Skip to main content

Full text of "Arithmetica oft Rekenkonst: een een kort onderricht van 't Italiaens boeckhoude"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dii is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheek pi anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automadsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niei-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commercicle doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over hci 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informade wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml ^. 33 

S3:S •i ii' f' / feJkl^ As. •>-l > ^' HmA:#JjS«.. *i^,^*r ^t^^'^-^'fMv^aa-- i%S3i'! « 


i-r**' • « « ( 
I 
/ ».<*. ;»^ j'-v* -r ^ik.V _.^ t^ ■ r# i-. .^ _ Reken -tóift^-bcmindecs* 


fW^tf»5e^ett «i^dttet % <èe% niet . 
ottttMjremteni) ,r.ittó4»-6!5'ef %eirt is ^<&^ 

L «tiet «5 ié^ïe6&<S«*^5 -«utet tó <éjf o^e 

' 4aSjjwi0 meerV f ^fernim^ij ». - Q\a5ief> 
^<%;^tmgmg 30051 («ejj *^oeft<5eïKoo? 
|W»^«5«) <J5rt9 §inA«^<0?Oï^et^ iê , ^«t ^6 ^özr^e^jlatlfiidi S(3itt^'^i) ^kc fff Atfn « 
■-* I 

«Il na (occmogo) , tt te ^o^e ^e^oen : 
Q^iet <0eef meerr^^^<3e9, tut^V^q) ^ 

(èo^etf i ^At m|«; tiJMejie 6e^miiie)dt|c|e 
<coozt(M) Bc^owt te ^ » met te>|H&et]f 
op^e aft^-'C)ureNt»e,eeH@?i9§eJ&,en^e te 

^ugten^eji "^ie o<Ser te"^tjajc(^ ttT^eif 
«2fi^oeft "Oeö «^e^end: on) y^c ^^er'Op- 
iSpïitftii^e te mogittji^^èif^ <o«nmic^ « • •• 


« 

Ï)/V k^rbaer trmh na duegcL 

' jf wf iZwf> «fff 1);^ mtr»^ cm Cicero v^ïtIl» •* 
Ifltf Mfj Kocfnumfchtf voor u ^finigr dm^ IS't Alt gytócr vint<rgcns-yet mi>-ftelt, 
Poor '«Orukkets doca><u myn WïgtiVjk f^ko» 
Tcii ai|;llèn docH van óns dit niet vertelt» 
Maer atnVx dat onii het miflTen al wel quelty 
W4ot bondera oog' wel i(Up*rig kondc dwalen, 

^ DEK DEN 

Maker tot zynen 
m o E E^. 

DIT wonder groot en kan ik nirtvd- 
fommen 
^at u mijn Zoon alree mag ovetkom- 
men : 
Wacr wildy heen ï da: gy dus ftaet bertyd, 
Omnuvanmyténenxnuaffcbeyd, ' 
End'teyzcn uyt c^ onbekende paden : 
Wie heeft u doch tot zulken zin geraden ? 
fc u b)' my oyt eenig ding miffchiet, 
Dat u daer door by my te zijn verdriet ? 
Of wildy ook, als zommige gezellen, 
long onbcdocht u gacn tot reyzen ftellen J 
Wift By wat elk dan zeggen zou van dy, 
Zoo foudy wel my willen Hyven fcy, 
Vtvreezc dat gy komen ïoud ter fchandcn» 
^gyföud* ziiniaanderliedenbuiden. 

(» 4) Bedynkt Dat o acnflactjWint aldjd zóldy rijn, 
Doorfthand' end" fpot in aiigltelyfc gepijn ; 
Eod' willen zy a door veel vragcns dwyr^cn, 
Dm tijd moet n d'antwoorde dan voortbryn* 

gen, . 
Niieruverlbuidj wantiknuquatikkan 
Geraden, wat zy zullen vragen dan. 
: Wat wU ik pok u veel hier zitten praten , 
Dcjongheyd dom wil fich niet raden Ittcn, 
' Belt mag Ik □, al waert my tegen dank> 
Nu laten gacn, end' rcyfen uwen earg, 
Als ik hebb' eerft genomen onvcTDolcn 
Oorlc»F (mijn Zoon) die eeuwiglykgaet dolen. 
End' bond u kloek, iü dat u naekt den nood, 
T'eeniger tijd, end' weeft voonddjtig bloot, 
Dat OT doch ir^'jU Vader, nietonweirdig 
VooPivotkenmaekt, door redenen lichtveir- 

dig: 
Macr liever doch in eere my venneert, 
Tis 's Vaders vieugd door 't Kindt te zijn ver- 

cerc. ... Sou- Gy zyt no t'huys, tk ben iióck niet moCé 
i# . ^ i Nueeifligebaert zijt gvmetarbeydzwacr, 
Van my ^bemiiïdc > zoo c iünd word van déil 

Va'er, ■ [ 

Mijn hert' endV ain hadd* ik gacfii t^vsmsn 

ftrekkcn: 
End* nu wUt gy aireed' van mf ttrtoekkeni 
Ook zond» raed daer in te vtag^ Hj^i 
Hoewel ik doeir ü cygcn Vader 2y. 

Dus wildy saen» end* nergens om vcitdeven» 
Gaer zi;t 'tbehulp van al dié q behoeven^ 
£nd' ieertze recht den handel rek'tien fiid» 

End' ift dat zy van doen yet hebbende ^ 

Dat gy (te fwak)nodiniet en kondtvetdtdgpn» 
Zy muegen dat deReken-Leeraers vr^jsen» 
Die daer toe^i^ voor elk bereed' altip» 
(Zoo lang^ God bun geven lal te^i jt« 
Alaer nu ( mijn Zoon ) iit d^ gy klecn Vto 
krachten 
In bgtaden komt vte die^ dt<t al verachtm^ 
Die (idlen ü doorzien van blad tot blad> 
End* zoeken, of zy ergens vinden wat, 
In u mis-ftelt, om u daer door te laken. 
Dao zal u eerft het groot perijkel naken. 
Hier voor verhaett, end' my in't bate druk. 
Als ik u zie (myn Zoon*) in ongduk 
By MOMUS volk, die elk eengdm^ont- 

eeren, 
Mijn herte zoditi als ik dynkop 't verzeeren, f *•-' ''•'V" ODE ••■•■*, • . - * 

Op bet Tal^ k^n^ - boec\f A «^ ^ üytgcgcvcn door 
Vi^. ff A K o B' viniler S c r n b K t. ' 

KAldeeufcbe Jteaegtr/ ban ntti^ geveip^ 

;Dentmitfl|ulpl)i; laebnintttiilcen: 
3^mi «Ktio^iu tna^ tomeben/ 

tnniisinniu DttooOont tnt* Lybye ^wm tB't i^etWl t|?il^ 

ebtfSptMcItcbii/ooltnKtlK^agei 
^ Lattnias gcoecgt 8el}oe0t/ EndymioD ta Phebe t'^MttOt 
s. Hiptf chc» Iltefi tHHU tl (ttltt tlflraiJn . 

Architnedes, en oMber anber 

ÜPfiftfcg i MBIUW i t ? Anwiihandèr 

i^gp^tcaubi'fnttKliKi^/ 
9i0t )p iniB^ tt ln(l i^i&tai itKtctt 
jlBet mm tei i 6 oii|t|up(t d te nwcen/ 
52&ecs'/]6flnel/3letti' en t»»|^ tofiit. 
<3cieitlnn(l«t fc|ietii>p oittcgtffen/ 

jBaec$onlKtu^ltttt' dUtnti/ 
ipenYinpuii i|ei|SiieuuiTti0 oaten/ 
^ l^o^teiw/enianii^QemeentittnKimt: 
H^gnberhttntiteallnliettmtt. 

m 
Sonnet. 

Schuercn 
IndankjnifungtygjJiieIJefJ)€hbeYst.jt 

Gieft £t diJHegdy wat fat ons vruchts gebuer^n^ 
Gm hem den Har om leven iangrofigt. 
Ziet hier $4 weg gekjifs begin en%ijdt 
Om 't mjp cndjnjU wcÜ^oorfoikt veelerrmim 

Jic Reken- kpnfi heeft Ahr2h3mg^er$ 
'tEgj^ptiffhmlkjdêenbyd4erhfefiV€rk0ertt 
Ter wet f ld nHverhrtjds^ wm datmnwsndeU:^ 

^'^ t^onzjen dienft dee$ Koffie woA wrwwn^ 
Heeft wil verdient neü dsnk, tozynvoteert. 
Di Konfi k recht » vm.SÊn , ike recbthut bmh 
de^ 

Niet zonder dac i#Vi • ,• ' »*•«««*'««••• evE LIER ^D I C HT :* 

: - / Op de 

Die een konft' al voort vcrbrcydf 
Als een recht göedkonft-bcinindcr^ 
H^ro wort daet^aa lof aezeydt . > 

Dikwyls mcfcr dan ccrften v&Mler z 
Waot wie cerft (als wy^ Ycmntïier) 

Maer men leefi> wat nut ontbieder . 

AMm was, die 't rccbt bediet 

Heeft verbrcydt,by Nj'Aw vliet^. 

Ook dat binn* d'Ei#ibr palen, 

TiéUo met meer Oriel^m «iet ^ 

Wys*gier al zyn kommen haled 

TtiPkMfi fftoüdi End' doorvertalen ^ 

Onderwys, end' Iccring hoort, 

Brochten xyz* aen Q|wwf4*p^ 

Da«raie vry niet Weef vcrfmoort. 

Maergelykaen eiken oort 

Heerichappy die hebben kregen, ; ► . 

flcbben zy dc« konft al voort 

Ook verbTcydt, in alle wegen* 

Dc2* al door hun vly tig plegen 

Zegtmcn lof end* eer altyd> . ,• 

Als de gen* die wel genegen 

5aitr tot q|it vctbrcyden wyd. 
y dJc hief dóór zynen vlyt 
M^kffftJI heeft tot nut befchreven. 
Moet, ais zy, ook zyn bevrydt 
Voor 2 jn doen, uyt lahes fncven. 

Luji herpen konfi^ €'ontec{)t 6? fteot en j^octit boo^tilttdletV 

Cmnetier tointlm t'süne bèmn/ 

INd ontesb0ei/li0o;ufio)iitt0éflV 
iCgaet qual^ teRMen tl bec^oftf . 

S^t)oitftfnniacxittttDtttttJ^^ ' 
5&00 bat iKit fontfi littl Iiti^^ tti'ft^dit* 

^dtifl/omdla^aïttUolinatm 
l^it Thetys flr|oor/ üao^Ufti ^«3, - 

%att mfm t ii fti ti j amm gtsen. 

itoopt iKfen^Ojé/ctt^tdet n1go/|)^r 
l^{ttteltrdipci;ttiituei:/ ;"d' 
3^ 1^' al tam )»i;.taM»Utf]:t dMp3/< 
SSoorj^bim^it) Uoc^tiibiii^ « f I ft .i C' -Slè^-téifdïi^icf; 


. .:;• .i ï^ * ..■V 

■II . Il |l ^ l . ,l t MM I I . if ^ . ,.. ,> f • •i»'i%^ LZfi^- ïmm^t g^^ip^^ aft «siM^iifte jnocfe^ 
fH M(§9 fc^Bcif.cn^t^t «rfffeif menf^^ te» 

«^ na $ermo0et) , u te ^o^e ^etaeh : 

mi <3eï9Stc§tet!^^,aïjo^éjfi»<Jvi®e ^4g- 
tet^ tnj ^ji amm^C^è^ , >tt ntgn^ af* 

<ooozt(ta; 6e^oozt te ^ > m^t^^&eijf 
op^e 4fi^-"^ttreHt>e,eeHS?i0geg"&,effte te 
6e$ot^etir^At'^e{) <^v^%g^ 6oefllgotf(et 

jTttgten^e J ^ie o<Set te "^t^j^ei; ^'^eif 
.2&oeft "^eé •ife<3et!«: ortf iif^e S^e^er-op- 
S^aftirj^e te nu^ ^tèif^ ^entiAfte- 
f#e /lemmer KQ»ij(iQ4)e<><ive)|^;)jmde. 
viuegt: :^ii ^ jKf^^^^tJ^Tt, . /^ Numeratio. 

tti6etmmaetitefl[fpc&tt^atti)tie8fnmn/ nat te 
^e gmgllmx^n hiuütütf/ abt : 

jMcmba. ^ bat $gti V mtnct <setane* 

C4fmfofitm. ( 3 1 faimtigebaegtie ( 

Digtcus, ofc ^nkel-getallen» 

S^lltt aHesetalItti onbo: be tten/aljoo gi^amtt 
om &At3émet een oftel / enbe niet met tttice/ ofc 
mttt letteren sefcj^^ebm Uiojben/ iSI{( : 

I* u 3* 4*. 5* 6* 7* 8* 9* 
Articulusiófi pun<3>-getallen, 

Xgn eiiKel fletaUen met een 04 arfiter oen/ ma^ 
ftenbe get enfcel getal tten mael 300 groot / al|l m 
ftc&5eUienf]i/ 9bi; 

I04 20* 30* 40* yo» &)♦ 70* 8o» 90* 

Ct^toojbetttmnct-aetanen genaemt/ om bat 

in alle tienen betelltnge ^remtnctuatfeoftf be^ 

titfhnge neemt ^^aer en ü 006 aeen boojbet bpm 

yMïtc getatt namen / ban tot umi ttiant tedeni* 

be obet be tien begtnt-men meber ban een/ noee/ 

bif e / etr4 boeg baec bp namenbe ï^tt punct^getd 

tiem «Snbtj^oettelelf/ tttiaelf/ bettten/ ttat 

naemftbetanbrntige fcj^pnente Rebben : beboli* 

genben 3cf}ran0 / aljoi bcettien/ bsfrten/ eir4 be^ 

toonenbouberanberttige^ ' - - 

<ceit Nütneratio. FoL Z 

^fen •' ■■ ' -' » ■ '' ■■ ■ ■ ■ IQ 

ll^nbctt. ■ ■■ ' " . ■ ' loo 

9upyxit ." ■< » iQoo 

Citntapjtnt ^' . ■ ■' » loooo 
)^6tttbtip5cnt ■ ■■■ loocx» 

^npjctttmatl bit|^;fttt/of nttUotn «-<• loooooo 
^ttnthflfoen -^ > ■ ' ■■ icxxxxxo 

l^beit mittoen ■ ■■ ■- — * k)ocxxxx)o 

^Diipy nt ittttfogn iocxdoooooo- 

^tenbup3ftitmtIioeii ■ ■i^ iocxxxxxxxdo 

i^niierrtop5entmtlt9j9i---— * icxxoooooooo , 
^iintitoen ■ locxxxxxxxxx» ' 

Cooipcficus» 'of t*29men-ge voegde getaUen> 

ITpn jittmt^-attftllcrt / baec in be 9laet3e ban a , ^ jau -., ^_^.^, , _^ 

feb«no4 gieftelttxiatre 5^300 loaceliftj s^b^f^etii- ten éttlel gj^etal sN^rit ttio^t / enbe $pn aUoo 
ptmrt enbe enM getallen t'^mm aümgn : aljsi 

n 

bertio/ eth t'samen^^eüötgt getal/ al^óo ooft aU 
Uantitce4 

, Volgen noch meer getallen. 
78% 2lc5t-en-t5ttoenti0* ' 

5674 ©öf öpnöert 5iKtoen-en-t5e(il0* •M- 4O78«i0ici: tmpjntt enbe atlit-^nf t^dmtig^ 
s6oo8« ^&e(t•en-tl{ifttgDllp5mt cnfttac^t^ 3076854 <D^fe|^nbtrttmp5att/3e)(ienbup;ent/ 
ma ftmbm ttüHn-tacgtentf &« ^«MlA««« «■■■»•■«■«« *MMM«P*«««» H i • 978<i Kumeratio. 
978^354» jftt8<ntniIUoen/$tl)en9otitNxtimp« mmitmmmm 7843 57804 Htj^t-etv-tjebenHa mfllloeit / biet 
^mtmttmpyxA/ b^f-en-lwttgDmijent/ $ebm 
(on^ett ente tacj^entf 0« 

998o7o6a5^ jBe(jm j^tt^^ mtUfoftt/ acfit 
thtltoen/ t^eHenttg tuipsent^QS gottHett enDe Hgf.. «taMMiBMWI^I I254567890» €en bup5entmtUfoen/ tti»t 

Hert mflitoeft / bf ec-en-Oettf g mülloen/ bgf 
erttntpsettt/jrtien-en^tjefifg Inqiscnt/ a^t 
ttt ttibe tnegetttlg^ 

i^ftc tonbeti nocj^ j^ooger-getallen gefMt tto)# 
ben/ al0 ban 2&toiilIioenen / Crfmtllto^nen/ 
^ttab)lmflltoenen / ttu ^oc|b 't bio^t meei: m*. 

noobtgalü.ltutgrdd^t» ^mSpUptlK Nuoieratio 

metbttbolgenbe: 

5<S7|8po9 8 7|6545 2i|oi2 3 4 5|tf^«i>09 

fgl. IfgS 'S||§3 3|1 

Il li 
S i t ; 1 
<m9» OcimflUofniii s^MOsomn jBlttttomoi Cnagm 
tpm* -",■ ..... 

Ilimt^ tliaét d|^ Mnirn l€ttO( moet / imi $nlfic gt^ 
«pt te fpjefcen / Kw^tet ofit aefimfct tooiUnt / nito tft^cMwt 
lltter tief oont ih tif^n atftliiio;^/ op IS. 0« tt^^ 
itf 1 9a:c 16074 :ttl0 opfc ^ot mei»Ueïn goet timlii|p|0 ontfipic^ 
iunm)et^eii^lMX0pbatt(t8cgrbnDti)0* ,. ^ 

ADDÏ- ■ V-.».. _ Fol.3 

ADniTIO. •^^•^m^mmm^mmmmimiammÊmmmm^mmmmmtÊm^m^^amirit^^t^a De tweede Spede 

lemtidtt timt / 6}te/ oft mm getallen/bie 
f jamen tdlm&e/ ten fomme ofte getal imftetu 

Invrueghii gemeen^} hy zonder quellen?» leeft» 
nte geld by een» genoeg ce cellen» heeft*. 

HUI gp abbeeren toflt/ (lelt utaie getallen retftt 
onber ben anberen/ eentgen onbec centgen/ tienen 
onber tfenen/ £ionbttbenonber|^onberben/ etr« 
altgbb'Yenlgen tegen be redster ^anb/ é\»ffitc 
onber / enbe begint aen be eenigen tfan onber 09^ 
inaerder : jeggenbe/ d enbe 2 ii» & : 578 
enbe84i|} i<Ï4 bat» eentfen enbe fint 402 9 
eemgen / bte 6 ftgn^fl^onber b'eeni^ '* 595 T 
gen / '- enbe telt be tien met b'atdiee "IT^^ * 
ttenen/enbe TweAt : r/9/0/ ettfie 7/ ^ ^ ^ 
id 17 tienen / ofte een j^onbect enbe 7 timm / bfe 
7 fm9lt onbêt be tferwn/enbe telt ^ j^oitbett met 
b'anber j^onbecbm (riibuii : 1/3/4/^ / li» 13 / bat 
5pn 13 lonberben/ biefrgigftgegeel/ombatgp 
ittetboo]bert'abber^ enfiiebt/ enbebfüitiiooi 
te gantfc^ fomme tenbupfent b{te gQnba:t feit- 
tnbe-tfrtmitfg» ^ - > ^^ 

'■•'•ftpoeTe. i. ." •> ' 

tSttstnUebe negenen npt begüaHen* biege^ 
abbeectmoèten tnejeny eft tnat u obo^iftlKU: 
bobf eeri fttuftm/ batfer^pbf be fomma (laet/ 
tit toat u ober be ncgen^blgft ban4ie«pftomen4 
^iBwwt onbg:; tf«i|teeei*g s (MMnonMcft 
'Mm ftflcce^teneriepilfttec komt^/ 'itatoonb 
<Mit m it^t g^bbeeit gebt/anbeqf 90 ^4usAtfu 

ir-, «5 74j^ï 
80687 Addicio. 

540x58 
*47<S67 f_ 

856745 J 
.l04s>87 

54457« 
3351109 

■I I ' 1 II WÊmmmmm 20I< 4781 

45278 5152 4^, 

574? 5 i. 4^? 4 
472583 i 4854^ 

38C742 -1 ^ ' X9750 

5^75 ■*« 958053 43i<S i. 

lis * 
534? 

4d«l y 
475a 

4685 

4704 1. 

57$5 8 
4?8<J iSXSotf 19651 7 ■«m*««> 


« 

npt t»*«nö« ««PJ*^** /IwfemnSe Uan 't gene 

576-13-- 9 » on;.io-Jl 

— ^— — Ta-ZTg • 6z83-^i4 

934^-^-!^ 49785'-i94-"'-ti 

j^.::::Ji— 2.— i'5^!?z7«-ii-4o 

tnarf^ -" OUt* tnfl* ftjW» . ^ _u. 52S>-7-ï7-»5 - T ^ 

11731^0-18 — 9 4 4 »SaJ>' 
•tceifónge, ■ ' De derde Specie • " '••" 

pic reel.geld fchnldig isj-door veel koophandei» 
d^ven. ƒ 

End' ats hv yed betaelt, noch veel voor fchuld moet 
fchryven> 

Al trcfo hy veel van veel , nochtans itfoet veel daer 
Diyven. ' ' • : . 

' *541 . X l^Wt^e betaKhsê ont«t*Se rcöuü»/ 
i22i j^ IT^ttrnefjmji/enöebcgfhtafrfbe 

Kffl^l»^* "* %'" -^ ««^ «* ««'t «Se eSe 

7777; ^.iSl**"^^-^«"»««»«ttjw.af' 

i j; — ^0705 4J0703 . . 102030405:: -, loqpoooqo** 
571727- i"iJ345 ia^45*79 >• '»^ • ■ 45O7OJ — - 10203^1405 lOOQOOOOOO 

- -■ " . . r .. ' • • , " - •. ^ - • • ^^ ' •'_ 

' #in tttt^te» (pfflww ^iqitrttg/ geimftmm 

tem fflili)4(tHptkntntuif( wniqMXibtft gelDen oft 

SDetixi^ttixiftnt di; «lamr pnbb 'tf^nt/ ent» be« 

gtnt atmbdaeiAKletet rtttttrti^nti ; ttlfri^to am 

gidti* fhu yen; tenetqitngm/tiitiefooiKbe' 

356—7'— 8 talttt^mtttptmixisfn'^ttftf 

298 - 13 — ï z aI0 lie fd&üto/ fo I«nb I* tia» 

•^-7 — "rr — -^ tKftupïi«tS,/WentófoaJptel 

17 -' 13 -r ii toelrb / alflir ptomrtiijw, in 

"■' • "" '. '. — ^ «ntn ffitpfait gaen/ oTjfotria» 

35(j-' 7^ 8 aUealiWrêM6na|iaet<?lDKft& 

opt / &o(|^ Hat ontleent tn/tn itiag niet ijèrié^étl 

JkvojOifftiKDec ggcfieeet te «Ntc 

mare» lam^ «ng« afett ' < ^ (t> «« looti: 

27008 -r O T* 12 — 17. . ^456 — .7 — 8 

807a— -^*i-' r;^-- 2.'> l-'- -'5)tq- rt - 12 i 28 !:l 


jr^ — 2i(v- 1 1 15^ 4.- 280 ?*>- 10 — 52 
— 2B~k5 4i8»5 f - 207 rr ï8 ~ .4 

iS78 — 20 ~ 10 iSifo jf- i2lr- J4 — 5^ . 

'H'5 "^ c^ ^ 1 575»*- 8-3 

551 -14- 8 
57P- 8-5 Maltipticatio. 

^ 50405 — 
• 7080 «H*^ IM* e* 

-o 

■^3*" -7* *53M ita 50405 -t) 7* ■ I ■>! iiii^ lyi m II » lü Multiplicatio, 

■ ■1 ■» ' I I ii T I .11 I I , I II ■■■ ■■■ m I 

De vierde Spedc 

%t$Kt tm (retal boo; fftg jelbetioft boo) cenig 
tttibtr getal te betmerifgbulbtgén/ Attaec toe mnf 
tria Ui befe telgenbe Caf el loei baftelpft toatt bup^» 
tmtèftotmen: 

Komt hier ter Tafel ofn t« leeren» rechtTemieereh, 
Zoo tnuegdy kotnen» t'viwer eeref^^ii^ verzeeiea. 

r 3^ 

4 3 

4 
5 4 
8 

-lO lil CA 

12 
15 
10 «**{ 7rHl4:h'~"^l!"«'-fïi i 9 
10 -\t6 

•18 

20 

■ tl . 
*7> 
50- 

4tnael I MuIdpUcaticx; 

20 
Z4 
z8 1 

40 

\i^ ('^ hl rs) 9 
10 

II 

II. 
8 ntail<{ iï) 


10 tw {3*{3 II ma {.■^jai^'i IJij T2 nuiel iz« ^ i4f. 4Jm twn tf wattüritce^ii/tNMt alsoo : fWt ^et 
tnumt ownnltii^Itemrt ntoet tooi&cn / cnöe" 
tatbriOaa: mcbe gemaltipUceectfal ttio}ben/(a« 

onm/MiiiiafeSet^efif '(dtifttrcen o» a^t« MuItipKcaüo,; 

aett l^dbbe / toant bte fieltmen atgter^f/ bupeeti 

164 2 ' IBiHbp ntüttifflitt^ 164 tttet 24 

-^r-rT/X^ amatÏ4.tjj8*6tttr8(jpftanbep 
528 .2 te 44 baet rmt 2 mael ($ ia i2« 
f c8}pft 2 onbet txt 64ttibe ontSmtt u f^menbi ban ' 
i taael I ia 24 enbe i4 (bat ^itti^^ubetr i») bomt ^^ 
b^te ft^tPft I v^^ jgebbp bM; p|obucf 5'28i f n juu 
&er tntegen boet ooB met ajfle aubere^ : , 

/ "! Proeve. ^ 

' 9aer m mèe gemnltf j^liceett Itebt / fielt 
ofibet ' ( in 't ftrti^gt f enbe bat gie^stlttpliceert 10/. 
Soten:tbene({emiru|ftiéte(t) müfttpttceectbèt 
booitAalftanberén/loiat baer ot^et bejpup^ bomt/ 

gett atl^ter in/ Vi^at in 't pjobutt ober be negémn 
(ntit / ftelt lioo^ in / Komt ban boo| ettbe atfitet: 
een aelpbe letter te (hten/ foo gefibp vtt^t flttttttl^ 
tt^Utettt* ! ; '^ , r I oX<i V 'JiQ><° ajSöS. 3 , .871^ ; 4 — J. 7X7, • V .. ,, : 8><;8 

S41980 5 ' *0772Ü5_. .7 ,. r '• 4385^5580^*: JfV • J' MültipHatip. F0I7 

^10 op met b'eerfle lemt 
I gemtt{i1{iUceett|^ebt/foto# 
ten gelem ig/ multfplimrt 
1 ban tnfgelp): met betliiee^ 
tt : maer (leltQet pponat 
eenHettec tmietaiaett0 / lui 
txe flinker ^ant/abteert ban 
be^ibe be ^<^utt^ t'^amem 
4^9 sulfie top^ boet ooft met 5 / 4 / ofte meer 
lettcten/fielUnbe t'dlren em tetter ïnnetnaettis» 

2oouboo|Éomt tenurttiptteeren met io«io3» 
0f icxx>« (iiyit derj^ji 1/24 o^e 3 mad o^aj^ter aem 4798 

37 
ï45S>4 

177526 
2789J 

lij 

5f75» 
27895 

M51085 
5*789 
'52IO 

527890 

Ö55.78 
163945 

170830690 a ^ •mmmm^m 10734205245 I 5 
15.52.5471 ■ * ■ « m I ^ 1075420524315 

75i5945<5702,05 
4293682097260 
3220261 572945 

2 146841048630 
536710262 I 575 8 
3220261 572945 
107342052451 5 
"8- ■ M 1 ' «r M5i<557i33i3786973^5 5 8 3^4 M ukipUcatio. 

- ' 5834^5785^5743 

211 204030012 

PMkMlVMMM- WHtafMül*.»» «ÉHMMMMaiW 

,583415783x5743 
17502775.497^22900 

i?5?70Ji330297i.o 
1166851566514860 3 

5834*578315743 ?S^ï 

583415783*5745 ^^"^^ 

ii6685i5<ï<S5i48(S 7 t III *i i2 32 2i87663 687<S85i84i989i6 tk*a«Mai« 4^m gulbeius tot fhipbtttt te ma&en/multtplt^ 

ieett i«t getdl bec guttiimis met 50 beel alfTet fiup* 

Hens io eenen (jnlben .^n/3pittiei: eentge (iupbent 

57%) gidbesiau neffentf be stil&etns / a&beett 

20 bte baec bp : '^ gelpiQS bet' 

1. flaet fttSi 006 ban ^upber«f 

1 1 5780 fittpb« tot penningen / enbe alle an^ 

betittlben/ maten inbe sj^e^ 
luityten^ i*'«B IZ34 gnlbtn^/^ ttctl settmrisiim ^n tiat I 
20 
594880 $enmtig[(tu 

790 . .Multiplicatlo. FoLS^ 

20 **»««i i5S>3t jiiiph. ■> *iAi 345eAi3^*<$^ l^oe beet ^jgn tut/ 

J45' — 15 ■■ — <S ■Mg <Ss>i3 mm 


' ^ 81961 g^ 

12 j gillij 4 ycniu^oe toetlffnn. s0n teef 12^5 

20 
— ■ ■ *» 
2460 

16 Ï4764 
246 3P34^ penn • 
-f l^ot toni fc0epel üi 57^9 W 24 mutOt ^ 

5789 — -i4 
27 40547 
11578 6*5?o8ftfee^_ «IMII i.il ^■»- . : . < f Multiplicatio. 

"^ Sl^edlKiI pMumgnt i§nitc in 500 ^matm/ 
tot 3 guIOensi 12 fniptiecti 't ^ft f 
jpattt 576000 yenmngnu i««> 


'm* ^ocbeel fhipt»riSsgnbir»i783 jtttires/ toe 
ufi*8S/t(ht6^ 

jpatft 54600 (IifptmiEt4 !•««■ l^tlreelb^afpenmngett iUtHntim^i ^mu 
fatit 5555 b^èfi^enn^ 4 jpen;'* ■»*i fioofe^JfeoM toet 8 gultnS ^b^too} 
l^e tteel &^ falmenoet 50 gebben ^ 

ipacttboo;i4oofi4 

60 t^ongetfcl^t bucaten / tot 5 gulb4 10 flnpb^ 
enbt 75 2&ottraoenf(be batlbersr/tot $6 fhiptotr»/ 
toe beel penningen ma&ense te jamen i 

<So 75 

70 36 4200 

2700 


450 .^ 
225 


65KX)meti<$4 

41400 


2700 


1 10400 penning^ 
ipacit 1 10400 i^enntngem DIVi- D I V IS.I O.^''* . ,: %,jbe vijfde Specip ' ; 

ilttct tni4tliti|i«tlên in a/ 3 / fi^iifte mm 8(<r 
Ip&^tieelen / vt^ ^otieciK Dan f n jJ^ult^Utano r "* ;X)iiv4celen rcch| xe Icercn friet^^Öande, 
\^fild uvf en zin te werkc fteUcnhicr, 
Dacr' t u becoenc zzl worden goedcrhande 
' Mei woorden iia»r ciid' wctkf n^ recht bcftler. 

mtl&p 49f Deeli^t) in tXxxvt 0e!p6e bedm / toer 

Siem alsoo/ ftelt eerfi *t getal bat ^tbedt füt luo}* 

Heh/ent^e Qet beetenbe gettil baet ón6ec aeri defllnt. 

X(i I 6et l^ant/ ali» |^;et néffettj} De 2 

/jT # i 1 247 emtc 4« en&e fegt / 90e meritg 

;^ ^ ^ 1 ntaA t^ \}t\ibt m iti 4« ^ittt %• 

maiï/tiie ftgjgft acl^ttr/ mant 

2 matl ^'ts 4« Duecjlreept Dan X 2 tnDt 4« enDe (ielt 2 acgter^ i 

tOttinttf/onDerp* fej^nDc/j^e 2 . mtfiignmU^h%u\n9JÊimit 
4 matl/ fc6;pft ter ^Mn/ loat)t4 «latl « iU( 8« 
Dan p« blpfc f « Dat gp D0Dmte9É|ltlleii jtilt/ nw 
DtDtttc(iipepenacnDe9«fieltenDeDan aon&cDe 
f/fegt / ^oe menig mael a^ j^^tiiinif* 6pmt 
7 mael/ Dat fcOtpfir achter /enDe blpft u (telt Dat 
bcMen f. enDe jteeftenet af boo; cefie Die onDecDeelt 
Hpjpt/al0 mtn 5pnDe D(m DetDeelenDe getaU 

9aer gp nuDe gebiDtbeett fiibt/flelt onDet tnt 
fa:Q{f|$/enDe ttiat tn'tuptcomenDe getal obet De 9* 
Iiomt boben to/mtAttpIueertboo} mallianDecen/ 

5^ töwt Diviiu). 

toat tan 0b«: tt9 Upft / mANTmmnilK ^ cefft / 
fielt atj^tec^ / cnbe inarolinrlie 9 Upft ban*f Qfi 
tal Hat gtbttofiieeit tooit/ (lelt tmo} fn/ftomt Om 
$00} eiiDe acBterjeypK/ 300 t(i te^/ 
4^fite tiittltplc^ |et ttpt&m 
bedenbe getal /baetfipaMmcenbelierefH/ M$$ 
moet fomen^et getal &attte >(tti >t iU tto|t> 4 7 *x« ;eitoi&eettip mtt io/xoo«afte looo^joofnit i^ 
<; bfte } « lettttto acj^ter af/ 

tj^tbttieer&pitiet een puntt getal/fMt beö«oii# 
becb'ar0terfhletter/ toantgpjenergeraiettetit 
inbe0oeft« 

Kljt OP met ttoee letteren WWbeert/ foomoet 
gp (naegj^enomentej^dibenaldtwii ggeleett) 
met be gertomen letter ben ^j^eelen bfbtfofc 
mnlt^lf teren/ enbe bat ban bet ftabenfle aftreft^ 
ben. 4Bnbebibfteerbp met 3/4* of t meer lemteiv 
boer al tn 


3910P V/^ ti*0K\A '"* «i . .XX 6 '. ^ ,J^ • f . pivifia Fol. 10 
If ' 


(9 

400^iif0!f^^Ü0S4\±- ., . ^ 
t*f0S4%iTtiii 

*0f0g44*44 

iTtt 0j^i tJii. 

'00f:f.t. ■■:■ • 

0.'' 't' " 
•ém ^m u nuKcn tnn ^erau fhwb. fift (ittpl). tot 
tm, WatHttttiMi foo litel alffee ptxau in ecnm 
F^MfTélfftc fhtp. itt tenen ^ul. ^/aI$oo obü 
«m m tmn Bwen/waten enbrnclvi^tttu- l|oe beel tpjSömfi yptixm in 1 1^780 fhipttffH I 

^_\, ,IIf7«lo 

Hoe betlfittt^miet ypvl^tt in J94l<ó iintiifng» 

' v^ ..... _ .. • ■. . 

11^00001 — I 

i 
É '-■'.'''' 

1» . '■ 79<5 1 •■ A * lÜI I4f '^ éii0 ^ 

iii 
• ^adt34Tê^i|6.tf9» 

l^tatft(|ijlbenit 3pn(ceftiij»^4po>ttin8en# 

^ iii0^±\tm>'' - .-x_ . 

^attt t*» gulM frwto' 4PW»t*. ; 4 r <f « f < Dv»ifio. Fol.li #oe toetl^fSatenlIan 12 fi« faittmt Rebben 

booi C76000 fhiiiifttlpfi i 

jparit yoo ^ttc(>l|iv 

Hot beel «ngelott^yr^S aul^« 8 (tuptoerst 

't (htft 3al men 0ebfitn boc^ H'^x^ * 
jparftjSflnaeloitim 


118080; ƒ attt 780 jlBflre5» j» *' *t-- 


8nft men too? f ff y bjafjp*ftl«(r- ♦ pertn 
^atit 248 <0out^i|Wtren0. 
't ftub^al menj^ebben boe^a^fjp^ ^ 
jparit $0 Ho o^t-jSobefe. 

eenen geeft iTo|av^^ 
boo) bebben 00 l^ong. 9 cnbe booit 23ouraoenf(fte 
bee»/«gfendliüSir^2^^r. 
■«r-sr . ( Ctgulb. 10 (hit 
,„ ^ „^ öetu tot 3< (hip* 

J^^UIItmitH|t||g xy WWV* 

» 3 «08 I^MtflMUtt tot 8«il^<;Ml.rAS«|i39Bai 
menOtbbcntewi lodBSmtattn vmtz&i 

t I t' ■ - ■■■■ '■ - iböS ' '■ - ^i' • 

« . .«b • >■ — ' ■ ■■' ■■■ ■ — i—- ■- ^ — - - - 


' •.••';rO" 


a — 4o8 aa - - - Mu ■» f*»- ^•*»" ^ • ' l?«f7K 


I ^. • * A ««.Tuk rl, ^ \ ' ■ f , 

JPdÜtUQl 
FüLu Regel van Diricn 

intgchcd^ i»ii— I n ■ < ^ C Gy die nu hebt de Speciën geleert. 
End* nieten kjcnt hacr nuttigheden groot i 
R'£ è E t V A N D K 1 IN , die wel dient hoog* 

gc-ccrt, 
Zal u daer van de hutbeyd tooiden Mpot ; 
pus u daer toe tact ftellc zinnen keert. 
Als gy hem kont, hy werd u hulp' in nood. 9enRegel van Drien , Meliattiselettnte^tm 
6en Guldenllegel sienactttt \Do;t/ ömmit« ^pm 
ineittiige b«gttl)i5aeitt|fiepti inmHeAni>ti^i(lt8e«: 
len / iit fiitc uft §(ii»itoo}f9}onftjtaiien / mot 
Regel van Drien ffeqaemt/ om Me|\DiUe Dat op 
mm iftegel geflA tifttjftttt biüttefttnl» actallen/ 
im iooif^ttMivait, ( onbtfttribt ),s90^tu>02t/. 
fn «liter twegenr ;. , .. , 

iet ttnee&e mottmtt^tt bntièspn gtnntlt^' 
iMma/ etUie tmf tKitt ban fiotnttnet 't mfit 

Otbitiftcett. .' . . « ^ 

3b$fiettec(lemaa; een eentsj^/ ttoidtfplimtt 
öttttottöeme^Betöetöe; ^,^,^,_^,, 

'Sft^iiimétn ttiaec ctntenig/ t^tbÜKtttj^et 
toDetiooil^êteftfi^. 

Sfl^t becbe tnaei: ten cetdg/ bMbeect^tt 
ttoeebetNmi^eerfie. ... ,.._ 

''beerde eitf» 't bccbe «tal moet altgH gelgs* 
nanoa ssn/s» ttmtt iMutltt ttitdK fetal ban na« 
«untejönaWfietttoecbe.^ ^ ^^^ 


Regel van Drien 

STtittber intm Hanbefe aetdUttt berf^btn 
ië>9ttUn iKtti g^e / üte moet ffpin ^art mtnfie 
i&^te b;engen/flel])ftaI)Et of ttm tearf gul. (hi. 
$en. 't moeten al ^ pcnntogi g^jotgt Uio;ticn : 
entte oft eetfh suIDehi}/(ïu|itoet]S/^ingen ftaXt» 
6t/enbe't bectie nitt ton «tllienis/ (i» moet 't betbe. 
notj^tarat 006 tot pmntngtn.geb^tgttoect»}!/ 
ebengelpbroo 't eetfh maet 8ultien0 en ^DDe/ 
«nDe^ttietbegalDenst flitpbertf penntngen/ndie 
tnu om be gtl|)inamtgD<^t bet getanen. 

1»an eentgetoozb be^f fiegeloob UmI getwcmt 
ben iatgel ban Pröportien , battf gelpRfajmfa* 

gepb/ombatOpinfic^biec inópojttonalegetdT^ 
len begcppenbi; 10* 

' IP ant B e lpft 't tetffe enbe bttbe malfeaHbet «» 
Ip6fb?m<gbc0cp^/airooob 't)ia<ebeen 'tMec 
be/enbe Qtlvfi 'ttecfteenbe tuieebe malbanbecge^ 
Ipft 5pn/ aljloo oe6 'tina» enbe 'tbictbe. '^mmtmémmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmtmfmmmttm'immmif^ T. wa 4 l»T&6ttt ftoften iijhipb. IDat sttU 
Ifnbanfto^ettióttj: 

■ •< ^ëtelIetaUoot 
«♦ ftupij. i»» 

'*.■•■ 

' ! ^Mfti^suIbvSftitlrti. 

■'II ■ > ■■! !■ i« ■ i> I— ifc^r»i»— «■■! lil» •^ 2> !»tf In*t geheel. Fol.xj 

^oebtel S s$A men liebbfn tioo) z v^* 8 #up* ■■■■■■ t ■« -*-^ i^ee teel ^L tal mnt Iwi J^bben bonH^^ ^ 

2 — S — . 16 — iz 

* • • « - i . , 

• ' • .■ ♦«' > . . ♦ : i ' . ■ .. ^ , '.« 

'> f *■ •■■^■■■■a « Ü '/.•.« f / k ^ ' f I 

■ « • * ~, / =^ • .1 ' * I « - • V. ? - J 

andltn bah &o(ien4 ellen / ;*,t ■^ "» - * -^ -. .#' 4S 

4 V* • J t :. , I9A 

jpatit.uMelï. ■<i ■ I » ■ •■^ O» f 5. r RegeU^nDrien 

S. Koatmn fictam boa; i rtff n 5Uiaitefi25afii 
i7fcftèH* 9Mi tteel fal men Dan betalen ïum eeti 
|biItW42<ClL <SIL , &. m. ■ny > " ■ tf . l9oo£etri ^mact 35aep.ban 42 ■&itn / tDO}t 
betadt n {^*t86. 19at beloo^tn ban ^eilM 
tetl sclben ffusif # 

' farfti7ffÖe«. 

•^■■*— ■ ■ > i^ ■ lil ■ I ■ ■ ■ , m ■ ■ ■ ■ > ■ T ' ■ ■ "^ 

7* Ste f^'^aft&en HoMé lieden 17 ouL ^oe bt d 
sakSen fal men ban gebben büo; 238 gulbenjs ^ 
gulb^ 'ft*. ' - ipAi- 
vf ■ } ^l% 

. - : i ^ * jpacft42^66en.-;^ 

S« Stoomen6oopt42 jaMfn&ogge boo^ijS 
(^I. 90e beel ftabiien fal mentan Rebben ten y\* 
Hen pj^fe boo; 17 mtlbens^f ^ 

h.^>,...<.,j..- .... .jfj(tlt!5»alften. i,ri .. «t. 9* eoo men boaj i% fhtt 'booi^t^m Clié 
tiiaet/ goe lans 3ai<err(hiii^ttir|en baermettbod} 
betalen moet 92 tu(« 8 fhip* ƒ acit 56 €IU jai 10* fl9od fM "OTudift grof-grépti geit f 6. ^ 9 
b'€IIe/nat moetmm ban betalen booz %6 4SIU 

<eiu * fl* «• • «n* 

I — — — f ■ o I 56 

jTartè if ^/< fi. lllfh Iiftgchécl. r Fól. 14 

f0 n^ I f r i " iiip 8 ^ I I 

c* — 7*^ JpUCft 5 ^8^4t — < 

ia«...^iK4iu 4&«guLtot2t (Irtovtmi ^SsA; 
%imlnaet/ («10 ftf eileh : 4^9l^i9tü ftomt «ftiv^lwof bebumt een 3S>a((i)ait 43 8 « ^ 

uC jJËaüMtitamcligi toegcnbe 4|S «. Mt 
Moc gy^* 16 pip. 10at Moopt ban pdMc « # 

u -5ir jmlö. «hipti. « -' ' ■ Regelvan Dtlen 


Jii.'' Xoo 4)9ité|tKii lang ftMibttéft i«i^ 
X5W- muf bjtr l»<|t>en^^pcn«i'1lifófe i 
•mptm / ( 24 nqém in (m(4-)Dat|iUlmL^ 

<jf ' i r i l j ? jt H A f^^ p 'I€{^ Vj^ 
■33/ 

... ^ <fl6fo rr;i1tt|)t • rtSiS^ifr é.m ■ • \ - ao4 1^001 r^ In'tgehed.: ' Fol. i j 

tfD < ) KooojTtmir i f o b|itt»Q Jraellfn/Oor tml 
bïimn^ttftmm baubooij fcgeu«9itipt0i#' ' 

7— Hf- 6— i8 — ifp — - } — o — 9 IMM* XI. Sto 2 9 <9tffeift|icn ItanB to^ i (tnp» 
liQ^ a pnifnom ; MtNd « 3«1 mm tm {i^ 

ifMf* 9«n* 9* guUrt flnpE. Vtn*. > 

• jparitiod«r "^"^ ■ 

aa. a^OT I ö«$ « Ctffdftücn ItaciS ioft 7 aam, 
X 6 fliipti. 4jHm/Wnt ftofi t>an ptbnf uin)^ . 
ff* 8it!&. fhipti. «tn. '«. 

100 ■■ ' • ' 7 — — 16— —4—— I 
' f9cit X fhipt». 9 pnmV •■ T ^ ■ 2}. «tnciMioq^an topot 4 (hibienSptu 
toiaet /lang TV»/$3/s6^lun/ bttalenttttoos 
pttcr die 19 ^l^^JÜtoi 8 penningen : iBat betailt 

5« 

^-•' -^ 55 

1 53 

1 56 

<n. '(hi|i, pen, ,1 ' j I I ". ' ■ 

:irant2xatgtd.9«fitp., ^ *^, Wfttxn ell^e fE.]|>ntiiaetJ«(ï 19 fi. 8 iftm. 
Doe tml ellen 3al ni^ ^ben \)oo} a K> gulb. (2 ((. 

-jattt»i6€Utm ■•_, «I»: 9dké fHipliw '4511; 

-W • ' ...» - - . _ ... .». 

i "i ' M '; i ' ■ ■ > 

wSi Coonmiiftgopt^aSalènéMlnbcc 11001 ire 
8p(n*.i9otlMel^tc^ten peSictfdletetotgm ^ 

19 ' ' ' 8'—^— X -^ «10 — XX 
»< ao 122 ixi2 i«2_ _ »fi(/3l «f«r2 

gf^Hf^l 00.0} 

Hit / «7, i|oe In'tgched. ■ Fol.i« 

%n. #oe beel 23alfn <3etn6ec ( bfe tOrttttstn 
|utf«)9al^enfioopentiQO}aioK^{ lafi. alH 
litt 9 bomt te flatn op 19 fiap\i. (^n. . ; 

:f atlt 6 asaicn. 

28« Zoo men betaelt tieoz ó élie Uiolleii la# 
&en/ fe^. 19 fi>6 $«tBat&eIoo9mIidn24fhib 
fteq/ elfc lang 4% ^eucii ^ 

42 

jpatt t 1003 cfi 166,^ 

2p« ^Beneh iboo|imati gtefr gcforgt 24 (hA^ 
ften tooIItnUaKen bdo; loo;^. 166; ende^oc 
tDel^mbelansbetoan {lebet ftufi uptben3tiMr 
gegaen iis/ footnm gp nocj^tamt bat gp boo 
peber tf ^EH. betaelt j^eeft t cl^. 19. fi« tf $« 2oo 
0pu ban tojaeobenae be^SUtn lian pebec fhtft; 
loat 3oub^ ^em anttoioo^bcn i 

4i^i9-6 — tf— 1003-16 I f 008 <5U, per if^ 

*^*^'^— f— *■ lil 11 ' «^ .«■■■ ■ ■I ■ .1. .1 1 1 II I ■ .1 1. 1> 

30. eenen Idettetoiailer gebocj^t debbenbe een 
fUft Stoter/ IfoUbenbeiaConnen/ "tgonbtot 
too? 20 sidbeniB^/ 300 betaelt gp fnaltetf 998 (jui 
t (hfp« liiat ftomt Mn pebet ^nne tettiesen ^ 

/ ao y loc-s 998 -- 8 I 499a®*fer i^* ftl I f « IWiii II ] II' I ■ 31. «w \ - Regel vsöi Dricn 

«V belao9m998 gu!i>. 8 fhtpti. IBat beloopt 
bin'ti^aiiOett< 

416 

» ' - tpxVi^ fluptj* «♦ 
455!r— jif5«;*«===== is^'^^^^^^ tob 
'zo flulö. ■ II WÊÊll ÉÉ ■ 1 U 3«, 12 Conncn 25otec taieaenbe elft 4i6 9« fto# 
i^en 20 gttttr^^t gori&ert/ Uiat belooyetf 

416 
12 

xöo . ■■ ao — 499* » ■■ 20 — 4992 

facit 99^ gulb* 8 (htpli< %%, Soo men boopt 499^ ^ ®otec bóo; 998 
0db.8 % )^oe beel «? geeft men ban tooo) 20 gul. 

998-^8 — 499* — ao 
facit loo »♦ 

94« JCoo ten CHe ftoft 9 C* < $/ doe bed èUén 
4(0 men fieblMi two; 119 (|UU>* 14 fluptt. 
• jpacJt4t€Uen. 

if . tlUi 1 2 CUcn ;9ben f^affement fio^ 9 fi. 
6«.9octNel fi0c);-tacltmitot4^ fk. tfniü/sal 
mmaeben Uto) 4* t^3ii»n ^Affementif. '4» I i^actt fa fi^^^Mdb. 2 (iupb. »S94ft>pa^4^* ■*• 36. 1E>oox In.'t gehed. Fd. « 42 toujünen^P^n ^(ttmtm t J|o< iKétdlw 

#«Cttlt€If» ; ; .««■ j7^ ^tnmftommaniaostbiüjaiftml^ 
goitben&e Den mfti zi5 ^teenm/tot ($&7f«ftcn 
ttoetfifii i ;6 ^temm/tot 7 fi*tf (. ten feettMt 247 1-7^ 3 ^,.247 85r-^io— 9 Jptóft^25z-- i-'O i*"*^^"»"»i*«'«""»»"*J*WI"*»*W»*^i«»l ^ 9}<t)Cattni1&Iëfl/tetDèftn/2Z5fitcnm/ 

ti«K247n(*mn/ ^^ füip)^ Ssnnu 9ocl»cel 
kttooytntiiettaaitunl 1 — 1 — 19—8-- 225 

1 — 2— 5-^ö*--i3<J 414— TT— 8 
53X''^o — o jfaxittpili^ iji2-^i2— o I*—»— »P— — » « M M ■ H a ^™'— *— «■* — «i— W«»^ L }9* INimtBoo]^Meim:fi{iéa^ér/tetiietf/ 
215. WfSitn / tot 39 ftuptetn SVenniiien / ^36 
ftfeiwii/ tot 45 ifiitptieti»/ 247 Hixtmm/matc tot 
OotttaS / ali»9pinalki» t»ci:bo«|littaltniitoet 

mtamnmmï ^ ,^ Regel van Dricn 

• I— 39— 8--"5 I444--7— ^ 
I — ;,45 ~ ö — t3«J l_J3i~ö — o 

1 511- 12 — ' O -975 <«- 7 ~ 8 
'575— 7-— 8 

M7'^'S37-**4 — ^8.; — -1 m*' 4ï» €eneit?al®tó)Jto«Benl)et«©lanw«»i3?6 
«♦Itofl i dttp. tl6 «♦ alü r>an 6 « ©latittffft 5l»n 

i9 i^ouaniy|l6/ #>< ^«^ te<<8^ (en^eltoen 2afi 
il^oUan&cfd^BetQte^/ oii»S|i»Mn:iionikt 
|get« ï^oHan&tft^ te fhien # 

fsi»u «^a!u mm* - 

5 — 30 ^i 

:f adt 280 « ^ottantrcft tot <; f. 't «f<. 41» S5o0«ii€He»aïjep««tol>etlpojbfA6fi» 

ent» tmii ^igt af 09 zo f IM lwto*^oe IwelgU 
•iKta<ttmmlranlioo}<$fiu6Iten/ ettlang^oeiU "<''. 


■ • « ï • •• » * 4BIU ï8 

jfaütii60 ■tr W#i 
43t Ctmn Intgeheel. FoL 18 

43^ tf eiten Sooptttan : betaelt too; 6 ^tameu 
ten/ bte d6 laiig 5P^4o €Ucn/ 216 guIbeiHS / na 
Hat dp afge&otmen j^cefhq; 20 eilen 10 & tnat 
j^eefit Dan een Cm gttotoi gettieefl r 40 

811»; -" ciu 

240 -^ Z16 '^' - ' ' I zo > • f • * 18 • m. 


<ti«i* 44^ <Senen9éttelimmrBMptftaei$/'t|^tm&ert 
tio02 i2^ItK4 10 fhtpti^ Zoo oecft l^p ban 25 9 
toeojr löoo 94)nariietaelt ïipbanbop} 5115 m^ 
jen/TOerUan pisser 3ftae8i ttieegt 20 fl? # ' 

1^^ — 12 — 10— lo^j^l ii5SuOtt 5125 

■ ■ »>5. : . io 

fff "1025 •— 125 * 102500 

ftlHpMMiaHM* 100 ■ !■ 

I ^^'— • 100 

- • ' jpadti25oogul&* 

45« Sb)D men Koopt 5i25l^oHdn6tftgeliafen 
( Dit ^00) malftantieren tnegen pbei: 3^ae«r 20 fff ) 
1ÜM9 12500 gulbenit/ 900 fiomtget j^on&ettte 
^enop 11 gfOiK 'iof!uptoinS4 ]|oebeel& geeft 
men Jdan op tooo fff toe oéjpab ^ 

*♦ gultw ^P4 fff^ 

Ip^ — ^ 12 *— ^ 10 — - IO0i< 

ftomti25 8iti&enff» 

C 2 flwï'^* 
;eIvanDtien 

fc iii 1 I I-P 
lOOO 

jparfl 15 •? * \ 46* ^tn lunptttanÉooptnitt lo ^xMm tan' 

Citat/$oo looft mm 0cm de H^ ^Utn 1 1 6* 6 (» 

maer Qjp Hpngt af m peütt eUf nn (Uqi* HNt Ml 
taettfip üan booxbetioQ^f; loffidAen # 

55 J — H— tf — i Ij — lo 

5e en. — — «u 

54 X — j— 8 — 540 

5* IX ,44 

55. X/< 5 5 ;<if^^^IiS«[o 44 »ïöo 

5z X^^/^ — ' , "<ï 

5*5 XXX S>9e^ ■■ ' 

»57öo 54odIeiu «« -,, _^iofti*fcenjlatiirellen/Wt-i»WB«Hl>» 
540 cHen/0c6ocdt toetten Maat 99 et^M^ 
én ene een (hipber af-0(botiaen itf ; Watffmm 
Dan t>)iie dien gelooft getoeeft i 

1-5— lO— 5 ; 
f&Cit II g «g<* 

' 48> Cinen In't geheel. F0I.19 

tma5ale384«« tot u (htpbetit 8 pmtu eift«« 
eiite z « met f n 't fimtfmt / 9ot bed betaelt Ifp 
iMmalIeael^alIe/ 

iV; fin» iietu #♦ 

sa* 
^ 4 

W4 peiu » ■ '• 

Xff# — 19601» —— 153^ 
ïpacit 94031^ 16 fitt|ib* 49» . 90e tieel tfalen IVoIU/ttiegtttöt dft 584 «* 
1^1 men j^6m boo} 940 qfOb^ 16 fhvt^ iflfmeit 
tBooieI6 9 betaelt 12 fluptuSpementie toe geeft 
z tfv tn't 100 04 ^dr^tit 4 OC^aleiu 

5^ X90 4 ^alen HSoIIe/ ioflenbe 1 2 ffatpb^ 8 
Sretud6:9< enDe 2 9 baetint froitbett / betaq^en 
9401PSU16 fiJI^ bedJtomtpdWjealetetttgi* 
9« (iup4 vnu 94 1 

.1 — 12 — 8 -~98 {i9do^9entW 

9en« 9« guLfiup^l •94k««*>MM«Hito ^u €enen ftoimt eeni^aetleiiiit )9ib]EhIaften/ 
bna42 eiten/enbe bjegt 3 eu m ^ttlfte conbitf e/ 
bat^Apsal betalen boo{ iebec«l(ebiecftant4fii 
«f»9atbti(oayttl 
ita «■« 


Regel v^n Drien 

5 2. S^ ten titonen Hafien/iaito 41 ^SBen/en» 3 É^. 6*, r- I2(S— 18—7 53« S^oo men6oopt tm fhtfi fCpiftoaet too; 
15 ^* r5 f{("tiiöebat peber cttefiomtteilhmfiüii 

5fi^3f mtoi fi46|.09<seiu l^oe lansósi bat 

;/ fi 50— o— 6—13—15 

iFacft5T«IIem 


54* £óiyleeA-ene H^mttiaec eMütiet tno^ 
5 6« j ^ ente men t)pn^dfD»(; en* i &d |» taiat 
MoApdf 5V^IIen # - ^ 
J»acfti5^ijc; ; - 55* W 4 aant jftarttera hifhn gjt4^ ert>c 
loponDjoomtl tDetHutitt aftf i^'jSUcn Hpm $6<fiQ«t « 4 In'tgehcd, 10 Fol ao 

5 

280 2o-6*iog^ iparfti8c^*4fi*7«* «•■^^««■■••i ^W I *.w iJi^Oi idMtoii 5<$. 1110 4 ponti ^tivbtt fiofien ^ &'4fi4 efi 10 
beattonbinoUesatmenbandeblitnJiqpi 18^ 

4--^.8— 4«-io (io*--io-ii6— ^18 — 4 — 7 ipactt 280 « IBoIL i — w ■ «■■liVi J> «enen ftoper-fliaget ftoopenbe 19Ö7 ponb 
loj^eri} / betdelt 178 ponb tot 7 fhtpb« 't ponb/ 
i<$p ponb tot 7 (htp> S^em 't pond / 968 pottb 
tot 8 liupb* 8 pem *t ponö/ 127 ponb tot 8 fluptt* 
*tponb/ 2§9ponb tot 9 fittpbt 8 pem *t pbnb/tnbe 
een pebet ponb ban bU:efH tbt 9 <iupb4 ^oe beel 
g^lt»tegeebt|tt>aettfl1irtltoprr4 »•■••■*«• ■■*^^.«-». •• 4if* fhl»' jieli '; #• ■ - 8 - 8 - 988 4ï9 - i8 V^ö 

97^ 4-0 -.8 — 0-. ^27: 
-9rr8r-.2|8pi 
4««p^ó«« 216 I !' ■-■^ /- J 9Uftk ^ft»'|ji^ ^ iparitfult^^io — 17 — open* C 4 jér^en RegelvairDrien 

58» «en mn-0tm t'j^aecltm trelt me en* 
fdanU/ enbe ftoopt eSüNux Cfn/ te loeten/ 
147 iionHlot 8 (hu el6 9* tó^ ft^ tot 7 ^8 aetu 

elK 9* 28p 9* tot 9 fiup* 8 pen. elft lUnUi/fjot; Deel 

aon^ bfiopt 611 ban noc^ tot 8 (l« 8 oen^efinonfi/ 
•M^inaUetfuptgeeftSioouib» 17 ^np« . 

ff* ftup» pen» W» 

— : 8 r-"— p — 127 f <o^itf~o 

-7 8—itfp tf»^ 7-8 

— 7 o - 178 I &-. <-o 

-:• 9 -T-^ o — iitf I w— -4—0 
-J> «-*8j>Jt37* 5-8 •i 830 — 17 

■i .LI II " — m fbtplf* pelt» ponb. 
S.y-'B — — I — - 4ip— - 18 
iPadt pSSpont»» iJ-3. 59» /Ceninfipopt 96 ciMtm f^ttj tncgenbe 

fiebbentitS )ion&0p't M»a>ett/$oeUet: fiaet ftem 
D8QalieDie$f,|M^^. ' ^ _ 

■W» 0i ' ^ [ff; I - - -' — '411 « 108—225 — 41472 

jf atft 4 3 10 1^ mÊtm 60^ JCoo fo't geheel. Fol.2x 

6(% JBM]ifniatH)ftoi^t9^3&aIenf^epcr/tiie# 
uenberlii 432 pohb/ tmn 25920 guitu l^tied 
l^onb 5t^ 1^ toe 09'tftanhfit/ alu ptm cife 
yotiD bomt tf ftacnop 15 vnp% Sffmxu 
ptau^iu pivu potui 4J294 

I — IJ — 8— ioo|$7S»xof}« 96 

llUttft» 2 5920 ^ 4147^ -<S7- 10 ((t 

komt log «; 

lOQ jpddt 8 pmti 6z. Als yemand monen kaa 'ux vyf Maend zes 

Pond-groot> 
Tien /chcUingé dtór by 9 waer op hy mopt vcrtcireft 
Ja zeve jMaenden tyds jtweeox^tig euldcns bloot, 
End'noch tien ftiiyvers net, fo racdt fondcr ontbciré 
Hoe reel dien zal in' t ]aer voor<»verwiofte weirea, 

JBaenü. gplb. iBaem»^ 

1 ' ' 39 '7j 54aMltl^i2llup« 

_. 1 5^-— 10 T'" 

Utettó* ' . |B«iH»4 

7 — — • i — . 2 — 12 : ' HMtiMitdtO men «it ^ jBof^ttn/ otrt u &* 

'H jacqi tt fntien te tniimni ' 
JBacn^ gulb* ji^acnli; ~~ ~ 

J Tr- 3P • tx\ 95 gttltk uihtpili 

I 3— — ii~ 

~ — maitdk — ..^ _ iBaeni»* 
.■^atft :^zattBi,._jofo5ÏI__'" _ Regel van Drien 

6^ Cenen Safi inlast / Uieoeribe.fii l|oIIanfr 
zdowfflb/ tofi 6 flupÜ4 eI6 ponb/ ^Igt ban 5 yohb 
9olbintfc|^ ^pnöponti OlaettifcQ/goe teel toeest 
ben jelben 5a& in Iftaf^t^vml enOrpof biec ftomt 
pebetl9!laemrd^ponbtej|taen{ . . 

5 ^ ■ •' ■■ fl' 6 ' ^ ' ' '■ 280 

ƒ arft 3362Br»ïa* töt 5 m* 't «♦ 654 Soo 4 <CUen gelobet toettien 9 fc|reIU en 
mtnbtngt nf op 20 <eik 3 fcgelU enDe 5 <$IU toe 
in 't gottoert : H^atlBeloopen Dan 900 <euen i 

4 — 9*— '2ÓJ4jfc|^lU V 

2a— i*-^4i 95l9c^*i9&«Si 

- ^ / jfacUg9cAi5iK/ïi*. r 

6^^ IISoo mm fattaellb boo) 900 4SIU 89 cA ^ 5 ^ 
6^fia£LDiatti»n ofisduumi^nfieéft ^ 64 op 20 eiU 
cn&e 5 <tautü€ iP^lto^ect X;V^ Rebben ban 
4 €ib fieiotaet getöeèftf <• .^ * JIJ- 
rJ.?r<5r^'? 


« ' « M«4 
674 <5etwn In't geheel Fol.22 

&7^ €tnentoo9mim Dingt S^tmtoatt/ en itt^S 
lebben een CU om 5 & en 5 €1U toe ixCt gonOero 
of 5 ellen om i6 froelUeft 10 eUen toe oo't gom 
bettfjn»eIÉ3aIfiipnemenomDenbiflenwop# , 

ioj5 - 475 - iii< I z6j^i 64(J|* 
5 — 16— loolzöi^l? 64451 

jFatlti eiLtiooj 5 &befiftoop« ,* ♦ o « 


68^ ®O0;.f men <(^e ^ojti betaelb 14 r^t b?p 
flelt/enbe Den ercpn? 2 C42 4«boo;pebet^(lag^ 
geit enire olie^nbece onftoflen bt loopen 14 fi^ 8 ^ 
baer-en-tegoi gtlt be l|upb i^xSt^6^ enbe 
*t aoeb \0egenbe 75 ponb I 6^*t ponb/ 300 ban 
ben 3elbifif^fTiiii!tb;engt 795 Sji^nb fileer bIeef(S : 
4^9 0oe beei bomt peber ponb te fiaen ^ 

i*— -*6— 751 I,r-17 — 6 - { ' *~-* T «t'- 


^tW 

65^^ af Regel van Drien 

^ SoQeenttï4^feIï9ft84({Ul6ettti/ettbetmtt 

ffiHt enbe anoere onfroflen 3pti 4 gnUS ftitp4 &aec« 
en-ttgenberftoopttfiettbel^upo tm)|6gullia^ 
^opÜ4 enüt 't fiofO Uiepn&e 75 pot|ti tot 3 fhtp« 
cAponiu Hoe Heelponii Ulteftlt moet ben 4^nt 
ban uptbzenaen/ cv Nt liet ftome tejiaen op 
2^iipb*!iwtJr#/ 

flf^lftoet» Hup* WJdttlb» fltip^ 

^ _ I < • • • _ «iWMrtai 3—75 I . U — ^ J , 
Jlup& g- — ï5 

cA ^pl»» oK* 1*8 — - o ♦',1 *> 0ulb» fHipb^ 
«ictffniS 9 ■ i s 10 

o \ ^Mp4 -IR» j^ 

... a — I •!— - 79 ■ ' li ioffaip« 

i^ffat795 !wmb. 

70^ <Cenen Booot 4^" Conneti. ofTcfien boo} 7u 
flulb« i6ibxp\u fob l^ia |^ ètif|ttdnb openten 
fnipb» enbe ben CSta tfji^i^ttb op pebet Con*» 
ite^ iBat Sibben b^Q bélfiuinen boo} malftanbe^ 
ren ett moeten bittgeh ^ 

Altu«4 lpiQU-.(ltUx4z$(SjpoMl/i>«r48* 

3Komt 297 p^/ ^beett 48 jfonb be Cata« 
jfkii 345 ponb^ *:- iWi«* 7U Algl In 't scheel* Fol 25 

71^ SI0 men &oopt 48 ^^onnen j|(fc0ni/ liiact 
mnptbtt ConmtDeegt ^45 ponbboo^yir gtiIB» 
itf(ntpb« Soo tointl)^^onbte(ianio{icenm 

345 •♦ 

Ittu «4 0^4 (lti4i 48'9oniiini 

X — X — Tii — 16 1 142 5^ W# » — 

27^0 
1380 

^acft48fSf i6 5<$o 

14256 

2 3 04taii:48« rfki 724 2^ mm betaelt boo) itf 25alm ^rfnbet/ 
toowtibe r^amm 5438 90104 2864 404 8uIÜ4 tot 
28 PttpbfSSoo Komt l^f t i^oni) te ftstm tqf 16 ^uf^ 
lieiw loat itr ban itm Caca fn aOeit I 

i«— ^1— — 2864 i5oi29onb4 

tÊtmmmmmÊmÊtm 

50IZ 

- «MMiaMBaHMM* ipatit426tianbi MWM 75* €cmiifto(mti6:2&aIen<Betnbtr/tDtgtnfte 

300/5^4^5 58/j ii/| 16/340/514/358/531/340/3+4/ 

346/348/3 54/3 56/360 ponïi/'^Cata izfxsfx^f^st 
36/17/48/19/20/45/52/15/24/55/ 26/17 yoim* 
4EtAc bctaeui uoo; ptfiei; {tonb 3 04 min 4 $« jCoa 
jto nu 8l met ^oiit>8ultten^ ban 28 fiitp^lKtacw/ 
||k>e tml roott ^peroan ocftn ^ 358, 

31Ö' 
„340. 

338 

344 
34tf 
348 

. 354 

n^ 

3Ö0 13 

24 
i5 
3<5' 

2. 

20 

*5 

3» 

i3 

24 

35 
26 

27 Regel van Drien 


5438 
42^ ii 5012 »♦ 

30072 
5012 

80192 28^4 ^ 0Ultl* ■• :5438 426 ipadt28($44?4attltr4 gelftby entie zo gu1&4 lloIIantfcQ ;>n 40 & en# 

Selftg/êri&eeen <SUe l^oHantfcj^ Bofiy auLio (itu 
^ot beel tornt een <Sarte engelf^ te flaeni 

4nu guu fiup« eiui 

L ^^ 10 ^ 8 lfiomt6og:attif 

20— 40— 60 I Komt 120 (J* 

-^atn £4 gacti 

^ 5^—120 — ilipattt24g4 

75« tn^i Starten «ngelis 5pit 8 eiU^ollantut / 

enüe eeitc^ CngeirdËl 10 gulb^ $oItanbtfr|^ / enbe 

een etujeircl^e ^atte gomt te flaentip i c^ 4 ^^ 

éngelüb / D»at {leeft een €tte l|ollan»fc|^ tn 

3|a««nWfföBeïtgei»(l# ^ , 

4ESat:tf '■ In*t geheel' F0I24 

■■■"'' Ï5 

jpartt7gttl&^ïaffap»4, 

.76* ^STod een ïï^öft öogge «öoft iir^aitt3* 7a 
i^oold-ontewffy ^nt'^ batmen tooo} tojiitSt/ tnlio^ 
men enbe oni^ften/ betaelt zo tkpp^batlXh^ ^oe 
beel ftomt üen saft teftaen/ alfmen re6ent;^ 8 5aft# 
ten tn't fLafi / cnbez ftat^ guU bootten #oolK^ 
galden/ enot 46 flup4 boo} &en fipic-tiaeteei: i 

'7^ 20 

^'9 ' ' "'T"" 

7t p.alp. I II jjtii j .^^ ,, 38 ■ 190 ■ ■ I 

ƒ arit 5 ftiar4gufo 4 tot 20 fhip^ 77* <2cn« toont in 5&ant3i6 Solaft magf/töt 

mi.)3o betont ïn» öan/Oat ptöti: jaS öw fiomt te 
fiaiop 5 msu^tot 20 f}4al<i to telt 38 3afi6Sin't 
iaft/öoe Jttel öpic-öaett»4pt ^ ff.mort & {>an be* 
ftilf too) toa<;Bt/ jijfiowf (oonfiofien/eti onAoe 
^ V êS Ptt^fiowtfietó tlan te p«en i 

, J4A 

. . 40 fl» tïMét per Ia|l fpn 20 Ö.&» 

o ~ . . ^ — ' ï<Soo ]%.th 

i8--i90 .3--. 10 1 135. ^♦flulöt zqftuplï» 

i i^do^g)(-t)^Ui« lDa#r Atttt%i6omen« 
cJ.?T^^*gtt>2off«Bomf traH1taBtg ffatiu 

V t 7H4 cenen •7S» . e(tniiloo])tioz{konbzi,tootltot|<nflle/ 
jb^ttlfiec tnegen / bat bP bctaten sol ooo) 5 votib 
4 flmc; 8z gun». 10 ^tKp» 4 pwt |}w iwl jal 9p in 

atfcit Dan nuHitn betdm I 

«*l4i.(nt.fiit. ym» «« fU. Xi» ti na 9ct 

' <— 8«*S£->iO'«4-~ioi*zi wtnbtctn tnac 

£o n otMt-blpft/tat 

•K— ^ ' ... . , . gp tot geen min* 

1^50 '3185 wc ^elt maftttt 

16 cnftont/joo^elt 

■ De tefh IM0 Df« 

5904 bfbercnit/ tnte 

itfj 

■MMHM» 
2641O4 

3285 IZ 16S 152020 
2II152 

52808 

7^212 ÉÊ « 8*7^714» Hit onlMc/ mtntiece 

Bet tegen ttiaU 

« ian&cccn / Inm^ 

»/3/S/oft«7/5to 
Detre ib> itontit : 
IDattt tcniaet^ 
'^ ban $ult6e 

Htttlpfit/ IK een 
bed l>^ minden 
^dt{(4 iiii UÖ15 

-«I 

3 7 3Z2(fns MP i68|84l4z| 14U 

fvSt \6\i 811ID4 8 fhiip» ^ ]iemi* 

V '• 79t asoa ■»«Npw In'tgeted . Fd. 

ftn » litoQi wKBcmfm too} maliatdcccn taoh 
iotj^t Inerimi z 5 ^« den boit/i|o<litd3«g9f tNK 

■ '. f60 ... 
%oot» '14 lö 
• *^'^ ■a > 11^ Ssftfo 
7.'.' r' ' •- 17520 ICAtf<0arttt» <-,*■ ^ «Off* iwp* .-;--- 1 

Eoot : r^fb^ . . HOOtf ... * 
17520 — i^xf.*— ^1 9 


wj ^, iop5 2 

80»^ Xooinef|bifrtint:ïpKtiiact(|(ii24ita#n 
ttacentMtl»|l23fi>.S9eiit:Mn üoi/entKitittiKe' 

tolt bèo} itHMit tft iott0ooi>tMn 't fUtK Oui 10 ,^^i,,^i^aiWHMWÉi— <■— <^.^i i»i >i diiW 9u dwni«9t4a^IaR|^^«c/^Bent)e4^o 
toein'^too*««lM(ti«ltWtt^BAa^»^ ^ i 
RegefVanDriea 

c i. ... f. S^«i i8i^ 1 00-^613 8— 1816 u '. Smit 4^4^ ^^^<iéi* tfiii 824 9itc ^HMen ïpntoatt / lang 5 1/ 54^ i?/ 
X-3J-54. ^^ 
I -!- 45 — 5tf'i«5xo 9* 

IJ 77 


«■ ■fc^ta 83« Als Lynwaetfyn^ voorvyf-eo-cwiritig-Eika . 
MegetiP<]ind*èrootbecttkwoit9end''fi)99l|ioec.' ^. 
Achtiéfi {ibnd V ias» "g^lyic vyf £llca |bU|^: ? r' . 7 
Eveci vieU itb&fdfend'yattiaQrfJtQciKe vr<red^ v. . 

Tivaelf ftkkten VI»» cot oüktn^ftfanttP^Afi 
Daeraf d<f4Zakmeeiionid€inSc#eiieifi:|p^^r'^ . 

Den Steen zes pond, hy^ekc^ mgrrerfpofd 1 

Achépond per Zak» etid' noch men hem^coejgeeft ..* 
Op '-chondat ütn : Zoo ^vdic idy «cggetin»» ' 
Wac h^^t^ieid voor dees^vadf zakken Vias.^ 
V* , bi't gebed. Fol. U 

5,:-1 iW^ löfiell» 
' >:ixSSaiBen» 

ft* (f-* ü* - «5 f V; • 2400 ~ fufftu 

pit i4 ^b. 8 wti MnIfMtt/ trtM tant Iwi ten '^•% '« .«Wi^t^««>^l»,M.^-* -• f \ %utt bc gtbjofeitn s^dHênlfèi))i(RU ; - 
Alsyet^^weo» drie» yi^t^M^^xyl&ok^wtxtgz^ 

\ VoorfanifikGa Woeden 44ti^:fiu($éniiyt^^ 

Als halve, d»4e* vjcftf cn4* vï^^ * 

AU' ander öokütoöp gdLyk hier voIgt Vóorwa^r, 

^ 2 IP^^^ Numeratk}. 
er tf «f 'ji ^ 

■ff 
[mm é9üifü/pto tont 1^ ge» I jii f d. ! ± 

tal öflt mtott't flwp' j 5 \ 6 \ 7 
ithfltwt/noeinetgeöw» 
ttn/omtttiitoiUe/dat 

tetftuSlenoffiteelelm* 
ilaecttoi^/tft'tdcial 
liat botampt ^ctcpfteit- 
fiaet/DtetmêttUet/oni 
iMt baerlNioi ttecMaert 

oftetwelciu 

D^atttim 'Sdltctnbe fMemetiben {pdotnaii/ 
«tomeftat<cntenf8/a1is|/i/etr. 

llSan; $00 l>en ^elltc tnmttt i» ban ten ftot» 
ntec/ u>o titoibtert bnt 'SiHetboo; ben jftotmec : 
4enbe 5i#e mtafio jal u npamm/ ^bnl 
ttni8«nbatt»to3im/1U0^ ^ 
NnmeraeioiDVgebtoken, ' Fcd.27 jr/J 4M» 


xSt;«oft»8|« Ifl ten Ii}itt6e / t&sff^ gtnantit/om McfVnilIi dat» 
lictttn flt^ctlttnljittiijAoiiKn odMii/tiftaiit jid 
i mtetiantcnfl^ttlcti^ ttc; Abbreviatio, ietrt tiettditemanfttc em 0elMoi(n nttaUcii 
tttwftoitcn ofte mtiaieceit/'t tvettgeftpM Wok 
iftffta» ^ JlifftaitaIbntatC2/4/^78/oft0»A^8«i 
"^ Itaet/ueianmentoQ^tmMwfetu 

«Ueoetdlen Wetioo) 3 to nnen g etecftttmtten 
301^ okieitlpf/ Mc ton men bon 3 minberen*, 
, «Qe titftnen botr < ofte o atpttc «n (iaet/ 
otrtonimnDoo2$ttm)bemu ^^. Abbrcviatio» 

%i\t getattett tit too; 7 ftonnett gebtelt taio^bm 
lotibet otitrbipf/ Die ftan men Dooj 7 tnintietttu 

^Ite getallen bie b09} tie5e Uter tooo^fj manier 
ren met en 6onnen oemtnOert Uiojben / baerjal 
men l^tbifio moeten toe 8e{Qup6env' « *> 9ai6|46o8|i304|Hjilj7«^a88| i44l72Jj^uj 4 4?74( 1458! 48<5| i<Si 54l igl <?1 a| I 345)92|ii6($4l3888|i?,jX$]4j2ti44l48|i(Si 8 

5©00J 5 

' 39ofa5 (78125 I I5fo5 I 3U5^fe5lI^5h5l 1 
4ö8750is>J750l 1^750 I 375ol750| ijojjol < 

117^^9 I 1^807 i 2401 } 34^ I 49 I 71 
«1=1543 t "7<S49 I 1Ö807 I 2401 j 543 I 49|7 

Abbreviatio door dl vifio. 

met «1 ian gemniDett tno)tien/ 3»o Mtrtimct 
^ JMmettiüa» tttn «fHetMnde tan tió^t 6tn 
^^Mfolc boo^lif it^A fi» langt aUêttmoi^ 
tntebategiit^n tact^miteOtoibtm/mfiheiiiiet 
otttcblpft/tatnwtelonii^iiifnNnn/ lilttfttt 
|anMno)ttt/30o betdtoKtMm&icQitmn^m 
iMngemfnMctttioitent ^ ymifi*tminfttgiita tian ||ft l Föi.^; (II op 

isfi 
(III 


(244 


5 X(t«f94 (s z i. yxci-l 5 «SmbfeiitiiflleSittttnlaetfi^ i ouetidifit/lM« 
tectotet iKtt 1^ niet (h &m stmfntmttsiqim^ (42 
-?#;x 


(2Jt C 1 ^ » ir lis 
tA 1 ^ T 11 e A o •'♦■'• ■ 418I58 
- . . tint t%%A r, .,,,.. 122X %i*t\^ 5 3*4 » 4 


J47 Abbicviatio.' «47 •■•t 
144 


144' 


180 


IIO 


Z$l 


666 


777 


714 


Si6 


XOJ8 


ll6i 


zz$z 1 . 
'^eflUi{t8tctt/^ •<' T . < J «. / 


2 - 

7 

"4 

7 
7^ 

V 

9 

L. 
10 

II Fol.2sl 

Redudio, mmfimimi^fÊÊm^i^mmmitrmm» Gebroken getallen leen brengenende voegen» 
Op vele manieren daer't paft om Konft vernoegd* - 

f ^ ^2«>&en (fe ongHelpié jMmtm 
\ 9«boen / tot gelpBt jtumm» te bttn^ 

f e ftennen onbec ttittt »pv!fmf 
taüUttu smtnti^ 
rapp tr f itleene gelbf /gettitj^ efi maten/ 
tfeimt 1 tot Oeelen lian tie groóte te bjengiwu 
feilen tMti<$eIi>cn / ^etantèten/ 
eft jRoten / tot j^ec tuenHprte &jtn« 
gen* 

WeteniK betoféibpe btubtel^/ te 
V.$o^n tie teefdipe tttd gegcdfi» 

pogelyk Noeniers tocgdylie 

Noemers te brengen. 

jnnUiceectte |toeimr«t'9ameiv«o lomt 
n tal jRoemic/ ton mnlt^Ittccrt ten mhteren 
j|Mni^iiiet&en0inlieren 'SMIec/^o lomt u ben 
^Mitelm t O&iier setal/ tact na multiptttfect 
sendflUMcmltoemcKtnet ben regeren «ïcUec/ 
enken f<d|tomibin'9eIiectianÉet tecfttet netal» 
,^1'^^^^'"'^ ^0» t^n<< bteiSenbiesptot se* 
VxeltoemetftmalmlDilt/ioobdetalsoa; ^ 

- 1^ 5 i©it ^m ben jftoetnerjce binten/ mutttpltmrt alle 
tt Iftoemetsr/eiibt Btfi^^éllf Qktl Stnbtn/ mul» 
tip\itttttpt§t^m Cenec tmtmefratiotr jftoe^ 
tnetjs/ban muegDp be '^ellnsilfiif maOlanbcren 
tmnbei^/etibe bejioimermee 9ec i(elbe getaU 

HnbeKjS om be Cellecct te bttiben/ feonbp ooft 
(enbebieljoogebdègfifi) ben gemiehêh jftoemei: 
btbibeeren boo} elte noemer / ettbe toat baer iq^ 
Somt/ miiltivttceó^enmt^t eliis ieller* 

Proeve. • - 

9bb;e0eett beb^eu&en/ enbebaerjatllfttné^ 
bec-'tipneiiptfoutmu 

il » mm Il 1 'tónitg ^ H óftè^ ^ ,1 

Jaj ^ 1 I ïij 7 ii< 

4^m dMBi«HV«** . . •. . . ' ■ 

Om kleene Gdden> Maten ende Gewichtenj . 
tot deden Tan iaxc gcoojce ^e breogear 

^telt 16 fl4 a]0 ^eller/enbe 20 fht Jne Hntitpe 
ban een galbtn/ abl imemet/eft ttilnbett^e tegeii 
ttmlliati9et:eii/ joo tornt 16 (iiif te tottfen 1 0ulDt 

4 

20|5 

leimttnr jmtitf noen bp be (faipbenl / mafiet al 
totpeiinttigen/ enDe neemt tot j^etner 500 beet 
penningen alffet tn een gulben jpn/aljoo ooft alie 
anber 4$elben enbe tfieimcgteiv 

i5 f}up4 8 9em iBat beeUfi ban cm giilb» 

i<j 8 

16 20 

■ ■ 16 104 

itf 520 

1 4 2d4 , 264\ni 520] x6o 

i^acftü 8ulb« Ui: 40 _ 13 IBubbeti 2 ^^epeiiS/ 1»atbeel ift ban een 
|U^att tXaft 9eeft 27 iBiMfiimibebei^ 
*»4é6d&eïi^# iPatftllUft ^^kte 34fiwpf 54 fhxpUi* S titnm'iBtet Deel ift Itatt ecttefi ti^ 

z ffuttk 5 (iupla* tB»at deel tfl ban een <^ *. 
jpacit } (^ 9et e& f]S 6 0UlO^ n>«<>— m ti^— Deelen van Gewichten, Gelden ofce 

Maten, tot hare weirdye te brengen* 

JBiitttpttceert be Uiefttpe tred gegeeld met beft 
teller bed beelis/ en ütbtbettt met ypnm iftoemet^. 

l^oetieeltjg^QUIit 

2o fbi^tl^eftbpebeitgej^elsdiïmeengtdiu 
4 ^eUêcbeisbeelifi^ 8o j 

SS i6(iiipto^ rfi— lifc l^oe )ieel fiupDer0 tó ii gulb. 
jpadt i^ |}upb4 8 pemt 


i^oelieel JBubben i0 j 1U(l j 
ifactt 13 JBubben ^ ;&c6i|^ 

i^beel ^nceit ié t! JBatSV 
:f acit 4 ^Bncen 10 €n0« mj^mmmmmmtmmmmKmmmmmmmmmmmm^ l^oe beel fhipti. i0 i Iftgr-baelb* tut 4^ fiiipli; 
jpaett $4 (btptu 8 pen^ - » ■«<- ^ Wetende Redudio. FoL 31 

* • • * 

Wetende de weirdye des deel$^ 

tt zoeken de wdrdye^es geheels,^ 

jRoemer/ tttt» MuDcrct nut 3pnen ^tllm 

%10 16 fbxp^ i^ i gnlb^ l^ot beet fiuptUKfi geeft: 
^gulbenHonl »' » zofiitptu •MMtMWMM^ManW 5 

8,0. 44 •farit29fhi|itï. ■Mi-t. ■«— *yi ■ ■ iiwi< i i| »i i<acit27JH|H|l»tU "■ ■ ■ 'I ' au*4<©itten lö^ntfdrfÖen'iiÉrif jeari/öirf I 't n>i . ifacft4<sft«»ber0* Mil«p«iiiW«MMM^|Mp. i^ettMiiiineene^l 

jfatit 6 flwlienè" ^ ._:_ ReduéHo, 
^m tfrtueten luelK meet t]$ I gutteft^ tot to ft 
of f é^-immc tot 4<s (bu imwet bepiie tot fhu 
cn^e tndft tntt^ (hqili* ^ittüiintst/Dat lm mttu zo g il 'r HMB^meeV}; ft^>tKiei^tal4<$ fta«ofie^^ *5 

414 i7t?|iOÏ»« 
4o1iU» • * I Ji^oUnittfffim 9iRi^tot 37 M^. 28 
7 3;C4| tst^dnptt» 37 (?l 
4 x*^ 

148 

l9onanWf(^9a<I^ «■i|» ADDI- p 

'^ Fol.325 

ADDITIO, 

in 'f Gebroken. «M -.V. . . , . lil ., nuiiiL !■? 
rfjTT ^^^ ^^**^^ *»tt*«i/ jnasitaUot 
• t 


4755» 

44?!/ r '- •«, Addido in*c gebroken» 

^ 44? i/3 PT 
45<5|/2o/g 

379{/i5C 
5g8f/ia X 

i847« 

Sidti* fittpli* ytnib 

»34$ — . 15) _ 141/ JOH'; ^ 

76S2 17 lOj/ 75/ j^j^ 

357P — lö -*- I3i/r80f • 
8u3 — ï8 -— . I5J/JHJ3. »♦ ii73i — ^ 13 "-^ '^JÏ» 1. iSoubftraótio , 

In 't Gebiokeöi JSoo tie ftotttteql ttlpft ipn/tt^ bttt mftiftett 
'4fi:tIIectMn bmmècRcn/ entie fielt ütn jBoimiefc 
dfltt^onttti;/ siQioe jSornieqtónftéli^/ttUiAtu 
MP"/ ^< iNKt alf( trn^j;. 

't4l»^lMafiiettoilmtiioetta»5(ii/ fMtoen 

z8 2o 5^ 39 

35 5« 

51 SotibdradJaintgebrokèn^ Foljj 
5l iJ 46 io (1.1 

^^^^\zQ 70090 jf/a0Ï;; . 

31J 3 5*5 J'S 8 

574 — — IJ _ io|/?V 

^ " ' "' - • mmiii, Multiplicatïoi . .-Inligfekcn. « '1 iv*jwv ^ 1 r 


npt tot ^tWtt f müu jmmtttnrymm ge« 
tntAtf9lttmt7b}en0t tipt ttm «oemcr : 'up ttm 
Of (( iftoemnis (plpb ofte ongcIjA spn. ---■ ".k: : 4«ttt } temt j ^ 
;,tntt I fiomt il i/hiy3p]kaiüóm 'cgthcohmh imtt» 
I nut 10$ 

345<S| 
a45i 
4 4 V "S'-ï ■^»« -.- •-. 1W- 
lil "'a*"^ %^>««« 91 l«««M 


6 
4 i8 
8 4 ^ ?t/'' ' i^iMHÉaHati ï? - 1147 3 7 

il <ll !!■ <Sf .»* DIVU V Fol.34 

Dl ^ ESI o, 

lD*tGcbfokcn, ^' H ' '■■■ " ' >— — **—^—**i I I I , ,, I l wmmm^imtmmmm 

JCim te j^cmmiEr^pft/ foa nfMtttct b«t 
'S^Uer &c9:getal0 ti^t gp titelen moet tioo; ten 
Ctnet t^ ^ittfotqs(.:„ntaec ^pn te* jHocmettf 
ongeltfft macftttt gd|>6/ ente tort a(0 too^fj» 

«fte mutttviUtemltti Jlaemei: tej^l^lttfoim 
met Mn 'CeHert^tgitali; tatgp tcelen moet/ 
taer it}itftotait ntnl '^eUec/ tan m^t^Iiccect ti 
jftoemertutfgetaljgt/ t(tf#teettn moer met t«n 
4Sd&cti!S 9ti)ifo<tïrftiQengtuptuiiif jftoennt* r < / ^^^^Ift' '- . ^ ^ g"l .* I<^ Of ^ ■ 

5^ wi II II • I m wMd«Hlpy<t 

f J^ddirfo-— C Y fSoubftradio. 
^e«10t'j;S6ubftraAio i <*J AddiiiOf 

' Di viC»> - >ti • l 'Muluplicario, 

• ^^2 Regel 
R^gel van Drkn, 

In 'c Gebroken. mttmtÊÊÊt^émM I • Mr>'V II II — ü— 1 De Specie gdcertf 
Xyn nu met klaei^bedicn. 
Dus laet den naoed niet vallcttf 
Maer fnel u jsinneh keen^ 
Tot den Kegel van Drleoy 
Gebroken in getallen. tttmÊmmmmmimmmf$0^mmimmé,ttma4^ 9eit fiegel ban 0}ten tn 't seb^ofteii/ tn fiteft 
met ëm aegd torn 9?ten tn't gc^l mbcrsi mm 
mtnxfOttpt I DanaUeenhift oe ^v^tmiafym Ott 
a&^u efteti/ Me aii30o ae froieDt^ 

Sffer tido)en een b^e / Hen Cellet $at t fl^ 
tal toefen Dat ttoojfiaen moet/enbe met Den Boe» 
mer mDetmen'tac&terfle getal ntidtfpifcecen/ 
ftomtetinDemiDDeiof ^er wx1&%vimt Den 
4CeIIer 10 't getalDattet ftaen moet/enbe met ben 
iBfoemer moetmen 'tamfit getal muttiuKteten^ 

2pnDer gegeele getalm bp De aSjueSnify Die 
tnoetmen ooft tot bjtieben tnaften/ enDe Doen abi 
booten gejepDt Uk ■^1 I r irf Exetntitlen. 

I* Wi€llt{rfofi5&4NtsifneniMnftofttn Ihtgebrokcn; FoL?5 

II-—-? «5—75 5* leoo 4t» ^tnpn iDflten i8 ► ■ M i^* i'^*! 


^ii^wiy^^— i— — ■ . !■>■ «tg t ^i I ii n ,1 4. 2004 j»aelbeiiito(ieni(iup]9. Vat Kofim 
loojftaelbm^ 

, Jftaelb4 fbqito^ Jtattt» 

4 ■■ " f. . ■' " 199 12 «NP 
fatit Sühtpib* HtoMl*H<M»ta <« «IH 52 ciUnlofiin 17 (^ 6 (^ 8 (t ll^at &e« 
loopti^H* ..... 

jjw— .17— — tf-i; 8-— — I m^^^mmmm -^^^mmmmiÊmmmiÊi*^ 208^11» rrm 4r&>|* —.3 ^IL Regel van Drich 

64 3lfl bafimeit betaelt tooo) 75 « M^ttftf 
7 ^ 10 6. TBèftt beloo^en i| 9^ ten welben vipsM 

75 ■ ■ ■ 7' ■ ' io ' ' »i{ lÉk 300 y» ■ ■■ 1506» ■ 7 ff» 

7« 3fl &at 5^1 <eu HpntDaet beloopen 44( gnU 
WdtJjeeftpfDin: eUegeBoftf 

jf aWt 17 fhip% 

— . ■ . ■ - 

8^ <;&oo^9^Hp6ei:ft^^3f8Ul^^<^tBo^ett 

I02| ©I 

9«. sttib» #♦ 

iptót 56 fluU 18 (ï* i4f peiu * • '. V?^ ""^^ '4?. 

a»«^Mntopen:4_«f' . 

