Skip to main content

Full text of "Bibelen, eller Den Hellige Skrift, indeholdende det Gamle og Nye Testamentes cannoniske bøger"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Dette er en digital kopi af en bog, der hax v^ret bevaret i generationer pa bibliotekshylder, f0r den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der glir ud pa at g0re verdens b0ger tilgeengelige online. 

Den har overlevet Isenge nok til, at ophavsretten er udlebet, og til at bogen er blevet ofFentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har v^ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkar er udl0bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. B0ger, der er offentlig ejendom, er vores indbUk i fortiden og reprsesenterer en rigdom af historic, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Marker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en pamindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indga partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g0re dem bredt tilgEengelige, 
Offentligt ejede b0ger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrsnsninger pS. automatiserede foresp0rgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig ogsa om f0lgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-konnnerdolt bnig 

Vi designede Google BogS0gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formal. 

• Undlad at bruge automatiserede foresp0rgsler 

Undlad at sende automatiserede S0gninger af nogen som heist art til Googles system. Hvis du foretager unders0gelse af m;iski- 
noverspettelse, optisk tegngenkendelse eller andre omrader, hvor adgangen til store m^ngder tekst er nyttig, b0r du kontakte os, 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan maske hjaelpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmffirke" du ser pa hver fil er en vigtig made at fortgelle mennesker om dette projekt og hjcelpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogs0gniiig. Lad va^rc mod at fjcrnc det. 

• Overbold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du g0r er lovligi. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at vserket ogsk er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev^relse i Google Bogs0gning betyder, at den kan bruges pa enhver made overalt i verden. 
Erstatningspligten for krsinkelse af copyright kan v?ere ganske alvorlig. 

Om Google Bogs0gnmg 

Det er Googles mission at organiaere alverdens oplysninger for at g0re dem almindeligt tilgsengelige og nyttige. Google Bogs0gning 
hja^lper Isesere med at opdage alverdens b0ger, samtidi g med at det hj^lper forfatter e og udgivere med at ni nye m&lgrupper. Du kan 
S0gc gcnnem hclc tekstcn i denne bog pk intcrncttet p^ |http : //books . google ■ com| G> Bibtitn ellrr ^en ^eUise <Stt\Ui inbe^olbenbe bet (Samle og Nije ^tstamtntts Sanoniffe S30ger« r/ r Sflr» 2Jorf: 

abflUet af bet Xmertranffe BibtI-@elfYab. ilhiuUh V2i*UK^ 1859. ft. iUN 8 IC93 

JJortegncIfe our bet ®amlc SEcflamentc^ Sx'^gcr* lt>cn fRflc SRofc 009 Cap* 50 

Xtn anbcn flRofc {B09 40 

!Den trc^k Vtofe eog 87 

!Dcn ^rtc 9lofc SBog 30 

Xkn frmte fllofc Bog 34 

SofocifBog 34 

!r>omnicrnii iBog 21 

8lutf)0 «^ 4 

Xtn fflrfit Coiiucfi 040 11 

ZynaiAcii<EkliuucU0O9..... 14 

JDen fR^kt Jtengcrmt SBog ••••• S3 2>cn an^rn Jtongcrmi 0of) Cap. 35 

Xyn fvrfle itrfnirrrnri; fB09 S9 

Denanbcn Xr0nitcmc< fBog 36 

Mraieofl 10 

WciKniiar iBog J3 

C|lf)crt«e0 10 

SoWSBeg 42 

2>aoiM qHalmrr 150 

CatonwH 0itfpro0 ni 

Safomol <Prat^ifer 12 

Salomon ^Biianq 8 ^ropl^ettrne. tfala« 66 

Serrniial 53 

Sesrccbflfrrl V09 5 

9it<S)M 48 

tDanW 13 

^tai 14 

3 Soel .... 
Vntel... 

1 Sonoi 4 

flXi(^ 7 

Ka^m 3 

^bahif 3 

Btffyinlai 3 

^OMOl • 3 

Ckul^riai * 14 

fKolcOiiai 4 « 
* Sortcgnelfe o\>tx bet 9{ye Zt^amtnM SS^gm Ct. !Ratt()et> Cmngcnum.. 
QUfXatti fDanstlhim... 

Ct. (uca ffeangrlium 

et. Sof)annM ^TMmdcIhim 
TTpofHcmH Oirmin^er. 28 

16 

34 

31 

38 

€t. <pauli SBte» M be Wonif re 16 

St. ^ull f0ifc «re» ti( te CorimMer 16 

®t« ^^mli anbct tBreo ti( te Cotinthter 13 

et. ^uli erco ti( be Oalatcr 6 

®t. Vaull «re« ril te *pH«t « 

<5t. V«iH ««» HI U <pi)itippenfer 4 

Gt. VauU «tt» til be €oto«fenfcr 4 

«t* Vaull fJBtfte «rfO tit be IMfatonffer 5 

9t, q^auli anbet 0k9 til U I|)e^fa(oni(cr 3 0t. ^ull f«r(k 0re9 tit Xinot]>eum 6 

<5t. SPiwU anbet f8re9 tt( Ximot^m 4 

Ct. <PauU «reo lU lituni 3 

Ct« qteuH «re9 ti( Wlemon 1 

©rewt ii( te Cbroec 13 Ct« Sacebi alminteltge SBrco 

et. <pctri ftftfle alaiinbclise »rco.... 
et. ^ttl antet olmintcUse »ceo.... 
ei. Se^nnil f0rfb almintelige SBito. 

<!• Softannii antct Vrco 

et. Softannit trrtic 0reo 

€t. 9ut« olminbelise fBtco. 

et. So^imif Vabenbaring 5 
3 
5 
1 
1 
1 
22 UanialL-TUi Editiou. 


2)cn fcrfte SWcfe ©ofl. 1. SattilcL 

£>n tninl4( eiu» fMhft I VignntdftH «liiiB>I •« 

llr.idi fcfinliiinn poa ben antin Xog, flMJ. Oi(e 

Cu t(n itiMi Z^ai tui3. Soil, nunc m 
GiictTitr, |ua Bm fKt»i lU* 14=13. Wfl" n 
»uiii, lua tin (Half Ivm, BbO. Vlfhaanbt 
tni, Xo. onpi M mlitA mrmiirtni 1 fit Billrit, 
•4 «irgitiuihiiiS)ii|i,fU hn (jiilt ZV^M-Sl. 

1. 3 Srgijnbclfcn ftoHt fflnb ftlmmrttn 
tfl 3crl>ni. 3o^ 1, 1. 3. CoL 1, 16. 

*bt. 11, I. <W. 33. 8. W- W. 1. Srt. 33, IT, 

2 Cg 3ort*n Car obt og torn, og bn 
bar merit own ccrr 9fArunbca, og QtuM 
SaiiD fDOOtbc oMii Dccr lOanbcac. 

s «n. M, u. 

3 Cg <9uD fisH; Dorbc £^; og bn 
tilTDSlTA. 3Edi.4,6. Sr45,T. 

4 C)i fflub Taac, at i'^\ti bai goM, eg 
Put gioi6e SHISmlBfe imtlltm l!l)ftt og 
I'lpHft. (If, 45,7. 

5 Cii fflnb folbfc fiofrt tPag. db ffllor- 
Irt tJltK hJD Wdl; Dg ^n: b(ni Sftcn, og 
^t^ bIcD 9torgcn. fctftc Sag. 

I). Cfl «ue fngbt: bcrcorM (ii ubpratt 
SkfLinning mitt i SSanbcnc, og btn flal 
fiiiK Imciicm Sanb og iBaab. 

T Cg fflub nioitc ^m ubflrartt Befttfl- 
nin)i. og glonc erilSniKfc linrilcm Sail' 
tfi, (cm par ncbni til i ttcn utftrdtte ©t- 
fiflninfl, eg Imtllnn Bdnbct, font bat 
cwn til 1 ben oIiftTartt Bcfotftning ; og 
id iltct faa. vr 1<M. S. %\. 149, 4. 

3tr. ID, IJ. t. i\, IS, 

B Cg nub rulbtt bra nbFtialtc Scfitn- 
nlnq jjlmmcl ; og ba Urb 8ftta, og btr 
t4:r Vlorgra, anbrn Sag. 

9 Cg nub fagbt : Rianbcnc DDtm jjlm- 
Ifnc fcrfamlce 111 nt ettb, at bet 2ant 
(cf6 ; eg brt Wtbe faa. 3i>6 38, B. 

ft. -TJ. 1, T(, IW, 8. 9. W. IM, i. 

10. Cg Onb talblc bet Xmr Sorb, eg 
Kanbrnrt goifoiUiim tolHc ^D ^0 ; 
cg Snb f<iat, at M dot gobt. Ssii. 1, 9. 

II Cg <%iit fagbe: Sorbtn ttbgibe 
•rat, tlrtrr, fotn gte Sccb, ^gtbart 
Xtxer. fom ten grugt efter fit Slogt, 
BA babe ffa e«b i pig ^ Serbtii ; og 
Mftbcftui. 13. Og 3orbcn ubgab SraB, Urter, fom 
ubgaDc Sctb cftcr |li eiagB, og Iran, fom 
bare grugt, og baD^c fin Sccb i fig eTttr 
pt Sljge; og eub faac, at bfl bar gnbt. 

13. Dg bcr bleu «ften, og bei bleo HHoi- 
grn, treble !Dag. 

U. Cg Oiub fagbe: ber ooibt SqC ^a 
^ImmeKna ub^ra'te Bcfcrftntng, at gforr 
SHI^inlbfe Imdiem INigrn og tmcllem 
Walten ; og be ffulle Dctrt tit Xegn og til 
beftcnite libcT, og til Tiagt, og «ar. 
W- iwi. t- B. 

15. CgbefralttCTetilSDfltftlTmnrtflll 
ubflrarte Bcfctftnina. til at %t owrSor- 
bcn ; og bet ftebe faa. 

16. Og fflub gtorte be to flDit 8W : W ■ 
ftpre ?i)0, at regjcre iJogni, og bet lUIt 
2lj8, at irgjfre Statlcn, cg Sliernccot 

17. Cg Qiib faltc bem t fitntmelenB nb* 
prdlte Btfaftiiing, til at lijft oufr Sorteii. 

18. Cg III at rcglere cm Dagen og oa , 
Slatten, og 111 at ftilic Imcllem £i)fct og 
Imeilcm IJlDiIcti og Sub faac, at bet bar 
gbM. ([if. 104, 19. 90. 

la. Cg brr bleb Hftra, og brr bleb IRot- 
gcn, fjfibe lag. 

30. Cg aub fagbe : Catibet ubgfu 
mangfolblaen crlnilcnbe tDtjr, (fom ^Bc) 
lerenbc Sjele; og gugie ftal pijbe ober 
3orbca, Imob ^tiainelenS ubfiratte Be* 
fftHnlngB Cuecbeel. 

ai. Og (Bub fTabte be ftore (>Bal|Ht( ; 
og alKbaanbc Icbrnbe og riirmbe livT, 
fom Uanbet ubgao mangfolbeligni efter 
fit SlagS, og allelHanbe Sugle nub Din- 
ger, eftn fit eiagB; og Cluli fiiot, at bet 
bar gobt. 3ob40, 30. f f 104. SG. 

sa. Cg Snb bdllgnebc bem, og fagbe ■ 
borticT frugtban og maagfblblge, og W- 
btr Uanbene I ^Kt, og gugicne boibe 
mangfolblge txia Sorben. caa. c8,17. 

(. B, 1. 1. 

S3. Cg ber bleo Bftcn, og bee bleb Rov 
gen, fcmie Sag. 

M. Cg Vnb fiigbc: Soiten nbfltbe k- 
bcnbc Snr, efter ftt Slagfl, gee og DilK 
og(bliBc)!DBTfaa3ortcat1tn^i3b4h\ 
00 tiel (lebe faa. Dtn forftc SRoft Oof eiaflS, DflnllcfjoanMCrmetanSortwncf- 
tfT fit £10(16; D9 nub \aar, at bet cor flobt. 
2G. Pn Wub fflflbc; lob*t oe fllcre tt 
ffllcnntfrc I ti>rt Bliitbf , cftrr Dcr atflnclfc ; 
og bet frai rcglcrc ouct ^une j^ifle, dr 
OWr i>lninielciiB guglf, og owr gctct, eg 
obtr al apftcii 09 duct allt Prmt, fom 
ftDbf paa Sorbcn, c. 5, 1. c. 9, 6. 

■ ST. Cfi Wub ftabtc Bltnntfftt 1 fit Biiic- 
K, )Mn (tabtc 1x1 1 QtuM Bitltbti Dlanb 
og Ciuiiii» (Tiibtc ^n bcm. 

«iwn. ID, 4. l<ict. li.T. ajti.t.%1. 
Xol. 3, 10. Sit. 3, 9. 

88. Cg ®ub briflfliubt bcm, ofl Sub 
fflflbt til bcm : Dorbcr frugtbare og mnng- 
folblflf, Dfl opflflbcr 3orb(n, og gjorcr btn 
tbcr unbtrbdnifl ; cfl ccfljfttr ci'cr ^iittta 
glitc, oq oDcr ^immtkne n"R'^ ^ obec 
(iDcit Xjjr, fom trijbtc ^aa ^Drbcn. 

89. Cg nub faqbc: fee, |cg ^ccr gibct 
(bcr allc llrtcr, font giue 3st, fom crc 
obcr 111 ^DTbcn, og aildianiibe 2r(icc, i 
l)bilff trc Trotf rS firugt, fom (jaue Sccb ; 
be ftdl Uicrc cbcr til gobt. c. 9, 3. 

30. Cg aile Tr)T t>ad Scrbm, og allt 
Riinle unbcr fcimmelcn, og flllt Ornic paa 
SoTWn, i bbllfc er en Witnbrt SJtl, (houcr 
)rg gicrt) alKhaonbc gronnc llrtcr, til at 
(rtt; Dfl bft (frtif fja. 

31. Dg Wub ftiac alt bet, hati ^libc 

Slort, Ofl fee, bet uar meget gobi ; og bcr 
IcD flftcn, og bcr bleb UloTgen, ben fXtle 
S>ag. Olare. 7, 37. 

9. Sat>lttl. (an battt gh-It >(in Kovni, 1H4S. 

1. Cgfilmmclen ogJorbcnbleMfuIb- 
bmnitbe, og ai bcree $Hir. c. 1. 1. 

S Pg fflub fyifbt rtilbrommet ])aEi ben 
0)t>cnbe iCdfl fin PlIcTnlng, Torn ian baobt 
fliort ; Dfl hbiiebe boo ten ftHwnte log of 
Ol tin nieining, fom fyia (tacbt gloet. 

SSUcl. 'JO, II. (..11,17. iSKiif.S.U. «bT.4,4. 

3. Dg (Sub btlfignebc btn fQCcnbc !Eag, 
fig IxUigebc ben-, foebl ^n ^olltbc paa 
bra of al ^ ajcrniag, fom dub ftoUt dq 1. Q. Cot). 

4. DiAfe ere l^ltnmelenS og SorbcnS 
Dprlnbrlfer, bee be fiabteo. paa ben Xog, 
Bub J&ttrTcn gjorbe Sorbcn og ^Immclen. 

6. Cfl (gicrbc) oiiehdantc fmiioe iraci 
paa Vlacten, in be cnbnn ilte oorc t.ia 
3orben, og allebaanbc Itrtcr paa aitarfcn. 
Da be enbiiu itfe bare oprunbne ; iiii Mub 
^(Incn ^aubc ttte (abet regnc paa IJorbcn. 
og ber bar Inttt ailcnneflr, fom b\)tUJx 
Sorben. 

6. Cg ber cbgiF en Tamp af Sottcn, og 
Da^bt^e al Sorttnd rofrbed, 

7. Cg aub SjlSrrcn hui'be bonnet SJIcn- 
ncftet (af) Slot, af 3orbcn, og blafi zi- 
bets 8anbe I hano 9lxfc; og Hitcnneftet 
''ICD til en lebeiibc gfel. e. I, i!7. 

e. Cg Wub ^rren hai'be ptanlet en 
ftflbe ubl CPcn, mob Cflen, og fat ajlcn- 
neflet bcr, Fiblltet l>an ^bbe g)ort. 

9. Cg Wub ^Smn glortr, at tec op- 
bo^tc allrhaanbe Iraec af Jorten. fom 

ifiTc lljfleligc at fee tU, og gobe III at <ibe 
If; og ilbfene 2rcre tnibt 1 I^aucn, og 
JtunbjTabene Sccce paa @obt og Cnbt. 
Sa». S,T. (. :2, s. 

10. Cg ber git en glob tib af (Sben, lil 
at banbe ^aocn ; og berfra bcletcft ben, 
og blCD til file ^oDCb-(£trommc). 

11. Icn fcTflcB Biaun cr HJifon. hbilfcn 
Icber om bet ganftc iani ^ulla, Ijiwr ber 
eiWuib; 

12. Cg fflulbet af bet fammc flanb cr 
gobt ; bee cr Ubellion, og ben Stccn Cniir. 

13. Cg ben anben globb Waon er mi- 
I)on, IjuiKeu lobcc oni bet ganftc ifaiib 

ei)uB. 

11. Cg ben treble globt Habn er J^ib- 
be[c(, tibliten gaaer Cften fea Hofi)ricQ ; 
Dg ben fjcrbc glob ben ct tStjeat. 

tiiii. 16, 1*. 

15. Dg Sub ^rren tog OlennefTel, og 
fatte bet i Qbcne ^De, al bijric ben, og 
bebore ben. 

16. Cg <Bub ^rren bob Dlenncfrct. og 
fogbe: bn man frit abc af alte 3rotee 1 
$a«n. c. 3, 1. S. 

17. BRenaf JtnnbfrabrnBllTcctpaa Wobt 
og Onbt, af bet ftal bu itte abe; thi baa 
^ollfcn I'ag bu ccber of bet, ftal bu boe 
Doben c. 3, 1 1 , «om. 6, la. c C. 'J3. 

18. Cg (Bub iilintn fjgbe: bet ee ttte 
gobt, at Snenncftct cr for fig alene, |cg oil 
StBcc dam en 4)cl|). foa ftal Mere ^ 
$am. ipntb. 4, S. a 3. 3. dot). S)en fjorfte 0lofe fboq. 19. Cg 0ub S^^iTcn f^abbc gjort af 3or- 
bcn alle (Diibe) I^^r paa aJUrfcn, oq alle 
$>tniinclcnd S^d^^ <>d ^^^^ ^^ ^il ^en- 
neffct, til at fee, t)Dnb l)an \>\itc falbe boert ; 
cvi alt bet, font ^bam falbte (^ber) leoeiibc 
3iel, bet bar benS 9lat>n. 

20. 3aa ^at) 9lbam alt Cbceget, of) i^im- 
mclend fiii^ic, og alle (Dilbe) ^i)i^ paa 
^UxUn 9labne; men for ^lenneffet fanbt 
ban ingcn S^\a\p, fom funbe bare t^od 
ham. 

m. l>a lob ®ub ©(Srren falbc en bbb 
3CIMI baa 9bam, og f)an foD; og ban tog 
cct af band Mif been, og lufte mebJtjob ifte- 
brn bcrfor. 1 Sam. 26, 13. 

22. Cfl(!ftub55(SrrenbbggebcafbetWif- 
bccn. fom ban babbe taget af SJienneffet, 
en dl^anbinbe; og lebebe bcnbe til HDam. 

1 ^.-r. 11, Ir. 1 lim. 2, 13. 

23 Td fagbe ibam : benne C5ang er bet 
i}^icn af mine l^een, og jtjob af mit Jticb; 
tinnc bun ffal falbce^tanbinbe, tbi benne 
er Uf^en af )i){anben. 1 Gor. 11, 8. 

2 1 licrfor ffal SWanben forlabe |in ga- 
^:r Oil fin fiJlober, og blitc fafl boft fin 
^uuru, oq be ffal bare til eet jljob. 

iUi'a:th. lU, 5. 9ph. 5, 31 tc. 

25. Dg be bare begge nogne, 9bam og 
bano ^uflru, og bluebed iffe. c. 3, 7 

3. (^abitel. 

Ticcrdtn uM (Elanqcn forfercr £l9mb(n til Q( cctt 
af (ci ^rbuine Irctc^ ffruqt, e<) hun forffrrr SKons 
lrr\i ^< (<c ^rrs 4{«4enhcb, OQ ffiuU f!4# 1«9* 
CHi^ fDrfnn^er (slanqtn, Qoinbcn eg tWanbcn, bcrr 
fin t<fnn&<rli<)C Gtraf, og louer, at £lDind<n5 <Sab 
f!il fnufe riowlen* JE?cw^, 9=19, K^ani fal^fr 
fin i^jiini CiKi, (ikU) (fltz ttm Alctbtt, uttriucr 
tern a* f ara^itj, 90s24» 

1 Og 3langcn bar trabffere, enb aUe 
(rilbe) rnr |)aa anarftn, I)Oiire (Sub 
i:>^rrcu baobc giort; og ben fagbe til 
C^inDcn; \a, ftulbe ®ub f^atje fagt: 3 
Ruac iffe abe af ^oert Jrae I i&aben? 

*Rafn»» 10, IC. ] SKcf. 2, 16. 17. 

2 Ta fagbe Dblnben til Slangen : bl 
maae aUc af !lraetft gragt I i&abcn. 

3. «Ren om bet !lrae« grugt, fom er 
mlbt i fyirxn, fagbe ®ub: aber Iffe beraf, 
ofl rcrrr iffe berwb. at 3 ffwUc iffe boe. 

4. Va fagbe Slangen til Qbinben: 3 
ffal irre bee I^eben. ^o^. 8, 44. 

5. 9len (9nb becb, at bbilfen ^g 3 
crbe beraf, ba ffal eberf S)ine oplabed, og 
3 ffal blioe ligefom dub. og fjenbe (Bobt 
O0Cnbt 

6 Og Dbinben [aoe, at Xioet bar gobt at abe af, og at bet bar (t^cl) Ibf^eligt ot 
fee til, og et onffeligt Irae til at faae gor- 
ftanb af, faa tog bun af betd grugt, og 
aah'y og bun gau fin SJ^anb ogfaa meb 
fig, og ^an aab. 1 !lim. 2, 14. 

7. ia o|)lobed beggeS bereS Dine, og 
be f)enbte, at be bare nogne; og be btftebe 
gigenblabe og gjorbe fig Sfjorte. c.3,25. 

8. Cg be borbe ®nb9 i^(Srrend 9teft, 
fom gif i ^a\^cn, ber X^agen bar luftig; 
ba frjulte Vlbani og band i^uftru fig for 
(9ubd ^(Srrend tftnflgt iblanbt ^raerne i 
^aben. 

9. Cg (9ub ^(Srren falbte ab 9bam, og 
fagbe til bam: bbor er bu? 

10. Dg l)an fagbe: leg borte bin JRoft \ 
^aoen, og fr^gtebe, tf)i jeg uar nogen, og 
frjulte mig 

11. Cg ban fagbe: bi>o gab big tilfjenbe, 
at bu bar nogen? baber bu abet af bet 
2rae, om f^uilfet ]eg bjob big, at bu ffulbe 
iffe abe beraf? e.2, 16. 17. 

12. Cg ^bam fagbe: Cbinben, fom bo 
gai> (at bare) meb mig, bun, i)un gaD 
mig af bet Xrae, og leg aab. b. 6. 

2 (f or» 11, 3. 

13. ^a fagbe ®ub 5>Grren til Cbln- 
ben: ()bi f^aoer bu bettc gjort? og Cbin- 
ben fagbe: 3langcn bebrog mig, og ]eg 
aan. 

14. 1>a fagbe (9ub ^(Srren til Slangen: 
eftcrbi bu giorbe bctte, ba bar forbanbet 
fremfor alt Cloaget, og fremfor alle bilbe 
T>\)v paa ^larfen ; bu ffal gaae paa bin 
S)ug, og abe 8tob alle bit !^ibd I)age. 

15. Cg Jeg bil fatte gienbffab imeHem 
big, og imellem Coinben, og imellcm bin 
Sab, og imellem (jenbeS Sab ; ben fam- 
me ffal fcnberfnufe bit ^ooeb, men bu, 
bu ffal fcnberfnufe f)and ^al. 

1 3eh. 3, H. Worn. Hi, 90. 

16. (SWen) til dblnben fagbe ban: leg 
bil meget mangfolbigglcre bin Jtummer, 
og bin Unbfangelfe : meb Smerte ffal bu 
fobe S)orn, og bin ^ttraae ffal bare til 
bin fi){anb, men l)an, l)an ffal ^erffe ober 
big. l(Sor. 11,3. c 14,34. (^))f)-5*23 

1 lini. 2, 11. 12. l^ct. 3, 1. G. 

17. Cg ban fagbe til abam: efterbl bo 
(ob bin ^uftrue{) 9(ofl, og aab af bet 1:roef, 
om f)t)ilfet jeg bob big og fagbe: bu ffal 
iffe abe beraf, ba borbe 3orben forbanbet 
for bin Sfblb, meb j(ummer ffal bu abe 
beraf one bit iiioe Dage. 

18. Cg ben ffal bare big l:om og !llbfd» 
og bu ffal abe Urter paa URarfen. rtn forfte flRofe 609. 1 4. (Eap. 19. 3 btt «nflntc« 3Dccb ffal bu abe 
S^robct, inbtil bu blibcr til Sort) iglcn; 
tbl bu cr tiiflcn bcraf ; tf)l bu cr 3tob, og 
ffal bitbt til etob Igjen. 2 Jl)f^f. 3, 10. 

1 iWof. 18, S7. 3pb 34, 15. (^^rod. li!, 7. 

20. Dp 9lbam falbte fin i^uftrurd 9la\)n 
(ir>a, thi i)un felt) bar alle 2et)cnbc0 Ulobcr. 

21. Dp (S^ub ^(Inxn piorbe 91bam og 
(and ^uftru Ajortle of Sfinb og iforbe 
bcm. 

22. Og fflub fcGrrcn fagbe: fee. STbam 
r)ar txzxd fom ten af ois, til at fjenbe 
Ci^obt og Cnbt ; men nu, )pcia bet ban iffe 
ffal ubrotffc fin ^lanb, og tagc ogfaa 
af 'i'wUnt lictc, og ocbc, og Icoc roln- 
bcligrn — 

23. ^a forbifle («ub ^rren ham af 
Gbrnft .^abc til at bi;r(c 3orbcn, ben ^n 
bar tagen af. 

24. Cg ban breb SRenncffct nb; og fatte 
Cbcnibim Cften for (SbenO .^aoc, og et 
blinreube 3Darb, fom benbte fig, til at 
togte Sitcien til l^iofene 2rae. 

4. (![a))itel. 

Vtam wUr <Ta{n co Vbtl ; tt offrt htCiCtt, ffainj JOffrr 
talM int 0*tit, Mif n ^b<(* ; 5 ain bllPf r tcrfor pitfe 
paa ftn VroNr, V(ll^ ahKtirr ham, l^T. 9<xin \h\tU 
flaacr ?IM, C**nb fbrfnn^fc ham (Erraf eq ^im, pil 
^ (t tilftctc WoflCH/ at flaae ham ihnU tf^lO, Cain 
opier {>anod), oq bnaoer en ®tat) ; af haii< Ktfom 
var trn ^{potter Vamcch, fom tea (o {niflrucr^ 17s 
21* K^m atfUr Sclh, og han 9wi, S5. 38. 

1. Dg dbam fienbte fin i^uflru(Sba ; og 
tun unbfif, og fobtc Gain, og fagbc: Jeg 
tier en ^lant>, fom er j^(£rren. 

3cr. 31, «!. 

2. Cg hun bleb beb at fobe, nemlig band 
ftrobcr, iRbel; og 9lbel bleb en gaare- 
j)nrbe, og Gain bbrfebe Sorben. 

3. Cg bet benbte fig, ber en (rum) Txb 
bar forlcben, at daln frembar et Dffer til 
^Grren af Sorbenft grugt. 

4. Cg *bel, ogfaa ban bar frem af fin 
fciorbo fcrfle ^ffobninger, og af berrfi gcb- 
me; og ^(Srren faae til 9bel og til band 
Cffcr. 2aWof.34,19. (Sbr. 11. 4. 

5. men til (Sain og til band Dffer faae 
f^n iffe; ba Met) (^ain meget breb, og 
^nd ^nfigt falmebe. 

6. Cg .^(irrrn fagbe til Gain: bbt er bn 
Dreb, og hoi er bit 9lnfigt falraet? 

7. Gr bet iffe faaV at berfom bn gicr 
C^Dbt, ba er bu bebiigetiq, og berfom bn 
Iffe gior Wobt. ba er 3t)nben ben, fom 
Uggcr for Xoren, og bene ^ttraae ffal borre til big, og bu, bu ffal (^e ober 
ben. Worn. 6, 12. 16. 

8. Cg C^in talebe meb abel fin S^rober; 
og bet lienbte fig, ber be bare paa marten. 
ba obftob (Sain imob flbel, fin i^rober, og 
i^jelflog ^am. matil). 23, 35. 

1 3oh. 3, IS. 3ud. 0. 11. 

9. Dg ib^rren fagbe til (Sain: bbor er 
9bel, bin S)robtr^ og ban fagbe: jegbeeb 
Iffe; mon leg bare min ©roberfi i^ogtcr'^ 

10. Dg ban fagbe: hoab baber bu gjort-? 
bin S3robero S)lobe IRofl raaber til niia af 
Sprben. (Jbr. 12,lM. 

11. Dg nu er bu forbanbet fremfor '^ov- 
ben, fom o))lob fin a){unb, til at tage bin 
S)roberd ft^lob af bin ^anb. 

12. Staar bu bbrfer Sorben, ffal ben iffe 
bbcrmere gibe big fin gomiue; uftabig og 
pi^glig ffal bu bare paa Sorben. 

13. I»a fagbe (Sain til 4»(Srren: mIn 
SRidgjeming er ftcrre, enb |eg fan bare 

ONdfth. 37, 4* 5. 

14. See, bu baber brebet mig i Ta(\ fra 
at bare paa Sorbend ftrebO, og )eg mna 
ffjule mig for bit ^nfigt; og jeg'blircr 
uftabig og fibgtig paa Sorben, og bet oil 
ffee, f)bo mig ^nber, flaaer mig ii^jcl. 

36b J5f so fqq* 

15. 8Wen 6(5rren fagbe til bam : bcrfor, 
bbo fom ibielilaaer (Sain, {paa bam) ffal 
bet bebned fbbfolb \ faa fatte ^(Srren (5aiu 
et ilegn, at ingcn ffulbe i^jelflaae f^ani, 
fom bam fanbt. 

16. Saa gif (Sain ub fra ^rrenO ^n- 
figt, og bleb i bet 2anb 9{ob, Cfien for 
(Sben. 

17. Dg (Tain fienbte fin ^ufiru, og bun 
unbfif og fobte ^anod) ; og ban bbg^c en 
Stab, og falbte 3tabenO 9fabn efter fin 
3ond 9{abn j^anod). 

18. Dg fianod) bleb fob Srab, og Jrab 
ablebe ^a()utael, og Vtabujael aolcte 
SDIatbufael, og VZatbufaet aolebe li^amcdi. 

19. men 2amed) tog fig to ,^uflrucr, 
ben (Sued 9labn bar %ba, og ben iAnbciio 
9{abn 3illa. 

20. Dg 9ba fobte Sabal ; ban bar fiatcv 
til bem, fom boebe i ^^uluiier, og (banb' 
lebe meb) ga. 

21. Dg banOS3roberd 9kbn barSubai; 
ban bar J^aber til alle bem, fom legcbe 
paa Ss^rpt og Drgel. 

2a Dg 3»iia bun fobte ogfaa, liihai- 
tain, fom funfligen gjorbe allehaanbe 
ffarpt Robber- og 3ern-!loi, og iubal- 
eaind Softer, 9{aama. (Top. 2)en f«rfte fl^ofe Bog. 9 

23. Cg Earned) fagt>f ti( fine j^uftruer : 11. Cg dnod ganJYt Stlber 6lft) ni ^un- 

^^a ofl 3iUa. t)crcr min (Kjofl, ^^anird)^^ brcDe iftar, og fern Kar; og ban bobc. 
^uflnicr, motrfcr min Sale, at leg I^abcr 12. Cg Acnan bar halDfierb|lnb6ti|^))C 

lia^ict en >U{anb il)iel, mig til et 8aar, og dar gamtnel, og aoiebe k)U^alaleel. 
en Trcng, mig til en S5ulbe. 13. Cg Aenan lebebe, efterat l^an ^bbe 

'Jl. ^tcn fi)Dfolb ifal (Sain (leoued, og aulct fl){af)alalccl, otto bunbrebc iHar og 

vfjiiicd) I)alDfierbfinbdtpbe Qkinge og fpo f^rret^bt tftar, og ablebe Conner og (Dot- 

(j^ange. tre. 

25. Cg 9bam rjenbte t)bermerc fin ^u- 14. Cg Aenan9 ganffc Slber bleb ni 

flru, eg bun fobte en <3on, og (albte i^anO ^unbrebc Har og ti ^lar, og I^an bobe. 
"Elavil 3cH) -J il)\ (9ub l;aber fat mig, 15. Cg ^{al)alaleel oar fern 9ar og tre- 

{ui\r>c I)un,) en anben 3ab I dbeld 8teb ; flnbdtbbe Har gammel, og aolebe 3areb. 
thi (Sain flog l)am ii^jel. c. 5, 6. 16. Cg a){abaialeel lebcbe, efterat I^an 

:2o. Cg Setl) bleb og felb fobt en Sen. l>abbe ablet Sareb, otte l^unbrebe iKar og 

cg ban falbte fyin^ ^lam (inod -y ba be- trebibe Hax, og ablebe Conner og ^ottre 

gnnttc man at tmafalbe i ^Qrrenb %ia\)n. 17. Cg SJ^af^alaleelS ganffe dlber oar 

c. 5, 6. ۥ 12, ǥ otte I)unbrebe tSar og fern og l^alofenit- 

flnbOHjbe aar ; og f)ai\ bcbe. 
6. G a |) 1 1 e L 18. Cg Sarcb bar Ijunbrebe «ar og to 

«jm,fcin pat ffabt iOu5<ci9miff,«)i«E»«mi og treflnbfitttoe Kar gammel, og ablebe 

.^Mn ^fnan,4feiu i&an SKabaiaufi, iij.14. J^wn 1^. Cg Sorcb lebebe, eftcwt ^^an ^ai?bc 

T^ini, 15*17* ^an ffncA, is^iM^ ffnc<^, Un ooict (Snod), otte f^unbrebc Ylar, og ablebe 

C»a: u^ Icwn^« til ^imnuUn, avUtt !W«iDufrlai)/ 3onncr Og ^Pttre. 

tfi aitiK ibianM auc iKcniMfter, 2is24. |)an I'a^ 20. Cg Sarebfi ganffe ?llbcr bleb ni bun- 

-^ ban bobe. 
1. TennccraWenncffcn83lofgler8S3og: 21. Cg Cno* bar fcm og treflnbCtljbe 

taa ten Dag ®ub ffabte aJlenncfTct, «ar gammel, og ablebe anctl)ufela(^. 
Sicrtc ban bet i ©ubfl gignelfe. 22. Cg (^nod) banbrcbe meb ®ub, efter- 

1 xre-u 1, 1 f«. 1 w. 1, i!7. c* 9, 6. ^j j^^^ ^j^jj^^ ^^j,ljj fflletftufelab, tre bun- 

o «v,« ««».*• h*.m'ai>/,„h «« c^Kinhiv ^rc^f *<Jr, og ablebe 8onner og I^ottre 

.. t^fi^nJIi L n«? ?hl v^rP^/nnn 23. Cg (£nod)6 ganffe «lber bleo tre 

r.T whignebe cem, og raibte bereft waon fc..„K..-K* */,.. ^/f-« aA «r^.iKA«Kk>« tt%.. 

-Kcnncfre, paa ben &g be bleoe ffabte. ^If''^' l^'^^ InnhX^T ^h? r^ 

3. Cg«bamlebebe f^unbrebe og trebibe uV.\%l''?t^''T^^^^^^ 

VI jr. oq aolebe en 8on i fin «ignelfe, efter ?'i?^^*i'^ J"' ^"^^"^ *i^'? ?^ ®"V*^S ^"• 

fit *^iliebc, og falbte hand Slaon Self). ^ «^- «' »♦ J* 'V;,^'^Vl''*;, ?*"'' "'*'• 

4. Cg 9lbam leoebe, efterat \)an tyinbc 25. Cg SRetbufelah bar bunbrebe fiat 
apiet 3eth. otte bnnbrebe :flar ; og ablebe og fbb og fireflnbdt^De )Aar gammel, og 
Conner oq (Tcttre. aoIcbe Siamed). 

5. Cg *bam6 ganffe «lber, fcm ban le- 26. Cg 8Wetf)ufelab lebebe, efterat ban 
oe:e, bif D ni bunbrcbe 8ar og trebioe 0ar; b<ibbe oolet l^amecb, fbo bunbrebe 9lar og 
oq ban bcbe. to og firefinb(»tbt>e 0ar, og ablebe ©onner 

6 Cg 8ctb bar bnnbrebe 9ar og fem og <Dottre. 
flar ciammcl. og aolebe (^no0. c. 4, 26. 27. Cg SRetbufelabd ganffe tlber bleb 

7. Cq 3etbleoebe, efterat ban babbeao- ni bnnbrebe 9lar og ni og trtfinbeti^oe 

let dnod, otte bnnbrebe Sar og fii^ Har, 9ar ; og bnn bcbe. 
cg aolebe 3enner og (Dottre. 28. Cg Earned) bar bnnbrebe 9ar og to 

H. Cg 3cthd ganffe iKlber bleb ni bnn- og fireflnbMbbc Har gammel, og ablebe 

brc^e ^ar og tolo Var ; og ban bcbe. en Sen. 

9 Cg ilnoo oar MofemtfinbMbDe 9ar 29. Cg falbte b<ind 9labn 9loe, og fag- 

gammel, og ablebe Jtnuin. be: benne ffal trcfte oe i bor j(ummer og 

10. Cg (^no« leoebe, efterat ban habbe bore j^anberft 9lrbeibe |>aa Sorben, bbil« 

aotet Senan, otte bunbrebe 9ar og fhn- fen ^rren briber forbanbet. ^uc. 2, 95 
ten iHar, og aolebe Conner og ^ottre 30. Cg Earned) leoebe, cftttal \)aii V^V 10 a)eii ferfte flRofe 0og. 0. 7. (!Qt> 

be ablet «oe, fern ^unbitbe ^ar ofl fern 10. Cfl Woe ai?lebe trc ©cnner, Scni, 

og l)alDfcmtflnb^tODe0ar, og aolcbe Son- C^am cc| 3at>hct. c. 5, 3d. 

Her og Dflttrc 11. ^cn Sorfccn bar forbocrbct for (Subtt 

31. Dg 2amcct)0 ganffe Sllber bleb fl)b 9(n|1gt; og Sorbrn oar ft)lbt mcb il^olb. 
^unbrcbe Har og f^b og (^albfjerbflnbdtii^be 12. 1>a faae C^ub baa Sorbr n, og fee, 
tar ; og ^n bobe. ben bar forbcerbet, tf)t alt Itjob l^aobe for- 

32. Dg fRot bar fern l^unbrebe fiav gam- boerbet fin $Bei ipaa Sorben. 

tnel ; og 9^ ablebe 8em, C^bam og 3a- 13. !Da fagbe ®ub til 9loc : alt jticbo 

p^tt c. 6, 10. c. 10. 1. <!nbc er fommen for mit 9lnfigt, tf)i ^or- 

ben er fl^lbt mcb JBolb af bem ; og fee, jcg 

6. (E a b i t e L bil forbarbe bem meb 3orbcn. 

WfniKifenrt »ortocwife Micct owb fifrre ; Oub pk 14- ®ibr big en trf af ®oj)lKrtrae, gior 

HbfKttc t«m, U7, s>en rctfarbisc 91m f nterfiaas 9lum { 9rfcn ; og bceg ben inben og ubcn 

U for OCrren; olt Kjet haoer fbrtaeoet fin 3bs til meb ^eeg. 

'"/: *^!^Ax ^ J;*"l^i" *."* ^*" ®1?** "^^ ^'ll* 15- Cg benne er (Snaaben,) efter boll- 

l^Dorl Dan ffal wbbf Hfl eg <£!"«. 03 en 3>eel af {5" J" '^i^J'^To L u ? * Jn w J? 

fugune, iDi;r, ooag 09 Omte, ic*, 13=22. ff^l barel«rfcn6 Sangbe, ^albtrcbfinbMbiu- 

1. Dg bet ffcbe, bcr Snenneffene ^abbe ^^e^'"'^ ®''^^'' '^ *''^^'' *^'" ^'"' 

2. ba faae ®ub8 Sonner 8Renneffene SLTn"«rl',I«^^I^^^^^^^^^^ )Z'^.?. 
Ltt'a^leTmR^^^^ ^' SeL^bf it^iS ^n&'i^^ 

3. <Da fagbe ^drren : min «anb ffal ^{^J^^^^^ {mr\t.) ^ ^ ^ ^ 

iffe trcctte mcb Snenncffct cbinbcligen, ef- J\S^^ »^9' I^^'J^O ^fj»ofr fomme en 

tcrfom ogfaa ftan er ^ob •, og ()and 2)age S?"^P,^^ ^^^ Sorbcn, til at forbaroe alt 

ftal b<trc%unbrebe og tbbc tlar. £^^ ff ni I)abcr 2ibfl ftanbe i (Ig iinbcr 

!Watti,.sa,37. xp.o.7,51. Sol), 3, 6. ^immclcn J alt bct, fom cr pao SorbcH. 

Vf. 78, 39. (fal qboclcd. 

4. ^a ben Sib bare J(iotmber baa 3or- 18. S){en mcb big obrettcr ieg min Sf^a^t ; 
ben, [a ogfaa efterat ®ubd Senner bare og bu ffal gaae I trfen, bu og bine <Bq\\' 
inbgangne til SRenneffend Retire, og l^ab- ner, og bin $)uflru, og bine 3onncrd ^uo' 
be ablet Pg (^orn) ; be ere be 8}alblge, truer mcb big. 

(bilfe bar fra forbum Vh botret nabnfun- 19. Dg af alt bet fom leber, af ait jljob. 

bige SJtotnb. et S^ax af ^bcr (SlagO) ffal bu inbfcrc i 

6 Dg ^rrcn faae, at Sncnncffetd Dnb- 9(rren, og labe leoe meb big j ^an og i^un 

ffab bar flor \>aa Sorbcn, og ait l^and ffal bet bare. c. 7, 9. 

I^terted Sanferd ^aafunb bar iffun onb 20. 9f guglene efter bcred ®lag9 ; og 

^Dcr ^ag. c. 8, 21. SDlatt^. 15, 19. af Dboeget efter berefi <5lagd ; af allcbaa- 

*ph. 2, 3. stem. 3, 23. c. e, 7. nbc Dmic paa Sorben efter bereft Siago ; 

6. ©a angrebe ftdrren, at J)an ftabbc ct ^r af bbcr (Slagd) ffal gaae til big, 
giort ffllenncffct paa 3orben, og bet be- at be maae leoe. 

romrebe ^am I ()an8 fticrte. 21. Dg tag bu big af allc^aanbc (Bpik. 

7. Dg ftdrrcn fagbe: leg bil ubflette fom otbcfl, og famle til big: at bet maa 
Wenucffet, fom leg baber ffabt, af Sorben, bllbe big og bem til gobe. 

baabe SRenneffe og Db«g, og Drrae. og 22. Dg 9iot glorbe bet ; efter alt bet, 

gugle unbcr ftimmelcn; t^l mig angrer fom ®ub (>abt)« befalet (hwi, faalcbcd g|or- 

at leg giorbe bem. be ^an. c. 7, 6. iibr. 11,7. 

6. iDlen 9loe fanbt 9toabe for j^(Srren9 

l^inc. c. 18, 3. c. 19, 19. 

9 aRof. 33, 13. 17. euc. 1, 30. 7. dajpittl 

rbig WCanb, bar tUlbtommen t fin iltb ; truer, 09 faa mange af T^r, 9a, Orme OA 5^a(f, 

)e banbrebc meb (Sub. 2 ^t. 2, 6. fom <sub lyix^t bcfoiet ham, i.-o. el;n^f{c^<n 

Cbc,ll/7* ldRof.5,23.3<i* ^•15,2. bmmer, 09 brutner edt Ut, fom (coe^r paa Ut 

^U 110^ 1* I«rnv unblagett bet, font oar i Utttn, 1(MU, 7. a €oi>. (Den fcrfte fDtofe Sog. 11 1. Dd i&(hTfn foflbc til Woe: gaf fnb, 
bu og bit ganiTe ftuuft, \ «rfen ; t^t leg 
bat>fr feet big (at bare) retfocrbig formlg 
I brnnc 6Cagt. 8CD. ®. 16, 31. 

3')>ft. 9, 5. ffbr. 11, 7. 

2. ^ag big af aUc(^anbe rtent ClDceg 
ft)D og S\)t>, ^n og l^nd !^un ; men af 
bet dDctg font cr urrcat, et ^r, ^an og 
hand ^uiL 

3. Cgfaa af gnglrnc nnbtr ^immrlen, 
fho og fDO, ftan og ftun; at bc^olbe 
3vzb baa al 3orbcn i SlDt. 

4. Zh\ om ft)0 Dage enbnu bil jcg (abc 
Tcanc paa Sorbcn forrc t^Dc Dage og fijr- 
rrtnoe Slocttfr, og ubflcttc af 3orbcn oHc 
Ifocnbc Xing, fom jcg Ikidct g|ort. 

5. Cg 9loe gjorbe bet, efter alt, fom 
S>\j.ncn bob f>ara. c. 6, 22. 

ti Cg ber 9iot bar fcx bnnbrcbe *ar 
pammd. ba bar globen, (fom t>ar) Banb 
cccr ^orbcn. 

7. 9be gif inb, og band Scnncr, og 
bans $»uflru, og banft Sonnert ,^uftruer 
inc? bam, I ^rfcn, for globenft Canb. 

t'f.-.ur. il, 37. 3r» t»(. 17,37. 1 »|Vt. 3, 20. 

ft «f rccnt Cuxrg, og af bet ClDoeg, fom 
ifff cr rccnt, og af guglenc, og af alt bet, 
fcni frhbcr paa ScrDcn, 

If CAlf ^ar og ^ax til Woe tU «rfcn, 
.^.in eg ^un; ligefom (Sub l^aobe bcfalct 
>?;oc c. 6, 19. 

10. Cg bet ffcbe paa ben fbbentc Tag. 
bj rare Rlobend ©anbe oDcr Sorbcn. 

11. 3 bet «ar, ber Sloe oar fcjc bunbrc- 
be Hat gammel, t ben anoen S){aaneb, 
t>aa ben fottente ^ag t ^aanebcn, paa 
ben fammc Dag obbraft alle Stilber I ben 
frorc ^afarunb, og ^Imnielend olufer ble- 
tr obiaone. 

12. Cg ber bar Wegn paa 3orben fi^rre- 
tnrc rage, og fl)nctt)oe Woctter. 

13. ^a ben felofamme Dag glf 9loe, 
ca 3cm, og Sham, og 3abbet, Woe 3on- 
niT, oa Woe ^uftru, og band 8cnncrd tre 
5>'juruer meb bem, i llrfen. 

1 1. De. og allebaanbe (oilbO Dt)r efter 
bircd 3iag6, og allebaanbe Qixrg efter 
bcreo 3Uig«, og allebaanbe Crme, fom 
fmbe t>aa 3orten, efter bered Slagd, og 
allebaanbe gngle efter bertd 31ag0, alt 
bet. fom funbe fligfot, alt bet, fom l^iDbe 
Cinger. 

15. Cg be gir i Mittn tU Woe, ^r og 
^r af alt Skipb, fom Sibd flanbe bar 
flbi. 

16. Cq be, fom fom, fom ^n og ^nn af allebaanbe Aj0b, fom (9nb babbe bnbet 
bam ; og ^Crren lufte efter bam. e. 6, 20. 

17. Da bleo globen fbrretbt)e Dage 
oi?er 3orben ; og JKanbet fonuerebefi, og 
oploftebe Srfen, og ben opf^otoebed obtr 
Sorbcn. 

18. Og Banbet flf Cber^aanb og for- 
merebed faare oDer 3orben ; og arfen flob 
ooenbaa )Qanbet. 

19. Dg JBanbct flf Cber^aanb faare 
mcgct oDer 3orben ; og alle bfi^le ©iergc 
bleue frjulte, fom bare unber ben ganfte 
^immel. 

20. gemten 91en fra oben til flf Sanbet 
Ooerl^anb, og ©jergene bleoe frjulte. 

21. 3aa goalted alt Stiob, fom frob paa 
Sorbcn, af guglc og af Cllxig, og af (oil- 
be) Dbr, og af alt bet iirlmmel, fom 
bnmlcbe paa Sorbcn, og bbcrt a)tennefle. 

tWatth. 24, 3(<. 3!). 1 ^^tt, 3, 'JO, 2 ^^r. 3, 6, 

22. ait bet, fom hapbc )iim Slanbd ^an* 
be t |1n Woefe, af alt bet, fom bar paa bet 
Icrrc, bobe. 

23. Cg ber ubflcttebc6 alt Bafen, fom 
par paa Sorbcn, fra 9){cnncfrct inbtil 
Cboeg, inbtil Crme, og inbtil giigle un* 
ber ^iramclcn, og be blcoe ubficttebe af 
Sorbcn ; og Woe blco alene Igjcn, og l^oab 
ber oar meb bam i ^Hrfcn. 2 ^t. 2, 9. 

24. Cg Banbet I^aobe Cbcrbaanb otxt 
Sorbcn ^unbrcbe og (Kilbtrebflnbtti^ 
Dage. 

a Gapitel. 

6u2) tattr Varibtt (>ortiffrrr< iqten, |:5« ftoc uMs* 
(cr <n dtavn, o<) (rrrfirr trc X)utr, for at erfirtMi 
Sordcn t>ac blccen t«r, &:12. Xtn blivtt ttt tffr; 
9iM gaa<r ub af HtUn, 13=19. Q^ns^cc ct Vlttt 09 
of rcr ; OuO vU itf( faaU^ctf fbrtoenx a( Sec^n, 
30^32. 

1. Dg ®ub Ibufom Woe, og alle (bllbe) 
Dbr, og alt Cootg, fom oar meb ^am f 
Slrfen, og ®ub lob Weir fare ober Sorben, 
og Banbet falbt. c. 20, 22. 

1 Gam. 1, 10. 

2. Cg iWlberne I «fgrunben ftoppebe«, 
og ibimmclcnfl 3lufcr, og Wcgnen af .i>ira- 
melcn opbolbtcfi. c. 7, 11. 

3. Cg ©anbct benbte tilbageaf Sorbcn, 
gaaenbc frcm og tllbage ; og Banbet for- 
mlnbffebea, eftcrat bunbrebe og Ijalbtreb- 
flnbfttbbe Dage bare forlebne. 

4. Cg Men bbilebe i ben fbbenbe 9Raa- 
neb, paa ben fbttenbe Dag i IDtaaneben, 
paa araratd »)erge. Sf. 37, 38. 

5fr. 51, 97. 

5. Cg ©anbet focr bib og bib. og for- 
mlnbffebed, inbtil ben tienbc C^aaut^V^ IS fl)en fBrftc VTofe 009. 8. 0. (Sd|). t ben ticnbc (IRaaneb,) paa ben furfte 
fX^dft) i !DIaanebfa, lobe Hoppene af 
x^lerprne fig tilfonc. 

6. Ofl bet iKHbte ilg, efter fDrreti)Dc Dage, 
ta opiob 9(oe (Ulnbuet paa Hxttn, Ijbtlfen 
(Ktn b^Dbe gjort. 

7. Dg l^in nblob en flUabn; ben flol 
frem og tilbage, inbtil SBanbet borttone- 
bed af Sorbcn. 

8. Cg fyin ubiob en !Due fra fig, at fee, 
om SIkinbet mx falbet af Sorben. 

9. Dg ber Duen fanbt if re bet, ben funbe 
bbUe fin gobfaale paa, ba font ben igjen 
til fyxm i trtcn, forbi ijianbet bar (enb- 
ba) oDer ben ganffe 3orb; faa ubrafte 
fyin fin $aanb, og annammebe ben, og 
tog ben til fig i 9(rfen. 

10. ^a biebe fyin enbnu ft)b anbre X)age, 
og ubIob atter en Due af Srten. 

11. Dg ben Due rom til i)am beb Vf* 
tend $ib, og fee, ben f^at»be et afbrubt 
Dlieblab i fin Wlnnb \ ba fornam 9{oe, at 
Banbct bar falbet af Sorben. 

12. 8Ren ^an bicbe enbnu anbre ft)b 
Dage ; og ublob en (Due, og ben foni iffe 
til ^am i^bermere. 

13. Dg bet ffebe, i bet fcrfte og fe? ^un- 
brebe 9ar, i ben forfte (!3)2aaneb ^ baa 
ben forfle (Dag) I 8Kaaneben, to'rrebeS 
ttanbet ober 3orben ; ha tog 9lot Saffet 
of iMrfen, og faae fig om, og fee 3orben9 
Ducrbeel torrcbeft. 

14. Dg i ben anben SDlaaneb, paa ben 
fi)0 og tbbenbe Dag i Dlaaneben bleb 
Sorben (ganffe) tor. 

15. Da talebe ®ub til 9tot, og fagbe: 

16. Q5ar ub af ^rfen, bu og bin^uflru, 
og bine Conner, og bine 8j(?nncrd j^ud- 
truer meb big. 

17. 9IIc Dbr, fom ere l^od big, af alt 
itjob, af %\if[lt, og af Dbag, og af allc 
Drme, fom frt;be paa 3orben, ubfor meb 
big; og be ftal Drimle paa Sorben, og 
borbe frugtbare og mangfolbige paa Sor- 
ben. e. 1,22.38. C.9, 1.7. 

18. Saa gif 9loc ub ; og band 6«inner 
og i)and ^uftru, og t^and ^onnerd ^ud- 
truer meb l)am. lHkt.3,20. 2H^t.9,fi. 

19. aile (oilbe) Dt)r, og alle Drme, og 
alle J(ugle, alt boab ber frt^ber paa Sor- 
ben, efter berefl 8iag«. gif be ub af «rfen. 

20. Dg 9lot bbggebe $)(£rren et alter : 
og tog af allcbaanbe reent Doag, og af 
ailebaanbe rcne %u^U, og offrcbe Sbranb- 
offer paa 9lteret. 

21. Cg i^lirren lugtrbe en befKtgeiig Sugt: ba fagbe Mrrrn i fit ^jerte: leg 
bit iffe mere l^refter forbanbc Sorben for 
SDlennefTend 6ft^lb, bog fi){ennef!ct6 ^icr- 
M Xante ex onb af band Ungbom ; eg 
leg bil iffe mere berefter flaae alt, l)DaD 
ber leber, faafom jeg b^ber gjort. 

C* 6y 6 K* WAUti^ 15, 19. dCcuu 3, 23. 
9U Si, 9. 1 Wcf. 9, 11. 

22. Saa loenge Sorben bliDer enbnu, ffal 
8ab og ^ufl, og grofl og 4>ebe, og 3om- 
mer og Sinter, og Dag og 9lat iffe aflate 

9. (SapiteL 

<Sub Mffigner Koe M) Une Cmncr, U7» Matter 
Rcgnbuen til c( ^quttt^n inuUtm fig 04 al 3or: 
^n, 8sl7« 9I0C <S«niwr eprcjinc<, 18. 19. 'Htx 
planter en IBiingaac^, triffct bt mt^n Slktn, b<* 
fpottel! af Ct^aiii 09 Canaan, atti of (S<m c^ 3a: 
p()et/ forbanbcr t^int, pclfigner biife ; (jKr, 20-29* 

1. £)g 0ub belflgnebe 9loe og band 
@onner, og fagbe til bem : oorbcr frugt- 
bare og mangfolbige, og fi)lber Sorben. 

c* 1/ i£2. S28. c. a, 17. c. 33, 11. 

2. Dg grbgt for eber og Wocbfel forebcr 
ffal bare occr alle bilbe Dbr paa SorDcn, 
og Ober alle gugle unber ipinimclen ; oocr 
alt bet, fom fr^ber paa Sorben, og oiht 
alle giffe i S^aM, be ffal bare game I 
eberfi^anber. c. 1,28. 

3. iHlt bet, fom brimler, fom leoer, ffal 
bare eber til Spife ; ligefom grjonnc Urtcr 
l^ber jeg gibet eber alt (bette.) 

c* 1, 39. 9{oin. 14, 3. 

4. Dog Aiob af bet lebenbe (Dbr,) bbld 
SBlob er enbnu i bet, maae S iffe abe. 

3 aVef. 3, 17. 5 sKof. 12, 16, »p. C«. 15, 20. 29. 

6. Dg biftfeligen, leg bil ubfraue ebrrd 
aiDfi ©lob, af alle D»^r« Colb bil leg ub- 
frabebet; og af SWenneffenft ftaaub nf 
bberd ij^aanb, enbog f)an^ Sroberd. t?ii 
leg ubfrabe SJIenneffend 8iel. 

6. 5&bo fom ubefer SWenneffctC ©Icb 
beb a)(enneffet ffal f)an9 ©lobubcfed ; tbi 
i ®ub5 SBillebe glorbe l^^an SRenneffet 

9 Aof. SI, 13. HXetW, ST., 53 K. 
1 JRof. 5, 1. Sat. 3, 9. 

7. Dg borber frugtbare og mangfolbige ; 
brimler b<ia3otben,og oorber manqfol- 
blge berpaa. e. 1 , 22. 28. c. h, 1 7. 

8. Dg <9ub talebe til 9{oe, og til biind 
Conner meb l)am, og fagbe : 

9. Dg leg, fee, leg opretter mln Sf^aqt 
meb eber, og meb eberd 9lffom efter eber, 

10. Dg meb l)t)cr let>enbe Sjd, fom cr 
^09 eber, af gugle, of Dbag, og af alle 
(Dilbe) Dbr paa Sorben bo^ tber. af alle 
bem, fom gif ub af flxttn, af alle D^r, 
fom ere paa Soibco- 9. 10. Cat». S)en f0rftc Vloft eo(^ 13 11. ^al^ o))rtttrr min ^flt mrb eber, 
ot fKrtftcr ffal irfe alt Kiob jobtlaoQCd af 
>^ioben6 Sanb; og ber ffal iffe fomme 
gioDI)crtftfr»otfort)an)e3orbtn. c.8,21. 

12. Cp (iub fagbe: bette cr et llcgn paa 
ten H^aj^t. fom je^ qIot imellem mlg, og 
iiiicUcm cbcr, og imellnn al icbcabe SH 
fern er bofi ebcr til cDig Xlb, 

13. 3cg I)a&cr fat min IBuei€rbcn; og 
ben ffal Dcere til tn H^gted Xtgn, imelttm 
mii] o>] imcUem 3orben. 

14. Og bet ffal ffcc, noar jcg forer ®^- 
a\ oi>cr Sorbcn, ba ffal fbucn feet) i 
vcfixn. 

1^ Cg leg bil fomme min H^agt i^u, 
fom CT imeUcm mig, og imelltm cbrr, og 
imciicm alle Icbenbe 8iele af alt Jtjob, at 
ittc mm ffal txzre i^nb tU en glob, at 
fcrbjcrw alt Aiob. 

16. rerfor ffal S3urn botrt i 8rt)cn ; og 
irq t?il fee bfn, at fomme ben eoige $agt 
i^u imellem d^nb og imellem alle lebenbe 
3!fic uf alt 5tiob, fom er paa 3orben. 

17. Cg Oub fagbe til «oe: bette ffal 
ixrc et Xcnn paa ben !)kigt, fom leg ^« 
Kr o)?rrttet imellem roig og imellem alt 
iijcb, fern cr paa Sorben. 

1 5. Cg Jtoe Senner. fora gif ub af 5rr- 
Un. Dare 3em og dtfam og 3api^t ] men 
(Sbjm cr (Sanaand gaber. 

19. rifefe tre ere Woe 8onner; og af 
tioi'c bicD 3orben befat alleoegne. 

'20. i)Un 9ioebegpnbteatblit>een9bel9- 
man^. og plantebe en tiiingaarb. 

•Ji. Cg ban braf af Uinen. og bleb bruf« 
fcn. og blottebe fig mibt i fit H^^iulun. 

2-2 Xer Sftam. (Eanaand gaber, faae 
tin fra^erd Slufel, forf^nbtc i^n begge 
une ^rcbre bet ubenfor. 

•i3. Xa tog 8em og Saphtt et StUtbt, 
0:1 iiMbe bet paa begge bercd Sfulbre, og 
pit baglenb«, og fliuUe btrtf^ gaberd S)lu- 
»\i, ci\ bfrc6 ^nfigter (bare oenbte) bag- 
unDc. at be faae iffe bereb gaberdVlufel. 

24 Cg Woe baognebe op af fin fBiin, 
n fir at oibe, ^b ^n9 ben lille Ssm 
Kiftc giort. 

•J5. Ta fagbe ^an : forbanbet botre da- 
naan. l)an ffal tare Sjenere^ Itjener for 
fine Tbrobre. 

•26 Cg ban fagbe: lobet toocre ,^Crren, 
'3cm6 ciiub, og (Sanoan ffal ocerc bereo 
Ijcner. 

97. dub t)enUgen obertale 3apl)ct, og 

ban ffal boe I 8em6 H^uluoer, og (Sa- 

ruiufi ^al Mctt UrcO Zjenn. c. 87. 40. 28. Cg Woe icoebe efter globen, tre $un« 
brcbe ^ar og i^alDtrcbfinbdtpoe Har. 

29. Cg Woe ganffe 9llber bar ni ^n« 
brebe 9ar og (jalotrebflnbbtpbe Har*, og 
^n bobe. 

10. (EapiteL 

Itec Cfrn< QSIflrqtcr, eg ^Mr be 609c hoet, t/^nmmi, 
mmlig 3apD<t«, ls5« <(^atiil« (MO* cfgCcaif 
TLHom, K* 81s3S, 

1. Dg bf«fe ere Woe GonnerS ®lag- 

ter, 8em9, C^bamd og 3ap{;ete; og bem 

febted fbrni efter globen. c. 5, 32. 

c» n, 10* 

2. 3ap^et9 Senner bare: (9omer, og 
SRagog, og SRabai, og 3aban, og Itubal, 
og 9){efed), og ^birad. 1 jtron. 1, 5. 

3. Cg O»omer« Sonner: Hfcenad, og 
Wipbat, og 2()ogarma. 

4. Cg Saoane Scnner : Clifa, og JJar- 
fl9 ; Jtitf)im, og X'obanim. 

5. «f biefe blcbe fiebnlngeme* C*er ab- 
ffilte I bered Sanbe, bber efter fit 2unge- 
maal, efter bcreS 31otgtcr i bcre« golf. 

