, copedits, et ca- 
linm snmptibns. Cieero Catilin. ir. 
' Patrimonta soa profodernnt, fortn* 
nas soas abtignrrierunt.' Terentias : 

* Patria qni abiignrrierat bona.' 8i* 
donias Hb. n. £p. 6. • Qnantnm de 
bonnscnlis avitis pateraisqne snmp» 
tnositas domesticm Cfaarybdis ablign- 
rissel.' * In patrinKmio beiiuari ' vo- 
cat Getlias 11. 84. • Faaiiliam et pa»- 
cnniam snam prandtornm gnrgitibos 
prolaere.' Noster infra: *In ven- 
trem condere.' Atben. iib. ly. ri^v 
wmrp^m oMir 0i^al|^ «oMSbr, sive ot 
pillalam deglatire. Unc pertinat 
qnod de Acteone Falgentias Mytbo* 
log. ex AoojLimene : * Dam pericolum 
▼enandi fogeret, airectom tanen c»» 

dimisit, qoos inaniteri (iege 

>) paseendo, pssne omnem 

sobstantiam perdidit: ideo a tanibas 

snis dictns devoratos osse.' Idam* 

AA mtamMiam uinditamiam\ In qna 3220 NOTJt VARIORUM IN me ooctarnft et mftgic» sacra feciase 
per calamDlam affirmet. FUrid. Non 
audiemiiis itaqoe VqIc. id inarg. con- 
jlciensMadttomla.* qaod latla argnnnt 
seqq. * Nam temnlentnm iitnd men- 
daciiim...vendldit.' De locatione 
* ▼endltare calnmnlam/ ant slm. cf. 
Bnrm. ad Lncan. viii. ts. 676. Er- 
nest. in Cl. Cic. J. B. Nie ^fuam 
€i de 6Mtf paUmu mpirMt^ mui wml 
dommi ad irf n ma i ai n «mdjtemla»] Et 
bscePlantiSticho : ' Nec alindqaid- 
qnam nlsl lioc qaod habeo palliam 
Pneterqne Itngnam nnam Tenditari* 
am :' vel ez hto Trinnmmi : * Est ager 
•nb nrbe faeic nobis, enm dabo Dotem 
sorori» nam to de stnltitia mea Solns 
superfit prsster ' (lego ffopter) * vi* 
tam reliqnus.' Prjc. 

Tribu» mmimB nMmmU] Si ad Latl. 
aitatls normam exigas, scrlbes, aam- 
miim, vel, Ur mUU mmmtis: sed illo 
potins modo Anctor scripserat : nt 
infra, * senginta mlllibns nnmmnm.' 
Cosmd. Nmmmmm , Flor.mnmms. £1- 
menh. In Clcerone istinsmodi lec» 
ttonem irihui viUHhu n m m mU, sine 
bspsltationey invltto etiam Mss. mnta* 
rem. Qunm vero, observante Peri- 
nm.adSanct. Min. iv.4. n. 78. Oro- 
sio, et lllins mtatis anctoribns in pri- 
mls familiare fnerit^pro genitivo par* 
tltionis adhibere illom ipsnm casnm, 
quo nnmems rei numeratse detnds 
eaprimitnr, quln et Llvins hanc con* 
slrnctionem non adspematos sit, qni 
1. XXXVII. c AQ. ^ Tniit/ inqnit, * in 
triumptio nammos anreos Philippeos 
centam qiiadraginta millia :' eqnidem 
contra Mstomm et EddL veterom 
anctoritatem affirmare non ausimy 
Appnleium sibi hanc constractionem 
non permtotMe,etiamsi uumeras prm- 
cedat. Revocavi itaqne cum Scip. 
Oent. et Pric. codicnm lectionem mu- 
latam aCasaub. et reUqnis seqq. J. B, 

Demmeiaiimie' imp§dire] AUnd est, 
dennnliatiooe testiraoaii terrere, a- 
pud Qcerooem in Orat. pro L. Fiac- 
co : ' Adjonxit illa, nt ees qui domo exira nolebant» testimonii dennntia- 
tlone terreret:' (id est,impediret» na 
contra se quidquam agerent» mlonn- 
do» sl facerent» sese eos ad testimo- 
ninm dicendum Romam cvocaturos, 
nt infra etUm ezponit :) hoc loco Ap- 
puleil esty inipcdire, ne testimoninm 
dicat. 8ap. Gent Id est, inqnit Oen« 
tilto, 'impedlre ne testimonium di« 
ceret :* esto : at non interim expontt 
dtmmtimidi verbnm. Ego demmiia-' 
tiemem accipio heic pro delatione, in- 
dicio criminis totins Magistratai. Sal- 
tem legendnm putem de mmiigiimem 
impedire : id est, rajustam mei accn- 
sationem. Bodseos in forenslbns, 
' deferre nomen alicigus nt malefici« 
est fere qood dennnciatorem esse dl* 
cont non justum accusatorem.' In 
quae verba tamen qnia exemplto non 
firmat,,non jurari veliro. Prie, Ad 
impedire intelUge m endeeim m, Si do* 
nnnciasset App. magistratniy de mer- 
cede pactnm esse Crassnm, ad ipsnm 
falsoaccnsandnm, admtosns non fols- 
set ad testimonium dicendum, et.de- 
moitfialtonc illa mendacinm impedi- 
tum futsset. Hsanndaite, qnm impe* 
disndtf venditionto canssa fit, e Biges* 
tto ciutnr a Brtsson. de V. S. J. B. 

Dmmm afiei} Oiomarinmy < Affici 
damno, ZitiueiMu.' Pric. 

Pao. 60S iiamdfua/quam eeeuUa r. e. 
e.] Malim eeeuUo, Casaub. Lege cum 
Casaub. oeeuUe ; nam non novam rem 
narrat qnamplam» sed eam de qna sn- 
pra proxime, Crassi Testimonium. 
Qtti alia rnspantur heic, et ad subse* 
qnens qnidpUm referendnm polant, 
n» illl qnasl cocm bestin incassnm 
hiaut. Brie, Non necessariam puta- 
vi correctioDem Casaobooi. In do- 
mo Rofini facta est illa res, qnse haod- 
qnaqnam occnlta esty qnae nemini GEsi 
ignoratur. J. B. 

Depreeaioribue'] Legerim depreeiaio- 
ribui. SidoD. ApoUinarto Ub. i. Epist. 
7. * £t pretiosa quseque trapeaitarum 
in volucra rinuiri, pensare, depreciare, 
devolvere^' && £t Ub. ii. £ptot. 10. APULBIl AP0L06IAM« 8221 * Ncqne apnd te lUerftriam corem tor* 
bi, depreciet inperitorain/ ed qoem 
locam, vide qa» ennotaYit Joen. 8a* 
varo, cQJnf eqoidem scrinia non com* 
pUo. Tontnm addo B. Ennodii lo- 
com 1. III. Eput. 9. * Apnd amantes, 
et honore poUeotet, beneficiomm ef* 
fectna in promtn esi, nec nllas pre* 
eet [col pnestandi] mos ett Urditate 
depreciat.' Bnort. Sensvs est, in- 
tercevione ac soasn islornm danmYi- 
nim,&nUianam iribns mllUbos nnm- 
mom emisse Crassum testem. Id 
qnod smdinsas (Inqalt Appuleiiis) 
Roflkiits contendir, qnia prsescivit in 
«Kormn snam (enjiis stnpra sciens 
disstmnlabat) pecnnlc UUns maki- 
mam partem a Crasso erogatnm Iri. 
Hmc Tera loci sententia est, qnam si 
perspectam babnisset non indoctas 
▼ir qoidam» procoidnbio volgatam 
scriptnram non movisset, nt obtrnde- 
ret depreemttnkUy ridicale simnl ex- 
empla congessisset quse soo ipsiiis 
sensni pngoant. DepneUtrt enim est 
eonari ut qnam mlnimo acqniras qnid, 
vill cstimare. Oloss. Vindoc. Ms. 
'Aspematur, conteranit, depegit:' 
(lege dspredel) qno qnid oppositnm 
magia Rnfiini artificio. Prtc. De- 
jtteem^ Ni^tro in primis, est valde 
precari. V. ad Met. ix. p. 608. a. et 
Ind. J.B. 

fpee Rmjlao ei C^JjpiimtMo] An ille 
CalparoiaiMis, cnjos snpra facta nien- 
tlo, ad qnem versicnlos de dentifricio 
scripsit ? Videtur ab eo oppugnatns 
in jndicio Appnlelns : nisi hoc nomen 
existiiiies improbitalls nobilitatn bo- 
minlo. D. Hieronymns mentionem 
&cit noD semel ' Sallnstlani ' cnjns- 
dam 'Calpnmii/ qnem et 'Lanari- 
nm' aUIA nominat, qno nomiiiefnit 
bono seelestissimns, proditor, et per- 
cnsaor Salioatoris, nt refert Plu- 
tarclins In rita SertorU. Idem Hle- 
roDymns in Apol. iii. cap. 18. *dis- 
dpnlos Calpnrolaiioe' vocat, bis ver- 
bia adrersarinm* sQom Rnfinnm no- 
tans, qnasi sceleratnm et proditorem. Prorerbiale igitur Domen hoc fait, nt 
diai. Seip. Geni. 

CeiHmum adwenwm me] Olofsm: 
' Coeris,' (lege eteiMay Coitio, 2m4Kev' 
vta.* Lez Sempronia: *Qni ooDve- 
nerit, consenserit, coierit,' dec Lex 
Oabinia : ' Qni coitiones, &c. confla* 
▼isset/ Prie. 

«SMiteeMtfema] Edd. vett. eekAm eaed. 
Colv. Arrisit mUil vetos lectio prm 
illanova soUleaad. Casaabonus. Bas. 
et Ven. babent ssinfa «kI. qnod rec- 
tnm, nt dicimns ' projectam anda- 
ciam:' qnamqnam ante conjeoeram 
ssliifa, qoi eandem dictionem et in 
Seneca restltuebam c. 9. de Tran- 
qnill. I. II. AddaL Al. selifa, forte, 
aolMfa. Brant. Hairent belc nonnolU. 
Brantlns ssltda, aUi eeUia: at pyrior 
lectio est ▼nlgaria quam nt moreri 
debeat. Anrel. Victor. * Qnnm pon- 
tificnm lege hostim mactarentnr, snis 
ntero maris Iseminarnm genitalia ap- 
parnere : id araspices solntionem 
posterornm porteudcre, ▼itiaqne fere 
potiora interpretari.' Doctissiroar 
Schottns eeiaHemem exponit ' mores 
dissolutos.' Snmpta est, nt tidetnr, 
loqnntio bcc a corporibns languidis 
et solntis. Casanbonns ad ea Persii, 
' Laxnmqne capnt compage solota 
Oscitat liesteraam/ alt, qnos Orcci 
lnx^ovf vocant Latinis d i eee h i t e e esse : 
solereqne scriptores ▼irtoti rtfiwr ac 
robnr tribnere, qula ut valeniis bo- 
minis corpns est robnstnm, non va- 
lentis langnidum et irapa^tAwyWvor. 
Sic cojos animo Inest virtus, eom 
omDlavitseofficia implere facile,con- 
tra qni depravatis snnt moribns, nec 
oorpora nec animo valent ad prse- 
standa qnse nsui snnt ofllcia, eos ittKb' 
revt et d i sssi al s f vocari. iSstefom oo- 
pom eapllcare poteris efite' 
Cicero pnsrapfam vocat, somp- 
ta ab eqoto metaphora, qoorom Im- 
potns sine ope fnsoi IncohibiUs est : 
atqne brnc est eapositio Tnraebl Ad- 
▼ers. tO. 84. Prk. Edd. Jnnt. post. 
CoIt. Vnlc. pr. Oent. enm Ms. Pitb. d9S2 NOTiE TARIORUM IN mUU. Plfteet mihi leetio reUqaaram 
Edd. et Mss. Florent. «fatoy i. e. li- 
bera, milio metn «it padore coer* 
cita. Amm. Mare. xviu S. ' Veriu- 
tit oratio toliiU debet esse et libera.' 
J.B. 

Cffjmfgtem'] Interpretatnr Florid. 
' enjof ▼idebant vinolenfiam inboln- 
Ime :' qQaai, credo, ' fsx alicnjnf 
anbolere ' dici poaiit, qaando mani- 
festnm lit, eum ' f«ce tenna' (de pro- 
▼erbiali hac loeatione cf. Lamb. ad 
Horat. III. IS. 16^.) cadoi vini ebi- 
bere iolere. Qnm aane contorta eat 
explicatio, qna tamen meliorrm non 
babeo ; niii ilind faag, qnn vox de 
qnacnnqne re impnra nanrpattir, ad 
impnrttaiem, atqne adeo faliitatem 
et fallaciam teittroonii referai: et 
tnm aOut, i. e. teitimonii. Et lie ar- 
bitror. Sin rh /«« ad impnritatem, 
non teitimonii, led ipiini Crasii, re- 
ferre qnii malit, ei fortaiie non dii- 
pliceat ejosmodi emendatio: tamM, 
t€8tim§nih (e Mii.) Croiri qwa ^ 
obtluUte faeem vidibmi^ ttee ipei, ^v. 
Idem. 

Piimafum /vnmdnieff] Vrnet. nan 
foo. Alliidit hic ad lineam illam va- 
riii plnmti pennliqne avinm diitinc- 
tam, qiiB ad retia ponebatur, et lic 
genni omne ferarnm in ea captlose 
iiidncebat ac indnebat. Heee dicta 
Formido. Seneca de Ira lib. i. ' nee 
mirttm, cnm roaximoi ferarnm gregei 
linea pennii diitlncta retineat, et in 
iniidiai agat, ab ipio effectn dicta 
Fomitdo.' Hoc qnomodo fieret, latis 
aperte Nemesianns: ' Linea qnin 
etiam magnoi clrcnmdare saltni Qnm 
posiit, volncreiqne metn conclndere 
pr«dai| Digerat ianexaa non noa ez 
alite plnmai. Namqne nnoi, mag- 
noiqne loei, cervoiqne fiigacei Ter- 
rificant, lioiqoe vetant tranicendere 
septum.' Seneca lib. i. de Clemen- 
tia : * sic feras lineii, et plnna con- 
dnias contine, easdem a tergo eqnes 
telis incesiat: tentabnut fugam per 
ipsa qnm fngerant, procnlcabnntqne formidinem.' B. Aagnalhms lUi. t. 
de Nnptlls et Coacapisc. ' Et cnni 
verentnr infamiam falaam, verum eri« 
men incnrrnnt ; tOstar feramm, qma 
clrcnmdantnr pinnls, nt cogantnr ia 
retla.' Hinc Formldines captloaa or» 
gnmenta apnd Oelllnin Noct, Atttcar. 
Ilb« viii. cap. 9. * Remotamm aatem 
qoKstionnm nebnlas et formidlnes 
capiendis Imperitomm animia osteB« 
Unte.' Cole. VirgU. xii. ^eld.« In- 
clninm velnti si qnando flnmitte ntte- 
tna Cervnm, ant punicea septnm for^ 
mldine pennB Venater cnrsn eania 
et latrantibns obstat.' Jlrnn/. Vide 
Colviom h»c docte explieantefl» & 
meaA. Adde Prle. J. B. PimMram 
/araiidittei] Allndit notas illas * ven»- 
torias formidines.' V. heic Colvinn. 
Meurs. ad Lycophron. Rittersh. nd 
Oppian. Cjrneget. iV. Nlcol. Loe». 
Epipbyll. vii. I. Tomeb. Advers. t. 
6. Lips. ad Senec. de CleoMnL i. IS. 
Prie. 

JEmHMmo, kmkei rvaHicti] Sopta: 
* ^milianns, vir nltra Virgilianosopi* 
liones et tmbsequas, rasticanns.' Iii« 
fhi de eodem : < Rnstico et barbaro.' 
Idem. 

Fumwn vnidtdiO Sed et bsec de * fih' 
mi venditoribna ' notlssima. V. Quin- 
tilian. Mandos. de Prax. et Tbeor. 
Commiss. a. P. dat. Commiss. Sft. ver« 
bo * Remissoria.' Idem, 

NwKupm^ Beurtkia] Tractnm faoe 
ex ima penn vetnstatis: passim ia 
vet. Instroroento Idola boc vocabnlo 
insignita videas. V. Cl. Selden. de 
Diii Syriiy Syntagm. i. cap. 2. et 6w 
Prie. 

Unde etMm mmm] Non pendent 
hspc a inperioribni, qnod innnere vU 
detor dictio unde^ quaoMibrem twfe 
etiam legerim, qno commode ad aliwl 
aecniationii capot fiet transitns. Aei* 
dol. Neqne ego capio illnd Muie qno 
perttneat. Sed unice vernm, qnod e 
Ms. Fox. adscripsit Salm. tmam ctiaaa 
«rmi. I. e. Restat adfaoe nnnm crimen 
dilneodnm, prinsquam (p. SIO.) Mft APUIiBlt APOLOGIAM. liUcraa PadMiUUtt pneverUr, et to- 
tios rei ordiBeni paolo altiiu petMB. 
Vmm et «mfc tic confuMqiieqae Met. 
l. Tii. p. 466. J. B, 
. Pao. 504 CtUn/wmu] Rom. Ven. 
merg. Bes. 3. c^klifmnm, Forte, 
AeMi /«nmi. Colv. Malo legere, 
€Uw€€l/9rma^ nt ' color torpiB* re- 
ferater adl baxnin, fvrma vero ad 
.' evifcerataoi diri cadaveriB foroiam' 
■t poatea Appol. loqnitur. Knfe. Non 
•it Boatri noria cmendationee noatrac 
TCBditore, inqae iklis w^fwt^tAm^Qi : 
taoMo bonc locnn et quatuor aliof 
qni non longo intervallo •eqanntnr, 
Moaia faventibni, coiendavimat* Le- 
gebator in editionibna aliornnif cmB 
jtl ceM/oiwM. Scripumns «cr<e<«/. 
aam qnid ct t cdcrt /anmif illa vero 
qoorandam emendatio, keheii fomm 
plaae hebet et kMpooMntwos. oof tra 
vcro correctio tam certa n^ de ea ne 
dnlMtandnm quidem sit. Nam tetUii 
fwrma oaie l^gendum patet liqaido ex 
ipaa re primum : istud enim, de qao 
agitary sigUium ea facie fnisse dice- 
bator ab Appoleii accasatoribua. 
Argannt illa mox» * Tertinm menda* 
ciam vestrom fnii, maciientam vel 
oamiBO evisceratam forroam diri ca* 
davoria fabricatam prorsns horrilM- 
Jeai et larvalem.' Omnino sceleti 
formam bis verbis describit. Contra 
Appnleins in rofotatione kii^as falsl, 
triboit sigiilo soo < faciem decoram 
ei aacci pleBam.' Qu» snnt plaae 
d| ^i^fd^M»! opposita formae ^mAe- 
rtfm. Patet etiam maiiifestissimo ez 
Tcatiglis depravatm iectioiiis cnm hoc 
loco : nam editio illa Romanay qnam 
t#liea landamns, edtti non otUri; tnm 
reliqBomm qni seqanntar, in qnibaa 
«eelmliM legelMtar. Qois adeo Aca- 
detnicas ut pronnntiare dnbitet, et 
ctUii literalm adjectione in srefdt, et 
«Mlmlnfy qnotiea in bac diaputatione 
occnrrit» anios item litcrm detrac- 
Ciooe in scdctiif mntandnm i sed om- 
oem doblutlooem vel Pjrrhoni alicni 
a4enerit Ipse Appoieiaa paalio poac itascrlheBs: 'Hoccine est seeletBB^ 
hmccine est lerva?' lege eo loco enm 
valgatis sceimlas. Qomram a te abi 
aate dictam sit adversarios AppoleU 
larvam appeUasse istod simolacrum : 
sed ccrto certius scripsisse illom scf- 
idiUf voce OrsBca : pro qoa Latinam 
subjicit JeriMi ceo interpretamentam 
prioris. Olossariam vetos, ' 9c«Atf* 
Tbt» iarva, sceletos:' nihil opporta- 
nius ea aactoritate ad probandam 
Boatram emendatioaem fiogi potoit: 
ex qoa doo discimos: aiterom, vo- 
cem lanw io snperiore loco esse in- 
terpretatiooem dictioois scekliii: ai- 
teram, vocabolom sMlefas etsi Orm» 
com parom potam, pridem tameo 
civitate Latina fiiisse donatnm: ne 
qiiis forte miretnr, oratorem in foro 
Romaao vocem Orncam toties asur^ 
passe. Dct vcro mibi aiiquis Lati* 
nnm vocabulnm propriom (nam iama 
Kupimt aliad est) Ormco taoiiiHiftmf, eC 
concedam eo potins nsnnim illom fa- 
isse. Noroot tamen emditi Ormeis 
literis, qnam famiUaris ca Ungnabnic 
scriptori foerit: cujos Yeneres eC 
Charitas plurimis iocis feUcissime 
aut vertendo ezpriButy ant Latiae 
imitatnr : qnod smpe interpretes qain 
non aoimadvertebant, ob Ormci ur^ 
roonis imperitiam, fieda et tnrpiter 
lapsi sont. Sic mihi risom aliqaande 
movisse memioi Beroeidi sobtUem 
liomm verborom interpretationem 
Milcsia scptima, * aecipite vimm Ipsn 
morto, qnam formidant aUi» melio* 
rem :' nbi enm llle non videret Orm« 
eanicam eltgaBtiam elegantissimamy 
Deiis boBC quam ineptc se gerit? at* 
qni * morte melior' non aUad qoam 
mortia contemtor. Ormce ad verbnm 
dizeris, Uxio€4 /m r^ mii todrtv» hv 
^otUuwrm 94iFnSf Hpmrrm. Tale iUod 
qndqoe Ub. zi. ' secretoqoe mandatis 
qnibosdam, qnm voce meliora snnt :' 
sic enim Ormcl rh MfPwra vocant 
^tfysv Kpoifrrm, Legas ibidem et tnoi- 
ttwj, quod Ormci liea«t imitatlone 
nt UHhmi apod Tenoilia- 9224 NOTiB VARIORVM IK nMH !▼. contrft MansloiMiii pro eo 
qnod Graci dlcuBt iras. Notter 
▼oro libro De pUlooopUa etioiii aym- 
Mm Latiae protolit: Dhi Umtn 
j yw i W # vel tpiMa perperan tcribl 
vidco. Miram vero noDdiim ette 
emacolatom iftom ejaidem llbri lo- 
com, qao notlMima Platonii aenteo* 
tia continolw : ' Illam qnidem qni 
natara imbntM eit ad tcqacndum bo» 
nnm, non modo siblmet intimatom 
paut: aed omnibns etiam homlni* 
bac: ncc pari ant simili modo: ▼€• 
mm etiam nnnmqnemqae acceptnm 
eate : de hinc proximii,et moz cmte- 
ris qai faiulliari osn Tel notitlajaD- 
gnntnr/ Chicso, qnem seosam ista 
sic scripU habent? Legeodam est 
absqne omai dabio : imi oisds nbimii 
tpsi oehMi patat. Deindci omnn pa- 

(rMS liaiMlfllSMfllff OMCpCMa €$9€% vcl| 

oalnelaM. Adeone qnisqaam In lite- 
ris peregriniiSi nt IsU nnde sint de- 
soropta non statim agnoscatP Ex 
codem philosopho deboit et l|ic locos 
emendariylib. De DeoSocratiSyqaem 
iU nobis cdidit vir ille Hloctissimas» 
qni nuper, bono publico, cam sals 
maouscriptis eos libros eooUllt: ' Ita 
enim ctt apnd Platonem: ne qolt- 
qoam arbitrctnr omnla enm vnlgo 
leqaentinm capUme: qoippe etlam 
seuotis arbitrls nno earo PhsMlro ex- 
tra pomeriom sab qoodam arboris 
opaco nmbracnlo signnm illod ae 
nantinm sensit, ne prius transcende- 
ret illlas amnis nMMllcnm flucntnm, 
.quam increpitnm inclinaUm aroor 
retinendam placasset.' Cedo qaem- 
vis arbitromy oeminem esse qni isU 
InUllif at ita scripU : sed omncs men- 
das snstalcris, si primo «nriaa legerls epafitf wmh. non cpacs: postea ns prios 
tmnissn df ff rf /lisit aamis m^JL nam ad 
Ilissam habitns ille sermo, ot initio 
eios dialofi narratar: postrema ao- 
tero siCt fvam tnerfptta mdifnotaM 
^MsriM fe s ini nds ptasasael. Res sic 
habet : Socmtes post habitam llhm oratlonem qnam ab eo expnsslt Ph«' 
dras, tnjlcere lUssnm, ad cajoB rtpM 
ombo sedebantt cogiUbat, ne itemm 
Ulem aliqoam neccMUatem tdem Ule 
impooeret : loter h«c, suam ilK dc- 
moniom insusnrrat, graviter offaaiHm 
etse ei Capidinem ob soperiorem 
orationem, qua amorem increpoerat : 
facieodnm ei omnino ease, nt eom 
prlus qaam amoero traaseendat phi- 
cet. Placandi Dei nnicam viam et 
ratloaem esse statait Socrates ri «»- 
Atf^<^- Hme lu. Plato: qnm co 
pretolimns nt superiorem emendati- 
onem nostram coofirmaremaf. in- 
cnrpita dixit Appnleins pro inefepa- 
tlone. Sic apad enodem agwitai pro 
agnltione. Ita enim legl debet Initio 
m. Floridorom hic loeos: ' Repe- 
rlas apnd iptom moltos sales, argu- 
mraU lepide inflexa, agnlus lodde 
expllcatos.' LoqnlUr de Philemone 
coroico, et ejos conMsdlis. AgniHii 
snnt td hwfimplffm9f qnm foH Tel ope- 
rosisslroa pars pleraromqne fabola- 
rum ▼eterls commdlse : nt ex Aristo^ 
tele, et Plaoto ac Tereatio scimns : 
nam Aristophanes non ntiUr. At 
▼olgo tcribitnr In Appnieio tigwatm 
perabtorde. ^Recinendo placare' In 
itaperiore loeo ett, 2Adensta« rp «oAi- 
n^ijr. qnod Horatiot dlxlt *reean- 
tare opprobria.' Veoit et 
dnm alins lod mihi oone in 
es eodem Platone emendaadi ; 
et iptum non poMom qni 
Le^tur sob finem Hhti De Dogmate 
Platonit, in descriptione peremdiu 
partinm corporto homani : * At enim 
illm optimc sont parUs, qaos laher 
sabigit : ot femlna ipoaqne sessiUn- 
di regio.' Apage tam staltam stn- 
tentiam, quB optimas corporis nootri 
partcs vocat femina et clnnes. Soribe, 
spiaMS, hoc esi, at loqnitar Plato in 
Timseo» onde totos itte loeas est ex» 
pressns, vmp^l ^wyMwX y o yifatf . Sen. 
tentia aperta et cerU : qaam habes 
fnsias tracUtam tnm apud idios, tnm 
Iioctantinm De opifido Dei cap. Xm. 
AFVLBII APOLOGIAM> i pliiift adfkere vel ex ningo- 
lie teJQt elegantiMliBt aoctoris Ubrii t 
^ kMMtis riyrinty eicitftDdv qnov 
nuidMi tapinitati netcio dtcftm aa 
secaritati : qai» nullft ftut leviitimft 
Omcarnm literftrom cogoitione im* 
lwti« aolot ae ftliqoid scire. putftat. 
Atqoi phnimft eoa peccare oeceaia 
eat, qaiboa id praeaidiom dceat. £• 
qnidem rix oaqnam in ialonun y«r 
AmraAAfitfrTwr eritieomm acripta ocn* 
loa coojicio» qoin oertiaaima iodicia 
Tif «fe iftMmpUa rOtf *EMia^ucat¥ onim* 
adfiertaBu At l»c qoerela alioa 
eratloci et tcmporia. CaaaoA. Scrip» 
tmn ad morginem calrli /. ez qoo 
facio acaM. Ita etiam perpetoo 
I pag. 161. Ubi valgo 
I vel aMlflfhit corrnpte. Qold 
ait «BiXffr^ff noiloa neacit. IZta/d. Mi- 
mm eat tot Emendatorea non pota* 
iaae olfoidt liisce inapqualibo» verbia, 
eo mogit cnm in Ma. eatet, aUH: 
nibil verina, qoom reatitnendum, cl 
com tU acalfH /trma AarriMle. Qood 
vel confirmant illa, qom pagina prox- 
inm: 'Tertinm meodacinm vattrDm 
folt, oMcileotam, vel omnino eritce» 
ratom fommm diri cadavcrit fabri- 
caatea^ prortnt horribilem et larva- 
lem;' nibil perapicoom magit. Gm- 
Ur, Satfu. 8ic recte Memb. Floren. 
et Caaottbonot. Volgo» celtri Jmrmm^ 
inopte : inf. ' Hiccine ett tceletot, 
bmceine ett lanroy boccine qnod ap- 
pellitabatit dvmoninm V Vid. Roftl- 
dna Colamboa de re Anatomiea Kb. 
IT. foL 110. flaMoA. Acidalii notam 
I. L omlaiy ne nimia notftrnm mole bic 
loeoa otiraeretor : ted et ille vemm 
leetioBen^ totloaqoe loci contextam 
optimo perapexit. Edd. Vic. Ven. 
JoBt. poat. caifft. Reliqotp com Mt. 
Pith. edai^ oaqoe ad Vnlc. tec. quam 
qnm tecotm toot exbibent omnea 
qiua correctio omni dobita* 
mjor eat. Vnlcanii enim con- 
jeetnra aeqnentibna aatia refellitnr, 
qnibna ooMien^ ut oit Aoctor, calnm- 
aim testapa retexlt: W qood •igil- Inm oocnlta fiibrieft factnm eme dis* 
emnt : * Occalta faime» dEC. • . • qoi 
ftd me ventitftbftnty tcicrant.' 9». qnod 
ligoo exqoititiMiaM:*Lignam ft OM, 
&c. . • . qoftlicaoqae DMterift probo- 
lom.' t*. qood tccleti forma torpo 
et borribile. ' Tertiom meodaciom/ 
fSsc. lo qoibna nnlU colorit mentio» 
ted omnia «d aceleti formam perti- 
nentio. J. B. 

4^aAf«/aclat] acero Verr.g. « Af- 
fabm atque aotiqoo artificio factoa.' 
Milet.xi. Notter: ' Navemfaberriom 
faetom.' Ploutoa : < Hoe lepidnm eat» 
boc lactom ett fabre.' Oloaam Vin- 
doe. Mt. * Fabrafactom» omate oom* 
potitom.' Excerpta e vett. OloMiiy 
!Affabm, m^.' cootra apod Noa- 
oiamPacaviot 'lofabre:' ftpponam 
verbftejoa hactenna corrapte edita : 
* Barbaricom pettem navibna noatria 
obtnlit, Nova figam factom» commia- 
aam iaftbm:' doctim. Dionya. Oo- 
tbofredaty qoia omaam awatio, rciimi 
legebat ; at oob exemit mendam, et 
nt exemiatety neqne tic vertnm pnr- 
gaatety nam et ipaa vox mmtat ritio* 
taeat; macolam otransqoe noa boe 
modo abatenom imut : < Barlmricam 
▼eatem maoiboa noatria obtnlit : * vea- 
tcm ftco pictcm nempe, e Pbrygioai* 
bna elabomtam. Milet. zi. * In mo- 
dom Paridb Pbrygii paatoria, Barbo- 
ricia amicoUt» te. iodoritatoa.' Vir- 
gil. ^. xi^ * Pictnt acn tonioaa» et 
Barbora tegmine crnrom.' /dtm. 

Pao. A05 £la6amtfft . . • tarpliMa* 
9m\ Noo conveainnt ea verboram 
boio termoni. Proindo niti timpll- 
mter aiaDtmrvi . • • t aj y ii aaintm via re- 
tcribem, illa antiqua poterit ri ato 
mmim • • • tapfiieatimi, aot bao etiom 
paullo miooa oota cfaAemtmrfl ..• jap> 
plJcattcrcMi, e qna flectendi forme pat- 
tim infinitivi apnd Comicot rettant 
' impetramere/ ' reconeiliaaaere/ ' ex« 
pngnatfere/ et aexcenta ad eampae 
fadem alia* De qnibnt jndicinm arit 
cniqnetanm^ Ego, qnid maxime pro« 
beny Qondam apad »e cooititoi (tci^ ^96 NOTiB YAftlORUk IN lieet Petron. p. 105. ' Reete ego M 
fnctarnni, ti excoMtieoein eliqaeai 
prmptLnB^vm*). Qoicqnid eoteoi v^ 
dobitor, io eadem eenata crit, qood 
fete od fioem Apoiogin posteriorb 
ost: 'O prsclariy Sce. ao nti, &t* 
coodooasset.' Non eolm et>liic eoo* 
vonit cMdoaeiict* Ettam onoc lakor, 
ot qoam poeoi, potter iorem flexionem 
magit probare potte ▼idear* AeUaU 
EkibormmU • . • tapfiUMtrim, forety «(e- 
otvwfnm • • . toppiiMMnmi ▼• vom» 
deAoai. iii. 17. qood oonmeUotli. 
I. qoadrat Rarioret iitat format 
ela6or«tHTe< • . . topplteitterem, qna« 
rom exempla oon novi, bit h, I. otor* 
po t te Aoctorem, non magit mibi per« 
ooadeo. Interlm Mtt. et Edd. ter- 
foot eUkoramei . . • to^plitatwm .* pro 
qoo Catanb. Oeot. Pric. Seriv. Flor. 
dederetleftoreret . . . tepplififlnai. Sine 
acripto eodice non molo Yeterem loc* 
tiooem. Imperfeetom pro plotqoom- 
perC tcpe otorpari» in primit apod 
pottoriorit mvi tcriptoret, topra mo« 
Boimot : jam, cootra, plotqoamperf. 
pro imperf. ab Appoloio otorpari 
non potnitte, eqoldem ooo afflrmcm, 
J.B. 

Qiuumnqut oMferie, dMamMdo Hgnea} 
Rationem infra ponit ex doctrioa 
Platonit. PrU. 

Qm mild Jmetum ooleM] ImiUtnr 
Terentiom, ' Dii tibi, Demea, Beoe 
faxloti cooi te Tidco nottrc faml- 
11« Tim ez animo factom ▼clle.' 81* 
mile apod Plantom et hnnc noetromy 
' iUI provcntom capit :' qood otita* 
tiot '▼elle aUcoi et copero alicol.' 
Ilio modo iterom locotom memloi 
Appoleiom De Pfailotophia, ' anlmat 
booornm deamare et ttudere inUi 
factomqoe ▼elle oti qoam plorimom 
potlantur' (ita lege non poKrralor) 
* booit artibot.' Nibil igitor motan- 
dum initio epi«toln ii. Symmacbi 
libro primo, * Oelttint, cni feetom 
volo, imperialit domiii coram rece« 
pit.' Qoio potint cmeodandot alter 
ejotdem loeut epittola lkxu Ubri qfotdemy < qotPtOi dt ei virtole, qOA 
celtot et, ftoum ToUa.' Legoibtlmo 
0« Cotaob. 

fit6iiii teoltt] Fior. *. iteoliei 
male. Bimenk. Lttoltt etiam Flo* 
reot. Cod. Elmeoh. fttcolot atavolti 
Utot tit| ioonootor heic qoot Pliolot 
I. II. c 4. et Arrieoot ^i^aryyag to- 
caot« ClaodlaBuaCarm.deNiao'iU* 
mot eboni/ Loeanoa 1. z. * ebool 
oomat.' Prk. Sahoat. ad SoUo. p. 
7M. bcne propngnat Yolgarem ooHri- 
om Mm. ot £dd. lectiooom ImoIm^ 
qoam lo 6oeo/M mntoroot Scal. et 
Eho. lotulii teo captola iilo eonfboto 
erat oz tabeUit ebeoi : jam» dimoteto 
eaptoloi ez hitce tabeUit, mhiolotim 
tevioem Jonctit, compacta ett crottl* 
todO| qnte tofilceret eiglllo MoraoffA 
oH eatcolpeodo. J. B. 

Pao. S06 /mmo fOMi omalot] PMit 
hic locot ad eonfirmandam coo)ec<' 
torom Viri Docti io Fh>r. N.xvi^ 
p. 74. * Qoid ergo toperest ad boBO^ 
rit mei tribooal et colooieD i imioo 
Toro, qoid non tnperett V Jdgm. 

MmOam ooo rmoeof] Ulpiata* lib. 
in« de totpect. tntor. ' 8i datit po« 
pillo adYOcatit io mcDdaelo rcrioca* 
tur.' Prtc. 

fifpleadlduiMiuff Efuet] Vakr. I. tii. 
cap. 8. *FiHnt Carteolaoi Eqoltlo 
tplendidlwimi.' Lapit : 

^ A MTIIIO A. F. 

MmVTIO BTARIiTO 

tPL. £Q. ROM. PAT. GOL. 

PHnint ix. S. 'Anthoret habeo la 
Eqnettri ordioe tpleodeotet.' Cicero 
Philipp. ztii. ' Tfobooii Pater tplen^ 
didnt Eqnet :' x. Famii. * Splcndoro 
Eqniti Romeno oemloi cedit.' Pro 
Caeciooa: «Spleoder Eqnettrit or- 
dinit:' pro Rot«io : *£qnettrem 
tplendorcm.' Vria» 

in tahemukk tuo Mdeot pvopolom 
teu(prif 1 • Propalaro ' inteUige, io fe- 
ro, ?el qoo elio celcbriori orbit lo« 
co. lo Ortecim qnldem oppidla 
tcolptoret ittl tigoorom ▼ertari tolo^ 
bant 10 celeberrimb loeit, et prope APULBll :AP0L0GIAM. 8227 BiftiHcM, enrfattve JndicUrias. Pla* 
tarcbQi de Socratii Oeoio: Hopmto» 

wmfk wk MucaoT^pia, Bene aoiem et 
pmdeDter Appoleiashoc argumento 
mitar ad soam ianoeentiam taendami 
vt» io stmiU r», L. Flard M. TOllius. 
Kt L. ille Piso Frogi, Protor in His. 
fiania, qnimi sibi aonulas esset frac* 
fos, anrificem (inqait Verrina ▼!• 
Cioero) jossit ▼ocari in foro ad sellam 
Cordobae, et el palam adpendit an- 
vam, bominem in foro julMt sellam 
ponere, et facere annotem omnibns 
prspsentibns. Scip. Gttii. 

lAgmm 4 ms lole sppiiis, st fmitm 
•ppido fVtfsilnm] £t bic allodit ad 
•riffiaem bnjns adverbii, oppido. 
Qoam sie ezposnit Andreas Alciatns» 
ille eaimios, in Titnl. de verbor. Big» 
ntficationey qnod qunm agricole roga* 
fenlnr de proveetnmessis, responde- 
rontysi ropiosa ea forelioppido; id 
eat, abnndaatem esse, et slbi et op- 
pido siiffecturanu Qood onice con* 
firmat bic Appoleii locna Idem. 

Quem ^mdem alifuitm in eo iempere 
ssifis] Sopra : * Eo io tempore, qao 
rae non nej^bnnt in OetuiisB medi* 
terranels montibns fnisse/ Prie, 

EoiBceraiam formam] Paenvins a- 
pod Ciceron. ' Adspectn trnci, evis* 
ceiata, inanima.' * eviscerata forma * 
qnse nnllo viscere. b. e. carne conle- 
gitnr : inde apnd slios Scriptores OO' 
aea vocata. Ovidins : * Inseqnar et 
vnltos ossea forma toos.' Seneca 
Epist. zxiv. <Larvarom babitnm 
nadb ossibns cohsrentiom.' Lncian. 
^cAafttfS. If^ rk ^a fearjk ffx9fw 
mtpBeiiMw, Idem, 

iMnakm'] Mlles. 1. * Larvale slmn- 
lacbroni.' Sidonins : ' Fades velnti 
«mbflis msestificata larvalibns.* Idewt, 

tuier Hbelioe'] Statnas inter lAhroe 
cenditaa viz pntem.^ Dispice an io» 
caioe scripserit Appol. Jnvenalis: 
' Locnlis qnae cnstoditiir ebnmis.' 
Ovidins in Fastis : ' Oramina conti- 
ano lecnlls depromit ebomis.' Idem, Non mnto cnra Pricmo s nam tnm^ 
poto, Aoctor dizisset i» locoiis. Ce-» 
terom vide ad b. 1. Salmas. ad Vo* 
pisci Aorel.' eap. 18. et peeoliafem 
libeUnm P. Fr. Arpii de Talismart^ 
bos et Araoletis. J. B. 

Jlforem miHhtbeOf foogo» ecm, siawb* 
dknim aiisi|Ml>«< Mier iiMsseeadilnm 
geetare] Eaodem baoe coosoetadinem 
aiiodont Arriani la Epictet. ii. & ea: 
Behnropi^4pea rdka», «al ieyvo^ tomSt 
p» Kkfouf itpyvpomf rwa f jcpoaov^ l|i»- 
e«F; i^ ^avrf ^4poi$ aMf. Ammiam 
Marcellin.de Philosopho Asdepiadt t 
* Cmlestis Den argentenm breve figs* 
mentnro,qnocnnqne iliat, secnm soH'* 
tns affrrre.' Neqne allter nonnoHi 
amorte oolebant aangnine aot aiaid« 
tia junctos, qnos qnia snb fignra ho* 
mifiom non andebant venerari, in 
speciem Nnrainnra cttlestinm efllgi* 
andos coraveront, at vel sic diviiM 
cnlto proseqnerentnr eoa. Milesia 
▼III. Noster in historia Cbarites: 
.' Dies totos, totasqne noctes insurao* 
bat Inctnooo desidcrio^ et imaginem 
defoncti,' (Tlepoleffll mariti,) ' qoam 
ad habitom Dd Liberi fonnaverat» 
affixo servitio, diviois percoleos bo« 
noribns, ipso se solatio cmfiabat.' 
Nollnm vero in Aatiqoitete omnl 
tam insani officii illostrios specimea 
exqniras, quam illnd iSgypli Regis 
Jlfyemai ; qnod profecto libenter, et 
prope opera dedita, buc advocatum 
volni, qnia non tantnm ex Herodoto 
snperest, sed et antiqno Marmore 
Venetiis, in edibnsllIoslrisaimiMaa* 
roceoi D. Marci Procoratorii. In« 
daginem ddineationemqne ejns (nt 
et aliorara qnoqne qnm indigne bis 
Bugis insernimns) debemns nnnqnam 
laudato satis Peltvo nostro ; appli* 
catiooem ad Historicl narratienem 
Patricio Jnnio, serenisslmt Regi» 
nostri Bibliothecario, homini ad lite» 
ratnrfe omnis, dnntaaat Orsca^, be- 
aefidom nato. Lapis autem quia ot 
instructios accedatnr, inspiciendtts 
eat Herodoti locns cap. 129. Eater* S228 .|4orA VARIORUM IN pe». Prk. Q«o toco ejuadem marmo^ 
rii deUnefttio cofispici poteit in Ed. 
GroDOviana. J. B. 

JMtti emrieulo iret aUqui», el ex hoi» 
paio meo Merewfiehim aiferret] Mile«« 
z. ' Jaaai de iheif aliquem corricnio 
labema promptam afferre/ Ibid. 
^Mititque protious cunorem.' Su- 
pra heic : ' Misimui qni eom curri- 
cttlo adTeliat.' Vocem lianc, ut om* 
nlay Autlior ligfiantliiime extnlit. 
lAberi inceisos lentm debet ene, et 
coinposltnii eervi (ex more) propenis 
et citatoi. Plant* Psenul. * Liberos 
homines per Urbem modico magis 
par est gradn Iroi servi esse dnco 
festlnantem ' (lego/ettinaitm) ^cnr* 
rere:' cul gemlnnm dictum est Se- 
veri apnd Lampridinm* Gellins llb. 
X¥ii. cap. 8. 'Verbero, nonne is 
cnrrlcnlo P' Colloqnia ▼ett. Seboiait. 
21^ 8^ wuiMptw ftrayff, rpixt rsx^* 
hinc apud Ascbylnm In Promeih. 
Tf6xit* Scholiaitei inMh rov rpdxev 
dednclt, exponitque rlw cvoMSop 
•tic^nir, rhtf owot^oimt wpdrromu rii 
vpoer^fjMra rov itvptov atfrov^ koI ft^ 
BpMiforra^ ii Xponf^ovra, Prie» 

Pao. 607 Atidiiiene reeUtmatumem 
ommumquiademmfi MuiiitalNit nempe 
prtt indignatione circnmitantinm co» 
rona. Freqnentesinconventibuifuere 
hoc genni B6pofioi, qnotiei auribni in- 
gererentnrmolesta&Kpo^Mro. Cicero 
Philip. Ti. * Qninqne et triginta Tri« 
boi Patrono Pop. Romani. Igitor 
est Patronns L. Antonins i malam 
qnidem illl peste^: clamori enim 
veslro adsentior.' Noiter infra de 
accnsatoribni inii : * Vide qnseio 
Maiime qnem tnmnltnm inicitarinty 
qnoniam ego paucoi Magorum nomi- 
natlm percenioi.' D. Chryioit. Ho- 
mil. V. In Epiit. ad Tit. TUKKk ^ 
yhovro hrfcddk^ 9rt ol9^ rh ^fta AjcoG^ai 
^tptrta Mvum» 

Et muei pUna eit] Cod. Florent. 
Saeei pda et eict eH, Legend* Smeei 
paimatriei piena «i#, nt recte habent 
nupera editionei qusMlam. De eo- dem Marclan. Capella lib. r. '^Ti- 
leitra crebriique diicunibus exerci- 
tum corpni, lacertoaii in juveniiti 
roborii excellentiam torii, ▼trili qna- 
dam amplitttdlne renidebat :' (aio le- 
gendnm ego reiiittf5il.-) qneni loemn 
ita imiutni eit Lactant de opif. 
Dei, cap. 10. * Valida, et iiibitricU 
norvii ad fortitndlnem brachia, torii 
inslgnibni extentum lacertomm in- 
geni robnr.' Theophilact. Simocal- 
ta Uiitor. Maurir. llb. vii. cap. 10. 
Tipf wapmiuf ro2t ^om/un<ovn, ical jtrphe . 
rhs Takalarpae yevopAws vaptoueAs, 
D« Hieronym. ad Panl. Corpni so- 
llduniy et sncci plennm.' Florid. ii. 
Noster : ' Cervix sncci plena.' Hi- 
lorins in viu Honorati: 'Spedosn 
facies, et prins sncci plena, fit plena 
gratiutis.' Martialii (Orsecomm 
iypirfrra alludeni) iifiiorem vocat: 
ilc apnd Ambroi. de Offic. ' Vox 
lucci virilii plena : coi rytbmnm 
opponlt icsnicnm et modulatnm.' 
Prie. 

Qiunii Miarie] Virg. iv. /En. ' Om- 
niaMercurlo limilii, vocemque co- 
loremque, £t crioei fiavoi, etmembra 
decora Juvent».' Elauuit. De for- 
ma et babltn Mercnrii conferri po- 
tcit Ovid. Met. ii. vs. 7SI. seqq. 
^jnsdem Bei imaginem babes etiam 
apnd Athen. lib. xii. p. 5S7. et Marc. 
Capell. II. cit. a Tollio ad Auson. Ep. 
91. nbi plura de petaio Mercnrii. 
J.B. 

lanago maUe deeerpU] Mllei. vii. 
' Commodum lanugo malii -loierpe- 
bat.' OrsBcl eadem vennitate fyew, 
Philoitrat. in Epiit. 'E^ci 6 UvXos, 
ai M irapcial XP'^''*^^* Calliitratus 
in Imag. Occaiionii: 'H k^ KotriL 
rSof i^pdtnf i^ipwovra rtus wapeuus^ 
dec Tbeodoret. ircpl irpoMtas. Serm. 
VI it. To^ lo^Xous fx«v iwl riiv yinpf 
KoBipKOPras, Tralatio ab hedera, 
inde apud Theodor. Prodrom. ' lUo- 
aafmif lurrhs^ Amoram,' &c. lib. vi. 
Prie. 

Criepatoi capUhu] Marc. Capelte APULBU AP0L06IABC zm lib. IV, ^ Crinei tortaosiy dectotiqne 
ioBeuone critpeti, et nezileB.' Miles. 
XI. NoBter : ■ Cepiiiof io mntoo» 
oexas obditoa atqne nodato*.' Vetot 
GIoMarianiy ' Critpicapiilaa, O^A^ 
6^.' /dea. 

QnaMlcpidenipir UmforaparufiMi^ 
wvim ciRuicvaO Miles. x. ' Inter co* 
inaB ejat anre» pinnnlfle cognatione 
aimili tociatoR prominebant.' Idem. 

Qtum fetlwe eirca humeroe veetu 
Mulmtrieta tit] * Vestit ' baec ett qaam 
alibi vocat * Ephebicam cblamydam.' 
Velabat ea hamerot tantum adntqoe 
articoloa palmarom» at in stataa Ba- 
ihylU II. Fioridoram : ted de tche- 
inate cognotcaroat. Qaod ait An- 
tbor < circa hameros tabttringt ' eam, 
id vero aon ita accipio, qnati de tnb 
dextro ad Isevam rerorrereti (qna ta- 
meo ttppiat 6gora fingitnr in lapidi- 
bnt et nnmmit,) ted eam ttrnctnram 
imaginor qaam in de Pallio TertaiUa* 
Biat pooit ; < regettam ab ntroqoe 
laterom, cervicibat circamttrictam ;' 
lioc ett, (ot eradiiissimas ibi Inter- 
pres) iicar^^cy kfofitfiKmAiyipp, De- 
acribit clare his verbis Oppianns Qy« 
neget. i. Aibxiros cAT MrepBe 90/1(0' 
^or Ik wokofJeuf Elfta meptariXMv^ 
omirm a^eimptkif Mp i^ 'Pi|iov t is icd- 
ftoroy. £t Pbilostrat. in Meleagro : 
XAoii^ bekp «bxiins icoKwAaas, rh 
^nfUr i^loraTai. Plaotas Capt. et 
Epid. * In coUnm palUi conjectionem' 
vocat. Neqoe ett ot hinc pntet qait 
delapsaram bomerit amicalom : pro- 
hil>ebat Id fibola tubroentalit, cajas 
«orso collo acqoietcebat. Sidonint 
Carm 11. * Fibnli mordaci refogat a 
pectore vetlet Dente capit.' Idem, 
Quam autem fuiiee circa humeroeves» 
iie eubetrieta eU^ Respicit forte ad 
fignram, qaa Mr rcurius effingi sole* 
bat, id est« rerpJrywfos, qoadratnSy 
qood maxime in bameris cernitor, 
qnalem doMrribit Nestorem Home- 
jTos. Anctores ejus figorse primi 
Alheoieoses, onde alii Orseci occep- 
lam in sigiUis nBnrparunt, inquit Paosaolas in MeaaeoiCis* Ses^Pom* 
peios: 'CyUeoins Mercurins dietna 
esr, qood omnem rem sermo aioe ma-^ 
nibns conficiat : qnibua corporis par» 
tibiia qoi carenty maiXali^ nratiK vo* 
cantnr. Ideoqne qoadratom eoiii 
fiogont.' £t nota, bumeroram tenoa^ 
ab Appnleio deacribly qnia partea 
infira pectos vel hnmeroa non sole« 
bant effingi ant expoliri ; nt Pansa- 
nias de qnodam simalachro Merenrii 
in Arcadicis narrat: '£0 habitn/ 
inqnit, 'ot palliom iodoere videa^ 
tur, in qnadrangulam figuram deBi- 
nenB,neque pedumtenus expoUtom.' 
Ubi doctisaimas Sylborgios, * vestitl 
hominis specie,' vertit illa verba ifnr«i 
flXOfi^ M^if foiiMr Ifiinoiff qnod poa^ 
tis ex hoc loco Appuleii probafe» 
Scip. Geni. 

Diial] Det Olota. <Dnit, AoktJ 
' Doint, Ao*ty, M^a#ovy.' Prtc. 

Deue ieU Stq^erum et I^enm eomNie- 
ofer] Milea. xi. ' Ule Superum ^om* 
meator et Infemm/ Inde Aristot. 
et Lociano aoa^v imvta* Claodiaiip 
Rhet. II. in vet. < Commnoe profoodia 
£t aaperis Nameo, qoi fas per limeo 
iitromqae Solaa habct, gemiooqoe 
facit commercia muodo.' lonuifar 
Physice accessus et recessus Solis, 
qui apnd JEgyptlot idem cum Merco- 
rto ; itaqoe siroolacbra ejus quaedan^ 
csenila fingebant^aUa clariore specie: 
qnorum iUaquidem infera^ hsec euperOf 
vocabant. Videsis Macrob. Sat. 1. 
19. et Aibricnm de pileo ejiu« par- 
tim albo, partim nigricante. Idem. 

Malem gnrttoio] Miles. vi. ' BonsB,' 
prsBterea foBminsB malam gratiam, 
snbire neqneo.' Terent Phorm. * Po«. 
tiaacoro bona at componantnr, qnam 
eum mala gratia.' Metellua Numi- 
dicus apud OeUium xii. 9. ' Malom 
honorem.' Idem. 

Pao. 508 Lamtram] GIoss. < Le- 
mnres, Vvierepipoi laliiMPts* Nonnias. 
Marcellua : ' Lemures, larvsB noctur- 
nsB, et terrificationes imaginnm,' Ac. 
Noster in de Deo Socrat. ' Est et HOTA VARIOItVII IH sccnndo tigmfieato ipedes Dsmo* 
•um tnimns bttmanos, emeritos 
ttipeodiis vitm, corpore too abja« 
raat:' (malim o^i^iiff) *hoDC ve* 
tere liogua Latioa reperio Lemuren 
dietitatum.' Speci^t bonim doat 
tobdtt, jLortaim et LorMriMi: ilii, pot» 
terorom toorom coram lortiti, pla- 
ctto et qotelo Nomlne domos ae fa^ 
milias pottidebant: h», ob adveria 
vite meriia, iocerta vagatiooe, cen 
qoodam exilio, pnnlliPy boolt bomini- 
bns inane terricnlaraentom, malit 
noxinm diteorrebant : tales Milet. 
IX. ^ dlra Nomioa ' vocat : qnoro ve* 
ro incertnm esset qom culqoe 101^ 
titio evcntMet, nlmirnm ntrom Lcr 
ettet, an Larvoj tolebant Denm Ma» 
wm noncnpare, Dei vocabolo addlto 
hoDoris ergo. Clare et strictlm ez 
Antfaore potoi horiim DBmooom dif- 
fereotias, nec, nt arbitror, loco Im- 
portnno, obi de qnatnor tret occnr- 
mnt. Idim, 

Nodhm oeturMeulk] Horat. ' Noc- 
tnmut occorrem foror.' Jnvenalis 
Sat. T. ' Et cni per medlam nollt oc* 
enrrere noctem.' Idenu 

BmtiorumftimUdamiiia] Hiecexan* 
tiquornm diclt oplmone phlloBopho- 
rom, qni biothanatoram vel iinpura- 
tomm homlnnm anlmas, credebant 
oberrare ad sepulchre, unde et illa 
tamqnam omioosa et Infaastattodlose 
titabaot. Porphyrios de abstlnent. 
ab animal. lib. 11. fol. 88. Plato Phm. 
doDefol.81. ^A^Xkriir^^vx^pZuiXfifa^ 
tdnpf y§ ntfuu M rov trttfutrottiovt t 
oMi 4 dfuXia Tf Koi |vrour/ci rov <n(fia- 
Tot, dtk rh &<l |vre7rai ical 9A iV iroAXV 
/uXinirfhtohitroiifi/puror, ninr^t. *£/«- 
fipi0kt 94 7f , 2 ^(\ff, rovro ofkv$at xp^f 
«btu, Kol fiafhf «ai yiMfff , KeH 6parr69* 8 
9^ KoX Hx^vffa 4 TMO^ i^^oA 0ap6nTai 
Tff Kol lAKffraiirdXiy «Iff rhf Sparhr r6iwoiff 
^6fi^ rov 6/oiBovt ro koI fSov, A^wop X^ 
Tirai «ffpl rk pofiftarrd ro ind ro6ff ri/^ovt 
KoXiffSttiyilnf* wapl 8 81^ Kai S^ Brra 
th^ySr <rKio«i89 ^atrrifffutra^ oTo irap4- 
XMVoi oj Toiavroi ^al ffOteXa, ai /i^ «000^9 &voXo8(7ffrni, axxi Tov 6faih^ 
furix^ai' Mih koI ^^ilwTai. £iicat Oa- 
aeot in Theophratto : lEoixffr fthf Ihro* 
n Tovra fffnu, koI oMp If r ia4K«ymr, 
AXX' Ako^ii o7a rk «ffpi rk fur^fiara 
^KiOoiSn ^amdfffugra ravrdl lori rk &^- 
89 rdr ^^vxjkr or^furra^ 8 9ii d!8i»Xn xa- 
XoS^ir. 'ABI0. olhrwfAtiMiiKaf6w6rra 
fuMrr, 8rt 8a|^na KOK^/yya, koI fraXa, 
T^ MptrroUa irvxikt ^KpCrffrai, «U of 
yvtrroOtof irofi6fuvot, mX rhv «dXoi 
TffftnfK^a KaXffZr IwwvyffXX^fMyot» o8k 
M^snroir raSr H^f^iaa tkKanmr, 8AXd 
ri baifUviotTj 8 rov iipBpAirov rifv tMim 
rh fff8a«Xor axvurr^f*^*''^ Zeno ter^ 
mone primo de Avaritia : * tepnichre 
defodinnt, timent omen, qul non ti* 
ment mortem.' Iiivint lib. xxx. et 
Orosios de calamitatibns et miseriis 
aotiqnoram contre Paganot lib. IT. 
* Hannibal in Africam redire jnwos, 
nt fessit Carthtglnensibnt subveni* 
ret, flent reliqnit Ilaliam, omoibnt 
Itallci generis milltibnsy qni seqnt 
nollent, ioterfectis : cnl cnm ad Afri- 
canom litns propinqnauli jussns ettet 
qnidam de ntntlcis ascendere in ar- 
borem nayis atqne inde specnlari 
qnam ragionem teneret, tepnlcbram 
dirntnm se prospexltse ratpondit; 
abomloatnt dictnm Hannibtl, deflexo 
cnrsn, ad f jcptim oppidom, copiat ex* 
posoit.' Unde et Marcellns de Me« 
dicamenti^ fol. 189. ^llluro prohtbet 
bnstnm frequentare^ qnl Pharmaco 
ttsns.' ElmiHh. 

JEvo emerito'] Flor. eno ei merk; 
Idem. JEvo et meriio, Non me fa^ 
f it vel tacentibot Expositoribns, Ita 
poste hnc intelllgl, qnati a morte 
Amilianns In Larvam migratnrat es- 
tet : (Ita enim Platonlei cnm scelee- 
tit peragi pntabant:) antim tamen 
ffinm<o prsferre longo intervallo. 
Notter obl snpra : * Emeritnt ttipen« 
dilt vltsp.' Nemeslan. Ecl. t. * Eme- 
rittt perpensnt tempora vitn.* Item 
Cynrg. * Emerlto vlgor est JnvenHia 
In nvo.' Festns, ' mortnns, ab eme- 
rite vlta dlctnt/ PHe» JEvo ei Merifo AFULEll APOLOOIAM. 8tSl conttint est Mw. et Bdd. vett. lec- 
tlo, %aM propteree matare Don de« 
bttcratit Vnlc. in nwrf . et inde Scal. 
m Volc. £dd.8ec et tert. Wow. Ehn. 
Scrir. J,B. 

Telta» rerem Nefeiw eamm H rolio, 
H 0ng9 imltdiw] 8idon. lib. i. Eplst. 
S. ' Dtot arbiter et ratio Natnr».' 
Macrob. 8omn% Sclp. i. ' Prima caii- 
aa, imas omninm qam tnnt, qnrnqne 
videatur emei fona et origo.' Lac» 
taat. I. 11. * Fons et orlfo rernm.' 
Salvian. de Onb. it. * Fons et origo 
cnadomni.' Beeth. Consol. * Rez et 
]>oaiinas : ibns et origo.' Pne. 

Au i wmM i u m i Sic vnlgo. Sed edldt 
«wmmlMe Ms. D'Orv. et Ed. Jnnt. 
poet. qniaaic solet App. cf, de Dogm. 
Plat. Hb. i. p. 199. et 908. boj. £d. 
de Mando p. 990. et sic alia siniilia x 
' hiimientinm vel magientinm greges' 
de Deo Socr. p« 199. cf. snpra p. 4S6. 
Ed. Flor. « sacrificaetlnm obseqnia' 
dn Dco Socr. p. 149. J. B. 

Pao. 509 Nm eue offa eoMpr.] Ex* 
primere, nt pnto, volait rocem Pla* 
tonicam iuaen¥6fuun6f. qnare lego 
esc», noo «tee: magis Ktrrii WSor iibro 
de Dogmate Socratis Bffnm Amrro- 
' ^ertit * indictnm innomina* 
I :' est ibidem et alia roz Plato* 
nla imtpifterpot qaod essety < nniloloco 
oomprebensns,' sed iUnd prios vemm 
eal. CanmA. Flor. nee «lla eisr. Male. 
BimadL Casanbono e seqq. nemo ob* 
locotna est, rescribentibns omnibos 
eeer. * Comprehensns vocennlla ' tnnc 
notet, qni nnlla appellacione oom- 
prehendi potost Sed inepte satis 
dictnro foret ab Anctore, qai nnlla 
appeHatioiw comprehendi, et prep- 
tnraa n nemine enniiciari potett. 
Bqoideni antiqnam et Mstomm lec- 
lioiiein aollicitandam non pnto. Hoc 
aoBtn: qnnm reliqai mortales ▼jces 
snna anatlnonty OKplent, prcstant, iis" 
qne atare debent, /SwnJU^r ille nnlia 
elae eonsprehensns est. Freqnenter 
nsnrpMitnr olerat» tici^ eieee de sorte, 
coMUiione, nttnere. PHn. Paneg. c« 80. * ipse maudi parens • . . te dedit 
qui erga omoe hominom genna ricn 
sna fnngereris :' et smpe. Egregio 
antcm banc leclionem firmat aimiUa 
Nostri iocns de eodem totius natnrm 
pareotey in I. de Deo Socr. p. 194« 
* qni omninm reram dominator atquo 
anctor ett, «oiutnm ab omnibos nexl* 
bne patiendi aliqnid gerendive, nnlln 
▼ico ad alicajos rei mania obetrictum« 
cnr ego nanc dlcere exordiar ?' 81 
qais antem vtee capera malit de m»« 
tatione, is qnoqne bonnm sensnm ha* 
bebit. Ceteram nemlnem offendere 
debet r> eempreheaeas ; naim,exmorei 
nnnmrerbnm plnribnsnominibnsjnn* 
gitor, et generalb hoc verbo conti- 
nelnr notio divinm potentls», qam 
nnllis eoaiprrJkeadilnr finibedy neqnn 
lociy neqne temporis, ntqne conditio^ 
nis, ant mnneram obeandoram. Dein 
Mss. D*Orv.Pith. cnm Casanb. Pric. 
nee deenlla. Al. nee nUa e. J. B. 