--iöjr - 24 — tó «s-yj -r 4- II* Cotm In't gebroken. FoLjg 

X u ^rni fiooyt lóo ttaelben bóo{ Sipuptfm/ 

ftttp^, |ftael&4 fiiipv 

gi f i 'i - I,. too jparit4lftdcI6m i2t tlig een eUt ftpft 17 fhu ttiat ftoftcn tz| «U» 

€IU flliP4 ^lU 

• T ■ , ' .17 ■ 52I 

jpadt 44^164 II fïnp4 8 pett^ 14 ^ 134 io2| ^ünb4 ^uphtt 60^ 56 gnlb^ 18 ftttplu 
14I iienn4 #oe tieel {lorm^fai men ban ge&beii too| 
5 gulb^ 6 fhf ptMcf {iênn4 

gnU fhi* pen* «♦ gutó* fhi* pttm* 

$6^ iS — 14I -*- io2j — 3 — 6 — ic4 

^iparir6«4 

14^ 930} uipanti betaelD men ti^ .5 ^ Sfit 
3S9at 6o(}en Dat» 3^ ^onb # 

. i24--i*-5-8--3J 
jpadt7fi44S^ 

1 54 2^00 tn een fhift rau Hpntaiaet gaf 24 i5bfi 
fen ^arm/en menti&enttioo2teeDenenbeUieefo 
loon tean't felbe fïufi 10 guU #oe iml ^eeft eI6en 
2&o0c^ofld1i8'ri^Ian0l)S 5oeHén^^ 
te f^en opt 1 5 (luptu ^^ptxu b'^He Z^' - 

iPartti3jiupb4 8^pen4 

tittK/ 70 g^IiL 15 fhtp. 8 9cm l|st titel 4ïU«i sal 
men geblpiiioM 97^gidli&^ i7f fi^)P>% ^ ^ 

^ 4 17* ^IWtt « ' « Regel vdnDrien 

i7j t?«^978 fluu i7ï liup* iioottt men S^iWÜ 
4tlUn ; 1»3t belooDcn Dan 50 <eil 

mu guib» (lap* jeiu 
^Iföf —978 — IJi — 50 
iPattt 70 0uU)4i5 Hup» 8 pen» 

18» afooiozU«,*oc8mine6afleniöi3mite» 
8 flnpö.4j|»enn» IBatitofi %mi 
tf* gtiiiu (hip> {tem «• 

loa|}—iÖi? — 8 — 41 — 5{ - 

Jfadt 8z ffitltk 10 1^4 4 ptm 

^ 3&M» men fieeft boo| 7» e^ id 6, 5)j «♦ 775 
«.l^otnetfc^ \mu* i^oe beel «^.moetmcn (leb* 
«en ten jelben pmt \mi 789 ^oolK-gHio» inrc» 

7a w 1^—9} - 775 — 789 ■««■«MBMMMWI^ ZO* ll^wi 789 1^« guLtot 40 (hip. 'tfluft ae» 
wftent öe^ft mm z798,}fjf ««^omer^j^e »olU/ 
]9at<ietQ0{mi Dan 775 9* tn(L 9litmti i 

*798i|Pn 78p ■ 775 

~.——^——, 

zu 1IWi|««l|aiieeteiofli7(ïmft,(jfhip, 10? 
«V «BH»» flit> pm» 4^ rmt i84i ndh^iz Vil .i.t£ «m. »« ■■ 


In'tgebrokcm Foï*?7 

^ 57f 04 W^ suuin Dan belooiteniK 491 47* _ 

--— ottlfc. fbxfh pnu «♦ 

388,f — 384? .. il ^ 4^J -. i{ 

fmt 17 guU 6 ftU4 lof pttu ■2 34 eaien jtooot ^m^n/fiAe men Uoft j^mi 
3 <eiU7|fcmaecöpöfeBtofiippeber«U3piKil 
betaeU 9P Oan toeo; £o ftablen/bing e lii ao ClU 

4ai 6, «IIJ ' . 10 : 

3 ' ■ . - 

<I!IL • I !■ <HL 200 

1 .— -^ 2 -* i^ ■ 100 
^adt2it-&4 10 & 24* *ot\Ktlboffen gatem^totz^ (ht^Speiuiett 
tot gaenbec in een (lui tau Hpntnaet toan 50 <ei» 
len/alfitien boo; ree&en enDe taieefloon lian*e %tl\» 
fhtfi reftent 10 g^ltü bat elfte <eile Somt te ffaeit 
öp 1 5 fliu 4jJiien4 ƒ arit 24 Boffen* ■»•■* M* tf enen fioopt Dooi zi e^ lo &* zoo 4Sllen 

*oo— zi*^io— t I »& ijfi* 

"3 
€11 ; €IU 

t^ • " ■ — ^-^^M-w^ MUI ^ ' I T * I JJ '" 

•^ 5 26t S^or tmtu Soe ked $|l men ban betabnteo; 5 52^ tBi 
jBufTcpten ^ 

32 7 — Si 22 l«i}J4» 

:i (55j{ — --.55** 

Jparit 145^^ 17 iJ. 4»! §4 ^ ■•«MMMilfM» bmHDoj 145 f^ 17 ^ 4?9f ^ ^nöe pctwr (lontr ut 
300 beel UiettD/ abs 22 nom Hoettttan / tnat 5al 
men &at\ moeten betale Hooi s 2 popb ^oertnam 

552e - 145 - 17 - 4«l - — f I ^Süi* 

94tLoec4 %^ «4Eoer4 

22 ^ 6^fi ' '' 32- i^ 

7fl4 8i«4 flPWHHV^PV ^^■■^^^^■^■■■v MIVH^^^IHH^HV^ ^pB^H^i^iiVB*«^"» «^^VHM^i^B^H^^ ""«^^P»^^^ .^^^V^HIBBHB 

284 eenen ^poteber {leeft a^^t 4 aftalen 
l^evfer / toaer tian be fomme beloont 4<$4e^ S & 
ic^^ 3^0 6omt l^em 't ponb te (f aen op 3 3 (tm 
al« dP af trebt 6 i^onb per 2&a1e/e ii nocg toe lueeft 
7 ponb tn't ioo« tnat ^eefc ban pebec 25ale mottf 
loegem «* fkiip\u . f?4 1 V 

1—33-^ — 9$ i5J8wlb49fhtft 
8Ulb4 (tueu :pfinb4 r^ ê^. ^ 

Stomt 1816 po!Mi4 ; 

,!«. ; 24.9bbKiiaiT^ai:a4 

4/ m ■ . •' jiatft 46opon t4 
In'tgdsrofeB. ' Fol. ?8 

589/577/588/555 «♦ t6t5Qj8iiÜ>* t |^onltttt/5oa 

men imn nnimn jbtfalenvoo; tfe iMOjfs 9MB(* 

589 

10» - 58,8 

, 9 55 5 

109 — 39Ï — iz8j^: 

^acit 82 5 gnB»» 4fhip* jo» «00 4 a5a[en #Ioe6-teoHe/ toegtnDe 577/ 
5 ? 5' 589/ 588 ponö gefiotfit latrtf 'töonoert t»o| 
.39» ouw* 500 beloopt ttt gantfcüe fottiine fej 

Ïuu 4 BHp» l^oe tteel pon& baet heeft men ban ai«' 
aDt qr pe&ec j^ontert ponten 1^ 
flolli. (lap, ponD. guO»»! 

Szi -^ — 4 zz89 ■: 59J I ip9 ^Hb» 

I 100' 

'• ^_ jjTa ttt 9 poHl»» 
51* SSqo 5 €fonnen B;(leff({ieaeiotec/ ttteamtlè 

» 52i/z<Jd/2 58J/i49|/4 J4» jionft/ gtfo^t tQcr&m 

tioo} i^%m poal»/ eiide t»n Ca» ót 5 nonl» to't 
100. ttiat belp^t al(e be botec tn <0«gitl4ot 18 |t« 
ponö» fhip» ponb»| . ajïi/<n 

. a58i/é>ii 

-,?.?.;; 249J/4J 

»a«fc.niipte " ^;^^'' .Jl^ 

' °° "Z" ^M -r L' ^ V-'^-'"^ »477J i««0MWnMH^«M 3Zt f^cmanf Additio m*t gebroken, 
V 443I/3P 

7 1847» 

: ' sidtu fitipii. «Mtt» 
o, . .. 1345 — «5>r— 14»/ 3*)'' fM 7ö8z — • 17 loj/ 75 C 120 ' ♦ 

3579 — if -*- i3{A8qC 
8u3— 18 — 1-151/ 96J. 


Soubftraöio , 

In 't Gebiokefki ■#M*i**WMi*«iW«f|i 
'«tiKertem ttmnèefferi/ ihïie|tètt Den Hoimiet 

«dpli/ «nbe boet abt tMmfï* 
't€(ttoItatafii!eteolient 

ttx^tnj^aiUu 

iS »o . 5<5 39 ^ . 

51 
Soobftraöiain'tgebrofen;' Fol.53 
5l if 46 20 («_ 

574 — IJ 7 tp MWto IOJ/|> 486 — — 1 5 . , ,, iO|5 ' I < > II ■! I »' t; »i« Multiplicatioi 

. In *t Gebroken. '\'." iiHB^M of te ilotmaJ0 gflpii ofteongtliiltspiw 
} iiiet|loiiir,| r^' MHbSpllcatiöiQ 'tgebról(«Q. 5f ttKtj(SS 

Ti TT 

i 9 Wrt I 

IttietS 
I met 105 

345<S| 

^ 10568 

1728 
8-«<»8f - / S4 i««"«» 


6 
4 18 
8 K >S/ Il ?**'> iMi 1147 
PIVI' Fol.34 

• Dl \^ IS ia, 

IftVCcbtokcn. 

— .. ' ^ . - ■ • I ■ ■ 

•• » <■ • ' . 

^iTeltet Deif getals t^at spbeelen moet too) tien 
^tDei: tt» ^ttitfoici» : jjidic ^pti te^Hoetttertf 
ongelpft maefitsiK gdpl/ enOe tioet altr boo^fj^ 

«ftt muUtpUten^ bH^ormei: tet^^iWfoitjS 
met ben ^llerd«rgetal«s tatgp beeleti moet/ 
baer upf fciknt ntol heilet/ ban mttitfpllmrt bi 
jSoetnef buei geteliQE/ bat #beettti moer met bm 
«dlirbiis ieibtfoiiVf'tti|ingtu jBioemtr^ 

n<>%:* J . „ -..li^.V —TT- — - 
3 1 t»oqj I;. I- •. n r:';lv\# . • : r—rrr-, -.. — 

— ,. — . .— ^ — _... . - — ' « ^ p-S'»' •■* 

fM<Ktio — CV fSoubftraaia 
^t MOC^'J'Söubftradio i ^^ i Additia 
tettwt^^ » Multipttntfcf ''l: Ditifio. 

' Divifiö^'^- >'J vMuItiplicatio. 
Rpgel van Drién, 

In 't Gébrokeo. "*-" — ^-^i,.-.. - w. — -,. jbe Specie geleertf 
Zyn nu tnec klaerbedien. 
Dus laet den moed niet vallen 3 
Maerfneltt iinnehkeeit^ 
Tot den Regel van Drleoy 
Gek-óken in getallen. ■Mto-iaki ^en ftegel tian 0}ten tn 't gtbjofteii/ en j^eeft 
met ten ftegel tiati 9;ten in't geOtel mtittfl sent 
nnberfï^ipti / tianaUeenbftde t^e^nMUnge Me 
a&}ueben/ Me at30o qifq^m^ 

Sffet tiooten een b;iteKe / Hen Cellet 3AI t ge^ 
M Uiefen bat ttooifiaen moet/enke met ben j^p^ 
met moetmen'taefiterfle getal midttnlfceren/ 
ftomtetinbemt&telof airgter een2S{uwf/ ten 
steller ui 't getalOattet #am moet/eube met ben 
Roemer moetmen 'tttotAfU getal ttaulttoüiteten^ 

2pntec gebeele getalm bp te OBjueieiiy bte 
moetmen ooft tot bjueten maften/ ente boen aiü 
lioojmgejepbtiik 

mmmmmmmltm>mmJmiÊmm ■ ■ i , i m i ii ■ ■ ■ a i m ■ i rf i T 

£xetn(f(len» 

X. «1it{ei{e9ftofi5&3>MtsnIleQlMtttofien 
52<Bttm# - \^ 

4SIU2 < ■ II to8 ^R» 

■Il II ■ ■ ■■« " * ■■ ■' ■ ■' I Int gebroken. F0I.J5 

tf* 6* • i* fr* 
i|. — .j <s ^^75 ■ » ■ 


11 II ■P HI I H I II . I<^ 20 04 ' "■ iiz6%^*m^ 105 flik 

^^*— ^^W^^—— > l!J 1 1. » ! < I' ■ ■ - lH. .U. i W i ._ I ■ i^i- . jftaett>« fbqito» ibttik* 
4 -— .— i, , 190 

«MMMMMMA «MMMMMM «HMMaVPM Wl«PP^nHH* 

12 '■■ I ■ ■ ' in lÓO jtuit Siftariii* mʻmm*m idi» " 

5*— 17'— — tf-i: — .8'.~-«'i' •■■• aoSdU r-« 4r<Sb|* -^ ^ CU» Regel van Drich 

64^ SIfi bafirtteit betaelt teo} 75 ^ g^tcptf 
7 ^ 10 fi. 9|9t beloo^en i} 9. ttn jelben pjpse I 

yj ■ .1 , y ■ I ■ U I 10 . i ' til 

300 y» ' ■ 150 6» ■ ' 7#» 7« 3fl txat 5^1 eu ILpntDaet beloopen 44i giiU 
WM^uft peDei: CUe ge&oft # 

52I 44I — — — t . 

ipattt 17 fhip* 

84 ^&ao^«^upftetft^Ni5f8Ul^^l^tKofien 

I02| ©I 

-7 -^ '^^^ " 4g. ■< . ' '■ 10* Steio5 « 'Ctttnt b>(Hn24^Ufi^7if* 16 Jf — 24 — ï4 wr^} -, 4 


'•«h«IMl«« T *• il*".' ' "* ■'-'■'-• 


In't gebroken. FoLjS 

ru €wm Bod^t ICO tiaelDen tooo| ^ fittptiti|t/ 
l^tol^tefigperbaiiiiooji ftupttti * 

8| ' loo i - 

iparit4*ariöen4 Ut 1110 een ellt fipft 17 tiiu ttiat Éoftcn 52^ 4HU 
<BIU fhip* «lU 

Jpacit449nl64i2ffttp4 8peft4 : 

134 io2| pmtu ^up6et ftofi 56 gnttit 18 fhtpb^ 
141 penn. Iltieiieel iionti4ral men tran ge&beii liao| 
5 8UID4 6 fiupiMcf penm 

gitl^ f!u4 pen^ »^ gulb4 fhi4 pemu 

^é^JïS — i4| — , T02J — 3 — 6 — ic4 

ipat!r6«4 

14» ®oo; i2i ponb betaelo men t^ ,5 04 8$t 
S^dt 6ofien ban 3^ panb # 

.i2i^t-5--8^35 
ipactt7fi*4«- >^^r— ■*> 1 54 Xoó in een (hifi rau Hpntoaet gat 14 }5bfü 
fen ^arm/en mm ti&ent tfoo; reeben enbe toeef^ 
loon ban*^ felbe (ïtifi 10, qul 90e tteel f)<eft eI6en 
Bost ge&ofi ali8 'rfhift lang ifi 50 ettéiitinbe Komt 
te (laen op 1 5 fl«Ptï4 45fp^n4 b'«ne ^ 

jFairft2^fhipti4 8'pen^ / • • • i($4 Z«aine»iKraett^t«w| 50 etteit SatmrpSue 
doA/ 70 g^Ilu 13 fiu|i« 8 i^ttu 1^ Wl 4Htm $al 

'■■• j»attt gg^ nfi etu. ,: ■ _.^ Reed Vin Drien 

Ut. ^"«Ss^S öuu 17J ftup» ftoottt men tf^zUtl 
ClUn :W3t beloopen Dan 50 «eil 
^lU 8ulti« (iap, ^eiU 

<Ss>itöf — S>78 •— i7i — 50 

Jpatft 70 g ntli^ij (ttip^Spem 

18» Xoo loi^ «, «ocOenf ne boften ift? mttt^ 

8fiiijtti«^]ieittu 19at6ofi5i«^; 

9* gttlD* ^|i4 {Km 9* 
loa}} ~ i<Si j - 8 — 41 — 54 

Jfadt 8z gidb» 10 (hl* 4 pem •»— ?^*^— -■f""^»^ •^•—•^•-«■i* 12*^ ^^ J"*" 8**f* *»«'> 7» e/^ ld 6.9» «♦ 775 

«.l^ometfc^ toolle» l^oe beel «r.tnoetmen {ittH^ 
ben ten ^elben wpje boo; 785 f^oolK-gMi^ gccc» 
ten«of4oftupö**t(iult/ * 

71^1^—9} -775 — 789 

lo» ©00*789 1^« (pil«tot 40 fhip. 'tllü» «• 
wftent fiefft men zTpSimJ ««t^merfcöe IBolIe/ 

]9at<iel9o«enDan775 9*fo^l»iaemiBt^ 
9« #ooItt-ipini* 9« 

i798iifïi 789 ■ 775 

jparft72jLxgg*9i<« 

zu Htt 1} «♦ Saneeltf 6ofi 17 00», <sfïim. los 
penm. »atWpopteenJ6alei tnegenbe4Mjé^ 

' 42<' ■ 
•♦ P*»» fht» tMR» 4-^ : ƒ at» 1845 gii9^iz,fitt. 4,9 pen* 

. J zU Sfoo In'tgebrokeQ. ^^^-i? 

ru Saoten15aleitatmtt/tiK8tnbc2^5;flr* 

ftofl 584^ guIO» nftup* A^^pttuttiXtt}un'€«mi 

47f 

QUft^ fbxfé ptn^ «« • 388,1 — 584^ - 11 -^ 4^J- i{ a j^ 4Cmen toom ^tiuAcn/ntfie men Uoft gem 
3 ^U?! &man; OP Mngt af op ptbrr <eU5 fluat 
betoelt 9p Don tioo; xo ^Uen/iang elfi 20 evu 

4E\l & «lUj 10 ' 

3^— 7J — ï U644J4* zo 

3 — ' 

4HL ' « <HI» zoo 

1— ^2— ij-^-- — 200 
^adt2i<^ 10 & 

24» l^ittietlbofrcii fiaten0tot2^ (huSpttubm 
tog gatnbec in ttn ftni rmt Hptitnaet tian 50 <EU 
Itn/alfitten tooo; teAeti entte tüeefloon toan*t ^elM 
(tuft rekent 10 guKed tat ette <eile Bomt te flaeii 
0pi5ftiU4|f9en4 iParft24]0ofTen4 

«54 cencn fioopt ttoo; zi «^ lo 6. zoo Clltn 
^^mallen/abt 9p afii^enoen 9(eft opitHKr ^Oe 

CU -^ en* 

^ ' ' ' e ' 5 aö»«^ Ktatt »otked$|lmin1ianbetirftii1iM2 552|1B^ 

«4?loer4 iJ4 |4 «4l.o(t4[ 
32 7 — Si 22 lójjjj* 

«♦jKufft: 44/ «4jieiiff4 
.1 <s^ — -^55** 

jpacfti45ê^4 I7g4 4»fg4 

bmtoo} 145 f^ 17 & 4m é« <Sn&e pc&tr {lotm tt 
300 toeel taietrD/ 010 22 t»pn& Homnatt / Uiat ^al 
men Han moéten bttalt Uooj 3 2 pt^ts Itoeroiam 

»4i®Ufr4 ^4 f54 «4 «4j8Ufl;| 

5n| - 145 - 17 - 4\llz — ? ' ^3ll«* 

22 ^ 6jj| ' ■ ' 32 :^ 

7i54 8i«4 mmmm' 2S4 <2enen ^poteBer j^etft ge&od^t 4 3dalen 
t^etier / tnaet ban be fomme btmut 4($4c^ 8 S4 
ic^ ^ ^0 6omt l^em *t ponb te (iaën 09 3 3 firn 
al0 ^p af treft 1 6 pom per 2&a1e/en nocg toe ^eeft 
7 pont tn't io(x tnat geeft ban peber OSale mottf 
liicgen4 fi?4 ftupiK .^1^4 

I — ^33-^—95 i5J8Wto49flttR 

8Wlb4 01194 9onD4 ^ ^^ 1^4 ; 

Siomt 1816 pioib* ; . 
n :; ^ 24Sbö^lioiT^ard4 ^ 

■ > 

4/ '■ ■ - jpacft 46o5orib '^■'■«■WWiWiWiM****'''**'''~''^^"'^3SBPK In^tgebrokea. ' Fd. z% 

i^9h77h^f^^ 5 «♦ töt ?9# guto» 't ^ontKtt/soa 
pttft men p iionb baet oo ttonl»vt/1^ mtl vX 

iwn ftan tuomn jbetaletr'too; tfe l»o)f5 5tMSe* 

58s> 

10» - 58,8 

9 15 5 •i \0 9-~lS^—>ii%^ 

fadt82}8ttlt»*4^iili< ■!•->■ 5 3 5'f 89/588panD ge&icgt tBtcbf 'tfionöertUoot 
.39} ouw* ?oo beloopt öc santfdie fomiite 82 j 

gul. 4 ffHp* i^oe beel ponb baet ftttfit men ban ge»^ 
abt o|r pebec j^tibert yoitben r 
ffrtö. (lup* ponb, gulb»! 

«i -"^ — 4 2z8p : 55>i I 109 ^Itfl» 

I 100 

"i ■*■ I ■ .Il ü ^ r .» ,1 , ■■ 111,1, )u JCQO 5 nonnen ]9;ttfrcOe:Bot«c/ tutanOK 

Z5it/2^i*/ï 58|/i49i/4 J4}|ï0iib/gefe>d&t hficbm 

taio} 5 ^ ft eti i^oHb/ ctibe ben Cara ^ 5 oonb fn't 
100^ mat betii^t alle bt iioiix in. <0«]|itUtot z8 ft* 
vonbf (htp* i^nb.) 25xi/<rv -> r ■ Ms>J/4 i ■ ■ . ' « ■' I II j II 32* femrnit Regel van Dricn 
i%* ^tmant fioopcntic 5 /Sponnen ISttpt / toe# 

iniLzi ft«4}|f «ttu«oottAt toaf 3 «♦ tn't fion* 

bect>l|óe Deel nomt ^ tmn pnet yonii te (laen j 

«« 4^«0til^ (titptt» yeim* 9» 

1477J — ' i<5o *5 4tIï loo 

1 5 gmlt). 4 (tupik 13$ peniu 

«* WuqfUla* (inpb* penm tf« 

^ " 15 — -— 4— — I3f— *-!♦ 

In— — >^jiii II II '^1 I ■■•■■■ ■! II I .■■■üw ■ ■■■■ 

^ 3« Stoo ben funft^m txipti gelotoet Uio|ti 1 1| 
Ihipb» ben floop/op goe tieel ^toqnen bingt men 
af 5 & al{( men betaelt bioo} loo ^Dtoopen lOcf^ 

;J^toop4 e^ 6^ ^ (104| %5i 

xcx)-— 10 — 4 — z -^ ï I24t4^ ^4l 

3 * 

iz I 

8^ ,^tWV -7 

faut e» i6 ibtmfitnu 

2ii^___j I II I — — ^^..^^^_^_^^._^..^ 24» Ccnenl»tadttio6}ifcx3fioopei\IBitniBi43} 
4)*(nil&. aUjGipafiietNnigcn geeft op $6 ^tao* 
nen j & 9fie iieel 4ü gem iNUt tian peiKC fioiq? ge» 

q)fcSC0ettet^# 

j(too|^ ^sni^ do*] 

xbo— 431 501441 (taf ^ 

i^ett^s^iiyeiu I.. 3 5« üemant Ibi*tgebf6keii.' Fol. 39 

35» fknubitfiooptjebereSimmlateiii/bma 

tiio^ttiaenlf Oat lip betall (al Dim» 2 CLWcdtant 
» gok 17 0n» 1(4 pm» KNt tnoetspiMitbttakRl 

i 4$ 

— (Plfc» ff«t«» llttU '■ 

4 "~" * — 17 — 1*4 — "<J2i 

ƒ 9Cit 8 j7 (I11I417 (itttpl pau ^1 » jd. Soo men betaelt Hen :Baep 2 €IU bierfianc 
tot 1 gutti* 17 Oi^b» K^pemttZoo beloopen Z73I 

^J^^^Lf"^: ï7flup* j*iwu illoebjeetlftbm 
; .- 3eifwen Spacp j 

gnlft» 0u|i» pen* dl* sulb* 0iip«9em 

»,- 17 ~io| — 4-837-17-?* 
3R0ltltii62ipèrz73i 

jPacft4{«lU 

J 7* 't l^acu 5&y den Laken koft , drie Ellen twee 

Bond-groot, 
Min ncgep groot cnd'half j end' van 't Fluweel vyf 

GeldeQ zöo veel als acht vah't^Sydcn Lafeii Hoot. 
Hoe veel Ellen Fluweel krygt men dan , irf et^/^er- 

fiiellebj 
Alsmendaervooren nsoet een dayftRyx-dacIders 

tellen ? 

1154! .i-,-^ < ,-*-«, looö 

38* ®ooj r Regel van Drien 

AU ƒ btliicel/ taiaer af 5 elU fod keeHoettt ;pn/ 
.ften jadnenbanScbbctiiioo} z ^ min 5^^ %u t 

36(5Jff — 1000 5 I la^-ri «t* 

U54J-8 — i--r*^~^.ï' •= F^««^ 39» <Cenen gtaen-fiooyet Kooptnbe x^ 3Lafi 71S 
Connjl4^rtit/ bedelt 3 2^ Connen/tot zcf (t04 De 
dmne/ 62J /SEonvw/tot %i\ |iu* toe Cönne/io^j 
^onntntot22 (lift min ,j (itu De Conne / enbt 
pcterConmtian berefie/ tot 22,1 fhi«3@atbie^ 
foopt dan alle 5pn 4^nit # 

^on4 fiitp4 C0n4 Sttlb4 fhtpf ^«4 I— 2OJ l^i 

1— 2I||— I02i 
l — 22||— I58J, 33—5-0 

73 — 8-^ïz - 
Ï78 — 18 -- i5{/45 3 ^ ■¥»•• ^at<tBUto»595 ~ i5-.i37l»tn4 4o« <Benen i^t-ftooper tootrt 3 5 52! SpimlKct 
Sap taüenit / entre betaelt 3 z\ ijentfftt tot 2c; % 
*t|^&ett/ 62I gonbett tot 23I fi4*t^on&ett/ io2i 
l^ontrétt tot 22 fhtpbetsf/mfn {^4 'tiponbett/ taiac 
betaeTt Qp peber gonbert ban be tefte / alir j^p m 

ilonbt 1 

' rfo't gebroken; Fol.40 

I -.rióf — ? 321 -1 -^ 33 -- J - ; 
I i^ 23» 62J 75 ^ 8 -- iz 

I — 21^ 1^ I02i IIO — . J — Ij 


9otfbtct> 8UUI4, ftupjfe»^ fenm , 

355f? . ' 395 T 15.- 15H 
W ... VW«» 


jP«dt22flttp1 4u SSoo niMt ioo^t 300 tnifflm 16 too^ ^Mm/ 

elft ts rottboo} 't sieDen / entie 'i gaten mtitfiett 
itCt stam ban <s 04 op 5 #« enbe nn » gntlbm 
fiontt te ftaen ojij guL^^^env^oe beet jgeeft ten 
elften a&oügtriftofi^ ^; ^ 

fattt 24 0ii|ib4 S|ienn« 42^ 4Cenen DntfiÊir.gt een 3ftoffetmet ^bipn/ 
tiaerin3pnb<32obofften|eibaii^4lq;^jt/ ^^oi^f 
ftenituin lóloót/ etUiej^o tofBtn0bani2 tedt : 
lioe teel i0 pe&er fiof^ntiief e&fft/^Ifi ponb tmi 
iisal]|aidiecen ftomt te (f aeA 09 ^.gMitu 1 5 (}ttpb« 
ïiiSSenti /. * 

3*.o, . 5fo-i,- > 340 
44ftti , 89^0'' ^ 140 8 6 : . ** >^ 

4'0 cTO ' ..'.•>'*•' * » . .' 

x75ib*fLoofc l :-. •- r, ^ 

- '^ ^oot Regel van Drioi 

%Mt gnff fliipt prmu Hoort 
3z — z — 15 - iiiS— 175^011515 giilö^ 

340 
560 
320 
> '■ " ■ Btilö* 25offc . 
I2loj0ofl»--^ 1525 i| 

jparif 25(htptï* 

' • ' • .' , _■ . 

4u £00 een laff ptmt Boft 100 €ugul&4 tot 
28 fbju enDe men refiene h-^ftpit enbe S&ab-gtlc 
lioo} peber Staft C t^it bec 38 in 'e Hallen) 25} (i^ 
op goe biel komt een 29)oot te (i«m/ tl|( men Dti^ 
24^ptpebec 2a& b9^ i 

100 38 - 

' 28 ' 24 

28o|o 15a . •-- • • 

iCHk» ünptt» Sdi» gnOi* ffttf» 

"J 140 o 912 ' i 'i ^ Igg' p — — I 
iPactt4<IU» ZrfpttU 44» €<ttciiiooiit4fitittml,imtitttt/Ian85< 
«lU tot Z7 1* ü'Clle / 54 ellen tot (j ^ t* i^'^ Ue/ 
55 eil* tot ^7 S* ti'ene / $<; eiU (Otacc tot ^ 
tml t'eiu flU ${i ftoimn te ^oenoy 3 ^^V€U '1377 
iySz 51 

1961 54 ï- 'Si. ^54 

1 57 53 5120 ^6. 76404* 
5120 1 35«» 'Z ^i 1 4 

<HU %. -eiu 

j6 ^ ' 2510 ' I ■ 

'at52o 

45* Koommfioapf jo« aftoffkit i^Ièotiei garen/ 
tot24ftit>»ïi«m>«Hwi»^t nww w wfc » ntm t^H><'(*- 

tet gann 8(win'l 3l9&ti»' «df-elti (Tmijofttii hvmt 

4& eeM l.a(t fi^soc ^uDen&e { 8 aSafelttti/lod 
100 ^ gulti» n>t i»|niiib< &'<eYcg5t: tufte 33a&- 
flelD Ij8 2 iV^P*^M|D| t>en Zab/ #oc tuil Bjootien 
inoemimlKmHittieenen £akbafiftcn/ 09 Dat pe« 
bet 2&200» itMi^t» daenop 4 |)ii4 :^tiOk 

Kaft»- fltf* Z!*4!<a«»* ft«i **>io 

I --a'Si-^3» l 48-— « —1 

f 140—0 140 

faut 24 gj trQtCT * 
47* 4 4lMQ(6(»0'|lW^Ut/tBiisoenli« iSpliSSt 
ï7<J/ï30«vCai5»4/ 4/ ij/ <SJ »♦ top f«ltt *> 
4 <^ 19 «* " H «*'»« »lS«Wt ^. ^. 


^':f ' Reg^IvanDrim 

i68 ■ 4i/55oL.,- 
150 <Si/3fJ;l 929 il • •■ I 4— 19— "n — 015I8 

dPadtjO78e^ii0«8TÜ«» 48* ^entnfioo9it4^tam(lenilitod^fllf/tte# 
tn6c bttaelt batr tioo| 5678 ^ 1 1 & ^ fi* IBat 

; ï<58 4l/5 5öV4£ö I O^JV 

6J 5JU-^3 078-11-841— i TZS* 4$>» Soo men betast twoi 97! i^snn i3ifrj^ °* 
6 «4 C'Uie 7l i^D 5pn aljoo óotö al0 1 ^ cu %.pn' 
maet : IBatjnlUntKmfiofmi izAtm»n»'F*|^ 
toaet/Iang s6i/, ^4jr 55}/ 54?/ 55}/ 5<Sï/ 5'S»/ 57t/ 
56l/55i/545/55l<5ir» ' • ^^.^ f 


< 


5«: 


54- 


55s 


L . -54: 


J5i 


56\ 


f 56, 

i 57i 


56, 


55i 


► 54 


55 
Vok^X m 6661 
13 i45i» 666i »45i8S« ^attt5i<^7«'5«i«. 50* jEoo iz (htfiicn Ipntnactlang t'fainf 666^ 
ei&bdoo^tn^ï ^4 7& 5^^.tn&e6at7ii>6no 
300 tKd Utefrtii83j)n / alis 15 €U«#oebeeI 90110 
galmen nan j^A&en booi 15 <A 12 ^ <$ i ^r 

€11. e^ & «. «O^l 

«<^ — 5*— 7 — 5J©— 13 U45ïJ»«» 

MSï8 — 7»r I?— "— <ï 

Jpactt 97i ponö* 

5i« «enen ftoopt 19. Saleti f»c|^tr/toaet af bt 8 
Hi^ett tlft 3 1 5} potib/eti&e 500 mtn mtt 6^ niulti« 
slimct/'tgeite&at elftdet ttfietenbca&alf totegt 
ttamt 193 2 J ponb/ Stoogp&an tooo^ peöet Mnö 
betadt 8 fi« 9$ $, leat üttaopt «lu 3pn #t9t^ ( ^ Regel van Drien 
8 II 5269} fl?4 64 %* f8* 

■ ', i_8-9f-5872^ 

5 8 7 2 tl »♦ 

^«ft2 5 74^^16* 6^5* 

j24 3nMen 19 a&alen 3kaneett(tiiatt af b'eerfie 
84 cI6 ttegen 3 2 5^ fl?^ ente ' tgettiicQte ban el6 bet 
reflei^enbe 25alen/met óioemMMpItteett t[S 19UI 
«4) ixi a\t$ beffen 2574 ^^ i fi«<$^ $» 99at geeft 
Danpetiectf^aebofll 

«4 

3 2 5 J T932J per iJ{| Somt 297J 

2602I 3269J 

■ e^ (!^ $4 04 

5872^1 ^574— 1—6^-7— I 

ipaat8fi4 9i«* 

■ ■ ' I , I II I ■ > 

554 3:00 1| mael 4 eiU bofitn 7; mael 10^ gnU 
H^at 3uUen ban boffen 1 3 i) niael 16;; <C{U 

eilt 0ultr4 eu* 
i| 7$ 15» 

8,i 8<J,J{ 236,$ 

ipaeit 2524 gul. o fln|i4 6Sl9V!0^ 

544 3lfi batmen betaetti teo) i6|{ mael 13?^ ^U 
1^24 ^ulii.0 fhtp46 -^ pem i^oe beeljal men ban 
lietaieiit|oo24imaeli|tflU _^ K In't gebroken» F0U45 

eu* guliu fhip4 yem eiU 

25^ — 2524 — o — öjiS ^ 8ïJ 

ƒ ac it 86 0UÏÖ4 2 |ïup4 (^j pem 

5 5* SCoo iz ^kcn lUitiirdll Me f ^amcn lang 
5nn $25^11» fKlM^eabooi malb«nbectn3;i|. 
il €Ue/ «ttiie mtn ni^t ftc scHk fhtUitn <tn mtmt/ 
lanii 5 5 «Blltn/ bat ^é»n d^ft 29 ^^ ti<€Ue/tni» 
in $t|n platt$e ctn tiMt tum 56 €Hm / ftat 39 $* 

i)oo} tnalftanlttmi? 

l_2p — 55 1595 §♦ --r— 

j -. J70 

I - g9 ^ 5<5 1 t ja» f .i---- 

5i^ ■ ii^ToJ " I - 

- . -ip»w— ^^—traw n" 'I ' ' I i g —ü ^1^— i— — ^1 I 

56« 2m i2 ^uftfon jSaturelImlitet'^nnf tong 
yQn6±e dfon / belospnt tooi mlitaribccen 
I4^i^ V^nt/ in tncn neemt mt bt teltot fhift^ 
Kenden/ tong 56 iBUen tot 39 S« b -€tie/ enbe toet 
in)ttnytoet)$^n ton 55 <éUen t«t TOii4li*€IIe : 
V^t M^oifmittmn &*eUe D002 raammtoia^n i T F j Pra<aia. \ Pradica. 

Al kond* ik nu (beminde Lezers) wd 
Hier varen voorla» op dat dit werk roocht fneU 
Vervolgens al eebrochc ten eynde we;fen : 
Nochtans om dat Practica noodig groot 
Van vélen bier haer plaets befchikt woW bloot, 
gnd" dat zulks word van allen zeer geprezen» 
Zoo is daer toe ook mynen zin gerezen 
Dat ik daer van (ïn*t korte doch) ook wat 
Voorftellen zal, op dat elk uvtgelezen, 
Daer aen genoeg' end* dankbaer neme dat. 3 
6 Tafekn van TraSica^. 
•» tt ft & %. tf^ 

z tf — I 

» — f 
<S- i 

4-rf 

n é^^ 

^ . Il — — 6—1 

5> — 0-3—4 X$ 4-^1 

Io-<J-4-f .i<s 5-1 

II-6-5-.Z-}! 17 ^« j 

« — I i8 4 — « 
Pr;üdica« F0L44 

fi» cA penningm duptt» I 

3 
4 I- 

9 

10 

15 - 10- 2— 1 - u 13 — 8^4- 1 — a 
'14-10—4 •— - ^ 14 — 8-4— i— t 

,15 _io-5 •"• I ^5— 8-4-^*1 « 

16 -r- 10— 5— ^ "^ ?< X6 -^ ^ 

19 — 10— 5"" 4 •" ij. ' j .? F 4 Adcli* Addttio in Pradica. 

3785) önelb*3P fiufu 43m tabberen gulbentf 
4JL^iIu(tiii^o Ijtuiv enbe rbaelbertf battetouli' 

btt\4npt bonieti: HSbeert 8?67 eerfïibqibe be fomtnen/tit 

iS94i . . ban / (om btes-UitHt em 

^adbet <0 ii45ü(Seh0) . T ioi6f}s0>tf^!^ neenit be öeiptbrr ^aelb» 

en aüberet bp 't jiBisresat ^tSehe^Mtter daelders wjft J^pmen. 

37'8g bflttb» 4l>|^eabbeert IMfbeifbe 

457P óntDi bepbrbe fotttmin / neemt 

*'^' \^ iiet tretbenbeél ïer 4&ulb« 

8^3*7 "" (om bat een 415ti!bm t< 

M52^ |baelber/(ribe treliliet tiaii 

^' ^ ■ fietaggtesatf • 

6481 -i»» -» 

*" * Proeve; 

JBaeftr bepber asstesat tot fhtpbens/enbe baet 
moeten eben beel fltipber0 upt bdmem 

47853 <5*8ulb4 i8 fta* 74 47853 454 gulb^ 
27565 ft^BUlb* 20 {tvu 5* 27965 ft4 BHlb* 

75818 75818 

#i#/f 9570—12 — «Ma« 79SO **lï* 94959 —4 (tap* 

67818 ^^inlft* c^ . A<?ditio in praftka. F0I45 

57S9 "— — *5 — <S 'iEng«ïo ■) 
z8i? 19<— — f INftettuf tf fgidil» 

^4^ ' ■ ■ ' ^ ^ 4 ■'*'*^& - 

ai ■ II '■■>'ji »i i' " ■ 

- • 4Wte3 . , •■ • 

pSy -— • Ti — 6 €n0eiii« ' '1 

•T Z 
f VHil J i f ■■ " »y i ««••««r P 5 Sorfï^ Spubftraaio 1 4 5 7 Jftoltt^ 5i« ^ 

202I x6$6i Ittootietu 

3 4 7 8 lltfN)RflU 
1 4 5 7 liototlt» 

20 2 I 

«95f 2868 8«i2§4 
2 78 5lll!Mlai7t^ In Pradica; 

^mttQebbenberelle 
<ti licponen/gefottbflra^ 
^eeit debbenbe/ neemt 
et bter&r beel bet Da^ 
eliet/ enbe tribbet ban be 
refb/ tnant be betaltnge 
it meerbergelb/ olsibe 
ftOuU« 

<êm te lebben be reff e 
in Dobelst (na be ^oub# 
ftcattle ) 3do neemt bet 
bgfbe beefotr itroonen/ 
tn&e tcebbet ban be refle» 
215 i^Healeiu 

2868 04 
il t^43iifi. :f 4^ bat be ^cbulb 
meetber oelb 10 ban be 
iietaUn0e/3Oo neemt (na 
be Ibaubfhactte) be f«bet 
& en abbecet bp be nfltt 
SM bami u Kealen boo} T - <8mte|^cbbenbtte(le 
ih^jooneetttt (naebe 
;ftub(trattiei be ,{. ber 
fiealen / enbi abbecet bp 
beceftt» i«ü mm Soubftraétio in Praética. FoU 46 

213 ■ 5 ^ I9laem^.: . 
* » * 9 Vlaeiiifb 3^Iaetii|L «■iWMMaM^MiiM^i^BMMBwa«MaMMHapw**«*>^w>w**P*l<"v«">MP>"x**- 
icatio, 

InPradlicu 

aySf tmtjti 417 mittim 

2705 4*7 

—— • . 4*7 

30635 ^ - 4*7 474357 y78tmiti<J <7iJz 

•34<S9* «*«»— /4 

. -^ , ,^3128 

9^51^' ■ /4 

''*• 92512 «If^ Multiplieatio in Pra Aica. 

Witaien ntHltliiUceert met ttoee letteren /batt 
banöattreerfle tt eeiveetiig/ mo itiulttpltceert 
met fee laetfie lettit / enbe fhllet een tettei: upu 
loaettiei/ enbe abb e ert;e ttaw f groten/ toant Y ge^ 
tal bat gemult^Itceect moet taio^ / bfpft te^ 
geniet u i - ~ 

^ 6e laetfie letter een eenfn/ mu1tf{|Iueert 
met b*eerfie/ ettfie (iellet een letter inne\iiaert0« 

4789 met8i4. , $578 metiS» 

38jii . . 454^4 
387909 iQ^zo4 ■1 HlJlt- 9lft een anber feta) / 900 neemt Hoee of meet 
letteren / Me tot? maltanfeerentpmttftt^treett/ 
:t^tettie getal tiprfajencSrn / cnlUL muUtpUceect 
eerilimet beeene/ enbe'tupt&omenbemetb'an^ 

ber/ enbe in juIKq: boegtninmgOl! aiberj^anbe 
getalienbom* ^ .^ a . < 

4789 met8i« 3476 met 844 

•/ 9 .». 7 . . * 1 I > / a 43101 6952 .. ' 387909 
^ liommenbertiefieere enbe b^uAen/ met (i^eel 
enbe b^ueben te muIttpUceren A joe^jiwmrti^ 
teett eerfl beoD^ltela bw| malKanberen/ Mbe 
ban 't bobmfte 09eetboo)b*gnberfte bjio/baei: 
na 't onbcrfie funf&Ltmi be bobenfit b}ue|/ enbe 
eimbelp& beb)U(&en boo} malbanberm/ enbe ab^ 
beeott ban al tejamen» 

59785 MidtipHcatio. Fol.47 

197H ' 4^ 41846 

747I 

fi 18" ttm 455701H : / 6 

e^ 28748 i>'*r-'3 

Itomtnenbec gulb^ fiii{ib4 boo} 0ulb4 fiUpb. tt 
muIttpUteten/ toe finptotctf tnetben tiertifplt/ aHT 
oft bjutken atn te guiD^ loaten^ 
gul&4 f!n{>4 
i<j — ^— »meti2fliilD*(5fliiplï» V4S 5/4 12— ^tf 

1/ o. 16 ; — imtm 4/ i •~— 9 1\ 191 

4/i— ^9i 3f 4 — ï5 

' — 5/ 4 — ' * . xoi — — • 14 '— j 

DlTifio Di vifiö in Pradica. 4^m tt bfbtberen bob; tliiee ofte meer letteren/ 
«00 joeftt z of meerijetalieh / hit ihio) raal6an# 
oeren gemultiplteeert/ 't jelbe getal upt bjengeny 
enbe btMbeert eerfi Ooo^'t eene getal/ enbe 't upt» 
Bomenbe boo; 't anber» 

50655 boo}u 9x512 bQ0}i6 

4/ , 4/ ) «^ 

76581 25128 

3/.J 4/ 255^8 578* i*«M ^87909 6002 54 Ï291984 -ÖMJ Sö 

9/ '■ 8/ 

43 loi 
7183* 

13458I m i I — ■ ^M*i— 3457—14 19 31 000} 504 

384— 3 — 8— —28} 5Ö 

48- o 8 19a 7 

7/ -^- . 7/ 

6— i3~-~i5— - i6jS 1 DivJfio in Pra Aica. Pol» 4! 

^(tiftterbp met dtj^etlc en&e bpxAtnf^o ftHt 
ttntmfoittst 3pn bjucfiefi ; enbe JBuItti^ltrenrt 
met bm Jlocimi: bet bpxtitn / 't getal bat oebiti 
tiDeett moet tooien / etttie totbaer tian tomt 
Mtnöeett met ben Celles ber bjuefteitr 

«tbibeecbp boo) duttenn/fhiptoeni^jobmmtt 
beffupbet» boo;b)ueienof beelen betgblbetue/ 
al3oo tn IBuIttpttratio gedept iit / enbe boet ali 
lmo;en geleert «i« 3/ 
-/ro 41/ 
gitltt» 16 >- Sfbaffiuai 10- 

41/ 


•o-^v.^J *^ ;Regel 1 

^egelvanprien in TraBicd. s$8eU.tot5^i)'€tt»|i WÊmtm tf 4J .. ' o io|7 fMit<if^y^6%. ^•MMagMMH«ft«*i»«|MM«««MMM» X» 345,eiUot6|.&'4gUt/ 

iParft8c^n6«(Jf» 

W "489" 
,/ 81 — « V. « $7|o ^ ^ •■ ■ 1 it ...,.». 786 ©«tot 9 «/t«? S8IS»-" . ''jfarit29tAs>C«fi5» 5« 


f<5/ ,238 c ^ - c I* 39|(5 . . vit e 8'— - riT.i^L ■M • k. ^•««^-••^^•M 

s r 1- «.6/ 399 r s 


■• 


JpOtit36cAii,4^6|t__ : 


V.' "^ ^^"w ' \9 


PU.5/ 5>3 ' ' '5 

' 8 i^S»*m9Sr*m* I 'f "•«•OT-W 
jp«ft«Jtioj ' 4& MH^MIiiHMIHanMNMlHfel / 7il.» ' ."^ -r ■T -,,^..^'. >^ . -r > RegdvanDfien fftfc5/ 96 -S 

4/ 69 — -^ <r 7 iHHB«»Ha«iiB«MMi««MMM«««OT«MMMHMH«pMHMHI 


» — 79t#fte(ix^-t#t r 1/ 39 _ II iP«ttdt 435 

&10/ 381. ■ ' ■ ' 10 

«■«■■■■««•^ — O- 


^■MMM«M«MÉ«dp u 478.!9i^totJLii^:tflf«r * — feio/ Ajy ^ 


5/ ii9 / < >i l iiiK m 


ifatft<^ 358' " ■ 1 0&.. \|..ii 

■ # 
■*■ 'fcPttttïBca;' F0I.J0 

4/ iJi.% w Mau..! !, 16 

4/ i?^ ai ' , - itf 

f Uit gnlt < ^7 ■ ^^ ''' li flitftettfi S4 2769 S»4oti9'fi* 't 9 
6* ïo/ 1384 ' 10 

57- 6js,-ri=i— 5 r i 15 963 «lu teuijgggyfiev, 

2./ 120 ^ ^ ^ 6 

••• * -. f — . . 

8/ 8c» ., .,.^, ^,.j^ 

4/ 400 Ik — —~h \?),y. 

^"■■■■*' Q «. r y ;. 
RegdwnDfiai 

wMKCtk' 
1600 
r i^ffSUIXlU .?\ 17 ê.i/ 47S«eUitOti&<S|ireiit^ snoRpr 


^55 ' . v » 17 ^ im^mmm^m^timmmmmmÊétÊH 


&X/ 27 ■' ■ ia 

Il i 9 ' : ■ 

• InPïaéBca. ; Fd. Ji 

x/ 17 ■; ■■ '■ 7 
l»5/ 4 ■ "" ^ " ■ 9 - po» 5/ 1689 :• . 

4/ 1351 - — r 4 ^ftdtBöB»» 3io$>— i^ 2^tq4Mt(b II i248ü^*totii0ii*u9Ctu 

fbt»io/ 624 

pm. 8/ 3» — *— 4 
^ 15 — — — " iPaÉftatiU735 4fftqa»t#» 22 3476 éUitir 19 i^ 1 1 f* V^ 

5/ 

4/ 
«• «• ■^ Regel Viöjl^ffflPQ 
34^7 

IZ/' " " 

.2 8l9~J > s . <> . > •» < 

- > lo - 
^ tr-T\ 23 923 P* tot lüftnu I $ pan» ■M« 


fitlf iof/34tti^-r— IQ 

jem 8/ 23 *— I — « 

2/ 5—^11 — « :^ 

1/ 2 .— f- 17 -*— • II 


11» *!■ 24 enitt^$?*fiH|iM/i9<>t||0(^i3*« 

Santen* 

«* ftn» «* 4^nt* ^ 
X — . Il — • 13 — — 8 ■ ; 

ftixp* 10/ «litws/ .' - ■ .— -^'•; ^'- 


■■■■iSflL. w.^ I Jacft 0nib.8 xm^m^' :.\ loPradica. Fol.52 ■■ T -— 6 «—'481 •«~— 14 
ILoot 16/" — : — 3 

ipatft ëf*'i44 — r 9<^ 

?ïï?t — 27 #ifit^ ene ftoft 9 & $.9» HMtsiinm ^n iS uur f #« 6ofli(SiS. 8{. Wit Kofrtïr&Mt 

' 8— .1*7— 7 

&[!«/ <?J — lO 

V -*^ X 4 

4I. .„...■ 4 t . 

5/ .1 0| 
f • 3 . » 4pfcrittAiotf — I — . iijj ten ban kofleb 246 «« 20 lloot« 

#attti» ^gito^4>ltiptt» 5ipfm 

i-i-^ojr — 8 — 38 — u 

ftfQiit* ïo/ 19 ^ ; 
- __ */ i- i<J 

$t Cm t. . ;i 


inPraAica. FoLyi 

tf 4 fitip^ pttu tf ♦ loot» 

1 — 19— r- II -- 378 — ^7 

^4x0/ 189 

5/ 94—10 

4/^ 75 — ï* ' 

Tl Z-- 7—4 

1/ 1— 3—10 

fl00t4i6/ 9— I3i/itf 

8/ 

2/ 

!/• 9il/ir 4 — 14}/ 24 f jpaicftguü>4572 — 18 — 7H»«n» MBMMM^AAMMtaAMir i24 4t«4fio(lid4&84 94nMitto(len357^#« 

4 — 16— -8— 357 M»< ** «.4V 71 8 

it it — it 

4»Z/ 2— '19 Jpacfte^74 7' Ö* *qaë*wiw«n«ii J}« ^t^batimiitiooi I24«betaelt848ul4i94(itip^ 
4« 1^ tttat gullen bflooycn 6754 «4 

jfatit 5a44pltt«24iipb«i34vnu 

"*"* '^n — rr r ■ -f ^ i " • r ' " '" ' R^I !(^an cirien 

X4, ftupM* I0at 3idleh Ko^en ifps» ftidaen/ eift- 

1598 
1598 

€0» 0Ulb* fittrii» «■i« 7 7 14 ■ i 17578 

, - ■ (ht»2» 1757 — x6 

J^adt gulbetqt 1933 5 -- 1« fiMplu 

354 llbiWfc<EUmfl||ntiiaet&o(lff48uIii«4«fl[tf» 
iaat 3idlm beloooev 84fiu66i lang tti f54 €Unu 

ipacit 5 5 u gntti^ 4* fntptt« 11» ■■ I 1 . 364 $^ men tetaelt üoo} &«4 ip^ £4 x i« $« n^at 
lal men betalen boo} 1684 94 24^ foou 

04 04 ^ tf« lQ0t*. 

8 — 19 —— • 1 1-^168 — 14 

— — — ■ . -■ ■! lil j II W 

X — 19 ■■ II -r-.AI, «. B^ 10/ - 10 — T- 10 

5/ 5 ^ 

. 4/ ' 4 — -^ , 
..4,6/ 10- C 

1/ 3-< 

moot 2/ ^""^"^S» l/' •:-.")tif» 
37* JCflO ► " 't» in Pra^ca. Fol. 54 

10» 0* ]Bat3aImeninoctin»talen&oo948i«9« 
tf* ef^ fi» -ff* %ooC» 

■ ■ ' ■•■' II iM 1 III ■ 

66*5/ iio ■ ■■ ■ 5 
i/ 24 — — • 1 

Stoot 16/ , 5 38* 4Ui4»€fièii]tOMf|ttattMftitto^7*^ifb 
90e bcel eiL 5al mtn tan Snebben tioiB}45* gnW^ 

Ï7» Ho^iux0* ■ ' 

^ ei^ gniii» dn* 

7' — ^4— — 45r-r— 17 

" - i^«ftj24»4Bi!ttu 

SiMt Somn tMtt 524* eileiu 
cB» fni» '«Hm». 

4-— 7— ---5*4- 
'- 7- 
j 


/7 » » » •» */ . >'•« i « / • ■ *•* .-:-, ^ -3^58 
4^ £17 ^tÊm^mmm^ÊmméÊtmiÊ^mmmrmmmtm^ifmtm 40» €w^nele^z24&^^IK«t3iiGkntalift»* 

• ■ ■ .^Cfte^i75tf - 7 ■p»»***iw^^— ♦*«**•■ 41. 9iff ten €n»|o^:$4ftiqfftd9dt.3JdlcniMiii 
■•0en378^CU* •• . /iï rtsc.'f ..-MvA- 

X— ~7» — ^**5789 " .•«.4^ ' >i^- 578—18 
\f ^7 ■17 '^ 


4z. «Kt 


7J-? — ^r— 15H — t%Qo- 

tl I m I ■ " " *' - "* */% 

15 "?7 V .. ' ^>» lO 2400 

^^* — (hitictdoa t *^ Il n T . » t , ipacftjoóogutti» ■»■■■■ ■ ■■ * iii w » I »; ^ 4> «If9r^RenBo(ittis3t&^«1»atito(ü$7l 
ClIen; . — - 
^VU -Bi « , «lU 

X ---^ti tx': • •'6 S^ip.:''-' - i— 17 ^ v»»«« . '• ■»• ■ J IJ ^i* vil 


44» Sm 84»||:«|8^ 51^/1^ ^uTHiilt 
«* gnKk flttplt» .< «f* 

— . ■ / 4 ■' " ■. 

7 - ^- »8- 

» . - ■ . ; * g V ,1'v' *■- , ■ •,«•»•-♦•• - •:•'-, ^ i I R^vandricn _ 
K0^iO78f«i 7/-^ 
S 


0UÏÖ» jmvH^ 

♦ . 4 ♦ • 


-4 


fXUio 

.-■ v-i */ ■ IO7S 

III I 

r^ 

.•r.:ir$'"r'»i **^M^ .% i/< «714—8 / ^ ' ■ ' f 


izjS — x—i(^|^ *« ■ xj. 


4/' 

MnM t JU. ^ >•**«»<# 


47«^ 5z*^nmIooftimn65*(|itQieniiii4bipttti!il 

Cu» «Tl -««V«rT« jz— — tf5- Il — -—- 8 

4158 

- :tta?h^.i/ <fp -r < 

1/ '34^Ti$ ■.Il . I I» 


8/ 

'ƒ «ft jwlRïspg - ip - 14 gP* ' " I ' ii>i n «i I I In I 

4& ««.'èBèfttofttn 72,litti» 1^ fUrptt; «tóe .— i' :wói— 8.., 

I I iiiii 'II I .;iii 


«•»»4a»i« •»«»«»«,.«« •* '"^ '♦ 


!. anHendimloltên 577j, jon», • - r. Kregel iranddcd 

. ■ /lOO 

(ttlDt 5x~— 10— .0 

105 51 — IQ -.— 5775 r. ' ->. «WHMM 15 zfiit— — 10 ., i^iy 1 2887 .....to 55 

jpacit 2887 8tdi>*i<x^li< 5o« Soo 284««6afbti $7.e^S«64tl&iüt^IIen ban >« .» »• ». •»*- 

*■§ ' 


f5i.. . ... y " ^p ^si. ' . ' W* 

io3~ I . ' "" 205:— ^1545 ♦ i 

$t* «0 <S}«* lo(i«l iAJLt <«0.9(t|i«fte 4<l«k^ 

0(l»ttt3oo iicel «m $di «Ti» VMtsuIKn'Mm M> 


inPraéHcju F0157 z^ JU 26 — :- 10 — 8}| 7/ 


:fl — < I iii> I4J^ »M. 


en. 
45 j — 2<5— -10 ■«^«•OTtfMH 76 


•-7... 

J4if 
■ i > . ■ ' ■^w *^ < > 5i« «enmitootmimJ^oopfnDt^Aliiotl/rtiasje 
^ebbl om tt (titp/tponb/met 10 «Aatt int 100 
oft om 1 1{ ftapMttn^fS* baet 09't loo^ tDeI6 50! 
{)P nettrni lom bett béfltn &0Qp4 r II' 100 >' ' '• 90 

45 
9 

J4 
216 li?4 fbxp* 
I — iij- 

(hip*io/ 

1/ 
i/ 100 104 50 

5 

2—10 

i-$ «p gnlb^ 5<$ 16 8Ulb453-^i5 fiupti« 3 c 


T ^odt u.(ltvVt90nb ItsYMÏt'foMV* «•«WiMMiMMata ^-«««M^MMriMaMkMM , * ' • 51? 1* Regel van dricn 

izé <Bemn Soopman Rooj^t 4, asalen IBetbe/ 
[leoenbeelft 268 fi^m lo^fiuaji j^hu 't94 2oo 
l^mtW ^^ 5« ®« ^'t ^^^ ^At oeloopt tan alle 

ï-^io— 13} — 95 
47- 


10 


f 


45^ 


xr • 
- . 


^ 


2-— 


7 -8 


• 


I — 


5— ii 
. ♦ ■ 


• 
5-15 


a<$8 
s 

\ 


, 


1-151 


4 


1 
• 


• 


51 - 


. 9- 2|- 


-1071 
5360 
. 


t 


fittp*^ 


a68 
• 
4f 


214- 


-8 


■ 
il 


/Jf- 


•X^ 


WIU^/ 


6> 


•14 


fé 
i/ 


2- 


-4- 

■ «MM 


•lof 55i|<J5-<S-ioi 
I 20 

12I 66 
406 lo|66 
' I 5 • 

m 

;jpAdt 5 5 i*8td&» i2*f{ii)^4iof pnu «Marti lueltDetr^iAl^ 124 eUen : lO^at 3uUni beloof 

-. '^i ••■•i. — ^ — ^/ 12 - ^ 
■ n /IQ 

15 — 6 — 1^ .'• 57 • " • M - -ff -^ 

16/ , 864- S-<^ 
3/ 43^- 1-^9 ■tnariMiiMvdM 511189— > — 7l{ 

73017; O--7J1I 

:^ - 14605 — 8 — ijjl 

**-~ - - - • aj^ M n p ■■■! lil I « ■ n ii ' ■* ■" - *' 

• -•;• , ^4868 — 9— 4iH? 

, ■ ,■..- ?^s - 54^««* ^ iF «>*•* -«ti Regel V^ drien 

ib^fht. 500 fiteftmentoe > Jeubtxn itif f bé^ 1M< 
btel fiImAitmn betalen liiM); i6dd JBKbiett^ 

13 — — i8 -rrr' IQ -rrr Stt 

/?/— : -— /7 --? 

I ip9 — 10 ' 7_, 

798-^ — :^o ipatftgttHy» 3193^- 554 Cenenftoo9t649aIeti'll»oUe/ltae8ni&e47<^ 

41244 564446^44443i49«T6tii« fiU4i24pi(lU 'tfl?/ 
titff^ttm? io«Mtttiioo.^tm\nmt\tffp 
«4 Pu* jem «♦ 47Ö 
li.- II..-I2—- loö 41^ 

^ u /lO ■ 456 

117- — 8 44* 

■■ /ïo 444 

ii7|5— o \ 451 

iïa^5&— 15 ■ I 2665 fy» 

133^5 
fbXf^Mil 133a —10 
5/ 666 ^ 5 »■ ■ 156568 — 15 
15656 — 17 — 8 

'^ ^6r«Mi 5<s* Sao triétt loofir zV ^alen Ip^tt; / tnegtnue 
3 24*3 56 ff «Cara i6*J4*9*'t9*tot 6 £.7} &iiiiu 
toe Seobentne 5 ««. tn*t.ia(aii|ae bed teloi^et; 


4t,^y 15 — 15 5*4 r6 

..;. '1/ 4— 15 ^ 55<S.n4 

.. , i_'<H/,. 7-" ^80 , 30 

ïA 2-7} 50 '*■•■ I iii ii ii r i II -« ♦»* ' • «•..«,,, 


J»arft<;p.2ó4---i-^^g, 


^ ♦*. - % ». r ■ - ■» 

f7. Het kocht eens ecn^Aflan, eien tonne vol lang 

-garen» . 

Waer in dac (zoo men zey^'^aok^ jkondertBofkens 

waren» :•; I 

Elk zefthien loode zwaer-?- noch negen hondert van 
Veerthien lood elke Bos^d^id^ Hondert noch daer a<i 
Die vierentvvintig loodëlicliebben moeten wegen ; 
Voor yegelyken Bos, bèRxift hy wel ter degpn. 
Twintig ftayvers encf teir,twaef penningcöien 

noch ■ ^' 
Vyf achtfte deeleh nêt^^iïedt nu end* rekent doch 
Hadd' dffen Man gegaén hy *tpond dit gare koopê» 
Hbe i^(»iit{d*V vo Adt#dh^deSonme jayft be- 
^ - loopcft^ - « ^ . ... . ., R9gclvandrien.inipra^cïj» ^.^ ^ 
. 8öö 5>oo joó- - .' i 

16 ,^ 14 24Jb0f84t«)^ert^fiof4.. ^i . 

12800 12600 7ioo loo'^ .*1 

Ï2600 ' " 50- ' * 32000-^-2 1';^8 — 18 ^- 1 ;i=air32 '. I S ' ! ^ '■ tj ' -te - 


i74}r— '5— ^o 

6$^25-— o -*«o 

g/' . ...„ - .. ■ : — ^ — r 
348(52 -- ï5 


. I47I .fa4ö 


. «•• /•■♦/' . ■ ' ' -v • 68j<j^ ■••■iW»-"»" Rckc- Fol. 66 Rekeninge voor KaiHers. i«hwa«MHM««IMMM«l«a«MMMaaHMi^MBi4i 58* Cttten ItaflTtet: mu 481 

<S4»g.84 *oeiwel<^ 1886 
3#ibat- 4/ 160 — 4 

481 4/ ï<5o— — 4 

3/' ' ' 

160 — 6 -- 8 52o|6 — 8 ^■■-« ipatitcAiöo-HS*— 8 594 JEo0ben<S«8aUiin 5-z^ 

boet 28 ftupti* l^oe Deel i(K]:«>M«riï 

It^sutben Dan 20» fhip» 104 "»— ' ü 

^ttlIenDof 523* <5« flnU ■ w » 

tttiije^ . ipacit»«8nftv73ï;-=— 4fltV< 

^©actöec flelD» 5 i«piP' <^5 — ' 1° 

iwqs: l|oe twel mflOen- 3*1 *-*" i5 . 

IHfföan 64sH^8tfe»tf ' 32— 3—8 <5uID4i^4o -— • 18—5 <K >IRen tefó S^Iupten « 
Booi tenen &009 / eni» 8 86 
CQ]illnii(.|ftit&2i0u^ i 6dS 

9oitbctltiotnD^86t — — -— -- ^ 

gooiJttU .- Jl— ' i8jpa«i548*BUl» H 4 tfit «00 Rekcnmge voor Kaffiers. 

61^ JCw ben «ncelot 789 , 
lKiet5*8utomJ8*fiiipb* ; rr^ . ' 
üoetttelr-lt^tóesftfln > 394-^10 - 
inTSoiUnfletetteru 263 - o 

52 — 12 <5?» Céntn Safltn; öntfangt jsvUroomn tirt 6? 
opliet)}/ tntie Vs^iflotetteft tot 3« CPlti^/ nxt 
ii54Örfe-tlaëïbtt«i tot 4<J*(i«pto«»/ Öo< ÖeeTTpil*^ 
^tn05{fhttatAlt<ï3amep4 . 

r/J. /J 

p . (J - 

4 j[£__^ [■'■' • •■ -■•■.; ^'($^5 :; '287-10.., • «a** «•■«. 


64. 2;Q0>tn]i mtöpni doet . iöo-m^-8 • 

6»fiA«»i©iatl»tttö?tft- • *o 

tnntbettianl)oo}i6p* .-. ... n > < . ■ ,- v^ .^ 

Slntctfl V - . ♦ ^ : InPraéüca». FoLöi 

^5* 73z8ulben4aupii4 73i - 
i|oê bfti ^iottt-guteenjS 20 
men li4O|ri64^0ilti^ 18^ fiupb^ , . 

ïSjd— -^-— '18J „.. ^ 

»■■ ( ■ > /zo ^ . - 

. 328181; :, _ . < 51 
tr/i ..'2 <J5<S37.- •«♦ . «.. 17/- ■' ■" ■ "" " ■' ' "j -.. K>%: 

• ..3»ftv 67* !|oe tieél jlnaetotten , ..,.7x9 ^ 2 

ban 54 0uIDen 84 fiupbenl . . ..«r^ / 20 5 «-8 

Jeeft mui toao2 7i<^4.e/Ë^ .14202^. 20 ^ • •* » -,— •**^ 
V>8 

7101 
9/ ■ ■ 

H 5 ^i émpn' Rekcnmge voor KalEcrs 

ten toet 45«jiitinier0/ en&e 2<— 5 

men lesotet 8* tn cenen * —— — . 1548 

i^oom )|ot jdeel j^oopen t6 6/-~~* 

fieeft mM Dan twfi 1548* i 2j8: 

ïPitoenjgi# ^— 3/--fT^: 

i8 ^ 8». 

ipadt86goopem •* «1 ,A 


69» <Senen SMiflftetnioet ontfangen 814 gul&« 
94 fhipüerjS/ 30ètdcmen(iem 95 bcdonen tot 6j4 
fhijfiittsi I rt ^. |&#]c-imelber0 tot 46^ (htpber^/ 
en&eyS^^tfliolefiten / maer tot^Mel / atsH^ 
Mei: mette 39nlione foninte treeft ^ / / 

95 *romiett4 125 ötgirbaelb* ' •é.^**.' 1279 ^50' ' " 

9 6 31'..*-.^— 5 

4*— —IJ ' 6^ ^ - ;-^" ' » 5 

192 m~« 19 287 ^ ia 

292i>.. ??r. i. 19 
0600^78* ^h.*: ^^'>:fiitittot3 0Ulbeni^ t( ;>*.;, * "^ 70t reenen / IxïFtz&tGSii Fpl.62 

704 CMeh iftcael boet i ;| $«éiü» 4 $&itfékn etn 
100^: 1^ 6ïet 0uU^ 3#n bmi 248 iiu^eh # 

20/ 448^ "v • 

1^ '- > Il ■ ■ ■ I I *^.\/' ... 


u i^iiklDoeni2j4* ;: 1234-i . iu f^iittiDoeni254« (.f 4*fnmftfnintlD02Pi .246 — 16 

^. . 24iS — 16 «*^ jffl|<j8aa)*_49ir-ia ■*•■* •■^^"■■""«W» '•■■■•■^ü^*» ^i*i«ita«li«»i,*^ » 780 I piomniieitte 5 tnt momi l^oebedlMoi^et 4 * > 

imtJ^>if>mmmimmm, «|aMBn*w«aiMiHaWM»M ■• 73«^^9«Mtl lilo^ffni Mbbtl fhtpterjï ban 4 
f tuMteu i» t ttoa> Sieeft mn ttio) 493vipUttn i2« 

— 9872 

r -g/ l I I , m 

Jimt: f 254iife29ftu ^ 1 74t ïl« - , ' rr Rekening?: VQorKafficrs^ 

^cft men bopi 27p« / 9/- i 

fiupbeosf :t (tuft/ en&e 5 (h|6&en tn^ UijPie/ iieeft 
men l»io| 170 mtlben i V^m'lieQt 9Wi^: V ,1 \i 

;-fit,\ 


I I • r - 27300 

if iictt78o too^ven^ ~ 

looo* «ngelfd^^t^l .1^* 

IC fiuptetjiy metzrWH"— *~- " ■ ■ 


77* mt looo* <Cn8tl^ I0j< -^ löi -^rtfAé^'!;' 

föfte 8* met 2* tennooi . j^ 10 

liaet/ beloopen 5 10 guU • j ■ — 
Ï|oebiel8gel0i»ii6^ «^^ -4020-510-1 


♦Jtt^SdÖttit :ii<>lWB|5«** - \- '4- . 7S* ecnm InPwiéHca. Fol.6? 

7%* <^(a Wmojfmam iwMt ontfiitigtn 4$p 0ul& 
enüe tit ^e^ in gouteq iumiiijtMatl^aii tot s < 

ft* •• • I 
|ip cm f IK eett (htpbet; ba:# 
5tI (htptietsr^ »r-*MiW««M«M«k«««M««ta 7Q» <eenén ontfangt 1 20 ftnt-ftaelbcnl tot 4^; 
f upbnn / tnDt nooit gonben sontiiM^aeltttrit 
tot 5 5 Wt»^ bie vasixc j^fiupliiRt tottcd en ;ün/ 
300 taevHefi ^p 5 (^U 5^ |itip))tt9/i^ot tod mott 
^pbanontfanoen^ Ilpf 

120 


J?5tI. 


Jö 


/" i} 


• • • / 


ÖptS ' ^— , 


27^ . 


4/—— u 
. 174 , — * 


' r 


i7<S, - ^ 


^ 
4 . 


jfarft45ögubitn^ Rcfiul* VcrJccerdeoRescl 
^erfteerbenfUgel tiaw 


««ittM •OTMMlk»«M^anMaM»«MM» MMi«MM^«a^«M In den Regel yah Drien kebtgy ter rechterhand, 
GeQplt u vraeg* altijd7inaerhier Wóri u geleerc 
Terflinkcr hand de vracg^ altijd te ftellen, want 
Paerom v«^ord dit gcnaij mt , Regel ran Drien ver- 
• ' *ecrt. • ' ' • / . IV <Ecntrt rna ntd tna fténtte / nam tft baet toe sf 
CtlnrlCafien /tijretT. J^^^HItn/ötn ^iltien jDBonttt 
böe&et&e tft met i23dép^ ife bjeet toast li <CUen/ 
Hoe beél ellen beiSjeltien S&aepjt bej^oeftre mpr 
om Den mantel te bolboffcftrett ^ 

1 5— .7 5^ . X / 1 4^ <5Uen* 

. ^dPactt4TeH«* 

2^ Zoo ttien toteenett 3fllantel neemt $i €l(en 
Habencr/ batb^eet t$ zfeltèn/enbe otti Jbén ^elben 
te bolboebeten 4 eilen 35aei) / l|oe b;éb moet 
Dan ben selben 25aep toefen i 

dParitijeneiu 

w — l.-. » *■ pi i> lil I ^^^>— — ■— ■'— ■ • j* «UI vanDricn. Föl.64 

l* V^ 7 !>NclrIie&(n maften tmlHiMiliintKii 
1 1 titelen z oagen / 3|n Qoe lange gullen 't xüne 
l^iq^ nt^len j 7 üeetfr-Ueüen/al eben iioeii ram 
ftntJ»t/tXkt tnebe 1aio|t getest 6 toecfoagen i 

17 '■ '•"■' II'. ' ■ 8 ' " — 7- 

ipac^t In 4* Inefien 44 iiagen* 4« SIfi bat 17 ll^erft-Ktiien een3^u{i)e( ionnen 
niafontn44 t)icBen4* bagen/ ^oe lange «dien 
(aec oDer tnec.^en7&ec3einei: l^eit-Itfttcn i 

y >■ Il » ^ Wil ■ A " 1-7 

jpactt 1 14 toeft en 2 Dagem 5«. €enen J^an leent ittpz^ gufoeiór tiooi o 
ttuienDen/ i^oe lange 5al tB gem bebetoittme iW 
nen 45>^ om Oefe Bielt^aeb te bergelDen ^ < I — » H l d. Stoo pemant mp leent 49 ^tiooj 7J} maenö* 
toQ0oe lange sal iii8emttieoetleenen2$(s:gul» 

*5<^— TJJ— 3S»4 

dpadtpmmtien. 


% 5Soofftm9neni9}tenlr'Itêhe4pr4^4 lKiD|7,v 
maenDnt tgbis / oih te ttergkltren een ïeeninge bte 

Ï)P mTï géöaenfieeffc 0002 9 rtiaentien töDiS : l&ah 

60e Heel geltsBt ttbjes De 3elbe f .1 ■ .0 9 — 49 

- .Jf.ac(t4ieAii.&^8^ 
, v» 8. Doen Verkeerden Regel 

S. • Doen men d€ Hogg'e 'tiafil téksaiaiiA vi^^nd 

grooc 
Betacld heeft) gaf men voor elf 'grooten^se^pc^ 

brood : ^ ' ■' ; - - 

Als dan den Rogge: geit hoodert-Goiit-^uldens e«* 

ven, 
|ioe veel pond bropds alfdan » sal men voor dat gsl( 

geven ? 9. Slllf Dfll fioaSf 8<It 100 <0. 8ttI6/t1U(l/ 
50d toopt mm böo} i r f ♦ 9 'tf ♦ b^aoW : l^oc beel 
yoflb b}oob«i $al menj^ebbnt booi'tïeltiegelt/ 
iiliri)enitoggeo9fl[aen&c/ccltL5o'«i(4guifitiui j 

150 I 9 " I " lOO 

ia SToo In een ^tab jsn Z94 JBenfcj^en / bte 
8etoittitaiIIeett5pnboo}5 ^jaerenbey jBaenbl/ 
ïvltt bat baer tecffoht ttpe. treBSen fio^ jsaen^» 
ftj^en : l^oe beel tjsld» 3uUen.br bigtienbe ^sxt bp 

174 m É i nt ■ j^l ■■■ II n Z94 

ƒ aat 0,8 3«ci/ of 6 %m o| j jBa^ ^mmmrmmmmmf \u 9(tbattnbel^bRam1f|^IMotttiptbmtn&i 
3lnno X 599 in JBêp / geo)banneett stfn te baten 
294 ^owaten/ enbe bat^e l^tctuaule j^ebben 
boo)j' Slaet 7 JBaetftcn/ %oe beel juUen bec ^eU 
ber^olbaten motten tlfupis bipben oybat b'an# 
ber iofl j^ebben bioo} tf,^ 3|aet i 

tornt 174^ tem 294« dpacftnor Ma*iBki«**> jraföDricn. Fol.6y 

n«. €liKn:Jlldn/||etiben5etagêIt]rdeti5pitta# 
ftl i6uKfQ$ni/ Ut\m^m ban tofi bM2 een ge# 
^ Sfanii: iCoo |er tum «ebuetr / bat ffpttnó 
maenbón 14 tian spn Cafirltnii qugi toiojt : l^oe 
Iml Ipb lali^ti 3pnen io^ re langei: bueteiu 

14 . • ■■ ' ■ 

} - ' jpacir ^iflB^enbeiw 

ij« ^ijEt ^6 JBenfcgen/ bofi Rebben bod^ etti 
Saet^ l^ol tieelttteeiipiiijn^ ten 6 JBaittben toiea 
gaen/ oplMit bmfle mttb^ xelbf tofl jif tnaem 
btn ie iangic (iben I koel ber^aenbe /batsetik al 


iSht Itomt z2*i»an 3^ * ;fActt 14 ütoifcgciu iW—* T7 
I4« Yemahd moet geyen tny twadf pond in cea 

End* ikJhi§iöl4bTiglpfioiio-Macndi achtdaeruacr* 
Zoo hy my ketm in^R^eld in inaendê vier betalen» 
Vanneef pial^ zya geld van my dan moeten halen i^ J! /■ « 14' • : ;i 7:33f • r t «-^ 

t j$ JBaentwu . ( Verkeerden Regel 

14 matnUen/ en&e J^ «i fl^fcj^lbtojz gulbetuK/ 
te bmi^nbtnnen $tti macniien/300 «♦^im ftj^tti 
bttalen \BU/aW li) maciitttn taeclooptn ^* Itet 
Heéi u b}oeger moet txa» 354 ;pn fc^nlIilittAleii I 

72 ■ ■ . I ■ 180 ^ 

fattt 1 jBaen&etu 1— — 11^%— 1— »— »— — »*i^— — — ■«■ n— 16* Soo Oen iftüF-iMdlèee tiott 459tq)to.artic 
ben ^l^fllpit-Datttttr 51 ^1mci(« 9oetoeel|^0i« 
HwNMdttKi^ 3al men tian j^Aben two) 1 5^7 

51— 1597 4* 

jTariti- >■*• iW I T 174 <Senett t^MUptf-baeltm tnet S & . 6 ^ enkt 
Hooi 1440K 9DtU|NBt-tael&etsf Qeeft men 1597 
figjr-baeU^ 9|oe toeel (lupti4 sgitt^eciianineenm 
Ift9):-&ael6et ? 

1597—51 — 144011 »mm 184 l|oe beeriftg)rbaelb4 tot 46 flu4 ^al men geb# 

ben boo} 1440^$ MiiltsK-baeiOer^/ tot 51 jinptik 

ïpant i597fig]r-0aelbetier4 , . ■««i TO4 <Ben toopt/om j^em te beciittben/ 24 CHen 
%oet6m / bat bjeeb Ui 5 eflen / *t tteliinat ge^ 
maeit^pnbe / Krlmtfn4eU4 langbe ^eiUtnbe 
Al 2 clu bieebbe } eiL baer toe Koi^ |^ boebeci^ 
laben/bat in't nat maBen fttfmyt/in 3 ^IUUmg# 
be f <3IU en to een eiU bjeebbe I «IL £00 fip ut 
*t natmaken aen Suften enbe boeter gelplnpt 
iomt / enbe 't boebet-Iaftm tijMüi lam 2 ^Utiu 
l^oe biel «eilfn^etf^ppt? «f gekote f « . » >-■ 'tl ^ . < 
t « > V " "i^^^ — ^14 

•••1.: • . : ' -«O • • -. r«n. 


i. • 


> I I II . 1 I " \ t \\\ \% i\\ \ '\\t\\ 

JbatJb^JK^jfEH. [tteejii tn;t nat malun 6nm^/tn4 €11 lap^e/ |p^3 ?i ^iUrtber ILdBeh/^eitif i4eii4Mt to*t tiat 

«ILb^et&De i CIL Zoo ban Mt la&m/bep&e nat 
«mae&t (otieriangDe enDriVtfbbe} ttoentoeelbe^ 
ihreftkcn mag^ l^oe bed €lü ftotj^t gp Dan tian't ».sv--. , D©lïbï«JIeii Regel, 

JRcgel van Vyvcn. 


V. i TwccRcgclcn Van è^érftc ïJitnen zyn geftelt» 
Jn Atzcn Rcgd klaer« dm.^SL°«P naem bcfacm t» ^ 
Deo Regel dobbel is : want elk weet oogequelc» 
' Dit. tmr^eUfeeft tervsieri móec doU^i::/ija g^ 

3 i ;©«p < » Dobbéfen Regel 
®en 9tVfH\m Iftegel ( anDeta.8t|f }rttt ) bm 
iftegel tiah lapoen / Je^bpf btbmoe getallen/ 
baet bi^ tMn get jefle (t|nbefienO() ^defit / toel« 
fte5^gctaUen bnjps-ttitif (iaenbe/ enbebttuife 
boo^ffe rtamen gemiiltttittcéerf / bate nacooft 
bepbe b'aeJdterfte/tnbê 't j^ene tntbbetiln*! fccnpH 

f ei4iati 40»tctu ^^- . 

■ «1 " ^rj^fltnu 4^oeiitel JbrDAim )itUm mm»j z9^ 
terftitttii ttudtcn tit tp ^||^.i. t- ; ; . - 

• r •■ft '•'■ " • •,..-,.••> 
» ,*■• f'« f' ■•'>■•■■ ■ ^ 1 tü ' ■ 


55* 


< • • » «„• , » • > •. •^ 2^: XooimngeefïbQotieiifiitf«itterv;oJB8# 
lm toee^s ttb oeccn / 1 & 6| jt^ »^^ï «»e« ge* 
b(tt boo^49^ Cf Qtiict (c bocmi t* wgH^i - - 


van. Vjwei». Fol. 67 
*' ' 60 — 37 

24— 2i^i2-r:tX7<5 > ...... 

jpartt 1058 jjutb* 8 flupti^ \ / 

— — — -n* ,UI ~llll 'lï - ^ f 'T '— -^"^ 4. SBio l^aVtter i i * f h 1 2| dagen fiitrutttt maften 
tt0ref)iip^en*l^eDecltu^fin yoOm 2^inabcn In 
34itNigcn<f •■'^ ^ , ' 


\ \ o? 1* Y 

I - " — ■ *^ 

t< ^i 1" ' V 5eM nten mét kï^ v^ lri'7 JBAthtüit tnint 
4((^ Hot t»el3él men me( looöf^lnfnneifta 
i8jnMentwn# 


33 «4 9bS 3($5{ 0uUien]B|/tiiimten m tf titaMtttt 17I 
gulbenis. 9»at juUèif tem iVHimtSioo gnU tn 11 
gHattiUmi > 36j{ % riöö % <ë(ntti tieemt am ft toeten 3 ^85^5 if.^ö jni## 
len toeegós tioo) 440 fioIberuK / oalf toege ^n&e 
cttD^I^ boelenbe fe^Uiaer gdabeK/ 500 tiuett 
l^p eenen Me ïgp opIc|tt 9474 fl^4 gem belottenbe 
Daet taoo; te gebf / i^m beel als bp $enie baer toooj 
l^ebben ^oube/op $00 beel tneji^floe beft ontfanst 
banelKboQiboec-toiinr " 

-^ — 52890 > : rz84azf ^J4p^ 

165 

3785x5) f 5474J 

il ^utcöèn ftömt / ente 

tien eeri j'44oj ^-lp5flM»* 385 ernnu ' <. . . m%\ ■■■■■■— ■——»—■ & .«enen;]^l^t9pétiMaDen9^ibenbe5<$oIaft 
Iftogge om te boerea iTf Jftfbn boo; 10 ft9i:# 
baelDetË '£|g||M0^Ma^^ 86lS|t in een anbtt 
^/ai0 w ieb aiTflJ&ft ^5o ittHIen/obettnttis 
R ^Qfaec iplabRriAielt tegtn'lmi vxtx* 
i iC, (laentMti 
van Vyvcn. Fol. 68 

ftetnb^ ft»im/?f» bv i»ti met De telie 5pti Daert 
Ualtoet/toat belooft jffrUjacj^t f 

175 I — lo — 560 ( JÖÖO 

50 -—.——— iiS i) f 80 

' 6omt:57tf 

175 -) C«5 
3600 . 

571J jfuit 30Z81 Hgjr-baelbenst^ a Eens een£ Voerman zou dertig en ac&c quiotalen 
Tienmael cwaelf mi;I^ weegi my voeren^dies ik nee 
Voor yederhondert pond vi; f guldens zou betalen ;^ 
Ku Hebbende gevoerc twaelf mijlen zonder falen> 
Leyd' hyachthondertaf döotqutdtnn^ belet, 
Na dertig mijlen hy tien hpndert weer opzet» 
Voldoende fynen weg die eerft hy zoude varen ', 
Ik gaf hem twaelf pond groot : Wilt moëtik geven 

bet»,. . *: ^ 

Om zy fi€ Ipon voldoen?wilt grondich my verktarèti. 
I ^ f 381 19 — o -i8(f-io 

lU ipflttU 37 — 10 '72- 

10> VT2 1^0-— O •*— 120-' ^I2| 130 1*1 h| U-Ti ï8<S — to o 
114- 10 *MMh 110^ V3OI 31— I—g 

— I2-— O — 

40' :}i^ * 78' 
ƒ atft 15* ^«i B48 ^♦ofii4guUiofiiip; 

31 4 ' c««r" Gccompöz? erdcri 

beiert Regd; ^ 
■r t Tc zamen is gevocgt biereenen rechten • 
Regel van Drien, mee eetie^ omg^keert>- - - 
Dies zijnen naem mee recht mag zijn geleert» 

Cecompozeert end* Dobbel ooi t* aenhechten, 

— — — ■■ I ■ -■- ■ — • — — — ^-j^ 

Snipd^toiqfe op ben tegel sefMtjgnbe/ abt in 
ben <Dóbbelni regel / multf pltceert get oniietfie 
acgtet getal / met ftet bóbende boo; getal / baet 
ban komtu at^tet getal/ ban multtpitfeert fiet 
onberfie boo| getal / met get bobenfh argter ge^ 
tal/ baec tian Komt u booi getal/ 'tmtbbelfte 
blgftinbemtbbeU 

' ' Ondcrfchcyd des Dobbelen endc 
6 Gecompózeierden. 

<^elg&/to ben bobbelen regd geb|aegt tnojt 
nae t toerft ofte geUitn / a1;oo toiojt tn ben ^u 
tomi^^etrben geb^atgt na 'ttoiecbenbe efie tiiin^ 
nenbe/ ofte ooft na ben ttib« 

IBanneet geto^aegt töojt na ^t Uietlenbe ofte 
tninnenbe/ 300 fielt ben t^b boben/ aen bepbe i^^ 
ben/enb( boet a\0 boo;en geleert iieu 

m^cinneer geb;aegr ttio^t na ben t|ib / 500 fleit 
{iet Uierbenbe boben/ aen bepbejljbeh / ew^boet 
banooftalgtioojrcgtebem .^ '" 

X '■ ■ ■ ■ ■ ' "" 

Wanneer men vraegt na 't j^ene dat werk ff wiat# 
Stelt boven aens aen be^de ^ifilen t2|c : ^ 
Maer zooder wort na tijd gévraegt» verasintf 
Te fteUendaer *t geen' werkt of doet profijt, 

uXoa f /••»>(«« R&gd. F0I69 

ten Vit» / 9oeiRel ^jintkuf )iiUenlMn In 15 
ticcnt)tn(|en i}3490ttiit^ . 

li •> f ip ^ J / . p<s 23 tiisncfiecit» 2784- 4*i<Soo8 

4 ^3^ ƒ acit 23 ^){ncBet)^ 2« «ljEi4 IBtüms toerften ilri 12 basen jié ttüm : 
3n ^e lans» juUen jban 23 tttbecii iDcc&f 1334 

j.,4>.' f i5: •'-'' 96 m 2io8— 12— 53J<S 

12 


2(Siiia0eii » j "•* •^ 


M«« gtliócct gebiieQ Dooi 4£ff gulD^ .z$4 (iupt ]£ ffig^ 
mi 


■■«■■I •«•PMnr jpddt492'Ootf« w« • *• « \ 


4«aS<» «^ •Jli •.•''/*. «♦il» M < ' ' Gèt ^ 

4» StMttn ^icftf|ipotlll tllo^ QttMCCt lMd| 9'ffr 

iian 492 fc5fp «« gcQMcttnoifecii wa| 414 flH^ 


f. Als drie werkluyden kloek wel winnen in acbc 

dagen, 
jDrie seven ponden > mèc cwaelf fchellingen daer 

by: 
Hoe veie zullen dan (in zeven weken vry» 
Elk zeven dagen lang) voor winfte mede dragen, 
Duyft vijFtig pond eiid' acht » daer by tor haer be«* 

h;^en. 
Acht mael twaelf groeten net : Ik vraeg't» antweorc 

daniny. . 

'M" 

n— izJ V 1058— 8 iw 64. Zm 5 ItlecmttiKens ttftinen ii gulben 12 fl« 
tn 8 dagem 3|n j^oe (angt )ttlltn 14 lileerniafteot 
Inlmien io$8 gulfetnsi 8 (tupbei* ^ 


lï—iiJ <>i«j8.— 'S ;., 

> iNtt<»49»Mg^ Ootfcdco ReeeL Pol. 70 

Ï* CMtzliffN>maKctitbt|ic|iet<irzlnDmi» 

II Msmafi wfcdlttot ^ 344 bdgm j lÜtti 8. Fraticifco Mctfclacr , die konde met elf knedu 

ten, \. ^ 

In dagen twaelf end' half, twee huyfcn gantfcb op^^ 

' : rechten) . i 

Zoo hy nu boven die, twaelf knechten noch a^maf^ 

me, 
(Tn't werk al even kloek) in v^at tijd ïoudcn zy. 
Te zamen (wild dat net nu eens uytleggen my) 
Elf huyfen maken gantfch , als werkers kloek bc-* 
quame. 