6. Cg (£f)amd 8onnerbare: (S[;ue, og 
anijraim, og ^iit, og Canaan. 

7. Cg 6f)u6 8onncr : (Btba, og fiablla, 
og 8aotba, og Waema, og 8abte(§a ; og 
WaemaO 8icnner: 8(^eba og Xeban. 

8. 9){en (ihub ablcbe Wimrob ; fyin, ^n 
beg^nbte at blioe bcxibig paa 3orben. 

1 Jtr^n, ], 10. 

9. ^an, la ban bar en balbig 3ceger for 
5)€Trcn« ?lnflfltj berfor jlfled: (ban er) 
fom Wimrob, en balbig 3otger for SySx* 
renb iflnflnt. 

10. Cg IBabet bar ^nd Wige9 S3egbn- 
belfe, og (5rid), og Hcab, og Calne, 1 81- 
ncar 8anb. «m. 6. 2. 

11. *f bette 8anb ubf jm «6fur ; og ban 
bbggtbe Winloe og died)obotJ)-3r, og Cto- 

lab. 

12. Cg Wcfcn imellem Winibe og dala^; 
benne cr ben florc 3tab. 3on. 1, 2. 

C. 3, 3. 

13. Cg Oli^raim ablebe be Suber, og 
Hnamcr, og l^cbaber. og Slapbtn^jer. 

1 ilrffn* 1, 11. 

14. Cg ^atbrufcr, og Gaflnfeer, l^boraf 
fomme be i<^bili(ter og Gapbtborcr. 

15. Cg Canaan aolebc 3ibon, fin gor- 
flcfobtc, og 5?ctb. 

IC. Cg be Scbuflter, og «morltcr, og 

Wirgafltcr. 

17. Cg fecbitcr, og «rfiler, og 8lnilcr, 

18. Cg ^Hroabitcr, og ^icmaiilct.oftSyif* 14 (Den forftt IRofe 009. 10. 11. Cat). matl^itrr; og ^fter ere be (Sananiterd 
€lagtcr ubbrebte. 

19. Cf) be Gananitcrt (l^roenbfe bar fira 
3tbon, hex man fommer til dhexax, inbtll 
9l6fa ; (on) btr man fommer tit 8oboma 
09 ®omorra, og Hbma og 3<^^oinif inbtil 

20. SMdfe ere (E^amd Bern efter bere^ 
81ocgttr, efter bered ^ungemaal, t bered 
i^anbe, i bered golf. 

21. Cg 3em blcbe ogfaa (SBem) fcbte; 
^n bar alle (Sberd Buro^ gaber, iapt)tt^ 
ben «^lbfte6 Prober. 1 Jtron. 1. 17. 

22. 8emd(Scnner bare: (Slam. oq9^ 
fur, og tKrbbacbfab, og ^ub, og Uram. 

23. Dg 9ramd @onner bare: U3, og 
^ul, og ®etl)er. og iDlad. 

24. Dg ^Hrpba^fab ablebe 6ala^; og 
Baia^ aolebe (Sber. c. 1 1, 12. 

1 Attn, h 18. 

25. Cg (Sber bleoe fobte to Sonner: ben 
ened 9lar)n bar ^leg. forbi Sorben bleb 
{Tiftet i band llib, og ^nd lOroberd 9{aDn 
barSoftan. e. 11,16. e. 11,8. 

26. Cg Softan ablebe 9lmobab, og Ba^ 
lebb, og ^aaarmaoct^, og Sarab, 

27. Cfl Slboram, og Ufal, og ^iflo 

28. Cg Cbal, og dbimael, og @d)eba, 

29. Cg Cb[)ir, og ^aolla, og 3obab; 
alle bidfe ere Softand Conner. 

30. Cg bered S3olig bar fra SRefa, inbtll 
man fommer til (Bcp^x, til bet IBjerg 
mob Cften. 

31. !Di6fe ere 8em9 SBom, efter bered 
8locgter, efter bered Itungemaal, i bered 
8anbe, efter bered golf. 

33. !Di6fe ere 9loe S)omd eioegter, i be- 
red Sffomme, i bered golf; og af bem ere 
golfene abffilte paa 3orben efter globen. 

Xp. O. 17/ 2d* 

11. dapittl 

EKf nmffrnc raabflaae em at bi^ge et loam, l^oil 
<Spitfr ftul^c naac ep ti( e>ininiclen ; Oud fbrolrrer 
Urt6 Zufuntmaal, atfpr^t tcin; <2iaben fatM 
fbabel/ 1:^* <S«m< Vftont oprcgne* inbtU Vbras 
fKini/ font nieb <Barai es Colb oanbrcr fra Ur tU 
^ararir 10s3S« 

1. Dp al 3orben ^bbe eet Itungemaal 
og eend ilale. 

2. Cfl bet ffebe, ber be reifle fra Cften, 
ba fanbt be en IDal i linear 2anb, og 
bocbc t>cr. 

3. Cg be fiiqbe ben ene til ben anben : 
KKin. later pft flrbfle Jcfll, cji brocnbe bem 
iKl ; ofl tc biu>te icgl for 3tecn, og iiiim 
iKtobc be for Aalf. 4. Cg be fagbe: belan, laber od bbgge 
09 en etab og Saam, l)bid €|)ibfe (fan 
naae op) til ^immelen, og laber od giore 
od et 9taDn, at bi iffe ffal abfbrebed oDer 
al3orben. 6^of. 1.28. 

6. ^ nebfoer j^(Srren, for at fee ben 
@tab og bet Itaarn, fom a)lenneffcnd 
SBorn bl^gqebe. 

6. Cg ^Crren fagbe: fee, bette er ect 
golf, og be baoe alle eet Sungemaal, og 
bette I)at)e be begbnbt at gjore; og nu 
ffulbe bet iffe formened bem, alt l;k}ab be 
(Kibe o))erlagt at gjore? 

7. SSelan. laber od fare neb, og blanbe 
ber bered ^ungemaal, at ben ene iffe for-' 
ftaaer ben anbend Sungemaal. 

8. Cg ^drren abfprebte bem berfra oDer 
al 3orbend Jtrebd ; og be lobe af at b^gqe 
etaben. «ac. 1,51. 

9. fDerfbr falbte man bend 9taDn S^abd \ 
tfy\ ^(Srren blanbebe ber al Sorbend Xiin- 
gemaal ; og ^Srren abfprebte bem berfra 
ouer al Sorbend Jtrebd. 

10. 5)idfcere®emd8lctgter: Scmbar 

Siunbrebe 9ar gammel, og aolebe 9lrbba(b- 
ab, to Har efter globen. 1 itron. l, 17. 

IMC. 2, 36. 

11. Cg Sera lebebe, efterat ban batbc 
aolet 9(rb(^a(t)fab, fem ^unbrebe iRar, cg 
aolebe 8cnner og i)0ttre. 

12. Cg 9rb^d)fab leoebe fem og trcbit^e 
9ar, og aolebe Sala^. c. 10, 21. 

13. Cg 9rb^ad)fab lebebe, efterat ban 
baobe aolet Balai), fire I^unbrebe 9ar 09 
tre 9ar, og ablebe @enner og X^ottre. 

14. Cg 8ala^ lebebe trebioe iiax, og 
ablebe (Sber. 

15. Cg 8ala5 lebebe, efterat f)an hafbc 
aolet <lber, fire (unbrebe 9ar og trc ^ar. 
og ablebe Conner og ^ottre. 

16. Cg dber lebebe fire og trebibe 9iax, 
og ablebe ^eleg. 

17. Cg (Iber lebebe, efterat ^n babbc 
ablet ^eleg, fire ^^unbrebe «ar og trcbioe 
*ar, og ablebe ©onncr og Retire. 

18. Cg ^eleg leoebe trebloe «ar, og ao- 
lebe Weu. 

19. Cg ^Jeleg lebcfce, efterat ^in batbc 
ablet 8leu, to l)unbrebe Hax og ni Har, cg 
at»lebe 3onner og -rottre. 

20. Cg «eu lebebe to og trebibe «ar, og 
ablebe 3erug. 

21. Cg Wen lebebe, efterat ban frnbbe 
aulet Scrug, ro bunbrebe «ar og fbo iiax, 
og aolebe 3jonner og X^ottre. II. 19. iSap 2)en fcrfte SRofe IBog. 16 23. Cg 3tnio letKbe trcbloe Har, og aD« 
Icte 9(a(t)or. 

23. Cfi 3mig Iet)ebe, efterat ^n ^be 
avkt 9fad)or, to bunbrtbe Har, og ablebe 
Conner og 2)flttrc, 

24. Cg 9tad)or leotbe ni og t^be aar, 
og arlrbe ^ara^. 

23. Cg 9lad)or Icbebc, efterat ^n bab- 
^c aDiet Xbara^, ^unbrebc 9ar og nitten 
tar, og ablebe SDnner og Satire. 

20. Cg Zt^araf) lebebe balDfierbfinb«tt)be 
Hai, cg ablebe 9bram. 9Md)or og S^avan. 

e?. Cg biftfccrc:lbara^|Slaglcr:!t5a- 
l jh aulcDe dbram, 9Jtad)or og j^aran ; og 
^araa aoUbe )ioif). 1 jtron. 1« 26. 27. 

2S Cg ^aran bobc for Ibara^ fin ga- 
ccro SInfigt i fit gabrcnetanb, ubi Ur ubl 
(Fhjl^cca. 

20. Cg 9bram og 9{ad)or toge Pg ^u9' 
trncr: :flbram& i^uflrucd ^at»n bar 3arai, 
^ijd^ord ^uflrucd 9{abn SJtilfa, ^arand 
Tatter, fern mx gabcr tU SJlilfa og {{abcr 
til 3iora. c. 22, 20. 

30 Cg3aral bar ufrugtfommdlg j ^nn 
hatibc intct ©am. 

31. Cg Jbara^ tog ?Jbram jln Son og 

^:t!) ijarano 3 en, pn 3onfi 3on, og Sa- 

zai fm 3cnnc-Cbinbe. fom bar ^ibramO 

hjnd 3cno ^uflru ; og be ubgif mob bcm 

fra Ur i (SI)aIbcca, at brage til bet 2anb 

iSanaan, og be fom til ^aran, og boebe 

biT C. 15, 7. 3of. 24, 3. Wc^. 9, 7. 

9bt. 11, 8« 

32. Cg ?barab bleb to (lunbrebe 9ar og 
itm ilar gammel *, og !l^ra() bobe I ^a- nin. 13. Zapittl Mbrim fbrloier tfut OuM SBcfalin^ fit 9a^rcn(lan^, 
M tomnur til Canaan, L-S* tU Q^idMiu, 6, 7. til 
OkiNU e. ti( Ifgi^^tcn, (wr f)an« {liftru tages fra 
Mm, dcg gi9c« l>aim ufT^ iflkn# 1N90. 

1. fOq ^Srrea (abbe fagt Hi Sbram: 
gaf ta af bit 2anb, oa fra bin 31(xgt, og 
af bin J^aberO $uud til bet 2anb, fom |eg 
oil Dife big. 3of. 24, 3. «e^. 9, 7. 

:hv.ih. 7,3. fbr.11,8. «f.41,9. «airt)»10,20. 

2. Cg leg bll glort big tU et ftort golf, 
c^ teliianc big og gicre bit 9{abn flort, og 
ixx en i^clfigndfc ! c. 28, 4. 

3. Cg leg bll Dclllgne bem, fom belflgne 
cii^ cg bem, fom forbanbeblg, bll leg for- 
bjnbe ; og i big ffal belfigneO alle 3locg< 
ter baa 3orben. e.27,89. 4tRof.24,9. 4. Cg Ubram glf, efterfom ^rren ^n>- 
be fagt til t)am, og 2ot( glf meb ^m ; og 
abram bar (^loflerbflnbdtbbe aar og fern 
Sar gammel, ber fym ubbrog af $aran. 

5. ^aa tog SIbram Saral fin ^u^m, 
og 9x>tl) fin ©roberd 3on og al bere€ 
(^lenbom, fom be elebe, og be ^erfonrr, 
fom be ^abbe forffaffet fig t ^aran ; og 
be broge ub, for at reife til Ganaanl 
Sanb, og be fom til Sanaan9 2anb. 

6. Cg abram brog Igjennem 1 Sanbet, 
til bet 3teb 3id)em, inbtil a^ore 2anb; 
og (Sana ni ten bar ba i 2anbet. 

7. Cg ftGrren aabenbarebeS for Kbrom, 
og fagbe: bin ^ffom bil leg gibe bette 
2anb ; og ^n bbggebe ber et Sllter for 
^(Srren, fom aabenbarebed for f)am, 

(• 13, 15. c, 15, li* 3of»21, 43* 9<(t). 9,8» 
Xl>, O. 7, 5* 

8. Cg f)an breb op berfra til et ©lerg, 
S)flen for ©et()el, og ubflog et ^ulun ; faa 
8)et()el bar mob S^eften, og 91 mob Cflen; 
og ban bt)ggebe ^(Srren ber et filter, og 
baafalbte ^(Srrend 9tabn. c. 28, 19. 

C. 33, 20. c. 4, 26* 

9. Cg Slbram reifle bibere, og banbrebe 
mob 3onben. e. 20, 1. 

10. Cg ber bar hunger I 2anbeti og 
9bram foer neb til SCSgbbten, at (olbefla 
fremmeb ber; tl;l ben hunger bar foar t 
2anbet. c. 26, 1. c. 41, 67. 

11. Cg bet ffebe, ber ban noermebe fig, 
at fomme til 9(^gbbt^n, fagbe f)an til 3a- 
ral fin ^uflru : fee nu, leg beeb, at bu er 
en belllg Clbinbe at fee til. e. 26, 7. 

12. Cg bet bil ffee, naar SCcgbb^crne fee 
big, og flge : benne er ^an9 i^uftru, at be 
flaae mlg i^irl, og labe big (eoe. 

13. Jtjocre, flig. at bu er min 3ofler; at 
bet fan gaae mig bel for bin 3rblb, og 
min 31el maa leoe formebelfl big. 

C. 20, 2. 12. 13. c. 2fi, 7. 

14. Cg bet ffebe, ber 9bram fom I 
8(Sgbbten, ba faae be ^Kigbbter Ciblnbcn, 
at bun bar mcget beilig. 

15. Cg ^i^araoft gb^fr f^^f ?^"^' ^8 
rofebe jenbe for ^b<Jrao-, og Dolnben 
bleb fort 1 $^raod i^uud. 

16. Cg ban glorbe 5lbram gobt for ^n- 
bc6 Sfblb ; og ban ^a\>te gaar og g«, og 
?lfcner, og 3t>enbe, og ^lenefteblger, og 
^Ifcninbcr, eg 5tanielcr. c. 13, 3. 

17. Cg 5b(Srrcn flog ^barao og bane 
5?uu6 mcb flore ^Magcr, for 3aral, 
«bnini« ijuftruefi 3fi)lb. %<l 105. 14. 

18. Ta falbte «pbarao ab «bram, og 
fagbe: ^bl ^ber bu giort mlg bette? (^l 16 (Den fiTftc iRofe 009. gal) tu mig iffe tllQenbe, at ^nn er bin 

19. .$t)^orfor fagbe bn: ^un cr mtn 
SQ^tt4 09 irg tog ^nbe mig til ^uflru ; 
og nu fee, ber er bin iQuflru, tag (f)cnbe,) 
eg gaf. c. 30, 14. 

20. Cg $^arao befoel SRoenb om ^m ; 
og be ubfArte f^am og ^nd ^uflru, og alt 
bet l>in ()abbe. 

13. dapittl 

:if>cam 0^ Ootf) fbntme tflbagc tit etthtl, 1=4* 9er 
ten Iroettd; ^fplb/ fom Cdm imcHrm bcrri {>9rb(r/ 
(ti(Ic< tf ab, og fiott) bragcr til Sobom, 5sl3. (Sub 
llabfcrjlcr fine Sorjcettetfec til Vbroiii, foiu brager 
til Hebron, 14s28* 

1. Dg ^brarn brog oj) af 8€gt)bten, ^an 
og l^and iQuftru, og alt bet fyxn ()abbe, og 
8ot^ meb f)am, mob ©onben. c. 12, 9. 

2. Cg ?[bram bar meget rilg, paa gcc, 
jHia Solb, og |)aa0ulb. c. 12, 16. e. 24, 35. 

3. Cg han brog i fine Weifer fra Son- 
ben, og Inbtll «et^I, Inbtll bet 6teb, 
bbor bane ^'iaulun bar I ©egijnbelfen, 
iniellem IBetf^el og imellem fii. 

C. 31, 8. c. 38, I9» c. 63, 15. 

4 $11 bet Alters 6tcb, fom ban ^abbe 
glort ber I gorftnlngen ; og ^Ibram liaam 
falbte ber I fiiSrrenfl mun. c. 12, 7. 8. 

5. 9Wen og 2otf), fom banbrebc meb 
0bram, ^abbe gaar og got og ^auluner. 

6. Cg l^anbet funbe iffe taale bem, at 
be funbe boe ^o6 Ijbcranbrc; if)i berefl 
dienbom bar megen, faa be funbe iffe boe 
tilfammen. c. 36, 7. 

7. Cg ber bar 3:ratte imellem Slbramd 
8abbrl>fr, og imellem 2ot^6 gcebbrber ; 
og ber boebe ba (Eananiter og \p^re(iter 
i 2anbet. 

8. Cg Slbram fagbe til Sot^: Ulcere, 
lab iffe bocre ^roctte imellem mig og imel- 
lem big, og imellem mine j^^rber og imel- 
lem bine ^t)vhcx \ t^i bl ere SRctnb, (fom 
ere) Sirobre. 

9. dr iffe bet ganffe Sanb for big? 
Itjocre, ffil big fra mig ; berfom bu bil til 
bcnftrc Sibe, ba bil jeg fare til ben boire, 
og berfom bu bil til ben ()0ire, ba bil jeg 
fare til ben benflre. 

10. Cg 2ot() obLoftebe fine Sine, og 
foae ben ganffc Slette boS Sorbancn, at 
Icii imr Danbrig oberalt *, forenb ^Crrcn 
forbocri>cbc 8oboma og (ftomorra, oar ben 
foiii en ib^rrcnO 5>abe, fom ^gbpti iJanb, 
ber l)Uor man fommer til ioar. 

11. Cg ^t(^ ubualgte Pg al bcu 81et- 13. 14. Cap. 

it ^od Sorbanen, og 2ot^ brog Cfter paa ; 
faa ffilted be ab, ben ene fra at boere l^od 
ben anben. 

12. Slbram boebe i danaand 2anb ; og 
2otb boebe i be Stceber t ©letten, og ub- 
flog $auluner inbtil Soboma. 

13. Cg be S){oenb i 8oboma bare onbe, 
og fbnbebe faare mob ^rren. 

C* 19r 30. 31« €• 19, 4 faq« «1C(^. Kv 49. 50. 

14. Cg ^drren fagbe til 9bram, efterat 
2otI) bar ffilt fra t)am: Jtjotre, oploft 
bine Oine, og fee fra bet @teb, l)Uor bu 
er, mob 9torben, og mob Sonben, og mob 
Cjlen, og mob SJeflen. 

15. 5l^i alt bet 8anb, fom bu feer, bet 
bil leg gioe big og bin 9ffom et>inbrli- 
gen. C. 12, 7. C. 24, 7. C. 26, 3. «|). ®. 7, 5 

16. Cg leg bil gjore bin «ffom fom 
Stot) paa Sorben ; berfom nogen fan 
toelle (Btjoo paa Sorben, ba ffal ogfaa bin 
tlffom tailed. c. 15, 5. 1 5tong. 4, i^o. 

17. 8taae op, banbre igjennem Jianbct, 
t bete J^angbe og I beta Brebbe ; t|}i big 
bil leg gibe bet. 

18. ^aa ubflog Slbram ^aulun, og 
fom, og boebe i fiWamre !iunb, fom er i 
^cbron, og bbggebe ber ^(Srren et fil- 
ter, c. 18, 1. 

14. (SapiteL 

ir«borf(UMnct e^ tre anbre Jfongcr firtbc nicb Xcn^ 
qcn of 0oboma 09 fire onbre ; biSfe ovrrvinbc^/ 
^oth ta^6 fan^n, lsl2. Kbrani ((aatc b< f{r< 
Stongtt, rcbber i^tf), Mtflgnel af 10;cld)itc^(f/ I'il ci 
tagc nogcn Gfjcn( af jtongtn af (^bcnia, Jli^i-i. 

1. Dg bet ffebe I be ^aat, ber ?lmra- 
pbel bar ilonge i Sinear, «riod) itongc I 
eiafifar, ^eborlaomer ftonge i Ciani, cg 
Jbibeal i&ebningcrned Stome, 

2. at be forte itrig mob teera, ^ongrn 
af Soboma, og imob ©irfa, i^onqen af 
®omorra, ©ineab, ^ongen af $lbma, cg 
Semeber, itongen af 3eboim, og Acnpcn 
af »ela, bet er 3oar. e. VJr2'2. 

3. «lle biflfe fom tilfammen til eib- 
bima ^al, bet er bet falte feab. 

4. $olb aar ^bbe be tjcnt 5teborlao- 
mer, og i bet trettenbe bare be frafalbnc. 

5. Cg i bet flortenbe ^ar fom ^eboruv 
omcr, og be ftonger, fcni i^are meb bvini, 
og floge be JHcpbaitcr i 8lilarotf)-5lania 
im, og be Siijlter I ftam, og be Cmitcr i 
8ci)at>eI)'AiriatI)aim, 

G. Cg ii&oritcrne paa bercS ©jerg 3cir. 

inbtll i^arand eiette, fom er boo Crfrn. 

7. Dercfter ucnbte be om, og fom til bcu 14- Ifi. f«. Sea fsrflt Btoft Bog. IT Jtiibf SRitpar, btt ct JtabcS, og flogt bet 
(iLinftc amnKtltcrB Sanb, og bt tlmc'r!ter& 
e^fan, fom bocbc 1 ^ajrjDn-Xtjaniar. 

H. I>ii brog ftoDgcn of Soboma ub, og 
Aongcn af Otonurra, og Kongen af 90- 
iiij, og Jtongtn af 3etoim. i>g Xungtii af 
Vela, tti n Sour ; og nifttOc ftg tuiob 
Ct-oi lU «t[ib ubl SiU>)m« Xal, 

9. SmoblUboriaointr.JtongtnafSlain, 
en Ibibtal, f^ebalngcrafB Jtonge, og Km- 
tuptjcl. Xongcn af 8incar,og iJIriMi), ftoa- 
)icij af Eldefar; fire 5cngn mob fcm. 

10 Cg SibbtmO tal oar fulb af liiioi- 
grjM, eg Jtongca af Scboma og SDmor- 
ra flDCbe, og be falbt bei; og be, fom 
cDcibLcM, ^be 1)11 a SjergrE. 

II. Cti be toge alt bet fflobfl, fom 
i Soboiaa og ffiomona, og al bcieo 
8pi{c, og brog bDrl. 

1^. Dg be toge :iotf), og tuns Oilobe, 
tl^Nmo SJeobere ScdB, og broge borii 
men ban toebe i Soboma, e. 1 1, 31. 

13 Ta loin Sn, fom oar unbfonimrii, 
ciT foernnbie Abeam, bea Sbraer, bcl; 
men iNn boebe 1 iltamrc, ben Xmoritere, 
tifeoiB i^robcrt og flncre erobcni iaabt. 
Cg biojc Mie 1 gorbunb meb Sbraiii. 

1-f. Tei Vbram ^ortt, at fyiDt Srobtr 
bar fjngel. ba Kibnebt fyxn jlnc Ire tjun- 
en-bc an attcn oplortc (ungc Aarle), fom 
oare fable i fyiat ^uut, og forfulgtc bem 
lij ran. D. la. 

15 Cg fyxn bteltet ouce bem om Vat- 
lea, l>in og I>an6 £ocnbe, og flog bem ; 
en fotfulgtt bem tU ^oba, fom (liggce) 
baa ten Dtntirt Sibt Deb Damafculi. 

to. Dg fOTle all HobFct tilbagc, og til- 
meb £oth, |in tUrobee, og ^anS »ob« forte 
t^n tiibiigc, og iKWigrfte Qclabcrne og 
ftolftt 

17. Cg JtongenafSoboma gif ubiniob 
Inm, rflerat ijan oar [ommtn tllbage fta 
bet eiagimobXttiorUiomer.ogbeJtoageT, 
fom tMie meb ijam, til SdMocbal, ben 

IH. Cfg Wtldiijebcl, Jtongen of ealcm, 
utforle ScA og Cltn; og fwn oae ben 
tieiencWaba^aft. ipf. lio.d. 9br7,l. 

19. Dg iMa Ddpflocbc f)am. og fogbt: 
Deiflgnrt twrt abnun for bto ^ttlle 0ub, 
fom tier ^Imoicl og Sorb ! Gbr. 7. 6. 

M Cg wlUgntt wrc ten fwlcflc (Sub, 
fom gae bint gUnber I bin ^anb ! Cg 
(Ibran) goo $an Zicobc af oil. 31. Cg Aongea af Soboma fagbe lil 
HbroiQ ; gtu mig goifct, og tog ttobfet 
til big. 

33. Olen 8bram fagbc til Jtongeti af 
Soboraa : feg Ijaoer oplsftel min ^anb 
111 ^erreii, ben ^itflc But, fom rter 
^Iminel og ^orb, 6 Vtof. 3d, 40. 

23. at leg cil irte lagc faa mtgtl, fom 

en Sraab clicr Slot-Ztlage, af ait bet, 
fom big l)oc til ; at bu ffal Itfc figc : Jcg, 
Icn fwoer gforl ibram riig. 

34. gorubea bet aicneflt, fom be ungc 
Aatle ^QDc forlctrel, og be fttaabi Uttl, 
fotn gif meb mig ; <ilner, Hfcol, og Ulam- 
re, be, be maae tage bereS TeeL 

15. eapiteL 

Bull lewi Mnm, PI haa M nan fuM CfioB t§ 
fn, tg giK hdni (it em, tf himtii MW «a> { 
3(<Mni inir, I^G. tSid) lorrr b4ni aim, al ^ 
flal til Siiniiiiil (on[, fluirirllft hi, gj forti^iitn 
t^a^l, tinrlittc hi ftuih gajc buiW 3(ItDi, ig ||n 
iaii\tM tn Vn^i met ^lu, en « dw MM 
aftm IniRMC tmt, 1=31. 

1. Gftfratbtttebartreet,pebf^rrme 

Crb 111 abeam i €;)nct, og fagbt: fitigt 
life, Hbrom, feg cr bin Sfjolb og bin mc- 
gel flore Von, Qf. 41, 10. 

2. Cg abram fagbe: ifeUrre, ^m. 
Ijuiib Dll bn glue mig, og jcg, jeg gaoCT 
^n forubtn fiorn'^ og ben, ber fiaan 
mit ^uuS for, ei ben Qliefer af !Da- 
maftuB. t. SK, 3. 

3. Cg abrjm fngbe (frembeleB): fee, 
mig Vber bu int<en Sflom gloct) og ftt, 
luin KDibuebe artce mig. 

4. Cq fee, feffinrnS Crb flebe til fjam, 
t>a fagbc: benne Ijan ftal i(le ant big; 
men ben, fom [(al ubtomme af bit Slo, 
i)an, iMn flal avx big. 

6. Cg fian forte bam ub ubcn for, og 
iagbe: ftittre, fee til ^immclcn og tgtl 
SIternttnt, om bu Ion talle bem; eg 
(Mn fagbc til fyxm: ^aa ftal bin afTom 
Dorbe. c. 13, IG. t. 17.S. 

S «Igf. Xi. 13. S iUd. 10, Si. 

6. Cg ban trocbc oaa fcfirren, og bet 
tilregntbt ban t>am lil Wclfarbigljcb. 

aa. 3, t. now. «, 3. is. 

7. Cfl Ijan fagbc 111 bam : leg cr ftfr- 
rcn, fom ubforie big \ia He i SfKilbao, 
for at fliDC big beilc «anb, til at tie bet. 

8. Ea fagbc l)an: feSnc, Sjttrre, Ijoot- 
paa ftal leg ticnbe, at leg [lal elc beH 

9. Cg Ijan Usifit til l)am: tag mig <n 
Ire Sar flaniiiKl JQtilt, 09 tn Uc Var tfua- 18 ^tn fjorfte SRofe 00^. 15. 16. (Ecqi 

mcl ®ceb, og en tre 9ar gammcl Siotber, ^g))))tiff {pige, og Rented 9la\)n x>av ^» 

og en $urtel-X)ue, og en 2)ue-Unge. gar. 

10. Cg ^an tog l^m alt bette, og beelte 3. Cg Saral fagbe til ^hzam : fee, nn 
bet mibt i to, og lagbe en T^ni beraf ^C^rren ^aber tilluft mig, at jog fan iffi 
tocert ober for ben anben, men guglene fobe: St\ctn, gaf til min $igc, maaffe 
beelte f)an iffe. jeg funbe bt^gged af f^enbe ; og ^bran 

11. Og ber falbt 9iob-Sugle t>aa 9ab- ableb @arai 9iofl. c. 30, 3. 9 
ficnc •, men «brom jog bem berfra. 3. Saa tog <garal,«[bram8 ^uflru, ^ 

12. Og bet ftebe, ber Solen bilbe gaoe gor. fin ben 8Ggt)pt!ffe ^ige, ber ti «a 
neb, ba falbt en b\)b 3oon paa Slbram, oare ube, at Sbram f)abbe boet i (Sana 
og fee, ber falbt gorfotrbelfe og flor aHorf- and Sanb ; og f)un gab 9bram fin 9)lanl 
!)eb ober l^ani. f^nbe, til at (bare) f)ant ^uflru. 

13. (Da fagbe ^an til «bram: bn ffal 4. Og f)an gif tUfiagar, og^ununbflf 
blfefellgen bibe, at bin «ffom ffal bare ber bun faae, at ^un ^aobe unbfanget 
fremmeb i et 2anb, fom iffe er bere(J, og ba bleo I)enbe6 grue rlngeagtct af l)enbe 
be ffal tjenc be gremmebe, og biofe ffal 6. iTa fagbe 8aral til «bram : bei 
|)lage bem, fire l)unbrebe 8lar. llbllllg^b (beberfan*) mig formebeli 

2iWof» 12, 40. 7r|). o. 7, 6. big, jfg, jfg ^aber glbet mln «iqe I bii 

14. men leg bil ogfaa bomme bet golf, jjarm, og f)\in fccr, at f)un l)aux unb 
fombeffaltjene; og berefter ffal be ub- fanget, og jeg er rlngeagtct af hcnbf 
gaae mcb meget ®obd. S^dmn ffal bamme imcllem mlg og hnel 

, e^SSf^' ^K ^* « \";^* ^r.^K.^* ^K Itm big. e. 31, 53. (Torn. 11, 27 

15. anen bu ffal fare til bine gotbre " i <5^„,^ ^^ ,g^ 

Z^ l.hil.'Kni ^" ^""^ ^""^ hcQva^cni en ^ ^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^. j ^^^^j . ^^^ j^,, 

'f6.*oTn^n flerbe 6loegt ffalVf'om': fS.'^ ['^^tTJi^^^^^^^^ 

me bib ifllfn- tl i »morltcrnefl Onbffab er '^"^ ^*9 ^obt fbned, og ^aral l)bmDgc 

S2 2^r' 1^ ,^ rh„ 11 ™n ''I'^Jh' fn Banbfilbt I Crfcn. Mb btn «ilbt Da( 

»IU8, fom 5" ^ff^'™'"™ '''*^ f',^^ 8. Og f,an fagbt: ftagar, earai Viflt 

EtlHlo'S^ iS^t^ll bT ft^ W TegTrren. .ngel fa^lu^^nJe^ 

ben llob «b St '^^ 12 7 S^' "^^^fl^ "^ ^^" 8^"^' ^9 ^^"^^^9 W| 

iwof. 2, 14. 5 sKof. 1, 7. 10. Og 4)(Srren6 (Sngel fagbe til benbf 

19. (De aenlter, og Aenlflter, og Aab- leg bil glore bin «ffom meget mangfol 
moniter, big, at ben ffal Iffe toelled for a)tangfol 

20. Og S^t^lter, og ^l^reflter, og We- blgf^eb. 

p^ittt, 6 fiWof. 7, 1. 3of. 24, 11. 11. Og ^drrenS (Sngel fagbe frembelc 

1 sKof. 14, 5. til f)enbe : fee, bu er fnigtfommclig, c^ 

21. Og 9moriter, og (£ananlter, og ffal fobe en Son ; og bu ffal falbe ban 
GJlrgaflter, og Sebufiter. giaon Sfmael, forbl i&(Srren ^bcr ijcrt bii 

,^ ^ ^ , ^ , aWobgang. 3>om. 13, 5. (Sf. 7, U 

16. (E a b i t e I. 12 ^. ban, ban ffal blibe ct oilb 

earaierufrustfommeiigjwrame^^^^^^ SWenneffe, f)au6 ^aanb ffal bare Imo 

fniatfonimftie, foroqur ©Qrai, ti.QuJ, n«Kr, 4.-6. ^^^^f' ^9 ()ber<j i&aanb Imob l)am , og l^ai 

^tnn$ 9mti i!raff«r 04 fonmmt l)fn^f, totcr ffal boe for alle pue JSrobred «afbn. 

om htnttt men$ sfmaru 9«dfei og sBotfcn, 7^12 ; 13. Og 1)1X11 falbte $(Srren9 9{aDn, for 

^ntxt}tnUrK>^xuniniaau,^aatttiiba9t,i>^ft: talcbe mcb bcnbe: bu er diub, fom fee 

ttt Sfmod, 13^6. ^1^ . j^i ^un ^^j^jjp . i^aj^r Jeg ogfaa !)ib 

1. jDg €aral, «[bram« i&uflru, fobte Inbtll feet eftcr ben, fom mlg fecr? 

fyim iffe (l6orn); men ^un l^aobc en 14. Dcrfor falbte man ben itilbe ^ 16. 17. Ca|). S)en f^rftc IRofe Oog. 19 ecDenbfd ftilbe, fom feer tniq ; fre, (ben 
CT) imelltm Kabcd og imcUcm Skreb. 

C. 34r r>2. C. is, 11. 

15. Cn ^agar febte Vbram en Sun ; 09 
Hbram falbte fin Send 9{abn, fom ^- 
gar febte, Sfraacl. t>. 11. 

16. Dg Sbrambar fe|; 9ar og fireflnbd- 
tObc 9lar ganimel, ber ^gar fjobte 
ftbram 3fmaeL 

17. Cat>itel. 

fSvlt frrfdUr Vbram at eanttc fut^(emneti9etl/ (oocr 
Of gifrr ^^ nut fyim, 09 gjfre fmin til mange 
9ttH 9a(<r, (al(er f>ani (crfbt Hbtattam, leocr 
ftam axttt Canaan^ f!anb, ls8* SntfHftcr Dms 
ftiarclkn tit rn ^gtct Xtqn eg SMbtel, 9-14* <Sas 
coi f(a( falM Sara, ffa( ffbc «n <E«n ; mcb l^ant 
vtl Oud tprctic en ^^t, (og eg ocfftgnc SfmacI, 
lS=Si. Xlca(}am eniffjarcr pg eg alt Stan^n, 
8*57. 

1. Ofi 9(bTam bar ni 9ar og l^Ibfemt- 
|lnb(»tt>iHr 9ar iiammel ; og i^rren aaben- 
bdrebrd )Hbrain, og fagbe til f^xm : leg er 
ttn almotgtige (Aub, banbre for mit i(n- 
Pgt, og boer fulbfommen. 

r. 35, 11. (. d4,40. 3ef. »,5. 1 JTeng. 9, 4. 

2. Cg ieg bit giore min $agt imellem 
mig, og imellrm big, og formere big gan- 
ffc mrget. Worn. 4, 17. 

1 SRef. 13, 16. r. 15, 5. 

3. ^a falbt abram |>aa fit Vnflgt ; og 
Oub taltbe meb f)am, og fagbe : 

4. (i^tKib) mig (anlanger.) fee, min 
^acit er meb big, og bu ffal borbe man- 
ge ^^cbningerft j^aber. 

5. Cg bit 9{at>n ftal iffe i^brrmere ral- 
bed 9lbram, men bit 9tabn fTal wnt Kbra- 
bam, tbi leg l^aber giort big til mange 
^bningrrd J^aber. 9(c^. 9, 7. 

9f. jl, 3. Slem. 4, 11. 16. 

6. Cg jeg oil gitire big faare meget 
fnigtbar, og gierc big til golf, og lon- 
ger fTal ubfcmme af big. 

7. Cg leg oil oprette min ^gt imel- 
lem mig og imellem big, og imellem bin 
9Ifrom efter big i bereS Slcegter, til en 
cbig H^gt. til at ocere big til en ®ub, og 
bin 9lftom efter big. 

8. Cg ieg oil gloe big, og bin Sffom 
efter big, bet aanb, fom bn er fremmeb 
Obi. bet ganfte Canaand 2anb, til en 
CDig dienbom ; og {eg t>il boere bem til en 
•ub. C. IS, 7 K. C. 14, 13. 

c. 35,97. f»r. 11,9. ll, 

9. Cg Oub fagbe til IbiollKun: og bn 
(tal ^olbc min ^t, ba, og bin ftflom 
efter big, ^ bCR6 €fterfonunere. 

10. IDcniic cr nia ^gt, f om 3 flol l^olbe imellem mig og imellem eber, og 
imellem bin ^ffom efter big : alt iHanb« 
fjon ffal omff jotred f}tA eber. 

3 dXef. 1:2, 3. euc. S, 31. 3o^. 7, 99. 
Xp. (9. 7, 8. Stem. 4# 11* 

11. Og 3 fTal omfrioere eberd gor^nbd 
Jtiob, og bet ffal botre til en S^qM itegn 
imellem mig og imellem eber. 

13. Cg I)oert Drenge-Sarn, fom er otte 
3)age gammelt, fTal omfrjotred af eber M 
eberd (Sfterfommere, bet l^iemmefobte 
8arn, og bet fom er rjobt for ^enge af 
l^ber grcmmebd <Ban, fom iffe er felb af 
bin affom. 

13. ^in igiemmefobte og ben for bine 
$enge Jljobte ffal bidfeligen omff}oere0, 
og min $agt i eberd ftjob ffal bcere til en 
eoig «agt. 

14. Cg er bet et 2)renge-9am, fom 
l^ber S^i^^ub, og ^nd ^or^ubd ilah 
iffe blioer omflaarct, ba ffal ben famme 
^erfon ubflctted fra fit goUj fyin fyit 
brubt min ^agt. 

16. Cg ®ub fagbe til Sbral^m : (an- 
langenbed) €arai, bin ^uflnt, bu ffal 
iffe (albe ^enbed 9{abn Sarai ; t^i Sara 
ffal bare ^nbed 9labn. 

16. Cg leg oil oelflgne l^cnbe, og af 
^nbe oil feg ogfaa gibe big en Son ; og 
leg oil belfigne l)enbe, og ban ffal borte 
til (mange) i^ebninger*, golfed Jtonge 
ffal borbe af l^^nbe. 

17. Cg 9brai)am falbt }paa fit Hnflgt, og 
loe ; og f)an fagbe i fit ^jerte : ffulbc mig 
fobed et (16am,) )eg, fom er ^unbrebe 
Har gammel? og ffulbe Sara, fom er 
(^Ibfcmtfinbdtbbe Har gammel, fobe? 

c. 18, 19. c. 91, 6. Sue. 1, u. 

18. Cg llbra^am fagbe til dub: gib 
3fmael maattt leoe for bit Unflgt ! 

19. Cg ®ub fagbe: fanbeligen, Sara 
bin ^uflru ffal fobe big en Son, og bn 
ffal falbe fnind 9IaDn Sfoaf ; og |eg bit 
obrette min fpagt til en ebig fpagt meb 
fyxm, for fyinis Worn efter iKtm. 

c. IB, 10. c. 91, 9. 

20. Cg om Sfmad ^ber jeg Hjort big *, 
fee, leg ijaber belflgnet ^m, og oil glore 
iKim fnigtbar, og g|ore f)am faare meget 
mangfolbig ; ^n ffal able tolo gbrftcr, 
og leg bit gfore tyim til et ftort golf. 

C. 35, 16. 

21. SRen min ^agt oil ieg flabfcefle meb 
3faaf, fom Sara ffal fobe big Jwo btnne 
beftemte Jib, i bet anbet tar. «om. 9, 9. 

22. Cg iKtn lob af at talc mtb l)at^«^ 
J 9ub foer op fm UtaVim. ^DotDLU.W. Sen fjitTtc Vtefc Be(|. 93L eaa tog ICbrafHnn Sfnacl Qn em, 

ti allc ^W t Rt ^uuB, 0(1 alle A)sbte 
for fine ^enQt. alt ffltanbHtm af Vtaatit' 
DC, Fom Ddit 1 8bTal)ani6 ^aai; og tun 
omftar ^trt^ gortnbS ftiob taa Ben ffiD- 
fdmtnt Sag, llgcfom (Bub >)abH talct 
tntb bain. 

24. Dg Stbroftam bar nl og ^alDfrmt- 
PnbeiflW Snr ganimtl, btr fyini gorf)ul)B 
*teb bKQ DmfTaant. 

85. Dfl Sfmaci IjanB Son bar trrtttn 
Bar gammcl, btr fyiat gDrijube ftlob bite 
omfTactrrt. 

36. ^a btn ftlufanimtSag bin Bbra- 
^on og SrniotI fianfi €en otnlfaortn. 

S7. Dg allt fiRdnb i danS ^iiS, brn 
^jnnmtfeblt, m btn fem bar flnbl for 

^ngt of btn g " ' ~ 

tmfttianic mcb fy QuM em t9 IE Vngli tsmnif III niaham ; tun 
hnttr <[ Waalii* for Itni, IjH, Sffrnn Icwi 
eom BUR HI Cfn. hun iMibr, In" 9n*n tftnti, 

«gtvnu, tWrrtn biTit«i«i TSiaiam, u MR ««[»t 

hii, 10=33. 

I. Og jgCmn aabtnbartbtS ^r bom 1 
Otamrt 8uabt ; og Ijiin fob i (fil) tpan- 
iunS Tor, btr iagtn bar ijttb. c. 13, 18. 

3. Ds ban Dpiofictt fist Dint, og faat, 
og fct, trt IXccab ftobt for dam ; og btr 
ban foot btm, let fyin mob btm fra (pi) 
Vaulunt X«t, og bjiictt fig til 3or- 
ttn. C. 19. 1. 

3. Cg (tan fagbt: mln jltrrt! Sjare, 
btrfom )tg hobtr funbtt Vlaabt for bine 
Cint. ba gat Itit bin Xlmtr torbi. 

i.fl,e. <. 19,111. ft... i.M. e*..ia,a. 

4. lt|art, lab IitnltB lIDtl Canb, og totr 
rttrB Sebbtr, og !)Biitr tbcr unbtr brt 
ar«. C. IB.S, C.43,33, ISim. S, 10. 

5. Og jcg Dll I>rnte en ffltunbfulb »isb, 
og btbtrqbage cbtrB fcjtrte, (Ibtn fan 3 
goat langtre; tht berfor gll 3 eocr til 
<b(rt3ftntTi ogbtfagbt: gjec foalebtS, 
fom bu fyiDtt fagt. 

G. Dg abrabam fti^nbtt |lg til ^n- 
luntt, til €ara, og fagbc: tag ^(Hg 
trt Ulaobtr ^MbnittL. alt og bug Sta- 
gtr. 1 Sam. 2S. 34. 

7. Og abra^m lob til gott, og f)n- 
itbt n bleb og gob Scaio ; og ^n gob 
Crtngni btn, eg tiaa flDubtt (ifl at w- 
Kbtbtn. 

a Og.^ll.tiiB MmMi M nut og AaU IT. IS. Sol). 

bra, font tjan fwbbt labct berrbc, og fattt 

for bcm; og Eian ^ob fK4 bttn unbtr 
tract, pfl be aabr. 

9. Cg bt fagbc til ^m : bbor rr Sara 
bin^Qftru? og Ijan fbnrcbc: fcf, (Ijua 
tr) i Vcu'untt. 

10. Og (Sen fngbti itg oil tiefcligtn 
lommc til big tgjcn btb btnnc tlarftne 
3ib, og fct, £ara bin ^nftru fful tact 
en Son; og Sara l)ortc bcl t ^aulunrtt 
Dor, og ben oar bag (mm. 

(.17,10. (.11,1. Xcui.ll,«. S«Di>a. 1, )«. 

11. Og SbralKini ot; Saro bort gamlt, 
bcl bfb aibcr; bet gir itte mere Saru cf- 
trt Dblnbtre £tl(. 

13. Cg eara lot bcb fig feto, og fagbc ; 
fluibt \tfi labt mig lijftt, tfttr ftg tr 
bltbtn eammel, og mln ^rrt tr gam- 
mel. e. 17. 17. 1 ^th. 3, 6. 

13. 2)0 fagbc ^ntn til Mbrahoni : 
bborfor lot Sara, og fagbc: mount jcg 
og biefcligcn flal febt, bog leg, jtg cr 
gammcl ? 

14. Stulbe nogcn 2tng bctrc unbtriig 
for ftSrrtn? til btn btfitntte 3ib oil jrn 
tommt ttl big Igltn btb btnnt VarftnO 
Xtb, og €ara ftal l>abt en Sen. 

15. Cg eara ntfltcbt, og fanbc: leg 
lot ifit; tbi bun friigltbt-, men t^n fag- 
bc: nti, tbibn loc. 

16. eaa ftobt SRcmbnie ob berfra, og 
faac tira im^ Soboma: og Sbtaliam git 
mtb bem. til al Icbfagc btm. 

17. Da fagbt ^rren : fhilbt ftg bol()t 
for Hbrabam, bet Itfl gior* 

18. Qftcrbi «bTat}am ftal biefeliges 
Borbe ct ftorl og fiarft goll ; og allc golt 
paa 3orbn) fTal bclflt^nre I (Mm. e. 12. 3. 

19. 2bl itg tienbtr ^ra. at Iwn bit 
itfbt fine eom, og fit J|;uue cftcr fig, at 
bt ftdl becare fterrcn6 Bti, til at gjort 
ffictfarbigbcb og ffld ; paa brt at ^rrrn 
Vol labt btt Fommc octr ebrahom, fom 
Iwn fcabtr loott (Kim. 5 ffllof. 6, 7, 

BO. Og ^jtrrtn fagbt ; cfttrbl btt etrig 
of Soboma og OSomorra rr (tort, og cf- 
terbi brrte ebnb tr incgct fpar : 

(. ID, 13. I. 13, 13. *l. IG, tUttO. 

81. (Ha) bll leg nn fart ntb, og fee, 
cm be bdbt gjort fuiblontmellgnt tfitr btt 
etrig, fom rr fommet for mig ; tiler otn 
irte, oil Itg btbt bet. e, 11, 5, 

sa. Og Dtctnbcnc otnbtc brrrt Snflgt 
brrfra, og nit 111 eoboma ; men Hbraiiom 
blfi' tnbnu (laaenbte for fjermie Sofijn. 

as. Og Mbraloa traaMc frtm, og !Den f^rftc fflofe 009. 19. Ca^ font bfg ^JDrer til i 8taben, fcnr (bem) ub 
af bcttc ©tcb. 

13. 3:{^i bl ffal forbarbc belle Steb; t^l 
bered ©frig er bleben flort for i&CrrenS 
Kaftan, og i^Grren fcnbte od til at for- 
boerte ben. 

14. Dg Sot^ gir ub, og talcbe meb fine 
€bigerfj0nner, fom flulbe tage ^nd (DjbI- 
tte, og fagbe : flaaer op, gaacr ub af bette 
€lcb, tf^i S^^mn bit forbocroe ©taben ; 
men iKin f^nled for fyxn^ ©oigerf^nnerd 
C^ine, fom tyxn gloeffebe. 25tren. 30, 10. 

15. Og ber bet beg))nbte ot baged, ba 
fft)nbte (Inglene paa ^ott), og fagbe : flaae 
op, tag bin i^ufiru, og bine to (Dottre, 
fom ere tilflebe, at bu ifte og obeloeggcd i 
etabend aJtidglerntng. 2 $etr. 2, 6. 7. 

16. Der f^an tiebebe, ba toge ii)}(tnbene 
ffam beb j^aanben, og I^and ^uflru oeb 
^aanben, og t)ant to IDottre i>eb i^aan- 
ben, forbi i^lSrren bilbe fparc t}am \ og be 
lebte iHim ub, og iobe f^am biibe uben for 
etaben. 

17. Cg bet ffebe ber be l^abbe ublebet 
bem uben for, ba fagbe C^n : freld bit ItiiD, 
fee iffe bag big, og blib Ifte i ai bennc 
eiette ', freie big paa S^jerget, at bu iffe 
sbeloegged. 

18. (Da fagbe 2otf) til bem: af nei, 

19. See nu, bin Siener ^aber funbet 
Kaabe for bine Oine, og bu tniber label 
bin SRiffunbbeb blioe ftor, fom bu ^oer 
beoiift mig, at labe mig leoe ; og jeg, jeg 
fan iffe frte mig paa S)jerget, mig maattt 
fomme noget Dnbt til, at Jeg b0be. c. 6, 8. 

20. See, ^are, benne ©tab er lK»rt f^od, 
ben funbe jeg plK til, og ben famme er 
Uben ; St\cm, ber oil {eg frelfe mig, er ben 
Iffe Uben? at min ©iel maa leoe. 

21. !Da fagbe l)an Hi f^m: fee, |eg 1^- 
bfr og bonl)0rt big i belle ©tt^ffe, at ieg 
iffe oil omfafle ben ©tab, fom bu ^aber 
taiet om. 

22. ©n^nb big, reb big ber! t^i jeg fan 
inlet glare, for bu fommer ber^n. (Der- 
for falbed ben (Btab^ 9la\>n 3oar. b. 20. 

€♦ 14, 2. 

23. ©olen bar opgangen ober 3orben, 
og 2otl) torn til Soar. 

24. £>g ftdrren lob regne ober ©obo- 
ma og ooer ®omorra ©oobel og 3lb, fra 
^rren af ^immelen. 5 tRof. 29, 23. % 11, 6. Srr. 50/ 40. «!• 16, 50« 25. Cg f)an omfaflebe bidfe ©toeber, og 
ben gauffe (ign, og alle ^nbbt^ggeme i 
©totbeme, og 3orbend Q^robe. 

9kgr. 4, 6. 

26. T)a faae f^and ^uflru om bag fig, og 
bleo en ©all-©lBtte. iiuc. 17, 31-33. 

27. Cg 9brat)am ffbnble fig aarle op 
om 9{orgenen, Ul ©lebel, ber I)Uor f^m 
l)abbe flaael for ^(^rrend 9nfigl. 

28. Dg tyin benbte fit anfigt Ul ©obo- 
ma og ®omorra, og Ul all ^tfanbet i ben 
©lelle ; og (^n faae, og fee, en Wog op- 
glf af !»!anbet, fom en 9log af en Con. 

29. Dg bcl ffebe, ber @ub forbcertoebe be 
©l«ber i ben ©lelle, ba fom mt> ^bra- 
l)am if)\i \ og ^an lob lebe ^oti) ub mitl 
af Cmfaflelfen, ber l)an omfaflebe be ©Ice- 
ber, fom 2otb bocbe ubl. 

30. Cg JiJoll) gif op fra Soar, og bleb 
paa ©iergcl og begge t)an^ Goitre mcb 
f)am ] tf)\ l)an frjjglebe at blioe 1 3oar •, 
og })an bleb i ^ulen, l)an og begge l^and 
Dflllre. 

31. <Da fagbe ben gjorflefoble Ul ben 
©ngfle : bor gaber er gammel, og ber er 
iffe en Wdant) 1 belle 2anb, fom fan fom- 
me Ul od efter al 3orbend IBiid. 

32. Jtom, lab 00 gloe bor gaber S^iin 
at briffe, og ligge ^o0 ^am *, faa opbolbe 
bi ©ab af oor gaber. 3 SJlof. 18, 7. 

33. <Baa gabe be bereO gaber IBiin al 
briffe ben famme 9lat, og ben 9^rflefoble 
gif inb, og lagbe fig ^od fin gaber, og 
tyin fomam iffe, ber i}un lagbe fig, ellei 
ber ()un opflob. 

34. Da bet ffebe om anben X^ag, ba fag- 
be ben gorflefobte Ul ben gngfle: fee, 1 
®aar9{at laae leg I)od min gaber; lab 
od ogfaa 1 benne 9lat gibe f^am $Biin al 
briffe, og gaf inb, lig l)od ^am, at bi op- 
{)olbe ©ab af bor gaber. 

35. (Baa gabe be bered gaber ogfaa i 
ben famme 9{at (I^iin at briffe ; faa gjorbe 
ben ^riQ^c fig rebe og laae t)Od f)am, og 
I^in fomam iffe, ber t)un lagbe fig, eller 
ber ()un opflob. 

36. (Baa unbfif begge iot^ ^jotUr a| 
bereft gaber. 

37. Og ben gorflefoble foble en Sen, og 
^un falble l)and 9}abn 9){oab ] f)an er be 
Wloabilerd gaber, inblil benne l)ag. 

5 Stof. 2, 9. 

38. Dg ben gngfle bun foble ogfaa en 
©on, og falble l>and 9tabn S)en-)Rmml ; 
fyin er Slmmond SBomd gaber, inblil ben- 
ne SDog. Sett ferftt Raft Oog. enbr, Hau lafal ._ ^x hcnSi 1116091, 1'7. afclniikrli 

(wUtt atrjlioni, (om unWiflht Tai 6*" ('"t 
Mm atjmF, sic" Son lilhwi MM^am t(»ir 
\tx Mm rs Mm Dait, »1B. 

1 £38 OTra^ira rriflt tfrfra, i 8anbtt 
erntnr (wa, og botbt IraElltm JfcibcO og 
inwllfin £(t)ur, og Mt ftttnmcb f (Btror. 

J Cg «brj^'m faflbf ora Sara |ln 
ftnftni ■ dun ct mln eeUrr; faa ubfeab- 
It abimdcd), Jtongtii of Strar. og tog 
gaw. c. 19. 13. c. 36, 1. 7. 

3 Dfl Snb toni ti[ ablmclcd) t en !Crem 
ora «allcn. og fjaii fagbt til Ijara : («. bu 
ffii( Mjf for ben Doinbt, fora bu b>>Ki' 
tiflct, Ihi bun cr tn SRanbe KSote-jjufl- 
hi c. 31.24. 

4 Cg ablraclrd) f«Bbe irrc ^olbcl (Ig til 
btntt, og fjflbe: ijttrtt. Oil bu og flaat 
irtfitrbfflt goir l^ltl? 

5 S;accr i)an tl fflo fa(|t tU mig: finn 
r min Seftn? ofl i)un, ja b"" fW"" og- 
(iia frlD fat^t: ))<in (I mln SBrobU', i mlt 
bifTtcB CpiigtlfltKb og mcb u^i>lblgc 
^ntcr fliortt|tfl bdlc. 

6 Cfl »nb foflbf til fwm 1 35rommt : 
leg, (tfl Kfb ogfaa, at bu glorbe bet of ft 
oorifltigt ijitilt. bcrfor fcawr leg, iffi og- 
(ju (orbinbrrt big, at bu ffulbe trtc fijnbt 
for mig -, ttifor IjaMr Itg itte tllfttbt big 
at rert t?tB t)tnb(. 

7 (?g nu, lab SHanbtn fane fin $u|tni 
Hibaflt, tl)i ban n en *ro|)btt, og Ijan (tol 
btbt for Mg. fdo flal bu \nt ; men Mr- 
fon bu label bcnbt IRc tomme lllbagr. ba 
Biib, at bu flal oiBftiigtn but, bu og en* 
hwt, fom big l)om tlL (pf- lO^- '5 

8 Ta (lob abimelcd) oatif o|> om aRot- 
(trnrn, og talbtt at allc flnt Xlenm, o(i 
laqN alle blSft Drb for bort PitD ; og 
WiMbcne fnjgtrte foare. 

9. Da SbimclKb lalbtc ab flbrabam, ofi 
fagbt til baro: boob fciw bu dort oe« 
04 !)twb boDct Jrg ftinbrt tmob b1g, at bit 
j)jKr fnt faa (tor tn Sijnb ddci mig og 
mil Mlgc^ bn b^Kr gjort tmob mig bt 
Sing, fora iftc bnrtt at ftct c. IS, 18. 

I.IMO. 

10. Cg tbimrlnb fagbt til tbra^m : 
l)Pab (aat bn |wa, at bn giortx bttk 

11. Co Vbnbam fiubt: fnM icg tsnt- 
b: tcitrflctiii0tnfttibe^t)iaabtUc 13. ^un rr bog ogfaa i Sanb^^b mln 
Soflft, niin Sabers Salter, men Itic min 
>J)tobcre Hattcrj og (lun cr bicixn mig til 
^uficu. 

13. Cg bet frcbt, ben Xib, ®ub lob mig 
vante fj'b og bib af mtn gaberb ^uuS, Do 
ragbr leg til ^txWic : be nne er Oen SJarm- 
tiiertlgbcb. fom Cu flal gfore imob lulg, 
tiaa iiuert bet €tfb. Iit'or oi fommc ijen, 
fna jllfl om mig : (fan cc mln ftirobtr. 

14. &ixQ, tog tlbimiTlcd) gaar og gx, og 
Ijcnere og liencfic-Hiiger, og gab abra- 
\yam \ og gaD bam <£aia band i^uftrn 

lien. c. 13. 19. 

15. Cg ablmclcd) fagbt; fee. mlt t^nb 
cr aabtnt for big ; bu maa bot. ^i big 
gobt funce. 

le. Cg twn Tagbt III Sara: fer.irgjtg 
liana gioet bin prober luflnbe {5crel> 
Solo : fee, \)ati er big Stjul for DIncnt, 
for alle btm, fom ece tjoB big, ogfaa for 
allc anbvc; eg bcl far brnbcS £traf. 

17. Sua tab 9Ibrai)aui til ©us ; og (Bab 
DelbreCte flbiracied) og t;ane ^uftru OS 
ijanB ijcncflt-Cotnber, og be fobte. 

18. Ibi 4iSrrea baobe aibcleS lulfci for 
&Otrt aiD i ablmelctW fcuuB, for ®orfl 
«bra(iaiiiB ^uftrucb €Iblb. 

SI. Catilltl. 

Son Mil 9faot, I=a. f>nn twlpttnl if 9h*ul 
(on thtr OuM awritlnq (lnI <^\ir* M\qim<t f[a 
fteb(i,9jl3. Xitanetlt i»rtfn,I>iiii»<fih«i' 
BUI 1 be Wet af liifi. iHin (Ht tn ««i>6, li*' 
tarn, fUT. bMt i <paron» PrT. l" — ""■- rr I 

(B«rii»hi,»M. 

I, Dfl feSrren befogte earn, foafom 
ban baube fagt ; og fcif mn glocbt Sara 
tfterfom ban bofbc laid. i. 25, 91 

c.3o,s4. 1. IT, le. (.18.10. 

S Dg Sara unbflr, og febte Slbratiom 

en Son I bane aibcrbom, baa ben beftcmtt 

Sib, fom Sub ^Bbe fagt Imm. c.S5, 19. 

ijtMn. 1. 34. fflwnii. i,s. a».o. 7,8. 

(101.1,29. tlir.II,]!, 

3. Cfl Bbrabam ralbtc fin eonS Natin, 
btn font tiam nor febt, fom Sara ihisbc 
f»bt bam, Sfaaf. c- 1^- "■ 

1. Dfl abrai)am orapar Sfaar fin Sen, 
btr ban car ctte 'Bagc gammcl, faafoni 
(Sub banbe befalet bam. 1. 17, 1 1. IB- 

6, Dg abcabam war bunbrebt iar gom- 
mel, Der fyitti £rn 3faa[ bltu i)aia \tbt. iDfn ferfte Woft Beg. n. n. Cdti. 6. Iba fagM Sara ; dnb luwr ntert 
nig cti Satitt ; t)Dcr ben, fom Dcttt ^orcr, 
maa Ire ab mig. c. 17, 17. c. le, la. 

7- Dg l^nn fuVibt: goe ffulbc JjaVt fagi 
Hi HbraMni: 6ara IjaDcr gibct Mern at 
bl( f tl)l Ifg iMMr fsbl ni Son I tganS «I- 
kcrbom. 

8. Dg Bomrt PoEh op, og SltU aftwnt ; 
og abTulwm gjorbc et Rort 9]ix|tcbub, bra 
IDuS ^Foal bICD ofDont. 

9. Dg 6ara faae ^garfl brn t&gti|)- 
tlftre Sen, fom l)un ^acbe febt Cbraijnm, 
at iMn oar en Kkfpottcr. 

10. Tg tjaa fagbc til abra^m : nbbrfo 
btnne Sltncfte-ClBinbt og (itnbrt ©on; 
t|)l bcnnc 2]cncflc-CictnbtS Sen fral lllc 
OTDt mtb min Sen. mcb 3faal. 

011.4,30. 7Mn. 11,9. 

11. Og bet Crb bffugtbt flbra^m 
foan ilbt, for fin Sonfl Sfijlb. 

la. aiten (Bub ragbe til abcafiani : lab 
Ut itft btlwge big ilbt fcr ©rengtn, og 
for bin Ilttitflt-Ooinbf ; I 6iwb(onit)(ljl 
Sara flal |lgt Mg, li^b l^nbte meft; itfl 
nbl 3faal (Tdl Ssbcn tolbcli big. c. 17, 21. 

SUm.»,7, Ool. 4,9)?. Mr. I), le. 

13. Og fcg Dll ogfaa g|ert 2|(n(f)[- 
ClDlnMne eon Hi golt, forbi ^an cr bin 
e«b, r 16, 10. C. 17, 30. C. 25, 16. 

14. 1)a flob 8&Taf)0ni aaric of cm SRor- 
genrn, og tog SJrab og ni glaKtBanb. og 
gab ^igar, og ingbc fia ticnbce Sluibrc, 
og (flljbbt tjtnCt) aDnngra, og lob htnbc 
fare; ba brog tjua fy:n, og focr nilb t 
emftMbd CTfciL D. 31, 

15. Tti Uanbcl oar btntrcl af glafTcn, 
ba rajlebc tjun Vitn^n nnbtr en af Bu- 
ptnc. 

IG. Cg l)un gif, og foftt flg twrt owr 
for, (ficrat {lun our guact cl ^iilffub bcr- 
fra, li)i l)un fagbc: fcg giber irft (ttt paa 
lirengcne (Dob. ©aa fatle 5un fig twrt 
otxrr for, og oploftcbr pn BUift, og grab. 