Paucia eoftleMif, nemrnt ejfMHM] 
Plato : et^ 9^7^ Tf fyy0, ^p^a M 
•If «e^Aebr ht^^w Mnwrw, Ex eo 
Noftter: * Cnjas natifram invenire 
difficile sil, si inventa sit, eam in mnl^ 
tos ennnciari non poite/ Et Minnr. 
Octnv. 'Qaem et invefiire dffficile 
prte nimia et ineredibiii potestate, et 
qnnm invcneris, in pnblicnm dicere 
impossibile.' Pfic 

Quod eapereel, nee tpee enm nesetne 
famdam eireninelaRltam eapere aaiirg^ 
^.] Imper. Mannel Palspolog. Orat. 
▼• Ol^ 94 runs rmf wap6pnm irafia^ 
Tfper iB^wf AicoSeni, dec. /dem. 

'Eerfa re eMewr] Videtar Cioero; 
cnm biec ▼erteret, legisse keria ^ ol* 
iH^Mfr : videlicet oSe^a. et tepdi wdpraa 
$9tm absqne wditrt : qnm tamen dictio 
mtineri potest pro ' apod omnes/ vel 
«consensa omninm gentinm.' Cice-» 
ronis Interpretatio htec est : ' Terra 
igitnr, nt foens domiciliorom, sacra 
deornm omnium est: quocirca no 
qnis iteram idem consecrato.' C«ean6* 

Pa6. 610 Tipuahs 8^ uaL tipyvpin,Sie.} 
I4unpridias.de Scvero; *!■ templis NOTi£ VARIOAUM flt •■DqiMni prater qQatooraitqaiDqiM 
•rfODti libraty anri ne gaUolani qni* 
dem nnt bracteolem posQityfutnrraDf 
veranm Persll : lo lacris qnld facit 
anmm?' Oeorg. Cedrenof de Im- 
per. Nicephora: T0^A«^ii2dMsAMi* 
•ifUravf rf Bi^ xp^^ ^ Vw^ <^«^ 
ifvyf , ffia r& rfir tficKAiyffidr l^pit «o«- 
wwvBm ii»09 4»9yttAri9. Lociis Plato- 
Db, Undatns Nostro, est in de Legg. 
XII. cui et alii afiines extant in Alci- 
biade et Eotbjrpbrone. Prie, 

nikw M, tftJ] Hsec Plato, non qnod 
pnriui censeret boc» ant ad Deomm 
cnltnm aocommedatius, sed ut nc in 
totnm imaginnm ns nm videretnr lol* 
lere, rV 'ABvfaimw fikomirit» (Af Im^ 
Kv)^fifMtn9^ Ktdrh r^ ImKpdrm wpo^- 
ifopi§iMma acitrfiir, ut notat 
. 11 1. Tbeodoretufl. Idem. 

Uiviim MogiairOfiUiemMi PoirwMil 
De Arlftotele TbemisUns Orat. i. 
*Or «povr«(4^ f^ f K«^ ^ aofUt» 
Be «odem Ciceroi iii. de Orat. * A 
qno ille ' ( Alesander) < et ageodi ac- 
dperet prscepta, et eloquendi.' Ibid. 
dePlatone: < Ille non lingnss solnm, 
vemm etlam aDimi« ac virtntls Ma- 
gisler.' Itemm : ' lidem erant Tiven- 
di Prssceptoresy et diceodi M agif trL' 
Florid. I. Nofter, de Philofopbia: 
* DiicipliDa regallf , tam ad boDe di- 
cendom, qnam ad l>ene vlvendnm m- 
perta.' idem. 

Ordiam] Mf. D'Orv. ertfme. Snpra 
p. AM. 'Omnem ordinem rai geftm 
pereenfnit.' Infra p. Slft. < dnm or^ 
dinem rei bravlter pcrseqnor.' p.690. 
*Ordinem repetivit eundcm.' Sept. 
de B. Tr. it. 60. ' Ordinem rarnm 
ezponera.' J. B. 

AHmme proipenm matr.} Ut apnd 
PUn. lib. X. £p. 06. * param felix 
matrimoninm expertus est.' Brraf. 
add. Pric. J. B. Prosperum mairi- 
wiiwiaw] Loquitur tignate. Tertuili- 
an. Apolog. *Felicitas matrimonio- 
rnm de moribns profperata.' Sidon. 
lib. II. Eplft. 4. * Optantii Cl. Viri, 
5cc. filiam (qnod Deo profpcraiite fuccedat) licet in colQnglnm pelte-> 
rit,' dcc. Idem Carm. xiv. * Prosper 
connubio dies comscat.' Prie, 

Ceterwn, cur JEmU.} Jaoentem sen- 
teuliam ereximns adjectls interroga-. 
tionif DOtif. Cnfsnd. 

Pag. 611 Ui vUter^Mr fe ai. nltem 

ire} Cora. Tacit. xv. Annal. * Spre- 

tum Arfacidaram fastigium ire nltum 

. volens.' JBraal. Scriv. omisit sf. J. B. 

Ui M. Atiimtkiu Ca. Car6.] Accnsa- 
tionis bnjuf fortasse memipit M.Tnl- 
lluf epif tola ad Fflstum : ubi de Cn. 
Carbone loqnenf , * Jam pater ejna,' 
inqnlt, < accufatttf a M. Antonlo^ fu- 
torio atramento abfoltttni pnUtnr:' 
tamen qnia de adcnsatione fufcepta 
in Jnvenlli mtate sermo ett, nefdo an 
non Anctori hic memoria Impotnerit» 
nt M. Antonio tribnerit, qnod debn« 
erat L. Craiao: qnem certum cft^ 
cum efset adolefcentuiuf nndevtglnti 
annorum, Cnseum five Cainm (mirn 
enim vel Ubrorum irel anetornm ia 
boc prflBnomine varietas) Carbontm 
percnlisse. Memlnit Cicer. variis lo- 
cif , nec non auctor libri De Canaiii 
Corniptn eloqnenti». CesRii6. 

C. MuiiM» A. Alkiaiwm\ Cioero IV- 
tem vocat. Brnto : * Mntiui angnr 
quod opui erat per ee ipee dicebat : 
nt de pecuniii rapetundis cootn T. 
Albntium.' Notm inimicitim Inter 
Mntinm Scmvolam et Albntinmy etiam 
ex Lnciiii versibns qnos rafert dce- 
ro primo de finlbns. Ideai. De Til» 
Albutio,qnem hiCySive memori», sive 
icribaram vitto, ultilnm vocat Ap- 
pnl. V. Eraest. in Cl. Ctc. Hister. 
J.B. 

P. SiUfiiamM Cn. Nerfrenwn] Tnllina 
Caium Norbanum vocat De Oratorn 
lib. 11. C<>leberriroa fnit ista accnsn» 
tio, ei propter reoro et propter ejna 
patrenum M. Antouium. Caian^. 
Cdvs qooque vocator in Faitliy et a 
Vell.Pat.ii.S6. J.B. 

C. Fariaf M. AquU.] Exiitbno icri- 
bendnm M'. A^uiUmmi nam faiwc con- 
itat gravitiimornm criminnffl fiiiiae APULBIf APOLOGIARf. 6288 postQlatiiin; e M. Antonli patrocihio 
si$nr*tuni. CoBdvb, Ut ispe omissa 
▼irgoU pott Xr* nlod nomen cbrrn* 
pit: modo in reliqnis prtenomina 
conttarent. Qoem eoim C, Furium 
▼ocat Noster, eandem L. Fujhun ap* 
pellat Qc. in Bmt. c 49. et 62. et 
de Off. 11. 14. Sed fortasse io Cice- 
rone legendnm Furium ex h. ). scrip^ 
tom antem fiierat Fmrium, Fnrii 
enim ildem erant, qnf olim Fnsii : sed 
diversi ab hls Fnfii. Vide Ernesf. 
in C1. Cic. Histor. ▼. L. Futkig, Fn- 
isse aliqnem C. FuHum patct ex Orat. 
pro Balbo c. 8. J. B. 

e. CuHo Q. MeteUum] Videntor M 
esse C. Cnrio, tribnnns plebis, et 
Q. Metellns Celer, qaornm conjnne- 
tim raeminit Cic. in Bmto c. 89. De 
«ccnsalione ▼ero,- an aliande qnid 
constet, ignoro. Idem, 
' taudia gralio] Cicero pro M. Cfe- 
lio : * Volnlt vetere institnto eoram 
adolescentlnm ezemplo qni post in 
civitate snromi viri et clarissimi cives 
exstiterant indnstriam snam a popnlo 
Kom. ez aliqna illnstri accusatione 
cognosci.' Anctor libri de Canssl^ 
cormptfle eloqnentic, ' Nonodecimo 
sptatis anno L. Crassns C. Cari>onem, 
uno et vigesimo, Cssar Dolabellam, 
altero et xx. Asiuius Pollio C. Ca- 
lonem, non mntto aetate antecedens 
Caivna Vatiniuni, iis oratlonibns in* 
aecuti snnt, qnas hodieqne com ad- 
miratione legimns.' Hleronymns An- 
gnstino, < pnerilis est jactantiae, qnod 
olini adolescentnli facere consneve- 
rant, accosando ilinstres viros sno 
Bomioi famam qnserere.' CauMh. Ju- 
veneelaudie gralta] Fabins: * Princi- 
pea in RepnbHca viri non detrecta- 
vervBt hanc officii partem, creditiqne 
arnvt etiam dari . jnvenes obsidem 
Beipnblic» dare malornm civiom ac- 
cusationem: qnia nec odisse impro- 
boa, nec simoltates provocare, nisi 
ex fidnda bonsB mentis videbantnr.' 
PrU. 

Ui aUqmo iueigin judieio} Sie in de Dogm. Plat. * Simili jndicio-cognos- 
d :* heic antera cnm Menrsio malim, 
indieio» Idem. Meurs; Crit. Arnob. 
Ti. 6. tndtcio. Non probo. In ean- 
dero sententiam Cic. pro C«elio tv. 
' ex aliqua illostri accnsatione.' J. B. 
' Qui moe, ifc, diu exoievit'] Rationem 
pete e Ciceron. Orat. ▼. in Vetr. 
nnde totom hunc loeom depromp- 
sisae Appnleiom poto. Prie, 

RuiOeo ei bdrbmii] Snpra de eo- 
dem : * Agrestis et barbaros.' De 
pnero Thallo : < Barbarum et rttstl- 
cannm.' Idem, 

Capulari eeui} Ms. D'Orr. eofuiati 
e, Be ry capalarts, i. e. eapnlo proxi- 
mns, raorti cootignus, ef. Kon. Mar^. 
c. 1. n. 18. Isid. zt. 11. et in pri- 
mis Fnigent. de Priseo Serm. § 2t. 
J. B, IneepHo pairoeiuiorum caimiari 
««ai. V. Qointilian. xii« 6. Prie, 

Pro montm integrUaie'] Eadem pe- 
riodo snpra dixit, * pro sua severi- 
tate.' Integritatem autemmorum 
intelligit noD soornmy id est, £milia- 
ni, sed civltatis, quasi dicat pro cov- 
servatione honesta^ et poblicK disci- 
plinas. Seip. Cteui, 

Pag.&IS FruHei] Inhominem rns- 
ticom, ineptnm. Plantns Mostell. 
' Nec verislmile loqnere, nec veram 
frotex.' Colv, Notabis qood fruOeetk 
vocat ^milianom, convidum foisse 
in stupidos et insolssB mentis homi- 
nes, (id qnod jam pridem Plantinis 
snis J. GnUelmins noster docnit,) in 
rasthsiores prspsertim et inurbanos, 
qnibus et ' Candicuro' et * stipitum * 
et' trnncornm' appellatione contnme- 
liam dicimns. Igttnr et rnsticnm hlc 
et barbarnm vocat ^mHiannm, cojus 
vitam et operas rosticanas varie sn- 
periori Apotogia exagitavit. v. pag. 
[Ed. Flor. 429. 430}. Clariasime ex 
Plauto videre est, cnjos locnm e 
Mostell. appingam. < Tr. neeverlsi- 
mile loqnere, nec verom, frntex. 6r. 
Tn nrbanus scurra, Sce, rus mihi tu 
objectas.' Aeidal 

Aliam rem tnddwm %. eme] Raram Delpk, et Var. Clat, ApuJ. 9 T NOTJB VARIORUM IN phrMim miont perceptam itntentim 
dcpravandaB faiMe inteUlgM. Re* 
icribo» aUam rtm lnetdia nuOam eme : 
nt iEmilienoi et impnlior ejoi Rnfi- 
noi Apnleinm reum facerenr, non 
oiind preter invidiam in canuafn- 
Ua% ait. £a plirati Horatint : * Edic- 
to vetnit, ne quis se, pr»ter Apel- 
lem, Pingeret, aut alius Lytippo dn- 
ceret Kre.' Ittdem Varronem loco- 
tum demonttrafi in Parttcolit. Ad- 
do nnnc, mendam tollendam ei epii- 
tola M. Brnti apnd Ciceronem lib. 
XI. Famil. Epitt. ii. ' Nec qoidqoam 
aliod libertate commnne qoKtisse:' 
Toigatis in librit adhilietor priepoti- 
tio : aUMd a Ubiriat€f led eam Codicei 
Sf M. reapoont. StewfcA. fneidiaRom. 
et Bas. 8. In aliit taetdiom. Noto 
Bupra ad I. iii. Metam. C«fr. Edd. 
paoc» nt Bat. pr. Aid. tavMlaam; 
male. V. ad Met. 1. iii. p. 317. b. 
leq. Mt. D'Orv. nvUum. J. B. 

Ad meiendaMt ^, MliMiaiaff] Sopra : 
' Omnem calomniaB textum retexo.' 
Pric. 

Qood tn viUmt nem t» oppida» Tahn» 
Im nMfiHdUe evU evnmgnaUB] Solennit 
in bac re objeetatio. Seneca lib. yiii. 
Contr. 0. ' Matrimonii celebritatem 
remoti angnlo rorit abtcondit.' MHet. 
VI. Noiter : ' Imparet nopti», et 
prstereain viliafiictaB, legitimae non 
pottunt f idcri.' Idem. 

Ibi emme virue Mu wibme adntan 
^jfndtrel Ennod. Apolog. ' Heic tota 
ingenii vela iotpenditii: beic retn- 
pinat cenricit, et teceMo pectorit, 
quidquid haboit flominit roctut evo- 
muit' Mitere corroptat locot : ego 
aic legebam: HeU Ma ingenH velm 
intendUie : heic reenpima eerviee ex ae- 
eeeeupeeieTie,quidqmd kabuit fluminie, 
ruetueevemuU: nec fcl ita tatitfacio 
mihiy nec plut operte tamen rettito- 
tioni impendam : non ett it Scripior 
tanti ot todorem mereator. Jdem, 

Grandem dueem mex in friucipio cvn» 
jimciioNtt fio«f r«] Cato apud Qellium 
XV 11. 6. * Principio muiier nobit mag- nam dotem attolit.' Idem. 

VhQ, 618 Armiitiuo et «ii6inMi«a] 
Fortean in antiqnit foerit ne «i mtt- 
Mm. Stewech. Malit Liptioa^ im- 
mitfom et eub, vel eubm* et eub, Colv. 
Satit nove, netcio an tatli Latine, 
' demittere accotatorem ' pro tnbmit- 
tere. FortaMC emitMrm tcribendnm, 
qno dicitnr modo emittariat: ant 
Graecittat Appoleiot: nam Orvcit 
KvBihm et dimittere tignificat et tob- 
mittere. CoMm^. Sic Scaiiger legit. 
Lipt.immiaiiim. Flor.demtitMN.Folv. 
•oMiaioo. Vido CMaoboni notM. 
EUnenk. Folvii Mt. iutanMom. Sca- 
lig. emieemm» Liptloi t m miiim w.' ot eer- 
te immiiJ M m veriot. mltem vero ti- 
raUioi potem. Oeliiot lib.iv. cap. 18. 
' Petiiiot qoidam Tribonui Pl. a M. 
(ot aiunt) Catone, inimico Scipionit, 
comparatnt in enm titqne immiitut/ 
dcc. Pric. Pro demiiamo» qood ett 
in Mm. et Edd. reliquit, Scal. Elm. 
et Flor. dedere emtttMm. Wow. tod- 
miinmi, probante Markland. in Con- 
ject. ad Lyt. Orat. vii. ot ' iobmit- 
tere accoaatorem ' diait etiam Sene- 
ea in Mp. non. cad. ioj. Si qnid mo« 
tandom, malim i mmia a ic m, ot ' immit- 
tere accoiatorem' apod Capitol. io 
Maximin. cap. 18. Sed tannm poto 
demiitinny quod idem notat ac io^- 
miiiwmy et exprimit Or. uMmai» Ett 
antem ' demittere aceiuatorem/ in 
occolto loco eom abtcondere, nt ez 
eo impetnm faciat: aic de inaidiii 
propriom Mt Or. oaii^ ^"^^P^ Ai- 
Xory et tim. cf. Schweigh. ad Poiyb. 
111. 48. Operarom vitiom Mt dimii- 
imn in £d. CaMob. J. B. Atiema- 
Imn] Olottm : * TwifiKitres tuifrvp^ So- 
bomatoi tettii.' Prie. 

Lenge a verv aberraeeel Minnc. Oc- 
tav. * Longe de vidnia veritatii er- 
ratit.' Idem, 

Uii adkue /eeeritie'] Snpra monni- 
mui legendnm /cdilii. /d^. Bene: 
et addicit Mt. D'Orv. In Pith. adiboc. 
J.B. 

Ipeum /ontem^ Sfc. mendaeii hguece'\ ATULBII APOLOOlAlf. Iden Mimc' ' Afgtedkr fonleiii ip« 
■MB crrorU et prtTitatit.* Prk* 

JBmUuii Narratio brcTit et diloei- 
4a, qaa Shetorot prvcipinot .- coi li- 
niUiiDft est M. ToUii io Oratione pro 
Ciaeotio, qnam taBpe imitatnni Ap- 
poleioiii midtia Teatigiit .odorati to- 
miia» Seip» GmI. 

. NpmUmem Ubenierin^^^tatiimim 
jUnimmduimdmi Nec minim« cnm 
Vttl Intra UictQt aimicaliMn tot ad m» 
«■adat noptilt traotirent, Imo ' tepi- 
do martti bntto,' nt apnd Lne^nnm 
Comella. * Una de mnltit face nnp- 
tiali Diina,' LiriA Bnffiaa nempoy 
do qna egiegiam memoriam vide in 
Intcriptionnm Corp^re 805. ft. Prie, 
. JUierijm» tno] Ergo hoc leg^ti- 
mnm? Omitnd, iii «mrg. Certe ooa 
Jntliniaiifo jarc : laletqne niiptiat 
pfortqt abolevit Imp, Zeno I. pennlt. 
Cod. do Incett. nopt. monente Scip. 
GentUeyqoi ciut fratrem tnnm Albe- 
lienm Gentilem L v. de Nnptiit cap. 
10. J. B. 

Pao. U4 NikauJUiiM^ ex pa- 
liniit ttram bonuB Itif mNtnlo rtltdi^ 
rmmj An de bereditate patema intel- 
ligit? Neqnaquam. Paterenimeomm 
filintlamiliat decetterat, et in potet- 
fate aTi: ideoque heredem habere 
non potnlty nee bona propria, niti 
ferto cattrentia. Din enim pott Ap- 
paleii tempora nata illa jnra snnt de 
bonlt adTentitiit, In qoibnt pater de- 
eedent, qnamvit. filintfamiJiat, tamen 
90B patrem tnnm, ted filiot habet 
haredet logitimot. L. xi. Cod. de 
aait et legit. Norell. cxviii. Tet- 
tari oiilm nec de iit pottnnt. Lib. 
oU. Cod. de bon. qntB liber. Qna de 
re plnribot ezpotoi nnper in Com- 
pentario nottroi ' De bonit. mater- 
aio»' Qaid igitnr ad Appuleinm not- 
%nm dicendnm? Exittimo, patrem 
bmie defqnctom habniite bona ma- 
tfram, pi|to bereditatem m^trit tntr, 
in qnn paolo ante Appnleii tempora 
jnt ittnd novnm ab Antonlo copttiln^ 
^nmfnit, nt Alciato videtnr exl.pea. D. ad Sr C. ItetnU. qnm tamon jnt 
anocedeodi matri Intettatm liberit 
taatnm dat, oo» ju ea bona per filiot 
adqoirendi pareotibot adimit Igitor 
de bonit patemit expoiiaaHityde par- 
tellla booornmy qn» patri hornm li- 
berornm ab avo dobebetnr, et civili 
et natnrs jnre. 1«. Qnom mtio ff. de 
bon. damnat. Nam filil etlam flvo 
patre qnodam modo domlnl ette di- 
cnntnry nt alt Panlnt In 1. in tnit ff. 
de lib. et pottnm..a Terentio ' Par- 
tlcipety'qnod cnm iitparentet bona 
partiaatury nt Cicero alt. Ergo et 
bona parentnm bonn filiornm <|ao- 
dammodo dici pottnnt. S^p. G«al. 

NmpUu vw^9 Jrudraiimtibiu eMi^] 
Non enlm ' Tabnlts ' nnptiat contiim- 
mabant. JaTenaiit : < Si tibi legiti- 
mit pactam jnnctam^ne Tabellit 
Non et amatnrat^.docendi nnlla Tlde- 
tnr Cantta.' Fabiut lib» ▼• cap. 11. 
'Nil proderit tignatte Tabnlaty ti 
mentem matrimonii noo Initte con- 
ttabit.' V. I. xxzi. D. de Donation. 
Nonnihil rem illottrat hoc Adriani 
fetcriptum: Atyo^t ru^s ywmicht 
viiP iwtHoffuf rov lUav Uov A4»i|pqoi9w 
M rtroSf atniif ro vftr VUow drcuy «ol 
WfbM «IH^ &rtKfar rj^ir iwQiotti¥f lipHf 
foro HXAos. iarvcpUhi Tyr^ 'Pw^ioaid^ 
uMir Tfy i wjo^, koI di^rovs itiw >ۥ 
ypd^Oai, ydiuvt M iiii ytyorivmr p^ 
^mnfiimot ohr obrhtf igwMSlhi oihv flW 
clwu -npi oS Irpdrrtroy imir* pi^ cl^ ohs 
v&f , nir iirfhoour imSlot. Pric. 

JGo od, dwn] Ita. rerba interpnn- 
gtnda, nec ordo eornm mntandnt, 
quod Veteribnt non ditpUcnerit itti* 
utmodi f ocum anattropbe, ' eo ad/ 
* ad qoo,' ' ea propler/ &c. Sieweek, 
V. D. in marg. £d. Junt. pott pota- 
bat tcriptnm fnitte coad, pro quoad, 
Noo pnto. Eo ad pmrtnt formatur 
nt piadf et idem valet eo ad dum, per 
enattropheo, qood ' adeodum ' apud 
Plant. Merc. prol* va. 77. * adeo dom 
peperittet:' pm qno freqnentiat 
'.adeo ntqne ^ma' vel 'ntqne adeo 
dum.' TerenU £un. ir. 6. S. ' Utque NOTA V4RI0RVU IN •deo «go llliot ten% poMam inepliu 
et iDAgniAca verlM, verba dam lint.' 
Plant. Amph. i. 8. M. ' adeo niqne 
dnm capiet/cf. Atin. ii. S.OS. ' Adeo 
niqne donec perpnlit.' Terent. And. 
IV. 1. »8. *adeo donlcnm.' Plaat. 
P«end< IT. 7. 7S. ' adeo niqne nt :* id. 
Bacch. III. 4. 10. J. B. 

Sinefabuh'] Senec. lib. ix. Coatr. 
6. * Dnxi nxorem nnilis inqninatam 
fabnlU.' Idem llb. ii. Contr. 15. 
* Advertna omnea illecebrat atqne 
omnia deUnimenta mnliebria ingenii 
eat velnti aolnra firmamentnm, in nnl* 
lam incldiMe fabnlam.' Miles. v. 
Irata Vennt Cnpldini : * Nec enim 
voa nti<|ne domnt me« famota fabnla 
latnerit.' Et vi. < Qaotidlanit fkbn- 
lit ob adnlteria et eormptelaa infa- 
matnm.' Prie, 

MeiUi eum o^ltirieUmi] Tertnliia- 
nnt de carne Cbritti cap. M. < Re- 
tpondeaDtobttetricet,medici,et phy- 
tici:' recte nterqne ' Medicit obtte- 
tricet ' junxlt, nam et harnm nonnnllat 
pertet in Medidna. 1. 1.%%. De ez- 
traord. cognit. et lib. i* De intpie« 
ventr. Poilnx e Platone lib. i v« cap. 
nlt. AiMci ^ap/tdiua ai luum reSs tvr- 
Toiro^ats. hinc insignltflB etiam nomnie 
' Medlcaram.' Olott. Itidori ' Maia, 
medica, obttetria.' Aniannt ad Panl. 
Recept. Scntent. I. v. ' Qnotiet de 
mniierit prtegnatione dnbltatnr, qnln- 
qne OI>ttetricet, id ettyMedicat, ven- 
trem jnbentnr iniipicere.' Imo Me« 
dicit non minerit «Bttimatat, tolidit 
texaginta nempe, patet ex lib. iii. 
Cod. Comm. de Legat. et fideicoro. 
adeo minnt probabilit videtnr Scipl- 
onis tententia, qntt quat Plato wtpi 
ydfmif Twoikaff, et yvifmitas r9nf ydiimif 
iwtfMkovfUmi, longe honettiore loeo 
qnnm ' Obttetricet * ttatnlt. Mtm. - 

P«iiiiria oMtfriMMti] Id ett» qnod 
Venerea volnptate oon frneretur. 
Nam, nt Hlppooratea nit, tl mnlieret 
rem cnnrvirit habeant, melint valent : 
tin Venere abttinennt, minna bene. 
Vid. lib. de genitnra p. 0. in iv. nbi et cantam addit Lmienbreg. Vindi- 
cavit tibi httc Lindenhrogii verba 
Elmenh. addent Platooit iocnm in 
Tlmieo fol. 01. Alimn ejntdem Pia- 
tonit e lih. xi. de Legg. addocit Sdp. 
Oent. J, B. 

Pao. 616 Qni iwm odattna Remm 
agelmi] Ut etiam vitrient ejnt ndfano 
jnvenii. Florid. iii. * Ab inenoto cvo 
bonatartettednlocolniyeamqne ex- 
Ittlmationem momm nc ttndiomm» 
ciim in Prof inda nottra, tnm etiam 
RomtB penet amiebt tnot qnmaStae 
me, tnte ipte loenpletittimna tettie 
et.' Qni forentlbnt ineaail»ebant ttn- 
diit, eo ex Provinclit commenbnnt. 
Conttantint vit. S. Oermani: * Ut io 
enm perfectio literarnm plena con* 
flneret, pott anditoria OalUoana, in- 
tm nrbeni Romam jnrit adentlam^ 
plenitndini perfectlonit a4)eeit.' Rn- 
tillot Nnmatlan. Itlner. lib, i. 'Fa- 
cnndnt juvenit Oalloram anper ab 
arvit Mittnt Romani ditcere jnra 
fori.' PrU, 

8tm eiH veee^ emepu verhu eeee re^ 
nineai'} Infra : * Qnln tn meitmet fae^ 
thf non alienit verbit revinclt?' Ite- 
ram : ' Neteltti te tnomet teathnoiiio 
convictnm Iri. Iltdem verbit et aen» 
tentilt, qnat quh profbrt, vlnelre, et 
qnatt elatnm Ooliam tno gladlo jn^* 
lare/ voeat Etteherina ad Regiui ll^. 
I. cap. 16. Sidonhitt < VcninonliB 
hnplicatnrit in mtia tna implagnri.* 
lib. IX. Ep. 9. idem. 

Qaid paUmiiiit nam erakeeeara im 
pddem naa poiee'] Jnvenalit : * Saa- 
gninit in facie non hatmt gnttn. mo- 
rantnr Pnnci ridicnlnm effiiglenien 
ex nrbe pndorem :' ett tamen nM e« 
rnborem reperiaa in tamiaxmffi^ 8e^ 
neca Eptot. II. 'Qnidam nnnqonni 
mngity qnamqnnm ernbuerint» timoi* 
di tnnty qnati omoem verecnndim 
eflhderint.' Plinint de Domitlaao 
Panegyr. * Pemlnena pallor In eor- 
pom, Iniom impndentla mnltorabnre 
tniTnaa.' (obi ftrnttra corrigit vir doc- 
tnty mdJa niftorf .) De eodeu Tacitnt i APULBII APOLOGIAM. 3237 ' Sieviu iHe viiltiit et riibor, qne m 
coacrm pudorem iiioni#biit.' Idem, 

PaO. 616 FtUaa tpe tiitfMliM] Te- 
rent. Andr. .'Niti roe lactMtes, et 
&li» tpe prodocerei.' idim. 

Cum detpeetu mhetit mmt] Sopni : 
'OaiB detpectn et ditpendio bonts 
veletttdiBit.' Jdm. 

aupremeijmdicki] Infre : « Qnod nti- 
aen tnpreninitt ejnt judicinm non im* 
pedittet.' Ammitli. Merceil. lib. 
XXYUI. ^Snpremit jttdidit ordinetit.' 
IIU ▼. D. Qoemadmodnm tett. epef. 
«Snpreme bominnm Jodicie.' *8n* 
preme nrbltrie ' vocet Sentot Rnfbt. 
V. BriwoD. ed lib. zvii. de' V. S. 
idem, De fieiaie tne et emjprem» jmdi" 
ctt] IdettyTettemento: tic pettim in 
librlt nottrit. Dicitnr et tepreMein. 
Sex. Rnfnt, ' Ljbiem tnpremo Appi- 
OBit regb erbitrio edtecnti tnmnt :' 
iei elegenter Imperetor ContteDtinot, 
'Licitnm tit, qnod non redit, erbitri- 
nm.' L. I. Cod. de SS. Ecclet. Ci- 
cero mire diilt, Verrine ii. * Eripiet 
tn ▼oiontetem mortolt, bone vW it, jnt 
.eoHilbat.' Nem Tolantet morte ex- 
HBgnltnry et embnletorle didtor ni^ 
qne ed tnpremnm vlt« tpiritttm. L. 
iT. ff. de edim. leg. Ilb. Qnnro hit 
ttetat ff. de donet. inter Wr. et nxor. 
Sed ▼olnnUtem Intellige tettemen« 
tnm. Senece ' imperie moriaorom' 
vocBt. Seip. GeuL 

Pa0. 517 CtMiwltam] Dnbitet Gm- 
tcr. Sntpic. Ined. I. xxiii. c. S. en 
eNepdli ab elt^ re Letine dieetnry 
qneroy ingenlote tene coojectnre» 
tnapicetttr cMenlttm. Appotite en- 
tem ceneclli, qnie ofotmata erei. Sic 
tene Cic. ed Att. viii. 15. * qnts roe 
coBvellemnt de prlttino tteto, Jem 
..lebentem.' Interim non ed- 
mihi tntpecte ett vnlgerit 
lectio» nt eam ebtqne omni anctori- 
tete mntem. Ompelkre uliqMem ett, 
eam tI depellere, cogere, fitdf^o^mi* 
'eompellere mnUerem a vidoitate/ 
eem cogere nt e viduitete te confe* 
nt ed noptiei. Slc infira qooqne p. 519. ' convertnm eb re nxorie/ varle 
lentomnt VV. DD. nbi vide. J. B. 

Qti0d ^mdem iUa ui /ueeret] Judi'" 
0um nempoi tlve ekctimmf de qiui 
tnpra proxiroe monnl ne remotior 
Syotaxit leceret locnm de hietvtnt* 
pectam. Prie, 

Rmam advolaoil] Hic tomnat for- 
te obmptit operit in opere non longo, 
et, qood magit roirere, propagBiot 
error per omoet editionet, qoem tol- 
lo» eetifeetim Rma odveMtf meter 
enim filium ed Trlpoiitenm proTincitt 
civitetemi CEem, Roma tnit literlt 
evoceverat, ex Itelia in AfHcem. 
Steweek. Erat in omnibnt librit Ao- 
flMMi, prortot cootra retionem : pnt- 
cettit enim penllo ante, ' ipte de ee 
re Pontieno fiilo tno Romem tcrip- 
tit.' Ibi eret Pontiennt : inde eccep* 
tit matrit literit <£am evettigio ve- 
nit : ac tntpicio ett tcriptitte Apn- 
leinm» Rma <Eam udvelaiat, Cetenb. 
Cmifeetim Aeoia adoolavt^ Falvint 
idem mox : ex fttigmtimie iiiuerie ad» 
/eetiu, Sciopp. in Symbole. Flor. et 
Rom. AoiNam adeolavtt, male. El» 
math, Bene Roaia ett in Mt. D'OrT. 
In reliqnit et Edd. ante Cateub. 12o* 
oMm .* rtienifetto errore. J, B, 

Spee ta/aMttaftt«t mktrie etite enmt] 
Oenot loqnendi trectnm a Sallnttio. 
Catil. * Mibi tpet omnet in memet 
titm tunt.' Ibid. • Spet etqne opet 
civitetit in lllo tita.' Aiibis <Spet 
omnit itt foga tite erat' Prie, 

Modiemm reUquend] Poteit btec lec*' 
tio ferri, nempe nt fortnneram evl 
mediocritatem opponat nnmt opn- 
lentie. Legebam nibilominnt modiim, 
egri vei fnndi nimimm. Plant An- 
Ittl. 'Agri miiqttit ei non roegnnm 
modnm.' Horetint, ' modot egri non 
ita megttttt.' Clcero pro Flecco, 
* Voloittit megnam agri modnm cen- 
teri.' Oeliinm corrigend. pntero lib. 
VII. cap. S. • De nnmero pecorit et 
de Domino egri prteSnito.' leg. de 
modo agri p, Idem iib. xx. cap. 1. 
<Qnid tainbriot otan ett rogatione 3238 NOTiE VARIORUM IN Ula Stolonit de jngtrom Damero pr»- 
finilo?* Prie. Persoasit Pric. 8cri* 
verio edoDti mninm: noo mihi, qni^ 
cnm GronoTto ad Oell. vii. S. sci«D, 
qaid tit modm^gri, ted rogatoi velim 
virot doctot, qaid ait modioM rvMii- 
fHfre 7 aat unde noscant ? J. B. 

MMUer HS. tttutdngie» ptuidebat^ 
Seneca de Catone : ' Poasidebat Ipse 
qnadragies sestertinm.' De vtt bea« 
ta cap. 21. PHe. 

NuiUM taJbmHif $id ut «^oMn frof, 
wtenLjldg meeepiamJUU» dcMol] Mera 
fide, id est, tine cliirograpbo, ot ait» 
sine pigoore, sine fidcjussore. Qao 
sensa elegantissime scriptom est in 
lib. XXVII. ff. de probation. < Titlo 
centom do lego» qom mihi pertalit| 
qoae ideo ei non cavi, qnod omnem 
fortonam et substantiam, si qaam • 
matre snceperat, In alnn meo haboi 
slne nlla cautione.' Sic et Pndentil* 
la liberornm avitas fiicultates, nt so- 
pra dictnm. Merajldei, est sola ildes. 
Feslas, ' Merom Antiqui dicebant, 
Solnm, at nunc mernm adpellamas 
ptfrom.' Dixi de mero imperio in li- 
bris nostris de Jurisdlctione. Seip, 
GeiU. V. Voss. Etym. in v. J. B, 

Pag. 518 Timerem nratiilaM] Sie 
III. Miles. 'Demnssare contnmeli- 
am :' qnod nona vocat * Injoriam dc- 
vorare :' et ibid. * Tacitos secom mo- 
gitos iterare.' Claudian. i. In Ruffin. 
'Tacitiqne sepnitos Sosplrant gemU 
tns, indignariqoe verentnr.' Olossm 
Vindoc. Ms. * Mosslut, pra timore 
mnrmorat.' Grammatici vett. < Mna- 
sare, est occoite et pressa voce loqni 
qood oelatom velis.' Prie. 

Inter preeatimum] Suspicor legen- 
dnm ProeaUenem mairie: boc ctt, 
dnm illios nnptlas proci mnltl am- 
binnt, postquam iemel ejus animos 
ad nobendam est conversns. Podeo- 
tillm nnptias a plariboi procls fnisse 
•xpetitas, non nno leco dleit Apnl. 
Caiaab, Casanbonns prwcniiaiiaii scrl- 
bendum pntat. Sed ferri vnlgnta 
scriptnra potest : Intctligit enim Lo- cins preces matris, ^nas filiis ndkl^ 
bnit, nt sibi liceret eonim booa com 
venla ad secnndas nnptias ire. * Tin- 
dem se qnoqne patferentnr solitndifc 
ni susB et •gritndiiii sabvenlre,' in 
epistola sopra allegata. flSeip. Geat. 
Rectias edit. Gentllis proMftsnm .' 
ni forsan totam KeifmPnf irreptltit 
am pates. Oloss. Poteanl Ma. * pro- 
eare, poseere.' V. Nonnlnm in pfs^ 
eoeUai. OUmm Isidor. < Proclvlnras, 
protwvimnsi ' legit doctiss. eastf- 
gator praeoeaeimns: non videtnrad- 
vertlsse discrhnen inter * proeire * 
et ' procitare :' ' prodre ' est * pro^ 
care : ' legend. itaqoe fveeaeimmi ; 
apud Festnm livins AndroniCni; 
' matrem procitnm plnrlml venerOBt/ 
* Procitare ' est « provocare/ * prolfo 
cere.' V.Pestnm ennd. aat legendnm 
itaqae (qood ego malim) jMTMMmw, 
p roe a v imM i ant certe prsdtaramn, prs: 
voeaeimMiy nam p me fafan s, jtrscoran- 
mMs, nt Is legity non potCst fcrri. Mr. 
Imo, damnat Oentills conjectonmh 
Casaoboni, qnam marg. ndscfripsil 
etinm Vnlc. et tacftl exhibiiere ScaT. 
Wow. Elm. Veterem lectlonem re<- 
vocamnt Scriv. et Fior. Qnonlnm 
tamen prseof. videtnr confirmart a 
Membranis Florent. id pnefiero, nt^ 
pote sensom reddens planioreroy et 
Appnleiannm qnid sonans. Nemi- 
nem aotem offendere debet, qnod 
App. Pndentillse snse proeatiemem, 
mnlleri saneqoam indeeoram, tri- 
bnit : nam in tota hnc orationis parte 
naptwientem faeit nxorem snam, nt a 
se magim snspicionem amoveat ; et 
satis eam a Hbidinis catamnia defen- 
dlt Aoctor» affirmans, eam valetndi* 
nis canssa maritnm qnoFsirisse. Prd 
inter proeationem Ms. D'Orv. tniniipls- 
tumem» J. II. 

Quod nttMm mmquamj fot qnod 
Oraci d^enntt fxfiitoT^ it^op. CaeaaA, 
De pfod «Itnam diximns snpra. J. B. 

HiemiOani] Hojas tocotionls plnra 
exempla vlde apnd Cnper. Observ. 
II. 10. Idem. Hfemrenod ertu] 8ue- APULBII APOtUGIAM. 8239 tmi. Jvlio : ' Neque loeo, neqne tem* 
pote «Niuo, eed hycme sDni.' Noater 
HermagonB i. epud Priscienaro : * Aa* 
pera hyemt ermt, omnia ningue cane- 
benu' J^c, Addit» «mni ; qnod Hyemi 
•olet interdam accipi pro tarbida 
tempestatey qoalis byberno tempore 
solet esse. 'Tempus anni' vocat in 
qaadam epistola Plancns. Hyems 
aoni qno tempore olim inciperet ante 
annnm Jalianomy ostendit in Opere 
incomparabiU Scaliger 1. ii. de emen* 
dat. temp. et in lib. iii. cap. 1. iSd^. 
Geni, 

Advectui] Bono meo perlcnlo emqn- 
dabis, m^f^daMm Wowerins, Wower* 
m^eettUy qood probo. Scip, Gent. Flor. 
mieeetne: roale. Elmenh. Pontanna in 
Aoalectis legit fl6eeelas, qoia deflexe- 
rat nempe ab itinere sno» pergens 
Alexandriam. Ego Wowerii conjec- 
tnram afkettte ^robo. Seneca Epist. 
19« ot flidonlns I. iv. £p. 6. * Itinere 
coofecttts.' Oloss. < KmT awe wo m ftAnSf 
Defatigatasy defectns:' ilrmant se- 
qnentia etiam * a. d. decnmbo.' Prtr. 
Probablliter emendamnt Valc. In 
■larg. Wow. et Oroter. Snspic Ined. 
Uiii. %, et edidernnt seqq. Aifectam 
apod optimos seriptores dieitor qnid- 
qnld debilitatom aot male malcatom 
eat : hinc * ssgra et adfecta' jongnn- 
tnr lifio xzii. 8. item Oell. xiii. 5. 
' Aristoteles corpore wgro adfecto- 
qne :' et a^ectai opponitar robuito a 
Cieer. Catil. il. 11. odd. Ern. in Cl. 
Melapliorice Seneca de ira i. II. < Fa- 
Mos adfectas iroperii vires recrenvlt.' 
cfi Prie. ad Nostri Met. 1. 1. p. sum 
£d. 6. Hine aifectae et adJUctai cre* 
bro permatantor in Mss. vid. Ou* 
dend. ad Cms. de B. O. vin. 81. et 
ad Sneton. Ner. 10. Hic tamen conoti 
Mas. et Edd. ante Volc. see. servont 
o dofcfnt ; bene qoidem de homlne qoi 
corro advenit, sed h. I. minus conve- 
nit, qnia ' apnd Applos/ die. vldetor 
jaagendom r^ * decnmbo.' Infra in- 
JtmUatem snam memorat App. J. B. 
Kts dkhu] Florid. iii. 'Pott aliqnammultos dies.' Miles. 
IX. ' Post multnm eqnidem temporis:' 
fors : Poet atiquamMaUum e, t, Pric. 

Ctrca amorem C4i/ild«] 8peciota est 
emendatio V. D. in marg. et Srhicke* 
radi caUde, ut calere in agendo, et ea< 
lide agere dicnntnr, qui stndiose et 
curo mentis agitatse calore agont. cf. 
£m. in Cl. Cic Qood quia stepe In- 
considerate fit, hinc 'calidnm con- 
siliam' dicitor intempestivum. v. ad 
Met. 1. 1. p. 79. a. ubi videbisqaoqoe 
confnsa aUidum et caU, H. 1. tamen 
retlnenda vulgaris lectlo. CalUde 
omoia faciebat Pootianas, qalbus 
amorem Appuleii In PudentilUm ac- 
cenderet : quippe etenim videbatar^ 
&c. Pro amorern Ms. D'Orv. mino- 
rem. J. B. 

Donms /ortunam'] Llvias xxxvi. 
* Etiam fortunam domus horrebant.' 
Ihric. 

Invereie verbii'] Lucretlus t. v. ' In* 
versis qute sub verbls latitantia cer- 
nis.' Oellius lib. iii. cap. 16. * Invo- 
Incra sensuam' vocat, et ' Verbomm 
volumlaa.' Pbtedras,' Verbosas stro- 
phas.' Plautos Cistellar. ' Oratlonem 
intortam.' Oloss. * %wearpatifUyti 4^ 
Aia, tortiloqniam.' Idem, 

Pao. 519 Convertum ab axoria re] 
Imo avertamt si satis ego sanus et mea 
spontis. Caiaub, Avenum Folvios, et 
infra aon formoia yupula, aat poella. 
Sciopp. in Symb. Avereum cnm Ca« 
saobono lego. Terent. And. ' abhor- 
rentem ab re nxoria' dixlt. £t Hecy* 
' cnl abborret animns a nuptlis :' qno 
significatu apod probos aoctores sss- 
penumero legl avenam, nemo tam a 
musis aversos qoi negare pomlt. Llp* 
sias tamen vntgatam lectlonem seqai* 
tori nam, laqnit, qoi se avertit, se 
convertit JBroiil. Flor. eonoffsam a. 
«. r. minns bene. Ehnenh, Elmenhorst. 
cnm allis Casaobonum secotis, aver- 
tam legont; ego nil mnto* Olossm 
Boardelotii. Ms.aMrsa,coaMrja. Pric. 
Coaoertsrv ee ab aliqna re dicontory 
qoi el terga dant, eam fiigiont. Hoc 3240 NOTiB VARIORUM IN •enso credodixiMe Aactorem cmmt- 
«wi, qaod propteres, invitis librif, 
ooo nnto cam Edd. Vulc. sec. tert. 
Wow. £lm. J. B, Convemtm ab re 
Kreria] Terent. Andr. • Abborrentem 
ab re axoria.' Libenios Sopbist. *Ex' 
9/tms fx«rr« wp^s r^ ydftw, Prie. 

Ormt iollem pmUuper mtmerem, i^. 
^ememaUeramfdfc.opperiendMj Si- 
milU et argumenti et ertificii ea epod 
Poetem prKcipoam, JEn, iv, • In- 
dnlge bospitio, caostatqae inoecte 
morandi, Dnm peltf o detnvit hyems, 
et eqooBas Orion, QoaMataBque rates, 
et non traetabile c«lam.' Verba An- 
ns sont ad Didonem £neam adve- 
nam depereuntem. Idem. 

Syrtia €egiuB ei betiUu] Scal. e con- 
jectora Vulcanii roarginali edidit Syr-^ 
tie astut i^feeta», eamqoe secoti aont 
Wow. EJm. Scriv. qui mihi non per- 
snadent. De Syrtibns, bestiarum 
proveota feracissimis, vide Mitscher- 
lich. ad Horat. i. Od. 22. vs. 5. seqq. 
Qoom ■utem byeme minos seviant 
bestisB, quam asstate, qnando calor 
et silis earam rabiem accendont, (cf. 
Virgil. III. Qe. vs. 4S2. seq. et de 
leooibns Amm. Marc. rviii. c. 7.), 
attera ipsi opperienda erat hyems, 
qaod tttom (male Edd. Scriv. Altenb. 
Bip. UU) ipsi infimiitas exemisset. 
Bene itaqae Mstornm lectionem re- 
vocavit Ftorid. J. B. Propter Sgrtis 
attua} Recte ; nam qui ex Libya ter- 
restrl itinere ^gyptiim contende- 
bant, omoino necesse habebant hanc 
Syrtin pertransire. Locian. Ac^. 
01 iK lii06nt iandPTts clt Aiyvwrop, 
wap^ tV tuyd\fpf ^^pruf woufwro riip 
wpti», ob ydp iarv tUA«f . Pric. Syr- 
iit a$tu»] Horat. «Sive per Syrtes 
iter Kstoosas.' Jdem. Hyemen aUe- 
ram prapier Sffrtit tfttut, et betiiat op^ 
periendam] De terrestri in Africa 
Syrti cape, quse mazime estate me- 
tuenda, cum propter arenarum et sa- 
buli tempestatero, qnem sestam Ap- 
paleius vocat, tom propter bestias, ot 
alt, Vide hojas terrestris Syrtis de- scriptionem apod Solinnm. Similiji 
de Arabis et Syriat qoibusdam locis 
leginiut. Scip. Gent. 

Protpectn marit, qui miki graiitKimut 
ett} Menaoder : <At ^ iV Bdfugrrw 
iwo$w y^s 6pfy ! V. qoae de Air^i 
Salmas. ad Spartiao, Pric. 

Jnieribi] Facta vox ett e duobna 
adverbiit Jnterim et ibi: non memini 
alibi legere. Scip. Gent. Male : vid. 
Pric. not et Voss. de Aoal. iv. 2S« 
J. B. interHn. 'Ef roir^' Gentiiis 
nnllibi qoam heic legitte meminit: 
utitur tamen Plautus Atio. Capt. bis 
minimumy etiam Cato apnd GelUura 
lib. III. c. 7. Falsns est et de vocis 
compositione idem Scipio ; terminatio 
enim localis non est, meros iipx^P^ 
est: sic apod Plant. ' postibi/ h. e. 
postea. Pric. 

Dittero aUquid pottulaniikut amieit 
publice] Sopra : < Abhinc trienniiim 
est qunm primis diebns qnibns <£am 
veneram publice disserens/ &c. 
< Postulantibtis amicis ' qnod ait, ba- 
bet id coloris speciem. Voluit (poto) 
excosatom se qaod Pbilosopbns dis- 
serere sostiniiit. Florid. iv. * Tanla 
multitudo ad aodiendnm conBuaistis» 
nt potiasgratolari Carthagini debeam 
qood tam multos eraditionis amieos 
habeat, qnam eacusare qnod Philoso- 
pbus Doo recnsaverim disserUre.*' hoe 
scilicet Sophlstarum erat, qoinon (ut 
Philosophi) pdBtiaaf, sed iwdtt^ spec- 
tabant. Glossse : * XoipurHis, disertor, 
sopliista :' ego legendom pato» Dm. 
tertor. Idem. 

Jngenti ceUbriiaie Batilicam eom- 
pUniet] Paulinos Epist. 88. « Tantis 
ininere penitut agminibus in amplit- 
simam gloriost Petri Basilicam.' Si- 
donias lib. v. Epist. 17. < Popolos in- 
gens sexn ex utroque, qoem capacis- 
sima Batilica non caperet, qoamlibet 
cincta diffntis cryptoporticibas.' Id. 
. Congruentittima voce, fyc. aeclammU} 
Miles. III. ' Cnncti coosona voce fla- 
gitant.' Virgil. ^o. xi. < Unoqaeom. 
nes eidem orc fremebant.' * Coava« API/I.BII APOLOOIAM. 3241 ftRte McUniBtioiies ' vocat Sidonins 
lib. t. Epift. 0. CMiodor. 1. 18. ' Di- 
cere oiio sono/ Plato do Leg. i. Mtf 

Lodannf Zeox. *Er, iral rh ubrh fnifuti' 
Dio in Pertinace : Ebfieftmt 
fp. At nm ego ineptoi qni fel 
ponxilln luec in eo ArgnmentOy qood 
librii •eptem * de Velerom acclame- 
tioDibus ' inscrlptis, adeo «ccnrate 
perseqnntns est doctissimos idemqiie 
amicissimns Bemardinns Ferrarius, 
cojns iostriictissimam Dactyliothecam 
etiam expectamns jam qnotidiey nec 
Don. alia cnm ab ernditione elegaatia, 
twn ab Argnmentiff. idew^ 

Pao. S20 A primifw] H. e. poblica 
illa aeelamatione : ne loogios hoc prin- 
ciplam petas. idem, 

C mu n um n pMem voeU fro dtrtae 

OMpMe] Herric. Altisiodor. de vit. 

S. Oerm. lib. ii. * Popolos in consona 

▼oto meotes Adspicerts, spirante 

Deo.' NasariosPansFgyr. 'Sedneg- 

Jignntnr prsecoBla bominom nbi qnsB- 

rnntor Jodicia divina :' qnot Terba, 

tot inenda: lege, et interpnnge, Sin. 

^ A. «. fwsrfjilnr oMf •»« dJeiM f Apnd 

Symmach. Presbyteri ad Imperr. 

Hooor. etTheodos. * Venerabilem vi- 

rom Bonifiwhim acclamatione totins 

popttli» ac conseosn ■seliornm civita- 

tis assemlmns/ &c. qnam cleetioiim 

sUtim * divloam sententiam ' vocat : 

et cootioenter, ' Divinum est qnidqnid 

taotonuo finnat electio.' Iternm in- 

terToIlo minimo : * Presbyteri omnes 

ademnty qoi volootatem snam h. e. 

Dei jndicinm proloquantnr.' Anas* 

tasios Bibliothecarios in vita Valen- 

tlni : ' Collectis in nnnm venerabili- 

bos Bpiscopis, et gloriosis Romano- 

nuD proceribns, omniqne amplo ' (ma- 

lioi Mpte) ' Urbis popolo in Palatio 

LnteniMosi, nt qnod jam cordi c»li* 

toa revelatnm «quiter omnes tene- 

bnoty io noo mnltomm sonitn resoni^ 

ret,' dEC. Latfo in Catilin. < Is rn- 

mor oparsDs est de moribus Catiliinr, 

I obiqoe opioio pervagata, qna- tenns existimem voces istas publicas 
noo hominum esse sed Oracnli potaus 
noncnpandas.' Pric* 

Si ego wm noUm'] Cicero ad Altie. 
lib. XIII. ' Prozimis tnis literis te id 
non Dolle agnovi.' Ulpianns 1. 1. § 1. 
et 2. de Tribnt. act. * Non enim velle 
debet Dominus, sed non nolle.' Ca- 
tullos : < QosB to volebas, nec puelia 
nolebat.' ' Non nolle ' valet pati, non 
cootradicere; atqne interviMe et noUe 
quiddam medium est. Qnidam neo 
velle putaront medium, perperam : 
nam inier aflirmativmn et negativom 
qni coostituere medinm volet, opor- 
tet ex negativo sumat, nentiqnam ex 
affirmativo. Idem, 

Quotmm mihi eoU otl] Locos cor- 
rnptiMimoiy et qoem frnstra fortasse 
speremns sine libris posse sanare: 
mifai certe o6k ^^orr^. tamen qnod io 
nobis esty volnus ita obligaoins, nt 
aliqua sit sententia, fMonimm msAt se/r, 
OMy remmi 

>idcrs ssif /ore, ui id 
Vox crederet cnm depravata, tnm ioco 
mota foisse vldetur. Multa in om- 
nibns scriptoribos ita cormpta trans- 
positione verbornm : atqne adeo ve- 
oit in mentem loci e PlautinaTrneu- 
lento, qnem ita perturbatnm in om- 
nibns libris vidimns : ' pro Di immor- 
tales Calliclem «ideo senem, Alteram 
tonstricem, alteram ancillam snam 
mens Qui affinis fuit, ancillas doas 
constrictas docem :' ita enim reititoi 
debet: pre Ds immoriake CoUieUm 
video eenemf Meue f «t <{finie /«il, oa- 
eilUu dnae eonetricUu dneere» AUeram 
Umeiricem Ai(^«s, aUeram eneiUam eaam^ 
Casaubonns. Flor. et Aldos, rsnon 
oamiioM eoi^fidere eeee ei credere jet omis 
recjptom. Elmenh. Eahibnimns mu- 
tilatissimi hojus loci eam lectionem, 
quam io omnibus fere cusis depreben- 
dimusy ut nostrte cum aliorum con* 
Jectnris facta vollatione, facilins di- 
spici possit, quis meliiis divinaverlt. 
Casanb. i^aoniam mild eeU aU rermm 
omaivm cMrom eredereif eonfidere eeee 8242 NOTiE VARIORUM IN /•re ut td mmif rettpMM» 4*. Scipio : 

dertif emtjidere u$e mimiid enm mi* 
pMfli, 4v» Noi ad h«nc faeiem, Jpe- 
rUqme eauiium $ibi eaee {fundtm mUU 
eoli teTMM oflwninN tteefedidermj wutireM 
ttteMf en plnrtKn vutteni$ wteetuM em^fWM' 
gere: em{/ldere uee fere mi id onut reei' 
pMM, ^wmium mm fermeea pf^iOaf ^. 
Rfttio Parentheaeos peteoda paullo 
«Itlai. Dixerat inpra: ' Haec omnia 
•dnixns impenso studfo persnadet, et 
matrem suam, snamqne fratrem pne^ 
mm istum mihl commeodat :' qu» ita 
lioc loco expressit, miAi eoli rerum ewt- 
nium nccrvMmtf. ' Remm credere 
et accredere' a^x«Ac«r dicl notarnnt 
alii, qnod tamen si non arrideat, 
scribe, renBo ommiun Cwrmm eredidermi. 
vel r. e. siimaMm c. Pricams. Qnomam 
miM eeU, atr, rvnrm omjriiim coii/ldnv 
ee$e ei eredere. In hac lectione nibil 
fariant Mss. nec Edd. ante Casanb. 
post qoam mire hsec interpolarant 
VV. DD. Scak enlm in Edd. Vnlc- 
sec tert cnm Elm. et Scriv. dedere, 
gnt wi a m mi/U soti, mii, rerum earam ere^ 
derei, eeeifidere eeee ^re, i^c, Wower. 
cofm et /mre, utpote intmsa de con- 
jrctura, ejecit, cetem eodem modo 
exhibens. Sed optime Teterem lec- 
tionem reTocavit Floridus, Rermm 
oamtiim, I. e. in omnibns rebns, qnod 
ad omnes ms attinet : de qua locuo 
tione, apnd optimum quemqne auc- 
torem obfia, sed Appuleii Editori- 
lins, ut fidetor, non intellecta, vld. 
Oronof. Lect* Plant. ad Baccb. iii. 
4. 5. et ad CistelL 1. 1. SS. cf. et Ero. 
in Cl. Ciceron. v. Ccfcri, ibiqoe clt 
Hotoman. Obs. it. II. J. B. 

Oi id mme recipiam] Floridns Intel* 
llgit rof ol ; dorins. Alii aliter (y, 
snpra), nec mnlto melios. Veram Ed. 
Junt. post.- cnm Ms. Pith. et Satm. 
in marg. e Cod. Foz. ot videtof', non 
mi sed ns iegont. Hinc, nl fallor, ge* 
nnlnani bujus loci lectionem restitoi. 
Anex emendatione Casaub. prlmns 
edidit ScaL et deln Elm. Prlc. Scrlr. Flor. adstlpnlantibns Mss. Fiorent. 
In reliqnls eL Slne caosa Pric«o 
snspecU foeront rh Heee repmiau», u 
e. si adeo non hoe onns redpiam» iit 
potiOB roecum reputem, qnalis coiidi- 
tlo mihl offerator, non formosn po- 
pilla, sed mediocri fade nsater llbero- 
ram; hmc Igitor si mecom repntaiw 
id onns non reciplam, aed ad nUam 
conditionem me reservarem, neqne 
pro amico neqoe pro philosopho me 
factorom. Idem, 

Fmrneea pupiUa'] Nlhil afit. qnl p6^ 
tlos legendnm pntat, pnpnla: nam 
dizerant Veteres Pupa, Popola, et 
popllla. Aasonins : * Latiaa Tliiete 
alnmna popas.' Persios : * Nempe 
boc qnod Veneri donatm a Tirgine 
pnpK.' Olossarinm TCtns : ' Pnppm, 
IIAcyT^m, ol Twr «mttno WjfKfnu Noa 
adhnc idem nomen rotineaHi», et Mp- 
pmu ilhi pnerilta Pufpeu focamns, 
seuPoappcn. Repperlo in eodem Oloa- 
sario : * Pnpus,Bpi(^r, pdmm^,' Pupmia 
est apnd Nostrum etlam Mlleslaram 
ilb. ▼!. ihipitim in Olossis. * pnpllla, 
ji^' Csie. Snbtili commento Appn- 
ieios bonorl sno Tellficatnr, cnm ite 
argumentis faclt Pontiannm so ad 
nnptias hortari qnm alinm arertla- 
sent : nam qnte non potins dncat vir- 
glnem pnplllam, hoc est, McXqpor» 
eamqoe Ibrmosam, qnam vidnam me- 
diocri fadc ronlieiem, et liberaram 
matrem ? verom Id qnia eeuset Pon- 
tlanns aliennm a Phllosophiete Ap- 
pnldi moribnsi Ideo hoc argnmeato 
dnci se alt, nt lllnm condiitene nsu- 
rnm confldat. Ita interpretor Imnc 
locnro : neqne ils nssentior qnl pmpm^ 
tem legendnm censent: neqne antnm 
ils qoi pnptiiam acclpinntde pnppte 
vlrginum, quas Orspcl wKe/yyieme ct 
•MrySSttff vocant. Lego deinde, lin 
JUm reptdamet hoe esty lne«Dnoda 
qom modo dixlmos, Casan^* Fwr um n 
fupiih, Id est, vlrgo : ueqne enlm ad 
dlvitias reflpicit^ Inde ad ocolna 
translatnm. Chrysestomns Hooillla 
Antiocben. xiu. * Popilln (n^pv) «d- APULBII APOLOGIAM. 3243 pclUtnr ocnlas : nt sicnt iUe dnabiii 
pilpebris velat in qoadam cooelavi 
cImmus est, Im ot virgo prttmoDeat.' 
Glous «eterei, * Popiifai, «^.' Ho» 
mero Iliad. e. yxhni dicitar, et ibl 
Eaatachio k^, vo^^i, Kopdatow dU 
eitor. Nihil Igitnr mtitaodom. Seif, 
GmC 

MtimnfiigU] * Speciem tempera- 
tam ' vocat Folgeat. iii. Myfhol. Noe- 
ter, Mites. iv. * Temperatam formosi- 
tatem.' Euripidea VhtpUof x^' ^n** 
■!■• *formam atatam.' Phavorinut 
•pad Gelliom r. 11. * oxoriam.' Prit, 

Ad eljm tmidUwium} lofra : ' Loo- 
ga dote, et molli coodilione :' proprii 
eooaabili ▼0«. V. Golvii Not. Idem» 

ATefae pro «HriM, N«f m prv PkUoBo* 
p*o/icl«nnR] Satltttt. Jogarth. « Ne* 
qae pro recto, oeqoe pro booo factO" 
roak' Ctttar. Bell. Qalk v. ' Nlhil 
hniic tete abtente pro tano factamm.' Verlrigrratum} Onomatt. ret. * Ver- 
bigero, Xarfowotm,' OlettSB Mt. Ck 
Boordelotii : * Altercator, ligat, ver- 
boaatnr.' leg. A, Utigai, verbigerahir^ Pemuderai idem Poa<Mimt melrt 
mm «f wu ommUmi oUiM maUd} Infra 
ex Uterii iptit PodentiUiB : BouAam^ 
j^ ydpfiit 9i* As •how ohlas yutniBnrtUf 
tdr^ Tpvroy inurus kwrl wdmt» alpoiff* 
$atpAcm Idem, 

Fag. 621 A eoaapeetaJUk] Fortitan 
m eeeofeetafde^ id ett, compacta» pro- 
miaoa. 6ic Depectot et Depecitci 
ialnu Cofo. Colv. * Fortitan, a eem» 
peda :' beae. Bremt* Rom. eemepeeUL 
/• Floront. eempeeti fide, Elmenh. 
Libri aoonnUi, a eemeepta fde. Col- 
▼laa tentabat a eompeetajlde: at ea 
lectio qoam potoimnt vera ett Pi- 
4u ee aspeef a ett comperta, explorata. 
Scrlptorea voce tolemniore ipfctafam 
▼acnnt: taUt hne otqne fidet Ponti»- 
■i faerat : f ontra apod Oelliom * in- 
CMMpectom' pro incorto, aon probe 
cofnitOy lib. xvii. cap. Sl. ' Ne in 
oennoiiibnt fbrte Incontpectum ali- qnld, ftc. temere dlceremnt.' Cnti 
pleriqoe omnet^ in eonepeeteim: levl 
errore tane, at qoi indoxit nonoullot, 
qaorom nomina in hit literit haod in- 
celebria tnat. Si not obtcari titoba- 
mat, dabit veniam lector, nonnnm* 
qnam ipti nobilet vel in tcupiUot im* 
pingont. Prie. Ab omnl contnmelia 
abttinere debnerat Floridos, qni nbi- 
qne ad htnc Apologiam Pricci notat 
compilavit. Coaepeeta e8t in Mtt« 
cnnctit (niti qood in Florent. et 
D'Orv. eaaepeeti) et £dd. Wow. et 
vett. omnibot ante Vnle. tec. in qoa 
Scal. e Vulcaoil conjectura dedit coa- 
eepia^ cnm Elm. et Scrlv. Pomit eti- 
am divinare eoitfeeea^ de qoa voce vid. 
Arntien. ad Lat. Pac. Paneg. c. Mi 
et 41« CtNfperfo pro tpectata, vel 
oontpicnay manifetta, non prortnt 
damno : qnla tamen in Mtt. hmc vox 
dittingni vlx potett a eompeeta, L os. 
de qna Inter illot conveneraty qood 
h. I. molto meliut qoadrat, hanc eor- 
rectionem admltl cnm Florido. J. Bk 
Qaideie poH, qaidme faeere] Milet. 
IX. * Qoidvit facere, qoidvit pati pai* 
ratot/ et ia Phmdone apnd Priiclo- 
num, ' Slc agere ant pati.' Horatlot : 

* Jubet qoidvit et facere et pati/ 
Pollnx Onoroatt. Ub. vi. r. 8S. Otfrt 
fra09te MtMT, o6re «om& iopeu Imp. 
Maanel Palisoiog. iv. Orat. UoBoif 
irSr ^ioGr, aai wM' ^v 9iawp4^aa6m 
wpMhtpot, Jnlian. Orat. ad Athen. *0^ 
ri hr 9 ToSe $oois 0(^or vdexw ^ «pdb^ 
T«r. Prtc. 