& SCoomenAitri($5gnIbei«Mnbin7lBMi(* 
ten 4i8Kiten!8. JBet ^e tieel (pittitnff 3al mi ban 7:) , fi^ < »A» Hij . I^W^I i i» J-»»-.— ^^.n» ^ «^-^ ■ f « • ■ 5 ' 


Geconanpolittiécfi 

to« SóoiitM 1100^165 c^te bejtgf 7 miMiftni/ 
ipcft 4$ t^«9«( l«8e ^61 men tian ipoo JL, bexii! ir aP^MVMMi «MMP^V !!♦ 900} j6^8ulben i<$ftiQ)ttet0 10} yennfn^ 
gen geeft men in ^} maenben 17 gulben? 10 fiup^ 
Mos.: l»ooii^oetoeel giüftfn^^l men ban gebeq 
in 12 maeiiben 17 gulben 4 (nipbertf 6|f; pen^ 
itfn^# 

ƒ arit 100 gulbenjf* * 12^ JCoom(met56<igu{be^Uitfibtn3;maen*. 
ben 17I gtilbeniQi / tn |^oeIdn(}ejaI^men metJi^ 
guIbenK ttiinnen 17^ gnlben i y^ • V Jparftfoi2 jfBaenbem 1 3« tf enen Ooerman (lobbeaengenömen ee boe# 
ten geilere #. 4Cin/ 96 JBif Irn Uieegtf / iioo} 440 
gulbentf / ftalf ttege^finbe/ ènbe öem \mlenbe te 
^maergelabeny nam^ftenetiUdper/ btetoooi 
|em teesbe 9474 «f ^em^fHMeiOit te geben/ 

naet Dobbelen Regel. Fói jx 

met pMmmtjxM Mta}» l^p itnnïfthbi 5otite/ 
Soo iüin ben «elptt noo) T);aclft( ontfangt 55 
gulbrrtf/ ]^oe betlf»^ fiaDlïebenltofanan Dan 
amgenimten te tooiteii ^ 

r 9474 i 
« 55 >. ^ ^44» ' ' 

f&iit p^S^S 9j, 

440 0ultitn]S j)6 je^lf n tDtegsr/ dt«im^tii«« ta^ 
len&t D<m oberfateri/ gttm Rp <ttmv Mtn^Mt 
Iiurcetiomn 3al94749«totbf tftnQtOejBtotcgit': 
m^eit ^fUienlie b^ad^t nact abbttMtit' r uatt mi 
ftcff em Soo ben gefiuecbtn ban onifutgt 5 5 gid* 
ben/ #oet)ecrel0 iuuwtfimfiitlmvU^Wt»* 
3entottiul9enecti#i 

378SXSJ ;> c$>474l „^ 
440' ^ i«l \ ; -^ , I.afb»4B}atn / fmttejtomn ;£75:moimtiiee^/ 

f ftttSfllotniöltti t^Dflttctt ^teft) .tf jUMMt a»l«^ 
tfitfê mitiatbt mdfiftt Z;;afl!rntii^iantrti^j^t9/ 

mnt ;oulirgfmtn&trrtiio>btn^ HlUf^p/iiaii nocj^ 

torel naden Slte^^p oiulaoen ^ : Ui. i ^10^ ^60 1 36Ó0 17^ 

13028^ ' jo- * 

3600* *57iJ 

:1U^ ItoojraM om te boeren 175 tiigbsi/;t?La|l 
^koo) 10 ]ftgc]p-i!ael&eti8 / ontlacitt otiDtettuegi^ irt 
tteti atttm^d^i^ ( b^e^enbe t^oo} IbtfiiüH noob) 
:8o Hafien/ 50 ||p tian t epn&en be baeci^ loménbe 
lioo) tiiac|t ontfattdt 5028$ ageip-üaetteiiBr/ Hoe 
bed mgien taia«( Op boo} b'ontUblnse gebaren i 

I 30281 . , 

17 f 80 j 

n75l ii5tW«i75 

faett 50 mglttu t < .4iA4« S7« €eneniièeiiitften/teboerf38tnenfciieni2o 
m^en tteeon/ boo) 5 giitbenif peber menfcl^/ O» 
1^ ban gebacen <i> 12 m^f / bigbenber af 8 men^ 
fcHen/Hoebeèl menfd^en neemt ^ ban meber iq^ 
att ftpnoc^ 50 mgienboojber igi opbat|pm 
aUetfboo; bjacgtontffinge t86ffitttenK 10 fhtp^ 
bertf/ efibatpebetmmfq^ebetmenoeriiMtewnit 

be«iee(fieRbcbpn8(if# 

1 DobbifeoRegEL FoLja 

120> <IlL ., f" 

.50 -10. — — 150—0 

«•i 56-10, 4i 7t I20* # 781^ ' ^ i ' 

5^ <«aj TffT 

;f adt 10 üRmf^Snixu 

. .ïao*!':ii\ïp»4— <— ■- - 

32- spi 1* #<»w J^ 


♦ , . i j , / '-1 

^mmmmmÊifm% n \m ifii(jt 10 imnfcgdu 'i jSt<e«w» • «il llt^^// 1. i8» €nm,jfi tmmi 38 Ccntiifr »o iit9l«i 

liocitOAbcnbe 12 molfn / legt ^ af 8 ecntncr^ 
iNelloe ttcél mgbti uMit ^ DanltieDmiimiie 10 
Cftttnlc/op tiat to in aUtf Uoo} tijac^t mtfa^ 

i8d8idDenfiiopiipteQ>' 

«% (381 .: -^ i8tf-ii> 
V ƒ< 19 154- o : 

uo> > lil .. — 5^1 

I20r 


»**, • iffgnüitnilf = 

IV fio% 

>>no<{ V78 indien t»ut 108» 
5) <5iJ* ) 4.» iMPi ;i* r 81 
r * T o ^^ 

\zoJ *^^o8|— - 
• -iSö—io 154 

I % (10 I 

^>i2o4 1 78mSIeit 
5> (5211 iMttio8« 

jpacftsomgletu 

Regel Regel van Ge FoI,7j 
leUe ^. I ' ■ I M MJ— <■— ^t> 1 
Tér'Énkërhand dcnpiotkÜth ihlèg flèici 

In*c midden ook *c verlies aU of 't ghewia 

Byzooder dini wat elk Voor inleg telt» * 

Scelt achter aen^end" #er&t ttiet kloeken fin; I— if hm tttfim 4^0 gmtrenii / 2&4 of {rtn tfim&tti 590 
gui&ènfi?/ èndêeifi 5ai#bbén bant» tiitnfi/ na 
(ttnyari; «pncs inltgn/ v^o 5p ban totnnm 9S S^ 
lenK/ l^btbeél6omtel&baei:tianl . 460 

■59^' i» 9|fema6tn^e^tirrÓa9/tnit9|Btirin/É*45 
^. %*^6 '4u C67 (^ traet mtbt tuinnen;!» 3 oei 


Regplvan 
45 
i58 300 

f«* '80—7 — : ij, 
JFartw»*ioo — o — >giittwir» 

V4C4 xis^ 12 15}^ 
^4 ^if e ma&en ® ejelfrgap / cnbc legBcn ixi 9» 
Soottulbett/ 3&4<Sooguitim/ €« icooffiii^Wat 
beel fomt ton etb tem te toitafll 800 .. 

doo 

ICXX> . 

f «^ J 

^mmml^ a^MMri aAiMB^VlMB^MtariWflaM-Mi ■•-«■ ^i^M«iM» WmméAmh*» «HMBi««HiMW 

44 Ctoee maben^eejèlftl^ap/ jt legt ixcj^ 
gnlbems / ettbe j^ti tttfnfïf 10 ^ gnltu matr ban 
^4 iiomt ^3 gitlOenfi^ i^ Heel j[)eefit Dp bon ixi^ 
gelept/ 

.98 ' 55if 4^.— — . 44JJ 5« Cteee _ GeadfdMp. Fol.74 

5* 4:taKrIrffsenr3ameniRS$o0tlb.baci;nKtrc 

'UÖ* ?oo' 4i$ 350- eA »* ^e^. ti*«?p UJtwwrtjoo QuItieniEi/toait 
imh :^t fimnt 100 gulbttoi / ^ma luetitn ivSm 

IM» €« cnOe IK» te kotnftc toon «u enne C Jf— loö— 45 •h* ♦ « . *J ió6 

i8örf töó ' ' ' ', . ' • • f 


n**?" ",;„:;- . ' CïipiïoU'WnftAwMQC» 

tMaaSaSBa aadki^vM «i^NkMiJfc^ ta^MMiM» «MVMMM* «kaiMVHii^ aMMaaHiMtiVMMiaMM «aiBa&^MII 

^. • ! ■ . " ■ 

7« ;|^|ie thoèteti beden 2400 8ütb4 imer af &omt 
«4/Bi/enDe €« feerefle/ ]|o$beel gulHemii tomr j 


«èM 9t ^ 


5>. 'Stoe^i9atitt'4amentnïc¥>o«an>(RiS/tiaec 
intde ^p taiwtn f9ó,ffuli)tn0yti(ttr van bomt H* 
»e&(pi^(n#/lDat|ttrttIltïn0(l(pB^ ^ . 

io« Ctti(^'imet«ntieétetiii9ogutt(tnè/-catie^ 
mentipti^d al0iMif¥ft i9.Otilimt0/ fiB^bibtw^ 
Seeft;^5>8ul&eiuil/#oe))Ml6oiintclftliaM# ' 

lo '•-;; - V 
9 " . 'l. ■ i 

. : f^io — 

I5> | -? i f v l f J>Q 4 ,- '. ; I 

tt.JJBifijnortm ibejïentfojaoAatt af Mnt ll»i« , '^'i^' »• r < » 


IS f 10 

57 -— • öo^ lè 

Ht Ctnm nut noj^ dttf te iMOxn 4 nati $gn ff|Rtlt^9(A 
ren/ ittet«an$all}|>g»tteitüfncerfleii(tt}y ti^ 
tUieeDntdetj/tienOec&enOet;/ QmMMïcMgeti/ 
enOetoat 0ein ton otoet^lgftv ^ Op JbeHouben 
teo) i iaer f)uere/ toat moetluan tlle (cj^ult ^e^r 
(mttttf O0ht».lmecl)t)|iebMn # 

föen e^fha 40^ 

; •üenmeeöoi jii .1 
ifacff-^öenDeröen .i^yjL, 

f' _ •- ' ^ II. .'ti 1^ ^tt^aer bgttin moeten 3P&eebtt izo^^ 
f n&e obf H. ^eemt 4^ $00 tieemt S^sV oeihab^ j&« 
neemt 5^100 neemt €«4^ entieaii9*tf4 neemt (^.500 
neemt ^«54 fofgelg)^ al0 ^«neemt ia» $00 neemt 
Cf5« 19}d8e|^oe)ieeleUidfmliomtf 

4 ?■ *'- ■ 

■ 5 4 ■ - A. ' -: 

. to ^ J 


■ Éi * f fi ir \ ♦/ — ^ ^ rL. _____^ _• _ -. ._ ^ » _« ^^^ ••!» -^^ >#'«'<^ ao^T^ J5r~i2,— . 10 I'S ^ r -> V • 15- :■ > ■• - « - i 5 00—! -sliO 

. ^ I ' fl 3 14» »iW \ RegdTCan öeïdfch»i 

|^ct{ tnDf 8<^aM^itain4iptl» €Jhttimim 
ejL «tftttitnbe 17011» i^oe im| iHfiaKii inleg 
San al ('samen I *o «5 i^ ia 
II I I 5 3 «o 
•)-48 9* 4> 4IS* 
+ 17®* -rii€*' »"^ l<S 

498uQ>* itifgUltl* zo 

ï5 

12 

— 

57 

6ó ttOCfiltMII 

I* reft li* 
't tnell l)( 

8Ï>e*pR 45>» jfadt5)Soguib(t^ 15* t^to;io<qpbÉt«fmoetenDeebn9SQ0u{benfi/ 

to4ictjana.^orat488ultitnmeerlwftBtti»a&»4 
8"l?lï"!5 ^*1! öet J. «* 12 cuJbe» mitUuin iet *♦ 
«nte 5P, te r^ite. toe öeel ftotnt cI6 ban i - 3/ 98d 

32« 980' 98a ' 574I *p8o- 

— ' 5/— 7- 241 7954 

^45 19* 184 ' — 

. 4 : V i8oJ^^, 

-■ . ■■■' ^ — «70f^ 

374 3t- . 241 »♦. 184 c» 
4 i » A. ii& t^ict :, Regel van Gczcifchap; Fol. '70 

i& i^kt tmim ^t^tlft^p tn&e lesgen in/iU 
tz34 tfAimii/ 05^7$6 ifitigftftttt Sueati tot 7% 
|hi«Oen ^tttatt/ C 576 c^ 12 0»4 tSf fnbe 944z 
haVH^tmnttttn I lans elft Z2 eiU ^erebent tot 
4 jl^iu 13 flitJi'^eiU 500 l^tr ^tnin uu 2909 guL 
lp (iiipb»8]^l^lml komt ril ctn Slim: toan^ 

!!♦ 1234 736 57^— i2i'^4 4^ 

72 20. . 22 - 

147» . "53* 84 mmiÊmmmmmmi^^m ' ^mmmmtmmmmmmm «-l" 5299)2 138388 914 

4-15 S^t 2^9^ 12 6919I4 mt^ 3696 92—8 
4«5-4 «n t234«*© ^4 4296-ia 

1649 — 12 . 

5459- 14 

4296 — 12 ^ . 

- ■ L ■ . ' ' ••' /12^4'-^ o^'t 

11639 — 18— 29C3^-» 19— 8 1 2&f9 -* 12 

T-^ — ^— ^^ 3459 - H 

. r^t 308 — 10 ^ . 

iF«dtJ264 «62- 8- 
1 ^ 864— 18 — -8 ^ffit'm 2909 -f 191—^ 8 

ite 4 174 j&<« — *f*——*»^»"^wwT—— *————— —■ . I i pin^— — fi«i»»1—»» Regel van Gczelfchap^ 

t74 ISffer mabenöe ^t$tlfó^apf\tqsiW9Liij4 
QUlDentf /2&4756 Igfdngerfc^e ^ucaten tot yi tnu 
ben ^ucaet/ C 576 ffL 12 & 4f« <^nbe ^« 42 
l^iltie .^tametten lan0 elk iz €Ilen / Daec mebe 
latntten 3P £909 galbettis ipftitpbersl Spetin^ 
geti4 TBaertiati m^bomt loy^qulitM 5 fiuptt» 
Cc»€(iortieet D'elte jpnOan si^ne^tatqfUen gf^ 
tefient gettieell ^ 

»9Q9 -- 19 — « 1649 — ia 
1074— 3 5459 — 14 

jlSSJ - 16 - 8-— 73^? --. (S-1074 — I 

4z komt 4296 gulD4 1 2 finpbentt 

22 

924 : .. I 4296 ■ 12 

-1 , ifarft 4 guUif 13 flnptoeivi» ■ U. W " ■ I S^ Om Koo()fnanfcluip te doen >. via lieden gio* 

..; gefl^'zaakeir ... - ^ 

Gezelf cha^ iB.ak^n kloek» A» leyde voor hem in 
Vier hood^d c;^gh pond^ cm' D» naer het beu- 
men," 
Die leyd' zes honderd pood^end' veertig me^r noch 

min. ' - . " 

Maer wat dat B. end* C inleyden tot *t begin. 
Dat blyft hier ongezeydt, 't verfchil doch van A.B« 
B* C end' ook C. O. was c^veA>»veeU 't gewin 
fien duyfeat gukiens was , drie hoadcrt twintig me. 

~ De ^cgétvanGe«!d&feap.. F0L77 
Pe winft op^thoudertjookrWatB. end' Cinleydcn» 
Ead' Tjfac eë yeder wan > v^ld my nu on^^rfcheyden,. 

' . > '-\ ■ 

.180 52o3tüegttimB« 

1/ . (So ^ r ' •» 


^■l 
58o3nIeaiMn^ 640 ' 1320 6/ • ^ 460 
520 
580 

; y— __ _ 

lp» ^te lotvluptim (eggÉen t'jatmtiln 26781I 

Slöeiw/öf inltfl ban %,tm 35. gelpSt malMn* 
: tn Proportiö fupertriparticnte odave, Den inleg 
tom »4*nl!e «.trtProportio Duple fefquialtera, öeit 
inleg tian Cenöe ©. in Proponio Saperbipartien- 

te qiunte; l||oè Ütel ^ &an peÖet3S inleg fipjonlwcl 

. i 5 II- Regel van Gazelfchap. II 5 ^^^ — .z •■^1 280 

«I» #57 
fU 1203 1{ Sc» 3500 r ,500 i^f^»i*p— ^i i > » iiii Pj ii 1 . ■ . ■ I '1 ' ■-" lo* 9itt fautpm te fatnen ten ^&c9fp / cnbete 
fomttui Kan Deis etrfhn eelt / met De l^elft btean* 
tietti^ie/ïjS be tneïr&pe be0 ^cglpjf : ^% t>e fom* 
ma beit ttoeeOen/ met ^ tiatct bcc anb^ li|<i : 3nf» 1 
ffilpfot bc fommabcit&ecfren/tnKti pact tiet airties '■ 
ilH: alïmebebefoiitma&efi bi$r)mi/mct| sact 
tttc aiMiet ti;ie. ^hibien 0et jftcgi^ Qan fto^ 3S00. 
ffltIbetufi>oe bed jjelb^ft pebec een/ €xm^ 
OeeJOeel gelt^ebben jp te $amtn i < . ttoecöeni84«jvfliiïfc 

bftben i4?i?r ) 

Werten 2724JJ . V 

fsitit ^Hir t^ jamm 7102.1 J 

/ . Gezel- P9L7« Gezdfchap met tyd. ■•«-^^ l^ulcipliceert» elx inleg met den cyd> 
End^ opereptt» zls voQren> dan mee vlyt» r-f i4 Ctmt lbi80--IMeii imfitn t'5amtii^e5cl# 
fcpap / 9t fegt m 400 gulbentf / teoj 7 tnatnften 

}ae tan 0aet Wttnlnae «f i<So gpxïbv^ ; leat 400 7 
5 z8oo 
3000 

80 

4 Tihl 

15 :^lf i<^^ 1* ^\mt tnafrm €it$elfcg[d|i/9 Jegt tii 400 gttl^ 
^ &eiUt / tm} 7 mat n&tn /^^ legt jpn oelti! boo; 5 

mnenNti/ ente ttan be tdtnfl taefenbe i^o 0ul# 
' brntt/ bomt l^em 8^ guL 1 5 ^ ^H^eml^oebetl 

tn tian 5pnnt tnieg i 


4^0 

-.7 . 77-aJ é 280a— *8t»| ;ooo.tMiO}f ^; ■•_ [ GczclfcKap met tyd^ 

u C^^ ftoop-lteDen legden t'jamett fttioéo 

^nf tnf^t Den anüerén 5 M lenbeif/ ^00 iomt Htq 
terfteifdan 1$ tian De m^fi^l|^oi tteei ^eeft elk bf^ 
-jonDer ban ntgeleptit — — ^^ - 

- 14 ]0oo}bencet;(ten i^ 4^ U jr ir 1 3 i5i9ao{(ienmitMtt»i^ 1 2 

3 f 4^ 400a — ^ .m . ri^400j) 3 •» ^ jSr«doo < iipifi"i— *«*«-»9ü •— — •■■«^^-«i"^ f. Ctpee itoop-IteDen maften t'jamen een 9e;el# 
(ci^ap/enDe II4 legt in 500 gulDentf Doo; 7 JBaen^ 
ben / JI|oe tteel jal B^ tnltgjttn tioa; ^oj fèsimif 
t^en/ osf Datse De Uiinjle gelptt mogM Ofeelm I « • 30P 
7 «■ aiooD0O}io| 

ipactt 200 guIDenji». ** . ' 1 ■ II I I »— ^ j* Ctoee maften 45ej?eIfc8ap/itïegt<n2öoBul# 
benji^ bpo; io|tnaenDen/ toooj^ebeelmaenDeii 
^al 2Ö* öürt inleggen .3 00 guift^iij^/ öijj jp De Uitm 
|tegelpb5uUen Deelend zoo (jeztlMiap mtt tyi^ Fol. 79 100 tup boo) 5^^4 fitit tod} 7iitaenbené & Ctoee Itoopiudl titaKen €^e;clfr|^ap/ itlegt 
in 200 glilben toö; 10^ |iiiietifee():I^DCbnl 3al S4 
moettn in li0geti tooi? Wücnten/ cmtifjibteit 
bedelft ban bc toüifif 

tooo 

100 

. m . \ 

;2toabóoj74 Jpan'tjccfltiïbenf* , % t^iit maben 43e;Hrr|ati/ ^ legt in / 2 580 
gulbnus/ teo^ ; sttaenbcn/ a5<74acttlben0/boo| 
2| ttiamben : goe beeV ^al C^^nléoQen / boo; 4! 
tnantt^iV om4i Ibcbbéti 1^1 ittm be 

: < %j8o ;740 

1486 

370 
3 I5)6i bpOj 4|.. 1 . 

i^tt 7ÏO i iu % 7 jtupb^ 61 ^ ptnii*^ 

8. té;fe t%6en €it;tifc^d$f/tt4legt in 2 580 gnï' 
btma boo} 5 IBaenbtn/ 1b^ 740 Qulbtnis boo) ij 
jeatnbtn//enb( C;7to{; gulbintf boo; 4^ JBatni^ 

litnmtit beel tornt tik ban bantitotnfi» 

2580 GesKlfchapmectycl; 
1580 -3 I7740 

740 - 2j 

l7ioJJ~ 4 1850 
3i5)<Sf 

I278Ö} — I |i8;o 

94 tD;te leggim t'jamen in 20 ^Iblegt in 4 ^« 
^46 ^enbe ^ao ^^.^00 jp be toftiff e ban gelpft 
bftUn/i^e lange i0 tik in seselfrj^apgetoee^ I 

4 6 - 10 

{aU6 •) . a: 

30.4 ^jttaettben» 

io« 9;te mafien ^tylft^ap boo) tsti 3|aer/ til 
leggS tn geretb/lttfoo guIbenjSAiXüf 500 gulbetm/ 
^C^oo gulbnvt/ batr naet tl. obrrbjft jRaenbtn 
notti 900 gulbenig/ 25. ober 4maenbl nod^ 1000 
giribenit/ trdbt €* ober 5 maenben ttot||[ izooijuU 
benfi/t'epHbtti 3Atlbebtnben fp getooHttf te geb* 
btn 340 cC. l^ot tfeel snotr eifi baer ttati l^ebben i 600 — 1.2 

500 — 12 

looö — - 8 '2 00 <$ooo t 

8000 r40oo , 

400 — u I4800 L.,,rt« 
lioo — 7|840or'^*^* . 

15500 ,Ge?5clfchap.m€tty4 Fol. %q 

15JOO ' 

14000 . . 

13200 /f •< 254 112 > c^iOf gulDi <6:jz — o 114 ®2te maften C^ejelfd^t^teo; een 3atr/<iu 
legsentie geretii^köoo iggulbeini/ 3^4 500 gutti« 
eid)e C4 400 gulb^6aet naècleggen ^ toebet in/ 
fUpooguI&enu/ 2S4 1000 gttlbenir/ enbe <♦ 1200 

Sibenis / enbe toinnen ïn bat ftlbe 3aei: 540 ^« 
^r tan ionit 9^ 122! ^ 3B« n2e^4 enbe €« 
lof j ^ H^anneer tn banbm. ttoeeben inleg ban 
elii bpfonbet^frlD^tb/aliS 31. een JBaenb b)oeger 
baii3&.enbej^eniti;^b}^gei:ban Cinlegt^ 

too ' ■ 12 
500 — 12 

^^öfiLfrrr. liJ 48?^ 612 560 ^28 725Z<j< I22i.^raU.. 105} i^MMI 81-80: .% 

9> ï8. . 7 f *♦ öbet 3 
{•«♦ oüet 3 ^ 
2&4 0bec 4>jléaénbin 
€♦ ober' 5 ^ II I iifliif 12» CttU iu ^Uièe magen ^^e^elfrlbap ttooi êtn S^èe/ 
jt légt tn 500 QuIDen^ geteeb / ehfaè noe 5 tttaentf 
ben netmt l^p tneber üpt be Compagnie 100 gub 
ben0/ 2&4 legt tn 400 gulben^e^ gereed / enbe nae f 
tnaenbén nocg 200 j|UlBeniGi / t'epnben 3;are bö 
btnoen 5p i^eUionrtén te Igebben 115 Hgji^-^il^ 
berjlAi^ t^Ml bomt elK èiin baei; ijaiii 


( 4 £-500—3 

4o(> ——9 
400 — iz- 

> ' 51 ' . ' - r 

1400 j '^ ••• ♦ ■ ■ lij' ^-^ ^ 1 .1 r- I. iijvi . : 

f «4 51 ftfjT^ft^bi' aSi 62 iiii;-^itffo !♦: -.. «■■«i ^ « • «V* •■ * if, r ^ttiet mailen ^tjelfrl^aii bM|ten ^jaet/ 
Ttk^kgf moogulbeiv géteéb / enbtita::3 maen^ 
ben nteüic bp tetbenmnipt 100 gulbtnit/iBJegt 
in 400 gulbenièi getect^/ ènbéna 5 maenbenno(Q| 
ieti^ebetf ^mmé/jno batbaixbe bnOint ngt/^pnUi 

H^orbèfi i0ban jpnenttoeeBin inVfi getteèfi i 

_ -. . . 4800 \. ' . 


51 5100 *k>Si I <5zop 
I 48bö mt JFatit aoo^ Z400 habi 7« Y4« ctatttmftRin4H<afc |a|iliy ij4t>» 
tuin tl«lMIC0t 4oo« 0uttini0 8nttii/f6iii^5«^ttiiiii« 

titfi fièffl 200 tfiUftnirAHtga m ^öo^ifjmm Rt# 

ff eb/ elHiA 54 maenti^ mmit üp een tOsntffriih 
me taieDerom upt/ fepnlüeii jate bejiitiitien )p ge« 
mannen tegebben ii34t^Iben]8/ ttwet ban 294 
komt 5i4.8iilbentf : l|oe beet titban fpnJÉiebrr-* 
^pt-genomen fomnte gebHeft 400 

xoo 12 

7 4Scra 
1400 <•. • . • 


"3 
51 

6t f&pp- .■•;,;.tj.öo'-:;.. :.i «^»*-«-<M»« »'' \ 6200 — 51 ^ 5100 ' J ^ I jjpüft 1004 guibfiiilV 500 3<Sooboo)9ftonst 
400 ian 500 4ti ;- i % 


GaéSéaaptaettyi. 
tu Ctntt Ugfpn t*$atncn in looo* e^ ül» tt f n 
^miftöap 4*maaitm M&t ^6^6* macnütn/ ^n 
Ina Beeft effi fip^wdicc Dan fngelept/ alttspbt 
mtopes^lf ft moeten üeden* 

$ 

I& 4(tiieettuAen4^e$elfc|^aii/fl«le8tiitta») 
44iiaenten 400 tuUumeer/ban TRAmti 6* ttiaeit^ 
ten: SI0 teer tm etoen lied ban tie Uitnfte tomt/ 
9o( bed iMt elliq^miiw tmn ingeleiilit SooguUb •■1*1 x7« 90e legpn *^atmn tn ij n «gulben / ente 
#1 in gesdfivap 1iz4maen&f/»454maenben/eft «44«m<miben : SBooaintanbettitnfieselgftbee^ bpsonbec ban ingelei^bt» 

Z2 iz 12 6 

t/— *5/-— 4/ 4 

< 4 3 i 

13 --151314 

:f afit4 ». 404 f twl^enu» 

*►€♦ 503 -> * ^ 

immmmmmmmmmmmmmmÊmm m f* h ü ■ n i « — ■ Gezd&hap met tyi. Fol %1 

2S4 tl^^fe tttallett ge^ef frStaii/ etibe leggen to/ 
3t (fo6 guIbeniBi/ 04. 404 gulOeti0 / enDe C 50 j 
AtIben0:sroo j^atetttnfh tmn ebcn tfSt beloert i 
90e lange ut elft in g^etfc^a^ geUieefl i St • '35*^ " C' m 606 404 305 ypf 

Jpatit -J 35*5 > iöaétóefu 
(e4J 2* '.t x- . a 

" /" • • • 19^ JBet j^er trie^' Êóopén fp fjamen ettten 
^ffe/ betalenbe getsBelgli baer bo0}24^4 4« 
ontfangt get gelbHanbe %itpb/ lue^eftittt p giO^^ 
204 betaelt ben ejrcijniï enbe 'tffag-gelb/baC f ja^ 
men MLooiit 13 giwenii^i^ tmpbic0/ €< 0ni> 
fingt Uoo)'! 0oet / tnegenbe log m^^i (iupbem 
tein 'f €1*^4 |^oubtaUe*tingebsa«|bp02 5giiU 
ben II (iupb« ban accptberen spbat etStoleefd^ 
l^bm $dl boIgen(M;0n i^tgabe ênbé¥eÓèi: mt» 
fang / ^nöeben mpMm^VtJoUj^^ 
battft itet &omt ttmmopz fimi,*t:9^1$Qt 
btAüiMfigfi ban hm^fft inallèè^/^ytKgaebed ■•••• i . 36 — 0^36 — }6— "O* 3<5-«iPö 
*^i--. <^-fc<>vi3— 16 17-11. 5—11 « *i a? -^ ö 4>-i(J 18 •--•s 30 —j^ .■» Gezelfchap metcyd» i6 

9 

5<>— * 9 i8. 125 «~-^ 14 1 Komt 1157 Vt x25-u^i4 
r«* 270 '\ jf acf t bm ^ffe I^enat ivt 12 57 94 •^♦1- 204 ^toeeimften ^e^fd^y Hik^ miSoei:/ 
fnbe leggen in geteet S^joogttltmu*/ 0^4400 
gitlbetw / entie m nu ttoee IBaenben terleooeit 
mt/ltgt $L nóffi th 200 ijtilbenis/enbe 9ft. memt 
taet tipe 100 gnwenft/et^ iti b|ie JtoaeiA^biiei^ 
na ntenit ik batr npt 1 50 mSbmti^lió^ toe^ {èat 
3&4 ban tn / om fepnfeen SMe üoa} to^Iei^tSe 
iDtnfle ( bie too| bepben ti i^ x 7 o« sulbentt ) te 


JP^20Ö*8lttt* 


V '-, / ' 21 Gezelichap met tyd FoK 83 

21. loos» lacob ende lan» in-leyden t'zamen tsis 
Vyf duyft vier honden pond i loos in'c Gezeli^hap 

was> 
Een jaer> end' lacob twee> lan drie ('czy u vertelt :) 
Vier vyflle deelen van lans geit» was 'tderdendeel 
Vanlacobs geit : end* ook van lacobs geit geheel^ 
Drie vierde deelen was als looflens halve gek | 
Op yder faèndert tien j was haer gewin als oan> 
Raedt nu , wat elk inleyd^ » end' ook wat elk daer 

wan. 

18 

- - . t 

I ) I 55 -T 5400. 
- 1080 
i8 it 5 »777t —— I 

— — -—, 1054 ,.^— i 

IK j# Z* 771} ' 3 

8 § S .... .1777} 
370*? 

8794$. 87SMI 540 < iJOir >• "7if . . 

C z3 14} J 141,5 

^ 3 az« •l** Gczelfchap incttyt* 

tu ;e}fetitaften4E$e3dfcgapboo;eeit3dir/em 
legsen in attttb ilUj^o.^Mi^'B^uoi gfi%€*470 
gnlD4 tibniMatnïii \tgx ^RotD 5004 gultu inbe 
0titr i| matitbf n hatt mf Itffi, 9« nocQ looa guU 
to/etri» lüttdcn&t tmcj^ baet oa/Iegt C ttotii 8oo« 
Qultuteirèptfle tian ben 3|ate bctotntien $p te §eb^ 
ben aen geceetengil&e i8j« gul&enss u (icqrtiensi/ 
acn tn-f dbulben 545^ guni«& flupti« enbe aen goelt 
2197^ gulbend 4*fiut^tt^ l^ot beel Komt eljr Deel 
Da^rtian^ 750 ——«12 I / 5>ooo> 
50*0 riiooo 

5640^ 
8io 4^—, 8 [6400 f 1^040 340 /;": ■■ 12, 
ïopp ^^ 8J 

470 >. ■■ ,- Il Ï2000 : : 

12.580 ^üeteetgellu 

12040 V » »(-» Tnooji) , 

3Ö6Z ' '^^ - » • » > I . ^^ 1 », r wj m j 
/ » UOQQ Regel van Gefeifdiap. Fol. t4 

I200O : ^ . . « 
3*62^ — - 549 — *«i n5J8# 

zo ^ 1204J^ tm '10986 

I 

fUtiSo •) 

i8o J ^ 

12000^ 0titU 
12 580 

12040 


>12Ó0# 

20 vU04^ 

43944 . 

>«*720 X 


mm tmÊmm""""^!^*' Kggen til gewtt/«*75o«8»«B>«Vï^*^54c^ïnOT««f/ 
tnbe 4L47o»guIteii0/ bate tuut üoetdtti^ce^ 
twn f «leg/ al0 «♦otiet a* ma«iü»tt5oo* mwey/ 
;t5« otiec 5I4 macntKn iooo»gitUMiiit/ettbe Cumc 
4« jna^n^ S004 (pdjMtf/ 300 3r :<!^<Pi^^ 
ben 4arr itfbinlien te^bben oen itBi <nbe gm 
z9Z9*8tiibnqt n* (i«pb(cilt:^btalko!mttcnpi* 

btci^tnlbacciMini «,4 7J0 (jjefdichap taettji. ^ ^1^040 j 2.0 SllH4é -^wr ZO 58594 •*« *♦ ^* 


tC» SKS3? 

^^— ^— <fl)^^MM» !■ !■ ■ 11——^ «MHMWiMMMB W^H^MM^ 

leggen <n.(ïeFêe|ii/«*3oo4(talö*!i0/en 254400^ guU 
bend/ a^ tiu tUi^e maentièn \»tloopi fpn/Iegt tt 
notS in 2004 guIDenj8/en ^4 neemt tiaet upt ioo« 
gnl6emi / entie tiite maenbeit 1)aet naet neemt ^4 
baeie upt 1 5o« gmben^i/ eaHa&4egtei?lk3<904gttU 
ten0/al0 ;pl|ii«l|m^tt j^tt^leracti Mo; inleg ei| 
ttfnfi iiyo^guIbenêrioeliettKèmt emtaefcbani m^^mimf m t nm «i >B" ^' ..' '- ' r. • r , 


t%. l Fol. 83; 
•^Lmmtmmimmir'^mfmmmmr^'^-^^ ^ ■'■ * Veel Koop-licn die te wel^ibecrauwendenl^ac^ers 
End' alle zoigii:r64>^hem latcfi tljifkr oer» 
' Die worden wel fomcvdf «door Fadluers quaed be« 

dfyvèTi;' ~- • - 

Haer^ goed ^e Ji^tM-quytjydvs laoet oma^itg^ry*. 

. " ven, -'t . <. *> • ••« •:-», . ,^ : :, «;•;> .* 

Etk Koopm;^^ wcl(oezi^a»;)0«^ rekdbinge klaff .. 
Tp hpudenrèi^* by dien it ook dikwils daa>vèor^' 

waer. 
Van den FacJuer ontbien»i«yn rckeninge dacr. 

- ■ ' ' ' ' . ^r-^ ■ — . 

m \oat ben fsttuti betoa&^b boo; $j^nnt 
Menff / 3al seatj^t liio|ben / ab^of 0p 500 beel in 
gereeben gelbe ingelepbt j^abbt^ : 

€iibe 3^00 l^p ooft toatinteft/tiatsalneffetitf 
jpnenbitnft 1019*11» i^oortji;-* 

i; gentn TOtfpMaw dott i^pmr fa t u m 7 uu» 
tacrn»iif tr 3t|i9»i«anfc0Mliefn uopOTljtout/. 

tAcÉt tKoMf éte jof 0p joo.tptltieniii^ i» imt.i 

IIOO 
41300 ; V r »j ..,...._ - I M ^'\ II 1 . I I I i V ' 'V ' % $- !♦ -«tner yacfMgicciKiit ^ 
:f actt tigfki 300 gpMV iiiks^ «»MMMMMi««M 5; «emn Saopitiantecttptieii ipwtittr 1500 j • 1 5Po ^ — { 

300 l*-- 


4» ««tmlto9^anöort««»tt;fBrtii«i5oi» 
{ 11 1500 ■ % '^ 

500 ï-WO ^.^.^ w< :fftcit5oo8idtiemk 

54 eetien Faftücr-Rcfccningc,^ FoU i6 
5^ Ctttttt Itooptlidll twt f(Mtn fMtttft 1 5004 
gntteüt/baeclip kgt tN» ipttcttm; notg 3004 gul# 
tmK/ Hi fpncn Mtnft Ut qfxOMt tegen 2oo« (|ttl« 
twKfndhs/ tmtbeel jal elft tuin ^ebtett uonbe 

300 ^^ f -- " • 

zoo •-r— T* . f; :ri5^^ . 

500 - ^ 5^*^^ 

<{b6! Hoopman K 

ifacft< ; >iBnbetBih|i; 

^bett:5P<icteec }i _ _ 

«■«■■■■■«B. ^■■«M^MMB** «HkaMiaMiMia* * ■ II «HwMii^Ha^^tMMaMMIlSSMl' 

64, l^e lieel $al eénen iUMfpman rpnen ƒ actties 
Men/ aI0 hm f^ttatt tMKi vfi legt joö^gitHMh^/ 
en&ebdtfpHen üten^ gerdieittUio)b tegen 2oo« 
guIbèmS'traeg / o]^Datoen3i|ao]pm&n gelfteMi 
öec tolni*tge* - ^ 

i . töo ' ' • « , — p— 500 — — { 

' ipa€tti5oo.guUmqi4 

■ »if 1 II I < I 74 <B^emn Hoopman acto^beett met fl'ttehjpa^ 
tuer tiat&pj^em toen$a{ 5(So«<^ etfte ben jpac^ 
tnec 9fid baet ^ leggen 9a>^om te OeI(lieh(mt^ 
fpnen üien(i}Det i bec tntnn/^oo gebettret ttap bat 
eenen anbeicn baec no^ to legf; 180. JL inbienje 
ban iBüimn I lo^t^ 9oe beel somt eil baer bam 

3<5d 360 ^ jfc^ x8al Uomtxi ^ 

3/ " !" ". . . '.,..> f Jo FadttetwRekeniaigei: 

UB. <i<i<;iwam ? ^<f« jMifttti itoop» 

nMü/ticiil. jftututttt dunflgttcfeft tauöit' 

.2(So inégmi&iti^UömiiimbiAomaMtgm» 
180 ftcntlD02t>ent(0ehi5(^.tnIeg* . 

— ci55 

'' <.i8o 

ffasMt iz >• 

;f a^ ten ^ moöpmm 5SI ^ er . 

ÜeMntien $p 300 tieel gctoonnete g^mmfoat ben 
iPactuer baer af &om| 1,3 2.g[attttnitt : t@at $uUen 
ti'ai^ec ban el6 boo; mmdef ebben / M>e tnat IK 
liegaiitfc|^tDtn(le«.. . 360 

••■-—■.■ -•• •i8*» % 

■> ■ -, . . < . . ■ 

- 120 -.\,:. • .-— ^ 

.ar, .. - . .*(«'}< 

. jfatftb cgaittfc0etDfnft6go«gulb> > . Faéber-Rcfeeninge F0I.S7 

9* Cmtitoopttttattttui&ciifQiiKI^/S» 
U0in6ov^ tri»»*9oojL, 'tjetbeftcimiap 

)S9lm(liiiEi lOQ e^tDitmi/jooitMMetan gdgoti* 

• '.4 .• . - * . ; i4^j<— 700 — i^^l&omtirogitdtbiion 
(•«♦278?) ••^"^ 10» 'iCtoteltoopUttiengtiMtecNf j>«mRi;/«* 
600 ^ en »♦ 800 e^ j^tm beHtimiltt teoi witni 
ftf(nt/900 treel aijt 100 ^/L minnen: 500 fiemdan 
iomt $0 gHlDetvt:]^ liecl tiei fte gantfcfie taifode ^ 

doo 

- - 800 ' — *""* 

? ^a».tj ">■> ■ ■ ^>Nj ii .é i M .-- * n I I -"mntf Fadner-Rekeninge. 
bfén^ïMltlBW: XoUni ii&litKttlltinott 
tntUkw liiinitii goctd mitit / tim; gem 3iniat/ 
xooOat ÏIP tnaütg Uoo} tnfntte&tenat zjoiSgul' 
btttf / UnuG af ^ Bsmt 1U9I ^ bttl 770 sal' 
<l)iul:9m»nl<A «nttnnfpngottuitiiUg/tft 
BottinlUgfitiicluoïltiMnlBiiiliqfp^ncA 270 
140 


tjolï 


ïS8 


77" 768 ■ I5JÖ I 

jPodt : guIbtraHninffoyiielia j:. 
lii>ii)DiIuiOf.Uclxn. 

igfttmoetsnnnMtiKjtii/IntaU 71S3 
btn fatmctStefïiboe}iiafR|ï/ 300 8/ — •' 
IielioubenbeltoapIiebtnnocgV/ban:' 96 
om tODib bt)C 758ibao; 8. stbtclt/ 
taant; bit gantntiininll/ t^ttnl 
bet liBov<tttbciiteinft i 

li}6 768— _77o(38j . 

I 96 ' 

Jaclt28<>^Ua« 
rpngocbmeicb. 

12. ^üt Kottm sepnben tinun 9ctbct urt 
met ijUfiavnt 11 miWt tt utiWttt toHii btlitm» 
/böo^ibctbttintnfsbuIbincc/JLbotttc 
9*35* z4o.Ct a58«joatti ey b bu t#tc b ec 
IsjiMwform; pon jeUoi/ «ifftin 
:nnt«iiialipnb fniH/«brlKnnailc« 
lefti aMi jo£,»t«"i:9« »"ti>°»* 

»«|l«l»< ,. i > 

»7q Faaucr-Rckcningp^ FoL SS 

240 ♦' 35^ 240 

158 « €♦ 258 

5 85 4 ]|erber» f270 hü. . ,1 

* J240 768 

1153 . i ' .. 2306V 258 8/—-; 

L58J 9<S ƒ540 ♦ i^ 289 

385 I770 4 ben^^te» 134 <B<mti Hodpitian accojbeert met Smi ƒ ao 
twr bat 8p f nleggtn jal 10004 milben^/ etibe bm 
iPactttn: 4504 guffiemet/ 300 fttuenje be tof nnfuM 
gdp bftlm/im lest ben Ittioi^ttian loo^gulbiefqi 
meer iti / enbebm jf actuet 1504 gulbenmüi ban 
"tauoafi : lAatbteitemt dfttian batibetofti^^ ■'\)U *« # V V ^ % «po . . ■ 

960 

ilöjj ■ I -;««• J 

f JtewjömBoapntan» 
« ■ r ^ }bo«}tKniPacttiecv 14^ tftitcii I Fadoer^Rekeninge. 

14» tfentn ftooiiinati belooft jpitnt fsittütt 
tt boeti locx) guloen^ / enbe 300 Den ƒ attuec ban 
batrt^legt 450 oulbetuf/ 500 jal j^p gebben be 
Bllft Jon De tottUI; tft bat nu ben Hoopman yp^ 
nen iPartuec bo^iiöo gulDenit : l^oe neel moet 
btüLiPactuec banvaei: tp boen / op bat j^p bebbe 
beibanbettinfle,' 1000 / 

450 xooo •— -« 550 — M xzoo|666 

2 — -^ X200 «-ip— $ 1 5)60 

1^0 ipatit ;oo guIbensL I $4 Zoo eenea Ko^^mln heeft bdbofc tynen Fa* 

ctuec . :.' j \ . . 

Een Duvft vyf honderd ppoc iniegCf mies zyn labocr 
XéoisA ny van de winft hét derde heèbenlily : 
Matr docrr oorsaek* tnd* noot, en konnen beyde 2y 
Zoo veel bybryngCnièt', zóo dat dë Koopman maer 
Vyf duyzent ponden doet, ook do^fenc ponden vry» 
Is des Faöaers inleg; Hoe vele winc elkrdaer ? 

6000 
1/' - 
^^0 .-^ i$oo «7-5^^^ [matiiso 
' • ^' " ' 1000 .i»: ti5o Faducr-Rekeningc* FoL 89 

5000 

22^0 (man 

725^ *. • I 4 SJparft X (tun: 

v225jiJ ->,$ ten ipac* i(S* €mm Hoopman belooft ;pnm fattmt tt 
toetrdüöo^gulbenjï/enbe 500 ben jpactuec Dact bp 
legt 1 5oo«nulb€njs/ ?oo jal |^p Hebben j^et i ban be 
tomfi/ ift batnu ben ipactuet maet tn en legt 
ioóo4gul0enjt/en j^eeft §; ban be tomfi : $oe beel 
ttt^ ben Hoopman j^em ban gebaem 

ƒ atft 5ooo*8ulbenjS4 17* ^tnm Hoopman act ojbeert met jpnê Jpat» 
toer / bat tfp toleafltn jaï 4<So* figjc-baelberö tot 
45. fiupbetis / enbe bén ƒ actuet jal baet bp leg^ 

!m 7<u sSobele tot 8* flulbeni» / om te ftebben De 
elfir ban be bimll / maec ben Hoopitian en legt 
niet mm in ban jocHatjic-baelbetg/eü Den fat^ 
toer boet baer bp 1004 Bobetö / )oo bate biinfle 
ban 10 2004 gulb« l^oe beel tornt el6 baer bam 

4<ïo fiö;:-baelb* 7o*obelife 
46fhtpb4 gflulDemï* 1058 gulbeno ♦ 5 ^o gulbeni}« 
560 

300 ]a0]c-&MU>« loojftobeiiJ» 

«^Ha*w«. W I • !■■■ t Faftucr-Rdtcningej, 1058 ' -i- 498 '^-— 65K> 

800 (fpo 3^411 JMiiiDfl^ttk 112^ II24if {690 1814» " 2007. 112^1 

i25iSK gidbf n bm Jpactuec* fuiti 7<Siw8ttïötnt)ien»oopiium4 184 Ctnen Itoopmati j^ebbettbe 24 jiaiAein^ bol 
]||jc-baelbei« tot 464tupütcsn attoUbmt met fp» 
tien ƒ attuer/bat iip j^em &fe Men jal/en ii f9XA 
tuer sal baet bp leggen 56o«guIben]S/ 09 bat^e tet 
tgb 0aerbei; fcgepbinge/ be toinntnge mogm ge^ 
Ipft beelen/ 300 gebueret ( buer oo^jaSe ) bat ben 
BRooinnan gem maet en boet j^et een :$a^f /toaet 
in bat fpn 3004 iftgji^-baflbettf / enbeben ƒ artuet 
boet t^aet bp 8004 gulbem» : 3II{i 3p nu na^efteten 
tgb bebfnben 2004 gntbetut getoonnen te (ebben/ 
300 Komt ben jpattuetbaettoan 125112^ gulben^ : 
90e beel fitjic-baelberst j^ebbenber ban tnj^et atu^ 
ber3a]dfiengeUieef}4 

I 800 tata» 

560 ab4 

690 884!} 

324!' 690 tara^ 19» Centn 1^4 tf etttti ltofl#tttan boet fpneti jpactuer 1300 
i<^ om öaet mtDe te Soo{imanfcOoppen ten }aer 
lang / etibe 5pnen fef enfl sal getebent fpn tegentf 
}/ btitlioopmang taieg/ na 3 tnaenben boet ben 
jpac(»er baer bp 200 j^4 enbe $p bebinfaen tett 
cpitDeHMntenjare geJóummn tegebben 426 gid^ 
betid: l^e beel bomt ban elb baer ban ^ ' 

< •- ■ -'■"'*/ j * 

«/ . • . *- 4« ; . ' 

' ♦ rf * - 

ïreo ■■ ■ i2> ) i5($oo f 3 1? gitibenben 3too|^»Ki 
^ 1 14 gunden ben jpactunH 20. dommige ®Uefc]^boubHi0 befieben ecnS 
tepfo^ te gonben6oobief}en/09ftottbttfe/bac 
;oof|petbooif|em welben neffeniai b'anbetgoub 
200/ xoü ^al gp 0e()ben | ban ben toe toast/tnbten 
tper ntm ban beft|^t&6èn 9oo4nbe bat oper boo| 
Sem «etoenöoub 450* enbe ben toe-toaU UUi^i 
!|oe beel yA tXk baer ban Rebben I .1 200 
750 FadacNrekeninge» 

750 , •. 


5o^m9ttpfi-ntatu lu Cmenitooymanboetspnetiipiutiferijoo 
r^ om baet mefee een jaec fana te lUNipmaiii* 
flappen/ enbe jpmn uenfi sal tno^btn geteiient 
tegen { W Itoopttanji toleg / na 5 maenben legt 
ben ƒ actHer baer bp een jeftere fomme/ enbe 
repnben iate ifftx in Mm g^ttionnen 426 gnl^ 
lm»/ ttiaer Hanben i^artuec Komt 114 gnlb» 
^oebeel tnatfban spntn inleg i 

414 ijod^ 

114 IX |8aenb« 

512 •— • ijöoa— .114 jftomt 5700 

5700 mawisopc^ftf» SMdt* »i 1800 59ÖQ: 

9/ ■ 

:5pacftioO(^ Ih lil 22^ <Senen iboopman l^ebbenbe befloten met 
eenen ^attuet / bat Dp gemboen 3oube 600 gnl^ 
benjs j ertbe ben ƒ actuer 3oube baet bp boen 200 
gulben om te Oebben; ban betttnft/ tittitomi 
bepbegtlbeloól tmam / soo lebeit bm mqp^ JErf-deelinge. F0I.91 

tnaa ami fsatim 6 \aft aogge/tot 107} ^outr* 
mimi totiSfhipb/tlafi/ eniebtn fattatt 
wtimbPi \Aft CaüU»/ 't \om t'samen beo 

tnttt spttbe/ 3I> '* 0*^^" ^*<^ / laten&e 'teerde 
btffltpt onbeiDiofien/ $00 tiaec ban gtuionnen 
}mitUo it^flutbemt / entie&en jpactnetbaet af 
lomt 1 50 It* gidbentt : 1^ beel eout-gnUmtf 
tt^Iaft '^acliie tneitblg geteient getteefi^ Erf-déelinge. Daor gicrigheyds abttysj>mcn dikwils zeer riet ky- 

I V€n .... ft 

In menie Mans fterf-huys» ook wel door c duyfter 

fchryvcn : 

Dus als de dingen aU>wel net ftaen opgefchreven» 

Door dezen Regel zal»mcn elk wel 'tzyne geven. 

u 4SenenlBan(iecbenbe/Iaetat^ter)pnl»pf 
niet o ftintieren/ ctibe |aec te beelen atn gett enbe 
iiocb 17000 0Ulb. in jMl&ei; toegen/ bat »e IBoe^ 
Sec beUien aalbe Dtlftban aUe0/ enbe.banbeblp^ 
benbeficlfk pcbecltnb eben beel : 90( ^^ i^^ntt 
tfltbatil 

; • 17000 

Yatit i35<>o0tttttnil(be|BiM|bec» . 
-ytól" i;oogiflb e!WH«b<c»faft* - Erf-deelingc^ 

ü Cett |Boe))tt met \Azt %intitren U)tt( m^ 
)aten tianlaten tibetljtben jHSan 65 ^d gulbenst 11 
(luplittjS/ttbetli in 5tiI6ei: nianttc?:iKit De JSoe^ 
Hf c ^Ql {itbben ^tt\ I en beJKihbeten ban be re^ 
tVii eben bed; éo^beel ftom( ?en pegelp^ ban j 

^atft gblb; 1112 *-'— ^ 4 fiQpkube IBoeber; 
jpacft 8ulb« 1056 •7— 2 fittpb* pebet litnb* •j %^ Cenm IBan liftgettfie op fpn Idoób^bebbe/ 
Qebbenbe bp j^em gecoenm jpn WW JBone/ en 
fbiet 9oc|^tecen / mamt jpn Cefiament al$00/ 
|iat ben SCone $al Rebben $00 btttnll^ 4 gnlbentf / 
ab( be JBoebec ^ enbe be JBoeber 30 menigntael 
< ottlbeiuei / 9I0 elfte 9ot&eer 44 SToo baer ban In 
iSm bebönben Uiojb 1 1920 guibenif 19 (tupbmi^ 
i^e bee|i|ipe( elfi ban b^ec bwi 1^ Aben if 

4 ■ ? ' 20 

5 — » 15 «••««I 12 
^O— • IJ ^— 24 * 12 

f tb 59 -- 11920 «^ ï9 f if i^ H I ■ ■ I» * 

^ 23S4I9 

( ben^Tone/gjtlb^ 4041 —.o-t— 

^«tt < be JBóebec/fluf* sójot-^^ t^ — 

, t eliie <^fai:er/0U«2424 -^JLyr-* 


♦ « 4* ^mm Erf-dcclf ngc* Fol. 92 

jL <BtmnjnianoberIeben3pnbe/|^ftat9tet^ 
oeYafen 5 Utabeten met 50000 gulbeqs/ tneli 
gtitlfate 9oo0ben upt gebeii te iftente/alsoo bat 
16 gul&etnei alle Sjate tttnnen guiten een mtlDen/ 
^ft tooo}be bofleft bleebtnge Dan befe 5 IHnMie^ 
ven/taio;t alleSlare betaelt 1 50 c^l|oe Heel bomt 
Han pebec fttnt/alK 8 3|m:i alsod kierloo^en y^n i 

150 

■ /6 I^ -* I — 30000 f 1875 : 

900 1^ /8 

. /8 15000 •72,00 7200 «i 7800 
30000 

37800 

5/ ' ■ ! " 

-^ iParit75(So8tiU ■i » i< <« ^cnen jRlan ffetbenoe/iaet atgter $ ^otmt/ 
tnbe fiaet ten beden 1 598 gulüen^/ gdAien&ejpii 
4re(iament getnacbt/iKit&en ttDee&enj^ebbf 50! ^cnen jRlan ffetbenbe/Iaet atgter 5 ^ncn/ 
, {j^aeïtei 

Ceftainent. ^ . „ .. - 

2 iftad ^ teel / alsi Den ectflen min 8 gaXbengf 
tnbeten becbea 3 mael 500 beel / alit ben ectfien/ 
ittin 38 SBlbcniil/ 1^ beel jal el&ban j^btn j 

KS44 

1598 </ ! 

$ f 2740itfii*beneei:flen 

^""-^ JfaütK 54o8ui^lKntt»eebni t 7840^6» ten bctbeti 

0t4 iM tilli H iiili«M^^— *Wi— iP—' ' ' '■ > ■ I ■■i — Il' '■■ " ■lÉÜli 
Etf-declingc* 

6* ^t nagelaten zonen nan eenen obetltben 
jBan/beelenDefia^tjS I9aber0 gelt/^oo neemt ben 
ben eerden tr bet gantfcQet fomme enbe 5 ^. ben 
ttDeebenijbectelieenbe 10^ benberbenrj ban 
battet ban te(l/ enbe 15 ^^ enbe $00 b0O2t0/ 
neemt eI6 eenil ban batterrefl/ enbe ban 5^ 
meec alu ben booigaenben/ ifi bat ban elfien Zo^ 
ne eben beel geeft : ^ot bèel Zonen taiacenber/ 
enbe rjoe beel gabbe ban eI6en Zone/ ooft Doe beel 
Uiaffer tn allesi te beUen i 

IJ 

I ipat(ti2Jeonetu 

S 
• 780 ^ taiafTei; f n aUcd te btden. ■• ^WMMMMBVBlMMail 4 

7. Eens eenen Man in doods ooodc was geraekt» 
End* heeft alzoo zy n Teftament gemaekt» 
Datzyn lief Wyfde helft van 'cgoed zond* krygen. 
Min tien pond groot den Zone moeftezwyg«»« 
Mee twaelf. pond groot meer. d^n tiet. derde deeljf; 
Want zynen Oom zeer ood> end* iana geheel» 
Hettwaelfde deel end* acht poi>d groot' zoivd' ha« 

Nu na zyn dood bevantmen (zonder falen) 
Zyo goed a] m<cd elf dajzeotigiildensv met 
Vy f hondert, ook noch twintig daer by net i ; 
Ii}Sit aniftT^rb^nd fan diea I^lan niet te breken» ^ 
«iioe veelhccüt dk daer» voor zyn deel geftrekca* . ErMcelinge. Fd. 95 

5700 39it 'looS 1 5700 . 

391^ 
1008 

$/ r — ^ koog 

177 19» «« {te notfwr SiS^r) ) 
benzone 4M3}f^BUl^ 8* «EenenjBanottttlptente/UetacRteceMiebei* 
blidkte bebp^ l^^aiilne/ j^ebbttitiesiin 'Ce(!(u 
ment getnotftt/Hi^/r^oo €^0^ tet; tpb gattHev lia# 
tf nge/ 0aei: Decleente eeiil Zont/ Men smdie |^eb« 
benlbtitgoctiit/ enbespJ^tcftertmiecrbaer-en- 
team een ïldo^tec A ^oo jotd» 3;p axlbe Rebben | 
be^ gocbit/cfi.be ^«jgtn; betefïé« jga be!Gi:^iihisi 
boiA baecbe ji>4cnen zenemie etin ;Do^Rc:Boe 
beeliomteUi&an/ om bi]$ jsan^ «ptecflen tniU 
Ie niet tet»itbjeieii/$oo't goebtttettbisbetonben 
ttwibe 475 ij^goibenft» J .. 17/ I» 5 *J —2- Arf-detlinge, 3 — 2 9 

4 -{! 19-47519 

" 4 

{betiSSóne 22509 > 
beJBoebet 15006 >8ttItietijS* 
tie^o^tec 10004 '^ £^ €etttn obecbbttt^jOlan acj^tic-getaten gtbi^ 
ntbe eene beH^Hcgte O^autoe tmt 5175 .siiIbetisBK/ 
l^eeft 5pti Cefitoiit gematftt/bat/ 500 ^ob j^et 
jHBoetiet Uete lDo)&i toan tenen ^one/ Men joube 
54inael jooDeel Hebben a!j$ be JBoebet: m«ee/;oo 
^tlltnb ei 9od^ter mate/bat en joubt maec geb^ 
ben galf ^0 beel alil be JBoebec. 2oé ontfangt 

Ster tpb J^aetSMt iunringe eenen %one met een 
orgter/ enbt een Harmapfarödltus , bat iti j^lf 
jBan galf l9|dtitiiey.9oe^beeUaI eifi ban l^ebben/ 
19 bat béf( |»an» berbonb atuiet^len blpbe4 

Z4 be^^otliter 
4# bej^oebec 

X2* benSSone . (3Bot^tt 

7 ♦ ^tniia. 1 500 heel alUbtn SBonetn 

r ^ ■ * # • ■ ^ ^ a5— r-;JÏ75 / + 
ï?7 i. 7' fM.^etitn:M47\ V Winft Fol.94 

Winft ende verlies. Die WIN N I N G' end* V È fe L I E S,aIzoahicr 
konnen dragen» 

Datz' in voprfpoedig zy n, te zeere niet vcrblicn. 
End' in den tegerifpoed^ niet onverduldig klagen,* 
Gelukkig^zy n geacht, als w»l-geboren licn. runnfi tf tooJmtio/tat xoo 500 beet 

j toitnnem 

I biinfl in* 1 100^ bat W bat be ^ooft- 
toantteef e ftmittte enbe tatnfi: / man 100 en 
aesepbt < beftttKftetu 
Ipop i betUeg ten loo^batfjt/ batbej^ooft- 

fohime loo Wpf t ftijj'öïeriiejs baeu 
H afii8* V 

V.bei^ltei8 ixCt loo^bat i$ / bat 100 341 
beelbêrlti^em ■■ I !■■ I I ■ II I iiiW ■ I tm n ê i« reenen 6909t 5 €ngeIfdgeftaftenen/!anB 
dB 40 ei. tttt 5 z fhipb4 b'eUe / be ^elbebetfiui^ 
penbe/ ontfai^ ftp boo|eI&e 5 eu^S^^^giiSJengi 
8 ]^nnfnt iBat mint ofc berliefi j^ ban i jpacit tornt i jjiilb* Winft endc Verlies. 
it 3Soo men ^* ^üen txcfioopt ug^*B*s>*^ $00 
ttittttnen op zod» ^Süiia 3^&4«^);9^t ftee^ Dati . \ 


53^ lO; 

' 3 o jifarft5*fii4|» 54 nut eet! eik Kofl 3 i49n(pti. IBat moet men «4 
ellen toecftooi^en/om te minnen 0|; loo^CUen ee* 
nenguttem 3x1 < zoo l^'r tóa— — ' 321 4» €tneiieitofi5«^$^<*)t>«n^i)<>=>^M* I — (J-* s> I ^ftcftoya^oo^Cllem 54 Xoo Winft cnde verlies* Fd. 9 j 

54 S0ofitieileftoft3O4(Htpb4tiiMmoetiiien3e 
Mnberfioopet)/ om telptniien > tm 100*^ 

jfftcft3ii4fiöpberjÏ4 «. 90tiateen<ene6o(l5O4(lupbens/nibemm 30:.«Èi4*32TJ*r— 100 107 
100 


JPactt7, |oo Uiint mn 74 ten lOQ^^oetotelgee^se ban ge^ 

' .' • ..■;. 5 '■.■•■ . ■ • ♦ 

iPacit3b4ltQibenEr4 I f lil II III iiiii I ^b— >ii W[ l I » II I» 1 84 Stoo men met 30^ tuint 2,2 met goe bed 3ai 
itienbantDtnnen74, 2|i " ' ■ 30 
fatit met ibo* s^ 2oo34«4fidfle}]74aiiItattijii/enbemen8ee<l5^ 
«4om 94 gulbemt / ttiat iü be toinfle ofte bectton 
in'rioo4 

«4gulb4«4 -• |ioo 

3-7 - 5 1 11} — » - .10 1 77f : 

ipatft22;ba:Ifei 
... Int 1004 

.^— i—————<>^— —————— r* II ■ Il II I lo^w^»— >— — ■^■— ^■^■— — ^*^^'*** 

10 ' WiiiftcndcvetKcs. 

icu . uM^inftm 7& lOatlictkoo^tltteit bot) 54 

100 

. ioo-— — 77J — ii| 

i_j.ri r7.' "•-'■»- - -* 1 ■■■*■■-■■ ■ ■■ * I ut- • • - - - I u fll0 men 5 «^ tier&oopt 9 £4300 biritefi men 
22? int gontiecb/ ttat fiebben tian s^jr^ geboft» 
100 

22* .... 

77? ■■ / ■löo ■ t 9I11} 
y > ■ 11} ■ " 3 
ipattt7*6* Jsu 124 Zoo menj ts^tsoopt boo; 7 64 enOe 5 «4bet> 
fcoopt booi 9 6^^t beel ««moet men betftoopen 
om 22; «* baet aen te berlie5en« 

3 7 5|iif ^ 

' .' 9 fatit 1004 «♦ 

ainbecss^ 5 
3 — 9|femt3? 2f-~.IlJ»— -21? < I 'Il iHi t I' .5 -^22? 1 ^ Soo men betaelb boo; 5^^Hen 2 siittien^ 14 
fïupberiS/Boo} j^oe bed ClIen 5almen ontfangeit 

2 oulben ufivip\^tg/ om te bitnnen 22^ tnt ioo« 

77. 100 --- 54I70 5 .^~ 41 

_^^ ƒ attt J4<gnen4 

i4« 9ljl Winftende verlies. FoLgg 

WW men Z2r ütt loo* ^ot bed €Uen fiotmttiieft 
^}iaoi54*^tteait 

loo— 77J -—-41 ( ?a? — — 3 - — 54 

iP«rtt5*eUetU . >«N*< 1 54 £oo men een €Ue tetfioopt 3 5 j^tmos/^oè 
ixrint men 6.ten ioo4l&at jaUnen ten locutninnf 
eftberiiesen/alis men biebetftoost 5 II fhip4 

100 i«i*i^ jfacit men totnt 14 ten 100» I ■«■ 16. llijGimfnem#4liei:fen^5il5«$4 3MttAit 
men it' ten loo> 3|oe Heeljalmen ten 1004 toin# 
nen/ alis men bat betfioopt s4^64* 

s ' — ' loiTï— 5-=-<s lioööaertenioö* 

Jpacit 64 ten ipo* 17* 9I1S een «4 ^epec fioft 534 flupbeci» / tn^ 
moet men 't jelbe necëoopen/om met zoo fl?43oo 
toeel te minnen aliïeen «?4 fioó'^ 

lOO ' i ■■'■ ^ lOI ■ ■ ■ 1 33. 

ifat^3Siilfl«pbe5?* ji ' ' 1 1 1 if i8* aiiö een «4 tófl 334fittptterö/ enöemen bcr^ 

iioopet 3 3^ft»PbSKri9i 5sf senQtngen/l|oe beel tnint 
menmetiQ04«4 ^ 

i^^atit 5 34fliipberj84 

»l II »■! III M I I H MII IIIMI II ■ I II -. . 11.1 >,,,■, I I, l| „ l I I . I. I ^ Winftcnde verlies. 

Hem 5;; penningen / 360 teunt meri met ioo« #« 
500 beel aliS utf^geftojl fieeft; i^ae teel fieeft men 
0an t^wi ufS* betaelt^ 

loi — 100— I — IJ — 5iJ 
ipadt 14 gultuis^ jiupb^ io« 2oü men betaelt boo} een eile 54(S47«fS4Uiae 
shoetmen5e tieriioo]^en om 500 teel te tolnnf mee 
ioo, eUen/ aIjS men een <SUe Detioopn 

09 —— • 100 — 5 
ipactt 5464754^ 2i# SCoo men een die tterftoojpt 5^ 6, 79 {« $00 
tDintmen 300 beel met ioo«€nen/abr men b'cUr 
beiftoopt ; 19at 0eeft ban een eUe ge&ofl4 

100— 997— -5— — 78S4 
jpacft 546474$4 

- 

^24 4Ben€nefioopt men boo}546474 $4 enbe men 
betKooptje 54^471$ $439^at bimt men ban opioo«. ^ 

Jpatft5.647S«4 : ■: zu atooioo.«4"»opettófi:49*lïöl64tS4fhipberj» 
10; penningen : WM moet men pebec fl?4betKoo^ 
yen/ om te minnen 20t tm 1004 . 

100— 120— 49— éf— i IQ} 1 59— 4 

4 

IOO-59 — 4— I MWütaawMM 244 9IjS Wkift cndc vcrlicsv F0U97 

14* Slfmen i « icopec bet ftooiit 1 1 ftupütt^ 

«4 0e<ft men battgefioi^t booi 49 8UID4 ^ flupt 
ic^ penntogen i' 

! lio^— — 100— —f II —— ijlf 

- Itmit^ftupb^ijifiietitifng. 

jparttioo»* « «MM Mü^MMM*^ ik I fejmtDÖimn 09 loó ^len ^ 

138 -7 ^i 

87 ■ o — " " ■ • o .7»^-^ lOg.-^-l 100 
l| — • I|| — — i lOO fatit IIMI&45 1 7 — — 9tï M«i 26* «l]im«nbet(itUteo}ii<Encn2p(htpberi8/ 
ftoe tKd CUen Hecboopttiun toot io;[ gtdtinus/ 
om te ttitmtn tqi 100 ^Hen 51 guioen^ 7 (lupti* 

i|'^i^—^ioo| 87-0-0 ipatit7$4SII«u 27* .; Sia^(itm{tetaell4ioo;4 4SHm Uptoaet 
16 ig* ^«» lOtt men taectoout 5 «iSIlen tioo^ zo 
fi* ntjMMt tQtitt of betliHtmen 01^ 5 (iu66ni . Winftende verlies. 

4— 10-8,8— 5|io'-"t 5Ji ' 

jao^iof 541-K 

5 — — o - JJ — i<Sj4 28* €<itcn]foopttMntKciooytj(hifiKen%9n< tiNKt/Umg 5 5i/5 3 1/54» «iCUcn / eit ontfiuist booi 
mn 6 (ittlti4f (luplt»{i ipen* XoüocBfiat 

^pt>«7nS veiüt* , l^oe tiittl dim QMfc pp turn |^ PptierIo;<nteÖtfib(n 09 be tUMi^s* 

i^Jïi "—7 — 7i8 5 1 3lf««» totd (pflb* 

nomt 6 ipilUslieu 

S 9 f 5 — 7j 

25^ Ctmn 3ftoopman loopt u ffttUen 9Lgtt# 
tnaet/ lans eIB ji €llen/&'erie tot 5 ti^i f/t3<nif 
^eptibetiDe na/r S^eficn/ loojt Qnn gercMilMo) 
alfeotiBoffen 2pe^^ ttd^eal&aei: impttittitlbt 
?lnnkDaet berftocht tot tf fiealen tie Oare / ll^at 
tornt oft bftlfed pp ban/aljt men reftent 5 CUtn 
teo} 4 9aren/cnDe een ficael tot 1 1| %i 

u 

[19-^ o 
Winft cndc verlies. Vói^% 

5 *-.^^4 — ^ — • 6i4 j499f ï^aretu 

' ''s ■ I 

<5 «7i -^-- 45>9fji40t^«8iJ» 

1 127—16 Dan/lanattt 52 CH4 tot 19 fhiptetjB^ ti'€Uf / 

gnt te ^jjmt m toeflf /altoatt sp bntod^tmo]* 
1 6 ftedfti te 9Att/ «tl l&eael Doet sHiüptei:/ 
t»be4 9arett^gn 5 ClIen/ SCpogp DnnbeMnt 75 
gufeeniGi 12 fhQitietsi gthiontien te Rebben / l^oe 
Heel onlDd ^eeft metr^em ban toe-gerebent i 

IJ •— i «24 1 591 — — 14 

r 75 ï2 i*«*i 6($ -.-^8 

(S68-4-^8 ipucf t onftoft 174 gnXbvntt, «ta 3u €< ni H to M t43gahn Igoüe/vtotgcnDè 445 
3:89* «45* 680* #4 ten C«:a <«( 5 9. 9* te bttalm 

ffmttmioc 57* gutttttun 124 fhiptfim / oc }di» 

; lmAoapt|QitDitecontoh4fl^ti9«r)«*t«4ttitt 
• 2ftfbMjttfioo«4^8lh>&anno4totrttefii»n'C 

fl#rati;i#»)«ittDTtitorttotKU((i0pi ^^^ 

[ jd a 441 Winftendevecliesi, 

445 
589 

«45 
<S8o 

ICO -^-^ 57 — 12^—1500 

somt ij240uUi4i<s(tiiytk 

23$9 

iöio— o 
IJ14-16 

ipadttaint gnl 285 — 4 fbip^ Sfi^tnlietKtftoojpeniMtMm: toon |^ai$tgetttel/ 
tn 4 «Hm tuin 5 e^f fi^ ^ iDintnp I c^iï f{» 
op 'toontfcle puft ; «MlwtltlIinuiUfln'^eUir 26 « I 8 
i^adt&tCSim» 

Winftcndc verlies; Fol.99 

mf^mtn Uitfii 23 59 tir4u)cg be 59 ts.tctit j^p 
flf booi 3aft6en en toHpKggept/ bt selbe bectoapt 
Rptot i4(iiiptae«t't««mtQ( toe-«etientie 2 «4 
tiQioa ftme aen'tgelptcgte beclte^ hp ij 9« 
tDtnmn&eaI0bahtiC!C|^285 aalbeiiiS4(ittpten>/ 
iMt j^ebben |em ban I00.9 ollebaft: ^ 

^359 
. ï*^ 14—100 IJ 5 ^ 

loi, *■ ■ '> 70 * i$46 I i^rp V o 

I 285-^4 230Q< ■ '1524-*' 16 - 100 

:579tti'4i2iltl|è4 .54^ SSdo tnt (hiB HSntnaet Boft 2$ ^8 ilenbt 
bati baet ban tnbt 4 <$Ufn betfto^ toojt boo; 
5c£^'5 fi. omtetDtnntn i <^4 12 & op 'tgantfdge 
fidi/tttat|^eeftban een eue geftofi / etdietoat 
bitnt men op peber ^ile l I — 12 5—r— 5 ï8 — o 

3 ~^io • 8/ ^ 


<$4-.z< -. 8 - i|8i6»Ko(ieM€ne» 
dtbei&ttiintmenopb*<<lEUe» ■fM*#«a*i *} 35I» VVinftcndcVcrUci. 

25. In Hftrietn xynd' eens êenen Ko<y(iman rijfcet 
Die ttiet «yn geit gacn wilde doen trafijkei 
HeeFc dat beleydc in Koopmanfchappeh ras, ' 
End* zyn gewin op 't honderttwintich was^ '^ 
Dus om dat hy 200 wel wan t.*2ynen loone» 
Str;rics wederom hy 't geit bbteyde fchoone» 
End' wan difnnoch io yeder honderc tien* . ^ 
Dies hy wel haeft door 't gieriglyk verblien 
Zyn gele noch eens» in Koopmaiifcbapbeftelde» 
Fortuyn' eylaes> floeg vrueg^d dan van den^elde» 
Want hy verfoos wel twaelt-tn't honderc nctt 
End' zeer bedroeft» de hooft-fomm' onbelet 
Leyd' hy in 't flot» end* Koopmanfchap hy dëde» 
Mét winft» alleen om rijk te blyven mede» 
End' wan tertlont met yeder hondert acht; 
Maer anderniael kreeg hy verlies onzacht» 
Op 't hondert twaelf: hy liet dan 'tkoopen rufteiti.^ 
Voor zynen koft becaeld* hy dan met luft,eQ- 
Het vierde dee^MO veel, alshy cerft wan,/" 
Twee-pPfdcrrieduyft acht hondert ponden dan 
Gewonnen gelds» bljrft hein noch» wilt verklaricn. 
Zyn cerfte geltj ghy wert de^s konft ervarea. 

V * ' r « * • 

50 ' 1 100 I ■ i ' lio I 15 jj 
100— — 88- i53H"7i •« • X •*». 100 — — 108 — — 1|» I7i| 18» 

lii 100 -^ i8if I i«I 

I 5 11; — — 100 J1800 

Jpa^t a8cxxx> ^ s«aft Winftcndc verlies. . Fol.100 
ifi* %fltfAt4z ellen fioften^o Heel 0iiUienif/aIiB; 
men éucn gebbf 5010» ten seltoen ^ipje tioo; 5 ^4 
gul^ l»at fioff t>an pedec eUe ^ 41 


i^e «/ ofte 

41*^ — 514I — ï 1 1f 7 • 

'• -4» . • ' •-■ i" 

5141 '"'** 851 • ^ n\ ■■ i , ■ I I • 41 ioi8 ' 
2056 

21 
• 12} 10 31 I 4 7 fi.<fp9.. .4» ï47 . . f- 
^ r.. I 1 ^ IM> !<■ .««•^ 


mcttydt. IL^ ■u- i*i*»**-i^»*' Deo Regel dobbel, C|Ok Regel Gecompozecrt, 
Die EuUen dikw^ls hier behoeven geuzeert. 114 Winft endfl verlies 

I* S9D0 mnt met een «^ tttine j* {« ter maenü/ 
mat 10 &t tDtnfl ten j^n&ect» 'ifjaerft» •■ » > :^>i lOO I I I ■ 1 1 I ■ ■ * ■! I ■ I . *« •« z« Zm mm totnt 154 ten ioo« Videi|iy toat 
ttitit menimt een e^^ ter tüaenlu 100 i"^: 12 irfm i4 Zdo men met een «^ totnt 54 1^ ter maentr : 
~|n goe bee! maentien jal mtmmet ioo«c;^;uitn« 
öenx54c^* ._ . . } • {. 10» 


* jpdctt^%2«ttntt(bctt» f/ 


4» JBet een oC« tuf nt inen tet maentt 3«S» JBet 
DM bcel 3al tnemian in ttniatt ttilnnen i s*^ , ^^l: 11/ '. "m., -J fatit met loo* ^ 5* 2oo mettvd. • FoLioi 
5; 3BodiiiiA«ttt ioo«j|ii&»ni»1itintta4S»JBaeN* 
%ttt 7| gul&ent iïoé Utefa»! men met 7^0,^110110^ •^ #• - ■ •% d» 1IIjttmnmet7^gttIb^itts>tHUKniiftaiint 
85} (pAtxn : l^oeDcel lii6ittt^JtKm tiiit loo^I* 
t»ttt0ind*nta«ibciu , >- . . }3,l{ 


■ ►, f- •• .^ ' •^ ^1 * ' ■ I t<j| 't Ui" ■ J ll I I ^1 I I W » II .' * ! » H '' ^ " 

7* 3(tl>atnienmetioc^pïB)!èQitn<$«inmti|»^ 
öeni«rtiOT«tt85iBttïï»tn» 


■**— • S* 2oo mtn tmt 760» sUIbenH ia 9* matnbert 
tuint 8 5l guIlMi .;,^ Bét tattfe $al men Do jtmtn 
•^Menioo» 

7<fe'y" f xoo ■"■r;:. 

fl^ ^ 7l. . 
ipacitindtmaenbetii 

y SH<2«» 


Wïfiftcnde verlies. 

9, €M9ftt3l<9tn*-bicrCioufefii|i»7»4f^m/ 
toiMktmenttoo}3.5#giiIben0 i^fhiptoeqt/ enmoi 
benbopet tot i ij fnip«ben #ot/o|i zz$ jQ^aentm 
ta|K/9atiittetofn(lteiiioo'iBi}aenu . a. < 'tl' 
zo« jlIjGt men bet^tU tiooi jh %^elttbnr ^4^ 
124646 $«eft men l ietteap t pebet V«tot t\\ fhiptu 
ómtetofnnen'ii^teiMoo» faet|Bt/l|^e lange da^ 7i-5-ii-<ï-irï^«* »i*' 
••*.• , » 


l; Vu J . 

ipadtïiftnatnliiij - 

■ ' •• 

II* Centnt)eci8apC3«.]tann«i4W^toti3 ff* 
tttK«nne/i9 Z2{ ibmiiimi tMMH^ «die günitic al# 

So iz ten 100 'i^aeoi/l^ Ittniifft 9f tan tum 
tMQfj^lpeottadt» 
HMttyd. Fol. 102 

X :. 23 »« 56 Ui gullu 8 0ifp1ii 

121} — 100*-- 41— 8 

jTarit 33 fltttetnjs 15 (tnplienL ^mam^m^mmimi^^mmm mm^ma^^Êmm i2« Soo men betddt boo; 56 t^otteir«01tit»n 5 ;. 
gnli 5 fiu. ||ee beti betboopt men ben pot op 22! 
nuenbenbaoi^ om te tointten i& ten 100 'Hjaetjt j 


^«ifiiipb* ■ <tf • . «. }. r 18} 
12 X ttomt4i(lttplv 134 * Coo ém "Conne SSeQ^e 6o(i 40 guUi^ (R^et/ 
ttiat tiecftoopt it^nfe 09 ^ üBaenDen bag/ om te 
\Btnnm 1 5 ten 100 'leiiaérik t 

100 •) > 40 Il ikomti 

40 irörit4iBu»<tijf/' 144 SooeenCoiintSCetteto(l4o«0ttlfr48efitt/ 
fit&e tictSoiSt t0ert42 mtn4.i94. tnaeiilmiMs/ 
jBet fm teel 8ul&e»0 san men in yaïbit imgen 
tüfmtesi if ♦ SuUietiti tn een 3aer« 

4^- \ 


iTadc mit loo (jnai» 

TT* 3500 K iiwOi WinftendcvcfIJcs 

424 gttlbetijEi op 44 maenbeti bas / t^dt joube men 
baet boo) getceb bttabtt / afTIacnbe tegen 1 5^ ten 
100* 'fti^txg^ - . 

li— — 15— — 4I5 

. ,105 -— 100 — 42 /.. .' 

- jpacf 1 404 puIbeNf* 

164 4Senen Seepjieber tietlaet een ^mte 2eme 
Hooi 49^ mtlben|f|[ereet^t / ofte tett{ 424 gufb4 
op44maenbmba8: ll^oetïeelteBentj^pten 1004 
'füiaeiHboojspttgeUi^fkitffem ^ ^^ 

"^42 > '4 1^^—. 2 •.... i6|Komt (5 

40 ^i^*--— ^--— -ïWjPWltif ~ 

éiM M I ' '.ofte *'r 

% 40 y r ^^^ > * s », . 


4 


174 tf enen 3tO0initah ftoopt iSbggie boo) 1 5904 
<5oub-0ulDi ttt 28il4 op 44indén&en bsrg/ ben 3ei# 

tenb«|ioptgpb99fc?^45>«^^^« aul« fleceet gdt/ 
f Nbe put bat 5eU» geit tb tnt ^p bümen be boo^f;. 
4^tfiiieiiben s.temsjoba^eebcd^nbrflpinsm^ 
fiecMeaenkDtnnenim eèn^per;: . j •: ji .i 

20r 1590 ^;^,i^ V, ^ ^ . ..• 

4/ 318 

^/ 318 IOC— 105— 224Cj|2'3f2 

I2226 zzz6 4—*- 126 — 12 

ipac{tS7?v'gul&4 to^n*tt»a iSt Ccnm mettyd. Fol'io? 

Iwtt tot 18 ftim^ . 00 4 maenDen baa / bm ^emm •^«•UH»! 9t fnp boo} ZZ40 ftan sulbciut gcccet giU/ 
ifi üoopmacif^ayeMibe met bat seft be booif; 
4 maenbtn/ betomttip 300 beti gettionnen te j^A^ 
ben / bat $00 l^p al^oo f^BMtt mogen minnen een 
jaer lang/ttp gefiabt joube bebben 37S 3tar« guli» 
betqtbboïmtnfie : ^oebeeluiaitbanspntttfnfi 
len 100 binnen beje 4 maenben i 

lof ifpo 2140 

4f ' 318 2ZZ6 

4/ 318 — . 

■^ " " ■ 14 11x6 

12-378-4 3 


'i*a 2240 •— i» 112 -««-«tooijpacftfi 19* tfenen imonman fiooot een osale Xgn^ 
iMttoo 4 maenb t bag/ betoewe j^p eetgont toe^ 
beramsetKooptlioo) 224ognlbenil geceetgelt/ 
tMetmebejgpttfht bfnnm befttooo)f54maen^ 
ben )f ten 1004 enbe bebint / iJat ^p aljoo boenbe/ 
minnen 3wtbe 378 gnibenin eeniaec : i^oebeel 
fteef(Spbanbe)«)0)l3;a5aIe1lgnta»iet(|[enot|^t i 
12 — 378 41126 

100»— -f —- . 2240I1U 1240 

-? 14 
14 i — — 
Jpft tit itag«(mB>» 

20» 45iF MPMMMaaHvwaï Windende verliep. 

fêxitio tftiioo* ■^<— Pt— »W<farfw»^>1<IM^ W liill 14. (Ift da; men Boser koopt Yyf hoDdcrt twintig 

, pont. 
Elk pont vyf ^ooteo net gercet geit, end' tcrftont 
Dacr weder van verkoopt twee nondert pont » en 
heeft (geeft. 

Op^t pont een duyt te winft » drie maendea dag men 
End* aander Boter al teriiont dan ook verkoopt» 
Vyf penningen op't pont voor winft daer over loopt 
Om 200 op t honddrc 'sjaers te winnS twintig even» 
Zegt my, hoe lange dag men moet de laetfte geven. 

I - 5*—- 200 1 1000 S« 1 — — 5{ -•— 20o| 1050 %^ 
100 <i c 1000 1 1000 

12 -^ : : ^ 5 }C 1000 I 1000 
32o|i<Soo^ 

* ■ • 

jio|i8öo{* 
i - — 


xncttyd. FoLioj 

IS* Zm een ttf em f^amslergeSo^t toert boo) 
jr gnifeend lo fhoitu gereet/ en&e men bei:fioopt5e 
mógfO^ te&ietalen&'een gelft binnen 5 maen« 
bin/maet in ||oe langt b'anbei: j^elft/om te toin^ 
mni6tenioo'0}aeqrl 104 ■ ■■!* lOp i ' ■ 60 


fiome $7ii ban noi ' * f < »• . 1 < • ïjIO^ :r lip 

- 60 


.■71I 264 ICoo men ten H jcm Iftatntiiec imftoopt 6* 

Kmeivt / te betabn d'een nelft btnnen s* mam* 
x/ ai^it'avMc 0elft binnen n^ nuictüicn/ 
cidie ttten alsooHoint iS ten ioo* '»im0/ toat 

r----- 20. 120 

Winftcndcvcrlici 11 — i6— 3 
104—100—60 
12— — 16— ii|{ ii4}J— ioo~.6q I 4 .-. ' 

6oteitj7rf 

fi01lft52|} * 

• l 


i7« Cfii Iftteitt f^oiniiift Kooptttitn 5f'*ttiri^ 
Simt/ etttieuerKoopeiM omfangtmen^gulh^ 
bfttnenj tnaenüen /eftterefH binnen iiiimacn^ 
ben/ lDatbecbooptniett3ebftnomtet0toneni6 
ten 100 '0}aec]> ^ 

4 iz — 16-— J 
104— 100— <Jo 557iflMinnbM8ft52iJ 12— -16 - II jj 
100 "4Ö-S*ift*««t<5ó 

*f '60 :i i4(J ri ' *■ 


V ■> 


■ ■ ^ ' ■ » I ■ ! ■ '■' >^M S ' 28; Cen fifem ^^amptei: loopt men i*i^tgp 
reet / eft men becnooptse 6 qnU f ontfangen b'eeK 
Seifi binnen 3 utaenben/enbe ifanbet Qelft binnf 
iiy) maenben/ mati^ be iDinfi ten 100 'lerïaeqi # 

ttid* N*i«««MHM >»< •••;•> 29t jetn reet/ enbe raeo «dc&oopt^e tér Vgntbeltf / t'ont^ 
fatigenrl^e f ^Men 4 jjBof tiben / maei: himm 105 ■■■ iuü 6o| Komt 57J llupb» 


. . - JBJwTtï IBaenbetu 


304 <Senen j^eefe een i^aerleitiiS lldlen/bng 42 
«Uen / IWöMftf e|afl Jeeft 6i m^^^ V^Wt 
Qeredit / 6at jeme berloopt Dp rontfahgtn 1 2.6 
8ulben0 in 4.|fti^^MiQ/enbe b( refie itiyfj jQaen# 
ben / tnflt HetbcMptj^p ö'^Ui otinfXktnmen 1 5 

^.i..^- 6\ — « 41 ( 273 ipx\% 


4h Ü^&i 105 — i loa st^'risffltioittt- ïio^: '.'\ >.<«» »r; ^ i ia- , Wioft cndè verlies if^rr-ipsHr-riVi 


« K 126 •j ,>^^« #«•■••■-«• » 3T* SMnnit ètn9«ccletti0 lUfttn/ Uma4^ 
COMVlwciOdiit tot 7 Odbnoi it'mw tTontnuigt 
ttt t fn 4 manden / ti»e (e nfh in THinacntttii/ 

tMitoalsooaettriitt if ttn 1004 'iijamr/]»at|<tfl 
mm Mm 1100) ö'^Ue gecMt betaeit « 

« 7 *-^- 4z1 25>4 Bttttmm „JltM*i68 


»s|{ — 100— itfs I Komt if} .T 32t . ïfiettycL Fól.107 

' tvüt mm bofioq^^^ 7» gutbenti/ timfBomn^ 
lin^Vfumtim/ tatu bt ttfU fn-ninmiimi 
mttfitmiittlninfitmioot'^ismi ■•*■ toatt/ lang dfi f o* Cllin/ tot i^ &'d'<ite gmct/ 
be jdtK iMdtoq^ Bp / t'mttfbngm ff* ^ <» 

binnen 't jatt / tnat moet pp b CUe WImpni 
«m te tvtomri-zo* ten 100* niaettf ^ 


<Sfo|o «i è ' ■ 

75' - 

XZ * 20 ■ ■ 5^15 250 

«500 ■ ■■ 575 ■ \ • 3 iiit€miÊ 

Winftwwlftf^eUcS 
Min Hmtnnt; . 
(.«■«ElJt/wlKral 
^jO(^fnst.matm 
[/ nïDtgttDfttt aï« 


ittfttriimrmit 


«« 


««Bfl'.ai»»»/..:;: ■ ., . 


\:r. 


n;.)lii.t?3Pi- ■;.:;■ , „r: ' ■ 


u . 


,!W.;7ti-.50|.-. ^^,. .'■:., 
■• • - '*'5 «iM «liëalM rfclS S.»f»ïri«. 
'ijg, ■:•;;. ; _.,;:,;.■■; 
— — >-.5! 
75010 ,1)0 
S|ScA ". i?!' 
s» 
Ii-%iQ — tf ]lO 
,jiii<-io?-55Homt.,i« 
»ï!;. :if-Ja— 9I I!-u! 
1 1 5*-ioo-i?o f fiamtsoo 
r::r.. lïK^IoPT-JIlltomt 7.S 
■*^?^^,ySi&C«,;-^"^ 3 5. «Ctntn &Qpsft I jp HuËbm Hpntaatt/ lang elft 50 eiitpoot I R, ti:£ii£jtEuti /Ae^ftË* ^^' 

' -' ' ■liaionlfan — 

^ tamticn:» fioout fip tot I fS. i ij $. «'-^Ic/fflbi^al . _ 
^iJUin iliiiunticn/z^b^ln5)niQniIicn: man mcttyd. 

i 
Fol, ip8 •85 5» 3 
75 

15 100 "^ ^C 75 i - 

Vi2^ facftWuraaentKtu 

io3 C15I > < ' •* * ' K "' 5& eenen &0Qpt 1 30 fl\Mm%vmatt I Ianj{ 
tlft 50 €Uen/ totfi «♦ö'tfUegereet/liéjenielier* 
ioópt Öp tot I fi*ii} §♦ b*€Ue/efi imtfangt 55 fA 
tn 6 maen&en/25o ^ tn 9 maenbttuen fee tefie tri 
1 2 maen&en/Uiat il 5pn tDinfte ten 100 'dtaetjü ^ 
5Pactt 20» 

57« Soo een eile Iböfl 8 S^^op 6 maenüen bag/ 
IBat moetmen3e toeritoopen oü i f maett&ett bagf 
om te Minnen 16 tenj^noect Ttjaet^ I 

15 15— ^i6~9li2 

6 * 

- ^— 100—112—-^ 

5»et6t/ jod öfet ge3«pt ttiai*/aeteét te ftetalf / 
*tflene bat op 6 maen&f i>ag geftocHt f jg(/$oo mofl 
nien tte 8 fi. in geteét geit tebatteren/en&e ^oube 
fcomen 7 6*4? «.tóeban betioHe 1^5 maenben totn* 
nen foubi moeten/ 0(500 bat be jpacit ttiefen fotu 
be 8 & io| $4 b an betople l^lec yiet ban tèbattecen 
gejepbt too|t / 500 ntoet get belbofbrgeltop ben 
gejetten rgb fietaelt tooiben/ eft bat totnt banbe 
6 maenben tot be i y msenben/» !p* boten fioefc 

49 4 58^ ^^ i^actSfi^iiiïS. Winftcnde verlies 
\%^ Soottn€ltetofl;8&o9étiidenbibd8/4^^ 
loe bet I ttiaenben moetitien be felbe ber&ocupl tot 
fi«iiUi«omtilKiiimni i($t^|^otibert*iSi»Nifi 

8 gi— -xij}— -icx>[iiz 

|roa I . 6 

jpddti5JBattt)»etu 15 5^4 Xooifttn berfioopt een €He boo| Sd i|f9« 
0p 1$ jniaenbenl^as / foo mttitttten 16 ttn ||on^ 
ibett 'HideciS / liiat geeft bè jelbe ban se&o|t oy <S 
nuienben bag f 

6 12 -^ 16 — — p IZ 

# 

ïll — lóör-S—iiU ■• 

" jfaatS'R* ' i*-«M«M^W-«>M>^I^B«MMB^H^i^P 404 <Cen 4au tojO?t geKotgt boo^ 8 &,üp 6 maen# 
ben bas/ <Snbe ttiebecomliet6or0ttoo; 8 B*iiif 
$4 op I s maenben bag / taiat ifi be Uifttfi ten pon^ 
bert ïB(jaerft if * • 


15 

6 

ê 

9 
100 

• 

II 

faut 16* 
41 Ctnm mettyd. Fol. loj 

4i4 <Stïm toopt ten^ale H^olb/tategenOe 490 
«4 ttt iz (inptu *t«4 gmet/ Daer toan l»i:&oeat 
An ifo«*tot 13 fhtpWt«409 4 JKaentien/ ei^ 
cil««tiani»se(ic tot 14 fiup* 90c Umge dag 5(4 
l^pgeben om te minnen 18 ten Dondert 'miaecisl — — Ii~15 — 4 fumtó 490 io<o 5'8o 

10^ — 10© 19J0 I Komt i8j5f{ 

- * ' 
j* 4040S 100 X r 4o4c^ f 100 18 '' ^ 10598 

, ^ ■ :facftfnï7{}%JBiienbem lo59fl 

42« eenin&ooptcen25ale99oUe/U)e8enbe49a 
^^ tot I :t |hip4 't 9* gereet / tiaer ban toecbooyt 
bp 1 50 11^4 tot 15 fiiip)i4 't«4 op 4 maenbet) tag/ 
Hat moet ^ ett pont banbe tefle bct6oopm 
op i7f^ IBacnben bag/ om alsoo te biinnen iS 
tenfionoert'fiiaeiif»^ 

490 . 

li-^— 18 — 4|6omt< ■ '■ " -, 

5880 

totf — — 100 — i9f o [Komt 1839H 

4040» 

e 5 xa-- Winftcndcverlicj . 

100 - — i2(^J—— 40403 1 6omt fioo 
340 .— 5X00 — I ) jpartt 1 5^pbi]y. -\ m» laraei^45H> «4 toi.u Üvu *t«« giceet/ (aec ban 
iKtfioopt np 1 50 «4 tot 13 (hu 't9« Sao Dp ban 
elfi«^^bdnbt teftejbtrftoopttot if^up*tn lyi^. 
maen&en Dag gebén moet / om te liitnneit 18 ten 
zoo *s(jaecsi/ l^oe lange Dag gaf |^ De 1 50 flT < 150 340 
1950 5100 

iz- — 18 i i7JS{IltO|Wtz6,JS 

5880 
,ia<yw leo— 1. 5 ïoo | fioiut — ^ 4040^. 
jpatit44 jBaenDctt^ 44« €enen Soopman goopt een 25ale WtAU/ 
pegenDe 45^0 ^t tot ii ftup/m qtcm/batt ban 
becKoopt Ijp 1 50 m. op 4 üBaenben / enöe elft «♦ 
banöe tefie 1 5 fit^pp lyJSJ^naenDen / enDe fle# 
tofnt al30o 18 tefn f 00 •jJjaera/^oe Deel berftot fit 
i)p Dan peDer fl^f banDe 1 50 ^ 

12 — mcttyd. Fol. xio 

11 — 18 — i7ilH I Romt i6^ 1 '; 

}88o 
12^*» — loo — Sioojfiomt — — 4040JJ 00) r i855«{ 

VigJ Komt 1 10*,; ij^- — 195^ 1 

f Uit 15 fliipJbeQirt .45« ^enen fKt&ooiit IBoüe/ 1 50 fl^* tot.13 fhtir^ 
. op 4 jeatn&eft/mDe 540 9* tot 1 5 (htp. op 17^^!; 
Mattittm/ tofnnentie aljoo 18 tenioo'0jacc0/ 
' Wat 0e(ft j^mtian peOec «* gtreet stbofi i 

» 

' i^ — -i8. — .4|<; 

106 — 100 ^— 1950 1 &0mt — igjjjf 
11^ — - KïO'— 5 100 1 Somt — 4040J} 49^ 5880 — 1 

4& €(titft Itoojmtan koopt 490 «4 IDoIIe/tot 
iifhtptt^'tflSUbaei: ban becbooptDp 150^^ tot 
15 (hipli^ cv 4 maenDen/etiDe D'anoer ; 40 «l^^ tot 
1 5 fbxpf 'tff4 ttf i7j;g maeiiiien/l&at ifi te mtnii 

-- : ^ ipatiti8* 

' '"■* A ^ 47* X» Winftcnde verlies 

474 SToo men fioopt 140 jfhib&en ILpnUidet/bte 
t*5amen lang 5pn 12617 «Sllen/tot 5 1 (lup44 yem 
b*4SUe/op 4 maenben taii/Wat moetmen b'<E^ 
ie beilioopen 09 bitt 6 tmtt^i/VtMm een gefpbe 
fomme/om te minnen 12 ten j^onbetben '«ijaerjk 
PcrCofs. jpactt34flup4 8111^7 pem 
3n befe queftte met j^aer p^aebê/iK aen te mer# 
&en 'tjelbe onberftl^ept boo;*t rebattéren/bat tc6 
aengetnesS Debbefnbe 57 quefite bejerrtaant an^ 
bens$oube be jpaclt 6omen 34 fiup*6i^\ pnutn 
3otibe ooft 5onbet CoFs ftonnen gemaeftt im^t 

484 <Senen boqpt 24*0 fhtfiften Hpntuaet/ lans 
t'^ameh 12617 eiten/09 4 maenben bag/be $eltot 
ftecftoopt^p tot 34 fhtp48H2;;pem.b'<eiTe/ö9bip: 
émaenben bag/ t'ontfangen elfte 6 maenben/ ten 
serecgt bterbe beel bet fomme/enbe bebtnt In ^vA^ 
itt boegen te totnnen u ten Ronbert 'ir jaeqtr/ 
tnat moet ffp ban boo| peber <eiie betalm i 

1^34- gJlïly -r 12617 |lo mt2i8o2ig nHtf» 

.54501 

6 11 18 24 

4 4 .44 

2 / 8/14/10 

102 — 100 — 545o{ j 534 jl 
108 — 100 -» 5450} 50466 

. T 14 — 100 — 5450J .4781I : ' 

120 — 100 — J450I 4542tl 

I97i4>i0tlb4 
12617— — 19714— — I— -4 1 

:ƒ artt 3 i4fiiiplM«penn4 49^ Cencn mcttyd. FoL iii 

49* tf enmtM^t 240 (hdUten linAnatt/ tot 5 1 
ihs»\u 4 pmïu V€nt/np 4 itiattdMtt bag/tie sdbc 
liemiHVt8P^00;^iSo2 s»!.io(i.ii)ittfer tf maeti» 
tm baa/tetten cm fSelpfie foitmte/enbe btbint al^ 
500 te tDftmuf't i'teu tonbect.'t^aetit/^oe teel el» 
len ttiareti hm De selbe fiufi6en lang in aUiftf 

lïéoi ' 10 

tf.';f>^. .. 18 24' 

2 A 8 / 14 / 20 

102 *- 100 — 5450^ i2{ ' 5 J4J — '15 . 
108 — 100 — f450 ^ 12I 5040 — 17I 
114 — ioo — 54^0 — i2i 4781 — 5 
120— iQQ — 5450 -.lijl 4f42— 5| 

Jtteiti2(?i7<8nem 

5K' eenett Bbdpl 240 fhiftleh Hpntoaet / lang 
r^amen 12617 dlen/totj i.|hipt«4 pen4b'«Ue/ 
iBe jeltie beriïooiit 0p tat^4lfitp«£lH!T7 P tn V(eu 
Ie/ op biet 6 maenben/t'elfien een gelp&e fomme/ 
tnbe bebinDt al^oo 3pn tofnuinge 1 2 ten bonlrert' 

*0jah:j8/ 4»pBbêtieel JBaertbcti bagDtt^ d^^ 
settebangetiolrjl^tl. , ■■■■i'irfi }!«. <&eneti 7 : WinftaidèverKesmtttyd. 

t i»mm i2(Si74eUnt/tet ji ^t]b49(mu b'^ 

^it^^ 8;||i; wnibb'^lle/^tiier 6inaenotn/i 
t mm een gelpie fonttm/ tnat i» Mn jim l»tn|ltt 

teni»«']f)aei«. . j ' I tf 524 ZMmm%mtaM%Mptmiü.veilttsp 
reet/ en men betfioopet t'ontfïinQèn i in ; matn^ 
ten/| f n 6 maenben/enbe it ttftt üi 9« tttoenben/ 

IBat betbooptmen be eileom U taitntoen 16 ten 
100 *ietjaei«« 

i^ödtjC^ilHffj^ 

«> » ■■ • . r 

'' ''"* . • ' ' T -^ i ' r . 