17. Ha Sorif fflub DrcngcoB Mop, og 
9abS Bngcl raabte til ^agar of ^Inimc- grne BtDfi, bcr Ijuor tun (tr). 

18. etaat op, obloft ICrcngcn, oa [)Olb 
foft iKta ^m tncb bin ^anb, tt)\ frg dU 
gtott fwm til tt ilort Rolf. c. 17,30. 

19. Cg Hub opiob l)enb(8 Tint, at ftun 
faae en Banb-t^ronb, faa git Ijun, og 
f;)lble Rloilcn mcb ittanb, og gab a^rtii- 
grn at britrr. 

20. Cg eub bar nitb CrcttBCK' ■'g ^t> Dorte Ob, og bocbe i C^rttn, og bleb n 
eiQlle meb IBnc. 

31, Dg tian boebt I ben Erten ¥"on: 
on twn8 ffliobtr tog 50m en finftni af 
KgtjptI £anb. 

33. Og bet ftebe paa ben famme Sib, ba 
talebc abimelett) og ^leol. fyiai €trtb»- 
^mcbemanb.tliabralKim, ogfagbe: ®ub 
n mcb big i alt bet bu gin. c. 36, 36 

C.»,3. 

33. <Baa fbarg mlg nu ficr Wb Bub, at 
bn irtt lijoer for mlg 09 min ©on, og for 
mln ©onnc-Son ; eftcr ben aniftunbt)cb, 
fom leg Ijacer gfort mob big, flol bu giore 
mob mlg, og mob Sanbet. t IiDiitcl bu ba- 
in buret frtmratb. 1 gam. 24, 23. 

34. Ea fagbe abra^ara: leg nil ficcrgc. 

25. Cg abroljara ftraffrbe abimeled) for 
brn BnnbbronbB ©fijib, fom SlbimclMba 
lieocre Ijaobe borttagct mcb SJcHb. 

26. I'a fbarcbc'sibimeicdi; fcg bibfle 
irtc, l)Uo belle etijllc gjorbe ; og bu fjoDcr 
WKr Ifte glocl mig bel tilftenbc, og leg 
JMiPcr Iffe feller ^ort bet, forenb I l>ag. 

37. Ta tog abra^m gaar og ^a, og 
goD tbimcied) ; og be gjorte beggt et gor- 

28, Cg abmdam filBebe fftO Sam af 
^lorben for fig ftlo. 

39. a>a fagtt Bblmelcif) til HSra^am: 
6wab ftal blftfe famrac f^n gam (icr, fom 
bn Rillebe for fig feib? 

30. Cg i)an foartbe: forbl bn flal (age 
\^0 8am of mln feaonb j og bel ffal uotre 
mlg til et VlbncSbUTb, atjcg (labcrgraoct 
benne Sionb. 

31. !Drrfot talbte 6on bet famme ©tcb 
Beerfijaba; tfil bcr foore be begge. 

32. Cg be gforbc 8Dr6linb I Becrfftaba ; 
ba flob ablmcicd) up. og VIcci, tjane 
©iribe-feroebemanb, og broat lajen til 
$i)ilifttrnc8 lianb, 

33. Cg fyin pJanlebe en Sunb I !6ccr- 
.Iwba. og (jonfalbtt bcr i ^ucnB ben 
tblge ffubB Wabn, (if. 57, 15. 

34. Cg abraljam bar fttrameb I ^l)ili- 
ftemcflSanb, enlangZib. Qbr. 11.0. 

33. Cafiltcl. 

M ttlofft »ra»>in ai On 3f(ior fai SUtrla 
»Htt. bNttU Stnunt CI lilllg, l-IO. bftiant 
Cngil foctilnDnr ^c<, hMniiutt vnafMHK Ci^i^ 
^, Itutfoflr flnt SitjoatJItr rll bam ; Xtraijas 
ktr < *>«rfl>ab«, ll'HI. Ha^a Sfhm Htl^ tt. 99. ea^ Sen forfte IRofe Bog. I . Dq M fffbf bfrrfenr, ot Wtib fripftc 
flbraham, ci? fagbc til Ijom: «bnil)ara ! og 
ban faflbf : fee, her er Jefl. (Ibr. 11, 17. 

t2. Cg ban faqbe: ta^ nu bin 3en, bin 
tenefte, fcm bu IjaDer fjcer, 3faaf, og gaf 
bn til ^oria 2anb, og offre bam ber til 
ft ©rocnb-Dffer paa ett af ©Itrgene, fora 
lea til Pflf bio^ 

3. Saa flob nbral^m aarle o)) om^nor- 
flenen, Oj? fablebf flt *fen, ofl tog to af 
jine Trenqe mcb fig, og Sfaaf fin Son *, 
og Iwn flcrebc iBebben til l^ranb-Cffe- 
rrt. og gjorbe fig rebe, og git til Stebet, 
fom Oub baobc fagt bam. 

4. ^a brn treble I)ag, ba o))Ioftebe 
tibrabam fine rine, og faae 6tebet langt 
borte. 

5. Ta fagbc Hbra^ira til fine T^rcnge : 
bliter her meb Sfenet, og jeg og !Drengen 
bt til gaae berf^n , og bl bil tilbebe, og 
fomme til cber igjen. 2 SDlol 34, 14. 

6. Cg abrafKim tog fBebben til l^roenb- 
Dffcret, og iagbe }^aa Sfaaf fin Son, men 
ban tog Siben og Stniten i fin i^aanb; 
og be gif begge tilfammen. 

7. Ta talebt 3faar til «bra^m fin 
Raber, og fagbc: min Jaber! og Ijlan 
fagbe : fee, ber er |eg, min Son ! og ban 
fogbe : fee, Jiben og ©ebben, men l^bor 
er «ammet til ©roenb-Cfferet? 

8. Dg «bral)am fagbe: Club ffal fee 
fig om Vlammet til lOrctnb-Cfferet, min 
8on ! Baa gif be begge tilfammen. 

9. Cg ber be fom til bet Steb, fom Ci^ub 
baobf fagt fyim, ba bt^ggebe )SbrafHim 
ber et «iter, og lagbc ©tbben tilrctte, og 
ban banbt 3faaf fin Sen, og Iagbe l^m 
baa 9itcret ooen|)aa Ekbben. c. IS, 8. 

10 Cg 9brabam rafte fin ^anb ub, 
Dg grcb Kniben for at flagte fin Sen. 

3a(. % 81. 

II. Ta raabte j^trrtnd dngel af ^im« 
melen til iKim, og fagbe : Hbra^m, 9bra- 
bam ! og thin fagbe : fee, ^)er er leg. 

c. 31, 11. c. 46, S. S fll»r« a» 4. 1 earn. 3, 10. 

19. Cg i^n fagbe: loeg ifte bin ^anb 
^a I^rengen, og gier l^am intrt; t(i nu 
firnbrr leg, at bn fir^ter (Sob. og baber 
\nt fparet bin Sen, bin eenefte, for mig. 

13. Va o^lflftebc Vbrabam fine £)ine, 
og faae. og fee, en fiaber bag fbam) 
iMcngte i t^nffen oeb fine {)oni ; og Vbra- 
bam gif ofl tog ficeberen» eg offrebe ben 
til Dromb-Cfldr I fit enH eteb. 

14. em latble tbra^ bd fanmr Stebd 9(abn : ^rrrn ffal fee ; Wlkt 
flged !^aa benne ^ag : . paa ^drrenS 
JBjerg ffal feed. 

15. Cg ^(SrrendGngel raabte til 9bra- 
(Ktm anben (^ang af ^immelen. 

16. Dg f}an fagbe: jeg l)aoer fboret beb 
mig, figtr i^(£rren, at forbi bn giorbe 
bette StbR^, og iffe fbarebe bin Sen, bin 
eenefte, »Pf. 105, 9. inc. 1, 73. Cbr 6, IS. 

17. S>erfor bil teg florligen belflgne Mg, 
og megct mangfolbiggiore bin Sotb, fom 
Stjemerne paa ^immelen, og fom Sanb, 
ber er bob Si^atxtt t^rebber; og bin Soeb 
ffal eie fine Sienberb Vort. c 12,9. 

C. 13, 15. lti» c. 15, 5. c. 96. 4. c. 3S, 19. C. S4# 60. 

18. Cg ubi bin Sotb ffal aUe golf |>aa 
3orben belflgned*, forbi at bu abieb min 
Mefl. c. 12, 3. c. 26, 4. 

(ihi(. 3, 8. 14. 18, 4 ^cf. 9». 5. 9bt. 11, 8. 17. 

19. Saa gif $lbraf)am tilbage til fine 
!X>renge, og be giorbe fig rebe, og foit 
tilfammen til Skerflniba; il)i ^bra^am 
boebc i ^Beerfbaba. 

20. Cg bet ffebe efter bibfc ftanbeler, at 
bet bleo 9lbral)am forft^nbet, flgcnbet: 
fee, m\ta, bun iHtber ogfaa febt bin 
)Brober 9iad)or Senner. c. 11, 99. 

C. 24, 94. 

21. 9lemlig 11^ I)anb gerflefobte, og 
16ud ^nd x)rober, og Lemuel, 9ram9 
gaber. Sob 1. 1. 

22. Cg C^rfeb, og Cl^afo, og ^iilbafcjj, 
og 3ibla|), og S5rti)ucl. 

23. men l\ctl)ucl ablcbe SRrbcffa ; bi&ft 
otte febte snilfa 9iad)or, Sbra^me Pro- 
ber, c. 24, 15. 24. 

24. Cg 6an ^abbe en 8Rebt)uflru, og 
l^nbed 92abn bar SRemna ; og 1)un fobte 
ogfaa: ^bcbad), og d^adiam, og 1^» 
(^f4), og a)iaa(^. 2 Sam. 10, 8. 

23. (£a))itel. 

Cara tttt 9$ Mrobcl af Mraham, 1* 9. ^H 
tytbtt cfi akgraoclfe af tfp^con ^n ^iHtcr, •§ 
begraocr t>cn(e Uti, 3s20* 

1. Cg Sara lebebe ^nnbrebe og fbb og 
ti)be «ar; (bibfe bare) Sarad ^ioe ikar. 

9. Cg Sara bobe i jtiriat('9rba. bet er 
^bron, i (Sanaanb 2anb ; ba fom Slbra^ 
ftam at ferge for Sara, og at begrctbe 
^be. 3of. 15, 13. 1 aWof. 60. 10. 

3. Siben ftob tCbraljam t>p fra fin ^e- 
bee Kafbn, og talebe til ^tl^ fbom. og 
fagbe: ... 

4. 3f« tr en gremmeb og ©iw t^ 
^er; ^ilber mig en Cllcnbom tlV m ttb» Sen f0Tfte IRofcSog. 93. 94. Ca|). §rat)fire ^oO cbcr, at ieq fan brgrooc tntn 
f)o^c fra (bettc Stcb ()un liggcr) for mlt 
«nflflt. «p. W. 7. 5. 1 Stron. 29, 15. 

9br. 11, 9. 13. 

5. I)a fborebe $ctr;d S3xfrn 9bra^m, 
og fagbe til ()am: 

6. $0r od, rain i^crrr, bu rr en ®ubd 
^t>rfle iblanbt od, begrab bin ^jobe i bore 
oebfie Q^rabt; ingen af od ffal formene 
big fin ®rab, at bu ]o maa begrabc bin 
a)obc. 

7. £>a flob trbra^m ob, og bioiebe fig 
for golfet i Sanbet. for S^ttt)^ fbetn. 

8. Cg ^an tatebe meb bem, Pgenbcd: 
bcrfom bet er meb eberd S^iUie, at jeg maa 
begrabe min !Dobe. fra (bet ©teb, l)un 
llgger) for mlt 5lnfigt, ba l)oxtT mig, ba 
beber for mlg til Cpbron, 3p4)4^rd Son, 

9. 91 f)an bil gibe mig ben $ule, fom 
j^jwrer til Waebeia, fom er I)an6, font er i 
tnben af f^and 9[ger ; ^an gibe mig ben 
for fulb <Bcerbie, mibt iblanbt eber, til en 
IBegrabelfed (^ienbom. 

10. anen (Ipf^ron fab mibt iblanbt ^etbd 
Born*, ba fbarebe (S|)^ron ben i&etl>iter 
Rbraf^am, faa ^tW 56orn borte berpaa, 
for alle bem, fom git inb ab bond ®tabd 
^ort, figenbed : 

11. 9ld, min i&erre, f)Br mig: jeg giber 
big ben *ger, og ^ulen, fom er bembi, 
giber leg big ; for mit golfd f^crnd £)ine 
giber leg big ben, begrao bin !I>jobe. 

12. !Da beiebe 9brafHim fig for Jfolfet 
! «anbet. e. 18, 2. 

13. Dg ^n talebe meb (Sbl^ron i ^olfetd 
fpaa^or i Sanbet, og fagbe : alenefte om 
bn bil, ba ^or mig bog ; jeg giber @olb 
for 9geren, tag bet af mig, og jeg bil 
begrabe min !Dflbe ber. 

14. (Da fbarebe (Spt)ron 9bra^m, og 
fagbe til bam : 

15. 8Kln i&erre, l)ev mig, ben 3orb er 
fire f)unbrebe Sefel @clb (bocrb bbab 
er bet imeQem mig og imeUem big? be- 
grab iffun bin ^obe. 

16. Og Hbral^m ablob (S))(ron, og 
* 9braf)am beiebe (S)>l^ron bet eiolb til, 

bbilfet ()an l^bbe fagt i S^i^ JBomd 
fkia^or, (nemlig) fire ^unbrebe 8efel 
S0lb, gotngfe i ftjob. 

17. (Baa bleb C^bl^rond 9ger, fom er |Kia 
bet (Steb) Wacbela, fom er tbert ober 
for Harare, Speren, og i^nlen, fom er 
bcrubi, og alle Iroter, fom bare ^aa «ge* 
ren, fom bar i al benO (15rornbfe omfring, 
ftabfctftet c. 49, 30. e. 50, 13. 9U>.«.7,16. 18. 9brabam til en (Sienbora i ^etf^ 
S5£frnd 9af))n, for alle, fom gi( inb ab 
^nd etabd H-^ort. 

19. Cg flbcn begrob 9ibra^m 8ara, 
fin i^uflru, i i^ulen paa Sgeren, i SRac- 
bela, tbert ober for iRamre, bet er ^« 
bron, i (Sanaand 2anb. c. 25, 9. 10. 

20. 8aa blcb ^Igeren og ^ulen berubi 
ftabfaftet SIbrabam til en Skgrobelfed 
(tienbom, af ^ctift IBcrn. 

24. ^abitel. 

Vbrahani ubfcnter [in <Sofnb, for at ta^c Sfaat rn 
J^ru af fin ^ictqt, ls9* ®Dcn^en fomnirr tii 
hatan, t)wt »rt^r( bocbe, txtXr til (Sub ocb 
S^renbcn, btnhexH ftrar, og marfrr, at Strbetfa 
vat ben, font CHib bav^ beltiffrt til at vart SfaoM 
{Hifini/ 10^^* SUtMta og (aban inbftfrr ham i 
bttti ^uus, ban bcgjcrer SRtbttta for fin t^rtr, 
b(nb«< aknner faniti^rfe, ta U rjenbe, at bet uar 
af ^rrcn, Gocnbtn prifcr (Sub, og giorr Um 
@f jen(/ ^i8s53, 6o<nbcn tager dlebcHa meb fig, 
Sfaat mffber Urn, tager 9lebef(a tU fig eg clftcr 

1. Og 9rbra^m bar gammel, bet beb 
tlber; og i&(Srren Ijabbe belfignct %bra- 
l)ami siting. c. 18, 11. 

2. Cg Sbral^m fagbe til fin celbfte 
Sbenb I fit ii>uu9, fom raabte ober olt 
fysint (9obd: Jtjare, loeg bin ^aanb un- 
ber min aenb. c. 15, 2. e. 47, 29. 

3. JDg jeg bil labe big fbotrge beb j>(Sr- 
ren, j^immelend ®ub og 3orbend (9ub, at 
bu iffe ffal tage min Sen en i^uftru af 
be d^ananiterd 2)0ttre, iblanbt l^bilfe jeg 
boer. e. 21, 23. e. 28, l. 

4. 8Ren bu ffal gaae til mlt l^anb, og 
til min €lotgt og tage min @on 3faaf 
en ^uftm. 

5. Dg Sbenben fagbe til f)am: maa- 
ffee Dbinben bil iffe brage efter mig til 
bette i^anb ; ffal jeg ba enbelig fore bin 
8on tilbage til bet Sanb, fom bu er fora- 
men af? 

6. Ca flbral^m fagbe til ^m : forbar 
big, at bu iffe ferer min 8on bib igjen. 

7. i&(Srren, i&immelend ®ub, fom tog 
mig fra min %at(xt ^uu9, og fra min 
Slotgtd 2anb, og fom talebe meb mig, og 
fom tilfboer mig, og fagbe: bette iianb 
bil leg gibe bin 8oeb ! — l^n ffal fenbe en 
Gngel for big, at bu ffal berfra tage min 
6en en i&uflru. c. 19, 7. e. 13, 15. 

C. 15, 18. c. 3(t, 4. 9 n»f. 23, 90. C. 33, S. 

8. 9len berfom Dbinben bil iffe fulge 
big, ba ffal bu bctre fri for bennc min 94. Cdt>. Ccn ferftf IRofe 009. 17 dfb ; alrnrflf min 800 (lal bu iffe fore 
bcrhcn. 

!>. t'a la^be 3Dcnbcn fin j^aanb nnbtr 
dbraNimd fin ij^crrcd iiieab, og fooer ^m 
paa brnne ^nbcl. 

10. \Baa tog @beiibf n tt i(amdcr af fin 
£>mtd Jtameler, og focr bort og (^bbt 
aUcbaanbe af fin i^crrrd ®obd mcb fig *, 
oq giorbc fig rebe, og brog til 9Rcfo|)ota- 
mia til 9{ad)or(» <Btab. c. 25, 30. 

11. ^er opbanbt fyin Aamcltrne ubtn- 
for 3tabcn, bcb en Sktnbbronb, mob Slf« 
tend 2\t>, mob ben Sib, (ba doinbfolfene 
bicicbe at) gaae ub, at brage (Sanb). 

12. Cq han fagbc: ^C^rrt, min ii>erred 
flbrahamdClub, Jttoere, lab bet tKberfared 
i rag for mig, og gjjor SttifTunb^Kb mob 
min S^em Sbrabam. 

13. 3e(r kg fiaaer beb benne (Banb- 
brcnb, og jfolfened !Djottre af 8taben 
fomme ub at brage ^anb. 

14. Cg naar bet fTeer, at (ber fommer 
nu) en H^ige, til f)0iiren leg figer : boi nu 
tin Jtruffe neb, og lab mig briffe, og ^un 
figer: brif, og feg oil enbog gioe bine 
Xameler at briffe; (ba lab bet ffee) at 
l)un er ben, fom bu fniber ubfeet til bin 
Wiener 3faaf, og leg berpaa fan f|enbe, at 
bu baorr g jort S){iff unbfKb mob min ^rre. 

15. Cg bet ffebe, for I>an ^obe enbt 
at tale, fee, ba fom Webeffa ub, fom bar 
CO 'X>atter af S^eti)uel, (bbilfen bar) en 
een af Snilfa, 9]ad)ord tbrabamd »ro- 
bere £>uftru \ og ^nbed Itruffe bar paa 
Itenbe* «rel. c. 22, 23. 

l(i. Cg H^igen bar megct beilig af tlb- 
feenbf , en Somfm, og ingen Vlanb f)abbe 
fjenbt benbe; og ^un gif neb til fdiDU' 
t<n og fplbte fin Itruffe, og gif op. 

17. Xa leb Sbenben imob l^nbe, og 
fagbc : Kiotrr , lab mig briffe libet $Banb 
af bin itrufft. 3d^. 4, 7. 

18. Dg bun fagbc: brif, min^errc, og 
ban ffbnbte fig, og tog fin Stmttt neb i 
fin S>xanb, og aob ^m at briffe. 

19. tDer ^n pabbc gioct ^m at briffe, 
ba fagbc ^un : jeg i>ll og brage (fBanb) 
til bine itamder, til be kanot afbruffet. 

20. Cg ^DB ff^btr fig, og (ob af fin 
Aruffe i imgct, og loo frembcled til 
t^nnbrn at brage; og (^un brog til aUe 
Ifanh Aimf Icr. 

31. Cg tRaibcn mtbrcbe (faore) paa 
bcnbc. tang bog fHUCr for at fdae at bibe, 
om ^ncn boDbe labct ^anl Rcife i^edi 
dIrrcL 22. Cg bet ffebe ber ftameleme babbe 
afbruffet, gao ©lanbcn (Ixnbe) et Wulb- 
fm))ffe, fom beiebe en iniib 3efel, og 
(fattc) to 9Irmbaanb }paa i)cnbe6 ^nber, 
be beiebe ti i»\)[txn. 

23. Cg t)an fagbe : ^bie 2)atter er bu? 
itiotre, fiigmig nu, monne ber bare Mum 
i bin KaberC^ ii>uu0, at |)erberge o« i 9{at9 

24. Cg i)un fagbe til i)am: leg cr en 
Scatter af IBett^ucl, (f^oilfen er) muta^ 
Son, fom ^un fobte 9{ad)or. 

C. 22, <W. 23. 

25. Cg ^un fagbc til ^m: ber cr 
baabe <Straa og meget gober M 06, 
ogfaa er ber Slum til ^erberge i 9tat 

26. Cg Slanben boiebc fig, og tilbab 
for ftCrren. 

27. Cg bon fagbe: lobet botre $>(Srrm, 
min ^rre0 9bra|)amd C$ub, fom ifft 
f)at)er forlabt fin i){iffunbbeb og fin ®anb- 
^b mob min ^erre ; {l)mt>) mig (anlan« 
ger,) j^^C^rren tyxDcx fort mig paa iUden 
til min ^erred IBroberd i^uud. 

28. Cg i^gen lob, og funbgiorbe i ^n 
IRoberd ^uud bidfe ^anbcler 

29. Cg 9tebeffa babbe en S3robcr, og 
f)and 9la\)n bar !^aban ; og ^aban lob nb 
til Wlanhcn beb S)ronben. c. 28, 5. 

30. Cg bet ffebe, ber tyxn faae Sm^ffct, 
og ^rmbaanbene b<ici fin 8ofterdi^nbcr» 
og ber ban i)orte tflebeffad fin 8oftert 
Crb, at bun fagbe : faa baocr Ofanbcn 
fagt til mig, ba fom f)an til SRanben, og 
fee, (Kin ftob bod .ftamcleme beb Sronbcn. 

31. Cg ban fagbe : fom inb, bu ^(SrrcnS 
Skiflgnebe, bbi flaaer bu ^be? tl)i fcg 
I)iabcr berebt i^ufet, og ber er 0lum for 
Aamelerne. c. 26, 29. ^f. 115, 16. 

32. (Baa fom Ofanben i i^ufet, og loflc 
Itamelerne, og i)an gab Aameleme @traa 
og gober, og ^nb til at toe fyinb gobbcr, ' 
og be SRctnbd jobber, fom bare mt^ 
^m. 

33. Cg ber bleb fat SRab for \)am, men 
ban fagbe: |eg oil iffe oebe, for leg ()aDcr 
ubtalt mine Crb; og ^n fagbe: taeL 

34. Cg I^in fagbe: ]eg cr Vbraf^anH 
8bcnb. 

35. Cg j[)(Srrfn l^bcr bdflgnet min 
$^ meget, at ban cr bleoen moegtig ; 
og ban babcr gibet bam ffaar og got, og 
®«lb og (»ulb, og Soenbc og illeneflc- 
t>igeri og Itameler og Hfener. 

36. Cg8ara.mln^erre«5>uflru.bat« 
|»bl mitt ^m en San, ef tci ^ Ma 3)eH ftt^tt VttU ^^9 24. Ca1». Oammcl, og ^m fyit>cT ^n git>ft alt bft, 
f)an ficr. c. 31, 2. 

37. Cg mln ^cnc ftaticr taqet en ^eb 
af mig, og fagt: bu ffai iffe tacic min 
(Ben en ii>urtru af Gananiterned V^ttrc, 
t bDid 2ant> leg boer. 

38. snen bn ffal fare ^en til min %a^ 
berd ii>uu9 og tit min @(oegt, og tage 
min Bzn en ibuf^ni. 

39. Cg (eg f<igbe til min $erre : maa« 
ffre ClDinbcn iffe bit brage efter mig. 

40. Cg ban fagbe til mtg : ^Grrcn, for 
bbid 9(n|lgt )eg (Kiber banbret, ffal fenbe 
fin (Sngel meb big, og gibe big en Ibffalig 
Wcife, og bu ffal tage min Sen en ^uflru 
of min (Siotgt og af min ^bero i^uud. 

c. 17, 1. 5 iWof. 8, 6. 3of. 2i, 5. 

41. !Da ffal bu boere fri for min deb, 
naar bu fommer til min Slocgt, og oni be 
iffe bil gibe big (l^enbe,) faa er bu fri for 
min deb. 

42. <Baa torn )eg i !Dag til Br0nben, og 
fagbe: ^drre, min ^rred )Kbra^m9 
f^ub, Jtjoere, mon bu f^aber gioet itfttt 
paa min flUeifer paa Ijiollfen ieg ^uer 
tKinbret? 

43. See, jeg ftaaer beb benne Canb- 
bronb, og naar bet ffeer, ber fommer en 
Somfru ub at brage (l^anb.) og teg figer 
til bcnbe: gib mig nu libct Skinb at 
briffe af bin J(ruffe ! 

44. Dg f^un figer til mig : baabe maa 
bu briffe, og jeg bil ogfaa brage til bine 
Stamelcr: faa boere f)un benDbinbe, fom 
^drren f)aDcr ubfeet til min feerrefi Son. 

45. gorenb )eg babbe ubtalt i mit ii>jerte, 
fee, ba fom lliebeffa ub, og I)enbed jtruffe 
bar paa ^nbed ^jcel, og f^un gif neb til 
Brniben, og brog (t^anb) o^ ; ba fagbe 
Kg til benbe : J(|otre, gio mig at briffe. 

46. Saa ffbnbte bun fig, og tog fin 
Itruffe neb af fig, og fagbe : brif, og jeg 
bil ogfaa gioe bine Jlamdcr at briffe, og 
leg braf, og bun gab og Jtamelerne ot 
briffe. 

47. Cg feg fburgte b^nbe, og fagbe: 
bbid Matter er bu ? og bun fagbe : leg er 
en hotter af ©etbucl, (bbilfcn er) «a- 
(bord Son, btn Wifa fobte bom. Saa 
bangtt leg et Smbffe paa bcnbed Knflgt, 
eg ^rmbaanb paa bcnbed ^oenber. 

4B. Dg leg boiebe mig, og tilbab for 
^drren, og lobcbe ^drren, min ^erred 
^Ibrahvimb (^ub, fom lebte mig paa ben 
ittte ^^i, at tage min ^rrce IBroberd 
S)atter til band Sou. 40. Dg nu, berfom (3 bil) gtore ®fl- 
ffunbbcb og Sanblicb mob min ij>erre, 
jlger mig bet; men berfom 3 iffe bil, 
figer mig bet, at leg fan benbe mig til 
ben boire ellcr til ben beaftre Sibe. 

50. Da foarebe "iaban cg IBetbuel, og 
fagbe : benne i^anbel er fommen af ^dr- 
ren, bi fan intet tale til big Dnbt eller 
®obt. 

51. See, ber er Webeffa for big, tag 
(benbe,) og gaf, at bun bliber bin ^r- 
red Sonft ^uftru, fom ftdnen baber fagt. 

52. Cg bet ffebe, ber dbrabamd St>enb 
bcrte bered Crb, ba boiebt b^n fig til 
3orben for ^drren. 

53. Cg Sbenben nbtog Solbtoi og 
(Suibtoi, og ftlotbcr, og gao 9(ebeffa ; men 
benbed li5rober og f)cnM SKober gab ban 
bbrebare Sf|enf. 2 Aron. 21, 3. 

54. Saa aaht be og braf, b<in og be 
SWanb, fom bare meb b<»ni, og bleue ber 
om 9(atten ; og be fiobe ob om SRorge- 
nen, og ban fagbe: laber mig fare (biem) 
til min ^errt. 

55. !Da fagbe benbed l6rober og benbei 
inober: lab ^igen blibe bod o9 nogle 
^ge eller ti ; fiben maa bu fare. 

5G. Cg ban fagbe til bem : bolber mig 
iffe Ob ; tbi ^drren baber gibet mig )it)ttc 
paa min Mcife : laber mig fare, og |rg oil 
banbre til min $)erre. 

57. Cg be fagbe : laber od falbe ^igen, 
og fporge, bbab bun figer. 

58. Saa faibte be ab 9tebeffa, og fagbe 
til benbe: bil bu fare mrb benne 8)lanb^ 
og bun fagbe: leg bil fare. 

59. Saa lobe be bered Softer flUcbeffa, 
og benbed 9mme, og Sbrabamd Sbenb. 
og band WUctnb fare. 

60. Cg be belfignebc fRebeffa, og fagbe 
til benbe : bor Softer, blio bu til mange 
tufinbe Cdange ti tuflnbe, og bin Sceb 
ffal eie fine gienberd t^ort. c 22, 17. 

61. Saa ftob Webeffa obr og benbed 
$iger, og be fatte fig paa Kamcler, og forr 
efter SJlanben, og Socnben annamniebe 
^ebeffa, og foer bort. 

62. Cg Sfaat fom gaaenbed fra ben 
IBronb, (fom falbcd) ben 2ebenbed, fom 
feer mig; tbi ^n oocbe i ianbd Imob 
Sonben. c. 16,14. c. 25, 11. 

63. Cg 3faaf bar ubgangen til at gjcre 
i^on paa iRarfen, mob )Kftenen ; og iniu 
obloftebe fine £>ine, og faae, og fee, 
Kamelerne fom. 

64. Cg 9(ebcffa oploftebe fine £)inr, og t>t* T'rflc ttoft Sog. fiuc 3faar, og prg (lafils ntb af Aamt- 
kn. 

65. Cji bun fasfce til Socnbtn : ^uo n 
^f^ aUjnt. fom qaatr luan Vtarkn imob 
06^ eil SrtnlKn fagW ; bfltrmin fttrrt; 
fjo leg tiuD ct gloi, Ofl (tiulle flfl- 

£6. Cfl SornDcn forlallt 3F'>i'' ^K 
£dscn, foni ^n l>ibbt ubntlcl. 

GT. aaa ltb(K Sfaat l^nDc i fin !»(>• 
Kra 3iirje ifiaulun, ofl ^n togWcbftla, 
pfl bnn bUD tuD* ^uftni, o^ ^n tiftcM 
bcnbc i OS Sfaaf bin Iceflct c[t(r ftn 
motxi. i- 3S, 30. 

25. QatilttE. 

Xbia»a_ubrtn«rnnirn>eititun,IM. SRiol 
■ntr Mm, tt antrtenintt iriniE tan «II(nt| 

fu.^MuXiiiijtfC til SabA t«"n Bt Mif >T( 
U. 

1 iCfl flbiaboni ton o"^ "> ^uflrn, 
Oft fx-nMS «jt>n car Srtura. 

8 Cn hun fBCt» f)(iin eimnim og Sot- 
fdun, N iRctan, og Wtblan. og SifA- 
baii oq cdiuad). ^ Aran. 1, 33. 

3 ' Dti aotrdwn nDltbc SdictKi og £c- . 
ban : men CfbnnB ftlern Dart Sfd^mini, 
ofl Vdluflni, ofl icumlm. Cf. 60, 6. 

4. Dg miblana ttami Don (£t)f)a, eg 
f Vtwr. eg SfTano^, or Xblba, Dg SIbaa ; 
(i*fc m allt Xctnra IBern. 

5 Cs Ibrti^ gab 3fiiiit aU bet, ^n 

6 fflfn be SRrt'^nllnifrt Bom, fom 
flbnitHin habbf, naoSbTol^nierjcnr, eg 
lob ban rare fra 3faat ^n £en. bn Imd 
(nbnu Kwtt, mob Efttn til Dftcilanb. 

7. Cfi bitft m HbrahmB iflol SarS 
IMRr. fom ban Itcrbt : ^unbitbt Hat, og 
lulDflntiflnbtltiM Bar, bfl |tm Hdr. 

5. 6gtl('iDi)aroo|)gae Saabta.bg bete 
t en flPb Uberbom, gamnul i>g meet, og 
bico fanilct til fine flolt. c. 35, 99. 

9 Cfl 3toaI eg Simael, ^nB Senarr, 
btgibix Dan I bto ^Ic, Ratt)tla, paa 
Sphivne, 3od}art btti ^Mtti* €006, 
i«T, fon ItgfltT tMTt otftr for nomrt, 

c.»,». «.«.«. 

10. 3 bCD Mga. («■ abratam t]«blt 
af i>tll)e Strn, btr Htt> Ibnitiani bt- 
gnnei m SflN tall trnftni. 

(.!i3,u.n. 

11, Cg btt Vtbt tfltr nrabamB tiab, 
oianbBclllsiiclx Sraol^&l Bm; og 13. Oft bifife ere ^fmaeiB SUtgttr, 
4ibTali>im3 Seat, fom ^agar bee 
Kgijptlflc, earao ^Igt. febtc tbro^nt 

l».m.l,!W.(qq, 

13. Dg Mere tic ^fmacie eornt Btabw, 
;ftcrbcre()WaDnelbtTcli£l((atn: Sfino- 
flB gotlltfoble bar Blebatoil), og ifcbar. 
og Kbbcei, og Wibfom. c.ae,!).fif.eu,6. 

14. Dg iSllfnid, og Tuma, og iRaefa. 

15. Cljabar, og Xl)cma, 3elt)ur, iHaplM, 
g Jtebma. 

16. I>iflft ere SfmaelB Smner, og blBft 
ere bereB Staboe ubi berte Ubcr og 1 bcitB 
eiottt: lolb %^x\ttt fcr bereB golf. 

17. Cg bttft tit SfmaelB iM tax. 
^unbrcbe Mar, og trcblue Mar, eg fQo 
iar ; foa opgab j)an iManbcn, og boW, 
og bleb famlettii fine Soit. b.e. c. 96,99. 

IH. CgbebDcbefm^atiUalnbtliSd)!^, 
fom er mob Wguplen, naar man fartr 
til Beforltn ] (Mai Sn) falbt for twb 
alle tjatil) Hmbrc. 1. 16,13. 

19. CgbiBfrcre3faaHebrabamt£oBB 
Slagltr: ftbra^am abltbe Sfaal. 

20. Pg Sfaar bar fnrrefl^ Mar goni' 
met, ber Ihin tog Webctfa, £rti)uclB ben 
^Qerri! Satttr fra Vabban'Hiam, liabaoC 

<a e^reiB Siifter, fig til ^uflrti. 

91. Dg 3faat bab III ^drren, t>aa fin 
^uftiueB Crgne; tf)i (lun bar ufrugt- 
Fommtilg ; og $&mn bsnhorbe fyim, og 
Webclta, IjanB &uf(ru, unbpt. 

93, Dg Womene ftebteS tiil)obe t btnftt, 
og bnn fagbe: btrfom bet rr faatebtB, 
IjBorfor (fomemmer) jeg bette? og {mil 
gil, at abjporge ^ftrrtn. 

93. Dg fettrrrn fagbe lllhenbt: tbtnbe 
Kelt en I bit SlD, og to (Slagt) gbit 
fiat ftille fig of bine anbooibc ; og (bet 
ent) Solt ftfll Were (loerttrf enb (btt an- 
bet) go", og bet (torre flat tjent bet 
mlnbre. t.a7,99. 0101,1,9. 

S4. Der nn (jenbefl Sib (om. at ^un 
(lulbe febf, \tt. ba bare btr Ibllllnger I 
IjenbtB 810 

35, Dg ben forflt fom fmn, fytn bat 
ganfle rob, fom en lobben ilapte, og be 
taibtc fionB Slann (Sfau, 

36 Pg imUci torn jianS fintm titm. to ^en farfte IRofc 009. i5. 86. €<t|». 

oy ^ne i^anb fKi^t>c fat paa Sfaud ^otl, 5. Jforbi at 9(brafKim obteb min 9M, 

Ofl man falMc ()and Waun 3afob-, og og beDarcbc bet, |c^ til I)aw bctjarct, mine 

3faar bar trcfinb{)ti;be 9ar gammcl, ber IBub, mine Sfifft, 09 mine Sobe. 

JKin oblebe bem. f.22, is. ffbr. 11,8. ssiof. i8,90. 

^f. 12, 4. 1 mu 27, 30. 6. ^aa boebe Sfaaf I ©erar. 

27. Cfl ^rengenc blebc flore, og Cfau 7. Cg be SWanb ))aa famme etcb 

blet? en forflanbig Sager, (og) en 2anb- fj)urgte om l^nft 5&uftru ; ba fagbc ban: 

manb, men Safob bar en fulbfomraen ^un er min Softer; tf)l l)an frtjgtebc at 

©Janb. fom boebe i ^auluner. fl^f : ^un er min ^uflru, (flgenbeS:) at 

2«. Cg Sfaaf babbe Cfau flar; tbl iffc maaffec SWcrnbenc baa bettc @teb 

band 3agt fmagtc ^iraj men Webeffa ffai fiaac mig i^el for Webeffafi 8fblb; 

baobe 3arob fjocr. tbi l)un er beillg af Ubfeenbe. c. 12, 13 jc. 

29. Og 3afob babbe berebt en Wet. og g. Cg bet ffebe, ber ban babbe boet ber 
Cfau fom fra SWarfen, og bar trotl. en $ib lang, faae ftbimeledf). ^biliftemeft 

30. Dg efau fagbe til 3arob : «ictre, ^onge. ub igjennem ©inbuet, og faae, og 
lab mIg fmoge af bet Wubc, bette Wobe, fee, Sfaaf legte meb Webeffa (in i&uftru. 
tbi ieg er trcct ; berfor falbte man bane 9. (£>a faibte tlbimeled) ab 3faar, og 
Wabn (Sbom. c. 36, 1. 19. fagbe : bififeligen, fee, bun er bin i&iiftni, 

31. 2)a fagbe Safob: foclg mig Ibag og bborlebeO babcr bu fagt: t^unermln 
bin gorflefobfel. Softer? og 3faaf fagbe til ^im : tbi leg 

32. Cg (fcfau fagbe: fee, jeg gaaer at topnfte: maaffee jeg maattc flaae* ibiel 
boe, bbab fan jeg ba gjore meb ben gor- for benbefi efbib. e. 20, 11. 
ffffflbfel? 10. I^a fagbe «bimeled) : bbi baber bu 

33. Cg 3afob fagbe: footrg mig i Dag, c^lort ofi bette? een af golfct funbe fnurt 
og ban fboer bam ; og ban folgte Safob j,aoc ligget bo« bin ^u(tni, faa Ijaobe bu 
fin gorftefobfel. c. 27, 36. (Sbr. 12, 16. f^rt Sfblb imob 06. e. 20, 9. 

34. (Da gab 3afob dfau ©rob, og ben n. (Baa bob abimeled) alt golfet, og 
Wet af iilnbfer, og l)an aab og braf, og fagbe: bbo fom rorer beb benne ©lanb, 
ftob op, og gif bort. Cg Cfau foragtebe og beb i^anft^uftru, ffal biefellgen bobed. 
gorflefobfeien. %^u 105, 15. 

26. € a |) 1 1 e I. 12. Cg Sfaaf faaebe ber I «anbet, og 

3faaf fr frtminc& i o<rQt; Out iqitnta^tt u Sor* fif famme ^ar J^unbrcbe golb*, og ftdr- 

iattfifcr, font hon havbt fliwt 7(6ra()<mi, uo. ^on ren belflgnebe \)am. 2uc. 8, 8. 

n<Kr rm «>uOru at Mt« pn (BffJcr, it. 7^11. Vhi= 13 ^n ffljanben bleb m«gtig, og glf fluj 

^an traqer til Stkerfhaba, hoor Out treUtt bam, e l' 

c^ XMiiuledj 9)0r %\i<\t tt\tl> f>ani, 23i33, fffau '^^^^ nj0fg"9- , . . ,v 

lagrr pq to canoniHffe ?Hiftruer, 34. 35. 14. Cg ban eiebe gaar, og elebe ftor, og 

1. Dg ber bar hunger i Xanbet, foru. "'^"flf ^»>fn^fi berfor bare Wmtxnt 
ben ben forrige hunger, fom bar I «bra. *^i"^c?l'',^n. «r««h.n. fnm hnnR *,h«* 
bamftllibi og3faar brog tit «blrac(ed), J^ ^l°"K*""i?^'/SrT ^"®?'I^"t 

VI)iliftcrne5lDnge, I ©erar. VT"!^^^ ^Ti 1 ^il^.^"'^ *^^"* 

€.12/10. (.20, 2. gaber« $ib, bem ftobbebe ^.^Pfterne, og 

2. 'Da aabcnbarebefl ftGrren for bam, *>?5^^^JL^ ^i?,"'^.^^?^^ .i^cr^J^K^' 
og fagbe : brag iffe neb i ?(zgbbten, boe i , 1^. Cg Jbimeled) fagbe til 3faar : brag 

bet «anb, l^bilfet jeg flger til big. ^'<^ J»; ^^^ ^" ^^ ^»^n ^^ «l^^^^» f^^ 

3. JBctr en Ubiccnbing I bettc 8anb, og "^,^^"5: w cvr . «. r e i, 
leg bil bctre meb big, og bclfigne big; tbl JJ^ufJ'^JltX^^^ J^f 
big og bin 8ocb oil jeg gibe alle biftfe *^"^"" * *^ *^i^®f '^"^' ^^^^^ 

Vianbe, og pabfctfte ben deb, fom jeg *®- f^^^^l' ^l^*f " '?^^*^'J? ^k "^'l 

baoer fooret Abraham bin Raber ©ronbe, fom be babbe grabct I «brabamd 

paoer ^oorei «orai)am, oin ijaoer. ^^^ ^^^^ ^^^^ ^ s^m^cxnc babbe 

4. Cg leg bil gjore bin Sab mangfol- ftobbet efter «brafKim« Dob ; oa ban gat) 
big fom 8tiernfr paa ^immelen. og gibe bem Wabne, efter be Waone, fom ban9 
bin 8«b alle bi^ifc ^anbe; og I bin ©oeb gaber baobe falbet brm. 

ffal alle golf paa Sorben belflgneft ; 19- ^<^<i grob 3faaf« !ljenerc I Dalen. og 

c. u,s. C.22, 17. c. i3,3» (• Ut i8« foubt ber en Sronb meb tebenbe Skinbc. 36. S7. ^ap. 

30. Vlcn ^tfrbemt af derar fit>ebf mcb 
3faafe ^t)rbcr, og fagte : Sanbet ^ercr 
o« til ; faa falbte ^n brn S3renbd 9labn 
Sfcf ; t^l be fibebe mcb j^m. 

21. ^Baa grobe be en anben Sranb, og 
^e fiDebe og for ben; berfor falbte ^an 
^cnd 9labn Sitra. 

32. IM Pottebe ^n berfra, og grob en 
inbcn JBronb, og be fibebe intet for ben, 
9g iKin falbte bend 9la\>n 8)ed)obotb, og 
lagbe : t^i nu ^bcr ^(i^rren gjort fiflum 
for oft, og bi ere bogne i 2anbet. 

23. Cg ^n brog op berfra, tit 8eer- 
Fbabo. c. 46. 1. 2. 3. 

24. Cg i^lSrren aabenbarebed for f^im 
I ben famme 9lai, og fagbe : jcg er bin 
gaberft tbratKinid mt ; fn^gt iffe, tl^i jcg 
rr mc^ big. og bit bclfigne big. og formere 
&in 3ctb, for min ^jenerd Slbrai^amd 
Sfblb. C. 15. 1. df. 41, 10. C. 43, 1. 

25. <Baa bbggebe ^an ber et 9ltcr. og 
{Mtatalbte i ^rrcnd 9{abn. og ubfiog ber 
fit f>anlun ] og Sfaafd Sjcncre grooe ber 
rn ^ronb. c. 12. 8. 

26. Cg Ubimete^^ foer til l)am fra O^^e*' 
rar, og 9ld)ufat fyin^ Xkn, og ^Ucol t^and 
stribO-^ebcbdraanb. c. 21, 22. 

27. T<i fagbe Sfaaf til bem : f^bi fora- 
me 3 til mig. bog 3 f)abe iKibet mig, og 
trcDet mig fra Cber? Dom. 11, 7. 

28. Cg be fbarebe: bi fee flarligen, at 
^rrni er mcb big, berfor fagbe bi: 
ftiotre. lab bcere en Scb imellem od (inb- 
btnted). imcUcm od og imellem big, og bi 
bit gjore ct Jforbunb meb big, 

29. «t bu iffe ffal glore Cnbt imob o9, 
ligefom bi I^abe iffe rort big. og ligefom 
Di tKibc iffe gtort anbet enb (Sobt. og bi 
lobe big fare i grcb *, bu er nu i^ilrrenO 
iBelflgnebe. c.24,31. 1^^115,15. 

30. 3aa gjorbe ^n bem et (Siceftcbnb, 
og be aabe og braf. 

31. Cg be ftobe tiblig op om 9Rorgenen, 
og bcfpore jig ben ene meb ben anben ; 
eg 3faaf lebfagebe bem, og be broge fra 
bjm i greb. 

32. CabetfTebf paa ben famme^ag. 
ba fern 3faafe Kienere. og fbrf^nbte I)am 
om ben f^nnH ^ilig^eber. fom be fyi\>bt 
oraoet; og be fagbe til ^m: bi (K^oe 
finbet Qanb. 

33. Cg 6<in falbte ben 6^ibea; beraf 
cr Stabenl Rods fietrf^oba Inbtil benne 
jyig. c. 21. 31. 

34. Cg tfan Dar fl^rretbbe iar gam« 
■d, og tog » ^ltat3BbU^ Oeeri ben ^en fiorfte Olofe »og. 31 $etf)itcre (Datter. og S3afmat, (Slond ben 
i&ct^iterd I^atter. c. 36, 3. 

35. Og be bare Vanbd IBitter^b for 
3faaf og for flftcbeffa. 

27. Sapitel. 

Sfaaf rfl Mlfigne 9\au, 1^» Vitn Mtagti af 3a« 
fob. 09 Mlfliinrr ham, 5=30» «fou fffg<r SBcina* 
ndfen, 30:40, «fau oil flaae Safob i^j<(; Stf* 
bttla raater l)am ox fii)t, 09 ftagcr omc ffoul 

1. £)g bet ^nbte fig, ber Sfaaf bleb 
gammel, og 6and S)ine blebe bumme. at 
ban funbe iffe fee, ba falbte ^n fin otlb^e 
(Bon, (Sfau, og fagbe til I^am: min 8)on! 
og l)an fagbe til bam : fee, 1^ er )eg. 

c. 4^/10. 1 earn. 4, 15. ]J(ong. 14/4. 

2. Cg ^an fagbe: fee nu. jeg er gam- 
mel, og beeb iffe min Dobd-Dag. 

3. (Baa tag nu bit 9iebffab, bit Aaager 
og bin S3ue, og gaf ub paa SRarfltn, og 
fang mig nogct d^ilbt. 

4. Cg bercb mig en gob 9iet. faafom 
leg l^abcr 2\)\t til, og bring mig, at \cq 
maa cebe, paa bet min ®iel maa belfigne 
big. for jcg ffal boe. 

5. Cg SHcbeffa borte, ber 3faaf talebc 
mcb C^fau fin 6J5n; faa gif Gfau paa 
SJtarfen, at fange noget Silbt, at bringe 
(Wcm). 

6. 3)a fagbe Wcbeffa til 3afob fin <Sm, 
figenbe: fee, jeg ^erte bin gaber tale tit 
Gfau bin IBrober, og fige: 

7. ^nt mig nogct S^ilbt, og bereb mig 
en gob 9tct, at jeg fan oebe: faa bil jeg 
belfigne big for ^C^rrend Vnflgt, fxntnb 
Jeg boer. 

8. (Baa ablt)b nu min 0lofl, min Sm ! 
efterfom jeg befaler big. 

9. C^af nu til i^jorben, og ^nt mig 
bcrfra to gobe C^ebe-Jtib, at jeg fan berebe 
bin f^aber en gob 9tet af bem, faafom ^n 
l^bcr 2bfl til. 

10. Cg (ben) ffal bu bringe bin %attT, 
at ban ffal otbe (beraf), paa bet ^an ffal 
belfigne big, forenb fyan beer. 

11. ^a fagbe 3afob til 9itMta fin 
SRober : fee, Cfau min ©robcr cr en laa- 
benananb.ogjegerenglatSRanb. c.25,26. 

12. SRaaffee min gaber f^ler paa mig. 
og jcg ffal fbne« for ^im, fom en ©e- 
brager. og fore gorbanbelfe ooer mig, og 
iffe S^dflgnclfe. 

13. 2)a fagbe ^nd Vlober til l^m: 
bin gorbanbelfe (fomme) paa mig, min 
30n ! l^b bog min 9(d% og gaf. ^nt mlft 
(bem). 69 SHcn f0Tfte Vlofe Oog. 14. ^a gif ^n, og ^cntebe, og brogte 
(in )D{ot>rr (brm), faa bercbte f)and 9}io- 
ber en gob 9Ut, faafom f)an^ gaber ()a))be 
Vii)fl til. 

15. Cg Wcbcffa tog dfaufi, fin albfte 
8on6, be fofteligc itlccber, fom f)un baube 
i ^ufet ^od fig, og lob ifore Safob fin 
l^ngfte Sjen. 

16. 9Ren Sflnbene af ®ebe-5(ibbene 
iforte ^un i)am om band ^ocnbcr, og ber, 
^bor ^an bar glat paa ^alfen. 

17. Cg bun gal) ben gobe 9ict, og S3rjDb, 
fom f)un babbe tilberebt, i Safobd fin 
Cond ii^aanb. 

18. Cg fyin giC til fin ^aber, og fagbe: 
min gaber! og ban fagbe: fee, ^er er 
ieg : boo er bu, min Son ? t>. 33. 

19. Cg 3afob fagbe til ffn gaber: leg 
llfau, bin gorfiefobte, ^aoer gjort, faafom 
bu fagbe til mig : Jtjcere. flaae op, fib, og 
ab af mit Uilbt, paa bet bin ejel ffal 
Delfigne mig. 

30. ^a fagbe 3faaf til fin Son : ^bor- 
lebed baber bu faa fnart funbet hct, min 
Son? og l)an fagbe: for ^drren bin 
Qi^ub ffiffebe mig bet i ^cenbe. 

31. (Da fagbe 3faar til Safob : Com bog 
nar ^ib, og jeg bit fole }^aa big, min 
Son ! om bu er min Son (ifau, eller ei. 

33. Og Safob gif ncer til fin gaber 
Sfaaf, og fyin folebe \^a f)Qm, og fagbe : 
0{often er Safobd flUeft, men ^nberne 
ere dfaud ^nber. 

33. Dg ban fjenbte ^m iffe, t^i band 
^nber bare laabne, fom dfaud band 
ftroberd ftoenber, og ban belfignebe ^m. 

9* 16. 

21. Cg ban fagbe: bu, er bu benne min 
Son (ifau ? og l^an fagbe : jeg er. 

35. Da fagbe ban : bring mig bet bib, 
og lab mig abe af min Sond Siilbt, at 
min Sjel ffal belfigne big; faa bragte 
l^tn ^m M, og tyin aab, og ^n bragte 
l^m JBiin, cg fyoin braf. 

26. Cg Sfaaf, ^nd gaber, fagbe til 
bam : itjare, fom nar, og f^d mig, min 
Son! 

37. Cg ^n fom nocr, og f^dfebe ^m, 
og ban iugtebe lidugten af f)and Alceber, 
og belfignebe bam, og fagbe: fee, min 
Sond ^xiat er fom 2ugten af en SRarf, 
j)bilfen ^ferren l)aber bclfignet. 

38. Cg Oftub gioe big af ^immelend 
IDug, og af Sorbend gebroe, og meget 
Horn og anofl ! dbr. 11,30. 

39. golfene ffal tjene big, og golfene 27. Ca^ 

ffal falbe big til gobe. ©ocren fcerre ober 
bine S3rebre, og bin ^oberd Sunner ffal 
falbe big til gobe ; bbo fom forbanber big, 
bare forbanbet, og (^bo fom belfigner big, 
bare belflgnet ! 

30. Cg betffcbe, ber 3faaf babbe fulb- 
enbt at belfigne Safob, ja bet ffebe, bcr 
3afob bar nu neppeligen ubgangen fra 
Pn gaber 3faaf, ba fom (^fau, ^and )Bro- 
ber, af fin 3agt. 

31. Cg ban berebte ogfaa en gob Wet. 
og bar ben inb til fin gaber og fagbe til 
fin gaber: min gaber, fiaae o^, ogabaf 
bin Sond SBilbt, at bin Sjel ffal belfigne 
mig. 

33. ^a fagbe 3faaf ^nd gaber: bbo 
er bu? og ban fagbe: jeg er bin Son, 
bin gorftefobte, Sfau. b. 19. 

c. S5, 25. 

33. Da forfarbebed 3faaf meb en flor 
gorfoerbelfe owrmaabe, og fagbe: (bbo) 
og bbor er ben, fom fangebe bet SHilbt, og 
frembar til mig ? og leg aab af alt for bu 
fom, og leg baber beipgnet l^am ; og ^n 
ffal ogfaa bcere belflgnet. 

34. Der (Sfau borte fin gaberd Jale, 
ba ffreeg ban meb et flort og obermaabe 
bittert Sfrig, og fagbe til fin gaber: 
belfign mig, ogfaa mig, min gaber ! 

ffbr. 12, 17. 

35. Cg ban fagbe: bin ©rober fom 
meb 2ifl og tog bin Celfignelfe. 

36. Da fagbe ban : mon man bog ^- 
ber berfor falbet [)and Wabn Safob, tbl 
ban t^aoer to dkinge ffuffet mig: min 
gorfie-gobfel baber ban taget, og fee, nu 
tog l)an min Belfignelfe? ogf^Jn fagbe: 
baDer bu iffe bebaret mig en ilkifiqnel- 
fe? e. 25, 26-34. 

37. Cg 3faaf fbarebe, og fagbe til 
(Sfau : fee, Jeg baber fat f)am til en ^errc 
Ober big, og glort alle band ©robre lyam 
til Jjenere, og forfjorget bam meb ilorn 
og S){ofl ; bbab ffal Jeg ba nu gjore beb 
big, min Son? 

38. Cg (Sfau fagbe til fin gaber: ba- 
ber bu iffe uben benne eene )Belflgneife, 
min gaber? belfign mig, ogfaa mig, min 
gaber! og Gfau o))lioftebe fin Btoft, og 
grab. b. 34. 

39. Da fbarebe Sfaaf band gaber, og 
fagbe til bam : fee, bin ©dig ffal bare af 
Sorbend gebmer, og af ftimmelend Dug 
fra oben neb. Cbr. 11, 20. 

40. Cg beb bit Soarb ffal bu lebe, og r.fiS. Catu ^en f0rfte Otofe Oog: tient bin iBro^cr; og bet ffal flee, naax 
bu foaer i^rrebom, ba ffal bu brpbe l^and 
Hafl af bin ^id. 

41. Cq (ifau bar 3<ifob ^abff for ben 
eeljlgnelfed 3rt;lb» fora f)and gaber I;at)- 
^e Dclfiqnet b<im meb ; oq (Kfau fagbe i 
^ ^ierte : bet fomroer fnart, at bi flal 
lerge for min J^abrr, ba bii jeg \iaac 3a- 1 
lob min S)rober if^jel. Dbab. b. 10. 

42. Dp M bleb ^beffa tiirjenbegioet 
>m dfaue. ticu^ti^ celbfle Send Orb ] og 
}un fcntte j^eu, og lob falbe 3afo6, fin 
9ngfte 3on. og fagbe til f)am : fee* dfau 
^in i^rober trofter fig ooer big, at fyin oil 
[laac big ibjel. 

43 Cg nu, min 8on, l)zx min fllofl, 
pg naac op, flt)t til ^aban, min fbtobcx, 
I ^baran. 

44. Cg blib bod l^m nogle faa ^iber, 
jibtil tin IBroberd ii^afligtKb benbed. 

45. Snbtil bin 3Brober6 fbxctt oenbed 
frd big, og tym glemmer bet, bu ^aoer 
ijort bam. faa bil jeg fenbe (Sub) og 
>ente big berfra; !)bi ffulbe jeg berooe* 
)gfaa eber begge paa een !Dag'^ 

46. Dg 9leberra fagbe til Sfaaf: ieg 
jeb^ beb at leoe, for ^t(^o Dcttree 
Efnlb ; berfom 3afob tog en ^uflru af 
bethd I>cttre, fom biofe af bette iianbd 
Dettre, l)Dorefter oilbe jeg ba lebe? 28. Cabltel. 

I«feb fenuanrt oq rclfi4n«< af fine 9oratI^rc, oq bra* 
Off til jRcfcixtaniia, h^ 9iou tacttt cnbnu en 
t^iiini, <^*>. Sateb fecr )Kia ^icn iE>iiiiniclilig«n ; 
^rrrn taUr nicd ham, lO^lS, Sateb forunDrcr 
fiq er<r Hi ^9n/ eprei^c tt X'ycvJbtmatU, gi«r ct 

1. >^g 3faar falbte Safob, og belflgne- 
bc bam, og he^ fyim, og fagbe til bam : 
>a flal ifte tage en ^uftru af (Sanaand 
rettrr. C. 24, 3. 

2. (Wen) Itaae ob» gaf til ^bban- 
Iram tU ^tbuel bin tRorfaberd ^uu9, 
Bg tan big berfra en S^uftxu, af Saband 
bin SMorbroberd :Djottre. e. 25, 20. 

3. Cg ben almctgtige Oub belflgne big 
Dg gjore big frngtbar, og formere big, at 
bu maa btioe til en (ftor) S^ob {(olf. 

4. Cg ban gibe big Hbrabamft Sklfliinelfe, 
big eg bin 8(rb meb big. at bu fan aroe 
bet %inb. fom bn tr frraimtb ubi, bbiifet 
0nb gob llbraliaiii. c. 12, 3 k. 

ft 8aa fesbte 3faa( 3atbb i)en, og ^n foer til ^bban-^ram, til £aban, 8e« 
tijuel ben 3orer<j eon, Webeffad, Safobfi- 
og dfaub SJloberfi Prober, ^of. 12, 13 

6. Cg efau faac, at Sfaaf baobe belflg- 
net 3arob, og fenbt bam til ^abban- 
Jilrara, at tape fig berfra en ^uflru, og 
t>aube, ber b^n belfignebe ^am, bubet 
bam, og fagt : bu ffal irte tage en j^uftru 
af Sanaano Dottre. 

7. Cg 3afob oar fin gaber og fin SRo- 
ber Ibbig, og foer til HSabban-«ram. 

8. Cg Sfau faae, at (Sanaand !Djottre 
bebagebe iffc Sfaaf !)and gaber. 

9. iBaa gif (Ifau til Sfmael, og tog 
Wacbalat, Sfnuirib 9braf)aiu() 3ond Scat- 
ter, ^iebajotbd Softer, forubcn fine (for- 
rige) ^uflruer, f|a til ipuftru. 

C. 36,^. C. 20, 34. 

10. Cg Safob brog ub fra ©eerf^aba, 
og gif til (Sf)aran. e. 26, 33. 

11. Cg ban fom til et Stcb, og bleb 
ber om flatten, t^i Solen bar nebgan- 
gen, og ban tog af Stenene paa bet 
Steb, og Kigbe unber fit i^ooeb, og lag- 
be fig baa bet fammc Steb. 

12. Cg ban bromte, og fee, en Stige 
bar oprcift paa 3orben, og bet joberftc 
beraf naaebe til i^immelen ] og fee, ®ub9 
(Sngle flcge op og neb berpaa. 

c. 35, 1. c. 4^/ 3. 3ol)« 1, 53. 

13. Cg fee, ^(Srren flob obenober ben 
og fagbe: leg er ^(Srren, bin gaberl 
^brat)amd ®ub, og Sfaafd (^ub; bet 
2anb, fom bu ligger paa, bet bil ieg gioe 
big og bin Sceb. c. 17, 8. 

c. 31, 42. c* 32, 9. c. 48, 4. 2 lIRof. G, U 

14. Cg bin Sab ffal blibe fom Stob 
paa Sorben, og bu ffal ubbreteb mob Spe- 
ller, og mob Cfter, og mob 9{orben, og 
mob Sonben ; og i big og i bin Soeb ffal 
alle Slcegtcr paa 3orbcn oelfigned. 

5 iWof. 12, 20. 1 tWof. 12. 3 ic, 

15. Cg fee, jeg er meb big, og bil Bebare 
big i 91t, t)Dor bu farer, og oil fore big 
til bette Sanb igjen ; tbi jeg bil iffe for- 
labe big, for jeg l^ber fulbfommet bet, 
jeg l^ber fagt big. (if. 43. 2. 

16. Cg Safobbaagnebeaf fin Soon, og 
fagoe: fanbeligen, ^(Srren cr paa bette 
Steb ] og Jeg bibfle bet iffe. ap. ®. 17. 27. 

17. Cg b*in frbgtebe og fagbe: bbor 
forfcerbeiigt er bette Steb ! bette er iffe an- 
bet enb C^ubd j^uud, og bette er ^im« 
melenb ^ort. 2 Vtof. 3, 6. 

18. Cg 3afob flob aarle op om ®lox- 
gcaea, og tog ben Steen, fom ^n ^i^bt u S)en ferfte Vtoft 0og. m.t9,^Q^ lagt unbcr fit S$o\>ct>, oq opTc\\tt ben HI 
et j^jcnbcmcerfr, og cftc Dlie oDenpaa ben. 

19. Dg ()an falbte bet famme 8tcb§ 
9laun S5etl^i ; og eiierd Dar Sud Stabend 
9lax>n af ^egl;nbe(fcn. c. 35, 6. 15. 

20. Dg Safobgjorbe et 2jDfte, og fagbe: 
berfoni ®ub toll tfttre meb mlg, og beffjoer- 
me mig paa bcnne 9^ti, fora jeg reifer, 
og gbe mig fbxa^ at otbe, og Jtlceber at 
ifore mig, 2 Sam. 15, 8. 

21. Cg leg fommer igten til min ga- 
bert ^uu6 meb greb og i&drren oilbotrc 
mig en ($ub : 

22 T>a ffai bennc (Steen, fom Jeg ^iber 
obreift til et 5tjenbemarfe, bare et ®ubd 
^uud ; og jeg bil bidfeligen giDe bigXienbe 
af alt bet, bu giber mig. •9Rof.27,30.32. 29. dap lid 

Safob fontnur ti( $f)araii, 09 gioer fl9 f'Hl ti(fKn^« 
for fKac^l ))aa iDtarfcn, 1:13. Caban togcr ^ani i 
I jcnrfk ; l)an tienec for 8abanJ to Tttttt, 09 tagf r 
t<ni til ^fgte, 13s30* kta ffD<c l>am fire e0nncr# 

1. Og Safob reifte bibere, og gif I bet 
golfd !^anb i SDfter. 

2. Cg ^an faae, og fee, ber bar en 
©ronb J3aa SRarfen, og fee, ber bare tre 
gaaret;iorbe, fom laae beb ben, tl^i be 
ffulbe banbe ^iorbene af ben famme 
IBronb j og (ber laae) en flor <Bttttt ober 
j^ullet paa i^ronben. 