Qai nemmem «nam m ierrie vOierem 
tt, 4r«.] Senec. Ub. iii. Contr. 17. 
' Dednxl ad vot ream, omninm qnot 
terra tnttioet noceatiMimnm.' Sal- 
Intt. * Jngnrtha, homo omninro qooa 
terra tottioet tcelefatittimo»*' Plaat. 
Pteod. * Quantnm terra tegit homi- 
nom perjurittime.' I4em. 

Pao. 639 CalMmmm /nnacala] Ut 
apud Ciceron. pro Rotc ' Officlna 
aequitiie.' Zotimom, 'Zpryaariipia 
evKo^ayrt&Vf et Boeth. de Contol. 

* Sceieratorom offioloK.' Sidoniut 3244 NOTiE VARIORUM IK hac facie etiam ' calamniani liifBaro- 
mare.' lib. iv. epitt. 6. Idetn. 

Fax et Jltigeibam] ReBcribendmn, 
fkx €t fiabeUwm : nt nbiqne conforaiis 
slbi tranilatio. Quamqnam h»c tine 
caniia solHcitamnt. Allndtt enim ad 
morem theatralem, qno receptom, 
face et flagello pognantet iocitare. 
Tertoll. advf nni Onotticoi : ' Cca- 
tni dilaniant, flag ella dilacerant. Ne- 
mo tamen agonis prssidera sngllla* 
verit, qnod bomlnes violentiaB ob* 
jectet.' Soid. X^i. Wewer. Legas 
conciunins dinlto JlabeUwm, Cicero 
pro Flacco : * Cnjus lingoa qnasi fla- 
bello sedttionis illa est concio vcnti- 
lata.' Pric. FUMhm si esiet in Mss. 
aon sollicitarem, sed nec /UgeUam, 
qood revera exstat in illis, sed cni 
Wowerii conjecturam anteposoit 
Scriv. Fax et fiagelhm instrnmenta 
snnt, qnibns homines agitantnr, in- 
stigantnr, qnare et Fnrlie Us armatas 
sont (vid. Ovid. Ib. vs. 185. et qnos 
dlat Amtaen. ad Pacatl Patteg. c. 
4S.) ut sontes percntiant, et In Tar- 
tMrnm raptent: add. Scip. Oent. 
J. B. Hie JEwnlUmi htiJMe fax, etfla- 
gdUtm] Milesia ix. * Quod olenm ignl, 
qnod flagellnm FnrisB :' id est, virga 
«d Indtandum. Plinius lib. viii. c. 
16. de canda Leonis : * In principio 
terra- verberatar : incremento terga 
cen qnodaro incltamento flagellan- 
tur.' Hesiodns in Scnto Hercnlis: 
itkevpis re lui Aftovs • . • obpf ftarrtiwr» 
Wower. pntat allusum ad morem 
Cheatralero, qnb receptnm face et fla- 
gello piignantes incitare. Tertnllia- 
vus adversns Onosticos: ' Cipstns 
dilaniaot, flagella dilacerant. Nemo 
«tamen agonis prssldem sngillaverit, 
<]nod homines violentiss objectat.' 
8eip. Geni, 

Eei enim omntiim Utiam depedor} 
DepectuBt Id est, ' tnrpiter pactus/ 
inqnit Ulpianus in lege iii. ff, de ca- 
lumnlat. Qnod improbat Hotoman- 
nns, et alil, qnod et honeste qnis di- 
catnr depacisci; Ulpianom antem accoromodate ad Edictom de Calnm- 
niatoribns ita scripsi&se, ant valere 
ad ejus excnsationem, quod Sjms 
esset, Don Romanns. Sed hoe loco 
Appoleii depeetor est redemptor li- 
tium: qnod vetant leges nostr». 
Idem, LitUimdepeetorJH,e,redemp^ 
t<rr, sive qnl alienas lites pro snis 
snscepit» pactione dimidisBant tertias 
partis, ant de qnota convenire pdtnit. 
* Litium mercatores' vocat, Cicero iii 
Verr. Dlvln. PrU. 

SienOaiimmm arckiteciv$] Idem pro 
Rosc. Amer. ' Oronium Architectnm 
et machinatorem :' pro Cinent. * Sce- 
leris principem ipsnm, atque arcbt* 
teetnm.' Demosth. vp^s Ai^mv. T^ 
ipXf^^^^ '^' iirifiooXfif, Tberaist. 
Euphrad. ix. Orat. T3k paifxtBf^paira tw 
oMs lilif riKrmeinl pnfxopi^td/^. Id, 
SSjniiiatloNinn] AiafioXmv^ nou vpo^- 
iroHlirMtv. Idem, 

Mahrmm seiNtNartam] Sic apod Ho- 
roer. 'Odiwo'. (. ^vreiw noMii, Miles. 
II. Noster : * Malomm disseminatio- 
nes :' ubi pesslme qoidam codioes, 
dissenstotiM. Idem. 

GanMraNifitt locm] Scripaerira Ai- 
eiif. Oaneai et ejnsmodi loca Kdilera 
metnentia seorsim esse solent ab lio- 
minnra conspectn : ideo iiinon appel- 
lat, respiciens ad tenebras IncoroB. 
Coffeiid. Malim UienM, nt, pro * ingoi- 
num loco,' locii qnoqne conjeetabamns 
ad lib. de dogmate Platonis, uti et ad 
navim et ad flnroen scpe allusnm tn 
re obscena. Sic et natandl verbvm 
in hoc nsnrpatum apnd Sneton, Do- 
mitiano cap. S3. Brani, Sic Msti eft 
editi omnes. Casanbonus gwmearwmr 
xgne UteuM legit. Ebnenk, Ne seqnere 
vlros doctos reponentes Imcmm et La- 
eui : apta cnm primis voz Lodu et 
qne suroma injnria eznlaret. Sene- 
ca lib. V. contr. 2. ^Meretrix vocnta 
es, in commnnl loco stetisti/ Ibld. 
« Dedocta es in lupanar, accepisU lo- 
cnm.' Prie. In abditis plemmqQe 
locis ganeas fnlsse constat : v. Voea. 
Etym. V. * ganeom.' lAumm qnoque APULBII APOLOGIAM. 8245 noQ male forsan qiiis dUcerit locom 
abditnm et tenebricotooi. Sed las- 
tris et ganeis jnnxiMe Auctoreroy re- 
ligionibas mire deditoro, luei mentio- 
nem» eqaidem non credam. Ezpres- 
»ere tamen Ctsaoboni conjcctaram 
Scel. et EAm. com Edd. Altenb. et 
Bip. Minas etiam se commendat 
Brantii commentam. Melios Vulc. in 
marg. loeubu, Sed bene se habet ? iil- 
garis lectio.. Loca eoim snnt idonea 
in hospitiis conclavia. Hinc solem« 
nis formala, ' loca et laotia alicni prm* 
bere.' ?. Ood. ad Met. iii. pag. 229. 
J.B. 

CuaeH$ probri» paioM mahtB] Ca- 
to : * Stopris intercotibos flagitatos.' 
Qnod aotem Appoleios non contentos 
dicerey nolM, addit pakan; intelligi 
volait eom pakm et qoasi in for« 
nice prostittsse. Vetas interpres Ja- 
▼enalis in Satyraro. ii. in verbo 
Peribonlos : * noraen/ inqoit, ' Archi- 
Oalti cinasdi, quem Magalom con« 
spicatam dicimns, qai publice inpu- 
dndtiam perpessus est :' forte, pro- 
/tMtm at, seril)endam. Seneca de 
Profid. cap. iv. * Interim iii arbe 
serToo esse pnrcisos et professos.' 
De qoo more dixi sapra. Seip. 
Geai. 

Cofoafto d<f«nMirciiir] Lactant. de 
Opif. Del cap. 7. * Quanta in eo de- 
fonnitas fotora esaet, ex calyitlo ap« 
paret.' Saeton. de Domitiano, * Cal* 
vitlo qooqae dcformis.' Prie» 

Ad omma i^fiaida mmigenui] Donat. 
ad Terent. ' Morem gerero lenoniom 
ei meretricium notat.' Afranias: 
' £tasy et corpos teneromy et mori« 
feratio.' Jdem. 

SaOmidia fdmlu exomu et enertie\ 
Milea. i. * Exossem et enertem saU 
tatiooea.' . Minoc. Octav. * Enervis 
biotrio.' Oaadent. Brixiens. *Oes- 
tno colabrini:' de Lect.Evang.Tract. 
9. /dm. 

In Adc ffiemtftafsf^ mmr est] Jnl« 
Flrmic. de Sylla i. 8« * Senex exo1e« 
tnsy aliena mtatey flagitiacorporisde- tinebat.' Seneca Epist. 129. <Cam 
iUum contumelisB sezos eripuisse de- 
bnerat, ne aetas qnidem eripiet.' 
Oregor. Nazians. Orat. 40. Alorxp^ 
pJkv TJ^ ifjkmUaf wofKUCfidffat, pii iropcue- 
fAdeai i^ripf hffixyeieof, Salvian. de Ou- 
bei^i. lib. Yii. * Ab asitata impnrttate 
nec miseriarom egestate, nec Tits 
extremitate revocantur.' Jdrin. 

Vxerlapal Lupa ot plarihiam sig* 
nat meretricem^ at ne coi hac parte 
imponatar niinus cauto, iriat non 
uluqne occurrere eo seoso. Specimen 
e Pradentio damoa (qnem eadem 
opera emendatom imua). Loquitor 
de Priapo priore conira SymoMch; 
iibro : * Scortator nimins, mnltaqne 
libidine snetns Rusticiilas vexare lu- 
pas.' Legebat Oasp. Rarthios, Ime» 
irieoku: booa conjectura qnidem, sl 
heic LKjMi meretrices essent, atnon 
caepisse videtor Poetss mentem. Prn« 
dentins LMpae vocat agrestes et mon- 
tanas poellas, assnetas pecorum pas» 
tui, et id gends anlmaliom. Fasti 
Sicnliy seu mavis, Chronicon Alexan* 
drinnm : Els UtUrn» vt^v xhar (*Ira- 
A(ay) Kmahfos KoXjawrof $ms iprt rh» 
fioffKo^as rii «pJ/Sora, ifs ale\ r^ 0iou 
mi r^y Siaywyi^y ix^iaat fierit rSt» &A^ 
ym¥,mdrmf h^mw. Cedrenos : Eti^io'- 
To 5i roa iyxuptois \vKa6m rjb roio^* 
roff icaXi& yvmuKas, 8i^ rh Mkom 4y 
rois 6pmi perit \6Kmf ^iarpifitt». Ita^ 
qne aut matandum nil, aat legendnm 
Rwrieelae. Pric. 

Deperdmiat'} Ald. deperdmtt: Ras. 1. 
deperdmiU. Lego, depereant, Non so« 
lam olim juvenis, vemm etlam nonc 
decrepitns senex Ri^usiste stnpra- 
toribos sais amator. Cole. Eqaidem 
neqne istam lectionem satis oonco- 
quo, neqae eorum emendationem pro- 
bOy qui legont depereant : id«enim 
plane contra Aoctoris mentem. For- 
tasse scribend. qui ietum di perduint 
muUaeuni: qui, non ot apud Comicos 
in hac locntione, pro utinam: sed 
pro qnare.Cosaafr. Decem et am- 
plias aani soiit, qoam in marglne mer 8246 NOTJB VARIOaUM IV libri ftnnotftvj: Tenni Itctionem, Ptr- 
dipmKi: quo verlM n«U8 CataUHa in 
hec ipM re ; * patrni perdeptnit ip- 
Mm Usorem.' Nkliil certins. Alio- 
nini, et magni amiei nostrt emendA* 
tionea non dign» referri snnt. Smp, 
Geni. Melior hasc lectio, quam qna 
hactenna mb aiiia volgata : niai tamen 
exddifae dicamtu anliqna» vocem 
ptrdefmmi, Atqnl ita «cribendnm 
erat, 9»» iMtum perdeiumni mmlii emii, 
Wower. Qntiihimdciierdan^,^. Coi^ 
vint deperemUf non probat Casaob. 
mnfnltque» «ni ieimn di perdmi^ mnl' 
te JMil, fMt, non pro ntinam, qnod 
alins Comicit familiare, aed pro, 
qoare. Priore tamen sensu Atid. 
Schottna aoater illii erndititsimis suls 
Nodis Ciceronianis tentabat, qui u- 
fmn dt pcrtfnini : muUtu ktmoe mtrilmB 
pretfmndm: si ab hoc triomTiratn dis- 
sentire fas siti nescio an rectius ad 
Aoctoris sensnm, et htuBSce loci sen- 
teniiam, qnod non nemini in mentem 
venit, fMt intmii deptuerinif mmUi emtt» 
Prsrsertim quando in proferendo tnr* 
ptssimo gener e libidinis bonorem Ln- 
cins noster ▼erecunde prsefatnr, nti 
faciendum quoque monet Marc. Tul. 
lib. ig. Epist. 28. ad famil. nbt hanc 
ipsam vocem adhibet. Qnam et re- 
atitutam a J. Scaiigero memini Calul- 
Uano .carmini in Oellium, cnm ap- 
piansn Adr. Turoeb. lib. xxi. Adv. 
^ap* 17. Intelligi et boc verbum 
pnto, quod non expresse Tibnllus 
Itb. IV. fin. ad Priapum : ' Improbus 
nt si qnis nostrnm riolaret agellnro, 
Hunc tn, ted taceo, scis pnto qnod 
seqnitnr.' SroaC. DeperdmaU. Sic 
Fior. alii deperdmU et deperdmii. Colv» 
deperemd, Elmenh. Eorum, qui eru- 
ditisiimam istam Apologiam notis il- 
Instrarnnt, vlx nnum et alternni re- 
perias qui non heic pro modnlo sno se 
exercuerit. Colv. deperemU legit, uti 
et Brissonins. Cnsanb. Qict isIimi di 
perdmwi «wtto svn<. Schot. fnt itlwn 
i>it perdvtnl. MuUwhmmyifc, Brant. 
dipsiiertiiC. Pontanus, Wowcr, Oen- tilis, per^epmmd, Singoli qnid 1 
rint apposui strictim, non ot addam 
qnid, ant argnam, sed nt ex hac ▼eio- 
li satnra lauce quisqne optet qood ad 
palatnm iaciat. Frie, In kae etimn 
aiuie, qmi mtne eet, fnt ietwm deper- 
dmntf mnUi mmt. Htec cst vnlgaiis 
lectio, minlme sana. Unns Wower. 
textom ita moUvit, nt, pro qwi.», 
muUi, dederit qum . . . mniia : noa me« 
liiis. Sedv^mnttisnniabEditoribiis 
profecta sont, non ab Appuleio : nam 
pro iis in Mss. et Ed. Jnnt. poat. le- 
gitnr mniliis, qum vox jnngenda jan 
seqoenti ikonM. £t sic qnidem cadnt 
oecesse est et vnlgaris lectio fus ts- 
iion depmhiinl, et doctornm conimcn- 
tum dspMtni, dspsnerint, vel perdepmu* 
rini: qnod prseterea ialsitatis mrfm- 
tur rp pra In pr^c/andas, imm In iis 
qnm seqnnntur nihll tam ohscmnnm, 
quam ipsnm illnd dcpsere. Non video 
qnoque, qni in.Uli oratiooe locnm 
habeat vetus lila termlnatio uta/, qum 
usnrpari solet ia votis, inprccntioiii- 
bos, aut formulis solennibns. Mas. 
tamen servant deperdimiU: qnaro le- 
vissima mnUtione locos ita consti- 
tnendns : in kac etiam «laie, f an mne 
<# . . . f»i ieimn Di perduiMi / . . • msf- 
riis honoe miribue prttfmulue «a« • .. do- 
wms 9HS tola, ^. Partun vidit id 
Schottns Nod. Clceron. iv. 12. qol 
jtameo panlo aliter distingnit: veif 
domue <;««, tfe. continnatnr oratio, 
odli et contemtos plena, qnse nbmptn 
foerat per indigoatioaem. DH per- 
duini legi volebat etiam Scal.probnn. 
te V. D. in marg. Formnlm tslaaa His 
perdmnt plnm exempla vide npnd 
Schott. I. c. et Tov fui ibid. cit. finnU 
Telepb. ' Qni illiiin Dti Desqne mag- 
no mactassint malo :' pro qoo perpe- 
ram Cod. Almeloveo. nf. Inprimia 
comicis freqoentatnm fHt in inpreca- 
tionibos. v. Oronov»«ad Planti Me* 
naechm. iii. l. 6. In marg. ed. Jnnt. 
post. legitur fumetmn ne peniuimt, 
J.B. 

Honof eur. pretfandlu esi] Vid. an* APliLBII APOliOGIAM. 8247 i ad Miaotiaoi F«lieeim c 
9. EkMak. Add. Cic. ad Dif. ix. 
S9. * Si dicinns, ille paUrem ttrangn* 
lavity lioiioraiDiioii prseftinar : sio do 
AareliOf oliqiiid, oot LoUia, hoooi 
pTBfiuidoa eat. £t qnideni jam etiam 
non obecoDa Terlm pro obscenia aunt» 
Batoit, inqoity impodcoter ; depaiti 
aiolto impodentiaa :' qui iocoa explj. 
eondoa e Plinio, Hiat. Nat. xxviii. 
7. ' Volm morbo itrangnlataa reapi- 
l»re/ et xxii. IS. *aemen urticae 
vnlvaa atrangolantea aperit:' cttom 
aiJToad qood vitioaora aot delendom 
pntabat Ero. fortaaae bene ae habet, 
Imm: aenao : ai dicimiUf oiif ictd atran- 
golovit Aorelian ont LoUiam, honoa 
pnefandoa eat, qoia, oli^iHd dicontoay 
rcm obsccnam intelligimaa. J. B. 

Jaum cale. prop.] De more aman- 
tinm amicarom jaonam polaantinmy 
Tol fraogenttom, vide Plaotom Peraoy 
BteoMi Stim Atknue^ife, Paaaeratiam 
ad PiDpertii librom i. Elegia le. lib. 
II. Elegia H. Eimenh. D*Orv. o Jan. 
cok. pr. J. B. 

CmMeU dramatr,'] Peraina Satyra 
V. * dnm Chryaidia ndaa Ebrina an- 
to forea ezatincta cnm face caoto.' 
Ariataenetna libr. ii. Epiat. 10. I^ 
7^ % ^ayroffla» ^Sop, i vwBiffKii maff 
9wpa9 ola ^cXti, l^ wpb 9vpSiiif MiKoa94m¥^ 
muL fuurriWf Mp 4§iov fUmi» litMfUtrr&r 
^nfVfuwfiUimif] impl viKrmp^ obm ^yap, 
iJi^ ivap, iKs6$€pot yhp al orcMnrol wai» 
ianraaSL ytkifp^ acoi ^of rp eikorri !(•• 
«Tiy* F^ r&t Mo^or 9har6p»s iSay^ lov 
jhI ^ccpqpKM y^Mnnuaf iupi^u ^mp^, 
JUdv09 ^^hf ifwmsiuehKoas i Koienui^ni, 
wk T^P ^f i^' mKTafiiarpvxas thi h 
hm^ rp Mprff «dXoi voec*. EUaenh, 

YattigM\ Pric ad Met. 1. viii. p. 
nnm £d. 168. legebat ofd^rol: aioe 
envaa. VHttgaU non tantnm id dici- 
tnr qnod tribotnm aolvero debet, aed 
et iUody ex qoo reditoa capiontnr: 
quo aonan ' cqona vectigalia ' eat 
apnd Cic. Phil. ii. 85. fortaaae et 
* ▼ectigalit Ubertaa' apad TertoU. 
ApoL 18. extr. J. B. lia <t Udi $a% caahtmUa vedigaUs tst] 8eneco Ub. 
II. Controvora. 7. « Cooiofflelia pe* 
QOtroliom moorom.' Allodit ad voc- 
tigal meretricinm, qood Athenia ven- 
di aoUtom. iEachinea in Timarcfanm s 
oor iKOovor imaar^^0aia^wmKsiTh 
wappu^ rikar mA rohs wpmnii4pa»s rh 
rikasroSro aOit oht^Wf Aax' iutptfima 
Mm rah rmCrp x^cv«^v rf ipja" 
af^ £t ab bia pato didicere Romani 
qoidam prlncipea. 8oetooina in Cali- 
gola : * ex captoru proatitotarnm 
vectigal inatituit, qoantnm qnaqoe 
nno concnbito mereret.' Intendit 
Caligoiai et exoletorom etiam, ot de 
Athenienaibua mcmoravi, vectigal 
exogit. Manetqoe ad haac naqne 
tempora (o Probnm !) faediaBimom 
hoCy ot aodio, vecUgal Romae. Seip, 

GCRtf. 

OUm aokr» «uo] Uaoay ot Dpioor, 
Plantino vcrbo, aaiana, qaod obacoe- 
nnra, et in re Venerea uaitatnmy di- 
verai jam mooncroot. Scribo igitnr» 
olam aolcoa <oo. Stewech. Lipaiua, 
aolnw. Colviua. Flor. oflm fojara aoo. 
Elmenb. Maa. et Edd. aotov, qooai 
oolertiam Herennii Rofini aignificare 
Tolnerit Auctor, in excogitaodo qo«- 
atoa faciendl ratione : (cf. lod.) non 
taroen placetboc, toni propter ipaam 
aolertia mOntionem, tnm propter aeq. 
wuret praeaenti tempore. Lipaii con« 
jectaram amplexi annt Caa. et aeqq. 
ut «it eolere, atopri conaoetudinem 
habere; qood qoidem nt Tideo aU- 
qnotiea hoc aonao aaorporl, ita, qno- 
modo h. I. qnadret, noo video. Dici- 
tor enim «olarf com: aed ao/erc abaolote 
hoc aenatt dici poaaoy vehementer du- 
bito. Sone b. I. dorina dictnro pro, 
qoum ollm aaa turpitodinia patientia 
qunatiiro fecerit, nunc etiam coiungia 
corpore meret. Qnare acqnor qni- 
dem Lipali correctionem : ceternm 
accipio aotoia vnlgari notione, hoc 
aenan : qnum dudum jam aoleat aoo 
corpore merere, nunc etiam coiyugia 
corpore meret. J. B, Olim eolene 
aoo] Mena, et hoc obacoennro ver- 3248 NOTiS VARIORUM Ilt I est. PlaatiHi Cistellaria : * Qnm 
cnm «ais Tirit prcdie«nt nos lolcre.' 
Alias vetas Poeta : * Contale Pom- 
peio prlmam diio» Cinney solebant 
Meecbi.' Seip. Gtni. 

De Mxon» mHitmpaeuamimr] Mlles. 
X. ' Depactn est noctiii nnias eoiien* 
bitom.' Frie. 

C9iMo] OkMSc: «Conladlf, mm- 
hrifu, CoUaslo et compactnni, cW" 
SiNuiyUff.' Nomicom Oloastr. ^cvff 
«ofyrui, iMn|.' Idem* 

Qmi amplam tiipm miUiiri dtlole- 
roiif , ife»] nballiia : * Sed pretimn si 
grande feras, cnstodla Ttncta est, 
Nec probibent daves, et canls Ipse 
taeel.' Propert. ' Janltor nd dantes 
vifilet, sl pnisat inanls, Snrdaa In ob* 
dactam somnlet asqne seram.' Uem, 

Nemo eo» oftsmNil] Janitores eolm 
addaalet Tigllabent, adnsodnm dnri 
illis, qnl nibil adferebaat. Antipater 
docto AntboL lib. TU. epig. 161. 

Moiordat. *Hy phf yitp rh x^^P^M^ 
fopgt ^i^9 oMrt iii|p«|p^t "Ev vtolr,«frf 
M^lrvpoMpMffMtnu. *HpVH4fme 
llK0ps, mA i Kdpfiepoe. H vA««i4rtw Oi 
nxo^rtv, vwbpf Af MumStv pAw, Ei» 

flWllM. 

Aio orMlrafti odjetNdMal] Roro.tno 
0rl^Mf« aftttf#wie. Atcendnnt in 
cesnaonlam taperiot : nam In ccenar 
cniit plnrimnm dormlebant et habita* 
bant Antiqai. Lytiat Apologia : ol- 
KiitSif iari fioc SivAovy, tm txop r& ibw 
TOtr jrdr»9 Koirh ripf ywatKmvh^tP KtH Ka* 
rhr^ia^pmfki», ^EmoMitkrhwuSkov 
iyifOTo^, « mW oinh MMVir. fwa 
M fi^, im6ro KohwBm Moi, Ku^weUi 
Koerh rv^ oXiiuutas KOfrafiabfoon, fyJb 
pHo ibw Sqrr^^if*^» «^ ^ yopatKt Kdn$. 
Juppiter Plantinnt : ' In taperiore 
qal babito csenaealo.' Marlialtt : 
< Nam trtbnt habito scalit, sed altit.' 
Seneea Epitt. lxxz. * Diornnm acoi* 
pit, in ottnacalo dormil.' Cdo. 

Ei qmui od dioe. eeamnl] Pro f<, 
P'Ory. tHom. Opportone hm]c< kN cnm contaltt J. Pr. Orolior. 8yll. 
Epistc Bnrm. t. iii. p. t88. cmn llio 
Ovid. Art. Am. i. ts. 42Ck de Mero- 
triee amatorem invltante ad enea* 
dnm : ' 81 non este domi, qoos des, 
caaatabere nnmmot; Llttera pooee* 
tnr; nec didicisse Javat:' slc enim 
ibi legendnm pnto; eamqne leeUo- 
nem ita eiplieat Oroaov. Bt Inntila 
vel noxiam est, qnod dididstl seri*- 
bere ; ti enim netcires, non poterat 
eantio vel obligatlo a te pood. VoroM 
ex Nostri Imltatlone locus ita expK- 
candos : Nee prodcat tibi, qnod jaai 
didicisti literas, neqne adeo opns eat 
eas amplins discere, tamen scribere 
debes, qmui ed ditcmtfMa Mnsrit: et 
expHcat sic fere Bnrm. retiaeaa ta- 
mentwdedinsioJMecl. J. B. 

&Hpaerfnt] Vide legem nltlmam 
Digest. de dolo execpto. Eimi»k, Ei 
foott od ditceadaM etiisrial, noa pritm 
nbeuni fwun aHqmd oeripoeritU] Id cot, 
cblrograpbit et t^ngrapbit caveriat, 
peenniam se aliqaam debere, laoertis 
noroinibos tamen, non expretso rere 
titnlo, ob stopram. Plantos Pmnnlo 
de lenonis domo : * Ibi ta vldeas li^ 
teratas, fictiles eplstolas, pice stgna- 
tas, nomina insnnt cnbitnm, longis 
litteris : Ita rinarionim babemns ooo- 
trK delectnm domi.' Et hoc est, 
quod snpra Appnlelas dixlt : ' donras 
ejos tota lenonia.' De bivaimodi 
tyngraphit scortonim Tidenda eadem 
oratio iEschinis in Timarcbnm, nbi 
recte nolllus momenti ette diciintnr, 
ti ex ils agatur, si^e a conductore, 
sire a condocto. Ideoqne ineertis 
Aominibns hsec perseribi et caveri 
solita, snpra dlxl. Qno pertinet to- 
teris proverbii ex vertn Sophoclis 
vel Philoclis, ZpKove fyJb YvnM^f ob 
nttpypd^, parodiaetiam.vetnoPbK 
lonidie, H^our M potxi^ ^ y f ^m> iyb 
ypd/pm^ nt refert in Bibiiotbeea tna 
Photiut. Quod ita vertat, * In ciaone 
tcrlbo, adnlterqnodjnraTeritk' Jnre 
nostro ita cantam est, nt deprebentnt 
in adulterio si dedit^ vel promlsit pe- APUi^lll ,APOIX>GlAM. 3249 •iMMftoi, nwtiiy.Be owdMetur^iiiit 
vio^iniilar, aot proderetor, . liabfiat 
Qood .metas cooasa aclionero, Lege 
vu. ff.illo ^talo<: oojidictiQnein ob 
torfjiem caossam dati non habet: quta 
^aatio otiaii^ vel ioaxime.bic tarpitu- 
4o versator JLege iv. ff. de Qond. ob 
tttrp. cansi. la iUo edicto metos 
coQfliderator, in liac» canssa. Sed de 
hi* alibi adcnratios. SM^, Qentf Qim- 
d ad .diMCfHdum «easrtal. Similis est 
jocos Ciceronis de qoadam impodica : 
Eam» dnm viveret, ludom babotsse ; 
post mortem caip.isse babHere.msgis- 
trum. Sensos est, viya captoras fe- 
cit et discipolos babnit, qoasi aperto 
lodo meretricio, ra mortoa, credito- 
res ejos booa ex Edicto possederunt, 
loagistroqoe, ut moris fuit, ex ipso- 
rnm nomero creatpy ea publice .pro* 
scripsernnt ac vendideruot. Non ig* 
novo Qnintiliaoom aliter inierpretari, 
feminas sciUcet iofsmes ad earo con- 
veoire soUtas, Ub. vii. cap. 3. Idem, 
, D^egnendMi] I d est, pecnniis imma- 
ni fcrnore acceptis obligatns. Seqt, 
Gemi, Defoeneratus (Gentilem audis) 
est ' obligatus pecuniis immani fm- 
nore acceptis.' Ego d^emeratU scri- 
bo : boc est, ' foenore »no defrandatis.' 
Snpra proaime, ' amplioscula fortuna 
devolutosy quam tamen fraude Pa- 
tris inopinato invenerat.' Pric. Sa- 
oam poto vulgarem leetionem. De 
in coropositis vim verbi auget. V. 
lod. J. B. 

MttimU retUere peeuMiam quam pudo* 
rem] Lucius Pomponius: '£go ro- 
morem parvi faciam dom sit rumeu 
qni inipleaio.' Sophocles : Aokm fiXtr 
eMp pniM clnf jc^pSci kok^i^. Jnvenalis : 
* Qoid enim salvis infamia nummis V 
Horatios : ' Quidam memoratur A- 
tbonis Sordidos ac dives, populi con- 
temnere voces Sic solitus: populus 
me sibilat, at mibi plaudo Ipso domi, 
airool ac nummos contemplor in arca.' 
Sarisboriens. Polycrat. vii. 16. ' A- 
Taro nihil vile videtur autsordidum : aibllante popolo «eipsom coosolaUHr/ 
Prie, 

Taimliefiagiiaretwrl Qnibus pecnnia 
debita ostendebatur. Supra : * £x 
quo sane aliqnaotam pecnniam nnllis 
tabulis, sed, ut aeqaum erat, mera 
fide acceptam filiis debebat.' Hnc 
periinet Juliani 1. civ. § 1, de Legat. 
lib. I. Ceh,. FlagUaretw,.ApUf nam 
hoc proprinm obaeratis. Oellius lib. 
XVII. , cap. 6. ' Flagitare. pecnniam 
jobebatur.' Piaot. Casin. 'Ducite 
ex aoimo coram atqne aea alieoum, 
Nec qnis formidetflagitatorem suom.' 
I,dem Pseudtf ' Si non dabis, Clamore 
magno et multnm flagitabere :' recte 
elamore, Lactant. de Opif. D. cap. 8. 
t Magnisque clarooribns conditionem 
pristinam flagitant.' Glossa: 'Fla- 
gitaverity fArra /Smvs- ianur^.* Gloss. 
Vindoci Ms. ' Flagitat, commover, 
(an eommomtf) ciim clamore expo- 
scit.' Prie. 

Et qwui tasdiiiis ab .omnibaa obviie 
teneretw] Acliil. Tal. Aroor. lib. vii. 
O/ 9^ ^vKdaaotn^s 49lmeo¥, voijJfoifres 
iaro9ifydffK9iir acol ifi6ma roit Ivriryxd- 
iwm \afi4oiku. Idem, 
, Lex inqmt] Rom. et Bas. 1. Fiax, 
inquU. Unde bene Lipsins PaXfin- 
quU, Pax, Plauti vox, silentii nota, 
MUite: < Pa. Dicam jaro. Pl. Nem- 
pe eandem» qn« dudum constituta 
est. Pa. Pax, abi.' * Oraecum est, 
quaodo sign|ficat tantnmmodo/ in- 
quit Priscianus lib. xv. . Diphilns : 
^twvi rc «caroSvf , vdf Zoaus; ^aKtm- 
kAs, "Olowf T€ 8^ aerifkn^ vd^. rl wd^ ; 
Etiam nos, cnm aliquem tacere vo- 
lumus, dicimns Pays, Colv. Scri- 
bebam, ree inquUf n, p, d, Sed qoia 
vett. . omnea Codd. babent Fkary ta- 
quii n, putoscribendnm,>la^<m<t6iif, 
negat poeee diee, Casaub. Flax, iuq^uit, 
Ita V. c. Fulv. Pox, ex Plauto. He- 
sychius : v^ htX r^ rh rikos l^x^af, 
Sciopp. in Symb, Cormptus habetur 
hic locus a doctissimis viris, varieqne 
corrigitur. Sed poto scriptoram hanc Delph, et Var. CUu, Ap^l. U 8SS0 NOTJE VARIORDM IN reetptim defeiidl pome, ni sft liic 
sensas : Lex Jalia, de cestione bono« 
ram scilioet, negat et vetat in carce* 
rem trudiy qui non potcst solvere. 
Simillimn iignra est, qna Panlns Ja« 
rlscons. nsns est, ' Lex. zu. Tabnln- 
mm vindicarl tignnm aedibns jnnc» 
tnm posse scit. L. qni res in fipe ff. 
de aolntion.' vel ita; Lex/ nt implo* 
ratio legis JulisB ; et h»c vox sit ip- 
sins Rnfini, dnm trahcretnr per vim. 
Isqiie rationem addlt, ' Negat (Rnfi« 
Dos scilicet) ' posse dtssolvere/ ut ho- 
dieque cogitnr deooctor dicere, * Ce- 
do bonis/ vel, * solvendo non snm/ 
ant simile qnippiam. Sed qnoniam 
in omnibns veteribns codicibns legl 
ainnt, Fla«, existimavi, Pox, restitn- 
endnm esse, qnsB vox mire qnadrat: 
nt qunm a crediiorlbns flagitaretnr, 
et qnasi insanns ab omnibusobviis te- 
nefetur, ita soUtns sit despondere, et 
depreeari vim, ne obtorto collo in 
Jns raperetnr. Ita postea vidi et 
alios doctos viros conjecisse, in pri- 
mis Falvium Ursinnm, cx Pianto* 
Hesychins : Hi^ Mrfrh rikos fx^* 
signifioat Latinis sUentinm. *0r«* 
cnm est autem/ Inquit Prisclanns, 
* qunm slgnificat tantnmmodo,' et Ita 
nsns Terentius in HeantoDtimornm. 
*Dnm argentnm capio; pax nibil 
amplins.' Seip, Geni. Omnes libri 
antlqal : Flox, inquU. Hoc me in* 
dnxit, nt alios seqnerer, qni legnnt : 
PaxinquU. Qnam vocem interpre- 
tfttnr Hesychins. Wower» Pax !«• 
fuU. Ita vere Llpsins epistQn«st. 
libr. n. Epist. SS. In Aldo et Rom. 
est iesB in^nU. In Fl. Fax* i, Hesycb. 
na^, M ry rh r^s l^tii'. Eimenh. 
Lgx, imqmi, Variant heie libri : par- 
tim Les, alii Plax habent : si rh Ux 
placnerit, puta iK^Antvtv quirltaDtis 
esse, implorantisqoe opem Juliae le- 
gis, qutt cedentes bonis liberos per- 
mittdbat. Fkix manifestnm mendl 
ost. Lips. Pax legebat, de qna voce 
Bcallg. vide in Lection. Aoioolanlt. Prfc. In Sd. JfflH. poet» 
comparet Isjr, vel ex oeajeetun Phi- 
lomatliis Pisani vel e Mas. qnod deia 
editnm in Ald. Bas. see. Colv. Vnic. 
Pric. ex qna lectloBe qnoflsodo eltel 
posslt aeneos, qnem volnlt OettiiNs, 
aon satis miM liqnet. Qnod si per 
faiterJectioDem velia expKcare, cjns- 
modi imploratioals exemplom all- 
qnod desidero. Neqne etlam eam 
vocem in Mss. tam eoDstaoter eor- 
rnptnros foisse librarioe credo, nara 
in Msa. Fnlv. Pitb. Fnx. et Edd. nBte 
Jnnt. post. vox nihili fUtx legHnr, 
pro qna qnia In Bfss. Florent. legltnr 
Fos, eqnidem verisaimam pnlo lip- 
sli correctionen Epist. QnsMt* ti. 
2S. qnam et Oroslot. in marg. pro- 
poanit et expressere OeDt. Wow. 
Elm. Scriv. Flor. Pax inteijeetio 
est silentium imponentis; de qna vide 
Voss. de Anal. iv. cap. 28. Sie Pe- 
trott. cap. 66. *Paxl Palamedea.' 
J.B. 

Pao.SSS JinndM eiirres, ef emnja 
Mgma dignUaiia d^] Horat. lib. 
11. 8at. 7. «ProjeGtis Inaignlbns, 
annnlo eqoestri, Romanoqne habitn.* 
Martialis ii. 5S. * Oppigneravit ad 
modo Ciandii mensam Vix octo mun^ 
mis annnlum node csHiaret:* nltlmc 
egestatis signnm : nara et nllis exntl 
omoJbns;^ solebant annnloa saltem 
cnstodire. Jnvenal. Sat 11. * Poet 
cuneta novisshnns exlt AoDiilns.' 
Sueton. Jnl. ' Affirmavit se ad aatit- 
faclendnm omnibns per qnos digni* 
tatem snam defensums esset, annu- 
Inm qnoqne seqno animo detractn- 
mm sibl.' Pric. 

in mmen nxent] Frandem Istam 
Rofini nornnt qnoqne nostri temporis 
mercatores, qnos videmus nxores do- 
mnm dncere dote lautiore interdnm, 
qnamvel maritns accipere dlgnus sit, 
vel socer potens persolvere. Cftte- 
mm dos iila, ne qnid erres, dod in 
allo, qnam in nna tabula fere consls- 
tit. Venit nxor cnm mille : attabn- APULBII APOLOGIAM. 8351 Ii9 decem milUa eontioeiitary olni* 
miram, si foro eedendDm ^it, eredi- 
tores ftvstreDtiir, uxor pecDoiam do« 
tis oomiDe coaservet, ipsa cnm mari- 
to pndorem amfttat: fadt hnc, 1. 
qnamvis T6. ff. de jnre dotium. SU' 
w€€k* Plenque in «oports ttomen, ife, 
£tymolog.ln*Ery^. Prie* 

ATarfns €t ignmidida san teefns] Apnd 
Ciceronem puto me legisse talem sen* 
tentiam : qnod nos in Psalmo qna* 
dam ila expressimns : * Sola ignomi- 
fria contectos, csetera nndos.' Simil* 
iimum est illnd fsrbinis io Timar^ 
cknm, qna ex oratlone alia qnoqne vi- 
detnr Apnlelns noster banslsse, nt 
snpra monnimns : tkm fufiky (iKK* ^ 
ritt pi/^xbHts vArf «ipiciWu. Scip. Geni, 
Add. Pric. Vernm nxdns et teeiua 
aibi opponnntnr: qnare reqniritnr 
tiifijnnctiva particnla, noncopolativa. 
Hine, e conj. Vnlcanli, Scal. et seqq. 
dedere n. n< i. 0. f. Ego pnetnli ssd 
qnla prmeedens vocabnlam destnit in 
9j et tnm el et ted, sen sei, in Mss. 
Iiand raro eonfondttntnr. Geternm 
^ro teeiue in.Mss. Florent. Fux. et 
Ed. Jnnt. post. est tafas, probante 
8alm. In Ms. Pith. fofas: vel slc ta- 
men dls)anctiva particnlamelinscon* 
«enlt. Interlm prspplacet mlhi fce- 
Iw, qnoniam Insns iile In nmlni eed 
teetne plorsns est ex ingenio Anctoris 
noMri, qni allbi contra hand semel 
nnilns sl jaf€cf«t jnoxlt: vtd. Pric. ad 
Met. !▼. J. B. Ignemvua ena teetua, 
fachines (Sciploni notatns) : 'tUne 

roi. Sallttst. Catil. • Flagitiis et faci- 
noribos coopertns.' Tacitns Annal. 
III. ' Probrosns, et Infamla cooper- 
tn».' Pri<. 

HS, IWgiafa] Parnm hoc. Rrscri- 
bendnm forte HS. irieiet, Colvius. 
RomanoB codex xxx. alil eandem 
snmmam perscrlptaro. Bx Ipsis Apii- 
teii verbis liqnet, intelHgere enm de 
aliqna snmma insanum magna : ita- 
qiie vcl trieie» vemro fnerlt : vel etl- 
nm major aliqna fortasie summa. Ca- Manifeste vltiosnm est HS. 
Ir^ftnfa, nam tam dicendnm fuerat 
dsvoronda, non deverandum, Resti tul 
itaqne HS. frictes. Libraril qnod in 
libro sno inveniebant HS. xxx. per 
inperitiam expliciiere frtgtafa. Tri* 
ginta sestertia ad nostram monetam 
non excedont snmmam 2260. Flore- 
nornm, contra seeteriium trieiee, sum- 
mam constitniint 225,000. Fl. J. B. 
Uberum reatf] Estne qood Uutum 
Martiali iii. 22. ? Pric. 

Prteter qued ei uxor eua ^aofifftants 
doft6nsfvtfsieif] Herodot. i. de Lydo- 
mm filiabns : nopyf^rrai irSaai, <rvK* 
Xiyowrm tr^t ^^ds, Fere cadem de 
Pantots Valerius 11. 6. de Phaide^» 
D. Augustin. de Civlt. iv. 10. de 
Cypriie Jnstinns xviii. 6. de Tueeie 
Plantus Clstell. 11. S. Idem, Qwdidi> 
anie dolibue, Ut apiid alios * Nnptis 
qnotidians.' Ibid. Plantas : « Habe- 
miis nnptias qnotidianas, Hsc qni- 
dem ecastor viro qnotidie nnbit.' 
Anctor ad Herenninm : * Ciijus ma- 
ter qnotidlanis nuptils deleclatur :' 
qtiod expressnm ex Demosthenis ica- 
rh OTf^. videtur : •Xlf ^ t^rniR <"»v toi» 
fu9iiti*piPois ydiAoa j(p»fi4ni, Idem, 

Dfgadifor] Isldoms Ori^;. x. < De- 
gnlator, quod gnlsB sit deditns.' Usns 
et degulandi verbo Afranins Brundn- 
slnls: 'Degnlasse oportolt:' apnd 
Sosipat. lib. i. Co/e. 

/» ventrem etmdidif] Juvenalis Sat. 
xi.*^re paterno, Ac rebusmersis in 
ventrem.' Pric, 

Cottarctnaf iont6Ks] Rom. Ven. Ald. 
Bas. 1. co^ctttaf tont&. scripsl aliqnan- 
do, f a6vrctnaltoai6as. Num etiam rec- 
tnm sit coUorcafioRttes vel eoUuetra^ 
tionib, 7 Kotum qnid in Planto Lns- 
trari, Caslna et Psendnlo: Lurcandi 
verbnm, et Lurconis etlam, jara satis 
tritnm : Item Tnburcinandi. Qui ig- 
norat, consnlat Festum et Nonlnm : 
apttd hnne legerem in Turpilio Boe- 
thuntibns : * Melexia intns cessat : cre- 
do hercle bellno Tnbnrclnatnr.' Sed 
coikirrilallont6Hs etiam non contem- 3352 NOTiE VARIORUM Ilf 0«ndaiii : otpote a libidine lilrconini, 
•ive bvdoram coropoiitione vocabnli 
novi facta. Sic certe Hirco» sive 
Ha»dot impudicos homines icortato- 
retqne vocabant Veteres : in quo 
emendavi eurodem jaindudum Turpi- 
liiim apud Marcellum, Lindia.... 
« Quibus Te in rebus despoliastl, hiB- 
dus in lustris latens.' Sic Plaotos : 

* illic bircns alins.' Colv. Claudianus 
Mamercus studiosus Apuleii imitator 
lib. II. cap. 9. de statu anim» : 'qui 
stipem soam variis conlocernationibus 
dclapidavit/ ubi tamen pro eowliicer- 
naiionibiu, et apud Apul. eoUuTcUia* 
iioHUm»» Joannes Savaro doctissimo 
coromentario suo in Sidon. Apolliniir. 
lib. IV. Epist. 8. CoUureMatumUnti 
reponit, et qo» apnd eundem Cland. 
Mamercnm lequnntnr ' parasito more 
latidari' emendO|Paraii/tcoor«. Bran- 
tins. Aldns et Roman. Cohereina* 
tionibu8t male. £liii€iiA. £dd. vett. 
'eokirewatumMbue, Mss.Pith. Fox. £d. 
Bas. nec, eolurekinat» Sed bene £dd. 
Jnnt. post. Colv. seqq. cum Mss. Flo- 
rent. eoUareinaiionibut, quod non tan- 
tom accipe de comessationibiis et 
compotationibus, sed et de omni libi- 
dinis genere. cf. et Met. viii. p. 574. 
B. De elymo vocis cf. Voss. in Etym. 
V. * Inrcare.' •/. B. 

• Dilapidamt] Onomast. vet. ' Dila- 
pido, 9iapop49t,' Firmic. iv. 8. * Pa- 
trimoninm misera laceratione dilapi- 
dat.' C. Paulin. ' Incassum reditus 
dilapidare suos :' extnlit meliore sen- 
su D. Hieron. * Censnm omnem ' (in- 
qnit) * qnem babere potuit, dilapida- 
vit et vendidit, et in pecuniam con- 
gregatnm usibus panpernm prtepara- 
vit.' Epist. lib. iii. Prie. 

Homojutius et momm] Quod locnm 
Istum Beroaldas stigmatiam fecerit, 
factum non injoria : vide sl bene re- 
posuerim, homo juttut ex mare dedit 
operam, Infra hac eadem apologia 
.siniili formuladicitnr, < literasroatris 
'Pontianus ex more adservavit.' Fre- 
quentataB bonis auctortbus formuia mnltn non abtlmiles, qoalii : ' inore 
majoraro,' ' sine more,' ' roalo more,' 
' nnllo more :' de qnibns ego alibi ; 
more Romano' Cicer. lib. vii. fa- 
mil. eplst. 5. et epist. 18. Itidem sn- 
pra apud scriptorem huncy * more 
perpetoo ' ' Contra bonos mores : * 
apud alios alia. Steweek, Deestqnid, 
forte ita snpplendnm : et marmm ta- 
teger, vel sirolU alio. Cofo. Nibil 
deerit si legas Juttut et rerut : sic ac- 
cipl Mncff pro Mimos ootnm omnibns. 
<;ataub. Stigmatias locns factns, non 
magno tamen roeritosno : neque enira 
voces integrsB aliqnot, sed bin» tan- 
tnro syllabsB periernnt, quas revoco 
ad hunc roodom scribens komo juttut 
teiUeet morumdedU, ife, teUicet qnam 
apte hic legator nihil attinet dicere. 
Juttut antem moncm eleganter, nt 
* integer vit«,' ^ animi,' vnlgatisslroa 
OrKcismi specie. Acidal, Lacunu- 
lam illam ita expleo : moriiiii haud 
tpemendut. Qusb phra»is Taciti est, 
vel moiiMi integerf qom Horatii ] sic 
supra Noster * mornm integrilatem ' 
dixit. 8eip, Gent, Non pGcnitet me 
divinationis mem, qui in Latina as- 
terlsco notata adposni, haud tpemen» 
dutf tx Tacito. Acidaiium video ali- 
ter sensisse, et nnlliro vocem deesse, 
sed dnas tantum syllabas, atqoe iia 
legendnm, homo juttut teiHeet morum, 
Id. inApp. Vlorent, homo juttut et 
morum, Colvius, homo j, et mox mte- 
ger, Stewech. Aamo j. ex more, Aci- 
dalius ^mo juttut teiUcet utorum ntfe- 
ger, recte. Elmenh, Visitnr in Ilbris 
fere omnibus Asteriscos ille : otinam 
abesset sane, prompta emendatio fo- 
ret ; legerero nerope ; non (ut Ca- 
saub.) Homojuttut et verut, sed (mi- 
nore mutatione) homo juttut ex more 
dedit operam, Infra, ' epiatolas ex 
roore ad8ervavit,'Miles. iv. < Ex more 
calida lavacro prapparata:' tnrbat 
aotem lacuoa ea, qose iodobie qnid 
deesse argult, snpplet hic moncm u- 
teger: Ule morum kaud tpemendut, 
Ego eos, si nil dixissent, potassem APVLEII AP0L06IAM. 3353 in^eDiOftiorfs : coi bono coromeota 
tafia ubi sexcenta adferas ez sqiio 
probabilia ? Pric. Pro morum Edd. 
Scai. et Elm. venu, Scriv. dedit mo» 
nan vetirum, V. D. in marg. Jnnt. 
post. divinavit morum aiUiquorumf vel, 
at. mt^rum, qnod posterins in mentem 
qooqne venit Orntero Suspic. Ined. 
xxiii. c. 6. Alii alind excogitarnnt : 
qno magis apparet, qnam lobricae 
sint ejttsmodl conjeetnr». Nibil om- 
nino deesse argoont Mss. et afBrmare 
non diibito, cnm Oronovio Obs. i.24. 
Qoare videamns de sensn. £t Oro- 
Dov« qoidem ita hnnc locnm vindicat, 
nt morea jcar^ H^^ <lici velit pro 
bonis moribns, quaro sententiam pln- 
ribos exemplis adstmit. cf. id. ibid. 
c. 16. et add. Bnrm. ad Ovid. Trist. 
V. 5. 45. Amtzen. ad Pacat. Paneg. 
c. 8S. Atqni mores per se dod magis 
snnt bODi qoam mali : sed alteratram 
sigDificationem habet ea vox, pront e 
contextn apparet. Nam si de Cice- 
rooe ex. gr. dicas, ' exitnm baboit in- 
dignnm vita et moribiis suis/ po- 
DODtur qnidem mores pro boois mori- 
bos, sed ita, nt satis e cootextn ap- 
pareat : oam cootra si dc Catilina, 
aut Lentnlo dicas, ' exitum babnit 
dignnm vita et moribns suis/ morej 
intcllignDtur pessimi mores. Qnando 
apud Valer. Max. ix. 1. extr. legi- 
nius : * nrbs opnlenta erat moribns et 
legibns ornata/ nemo est qui non 
mores de bonis moribiis intelllgaty 
propter adjectnm oraola. Eqnidera 
sane Dondnm incidi in locnro, ubi tno- 
rcf absolnte de boois rooribos nsur- 
pantnr; nisi forte hic TrebellH Polli- 
onis in Valerian. c. 1. ' emendatns 
vita, doctrina claras, moribns singn- 
laris:' neqne taroeo hic locos tam 
apertns est, ut hominem morum de ho- 
mioe beoe morato dicere potuisse 
Anctorem, affirmare ansim. Verom 
moreSf alicojus ^s, ingeninm, et, 
Orseco nomine, nsn nunc vnlgato, 
eharacterem vocamus, (cf. Cel. Wyt- 
leob. Bibl. Crit. vol. iii. p. 16.) : mihi itaqne homo morum est, qui plane sno 
more vivit, opinatur, sine ullo rerum 
externaram aut alieDi jndicii respectn 
(quo sensn nostrates dicnnt een man 
ven karakier); quod qniahaud raro 
ad nimlam sui opiniodem, et pertina* 
ciam circa alioram jndicinm dncit, 
hinc mores dici coeperant de snper- 
bia, fastn, morositate (cf. Burro. ad 
Prop. 1. 17. 15.) : qnoties vero in bo- 
naro partem vox accipitor, mores tri- 
bonntnr bomini non levi, sed sumrose 
coDstaDtis. NoD ioepte itaqae Ap- 
pnleins Rofinum acar' iunt^paouf vo- 
caverit hominemjustum ei morum, nt 
qui l>ona sua dilapidaverit et perdere 
malnerit, quam moribns snis, justitia 
Idea penitns iDformatis, vim ioferre, 
possideDdo, qood ex fraude acqnisi- 
verit. Tandem homo morum dicitnr 
nt * homo tempornm ' Curt v. 8. nbi 
cf. Pitise. 'bomo legis' Tertnll. adv. 
Marcion. iv. ' homo glorice,' de phi- 
losopbo glorisB captatore id. in Fragm. 
Apologet. et sim. alia cit. a Oronov. 
I. cit. cf. snpra p. 452. a. J. B. • 

Pag. 524 Maie partum'] Fors qood 
in Milesiis lib. v. vocat, ' /Es de ma- 
lohabltum.' Frw. 

Profimdam gulam] Vnlgns hodier- 
nnmVeDetnm, Gola sfondradona. Mi- 
les.iv. ' Ventri profundo serviens.' 
VIII. ' Insatiabilem, profnndnmque 
ventrem.' Pluscula ad bnnc locnm 
Dotaveram qote missa facio, video 
eDim a Casaub. coogesta ad Sneton. 
Vitell. Idem. 

Totam domum contumeliis abnuU] 
Fortasse an potins sit, contumeliis o6- 
volvit. Arnobins llb. v. < Sed qnid 
terrenis obvolvisse vos sordibns Denm 
loquimor matrem.' Colv. Si puta- 
rem eam esse sententiam quam ii pro- 
bant qni legi volnot obvolvit, dicerem 
seribeDdum minore motatione obnu» 
bU : et esset antem dictum ut apnd 
Cicerooem et Sallnstinm < cooperire 
facinoribns :' id enim est ' obnubere :' 
nnde apnd Solinnm 'ocnlos nicta- 
tione obnubere.' Nnnc pnto senten- 3254 NOTiB VARIDRUM IN tiira ette looge alUm. Scribo ao- 
tem, vetuUi ei effaia, motc demum cm- 
titmeUu abnuit, Valt hoiniDit oon 
paapertatero »ed egestafein indieare : 
qui et patrimoniam sonm totnm ab- 
lignrrieril : et cni nxor jam effcsta 
desierit esse veetlgaSis. Sic enim 
ante dictnm lecti sui contQmeliam 
fiitsse istivectiffalem. * Abnnere con- 
tomeliis' rlegantisiime . dictum pro 
eo qood Plantns dicit ' exaruisse ex 
amcen^s rebus/ Coafvmeltay nt apad 
Oraecos tfipiSp accipitnr Latine non 
rarenter Uto modo : et est ii^aXKm 
dictnm, nt ante, * curaro rebos alie- 
nis.' Talem sententiam desiderari 
arguit vox cmterum : imo argnnnt sn- 
pra et Infra scriptay si qois attente 
legat. Fuit cnm placeret alii aut «6- 
imi : qnod esset wK^nuf Onecomm 
pro Koi9ap9af aut wowuf KodhpuffBtUf 
aignificatione Hipbil Hebraeonim: 
non placet id nunc mibi. Vocis fo- 
iam prlor pars originem haboit a fine 
▼ocis prKcedentis, male geminata 
syllabay nt sepe. Cafaa6. Leg. 06- 
ruU, id est, oiHegit, Petron. * Ccepi 
somnnm obmto tuoicnla capite men- 
tiri.' Ubi Doosa oimupto: sic dici- 
tnr * obral malis/ * flnclibns.' £an- 
dem vocem in Araobio sic alicnbi 
correxi. Sic et Mrruere se'active 
ponitur. Infra pro osferciM legend. 
afferetu, Acidalios. Colvins legit di- 
▼inando» o^olmi, f. abooMi, Brantins. 
Flor. iotam domum^ male. ElmeuK 
Totam domum contumeUiM ahmdt con- 
stans est Mstoram lectio et Editio- 
nnm ante Scalig. qiiam revocavit 
Scriv. quum reliqni dederint nune de- 
mam. Sane quod alii, etiam Jac. de 
Rhoer Fer. Daventr. lib. ir. cap. 28. 
totam domuM eontumelUt obruUf vel sl- 
mile qnid iegi volnere, id nentiqnam 
plscet, Itcet * contnmelia aliqoem 
obraere' dixerit etiam Petroo. c. 11. 
C0NlinReluff enim, i. e. stupris (vid« 
Oronov, Obs. i. 24.) dndum domnm 
impleverat Ula, neqne id magis fa- 
ciebat, qnnm jam propemodom ve- tnla esset. ContumeUiialnoiUi i. e. re- 
cnsat contnmelias sive stnpra pati, 
et boc sensns nnice reqnlrit. Totn^ 
enim locns versatur in sninnia Rufi- 
ni mlseria dedaranda, cni jam, neqne 
in nxoris adnlteriis, iieqne in filtaa 
stnprisynllum mi fimillaris adjumen- 
tnm esset. Sed qnid jam fiet de is- 
tis <elam domum, Pro domum legen- 
dom esse demum facile credam ; sed 
vlx est nt e nume librarins fecerit fo- 
fom, nisi dicas ei doanim legenti in 
mentem venisse snperiora * Domtis 
ejtts tota lenonia.' Prope ad scrip- 
turam rov toiam accedit Floridi con- 
jecturajamdMwm: propins fortasse 
hsec : ^eeta toia, jam demmm c. a6a. 
J. B. Casauboni conjcctura a6teie 
Tonpio Cnr. Noviss. p. 70. Idem ta 
Addend. Uxor propemodum vfCala ei 
effettUy iotam domum eoniumeUi» afraatr ; 
fiUa autem per adoteeeeniuio» dUioree 
intfUaminto Matri» eua netjiUequam ctr- 
cMMlala, 4rc. Synesiiis Eptst. 11 1. Kal 
aiMi «^ai fUp iwuMjouco^o wwmXip^ 
Zemr^rjf Heera pkp ry "P^ropt» uol to^ 
ry SfoWrp* Tph^ iirr' iKcdwvt 4/uo8oi^ 
Ay, ical KdBpa rf w6Kei^ koI wpo^arn rijt 
r^Cnff , lif hniiii rV ^pyaaiaM M xa- 
Aapf /^vr{8i acar^Aiwc, r^ Ir j^Xuctf vot* 
Sorpi/Sffi, ical rotr ^4rois kmutoBlmi^v* 
Siroilem disciplinam Petroniua in 
Phtlnmene expresslt : * Mnltas hse- 
reditates ofiiclo aetatis extorsent, 
tnm anus et floris extincti, filinm fi- 
liamqne iogerebat orbis senlbnsy ct 
per hane successionem artem siiam 
perseverabat extendere/ Prie, Ctr- 
eumiata, * Circumferri ' eodem ven- 
ditandi sensu apnd Senecam de be- 
nef. I. 0. habes, libro ' do remed. 
fortuitorum :' alibi ' in sella prostare ' 
vocat : * admissis inspectoribns un- 
diqne perspicnam vehi.' Idem, 

FadUiatem Poaltaitt] Infra : ' Qno 
facilins Pontiani facllitatemy &c. cir- 
cnmveniret.' Idem, 

Dem eedieaet^ Terent. * An sede- 
re oportoit Domi virginero tam gran- 
dem^' Sic icatfqatfai apod Ormcoa AFULBII APOLOGIAM. qttotiei dft iDiiUera condilionea cz* 
•pecUotCyant mefetrice, adhibeton 
Petien. c. 196, ' eciemsi anciUe •mni 
iraaqiieiD tamca nini in EqucfttfilMM 
sedeo.' 'Iffftraw qooqoe osnrpat He« 
tcmI. I. IWm de malieribnft AMyriift» 
in Veoeiis fimo ftedcntibnft, oec prio« 
al>eootibot,qoamperefriiionim qois^ 
piaio com iis eoocnlMierit. Festofti 
* Prosedaft meretriccft Plaotos ' (Pcbii. 
!• S. M.) * appeliaty qood ante ata^ 
bola ftedcaQt» eadem et prostiboit.' 
Hioc 9€lU meretricia memorator Jo- 
ven« 111. 136. et SkUmvfnim oomen 
apod Taciu Aon. ▼!. l. J. B, VMtaa 
«liegaeni mipte, dMu Mdiftser. Scali- 
ger ad Ari»t. de Aoimal. v. 6. inepte 
dici ait : * Virginem marito vidnam.' 
Vidoa enim (inqait)eit qo» separata 
cflt a roaritoqaicom jtiocta erat. Imo 
vidm cftt* etiam qoa necdom onpsit, 
^ ftfpm Yc7oy«iv*^. mitto qoi prae 
inaoibaft cftt Aothorift locom, cape 
aliom IV. Miiesia : ' Pftyche virgo 
vidoa domi reiideoft :* ant si Noftter 
novator nimift, aodi Senecam in Aga» 
aMmnone : ' Ante te morantor Vir^ 
gioes vidom domi.' Ibid. ' Vidoa an* 
te thalamoft.' D. Hierooym. ad Eoa- 
tocb. ' Videaft pleraftqoe vidnas aote*> 
qoam noptas.' Cjrpriao. * Fortivo de- 
decore corroptt», vidoftB anteqoam 
nopts.' Sic apod Grftecos Xiifim et 
vidmiUi€m et cMahtm ootal. Con- 
staot. Harmenop. lib. vi. Tlt. De V. 
8. X/ipa itrrl o^ lUm^ ii Uaimi^lra, 
hXkk imi 4 ^ o0nfff Mpa iaxQKwa* 
Oloasm : * X4p«w, Vidnltasy cflBliba» 
tns. XmpUL Mf^$, Cflfliibatuft.' Prie. 
Dami $edimet* Idqne com dedecore. 
Pbalarift Eptet. ziv. 'H |a^ 4w' ia^pk 
Xepla xP^^vr vpeahettfidifovaa wKdm 
iperil^^^ikM waOliwap^ll^pamuifO' 
fiimi wapeeifiahafioJ^Krderm' v&ri ykp 
U9pdmoa oiax^^ Ma«rat» aol yi^ 
Afa iarl, wapk rofo rif ^Aamn xpitw/f 
fvydrqp oftmupovaa, /dno. Domi m- 
diflftfll. Proprie dictnm, «cdflfv de vir* 
ginibns, qosB conditionem non repc« riont. Terentioft : * Ao sedora oporr 
tuit Doml virgioem tam grandem ^' 
Oennani elegantins ftine oUo a<|ioac« 
to hoc exprimoot sedeodi verbo : qoo 
diotoroitaft pr8eterea,et cupiditas, et 
mora sigoificator. ChryflOfttomoft Ho- 
milia i. in Symbolo Apostolico : * Se- 
dere dicitor, Permaoere. Nam dici- 
mos IUe sedit treft annos in civitatc* 
id eftty manftit.' Seip* GnU, 

NapHarum tihdtm'] * Nnptiarnm no- 
men' Petroniufl» nbi Bonrdelotium 
vide. Pne, 

HonmHswnol Dittftsimo, nt lih. ui. 
^ 15. D. de fart. et apnd Aftcoo. ni 
falior, In Verrioas. /d<m. 