5^'£8önftn Hpnbiaetbetftooirt fot3^4:^B;ff $« 
b'<$fIeAt'ontfanaen } in 3 maenben/; tn ($maen# 
ben / enbe be cefi tn p. tnaenbeh / 5010 totfntmen 
i<i:jfen 100 'ujaer? / 9^at öeeft ban een eue m^ 
reetse6ó(l4 


't Iittcreft. ^S ■^^-p»* *.pcn fimp'len lNr*RESTtis,WimTcad' VER^iès^ 

Gclykcnd' een groot deel 9 dus Van het werk Td-^ 

byt 
Zuldy w«I h^nsft V4?^d gelaggen door a vlyt. «■•«■MfBVOTH*» u Cenen Intcrcfti FoI,ii2 

yU €emn btteelt laetlt): two} een Hente irj 
^Itf4 tegen ben penning id^ ]|oe beel fKtan&e 
ItantfeDe iftente ineirbtg j 

738' ' ' ,fatit.i^ipAtiéa* 1» -^emantbl^emiftentelianijtöSsuItienit/ 
1^ tttcl tfJ^mde itlttt jatüif ttiefctr/ teseh tien «• ■» 

■>W^" I II I II Bfc 34 Wa men betaele 3ntere(i tei^n üen penning 
164 l^oe beel tfi bat tep j^otdierlifen i 

— " ■' - II ,,M$ii ■> - e .. Jf . 1 ." i. ■ .r. 

44 S^nim¥oo}eèn jftehté iian isxsSf gitSSeiH 
MetKjc beealénmoet U3 gi^^jt^genjgoebeeltei^ 
gohberbij^lKU^ ^ w* n0 • . «liiParitt^ X^ 

ï» jCmehfttfïïrpSInttrëflxpo^ 
omnaccDoorte' " - - 
^renioo'isfhei^ ipflrft ny^^ <5, «« Ihtereft. 

ten loo 't} jattif/ om otiec 4 jatc t'ontfuigèn tioQ{ 
lïeoftfomme/ enDe3titcre^ 750 auIOeiqt^ 

lioo 

• * .» ... - *jt 

1*5 — — 100 — — 7JP 74 ss6ontftioo2tfoognttienilfM:Aelcin4S|aec/ 
I $0 aAbtnH luin ^ntetce^/boo) |oe HeeMwimett 
in (tn }Ate betalen 6{ guldctm #' 


$♦3(1 toat mep 100 e^ oo anteéefl üpt«eft; 
tnbe na titc jm tat^ut ontfantff 125 ^ leat id 
Dan ben 3|ntere^ ten j^onbecDen 'fliteDjl ^ 

4 J V I 

^acitöj ijr •. ' • I •iB~-ti— »i o« «èfnen ncemtb^r^tetefl 3<5ogiflb«boo| te 
maenben teaen nten^nbetbcn'Kiaec]»/ ttat 
trtoet^taMUill»ebet0eben^ , . 100 r r J50 itonu ?r ^ 
fattt5850nS>ei^ 

■ ■ 

xot Sm MMMp 10. senmtn;;o(inll>tni>op3iitmflnniiit/ 
taoi 10 maaiDnt /jcnU.can uhSr mftitj (ub 
- t.;»iilft»< »« « bra antmjlWHNinlKi»;» jiift» < 

'- JS?' . 

loJ '12 - is-, 

fattt 11 

11. 4U(litUilgBfl!<ipg>li(re|l!!o^.niicnii 
tBi B M i ti rtin ^j wra/l l alio cIn iion r iliiitniic 

■. ■•,:,^«-W-n'«>l. ^: ;-..!:!)!;'■:•;■■ 

. jfirttmto i i n ix ii ..:! .>■ 
'iV' I ■■ ij. •-■•'■ ' l,-ir'rria;,'iT-r 

12. $oci>«lsnh<H(nii^t«<fM()jiinbi«i 
gonbert 'tmatt om na ibjnantiacn (:«ttfansm 
Bmi l»iwMomiinmat pintcttdi» é- < >arit !!oA. lio— 100—385 Op ban au'. ; fotcrrtu 

~ >i»4 tent $H/S9i 

• ..... miiÊfmammmmmmm 14^ XooitiiqFiienQott»n9;fetAiIttmz;5fMl« 

bt/A Jèem 'udtM «I^ notift x ntaenttn late/mitf 
tet ttbcbten sallHioi te ^Mftfomnw / ttgcn 

f la^ I tont 3ir 

.i V il,. H l ■ 


i43f* :m 12 8ff 

4f «tt XÓ4 tnm xo in> |otilicct'i;ja(t0/ Mm trtelMrl*^ 

tnmnte/ ffo^ mp t |Hlwgi»nii|nifm«pt|/ 
tiii$^batftO«nlidoftiimt«tt(ttt8ni«tf'ttiitM» 
bm *fitactii/ ban tc^ooftfanmié/ajsÉriomrSciii 
Don fn am i^7f& V^ •«( lnis»l|llMititom bttieft: Fd, 114 


>j8a y«tl i JBatnKii. tooun '« f anw m>H ukkx"" itP»*^ alftam 
^jttlK tttlb nocg 1 awnBQi.ldct A t^im 10' tm 
ftonMtt «NacQi/ beo; bc ^aofïfiiinme/ tnbe bon 


II— 10— a 1 I jFarttiüsnltinV*.. btefe& >ts^^ 
ffitlbctm t£ finpbccit tDujt op ^nterelt 
I teorn 1 1 ten (KntKtt 'é iamt^/ 1natt« 

, a nm. toofHunm «nöe amm^ 

325 — » f I'S , IMI tnl» iwe 9rf 3|atc / al^oo tted 11002 3ntwr<i|oHt* 
fmfiO» \mt iMf^-fomnu/lDat m &en Slntt» 

- — H*5H -"" "• — ■•T^ 
, ƒ 100 V» ' . f Somt too) ben 3|ntm|l jiy-. » 

Cnde tioojbe l^oQf^foHntm ooft 5z $ -* Il ' 

^■■■■■■•■■■■k ■■■*■■■• 

1 u llortitel geeft men o)^ Sltitet^ tlf (;ên 1 1 teit! 
j^on&ett'tfiaetit omnaet9fr Sl^c ttt|a|:3lntei:i|^ 
enM l^tH^ft-foioine t'ontfwaen 6iifpü^ (iüpo*; 


( ti« 4ïentti 8teffcii^'3nt6ciéft 300 geddnut om 
t'cimtitnian batclmut tfontfünim ^6 gullicnn/ 
teer af nittit ftp j«.^IiUaatft / &itop4IMUi)<ii« 
tyaJImiicn noob) ttc(hint itvimot/MVwn t»r« 


■J - ( J..J " i^ .111,. , - I I |<J II I '■ 

23« JSü^ód meit geeft ti]dr^n^()n»K $oö g^^ tiooi 
tenj|a(ir/tej|en n ten ^tiOert/€iibe &*#Utgai» 
tfeDShten baetaf ^(j(fty. t^ftotfbtied^vipt/ont^ 
fangmbe 19 fiupti« jfpenm mtn/Qan itten topt g^ 
gebenlieeft/ luattkdUflmenopbefoiiiiiKUiti rntcfcft; 

100— iiï — .300 1 fumt ii4 

JOO 

jjtf — 2^" too] 89 lian ïoo 

ipatftii* ^Êtm i^ 4Eenen|^èefk een ^bUgatfe turn gilt/ Mtj^ 
0P Sntireft tmeben j^eeft lioo) em jaer/ teaeh i % 
tenlmtiert fN jëltoe betüoopt j^p/efi tieniefl f i 
üit ttotéer^oï^ be fomme ban be ^blfsatle/enbe 
shtfiindt aI$M 19 fhtpb^ 3} pehnfngen min ban 
i^uptgegebenj^eeft: i^oebeel inban jpn itpt^ 
lpibegeUée|i# .ioo«— — 8y •— — XII Komt 9^ gitlb» Mn 1004 
«eft 1$ mtlb^ of tf fbtpbé 

ttU ^Setm 
' ifactt soogüdbcmt» : ^^ . 

, ' I- ■«■ '.Tifit ' ■ i I • .Éi^ r -rit, '.•■•■■ 

a5« 4pfèttenWefjt o]^ ^ttfeted joom^entf iMo| 
<ett jaec/baei; van neemtlfp «m ^bugatf (/bie j^ 
Decioimt/ enblbertte^it fil'ttóo^befbmmt 
Imnb'miiM^mMud^nbe alsoo t4|h«$cQB 
^'![!!!S^^^^ <>^?wMPtpyebeii geeft: 9at 
inteteftttQ löo^tif IPmiibj^baooft giliieefi 4 

^-^,ïQP-^,i5^ ( lome 35^ 

' ■ ' . ' ' - • *,. <f ' * . . ^A/\ ♦ r » * »- ..•;r :,.;.;. • jtW■l}^ • <»> i i <i ii> «iH«««w«r 2<$t CeiMi fntereft. FoI.ii€ 

Stjp Datt two} (pm& bifaleninoef^/ af Qfmibc 
ttgtnStmioo tt^acr^ 

1 ff lil^."^ * ^r«ia«/<ftmtntMA(ttDattt»é|«mctm ëiiiti II ' I» < x8* r^wtJrtl «|im|i ontftoaf otoee^iaecti^ <■ » f ' •• ■• . •'. ' r i ^ 

as>. «POinmB«fïoi^g|iititi(l357JflP«J2! 
fm 8 ttn öoiUiert '««w*/ lMin»tt Jrt w« «w^ 

ttnontfanomlmt tt^^MRiMCMbt SJtoM^ 
4$opIbcn## ^, ,^ ' . Intercflt 

É^ Cs»; T ^ ^ . to. eeti(naMbfti{laMtnit]iiP57ofl"Icl"'<D 
litiMnMn/ovtaüiftMtacAdcmliKi^omim 

tKelbcIdflOt Mn ini&^ an$fn(l i 

8181 ■ 
% <« >. 

.)'•.• I '5 I''-, • ■■;: I, ::'?.!"■!:•.' '..■<•'•■■! y . ■ . . 

3I* €en mönbec èjléfiwr» tiént tAO^'ö^* 
00 ionWtif J>at i8J&ttn5to«titiïM»we 3* tetl l«* 

340 aati*mm/tfi m Mo} 3 maWben/ltt«» be- 
!rti>cwnffiflgMSw 38 flulb* 7 (iiVto*i|oe laii# I *. •.."?*i>V^ ét fj^/ Intertftv F0I.XI7 
1 1^( 34 ~v*if*/ ■' .- >• •«< f « i» :i Ipint ,7ïffite» s>ftii»«^!p^ ^--f ■^^ * 11 % I ;'- • -.<" % t^ ^Q» ai^ ■ ■■17 't >?9i ' - 

J|^, .,.1' »• ■ *r Jf ^ tm S •■. . ^yfl f l 

to^ 1 j — 57^ I Somt ^^flttld* t floplfe' ' 

74- a— n^ 30— 17-r 8 -i^jT-» # • n» vm» -^ • - .•- 1 ♦ •* 6ottit 5 V - v* mmé. ''♦ • — ♦.» 4 uJJL ipactt 8 jeatnüetu «^ M»«i 3 24 JBen letnt tnp een $tim fomtpe «Ib boó{ 
8 JBaenben/ op fton&ttte iiat tt eeni| tfib koebm 
om 50Q tieel leenett jal toOBO) f»ii fpti./ Qocfi tft en 
fian maer 540 gulb^ ontbeitpen / en(»e Mt tiooi j 
maenbeti/maec be teftetocrsomtt met 9[ittere|t 
ïn t{ icn oiniURC fiBCur/ WjenKn "iiiRnic 
Mj^t ?8^i7 ^^xm* #i'«^ !Nri> miF 
J1I— 54)' 


V. ' At X2J| . Komt-%S8ik&jin{5 *• * V'-' = *C"> 12.) — • c 

13^ tl 8^ 9-i8> LoiJ>pt8-io} 


lir :jpatft57o««I» f.'S.,.-, »$ JJ« *w i^miben / op KonMtit bat 9/inp tDAPermmw 
xtftfimilittntn, jarttooi gilpfietitj^/ 9ie ttfd 
Iftntlp tmi Mti:tt»o|<5 Hatitten / Mn ^ miF 
Ifjwi fiereffe te trp^m (tdt met Sttteceft ugm 
13 mi Bonbert 'niaenf / etibeiut bten SJntere^ 

8§ .;:;•'■;,• ; *.•■- ■ "" ■■■ ' » 

♦ , J 1 Vi:,iP«^S40.TOtteftjfc_.,,.^ , 

fón 5 %mn tegen loten ^mbett "ifiaerKt/ ben Q% 
kerfe^men taejenbe/enbe 040een oeOi l^tbbenbeA 

tettjiel i 50 <Bllen / ogf pt beet tjf ban pdkec €llf 
1/^ >Jo| >lotitti5o8ldbeiuf« 

c fiiO- ,• Kr/;:ipadtQ9 tenen gidbem 
öS ♦j': ? ^ 35^ Ceiwn Intefdt Fol.iiS 

i<. tfM H ii | )« i B »<B«t i)gSI I Mt« I H >ig»ia«ii« 
tm ! ian tigni lo ttn toiutt :«i>iw/nMai> 
jaiilp5rtj>lwl»ttlfla«iittlmllio<^g«i i»M mii gdK/ OKlt In> tn iKiaUntt I ! rJCOx j >{'y 750 — 

lisTriirtaltnlMHhii; 

■ I I I I I i ni ff 

j«. Vmantgttftp»: 

fommetnbe Sintettlt 1-5 
tiet ;oCUai/ tot nmn 
<enSimttt('«i«al$t<) 
Uftinfngt^BU^ - — 


tmt lélMltollt ctt. .fiieetdi 

i7iJ!i 1tot \tt A9 H Hmu ttp SliRMnff tegmio tm 
HonHnx '« puftA^ nttn itaec i^ #nn ontfm^ 
in bttidiim/tito}l[|oofr(intnnemi» 3bt^ if 
ftattón Ctinttaiti^ / l«ig«tfr ;<« ^SUcti tot j 8; '3 7Jolfioritti45cJt» 


«(-M. ^]i^iieeim/gocc|€^ vriendoE Intere|l ik halen 

^^J^lf^j^ïflvi^lfif^} P^^ en vyftig dnbelec, 
^oor negen maeia^n j^, ». om daer voor te betalen 
Ten hondert acfeVip t jacfi noch negen hondert net. 
Voormaenden vyJF^ half^ dtefi Intereftgetet 
Waat w aélf ten-hoiidert^ jaW& : .zooik^oa myn be<^ 

;h^a - . iRi^f|féns wel ï^iSptUifW^^ bet. '^ i''iA*i';;. "V '-^ J;30 30'*/?'8??/öfi-i..!,-. ^ 'S 550 -:-}rftcS I 8 


X0800— 5Ï 59400 


'2 


« w - *^W| 100, fiicereft; F0I.IX5 

rS»<»j .583 

900 s. iz,^ Komt 491 «5J?J 

'^-'—^^ — '■ — '■ — • • — — l> J » ■ tm fmhftt 'djaetji/ eft 900 <^« «0<n « «n 9*W* 
Bett 'jSfanö/ l^oe brei moét j^fk betalen ^wsf 
i^ftfomme cn&e ^nttccfl ouee ^ JBaeikMKI 

ïóo% r55o " I, f550. 1 

V8-J SomtijTl rl 5$ö j.w| I»wnt 5^ ioo> (900 ^ k .^Mitï5sal<#, 4ó«: Cfitm neemt op 3nte)»(t «o Q^ttgarS 
Bttwh moeten fisijt. 10 «?", '.>^^'^ 
xoo Sw^ J50 .... i .' ■ X ' 4 ♦ 

I53ii t^O'?*- r? 


facit <n<S»JB9entKN. ' • ' J ■ , , j:«.— — — f tl I mi 


414 Soo ^ / ^ ftitcfcft. u SBoo nttit neemt op Sf^tUttfi 
jmaeiiiieii tegen e ten poiiaecc 9} 
4V*-4Seneil J^iefl-ABno ido<x primo^ 

»tief üm 500^ ie betalen elftnaeft^M^gen^ 
iuti9o^ I^M^aLOenjelbenUi^iftfd^gnpri- 
imNoremba- bQ^ jelben jaer» / «f (laevA^e tegen 

X18— r-^ 100 loof 84ff 

130'— »-ioó— -iob> 7^ 43* «enen Itotqimati ftoopt iftlKceclle/ tiOQt 
; 5<niS (A 08 6 nui^nben bag/ tearittdMotit 1^ 
feejelteiw 3 iarcq/ ettiaecnn ijelpfte fontme/ 

Ipatftjoó^ B«»^«>>« 
^ ■■ , • . ■!■' ■ n w ■ J > ■ ■ 3 iait/iaieiaix looe^daecHoot ftt» 
SntmflttntonNrt'ii iacEOiiéiiMtafgetto&ften I 

VSf^^Wtamtaiünm l»»cltoo} motten 
Mwm>5<,i^e^i[if (junbe tegm w tmBMm" ' fntetdll; Fd. 120 

4& CflM» 9ftfk op %ntmfi i ieptmmfam 
S^ tKc4b«m!i/4t8(n iz ten ^«ibcrt titaxH/ H* 
ftctfTjeo fidibMut tHW} IX ntmten/ 30« 500 
ttdMiuf tNW2 8 JllacnbiR/ <id)e C 700 gtttttttm 
San^ JBaenbm / aI0in>6an «He «jlng^ met 
toSfntertfi ontfimgmM/4«teel|^ Spl 
100 - III -^ $00 1 komt 53^ 

lóó — ' loö"— spo I fcomt 54» 
ïoQ 4- 105 — 500 1 IWMt 735 • ;■ 1 ■■ 


47. «erttn&oirt(ï«»i>P3ft«tn*ff««»^. >„ 
foonen/têgth-ïi ten 0ont)ect 'i^aetK/H* tS<b|>it>M 
smt fl^ i I lftaenbtn/39; SiBocnden/ eitte Cf 
nuteniffit/ cnDc betalen \um HooftfommecMie 

gnterefl/.i»i3/<t"6enit/|^j4gWïn?'^l^ ^ 
8iiI6cn0 / W«wel iartHfWt'ftP .«« ÖP3««« 
dan fleöaen/ enöe pot ^^Mfti aBt«.? , , 

xii — ióo— ssjltomtjoo " 
X05 - 100 - 7é1|ó9«7oo ,f„ :. • 
iFflftt in alieiEt 1500 gUl&ènjK Of.T 48^ 4^|f(r|^cbbetiop^titerr^8(miiicn^;to 
gttlbtnif /«^fifefk 500 gult)nt0 boo^ 1 1 tnainbtit/ 
»♦ 5Ö0 gtttMtiS taoojt S-maeiibm / C 700 quK^^ 
liüü} 5 mftiMBen/enbe betalen in allefi boo} l^oofr- 
fotiunefMitSttteteft i<Sog gfAtu l^oe beïl fir pa^ 
j^ ^tefftlf^ffton&ert '<][attfl j __ J<h 

il^tf— 5J2Ï* ^ ' ioo-*2^^7oolr7|f Il • ^% <4 — tf-^— i 108 49« €enen Itooottum toet s ^nbtr 2 500 gu{(« 
09 gcliifre ^ntertlt ten 100 '0 )aer0/4U sebjupbt 
l^et 39ne 1 1 maetdieti/ 75^ 8 maenben / ente ^4 5 
maeni^ etibeiietftlwtesie|mtieJ^afr|t$«s/X4J55 
rl&t fl^ 540 tptU enDé C« jsjgidl W^t na b(n 
ti^et^ ten 100 '0 jaecji / en&e 0oe )iéel eib 0i^ 

jf atftx^ 4 500 > ^avemif» 
^C ♦ 700'' . 
ipa^ii fsi hi ^ntetefi ten 100» *fi yatt^^ 
" ■ i 504 ftemant Ut f^tlbig 1:^98 guJiien/te betdlen 
658^ gulben ober ^h jaet/ 494!^ sa% obec tUiee 
}aer/enbe 444!^ gitltw otoer bjfe )der/ föè j^p bat at 
tfamen otoet 2 jaer bi^ftKlDe/ ^e beel frdabe foube 
banbenonffMtfteli^/ aUmen re&ent3|nte^ 
tefl tegen 10 ten gonbert *it jaec« I 

4o4fi8 100 H liO * 058^4 724^* 
* 


»1il4. < 

5i« 4(ntn r 
i . . ' < -.- \ - m.a-- 52 IS 
■a »t ber&e binnen bjteiaer/ enötjini (Wflwri *0-: 
Deela^ittottUKetini/ tuA i ttttiVaxttümutgf 
Ipb i Bt)$ béiden : ;bQ bfef Oen frfiftlöeiüact om De 
8«ntfc8t fbmme tt widtón betatón / tert epnöe 
beiEtbetiieniacciS/baotoeit&t ^ntetcjf ieaen iz ten 
&on&etft'i»)aet0/1IU» ban ^oommMt enüe 
Intèw f$amen beloopt i8is -f.p S:!}) «♦ 
laebaUiS be rommeDan&'<$bagank ^ * I lOji— 124— 40i49f• -JO<^-^- j/ïj/j 
>— ioo— 2f 127 . .~ • — . - 

CL $»♦ x^ 
Intctcftè 

itn mt^ivvMtmtntm/^iCttfit \rimtn tm i<ier/ 
1^ tiajttf^e btnnen tttieejaa^/eitte *C6ii:)»liinRfii 
biU 3aer/€nlie | titgtnfbm ttf $00 toid ain f bcss 
tteieetieit/ 'i> ^tlpbd }De« ttDidtni in 300 tml att 
|l>e0 tetden/Zoo fpji ebt :S«tot 9^ 3lfi tMt u be# 
ItefI / gp litcugt mp 't een» al t^effimif.aetioi/ tm 
tpnUebeiS ttoieeMn jaei:]*/ jftocQtatiiS ^on^* fik ge^ 
Ititereffteti; meien ban z 5 JL p & i^ jS«al0 men 
reftent Snteteff tegen 10 ten j^onbeit 'Uwc» ; 
^ anttnooit: 3lfi Dat ^p mp be gej^Ie fomme 
laet tot ben epnbe beiai tetben }aec0 / $00 jal fft u 
in aUejS0ebeni8i5c^9^42^|.^|ei:m^ fH 
3&« te b|eben4 10iage/ l^oe beel w ban J^Seyape/ 
enbe toat foube ben ttaeebm ^ntettfi ten j^on^ 
bet:t']$jaeQS)iie5m^ . 


110— lOji — 27 44. ' -«i M« 


in-57-*5-9'^2|»|Ito»rti598d&» 
57— —.1598 

r 
jf adt < 4s>4 — ^ 4 — -<^ 6e tliiccte H^a^e» 
«<- -(4214— — .16-— <^i>tl>«»e, > 


fiitercft. Fd. 12a 

100 -r roo -f 2 % — ^58^ t fiomt 5):^ «I- 15;$ ^ 

ioo~ 100 4- 1 ■« — 49<fH I ftonit 45H;; + 4^^ 

' s:- 444*? f' i8ij»eA8«Wi i5i>8c^4.i8^fle ïi^cASClpft 105468 184? %* 

3789 itMt ia » » rf- 


544 2oo men koopt ent I^ttp0 boo; 300 ^ te 
iitAm loo^oeceet/intie elb iiatfibolgenbe jan: 
loo^^'lSanneet^OUbe men Oaett;efFentf 300 
JU af geüen moeten/j;oo Oe ftoop-i^enmnsen te^ 
«n lö tenJton^ectlsl^^ 
»n&^/ 4iEfe9n:ohi:^4tfeer)»^^ gei^d^ntuwi^ 300 

i74fi ♦ » •<• i .. •■ • *5» " • •« . e , • v; u; '^}u 'Jap%' /ifi-ii^^ 


mé» 4^* %%^tw Interéflr. 

betalen loo fjUqfxt^/ etibe elft naefniolsenbe 
jaet ipo ^, 0f 300 men 'Mèlbrfiotgite üoo} 5001 
1^ te betalen ober ii|}f IBaenben tfeffenit/ te^ 
0en b|ac SUttetefl ten j^onberb '0 jsim fotU^e men 
moeten o^en/og battet eben béel tn g^reeb geib 
bejooyenfoubei 

' Per Co6i . ' ^ 

ƒ actt tegen 10 tengotOttc^ Intereft op Intereft. 

ZoQ ycm^qdvaü 't gewin öokwiift vtt h^t>bcn 

Als wintlt^ taet jbetafil4 eq word cc re,chter tvd^ ^ * 
25po tiïQct by leeren hier berekenen zeer ^e'^ ' ^ ' 
Wac heor mee rffcfattockoixitf aïift een JoodTcir pro- 
fijt * ' ■ >^^ ' » > « geeft 09 SnMeefi joo (AtHioi z iocr/ 
tegefi ioten|M»diec(li tfct|i7 ent» Sjmece^ 09 
%ntmftm inetcn/tat m't noeete jan tti Sjnte* 
r efi ban 't eevfie taiec foo tetti^ctt jil/ alH bt 

^^o«|^(iMillei:? #èrMr«t ApdMi mtfanom •'•i.*^»*» » 


tn«ét:^»plfittfcft. F0L123 

IPP^* 33000 = 

-330000 . ,; . > 2* s:ooctnl^it}«ge{tóc$ttDO|tjttetaemt0tm 
te betalen / enM&en ftoopet att6}tittct metten 
l^etftoopet / 'tjelbe te (retAIert otiét y^aer/mügl 
oetten&e Sjntecefl b^lie fottiffi« D^ INpK/ ^ ten 
bonbect '^iaens/ eifbè Alle face %nmtft 09 %tatt* 
eelt/ enDe Hp tian betalen mét it 59 fluU 14 flap* 
Sii9tim*^otlaitlfftt(ttptm'tSmii fletotöt < 

108 — ioo-r-ii59'^T'4 — 3H 

/ io%' -^^ ^— 

1WJ64 ióóTf^, 

/io8 ■ 'P ƒ100 

/lOO 
5 I4pi8^)< ' Y<5ö:>^SKSoooo 

■ Va ■ ■ . / lop *- «■ - ■ -~ jracttioocyjiOTcnp» " Intereft op Intereft» 

4* SSoomennwt9tDfntaneiaecMn/3n^ 
Umge jullen S9i6 guldeim iifhqvbccis imfimn 
(Sooogniocniir / alK mm alle jmtémt maft of 

20 1 o ^ 78752 xioobo - 787320 
5/ 87480 

/10 ■«•■■«I S7480O 

9/. 5^zoo 

7 10 97ZOoa 

9/ — 

X08000 

X080000 

.9/ -^ 

lïooolo ■ - 
(tSooogUlKttiS» 

ipi»ftin43latt. i^*Mki S* 200 l^ontect fttlbaqt toNnmn 10 flnplw^ 
ttt jfiaénb / Wttiai mm tibtc mm ^Êuxmt* 
fanam is6«»i|son-fotniii« mfeeSltttrrcft/luni 
5i2fOQ!Qotki.gutt>tn« / ditiwit twêniiaieitfic 
JËaentitn gittmfiop 3ittüfcf}* Ihtereft op fitteref)r« Fol« 124 xoo— — «102— -• 5»5t)oodoo 

100^ <$2fOOOOOOO 100 3 187J0000000 

100 657^00000000 

100 ■■ ■■ I . ■ I I I 

p ■■ • 32J'I2f oooooobo ' 

lo^^^i^^^^^f^^ 6% 01 f oooooöooo 5 3 1627 foooooooóo 

665 2]rf OOOOO0OOÓO 3 3 8 2600; oooooodöoo 
676 f20 1 OQOooóobooD 34502 f 2 f loooooóooooo 
65H:io5:ofo2ooóoooooooo jpörft 3 fi9iJ'7t^o gtill^ 4(iUpb4 <!^ i^eta<el(rceftttttntiè^tntft/ioln»9ebIim 
iittnfimlbtxtin i jamben «He 0aroetateMtetefi 
«9 int^/AVii mettobteli^l tan: boo|lMf^-(iBm* ^mÊmmmmmtmmmmmiÉmÊm'mm^fmm^p^^Mm'mmm-'Êmmm^mif t,\K- • ^ •^■'^ 


Intnafiigp Ihaafl. 
JUS - 
j g Bfii j aaoooooooooowoo 


t mnmi.s^ ^.. ..mi:. 

. 11 I Ti l i ' ' il • Irttereft op Iiftcrcft* FoU 125 

9* JEflOllMIt ll|tlltt0|l SJQttCt^ 3 itf 9^ t(jBM 

IQ tot ii9niwt/0 im$ / enbt aUt tavt Jjitmcft 
W S^Mtft» f jMi lioe totrt 3ait» 3al men imetm 

jfarftfriMtpSlMt*' ^ 

'^ Za inaél iet duyient pohé op Int*reft doet éiétt 

klacr, ^ : 

Om winning* op gewin te krygen yeder ;aer» 
Voor hondert pond6 üen, wciixl Intereft befehreven. 
Wanneer moecdaer voor dan ayn wedenan ghe- 

geven, .. 
Pofid een-en-vyfug dttyft vyf hondert eadeoegen» 
Met fchelltngeii Tcertien y raedt (kondy ) dat té de^ 
gen. : 

10^ ;.:...— XXjf —-^ 3d090 

10 36000 10 1^$^> 396000 »«Ha«««MMI« 9im 4356009 

4356000 ^L^ 4791*^1^ J* 5150918 

479i<5./ ^ • •% • T- A 5 xo^ cmcR M>«»«i««W«a« 
r Intereft öp Intereft. 

ront^nocn 800 gidt* gereet/ entie ttoo^t alle ian 
4o&sal(>»^liei»Ite^tallni|e/tRn iteosecowr 
{eftattm^tm/tlittpigr terdont al (r IxA/aoo 
ijif-ftaen )aA\ 8 tmfionbect '«aens/eft alle iace 
^ nteceü ra ^ntecef^'t Uieifi gp aen neemt/^o» 
]KtI;t»oetfooa smet boo^spn^npig^ootfaiigé V 

108 — - 100 
- 864 / ♦ >•*■ I i^kti < 
Je / 400000000' 156048896 40000 

400O000 

400000009 

46000000000 40000000000 VX '..T ■O 
jP 
O. 108 

11664 

I3604S896 1770I; 

800 Jpdtit 2124 0u!tienjf 17 fhipto4 o||{j|f ipenn^ ■«■«■ 1 1* etnen fwopï een l^iip0 boo; f 3 £48uRttfuf / 
te brtalen 008 eccfitomenOe IBnen/ rel6en een 

^tlf^MaiKinent genet tó/bcrt <i9i/al«i Di 'tl|iim( 
geIeMMfltio|fii«^ttC|iili{t^a^et^otD een fiente 
Isan II g^mintt }aeijl]i»/ iM^c / «tiprben pen* 

.:0 :c: 1.J cojOeert/ . bterdi: op InceceQ:. Fol. 125 

otmt/ af^tMM loMngoidMiü itjaecii/Siiin»' 
ftftoff Sittcofi / toffentitlNmQdt tttuaw lê^ 
Sióe ned ^^ bat ftoitfin gtmben gtttti 8,i!^ IIOO 

12 100 
IZIOOO loö <»5i 6<SJ5o ■4*— ■■ 6(S^5poo •/ïop 

» ■ * 

7io0 •V 133IÖOO .. 
13310000 "' 

ï4<J4ioóoó ^, 
: 1464100000 . 

16105 IQÖÖO6 * 
,161051009009 665^500000 
* -* \ <S$$'5i^oooooo •yVöb •» - ' •-. d($f5pq(^oooo T-Tiöó ■•^ I • •■ 66 f 500Ó000000Ó0 ./lbo ■** r^ 66 5 5ppboooooooooó /lod 1771561000000- 
177156x0000000 rp^7^ 


550 
500 

. 454« 
413C .'' ^'v ipacit 4081 ónlb. 8 ^t^itfe lo^^ «Mnttigeiu 

■ Il tl I I' — ■- ^ . 1I1CB0CU op inocrat. 

ïpMt'lO ^ IOÓ4 «i X5tv lemant iü f^iblg 497<$<$ e^^ fi^tc betalen 
ten epnbe Uan 5 jarm/baer booi betaeltfip seréet 
ZQpoo ^ tegen liiaf Stnterefi ten j^onbect 'fivitai 
t^tiatafaetro66en/mj^ men tekent iaetUjP 31nt<^ 
i^o^^ntetefirjBitdt^ 20000^ Dlte 
nlaeitn Qèmjeltoeii/jentie batter uptlomtmèt 
j9^7(^.J^ S ^ ^n()e tuftt baet upt / £« . 

14* "Cegen goebêef ten gonbect 'tf^aetiiV ^mibe 

uLbi 
[tittel 

^„^. jpitbenj» jtS thaer tn öem 
^elben / enbe bat oaet ^t tornt mtss^^ 5 0»^ 
beniwei«ctte|*bfmy^ify., \ ;.: 

^ «cljttecoiiS*. 

1 5^ Cenen l^npfmahi^ópt éH/iWii HMhtërü 
betalen bet i geceetAeri&e be tefie 09 4 mi Vtmm 
een getergt btecbe bttf béV cefierenbe fomme^enbe 
liiaettbat bp'tal^idthen gei^et betaelbe / af^ 
(laenbe 3ntereff ^^3[b^tefi tegen 8 ten bonbert 
'it)aetit/$oo sottbefff jg^btnuMMeii 2iz4gulb«i7 
^P^oHföf i»mU»iiWeei||eifk|p bait bet jelbe 
QttkZ4nbt|iigfl|ac|jii)f. % Imereft opdtótereft. FoL 127 

gin Dm fÊmtA^xó trbeMin. opiS ctcfl^ftmiiiit^ 

Ibnn^ct btflidt"|Nt IHQMI ii wiet gtttcMi Qdftti/ • 

}iettmoet4o8i gulbensets ftupaoTg^f ymnM^ t 
IBatSnterefl op 3ntH:i)H<ii j^onöerb *jt}aei« 
foeft l^p hm afiptscAim qi ^fnnme tun 0et 
«»!** 

pcrCofs. . ^a4tj^* 

!!■ ■ I ft » ' LJ i IL ' t f I I ■ II i7« CQten 4Co(mian loopt jiBtie ^««ir*!^.^ 
boo? 4400 JL.tt httaUn 800 ^ gémb / nibt Qft 
naettolgcttde ;ain:6oo JE;'torte Uoüe httalimt 
toe/ etioe gp achijbeeh mêtfhtfiiédidoper be ymt 
al getett tebttalm / af^GTdcntit Mi fare Sttte^fi 
op 3|ntete(t : JBan: tcgpen j^e tottl ten gonbttt / 
auï ^em geceet te betalen tornt 34i3,^};r(f#^ 

••■' tefCéCu '■'-' -'- -* 


-•: ♦ » iiiiiif iii ig, ^eniltétbmangènehbéoir^ntmft 17475 

oevOuUtlt B npMMMW TOt^ lllft xHtt ' 


»> II »i— i » l« r ir> t .; , I9, «twen »* " f s^ Mientnlto89nianfbopitian(i|apptti6e tm 
g^m tatr met alfpn gelt/tDlnt aHeiaacnbf mkti 
^VA^ipa tmiuifnfl abt ttt ^lfotMutttm)vm - 

pm rtpvÊunpa» betünbttej^eHKti u^8 aai 
^t^l^LWS>9«iitta8m:^tittI^aU»fipMR« 

•PerCofs. * '. . i4Mi Wiflèl, l ^' H . M Verwiffelt niet u goede kloeke linnen, 
.• Waiit op een nieiiw moet ghy aljcyd bqginnen, 
. Wac vilders dao voor-henen IS eeleert) 
. 'iVoórgaend' ook wel onthoudcn,om gewinnen, 
• Eenjoed vcrftand van all's, als die beminnen 

De Konft oprecht» met luft daer toe cekeert. 

!♦ feiB8nmto<flreIt.s2i3 itonfitgiet baeltiecjS/ 
tot i flulii jhw«taM>igtalfaenfeö« mUoUttm/ 
totjoB* <J«* 1^ btel jalj^ tm se&êc motten 

^ — 34IJ ~..fl; 

jfatit 2<Soi i^i^lctten» u Itooi 2(Sbi |»i(ioIetten totioj fi» geeft men 

£! 'i?^<i'*:f<'^ ^ tK<i ot^ ^ <«ni luu 

3ZI3 . ,c^ „...^ j^j '■ ' L . 11 ll.i. 5« Soa Wiflèli FoU 12» 

i»iiiiotttiiaetttfl/ttiaei:ttetlMiillMffrtatef»«9 
34 flttoWftp c*»<lïtH|rt(l f ; 34|— ^-«500 ^aritfifc^» .■» I ^ !■■■ 1 I ■ , i . ' T 4. J5rooitient»ej?oo^€ti8duontf«ifflt5i5 

joo ^ 5iy — — 1 i^ii ■ g » ! ■■ I I II !■ r 5* »»nbei!lö)p-baeItitnSflott«n45f*«Ptet^/ 
Uttiüt «nen %ooi;man 5i»nen (jottmi njienö 250 
ISiit-tiael&etisiiooi 8 manden / tegen 9 ten 100 
'Aiaee»/ mit0liat8ptmti«conmieontfiutflt3on^ 
^'ftfiv-taettetiS in fpette : j»«>bclcctii6^j8ctt 
n»«nt»/«»ttöc fi^jc^aelbiwi ge6omtn<»4öft»lj 
«)tt beMoelodot ban 3]tinen(mtfïm0 in masiaaê 
2ilben«/ tot zofiupto* 'tiittfgettfient I • 

I 4^ 

... • • • • ' 

IC9Ó ^^ , 

■ ^ .. . 1060 ..;. . / - ito y* ':iinj. .\ ..'.' .■ '. ;. . . llljlof'*^ v ip«cit0tlb«<$o9^toffti» 


)] ♦ ' 


iiiiMiMtt(omttfMmmiie «i!fi;*ttic|bif»fRf«» 
tie t'ontfangtn ) manMcgmti»! bcri «ncflMmcrt 
'Kiatciet/300 De ftJ^-tKuUKttf gerejen jm tot4tf 
^tttm/ en&e tiloittfimg Moó^ <So$t itunrinii — 10 


20 —^ 2($$ I2Ij)0 ■»jï> »«f . I WO t ;tf li 


7. Coitejpiwific^e]|tooiW(|ettt'9aii()Mtyett 
btit toefct/altiritti 1»if|f(l gaetos 53 O» ^ e 55 4> - i ■ " 20 1» 

dP(i(ft6fi*6$»(lecU 10 S» «IiS&e^nmfcOeftrooneteïimimttMMt6& 
6 l^ünltnbe t'jl^anttiimif 10 &10 &* 90e ^n 
0aet bm l»lflU tMw» pctiec ^ ^tt^ngK j , V ■' ' ■■ ■ » üj wy^ 10 20 
Pt ^m \fiSkh: Fol. 119 

Ham 7j} (ht|»beriei / etiDe te ^antjtft f8 gcoffen/ 
)»HI|(Hitaiti ppïfpiAphft tue^en / jpn ntic in 
^ffttuütitc tt itptUbtn/ oft in Wifttl / tnbrfioe 
iiif(tf*|^Miim/dl0 trni fSiffkl gaet C993 j gcof# 

fttt tiniii ff 11 F ■ tf ^l flf Wltf i . . ^ • < «lp 


itoWMMM» «>WW« «■MaaMfcMl OTMMl io« n\fi Den H^fffel gaet toaii %mftitbam op 
?[»ant5t6 931 gtoi» kM»i 6 gulbm 1^ol(an&0 / en 
bat ben l^ongecfrgetiiStoraet t'ttntfletOani geit 
75i (hip))eciGi/30p Doet men liö'i ten gonbect meei: 
9Pfpt met 3pn oelt m ^petten otiec te ^(epnben/ 
ban in Wi^tl : 1^ beel grofltrn geit ban ben 
intcf|eKe9ant3t&^ 

lil-- ' mm^^i^tmmmmmmma^^mmmmmémiimtm • lu lUüften fifiK-lUMlbei! gilt In ^oHanbt 4f 
fhu fittt 'ti itmtngfi-4mg!t ^ f 8ro0 : l^liecl 
f^ w l HiB iiBwm» iMn 30 Qroffen5al mintt W»* 
ntnq$-%u0Ê hm mtfmam I imm} ijpS Ho* 
iitti0»4NicnüimtDt fó-Ot^bu' f 11 l^lont npt te 

Mltiv om t( ttiiiiiun 4 ttn jM^tct ^ -^^r -. ri* — -r 1^4 — 799iiJ^ 1 Itoth(f ^^ó^ (fnpto> 


124 SSoo9tttttenftttottteitanfti004Krae2^^, 
f^ooirc^ésttl&f 10$ gtois/tot 50 gror« ben ttóont* 
gulbeii/iitii^n ^ofiant tuttctooi teimtfaiiaeti 
1 598 lióntngjdi-tiaelberiet tot 50 (htpliti3i/5oo1in:# 
Mtft mencften j^onöect/op Qioe Heel komt &an een 
figi: baeteer in foliant te fiaen/tiie te ]tonlttg0< 
betgcitl^tioo; 55 gro^l 

104— 100 -1154— loll &omt(S%i44t 

li^ H' ll l l I - I 
0214^—79900-^^—35 ^ * u* €enen 3koopnun te JBft^niurg trtfit 
DefffelQu^tatlla/ontfuigntDc looomilttt^pp 
ftontrtttfi/tftft jpittti i^acmtt fo^^ma ténm 
«Il 120 jeatbali^.t)<KQieeiiec tD^^vsistm 'tirl' 
( be te betalen / ttebt tien ƒ actuet tDc&er o^jpmn 
jeeeftetbe5(lbe fortime Mn jBarbabligt/ett 4 ten 
nonbecttiooDpii f^jobijteftt IBiffeIjt iasie/nict 

p5^t!a)^iiii eQi0|diG!<n« 9i0att«4i8fiitif. 
fun ÜMSffian tn 5i#fc boeatn <«iil|fii|iii^ 

•f IMi», WiMWoft lm;|teffi|Hittt 't g#b^%i^ Wiflèt Fol. i'jo 

•:• • i • ÏO4 

,l^y'<iMr .«i^ r 13480a [bOtllt 9981 

> J^acir.U mttift ten {WMitart 
. : 'ttiBtgtnWii'tflriö If 


X4« v^fiimn ftoonntdiitt ^^ _ 
mtlben0 op 5pnen ƒ aeftier inv&etity»/bff ^Iban: 
betalen jal toooi peber gulDen iio jJBarbabt?/ 
Hen Jpactner trefir toetieromme be seUttffomme 
ban JBattiabtc^ met 4 ten j^onbert boo; 3pn p)o^ 
Wtie enbe «MffcUI iosie 4^ ^pnm ÜNeder tct 
Imbbelbutg/ bte betalen moet boo; 1 1 5 JBatba^ 
W een gÜOi^t/ '^od btbinbt ben Hnpman / bat 
An th wlbet boegen mtnnen ^oube H ten bonbect 
(n een jaef t 9èe«b^^ bm 'etietPinlmtfel ec» 
toeen / «jnnsoaecj^pbe ïiertoaert <^ 

j^t ■ I — iiiSoo I gomt 998? 
fle t toa e it •n0m^^Ê>i^ti»mmmmm Ifel i57««n«n WiflcL 
i5« betten ftDo^mantofnettbetttlliittttlta^ 
tugael/ om albaer te Itoopmanrinaypen/mam 
5pn gelti obec fit I0f ffel/ telicnbt gier 5 giilti« $00 
ntentgitiatlaldlpbaecffmn 9ucaetotit(iinam 
joii&e/ entie;pn8el& bate bebdgenbe f n Hooy^ 
tnanfd^ap / ttrttit gp ten eecffen ntael ii ten |on# 
Hert/ ten anüec male toecIMl Bp 5 f n *t fionbett / 
enbe ten becDe male becKeft 9p 4 ten poni^ert» 
9ieis Op Ott Itoopmanfcliappen beclatenbe/ 5pn 
oeiot toebecomme fiectoiaett otoecmaebi/.om 
Hoojpetiet ^ucaet pfecte ontftingen 3flullienil 
tntie 1 ttnj^onbect* Soo ^ bannocj^ Mbnibt gt^ 
profiteert te Rebben 45 ^^lo fi*^4»l|oibefl 
0elt ^eeft 0p eerU se^aot ^ 

3 ■ I ■ I i 3oo}temtioo 

100 ■ - 95 ■ luUomtyxSf 
Ï04 ■■ ■■ " 100 " I lo^ltomt loï^ 

100 — 102 — 3o6{$ I Komt 5131I 

300 

' ■■ 

x3iJ0nïÖ*tll^»-— 3-^-6^1* 

1 — 3—6^—306 -^43*-^ 10 — 9ii» 

fêdt6ooo4alÊinÉt f*. 4 kV \jrifla. Foi. 131 

' i6^ ' Na Pömigaél yèiliand zyn reyfe Tpoende» 
' dm Koopmanfctup aldaer te doen eerbaer. 
Duvfenc pond Vlaeoüfch was hy in WifiU doende» 
£fl<r toud* onc£Mn éèoen Ducaec aldaer : 
Zoo menig mael ali by hier uyc gaf klaer 
Drie gQldens>dan met Koophandels regieren» 
Ten eerften mxU op 't hondert twaeif voorwaer 
Was zyn gewin : Fortunas qua maniereni 
Ten tweeden-mael henn met verlies beAieren 
In'tf hondert yyf, ten derden-nad daer aen 
0]r*t honden vier : dns hy uyt die auarcieren 
Vertrak> end' gaf zyn geld in Wiflelzaerit ; 
Om wederom voorden Ducaet t'oncfaen» 
Drie guldens hier op*t hondert» twee daer neven» 
Wat heeft dien Man voor winning oogedaen» 
In defen tycb berekent my verheven ? 

;i7« ^entnluw9immteUtoatcfmnfi$NNMl« 
tuxtum 46 fiMp* ten fieti \mn 45 Aup)}* een ^oU 
iaium tMtUi.Mn 37 fhipto* ctnm «Lmitiw batlB* 
Iran 33 fim>t)*tnOe tenen ^^jnm gid^toati 13 ftup* 
m^^Met WW} jgcbbcn liUmlen/ fi|ip*ttDceblatiAq> 
ncnnlmten/bofifeel fh9b« (tooteqt/^tie fcgeltto» 
Moottén/ ctttie fi.enèje tMt tem atüom lud/ pe 

i'/ cutee-blanK» 

33/!M«ain(^»1fin:* 5 / ^oüt* ■wm. 

tm/ctncn ^oUanbft^ baiiaer/mtcn ilctotmn- 
baclDtt / au ecmn ^«ïiuh. guiocn / ïpn t'^ta* 
mcnfoobttiuulib/ihts-bun&cti/ S0ii)itKni/ 
8 metblon: f ycmtinoM / : 8.iiDbbel - fhtfilMct/ 
8 ftvutal 8tlinKft^lUli«l/8go;ttn/eittit8& 
^oft45 (Ufl^4«]tef0 ^tfsdpft^iei.l&tafcittian 
atgten/ tii&S57 Aeal<n)nn'8tI)tcn/ai0-45 #fll> 
lanbfrlt bMlOtot/ ooft u^olUnbfilif teclo.fll0 

}7 l.ttalm'tttlbB» / 't nigto li IMMU- 

DadMni/aU ij ¥ootiii).gtilbn« : ^ bol in <• 
bl^nbnbMuol . 

4«^— 45 

41 37 

iT 3J 

,. .: }i — '5 ' 

4Si747*.«it7»ilS'aojl9l!s.,i8lJl8i.5.>i"4i8j 
i47ï5»J ■ 
A0J2(«>S .- 
j8(jiS;.: 
71418S » r'5'«7o1 fllAMl.4iri . 
■ ' . ; ,} 14715251 jataU 45! 
SlSfi0430-i74^ sojiSXSï { «olMI,!? S-ftL 
.,ii8ijl8t i..O««l..H| !»• 4emi>j||i»iiiiviii tot %iiiibiit||{{i)Mmat 
jpntii fiitnwiiitlmtg<cn/op!inn««ift>M>>/ 
tttUoti ao^mttnmunnr iomi* ««tutn. 
^t;t stiotn om i UloAnliiy Valmiwtcgilrat» 
»m / 0. 9^ « OlaflivGOootMi »i«iMrl««fi>/ 
«imtop lonbtofiHiiNtttm /o. e 4-<S'MmL 
qi toWd'lgC Mt| >BH9iiai«. 19«m Mn ■ ■ l 
Fol. 132 • 

tien tm/ a* ff i 5-<$ ^'BUtm uoo} cm e^ fletk 
éot ioA Qtttint 9f bah Httt atn / M)«in ptttc 

Hlrtgtlf'AiMj^alatflifl ; 
**«* ««»« 


tnöeöaet tooit iwfcÉ» — 0tmXt%^64^.x$i "f- ifï&m om tó^eïtaifefoibrt^lftagm-mi* lett/tnbeop jpcanüfd^ tttmmmm'S^tt^ 

<met I ttti: cent/Hoo; a^jteftoon/ JHtatefm^r fR&e 
^baUm) au66X jdo^en^tirgst toooi js is IMAjf/ 
oti nfo/entie gtcemitteect «ip jftmmiUm 1 1»/- 
j&ojeninitg0/boo| loo/l jpcAn6fo)t«r. ttat ttto^ 
tiedofcefcpabe boet ^ don 0]^ üese^pitpM' 

4000 ««iJ^totlLfppfïggetroïifiéw? j.,^i^'„ 
I zo iu b* boo} 5 pet tent laa^e j4»o^«* 
2(4 6*lt4 boo} ben jpattutc tot ' "* 
4i4^fi*b*op#anibirQtetr(6Setu ' - ''' 

«en ftn»adb*tot Aottnüuirg <0 570 ^ üo» 
xenbttcgn/cnbe Ui 0etrolien/ «u66 X'gfwn* 
burstew} 35 B Xiifü/ bte48 jn een ftmbaeü»* 
spn/ Bomt ^8iü 4UVtedb* tetambuni ti bt^ 
taleiu •■ - 

4000 fiii|lNielb«totZep9(ïg0etttfKcft* 
3881Ü apj^aelb* tot lianiltiKg te beü^cib^ ^ 

ii8,i jftM^aeIb.m<ntit»etftItndbt8M 

• K)66 
119 ■ ■ 100— — 'dito 

ban 72 eemtt i^]rM(tti«lw»4 .; 

Komt 4527119 fi«t^ <ot jpranft(b)t te oritfattgnu 
4120 fi4bacIK aOMertftetaletu fqttevitiilttniM^ 

*<««t J 1 9 j ï» A. 207,s CU baeüiir obèvf s tot ftatèféïi 
ii8,i ««bvte^amliiicgii^i^HiHt; Ver^c- ft^V" 
GewkhieiMeld end* Mkeo onbecwjekei 
Die koiwwJücnt hier door ey a vecgelekeo. 
Sod' hoe men dat zal doen in komghejrd» 
Door d'eerfte twee EzempieU werd gezey4 ^fitm^^tm WÊÊrn^m ^•«S«i;«-i»n»«J>aW* *»I wen.ftcB|ej|ii!« 

Sceld a£s v«lgt s : 

etist mnlUyltetect &if gnanoi ttft fwbf nud» 
iatflMten (iaën booj mimtmiRten / «Mftomtu 
tioo)gctaI te toetiü.i lorejjfiïtt msil^^-setal 135* 
ftttti tmniooatgtecaen / nwenoMnaimuRC' 
mllNm^iieiu -'^^ 

.,■ ■15^— ^-iJt—- ^^^":a--f 

'f s* . - I 
«"'• ' ' ■^ é t ^ f-.-,» 

f«flMWblBec geiM l>oe a ^7# te 9pim/ % < - 1 '. ( n 


^ 7 Vergclykingc 

S^ttvt tü bfmse(p6eittoeten be mjtsSkn im^ 
Keert geflelt inoibei) ^rf^ ^9l0l r vT 7 5 

ï7 i5 • * .If -fjf^ ■ » , ♦• 


i^OTI '}( tl ■■ • > !-. f»'* .a- 
«Ik j®ö tf i|fA1ttiiDét^« ..a M*«i M\»S 4ftierten ^tujilf A ^iq 8 «Ellen l^ant* 

^ cwriWw tottW $iirt(ten ftatrpHien tiióox 300 
karnen «Snselfili ? ..>...!? ï« 


5 " I jjji i j » 8 

» 'V f! - * r * ƒ ' 5<s:- •jföö 

4« 5eagWtiStoraMèm-$fm8*€ttttr^^ 

len tf Barng/d o ft i tffcfe #dtg0 10 1 éUn ^oI# 
latib : I g tftUKl Itétetfttre <lAmen $al men ban 
|ebfietrwo|'523if ellen üotlanbri 

■ ■ I. 'i k t il ,i, !■ ' < 

5^ Xoü T r^ > :^r Vérgelykingp. _ Fol.134 
54 Kea 4 tfM %pmt\ ;p.n 3 9. te Iteolen/enoe 
5 ««te Heulen 12 f8*tt Ureenen/ 006 d ««te Wee* 
mn 5 «* te l^iage ; l^oe\)eel #;aesftge ponben 
labnen iMn B^libS ^02 fioJüm^Vm ponDtn ^ 

sj^- .,.M . PT ^' ••■- 


Xt '^ 


Voor tien mael honderd pontt 9t9}4^ti<blrillilt^^ 
daerby: v^ , ^ r 

Van 't Prageniche gei^ic ht » an twooi^ my hier ap 
vry. .1 
JÖSO 

iPm1t72o«a52ft(feI«^ 7» - jUf T m en B < < fr ttooi ti l^ on ger fcft e ^Bttfaftn 
^miimtb>^^ lltel^nttèm 0. ^al lil ,^ 

'•_» f' f^l 


'r ■ 'r • ■• " • . < ff 


7 — -rrr^ 5 , ... . 
5 f-^ 5 t> ' 


K*— — ■— I I g^— ^MMWxiM Mt^/entiej <$oitb-8aliien0 146. biarnifcg/ettbe 

4|cfte aDiicateti $ai men Mn ^mmjÊtmiSij ^üi^ 
j|nfc|e fdlfittltigeoi v. . 

5 — ■■■ ip ■! 7 

■I ^ ■ ■ #> I ' * } 

1644$ ft m , xi o^^-*-->^8i7 

■^ * • 

«mwwn «po ti(t( aUi jfl! jRiiti^. . |»M m 
.Vefgeljfcing^ • Fol 23} 

I S il J l U l i. '* .; *^ » • • % » ♦ » 48 — 6710 *— »4 
JtMlt IJ75 «tWto»» 10» ttoiniffuptttm ftooft win z5 «ntfciiA 
lm/ IBM 5tinenfelnlöfMR 3575 JttMeM 

•^ ^ ■ • - «•,-.- • 

41 • • » j 
... 

3 ■ ■■'■ >»■ ■<« 2 . ^•••'■■ 

6710 48 — r3375 Buyten-landtfchc 

. Rekeningc. :: ii i i i I II ■ SSoogY Gewt^en,eeld^,icindf ssatjca vergejijS^ 
T^tsvrcikooimA^ tteld}>Qfi^nu.20oderb^zyidi*; 

JKèkeniog' over Laiid>}te keiien kloek van tint^. ^- 
Haer puttagheyd playfant,, 2ult ghy wel haejl ver^ 
. ,.. /zinnen,.. , •_ ,/ : . .^ >»3S» t4 !Boomettbetaclt^(4ioo«4|ef6beRittrQii 
getotcj^t/te boeren tojt i^etlcm^olitu ^oo xmbt 
men betalen boo) io<^9.^l^atdett^ O^biteot/ te 
boeten ben welben ttieg jo^ ftupbertfi i^oe beel bie# 
gen ban loo «♦ I^Mcimifc^ JRtbMburg i 

iParft ïof «♦ %ii itipf» KoflvwiQjtetocbt i^ebbinbr tr IBtb^ 
tiMMf^i €tnUmmti/ boetbe^ ^elbe boecin^ 
«ai^trteiitjftnbibttaelb boo) pe&er Centner |o 
ftap^ leniiiarfit: ,biat lam Op ban j^ebl^n tnoe^ 
ten betalen boo) een Centner Haetlemiei getottg^ 
te / bat te IBibbelbutg t£i 105 «4 ^Abe goe beel 
loeegt j^et jelbe Ctn ie #aeriem i 

10^ ï^ -*^ 105 1 ip2 (?J^btr^4 

loj— xoo'-— '2100} lOÓO^^ 

l 

*^ ^ 10 fitipbetip o i^tnningeit* - - 

^.jf ^ 5* €en jfefbip ^>^jftn(^ neemt aen te 
iioetf iDo ftbtPiKinb 9PP9t tn ttuetj^laetjen/te 
t^étm^o MiffiMb'^ó mglen toee^e^/eftbe ref# 
tiS(>mf|l«n/ io0gflmmt(bnfr aeroojb/lbat^ya 
je boeril op ttoee anoer glaet^en / aiis 60 /bf^ip^ 
ptmtM JBiDMfbttfgnsirtenbe j^fir 4mo) tjsmi 

Set '^o-mtiteN /.mbtht refie tor Sonbtn t *9M 
eel mijlen rekenb men lUmben bArttm Stai^ f M «f » f V r "W 


Fül. 136 I ^ • t «' «.^ • . 7 ' '^i ;:' / 


20ÖO ' '4oCX5 
2ÖOO 

6800 
1800 


;u)<^r.f'« *'■ A' 'f ' .,,. -5000. , . . ,j 


KJ Il '1 rrr 4^ €enen ^i^ippcr f flmfietbam aengeno^ 
men ^ebbenbt tê boeren j^onbert balen JBeebe/to 
t)xieepl^t$en / alst ^ lOalen 50 mfitn meeÓK/ 
enbe be refie 80 ntglen/ $00 boert 0p bejelbe 
( boo; beranbertngebei» acroo)^ ) inDnee anber 
plaet;en/te bieten 40 25alen tot ftonben/jgter ge# 
rebenb 125 inf|t«ii/ enbtb^mbicrmaer tot jlSib# 
belburg : l^e beel mtilen rebenb imn ban 9m^ 

fletbamtat jBlObeïbutff? "■ (Sgdb-'r>J*?^r 
lï 
< I 5^t^' t ■ ' boert 0p naei: ^htjÉa^^&t mtarït tuw) Djat^t 
<o g t ^ i l ^ ogW 3o twm X ï tirlNömtjrTawTTtit 


«. Matmfcfi/ ^> - ^ yip/ ente bcttlBtff^dact tot i6 groffen f^cMbs 
INM} ben li4 0iltiitt/ soo fiaelt fiem ptbec^eile 
«atitjtipqiiSfri^QSt/ S^at^teft 0pbAnl»!p} 
fen CIb 9aedéiw Aioetoi betalen # iü * ■ 24 ■W«i Z4^ ■ ■ 264— loopJ Komt iioo Sü — — zioo I Somt 20060 gxété 

I 60 xgi ■ t '200001 1^50 (gnL 

lOQ^ .>■!■ ■:■ • •X25fJ ■ '■ ' - « ipadt 25 ^ptiefir« i^r"**""^«^iWiW-iWiBi<««— «ilPP— ^W^i^"^ • « fc * c» <Benen luumitan f l|aetlens hoopt 20 fbift^ 
ten ïgnUiaet/lAna elft 50 CIIen/tot25 fhtptu 
b'^ne/met be ^elbe nomenbe te iiDant^tt/bemnb 
|p bat pebec ém Vantjiv BI (laet op i^ grof^ 
fm#om0/ jooban 12 <BIien ftilMlantspnxi 
Cflen in 9Iaenbertn/ enbe 20 iBIIen f n 9Iaenbt« 
ten 24 Cllenfn ;i»ane$tt/ enbe bat ben ü^ifTtl 
fiaet üf96 ocofTm boo} een c^* blaentf/ 90e be^ 
Ccofl^geefi ln> tot iHm b]at|^t bëtaelb # 

jpat<t 60 scoffem 

7t CtWIl vRêkcningc; F0I.137 

74 Cennt Itotvitiati fioopt in #oHant 10 fbm^ 
lotlgtittidetr/faisiielft 50 ^Imfinttitytü» 

||df(I)esaectetett|tattop ? fi«7l^^<Sngelfcy/ 
abi^tm&eccltttit ten i>ni0(iéuio|^,ffeèltM: 
beloo9|/300&#i£ ^Ucti tn iï^ollcmti^ln 11 <S1^ 
len tn IMtottteren / e nbe 8 €nen tn 9Iaeiibcten^^ 

Betten in Cngelant/ enbe Hat 5 gul&enK in #oh 
1b 3pn 10 iL i»9{aenDeren/eirtie 5 f)r0flltng:4 tfi 
19laenberen 3 6m engelanD : ^oe beet geeff Sip 
in lloUanb boo; pMt <eue betaelt i 

r 

12 mmmmmmm II \. i 

8 — 5 ^ ^ — — 55 500 1 286J{<BU «ttff* . 

1 — 5 --^^5fïi— .28(5|JI52 — ^^lofiflert 

Ito ' i ' 42—- 10 

30 ■■ 15 ■ . ■■42~»*ü«IO 
♦ï^hr:;U///' "-, > ■- • - 85a: 2/ -foa» ■ " 425 


ipAdt 17 ffu!ritoaf< ■*^ ^i^iV«hB 


Bimen^Iancltiche 
t* Gclykmaelf Ellen in HoUaadf 
-Zoo zyn in Vlocnderland elf EUcn : 
JEnd* voor aid^t EUen Vlaemfch playzaie 
\ Vijf Ellcp fingels» mag men ftdlen ; 
Drie gulden Hollands elk kan telleit 
Voor dchdlingen in Vlaend'ren tien» 
Vyf Schellingen Vlaemfch zonder quellec» . 
Zyn t'Engeland voor drie gefiea. 
Dus een^ Koopman om verblleny 
;Tien ftukkea Lynwaed kochte zaeo» 
Elk vyftig Ellen lang» midcs (yen 
Op ftuvvers zeventien zy ftaen 
Hem crElle Hollands» end' gegaen 
Is hy naer Londen ongefaeld» 
Met al die Lijnwaed wel beraen : 
Den onk^fb al> hier niet verhaeldy 
Tot tien pond Sterlings hy betaeld : 
Wat d'Ëngelfch Elle moet bedragea 
In EneeKch geld> my klaer uytta(Bld« 
End' al de ibmme dat's mijn vragen 9 

12— —II 

8 5 

I — — 17 — — 500 1 425 gidöttlfc 

j ■ 10 

5 3 - i 1 5 --------- 30 •*- 42 5 1 ftomt 42* cA i<> ^^Bttg4(i 

10 iPatit I 28(^i— 52— 10 — I 

52 ^ 10 64 ffcrL be nantfAt fammcii ««■«■«■«■■I 9t Cnm ^ Rekcninge. Fol. i j 8 

fMttm ftaKen/ elfon l»aft lo fhiMen/ j^et fbift 
42<Uai/ tot 4 8UIbni02»2abaiitMih'«Ue/ Me 
tottOp>t>oeteti nacr ipcaiAfb^t/ btttlmbelioot 
%imt/ bjacl^t enbe anber on&often/ op ben 
<P4e^^iacmfc|^ boo) pebec f^aft/ 'tjettie 
berftooptj^pte jptanbfo}t tot i68 fignfr^tgnl^ 
bent 't fiui / ^^ooban lo gulbetuf iftgntf / 5pn 1 1 
galbenfi Viabanbi^/ enbe 9 gulb^ SjabanbH eett 
mcfU 3^laemfc|^: IBat intnt ofte becltefl j^p i 

2520 
^ 4 168— 60 j icx>8o 
I0080 I 5^360 

xi6 ■ ■ *■■ 

■ 710 . 

ioi5)64suIb«15)ab« 

C72oiftgtnl(ptIbenft4 
iparft tuint < 791 OD^abanbfrbe gulbenil^ 

C 88 J^ 9laemftj^« imimmÊm 104 feiten Itoomnan in '0 ^trtögenbofcb/ 
loopt so (htftben ^atnaft / lang elft 42 euen/ 
lot40uU a^banb0b'€Ue/ bielaetj^ppaftfteti 
in 6 gelpfte ftoftften / enbe boeten naer «uden/ 
betatenbeboo) f^aft-gdb/ bjatfttenbeaUeontof^ 
ten/ oobenttieg 24 guL ^Ilanb» booi pebee 
fMA : «oe^beel fi^njt gnlbenu ;al tP tot «uelen 
lioi^ptter (htft ontfangen/ om te Voinnen 88 cf^ 
«laemfA/ abi men teftcnb 2 gulbenct ^oUanbH 
tooi i gmbenisiSiabanbit/enbe 1 1 gulbeni» »^^ 
lfWW|lboo}iojft|fnit^ben0^ . Buyten-landtiUie (So 

4^ •1 s 2520 II — 10— — iio881too8o 

10080 6/« •' 

216 idg • I0Z5XJ 
1108$ 


!!♦ iSmn t^ffagfet tnojö uptgefoidim ban 
etHfifte»atcIemfc0e llit>o»\mta/mttnvi6t-qqt* 
becen/al^ 75 Solturen/ lan0tl&6o «Hen/ tot 24 
fhiptKt]! ti'eue/ £50 JBangetten 'Itdntnaeti 
lang elli 20 eiUti / tot 41 Hwp» l>'<5Ue/ enöe 400 
dmaUcn lang e% lo <PUen / tot 12 flui»»0 4Wfe : 
«p'tctgt hatt m^tm lifton/eiüie betdelt boo} 
IttatgttnaUett 25 éojtuaatlftfte 5©ucatm/ tot 
10 aealen 't fhifi/ (8 tuaka jpn 2} gulbam I^U 
lanofc^/ ) tttn «OColbetaelt^totzotenlentiect/ 
mttt ;pn goeberen tno|i>i gttajcttct/ tit itoltunn 
tot6ifttatmbel»ace/(($i l^aten^0ontatet« 
teil) t HilMDaett 09 16 Sticattn pebcr IBmiiset/ 
entietit;&niaII(nop 50 ]{|«aUn't^fi»9aecnacc 
littfiooptgp t>e ftoleuren tot 8 ^alcn He ]9<lte / 
't Hgnttiaei) tot 2 1 ^ncatcn 't JBanget/tnttrtic 
^maHeh tot 60 ^ttsAm 'tfbOu Sim mit ontfm* 
mn Dtbbtntie/ boo^t ftp ; 18 tappen W^fi»/ 
tot 26 ^Ciutaten peoa l^gp/ Dacctncte^'ix^^ Rcfccttinge. • F0I139 

lUnbenttpft/ betaltnbetoo}b;tdcl&tentielnfto' 

titfgen tpb tien IBgn berftocgt Bebben&ejot n 
^ ^teriinr peber f^gp / betoinb DP bten oeiaeht 
te talken 6 ten gonbett / ban moet gp nocD^en 
aenben Suppet/ boojiiettiatenenDebetbtnben 
(Sd^^^t^rlfnir/ boo) 't geit bat bem toan ben 
lègA ban tiiocb oberbloft/loopt gp ttif ttê ftafle^ 
fionfrAe Xa&enen tot 5 R, ^tttünTi be <E»aei:te/ 
met Dejeiue fiomenbe tnl^ollant/ enbebetaelt 
bebbènbe boo; biatbt enbe alle onboden 400 ouW 
ben^/ betbooptbp be jelbetot 1 gulbenisr &'<eue/ 
enbe qii^ntebent 5 ^iaerten <SngeIfcb/ 8 ellen 
19Iaemfcb/efi II 4SIIen 19Iaemftb/i2 €Uen l^oU 
liMbf^JCoonuben f^aJTagtertoan ben^upbei^ 
ren bln^enben^eboo} pem bebben 3dl/ban pe^ 
ber lifdnbert 8tttb4 8gUIDfnjei :l^oebeeip|ofgtoft 
(lÉbl^Üuengt bp 3pne Mttftttti t'bupdy enbe j^oe 
beeltenbonbect/ oob f^tn beel bomt bem I 

3nfioó9ban*t(roeb« 
* iktdmiim Itgnbiaeb^ ^bmailem 

500 . "jflQO * ■*■■■ ■'■> 5400 0lUb» ' oOO 

10500 gidb« 48ooguIb« 

10500 
48o« 

Vtttinfto^&^jNVt 20700 (ptfNMI : ' 
al-f ^amnt ^ 5 ««J»tf* Buyten-landtrche 

moiumu 9l#iiitia(b. dmOau 

^^f^--6i-45W 25oJ||atia* 4oofitlft» 
— — ijooo »--^/5o 

^745 9nnu ^ zóooo ftlral» 

■ "/tf 40000 fiealf 40000 

ï<^7oftttU 16470 

> ■ 

• I#l^— ^2j<— — .7647^ 

,— /i 

15294 il4ttd 
9eo!fio^ 15544J6* itoüittetu %§msalb^ Jbnudlciu 
2745 9iitem 250 jKaii84 400 ^tiMknu 

— — / 8 / xïo > / 60 

11960 iftfaU 52 500 üulU 24000 iiitalnb 

5^500 
21960 

9en btcftoq^ bdooyt 98460 flealiiu 
Cacfttoo} twnoi^^ 15544 31S Rekeningc» Fol, 140 

5i8#litfett 82680 

%/ — - 

7» 

« / •■'>■..•■, 

inC — i tm-i^--^ 3 18 i mtSt 300 

JOO 

■ - 

9tti 199ti becKoottt fij^ 2500 (^ (I* > 


«€ 
H I— *» 2600 » » 
Buyten-landtfdié Rekcningc. 5 8 II — IZ -'* ^ • * ■ I ■ " ' ^ * " ƒ z 

^am 400 giii4 &e biatit» 
6($i <E^uIti4 niet in 

ttdHóSMdS traoi be 5 -.rvr.. *• ?-;'■*,'> Itaovtt^l» !0n^< M MPliiifitf^tHimtm} 20700 j|i|i&, 
^e ItttóH ten ioo»iomt— ^s^Kgi oul» 'i. ' ". . V iTUUii:; '. ■ , ":,».^> 

, ■ —'- l Boytcar k ' r ' Fol. 141 
* . ■» Ziet hlér caêet»P«l«.«iÉ» die al riwlkand'rcn procvcnj 
Zoo ghy die allegaer kond makw zonder toeven, 
Zoo kendy wel 't inhoud van 'déltn Regel klacr. 
End* ault op die manier all' andö: Tpakcnttiacnï 

^ r " 'I ' ■ I* een«*owttiiint'l|attIe!Vlwopt3<Jo«wm. 
vmfUm tOuojeUm/ tou &* 19Uiemft^^JU 

lietUcft nolitiaiMMQbeit/ ^i» tttclo«9eii«eia9» 
Sttdfor7itg0ii^e wel tmfimM^ '«i}an«4| 


< i — k'^fi*^ 72:00 8640 iS# 

iiAofTen 540 
■» 9180 
'j.' 540 Bijyttn»hnclt(ch6 
8p— 5—- 7^00. 

'-."*" ' ■ ■ ■ /5 •' ^ ^ V' y 

8/i • 

ioi25(Llierloo9é 
9180^ ftitoap nA» tMMb 

918^% #»I0|< nw« Ie/ MfUMvi» m wi %otiben / enbt tetac It alIeM» 
ioflm ttttt 1} 8* ^tttttn]( tiott pfHei: fisdl/albair 
iNVM^t l^fije ttt 2i & jBtiilmic te A^ 

€taftlen 3im8«lfm} on 2 tnaciibfirMtt/ thitm 

- ' -^ - We tte(Fiioc|^ 4maeiiteivmetoei1obpfiinr QptfMfe 
nAooot/ (ttte tuiiNttlii bag bertuilt^eer Op 9|M 

w iBeoetoiii Cninip geefi : 19 1^ iKcftMot/ (ttte tuiiNttlii bag tMtMtfm ftp nm 

IID tteoetoiii Cninip geefi : 19 w 

eti ttiffel booi peder ^^bterlut^/idil Sip in jt^ 

Ier to^ Uiint tegen loi; tm j^onbeib 'II jaeqt I 

Tioodleiu 
_/2 8 f -7*00 ^ 4500 

14400 /2{ 

W— 20};— tf iiorf.— ^M ^n ii m 10125 T ? *•-■ r . . .«^ ^^•' 8d4^ -14400 2^.. . — — 

jpacft3ig»4ri» 8640 Rèkcningè met tyd« Fd. 142 
> CMtttlionmiaiiitllott^^ 

h/tie tioettjbp na %4mtien/ tfibe attuift titvteeyt 
&m tot li C^ttriisq^ bc ^mt (5 ^aerff 3pii 
S eitm ) 09 3. maenbcn img / en&eliertte|liiot# 
4iiuittiimi;/ We becloopm ter j^ 't eotULiier^ 
lorttt/tft na bat ben bag turbalt/ier gp 5pn gelb 
ItoeromtlMiiMideeft/ $ooben1l»iffelba»8aet 
apH &4<« bbo^een^ ;S»tecIiii|:/ enbebatj^r 
toint tegen loi^ten^onbecbïijaetti: ^otbedom 
fto^ l^eeft Ml bo0}pfbcr ffuft oetaelb j 

« 

■ !■.■ i a— 7Z00' 

^/» ■ • . 

-/«o ■• «^ !*■ " ■ 2j— 4500 
4500 
1115 iiOi{t- xoo^ IOI25 { ftomtpiSo «M 


4* eentnlionmMiifelllftMIntcaftoq^Sjfo 
jBmptiiAl«i§<ul lo €flfn/ tot 1 ^ vHamam 

ntltofitntimi|&jltffito|]H»{pt>er(iiifti^ : r ::T BtgrtcD-iflnatiyié: 

(ribattbetfiQ09t^P^tot2{ 6Mi6mÈt^n9^tx^ 
ten ;ptr8'tf Hen) öp-rmlttttien fiag/ tnbe hecltffl 
noch 4ni(ifn&tn /.biebeitotien uscff^iifn godi 
betioèpttnlie^pnsflbi^imtiit SM^t/i ftbiDanben 
n^iftlipift op 35; <^ bootten Jli; ^erttnip/ mtf 
l^tietl sotide $p mtmm io{i intmiw^ i ru 

fMtltmttioch ^ :: i 

9999fr»m '■ 'i ■ ■ Hl ! n.j ".i>i i 

5;^ • <Eenen3iooiimimtiMl»ltfftiqenfta(mt5^ 
l^penAong em 20 ^Utot z 64l»lara«(ïg D'€b 
Ie/ Dte lioect 9p na JEünben/ betalentt die onfto^ 
(len met ij fi« ^terltnir ttoo} pebet ftu^en albaet 
ber6oopt gpse tot i{ fictie €^te (:$ 45^ten ^pn 
8 euen ) op 1 maetüDen tiag / enbe berlteH nocj^ 
4 maen&en / tit Uecloopen eet Hp jpfi iroeb bet# 
noopt etl $pn aelb toeber^mme t'j^upjg f eef t/ aI0 
ban&enD^tffel gaet bp; j M ^tioo^<eQe^4<;etet# 
Unr/ in j^e lange tuint gp ioi$ ten j^onberd i ■^«■■M 6« <Eenen ftoopman i*#anfliiei^pen ftouit 366 
leioppen/Iang elK 20 ^\4ot 1 fi«19Iaemfc6 D'ei# 
le/bte boert gp na ftontnen / betalenbeaile onbo^ 
^en met li ({«^tetUmr^oojpebet fluS/en albaet 
bergoopt pp je tot ii &*tk^atttil f «aèrten xpn 
8 €Uen ) op 2 méenben Dag/ 300 ban ben WiffA 
aait op 3 1.& 4 $4 toó) een ^« ^&terltn]c/enbe bat 
pp tpn ttitnfi bebimfte biesen tegen zoi; teii j^on* 

betb 'ttiÊmttfit\i^mwniit(th^^ t»t# 

loopt eec |^p*t goebbetnoopt/enbe na bat ben bag 
berbalt/ eetfip jpn getörftupiifiefft r ''" 

% CenenltobpMmttéfiittQoptgitoJ^iqnit/ 
lang tilt 20 eOen/ tot a A Siiacmfcft^^'Clte / Wf 

boect Rekcnihgè met tyd. Fd. 145 
Mmtl^haltontien/ bctalmbtaUeoiAo^tmt 
ti & ^tfcttft]r booi peller fiiA / ente albaer ber^ 
ftoapt tP^ f^^i ^ tie4taem:( 5 ^wctm 5fm S 
4^en ) enbe gfADintal^oo tegen 20;; ten j^onDettt 
*0iaec«(/^oo ban ben Wiffél gaet op 5 3 & 4 «* boo} 
een^^tedinjp/ 00 1^ lange bag^eeftbp^im 

Ïoed berfioc^t^ / avffp noc0 4 maen&en tpD bec^ 
e^/ birbctliHqien eec gp^n goeb berBpoj^t en# 
be^ 0tlb bi^erpmme fgupit j^eeft 4 

, . jpadt op 1 maenbem 9f 4Senen ikóopman teH^ffel koopt $6q jtop^ 

Jien/ lang ttb zb dleti/ tot 2 B^ 1dlaemft|i b*4éii> 
è/ bte boert gpnaHonbeh/ betalenbe alleon^ 
ftoftni met i\&^ <j6tecUn]D boei} peber fht& / e^ibe 
albaec betftoopt j^pje op 2 maenDen bag/ en bei:^ 
Itefi nocj^ 4 maenoen tpD/bie b'erloopf eer gp ;pn 
0Qeb berteopt enb^spn gelb biebet t'j^upü geeft/ 
5ooben1S^tfTetban gaet op 33 fi^ 4$« Blaemfc^ 
)ioo}eeni:^^erttn]c/egbi^8 enenjpn 5 4^aer<» 
ten <Sng^liBK/ biat berbooptj^P be<(5aerteomte 
Uiinnen tegen 2öi; ten j^onberD '0 iaeru i 

fattti\SJbttxmtip • 4 • ■ * 

iCeneti Ikoppman te l^ó;^trpe Koopt s6o 
_ loppen/lang èm 20 <enen/Dte boert pp na Hom 
ben / betaletiotaUe onftoften met i| & v&terltnp 
tooo| pebet ftnh/ enbe albakr berftoopt |ip3e tot 2| 
fi^ be <9aerte (5 4&aerten jpn^ 4Sllen}op 2 maen^ 
ben bag/ enbeberltefi nocl^ 4 maenben tpb / bie 
berloopen eer |^? $pn goéo ber^oopt ehbT^ 
^b tniberomme t*5up0 deeft/300 ban ben l^ifj BcQ^en-Iaiid(cheRiekenxDge mettyd» fAVKttüfss &^|*9laciitrc|/liD«|mi^^(ic# jfKiti & iNttemfc^ i*«> lOi; TeBnisgezyn gekocht eens Non>eatwaeIf 

tnaeidertig» 
Tot twee fcbellingen d*Ell', elk twintig ellen lanet 
^ Daeri|»€<i' den Koopdud daoi na Londen trak goei- 
hcnig» - 
End* voor den onkoft al betalen moefteftrangi 
Zeven-en-twintig pond Engek geld met den gang» 
Verkoopend* al zyn goed : Hy kreeg met blyde zin-^ 

nen, 
Twéé esd' een vierde deel fcbellingen ten ontfing» 
Voor yeder Gaerte , dies kond hy ten honderd win- 
nen 
Tien zeventiende dee)^ end' ook noch twintig bin^ 
nen * - c 

Een faer» want hy gaf dag tmec maendent en daer by' 
Verloos hy noch aen tyd > eer hy zyn geld kond in- 
nen. 
Vier maenden : zoo hy dan heeft konnen maken vry 
Van veder Engels pond vier honderd Crooten blyt 
In Vlaemfcben gelde: Raedc hoe dat te vergelyken 
DanProportionael des Vlamings EUe zy% 
Tegen aEngelfchc Gaert'?en doet u konfte blijkou 

Facit fapertripartiens quint^^ Maa« FoL 144 
Dikwy k men iseaie ziet toe lo^elinge fpocden» 
Die zoekend' is beOrog in'^t ftellen van z vn goedep : 
Mier sadaer yei^iaiid heeft op ander zulk vermoe- 
iden» 
End' dat hy d;m voor fchad* hem zelve wil behoedS: 
Zoo hy ten rechte weet ons Mangelings be vKieden» 
Zy werd heitn nut tot Bulks, alsipijs om 'tlijf te voe« 
den.' 

• f ■. 

u ^\aH maftgdili/ fecii tinm|ieeft ent fbmO^ 
Vkmi Iaii0 lo eWmftKA taictttr U io| fftt^b^eilt/ 
ftmantenti^iéfta^oter/Me 5 fhqibeiv'W^gelti: 
1^ teel «4 Vottt moet {ip ban tiooi !f stltn 
j6iiuiUAtng»twii| 

I ■ loj ^ 20 Jftimit zio fbxf^ 

51 I ■ ■ 210 
ipacit 42 «♦ M MMki 2« 94 eidii 304 mangelen/ 9U «eft 42 04 OSotec 
tot 5 fbtpb» *t fïMtt tioo} jjeeft >64een é^mane^ 
iett/ lang 20 Cllcn/ tot j^oe teel ta)02ti pelfn: €IIt -•H-M 4» JP«(tt tot 10} fhVtttQt» riMW 3t Cimt 1 Mangdfnge, 

i* ^Ttate manoelffi / n* $ttft lUttUtttten Dfe 
tnelrti nm^ndlfcf abnbab/Mt0(^t.liip in maiw 
0elinge 09 <$'^M^4^cèft^üuiti bit todcb 
^mi 5 ftup* 't tB* i^oc l^gt 5al ^ Die ffeUen om 
SeÜaingêlfnge ft tiécgtlptn f ' 

< ■ 4 — g ^ 5 1 ƒ arit 7} gttpli* 

:^ H^^üit 2^, tnanflielen/1l«0etfiuioll(n fUtot 
Han 5 onltiensi ti'elle/ üat oDwfhlt bp 2| guUtenü/ 
%*9eêift^cofisce{m Dan 4 0« D'<eHe/^e bed )(d 
l^p batoberfhUf/opbatbe mangeltnge jjelgiispf -»v » ■^■. w»* ■"•^aH^i^* 54 ^CtDeetDtltennuinBelett/ jl^eft ^tgaebAen 
fi^tdP £5 ftuptmnt^'^aUe meer in mangeUn» 
ftelt DS Qet l»eM».<K/^«&eeft dpluttieel Dat ineMI 
UI 6 gi^cniS / Dtvelb Qp 09 7^ QUldeni» fielt/ om 
liemangeltnseï te tiecgelgiien : gpe beel i|S Dan fftt 
;&c0arla6en loetrD / enDe Ount St90({e ta manfft' 
l^» gedelt < . , 
' i{:-é;-: i| I ioml 5 ipü, meicDine hi» ^tdarïaB* 

faütqf 6$gnIDeitilfff gejielt . < ■ t I ■ . M »l * ■ & ; Cttiee itDO{ittébeit ittahgtIen/$U Si^^ft Hst^ 
toaet/toeftli fiLÖ'ette/öat (lelt Öpi* (ïi&öaec* 
th-te(jen tittfts* 3tmméia&enis/bf e gp /om De 
mangettnse gdgft te ma6eti obetffelt i|iL*1|éê 
Heel tDacenje ban toeten/ enbe j^ |M8^ gefielt i 

i{ -^ 5 — ï|l iomt^M^toefebpe^ «••M*"" •<• *» «l «V (lettftw^ 

7« ^tnct 74 €tttM Mim mangekn / % 0»ft ^alotttc/ 
ttti» Uril fiebben 8 guIDenü boo; 't gene bat 6 guU 
bemt bittcD U(/ a&* {iteft lto{Kc/ eiti» bat lo guU 
IneMi (0/ ftelt gp ojp 15I gulbeniS : t^^ge / tbtl* 
Ken mtot/ titfie góebcèl ttn 0onbetb # 

<s -8 -iojSomti3i 

t}j' — - \ • 100 

jpacjf 29* tuint i| ten Qetti^etb 


8. ' .;^tiitt inan0elen/3l. geeft S^iltorb^D / bat 
tiieirti tis 6 nnlbcnis *t JBar6/ enbé (lellet op 8 i^U 
bnm/ a9« geeft fgn 49outi&;aet / ttieitb lo & 
*t murft : l^t tieel ^{ipiiat oberüeilen/ om te 
Wnïim i\ ten gonOerb i 

6 8 10 ( Bortit 15} 

100 -^ loij — - i^j 1 komt isl toaerUanio^ ■*"ii inn y» ) ■ • •MMta 5u ^ttiee toillen m&tiaélen / n. Reeft ^up6w 
Weftp (leltopp ffutiV* •t«425*öeeft^toft-ötfcè 
Me meirb fi8 iZf^ 0^ ll^aDem / eiitie (telt titen op 
14^^x7 (l« om te mjtinen lo tengontxetb^ D^at 
^wt — lojij^^-^ 1411 ( bomt i?J 

ji^ftittSfhipbatf'ttf. . f • • » I . ■».•-■ 


io> ïClDtt nungtlea/ 9L getft sijzen ^mallen/ 
Ineitb 8 (iitpto* b'€Ue / ülrft rit np 09 9 liup* 2C^4 

ftccft fiin vaten/tteftb 12 f!* 't#4 i^oeboogeul 
Ipbatfhttf/niili^toftwenttiaiotmgonbccb i * •ƒ» f 


-■^■^ Mangelinge. 

10^ ■ Iljrf I Ijl 

ipacit oj^ 14 (U 10$ 1^ lu Cbiee anber manselen / n* j^eift soutini 
^ëmallen/ mtitï^ 12 flupbetd b*<eile/ Die ftelt to 
ra M (iuptoet^ 15} pttmixtqm/ Daecentegen^cifi 
»4 fgne ;i^etmontfc|^e Zgbe / toiefrb 8 guDifiiii 

tenHon&et&l 

i^ 14IS' Slftomts^ 

jpodtoppgulbem 124 €enen Ano^emaBet mangelt tegfeti eenen 
^tbtmBlktt/ ten IKnofiemdliei; ^eeft Stoujg^ 
néü gappen ftnopen/ tneirti 3 «lanfeen De Dou^ 
3tjne/Die(hIDgpo|95 (hipHecis/enDenocl^ anDet 
SgDen lïnopen / UieitD 3 fhipbetièt DeDo3pn/ Die 
ftelD tfp 094 OupDetjei De Dou5pne/;Oen^i^oeDema^ 
Bet 0eeft eenen l^o^/ Die toieitD Ut 3 (pilDenu/ Die 
&paeID093l8uIDen]S/enDeUiiI|^ebben 15 (hm# 
toetjS aen geiD / 300 tornt De mangelinge gdgS : 
)|oe Deel XfDen ftncmen moet Den ünq^ema^ 
fter Dan nod^ geben ( botoen De üapten ünopen/ 
f pDe 't gelD) 1100} Den )ioD2f3 9oeD I 

facitpDottjïjnem . , 

;3» <Wi Mangelingc. FoL 146 

154 Cenen imopema^et wttnmgtitSbouip^ 

nenj^ap^en ftnopen/toeird 3 2&Ian6en&etH)U3g^ 

m/ tot 3 ^upber0 be D0U5pne / ttitt 9tnmyimm 

Zgitm ibnopen/ vomb 3 (}upbenB(tiebou3gne/ 

tot 4 (htpuetjS be bou;pe/ boo; eenen $oeb/enbe 

.^ tnoet 1 5 ftupberj^ atn gelb toe fltben : l|oe beel 

' jf( ^ ben ^oeb tomb/ enbe op i)qe betl in man^ 

^ geltnge (lefielt {f 

8' 98 9 

— -ii* -! 3 ——3 -—.4 

18/ 17 24 J6 

18 ?4 

45 60 

15 I^ ■*■« jpactt 60 |tuj»4toeirti/enbe 75 pupö» in 
mangeltnge geftelo* 14, /3i:toteinan(ïtUn/a4 0eeft^elijanlie-toiH« 
tot 8 & ben (foop/ Dien (leloDpop ii 64enDel»U 
hebben Ret^aen aeUi/ »♦ öeeft ^pitseUn tot 
< miU)« De Dou^ön: ^oejal W Die in mangeltnge 
^ellen/o|? Dat D'eea no^ D 'anDec Decto}t en 3P j 

8 Ï2 

4 4_ 

8 „_— . 5 1 jpactt op 10 gulb» i* Ito^MMMaaMvM 15* <StDeeftoopUeDennian0eletf/ll*|^eeft<(5^« 
buntfictiign tot 8 & Den (loo9/a&« leeft ^gpiegei* 
Icntot 5 ffliIDcnUDeDouslln/ Dte^inmange' 
Ungeflelbot) lo gulDenjj: «©pfto«»«ell»8oD|D 
tt|pnen«eb)anDenTiii|iitrfielten/ al^Dpfieti 


Mangelinge. 

1% f% «■^ «-^J«- — l'e 5 «j ag ..-♦*■ 8-^1^ ♦ ♦a4tio/ofte8o-^'j«»*8»*«;v *#• 240 4 4 a 4 4 20 ae ipacftcqii2 64 12 4 4» 4 4 i^ ■« 164 CUiee an&et mangelen/ 3IU geeft Iftae95aeb- 
oipe / toietrD 4 64 ben ^toop/hit ^p fielt op 5I ({4 
tnt^e WVtttf aen geit) j^edben/ 2&4 lieeft ^Ipt)en 
meftb 5 fhüpnetiBi *t «?4 l^oegooge $al!lp bie pel^ 
len 0}; bat elft * 1 3{me fiebbt # 


■V i,{ .- 4» . 5 

f au op 7 ^toecjs ^ i^cimingen» -f— r i7«^ CUnee liooylieben mang^en/ Uiaer ban ^ 
l^eefc Jlmanbelen / bit |ip fielt np 5 j[ & 't «f 4 enbc 
* Wi gebben j^et ^ aen gelb/2&4 j^eejft Cin/ Imttb 5 
(hipbetiGi'tf94 batfleitj^p ombe mangeltnge te 
bergelp&en 01^ 7 fhtpberis 9ë penn4*t 04 #óe beel 
)pn ban b'^manbelen pebec w* tneirbfg ^ 

51 . 

7l'-j— 4f liomt2ï§4abbeettbaetb|iBetJ 

Jban5|*cnbettwjb 
ipacit 4 fhtpbetis 't «4 

x8» ClOie MangcUngfo Fol,i47 

ltKftb5& b'€U in^lfptn mangettnge ^It 09 i*» 3o-;;-7-ij{%4a*4 4^ wm faxit Off 5 J 6» 30Ï? ♦ * fl ♦ 5ïf ^ ■aa «-■■«»■ 5 1 Somt 5i 9 . 196 . 

■ , 'i I ' 4«É • «*"»•► 7t4-2^*4fl4*4?e .«MHMAM-MMSr gnfit^ 72 ♦ 4 fl ♦ ♦ <ï ^ ^ I iw< tz ♦ ♦ ft ♦ ♦ ï ^ 0,'i ^ 3 zof cixn^ 


J Mangdinge. 