3. Cg berben ffulbe alle ©lorbene fam- 
led, og €tencn baited af gullet paa 
©ronbcn, og gaarene banbefl, og Stenen 
igjen loeggcb ober gullet paa ^Brjonben, 
paa fit Steb. 

4. Cg 3afob fagbe til bem : mine S3r0- 
bre, bborfra ere 3 '•? og be fagbe : fra S()a- 
ran ere bi. 

5. Og i)an fagbe til bem : f|enbe 3 2a- 
ban, 9}ad)ord 6Jon? og be fagbe: bi 
fjenbe ^am. c. 24, 29. 

6. Cg ^an fagbe til bem: gaaer bet 
fyim bel ? og be fagbe : bel, og fee, Wa- 
d)el, ^and Matter, fommer meb gaarene. 

7. ^ fagbe f^an: fee, bet er enbnu 
heit paa Dagen, bet er iffe ^ib, at gceet 
famled ; banber gaarene, og gaaer, bog- 
ter bem. 

8. Cg be fagbe: bi fan iffe, forenb alle 
i&lorbene fanfcd, og man baiter Stenen 
of gullet paa i^ronben ; og ba banbe be 
%aartn(, 

9. IRen« ^n enbnu taiebe meb bem. ba fom SRad)eI meb gaarene, fom bare 
{>enbe« gaberd ; tl)\ ^un bogtebe (bem). 

10. Cg bet ffebe, ber 3afob faae tta- 
(f)elr fin SRorbrober Saband flatter, og 2a- 
band fin Vlorbroberd gaar, ta gif 3afob 
til, og baltebe 6tenen af gullet paa 
Brjenben, og banbebe 2aban9 fin ^{orbro- 
berd gaar. 2 UWof. 2, 17. 

11. Cg 3afob fbdfebe 9ta6)c{, og opLof- 
tebe fin 9left, og grab. 

12. Cg 3afob fagbe WadKl, at fyin bar 
l^nbed gaberd S3rober, og at ^n bar 
9tebeffad (Bzn ; faa iDb ()un, og forf^nbte 
fin gaber bet. 

13. Cg bet ffebe, ber 2aban ^wrte bet 
9lt;gte om 3cifob, fin 3j&fter-8on, ba lob 
^an mob tyim, og tog t)am i gabn, og 
fbbfebe ^m, og lebte f^am i fit ^uud ; ba 
fortalte tyiti 2aban alle bidfe ^ing. 

14. fDa fagbe 2aban til ^am: fanbe- 
ligen, bu er mit Been og mit Jtfeb j og 
I^an bleb ()od fyim en S^aanebd ^ib. 

15. Cg Saban fagbe til 3afob: forbi 
bu er min ©rober, ffulbe bu berfor tjene 
mig for intet? fiig mig, I)bab bin &)n ffal 
bare? 

16. Cg Saban ^abbe to iTjottre; ben 
Sdlbfted 9lam bar Sea, og ben gngfted 
9tabn bar Biac^el. 

17. Cg 2ea babbe fbagelige Cine; men 
9lad)el Dar bcilig af Sfiffclfc, og beilig af 
Slnfeclfe. c.l2,ll. e. 2G, 7. 

18. Cg Safob fif 5t|arligl^b til Wad)fl. 
og fagbe : jeg bil tjene big fbb 9ar for 
Waci)el, bin bngfie !3>attcr. 

19. Cg 2aban fagbe: bet er bebre, at 
jeg giber f^enbe big, rnb at jea giber l^nbe 
en anben S}knb ; blib bod mig. 

20. Saa tjente Safob for Wacf)el fJ)b 
^av] og bet fbnted l)am at bare faa 
^age, for tyin t^aobe Jtjarligheb til ben- 
be. ^of. 12, 13. 

21. Cg Safob fagbe til Saban: gio 
mig min ^uflru ; tf)i min lib er fulb- 
fommet, og jeg bil gaae inb til f^nbe. 

22. ^aa bob 2aban alle SRanb paa bet 
8teb tilfammen, og gjorbe et ®jaflebub. 

23. Cg bet ffebe om Hftenen, at ban 
tog 2ea fin (Tatter, og lebte ^enbe inb 
til ^am, og tyxn gif inb til ()enbe. 

24. Cg 2aban gab 2ea, fin IDatter, 
eilba. fin ^jeneftepige, til tf^ige. 

25. Cg bet ffebe om aWorgenen, fee, ba 
bar bet 2ea ; og t^in fagbe til 2aban : l>bt 
giorbe bn bctte? bober leg bog tjjent ^ CtB fgrUt JKafT Bog. SIait)df og (iDl Ifacn bs btbraget 

I'g iabaa fitfibt: btt (Terr Ittt fna 
rl £t(b. at man glon ben gngft^ 
gnrftrfobtc. 

«lb itnnt Ugc ub, fao ull bl og 
fl btnnt for Ma itjtncftc, fom bu 
If I}ol mlg, fobnu f^iD anbrr flar. 
'a 3>ifcb RJorbc fan, ofl Ijo'^' t>en 
i faa nao I>in turn Hiiil^cl, ^n 
til ^uftru. 

II iabaa flab nad)(t, fin Xatttr, 
Rd litncfitptflc. til <^it]t. 
ioa git iMH Dfi 111 StddKl, og bacbt 
QoRre cnb ^(d*, og I)in tjtn'' 
D nbnu (i}D anbR 9ar. 
Vr ^ETtn Tiiac, at lira bar for- 
a ftloibt fyia Iffnbf frufltfonimt- 
s Wadset car ufruntfommtUg. 

I <Sim. 1, -J. 

S Sea nnbflt, oi) fotit en Son, 
I talbie hand ffiaDn (Ruben; lt)l 
ibt : forbi &<fiTrn l)aDcr f«t paa 
nblgbcD-, t^ nu ftni min 91<inb 
J. C 35, 23. C. 49, 3. 

g liun untfll enlinu. og fobtc tn 
ifagK: forbl ^Srren (lauci hort, 
ac forfmaact, ba tWDtc l>ao glott 
laa btnnt; faa talblt ()un (Hiie 
ilmton. 

g tinn nnbfit enbnu. og fobtr en 
I (agbe: du brnncflnbc ffal mln 
felea III mig ; tbi |eg IjaMT fob! 
Seoati; trrfDrlaibtc man [lanS 
eol. 

g hun unbfit enbnu, og fobte en 
a fapbc ; DrnntitnM bii lea be- : 
jMhien; berfor lalMt t)aa tiaafi 
uba ; faa Ijolbt f)un o)) at fobr. 30. 


aafltel. 


Wh a.l'u, llni fMir bam B <i*nii(r It af ^M Sinai > Mrnn Hl|1«iHr ^at, 

I MhUkI faac. at f)un Itle foMe 
Bvrn}, bo bar Kaifel 9t>lnb mob 
n, M fagtt til 3alob : fiaf mig 
VtuttUtf, balwcTlfg. 
3fltiib bin faan neb paa Ha* dKt, og fagbt: tnoa leg wtre I «nb« 
5teb, fora forraener big aiofnia grngt ? 

3. Xa fagbf ^un : "f«, btr n m\a 2\t- 
nefitpigc eillja. gat til Ijfiibc, at ^un 
maa fob* ot>er mine itaa, at ogfaa Jto 
maaopbijggrtQflKnbe. e. 39. 39. c. 16, 9 

i. eaa iat I}ud ijam ftjifw, jln Bigf, 
tU Suflru, og 3atDb git tU titnbe, 

6, Cg ailiw uiibpt, og fobit aafob en 
Son. 

6. Da fagbt Hai^l : Qtub babci benil 
mig. og fwrt ogfaa min Ho|), og glwt 
mig en Sen; berfor (albte ^uii tjaai 
91aon Van. 

7. Cg Biltw, Madidfl *lge, unbfit enb- 
nu, og fobte SaTab ben anbcn Son. 

8 Ta fagbe Slathcl : jcg baucr ranipet 
tn meget ftor Aamp meb niln Seflcr, jcg 
iMbcr og faaet Cnrrliaanb ; og ()un Falblc 
Iwne Waon Haptjtfyxll. 

9. Tg ^ca fiiac, at l)un t)aDbe ^Ibt op 
lit fobe, og t)un tog SUpa |1n ^ige, og 

m 3dtob twnbe til fcuflru. c. 29, 35, 

10. Cg mpi. SeaA 3)rnt|lrpigr, (obtc 
3alob tn Sen. c. 35, 36. 

11. la fagbt fi«; ^r tommer en $}<tr. 
ug t)un lalbte tganS Staun Hab, 

12. Og Sllpa, SraS I|(nt|leJ)igt, frtte 
Sutob en an ben Son. 

13. DafagbcSea; 111 min Bhtfallgfieb, 
till I^otlie brlfe mig faiig ; og l)un talbtc 
IjanS «aDn afcr. 

14. Cg fflubcn git 1 be IMge, man 
lioflcbe SiDcbt, og fanbt SuDJlm paa 
illatfcn, og bar bciu tU ita. flu ffllober; 
M fagbt Wadiel III Sea: JtJKtc, glD mig 
.if bin Sena Subaim. j}Dif. T. 13. 

15. Cg tjun fagbe til iinbt -. attttn 
clnge Xing, at bu Iwixr taget min SOtanb, 
i<g bu tdger ogfaa min Sons iTubaim? 
"g giad)cl fagbc : btrfor uiaa l)iin Ilggt 
l)at big i bennc 81at, for bin Sous Tu- 

16. Xter 3arob lom af 3Rarfen om 
^ftentn, ba gil fica ub mob ^nni, og 
fagbt: til mig ftal bu fommc, tbi leg 
lldorr albdrt Iclet big for niln £onA !I<u- 
Ddim; fan laae t)an ^ot ^abt btn (am- is, Cg aea fagbe; Kub tiawr gluet 
mig min Sen, for |rg gau min Vlanb 
min !t jcueflrpigr ; og ^un talblt fyini 
mann Sfafdwr IDen fiorfte SRofe Bog. 80« 31. Co]). 19. Dg 2ca unbfif enbnu, 09 febte 3a- 
fob ben fjcttc Sen. 

20. C9 2ca faflbe : ®ub fyit glbct ralg, 
ia mig en gob Q^abe, brn ®ang ffal mm 
Wlant> bor ^od mig ; H)i jrg ^abcr febt 
l^m fe^ 80nner, og l}\xn falbte ijan^ 
9lat)n 8cbuion. 

21. Cg flbcn fcbtc l^un en Matter, og 
faibte t)cnbed 9Iabn Dina. c. 34. 1. 

32. Cg ®ub ij^ufom 9ia(f)e(, og (Sub 
I^ortc I;enbe, og gjorbe l)cnbe frugtfom- 
melig. c. 8, 1. 1 6am. 1, 19. 

23. Cg ^un unbfif, og febte en 8jen, 
og fanbc: 05ub I^aoer borttaget rain 
gorfmccbelfe. 

24. <Baa falbte bun ^nS Wabn 3o- 
fepi), og fagbe: fiCrren tiUotgge ralg en 
onben ^m ! 

25. Dg bet ffebe, ber 9lad)el f)ai>be fobt 
3ofe|)I), ba fagbe 3afob til 2aban : lab 
miq fare, og jeg bit gaae til niit 8teb og 
til mit Sanb. 

26. ®ii) mig mine ^uflruer og mine 
ftorn. for ^uilfe Jeg bauer tjent big, og 
leg toil banbre; tf)i bu, bu beeb min 
5)enefle, fom leg f)abcr tient big. e. 31, 41. 

27. Da fagbe l^aban til t)am: Jtjare, 
berfom jeg ^aber funbet 9iaabe for bine 
C^ine, (ba blib ^od mig): Jeg ^aber er- 
faret, at S^^ntn ()aber belfignet mig for 
bin eh)lb. e. 33, 15. 

28. Cg f)an fagbe : norbn bin Jion for 
mig, og ben bil jeg gibe big. 

29. Cg f)an fagbe tii $am: bu beeb 
fell), l)bormeb leg baoer tjent big, og ^oab 
tit gee f)aoer bocret ()o6 mig. 

30. 2t)\ bet oar libet, fom bu babbe, for 
leg (fom) ; men nu er bet mangfolbcligen 
nbbrebt, og ^(Srren baber belflgnct big, 
beb min gob •, og nu, naar ffal jeg ogfaa 
gjorenoget for mit egct ^uu6? 

31. Cg ban fagbe: Ijbab ffal jeg gioe 
big''? og 3afob fagbe: bu ffal iffe gibe 
mig noget ; berfom bu bil giore mig bette 
8tbffe, faa oil jeg frcmbelcfi fobe og 
bogte bine gaar. 

32. 3eg oil i (Dag gaae igjennem al bin 
^jorb, og ffiile berfra alle fpocttebe og 
fpraglcbe gaar. og aHe forte gaar 
Iblanbt 2ammcne, og fpraglebe og fpoctte- 
be iblanbt ®cbernc; og Mtc (fal ocere 
min 2on. 

33. <Baa ffal min 9{etfoerbig^b foare 
for mig i ^aa eiler i Sttorgen, naar bet fom Iffe er fpattet og fpraglet iblanbt 
©eberne, og fort iblanbt 2amraene. htt 
(ffal agted) j^jaalct bod mig. 

34. Da fagbe 2aban : fee, gib bet maa 
bcere, fom bu l^aoer fagt ! 

35. Cg famme Dag ffilte ^an be bro- 
gebe og fpraglebe ft^uffe. og allt fjxxttcbe 
og fpraglebe ®eber, alt bet fom I^aobe 
noget Ijolbt paa fig, og alt fort iblanbt 
gammenc ; og l;an gab bet i fine fbom^ 
ipocnber. 

36. Cg ^n gjorbe tre DageS Meife 
imellem fig og Safob ; og Safob oogtebe 
iaband .gjorbe, fom ouerbleue. 

37. Cg 3afob tog fig ^\cp\>t af grcnt 
$o*)eItrcce, og ^jafle, og Caftanie; og 
ubffaoebe Imbibe etregcr paa bcm, faa bet 
I)Oibe bleb bart, fom oar paa SH'icpptnc. 

38. Cg l)an lagbe ajeppene, fom ban 
^aobe ubffaoct, i SHenberne, i S]ianbtru- 
gene, ber ()Oor gaarene ffulbe fomme til 
at briffe, ret for gaarene j og be unbpf, 
ber be fom til at briffe. 

39. Cg gaarene unbfif beb «je|)t)ene, 
og gaarene fobte brogebe, fpoettebe og 
fpraglebe. 

40. (Baa lob 3afob fflffe Samraene ab, 
og ffiffebe goarenefi Hnflgter mob bet 
brogebe, og alt bet forte iblanbt gabanfi 
gaar-, og gjorbe fig gjorbe for fig alehe, 
og bem lob ^n iffe forarae til 2aband 
fejorb. 

41. Cg bet ffebe, ber al ben tibligc 
gaarencs 8ob oar, ba lagbe Safob Stlcp* 
pene for gaarenefi Cine I Wenberne, at 
be ffulbe unbfange beb Ajeppene. 

42. 8)len for bera, fora lob filbe af 
gaarene, lagbe fyin iffe; faa bleoe be 
pibcfobte 2aban6, og be tibligfobte 3a- 
fobe. 

43. Deraf bleb SWanben obermaabe 
dig, faa at f)an l)abbe mange gaar, og 
H^iger og Suenbe, og Aameler, og «fener. 

C* 12/ IG {C* 

31. (^abitel. 

(aban oq ftone Qenntr nli6(ln^e Sofob ; (9u^ bntrc 
f)iim at tnipe til <fanaaii igirn, hand ^iflrucr 
famtijtfc i Nnne 9itiit, "hie, 3ofcb ^ro<}<r Tens 
liqen bort nub olt bet t)an eicr; Stadftl ffiarlrr ftn 
^abcrt Xfwber, ITsSl^ fabon jdQtv tfttt ham, 
atvatti af (Sub, flraffct Safob, fan el finb< fine 
?Cf<wb<r, (Iraffrt af 5afob, S2>4S* Tt ajew ^agt 
nicb (mran^rc/ 43^55, 

1- Dg I)an l^orte 2aBan9 Sjonnerd 
Crb, fom fagbe: Safob ^ber taget alt, 
bbab bor gaberd oar, 09 af bor gabert 
faact al beoae ttiobom. SI. €ap. ©en fflrfte Wlofe Bog. n 9. Cg 3afob faae 2a&an9 9nfigt; 09 
fee. bet tKir itte imob bom, fom tilforn. 

3. Va faflbf i>€rrcn til 3afob: farr 
tilba.qr til bine goebrrd Sanb, og til bin 
Slor^t. op ie^ bit bctre mtb big. c. 33, 9. 

4. ra fenbte3afob, og lob falbc9tad!icl 
og Sra paa SRarfen til fit Cbag. 

5. Cg ban fagbe til bem : {eg fecr ebnrd 
gabtrd 9nf!gt, at bet er ifft imob mig, 
fom tilforn ; men min gaberd ®ub ^ber 
bonrt meb mig. 

6. Cg 3 bibe felb, at jeg ^er t]ent 
ebfr& ^bcr af al min 92agt. 

7. Dg eberf^ gaber ^ber bebragct mig 
og foTbenbt min 2on ti (flange ; men ®ub 
baoer itte tilftcbt bam ,at gjcre mig Dnbt. 

8. flaar han faa fagbe: be fb<tttebe 
ffal tMtre bin ^m, ba fobte alt Dboeget 
fbctttrbe; og naar l^n faa fagbe: be 
brogebe fTal ocrre bin ^n, ba f«bte alt 
GlXKrgrt brogebe. c. 30, 33. 39. 

9. Cg Qlub baber borttaget eberd ga- 
bert %(i. og gibet mig. 

10. Cg bet ffcbe, naar $iben fom, at 
Dihxget ffulbe lobe, loftebe |eg mine ibine 
op og faae i X^ramme, og fee, S5nffcne, 
fom fpringe paa Clbaget, bare brogebe, 
fpattebe og t^aqicbe. 

11. Cg ben (9ubd CIngel fagbe til mig 
i tDremme: Safob! og ieg foarebe: fee, 
^rrcrieg. c.33,ll. 3lHof.3,4. 

1 @ain« 2, 10* 

13. Cg ban fagbe: left nu ob bine 
Ciie. og fee: alle S^uffene, fom fbringe 
paa Clootget. ere brogebe, fbcettebe og 
^glfbe ; t^i jeg ^er feet alt bet, Saban 
gior big. 

13. 3eg er ben Club, (fom aabenbarcbed 
big) i fbct^U ber t^bor bu falbebe et 
ftieobemctrfe, ber Ij^or bn giorbe mig 
Sfifte \ pjer big nu rebe, faer ub af bette 
^nb, og banbre igien til bin ®lcegtd 
2anb. C.38,13.18. c.33,9. 

14. 'Ca fborebettadKl og 2ea, og fagbe 
til ham: b«ibe bi enbnu 2)eel og 9rb i 
bcr i^aberd ^uuft? 

15. dre bi iffe irgnebe for l^m, fom 
{iremmebe? tbi ^n baber folgt od, og 
mbogfaa albeM fbrtcertt bor Skerbie. 

16. rerfor al ben ttigbom, fom (Bub 
(ooer borttaget fra bor Sober, ben Jl^irer 
06 til og bore Bom ; og ai«r nu alt bet, 
fon Oub fHiba fagt til big. 

17. Soa giorbe Safob fig icbe ; oo fatte 
foe Qon eg fine Jbu^cQcr t>aa jtame- 
Imr. 18. Cg bortforte alt fit ga, og al fn 
JJormue, fom ban ^bbe for^^berbet, bet 
%ct ban eiebe, fom ^n ^bbe for^erbet, 
i ¥<i^ban-«ram, for at foramc til 3faaf 
fin gaber, i (Sanaand Sanb. 

19. Cg Siaban bar gaaet l^n, at flibbe 
fine gaar, og gtadjel fiial fin gaberft «f- 
gubere ©illeber. b. 34. 

30. Dg Safob ft|al 8aban9 ben Sbrerl 
i^ierte, ibet ^n gab ^m iffe tilQenbc, al 
Ijanflbebe. b.27. 

31. Cg ^n flbebe meb alt bet, ^n 
^Jbbe, og giorbe fig rebe, og foer ober 
globen, og benbte fit 9nflgt imob bet 
«ierg ®ileab. c. 3, 14. 

33. Cg baa ben treble ^g bleb bet 
Saban tilfjenbegioet, at Safob ^t^be. 

33. Saa tog iKin fine Srobre meb fig, 
og fbrfulgte ^m fbb Daged gleife, og 
naaebe fyxm paa bet $B|erg Oileab. 

34. WHen C^ub fom til 2aban ben ®4)rer 
t en Drom om SRatten, og fagbe til ^m: 
forbar big, at bu el taler meb Safob en- 
ten gobt eller onbt. e. 30, 3. e. 31. 39. 

35. Cg Saban naaebe Safob, og Safob 
babbe flaget fit ^aulun paa S3ierget, og 
2aban meb fine lOrjobre flog (^aulun) paa 
bet »ierg ®ileab. 

36. ^a fagbe 2aban til Safob: ^bab 
baber bu gjort, at bu l^oer fljaalet mit 
^jerte. og bortfert mine !Djettre, ligefom 
fangne meb (Bbarb? 

37. S)t)\ flbebe bu ^mmeligen, og l^ber 
fliaalet big ^a mi^, og iffe gibet mig bet 
tilfienbe, og leg bilbe bortfenbt big mtb 
(ilcebe, og meb ®ange, meb Sromme, og 
meb (EitlKr? 

38. Cg bn ^ber iffe label mig fbdfe 
mine tenner og mine ^jottre! nu, btt 
^aber gjort baarligen. 

39. Seg ^aobe (bel) SRagt i min 
i^aanb, at giore Cnbt beb eber; men 
eberO gabere Q^ub talebe til mig i (iaar 
9lat, flgenbe : forbar big, at tale meb Sa« 
fob enten gobt eUer onbt 

3«i). 19, 10. IK iaRof.31,4S. D.S4« 

30. Cg nu, bu bilbe enbeligen banbrt* 
efterbi bu loengteft faare til bin gaberl 
^uud, ^i ^ber bu fliaalet mine (Buber? 

31. Cg Safob foarebe, cg faabe til 2a« 
ban : forbi ieg frbgtebe ; tbi leg tcenftc^ 
bu maatte ribe bine Retire fra mig. 

38. (Vlen) bod bbilfen bu finber bine 
(Buber, ben ffal iffe lebe; nnberfjeig (be 
bore fbnhn Pet, big tUjiorcT ^ n% t% £>ev t'lrfte SRofe B09 31. 32. €a^. tag big bet; men 3afob bibfte iffe, at 
fKad)el ^bbe fljaalet bcm. c. 44, 9. 

33. ^a gif 2aban inb i 3afobd V'^u- 
lun, og i £ead ^oulun, og i begge $je- 
nefle-Clblnbcrne6*|!^aulun, og fanbt (bent) 
iffe; faa gif I^an fra 2ead ^aulun, og 
font til SRadKlti ^aulun. 

34. anen 0lad)el ^aDbe taget be 9(fgu- 
berd IBiUeber, og lagt bem i et ^ameeld 
Stroelfe, og fab paa bem; og Saban 
ranbfagebe ganffe ^aulunet, og fanbt 
bem iffe. 

35. ^a fagbe i^un til fin gaber: min 
^erre, blib iffe breb, at |eg fan iffe flaae 
op mob big, forbi bet gaaer mig efter 
Clbinberd (Botboane; faa lebte l)an, og 
fanbt iffe be «fguberd JBilleber. c. 18, 11. 

36. 2>a bleb Safob breb, og trocttebe 
web 8aban ; og Safob foarebe, og fagbe 
til l^aban: l^bab cr min Cbertrabelfe, 
toab er min 8t)nb, at bu faa grummeiig 
forfalger mig ? 

37. (Jfterbi bu ^aber folet og ranbfaget 
alt mit Xb\, bbab I)aber bu funbet af alt 
bit fiufed $oi? lag bet ber for mine 
IBrobre og bine S^rubre, at be maae bom- 
me imedem od to. 

38. Seg (Kiber bccret l^o« big blftfe ttjbe 
0ar, bine Jaar og bine ®eber babe iffe 
tKtret ufrugtfommelige, og S^oeberne af 
tit Qboeg l)aber leg iffe otbet. 

39. 4iixib fom oar rebet, F^aber )eg iffe 
baaret til big, leg betalebe bet, bu frceoebe 
bet af min ^aanb; (iligemaabe) bet, 
fom enten bar fljaalet om Dagen eUer 
ftiaalet om 92atten. 2 SRof. 22, 12. 

40. 8{aar leg bar om !Dagen (paa flRar* 
fen), fortarebe fieben mig, og ilulbe om 
9}atten, og ber fom iffe ®0bn i mine 
C^ine. 

41. IJet er nu tbbe tar, )eg er i bit 
l^uud, leg I^ar t|ent fiorten 9ar for bine 
tbenbe Dattre, og fej «ar for bit Qbag, 
og bu l^ber forbenbt min Son ti ®ange. 

€« 39, 18« 30. 

42. <Derfom iffe min gaber« ®ub, 
0braf)amd ®ub og Sfaafd SRotbfel, t)abbe 
taret meb mig, fanbelig, bu ^abbe nu 
labet mig fare tomboenbet; (Sub ^ber 
feet min (Slenbigbeb, og mine ^cenberd 
flR«ie, og ftraffebe big i d^aar 9lat. 

c*S8,i3* u33,g. c.48/15, 3'JtRo(,3,7* 

43. Dg Saban fbarebe, og fagbe til 
Safob : be Dottre ere mine Dottre, og be 
6onner ere mine Conner, oa bet Ciceg 
cr mit CtMtgi og alt bet bu feer, er mit ; l^ab fan teg gjore biefe mine 2)ottre I Tog, 
eller bercfi Sonner, fom be ^be fobt? 

44. (Baa torn nu, lab od giore en Sff^af^t, 
leg og bu, og bet ffal bare til et i^Mt 
imellem mig og imeliem big. 

45. ^a tog ^alob en 8teen, og reifle 
ben ob til et itienbemarfe. 

46. Og Safob fagbe til fine ©robre: 
fanferStene; og be togeStene, og gjorbe 
en ^ob, og be aabe ber paa S^ohtn. 

47. Dg 2aban falbte ben Segor Sa- 
^buta, men Safob falbte ben ®ileab. 

48. T^a fagbe Saban : benne $ob ffal 
bare et S^ibne i Tag imeliem mig oq 
imellem big ; berfor falbte l)an bend 9iaon 
©ileab, Sof.22,27. e.24,27. 

49. Cg SRiaba ; tf)i ban fagbe : S^^mn 
ffal fee til imellem mig og imellem big; 
tt)\ bi fomme l)oeranbre af Sbne. 

50. Terfom bu oil glore mine Tottre 
gortreb, og berfcm bu oil tage i^uftruer 
foruben mine Tottre, (ba er ^r bel) 
iffe een 9)lanb l)oe oe ; (men) fee, ®ub 
er Sl^ibne imellem mig og imellem big. 

51. Dg «aban fagbe til Safob: fee, 
benne ^ob, og fee, bette 5t|enbemarfe, fom 
leg ^aber obreifl imellem mig og imellem 

big. 

52. Tenne $iob ffal bare $Bibne, og bet 
Xfenbemarfe ffal bare SBlbne, at leg ffal 
iffe fare til big ober benne ^ob, og at bu 
ffal iffe fare til mig ooer benne ^ob og 
bette Itjenbemarfe, til bet Dnbe. 

53. 9lbral)amd C^ub, og 9}ad)ord dub, 
bered S<^bred ®ub ffal bemme imellem od ; 
og Safob foor oeb fin gaberd Sfaafd Wob- 
fel. e. 16,5. Tom. 11,27. b.42. 

54. Dg Safob offrebe Cffer baa ©jer- 
get, og bab fine ©robre til flRaaltib; og 
be aabe ©rob og bleoe paa ©jerget om 
9tatten. 

55. Sl^en om SRorgenen flob Saban 
aarle o|), og fijfifebe fine Conner og fine 
Tottre, og belfignebe bem; og ^aban 
brog t^n, og oenbte tiibage til fit 8teb. 

32. dabitel. 

OiiM f nglc mett 3a(ob ; t)an fcntrr 9v^ ti( 9iQU, 
oq faacr at hert, at ban oil oocrfaltt bam, 14i, 
Sotob UUt Soltct og SXva^tt i to ^b<, bc^er Oub 
oni ^jofp/ Od fcnbtr fin Prober ^jcnf, 7:81 . {>an 
brager nub ^m ooer ben 9(ob SaboT ; Oubl €«n 
tamper nub bant hci <Pmw(/ tKlfigntr ^m 09 
lalber t)ani 9{aon Sfroct/ 82s3S* 

1. >Dg Safob foer fin 9^ti, og ®ubd 
(Sngle mobte ^m. ^f. 34, a 

S Jtong* t, 17« 18. €ap. S>eii f^rfte 0lofe S3og. 9. D(t btr 3afob faae trm, fagtr ^n : 
bcnnt er ®ut)d i^r: og l^n faiote bet 
rammc 8tet<» 9^aDn )D{a(^nainL 

^>f. 103/31, 

3. Dg Safob fenbte iBub for Pg tH dfau 
in Prober, til bet 2aiib 8eir paa (Kboni« 
IRarf. 

4. Cg l^n befoel bent, og fagbe : faa 
<al 3 ffge til min Sym, til (£faa : faa 
Iger bin Ulener Safob : ieg ^ber boeret 
^meb ^ ^aban, og bootlet ber inbtil nu. 

5. Cg leg ^obe Dint og tfener, Cwsq, 
}g eoenbe, og ^Jmeflebiger ; og jcg I)a- 
xr ubfenbt l^ub, at gioe min i^erre M 
tlifienbe, for at finbe 9laabe for bine 
E?ine. c. 30, 43. 

6. Cg Snbene font igien til Safob, og 
Tagbf : Di torn til bin iBrober, til (Sfau; 
>g (wn brager ogfaa imob big, og fire 
)nnbrebe SRotnb meb l)am. c. 33, 1. 

7. £a frt^gtcbe Safob. faare, og bleo 
banqt ; faa flilte l^an golfet ab, fom oar 
)o<l bam, og Qootget, og £^$nene, og jta- 
nelerne i to ^cere. o. 11. 

8. Cg ban fagbe: berfom dfau ffulbe 
bmme til ben ene Sytv, og flaaer ben, ba 
an ben i^xr, fom bleb ttloberd, unb- 
'omine. 

9. Cg Safob fagbe : min gaberd Slbra- 
Kimft (iub, og min gabere Sfaafd Q^ub, 
ifint, bu fom fagbe til mig : brag igjen 
:ti bit !danb, og til bin 6lagt, og leg oil 
jiere oel imob big ! c. 31, 42. 3, 13. 

10. Seg er ringere enb alle be 9)tiffunb'- 
^ebrr, og al ben Xrofafl^b, fom bu fla- 
yer gjort mob bin Ijener ; t^i meb min 
stao gif leg ober benne Sorban, og nu 
rr kg borben til to ^re. 

S Son. 7, 18. »{att().8/8« 

11. fticere. ubfrie mig af min Srober^ 
(>ddnb, af (Sfaud i^aanb ; tl}i leg frbgter 
^r bam, at ^n ffal fomme, at flaae 
nig, la SRebrene meb S^ernene. b. 7. 

Id. Cg bn (Hioer fagt: jeg bi( gjcre 
meget Del imob big, og g|ore bin 8ab 
fom <5anb oeb ftaoet, ^oilfet iffe fan 
ttitUeA for iDlangfolbtg^b. c 28, 13. 14. 

c.l3»16* 

13. Saa bleb ^n ber farome 9lat, og 
tog af bet, l^n tKU>be beb ^anben, til 
en atienf til |ln Srober tfan : 

14. So iHinbrrbe Qkbcr, og tbbe Buffe, 
t» hnnbrebc gaar, og ti^ ikebre. 

16. aameter, fom gooe at bie. og bereA 

Sri. titbioc ', ftser f^rrttboe, og Ogne ti, 
icauibcr t|^ og tl StL 16. Cg ^n antoorbebe bem nnber fine 
Jjenered^aanb, ^oer^lorb ifccr, og fagbe 
til (Ine JJcnere : gaaer for mig, og glerer 
Wnm imedem hoer ^)crb. c. 33, 8. 

17. 3aa bcfocl f^an ben forfte. og 
fagbe : naar dfau min ©rober nwber big, 
og fbOTger big, og figer : Ijoem j^orer bu 
til, og I)Oor oil bu rcife l)tn, og (^oem 
f^ore bidfe til, fom (bu brioer) for big ? 

18. 1>a ffal bu fiflc: jeg (tllbanrer) bin 
$|encr Safob, bet er en et jenf, fenbt til 
min ^erre, til (Jfau ; og fee, ^an (fom- 
mer) ogfaa efter od. 

19. Cg l)an befoel ben anben ligefaa, 
og ben treble, og ailt bem, fom gif efter 
^iorbene, og fagbe : efter benne Waabe 
ffal S fige til dfau, naar S mebe fKini. 

20. Cg S ffal ogfaa fige: fee, bin 
!l|eiier Safob er bag od; tl^i l)an tcenfte: 
jeg oil forfone fKind Snfigt meb ben 
3f|enf, ben fom gaaer for mig, og fiben 
fee band Snflgt; fanffee ^an antager 
min ^ierfon. b. 4. 

21. Baa gif ben Sfjenf for fyim, men 
f)an bleo fclo famme 9{at i 2eiren. 

22. Cg f>an flob op i famme Stat, og 
tofl fine to ^uflruer, og fine to Xjenefte- 
Cbinber, og fine cUeoe fbaxn, og gif ooer 
bet «ab-3teb Sabof. 

23. Cg ban tog bem, og lob bem brage 
ooer ©af fen, og forte ober, tyitib fom i)an 
f)at>t>t. 

24. Cg Safob bleb tilbage for fig felb 
alene ; og ber brobed en SRanb meb ^m, 
inbtil bet bagebed. ^of. 12, 4. 

25. Cg ber tyin faae, at ^n Iffe funbe 
ooeroinbe bam, ba rerte ^n oeb ^n6 
^ofteffaale; og Safobd ^ofteffaule gif 
af 2eb, ibet f)an brobed meb ^m. 

26. Cg fyxn fagbe : lab mig gaae, t^i 
bet baged; og ^n fagbe: jeg oil iffe 
labe big gaae, uben bn faaer beipgnet 
mig. 

27. Cg ban fagbe til ham : bbab er bit 
9{at>n? og ban fagbe; Safob. 

28. Cg ban fagbe: bit Stabn ffal ittt 
frembeled falbed (alene) Safob, men 3«- 
rael ; t^i bu baoer bolbt big fbrfleligen 
meb (Sub og meb SRenneffer, og fif Coer« 
baanb. c. 17, 5. 15. c. 35, 10. 

29. Cg Safob f)>urgte og fagbe : alone, 
funbgior mig bit 9{aon; og ban fagbe: 
bot fporger bu om mit 9(am^ og ban oel- 
flgnebe bam ber. J)om. 13, 17. 18. 

30. Cg Safob falbte Stebete Rabn 
9nud; t^i ffaa (fagbe:) leg ^locx ^ 40 S5fn fcrftc Wofc »og. 33. 34. <ra^. 9ub, 9n{Igt til Vnflgt, og min Sjel cr 
frclfl. H-H- 80, 4. 

31. Dg ber ^n fom forbl ^niicl, nff 
6olen op for ()ani, og f)an t^altebe paa fin 
ftofte. 

33. ^crfor abe iffe SifracW ©orn ben 
©t)cenbefene, fom er paa ftofteffaalen, 
Inbtil bcnne ^ag ; tf)i f}an rorte Sofobd 
^ofteftaale paa (B)>cenbrfenen. 

33. (£a|>ite(. 

Cfau fK9t§nt6 ^nit^deligcn of Safob/ e^ fMinS 4^u^: 
truer 09 ®0rn, 09 togcr fiocilidcn ittio^ 3atot>, ta^irr 
09 imot ^ni Q>t)tnt, UlU 3atob un&ffi;lDfr Hd 
for at tragc nut <^fau/ U fCiQcg a&/ Safob tonimcr 
til Qwdfoti), og fi^n til <Bid)tm, 12.-S0. 

1. Dg Safob obljoftebc flue CJine. og 
faae, og fee, Sfau fom, og fire l^unbrebc 
fiRoenb meb I)am ; og I)an brclte S5jornene 
til Sea og til 8iad)el, og til begge ^jene- 
lleqoinberne. c. 32, 6. 

2. Dg l)an fatte Jjcnefteqbinbcrne og 
berefl »orn forfl, og Eea og ^cnbed S3jern 
bercfter, og fi(lad)ei og Sofcpb bcrcfter. 

3. Dg i)an gif feib frcm foran bem, og 
boiebe fig til 3orben ft^o Orange, inbtil 
^an fom til fin Srobcr. 1 8am. 20, 41. 

4. Cg (Sfau lob mob i^am, og tog ^am 
i gabn, og falbt om l^and ^ald, og fi)&fcbe 
^am ] og be grotb. 2 SRof. 4, 27. 

c. 18, 7* 

5. Dg ^an o|)lDftebe fine 2^inc, og faae 
l^binberne og S5ornene, og fagbe: ^)bo 
ere biefe, fom ere meb big? og Ijan fagbe: 
bet ere be ©0m, fora ®ub ^auer ff jcnfet 
bin Siener. c. 48, 9. 

6. (Baa gif be !i|enefteqbinber frem, og 
bereft ©em, og boiebe fig. 

7. Cg 2ea gif ogfaa frem, og ^enbeft 
©orn, og bciebe fig ; og berefter fom 3o- 
fej)]^ og 9ia&)ti frem, og bjoiebe fig. 

8. Cg f)an fagbe: f)t)ab bil bu meb al 
benne ^ar, fom jeg mobte? og t)an fagbe: 
ot Jeg maa finbe Waabc for min ^erred 
Cine. 

9. Og (Jfau fagbe: |eg ^r meget, rain 
©rober, bebolb bu, f)bab bit er. 

10. Cg Safob fagbe: net i^are, berfom 
Jeg nu f^aber funbet SUaabe for big, ba 
onnam min (Sfjenf af min ^aanb ; if)i 
berfor faae ieg bit «nfigt, fom naar man 
funbc fee ®ub« Unfigt, og leg bebagebe 
big. e.47,29. 2 Sam. 14, 17. 

11. 5llare, tag min ©elfignelfe, fom er 
•Bragt til big ; tlii (Sub ffjenfte mig ben, og 

Jig f)ax>tv albeleft nof •, faa nebte ^an bam, 
- CO l^an tog bet. ieam.2A,27. c.30,26. 12. Dg (Gfau) fagbe : lab oft brage 
frem og banbre, og )eg bil banbre freim 
foran big. 

13. Dg l)an fagbe til f)am : min ^cm 
beeb, at ©ornene ere fDage, og ber ere 
Dboeg og ntjboere 5tecr meb mig ; og brebe 
be bem een Dag (for meget,) ba bobe alt 
Dbceget. 

14. 9Un ^erre reife nu frem, for fin 
^jenerft 5Jaft)n ; og jeg bil bribe fagteligcn, 
eftcrfora ^jorben fan gaae, ber er for 
mig, og ©erncne fan gaae, inbtil at jeg 
fommer til min ^erre til 8eir. 

15. Dg ©fan fagbe: i^jcere, Jeg bil labe 
blibc f)oft big af bet golf, fom er meb mig ; 
og t)an fagbe: f)Dortil er bette (bel)ob«) 
lab mig (iiffun) finbe Slaabe for min 5>er- 
reftSine. c 30,27. e.34,ll. Wutb2.13. 

16. (Baa brog (Sfau famme !Dag tilbage 
ab fin «ei til eeir. 

17. Dg 3afo^ brog til SucbotI), og bbg- 
gebe fig et ^uuft, og gjorbe 5bbtter til fit 
Dbotg ; berfor falbte Ijan Sfebetft ^aon 
@ud)ot^. 

18. Dg Safob fom l^ffelig til ben etab 
Sici)rm, fom er i bet 2anb (Canaan, brr 
f)an fom af ^abban-?lram ; og flog 8eir 
mob Staben. 

19. Dg f)an fjobte et 8tbffe Sfger, paa 
^oilfet ban f)aobe flaget fit fiaulun, af 
Semorft Sennerft ^aanb, (fom bar) 3i- 
$emft gaber, for bunbrebe ^enninge. 

3ef. 34, 33. Sob 43, 11. 

20. Dg f^an fatte ber et «lter, og falbte 
bet: ®ub (er) Sfraelft ®ub. c. 12, 8. 

34. (Eapitel. 

Tina, 3afob# Svatttr, bt^egtr ianUti Tetttt, {tytnM 
of (Si(f)ent^ btn}trti of ham ti( Kfqtt, lovti nu^ ((t 
aMItaar, ban ffuI^( lnU cmffjorrc Ha og (Einr, 1^17. 
Si<bcm ewrtolcbf U Sithrmittr, til ot lobe n<» oni= 
fHcerr tillif^rnicb ham ; be ihidflaae^ allt af 3a: 
tobi (Efnncr; 3afob ffraffitr Um, 18^31, 

1. Dg Dina, 2eaft 3>atter, fom b"n 
^abbe fobt Safob, gif ub, for at fee ^an- 
betft Dottre. e. 30, 2. 

2. Dg 8id)em, ftemorft ben ^euiter*, 
2anb6^rrenft 8jon, faae F^nbe, og ban 
tog ^enbe, og laae ()oft (^enbe, og froenfebe 
\)tnbt. 

3. Dg ftanft ^jerte ^ngte beb Dina, 
Safobft I^atter-, og fym babbe^igen fjocr, 
og talebe fjcerligen meb Vigen. e. 50, 21. 

4. Dg @id)em talebe til fin gaber <be- 
mor, og fagbe : tag mig ben unge fiige 
til ftuftru. t)om. 14,2.3. 

5. Dg Safbb ^bbe fyaxt, at ^an (Kibbe )g 3 fla[ bef ^«t OS, ofl ^.In^^t 
rt (iMbrnt) for rtcrO fliift)n ; bocr 
Mrr kflM, og crljucruct [t(r litfii" 
ni6l, c. i7, C. 

'S fldtcm fanbc til hmtra gabcr, 
hcntfft Vrptrc: la^f^ inifl fintc 
fcr ctfrft Cint, og fcfl "il nii'C, 
Dil Pgc ti[ nitg. c. 30, ST. 

I. 33, IS. 

9c)iJCTri faan mcgrt of miti lit 
n!tiit>c c^ 3ficnt, oti jrn Dii it''^^> 
n 3 Pat raifl ; og fllwr mifl ^inen 
Iru. ailarc. 6,'J-i. 

^j fKtnt^t SiiIoM Sannrr Sid)cni 
e itl]^t^ fitmcr fi>lAai)icilf|cti, eg 
^mtb bnn), forbl ^n IjaVte ft)ctn-- 
w. ttrw ccBct. 

^t t>( fllfl^c 111 bm : bl fan IRc 
rn nimilng, at fltDC Dor fcftrrcn 

foai IjaOfr gor^uB; tfii bet er o6 
inhct. 
'cfl ci eil ban tbn III Oiaic I brttc, 

3 Dil bllK fom Di, ut [atic ant' 
•M cbcr alt Wantljcn. 

'n ni nil iillif rtft nn?» T^tiKir (in 33, rtrtfl gx ofl ttrce WDb6 og allc bc- 
rca Sccftcr blifc « itfc Mrc^ itluu al oi 
ac tdii 111 Hillic, ^d nil tc bcc Iiim; CO. 

21. Cg b( aciobc ^nioc eg tjiine 8aa 
£id)cm, allc be, foin git ud af^na StuW' 
torli og alt flHanbtton lob omillnt fig, 
dllr, foni gll ub uf ^nS SlabOpoit. 

25. Pfl iJtl ftcbc t>aa ben treble I^u, 
bcr ^c l^obe SJucrtiT. ba logc be to 3a- 
tobfl Sonncr, Simeon og Sftol, rinafl 
VroCrc, tiuei (It ^Dccrc, eg lorn i «taben 
Iningeiigen i og bt floge alt a)tant)tiou 
llijri. c. 4i>, 5, U. 

2i;. Og bt floge £irmor og btiiia 3on 
3l(f}cni ibtd incO ftarpe 3oart), og loge 
£ind af aidjcma .^uue, og gt( bon. 

27. £aa lont Satobe Sonncr ot-n be 
^liidilagne, og rooebe Staota, foibi be 
ijQu&c Rljnbet berco Softer. 

2a. leteo Eixeg, ofl Bcreo Djen, ofl 6t- 
reb Sfener, (Miibt l)uab bn oar i Stabcn, 
og t)Dab bcr Oiir paa SItarltii, togt be. 

29. Cg at beetb gonnue, og alle beicB 
Born, og fcercB ti>Uiber, jongebc be og 
rcbebc: |a og all bet, font oae i ^tifet 

30. £a fagbt 3a(ob 111 Simeon og Ke- 
el: 3 (wot forilbrret mig, lucl 3 fllotse 
mig jtiatcnbe for bette SaiibS 3nbbuggerc, 
for Cananllen og <(il)CTtflKnj og Irger en 
liben S}Db, og be tan Tamle fig imob nilg. 4S S)en f0rfte IRofe Sog. 36. Ca^. I. Og ®ub fapbe tU Safob: gler bio 
rcbc, fact op til ©cthCI; og bllu bcr; og 
bl)g ben ®ub ber ct '^Itcr, fom aobenba- 
rtbefl for big, ber bu fl»)ebe for bin JBro- 
berd dfauS «nflgt. c. 28, 13. c. 31, 13. 

9. !r>a fogbe Safob tii fit ^uu9, og til 
alle, fom uare meb I)am: bortfaftei be 
^eraniebe© ®uber, fom ere ibianbt eber, 
og renfer eber, og omfflfter cberfi itioeber. 

3of. 24, 23» 1 earn. 7, 3. *f. 9, 20. 

3. Dg laber o« gjore od rebe, og brage op 
til S)rth(Si ; og jeg Dil bcr gjore ben ®ub 
ft filter, fom b0nl)orte mig paa min 9lobd- 
^'og, og l^aDer t)oeret meb mig paa i^eicn, 
fom leg tyiiytv banbret. c. 28, 20. 

4. Saa gaoe be 3afob alle be grem- 
mebed ®uber, fom bare i bereS ^oenber, 
og flUingene, fom bare i bered £^en ; og 
Safob frjulte bem unber (Segen, fom Dar 
^od 3idKm. 

5. (Baa relfle be ; og ®ubd 9{oebfel bar 
ober be 8t(xber, fom laae runbt omfring 
bem, at be iffe forfulgte Safobfl Sinner. 

2 Jtren. 14, 14. c. 17, 10. 

6. Dg Safob fom til 2ufi, fom er i (5a- 
naand !i^anb, bet er i6ctb(II, I^an og alt 
^olfet, fom bar meb bam. c. 28, 19. 

7. Cg l)an bbggebe bcr et Ulter, og falbte 
bet 8tcb di'^ctmu forbi ®ub bar aa^ 
benbarct ber for l^am, ba })an pbtbe for 
(in ©robcr. c. 13, 3. 

8. Dg X^ebora, Webeffad «mme. b«bc, 
og blet) begraoen ubenfor ©ctl^ei, unber 
degen ] og i^n falbte bend 9lar)n ®raabd- 
il^eg. c. 24, 59. 1 ftron. 10, 12. 

9. Dg ®ab aabenbarebcd alter for Sa- 
fob, ber I)an bar fommen af ^abban- 
9ram, og belflgnebe ^m. 

10. Dg ®ub fagbe til ^m : bit 9{abn 
er Safob ; bit StaDn ffal iffe b^^^nncre 
falbefl Safob, men Sfrael ffal bare bit 
fkam ] og ^an falbte l^and 9labn Sfrael. 

c. 32, 28. 1 Jtond* 18, 3U 

II. Cg ®ub fagbe til fyim: Scg erben 
almotgttge ($ub, txer frugtbar, og for- 
mcer big, golf og golfed ^ob ffal Dorbe 
<if big ; og Jtongcr ffal ubfomme af bine 
8oenber. c. 1,22.28. c. 8. 17. c.48,4. 

12. Cg bet 2anb, fom jeg ^aber glbet 
ttbra^m og Sfaaf, bet bil jeg gibe big ; 
og jeg Dil gioe bin 6ab 2anbet efter big. 

13. Dg ®ub foer op fra f>am, fra bet 
€teb, bbor ^n talebe meb I)am. c. 17,22. 

14. Saa obreifle Safob et iljenbetegn 
}^a bet Qttt>, (^Dor tyin talebe meb ^m, et Jtjenbetcgn af 8teen. og efle ^rif- 
Dffer berpaa, og obersfte bet meb Dlie. 

C* 28, 19. 

15. Cg Safob falbte bet eteb« flatrn, 
bcr I;bor ®ub talebe meb fyim, i^etl^dl. 

16. Dg be reifte fra ©etb«l. og ber be 
bare enbnu iffun en S^bmarf fra (^pbratb, 
ba febte 8iad)el ; og bet gif l^enbe ^arbe- 
ligen, ber f)un fobte. 

17. Dg bet ffebe, bcr bet gif ^nbe baar- 
beligen, ba f)un fobte, at Sorbemobcrcn 
fagbe til bcnbe : frbgt Iffe ; tbi bcnne 3en 
ffal bu ogfaa ^oe. 1 6am. 4. 20. 

18. Dg bet ffcbe, ber benbcd Sjel foer 
ub, tl^i bun bobe, ba falbte t)un band 
9{abn S3en-Dni ; men f)an& gaber falbte 
^am S^eU'Samin. 

19. (Baa bobe Mad)el, og bleb begrabet 
paa Slkien til dpbratb, bet er Skt^icbcm 

c. *^, 7. 

20. Dg Safob fatte ci 5ljcnbetegn ober 
benbed ®raD; bette cr 8(act)eld ®rat>d 
jtjcnbetcgn inbtil bcnne Xag. 

21. Dg Sfrael rciftc (berfra,) og ubflog 
fit ^aulun paa biin 8ibe bet Xaarn Sber 

dKid). 4, 8« 

22. Dg bet b^nbte fig, ber Sfrael boebe 
I bet famme Sanb, ba gif 0luben ben. og 
laae bod JBiil>a, fin gabcrd ^teb-i^uflru ; 
og Sfrael borte bet. Dg Safob ba»bc 
tolb8onner. c. 49, 4. ijtron. 5, l. 

3 iDtof. 18, a* 1 !!Kof. 42, 13. 

23. (I^idfc} Dare 2eae eonner: Safobd 
gorflcfobte Wubcn, og 8imeon, og !iiebi, 
og Suba, og Sfafcbar, og 3ebulon. 

c. 29, 32 f<M. 2 flMof. 1, 2. 

24. Wad)eld ©onner bare Sofcpb. eg 
©cn-3amin. c. 30, 23. 24. c. 35, 16-18 

25. Dg »ill^e, Wa(i)cld $igcd, Sonncr 
bare : l>an og 9tapbtali. c. 30, 5 fqq. 

26. Dg ©ilpad. !»»ead ^igcd, Sonncr 
bare : ®ab og «fer ; bibfe ere Safobd 
Conner, fom (jam blebe febte i ^abban- 
Uram. c. 30. 9 fqq. 

27. Dg Safob fom til fin gaber Sfaof i 
SRamre, ubi Jtiriatl)-8rba. bet er ipebron. 
bcr l)Dor 9bral)am og Sfaaf I^aobc tKtret 
gremmebe. c. 14. 13. c. 17, 8. c. 37, 1. 

28. Dg Sfaaf blet) l)unbrebe «ar og fire- 
finbdt))De 9ar gammeL 

29. Dg Sfaaf opgab 9anben, og bobe, 
og bleb famlet til fit golf, gammel, og mott 
af I)age ; og Sfau og Safob, band eon- 
ner, begrobe \)am. c. 25, 8. 17. r«(£Dlie)£lirtCr D.2I. (.26,34 

fl KJaFnut, Sfmuclft Matter, itC' 
b SBflfr. c, 28, 9. 

] ata r^Mc Sfiin Elipf)aa, og !baf- 
ibb Uttud. 

) Ctslibama foMt 3ni(, og 3adatn, 
-a^; b<«f( m SFiiuA Sonncr, fotn 
^mi CanaanSifanb. 
g Hfuu ton fine ijufinjcr, on flnt 
r CD flnt rcttrt, on allc tc Side. 
aebc} 1 191 aJuuc, rn fit gx, on allr 
aflCT, oq lilt ^EI WoM, fom (wn 
fbTtwrTDcl i (Sanaa na Mil nC, cfl fotr 
anttl) ifiinb fca Salob fin XlroterD 

li brrcl SobS Oar faa mcfltt, at be 
Ittt bot tiliamnuti ; on btt Vanb, 
Dflre franrntbc ubi, (untt Ittc txtrt 
r bmB Ssrt StDlb. (.13.6. 

t, «, 14. 

BO botbt Sfau paa bcl ei(rfl 3(lr ; 
dn tr liBom. Sot. 24, 4. 

1 bi«fc trc Qi'atiB Siafllcr, dboml- 
gabtr pna b(l Ujcrg edr 

!?llft m UFaufi Sonnrre 9Iabne: 
ft, %6at. dtmi &aDru(B, £Dn ; 
Safmatg, iSfaai ^uftrucA, Ssa. 
^S bieFt Mit IflipFiae Sonn(r: 
0, Cmar, 3cp!w, og Sa(tam, og 

Dfl 2fiinna bar fillbfiaB. CFauB 
OtA-$)u^, oq Itun foblc Cliplwe 
!. riftFerrcabae,ar<itie$a(lrut«, jpuitiucB, cotinrr. 
Iff. Tn bIMc m CfiPlibainaS CfauB 
tiinrufii Sonncr: btn ftijcflt Stun, ben 
i!i)rfic 3'ieldiii, ten Swrftc Soral) ; biofc 
gtirflrr (lommc of) Cbollbaina, Vnal) 
TiatttT, srna* fenflni. 

19. XiioFr rrc Sfanl Sennrr, og bttfe 
b(rtft i^iirftrr: Iwn a Bbom. 

20. ii6f( (rf ScirO bfn Siorittrt £on- 
ner, Fom bocbc i >!anbcl: MDlan, on So- 
bal. on ilbtati, og Haa; 1 Xcon. 1,38. 

21. (?(! I-ifon, oflCjfr, oflI-ifan;ble(( 
m feorlKrnffl gD(|i(r, S(irS aonnrr, i 
bet ifanb eboin. 

Hi. Cn ketone Sonncr Dart jjoH og 
^maa, og tfotanS Softer bar Ztilmmi. 

23. Co bloi'c Dart Sobale Sennet: 
Hiuan, 03 lUlaniidat, og Qbdl ; Scpljo og 
Cnam. 

34. C(]bi6(etrt3'6tbnfl£onner,baab( 
Sl|a on tita; ttan, Una, bar brn, Foni 
fanbt 3nDl(r i ITrFen, bcr ban Dogttbe fin 
gabcr ^-iibeono aFencr. 

35. Cfi bl6fe Part «na8 Bern ; "Difon ; 
oq Cbolibama bar flnao f attrr. 

2G. Cq bioft »art Ttfonb Senner: 
Jbemban, og Seban, og Jitran, og Itnan. 

27. I^leFebart Hycn Conner: fiU^an 
Dfl Saauan og Stan. 

88, T-Ufe Km IilfanS Sonner: Hj 
og 8ran. 

29. !Dief( Bart .'feorltrniee ^brfterr ten 
^qrftr Solan, ten j^nrflr Sobal, b(n 
gurfie 3lfiCDri, ben f^nrfte tina ; 44 S)fn ffrfte 0lofe Sog. 36. S7. ISAp. 33. Dg ©fla babe; og Sobab, 8fra^ 
®on af l^ofra, blcD 5tongc i band Stcb. 

34. Cn 3obab bflbc, o^ ^ufam af $bf- 
manitcnO iant> bleb Jtcnge i t)and 3tcb. 

35. Cg ^u^am bobc; og ftabab S3e- 
babd (Son blcD ^ongc ! ^anft ®teb, fora 
flcg 9){ibianitcrne paa SRoabd SRarf ; og 
^an9 Stabd 9}abn Dar ^bitf). 

36. Cgi&ababbobc-, og®aralaaffiWaf- 
refa bicb ilongc I fyin^ fetcb. 

37. Cg Samlabubc; og Saul af Wc- 
d)obot^ ^od globcn bleb 5(onge i ^and 

etcb. c. 10. 11. 

38. Cg ®au( bebe; og S3aa( $ianon, 
0ct)bord Sun. bleb Jtonge i ^and Steb. 

39. Dg S3aal ^anon, «d)bord Sen, 
bebe, og ^abar bleb jtonge i f^nd 8teb, 
og I)and 8tabd 92aon bar $an ; og bond 
ftujlrue& 9{am mt 9We^etabeel. SWatrebe 
Scatter, fom Dar SWefa^abft I^atter. 

40. Cg biefc Dare gbrflerned ^iJaone. (fom 
fomnie af) dfau, I bereS ©lagter, i bered 
©torber, Deb bereft 9iaune: ben Rbrfle 
Jbimma, ten gb^f^c aiba, ben gb^e 
Setbetb ; 

41. I>en gbrfle D^ollbama, ben gb^flc 
dla, ben gbrfte ^enon •, 

42. !Den g^rfte ,^ena«, ben %\)r\tt $^- 
man, ben gbrfle Wb^ar ; 

43. !Den gbrftc ©Mblel, ben gbrfle 
Sram ; bidfe ere gbrf^crne I dbom, efter 
.fom be boebe i berefi eget 2anb. i)enne 
C^fau er gaber til dbomiterne. 

37. (SabiteL 

SoM ctffrl of fin 9abtt, haUi af Hne {Bc^^K/ 
tr«ntnier om fin tilfonmunte {xcli^^tr l^ll* 
Sofcpl) fcnM til fint ^ttitvt of fin 9at<r/ U ml 
flaac ham if>^(/ fafle f>am \ en Orao/ forldc ^m 
til STntaclitcmr, 134S8. Stubcn ffrger for ^am, 
Safeb menec, ^n er reoet i^jel; l^an iatgti til 
^ip^ar i MT 9i;ptcn, SS^ae. 

1. ^g Safob boebe i bet 8anb, fora 
band gaber babbe bctret fremmeb ubi, 
fom bar, i bet 2anb (Canaan, c. 35, 27. 

«6r. 11, 9. 

2. I)f«fe ere Safobfi 6Iagter: 3ofej)^ 
bar fbtten flar gammel, ber ^an bogtebe 
CrootQ meb fine S3robre, og ben unge 
$)reng bar I)od S3ilb<td Sonner, og I)od 
Silbad Conner, ^nd gaberd ^uflruerd 
©orn ; og Sofeb^ forte bereft onbe Wbgte 
for bereft gaber. 

3. Dg 3frael elffcbc Sofeb^ fremfor aUt 
fine 6Bnner, forbi I^an ablebe ^am i 01- berbommen ; og gjorbe ^m en Jt)orteI af 
abffillige garber. 

4. I^er banft ©robre faae, at bereft ga- 
ber elffebe f)am mere, enb alle f)am ©rc- 
bre, ba fif be .^ab til ^am, og funbc ifte 
tale frebcligen til I)am. «b- ®. 7, 9. 

5. Cg Sofebb brorate en (DrjBtm, og for- 
fbnbte fine S3robre ben; ba fit be enb 
ftjorre $»ab til f)am. 

6. Dg ^an fagbe til bem : ^|are, ^orcr 
benne i)rom, fom jeg ^)aber bromt. 

7. See. bi banbt 9ieeg mibt paa ^{arfen. 
og fee. mit Sleeg relfte fig ob, og flob og- 
faa ; og fee. eberft 9?eeg jiobe omfring, og 
bolebe fig for mit ?lceg. c. 43. 27. 

8. 1)a fagbe b^nd drobre til bam: 
ffulbc bu biftfeligen regjere ooer oft ? eUer 
ffulbe bu Diftfeligen l^erffe oDer oft ? faa fit 
be enb mere ^ab til I)am, for (Kinft 
tDromme. og for f)anft Jale. 

9. Dg ^n bromte enbnu en anben 
I)rom, og ban fortalte fine S3rebre ben, 
og fagbe : fee, )eg bromte enbnu en ^Trem, 
og fee, Solen og SJManen og elleoe Stjer- 
nerboiebe figformig. 

10. Cg ber ban fortalte bet til fin gaber 
og til fine ©robre. ba ftraffcbe banft gaber 
f^am, og fagbe til f)am : b^iib er benne 
for en ^rom, ben bu bromte? mon jeg og 
bin SIZober og bine ©robre fTulbe Diftfe- 
ligcn fomme, at bole oft for big til Sorben ? 

11. Cg ^^anft ©robre bleoe aoinbfi>gc 
baa l)am ] men l;and gaber betxirebe ben 
$ale. 8uc. 2. 19. 51. 

12. Dg ^nft ©robre gif. og bogtebe 
bereft gaberft Dbotg i Sicbem. 

13. Dg Sfrael fagbe til Sofebb : bogtc 
iffe bine ©robre Cioag i 8idKm ? gaf, og 
teg oil fenbe big til bem ; og ^n fagbe 
til bam : fee. jeg (er rebe). 

14. Dg l)an fagbe til bam: St\otrc, gaf, 
fee om bet gaaer oel meb bine ©robre. og 
bel meb Cllxtget. og flig mig Soar igjen ; 
faa fenbte fyrn bum af ben Dal ^ebron. 
og ^n fom til Sicbem. 

15. Da mobte en SJ^anb I)am. og fee. 
^n oanfebe bib og bib paa l^iarfen. og 
a){anben fburgte ^am og fagbe: (^bab 
leber bu efter? 

16. Dg b<in fagbe : jeg leber efter mine 
©robre ; Jtjotre, gib mig tilfjenbe. l;oor be 
bogte (Dtxtg.) 

17. Dg S)lanben fagbe : be broge ^r- 
fra; tl)i jeg ^orte bem fige: laber oft 
gaae til Dotl)an; faa git Sofepb efter 
Pne ©robre, og fanbt bem i Dot^n. 37. 38. Gdtl. ^en f0rfte IRofe Oog. 45 18. ^rr be faac ham langt fta, or fvt 
f)an tern notr til hem, ba lagbe be 9taab 
op mob bam, at flaae ^m i^jeL 

19. Cq be faftbe ben eene til ben anben : 
fee benne 1^^0nIme-aKefler fommer ! 

SO. Dg nu fiaaer, og laber od iUcIflaae 
bam. og fafle l>ani i en af ®raoene, og 
fige : et onbt \t\)r I)aoer oebet l^am, faa 
oil t>i fee, ^oab ^n9 1^romme biibe 
til. SOlattt). 31, 38. 