Seeura et tatrfpida] Haud infidnm 
praefiorationis ftignnm, cum sit virgi* 
num trepidare. D. Ambros. in Evang» 
Lnc. cap. 2. Mileft. v. Noster : * Vir- 
ginitati snae metnenfl, pavet et hor- 
reftcit.' Theocrit. ubi ftnpra: ed^ci, 
icMpa ^ikoL, ri poi frpqms ; in fUUa 8<i« 
Ki\ Clandlan. * Jam nuptaB trepidat 
•oUicitnft pudor^' Lucao. ' Non timi- 
dum nnptfle leviter tectura pudorem.' 
Titinniuft apud Fcfttum : * Accede ad 
ftponftom aodaeitery virgo nuUa ea.' 
idem. 

FlareeaeoleU] HeUodor.lib.iii.Ti^ir 
vopci^ i9n acal Mos K^wyu Philo 
Jodaeuft : 'Avo^iopapMnis $awep rtmm 
dufem r^s iKpais* idem, 

Pag.595 Vecia6aiMr] MoreMoynyi. 
^, et (nt videtnr) pecnUari Pro* 
vincim African»,iilinft enim potiftai- 
mnm apnd Scriptores memoratnm re- 
perio. Optat. Milevit. Ub. vi. < Hoc 
nec mnliereft patinntnr qufte carnaU- 
ter nnbnnty ex qnibuft sl alicni mu- 
laremaritnm oontigerit, non repeti- 
tnr illa temporalift fefttivitaft» non io 
altum toUitnr,' &c. Marcian. Capel- 
la de Nupt. lib. ii* * Cum ftonitn in« 
trofertnr lectica interfttincta ftideri- 
buft, cni ritn myfttico crepitns pne- 
cinebant, qna mos fnerat nnbeoies 
Deas 10 cslestis thalami perveoire 
consortia.' Tertolliao. ad Uxor. cap. 
4. ' Nao mQailinm poadera, non ves« 3256 NOTiE VARIOHUM IN tium taedia, non Gallicos Ynltna, nec 
Germanicos iMjnlos, quae noptiarnm 
gloriam accendnnt.' Porro hodieqne 
In Africa viget mos iste, defertnrqne 
ante novam niiptam sangninolentnm 
indnsium, utpote interfectas slgnnm 
Tirginitatis : monnlt roe ex Leone et 
aliis Cl. Boordelotius» Idem. 

Octophm] Epigramma ex Mss. 
ejusdem Bonrdelotii : ' Porcios oc- 
tophoro fertnr resnpinns ad asdem 
Jnnonis Trifiae, priscaque teropla 
Deae, £t circnm Pbsbi : merito stn- 
pet inscia torba, Atqne ait, an bornm 
▼ictima Porcns erit?' plnra de Odo- 
pkoro Pjthaens Advers. Sobslc. Cor- 
ras. MiscelL Jnr. lib. iii. cap. 20. 
Lips. Elect. lib. r. cap. 19. Nngatnr 
antem suaTiter compilator Juris Lez- 
ici Oetophnvm pro vehicnlo capiens 
octo rotas babente. Idenu 

Impnba jwenmm dremntpectmirixl 
Lncian. *Ewtfid?i\w roU 94oa ro^s 
i^BoXixols. Senec. Declam. vi. * Pu- 
ellari lenocinio ocnlos circnmdare.' 
D. Hieron. ' Vnltns meretricis cir- 
cnmferre.' D. Ambros. d« Virg. lib. 
III. .' Ludereoculis,rotare cervicem.' 
Pmdent. ^Vagari ocnlis.' Pbaedr. 
' Ocnlis venatnram facere.' Idem, 

QvU mon dioeipUmam mo<rif agnootl f 
^c.] Jttvenalis Sat. xiv. < Expectas 
nt non sitadultera Largae Filia?' Idem 
▼I. ' Scilicet expectas nt tradat ma- 
ter lionestos, Ant alios mores qnam 
qoos habet?' Ambros. nbl supra de 
Herodiade: 'Quid potuit filia de 
adoltera matre discere nist damaom 
pudoria?' Idem. DiteipUnam. Cicero 
Verr. v. • Meretriciam disciplinam.' 
Catnllnsx *Vno In lectnlo emdituli 
ambo.' Idem, 

Immedieatum o§] Est qui legat me- 
dieatum m. Medicari os, facies, dici- 
tur, cnm ungniney pane macerato, et 
Id genus offuciis in medicamenti cu- 
jnsdam modnm compositis oblinitnr, 
Inlerpolatnr : com, ut cnm Propertio 
dicam, formas artificem admittit. Ea 
uiens Senecae Eplstola cxxiii. < Tnr- pe est neminem eaie in comftAtii ^c 

ronim, cujns «ana facies medicamen- 

tnmdesideret.' JnVenalis: 'Sedqns 

mutatis indncitur atqne fovetnr Tot 

medicsminibus, coctaqne siliginis 'of- 

fas Accipiti et madidK, facles dlce-' 

tnr, an nlcus ?' Tertilllianns de vir- 

ginibns velandis : ' Et faciem moro- 

siorem lavacro macerant, forsitan et 

aliqno eam medicamine interpolant.' 

^ianns lib. xii. Var. Histor. Aw- 

wow\§yiUnu rc IjtraM riu it6iua kiU 8mi- 

wetrouaXiihoi rh, xp6omwa hf rpv^i koI 

^appudams, Colv. Male prcennt qni 

h«cmutant: non seqnor: tamiedioa- 

ficjii est Korai^apfjMxfihf nonyUt pntant 

i/papfidKevTO¥, CaMub, Flor. medita*^ 

lam, alii immedieaium. Vide Casan- 

boninotas. Etmenk. Conjectnra Ltp- 

sii firmatnr Mss. Florent. Malim 

tamen credere, qnod Lipsinm et alios 

offendit, idem descriptori istarum 

membranarnm scrapnliim injecisae: 

nam Edd. Vett. cum eeteris Mss* 

constanter servant MMMd. et Boiei 

omnino Noster per epentliesin verbis 

addere in. Adi Ind. Non mnto igi- 

tur vulgarem lectionem, qnod factnm 

in Edd. Altenb. et Bip. item tn £1- 

menh. sed invito ipso Editore, qoi 

correxit in Erratis. Ceternm £d. 

Jnnt. post. et Mss. Pitb. D'OrT. inh 

meditatnm. * Infectam medicaminefa- 

ciem' dixit Petron. c. 102. J. B: 

Immedicainm os. Tacit. de Tiberio: 

' Ulcerosa facies, et pleramqne me- 

dicaminibns interstincta.' Petron. 

' Facies medicamine attrita.' ' Com- 

modianus: 'Indncis malis medica- 

mina ficta.' Prie, Qnmm in pndla et- 

deret immedieatnm o», Spe. Idem doc- 

tissimus Patrnm epistola ad Deme- 

triadem virginem viii. c. 10. ' Fuge 

lasciviam pnellarnm, qnae ornant ca- 

pita, crines a fronte demittont, ca- 

tem poliunt, ntnntur pigmentis, ad- 

strictas habent manicasy yestimenta 

sine rnga, soccosqoe crispantes, «t 

sob nomine virginali vendibilins per-» 

eaot.' JuTenalis optimey quid sit mk* APULEII APOL06IAM. 8257 neikaiunt '&ij deseribit: * Sed qn» 
nifitaiis imiiicitiir, atqne fofetnr Tot 
medlcniiinilmty coetvqne ftiliginift 
oflltt Accipit, et madid», facies dice- 
tnr, an^nlcus?' ImmedieaivM o$; id 
esty valde medicatnmy nt ' ' incana 
menta,' apnd Virgilinm j alia similia. 
Seip.Gifii, 

J^urpmriMmUui] Meretricinm, pnr- 
pnrisao genas inficere. Plantns Tni- 
cnlento: 'Qniaqne adeo istas Imc- 
cas tam belte purpnrissatas habes/ 
Moatdlaria: <Phi. Tnm tn igitnr 
cedo pnrpnrissnm. Sca. ' Non do; 
Scita es tn qnidem. Nova pictnra 
interpoiare' vb opns lepidissimum.' 
Tertnliianns de cnltn feminarnm : 
'qo«e cntemmedicaminibnstingnnt, 
geoas mbore macnlant.' Item : ' an 
cnm cemssa, pnrpnrisso et croco, et 
in illo ambitu capitis resurgatis?' 
CMe. Ms. lyOrv. jntrpwritfatios. J. B. 

/iriees] Oellitts lib. iii. cap. 5; 

* ocnlos Indlbnndos, et ilieeebrae ple- 
nos:' lego in Nostro antem OUlosb. 
e. nnctos, Woypet^fUifovs. Miles. viii. 

* Prodennt ocnlis graphice obnnetis.' 
Amob. * ocnios fuligine innmbrare' 
vocat., Hieronym. ' orbes stibio fu- 
liginare.' Ovld. ' Tenui signare fisvil- 
ia:' oppooit Varro * paipebras cal- 
liblepharo natnrali tinctas.' Favet 
leetioni nostrm qnod prsBcessit, ' ge- 
naa pnrpnrlssatas :' passim enim con- 
jnneta videas h«c formae adulteria. 
Tertnllian. de hab. molieb. ' medica- 
menta ex fuco qnibus malss coloran- 
tnr, et ipsom nigrnm polverem quo 
octtlornm exordia prodocnntur.' Idem 
in do cnlt. famin. ' Oenas rubore 
macohint, ocnlos fnligine collinunt.' 
D. Cyprian. de discipl. virg. ' Ocn- 
los dronmdncto nigrore focare : ge- 
nasmendaelo raboris loficere.' Pao- 
lioos Carm« 14. < Noo Incis male 
ficta cotem, neqoe lomioa oigra 
Polvere.' Lodao. /Jr jconfyop. ♦v- 
Kki^ h^pt09tUinpf, fcol T^ ^^0BiA/i^ 6iro« 
ypmpotihtp^, loventores lenocioli hu- 
josce a Xcnophoote Medos coliigo; obtioet ettam oonc apiid molietes 
Torcicas, Oraecasqae. PrU> Non 
mAte iUm ocoli jnngantur immedica-- 
to ori et pnrpnrissatis genir: sed et 
iUicea ocoli recte tribnnntnr pueiltt, 
juvenes circnmspectanti et ocoiomm 
ootn illicienti. J. B. 

iidf«naidmnprMiie«Miipla] Romanl 
denariis, Oraeci drachmis compnta- 
bant. Unde ad denarliim solvere, 
vel ratio ad denarinm. Hic ad lenm- 
CTMm pnto significari nsqne ad nnmn 
numnlnm, id est, totam omoioo -do- 
tem a Creditore sumptam esae. iScip. 
GeiU, 

PrasimpiumeeaaaadewiraralH Clce- 
ro Verr. iii. ' Spe atque opinlone 
predam illam devorasset.' Salvias. 
IV. de Oubera. "* Prsedam spe atque 
copiditate devoraverat.' Boeth. i. de ' 
coDsol. ' Cnjns opes Palatini caoes 
jam spe atqoe opioiooedevorasseot.' 
Pradent. wepi m^. ' Spe devonut 
anltim.^ Prie, 

/iVMt/ eerapulMml Miies. i. ' Mihl 
noo parram incnssistl soUicitodloem, 
Sce, injecto non scrapnlOy sed lancea.' 
Nil mof eo, moneo tantnm posse spt- 
oiia-legi: 'tragulam ii^ioere' certe 
passim apnd Plantnm lcgas : fnlcrom 
validioB autem ab hoo loco Tertol- 
llaoiaccedit : ' Non locerate spicolo 
lumine, sed totins Solls lancea.' £x- 
tat InLibro ejns de Pndlcitia. /den.- 

Jlf inafar »e Jiiiam abdaeiHrwn] Jure 
patemo nempe, cnjus specimen hoc 
ex Ennio cape : * Injnria abs te affi- 
cior iDdigna,Pater; Nam si impro- 
bnm Crespbontem eustimaf eras, Cnr 
nie hnic locabas nnptni ? sin est pr(^ 
bus, Cur talem invitum invitam cogis 
linqtierei' Junge Afraoinm : * Indig* 
num facinns, adolescentes optumoa, 
Beoe cooveoieotes, concordes cum 
viro, Repente viduasfacit spnrcitiea 
Patris.' Idem, 

lUeeebria offranatmm'] Milefl. vi. 
' Unins offula pmda offr«natom^' 
Plantus Capteiv. ' Usqne offraeoair 
tum sois me doctarent dolis.' /dem. a^ NOTiB VARIORUM IN Dt tw dtf^bdtf] GI«Mtt Bb. Cl. 
Pateanix < Dcflectit» devUit:' keic 
aaieni &i^iuUr9^ et t MrfiiMV, dt r^ 
Mt' Waat knam^w^ uA lC^yfir, at ui 
Philos. Oloat. Idmu 

C/ttr»] Lege «ttre, h. e. ampliat. 
V. Uvineii Not. ad vett. Penegyri* 
eoi. /tfcM. Ad Plln. Peneg. vi. extr. 
sed. ▼. U»i Amntien. J. JB« 

Pao. 5Se Irm 9110911« oeeMiiaM, «mi 
MMdiacfv pirtinacitf aigaMeiilMM] Ciee« 
ro ad Attie. 1. 1. Epist. Ob < Inerodi* 
Ule ett qnento mihi videatnr iUias 
volantat obstioatiory et in bac ira* 
cvndia obfirmatior.' Ptic. 

EmegrUimi] OloM. •*ljaMxtfA«^ 
Esuieervatns snm.' * *E«cxoAm^, 
Eaacervor.' EMdem, * napamcpahmf 
Exacerbo, ad iram provoco.' QioM. 
* Vindodn. Ms. * Exasperare» ezacer- 
bare.' idm» 

AqmrUhu] Leno ipse, et eoncilia- 
tor, famnlns. Festus: * Aqnarioli 
dicebantar mulieram impndicanim 
sordidi adseel»/ TertuUianas Apo« 
loget. cap. 48. « Primi emnt lenones, 
peidnetores, aqnarioli/ Hnjas no« 
mlnis qoM origOi intelligl optime po- 
test ex erudltlssfani Llpsli Antiqn* 
Led. lib. I. cap. 12. Cslr. Yid. 
inttpp. ad Tertail. 1. c. Elmenh. in 
Ind. et Casaob. ad Lampridii Com« 
mod. c. S. * aqnam gCMit ot lenonnm 
minister.' J,B, Aftmi^Uu, Oloss. 
Ms. Joan. Boordelotif, ' Orarlolas/ 
(leg. ofnarMut) < pner lenonis.' OIom. 
Philox. * Bacario, iropDSUlicoiwff. ' 
Lamprid. Commodo : ' Oessit aqnam 
nt lenonnm mlnlster.' Ubi v. Casanb. 
et Salmas. ad Vopisc Pric. 

Digw coMMle s«o dkerH] Vitlata 
delitescit hec ioqacndi fonna Libro 
de Phllosophia : * Dom vltam colity 
digna Diis discera :' scribe dieer§. 
qnod indobie vernm esse, patet ex 
discrimine tov agert qnod seqaitnr 
etatim, tnm qaod dkfe hse DHi dag- 
na non alia videntnr qnam iMXoi X^. 
70C, de qnibas supra hete Plato e 
Zamolxi. idem. Bhrim eUefnrom] 
re ' male Latinnm case credidenMt 
eam Casanbono seqq. pntlor Oent. 
et propterea edidera iUoinram.* eon* 
tn Mu. et sino eaosn. * Affetve 
mortem ' vel Cic. dlxit Verr. y. 09^ 
et similia alibi, ' aflTem vim,' * ma» 
nos,' &c. pro, iii^crre. cf. Bosli Ind. 
Nepot etOnd. ad Met. nr. p. M5. b. 
J.J9. 8» miki mm wmKm w m it m iSk* 
iwrm* livios Andron. apad Macrobk 
8at. VI. * Nnnqnam hodie cfugiat 
qain mea mann moriara.' Cicero 
Catil. I. • Q. fikrvilint Halm 9p«b 
Meliom novb rabos atodeolem* tna 
mann occidit.' Idem pra CMiioi 
*Qu Coosniem incipientem fnrera 
atque cooaotem, sna ae mano Inter* 
fecturam, &c. dixerii.' Milea. z. 
< Mortcm mihi mea volens mann oonp 
teiscere.' Prk, 

CoaiMttai] Scribo eom mUat : et sic 
etiam Lipsios. Indicat Raftnnm,pro 
mollitia soa, fabolaa etlam bistrionis 
in moram saltara aoUtom. Cole. In» 
geniose Llptint ka emondavit prio- 
rem lectionem c on t a it o t , To, inqoit 
Appoleius, tam ignavoa os, nt com 
PhikNnelam, ant Medeam, aot Qy- 
temntutram taltaa, gladiom non ha- 
beas» qoem histrionet cnm argomen* 
tom postolat solent geatara. Hnnc 
gladiam nen racte idom ille vir era» 
ditistunnt cnm Imcnlo tngMdornm 
oonfondit. Baenlom illi aempor ha- 
baerant prm manibnt, qoamcomqne 
ftbnlam taltarent : gladiom non niti 
camct»det ent In argnmonto. Ae 
vldentnr fniue hi ghidii histrioaict 
parvi ad latot vel clonoa dependentet. 
ne gettut agentlbot eteent impodi- 
mento. Propteraa legi mos Ibitatte 
t, iaata finMo /trn eat, sum do- A. Oelliot ioter speciet 
rafert : et Fettnt docet glodinm ad 
doDet appendl etto tolitnm : qnalot 
fera laniorom tnnt et eoqaornm. 
Proplos accedere ad volgolom leeli* 
oaem in ea emendniida non qoivi APULBII APOLOGIAM,, «260 Qqi rim MJMM corrigant, «I H«li- 
isamaueasi» IMoiiytii locnm «011011119 
ii milit videotQr, ut ingenQe loqoor» 
levissime in cognitione entiqQitatit 
laiue vertati. Ceami*. Valgati in* 
cpte» cmfMtta*. Eimenli. Ma. Pitfa. 
com Edd. ante Caianb. eonioMdt. 
J.B. 

^Koc «latf M«] Hanc Tocemy ineor^ 
mpta modo sit» Lipsiot sigiiificare 
▼oit bacolom e fetrov qni bistrionl* 
bos, et prcsertim saltatoribos» oiim 
In maoQ gesUtQs : de qno ox aliis 
etiam seriptoribtis notati ilii looi 
Elect. lib. i. Divinavi legendom, slnc 
MiM€. To» inqoit, adeo ferrom for- 
midas, Qt qoamvii Philomeiam, Me- 
deam, Cljtemucstram saltes ; tamen 
Udiooem nQllam adbibeas, qnia ei 
gladiolaseferrolnmanQ. Namtales 
Indiones. Quos DionysiBS Halioar- 
nasseos Ita describit : MdXiorB a4 fa 
TH» wtfi T^ «oi^caAf , rdr Tff ir hnra8^- 
fa^^mdrkM ^ TS<f 9§drpoi9 Towyilwi'. 
ip Mifftuf 7&P vbrab wfit^i^t aoSpoi 
Xmr£rao«f M Ou KStn itntpmU, «pd> 
MT r% mmifS^nXtrdp/uif i^omty oroi. 
Xifttr — f o iorrt i , ml tlnr otrei rgf 
vo|Mriff i^ti^Umt. MXoi$m«Poi rpbf «&- 
rSr M riif «aAaff riir M AoMr #(f»- 
^ieio i SMM^fy XiMrtf obi^, 4f 
ifui Socffi, wtiklmr» Hanc sententiam 
Boetram de boe loco snspensa adme- 
dnm mano prolerimas. Colv. Ita 
rolgati. Nec desont riri doctl qoi 
banc lcctionem speeiose defendnnt. 
Alli vero scribendnm censent da- 
nnelo. In antiqals exemplaribosi 
SMC fiodio, hoe est, gladio. Non dis- 
cedo aYolgstis. Oiadio aotem ac- 
ciBCtos saltasse fabnlasy in qoibos 
cadesy pr»ter allos doeet Tatlbnns 
advefsos Orseoos. Wmptr. Ita Flor. 
Rem. Aldos et BaptisU Pias In 
AnnoL poetar. e. m.alii, sincclwM- 
cQloaaltailegant Vlde Upsli Elee- 
t% et Notas Casanbenl. EfMon*. 
Mnita. scd rana et aliena, Bapt. 
Piaa Annot. poster. cap. lOT. Ca- 
I legebat» ColriQs lodi- oao: ferenemoex Interpretibns ndn 
beie aliqoid conunentas eot : rh ebi- 
diM (qo» Dt voigariay sie vera lectio) 
retinendom Lipiiuo moooit, Libro 
Elect. t. cap. tB. eaplanartt antem 
Marcii. ad Pers. 8at. r. p. 1M. PrU, 
ChoMcio editnm in Edd. Vnlc. sec. 
lert. 8ed Mss. dadwe, in qoo ac- 
qniescendom. J, B, 

Pao. 5S7 Faiooiiii. Hll.] Mta. 
Florent. /mnoi. * Famos» littena * 

b. L snnt, de qaibus tom molta lo« 
eatisQnt accnsatores, qnas tantopere 
nrgent. Alio senso * fiimoeinimao 
Utteras^diaitSpart. hiHadr. c. 15. 
L e. contnmeli» et odii plenas ; et 
'famooimi libellom' eodem sensn 
Amm. Marc* xx. 4. cnm aliis. /dim. 

J^fwenllrf] Ven. Rom. dioiinfari ; 
sopra ad Apol. i. Colo. V. Colr. 
snpra ad p. 480. DemmUmn com Bdd. 
Rom. Vic. dedemot Caioab. et Scrlr. 
etest in Ms. Pilfa. In rellqnis diOMn- 
Hre, cf. Havercamp. ad Tertoil. Apol. 

c. n.J.B. 

E foMerio poUico] Absorde rolgo :• 
ta^l^ Pomtimd prmtente^ €i emUra 
ecrtbenteJEm, lectio, qaam edimos, 
apertimima est. Conimsirt^ dizit 
atOr«eiArrr)fpd^ffiv. notnm qnld sit 
kmrfpmpt^ apod oratores Attieos. 
CeMmh* Flor. et Aldos T. POaliant, 
male« Elniaik. Aotiqoam lectiooem, 
qo» Mstomm aoctoritate firmator, 
iolus Scipio Oentilis retinalt. Non 
nemo in marg. conjecit loMlorio Pon- 
Haot, mioori sane matatiooe, nec om- 
nino male. Domestici serri erant 
' Ubellarii.' Cic. ad Dir. n. 7. ' pau- 
cis diebns eram missQrus domesticos 
Ubellarios :' et Trimaicionis tabella- 
rins memoratnr Petroo. c. 19. Talis 
igitor ^tabellarios Pontiaoi' testls 
fortasse adloerat, qal numnm Pn- 
dentillm, c^|os complQres eplstolas 
riderat ct vel ipse pertoleraty testl- 
mooio soo agooscerety et simol com 
JEmUiaoo et altts testlbos {* tcsUto 
deseripsimos' ait App.) iavigilarety 
ne quid falsi in describendis iituris 3260 J^OTiE VARIORU*»! IN ■dmitteretar. Sed multa mdiitt con- 
gmit emendatio Cuaabont, in qna 
adqaieseendam videtnr. J. B. 

Ctmtn aeribenie] Non bat>eat locmn 
emueribeiUi, qood Urtino placoit; 
CenintMenbere .M qaod Oraecii Ayri- 
ypA^w, b, e. ypd/peuf rh lirw* Sic con- 
irtiUgere dicebantur qni Manuscriptos 
Codicet corrigentibos adstabant, ca- 
demqne ex aliis Exemplaribus prm- 
legeliant. Nota vetns in Cod. Par- 
mensi Bfarciani Capelln : * FsBlix 
Rbetor emendabam, contralegente 
Deuterio seolastico meo,' &c. inte-- 
gram in Febrais adfert Orotios prse- 
stantiasimas. Prie, Infra : < At tn, 
^miliane, recognosce, an et bsc 
mecnm testata descripseris.' J. B, 

Excmealnmdm se] Pitb. exewddKMbtf 
se. Ceterum «s, fortasse et rh JlUe, 
jnngendam ^ exetmbmnda^ non seqq. 
aumari Mahttsse. Vid. Ond. ad Met. 
II. p. 95. b. et ad !• iv. p. 975. b. 
Jdetm. 

Qued m unmio] Leg. ommno» Ani» 
me locnm noo faabet. Neqne semel 
in bac voce peccatam stmili modo : 
q«od et monstrarnnt jam ante nos 
aiii ploribns exemplis. Aetdal, Aci« 
dalius legit, quod ei omnme etianu 
Non prolM) : est enim ohmio, id est;> 
non simnlate, ant ficte verbis, sed 
animi jndicio. 8eip» Gent, in Append, 
Locntto iis inconspecta, qni ornnino 
legebant. Eonias : ' Quid ego hsec 
animo lamentor ^ Prie, Diserte Aci- 
dalii conjectnram ostendit Ms. D'OrT. 
sed inverso ordine eftom ommjio. £x- 
qnisitior ceteromm Mss. et Edd. O. 
lectio : quam adbnc servo. iliiMio et 
MMUio confusa qnoqae sunt L. de 
Deo Soor. p. 679. £d. Flor. et alibi 
s«pe, propter scribeniium compen- 
d»y cf. Jaeger. nd Mamert. grat. act. 
oip. 20. Animo^ i. e. sincere, pro quo 
usitatins, ex mUmo, J. Bos. 

Pao. 638 Qapd tn iiidwio nJnerib.'] 
Sensns est: 8i revera niagns snm, 
cnr alienis verbis, non meismet factis 
me bic injodleio reviods? Accosatio enim, pnblice tn jodiclo fadti, per 
SM&smjiltoiifm, majorls est ponderis,' 
qnam qnss tit per Utteras, privattm 
datas. idem, 

Sed inftdeH animt Jkdi] *A*dmiint, 
qaam subsequitnr &irtffq^i9, * cdncedo' 
interim.'' Prie, 

Jd/ori» tcrtpstl] Scribendum forte,' 
idfore teripiU, Fors, id est, forsitan. 
Cofo. Nisi aliod latet, censeam scri-' 
bendum/oroA Casanb. Fitn§ srr. V. C' 
Seiopp, in Sfmb, Non baliet cni op- 
ponatur seq.^pelui: ne tnm qnldem, 
si pro /orts, fors legatur ; qnoniodo 
alii loco se egregie consolere arbl- 
trati snnt. Legendum arbitror o. td 
/or<< nrts $er. qmod paimm mtM erai obf.' 
8i forte id scripsit, inquit. Nam id 
volebant adversarii, qnod tamen ex- 
ipsis littoris non effidebatnr. Par- 
tem enim eamm qnamdam excerp* 
tam, qna canssm snse serviebant, re-> 
citaverant. , Partem supra et Infra 
teriptam -occnltaverant ; ut • multis 
verbis ea de re paulo post agitnr. 
AeidaL Forie, i. e. aliis, nt iu Anti- 
thesi Tcrentiana : ' Flagltinm est te 
aliis consilinm dare, Foris sapere^ tlbi 
non posse auxiiiarier.' At ego/ort 
fero, qnod in.quibnsd. est. Prtc. 
Prieferoyorut cnm Edd. Jnnt. posf. 
Wow. Fior. et Mst. Seribere forme 
dictum nt * efferri forat ' apnd Te- 
rent. Phorm. y. 7. 66. ' Videt pecca- 
tnm tnnm ette elatnm forat :' Ibiqne 
cit. Cic. Phil. X. 3. Non prortna dam- 
nandnm tamen/oris, exhibltnminEdd. 
vett. Golv. Cas. Oent. Pric nam/orit 
et forme allqnoties promitcne ntnr- 
pantnr. Sic, qnod Met. lib. i. p. 67.* 
dicltur ' forb protplcere/ idde Dogm. 
Plat. II. p. 609. Ed. Flor. ett * fomt 
tpectare.' Sed tequeiidi Mtt. Cete» 
rnm in forae et jMltm, 1. e. qnnm in 
publicnm elatiim fnerit, nulla qote* 
renda antitlietit. Edd, Vulc tec* 
tert. cnm Elm. Scriv. /orte coii|ect. 
Liptii in marg. exbibent : non male 
qnod ad tentnm, ot paolo ante * ti 
hoc forte qoi amat tcripterit.' Aei^ APULBII. APOLOGIAM. aasi dalii^ emeBdatio nimis- abit a BiaSb 
J.B. 

Pag. 620 Quod ilridm] Explicat 
Florid. * qoia eodem teropOrc»' Rec» 
te : iicet exemplam frnstra qliKsif e* 
rim. Sed iln interdam notat tum^ et 
«dvetbia loci aliqaoties pro adverbiia 
temporii atnrpantar. Itaqne non 
bene, opinor, ezcoig. Vnlcanii, Seai. 
dedit quod.idewif et inde Wow. Elm. 
Scriv. Jdem. 

DivertiaUiiM rH] Vel eat ille locas 
epittoi«9 abt se in duas partes divi- 
/dit, metapbora snrota a via. Prima 
pars epistol» lecta fuerat : snpererat 
alteray ' qnae simililer/ &c. Obsco* 
ram est, an lioc volaerit Florid. in- 
terpretans ' discrimen rei.' Vel est 
locasy abi iatet fraos, metapbo^a 
dttcta a semita, qaae deTcrtitnos 
seorsom a yia, node et deoer/tCTi/Mm 
pro latebris ponitur. v« Drakenb. ad 
liv. I. 51. Si Terior prior expHoatioy 
legendom cnm £dd. direriicuinm; 
sin, nt ego credo, altera verior, cum 
Mss. Pitb. et D'Orv. rescribendnm 
decfrluvlaan^- siquidem vera est dif» 
ferentia verbornm diverter$ et dever' 
iere^ qaam constitnit DralLenb. ad 
Liv. zLiv. 42. vid. et Barmao. An- 
thol. Lat. lib. t. £p. 14. Bartbins 
ad Ratil. ii. 61. et cf. ad b. I. Scip. 
Geot. Idem. Nam^tAdiieeHicuhmrei 
ABemimm eti, Terentias io Eunocbo: 
' nbi ad ipsum veni diverticolnmi 
constiti.' Id est, ad ipsam qaasi se- 
mltam fraadnra Rufini, ut mox expo- 
nit. Cicero pro Roscio Com. * Aliud 
fraadis, et insidianim in eodem ves- 
tigio divertica^pm est.' Seip. Gemt. 

/« mraiet ipsum veriii com.] Plaa* 
toa Psendolo : ' Nimisque ego illam 
hominem metao et formido male, Ne 
malus item erga me sit, at erga illum 
foit. Ne in re secunda nnnc mibi 
obverut cornoa ; Si occasionem cap- 
Mtf qiii siet roalus.' Colv. H»c raale 
iadoxit Vulcanias. Plaiitas Pseadolo 
acto IV. scena S. 'metuo Ne io re 
aecnndanonc mibi obvertat coffnua/ Ebmemlu Non Volc; sed Scal. in ejus 
£d. sec. sen potias Typotbeta omisit 
baec. Ms. Pitb. me ipmm. Wow. £bn. 
Scriv. cnm £dd. Altanb. Rip. bsBc 
verba collocant post r&crtmcn mmgim : 
mious bene. Opponnntnr sibi pro 
mc acripta, et, tn mumui ipsmm veriii 
eormmm^ tum dein md expeUemdmm m- 
flUR meg.-dMiMi et, vtcem anitaoil ei 
mii, eemtrmr. ift. J. B. Smpereii em 
pmre cpuloltf , qmm dmniUer pro mc jcrip- 
ia, w memfti|>Maii veriii eormma. Id 
est, me oppngnat. Plaatus Psendo- 
lo : * Ne in re secanda nnnc mibi ob- 
vertat comaa, si occasionem capslt, 
qai fiet malos.' Horatias : ' namqne 
in malos asperrimnsParatacoUocor- 
nna.' Translatio, nt adparet, a tanris 
iratisetpetiilantibns: nnde et pro- 
verbinm, * Fssnnm in comn gerit : ' 
de qno elegantissima est narratinn- 
cula Plntarcbi in Qosestioiiibas Ro- 
manis: Aih koI Mh^mcov Kpdaoou ol 
*Pw/Muai x^P^o' ^X*"^ i^maa», #^vX<ir- 
roPTo ykp abrhf ol robs 6AXovs iw rf 
«oAiTffi^ aaapdfrrorreSf &s imwTutta koX 
iuaaatx^^P^ow. oh fi^w AXA.' iiaropov 
Myjdh adk» Sri Kpdaaoa Kmamp Ai^- 
ptlKot rhw x^P^^* ijrr4arti yip oMs iw 
rf aoXrrel^ Mai aaro^pianao. Qass eo 
libentins recitavi, qnod lucem ali- 
'qoam inazimo histortco adferant, qui 
statim iuitio Annalium.ita scriliit: 
' Et Porapeii Crassiqne potentia eito 
in CsBsarem :* ut in notis ad enm di- 
cebaraus. Sdp. Gemi. Qmm.thmiiiier 
pro me oeripia in mumai. tpsam veriii 
cormua. Infra : ' Qnas defenaio fuerat, 
eadem roanenfibns iisdem literis in 
accnsationem transverteretur.' Ite- 
rnm : ' Quae pnrgandi mei gratia 
scripta erant, eadem mibi immanem 
invidiaro apnd imperitos concivere.' 
Pric. VcHt^cemMd. Ita Plant. Pseud. 
OrsBci iy alr£f wotuadoi. idem. 

Vicem miilaoif] Sic primas edidit 
Scal. in Vulc. £d. sec. ex emendat. 
Lipsii in marg. qaem seqaor aoctori- 
tate.Mss. Florent. si.qna fides. ex- 
cerpUs. Ms. Pitb». cunh £dd. ante 8303 NOTJC VARIORUM IN Voic. •«€• mc€ mnl. D*OrT. wiU et 

pro mmUmi simpUclier aiai. In ry 
«•M» liter» fimlU «baorpt» Aiit ini* 
tioll sei|. ▼erbi* Viem MiilOTif bent 
explicat Florid. < lortita est divertum 
mmiiit $' nempe dfversnm ab eo qood 
voloerat PndentiUa, qum «iiM deit 
(hoc enim, eredo, valet «dal» nt 
Plaut. Capt. IV. 8. 106. « milii ail 
credis qnod ego dtco sednlo') eam 
dimiserat, Casanb. et Pric. dedere 
osecm malodl: qnasl epistolem lo* 
qnentem ftciat Anctor* J, B. 

Pao. 610 Jfailta/enda, ^c.] Et illto 
Cicer. iy. PbUipp. « Mnlta memini, 
mnita andivi, mnlta legi: nlhil ex 
omniom ssicnlorum memoria tale 
cognovl/ Prk, 

Phn kgaid^aidiebtifet tm penM 
caEpcrMinda ceMperisli] Florid. it. 
^Qnam eqtiidem non dldlci modo, 
vemm etiam eBperiniido comproba- 
vi/ /dm. 

Meaudce] Qnem ego anllo jnre 
inter impostores recensitnm pnto, 
cnm ex Pbllostrato Heroic alilsqne 
consteC injnste enm mortt datom. 
Noster MUes. x. Ipse, < inter inclytos 
Acbivomm Dnces falsis slmolatio» 
nibos» emditione doctrinaqne prm* 
polietts Palamedes damnatnr.^ Inde 
inter tumoifymn positni ab Imperita 
mnltifndlne, ex ci^ns sensn eertissi- 
me beie Appoleins loqnitnr. Jtfmp 

flisypAns] V. 8chol. Aristopli. A- 
charo. itfMi. 

Anytefisf «nl PAryaondef] Ita scri- 
bendnm luit, noD nt vnlgo, PMrlnen* 
dos. 8ed etiam lege JSnryMns. Pla- 
to ProUgora : # vfiBpa ^ reb tow^ 
TS«f M^oif Tir^^irof , Baittp ol iw 

t» fl Irr^xMf Elpv^dry irel 4pw*iMf, 
icol^sAf^tfyNu' &y «o0Ai» r^r r^ IfMSs 
Mpdmmtf wnntpU», Hl dnO| hnmani 
generis pestes, proverblo veteribos 
foenmf, com improblssimom niorta- 
Unm qnemqne« scelestiMimnm, dolo- 
simlmomqne designare veiloat. £t 
aic acclpleAloo Platonls locns. Ba- demus: 'AXA* o^ oVrf «psMMhf ol^ 

ttAAof mfrforc rmw wdKm v«n|pMr tpuv* 
tof fa4rf9s Ktiy^t. Arlstophanes Am- 
phiareo : ^a ^i^ mU ^ffiif fa jcol w 
tniflk w6, Adi Snidm CoUectanea. 
Cflo. &iry6efsf non motandnm in 
£nryMnf: nam ntroqoe modo hoe 
nomen efferri, monet Enstatb. ad 
Hom. II. A. vs. BM. nbl est tbpiofi^. 
Emrffbtki scrlbltur apnd Ofid. Her. 
Ep. S. vs. 9. et Hygin. fab. in. Con«^ 
tra idem hle, faroosissinios frandiliiis 
•nis, Ebp40tfns dicitnr Lnciano, £a- 
cUal 01 Aristsenet. lib. t. Ep. SO. vtd. 
Ploe In Thes* Ctit. 1. 1. p. 57t. J. B. 
JBhrgtelst. Harpocratioa. Aristmaet. 
I. 20. Ettstath. ad Odyes. T. Prtc. 
PAryafntfos. 'AftpPBlsif snjpi/Mrrof M 
e e w yl f oMw Ifrm ISlpnfidToo. tU Har- 
pocrat. Hesychios: ep w do l gf, vovi!' 
poAt. Diogenianno Cent. viii. Nnm. 
89. Tf 8 «pvrlxfi^ «dXoMyui scribend. 
poto «pimM»». Idem. 

Mtied pronuf d kueeonee] Scribo» 
moMJ ei dvMonff . Convicla sat nota» 
vel ez solls fabolis, qnas plures ntro- 
qne illo nomlne inscripsit r etos poeta 
Pomponins, Afhmlns, Noains; etiam 
Plantnm memini nti : sed qnla is ad 
amanm aon est, versos oeqneo ad- 
icribere. Iteratnm ab Appnleio con- 
viciiim repono Infra bac eadera orS- 
tione : * qnid Hli existtroent nactl n6n 
putabo,' poasit legl, mrafi nea |mle6f : 
mlhi tamen plns arrislt, qmd UU exts- 
timent moeri, «en pnfete. Stewech. 
Sic ante nos bene Lipsins Epistolic. 
Oocst. Ilb. 11. cap. 89. Dioroedea 
Orammat. Ilb. m. * Latiaa Ateilaaa 
a Orsica Satyrica dliTert; qnod ia 
Satyrica fbre Safyrornm persoom in* 
dncnntnr, ant si quse sunt ridicnlm 
similes Satyrls, Antolycns, Bnrria. 
In Atellana obscsenss personm: ot 
Maccns.' Qose studiosomm cansam 
adscripsi, conferenda cnm lis qnm ad 
hnnc etiam locum notsf inaximns ille 
iltteratornm. Mwoiofr Orsci dicnni:^ 
v& Mi|ra «vi^. de qno Snldas : eo« 
qne mns Locianns Leiiphane. Colv. AfVLIM ArOLOGIAM. 8968 Sic li^s. Epwt QnMt. libu ii. •p.98. 
Roai.Flor.€tAid.JtfMi,iiiato. EU 
matk, Ltgeiwl CcUus Rtiodlgimii 
JfaiCJUtf. Lectioa. anllqn. 1. xt« c 7. 
Doetlasimns Cresioliiit MmUiei scri- 
beadnm cemiiit. ' Matticoft' (qui et 
•nci dicti) vocat * rictu graodi et pa- 
tenti ore honiDes.' Esto, qnid iote« 
riin hoc ad meiiteni Appuleii? me« 
morat ia dolo oobilcty veteratoret fa* 
motot: posclt tententia itaqoe nt hia 
JtOmu opponat ; qned etlam fecit laoe» 
voce noB inconolaiia ntntf et qoam 
qni prolie Intellezerit Intactam mit* 
tet. Helladlnt apad Photlam Cod, 
8791 Th pam^v &^gea&i6ff lim rh M 
«Ma% 1 4im Mfl^. V. Uesycfa. verbo 
mam^w. 8cho1.Arittoph.Eqalt.Jni. 
Pollacero zxii. Prii. Maeei teg. et 
Bafippnta. Maccnt et Bneco penona» 
tordid*, fatns, ttnlte» poetit AUieU 
lanelt. 8ic Pompoolnt Bacconem 
adoptatam et aoetoratomy Noviut 
Maceuro eztnlenf Pomponiut Mac« 
cnm et Maeeot geminot inacriptit. 
Vir DoU. m Mtirg, Ed. Ba$iL Mtt« 
et Edd. ante Colv. wuehi vel «ocdU: 
Dlii qnod D*OrT. marekh addito anU; 
onde poatit in mentem venire moi^ 
a Or. t»dfye9. Sed nntce vernm oMMd: 
de qua voce vid. etiam Vost. Et;pn. 
In ▼. et cf. Scip. Oent. in comm. 
Eandem vocero in nammo contomia» 
to Invenitte sibi vitut ett V. D. in 
Obt. Mitc. vol. VII. p. 186. MaeeuB 
in Indit ▼idetnr convenlre ei pertft- 
nmy qnam aliat AaaaMaem, Itali PuU 
UeimeiiaM vocant. Vid. Obt. MUc. 1« 
c. et Ooril Intcr. Etmtc t. ii. p. 177» 
J.B. 

Bmeeomee'] Oioiiarium : ' Bncconet, 
napdnretf BemudMfnJ ItidomtOrig. 
z. *BttccOy garnilnt: qnod ceterot 
orit loquacitati, non tentn exnperet.* 
Plantnt : 'ifnUiy tulidi, fatnit fongi, 
bardl, blcnni, buceonea.' Cole. Bee^ 
€emee. Gloaa. laid. *Bucco, roaticna, 
•tnltna»' Idem Heayeh. B^cot , Mrros. 
Prie* Maeei proms, af baeemee. Id 
cat, fatni, atulti. Fait autem titnlttt veterit cnjntdam oommdim Mmeei» 
Bttcconea autem, a bnccit flnentibot 
puto dictot, qnod aignnm atnltitlm» 
Itali, Bttfmif acnrraa adpeilant. Mar. 
Anton. Sabeliicna, Macconeadici pn* 
tat ab anu Maceo delim : unde fuui* 
Mof, pro ^deaipit,' 'ddirat,' Ariato* 
phanes et Lncianua dixere. Diome» 
det etiam Orammaf icat Maccuia pro 
fatno poni docrt lib. iti. abi ait, in 
Atellanit iabalit Maccoa imeri : et 
Phoiiua in Bibliotbeea ez Helladil 
Biiantini Cbreatomatbia, refert, fr« 
r^/uuncof y, i^pXKte&s lortr^fi^ Aico^ir, 
4^r^/dkMo^iy,Arffp<r^inMi^£HUo». Ubl 
tidea rt aignlficationem verbi, et ori* 
ginationem vetuatiaaimam. iSe^.Gfaf. 

iiofrori]Emendandnt Fettnt : ' Ro* 
b«r qnoqne in carcere dicitnr it lo* 
cns, qno praeeipitatar maleficoram 
gen«s,qood ante ards robnatia incln- 
debatan' VaL Max. lib. vi. ' Qni» 
etiam familiarea eorttro,ne quia Rom. 
popnli inlmlcis amicns csae vellet, de 
robore pr«cipitati snnt/ Is *Ro* 
buttns Codez ' Piauto, PtBiiolo t 
* Lacbanam vot, qnoo ego jam detrn* 
dam ad moUt, Inde porro ad putenm,. 
atqne ad robottQm Codicem.' £t 
'Robnttotcareer.' Carcnllone:'I>e« 
licatum te, bodie faclam, cnm catel* 
lo nt accnbei. Ferreo ego dico. Ca. 
At ego vos ambo in robntto carcere 
Ut pereatit/ Colo. 

Pao. 681 Kcd ipm; imL ik04rm 9W 
9f^ ifiH Im in em^peifiiH Vnlgatl co* 
dicet, jcol IjpMff iXBhm yvr «p^ ipA^ (ht 
em^pofm. tcriptiront, ical ipm. Ubi 
enlm amorii erit aperta confemio In 
hit verbii, ni Ita legat? Int ante $n 
ez tequentibnt loolt rettitttlmot. Sen* 
tut ettf.Vot Magnm dicitit Apnleinm, 
et me ab eo Magicit caotamlnibut In 
amorem lllectam : iuett : arooUlnm; 
et coojungl cum eo volo, dnm adhne 
tnm mem tppntit. Elegantlut icrip« 
tcrit Nal ip^ forttite etlam Mere^ 
noo tfA0tfrM,legeodnm. Suadere vided* 
tnr itia aiiqnanto pott : ' Pudentil* 
hun qui^ tcripierat ditilnnlamentl et 3964 NOTiE VARIOAUM IN deridlcali ctiiM, iMrm ^ hiam* 
fpaimf post baace litens evocwse ad 
•efilios et naram/ Nam si ego iiinm 
locnm recte cepioy legendam ibl lA-. 
9ert'. qnod si «o loco^ etiem in aliis 
Qmnibtts nbicanqne.iBta periodus ex* 
tat. Scribemns ergo : Nol ipm. koI 
Mrrt irpbs iftkf Uts iPn ra^M». malto 
commodtoresensu. CaMii6* Scbicker- 
ados Kal iptn ij^ ToUnfp wp^4fi4» Vide 
Casanbonum. Elmenh, rai ipd, "^- 
0CT« puw wp^ iftikf tms fri trm^pmfm, Sic 
Qraeca haBc edenda pntavi ez correc- 
tione Casanboni, cnm Florido. In 
Mss. .qnornm varias lectiones consu* 
lere potni, ezstare non videntnr, nti 
nec in Edd. mnltis vett. In ceteris 
ante Casanb. legebatnr ical fipms iKBl' 
rm pw, &c, Alteram Casauboni cor- 
rectiooem acol ipAt koL iXBirmt &c» et 
ipse admisit, et Qent. Wow. Elm. 
PricScriv. ftol certe locum hicha- 
bere non videtiir. Nam 'AwvkiiSos itd- 
TOfy Kol iyii W o^ov intftirfwpML^ di* 
cnntnr ex persona Pontiani et Rufi-. 
ni : sed ipm ex persooa ipsins Piideno 
tillse, nam ea respexit in fine Epist. 
p. bMMtUipm^ Mah^iiutppukmi «^. 
Minns bene itaqae copulativa parti- 
cnla iod, quam afiirmativa wd, Non 
legeodum quoqoe. esse M^, scil. 
Appnl. bene ostendit Florid. ad p. 
&S8. 'Pndentillam, qnss scripserat 
dissimnlamenti causa et deridicull 
4fA0crff tms iri trm^pm^ post hasce li- 
teras evocasse ad se filios et nnrnm.' 
Recte itaque Mcrff» filii ambo, etnn- 
nis : aUoqoi mallem iX0k rwnw» Ce- 
terum tms bic» non infra, male delet 
Bas. sec. et inde Colv. et £lm. Typo- 
tbet» error v^ pro m e Vnlc. £d. 
secin tcrt. et Wowerii propagatbs 
est. J.B. 

Qmm GrtBce nUerpomUli Rnfini ergo 
aliqnsB partes foerant, in canssa di- 
cenda ? Non pato : itaqne lego, ^a 
Grace hUtrpoaui, Casanb. Hsec ver- 
ba temere e Glossa interposita judi- 
co. Soperioribus seculis cum Gra&ce 
parnm.aat nibil vel intelligere vel etfiam Je^tre posseot, fiiit forte, qui 
ad oram sni libri notavity de ilUa ver- 
bis Apnleium loqni, qnte. Qrsce in- 
terposoisset. Fuit detnde mox «lios, 
qni notatinncnlam illam in ipsom 
Auctoris textum transtnlity nndemuic 
demum me indice vicissim ejieialnr. 
Aiias eam . solam Epistolse portem 
GrsBCam fnisse eificeretari qnod 
secns. Nam et alia rouha indidem 
legimns posteaf imo GrsBoe totam 
scriptam certom est, et paret infra 
aliqoot paginis. Aeidal. Hsbc verba 
omnia e glossa irrepsisse Acidalins 
pntat, me adprobafite.: quid enim de 
illis verbls admonere fuit^ quam tota 
epistola PodentillsB .Gr«ce perscrip- 
ta esset? iSEc. G«iif. tn Append, I«ec- 
tio.corrupta. Tn hoc uodo inverte 
H, i. V. qum Grteee vUerpetm^ Rmj/uni$ 
eoiaexeerpta: sed necsic locnm pc- 
nitus restttutum. puto. Credo. Apo- 
leium scripsisse Hmc ipea verba Ri^ 
noM eola txcerpia, i^e» et qusB in medio 
vides Glossematiam esse. Pric. Edd. 
post Casaub. f.. Gr. tntffTmsan.* qnam 
lectioBem snspectam mibi faclt et. ve- 
terum llbrorum anctoritaSy et ipsa 
istorum verborom collocatio post rh 
BafimtM : qnare accedo. ad Acidalii 
sententioro. J. B. 

. TarbobaQ Oj^tcr^pw»». sic ssBpe.Ta- 
citus : et ita GrsBCi ponnnt rmpdffew 
snnm. Prte. 

/n medio/oro baetkabtmdue^ Liician. 
'^K^iftaio btii rris ieyopas ftio^s, Jnlia- 
nos : Tiapai^poiHiffaSf Hffwop ol M\^- 
roi, Ihyiotria fioq^ ^p^aro Korit r^ Jbyo- 
pdif, Nicet. in Andron. Comooiio : 
Ai^ T^s Atm^pou /AieyiSf koI r%s bfyopas 
9diK^f Koi wStrt btuwpofflms ^ee/ydptepos, 
Minuc. Octav. ' Hi snnt etfnrentes 
qnosin pnblicnm videtis excnrrere» 
Stc, sic insaninnt, sic bacchantnr, sic 
rotantur/ &c. Miles. viii. Noster : 
'Amens et vecordia percita, carsn- 
qae bacchata furibundo, per plateaa 
populosas, Sec, fertur.' Infra liei<5 : 
' Totoro foram tumolta.complessent.* 
idem. APULBII APOLOGlAn. 326S PnpMobai] Faeile credideffim 
wripuMtApnMiuu p&m^^wirii. ' Qtii- 
riUfe ' jaxu Varroiiein I. v. de L. L. 
didtar ii, qui Quiriiiam fidem cla* 
mans imploret. ExcUmelMtot aoum 
plemmqoe hac voce. Laber. mim. 
' Porro Qairites, Ubertatem pmrdi* 
mu:' at ciUtomaMacrobio. Pria- 
pei aoctor iacertos : * Porro (nam 
qais erit nMdos f) Qairites, Aat prs* 
eidile/ &c. Etiam Noster sopra ali* 
qooties: cajos loca pareemos addo* 
core, qoonlam ea alits noUU qose- 
dam, qom oon lobet vel let iter dell< 
bare. OmBlbos aotem ferme locis in 
pro depravatomfidt. Nec apod hone 
nodo, sed Plaotom qooqoe et alios. 
Qood peoe aotem oblitos eram, panlo 
aliter qooqoe eondem locom distin- 
floea » lYnrMOot nN|wni# mc , i% i 
/ofo AaecAe6oadKS Ep, sope 
PtmfmrUakat: AfMMMwuigMM. 8t»* 
llm foipvo wm/emi leg. q. p. «•./eret, 
ant si qoid melios potest inveniri. 
AIM kcuDt/acfrft, alii «Uref. Acida). 
Ipsam iUam formolam pcrro fotrtfes 
(de qoa io primis vid. Brisson. de 
Fom. Vui. 21.) sospecUm esse viris 
doctisy videre est e Oentilis noU ad 
b. I. et Voss. Lez. Etym. in v. < Qol- 
riUre :' sed vlde Borman. ad Antbol. 
LaL I. T. £p. 20. Utut est, prs^airi- 
ioro loco non movendam. • Factom 
est verbom ad s*imilitodinem rovpro- 
oeeore, et legiUr non solnm h. I. sed 
et opod Sidoo. Apollin. viu» 6. ubi 
vido et Savaronis notas ad p. 609^ 
Ms. D'Orv. psrfoirifare. J. B. Prih 
fiarUabat, Elegantissime dictum : 
prmcessit enimy enm * in foro bacha- 
bnodom' hsM: jaeUvisse. Verbom 
lactom a Prs et Qmritei, Sic enim 
ioclamare soUbant, qoi opprimeban- 
tar, * Pro, Pro, Quirites.' Perperam 
in liaberii mUno legitur, * Porro,Qai- 
riteSyliberUtem amisimas.' Rescribe, 
Pro,Pr9,QamU$. Similis iiia Orae- 
eororo inclamatio, yov, tov. Sed httc 
■atora Ipsa homines docait,et expres» 
stt : Ulam Joris Romani usus. Inde, * cjolare ' et < jubtlare/ qnod Antl^ 
qois sigoificabat, lamentatione vo» 
ceqne rostica inclamare, ut * qoiri* 
tare ' orbana, Varrone et Festo tes* 
tibns. Seip. Gtnt. ProqvbrHabat. Sic 
in Milesiia lib. X. expressit : * Mag»> 
noqoe 6dem ejns proUsuta clamore, 
et populi cooeitato tnmoltn.' lUmm 
lib. II. * Vos in hanc ram^ boni Qui«' 
rites, testimoninm perfaibetote.' PrO' 
fwritart ergo est $of¥, 9iafuiprApo90au 
Demosthenes : Aufuipr^pov fioQr, koI 
mapcryvis. Olonss Isidori : ' Qniri'» 
Ure» Popolare.' Prie. 

Qot prs mo ferrU] Scripserat oxor 
Apoleii ad Pontianom filiom, imo 
aortter objurgarat, qood eundem, 
qoem panlo ante omni modo com* 
mendasset, nnnc Rofioi impulto, ot 
magnnm diffamaret, has literas nac- 
tos Rofinos, eam partem, qos» de ma« 
leficioagebati coilibet ostcndit : qnm 
sopra infra adscripta erant, occolU- 
vit: qnare magnamsibi apud impe- 
ritos invidiam conciutam Apnl. qn«<> 
ritor : neqne ricinim faisse, qui ejos 
partcs toerentur : hinc ego ex mente 
illlos potabam scribl posse, nemo erai 
foi pre OM staret. Verbo altercationi- 
bns pereommodo. Stewech» Scripse» 
rim pro a»e /keeret : vel, premefssef. 
Colvins. Ferret eleganter pro refer* 
ret. Simplex pro composito: qood 
apod optimos scriptores creberri** 
mum. Non ergo andlendi qui /awe- 
ref aot ettet volont scribi, aut etaret. 
Sic in libro De Deo Socratis, cerai 
pro dieeemL * Natnra neque nno ne- 
qoe gemino modo, sed plftribos cer- 
nitor.' Cataub. Nemo eraf, qui pro 
me/oret, Sic forsan leg^ndum. Mox 
Fnlv. Htee et id genae atia. Sciopp. 
in 9ymb. Magna de voce nltimacoo- 
troversia est. Legit hic /oretf ille 
/aeeretf alii eeeet et etaret, Doctior 
his omnibuB et in Apuleio tritior, 
Casaobonos, /«rrd pro r^erret, In 
de Dogm. Plat. * Nec omoia ad Fati 
sonem arbitratnr esse ferenda.' Pric, 
Contra Edd. et Mss. solUcitandam Ddph. et Var. CUu. AptU. 9 X 3266 NOTiE VARIORUM IN non pato locutionem/errt pro ^UqwOf 
i. e. dlcere pro sllqno, alicnjos catt- 
MUtt ftttscipere. Cetemm loco Anc- 
toris de Dogm. Plat. cit. a Pric. qiii 
e»t p. 684. £d. Flor. edidi r^erenda 
ex Mss. jobente Oodend. J. B. 

Mnlia tnMi qtut joia prolnla, cflfam- 
nus possMl videri obnoxu] Geta Te- 
rentianns Phorm. iv. 4. ' Nlhil est, 
Antipbo, Qnin male narrando possit 
depravarier : Tn id qnod boni est ex- 
cerpis, dicis qood mali est.' Snpra 
beic : ' Nihil in rebns omnibos tam 
innoxinm dices,qain id possit aliqnid 
aliqoa obesse: nec tam Isetnm qnin 
possit ad tristitndinem intelllgi.' Vi* 
deo in Glossis Isidori, 'Snbticivos, 
mains interpres :' si mi^or menda non 
snbest, scripserim «ii6s0Cteiit.- nempe 
*qai excerpendoet qnasi snbsecando 
benedicta depravat:' pnto vix com« 
modins exponi eam vocem posse. 
PHc. 

Pag. 68S Ci|;avt8 orolie] Id est, 
qnsBvis. Alibi hoc verbnm legere me 
non memini. Non dnbitandnm tamen 
qoin proba et antiqna vox sit, ot eniaa 
inde facta. Cicero pro L. Cornelio 
Balbo post illnm versnm Ennii de 
Hannibale ; * Hoslem qni feriet, roihi 
erit Carthaginiensis.' ita snbjicit: 
'.Qolsqniserit, cujati 6et, id habent 
omnes ieve, et semper haboemnt.' 
Puto snbintelligi, patria, vel gente : 
nt sit, ex quacnmqae gente, vel civi- 
tate fiet Seip, Gna. 

Si ea 9«« exprtoritef neaNi iwit,prm- 
cipio «m d^audenUir] Demosthenea : 
N^^ovs Tois i»kv ft/eratrouia', retif 8* A^- 
pwf lUpni, o6s SAovs timuov ^ iafoyafAv» 
Koaihu. V. heic Gentilis Notas. Prie. 

Reoognoeee am] Legebam, reeogwte^ 
ee mecum an, ifc, Snpra: / Qoae tu 
mecum Maxime reoognoscis :' et in 
Floridis iii. * Vos ea mccnni recog- 
noscite:' alind jam velle Apuleiom 
video. * Mecnm descripseris ' dixity 
quia etiam ^Emilianns adfoit. Snpra : 
' quas literas e ubnlario publico, 
prtesente et contra scribentc iEmill- ano, testato descripsimns.' Uem. - 

'Os ftoyenpo^ ipttf] Viilgo iipSa. Ce- 
eanb, ^s dedi cnm Casanb. et seqq. 
qtiia iipAy sensom habere non videtur. 
An leg. &s /MX^qpol V^^ <\^^ «» bo- 
tare possit homines qni nobis, i.e. 
nostrsB famiii», motesiiam creare co- 
pinnt,non affirmotamen. Sane,qnod 
tom abest casus post iafanX0oaaaf, id 
non adeo segre ferendum pnto. in 
epistola : ant possis pro ti legere ot , 
nt iwxfinpt^ snbstantive ponatnr. Me- 
Uns sane ad nnnm Pontiannm tnm 
oratio vertetnr, qnam in lectione 
iimas,ad plnres. Erat enim ofa||iirgatio 
matris ad filinm, quod de Rnfini sen- 
tentia Appnleinm magnm dictitaret. 
PrKcedit qnoqne odrbs tfvwovr. J. B. 

Ita ttlportim oooslet] Jocns apertior 
qnamqniinterpretationisegeat. Mc. 