1 gulbenct 't JBubDe/bte fielt^ti op 8 8ulberii$/i$« 
leeft 2&i(Td^npt tot 9 ouIbeniS be Conne/Dat fielt 
Jp op 1 2 guttieniG^ / 'enbe tot I get i tn gelb ont(^n# 
0en: 9;age tote toitnt/ enbe Ooet^eel tengoit^ 
betb ^ 

9 12 

5 5 ' 9 5(fcomt7j 7i " 8 — ~ 100 j Bomt io6i 

100 4^arït!X.Uitni(^ten 
gonbecb^ 2i« 9^ enbe ^4 mangelen / %^ iieeft Conne^ 
meel/ ttiefrb o miHubeConne/oatfleltlQ) op 12 
fjato« enbe tofl $et i tn gelb ontfangen / ^« ^etfc 
^aKfle/toiefcft 5 gtdbeust 't JBttbOe: 4^p j^tfe bt el 
jal Dp bi^ ^dlen / om te lof natn 6} ttn j^nbftli # 9 12 

3 5 5 1 tornt 7i ioo_— io<^ ' 7lf jr«><y8glU 22. €:toeemanffelen/3l.|^eeft<0atfie/b<etiiffdi 
iH 5 0ulbenj8*t|eiibbe/ Me fielt ^ op 8 gnl^ 
benjet / 2&« j^eeft ^^tlonne-mtel / Dat ^p ^elt op \% 
^tüA be /QTonne / enbe Uiil j^ebben j^et \ am 
gelb Aoo 8p ban beriiefi 6{ ten ^nberb ; Vè9t lü 
^ "STomte-med ban Utettb ^ 

xoo — lftogdinge« Fol, 14S 100»— io(R — — II I fannt iif 

3J tanu 
jpadt9guI»«&e'Com in -«toee toffieri mangelen / 31* geeft #efiel- 

M iz flulbenrs / enöe taitl öebbenftetjaengeib/ 
»» fteef t ^atiec / öfël&p baer-nt-ieoett (lelt 00 8 
«tU't JBubbe / bift te tnütnen <$| ten j^onOei» : 

100 —T^' 10^, — — 9\t»tttt 9f 

9ï i—iS— 8 -PT 24^ lenZee-mancndc Boer van mangelingcfpra- 

bén Boer brtchtHavcr,w€ird vijf guldens 'tMud- 

dc net> 
Die hy in mangel fteld' acht guldens 2ondc| lakcnj 
Otn zoo te winnen zes twee derde deelen bet 
Ten honderd i Zec-man dan heeft Haring by ge- 

aet, ,, -r 

Die veder Tonne wcird was> negen guldens effen» 
Hyftcldedicoptwadfiend'wird'ookonbclet ^ 
Eendcel ineeldoittfiKir, 't wclkhief moet t Facit 

trema. 

^ ^ 4 100 — 100 — io(Si-T^iHtjiitt$j 9 

1^ 12 

, I 1 1 f' } * 9-^ifle-u^i^-5i ftomt -9^1 «e j 

12 I 

4 


MMaC jpacit 8jt j« «♦4a«z|«e <T 3; 4a » I % 


25* ^enertl&oe6t)ti:6oou»«nlM(«nm1^|tJMiei: 
mangeCen; btfi oibotitttfumtt atft 75 mtmta 
^ampfec/tDetrH 4 gulbefllï DeHjaiem/tót 5 gul« 
beiut Ken awm / enoe gontiecti tiou^pnen f^atie^ 
ment/Uiettti lé fi* be t)ou#ne/tot 20 g<be Doujp' 
m/enbt$al^(li^nfiO>r«tni{<I& : tien tDiu&ltc 
jjeef( l^em bat/ enbeboo^ boelen t>te toeirO wn 
föHi^nnrjs 'tfh* : itta«t«*«ï/ *«^ *«< P«« 300 

7&i 
195 7 97$' 


.; <•- \ 1 'f' h * 585 780 i2i|6omti6f. .j*. ■■■■ w' ' ' ■ .! ■ ■ f ' Mai«- Fol. 14^ MangeUnge 

met tydr Het mangelen roet tyd, dat is wel licht omlceren» 
Voor die *t voorgaende wel gemerkt heeft en ver- 

ftacn> 
En acht dit dan niet fwaer , maer wilt u zinnen koe- 
ren 
Om met een kloek bcgryp, tot u voordeel in eercn» 
T'aenneoien't gtne datmen u toond onbelaen« !♦• €toee raaitgeUn/ toaer tian «♦ ftteft tonijt 
Ciflten/tot 24 (lupbmt öen 25ojJ/ op 3 maetmen/ 
ael*;&eeft ® enewfcfte Xööe / totii «♦'»«♦ Sf^ 100 jFadt a? (ïigirttg ^^ yennftigeiu 

!♦ /^tóteraangtUn/aJfteefkjanB^ateti/tiatSip 

«web (ielt op 23 fiiipVittj» 4ulm^P!^^ 
mangeWnBe tt becgdpefl /««teefk tjemttfeöe 
eööe / WtUi» ftélt al5003rftem«nwft«o»/ om 
bat a.«f twte teflf u tenfoBöirD V|a«K »« 
ïittft ««öar» 3Pn «««* ««WP op 3 n«i««4 »«« < 

iioo '» - 1 ■■■ 103 ' ' . « 13 —"• 4n» 

C 5 j* H* Manselinge 

Boft 15 0ulbcn0 tie Con / gereeli/ bat ftelt ftp 
op 20 gnl&4 boo} 6 maenben / ® ♦ ^^t l^t^fcge 
£aepm/ tot4^i6fi4gereeb/dp|^oetm{moet 
I^P bie (leHen Hoo} 8 mimiben / aU men tefont be 
lDin|i ten j^onberb 'fi iaenf gelp j M 4 >fiomt42 04854 1 3 18- 8 
^adtc^6-.i8-8«* 44 4Ctoee]toopIteben mangelen/ben eenenftteft 
1^6/ tot 1 5 gulbenif be Con geceeb/ bat (leTt fi|p 
ro 20 oulbenti booj tf maenben/ben anberen j^eefï 
ltepb(cl)e 2ae)ien/tot 4/^ i^ iS^ geceeb/ bie (lelt 
ipop($e:^i8(;484S« JBaecj^oelangebagombe 
mangettnge te bergelpen i 

zo ij> f9<5 13^ 

15 M4 •- i>ö. 5^ ^4*1 5 4n 

:facit 8 maenbetu 54 ^toeeanber mangelen/ 9* Deeftlangi&iu 
3gn tot i4f gulbem» ben 3kozf gectéb / bat ftelt 
|p tn mangeltnge op 18 gufbenjs boojy maem 
ben / bied tuil j^p gebben get i aen gelb / 254 geeft 
45troffe-nageIen/ tot 7} gnlbtnK be 10 S4 bi^ 
fielt gp op logulbenis/ maer Qoe lange bagre^ 
lent |p om be mangeltnge te toergeliiften i 

i4i mettyd. FoLijo 10 i3i & dtteettitnenmanotlen/ H^Dceft lang fit' 
5tjn tot i4l^Uiett)S Oen Ito^f geceeD / öat (ielt 
Ipott 18 oulbenjS boo} 7 matnOen/ üitjStDttdp 
Rebben gtt i aen gtlb/a9« Heeft a^woffe-nagelen/ 
tot 7| gnltu De 10 19* geceeb : l^oe 0ooge l)epoo{o 
^p We Dan te (lellen oip ^ maentitn ^ 

14 18 
10 13J 

jjpacft op 10 gt» i-<» 7* 4«enbe )9«mangcIen/9* Heeft HooDédtenit/ 
tot z ^apMtcft Qen a&}tef gemD/of in ntatigefi^ 
ge tot 5i t«tioo; 4 niaentien/»«9eefie jft^jgf^tti* 
nen tot 8 ^upbetü iz penning/tHonbecb in man* 
^tnge boiQ 8 maentten / 500 U( &e mangdinge 
gelp t IBat gofien Dan De f^ennen geceep i 

4 1| —— < 8 1 Kotitt 3 

4 

4 8J 7 

ipat<t 5 0»pte» •tftonDttb. 

> _ 

8, 4^ttC^ l^angellnge 

S« ^tote mangelen /Itj^eeftfCoofier&enig/bfe 
lp oter fielt i| ^^ ben SSjf ef/ tooo) 4 maen&en/39« 
jeeft^cB^gfoennentot 5 (iupbetti 't^onbecbge^ 
neeb/bie ftelt 0p op 8| fiuptieris/tioo} 8 maenDen/ 
0m De manseltnge te ttetgelgSen / op Ooe lieel 
Komt tian eenen J&ittf fLoobecfiensS tt (iaën ge^ 
teeb/ entieooft in itiangeUnge i 

4 — . i| 8 j Sotitt^ 

5l . 5 3j fiomt4 5i 

C4S*'flereefc* 


C 5i i« ^ mangeUnge» ^ /Ctnee tsillen m angéli/1l4|^eef t €:ui:ftEl45}0f« 
gcfpn tpt 9 fi^b'eile geteeb/bat (lelt ftp op 12 6* 
tióoió maenben / enbe mtl gebben get { aen gelb/ 
354 geeft ^erentaTftl^e lUbenen tot 90 guibenit 
'^ftln iiiMgeUttte/500 tuint J^p 12 1{ $1 ^ I I m< • 94f Ik 9 m^tnben bag geeft ; IBat j^eeft ban eêit 
llUlen gecett geMi r 

. ;' 6 — ^ 3 —— 9 I gomt 4i 

lOl 

loi — — — 6 ■ po f ftotnt 5if 

■ HZ ' 100— —5if « j lói, 4^UMe mettyd. Fol.i5fx 

io« €tDée ItoopUetien mansdf /^l^tefk CucBH 
«Cjofflrepn tot 9 6* ö'«Clle flettti>/öat (lelft |p o» 
n 6. enne liitl gebben get \ atn gdb/ MeH fetdm 
fip II ten Aonbecb / al«i gp 6 maentien fiag oetf^ 
»,fietft ©mntalftöe Eaftenf /Me fiemfiofleiuf 
ffulbetut iSnuptoens ^^pmtw^tn/mtiin ^a» 
gooffe ^al ÓP bte (tellen boe} 9 maenDcn / omiM» 
mangêltnge te bergelgben i 

6 3- — $»18orat4l 

6 

6 —— "ToT— 45IJ I tornt 8o,J 
100 ■■ -11^ ^80ï^ / 

ipactt op 90 guIDen^t I u '^ïBtt anbct mangelen / It Beeft 100 uonD 
Beapolïlkö «ööen-Mnt/tot 29 6, $>J %*tS^f^ 
in mangeUnoe tot 30 Cbooj 3 5(»aeiU>l/»*Beeft 
? 50 «» «manbtUn/tot 8 fi. 't «♦ fleteeb/#? Boe 
beel f(A Bp bie fleUen boo} 6 j»aenben/ enbé tDeU> 
Ken jai ben anbeten geto geben/ 006 Boe be« ? . 

1 — 30 — ipo]Boiiit 150 c^ . 3 fiomt Ptf 

8 'U — 350 S«ii{ ~ ^attteatbani50(^« 

a&^fielb ?pn Hmanbelen 00 8 64 iH i< 
enbe geeft aen. getti 7 «^ 19 & 2|| $< 


itlangdinge 

iz^ ««eitB*jn)att8eUn/1l«gtefitioo«4iffig(f(lbB 
xa^i l^offtment tot 29 &s4 {«serttti/of in man* 
«ttngttot ^o(L\noi 3 jBacntint / 9* geeft fnn 
S,pntDact tot 8 fL ti'dle oertcb / bat fhlt £Ó> on 
8 /L i^ |J>*^ne.^1»2ase/l^oe lange bag geeft j^p/ 
cnbe l^oe tieel <euen l^gntaiaet/ al]$ gp no^ móet 
getmtyJL 18 fi« 2^ «4 aen gem / 

I— 30 — 100 1 Romt 1 50 ,^, 

ijii) f8| 

^S-3-{ fiomt6j[Haeitiiem 

150 
7-18-1» 

^ 

■ ■ I ■ 

8 — ij?— 1—141 — I— 911 

ipartt 5 50 €IU q^ 6 maettben tiag^ i3« <Etneti jft aelbetna&er en j&pellema&er mam 
mnt / Den jftaelbemafiec fielt 3pn J^aelben ( tue 
gem (iaën op 9 gulbetns *t tmp$enb gereeb ) opi z 
gulben0 boo| 6 maenben/toant gp taitl liitnnf 10 
ten gonbetb viaetis meet ban 2&4en6e gebben j^et 
l ita geteeb gelb : op l^oe beel $al ben Jbpellema^ 
Ier ban moeten jpn^^pellen fiellen booj 9 maem 
ben/bfej^em gereeb ^aen op4 fhipb^ ben b}ief I 

9 12 6^ r^^^) 

' ICX> 

12^ 10 

<tMm9 — 

12— 90— 9I67I 9 12 6\ r^^^) 100 — 167I — 4 

jjpatit os 6 (liipbetn : 14% ClDtt met tyd. Fol. i J2 

iju 4tiiie]tr«iier0ntan0elett/^efft^paeii» 
foft jBaelDen/tot 9 (pUbetut 'tbup$tnb gemH/Me 
fmb j^P op 12 gidbetut tiooi 6 maentictt/ enbe toff 
Rebben j^et J acn gelb/2&4|^eeft itictffcge ^pdlett 
tot 4 (fatp4 bm bittf gerttb/bte fitlb j^p op 6 (Inp*. 
I if óeirn^ boo; 9 maenbcn : IB te tof nt ban nmft 
tmgoittmb "0iMcfi / enbt goe beel ^ 

9 12 65 fï°^> 

3 5 >s< >fiottttzoo 

>i. ■■■> > .r ■ 6J V 12^ 

6 ban 9 

}*2|j| y tornt 90 
ipae*1l4tofnt 10 tf 1004 9^ i 12^ TT" i5« €:uiee mangelen / ^ ^eeft IBtretj^tfi^ê 
j^oelben/ tot 9 gal *t bupfenb geteeb/of tn man^" 
oeitnge / tot 12 gulb. om te totnnen 10 ten gon^ 
berb *«( jaet;0 meer ban254.Qibe not^ te Rebben 
btt i aen gelb / 2B. teeft «o^tfcj^e ^pelten/ to€ 
4 4tupber0 ben bjief geteeb / of in mangelüige/ 
tot 6 (iu; 1 1 r pttu boc5 Hp ttbent 3 maenben lan^ 
oer bag ban ll4om be mangeltnge te becgelpen : 
l^oe bed maenben j^eefl ban eI6 geitbent i 

faut 3I4 6 mamtu 7^ 9 maenbem 

1 64 Ctnee it teben mangelen/ ^ j^eeft l^aetlem» 
ftüt ^&peUen/tot4lhtp4 ben b^ief geteeb/bte ütlï 
jbp op 6 fhtp4 1 if pen4 boo}9 maenben / 25; geeft 
^iiemoutfcbe i^ariben/tot 9 gulbentf 't biqnenb 
geteeb/ bféfttltj^p op i2gul4 boo}6 maeraen/ 
omtetomnf ïoten |^onbecb'iS)aec0meecban HU 
enbenod) tefiebbentiiatgeteebgelb/ maet j^ot 
iMii ~ ^ jpatttSér J4 ' ■' 

:v. 17. Twee Mangeiinge 

IJ» Twee lieden ^ A. end* B. doen mangeiinge 

t'zannen» 
Zes ftukken Lijnwaet 6jn brengt A. by 9 die hem 

ftaen 
Twaelf ponden *c ftuk gereed 9 in mangel nae 't be* 

tarnen 
Hy 9 op vier maenden dagh eyicht ièfHen ponden 

zaen» 
End* 'wil het vierde deel gereed in geld ontfaen : 
Noch vier Pluweelen fdioon heeft hy ook daerbe- 

neven> 
Die elk tweenderti^ pond hem koften onbelaen, 
In mangel wil hy die voor zes-en<^dertig geven» 
Een half jaer dag, .ênd' wil oncfangen zonder {heven 
Het zefte deel gereed 9 om dat gelds noodt hem 

quelt» 
B.daer*en-ceeen brengt zyn fpecerye verheven. 
Die koft hem t honderd pond > zeftien pond-groot 

gctclt. 
Dus raedt hoe faoog^ by dit dan op ztht maenden 

ftelt, 
End^ hoe veel Qiecerye hy geeft > midts ook waè 

geli 4^ 24*- 81ftomt48 ^ - i^SIftoiltf %ii 

4» I4r iS 


3* 3<5 


7» 5^ 
*4 *4 


128 144 

Z4 »4 


48 7* 
48 


104 . lao ' 
120 
104 acttyd. Folïj3 Miv-;- .48. 

4S 1^ 


48 104.^^,!; \. 

104 iif I • ■,.?■'■• ; 

^ . (■§tettjpn^l«cetpe<^z3-5-iia4» I& Statte Hoop-Ifeben manoelen / HU ^p:ft 
6 fiuVbm Hfjntoaet totii^* 't fluft geceeb/bte 
fktlt {lp iti mangtUnge / 09 1($ (^^4 booj4 jlBaen^ 
tien/ enbe tofl j^et i m grio ontfangen/ ^daet-tn^* 
bobtn {leeft np 4 fMU^im ]f lulneel / tot 32 ^^ 
*tfh«fe gecetd/tite (telt gp in ttianaelinge op 36 ^« 
liooi 6 JBaenUcn/m&e tüfl OaecBan ijéüben jftet | 
itt fjetti / ^aei^Hn-tegèn j^etft IS^ ^peeetpe/Me 
l^em Itoft 16 ^ *t l^nbecb geceeb / enbe fhltfe 
jop zi 0C4 5 £4 iiH^^ ll^aer tooojgoe toirtlmaeiu 
ben/ omtie4iiaitgiUngrtemrgdp6en7^e||oe I ! ■ • ■ * • •■ / ^ ipodt 950 9* b0O} 8 macidttR. ^ "-■ *" '''• - M .. Lr......i I 1^ 


1^ *- ftcfo^- 


Rekeninge van Zilver. Chy alle» die in Zilver u geneird» 
Moegt leeren nu hier in> zoo gy begeird^ 
Dat u zal zijn zeer noodig ende wetrd. Zilvet Gewidite. 

• - ■ • ^ 

. €tnmaai'fyttftS4^mtn/iiti6fLoot 
^ot <9ncepctft zo ^Cngelfi^tb 
em «Cngdf; 0eefl; 32 |l5etu 

Als 't Gefineerd is. 

' €en inatb getft 12 sennftigm* 
; <Cenmpetmtn8|^z4grqnttm 

j • » . • 

T^ f ■ ■ f -■-■■- .^ ■ ■— »— > 

5 4^nceri ii ^ttqfif^ i6 %im/ Soubf (t^rmacft. 
7 ^enntn^ fön Stiber: l^oe toeel Mn SCiItoer Qoitb 

fatit 12 itiatb 71^ 21^ grtpitetu 2f «m RekcnirtgèvanZilvjfi;.; FoLicj 

ü mK^^mt)i\mtm^\imtxié^ marl Il 7_2l4 -jpMit tl IBaci 5 <9nc« 1 1 <Bn^. itsüjtn* j» eeti^btauttiS^nitc/iueóentiéii'Jlgai^/ 
5 <Sncen n rf^ngel^ i^iHteit/ §ouft tn-n jilarfi 
7 ^txuzH «i5cep>mn.njtt,St[1tti; / l|ae bed fgiuï 
Joutf èSrptöet IBatfi ? ^ . 

2.1— 5— 11-^ lO — 12— 7— 2l4 — I 

1 1 en84 1^^ Cl V 1^006 Jnjde^ebec math 7 ptn* fgngf 
10 1 2 tttüc&f 7 peti^i r^i gtepnen f^i^ Zilber : l^oe 
Heel pennttiantSlouStyjtian cnn ttiatb fgn0 j il» V •»«»/• »•<» iyUll I r if iifii 1 m> ■ ttetf/tt^be24iitdtrft«€^nc4 12 <iSh9;9oUl)itii&t 
ptmt tndtb 9 9eiifiiti.#nis/ te bttimMtm pebet 
mat6 fgn Stlüet 19 aulb«5 (lupbvi^e bielfiotiM 
ibet 3f Ibe dub aett fgn / e^tie^oe beel beraelD gp # 

I -* ip^füpiS — 7 — loj Rc^genuitt van Zilver. 
^'tjniatl/8clecl^tltKrDtMW)358 auU8 dun» 

luimt t8 IBati 7 petüic^ aminMn» 

9 ...... i8 -—7 -^ tot — . it 

' 

7* €cn(lttKr(ni JtflMc/Uie8ntte24innftintf 

Sm* 12 €ng4fietaimber markovtiu^qt/eidit 
iKb getoet ttoo|j58 ndti» 8 Mji 9(iin.i|^ 
iMcl Aoit^ tMn een IBaii fSnf te 0«n/ 

i.9.z4'~tf«i2 {Boniti8jOlarft7]ttib 
i8 — 7-io|— 558-8-5J-1 

iPatit ip gaft* 5 dtq^ . 8* #eiiuintiioo|^tcimi|itiKnutSCttteclotainfte 
24 Jfiacftni 6 ^ncen iz ^gelfcj^ovtot ipgidtp* 
5 frm. 't Jl^acli fgiQi /500 biêtadtftp fti «Uiif 3 58 
guU 8 (mpl}.3|nentUtu |^tKel9Ciu|gtiK|^ 
iKiniKDccjOftatfi? 

19" 5- i^— .558— 8-31 

: itotntï8Jtedl7 | i miifng < n iotgctyn» 

.i4r.iij«-* i2*~i8->7*>-io$r-i'' ■ 
: iPflrftppmfgnUtu Rckcninge van Zilver, Fol. i j j 

«. '4mm £flttttfhm geeft 3 (hiUtett tatt Xü' 
MC fÊi^aktfit 28 ttuntf 5 ocvei^namdie 'ttnadi 8 yinitfngcn f^/ü&.toem 38 tnatftftt 7 omen/ 
lonientie 'tnuitft 5 penniitmn fSmi/ €*loee||{t i; 
tnaiien 3 oneen/ {fouOen^eiRiiacft 11 j^tnntnfieii 
fUtqa/ ^$00 ^ dan tefe i)}f e ftoXAtn in een fmcU/ 
9otlMl j^enningen fgm» ;al 't mark Dan in ftt»' 

8 i8- 5|iontt229 

' 5 — — • 38 "— — 7 1 tornt i94i 

IX — -i— 13 ——3 j Komt 14:4 

80 • - 7 •—7 570}-! 
jpadt 7 pemu li^ 4>ccpnetu Mi xp4 «fn«n Zü'Ott'imit^itift \un 3 thfUken mtt 
Jtffülc in een germolten/ gemacftteenenlrtotnff 
tne' Sbttiatften 7 oneen Ineegt/ cnbe <nèon& peOcc 
inatV/ 79ennin0entH)Scepnen/ xooOceftban 
'liecffe tein Mfe 3M6enfng^otii>en 'tmacft/ 8 

Ïenningenran^: 9ettl)ieelie/tcie8ent»38JBar* 
v\ 1 ottcoi/oeeft f ngeHontien 't jaauli/ 5 yennfn* 
oen f^/enbe 't Decte gteft ino^ouüen 'tJBatft 
II ufnntnflenfgnn. «lage/ tia 'tgetsi^te lian't 
«n^ enbe tbim eUt (qijenimr* #atftf. PetCofs, 

C't €«e({e £8 tnaclett $ outeit» 
9nitiie 13 maiftcn 3 enttit» ■M**«aM«MMP ^ J Ih if^MH , , 'I RckeningevaaZüver, 

\Ktl%, tostpbc 28 maicfi^ 
'tiiuikstitnnfnginnNi/ 
Bcn7iH^n/inIlou&»lDé'tti 
4C.lijtljenoe t j matüéti j 01 
gen fgnjt poubban; üah Pt [eb^etn- cm gefmoltea 
niniitri igf «cepnni ffiiv. 

lr-7*n«i(J-8o-7l8olll«47o! . -s-^38— 7I toim i- ' e 194U - IJ-^-^?— — I47I- i-7-iiB';t-«7f'*f""'V'*'t'5.^:;". 

1-8 -n«6,- 11 |«B" »»» — i £,!!!-■()! ' ' 
'■- S - J8 - 7 lAon*!»*-*?!- •'■'"> "1' ■ ' r.lw* ...i.r/ilXiS;'-.'.':^ ) ) '■■''"'^faotiVWiaa-iJ 13 Rau Rckeninge van Zilver. Fpl. i $6 
I j^ Rauztiver jretnand koopt eens een en twintig 

Waer vaÉiin ycUer Markfjn Zilrer word bevonden 
Tien petmingen en half? het welk hy zoo betaeld» 
Achrfchéllingen achtmael voor 'tMark 6;ns onge^ 

faeld, 
JDaer boven feoopt hy noch twaelf Marken Zilver 

waerlyk» . 
Die achrpenningen fi;ns in hebben elk eenpaerlyk. 
End voor tMark fijns betaeld hy twintig gulden$,da 
Een ZHvcrfmit hy geeft at 'rZilver, om daer van 
Té maken Kroefen» die acht loot elk moeté wegen» 
Acht ftuyvers van fatfben 'voor *tloot , geeft hy ter 

degen, (fijn, 

Zoo hy dan eiken Kroes verkoopt twaelf guldens 
Wat sal zyn winfte dan op yeder honderd zijn? 


I f 

8 li I 1 

54 ' I 

— /16 I 

':■■ $64 

8/i-— 
t2~ioglRomti2SK$ 

12II t«t liii 4' ' * 84 — 1(5 ■ >io6 

lp 4 i4«oa Rekcnioige van Zilver. 
i4« ^00 men itumt «^ JBacBe» tanj^fltitt/ 
lloubenbe 't JBdrë ioj betu fin0t«t;ic^ 4it 
*tiBatk fijnir/cnbenoci 12 marften/ BóMNnüe 
*t JBarft 8 i^etu fpniei/ totao gut 't iffkékkfgt»/ 
inte tnenlaet emenSStlbetfmUliaiijbQifirtf^ 
fhili&tn (meen gefmolten ) fttoefeamalen/ ttie^ 
gem^e el6 8 loot/ en men geeft ban fatfoen 8 fiupf 
boo; 'tloot: t0at moet menl^an pdkt imtfi bet* 
feooyenom te tninnen 79^ toi gonbetbi 

jpant u gtiiben]Bi4 ::. 

1 54 4£enen lUiopman jftooiit 42 jÜatbS Xtlbec/ 
inj^oubenbe 't JBatK loj pen« ftjnfl/tot 19 8ulb4 4 
flupber^'tJBat&fgniei/ en nor0 12 mai:|en/ in^ 
^oubenbe 't JBar&Ssenn^ fp0/ banbefetbiee 
ftufigen tn een gefmolten/maeftt pp ^cgalep/iite 
elft 8 (oot biegen / ceftenenbe tooo) fatfoen 8 (htp« 
benet ban 'tloot/ be ^elbeberfioopt bf tot 12 gul^ 
benii 'tfluK/ttinnenbé al5oa7m ti |ponbetb:tl^at 
l^eeft l^p ban boo} 't jAkft fgn ban |et tlniebe 
ftubbetaeltl . 

dFatf 1 20 gulbenju 

1^4 ^tï^n ^flber(toiit loopt 1 (htfiben tatt 
Xtlber/ 'teerfle megenbe 42 jnsar&en/ tnboube»^ 
be 't iBam 10^ pen4 f t|nis/tbt -^(^46* 't IBdA 
fgn/get rbieebeiiiegiM&i ü JBftrftetii^tot 20 guU 
*t jlBatB fgn / ban be^e tUiee (haften tn een ge^ 
fmolten/maefit j^p <$r|ialen bte elfeS loot biegen/ 
tebenenbe boo; fatfoenSfiupbetil ban *t loot/ 
300 j^P ban beseft |^a(eh berltoopenbetot 12 guU 
*t (hift mint 7,7^ tenJ^oubetbt^oe beel iienningen 
f^iitfbtefirbanpeberiSadlbaa 't^tttüeebe fftdi 
inge{|ouDen| ;- *' 1^' > EekemngcvanZüvcf. FoLi5f7 

17^ ftimoaftfeo^ttttifiiiftrattJSfltiecAliiacc 
lianisMr maffi fnlottb lo^ yentu finr/. tot 19 
81^ 4fiupto«*tmatft^ii/ fiati; br Imt lp iz 
madieti j^^ticc/ iiti^taetitre petoituitftgfiau 
fl^t«i / bat ^em ae&ofi getft zo 0uU'tiiuic6mt/ 
enbe mat6t ban bit al te ;amen Ittoeren/bte m 8 
bot taimn/tAeimibtS fhtp4ban 'tlootttooi fat» 
fotn / éSéo W rpne liroejcin baabettoteit tot jz 
miU'tf}«K/enbebitiit7^tettioo4 10dt0eéftbaii 
^ ^6 jaübtr (bat Sp liotpr) getaiegmi - 

jpatit4i matRetu » • «»" , ■v. 
van " Tothttnu Goud) gewtchtemen ufccrt, 

* Ciel^kVAt» doet tot heriati Zilver plat : ' .^ 
Maer abnh^n 'tGoudgdiftd heeft géfinecattf 
Zoo hpitidrdk MatkWi^^ii^mael fes Kitsti : 
End' elkKarat twaeif greyuco» onthoud dat.. 

i4 ^eitianb 0(eft ef fluft tmt <èotib/&èg^be 14 
jttarft 5 5(^ncen iz Cn^lfd^cn/ toaet bati ptbet 
mark in^oub 1 5 ftairatji niB(/bat ft Ibe ftnèect |^ 
totbatpeber marft iiigóib 10 liarat/||oe b$|lfa| 
bon Dtt5^I0f1ht& fiütnitiïf biesen^ 

/ .20-,;i4-^5-i2-i5 V ,. ., 

■^ ' - .-. *»• _ * ^ ^ . • -■ • 

4 74-0- 16 3 ...j;;, . 
4/. 


,<^— ^1^» ■'■■ ■— ^— ^I ^ Ml I ■■■ ■—■*■■ 

fd 5 % Xoo ■^—i^w^ U w iiaj.^n ^»'*' l Rckénhïgevangoïrt:.: 
24 :%Mittk fbA €toutijt genmete^fnbe op zo 
3karatfgn0'tjniwft/ tiwgt i8 JBaiRf 4«enMt 

tm/ lioeii prtm JBarftimn: Aimftfèin 15 ita^ 

. < ri5; — ^ 18 T—* 4 — — 4 rf'rrrta 

ten ii.Cuaelfen/ poub tn peber JBarK 1 5 liacat 
fgnjS/500 tm *t$fmt geftneetD tDo^ti/ tot tat j^tt 
tnaet en taieegt 18 JBat&eti 4 <®ncen 4 Cngelfen : 
1^ te^ Jiarot fgnü 50! 'tiBacfi tiaiun|oiiben^ 

18—- 4— -4— -i5*«-24 — 5—- 12 

^ ipaatMiutat» 

4^ Zoaeenfhi&^hRib/.tDe8en&ei8|BiitKen4 
4^ncen4 Cn(|eIf«itti^odlr2iiDJtatatf6ni^ 
i^oe beet liacat fimt 5m6e«'t|iRara4)rm M9óu^ 
ben /r.toiaert bat 5eti||loeQt^3^^3Matf^ ^ncen 

u -<gn8el(étt/ e&nfetJtteet ^ gfltw te en ^^ 
t^e/bani|etnttitt^bi{^{).jr ./ w... ;, ,/ *' > 


5^ <Eenffu64^oubiei/ijbegenbez4Jl@ar&^V^^^ 
een iz tfngelfen/ fimil T tii pe& er JBarb 15 Satat 
fpntf : l^oe pM f ^nji^oufi; Qbitln' ^kt gantfi^e 

I 15 —=1^4^^-:— 5 — iz ■MWB«fM«i ' ' : 6 Cm Rckeninge van goud. Fol. 158 

mf&^/ W»ftixi 1 5 IBaiteii 10 Itotat 6 <B|eii^ 
mn atn fjBn^Bottfi: ëoc toed ftaratj^outitiant^ 
IBa tft W entie l^oe bel e^eptttn ten lUK 

I— •15^-^24-^—5 — n^ . 

• ■ _ ' . 

" J |gamts7Q|ftatdt/Mtotbtertbatboo}tie 

1 5: JBat&en fijn/ fiomt 24 ftatat/ tiop) eeii 

jearft/enbe tefi io| Satat tegen 10 ftatat 

6 <0)epnèn/*ttiieI6 toontblaerlpft/ bat een 

. »arat geeft 1 2 grepnem ^ . 74 4een (hifi €»oub ineegt 1 8 Matkm 4 <® nten 
4 ^ngelfen/ enbe pebet jBarfi goub tn 20 ftarat 
f^0 : l^cie beel ftoperjs ^otibe men baet moeten 
imengen / m bat peber jfltatfi joube bomen in .'*••■,■ ■ • . '''15'r-^.^ — i8r-^.4— — .4,: " 'VJ 

'•^^'. '. ifatft «5 lBat6enn©nö;8<en8r.;., „?;'•/ 

- : - ■ — I — - ' : — ■ ■ . ' Tr • S^.'T't 

é;' ^«en fhtft 45i»^ j^tib in pttui: JBacft/U|Mto 
tat f^'iut/ énüle M ttien Daec In mengt 6 jRat&en 
1 49nce 8 ^Snadftti ]tii9eti»/-^»a enj^mi^ciet 
jBaci ttiaec 1 5 Itacat f#nis : tnat meest Dan 
•t5eItie(hdttoo)enNiia'tQie|ifnif c : .ui£ 

?: ^6 I-— 8 15 

ipacf t too} 'tmenoen 18 Jlatifttn^^ttc^t 
, 4«nBelfett» ' 

: ipadtm 'tlimmni^iBarftjm $ 4^men mMM fe'J"- 4 'i 9 <Eenen Rekeninge vantSotui fbOitm^tiabf megende 27 Jlladtendoqncim/ tot lo fiultetqi 
H'once/ datbec&M^ gptotpgifl&mit'tltatat 
(9n/entie|ietiei: jBatft Sionb in iS Hatat 6 ^m* 

»7 — 4 1 — 18—6 — 17*4 
8 

ï - zo "2tO 

zo 4400 
4578— IJ 

4409*^0 jpittftlltfnt8ltiRl.i78— i5ft» 

10* ^inen6ooptent^ltau43oub/toiMKn' 
Dt Z7 jnacBtn 4 onten / tst zo gulutut b '«nee/ 
^l>^ JBacSOonbin 18 Itarat 6 «rtmteii 

fgnd:3Batfalmenpeliet]tacatf$n]ttlteeItooiieit 
•m «Wnnen 178 tniKpenu 1 5 rhtpt^eitf # 

<•• -* ^' , '*•... . ," 1 ', ^^ ^ ^ 

f «^ »o«-^ 2ZO jSotitt - 4405 

178— 'IJ 1^ 5<jg 9,..-.^^^;i^^.,j 

iptcft98nIt»tNK» tit «d ' Rekeningevan Good. FoIa59 

i» 17 fiMOitt^nan/ tot zo guttitiui ti'^nceA 
tfi bat tntn 't selbe Utcimnt tot 9 guOwin 'tiui« 
m fan/om te \xfimm 178 guIlMnii 1 5 ^ntttmy $ 
#ot t»el Hatat flnqs Qm^ ooniitbec JBatft f 

2,0 — — i2o|ftdmt 4400 sid^ 

178- 15 i«' t— --4578— IS 
Itotnt 508$ itatat/boo} 27I 

ipacit i8| Sarat» ■t»-— IX. Ift dateenftuk rau Goud voor d^Once mea 

betaeld» . , 
Welguldeot tweemael tien ^ end* datvoor giddcds 

negen . 
Een fijn Karat men geeft» zoo wint men ongefaeld 
Met dertig ponden Vlaemfch , min vijftig groot ter 

degen; 
Raed dan » hoe veel dat heeft dit ftak rau Goud gez- 
wegen. 
Als yeder Mark heeft in, aen fijnen Goude klaert 
Achtien end' half Karat, de saek en is niet zwaer. 

8 

20 I— 9— 18 — tf 30 

— — 9 6 id6^io(htp» 180 
160 y o i-*^5 


r: ., ^:-«-iip— 1 -178 — 15 ■»i > >iiii mm*m Rcfö' Rekeningevan. : .i .?T 2 van Qoué 

cnde Zilven Vaert vrylyk voord» al zonder worden moede» 
Zoo meugdy ecn&tca eynde komen fijn> 
End' vao u konfl antwoorden» als dé vroede» 
^ Al dunkt u nu het leeren fom ty d pi^n* a^^^Mk^MiM aaSMB^ii^iriM* •■«MMHMMai «HHMMa Mi i^ .€enen <6oubtrmtjt j^eeft seBdtBt een fb& 
C^öati enbe XiVatt onöer een gemengt/ inegenDe 
6d jeat&en/entie betaelt tmi; eeneti pennfng fgn 
S^übet53 flupti4 etibeb06|eenl^atatftin^ou& 
Sf gul4io fhi4$öö ttio;tii BetonOenHat pe&er JlSarft 
^goub 7 pem iz gtepnen fgn Ztl^.ér/ent»e<$ 3Ka* 
taf ^ gtepiien fffn 4&6uti : %oe ttèelj^eeft gp trnii' 
in aijies^betaelt ^ 

•" ' •/ -66 - '': 

' 7 12 

I «..,^. 33 __ 495 |60illt8i6 gul* 15 ^pbt 

* r; -^ ■ II 3 


J^(4iUilllI^<ni^ 


tfSCoo Goud ende Zilver. Fol. 1 60 

onntc een aemengt / toeflcnöe /J6* #sttB<n/ enbe 
men betaeltHooj ecnen ^tmm i^*l™«3i* 
ftinrtiens/ möe too j een »atat f gn <»aiöi 8 gnltt* 
10 flupti* flï» Ptöet JBatü ftan róeout 7 gemu 12* 
««pmn ffjn Xittjett^^oebeel ftn <©ouö poutiet 
notö W-en -bötten/aljj ttten <n allej tetadt 4325 I 
fattt 6 &aya t 3 0y pnen u «en asütiet-fmit fioopt een (lu6 ban tau jfl* 
èet enöe 45(raö/ onöec een gemenflt/ tnfiouben&e 
cI6 jBatfe 71 penningen fijn jtttoet/ <nl>e6,»a* 
lac f nn eou& / en&e betaelt \m% eenen penning 
fiin Wtoet 3 3 fluptjet» / eni» vwoj een »arat f nn 
«oöi8flu«>enSio.ftttpb» jootomi Bemtnal* 
M te ttebett43i3 gulöenj» : ©lage na t getouftte 
iMtt^etgantftdefiuftl 

I — i-i3~7ilii-7ï 
. i-8-io-t:6i|5?-*a 

05-^10-1-4315 

iparit66|isarftén, ■I . L '■»;■ ken «toutt enöe 3fltoètAaiüjeï.een fienïwgi/en pw 
peöèHiari inèouöt 7I pennimftrt ^t^ej / «jj« 
6i üantüttn <6«tt / inoe men betacit boo| P!2 

men Iwoj u^hmi fgn 0oiö lietalen < ■v^ Rekening van 4u|— 3506-5-1 

; ipadt 8 0uUit 10 fluplu 5* Cenen Hoöt-gf etet öeeft 5a Centnet floot/ 
entvebebtnt batbttlLootm j^eeft petiec Centnet 
54 JBatgen loinem fgnjiltoet/ taielft^ilbetnotg 
tingoub pebet ÜBarft 3 Hatat fgn gouD/ 300 taet^ 
fioopt 0p een Centnet 3ldot ttdo; 8« guUnens/ 
cenen penning jtlbet boo; 3 5 dupberis / enbe een 
Satat Cioub boo) 8 gvlbenij 8 (iupbetü : 3C0at 
ontfanst gp twtt (n alle^ # 5000 I93Ï 

96! 2 4f f IBari&en ^ottb« 

4$o3i€?*UOf 16^1 iBat&en ^ilbec» 

100 8 *«— 490Jf.h |j* >~ j — <^ - 

I — jt >.— iSpJl bjöo --- 3 - > • 

I r — apir • i4if l#i — lo -^.o :' : ,*i I II «1 

CiOQden4e Zilver. Fol. i^i 

pdMtCentnn; 5 leatftemoptntu iz seipnim 
m dltttr/in laat]& sf ttm nocO getoonticn tuo|& in 
Mött imacft 3 Itacat Wn ^oub : $00 Dtcftoopc 
fip ent ^eotnec ftodt 8 fluteenjs/ etnen pcnnititi 
niba i 5 ^i>« tnbe een ftacat ((EiouO 8 guItieniK 
iftutiéeos/ enbeontfangtinaUe08854gulb<nfi 
18 fhiptoetüt z pemtfng* im tieel Centncc Oaobf 
AptHininaUtrii^ ^ 

5i> 40« 

WO 

I jmai^ 10 pen* 12 8C4 tjBt i;i#f 7 — 1(5—141 
71—4 — 1 100 — 8 — p8ii 
1 — ij -4<HJ 
I— 8}— n{ 1 97 — Ij — o 

176 — I?— 15* 
176— 13 — 15} — 1 — 8854 — 18 — 4 

jpatlt 50 ^entttei;^ fc^Ni^fcM— 11 - I ai «tti MMW#M« 7» tfcnatlUot-gfettc öwft 50 iCenwet ILoot/ 
taan ban ( 300 0p bebint ) iut petiec Centnet tn 
fietft ii JfBat6 siibec / enbe bat selbe sübet ttocü 

Ïniitma <eoidï/;oo boBoopt Öl^ oan ^pn oberat' 
letten loot tot S gulbensi 'tCentner/ tjf Ibec tot 
3 5 ^npbens pebec penning/ enbe 'ti^onb 8 nuU 8 
AQ»ber«t pebec ]tatat:IM^l %arat aen <$(m& 
flouBt ban pcbec JBatit ^flbet/ aUi^in atlen 
mitfangt88548tat 18 (Htpb* z pen* 

« 5000 f Rekeningevai) 

5000 

8854 — ^i8— 'i 100 — 8— 4^5i|fiontt 59Z — — j< 6 **■ 8442— —15 
Per Goeds. 
zoiMiBoJ 
J9il — 21 1 > ■84428 

3^1 4068I 40ö8{ 4373HP«i8of 

ipjl— 24^— I / iomtijBaii» 
faut 5 Wuacttt aen ^oti^ ?ani«ött €entnec in ftéefï 5S JBocft Sflbce / te 
tmIK Sflbei: nocj^ t» in {itbn: |Bat& 3 Itarataeti 
^m/ 5ool}aBóotit|^74entncctMii'tfilpti& 
^1?^/ footetl W3ip«intoa«iJCflter/tft24 
m*xmtt/9Am $ ibicat Mb/enteontfimit 
m allta 8834 gulb. 18 fhi^ii» zfuiu Wat tm* 

Koopt j^P iMn een tfetmiec ioot/cen mimbff itt* 
tiec/enbeeenli{init80iibeIiib[non(cc# 

Cêntf I 

Somt- 7h{« 

üomt— tf3%«< 
6» ~- — I ^ — ^^j8ii i tornt- 87rf « 


Ml 157^8 «e 
157 Göüd ende Züwr. Fol,ï62 - - . >. 
' 1 » " V fie» 4kntPm %o$tB ") 

itmmmt ^ovi^* si) 

9, DrieKóppein ^emaadlifiefc > diis weg^ cveii 

zwaerj 
Elk t*zefiich Marken net, den eeaen van Goud klaer 
Déa anderen van Goud en Zü ver onder een^ 
Den derden^echtft;v«n al) van ZilvQri&aUeen» 
End! jsoo den eerfie dan> om leggê mê wou moeyen 
In een vol Water-vat> zoovzottde daer uyt vloeyen 
Tien Marken waters > maer waerr dat den tweeden 

daer -. 

Waer ingeleydi zoo 2oud' aen water openbaer 
Twaelf Marken loiopcn ^yt > end' leyd' men in den 

dorden» / 

Twintig Mark waterzoüd^ haeft uytgeloopen wer-> 

"den: 
Raed fiu > wat héeit dan van den tweeden Kop tjcr 

degen, 
Al*t Zilver ende Goud bjrzóAder elk gei^egeo* 

* 

•'.•XIT 12 

" ' JO lö •■ t <nt>t^ wati H OOI 'tgot^ 
: Rekeningevan 

lo» l»tti;3lott6ecisfie(ibeneenjn|nel»tiXfU 
bcr/liiaetDanlI^tottomti + iluni/a^ 4. l 
ixm \/ Ci-4-|t)an t^/ enbe ^ tt ttfUf 300 bett* 
Inijp 09Mn3|aetbanaIIeonffeIbeneftatbqibii- 
loon 180Q gull»n0 / eni^e ontfiftaen upt Hettltie 
JB^e i59 inaditn Silbec/ inionbenbe iitiMe 
jBodi 7 pennfitdl fUn 2fIbtt/cnDe 5$ iuuat ^ 
€teiiti/bat «p bet&iopen 'tSTilbn: tot 3 5 filiirtMal 
pid)ecpentmi0/eittw 't^oitb tots 8ulbenii4 Öh» 
Dens ptUc itarat:S;(w ban ben i^^tere ben laMvi 
todomttilran 'tgcne bat bejB^nc mtbm 
^ot bed ^ liactUeben eli $0n «enbeel bce IBi 
tneiittg/ mft]l ooK ben 9(tn bon lUnbti j 

591 -10 78 

J18 — <S 4394 

59-3 109-17 

1951-ïp 4505- «7 

4eflberb^gtii]iti95i >— 19 
*t €»otib bjmattipt 4503 — . 17 

6455- *x6 
10/ s' lomtbob2ben1lanbj«-l|H(i; d4$ — 11-9$ 

mmmmmmmÊm^mmmmmmÊmm^mm 

5810 4~<Si 

b'ongttten 1800^—^ o &omtbO0}telifei:3otdKntt 4010 . — 4-^ «» Good eni]e2ilver. FoUi^] 9* lil/410 


-jTlKit ;m H» iiJSp ^ Il ~ 1^1 

<i 588- 3 -4» 

^pw X J AUe- ■. ; .. Allegarifir 

AUcgatio, Mengihgè. mmm^m^ 9 

Als ghy u ^ilt tot MengingcBêgevch, 
En zo^kt Azet ih te zeet g^cn èygen bact. 
Dat ghy daer door u niet en brengt itl'faeven. 
Want elk altijd gèlobtidt werd na zyn daed« p<h^M«>iMHMMK «!■ '-r i4 Centn 25}ftittaitr j^fNn ^ipn Mvtmt ^^ 
Hert bonnen 5 gttKifiijt^ aNet r |M beel l&atint 
tnoetgp baec inmengen/ om temaKen sijfA^ 
benjs Biet i 


3 — — 100 — r— j 1 6omt i<i6| batr iian 100 
fsLt{t66\ Conrien WsAtiiL 4 200 men tn j^onbecb Cohnen 5 piOmi^itt 1 

Han? \ 

ipadt 3 g[uUien0 Sim 54 3|n l^e beel Connen 5 guldems :i&ier jal men 
mengen 6(Sf ^^üattkii^^^ te maken 5 0id# 
öenu T&kt i 

«* > 3— <58? 

jfacttiniooConnem ^•T ^^^^^ Menage. Fol. 164 

éu fittttttninioo'^pmnmasftcsemengtgetfc 
^ '^ntien lllatet/500 f ft 3 gutticnst friet: leat 
aettc 1)100 fie( tKin te mojen # 
100 — — 1<5^ — — — ' 5 
ifacft 5 0ttO»nii a&i(r< <4 ;Ooen ceit 'CattDeti Ii^oiri) 80U 8 ftuptott^/ 
vn flott eenöoMW «joob 4gtt»^V «iM 

«ittia&flMteinena&eöttns» 2a%"» f^'^^*/*?! 
be i;s:a66nifi080( onbec nuiHunbemi / pm 
tmafttmOmimmm/ 5^'»«lJ5«'i*! 
<m maflelupneii ^joüti gdben / «^ «fjP gj* 
iSastne npt 8fêft.a6il5jotbm/ enöe «wen J»» 

— — /9 '—/IJ 3" 1404 

• »*4 31* ■ ■ " '■ ' ' ■■" ' 

-—/S 14 5¥ 3*76-1 

1871 1404 ,1 <getmt:»^UHlk]Nrt>e 
We turn solben 8!h»tte«/ enbe «l»«^)««g 
mag 74 «jooben / We r>an flotten ^ fhg?^; 
Sm imli^ton Hbgge ei|be<f«(lv« turn 9P >\K 9 4 « Allegatie, 

ii 8 ^SITJ 

% 6 

Si — 54* — %\siifciz4 fidttttij 
5| ^« 546 ^^|j»| z34pcr 26 lomt 9 

{13 S^afilen fiogge» 
9 2?aKlen Cattne^ 74 «enen <©oubt-fmtt|^eeft een fhtSgetmngt 
€»ottti enöe 2f Iber/toegen&e 8 JBarften/Qratien» 
^epei^r jiüarft 14 ftarat fi^it eoubt/ ente 10 
Ibaratfim stinet / 90e btel lotteer <0oti& ïsd j^ 
feaet tn mengen / op batjutter jfBaifi fofioube 20 
liaracfgn€>on»f 

<4 
«m So— -il Komt 20 

8 ^ Il '■MM' 8» Mtn geeft een ^u& <6ou& / SenOcnitt Mi»c 
jflBatb 14 ibacat fgn «otdi / enüe aldmettluKe 
tn mengt 12 ffiatfien f§n ^dtib / «w fiouo mMt 

• ii<4-Z'% -. ' ' ' - 

14 Mcngingp. Fq1^i<J| 14% 9» 

288 

— II mm z88 + 14^ 12 + ifle 240 + 20 38 gelüK 288 -F 14 % 
141^ 240 

**■ — > ■ ■ ■ . ■» 

ó^gelp 48 1% gelift ^ SjOaviïen tat Set 
fHm eerft (tetoiegeiifieef t» 

I ^ im I ■.■■ i i A • ' " II i'i i 

9« sew men leeft 25 Riemen ttffitqrfectbr^ 
guttenK/ 30 i&temeiriót ^^ifidtienS' entie 4J$ fiH^^ 
men tot 4 snliifi«^/ enbe men bat tMtnz malban^ 
ftecen toetbeelbt: <0p j^ot beel 50! iNin eemn ftfun 
toimetite^aen^ 

25 ' - ■ ' ^\ v> 

30 ' ' ? I 9^ • 

45 ——41 ito r ^ I0|^ ■ , ■ ink fwütitpiSsu4fbxtiü^ mmmmmiÊmÊmmmm^mmmmimmmmtmmm 10» Cottnaootft-lKcloqMKiiooftioofi^tmf 
IM(9itci> ttmi fSHQtm/D'titfie 2 5 tüxmm tot 
X giiUttnis/ t)*(ii»cr 50, mbc fteDctte 45 filemen/ 
mfuttotdot iMdvttir Uton/ «inget «looot r 

ftiem/ efi Hat be fomme batdie bec&e foo^te ttoet 
titael fo tieel Mooyt ai]t te fomtm t^ 

25 30 

* 5 
50 • 90 ^ 170 

■ I 90 

270-7 so^gelpRöó^ 30% 180 270 «♦«^♦♦♦po^ 45/ im $ *tfSflL ♦ ♦ ♦ i«e 1 1^ Cenf a5oefi-&}u66ec Beeft 100 tfüewi f^am^ 
1^/ ban j foo}ten/ al0 treetje 2 5 fif emen tot 2 
Iintti4ben iftf em/be fltoeebe tot 3 tinlb4 ben ttf em/ 
tebecbetot 4 8itIb4Bini ftiem/ macr 0oebeel iüu 
men ban eOIjs / aliSMn filem toin tnallumbcten 
ftomt te (iaën 09 fgidb» 4fiHpb / ■3^70 ' I •'■ -.'•■I- ■, • lOO "-^ 

*3 J t5 (451 , 

.75 ^'» f * t ïz* «men tBfln-tappet mft, 180 (io<9 HBia 
Dan i)ecf(Depb{9)gfen/te toeten/tiim 12 fin» ban 
1 5 ftupnenf/en&ejian 24 fhtpbniS ben fbm/ttét 
t>km V»m onbec mal&atdieretv gemenot l^el^ 
benbe / naet yptm Infl / b^int Ini^t!^ ficbbcn izo 
ftooncn tot id fiapattfittmfiotmj tnbe^p'ftoo' 
«en tot 20 ^pbetu ben ütm» : vo^ beel ftojBgm 
leeft 0p ban te \mim ban t>cbet ii)iii sefiabt I 
ten/tfi tanbet tet tBen/fte^t c«cm 

' ■ ' ^^ 
^ <' tu €mn dtdm:en D^gn-tayptt j^teft $ tiui^ 
Htm n bon 10gn / te toeten / ban 1 54194214:^2450 
ftavbent Den ftooy / baec upt toil Op mengen 160 
ftoopen/ tneóemfiaen sullen 00 24 fhipb4 ben 
^oop: l|oe beel fioopen tnoet gp ban bantOe 
maniere baer toe nemend . 

bOb| Goecis* 

io 15 

11 7 160 
21 tf 24 

rp 4 — • 

itfb— •r5i— - 3840 

15 249» 

' X409 1440 

poopertj JhntttCo .V ite 28oper7BO|nt40 

150 — ^ 

•— ƒ 260 

: f 10 tot I o 180 per tf fennt 30 

• 10 tot 191 ^ m 

ftU< 3otOt2i >fiUpb» 80 per4fiottlt20 

I 40 tot 2Z I — 

^60 tot 30 j 150 •mmmt^mÊmmmmmmÊmiÊmmmmmmtimimtm^mmm léu Cm 2B)att-&itp9e/don)itntie zoo ^mimn/ 

50 4feimcn o&toiktV, ttdie Dell^ tn0a met 1im« 
ta/banfc9(iith^baecit|ittaoti^ ttooi 50 Coii« 
nm/ MtMtotttt aï^fDtiMcomiiKi: tnattr : .9oc 
iMd i0 ten pdM '^mmf IwMi ttuijbtt littft- >oo 150 

200 150 ipacft 5 gnlbf 7 (itVtf^S^imif 

i5« ^emattii^eeftiniConm O&ter/ feaesuyt 
tapt l^p 16 mtit^elen/ enbe boit^e toeüei: met t»ii# 
tec / ban tapt 9p baet noc^ eetm upt 16 mtnseleii 
enbe ttidtje ttebec met toatet / ten becbt malf 
taptj^baetnoc^ 16 mengelen upt/ enbebii!t5e 
al bi^er met biater / enbe bebtnbt ban bat ihbe 
^^nne ijt be^S beis btejriS / bat baet eerfi in toaif / 
l^oe beel mangelen 0onD ban sul&e ^nne 4 

B15 iiS ^16 

9 '/periitf 

46^54 

/ per 1x5 l|{etttpt ^ CC 58^2000 
180 

4Mg^ 512 «4 Ig2 ■ 24 
2l6 Ip2 

x8o 512 ■I 5g«i ■■ 2ld' ■ -16 4832 

^aettptfmengelenf 


16 €m t < . i . jMlegatio. 

ld» ettfO&nmeS&iensootttp^iiienaelen/etttie 
tnett tofftpm ttpt i(S JBengelen/eflM itoltse tn»# 
betmetfiiatec/bantavtmiiiaiectDebeK i« jBen« 
gelen u|it / etiDe ttoIt;e ooft Uf eHerwet imttc/tm 
beebS nude ta^tmen iMei: nocg i6 IBengelcn itpt/ 
«ft Mtt^f alloe6«i;etn met)i}atec/IK»t»cI |Btn« 
«dm Sto» i0 ban nocD ittHe jeOK Notitie I 
__^ jparit55>JPmgtfe«* 

17* eenen Sftoopman 0eeft een 'tmm 3Nf ' 
go/toegenDe 2 5<$ ^« daec upt neemt gpfommise 
«* en&e mengt in niaetfe ttan tim / jitKi tieel sant 
baeronttts/ ban bit gemengbe neemt |^ tnebei; 
300 bcel ^onben aijs te boegen / mengenbeUtbec* 
ombaeconbet 500 beèl sanb/ aljoo boet 0p ooft 
ten becben enbe biecben mad/ 300 ban Inbe Con« 
ne notj^ i» 1 50^ ««^nbigo/IMie beef ^onbl 0eeft 
jto t'elften tepje nptgenomen I 

jBtdtipUceect 2 5($ ttnee mael in jgem welben/ 
ttditban met i iojifimtt wpt txOtt ^Vi ftomt 2 24 
ttefttbatbaH25g> ^atits2«» 

38; ^enen ^ftoopman D»ft een ConneJ|ttf>i>' 
go/toegcnbe 2 56 ®«baet upt neemt Kp 3 2 ««enbe 
mengt in {ilaetje ban bif baec 500 beel janbit on* 
liec/ banbit gemengbe neemt j^teid»ec 32 9* 
mengetttie tntfiecom baetonbec 500 beel $anb0/ 
al^ooboetfoiooHten bedien enbe iiietbenmale/ 
^e beef ««9iüiigo tffet ban notj^ in be 'anomie i 

f224 lisxï . 224 
i56 — :. i24 -l 196 171I 

;faciti5o,|«» 

IJ- Ift Menginge. F0U168 

i^ Ift dat een ftuk fijn Goudis 2eftten Marken 

Ead* dat me daer af faijdc vier Marken» end^in ftede 
Vier Marken Koopers mengt daer onder» en dber 

naer» 
Van die gemenjgt ftuk Goud fnijd wederomme^fêr 
Vier Marken» Mengend' ook gelykmen eerftmael 

dede: 
End* dat meoalzoo doet ten derdenmale mede» 
Ten vierden» vijfden ook» raed wat inhouden kan 
Na elk affnijdzd end* inmengzel na 4e zede > 
t' Mark aen fijn Goud » ook als al 't afgefneden dad 
Gemengt is onder een» wat fijn houd eik Markant x6 16 ■ 1 12 ■ "» ' ■ 1 

4 ff^tit 18 Itacat na 'tmfle^ 

XZ 16 1'. ■ p ■ ■ « I 

3 ipoctt 13 Itanic 6 gcepibtiaes tkiKtoe» 

p I<S I - lil <^ a_MMw I, 6è 

3JI 20 i. 12JJ ' I 

ipacft 14 Ibicat -^ gnpnim/al 't ofie' 


J r » Munte-flag. ■M^ r SSoóg; hier zoekt wat dat tl koft het Goudf 
OftZUverfijn> hoe Veel ook 'cMark inhoud» 
&d* wat gy moet voor arbeyds loon betalen» 
Hoeveel int Mark» gy ftukken wild doen flaen» 
|Ide hoog elk ftuk word uy tgegeven saen» 
End' wat voor winft ten honderd gy kond halen : 
Merkt wd op aU's om nergens in te falen« M» u tfeneti IBtmMneefitr j^eeftodti ban ban 0et 
JBarft üi^outi 1 1 fttuiS grepnrfSn Stfber/tn&t 
0m Mtfittüle tot 1^ Mtitlt j^tt jeltie fiellite 

SU te niesen/ na fpne ttief tb|je / aoo b^^t 0p't 
entaeftt baecaf atttier gelb/biegenbe enbe gel^ 
benbe aio 'tboojgaenbe/ maec 300 beel (Tegter/ 
bateenlBadltiiaerto(n{ionb iojptn4i28re|inl 
#q< : Ktot fit ban^pn Mnft ten gonbecben ^ 

10— XZ — II — 18 — IQ9|IIl|{ 

iPfltftiii; 
,r 9an bef(( zi|$ moet afgaen <0tttop enbe alle 
(Oni](eIben/ be reft bl{fft boojben iBunMtteefier ^ 24 jpenQeefteenfgselb/baecbanj^etJBai^tm 
^b i I pemiS otepni f#n]Bi/enbe om bat get $f l# 
be geib onbic 3pn taief tbpe gae^/^oo b;eeftt ment/ 
^be maeftt baec 00b af anbet «Ui/bieaenbe etflie 
S^tnttnWïit fecd^ b^ soa beeiae^terVbac 

mm Mónce-flag. Fol. 169 

mm Beeft üooj betflaen/in -menjitn mftt <®ctcop 
I lif ten ioo« ^oe beel ftjniS fal Don t jjGiatft j^ou^ 
)itnl»infietlatf^eseU>? 


3* Jllcn tóef itiipbetj» mun ten/ ij fa' tEoot/m 
wt jSarftt^diz loof fgnn / oofiueefc men öea 
«tmtirtetótt,b0orarlteFM9lJf«f^ 
/lyiiit Jiaai;|(/i^ bet} (iMP^ejctt 39I meiWi^ 

1 -^— Xj-.-r-T- 16 Z4Q . . , ., , t-;oj>- 

;: ipbcttiSSfhipberjJ. ■-?; 
4« S1<1 >^(it *<^^ (iupl)et0 lalt muntf /.i 5 int toot/ 
mDe iMfccn iplaeit^iMA 12 bbt fijns» / ^oetoecl 
fiteft 62 inmitttKeiïecbooiacbqtixntie <&ctrop 
all» men upt eert iSacB fóW l^eeft 288 Metst? 

'** Mt* »<kf^»» ^ «*■ 5. «enf j»unthieeffet Sol^ een fh» fP'^ö/ 
tot 10 fltflö/Htatat/öaet ban munt ftp «©acarth 

lian 5<Jtoeenj»atft/r«tf«nOt4«öl*boo?tP' 
ittn arbepö enöe 4^rttDp/ l?oe beel ge» öan ewcn 
'©wcaet/ alu öptolntött tenftonöeojf tv^i .{ j"! 1 « üoiTv ••T-;rJfr/f 

Itati 7 gid«4 (hip* 'tduft/ituiei: |Slóé%(n'Mi1Adtw 
alisQp rekent liooiAirbepI} entie.#ctn)p 4gulID* 
tui» tutt 1^ mint 6^ten j^éttmir 

ipaeft s<rptiKi^ fn t jBittft» 


^Wmammmtmmtamtmm^mimmmÊÊim^m 7* ^1^00 in tenen j0imMnet0eciS SDegel gefteioI« 

ten flaet SomarftAf dfïitn looDig Ziltier/poc Heel 

tttnudlf JtoodiftttuMtmen Daec onDec ntpnsen/ om 

.tott)eei;tiénlQOiiiAteituifteiu _ 

€)«wr te imleR/^tMn^miAeii/enHaiti 

'feeditftei^nt li^stsiiien/btt bp^f^Io^iSCN^ 
ge^mltenltf; 0etitni|(lf loptite ( Oatop »««: in 
nq^ngen IMQaen (ie cetBt^ansi/ntfH m^ |^ 
nceep6en/^ tieectlen loalig^ ^ oUtlRi ^«'^ MJHitc^flag. F0I.170 

Htoflt)ttdlttiftn i4»tain 154 blpft ufttltbat ba* 
bitst lu Dan txOA oOttiiüm i4,blpf t i^fttltbit 
mmbti5*inyiiVknbiKm* 

9An abbtect bepbe flMtartitfl-iefhcnir tétalldt/ 
imttt 34»«l««i!^<«lWï toejetvöet miöbel »» 
tal neemt naec utieUeben ( aUi gte; 30 } enbc fielt k«K *1j^ ■- I ^"^''fiii: Ttf.?:" -^''"'••0! ';':.'■ ■•• ' ^ '\-: l^vt; sc^ 
5 — 5=-iM„ SBoo ftomt ban be io4tiot| Iget 0trmoIten(bat 5f^ 
tt 804 JBatft) enbe be io« boo^ get s^ite mm baet 
«nbet mpligen moet/ ^tc upt fteU utom tegel/ 

20 — 80 — ld I fiotnt4otttacft« 
Facit 40 matirèiflilfliooéig/ bïeWnbaet »' r* •■■■HMI BdlSP^I^liiec/ Boi»&^1ip(ioo&i«m0et|^P 
iKietfliiefmpnsen/ ombaecnaria^tlaobigte 
waiUttt ■Mantc'-flag." 
... 3. .■.•.■ « 

.8 ; ' 

41 >ij^ ^xj Facit <Si|itMdt 9» 1^ bed tfen be j^If loeDig SiUMC s^dmtii 
itvnóen onder 61', mark lv0o«6ls / om tMtt tot 

5 ^ — -— ^ ,»v. . 4 *■ • •"■ ' tSS toobtg jeflbér/doebeelbiectlett Ioobi81nee^ 
mmbaet onbet mpngen / óm ^ 3tH» tot aei»t-^ Mante-flag* V0U71 

7» — r- ^ 

8 

« • ■ ■ ■.^- , 

— . — -M-J ftomw 

~ FacittfttiaiSStootSjfttm; 


bpftitnIoobfaSinttt/ cndt itijingt tuier otMc 
4oinatfttti»atl0doMg« i^lwelM/ salbon 

80 40 80 1200 

i 400, , ,80, 40^>~»48o 
1200 480 120— i68ö-iIFa.i4toobttt 

N.B- !^{ee moetmttt toojlterü ^tKen/gsetml 
firn in petet ^ofi ig^mttt iuin aWecen De pofien te 
samen/bat gtefc u tu») gttal/enbe ttt ^nen te 5«» 
tttcn geaweect geeft j^et mttitielB^tal/tuo} u a$« 
tec getal (hit ban een matKAütt lian 6omt u ban 
^tttttlSftt fatiti / 12. seoopeittatitdtefibsieticdeiiZflter/tetaMtfe 
1 5. tnattt I j» Uor/ jo^looWg.:^,. moti 12, [oot/ 

negen UMWig / etiDe ictnarft 7* loét/tof lootrto/ 
enbeoatftp't^clteontttttenfinflt» ftoeteelbnM 
öigjartüanUttsen* ../ 

m»* lotit'f* hiit», lm* loot 'i»»»" • ■ 't* . 50— b^L.l-.3<Jo-l3-^ 
jpütitTiiHoo&tg* »•-•'» < ■"■W* . ' ••• ïi*.^ *'*l *^*^ Utentrintt^ 0eeft ^f èctetlc» 
Zilbet/aij8: 1 5«giiatft i34lOot^IooDto^4tnaca 
1 2. toot negenfooöf g* i o* maci yJoot bpf looDto/ 
en&e6.mat6 Sj loot 1»cttienleotitff/|loetKcttoo» 
öf ff vA Dat ban I»e5eti/-ali8#p't a( onbec em oe* 
fmolten geeft < ; _ ^..." 
• •<•.•».•;, I fm* SÖ — ■ «J r-i— 452 — .4 - 1 ttit; t jfatft-8'roowa* '/.U-i*i i* Tl 14* ^ft i'i Art» m«H ittft ioo4iniOT^eIf looMflSÖftiwr/ 
H^ beet fii^ittoet men daet toesctfett/ om^f 

itoobttteroalwn* 

loot f^oio* "lüjoir • , . : ^' ■ 
's!!-- lö -^11 • -fióftit22 toot Atettflf 

1 -*. 6 — 100 macft» i Facit J7i-ro«6* 

- ^ _ II wam iBBiin ï<. iUftn?nPft.ioo4m«*tlfïootrfB2flötcA 


4 f' 
220O 

jFöritSIoot 
I fkm %f^fP^ #** 


• '. ♦ .'4 l«ot( i tl - j; Sier mpngt i8| mar6fpn Kilbt^^^taefl fgn 3^1 
ötiipeöttmatiimSouDeto^ t^r ./ V 

75 marft 6 fawbta -*— aj p^ *>i*» ' ^9il «MM* •*'*^' ' " ' ..' 750 ïrót -I nm * • •• 184 ^00 tiien JOieeft 140^ matft beertf en loobig 
S^übec / l^oe Heel ftopee moet meti 6aec on&ec 
mpngen/ om tot tl^adf loobtg te makeni 

12 - 15 >- i4|Bomti8f/tiaitafi<s/ blpft 

jfBarB S.oot Itoat^* 

I ' 2| ' 140»" 

. . dTatttzs marK$|biot» ^*»i»— f — 1 1 , ■ ■, ,1 ,^ lofrn / 90t btttüim jal t>an :i^iDn; iMxk fnGm« M9^ .... .14^. •Mi •^M i<iji .» . " ■ isxJo-— 'iiturcft» 490 588» - 

ipadt is^\ttt(t* ■■ ■'■ ''".f i '•; • 20» «tttw Muhte-flag* Fol^i73 

204 Cotett S^^nftet jboet €imtt«-fhl66eii fléien 
ban 48 tn't iHtvb 1 'ttoelfi tn{|mt& 10 i^arat f^n 
tfotttf/ tnbebeit(ie3Ütietbdn io]}emimgeti fgit 
^JBatft / Z06 ban een 3batat soub 6o(l 9 guio^ 
10 fiupt)4 10at 6ofi: een |6arft f 1^ Ziltier/^ lip 
banmtyepb enbe ^^ctrop betaelt 7 (jul&4 7 fiupü^ 
3i peit^tiMl't i^rg/enbe bat gp toinnenbe i tm 
nonbecb 3gn 45oub-(hift6en upt geeft tot 4 miU 1-4— f^— 48 ^, ' 

X02 -^ loo'— ao4|6omt20D — — 

* , • ... ... *^» tti- .• ..w , 

I — 9 *— io--2o|fiomti90 — o— o 


- 2-I2-IzJ-i2 ipatf 1 19 sulbeni^i 2.1* <5enen3|onfitt;boet(laen<®oi»t»-(luB6tnft«n ' 
48 in ten jeadt/'tlDeI& inzout so lunit aen fgn 
<iouD/tot 9 gulbenji lo fiup4't!Karat/en&t De ce* 
«e aen mux / tot 19 sul»» 't JBatg ^n : iBaec 
l^e tieel oen* fgnst^outi peDec inaEö ban't bpc(e« 
mengDf!3ttt>et / aljEi 1^ tMO) peDec iBatft ban at> 

bepbjt loon en ^ctrop betaelt 7 ouU? fiup«5i pen* 
ntnjBcn / etdw uptsebenbe 5pn 43ouD-flu6Ren tot 
4 0Hit 5 fUtptwti^/ taiint £ ten {)ont>ett ^ f5 >-'^ Mnnte-Ükg* 

i-4r-'ï-48 ; 
102 — lOO-^ £04 I Bomt a^ — O — <» «MW 


«. 


w«aMHaw«»"««*«iwMa*aMMa «ü^ J 224 €ettto Soo^man toet gelb IBunten i8 (htfi* 
iien fn't jnart^bat taj^ou&t i6 l^atat 49oub/tian 
i8 ftatatf 9ti <n*t JQatft/nifee bt tefte sfllKt ban 
6 pen4f9n t JBatb/ fiüfi^etn Itarat fgn ^outi/en 
Mt liatat fgtf 5tnier t'^atttcn lo gultenis 1 1 (htp^ 
4 pentu/moet ooft tiati t JBarK ban arbepb gjirben 
1 0ulb4i5 fhtpbècjS/enbeban <^ttrop 2 gulbenjs ; 
gpmaebtban gm refteninge/300 toeI6 fbibgelb 
Hpt geeft tot 7 gulb^y (htpbecis/bat np bifrit 5 tm 
lonbecb^O^at bofl ban een itacat fgn sQiib/enbe 
ten iOlacft fgn 3tlber elft bBonbec ^ Jparitj 5> 8ulb« 1 5 (iiip4 een liatat fgn <C4ntb» 
19 gultio giqp^een IBaidl ffn SCtlbecm » 


* « 23, Ycmand Multte-jlajg* F0I174 • ■ 'I %l^ Yemaod faeefc Goud > dat haai achtten Karat 

acnfijjn 
•Elk Mat;H^rod' 'tfijti K^r^tkpft Qcgea gdd^o^ met 

Noch ftuy vers drymael vij& dacr by doet hy van zijn 
Rau Zilver, dat inhoud de helft fi;n Zilveï* 4et> 
Dat vatik^ifi is}»etaelteIEfi}fi Mark oobejetr 
Tot twintig guldens min tien ftay vers opcnbatr : 
Daer do^t Hy geld of flaen, end* arbevd$ loon gezet 
Vier guldens min eéi pottjïs; voor elk Mark voor- 

wacr, . . • 

Hy geeft ook van Oörpy vpor^t Mark twee gul- 

densdaer, * '• \ 

End' wint op/t honderd yy f , vyant achticnilukken 

Tot zevenguldens 'tftuk» end' zeven ftuyvcrs bacr. 
Heeft hy uyt yeder Mark, Dusraed end' my vertelt 
Wat Zilver ende Gouds elk ftilark.isrtoegefléh;» ; , 

CSCflbet *8> ■'■ 

• . •; • . ., . 

, . . - A . - _ ' . . t . • 

24^ <Bt|i2j0^tineefiet|H^bbenbe gemunt <@o|^ 
ttxü I tot 17^ ^ pooüi 't fnt6 7 enDe 50^ f}u6&eit 
in 't marft bat tnHout i5|1oot fpnier^ Zto^mir 
naec Btm tenen an&ntn JBuntmeeder / bte met 
ben C^ lBiai;t afio^beert/be 5eltie <eo;btril inebeci* 
am in te jnogtri )c0tfTe(en / enbe baer baiBrdlibet 
^ojbeti» te nmnten/tot 16^ gr^ nootó/tftü&/en^ I 
be 28i (lu66en inbe jniarft / bat tngont 1 uloot | 
fipn04^ 3|iibun Ap ban boój f[afr|^tjs ofte €)^cttop { 
int 3|aet betaeit 1 5ooo« gulb^ pooliei/ enbe |^ tu \ 

font ^2 onfto^en enbe afsons ^ $^8(490010 boo; \ 

pebec ^ ytbit tttdtft ^n : <Bnbt gp munt 5000 t»AtK Ut 
mOiul^ct \m\ i^ bdtt tpm jupliet tmbtntfi in't 
Sjaet i €nbe j^oe beet f ït tie UietDtipe tian b^e 
nieoine ^^ttfimfi mUOm oX$ tan br oittei fUot (h^ fLotA* 

I ii-^28i— lö {ftomt4iMffliK/tDtitf0C* I _. i6 — 4i|{ fiomt flultuii - j - 4if9tnf 
;paet af onftofl.efi afgans/gult^ 0-25— 

Haet af be toef cb^liant 1 3; Ioob.gao —4-^8 

ftonit berbienfi permarift fj9n 8« < — 3 -H ?$ 9» 

floot tttarB loot 
16 _ 3 000 -« 1 1 6omt 1062I ttiatft f Hm 

19e&i matK toe&en«j 
I ^ io6z\ *~52 I &omt 107250 max!iu 

« 

I — I — 3 — i4rf-io7r5o|6omtB*ii093iJ-3-6 

9aetafbenflaft|tatii*-~^0« 15000-0 
]ftefi$ttpbei:berbtenft gao593^3'^g 

fh<& loot fiuftt 
28j*i-n — 3o|Romtn}iloot/bani3Jtoot 

JlejliHIooti 

*ÖOt fLMt* tuOSU lootl 

f xtqftei: iMtÜcnfi 8itl»io5936- f ^ «]^ 

/ pDer #ó2t tn;|ft tatticbt gid* o - X -I i^^ 

» M ^ » V J r — rrr: Coecis aft Virgiöum. .. j ». • > #•*•'• i»¥«^ [irVr; • '^^^f^^ 


Ter fltnkerh^öd aWja^pitdcr Mcriflyietl^clt, 
End' midden in, wat elk B^^kder moë't^iétalcri» / 
Ook aen de rechterhand Ilelc al *c verteirde gele : 
Wilt in de midden dan van 't moede *t nunfte halen> 
Wat over bli>fr> dat Aetodaer neflPens dïö als palen> 
Daer naenMuitiDlicecrt ' met 't minfte Vooren dan>. 
Wat 't kemr^ trekt achteraf» 'tverbli;f *dcek zondes 

f^en» ^•-• 

Duer deelen > u be(]^uaem > daer komt het facit van/ ( « •■MMHMMka»*VAMiMMil««%«HaHHaaMg i«MB««MMi f» u l^onberb enbe ttof ntf g 5ÜI enfcRf n/alis JRatuft 
fnt^t9}aulBen / betalen boo; fc^fi^toiat^tbati 
ftonben t0t® Itfftnge izo guIDen^/ 300 séefl pe^ 
bet jnaan<4 ^4 enbe peber id^autne j Ct l^oetteet 
S9ti0t9 ban ttan ei): sttneefl # 
2X69 i.;« ^' »■« . •» / VI . 1 * ■» 80 izd r4ojntott(r» 

ff^ 

^8o92«tlimu 

3 *J r- ^^ ^ \ , • 

I 1. 1. i I J I.H , ; il L f j Jj I g ' 1 1 I a i # m\J 


2«. ynn tnm fmBtigJSaimSbümAtioaiiitmf 
boo) 20 JL tMtt Datmen betaelt too} een <rat r] r« • ■ ■ / .■« - ■ • •• , • Il , r ^ \ •■^•* r^ 


/ k J .é i 108 


;r:l5;'t t /< 


JMctt^^ *«te % ^ - »^— -^ ^ItttltttlU) 


*(Onit * 4 ♦ \ « " JI..I". ' 

, • • • * ^ Zt H^B^ftP ^Coeds. F0I176 ,*. • M .:"r IttnsDerteicenfntijfemaentKn <$48iilbctu8/ §oa 

bttmfiüpm^^m ^ ^^ ^ kmi^SVs/ dooi cm 

%iê(n 4 iinftieniEt / enne Doo} een ^t^m i mU 
trehn / 1|4t tted gebbeniiei: 1^ $(m nM 9t« Ï4' j -• •* ■ # » - - 


V,*/ 4 

2 4' 

2. f- a/ 48 

1(5 ! 8 t i < < • t . 


.■ A » • 


/^ r r 


Jk- 


^/Ki8o|B(nf#nraI^ JBaniü/ O^nDaww^ 
iwfiWteit/ 0eBbenliei;felcti5«^al&ên!8/ Xm 
moet peOec man betalen 24 fhipbetjl/p^er b}ou* 
ine 'i^tl&apbèat / enbe pcberifMi t2ti^bt i|oc 
iiiH0(bbênbfi;)^{in»imelfij»Wer8(lwe(f<f . 

• * . -.'t.-. • ■ - - • • f • '. .- -^ / ■♦•*'. .,.«;»: Beslec X 'i t. 


Coeck 

B^iet Alkgsao, 79JBa«1S» « 5H fttn^en» 

I 

f 76JBfl!t|8* 

ipftrit-i i6©;autoetu 
^ 88 3binteteitt < 

^75lBan** 
jpatit^ zo l^iautnem 
<^85£tntieretu 

{74 iBanif^ 
i4]|^autoett« 
82 liittteretu 

Jram-< 28 I92autoietu 
^ 7P ftmöerem 

1 72 Jfl!atiiS4 
liparft-J 32 iB^autam^ 
^7<^*tnDwm r7ojnan]ou 
jpadt^ 4oO|aHtii(m 
C7o3ftmt)er9u 

( 69 JBanii^ 
^arft^44tB}aütDiem 
^67»<nöfrem 

(6»ieatqf« 
farft^ 48 ©jautoem 
<^ 64 ftmt^erem -.7 

5 61 Jiinörren* 67 jBant^ 
52 BiauUien^ 66 jn$ansr^ 

58ilJ Mm»"'^ r*'. r64SB&Xt8* 

fMit<64mav\nttt^ 
^ 52 minbtcnu Coccls 
;45> IKfn&trau * 

°6i jnianit» Fol. 177 

■f 54Jtian*» 
55lBaniil. 


'..iiv^.lBiiqit;^ •;r iri^r^an^i 


5 V 

#at<tl*2.^jautoen4 ] f acif ^ v^^voüb f 50 JB 56 jBatijr^ 
autoem 48^5Saii04 


4 - * 
V.t 

f. ^ Wondèrd cn(f VifFgörft driclgctallen klacilyk, 
Zii!kf:Amt»»tïeemtd<M«bTiiaèrc€«^ 
Hec^veed' elfln*!^^ «ttrit^dc twciftiiiil Wtelykf 
Dat t *gamcn al is reten honderd gae»£ J?'- • ^ 
^dfjl^^Ilelic) raé^t iny die opcnbaer. •■ Coecis, 

fmu iSnntebe. | fatU\ 29 ttmcfec 

1 r 

'4otl»e(5e» if «(tt«< 51 tkitteM» 
... .^itmtKf 1 . aV45>6tt(e» 

(57i>etl>c* <s» ^enen IM^meefin: fioopt boos 7 2 
ftn^ 22 «, teci>e/al0 ]tancd/«efti6tr/l»^ 
sèreifte^ttt»ltn/tnt>e6of}een«.luntd^^ |W*#«!ier/oC4« 
Siptantnn tnbcioi|oetKt('4tr* 
•f >' i«8— 18 — 12 —9. 

Y4^Vnntltotio8u r.') lix 7<l^^Wpft^tOC >4lenï Maér^ic .'ti)K( iMft daoisiy^mae ^aer'srai' hooft 

mcd' quclko. <? *« ■•Mia''Ha*l » « KBK& •'■•.V '>.:. • ■> 


■ tl I) 1 I • - 1 ■^ rf >, 1 ■■ , ■■£ -^ i.'ii ■ 

R E K^l >ï I N Ö Ê '• ^ ^ > iPIusSóubfltraheert. " " "^^^^ » "MT Miniis Addcert* \nxlnui rvr . ? ^":.rJ- :-.:>;' rj^nr^ .>> 9+ a — 12 ~ *ï •— *" 5 ■ 

»» k . . - • • ^ %a 3* XOft .f •» •1 . 5; ., :f Rekeninge van 

4» ©Wr<tf3» óC» ij(»fi» è (J» j^efrmfn 126» 
«tuaten + ib| RJ^t mkA 9Mtcattn ulmot non 

febbOTöpoj.3^» ioitli. _. 

63 — ip — «S — nöi+iol— 3— jo-«^ , 

^ ^ Jpacït75&ittètem 

5* JBoomenlKinttnfiuftlLpniBaetfngtbei-f* 
lo 4gn<wv^oa.Mpft»a«!iioqH>»§<t ft r- 4 €B » lOat bod gent eUi« # ~ ' 

5«575 — ?---iSw$r.^5 — — i 

jpadt 19 ftti])l}.5T{ peim» 7« 9bt 4 <^ Jlageltn oeitiett 500 DmI mm a v 17+7I"— 4+1 — X 
.1 

jpacft 10 ffaptttttf. 8» aid RlosÉödé Minus. FoLijj 

HatlbtcK/ entiemni6Htr(iii0t tolt' if^pwèm 
tntDKOiQ / 9m Heet ns e16e fr^/ -«ntie tot^ 
Md ten IbünlnHaelDei: gen^ettt i . „ j , 

i4^ 1 5 z3 + S9. — - 1 J:J f«öt| elke (ït5iilb<$4'8ui^i (^^ «, eerifmim0e(Teniècmoetöe«im«»(W<fi"«. 
bétMiUi) ^flft ) apt-öeêlen een aöo^e üol (l«^«w 
eniwi Witnö7 toaert tiaH^e» Bate 13 *SS*Hf^ 

te lB>tHi i4flupöeti»/ 5«050u6enöem ïi puj^ 
enoe ^oe bul fii^tetfi in te "Jdpis* * .. 

•■ il-i II —7 — 13 + j) " — r i 

. f zo Hemen* > ^ df«dt| 269 fiupMn te 39o}5e* lo» eeiien«JtenJwo»p:«wfteettllat5ep/en* 
{ToteMeftentBp ftcD jelten/ Jooftj^^oc^ « 3. "♦ -* 8ujö,7?i8 (iti{yi^etiMliilP\)(ti$ s^tüM; iit temt •^•♦r» ztwJftfS '-. .43-5^:8 
ai/ ^-* — * - " 15/ X-f.ï+it :: ;^-W-^fl 


M^wvaa^^^^^^^aii • ii, , , p»,i«,B»i^ , 24fii$ti.5oo Sodtn 2 1 ««^fnraen ztf 9titattii 

I2~If + 24 il - 2<J + 60 

f* iMtj 4 8un>4 12 If e^ Boft eettl|P« 


^ 7:^ ffupd4 » ten ^nttt^i ^ ^ 

M — Pk» eode Minus. F0I.180 

25 -.30 4- 10 - 40— 55 — ^5 i^W i4. Yemani koopt twintig mad acht ftufcken Li|n? 

waed fchoone, - .. , 

Elk vii ftie EUen lang , deo priji verfwijg ik , maer 
SS aie pakkctt doet, den Pakker krijgt ten loonc 
Vijf ituyvers end' een ftuk; dan koopt hy noch voor- 

Tienftukkl vijftien maebtcn prijs' al« «l'e«fte jjff 
Eod'lang twee Ellen min,dez* hy ook tfaUcen doet» 
End' geeft dan ook een ftuk , maer hy knjgt wedcc 

X^yaelf ftiiyvers en «en blank,op dat hy >«i jt dit rroet 
Vaii«ik1tolte»enveeUan pa}«en «erft yvat moet 
Den Kooper geven dan van d'Elle? wUt dit wl)zcn.^ 

Eiid' wat den Pakker heeft vant ftiik?zoo ^al ik prl^ . 

i<ïo— 50+5 > ' 
150-^4 87-1x1 

, i# — z + 17I — i^f* 

' 3réU;+t84frlKÏÖ*5o^n»4'5lï« 

/ettKJteSoU '5hit^ 

■fatit< . . -> ' - f^uf* 

Jf;m 9mn BcefiHMm'ttft»4{L__ Voyage; «■■«••«■■••««■MM««M«NMMB«piM4«^H«MnM«« Gy<Iie ttfteWtocecnige Vovage» 
JVloct wel jEwfietiiSOD lit^ dcrtyz^ ducrt» 
Dat Roovers <}uaec u tntf eii doen outragct 
Of cenig pi(r u op den weg V b it;$ c || ip «ic 

u <etntt^^atf(€ met 39mn^onb/)agen tenen 
OfMi/Me lioo; ftmtn ff 40 f^iiongen/eft Iren ^mk^ 
boet 5oo.it|entg-ttiaeI 6fp|ongen abt tthlBint 
54SSoo|^atefp}dngen bahetitn groot 5^/ ï|[oe 
btel fpmgm boet Den fiotm/om ben tN> f A^^ 
tnfialem 

• o ' ■ . . -'\ , 

" 't'. . . l ■ ; • . 

■ '5 , •. 40 
%, emett,l^(ntti loo^enfie itAe eenl^tet/ioft 
5 1)^Mnge(Yi^8eit b{ l^ett 5; JBaêt 2 l^ettst|{i)ori« 

èn f onti ban btn $ert met 4^0 rajongeri 7 J^ot ^ , rpjongen___ 

beel 9ect0 fp;ongen toasBi Oen li>etc ttoojeu/liliï 
ben^onDliegonbeteloopem ~^ ^ ' 

»-- I480 

^'miimmr ' 

... ._.._V»A- Vojnge.' Fol.iti 

5, ctmnVftfSitlitnMKiixttjtgtfmim/ 
tD0 ban nul» toitg loopf/cnbe matt booj } |ieo|> 
tCtanBpfnt'iniltlMtiMiMifttbAlaptittiia» 
tni)tic(|ia)t-f iSmilt.(RUtlmil>t/ 'tbttlrtbttl 
kan M n|i + 1 giibnw^iiM Mcbe / te Mft lun 
bat gcm ban n|t 4- ; ont^^ 6p ban 110$ I f guU 
b^tnit : $iic Bul gflftaóMn bi sillx Sniit < «s 


'"44 


3 


' ' H 


i3 


'■'6S 


— /» 


-e 


!« 


' 


8 


■s> 


■ 


■ .^ — Il 


86 f 9« « A 
i « 4 H.4 5 /J ;i i 

4* wwi^— w* !" _: " «■»■■ ■■- ■ ■ ■ ■ i n - mm >■ m i &T€ei»n MtSfoelbmtfttt oaenbetiMuiiiidcn mwi 

li)feiften/ mej^ toe |i}té6t/««it gmt n/mcJt 
ü 300 jètj^liectnAtfi Jic^Imie(icrJmttDoo|t/ 
teC in te titel Qetelt/ttiött loarehbrc b$f mael M 
tml/ban baer nu jg^xoo fou&entKr 300 toeel otKC 
te 300 5dn/ alK tm Daft mütx/^ot ttcl il^tte» 
tcntDacenHirtiAnl . 
5. *,-, '■■■■■' • ' ' '**" > ■ r^rrrgg^. ^ • «>; > 

^^ 'i^^i<(teM»filenMM»iiM<ml^lltiff^^ i Voyagl.- FoL ij2 

bflh/tatiWbmmtlttlMt«Miiiinlit>e:tia< 
ctn/etcfpaffiikai/DatDegelfitunbiitiiffiiirtiai/ 
|liate|i|>nltttamt»ii^fiil)tbttaUn>^J^ - , • ^-i.^- . Itoutm 

»/ 

6 zo 

II i8o -ilisfluiitkBetfttl», 

i-ii-i8|;ii((ui.(iiitfiiimtttn^c8fiil)it. 

S. emnilininitrRpfltaiiitr 
l>'tn|hlDfiitM>i«>l)etI7>l<Inii 
ttnttM II guIIiniit/intiittiKelli 
«ootutlaljlgpban: bjengt/ inbi 
f n b« btcbt tDint ïtp 1 5D0 actl BijE 
aiDel»ntftti4ogun>. SCooAtih 
«nl gtlD/ aU Int Kcflt btgu/ ;< I« 

■ ,i ~ II" 


i-e-fM 

i*4i? 
■♦3 - 


ne-iï 


ï!'*-58o..i,.-,Je.- 


. : m 


■ fê,.:.!!».-' .'«■ 


. T'e-*M..:, 


i«e«4a;.iio' "■' ' 
JfaW^opitttn». ' '• ■ >-Ee»i IdtfËByp die hy droeg»^ ofièr h«etfed; i>»HIt 'dkt n; I 

2k>o 0vc9cblijn <b^ dciet by vy veo c>fi|ei(|ijeldf 
Geteld, zoo blijft daer viefc end'overteld^&et negeOfL 
Zoo blijvender noch acht^ook als sy syn ter degen» 
By elven overteld» 'tverbli jf is tien daer van. 
En teldmen by dertien t 'tverblijf is twaelf «Is dan; 
Elk reken' nu *c getal van d'£yer$> soo hy km. 

;»»:i* • '*n)y: n'r 4 '^ — ;■ 

'. i ■•< .•«..*•■•• .. • " \ i 'T 

. J T. • • • • ", f' '■•il 'U' < ^attti>(73P 
, ^ ..^ -w T y' VJ ' P * ' ■■■** Voyagëmèt t^^d. Iftila|tg;Mi^eB4Boeyt^eii ket verdrieti» 
In u Voyag « AQX «mf9 fyaer den tyd<-- . - 
Gy julthieriiaeriiin^ï^gdde vnichtj|efl|etjei|« 
Daer gy met bö]^.^a^/4|0i<^^uerign^^ * . men i8 JB^Ien/ enl» ttteLiipien aluliailiij)^ 
jftt^ettiHjiec-Ian&tuie ^ccügep/ btntoieïïflact 
alle^woi 5 jn0(en/jm(f ben anDecen alle 3 uren 
2 jeifteii/. l^oe lanoei^atUenecc^tqptnien/oa •>)1* I.' ii-iit»rif-iri. I. vrTtr'iirr '^hiHUfiB-i,. 

u <Ct»tesiittt'$ainen«|K>lsanienntr^aiÖii/ 
beneencngaetaUclNigeii^n^itm/ benanüevèn 
gactbenenfieniiageeri JBille/ benttoeeMntiag 

•;:• • ■ .■ ■ -, ';■:-• \ j-i i.:j:iJ(J?fi «;'.:. '."t f SQnC JÜ'. 