21. TcT Uubcn bet ^crtc, friebe ()an 
bam af berr^ $»Genber og fagbe : laber o() 
iffe flaae l)am ibieL e. 42, 22. 

22. Cg iKuben fagbe til bem: ubofer 
iffe i^lob; fafler tyim i benne (^rao, fora 
er i Drfcn. og Ictgger iffe ^anb paa 
bam; tf^i ban oilbe frie ^m af bered 
^anb, og fore l)am tilbage til fin gaber 

23. Cfl bet ffebe. ber Sofebb fom til 
Bne 45rcbre, ba afforte be 3ofeb() Ijanft 
Ajcrtcl, fom oar af abffillige garoer, fom 
(Kin baobe paa fig. 

24. Cg be toge f)am. og faftebe ^am i 
Oraocn ; og (iraben oar torn, intet Canb 
bar i ben. 

25. 3aa fatte be fig til at oebe S3rob, 
og be loftebe bered Dine op, og faae, og 
fee, en reifcnbe fcob Sfmaeliter fom fra 
(9ileab ; og bered Jtameler bare llrter, og 
IBalfam, og 2abannm, og be gif, for at 
brage neb til :^gDpten. 

26. Va fagbe 3uba til fine ©robre: 
hoab gaoner bet, om oi il)|elflaae bor 
Brober og beige I)and ©lob? 

27 Aoramer og laber o« foelge be 3fma- 
eliter bum, at bor i^aanb ffal iffe ocerc 
^a fyim, tbi l)an er oor ©rober. bort 
Jtieb ; faa aMcb l)and ©robre f)am. 

2H. Cg be WibianitiffeSloenb, fom bare 
ftiebmctnb, reifte frem ; og be broge og 
twj Jofebb Ob af Wraoen ; og be folgte 
3cffpb til Sfmaeliterne for tbbe 3cfcl 
cclo ; og biefe forte 3ofcpl) til ^gbbten. 

c. 3l», 1. Vf. 105, 17. Tl\>, O. 7, 9. 

29. Cg ^uben fom til G^raoen ig|en, og 
fee, Sofcbb oar iffe i O^raoen; og iKin 
reo fine Aiotber. c. 44, 13. 

I 5t9P0. 91,37. €f. 37, 1. 

30. Cg fyin fom tilbage til fine ©robre, 
og fagbe: Xirengen er iffe ber, og leg, 
t^oor oil leg gaae'*^ 

31. Cg be toflf 3o1e^)W Ajortel, og 
HagUbt en (iebtbuf og biH>|;>ebe Stjortelen 
iSMobei 

33. Dg be feii^te bra Aiortcl af abfUi- lige %ax\>a, og lobe ben fomme til bere6 
gabcr, og fagbe : benne ^oe oi funbet \ 
ftjctre, fee, om bet er bin 8ond Jtjortel, 
eUer ei. 

33. Cg ban fjenbte ben, og fagbe : bet 
er min (Bono Ajortel, et onbt T^);r ^oer 
otbet l^m; 3ofepl) er bidfeligen reoet 
(if)iel). c. 44, 28. 

34. Cg 3afob reo fine Jtlotber, og lagbe 
rn 8oef om fine Siioenber ; og forgebe for 
fin Son lang $ib. 3of. 7, 6. dfr. 9. 3. 

3o6 1, ;20. 

35. Cg alle I)and Sonner, og ade r>inft 
^ottre lagbe fig efter at trofle f)am, men 
fyin bilbe iffe labe fig trofir, og fagbe : 
teg maa forgcnbe fare neb til min Son t 
^raoen ! og f^and gaber begroeb I^im. 

3(r. 31, 15. 

36. CgSnibianiterne folgte f)ami^gb)>« 
ten til H^oti)>()ari H^l^iraod Sktjenter og 
ftrig^Cuerfte. b. 28. 

38. aapitel. 

3uba tttflfr fffl tn ^ftru, font frtcr ftam trt Swm 
ntt ; fc<n 2*l^f^« fader en JfJuftru ueb *o»n 2i)0» 
mar ; ^^tttn flaaer ^m ihjel, for fyin vat end; 
ten on^en ta^er Dcnte, gi«r ilbe fsr ^rrcn, eg 
trot&eC af i>ani, l^lO. SuNa loixr Ityanur (In 
pngfte S«n, holier itfe jit Ori, f'efowr tf<n^, uvi* 
Uniti, at ifun car l)an< (Beni i^ni, aoler mcd 
IftnU ^rc) 09 ®troh« 11»30, 

1. Dg bet benbte fig til ben !llb, at 
3uba brog neb fra fine ©robre, og I)olbt 
fig til en 9)tanb, en Cbollamiter, og t^anS 
9iabn bar i^ira. 

2. Cg ber faae 3uba en (Eananitifl 
Wanbd Datter og iKind 9lat)n oar Sua ; 
og l)an tog f)enbe og gif inb til l^nbe. 

3. Cg I)un untfif og fobte en Son, og 
bun falbte fyinb 9labn (Sr. c. 46. 12 x. 

4. Cg bun unbflf after, og fobte en 
Son, og I)un falbte band 9iaon Onan. 

5. Cg bun bleo enbnu beb, og fobte en 
Son, og bun falbte b<ind 9labn Sela ; og 
ban bar i Cbcflb, ber bun fobte bam. 

6. Cg 3uba tog fin gorftefobte (Son) 
(5r en 4>uftru ; og bcnbed 9lam oar IfyCL" 
mar. 

7. 8Wen (5r, 3uba« gorfiefobte. bar onb 
for ftCrrend Cine, og ^Grrcn flog }}am 
ibiel. 4 9)lof. 26, 19. 

8. ^a fagbe 3uba til Cnan : gaf til 
bin i^roberd ftufiru, og tag benbe til 
5Hrgte i bin SJroberfi Stcb ; og obwcf bin 
»rober Sotb. 5 «lof. 25, 6 46 ©en farfte Wofc Bog. 38. 39. Qdy 9. Cg Dnan forflob, at ®oeben ffulbe 
iffe f^0re f>am til ; og bet ffebe, brr fKin 
gif III fin S3rober6 i&u|tni, ba forbaruebe 
^m ben t)aa 3orbcn, for Iffe at gbe |ln 
©rober Sab. 

10. Dg bet bar onbt for ^(Jrrenft CJIne, 
fom t)an giorbe : og \)an flog ogfaa f)am 

11. ^a fagbe 3uba til Xl^mar fin 
8onne-Clbinbe : blib en Snfe i bin ga- 
berd j^uud, inbtll ®ela, min Son buoer 
fior ; t^i ^an fagbe : at f}an ffal iffe og- 
faa boe, fom i)and SBrobre ; faa glf ZfyX' 
mar, og btet> (Snfe) i lienbed gaberd 

12. ^er mange ^age bare foriobne, ba 
bobe Suad Matter, 3uba8 ^uflru, og 
efterat 3uba bar troftet, gif ^an ob til 
bem, fom liippebt ^nd i^iorb, l^an og ^Ira 
(Kind SHicn, ben DboUamiter, til !lf)imnat. 

13. ^a bleb bet Jbaniar tllflcnbegioet, 
og fagt: fee, bin Solgerfaber gaaer op 
til ^I;imnat, at tilppt fin i^lorb. 

14. X^a lagbe f)un fine (^nfe-j^lotber af 
fig, og ffjulte fig meb et Slor, og bebcef- 
febe fig, og fatte fig for ^orcn til be to 
jtilber, fom ere paa $Beien til ^bimnat ; 
t^i t)un faae, at Sela oar bleben ftor, og 
^un bleb l)am iffe giben til j^uflni. 

15. Xer 3uba faae ^enbe, toenfte ^an, 
at bet ha\)^t oceret en Sfjoge, forbi ^un 
l^aobe ffiult fit anfigt. 

16. Dg ban f)oiht fig til ^enbe, beb 
llieien, og fagbe: belan, jtjotre, lab mig 
fomme til big ; t^i ban bibfte iffe, at bet 
bar ^and Sond $)ufiru ; og f^un fagbe : 
boab oil bu gioe mig, at bu maa fomme 
til mig? 3 9^{of. 18, 15. c. 20, 12. 

17. Cg ^an fagbe: leg oil fenbe et 
Webe-ilib af ftjorben; og bun fagbe: 
berfom bu oil gibe mig $ant, Inbtll at 
bu fenber mig bet. 

18 Dg l)an fagbe: ^oab for ^ant er 
bet, leg ffal gioe big ? og bun fagbe : bit 
Signet, og bin 9lotfe-Jtlub, og bin Jt|eb, 
fora bu ^oer i bin ^aanb ; faa gab ^an 
ijenbe bet, og gif til Ijenbe, og ^un unbfif 
af f)am. 

19. Saa flob bun ob, og gif, og lagbe 
fit Slor af fig, og forte fig I fine (£nfe- 
Jtloeber. 

20. Cg Suba fenbte bet ®ebe-itlb beb 
fin ©en ben DboUamltcr, at ban ffulbe 
tage ^antet af jQoinbend ^anb, og fyxn 
fanbt benbe iffe. 

21 Da fpurgte ^n S^cenbene ab Jpaa ^nbed Steb, og fagbe : ^bor er ben Sfjogr, 
^un (fom fab) oeb be to JtUber ^d Beien? 
og be fagbe : paa bette Steb ^r ingen 
Sfjoge boeret. 

22. Dg l)an fom ig)en til Snba, og 
fagbe: leg fanbt ^nbe iffe, og tilmeb 
fagbe g^lfene paa famme Steb: paa 
hcttt (Steb) f)ar ingen Sfloge baret. 

23. 1>a fagbe Suba : l^un btf^lbc bet, 
paa bet bi ffal iffe beffjcemmed ; fee, jeg 
(Hiber fenbt bette jtib, og bu, bu fanbt 
^nbe iffe. 

24. Dg bet ffebe l^nbeb tre Slaaneber 
berefter, ba bleb bet 3uba tilfjenbegioet 
faa ber fagbed : Itl^mar, bin Sond ^uO- 
tru, l)aoer bebrebet ^oer, og fee, i)un t^x 
ogfaa unbfanget I ^oreric ; og 3nba fag- 
be : forer ^cnbe ub, og i)un ffal brccnbed. 

25. S^un bleb ubfort, og bun fenbte til 
fin Soigerfaber, figenbe : oeb ben SWanb 
bar leg unbfanget, fom bette Signet, og 
8ilafe-.tlub, og benne itjeb tilborer. 

26. Dg 3uba fjenbte bet, og fagbe: ^un 
er retfoerbigere enb jeg ; tl;i (bet er ffeet) 
bcrfor, at leg gab f>enbe iffe min Son 
Sela ; og f^an fjenbte I)enbe iffe bbermere. 

27. Dg bet ftebe, ben 21b bun ffulbe 
fobe, fee, ba bare 3:biUinger I l^nbed 2ib. 

1 Stten» 3, 4* Mantle i, 3. 

28. Dg bet ffebe, ber f)un febte, ftaf 
(ben eene) en ^aanb frem ; ba tog 3or- 
bemoberen ben, og banbt en rob (iraab) 
om ^an0 i&aanb, figenbefl: benne fom- 
mer forfl ub. 

29. Dg bet ffebe, ber f)an tog fin ^aanb 
tilbage, fee, ba fom banft Prober ub, og 
l)un fagbe: l)bi fonberreb bu? for bin 
Sfblb (er ffeet) en Sonberribeifc ; og man 
falbte band 9tat>n ^erej. 

30. Dg fiben fom band ©rober frem, 
fom f)aobe ben robe Xraab om fin i&aanb,* 
og man falbte f^and 9labn Serai). 

39. (Eapitel. 

3©f«p6 tjfiwr ^tlp^r, ^9rttn tt mtt ^m ; q3ori« 
pbar f«tt<r bam cotr alt fit ^i«, ls6, ^n$ 
^ftni frifttr Sofcpb ill ertfartigfKt, fan ci 9Pfr« 
tale fhini^ bcffDl^er bom fa(ffrli<)(n for fin iXant, 
7sl8. ^Mn toflfr bam i Sangfcf; men JE>*rrcn 
er Oiifaa (Kr mei) barn, 19s33» 

1. Dg Sofebbbar fort neb i ?(fgbbten, 
og ^otip^ar, ^^baraod ©etjenter, 5lrlgd- 
Dbcrften, en oegbbtiff SRanb, fjobte bam 
af Sfmaellterne, fom baobe fort bam bib 
neb. c. 37, 28. Vf. 105, 17. 

2. Dg Ss^mn oar meb 3ofeb^ ot fyin iDbc, ba t)tlflflnct<t fiffmn ^cn 
trt ftuiifl for SofrClW 211)16 ; on 
IbQrrcnD Vcinnnclfr I all ttt, \}iin 
1 ^u((l ot) pdii Dtaihn. 

I ftan lob Siting, fDn ^n fMbbf, 

W ^aanP, og ban aqtrbc pna in- 
> ^m, uCtn paa Vtab, font ^n 
C>S Sofctib car bciili] af 3tiriciFc, 
g af anfcdfr 3 3ani. 14, S5. 
I bfl bcnbh fl3. ffitrut tfiK uar 
; bans ^rrc6 buflni tjOtbe Pni; 
1 SofcDb, c^ fa^M : lift boA mig. 
tD (md tKigrc6c flq, on faijtt til 
Trt jHiftni: fcf, min Sum a^itri 
tft mtb mifl, fjTdS i i^ufct fr; pq 
il}<in fyiwt, tjaotT Ijaa giDcl i min 

gtn rr forncmmnt 1 tcttc Siaui 
., cfl tun fonnrnrr Intel fyt m\<!, 
Ig. ltd bii cr hiinb .bultru: if\ 
rt ffal >(|i )iior( iertat florc Ciib> 
I fnnCr Imobi^ub'^ 
'g let ftcM, ba bun tfllrtx til 3o- 
)an ttttx Tan. tcb l)an lynbr Cog 
liggt ^H l>nibc, tlln at eurr in» 
Eom. 16,16. 
'8 W fifnbte Pg Doa tn Tog, tcr 
m i i'Nuftt, at glort |ln Oltrning, 
Mr ingea af ^ufdS Ot<tnb bcr i 19, Tfl tet tre6c, Htf hano .'ijcrrc horte 
[tn buftruro Dtt, foin l)un toirbc lil thim, 
fuictiDf : (fli-r biofc Crf l}JL'cr Pin Ijcntr 
gjort mob mig ; M hltn Ijan mcgct bicb. 

30. !Da log 3oFtt>H ^tm lum, og fa- 
RcM trnm I giingtlrU ^uut, tt Stcb, 
bopr Aongcno i^niicr (iaat) bunbnt ; og 
banbarbcTij^ngfitt»&un». Vf I05,IK. 

21. iDlcn Swrren Mr mtb 3ofcpb. ofl 
bolrbt iJJliftanMicb lil Aam, on gau batn 
INanbc bCJ ^niictfr^ufcb ^orflanbcr. 

23. Dfl'il^'ngfltlS&uf'teftorniinbtTflao 
allc Jfangrr, fom oarc 1 jfctngntIO $)uae. 
i 3Dfcpl)8 .tia.iiit! ; oq alt bd, fom man 
Jburtit) glDic bcr, bf I nlortf fjan. 

S3. (tJjJ) i^orftjnbmn for RotnflntlB 
buiib quo ittc Xqt faa noflcn Xing, font 
oar L b>ine Sjnanb, forbl .^(f mn car mcb 
l)am ; og bci, fom l^an gjoTM, gac ^Sr* 
ren «i;ire IIL t^f. I, 3. 

40. (£a|)it(L 

f hansl aRunVftknl tn Vaait lafM < Umi/tt, %• 
hlM) kflitnci tim, liS. 7i tMBimi Imr fin 

o( sRunCnicnlin, hjn rilCt rmfi pod hai"> S-IO. 
TtR* 7r<iirni( (|)Fi;ICi> ; Wuntfritiihii gltiirilKI 
3(ft»h, SO-ffl. 

1. Cfl b«' ficntte |1g btirfttr, at Jton- 
gen df JSqlipttne aRunCflitnr og Sagn 

(unhi-h* (ninh hrrw* .firrrr, Snniifn of 49 S)en f0rfte Olofe IBog. 40. 41. Ca^ Ubt^bning, ftonficn af^gt)))tend 9Runb- 
ffirnr og Stager, fom t>axt bunbne i gceng- 
flctd S;iu\i^. 

6. Dg Sofe))^ fom til bcm om aRorgc- 
nen, og faae bem, og fee, be Dare bebrcf* 
bcbe. 

7. Dg ^n \puxqit S^fyixat^ JBetjente 
at>, fom bare |peb t)am i Jforuaring i l)and 
^errcd ^uud, og fagbe : i)\)\ fee 3 faa llbe 
ub i Dag ? 

8. Og be fagbe Hi fyim : bi bremte en 
Drom, og l)tx er Sngen, fom (an ubtJ)be 
ben. Og 3ofe|)^ fagbe til bem : l)ore iffe 
UbtDbninger ®ub til ? fortcellcr mig bet 
bog! C.41, 16. 

9. fDa fortalte ben ciberfle 9)tunbffienr 
2iofc))f) fin fDrem, og fagbe tit I^am : ibet 
feg bromte, fee, ba bar et $Biin-^rote for 
mig. 

10. Dg paa $Biin-:irceet bare tre Qbifte ; 
og bet oar fom blomftrenbc, og betd 
SJlomfler fremfom, (la) Druerne berpaa 
fif mobne 16otr. 

11. Dg H^^araod Boeger bar i min 
i^aanb : oa leg tog X^ruer, og txt)tit bem 
i H^t)araod abager, og gab ^tyixao S5otgeret 
i i^aa nben. 

12. Da fagbe Sofe))^ til ^am: benne er 
Ubtbbningen berpaa : be tre S3iin-CU)ifte 
ere tre Dage. 

13. Dm tre Dage ffal ^haxao opiotfe 
bit 9laon, og fcettc big i bit 8teb igjcn. at 
bu ffal gibe ^^baraod li^ceger i l^and 
ijaanb, eftcr ben forrige Biid, bcr bu bar 
^and aRunbfrjenf. 

14. lD{en tcenf paa mig ^o9 big, naar 
bet gaacr big bel, og gjorba a}Ufrunbl)eb 
mob mig, at bu ))aaminber ^^arao om 
mig, at ^an tager mig ub af bette ^uud. 

SiclvS, 19, f, 13,31. 

15. ^\)\ leg er ^mmeligen fljaalen af be 
dbrcrerd 2anb; bertil I)aber jeg og f)€x 
^tU giort Sloget, at be I)abe fat mig inb i 
^nlen. e. 37, 28. 

16. Og ber ben uberfle ©ager faae, at 
ban habbe ubti)bet bet bcl, ba fagbe i)an 
til Sofepft : jeg bromte ogfaa, og fee, ber 
bare tre ^oibe 5turbe \>aa mit ^obeb. 

17. Og i ben eberfte iturb bar af alle- 
^aanbe SWab, ©agcr-Ccerf til fif)arao ; 
og guglene aabe bet af Aurben \iaa mit 
$tobeb. 

18. Da fbarebe Sofej)^, og fagbe: bet 
er Ubtt)bningen bcrpaa : be tre Jluroe ere 
tre Dage. 

19. Om tre Dage ffal ^(aroo oplocfe bit 9lat)n, og ^ange big paa et Xxott, og 
guglene ffal cebe bit Ajob af big. 

20. Og bet ffebe paa ben trcbie Dag, ben 
Dag, fom ^iyarao bar fobt paa, t>a gjor- 
be ^n alle fine ^Ijenere ct Ol^jaflebub, og 
oplctfte ben oiKrfle S}2unbftjenrd 9{aon, 
og ben eberfle IBagcrd 9labn mibt iblanbt 
fine^ienere. aRarc.6,21. 

21. Og ^an fatte ben 0berfle filtunb- 
ff jenf til fit 8r|enfe'(Sm&ebe igjen, og l>in 
rafte IBctgeret i ^l^araod ^aanb. 

9 iton^. 25. 27. 

22. aWen ben fliberfle ©ager lob f)an 
^nge, faafom Sofepb I^aobe ubtijbct l^^m. 

23. Og ben isberfle ajlunbffjenf totnfte 
inlet paa 3ofe|)I), men forglemte ^ain. 

41. dapitel. 

lo Var lerefter brffninicr ^^f)orao, 09 Sngrn fan 
utlct^Qt ttt, 1^» 9XuntU)tnttn it)ufoiiiiiirr 30? 
fepf), fom fxntcf ti( <Pharao, uMorcickcr f>an6 S>reni 
om (90 90U og fi>t) ^t;re Har, og ^i\xr ham rt !)l^^t 
fRaab, 9s36. ^l>arao cpb«ier 3ofcpi> ii( fii^rfit 
TUvt ; ban in^falllIcr Sorraad i N <)cbe Har, faarr 
en {Htflru, avUv to (Zenntt, 37=52. ^nf^cnn 
fonimer omc Iffgr^ptcn 09 ode omrringliggcnbc 
Canbc ; U ffge $ja(p M 3ofep()/ 53s57* 

1. Dg bet ffebe, ber to ganffe Slar bare 
omme, brjomte og ^^rao, og fee, l^an 
ftob bo« Rloben. Dan. 2, 1. 

2. Og fee af globen opfleg fi;o ilcer. 
beilige af Ubfeenbe, og fcbe paa Jljob, og 
aabe i (^ngen. 

3. Og fee, fi)b anbre ^oer, obftege efler 
bidfe af globen, flt)gge af Ubfeenbe, og 
magre paa jtjob, og jlobe l)od be (anbre) 
jtoer paa ©rebben af globen. 

4. Og be Aoer, fom bare fH>gge af Ub- 
feenbe, og magre paa Jljob, opaabe be ft;b 
koer, fom bare beilige af Ubfeenbe, og 
febe ; faa baagnebe ^^^arao. 

5. Og l)an falbt i Sioon, og bromte an- 
ben O^ang, og fee, ft)b ^Ij bojte op paa eet 
Straa, fulbe og gobe. 

6. Og fee, fbb «?, ttjnbe og fbebne af 
Oflen-Cinb, opfom efter bem. 

7. Og be magre $15 opflugebe be fi)b febe 
og fulbe 9; ; ba baagnebe ^f)arao, og fee, 
bet bar en Drom. 

8. Og bet ffebe om SJlorgenen, ba bar 
^and ^anb befbmret *, og I)an fenbte ben, 
og lob falbe alle Spaamoenb i 96gbpten, 
og alle be !^ife berubi ; og $l)arao for- 
talte bem fin Drom. menSngen bar, fom 
ubtbbebe ^M)arao ben. 

9. 'X>a talebe ben auxfU iRunbffienf til 41 €ap. ^en fflrftt IDlofe 0og. 49 l^rao, 00 fagbe: ]cg i^^ufonimer i ^ag 
nin 3Dal>. c. 40, 14. 33. 

10 ^fHirao Dar breb )>aa fine Zjencrr, 
Dg lob fcttte mig I goengflet ubi Striae 
Otoa^uA i^ouft, mig og ben jBberfle »a- 

11. (Da trmnte bi en ^r«m i een 92at, 
kg og f>an; t>i bromte $oer efter (In 
I>ronid Ubtt>bning. 

Id. Cg ber Dar l^od o6 en ebrotij! !Dreng, 
Rrigft-rbcrflenft Sjener, og fytm fortaite 
si bem. og ban ubtt;bebe od oore IDrora- 
mt) ^Der efter fin I^rom ubt);bebc l)an 
bet. c. 40, 15. 

13. Dg bet ffebe, ligefom f)an ubti^bcbe 
^ bet, faa ffcbe bet; mig fotte man i 
Slit irteb igjen, og f)am iK^ngte man. 

14. £a fenbte $f)arao b^n, og lob falbe 
iofcpb, og be lobe b^ini Pra;^ ub af ^u- 
len-, og i)an lob fig rage og forte fig i 
inbre fttober, og fom til l^fHirao. 

qn. 105, 90 K, 

15. ^a fagbe S^t)arao til Sofcj)^: leg 
)reinte en -Xrem, og 3ngen er ber, fom 
'an ubtDbe ben ; men leg ^aoer j^ort om 
>ig. at ber figed. at naar bu fy^xtt nogen 
Drcm, ran bu ubt^be ben. 

16. Cg Sofepb foarebe $()arao, og 
dgbe: mig foruben ffai (9ub foare ^^a- 
do gobt. c. 40, 8. !X)an. 2, 30. 

17. Xa fagbe Vf^irao til 3ofe)>6 : ber 
eg bromte, fee, t>a ftob ieg paa IBrebben 
if j(loben. 

18. Cg fee. fbl» itoer o))fleg af globen, 
ebe |>aa Ajob, og beiiige af Sfiffeife ; og 
)e aabc i (^ngen. 

19. Cg fee, efter bem o|)fieg fi)b anbre 
leer, tt^nbc og faare fti^gge af 8fiffelfe, 
>g magre paa ijob *, jeg ^aoer iffe feet 
aa fh^gge fom bem, i ganffe SGgt^pti 
2anb. 

90. Cg be magre og fl^^ge JUer aabe 
)e ft)0 foifte febe itoer. 
31. Cg ber be fyit)bt abet bem, ffenbted 
)et bog tffe paa bem, at be I^aobe otbet 
)fn, og be oare fl^ge at fee til, ligefom 
3lforn ; og jeg opt^aagnebe. 
83. Cg jeg faae, ber leg brjomte; og 
ft, f^D %^ fom t>oste op paa et @traa, 
vibe og gobe. 

83. Cg fee, ffter bem o)>fleg ft^ torre 
Is, fom txire tpnbe, og fbebne of Often- 
)lib. 

84. Cg be tt^nbe V; opflugte be f^b 
|obeC|; og ]eg babtr fagt Spaamotn" 
tne bet, ntn ^n§tn tan nbti^ mig bet 

4 25. Cg 3ofepf) fagbe til ^^rao* H^^- 
raod Drom, ben cr ccn ] O^ub giber ^^ 
rao tilfjenbe, ^mh ban oil gjore. 

36. !De fbo gobe ftoer, be ere f^^ lar ; 
og be fi;b gobe «j, be ere fpb aar ; bet er 
een Drom. 

27. Og be fbb magre og ftiwge Stetx, be 
fom opfteg efter bem, be ere fbo Har, og 
be fi;D tomme 91$, foebne af Sflenoinb, 
ffal ooere fob ^UMgerd-9ar. 

28. !Det er bet Orb, fom |eg ^ber fagt 
¥f)arao : Q^ub laber ^^ao fee, ()oab fym 
oil gjore. 

29. See, ber fomnie f^b Star meb flor 
Coerflobig^b i ganffe nQt)ptl Sanb. 

30. Og f^o iQungerd'^ar ffal opfomme 
efter bem, at al ben Oberpobig^b fTal 
nlemmed i S6gb))ti 2anb \ og ^ungeren 
ffal fortoere Jiianbet. 1 Jtong. 8, 1. 

31. Og ber ffal iffe bibcd af ben Coer- 
flobial[)cb i ^anM, for ben famme hun- 
ger, fom fommer (^refter; t^i ben blioer 
meget foar. 

32. S}kn at fii^arao ^ber bromt igjen, 
anben ®ang, (bett)ber,) at bet ffal bibfe- 
ligen ffce af ®ub, (S^ub ftal og fnarligen 
gjore bctte. 

33. (Baa fee S^haxao fig nu om efter en 
forftanbig og oiid 8D{anb, fom f^an fan 
foette ooer 9(sgl)pti i^anb. 

34. I)ette gjore H^b^rao, og befriffe $il- 
f))n{)moeiib ooer ii^anbet, og tage ben fcmte 
iDeel af S^gopti 2anb, i be fpo Oberflo- 
bigbebd «ar. 

35. Og be ffal famle ailebaanbe 8pife 
ubi biefe gobe tilfommeubc ^ar, og fanfe 
jtorn inb, at ootre unber ^<i^araod ^aanb, 
til 8pife I etaberne, og be ffal foroare 
bet. 

36. Og ben 8pife ffal bare beffiffet for 
Sanbet til be fi;o ^ungeren9 tSar, fom 
ffal fomme ooer 96gt)pti iianb -, at Sanbet 
iffe ffal obelotgged af hunger. 

37. Og benne 2ale bar gob for ^b^ta- 
od Cine, og for alle ll)and ^jenereft Oine. 

38. Og ^barao fagbe til fine Hjenere: 
mon bi funbe finbe 9{ogen fom benne 
(!i)lanb,) en SRanb, i (^oilfen ®ubd «anb 
er? 

39. Og Sf^fyxxao fagbe til 3ofep^ : efter* 
bi ®ub f)aoer label big bibe alt bette, ba 
er ingen faa forftanbig og biie, fom bu. 

40. ^n, bu fifal oare ooer mit $uud, og alt 
mit golf ffal bare bine Orb Ibbige ; alene 
paa Hbronen oil leg oare ftorre enb 
bu. C. 45, 8. ^f. 105 31. «b. (1.7. 10. 50 ^en f0rfte Olofc fboq. 41. 42. Cap. 41. Do S^fykxao fogbc HI 3ofe»)f) : fee, 
Kfl f}a\>cv fat big oDcr alt Wgi)t)tl- 
^anr>. C.43,6. C.45,8. ¥(.37,37. 

42. Og $^rao tog fin 0Hng af fin 
i^aanb, og fatte ben paa ^o^tptfi ^aanb; 
og lob f)am fere i ^Dibe Silfe-Jtloeber, og 
^ngte en ®ulb-Jt)otbe om ()and $aI9. 

43. Dg (ob f)am Qere i fin anben $Bogn, 
og be vaabtt for l)am: Qbref!* og 
f)an fatte fyim obef ganffe 9Sgt))>ti 
2anb dfi^. 6, 10. 11. l8Rof.45,9. 

• &. (• bai Jtncr (for ^m.) 

44. Dg $^rao fagbe til Sofcp^ : ieg er 
^f^arao ; og uben big ftai ingen ffitanb 
o))leftc fin ^aanb eiier fin gob i ganffe 
«Sgt)pti Sanb. 

45. Da Vf)arao falbte 3ofc|)^9 9{abn. 
^emmeligbebd 9abenbarer, og gab fyim 
llfnat. fDattcr af «(ioti)>^ra. ^raft i On, 
tit $^u|lru; faa foer 3ofe))() ub ober 
9(Sgt))>ti 2anb. 

46. Dg Sofe))^ bar trebibe 9ar gammel, 
bcr ^n fiob for $()arao, J(ongcn i ^gbP- 
tcn; og 3ofep() gif ub fra H.^^ro«>» ofl 
reifte igiennem ganffe ^gt;pti 2anb. 

47. Dg Sanbet bar I ^obetal i be f^b 
Doerflobig!>cbd 8ar. 

48. Dg ^n famiebe a( ®))ife i be fk^b 
^ar, font bar i 9Sgt;|)tl 2anb, og (agbe 
8pifc I Staberne ; (i)bab ber bo^te) paa 
0{arferne omfring $ber ©tab til ^pife, 
bet iagbe ^an berubi. 

49. (Baa famiebe 3ofeb^ *om, fom 
igabetd ®anb, ooermaabe meget; inbtil 
l}an lob af at toelle, t))\ ber bar iffe Xai 
paa. 

50. Dg 3ofeb5 bleoe fobte to Sonner, 
forenb ^ungerene Sar fom : ()Oilfe af- 
nat, !Datter af !potip()era, ^rcrft i Dn, 
fobte bam. e. 48, 3 2C. 

51. Dg 3ofeW falbte ben Rorftefobted 
9{aDn Vlana(»fe; tt)\ (Sub (fagbe fyrn) 
f)at>cr labet mig glemme al min 9loie, og 
oit min gaberd ^uud. 

52. Dg ben anbend 9{abn falbte ^an 
dblS^raim; tbi ®ub (fagbe f)an) ^oer 
ajort mig frugtbar t min (Klenbig()eb^ 
&nb. 

53. Dg be fbb Dberflobig^ebfl Har cnb- 
ted, fom oar i ^qt)pii Sanb. 

54. Dg be fbb ^ungerend 9ar begbnbte 
at fomme, faafom 3ofebi) l)a\>bt fagt ; og 
ber bar ^nnger i alle Sanbene, men ber 
tax fbnb i bet ganffe 9(Sgbl>ti Sanb. 

<Pf. lOfi, 16. 

M. ^er bet ganffe itgppti Sanb Ueb hunger, ba xaahtt golfct til ^tKirao om 
S^rob ; men H^i^arao fagbe til alle Sdgbb- 
ter: gaaer til 3ofe)>!)* t)bab (K^n flger eber 
ffal 3 g)«re. 

56. IDer ^nngeren bar i alt Sanbet, ba 
oblob 3ofe|)^ alle (Steber,) fom noget 
bar ubi, og folgte SSgbbterne (Jtorn) ; tbi 
^ungeren tog Dber^anb i fogb|)ti 
Sanb. c. 42. 6. 

57. Dg alle 2anbe fom til Sd^gi^pten, at 
flebe, til 3ofet>I) ; t^i ben hunger oar me- 
get fbar i alle Itianbe. c 12, 10. 

42. d a |) i t e I. 

3af»ft fenber fine H ®«nncc til Tt^t^ptm at V^fN 
Jtorn; U (omnic til Sofcpl^/ hffie r<9 fot l)oin, 
tytnU ffam ittt, k* 1s8« 3ofep^ anjhUec ftg 
ifaart iniob Um, talUt Urn Spci^erc/ fajkr bciu { 
^<cn0fc(, Idbtt Um tnttti^tn bragf til htrtt $a(<r, 
mm (xbolber Simeon tilbaqt, oq bt ntoac iwt, of 
fivre UtU i^ngflr {Bro(kr bcrned ; l^an later 10991 
<)><ndene i Uvti ^\tt i^)tn, 92S0« X^ fonimc til 
3a fob, og i)an ittft Uni fbrfartd oocr ti$it ^am 
mcv, 39s38* 

1. T)cx 3afob faae, at Stoxn bar tilfalQ 
i Sdgbbten, ba fagbe 3arob til fine Son- 
ner : ^oi fee 3 pcta ()Oeranbre ? 

2. Dg i^an fagbe: fee, jeg i^erer, at ber 
er jtorn tilfald i 9(Sgbbten *, farer bib neb, 
og fjober til od berfra, at bi maae itxtt og 
iffe boe. 9ip. (S. 7, 12. 

3. (Baa fore Sofeb^d ti Brobre neb, at 
fjobe Stoxn i Sdgbbten. 

4. a){en Safob lob iffe BenSamin, 3o' 
feb^* ©robcr, fare meb fine ©robre •, tl^i 
ban fagbe: l)am maatte nogen Uli;fre oe- 
berfareft. 

5. (Baa fom 3fraeI8 Conner, at fitibe 
jtorn, iblanbt (anbre,) fom fom \ t()i ber 
oar hunger i bet ^anb (Eanaan. 

6. Dg Zo\tpb l)an oar fl^egent ober 
2anbet, b<i^i bar ben. fom folgte til alt 
golfet i iianbet ; og 3ofebi^0 Brobre fom, 
og be falbt neb for ))am paa bereft Snflgt 
til3orben. c.41,40k. 

7. Dg 3ofeb^ faae fine Brobre, og 
fienbte bem, og ^olbt fig fremmeb mob 
bem, og talcbe i^aarbe iing meb bem, og 
fagbe til bem: bt)orfra fomme 3? og be 
fagbe: fra bet Sanb (Sanaan, for at ffobe 
ebife. b. 30. 

8. Dg 3ofeb^ fjenbte fine Brebre*, men 
be, be fienbte f^am Iffe. 

9. Dg 3ofebi) fom be ^romme ii^u, fom 
^n b^t>be bromt om bem, og fagbe til 
bem : 3 ere ^pelbere, 3 ere fomne at be- 
fee, (^>or ^nbet er blot c 37, 5 (gg. Den forfte aWofc »og. 49. €ap. 

10. Cq be fojibe t\{ ham : nd, min 5jer- 
Tt ! men ^ine Htnert ere (omne for at 
Hebe 3p\k. 

11. Qi ere alleeenSRanbd tenner: Di 
ere rebelifle, Mne Jienere ere iffe Spclbere. 

13. Cfl I>an fa^te til bem : nd, men 3 ere 
fomne for at befee, f)t>or 2anbet er blot. 

13. De frarcbe : »i bine Jjenere bare tolD 
^rcbre, een ^anbd 3onner i Ganaand 
SJanb ; eg fee, ben gnofte er enbnu bod oor 
gaber. men ben enc er iffe til. e. 37, 33. 

14. Cfl 3ofebb fagbe til bera : bet er bet, 
fom m baoer talet til eber, ber jeg fagbe : 
3 ere 3|>ei^e^e. 

15. Xerpaa ffal 3 t)robeS: faa blfl ^^a- 
rao Icoer, flal 3 iffe fomrae berfra, uben 
ererd hngfte Prober fommer bib. c. 43, 4. 

16. Senber een af eber bort, og tjan ffal 
bcnte ebero ©rober ; men 3 ffal oare 
fangne. eg eberd Orb ffal brewed, om 3 
fare meb 3anbbeb ; tbl bolb iffe. ba ere 
3, yaa Difl f^barao lebcr, Speibere. 

1 7. Dg ban lagbe bem tilfamraen i gor- 
Djring 1 tie X>age. 

19. iRen ben trebie I>ag fagbe Sofepb 
til Nrm : gjorer bette, faa ffal 3 let)e ; leg 
frnqter (9ub. 

19. Terfoni 3 ere rebelige, ba laber een 
af ebero %5robre binbeft i eberO gorDaringb- 
buud ; men farer 3 (anbre) ben, og forer 
(iiiem) bet, fom 3 ^t)e fjobt mob $un- 
fler for eberd ^ufe. 

•20 Cg benter eber5 bngfle ©rober til 
mig, faa ffal eberd Crb troed, og 3 ftal 
iffe bee ; og be gjorbe faalebed. 

21 !iHen be fagbe, ben ene til ben an- 
ben: Di forffi)lbte fanbeligen bette paa 
Dcr Cirober, at Dl faae band 3|el6 Sngeft, 
itet ban bab od, og ol bilbe iffe b^^- 
brrfor fommer benne Ungeft ooer od. 

e-2. Cg Muben fcarebe bem, og fagbe : 
talebe kg bet iffe til eber, ber leg faabe : 
f)>nber iffe mob Xrengen, og 3 borte iffe: 
og fee, band Slob ubfrcet>eb ogfaa. 

C. 37, 31. 93. 

23. 9Ren be blbfte iffe, at Sofep^ forflob 
bet; tbi Xolfcn (talebe) imdlem bem. 

24 Cg ban Denbte fig fra bem, og grab; 
oq b^n cenbte fig til bem Igfen, og talebe 
nuD Dem. og tog fra bem Simeon, og 
banbt bam for bered C^ine. e. 43, 23. 

25l Cg 3ofebb Moel at man ffulbe 
fMbe bered itar meb 5torn. og gibe bem 
bcred V^gt lg|en, b»cr i fin ®af, og gloe 
bem taring paa Bcieni og ^n giorbe 
faa mob ben 51 2G. Cg be lacibc bcrcS Storn paa bcrcd 
Sfener, og fore berfra. 

27. 0ten ber ben eene lob fin Serf op, 
for at gtt>e fit tifen Sober i ^rberget, ba 
faae i^an fine V^nge, og fee» be laae ooen 
i bane ^ofe. t>. 25. 28. 

28. Cg ban fagbe til fine Srebre : mine 
Benge ere fomne Igien, og fee, be ere og- 
f^aa i min f^ofe ; ba falbt brred ^ob, og 
be forffroeffebed imellem boeranbre, og 
fagbe: b^orfor bater Wub g|ort od betted 

29. Cg be fom til Safob, bered gaber, 
til (Sanaa nd 2anb ; og be gat)e bnnt tll« 
ffenbe alt bd, fom bem oar oeberfaret, og 
fagbe : 

30. 3>en ffltanb, fom er iberre I Sanbet 
talebe od b^^irbdigen til, og f)olbt od for 
ianbctd Spcibere. b. 7. 

31. Cg Ol foarebe l^iam: bl ere rebelige, 
oi t)a\>c iffe Dccrct Speibere. 

32. 9M oare tolo S5rcbre, bor gaberd 
Sonner; ben erne er iffe til, og ben 
f)ngfte er enbnu !)od bor gaber i Clanaand 
leanb. b. 13. 

33. Ta fagbe SWanben, 8anbetd »^erre, 
til od : berpaa bil )eg fjenbe, om 3 tre 
rebelige : laber ben eene af eberd ©robre 
blioe bod mig, og tager (boab 3 bebot)e) 
mob S'unger for eberd ^ufe, og farer (^n. 

34. Dg benter eberd bngfle ©rober til 
mig, faa fan jeg f jenbe, at 3 ere iffe 8pel- 
bere, men at 3 ere rebelige ; faa oil leg 
gioe eber eberd ©rober (igien,) og 3 maae 
banble i 2anbet. 

35. Dg bet ffebe, ber be tomte bered 
Sceffe, fee, ba oar bt>erd ^enge-Anube I 
band Sctf ; og be faae bered $enge-teu- 
ber, be og bered gaber, og frbgtebe. 

36. ^a fagbe 3afob bered gaber tU 
bem : 3 berooe mig mine ©om : 3ofep^ 
er iffe til, og Simeon er iffe til, og Ben« 
3amin oil 3 tage i^en ] bet gaaer altfam- 
men ooer mig. e. 43, 13. 

37. Cg 9(uben talebe til fin gaber og 
fagbe : bu maae flaae begge mine Son- 
ner il)id, om leg iffe forer bam til big 
(Iglen) ; gio fyim i min ^aanb, og its» 
leg oil fere bam til big igjen. 

38. Dg ban fagbe : min Son ffal ifk 
fare neb meb eber; tbl b^^nd ©roberer 
bob, og ban er alene bleoen igjen, oa nw 
ber bam nogen UlbKe paa Welen, fom 3 
brage b^n paa, ba ffal 3 fore mine graac 
&aar meb Sorg til ®raoen. 

c. 44, ^, :» fq4. 

39. Dg ben ftunger bar fbar 1 8anbft. ^ S>en fsrftt Olofe Bog. 43. Ca^. 43. (Ea)>iteL 

Safob maa rn^f(i<)en fanitt)(f« i at (at>« SenSamin 
braqe neb mcb fl'i< fBccbrc/ oq gioec bem bobbctte 
^tiQt og orient mcb ti( 3ofepb# 1'14, 3ofepf) 
la^er bent bnbe til ^tH bo6 n0# taUr oenUflcn 
iiirb bent/ 09 btvcttttt b(nt# 15s33. 

I. Dg bet ffebe, ber be ^abbc fortotrct 
itornet,fom be ^aube ^ntet fra )^gt)))ten, 
ha fagbe bered gaber til bem : farer ^n 
igicn, (eg) fjober o0 libet epife. 

d. £)a talebe 3uba ti( t)ani, figenbe: 
flKanben Dibnebe atDorligen for od, og 
fagbe: 3 ftal Iffe fee mit %nflgt uben 
cbert ©rober er meb eber. c. 43, 20. 

3. Cm bu (nu) fenbcr bor ©rober raeb 
lod, Dil t)i fare neb, og ftobe big (Spife. 

4. iDIen berfom bu iffe bit fenbe f)<im, 
fare bi iffe neb ; if)\ SRanben fagbe til od: 
3 ffal iffe fee mit Xnflgt, uben eberd pro- 
ber er meb eber. 

6. Dg Sfrael fagbe: ^bi ^be 3 glort 
ilbe mob mig, at funbgjjore 8)lanben, at 
3 (Htbe enbnu en Brober? 

6. Cg be fagbe : SWanbcn fpurgtc naiie 
om 06, og om bor 81oegt, og fagbe : leber 
eberd gaber enbnu ? f)a\>t 3 (enbnu no- 

8 en) Prober? ba funbgjorbe bi f)am, ef-* 
rrfom ^an abfpurgte: i)borIunbe funbe 
bi faa lige bibe, at ^n {fuibe fige: ferer 
cber« ©rober neb ? c. 42, 7. c. 44, 19. 

7. ^a fagbe 3uba til Sfrael fin gaber: 
lab Drengen fare meb roig, at bi fan gjore 
od rebe, og brage f)en, og lebe, og iffe b^ie, 
baabe bi, og bu, og bore fmaae Born. 

8. 3cg. leg bil bare anfbarlig for f)am, 
bu maae frcebe ^am af min ^aanb j ber- 
fom jeg iffe ferer bam (ig)en) til big, og 
fatter t)am for bit ^nflgt, ba bil jeg bare 
efi;lD for big alle Dage. c. 44, 32. 

9. Xl)\ berfom bi iffe ^abbe tubet, ba 
l^bbe bi nu to ®ange baret f)cx igien. 

10. Og Sfrael bcrcd gaber fagbe til bem: 
em bet ffal faa bare, ba giercr bette : ta- 
ger af iiianbetd bebfte (grugt) i eberd j(ar, 
pg ferer S)lanben bet neb til Sfjenf : libet 
Balfom, og libet i^onning, Urter og ia' 
banum, fDabler og SHanbler. 

II. !lager og bobbelte ^enge meb eber; 
og be Sl^enge, fom bare fomne oben i eberd 
^ofer, tager igjen meb eber, maaffee bet 
er en SSilbfarelfe. 

12. Cg tager eberd ©rober ; og g|0rer 
eber rebe, farer igjen til SHanben. 

13. Og ben almagtige (»ub gibe eber 
©armbjcrtigbeb for ben ^anb, at t)an 
labcr fvlge ben anben eb^n^ ©rober, og ©enSamin : og jeg, ffal jeg ba bore be- 
r0bet mine ©ern, faa er jeg berBbet mine 
©orn. 2 earn. 2, 6. dftb. 4. 16. 

14. Saa toge 9)lanbene benne Sfjenf, og 
toge bobbelte H^enge i bered ^aanb. og 
©enSamin ; og gjorbe fig rebe, og broge 
neb til ^Q^^pttn, og ftobe for Sofepb^ 
9nfigt. 

15. !^a faae Sofeb^ ©enSamin meb 
bem, og fagbe til ben, fom foreftob b^nd 
{)uud: for be 9Ranb til ^uStt, og flagt 
Slagteqbag, og tilbereb: tt)i be !i)ianb 
ffal faae S){ab meb mig til SRibbag. 

16. Cg ^anbcn giorbe, faafomSofebt 
fagbe; og 0{anben forte lOlanbene i 3o- 
fe|)t)d ^uud. 

17. Ulen aWanbenc frtjgtebe, forbi be 
blebe forte i Sofepl^d $uud, og fagbe: bi 
ere inbfjorte for be »penged ®fi)lb, fom ere 
gjenfomne i bore $ofer tilforn, at ban fan 
baite fig inb paa od, og oberfalbe o6 09 
tage od til ^ralle, og bore Sfener. 

18. ^erfor gif be til SDtanben, fom fore- 
ftob 3ofe|)f)d ^nud og talebe meb fyxm fbi 
S)0ren paa bet i^uud, 

19. Cg be fogbe : (bor) mig, min $er- 
rc ! bi bare jo tilforn bragne neb, til at 
fjobe epife ; 

20. Cg bet ffebe, ber bi fom i ibfrberget 
00 oplobe bore Hoofer, fee, ba f)at>t>t bber 
fine H^enge oben i fin ^ofe, bore $enge 
meb bered iBagt ; berfor babe bl fort bem 
meb od igjen, 

21. Cg bi babe taget anbre Venge neb 
meb od, til at fjobe epife for ; bi bibe 
iffe, bbo ber lagbe bore H^enge i bore $ofer. 

22. Cg ban fagbe : greb bare meb eber, 
frbgter iffe ! eberd @ub og eberd gaberd 
(»ub baber gibet eber et giggenbefa i eberd 
$ofe, eberd H^enge fom til mig ; og ban lob 
eimeon ub til bem. c. 31, 39. c. 42,24. 

23. Cg liRanben forte 8Ranbrne i So-* 
fcpbd ^uud, og gab bem $Banb, og be toe* 
be bcred gebber ; og ban gab bered 9fe- 
ncrgober. e. 18,4. e. 19,2. 2ue.7,44. 

24. anen be tilberebte (^ben, inbtil 
Sofepb fom om SRibbagen ; tbi be babbe 
bert be ffulbe faae VHat ber. 

25. Cg Sofepb fom inb i ^nfet, og be 
bare bam ben (Bfjenf, fom be babbe i be- 
red ^aanb, inb i ^ufet ; og be falbt neb 
for bam paa Sorben. c. 42, 6. 

26. a)2en ban b^lfebe bem, og fagbe: 
gaaer bet eberd gaber ben d^amle bel, fom 
3 talte om? leber ban enbnu ? c. 29, 6. 

27. ^e fagbe : bet gaaer bin Siener Dor a. 44. €ap. {Den f«rfte IRofe B09. Katcr k)fl, ban iton rnbnu ; og be boicbe 
Pi^. 00 falM neb for bam. c. 37, 7. 

28 Ta ot)loftcbe ban fine Tine, og faae 
tkn3amin fin Ibrobcr. fin SRobcrd 8on, 
ofl faflbf : n bcnnc eberi ^ndf^e IBrober, 
fom 3 fortaite mig om Y og l)an fagbc : 
Oob Dctrr big naabig, min ^on ! 

29. Cg 3ofe)>b ffbnbte fig. tf)\ fyxn% 
^jrrtc brctnbtc imob tjand It^robcr, og ban 
opfofftf, tyooT t^n funbe groebc ] og ^n 
git inb i Jtammcret, og groeb ber. 

30. Cg btr ban baobc toct fit ^nfigt, ba 
fltf ban ub, og ^olbt fig, og fagbc: icegger 
ibreb (paa iborbct). 

31. -3aa lagbc be for ^m fotrbrlcft, og 
for bcm fatrbclcd, og for i^^}:)pitmt, fom 
aabf mrb iHim, farbcico; forbi ^gbbtcrnc 
funnr iffe cebc 8reb mcb (Sbrctcrnr, t^i bet 
rr iKrg^pterne en tkberflbggeiigt)cb. 

33. Cg be fab lige for fyxm, ben gorfle- 
foDtc efter [m gerflefcbfel, og ben gngfle 
efter fin Ungbora; berooer forunbrebe 
SVocnbene fig imeUem bem inbbbrbed. 

33. Cg ban lob bare tftctter af (bet, fom 
oar) for bam, til bem, og lob S5en3amind 
IRet Dcere mere, enb aile bere6 Wetter, fem 
Oange ; og be braf, og bleoe brufne meb 
^m. ^g. 1, 6 3oj^. 3, 19. 

44. ^apittl 

StCrvf f shcr fera^c ftn (Sfaal ( SBcnSantinl (Eaf, on 
(j Un ftn^ff tiri, fhfUr ban fig Wg fern han ^il^c 
IvhMtc ham lit rn Iral* 1x13. Sufra talcr fKvm 
friiqcn nl SefcpA fi»r fknSantiiif 04 htUt, ot l)an 
OMUutt bUv€ 3cf(p^ 2}tntt i t)an$ ^Ut, 14s34* 

1. Oa han befoel ben, fom foreflob 
bai# |>ua6, og fagbe: f^lb Wotnbened 
fofe meb 3bife, efterfom be fan fere ] og 
lag board V^^nge soerfl i ^nd ^ofe. 

9. Cg min Sfaal, ben 3elbffaa(, fTal 

bi lagge eDcrfl i ben Dngfled $ofe, og 

Venqrne for fyin% ftom : og ^n gtorbe 

rfler 3ofeD(^ Drb, fom ^an ^bbe fagt. 

c. 43, IG. 

3. Cm SRorgenen. btr bet Met) lt)ft, biebe 
Vtaabene ublabtf, og bere6 Sfener. 

4. rer be bare fbme af Stabeo, og iffe 
femne (angt, fagbe 3e\tp\) til ben, fom 
foreflob l)ane ^nnb: ftaae op, forfdg be 
tRoenb. og naar bn naaer bem, ba ffal bu 
ige !ii bem : l^orfor baoe 3 betalt onbt 
for gobt ^ W- 35, 13. ^f. 38, 2 1 . 

5. tr bet trfe bet, fom min j)erre briffer 
af >? 0(1 (an* ban fan bift forfare beroeb ; 
a (ooc Ubc Qiort, bd 3 f)ajx glort 6. Cg ^n naaebe bem, og talebe bi9fe 
Crb til bem. 

7. Cg be fagbe til ^m : bbt taler min 
i^rre faabanne Crb? bet bare langt fra 
bine ^jenere, at gjere faaban ®jerning. 

8. 8ce, be fienge, fom bi fanbt ooen i 
bore ^ofer, f)at>t bi fort til big iglen af 
(Sanaand Sanb; bborlebed ftulbe bi ba 
fllalc af bin feerreo ijuuft Solo eller ®ulb » 

9. $>uilfen ben fihbed ^od af bine 2)e- 
nere, ffal boe; bcrtil oil bi ogfaa bore 
min ibcrrc til iiencre. e. 31, 33. 

10. Cg fyxn fagbe : \a nn, bet ffal faa 
bare, efter cberd Crb; f)o* j^oilfen ben 
finbe9, fHin ftal bare min Sjencr, og 3 
ffal bare fric. 

11. (Baa baflebe be, og ^er lagbe fln^ofe 
neb paa 3orben, og f)Ocr oplob fin i^ofe. 

12. Cg ban ranbfagebe -, ban bcgbnbte 
paa ben ^Ibflc, og enbte meb ben t)ngfte, 
og Sfaalen fanbteb ubi Ben3aminb H^oft. 

13. ^a reue be bcrcd ^laber, og ()Dcr 
lagbe paa fit 9lfen, og be fore til Staben 
iglen. c.37,29. 4»lof.l4,6. 3of.7.6. 

14. Dg 3uba og ^and S5robre fom til 
3ofe))bo ^uud, og (lan bar enbnu fclo ber; 
og be falbt til 3orben for i^and Snfigt. 

C. 27, 7. 9. C. 4S, 6. 

15. Ta fagbe 3ofebb tfl bem : ^bab er 
bette for en ©Jerning, fora 3 ()abe giort? 
bibe 3 ifft, at en SRanb, fom leg er, funbe 
bift forfare? 

IC. Cg 3uba fagbe: l^bab ffal bi fige 
til min ^erre? bbab ffal bi tale? og 
^bormeb oil bi retfarbiggiore oO? (9nb 
^aoer funbet bine Itlenerrd 9Ridg|ernin« 
ger ; fee, bi ere rain i&erred $|enere, baabe 
bi, faa og ben, fom Sfaalen er funben f)o^ 

17. Cg f)an fagbe: bet bare langt fra 
mig, at gtere bette : ben ^lanb, fom Sfaa- 
ten er funben I)oO, ffal bare min Xfener; 
men brager 3 op meb greb til eberd gaber. 

18. Ta gif 3uba frem til ^m, og fag- 
be : (i)or) mig, min i&crre, Aiare, lab bin 
$|ener talc et Crb for min ^erre« Cren; 
og lab bin Crcbc iffe forl)afte fig paa bin 
wiener; t^i bu er ligefom ^barao. 

19. aWin 5i>errc fpurgte fine Xjcncrc ab, 
og fagbc : l^ibc 3 og en gaber eller ©ro- 
ber? c. 43, 6 2C 

20. Ta fagbc bi til min Sjerre : bi f)abc 
en gammcl gaber, og (ban) baoer en ung 
3on, (ban ablcbe i fin) aibcrbom; og 
banc «5robcr er bob, og ban, i>an er alene 
blcben igicn, efter fin 8)lobcr, og band 
gaber t^ucr i)ani tiar. C42,13. c37,3. DtB fsTftt SRofi Beg. 44. 45. 9a». SI. !Da fafltt bn li[ bint Ijcnm : f«- 
tcr ham ntb til mig, at |tg Fan fn laat. 

23. Ed fagbc Dl til tiiin fcrrw : S>rf n- 

?tn tan lite foriabt Hn gabcr; btrfom 
an FoTlDb fin %abn, ta btrr ^n. 
33. £ii fagbc tu til Mnc Xitueie : bei' 
foin iftc tDtrt nnflftt SJrobtr (ommtr neb 
mtb cber, ffal 3 iCh \rt mit dnflgt men. 

24. Cg bet Ftcbt, at ut fore oD til bin 
Xjciicr, mtu gobcr ; og bi gatx ^am min 
^ifrrcb :ialc tlltjcnbc. 

25. Sa [agU udt gocrr : bragcr l)Cn 
Igicn, tlBbti Ob Ubct Sbifc. c- 43, i. 

Sti. To fagbt bl : bi (an ifk fare ntb, 
ubca boi Qngftc Urobcr cr mcb oS, ba bil 
Ol rtife ntb ; tl)i ul ran itfe (rt btn WanbB 
Vnfigt, bftfom sor Ijngflc Brobcr lire cr 
nub oe. 

27. Sa fugbc bin Xjrncr, min gabrr, til 
M : 3 Dibc, at mtn ^u|lni ^Mr fabi mlg 

10. 

28. Cg brn ttnt glf ub fra mlg, og |tg 
fagbt: bitfrllgen tc Ijan albcIrS rrwn 
(l|)kO. es iffl ^i' "" f"t Nin i)lblnbill. 

29. Dcrfom 3 togt ogfna bfnnt fra mil 
tnflflt, eg ^n torn til lUbrte, ba forte 3 
mint graat ^aai mcb llll)rrc neb I C4ra- 
ben. t. 42, 3S. (.37,35. 

30. Cg nu, btrfom |cg tommrr til bin 
Xjtner, min gabti, ofl Srengen ct irre 
m^ oB, tfttibi ^odS <£jtl a bunben til 
!&nngcne Sjtl ; 

31. T^ firtt tet, nnar Iwn frcr, at 
!D[Cnf)tn iflf er bet, at l>an bocr ; fan nrb- 
fortr bine Xleneir bin 2)encre bor gaberB 
nraac ^ar meb Sorg i Qtraben. b. 39. 

32- Zi)i }tg bin Sltnet blec anfcarllg 
for 3^^cllg(n, (at fian) it[e {(lulbe biloe 
tiibagr) \)ot min gaCn, og fagbt: berfom 
leg Itrt forer Ijam III big (igltn.) ba oil 
jrg bare erplb for mtn gabcr alle !Cage. 

33. Cg nn, Ajctrr, lab bin itiener blioe 
min ftetteB lienct for IDtengcn, at Iren- 
gtn maa fare op mtb fine Xtrebrt. 

34, 3t)i I)borlebeS ftulbe leg fart op til 
min gaber, og IJrengen flulbt life oart 
meb mig ? )eg niaatlt ba fee paa btl Cnbe, 
fom pulbt rammc min gabtt. i, I'D. Wi^i tin al ttnn In Ui nrt, w ar bnnt bttwt ait all »ct, it (Mb 

(Iwt Etni eiicnt. Zanng ng fv,"! mit, S>«. 

1. Dg 3Dfepfi funbt ftre Ijolbe fig M 
allc btm, fom ftobt hot Ijam, og ^a 
raabtt: labfr tibcr SDtanb gaat ub fni 
mig ] og irrc en ffllanb flob l^oS (7001, txi 
3ofep!) gab Pb tiltjcnbe for fine mriibrc. 
xr. V). 7, i». 

3. Og ban tibgao (In Woft 1 Sraab, og 
Wtgijptrrne l^eite bet, og ^(jaraoB ^uul 
Iwitt bet. 

3. Cfl 3ofepl) fagbt til fine »rebrt: leg 
er 3ofc;)b, letter min Saber tnbnu ? eg 
fyini $)rebre tunbc i(tc fbare l)atn ; 11)1 be 
forfarbebeO forbanBSnflgt. 

4. Da fagbt 3ofrpl) HI flne Brebrt: 
tommcr bog l)lb til min, og be git frrm ; 
og fian fagbe: leg er Soffp^ ebtrS SJro- 
btr, ben 3 folgit til WgDWrn. 

6. OTtn bctiimrer eber nn inttt, og la- 
ter bet irrt mlBfiagt for tberS Cine, at 3 
folgtt mig f)ib', l!)l at (3 Dal blloe Mb- 
nc) oeb Ube, l^aber (Sub fenbl mig (l)lb} 
for tber, c. so, 30. 21. 

6 Itil nu haber ber ixirrt to 9at ^nn- 
grr i janbct ; og enbnn er fem Sat, I 
bollte bet ftal Kit were HUoining, tlltr 
ftoft. 

7. Vltn fflub fiattr fenbt mig for eber, 
at labe eber bllbe tllooerS 1 Sanbct, og 
labc eber leuc til en ftor SJefrielfc. 

8. Cfl nu, Ifte 3 babcr fenbt mig liib, 
mtn Kub ; og ftan fiatirr fat mlg til m 
gaber for Vtjarao, og til en fctrit ocer 
alt i>anS ^aat, og en ^rfltr t ait 
WgnptI «anb. c. 41,40. 41. 

9. enjnber eber, og bragtr op lit min 
gabtr ; og 3 flat fige fyim : faa flger bin 
£on3ofrvl}: Otub haver fat mig ttl en 
^errr ober al Htgi;plrn : tom neb ttl mig, 
tou lire. c. 41,43, dp. (9.7. 14. 

10. Cg bu fial bee i Sofen Sanb, og 
bare nccr I)oS mig, bu og bine Seen, eg 
bine iBernfborn ; og bit Cbccg, og bint 
Cj:ne, og alt bet, bu ^uer. e. 46, 28. 

U. Cg leg bil r'pboibt big ber; tljl 
tnbnu erftm 9ar hunger: pan bet bu 
flal irrt forbanve uf ^rniob, bu og bit 
§uu6, og alt bet, fom big herer til. 

12. Tgfee, tbtr* Dine fft.og min Bro- 
berS Sien3amlnti Cine, al jcg taler 
munbtilgcn tlltbtr. 

13. Cg 3 fral forrvnbc min gaber al 
min ^erllgtKb I tSsPpten, og alt btt «a. 4«. tap. Sen fBtftt Dtoft Bog. fem 3 tfutt ftrt-, og fFQabtr An, og Id' 
btT tnin gnBtr (cmmt t)\t neb. 

14. €aa falbl l^in om ikn3>imln9 Rn 
Srcbtrt j>a[B, og grati-, og S)cn3amln 
grati om i)aae ^1«. c. 33, 4. t. 46, 9. 