Ptimtf apta] Exquisite pro oiri pta- 
nmapimmmt, Eadem locntlo apnd 
Cic. III. de Off. 89. V. Em. in Cl. ac. 
V. ^aptns.' cf. Noster de Deo Socr. 
p. 678. £d. Flor. Ennins cit. a Oent. 
* O fides alma, apta pinnis, josjnran- 
dum Jovis.' J. B, 

Siki pottas OMd.] SiH avdircnl iipxaXV' 
phs, imitatione, nt videtnr, Paenvil: 
Illius sont hl versns. ' Nam Istis qni 
Unguas aviom intelUgnnt, Ptnsqne ez 
alieno jecore sapiont qoam ex sno, 
Magis audiendnm, qnam auscnUaii- 
dum censeo.' Cataab^ 

Pag. 58S Veritat interverta] Xixtoa 
PP. in epist. ad CyrilU Alexan. tooi. 
I. Concil. Rom. fol. 694. ' Novtmas 
frequenter calnmniis patero veritn- 
tem, nec tamen nnquam posse falsi- 
tate soperari.' Docte Poiybius tib. 
xiu, fol &tl, Eimenh, DeUctam mem" 
daeium ett, veritat oUm itUervertOfmma 
u effert, Cicero pro Cluent. <Impro- 
bitate depressa veritas emergit, et 
innocentio defensio Interclosa respl- 
rat.' Phcebedios contr. Arrian. * Ut 
malnm, qnod sub opinione verbomm 
simplicinm latety deprehendatar : et 
mendacio detecto, veritas intercluaa 
respiret.' Optat. Milevit* coatr. Do- AP17LEII APOLOGIAM. 39fl7 nat. lib. T. ' Jamdodain, &c. inter c«- 
ligines qaas Lit or et invidia enliftla. 
▼erat, latere ▼eritas videbatar, sed 
janiy &e. revelata est.' Snaviter 
aatem an appotite magis Polybins 
Edog. lib. XIV. Scriptor gravissimns P 
•Koi ftot Survi fuyUmfif 9ff6r roif Mp^ 
«oif 4 f ^if Avpfcil^ tV ^4^iay, ical 
furfhnfw abrp 9po<r$ni^ H^tnfu»* w6»» 
rmt yiip aMf^ tecnayviffofUiw, ii^ort 
«oi waomif r&¥ wtfitafdrfyrmp ft/triL rou 
^^ftHous rarrofiAmiff obm oQ^ tmms aMf 
9i* aMff^s ria ^nikht ttoHrrai rS» 

/mtfieorca^Mra, riKos aMf Si* aihrqr 
friicpar«7, KoSt itaraymi4f^erai rh i^nios, 
Frie. 

Veba «tto Bmitkrot ^c. emerfil] 
Virgi]. *Imo se emergere hiatu.' 
/d«iii. Non est Virg. sed Severi JEt- 
ne vs. 118. J. B. 

Na&flidi sfii roltoiifm, "^m ««eetstla- 
leM, Folo oscriMe] Cni omnes pleros- 
qoe etiam mal» mentis impetns Ma- 
jomm ccca scripsit ignorantia. Pa* 
naegyrist. ad Constantin. ' Usarpalio 
illa communia omninm factornm 
patrocinia, quK tamen plemmqae 
etiam a sapientibns adsernntnry ne- 
minem faominem peccare niii Fato, 
et fpsa scelera mortalinm actas esse 
Tortnnse.' Specimen e veteri iapide 
Bon importnnnm cape. 

D. M. 

L. .«IflUl TtCTORIS. QVI FRIDIE. 

HATALEM BVVM. VICS8IMVM. BT. 

SECVNDVM. PRVMA. IM PBNSILI. 

POSITA. VR6VBNTB. FATO. 

' SANVM. IF8B. NBCAVIT. SB. 8te, 

cnm aatem in aliis plnrirois qn»situm 
hoc patrocinii videamns, tnm prsci- 
pne in AmeribuSy et inconcessis cnpi* 
dlnibns. Libanlns P^ogyMMS. contr, 
kumad. KdiXAovs ra ifrrrfio\s iJkmt 
fdv, AXA' fxc« wapalnHnk, i0tdff0ii yitp 
6rb rov Boov, iral wpihs rhr^^Epmra 8vMKr- 
Tclar ijfraiptiv olm o(hropoif, Plaatos 
Anlnl. * Dens mihl impnlsor fnit, is 
me ad eam illexit.' Pater filinm prc 
amore decnmbentem excnsabnndns 
apnd Luciaoam de Dea S]rria: o^« i$4hm ra^ rg trvfnpopff loxcro, dXXdi 
ol If rovffos iiMKowriii, Miles. X. Nos- 
ter : * Mnlier sen natnraliier impndi- 
ca, seu fato ad eztremnm flagitinm 
Impnlsa.' Plnra non congero, occn- 
pavit omnem beic diligentiam Cl. 
Desid. Heraldns ad Tertnlliani Apo- 
logiam. Prie, 

Ex ofto] Id est, ne falsi aliqnid in 
iis machinari possetis, majori spatio 
temporis concesso. Scip, Geni, 

Pag. 534 PraeipiioMU] Vim bnjos 
verbi Oentilis non asseqnutus vide- 
tur. « Phecipitare/ est « prnvenire/ 
' prstclpere/ ' praeoccnpare.' Miles. 
IX. ' Prvclpilante consUiam pericnli 
prspsentia.' PHc. 

SulmertaHQ Putabam scribendom 
siq»pfnuish« Sed nihll mntandnm. 
Salmervare vetns et proba vox est, 
idem slgoiflcans ac t up pem ar e, siroili^ 
que analogia facta. j^ dictione mt- 
mini veterem Bibliomm interpretem 
ezprimere allquot locis Hebranm 
'^pv quod est snccldere snflfragtnes : 
nt II. Samuelis cap. viii. nbl lxx. 
verbo vapoXW utuntur: et Josnsp 
capite xi.bls: nbi lxx. pwpomwM 
pro eo dixemnt. Glossarium, * rcv- 
poKowS, snbnervo.' Casaiifr. Pbilox. 
pwpoKowQ, Vet. Bibl. Interp. ii. Saro. 
VIII. Jos. XI. V, D, <n marg, Addit 
Sclp. Oent. Chrysostomi interpre- 
tem, qoem opinatnr esse Theodomm 
Oazam 'Sobnervavit Diaboli potcs- 
tatem/ et, ' ne succidarons nervos 
nostros istis cohabitationibns.' Citat 
id. Oent. Ennium : ' Snccidere per- 
nas.' cf. Fest. in ' snppernatus,' nnde 
«Suppemastl' adscitum a Scal. in 
Ed. Vulc. lec. Sed Mss. Florent. 
Pith. sulmerviaaii; quod non pro ni- 
hilo habendum. Nonias: ' Nervi 
masculinl snnt, slcuti plemmqne : 
Nervia femininnm apud doctos lec- 
tnm et svpe.' Docta antem et ex- 
quisita sectatur App. J. B, Sujbner' 
vatH, Vet. Onomast. * Subnervo, ^o- 
vevpifm,* Oloss. ' NrvpoMovw, Snbner- 
vo.' Demosth. ^wor4fUfti9 t& rcvpa. 
Festus ^ sappernare.' Noster in Mi- 3268 NOTiE VARIORUM IN les. < Poplites enervare.' Prie, 

Verum] h e. sequum. V. Pric. ad 
b. 1. VV. DD. ad Capsar. de B. O. 
IV. c. 8. cf. Heyne ad Virg. £d. xii. 
▼8. 694. ' Me verias uhuib Pro vobis 
fcedus luere.' J. B» Hocevu ventm 1 
^c. H. e. »qnnni. Cicero pro Quinct. 
' Continaoue verum fnit postnlarc, nt 
ex Edicto bona possidere liceretP' 
Idem pro Rosc. ' Verissimam et sa- 
pientissimum Judicero.' Priscianus 
lib. xvii. ' Justum pro vero, et ve- 
rum pro justo frequenter, tam nos 
quam Attici ponimus :' est ergo pro* 
prie Atticum loqnendi genus. Prtc. 

Sed enmego tiifctiif] Oraecissat : ita 
enim nsurpat vocem iMctus, ut Graeci 
i^tuMlSf de homlne inepto et parum 
priidente. Caeaub, heg, eumne e, ina, 
Forte et tnsctttfs. Plaut. Pers. 8c. 
Veterem: 'Sed samoe ego stiiUiis.' 
Aeiial, Inteiui idem est b. 1. quod 
ineptns vel stnltos, aut impudens. 
Qaomodo et indoetui dicitur Plauto 
in Pseod. ' Sed nimis sum stultus» 
niminm foi indoctos, ne ilii audeant 
id facere.' Scip, Gcnt. Lego, siMifM. 
Plautus Persa Act. i. Sc. 2. ' Sed 
finmne/&c. Correctio comica. Bronf . 
Differnnt tnsctns et iiisci<iis, quemad- 
modom * inscientla' et ' Inscitia.' cf. 
Ind. Reqniritur aotem h. 1. jnscthis, 
i. e. stoUdnSyquod, a Scalig. e Vulca- 
nii cooj. et dein a seqq. exhibitam, 
videtur confirmari Mss. Florent. qua- 
re et ego edidi. Cetemm cum £d. 
Jnnt. post. snstuli interrogationis no- 
tam, qnae in reliqnis Edd. conspicitnr 
post perdiderie. Sunt haec simpliciter 
affirmantis et corrigeotis cum irrisn 
ea» quae prius dicta erant. Declarat 
id conjunetio ud, quam ignorat Ms. 
D'Orv. J. B, 

Matri Mtf ] Vnlgo, niatrie eua, lU 
lud ante kae Imperatoris Pii etatuae 
quam vim habeat intelligunt, qui me- 
ininerunt, sub Imperatoribns capitai 
fuisse ante principis imagtnem vei 
nudasse se, vel obscaeni aut dixisse 
aut fecisse quidquaro. Id criroen iin« 
pietatis historici nominant. CosaK^. ilfalrts eua cum Mss. et Edd. vett. 
servarunt Etro. etScriv. etexpro^ar« 
aliqMidj Bioe dativo person», recte 
dictom. cf. Plant. Moat. i. 8. 142. 
seq. Most. ii. 2. S7. Sed tum dicere 
debuerat Auctor tn mtUre eua, nam 
exprobare etupra mairie^ est, stupra, 
quae revera coromisit mater, ei obji- 
cere: quare, et ob seq. objeetet^ 
amplector Casauboni correctionem. 
J.B. 

Ante luu Imperatorie PU sloliias] 
Fnit nempe qnum animadverteretnr 
severe ui qucvis facta dictuve tur- 
pia, si vel roerae Imperatonim statuas 
in conspectu essent. Priroaro tam 
insani cnltns M8ct(ir video Augnsti 
sironlachris exhibitam. Soetonins Ti- 
ber. * Statuas quidam Augnsti capot 
dempserat nt alterius imponeret; 
acta res in Senatn, et quia ambige- 
batur, per torroenta qo«sita est. 
Damnato reo, paullatim hoc genns 
caluroniae eo processit, ot h«c quo- 
que capitalia essenty circa Augosti 
simalacrum servum caecidisse : vestt- 
menta mntasse: nunimo vel annulo 
effigiem iropressaro latrinae ant Inpa- 
nari intulisse/ &c, Ridicnlas inep- 
tiasf naroqnas ad Epictetum Arria- 
nns Dissert. ii. 8. 'AydXfunos rov Beev 
w€tp6pTos oOu hp To\fAiitrais ri Toirmr 
womS» £y vpicIs, ntcuuqne pro tempo- 
rum caecitate tolerabilia erant. Prtc. 

i9Mj>iriliis] Milesia vi. * suspiratus' 
dixit : et ita forte hoc loco legendnra. 
Ovidius XIV. Metamorph. * Respicit 
hic vates : et snspiratibus altis Nec 
Dea sum, dixit.' Appnleius: 'Vo- 
tisqne crebros intermiscet snspira- 
tus.' Sdp, Geui, Fallit Oentilis heic 
et alibi euepiratua legens. V. qu» Col- 
vius notat ad Miles. i. Prtc. £d. 
Junt. post. siijptrta : nt semper varia- 
tur in hac voce apod Nostrnm. v. 
Comm. ad Met. lib. i. p. S2. b. cf. 
Ind. Mss. et Edd. suspiritua, J. B. 

Amorem revincis'] Tu (inqnit) iilins 
matris aroorem arguis? alibi e con- 
verso, Miles. v. * Mater autem Tu, et 
prKterea cordata muUer, filii toi lu- APULRU APOLOGIAM. 3269 8IIS explor^bis coriose ? et io eo luxn* 
riem colpabis? Amores revioces?' 
Prk. 

Pag. 535 Tmu quod in cuhiculo agat 
p.] Magnam tenebricoss sententisB 
lucem attnleritqui eam ita concipiet : 
Tune qmod m eubiculo agai perquiris, m 
mater tuaanuitrix, sed omHinofeminat 
eOne ut in ea cogites nui unam parentia 
reHgionemf Ne mater tna, A^euicwfi 
pro nednm, vel, non dicam mater tua. 
Sic ante bis locntns hoc lib. qnare 
merito illa nobis snspecta volgi scrip- 
tnra, ne maier iua non dicam amatrix, 
Scalpellum (nisi habes ipse aliqnid 
melios) adbibe, et illa roihi reseca, 
non dico : qnae verba ixto qnidem loco 
non emam vitiosa nuce oM* IffxdBos 
fuas» CoMub» Obscnra et involnta 
recte emendabis hoc modo : Tune q, 
f . c. agai perquiris, non dico mater iua 
amtUriXf ted ommno femxnai Egtne ui 
in ea cogiies nin unam pareniis religio- 
nemt Wower. Tune quid in cubicuh 
agai perquiris, ne maier tua non dico 
amatriXf ud ommnofamina, Ita hiinc 
locnm constitni ex Msto Florentinoy 
qnem male pervertlt Ynlcanins in 
postrema sna editione. Etmenh, Ita 
baec cndi volnimns, prseennte Casan- 
bono. Libri nnterlorom editionnm: 
ffe maier iua ntm dico amatrix, tfc, 
Pric Tune quod in cubicula agat, per^ 
quirisl ne mater iua non dieo amairiXf 
sed ne omnino femina esit ne iu in ea 
cogitas, niei unam pareniis religionem f 
Usec cst lectio Edd. ante Vnlc. sec. 
iwqoe Mss. In bis <]nidqnara mntanty 
nisi qnod in Florent. pro quod sit qmd^ 
l-eceptnm ab Elm. Scriv. Flor. et in 
Ms. Pith. perq[uiraSf com Salm. in 
marg. In £d. Vulc. sec. operarom, 
eredo, cnlpa, oraissa snnt perqusriip ne 
wsaier iua non dieo amatfix^ item ne 
post sed^ qnod non exsnlat a Florent. 
ist eredas forte ex Elmenh. nota. Eji- 
cienda esse non dico^ interpretamen- 
tum rov ne^ pro nedum^ i. e. non dtco, 
manifestnm est : qnare ejeci illa cum 
Pfic. et Flor. Soquentia praeter Oen- 
til. Editiones post Casanb. ad hnjos mentem ita exhibent estne ut in ea 
cogites nisi unam parentis rdigionemr 
Insnper Scriv. prins ne mntavit in 
na, hoc modo : mr maier iua non dieo 
am, sed o,femxna ; estne utvfiea cog. n, 
u, p« rel. qnod comparet etialn Iq 
Edd. Altenb. et Bip. Tnm mater 
<na, ^. nominativns absolntui fuerit, 
qnales in Anctore nostro band raro 
inveninntnr. Hoc tamen loco id mibl. 
non placet : et adbucdum seqoor Ca- 
sanb. Pric. Flor. Tune quid tn eubiculo 
agat perquiris, ne (i. e. non dico) mater 
tua amatrix, sed omiitao femina: nam 
st in nniversnm pntidss hoc curiosi- 
tatis, quserere qnid in cubiculo agat 
femina amatrix, qnanto magis hoc 
inverecnndum in matre. Qnoniam 
tamen in Mss. O. et Edd. vett. post 
sed conspicitur ne, inde legendum 
putem sed eniM, qo« particnlas ssBpe 
apnd Nostrnm conjongnntnr. v. Ind . 
£»tm in Mss. scribitur en: nnde prios 
omissa lineola factnm ne, J. B. 

Uierum iuum] Plant. AuL A. iv. 
Sc.7. «Uternm dolet.' Brant, Add. 
Nonins cap. 8. n. 258. J. B, O tn* 
faUx uterum iuumi Tacit. Annal. ii. 

* Infaelix faecunditas.' Sidonios ii. 8. 

* Fsecnnditas iofortnoata.' Cicero 
Philipp. II. ' FsBcnnditatem calami- 
tosam P' Prte. 

O i^fausH deeem usenses] Qoibns 
te in ntero gestavit. In Veternm 
scriptis, ipsisqne adeo legibns sem- 
per decem menses nominaotur ad le" 
gitimnm pariendi tempns. Sed ni- 
roirnm Innares intelligendi^sont, vel 
annns Romnlly nt Ovidins in Fastis, 
,et alii testantnr. Idem oboervasse 
£olos ex Homero constat : Xaijpc, y^» 
vcu, ^iX^nfTi, fnpiwXoftipov 8* ^hoirrov 
T^cif &7Aa&Wicra. ^ctp. Gent. 

Ftpera, «1 andto, exeso mairis uiero 
in lueem proserpit] Considerate adje- 
cit, ui audio : nam dnbia ea res, et 
multis non credita. Eodem terape- 
ramento usus elegantissimns Poela 
Aurelins Prudentius in Hamartige- 
nia : * Sic vipera (nt ainnt) Dentibus 
emoritor fosae per viscera prolis.' 8270 VOTM VARIORUM IN £t PlaUrchus libro de Garriilitate .- 
rks lubf yhp fi§k6wai ^uri ffkywa^ 
Tirro&rat» acal ria 4x^tw, PboUui 
cc Pbilottrato lib. de Apollonio: 
tri 6 'AvnXA^iof kwapdHwToi' irf€tTai 
rt» KSyWf hs X^i r^ ^x''*^ '''^* 
rtireai ^Btipoiaas t^ fVf^i^ vtfii»» 
lafik yitp 8wwrbr tkots rovro M riwos 
pSurBai, aal ^ ^6ais jBtwanMif «al 4 ^ttpa 
^iw^dci. Photias in Bibliotheca pag. 
541. Idem, 

VheMH €t videMii] 'Vlvas videnso 
que pereo' apod Terent. Eon. Lu* 
cret. lib. iii. 'Mortae cai vita est 
prope jan vivo atqoevidenti/ Marc. 
Tul. pro Quintio : ' Vivo videntique 
funus docitor/ f«rrc iral 6p&inu Brant. 
Vid. Cataob. ad Tlieophr. Cbaract. 
14. Lambin. ad Lacret. iii. vb. 1059. 
J. B. FtMoft' H ffidenti] Homer. 
lAvros, ical M x^opI HtpaofUmo» vertit 
Priscianufi: ' Vivo,et in terra vtden* 
do.* Prie, 

Vieeera intima profraAamfiir] Miles. 
VI. ' Canes et ▼nltares intima pro- 
trabent viscera.' Euttath. ^EptnutSnr 
Scriptor, lib. VI. Ti^r ^/i^r ZXffwyaff' 
ripa wantK&s aaropApux*, iral t& 
irrXiiyxpa icaroiifi4mi puw, Ovidius : 
*Viscera nostray taae dilacerantar 
opct.' Idem. 

Ob qMotuordeeim oiiaonciii lohgas ati- 
moiiiat] Nam et liberi parentibat 
edocationis velat praemia qaapdam 
peodebanty lege (ti memini) Solonit 
apud Laertium. Hetiod. *Epy, a. 
ri|pd(KrffO'0'i TOMiMrir &ro0pff«r4pia Boiffr. 
nbi Tzetzet : Ol voXoiol tois Tortuoir 
^8(8oiir T& Spiwrpa, Etiam apud He- 
braeot video morit fnitte. V. Tbeo- 
philact. ad Evang. Mafth. cap. 16. 
oomm. 6. Idem. 

Pao. 6S6 Viridi pueritia'] Savar. 
ad Sidon. lib. vii. Epitt. 6. Idem. 

Nondum pana] Quia nondum in 
virot relatnt: hinc de Trinmvirit 
Dfo protcriptione grattante : IlaiSto'- 
Kor Tiv^ clf ififiovs MnforfoWf V Ls 
df i»^ Ifiti tcAm' kttoedi^, Similit 
relligio circa virginet capitit damna- 
tat, quat priusqnam niorti traderen. tar, corrnptat legimas. Tacit. An» 
nal. V. Sueton. Tiber. Idem. 

ImpetibiH] Correxi aliqaando, <«- 
piafrai; t€kl recepta lectio retinendt. 
OlotttB veteret: 'Impetibile, &iwri- 
XjiipvroPf hMowwifiwro».* Coto. Mlra 
vox hac notione, et, nt puto, qnaro le- 
gunt pluret qoam inteHignnt. Pro- 
prie imfetibHe idem ett ac petitioni 
obnoxiuro, qnod facile potsit impeti. 
Solinnt de Cham»ieonte: 'Impeti- 
bilit ett coraci : a qoo cum interfec- 
tnt ett, victorem tuom perimit in- 
tereroptnt.' Niti me fallit memoria, 
non ett alint Solino aniiquior qui 
eam vocem ntnrpavit. Postea cepit 
hoc vocabnlnm accipi de re turpi et 
rcprehentioni obooxla, nt in hoc loco 
Appuleii. Symmachut epittola ciii. 
libri noni : ' Nam mibi tnrpe atque 
impetibile ett, attonito aniroo et 
fronte maptta lctot adire conventut.' 
In alia omnia it vetnt mtgitter qoi 
Glottarinm tcriptit : ' Impetibile, 
6i9ewixoipfnrw, i^ewirtfittnov,* Sic in* 
terpretatur quati pnp.potitio negandi 
vim haberetj non abtnrde: tamen 
ita ntnrpatnni nondnm legi, ti bene 
memini. Ab eadem origine ett ibi- 
dem, * Inpeteint, Blaior/ pro impe- 
tiut. Cotaafr. A p«<ciMfo dedacit eti- 
am Vott. in Etym. v. peto: rectlat 
dedncat a paiiindo, nt tit Id qnod ferri 
nequit ; quo tensn ' impetibilet cm- 
ciatnt' Plin. dixit xxv. 6. et iatelli- 
gendi Solin. et Symm. J. B. Impe- 
tiUU, Torpi, ut ex Symmacho notat 
Catanbonut. Idem lib. ii. Epitt. 91. 
' Orave hoc et impetibile.' Glottse 
vett. Jureto ad eum locum laudattt : 
' Impetibile, improbnni, tcaevnm. ' 
Ego tamen aliqnando putabara pro 
Impetnoso potitnm, tralatione nimit 
obvia, qn» tceleribut violentiam tri- 
bnit. Nemo terminationem patsi- 
vam nt tnrbantero ogf erat : mille 
talia apnd alios Scriptoret, se An- 
tborem nottrnm. Prtc. 

Atkenienees fitH/om, ^c.] Plotarcfa. 
iroXiT. wapayy, Ol *A0rivaioi, Scc, [ Vid« 
Not. Pelph.] Eadem Helladiut nar- APULBII AP0L06IAM. 8371 rat apad Pboltiiiii: nee •lieoB de 
Cvsere Pliniiu vii. 15. Idem, 

Pac. 6S7 Profeeto m» QbmuTtBpn^ 
thrt iante» oi.] Folvia». et mox, Cwr 
ego bkndirer, Sctopp. in Symb. Qam 
aententi» ez bis elici posHit non diii* 
pnto. Vereip lectionem antiqai Cod. 
Micrere non verelior. Ea est : pro* 
/ecfo noa abmuretf jmdert toMiH aL 
iwtp, Si omnino non anderet, nalio 
jam opoi pndore, qno impediretnr. 
Ut antem notet impndentiam Pnden- 
tia : Tn» inqoit, ai jobereris in boe 
coetn poetam lasciviorem legere, non 
almneres qnidem : ita te nnllus ejas 
respectns, qnm toa est impadentia, 
inbiberet, aliqnis tamen pndor impe- 
diret. Wnoer, £s vet. Cod. Wower. 
non ofaMivs : qnod etsi yittiirwr non 
dnserim, melins vnlgsto pntem. Sed 
et periodos bse cormpUor qnam 
qn» facile emendari qneat Prte. 
Fnlvii lectionem, qnam in ejos Cod. 
Bf f . ioveniri ait Wow. in Var. Lect. 
deqno tamen dnbitOy expressit Scriv. 
Ut volnerit Aoctor soromam Pnden- 
tis impodeniiam notare, et simal in- 
ftignem concionis, coram qoa loqne* 
batnr, prsedicare gravitatem ; ut quie 
impndentissimnm etiam non posset 
noo roovere. Non displicet mibi 
b»c leclio, neqne tamen omnino pla* 
ceC. Desidero sane scriptl codicis 
exprcssam auctoritatem. Intcrim 
pro seq. fomen, ut bncnsqne edi- 
tnm legitor, e Ms. D'Orv. dedi oan, 
qnod seasnm reddit perspicnnm. 
J.B. 

S$ nlku ciHgitHM] Non roe fngit 
senlentia, qnsB ez verbis istis elid 
poesit: perplacet nibiiominns con- 
jeclnra, etsi diobolaris, oili^isses: ai 
9«M oasiis rs. Qnasi aodaciam et 
impodentiam istius facti reprehendat : 
D pvo T immlgrasfe snspicor et loco 
seqnonti, verbo estremo : ' bic qni 
epistolam PadentillsB Ormcatiorem 
legere non poteraty banc nt snam fa- 
ciUns legit et aptins commendavit : ' 
nam nt ego scriptoris roenlcm pcr- spicio, bamm lit^raram (qnod ipse^ 
met tllas eondnnasset) non lectorem 
modo, veram et interpretem,et qoa- 
si commentatorem probnm fhisse. 
SUweek, 

8eUket n§ eemel p e eea m s] Sopra : 
' Peccatom semel nt bonns qnisqne 
postea soliidtios cavet, ita qoi inge- 
nio roalo est, confidentins integrat.' 
Prie. 

ObiMio capcwercl] Recte fortassis 
aeiuiim eapeuerei. Coiv. In vulga- 
tis, oUuio: scripsimns oMwio, ex con- 
jectnra, qna nnllK ypapfAual Sc({«s 
certiores. Caumb. Leg. obiaio /b- 
efssfrd. O6I11I0 pro o6lvln bpXBXntt 
sec. declinationis, quam vocant, fiexoi 
loco qaart». Oell. 1. xiv. cap. 9. 
' Indicato ilio solntns snm/ pro, Mi- 
Mfa. Verba bcc oapcis. et/acfss. in- 
finitis lods vices mntarant. OMvtn 
antem/iicfswre est ex ocnlis, e con- 
spectu abire, non conspici, sive eti- 
am iatere. Sic apud Plant. Epid. 
* ocnlis concedere.* At eapeei, etiam 
1. 1. p. 18. * Et cnm dicto rorsos fo-' 
ribos oppessulatis intro capessit.' 
Et Plant. Asin. scen. tmiunfiHMfyvf : 
' Quam magis te in altum capessis, 
tam «stus te In portaro refert.' Aei» 
dai, Ftoreot. o6lu<o eapeeeeret^ roale.' 
JEIjnfaA. Scribebatur oMu<o: inde 
Colvios oclMfam. Lectio, qaam po- 
suiroos sagads Casauboni est. Prtc; 
In Mss. est obiaio eapeeeerei, qnod te- 
nent etiaro Edd. ante Casanb. qni, 
cum Lips. in roarg. pro eo reposnlt 
cnm seqq. o62ti»o, bono sensn. Pro- 
babilins Okihi visom, terroinationem 
ur, qnod svpe factum, excidisse post 
eapeeeeretf legendnmqoe esse oftliila 
eopeeeereiwr, E pr«ccdenti nf, facile 
intelligitur bic ut : qnemadmodaro in 
Nepot. Att. c. 10. ' ne timeref, sta- 
timqne ad se veniret.' De obtuiu 
vid. ad Met. p. 87. a. * Capessere ob- 
tntn ' dicitnr, ut ' spectacnlom ca- 
pessere ocalis' Livio xxxvii. 24. 
Volc. adMripsit oMnlii carerei, eodem 
Bcosn. J. B. Ac iam bomm/actum 3272 JiOTJR VARIORUM IN imm oUifm c^pmeret, Salliitt. in Ca- 
til« * Pftrum ett quod unpiuie fecisti, 
▼enini etiem commenonndo expro* 
brns, neqne licet obliviici.' Prie. 

Vulpumem] De vulpe et viUpkMla. 
inter conTitin, v. Leg. Salicm Lib. 
Tit SS. et Ibid. Qloisatorem : at 
' vulpio ' ftoy^piff X^if est, neqoe alibi 
lectitatn. Idm. Jam twn vMlfiouem 
et impiumjmeee» Erasmns biuic locum 
ioteUigitinAdngio, * Vnlpina Ungnn/ 
qnnm scrlbit s 'Appnleins quoque voU 
pbMrinm nmasionem nnncopat ama- 
torem snbdolnro, et fraudnlenter 
agentem.' Idem Ub. de Magta, val- 
pionem vocavit veteratorem. Pindn* 
rns: ipyms Artf4s iKmw4mmf tmAoc. 
Seip.Gent, 

/n animia» indiicffre] OelUus de JE- 
•opo lib. if. cnp. S9« * Res salobrlter 
ac prospicicnter anlroadversas, In 
mentes animosqoe liominnm cnm an- 
diendi qnadam iUeoebra indult : ' le- 
gebam, imdmxit. Pric. 

PAG.6S8 P<r alt9a€m/de/MiMtssa] 
Apte, et ex solenol ritn ieqnendi. 
Cicero Fam4l. lib. iv. < Si qnem tno- 
mm fidelinm voles, ad me mittes.' 
Sallost. Jngnrtfa. ' Literaa ad enm 
per homines fideles mittit.' Locanns : 
' Atqoe hsec dicta monet famulos 
perferre fideles.' Lnmpridlns hi Se- 
vero: ' De omnibns hominibns per 
liomines fideles snos semper qnatsl- 
vit.' Miles.z.Noster: «Mittitqnen- 
dam servnlnm sibi qnidem fidelero.' 
Oloss«: ' FideUs,«i0T^r8i>vA0f.' /d. 
TabenmMe bUmditUe eubagiUarem'] 
Prorsus ut apnd ComicnmOrmc. in 
Eqnit. *Tiro7\tNMlrtt9 ^fiartocf ^urycc* 
puultt, Idem, Subagitarem, PUnt. 
Capteiv. ' Ad mores podieos facta 
bftc fabella est, Neqoe in hae snb- 
agitationes sunt, neque nlla amatio.' 
Idem Cistell. * Snbagito blandis et 
benedicit dictis:' sic Orsci Myev, 
Etymologus: ^Twdyn, i^oMarf' «al 
^vayaryal, ai Mrau sermonnm iUictn 
nempe, vel delinimenta. Idem, 
'EMhm Im fki om^pwSt] De hU verbis ante diitmns. Omnino pUeet 
MxBere, Illa, Inqnity prins deridicnU 
caaNa scripserat Mijkre tue $n amf. 
cum tamen non vocaret Ulos ad se 
tum serio: postea vero eadem Pn- 
dentUla iternm scripsit l^Bere^ et se- 
rio ad se liberos buos evoravit. Non 
video, qni commodns elici sensns pos* 
sit ex M4rm, lltera c in • degenera- 
vity ut apnd Agathiam litera r. Iia 
enim scribi debuit bic ejus iocos li- 
bro primo, iml ^vomi Irra mapdXaya Ir 
ofrr^^wiir^x^.non^Miftirra. Qnod 
ferri non potest. £o ipso loco i io 
locnra V snccessUse doetissimnm vi* 
rnm, qni elcgantissimi f||ns scriptorU 
editione immortali beneficio nos sib4 
devinxit, nescio qnomodo fogerit: 
scrlbendnm enim Imbw vA ^6km 4s 
rd9e Hwpmretas ixa^nvr. non r^ fiKm. 
Ibidem seribe,flr4|)^90«,nontMp«M* 
vox est ArUtophanU: ctgus itcm 
hmc est libro tertio, in qna ur in « 
perperam coalnernnt, Uii, al pthf yiip 
raZr anCpate r^ md9e mepi^^errdfuifoi, 
tltfyaifro rgr «iipfiar. Legendnm rtus 
atiripa»» rit W8c wepmK. nt apnd enn- 
dem coroicnm ^ wmne aiaipate iyae» 
ffppSvAifft^f. Loqoitnr Agathlaa de 
Sotericho et qos sodU, qnos hoatU in 
lecto jacentes oppressit : iU fngere 
tentantibus, pedes veste stragnln in- 
voluti, fuemnt inutiles : aitipau esie 
dictionem Orsecam non facile nliqnU 
mihi persuaseritt dnblto etiam de 
voce Kkanarp6^9, Qnm initio libri 
IV. Inter aoKaarilpia ipyeum recense- 
tur: rovre 8^ in»v ocmu; nt iUe ait 
apnd Athenvnm. Fortasse Ugen- 
dnmi x<<AooTp^a. Synesias epUtola 
LViit. iml wteariptoa, ital pvoAmfitia^ 
ital mriypa^, «a2 x^^^^^P^^^t^* Hkc 
et hujus generU noo pauca nnper in 
eo scriptore observabamusy cnmenm, 
simul in manns venit, avidissime per- 
cnrreremus. €010116. 

Sequiue agenUm] Vnlgati assiw et 
sfcnt ag, Elmenh. Seeue ageaUem^ 
Haec cst receptn libromm lectio, q we 
nnUatenns constabit tameni ni snliaa« APULBII APOLOGIAM. 8273 cfifts, 91HMI f» end «We qutd simlle : 
atciir ftmlMi^fef sectaiid» compeiidio 
prompto? dieo icripsiMe Apiileiiim 
'»e^kma : Milet. ▼iii. * Nec iiliqaid 
■eqnlm snspicatiis : ' x. ' NUiil tnnc 
etlam tecfntns sn«pieatos.' Et xi. * de 
fldeeoramopinari cseptabam seqnint.' 
Varro Fanaq. * Noo modo, &c. 
quidqnam de te seqnini eogitabit, 
sed etiam mminabitnr linmanltatem.' 
Livins ii. ' Invltns qnod sequins sit, 
de mets civibns loqnor.' Sneton. Ti- 
ber. 'Molta etiam sequlns admissa 
hi Rempnbllcam extant.' Oloss. Phio 
lox. ^seqnins, x^P^* ^^» ^*** 
Plorent. et Pith. «e^Miiii; qnodpne- 
toll. ▼Id. Ind. rk zei h^uenUm \gno» 
ratMs.D'OrT. J.B, 

Vmearum et opi/smNm] Nam ita 
moris olim, nt dominns, cni redde- 
baatQr rationes a serto, iisdem ez- 
pnnctis et pntatis snbscriberet : nnde 
rcddHas e*s esse constabat. Hnjnsce 
ra in jnre nostro exempla aliqiiot« 
L. TU. % libertatem D. de fideleom- 
miss. lib. L. zi. ^ Servns D. de sta- 
tnlib. et allis locis, qni jam non sne^ 
cuf funt. Coce. JConoaioics oiiiiODfiMi* 
Symmacfa. 1. vi. Epist. 81. ' Exaspe- 
rat animnm male gesta ratlo vilHco- 
mm.' Prie* 

Pao. 5S9 Ad sporialas] Ritum hnnc 
ex noo Syminacho Intelligere est: 
qni enm tangit lib. iv. Eplst. xxiv. 
lib. tv. Epistol. IV. et lt. Kb. ix. 
Epistol. zcvi. Locom nnnm hie le- 
gas: *non eadem tamen facUltate 
pnrgabis, qnod filil nostrl Minenrii 
nnptias alioritm potins relatn, qoam 
Iltteris tnis comperi ? an veritns es, 
ne a te nomisma cusnm desiderarem P 
potni jaetnram sportulss faeero.' Co/- 
e<KS. Ita fnit tnm moris in onrai so« 
lemnitate : sive aliqnis tyrocinii dlem 
celebrarer, sive nnptias faceret, sive 
bonore insignl aliqno aoctns enm 
anspicaretnr. Ctmmh* SpmimUu, Ampa 
7iy4Aia,Theophl]acto Slmocattse His- 
tor. Manric. lib. i. cap. 10. Ammian. 
MarcelUii* Ub. xit. * Qoldam vigore attunm imminuto, rogati ad miptias, 
nbi anmm deatris maolbns cavatis 
offertor, impigre vel nsqne Spoletinm 
pergunt.' V. qnae e Symmacbo affert 
P. Colvius. Prk, 

Expmucietefi Petita vox a Libris 
ratlonnm. V. Casanb. ad Pers. Sat. 
11. Idem, 

El ku pasmlHS ioga moalix n tar] 
Plinins (Scipioni notatns) 1. x. Epist. 
117. * Qoi virilem togam snmnnt, Ste. 
solent totam /SovXV» otqne etiam e 
plebe non ezlgnnm nnmernm vocarey 
binosqne denarios vel singnlos dare.' 
Paria Comelins Aonalium lib. iii. 
Snetoolns In vit. Calig. et Neronis. 
Similes Athenls impenssp factss, snmp* 
to palllo Sophistico. Oljrmplodoms 
apnd Photinm Tknem. lxxx. Muvd' 
ftiipos MxiTo vV roSrptfimfoe ^jowrka^f 
Ktu flvTwfv puereL vov Tpipmns ea vov 
fiakopeUf» ^nlpu^ koI «tpiSdCy ^opo^^ 
peApumos sroparf iarjfmf 9mrdpos hnywoht 
^opopia eU robs rwr 9mrpifi&p wpoord* 
raf , robs >jeyopuhoos 'AMpttpJras. Lo- 
cns ittteger legendus, quia lepidnm 
ob ocnlos moremponit, vix aUbi oc* 
cnmntem* Idem» 

ComrivHt mnttis] Avarns apnd Li«> 
baninm Sopbist. Declam. xxxvn. 
'EfteH oda ^Pf jl SucaoTol, ye^pai t^I| Ap- 
^fijs yatutpf Koytfopihf^ rh Bawa n iplbe 
roO stpdrfpuarosy acol 9ri wph rwa kafi^^ 
AmXdimi 8«, vaiSa» AM^Mvor, {itSyos 
pLtaMpuewaw, krrtihra robs ohieloos ro7s 
^pdropot rkryapai^iap eliedyopTa. Id* 

Nee ieeum aai apud ie e^madmk] 
Id enim moris fnit nt post consumma- 
tas nnptias propinqni ex ntraqne do- 
mo vidssim convivarentnr. Plato 
passim i . de Legg. Plntarch. Sympos. 
IT. 8. Plndaros cenotvio ista A,^- 
fieua Mwmi vocat. Virgil. * mutna,' i. 
Georg. (forsan ct Noster heic, et 
mendosa vnlgaris lectio.) hinc apOd 
GeUinm * mntitare,' (vel nt Tnme- 
bns, msauitare,) 1. 11. S4. (qno qn« se- 
qnuntnr loco glossc manifesta snnt.> 
Dion. Chrysost. Orat. xli. Iweart» 
av^, «al iMhKoosMixM^at, Idem. 3274 NOT^ VARIORUM IN Ux JiAm dc mmUmdu ordintdiii] 
Mentio cjiuf Itb. i. ]>• iiihI« Yir el 
usor. Et 1. VI. Cod. de oper. UbtrU 
Eadem et ' mariu lex/ Scholiaet. 
Horat ad Carm. a»cal. V. Lips. ad 
Tadt. Aoiial. lib. iii. Cliarond. in. 
Catal. Legg. antiqaamm. Uem, 

Pag. 640 /n 99U> fibeni Qoidam 
literv, ^irapcrticMrs, nt apad Virgil. ' U- 
ber gtebee.' Anson. ' aber agri.' Ho« 
mer. Mttp hpohfnit* Ego nil mntOy 
manifeata heic antitbesis est. Pric. 
Libri omnes t^beri : ut debet. J. J9. 

ilfofer/iiliini im ipao WMt. «mm] Non 
erat alius io isto libro locos magis 
corruptos : quem tamen nullo nego- 
tio (quod impnne diaisse liceat) in in- 
tegmm restitnimus. Ita antem scrl- 
bebatnr, materfuiura im tpso iiia<«niO| 
$i mitboi w aegete, aduUa euper /acuH^ 
dMM giebon : vel mtai #ii6 HJiiio marjlii 
cubet in ^mo gremio terra^ mairee inter 
s. Casanb. Turpiter corroptns loeus, 
quem In parte sic sano : M* f,in i, 
Mal. sjiiii iiii6al, m eegete udMUa^ titper. 
fmcMUdam glebam^ vel enim eab ulma 
wwriia eabttt im ^m gr, I. mairie, iaier 
eobeiee kerb. ^c. ' Vei enim ' eiegans. 
Abnndat eiiuii, ot ' quod enim/ * sed 
eniniy' Mmmo enim.' Addai, Error 
natos a Teteri more scribendi litteras, 
qusB geminarentnr,nt passim in Pan- 
dectis Florentinis ▼idere licet : ita 
enim seriptnro fait| tii ipeo maierao 
sinutel. Scip. Qent. in Append. For- 
te legendnm : materfutura iu ipeo nm-. 
terao jiiiiiy si aol tii eegete aduUa emper 
/gsc. g^ vel miM, ^. Brant. M.f tii 
ipao mai. tiRa, ei nubat in eeg, ad, Sic 
ez Fiorent. et Rom. bnnc iocnm lego. 
Elmenh* /n ifiso malonio «i nutel ni 
$eg. t^e. Hac ett £dd. vett. lectio, a 
qoa J&Iss. non recednnt; nam ne In 
Florent. qoidem est simi, nt patasse 
videtur Elmenh. PrimnsCasanb.cam 
VnlCi £dd. sec. tert. et Pric. hse 
mntavit ita, ia molomo einu ae in eeg, 
qotp emendatio graviter offendat ne- 
cesse est eos, qui constanter negant, 
ac seq. vocali a Latinis scriptoribns adhibitnm fnisse : me tameo non ad- 
sentiente^ V. Ind. Interim illnd mi- 
bai non de nihilo est : nanit ai ejieia- 
tar, bh Idem dieit Anctor, 
/Hlnm tn ipio amicrao oimi •« . 
in ipeo greado tarm. Kellns itaqae 
Schickerad. et Salm. in marg. pmf 
darant m./. in ipeo mai. oiaa, oi noM, 
dfc, qnemadmodnm edidere Serlv. et 
Flor. Sed vcrissima est emendatio 
Addalii, qnam adoptavi. Sensns pla» 
nns est : QniB valt niater liert, nabat 
in materno sinn, vel cabet in ipeo 
gmmio terne. Pro mairie aate Ca- 
saub. male editum malres. J. B« 

FMMdomglsftam] Olossse Patnani 
Ms. * Ftecandi cespites, fertilet gle- 
bte.' Miles. i. Noster, * Olebie feli- 
ces.' Prio. 

CTlaio morila] Catallos : ' Ulmo con- 
Jnnctamarlta: vitibns nempe.' Pen- 
tadins, vet. Poela : ' Vitea mnsta ta- 
ment viclnos juneta pernlmos.' AUim 
Epigmmmatacios : * FtMonda Titia 
conjages ulmos gravat.' Virgil. .< Ul- 
misque ad|angere vites.' Homt. ' A- 
mieta vitibos olmo.' Plin» lib. ziv. 
cap. I. ' In agro Campano popolis 
nubunt vites, maritosqae oomplexse, 
atque per ramos earum procacibos 
bmchiis, geniculato cnrsn scaoden- 
tes, cacnmina atquant :' oppomuilnr 
< vidute arboresy' ut jam aiiia nota- 
tnm. Idem, 

Mnipeo gremio terrrn Mairie] Lucre- 
tius lib. I. * In gmmio matrls tenai 
prtecipitavit.' Plin. lib. ii. cap. 6S. 
' Seqiiitor Terra, cni omnlam Natane 
partiam ezlmia propter merita cog- 
nomen indldimus materatB venemtio- 
nis : sic homioum illa, ut cmlam Dei, 
quie nos nascentes eacipitynatos alit, 
semelque editos sostinet semper : no- 
visiime compleza gremio jam a reK- 
qna Natnra abdicatos, tum maxime 
ut mater operiens/ ^c. Inacript. 
vetos: 

V. F. 

T. VBITIVS. T. L, 

HBAMBS. APULBII APOLOGIAM. 3275 SKrLABlARIVft. 
MATn GBNTIT. 
MATBR RKCBPIT. /llm. 

SMet hnbanm'] Eonod. vji. Epi- 
phRS. ' AKricolaniiD laborioss stir- 
pet, et durU ezercitats ligooibiii lo* 
boks.' Idem in Epigr. ' S^v» so- 
bolem.' /dm. 

In e mm t dm venu»] Qnecnin ver- 
snni deene ex co licet coojicore, quia 
decet Non est antein dnbinRi» per- 
liottiMe eom venum ad landationem 
mriay aat vitB rnstlcs. Tale iilod 
ex Menandro, "Ernp ifwr^t «m^ /3(ov 
ZMiatuiXn *Z?Mi64pov, roh wturiw iuf9p^ 
voa kypAs, nec noo istnd Planti ' Ur- 
baoi finnt rnitici. Do. pndicios Fa- 
cinnt ilii, ^nam qoi non fioot nistict.' 
Cmmub, lo Floreot. ita hsc legon- 
tor : Ilinai NCva PO rOHI HICIONe 
HldfOPel. losolse. £lMniA. Qoem 
ea lod seotentia liqnet ad landatio- 
DenB mris pertiooisse: talem lionc 
*<>8I^>^ * Menandro CasanboBOs: 
^Ear» hpmis aal fitm BOdnuiXas *EAcv- 
d^pov, roSs wSfftp iufBpArois brfp6s* Sci- 
plo versicolnm ipsnm ab Apnleio po- 
sitmn repperissc pntat, hnnc nempe 
ez (Menandri smnlo,) Philemone. 
Aoni^mrer irrii^* iarlif Mpdmois &• 
yph, Fidenter ; nametmeqold probi- 
bet slmiles adferre ? dnntaxat com in 
baac mentcro tot nbiqne yw&fuu oc- 
cnrraot. Est tamen qnod ignoseatnr . 
iis» qnlbns heie omnia interciderant 
prorsns; nobis non eadem escogitan- 
dl ▼enia» nam et vesiigia reteris 
srriptnrM snperesse scirous, eaque 
etsi lacera et deformata, qoaliacnm- 
qne tandero ob ocolos babemus. £a 
Elmenhorstiiis exhibait e Bfs. Codi- 
ce Ploreotino ; JSgo, qnia nihil emen* 
dntnm snccnrrit, in inedinm reUnqno. 
Frk. In Ezcerptis Llndenbrogii ta- 
li modo lcgontnr: vMA«Ne«wPOrO- 
NI1CI8ION eNlSNOPei. Qoum antem 
in Tett. Edd. locos vacons relictos 
easet, Scal. io £d. Volc. sec. tert. et 
Elm. adoplaroot Menandri versusa 
Casanbono allatos, qoi ismen non omni es parte hnic loco qnadrant ; nli 
nec ille PbiiemoDisy qnem reponi 
malebat Oent. Non enim probare 
stndet Anctor, addocto lioe comici 
testimonio, agmm jostissimam et in- 
nocentlssimam esse possessloaem ; 
▼emm, ad placidnm amorem invltare, 
et ad wmi<nrodop efllcacissiiiia esse 
ammna mra. Seosit hoc TriUeras, 
qoi Observ. Ub« iv* cap. 6. ita veranm 
restitnendompntabatyVodUiola^ kyp^ 
1l i^SoH^ ^JcifroiroM?, vel «ricqraf «OMi : i. 
e. * In agro herbarom, seo berboso» 
voloptas taberaacolom facit' Adfert 
antem Trilleras Cic iii. de Orat. c. 
80. 'qoi io una pbilosophia qnasi ta- 
bemacnlnm vit« snas coUooaront :' et 
Oregor. Naiians. Orat. xxrviii. pag. 
614. Tom. II. «rmiroiroiovrrtr rf ymf^ 
rp\ T& rjis 9p^tms. Sed Dott mnlto 
melins iste versus hnic loco coBveDlA. 
Non enim de voloptate, sed de libe*' 
rornm procreandornm opportnnitate, 
sermo est. Neqoe eliam» si Trilleri 
emrndationem compares cnm lin- 
denbrogii Excerptis, doctus Uttera- 
ram admodom convenit. Aoeedit, 
qood in rootUato versu est, qnod of- 
fendat. MeUns antem ad sensnm, et 
propins ad vestigia membranamm 
Florent. Vir ille Doetns (Mercemm 
foisse sosplcor) io marg. Ed. Eiroenh. 
a Florldo inspects» versnm restitttit» 
qnem ampUos ita emendo: vatMv 
(Ms. wmhM) h^ bypdw (Ms. eawPO- 
rON. Videntnr litterae esse transpo- 
sitse pro emrPOON) yintoUnF (Ms. 
INISION. Apod reccntiores Ormcos 
H pronnnciatnr nt I) tldri ew6poi. (Ms. 
eNISNOPei. Anieg.Mawopoti) Al- 
Insio in voce ow6pot ad agri et libe- 
romm ^tiB» elegantiam hnl»et, qna- 
lem In celeberrimi comici versn ex- 
spectes. HoDC itaqoe versnm exen- 
dendnm coravi, donec allos Ms. oer- 
tios qoid afferat. J. B. CMerrimuB 
in Cometdiie mtsvI. Ego vldeor mUii 
versnm reperisse, iUom scilieet Phile- 
moois Comici vetostissimi, qoem ha- 
boisse smttlam Menander dicitur; 3276 NOTiE VARIORUM IN Auuu&mrw ictiffi' iarh MpAwots A« 
ypk, JuftiBsimBm eM6, ait, potieMio* 
nem mortalibns agnim. Quod pbtoe 
huic loco Appoleii coDgrait. Seqni- 
tur enim iliico de QBintiii et Serra- 
iiit, agricultoriboB, iisdemque bomi- 
bui juatimimis. 8dp. Gent, 

Pag. 641 Naiam «<6i JUUan emUrih 
nm morepr€fe$nt$ eit"] Iude 1. statnm 
Cod. De fide instmm. ' Natalis pro- 
fetaio.' Hnnc morem facile credat 
qni ab Antonino Phiioiopfao Indnc- 
tnm. Capitolinus in vita ejn» : ' In- 
ter h»c Uberalescaiutat ita mnnlvit, 
ut primot jnberet apnd Pnefectos 
Krarii Satnml onumquemqne clvinm 
oatos llberot profiteri/ Sce. Ego mnl- 
to aDtiqoiorem puto, inttltatttmque a 
Servio Tnllio ; ita didicitte videor ez 
HalicaraattsBi librokT. Eadem ho- 
dieqne contoetndo fere nbiqne viget : 
nec abtimilem fnttte putem apud He- 
bfKot tV Twy fipt^ clf r^ lcp^r clra- 
Van^9 cojos inemioit D. Lncat, cap. 
8«comm.97. Prle. 

TaMario fmUko] Male ernditisti- 
mus Pytheas * ^ario p.' * Pnblica 
tabularia ' ▼ocat et vetnt Inscriptio. 
Cicero pro Balb. et Cornel. Annal. 
XIII. « Tabnlas pnblicat.' Virgil. 
Oeorg. ' Popnli tabellaria.' fineton. 
Calig. * Pnblicum instrnmentnm.' £t 
Vetpat.' initramentomlmperii.' Not- 
ter in Floridis, ' Proviocls instrnmen- 
tom.' 1. constitotlonibns. D.de injur. 
^ Pnblica monnmenta.' Prie. 

PwrHmdomiadterwnUnr] Patresfa- 
milias has Tabula» e pnblicis descri- 
bera solebant,eo» nt videtnr,consiUo^ 
nt si pnblica vi aot igne interciderent, 
haberent domi unde Natales asscrera 
pottent. Prk, 

Porrigi JEmmoM] Vide Ulpian. I. 
III. Dig. de bonomm pottettione con- 
tra tab. Elmenh, 

' Ugmm eontideret] In tabQlit lig- 
nelt ollm cera oblitit Vcteret scribe- 
bant. Oellins lib. xvii. « Pngillaria 
nova nondum etiam cera illita acce- 
plsse, litteras in lignom incidisse.* Hlnc possessio contra llgnnm in L. 
ziz* in pr. D. de Bonor. poss. con. 
tab* Cereti CodicUli. L. lii. D. de 
Legat. III. Lignea sahis, apod Plaii- 
tnm Psendolo, de quo latius dicet 
Raevardni noster Conjectaneis suiSy 
propediem edendi». H^c qoamvis 
ita sint ; tamen malim hoc loco cnm 
Lipsio scribere, Uaicm eonsideret : nam 
tequitnr, ^signa qn« impressa sant 
recognoscat.' Imprimebantnr antem 
iigna ceree lino imposite, quo tabn- 
1» perforatae constringebantnr. Pan- 
Ins I. V. tit xzv. sententiar. Sneto- 
nins Nerone. Plantns Bacchidlbns : 
' cedo tu ceram ac linnm actntnm, age 
obliga, obiigna cito.' Ad tabnlas Ug- 
neas pertlnere, oblitns etiam monere 
alinm ejnsdem comici locnm, Persa : 
' 8o. Toxilo has fero tabellas tuo hero. 
P. Abi, eccUlom domi. At ego hanc 
ad Lemniselenem tuam heram obsif;^- 
natam abietem. So. Qnid istucicrtp- 
tum? P. Juxta tecnrn, si tu nesciSy 
nescio :' nam per Abietem obsigna- 
tam, tabnlas ex abiete confictas lu- 
telligere debemns. Co/r. Ut 'liifna 
Chirographl' apnd Jnvenalem; bono- 
ram ' possesslo contra lignnm/ apod 
Papiniannm, qum vnlgo contra tabn- 
las: ex veteri mora in tabnlis scri- 
bendi, non qnla in ligno h»c, vel 
tales prafessiones script», et vent 
tabol» essent, codicesqne. Colv. ex 
Llpsio mavnlt hoc loco Ltnv», prop- 
tcr verlM proxime seqnentia, et Jam 
dixerat, * Tabulas istas.' Signa Uno, 
quo tabnlsi vinctsB erant, Imprimi 
solebant : et qnidem in t^stameotb 
tenatns consnlto id cautnni fuit. Pian- 
tns Bacchidlbut : * Cedo to ceramy ac 
Knum actntnm, age obUga, obtigna 
dto.' 8eip. Oeni, Scribo com Lipsio 
Kmim. Cicera Catil. iii. 'Tabeilas 
proferri jnssimiis, ostendimns Cethe- 
go : slgnnm cogoovimus, linum inci- 
dimus.' Panlns i. SS. D. Qni testam. 
fiic. pott. 'signatat Tsbulat accipi 
oportet, et ti linteo qoo intolntm 
sunt, sigua impresta fherint/ &C. APULBII AFOi.O£IAlf. 3877 Nec inTolvebant tantum, sed et per* 
forabant. Idem Recept. Sentent. 1. 
v. Tit. 86. ad leg. Cornel. Testam, 
' Ampllssimns ordo decrevtt eas ta« 
bnlas qusB pnblici vel privali contrac- 
ttts acripturam continent, adliibitis 
testibus ita signari, ut in summa mar* 
ginis ad mediam partem perforat8»« 
tripUci Imo constriogantnr, atqoe im<* 
posltnm sopra imprimantur, nt exte» 
riores seriptorss fidem Interiorl ser* 
vent ; aliter tabnls» prolatss nil mo« 
menti babent.' Originem moris hn- 
jua in Neronis tempora retnlerim. 
Suetoo. < Adversns falsarios tnm pri- 
mnm repertum, ne tabnlsB nisi per* 
tusse, ac ter lino per foramina tra- 
jecto, obsignarentnr.' Prie. Lipsii 
correctionem amplexisunt Wow.Elm* 
et »eqq. At ligHMm com Edd. vett. 
tnetur Omter. Snspic. Ined. 1. zxiii. 
cap. 12. non intelligens, cnr obsigna* 
renfnr tabnlsB,cnm nibil in iissecreti. 
At obsignatas tamen foisse declarant 
agm impr€$$af qas mox memorantur* 
Linum inspiciendnm erat, ut appare* 
ret integmmesse, neqne Incisnm ant 
qnovis alio modo violatnm. SignM 
f a<r rmpressa simf suadeut etiam, ut 
de lino cogitemns potlus quam de 
ligoo, cf. Colv. J. B. 

Sigfiaquat impresM nmij Tertnlliat 
nna 1. v. adversns Marclonem : ' Plane 
profiteri potest semetipsum qnivis; 
veram professio ejns alterins ancUH 
ritate conficitor: alins scribit, alina 
subscribit, alins obsignaf* alins actis 
refert.' Cofo. Signa qua tinpressa nmt, 
ncQgnMcai. Svilicet ut ne rnptis ta<« 
bnlis ficta qniritaret : ita antem pras« 
fari soliti qni Epistolas, et id genua 
obsignata tradebant. Miles. x. ' Vi« 
deat, et snnm sigillum reeognoscat.' 
Cicero Calilin. ii. * Oslendi Tabellaa 
Lentolo» et qnaesivi cognosceretne 
slgnum.' Idem ad Attie. 'Statilins 
agnovit mannn, et signnm snnm.' 
Plautus Pseud. ' Cedo mibi episto* 
lam: accipe,cognotcesignnm.' Idem 
Baccbid. 'Orabatntqoodisthicscripo tnm est.fieret. Cedo :Sed oosce sig- 
num. Novi :' frequeos olim et mnl* 
tlformis bac parte, impostnra foit, 
ideo Solon neutiqnam permittendnm 
censult, 9aimt?uoyK^^9v$ 0^poy(8a ^v^ 
iJfrrmp tov wpaB4yrot SoitTvAisv. Att" 
thor in ejus vita Laertios. Pric» 

Pao. 642 MiXiaUai] Amilianiis 
qni ita dictos. Braat, Vid. supra p« 
407« et Oentil, comm. J. B. Dcfem 
amna» Maeniiu» cmn Uhfcm erratrii* 
Varro Sesqol Ulysse : ' Navibua doo* 
decim domo profectnm, decem:annos 
solidos errasse :' apnd PlaiUtim Vi* 
ginti kgo: ita enim in firagmentis 
ejus : ' Ulyssem audivi fuisse srrnmno* 
siisimnm, Qui anoi» viginti errans a 
patria abfuit.' Pric [ At vid. Cnpev« 
in Hom. p. 58. Ond.] Decem anna» 
Mexeniiac cmn Uiixe erramU Id est« 
£milianns, qni vnlgo Meaeotins ad- 
pellatus, tpt annos in compntanda 
«etate Podentilltp erravlt,quot Ulbtea 
In illa sna In Patriam reversiooe; 
qoom decem antea consnmpsisset in 
obsidlone Troj«. Vicesimo igitur 
anno domnm rediits nt vates Hali^ 
therses ei pnediaer^t, Homeri Odyss, 
3. Seip. Qeni, ' 

Dtaitdto tonto] Salm..et Lip8.m<de* 
bant dtm. taato, qood prntoU. Sio 
* bis tanto valeo, qoam vaini prius'* 
Plaut. Merc* ii. 2. 26« cf. Amph. lu. 
2. 62. * Ter tanto' id. Pers. i. 2. 72« 
< qoater taoto' Hirt. de B. Afr. 19. 
nbl cf. Ond. Belg. <ipee-dritf-eier*iiiaal 
too veel, Diau^ <o»<o, de hMft xaa 
veely i. e. dimidinm quadraginta an- 
nornm, qnos habebat Podentilla, snnt 
viginti* qnos ipsos mentitos erat JE" 
milianns* Poasit tamen etiam de* 
feodi * dimidio tanta,' nt * sexcents 
tanta' Plant. Psend. ii. 2. S7. J.B^ 

SeetiuiaUera'] OIosssb : ' SesquiaU 
tera, 'HfudKia.* Fit proportio ea» iroM 
6 fjteifmf iptOtiOf 1x9 ^^^ '^^ MrranL, 
Kol rh rov ixArrcvoi liiuffv, Verba sunt 
Nicepborte ad Synes. irtpl kwwv, V. 
Scalig. ad Aristot. de nnimal. lib. ix. 
cap.408. Pru, 3978 NOTiE VARIORUM IN Ff tnmfmimtkm$gnim\01kaArith' 
iiMtici digitjs coinpatassey e maltiB 
locis Vetenim obserTare est, dod, 
qaenmdmodnm nos, clfris» at voea- 
mus. Seneca Epist. lxzx?ii. * Nn- 
merare docet me Aritbmetiea et ava- 
ritisB commodare digitos/ Tertnl. 
Apolog. ' Sed interim longom mnltis 
instmmentiB cam digltornm snppnta* 
torils gesticnlis assidendnm/ Qnin- 
tillaans lib.i. Institnt. * Si actor, 
noo dlco si circa snmmas trepidat, 
sed si dlgitomm incerto solnm ant 
indecoro gestu a compotatione dis« 
sentit, jndicatar indoctns.' Nume- 
rorom alii constrictis, compUcatis, 
alil apertis et porrectis dlgitis alite 
atqne aliis denotabantor. Apnleins 
taic id ostendit. Sidonius Apol. Epist 
IX. lib. IX. ^Chrysippns digitis, prop- 
ter nnmeromm indicia, constrictis.' 
Martianns Capella lib. vii. de Aritb- 
Aetica : ' digiti vero virginb recnr- 
santes, et qnadam incomprebenss 
mobilitaUs scatorigine vermiculati: 
qn« mox ingressa septingentos de- 
cem et septem nnmeros, conplicatls 
in eos digitis, Jovem salntabnnda' 
snbrexit.' B. Augnstinns de civitatc 
Del lib. zviii. cap. liii. * Omninm 
vero de hac re calcnlantium digitos 
resolvit, et qniescere jnbet.' De bac 
ohnni sttppatandi olim ratione accn- 
rate Beda et ex professo scripsit. 
Ait Noster, * si triginta annos pro 
decem/ &c. nam scribit idem Beda, 
decem Indlce digito Pollicis artlcn- 
Inm leviter attingente effingi : Irigin- 
ta summo indicis Pollicis snmmnm 
tamqnam exosenlante. Qoo perti- 
net locus D. Hieron. ad Joviniannm : 
' Triginta referantnr ad nnptlas : nam 
et ipsa digitorum coiOonetio, quasi 
molli oscnlo se conplexans et foede- 
rans, maritnm plngit et conjngem: 
Sexaginta vero ad vidnas; eo qnod 
In angostia et tribnlatlone snnt posi* 
t«: nnde et snperiori digito depri- 
mnntnr. Qnantoqne major est diffi« 
cnltas experts qnondam volnptatis illecebris abstinere, tanto majns est 
prsBmiam. Porro centeslrona nnme- 
rns de sinistra transfertnr ad dex<* 
tram, et iisdem quldem digitlsy sed 
non eadem mano, qnlbus Tn Iseva 
nnptSB et vidn», circnlnm faclens vir- 
ginitatls exprlmit coronam.* Qiiem 
uberius adscripsi, nt slmnl iltnstra- 
rem Epigramma Orsecum • 11 b. ii. 
cnjns anctor Nicarrhos : 'H woXAi 
Kpordtpowi jcporvrroptt, 4i «oA^jpniM 
rpoSa, BC ^ K4ffTmp odae 9ri «piv^^ra- 
ros, 'H ^s iiBpfhfraa^ ihJi^ irX^, ^ 
XfA Aai^ Hfpaff dipitffitMai Mrspov 
Ap^ofi^. Jocatnrln annm Jam cen- 
tesimnm annnm excedentem. Nam 
l«va ifk$nn ab nno nsqne centnm 
compntabanfi centenarinm deinde 
nnmeram In dextram transferebant 
et eodem modo qno nnum deDotatnr, 
conformabant : posteay ad alteram 
centnm numerandnmy ad ainistram 
redibant. Ea mens etiam Jnvenalis 
Sat. X. ' Felix nlmlrnm qni per tot 
sspcnla mortem Distnlit, atqne mwm 
jam dextera compntat annos.' Atl 
quem respexit Sidonins Epistol. ix. 
lib. IX. sob iinem. Hcc de nnme- 
randi hac ratlone dicta voiebam, nd 
melitts intelligendos non solnm eoo, 
qnos jam landavi, veram etiam alioo, 
e qnibns quosdam jam volens omiai, 
veteram anctoram locoa. Colo. Plo- 
rent. r^ pro indnrit. De ritn antem 
compntatlonis docte Colvius in notis, 
et Josephns Castalio in Crilicoa de- 
cade v. cap. 7. ElmenlL Vlde plnre 
de computandl per digitos ratione 
apud Oronov. Lect. Plant. ad Mll. 
Olor. II. S. 49. Bergler. ad Aldphr. 
I. Ep. 26. TolU ad Auson. Eplst. vii. 
vs. 5. Ceterom non hle videtnr deesae 
pro tn Ms. Florent. sed paollo ante, obt 
nnels indnsere Elm. et Scriv. J. B. 