L/ 1 • » 


jr«ftwaS|«agtMf Q -" V* I 


■• ban&ec^tabt/oiibenjtHienDagenbence/inacc 
ben ecn|metcen iB^te 'rJbaegiiiirfnban ben am 
S?^Z^?^K*""*"<"^'=^*»W»6|»niaUtenbeten/ 

; r'." :■ w . 150 


4» Ceneii gatttoiitili^aéièRttt itiitnCJii>)iln / tot 
indien ttieg |tm&t||^4mM/jEtilièJU( 1^ ge* 
SMifittft Z}i)nftfli( onttnott gp tttun atdiemi 
nm ftnrtitn lui ^a^ritm fiomcnüt/Die tffcn npc* ItfmattMMntMntdtftmjidittatHfit- 'i 

^ j 4;iLi •, . .» . Ij ■' I. Ni >Xi ^*— ■•• A' '■ ■ i * . ** •- '^ 

'^■""■■'■"••' • ' ,- J^atUj^ütta! : ■."•- 

tenbe 9 baflteit lang alle bage to jMPen teoit 
bant / eitDe ban tmtt ftonttarten taiihb 14 bagen 
iUebage 5 IBïfleii a^tetlnaett/ enbebaetnan: 
ltifberombM}t baettalü te&ooiiii/ l^oelangi 
|0ban 't jittie i^^tp onbertaicgen # 

1 — •< HiPWtf— 70.. . . 

tin,:. ,o-«, .^.i_.x80|llWÜt..'tf: ■ .-.. i".!?!!!!'.! . ..• «i • i O 6 ^S3om> UKlft soo't9*aUtni0atte/ ^mymmtMttm 
UmmSucen/ nd»e)oo't9*fliHtcB|aléi/ Wm 
jmibct op ttm Mmin u ncoi/wott imM» M* 
l|j&tiaeEaenlNitHitttttifiin/||wlwlin«iitS« 
^ te samen Ntranu 

^ il il,.,:. ' 

... — » 2|pMa2^'i • v— ■ * , 
«« -r V'rir ' -•* ■ ^ • I , 1,,^ II Hij,,, 

7^ ^ii4EiAMiffffk5lttiiiiM/eftfontMq 
lio«»tiKDft*eiiii4iti:emaIierfpiiuMbb^er3aMu^ 


1-. •^ ,»f . — T — f ^;^ S» ^enilMelte(liponge(iA)||eliaIUli .IU'<(^ ftitcnen sutMt zootuetenüi^iff/jioóst^ec 
on twee n^ lipt te fttun^/ enbe iqiMit fOe 
tMffi 09ttMtt»i6 lwetetyenjbermit|^^|»i(» 
IctdBe tu^mf^m^Aiifitfv^'toa ïp Ayaa éXk 
hagetuo)^ iM/%npotU»it1umti$^mttptf 
l»eOierpaet$'e/ Itatfe^tnl(ie^ta8iiptin«i# 
sonnet flfwlRi^ v, . jïi. ii Mft/iigiaixvii, 

.' ,.:7rrtii;;i r 

jrocftiMii^biigtrk «i_.ZM tttg|jlaiffljrniamit t« B8 p / ttjgiM 
«oiMaltpttetiSttiSiBfflitvatinitMf^nun 
aniCiii»<VtaanMitnMifI«t$e9aai(9tta.>l> 
lignrln ! AW<n/ilH»'3ï< alU^^; mm j3BJ|liii7 
MtMliMUi3iildtt'C]ilaiiKin|iHiagmi/iB 

10—1 — 145(14 
S*-i->40lfJ 

I— 9— lokmm^^on^dt, ; 
tonb/ cn^injoVSSilt^ Voyage met ty d. Fol j %s 

ben Kerg/ intie fiomt alk tutge too; ben nibbag 
mbetibiaeit 15 üoenen/^nbenae bmttubbaft 
ftltttitfiip j roeun Jpto aerig / i^oe Idetre tmn be^ 
ntfien enbebaa batten iomen jp bp malbftnbe^ 
ren/ enbe tn j^oe tteeibagen i 

30 aen te merfttn bat n* alle bage 'o^fittmt 
134 roeben/ enbe 2&^ baeltalle bage i24coe&en/ 
inaKeii te ?fiinen 2. ^müim/ bte $p alle &age naer^ 
becen/ bat ti$ itt S^bagen 200^ toeDen/$oo refieren 
ban noóll 84 toe&en bQo; ben negenden Dag/alsi ; 

A KUmt alle bage booimitibuSroeb^ 
tiAëbaeltnabeitiibD^g ytoib^ 

3oa6UmtjgpbanaIlebage 15 toeb; 

bat i$ tn Sbagen — — ^04 toeb* 
op if banbë9 bag mmt b? tegf 18 
roebtn'3$baegjS/(tDantj^pbaeltnKt} 4itn)i^ 

é^omma bat Dp ilttnt toST^rof* 

* ' • . '' ' • 

B. ^aeit iiUf bagebooim&b4i5XQMi^ 
enbtfdtmtna He mïObag 3 toeb> 

2oo baelt Bp allebage 12 toeb^ 

<3dat 10 in 8 bagen 96 roeb« 
4^p:^t»utbi 9 bag/baelt j^p tegen 1 54 f f 
toeben '0bae8iir/(laÉint|^P&ltmt met) 3i?toe4 ^ntma batj^.baelis^f roe 
♦irifcHfltti*^'^*^^ S9" ? öoeben/enbein ♦ - 1 14 €tni ^on&et; taillehbe rontom jgn Itaficel 
tett4&c(^tnM6nt/gtinttiaec toe sommige «c* 

._..'£ 21a iRoeöen) Voyagc met t^A^ 

iftocbtii) te gcbeti elft nnaelf ffuplittit/ eii6e gr» 
Hente bageUjc is^aoeDoi/ foo yaSimyt ett [Rebben 
i8 (raj^eia»/ ]|o( toed lieboo}t elft ban tl j^lK^ 
3003e allebage graben xtft Koebeti i 

IS- 18 i6 

xo ' li 10 N 3— ♦« ~— tff ftomtiz^ 

ir jfacit24(iH|x» i2« 4Cenenl9eentianbaretibeban9infiecbam 
naer l^acUngen/ j^eeft $^ fUplm 09 5911 ^fec^/ 
enbe ftan (boo}-tDf nb j^ebbenbe) met oet eene ober 
baten in 54ba8en/met j^et anbec in 4i bagen/enbe 
met l^et betbe in 44ba0en / SSoo fip ban eenis niet 
jttlften toiinb baert met Bet eecfie eenen j^alben 
bagalleene/enbe ban met get attter baet bp/ naif^ 
een halben bag / enbe boo}tt( met alle b$ie t'sa^ 
mm/ 3n j^elange baert gp bm obe» i ^. 1 >5 ftomt iS 

ftomtii 
I 5 i^_l|8omti; 

5— ~ir ilftomt $ 

«Bnbebeneerfïen noc^i^ sHmtfüi baer bp nod^ x sr**^'"^*""*^i*»«»i^pi»«iw?***w»wi i3t <E<n Voyagemcttyd. FolaSÖ 

T^emfmttpm fteeft 4 »rattw/dtó «♦»♦«♦ 
iBMit üDDer (iaet eenen 35aft/)DeIfteti tol toojb/ 
tooi J^n ($4 uren/ too| 23^ <n 84 uren / too) €4n 
tt^mmittibt too| ®4n iz^mm/hm jelbnt 2^ 

{[ttfk 4'8aten/dlft e^f^^^l^^mt fian Mf g tnoi 
en too) oEftn 6 uten/l^oo} ;f « tn 54tii;en/too}^^ 
in 44 itrcn/enbe boo| 1^4 in 34 uren/tot nu ben feU 
ben baft tol matec ttate / enbe men If ete too; tie 
fttanen toer in en&e D002 be gaten baer upt./ ge^ 
IgfteIpIoo]pen/3|n j^oe beelurensoubeüenS^aft 
tonleblglDo^ben^ 

6— . I ..--^ 12 I fiomtz 

8 1 — - 1 al tornt i| 

10 — I — 12 I tornt if 
12 — — I ~— 12 1 tornt I 5f5. 6 «. I — — 6 1 tomt I 

5 — — 1 •"— 6 1 tornt 4 
4—— I — — • <5 1 tornt Ij 
3 I ■ «cS I tontt2 l^ier ifite merftën / totben 35aKtn i2uren ton 
5ii mael tol Uio}tien/enbe tn 6nren $00 beel mael 
totg/al3oobat to ttoeemael Iebta$oubeIoo||en/ 
legen eenmaeltou Odaeromflelt 

5i« maeIini24Üt|^oeIang- 1 ^ 

ipatft 2 uren i($ minuten/ 
. iSiJfeoinbenv ' 

Ha a ï4t ^«« Voyagemettyd. 

ncn/ain %r'»*€*t& ftenmoi 9^!0*r samm I^ 

«itintn/ cMtt tMW} C«1I« t'snnen in 4 nttn/^ ^ 
tat Alte 3 t'faimnopén fion6en/3ln fm lanstson* 

SHtT^ 4*Ci ^C» 

3J 4 ' 41 


3f 4 4 
2% af. 


ij in 4-if-4 8 


if^ Vier SmidsA.B»C-D,di€fmcdS CC werk vkrigi 
A» in drie wekeirtijds 20ttdt twee mael maken welj 
B. negen reyzen^in acht weken goedertierig : 
In negen weken C. ook zeven reyzen (bel : 
End* in tw^ielf weken D. elf maei^metflagen fcL' 
Zoo zy nu alle vi^r daer aen arbeyden tezamen» 
laiiQelang is Iijttr wej^k ^óldacQ na«r bet betamen? 
: 5 — 2^ ••t r* ^ « Vqyage met tyd.. Fol. 187 8 ■' 9 " ■ ■■ 12 
P-^"— 7 " 

t2-— — II ■ 12 I ftomt 8 
komt Ijl 
Komt ^ 
fiomt XI .411 
411—^12 — 1 

if acit In iS bah ten 19tlt» 

• - • - . 

Hm tiag t si rai i8 uten lang / ttt^aHiatn elOimt i 
btc bootteben uren tot i i><c tocftonmft e/foo bnm 
tet i ttieec ttm be ^Ift lm ta;en üetf natgt^ i 

18-71% ««unnben nac^ 
t/— -— a/ ita 


ttcw t»t Het tag selweft ot^ mét Aa } F Air FALSY. Hoe dat twee Leugens u uyt-t>rengen Waerhejd 

recht» 
De rekeninge van dees Falfy u wel zegt. 

j^eemteengetaly na uwen Ioft> end' wérkt 
Saer medS als of u recht getal dat waer» 
£nd' ift dat u té veel uytkotnt, zóo merkt 
Dat met een -|- End* zoo te weynig daer 
Uytkomtmet<f-uyt*tekentdatzeerklaer} ' 
Koch een getal neemt dan» end' daer med* doet - * 
Als met 'c voor^eod' : end' zóo dan openbaer 
5Sybeydc-j-ot -^.nytbrengen vroed» 
]Het minfte van het meefte trekt met fpoed : 
•t Verblijf dat is u deel-getaU end' dan ' 

iMultipliceert u neem-getallen goed 
Met ^- of ^ kruys-wvs, en 't minfte van 
Het roeeft' ook trekt , 't yerblyf deelt» dai bet kan» 
Door 't deeUgetal het facit brengen voord» 
Maer is 't een -|- end 't ander-^ aaeran^ 
Daer gy nu trekt» t'adderen dan behoort. Ia £aoiBettpemantb|aaet,9oemitigpfis/$oa 
toltitoo;t gp/tóaerinpne ^itbe gejto&Selent/eft 
imet &i^ S^aweett I i en i ban mpn ottf^e-jréjaet/ 
sootmre j^tt aU'jamen 8o;l9at Irk bw Opnonüc^ 3^* 37 6i\*thttlfiiUlU 

Falfy. F0L188 

24 ssótfitMnirettiI/sulfiabtmeitbattfipaiK 

mttKÜtt^atnittgatK/enMecbp tit^mmtt* 
mmas^/ battet ban ttpt Jotia<So9o* 

jjpatftitSö* > ?♦ femanöB«ft?«»i»«ÏB"B>aW<n3Pn!5a' 
tt / batsoo mtn ttan 't getal feec ^eiber ofCtoUte 

beientie ban beceflej^attl/ enbebante mtHn 

tcfic qttatoateeebe / battec npffuanm ftam t» 

fommc iKtguUiênji/ i|oei»tl<0bff ban i 

£1 bt| 

3 b«^ 4 

I jpadt498U|ba«t* - <. 4 aiflelt tett grtaï/bat «emttlrtïrttotct ntó i^ 
«Mibeel in m oft imnttwW jlimtbe met 8 enöe 
lwei;bi>aU)eecbe3P« 

12 12 ■ : 

— -/lo /8 

120 gdpR 9<s 4«,jo 

24— JD— I* • 

-r: T ifal 5i-*<» Falfy. 

5v l|oe bed gnfimtn fal rtien j^éftden / alit weti 
lite mnlttpUceect met be t ban 25 ^i i eitte *if }o# 
tittct mtt 4 i^ibtbeer^ battet upt Komt 54 1 

54- 

— /4 benban 25 i((204 

216 baecbaniibipftsu 

91 — -' 
ipdctt240ulbenir4 

|ip gebm fal/ aOe bage (alis Sp bietftt) 8 fhipbent 
f n Senfiofl: / enüe alle bage atit lip nut én bitcftt/ 
jal Sp 1100} $nnen ftofi betalen 6 flupberiS/aliS nu 
60 bagm beruiopen s^n/^wo ftomt ben btiecfit 32 
flupberis»l|óébeelbageh giteft j^p ban getoipcii if 
30 ♦ ♦ ♦ 50 + 28 I 

26 ♦ 4 ♦ 34 -T i8 I - '- 

ipacfi 28bo(inu 

74 2oomenontfan(itttaiee3|aetU]t:rd|e](entett 
bte jt'jamên geabbeet:t 3in 102. «ulbentfy. enbe 
b'eene gemuItipKceert met 15 ttt gf IpjfÉ b*nAcc 

Semulttyltteert m(t2i4 ||oebeejli|ipibe(ifteiiti 
PSonbet!? 

dó 4 4 4 42 4- 18 1 

{b'eene 5pU 
^gutbentb 
b'anbcriiz,'^ 


4 Fdfy. F0L189 

— r 

8« SoeKtitpt 40 tutte detaBtn/ l>ftM{ebei4ie 
in fiaec 3tU}(tt setttttlt^lcetct / bttfi^m 400. 

* • 

30 ♦ ♦ ♦ 10 + 40^ f 5 

r'tinet(le ij» 

9« H» f^tceKt töt 19«gee^ ttiti éentn mitt tB ba 
n otUi / 300 5ai i& l^ebSéil liiét m0tt gelb u tttael 
^ iMtl aot gp^fndoufe/a&,anttnoiQ}&/,ttt b^^^ 
iaUm tnt^ m^ «Ren gitlbett^tft / 09 bat bip 
banebenbM|Ir8eib0ebbc|t/ IN>(bt(| 0^8abbe 
elft ban bpsmibnf j f^ 7") I • • • 

1 ■ . 11 m 10» Cto}eeBeb&enbe.t^men8tfto^eentrr4^fKë' 
boQi(So*8uttienil/ «H>fb}eeEitJI»ttt9J^^fft 

|et I banandb bp ""tmine / «m jbttti* tt mneeg 
lAben om btti ^ffe te betalen/ ebbt s&^egt tot 
«« 0aUie fli.^ }ban n gelb / ^jótib* ft ( met 
n»M 8dRi)iienoeff gebben om ben^ff e te betabn/ 
lloebeeigaBbniftbiinf 

«a 5 55 Falfy. 
55... 55 ^ «1,^ 

5SU ♦ ♦ 45 + ^f » * * 1 1« 92fe lUHipKeiien leooen tisaxm in locsttl* 
femil/ j&* legt 3« nuKl 300 teel At aUi ^4 •!• 4* gul" 
lKtaï/en&e«*3oo beelalit Me alle bqit» -{•<$» sul* 
Mf : g^at tt ban eUM ttfles j TI ♦ ♦ ♦ 37 ♦ ♦ ♦ 54 + * 

TO ♦ ♦ ♦ 34 ♦ ♦ ♦ 50 T- ö' 

jpacitJ»* 3«j<.fluttetuJ* s ♦ ♦ 124 Z^o&thiitymtg^Um/tatfiümfktmtt 
éet ttnnbe 3p 3 5« men: Han j^et bcttie/ ooB bat |t( 
tliitdie tnbe Decbe 5 u meec ;p ban j^et eetfh/ bep 
«el^bat ^tt becbe cnbe eitfif 83.mecr$P banket 

52 * * * 43 * « « ^■7-4oKo 
'Éz ♦ ♦ ♦ 43 4 ♦ ♦ 70 + ol 

jpactt 't eerfN $5>* ttrneDe 434'tiMtt»67« ï3« ^l<* < FaBy. F0I190 

15* 9tie^t8e^tettett$ool^eiIIaft/bataI|i 
men boet bp HU itian 2&« €*mu ift iio^etiDe a\0 
men boet bp 34 Hdit ^ C4 (00 i(l dofi uo« ^ofi 
810 mett boet bp C f ban ^ 3&4 ;oo tfl mebe izo^ 
tloebeella^boertbonelb ^tK^pl 14, 2oe&t b;f rsetallen/ sul&e bat tt met { bati 
^4 $p 1004 enbe bat 2&4 met ^ battCüob jp 100* 
befcieldjt: bat C^ met } ban Sl^^mebe jp ïoo* <5o 

40 ♦ ♦ ♦ 48 ♦ ♦ ♦ 9rf-45 loo 
4F4Cft $^5o»254<5a*€*70* *•■ } 54 SSoeftt bier getallen 9/ 09/ C/ ^/ aI$üo bat 
^ met ^ ban.b'anbet bjie $p roo/enbe bat ss^met 
pet j ban b'anber ï^iit ooK 3P loOf bat ooft €* met 
get iban b'anbecbjie 5p ioo«bef8»lp]Pbat ^l^isiet 

I ban b'anbet bjf e :$P mft 1004 

... / 

16 ♦ ♦"♦ 58 ♦ ♦ ♦ 7z ♦ ♦ t 79 + io| I ^ 
20 ♦ 4 4 «So 4 ♦ 4 75}* 4 4 80 + 261 1 °'' 

dparita»2|?/2B4ji{?/«,<J7^/;©475}^. 


; i<;4 l»tob4.«efanen/taaei:tMm3l4«4Ct'janMn 
f wen 6o/jt®^lj»t*5amfti 7z/%€i^i t'jwmii 
84«no« »4C*©t t'jflinen jx?» 

4 Falfy. 

il « ♦ ♦ 24 ♦ ♦ ♦ 36 ♦ *. 4 48 + 12 I ^ XT» t^itt itctitxtiUcji olwuKcitttftt l^oc lifd 

ten tt jonber ten terfim 300. jOiatgen / al 5on« 
lierMn ttimteniTo^ IBtrgcn/ aljonliertent^ 
tm 24gi.|Bat0m y en&e al yMmim Wtistmi 
2i04llB^B<n / 9oe tttd JBacgmS^iittiit j^eefit 
tanttt^Bontierl 

5O44*8ö44»;ii04**i40+ iol^ 
304**6ö4!4 ♦50444120^30} • 

jf actt 9;4o/a(470/doo/94i304 «wte^MvMMMMaaH^ü^* «h-Mi^ai • • * * 

i8. Ift dat ccn zilveren Schacl tien loot weegt, end 

datdaer 
Twee lepels mede gaen, verfchfllend' int gewichtc. 
ld zulker voegen, als men neemt den grootten Uaer 
Zoo weegt hy ( met de Schael) wel zeven mael zoo 

iwaef) 
Naak den Ueenftèa doet , matr alidóo kleenften 

lichte X . » - («i«h« 

Werd bv de Schael gcleyd , men ziet met klaer «- 
Dathy irlemacl ioo veel weegt aUdeti gfootttca 

doet ' * * • . • * ' ' ' . 
Dus 2 egp myw^t cilc van deet lepefe wegen moe t, 

{grootten 4) *0m ■■«Mi«MMWMka^lbMaiM«*i«*BaiV*^**^*"'^*'^ i^ OinM Falfy, Fol,i9i 

19» f^inbt 5 getalUn/ tnclfiet ASotegat ttttt 
ffiotatct sdift 5p/ tot W «iKimn^e t'fiuntit ob^ 
nmt/ofaltiootnialftan&ectttultislicettc/ tuiu 
ttc^tnUetliQitfiognte* iPfMMrMWWMMVW «MaaawwA'iri 20. 2oeIit 8 getaUen / ttU/Ofi menfe te jan^ 
tiatimt/of fll tteuc ma&mtiei; nuiltipHcmt/ bdt' 
t(Ktilnlt>edU{lttom^ . •N ■^■ii— -^ II « « ProgrelEo. «•i Pr/ogteiïïolaetuzynsengenAïtru. : 
Want zy oin1ichtVftdd«refïfei>el}ttacrnf 
Getallen die malkatiiiVen ovêrtreaen> 
Ceometri, ook vel gebruyckt haer zeden. "•.^^■»— W' nim ban aontccn üet getaHm/ t»le ixuSmbttm 
in oelpBe tnenld^ sbectteDen/ Ofi/ ui*s*4*^* 
oftjus*s*7*tUi 'tnuXk gcnaemt loo)tttatum<fi' 
Itt otiectteüingt / oft Hdt^imetifi^ ^iogx^fi^ 
^oB tiec getallen bte malbanbeten olKutt^eil 
fti p^po|ttonaU geIp&(ii;mf^Qj^b/a1]i/ 1<2«4»& 
té4<^/ 545>»i7*ort/ 4.i4*x44.<tc«6ftf genoemr 
tBO|t>onnatuecHMe i9ilKttc«l)t{ige«f<^tnttt!i» 
|lBe !^ïogï«ffto» .. 

• 31« Progf dEp. 

X flbbmtt eerde enbttlaet^ 

2 I g^I/toiatbaerttanftomt/mal^ 

3 7 ttpltmct met j^alf $00 ttedalü 

4 »-^ baergetaUenspn/oftemiiltt;^ 

5 8 ceett bement^te beroetalleti/ 

6 3| metbej^elft ban j^et eec(N etiDe 

7 ^-^ 'tlaetfiegetatt 28 28 2«4«6^54icvi2«i4«idti8420t ie S j iio^ 
ï4447ao*i3*itf4is>»22,2j4 f 5i } ii?^ 

!♦ 84 !$♦ 2242p436443450f Jf^H^ L3^04* «» ® aer f n een f^pgrefff o ban 1 24getaU2/ begim 
nenbe aen 54 enbe mee 54 onbUmmenbe/ ]|oe be(( 
bt^t ban jutte 9P8I^P upt ^ 

jpartt39o* ;oaer iiS een l^^ogtefTto ban 10 getallf /begin* 
nenbe aen 24enbe epm^gettte am 204|Bet j^e beel 
lü bie op&ttmmenbe i 

ipacft met 2^ 

Cteftt'teetfle getal taan^tlaetfie/becefhbibit 
beect bHet een mm ban baer getallen jgn i 

X^att i0 een l^iogreffto/ beginnenbeaen 34OP» 
ftUmmenbe met u enbe epnbtgenbe aen 454 lèm 
Doe beel getallen i«t sm^ l^^ogreffto ^ 

Jpambanijt _ ^ 

CvtRt Pfogrcffio., FoL 192 

tooi H'otoetttcfe toge/ tvS» onnnttt i tuut bp* ■■^•-•••«■irt*— •»« ai 9an;lii een IMpcffto iMtt 1 5 O^nen/em» 
MgeitiKaen ^7* W»ti»tttt$tt getal/ enUelo» 
l»cIt($t>'ol»meMnge^ ■ f ft if acf t u *t eetfie getal/etttie 4 b*otiettteb{nae/ 
9ittilmtt 57 iHi0} 14 een min ban toet getaltoi 
2^/tqtiotfcntiitti*o6ertit&ni8e/enteterf^eiil 
nteerflegetaU ttebfnge^ 

1^ 81 mtAtipVtmt^ttUitt* 

3* -*-jA fle^ptalinetö'obeitre* 

9 M5 binge / iMei ban trefit 

27 I *t eecfie getal / be refie 

81 — beelt üooi b'idiermtrti^ 

242 gemtneent 
121 1/— — 

121 4* i<S«({4«25(S;io24 f^ ^ 1564 
5*25*U5*(525* J125 J g S V J905 
342I4I474 1025^7205^ ] oE / 8405 
!♦ $>♦ 8u 72j^656i V,^ ??^J 7581 ' 1- I ' 'iPivo Prpgreffio. 

in ben iBèfjm I Mltioft ben eenen boo} een femme 
gellHEi / ben anberen te leberen Teen 3|aer lang) aU 
letoAe %oo}en/ tn^oIKer mantetn/ b'eerj^e 
Uiege 1 <Eitanen/ be tkneebe 4 kranen/ be berbe 8 
^tarnen/ enbe aI$ootteeetiifIbi|} opttttmmenbe/ 
:éSx;WSk% ttoeemiielwo beel ^aneniAsbe booi;» 
gaenbe / tot ben epnoe beis \%m / l|tte bid Itoo^ 

i:en moet ^ ban tn alleu lebecen i 

• . • • ...» 

■< . » » 

^m ttt te maSltti / fielt ^moittf ft oetaBcn 

^tmebttlbig/ q^Mómmnbe wwn ; 

■' - ' . 
12^45678 9 10 II 

2^4t&idf 324<S4^iii8f25<Sf 51 !♦ 1024^x0^ 

12 IJ 

4Q96;8i92« 

«nbeal5004mael 13 üt 524 Cnbegfecfn be$e 
4Eafèlonberi^daet8i92« JCooniemtbat/ enbe 
nmlctpUceett in^em^tlben / enbetnat baer ui^t 
Somt ƒ iDrtiesom mM:8i92« enbe batter ban upt 
ftomt / nocj^ eenti met 8ip24 2oo ftomt nboo} be 
4aet(letoe6e4 5 03 59962 7370496*00 jen# 

fanf/abbeect b&na be f^josteffto; en ftomt bot 
leberen moet al t'jamen 90071992 5474099o« 
tanen itoojeniSf €nbe biaettbatmenre6enbe 
1400 4Eiranen <n een 4^nce/ enbe 64 4^nten in een 
iPBaetlen/ enbe32|Baet)enst ineenSteft/ enbe 
58 2a6ften in *t fUft / 't ^v^ biefen &67oo47« 
lU^en / 7 sakften/ 20 JttaetieniS/ ^% #ncen/ tmm^mmrm pro- Proportio 

Hebt gy Progrcifio gdecrti end* wel verihen> 
Zoo wilt nu ook met liift Proportio aci^aen, 
EodT wet wat reden d2C d«r heeft hen een gctalf 
Om 'tandcr zyn gclyk> 't welk n getoond »yn zal. 

^_ .J4teflni4/7ttaen7/rtc» 
'l^po^^ inoiiïieH*/l«it <04tt8eii^ 
\stegwi7/3te8ftt^/eti# 

" • ï Smmimtifiix pafiiftffmttcm, ^ 

proportio Multiplex ftfi «ntie aUTtttrfie getal' 
altf '{ctrfhtttartanDtr ctlpli -matUit'tanötc 
cdpft - matun fic|| l»e* greiitn ttojM / pat 10/ 

mfffftt jproportiofubmuluplex. 

6\' \ltr^U. ^\ I 6Sii>trifk» 

\x\ 13 QMnimfU, 3 1 I 12 SiA^iuimfkm 

tol ; I 5*«<»*^ 5 1 i Jos«W«.«?k Froportio SapopanjcDlaris, tt dM 't cttfh SMbI 

't anM on nud in ton btttfiu/ abc njoi Proportia 

31 f' . 

4 1 i J «*«»«. 

7 I . I 6sifnifm*. 

sJ U*' - «nbt >I«'t<eilltmit mi Un ;)« tabn At 
t aittcc bcgnimi loop/bat itf Froponio SuUih 
pcfpanicuuni. I 
IJ itfim^<s I Piopooio SuMrparaens. fo allt 't Cttffe QttaT 

^fintia:ecnimeUnf1c6tttai:gpt/tnotnoc03om* 
Btfgtluitjiiiitnlcn. 

n 4- 


"' , -- 

<nb«abi*tm|iect^eennuitlinetttminfa< 
mn 3tfn iMtlcfi fn 't anbee bcgngm toa^/^ottt/ 

Propoiiïo 5iit)6ipcrpwtin»i, proportie. FoL 194 

a) j j SiAfüfmrifmi'm ipitrvu. 

j I ■ S SHtfufertttpariims pMa4. 

6 ^ttgtn^ II Subfuftr^imiftrtimffKiiÊtiiUi 

■ '2 \ \ li, siAfiiftnpmfmtmftfimiMt 

81 ■. Il Sutfuftmifmtiaii f3avitt< 

Proportio Multiplex Superpanicularis , f d / ató 

't Rcfte gad 'tanlia tiUB-nuel m Titi brgc^/ 
nN mw «n lun jgn tnltn. 

'1 f" 
10 JD 

il) 40 

i6>'tejen< jt. 
J7 |«* 

iol 17» 

41J (.Sa 

«nbe &\» 'tntftc sttal ctTiB-tmtTmet teti lian 
';gnbtelen in 'e aoott btgitvtn uuit/liat is/Pto- 
portio Submultipiex Superparticulaiis. 

• i"l ( 7* 

5 1 ■«»■ 

4; ',I7S 

«1 |4i« 

JJlS» 

Proportio Muiriple» Superpartiens,!ilï/al0't«f' 

Pt Btni 'tatibn nltt-matl in M >»l|t!fï'/ ■»" 

wqisiunniflltlian igncnlnt. „ 

Bb 2 8 iJ Ptoportio, 

17 ^ttSniS 6 DnfUfuftrjimfmimtftKifmM, , 
MJ ^9 QiuJntfU fitfmS^trtirm wnu. 

CnDe abi'ttnfh setol ctltt-matlimt;omnif* 
ge ban 5tin buien fn 't anbn btgcf)^ tnojb/ Oac 

ut Proportio Submuliipicx SubTuperportieiu, 
5 f j 14a 

«>teötn< 35* 
71 '46S1 
SI hsis 

Proportits geflnl tegen gebja&m / of gdijolcit 
tegen gé§eei/of gtbjdun t^en gcbioBimndoo} 
tril}f fto ötüent tto^cn/aUl z> tegeni/fMltrï/tt- 
gen } Somt 'f/ Proponio tripla fefqnitertii , Sttm 

éla fubrefqiii tem2,%ttm ) ttgtn i feomt ; Propoitio 

iubfcfqojotaava, &c. - 

Medium Piopoitionate. 

^Dat te ten ntibbcl gttal tudïfien ttntt anbere/ 
alfoobatgct mfnflc fttpïienbuafn&ft/ gtlpft 
bfttcsen 'tmetlïe/ efi is ttoetöerIe|P/alït Medium 
Proportionalc flrithraeticBni>enbt MedioinPropor- 
lioiüle Geomecritiin. 

Medium Proponionalc ArithmeticDm. 

•Sm tebinben ten mibbcl-sttal/tuffcgen f tfip 

£oo a^eect f ctip^onit 14/batmtbftctt ftf 7|^C 

mibOel gctat^m tt binbin 2 mlbbtl-sttalllmir* 

(tïjtn Pfoportid. Fol. 19 j 

ftfim 6wSit ü«2oo Deelt fiateMffëtttittétioó? $* 
ItMtter temt OUbmt bp <$.tft tccbt tion ii/luimt 
StnbeioboDjmiHtiel'SttaUen* 4^m te tititt»eti j 

itifttel-aetalleR/titfrtdtii 1 1 «nbe 19. SSot&t cetfi 
fiet tttfitemitiM-Qetal/ 'tttelü fj8 1 5/ en Dan een 
nittbtl-flttal tiiffcftt " «ft 1 5/oo6 tuffcöen 1 5 en 

ip/ Somt ii4l3»iS4i7«i9« toPropomo continue. 
Medium Fropóniohale Geoihetrium. 

^m te tolnDen een mibbel-setal/tulftlien ttoee 
Mimi/ soomttlttpUceect De detaljenDodjinat^ 
toiDtcen/ enbettelttDaeïuptV*» . „ ^^ , 

•fttfUbel-C 5 «ldttïu<0 6 Proporcio Sobdapla. 
oetal tUf'4 <S4«»t«4ll» i<S Pfopotio Quidraplfc 
f^ i 3 rii5VU>4ProportioS«fafefqaiterta 

#m teMnDm 2 miDDel-sttalIen Doetalsoo t 
miütfpHttect öet mtade getal in ötm f«ltwn/enDe 
Dan met m mttftt Daec upt ttefit • cc Dat bitoM 
bi>t Bet minde miDDel-getal/ Dan muWpttaett 
ftet ttitófH miWel-getal metget meefte 8rta!/e« 
m6t paet ttpt v^ V Dat btcnat upt Det mtefle miDo 

flPwttiffcften 4«»Dtio8lomenDettoeemfDDe< 
g etallen n cnP* $6 eiiDe te Propottio Submpia. 

<®mtuff*en z enDt p Dite mtODel-fletallm 
tetónDf/jotSteetft'ttetfttmiDDel-aetal/ •ttoe» 

ifi 8. cnDe Dan ^et miDDeUgttal tufTcgeir z enDe 8 
mA tuffi^en 8 eidtt 32.300 finnt tt z. 4. 8.16.3 Z.UI 

Proportio Sabdapla. 

IBaer Dat tuffcQcn $omm<ce ftetallen ömt 
teffttralDDd-fletalteDlnDenentö/DatDoenD iu 

tatfonaU «talleny D«et Den ttO}telTtiet «et fit en 
lan uptoettofcientoojDen/toant DOOI mtbDel «• 
tal tuffAenz wDe 5 tornt • loin P'^op2i"oSub- 

dnplaJSobfcfquialterarfnDe t|tffCÖ«tt 4«nÖt8 WWtf 
V8 }* ep Proportio Sobdopla. «^"» Proportio. 

<em beriiolfletlbe Proporcionale getalltn te biii* 
ben/ en bd^oert men anbeq» niet ban eenen Hfgel 
lianbjien/abei : 

3 --4- 5 3-4-5f 

3r4r7f 6omt 5} 
Somtr; 

fumt^ Cnbe bomen aUoo: 

* 3/4/5y/7}/|f<nProportioSubfefquitertia>, , 
Addicio in Proporciooflle gecalkn r 

Wiltp abbeeren b'eene Pni{H)rtio met b'atény 
(ieltse al;oo/ 1 toti/ t'dt i0 Sdquialcera^totSubfef- 

Ïuitercia,boet dl0 ftt JBuItfpUcatto int gebjoften/ 
Omt S Sefquio^va. 

Subitraétio in Piroporcionale getallen : 

tl^ilbp aftreft&en b'eeneProponio ban b'anbir/ 

&10 1 ban {/ bat ^/ Sefqüialtéra ban SefquiodaVaf 

SCoo boet a{0 in ^ibifio in't jp[eb|o6em 

.- 8' jBomtHof lrSubfefquitertia. 

Mulciplicario too}b in Additio'begreiien / eifte 
Divifio in Subftradio » berj^dlben i0*t onnoèbig/ 
l^ter meec berfelaringe baec ban te ma&en é 

t9tnb tttiee getallen in Proporcio Subdupia» bie 
booj mal&anberen semultiyliceett maften^ 

4^ 6 4V * a* i<$ • » * r* , iy4«a4«.9 » iParit/«^ entte • « u* 

Wam Pfoportio. Fol.i<)tf 

V(tA 4 tiefilllett ifl Proportie Qt^riti^^, «ft tf 

fkami gtffMtm/npéiPiensen 170* v \ 'f 4 

8j — • fTcr— I (Somt 24 .', 

©inb 3 getallen in Proportioduplafcwuj^tera, 

Me too) maUianM:! qpmlttglUmttmmiii 
1 - , - 1 * 

. . •* * 
iJ.Vi^. 


* , . . > ■ •f» 

X*»*")* I 8,bflet lipt • c6 Somt 2« 

■"©inörrïëtaÜênste Proportio gubquadropla, i 

•is-* ^ ♦4- "■" ■' "■ ^'' 

■■■^- ~-n<r-'trtöétï' ^- " II 11 'II' ""^ 4 t ■7 »»4 »ft« Propocdo. ' 

■ WbA }4 óettfDtn in Preportio SïibfcfqniqiÜn^ 

ta,Mctoiqtinamtf>ccfttg(kinitt^l^UcMtt mriMr 

7». 10 zi6 ftCtt 10» »* X4f» •c« Mi 9lnM 54 flKtaHill in Propomo Subdupla Sab- 
fupertripartiens quartastjaOc aW MCn b(|4|e H'CtT* 

Ï^t'^aimniAtKCtt/tnDe'taagndttttecIftttauiÜtC 
edweiiittbanmttteiefh'titftdciniilttettCMct 
«nbeiiatmotntct Irttoftcmteox 'ttidfbc/ mtt^ft 
9iotfottiiian3p35^* 

* ■ 

» i| 7iS. ioÖ 57* 

» --7« , Viti 

;, »l ^ Jl _. _; 38:-. • 

7PiJ8 P««V57« lUfmUi ' 
«3 — 354n- i»idnt,2$^ 
if«** ?,5<5* 7»4»,i5>3^ 5324» r4*4i« 'nKi " .. : ,; '"■ Vc- '* '• tr*^ FoL \yf 

Wt-trefckinge der 

Wonden. «■H Den Wortel) ook genaemt Radix» Pofici bloot» 
Dat is eea kleyo getal getrokken uyt een groot» 
Welk kleyh vermcnig-voudt zijnd' in hem .zei ven 
klaer,: (waer» 

Brenjgt weder i^yt het ^oot^dat Cenfus heet V90r« 
Of vierkant, of (^adrat, d*aoder getallen al» 
- Men uT^nrblgeni bier zeer klaeruktooneilzal. I»- f^Ois te vinden de Geniturenydiemeode tot 
\ deze uy («trekkiDge. 

te«titflrc|)eiu 

4 ♦ •. •* 4. . "• 

f • « • • • J 

• ^T ♦♦♦.♦♦•♦♦ 7 „ ' 
- 8 *:•****••■•,* 8 

».♦ *^« .•.♦ ♦ ♦ ♦ . ♦ , ♦ ♦ ♦ > 

'«Meert èan 3 efi 3 lomt 6/fc|}(ifltb{etitff!tDeii 

4 tWM 4 op beniiilMitl-tmnd^aMcnt Dan (S cn&i4 
lynnt io/Dfr.(ïi^9ft nnte mael ntffcgen 5 ctAe 5 
llttliiOf m ffWK WflpAm iKptien/ od^tij^t Oa» 10 Wt-trckkingc 

ml» io.fUVi bftflititlien tuff^en fi.entM 6*vmttt 
li(in'io.tft^BomrivfMbbftaatintbR3{M>fni^ 
^tttstttoit icEMEtTti l1anzo.1nOr15.Bomt j<* 
ffclb bfc twee marï tuTcften 7.mbc 7. lataae lu jv 
fi^en bcpben beicjNMtbèl- fonttmtttat ban 6 enbc 
i5«&(}tne2i«fleUibteatntDebtnitbm/ uiflltQm 
2i.ehbe7.biiniibbeeï;t.55.en;5.lnïnt7oJ>fcficlb 
miotnn aifTi|nt ir. cnoc 8. neemt ^an 2 1. tnbt 1 5* 
ftamts6.(lcn>b{e a«) irnibcn «gbtti bAtiTciMii 
neemt 7. mbc ztAmttiS, bfc (ïelb aen Btobe 3^* 
bimti;if[cB£n56.i)ibe,s, abb.eettban'i'S. enbfTO, 
Somt iziroelb bfc te mael Rttb^rn t^mOen^ 
enbc ó. memt baniK «nbc ï(ï.'6onU 84. )teU) bic 
acb pepbejfjben bfmii)s.l)^ii neenitiS.enbeS, 
■BtiinörTfetbliftHenbepbt jtpren TiCTTïlïen 84.tn 
p<rcS}grtbanacnbtttccgtec9fitAamclli buptin- 
getal ccnco^ bat ftct:al$oofcome4e(laen: 

4 ♦ 6 . 40 •' -, ; - * 
6 4 15 4 zo . 15 t i$o 

7 4 ZI 4 3J 4-35 4 II 4 70 

8 4 z8. 56 . 70 . 56 . iS 4 80 
jt 4 36 . 84 J-ii6 .■iztf4''64_ 4 36 4 j>o 

4^m bat te nunen b'eitgen gtnttnrin/bfcncnbe 
tot b'ui»-tnAUnBe banclgcn J0of tet / of fi^ij; 
^cdv dopoöo. 

• 150000' 

i — ïoooa 

, r : i5od 

\ . 60" der W-oftckni >-• - VWi ^ Fol. 19* 
^000000 

*2ï0000O 

350000 

35000 

2100 

' 70 l«M 80000000 

:^8oooooo 

5(5óèo6o 

700000 

56000 

2800 


36000ÖOOO 

i ^ S4Öoqiooo 

n6o^oo|Eif 

*i 26000^ 

Siooo 

• *" 5<Joo 


t > r.' » 


' ï ^• 


«* »■»»-?•(' Wt-trekkinge « 
b 


^ 
11 
n 2.1 ^ >o i 
M I M f*i««»lt^ljbl^i3! :;> ï::'» >o 5-18; i^i-i^-!^il!,lili 


■ • ■ I ■> !■' ■' *■ ^— f 


'■ ' " V aii dcrWortclcru FoL 199 

* - r* 

• T - ■ , 

Van Radix Ojiadrat. 

■ <^tit tm te mft&m fiabli; ^ftuabjat /üftbm 

Utttmti ieo}tf liipt f 475<$«fï^Uu getalCaiülitev 

X iteffèins) enbe neemt ban Den 

/l^jTl/ ^ 3i^o}teInpt54aenbe(Itn6er 

tufTrj^ 6ep&e Itnien onbec itmtÊmm % 5 4 5^tiaietrefittmttf0n{4to£t# 
* " ■ b}ftt Han 54 jal ceftet^ 14 bU 
4 f§ feftjif ft boben 54 eii ban biti» 
pleert 2 tornt 44^elb bie on^ 
bet b*onbet(ieIiniecnbetbe4bteboben )iaet/en# 
be ;iet ban j^oe mentg mael 4 gp j^bt fti 14. baw 
54 mael/ bte fcgigft otttcr 74 enbe tte&t 54 mael 4 
ban 14 refl 2 enbe ban ben ^tiabjat ban $« tcefit 
ban 274 reft !& bU9leet;t ban be sebonben 254 
lomt464 fielt bieonbet 1854 botf^nefftmtb'an^ 
becile 44 2tet ban j^e mentg mael 44 gp 0e&t in 
184 bat0 4mdcl/tte&t ban 4 mael46 ban i854tefl 
I «enbeban ben^Anab^at ban 4 tteftt ban 1 6 tefl o 
^ooftomtban ben teelten wojtelupt 5475<$4 te 
Imjen 254 'tbielft mena!$oo9)oeben ftan/multi* 
yUrerenbe 234 ^ ficii5^lbm/ bat fallnebetom 

Sitbjengm 5475^^ <Snbebatislenbereupt*tre6^ 
nge bebe boo;be b^tgeleecbe 4(entturf/'t5ow^ 
beai5ooKommte0aem ' m 20—3 

9 23—20—4 

16 mmmmÊHÊÊ^imÊÊmmm^m 1*0 f\iii\ 

9 iUAiM IZ9 234 

1840 ■BMaaow-i^ 16 4^§tft i8t<5 «MBi* «enm .< Wt-txekkbgB 

Centti jBan fbftatOnilmw^iixt 144068111» 
baer roe ^gtt 300 bcel Crjfjienamen / m ^e^ 
Wamfi gewen jal/^oe toed ^fóenamen jgn^ 

ber Mn/ eitte ^ tieel gidtienj} 0(^ tlft ^ 

{. 49 Cif genamem iW»OT*^a . Cenen Oelbt-jgeei: j^eeft 1 562 5 ^Ibaten / Me 
teflj^p fhllen üteen Metbantefltag^o^ben/ Ig^e 
fieel liommen&eirbanf nelftgelit te flaen i 

^atitii54 i^M eoien ftoi^man gaet ter iBax&t met 208 
mddens 4pttu iam\H»i f^t ftp 300 tieel CUin 
%.#nttiaet/ att W y^nnitigen geefr too; prtM 
eU)(:9oetieeieui6ooi?t|^pOan/efttdt j^oeoed ^ 

jp«eit.2 58 <<HIen tot 16 fUu % ptm I «MMMMMV**-* HMMMMV^Witfi^a^ iflki €enen iwimFma At ttoee JBgnrtmten/ m&e 

iie^&iipaentifielii^iotl^teeneiifit^tt^}^ 
effen 300 groot 0101» gene Of e |l^ tot get anoee 
t»at gA)iipM/ entK/tmüi^eêat (j^benOepS 
#otten ) «$ ttan i4iwpgtn/ Bon ^ tieel ^up# 
gen 3al ban *tmee(le ®at kDefeii/aI|3i$et ftoitO zoo 

fatten i 

j^ailtban zo ;Qiipgen* 

4^m te binden een jfl^bel-^ppo^ttonaelge^ 
taI/ttifTc§i tttee guabjatgetnlien/ 300 mnlttpU^ 
teert bipbe j^aer bio}teI{^ boo^ maI6anber ^/fiomt 
l^etmtbbelgrtal aIjstufTcftenp enbe 254 JBultt'« 

iittreert ^ tn^t 5^ ^^ 1 5« booi u mtbbel^gctol/ 

•nortp der WortelcHi FoU 200 

tnbe i$9^i 54 z5«tnaIKant)9r(n gelpB in Proporcio 

Snbfuperbiparciens certia^ , enDt ih julbet Itianie^ 1 ƒ 
4 ^ x6 Or^ 35 49 54 81 100 

I I I: I » m» ■ n ■X 4r',^S 8 10 niet Al ^mim : 99ant alle gtmtn tiaec z^ 545«^ 

gMIIin/ bdtp itfit gttttenpevfntenlOoitilioe* 
tT ti B<ii <nft<mlito|tei tmMinAxntmémt is 
tat ^ niet een nRf en fc^eelt* têmmm •mimm «««•■ Va» Wt-trckkinge 
Van Radix Cubus- 

'J 4lm tl ttii&eniftaMjr Cubmi ttfit 1488^;^ 
tob fielt H getal ali l^tti: onber/ efi nmnt bah bm 
iostp tipt i4« bat iis i^multfottttert Me 2 Cnbft 
iomt84bietreftttiattt4lil0f€6/ ban fhit 2 met 
^m 4ftiuAi}at baet bobeti/efl baer neffenit be €le# 
nf tuten /soeftt ban een nientDe tettet bio;^ n tliiee# 
fee/Komt 4/bte fielt met 5pn 4ftiiab)at en Ciibüif 
taer onber/atl^tet neffens be ^enitnten/ mnltt# 
(liceect ban elft boo) mal&anberen / enbe abbeest 
irtiptKdttienbef jamen/ftomt 58z4.bat trekt ban 
6886»teft 10624 Sn $uttet manieren 3oeftt ooft II 
berbc ltttir/300 ftomt u epempel aibuo te (laen f 

4^300-^4 4800 x^ 

2 «-SO — 16 

iS4J d4 246 t 

1056800 

"25920 ' 
216 576 ~ 300 ~- 6 

24 — 30—56 

216 

X062936 

«obt Iwiióm ften • CÉ tian 148869^^^ 
a464 Itioelfttiten ^^oebenftan/ IBiAtlplicereiibe 
2464 to 8em jelbeny ei*e bat turn: npt ftotntAwc^ 
latii met 246* 500 moet ban tucbecomme ftomeii 

148869^6. ^^ - • - - ., ,:-r 

Coeftt een getal bat tn j^em welben gemuit 
Slicfert/ enbe'tptblKttbieberommebMi'tjelbe 

getal der Wortelen; Poliot 

lüal/ fttitét ban itpt fumi 6002 jgtt t\mtt>t pjo^ 

tart 4546762477741786703 !?♦ 

^an't7689547* ■0» Binti ten getal/ '^ttodft €ubte gemnlttpliceect; 
énbe llah t p^obuct gefoubfira&eect 817^ bat beri 
V^cetoanbéteffejpid^ i*aciti> 

^ tk ttttit ll6«fiebben t 'santen ontfangen 19 gul< 
tous/inbialit elft 't50m Cubtt multlnltreert/jtci 
mitnb 9i 271 mtn ban 20« l|oe beel 0eeft elft een 
wn antfangen 4 

ipacit< >sulbèhiti 

(OB^ io) 

9mm^mmmlm'mtmÊmmmi^aimmmmÊmmmÊmm^ÊKmmmmÊmaÊmm «BainMaiMiM* «»■«««■»«■ MMMMiaMiS 

^m té binben een tiitbbil-getal tufTcbéh 2 ^iTn^ 
bit aetallen/ sootmiUtoHt^trt be getallen boo| 
inallanbéren / ehbê tteftt baet uj^t WaUi tuf^ 
ftgtn 8 tnbe 644 ftom( bob} mibbèl-getal / 5 124 
littié al3oo alle anbête # laV* ^m te bitrtien 24 mtbbel-getalUn tuffc|^en24 
itMblt getalli/boet aifoo/multteUteettben Wo^ 
tel ban tmee^é gétal/mèt ben wcQttl gtQuabja^ 
teert ban 'tnif nse getal/baet ban ftomt 0tt tttut^ 
^t mibbèl*getal/baer na multtoUceert benU^oj^ 
tèlban 'tminflègêtal/met ben V^oitel te^ab;a* 
ieirt ban 'tittetfle g^l/ baec ban Komt ^et inee# 
fieiitibbèt*geial 4 

CS ènbt 274Bottién ti/i& 18 in mpbaió 

iUltiaf'4 . Subfefiiaialcera* ( Subféjbuiquarti» 

fi^en l64tfiii$mMi 80 èn looinpropörtid 

S5fetbaei:bahXtobtbanmifl;jahbere) be^ bol» 

Senbt'Saftk ^ ^ ^ '•". 'ttTt-trckking^ .> Gr.ffat Cuht4L^ Middel - aitaÜefv ' J J k 


+ 5> Klunt Cuhi^ JHiddelr aetaüe H ^ ^ p ip . : IMnb «tn kwcK ; wHitliiMi*) Wfübel-aaali 

immiifamucmtnmUttSImtiuftrttti» 
UwMcVasltMitttlRRii/cnlirottiit'aalidf 
tBWitcinabtl-MalKiilitnMHNnnmlini* 
Mniiigt lnliefIaet«^Ma«fttqinilaaii|l>igitiMt 


— jL;.- ■,. tSM'f'i '■^i 


tToSJSTWoo -«ï ^^■^•=%1««II VVt-ttckRlögef 

^ • V' VïwRaiixSttifölidoiïi/ - f--' 

- * ^■■■11 , ' i,..'il V V, „ ■ r (> isr 
^561— N_ 50000— —9|»9J»45««>»* 

7i<jf-ii— iooob «=si*^ 8ii ' 590490000^ 

fc ..J.^ iooo^;^«^-7i9 - $9049009 

$^.-_-. 3;«i — tPJtfif 195145» 

5904>l ' J5049 

3605000^9^^ 

Beeltsi&niSIntire^tcn zoo 'gjatttltmitfiBtifti 

faut IQ » Van tUdix GeoficitiNtn 

#tti te ttOSutt /voe. int IIJ3799Q4» tcebt 
«nfl /ce iKiaiipt/ entie uytOct tqittenieiUtt /«• 
mtKjalftMUR 2z* ^fM/ tcAt tttltVv* tuut 
t^aHnmft'atptUmiubt /oe»dfi«tottKt tooi O O 'V . • < 

c o C ,v t i 
o o C -; - 

o w \j ^XV— >60000O 
f ; |6«HI$00CX) 
,8 — ^ 20000 


] I f oz< 
• I 

t 1500 — 16 
<ïo— Jz 


< I - 1^ '-iw- •ir "f ^ » A»,- « ' • «•'"^■^ ' 
■■■■■aHM iMaMMM 

49?79904 Z 9fnlit ttn CuBti^'gttAiMt tn 9«m stimt gt^ 

||JHtf|^|atrtttpt4l||p0t54t4^oi494(>i<x»OC)O» '4- . ^ ;i <7 ■ " - 3ran iaéx BifurfoJiaujjj, . 

Volt id)l tmigt/ ep» u $al Mfticn 3 5i[* 


HH ff] 

s0Ut4t ' »i4tnit -.' - - * 3 3 «"P" **UtitMt **x €t i 7i» CM OoX ^ I ""i 

itiiu -- 

<.=«i-*i|.-c.-* 3-S 


.■■-at Vw der;\|^ortckjti. Fpl.204 

>!Kio Radix. Cencensdectns* 
mmUMtómV^nupt i47578905(5* tteW 

tmV^'tim tianti|uattMtoDfr / tiende ban 
ttm ^g W Bi< to q »itf iwrfoKy y^ zoo ftomtu 14 
jbooi / ?¥¥ 147578905^/ eni^^soo gp't too} jgne 
Otnttitten upt mftt/ Itsal^l^ ^1300 iipt6ometu i*M«wr«É be/ ent» tan bon aUé itu^ne fd^iiltien betaelt/ 300 
Inajt m#n tMMfot ènDe betaelbe fd^ulben mal'' 

KanDeccn giïèff'W P^'^o'^P Q8**^"P^* Super-- 
oaipaniensjMMjts , inbe lalfi oe fomme bet f^I' 

lmcttttfwiii»i^em*3eltMn/ taSttfittttm^tpia* 
Duet 006 In gent jnMtii/ 300 Komt boo} 't betHe 
nj^ifct 4}Q4572i (A#oe betl i{i ban mgnen 

::! fmit^W 5^) 
;f adt < fc^lMi > 9 >• (A ' 
ü;.; (. otev^cüeit 44) 

; s.'. ;yütKadixGiibus4«Cubo. 

«►ih-'twwfilen V ct'fleiüpt 3«44J5 593 75 tt*t 
tee9 '^ ai^ittt tiait 't<^ottentnotg een; v^ce 304 

' ^0O|6e0enimttnfiomt0etol}ei:«enitr«t 

' " i ■-:■-■■ ' I '' ■ 

mtSotz, getallen btet'$tmten gemult^Iceeit/ 
ma6en9é/. tnil»alj}aIjt:menftmln(le««tal'Cu« 
Mdl multfiiliceett / ent» 't p^cttqtb#(ntU9< 
^btcd^tuittet npt 6omt 134217718^ 
s* ,: c^tininfe a 

• ■ ( 'tmceffr r* ^_______„ ■(i; 'Aj / 4i 

Wt-trèkkinge 
Om Rad ixtetrekketi u^t gébèo^ 

Ken gecaHeh^ * ^^ ilcSi:» . 

v'y^uptjSiöintj - 

Vce4Upt5jSwntf 
^ •oe.upt ii2|«t(ï4l , 

Om Radix te trfiikkén uyc IrratfO^ .. 

bat ie ttn qttal baet s((|teii retj^ttn ttmtél tn Kaq 
uptgettoBgen ipoi&en ^tttbcr otiecbigf / matt 
tml Dat Irtt taepntg fdlétlt/joobotf ar$po:^teUi 
z^ó^S^tf tt mttif nuHeii «f|ttr aen/^«^ treilt bare 
uptv^««al«t bootten fleert/ tittelMiibatM^upt 
fiomt/fngtit galf ^ bM mttl achter af/aUi gp 
tiMlIenbaer aen gefbit |g»bt / ettbe benfiErTnebtn 
Utteten )»|Un uttie bieitamitiaim / alB nfmtu 
txthbm \Bi\bt s/v. upt 3 u al0 men aninienbaef: 
acgt^aen^eit/ett ttete y/^^upt 3 iogooopoo*?oö 
fiamrin't Quotfent 55677«biaetaf geftte&en4«ut^ 
terf /fto^iitttooi ben gejocigtf DEtojM 5i^'ttpel& 
Qequab^aieett^otilt jotis^lg bat ^ i,aèS& mm 
ban 3z« tnbe tuaect bot in 't <ditbtttnt quame 
5 ƒ678. $00 3;mtbe ben gejocBten ll»0|fitl mejen 
I1&W 'ttmlh gequabjateect/ ftomt 3 xir^^^i I bit 
allebèpbefd^eeltgejretl toepntd/ e n bbtmen baec 
«otömter nullen ar&ter oen ffrtbe / 'tsoube notö 
itaerberftomen/ maer nemmermter e«n«pr* * derWortckn. Fol.ioj 

M/bmin atter manümiwtt ïm meitf i^tiiael 

lieiMit a[wweiil|mail4imll^ooftom ^SMunt 
$00 itterif gmatl $ mtllm / eft al$oo qAttmmenbo 
fifte e)0tM);tfè Mt tntlle mm: ftan be tiooMtaiitte/ 
eft soQ iiitiifg[matl meti {oèfi mtOm fMtf 90^ iieef 
imectnlïiimiii&tc imt fepfii/nriie Mut t»Mi)'taf# 
fngb$e{ U0f% flaettdeA tirfit fpHeel getal 

- ■ ' . Bcfluyt(*Ë)reinpelea. 

^felMii^MtniiidkeRg^tlfid^/ ^feftt 
iHtmjkftftefimiiiie tiatré^asusiet^ab^ittan 
fottr fbmtike/eni^e d^aec mitiDeI-|i}09omonaeI 
i|tta&;atgetal Qtbobbdcftf t/ baer mttie tmimén ffi 

f^tn fnleathtt be )^in^ imtt 950 e-/i: : igtoe Heel 
iftban eI]rtnIeffbp3DttMr/ eiibej^eUeé) iHalIcii 
inA {H^e^ctl i/l^ate bii^^^ 

\'jpatftbert}baitïe:*6i5 r - 
"*tf^ ^ban<*z5or€^ 

Utt»>M9ooJ 
, iCnbe l^are toinfie isi 30 êl^ 

JSenen Éoopman fioo|it 2oo.fbt]Aei«i:Camei^ 
tt% boeft/lanfc et6 1 li eLtot 5 g«b'^Ue/üp 5 nta2^ 
l)|iii bag/ bocj^ gp tebateeft 5pne 4^Uigatte tegen 
12; ten lonbert 'isiaeci A etflie berftoqpt banben 
jelbtn bQe6 / t'mitfiitigeu 52^ M in 34 maenben; 
zi6c^in6 maenben/iSo «^«ino mantben/ enbt 
bete^ripttbenfare: t9atbe»ooptt)pb*^Ue/ 
tnjfnnên i6tenlNtbetb'iKiaciii» 

jfarit5«2HH. •^^^^«•^•••^^«■•■•■■■•■■^■■•■■■^'■^"''"■^"" €ts 311" -.1,; Befloy<-«iio»ipBten. SttBertMatl» trtrattflliiKiiMtfcl!ls«n»gi» 

Be: al« ooS 'tiii«tfcftt<!«»ufft!loi«5 ""Ïï!!!"™ 
CecMihoHiictï «Jfl/I Mt (lIlinKHWIWIMt 

nii#n«i>i!i gtw' aiiairtiwtatiBf:^'*»'!' *"»; 

~StiM».i:onl<in iJSnno Wm» 509'j' Mf ï' 
«niiitira»MiM«mthitlUBïJi»o.«g5/>"»'" 
(MUmll» tiitel i« fep* ■" Wi t#«l<i IW ti; 

loitm/iBeltitillaraM Mtjt mpWM*»»'".' 
jpaciMoSoqlltftn, 
•iiMtlwuMt flUF" usw in o»tt(Kttt?mo«tm 
(KtiKttiiinai/afflamU: tuBtn Uw WW**,'? "H 

. 18tKO04nbeaf&0ïtttg(&1 

totbs ;ecc stbtiiaeltwl bc « 

gttmattaojt tXmtn^Ai 

a£lTt^tl»R6 bc»Ei; t)9«flU( 

lian/ bölkmtlpiigfn::!^ 

Ulatcbti raer fvrk tan m , , .^ ^.„ 

Wijïtbft af»oiti«m wnHiiRtoj 6j«l>tiiM''l 

lopcn lïelltni , : ' ' ^? Fol, ?o6 
'Ji I \ : 'o. ■■■. n Tv -.x .. -' ^^■■.'•■' \ '■ ■ i-V ^ ^*'^*'^ 35840 m mm 49t3 ♦♦* 

■ü ^ i» I '1 .J; ;, 'd :|v 6^ *i -^ ^-^ • ^' ."• •. 

y?J5*l M fe >. g T . - r57544<^*; ;, 

1^47*^ : - v< > 344Óf4^f .> t * i4iS)^57»*i% ^T 9i75040»V» 

9938999 ^'^''^<' 15050^40 ^^• 
4io338.(S7Uii'^*'-^ ï3488ioMO** 
iSTÏjTÖ^^^i I409a86i44<» 

3758o5)6|840%*^ 
22.54857»jo4o 

" ' '». il» 4iA«i ■ n. 

I i858787(f49T* ^ 601295^1440 4 ♦ 
83l>ii5iJ547^- 360777^5^8640 
4- V V- 

V »•. 

VA'. 4 

0m t^ ^ 

r ) ! \* 

V '^^ 577^43'So45g^4o„^ 

55593 i<J278^4or* t ' ■ 


(r : -- vx *4iitT§ 
138028191 ♦ * f» lHist$f44 ' 

7i<o9 i 4f4| 

% ' - 

» V <^<^^ 

4»*4*{^y 

t4iéfit»ttY^ ' 
. t4i**ss ' 

' 4i*ii*'*t 

1^10 87467 . ;. 

i§iitif*4t*4i\%} 

ifi$74678j / 
- :.i7._.. (Bi 7* ♦ ♦ < ••^■•'■•'■■«^ ■•ita 12412^33616 
710411 f 1I|1 

276of«}ói8 ■VMIPi i^ïj f 7f4^ ''■■ 491$ y 

710453791 

140144^97 
«i^i3oi?73 ,^ 

9^7M8 . 
117583 04ofo<iï JTifdtf 
9iiti ' S49JX094 
3733«»*JJ >t » ': . \ . fe357i7H4S7 , 
i4iJ75^9 

i4iJ75^9 
120687845 48a7fi3» 
»4iJ7|< 
f<89tf2S»3 i«fa*, 171982 5^2:8819 

tfS757f744i 
4 •fcip rih 279030297^4 
^38^00130438 

20 

iZTTOooitf 08760 »mm 141985^ 
5J5J«S> 11778713 
85 19142 

4i 59171 
7099285 

^099285 

^99285 738$44.5<"J3 
4toj38f7 82067734^ 
1231010019 
io5id933<]p 
li3ïoitfoi9 14493 i<ij>^03^ 

11858787^497 
13 3i^7<i^*?49i 
118^87176497 t'S4i6423944« 

17903025)704 

i449ii«i93Ó3tf 

171982 592 8S19 

7«8tf445<24J 

<23£7i7ii487 

1179830405041 

5989013 5754< 
2ftf8486$$3ii. 

7igo9i4545i< 
870247^732234 tl *>•• '^ l^p»» Ui «74«*ftWP5«8 

124 4o44?i5ii<S3iS*< 

116 '- - i< .-. ■■iii-ii^»^» 

97 • 7o4<ï577>48it -? 

96 ■■■••■■• iffS40if*if^fP\.i 
81 t*Utti4**44é \ 

•16 ■"'■-• :- ■ 

ip64!i. 1018 - 6 - i^ss^i m* ,^ 

- Qm<fc proeve van deze tëma?én,zalKh^ 

d'opgave alzDo fhjiltné 

ioi8 - 6 - jjiïSÖI pem ttdttt öw J5i.t(ï.e(i 
alle iaxt rontj^ngfmlottfnaeuifrt^oftfbmttil 
%tite intneft i4(x 0ulb. binnen Snietitel javen sal 
Itien Hefe boo^f 5 fomme met oartpiteitff g^m 
tod>etin&atdmi|^ben^ 140 

io 3258*1- ■ • • " " 

\o$6é ^015993900449 

tïiipï ,12.0959654016941 - i6i2795i203f9ii — 4**^ 
^it86i ioo79$)i69502l458 

40319878008984 2015^390044^ 

604^98170134^9 44800 

7046577 V , , 

■ ,^,, • ■ - 1611795120359100 

«56934430^200640^ 8065975601796 . 

8o6397y6oi75iö 

9O5i652674otiJ'20# 

656 ,»l •» »' 905165^157401151, ,N*^ji6jz&740^5i >i» 6Qj6y6sy%izy64i6 ^11175045 12&57120 
103304985261699071 5^899417351031040 

16/ " ^ ■ 1^ " • 16/* f^ "- ■■ 

6456561453856192 3306213 583189440 

903 1652674ÓI 1 5i : :. .^3 1 65267401 1 5» •^■^««■^ 5 5 5339618645 5040 24030483 1 5788288 

III ' ■ ^ m /ly II . ■ ii ni i II ./ly 

944d77jjT6973568o 4085 182 1368400896 

16/ • ■■ ■ ' » l6/ — ' II ■ — ■ II «é 

5900^448108480 255(323083552505^ 
903165267401152 9031652674^1132; 49973 18180707328 16)0073568123904; 

849^44t^7iM4576 2805^1250658106369 

li6/i , ■ ï6 /^ ' ' ' ' ^ *"**i II I ' i rf 

' :53^5^o^6v'^W536 '1^531031661 3 1648^ 
903165267401152 i '903165267401152;. 

• ■ i I ttmmïit I 11^ ^1 I |- . i . • ^f 440648 5 2519600384 850037898730496 

w^— -— . — -/irv-^ — — /!ƒ 
7491025009310652$ . 1445064427841845S 

16/1 . ■■ ■*" ■ I ' 16/ . I I I i<r 

468189063.0825408, , 903165267401151 

903 I652674OI 152; 903 I652674OI I 51 «MfeMiÉ Jfactt 10 ^atvv V^ctoMiuiigej ^,-_ . , 

tMtt]^/ bon topptMcn f^t^mlttêltot 


»*^^ 
7J7}^ 101^166140 t t >■■ • 


9^ j' •.■".. . - 
iicioooo.^j<^ ^ , 

ftftc sietnten tui be$e Jpadt ttgia b.t.t«$(i 
i^ctütttfdBMlt/ ban all^ ötbe£»eiute bec ynu) 
^ttomm ban bpfj^ besene/bf tbe ^Mtttfi '^f(' 
len niet tn ^mbm / moittmn ra on^e anmetUM 
^mtditfse (ofFanbecbfonMbeelwqttr CU lialt)bc 
flffeettinsf btfttemn/ 5«»5P nKt alie smrcn 
loillmbtiMbtt/ ofkebtn craralotctNnni/ tgcne 
feitbina rt xm m wtoitffc^ .... . 

,- TolMDMcIieciiiMscnolgaMopkMnnnMaeBMuICflivwr* 

k;eaat t'*d4eren.*ay T*n oader.omrten.ma achiet «eartHMR 
Cf kaqrfwilO «Itrl cvcBvecl aytotyageiv 

4* $>. z X «15* :i4« 4 tUl4* 7«2<H ? 

ïi r 7 ï2» 6» ?♦ p 4»ii*i5*, 8»i« 

"8* 1* 6 8*10*11*5 fj* <n$*ti *9 

^V-** 15* 5* i*t6 10*18* 1*14*21 
15 v;i— y — „^ ij» <S»i]5^ t»i5 

,4 «w-s» FoU 2P9 

J4, 23» 15» lö» 14» i5>» JO* «^*4* S>*iö*S6,i2* 

i&io«2i*i2»i7»i5* ii*3ï* 7*i5«43*i9*37» 

?♦ 2<5« lo, 17» 2S>» i2v 38414» 3** i«26«44«io» 

«♦?a» 4* 3* 5*3<S» *i*39» MS» »»27,4j4 

wIa^-C^.--—-> 46»i5«40« !j>«34» 3*"* 

?w?^-:^P r ?^v 5''^ ?°^ 

'^ ^ M ^ ^ ^Sl 

^ 9° j; IJ 3 ii vo s .9? .<^ 5^ .^ .^ « / t^lJ»^ .. Ün-^^ WWtVO l-IV-^k^ l!^VA# 


II Rabat der Kuftingen. 

A% l^oetdelifteectp&itbanmeetttitaegetiiteft 
btn/b^ttt cabatten Dec l|tfiHl*&u(nttmi(in^ 
blen mm teStttecefi-tafelen ntet en gei^tnmt) 
niet enbonben ftojtei: bereBènt too^ben/ ausfti 
mpn ae6en-boe6 geUei^t iii : iSodlitanit f)eef t eett 
mpngelDesen Iteetjongen ( aijs 'tjellie ban eeti 
leoDtfman/bte 'teetft bebatgtjabbe/seleert |^ 
benbe]mp anbecss onberrfcgt: ^et tnelfte i& gene* 
sen ben anberS 006 te openbaren: baec toe nemen* 
be b|te eji^empelen in bit fiefien-boeft ftaenbe» 

Onderricht. , 

Hlfitten pebec jaet (ui^ttfenonien Itet Idetfte)bit 
'tmibbel-getdS/bet beel-getal altpb optelb/soo en 
belK^eft men niet peber iaer een beel-getal te ge* 
bjupbeh/ban alleen 09 gtt alberlaetfh: ^nbe get 
beneemt 006 be moepte battbebetboeg^nge/ enbe 
bpeenteUtngé bei: menigbulbige gtoote bpxOmu 

10. Vraeg-ftuk in Intere^ op Intereft. 

108 1 ■ 100 
8<Ï4 108 

11664 20800 ' j 

9J3I2 11664 Z400 800 1259712 32464OP * '^ 
1007765^ 1259712 1600 «•■ 4/ *|Mn*4M ;[3(Sö488Q6;»4**45otfir2 4 ♦ ♦•♦ 40a, r 

^e ^.mifiingen ^ « 1324 •— i7--q|ff^ iftxw 
i^et|(ïewtgelb44 4 4 8oo— 0— 

ipatitflttlb* 2124 — ^1^9mpnu 

SI. Vraeg- .Foh2io 
1 1. vracg.ftuk in Iqtcrcft op Intcrcft; '. Il •i'— 
II 

121 

III 

imÊmmÊmmmam 

1331 
1351 

I464I 
I464I 

I61O5I 
161051 
« • 1771561 . 7715610 

1771561 ; ,1771501 • 't% «•• 
19487171 ♦ ♦ ; ♦ i9485^i7io.» ♦'♦ ö5ji . ®e7 fetfifngen " # 3^39 — 18 — lo^l 
l^et fleceet gflt ' > 665 — 10 — o 

®e o^fiaenDe 0entt •? — 170 — o ~ * ««i«< »fadttirtfti4o8i — 8 -^loiS» -« ^ •* Inde beOüyt y^t^-ftnkkeiu 

i4oo(uaMtW/ tebtfalinin lo nt^tmtntioU 
féttiun l»cctöi}nuRtetttiacctitttaI(Si/ aijt mm 17 — 
lip 

1013 

• < ■ I n 

3435^ 

«jfii 
S84^ 7 

34iS«r7 
9938559 

168961983 

4IP538673 
1871370711 i8^ 817 

.4fo;* 

4f»5 

107910 
«3^11 

37it8x 

2227^^ 

X4i^8y7 
7J^355 

i|4Ttf2fl8 

t4ïJ7f^9 

141^3117 

S5I4IP3O2. . 

410338 ^1 

i#»>7|Di45 
16084740879 

^«?^T7f744i 

4^8«839^^I 

299210398^^^ 

1x8^87876^97 

fX4482a7iti73 

T45>!^893^3tfó38 
■■ II ^ , 

X4^37i6sö27tf8 • • • 14* L'inflra Aion gentiln et bon apimatiflage 6s>7f7ï744i 
48»303<»io87 

ii8f8787<S497 
830Hfi3«79 

»oif5935K»449 PoI.2It 

Wvtiat ftelen-fton^-m.«et-ïon»an/ te öow 

gM>nlioi/oat SP rai »« 9«ï5«SJSÏSl?K 
>»/ fiet mftt met en tnoet toJtecfletortSw^t t«e 

Stü*y ïejeiAolaeiU» oi>gabe(5«Robbe« 

Robbmfz. Ic Kanu i ttOOJ J«*««*«Ö8 aaw^t* 

«aetten fiteft / <nbe f n a«öt Jfteöertnrtfcftbe' 
ffioott epfiftte)ftf ec to Uitert i» «»««; '^«l ^ 

moet^Stoe^nomen 5$n)om aOe 8etaMps8« 
ffiffiiolie fltoot T ioit eni» Itfe» nitf te f»e; 

aUttflnat&efi^-ftonfiaenlileefttoct teoenitc 
ittiTentle al0gp öanöaec tem «c8t Doorziet 

dengropd. 500 JfepWet B<»»«»^ï5«S?««* L*!l! 

«toe iKifientogen femnen bem^tw / «^ 5 
hanfc aennemen/ mprien atbepti öter in9*%*a 

GctiHèi groot (als fchyncnd* onbe- 

nacrolyk) ' 
Öp Nècki4luytÊli uytfprckca kcwk 

bequaemlyk 
By dit getal, dat ctttyds Ingegeven 

HccfcX.^X«*», 'tjacï zcflhicii hondcid 
zeven. 

D d 5 De» ^ f. ! 1' 
t)i^ èerftcn -Brief aen Robbert r 
Róbbcrtfz. .\ 
I. be/ om in astberbupbtjii Jtt{»fij^fm^^ 
«Sn^hoeUiel mp't3»Ibenoi]^KboJb}ejr afge:e$/cj^f' 

teJgiëSiHJipbtfcgef^ia&ebett) 3;o0ben|Bfbór0< 
t(inis gebionpen sebieéf} / 't $elbe m Qö^^tbet^ ' 
wpt» tè beaiitmootberiabsj^etboo^ep^.' 
bé b tt bÊ^A iktet bup^eutthael bnp$tnf ^ 
3cn V eti^ if^teéfpjoBen Rebben /: maibr^at 3cnèe' 
boo| altemael^e ;è^betbu{^£c£|tn/ ' cm fld ü maU 

bupjeittfndel óbet bup;eli j^me/eer mApfb" jBt^ 
betbuptfcj^'ltrecbtebebupbt/ bitfianB(bf?bub2 
ftonni betftaeh tob^bem 3^ bit u-Ltoel/bat tbert 
mp lieff(<0ob j^ebet mp alfoo ingegebijfoo ntet/ 
(P gfei^ mb nacj^nd met metcbetf^artuKRtitot 
iomm^/en fiimpiiotg mfnfc||ulbf8i49dir^;eFiiJ 

be t6t onder verbeteringe>op bËlt VR^W 4& Door* 

ziet den gron^> eitbe na beftc onbin:rt(&t oebamté 
j^tbbtri/litbpU-Kcbéh (fta(ftï^p3ati^ii)6ïr«^ 
fer. 9aett b)cl in ^ob0 bf Ittatinge^THHaerieoi 
in mpn obetbpn6plaet0 / aiietPhccbu^'bpfmael 
ocj^fcThetts met fpttmtb?pd seftj^t^ l^rfalE^rt^ 
^cdfftbetoinme bf bipbe Aurora bblaenSe/^ fH 
^tUionlttten t Itcbtfft 1fek^Ib^(|mobI^WV 
met een Klaeriattj^enbe aenfcj^n trixCljfitc 1607^ 

V-lieden clienöwülgcn 
' '• ^ 'f" JakobvaoderSchuere. 

• Tafel lIV. . . IttH 
bjle 
fton Fol,2l2 

Den tweeden Brief aen Robbert 
Robbertfz» 

C ^rjamm goeben li}f enb aobbect &oVbtttf$/ 

'^alle Oet goed / Dat goebeb^tenDen upt goebet 

|^erten/eI6 anbeten toeteenfd^ien/bat toenfcge ttft 

u-Ueben 006 upt goebe toegêne^entgepbt/üanben 

&otoen-al-goeben«<(5obt^® 'oo}5afie beseis i0/bat 

aljoó 16 boojgangên iaei: ( nae bat mp. b^egjs te 

boojenJiej^anbtgb tuas^/ u-Iteben o^g^e/ om in 

gotb jgeberbupbfcl^ uptgefp;o6en te Btbbett/ een 

getal ban 5 5 letteren groot) u-Ueben toege^otiben 

Oebbe/ op ben 25^ 3alp / een jSeberbbpbfcge be^ 

antUioojbtnge bejSjêDJien/ $onbét:meei;.bet:6Ia^ 

rmge / mp latenbe baójjlaên / bat j^et ;elbe ge'^ 

noeg boo^ v-Iieben ^nbe bolboen / beluple bm 

berjlaribtgen met een 0alf taoojb genoeg tttfu 

H^antiëboe ntetentmfle ( aljoo m nAbeïganb 

bèrfiaen gebbe) bat m/ op u-Iteben opgai)e eent^ 

ge beanttaoo}btngen/nan berfcbepbf ^aI-6onft«- 

npebe / ge$ammelt j^ebbenbe / be jelbe boo; tm 

® }u6,tDout alle man gemeen maften, ^herom^ 

me / bettiple get nu al^oo i^ / bat gp btxelbe ge^ 

^amhtelbé beanttooo^blngen / benb^unbarfgen 

^;u66ec begatti)lgi kuilt/op bat ftP^t onber jpn 

b|u6&tgt <S}u&per(fe i'nbcn ^iu& gelpen joube/ 

om peber een beSent té maften/ op bat be ftenmite 

ban bten/ in be Qebacgten ban ptitc boo^egti^ 

senCalr^Kbnfï-tiebenben $0Kbe mogm gebiu&t 

)»o2ben/enb%al$oo alle uptgeemfcl^e onbupbfcge 

Uioo|ben en namen (Uiant tnp3e alle berben 6on# 

nen ) 0oe langer j^oe meer upt on^ jfteberbupb^ 

fcl^e tale berfcgoben mogen Uio;ben : om alspo tè 

beter ongefcgupmt/ en ongelapt te Bonnen rp|e^ 

ittu Zoo {lebbe 16 niet Bonnen naer laten u-Ue^ 

^U4 ben ■rr^f II 11 A>^, Iienbebolgtnbebetfilatfttde ooft tlbttttitpvlbtn/ 
op bat ( bte / neffetns mpn beaifttoiooi&tnge ^ü 
biukt Uiejentit ) Qe5ten mag ttio^en (nitt aUeeit 
Doe bat t6 u Ue&en ops^be beanttoioo^bt/of te ttpt^ 
ippibtxi Dtbbe / maet ooft baer neffehjoi) taiaet op^ 
Hatttt ^elbe segtonbt iii : enbe Uiaer op bat tneii 
i^onbetUnge letti moet/ om jonber gtoote moep# 
te/ groote getallen/ bojt enbe ftlaer-berflanbig te 
KonneniQ^tfpieKem 

4^m ban te bommen tet betBIat1nge/$oo moet 
fb boo} eerfi geMn6en/een tnoo;b tn mimen boo;» 
gaenben JS}ttf/baet ik segge God hevec my alzoo 
ipgeg^v^n . baer mebe bat tfi gantfcj^elpk met en 
meweCof pemanb 3Ul6]8 bpnai! moc5te)bat ^fA 
mp een sionbttUnge ntmUie tupje om getallen 
iipttefp;ri^ni geopm&aerbtOeefï/ maet alleen 
meene tB/bat ^ob tnp inben 3tn l^eeft late bom^ 
men een betbupbftOinge bet Mpr&eemftj^e getaU 
liebupbrn^e mmen/ af 300 b4t il Uqo| snilHon ^ 

bimillion of billlon 
trimillion of trillion 
(^uadrimtllion of qua* 

drillion , 
qoincimiUionOfquil^ T 

lion ; ^ 

feximillion of fc^il^ ^ g 

lion [U 

feprimillion of fcptiN 
- lión 

fkSomilUon pf oftil- 

ponemillion Of nonil^ I 
Jion J feetftelfbtbupjenb 
tuieebe Ubt bnpsenb 
berbe Itbt ^tipsmb 
bterbcltbtbnpicnb 

bpf be UW twpjtnt 
<{ 3e(le Itbt biip3enb 
IsebAtbélibttopsenb i argt^eltbtbupsenb 
negenbeUbtbupjmb 

Cnbr Fol,2xj 
iBt^ dl300 opfcttm tmnbe / ^w Sooge tf f men 
eitti00rtalfleUtntt!U 19ant 

Wit getallen tn&f reBentagtn befiaen tspt bt 
Vtelltnge cnbe becttoegf nge Han rten ietteren/liiel» 
feer maeftjel eiAe toeerüpe ia aljoo: i een, 2 twee» 

3 drie^ 4 vier, f vyf, 6 fes, 7 leven, 8 ache, 9 negen» 

o geen , bat 10 geen getal ofte ntet ban j^aer 5el# 
ben/ maei: gefielt $pnöe at^ een banbe anbeie/ 
500 boet$e be ^be ttenmael $00 teel gelben / bttn 
yp te bojen bebe4 IBm^ü be gallen/ begtntmen 
te telli aenbe tecl^terganb tet Hinha ftanbHtnaett 
fiaenbe / maet upt te fp^Atn aenbe ótnfierganb 
tec mBterj^anb-teaett gaente^ <Snbemen moee 
meten/ bat elbe banbe boojf^tten lettereny^jlaeiif 
be aenbe eet fte ^aetje (aen be rergtetj^anbbegin» 
iienbe)0elt efenj^are toeecbpe/tribe^bjeebe^aeti 
gelt5e tienmael pre bieetbpe / tnbe b^be^laetn 
teteebent^e |)onbecbmaeI l^sm bieerbpe / in be 
bterbe bup;entmael / inbe^bpf betten bupytnu 
inael/ inbe a;efie gonbett bup^ent mael / enbe aU 
1^60 altpb boótaentn ttenbulbtge 0eIpbf»)mig#> 
^epb opbltmmenbe / ^m groot a&s eenig; getal 
fltebftenbe i^^ <Om ban geheel gnuïte getallen 
(gelpb Dter ban u-Iteben fiobbett Iftobbertfj^ttn 
teojgefteltitf ) Ko^t enbe Maer berftanbig itpt 
I te fpjeben / in al obec lange idtcn / een ^oa godbe 
r enbe mp biel beballenbe ttip$e geboiO^en gcbieefl/ 
bat nu een beter te taitljien joeben/tneet tnoepelpft 
ban noobfgjoube bieden: Wan ttielbe bipje al e^ 
nf ge Keben&infi-befclilpbetis goeb onbecft|^i|»b 
gegeben j^ebben / onber Uielbe j;pn Jan Geottlt» 
menjflT l^eti fn't laer 1 5 54^te ^b£p$ g(b}iAt i#/ 
enbe $otflierftnge £ftienne deü Roche,bie in't yaet 
15384 .^n 25oeb te ILponn beeft laten biiMmJ 
enbeotiber aiü)er touoaben aijütitt 3tpbt : 

;Db $ 0m J i . /4hii lit^Mph ttn itrodt «etói 'Vpttt fp^eften/ 
500 magmm be letteren betbeeiên bp jef en jen/ 
Mgtoentealtpbaeabrrecgtetl^aiiti/ enbeopeU 
ietet^'Iettet tianjef^en ( uptoenomen ti*eet(}e 
)»in.aUen)ma8tnene«n punt (ltHcR;<(^& rnoet^ 
meii tneten/bat allr fteletterf ban ^ eerfle punt 
tor^t)9fri)e/(30flecr ^ beel^{m)3|in alle ItDt 
tmpjentm/eiilian^tttioeetre totgcttiertie/^pn'e 
alle UMnipjenUmel ltt*tnw3entKn / Doftban't 
Hecbe tot {^ trfetttji jpn't alle ItM-Duq^sendnael 
tf^MptenOniaettOt^tfp^enben/ tnttt alsoo ban 
lUle'pmiteti/^oo leAiigmael Itb-bup^enb noe# 
imHbe/ fllf^cimaicn'^n / ofte men mag inbe 
yiatttr bant ttó^pamiMU utM plaet«( bant 
ittKibr^ ttd» i^aitiSibmtbetb^ $vhtbe plaetjt 
banrkjMetbe 4 / bebnOr^Hen een ^be betie6t» 
«fier lieUben abt be pm«tem <@fte /: $domen b)il/ 
blneefflen pmirmaa beteeBenen cerfteüdcduy- 
«lifiTf^ben ttaieebett'tveeiicte llt.duyzcnc, ben bec^ 

ben^<le^e lid duysem ^ ben tttetbetl vierd.e lid day- 

VMh' mii bpfben. » yfde lid duyzc^oc , • ben 3e(Ien 

tftfft; lid dayzent y^bm 5ebenbe reyendiilid duy« 
:eriit^ beitac^ftm^chfle.<tid dnvtenc^^ben negem» 
ten^negenddtid doVkeat > enft al^oo aHe anbere/ 
^oomenber norj^tidègecflelleaüiilbe^ 1^oo)bit 
jabnm^bieten batieeiicerfte lid dx^raeoo , : iü bup^» 

• J»ltmail bd^ient J^enïgen, enbetOlf^cedelid 

duyoatcir tptumentmael bup3ent cey% lid duy- 

zeMeaitfttÜidérdt lldxluyzenc , t0;bnp5entniael 
bttP3;mt rweedelkdayi^ndcn^oob eettvi^nlclicduy- 

jeotV n( bnp3entmael.bup5enb.d(n:i4elid dtty# 
Midèn«enbeaI$ö0nUeanbei:e :. ««l^iftM^i^.afid 
tmgegeben getal / enbe b^ttntaUAWMSfs ^0/ in 

tt^ribertopirwsV^^^ 6'543iï/ I FoL2r4 

im}^ent/&}fe lotlbettMdtttttlltntf g derdelit day^ 

lemy atbt l^onDect en biec tiup5ent / tnit ^ontmt 
tweedeik duyzenc> ;etmi |}on&ejPt tiup^ent en bite* 

tlltttftlttg eerftélid duyzeiK ; it0 j^Ott&ett bfften^ 

lqift<Sftup$eitt / tiit t^ontmt tenenttnmtig eeoi. 

S^ti ^hU» ttem tie tebm^ba^Htientie de h Rochc 

i^tefc upt Kan nu H^dpft toerfiaen tdojbcn/ 
batalü men eengroot geeat tellen intl/ isani^r 
t^!liter|^Oiiabe(Itnfte^anttt/ att : eeo;, xitth, 

hondert > liixfzeat > tieniduyzenci hondértdir^iéat» 

bat men aettHe 5(tiente letter:/ fiitieti(aet|Ei4ian 

duyzenc maèi'duvzent^jeggm )al eetfie lie ^yseac 

ttibt toodjt gaenDe tot aenbe betttenkt lettee/tKtt# 
fttenMerinbe ^aetjt iian duyzentm^LdittiBetft. 

inael> duyzefitmael.duyïatit ^tggen jalnveèiiistH!!? 

davzent,8cc» *tU]el6e toeel 6o;ter en ooKfitalrtieoi 
fldtiMfitee teihf/efi 5ontierltiigimót|^ intti|iii|^e# 
ft€ btr ttetallen/ ban al^oabtrbupjentmael bnp» 
tènbi/ 3^'l)ed mad ober (noolp te boen biq^elen« 
^ 4a;en atfteren 006 / qOpU men $iiettn aliege^ 
ttaffen \w 9Mtben / j^et j^ Itnipben ofteLtat^oo* 
ftten/bat ben tnojteri^t «Riereetii ói bat f ttj^npt» 
bjepbt/baitnaerbblgt ge* oMmnptfkl/btt f\t^ 
mft upt ber Aetben bertomt / ^et bielli aUimet 
ef Itt banben tiio}telafgebeelt tboit/alfbo batj^t 
(ftiet IBi^tel/mai^ t )^tam befflnaftromtf^eliee* 
tentttojt; baif na* bommen be taV&m / toeberom 
a(8t met een lUbt ban beK jl^am ofgd)eèlt;na4^ 
Vaftfteto / b'uptrcigf etenbe cartenis ofte aant» 
Ken0/eA $00 betbbIgeiiier/2e^iitten/ltnop{fi/aftui« 
bicen; 2Blomrtien/l»;ur|(w/eaet7 etr^ biemen 
«lIeooVf»epfMniiEitr ttfij» ban ei&aAi^ren bei;^ 
bMtii«^baérD«o}batM»fi'onberfc|^epb#&eii/ 

31^ I 


9n flrtp te l w fltw ^et men ootte bcttMUn^ 
gelmittaifAtlpfteadlac^n gtft|l<t)en/ ban't 
«we ILiM m tanbcr:q»a(t^cn9aberCtiKuiib( 
ÏÏL'S'Mft^?""*'"" '' 8«ntfcöe8e(iatftt)«»* 
iS^Kf"*"?* lïjtelten tooit/ nuMtwini&e 
«wrt^ ccmg /iKflin/ «die |»ato ]»;« at» 

^^q^ oaee lui be ittnlieeen / dl]» iHioi een Ewt 
"•"■««aöetonöetfffteimentoejenöe/ toozoen 

«f«JJM^9ttbm/ eoftbeiiftibitJttnbami/ 
iwwwm tMMieenEtt lun&e H^niieeen vdam*- 

£2Si5^i%L*^ Bfwient/ tnfdelpfeis Be ftin* 
Jttjwjt/Jpnie /entefKwset l.tmn / t« ö?t 

JQtttttCCai/ aw : cpn , uen , hondett » dnvrcnc, 

£22^ «"-««.fnoemt/ «i0toe5enl>e|eC 
«cnqM/ Hact aUeoitaUen ( boe gcoot te seii» Mft 
yn)^»cettoo?»jo»jmpt gebten/enbeliareimt' 
mne bm^ laten go^jen/ met toeraiüttcemie 

pctgtK/ lian eerftc litduyzent, tweede lidtdu^ 

«ent, rm ;oatioo)taen : ?De tvneelK yen \m%» 
ïïïffliifl'** öPjfPinptfel oftetterfltoottaae/ 
JS?iïtZ22ÏÏl?''^a"?*! i^becljeSt/ 

«*? '^ïï?^ flWlJïemt eerftc luduy^enden , 6e 

K^i^wü?*^*" «UI met een l,tr ban 
S«ÏÏÏÏ«l?hi2ï!?' ïpnfiet ttoeebe upt* 
K5g*f 5^*»<f«wp»t»»8e/Wemen noemt mee- 

mm alle anoci: terorootiniKii Uut jqi tot jen 

letteren/ F0I.21J 

bttmn/dfe^ « derdf > vierde, f yfde, zefte, «evende, 
achcfte 9 negende licduyzendeo 3 tVÜt djOO aUc 

atdiete/ «itiDn: ei^nbff 
WMcbptmimié otntt ttteckm iil/ tMtcm 

eerftc lic^ay zcqc met eeti eerfte litduyzeót tMttm^ 

niot / eeti tweedelk dujzent ntacftt/ cnl^batt<U 

^ cweed^^Ut düyzenc > tttOCtom met teil eeifle- 

lic duyzent , becmeniot/maeltt ten derdelic dvy 
aent Sec, 4ElmigeIpft m een zetting in ^ s^tben 
tienmnifft / een vierkant getal maéKt / cnfee bat 
vierkant ttieiietommet zetting becmentot/ een 

teerling , enüe Üttn teerüngmet be zettipgJMrme^ 
tlifft/niaeKt een vierkantig vierkant. 

4il{imen ban een eerfieiit dayzencneettttbooi 

tie zetting» een cweedelit duyzent, 3al3pnvier« 
kant ttejen/enbe een derdelit dnyzenc $pn teerling» 
ooft een vierdelitdoyzent3pn vierkantijg vierkant, 

tnbe al30o tot in bet onepnbelnbe cv&ltmmenbe/ 
nelpiibeynaboliienbettptbeilbtndt Uacclpftbc^ 
ioabb* 

«St tOÖOOOO 'i » f ■»■ .1 

f; I «ntreof fllftBoon/ Bfit luattitl «mfgebe» 
IngttclitnfntittmRditlulItiulfiigeliantlua;» 
Ittitiidbtlrattliipngtntagcf/jwtitflnbejtltie 
(oflia^iiJtttnttliUigiiliiimilMlIiiDWnM» Fül. 219 

^en tmel at^ter toege laten/atl^tenbe 'tboo;f5 ge^ 
noeg te 5uUen toefen / om baer upt te leeren met* 
&en op Uiat gtont men bauuien moet/ om gton^ 
big alle gtoote getallen / gema&fie!p& enbe ftlaer 
betlianbtguptte f9;efien4 CnDej^tecm^eepn^ 
bigenbe/ mtl 16 btt pebet een in 't oo^beel ( om te 
)i}p3en/la6en/ofte nutten) bebelen/ enbe u-Ueben 
inbe genabtgebetoadnge bejs Sllbetgenabtgflem 
T'Haerlem, 0^ ben 1 1; tn H^inf etmaent/tn*t }aec 
onset berlofr%ei6o8 . :i 

U-liedcn goet-gunftigcn vriend;* 

' JaKOB V ANDBRScftUEJkBj 

NB. 4^ be $elbè tpt/bat i&be boo;gébjiiète 
oi^gabe beantttioo^be/ 1» een mpnet goebe bjten^ 
ttn lU % bte ttt jeïbe opgabeitofi beanOnoojbc/ 
^onber bat boe j^et . gefc{)tebe \Sf petjs ban elb ail» 
berjEP arittnoojbtngen toiften / enbe 3pn notj^tantf 
$00 na in alUjj gelp& ober een jseKommenr/ bat 
baec tb ben naem ban Hdc-duyzent geb^upbte/fi^ 
ben name ban gt^pot duyzent gebjUpbt j^teft : ^ 
tenbe baet op / bat gelpb Vaders vader oen natnt 
Han Groot- Vader gegebtn tiio;ben/batmen al^oo 

duyzenc mael duyzenc geboegelpb groot-duyzent 

noemen mag / 'ttaielbe boojbiaet oob niet berif* 
pelpben i» / enbe tnel baet upt gemetbt ban \My 
ben/ bat l^p 300 taielal$(ift/ in;pnbeantbioo}ii 
bingen on ben tetj^ten gtonb 5pn oogmetb geno^ 
men |^eeft4 31I300 006 ban gp aenbanget0 enbe 
Ieet-}ongetsibet aeben-bonft/^iet toe bat gp ban 
allen tecbt doorziet den grond , op bat gp al$oei 
Kommen muegt tot een getoenfcDt 

EYNDE. ^' ERRATA» 
Fot rcg. voor leeft 

^•♦^♦» X* 28 •.♦ ♦ ^ * ♦ ♦ • 3» 
B.,i\29 3934Ö ♦ ♦ • 30364», 

9«» l« 2d « « ^ ♦ ♦ ♦ t /iS 
3f^« X» xo « ♦ 380 ♦ ♦ » 300, 
43 «* I * 17 « « 19x68} » « « X9i8e$ 

I484^£« 6* ♦ 4' ' ■ fl8<» 

9 + 1^ 9+1^ 

1^44 1^2^ ♦ ♦ ♦ 5w ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3ö obccta 

ITALIAENS 
Boek- houden; 

3n 't Ucbt geb;a(gt 

Door 

jAÜOiS -vmM SCHVERE. VOOI Denijs van der Schuere , ^oecEi-Üfl:6oiWtt 

toi A M s T I L K 1 D A u , m tttn fftinitom QgcK/ 

lnMaHt|lk(lM>»C4xl /ANNO tfi4 j. 