15. Dg tna r^ifcbc alic fine Snibrt, og 
btdeCi owt btm-, og tncftcr talcbc t^ant 
Brebrr tnrb ^m. 

16. Cfl b(t n^fltfbrt I ¥>)<iraoB %uaS, 
og brr (•'S'^rt ' Soft))^ Srabrt nc tom- 
Dt; bti par goCt tM»bc foe ^fiaTabl 
rint, og ^nS XicatrcS Clnt. 

17. Dfl l^taa fagbc til Sofdid : flig t'l 
biac VrBbR: g]ercr btttc, Iccifn b>ia 
(bcTt I)Qr, og gaacr, at 3 niiiac (omint 
til QdBaaab tiaab. 

18. Cr Ugn rbnS gabrr, og cbcrf 
4itti<-(^oir.} og rontiiKr ttl mlg ; og leg 
mi gloc tta bcl itkbflc I KgQptl tfaab, at 
3 fial ccbc ar lianbete J^cbme. 

19. Dg txt rr big brfalcl, glorcr txttc: 
lagrr ttn Kognr af t(!fliit>» Uanb til 
rttt« Bern og til tbtre SJiiftrutr, og fwcr 
(brrt itiibfr (MTpaa,) og tomnifr. 

SW. Dg labtr ttttt Dtnc lilt f« f)tn til 
tbtti KtoffTdb ; tf)i brt IMiftt. foin cr i al 
KgQIili 8anb, rr OtrS. 

21. Cfl 3fra(l8 SonntT glertt fan ; og 
Sofcpl) gaD brat CogiK, cfttr ¥i)araoe 
Drb, og gab brat Taring ptm Skiin. 

91. ^n gjb l)On of bcm allc Jllxb- 
ningn lil at omitlflc, men ecn^iiuila 
floti ban trr buabrrbc (Stiel) Solo, og 
fna Jtlobnlngtr til at omffiftt. 

23. Cg ban fcabtc |ln gabcr llgnbtiB 
li afrnn. fom bare of bet bcbftt (0Db«) 
if WflDDtf i: 1 og tl aftninbtr, font bait 
Xorn, og Ureb, og gobc til fyiai gabtr 
^oa Bdca. 

St. Cg l)an lob fine firArt fart, og be 
flit-, og fyaa fagbc tU brai: Ilbrt iftc ^a 
etkn. C 13. 8. Statt^. S, 9. 

35 £aa broge be op ^ l&gt)i)tnii og 
»t tern 1 bet gaob Saaaaa, til ^atai bt- 
rrtgdlcT. 

96. Dg bt foTftmbtt ^n, %mbt: 3o- 
fevfi IrWT enUtu, og ^n cr en jxrftn 
eerr alt Df gObti Sanb; men fytnt ^ierte 
bkb foagt, lilt t/aa trotbc btm iRc. 

C.4,41. flM. St,41. 

tl. Va ragbc be ^m olle Sofc^fA Cit, 
fom hoQ fiabbt fagi 111 bnn, og fytn Taae 
Ssgnrw, rom 3eftDf) t/iabt ftnbt lil at 
frrt bam paa ; og SatoM bnrt gabrre 
tane tpin inxnbrt. l Xbctr 3, 8. 

W. Oe Sfnid fa«te : M n ntget. 3o- 4G. Satii tel. 

inM nlfcr III Mniniui' mil! ru aanfft ^ui* i tt" 
tin lh|if(r tjim i Isint 9tt1«, c« iMflir ttcn, IiT. 
am ejrtt af 3ahM tui* tm h« i WfiH»ii, 
HR Mli^kitflnMpH, S>31, Stftpft (tmiiR li 
Iiltb ; UHt at uti tn Fin labin 4iM Id Vfai 
xu, ic. »«. 

I. Og arrael Ttlfle meb alt M, ^n 
fMDbc, Og rom lil I3enf>xt^ ; OR Pofltcbt 
|1n Jfabcre 3faaK <Bab Slagtof^. >Mgf. 1 . 3g(. H, 1. 4'[. ias,< f(. M.4, Xp. S. T, IS. 1 tVtt. 96, 13. 

9. Og Sub lalebe til 3fratl 1 Soner om 
fldlten, og fagbc : Satob '. ^otob • og Hn 
fagbc: f«, ^t tt jeg. t.31,11. 

t eou. 3, ID, 

3. Cg ^a fagbe : kg rr bin (Bub, bin 
Sabers Sub; fri^gl tltt for at brage aeb 
tli KgQtiten, tt)l bnbil leg glare big til rt 
portion. c. 35, 11. c. 4S, 4. 

*■ Srg, leg bll fart neb meb big I 
iQgWten, ogleg bil ogfaa UiBfcUgcn fort 
big Dp (igifn), og 3oftp& ftal Itegge fin 
^aanb ifaa bint Cine. t. 50, 1. 

5. gua gloibf 3atob flfi ttbc (at bra- 
ge) fra ©tcrf^ba- og jfratlB 6enntr 
forte Satob brrtS gabtr, Dg btreS fnioo 
Bern, og brieS ^uftnitr baa Sognent, 
fom ifi^rao fiabbc fenbt, til at fare ^n 
pan. (. 45, St. 

6. Dg bt logt btrtt %«. og btrcB 0obS, 
fom be ^bbt forfiDtrbct ICanaanStianb, 
og torn til Kgijbtcn, 3aIob og al ^irt 
S(tb mtb lum, t. 31, 16. 

7. ^ans Seantr, og fwnS Senaerl 
Eettntr meb bam, ^nS lEottrt, og l>anl 

SennerS Settre, og al iMnS 6ceb ; t)an 
ferle btm meb ^g lil Wgiiblcn. 

8. Pg bibft ere SfraelB SoniB Wabnt. 
fom [Dm t NgtTDten, 3aIob og f)an6 Son- 
ner: Hubtn vac 3alobe gDrntrabtc, 

(. W, 33. c. J». 3. 

9. OgKubtnbSonncr: jjanodi.ogVal- 
lu, og ^3Ton, og (Etwrml. 3 Vlof. C, 14, 

10. Og SimrDnSSenncr; Samuel, d A 
3dmln. Dg D^ib, og Sadjin, og 3Di>ar, 
og Saul, btn Cananalffca Son. 

a im. a, n. 

11. Dg Scbi ©onntr: (8cifon, Sa^tft. 
og (Dleiari. 3 Wof e, 16. 

19. Cg 3nbce Stnnrr: Or og Dnan. 
Dg Stia, og ^rtj og etra ; mtn ffic ofl 
Dnan bare bobc t SanoanS Uonb; Og 
tkrtt SenncT oart &(jrDn og ^mnl. f)en f0rftc fR6ft Oog. «e.47.Cd)) 13. Cg Sfafc^rt tenner: $^Ia, og 
Sf^uaf), og 3ob, 09 Simeon. 1 Strcn. 7, 1. 

14. Dg 8ebulond €onner: ^ereb, og 
(lion, og 3a()lerL 4 Viol 26. 26. 

15. !Dl6fc ere 2eae ©ora, fora ^un fobte 
3afob i ^abban-Xram, og f^and t^aiUr 
Dar Dina ; aiic iHind Sennerd og ^nd 
IDettrtd 8iele Dart tre og trebit>c. 

16. Dg ®ab0 €onner: 3W<>"' ^9 
ii^aggi, 6uni og (Sjbon, (Sri, og 9robi, 
og «rr(i. 4 anof. 26, 15. 16. 17. 

17. Cg 8[fcrt@onncr: Simna, og 35i- 
fua, og 3ifui, og VSr\a, og 6eraf^, bm0 
©ofler; og ©rial 8JEfnnfr: ftebcr og 
9lald)ifl. 1 Jtren. 7. 30. 31. 

18. I)i8fc CTC Siriwe JBorn, f)t)Hrfn 8a- 
ban gao Xta fin i>ottcr*, og l)vin febte 
Safpo bldfc, fom crc fcrten Sjele. 

19. fltac^cld, 3arob8 j^uf^i^^' ©onner: 
3ofe)>b og ©enSamin. 

20. Cg 3ofcj)j> bicoc (©enner) febte i 
Kyg»)|)tl 2anb, fom afnat, !Dattcr af ^0- 
tipbera, ^roeft i Dn, fobte l)am: aRa-* 
oadfe og (S))^raim. c. 41, 50 it. 

21. Cg S3en3amind 8onntr: S3e(a og 
JBcctKT, og a^bcl, ®cra og 9{aaman, (S^i 
og WoS, 8Ru|)|)im, og ^u))))im, og 9rb. 

32. IDiOfe ere SHad^eld ©0rn, fom fsbM 
3afob, alle 8icle fjorten. 

23. Cg I)and 8on : ^uflm. 

4 JRof. 28, 42. 

24. Cg Wajjtl^n eonncr: Sa^cel, og 
®unnl, og 3c5er, og © Ule m. 1 ^nn. 7, 13. 

25. (t)i«fc ere ©llbad Senner, ^ollfen 
fiaban gat) 9iad)cl fin Scatter, og l)un 
fobtc 3*ifob bidfe; alle be ere fi)b ®|cle. 

26. Kile be €iele, fom fom meb 3afob 
i ^gt)ptcn, fom tKire ubfomne af l)an9 
9enb, foruben 3arobd SonnerO ^ufhruer, 
ere alle fes og treflnbdtt)Oe 8]ele. 

27. Cg 3ofej)(ie Sonner, fom fcbteft 
^am i )^gt)^ten, bare to @tele: alle 
6iele af 3arob9 ^uu9, fom fom i ^Q\)p' 
ten, bare Ijalofjerbflnbfttbbe. 

3 d9tof« I, 5. 4 SBof. 10/ SS« 

28. Cg ban fenbte 3uba for fig til 3o- 
ff|)(), at blfe (bet 8anb) (Sofen for fig ; 
og be fom til ®ofcn 8anb. 

29. !l5a lob Sofcpl) fpocnbe for fin 
®ogn, og brog op at mobe 3fracl flu ga- 
bcr til ®ofcn ; og l)an faaei) af ham, og 

ialbt om ^and ^Id, og grorb loengc om 
land £>al0. c. 33, 4. c. 45, 14 

30. i£)afagbe3fraeltil3ofcpI;: leg oil nu (gjeme) bee, efterat feg ^r feet bit 
Qnflgt, at bu er enbnu let)enbe. c 45,88. 

31. Cg Sofebl^ fagbe til pnc »r»bre, 
og til fin f^aberd $uud : |eg oil brage oji 
og gibe $b<irao tilf jenbe, og fige til bom: 
mine S3r0bre og min gabert ^nu9, fom 
bar i CUnaan9 8anb, ere tomne til mig. 

c. 47, 1. 

32. Cg be Wotnb ere gaare-^^rber; 
t^i be ere SRotnb, (fom omgaaed) meb 
gee; og beree gaar, og bere« Cjen, og 
alt bet, be b<ibe, ^aoe be fort ^ib. 

33. Cg bet ffal ffee, naar ^l^rao fal- 
ber ab eber, og ^n figer: ^wib er eberi 
^anbtering? 

34. ^a ffal 3 flge: bine $fe«ere ert 
9Rcrnb, (fom omgaaed) meb got, fra bor 
Ungbom og inbtil nn, baabe Di, og bore 
gcebre; J^a bet 3 maae boe i bet Sanb 
©ofen; tbi alle gaare-ftbrber ere JCgbp- 
terne en fBeberftt^ggeligf^b. c. 43, 31. 47. CapiteL 

9cm af 3offph< 9r0&rc fHttci for ^^tm ; han fft* 
t«r Urn bet i Clofen tant ; Sofob MlfHiner ^Nm« 
xao, 1s]0« Sofeph o|rt>el&rr fin 9adert tout, eg 
Wg^ptenw/ mc^ »r^, i<* lls96« Soteb ta§et tn 
$cb af Sofcpl^/ at 1^ ffal la^ ^m kgroM i Ca> 
naan, ST^Sl* 

1. £)g 3ofebl^ fom, og forfbnbte ^- 
rao bet, og fagbe : min f^^ber og mine 
©robre, og bered gaar og bered 0ten, og 
alt bet be i^oe, ere fomne af Canaan! 
Sanb ; og fee, be ere i Oofen 2anb. 

up. (9. 1, 13. 1 iDtof. iS, 10. 

2. Cg af fine Brobre tog ^n fem 
IKatnb, og fliilebe bem for ^barao. 

3. ^a fagbe V()arao til band ©nobre: 
^bab er ebere ^aanbtering ? og be fagbe 
til ^barao : bine !lienere ere g^i^ire-^br- 
ber, baabe bl,og bore gcebre. €.46,33.34. 

4. Cg be fagbe til H^barao : bi ere fom- 
ne, at boere fremmebe i 2anbet, t^i ber er 
ingen gobe til bet Cbag, fom bine $|e- 
nere l^atyt ; tl)i ben i^nnger er foar i Sa- 
naand 8anb ; og nu, iljotre, lab bine Hie- 
nere boe i d^ofen 2anb. c. 42, 39. 

5. Cg ^tHirao talebe til Sofebb. og 
fagbe: bin %a^tx og bine ©robre ere 
fomne til big. 

6. ^gbbti 8anb er for big, lab bin ^- 
ber og bine ©robre boe txia bet bebfle 
(8teb) i 8anbet; lab bem boe i ®ofcn 
8a nb. og berfom bu oeeb, at ber er bue- 
U^e SR<xnb iblanbt bem, ba foet bem til 47. ffat». (Den fsrfte 0^ofe Boq. 67 Rorftanbcrc otcr gotrt, cwr bet. fern |cg 
barer. c. 34, 10. 

7. Cg 5efc>>5 forte Safob fin gaber 
in^ 0^ ftillebc fnini for ^baraod 9lnfiqt ; 
p^ ^vifob pelHanebe fi^^^i'^^o. c. 14, 10. 

X Cq fifHirao fagbe til Safob: !)Dcr 
mimmrl cr bu '^ 

1> Cfl Satob faflbe til gjftarao : mln 
lIMatn^i^he^^ 9are IDaqe ere bunbrebe 
eq ircbibe Hav] faa c^ nnbe haoe mit 
tm Vard facie txtret c^ f)at>e Iffe naaet 
til mine ^ctbre(> Vliod 9laro Tac[t. i bered 
UbliznbiQbebd Dac^e. (Sbr. 11, 13. 

10. Cf) 3arob t)elfignebe ^^I^arao, og 
cM ub fra H?barao. 

1 1 . liRen ScfeDb lob fin ^ber oq fine 
^rcbre bee, oq qai) bem (jienbom I ?^iqt)p- 
t'l sfa^^, Ifiaa bet bebfte (3tfb) i Sionbet. 
(fom i»ar) I bet V!anb Waamfe^; faafom 
V^a^ao baobe befalet. 2 Vtof. 1, 11. 

I '2 Cq 3ofepb opholbt fin Raber oq 
fine t^robre. oq alt fin J^abero fi^uufl meb 
i^rcb, til be frnaa ^ornO 8)1 unb. 

13 Cq ber ear iffe »rcb I alt2anbet, 
thi j>unqerrn t»ar faare foar, faa at 
firqtipti ){anb oq (SanaanASanb forfmotg' 
tfbe for ^nnqerenft 3f))Ib. D. 4. 

1 1 Cq 3ofebh famlebe nlle ?Jenqene, 
hm f^inbtee i 9Vfqt)))ti )ianb oq 1 G^anaand 
iuHb. for bet 5torn, fom be fjobte ; oq So- 
f.th lob f^enqene fomme I 'pbaraofi feuufi. 

15 Cq ber 'penqene bare ubqione of 
9^Q^t>ti tan^, oq af GanaanO ^anl>, ba 
f^^m allf ?(rqt?pter tit Sofepb oq faqbe: 
Rre 00 *rcb, oq hoi ffuUe Di boe for biq? 
thi tifnqcne ere borte. t). 19. 

16 Cq Sofeph faqbe: finer bib ebero 
i^T. faa i9il ieq qioe eber (©rob) for 
e?er* noe. berfom i^ienqene ere borte. 

I" 3aa forte be bereo j^ce til Sofepb, 
Oil ^ofeph qat) bem t^reb for ijeftene, oq 
fc: Cojcqet. fom be eiebe, oq for Cxnene, 
hm be eiebe, oq for *fener; faa b|alp 
Kin bem meb Sbreb for bered gee i bet 
f.imme War. 

IS. f er be t famme STar baobe €nbe, ba 
frm be i bet anbet Hax til bam, oq faqbe 
t:i ham : t}\ bille Iffe beige for min ^^erre, 
at (iffe alene) Venqent ere borte, (men) 
cj) Roret, fom t^i eiebe, (er fommet) til 
min .i>erre -, Df biii>e intet tilbaqe til min 
^rrrr uben bore )fegemer oq Dor 3orb. 

19. S>t>i ffulle Dl bee for bine l^ine. 
boatc oi oq tilmeb Dor 3orb (blioe ebe?) 
f;eb (p*) og Dor Sorb for !45rob ; oq dI, 
Di raeb Dor 3Drt Ml Dcere H^^b^raod 2ie- ncrc, oq nii> o^ 3ocb, at t»i maae leoc, oq 
iffe boe, oq 3orben iffe biioe obe. d. 15. 

50. Cq Sofepb fjobte al M^gbbti Sorb 
til ^(harao ; tl)! be SSgbpter folgte I^Der 
fin 9ger, forbi ben ^unqer Dar fuar ooer 
bem ; cq «anbet bleD Vbaraoft. 

51. Cq ban lob golfet fl^tte til @t(t- 
berne, fra (ben enc) Wrotnbfcfi Cnbe nbl 
:^qt)})ten, og inbtii (ben anbcn) Qnbe 
berpaa. 

22. «Iene ^rctflernefi Sorb fjobte ban 
iffe ; tbi ^Jirccftemc bJDbe (bereo) beftif- 
fcbe 1>eel af H-^barao ; oq be aabe berea 
beffiffcbe feel, font i^^barao haDbe glDet 
bem, bcrfor folqte be iffe bereft Sorb. 

23. TM faqbe Sofcbb til golfett fee, 
Ieq haoer I 'tci^ fiobt eber oq eberd SorD 
til ^Nbarao ; fee, ber b«si>e 3 Sab, og 3 
ffal faae Sorben. 

21. Cg bet ffal bocre til abftilllq Wrobe, 
(booraf) 3 \ta\ qlbe Vbarao ben femtc 
i^iart; be fire H>artcr ffal 3 bebolbe til 
2<xt> til 9lqeren, oq til eberO 8)>ife, og 
for bem, fom ere l eberd i&ufe, og t\i 
ebcrtj frnaa iAprn, ai ocbe. 

25. Cg be fagbe: bu baDer bolbet o9 
beb l^ioe; lab od finbe 9(aabe for min 
,^erre0 Cine, og Di Dil Doere ^(f^araod 
jjcnere. 

20. ecia qjorbe Sofepb bet til en Sflf 
inbtii benne Vaq ooer ^qbbti Sorb, at 
^^baruo ffulbe booe ben femte ^^art ; ale- 
ncflf ^NrocftcrnedSorb for bem focrbeleo bleo 
iffe ^.iharaoo. 

27. Cq Sfrael boebe I «fqDbtl 8anb, t 
(^ofen Vfanb ; oq be bolbte fiq t bet, og 
oare frugtbare, oq bleoe faare manqfol- 
bige. 8«tof. 1,7. 13. c.5,6. 

q>f. ICW, 94. Tip. O. 7, 17. 

SR. Cq Safob leoebe 1 9eqi)bti Sanb 
fDtten 9ar; oq 3<ifobd Ta^f (nemliq) 
banc ViiDd 9ar, Dare bunbrebe og fi)D og 
fbrretDDe ?lar. 

29. Cq SfraeW ^a^t fom nocr, at ban 
ffulbe boe. oq ban falbte ab fin Sen So- 
fcbb, oq faqbe til bam: Ajotre, berfom 
jeq bowr fiinbet 9<aabc for big, ba loeq, 
itictre, bin 4>aanb unber min ^enb, og 
bebii&fflliffunbbcb oq Iroffab mob miq, 
at bu, Ajare, iffe begraoer mig i V(5qi)U- 
ten. c. 24. a. 

30. Cq ieq toil liqqe bo« mine ftabrc. 
oq bu ffal fore miq fra JNJqhpten, og 
beqraoe miq I bercO Wrao-, og fyin 
faqbe: |eg, leg Dil gjore, fom bu bawr 
fagt. c.83,19.aOlt 68 g)en fJTftf JRoff Bog, €c». 47. 4a 

31. anen fyin fagbe: fDotrg mig, 09 baDbe iffc toeaft, at fee bit Knpgt; 09 

^an fuocr f)am ; og Sfracl bcicbc fig ober fee, ®ub fyxt>et enbog labet mig fee bii 

itna))|)en i 6engcn. (ibr. 11,21. Sab. 

12. Dg 3ofc|)^ ferte bem bort fra ^nl 

48. € a )> i t e I. ^noee, og buiebe Pg meb fit Hnflgt til 

riaM Mioer {99, Sofcpf) met fine totnU e«nmr SorbCtl. 

(omnuc til (>ani, \)\)iiu 3afob ontager tbian^t fine 13. Og 3ofe|)5 tog bem begge, (l)>braim 

canncrt lai, 1^7. sofob ofiHgncr 5ofcpt>6 €«n. I fij, j^jr^ ^aanb, for SfraeW wnftre 

^ for Sfraeld Ijoire i&aaub-, og lob bem 

1. jUg bet ffebe bereftcr, at ber fagbefi forarae nar til ()ara. 

til 3ofcp^ : fee. bin gabcr er ft?g, og l)an 14. Cg Sfrael rarte fin ^re ^anb 

tog begge fine ©^nner meb fig, liJlanabfe ub, og lagbe paa ^pl^raimd ^ooeb, bog 

og Clpfiraim. f)an oar ben ^hq^c, og flu benftre ^aanb 

2. Dg bet gabed Safob tilfjenbe, og paa a}{anadfed ^ooeb: bibenbed gjorbe 
fagbed: fee, bin <Bm 3ofe)>I) fommer til \)an faalebed meb fine ^anber^ t^i ^a- 
big ; ba gjorbe 3frael fig ftcerf, og fab naefe oar ben gorflefobte. t>. 19. 
paa ©engen. 15. Dg l)an oelflgiiebe 3ofe|)6. og fag- 

3. Dg Safob fagbe til Sofep^ : ben be : ben ®ub, for bold anflgt mine g«bre, 
almogttge ®ub aabenbarebed mig i tlbra^am og 3faar, banbrebe, ben O^ub, 
£ud ubl CEanaand 2anb, og belflgnebe fom fober mig, fra |eg bleo til, inbtil 
mig. c. 28, 13. 19. beunc !Dag ; dbr. 11, 21. 1 aJiof. 32, 9. 

4. Dg l^an fagbe til mig: fee, jeg bll ess, 20. 

gjore big frugtbar, og formere big, og 16. Den (Sngel, fom l^aber igjenlef! mig 

gjere big til en ^ob golf, og gibe bin fra alt Dnbt, oelflgne I)rengene, at be 

©oeb efter big bette Sanb til Gienbom maae falbed efter mlt 92abn, og efter 

eoinbellgen. e. 35, 11. 12. c. 46, 3. mine gctbred abrat)amd og Sfaafd 9la\>n\ 

5. Dg nu, bine to Sonner, be fom big og at be maae blibe mange, fom giffe, 
ere febte I ^gbptl i^anb, for leg fom til mibt i Sanbet. c. 32. 24. 26. 
big I Jggbpten, be ffal t)ort mig til; 2 ©am. 4, 9. i^ong. 1,29. fff.47,4* 
fipf)Ta\m og ffi^anadfe ffal ^jore mig til. 17. I)er 3ofe))() faae, at ^nd gaber 
fom 9(uben og Simeon. c.41,50. lagbe fin l)oire ^aanb paa fipf)va\na 

t, 46, 20. 3of. 17, 17* ^obeb, ba mi&jHJgebe bet fyxm ; og i^n 

6. aRen bin Sfffobning, fom bn ffal tog fat paa fin gaberd ^aanb, for at 
able efter bem, ffal i^re big til ; be ffal fore ben fra (Spl^raimd iQObeb paa 8Ra- 
falbed efter bered S)rjobred 9labn, I bered nadfed i^obeb. 

«rb. 18. Dg 3ofcb5 fagbe til fin gaber: Iffe 

7. Dg ber leg fom af <pabban, bobe faa, min gaber ; tt)\ benne er ben gorfle- 
9(a&)ti for mig i Ganaand iaiiti, paa fobte, lag bin ^ire $aanb paa (^nd 
iSeien, ber jegl)abbe enbnu et et^ffe IBei ^ooeb. 

for at fomme til (Ipf^rat; og jeg begroo 19. Wltn ^and gaber bagrebe fig, og 

l)enbe ber paa S3eien til (ibl)rat ; bet er fagbe : jeg beeb bet, min Sen, jeg t>eeb : 

S)cti)le^em. e. 35, 19 2c. ijan, f)an ffal ogfaa blioe til golf, og ^n 

8. Dg3fraelfaae 3ofe)>()d Sionner, og ffal ogfaa blioe flor; men l>and bngfle 
'fagbe : I)Oo ere bidfe ? IBrober ffal blioe ftorre enb han, og ^nd 

9. Dg 3ofebf) fagbe til fin gaber: be Sab ffal bare en flor i&ob golf. 

ere mine Sonner, fom ®ub I^aoer gibet 20. ^a belflgnebe l^n bem paa ben 

mig paa bette (Steb); og ^an fagbe: famme Dag, og fagbe: beb big ffal 3d- 

iljare, leeb bem til mig, og jeg bil bel- racl belfigne, og flge : ®ub fatte big fom 

figne bem. c. 32. 5. dpl^raim, og fom a}Mnadfe; og fyin fatte 

10. Dg 3frael8 25ine bare bumme af (lpl)raim for a)Jana6fe. 6.1J)lof.33, 17. 
Qlber, l>an funbe Iffe fee; og l^n lob 21. Dg 3frael fagbe til 3ofei)l): fee, 
bem fomme til f)am, og l)an f^dfebe bem, jeg boer! og (l^ub ffal bare meb eber, og 
og tog bem i gabn. e. 27, 1. fore eber til eberd gabrelanb Igjen. 

1 eaiii. 3, 2» c. 4, 15* SRarc. 10, Iti. c. 50, 24. 

il. Oq 3frael fagbe til 3ofep^: jeg 22. Dg jeg ^oer gloet big eengang 48. 49^0^ . . - 

eirfinn frrmfor b\nt »rotrc, Ijliiircn jrfi 
teg af Miiioritrmcd ^aanb mtb mil 
ecarb eg mtb mln Sut. c.33,l9. 

49. 6at)ll(I. 

Sabb firfiHitit fini Mi e(fi<i(r,hM( lent og hnl 
Sfttn i itltcnniiAtlilMiftuItf KNrfint, ):Se. 
txfjUr tiDi u trirjn tuiu DM pin 3tia, Ig 
t*r IITXlrjamnHl, XhI3. 

1. C<t Si'ob loibtc Ob jlnr Sdhikt, 
ph fafltt : fdmlrr tin, on (cs Dl[ fortnntc 
nrr. tfKi ntr V<U KbcifdrcS 1 tt fllt<lt 

-J acmmrr lIlfioEif, or berrr, ^alobi 
Stmnti'. OS IWKr paa 3frflcl, tCcrfl 

.1 MDbni, bu cT mln ^erflrfebtr, min 

Slaqt Ofl nia fordc itraft: DDprrlls 1 
il^rbi)|)<(b cfl ttppcrlig I Ztnrlt. 

t.«',W. 5*it(,il,lT. ¥(.18,1 

4 ijctrvibiD Fori Biintat, tu fTiil \tle 
rjrrc hfcmifl. thi bu opflcn I bin gabrrd 
ifcir : M bcFmitifbc bu M — t)aa fntm 
c;>llriir[ pea min €cnq ' (i ffllin «iti flal irit tommt I btrrt fion- 
m.-liiic Wiiab, mln ISu ffal irtc forcncO 
mfb b(T« narriimlinfl ■, tlii i btrrt Brebt 
hiK M finntt Vtanb lAlcl. cfl i bmo 
EgcnDiUifllKb IjiiDc bt ebtldgt Cttu. 

I. M.S. 

7. ftrrbaobft iwrr btrrt Brtbt, tbi btn 
n ftrrna. efl irrtfl ^aflinbtb, tbl btn tr 
hjarb: Kl bil fcrbtU bcm t Hateb og 
atfprcbt btm I Strati. 

Hit.n.i. (.11,3, 

R Jtita. bifl ffal bint Srobrt [cUr, bin 
friiinb flal borrt paa bint gitnbert 
Sjfft; for big ffal bin gabtrt Sonntr 
fiilbr ntb lSren.S,9 

9 Snba tT tn una Sow, bu nbfttg ftii 
Sw, rain «on ! ^n iMBtr bf Itt (Ig, Ijan 
Ijjr iVm tn line, i>g fora tn ftot Vn>t ; | 
hbP bil twttc lum. SVHo\.S3.7. ' 

10. rrr Ral irtt blgt Sbiir ^ Subo, 
to ijurrmcfttT fia l)diM ^nbbtr. fortnb 
cilott fliil tommc, og golttnc fTal Ijangt 
trt hija 5f. 9, 6, 

11 .^n rr brn, rem binbrr fiD Kelt til 
Viintml, Ofl Hn SftninM ^m til Ulin> 
qoifttB', iMn iMbfT tort fit itUcbe t Sl- 
ats, og Qa Saabt I UllBbnitUeb. 

Ml. 4). 4. 1.7,6. Stn rorftt ffltofc ttog. 
13 "s., tPbftt I S^intnt cnb SJlin, 
og tiDibcrc paa lotnbtrat cub WtU. 

(<*i(. S, M. 13. 

13. ecbuira pal boe Mb ^oontn, btb 
S}aMt] Ofl ban ffal twn Mb etlbnirt 
^bu, eg fMnb aibc (naat) III 3ibon. 

Set. ui, 10. aati!. a, u. in. 

14. 3fa(d)0r pal Krrt tt (|lctrt-)6(ncl 
Hfcn, foui liggcr initUcm twnbt Unittr. 

i.a-of.SM''. 

15. HI fytn faat, at ^blltn oar geb, 
oa all Vantd oar btiligt, og ban ^vn 
boict flnt «tulbrc til at tmrc, og n 6it- 
Ctn tn ffiililijlbig Jjtntr. 

. 10. IMn (Till bonimc fit So<^ fi>«l <«> 
of Sfraclo Stdiiimtr. Doni. 13, S5, 

17. Tan ffnl octre (foin) tn glangt 
baa l^itn, (fom) tn HSlil-Siangc paa 
Stitn, fDUi bttl: jjrfttn 1 ^Itnt, og MnB 
WDIItr fulbt tilbagt. 

18. $i£rrt, jcg bitr tfttr bin Salig^b. 

19. ffiab, ^roplKi ffal I Zrobtx-Biie 
brtrlgr bam, pg lun, f»an ffji I iiop^K- 
IBIie brhrigt (anbrt) oinflCct. 

20. af aofcr tr baiiB ftbt »rob; og 
Inn, Ijan fral glut rongtllgt nijbtliflMbcr. 

31. napMbail tT tn ubflublwn {jinb: 
^infcMigiwrbtllifllalt. 5a)tof.33,a3. 

TciD.4.1). (.3,1, 

S3. Sofcph ft tn frufltbac Gblft, ft n 
Ngtbar Qbid btb in jtilbr, (btne) £tub 
gaat (i|> ootr ^turrn. S!UIdF.33, lafgg. 

23. Cg emtlrrnf forblllrtbt t«m, og 
[ricbt og l)abtbt ham. 

81, Cg Ijano »ut bltn bog flctrt, eg 
baai .fcanbcrO Snnt (iijrftbtH af Safob* 
VlccgtiflcJ) &tnDtTi f\s> ba af ci l>an CB 
SyiCf, cn«tctn I Sfratl. 

35. (^ct rommrr) fra bin ^btrt Rub, 
og ban flal hictlft big, ofl fra ben >!- 
mccgtigr, og ban flat btifignt big, mtb 

ikltlflntiftr af ^immtkn ocin fra, mtb 
Urlflgnclfti af ftfgninbrn, fom llggrr 
ijeninbtr, meb BnjfifrO og ait>S KStlflg- 
ndftr. 

36. Tin gabtrt Selflgntlftr en msg* 
llflfTC tnb mint Rotfctbrf* HitifigntiffT. 
iDbCil bt totgt .feoito WMObrtt ; bt flal 
fpmmt baa SoftDht feowb, pg paa bant 
Soft, lorn tr abflilt Iblun&l flnt ©robrr. 

97. Jbtn^amln flal roue (foin) tn lUV* to Oen fiatfte Vtofe 009. 49. 60. Ca|)L om Olorgenen ffa( ^n otbe 8{ob, og om 
dftcnen ffal l)an ubbcle S5t)tte. 

5 >JKof. 33, 1. 2, 1 <£<tm. 14, 47. S>oni. SO, 25. 

28. me b!(jfc ere be toll) 3fracl6 etam- 
mcr; 09 bcttc er bet, fora bertfi gaber 
talrbe tii beni, og Drlflgnebe bcm, f)\>tx 
efter fin Bclfignclfe Dcljlgncbc f)an bcm. 

29. Cg fyxn befoel bcm, og fagbe til 
bfiii : naar leg cr famlet ti( mit golf, ba 
bcgraoer niig ^08 mine gocbre, i ben 
^ute, fora er paa (Jpf;ron5 ben ^etf;iter8 
tiger. 

30. 3 benne i&ufe, fom er paa ben ^Tger 
a)iac|)ela, fom er ti>ert ot>er for 8}lamrc I 
€anaand 2anb, f)Diiren $lbraf)am fjobte 
meb 9(geren af (Spbron ben ^etl)iter, til 
©egraoeifee Gienbom, c. 23, 16. 19. 20. 

C* 50, 13. 

31. ?Der l^abe be begraoet ^bra^ara, og 
Bara f)anS ^^uftnie; ber l)at>t be be- 
graoet 3faaf, og Wcbeffa ^anS i&uftrue ; 
og ber ^ocr leg begraoet 8ea. c. 25, 9. 

(.23,19. C. 35,29. 

32. Den ?rger5 dienbora og ben ^uk, 
fom er ber^saa, ^er fjobt) af ^ctbfi ©orn. 

33. Der Safob ^^aobe giort (inbe paa 
at b!)be fine ©om bette, ba tog f)an fine 
Robber til fig op paa Sengen, og ubgao 
fin $(anb, og bleb famlet til fit golt 

»p.(5.7,15. 

50. (Ea))itel. 

Sofrt>^ b<9ra^r fin ^cibtt, later ^m hat^mttt, 
bc()i(rec of ^^t)arao, at i^an maat trogc ^n eg 
jotU f)ant i CoAnan, 1:6. ^n farcr ifen, i^olttt 
tn fbt Alaf^t over i^m 09 btqravtt fmiii, (einnur 
til^gr, 7^4. ^m ®rebrc fri^te for l^am, (^it 
tteitct tent, fpaoec 09 b«cr, 15^26, 

1. T)a falbt Sofej)!^ ober fin gaberS 
tinflgt, og grceb ooer fyxm, og n)&febe 
^m. e. 46, 4. 

2. Dg 3ofe|)b befoel fine Jfenere, 2a- 

gerne, at baifamerc band gaber; faa 
alfamerebe 2ageme Sfracl. 

3. Cg fDrrctijoe Dage blebe fulbenbte 
paa fyim, if)\ faa ffulbe bered Dage fulb- 
cnbed, fom balfamercfi; og ?&gi)pterne 
begrab })am ^lofjerbfinbdtt^oe ^ge. 

5iDIof.34,8. 

4. Dg ber <»rabe-3>agene ober ^m 
bare forbigangnc, ba talcbe 3ofc|)b til 
^baraoe ^uuft-(golf) og fagbe: St\(tn. 
berfom ieg baoer funbct ^iaabe for eberft 
Oine, ba taler, Jtjacre, for ^^araod 0ren, 
ogflger: e.33,10. 

5. ^{in gaber tog en (Seb af mig, og 
fagbe: fee, leg b0er*, I min Q^rau, fom leg lob mig grabe i (I^anaan9 Sanb, ber 
ffal bu begroDe mig ; og nu, Stjctre, bit 
jeg fare o|), og begraoe min gaber, og leg 
oil fomme igjen. c.47,29. e.49,29fgg. 

6. Cg ^barao fagbe : far op, og begrao 
bin gaber, faafom I)an tog deb af big 
(pcTpaa). 

7. Cg 3ofe;)^ obfoer for at begraw fin 
gaber, og alle ¥^arao9 ^jenere obfore 
meb t^m, be Sdibfle af ^nfl ^uud, og 
alle be Sdlbfte af Sdgbbti Sanb ; 

8. Cg 3ofeb()d ganfTe ^uud, og l^n« 
©robre, og l)and gaberd $uu9 ; alenefte 
bered fmaa ©orn, og bered gaar, og berel 
C^ne lobe be blioe i ®ofen lifanb. 

9. Cg baabe Sogne og 9()}ttere opbroge 
meb ^am ; og ber oar en meget ftor ^r. 

10. !Da be fom til ben ^ate 9 tab, fom 
ligger paa biin ®ibe 3orbanen, ba l)olbt 
be ber en ftor og faare fbar iptjlen, og 
l?an lob ^olbe ©org for fin gaber f»)D 
I)age. e.23,2. 

11. Cg dananiten, fom boebe i Sanbct, 
faae benne 8org beb ben Sabe 9Itab ; og 
be fagbe: benne er en foar 8org for 
8dgl)|)tcrne', berfor falbtc man bet (©tebfi) 
Kaon: 9dg))ptemed Sorg; bet er paa 
l)iin 8ibe Sorbanen. 

12. Cg l)and Sonner gjorbe ^m faa- 
lebeS, fom ^an bcfalebe bem. 

13. Cg l^and (Bonner forte ^im til 
danaand Sanb, og begrobe ^m i $ulen, 
paa ben 5lger SDlacbela ; ben «ger, fom 
abraf^am b^^be fjobt til ©egraoclfcd 
dienbom af dbl)ron ben ftetbiter, tvart 
ooer for aWamre. e. 23, 16. Up. ®. 7, 16. 

14. Cg Sofebb fom igjen til Jdgt^bten, 
^an og t)ant ©robre og alle be, fora oare 
obfarne meb I}am til at begraoe biinfi 
gaber, efterat l^an ^aobe begraoet fin 
gaber. 

15. 2)er SofebW ©robre faae, at beref 

faber oar bob, ba fagbe be: maaffee 
ofcb^ f)aber o©; faa oil ^an biftfeligen 
betale od igjen alt bet Cnbe, fora oi (KiDe 
giort imob ^im. 

16. Cg be beffiffebe (?logen, at tale) 
til SofebO, flgenbe : bin gaber befoel, for 
^an bobe, og fagbe : 

17. eaa ffal 3 fige til 3ofeb^: 5t|are. 
forlab bog bine ©robred Coertrabelfe og 
bercd @bnb, at be gjorbe ilbe imob big j 
5(jorre, faa forlab nu bin gaberd O^ubd 
jjenereft Cbertrabelfe: ba grceb Sofepl^, 
ber be talebe til b<int. 

18. Cg l^nl ©cabit 9U ogfaa (feU) 50 ^. S)fn furfte SRofe S3og. 61 Kn.) og falbt nrb for ()auo lAnfigt, og 
gbc : fee, m ere bine ^jcucrc. 
is^. Cg ;3ofcp^ fagbe til Urn: frt^gtrr 
iltc j t^i monnc jeg Dcere i d^ube ^tt^i 

20. Co 3 toenftc Cnbt imob mig -, ®ub 
tjcnftc at Dcnbc bet til iAotc, for at gjore 
(bet, fern fcee) paa bcnne (Dag, at ^ibc 
mcgct MOlt Deb titx. c. 45, 6. Utt). 6, 2. 

'21. y^aa frpgter nu ifte, jrg, jeg Dil 
cpheibc eber eg ebero fmaae !6orn j [aa 
trcfrcbf l^tn bcm, og talebe (joerligtn 
nub bcm. $of. 3, 14. 

'J'2. ^aa boebe 3ofep^ i ^gopteu, fyin 
cs} iMQ gabere ^uue \ eg ;3oiepl> leuebe 
l^uacrcbe og ti tkar. 

^ Cg ;iofcpt^ faae (£p(K^aimd 8i)aacr i treble ^cb; bceligcflc a)lad)irO, a)la- 
naefc 3flne, vsAuner bleoe |«bte paa 3o- 
fept^Ancte. 4)iNof.3tf,39. 

84. Dg Sofep^ fagbe til fine X^rvbre : 
jcg bocr, og 4^ub flal Diftftltgen befsge 
eber, og opfcre ebcr af bette tanb til bet 
>iaab, font })an t^ioer fooret lAbral^am, 
3faa( og 3atob. iibr. 11,22. 5«(of l,& 

C. b/ 10. 

35. Cg 3ofep() tog en <ieb af Sfnicld 
IBjorn, og fagbe : (S^ub ftal biefeligen be* 
foge ebcr, og 3 ffal fore mine )becn ^* 
fra. 2)Utof.l3,lU. 3of.24,S8. 

86. 6aa bobe Sofepi), (ber (;an oar) 
t)uiibrcbe og ti )ftar gammel ] og be bat- 
fainercbe t)am, og man lagbe (am i JtifU 
i )H£gi}pten. S)en anben 3){ofe S3og« 1. (Sapitel. 

3fracU Stfrn fbmurcf i Sf 0i,»)»ttn, 1:7. ^ Xonse, 
'.■ai itt< citilc af 3ofr).M:>, i^lagrr Sollctmcd Orunis 
l^,e-I-l. iMn bcfdUr 3or&«niKrrn( at (rate 
niic ; criuictanir e^ te (c iK< Ml/ lo^cr i)an iMr* 

1. Cg bibfe ere Sfraeld Sonnerft Slab- 
nc, t>c fcm tcminb i J^gopten; meb 
^atcb torn be inb, l^oer meb fit $uud. 

2. ffiuben, 3imeon, iiebl og 3uba ; 

3 3f jf{tKir. 3ebulon, og ]Bcn3amtn *, 

4. Xan og 9lap^t^li, ^ati og «frr. 

5. C}) alie ^erfoncr, fom bare ubfomne 
af ^jfcbo >fenb, be bare ^HofierbfinbOt^De 
Hnrfoncr ; men 3oUp^ bar i l^g^pten. 

G. Cg ZoStpt) b£be, og aae {Hind Sro- 
brc, og al ben famnie 31agt. 

7. Cg 3fraelft »«m blebe frugtbare, og 
trimlcbe, cg bleoe mangfolbige. og oare 
ganffe megtt flarfe ; og >£anbet bleb fulbt 
afbem. ^i. 105,4. «p.©.7,17. 

8 Cg ber optom en no Stonge ooer 
Hiaoptcn, fom iffe fjenbte 3ofepi^ 

Sen. 9. 10. 

9. Cg i^n fagbe til gt golf: fee, 3^ 
rocle )barn« golt ere fUie og ftarf ere enb oi. 

10. CcUn, oi oil oare tloge imob bet, 
at bet itte ffal blioe mangfolbigt \ og bet 
funbc flee, on to Mco ^Uigbet> til en Itrig, funbe be ogfaa gioe fig til oore 
gicnber og fere Arig imob ob, og brage 
op af !idanbct. 

11. 'Baa fatte be efattend I6ct|entere 
obcr bet, at be ffulbe plage bet meb beret) 
iB^rbcr; og man bbggebe (ba) ^l^irao 
gorraab6'3taber, nemlig ^itf^on og Wa- 
amfeb. 

18. SRen ligcfom be plagebe bet, faa 
biro bet mangfolbigt, og faa ubbrebte 
bet figj og be oammebcb oeb Sfrodft 
lOorn. 

13. Cg SSgbpterne fom Sfraeld Soto 
til at troelle flrocngeligcn. 4 mo\, 80, 15. 

14. Cg be giorbe bcm bereb Vieonet beeft 
meb tyiatti Irctlbom i Vieer og i 2egl, 
og meb aUe^anbe Sroelbom paa 9tar« 
(en y ai bereb Ircelbom, i l)Dil(cn be tjcnte 
bcm, (maattc be troelle) flrocngeligcn. 

15. Cg Jtongcn af ^goptcn talebe til 
be (Kbroeiffe 3orbemobre, af ^oilfe ben 
dneb 9{aon bar 3ip!;ra, og ben SnbenO 
9tabn H^ua. 

16. Cg t)an fagbe: naar 3 Wa^l>f ^ 
ebrotiffe (Clbinbcr) at fobe, og fee paa 
Stolcne-, bcrfom bet cr en Son, faa br«- 
ber fyim, og bcrfom bet er en (Datter, ba 
maa ^un leoe. 

17. ffllen 3orbemobrene frbgtcbe (»ub» 
og giorbe iffe faa, fom itongen af »GgW>- 
ten iKiobe talct tU bcm •, men lobe Icren- 
genc icoe. *<>■ ®- ^' *^- 63 ^en anben SRofe Sog. 1. 9. Cat). 18. Da falbte Ston^cn af ?(rgt)i)tcn 3or- 
bemobrcne, oq faqbe til bcm : l)bl oiorbe 
3 bcnnc ®lerning, at 3 lobe Drcngcnc 

19. Dg 3orbera0brenc foarebc ^l^rao: 
tbl be ebroelfte ere Iffe fom be agtjptlffe 
Dtolnber; men be ere ftccrfe, forenb 3or- 
bemoberen fommer til bem, ba (^&e be 
fobt. 

20. I^erfor glorbe (Sub bel Imob 3or- 
bemobrene; og golfet bleb mangfolbigt, 
og be ble&e faarc flccrfe. 

21. Dg bet ffcbe, efterbl Sorbemcbrene 
fri)gtebe ®ub, ba bt)ggebc ban bem fiufe. 

22. (Baa bob H-^f^arao alt fit golf, og 
faqbe: bber ben ©on, fom fobed, Tafler 
ben I globen, og laber alle !Dottre lebe ! 

Up. O* 17, 19« 

2. (iapittl 

Vmram, of Cft>i Qtammt, oolcc «t ®arn, fom SRo* 
tcrfn laawv uti en 9I«rs.fti(lf/ ls4. Vf)aroo<P 
^Datter ftn^ec Aameo ta^er ham an til fin <Zety, o<) 
fal^(r ham 'JPIofc, 5«10. iTRofe beftftxr fit ^((/ 
flaaer en ifgi^pur ibytl, fenaatcSf maa ftpe, fonts 
nur tit ilKidian, til SUtvtl, faatv han$ Scatter Sips 
Vora tif iSqu, avUt en (Sen, lls22» (Sub anfttt 
3frael« SBerni ^(enbi9()(t, 33^25. 

1. Og en SFlanb af Sebi ^uud gif, og 
tog en 2eol !Datter. c. 6, 20. 

4 iWof. 26, 59. 1 «r«n. 23, 13. 

2. Dg Clotnben unbfir og fobte en @on, 
og ber bun faae l)am, at ban oar beilig, 
ba {finite l)un ^am tre SDlaaneber. 

7(p. «. 7, 20, «br. 11, 2.1. 

3. SHen ber ^un iffe funbe ffjule f)am 
locngere, ba tog i)un bam en 5tl(leaf Ror, 
og fllnebe ben meb 2ilm og I6eeg, og lag- 
be Drengen berubi, og lagbe ben Imellem 
3ioet oeb ©rcbben af J^loben. 

4. tWlcn f)an6 Softer ftob langt fra, for 
at faae at oibe, ^oorlebed bet oilbe gaae 
\}am. c. 15,20. 4anof.26,59. 

5. Og ^baraofi Matter gif neb, for at 
babe fig, til globen, og I^enbefi 3omfnier 
gif oeb IBrebben af globen, og bun faae 
jtiften mibt i Sioet, og ^un fenbte fin 
^iige ben, og lob ben ^ente. 

6. Dg ber ^un oblob ben, ba faae l^un 
Drengcn, og fee, l)rengen grab ; ba ijn- 
febefi bun ooer f)am, og fagbe: bennc er 
en af be dbrccerO Drenge. 

7. *Da fagbe ()an« Softer til ^^araoe 
©alter: ffal jeg gaae, og f^ente big en 
Jlone, (fom er) ^mme, af be (Sbraiffe, at 
^un gioer big ©rengen at bie? 

8. Dg V^raod Matter fagbe til ^nbe * gaf, og figen gif, og falbte ©rengenS 
mot>cx. 

9. Da fagbe ^baraoS Datter til f)enbe: 
tag benne Dreng ^n, og gio mig bam at 
bie, og jeg, ja |eg oil gioe (big) bin Xon. 
Dg Doinben tog Drengen, og gab ^m 
at bie. 

10. Dg ber Drengen bar bleben ftor, be 
lebebe f)un f)am til ^^b^raoS Datter, og 
^un ^olbt tyim for fin Sen, og ^nn 
falbte I^and SRaon SFlofe, og fagbe: t^ 
leg brog f^am af fBanbet. 

11. Dg bet ffebe i be famme Dage, ber 
SJlofe oar bleoen ftor, ba gif f)an nb 
til fine ©robre, og faae bere« ©b^ber, og 
ban faae en otgbbtiff SWanb, fom flog en 
ebrocift aWanb af ^an« ©rcbre. 

2Cp. O. 7, 23. ffbr. 11, 24. 25. 

12. Da benbte ban fig fjib og bib, og 
faae, at ber oar 3ngen, og ban flog ben 
86gbbter, og ffjulte f)am i Sanbet. 

13. Dg anben Dagen gif f)an ub, og fee, 
to ebrotiffe aWotnb trotttebeS (tilfammen); 
ba fagbe f^an til ben Ugubelige: ^bi flaaer 
bu bin ^Jceftc? «)>. ®. 7,26. 

14. Dg f^an fagbe: ?)bo baber fat big til 
en SWanb, (fom ffal bare) %t)x\tt og Dom- 
mer ober od? totnfer bu at flaae mig ibjel 
faafom bu flog ben 9(Sgbbter if)jel? ba 
frbgtebe S^ofe, og fagbe : fanbeligen, ben 
®ierning er bleben bitterlig. 

«p. O. 7, 27. 

15. Dg ^^arao bcrte benne ©leming, 
og fogte at flaae SJlofe if)iel ; men ffllofe 
fibebe fra ^^araoS anfigt, og bleb I bet 
Sanb anibian, og bleb I)od ©ronben. 

»p. O. 7, 2D. ffbr. 11, 27. 

16. Dg ^roeften i Snibian ^abbe fbb 
Dottre, og be fom bcr^en, og broge 
(Banb,) og fblbte Wcnberne, at banbe be- 
re« gaberS Qbag. 1 SWof. 41, 45. 

17. Da fom feb^beme, og ftobte bera 
berfra ; men SWofe ftob op, og frclfle bem, 
og banbebe bereS Qbag. 1 SHof. 29, 10. 

18. Dg be fom til Webel, bere« gaber, 
og tyxn fagbe: ^bl fomme 3 faa fnart 
(igien)iDag? 4anof. 10.29. 

19. Dg be fagbe: en otgbb^lff SWanb 
friebe od fra i^brbernefi i&aa nb, og brog 
ogfaa flittigen (Banb) op for o9, og ban- 
bebe Dibaget. 

20. Dg ^an fagbe til fine Dottre: ^bor 
er ^an ba? ^bi lobe 3 ben %)lant> gaae? 
falber tyim, og f)an ffal otbe ©rob (meb 

06). 

21 Dg Wofe tKibbe Sbft til, at blibe ^ 3. 3. CaD. n nnbcn fflloft ^03. !^lIn^r^ ; faa gm I)an SJIofc 3<Pt'^i'>< f" I 
raitcr. c. lA, A. 

33. D(t (rnn febtt ni em. og I)an talbU 
bona Mann flnfom ; 11)1 l)iiii faqbc: )(r 
hdcrr Dontt ta UDlanblnB t ct frcmmcC 
Uonb. c. B, 3. 4. 

23. Cg brt fftbe long Jib bcrcftrr, ba 
bcbt Aonnrn aT WflDbtcn -, og SfrarlS 
Sent fuFItbt DivT b(D XrxIbDm, og roab' 
tr ; OR bnt4 Wiidb omt (btrce) JroclbDm 
rom ce ror aub. 4 mi>{. so, 16. 

*]i. Oil C*ub hertc bcrtt SuF; og Hub 
tsniir pdj pn i^agt mrb tlbraboni, mcb 
3FjaI og mcb ^alob. 3 Stcr. se, 43. 44. 

:i5 Cg (Sub [aat 3[racle morn, db CMub 
licabU Un. c. 3, 7. 

3. Cdttlttf. gin M. Mi» Mn IhUX (>«■ •« «iin> ■I'ltl. 

1, CgfflofttJcgtrtfSttljniB, flnStP- 
g(r^ V^'Xt") ' 3]Iitlane ClDan ; Dq Iian 
brcv CMqct baq Trfcn, og [oiu til tcl 
Puts ^jtrg. til ^ortb. 

3 Cg £ii^rTtnb Sngcl aabtnbarcbrt for 
hom i fn 3'M-auf, mibt nf rn lorncbuff ; 
eg Nin fjor, og fee, iDmcbuften bntnttc 
i Mtcn, bog blcD JorncbufTcn iJlc fortn- 
rft. Up. a. 7, 30. 5 fflpf. 33, 16. 

3 Cg STlcife fugtt : |cg bil nu gaue ben, 
pq ht bfttt Hon Sqn, t)t)l Xornebuflcn 
itle ctibriintrt. 

4. rn I;Qntn fiiat, at f)jn gil ben til 
>it ftt. bi) raabtr ^ub til h<im niitt af 
2ern(E>ufrcn, D)]fiigbc: Olofe! Olofelog 
ban fjqtt : f«, l)cr rr fen 

5 Ca ban fagbt : torn irfc tiixr ^fr (|tb, 
^raa bine Stet of bint gobtet; thi bet 
Stct. fom tu ftoarr Jjoa, n en hfllig Sorb. 

6 Cg ban fagbe{frfnibtlr8): Irgtrbin 
Itobfr* nub, Sbrabama Sub, HianK 
Wub. eg Satobt (Kub ; og Slofc ftiultc 
lit Inflgt, thi twn fnjfltcbe for at ftc baa 

nut ntattt]. iti. 33. lb. CA. 7, 33. 

7 Ca JjQritn fagbc: t'g Inbet granbt 
(fft mil inin tUnbigbcb, fom er I Wgbb- 
im, eg hcrt bent Strfg veer btm, fom 
tringt ben; Ibi in bteb bnrt Smntcr. 

Vt. 34. 10. 

8. Ca tffl « ntbfarrn forat rcbbe brm 
a( Kgoptrrart Siaanb, og for at fore 
bna Es af bttu kanb. til et gobt og bibi 
iaob, fon (tqbn nub IRtU og Qonaing, til 63 

Cananltene, og, .^elbllenS, or SmorltenS, 
oil 4il)tnflltnB, og ^IKal, og 3tbnfUail 
eitb. t.l3,S. t.3S,3. tnof.SS.G 

9. Cg nu, frt, SfTaeU Qanit 6trfg cr 
foniiiKt formig, eg |tg ^aorr ogfaaftct 
oen Xrctngfel, ^bonncb Vigijptttnt Intn- 
it bem. 

10. €aa ga( nu. og |eg bil ftnbc Mg 
til i^\)<irM ; og ubfor mit golt, 3frot» 
ticrn, af Xrgbpteu. Hf. S. 7. 94. 

ipi. los, Hi. ivu II, H, 9 a»e{, 6, m, 

11. CgaRofc fagbc til Qub: 1)00 rr teg, 
I leg ftulbe gaae til <piMTao, og aljn 

[Tulbr ubfire SfTOcia :J9cm af MSgqblmf 
'" Cg l^an fogbc: fanbellgeu, jra tU 
meb big ; og belte fral twrt big d 
Xegn, at ]tn. leg jjabcr fcnbt big : naur 
bu uCfrier noiret af ihigt)t)tcn, ba ftai 3 
tient fflub wb bctle Sierg. 

13. C(i ffllofe fjflbe til fflub: fee, naar 
leg (ommer til 3fraelb iOoTn, og figtr til 
beni ; tfbero gotbrefl Wub Ijdptr feuDt mig 
til cber, c^ te flgt til utlg : bbab ct bonl 
"■ I* bDaBfialleflbaflfletilbem? 
Cg fflub fagbe til Sltoft : leg ffal 
ben, fom jcg fful Dure; og fwn fag- 
.la ffal bu flHt til ^fraeis »ern: 3ta 
flai ostt ti<iD(r fenbt mig tiiebrr. 

15. Cg Rub fagbt bbermeit Hi VIoft: 
la fTQl bu (Iflt til SfraclD SJorn : ftftr- 

rtn, tberS %aiitt fflub, abra^mft Htub, 
Slaara fflub, og 3arobe fflub, fenblc mtg 
tilrber; brtte cr mil ilaon eolnbeligcn, 
og bennc min Sliurommclfe fra eiogt til 
Slcegt llf 43, 8. mr 135, 13. 

16. (Sar, eg bti flal fanik be Mlbflr af 
3fTacl, og figt til bem: ^rrcn, tbnt 
i^bcrB fflub, iflbrniMnib, 3l'aate og So' 
lobb fflub, ei aabenbarct for mig. {igrnbc: 
leg bafci biofeilgen befogi cber, og (feet,) 
bDab cber er ocberfaret i tligipptcii. 

17- Cg leg baber fagt ; leg Dll obfert 
cber af fUgnbtenO CItnbigbcb, til Sana' 
nltenb, og ^tlbltenfl, og iHmoHtenil, og 
Vberelitcnb, og .f}eDitl)tnb. og 3tbufitcnl 
Kanb. Ill et lilanb, fom ftijbci nitb Oltit 
og penning. 

IS. Cg be ftal f)orc bin Rslt, eg bn ftot 
gaat Inb, bu og be Klbftc af 3fTael, ttl 
aongcn af Wgbpten, og 3 flal flg* HI lj«ra; 
^rttn, libweince fflub. baoer raabt 06; 
og nu. Itjccre, lab cb gaae trc CogcS 
Weift ^n 1 Drten, og offct III ^mn Dot 
Vub. '- '■ 3* •4 ^cn anben SRofe 609. 3. 4. 9ap, 19. SDlen leg, ieg t>eeb, at StouQtn af 
9(rg^|>tea ffal iffe labe cber fare, enb iffe 
Dct) en flotrf ^aanb. 

so. Cg jeg ffal ubroeffe min ^aanb, og 
fiaae 9(igt;pterne meb alle mine unberitge 
^ing, fom ieg oil gjere mibt berl, 09 ber- 
eftcr ffal t^an labe ebcr fare. 

!2L. Cg ieg bil giDe bette golf KaabeM 
8(igt^ptcrne, og bet ffal ffee, naar 3 ffal 
reife, ffal 3 iffe reife toml^nbebe. 

C* 11, 2. c. 13, 35. 30* 

22. men ^oer Duinbe ffal begiere af 
()enbed 9{aboerffe, og af ben, bun er i i^u« 
fct mcb, @0lD-Jlar og ®ulb-ltar, og ftlot- 
ber; og (bem) ffal 3 ictgge paa eberd 
Sonner, og paa eberd ID^ttre, og ffille 
Siigt^pterne berbeb. 

4. dapitel. 

SKofe fn^tet/ at ThiUt iffe {tutbt trot ham, ^9rttn 
gircc bant at giere Ztgn for (cm, 1=9. iOtofc votgs 
rcr Hd foi^ fit fottre tuncKittaa^ &ft){b, ^tnn 
lotxr at iMire meb bant HKun^ ; o<) ba ban enbnu 
vagrer (10, ft<)«^ (><^n, at ban< flSco^er ?(acen ffal 
care l)aiMi ^JDIunt, tc. 10:17, Wofe ^rodtr ti( 
"^Qxj^ttn, ^tttn tr0j)cr og und<rt>ifcr \)am (rem- 
NU«, 18=33. {)^rren vi( flaac ham {|)j(r/ fbrbi 
f)an (Mv^c fbrf0nit, at omffioere ftn <i^0n tc. 34' 
SG, Karon ni0tcr ham, ht goae tU t< )tltfle af 
SfcaeU 9«(fet troet/ 27:31» 

1. Dg SWofe foarebe, og fagbe: men 
fee, be ffulle iffe troe mig og iffe it^be min 
Weft, men be ffulle fige: ^Srren ^oer 
iffe aabenbaret fig for big. 

2. Cg ii^drren fagbe til f)am : bbab er 
bette, bu baDer i bin ^aanb ? og ^an fag* 
be : en St\ep. 

3. Cg fyin fagbe : faft ben paa 3orben, 
og ban faftebe ben paa 3orben, faa blet) 
ben til en (Slange; og IDlofe flt)ebe for 
ben. c. 7, 10. 

4. !r>a fagbe ^rren til flJlofe : ubraf 
bin ^aanb, og tag fat paa bend ^le ; 
faa rafte ban fin jj^aanb ub, og bolbt fafl 
paa ten, og ben bleu til en St\(p i ^nd 
^aa nb, 

6. at be ffal troe, at ^Grren, beree got- 
bred O^ub, ^brabamd ®ub, 3faafd ®ub, 
og 3afobd ®ub er aabenbaret for big. 

c. 3, 6. 15. 16. 1 Stonfi, 18, 3<i. 

6. Cg i^Srren fagbe bbermere til ^am : 

{if nu bin ^aanb i bin S3arm ; og ban 
af fin i^aanb i fin IBarm, og ubbrog 
ben og fee, ^and ^aanb Dar \pct)ai\l fom 
6nee. 

7. Cg ban fagbe: flif igjen bin ^aanb 
i bin S3arm \ og ban flaf igien fin ^aanb 
i fin I6arm ^ og brog ben ut> af fin fbanai og fee, ba oar ben bleDeu igien fom ^nd 
anbet ^\Dt>. 

8. Cg bet ffal ffee, berfom be Iffe oil 
troe big, eller ablbbe (bin) 9lefl oeb bet 
fArfte 2egn, ba ffal be troe (bin) Sioft Ml 
bet anbet !legn. 

9. Cg bet ffal ffee, berfom be enb iffe 
ffulbe troe bidfe toenbe 2egn, 09 ei Ibbc 
bin 9Uft, ba ffal bu tage af giobene Sanb, 
og 0fe paa bet itorre ; ba ffal bet Skinb, 
fom bu tog af globen, loorbe, Ja ba ffal 
bet Dorbe til IBlob paa bet !lJorre. c. 7, 17. 

10. Cg mo\e fagbe til ip^rren : (ber) 
mig, Sd^nt ! ieg baoer iffe b^btiioagd 
txxret en oeltalenbe 9{anb, ei l^ller, fiben 
bu talebe til bin ^jener ; tbi ieg baDer et 
foart ^{aal, og en foar ^unge. c. 6, 12. 30. 

11. Cg ftCrren fagbe til i^am: b^oba- 
ber gioet UJlennefifet SWunb? eller ifi>o 
gieir ftum eller boo, eller feenbe, ellet 
blinb? mon iffe leg i&5rren? ^Sf. 94.9. 