Pao. 64S Qmos eirculm debmnim 
dlgitoi apendae] Clrcnlare est, qaam 
digitns index dlgttnm PoUicem tevi- 
ter attingit, unde effiogitnr et eflkci- 
tnr Decem, nt ait Beda : at Trigin- 
ta snmmo Indicls snnimom pellicU APULBII APOLOGIAM. 3S79 velot Otcolante. D. HieroBymoa ad 
Joveoiannm: ' Triginta referuntnr/ 
&c. Aoaonins.epiatola vii. * Qnot ter 
Ittctatna cnm pollice coroputat index.' 
Ubi obserTa, iMctari in eadem re, 
eodemqne nnmero exprimendo dici, 
ifnod Hiaronjmnt 'qnati molH osenlo 
se coroplexare et fcsderare/ apte ad 
idp qnod agebat, id esty nnptias. 
Qnarovis et in oscniis Incta qo»dam 
est» et certe in nnptiis. Adtexam 
reliqoum illius loei Hieronymiani : 
' Porro ceDtetimos nomeros de sinit- 
tra transfertor ad dexleraniy et iis« 
dem qoidem digitis, sed non eadem 
mano, qoibns in l»va nopt» et vi- 
dnse. circoluro faciens, virginilatis 
f xprimit coronam.' Ubi vides« dreum 
hmfuure eeu» quod Auctor noster. 
hic ait, etreii2are. Scip* Genf. 

Cum vero qwidraginta\ Credo bnc 
peHinere Jovenalis illod [x. 845.]: 
' Atque tnos dextra jam compotst 
anoos.' Gocs. tii marg. 

Ippm etirpem] £x £d. Bas. sec. 
floxi^ qood inde editnm vnlgo ipiam 
$t. Virgiiinm nnlla neeetsitate coac- 
tnm malnisse roasc. genere nsurpare 
rh itirpe (cf. ex. gr. £d. xii. vt. 208.) 
observat Qninctil. i. 6. 1. Noster 
aotem poetat, Virgiliom in prirois, 
imitatur. Cetemm qntt Servins, 
Cbariiins» aiii, de ditcrimine vocis, 
maic. an fcm. genere utorpat», do- 
cent, eo ad Orammaticomm argntiat 
referenda. V. Noo. Marc. c. S. n. SS7. 
Voss. do Anal. ii. c. SS« extr. Heyne 
in Var. Lect. ad Virg. 1. c. Ondend. 
ad Nostri Met. viii. p. 566. a. J. B. 
. Nom owmia qtue fieri potuerint pro 
fmotit kai>enda] Milet. ii« * Facti veri- 
simiiitudine ad criroinit credulitatem 
iropelli/ Ennodiut : ' £t fecitte tce- 
lot ereditor, qui potuitse facere per- 
bibetur.' Prie. 

Pag. 644 JE^ iUe ^ Carmoadai ] 
Nota tot «elebria noroina Magororo, 
aat qoi falso pro Magis hablti, ut 
Motes. Tertullianut de Anima cap. 
i.¥ii. * Hostancs et TyphoDi et Dar- danvs, et Daroigeron, et Nectabis, et 
Bereniee.' Speciet et tectas Mago- 
mm Plinins exponit lib. xxx. cap. 1. 
Miror autem externot tantum nomi- 
nari Appnleio,iinllnm Italum. Nam 
Plcns et- Faunns in . Italia (inqnit 
Plntarchns io Noroa) Daclyli Utti 
veneficiornm, et nagioae artis peri- 
tiam traetarant. Sed ignobiiiores ii 
foernnt. Theodorns apud Photinm 
in Bibliotbeca scrlpserat lib. i. de 
Magia Persaruro : lirr(0ereu rh iuaf!6w 
T&r UtpaAif SdYMA» ^ ZaiirpdJhis dnffkfa" 
ro, 4froi vfpl ZopoM^; %w i^pxflf^* *^* 
rww ffltf-ciyti, tiw tuX T^x^ koXii, mI 8ri 
owMmWf twa rktp rb» *Oppiala»^ trtiup 
intlwow ffol Scrraray. Ktd irffpl t^s (a&- 
T^f) air&w altw/u^. De alils qui 
bic noroinantnr Appuleio Magi, a 
ronltis scriptom est. Legendom an- 
tem, ilfesss, aiU JaMmt, non Jokmmeo, 
primns docuitParrhatiut in epittolit 
ex Eosebio. Eoro PUoios JodtBom 
foisse tradit, libro xxx. cap. t. Ett 
et alia Magices factio a Moysey et 
Joanne, et Jotape Judspis pendent. 
Sed Casanbonns, roagit se credere 
ait Noroenio Pythagorico, qui ^gyp- 
tios UpaypaftpaerAs fnitse seribit, qui 
se Moysi opposoernnt, ut et Jsrobret. 
D. Pauliis : laivnf «cal *laikfip%s hni- 
an^ra» NwOov?. iSrip. Geat. 

Vti J)wmgerofa\ Idem nescio qucm, 
Demogorgomem nobis substitoit. Ter- 
tnllianns de anlroa cap. lvii. ' Hot- \ 
thanes et Typhon et Dardanus et Da- 
mlgeron, et Nectabis et Berenioe:' 
meroinit etiaro hnjnt Magi Arnobiut 
lib. i. et anctor Collectaneomro rei 
rotticvy qotB noroine Conttantini 
Caetarit circnmfernntur. Coh, Bap- 
titta Piut in annot. potterior. cap. 
191. Damt^r^ ineptitsimo. Vide 
nouta ad Araobioro lib. i. f. Sl. El- 
menh. £t Parrhat. £p. xi. Thes. 
Crit. toro. i. p. 740. J. B. 

Htsmoies] Hic adsentior eidcro Pio 
legenti, ilfofef : nam it prophetarum 
princept MagitK intiroulatnt olim. 
Aoctqres Tacitos, Pliniosi Piodocut« 3280 NOTjE variorum in CoMtu, JtfoMf, qiiio et ti bariMre 
prooiuitiavit Apoleiaa, pronus exao- 
dieodom de Mosei quem Magorom 
maximom proptor icriptorom suo- 
rom exeollentiam et obacoriutom 
potabaot Ethniei. RtM. Florentui. 
Hiamew^ Aldos: Ais «MMt; male. 
Mosen ctiam pro Mago tradfcont 
Plinins libro trigesimo, capite primo, 
Pbarao ^gjptiorom rex apod Jose* 
pliom antiquit. Jodaie. Ub. ii. cap. 
IS. et 14. Elmatk. Vd u Afoics, iwl 
Jmiiiif. Primos banc lectionem aa- 
seriut Jaoos Parriiasias. Legebator 
iaepte, HwmMU vtl Jmmu$. Moson 
Etbnicis pro Mago habitom doceot 
Strabo, Pliniosi Tacitoa. Jowms bic 
non aiios ORt quam qnem D. Saolos 
memorat ad Timotb. 'loaviif Koi Iima- 
fifnis irr4<miaaif VMcmL JEgyptios 
*Iipo7pcMiftarfit vocat Noraenius Py- 
thagoricus. Palladioi, 'Mk^hs li 
W^p^K^ riiff Moyijnif rixy^ f^ *P^' 
ra ixorrasi neqoe dobitem inter alios 
consimiles bos in veteri instmmento 
sobindicatos» Exod. vu. ts. 11. Pric» 
Veternm Editionom lectionem rel 
HUmMa tenet etiamMs. Pitlk qoom 
Exc. Lindenbr. dent vel His meMs. 
lude aotem rescribendom m^ ttl u 
iVeeef, (^nsoemnt etiam Ooes. in 
marg. et d'Orleans ad Tacit. Ann. ii. 
p. 320. qnemadmodom edidere Cas. 
Qent. Pric. Scriv. Flor. Vel hie ATo- 
fCf conjectora est Oiearii in prsef. ad 
Pbiloslr. p. 3S. Th hie prorsos ^e- 
ceront Scal. Wow. Eim. com Llps. in 
marg. Eqoidem nondom inveni» quod 
roibi satisfaciat. De nihilo certe ilind 
kiM Don est, et fortasse corroptom ex 
alio nomine qnod excidit. Hinc 
Meors. Crit. Arnob. iii. 16. pro vel i$ 
conjecit Fflaf, sive, Belu»^ cojos me« 
minit etiam Amob. iib. i. p. Sl. sed 
tnm saltem repetendum ttl, sic: vel 
Belu$t vel Mese». Ego aliqoando sn- 
spicatns som Christi nomen exci- 
disse, legenduroqne esse vel Hitust vel 
Moeee, Nam ita extolisse Servatoris 
noraen nonnonqoam Veteresy pro tftesMs, ex PradentH loeis aliqnot 
observat Heins. ad OatlMi. va. 88» 
Chrisium antem, ejusqoo aoctatoros» 
ab impiis magos faisse liabitos, rea 
est nota. cf. Tertoll. Apol. cap..9L 
et as. Prodent. vc^ otc^ vs. 8M. 
Infra tamen etiam p. 650. £d, Flor. 
Is comiptam in hie: qnare acqnicseo 
in emendatione /s Meeee; nt itte CM« 
atmlaf . J. B. 

Joanaef] Joaonem Apostolom ma- 
gom habitnm, id qood vult ^Wem 
Pins, nnsqnam legas. Vere Ue re- 
ponas, Jmmee. Cnjas mominit Nn- 
menins Pytbagoricos» apnd Ensebivm 
de prspar. Evangel. 'UvHif ool *Icvi- 
fifns Atfvwrlme l^fvypeii^imrut^ Mjpcr 
oMffi^f Ifrrenfs iwywem upSirres Amn 
HX *loMtmi¥ d^tkewoftibmif i^ Alyimrwm 
Movatd^ ymm r^ *Ioii8ai«r i^irpinfUit^^ 
Mpi ywofiSf^ etf^iaedm twp uia r nfa ip o£ 
wopaorntm iifyoMm M rov va4^* 
voii rmw hJbyemrimv^ oSroc j|anr. Csl^. 
Vel i* Moeee eaU Jmmee, Ita scribi &e^ 
bet, non, ut vnlgo, Jemmees. Plin. lib. 
xzx. capite primo : ' Est et alia Ma- 
gices factio a Moyse, et Janne, et- 
Jotape Jndeis pendens.' De Moyse 
quam falsom sit» et nnde ea opinio 
manarit, scimns nos Cbristiaai. Jan- 
nes liic est de quo Panlns, *Iaivirf nJtr 
'loiifipns ijfrdarriTeafMml^^i, JadMm 
foisse Janoem, nescio an I^ioio de- 
beam accredere: mihi enim verknr 
Nomenii Pythagorici sententia vide- 
tur, qni Agyptios Upeypaiiiimrea foisse 
scribit: eosqoe tanta Magiss fama 
apod suos, Dt omninm jndicio soli 
digni babiti sint, qoi Moysi veria mi- 
racolis iEgyptum eo temporo percel- 
lentiy se opponerent. Casaa^. Flor. 
Joanoef . Bsptista Pins JoAoaaes, pu- 
tatque Johannem Evangelistam oo> 
tari, in qoo insanum errat, notante 
Parrhasio i. epiatola ad Petrsnm 
Acoleum pag. 23. Qui recte honc 
Joannem com Numenio Pythagorieo 
inter Msgos primi nominis rolert» 
£/nifRA. Jomenee Mss. sed moiia« 
chis librariis debetur» Bene cor* APULKll APOLOGIAM. 3281 vftMre Colv. et seqq. J. A. 

• Mpm DmPdukM$\ Unde * D^aolaB 
•vte».' pro mai^lcis. Tnnieb. advcn. 
1* IX. c« 17. EimN^ Htnc JpM Dv' 
dkwi JwB. DwriamuH Tanieb. Ad* 
ven. II. 4. et ix. 17. Prtc. 

. PAO.ft4ff BiMM«*MwjNi6licit]Pol- 
lox Ooommit. x« ff. ^B i Xl t ^w y w«w> 
M^M^ficacr. VideDtiir ex Aathof to 
ia- iotpgmm rettitnt», capto 
(3artlwginey cas a Romaoi» 
Africaoi» R«gttKt donatan, contut e 
Plioa Histor. XVIII. B. /dem. 

frwliliMrit MMMriom] Ut apnd 
Symmodi. lib. x. £p. 9ff. ^Merooria 
Itteramm ;' GeU(am' lib. ii. cap'. 21; 
^ Literas et memoriaa ; ' Amob. vi. 
'^ripta memoralia:' adeo exlerna 
omnta qom refovendK Mrmoritf eraof, 
liac voce desigoabaot : bioe et te- 
polrhre» ' memoria»/ oti ot Orapoii 
MnpcSt. Varr. de ^ L. v..etex eo 
9. Aagnttin.- do cora mortaoram e.4. 
/dcm. 

NU onitt «pHt ctf , aem mmlti9 duer" 
liat J!pt» TMke (tfpaoivr] Gicero in 
SaUtttt. *Ubi reram tettiiOonia ad- 
tnnt, nU verbia opnt.' IdemVerr. 
IV. * Nil dicimot, TObolm tont in me? 
diOyqom te cormptas atqne idterlitat 
eate clamaot.' /dcm. 

Ex mm riqwciicfo dc m€ faefoe eta- 
iccMprrwil] Torent. Heaaiont. ' lliot 
tno ^ Ingeoio jadicat.' Piant. Pert. 

* Too ex logeoio moret aUonot pro* 
bat.' Botil. Seleocient. de Viu 8. 
Tedm U i. Ka^' 4a»r&y &«l coiMr, col 
rik li^^rtpa iqi<MiTCf . Uewu 

Fociem ft ni a n ctieacm] loeptam lec 
tlonem toat tet tibi babere Jottiraat 
ceivceiicncm: tapra, f me grandem do- 
tem in prioclpio coDjanctionii not<* 
trm molieri amanti extortbae/ et ali^ 
qootiei cMvaagi hoc tento potitom 
priot. Cctca6. Fotlcm ccnvcaiicacm] 
Folviot. lofra : v. c. mcdiocri/cniia, cc 
ocn ^MU midiocri, Sciopp. in Symb. 
Qnid vocith. Uccil^lioacm?- Pote- 
ramccqfoiicliaacmemendare, et bene: 
cn^wauti» cnim proprie io coojagio. Bt tic^topra» ' in principfo conjonc- 
tlooU nottrt»,' Atc. ted qnia condUimii§ 
vocabniom hic itidem appotilom'ett, 
malim' cceocNlioacm ; qa» vox aptit- 
tima» non tam qoia in paetit qoatl 
domi ett, qoamqood etiim in matri- 
moniii celebratnm, cmm in manom 
viri nxor convenit. Arnob. I. ii. p^ 
107. s Cam in malrimonia convenitlt.' 
Pettttt Pompeiat: ' Conventio condi- 
tlo dicebator, cnm primot tenno do 
nnptiit et eamm condiiione babeba- 
tnr» Addai. C^aoclicNcm ut topra 
et probat defiaitio nnptiamm apud 
Jottinianoin. Hoald. RtBvard. Cen« 
jectan. i. Iff. legit cti(jccliciiCM : ex- 
ponitqne * intimmenti dotalitia vfUa 
dcccriptionein,'.factam aine teatibnt, 
aotaHo toiemni ritn. Certiat meo 
ienta Cataub. ccitfcaclicacm. Sopre : 
' Me grandem dotem mox In princi- 
pio coiijanctiooit nottnr/ &c. Por« 
ho pro /cdam fort tcribendum poc- 
lcm. Plaat. ' Sine dote poteo tuim 
tororero fitto, Qom ret bene vorlat : 
habeon' pactam?' Juveoal. * Legl- 
timit. paotam janctamqae TabeUit/ 
VirgU. * Oremiitqne al>dttcere pactat/ 
Prie» AIU CM^ccltcacm: vide Tnrn. 
advert. Itb. xxviii. C. M. Elmink. 
Bft.Pith.cam Edd. ant« Caaaub. 
cM^licacm; credo, quod compen- 
diete tcriptom fuerat cdi^clacacm, 
ut lego cum Catanb. Oent. Pric. 
Noiter de Dogm. Plat. p. 695. £d. 
Flor. * connnbiornm qaaeritor tem- 
pettiva conjnnctio.' Add. Briston. 
de V. S. CcaecNlicacm exbibcntWow. 
Elm. Flor. qnod videtar habere auc- 
torltatem Codd. Florent. Coiveoit 
Lipt. ccimcanciicm. £tt etiamy qui 
legot ccmpccltcocm. J. B. 

Pao. ff46 Dicidaa pcrt] Quidam, 
dimidia pcrc. Sed Dividua, id ett, 
dimidia. Piaotnt Rudeote : < Dm. 
Dividuum taieotnm faciam. La. Boi 
ne facit. DiS. Pro illa altera, Libe- 
ra nt tlt, dimidium tibi aume, dimidi* 
um hoie cedc' Terentiut Adeiphit : 
* Potiut qnam veoiaa in pericolum Delph. d Var. CUu. ApuL^ 9 Y mWM VAJUORUM 111 ServMM, « 
divMmuii face/ .Ubi^tiMi videatar 
Poomttfl* Gflfo. 
£Uk tftetnUk willM mmiiw •cr^Af 

jMci» ^fltaM] loteUige dotem Appo- 
le^ pnDaiiBMm* .Sed cor dieit tepo» 
titiooeoi, qoo» doU noo foerit ? oode 
iMOlioante» ^atdos,' inqoit, 'ooiiiia 
opod filioe ejos maneret/ Sedotrom* 
qoe in paetit compreliensom foiise 
esbtimandom ett; Beqoe promisto 
oliter foity qoam ot Appaleio mos 
daretar. Nec iafreqoens est, ot coro« 
posiu verba pro simpUcibas accipl* 
oatary Keddere pro Dare, et similia. 
£t Seoeca irridet alieobi differeno 
tlam ioter hme verba. Postremopos* 
sidaro et admiolstrare moriti oxorom 
res oomes soleot dotales, pampber* 
nales, qoaa axores sibi receperoot« et 
JifMj^tfidr dicnntor. Seip. Gewi. 

Tmmdi oolmt] * Tomidos ooiroos ' 
ot * arobltiosa mendicltas ' bene jon« 
gaotor. Cootrofia prorsos sont rh 
imMiu et liMJdos, Ht apparet c Nos- 
tri loco de Deo Socr. lib. i. p. ISS; 
b^}. Ed. * Pors io sopeiatitiooey pari 
io eontemta, timlda vel tomlda :' nbl 
cff.<Bierc. «F. £• 

. ilMMlMiaoicnd.] Jovcn.8at.iii»vi. 
Ifii. * Hlc vtrlmos ombitlosa pooper» 
tate omoes.' Elmgnk. AMHoem mio- 
dktlolti] Jnveoal. ' Heie vivimos om« 
bltiosa Panpertate omncs.' Salvlon* 
VII. de Oabero. ' Qols rogo lerrepoi* 
slt io bomine egtstooso lasdviam? 
crimioosior est loiofiosa ponpertas, 
et majoris invidl» mlser oogator.' 
Prtc, 

/pM egentf iwdai,4rc.] Sapra i * Ipio 
egens,nadni, at ignominia soa tec- 
tos.' QoinUlian. Declam.186. « Ego 
nndas, ego egenns.' Porplqrrins Epi> 
grammaUrins: * Nodosy egeos^ Ve- 
neris naofragos io pelago.' Idem. 

CCCC.mUUbmmnmmmaCredUore, 
ocMplti, jUJMo dotoell] Sopra: <Doi 
erat a Credltore omnii od temndom 
iampta.' fiiiM. CCC. mUUbm deUe JmU <iOliNta} Xocopltt- 
potloi^ Qt ante dlz|t, locopletiisima. 
8ed cor alt, contantam eam* foiiie 
tom modtea dote ? immo potioo M 4e 
ie dicero Appoldoi deboit i qood «t 
itatim dicit. Sed prolbeto etiom ea 
In re moderatio PodoBtUlM apparoit, 
qnod ndoorit dderi, ot did Dotato^ 
nt pleiomm molierom iogooiom oa% 
etiam iaptentinm» Jnvenalii de Cor* 
Bolia matro Oroechomm : * et nome* 
roi In dote triompboi.' Seip* GeaU 

MuUie eapef H ipgeaUbm deiSbm 
epreUe] Cdporo. Edog. iii. *CoMr- 
rboeo sprevl qoamvia eom dolo fOgo« 
ret.? Florid. ii. «Spretlajodoribot ao 
ditioribos prodi.' Frie.- 

£t ontlleMOifv] Agnoidt banc loc* 
tionemdiMrtoMi.Pltb. Derdiqoto 
mibl noo liqoet. Neqoeoiiler Bdd» 
vett. Sed primoi Cdv. e morg. Bd« 
Boi. ioc. et oo^ieet. Updl mosgiooll 
deditMaloo, qood lldeoter sorvoroot 
ioqq. Hic qnoqoo revocovi ontiqnam 
lectioiiom* Ait Aoctor, se compotare 
solere, noo qoam mdtas dlvitlas» aed 
qoam mnltam amorem coojoi marMo 
afferat ; et sermo est de eo tontnm, 
qno oior commendabllem se roddir^ 
Boo vidmim. J. B. 

ill oio Mldi metfMcri] Niorirom 
plosqoammiriioMlalf.* iUfreqoOBter 
loqoi Scriptores sdent* Plont. Aa^ 
Id. ^Post medlam Mtatem qd medi- 
am doeit oxorem domom.' Oellios 
1. iii. capb 4* ' NoB admodom seaom, 
sedlomediosstatis.' MUos.T.Noi- 
ter, «Viram medlM Mtotis.* Ibid: 
'Mediom Mtatis coraom.' OloiiM 
« UetHiki^ MediM mUIIs.' PHe. 

Imga deie] Dobito veriosno sif^ 
krgo vd telo deU. Illod mlbi pro 
certo Oit, recte me emacoloiie qnod 
iobioqdtar, ^ilvo iUa nMnte ami- 
iit maritom nt SMvi IwmiBii mo* 
lier et inlboiti cOiiJngU mlBimo appe* 
Undax' recte inqaam emacidaiie, 
ic«d oailoii Maiigr : de qoo ego 
ioproy etFeetoi io eemfm: vel hoe 
Itfvt Moliiif Mdier: ooiea Im- APULBil APOLOOIAM. ymm, simlaa Imn dixim V«tem, 
iirter «liMy testis locoples Anioblot. 
Sfcwcdk. Scrlpferini, muta Me. Ve« 
Uit modoa tcribeodi, oneU : hine illnd 
qtiod pasBim niale legitnr, Infra 
•tiaat panto post aliier cormptnt eaf 
dem in dictioiie locns: 'ob b«c et 
alia «idnte dote aneta procot tollici- 
taat.' Ubl etiam repotnerim, dott 
«acte. Uocia dot, i.e. magna, larga, 
ampla. Sic nncta patrimoaia, apnd 
Catiillam : * Et aneta devorare patri* 
iDODla.' C9h. C&wfaCoW. non mnto 
ego..Bmf. Interpretet tnrbant heic 
iaMBane ipiaBtnm. Colv. legilanefa 
4tie» nt et infra, nbl vnlgo emeU, 
Stewech. Uuiia tcribit, alint brgn, 
•hnB.magna: dico texeentat istiot- 
modi Interpolatiooet me non nnint 
pcndete temncioll. Refingnnt, nnlU 
corrigoDt, qol tam remota aggemnt. 
Qmd qnod et tana heie omnia, nnlla 
molet inter lot magnot nltaty tot mo- 
limina. Antbor longcm dixtt, teqnn* 
tnt Orscott qnl fuutp^, Arrl rov m^» 
YelfroA^ponnnt. Snidas^^o^lor 
•Vrw A^Totoi tV iraXX^yp &c. Her* 
nocratei ipio qnod prte manibnt ar« 
gnmento ett, oAk Ibr «ort tovXc^ 
wpouA iuMpf. apnd Pbllottrat. de vit. 
Sophitt. II. Ita bretie pro poroo fre- 
qoeBter hand obtcnri anthoret,etiam 
/ a iiii o a pro hreoi Phtpdmi llb. i. fab. 
IS. s«culo et teriptione centendnt. 
iVic. lofga doie malebat q uoqne de 
Bboer Fer. Daventr. p. 928. Volga* 
tamlectlonem cnm Pricceo defenden* 
dampnto^ cf. etScip. Oent. Cete- 
mm eonferri potiit timilit locntio 
nottri Anetorit Flor. K. xv. nbi * la- 
tns peenniat ' expKcat Ondend. am- 
plasi sed Ibi ego ^latat pecnniat' 
dlctat pnto a ferendej nt * ferre ar- 
geotnm ad aliqnem/ Plant. Aiin. iii. 
9. 149. Pettimo sane exempki Wow. 
edidit megna deie. J. B. Xioago doie 
eiwmOieemdUtome] LargamdeiemMmpe 
legi, nilmqnam longam. SedbiecTO- 
eabttla mntnatitiai opetat tlbi prtef- 
ttaie solent. Stc Ulpianns, * loognm difierentiam' dlxit pro latam vel lar- 
gnm. L. xitxi. ff. de sokit. Qnom 
Genus in longnm dividat, Difierentia 
In iatnm, nt Scholastici diennt. &rtp. 
Genf. 

Pao. 647 Ftfyo /orMOM] Videtot 
respexisse ad illad Afranii : < Pormo* 
sa virgo est: dotii dimldlnm vorant 
Iitt,qni dotes neglignnt nxoriai.' Ca- 
jns loci nobis index vir ernditiisimns 
i. Dooaa a Noordwyck. Cofo. Ftrgo 
/ermata, eiei eii epjrido paaper^ abaade 
doiaia eai] Ovidins: < Dos est sna 
forma pnelMi.' Mercator Tyrini lo- 
cero rnopi apnd Heliodomm lib. v, 
tUwmfOO ro&rmf i vdfrep, ripr pkv yiip 
wpoiita inrixeip ^T^ovjuai, icai «oAXA 
TdAorro, aol vXoi^r 8Aor ri^ «^pifr. 
Terent, Adelph. * Pejore loco esie 
non potestqnam In hocqno nmic ilU 
eit. Primom indotata eit, tom prte» 
terea qnm ei lecnnda dos erat perilt ; 
Pra vlrgine nnptiim dari non potest.' 

Ad mariiMm aovam anhid indolem} 
Ita ex Schicliersdl emendatione de- 
dernnt Wow. Pric. Flor. probante 
Salm. in roarg. Revocavi reliqnsrum 
Edd. et Mstomm lectionero ad mari' 
iumn9vmm,anhniiMdolemf8Fe, Psribns 
merabris mrsns incedit oratio : ' ani» 
mi indolem, pnlcfaritndlnis gratism, 
floris radimentnm.' 'Indolemannni' 
intellige» nativam illam animl simpli- 
citatem, nnllisdnm artibns corruptl, 
sed qnalem finxit natnra» et ad qns 
▼elit maritns docllem. Opponitu r in 
seqq. vidna * certe tibl, ad qus veils, 
miniroe docilit.' cf. Ind. J. B. 

JiraifHwnire] Ro. edlt.- In aliis, rc- 
maRerare. Apte ad hune locnm Te- 
rentiut Hecyra: 'Si ett, nt velit re* 
dncere nxorem, llcet. Sin alio est 
animo, rannmeret dotem hnc, eat.' 
Donatui: «rennmeret. Proprie, qoia 
dot pecunia eit.' Rennmerandi ver- 
bnm bii etlam In Plantl Baccbidibut. 
Colv, Edd. Bat. Ald. Junt. utr. re- 
mnn emre, Male. Eaceeioere dotem, de 
dote reoumerata dixit Anr. Vict. de 3284 NOTiB VARIORUM IN Vir.Ill.cap.65. J.B. 

VirgUUai ^icaon Hmel accipta «ff , 
reddi nttpdhir] ' Virgiottai corrapU 
reiUtoi non poiest.' I. nnic. C de rapt 
virg. D. Hieron. td Euttacb. ' Aa- 
dacter dico, cnm omnia poitit Deoa, 
snscitare virginem non poteit pott 
rninam.' PHc. 

IrrepoMcHnW] Ex Margine Baa. 2. 
hoc in ipsnni contextum meam trans- 
toii. Male passim, impouUnU, Mens 
Appnleii illnd alterom postnlat. Si- . 
donios Ub. viii.. Epist. 16. * Ut qnod 
mihi insolobiie ?idetor tibi qooqoe. 
videator irreposcibile.' Cofo. Quod- 
nam flagitii in hac voce ot detorbe- 
tnr« eqoidem non vidco. Sane video 
Sidoniom non agnovisse tantomsed 
et usurpasse eam. Videsis Epistolam 
fjos 16. lib. VIII. Meorsius impo9cibHe 
If gisse videtor, qood et perinde est : 
certum interim alterotrom scriptom 
ab Aothore nostro ; nam qnod Bar- 
thios Advers. vii. 9. irrepoicibHe og- 
gerit, nempe, ' quod non potcst re- 
poni/ ant ego ctecotio prorsos, aut 
heic ille sagaciter parom. Prie. /n- 
repoigUdle editom jam in Jnnt post. 
nnde recte margo Bas. scc. trrepoeei' 
bile, qood tuentnr Mss. Florent. et 
adsciveront reliqoi post Colv. Qnod 
si qois com Scriverio et Oossio in 
niarg. maloerit inpoMeibile^ eom Msti 
Pith. lectio inpoenbile jovabit. Goli- 
elm. divinavit inpoMmbik, qood sit, 
credoy nibil affert intactom, nihil 
qood non pusa est. £go malim trr«* 
poeeibile, Virgo nopta potest repos« 
cere peconiam, mancipia, domnm, 
prsedia; virginitatem reposcere non 
potest. At vidoa nihii affert qood non 
reposcere possit. < Irrevocabilem do- 
nationem ex Digestis citat Brisson. 
de V.S. J,BJ 

Praflorata] Onomut. vet. * Prs- 
floro^&Toi^^ib/forsirpoanrai^f^». Oel* 
lins lib. xiy. cap. 2. < Fnturnm gandii 
fructum spes tibi jam prcfloraverit :' 
nec sequendas editiones pntem le- 
geutes defioraverit ; melius r^ef«veri« •crlbas. Poteani OIom. Ms. < Deli* 
batio, refloratio, Ulibatio.' (puto itfta- 
lio). Eiedem: «Refloratio, deflora- 
tio.* Prtc. 

Tibi ad fHtf.Mlis, mninRe dicslit] 
Ideo (qnod sobdit) non sine itacta 
dote capienda. Eadem apnd Macro- 
biom mens Mosici Timotbei, qoi a 
discipolis alios apnd Magistros exer- 
ciutis mercedem doplicem tolebat 
imperare. Jdem 

Vidma doie aueU] Uiida Colv. Ego 
liec hic mnto. Broal. V. Colv. snpra. 
Ueins. aotem ad Ovld. Fast. 1. vs. 
677. legi oportere potat, tidma doie 
anclci, nt passim ' aogeri opibns' apnd 
optimos aoctores: Imo paolo Infra 
Noster : ' grandi pecooia aoxi.' £• 
mendationem Viri Celeb. probare 
non possnm. Vidnse iptae aogent 
dotem, ot procot tollicitent. Hioc 
tnpra, abttinentiam in Pndentilla 
landavit Anctor, qood locnplet femi- 
na dotem non aoxerat, ted * trecentit 
millibns dotis foit rontcnta.' Mani- 
festo id apparet e seqq. ' Qood Pu- 
dentiUa qnoqne in alio marito fedt-^ 
set,' i. e. dotem anxisset, * si pbiloso- 
phom sptroentcm dotis non reperit* 
tet.' J. B. 

Pao. 648 Fatiieor'] lAp%\w,/mior^ 
nt apnd Plantom. Tamen Charitlntl. 
1. * Faotor Antiqni dixernnt ; at Favi- 
tor nec anctoritate neqne ratione dici- 
tnr.' Sed Orammaticomm leget nii. 
grare nec Nostro nec Veterum.alU 
nlli nmqnam religio fuit. Ctfo. Qnid 
si, coneiUaUtr /oMtor enaior: nara vi- 
dentnr duc voces in nnam male con- 
fnsae. CataMb, Faoiior emendat, teste 
Colvio, Lipains. Qob vox Plaotioa : 
Qiarisios aotem II b. i. * Fantor,' in- 
quit, *Antiqoi dixerunt; at Favitor. 
nec anctoritate, neqne ratione dici* 
tor.' Beroaldos in epistoia qnadluii. 
ad Angelom Politianom, Faeistsres 
dixit, iniitatione, nt opioor, Appoleii 
nostri. Non probo amici nottri coo- 
jectnram, qoi hoc io loco legendnm 
puttt, conci<ialor,/aater,tMater. Scip. APULRII APOLOGIAM. 3285 Gentilit. Fatiior Lips. Quicl ni, fau- 
iorl Valer. Max. lib. ii.c.1. ' Ut 
ti qnae inter necessarios qnercla es- 
•ek orta» apnd nacra menfae et inter 
liilaritatem animorum fautoribns con- 
cordias adhibitis, tolleretur.' Apnd 
Petron. Arb. 'pntseotis concordiK 
anctor.' Brtmi, Faviior, Ita Florenf. 
et Lips. Aidus Favisaor. Volgati 
/oMiar, PlantDS in proJogo Ampbi- 
tmon. 'Sat habet favitorum recte 
qni facit.' Cbarisins lib. i. institut 
Grammatic. pag. 66. Gramroaticnm 
agit, id cst, nngatoremy dnm /avUor, 
nec aoctoritate, nec ratione dici af- 
firroat. Elmenk, Non parnm sndant 
in bac voce Ezpositores nostri. Ego, 
etsinon constet mihi de Analogia, t^ 
/oviMBor retineo. Ol. Pnteani Ms. 
FauUr, /a . . . . (snpple /amtor) /omr 
wr, Gloss. Vindoc. Ms. /amaor^/aM" 
-iM-yanl/iiccNS. Pricaeus. Casaoboni 
emeAdaliooem merito inprobat qno- 
qne Jnngerm. Ep. Gud. p. 863. Ter- 
-na eniro opponnnlnr ternis : ' qnietis 
anctor, concordise conciliator, pieta- 
tis favitor.' Perperani itaque Wow. 
Elro. Flor. addidere rh muuor. Fatu^ 
Bor tneri Tidetor Voss. in Etym. v. 
J^awigaa: qoemadmodnm a cavee, ea- 
visM, nnde MMsta. Sed tssa terunna- 
tio feroinina est, neqne ttsor nllnm 
habet exemplom. FavUor antem fir- 
mator loco Planti cit. Lncillii apnd 
•NoB. Marc. c. 3. n. 326. et Oloss. 
Isidori, nec non Ezc. Pithcean. Fa^ 
etlor a /aeco, nt cartlto a eaveo, apnd 
Plantom. Accedit anctoritaa Mss. 
Floreot. in qnibus diserte /avUor^ 
qonm in PJth. sit /avisor. Illnd ita- 
qne pnetnli cnm Wow. Elmenh. J. B. 
Sertd] Elm. et Flor. tacile dede- 
nint aevi : nt roaneat Anctor in me- 
taphora, qno allndit rh exHirpare, 
Sine libris auctoribna non miito tmn. 
' Serere lites/ * odia,' nt ' serere ver- 
ba,' &c« ▼. ad Met. 1. 1. p. 6. a. Sic 
aomeer& e Plant. Bacch. iv. 9. 43. 
* pognam consemf seni.' Amob. 1. v. 
p. 156. * altercabiiem cooteniisse ser- monem.' /tfem. 

• IViMteorai^irjn] Africanismgs : Kie 
^Transghitire' pro 'deglotire,' Op- 
tatos nbro i. et ' transnominare ' pro 

* denominare,' Tertnilianns contrA 
Marcion. Prie. 

S^uiti, ae deniqtte pereuan] Miles. iv. 

* Nnlli nottrom tpontale parricidinm 
tnadens, persnadere posset.' Septi- 
ma : ' Ei soasitse, ac denique persna- 
sisse.' £t Nona : ' Snasi, ac denique 
persuasi.' Bonat. ad Terent. < Sna- 
derons facilia, persuaderons dlfficilia : 
snadere facientis est, persnadere pro- 
iicienlis:' lego |)fr/8ct^ltt. Idem. 

' Gnmdem' denuim] Ex qna dome, 
qunm adenm non ita mnlto post, 
Pontiani fratrit morte, devolveretur, 
Tannooiut, advocata mann perditissi- 
mornm jnveoum, roatrem qote ea do- 
naverat ipsnm, exclndere aggressos 
est: infra disertissimis verbis objec- 
tat hoe ei vitricns. Idem, 

• EtoHvi] SiedediezMss.Florent. 
et £d. Juot. post. pro vnlgato et oiei, 
Noster Met. I. iz. p. 656. * promittit 
ei de praediissese datnmm et frnmenti 
et olivi aiiqnid, et amplins doos vlni 
cados.' 2. Mss. qooqne oM. Plant. 
Pseud. I. 276« * Olivi dynamin domi 
habent roaximam:' et sepe alibi. 
(Hemm s. oltnim inter pnecipoas pos- 
sessiones olim fuit. cf^ prs^ter alia 
Veternm loca Severi Ep. ad senatum 
apod Spartian. in Clod. Alb. c. 19. 
Olei Tripblitani, qnale boe Podentil- 
Ise, in primis roeminerant vett. scrip- 
tores. cf. Casaub. ad Spart. Sev. c. 
18. J. B. 

. iServot quoque kaud unmue fModnx- 
gekto»] Ergastiilarios, mancipia rnra- 
lia. Seneca Eptst cxiv. * Aspice quot 
locis vertatnr terra, qnot millia colo- 
nornro arent, fodiant.' Petronins: 
«Familiam tam^roagnaro per agroi 
Nnmidi» esse sparsam, nt possit vel 
Carthaginem capere.' Prie, 

Pag. 549 Ut eoa ex ea ipum Irtdat- 
ut pvt€t teeuroe haberet] In Lapide : 

QVOD VNVS OMHIVM PRIIICIPVM ET 3286 VOTM VARIORUM IN BOLITB BBXITTEHDO HB ITOVlBt XII- 
UBS 08BITVV FMCX NOB PRABIBBTBS 
MODO SBO BT POITBROt PBABniTlT 
HACUBBRALITATBSBCTBOS. IdiWL 

Ab invUa MciilKbi, et sUtim, tmt* 
ia <l tmlo extprn] PRWiptiini est 
agaoseere heic verboram redonden* 
tiam : noio tamen ferri Critici resec'> 
tionem. Infra : ^ An at testamento, 
qaod irata filio scribeliat, filiam po- 
tias, cai offensa erat, quam me, eol 
devincta, hcredem relinqaeret?' /d. 

JEgre naitdUM» inviia ei inOa ex- 
torei] FBllorne, an dixit Apalelas m- 
vUef €f n^rote esfertt, idqae ea signi* 
ficatione, qaa Plaatas, Terentios, et 
ipsemet Apalelas secando de asino 
po8uit,iMgTa<iiiP Simili locBtione et 
tii^Tafof pro toetls, Apaleias usarpa- 
▼it vf • de asino : * Tnne ingratus ad 
promptum recurri exitium.' Dona» 
tus, ' oltronea,' Inquit, *grata sunt, 
ingrata,qaa ab Ingratis fiant reca* 
sentibns.' Apuleioslib. iri.de asino: 
* Evictus tandem necessitate snb* 
cumbo et, ingratos licet, arrepto 
pailio reteii corpora.' Sieweek. Le- 
git non nemo, taetleei higraie exiani, 
Vide (per Deos) primom quam non 
sine eiemplo tantum, sed et sine sen- 
su dicitury imnie exivrquere; tam 
qaam sententiam loci adobraat ea 
lectlo. NititaromnimodisApnieinSy 
nt osteodat hoc se longis precibus 
impetrasse: Imperitas commentator, 
qooad poiest, mentem ejas in con- 
trarium corrampit. At ego posthac 
nil mlrer, eam hujosmodi conjecturas 
cadere videam in bomines nominh 
soa in Mosarom albo scribeotes. Prie. 
Exioni. Flor. exivdL Eimenh. Er^ 
rst Elm. alens in Florent. pro exiarei 
esse etffiHft, nam fai iis pro exmuUiMe 
est rdPfNdi, qood exstat etiam in £d. 
Jont. post. adstlpnlante qnodammo- 
do Ms. Pith. qai pnsbet exmdi. Ve- 
rissimom est inod exiudi, Ab iiivi^a 
Podentilla exaodlrl non potoit, sed 
ab ea id eBtoodera et extorqaera de* 
bnit. PUnt. Most.i. S. 64. 'Eun» deln animnm oportet nonc mihi esse 
gretom, ot Impetnvi, Alqae olim 
priasquam id extodl, qmim IIK sub. 
blandiebar.' Suetoa. Vesp. ii. * La- 
tom davom dia aversatos est: net 
nt tandem appeterat compelU, niai i 
matray potoit. £a demum extudit/ 
Hsec loca debeo V. D. in Misc. Obs. 
vol. II. pag. 101. qiii euntlem erro- 
ram errans ac Elm. exforsi taoien in 
caefiidt non mutandam potat. Ad lo- 
cam Soetonii citat Barm. Wass. ad 
Sall. Fragin. p. »49. cf. Bentl. ad 
Horat. Serm. ii. 2. vs. 14. Addan- 
tor Seneca de Benef. i. ' qoi instat et 
onerat priora seqaentibos, etiam ex 
doro et immemori pectora gratiam 
eBtandit.' Symmach. Ep. SS. * Ex- 
tondam qoandoqoe ot hae obatina» 
tione decedas :' quod ibi non motan- 
dam com Jorato in eaEtfliidinn: imo 
potios ibid. Ep. 117. legendom qoo- 
qoe: *Magnopera laboravit, nt ali- 
qaid, si fieri posset, extanderet:' 
non exeuderet, nec exdederei. Ut hic 
extumdere et exter^were, »c 'cmlum 
tundere' et * misericordlam extor- 
qHera' Jungit TertuH. Apol. c40. 
extr. Rescripsi itaqoe ejrtiHit pro 
eo qnod antea legebatnr exm^diiM». 
J. B. 

CwN dtistmilt tile freire eme FoaKa- 
ntw] Hesiodus 'Avir. 'HpoKA. AxBi/- 
/adawe «aSf, O^ ^ dftk ^por^orrc* (m- 
irtyw^rm ye pAp ♦mi»',) T^ /«*»' X«V^ 
r§pQ¥, T^^V ad yJrf d^&ora ^dro. 
Noster antem modesta, nec eleganti 
mlnus ci^/t/f utitur. Sic supra : 
* Patroo ^miliano potios qnam fratri 
Pontlano similem fotoram.' Plin. I. 
,1. Epist. 5. * Addit preces suas, ot 
decebat optimom viram, pro distimil* 
limo.' Pric. 

Aniepedee aoeiree ttdveiatv»] lo E- 
pistolis Salviani: 'Advolvor vestrift 
o parantes, Sec. pedibos.' /dmi. 

FfniaM et ddivienem preBierUefUM 
emniKM] Herodianns lib. v. 'Atmiv^ 
rio9, iawrbf re wdwrm itfui^frmuknt^, 
Idem : 'AfinitfTiar, 0'vyyi^fnp rt "rSm ArULBlI M^OLOGIAIC JpiiffflMn>Mr« KoUcst AthniMMlani 
lcs iti hano «lenteiB Hu, e Gioeroiii 
Pbilipp* II. iEadiio. wtpt wapmpt 
Pffobo in Tbraayb. Valer. it. 1. Vo* 
pisc Id Aareliano. Vt^/ta ifuniorUtt 
Qieniont Plotarchiu etiam niyay y t 

Ciii Aoatf pritf «fn fyroaRto piVeiiMiiai 
«MK fiterai a m* cowpmemdmtmi] Morb 
foit in Mgata militia ot bonestloris 
BOtse tyrones darentnr dneibns ? irif 
in disciplinaoiy ad qjDomm facta e| 
virtntes oompooerent se. Evander 
od iEneam apud VirgiL lib. viu. 
* Hnnc tibl prsiterea spes et solatia 
nostri Pallanta adjiingam : snb te to* 
lerare Magistro Militlaray et grave 
Martis opnsy tna cernero facta As- 
soetcat, teneris et te miretur ab ao- 
nit.' Ad banc faciem etiam in togata 
militia receptnm, Jovenes recens toga 
iovolntoc, commcttdalot Oratoribiis 
velle io foro prini nominit. Anctor 
Dialogi de Orat. Tacit. sen Qaiotilif 
annt : * Apnd Majores nostros ju- 
venis ille, qai foro et eloqneotl» pa- 
rabator, imbntos jam domestica dit- 
ciplina, refertos honestit ttndiisy do« 
docebotur a Patre vel propinqnis ad 
eom Oratorem qnl principem locom 
in civitate tenebat: hnnc sectari, 
Jiooc prosoqoiy kmiw omnlbns dlctio- 
aibos Interesso, sive in jodiciis, sive 
sa oonclooibns auaescebat»dcc. mag- 
Bos ox boc usas, mo|tam coostantise* 
plnrimnm jodicil javenibns eontlnge- 
bat/ Ocero in Lsrlio : * Ego antem 
o Patre Ita eram dedoctos ad Scsb- 
volom sompta vlrill toga, ot qooad 
posset et Uceret, o senls latere nnn- 
^aonrdiscederem.' 8ymmachas(ca- 
jot et Epistolom 75. I. v. vlde) I. 
II. £p. 4S« * Commendavoram tibi 
dadom Macodonil Vlri cUrissimi fi- 
liomi quum foro tao oohien dedlsset.' 
Eodom belo Pontianl mstltntio» LoU 
lloBa Avito oommeadatl: imo voro 
Appoleli tn urbe Domina apod Orfiti 
Vldeslslib.iti. Floridorom. Pi^ exaet» eeosolala] Scio apod 
optimos scriptorea Proeoosal et Pro* 
prmtor ssspo Inviecin oonfondi: at 
Consnlem appellariy qoi procootolari 
Imperio provinciam allqnam regat» 
non momini alibl legere: ted qoia 
provinci» dividl olim solitm in prss- 
lorias et consnlares, potterior «tas 
onm qnl ohtlneret provinciam cooso- 
larem appellavlt Consalem, et Id mu- 
aoB oontalatom, ot hoo loco. Sic 
9mmirbs *Atffi|s prsBses Aslm provinclm 
dlcltnr a poeta veteri qoi eplgraouna 
lecit io Laediceo, a%ui 8* Vc^^mv^ 
sos iamdffnuo XP^>^» M4|ifiof MtiKoif 
0nte* *AffUi9 ftrorof. Eoim vero evi- 
loit tandem superbum Coosalis no- 
men : adeo nt etlam maglstratns mn- 
nicipalit Contolet appellari ooo ero- 
boerint. Sic ait Autooiat te Bardl- 
galae faitte Coosolemy et ita apod 
Philottratum acciplo aliqoot locit ia 
Sophittarom vitit, nt in Polemoney 
4 /»iy M^ naJdfUMWf oJdo, ewAAol fhnh 
Tou Moi ibldem, '*Hpm fihf yi^ toC 
mh-offxMfw liSMKf 6 'Hpd9n9 # rtv 
fror^f rc mil i( ^drar Somfir. Idem 
libri tecondi Initlo, *H^f ^4kh tOm 
im wmripmm '4s tohs Btaymdroos, ntitnc 
oadem voce ot lo Nlceta, io Aritto- 
«le, in Antlocho,et hi Anripatro Hie- 
rapolitano: qoibot omoibas locis 
oove acclplas do Romano Console : 
sed pro magistratibns» ot dixi, monl- 
eipsiibttSy vel alio qno genere digni- 
tatis. Ita acciplt Agathlas llbro se- 
coodoy abl do Tralllbos torrm motu 
eveisis loqoens alt Aagostom Miroim 
hrrit rmv im rolts pukKtmrm obwmrfXJ^ rc 
«al MmipAm» MpQif Ik TJ|f 'Plfi^iff 
iaroK^ipbmniff l^ rf m^^ordp^ mX^i 
mrmikai 4s r^ kmoudmif. AppellatM- 
roms, noB eos qol tempore Aogattl tic 
nominabantnr: sed lllos qol colonim 
Tralleis dedocendm sont prafectl. 
8ed pnto scripsitte Agathiam Avari- 
Ro^ Ivrd. C^s«i6. Ad notam Ca- 
saubonl de h. 1. citatos a Viro Docto 
ad calcem Edlt. Casaob. qoae ett in 
Bibliotheca Ci. V. M. T^deman, Rei- NOTiB VARIOBUM IN ne0.'Rupert p, lSt9. Fabrett. In* 
scripti p. 73S. J. B, 

PAG.ffSO , ViriHmMM 4k. per.] Ita 
«Mrttorem C«to defiolvit, Atqni * He- 
renniut Senecio niirifice Catonit illud 
de oratore in Rrgnlom e contrnrio 
■wertit, Orator .ett vir malus dicendi 
imperitus. Nc^n me Hercole Cato 
ipte tam liene veruraoratorem,iinam 
Jiic Regolum cxprVBsit/ ut est apnd 
Plinium lib. iv. Epittola 7. firmil. 
Vir bomu dUendi prri<Mf] Id eat, ' per» 
/ectnt Orator.' Qulntilian. lib. xii. 
^p. 1. ' Habemua ante omnia vinm 
bonnm, pottb9c- adjeclt dicendi per- 
itnm/ Oellins lib. xviii. cap. ff. 
•' Antonint Julianut Rbetor, vir bo- 
nnty et.facnnditB florentit/ Vtctor 
in Bioclet. ' Adoleacent bonnt facnii- 
dntqne.' Sidoniut Apoll. lib. iv. E- 
pitt 1. ^ldeoqne non minnt te bo- 
num qnam peritnm pronnaciari.' Ci- 
cero pro Gacinna: ' Ita bonna et jus- 
tnavir ett, nt natnra, non ditcipUna 
contnlhia eaae videatnr : ita peritoa 
•ac prndent, nt cx jore dvili non. sci- 
■entia aolttm quKdam, verom etiam 
bonitas nata videatur.' Ratilint Nn- 
jnatian. Itiner. lib. i. f Hic docnit 
•qnalem potcat facnndia aedem, Ut 
.bonnt etae velit qnisqtte disertns 
erit.' Prie. 

: EiqMidm$iiurligmn,mMvpeejn^ 
.naMc.] Non prorsns bttc capio. Pri- 
emns ita interpnnxit Sew lc,Afcdme, 
Mbmder^ Uierae nadttenun^* et 91». 
<f«M:St perUgam: nua voee prwtaii- 
dabe: qnati hoc velit, tnm.in primit 
literas placitnrat Maximo,si ipse eas 
legat. Nimls arroganter hocdiotom: 
et tnm addidistet Anctor ^vei^o. 
Sentos est, vel, ' si tn Maxime per- 
mittas, nt literae legantnr, mea voce 
eas propnnciabo/ v^l, <Adeo miiii 
persnasam est» te, Maxime, libcnter 
.auditornm ejiit literat, nt ipte mea 
anctoritate decerQere andeai|i,-an ea# 
periegam, nec ne.^ Stc ei notet im, 
de qno vide qoos cilant VV. DD. 
.ad Plin. Paneg. cap. 8, Prammeiare dicitnr jndex, atqne adeo is qni scn- 
tentlam l^rt. v. Ind« Non «bsimNe 
illnd Nottri de Deo Socr. p. 67B. £d. 
Flor. ' Retpondebit Plato, pro sen* 
tentia tua» mea voce.' Sic h. 1. re- 
spondet Maximas,protna lententtai 
'voce Appuleii. J. B. Jlfea toee fm* 
mmriafr*] Honori Maximi vel Avili id 
Appuleiui triboity qoom alioqoi mo- 
rit eisety per nomenclatores, nt s»pe 
in hac oratione, recitare epistolaSy 
aliaqoe testimonia, vel scripta. Ma- 
gittratoi antem recitare vei codicem 
tenere non impnne fnissct, innno in- 
ter crimina majestatis imminntaB ha- 
bitnm olim foity nt in ComeSo Tri- 
buno plebit, qnem Incillenta oratiooe 
Cicero defendit. Oratoret G neci in» 
terdnm etiam poetamm tettimonia 
vel lententiat per tcribas recitabant. 
Ut Achinet in Timarcfanm : *Am- 
TwfaffT o i fyiijr h ypapLfittr^s r& ffni t& 
wtfk rvOrmr, H *O/n|p0f «cvWipEC. Xikfm 
vpStTW rit wpl riff 'Eieropef nftmpUtt* 
Do tribns lectoribni contra Brotnm 
excitatls a L. Crasso, nota res ex 
Cicerone de Oratore, et alibl. Se^ 
Gent. 

LaMdatorem loeupleiiarem^ AllCdit 
veterem forentem consnetndinelRf, 
qna obtinoit nt Rei non PnlronMtan- 
tnm, sed etXi«M{cl*r«t haberent, snm- 
miB <|nantum''potait notm antborita- 
tisqne viros. Passim de hia Cieero 
in Orationibos : * Vitm landatores ' 
vocat in pro Balbo lib. iii. Noster 
in Floridis de £miIiano Strabobe: 
* Coi notnm esse tantnmmodo sum- 
mos honor est, is etiam lAttdator 
mihi apnd principes Africm virM 
quodammodo extitit.' Hnne morem 
inhibolt Consulatn tertio sno ' Pon»> 
pelns. Pintarchnt Dio lib. XL. Mc. 
• SinuDerii} V. Bnrm. ad Petron. 
cff. J.fi. 

Pag. 651 LaUme iemtaiem'] Vocat 
Sidoniiis in Adelphio TeaerHuditutm^ 
Pric. 

. Oraeehui ioKpeiam'] Anthor Dial. 
de Orat. ' Malim C. Oracchi impe» APULEII APOLOGIAM. 3289 inm, aat L. Crassl tnainritatem/ Qois 
▼eroy et cujasmodi hic impetnM fnit^ 
cx Wm Pintarclii disce : 'O \^s 
rt» fthf Tcdbv (TpdKXov) ^optpbsj iral 
wtptwdHff <{ff MamffiM. et statim : Tpa- 
X^ md ^v/umMis^ Sart iea2 itapk yi^' 
papf 49 V^ X(yw iis^pSiuifo» woXXd^ 
mff ^ ipyv9 rfyf rc ^^m^ itwo^6if9tp, 
Keik fihaaptuutif^ ko) irvmapiTrw rhw 
TaSyov» SalMlit de fistola fjas, qotB 
sat (arbitror) nota est, e Ciceroney 
Valerio, Qointillaaoy Oellio. Idm. 
' Camr cahrem] Fabias de eodem 
loqaens, * Excitationem ' Tocat. - Pll- 
nias, ^ Tlgorem igneam.' Saetooias, 
' Ardentem motam gestamqae/ Si< 
donios in Cethego, ' ^stom :' Vale- 
rios In Hybrra ' concitationem.' Ta- 
lls ea Plinii Ne|K>tis, Epistol. lib. ii. 
ab Imperatore admoniti nt lateribos 
parceret. Idem* 

■ HmriauUu dtsfritelimem] Cicero 
in Pro Qnfnctio: ^Faciam quod te 
SKpe animadverti facere Hortensi; 
totam canssas mess dictionem certas 
in partes diTidam.' Monnit ex ejusd-. 
Divin. in Verr. Sciplo, in digltis 
eanssas solitam eum constitnere. /rf. 

• ColcMs argvHail Fabias ci saa«fi(!a- 
iem tribolt, qom vox saspecta mihU 
ideak 

. AiiaiftaiparriHiovtaM] Svrrofilar vo- 
casse vldctur Hermogenes in Idasis. 
.' CdbibUe dicendi gcnas/ Noster et 
Agelttns. /dni. 

0;palailtam Cjcero] Ansonios : •■ En* 
thymemata Demosthenis, opulentiam 
-Tallianam.' Sldonins : * Varicosi Ar- 
pinatia opnleotiam.' ■ Idem : ' Arpi- 
nas dat Consnl. opem..' Claodinn. 

* Victrix opnlentia lingnsb.' Idem. 

Ne onw k pereequar '] Sic in de Deo 
Socmtis lege, nbi Yulgo, Nesjwics pro- 
scfotfr: [p.4»8. Ed. Flor.] alibi eodt 
Jib.' ' Ne .caeteros longios perseqoar.' 
Idem. 

. CMni|uitahaii]AdoramEd.Casaub. 
hatclego: /n V..C./.nec auihmtar 
iem Vistais, ace. efftcaekm AnimtmBy 
nec em^lkUttem JUenemmf nee aerimor niam AppiuBf nee' Uparem ae faeemm 
Aagusiua.' Qase, nisi sttpra excide- 
rint, a studibso leetore smit adscrip- 
ta. J. B. Neqae addHnm' quidquttm 
veUe^ neque deiroHumf neque auiem oli- 
quid «ommutalaiN] In Floridis lib.iv. 

* Neque angerl iitera nna, neque an- 
tem minui potest.' > Et statim : * Nec 
revocare ilind, nec anie ' (lege ovffm) 

* mnure, nec emehdare mihi > Indo 
qnidqnam licet.' Tertnllianus in A» 
pologiar' Detrahens, adjidens, de- 
mutans de Teritate.' Pric. 

.' Non uaque adeo indulgebokumau^aii 
iua] Admodum (ut ▼idetur mihi) rara 
loquutio ista, nec tameh absone Mi- 
nucius in Octavio: * Indnlgentesinep- 
to atqne insano labori, ultra hnmlH- 
tstis nostr» terminos evagamur.' /n- 
duigere ptroblqoepnto esse roA/ofr, 
Bapa^». Seneca eo sensn * Impe- 
rare :' de Tranqnil. cap. 15. < Fertl- 
libns agris non est imperandnm.' Id» 

Jam propemadum/eeeo] Et hinc col- 
lige uoam esse hsnc orattonem, non 
daas4 Scip. G«»^ 

MagitBf malefieU, erimheia tneeei.] 
Altemtrum vacat. Broa^. ScriT. nn- 
cis inclnsit nudefitiiy qnam vocem ego 
qnam minime abesse velim : opponl- 
tur enim ro!» Aonto» virwn, qoalem se 
ab Avito nominatum pnsdicat. Lati- 
nitatis qnoqae damoandum Magim 
erimmi» tasccfori, qnod sclo defendi 
posse per eUlpsin rov Imko, sed h. I. 
non placet. Langnet enim «rimtnts 
post Magia^ . auiis^ mentionem. 
Neque etiam in bao orationis snm 
parte de Magim aecnsationo agit 
Anctor, sed de eo, qaod invaaisso' 
Pndentilha domum et compilasse bo- 
na ejus argueretor. Qoare proba- 
bile mibi est, rh Magim explicationlt 
cansa adscriptom faisso ab eo, qul 
obserTasset rk Maleflieue et itfisie^ciam 
stppe, et in liac Apologia, usurpari de 
Mago et Magia; scripsisse autem 
Appoleium, eum iu mal^i criminilme 
ineedabere, ' losectari criminibos,' ot 
snpra p. 481. de eodc;m JEmiltanpi 3290 NOTiB VARIORUM IN ' calufliiiia ioieeltri.' < iBMctari cri« 
miiiibqs ioooeeDtet/ ex 1. ▼!• ^ S* ff. 
de Offic pnttid. cittt BriMen de V< 
S. Qoie leowB piimaria eecniatio 
erot de Mefie, eam voeem deief» 
■, aed edidi Mtigia H 
LUera flnalis in 
M^gki ftliferpeU «!• Sic etiamy n vem 
eet emeodatie jieJiot diidpiimr ralie- 
fnmt optlme Bfagis mentio ad diaei- 
plkut nikmim, maltfidi antem ed t^ 
^pitmMm vkuM feterator* J» J9» 

Pag. 562 rmfroiMfoieta] Beoe ia 
Oiotaerio, < lostiognit, wmpalSkm.' iVir. 