?. Vi d I 


r— .- ■»» Jtf' .. ? JX .J. ^ t. 


% * • * « 't ». i" » » P *.j:. s 


J ^ - » # • • ^ 
Fol.a 

^ ,.(j|Mv^^^ê^jSI*^»f ^jS^ 

: ■■ ■ '.',■■ ■ . 

Onder -rkhtingé 

ITALIAENS 

■ Boek-honden.^ 

E T fmim taftti reinttAge/ bat 

titt bp be ftooptupben / geimen 

^ tn gtb;up6 tj$y liio^bt genamtt/ 

^ ^tt Icaliaens Boek-^houden ) Olll ' 

^ natmmbe btt^tnse ban bien/ 
b'ltaltonen toetpgl^tnt/ enbe 
naer jommtget: sjoelen / obet 
mecbctc berbtbAlf bot^bttt %iMi éetft ^mtte ge^ 
toonben ge tDctfl jiiti, 9aer norj^mis/ ben und- 
Atltef bm Sy monStevyo bDO}fteIt/<nbe ftfipnt yt* 
fiétlfïk te bettimen/bat 30obantg l5oel^n|piouben/ 
tX ttn tpbe ]ui^ C»foi9 tn geb;up6 getoeefl iiet : 
3!a 3elbe tioclg tnel batr te booien/ enbe al ttiel bp 
be mtbe 46tle6tii/b1e ^ett ndtfttge naerrpentberiK 
lianallegotf^e ftonfl-^oeffhtfngen maren* ^ofe 
taont ttn gemelben Stev>n , bat ben flpl tttyt 
}Ba<&-|^0Uben0 / met alleenIpEi be ]U)opbmben 
Mmim ^0/ totmit in j^ne l^anbeUng^en : 
lïiaet 006 Uiel boo}^ ƒ tnancteijv/fiente-mee^ 
ftens/enbe anbere iir!N}f}eIp6ebamcpnen. 4Sxi* 
be 3oiibe baer in/banin bten tpb at gcbtiupfttipn' 
yUieefl. 
tl. *: ,! >'. Kort onder-richt 

^f^^ aI$Qo ihm mpti ik^m^A mieff ft #. 
mt%t pebbe/ om tie Heerlinsm / in ItoopdMjtr 
rcftemM^nti^ontecrfcl^tm / ^edlpoil tft |Ntt gen^^ 
bat 16 titer ban *t 3&oe6-||ouben fcBtpbm jal^ 
otA op bet 3boo9ltikitien tuieti/ i^ee^ bittn ge^ 
gronbtjpn* 

<® m Dan ptcfOittifb eiti» optecllt &f t Italiaens 

Boek-houden te 0eb^up6en/3Op begoeftmet\&|te 
lioo;minftI|nfte1^O0ft-bo^en/^ tuiten : Meino- 

riael ofi llla&-bO^/ lournaèl ; ofkf Q^dgelpj^- 

boeb/enbe Croof-boek? of(e Jgd^lb-boeft* 

'Cen 10 t«i nitt onboegllpR / batmen j^ebbe 
tm <8n6o(t-boe]rBen / om alle ongelDen / aUB ; 
Mmpm/ wwm/ Jblmnf 9pig$n/ ftobn^UH 
I«Oft/3I^ae(i*atlr/|dab-8eU/!2E»0eflroon/ tvbtsm^ 
bipriKtselplf 6b9enla8n'ben inrefclipbtn/ e|| 
mbo! 5pn tefteninge / op een jonbetlinge bfaibt^; 
^iiS mebe be e»tmm tmni jpn epo^en li^pe 
manfcfrap nHt ^upfdoQbm^Be. ^m be ^Ibe 
(nlft gelegai fiomt) t'feffeins mbe Kmbec O^Mitii 
te b^imgen/imbe irfit elbt ttp$t/ met julfti Uetn« 
bpneen/iiesroote3dofftmtejieItmiiimn« . ., 

> <@oft en i#mtt onmpttlpft tm lUif^Awf^ 
hm tt 8je6^pften/tn*t toeuttbatmcnpeberi^ 
aüfmen gnM mtfmist ofite iiptgeeft / j^tgielbf 
dmtqAenoiiwn/ metbefpctfmibMriv: ^^ 
altybte; fionneni tuften / matubMifellt/ tube 
bhre beel/ iMUmti mtfaiiÉlltn Mbt iiptoeDrtifil 
fieefit^. 

: l^tU «ebelDiI nooWs/tt i^bbeii ten Stcgnpff 
boeb/baft mm alfe bïfl^bor/ (tnermn g^gfnÉf); 
iii bfi^ieerr; om ft» tf leii^iyben te bormentntten/' 
^tie alfl bmt raK^ ós / tibom blpben/ kMt sten 
tef^üt^^beii^i^eeft / aen be JE^iipbcnbiier tmu nebe 
Sanbelt. ' 

l&an van't Italiaens Boek-höuden, Fol . j 
19dn gelpiien t0 j^et ooft goet) / Hatmm Debbe 
een Fadore-boek, Daet iQtn be ipactui^ / ban atle 
8oebeten/*b{é ttkn boo^anbeteVofte boojficO 
jelbeti berOanbelt/ tn 't lange tn fcg^pft/ 300 taiel 
w/iÉ interani wbemi|fttigm/id^ tüeRiy 
0iiimi4wwmpmnMie Q|«libtreh« ^- 

si r 9l^M ooi imte/ Ifl. jm tiitty JbatmmJ^cbbi 
nom l5vAJ mnïmnin utuspmmMttmttim 
mity bttttutkobWftebert / am jptie JBtefieqi/ 
«otnpagnoneii/ of .atibet mtiieH^aiibMcttfi' > 
: 1 4»ok t«r {^ft itotLlttn noobt tt licbbm / U9 
fltaiA«'botrbnt/»ni<baer teitutcttiiti^&emn/ aXi 

Ewtpmf mimoiMl^ pitcfmuüfmt inibwSi 
ttadtttoibtn : €$msaAk\ltpatÈpmtbitiaf 
pm aitbettiin'l&anft tefaten f. -^oo imn mm bocf 
mcte tot allm t|<ititte»temiigr tegiiibra&atA 
taemnairnett/ nnBe oofr twÉèBVigdtittnJïani 
intbii^biccfMfettint;)' -^-v- -> .j •/ 
77ieeii lBi|tiit^taq:fott tegeiibtt/ i0 mb tael 
btctifllipft / ombact tnaen tZ iU fA tt m u Mi WH(^ 
firI<«4ttocn/^aflbe <tattt^btn7' Déi tupwirMbt^ 
«e/ • t|ef üiBbm. tetiönirtUiMiMi «acteii : itvbi^ 
bit moetmeny ^attitty fceifatt oybyowcftt y bq ^ 
MMMiBi 1 4S0 tUBtw t 'bitfinIMxUitn lutil bcflten 
ncMWin o<bct;*jeiiii^UiaiqriitnMbm:bftata 

r. gii M| jPttmtAftflfetVttiyRtttt ititit «ft aeit/ 
bfctiéMltngcti bMi itoa|Bnanfc^{i|icQ A fflbtjtet 
gtoümlf fifttiJBftettt'tttti^btit mt^innlittWi* 
bagV om ftm «fc g j ocp»^ iri » . 1BfiiM --grit ter 
tadt ofte temaont !n ivo^Qt 2 'i10éitt bt brtsa^. 
KmbMmui MMDmiMfSd^ay / mi jHUumiurc btti ^ 
btirbaMHit^giilel^itbcnbe/ maVboai^ieOeiittt'^: 
Ms^vtpam/ffiwgiRiKm iDO|pm^. 
KbrtcmSer-'richt et; ^«m^ci^C f^f totleentgtgtmMcmtfriadJttigf&iuplin/ 
^^ Die {iio0en bt Aetieti / Uiamffsr^ nm nmt^ 
iathi / $eifit toectiibtgem WMmpütnsmtjLii 
mtftt ftmi ymtHObiq: l^nrtmer iniitM ptbn 
ken / ( fittw IBeeftet / idjalHiie oftt Htftf fKtn ) 
fc^n't'wroQentepbeticn ( tnaftotjenbiHSoefe- 
iloitteai ) Hiiimt: in be l|aitttftiig0e paffeirc : 
IBaer tien Joüntael enbe Grö(»c-boek , moetmclft 
Al ton eenbec DAnb gefcgjetoen tno^ben/ oin natte 
lOet bet 3lta«anert te mogen htftatn. 4^ftt ten 
toate bat ben 29otft Ijouber ttanft nfte a^pMg 
liitetbev of boo^jeehigeanbecgetegent&epbqba^ 
me l)e aSoebdiMtttietlaten : jl^anioubetreeim 
meuü3en of(ê anbeten iBoeft^m^ mo(jfrf.tn 
fej^lpben :ii6nbe^ube ban tnetboegen / bat/eet 
bat|p eeni^pMQienln ben faurnaiei frft^t/ Daf 
|^p\»KQaenatt4ttelpftecio2)aiietettie/ iBanoni 
bentoOQsaenben OiufeOoubcr boer af gc4^e|MF 
ben/ eabej^pftoeciatn trommen t]i]^ . 

®ai Metnad»d>t]io|t9lti[teit/boo}atttimr 
efneAenbeattte&aeii.ntttb|[»3l|intcii: 25Q|itm 
op ben Boe& fielt men j^et Ittoojb MeuotkadU 
met be letter;/ :|Bteftfnbê3|(ie^taL ^tlttffle 
lrtabt)iio}bttt)'44iemeen^tg gelaten/ enbtih'e 
tUie^ebegifftmen tefd^pimtijeerfllMi ^tt 
5pnbet goefirerMrc tfattntcn ixirtmms noemt ) tnbcf 
baernaet tooo^liectaolgenjot alle ^anbeltngey bte 
men bagelpiua^iji boenbe. jOtoet get lü onMObfof 
batmen dtfrkei^aQns^ boettan Debcfc ofte 
Credit , iBantJiet 10 gmoesAiMmen tmmstgoL 
aentei*ent30oaIiïbiegeftöiebt5pn/ mtti«be 

enbe f: van*tI(istIiMensBódk-Hóuden. Fol. 4 
tiibe tiefc5eAeI))fcrömtm(|atdiMfpfet/ fuime# 
mn Wat titloi&'oftt Wtam/mny^litfk/^tpt/ 

Hotnber ende |Borfi:iltonitOe:T/dittt tuten/ 
oÉt tqim / boi9tDwt\^/>1imfr; liiMheet enbe 
loatrotif / Xpnim-pft i^tor betfttaitnsenoo^ 
blsu4/ ftpttctaim: tffAeOaermmaet^mm 
ac^ttige gemtmti too^Dmy lmtttifli'i|oo; terfi 
fl^lU/bao/ manitrfidie3aer : ^arfl^telsenii 
ba/ tNnnaemmBeioeiiaembaiibeit:mttfc*l)anbe» 
laemCntie iumlK «nMtite tntie j^dcbantg^epii 
feerwacQi/ m<t^e)Bif|^e / mateeigtft:ttietrtipe 
ftt^ mm : tftiftiiiolsewrbe'fam&tüe ofte ttio|« 
tnJEietie toai^beti inftöayuftefittfiHiopBnrgoeDe^ 
reit/ net ;;t tranibontahii/ tó^^bbj^Bittiertf : 
gdpftitn bejeiiterMIgSciititfarttif Ua^^^ 

$l^lt t|^ . 'O i' Ro D - --rz-iu \ ff:' • r..'j ; t ^ 
I» 1 i 4 «m/ M0«(ninM4:tHl&.» rTJ tang 4f / 49/^/4*'^i(tl. 

. .4-4^ jfttuWtii ^tmipMifpn 
gmoi/Iang f o/49/47l/4Si 
<(men / enDt 4 fhAltn (in« 

^ jbti^alf ^tadblactt / lang 

«4 I i ; '^i^HH&ltfcttS tin fi -OS; 
. I |iii n | ! i ; p> 'i i nnj 1; . { jj i Jo -J-r,' 

gdf# l.a6cnl/ntttlsoo)> ♦ 'i \ 


1 V* * 
4yï/fo/ H .r,)-,.KOttl!WSl|fefi(bt,- ïan'tlniliBiiSBoifoheuiJcn. M'J 
'.'>.'■ ,SlJ«9'^Jf«uti«K£; 

ftfitcQen/ enbe moeten 
(StteaillpjteiV/ Olrt. 

tnRnlDOfacntDtlDêc 

IfflWf'yB^jnott/ 

jüj^mJattpe/TSiffil 
nwtt 100)1X0.). «nu in 
raeiifBtetietlafleUf ï 
^^tr/- met at 64*1 
: KortonHer-ricbt 

l^ettecBte denmn:&en&e6titnj[fl^lianbe5ere# 

fri6eiilt/US)i»a^lt)iop;naem||te^ftbe0 2&ot&« 
toÉbtnül alistoonenbe tiitetmn recgt Debituer 
fUbt Creditüer ttta&cit ittoet: tOtti to^et battinfitj^ 
IMUtórnmentMt nfte Idaecbec «ttberricDtiftg U 
|Clfeti/$tt m i&ttitxbp (iciUii/Btt mtolgctibi/ 

•ft HDf toflt tttól èeeft 1^ ïnUntins\-'iit'if 
1 j6eil780lf /etfotonbrn/cifté ft)itflaeh&è ftrolf 
' ;bm/ Ue 5t)nöttt Debitoer I tnbt iiAiiitiiaJSt 

* Crcditucr,' '" ' * 2« , J^ItettatmenbyiIdveQUnifcM^ 
^fianijtt Sai^ltall Oebimcr » eribrbe Wtrepff 

i. Klfmen gêlt ontfhn^t / ^t Ifea/fa taio}t Dc^ 
. (iitüer> inbfbifnybaer ineit bati/ ofte boo} onu 

..faitöt/Crfdwex-. . ,; . 

^^ iflfinen eemg gotb ont^gt / bat lDO|t £>e* 

: bituèr^ttibt tjittn ban: mcn't ban ontfatigt Cre- 

.■"^«ucï. ••• '/''■' .; ' 

j:« ltIfmeng:otb v^otfft^t^l batt^b^tDe- 

, : bituer , er\be bfeti baec*c ban ^ddr^t tjf Q:r df«. 

"ruer, dtfmm'tt^ t^bt ^p^ waer mbtot 

men't ftontant betaeIt/500 Uo|t be ftaffa Cre- 

q; Hlfmen gotb feobi^ / cnbt ttn bcel fionUnt 

^ betaeI(/beit(le(^tF!b/3;oomoet|^etgoébDe- 

< bituer $pn oen ben ^eraooper / tooo^bebdlle 

. fotttma befigoebtf': «Snbe banbtm toediooi^fe^ 

oen Itaffa/ttbo) $00 btel alfVnenftem betaelL \ 
Ts ^Ke^érnienfoqn/ ohtfangt/ oftetoie. 
) ontfangt/isTDebicuer: ^aatrentegeitalietoiai) 

mmberfipppf/ «ptgéefif/ofee )(oif lytgeeft/^ 

Crcditucn * " 

• 8* Idfmtn van'c ItaliacM Boek-Hóudcn. Fol. 6 

Zê aipnen goeb turmatt gele / ^cMMr^^lt toe- 
.prtm/ ofte tocotttttt (bat lil bM j^it^ene goeD 
joobtel beloopt alji^tanbet)5d(ruui^get 

r toaiiiiirmetf otitfMijit Debliuer , retibiT t goeb 
batmfen uptlébfTf Ci^edieuef. 

9«. SUfknen^goibbecmafigelt/enbegilttoeonN 

fangt/500 maebt men cecfl ben IBaet^mange^ 

laeroebituer , enbe|et)>goeb batmengem ie# 

, ^rtCrcduuer; ^a^naec 't goeb bftt^enoiit» 

^nftt Dcbic^(r.V enbe bén jfiAe-maiifiélaefc 

.tJredituér: 4gjlhl|elp6/ Itaffa Debituér , tnöf 

, . ben iBeDe-mingelaei: Creditu<ir , bboï^et(ielt 
. batmeritottfftti^iigeontfangt./ . 
io; * ^fmeit goeS betmangeU / entje gt U toe* 
' gterc/ 30öNtmen eüeh'aliKgétboryJéiU^^^ 
. . Itifflen get uptleb^en mbt tmitfmSl^n bt^ 
n gódjt : matt bóo) ^ geit t^fféti tifegeef t/ 
^ inoet ben jBebe maj:igelaei: Debuuo: ipwenbe 
"'Hflfa Crediteer.'. •• •;. .-,;•;;'-"• 

II» ailfmen 49oéb té bitftoopetif jéphttir/ ^00 
Uiojt be plaetjS baer mtn't been jegnbt Dcbi- 
tncfjtnbe'tgotbCredftucr^ jffi-..; ..: : or 
i2« «Hier ben dpattdo} fiet goeb onlfMgitf 9e«ft/ 
^oo/fett men 3UI6 goeb onbèr bói if acf ftb) De« 
bituer, <nbe be plaent tmec men't Imti gifMben 

Öé^Creditucr. ' - ^ • ' ^ 

l^ 1II|i ben jpactob? frOipf^ l^ét'^RM» iMrr^ 
fioc]^ te^ebbcny ^ fhit m«i M)«SN>too| 
f mpn loopenbe reiientnge ) inbten'i buoo} iion^ 
imt berbocj^t in ï tftt/ ftnn / . ttt^m tiHi-re&e# 

ilfngt / JOOgetÓptptltt beiÉ^cgtl? Uebituer » 

tMt*t aoeb onbet beri if actoo;f CV^dhoer, boo) 
3db beei alit be fbmma bes goebii bèlotfjit* 
^^ ttHben ^actooibangeltmitfiingmfteeft 

Mn't(|oibbatopipblier|9c0tto^fi/ 3P9ft^ 

mtti :■ beitontfa^dMsrittL.-;''^ k^:.. j: b:v-.r!^- 

tioo?t ontfangt / >|co^iii^3tftffft Debiteur, 
^' tniKlifeitiitfeemntinttmt/oftejtilmiMl^'tbt» 

•^. jMtninDlfCreditu(Bftii:.,.i;:i..,.i' :.r\'t><''i 'CreAtutó' . . -, 

r>i«jlxattmlh'téth,rttrfftmrt/o(%eirtènW 

iDifTtl-ttBtmnge tpnn^ :ó^i$9$r ,. ttétftimm 
- iicMKf tPf^i^ mimi-ti^ tOMfffiflflaen 

Hliii bafi Dctr WtfTel t»tae|t m/ $i9s toofiitnen 

• ï*W4il|nitj|M MBpn^Uftrfit^l <)«biti«r» 

Iffi. jgeJuge,duhKt>j;lr^ zoaecoWitfelrW- 
Xeiiii^ te geI^t^^Q,i''^jtide hoeM^fil % van 

• ^iflMiC}itHn'iiao|ti9iiBii}.iiiifectittft0oi|^ tüc 

tobfiif9kitfSMiaf/4qitk&aryiMt$M 

mtnetrt vantItsdJaKfisBock.hflkideïr. F0I.7 
mitttttt tntjfttxOi)^ / baten fteeft in^bit)»»}' 
8at|ibe/geen(rcoot»ti«rft^itlwflei.ï' ' . • ^ 
»att bentffenö ar. 4. ten MeW!e V $fre ooft 
Tournads U)p3è tfejpiit UTOitit/ btjetbepattpe/ 
Me ötei; booj (n Oert Memoriael öé(feö: ijf öettioj* 
öen. t i ■ :;■;■ i t 4 I • • ■■ ■ h i ' i ii iW U ^' •H*f I i tj i i r » I j A4y priö^ Scptembcrj 
A}9No i64i« ■*a*<*rik««'B^ 


•• -^ H. V»*- Jan Pictcrfz van Hoorn din 
Engelfche Lsteckenen SHlb* 

hou&entie 12 fhi6ften / lang 
in aUos ralis in ö«i Memo- 
riaelUimt) fS(eiton/tot 

biet 09 9p tetonsmlNft/ 
mp In bitotti^e u gebciv 
ten l^anti-fU^fk/cenen ^t 
actepteet&en WiBffA4fiitft 
tttbe t» refte aen boev geit/ 
b^bippetfte te 3ümtik ( de 

< 

Aothoü^ ; VaUt atn fanl ^ - 

if 00- o^ %w\ ten i^Mt* 
^jtfttiah$^ fn 6eti)(tn^ 
ge ontfan$in/^Ji^at6a)&e c^ 
bttto Va)et^. ecirtmbaUenbet . i6 


* f Andrics f / Kórfonder-ricltt 

Xndries Schrooder af Dit« 
«o Qi^. looo -^ o — IMo; 

reilen Wifftlbiitf/vttbittB 
Schrooder geacce]^te(rr/ en# 
te gcboffeert aen mp te be^ 
talen / lietballenbe binnen 
14 biggen / ^toot 400 ftgr # 

baelb. bat tjei —— ƒ. 

■ ■ » ■ ' >^ ■ ■»■- 

Denys Jakobfzoon aen Dit- 

to8ulb,898— 16— 4Sim 
bat t& Dcnys aenttipfe ober 
8 bagen ban gem te ontfan» 

g^H ■; .i^ «.i».* " . ■ ' i ƒ. r ■ tooo l 898 ritaki -I- 16 - 1K>anmer tsp pemanbt ^pne j^nbelinge {n 
4patto)pe bebtenen/ enbe tfp tastfbecomme ün;e 
0anbeltn0e mh bebient m ƒ attojpe / v^o ifi aeti 
temetften : ^atmenbe Loopcndc cnde tyd-rckc- 
ninge ban 't gene batmen tooo; gent boet / noemt 

ZynloöpcnderckcningcenbeZvn tvd-rekcmnge : 

enbe ban't gene ÖP booj onit boet / Myn loopcnde 

rckcningc enbe myn Tyd-rckcningc > JOO Romt 

banbe pnbeltnge ban urn goeb/ e^be banon«i 
godi/ op onbetfcgepbelpse loopenbe enbe tpb-re^ 
imtngetefiaea. 

3ln be èanbelinge ban Itompaghie / ifi btt 
aen te tnerlen/ bat/500 be Hompagnte in 3umec 
boegen aengelept toterbé / biittet een bafie beree# 
ninget»o}begemaefet/ om todoi een beflend)en 
tpb / ofte een ftabf ge liompagnie-l^anbelinge te 
boen/ Oaer elften 3kompagnon ban 3pn i^ooft- 
fbmme tol inlegt/ 0et5pbanbat eenbecüonu 

pAgnonn van'tltaliacnsBock-höjüdcn. ¥oh% 
yagnoBifgetbettitntit&aniiei] Homyasn^^jban^ 
M pttft ntbt bipft/ ofte Oat$e sdpbilidi )ie IMn<^ 
l^eltnge tioen/joo \mgft tori/ tmc tooo; 30o&atiioi 
tanbelttit|e5ontietUnge boeten gegotibentoott t 
^EsDe l^aet in tmg men tian De ibompagnon^ Oe* 
bituerenDeCredi^uermaiieiv/ elft boo? 5pn tn(|f# 
kpbe en&euptgenomen yenmngen/ oelpnaltf m^ 

Der Ckbitueren eidte Credicuereo % HhOO bat bC^ 

boeHEloubinge ban be$en/ 30ube bp na ftonnen ge* 
l^b ballen / ^ffi anber oemeene j&oeft-bmbinge/ 
baet %ti Sotnvagnte-bftnbelttiQe tnebe gempnst 
en i» : uptaesonbert batmen tn 't (Itipten ban be 
idlentnoen/ pebec Itompainonspnambeelbaii 
1»in^ ofteberlieü/ jotibe moeten 09 $pn tObtf 
ninge flellen* Snbten 006 tbiee Itompagnonit te 
jamen j^anbelenbe/ in betfd^épben ^teben bioo» 
neh/ 300 moet pebet een 9oeMwbenbiq|)be 
jganbeltnge bte bp boet : <Sn ban fninnense Uiani^ 
neec batje Uttllen/ elft asbecen bebii^ boen / ban 
ttgenebatonberpebeteengepafreettid. iOdaettft 
oob/ batter maer eene yartpe ofte meer in Hom^ 
yagnte bettanbelt lPoit/300 moet ben bdtibelaec 
beiei jelben bat tnspne boeben fcbjpben / om baet 
ban altpb rebeninge te bonnen boen : <Snbebe an« 
bet 3ïomyagnon0/ j^ebben alleenipb maet tn tt 
frj^ïpbm / koat $p onber julbm l^anbelaeir/ ofte 
Btn 5oi^ntggc^ bebbe^/etibetaertuarlbten ban/ 
kDatboo^beelofte uj^abey bat ^lupben baer in 
te genteten/ of te IpbensMuenj^dbbnu . 

^attn'en tegen $pnen Compagnon/ JBee^erif 
ofte ipactoo}/ ^t een Loopcndoreketiinge enbe 
im tyd'*rekeninge> bat i|i / om te otóetfcgepbelp^ 
liec te bonnen toonen/ ttiat batmen tegen be ^Ibt 
oen geteet gelb / ofte tiptfldenbe fcgnlbtn tetere^ 
Jlenen Beefr* _ .^ bmbir^ Ml mèn &e tmt^VMUtiittf^ lumbéy 
jiattaieliuffttifüMinm / «mijt bMr-en^uoten 
licriftdnmid<Mt»meirbfii« ' tpüC/ * ' 
• flMrttn mmtii €«if0e iNtrfptbcti Oébitu<rjm# 

MCrediruër Mtlwnt g^fm^bU/ ^mi imet Bat 
Wtbttfct tue^liff / m0t een «iMt yftfi))e U m^ 

8^1 ^teUeflDe Debiciwr bt^fMM Cre^itiïef • jM^' 
tAÊfHa l^aB&e/ thOeCre^tt^r y tMeDèbituèrKfn^^ 

flttt wajr/ttM} ttteemMi 9M Mei aljV be fj^mtn a/. 

Bat JitIBs f 9 / eintnait Hini} 1:00 tteel ^l^eii^ M«i> 
Mift^etft/ eM»tioc||emtivM/to0^ $o0btel^ 

ffien fr^Tpfr ffet abii)ijS tme tenen tegelaf /- mttV 
men ftelUt ban fiiêt tenen anbeten têgtelie recRt 
•< DPacit batthtti tfA een mrergte Mem C^di- 
tuer ^efttltfabfte / )M tnotimen bat betbi^tn/ 
<iiet bte name ( Wt men Qualpfi Credituer jifêfteie 
^eeft/ Debitirer té maften aintientêeStenOredi* 
tuer, met bet Blaringe baniWK Mdiflfag. iSefge^ 
IpfijSbetfeaetfft0öbft/ 3l«M<iimeneenb<r&eeri 
be natm Debituer ^tmaeliif|<Me. 

4enDeofeeRfg[epafepe<Ailtsenagén%i)ate/of^ 
feergétentnben lourTtuïtf^itfthtpbtiil ^m jaf 
mm tt^tmtinfttiiptmMimm bag / atrmeif 
bét bebinbt/ tmt baen^aemiielbm/ êpWAt 
tt«/batbie|^itt}iebergetfnbia0> iDatrtbefN 
ii^/batmeniaifjie/ ntet tewfffin/ no^tebet^' 
keten* - '■ 

«fir 006 tebitevbt / batmen ten tooojb / tttè» 

intn bat^etbi nf erboai^afeii nommtOH^mm 
$alB0 (n bet lUbt)lui«ïe!l 9itfi»n MM \tm fikèt^ 
en 3pube : l^eel min/batmen't met eeikn iObèfffc^ 
' - pmtt ^ , van*tfta!iaemBöck-houden. F0I.9 
-ètmt npt-^tGÜt^ } otn anberier in fit {rifottje u 
^ jptjenv JÜ^dtr mtn jat *t aijöö ijtröeftren^ 
"«jrartjtrmttetn ( J faretittidis aftepfonnr/ 

tttte fcpJptttH Mny ik rcgge ofte rk mi?én« , e«6t 

tnrcffairthtg Al^^o tetl- irönbnt; Grooc^bt»e% a(is( 

iMtrtmt |<mniad. I ^<«ij>ef) j&jWof-6<><«. nièl : <HU mdet . gei^ieitt 5{iiy/ tfoo; aen mrt 
ttote/ enDe aröttt attt iitPt ötec fprten.^ttffc&en 
be ttD?e boojl^iertr flili men bien Datum , eïitie 
hifTcgentiira^tetrpHftn/ fhftme» (SeNbrnüe 
fomma ) rerff Be jf öfifff/ Bser itien ireirjelüer tie^ 
gen-partpttnben Gmor-boeic ttfnben jat : ll^ant 

Jrt&et^artpe tnojtop 3pnbe|^oo|1pfier^ftnn0e 
n Otbct > entie dofr «jn ttöen-paie^ in'Ci'edit 
bVtrae&iagen : ®m0^&o;t entfe beftj^ep&elpB/ 
enb? nfet met 500 tteet Dinme^^nBti^alir In ben 
M^róörjael eft pumad» ^(loo fiomt pebet ilefienim 
ge (9 een bfabete ftam&aianee-wy$,. ben JDebi^ 
tucr ami^ffpnfterl^nb / enbe ben Credicuer aen 

®o^ aMii02CBfet8e5epbt/bat peberrtfientn^ 
9e A9 eiïn ölabt ff aet / 3cro geftjUttret fiotgtanis 
ttttly battet nnee ofte meer refieningen op een 
irtatrf gefielt tooien / na batmen bermoebt/ bat 
fti joobantgOfc teBenfttgen beel ofre toepnig ü 
\tWm 3al balüm/ enbe baec naer fian men fltfi 
teflultttti, 

» 1?eDei: Kort onder-richt 
^ebet pttféon enbe pegelpft goeb / ffuft ooft aI 
(Ift 3pn jonberltnae tcKeninge : ^p tie teftchthgpe 
lier i^etfoonen / ftelt men olie tiootUienOi^ !ber« 
Mattiifle/ entie o]^ be te&enitige bet ooebeten/flelt 
men tot betblaringe / alleenlpft petsj^etal ttc 
fiuB6en / maten / ggetoicgten ofte betaelpbe : 
JBaet in Oe fie&eninge ban be liaffa ( ble men 
gbubt boo) Itet geit / batmm geeft/ ontfanat of^ 
te nptgeeft ) alü mebe tn be teftemnge tem Kapi- 
taii ( bte betoont be 1|ooft-fomme bed gantfrgeti 
fp&bomjs } en befroeft men nf et beel meer ber&Ia^ 
nnge te boen/ban be naem ban be tegen-partpe : 
'^ gelpfid Ui ooft te berflaen ban be teRenfnge 

batt Wind eodc Verlies , bl( geb^Upbt tOOlt / Oltt 

boer in alle boo}beeI tnbe fcj^abe aen te tep&eoen» 
^ot be;en l&oe6 bef^oo^t ooft te tDe5en een 0e# 
gifier / ofte Alphabecum 9 oaer men alle reftenf n^ 

8 en/ 09 ben A.B. C. elft op 3pn letter aentep# 
ent / metbaer bp be jf olfo / baermenje in bm 
Grooc-boe|c jal ftonnen btnbm^ 

Klfmen ooft upt ben Journael in ben Groots 
boek oberb^ggm tuil/ 300 maeftt men inim 

{ournael iteffenjt bepartpe booibeboo^Ipnieeen 
tDeeriS-fireepften/ baer men boben j^et fmtpltm 
oentepftent be folio bett Debituers ban ben Groot-^ 
boek , enbe onber 't ^re^ften be jpolio btf Cre- 

dicuers. 

Cnbe oft gebuetbe/ batmm in bm Groot-boek 
ren partpe in Debet (lelbe / hit in Credit (faenr 
moffe/ ofte in Credit oe toette in Debet ftaen 
moet/ 500 ;al men baer een tiegenpartpe manen/, 
met berlilaringe ban get mifbal : enbe flelien 
ba tbeparrpe recgt/aI;oobie toefen moet. 

<@f men ooft ettnai^ op een berfteerbrreftenin^^ 
ge 03cr&eb;agen {jabbe (j^et toelfte tod ganti»' 

nfft Van*t Italidefts Boek-houden. Fol. i o 
tiftt tn h^m ) ^oD^al men tiat met een nteuuie 
^ai^e affrgjptif : JIBaftenbe De rebentnge Debi- 
toer (iifte Credit uernnec battet bmtit ) acn De re> 
KemnseDaer^et onrecht opgeiuagen f jir. <®fte/ 
kat iiotl^ beter i^ / fr|}pben't af/ op De re&entn^ 
fliDaet'tonrergt ftatt/ enDe (lellen' t Dan op De 
n^teregeninge/ al3oo'tbej^oo;t« 

•f j^et Dan 006 gebuetDe ( gelpb Slet toel ge^ 
fid^^f ) Dat eenre&entnge <n Dm Groot-boek te 
tel liiterDe / aljoo Datmen in Debet ofte tit Cre- 
dit met tnel meet onDec aen fr|^?pt)en en6onDe/ 
$odmPDetmen Detefienfnge atn toeDer^pDen op« 
tellen / enDe toat in |)et eene ofte anDet ontbjeeEit/ 
ftellenDet soo Dedbp/ om De refientnge cicj^tig 
temafien/ enDe get bpgeflelDe Dan bzpnoen op 
een nienUie tegentnge/ in 3pn tegenDeel* Sn Doe^ 
gen : ^elp|i of ben Credit, gutD. 2^4-8 flupbw 
mtnbet toaec / ald Den Debet, ;oo fielt men $00^ 
bani^ fbmmaonDitaèn Den Credit» totgnpbi* 
matonge Der ^ebiec: Cnbe men mae6t Dan De 
nteame refiemn^lre Debet aen De oube y tiooz ge^ 
Ip&e fomma/500 Kome't al recgt enDe lueU 3^nt 
ben Debet ban De ouD^ reüeningge ijS 300 beel 
ijrootergeUieefl afjt Den Credit. «I ■' A S.fmen Balance magen Ititi (#atiiK.om De 
* A 2C^oe&en te (lupten ) Dat bp ^ommtge ttoop» 
kMen eenmael Dejs 3aerj8 gefcgieDt r Doc|^ ge^ 
frgiebtn kan liianneec batmeti uitl : 300 moet^ 
men beginnen ban bóo; aen/ enbe alle tefitningm- 
0|^ttUeh, «fetbejoobcelgelt alfmtnbebinDtbi^' 

» 2 ficD ' Kort onder-richt! 

firg tepbben / imer tuin (itltmett bt 35(daittt 
Debet aeti 3baffa : H^nt be itaffa tooit tM»r 
jtoo? Credit ijeflelt/om turgeldÉen/of jPicj^tüi tm 
tnaefit te lDo;tieiu 

ent» tnat Hiaten battnen bp fiA j^eeft / bie 
fttXt men in bm Debet ban be :8alan(e / tot julif 
fien pipü alj$ 311 gebofl j^ebben/ ofte alK $p tmlc# 
bigg gj^tbt tDo;ben : IBelbe fomma ( abtbe 
luettbpe bet soebeten ) tn ben Credit ber jelkttr 
00& moet stfielt tnojben: 9an abbeect men joot» 
bam'^ere&énfngeaentnebetjpben/ enbesooüetl 
aijcsben Credit meer fiomt ban ben Debet, tat 
moetmen tn ben Debet fhlien/ om Me ce&enf tige 
te Hupten s enbe bat tnbe tAeninge ban Winft 

cnde Verlies te mogen tn Credit ge^It too^m/ 

aIjS boo;beel op be jeliie IBate : jflïaer toaec't 
bat ben Debet ber $elbei: t^ate/ norb meecbcr 
quaem adet ben Credit, bat soube beruejs betoon 
nm/ enbe tnmjmtbebat moeten flellen tnben 
Credit ban be learen / om bie te&entnge effm 
te maften / etrtie in ben Debet lian Winft code 

VeriieSb 

VoorÜcr: 

%\\t toat men een anbet ftOulbig fjs /bat moet 
geflelt inojben in ben Credit banbe 2&abmre: 
ente toat ftirtilb^battnai t»nl anbece teepffèm 
litcft/tn ben Debet ber selber / om 0I300 be xm^ 
mnsentebnrgdiptjien» 

^ J©aet naerabbeert men ooftbe r^eniiige twi 

WinftendeVeriies aen IBebei^pben/ enbe 509 
ueel ató oen Cfcdüt meerber ftomt al0 ben Debet», 
bat bjpngt men tn be tefieninai ban Kapiraiim 

Credit van't ItaÜaens Boek-houden. Fol. 1 1 
Credit al^obntDfn^. IBaet tnblen titn Debet, 
meer fiomt ban bot Qedit ( fftt tncl&e Mtdits ut» 
ttpbcnt) DatmotcbatttabenDebetioaiiiietKa- 
piuUgtfhltliiqben. 

tfIpntitlpltenflblietrtnitnoo&tierAfnfngtijfrtt 
Kapioil oen tetbit j ptrtn / cnbe $00 btef aiubttt 
Oedtt tan ban meer beloopt bui ben Debet» 
bat moet in ben Credit ban be Balan» gebjacgt 
ttoibcn* 
3|nbien ban bepbe jpben btr Balance ebeti 
ooten ^omma uptbjpngcn / 3Qoi)S alle&pn' B*n«cï 
tereeni' 
befauti 

tianbtii 
iKtnvai 

Oeoitui 

Itlaurel 
^cneij|l: 

amrtlt 

ften. 

éitté tmiiMltmiiiBahaceis^'etimim 
Vtibt) iooitAmmpitoók Itibttt^root-bock^ 
atètttbeartbat^èeH^atttJ oa cm sondtclinat ■ »J ".l '2'ii9 , Kortondcr-ridhc: 

♦ 

A Hfmen ban Bteutoe a^oèm aenbangt/enbe 
•f* raetttoft-öeBalancc l>mrt>e-l»)Q;gatnte10o(« 
Ben tiaec nube in gebben / soa moetmen bte Dooi 
etrfi in ben. nirotoen Groot-i>Qek , in-ftfi2»b(iJ 
ut men eenige ce&enin^n baec tn (lelt: ittaer » 
moet tecgt anbetjt gtfielt tnojben/ banjetttben 
booigaenbeo-Groot-boek gifiaen Qeeft. <kt tQe« 
ttn : ^e pact|ien bte in ben boojisen 35oeK in 
Pebec betBalabce (iaen/moeten in ben j^teutnert 
a5óeft tn Credit öeflelt ïoojben : «nbe alie bie in 
ben <®uben!lBoeli tn Credit (taen/ moeten in ben 
|^teuUjett.^efi in Debet öefielt too|ben. 
N ^aer tf a^ juttojt pegelplen jierfoon / enbe ooft 

kebet MaóStf e% 09 ym bpionber teienfnoe ae* 

tclt/uip«ïü»eöi» spnneflen^attpeinbeBiiiaDce. 

Me / Jnpieit men ( al^ $ommiaé beto: beo 
gaegt ) m^ifmtx ban ben 'boozaaeidien l^oOi/ 
^}^^^f"^)^^i>&rmta bjpngt/»» moet 
gelpBetoel fcffiért oerfoon/. enbe pegelple S^at»/ 
^pn bpfb|^^ Cffieninge ;in'ben nieutnen Groot-^ 
boek jjcgebe»; ïöojben : 4g^^e ban moetmen in 
at0ttnge neitien / bat alli ti'^iütïiit in beBalan- 
ce tn Debet ftaen / batbiwp ftm reBeninoe boft 
ét Debet gètteW too?ben/ IWo 006 ttaii «flplien/ 
allebieinb^Bslance in GHéS&t ffaen/ nneténoii 
ftareteSeningeooftinCWBiHtomraen. 

».J^^^'J ^ !*! *'*'* *'^« noobe/batraw» baer tian 
pew tn ben Memoriael ofte joMfniei fdlipbe: 

rS^'A^*"^"**"*." toebeiaïm be mam 
JgJJjJg ö««öan«m |n tefc&jinicn/ enbe m 

' jRtatt van't Italiaens Bock-houdcn. Fol. 1 2 

iBaer abs get g^dbuett/ &at beSocBen 300 
froot 3pn/ batmen meer tiAti een 3ati: Daet in 
m^P I etti>e men nocOtanu qp 'c epi^tie ban't 
^(cp Baiacice mat6t/30Q laet men in twiMemö- 
nael enbe fournaeU tuQcQen 0et fcgepben bet 3|a^ 
ren/eenbla&tafïetloeeleDitg/ enbe men fcg^pft 
ban tnebetom boojt/ben ))oo|tgangtei8 nteuUaen 
l^anoew met be bemieubitnge boi 3laerj$» 

^be in ben Grooc-«boek atj^ter be Balance, la^ 

tenbe oo&een blabt eftèttnee lebtg ( ombeber* 

anbei^tngebêjt 3laen$} (leltmm bantoieberom be 

tegétr^Baiance , ( 0fte3Oümenbieuptrae(/eben^ 

tDeI);ftettmeh baer aen bolgmbe be tei^éningen 

el& o|^ mn begoo|Ip|e ^laet^e : Cnbealsoo 

booit Qt nieuuie llanbelingttmtbepjour* 

nael » g{ielp& boo^-J^enen ggeleért 10^ 

^eggenbe altpb ban alle0 / enbe in 

alU bpngen / ben «Imogenben/ 

lof/p}p0/eere enbe ban&/ 

tot be0 Hebeitf 

Ejaidc. p. ^ 

\ ' •-/ • • :.. ^ J* ',' 


1 II uï ii n i|f . f 

•* '^\i* i ' » , * " * il..* 

«'ivf < » 4 /^r- 

Koit onder • ricbc 

V II !A G H È 

B E A NT W O O RD IN G È », 

Tot oaerdct verklatringc , van het on^ 

derrkhtt des (Müéunfcbm Bpi^k^êgdeksi 
Oinceweten,Hoemcnclk fnbcw^ ^ 

hoqrlyken Uf^^icndeCr^itó ^ 
' '/ : PrcDen zal 

lifKtaarü, 

u Geit f n't begint 
3foi|fa aen ItanitalL 

2» ^tlttnSantoln't&eafnf 
39fln(tttttnlMpft«fl« 

«ctoirt/ïMumlpR: #tt|i«ioftelanttMniüi; 
pitafl / Wooi &e unetbiie twn jelbeti. 
•^ '^"^ ''^ f^a^ttc aen Ditta, 9o«} mi 

_ 4. »«^iiwnf«fvte't6e8öi < , 
«eoptttanfcffap a<n Itasitatl. 
5.^c8uI6etuiet!Jin't6«8fti^ van*t Italiaens Boek-hoaden. F0I.13 

itiiUmttt étmt-tpmrm' -^-^ 
7« acnte Me men ofi vtmaxtttfi gnmti Bptttit 

ixCtlitsini ■ ^ , „ '^ 
9it tit l&ente i^etglen moet aen 3|tapitafl/ Zoa 
' toeltooojeen^aetberioo^/Al^iioestie^iKifc* 

8. jfteittelrfetcnafltKco^ onsen scotdïdeeft 

in'lt fr^gtn # 
't HnpiS ofte Hanb / DaetDe dntte o# flaet / den 
tien i^ont^t^ Mn tie dente / Hoo) De jlK>oft- 

fbnune* _ . . 

|«i»itatt aen Ditto, taooj e«i aaet bectoop, 

» . • 

NB. Dat eenige den Houder vande Rente«oft« die 
<Ie Rente betalen móet, ^«n rekeninge en ge- 
ven : Maér in pBeiae randifen , dat ftélleti > óp 
<• ëen rekeniftgc die zynoeaaeo Hooft-pcnningen 
van Rente, kaniknietverftaèn beteitezyn, als 
öiynftaU'ngi^ 

• 9. ^ftttogattfn'tfteoln. «j 

ib^f 9«(i 0"^ 3"(^"* ibt|&4?9tt ten 1»i« 

**?o. «^MJiitiei; ten /«teöafcrt *M[n f 
^Mbekenonoet 6eh ƒ attooj aen msffitm, 

11. eeltontectienipiictoo}tntbe9l9£ 
^ta ipactoo} titpn looiende it6enntse:«en m« 

12. fffitfiaentefïDnl^ ondecten jfactoQ}' 

9en ^adoo} mpn Cpd-tefontnoge ittn|U' 

IJ* ^o*<n»o»imfmottin't6eflttt^ . 
'<S goA Doo) Hen JBeeftei: aen Itayttafl/lnp} te 

on8iItenWl.tano9l»cI(p)M5P^ ^<^^y f. i Koft onder-richt , 
0fle/ 

14* <&elt in 3kommffnon f n*tlietffni 
Sto^ttatl ant bt0 iBttfhxfi toopoitie telemngi^ 
af« ^otDonDerbntftomiiasnimtn'tBe^ 

l^m Wwnpaff^tmmpa tpthttfutiiniitin Mtmu 
yagnte/aen i^a^^f tafl/boo} mpn DeeU 
xtf. <3elt onDtt Ben Homi^agnon m*t be^ 

l^nt 3ftomttagium mpn loopenbe tt&enin^ ant 

i7« Itontttagnie-gocb Rebben int beftfn i ^ 
*^ 0OcD boo) Mompsmnit aen ikapitaiL 
Kapttail aen ben iiompagnon spn eiib-ire&enin^ 
IK/boo2 3pnbeeL 
iS. Motnpagnte-tielt Rebben in*t bestol 
Kapitatl aen ben Itontpagnon spn looymbe xt^ 
ftmlog/boo} ypn beet 

f^ Verjlèmnge oïttErffèfUp. ; 

* 19* 43etterben^ 
ItofTa atn Itapitatl^ 

.20^ 4^deberben# 
^SgoebaenHapitaft* 

^t. exfmaa etben i 
Crftsronb aenlftapttaiL 

9en .^netbec ofte t^acbtec aenbittg/ ltto|be 
^ete. 

M. l^antfi^rffretben i 
^e br ^antfd^ft betalen moet aM lu^ttafU van't Itaiiaens Boek-febuden. Fol 141 

9ittt luifltngen fcmiibf s i» am SapftaiL 

i4« ]tente-b}fff ertmt I 
9aic de fienteoy f)i}ee&t am ftapttaiU 

25« ^^eltertoen/tiatmeneenan&eclAetott^ 
fangen en&e f^ouben op 3lnteit(i # 
4^{e*tontfanQ[tenDeDp 3nterêfl^uDraen%a^ 

SItatI/ ;oo lüoel tooo} ben 3|nf«ce(l /al0 MoiM 
^ooftfomme» 

Sapitafl aenbe fcgutt-epffejgeiy^ 

»?♦ 3nfcfttttoenerJienrf , ,.;^ 

9efcDttIbenaeti$aenlia9ttaiL ^ 

28« tfoeb ecben/ bat onbet ben jpactooi 
flaet^ ^"..uo 

€^oebeitn onbet ben ifattooiaen Stapitafl; 

29» 4E^elM: ecben/ bat onbec ben jpaetobt 

®enipattoo}mpnloopenbe releningeaetilka^ 
• ffltaü^ 

30. ^ptflaenbe frguüim/ onberbetiipat^ 

too}/erbatj > r •,. 

l^m foaooi mpn tpb-reBeninge aen JHi^u #• • l^B. WaHD^cfdcr ecoie^ vcrftcrvinge oftcÊrffc- 
oifle voor valt > zoo fcaa men ook wel EmoniEk 
van aulken perfóoR 2>«^ifteII^naen KapitaiU endc 

' dan elke partye, zonderlinge verdeelende Z>A» 
aen zoodanige erffenifle. a # «■ 4 |2« ^od» ..: 1. Kottonder-ricbt 

4io» aiii üa^ttatL 

33« 4etf gcotd» te 9mttiRl)ift ft(|i8en f 
Crfarontt acn ItayttaiU eitte inliteii*ttM9 
ftittTt tt / ^en ij^oecMr aeii luqpttail / teo} 
te #tiere. 

34* l^atttfd^^iftte ^oatlKlpiftrpfeit # 
9frlMr l^atttfcj^}^ betalen moet aen j^pttaf L 

35* ]tafim0«-b2ief te^uuiehillfnipgiettf 
9ie be ftufltngen fi^iribfa <0 aen «apf ratf * 

36* fientebltef te^oatDelyifoiimi^ 
^aerbe iftenteap fj^jeefttaen Ita^ttaC 

37« 4l!(oeb oittet: ben ipactoo} te i|oid»e^ 
IpftbQ^Senj ' 

<^oeberen otibec oen ipattoo; aenltapftafL 

ih 4E>dtMiberben jf ottooi te «ontoel^l 
foppen ^ 
^en jpa(too;mpnloo|?enbe reBenfnge aenlUf; 
' fittatl* . 

39« nptflaenbefcbttlbenonberbenjfactoo] 

r. te90nttoet{iKiirpgni^ 
ipen Jf actoo} mpn ^pb-cebetiitrge aen itapf ^ 
v|aC 

40* 3|nfd^lbentei9ouUielpfiltpgmi# 
9e A^löenaere itn ItapftatU , 
^ -' 4r. flptfitÓiitfl>entel^ottbie|p&Stp8en# 

Itailrttafl aenbe^dBuir-^flli:9<t0^ 
' 49. €fteItbf'€»oebtel|^fliutmIpftbArf»rij 
Irat^itatl aen bteti Mememt Mótft. 
4.3* ^Celtte^oaUiefpftgeben^ 
Itapttaflaet^Sidffa. 

_ 44^<^oeb(ejMMip&ÓeiMir 
Itapitaf I aen t «oeb* ^ 

Jftapitaf I aen <St fstonb. ^ 

4^« l^ant^ van*t Italiacns Boekhouden. FoL 1 5 
. 4& l^antfti^^tfttelgiouttieliift getarnd : 
Bapitafl acn bien / ban: ht mi^^ftbUft of 47. 3kufltna-&}ief tt1^m\Bppbgf!imi 
IkapitatI am bien/ Ote &e ititfïtng^l»»4m 

Iftapitail aen bien / baer ben ürntt ^biitf 49 

geben ^ 
Mafiuai atti ^QiQtbtüeniittbcr ben ipattco^ 
f o. ^elDt onbet ben jpactoog / re ^mou^ 
IpSsetfinf 
aftaifitaü aen ben jpactooi mim loofeube tOt^ 
ntnge. 
. S^^ ttlM^enbi fclwlbii^n onbes ben Jpac^ 

too|/ ^ i^outoelpft geben # 
Xayitafl aen ben jpactoo; ntpn Cpb^itilimiitgl» 'dmn. 
r2. ^elt toeg firgimtm ê 

f3* <(3oeb toieg frgpn&en ^ 
lia9ttdiIa<ttt3€iioeb. 
^ f4* €mJ^tW)lto^ffDptiien^ 
SdpUall aen^ten / bte be ]^anbK^}t^ betalen 

moet /; ' : ' 

z Tf. JliiS«mi»<6t^gefi$fitt6entoo}t^ 
&afTa aen IbapttatL 

. 16^ $Ubsi)mf4il^ofiigif($<mfien.tm2t4 • 
•C<<5oebaen»ap|taiU f. ' : "- ' Kórtoridcr-richt 

MB. Hier konde men ia alle deze partyen» van veur 
. fteryinge» Houwelyks goed code fchynkagicn i in 

plaets van KffkéuL wel fteilen Winfi mé Verlks • ende 

dat 20üde in*t fluycen van de Boeken over eeq 
' ' üy ckommen : Want alle voordeel ofte fchade vari 

WmH mdg Virim » moet doch op KMfkél gebracht 

;vrorden« 

%C<Eio0aeti3kaflra. 

f 8* 4E»oe& boopen op Cp6 / ofte tierftfiep^ 
tentpbenj 
*C ^eti aen fien ® etöooper* 

S 9* ^^^ foopen/ een oeel met gereet geit/ 
ende be refie op tpb te betalen i 
*^ ^oet^ oen Oen f^et&oopet» 
^m l9ec6ooper aen ftaffa / booi ^pnen ont^' 
fang. 

6o« 40oeti ftoopen/ enbe met üffignatie 6e^ 
talen i 

*C €(oeD aen den 9er&oopec. 
9m Vetfiooper aen Oien Oaer men |^ op ^# 
ftgneert* 

tfi« <Eioeti Jloopen / enOe bat üef^Ien/ am 
eenen Oie Oen t9er6oopet opontf Sfftg^ 
neett{? 
'^ Cioeb aen Oen )der6oopec» 

9en mAomte aen ftaflTa/tidoi featmen jpnen't 
snegeoetaelL T 

6*. eoeb fioopm/.enoefotaten met «ffig* 
,^^ Mtie/en0egrftbaer6p.# .. ' 

'^ eoeb aetiOen 39etimpm 

©en van*t Italiaens Boek-bonden. FoL x6 
^mWzttoogttatnbim baecmen {iemo9 ^^ 

ftgneect 
^ttto ain Itaffa/lioo} 't geit ftatmen MU 
63« ^ott^ boooen/ inde bat betalen met eek 
i|antfc$)tfr/bte op eeaanOer j^tmbt # 
'C^oebaenbenlletbooper*^ 
q^en lètOtaoptt aen bfen/ bie be l^antf(|i}tft b^ 
talen moet 
6^ ^>oebt fioooen/ enbe betalen met ee» 
l^anb-fd^}tft Me oy een anbef hxi^U 
enbe ^eu ^ 
'C €ioeb aen ben eerBoo^er. 
;|0en i9er6oope( aen bf e bt l^aüb-fej^li^ beta^ 

lenmoet 
;i^ttto aen ftaffa/bpo}*t geit batmen telt 
6) « ^Boebt boonen / ei^ betalen met een 
3|anb«fc{|2tft b^e op een anber Inpbt/ 
enbe be tefie in :9Anco enbe pet SbaflTa j 
'€: goeb aen ben Betfiooper* 
^en l^ecboopec am bten/ bie be l|anbfd^}tft W 
talen moet 

IDitto aen 25anco/boo2 batmen baer in fc^lpben 
. laet 
: ^itta aen Iftaffa/ too} *t geit batmen telt 

66^ ^beb boopen/ enbè betalen/ meteen 
[. i|an&-ftg}ift/bieopeenanbetgoHbt: 

! * a&are enbe geit j 

i '^ goeb aen ben t^eriooper* 
^ ^en Serboopecaenbten/ bié be ]^ant-fd^}ift 
betalen moet* 
l^itto aen be l&ate/ bie. j^p inbetalindê ont« 
t^angt* 
^ 9ltto aen ftafTa/boo; 't geit batmen ^emtelt^ 
67« 4?oeb boopen / enbe 't geit op ^nteteft 

ÖPuöenf ^ 

' '^goeb ' -^ ^.' Kort onder-richt 

Winfltmt 9in\ttȟm ^O^ifto / booj den 3[nt^ 

reft 

- 68* 4loti» tei^tt / tenbieti met gereet odt 
betalen / enM OerefH 09 Snterefl gon^ 
ten {f 
*C goeti aen ben l9erftoomr« 
IPen l^eribbyec aen ftaffa/boo^'tsere^ gdt 
SMnfl enbeBecUqs aen ben l^mwgtt/ boo| 
ben 3nteceft* ' ^ 

69« 4E^oeb Boopen o)^ ^Bag / etibe bat kon» 
tant bitalen/mf tst ttbatterenbe j 
*4^ 8^ oen ben 9ei:ftooi;er/ boq be fomma bttf 

flotbï*. ^ 

;een 9erto09ei^ aeti iidffa/boo} 31^en ontfing. 
9ittb aen Win^ enbe WttUti^/tjmft fiabat« 

«fte/ 

jBentttfitj^etfiabat banbefbmma betfgoettr/ 

enbe fielt ban j^et qoA ^ebet aenftafTa / boo|^ 

300 beel alfmenber boo} betaelt* 

70* ^oeb Booten met gereet gfit/ enbe bat 

een anber in betaltnge lattftontfangen / 

mttfi baet aen ttitnnenbe I 

;i»femen*t <n betaUnge laet ontfangm aen ben 

BecKoooet» 
^ttto «en IBtnfl enbe 19etItej;/boo}'t getntn* 
;Ben Oer6oopetaen&affa/boo}bebetattnge» 
7i« 43oebftoopeno9bag/ enbebateenait^ 
ber in betaltnge oberlaten/ met Wtnft t 
kiemen *tgoeb obetlaet aen ben Berfiooper. 
^ttta aen Winft enbrberliesr/boo; be bttbienfi; 
72. 4ltoeb tobpen 09 bag/enbe bat een anbct 
In betattnge boen/ met berlieis i 

;siemen*t van'tWi^nsÊoethouden, Fol,i7 

:3^ temen*t tn betaltnge Vmt aeit firn IMidoper^ : 

74; <0Mi6iM9eii4|?i 3.0ti(tdinile7 mjt^eeen 

9en toetbbo^et aen1kcfP/tt6o|&amien j^em «eit. 

■*■'.* ,.*..•,'•♦-» '-,•.' ,*" • -f' -'t -■■ ■*■(■'{ ^' »* 

NB- E<fmge.ftcllca inxjc^l^lact? y>in. JLj^vejcaptk- 
rckcniP^,, .^ Rqkcoinge *an voprkgap: r 

7f, 4E^otb booptny tj^ betalen aliS^efHant 
temge l&ep:;t gé^rnij^eefti 
f/S^ebaftt&eti19erfiooi^ér* ^ - 

76* ^ocb BQopen/ een deel geteetttbeta^ 
ïen; eitbe be refï/twet een geölien repse i 
^€^ goeb aen ben 3^t6oo{ièi:4 
tOe» 10erBèoi^ei: aen %a(fff/ 4)(«}| 't geireebè geité 

77« 4&oeb 6oo|^en 09 25obemerp0 'i " 
^>S goeb aen ben 9€t6o^pié:« 

7l« 0oeb&oopen / een beirl geteet te beta^ 
Un/ ^e be r efijf o j^^Q^hmi^^ 
*Cgoebaetibêna9Mo0dèi!i V « » 

^enl^ettooneraenftaffa/ bp^'gei^ebegelt 
'79. «d»&oopen/ eióie in ^t betalen /een 

berbaUen fcbitfiit af &o|ten^ 
'^ gpieb atttbèn il»eiftstt#«!;' 
si^en ® ecgopsei: aen ^ffa/ttdo} ^do beel alfnten 
■^ j^emtritv - ' '"^ ^* •**• ♦ " 

80. 0DebfoMmen'iriMlb6nblt{anoft»tBeb^ 

■ - 'utngef ••'•- •* •• •••^^v... .» 
'C goeb aenben Betfioogec* 

8i« 4^eb fioopen/ ten beelgeceettebeta^^ 

ten/ enbe be i:ij|i opftonbUton ofteUi^^ 
bingef .^ w 1 

I 

Kortcjn^ar-riidM: ' Ui; 

9en:iatcftD0tKr am itaffa/lw0}'t gtietbe ttttt; 
82. |^antfc|2ifi(/4l«>t<b}ief/«lE^ltttfnng- 
. ! . feiicf wcqmi/ ef n j^^ sm(t i« betalen/ 
; ^e üe reft o^ ftc^tttm of(e iDtü^ 

tSaetJN1Niitf(|2ift/)lti<t<t<-b;W/ofteitufi|iii^ 
. blief 0ttf9}tflt/aen»ei|t9ec9o9oec, ... 
^èn ® ènloopcc aen Saffa/ Dooi 't geceetie geit. 
8^ ' '4^ l^antfdljifttoopen/tittt IINn^ / 
;Dfei» ilgiantfilfffttsetalm nurtt aentmn 9ci;« 

^éti iBFerBooiittaenjRdjIfd/ bOD^iielie^^^ 

^ftto aen Win^ ént^e Berllos / booi jtatmcn 

afSotn 

84, ^Ken llanbtficlbift icpptn 1 tnbe met 

goeb UtAtt^xmtH baer aen tattinetd^e # 

^t> b« JN^tfiDj^ft bftdlm moet aenben39er^ 

^en ® er6oo|?er aen>0^ / jf^oo) 5)(^ beel mm 
- 'bjBitaielt*"'"' ' ■ '* *'"'} • • '' '» 

^ittoftÉwMnifl ent«bfdi^ 

8^ <CpBen l^atjlfcöjtft afltwpm ofteiii^ 

^ HMfen<j ^ \ 
3Sen ^Mbi^i: ban b«i|aNtr(0^ift am Kaffa/bob; 

batmen bfta^Itt . r. . . j > ^ 

;Dttto aen H^tnf! entit bd^lol / bwf «9tmm af'^ 

86. <0oebloq^én/entie^et^tl^ 

;^aoelr*»jljeb0«l!«^ , 

® en laerftoopec aen bien/ bfebenlQ^ifTtlb^ta^ 
len^aU /r ^ 

'^ soeb aenbt w / ba^( ben ISitffel op oettotKen f^ • r . ,«• ' van tItaliacns'Boekrhouden. FoL iS 

%7i : i0iKb ioopen / ütiDe een beel piet geceet 
; dBrit^>tttien/N«fteiieca»#lf 

;i9en 9er6oo|^ei: ae^llilril/ boo2t|[ei^N 
Q9fttMoi#en/ ii^ei::t!tv3l9i(fel oiraetrQtftev 

i ,;i88dt;#o^S90ii(ii^lWteeneitseac(epteerben 

• l»i(felbïteff ^ 
'C doeb aen Dten/ Dterti^ii Vfttfielbetal^vioo^^ 

iCten ®erfei»qper aen ^tin/iMebeii 39&tf ei betalen 

8p« ^oeb Wi^Wtebieenengeatctylier^ 

i '-«^bïiefeni&etïeU^ 
!C goeliaeiiiimlMcbai^eri: 
9cttpKft099ec. aeniitt8,{>teben D^iffel betaten 

moet. 
^ttto aen ftaffa/ booj. !( geit batmen télt« 

904 4&oeb ftoqyen li«^ tenen fiente^-bjief I 
'"Cgbeyatiiittcn/baet ben jiehte-bjief 09 goubt^ 

S'SÈgiitliMibenS^eiiioiiliet^ , ^ 

9»en l^erBoojpec aen bien baet ben lüente-bjf ef 

9i« €ïod) Booten boo; eenen iiaente-^b^uf/ 

^en t^erlofliec aen X^imi ^^^ ^^^ j^entd-b}! ef 

oüfioubtir^ ' 
aMtlQ^ifiiiWffa/booi'tceltbatmen^^^^^ / 
Q2« lioopen/ 'tgenepeinantopeehb^eem^ 
: rbe^aertueatamtwertöeeft/ boojbon* 
tantrf Kort onder-ridic 

^ 9i4 Soopen/'tseiieftnoitecopetittiitmtbi 
• ®ant qitMt mtm tt ^ t / cm bcrf lton# 

tam/ tiü» He teff 09 tptwi telietaleiil 
tfopaóe am tim 9etlioobec» 

9m 9ertoo9er am Itafra/bDiQ't «mcto gilt» 

94» ftoopen/ batpemam op een tfiKm&e 

' ®ant geabottttnt j^eeft/ «MttOiittt^ 

®o|iiaeeaen ben tderfocmr^ 
^en leerftooper aen üaflTa/boo; jpnen ontfiiitg» 
® ttto aen D^tnfi enbeberitetr/ boii get gcntet. 
95« lioopen / 't nm bat pmaitt op ceii 
bjeembe t^aect {jeefivtft IBtnft gncn i 
SoMge aen ben t^etftobper . 

letnff enbeberItestaenbttto/boo;5|iit tIMnfl. 
^nBerKoopetaenita|fa/boo;'t0eIrbattnitdt 

s^i* ^en^tmtftoopen/bobtgeriMtiiiit j 
*Ci^iipjSaenftaffa« 
. «fte: 

*'2:i^ui^aettben9ec6oDaet^ ;. 
^en a^ertoopet aen ItaflS/ tHioi befieÊiUttse. 

97« <Benl^iip{i]boopen/ een beel met gereet 

oelt /be refhiqp lierrcj^e^be» ipbetitt 
betalen j 

'^a: INpiEi aenben l^eritoper/bdoi be (bmtticbetf 

;i^en Berboopet aen Kaffa/ boo^ 't i^feebegelt. 

98» <Senl^up0Baopenboa$gecett(telt/o0 

0etUiellienoc| een rente ftee(# - 

;5JI|upeaenJiaflra/boo2tBereetgeIfi , 

ïDitto aen ben genen/ble be ftente baenq^ j^oitt^ 

' C ^tipjs aen Oen J^crbodper/ t)oo|$aci bt^ men 
betalen mo(t« •. 5 

9l»o atntien genen/Die ttt Hotte tuecofj^ottbt. 
van*t Italiacns Bpek-houden. Fol. i^ 

9m ^ïttioo^et acn ftftffa/ tooj be bttaUnge^ 
99^ Cm l^upfi 6draeii / een beel inet gereet 
«gelt/enbe iie repe op fiettte j 
"^^ IN^Ei >^ i^ Oer&oq^er/tioo; be fümtria be^ 

9en 9ectonet aen itaffa/teo; 't gereebe gelt^ 
HMnfi titti9etUos aeivbenBeidnopery Booi 
teit3atctietloo|k 

. . loo^v 4Een ^npfi fioopeif / een beel met 
teet geit/ een bed op tennpneh/enbe 
dp't jelbe nocl^ een flente (laet ^ 
*4C |tt|ns atnben9ecmopei: / boo) 301^ beef men 

betalen titoet« 
IDttto aen ben j^ottor ban be iftente / boo; be 
l^ftitntir/ met een ^aer betlooy bet ^elbet. 
^en l^er&oopec aen ftaffa /boo} 't geceebegelt* 

lói. €enen Sufltnff^^ef affoffen^ 
^te be ftuftingen ontfitngen moet aen Saffa/ 

boo} ^ beel men Sem betaelt« 
^ttto aen mpftn^ mbe bvrUeiS/ booi 't rabat» 

loa. €enenfienteHb;tef6Q0)^en^ 
^{e be 0ente betelen moet aen ben lE^etftooper» 
9ttto aen IBfn^ enbe beclt^/ boo; 't gene men 

afbpngt/ enbe em Jlaer bfi^loop. 
^DenbetfioopetaenSafb/ boo; bebetalntge. 
103. jftente»b|iefailbffên/ bfeeenanbetop 
onjengtonbj^eefc^ 
;0eii9btiber banbe iftente aenltaffa/ bbb; be. 

betalfnge* 
;i»ttto aen S0<n(lenbebertt«tAmi2 affc0|^ban 
Itetbedoop. . . 

io4« 9Unb|oqienboo;fiereetgeItl^ 
INt fUnb-goiö aeti xaffa. 

$etlUnb*goebambeR#edto9er. _ ' . Koitpoder-riduf •.,„/ 

xpf. K-onti %oot$u/m teel tmton»«t geit/ 

em iieelpv ^aa^bc ccfiet)|Haente :, 

f^ bmfihcoed aen ben lèttkoojftx/ tiwibe gont' 

fcf)e fomma/ etiDc een j|aec beclooii tem De 

dente." • •■■•■• Ctr, : 

^en l^ecboopec aen 3t90ii/ booi't tmebe gelf; 

■ ■^, . 'teet/ enbe be wfron bagen ti futékn i 

^den t^tOmvtt aen ItaflTa/ boo^^^tlirecbe geit. 

^ ^ met een l^antMm/ <$oe» enbe i»lt. 

tt^ftHt^iact aen ben Heidtooyec. 

kenlNtKoo^ec «enbtcnbtebel^^ifit &e« 

talenmoet. .. 
^ttto aoR 't ^eby Itm be fomma btji^Uwt. 
^ttto aen Itaffa/ booi 't geceebe geit» - 

• • •' 
..... ... 

xo9. <^o^t Koq«e« in' HoQQniflfïon teit^ 
tant f . 

15 |o**«»i<«.HNefïnr «tti ItaflTa* 
i^en jHeefUr sP» la0vcnbf!.Keitcatiige«cii jmi 
tpb-rebeninge. 

T09* <k>cblitbieniBB«miitfflllaii/fliitpb^ 
booi ben JBeeftet aen ben 19tiiinv«r* 
>; 46seb ikMvm te HumuiÉf^/ cev 
beel Bontant/ enbe be cefie«r ^^ ^ 
^goditoO)beni9^e««cn»cn««:i|B(q)er. 
&en l9ec6oopec aen Itafjfa/inwi't gjcobe otit» • 
^Jïï*?**? 3pn toB^Mbt rebenfoge / aen jpn 
ipb-reüeni^ge/ iMHi 300 tnd twitlecidt. iip. van'tltaliaensBoek-höuden. Fol.20 

ïit«''4^otfi iroopcn ttiftomnftffion/ entie 
Iwfakn met affi(patfecn&iit«ltf 
•*gr mtü nooz öen Jéeefia aeii öoi mmiotftt* 
mi mttmvSfc «tn ttim / federmcn |ieniop af* 

' ^ liii/ <©oe& *oo|^ in Iwtnraww»/ öp 
twis/cnitt Sotitant betalim/iwwHaMWt * 
•-« flocti te»? öen |»ee(l^w Uw» ©e^oopei:. 

»itto4inYSo^ tewium itteeflec/teiA^ tubat* 

9en JBeeftet jpn loopenöe t*entnot«tt $pn 

tpft-«8orfn0e/tooj 5P0 i»eel alfiwn bttatU, 

^m Jl^eefHc jpn ïöoswiöe a8erang« ««n 3?n 

|jAi--ttlMifnse« ' ~ . 

iiï. <©6eD fc»»i«Hta«(|f6®!^tbfMatmtn 

batmen te»? ben anberen jEwptc te 
ttttaDft|pin9(«fie^' ï: ...,.,.. 

am'tffpeb boojben IBeeJtec / baecmt«isio| 
®ctt iBeefttc ^n toéa wftiJtete i riii» / baecmeit . Kort oriflcr-riéht ' • / 
iif^ SIttbeitipattoo}<^oebftoo|rtf 
*^ gfM futibtt ben ipactoo; / atn tmt ip^actooi 
tnptiIoopenDetcftemnge* '\ 

xi6« 4iofti fiooim/ bat ae^ btt^jpattoo) 
gelebectjaltaiojben^ i . 

Il^betanttc^tebenf im aén bm Ideciooper^ 
xxr« <^ocbtniomittifftan6oq^bdtbm 
IBf efttc jtlbe brtatlt f 
'Cgatb taooibcttlReefieracii ben iBj»^ spn 
tpb-tefomng»^ 

4hftt: 
*C(|o«r booj ben JBcefi» atn benltaboo^éti 
9en ffiecteofiet aen ben JBeefHr spn Qpb-afte# 
iitti0e» 

♦ ' - ' '• 

KoofenmKjmfagnie^ 

■ - • * 

xx9« tfMKb Kttt^mfn Ifcotni^gnie ftontant i 
*^ goeb booj itomDagttteaen ftaffa« 
^en ftompamton spii loopenbe nftetitnst aen 
. 3;pRl|^tdlenin8i/b0O}^RbeeL 

i.i9« ^od) ftoopm in wmtpaons^ op ba(s;# 
;^ 0Ofb tam Kons^aiinf e aen ben vivctmagn^ 

i2o« ^oeb fiiooi^en in 3tompasine/em bee! 

; fcontan(:/enbebei»(ieo|iba8^ 
*C ffodi boa; Kompa^tte wx htn a^erüoo^et^ 
^Den Oecltcaper aen IHaffa / boa} 't geredde 4|gen il ompagnon sntiloopenbe cAenfttge aen 
$pnii|«H»itemng[e/ bm^aiimbeelaen'ttereebe 

X 2 1« <3oeb boópen in Kompagnie op bas/ 
.: enbe met gereet 4^elt betalen/ mimtt - van*t Itaiïacns Boek-houden. Vo\. 21 

booi'ttabau 1 

^ttto aen iiaffa/ boo) 't 0etetbe geit 

3im tplHtmitngf / boo) )|in bceU • 
i2z« €ioeb fioopen boo| ftcStselbm/ fe^t^ 
ftteninfidmMStueontfafiflenl^tefit^ ^ 
^^Qoeb boo} ffcj^ geniën aen'tgoeb booj &om« 

;ideti ftomiKignon 3im tpb-reBetifnge aen jpti 

ioogmbe cebenttige/ boo| 3pn bet I« 

ii3» l^ompagttonss beel uptiloopttt/ ban 

soeb lipt be 3inbi(fi|ie 19apaae oaifan^ 

gen/ batmen onbec ftcjg btefK i 

/^getbbooiftc^ jilbin aen^t goeb bod{ Ittotttf 

pa0me« 
®(n ftotniiagtion 5pn tpb-tt&imnse atn jfpn 
loopenbt tegenfnge / boo| 3pn btel batiqtn 
{)cmafftoopt« > 
;Den 3bompamum wn teo^enbe cAemngtatn 
Haffa/booi be betaUnge^ 
1244 Aompagnoniss beel afBoope^i/ ban 
<(oeb upt br Snbiffcge l^opage ont? 
fangen/bat een ban be jfBebt-bompag^ 
ntnutonbetfütfiteft,^ 
QDtn Kompagnmt jpn tpb«*i:eftettinge baei:*t on^ 

bec(iaet/aenbenl0ecnoopei:« e 
^en JMtooper aen Iftaffa/boo; b? betaltnge» 
izi^ <^oeb&oo9en/enbe*t^etbèbaniieN 
^Oecftoopetin Stmtimgntt^ottbot i 
'^ goeb boo2 3kompagme aen ben ^ettoo^ec 
3pnj^b«re&entnge« 
1X6^ ^oebtoopen/toaetban men een beel 
betaelt/ enbe bt vefte tn 3ftbmpagnir 
8oHbt# 

€^ ''C€ioeb - ' . - KortonaèMicht' 
'C ^0^ Md| ■' MompathW aen bett ISiérBoo^ 
ptx 3pn ^ti-te6emn||;e / booj 6e liolte fottif 

9^th IB^ükMitt 9pii tt^HTcienfnfffe atn spii 
ioopente dienf ttgelitói tpn bed/lat Sip in He 

^Oien l^erloi^et 3pn fiHq^e teftetfftij^e aeif 

Itaffa/ Doo;iiebetaHrfg^.^ 

X27. 0oeti toopen tn hütnpamitmt ^^ 

têet geit / enbe tfaï aRéeri liefèlen / mttjS 

^nterefi gebbenb^bboj beii^ompag^ 

^ . nonjibeelf 

'4C 0oeb UQrff ^ftompagiiie nettmffa/ boo^ be 

bolle fbmma bejtl goebjer/ 
9éh ifómpdgnon 5pri fooperibe trilenftige Bett 

jpn tpb-cebeninge/ boo; ^pn beeL 
•fttoaehlIMtiflénbet^edieiel/ booiJ^en^ntt^ 
' fcefï*- '-'- •'•.• ' •'. "^ -- 

128^ 0oeb ftoopen tn Mompatpiit/ baei; 
^ pAeteen^pnaieHpattaenbetaelt^ 
*^ ^oeb tioo} itompaonte atn ben ®erfioo^ ^fi Hbmpaiinoh 5pti Ib^penbe teSjmft^eaen 

^pn tpb-reftenltt0e/boq| 5pn beeL ^ 
^Ben Oet&oopeir ^en Aaffa/ boo| 't gene batf 

T^ittü 9en ben SKampaghimt 5pn loopenbe reBei^ 
tt6i0ie/'b<ièi'tsenebarbéh Sompapon U^ 
' taelt 'i^ ■^■"'':''" •- *. -^ 

12^ JcSên I|antf0?<ft ftoopm in ^om» 
'^ 'pagnfe#' 
Af e be «antfcj^^ift betalen moet Ken binBec^ 

«en stkïteoper aen WMfttm"9n!li0/ lioo^'t 
ï<ib«t^ ^ 

9itto van*t Italiaènsi Boek-bóudén. Fol. 22 

Winil enbe tietltos aenHtn ftomydgnoh ^yn tyb- 
re6en<nge/ biu)} ^pntied ain' t taln^t» - 

.9fn Bom^agnon 3^:loo$i^itHtt(iuiita^ aeli 
aipntpü-re&entogk tooo;3pn&eeI aertbe betai» 
Ün0C 

; : i^o; €ett 9anbt(k9|ffi fioopen fit itomü 
pagnfe/ baer dft^int aeiAertüetaelt ^ 

Vie de i|antf(02tft betalen moet oen Den sa» 

;Den i»ec6oo9er aen IBinfl enbe J^nUtfi/Hmi^t 

/tabcitr - ' " >' ■ V. ■' 'C?r'j 

lêftto 0^ 3iaffa/tioo;liattmn selbeiietaelt 
^itto aen den Soiniiagnotf 5pn loo^enDe reKe^ 

mnae/boo^'tsenetiat^pbetaelt; • ; 
IBèimtmt iSittim dm oen 3ft«miMignon 5pii 

tpD-re6emnge/ boo; 3pn beel aen 't fiabat. 
a^tn afiéttiiiattnèti #n loqienbe téBehtngê aeft 

:<l>ntpD--te6eningé/ jkiooHpnbetaltngtaenbe 

l^antfcMft* 
131* 910 ben ftompagnon 4&oeb 6aopt f 

9en Compagnon mifh tpb-tefteninge aen fiett 
fhpn löoiienbe ttftentnge p boo|mpnbeeibaec 
aem 

t)«. €(oebbec60Dpenboo}geteetgeIt# 
Siaffa aen't 4^oeb. 

i;}. 4^oebber6omq?etioptpb^ 
9en 3koópei; aeii't4Daeb*^ 

134. 4Etoeb betftoonen / een beel met gereet 

giIt/^etfbebirtêfleop9ad/ 
«en luioyer aen't €kitb. 
lui(raaenbeii9t»ifr/bo$]ben«)tfing. 

i3f« 90eb ! / ' Kortonaer^ticht 

i3f. €totbtedtoi9en/eniietitte«fri^ptttft 

9ett 3toi09eK aen't ^RmH^ 

SBMC mmdffgcaffi^itmiiio^ aen ben itoavet. 

9U ti*affl8iuitf e betalen moet aen 't goet 
i;tf^ ftfNMbtoetftoAj^en/enDebetaetttani^ 
met i^toiatf é enfee gdit # 
^Besii jt^per aien * ^oel^» 
;ipaer men op seafftgneert too^t aen toen Itoo^ 

itaffa aen {Qftto/ttooi 'tgdt batmen ontfïmdt. 
i|7- <^cieii ttecnojienentit betaelttiK^'^ 
<n 35ancD enlie met gdt # 
^en ltoopecam't^od)« 
Sftanco aen benIwqiM/ tioojtiatl^fcDtpMi 

laet» 
9iafa aettbftto/Iioo|*t geltbatmen ontfangt. 
238. 4Etoeti bedbopen / enbe betaelttDdi^ 
bm/ met een ^antmft bte q^ eenan^ 
berliipbtir - 
^en Jtoopet am't 4So^« 
mu be ^amf^ift betalen moet aen ben Itoo^ 

4&ffe: 
^Du be IgMntfcj^ betaten moet aett*t?0oeb. 
1 39« ^oeb berboopen / enbe betaelt too}' 
ben/met een l^^^ift bteop een an^ 
bet lupbt/ enbe geit # 
9en3tooperaen't4E^oeb«. ' 
^it be l^antrcj^jtft bittden moet aenbenltoo» 

Itap aen 9itto/ booi ^ttelt-batmenoiitfangt. 
140» 4B^oeb betbomien. boo| tfytxm 9lM 
enbe'tiieltopant|reflb»en< - 

9m van'c Itallaens Bóek-houdcn* FoL 23 

®frr liitt^et am *t <0M / tooo|be fbmma tiefi 
^lEÜtto aen lï^fnfl enbe WttAi^/ iDt»ibm ^Mü 

: gdr/ tnbe Hew 09 3|Mere|l betalen e 
9mWmti^mi*t€^ttf/ tioo|foiiittiatiei8$eI# 

hem •;..':« ^ ••'•'•*_ 
mttü m J&inU enbe l^erlied/ UMittm 3|taf «^ 

Xdffa aen ben ftoopet/ boof tgeteebe geit 
s43^: ^eiMb berilobpM <ip bïi(ir7 tnbefion^ 
tant betadt bio^ben/. met r^at 4 

%affaaet) ben %ooper/jl^o^*t gereeb grit* 
3a^in(i enbe l^etUeisaen ^itto/ booi'tiiabat^ 

9t|i9iiK4^atn'tg0ib/b0O} 300 bi«(iiI0't no^ 
beloopt/na bat *tt(diacafgetro&6en i0. 

^4> <5o(b bttffiètfpenboo^akcfiftflm/en&ilf 
. .^^ * . 'tgelr een amtt tnbetóttttglamiont^ 
fangen # -v 
;iden ftoopet aen't <E$oeb« 
;Q<ri9en^t S^It laet «tttfangen aenben ltao]|ir; 

^ttmm 'tjeltlatf éntfïmgenaen^f god)* 
i44« «oib berBaoyren üp ^a^ / enbe bt 
IMntfrg^ laten ma6eno]^een «ibet:/ 
h bte men ftlMbtBisi^ 
9m Soopet aen Y^oeb* 
9aer be^antftj^jif^ dp gematst \bê^ aenbe«E 
fiooper* 

4&fte-: ^ ■ ^ • 
;Daei: be ]|antfrfófft 0$ gemaeltt tlio^t aen*t 
45oeb. ^ . . '» 

i4y» <5oeb * i- 


.c; Kotton<fcMïcht : 
een avbtt laten ontfangen 09 ^Ntere^ I 

jq^telgeltontfangtaen&enitooper/ ê;. . 
9tm 9mMiiaftmt\mHmm0iimi Stvterefh 
i'VSit l^eü lierftciciimJStontmt^eeri beel ^el* 

ten ontfangen op Slntetefl I / r - 

Staffaltenoên Soopei: / \mi 't geUtiatmenmttw 

fangt^n^^ji-v -^•^■••:^? -v v:'/iï: -li.::.. • .,- 
;i»tttiei«|lo;it&ngt Mt}9iltwlM)9lifi^tmt<» 

9»itto aen D^mfl en bttltiMlilf^QO^cben^iereff. 
3[4%: #<ie^ Het&oq^.tioQ} tenen fiente- 

9en HftOopet aen't 450^: 9mm.^ntt^biüf i^jui^t mct/ë^. 
'^ : vii9#J f^aetp tifti^opf»V ijoi^ tenen fientt- 

b jief/ enbe geit Daer bpl 1 
^enBoopecaen't goeb^r • , . - 

9&atr tim:i^ tt^ltef ^ Iiii^be aen be« iM^ 
Itaffa aen K^ttto/boo} - tfrHc batmen ontfangt« 
i4»^ ^Qebbetboo{ietiQ9l.ebetantift3i^.: . 
IBttijftooperfltn IUberfti»Ne^it&eninge« . 
. iSP^ 0«b betfioopmop Heberanh'e/enbt 

een beel geit tooo;ii^ ontfangen i 
9en6ooperaenS.ebetantle-re6emnge* ^ 
MaSftmnPmfufOfftt/ boo^'tgeItbatmenmit# 
fangt 
iff^ ^SoebboopenopHeberantte/eribeeen 
9imfe6;tft bie een anber bttden mott/ 
^bel^ant ontfangen^ . 

9tn van't Italiaens fioek-houden. FoL 24 
9txi &Mpet actt 1Leberamu-te6ci|tnfle. 
l^iei6e^ahbfc]b}tftbetaIenmóetaenliènBo^ 

bitie/ ofte ^Hajatb f 

tl^èitl^oópèt aen 't 4l$oeb« - - -^ ■ 
«affa aeniïen iw^ttf-^ffun 't mtjtïfjs^u . 
i54- <$en#antfcg}tftbecRóopn/#ftm^ 
. r^^ttie/ Ui(M|na00ftedbontt{^^ -^ 
Venlooste aen btebelf antfr|i;ift¥eta1èQ méct. 
^f S« 4EioebbeiAj(!;)im/amnafi:eéiiJ8ege^ 

baeh tepjè betaelt te Uioibeii^! 
^enBooferaenr'tgoj^;. v :^ 

SBenmofitraen tgoeb^ .. r^r^j, ' 

ifTt: <eoeb biidto^m/ eeAliieel gei^ie 
ohtfangnï/eniiie De têfi óf ^d^omuqit I 

^en^lfqiecaftrtffMb^* ' r-: j^ 
3t9(r^aenlïenfioo||êt/Wo} 'If gereebi dett; 
li^. €engantf(g}ifttei&)|i^8q|^fn&etiflei; 
*^en tmlteje^i ; .. j^ / , - • : 

^en Iboüptt aen Oien / bte bé $ant fcgjifibéta^ 

Ikaffa aen ben 3Koo^et / bbo^'t geli oanit^n^nt^ 

fanflt;*.-- . ,.■'•• -^ ■.- . ■■-':- -.rj**-»"' "• '^ 
aa&inff enbe ]aei:It«t^«Mi>^itto / bop) 't t^rlteït 
oftetabat* . -^ '.i^ v' ^ , ; f^ ... * 
is9« ^^^ betËoc^en aen i^mant / baet 

^ eenanbecb^lfieboosblpg^^i'v,/ • - * 
9tti genen bie bo;ge möjt hen't ^oió: \^i, ; 

«l^en fiaopet aen 't geieb / met berS^ringtinbé 
xiï)m/mt baet: iibjge boo} Uiojuti or ; 

- ido* ^oeb - Kort onder-richt 

itfo; <$otb becKoopen 09 9ag/ oibe bm 
Hoofiet nocj^ geit leenen { 
"^Bm fioepn: atn 't ootb / boo; be fomtna b^ 

gotbjt* 
9Utü aen %affa/ t^ooi 500 beel tmn j^ettt leettt^ 

^ xtf tV ]|tnte-b;tef berftüopen I 
;Dett ftöo^ aetf bten/ bfe be fiente betalen 

moet* 
ll^toft enbet^ettte$t aen^ftto/ booj affcj^pf 

bati*tbetIöoü« 
Saffa aen ben jtoo^er / teo| 't geltbatmen ant# 
• fattflt* 

162» fientf-fr|ftf berftooj^ / bM} S^ate 
enbegelt^f 
9en lloooei: aen bf en/ biebe tente betiden moef^ 
minftimtl^ttlü» aehvitto/ boof affrj^lpf 

ban'tbeclopp. , 
*^goéSaenbettB0ópét$jii^rente/bpo| befom^ 

ma bejet welben. :" 

Itafa a^n TBtitto/ booi't^tbatmetiottifQnQt. 
x6n^ېn ^anbtftiiift bet6bopeity boo} 
fióntöntl .-/i 

q^enftooyet aenbten btebtl^antfi^ffitlietalni 

moet/ - 

%^aaenb(n tooper/ boo;'tgeItbatmenimt# 

SBinfl enbe l^eritett aen «itto/ boo^'t vabat 
1^4.'^ €en ^antfd|l;fftbecboopen / een beel 
boo; bontant/SereflopUiebbtngofte 
' '^axatb'' 
9en Soiver aen Men/ Me be ^sntftèiifi betalen 

moet» * 
ftaffa aenben ftooper/booj't geit batmSontfanst 
xtff. ^E^Qfbbetfoopen/enbeimlI^fflrelbe^ 
taelttoajben^ 

9tn w(f hwHéiffAtttÊiltn tnöetam'iWiittu 
166* ^oeb bcrfeaoum/ eeniiirfeli;i0a2j|Qtu> 
;iB(i£l)éti9giflïl1)H(faIttt:nioet afn ^^^ 

«IBm wwe^^^nttetl / QfeDe IKüfltnaen ktakn 

Safjoa^ta fotpfie^/^ojtaeltttaftnenónt' 

Daünit tttté'éérlt'oS^ ^tto/ Uooitrabat . 
" ï^^iCtóen Mümtib'^iitf öerióopen/ 
. , . .f j*lM*3»aWvenb^ / \ 

'ihWt» ^ ,t r f 

'«^ «o^lutinmontfMfStaen&en Bootinr; 
Ms0^mi,pittif /M(n 1 eelt Dotmm pnu 

169* eenen Itufhng-bitef lafón a^ffen i 
Sfcaffa aen ben aftoflin; / .llioo} t geit tiatmen ont^ 

fanat* :•;„ . . . 

natnfi eDtttjBtcU^aeto tÓnEtto/ tMM^.'t rabat 
. • -,i^' '€w(3> Keittoo^en boot eeAen giaccep^ 

' ' aettüeti tSfffd-telef ^ * ' 

^it beti 10êiip-b|ftr jiécrepteett ^eeft ann't 

jQi|n)4ioa9eraen't<0oebt _, Kort onder-richt 

'mttm #fffel-lijfef j|eacte|ittttt ^ttftamhm 

^^^ ^üüiMtcimpm/ entoebftóelttw^jtitfi 
met eenfngeaccnjteeröm H^iffrl-bjief 

^en*«oüetacn*t«oeö* ^_. ^ 

1©feüerf1lliffrt-biief ütaxtpittm Öeeftaenben 

itafS'S ^ftto / t»0j *t 45cït teitmm mu 

btel 09 tpb / en&e tiooi Dtreft tvMiüp^ 
amptmhtnWifftl'-btitfi . 

4Dm Sooj^ft aen't4&detr/ bDo^OefottimaMil 

^ 3e!liciu . ^ :^ tl 

itafra atn ben ftoD)iet/ttDO| t getttoe geit» 

^e oartfe op tpb blt»ft open (taetu . 
^it btn WifftVbiitf geattepteettbeeft aenfitn 

' Mocntu 

i75« (0oeti bttftoopên/ enbe betaelt imiten 
bfto; een aengetsejen ftbult eifHe gett i 
^en booBtt aen't ^oeti4 . 
^it be fmxVt betalen moet aen ben fiootfeiv 
ibaffd aenbitto/too? 't grit öatmen omfm^v 
i74t iLanbt-*goeb betboojpen booi flfietett 
flelt* , 
Iftaffa aen t tanbt-goeb*, 
' 4^e: 

®en Mmptt am*t Zantgoeb^ * 

«dffa aerf ben SoopA/boojben ontpmg*. ^^ 
i7j4 Uantgoeb becBoopen/ een bed nm^ 
tant/ enbe be reft 09 temtpnen j 

® en boopec aen't l.mtf goeb^ - / 

ikaifa aen ben teoper/ boo2 't gme bfttwen onu 
f&ngtf 


• • ' k « II ^ . Sflfa«npec#ti|i$; . . 

17S» een llnpiS titriiooptn too; ^trèeC 

a7»ri<filld»Bi M j> ^ 800} 

luffS^aeh ben n»^) lioiiu 1 (r^«(Wi^ 
:9»e« èac#iMni^ ^MMwttt^ gaiftftgifioop^ 
bedoiqi bet ifti^nte» ,- : 

wpniii/inDe be tefte b|^ ütt^i i t * *' ■ n ; -!tb*8ittir<JUlJ"ï' 

182, «EpI 
fiattj 

■laBüwittfa». :-'■«•'" ■■ :i",'- m5> j.-i «dt, .'T.-'i 

•■ ■iTO'ihlimSl'-JO \«i'.-;l>r.-.i;.-;!3:':,:i..-- 

»ant?tWf*rtt«iOTttbi(«(!>ill«««iU 
bolle.fomme* ' .-: is. ;" 

"■■•'' '".'ê ' '■■■" rakif. van't Itóitem ;B«*ibQviden. Fol. 27 

Verkoopen m KommfiiüUé, y^uv^ 

9ittc|Mtfptr9|itt iplirrtltiilntl Mti fy^ICKM 
^Den &bpecacii*t4l0elittu;:MiiB(e(lin. 


tooo} gereet gett(]afte}ie umtA bagi| 
t^ettftiM BMTf 4BoilSrkoo|:btn IBie^n 
liaffa mrfeHitoniir/lMilt goctiM grit 

9en feoopei: aen't €iotti boo| ben JBeefleKf : 
9ie be jl ffi a> i Bii<teM B »?WMrt^iti<ien ftoo$er« 

yen&e tebenf nge* 
^ • ^ * .'^ba(/: anbtttM gaKatt ^tx fMCai tt IM)^ 
^ni éoopet aen't 4t>oeb tooo| ben Stktt^z^ . 

>V9imiNII| Din JWCPV mII Ooi JiOnRK/IIOQf « 

.-'.'t ;q j ^en V- 1 9en JBeefier jpn tpji-rttoiiti^ <m ^im Jooi 

15^14 4^oetif in Itommtfftott betboo^tn op 

iBttfttt m tebemnite gcMttmii I 
;Denftoopetdint<e0eiaibDO)bfti3Wc(>»*v ' 

IQ^ittQtm 19tnfirtfft«!ltaittiGt/ .taoiJ^Ml^ 

num/ ate ooft itiebe tooo|t mabati 
VMttoaenbett Mit^w^ locqpmberAmöise/ 

IP&4 SBe stuAHrtUfüomdlMt "^JIcl^fiK 
/ 8oeb/op»nfettentiimtrtich4 . 