12. Saa gaf nu, og {eg, {eg ffal ixrre 
meb bin SHunb, og lotre big, b^ab bu ffal 
tale. mattl). 10, 19. 

13. Cg ^an fagbe: (l^or) mig, ^drrcl 
fenb nu boom bu oil fenbe. 

14. ^a bleo ^(Irrend (Brebe optcrnbt 
imob S){ofe, og l)an fagbe: ffenber ieg 
iffe 9aron, bin Prober, ben 2eDit, at fyin 
fan Del tale? og fee, ^n ffal gaae uh 
imob big, og naar ban feer big, ba ffal 
f)an glcebe fig i fit ^jerte. 

15. Cg bu ffal tale til ^am, og (ocgge 
Crbene i ^and SJtunb; og ieg ffal Docrt 
meb bin a}{unb, og meb band SRunb, 09 
lare eber, boab 3 ffal glare. 

16. Cg ban ffal tale for big til golfet; 
og bet ffal ffee, at ban ffal Deere bin 
^hinb, og bu, la bu ffal Dare f)am (fom) 
en (Sub. c.7, 1.2 

17. Cg tag benne ilieb I bin ftaanb 
meb f)Dilfen bu ffal giere !legnene. 

18. Cg 9Kofe gif, og fom Igien til 3e- 
t^ro, fin 8Doger, og fagbe til fyim : ftioere, 
lab mig fare, faa Dil leg brage tilbagt til 
mine ©rcbre, fom ere i JGgbbten. og fee^ 
om be enbnu Icoe j og 3etf)ro fagbe th 
SWofe: gaf Igreb. 

19. Cg 4)erren fagbe til SWofe I SKibi- 
an : gaf, Denb tilbage til JCgbbten, tt)\ 
alle be iWctnb ere babe, fom fogtc efter bit 
«iD. anattb. 2, 20. 

20. (Baa teg 5Wofe fin ftuflru og fine 
Sonner. og forte bem paa et 9fen, og ban 
Denbte tilbage til ^gbpti 2anb j 09 iDlofc 
ioa (ftubd Stlep i fin 4)aanb. B. CofiL Crn onbrn 

II. Dfl^flrTni fa()tir til mofc naar 
I ftaatr, ^r at rcnH tiibunc 111 ISnOf' 
n. ^a fee til, at tu qlor alic m\t 3:cnn 
T f^lMTaoft ilQFnn, fom jcfl iKiMt gtcct I 
R SiaaM ; mtn jcfl Dil for^rtt l>dnS 
Jtrtt, <tt Ijan ftol lire labc %oUtt fdtt. 13. Tfl jtfl ^dbrr faqt til bin - '"^ '"'" 
Lsn fare, at tmn tan t\tttt mifi, oq bu 
mi Mnrrl biq for at labt ham fjrr ; 
T, trg lljjdFluacr Bin £cn, Hn Ttcrftc- 

IMC. C. II. &. C 13,29. 

a». Cfl bft ffttf taa Ccitn, i fctrtcrflct, 
I bfitrrn torn Imob l,uni, og t>iloe fiagct 
iim IMrl. 

S!S X4 tcR 3it»t)orii rn (iTorp) Stnn, 
a affldr fin Sono gorhub. og tjltctc ben 
en icT baaa ^aibtr, eg fugbc : bu cr mig 
n Vlobbnibgom. M- 5, 3. 

i6. Tj lob ban ham txirc; men hun 
mCc ta : (n SJiobbrubgom, for Cmirja- 
Kcni amib. 

i-. Ca ^ifrrm fugtM til aaron : gaf 
nob 9)ofc I Crrcn i eg Ihr flir. oti mobte 
im ^OB Wubo tflrri), og ttrofcbc Ijam. 

!8 Cfl SRoft rothjnbtr anton alic gSr- 
:iit Crb. fom biibtt ubfcnbt i?am, og Hilt 
; itm. fom Imq haobt bcfiiltt turn. 
■29. cjj «iir Dtofc og yiOTon btn, og 
inlcbt allr be y^lbfte af Siraclff Vorn. 
3<). Dti aaron tjlebr allc be Drb, fom 
4rTen tubM taltt meb SUofc, og glorbe 
cgni'ne for golletS Cint. 
31. C>i gollct trocbt; og btrbt bortr, 
t SiQmn bd'cqlt Sfrads Ucrn. eg at 
lu iML'bc feci cerrd tflcnbiglTCb. ta bnicbc 
ciij. bgUbdbc. C. 3, 111. 

5. CaMtcL 

taw fetuui Oit* iBtblin*! Af M d laK Mlir 
fiti, nun laxft tin tiurttn «nrt(r lua, Isli. 
;r>.jtj? nl (i h«(i tm* fltafimuat, Et kcftcn 
111 fei flifd «i Iinn ; «ift kftlagit Xi (it t«(> 
Bit UlfK, U>«3. 

I. Cg SereftctfemDIofeoatoronlnb, 
R fugbt til ^iliarjo : faa figrr ^rmi, 
ifrjfll 9ab : lab mlt Jolt fare, og be 
dl ifeltt mlq ^olltb I Ctftn. 

S Pg Vfurio fagbe: ijDo r bm fciSnt, 
tM Heft In fTdl QblQbr. at labc Sfraei 
mf kfl liflibfT Ult ben ifim. )rg bil 
ciier in labc SfrMl fiK. lC<in. 3, 15 . ffltoft g pg. 88 

3. Cfl be fogbe : be ISbracrt fflub raobK 
ofl; flictre, lab o8 flaae tre IJagee Kelft 
I rrlrn, og gjorc ^^ncn uor iSub Pffer, 
at ban Ifft pdl mcBc oO mtb ijkftilentft, 

"" ■ met eocerbct. c. 3, 13. 

I'll faiibe Songcn af Wgubten til 
belli ; (bu) SKofe og Slaccn. Ijeotfor bit 
3 afbwge Roltd fra trreO eHerningcr ¥ 
gaaer fjtii til ebrrt »l)rbf r. 

S. Dgtitiaraofagbeirbriincrc: fee, gol- 
Ict a nu mrgel 1 ifonbtt, og 3 bil toiiinie 
bcm 111, at f)ore op fra bceeO £^1)^^'^' 
(. I, 7. li. v- KW. -n- 

6 Cg^thiraoMoclfJinnitraii^lagcr- 
aetbiaubt gollet og beta gogeber, og fagbe: 

7. 3 (tdl Iffe iibemicrc giM poltel 
^olm, at bTitnbe tcgl iiwt,fom tiifom; 
liiber bcni felb gaae, at fanfc fig l^alm. 

8. C(i ictfliier bem (aliigciifi) fiaa, (at 
glorc) bci fainme Xal S,knc. Fom be boot 
glorl hibtllbagft ; forininbffer Jntct bcVaf ; 
11)1 be ere eftctlobnc, bfrfot ftrige be, og 
flge: bl nil gaat l)cn, Ui Uil offre 111 uor 
»ub. 

9. Saber Tntlbommen bllre fuar oDfr 
Wanbcnc, at be fjaw at gierc ttmicb, og 
iffe agte paa icgnantlgc Crb. 

10. ra ubgir ffoileio ^tlagere og betd 
ftogebri, og fagbe til jfollet, jtiieiibe : faa 
finer Vlwrao : fcg flibcr eber \t!t S?alm. 

11. Waarr felD, tagrr ebiT S>alm, hoor 
3 Ian flntc; men ber pal inlcl forminb- 
ffro af ebcro Irjitom. 

12. la abfprebtf j^oirel fig owr alf 
jegnpti «anD, at faiite (^lm-)«'utibr 
for ^alm. 

13. rg floflfmt brebc baa, og fagbe: 
fnlbfommcr eteto Wteriilng. (ijoer) TiigS 
Sorretnlng t>aa fin Tog, liflefoiu ta 3 
liabbt .^aini. 

11. Cg 3frafH VomS ffpgrber blew 
flagne, buiilc t-'lMrt^o? fSlagere iMbbe fat 
ooer be m ; pg ber blCD fagi til fan : bbor- 
for fiauc 3 Itfc fiiibfommrt eberfl britiKtbr 
Bfernlng, at flferc Tegl, fom tllforn, faa 
og i(«aar og t ^agf 

15 To torn JfraelS Sornfl Roflebrr. og 
raabte til '4i>?arao, og fagbe : IjDi gjci bu 
faomeb bine tjenere? 

16. Tine Ijencre gibefl life S>a[m, og be 
flgc til 08: gfercr legl; og fee, bine 
■Jienerr faae i^ng, bosj bit goit Ijabcr 
ctDlb beri. 

17. Cg t)aa fanbe: 3 ere rftcrlabne, ]■> 
tftcrtabne, bcrfor flgr 5 ■ bi bil fldat Vi. 
1)1 Pit offtt ^ema D.a, 66 ^en anoen SRofe Bo 9. 18. Og nu, oaacr, arbciber, og ingen 
S^aim \tal etrr giDcd : men 3 {tal bog for- 
ffaffe iafUi paa !leglcnc. 

19. <Da faac Sfraeld ©arnd gogcber, at 
be bare llbe beran, ibet ber fagbed : 3 ffal 
Intet forminbffc af ebert $egl, af (()ber) 
^agfi gorretnlng paa fin Dag. 

20. Cg be gir 8){ofe og 9aron imobe, 
on flobe imob bem, ber be gif ub fra 
^^iyaxao. 

21. Og be fagbe ill bem: i^drren ffal 
fee paa eber, og bomrae : at 3 t)a\>t gjort 
od iibe lugtenbe for ^^arao, og for ^and 
^jcncre, at gioe Sbcerbet i bered ^aanb, 
til at ir^jelflaae od. i mo\. 34, 30. 

22. Og SJlofe benbte fig tU ^(Srren 
igifn, og fagbe: ^Grre, \)\)\ g)or bu llbe 
Imob bette golf ? (jbl fenbte ba mig ? 

23. %t)\ fra ben %it>, ba jeg fom til 
$t)arao, at tale I bit 9la\)n, l^aber l)an 
gjort llbe Imob bette golf ] og bu f)aber 
Ingenlunbe frlet bit golf. 

6. (S,ap\ttl. 

t>9tTtn (09ec at l)otd( fm ^^t, ban bao^r 9)ort meb 
^ocbrcnc/ 09 at indfere 3fra(t6 a<0rn i Canaan^ 
Hand ; 9«(fct f)ettt itU for ft»ar IrorI^ontj <2.ti}tb, 
1^^ (Sub giver SKofe ni^ SBcfaling, out at u^fere 
$oIfet, 10^13. ^o«bcrne for 9o(fet, ifcrr ^ofeii 
09 Vannit <Sictgt, optt^ntt, tU f}mltt (9ub fyivlbt 
giDct SB«faling, ic» 14s30, 

1. Dg i&Crren fagbe til SWofe : nu ffal 
bu fee, i)Oab leg bit gjore S^f}arao ; tl)l oeb 
en flctrf ^aanb ffal r>in labe bem fare, 
og beb en floerf ^aanb ffal I)an ubbrlbe 
bem af fit 2anb. c. 11, 1. c. 12, 33. 

2. Og ®ub talebe til S){ofe og fagbe til 
^im: lea er^drren. 

3. Og Teg er aabenbaret ?fbrabam, 3faaf 
og Safob, fom en almagtig (Sub; men 
bcb mit ?laon : ^Srre, er jeg Iffe fjcnbt 
af bem. 

4. Og leg f)aber ogfaa oprettet mln $agt 
meb bem, at gibe bem (Sanaand 2anb, 
bered Ubloenbig^cbd Sanb, t ^bllfet be 
I>iDe bcerct Ubloenbinge. 

1 iPJof. 17, 8. €• 96, 3. c, 28, 13» 

5. Og leg, leg f)aber ogfaa ^ort 3fracl0 
©ornS 8uf, ^oilfe 8(Sgi)|)terne ^ibe glort 
til !lrcclle, og leg ^aoer lI)ufommet mln 
*agt. 

6. Terfor flig til Sfraeld ©ern : leg er 
$5(Srrcn, og oil ubforc ebcr, fra (at bare) 
unber be 5^xgi)pter0 ©i;rber, og frie eber 
af berefi !Iroelbom ; og leg oil forlofe eber 
meb en ubraft lirm, og Deb flore !Dotnme. b. 6. fiap, 

7. Og leg bil tage eber mig til et golf, 
og leg oil bare eber en ®ub, og 3 flal 
fornemme, at leg er ^Srren eber5 (S^nt, 
ben, fom ubforer eber fta (at Dctre) unber 
be ^gt)pterd ©t^rber. 

8. Og leg bil Inbf^e eber i Sanbet, om 
^bilfet leg f)aber o))l0ftet min jpaanb, (on 
fooret,) at gioe ^bra^am, 3faaf og 3a- 
fob bet; og leg bil gibe eber bet tUdien- 
bom, leg er ^(Srren. djed). 47, 14. 

9. Og ffllofe fagbe faalebed til SfraeW 
Born ; men be ^jorte Iffe S){ofe for 9anb6 
^ngeft, og for ben baarbe ilrotlbom. 

10. Da talebe ^drren til SRofe, og 
fagbe : 

1 1. ®ar inb, (og) tael til ^^rao, fton- 
gen af ^gbpten, at ^n laber 3frael9 
©orn fare af fit 8a nb. 

12. Og Wloic talebe for ^drrend 9n- 
H^f og fagbe: fee, 3fraeld ©jenm bore 
mig Iffe, og l;borlebed ffulbe ^iHirao ^ 
mig? og (bertil meb) er jeg uomffaarri 
paa l^aoerne. b. 30. c. 4, 10. 

13. Og ^drren talebe til IDtofe og ta- 
ron, og gab bem ©efallng til 3frael9 
©orn, og til ^b^irao, Jtongen af 9dgb)>- 
ten, at ubfore 3fraeld ©orn af KIgbpti 
2anb. 

14. Diefe bare ftobeberne I berefi gabre* 
i^uud : Sftubend, 3fraeld gorftefobte&,80n- 
ner bare : ^anod). og $allu, ^ejron. og 
(£l)armi ; biofe bare tKubend Slagter. 

1 aXof. 46, 9* 4 iiKof. 26, 5. 1 Stten, 5, 3* 

15. Og Simeons Sonner bare: 3e- 
muel, og 3amin, og O^ab, og 3a(i)in, og 
3ol>ar, og 8aul, ben dananaiffed (Eon ; 
bidfe bare 8imeond Slagter. 

1 ilXof. 46, 10. ] Stren. 4, 24. 

16. Og btdfe bare l^eol ©ernd 9{abne i 
bered Slagter: ®erfon, og Staf)at, og 
IDIerarl ; men !i^ebl bleb ^unbrebe og fbo 
og treblbe iSar gammel. 1 SKof. 46, 11. 

4 iUJof. 3, 17. 1 Stten, 6, 1. 

17. Og ®erfon« ©orn bare: 2ibni og 
Simei I bered Slagter. 1 5tron. 6, 17. 

18. Og itabatd ©om bare : Simram. og 
3i3e^ar, og fecbron, og Uftflel ; og ifca^at 
bleb l^unbrcbe og bebioe ^ar gammel. 

19. Og aWerari ©crn bare : ffllalKll, og 
aWufl ; bidfe ere 2cbl Slagter I bered af- 
fom. 4 anof. 26, 57. 1 ^on. 6, 19. 

C. 23, 21. 

20. Og Smram tog fin gaberd Softer 
3od)ebeb fig til ^uftru. og I)un fobte tyxm 
Saron og SRofe ; og 9mram bleo ^un* 
brebe og (bb og trebioc iftar gammel. 7. C<U). ^cn anben flJlofe Bog. 07 1- C^)) 3i)tfHir9 Senner t>are: 5torab» 
9{ek>f)Cfl, oa 3td)ri. 4 9){or 16. 1. 
iS. Cq U^flcld 3cnncr bare: iDlifad, 
dl^Pban. o^i 3itf)n. 3 i)lof. 10, 4. 
i3. Cfl ^aron tog (^iifcbab. ftmmina- 
H TMttcr, 9{ahaMond Softer, fid til 
uflni, eg bun fobte bam 9labab, og 
)ibu, dleafar, og 3tt)amar. c. 28, 1. 

r4. Cg Stcxaht $orn bare: 9(dfir, oq 
Sana, o^ 46tafapt^ ^ biefe ere be jtorib- 
r« 3l<Ziitcr. 1 Jtron. 6, 2*2. 

S5. tflen (Sleafar, Xarond 8on, ton fin 
n) af ^uticio Tottre fiq til en ^uftru, 
I bun fc^te bam ^inef^ad; biofe ere 
ocebcrne iblanbt ^cbiterned ^abre, efte r 
rrt 3i«f|ter. 4 «lof. 25, 7. 

JtJ. Tctte er «aron oq SWofe, fom i&(Sr- 
n faqbe til : forer 3fraeld Bjorn ub af 
rrtOpti ^anh. efter beree ^r. 
r7. ^c ere be, fom talebe til $barao, 
onqtn af 96qbbten, om at ubfcre fjfraeie 
«ni af ^nbi>t(n, benne iDtofe og ^aron. 
IS. Cq bet ffebe t>aa ben Dag, at ^(Sr- 
n iaiebe til 9)(ofe i 96gbbti ^anb. 
». Cfl ^rren talebe til iWofc, fiqenbe : 
9 rr ^drren, tael til VI)arao, Jtongen 
tSqDpten, alt boab Jeg taler til biq. 
N). Cg iiloic faqbe for j^drrend 4n- 
tt : fee, |eg er uomffaaren }paa VIccberne, 
I ^crUbee fCulbe $I)arao ^art mig '? 

0. 13. 

7. CabiteL 

tb kticntttocr fhir forrigc ^falhi^fr tit 9ftoU ^ 
bran, h?iltc (c t\utUmmt, 1:7. tWofr fcrrants 
rr Mn -Vup til en <ZUn^ for ^Mvirao, IrlM^fars 
«iK <i\ert li^tfiaa, gslS. ^n foroanMer Sticnb 
li 'Mo(« boiltct be 09 gifrc ; <P(>arao forl)(ir(cr fig, 

I. Cq Mrren faqbe til SWofe: fee, jeg 
IWT fat biq til en (Mub for i^barao, og 
sron bin 93rober ffat boere bin H^ro)>(^t. 

c. 4, 10. 

). ru ffal tale ait bet, fom leg ffal 
fale biq. men Saron bin Prober ffal 
le til i«barao, at ^n ffal labe 3fraei9 
em fare af fit )ianb. e. 4, 15. 

I. IKen ieq oil forb(trbe ^baraod ^jerte, 
I mannfolbiqqiere mine ileqn oq mine 
ibrrlige Oiljerninger i iNigbPti liSanb. 

c. 4, il* c. 14, 4. 

I. Dq ^b^rao ffal Iffe ^ort eber, oq leg 
1 laqgt niin |>aanb paa Sitgbbtrrne 
I ttbfert mine t^rrr, rait ffOit, 3frael6 
•rn. af I6a9l>ti )tant, ocb flore Domme. 5. Cg Jdgbpteme ffal fomcmmc, at Jeg 
er ^drren, naar leg ubraffer mto ^anb 
ober JepbPten, og farer 3|karI9 Born 
mibt ub fra bem. c. 14,4. 18. , 

6. Dq ffllofe oq tlaron glorbe bet •, faa- 
fom S^^xnn l^aobe befalet bem, faa gjorbe ^ 
be. i 

7. Oq SDlok bar fireflnbdtboe ?lar gam- 
mel, oq ftaron tre oq firqlnboti)De Har 
gammel, ber be talebe til H^barao. 

8. Cg ^Grren fagbe til 9){ofe og til 
9(aron, flgenbe : e. 9,82C. 

9. 9{aar *i<fHirao taler til eber, flqenbe : 
qjorer en unberliq Oi^jerninq! ba ffal bu 
flqe til 9aron : tag bin Jtiep, og faft for 
H!^b<iraoO anflgt-, ben ffal blibe til en 
3lanqe. 

10. I>a fom SRofe oq 9aron til Vbo- 
rao, oq qjorbe faa, efter fom ^d^rren 
biiobe befalet ; oq ^aron faftebe fin Jtiep 
for i^barao, oq for f^nO Sjenere, og ben 
bleo til en Slange. e. 4, 3. 

11. Ta falbte ogfaa Vf)arao ab be fBife, 
og ^rolbfarlene, og be giorbe ogfaa, be 
oegbbtiffe J(oglere, liqefaa meb bcred Be- 
fuocrgelfer. e. 8, 7. 18. 2 Jim. 3, 8. 

1 gtof. 41, 8. 

12. Cq be faflebe i)ber fin 5t|eb, og be 
blete 8lanqer; men ^aronO JKiep op- 
fluqte bercd Xjebbe. 

13. Cq ^.^baraoft .t^lerte forbotrbebed, at 
ban I)orte bem iffe, faafom i^(£rren i)aobe 
faqt. e. 8, 15 19. e. 3, 19. 

14. Og ftGrren fagbe til SJlofe : ^ba- 
raod ^jerte er baarbt, ^an bcegrer fig for 
at labe ^olfet fare. 

15. Q^at til ^(f)arao aarle, fee, ban 
gaaer ub til tBanbet, og bu ffal trotbe 
frem mob f)am Dcb Brebben af globen ; 
oq bin Jttep, fom bar forbanblet til en 
3ianqe, ffal bu ta^^t i bin ftaanb. 

16. Og bu ffal fige til bam: ^rren, 
be (Sbrocerd O^ub. f)a\)cv fenbt mig til big, 
oq faqt: lab mit golf fare, at be fan 
tjenc mig i Orfen, og fee. bn })av ei billet 
f^ore biblnbtil. e. 5, 1. e. 8, 1.20. 

17. ^aa fiqer j&drren : af bette ffal bu 
fomemme, at leg er ^[^(Srren; fee, teg 
flaaer meb 5tiebben. fom jeq b<iber t min 
^anb, \>aa SBanbet, fom er i globen, og 
bet ffal foroanbled til Blob e. 4, 9. 

18. Og Riffene, fom ere i Rloben. ffal 
boe, oq J^loben ffal luqte ilDe. faa at 
S(Eqbbterne ffal fjebed ueb, at briffe Banb 
af }$loben. 

iA C^^rrrn fagbe tU OloU '. V^% ^ «e {Dftt anbeQ Vlofe 0Qg. to)), r S. flaron: ^ tin Jtirf), 09 reef bin fyianb 
vb owriJSoiDbet i 9S9t)))tcn, ober bcred 
StnmiJ^'^Der bercd ^lobcr. og oDcr 
bfrc9 8kt oq obcr alle brred IBanbfam- 
lingcr, on be ffal borbf IBlob ; og hex ffal 
cDocre »lob i alt t(£gt)))ti Sanb, baabe i 
^rocc- og I (Stfcn-) «arrcnc. ^f.78,44. 

20. Cg 9}tofr og flaron gtorbe fan, tf- 
terfom ^(Srren Ij^abbe bcfalct, og obloftebc 
Jtic))))en, og flog paa fBanbet, fom oar i 
^loben, for ^l^araod Dine og for iHtnd 
^icncrcd 0ine ; og alt ^anbrt, fom Dar i 
globen, foroanblcbcd til IBlob. 

Vf. 105, 29. 

21. Og giffene, fom uarc I globcn, bjobc, 
og globcn lugtcbe ilbe, faa at i^gbptrrne 
iffe (unbe briffe (Banbct af globcn *, og 
ber blet) Slob i alt ^(igbbti i^anb. 

22. Cg be cegbptifte jtoglcre giorbe ligc- 
faa raf b berrt 36cfD«rgelfcr ; og H^baraofi 
{)|rrtr forbotrbcbcd, at t)an ^orte bem iffe, 
fom ftGrrcn bat»bc fagt. 

23. Cg Vb^irao i^enbte fig, og fom til fit 
$>uu6, og lagbe enb iffe bcttc |>aa fit 
^lertc. 

24. fiRen alle $(^gbbtcrne grobc omfring 
J^loben cfter )Banb at briCfc ; ti)\ be funbe 
iffe briffe af )Banbet i globen. 

25. Cg ber fblbtefi fi)D Dagc, cfter at 
^^rren ^aobe flaget globeu. 

8. (£abitet. 

IRofe \Qbtt paa CfuM Sikfaling fomme Sreer op, 
Iroldtariene latt o^ 9rMr frtnifomnic ; 9io\t bt- 
Ut for ^harao, ban forhartcr (it ^jcrt* ifljen, 
1:15. 9Rofc la^tt foniine Sm6 funx, 2n\UatUnt 
fiinne iffe Q)eu ^<t, 16^19. i!Kofr Uttr fDninic 
Ut0i otxr ^Darao/ men iffe i C3ofrn Vand ; %^ci: 
rao loorr at late Sfcad gaa<, men forf^ou^r fu 
{>KCtc,20s32. 

1. Dg §Clrren fagbe til 9Wofe : gaf til 
^harao, og bu ffal fige til bam: faa figer 
ib^rren : lab mit golf fare, at be fan 
tjene mig. e. 5, 1. e. 7, 16. 

2. Dg berfom bu bctgrer big for at labe 
bem fare, fee, ba oil leg plage al bin 
©ranbfe meb groer. 

3. Dg globen ffal brlmle meb grter, og 
be ffal hobbe ob, og fomme i bit Jbuuo, 
og I bit Senge-Jtammer, og paa bin Seng, 
og i bine lienered ibuud, og ibianbt bit 
golf, og i bine Doiie, og i bine ITeig- 
truge. 

4. Dg groerne ffal f)oppe op paa big, 
og paa bit golf, og paa alle bine ^ienere. 

6. Og i&iSrrcn fagbe til 9)lofe : flig til 
ftaron : roef bin j^nb ub meb bin itjcp ober @tr0mmene, ober globerne, og ober 
Soerne, og lab greet fomme op obcr 
M^gbpti 2anb. 

6. Cg 9aron rafte f!n ^aanb nb ober 
Sl^anbene i $(^gbpten *, og ber fom grser 
op, og fflulte $(^gbpH 2anb. ^f. 78, 45. 

^, 105, 90. 

7. Cg Jtogleme giorbe (igefaa meb berrt 
©efoocrgelfer, og be lobe groer fomme op 
ooer 8Ggbpti 8a nb. c. 7, 1 1. 22. 

8. ^a falbte ^barao ob SRofe og Aaron, 
og fagbe : beber til ^(Srren, at fyin bort- 
tager groerne fra mig, og fra mit golf ; 
faa bil leg labe golfet fare, og be maae 
offre til i&erren. c. 12,31. 4 «lof.2l,7. 

1 Kon^. 13y 6. 

9. Dg aWofe fagbe til ^i^rao: bab bn 
Jdren for mig, og fiig, naar leg ffal bebe 
for big, og for bine !lienere, og for bit 
golf, at groerne ffal abrt?bbe« fra big. og 
fra bine ^ufe, og fun blibt tilbage i 
globen ? 

10. Dg f)an fagbe: i 9Worgen. Dg ban 
(SHofe) fagbe : efter bit Drb, at bu ffal 
fornemme. at ber er iffe fJogen, fom Sfir^ 
ren oorWub. e. 9, 14. e. 15, 11. 

11. <Baa ffal groerne oige fra big, og 
fra bine fcufe, og fra bine iienere, og 
fra bit golf j be ffal blioe tilbage alenefte 
i globen. 

12. Saa gif SRofe og Varon nb fro 
Vbarao ; og S)lofe raabte til ^(Srren for 
groerneb 8fblb, fom Ijan l)a\)tc ffiffet 
ooer ^^barao. 

13. Dg S5(lrren giorbe efter SWofeDrb; 
faa bobe groerne af ^ufene, af Qaarbenc, 
og af *grene. 

14. Dg be famlebe bem fammen, i^b 
beb ^ob, og 2anbet ftinfebe. 

15. ^er ^l)arao faae, at ftan l)at)be 
faaet Suft, ba bleo hand «^|erte forbar- 
bet, og t)an f)orte bem iffe ; faafom ip^r* ren b^iobe fagt. C.7, 13. 22 C.3, 19. 16. Dg feerrrn fagbe til UJlofe: flig til 
Aaron : reef bin Jtiep ub, og flaae ^tobct 
paa 3orben ; bet ffal blioe til ^uo« i alt 
Asgbpti ifanb. 

17. Dg be gjorbe faa; og Aaron ub- 
rafte fin ii^aanb meb fin Jttep. og flog 
8tooet paa Sorben, og bet bleo til ^nu8 
paa ^icnneffcr, og paa gocet; alt Stooet 
i liianbct bleo ^uud. i ganffe i^gbpti 2anb. 

18. Dg Jtoglerne gjorbe ligefaa meb 
bereft SJcfoocrgeifer, for at labe i!uu6 fom- 
me frem, men be funbe iffe ; og ber oar 
)duub paa lUtenocffoie, og paa gceet I 9, ^ap. ^en anOen Vtofe Bog. 69- 19. X>a faabf Aogfcrne til ^f^arao: bet 
T ^abe ivinfier; men ^|)arao« ^icrtc 
foitoTbcbcd, at ban borte bcm iCfe, faa- 
Toni ^(Srrrn ^aDbc fa^t $f. G4, 10. 

30. Cg ^(Srrcn fagbe til SRofe: flaac 
larlc op om SRorgrnen, og flit big for 
VfMrao; fee, f)an gaocr ub til SBanbet, 
00 bu ffal fiflc til l^m : faa figcr ^drrcn : 
lab mit ^oif fare, at be maac tjcne mig. 

(. 5, 1. t» 7, 16. C. H, U 

21. thi brrforo bu iffe laber mit ffoit 
fare, frr, ba laber jeg fomme allebaanbe 
Utei paa big, og \>aa bine Ijenerr, og 
l^aa bit J^olf, og i bine ^ufe, at be 9(xgn))« 
tcro j^ufe flat Dorbe fulbe af allebaanbe 
Utei. eg tilmeb ^anbet, fom be ere ubi. 

02. Dg paa btn famme (Dag bil leg 
Fraffiile Clofen Sanb, i boilfet mit golf er, 
3t bcr ffal iffe oocre allebaanbe Utoi, Ipaa 
bet bn ifal fornemme, at jeg er ^(^rren 
mibt i ^anbet. 

23. Cg leg oil fatte en ©efrielfe imel- 
(eni mit ijolf og imellem bit golf; i 
iKorgrn (Tal bet legn ffee. 

2-4 . Cg ^Grren gjcrbe faa ; og ber fom 
-n foar (^cb) lUoi i ^baraod ^und, og i 
MQd XjrnereA^uud; og iait^gb)>ti^aub 
Meo ^anbet forbcrrbet af allei)aanbe Utoi. 

25. Cg i^barao lalbte ab ^ofe og ab 
Saron. og fa^be : gaaer ben. offrer til 
rbfre Club, i bette ^anb. e. 8. 8. c. 10. 16. 

26. Cg iJlofe fagbe: bet maa iffe ffee, 
:t ri faa gjcre , tbi bi ffulbf (ba) offre 
!(rgt?btenie0 ^.^cberftt^geligbeb til $^(^rren 
.w »ub ; fee, ffulbe bi oflfre Jegbpteme* 
Ikbrrilngqeiigheb for bcred £^ine, og be 
fuibf iffe ftene oe? 1 «Rof. 43, 31. 

27. t'^i ril gaae trt I>age« Weife i Cr- 
tn, og cffre til ^(Srren Dor ®ub. faa 
'om f^n ftal fige o«. c. 3, 18. 

38. ra fagbe ^barao: leg, leg bil labf 
tfT fore, at 3 ffal offrt til ^i&Txtn eberfi 
llub i Drfen, bog faa. at 3 ffal iffe brage 
angrrt bort : beber for reig. 

39. Cg iRofe fagbe : fee, naar leg fom- 
srr nb fra big, ba oil leg bebe til ^r- 
To. at aUe(Kianbe Utei ffol bige fra ^ba- 
roo, og fra banA ^jenere, og fra band 
i^. i SRorgen ; ncn alenefle, at ^barao 
Sk bcbroger mtg mere, faa ban ei laber 
JoUet fare, at ofl^ til ^rren. 

30. OgJRofg 8^' n^ f<ra VlHirao, og bab 
til Sjftiicu. 

31. €(ia giorbe jySrTtB eflrrlRoferrb, 
Dg bontog olletpoaBbe Utal, fxo fibarao, fra band !t|enerr, og fra bao6 golf, ber 

bleb iffe een iglen. e. 10, 19. 

32. Vlen ^barao forboerbebe ogfaa ben- 

ne C^ang [it S^lcxtc, og lob iffe goifet fare. 

9. Ga))itel. 

^$rren pfager ^Sflppterm nteD ^^iUnt^t paa Utti 
9ff, ls7. fOttt \Bi>l((r oq 9Uqntt, 8*13* Vitb 
m f9ar {)aa(I cki Ici^en, ^oocve^ bog Vi>arao bU« 
ccr vtt, at iotffatU fit Wtu, 13^35* 

1. Og ^^mn fagbe tU Wofe : gaf t« 
^barao. cg bu ffal flge til bam : faa figer 
.^(Srrrn, be (Sbroeerd (?»ub : lab mit golf 
fare, at be fan tjene mig. e. 5, 1, c. 7. 16 

2. !Jbi berfom bu botgrer big for at lobe 
bem fare, og bu frembelefl bolber paa bem : 

3. 3ee, ba ffal ^(SrrenO $aanb fomme 
paa bit got. fom er paa iDlarfen, paa 
.^efle, paa *fener. paa 5tameler. paa b?- 
ne, og paa fmaat Cbceg. meb en faare 
foar 'i^eftilentfe. 5 SWof. 2, 15. 

4. DnS>(Srrenffal gjoreSfilftmiofe imel- 
lem 3fraelb got, og Imellem JGgbpterneg 
gee. og ber ffal intet boc af alt bet 3*- 
raelO ^crn babe. 

5. Cg ^(Srren fatte en beflemt !lib for, 
og fagbe: i ©brgen ffal i^rren g|ore 
bcnne Cl^jerning i i*anbet. 

6. Cg ftCrren glorbc benne (Fleming 
om anben T^agen. og alt JKJgbpterned 
got bebe ; men ber bobc iffe eet (Stbffc) 
af 3''racl6 i^cvnb got. 

7. Cg "Jibarao fenbte {©ub berom). og 
fee. M bar enb iffe eet (Sti;ffe) bob af 
Sfraeld got; men 'Pbaracfi fiierte for- 
bctrbebed, og ban lob iffe golfct fare. 

8. Ta fagbe feGrren til «lofe og til 
^faron : tager eber eberd Slocpcr fiilbe af 
OTe af Conen. og 3Hofe ffal flaae ben nb 
mob S?immelen for ^^baraoft 0lne. 

9. Cg ben ffal borbe til £teib ober alt 
9(igbPti iilanb. og ben ffal blloe til Sblbcr, 
fom ffal lobe ub meb IBlegner, paa gol- 
fet. og paa IBorfler, i alt ^gbpti ^anb. 

10. 3aa toge be ^ffe af Conen, og flobe 
for Vbarao, og 9){ofe flog ben ub mob 
^immelen ; og ber bleb ^bi^tf* fom lob 
ub meb Slegner, paa golfet og paa ©otfter. 

11. Cg Jtoglerne funbe iffe ftaae for 
SWofe, for ©bi^nc ; tbi ber bar ©b^ber 
paa itogleme og paa alle 9(£gbpter. 

c» 7, 11. S3. 

13. SRen j^rren forboerbebe ^baraoS 
ftlerte, at ban iffe b^i^te bem; faafom 
^(Srrcn babbe fagt til SJlofe. 

C. 4, SI. c* 8, 15. 10. 

13. !X>a fagbe ^rrcn ttl 9Ro\t: ftaat 70 CtB anben SKofe Bog. 9. 10. Coll. ttbllg o]) cm morgnicii, og fill big foi 
fptwiao, og fllg til i)am : \aa flgn |)IEt- 
nn, be tSbiocTe (Sub : Lab mit jolt fdit, 

^ at be fun t\tat mig. 

14. Xbi bcnnt @ang bit jcg ffnbc alle 
mint ^lagcr i bit ^jtrtc. baabt paabiat 
Z\tTtric, OS b«a bit goil, at bu ftal for- 
nttniiK, at bii ct 3ngcn, frnn leg, paa a.\ 
Hotitn. C.8, 10. c. 15, 11. 

15. 31)1 Jeg fiabbe allfrcbc ubratt mln 
^anb, eg ^ubc flagtt big. og bit %D]t, 
mtb ^Riltntft, og bu ^Dbt uocrtt ub- 
fldttt afSorben. 

16. aJIcn fanCKllgcn, for bttic famnu 
^antr leg Eabtl bla (taac, for at leg nil 
labe big fee mln 9)Iagt, og at mit Wabn 
flal funbglBreS i alK Sanbe. Btom. 9, 17. 

17. Cpljelcr bu big enbnu ooer mil 
goir, at bu itre bll labc bein fare ? 

18. Sec, leg bll I Snorgen paa bennt 
21b labc rrgne tn faan fear ^agel, ^blS 
Siflt oar olbclg for 1 Sfigbpten, fra ben 
Xag Uo bleb giunbftcftet. og filblnblll. 

19. Saa fenb nu l)en, famic bit Quag, 
og alt bet bu ^Otr paa Sflarten ; tljl alle 
Bllenncfler og JBufler, fora flnbe6 paa 
Kllarfcn, og life ere famlebt i ^uuS, og 
fom ^agelcn falber neb paa, [tal bee. 

20. §00 fom ba frljgttbe ^mn8 Crb 
of SJIjaeaoS Slenerc, Ijan lob flne Sientrt 
og fit ga flijc til ^ufene, 

21. Wta t)DD fora llle lagbe ^HrrenS 
Crb paa fit ^lerte, ben lob fine Xlcaere 
og fit fttt biict paa SJlarten. 

22. $a fagbe ^rrcn HI SJiofe : rat 
bin ^aub op mob ^Immeleu, og ber ffal 
borbt ^gel oOei alt t@gi)ptl Sanb, ober 
Bienneftcr og ooer SJotflrr. og ooee all; 
Uriel paa aHarten. I tQqoptl ganb. 

S3. Dg SKofe ratte fin Sitp op mob film- 
melen, og ^Srrtn lob loibne og tjagle, og 
btr foer 31b oDct 3orben i og feSnen lob 
regne bagel ober t&gt)pll Sanb. 

3or. ID, 11, 

24. Dg bee bleb §ogel, og 31b, fora flog 
omtrlng flg mlbt i feagelen, faare fnart, 
faalebce fom bee irte tnobe caret 1 ganfle 
KgtiptI 8anb, fra bea Xlb bet ^bbe ba- 
re! et goltS Hanb. neftei og KkcRer ; og alle Urtec paa SRar- 
ten flog ^agtlen, og btei aUt Ziati paa 
Btarfen. 
S6. aiene I ffloftn Sanb, ^r 3fratll 
tBent bare, bar lite ^^. 27. Xki fenbtt Vfyine (Bob) fin. og 
lob talbt Wofe og flaron, og fagbe tu 
Exm : leg ))aber Oinbel benne ®<ing ; $Ct> 
ren cr ben Ketforblgc, men itg og mit 
goir ere be llgubeligt. 1. 10, 16. 

29- Beber til feSmn, ol btt er not, at 
ber pal ttft bare (mere) VubS Sorbtn on 
fcagel ; faa bii |eg labe eber fare, at 3 
|lal lite langerc bie. 1 (Sam. 12, I9. 

29. Dg anofe fagbf til ^am : naar [eg 
tommer ub af gtaben, ba bii leg nbbttbe 
mine ftcenber til ^Srren, faa flal lorte- 
nea op^ere, og $)agclen ftal Itte bare ^bn- 
mere; al bu pal fornemme, at 3orben borer 
ftecrentll. ¥f- m. 3- *f- 24, 1. 

Vf. so, 1*. 

30. 5)Bg om big, og bine Jltntrt, betb 
leg, at 3 IHe enbnu pai frbgte for ben 
^Srre SubS Snligt. 

31. Ha bleo baabc^er m Btgg ntbPo- 
get, Ifii Bngget bar (ffubt 1) i^, og ha- 
rtn i €tlitc. 

12. ffittn £)beben og et>cltel Ucte IRc 
bflagne; 1^1 be bait fijulle (eabnu I 
etraaet). 

33. Cg SRofc git fro V^arao ob af €ta. 
ben, og ubbrebtc Pne ^nbtr til ^trren ; 
faa lob bel af at toybne og ^ogle, og Beg- 
nen bicb ifte (mere) ubeP l^a Sorten. 

34. !Ccr%l)arao faac, at bet i>om opat 
regne og iwgie og totbnt, ba fgnbebe tun 
tnboa ; og ^n foilwrbebe (It feferte, ijan 
og IwnS Sicneie. 

35. Saa bleb BfearaoB fejnle forfMtttrt, 
Dg ^n lob irte Sfcaeie Som fare, faafom 
'■" en ^obf |ogt fotmebeip Biofc. 

10. CaplttL 

btif]r*ni or |n)5ir, niin 6" ix eijeicrii, i:«i. 
tWtnn H^ir toniBit njU Rirfi 1 m £ag, ■ qu^ 
nu lortntrE IRiti tg Kami at baim sir fn 
tant V«f». iMSO. 

1. DgSjSrren fagbe 111 fflloftigaHnb 
lil^liarao; IJ)i leg, leg fjaber fortwrbel 
)aa% ftterte, eg fjanB Henerefl ^lerte, for 
al leg bll glon bl6ft mine Stgn IblanOt 
btm. 

2. Dg foe at bn pal forfunbr bet for 
(Ine BernS og tine BomtbomB Keen, 
^Dab leg ^ber ubreltet 1 Wgrtpten, eg ml- 
IK Segn, fom leg baoer fat iblnnbt bem ; 
ig 3 Ral fornmime, at jcg er ^rren. 

3. Saa gir Dtofc og Baron Inb HI $!«- 
ao, Ofl fagbe HI ^m : faa figer ^^itta 10. ^ap. 2)en anbfii Vlofe 8og. be dbroerrd 9nb : fjnoox lange txsgrer bu 
big for at ^bmogc big for mit Hnflgt? lob 
mit golf fare, at be maac tjene mig. 

4. it)l berfom bu Dctgrer big for at (abe 
mit if oir fare, fee, ba bil )eg I a^orgen 
iabe C$rce6^o|>per fomme i bin ®rcenbfe. 

c. 8, 2* C. 9, 2. 

5. Cg be ffal ffjule 2anbetO 5trebd, at man 
iff^ ffal funne fee Sanbet, og be ffal o))ot« 
be bet £^rige, fom er rebbet og blcoet eber 
tiloDtrd fra ^gelen, og be ffal otbe bbert 
^rcte, fom oprinber boo eber af SRarfen. 

6. Cg bine |>nfe ffal o))ft)lbed, og alle 
bine lienereft $ufe, og alle 96gt)))terned 
^ufe ; bDilftt bine goebre eller bine gor- 
fixbrr iffe hatx feet, fra ben X\b be bleoe 
til paa 3orben, ino til benne I)ag : faa 
?enbtt fKin fig. og gif ub fra Vt)arao. 

7. I>a fagbe $^raod ^jenere til bam : 
boor lange ffal Denne tore od til en 
Snare ? lab be Vlotnb fare, at be maae 
tjene ^rren bered ®ub ; mon bu enbnu 
Ife Dfeb, at 9$gt)bten er forboerbet. 

8. Dg Vtofe og Haron bleoe |)entebe 
:ilbagt til ^rao, og ^n fagbe til bem: 
)aaer, tjener ^rren eberS Qbub] ^Dilfe 
Ttbf, fomgaac bort? 

9 Cg tUofe fagbe : bi bit gaae meb bore 
inge ^olf og meb bore gamle (Jolf,) 
oeb Dort Senner og bore Dottre, meb 
>ore gaar og meb oore Oi:ne oil bi gaae ; 
hi bet er od ^rrend ^oitib. 

10. Da fagbe l^n til bem: faa botre 
^Crren meb eber, faa (oift) fom jeg oil 
abe eber og eber« fmaae ©em fare; feer 
tr, at 3 baoe Dnbt i Sinbe. 

11. 3We faa, (men) 3 Wocnb, farer nu 
ien, og tjener ^rren. t^i bet babe 3 be« 
jffirt \ og man bret> bem ub fra $^Tao€ 
Indgt. 

13. Da fagbe ftdrren til Vlofe : raf bin 
|>aanb ub ooer Sdgbbti ^nb efter Orcrd- 
^tpcT, og be ffal obfomme ober 9(£gbl>ti 
ianb. og oebe aOe Urter i 2anbet, ja alt 
tt, fom j)agelen lob bliM tilooerO. 

13. Saa lattt Vlofe fin S^tp ober 
f^l>ti Sanb. og ^^Crren lob fomme 
:)ftenDeir 1 2anbet, ben famme ^le Dag 
9 brie flat ; og bet fkbe om t)lorgenen, 
I C^Deiret o|>f9rte •ta^obpeme. 

14. Dg bet fom (Srote^b^ o|> ober alt 
fgi^tf Sanb, og lobe fig net i al Sdgbbti 
hsnbfe: be bare mraet fbore; fer bem 
oie bet ifb faafcM 9tott^pptr, og ef- 
:r beo ffal ber Iflle boere faalcbeS. 71 

15. %f)\ be ftjulte al 8anbet» «rebe,~og 
ganbct bleo form€frfet, og be aabe alle 
Urter i iianbet, og al grugt paa 5r«eme, 
fom ^agelen lob bliue tilooerd, og ber bleo 
intet 0ront tiloocrtt paa Zvctn eller paa 
Urter i ajlarfcn, i alt J^gbbtl 2anb. 

16. Da ft))nbtc $^arao fig, at falbe ab 
SWofc og aaron ; og f^in fagbe: leg fjaber 
f)>nbet imob i^drren eberd ®ub og imob 
eber. c. 8,8. 25. c. 9,27. 

17. Cg itjotre, forlab (mig) nu min 
@bnb alenefle benne C^ang, og beber til 
^drren eberd C^ub, at l)an oil iffun bort- 
tagc benne Dob fra mig. 

18. Cg ban gif ub fra ^harao, og fyin 
bab til ^rrcn. 

19. Og ^Grrcn oenbte et faare ftotrft 
CeflcnDfir, og bet optog (Sroedljobberne 
og faflcbc bem i bet robe i&ao ; ber bie» 
iffe ecn ®rotdl;o))|>e tilooerd i al Sdgbbti 
©roenbfe. c. 8, 31. 

20. men ^(Srren forftocrbebe ^baraod 
^jerte. og f)an lob iffe Sfracld ©orn fare. 

21. JDg i&^rren fagbe til SRofe : roff bin 
i^aanb op imob ^immeicn, at ber blii>er 
aJtorfe ooer ^Q\)pti iJanb. at man fan 
folc gWerfct. Gf. 50, 3. SWattft. 27, 45. 

22. Og )D{ofe rafte fin ^aanb op mob 
i^immelen ; ha bleo ber et tpft maxlt i alt 
)K:gi;pti 2anb i tre Dage. 

<|>f. 105. 28. 

23. Sffe een faae ben anben, og ingen 
opflob af fit ®teb i tre Dage; men bod 
alle Sfraeld ©orn bar Ipfl i bcred Boli- 
gcr. ¥f 112,4. 

24. Da falbte $^arao ab SRofe, og fag- 
be : gaaer, t|ener i^Crren, alenefte 3 ffal 
labe eberd gaar og 0sne blioe; ogfaa 
eberd fmaa mm maat fare meb eber. 

c. 8, 8, c, 12, 31» 

25. Cg SDlofe fagbe: bu, bu ffal og gibe 
meb od ©lagt-Cfferet og ©ranb-Cfferet, 
og bi oil of^ til ^rren, bor (Sub. 

26. Cg enbogfaa oort %ix ffal gaae meb 
od, ber ffal iffe en ftlob blibe tilbage; t^i 
bi ffal tage beraf, til at tjene ^(Srren, bor 
(Sub ; tbi bi, bi bibe iffe, ^oormeb bi \tal 
tlene ^rren, ferenb bi fomme berl^. 

27. anen ^rren for^rbebe ^baraoft 
j^terte, og ^n bilbe iffe labe bem fare. 

28. Cg S^t)axao fagbe til ^m : gaf fra 
mig, bogt big, at bn iffe mere feer mit 
Hnflgt ; t^i paa ^oilfen Dag bu feer mit 
Hnflgt, ffal bu bjoe. 1 ftong. 2, 37. 

29. Cg Wofe fagbe: bn talebe ret, teg 
bil iff^ mere Jerefter fee bit In^lgt. 79 S)en anben IDlofe S3og. 11. 19. (a|). 

11. (E d t> i t e I. ***^'^ ihWaat flilc Wfl^ptrrncs $0rfl(f0^t(; be 

•r tf V I r. m v^ <n r <• nt. fx .. /»-*.^ "'P^* 3froe(item< fit at braq* af eanbrf, k. SMS* 

Sfroft t'Sic^r, eftec ©uM »<J?i>n«' CHf ^ Sft^ jKofc unbe«ifer Urn t^crmere om (MaffdamnKt, 

itar af 3ff<ji)ptcrnf, ls3» JWofc l)ai>te funtijjort ' _ '^ ^^ ' 

Vharao ten fitPr Vlagc, fom fful&e foiiimc, <J>l)arao * r** * 

bUwr forfjarbft, 4=10. 1. 5j9 fiGnen talfbf til fflloft og 80- 

1. Dg i&errcn fagbc til 3Kofc: kq bll r«>n i ^flt)ptl «anb, Pfl fa^ibc : 

ciibnu late ccn ^lagc fomme oDcr H^f^a- 2. Dcnnc aWaaneb ffal Dare eber en $0- 

rao, og ooer 5?Ggt)|)ten, flben ffal f)an labe t>eb-8)kaneb: ben ffal txzxt eber ben forfle 

(eber) fare ^erfra ; naar l)an laber eber iblanbt SWaanebcrne i «aret. 

fare meb alle, ffal ban albeled brbe eber 3. Jalertilal3fraelfi«lenlgbfb,oflHger 

tib bcrfra P^^ ^^" ^^^^^^ ^^0 i ^^nne SRaaneb ta 

•2 Siig* nil for golfetS Cren. at be ffal ffal be tage fig b»er et 2ara for (bwr) 

bfiiiere, (bocr) ©lanb of fin Stctfie, og 8^^"^ ^uuft, (ia) et iiam for ^ufet. 

(hWr)Cii^liibe af fin 9ia|le, SjolD-5lar og 4. Cg brrfom .feufct er mlnbre, rnb at 

Wulb 5tar. c. 3,21. e. 12, 35. ^^^ f*Jn Dare (ncf) HI et Siam. ffal ban 

3. Dg ipiSntn gao 5?olfct Slaabe for *«ne bet, og band 9<aboe, fora er notfi M 

?(Sgl)ptcrneo Dine j og 9)ianben 9)lofe oar ^^^^ ft""« f P^r i^crfonemed 3:al ; 3 ffal 

faare magtlg i 9if gbptl i^anb, for %(i)avaot ^ffln^ !)»fr' fom l^an fan ccbe til, tU el 

^jenereS feine, og for golfetS Dine. ^«^ni. 

4.Cg9)iofefagbc:faafigeri&(Srren:om 5. I^et ffal Dare eber et fulbfomment 

©libnat oil jeg gaac ub, mibt iglennera 2^*"' ^ * ^^r* gammelt ©aberlam ; 3 ffal 

^(ygOpten. ^^flf ^^^ af ??i»arcne, eller af Clieberne. 

5. Dg alle gorftefobte i JGgbpti 2anb 6 C^fl ^^ * ffa» »ocre bod eber i J^oroaring 
ffal boe, fra ^b^raofi gerfiefcbte, ben fom ^^^ ^^ « flortenbc I^ag i bennc ffllaaneb ; 
fibber paa band 3:brone, inbtil J)enefle- ^3 ^^ ffal flagte bet, b»cr gorfamling I 
GDlnbend gorfiefobte, fom er bag mm- Sfraeld SJtenlgbeb imeliem be twnbe «f- 
lerne, og alle gcrficfcbte af ga. ^cner. 3 mol 23, 6. 6 ©lof. 16, 6. 

c. 4,23» c. 12, 23» <ff. 47, 2. 7. Cg be ffal tage af ©lobet, og ftrt)ge 

6. Dg bcr ffal blibe et flort Sfrlg, l gan- baa begqe 3>jorflclberne, og \>aa bet utocrfic 
ffe 5?(rgt)bti Sianb, f)Di8 «ige iffe bauer ^ortrae, \>aa i&ufene, ^Dori be abe bet. 
baret, og IjDid !^lge iffe ffal blibc mere. 8. Cg be ffal abe Ajobet i ben famrac 

sHatfl^. 21, 21. 9lat, flegt Deb 3lb; og ufbrebe (iBrob) 

7. 9Wen bod alle Sfraelfi f&em ffal iffe meb beb(!e (llrter) ffal be abe bertil. 
en feunb b|cffe meb fin $unge, enten mob i •*"• 5* e. 

8)lenncffer eller ©after; at 3 ffal Dibe, at ^- S ffal iffe abe noget balDraat beraf, 

4>(Srren ffal gjore efilftmlftfe imellera ^^^^ n<>9f^' fom cr fogt I «anb, men flegt 

»egi)bterne og Imcllem 3frael. ^^ 3ib, ^lODebet beraf, meb ©cnene ber- 

8. Ta ffal alle biSfe bine a:jenere fomme af, og meb 3nbDolben beraf. 

neb til mig, og nebbole fig for mig, og 10 ^fl 3 ffal iffe leone 9loget beraf 

flgc: gaf ub, bu og alt golfet, fom er ^n^^^^ om a)lorgencni men bet, fora Icd- 

i gclge meb big, og berefter Dll jcg gaae "fd ^"af inbtil om SJtorgenen, ffal 3 

ut> ; og ban gif ub fra l<barao meb fnh- o|)branbc meb 3lb. 4«lof. 9. 12. 

fenbeSJrebe. 11. Cg faalebeS ffal 3 abe bet: eberd 

y. Tg 5?(Jrren ^aDbe fagt til SHofe • 2enber ffal Dare ombunbne, eberfi efoc 

^barao ffal iffe bore eber, \>aa bet mine P^<^ ^^^^ gobber, og eberft Ajep i eberd 

unferlige $ing ffal mangfolbigglored i ^aanb; og 3 ffal abe bet meb i&aft : bet 

Jiignptl «anb. c. 3, 19. 20. " *aaffe for ^idrren. 

10. Cg aWofe og «aron gjorbe alle biftfe 13. %l)i |eg oil gaae igiennem ^gt)pt\ 

unberlige 3:lng for ^barao •, men ^Crren ^anb I ben famme 9lat, og flaae aUr 

forbarbebei^barao0 4>jerte,og ban lob Iffe gorftefobtc i ^gbbtl iianb, haaot af 

SfraelS »orn fare af fit 2anb. c. 10,20. ^^cnneffer og ©after, og jeg oil !>olbc 

3>om oDer alle «(jgDbterneft (iSuter: leg 

12. € a p i t e I. er ^rren. Vf 136, 10. Cbr. 1 1, 28. 

m^t vctrt ; cm ^^aaftci.immrf, 1-13. £)m ^t 1^. Dg ©lobct ffal Dare eber til et Jegn 

u^tfttu »r»^« €>«iti^ i4--ao. iwofe un^m»^fec b^a i>uKne, I bDllfe 3 ere, og jeg oil fee 

soUcten^iffcZing^btmipMgoai-js. ^mn IBlobet, Og gaae cbcr forbi; 09 bcr ffal ^ap S)tn anben ^ofc Bog 73 rn Vlagc Docre iblanbt cbcr af ^orbat' 
n, naar jcq flaacr ^gi)t)ti Vianb. 
r. Cg bcnnc Xiag ffal care for cbcr 
m 3hu^ommelfc, og ben ffal 3 l)citi- 
gbclbe til .^oitib for !&(Srrfn-, hod 

eftcrfommcrc, mcb en cblg Sfif, 
3 t)citibcligt)olbc ben. 

. 3 ffal ccbe uftjrcbc (©rob) fJ)b 
^e, \a paa ben fcrftc I^ag ffal 3 6olbe 
It brugc Suurbcig I ebcrt ^ufe ; tf^l 
r ben, fom aber fprct (©rob) fra ben 
U rag inbtU ben fi)Mnbc T^ag, ben 

1 ffal ubrpbbcS af Sfrael. c. 31, 18. 

3 ft^f. *J3, 5. ti. 4 JlKof* 28, 17. 

I. Cg paa ben forflc \£>aa f!al bare 
r en heUig 3aninienralbclfe, og paa 
ftwenbc i'ag en ^cUig 3ammenfal- 
e ; bfrfral Iffe gjoreo noget^rbeibe }paa 
I, alenc bet. fom ffal ocbcd af bt)cr ^cr- 
. bft alene niaa tllrebed for ebcr. 
'■ Cg 3 ffal Ijolbc be uft)rebc (J&voH 
itib) -, tt)t lige paa bennc famme I)ag 
prtt ieg cbero ft<rr af 5KSgl)pti Jianb : 
For ffal 3 l;olbe bennc Tag (?oft ebcrft 
ntcmmcre meb en eotg 3rif. 
^. 3 ben (forflc ffllaaneb), paa ben 
rtrnre Tag I ^laaneben, om «ftencn 
3 cebc ufi?rcbe CBrob), inbtil ben ecn 
ti^Dcnbe Tag I SWaanebcn om «ftC' 

1. 3 !iJtof. 23, 5. 4 4)tof.28, IG. 
>. S^b Xage ffal bcr Iffe flnbcfi 
nrbelg I eberd 5&ufc; tl^l bwr ben, 
I aber fijrct (©rob), ben 3iel ffal 
tjbteft af 3fracld «tenlgf^eb, (j&ab en- 

han cr en gremmeb cUer en 3nbfcbt 
anbft. 

) 3ntet 3j)ret ffal 3 abc, 3 ffal ccbe 
rcbc (©rob) i allc eberd ©oliger. 
L Ta falbte Vlofe ab alle be i^lbflc 
Jirael, og fagbe til bem: fraffiUer og 
tr eber fmaat CUxtg for eberft eiag- 

og f mater H^aaffe. (Sbr. 11, 28. 

2. Cg 3 ffal tage en «nlppe 3fop, og 
)|^ i ©lobet, fom cr i S5<xffenet, og 
)ge taa bet jcr»crftc X^cirtroee, og paa 
Ige rcrftol|)eme, af ©lobet, fom cr i 
rtfrnrt ; og ingen af eber ffal gaae ub 
fU i^uKA Visr, fnbtil om S)torgenen. 

2iRof.U,4,iU ^•51,U. 

3. Dg ^rren ffal gaae iglennem, at 
K fQg^pterne : og ()an ffal fee ©lobet 
I bft CDcrflc !Dortrae, og paa begge 
ffftolptmc, og ^Srrrn ffal gaae I)oren 
bl, M iffe tilflebe gorbotrbcren, at 
Bme m ebcrft ^afe. at (loae (cbcr). 24. IDerfor ffal 3 l^olbc bcnnc ®|cr- 
ning til en 3rtf for big og for bine ©om 
coinbeligcn. 

25. Cg bet ffal ffee, naar 3 fomme til 
2anbet, fom ^Grrcn ffal gioc ebcr, faa- 
fom ban baoer fagt, ba ffal 3 ^olbe 
benne ^ienejle. 

26. Cg bet ffal ffee, naar ebcre ©em 
fige til ebcr, boab cr bennc illcncftc ? 

27. ^a ffal 3 fiflf : bet cr HJaaffe-Dffer 
for ^(irrcn, fom gif Sfracld ©ornd ^ufc 
forbi I ^gbptcn, bcr ban flog 9(igbptcr- 
nc, og friebe oorc ^ufc. ^aa bolcbe 
golfet fig og tilbab. 

28. Dg Sfraeld ©orn gif, og g|orbc bet : 
eftcrfom ^(irren t)abbe bcfalet 9){ofc og 
Haxon, faa glorbc be. c. 7, l. c. 39, 2. 

29. Dg bet ffebc om !Snitnatten, ba 
flog ^lirrcn allc gorftefobtc i 9QQt)ptl 
iianb, fra ^iKiraod gorftcfoblc, fom fab 
paa band 2bronc, inbtil ben gangned 
gorflefobtc, fom Dar i goengfeletd ^uu8, 
og aUc gorflcfobte af ©ajlcr. c. 4, 23. 

^M. 7^,51. »Pf. 105, 36» 

30. Xa opflob ^barao famme 9{at, og 
allc bans •^jcncre, og allc Jlfgbptcrnc, og 
bcr blcD ct flort 3frig t 96goptcn; tbi 
bcr oar iffe ect S^unt, at bcr Jo bar en 
I)ob ubi. 

31. Dg ^an falbte !9lofc og Haron om 
flatten, og fagbc : gjorer ebcr rcbc, gaacr 
ub mibt af mit golf, baabe 3. faa og 
3fracl{i ©orn ; og gaacr, tjcncr SjCrren, 
faafom 3 babe fagt. c. 10, 16. 

32. 3:aflcr baabe cbcrfi gaar, og cbcrfi 
£?i;nc, fom 3 bauc fagt, og gaacr j og 3 
ffal og bclfignc mig. 

33. Cg ^gbptcrnc trocngtc baarbt paa 
golfct, at brioc bcm l^aftcligcn ub af 
Sianbet ; t^)i be fagbc : bi boc allc. c. 6, 1. 

31. <Baa tog golfct fin Tcig op, for 
ben blco fi;rct: bereft I^cigtnigc bunbnc 
I bered Alotbcr, paa berefi ^i;{t. 

35. Cg Sfracld ©orn ^aobe giort eftcr 
ffliofc Orb, og bcgjcrct af ?egbptcrne 
3olo-Jtar og 0ulb-jtar, og Jllcebcr. 

C. 11, 3. 

36. Cg ^(Srrcn baobe gibct golfct 
SHaabc for JGgbbtcrncS Cine, at be 
laante bcm ; og be ffiltc JUgbptcrne bcr- 
Dcb. c. 3, 21 ic. 

37. ^aa rclftc SfracW Bern ub af 
8taamfcd til 3ucf)otb, hcnxxb fee bnn- 
brebe tufinbc ^oenb til gobd, foraben 
f maa ©om. 4 ^{of. 33, 5. 4 Vtof . 1 . 46. 

3a 5a og tn ftor ^ob af HUctKiau^ 74 ^tn anben SRofe Bog. 19. IS. €a^ \l 

Inrog op mcb bfm, og gaar 09 E^jnc, \a 1. Oq ^Grren taltbe til SRofe, og 

ganffc megct got. _ . , . fagbc : 

39. Dg be bagebc af ben iDefg, fom be 3 ^elligc inlg aUe gorflefobte, bet, fora 
forte af ?(5gt)|)ten, uforcbe itager, tf)i ben ^ai^ncr boer SKoberd 210 Iblanbt Sfraelo 
6ar Iffe ftjrct, forbi be bictoe ubbreone af gjum, ibianbt golf, og Iblanbt got. bet 
jegt)|)ten, og funbe Iffe tooe, og l^aobe el j^erer mlg til. c.22,29. c.34,19. 
^llcr berebt fig faring. saKocsr^ao. 49)tof.3,i3. c.8,17. euc.2«83. 