Qwom ia MMii6«« iUtMirMt Mrrtre- 
fam] Diacrepant limcy nt ^o tentio, 
eb iit «|nm de ntroqne pririgoo Ap- 
pnleina et narravit et oerratnnit ett. 
Pootiannt vitricnm dominnm, maffis- 
trnm appellelMt Podent. nt magom 
etmaleaenm accntabet : ilie etOrmeo 
et Latlne beoe doctnt» bie tertiatit 
verbit eoimi teoto ezprimere rix po- 
lent ; Ule ad magittrot Ireqneoter 
ibotyUe tmpiot io gaoenm, et lodnm 
gladiatorinm. Qum de Pndeote Ap<« 
polelot peeio aote recitarit, ee Pbi- 
lippjpi Beroeldot tiC emeodare cooa- 
tnt ett, ooo fimtn opltm« memtrut 
«ir tccorraf. Cmterom, meo aolmoy 
noo pottot dettiooto, sl veteret librt 
joTareot, legerera, ^oim k^tauHi omi- 
nioof JnafrMV carriailem Aim fiutn 
0fUMtB mtmtrMr mto ciutoI. Stcwecb. 
Scribcodmn centeOt ^tiem ia omai6«t 
simrtam earrfcoiem cam Jptifi$ cpf • m. 
e. carrst. Catenbonnt. Aldnt, Flo- 
rent. et Rom. ia omaioet JVtacfiat car- 
ricalaai. Stewecb. faam airaatiit oan- 
fii6at JHNacrM carrica g em. Elmenb* 
Mdint Catanb. Q. ia. o. diwrtam c. 
Flomt de Pompeli fillo : < Qoam di- 
▼ertns a Patre.' Hegetiat apnd Rn- 
tlL Lopnm, de flgor. teoteot. iib. ii. 
* DlTerta ttndla adoletcentinm ani- 
mnm adrerteramnt ; nno atqoe eo* 
dem tattgaioe orti, alter lo ttodlo 
landit vertabatnr, Arc. aUer in an- 
geoda pecooia occnpatot, tnmmat di- 
▼itiit tnmmam rirtotem eait timabot.^ PTie. Aliqoaoto propint Matorom 
leclloocm eoojedt Oroter. io tetplri 
loed. diMrM, qoo edferblD otittir 
Notter Met. Ub.^n. p. W. rs. p. 
TOOt Cataobooaiiento oblocotot ett 
e teqq. Editoribot, qol ejot emeoda* 
tlooem fideoter orripoeroot. J>iecr- 
tom corricalam cam aligao carrcrt ta« 
men Latioe dici potte oon credo. 
Qood ti ioomoibot direnom afrotro 
Pootiaoo oorricolom correiet Po- 
deot, at certe bac io re ooo, qood 
pmw et iUe Itterot toripterat, io qoi- 
bot oiarirom pariter Appoidom pa^ 
reotem toom et domloom et magit^ 
trom oppellarot. Admltto aotem vol<* 
gau lectiooe boc ▼elle ccoteodot ett 
Appotdot, es lecta hac epittola pot- 
te apparere, qood od literarom tto- 
dla« masime differre Pndentem el 
fratrem ejnt Pooliaoom, qnorom hie 
ab Appdde propter probobUem di- 
ceodi facoltatem Lottiaoo Aviio fae- 
rat coBtoiendatat, qnom Ule» ' frater 
Pootieoi, diterti Joveoit, vis tiogo- 
lat tyUabat friogoltire pottel:' ot 
poolo oote ipte aodiverat Maaimot. 
vid. lofra p. 666. eztr. Per ireoiam 
Itaqoe aedpieodo bmcy fant ia oamt- 
6at (i. e. qoam prortot) MiocnMr car* 
ricatem cam /inairc carnd, qoom pari 
ttndio et diUgeotlo literat tractet. 
Noo diffiteor, cootortam qoodemmo- 
do ette beoe ezplicotioiiemy et lec- 
tionem iUam mihi ooo placere. Coo- 
tra esprettam lameo Mttorom et 
Edd. vett. aoctoritatem eem ooo an* 
tim motare, Ucet maglt arrideot acn- 
ta Ci. Leooepii coqiectnro i foom lo 
oaaiioat aitaory oiMt carricaMm eam 
/ralrc, 4** cnrrol. Fraler lllom to*- 
perabat ooo taotom mtote, aed etiam 
ditcipliaa oc moribot. Snpro |k 467. 
* Pontianot et oato major ot moribos 
melior.' Sidolot Podent, lo vltm 
corricoio qoati certaot com frolre, In 
omoibnt mloor reperiebalor. * Mi- 
ner to certomioe ' dicltor etiam Ho« 
ratio I. Ep. 10. vt. S6. qaem vide et 
li. Sot. S. vt. SOS. < Vitm corrictt« 4PULB11 APOLOOIAM. 8201 lum ' babct Cic* pro Rabir. c. «It. «t 
pro Arcb. c. 11. I4pi. adlevit imp» 
aoTU. vel imiinM c. Alins V. B» 
adacriptlt marg. 4««» iaifMim Mmet* 
vmfmrr. Le. iDmqnale. Mu.iilhil va* 
tiant» prmler Pitb. in qno pro mbi£r* 
ctfettmtaiiarc. J.B. CwrrMm}E» 
dem Hgnre is de Deo Socrat. * Pm* 
deoter vttm cnrrienlognbemalo.' CU 
cero pro Babyr. * In boc tam exigno vi* 
Me cnrricnlo.' CorrigeAnthoremCar^ 
mliiis de Jadle. Dom. qnod vnlgo no» 
men pr«fert Tertoiiiani : * Qnod pre^ 
tinm Mtperettf carm invigilale aalnli^ 
£t facilrt oertiqne boonm deenrrite 
jf^ir ^MB ^ ;' lege. Qaod twfiaiit •MMrftfi 
tfc Senecade Tranqniil. * Non in cnm 
Circiqne certamine, ted in bia tpatlit 
vitas interint flectendnm ett.' Notter 
10 MUetiit 1. iz. * Ad tenectntit meai 
tpatia validi Imtiqne voDiatit.' Pric. 

PAa.MB N€9d0f»iCkaitUn$c0t^ 
talNMtj AndtH noo gmiUf ett voca* 
bniam» CkMmL £x bit pnrcipne 
celebret Africani nottri. Spartianot 
in Gela: < Sevemt goarnt genitnrm 
illint, cnjnt (nt pleriqne Afromm) 
peritittimnt erat.' Sidonina iib. T11& 
Epitt. 11. < Matbematicot qnondam 
(nalim fVMdam) de vitm tnm fiae 
contnlnit, nrbiom civet Afrieaaamm : 
quiboa nt ett Regio, tic animnt ar- 
deotior.' /tfem. 

Qae /tfcr» JUiflm ootttcarci] Por* 
pbjrr. v^ hw^t, &c. Otfrc 7^ c2r 

Ipcx^Vp- Tadt. AonaL zii. * Cbal« 
d«oty Magot, interrogatnmqne Apol- 
linit Clarii timnladiram tnper nnp- 
tiit Imperatorit.' Milet. ii. Notter: 
' CbaldtMit qnidam hotpet mirit to- 
tam Civitatem retpooiit turbnlentat, 
4cc. qoi diea copnlamanptialem affir- 
met/ Ac /<icm. 

Jd otntaMtc «tlnm ctif/lwccrt] 
C»tar BeU. Oall. Ub. ui. * Ad volnn- 
latem eornm ficttt retpondeant.' /d. 

Ui Dii otlaciv] Hinc probemna^ 
PianU MU. * Ubl tnmna provecti in 
altnnifid qnod DU volont, cnpinnt I, ttbl veclnt 
fnl :' reete emendatnm eidem Uptto 
Doatro; Ccin* 

Qmai cmca btUit^ fatattnm MnUJ 
jSnldat : A^mos fxai^» Ila^tMk^ im\ vdir 
i^an(4rrmrri l^, tuvi^v^cn' l^ rif t 
4Mr(Bti. X^ypwi M t^ KAnmf^ iwmHim 

M«r0at' h^ o^4« Uw o9v ^ Xdfiff % 
wiwniiicTrni^ Mor^.iMp^ d f f ht j^oiniV ^tu 
oii^ (qnm repetit ihdem fere verliit 
Apottolint.) Theopbilaet. Simocatta 
Hitt. Mann Ub. 11. eap. 17. *h$n(m 
kaxikXm mU T^ r^ AcyJ^itMr rh rcS 
A^MovevOdr jctnu>7^4wxW^«^«h 
Ao vero banc ft c t f iam Appnleint in« 
onaty nec tat icioc ti IitqNnn volnlt 
inteHigif cnr c«cam diait? Prie» 

Mait c aw p cr f a m ] flcribendnm cen* 
teo, nmlt cmperimiu nt loqnnntnr op* 
timi ancCoret. Camab. Forteaialc^- 
cii c t mpcrt g n . Wower. ilfalc Florent. 
AUI, mali. Ehnenb. Ne dnbitei ve^ 
rint tcribi melt ccaqi. et Miiet. 1. 
* Veri comperta»' nbi vnlgo «cra. 
Iiivint lib. tii. ' Probri compertnt.' 
Tacit. Anoal. i. et it. ' Fiagitii com- 
pertnm.' Jnttiont zi. ^Stnpri e^mi 
pertam.' MUet» z« Notter: 'Nozm 
compertom.' Prjc. Lib. i. Met. 
pag. SZ. oooe legitor «cra eta ip c rla . 
Florid. pmle tomptrtam ioterpretator, 
<qnnm cognovittet fiUam Rnflni male 
tegerere:' quodlectio ilia tigoifica- 
re non potett. Casanboni cmenda* 
tionem amplezi tnot Scal. et Wow. 
Invitit Mtt. Biaii ccoqwrtem dici pu- 
to filiam Rnfinl, qnm tno te damno 
reddiderat compertam, i. e. penitnt 
cognitam marito : qnia blc eam cog- 
oitam ezheredavit Slc 'male ora- 
tnm' dicitor, qood io damonm emto- 
rit emtnm ett. J. B. 

JEfonctto Ugnlo] Proprie Hcactfe. 
Infra : ' Mibi tcone netcio qnid, bo« 
Dorit grathi legatom.' Sopra: 'lo 
qno' (Ttetameoto) ^mei officiotimi- 
me et booeatimune oieminit.' Fric, 

Qmppe ^eiad igmm*} Qnatioien» 
dicoy qnl lectulo careret. et viU 3393 NOTjE variorum in «ofieneetil«. Ita Homefii» Odyss. 
7'.*Arr« Tcv 4^ wapk wd/A*ay' Ai^ffidros 
^ wwtxpw, *fii otfrc x^"<^ Koi ^fyf^ 
ir^^X* M «&y, Oi^' eBbrf /toAnie&f , otfrc 
tc^roHru', ^pf^iy. Alias linteit innciri, 
t>rasre digitosanbnlii, proiazuyivnb* 
ta HieroDymus ponit epistola'xLVti. 
Et mox : * inter sericum et linteamina 
videris Ail^idtis et fornfosns.' Ibl- 
dem : * Inter laseivas pnellas, litftei- 
totqne Jnvenes.' Seip» G«nt, Ede- 
cumatior lotos liic est quam nt pr«- 
terciirri debeat : niVtamen toti inter- 
pretes, Oeotlle misso: dujns etiam 
' expoiitfo ejnsmodi' est, nt et facile 
-cam abesse patiamnr. Potat Pon- 
tianiuxorem ita egenam faisse, nt 
▼ei lecto destitneretnr, adeoqne in 
famic nsnm Itatea legata ei. At boc 
faiiset pietatis, non < contnmeiisB ; 
adde, si ii lenins lit, fore otiosa ea, 
malt com/ifrteM, ex quibns loci senten- 
tia procnldubio pendet. Latet beic 
aliquid reconditins, cnjni nmbram 
fortasse deprehendemnsi si <tiil<a non 
ad lectom, sed ad amictum rctuleri- 
mns ; boc est', ad pallitam lineum, qno 
Impndic* matrone tegebantur. Isi- 
dor. Orlgin. lib. xix. c. 25. ' Amicn- 
Inm est meretricam palitum linenm : 
his apnd Veteres Matronae in 'adnlte* 
rio deprebensse indoebantur.' Al- 
liiximns, qnantum potuif, facem ex 
icriptore,- cnjns etsi non magnopere 
existlmamns tcstimonio innltendnm, 
pennria illomm tamen qnomm pon- 
dus et authoritatem agnoscimus, pn- 
tamns rejici enm non posse citra im- 
peritnm fastidium. PrU. Unice vera 
cxplicatio Floridi. J, B. 

Pao. 654 £x<ema«se] Reponendnm 
pntamns, ejetoniiiiiasst, id est, exhe^ 
redasse, e testamento ejectsse. Colv. 
Proba et sincera lectio, non exUrmi' 
naiMfa, nt reponunt quidam. ' Exter- 
mart valet, pro externo habere. Sic 
dictum ut apnd Paulnm Apostolnm 
(^ tAk 8ia0i|ff5p, et A«i|AXorpi«fi4Mb 
>riif ToXjTcfor. Ita lOqnltur et Appia- 
nifS qnarto De Bellis Civilibns, 'H/Acif tk l^yoi iral kKKirpun rwf trwOipt&v &»• 
TCf , iroAcfi^o/Acy. Ca$aub. ErtnauoMie, 
Ila Florent: et Basil. 1. aUl. exter- 
naue, Eiroenborstlns. 'Extermaeee te« 
netat Edd. usqne ad Elmcmh. cnm 
Ms. Pitb. De qno verbo, et de con- 
fnsione cnm exiermimre, vide ad MeL 
1. 111. p. 214. b. Add. PaUt. Paneg. 
c. 10. ' animos nostros proinde Isetl- 
tia ac dolor extemat.' Sed in Mss. 
Florent. legitnrej^ii^atse.qnod doc- 
tios est, qnam nt librario tribni posse 
▼ideatnr. Est enim ' extranens he- 
res' propria in Jnre locutio, de qna 
vide Hetns. ad Brislon. de V. S. in v. 
' extraneus/ Qnaprotiter, anctoritate 
Florent. Mttf. cnm Elm. Scriv. Flor. 
rescribo exfroiieaUr. J. B. ExUr» 
nasst eam] Gloss. ejnsd. < Externavit, 
extranenm fecit.' Prtc. 

PraterHtee] Qlosin Nomicm' : ' IIpc- 
T^rrof , MkXiipos vair /ony/ioycv^tlt' 
(fonoi fiMi/Aorcv^lf) ^ hf Tg Sioft^i.' 
Excerpt. ex aliis Gloss. ' Prseteritns» 
'O l4u4uMr: IdewL 

- O^iol et obtftmil] Lego, olgieU et 
taAtftmil. Modins. Placeret roagis, 
id quod ettam doctissimum Modinm 
nostrum-velle video, nbeiemU. Tef- 
tnll. de Spectac; * Qnibos viles ani- 
mas feminsB ant illi etiam corpora 
siia substernont.' Coh. Obttmere 
est ob oculos sternere. Cnr malint 
qnldam tii6tltnttl, nolla ratio leci- 
tima afferri potest. Scribo deinde, 
At iUe pmdUt meretrieiit blaMdiamUit» 
et lenoniit jmirit illeet, Casadb. Ele- 
gantins mihi dici videtiir obtternit^ et 
ifitpoTut^pow, pnecedente verbOy 06* 
Jieit, Sonnm enim illum captavit* 
&ip. Gtiil. Oldieit. Ancg^triff Sn- 
pra, * Quicqnid Maninm, dr^ ocnlis 
tois oggerat,' et in Floridis lib. iii. 
' oggerere se presidibns.' Pro o^ 
tltmtl Modius et Colvins inepte, tii6- 
ttemit. Pric. Defendit vuigatamlec- 
tionem Heins. ad Ovid. Met. lib. iii. 
vs. 675. etsi ad t^ tM6titnitrt Invitare 
ait Sueton. Ang. c 68: * pndidtianEs 
snam alteri sabsternere.' VerbnAi 4FUI4BII APOLOGIAM. 9293 thaemre agnogQaqt qnidam apod 
Amm. Marc. xix. c..3. sed alio q.no« 
damsensn: ' hnmnin corporibnaob-. 
stemebnnt/ nbi tjunen in noviuima 
Ed. Wagneri obtiruebmtf licel o&tfer-i 
nebaMi.non improbet Bi^rro. ad Ovid. 
I, c An alibi legatnr verbnm •o6fl£r<« 
uere me latet. Sed analogice id. fini 
gere potnit App. ad nonnani rov o6- 
jkU: qnare seqnor Mss. et Edd. 
J. B. MereirkuM UandimentU] Si- 
donins |ib. ix. Epi«t. 6. ' Herelricii 
blasdimenta nanfragii.' Tbe<fdoret< 
9§fA rpopotas m Hittor.. Josephi: A^ 
Yovf hwptKohs, Koi ifiovf mxp^f^^ovs» 
Prie. 

Et provenium eupU] Elegans is ser« 
moy oee mirom, qoia Plantinns : apnd 
qnem enndem reperias bis terve in 
■na Tmcnlento: atqni bene profe- 
cisse,.recte provenisse dicnntnr, qni 
re» vel liberis aocti : in malam qno* 
qne partem snmi Nonins ostendit. 
Apuleios lib. x. deAsino: 'at ille 
neqnam nt posset de me snave pro- 
▼eiiire, .locro sno tantnm contentns 
annnit.' Steweeh. De voce Proten- 
iws vid. ad Met. lib. iv. p. 275. b. et 
ad I. X. p. 738. b. Pro ehem Ms. Piib. 
Hem. Pro tn ufo Edd. Vnlc. sec. 
tcrt. et Wow. tn ttfo. J. B. 

Pao. 556 iuieaafi pueri legUimum 
wmgit qwamjueium hen^edem'] * Hstres 
legitimns' est qnjsm aroT^ brfxi^infiaaf 
vel Kcerh yhns Kktipor6itor Aristoleles 
voral, II. Poiil. nempe qni inlestatt 
hmret.est proximitatisjnr^ .Quinti-> 
Itan. Declam. S08. * Proximnm a 
testamentis locnm habent propinqiii, 
at ita si intestatns qnis, ac sine liber 
ris decesserit; non qnoniam. ntique 
jnatnm sit ad hos pervenire bona de* 
fnnetorum» sed .qooniam relicta, et 
velnt in medio posita, nnlli proplns 
▼Identnr contingere.' * Hstres jns- 
tna ' est, cni ex Testamcnto C(t. volnn- 
tate defoncti hvreditas obveoit. • A* 
ristoteli ibid. Itb. ix. Ep. 62, «\i|^^ 
pas Korh Z6erir, Symmacho ' saccesr 
sor scriptus/ et a legUimo distinclos. Mnlta de ntriaque conges^ere ex 
Pfudentinm:placitis Alciat« Paradoxi 
lib. IV. et Fomcrins ad 1. 'cxxx.:de 
y. 8. PWc. . ' . 

., TaeiioB omatmi] Fnlviiu; iiw in uitan 
iuspie. recte. ^6raiH|i0re autem ht 1: 
positnni videtnr,'.pro •aperire, et. in 
apertum propellere occnltas snapi- 
dones de /Bmiliano. Seip. Geui. Effi- 
cacius est oMfftvm, qnod oon-motan* 
duro. J. B. 

Mule 90$ qui euggeeeieiie] Notu vet 
admnrmnratione, vel risn ad illa aer-' 
ba Appnleii secnto : ' F^vet eoim 
Rufioe £miHanns et proventnm cu- 
pit. .Heml' Significal enim sibijioli 
contolere^ iEmillaenm>-nec ad^ Rnfi- 
npmqoicqnsm.ex batreditalo piicri( 
prster plorare, petvenire veMe^ 
Seip». Geui. / : 

StefnancWtt] Siipra: Mmoenim- 
vero si verum aodire veiia.'. In Mt* 
letiit: < Vit veriim scire materfami- 
liasf Floriis Ub. iii. cap.- 7. * Si 
vera volumus noscere.' Pric. 

Itivesiem a hoIhm «cc.] /aeesltt, pro- 
pri«, Gui nondiim vettitnr piidory ul 
loquilur Terlullianos ; tamen alilcr 
Glossamm anctor: ' Inveslis, 5^o« 
^f.' recte : nam q4iod*in fcmina vir" 
go, id in mare investis. TerluU. de 
virginibns velandis, * MaterfamiJiiB 
vocainr, licel virgo, et paterfamilistj 
licet investls : ' Ibidem^ ' si virgo mut 
lier non est, nec vir iovestis est.' 
Est Igltur invetlit qui Gri?ce i^tBeos :• . 
qno tensii veteres Latini etiam -pue-t 
ros virgines vocanint, ut noiat No* 
nins : ei in patnim scriptis. frequen- 
ter. Sic et wapBiros accipitor inter- 
dnin pro ^tos: ul Apocalypseoa 
cap. 14. Cootrarinm etl tetiieepSf 
i i^doppibfos jcol r«y iuppc^urtmw wtipuf 
IXM'. CafaM6. Videatnr Scip. Gen* 
tilis Commentsrios. J. B, Mwoeetem 
a nobit eteeepitjtis teetieipem iUieo red- 
didieti] Inveslis etl idem qnod impu- 
bes, nt veteres Grammalici dorent. . 
Palladius lib. ii..cap.. 14. 'Invetlis 
pner boc, aut aliquis salis pnrus, effi- 3Sa4 HOTJK VAMORUM IN CMt.' Ito dldtmr utm a Vetl«, M 
ett, podicitU, ut migatar mo inor* 
Noahitf Md a lanngiiie» qoa careot, 
qutt ▼eatit adpellAtar. Oelliat Ub. ^, 
c«|i. 19* 'Sed iffrogeri Bon potest, 
Qisi jam vetticepey id ett, pnbei, el 
mnjor jcxy. anoit.' Emdltinimot 
CaiaBbeiiat prebat, qnod Id ▼eterl^ 
bat glettit scriptnat est, * inwetit 
^$9po§z* iiamqaod,inqnit,infmtna 
virgo, id in mare invettit. Tertnl* 
lianat de vlrginibna velandit r * Ma- 
terlkmilitt vocatnry licet virgo, et pa* 
terfiMniliip, licet Inveatit.' Ibidem i 
* Si virgo mnlier non ett, nec vir in* 
vetlia eet: ' ette igitnr invettcm» qni 
CktKcit ^ittMf» qno tenta et pnerot 
virginet vocenmt Latini veteret ; et 
in patmmtcriptisfreqnent est* Vee* 
ticept ergo 6 ^$uftU>^t Kti rt^ A^pt* 
iirlHr «iipair fxMv. Ciii signilicationi 
plane coilgrnlt bic locat AppaleH; 
Significat onlm tcortis enm deditnm» 
•t Veoerit cognltionem baberci nt 
Csesar loqnitnr. Setp, Gmt. 

Pag. MO Inier teerlo tt poemhf 
pmer kecmim eenewio agU^] Cieerd 
Catil. if. * Accnbantet In convivlit^ 
complcti mnlleret impndicas.' Milet. 
▼tii. Notter : ' Jnvenia Insnritt popl* 
nalit| icortitqoe et dinmii potationi- 
bot exercitatus.' P. Africannt apnd 
Oellinm vii. 12. * Qoi in oonviviit 
adotetcentnlnt cnm Amatore, cnm 
cbiridota tnnica inferior accabnerit :* 
qtttt verba (aliqnantillnm emendant 
ea, et giotaemate eapnrgani) fbre ad 
bancfadempntoeomponenda: ^Qni 
in conviviit adoletcentolnt cnm Ama* 
tore In cbiridota accnrit.' Operam 
neqne te tnam, neqne nos nostram 
beic Insiste, speramnt deprebcntn* 
rnm enm qnitqnit locnm intpeserit. 
Prie. 

MtgiaUr ln cenelelt] Ita vnlgat» 
Edd. Sed Mt. Pitta. et £d. Jnnt. 
pott. cerent prttpotltione. Bene. 
Paribot membrlt conttat oratloy el 
tic ttatim teq. In noo Ingratnm etl 
aaribnt. Intratwn ett ia ab ilt qal MeganHa» non rapiebeM recntioiife 
■^gisltr eemeMie, cojnt tamen stmilet 
apnd optbnnm qnemqtte aactoren 
inveniat. dc. Catll. it. 6. extr. * bnie 
bello d«eein.' Famillnris hicmodnt 
loqoeodlSeptim. de B.TroJ. ex. gr. 
ir. SS. < dnx Trojenit t ' cf. et 4i. ibid. 
C.46. < enttos cattrit :' iii. 10. ' Im- 
perator Ecbinadibm.* ftpart. Hadr. 
c 4. ' qnem Parthit regem fecerat.' 
J. 21. Me^er <a cravielo] Varro 
Antiqnit. Hnman. lib. xi. * In coo- 
viviit qni tnnt inttitntl potandi Mo* 
dimperatoret, Mtgittrl.* Idem de 
ling. Lat. Ilb. iv. ' In pnbiico cen- 
virio etlam nnnc Antiqnitatit rctl» 
nendm eantta, qnnm Magittri finnt, 
poUo cirenmfertnr.' Sidonlnt, < Re* 
gem convivii ' vocat. * Regem men-' 
tm' Macrobint. Horatint ^Pistrem 
etmm/ et * Bibendi aibllmm.' Prtr. 

la /ade fnofoe gled.] In hac periodo 
non panca fnerant depmvata, In bime 
modnm» I» Mt 9. g. frequem visiier, 
noeUae g,eip»et e. pltnt qmdemy «f 
puerkeeietleahipeekd. Pomexhod 
loco apparet, In hido gladlatorio la^ 
alttam nonnitl bonettlorei docniste 
per te : reUqnot autem per aliot, qoo- 
mm opera Ipte vlce favSiSflmcd^s» 
ntebatnr: ilc lieri amat in alili qno« 
qneludit. Cdtett&. 

iVbmiae gittfleferMn, et peigme, ^,} 
Bomm nempe qnl tnm temporit In 
Provlnela notl mazime. Tblea feme» 
•ee vocat Miletilt iv. et z. Firaiicns 
cfMnt. M. Cicero noftifer: et qoo 
flMilni imioteicerent, eoram imagfiiee 
in pnblico exponi tolebant : nnnc ta- 
bolli, nnne parlellbat pictSy ant ali» 
ter» pro Mnnerarii libltn : videatnr 
PHnint llb. xxlv. c 7. Morembnnc 
illnttrat pavlmenti veterii ex t.eisel- 
lato opem tVagmentnm, In qno parln 
tex teptem vldem ett, nominlbnt ad« 
tcriptit : edidit Claritt. Veberut in 
Monnmentit Aagoitanit. Prie. 

Ut pmer^ Aoneile] Neqne Cotvinm 
andiendnm pnto, neqne CntanlMmniB, 
qno prtMmite, teqq. O. dederant fto- APULBfl APOLOQIAHf. ■€«<M. Ntiii«t|nigiiantMM.«tEild4 
Tett. otqiM Mt BeeeMariiiiii. Paeffi 
literi» et ditciplinis kmmie Inbnim» 
tnr. Noftter nor. n. xvi. prope llii« 
* Jura micitiB a cemiiUtio stodio* 
mm eisdem magittri» lnclioatahoiiee* 
te.' Jan vercr Padeiit noroliia' gla* 
diatoraa, nt rcm honestam, kmutii 
docetnr. PkmeqimimMi ptm, i-e^ 
qaom inter pocnla minimeto pnemm 
prsstet, In hoe ^NtdrM ptaac wi jmif 
tractatnr, qood docetnr. At verd 
qnld docetnr ? noaiinagladialomniyOf- 
pognat, et mlnera. Mordax eel iio- 
aiainvf AMdlf. Ett qni legiC Ao« 
Milcnla^qMfi. J. B. 

Ah qMO lentito d#Mftir] Speefant 
hne MantttammdicCata' apnd Sno< 
tonlnm Jnl. ol ' Inalttfli ragia «erbn* 
apnd JnTenalem Sat. xi. qnod ait, ^ ab 
ipao ianiila/ Mibotl Erophasii : el 
mm M rfti snmmi coidMtura» do- 
cniun lcmii^ ipeoi nonnisi faonee-* 
iMs Bot» tjrroneey alioi per inWec- 
itfu inot ; qnod et in caiterla taber-i 
aariie artibn oonsnetndlnie fniite, 
docent ea Satyrid ejntdem, 8at. vi» 
*A Tontom magittro Pecterif :' ef lam 
e Peironio locnt« et Martiall vtii. 52. 
Pfie. PlmteqMkUmtUpmirkmmhum 
Inlile doctlar] P. Sdpionlt ad locnm 
rctpexltte Appuleinmy dixi. Ironice 
antem diclnm eety piene al pacr km m 
tm, id ett» ingennnt ct noliiliti qnnm 
in indo gladlatorlo terrl tantmn et 
damnati doeercntur. Catanboni Iik 
tcrpmtatio el tententla nondnm mihl 
pmbnri poterit. &^. GmU, 

Loqmitir mum^mm mui Ptmkel Lin- 
gna Ponlca ei patria erat. Sed Ro- 
mana lingna tnmen in tnmmo et pre* 
tio et oto fait In Provlndit, maximo> 
qneinAfricat tandem etlam, ntpo** 
pnlnt ea promliene ioqoeretnr, qnod 
ex P. Angnttino et aliit docnimnt In 
librit de Antiqnit Italite lingnlt. /d. 

Ldaac cnnn ncfac vaU] Tltinnint 
npnd .Fettnm : ' Otce et Voltce fa*- 
balantnr, nam Latine netdnnt.' Prie. 

Pag. W FrmgMifitm] Cland. Mamercnt loco tnpcriot adhibitoi 
< intcfqne mclandum qoatdam tngil* 
latlm mcnfatf fringnltirntem/ maio 
vulgo naciiifli, foitqno eum jnitiiw 
mtgmaiimMuUn, inde facerem. Sldotti 
ApoUim l.viii.ep.9L'Pmiliyterornm 
tane panclt anguiaflm fringttltienti* 
bnt, porro antem palMn ne mnttanii* 
Imt qnidem.' Bnml. . Fringaillmkml 
lU el tnpms * Fringnltiaty vel oni« 
nino obmntetcat.' Ufai CoUiut hane 
reeem rettitnit Sidonio ApoUfai. Epit* 
tol* 10. 1. Tii. * Pretbyteramm pancit 
angniatnn frfaignitientibni.' Ubi vul* 
gOy liigndiailitei, et recte meo jndU 
cio. Ita enlm Horatint 1. 1. Sat. 6i 
f Ut vrnl coram, lingnltlm paoca lo- 
cntnt; Inlaat namqne pndor prolii» 
bebat plora proHii,* Sdp. GcnL Vim 
ringuliumfUalfaMfringMeniem'} Qnod 
«tfi^paaTinfir Milet. i. * Incerta ver- 
bomm tatebm balbntim' vocat. v^ 
^ Singoltn iermonem incertare :' ei 
ibid. * Tertiata verbatemihianti ore 
tnbttrapera,' ▼iii.« Incerto termone 
belbntlra :' et xi. ' Devorara verba, 
tingnltncrebmtermonem interficere»' 
D. Hleronym. * Ballmtientcm llngnam 
Indiaildlatnverbnmoderari." Qnin» 
lillan. * Intertlitem»offentara, et tin' 
gnltantinm mora verba gicera.' Cal^ 
pura. Edog^ VI. * Qni vix ttUlantet 
nrida vocet Rnmpit, et expelllt malo 
tingultantia verba.' Jnliano iv. Omt. 
A^riDArriivvrf^^i. Plntardio in 
Cicer. aric%tivflu r^ ^nmr. Pnc» 

Dcmae aMrMm] Symmacbnt lib. v. 
Epitt. 48. * Momm qjnt damna non 
tlnnnt/ &c. Ettne a Grttdt turap- 
tnm hoCy qui lAomi^wro non ahtimi» 
literennndant? idfM. 

Cmidideio iUo eoeero'} Scntit Heren* 
ninm Ruffinnm, de quo aUbi tspc. 
Scipio candtddam hunc vocari pntat, 
qnia harediiatem pneri cnm Aroiliaao 
petefaat : nihU ib Antborit mcnte lon* 
ginqulnt ett, * Socemm candidatnm' 
appeUavity qnia Tannonio filiam ob- ^ 
tmdefaat. 8opra:<8cripiitbmredet' 
(Pontlannt) ' tam hoc TcitamcntOi 3296 .NOTifi VABSOW}Jtf.IH 9mi»prior«»4iKMl>leotonlk est,ni»trem 
oB|D -f Ailre : wk^ nt vide», admodttni 
piicto,'.eiindem lUam.filMB sua.niaclii- 
mm Raffintts admbv^t,ac mnlierem 
alioqni rooito iiatn ni^rem, &c. mi« 
sei o pncro objicitf et obtteTDit.' Id, 
Et ctmdiiiaioUli ioctroy Cor candida- 
tum adpellat i opinor, qnia beredita- 
tem piieri citro JEmiliano petebat, 
quasi competitor qnidam. Caodidati 
enim iidem qoi doropetitores. Unde 
jocos in qnemdsm neffligentiiis lu- 
dentem, * Ernn pilam petere tAmqnam 
candidatom Caesaris:' id.est, negU- 
genter et secnro animo, ut qiii repnl- 
sam non timeret. Scip.. Crint, . . 

Exharedmret] Oloss. ^ Exhserf dare^ 
imoKknpoif6^ «oicir.' Planto '£xhe« 
redem facerc/ fiaccbid. et MosteiK 
Pric, 

EiogiumgranMiimum] Loqnitnr sig- 
nantissime. Cicero pro Cloent. pari 
argomcDto: *£iogium recitasti Cn; 
Egnatli Ptitris, Idcirco se exbaere* 
dasse filiam/ &c. Olosiie : ' TsXfu- 
Tota 0o6knffiSt.E\o%um.* AU« : ' £lo- 
ginm, iar^Kpiffis ^ 9ih A^Twy.' Idtm. - 
. Veniam trikueret] Venia, non est 
yrA/inf sed x^* S*<^ '^P*^<' Cicero- 
nem sepissime. CueaMb. . Miki hane 
vemmm trilmeret] Miles. iii. * Cubitom 
tribota veala coMce4oJ iv. ' Numinis 
sui passim tribata venla.' v. ' Novsb 
nnptse precibns vediam tribuit.' Recte 
Castigator somroos, ^Veoia, xipuf* 
Bon cvyyidftin, Virgil. iv. ' £atre- 
mam banc oro veolam.' Idem x. 
'Sinaitior istis Sub precibns venia 
nlla latet, oiiserere sororis.' Florid. 
1. Noster : * Veniaro posiolare.' i. e. 
a Diis gratiam, vci beneficinm petere. 
Pftc. 

. Pao. 5S8 Si quid d ibiiiii. attigieeet] 
Formnlam iianc vide in notis ad Vel-. 
loinm Scliechii p. 201. Nec forte 
vntandttm hic obtig. Mutare enim 
ioter se prtBposit. ad et-o6 ex multis 
anetomm locis clarum. Sic de Deo 
Sotr. 06tosteri pro aileieart, jit etTa- 
cit. III. Hist. 'aut suis moriturom obttttans,' et iv. Ulst. * obteMante 
vocula.'. Vellei. 'obniti' pro *adnt- 
ti.' p.9. * Acclamare ' pro ' occlaro.' 
p, 28. Item Seneca £p. 47. * Adji- 
ciet ' pro 'objiciet.' Anson. p. 2fi6.' 
in Qrat* Act, Petronins ' adombratae ' 
pro 'obnmb.' p. 66. 'Alligara,' pro 
*obIig.' . Vai. Max4 1. vi. «, 2. < Fas- 
da. crns alligatom' (vet coiiigatum) 
*habenti,' nhi leges obUgatum. Sic 
* ad llbidinem * pro * ob Ub.' Noster, 
'ad hoQorero' pro ' ob b.'/Flor. ii. 
itero p. 126. Colv. <ob iUr' p; liA* 
SicTereptios AdeJph. Sc. ' Obsecro 
popnlares :' * Ob roalefacta hsBc/ i^e. 
ad hKc s. prster illa, qose ante emi«: 
meravit. AcidaL S» q, ei kum» aeci- 
diseet. Fnlvlus. Idcmqne roox : Ccp^ 
iffM, vt niaens f tus irsfaaidiAuii. Sla- 
tim malim : Sed. Rufimi nupHmMf ted^ 
temuieuium iUud eoiiegimnparatiiorum, 
Sdopp. in Symbola. Flor. et Rom/ 
attigieeet. £lmenb. Qidd^ pro o^-' 
tigieset positnm putavit, nt obteeiari 
pro attMteri. CaKaobonos altemtmm. 
scribi vult, aitigiuet' vel ccnt^assei». 
Ega nll.muto. Olosse: *Atti»git'. 
(fo rs. olfigi<) *.ffwuc6piprw.* neque' 
tnrbet. Syntaxis 'attmgere alicni;' 
Archaismjus est* ot ' attingere. ab ali- 
quo,' qood memini Plautnm bis po* 
nere in Bacchid. Pric. Acddient 
edidit Scal. Si qoid mutandum, ma- 
liro, vel, obtigieeet, qaod adlevit qoo- 
que Borro. vel, eam aitigieeetf cum 
Bdd. £lm. Scriv.Flor. Est «me rv- 
rissima loqnendi forma ti quid ei c<tt-< 
gieeet : quam tamen sine ulla aocto-, 
ritate nondum mntandam puto. Ra- 
rissima est qnoqne loqoendi forna 
*Sor8 Tyrrhenom coutigit' apudVel- 
lei. I. I. ubi cf. Ruhnken. qiie non 
miniis facile in nsitatiorem formam 
eere Tyrrheno contigit poMset mutari. 
Ms. Pith. tte ftitff st 4. att. J. B. 

Rumpi tabuiaB ieiae jube Maxime] 
Id est, aperiri, qood non potcrat fieri, 
nisi lino prins rupto vel inciso, quo- 
tabnlas tr^jici mos foit ez Senatos- 
consulto Neroniano. £t Proconau- APULBII AP0L06IAM. 9397 Id^ rogat. Licuit eDini iiiaKU<r8toi| 
Don priTAto ; ot dixi ad I. ii. Cod. dt 
tcsUm. Seip, Gait. Si qM ei hmmm- 
mMw aUigiMsei' Cicero. Pbillpp. i. 
' 8i qoid mtbi homapltnA accidisset :' 
et in Tot. Lapide : EI BIH TI ATT03 
O AXIAAETS IIAeOI TI ANOPXini- 
IffON. Prie, 

' Nomai «orjitit m TaMtM Hxorit no» 
ktberem'] Valeirias : ' Com interim 
oec Domen quidem ejos Tabulis Tes- 
lamenti adjecerit.' Magno boc de- 
decori babitom, amicorom ' supremia 
jndidit ' pr»teriri. Inde Suelonii 
iUnd de Aogotto : < VolonUtet nlti- 
mas morose enm pensitare solitum/ 
et Ciceronii in Antonium, ejuAmodi 
eom boroinem fuiste, * ot nec noawn 
iJuA in Tabnlii uUioi repper iri pot- 
set/ idcM. 

Pao. 559 ObeeqvenHenmnMi Sic in 
veterilapide: d. m. iiMiLio. yale» 

a|0. CBOUMTO. HOMINI. BOMO. QVI. 
VIXIT. AMN. XL. DBFVVCTO.^ HONORI- 
BVS. JBDIUGIIi. AHT0NIA.T0ltTOaiik» 
MABITO. OB8BQVBNTI881MO. B. M. F. 

CssaM^. Sic s»pe in antiqois inscrip- 
tionibns Oniteri fol. 360. 778. 790. 
891. Aldos de Oribograpbia pag. 

86. IVUVS A^OLLONIVS 8IBI ET AT- 
TliB Valbri>b OBSEQVBNTISSIMA C 
Elmenh, ObeefMentiieimMm marUtmi* 
Inscriptio vetus : 

• • . ALBANA 8ABINA 
MARITO OBSSaVBNTISSlMO . • . 

Alia: 

...IVLIA AGAPBP08. 
OBSEaV* MARITO ... 

Tertia, Casaobono noUU : 

. . . ANTONIA TORTOMA 
MARITO 0BSBQVBHTI881MO . • . PHc. 

TemmUtdam iliud coUcfiuM, Porasi- 
ias tass] Ausonius Ep. ix. 4. 6. ubi v. 
*£t Parasitornm collegia Plaotino- 
rnm:' iibi Tumebum eeUecia magis 
coriose qnam faeUciter legisse, vel ex 
isto Antboris nostri loco comproba- 
tnm poto. CaUegia ista, qnm et iSs- 
. daHlaiee dicta, et SedaUHa, erant cor- 
pora, convenlosve bominum, nt plu- rimumartes bnroiles colentlnm. Et 
qnia in eerporibae his qnotidie oom- 
potationes fiebant, fabnlsB itero, com- 
me8sationesqne,et similia deUramen* 
ta: inde factnra, nt gradaiim vox ea 
in nequiorcin sensum traheretnr, csb- 
tnsque ebriosorom, belloonnroque non 
alio tandem nomioe signarentur. Ho- 
raiios Serm. i. * Ambnbaiamm colle- 
gia, pbarmacopols.' Philo Judseus 
de Civitate Alexaodrina : 9ca0'ot tBaerk 

T^f aoumfias oMv ^i^f , Ax\' &KpaTOf , 
«d lU^ «cal vopocWai. Tertnlliaii. ad 
Uxor. lib. II. eap. 0. ^Discnmbit, 
&c. io sodalitiis, saepe in popinls.' 
Aristotel. PoUt. ii. 'Erai^ifir rk aiw- 
ahut. Idem, 

Ei quidem maxafrimeifie] Proprle, 
et ex consoelndine. Horat. Serm. ii. 
'Quid prima 8ecnndo Cera velit ver- 
sn : solus» multtsne cobvres, Veloci 
percurre ocuW JovenalisSat. iv. 
« Si mnnere tanto, Prttcipoam in ta- 
bolis ceram senia abstnlit orbi.' Scbo- 
liastes : * PrsBcipnam, id est, primam, 
in qna bapredes 8cribontur.' Idem. 

Maau] OI0SS88 : ' noXvirXi|«(a, Mol- 
titudo, caterva manosio.' Lege Ile- 
«virXi|#ff£a, m. c. nmiws. Idem. 

De stan Imo] Sopra : * Quum adhuc 
10 ejus sinu alerere.' Symmacb. lib. 
11. Epist. 17. * Filii nostriin sitiu avim 
morantur.' Aulbor Dial. de dar. 
Orator. *In gremio, acsinumatris 
educabatnr.' Idem, 

Cantmet^iee dixiif ei feeW\ Cicero 
Pbilip. III. banc ipsam locutionem in 
Antonio vellicat: 'Porro' (alt) * qoid 
est contumeliam fscere ? qois sic lo- 
quitur?* boni Scriptores, ioquam ego, 
Seneca Epbt. 71. QninliUanns Decl. 
V. et XIX. Sic etPotronins. * Fa8tum 
facere :' Pbsedrns « convitia :' neque 
aliter Latini nominis principes, Plao- 
Ins Asin. etTerentios Pbor. Idem, 

Notaea <Mum pro TrikmalibaM efN<«- 
loett] OpUt. MUevit. * Qnorom no- 
mina flabello invidis ventUasti.' D. 
Hierooynius in Epistolis : ' VenUlare De^ et Var. Clae, Jjml. 9 Z 8296 NOTJB VARIORVM IK ODllegs ftunMn ore maledico.* Ore- 
gor, NetiaDf. Tov mu^S pnna$hn9S 
^ rmt tSpms rov voni^, at 
ipiisior bac ^pini D. Cypriano. Id, 

Pao. 660 Ptp pedi6iif tew «(^0] 
Seotentiay ni fellor, poitnlat, mbpeio. 
Cesanb. Id ett, ante pedei tnos ofr- 
iidOf qnod rectint Caaaabonns pntat; 
•ed aiOicte, lenios verbnm est, et mol« 
litts. Neque enim ad pedes procon* 
■ttlis testamentnm abjecit Appuleinsy 
qaod contnmeliosnm testatrici nxori 
faisset. Sed ad mensam infra posi« 
tam f el snbseUinm tribnnalis, in qno 
proconsttl sedebat* Seip, Geni. Ma- 
lim» al^ieiOf b. e. projieio, In Mllesiis : 
' pronnm se abjicere/ et ^abjicere se 
in lectnlo.' Macrobins ad Vlrgilii ea : 
* Projectaqne saxa Pachyni.' ' Pro- 
jecta, si secnndnm consnetndinem dl- 
catnr, Intelligitnr abjecta.' Prie. Ab- 
jieio cnm Casanb. et Salm. dant Scal. 
com seqq. exceptis Qent. et Pric 
qnnm antea et in Mss. leg atnr a«0icjo : 
quod aactoribnslibris revocavi. Phi- 
ra snnt loca» in qniboa a^iieert legl- 
inr, nbi pari jnre id in al^iieere possis 
nintare. Hoc antem loco «4^100 ha- 
b«t nescio qnid contumeliosi, ot rec- 
te observasse milii videtnr Gent. J.B. 

Mihi ai tdira pro eo deprteer^ toema 
wmreliqmt'\ Lysias apnd Rutil. La« 
pum de Fignr. &c. iib. 11. * Qnem 
seiam tantum facinus in se admisisse, 
nt in reliqunra tempns, neque beneA- 
cii locnm, neque benevolentise spem 
relinqueret.' fVic* 

/pso iimk nt SMt fwlcRS, ae qui acerb.} 
Volg. ipte jam «1 eai potene ae vir^ 
ocerlriMe, Casanb. Qnnniam Mss. et 
Edd. vett. habent «la potene ae vtr, 
qnod vim habet hnic loco convenien- 
tero, id retineudnm est. Qnasnam 
antem acerbissimas literas intelligat 
Anctor, non satis clamm. Credo ta- 
nien, acerbiuimas literis intelligen^ 
das esse contra Appuleinm et ad enm 
accnsandnm scribendas : qnoniam se- 
qnitnr, ' qui poterit perorare,' nempo 
cansam adTersns me, * poterit exo* rare,* i. e. iram f^ delinire. 8ed 
locns obscurior est Vortaase l«gc»> 
dnm, oBCfpHssimeff» J« B. 

Qid poioii pcrormnr, poierii caorwv] 
Sidonins lib. ix. Epist. t. ' Collega- 
mm sacrosanctomm omto eaorare* 
ris, nt perorares.' Ennod. TleiMna» 

* Erat orandi fastidinm, dnm pera* 
randi tenebar cupiditate.' Perorare 
hls locis non est iaaJyeur sed ain* 
pliclter ^habere Orationem,' eerte 

* peneqni,' ' adlegare.' Gloaaae : 
< Perorat, SutaioXoyffrrau.' Prie. 

Pao. 601 JSx^gmmi H«r«dtolBm] Ut 
npnd Juliannm luaphir avYKnpHlBtoi^. 
fuit qnnm prodioliim legemm. Gel* 
llus XIX. 7. ' Possidebat tenne prss- 
diolnm :' nunc nll mntatnm eo : In 
Floridis, ' sterile herodiolom :' iofra 
heic : * Num Ipsnm heredioli pretinm 
invidiosnmest?' Festns : «Heredi- 
nm : praedinm parvnlnm.' Vet. Ono- 
mast. * Herediolnm, mi^idnoo.' /d. 

iVon mo sed Piulflie. sito] Acidaltns 
pro noii me adjecta literala legendnm 
putat, fton meOf sed nihil refert, ntra 
modo legas. Noc solnm hic toegat 
Appuleius sno nomine emtum praKli- 
um, sed et se emisse» qnoram ntmm- 
que snpra posnernnt, me et meo 
nomine, Stc, ut adversarii objicie> 
bant. Seip, Geni, in App* id fnofae 
non me, eed PMdeniiOam eno nswiaff 
omifor, tpe. Cicero de Menone Xene- 
no quodam, in Verrinis : ' Dicebat 
llle, non modo non arasse se id qnod 
In satis erat, sed nec Dominnn ^os 
esse fnndi, nec locatorem; nzorem 
esse, eam ipsam sniim negotiom ge- 
rere, ipsam locavisse.' Prie» 

I^ribnlnm dependi] Tribnta pro prae^ 
dlis et fnndis pendebantur. L. xui. 
D. de pactis. L: xxx. D. de Usnfr. 
leg. Sidonins Apollinaris Kb. vi. E- 
pbtolar. *Ut debitum glebaa Cnno- 
nem non petatis ; tantnm lucelli prse- 
stitnm sibi compntat, perogrini bo* 
minis nt censns sic animns angnstns, 
ac si in patrio solo l^ostionretnr*' 
Colc. APULBU AP0L061AW. 8299 OiMMior pAHem^ ad depnsum nf} 
Skkm. Csnn. v. * Erat ille qiiod olim 
QnMtor €k>iiftulibiii : tractabat pnb* 
liea jure JEtn. ino.' Awoniiu ni. Verr. 
*Prima Seoatorit adroinittratio eat 
Qmeitorem fieri : et in ProTincia co- 
ram gerere pecuniae pnblice.' Glos- 
iip Vindocinens. Ms. ' Qasestores, 
pecaniaa publiess Procuratores.' £«• 
dero : * Qnspstor, qui pecuni» pobll- 
CSB condendsB prasest.' Prie, 

Cermmue Cder] Paolo post : * et 
Coryini Clementis.' Utmm rectius ? 
Cs/9. 

Vir ortMias] Mimm, quod non or- 
aatissimusy dlxerit, prsBserlim qnnm 
de QuMtore publico loquatnr. Sed 
parciores oiim in liis titolis et enco* 
miis fuere : meminiqne boc loco T. 
Uvinro ab eruditissimo Victorio ma^> 
leToientia» crimine iiberari ; qui Po« 
lybiom laudaas» handquaquam asper- 
naadum Anctorem dixerit. Forte or* 
natom dizll QosBstorem Appnleius ; 
■on tam laudis caussa» qnam ordinis 
€t dignitatisy nt qni ornamentis sena- 
toriis nteretur: primus enim gradns 
in Senatum veniendi qnvstnra fuit. 
8eip* Geut. 

1\tierfaMeUr mmiieri»] Tiraquell. ad 
1. 1. Connnb. Nnm. 72. Briaaon. de 
ritu nupt. Hotoman. ad Cicer. Orat. 
proCsrcinna. Nicol. Loena.Epiphylh 
▼II. 9. BmTard. Var. i. et ii. cap. 10. 
Prie. 

TfsMmeii. Caas. Lomg, IVfsrii, et 
Ceftbd CiemenHti^ qeod reeU. eel;'] A- 
dnlterina tota sunt» nibil ad loci aen- 
tenliam facientia. Seias a stndioso 
quodam esse, qni e loco testimonia 
Longini et Corrini recitata esse ad 
orani libri sni adnotarerat. Qoo er- 
go jure in contextum recepta» eodem 
ad anctorem snum ablegentur ; et in 
vacoum porro asterisci reniant, qno*> 
mm proprins ei rei signi6candse osus. 
Aeiiei. Snpn, Celerem non Cle- 
mentem nominavit. Sed tria nomi« 
an enm more Romano babuisse ex- 
iatlmandnm est, Corvinus Celer Cle- 
QMsdrMtlohMisst: PntobKC verba ex ora iibri et nota irrepsisse 
in contextnniy qnom Bufficiat et mos 
sit» indicem solum poni testimonii 
vel alterins scripti. Seip. GetU. A. 
Scbottus observat. libr. v. cap. 16* 
legit, Corrtai Cderie t/UMierie, Keete. 
Etmenh. Ita bsc vulgo edunlur. Sed 
Scriv. addidit deeeiy et, pro qmod red- 
iaimm eet^ rescripsit QiHaslorts cum 
Salm. in inarg. et Schotto Observ. v. 
16. rectiasime : nam in Ed. Junt post» 
legitnr Q. R, quasi sit compendiosa 
scriptura rov QiMMforis, quod totidem 
literis enotatom e Vet. Cod. qnem 
pnto Fnx. esse. In Pith. compendl* 
ose quoque scHptnm est, fem ut in 
Junt. post. Schottus leviter snspica» 
tnr, an legendnm sit ^uid rcspmsnm, 
V. D. in marg. Junt. post. Qvtfsto- 
ri$ PubUei, Major est difficuttas ia 
nomine Corvtnt, qni snpra Ceier^ hic 
Clemene vocatnr, qnem vemSchottus, 
Gentil. et Florid. CerpJmMi CeUrem^ 
Llpa. in marg. Coretmmt Clemeniem^ 
Oentil. et Florid. etiam Corvtmcm Ce- 
lerem Clementem dictom fnisae pu- 
tant. Tria hec nomina enm habn« 
Isae non credo. Videntnr enim iis 
teroporibns duobus tantum nominibus 
fere appellati fuisse Roroani. In se- 
rie nobilinm utique, a Severo occiso- 
r^m, apod Spartiaonm in ejus vita c. 
IS. ne nnns quidem tribua Inaignitnr 
nominibna : el cnr pottna snpra C«/s- 
n*s, hic Ctewuntia nomine nominare- 
tnr? Utram vero Corrtatis Celer nn 
vero Coretatia Ciemene dictna ail, non 
affirmo. Caniuiue Celer oralor memo- 
ratni Capitol. in M. Anton. cap. 2. 
ideroque Celer Cemniue dicitur eidem 
in Vero c. 2. Clemene poeta, amicns 
Appnleii, memoratnr Florid. I. t. 
Hnnc enndem esae qni liic Corvtnns 
dicilur, censere videtnr Cuspinianns 
Comm. in Cassiodori Coas. ad ann. 
y. MOCGXLV. * Fnit et olim Corvinns 
Clemens eraditiasimns ct poeta sna- 
vlssimns, Alexandrl Macedonis gesta 
complextts, et Appnleio familiaris :' 
sed anctorem stiom non nominst. rf. 
Voss. de Hist. Lat. iii. 1. Pra «Kfo- 8300 NOTiE VARIORUM IN FwStlm. etaliiu V. D. adievit «tdo* 
ri8. V. Oentii. comm. J. B, Tnimi», 
Pudentiila ergo Appnleii jun uzor 
«lium tuterem liaboit. Id quod roo- 
rlbus GrKci», ex qna natione fnit 
Podentilla, conTcniens erat. Cicero 
pro L. Fiscco : * Empliooes falsas 
cum muiiercnlis fecisti. Tntor bis 
moribns Grseeomm adscribendns fn- 
it.' Jnre Romano nnpts in tutela 
maritomm erant: nt patet ex Ora- 
tlone M. Catonis de L. Oppia, Livii 
Ub. XXXIX. Utique em qbse in roa- 
ritomm mannm convenissent ; alias 
tnim solntas tntela fnisse Cicero in 
Topieis et Boetins demoostrant. Sed 
bsec ita oUm. Postea nec cnrator 
qoidem vir 9B9e mnlieri potnit* ut 
alibi snpra docni ; id est, initio bnjns 
Oratlonif. Alium esse intoremmn» 
lleris etiam nnpt», Jd'< bo^ ioterdic^ 
tnm, et hic Appulcil locns demon* 
acrat : tametsi non proprie et plene, 
Tntorem fuisse enm •xlstimandnm 
sit. Nara nec iit qnidem temporibns 
quom in tuteia maritoram erant, ea 
toteia eadem qnss pnpilloram fnit, ut 
ostendit idem Boetins. Consultor 
potins qnidam et rapuarinis foity 
qoam tutor. Virgines Vestales Plu- 
tarcbus scribit in iege Nnme et tes« 
tari vivo patre potuisse, et alia faccre 
ttMtv wpoer^Tovy eodem roodo, et jure, 
tnquit, quo roatribus trium liberorum 
id permissum esL Duos babuit tan- 
tnm Pndentiila iiberosi ut ex boc col- 
ligas non immerito tntore ei opns fu» 
iise in emptlone prmdii, aliitqne ne* 
gotiis. Obiter emendem hoc loco 
Pionem lib. lv. ubi scriblt, Ttus ^t- 
wap$4pou itM Sravf ^. aol rciwSvai c7- 
Xor kxjffUfKTo^ Augustus Kilicel. Pu- 
to enim legendnmt f^t rcicoMrai, ^tctf 
ttr peperenmtt ex dicto PlnUrcbi lo- 
co, et ratione ipsa. Nam cur alioqutn 
non dixisset Dio, Maire$t et iiota 
privilegia sont« qns tribnta mnlieri- 
bus ter enixis. Dotem etiam dicere 
mnlier non poterat, nisi tutore anc* 
tore, nt est in ea pro Flacco. iSc^ 
Gent. Pao. 502 An arf eoMMemJUm^U 
reetiimlmretur'] Sopra: 'Pneter b»c^ 
ea conditione factam conjonctioiiem,- 
si nullis ex me siisceptis liberisy vita 
demigrasset, nt dos oninis apnd 6Hag 
ejus Pontianum et Pndenlem roaae- 
ret.' En restipuiationem de qna boo 
locoagit. Pric. 

A% ttti rewif» ... tfondsmussC • • . mi- 
JU fKidfvam mpirltrri] Lego comiona<' 
rrf, et statim» miAt niAt/ ^attffvan 
Mtpiifitirief. Idem* M alim, »i4i ntftil 
qmcpmiL Bcant. iVoc ant nUiU in con- 
textu addere debuerat Florid. ant non 
Interpretari : ^mibi veroaQiil prorsns 
largiretnr.' Edd. nibil variant. San« 
tamenbssc non sunt. Jnngerm. Epp. 
Gnd. p. m. pro an uH legit ef «Mi 
Sed praecedens M#i . . • oa ttf , et se^ 
qnens rnrsus on irf, soadent rettnere 
on «<r. Lips. cnm Pricseo ma]it«oiidb« 
netret, Sed ne sic qnidem locnssana- 
tns est, nisl cnm Prievo addasniMli 
qnod e vet. Cod. enotaffnm vidco, et 
margini adlevit Salm. nnde snspicor; 
Codicem eom esse Fnx. Qnemad-^ 
modnm mlAi et nildl in Mss. soleat 
confundl, ita b. I. alteram exelndl ab 
altero facilc potnlt. Rescribo Itaqne 
e Yct. Illo Cod. mOA niiUI ^mdfmm 
imp9riiret* Ceternm coMfoa«s»<l»in- 
vitis libris omnlbns, non mnto In esn- 
donnret. Nani plnsq. perf. pro ira- 
perfecto ponl saepcy snpra Jam moni^ 
tum, et h. I. babet qno se commen* 
det, seqnente Imperfecto, de ipso 
Appnleio. Si tamen minns placet» 
ponit minorl mntatione legl nnn 
donuut. Sed condimnre non iwl* 
lam vim babet, prss simplici doaer»; 
J. B. 

Cnt o/easB «ral] Probimi loqnendl 
genos, et cnm optimis Litinnro. Sne. 
ton. Jnl. xtx. * In Pontificatn Ponti« 
ficibns ofiensio:' et In Galba xri. 
* Universis ordinibus ofiensus.' Pro* 
pertLos lib. iii. ' Offensa illa mibi boii 
sibiamica dedit/ Qlossm: 'OfiFen- 
sio animi» &yia 4^vx9f .' Pric» 

Ctmtammboui] V. c. et paulo infrm: 
Comminisnaiini fnsd re spendcnlis. In« APULBII APOLOGIAM. 3801 fn lei^it FnW. deHUs tpUiidida$: «t 
splendid«rey tit Telot nitidare. Et 
proxinie, fHar nain ea «if . Sed fort^ 
Plaoti imitatione* /«, pro ea dizit. 
Sewn^ ta Symb. Canmmbut. Alii, Cam' 
tmmimibm, Thcophilas de poblicis ja- 
dkiity fMYunis if^Bvpurfiois. Vide An- 
ootameDta ad Amobii lib. i. f. 85. 
ElmenlL Cantamhnlmt Ms». Pitli. 
FoIt» Ed. Jont. post. et margo Bas. 
sec. nt snpra p. 477. et 5S3. et Met. 
L II. p. 145. In reliqnis earminibua, 
Viraqne toz tn eadem periodo legi- 
tnr p. 470. Hoc atitem loco eania- 
«naa snnt preces, ab. Appnleio adhl- 
bit9, allnstone facta ad cantamina 
magica, qose ad eam rem adbibuisse 
illum dixeraot adversarii. J. B. 

Pag. m Qatfpiom Mtisa] Vid. L 
uu ff. de accosat. Voltei. de Jadic. 
1. II. 6. 4. ^ 42. Anon, to marg, 

Deniet ^adidae] Scribo com Lip- 
sio, tfcnics jpieodtdos; Colv. Splendu 
dm ez Edit. Rom. Vnlgo epUndidos. 
Casanb. Splendidae legendum esse 
certatim ad oras exemplarium soo- 
rnm notamnt VV. DD. Mss. et Edd. 
Tett. excepta Rom. tenent epUn^dMt 
qnod sioe tensu revocavit Ed. Bip. 
Ut a mndea est eandiea^ neutruro, et 
Mndtdai activnm, onde coadtdafas: 
sie a spleades, splsodteo (vid. ad Mel. 
V. p. »7. b.) et iplrodido. Eadem ra* 
ttone a OMdso est «odjdsy et alia simi« 
Ua. J.B. 

Selei JUri] Seneca de Ira lib. iii. 
cap. 19. ' Ipse effecit, nt dicl posset: 
Soiet fieri.' Epictet. cap. SS. Tip6xu» 
pi9 iarof ebBhs XiyeiF, 5ri THif yofoiihmr 
iarL Prie. 