Vili Jwttfttt 3pn tOOymPt tfnCRttlfp^ailLT QK0 

noo; btn jnieefht/tiob}.&'(mto^«/baectmii*t 
ttuim'^ . '<-•';- '.- ■••ir -ï^, ;.f r-^ 

tooo}beonftofiem ■ ürrhiv '1 :j-.» 4BtiB0 ban bdUtRtf intii' • 'i V' »'■ -.^-, ^Detf IHo^ft $pn ïtDp Bi ibi i eefcw tf i t ge«n't goA 
boo; ben jfBèefhi: / ^ini^oidHiPm Jii^ ^Iff 

tpü-tthtninm / boo; yioMttl alft ooit tnetc 

'^- t^tttftti. . ■. ,:.',-J ,.,:';,- -jifj- . '•' 

195* 1lbbp«i6cpgen/&atb(si:ipidan^€K|tf» 

1 . van'tltaKaensBoek'houdcn^ F0L2* 
154» «ftt>pu fep^rt/ iwt toen ƒ attóojtïott» 

.V 

i{^5^ Jtompagnf e - 80(i> ti^ciioqpen / iioo| 
! > Jtattanti 
^IPen Mtijpn 
iümïpa8nié^^iiec6^^ 09 Ing i: iQ<s» ItoinvasnuHgociimctioopcilop Dag «^ 
I itooper am't ^0^ lioo) Mmnpnanit» i met (pmt flttt/ tiM üe ce^0P Das 
9cn ftoontr aen 't gotb booi lumipadRte^ 
ItafTa acn&mltoopcr/ tiÉc^'ttureÜKgilt» ^ 

;0cn Itommnmn ^im- «piNCQWttnflttafm 3pft^ 
|0flgiei«lctnKntogeA)UMi}5PHlMcl«A . 

198* 3tonwaantrtgotb:tKc6oavittq;bag/ 
• mbt met scce^iieelt betaett molbcn^; 
mititcabat^ 

'«i: gotti i)oo{ liompBgiiteatnjbeitJiMver/ tiooi 
■ -^ttabat» ■ ■■■ "■■" ■ ' 

^m Mmamptm w* tpO-^tcRemnge. acn ypn 

iooimibetetet6tgeAl»o}9rnlMl* J 

199* Zvn qmnt ^'«^ iMEftuvtti atn bt 

jftftnipagi*^* ^ 
''S-«aeblM|mi9agnteiUB^eMtiigsc&.^ 

;pen ItomtfagQOti nniüaovdbe tawNn^e atn 
5(>ntpb-celitmiigei<tid<«3pnimk n 

'^4 zootJCpn . - I^Qrtomfct?ècht - ber Den Romi^gtioti/booi |get&mratmetrbêi> KafTa aen l^%q|ei!;^ttb«| ttfll^^^ 

20U Utibpis fitpgben / bat ben jpattooj 

^eh fattmimpn loomnbettbcnKge/ aent 

<Poeb booyiNffiHiip» ««>*f hitt jpatto^ 
eitf^eiinbveit iiM^of^&Kimvagnonfl ttfee* 
nfnge'Mt^' . ;. 

t^Bt %oi»p4iiioii :^ t|^b-i:dMittn8e ittn spn 

;een ftMptr «tngoótinise itottqpasiitt». 
^fteo 4iii|flMn0»ttliiMettt0/ 1^^ 
Iti^af<ml|ntoriisi^4M^beftontf^ 
203. ettiUccfeJiii^tteNSInlifffdNSGMVêS^ 

be Üooji-wnntngem ^ > u :r 
SBinf^fttbelMfètf Mfl BiMb/toooi^fBJ^^ 
3^1^ Ottlbtnkfitti^cqfiüMQibiniia^^ ' 
204^ ftom^dgnfe-soeb bettoopenstmi ff^ 
reet^MIt/' «oir lnfeir StofDpcmn sr^ 
: n)r.bQ^iiatibebitaU»ff Mtfifingt# : 
^en 6oopet aitii^#oeb lita^imtqi^^ 
^mSumtfOffima 31111 ipbNolkm^MI^ »« $pn 

celaciit0rit« 
m PMii ytittiw i'^amJlbofenbetdw^^ 

bttto/boo2#Mbe«liimt^«(I6i.«*^ ^. n i'M van*t ItaliaensBoek-hoüden. Fol. 29 

tDen 6D09Ct aen Uén/'baetDe l^antfcj^^tfitop 

IBtnft ettfttterltdS aendiASaot^tt/bafisTf t:aliaft 
9en ftompagnoaspü tjA' i:(6mingeaeh,tBtAft 

enbe Berlf w/boo; jpn tttelaen't cmaL. ; . /t;: 
IkafTa aen ben 6ooy^ )mic^ 't <f&elt IwiiUfimtt^ 

fangtf ' , ;' f-.. . . • ; r.;i -v-? - r,-: 

^en fi^n^gnon ^n t}(ii^tmnv0 pk^^ipn 

ioopeQberc&émnge/b^ajSpnbeett . .«,. jr^: 
20(^4 4Eioeti l3erbaopjBt}>^ enbe beri fiboj^er bat 
^ . jiatni toitommsttteltouben / , . 
;^en üoü^er / Dfte bc^njoiuiiaQnon itigri tpb-re^ 

fientifige aen*t €»öeb4 . ^ 

2074 4l5oebbei:6ao|ttnaenben6c;tttM9n(fii^ 

, ,^.,lia^lian|^pêi^beéI1ietaèUyttH)fJ(i!enfi| 
'Iri ^bompagnié Bóubt ^ ^ , ci 

^tuJbomjiagnoniVRftlbopenbe rAentMe/aM: 
l^em mpn tpb-teBeiiJngé/ boo^jpr^be^ae^T 

3Kaffa*ainben ^^ttiyagfi^n tnpnlqcde^f f^; 

nutge/ikióo; ben 0ntpft]y| bant <(S% ■ 

10& auntm ftomi^gnongoebva^i 
^mftotti^gnonmpttlwvenbete&eiiJhjK^^ aen 

fiem mpn tpb-te6e|i)ini{te/ Dooi iitpnbfËft ' ;: . - 

205^ 1IIj8beni<mmgnbn4BDebtteri^ 

rhut ^p lipt if-'^miffs^ 3èidmê4P^ie 

, pfitfangen0e(ft^/ , 

ï^en ftom^agnon mpnloopenbe tefienfnoe /aen' 

goebemt booj Hpnyagnte «ibericm/ to»| 

inpnbivl». '• * • 'tj^ J ^^^4- Eartondfir-tidit 

9ft nttn bctftdt Ml lulflifu 

2Ti4 ^BcbdcntaSatico/ 
9fr mm betadt am :Banto. 

9fr nttfi (Mieltgfn't ^peb^ 

xi^ 5i5ftalen met <Bocb enb^^Mt f 
9^ mcti betaelt aeti't ^oed/ tioo^ be iBart 
«itto aen Kaffa/tioo} 't gein 

^i4« l^etalentnet^eoAi/ citfie 50o\»datt. 
't «otü meer toettt^ qi / aen ^elt oat^ 
fangen^ 
9f( mm detaelt aen't <^odr« 
JtaffbaetiWen/ kiemen brtaelt geeft/ tooo}lmi 
m»fatt0« 
21 5« TMaltn met een l^antftfipft / We op 
^ een anbec fupUt i 
^it nm betaeU aen Oftn / baet be l^nt^fft 
opbipbn ^ 

. ;^ 1(5^ <f!en a(Titgnatf e l^et^Ien met «It ^ 
9ie 09 oniai geaffigneert Üeef t aen mm 
. 217, <^ afTtgnatte betalen <n fianto i 
9it Q!pbn0 geaftunteert beeft aett 25ant^^ 
^ 2I& <5enflffïgnatteinbetfllingegebm^ 
;(Weménb'«ffignatte geeft aen öien/ btejebe^ 
talen moet* 
iip4 »eralenmet1imgnatieen6e«elt^ 
^r^W'J'Miflnatieöéeff / aen öien tfeierje o» 

zzo« «Ifmeit pemant betaelt htêtt/ tnït 
>atbnrget?nintefcfi}jnienj van'tlcafiaensBoek-höudcn. Fol. 50 
•UMiiibetatltfteefc aen Ikaff^ «tditbM^tP 
tmgftm WftAt imn tn dt becHartitse^ 

IBinfi cnbe bccUetf aen %a(fa« < 

2224 •upfBut&bl»aIen# ^' 

9en l^ttpmic aen iialfa» 

IMHflttite9ctltaG(aen3iaffii«. »' 

2244 <Smen geaccepteetfien SDif)lI&}ief m 
'bttMtn0(0(tifn ^ ' 
^letmnlMtaittaeiifeinaRfgttfcfeittftesr l9((Tel« 
bjiefi»* 
:2254 Centn ]ltntmi|f ^ tn bétattnsr: 8e>i^ 
ben< ' ^^ 

^i^ititti betaHtaèntijen / tli tefiintt betaUn 

2264 25etalm met €(oetr/ eiU^e tl^tffel bit 

tBen^tb«tU-fpffltSetden't(0oelr<r * 
tOilttnenbten/ baes menoiitcebt*^' 

2274 bemant boo; ben bag bitafen/ tnetra^ 
^" bat# 

«Siemmbetaeltaen liafVisi/ tooQt'^f'^Ui^S^ 
aen IBinfl enbe SecIM / bod} 't iftabat i 

2;2& fetiiant naeben ^iMg* betelen / met 

0ente# :' ^■• "' v 

«ifhfttnbeberlieiBr aeti Menbiement|etaeir/bM| 

tgiile men b'etaeltaen ftafTa / boo2 ^aoftfomme 
\ et^e iftente^ 

., 22> <$oeb betalen/ bat 19 lebecance ge^ 
\ i;''--<^-'- ••AodfltijGKl- 
fDiemenbetaeltamliaffa^ '^oa 

i3b4 fematitiiiiaiehimet ^Fiil^sen INnt^ 
ft|jift/4i»e|ïittbaet.bp#^ - _, §einttlt/ ntffnutüf #M«fb6|tft« rMni.j 

233* ^cn IBi^fttr tttaAumllMi 1HMI» 

•ie mm 0fftanHfk$tt^mMtt6Êt wnikim^ 
^en JReefiet 3pn loopenbe fieftentnü^-ftn 
om pmuwt tt^iif MN:^ - ' 

2^74 •en JHeefiet betalen met !Sfrt0tidtfe{ 

<taw mea 1^ 0f iiffiUHeetf ^ 
iz}S*9tm:Mu^tt eefiQt nfieict^teecben 
Wifftlhlitf (n betaltnge gebin i INtt jBeeftermn Io0penbe ,i^6emnge mn \fiim 

hit ben Wifftlbiitf geaccepteert ^eeft^, ; 
^ 2:55^ JBenjttetfHfinvttfewet geit b^^ï^ ban $pn <(oeb/bat op bag b^Üo^ |i(/ 
..- metrabat^ ^ r, 
•en JBeefhr 5pn loopenbe retentMe m ItAffaf 
boo;bebetaItnge«. : - .*...-» 

•ittb MjL méaft enb^iieritci(/booi 'tcabat» 

i4o* •eiijpacibn>4Bcftielkn^ 
• ** •en t 

van't ftflliaeftS feöek-hóuden. Fol. j ^ 

2414 ^{nbm fattooi'vmimMtttlti 
^en&e tebemnge^ 

242* 3i\a iitKtóm 'fittaüi Oen atifeerm 

i '•'":■> ■■"f&atmi^ -■■■:■ • ••'•.■ 

;&tttonl!^|enotn If Atttojintfhld^ntie rtfte« 
i: nftïliwacfvititu^ritteiWAt j^ainttjftnpnloo» '!.!r.:su tftniimtanrQilttttétlet^f - 
9M.iP9wijk6| uipA llfi>)i«M» ti^<fti8é aen hitn 
Menten betalenmoet* ^ -' - - 

245^ ^Ifmen pemant 09 ben feim^asnen 

^en gtnen Die men aflltgneett/aen tien fiompag' 
non ^pnBBtbfitWMIMmSe^ ■'■'"'^- ^ 
245* mimen Den <iM(^lftnldmM8tio#Mn 

;Den Somoagnon Dte Men «nfffl*^ ^ M"* 
l^enDe V^ftil^ft tttttir#4dt^<liM ftfimtnoe 
lian Dien Die fli^MfïAetitiiiiefv' -'- 
:■■■ -^] l^enBDAli^snMï^ !iitt«fminet %W^q? 

natie» ' 

^en fiomnagnon 5p(V%)(A|MiD<'teltaft)fe Mi 
«iSMiMi^metill^ii^lllTlgniMn^ 
2^8v. ^IMt ltiRlKM)0n Mtalfii/met llfll^^ 
natie et^sUSlf l^v ;; 
^A4Mthflag|M»!i(1>nliMnwfifil'MRen<ii8e aen 
DiMMtK men fN<ti>«|k «fflllAM^/ tiooj't iS Körtoneleivridit 
.^tto dtn Idffa/ boiB| 't odt ti«ttttttt f itt» 
149* ^tn fion^aoium bmien tuet ^teb 

Z5(x ^énRompaanonbetalm/iMitttmit 
afacct}>t$ectKtr]»tfrtlM<f «löegtlt # 

bien Dte t»n i©iffelb|f ef gfoatfftmt Qtcft 
«DItto afn üaffa /tno{ t gttt tuttmm tettt- - 
25 u Cm MompagnHmtt eot futOm/ 

9EaIleJhotii9ii8iije|ttitUwtmii>ettlmfai0t am 
Haffa/tïopïötöetattiiöje; 

^ftto ittKWmfi ente Btrluii/toii} 't nbat, 

^ 25x« ièttaettto^lttillrt«ït# , • 
liafljEi aflt^ j&ita Aic& 

z53« 1&ttaeItU)O)tentoa0«i»f. 
aeaiteoaen bgett bctatBinx 

jültt goco atn fitit fttta^er* < 

X 5 5K^9«ia<lt un^tmt tM» Hant'Sia^it ifeitt 

9<t8Mttafiid(a|^M|lcm . 

^rooei) ant&cn (icfiulDeiiair «ftc (NtatllM» 

iiaifa aen ^ttto/ tioo} fiptt gdt» 

z^7^9t»at^ )aaegtm nwtgoeb/ (»|to «os 
^a^befc^i^liantiec l0/iMm't4^ot& 
bdooüTt/acnipUnpniemitl . varftltafiaew Bock-houdca FoU 32 
•^HfiA atn btn fcDtilttenatt / bo9| bt f^^rnia M 

9fit ftfiultictiaer atn lta(fa/boo} spmn tftüfom^ 

258. :SetatIt tiio}tién ttictlen1^ntr^)fft# 

9it ht l^antfdJDifir betalen mott aen iïm / Ue^e 

• inbetflKnfleflpeeft* 

259f O&etaelt tooien met ethitt geacceiM 
tectbcn JDifTelbjief ^ : . 
9fe ben t^ifTelb^ief stmt^tmt j^efMünbiAi 
' bteAemotipinbetaiingeseéft^ 

26b. ^etaelt Ui^en met 4E(eIt / enbe tenm 
ü^lfTel-bjièff bie men petttanbt «)M;i» 
. . sepnbt^ , 
IkaÜTa atn ben frNfiender/bóói 'tgetr:. 
^getmenben Vöifftlbfitf aen jepi^t aen bittOi 
Ï6U ^enen K^nteb)ïef in betalinge ont^ 
: fangen rf 
«aet. bén iSenteb^tef 4j^ lupbt aenbi^^ feputbf^ 

\e%i enten HdiMfef / IKentéb}ief ofti 
\ " i|antfcQ^rtinbctMinseoritfan0iti/eiH 
, . be]^etobetfgeaèn8eItiiptr6iefen4 
^ieben Wiffü/ fieme/ofte ^anf rc^j^ift t^etatm 

mo(t/fien ben fc5ulben«ec4 
S^enftmlbenaecaenJRafra/ bbo^ba^ltj^em 
' tett^ " "'*- - 

z6s^ %ttM Itto^ben met ftflüsiiatfe inbe 
' fielt ^ :; . 

9aer bt 9fff gnatte op futee&e aenbenbetailbet^ 
HafTa am ^ttto/ booi 't gelt« 

264. 2&etaelt tuojben ban een 9ttp]t-bif# 
tingen . . 

3Raff& aen ben booper ban*t l^upcb ,^ 

1^5; 2BetaeIttD02benmeteen<|lwtft82tft/ 
19anenbe^elt^ 

;iMiei /'L'J.' KprtóAdér-ricftt 
-* w^]mm\t ïxmm.imt ttaimtmt 

^2 örta(^«:,i^eti31|IO^,oa»è^ 


tjeVMmirtt laten fii 
9etdtH)^/tto«2titnoi mg* ^f.-O" On^^e».:^ 


171* ««» bÉrtrtMn w fföiitt ^kbxm^ 

i rSj^J?* ttflift rwtfi&teen / öW B^t öctt" 
auffa aen ten fö^toehaec/ttoojöatmitfid». 

setnft I* 

'0 van'thidlaensBoek-houden. F0L33 

2724 <Etn l^antfdEitf ft fti beitaUfióe ontfan^ 

gen/ »flH<tBenM(gi(l i it | rt tt ft»/ enl>g 
be refil^mt quptr^eltien ^ 

i^m feit l|atit(i|))<ft 09 bipM aen ben fcSulte^ 

iMrti; 
l^lnfi entK bn:llti$ aen 6f tto/Doo} tie Qitptfdgelt 
273* l^nDenipactooieenitftentfangen/ 
bobtn 5pn ongtltien fM)e 9|ól}ffion # 
IBfnffen&etmluiEt a<n ben ^(tobtmpnloo^ett 
becefieninae/ ttoo; ptongeO^en erAep|obi< 
fïon* 
Itsffa aen ^itto/boo; 300 iDeel alftaien ontfangtf 
. 274» ]tontpagn<^0elt banben f&tto6% ont» 
fiinaen / ooben 3pn onseibtn etffie 9io« 
WfSn^ 
Coebtren booiHotnpamtieonbetben ^actooi/ 
aenben ^attoo) mpn bmenbercbenfnse/boo} 
«pn «ngtUwn tnbe ^fibifion» 
ItafTa aen ^itto / boo) batmen ont^ngt 
^m ftontpaonott ^ tpb-rekentoge aen jpn 
booenbe teleninge/ boo; ;pn beeU 
- 27^4 €cn flfl^Qtfe ontfangeny ban ben 
eenen fattopi 0^ ben attteren I 
^&mfMon mpn loeyeidre reftenf nge baer men 
on seaffimieert teait / aen ben jfMtm n»pn 
looSnbenfieninge/ We beSfflgnattc geeft 
&7«!4 #an ben jWeedei; geit ontvangen i 
Italfa oen benJBeefftt ^pn loopenbe re&eninge* 
' 2774 iCen ^ghatite ontfangen / ban ben 
eenen IBeeftec o]; ben anberen i 
^en jtttefiecspn (oo^enl* veKenfnge/ baet nten 
btt m!aff<gneect tooït/ aenben JBeeftet jpnlo» 
IwfiettSenwge / öaeï men be affignatie ban 

. ontfangt* ' • . ^^ 

^ : : 5 .^ * e. 1784 ©an Kort onder-richt 

3ka(fa aen tm Mnmpismn spti boptttbe tAt^ 

170, a^anben]totii990Roneenre(|m^dRü 
«n / toben jpn onselDm enbe n^tiii» 
fiwf 
Wlnfl enbe berltejs oen ben Itompapmi tttpii 
loojpenbe tefiemngey boe; be ongelben ttti^e ptok 
totfton4 
ÜbajITa a^^ 3»itto/ bqo^ batmen ontfangt^ 
2804 4&elt ontfingeh banben ftomp^fftutti/ 
bat mp aengaet ^ 
Saffa aen ben Itomj^agnon tnpn loopenbe pbt^ 
tónge* . ^ 

z8u 4E^eIt ontfangen 09 3|tonbUian ofte 
totiibinge^ 
iUiifa aen bien/ baer m^ tegen bieb t 

zSi. <e^eltontfan0luptb'3inbt(fc0e]t0iiP 
sagme^, ■ :■... 
Kaffa aen ^S^ttto ^komp&^^te. 

2834 <&elt ontfangt upt b'SnbtfftSe 9toim 
pagnte/ batmentooo) Winfi rebent ^ 

aaffa aen be 3lnWfft8« ïtompjign^e. ^^_,^_^ ^ 
3|nbtfT$^ 3komi;agn<e aen IBfnfl enbe wmM 4 
boo| set bipbenbe ftapttatU 
z^k 45eltontfang$n/omlioo;atdiectobe 
Snbtifd^e üontpagnte aen te leggen # 
Itaffa aen ben upttelber ;pn loopenbe cebentnge» 
2,854 4&oebontfang$uptb*3nbifrcDelwn^ 
yagnte i 
'^ goeb aen be Itompagnie ban 3nbïem 

2864 4Boeb ontfange upt b'3nbtffc0e 3ftottif 
pagnte/ baec een anbei: imbe yait tn van*t Italiaens Boek-houdcn. Fol. 34 , 

*C 0Oeti tooi Compagnie / am de 3|nbiffcg( 

iioin|ia0nie/ too; mpn beeU 
9im aen ben Itomj^agnon 3pn tpb-r^ntttde/ 

booispnbteU 

2874 ^oetontfansf uptb'SttbifTiSeftom» 

fwgnif/ bat ben ftompamton bu't ont* 
knst/ onbet fu|| j^oubt f 
«^ goeb boo) ftompagnte offtrer bén ftbmpag^ 
n0ti/aenbe ^nbiffcge ^bompdjjnte/tiooinipn 
beeU ^ "^ 

28& ^eb ontfangen / batmen op ftebe^ 
rantie gefaorfit geeft j 
^Cgdeb aen fLeHeranne-reKentnge^ 

iS^ €^oeb ontfahQen om in ftomtiiifTton 
t^bec6oopeni 

*C ooetr boo; ben JBeeffer aen Kaffa / boó) be 
ongelben bie men baec Dp betfcgtett 
tpó4 ^elt ontfangi ban gomttiiffton-söet/ 
. batmen op bag bet&ocj^t Hééft i 
Haffa aen ben betaelbe?^ 
9t JDeeflet 5pn tpb-regéntnge aén 3pn toopenbe 
tebeninge^ . 

Z9^i« , €ielt omfangl/ban iofnpagnt^goeb/ 
batmen 00 bag beriiocSit geeft i 
Itaffaaenbenbetaeiber^ ... 
;©en Jtompagnon jpn tpb-reftemnge aen jpn 
loopenbe teféntnge/ boo; $pn beeU 
ï92f* JBet pemant afrefienen / énbeben re(l . 
ban öem ontfangen i 
Maffi aen bén genen bazt men me^e afgetefient 
Beeft; . • 

Z934 <6êlt in fietoitt ontfangen i 
]fta(fa aen ben ipattooj mpn loopenbe reBe^ 
mnge* 
Z9^ .<5oeb in ftetottt ontfangen i -^ ^ Kort onder-richt 

'^ S9^ tetmen ontfangt am €(otf)etett ottiMp 
benfattoo^ 

ojbje Han ten anber ontfattgen j 
'C 9iOi^.^^ den JBetüer aen ftaffa/boo^ltt on^ 
i^ÓmDie Hair 09 betaelt $pn4 
' 296. 3110 t(m JBeeflei; go^ ontfattet/ tmt^ 
mea 9iem sesoitben |)etft ^ 
^(^HBeeflet; ;ptitpti-re6emnse aen ^èmv* 
197* <(^oe&0ntfangentn3Kotitmt(Pon/m' 
t^öoojtjepnDen^ 
^en JSeefier 3pn loooenbe te&minge aen Kaffa/ 

boo; be ongelben/ ote men baet o{t betaAt^ 
t^ttta af nll^inili enbe eecUejS/ boo2be9pM<> 
fiom 

ontfangen bf)0} een ftom^agnie i 
*^ gaeb b40^3oobant9eftom9agnleam Sftaffa/ 
Hoo? be ongelben/ bte men baet 09 boet; 
29p; ^(entopsSbanbeniBeedetbAommin/^ 
am boo| j^em geit te oni;fangen i 
9l^aet ménbp aengetnesen Uiojt/aenben jOlee^ 
. 3^n4oo}ienbe tegeninge^ 
500^ 9tö ben fdijdmi C^oebt mtmgfXi 
Beefti ^ 
'/i; goeb i^nbet benfattoa; aen 3tepage« 

50U ^fiSben jpactoo^goetontfangtnleefit/ 
batmen o^t lebetantte ge&ocgt (abbe 4 
*^ goeb onber ben J^actoo^ aen S.eberantie-it^ 
lu^^ge^ 
5024 %\^ ben fattoo; Itompagnfe-gptti 
( batmen j^em gfiejonben mrft) pnt^ 
^gt^ 

•^goeb boo^lfeompagnie onberben jpactoo} aen 
t9opage«L yan't Italiaens Boek-houdcn. Fol. 3 5 

«b?» «WW* iep8«n / bat ttm iM<»ï «o* 
imtfanBen ft«fk / *«« t« SStc berooft 
toajS/enWöatcopi^tetJ»ti«t6et«tt&e* 

^^ ffoeb «öwr Iwn ƒ artóoj ae« t»m!ï««e i&ee» 

ttt0/lioo2 ben ontfiitg ban't gotb* 
IBinfi enbe «oHeji aenbm ipatto^ irt?n wo* 
Tenbe refeninge / booj 't betalöt ban De 5^a.' 

zoi éett ontfangen o» «en «ffifln«<e ban 
benBomyagnonf , w «,. 
iKKfSiaenben Hompagnon 5pn ioopfcnbe reRt* 

" S5! »en Sompagnon een afpflrmtle boen/ 
om€Wtteontfan8en# . , 
901 Itompasnon ypn loo^enbereiemnge aen 
tóenbaecraenöemoiiamflneect» .. 

?o<5+ Wfi pemant onjs een betbauen fcöutt 
teltonipagnielaet fton benf , , 
^en ftoinpagmm ypn bpjonbec flM»«eRenm' 
fleaenspnloopetfteteBeninge» . 
* 3C7, «anperaantfloebinJtottigaflnteont» 

fangen I .«,... ^: 

*4[:go(ftboo}3ftotttvagnie aenb^montpgnon 

xpne tpb-te6eninge» ^- ^ ' ... 

aam üoranaanon ^pne tpb-t«en<nfle«n3p« 
Iwpttówtefienfttie/bööittVttbeeU . , 
?ö8* «W ben Iteompagnon <Ufiet ontfangt/f 
batmen 8em fejonben ö«fr *■ 
'Cgd^boo? Itompagnie onbet beni^tti^ag' 

non aen ®opage. ^ ^ i*.„»», 

iOQ* fiutbenltoiivagnim^ctontfangt/ 

eitte bat bieberottiine boe|t^epnbt i 
©opageWtoaett WHm^t aen»öpflgebaeï 

•"^ ^5 5iOt Wï8 Kort onder, richt 

5iOf imtm Itompagn^n Sdtüfotrtfinst/ 
Hat itt op Hetietantte gelotl&t Debbe^ 
*^ goebbooj üompastite otibct ben liomi?ag# 

nonaen Ueberanttó te&entnge4 
9en Ittommgnm 3pn loopenbt tebening» aeti 
3pn tpb-rtfeeningf/öooj 3pn tttl 
}iu Stompagnte-itoeb ban btn fa^too; fn 
lietota? ontfangen I -. 

'4D: goéb boo} Iftompagnte aen ftompaapie-soeb 
onbec ben factoor 

5124 l&ompagnie^eltbanbettipactoai/ttt 
i^etottr sntfangtgen / nae bat ^p ipn 
onaelbèn enbe piobiffon afgdeloubeh 

•C goeb booj Sompagnte onber ben ƒ actooi/ 
. aen ben ƒ attooj mpn loopenbe ttbtnit^/ 

boo; 3pn ongelben enbep^btffom 
«affa ^en 5©itto/boaj 't geit battnen ontfangt 
wm ftotnpagnon jpn epb-regentnc» aèn ^pn 
. Joopenbe refeeninge/ booj jpn ï^ttl 

If^rm of n^mieyndm; 

3t5v j^^eb lebtrcn / tot op lebenmtfr lm> 
BotBttó> . ' 

11ebecantt^refteNid0e mCt 4pSoeti | 

J144 4^e!t uptgebtti op bohbitfe of taitiM 

SSaec mei} tegtn totbt/atn ftafïa* 
• 51?. <aia<tHj«;5?pntiien«enöen faceooi i 
i0opage aeti t «©oeö twtmen tetjepnDt* 

®opfl(ïeattj 1 45oett booj öen JReeflm 
- 3 17* Aompagnte-goei» benepntita ^ 
©opag» aent ^m Doojnómpaflii»* 
' ' 5i8.€!o«b yan*t Italiacns Bo^k-hou^g?. . . Pfet 56 

, too?0 in een (tabt ^ 
9tr{td8eaen't<^oe&/ Doojptitiet pattpebpson^ 

ber* 
tj Ï9, ;©en fartooj «eit jepnöen * 

Sopage/ ofte : ^en factoo} mpnjioopenbete^ 
ftenf nge aen ftaffa^ 
320* ?©enj»eefler45eït^pn&en^ 
^m j0ee|lec jpn loopenbè i;e6emngSe aen 

' ' 5i t4 19en itontpagnon 45elt^epnben i 
H^en'ftomyagnon jpn Ibopenbe te&entnge aen 

liaffa* ■ ^ ^ ^ 

3224 HKt ben l^artoo} get gejonben <0oel 
. öntfatigen0eeft i 
^üebejrenönber ben factooj aen t^opage^ 

.323* aijr ben JBeeflet fiet (Rsonben €>oeb 
' ontfangen öttft * 
^en IBieeflet ^pn tpb-te6f mnj^e aen l^opage^ 
3244 %\» ben %ampagrion j^et ggesonbett 
<Soeb ontfangèn geeft ^ 
'^goeb boo2 ftottipagnte ónbetbenltomi^ag 
non/ ofte : ^eh liompapon jpn tpb-reSe 
ntnaèaenl^opage* ^,^« .^ .. 

3 2 5; ® e» JBeefiet eenen tBiffrtbjitf in 6e» 
. talinflejepnben^ ^ , ^^ ^ 

^n IBeeftecjpn toopenbe reieninge aen bien/ 
hit ben lOffYef betalen moeu 
3264 9m iêee^er <6oeb leberen in beta^ 

®en méejiet spn loimenbe teBeninge aen t gaeb^ 

327* 5Ben j(Beeffer45oeb enbe geltïeberen/ 

af i)oubenbe piobtfton enbe onbofien i 

*a: eoeb boot ben jeeefiet aen Staffa / booj be 

ongelöem ^,,_ 

e 4 l^ttto 1 

. ' Kortonder-ricbt 

9ttto 801 39infi ent» BccUcit / t»Q ^ n^W^ 
fünu 

9m JB^efter ypa tfthttSutdtm at» 't ^h^ 
bmi Hen JBeefht/ Iumq &e uiefttipe turn H 
4^oeb/ Idfittiebe |i08| Deonto^ nftt no# 

, biftoiu 

If^en JBeefht jpn loo^enbi ceftetifime am luffd/ 
&oo}'t0elt/Oatimii|ieiii toefidt» 

<©fite: 

^m SBttfltt ^m tpD-rftennqAè Mtil 6o(tl 

;iden jBeefm |;im looffienDè i:^ 

boo} 't <Seit batmen telt/aUl mcitt tuM^te w^ 
bofietu 
9ttto aen ttiinfi ertbe tierden/ boo} te mobiftau 
^ 32& ibnism(ffioö* jpeü / tiooi yjBli^ 

o)li}e/aen eenenatiiiéreti leberen / 
iBtn JBeeflet 5pn tpi^^éfienlni^e aen^t €o^ 
I1002 tien JBeefieiv 
525»^ #3iieneenenfactoo}/mptl^oeftam 
den anOecen 0betUbei:t ^ 
'^goeb ontierbên jFactooiUe'tontfanft/ acn 
j^èt ^oett onber Den dPactoa^ Dirt iqitTebect 
3504 3Uj8 beneenen jpattoo) aen Mtaöto^ 
ren ^eU telt ^ 
tSenontfangen&en fattoo) mpn loovenbèttle^ 
' ntnae / Mnbenut>tteIIenbenttipn loopenDere* 
gentnge/ * 

^ Siu Klfmen pemant een liei:liaaen ffStüt 
in %om{iasnf e laet j^ouben 4 

^enSom^asnonmpnlvooenbereften&itt am 
spntipianherre&entnoet \ \ van't ïtóli^cDs Boet^-trouden. Fol. 5 7 

kamelen. 

. ; 3 ï4 JB wfielen <^eti om €(0^ f 
^I^I^oeü batmen omfangt aen 't 45otb Dattnm 

;pm ineb^mangelaei: aeti *t 4Eiotb totmm tvfr 

geeft» 
^tiBo» banwn ontfan^t aenHett jee&e-tnan^ 

8elaei:4 
3534 jttffngelen en&e ^At toegeben ^ r 
»4C goeb tatmeii ontfanst aen den leede-^iiian^ 
- Qelaec» * 
^ Pen jjB etie-mangeten: aeti't 4Poe>^ i^atmiti upU 

WttSaen itoffa/too; *t 4èt\tit^stïïmtütqftfi. 
334t ilMlftflflin enbe «dt tütat)m/ een 
beei 8eree(/en&e IK refie op tiag ^ 
*^ goebt^tmm^oiitfaNlt/ atnfeen JBeto-maii» 
"geiaer^ . : 
^n iBetie-matigelaet aen 't i0oid batmcivusf » 

geeft . : - 

5pttoaetir3ltafr^t)ooi *t gereeUe 4Mn 

3354 Jliatifeleti/enDe geit toe mtfangeit^ 
^Hett JBete-^angela»^/ aeii't goeb tMttnetiupt^ 

'/igfitu batnteh ontfangt aai éen jetliMtuin« 

nelaec» .#'••■• ' *■/ .' 

%a(ra aen ^tto / boo| 't <èelt batmen to(ont^ 

«<fangtf . r. j~ 

3 364 JBangelen / entre 0ek toe mttfangm/ 

een Oeefgeceet/enOe be tefie op oag f : 

^enjniebe-mangelaev aeii't <0oei> o^tmetiiyt 

geeft' l ••-■ '•• ^'^ '' 

è 5 *t0oeb 


Kort onder-richt 

't ^otb batmen ontfangt aen ben JBebMttAtr# 

gelaer« 
Siaffa aen tDitto/t)oo; 't geteebe <$elt 

3374 Itommiffion-goeb bectttangtltt/Qoeti 
otttgoet^ 
^en JBee^er 3pn tpb-^te6en<n8e am't^èeb 

Mooi beti JBteftet barmen nptqttfu 
"^ goêb tioo^ ben IRetfier bannen öntfangt/aen 
ben iBeeflei: 3pn tpb-Ee6emnge^ 
338^ l^onimrffion-goebbeuiiiahgelcn/eMie 
45elt toegeüen 1? 
'C goeb tsoo; ben Ifeeeflet batmeittmtfangt/aeti 

ben jneefier 3pnipt^<e6enln|]tr« 
4q&en JBee(iet 3pn nib-re&emnge aen *t ^btb 

tioo) ben IBeef!er4Satimn ont^ngt^ , 
Sl^in JBeeflet 5pn loopenbe reKeninge aen Süfa 
- Ucioj '( (f&elruatmen toegeeft«^ > 

335^ JKommf(^on*goeb Mrtiiangelen/enbe 
fl&elt toe ontflingen i ^ t 
9cn IBee(ht3pn tpb-tegenfngty^en'ttf^otb 

ttoo^ben JBeeflet/batmen uptgeeft^ 
*^^S^ Mtm ben:|ietflet batmm bntfangt/aen 

ben JBeeftecjpn tpb-reSenin(ie* 
3tafTa aen ben mttfttt ;pn loooehbé teienAtgt/ 
tMbi 't 45elt bbtmen tot ontfin0t4 
3404 ftommtffton-goeb toermangelen/iMil 
een l^antfcj^jtft met 4E(eIt toe ontftet^ 
gen# 
•en jfBeefier ^pn tpb * te6enfnse aen 't ^0^ 

tNio;ben jOeeflêr batmen n^t^s'^ 
«/Cgoeb boo; ntn jfBeefler batiiten ontfangt/aeti 

ben 5IBèefler3pn tpb-te6entngef 
•febe^antfc^liflr betalen moet/ aen ben SRfu 

ffet jpn loo^enbe réfteninge.. 
Ikaffa aen bf tto/booj 't<0ett batmen ontfSingt 

34U tM0 van*tI$allaensBoek-honden. Fol.jS 

341^ Wêtita ^actoi^^^oetf bmnatmeu/ 
<&oeti om goeO ^ 
lifiimtbe-imt^Iaitaen 'jtsoeb (mterbenfac^ 

iooihaitvvLptgftft 
'€goeii otiberiien factoo} bat j^p ontfangt aen 
hm mebe-mattgelam 
34z« 9I^tienfatjtoo}0oebbetman8eItim])e 
gelttoeseeftl 
'^gotb ontiet benfictoo} tiatj^p ontfangtaen 

Oen metre-man(jelaet4 
9enme&e-*mattgelaeraent8oeb onberHenfatf 

tooihattpuptgttfu 
QMtto aen ben factooi mpo iao^etibe rt^tnge/ 
Jtoo}tgetn 
5454 SIiS ben fatUm <^oeb bttmangelt/ 
tnbt ^elt toe ontfangt j 
tDen jmebe^matigelaer aen't tf^oeb onber ben 

factOQ}/bdt l^p.tiptgeefi^ 
*^ goeb onbec ben fattoo}1iat W ontfangt / atn 

ben JBeb^mingelaec♦ - 
9 en factooi mpn loq^enbe reiinf nge aen bitto/ 
boo2 't ^It bat ^pontf^ngt* 
5444 n\a ben dpactoo) ftompagnfe r goeb 
betmangelt/ goeb ojin goebi 
9f mebe-mangelaet/ aen*t goeb bpo|%ompag<^ 

nte onbjtt ben ttn dPattoai/ bat gp uptgeeft^ 
'^ goeb booi ftompagnte ottfiei; ben jpattooi 
. Dat tP ontfangt/ aen t>tn mebe-mangelaer ♦ * NB. In deze voorgaende vier partyen , kondc 
men gevocgeIyk>in plaets vanden Mede-man- 
gelacr, ftelleii, DenFadoor myntyd-reke- 
ningc, 

545« Aottipagnfe^gDeb betmangelen / 43oeb 

omgoeb^ 

ï©en Kort onder-riAe *' 

aen ben metie-mangelaet:« 

fielt toe ontfangm^ 
Ipcn metie-iiiMStliKiiien *t <EioA liooi Kom^ 
jiagntt Datmen uptgeeft 
*^«9eb toó; mmtj^n^ Mtitiefi Mtfhttgt/ 

aen Den mebe-mangeiaar^ 
lüiffa aen bmo/ ttaKi{ ^ttMt Dttmen ontf^^ 
^en Itompagnon ^ Qib*t^Attif Dge aen 5pn 
ïoo9atf»i:eftittfnfte/li0i(Q^niïe«(ai!ii'iQA^^ 
5474 Hompajinte-^eli bermatifi^Im / tm 

'/^ <eoeb Hoo; Hontj^agiif e batmtiri «ntfangt/ 

Kentüin tmto^tianBtlam 
^^enme&e-mangelaerani'tg^tddi itonqiag' 

AfóBatmenapt0ee(%# 
^itto aen Ika(ta/tooo) 'tgett iMtifittifoégeift 
;Ben ItttnyagiMH 3im lo^enDe tOmtttpmi 
' 3pntp&*tefien<hge/!l»»i}$pntiMaM't8elt4 
S4^ Itomyagnfe-s^eti bttmangelen/ boo; 
anbet fsm UMttn Hom^gnon ontf 
* fangt i 
^en ittc6e-mangélatr amt^^otfi too} 3kom* 

pasnit batmen nptseeft 
^l^en li6iti|iasnon ^pn tpb-r Aminge aen ^n 

loopenbe reEieninge/tioo} 3pn beeU 
'^ goeD boo) liompagnte onbet ben Itomnag^ 
non/bat ftp ontfangt aenben mebe-mangdaei^ 
;i9en Hompagnon ttipn Ipopenbe teKmtnge/ aen 
fitin mpn tpb-re6entnge/ ttoo| mpn t^tti^ 
U9* nig bm Jkoinnagnon imb tiecman^ 
geit i 

'Cgbeb van't Italiacns Boèk-houden. F0I.39 

'€ (pnè^boor Sonipagnie onbec Oen Itmiq^g^ 

non/ atn&en Homyagnoniwitpb-teftntin^ 

ge/ boo2 1^ tH\ «en't.^oeb batj^ ont^ 

fanflfc . 

9en Immi^dmmi spn ^tHtAeningSe/ aen*C 

^ goet^ boo} xómiiagnie ékttt den ftompag^ 

non / tooi mpn Deel aen 'tgoeb tiat |p upt» 

Bodemerye. 

J504 4PeItop25otiemetiiieontfansen| 
3^dfl|&aenMen/ baer men*ttian ontfaimt» 
K^tnft ehbe f9erK(i3{ aen ^ttto/ boo; get oiigélt 
3 ) 14 ^ on^en ^l9set geit neemt 09 
25oÖet|tei:pe i 
il^njen ^tDippec aen bf en/ bie 't gem aSobeme^ 
. rpeboet/ jpotaul booi't ^ggdt alietn«>|6ett 
'ontfing4 

, 3 5Zf 4Mtm!9o^emiW|)iegeben ^ 
;Bfe wen't os JStotiemeiigê q^t aen ItafTa^ 

9^tt0aenwinP^i>^^^^^^ lHm|'to|igeIt4 
* 3534 3fl]i onsen irdctèoi ::i^otiemei:pe de^ 

^lenbacvtnen to92&otemeiy tian ontfangen 
{feefi/ iiehbimfattoivmimioovenbereSeniiiir 

8^4 

3 544 311(1 onjen ^tl^imtt toont $pn !}3oDe» 
metpe betaelt te fiebben I 
^ie 't 09 39obemetpe i^baen' geeft aen ben 
^&c|^Ó^per4 

3554 «l»m i5en fattooi aSobenterp/ ont^ 
fanj^l^eeft^ 
9en fantoom mim lobfienbe. t ebeninge aen tfimi 
baet be SSobemerpe mebe gemaebt is^ 

356*^oeb Kortonder-ridit 

5 56. 4E»oe& iomm 09 23obnmrpt( 
• C 0oeb aen ben Iberliobym 

5 57^ <eoeb ^ttbtopm 09 a^obemnipe # 
9jml|toopet aet) {)et <^oeb4. 

3 5& €S^oebltoèpen op a&tAemetpe/omtittt 
biigèlttè betalend 
*^ goèb aèn beti 9itiooper4 
Winfl enbe 29erUeit aen ^ïtto / boi^ *t 19* 

3 55^ <Po(b berfcoopeh 0^ 25obniierpt/ om 
met opgelt te betalen I 
9en ftüoper aen gèt goèb4 
9itto aen 30tn(l tnbe t^erltejS / boo) *t m^ 
geit* 
3604 fllsi 9et fd^p tec 2ee bipft / baec on^ 
5en ^tHimn ODobemerpe op ontfan^ 
gen^eeftl 
9im hit 't ^em op ^obetnerpe gebacn Beeft/ 
ten onsen ^rj^fpper* 
361. tlIisSetfa^tp ter Stee lilpft/ baerbqi^ 
35obemerpeo^ontfangen0ebben* 
{ 9fe*t op a&obèmecpe gti^aeh j^etft aen IBtnd 
inbe Oetltejer^ 
3624 «IfTj^et frj^^ ter See Mpft/ baerbv 
25obemer;»e üp gegebèn ^ben^ 
ll»fnf( enbe mtlitti mbim baer t»pbea5obè^ 
tïierpe mebe gefloten gebbem 

Jjfüritatiè, 
«*"««"» öien titemen'tbecaffiirem/ ttooi^oo 

24B.Ecnb van*t Italiaens Boek^houdca. FoL 40 

;p]B* Fénige tnaken hier een rekeninge van Aflïx-* 
rantie > dat goed is voor degene die veel ver» 
zekeren. Doch yeder een heeft zyn believen 
te doen.' 

364^ ^oeb lAteti tecaffUterm # 
l^ie *t on» Of?afTurent am Safla/ boo} 300 bett 
aW nteti {inii tot i^etnte teln 
3654 9Lbi tso(bUicIot)ierotftoittittfn'iif/ddt« 

rneii betafj^tectt ^ctn ^ 
^en genen tuie men *t beraftinreett iieeft / aeN 
tetnfl en betlteiB(/tooo; affrj^^pf ban bt pitmiti 
3664 91bi'tgüejbliielobcrae6oinmeni|t/bat# 
men l^eeft laten becaffurerem 
n^tnfl efibe betltejS aenbien bte'tckiist betaflta^ 
r^ert geeft/ boo? af fc{);pf ban be ptxmiu 
3674 n\0 't goeb ter Ztt gebUben i» / tftO^ 
men berafTuceert l^eeft i 
Wtnfi enfeeberUen aen bten / bie men 't beraffto^ 
reett j^eefty tooo^joo beel alfmenmeetg^ 
boen moet / alfmen boo} i^^emte Deeft ont^ 
fangem 
T^it men 't beraflttreect geeft aen ftaffa/ boo) be 
betalinge» 
36S4 fM 't 4^oeb tet 2ee gebleben in / bat 
een anber on0 becaffureett geef t ^ 
^en ^ffurabuer aen l^opage / bo<a 3» beel 0^ 

gp on0 taetsehert geefr^ 
Winft enbe berltejs aen ben aifTutabuer/ boo} afi» 

fcb^Pf ban be 9}emte4 
3ftaffa aen ^ttto/ boo; batmen ontfangt 

4&fte: 
9fn Stfrucabuet aen 19opage / boo; $00 beel aUt 
gp me«( betalien moet/ al{i gp tot «emie geeft 
ontfangem 

Kaffa WatfTaamtm lm9lfmimgtj tfmP^ifffft* 

tml ^^ 
9ft 't nv teniffiicMt dra Itt^P^ / iM^ 3M tetf 
fltt tncn l^cin lot ^mtt tAi. 

5|i1l I{lDHrCBflttll0l/ 1NM95I'!!^^'^^ 

vjo^ 90CII wuiiiiiciiiii Hl sunquigiiu ? 

SdfVa 8cn Men Wc tiiM 't terafltetcrt / toi^ 5^ 
tïttl dl|BiQi tot yjcQiit ontfHigt» 

9(11' lloiitpMHOp 5PK tpti*rdKitftf0( Mn ^si^ 

5714 JHjftgnditiieloitersAMiMmtt/tet» 

nni Iittfï Uttin berafTm^di in 3kaM^ 

98§nic# ' 

IKllfl cnte ittdtiïSaett ten Hffaratttm/ fiQ^t Af# 

WS^f Jwnteïijfmie. , ^ ^ _^ 

IPm itoitig^gnon ^fp^ tyb-itfcntegt am MHnfl 

372^ Htd't 4^odi tiiel tibetttftmiinm f$f 
batmcn tn liom^agnte befftfftaffc^ 

^m gtnen btt ttten't betafTbmrt ^teftMt inAift 

10fnf} (itfet Itoiuisi aen ben iumqpoBrum 3;pn 
tyib^reftintogi^/baoi SptibeeL 
3754 <6oe& Brpgen/ bat ttt; S^ geMetien 
bmn/ baet vsm b'aflteancf ban betaelt 
Heeft^ 
'€: ooebbatmmfiitottit / atnttfn|l€iaie9er^ 
liQT/ boo? be biett&|ie banjert ^elbe^ 
. 374. «Her ^tt inmtipagnfe'QDebtir SCee ae^^ 
bleben tt / batmcn iecf^ latm beraffit^ 
terend r I 

v^nt Italiaens Boek-houden. Fol, 4 1 

tDen affüta&ucr aen laiBpattl/ óoo? 30DbteI aUi 

1^ mm bttéXin tftdet / ai^ j^p rot pttmU on& 

* fangen l^eeft*' 

%afjfa aen t^ wuradüet / lioa^ 5f ^ tieel aI]S j^p 

ons betaelt* 
^tn ]kompa({n0n )pn ti^ti^tfieitfttge aenjpn 
loopenDe rebeninge/ lioo| ;)^n bteU 
. , 375v «ii5 *t goei ter StejeWebennï/ öat» 

men tn ftompagnte berjebevt geeft if 
^nft enèe ®erlied aen bie vttin 't treratfftireert 
geeft/ toooi $ün beel men méér moet goet bpen/ 
^ atóWpïemiè* 
t^ie ïnm>Ht$tff[\xtmt geef^aen Haffa /%m 500 

beeUlfmenhembetaelt. 
99en ftömpafrién )pn foopenbe refienfn^ am 
5pn tpö-re6eninge/ booi 5pn öeeU . v 
3764 «Ifhiènftommiff&m-goeblaettierje* 

Seren ^ . ^ 
I tidet) HfTutamtet aen iki#f/ boo? &e pjemte^ 
;;^en Üleeftct $pn ioopetftie te6eninge aen 5pn 
tplr-reSentnge* ^^. - 

fion * . 

Ihaffa ëeïi bte men*t betaffbteert/ boo^be mmu 
q&en J»e«!fter 3pn tpD-teïieninge aen 5pn Ipopem 

' tü^relkénsrgev - - 

i 378. ai0pn5enfartoo|onjïgoeb geeft laten 

^ \ berafliireren I . • 

\ ^[^en tlfftttabuer aen behfattooj mpnloopenoe 

?7<i» aiu'tm>eIitoel<«berg«fiomimnt»/öflt» 
men <» itonmiiilfion fjeeft toecjilftt # 
;iPietnen t toetamittttt ö«ft aw Jen m»m 
jpn tpft-nfewinBt / iwoi af ftDiPf ^^ ^ PW' Kort onder-richt 

jSof ^bt'tltoiittiiiffton-goeb/tiAtoien Heeft 
laten betseberen/toiel stoet(pftomen U i 
9tn jlBHfitt $pn tpii<-reftettf nge aen Den ^Stffutf 
iiatmec/boo) affcj^^pf ban be yjemf e^ 
38U ftlo't^oio tnel otoergeKommtn fis/ 
tot ben factuei: boo} omf j^eeft laten 
bet; Aerm i 
t»tnft enbe 9etlt^ aen ben 9(1Utabuet/boiQ af# 
fi^lPfbanbementie. 
3824 aUjBi 't&mmifflan-sorïi ter aseegeblei^ 
ben w batmen j^eeft laten becjemm # 
9en 9(futabuet aen bm JBee^ wn tpD-teite^ 
ntnge/ boo) $oabeeI O»^ banen besjmiie 
moet8oetboen4 
Itaffa aett ben Hflteabuét: / boo} batmen oitt^ 
fangt^ 

^m IHeefiei: $p^ tpb-ceSeniiqieaen 5pn loo^tn» 

betefientoge^ 
38}^ «tt'tgoeb terSSeegeblebenfü/ bat# 
^ _men to iuimmiffton betseftettietft i 
^en IBeefiet ;im tpb-teiientnge aen b<en Me 

snen'tbet^eftectj^eeft/ boo| $oa beel alfmcn 

botsen be p;emf e moet met boem 
^fe^rnn 't bei^eiect leeft aen IbifT^/ tooitbe 

betaUnge^ 

^eit jtBttfitt ipn loopettfte tdtenfnge aenjpti 
tPv*ceBeninge« 
384^ Stlfmen bttaeltmo^ lum^titaiue/ 
_ met l^wtft^iift/ tBaxtf eiti» 4Mt # 

^ati:i>ei|antfcfi}iftiv fpjedt aeni»n9fpica« 
duo:» 

''^00(0 aen mtto/ fum U toéïrbpe ta> $tl« 
titn» . . 

IDaffa aen «Dftto/ too^ 30a l»el alfmen anu 
ftingtt van'tltaliaeris Boek-houden. Pol. 42 

3S54 Süfmen ben ^f^aDiitceen beelqupt 
itX}t\t/ enbe bt tefi Maqüt ontfangt i 
ttf Aft tmbe Wttiii» atit ten 9fTura&ttet / booj't 

quptfcftelt* 
iuip atn 'mno/\^üo}ipn betaltnge4 

mi 386« ^Rfknen befcMft* tiio}! ban fNfutance/ 
' \mvtA fiu»4Riett/ enbetooo} Se c^ 
• tpbgunt^ 
«f/tcgo^athbenllffbtabuer/ bon} teeicbpebot 

selbtn* 
9[^ 91)&mbtieraen S^infl enbe «erttei»/ booi 
ben 3|ntfre(l ban benbergunben Qibt 

VanWigfL ■j :'.: 387. tOdifliel ttmmf t^ geit 09 ISifftI 
oüifang^ f 
IRaffa atn ben sentntKicr tmn op tcetfit 

'■'■■'■ ^nti 

SiiHTa ain iMen iuet ben HMffd m^ itfloten 
inoin 
eitftt «Ifimn dtil^ fum 't betalen |eefn 
;9aet ben Wtffel mebe gefloten ifi acn blen/ baec 
men 09 geton^en l^eeft 
388*- 4Mt op Idtniei geten/of temittectn^ 
;eie men't temttteect aen «a(fd« 

4&fte: 
9aet men ben in^f (Tel tn^ fitqtf aen ikaffa* 
€nbe alfmen abbM tMén 't betalen {iceft* 
;s<e men 't Qccemfttccct Heeft am ben genen/ 
baec bim iBiffel rocbe gefloten i«u 
s99* 19f ffd ttAlmubaet men tetflont geen 
geltlKincnontfangt^ 
9act men beii mtM tiiebe flwpt Atn ^^ 0«^ 
bactmtno9tc^> ^., I 

I ■ Kott oncfef Tri<^ 

iM, iO»iflielceitiittec«i/&aeetmnttrfiottt 
gewmeltentett* 

in betalUi0eUi^ ontfftngm # 
mt wtn 't in betaiftige ontfumm lati/ (uti bm 
genen Daee men bptt^^ - • 

Z9U «elttemimeen/enbeb<ntttllcr/0^ 
een aiuiei: afftgneten i 
TRm Q^nen Me men 't temftteett a«iiwn g^nar 
' Iweimenopaffigneert» ^ ^ , ^„, 
35^« 4&eltcemittecen/eni» betalen tmt Ufo 
flgnatieehMgett^ 
;i^ett genen bte men 't vemitteect / aen Wen bate 
: men.tienl^iftlitie^eaiqFt* ■■ 
^aec men ben V^ifTel mebe geflfoten- fiiefC / actt 

btenbaerwtnöemwofWflnw*» ,^ 
^itco aen Maffi/ tuojNtmen betaelt 

39^ 3»iflnb)fef. ontfEtngen /. enbe laten ac. 

ceptccen^ , , , ... 
^enStteptcerber oen btcn Me 't oni» ifmatt' 

ttmtHft* 
tou twiffelbjftf acfeitfewn # ^, 

Hen genen Me op oMü tcêftt aen bten Me tntn be« 

taUnmoet^ . 
306* neiffel-geltontfangen^ 
Itaffa aennien Me ^t om» bctaelt« 
3<>7» Wiffel-gélt betalen* 
Hen genen bie men betaelt aen ^am* 

35)& «etc«6feenl9tffel9pf)i9tbetaienf 
Hen oenen Me 00 ongt getc^^n fieeftaen Msm* 
3P5k IBiffcI«b}iefontrangen/<nbeóiifiti)t 
bats ton betaeit tatojbcn H 
itaffiiaenMenbiVtoniigecciitittnct^eeft* • 

400» IPtf* van'tltaliaensboek-lioadcn. Fol. 43 

ftg/ofte anber jmifltn / Daec men lagie 

Itaffa/ ofte/ batemen ben WiffA mebe j|tii|iit aen 
r xo^nfgeimffe/lMto^&efömmaDeiettGitffeUt» 
V^infl enbe HMKejs aen 9tt%d / tum te lagte btji 
t ttlöett* _ ^ _ •: 4014 4E(eIttnttfttmhtf}r jpranBrojt/llept^ 
fifiiyofte Éiuwe JSffTtn/ baet men iaoilt 
fleniet i 

SSiotAmtgf fit^ aen ftxflfü (ofte trféii baer men 
IBtfTel metrelliii»t ) lN»}fii fomm? bejs ll^if' 

; fel]*» -^'-^ 

^Uto aen m^f nft et^e \ki!H^/ booste lagle Deit 

apz* Hlfhten <te0en be IBifli» / sooban^se 
Wffel^ieben^fttefl i 
^itto IBtffe aen ón^eirfMtoo}/ ofte ben genen 

bcietinfnioi^«etnfrf»HDt^ ^'^' 

405. Hlfknen ' teg^ te jnNfT^/ait^ ti^fffel* 
ini^nont^ngtl 
enm. füttBo^/'ofVtMe metiojWneeit ^üWif^i* 
len teontfSitigenfaenbitto JBtffe» 
' 404» snfmen tE0f fprttttftt ra bettf^looi # 

Saffó ( ofte baecmeH^bniiléKfH mebe ^upt ) 
. aenbefifai»oo|ni|>nla)ii^énberefienin8e4 

4054 nifmen ben factooi geit remitteert^ 
;Dcn^KtbO} mpn lódoenbirrmeninge aenitaff9(^ 
.ofietten/Mcr mennen tDMflUm^flupt, 

40^ HljSbenfactooïfnfmitrekrl' 
9en ƒ aetooi mpmoopéiibe tcnmlngi adtbien/ 
MetniltetBlen moeten» ' . 

4074 «ttben fartooi itti>(|«ft*emftteett # 
ipenacc^pteetbec am bcirfi»too2,mpnl0q?(iib^ 
celeninge» „ „,^ ■ - KortCMïder-richt - 

408» HHfi ben fMtooi op top tffUt /itt m 
an&erimbeacngaet/ 
;i^en factoo; inpn loopeiiDe isci^indt/ atn Men/ 

iMem«i&(n!0l(fd6etflIenmott» > ^ 
;^ra iurnipogtton j^n loopenbefdieninetaen 
. 3Ptit(>li-re6enfn0e/t)!tt93imMk 

40^ m» tttn fbttoo) iftoitiuagme - om 
Mnmpcmrittem^ -'. 
a^en ^c^mtetcttti: ^m tm jFoctocè wpn Ioo« 

yenbecraemnse* , . 

^n Itmtilujnon ^fn tpb-ceteninm m m 
loopenbt celtnitme/lioii; «m bMj» 
4104 9l]S bm temn fi(too}/booi mp (isbtn 
onbecdi tc^ f ■ 
^tn tctbiec tnpn lof^enbe r^enfime/ omim 
iq>ttefbfr mpn looptnbc K^toiittBef 
411. 910 ben MOOI fïi«9«;/mpii<0dtatn 
ben anbmn ttinttteert / 
®en onefangec itipn irapenbe re^eniiMe/ aen 
. benfeqittteeibccnMmtoopet^cAenfme. 
-. J»"* «Ifraén mmttOnm fmntHttfitti 
ItftfRt (jQfte baccnieir ben mifmmUnmpt ) 

aen ben jBeefier jpn leopenbe «eKetrtnee. 
^ 4y* itllfraen ben jttieffa; getenntftteeit ^ 
IBen Imefiec on looyenbr cclieninge «en Haf* 
fa /.o|te«eii bfen/ baeniieiibetiivtfiéltiube 

' 4i4>.'^Ii>bettJBeeflerlBWelo|)ittpttcltV 
^ÜN?^^ ^Pi* Iwittttbe ce&en^ uaHm 
üutapbetaimmomh . 

!ia.«ll^- W^^ mmfttttm MttmüMtt i 

i»«SS^3S£j i^» W<ef «e« ten 
yagnon^ ^ . van*t ItaHacns'Boek.Houden. FoL i± 

' 4i7/Jllf»eit ttn üompagnon g^i timiu 

'?'"- i^tttft ? ' » *-■'■ 

i^i Hoilniögnon^l»? laöpenbe reftentnoe aett ;4i8^ «IS ttn iümtpgnon iDffJel 09 rap 

;i9en itompagnon ?pn loopentne tO^minj^/ af ft 
' • bftilMte )0p bècatlett méittn* 

9111 ültpteec&tt ton MnlBfffèl-bilèf Hffibtn 
Jfcmnpasnon ^pn itopninite ceatninge: 
420 ^m iKompaonon eehtn Ddfflel-bsttt 
: 1» bmlinutisfmtn/ Die men bp ptjhmt 
tttbt 'i ■'-.', ■ 
qi^en 3tompQgtioti5pn lodpenbeteBeninge/ aen 
bieti boet ben teiflSilDp(]etro6&étvtj$4 

42 14 «m»on5enfletüifi6ma&tffelm?f«}0t 
tefi Uiebètiieett y ^1 

9der men op gettoiften fiteft aen bfen/ bder 

men ben Wim mebe ge^oten^abbè / boeibe 

fommebe03EetfffIi«4 
3i9tn0 enbe OecUeiS aen. ^Htta / booi be onftof^ 

ten tian |^t l^jotefï/ enbe ü^tfrel-fcAabe^ 
9aec meti ben S^lfiêl^mibe ge(Iotmè$ibbe aen 

Jfeafl^/ booj bf betaïinge. 

, 412^ «teonsengereniftteetbea HP^elmet 
1^;ote(itiieber6omt^ 
;9aet men ben U^if^mtXit geflfoten j^bbe / aen 
buiïDikfmen 't <0elti:fmltteetbe/ boo?At fom^^ 
mébm benmii^/^ind: be ontofmi fam*V 
!^|otefi/enbebemffeI-fcDabe« 7 

jp 4 3fca|T» ■ 1 

Kort onder<richt 

SafTa atti Uen/baei; men hm H^tffd tntN aiat» \ 
ten^t^be/ Doo) be l^etattnge» 
42 jt jll0 tim gnvm ti«ei: tett 1Bi(fe[ imt 
!^)ote(l op toebet Kemt gefaQecct iet/ 
enbe Datmcn befdattwi ten ML Urtm 
Hallen moet 4 
^m gefaljeetben / aen titn tft ben imK&bütf 
mebcc sepnbt / beo) be fomma m WifTtUi/ 
met be onKoften tian 't #}oteftenbe tdiffü* 
fcj^abe»- 

1Bfn(tenbel»etKej{ aen ben ge^ljeeiten/ iMoi: 

joo bed adft tDj; laten ballen moeten» 

''STgene batmen in betaUnge befiemt aen 9ttto* 

j 4*4* «Ifmen eenen JatffeMiifef / tU omr 

gecemltteect^/ met #20te|i Iscbec 

5«P«bt^ 

^Im bie 't onjtgeremitteect Beeft aen 3bafra/ 
*ioo2 be onboden ban 't #^e^ 

425*^9liiben jBee^ in ontftrdut/enbebat 

ben oenm bie ben lOiffel om^gm «d/ 

^ ^ *«!*oïbineect^ebteiooBmi 

^üy^''i^'>^ ^n loopciOtt EAeninde bieoy om 

^mt/ aen bc bM^enbe tUmünffe ban benjBee* 

(jtolïtejtontfanirenjaU 

V!knlmmfien. 

. 4id.<Beltoiitfimgiim3^itece^l 
«affa aen bien/ bie't omi opSntereftboet 
»in^{Ribel»ectiei»/8mbitto/ boojbm^ntc* 

J^^n* ^top3ntewfttiptbom i 
Sïïï b» mmtvf Sintctefi boet aen luflïu 
^itto aen tvtaff cnbi tml^ / imi bm 3|nte^ ^«. 42St «Ifo van^tltaliaensBoek-hoadem Fot4$ 

4284 lllfmeh pnnant (mtonlidim f^iut 
09 Snttttft laet j^oiOien i 

kiemen tief^ult cv Snterefllaet fimitreit an 

lolnfl en&e betltejï/ too) ben 3|ntetefl« 

. 415^ Hlfmen tm tonHAUtn fdintt lian pe^ 

mant 00 3lnterefi Sonbt ^ 
KMnü enbe fAmtist am titin Ue men ^tdbfg 

i{(/tooo}&en3lmere(t 
; 45 o« Hlfmen pemantgelt mitapflttünu 
fangm/ enbe'tsélbel^emopSInteteft 
toet* .:-."' 

^ie t tf(elt ontfangt aen hitn tuut men fiem 09 
•^ aentopft* 

^itto aen iBin|l enbe WttUt» / boo^ben^nte^ 
; rtfl* 

43 1 ^elt 0p SInteceft nemen / enbe bat een 
anbec in betaltnge laten ontfEinsen i 
^en genen hit men t ontfanoen laet / aen bien 

baet men *t ban op Slntetit^ memt 
Winft enbeldedfeit aen 9im / boi^lutt %fX^ 
terefl* 
4524 Wü ben jpattoo; boo) mp <0elt 09 
3nttrefl neemt ^ 
ït^en iFattooi mtm loopenbe tA^nge/aenbïen 

Me'tDemboet» 
a(»inff enbe l»erl^ aen ^ttto / bob} ben 3[n^ 
teteft* 
43 3^ Ultt bm dFaetoo^ b»; m|i ^elt 09 
3ntere(l flegeben öeeft ^ 
9ien l^'top 3ntere(t= grtiAen l^eefr/ aeifi ben 
jpactod} mpn looiienbtrii&entitge» 

aen I9in(i: enbe JgetlteiS/ bw} ben %n0 
tetefl* 
434^ <Stlt op 3[ntere(i nemen/ boo» ben 
JBeèfter^ ,1 U 

ƒ 5 »ötTa Kort onder-richt 

maai ttm tm leteHel: $pn loaptttbe tOttttfttgt* 
39tn JB(«(t<t $pn tpüttfminm/ aenDïent>aer 
. yüttCi im o^fittHtt / Doo) fdoftfetmne ttott' 
ginfeteft. .'.' . ^ 

fBtifttti ■ 

;©iemtn *t ofl 3|ntece^ öoet/ aen oeniBceitei: 
$|intpb-n»eninge/ öooj il^wft-fwnim ettfie 

' 43<J, <©elt op SJnteteU imnw/ tewi t»n 

itaffa attt Oen «oraïiaönon ?pnto«peiAettW* 

;i^en liomïwgnon jpn tpö-refietrtnge / am öfm 
oaei: intii 't Kan o|^nceint / öooj ^oaftfomim 

4^7^ «liet ben ItomtKigram/ boosttip ^elt 
09 Snterefi neemt ^ 
9eQ Katn^agnstt mpn loo^eiüit tAenütse/aen 

öen oenen/ öie 't öemöoet» ^ 

3S>tn^ en»t l^ecUcft aen ;pitto / Doo; tien %n* 

4ïi ;Denlurttt|W8n0n ^^^ ^ P'^Ü^ 
boen/ enbe twt tn HoOTpagme öooben* 

q^en «dtepaoJMm $pH tpb-teSento» aeu jpn 

iooneriDetcteninge/ too? öe ï|ooftfomme» 
9im aen H^infièntie ^tcMmf M»2 Dm 3n» 
tere^ . <» 

45S)« 9I1S tien Utompagnon mp geit 09 3ln« 
teceft boet/ enbe bat in lioinpaani^ 
: '9aMbt# - . 
ti^en Itempagnon ntpn loi^enbe r^enf noe/atn 
j^m dt^n Q4^T^tnilVe/ boo} be i|Qoft« 
fbmitttf ^ ^ van't Italiaens Boek-houden. Fol. 46 

. Hompagnie f 
Kaffa aen ben upttel&ei:/tiOQ^ tiatttitQ ontfimt^» 
I9iitfi enbe 3PeiJiqt^en 9ittD/ lmo;&en3|R^ 

^tti Komsiagtitn spn tpb-ctSenfnge aen 5pti 

jUMVeftbe tebcninge/ )mi ^ipn beel &en ben ont# 

rans^ 
^mo:ii|n1IMn(tenbe19n:I|eK/ Idoüjjpnbetl 

aenben^nterefl; 
4li4 <EieU op Slntereft 8ebenboo2beftom# 
■ pagnie? 
^f e m^'t 09 Slnterefl boet aen 3kaf a/ boos be 

uptgabe» 
^ittoaen liifnfi etUutijetltqS taio; ben Snttnft* 
^en Itompagnon 5pn loopenbe retei^ge aen 

5Ph; tpb-^entnQr/ boo} ^pn beel aen be upt^ 

(jabe* 

S»ta# ^be bedien atn ^tto/ booi si^bed atn 

beti^lnteteff^ 
^ 4424 iderioopen Slntertü betaleni 
^ie men ben 3|ntere0 tetaelt aen Wudfftu 
Wva^tBbt 9ecltef(aenbten/ bie men iim 3ltite^ 

tegb etaeit jgeefc / boo2 ben toetommben 3|n^ 

ee^eff» ' 
4454 l(>erfd^etien Slnteirefi belttlè^oo) bm 

9en genen bïe men tetaelt aen Itaffa^ 

4B^ JB^fiet .^m loopenbe refiettoge aen^ptf 

tpb-releninge^ 
9en jttee^ ^pnTtpb-ütfteiifttge aen bten biie 

mmlKCaeU leefe/ boo^ ben tbeüontenben 3ln^ 

teteflt .;. o -.-:. 

444» Weï^ Kórtoridcr-richt 

4444 t»ertiaUen3mfte(i&etaIm/bóo|titx 
&otnpag[non« 
9^ttmtn btn Si^ttxtfk tttaüt om luffa* . 
9m fiompagnon 5pn foopenbe vdttnüiQe aeii 

5im tp^tAenüige/too} te betaUnge» 
^denkonquignon ypn nè-tttftemnge/ amMm 
biemen betaelt/ boo^ben toeftomenSenS^ 
• mefi«-' •'"• ê 

4454 .®edooptn3lntereflbetatet/Mvbe 
ftompagnte? 
tDit mmtett 3|ntfre(l betarit aeh Itaffsu "^ 
9en iiotnpagnon 5pn looótnbt ttbittitigeatii 

;pn tpb-^ett(nge/.lRi^^;ini MeU .^ 
IStnfi enbe ®etUe0 aen bten bte men betaelt 

|^ee(%/topo|bentoAometiben 3ime6e^ ^ 
^en ftompagtton 3pn tpb-rebenttigr aen IVftiff 
> fnbr ® erift0/ boo} $pn bfii a^ bett loe&ometi^ 

ben SIntereft 
44d^:v9iierben dPactoo; boo} m|i tterfc^emti 

^ntetefi betaelt j^eeft f 

^it 't oeSlntettfljtebaettbeeft aenbtn jpatti»! 

mpnioooenbeteKenfniie/ boi^betbefabit«> ^ 
minfl imimit$/ mnmtn /trte Htp Sfneerm 

gebaen teef t/bao| ben eacfeomenbeti Snttctv^ 
447v iSIfsi ben faetmitM^ mpt beiSbaUen 
_ ^ SmtereflcD^mgenbeefi r . 
H^en jpattoo; mpn loopenbe rebeninge aMtbten/ 

biet tip^ntereftj^llt/'lPDOiQbbr bdtf^ 
® ie 't op SInterefi geeft aen «l^tifte ber(mf/ 

boo; ben tbebomentfen!3Mere^4 

44& jOecbu^ii 3tPtire# on t^n^eny bMt 
mp i 

lUrfTdaenbten/biebiii^ 
9Bte ben siaeertfl bet^ale^imtlVtnfi tiibrbec^ 
\\t$/ booi ben toeftomenben anterefl*. 

44?»1S>tc^ 1 Van*t Italiaens Bock-houden. Fol. 47 

Itaffft citn btfti/ buMn Sinter^ bttMlt 
^1^ Mnftfx jpn tpü^ccbeninge am spn looyen^ 

ti( tebeninge/ too} ben mttfungt 
^Wt MiSvmtfl ttnft/ atitbntlBeefin^^pn 

tpD-tflieiiinoe/ tioo} &tn toebomenDen S|n^ 

450* l^erballen SInttttfi Mtfmufn / l»o| 
ben bonipagnen ? : 

Bafa aenbien/Me ben 3|ntfte(i beta^f 
^m luitnpadnon ^pn tpb-tebentnge aen sptt 

loopenbe telientnae/boo} ben ontfang^ 
9te't op Sinteren geeft/ aen ben fompagnon 
^pntt^fce&entnge/booi ben toe6omenben 3in# 

Haf^ aen^ttn/ Die Dttt SKtterefi lutulU 

9en Honi^onoh 3pn ipb-tcReninge iitti 3{>tt 

looptnbecewmtnte/li^jpntittU . 
9it ftmSIntmft btfatlt geeft acnIVfnflenbe 

t^erUej} Iwo; Den toetomenDen 3nten(}« 
IBMnfi ent» «cctten 'aen ben 3toin9a(|i«it|pn 

t^-te&entnge / tooo} ^pri Deel aen Den toma* 

inentten Sintcceft. « . « 

452* «tltontfangeit/ Dat 19 3|ntece(t st« 
toecftiis* ^^ \. , 

itafPi^actt Dim/ Die *t 09 %titmft {leefttgge^ 

453« eelt ontfim^/ Dattmi) Dm JRcc 
flet 09 3|ntete(l gemeed 10 / 
üaffa aen Dien/ Die't 09 Sitetefl geftaDt teeftv 
;een JBeeficc ^pn ipD-tebtninse aen ^ntooyen 

Derefieninge* - .. 

454*eeit V Kort ónder-richt 

454^ ^E^eltontfAtigen/ bat tooi bmlbmt# 
pagnott on Sjnterefi s^toee^ i» i 
ftaffa aen Dien/ Mr t op 3|iitfrefi jgeeft ^Qabt» 
«m Homyamioti $im cpb-itfteiitog» wa sm 
looopenbetAenftupTf 
45 5« <eett ontfanem / bat tooo^be Hm^ 
. vagnleop 3|nteccfl geutee^ijt i 
Itaffa aen bten/ bie 't qi 3ntecefi gej^abt fïeefl; 
H^en imtiyamon jpn tpb-re&emttse aen 3pn 
loopenbe cefenifnge/ tatoi ^pn beeU 
45<St tUfübenfactoo^^itontfangt/batSp 
boo; mp im ^nteitfl o^en j^abbe i 
V^m ƒ attoo; mpn Toomnbe temnf nge aenbien/ 
bte 't op Sfnteun g^gabt Beeft 
457' <B^eIt. afleggen/ batttien of S|ntm^ 
gegabtj^eeftl 
dengenen baec men 't aen betadir/ ofteêfUgit 
aen iia(fa4 
45S^ Slnte»^ gAafftggentooitimIfteei' 
fleci 
^ten baetmen 't aen a^t aen Haffa^ 
i&m JKee^ei: jimloopenbe tefentnge aen jptt 
tpb-reftentngei 
45^ 9lntere(f-geIta0eggenboo}benJtoni> 
pagnon# / 
^en genen baec men 't aen a^egt aen Haffiu 
®en itomp^on^pn loopeittie relmifnge aen 
3pne tpb-refiehinge^ 

4^4 Sttterefl-g^ af[eggentioo|be3kom' 
pagnte ? 
® ten baer mm 't aen aflegt aen Kaffa^^ 
Wm ftompagnon jpnloo^ibe idtentnge am 
5Pn tpb-reReninge/ bOQ} 3pn beek 
4^1^ *? öm fattoo2 «loo} mp 3|nteteff- 
gelt aflegt? 

5Pm . van 't Italiaqis Boek-houden. Fol. 4% 
9tn 8«n«n öatc W 't acn afftflt aen &w jf «t* 
to02 mpn tooytttCit tt&niingc» J^tt Rtute-pdeüiK 1 

fomme4 • 

aen ll^infi enbe »tfiit»/imi *t totclooik^ NB. Wat daer onder verpandt wort > mcltmea 
in de verUaringe van de partye. , . . 

Ende dat eënige banden een rekenhige 9 die zy 
noemen Hodfi'finmngen vtm v^men > dadr van lact; 
ik hun den waerom verdedigen. 

4654 €^elt Op rente ontfangett? 
Ibafra aen ben upttel&er/ boo} be l^ooftfommei 
leinft enbe 19ei1iQi aen Q^ttto/booi'tbedooir^ 

^ l9erloopen rente betalen ? 
;Oen^ouber ban He rente aenHafTa/ boo|bat<^ 

men betaelt4 
avtnfi enbe IS^erltetsi aen ben j^ouber ban be l&en^ 

te/ bo02jettoe6omenbeberloo94 
4654 ilerlooyenrenteontfangeni 
&a<Ta aen ben f cj^ulbenaer / boo; ben ontfano;^ 
;Den ft^ulbenaer aen ü^infi enbe 9erUe0 / bM} 

l^et toe6omenbeberIoo})^ 
4664 Kente-gelt afioffen?, 
;Den ontfanger aen 3fta(fa/ boo^jóo beel men 

|^emtelt4 . 
9ittó aen S^ïnfl enbe J^rlteiel / tnbtnt men pet 

mat mtn ban berloqv betaelt / , ban men aen^ 

jl$fc0iebenöeeft4 . 

4Ö74 fiente-ijelt laten affoffen i 
itaffa aen ben betaelbir/ boo} \^%tx ontfanffr , Rortc^der richt 

lBMn0 «HM 9tau0 atn 9ttta/ 910 mm \Mn 
iBcrioopUmt nsMbtc ont|teigt / banmmam^ 
gef*ietienö«ft 
4^ ftentMijfcf ioaptr/tntttofnd? 

9ie M fifttte gptt toen moet aen Hen Bec&oo^ 
l^ec» 

l^ittt aeti 9Mitfi ntf» 9trKeil / tm^cmSfact 

Vmtifnmvec aen liaffa/tmoi 500 teel alfmm 

fKniiteIt« 
^ittoamlBinfientejeecIteit/ boo; 0et senf et 

Haeraem 
4^5^ &ente-6|f ef ber&oo^en/ met fcgabc ? 
9en Xoopet aen bten/bte te fiente betalen moet/ 

tfooi l^oofrfomme eid^e becloop^ 
3K8ffa aen bm Iteoi^et / boo| 300 beel abt mtn 

öntfüngtf 
mn^ enbé J^trltai s^tn 9f rto/boo^ be fcj^abe^ 

Ongeldm ende Trcnnpon. 
470» ^geUmt boo} ep^en ltooi^a#» 

99fnfi enbe BetltejS (ofïebe B9are) aen Maffsu 
- 47U <8n8elben booi 't #upf {jouben ? 

teinfl enbe taerileü ( oftt #upf^tns-t Ae# 
n%)Aen]iafra« 
47z^ ^nftofien op '4 jiaeeff ei« goeb ^ 

^Sgoebboo^ben IBee^eraen üaffa^ 

4754 4^nfto(lm bp ben jpattoo) ingge^ 

^ b2dret i 

Winft enbe ÓerlM ( ofre goeberen onber bm 
jfactoo;) aen ben jpactooi mpn foopenbereke^ 

474t ^PngelbenbobtStompaanlegtiMtn^ 

'/9i:8oeb van't Italisiens Boek-tiouden, . Fol. 49 
*€tr^M^<'l potitpdBnie ümmi0i^ fioo^De 
öolteonaeloem V . ;, ; ; 

475* <0nöèltiwy tp ïeh «öth^ajjhon ge-» 
batn j ,, V * » 
Wxift enDe l^ftjB atn beft Hcmtiiasnon tnpti 
toopenftftelieningr/t^ooiïiviiöctU ... 

47<$4 JfecttDQ|j3t onpDim tf^ ^tomftaonie-» 
len ftompncnon 3i(o:iPpï«iibe 478; ' ƒ artoo53!Hitotiilf(pn bji iti^ft jïptb # . 
S9ln{t,ti]beberlte4C ojn|[ómtén:oiU)ièt ben f:ie^ 
. tobi) lien ben fsctbb; m|in Iödp(nbelte6eninse4 

aen ben factoo} tt^n idopeiibe cel^^inar^ 

/aeh'tH 
penbf re&eninge/ \mtM vh^tft^ ^xif^ibttu Séftift tnbf ©etlftis^/ Wh wn fartd Icmï^ 

penbf re&eninge/ bo» b? gantftw pngelben^ . 

9ett lidtiipaönQin 3i>n,ioo))enbe r^bemnge aen QDinft tnöe Oetlm^/bóo; ;pn beêl; 
480; JBpn p|obtfidn0{iifiom94gn(e*ooeb I 
r^goeb boo) Itotnttddnte aen llDtn(i enbet^eti» 

Ii«)*/boojbegaiin^^epjoWftont v, 

^ 9en Kort onder-richt 

4i{nit{tt-^r(6eniniie/t)oo}5iml>eeU .. 
48it «omiM|nonj<9£i>tlifton1 '. 
Mn9 entieBmiQBaen Dm Jbympagititti u 
Ioo9etditi:f6tnin(|e/ t)po} mpn üeeU ■ •«• ' « ''S gocfii «en tS^inft eit&e l^etUnr» 
'«^oottitMmDjni 
Qiti-itftentnoe» ,-; . , 

4?f» 19wH«jfo»beö:||leeftei«gotö| 
^tn Awfth: |f>K tp&TttlienInge oen j^ ^otü 

HOOI ben J^ttffee* - >; 

4§d. «ftiff te &«t fatft»}/ o» «ipn ,4kieft # 

''^doe&'öhtrertien factoo} acntoinjl tid» fiedfeis* 
^7v OetUiqt bp Dtn ftftpoi/ 09 tnpttiloeiit i 

ISütn eidtt toettictf atn 't gotir onder ben l^ctoo^ 
4^% llpinit bp &m f4Ctoa}/^ lumpiignU- 

'C set b tt0O| Itóttipactnfó cfn&et b(n ^nóo} am 
.. tom(liiü)eb«:lte0/J?oojmimöeitr* ^ • • - 

ttle-koelif ' , ^ 

' nte otibetDeti fdctao}/ tu^ mpit bitU -. 
tl^en ^omvagtumsiói tpb-re$enfngta(h-^(t# 
to/ booijpn beet 
4>o; wtttft bu ben iiow^atttton betoont i van'tltalïaens Böek-houdcn. EqL 50 

;betr tiontpagnon mpn tpb-re&eninsl^e aen 

mm enbe tttïim tooo; mpn IttU 

401; t^erUejer/bat Den Compagnon betoont # 

S^fnft enlie Betitel aenten l^omj^agnon mpn 

tRö-reiienfnfle/ tiooi mpn beeU 

4924 ia^infi hit ib betoont op ftompasnie- 

goeö i 
*€ goeb tioo) ftompaonif aenWfnflet^l^er^ 
Ue«/tiooïTnpnöeel4 :.. ^ . 

a^ittoaen ben ftompaipum jpntpb-^réftentoge/ 
6oo}5pnbeel ^ 

493^ i^eritetfbat fb betoone op Itompag^ 
nte-goeb ^ 
Winft enbe bètUe^ aen^et ^oeb boO| ftompag^ 

me/>bao;mpnbeel 
;^en Compagnon 5Pn tpb-reftenfngeaen Utto/ 

toO025pnbeeU ' 

45>4« ^pbinge Uxfmn 1 batoniei4fioeb tei^ 
^ee gebUtien/ofte&érooftift^ 
V^ind enbe l^erliej^ aen 19opage^ .. 

495^ HlbtoiS&tpgen/batOttaoib/Betttd^ 
' Setet Kee geWetoen/ öffeBetoöft tóaö/ 
ineber gebregen/ enbe bp ben factooi 
ontfangenljS^ . 
'4B^ goeb onbecben factoor aen Witfk enbe !&ec# 

IfeiE^/ bóo) getontfangen ban 't goeb4 
IBtofienbe tietUniaui ben fattoo)mpnloopen# 
be re&enfnge / boo} be ongelben enbe j^aberpe/ 
We&pbétöelt* '•-: : 

49(54 i^etimmbooï^dnBetdittel 
SBfnn ènbe9etlu0 aenben Banfeecóutlnv 
. 4>74 ©erUejenboojaJattSecautèi in Hom* 

pagnfe j ' -/ - — 

3»inil enbe BerUeiS aen ben r^anfttnmtf ec / 

boo) 500 beel O» j^et berUen ii, ^ ,' Kort ondér-ricbt 

"^ ;D(n1ioti»ia8non^ntpD-te6enlR0eMtt latf»Ê 
ent»ctietiic0/)»ot5pnl»eft , ,. 

4^ ^Ifnittt een ^aneftl^^ift hthmU fiota 
een quaöe frgult / bit al0 becloun afoe* 

mt tttl^ant^tnift betalen itioetatn toinff tvlbe 

Dtclitfsr* < 
4PP« tllfmen «PoeH entesfltbeBotnt/too) " 
een fr^lt/ bte al^ 33anfteroutt afge^ 
frtieöenfei^ 
'C gocb aentDirifi ente J^tièj} / büOj j^tt Be^ 

IP09 btft ^tlben* 
ItafTa aen %f tto/tuw^^oó bejcl alfmen oittfingt 
5oo«J|!f«itti een ^mft^iift/Watt / enot 

^elt beftomt/ tiioóieen quaDefcfiuIr/ 
bte not^ Bitt afgefd^^eben mi^t 
i^it be #antfr|^;ift betalen ntoet aen ben ^^tfiul* 
. benaer4 

*<^ goeb aen ^ittoAtoo} betntïrbpe be^ ^efben» 
Aaffa aenliftto/booi 300 bcel alfmen ontfanot* 
Sl^tnft eiHie l^erlteti aen ^ttto / boo; X09 bed 
atfmen bp ben quaben fcDulbenaei; tt fioit 
iomt» . 

50U 9Iii ten fattoo) een i23anietottt» in* 

b?pnati . 

I^fnfl cnbe QfitKeis aen ben factoo{ ttipn Ukm 

penbe rcfteninge» 
, 501* 3II]# ben fartooj <6etb in bttalinge^ 
mplBt-/ taoój'róttte bat 23anl^ctoiite v 
.^ ^ Qt^tlti&i ... ... 

Cöoeb piiWjtBtn fartooiatpi Iiiitt(tenbet{tttt(0/ 
ÏMWjbetaeiröpe bes welben» 
JoK »» ben ƒ icftw^^i^ribt <n bwatfcine 
\ ,./ ..^gg/ö^n:'«.jBfiwba(»antóipttêf. van't IfaliaensBoek-houdcn. Fol. j t 
ig^m fartooi ttipn ioopentie cefientttse atn 9Nii^ 
enDe ® etlïea/ tioo) )oo tottlabf ^p ontfatiót» 
504^ iètnd^ie tian «int0e •omge fiomt i 

5054 t^ertiejs aen joobamge (^opage j. 
IBinfl eitte I9trliai aen ^ttto 9opa0e» > ■-•''• ^- Eenlge andet Vr^gen^ die ondet 

de voorgaende nieten (ben. 

^ti6* 1?emant0eltlenttn# 
^en genen ti!tmta*t leientaen Saffïu 

507* ^emant geit afieerten i 
üaffa aen Dien/ Daer nm '< a^f leentv 

5084 |temant01ierti^ti)ei|ofienteboAfieI# 
leh? 
® ien JB^n aen toinfi enbeberlitfv 

5094 O^tqz iDö^Den tooieen anber # 
ti^en genen tiaet men Bo^ge tiooj ^^>^W ^^ i'f^ 
tMec men fic^aen bet^ltcj^t 
5 104 4^ntflagen Ui9|&en tian Bojge / Ooo) 
btoiliat beftpult betaelt liioje ^ 
^en ontftinger teis geltü ^eh turn betaelDer^ 
< $ 1 14 4^^ iafi ban Bf^gtoc^t peinant af> 

bobben { 
^en ginm Daer men Bo^gir booj tuott/aen bieti 

baerimnaenfaerpttt^t ^10^4' 
3fta(fa aen taifn(i en&e betUeg/ boo; jget genfet4 
5124 4IIfmen een beet betalen moet/ banv^et 
gêne baet men bdjge boo; geüio^beni^s i 
^aet men am berylkgt tfs / aen bien baec men 

^gebda} tö/ bte; 30e beelalit {)p betaelt4 
® itto aen mufff^ boo} ^ beel alfmm ![Ktaelt4 i Kort onder-richt— " 

g^Mft enbebeclfeiBdtii ben semn hm men ^oi# - 
git ttbo} it/ boo; Ot fcOabè bit mén Igbtf 
5154 fUnttdcrbtenblepfen^' 

;pm a&ln^let aen 't IttnbKietY bob) bt totitbpe ' 
bei[f5dtiiti4 

5144 fluitaiaettt}itbettl5IépBantfan0m^ 
* flittUiaetaenbena&lQifier/bfoi'tlwberont^ 
fansem ^ 

x^itUi (DfteUiinfieitbtberite0)aen9itto/boo}t 
bWpWomu 

NB. Op alzulke wytt kan men ook ftellen 9 alf«' 
men uyc doe^ Lakeh om te verweni Zyde om 
te bereyden> endeatle ander dyngen: zoo in 
het uytdoéniab wederom ont£ingea. 

5 1 54 IBd&elatbpe-seft boo) xpn epgm i - , 
Witift mbe bedf«^ (ofte 't^E^oeb; aett ben JBa^ 
ielaer^ 

$i6« jnaRelaM!rpé*iieTtboo|benjnieeffec^ 
'Cgoeb booi ben IBeefler aen ben jnafeelaer4 

5174 JRaftetetbpe-fl;eIt boo) Itomnagnte i 
*€:0oeb boo2 Itompagnte aen ben jttalelaer^ 

9»to(t enbe bectteit aenben i^ttpitH^eee» 

i 194 «Èeii ll^piS berderen / 
^uecbet ban't 9up0 aen tufn^ enbelMrïieik 
J204 liinbt bf rj^necen ^ 
9en ]^uerbet uan 't lafib aen toinfi enbe tietUeif^ 
5214 Hanbtberbuereh/enbeeenbeefaeniei - 
reet geit ontfangen^ 
9en l|uecber lian *t fUnbt 9m toinff enbé bec^ 

«eji. 
KafTa aen ben l^itecbet Hm 't Itanbt / tmt ym 
beêlalfmengeteetontfattsf^ ^ 
^224 SmeggettflHen t.otet|»e^ 

Sotetpt * . A I van't ïtaliaens Boek^hpaden. Fbl. ^z 

%fitXtptAm ItafTa/ toooj inn beelalftaten ttilegt^ 
$25^ 1lfrc6^tien/omtidtmenaeenm^2p(i 
lipt tit%omfitm mftomt i 
39(n(i etdtf H^vAtta aen Dt Itótetpe* 

524« |^|p$t Brpgin ttfit iu Hoterpe/tmt gett 
Daerbpi# 
^eti f^^pü aen be Éoterpt/ Imhq be totitbpt b^ 

HafTaaeYiiMtta/ boot'tgeltbatmmotttfangt^ 
ILoterpe atn Skaffa/ booj be gebaen mgelbeiu 
;Ëitto am totnfi enbe bttKei$/ beo; be toetbtetift« 

' 525« t9óo;mpnIben/enbe.boo;anberttibe 
3|nbtffcge liompMnie tnleggm^ 
il^ittóliompdsnteaen Siajp/ boo} im gant^ 

fr^eninleg4 
;s^en ftompagnon jpn loopenbe nbenfnge aen 
^ 3pntpb-rebenfngt/bQ92JpnbeeU 

5264 KIst ben Itompagnon boo| mp tnlegt 
^.. .^löbeaoöifftfieifeimBagniei _ 
qj^ttto mompagme aen ben Üompagnon mpn 

loopenberpnóiget . , ,-, 7 / 


v# « ' V; 1 


TOt hierYoe is a ten diehfte (gy Ipcrfievc aenva^^ 
gers iiS óttón ) soo ve^l^nderCcheyde^lyKeVer'^ 
klaring^ g€(^eo 9 - met vniieg-(U»kkén e Ade an4ei^» 
^^dat,voordcr ,nict veel meer |)O0^wendigs jl^cr ia'by 
te bryogen cü ie. TT en iVare mcb ook ceriigé ón- 
derricJAcinge doen «wilde van d&Boekhoudinee voor 
Kompasnïeiis aIsYan"Oof^^4t)«l!en) Weft-lndïen» 
ofte ander dergelyke , dat wy niet geheel noodig en 
achten; Want die hierin wel geoeffent is> zal hec 

gene li 1 • * 


gene dat d^er tot hic^er behoeft > jüAtelyk Röfeïie 
bcgrypen. Het tvcijce ni^n ook zqggeil^nde > we4 

f' en het Boekhouden Vanüè Vïtrft^kelpomeyne^ 
nde, pyerzulks kan dj^i) yeder een clie iQ'dh hieY iT 
oetfeiien wil i etide daer by 'disor^iec de ic^iiderticb 
tinge ende be,an(wpo^e^ vra^g&ukkèb.'i by andeiq^ 
over het Iiahaens^'Bbèklioüden oofc'Ojtgbegaefti 
overleggen waer iij d/en ^enen wat duvfbfder en^d 
dcfl'aadereh Wat klacrBer óhden^^.aóèt » tot eei! 
^oct v'erAandt vah den gronde des Bofekhoudens gr*, 
raken : ïnde voort zal de ervardnA^yd Icercd ^, 
• - moeten , om de volkommen wet^hfchap'tc 

konneii bereyken > Ënde alles vvat mea . i 
' -• acnvangt» te bryngen, toïtèén -^ 

goedt gewenfcht ♦< ■*J ^ J Ejinde, ■«e 

V , • I tÊÊtm i AFSCHEYÖ; I ^(Tf meejte we/, ér ^^* ii^ iir WerJ^ verg/tirt : ^^ 

Terfitmi yefgeett^l baren angft, enifinjsjtHm .> ; 
i)ctt!Mrli^dt00kj*ji^lang€n!tjdhxMmt < * 
MynzM9iimlH€ff^ommakp^f^cbtmétir'imty • 
^IfivfOé Voldoen fj^ng fir^ks ^ Hji%èt Hefïf. 

/ : i>Qoiziet dm giood,: m ■» 'l f. I - r '■■ A54 i v m,mmm