Pag. 564 DoiaU aeeipe] Giossas: 
' Dotalla, npmmftaTa. Dotale strn- 
mentnm, vpouAov,* idenu DoiaU ae- 
eipe» Snbnudi instmmeotnm, qno mo- 
do Harosenopnlos, et alii OrsMl Jo- 
rlseonsnlti rh npouAor dicere solent. 
Olosse veteram: *dotale stramen- 
tnm» wpoutmar,* Recte, ut tnm loqoe* 
banlnr, SfnuosNtom, pro instramen« 
tom; qnod rctinait lingoa Itaiica, teroporibns Dantis, et illoram scrip» 
toram, apod quos saepe legas, Stru^ 
awolo, vel Stormenio. Siralliter taMo 
abscise, pro dololifttis ponnntnr. Ut 
in Adriani sententiis, 'pM^iaud^y eMpf 
yay wv ^ir Om , ical S^rovr puiroir enryy* 
ypdi^Baif ydpm tt p^ ytyDW w u. Ubi 
notes tabnlas non efficem, sed nee 
prabare nuptias iactas, nt Adrianus 
respondit. Qnod et antea in Pnden- 
tilla sua dixit Appuleios, qnse fecit 
tabulas nnptiales cnm Sicinnio Claro, 
sed nuptias variis frastrationibns ein- 
sit. Sdp, Geni, 

Nem modo eriminiUu, vemm eiiam 
maUdidU^ t^e,'] Cicero pro Flacco: 
' Maledictnm omne, non modo crl* 
men effugit.' Idem in pro Cttlio: 
* Accnsatoram non modo crimlnibns, 
sed vocibns maledietisque celebra-» 
tom.' PrU, 

Proeni a etdpa phiiooepkimn tuUut 
tum] Male hic quoqoe locos a scribis 
imperitis fuerat acceptns: ita nempe, 
proeui a eulpa philotophUe tuim tum: 
ioepta sententia. Principlo dixit esse 
sibi purgandam apnd imperitos phi« 
losopliiaro : nnnc in epilogo ait se id 
fecisse, et qnod initlo snsceperat 
praestitisse. Ita ergo legendum nt 
est a nobis emendatnm* CasaM5. Pro* 
eui a eulpa pkUooopki tuiut saat. Fnl* 
vins. Seiopp, ta Spmb, Lego pr, a, e» 
ntagitf. Perperam vox pAt/osopAi« 
geminata. Magia autem rescriben-* 
dnm, ex eo liquet, qnod non Philoso* 
phnm sed Msgnm insimnlarunt. Nec 
verosimlle est,in hac criminum qnasl 
Aroirfl^aXauim non tetigisse accusa- 
tionis praecipnnm capnt Aeidai, FuK 
vins, i proeui a ctdpa pkiiotopki tuiut 
tum, Sehegkins si a eidpa magiem <k- 
Ittf ston: in prsemissis epist. ▼ii. EU 
menk, . Leg. a eulpa magiee tuiut tum, 
Qnid magis criminl datum, quam roa* 
giie crimen ? ^aoa. f. TolL Casauboni 
correctionem amplexi sont seqnen- 
tes. In Edd. vett. et Mss. O. est 
pkilotophiee, et in plerisqne lulus «aai. 
3ed in Ms. D*Orv. Ji me in omat6uspr. 3302 NOT^ VARIORUM IN «. c. ph, Mitf nm: oode apparet ejns 
CodicU librariam tcribere Toloiste 
tuUui tum, £x eo antem llbro arripoi 
Ulad me, dein moleataoi iilod phUof» 
pkut fonu ejeci, et locom sannm pne- 
stitisse mihi videor. Totam hanc ora- 
tionem suam eo ralere initio dixerat 
Appttleitts» nt se et philofiopliiam ab 
omni culpa et reprehensiooe defen« 
deret: ' Sttstineo enim non modo 
meam, verum etiam philosophise de* 
fensionem.' Hoc jam in fine oralio- 
nis se fecisse sperat : Si me proeul a 
culpa iuUut tum, et phiUmpkuB Aoao- 
rem conMtptum pemtUM tenui. MagisB 
mentio, qiiam desiderant hic nonnolli, 
non reqiiiritor. Qaam eoim Philoso- 
phiam Tocat App. eam falso Magiam 
Tocarant sdversarii ; et qnse ad eam 
insimulandam objecerant illi, supra 
binis verbis refutavit Auctor: * Ver* 
sus facis: licet fieri; Pisces explo- 
ras : Aristoteles docet ; ligoom con- 
secras : Plato docet.' J. B, 

Si eum teptem penit] Desperatns 
locns. Lcf endum videbatur, «t con<' 
teptut, vel, ctrciimsfpeitt ptanw. Sed 
alittd qnid aptius qnierat alios. Feci 
oec reperire potui. Co/r. Nnllus lo- 
cus »que me exercnit atqne hic: 
qnid profecerim, docti jndicabunt. 
Scribo, immo eontra ubique, ri circum- 
teptum pennit eum tenui: semio est 
aUegoricns : qnem accipio de Amili- 
ano prsecipno accnsatore: illins ac- 
cnsationi et calnmnlis ita respondlsse 
gloriator, ut non solnm insontem se 
probarit : sed hoc amplins, illnm nbi- 
qne sontem : idque rationibus adeo 
ciaris, ut refelli neqneant. Hoc illa 
verba significant, ctraiiR#«p(iim peimis 
tenuL Allnsio est ad venationem fe- 
rarnm, qiise fit per lineam pennis rn- 
bcntibus distinctam. Lucanu% *dam 
pavidos formidine cervos Clandat 
odoratss metoentes aera pennse.' 
Ovid. < Nec formidatis cervos inclu- 
dite pennis :' meminerunt et alii poii- 
tv, ac Seneca non s^mel. Ea linea 
formido Latine dicitnr, Oppiano Sci- fuiKki f4pafeotf cni simile apod Ly- 
cophroniem,inaliogenere venationu 
t^fvroS «Tffp^. Hmc leetio proslme 
•best a veteri Romana. In reccntl- 
oribus fNnits non peunit scriptum est. 
Cataub. Monstrosissiroa lectio, e qon 
exsculpsernnt etiam monstroslorem 
alii. Proxime literamm doctnm a 
nobis restitnetur ipsissima spero Apn- 
leii scriptio, sccwHhnn tectam Platont 
eum tenui, Jam nenio est, qoi nesciaty 
Platonicum esse philosophnm. Tnm 
non attinet recensere, qnoties hac 
ipsa Apologia Platonem se sertari 
Ipse profiteatnr, Platonis moribns et 
institutis se defendat. Vel unum hic 
vide in fine Apol. prioris : * ot omni- 
nin adsensus declaravit, maaimeque 
qniinconsilioestls; competeDtisslme 
videor nsus Platoncnt vitv magistro 
ita cansse patrono, eajos legibos obe- 
dieotem me videtis.' AddaL Honc 
locom, qoi difficillimos et prope de- 
positns cst a doctissimis viris habitos, 
jam ante maltos aonos non infeliciter 
videmnr constitoisse, hoc modo, ss 
concfptai cioii pene tenui: id esf, ho^ 
norem philosophise ; de eo enim mo- 
nifestissimo loqoitnr, non de adver^ 
sario, quem irreiitum a se qoasl pin- 
nis et indagine ferarnm ant avlnm 
more, dicat. Minori antem mntati- 
one et verisslma, nl fallor, conjectora 
sic legerimns, si ciim teptum penunme 
temd» Qno verbo et alibi, et snpra in 
hac oratione, Appnleins ntltnr : Nam 
pud pcntsstmc obltliis simi. Enm vero 
hoDorero septnm tennisse elegantissi- 
me dixit et imitatione M. Tollii in ge- 
mina prope re. Sic enim Cicero in 
Brnto loqnitnr de se ipso, et de elo- 
quentia post Horteniii mortem : ' Or- 
bsB eloqneotise qnasi tntores relicti 
snmus; domi teneamus eam septom 
liberali custodia;' etqnse seqnuntur. 
Quo modo Tacitus Oermanoram nac* 
ores * septa custodia agere,' dixit, et 
Appnleins noster, * Contnberaalis mel 
fullonis nxor, alioqnin servati pndo- 
ris, ut videbattiri femina.' Pot«a& APUtBII AP0LQ6IAM. 8303 €t fUmunme hoe loeo legi. Sic sa* 
pra i *%\ non modo crimiDa objecta 
pleniwime diioi.' ^ctp. Gtnt. Noa 
eitt in toto lioc Auctore vexetior te« 
meritete Criticorom lociis, qaorura 
coDJectarai hic non epponam, qoas in 
eornm libris facile cuivis haorire est» 
8ed omoes, qnod renia eorum dictnm 
sit,' fmstra SQDt. Nimirnm Appule- 
itts scripsit, «t eum upUm pinnU eum 
UnmL Cnjus emendationis nostrs» 
pancis rationem reddam. Mirmillo* 
nes, quoties in arenam prodibant, ga« 
leas pinnis paronum, ut auctor est ve- 
tnstni Jnvenalls Scholiastes, omatas 
babebant. Retiarin8,mirmiIlonevicto 
atqne cseso, eas pinnas ei eripiebat, 
easqne nt ab hoste spolinm elevatas 
popnlo ostendebat, ut id spolium 
csesi ac prostrati hostis signnm esset, 
qao popnlo se viclsse testaretnr. 
Unde Jnvenalis retiarium vocat Pm* 
mnqnMi, qnia c»so, nt diximns, mir* 
miUone velntspolinm pinnas ei rapie* 
bat: anctoridem Scholiastes. Hoc 
ergo dicit Appnleins, se Philosophisi 
bonorem non tantum non imminutum 
ivisse, vernm ita defendisse, nt ad- 
Tersarium ejus, accusatorem suum, 
velnt retiarins mirmillonem cnm om« 
nibus pinnis captnm teneat, quas 
septem dicit, Luciliinm secntus, cojus 
bic venus apud Donatnm ac vetnstum 
Jnvenalis Scholiasten exstat : ' Cnra 
septem incolnmis pinois redit, ac re- 
cipit ae.' Amilianus, qui contra Phi- 
losophiam, ut Mirmillo, pognibat,ab 
Appnleio, nt retiario,ita pressus fuit, 
nt non incolnmis cnm septero pinnis, 
nt LneilUaDns ille, se recipere potne- 
rit ; sed contra cum septem pinnis in 
hostis potestatera venerit, philoso- 
phla,qnam oppngnarat,omninosalva« 
Rnigen, Locus vere desperatus^ 
nnde et alioram ingenia mirum in 
modnm exercnit. Alii enim emenda- 
mnt, ft wnseptnm pennit, vel eonsep" 
ium pinnie : alii, n coneeplnm pene* 
Param quidem apte ad sententiam 
Appuleii, si tantum ex parte nec in- tegre honorem Philosophias defeodis- 
set. Clariss. vir Isac. Casanbonns 
Castigationibus ad hnnc libram, le- 
gendnm cxistimat, «t arenmeeptnm 
pennie eum Immi, et capit de JEmilia- 
no, praecipuo Appnleii accusatorr, 
tamqnam si ejus calumniis Ita respon- 
disset^ nt non solum innoceutem se, 
sed iilum amplius nbiqne sontem pro- 
basset. Ductns antem sermo a vena- 
tione ferarnm, qnas fit formidine. 
Commentario in.Athenaenm lib. xii. 
cap. 12. scribendum affirmat, ei eap» 
tum eniemet penme eum tenui, Prover- 
bium OraBCorom : roie a&rov impois 
bxUncoerOm, de iis, qni propriis artifi- 
ciia delnsi tenentnr. CsBterum, si 
recte capio mentem Appuleii, non de 
JEmiliano aliisque accusatoribns lo- 
qnitur; sed honorem Philoaophiae se 
usqnequaque mnnitnm adversns illo- 
rnra calumnias prapstitisse ait. Qnare 
apertior longe sententia, atqne ex 
mente Appnleii,si legamus: taiocott- 
Ira ubique ei coneeptum penitue eum le- 
aai. Wower. Hic locus vim oegotii 
exhibnit viris eraditis. Caaaobonus 
legit, at drcumeeptmn pennie eum tenui, 
vel, «t eaptum euiemet pennie eum tenui, 
Wower. tmo coalra ubique ei eeneeptum 
penitue eum tenui, Schegkius: st m 
ineegpto te wmieeimum tenui. Acida- 
liuB : ei pkUoeophue henerem qui mUU 
ealuU meaantiquioreettnusquam mtaat, 
tme coNlra ubique eeeundum aectam Pla* 
tenie eum l«nw'. Scipio Oent. at eum 
eeptum ubiqae temd. Vulcanius: 8i 
ubique taniMi tectum eum pttnue I. 
Aldus et Basiliensis : j9t ciim •eplmt 
pinnie e, I. Verissiroa tua divinatio 
Rntgersi, decns nostrnm : Imo amtra 
ubiqfue ei eum eeptem pinnie eum tenui. 
Oentis dicendi tractum e ludo Oladi- 
atorio, in qoo lanista confecto retiario 
pinnam rapiebat,ciijns ostensione po- 
pnlo se dedarabat victorem. Ju venal. 
Satyr. iii. vs. 158. ' Pinnirapi cultoa 
juvenes, Juvenesque lanUt».' Scholi- 
astes vetus : ' Pinnis pavonnm ornari 
solent gladiatores si quando ad pom- 8304 NOTiB VABIORUU IN pam descendiuit Piniiirapei aatem 
dicit laabtaf ex babitii fladiatonim, 
qaia pott flnortem retiarii piniiam, id 
ftf maDicam, rapit nt otteiidat po- 
palo se viciwe.' Ut Lnciltaa * Cam 
ivptem incolnmis pinnit redit ac re- 
cipit se/ Qnem locnm in mente ba- 
bebat Appnleins, eum btee scribebat, 
Dieit igitnr : ' se Tieisse et honorem 
«Pbilosopbi*, qnem adversarii vanis 
calnmniis contaminare ope omni ad- 
nlsi foerant, illibatnm prsestitisse/ 
Ehnnh. Pene stndio iibrarios bnnc 
locnm corrnpisse dixerim, nt io exitn 
Orationis Lectorem non sine scmpulo 
dimittorent. Non heic in medinm 
feram exposltomm sententias, (pln- 
res, magisqne varlas eas qnam nbl- 
vis,) cum vel petere est fafcicnlnm 
eamm ab Elmenhorstii notis. Imo 
nee aliqnam meam coiuectnram ad- 
dam.quamvM exemplo fretns tot pne- 
euntinm. Legit Wowerins, ti conaep- 
IM» pfliilNS e, f . b. e. bonorem Philo- 
sophiip , de qno snpra proxime. Probo 
impense. Cicero de Eloqnentia lo- 
qnens, ' doml teneamns eam, septam 
Uberali custodia.' 8nnt qni r^ eum 
referant ad Adversarinm; non eit 
hoc absonnm, faieor. Latro in Catil. 

* Te, qnocnmqne veneris, quocnmqne 
abierisy diligentia nostra circnmsiep- 
tum teneri.* Cicero etiam nbi supra, 

* Indudere adversarium.' Cerffe con- 
cinnum niinns est, ut ne violenlnm 
dicam; probant pr«cedentinm leriei, 
et totini loci Syntaxii. Prie. Cnm 
Caiaubonode accniatore intelligo, et 
lego, st emuepiMM fNii mM pemti eum 
tenM : nt allnium lit ad lllud ^icbyli 
a^ov irrcpois hXurK6iu9tu SupUig. Ha- 
bei| liector, variai viroram doctornm de hoc loco lententiai, qnlbai addo 
Salmai. ad Solin. pag. 8lt. legentii 
coNieptem pianti. V. D. ad marg. Ed. 
Caianb. ei mUide pemii», et Eryc. Pu- 
tean. Prom. £p. 20. Videamni jam 
Editionnm lectionem. Si cmm aqrfm 
pamti habent Edd. rett. plersqne» 
certe Jnnt. pr. Ald. Bai. rnm Colv. 
Ynlc. pr. Si «am mpUrn pmmk Wo- 
wer. 8i onn nptem pfnnti JnnL poit. 
(credo etiam Rom.) Cai. Gent. Pric. 
Scriv. iSli cMMfptam pnttei Elm. et 
Flor. e coiuect. Wowerii. Smimm 
ieetmm Peemm Edd. Vnlc. lec. tert. e 
conject. Vnlcan. Miti nihil flnctnant, 
led eonientinnt omnei in ti emm np- 
Um pemtit: a qnibni ai panlnlam li- 
ceat recedere, mihi in mentem venit 
eemmptmm p€nnti, eleganti nwtaphora 
inmta ab avibni, qn» (verba lunt 
Ciceran. de Nat. De. ii. 5S.) ' pnlloi 
pennii foTent' Qnoniam tamen cra- 
ifplnm pmttai Editiones jam occnpa- 
vit, id leqnor: nam * lepira cnitodia' 
propria qoodammodo locntlo eat, et 
•epta atqne coniepta tenentnr qnm- 
vii saci^. Adi Ind. J. B. 

Qamn peiett. mt.] Acnte, nt nlia 
mnlta Florid. i. * Neminera procon<* 
inlnm, qnod icians provincia Afrlcn 
magli reverita eit, minni verita.' Ca- 
M«k Deinnt hwc Mi. Pith. J. B, 

Tmm ememdtOe etn] V. Oranov; ad 
Senec. de Ira i. c. 5. idem. 

i>ia;t] Solemne verbnm, qno ora* 
tionei luai conclndebant, nt adpa- 
reret, qnando deiiiiient, poMetqne 
PriRtor illnd inum (nam et ipil legl- 
tima quvdam Carmina Jnriiconralti 
composnerant, qnos Cicero in Mn- 
nrniana irridet) prannntiare, diz- 
BRuiiT. Sckp, Gmd^ APITLBII PRAOUBNTA. 3806 FRAGMENTA. Pag. 1567 hiy. ed» HermagtntM] Ex 
Prafmentii UtU et reliqnUy cnji» 
argumeBti foerit Hermagom, oon 68« 
tis cooitat. Dialogi speciem pr» se 
ferre videtnr. loscriptio a persona, 
cui partes ibqaentis dederat. Tribu- 
tus antem in plnres Hermagorasy imio 
tatione PkttonU, nt ez locU ciutis 
conjicere lieet. Serwer, 

Pao. 1568 In EfUamd] Qaam Epi. 
tomen liic landet Prisdanns, prorsna 
ignoro. Sont qni ad HUtoriamm 
Epitomen referunt. Qnod cgo in 
mediom relinqno. Idm. 

1% Ubrp DB Rbpub. QmI eekeem 
regere ncf .] Hnjns proverbii senten- 
tiam ploribns exemplis illnatrat Toll. 
ad Aoson. Sapient. in Cbil. vs. 11. 
J.B. 

Pag.1570 Monct, A. c. miiet oc «U. 
dcKet} Ubi boc? certo in libeiloJDe 
Seo SocratU» ant nnsqnam, nam ibi 
de Bsemonibns, inter qnos Lemnres, 
Larv«, Lares, Manins dens. Sed de 
manibos boc, qnod Isidoms vnlt, non 
invenias. Nec miram. Scriptnm 
enim hoc integrnm ad nos non per- 
venit. Sed et D. Angnstinos probet, 
Apnleinm etiam scripsisse qnid Ma- 
oes essenty De Civitate Dei lib. iv. 
cap. II. Ceh. 

Credetul Barthins, minorem dis- 
tlnctionem ponens post nefdem^ in 
seqq. pro fruetiu legi volebat gtrk' 
taf ; dein toUens mi^oicm distinctio- 
nem poet MamMv, eredere pro ereden». 
J.B. 

iijmUtt 'ANEXOMENOa exJUenm- 
dr»] Poematinm boc primnsin pnbli- 
com dedit nna cnm aliis ^nsdem fere 
•rgnmenti EpigrammatUCIandiosBi- 
netns : ant forte prior V. C. Pctrns 
Pitboens inter Errones Yenercos. Postea nobiilssimus Donsa nosler 
Pnecidanels sois inseruit, et Notis 
suU elegantissimis emendavit, illns- 
travit. Qom ille, ct. Colvios (qui 
etiam Apoleio sno adjecit, nt ct Wor 
werios) non animadverterant, ega 
snU locU monebo. SScriotr. Vaide cor* 
roptnm edidit Binetns inter Epigr. 
vet* pag. 0. adpositis in margine noiii' 
noUU emendationibnsy qnaram ple- 
rasqoe recepit editio PatissonUna 
Catalectorom Petroo. pag. 158. et 
159. etf reUooiana pag. 281. Legi- 
tor etUm post PriapeU Scioppiiy et 
ioter Amores Baodii edidit Scrive- 
rios pag. 174. additU notulU, qoaa 
hic ioserendas doxi. Noo babetof - 
io £pigrammatibos vetostis a Pitbmo 
editU: sod quam Pithoi editionem 
inter Errores Venereos memorat 
Scriverins, est Patisaoniana : eam 
enim Pitbmo deberi dicit Donsa iib. 
II. Pnecid. cap« 6. Apoleii esse hoe 
carmeo Jndicabat idem Dooaa lib. iir. 
Prmcidan. cap.7. nbi totnm recenset 
ac corrigit : cojos notas hic etiam non 
pneteranndas OBistimavi. Apoleio 
tanien abjndicat, licet vetns esse 
censeat, Barthins Ub. xxviii. Ad- 
vers. cap. 5. et ad Stat. i. Silv. ii. 
155. sibi aliquando Iwc sospecta esse 
pronnntiat. Ego, ot veram fatear, 
veteris spvi non poto, aed com £1- 
meohorstio aUisqne ab Italo qoodam 
sob initioro renascentinm litemrnm 
confictom arbitror: et sic ceosebat 
Brookh. ad Sannai. Ub. i. Epigr. 48. 
soppotititiom vei infimse saltem ve« 
tostatis esse adfirmat Scriverius infra 
ad V. 7. Parodiam bnic carmini con- 
trariam dedit Dnrantius Casellins 
lib. II. Variar. c. 20. Bwm. ^ Auih. 
LaU Editom est in Edd. Appuleii 3806 NOTiB VARIORUM IN BaiU. •• 16S0. CoW. Vulc. Wow. 
£lm. ScriT. Flor. ElefaBtisslmb 
versibtti io Belgioiiii semononi bis 
est Tersam a primario nostro poeta 
Bilderdykio, in Carminnm fasciculo, 
coi titnius M^ verhutigtMg p. 48. et 
40. J. B. 

I ^more Itcra^stpolirtiioti Heet] Si« 
nile illnd Sappfaus apnd Ovid. Epist. 
XT. 96. * Hue ades: inqne sinns, Ibr- 
nose, relabera nostros» Non nt ames 
oro, vcrum nt amare sinas.' Bnnii. 

8 Ingemuu gemui] Non Aicatasy nnlla 
arte paratas^ recte ezponit Scioppins : 
iu Mngenni crines' Statio lib. ii. 
Sylv. I. 44. quos * ingenio sno flexos ' 
dicit Petron. cap. 120. et ita passim 
* ingenna facies/ * vultus/ drc. Max* 
Imian. Eleg. i. 94. ' Vultibus inge- 
Duis visa deccre magis :' ubi ing»- 
«tit corrupte in cod. Voss. sed de- 
eere pro varia ledtione, quod prsefe- 
rendum vulgatse aedere, ut edidit 
Pltbaus, et in fragmento P. Danieiis 
legitur* Bwm, 

II Cum pectora* adharent Venerie 
gluHno] Lacunam in medio vides» 
sed vero mddicam eam, et cni ez- 
piendK sesquipedali verbo neutiqnam 
sit opus. luque statim auxilium a 
Bioeto invenit, iom interponere anso, 
bnc ipsa illum mann qnasi dncente 
sententia. Mihi vero idem jnris 
Istnc ab Hypercriticis nostris si tri- 
bnatur, qnid vetat, quo minus arte, 
sive aretef iufrirev mim in vacnnm por- 
ro Veneris glotino agglotinatnm jn- 
beam^ilMMa. Binetnscwn^MforunRa 
«uikmrent, Malim Donsianam con- 
jectnram eum peetara «trte adhetrent. 
Colvins. Schickeradus: Campectorata 
adkarent Venerie gUitine : iAHdo emm 
iaeeive inetinctu eueeitet Snmare ad 
Venerie arvum fBea&na^ fenmnee Inter 
gaamtUM. Elmenh. Cempeetorata libnit 
rescribere, cum CoWins aiiiqne edi- 
derit, Cum peetara * adharent. Pi- 
thoeus, Cum pectera ipea adhetrent, 
Binetus, Ciim pectera una adheerent» 
Colvius amplectliur Doosicani con- jecturam C«m peetara arte adketreni^ 
Qnls non meam? Serimr. Ceoipee' 
tarata probat etiam Bartb. ad Stat. 
lib. I. Sylv. S. 16S. qnod verbnm 
sesquipedale merito rejecit Uonsa, 
licet adfio sibi ob hanc conjectnram 
'adplandat Scriverius. Cnm biato, 
Cwnpfdofa* adherent edidit Binetns, 
qui in roarginc monnit interponen- 
dnm mna : ego edidi, ot in Patiss. et 
Frellon. ac Scioppii editione legltnr. 
BMrm. Omter. iu marg. moflt vel 
duki Venerie gtatuw. Reliqni versnm 
claudicantem, qnia, qnomodo scri- 
bendum, non liqnet. J.B. 

> 18 IMie fuam duoteo tiisf tacta sns- 
cMek Sttuare ad Venerie eareamfemmaf 
feminm '} Ita restirui ac distinxi, nisi 
me animl mens fallit, fffoT^«f • Ne- 
qne vero est, quod qnemqnam novi- 
tas ejns locutionis offendat « Suscitet 
sinnare femina ad Veneris cursum,' 
qui modo in tractatione poStarum in- 
genii aciem ac nervos snbactos ha- 
beat probe : pro tncttel, seu aoUeitet 
sMaars, hoc est, ad lonanda implezn 
sinuoso, et qnasi pectinatlm conse- 
renda, atqne ftexipedam hederaram t« 
marem contortlplicanda inter se fe- 
mora, sive adeo feminaf amantes nt 
solent, qnod cengemtare^ vel etiam 
eemgenMkare casca diciUbat Latinitas. 
Qnod si quis Bineto sabscribere sese 
malnerit potins, emendanti pnemisso 
commate, Sinueni ad Venerie eartam, 
4rc* ecce hic etiam secnndas agere 
paratom Dousam:hoc enlm satins 
consnltinsqne esse depntOf qniun in 
ambiguam litem descepdere, ant In 
dlvidiam porro venire cum faomine 
ignoto. l>otifa. Pithoeanam edttio- 
nem expresslmus : et sic legit Bine- 
tns, quem Donsa seqnitnr. Colvio 
placet, IMfide cum laeeita inttrietm 
eueeitat^Sinuare ad VeneHe artem fe^ 
mina. Cnm pectora gliitino Veneris 
arte adhaerent, et cnm lasciva libido 
instricta femina, id est, colligata, 
compedita, ad Veneris artem siAci- 
tat sinuare: de verbo tiislriii^emfi APULBII PRAOMBNTA. 8807 eonmle notai ejnt ad libros Mileaia- 
rum. 8erin§r. Vilioee edidit Binet», 
ee distioxtty LUrido cmm * kictvM hh 
taeii€t. Snam at Veneti 
I fmmat fmmmm Inier gtmiaiuet 
^» ted in mergine leeeivo inetinctu et 
JKmuni ad Venerie emendavit. Dn- 
rentitts CaMllius conjiciebat, Idbide 
cum Itueive iguem intne e:^ut: qni* 
bns Teetigiis inaistens Scioppint le« 
git, IMde eum /esdvtem iguem vUue 
eueeUat : sed neotrnm videtnr admit* 
tendnm. Bunu. lAb, cum laedviuin* 
ftiueto eueeOat l^uuare at Veueri euT' 
eumf. £dd. Bas. Colv. Vnlc. I>. onn 
laecieo tusftiicfii SNScifiil Siuuare ad Fr- 
uerie eureum /. Wow. Eim. Scriv. 
Flor. L. cum fasrtea dasstatm eMiiel 
fiitiMaiilfue Fenm eureum f. conjec- 
tnra est Gmteri in marg. Pro eur' 
eum Lipsio in mentem venit cossim. 
J.B. 

14 Subauiie teeulue] Vide hic Sci- 
oppiam^et qnss sopra notavi ad Ep. 
187. 14. qoibos adde Tertull. Apol. 
cap. 46. < novi et Pbrynen meretri- 
cem Diogenis tnpra recnbantis ardo» 
rem tnbantem :' vide Tumeb. lib« 
XXIV. Advers. cep. 7. in fin. Burm, 

16 Atque amplexue iuiimeufi Novl- 
terdictom, at rationabiliter tamen» 
ettque 'otcala'(ati apnd Ovidinm 
menm ett) * lingn» luctantia Valgiter 
obtortit alte insinnare labeUit:' et 
(qnod Plantus perbibet) ' proserpen- 
tem betliam facere, duplicem nt ba- 
beat liuffuam.' Dtesa. 
• 17 Thfreumque pangani hertula te 
CHpufnKs] Latine, ac tignate oppido, 
ti modo eornm bominnm acnmini 
credenduro, qui a Tibyrso isto non 
Bacchico, sed Itbypballico veraacu- 
Inm illnm nottrnm, qnod bodie femi- 
nis pnecipue ed quemvls snbitum 
casnm, pnta sl pedem offenderint» 
aat testum forte manibus prolaptum 
coofregerint, temere ac muliebriter 
proclamantibnt, viilgo in ore esse 
contuevit ; baud quidem iis Togatls 
dico, aut viii de plebe modo; led ▼em hit Stolatlt etiam, * Qoeitqoe 
tegit medios inttita longa pedes:' 
hoG.cstyde snmmoMatronit looo» ac 
ordinit primarii, mnlto in tpedem 
honettittimit. Neqne id edeo mi- 
randnm, quum tkfreue nihil alind, 
quam scopHm tive eaulem in morem 
colnmnm snpinatnm ac tnbrectum 
Latinit hominibnt detignat. Sed ne- 
qne minor proprietat in verbo pan" 
gani, pToJtgaut posito, qna ratione et 
plantss, et taleolsB pangi, vei depaugi 
dicnntnr, qnum inbnmantnr, hoc est, 
desemntnr, ant defignntnr in ter- 
ram: nnde et strategns ille PoStamm 
Mantuanus noster, 'penge ordine 
vites:' vide Festnm : de hertuh vero 
CnpMliais, metaphorice ad rem volnp- 
tatnm translato, quod eodem loeo ad- 
dit Apnleiut, posteaqnam Venerei 
arvl arationi * vim illtm Lneiliianam,' 
id est, satnm genitalfm rite atqne 
ordine snbjecisset, consnlendns flos 
ille Belgarnm nnicns Lipslns noster, 
Antiq. Lectioonm libro iii. Donsa. 
Recte emendant kertuh. Colvins. 
Male harto al. Scrieer. Horio in Cw 
pUMe ed. Binct. sed kortulo in marg. 
De ikgreo vide notas Interpretom ad 
illnd Petronii cap. 1S2. ' Ter langni- 
dior colicoli tepente thyrso.' Donsae 
esplicatio, licet velo qoodam ob- 
dncto Involuta, videtnr tamen, nt 
nimis Latina ac libert, verecnndas et 
cattts Seioppii anret offendit»e, cir- 
enitionem nnllam inhis sacris adroit- 
tere tolitl. Quis tolerit intempesti- 
vnm ejuamodi Catonis snperciKnm I 
prsesertim nbi Jano Dousss, qoia Ba- 
tavns fttit, aliisqne viris magnis, pas- 
tim insnltat nequissimns roortaiinm 
in spurcidnlis ad Carmina Itbjphal- 
lica notis, ubi virnm illnstrem et in- 
signibns in rem publicam ac litera- 
riam meritis inclytnm, nunc *Bata- 
vnm neqnitise magistrnm,' et * Hel- 
lespontiaco parem Priapo/ ounc 
^Orammaticum mediocrem ac poe- 
tam fatuum,' simiiibnsque de plebis 
Soburanm tentina petitit conviciit 9308 NOTJS VARIORUM. inceiiat Comet iste ClaniTallentis : 
Tide ad Procem. ▼. 5. Cam. 10. et in 
fine Praf. et alibi. Sed liett rabidi 
inttar eaoit toties Batavis inpoden- 
ter obiatraverit liic pyrgopoliniees 
Francns, Yerissime sane de eo jndl- 
cat Bronklu ad Propert. lib. it. £1. 
1. 194. nondnm taroen inventnm esse 
Batavnm nllnm» qni sibi persnaderi 
sit passns, Scioppinm fnisse vimm 
bonnm et bonestnm. Burm, Horiuh 
soadet meiri ratio. Hsrlo editnm In 
Edd. Bas. CoIt. Vnlc. Wow. £lm. 
J.B. 

18 JDum cnbrM tefni emhihnie ia- 
mmtf 4«.] Ita emendare potins tI- 
snm nobis» qnam retinerc id, qnod in 
contextn est modo» tmtMenie iMmme, 
aut qnod ad oram a Bineto adtextnm 
legitnr, cMimonte. C«M6t6er0 porro 
ictns luminet tralatio omniom ele- 
fantisiima: a quo etiam Lncretia- 
nom ilind aliennm videri non debet : 
* Sic igitar Veneris qni telis aecipit 
ictnm, SiTe poer mpmbris muliebri- 
bus hunc jacalatnr, Sen molier toto 
jaciens e corpore amorem, Unde fe» 
riiitr, eo tendil/ &c. sic ' amorem bi* 
bere,' Virgilios * ignem totis ossibus/ 
imo * medallis bibere/ ant ' vorare/ 
Ovidlas, Papinins, et cwteri omnes, 
qnicqnid est poetamm. Apnlelns hic 
igitor, ftOnM im VeHeremp fraeioe^e 
ac vere poirmtee oeulM denotare vo- 
lens, eorum exprlmit babltum, ' qni 
validis Veneris compagibns haerf ntes' 
(oti apnd eumpse Carum nostram le» 
glmns) * soUlcitant spatinm decnrrere 
amoris/ hoc esty qnnm res ad effee- 
tnm jam spectat, poetsB Snlmonensi 
haud ignarnm : slc enim ille lib. ii. 
do Arte : ' Asplcies ocalos tremolo 
fnlgore micantrs, UtSol in liquida 
saepe refulget aqna :' sed et Juven»- 
lis, ^ ocnlosqne in fine trementes.' 
Deiiea. 

10 7Vi;pida w decnrsu Vemret ei oni- OM>esMrfa, J^ecstoil iepUUm rertm ni- 
veiekaidM] Ad soperiorem Lacretii 
deoirsKm baec etiam opportnne poss% 
accommodare, Trrpida tn deeurm Vi^' 
nere^ ei amimm /eeeuia: qna» qoidem 
restilntio feitciter, nt spero, natn 
nobis snb mann ; qnnm in Bineti edi» 
tione, 1V€puloJif« atrsa, Venere ei ani- 
OM /eeetda, tfe. illepida hercnle, ac 
coacta niniinm constractione lega- 
tur : etlam laiieilme scripslmns^ con* 
textnm potius, qnam snccidaneam^ 
qaas margini adhsret, lectionem se- 
qunti ; ea vero Iiicfi6iit reiert, qiiod, 
nti iMrbaram ac invennstam, hoc ntl- 
qne significatn, nec ipsa quidem Amo- 
riim mater, aut oobis, ant Apnleio 
nmqnam, opinor, persuaserit. Dtnta. 
Binetns, hrepidamie eureu. Sed Doiisa 
fripada in deeureu Vemere^ ei amma/ee- 
eula. Forte non male, Trepidaaiejime* 
iu Venere, Notnm nnde Vennt nata : 
qiiid per Flnctnm item intelligi hie 
potsity non etiam explicatione eget 
ulla. Sed nos manum de hae tabala. 
Ceh, Repedaaie eureu de conjectnra 
scripsintns: cnm viitgo esset Crvpi- 
damteeureu. Binetns emendabat TW- 
pidOKftcnrsH: et sic Pithflsns edidit, 
PoiusB placuit, IVepido ia dtctfnai. 
Colvins divinabat IVcpidanf» jtMctn 
Vemere. Quid per Jiucimm inteltigl 
hic possit, castis anribns eapUcan- 
dupi non est; et onde Venns nata, 
notlor fabola est, quam nt hic referri 
plnribns verbls debeat. Serieer, £dd. 
Bas. Colv. Vulc. crepidamte. ReliqiMB 
frrpidaaft, qnas seqnor. IVepadart di- 
cnntur, qoi ferventissime in aliqna re 
sunt occnpati. Jam h. I. Vennt, i. e. 
ardor amantium trepidat, effervescit 
crebris et continnis ictibns. Carana 
dicitur de qnavis re contlnna,nt ' cnr- 
sus orationts,' et slm. Posui itaqn« 
minimam dlstinclionem post Vemere^ 
non post cnrtn. J. B. FINIS NOTARUM VARIORUM. NOTITIA LITERARIA 

DE APULEIO. AUCTORB J. BOSSCHA. Ik vita Apuleii, qiisssapra a nobis edita est, ea tantum collegimuSy 
quQB variis Editionibus proemissa leguntur; in quibus quoniam alia 
minns vere dicta sunt, alia clarius explicari merentur: breviter 
enarrabimus quGe de Apuleio ad notitiam nostram venerunU Ita* 
que dicemus primo de vita ejus ; deinde de operibus, tam deper- 
ditis, quam iis, quse supersunt, quseque Apuleio sint tribuenda aut 
abjudicanda ; tum de Mss. quibus ea continentur ; postremo de 
Editionibus. 

Editorum vero omnium accuratissime de Apiileii vita et scriptis 
eicposuit Wowerius in prsefat. suse Edit. e qua, quse ad vitam 
auctoris pertinent, supra dedimus, quse ad scripta ejus spectant, 
infra suis locis commemorabimus. Quse in Bibliotheca Latina 
Fabricio-Ernestina de auctore nostro dicta sunt, ea commenta- 
riolo nostro, laudato tamen auctore, inseremus. 

Apuleiorum nomen non ignobile est in historia Romana, et tam 
consulatus dignitate, quam seditiosis tribunitise potestatis furori- 
bus, inclaruit. Catalogum Apuleiorum, a Salmasio contextum, 
vide in Bibl. Lat. Fabricio-Ernestina, et apud Glandorp. p. 110« 
Onomastici, ibi cit. cf. et Ind« Inscript. Gruter. et Ald. de Ortho- 
graphia cit. ab Elmenh. Non constat autem, a quanam eorum 
Madaurensis noster philosophus originem duxerit, quoniam de 
ejus genere omnia prorsus incerta sunt. Quod enim vulgo ferunt, S310 KOTiTiA litbraria; 

Apuleium patre TheBeo quodam genitum, materno genere a Sexto 
Philosopho et Plutarcho ortum fuiAse, id faUum esse, et e male 
iniellectis Metamorphoseon locis 1. i. p. 45. 101. fluxisse, ibid» 
in notis docuit Oudend. Putarunt enim Viri Docti, auctorem toto 
illo Metamorphoseon opere suam ipsius transformationem in asi- 
num narrare» cum contra ea Lucium Orcecum sese fingat, a Plu- 
tarcho, non Chceronensi, sed Thessalo, oriundum. Neque mirum 
tamen est, viros doctos in errorem fuisse inductos, cum auctor 
ipse Met. 1. xi. p. 809. sui oblitus, Madaurensem se dicat, quem 
toto opere Lucium Grsecum finxisset. An Tero eodem modo sui 
obiitus sit auctor 1. ii« p. 114. ubi matris sum ^ Salvifle' meminit, 
minus apparet, et in medio relinquit Oud. lUud constat, patrem 
fuisse Apuleio, virum nobilem, summis honoribus perfunctum, qui 
et duumviratum Madauree gessit, summum in coloniis et munici- 
piis magistratum.i Prsnomen ' Lucii' Apuleio vulgo tribuitur, 
quod ei revera fuisse idoneis argumentis probari non potest: sed 
in eundem errorem, de quo supra diximusi rursus lapsos fuisse 
viros doctos» apparet ex disputatis ad init, Metamorph. Ceteruro 
* L. Saturantii Apuleii ' uomen Madaurensi nostro triboit Sabba* 
thier, Dictiannaire p<mr VlnitUigtnee des Auteun Clauiqtuty Sfc. 
credo, ex male intellecto Fulgentii loco Mythol. iii. 6. ubi legi* 
tur : * Quia hsec saturantios Apuleius psene duorum continentia 
librbrum, tantam falsitatum congeriem, enarraverit :' sed ibi ' sa- 
turantius' est, uberius, plenius. Videtur Apuleius, uti in omnibus 
Platonem suum reliquosque Grsecos imitatus est, ita et homm 
more prtenominis usu abstinuisse. 

Apuleius igitur natus est Madauree, urbe Africse in confinio 
Numidiee et Geetuliee,* genere honesto, patre satis diti, qui doobus, 
quos habebat, filiis vicies sestertium reliquit,' et liberaliter eos 
educandos curavit.^ Hoc patrimonio auctus Apuleius noster, cutn 
facultatem datam sibi videret obsequendi studiis suis, primo Car«- 
thagine literarum studia inchoavit, quee urbs, sedes Proconsulis 
Africce, eo tempore ceteras urbes ejus provinciee humanitate pree- 
BUbat, et hominibus eruditis literarumque studiosis affluebat.s 
Postea Romam, quo ex provinciis commeare solebant, qui in joris* 
prudenUce studia incumbebant, et Athenas, studiorum causa, pe« 

1 Tettatur id ipie Ap. in Apol. p. S Apol. p. 1S70. 
boj. ed. 1876. 4 AuguBtiii. od MarceUin. Ep. 5. 

a Cf. ApoL p, 1S7». 6 Cf. Florid. 1. iv. N. 20. DB VITA APULEir. 8811 

thrit ; Asiam quoque minorem adiit i* atque in ea peregrinatione, ut 
religionibus mire tenebatur, ita plurimos sacrorum ritus et varias 
cerimoniaiy 'studio Teri/ ut ipse profitetur^ ' et officio erga Deos/ 
didicit. Inde in patriam redux, Madauree honoribus operam de-» 
dit» et magistratus gessit ;' neque tamen doctrinfe studia et literas 
excolere destitit, quibus unice ab ineunte mvo dedilus fuit/ Etsi 
enim peregrinatio, in Italiam et Greeciam suscepta, rei familiari 
ingens detrimentum attulerat, tanta tamen ei supererat patrimonii 
pars, ut non solum in vicinas regiones nonnunquam excurrerety ad 
ttberiorem cognitionem Historise Naturalis et Medicinse sibi com<^ 
parandam, quarum disciplinarum erat cupidissimus ;' sed etiam 
ut Alexandriam commeare constitueret, quo celeberrimum illud 
Museum Alexandrinum, ut opinor, inviseret^ et instructissimam 
ejns urbis Bibliothecam perlustraret. Itaque Alexandriam pro- 
ficiscens, cum iter faceret per (£am» urbem Africse minorisy in 
agro Tripolitano, ex fatigatione et itinere paululum afiectus, in ea 
urbe aliquamdiu moratur ; publice orationem habet de majestate 
iEscttlapii ; compluribus. CEensibus fit gratiosus, et inprimis ado- 
lescentis venustate et humanitate capitur ^milia Pudentilla, mu- 
lier nobilisy quse prius Sicinio Amico cuidam fuerat nupta, ex quo 
duos habebat filios, Sicinium Pontianum et Sicinium Pudentem. 
Hanc, mulierem quadragenariam, sed locupletem, sibi despondet 
Apuleiusy conciliante in primis has nuptias Pontiano, Pudentiliee 
filio, juvene docto et diserto, quem dudum Athenis cognoverat 
Apuleius. Sed segerrime hoc ferebat Hereuntus Rufinus, cujus 
filia Pontiano erat desponsa, quique, quoniam patrimonium omne 
abligurriverat, quam lautissimam conditionem filiee sibi quseren* 
dam ratus, Apuleium amoliri necessarium judicabat. Itaque Pon* 
tianusy nequissimsB puellse meretriciis illecebris irretitus, Rufino 
obtemperat, et nuptias matris cum Apuleio, quas prius ipse con* 
ciliaverat, cum tabulee nuptiales jam essent factse, turbare cona- 
tur. Neque tamen prohibere potuit, quominus in villa suburbana 
contraherentur. Immo, bonus juvenis mox cum matre et vitrico 
in gratiam redit» veniam et oblivionem prseteritorum postulat ; at, 
paulo post diem obit supremum. Neque tamen a conatu suo de* 
stitit Rufinusy cujus filia, tali patre digna, marito vixdum amisso, 
alterum Pudentillse filium, Sicinium Pudentem, adolescentulum^ 

1 De Mimdo p. 124S. 4 Apol. p. 1S15. 

9 Apol. p. 14S4. 5 Apol. p. 14S0. 

S Apol. p. 1S75. 3813 NOTITIA LITERARIA. 

fratri Pontiano longe disshnilem, et a patruo Sicinio JEmtliaho tur- 
pissimis imbutam cupiditatibus, iisdem, quibus antea Pontianum, 
illecebris suis deliniTit. Idem ille JEmilianus et Rufinus dein con- 
ailium ineunt, nuptias Apuleii cum Pudehtilla, si fieri posset» 
dissolyendi. Itaque iEmilianus, per subscriptionem, nomine 
Sicinii Pudentis, Apuleio litem intendit, quod lucri cupidi- 
tate inductus Pudentillee animum Magicis artibus subverterit et 
grandem dotem mulieri contra fas extorserit. Tali modo in cri- 
men vocatus Apuleius, Sabratm, quse urbs non longe ab (Eaabest, 
magna auditorum frequentia, triennio postquam QBam primo ad- 
venerat, causam dixit» absolutumque eum fuisse, nemo, credo, 
erity qui, lecta disertissima illa Apologia, facile dubitet. Verosi- 
mile quidem videtur, juvenem» forma et humanitate prsBStantem, 
nuptias cum muliere quadragenaria, nullis formce dotibus preedita, 
aspernaturum fuisse, nisi divitiarum spe allectum. Sed omni ta- 
men avaritise labe caruisse censendus est ; quoniam paterna bona 
non tantum longinqufs peregrinationes absumserant, sed etiaro, 
si qua fides ipsius testimonio' amicorum plurimonim inopiam 
opibus Buis sublevaverat, et quorundam filias dote auxerat^ 
Quamdiu dein (Ese babitaverit, non conataty sed eloquentise laude 
crevit» ita ut etiam statua ei ab (Eensibus fuerit decreta. Postea 
videtur Apuleius Carthaginem demigrasse, ubi sacerdotio functus 
est,^ munera edidit,' et seepe publice disseruit, sicuti etiam (Eam 
adveniens, in magna celebritate orationem habuerat. Nam prin* 
cipatum eioquentiee illis temporibus in Africa obtinebat, tantaque 
inter sequales eloquentiee fama florebat, ut quee publice dissereret 
non solum statim excerperent,^ sed etiam Strabo iEmilianus, Vir 
Consularis, a Senatu Carthaginiensi statuam ei postularet, quee 
publice ei decreta est.' 

Fuit autem Apuleius singulari morum comitate et facilitate; 
elegantiarum et munditiarum studiosissimus fuit, ut qui * viliter 
semetipsum colere» sui contemtum' putaret,^ et Philosophum noa 
decere arbitraretur quicquam in se sordidum sinere.' NuHum 
disciplinee genus non attigisse videtur. Poeticen, Geometriam» 
Musioen, Dialecticam, excoluit.' Jurisprudentim studium Romn 
arripuerat, et in foro causas egit.' 

1 Apol. p. 1S70. S Florid. 1. iii. N. 16. 

a Vid. Flor. 1. iti. N. 16. coU. Jure. 6 Florid. 1. r. N. 7. 
to ad Symm. iv. 62. 7 Apol. p. IS18. 

S AugusCm. Eput. 5. 8 Florid. I. iv. N. 21. 

4 Florid. 1. 1. N. 9. 9 Cf. Apol. init. M YITA APULBIK: 8813 

Venuii» etti omiiiuiii doctrinaram ttttdiosiHimut erfti, pliikMH^ 
pbise tamen ttadio pne ceteris ddectabatar ; et, cum AtbeniB re* 
terom philotopbonim pladtapercepisset, Platonicam pbilosopbiam 
mazime prdbabat, qun tum temporis imivfertum fere orbem ^ma^ 
nnm impleverat*' Platonem ubique in coelum effert Iaudibut> 
Platonem in ommbus imitari te, eoque ut animi et virtutis magis* 
tro, ita ct disciplinee praceptore, uti profitetur.* In primit autera 
ea pbilosopbim parte, qute ad naturee cognitionem et rerum pby- 
sicarum contemplationem pertinet, mirifice delectabatur ; cumque 
rexum cog^itlonem cum orationis exercitatione semper conjuoge* 
ret, etnibil magis consequi cuperet, quamut dicendo valeret, ita ut 
sabito quoqnenonnunquam dissereret,^ etiam in illis librit, quot 
de Hittoria Natarali tcriptit, illud pracipue elaboratte videtur^ 
ut qntB a Gntcit pbilptopbit etsent ditputata, amplificaret, et La^ 
tinit vocabalit enuntiaret: qnocirca idem gloriatur qnodammodoy 
quod Cicero/ qui, cum comj^ret ea qute a Orflecit accepittent 
Latine dici potte diffiderent, eo in genere tantum profecitte tibi 
videbator, ut a Qrads ne veiborum quidem copia vinceretur.' 
Quo magis ddendum est, pbysica Apuleii scripta cetaiem nostram 
non tttlisse. Neque tamen a foedte superstitionis labe animum 
«jus purum preestare potuit natnra contemplatio, et investigatio 
veri, ac disciplina Platonis. Nimirum Platonica pbilotopbia, 
quam pottea corruperunt illi, qui eam Cbrittianomm rationibut 
attemperare ttodebant^ Apideii eevo jam, ut videtur, adulterari 
coftpta erat, ab iit^ qui ingenii tui commentit libere indttlgerent, 
dummodo babeient, quod Cbrittiante religioni opponereiit. Hit 
antem acerrimit tincera religionit adversariis Apuleius acceasetur, 
ejttsque odium erga Christianos oonfirmatum et auctum ette boo- 
niilli putant, lite, qnam ei intenderat iEmilianut, quem bominem 
ChristianQm ftiiSM» pronunttat Wnrl^nrtonut i^ cui opinioni diten- 
tam aliqaam anctoritatem, quam opponam, mm liabcu« ImmOy 
homo &naticut et magicis superstitionibus addictus divinte religi- 
onis cttltorem aliter vix describere poterat, atque Apuleius JEmi- 
iiaatuDy accttsatorem saumy pingit.^ Quia tamen ex eo loco, 
qood sciam, solo aignmentum Warburtoni.ductum videtur, ejus 

1 NuB Buile cnmino MadaaienMm 4 De Nat. De. i. 4. 
AimlniiB t Pletonico diilingttit KUni- 6 Apol.p. 141 !• 
gtas^inBibLveLetnov. Aildoif.ie78. 6 De Dnr. Leg»t. Moms. 

• Ct nottte td Afol. p. 1421. 7 Apol. p. 1466. iq. 

3 Florid. L. sv. N. 2S. i 

Detpk. ei Viir. CUu. Apd. 10 A 3314 NOTITIA LITBRARrA. 

ccmjecturaiii, ut probabilen^, haudqu^uam aipemor, cetemm nt 
omni dubto carentem nondum amplector. 

.' Illud certum est, judices, apnd quos causam dizit, Christianot 
non fuisse, quod quidam putarunt. Tota oratio pluribus locts id 
demonstrat. Ceteram de religione Apuleii» qui philosopbum non 
decere arbitrabatur, de Diis Immortalibas matri et patri credere,* 
melius cnm non habeam quod dicam, verbis utar Moshemii ad 
Cudworth. Syst. Intell. cap. ir. § 32. * Quatenus ex ejus cog^os- 
citur Metamorphosibus, erat is ex eoram gehere, qui religionem 
populpramy invita licet ac reluctante Yeritate, ad philosophi», 
quam probabant, preecepta studebant accommodare. Ipse, id 
quod etiam ex aliis librorum ejus locis apparet, toti reram univer- 
•itati bina prmponebat principia, masculum a1teruin> si loqui ita 
fas est, alterum foBminenm, Deum quendam priepotentem et sum- 
mum, et naturam quandam administrationi hlijus orbiset genera- 
tioni rerum omnium preefectam, seu mundi animam, efficientem 
omnia et moderantem. Ad has binas naturas universam Deorum, 
quibus populi supplicabant, turbam revocabat. rSummumillum 
Deum in Osiride primum/ deinde.inreliquis Diis bmnibut virilis 
«exus coli/aut Deos omnes unius^^tantum iilius Dei varia essQ.ao- 
minaV statuebat.' :Dearamrautem quicquid es8et,rIsidem,'.Miner- 
vam^ Junonemy et reliquas, id omne uham illam mundi animam seu 
naturam genetricem referre, aibitrabatur. .Utramque verohocprinci- 
pium vincuh) quodam autumabat cbnhexumtessey xni, qui unum cole- 
ret ac veneraretur, alterum qubque simul hon posset non revereri. 
^ Quamquam enim connexa» immo vero unica ratio Numinis religio- 
nisque essety tamen teletm discrimen esse maximum, aiunt.' Ita 
-loquitur Metamorph. Lib. xi.' A crimine Magim Apuleium 
defendunt Naud^us, Apclogie <fe« GrandM Hommes, fauMumeni 
-aceuihde Magi^ Ift Hay^ ie7Q. et Aroaldua rorcalqueriensis in 
* Apulu^4a Apulcii, Bacchi, .Epicuri» et Phalaridis/. cit. in Bibl. 
Lat. ..;..!.. 

Fuit autem Apuleius vultu liberali et faciedecora,iit non minus 
formm venustate quam moram elegantia Pudentillam in amorem 
sui traxisse videatur.. In ipsa accusatione scriptum fuerat : ^ Accu- 
samus apud te Philosophum formosum.'^ Ipse tamen Apuleius 

1 Apol. p.' U18. quas ride io Thes. Aatiq; Grcc. Gio> 

^ 2 Apol. p. 1810. Confiimant id ef&- noviani T. ixi. nnnn. etin veteri geBonut 

giei Apuleii, si qua illis fides bjibenday dupUci apud licetum p..258. S55. An« DB SGRfPTlS APULEIf. 8315 

fofmo inediecritatem.gibi tribuit, et / contitittationem Jiterati la- 
bori» omnem gratiam corpore detenisse' fatetur.^ 
r Reatat ut de «etatje^ qua vixit Apuleius, pauca dicamiis. . Alii 
(nim eaib ad Trajani .tempora retulerunty alii ad Theodosii, alii ad 
Commodi, Sever^, et Caracallee imperium. Sed sub Antonino. 
Pio ac fratribus M. Antonino pbilpsopbo et Vero floruit Apuleius.* 
Evidente^ id apparet e loco Florid. N. 9. extr. ubi ' Ceasarum' 
meoiinit*. Praterea. Apologiam dixit apud ^ji^iaximiim Claudium» 
qui Bub AntoninQ Pio floruit.^ In eadem oratione LoUii Urbici 
meminit, ;qui ejuadem Imperatoris legatusfuit/ et Lolliani Aviti» 
quem sub Divis fratribus vixisse aliunde ,constat.' Severianum. 
ProconsftUm Afrio^e, ejusque filium Honorinum laudat Florid^ 
N. 9. de quibus an aliunde.quid constet, non inveni. Putarunl; 
quidem npnnuUi esse hunc Au^dium Severianum, cujus apud UK 
piaiittm in 1. 4« C de Off.,Pr0cons..et Leg. mentio facta,. unde el; 
Apuleii cetatem ad imperium . Severi retulerunt: sed pari jure^ 
asserere quis posit, eundem esse, qui / Severianus Julianus* voca- 
tur apud Murator. p. 543. aut alium quempiam e Severianis, 
quorum nomen non infrequens in Inscriptionibus.^ Sed Severi- 
anus, cujua npeminit ApuleinSy floruit sub Divis fratribus, ut patet 
e ' Cesarum' mentione. Ceterupi de setate Apuieii qui egerunt, 
pr»ter editpres» citantur a Fabricip P., Pithceus ii. 10. Advers. 
Subsiciv. Jac. Rcevard. Vjirior. i. 20. Joan. Jonsius iii. 2. de 
Seriptoribua Hist, Philosophicce, et Baylius, in Lexico. 

' De Scriptis Apuleii. 

Pto «e apvd Claudium Ma^nmum Afologiay «« de Magia U- 
^,...^;*apiosi^8ima hac oratioi»e, Sabralce, oppido Afrfctt, l^abita, 
contra '.adversafiorum accnaiatipnein, non solum a Magicarum 
Artium cvimiQCse defendit Apnleius, sed etis^m ad reliquas crimi* 

tiqaor. 8cheiD«Com GemiDanim Annla- S Vid, ad Apol. p. 1S29. 

rium, apud MorcU. Spedm. Rci Num. 4 Vid. ibid. p. 1805. 

Ant T. II. p. 46. et Sigebeitum Haver- 6 Tid. . ibid. p. 1S70. De Oifito, 

camp. Diis. de Numis CoBtomiatiB p. P«H»D»ale Afac», quem Rond. L. ii^^ 

mrcitt.inBibl.Lat. Fabricio-Emes- N. 17. memorat, vide Tillemoiitnmi 

tma. VSd. et Fabrett,adCol.Traj.c. in Hitt. Impeiatofum Galjice edita T^ 

7. p. 211. ' "• P- *^®* "*"*™ * Fabnao. Eju» 

1 ApoL p. ISIS. mentio etiam apud Spon. Miac. p. 800. 

S VS. Norif. ad Cenot. PU. p. SS: et alibi. ^ ^ _ ' p„^^ 

cf. Salm. ad Solin. p. W4; 3tttii. ad 6 Cf. M. Corpom GnitenML 

Sut. IV. Theb. 8Sff. • ' S316 MOTITIA LITBRARIA. 

natioiids de extorta dbte etmtasa ex kidri cnpidHate Padentilla! 
domo, lucttleDtisshne retpondet. Qttoniaia Tero Magise aocusa- 
fioiiem !n prima Orationis parte, dein reliqna tractat, hinc in dnas 
Orationes bcec Apologia in Mts. et Edd. yett. dividi solebat, qnod 
ttiale esse fectum dudnm observamnt W. DD.* Oratio hwc vi- 
detur halnta esse anteqnam Mctam er p hos c on opus conficeret 
anctor, quoniam tn eo multa inTenissent adyersariiy qnte Magica 
luspidonem non panim augere potuissent. Apologiss nomen in 
Mss. non inTeniri, monui in nota ad Titulum. Postea tamen di- 
dici Apologiam Yocari hanc orationem in Ms. Bibl. D. Marct/ si 
modo fides Catalogo, cujus auctor fbrtasse in Ms. nomen iilud 
Bon invenit, sed Librum ciUvit, prout rulgo citari solet* Gete« 
rum, quoniam Apuleius testatur, sibi ad delbadendum vix tres vel 
quinque dies integros fnisse,hinc Scipio Gentilis suspicatnr, aliam 
fiiisse orationem, quam Apuleius dixit, aliam hanc Apologiam, 
quam edidit. Sed hac de re suum cuique sit judicium. 

MetatMrphoiean libri undeeim. — Lncius Patrensis, Patris, 
Achaies urbe, oriundus, MerafwpfiSf&tm X^yovs Bcripserat, teste 
Photio Cod. cxxix. quod opns an nnnm constituerit Libram Ro- 
manensem, seu Vabulam Milesiamy ut vulgo putant, an vero, (ut 
videtur esse maxime probabilis opinio Hiieti Hitiaire des Rtmans 
p. 32.) Merafiopf^aetir quandam ^vyayAryi^ry ferme qualis illa 
Antonini Liberalis, non constat; immo, Tel omnino extitisse Lu- 
cium iUum>* negat Wielandus.* Ex hoc Lncii Patiensia opere 
Lucianus obsccenumillum libellum, cui titulus Aovcior $ "Oros, 
expresserat, ut sale satyrico lasctvas mulieres suse mtatis perstrin- 
geret. Apuleius autem, cum hoc propositum sibi haberety nt spe- 
de usus fabulse Milesi«, quo narrationis genere istius «vi homi- 
nes, et Afri prsBcipaei mag^opere ddectabuitttr, m^fsteriomm 
utilitatem et sanctimoniam commendaret; eandem illam fabulam 
de homine in asinum mutato idoneum argnmentum ratus quo ute- 
letttr, prcBsertim quia conjunctum quodammodo erat cum metem- 
psychoseos et palingenesios doctriha, in mysteriis tradi solita, eam 
omavit et amplificavit. Qui enim in Apnleii Metamorphosibiis 
nihil nisi inanem fabulam Milesiam» et putidam obscoenitatum far- 
raginem, reperire sibi videntur, perquam inique illi sentiunt de 

1 Vide »d imL ApoL ▼. p. S40. et de Locio PttreiiM Fabr, 

a Qe qvo nde infinu Voi. z. p. 716, et Vol. vui. p. 1S9. ^ 

S Vid.H»rl. iMiFabr.Bibl,Gf.Vol. • nK.SOAIPTiS APULSII. 3317 

Apukioy qui» etsi a supentitionts labe haadquaqiiani punis ett 
ttxistimandiis, tamet» ab adolesoentia vetecum philosophorum prm- 
oeptis imbatos, in natucss.inyestigatione perpetuo versabatur, et 
cum Flatone suo et in philosophia qnasi habitabat. Verum 
sub Imperatoribos Ronmais, invectis prasertim Priapeiis sacjns» 
Inrpissimarum libidinum latebris, tanta morum corruptela univer^ 
sum p«ne orbem Romanum invaserat, ut incesti amores» stupra» 
et adnlteria singulas fere £Bimilias inquinassent^ et matrimonii 
sanctissimam religionem polluissent* Testantur id, proter historiss 
monumenta, istorum temporum scriptores, qui smcali soi corrup- 
telam in rebus venereisy passim, aut vivis coloribus depingunt^ aut 
oensoria anlmadversione pers^iagunt. Antiquis autem illis mys- 
teriis, quibus nil melios Athenas peperisse, et quibus ex agresli 
immanique vita excoli ad humanitatem et mitigari hominem proa- 
dicat Cicero^' cum non sdam verior Dei et naturm cognitio coa« 
tineretur, sed et purioribus morum prsceptis, ultra Bmculi soi 
indolem, eorum participes imbuerenfur, cumque iisdem myst^riis 
initiatns esset Apuleius ; hoc sibi condendo Metamorphoseon 
opere proposuisse videtur, ut mquales snoa doceret» in tanta monim 
corruptela, ad humaniorem vitn rationem, unicum et efBcacissi- 
mam esse remediom, mysteriorum initiationem* Itaque inducitur 
Luciu8> juvenis voloptaUbus deditus,* cognoscendarum artium 
magicarum studio Tbeualiam petens; sed adeo penitos VQlopta* 
tibus se immergenSy ut ad bruti naturam prorsus delabatur, et 
nimia Magi» curiositate, ejus artis ezperimentum facere capiens^ 
in asinum transformetur ; quo figmento se et mysteria 9i Magisa 
snspicione defendere voluisse auctorem» haud absurda videatur 
opinio. Postqoam autem Lucius, in miserrimam asini conditionem 
redactusi omnes beHumsB busb sortismiserias exantlasset, et spur- 
cissimis se libidlnibus polluere esMt ooactuSy tandem humanitatis 
SU8B memor, nactus opacm noctis silentiSy aspectu lun» candentis 
commotus, Isidem Deam deprecatur, ut illa tandem miseriis suis 
finem imponat, et quadrupedis diram faciem a se depellat Illa 
tandem miseretur miseri juvenis» qui in solenni Dem Isidis pompa, 
devorata corona rosea, ad humanam formam redit ; castimonies 
xeli^osa obf erv&tioncy ad sincereB religionis communionem pra- 
paratur; Osiridis sacris initiatur; et in Pastophororum coUegium 

1 J}e Len. u« 14. in prof erbium abiine ridetur» Cf. Ter- 

a Vnde uidi imam qqodafflinodo tulL Apologet c S. 331B NOTITIA LITBRARIA. 

lUcitiir.' £x hoc Hetamorphoseoii Gonipecta, dare, ni fellor'^ 
apparety nihil aliud sibi proposuisse auctorem, nisi ut adversus' 
MBcuU 8ui more» corruptos, mysteriorum religion^ commenda-* 
ret, pure sancteque serrandam; qnceipBa^iuperstitionibusinfecta,^ 
et a Deorum ciiltus sanctitate ad morum corruptelam com deaci*. 
viiset, ad quantam foMlitatii immanitatem hominei.proripiaty ipse. 
auctor indicare voluiise ridetur» narratione ipurcissimamm turpi- 
tudinumi quibus De« Cybeles sacerdotes se contaminasse legun- 
tur Libb. Metam. viii. et ix. 

Restat, ut de fabula Psyche$ et CteptiftfuV dicamus, magis artis 
operibus^ quam scriptorum literis celebrata. Narratur illa Metam^' 
Libb. IV. V. et vi* ab anu quadam, ut puellam recens nuptam 
soletury quam ex coigugis amplexu prsedones rapuerant, et est 
cum.dicto auctoris proposito quam maxime conjuncta. Hac enim 
iabultfillicitts Veoeris commerciis, quibus ad ornnem nequitiam rapi. 
c