40. Dg Sfraeie ©orn ^)abbc boct ubl 3. og gWofe fagbe til golfet : fora ben- 
8(rgi;|)ten i fire f^unbrebe «ar og trebioe ne 2)ag ll^u, paa f^Dilfen 3 ere ubgangne 
«ar. lawof. 15,13. ®al.3,17. af 8(?gl)|)ten, af JraUefi ^uu«. tW met 

41. Dg bet ffebe, bcr fire ^unbrebe «ar en ooclbig fiaanb ubforte S^dmn eba 
og trebioe «ar oare til (Snbe. \a bet ffebe ^^-fr^ . og f^ret ©rob ffal iffe abe«. 
lige }paa ben famme ^ag, ba iibgif allc c. 38,ii. 
ftGrrend ftoerc of l?ixgJ)bti 2anb. 4. ^aa bennc 2)ag ubgaae 3. I «bib 

42. (Tenne er en 8Mt, fora togee I «gt gwaaneb. c. 23, 15. c. 34. 18. 
for ^Crren, til at ubfore bem af «egt)ptl 5. ^g bet ffal ffee, naar fidrren baoer 
Sianb ; ben famrae 8lat ben ffal tageC I intfert big i dananltenS, og ftetblten*, 
Hgt for i&errcn, for aUt Sfraeld »»rn, og «moritend, og ^eoitenft, og Sebufi- 
5^« bered (Sfterfomraere. tend 2anb, ^oilfet ban fooer bine gocbrt 

43. Og iplirren fagbe til SHofe og at gioe big, et 8anb, fora fli)ber meb »leif 
Karon: benne er giaaffenfi Sfif; ingen og Conning, ba ffal bu l;olbe benne ^je- 
grcraraebe« Son ffal ofbe beraf. nefle I benne ffliaaneb. 1 SWof. 17, 8. 

44. ffllen enftoer Soenb, fora ^orer Wo- 3 lotof. 6, 4, c. 3, 8, 5ft. aa, a. 
gen til, fom er f)obt for ^cnge, naar bu 6. 6i?D iDage ffal bu abe uftjrebe 
faacr oraffaaret (jara, ba raaac (jan abe (©rob,) og paa ben fboenbc Dag er 
beraf. ^oitib for ^Grren. c. 23, 15. c. 34, 18. 

45. 3ngen ®|aft, eOer 2eiefoenb ffal 7. Uft)rebe (©rob) ffal abed fi?D 3)age. 
abe beraf. og ber fifal iffe feed fi)ret (©rob) ^oft big, 

46. iDet ffal abed i eet i{^uu9, bu fTal og iffe feed Suurbeig ^od big I al bin 
Iffe ubbare af jtjobet uben for fiufct j og ®ranbfe. c. 12, 15. 
3 ffal itfe brt^be ©ecu berpaa. 8. Cg bu ffal forftjnbe for bin Sen 

4 'JKof. 0, 12. 3oi). 19, 36. poa beu famme ^Dag og fige : (faabant 

47. «l 3fraeld SHenigbeb ffal giere bet. ()olber jeg,) for bet ftCrren gjorbe mig, 

48. Tg naar nogen greraraeb op^olber ber jeg brog ub af ?(lgi)pten. c.l2,26.fgg. 
fig bod big, og oil bolbc H^aaffc for feCr- 9. Cg bet ffal bare big til et !legn paa 
ren, ba ffal alt band ffllanbfjon ora- bin ftaanb. og til en 3^uforaraelfe Irael- 
ffjared, og ba maa ban forame nar til at »era bine ©ine, at ^^Crrend goo ffal oare 
gjore bet, og oare fora en Snbfobt 1 2an- I bin SWunb ; tf)l ^(Srren ubfortc big af 
bet ; og ingen, fora JKiber gorl^ub, ffal SGgopten raeb en ftarf ftaanb. 
ate beraf ^ ^^^- ^' ®- '* ^*' *®* 

49. 2)er ffal bare een 800 for ben 3nb- l?. Pji ^" ^^^ }^J^^^^^[^J^^ *^^""^ 
fobte, og for ben gremraebe, fora opftolber ^"f « fl« beflemteJJib f)Ocrt Har. 
fig raibt iblanbt eber. 3 iWof. 24, 22. , l V 9^9 ^^c^ffj^l ffee, naar ^Crren baoer 

60. Og a\ic 3fraeld ©orn giorbe bet ; inbfort big Canamtend 8anb, faafora 
faafora i&(5rren b^obe befalet SJtofe og lH»n fooer big og bine gabre, og gioet 
Haron, faa giorbe be. c. 7, 10. c. 12,28. ^»Of^ «rK rw . *., ^m 

61. Dg bet ffebe lige paa benne fararae 12. pa ffal bu labe forarae til ftdrren 
JDag, ba ubforte fittrren Sfraeld ©orn olt betjom aabner ffljoberd 2l» ; og ait 

of Jdgbptl Jiaub raeb bered i&are. b.4i. ^f* Rfy'^^,^?^^ l^? ^^^^^^ ^[ S** Jora 

' **' borer big til, ^oab fora er en ^n, l^orer 

10 ff ^ h » f M ^drren til. c. 22, 30. c. 34, 19. 

13. ttapttcL 13 l^g ^oer gorflefobte af Hfener ffal 

tcmn bffoicr, at a(u »f r<i<fftu I 5fr«!, af »o« t,u Lofe raeb et Vlara, raen berfora bu Iffe 

00 »«, fiai oflrw ijam ^J^];^^ ^" f"" Lofcr bet, ba ffal bu brbbe ftaifen Itu paa 

P0$ t«rwinaafrfbrb*micn5U>«09®f9«f»fttc, ^f * ) nifu aUc gorftefobte af tWenneffer 

iMHt iblanbt bine ®0nntr ffal buUife. c.34,90. I. 14. €at). ^en anben Vto\t 809. 75 14. O9 bet ffal ffce, noar bin Scin 
►argcr big ah ^ftcr, figcnbe: bbab cr 
rt? ba ffal bu flge til Ijani: ^errcn 
>fertc o« af «rgt)ptcn, af Jrccllcfi ^uu6. 
tb f n txtlbig i&aanb. c. 12, 26. fgg. 

15. 2b\ bft ffcbc, forbi ^tyivao (jaobc 
TiKirDet fig, faa ban iffc lob o« fare, ba 
jelfiog fellrren allc gorftefjobte I tiQ\)\>' 
8anb, fra a)lenneftcn6 gorflefebte, inb- 
i 8«ed gorftefcbtc J berfor offrer leg 
JUxnn alt bet, fom aabner SRoberd ^\x>, 
m er ^n, og leg ffal icfe ()Der gcrfte- 
)bte iblanbt mine 3enner. c. 4, 23. 

c. 12, 2J. 

16. Cg bet ffal bare til et Segn paa 
In ^anb. og til Span Imellem bine 
ine, at i^Jrren ubfcrte 08 af ^g^ten 
leb en Dctl(ig ^aanb 

17. Cg bet frebe, ber ^l^rao lob golfet 
ire. ba forte 0ub bem Iffe paa be \pbl- 
fterft Xanbewi. enbbog ben bar nar-, tbi 
Jab fagbe: maaftee bet funbc fortri)be 
foifet. naar be fee Striben, og be funbe 
enbe tilbage til ^gDbten. 

18. Cg dub forte joKet omfrlng paa 
:rtenft «ki mob bet robe S^a\)\ og 3b- 
aele 8em broge beoabnebe ub af 
(fgpbti i^anb. 

15. Dg SWofe tog Sofep^ft »een mcb 
g - tbi benne ^Dbe taget en flotrt deb 
f -Jfraeld »crn, og fagt: ®ub ffal Dift- 
rilgen befoge ebcr, og 3 ffal fore mine 
3een f^erfra mcb eber. 1 SJlof. 50, 25. 

3oi. iit 33. 2 SKof. 3, IG. 

20. Baa reifle be fra Sud)otl^, og be 
rirebe fig i dtbam t>eb dnben I S^rfen. 

21. Cg ftiJrren gif for bem, om iJagen 
en StQftotte, at lebe bem bna )Beien, og 
m 9(atten t en 31bflotte, at Ibfe for 
(m. at be funbe banbre Dag og 9lat. 

4 JKcf. 14, 14. «<l). y, 12. 9f. 78, 14« 
S^. 105/ 3P* 1 Cor. 10, 1. 

S8. Sytn lob tffe t)lge ben Sfbflotte ora 
Dagen, eUer ben 3lbftotte om 9iatten, 
;fom gif) for golfrt* «afon. 

14. Capitel 

Ifracl iCTCtr m eed ^amt rftcr OnM fBefaling; 
ftoro* \Ji9tT cfttr Um auft al fin ^«r, ls9. 3<x 
ml f»d(R((<» Cnutrcr famft Otvfe $ 0tofc trc^r 
Im, 10=14. Mrtrn tnflcr Otefr, gtoec bam 
Wtfaimi, fbKcr rt9 hmllnn Sfnul 09 )99i;ptrrm, 
1V90. 0Uf< fblUt ^vct a(, SftacI goaer iqytns 
Boii pM M Ifrct} ?^rai toitncc mc& ft" 
foaffc Jpcr, Sl«3l. 

1. Og ^rrtn taiebe iU IRofe, og 
% %ati til SfracW Bvrn, at br ^n]^r om. og Idre fig for $i-.^ad)lrot, ImeOem 
SDllgbol, og Imellem ^aDet, tDotrt ooer 
for S5aal-3cpl)on ; lige for ben ffal 3 
leire eber oeb ^at>ci. 4 8Wof. 33, 7. 

3. 3:^1 Vbarao ffal flge om 3fraeW 
»orn : be ere fortillbebe I 2anbet, 0rfen 
l;ai)er Inbefluttct bem. 

4. Dg leg toil fort^oerbe ^^rao« ftjerte, 
at ^an ffal forfolge bem, og jeg oil bllbc 
otret paa ^^rao, og paa al ^anh S^ax, 
og 8(igi;|)terne ffal fornemme, at jeg er 
^(Srren. Og be glorbe faa. c. 7, 5. 

5. Dg bet blet> jtongcn af 8(lgb)>ten 
tilfjenbeglwt, at golfet Pbebe; ba om- 
Denbteft Hib^raod og tyint :j|enere6 ftjerte 
imob golfet, og be fagbe : t}t)l glorbe bl 
bette, at Dl loDe 3fracl fare, at be iffc 
ffulbe tlene o6? 

6. Saa lob f)an fpoenbe for fin IBogn, 
og tog fit golf meb fig. 

7. Cg l;an tog fej ()unbrebe ubbatgtc 
IBogne, og a\it ISogne i $€gt)pten, og 
^oDebdmanbene ober al fin (^ar). 

8. 3:1)1 ftGrren forljocrbcbe 'P^araoft. 
Aongen af l^gi)bten9 ^jerte, at f)an 
forfulgte Sfraelfi Sorn; men 3fraeW 
^orn oare ubbragne oeb en ()oi ^aanb. 

4 iWcf. 33, 3. 

9. Baa forfulgte Sdgbbterne bem, og 
naaebe bem. ba be f)aube Icirct fig t>eb 
j^aoet, alle ^baraod Sognl^efte, og f)anO 
)Ht)ttere, og ^and i()ar, beb ^l-^ad)lrotb, 
tooert ooer for ©aal-3fp()on. 

c. 15, 9. 

10. Cg $^arao fom noer tit; og 39- 
raeld S)orn oploftebe bered S)ine, og fee, 
96gt)))tcrne broge efter bem, ba fn^gtebe be 
faare, og 3fraeld !Oorn raabte til ^rren. 

11. Cg be fagbe til Vbfe: mon ber 
iffe Dare Cl^raDe i 9(igbpten, at bu berfot 
ubforte o9, til at boe I Crfcn? f)bl gjor- 
be bu 00 bette, at ubfore od af 8Sgb)>- 
ten? c.16,2. c.17,3. ¥f 106,7. 

12. ^v bet el bet Crb, fom t>\ fagbe Hi 
big i ^gi)bten, flgenbe: lab af fra o9, 
og Dl bille t|ene be ^gbptere *, t^l bet ei 
bebre, at tiene Sdgbpterne, enb at boe i 
Crfen? 

13. Ta fagbe «Rofe til golfet: frtjgtei 
iffe, ftaaer, og feer ^Crrenft grelfe, fom 
ban ffal glore eber I Dag; t()l bl9fe 
nqt)ptcxt. fom 3 fee I "liaa, bera ffal 3 
Iffe fee mere {^refter eDinbellg. 

2 Xtetu 20, 17. 

14. ^rren ffal ftrlbe for eber, oft^,^ 
ffal tie. 5aWof. 1,30. «ltV4.». 76 ^ea anben flRofe ^09. U. 15. €at>. 

15. D9 ^drrcn fagbc ill iWofc : ^Dl flarfc (Stccni, og 8(l9t)|)teme flt>cbc Iraob 
bil bu raabe til mig? flig til 3fracld bcn;faaubflDbte$(lrrcn^gt)))tmitmibt 
ft5ora, at be ffal bragc frcra. I ftabct. 

16. Q^ opleft bu bin jlicp, og ubroef bin 28. Cg Sanbet fom igien, og ffiulte 
&aanbot)cr^auet,ogfrilbetab;og3frael8 Cogne og SUt^ttere i al ^f)araod ^otr, 
^ornffalgaacmibti^abetpaabetiijorre. fom t>arc forone eftcr bem i igaK^et', ber 

17. Cg leg, fee, )eg oil fori)ocrbc 8(xgJ)p- bleb iffe ccn tilootrd af bcm. 
ternce ^jcrte, at be (fal forfolgc cber; 4iWof. 21,35. sof. 8,». 

faa oil jeg blioe ccret paa ^i)axao, og 29. SJlen SfraeW JB«rn gif paa Ui 

paa al !)an8 i&ocr, paa (janS «ognc og ^rre mlbt i ^bet, og JBanbct Dar ban 

paa I;anO »ti;ttere. en SKuur, <)aa bereft {^Ire og paa bercd 

18. Og SGgbbternc ffal fornemme, at benflrc @ibe. e. 15. 19. 
leg er ^Crren, naar )eg ^aber Inblagt 30. (Baa frelfle ^(Srren 3frael ben fara- 
mlg nxc paa ^t)axao, paa f)an6 Bogne, me 35ag af be «fgt)pter0 ^aanb, og 3^- 
og paa banft 9tt)ttere. c. 7, 5. r^el faae S?ggi)pterne, (^at be laae, bBbc 

19. ^a brog ben ®ub6 Cngel, fora gif beb ^a\>m »rcbber. 

for Sfraeld ^otv, bort, og gif bag bemj 31. Og Sfrael faae ben flort i&aanb. 

og Sfbeflotten brog fra bered anflgt, og fom ftGrren ^aobe bebiifl paa «E9i)pterne, 

flob bag bem. c. 23, 20. 23. c. 33, 34. og golfet frbgtebe i&Grren, og be troebe 

9f. 78. 14. ^H. 105, 39. paa S^^xxtn og paa SJtofe, I;aad ^jeneL 

20. Dg ben fora imellem SGgDpterneS 

fear og imellem 3fraeld fear, og ben oar ^ . , «l« ^ ^i* ^ , • ^ . 

m *f 7r viJr ^^ ^! ^' « opipjIC ,,2K 5fra«r foniiiicr til ®ur, d( iWawl), eg tH 

flatten (for biftfe; og ben ene fom iffe <jiim, 22=27, 

til ben anben ben ganffe 9tat. - <tn^ r >. cm r ^.r r« m w 

21. Og 9«ofe ubraftc fin ftaanb ober J- ^cifanggWofeog3fraeI6»i5ni^^^^ 

fiaoet, og ^^(irren lob ftaoet bortfare ?' ^f ^ JSJ'^^Tv'^ ^^ff/ il^f 

oeb et flarft Oflenoeir ben ganffe 9lat, fbnoefor ^rren; tf)t^anerboitoP!>0iet; 

og glorbe ^aoet fom bet ^torre, og Ban- tf^t'^ti'^^^^^ 

bene ffiltcfi ab ^f 66 G ^f 114 3 "^ononet 1 ^aoet. ^|. 76, 7. 

oene uurco ao. ^^^sv ob, b. hs|. ii4, ^. g ^^g^,„ .^ min etijrfe og ^oofang, 

22. Dg SfraelS Sorn gjf inb mibt I ^.^^Z fi^J!L'^''tl ^'"« .f "1" 
^aut paa bet Xorre; og Banbct oar li^'^i'^,^'^^ 

bem en 9}hiur. paa bereft f)oire og paa g^^^rS ®"^ '?/« ^^ Wo ^^"'• 

''''':^t!^^.^!^'!t K' ^^- 3^,^£n^^^ en 5trigftlnanb : ^tr^ ^ 

J?r ?1 Wfn\"Uf/ffir.o§ ^'2' ^- *^" "aflebe V^araoft ©ogn' og fyini 

Jin« Q ^n'nr^T h^?n*? W.S^?r^^^^^^^^ *«^ ^ *«*>et, Og ^Hft Ubt^algtC ftebCbft- 

^anfl Bogne, og Ijanft Wi)ttere, til mibt i ^^^^ ^^^^^ ^^^^'^^^ , ^^^ ^^g^ ^^^^ 

^oT>N K * w K. K. cm ^o> ; 5. Hfgrunbene ffiulte bem: be fanf neb 

24. Og bet (febe, ^" ^ojger^Bagten j ^e bt^be Banbe, fom 6tenc 

^^J^ Xt^^ n^lTni'ULf f/ r^ 6- *«"e, bin I^oire fiaanb ^r bebiifl 

E^rh?h/Scl?lfrK^^ ^ ^ " "9 Ocrlig meb ©tbrfe; ^Crre bu nebflog 

farbebe be ^gi;pter6 4)ar ^ gienben meb bin f)0irc ^aanb. 

25. Og l)an flobte ^lulenc af bereft ^ q>f. 70, 4. 13' vf. us, 9. 15. 
JBogne, og forte bem befoarligen neb ; ba 7. Og bu nebflobte bine SWobftanbere I 
fagbe ^gt)pterne : laber oft fli;c for 3ft- bin florc ftoi^b ; bu ubfenbtc bin SBrebe, 
rael, tl)i ^Grren ftrlber for bem imob ben fortarebe bem fom Straa. 
«igi)pterne ! c. 23, 22. 8. Og beb bin Brebeft Beir forfamlebeft 

o. rr. ^r' v J^i^* 'lift^^'r w . BaHbeue, globerne ftobc fom en l)i?nge, 

26. ^a fagbc i^Crrcn til SWofe: ubraf jj^bene fammenbrogeft mlbt I &atyct. 
bin ftaanb Ober ftabet, og Banbene ffal 9. gicnben fagbe: )eg bil forfolae, 
falbe tilbage ober «(lgbpterne, ober bereft gribe, bt)tte «obet : min ®)elft 2i)fi ffal 
Bogne og ober bereft Wi;ttere. ftiucft paa bem, jeg bil ubbragc mU 

27.eaarafteanofeflniQaanboberftabet, ebarb, min ^jaanb ffal forbarbc ban. 
eg j^bct fom iglen mob SRorgenen, i pn u 14, 3. tt. ^* 7j« ii« 15. 16. Cat) 

' 10." iu' blaflc meb blF^eir, .^auct 
ffjuUc ^cm; be fanf, fom ^i))ti, i be 
mcrqtioe Qanbe. 

u. ht>o er fom bn Ibfanbt dubcme, 
S^iSTTt I fttM) er, fom bu, bcrlig bcoiifl I 
i?cUijifKD, forfccrbflifl at bcromme, fom 
9ior un^c^ligc ilinfi ? c. 18, 11. 

1 Jtren. W, 25. SiWof, P, 10. Vf. 72, W. 

12. ^u ubraftc bin boirc ^aanb, Sor- 
trn obfiu()tc bcm. 

13. Tu hater fort bcttc S^olf. fom bu 
boccr forlcft, i^cb bin ^liffuntbcb ; bu 
icrfacicbc (ocm) mcb bia 3ti)rtc til bin 
iecUigbcbc '^olijj. 

1 1 ocLfrnc bcrte bet. be majttc bocue; 
Ba^cft bctog bcm, fom boe i H^iaftina. 

3cf. 2, 10. lU 

15. -Ta forfocrbfbeiJ Gbomfi gbrftcr, be 
^(alDiqr i iiloah, bem bctog i^oeoclfc; 
a lie ^^ncbiKigernc i (Sanaan bicoe mio- 
irc*liqe. 

lt>. j^orfarbclfc ffal fa (be obcr bcm, og 
rsn}c,i\ oro bin iSrmd "Ska^^t ffal be tie 
fciu en 3tecn. inbtil bit golf, ^Grre, 
fcmmcr ccer. til bet J(olf fommer ooer, 
fom bu hat?cr foriiwroet. 

1 7. ru ftjf fore bcm inb, og Jpiantc bem 
i?jj bin lilrDe Ibtcrg ; bu I^aocr gjort en 
nbol.;). hponibi bu Diibc boe, o ^rre ! en 
.LvUigbom. j^rrc, (k^oc bine ^nbcr 
berebt. 

H. ^(Srrrn fCal rcpicre, coinbeligen og 
j.riD. H^f.93, 1. Vf.97, 1. 

19 Iht i^ibaraod S)cfte brogc inb meb 
.^.in? i^^iine, og bane SKtjtrcre i ^aoct, eg 
!o<7rrrn icb Sya\xi9 Si^antt fomnic ig)cn 
ooi-r bcm ; men 3fr<3el6 ttorn gif paa bet 
Itpnc. mibt i fcaoct. c. 14, 23. 28. 29. 

2CI Cq i)iaria, ben firo^bctinbc, Sarono 
3c*lcr, tog en ^romnie i fin .^ant> ; og 
aiie Coinberubgir efter bcnbe mcb 2rom- 
iisrr cq mcb ranbi». ^l GS, 26. 

21. Cg Sldria fDarebcbcm: fbngcr for 
.\S^rren. tbi ban er b«it obbolct; ban 
ncoftnrtebe l^e|lcn og ben. fom reb berbaa, 
i OJKt. >pr 76. 7. 

22. Cg 9lofe lob 3fracl bnige frem fra 
in reoe ^d, og be broge ub til ben t>vt 
3ur. og be Mnbrcbe ftre tDagc i Crfen, og 
t.!nDt iffe liiinb. 4 SRof. 33. 8. 

*23. 3ja fom be til flRarab. men be 
funoe irre briffc ^anbet i Warah, tbi bet 
bur beeftt; berfor talbte f^in bene 9(aon 
IKdru^: %iui^ 1, 80. 9 Xong. 2, 19. ^en anben SJlofe fBog. 77 21. Ta fnurrcbc T^olfct imob SJofc. og 
fagbe : btwb jfal oi briffc? c. 16, 2. 

25. ^aa raabte f)an til ^Chren, og 
4>(Srren oifle (jam et Irote, og f^an fajlebe 
bet i iUinbet. faa bleo fianbet fobt; bcr 
fatle ium tern 2fif og Wet, og ber forfogte 
i)an bem. c. 16, 4. 

26. Dg FK»n fagbe: om bu flltteligen 
borer Mrreno bin Wubfi %ia\t, og g|or bet, 
fom ret er for bano Tine, og bcnber(bine) 
Crcn til bano S5ub, og holber ailc bano 
3 f iffe, ba oil )cg ingen af be 8bgbommc 
icrggc J>aa big, fom jcg lagbe |>aa JKigDl)- 
terne, tl;i )cg er ig^rrcn, fom loeger 
big. c. 23, 25. 

27. Cg be fom til (Jlim, og ber oare 
tolo iianorilber, og baloficrbflnb6tt)be 
^Wlmetroccr-, og ber lelrcoe be fig oeb 
iBanbct. 4a}lof.33,9. 

16. Gaj)ltcl. 

3fr«I fonintf r til Sin, rnurrcr fcrti ^e hcivt 3nlft 
at «tf , t*rrf n Icwr l»<ni *rc5 af ^iiiimdfn, C4 
*jrt ; "SHcU ilcaifrr tcin, $*rren fclu ajbenbarM:, 
tr. 1:1-2. T< fiiae a^jqtclcr 09 <a5r«^, hwraf ^e 
flJl fant< hut <n jOnur, til hwr v)><rfoii i fit ^iuu», 
mtn 3ntirt Uvnt til cin iVtcrqcnrn, 13^'2U ^n 
fifttc S^oa f.ja« b* tobbtU *refc, N ftal hti(i()f»lbc 
Ga6f>at(n, 'H^'JO^ Tt taltt^breUt 'SRm ; ?(atMi 
ftal qKiiint( en Onicr ter^f til 9ftertonimcriK« 
31^16. 

1. Cg be broge fra Glim, og alSfracia 
i^orne ajlenlgbcb fom til ben Crf 3in, 
fom er imcllcm (^lim og imellem 3inal, 
pcia ben femicnbe iTag i ben anben 
Vlaaneb, cfter at be ubgif af ^Q\)pi\ 
iianb. 

2. Cg al Sfraclfl »oma SWenigbcb 
fnurrcbc mob ^ofc og mob tHaron I 
C^rfen. c. 15, 24. 1 Cor. 10, 10. 

3. Tg SfraelS iBorn fagbe til bem: 
gib ol baobc boet oeb .^iSrrend ijiaanb 
I iNrgbl>ti Vanb, ba oi fabbe ocb ftjob- 
gn^ben, ba in aabc 5^rob til oi oare 
mccttc ; tbi 3 haoe ubfort od i bennc Crf, 
at labe al bennc ^Unigheb bee af i^un- 
ger. c. 14, 11. c. 17.3. 4®lof. 11, 4. 

4. I^a fagbe ^Crren til SWofc: fee |eg. 
leg oil labe regne S3rob af ^imniclcn til 
eber. at Rolfct maac gaae ub. og fanfc 
(hocr) Tagb Slebtorft paa fin ^ag, at 
leg fan forfogc bet, om bet oil oanbrc I 
niln Vob, ellcr ei. 

6. Cg bet ffal ffee paa ben fiette l>ag, 
ba ffal be tillabe bet, fom be bare (l)|em) -, 
og bet ffal occrc bobbclt faa rac^tt, \om 
M, he fanfe (aim) l)oer Dag. 78 S)en anbcn IRofe 83og. 16. 17. ^. 6. O9 aRofe Of) 9raron fagbe til aOe 39- 
racifi »cfrn : I «ftcn. ba ffal 3 flenbe, at 
^C^rren I^aber ubfort eber af 9(i9i^))ti 
2anb. 

7. Dg I SWorgcn, ba ffal 3 fee ^(Srrend 
^erligbeb, tbi t)an I)at)cr f)Bxt eberd megen 
jtnur imob ^Clrren ; og t^bab ere bi, at 
3 fnurrc imob 06? 4 SRof. 16, 11. 

8. Cg 9)lofc fagbc : (3 ffal finbe bet), 
naar ^(Srren giocr eber i^j^b at abe i 
Slftcn. og S3r0b i SJtorgen, til at matted; 
tl)i 4><Jrren ()aDcr l^ort cbcr6 mcgcn itnur, 
mcb bbiifen 3 fnurre imob t)an\, og bbab 
ere oi ? ebcrd mcgcn Jtnur oar iffe imob 
oe, men imob ^Grrcn. 

9. Og aWofc fagbe til Slaron: fiig tilal 
Sfraclft JBornd !i)knig^cb : fommcr frcm 
for i&(Srrcnd Hnjlgt, tt)i f)an ^rte ebcrd 
mcgcn jtnur. 

10. Dg bet ffcbe, bcr ifaron talcbe til al 
3fracl9 S)ornd tf{cnigf)cb, ba faac be ben 
til Drfcn ; og fee, ^(Srrcne ^rligf^b faacd 
I efi;cn. 4SDiof. 12,5. c. 14, 10. c. 16, 19. 

11. Cg ^(irren talcbe til a){ofe, og 
fagbe : 

12. 3eg ^abcr l^ort 3fraclfl ©urnfl mc- 
gcn jtnur; tad til bem, flgcnbe : imellem 
be to ^ftencr ffal 3 oebe Jtjeb, og i S^or- 
gcn matted af ©rob ; og 3 ffal forncmme, 
at leg ftGnrcn er cberS ®ub. 

13. Cg bet ffebe om ^ftcnen, ot^bcr 
Fom JBagtclcr, og bebctffebe 2eircn*,*og 
om Snorgenen laae !Duggen trinbt om- 
frlng 2eircn. ¥f. 105, 40. 

14. Cg bcr!Duggcn, fom laae, focro|), fee, 
ba laae (bcr) oDcn oocr Crfcn (nogct) 
tt)nbt, trinbt, ti^nbt fom )Kiimfroft,))aa 3or- 
hcn. 9lc\).9. 15. Sif. 78,24. 4mol 11,7. 

15. I)er Sfraclft ©orn faac bet, ba 
fugbe be, ben cne til ben anbcn : ^bab 
er bet ? tl)\ be oibflc iffc, l^oab bet bar : 
ba fagbc fiJlofc til bem: bet er bet 
85rob, fom ^(Srrcn baocr gioct eber at 
ocbe. 45DJof. 11,7. 3o(). 6,31. 1 Gor. 10,3. 

16. Tctte er bctCrb, fom ^(Srren I^aocr 
bcfalct : fanfcr beraf, cftcrfom cnbDcr fan 
cebe; 3 ffal tage en Cmer til (()Oert) 
^oocb, cfter cbcrd f^crfoncrd Hal, fom 
bocr iHiber i fit H^aulun. 0. 32. 

17. Cg Sfracld ©orn glorbe faa; og 
fanfcbc, ccn mere, og en anbcn minbre. 

18. Cg be maalcbc M I en Cmcr, ba 
l)aobc ben iffc tiloocrd, fom babbe fanfet 
mcget, og ben fattcbeS iffc, fom babbc fan- 
fet minbre ; be f)aDbc fanfet, bocr faa me- 
get, fom f^a fuabe otbe. 2 (lor. 8, 15. 19. Cg SRofe fagbe til bem: ingen ffal 
leone beraf til om SRorgenen. 

20. ^og abl0b be iffe SHofe, men ®oin- 
me lebncbe beraf til om SRorgenen, faa 
bo^tc bcr Crme ubi, og bet lugtebe ilbe; 
faa blcD 8)2ofe oreb paa bem. 

21. Cg be fanfebe t)t>tv SRorgen beraf. 
I^ocr faa mcget, fom ban funbe abe, men 
naar Solcn (ff innebe) ()eeb, faa fmeltebee 
bet. 

22. Cg bet ffebe paa ben \lettc Dag, ba 
fanfcbc be bobbelt ©rob, to Cmer for 
ecn ; faa fom alle gbrfterne af a^enig- 
l^cben og gaoe aWofc bet tilfjcnbc. 

23. iJa fagbc fyin til bem : bet er bet, 
fom i&drren fagbe: i SDlorgen er bet 
eabbat, ^clligf^cbd ^bilc for ^Srren; 
I)bab 3 bil bage, bet bagcr, og ^Dab 3 
til foge, bet foger, men alt bet, fom oMr- 
blioer, bet laber ligge for eber i gorDa- 
ring inbtil i a){orgen. 

24. Cg be lobe bet ligge inbtil Vtox- 
gcnen, faafom SRofe befalebe; og Ut 
lugtebe iffe ilbe, og ber bar iffe Crm i 
bet. 

25. Da fagbc SKofe: oeber bet I Dag. 
tbi bet er Sabbat I Dag for ^(irren : I 
Dag ffal 3 iffe finbe bet paa 8){arfcn. 

26. Scj Dagc ffal 3 fanfe bet ; men 
paa ben f);oenbe Dag, paa Sabbaten, paa 
ben ffal bet iffc \>(zxt (at finbe). 

27. Cg bet ffebe, paa ben fbocnbc Dog, 
ba ubgif (noglc) af golfet at fanfe, og 
be fanbt intet. 

28. Da fagbc ^(Srrcn til SWofe : l)Dor 
loenge bagreS eber for at ^ibe mine ©ub 
og mincSooe? 

29. 8ccr, at ^(Jrren ^^aber gioet eber 
Sabbaten, berfor giber ban eber paa ben 
f jettc Dag to Dagcft ©rob ; blibcr bwr 
paa fit 8teb, Ingen ubgaae af fit Stcb 
paa ben fboenbe Dag. 1 »lof. 2, 2. 3. 

30. Cg golfet l)Dilebe paa ben fbbenbe 
Dag. 

31. Cg 3fracl9 ^uu9 falbte bet9 9la\>n 
Wlaiij og bet oar ligefom Sorianber- 
groe, ^oibt, og fmagebe fom en iQonning- 
jtage. f. 0. 15w 

32. Cg anofc fagbe : bettc er bet Crb, 
fom ftgrren bcfoel : f^lb en Cmer beraf, 
at foroared til eberd (iftcrfommere \ paa 
bet be maae fee bet ©rob, fom jcg be- 
fpifle eber mcb i Crfen, ber ifg ubfiorte 
eber af JWigbpti ^anb. (ibr. 9, 4. 

33. Cg ^tofe fagbc til aaron : tag eo 
Jtruffe, og lag en Omcr fulb af DRan Dtn anbcn Dlofi Bog 00 Tcrt bet ntb for ^Smn, at for- 
11 cbcrA Qftcrtomnitrc. 
ilgefom .^mn txfod SRorc, fua 
laron tct luD forSiitiDCtbijrticl.at 

Os SfntflS Bcm aabc bet URan 
}M 9ar, Inbtll be torn til bet Sanb, 
ar beboct ; tt aa'at aitan, lnbli[ be 
11 Mt tjbcifle ar Sanaatie iaab. at ti Oq al Sfratie Borne aUtnlflbet 
fra ten Trt etn, paa ^(Tcfe Wcjfer, 
I)eTrrn« IJtunb ; og Be lelrtbt fig I 
rielm, cti ^oKct fwDbc intrt Canb al 
:. 4ailof. 33, 14. 

Dfl goltet rinett mtb BJIofe, ofl bt 
N dlKT ot Otinb, at bl Con briltt; 
Dlofc fagbt tj[ bcm : f^Dob Dll 3 
mtb mifl'^ f)DdB oil 3 friftt ^ISr- 
¥f 95. 9 K. 5 iRor 6,16. anatt^. 4,7. 
Pfl Jolfft tcrficbf ttr efter Bunb, og 
■t fnorreb* imob SKofe, oa bt fagbc 
or fertc bu o« of) fra SCgt}b>tn. a' 
njg og mine SJern, og init {^, bee 
rt? c. IC. 3. c. 14, 11. 

Ni MCbtt SloFt til ^rrrn, o)| fagbc: 
fTji tfg nierc Dcb bcttc ^M1 em et 
faa ftme be mig. 4 Wtof. 14, 10. 
^S fiStTcn fagbc til anofe; gat 
for ^ol^' ^ <°S "icti big of bt 
t of 3fracl, og tag bin A|ep, mcb 
a bu flog globni, ) bin ^anb, eg 
C. 7, SO. C. 14, 16. 
iet. im oil flaae btr for big, paa 
nt 1 j^DFcb, og bu ftal flaar {laa 
rn, faa ftal bn flqbt Canb ub af 
at ^olftt maat biltfe; og SRofe 
: fM for bt Mlbfle* Cine af 38- 
4 9jar. 20. 11. Itf. 105, 41. 

n.lH't). «(.4S,3I, 1<R.1D,4. 

Baa lalbtc ^n SltbttB Habn 
og SReriba, for SfratlB JBoniB 
ig forDi bt fwDbc friftct ^rrtn, og 
oionnc $ttmn bcert Iblanbt on, 
i? Vfss. e. 9. 

>g >matrf fom, og ttrtb Imob 3fracl 
mta. 4nof.34,30. 

Sa bflbc nofc tu 3ofba: uhMt(s oB Vtctnb, og brao nb, llrib imob (Ima- 
Itf; )(g bit ftaat oberj) Daa ^elcn i 
SKccgcn, og BubS Jtji)) {lal mtc i tnla 
^anb. 

10. Cg 3ofba glorbf, fom BRoft fagbe 
him, og l)aa flrtli Imob Hmalct; men 
SRoft. 9aron og ^ur git o^i oocrfl paa 
^Dien. {. 34, 14. 

11. Cg bet fltbe, naar 9}Iofe oplsfttbe 
fin ^anb, ba fit 3frael Currtjaaab; men 
ndar bun lob fnntt fin Sjnanb, ba fU 
amalcl CDcrfeunb. 3of. 8, 18. 36 

13. aRcn9lDfe£>c(nb(rbarc tunge.btT' 
for tent bt en €lecn, og lagbc unbn 
t)am, og [|an fatte fin bcrpua ; og aoron 
og ^ur bolbt l>anB ^nber op, ccn paa 
ben cnc £lbe, og tea faa brn anben Slbt; 
og f)an8 ^xnber blcbe (^olbuc) faft, inb* 
til eoiin git neb. 

13. Cg Sofoa flog amaicf og IjanS golt 
mcb ftuTpc Sbccrb. 

14. Cg ^iffirrcn foflbt til Bloft: ftrltt 
belle til en 31)utoinni(lfe I IBcgtn, or Iceg 
bet i 3ofoa Dren ; Ifti |cg Uil OtSfcligm 
ubF[ettcanialcfe3t)i''<""ni''f' f^i atbort 
unber ^immcltn. 4 Slof 24, 30. 

S!Kt(. 2i, IB. l«aiu. IB, S.3. 

15. Cg anofe blwgebtcttlltcr.ogtalbtc 
beta Slobn : fettnrn (cr) mlt Sannet. 

16. Og ban fagbt: tbi berercn (ub- 
rafl) isiaab paa ^ffinrnB Xt)rone : ^Hf 
icna etrib (tal bare imob «malet, fra 
eiagl til eiagt. 

18. (Satlltl. 

niDft ewqti f«RE HMt Sullnj tg S«rn HI hon; 
OleH fenauii Mat M'nnt Oicminritr; Sirtn 
(itifit Ogt, r<g tfrnr, I<19. ftan MOttr msft.ot 
utcnlgt hkUsi «an( af U Witik t Sftail, |igiu 
hinti bJMH ham ni ttniiiit Sctld I tt linoai 
Bagit; nlltr 111 [11 SanD Ig)'", IS-ST. 

1. Cg 3tt[)ro, Vntfl i fflliblan, ffllofr 
Sboger, hoitt alt bet. »ub fiaobe g)ort 
Imob mofr, og Imob fit Jolt 3Frttel : at 
^rren fjaobe ubfort Sfmel af Wrgijptni. 

3. !Ca tog 3ctbro, Wtofc euogcr, 3it- 
poia, Vlofc ^uftru, eftcrat ban (WofO 
twbbt fenbl bcnbe tiltuge, 

1.3,21.32. [.(,». 

3. Cg bfnbrt lo Senntr, af fiollte btn 
fcnee Wann bar Werfom, 11)1 finn (SRofe) 
fagbt ■, leg Ijioer Darct frniimeb 1 ct frtra- 
mcb Sanb, c. a. 22. I Aron. &3, 5. 

4. Cg ben anbcnS 9)abn SlleFtri tbI 
(ban fagbc:) min fiaitxi Hub (er tom- 
uitn) mlg til ^jalt, og ^oki frUt V&^ 
fra ^^raoe SDarb so (Den anttn fiRofe fdog. 18. 19. Gap. 5. Dfl Sct^ro, SWofe Stoogcr, fom, og 
^anS 6unntr og F^and 5&uflru, til Slofc 
i Crfcn, bcr Ijtoor [)an ^at)bc Icirct (Ig, \>ct> 
®ub8 5i^jcrn. 

6. Dg f)an lob flgc til 3nofc: jffl Sctl^iro, 
bin SDOflcr, fommer til big, og bin ^uS- 
tru og ^cnbcfi to Scnncr mcb bcnbe. 

7. 3>a gif 3)lofc ub imob fin 8t)ogcr, og 
boicbc fig, og f^fifebc f)an\ ; og ben enc 
l)ilfcbe ben anbcn, og be fom til $au(u- 
nct. laWof. 33,4. 2SWof.4.27. 

8. Cg SKofe fortalte fin Sboger alt bet, 
ifciSrren baube gjort i<l)arao og 5?(ygi)^ter- 
ne for Sfraeie Sfijlb, tllligenicb al ben 
SDlfiie, fom bem bar beberfaren \>aa SJeien, 
og (bborlebeS) ft(5rren l^aobe friet bem. 

9. ^a blet) 3etl)ro glab for alt tct ®obe, 
fom ^erren babbe giort Sfrael, fom f^an 
i)a\^hc friet af 5?(rgbptcrned ^aanb. 

10. Dg 3f tbro fagbe : looet boerc ijjCSr- 
ren. fom friebc eber af §Ggt)t)ternefi 
ftaanb, og af ^I^araofi ^aanb, fom friebc 
Rolfet fra at bare unber 8ijgt?ptcrne8 
^aanb ! 

11. 9ln beeb jeg, at ^Grren cr ftor frem- 
foT alle ®i!ber; tf)\ I ben Zmq, fom be 
l;obmobebe fig af, (oar ^an) ober bem. 

c. 15, 11. 1 JTren. 16, 25. ^. 86, 8. 

12. Cg Set^ro, QWofe ©bogcr, tog 
©rocnb-^ffer og 3lagt-Cffer til ®ub; 
faa fom ?laron og alle be ^Ibfle af 36- 
rael, at faae %}lQb meb SJlofe 8boger for 
Ol^ubd ^nfigt. 

13. Cg bet ffebe om anben ^Tagen, at 
a)iofe fatte fig, at bommc golfet, og gol- 
ret ftob for &Kofe, fra S}{orgenen inbtil 
Kftcnen. 

14. I)er SWofe 8boger faae alt bet, ^an 
giorbe meb Rolfet, ba fagbe l^an : bbab er 
bettc for en iing, fom bu gjcr meb golfet? 
f)t>\ fibber bu for big alene, og alt golfet 
ftaaer for big, fra SDbrgen inbtil ifften? 

15. Dg aWofc fagbe til fin 3boger: t^i 
golfet fommer til mig, for at f|)orge(9nb. 

16. 9laar be f)abe nogen ^anbel, ba 
fomme be til mig, at jeg ffal bcmme imel- 
lem en SJlanb og imellcm band Wccfte, og 
Jeg ffal locrc bem 0ub6 Sfiffe, og ^and 
«obe. 

17. ^a fagbe SWofe Sboger til ^am: 
ben !iing cr Iffe gob, fom bu gicr. 

18. ^u maa jo forfmotgtc berober, baabc 
bu og bette golf, fom er meb big '^ tiji ben 
gorrctning er big for fborr. bu formaaer 
iffe at ubrette bet beb big alene. 

6 iKcf. h 9. 19. 9ln Ibb min flUofl, leg bil gibe big 
9)aab, og Ci^nb ffal bare mcb big : boer 
bu for golfet !)o8 ©ub, og bu, bu ffal 
fere Sagerne til ®ub. 

20. Cg bu ffal ))aaminbe bem om €fif- 
fene og §obene, og lart bem SJcicn, fom 
be ffal banbre paa, og ben ©lerning, fom 
be ffal gjorc. 

21. Cg bu, bu ffal fee big iib af golfrt 
bueligc aJiocnb, fom frbgte C^ub, fanbbnie 
SJlctnb, fom babe Wjerrig^eb. og fatte 
obcr bem til ^jcDebfcmotnb ober tnflnte, 
.^obebftmornb obcr bunbrebe, .^cbebftmanD 
ober ^albtretfinb6tt)be, og ^obrbdmanb 
Ober ti. 4 SDlof. 11, 16. 5 ©lof. 1, 13. 

22. Cg be ffal bommc golfet i al (belei- 
lig) !Jib, og bet ffal ffee, ^bcr flor 8ag 
ffal be fore for big, og I)ber liben Sag ffal 
be felb bemmc; let faalebed (nogct af 
5Bbrt)cn) fra big, og be ffal bocrc tilligc 
meb big. 

23. ^erfom bu bil giore bette Stt)nt, 
og ®ub befaler big bet, ba formaaer ba 
at flaae beb 9Wagt, og alt bette golf ffal 
ogfaa fomme meb greb til fit 3teb. 

24. Dg a)?ofe ablob fin 3bogcr« «»fl, 
og giorbe alt bet, f)an fagbe. 

25. Dg ^lofe ubbalgtc bueligc Snornb 
af al Sfrael, og fatte bem til ^cbeb^ 
moenb ober golfet, i^obebftmoenb owr tu- 
finbe, ijobebfimocnb ouer bunbrrte, ^e- 
bcb&mccnb ober I)albtrcbpnb6ti)bc, og 
i&jobebbmocnb ober ti. t). 21. 

4 IDiol 11, 16. 

26. Dg be bomte golfet i al (bflcilig) 
%ib ; (l)ber) fbar Sag ffulbc be fore for 
aj^ofe, og felb ffulbc be bcmmc f^ber iibcn 
eag. 

27. Dg aRofc lob fin ebogcr fiait, og 
l^an gif til jit !^anb. 

19. Gapltcl. 

Sfrarl fomntrr til Ginai 0rf ; flHofc taUt meb (Ml 
pan (Sinai 'S&ytrii ; ban loixt at antagt 3frarl HI 
fit $c(r, oni tc ^il^e \i)U ham, Mulfet ^ Iom, 1^8. 
i^^rrcn rt( fcntnie neb paa trctic Tug I en ttft 
Qft)t, t^ td(e tit ^(fct, U flat htUige p.g, men d 
tommt for ncer til 9)irrgft, 9^25. 

1. 3 ben treble SWaaneb, efterat Sfraell 
©orn bare ubgangne af 9(5gbbti SJanb, 
};faa benne famme SDag Fom be 1 Sind 
Drf. 4 gnof. 33, 15. 

2. 3:f)l be broge fra »le|?^lbira, og fora 
til Sinai Drf, og leirebe fig ! Drfen, og 
ber leirebe Sfrael fig mob ©jerget. 

3. Dg «Jofe fteg ob til ®ub ; og ^rren 
raabte til l^im fra ©jcrgct, og fagbe: foa (Den anDen Sl^ofe S3og. ap. _ _ 

^e til S<irob5 ^uud. oq fuuD' 
(do JOorn : «J). «. 7, 38. 

iDf fi'ft, f)oab ici] fliorbc ucb 
c, ci] icA cploftcDc cbcr ))aa 
gcr, eg lob cbcr fcmnic til mig. 

f. i», -2. c. 3-^ 11. ^M. 17, 8. 
Vf. a>» •^. iVi\irth. 2:1, 37. 

u, berfom 3 Dillc uiofclifien Ihbc 

eg ^olbc in in ^a^t, l>a ff ai 3 

rn (Sicnbom frcmfor alic golt ; 

Ktr al Sorbcn til. 5 a)lof. 5, 2. 

\fa\ bl'wt mlg ct Drocflcligt iton- 
ct feclligt Rolf; biofc ere be Crb, 
il figc til Sfracid ^crn. 

. 'i, l». 5 :n.\f. T, 15. f. 14/ 9. 

lofc fom, p.q falbtc ab be sMrlbfte 
og lagbc allc biofe CrD for bctn, 
en haube biibet Kmi. 
jarcte alt gclfet tillii]e, eg fag- 
t, fom ,\>(rrren Iiav»er »agt. Dille 
>fl ^iofe forte Igien ;?oircto Crb 
n. C.21,3. 7. 5 «lof. 5, 27. 
igbc 5>Grren til ^lok: fee, }cii 
: til bill i en M 2l\)C, l(>aa bet 
ac here, nswr Jeq taler meb big, 
g cpinbilijien ; eg 3)Jofe Iwobc 
"TClfere Crl> for .^iSrren. 
fcGrren la.i^bc til *iofe: gat til 
iu flal hellige bem i Vci(\ og i 
og be ffal toe bercd aiccber. 

4:*.'^". II, l."<. 

be ffal tire rebe til ben treble 
}paa ben treble Tag ffal Mrren 
>r alt golfetd Cine, \>aa 3inai 

«p. W. 2. 1. 
bu ffal fcctte ^elfet Girarnbfer 
Igcn^e : cegter eber at gaae op 
ct, og at re re oeb belo ^)berfte', 
fom rorcr teb iJjerget, ffal oio- 
?ed e. 3t, 3. 

en ,^aanb ffal rcre t»eb bet, men 
jiefelifl ftenee eller ffi)bed, Iioab 
T ct ior. eller et iJlenneffc, i)an 
K ; naar Skifunen l^bcr lang- 
tiefe ftige op t><xa Siiergct. 

l»i. -JO. 2 aw. V.i, 24. C. 24, 1. 

9Rofe gir neb af »|erget til Jol- 
UgcDc golfet, 09 be toebe bercd 

^n fagbe til golfet : bcerer rebe 
c, eg l)olber eber iffe til JClbinber. 
M ffcbe paa ben treble ^ag, 
!t> IDlorgcn, at ber bar lorbcn 
) en tx)l 3rt>c paa ttlerget, og 
dtrf £idfun(» 2t)b ; og bet ganffe 
K. fom oar 1 2diCQ 

6 81 17. Cg a)lofe fcrtc golfet af Vieiren, 
®iib Imcbc, og be bleue flaaenbe neben 
forS5ierget. 5 3Jlof.4, 11. 

18. Cg Sinai ©lerg rog ganffe, for 
5j(Srreno Vlnflgt, fom foer neb ooer bet I 
Sloen ; og ber opglf en 9log af bet, fom 
^Icg af en Con, og alt S5jerget baoeoc 
faare. 1 ^lof. 15, 17. 

19. Tg Bafunend 2i}b tog til, og bleo 
nieget flocrf ; )Dlofc talebe, og C$ub foarebe 
i;am Ii)beligen.. 

20. iter ^(Srren bar nebfomnien ober 
3inai itijerg, ooer S3iergeto Zop, ba falbte 
^(Srren ^tofc op paa S5jergetc ^p, og 
^iofe fteg op. 

21. a^a fagbe ![)(5rrcn til 9)lofc: fllg neb, 
for at bibnc for golfet, at be iffe ffal bn)be 
freni til i^(Srren for at fee, og mange 
inaatte faioc af bem. e. 33, 20. 

To III. G, 22. 23. 1 Cam. G, ID. 

22. Cgfaa ^rocfierne, fom fonimc nar 

til io(irren, be ffal ^ellige jig, at i^(Srren 

life ffal giore et ^{eberlag iblanbt bem. 
*4>f. 100, 2I>. 

23. Tg SWofc fagbe til ftdrren : golfet 
fan iffe ftige op paa 3inai ilMcrg ; tl)i bu, 
bu oibnebe for 06, og fagbe : feet ©rcrnb- 
fcr om sbjerget, og bellige bet. 0. 1 2. 

24. Dg .^tirren fagbe til bam : gaf, |lig 
neb, og bu ffal (fibcn) fligc op, bu, og 
^aron meb big ; men ^^roeflerne og golfet 
ffal iffe brt;bc frem, at opftlge ill ,^Grren, 
at ban iffe fTal gjorc ct 9teberlag Iblanbt 
bem. 

25. Cg SWofe fleg neb til golfet, og fag- 
be bet til bem. 

20. Ga|)ltcl. 

S^ifmn uttanttt tt ti «n& for ^tttti Crrn, 1=17. 
9oir(t hertr t<t, fbcfftoeft(», bfqicrct tOtcfc tii tn 
A'iMcr inuaeni fi^l ^ ^"^v -^'ofe qaatt notrincre 
til .f"»^*rcfn, ie=2L S^'irun forl)i)?cr attf r Hat alt 
HiiMitttit, 04 Iccrcr^f^tMd for Viutt U niaattc bt)qgit 
t>ani,K. 22:20. 

1. £)g ®ub talcbe allc bidfe Crb, og 
fagbe : 

2. (I.) Seg er 5b(Srren bin ©ub, fom 
ubfortc big af J^gDpti lianb, af 2roeIle« 
ftuud. Vf.81,11. 5>of. 13,4. 

«f. 41, 13. S OKof. 13, 3. 3 .IHct. 1 1, 4a. 

3. Tu ffal Iffc baoe anbre Wuber for 
mig: 3of.21,U. H^f. 116,4.6. 

4. Du ffal iffe glore big ubffaaret SiUc- 
be, eUer nogen Jiignelfe efter bet, fom er I 
iblmmelen own til. eller bet paa Sorben 
neben til, eUer bet, fom er I 4^aubel, un- 
bcrSorben. 3SRof.26.1. 63Jlof.4.l5.U. 

e.S,ti. (.27,U. yf.Ji<l,10. ^M-W*"^- 82 J)cn anbcn IWofc ©og. 20. 21. dap. 5. ^u ffal iffc tilbcbe bcm, oq iffe tjcne 
tictti] tl)i jcg, ^(^rrcn bin Q^ub. cr en 
nibfjocr ®ub, fom f)icnifcgfr gabrcd 
SJiidgjerningcr \>aa fboxn, paa bem i tre- 
ble, og \>aa bem i fjerbe 2eb, paa bem, 
fom I;abe inig. c. 23, 24. c. 34, 14. 

9i«l). 1, 2. 2 iWof. 34, 7. 4 iOiof. 14, 18. 

6. Cg ben, fom gjcr fflUffunbljeb mob 
tuflnbe 2eb, mob bem, fom elffe mig, og 
mob bem, fom f)olbe mine J6ub. 

9ifh. 1, 5. I^an. U, 4. 

7. (II.) 2)u ffal iffe tagc i&(Srren8 bin 
®ub6 9lam forfocngeligen ; tf)\ ^(Srren 
ffal iffe labe ben Dare uffi;lbig, fom tager 
fyin^ %lam forfoengeligen. 

3 flXof. 19, I'i. aKotth. 5, 33. 3 Wof. 24, 10. 

8. (III.) stem 8abbatend ^ag it)u. at 
I^Uige ben. c. 23, 12. c. 35, 2. 

3fr. 17, 21. ^|. 20, 12. 

9. (BcT, Dage ffal bu arbeibe, og gjorc al 
bin ©ierning. 

10. aJlen ben fijbenbc I)ag er Sabbat 
for ^Grren bin ®ub; ba ffal bu ingen 
©ierning gjore, ()i)erfen bu, eller bin 8on, 
cUer bin i)atter, bin Soenb, eller bin 
¥ige, eller bit Qbctg, eller ben gremmebe, 
fom er i bine ^orte. 

11. %i)\ i fej I>age glorbe ^Crren i^im- 
melen og Sorben, i&aoet og alt bet, fom 
er i bem, og f)t)ilebe paa ben ftoenbe Xag ; 
berfor Delfignebe S^^xxcn Sabbatd-ragen, 
og belligebe ben. 1 9)lof. 2, 2. 3 k. 

12. (IV.) 8Gr bin gaber og bin ©lober; 
paa bet bine ^age fan forlanged i ^an- 
bet, fom i&(Srren bin (5ub giuer big. 

5 iDtof. 5, 16. axattf). 15, 4. ^pl). 6, 2. 
OttU 3, 2. c. 4, 10. 

13. (V.) Du ffal iffe ibjelflaae. 

^{ati^. 5, 21 fg. 1 3oh. 3, 15. 

14. (VI.) 3)u ffal iffe bebribc ^ocr. 

aXottf). 5, 27 fqq. ^br. 13, 4. 

15. (VII. ) 3)u ffal iffe ftjocle. (Spb- 4,28. 

16. (VIII.) ^u ffal iffc foarc mob bin 
Woffle fom et falfft «ibne. 

17. (IX.) 2)u ffal iffe beglerc bin ««- 
pe« $uu«. Worn. 7, 7. 

(X.) Du ffal iffe begiere bin SHocM 
i&uftni, eller banfi (Btxnb, eller band ^Ige, 
eller bans D^e, eller banfl Vlfen, eller Wo- 
get, fom borer bin 9lafte til. 

18. Dg alt golfet faae !lorbenen og 
©ludfene, og ©afunerd 8t)b, og ©jerget 
rtjge ; ta golfet faae bet, og be fl»)ebe, og 
flobe langt borte. 

19. Cg be fagbe til ©lofe: tal bu mcb 
od, og \>i bille txrre l^bige ; og lab ®ub 
Uft tali mtb od, at bt iffe bee 20. Dg SWofe fagbe til golfet : friwiter 
iffe, tf)l ®ub er fommen for at forfegc 
eber, og for at l^anS gnjgt ffal tooerc owr 
eberS «npgt, at 3 ffal iffe fijnbe. 

£)r&fp. 14, 27. q>f. lli», 11. 

21. Cg golfet flob langt borte; ogSRofe 
gif noer til SHcrfet, l^oor ®ub Dar. 

C^br. 12, 18. 1*01)9.8,12. 

22. Cg S^f&mn fagbe til 9)loft: fat 
ffal bu flge til Sfraelfi ©jerrn : 3 ^w feet, 
at )eg baDer talt af i^immtlen roeb eber 

23. 3 ffal iffc gjorc (®uber) for mlg. 
3olb-®uber, eUer Q^ulb-Qubcr ffal 3 iffe 
gioreeber. c.34, 17. 3»lof.26,l. 

24. dt «lter af 3orb flai bu Q\tftt mig, 
og berpaa ffal bu offre bine ©roenb-Cffe- 
re, og bine ilaf-Dffere, bine gaar og bint 
ID^nt \ baa bbert bet (Bteb, b^or {eg iaber 
ibufomme mit 9labn, bit leg fommc til big 
og bel|igne big. 5 S9bf. 12, 5. IL 

SJIattf). 18, 20. 

25. Cg berfom bu bit gteremig etVltet 
af 8teen, ba ffal bu iffe bi;gge bet af bug- 
gen 8teen ; tbi Iaber bu bit ^ugge-3em 
fomme berober, ba banbelliger bu bet 

5 .Wof. 27, 5. 3of. 8, 31. 

26. Cg bu ffal iffe gaae op ab Zrabpcn 
til milliter: bin ©lufel ffal d blottd 
oDcr bet 

21. (Sapitet 

Otib (lircr ievt oni Ijcncflcfclf, 1:;11. JDm iUiavtb* 
trabtrt, ligcfaa oni Urn, f»ui ft;n^c mot 9cteAttt, 
font fliorlc tt ^cnncflc, cffcr font giere rriKmrnffr 
(Sfa^c paa l>an< ifegcnu, 12^37. Dm en £)jx, fm 
ganger, og (en, fom aabncr en (Steft, 98:M. 

1. Dg bidfe ere be 2obe, fom bu ffal 
fottte bem for. 

2. 9laax bu fjober en (5braiff 3:|ener, ba 
ffal ban tjene fe^ ?lar, og b*i<i bet fbbenbc 
ffal ban ubgaac fri for intet 

3 JlVcf. 25, 39. 5 dNof. 15, 12. 5«r. 34, 14. 

3. <Derfom l^an fom eenlig, ba ffal ban 
ubgaac eenlig ; berfom ban bar en $o0- 
trued ilRanb, ba ffal tyin^ ^uftru ubgaoe 
meb bam. 

4. berfom ^an« ^erre ^abtr gibft bam 
en ^uflru, og bun baber fobt f)am ten- 
ner eller I^ottre, ba ffal Clbinben og ben- 
bed ©orn bcre bfnbeft i&erre til, og f^in 
felD ffal ubgaae eenlig. 

5. SWen berfom iljeneren figer ^rt: feg 
elffcr min ^erre, min i&uftrtt og mine 
©orn, ieg bil iffe gaae fri ub : 

6. Ta ffal band ipcrre fere bam frem 
for !Dommeme, og bolbe ^m op tU ^»* 
rtn eUtr tU S)«ri^oi|wi. og (nl ^fmt Dm anben SRofe Bog. 83 mftlnqt banQ Drc mrb en (2pl ; 
1 tjciic I>am coinbcligcn. 

5 «c(. la, 16 f^. 

jr noHcn fctlfitr fin ^attn tU 
Jlcnefte-^iflc, ba ffal (|un irfc 
n 5if ncrc ub^aae. 
1 1)un cr onb for f^nbrt fccrrcd 
l^bcr troloDft Pq f^enbe, ba 
be bcnbt lofrt ; i^an ffal if fc 
til at fcelqe ^nbe til et freni' 
laar ^in forlabcr ^nbf. 
rrfom f)an trolobcr ^nbf til 
il ^n glorc ^nbe cftcr iJjet- 

m ^in taqcr fig ra anben, ba 
c forminbffe benbc© JJiM Cp- 
I itlabe, og f^enbed ^gteffabd- 

berfcra l^an iffe gjor mob l^cn- 
ba ffal l)un ubgaac for intet, 

om flaacr ct SWcnncffe, at bet 
al bibfeligcn bjobcd. 

. 3 SKof. 24, 17. 4 :Wof. 35, 16. 

jaber ban iffc lurct cftcr bam, 
iwr labct bam fommc for bantt 
til leg fctltc bigct 8tcb, bi>or 
f ^n. 4 SWof. 3, 5. 6 2C. 

ar nogcn f)ot»mobcligcn o)>fott- 
fin SRotfle, at flaac bam Ibicl 
>a ffal bu tagc boni fra mit 
bee. l^ong. 3,29. 31. 

»o. fom flaacr fin J^abcr eller 
Difefdigen bcbcd. 3 a)Jof. 20, 9. 
>o fom flicrlcr ct ©Icnncffc, og 
Her bet blioer funbet I tyin^ 
fal bidfclipcn b^bcd. 

5 JKcf. d4, 7. 

►0 fom banbcr fin gabcr eller 
ffal Didfcligcn bobcO. 

16. Ortf. 20, ». c. 30, 11. 17. 
tm. 13, 4. 'JKarc. 7, 10. 

aar SRcenb trcetted, og 9}ogen 
afle meb en Steen, eUer raeb 
lan \ttc beer, men ligger til 

B ^n ba fommer op igten, og 

Kia (ftoben t)eb fin Stab, ba 

s flog bam, bare ufrt)lbig ; bog 

alt iHihd gorfemmelfe, og al- 

im Ictge. 

aar 9logen flaaer fin IQener 

neflepigf meb en St\tp, at be 

diie ^anb, ba ffal bet bldfe- 

L 

nfnn ^ bliDer beb SUf r/r !rag eOcr to a>oae. ba ffal bet Iffe ^ncO: 
t^i bet er 5an« $enge. 

22. Dg naar SWanb tratte« tllfammen, 
og flaacr en frugtfommdig Doinbe, og 
hcnbcfi goflcr fobeC, og ber ffeer iffe II- 
Ibffc, bet ffal bififcligen flraffeS, cftcr fom 
QDinbend ^anb paaloeggcr f)am, og j^an 
ffal gloe cftcr l)ommcmcd (X\)ttt). 

23. ©Jen berfom ber ffeer Uli;ffe, ba 
ffal bu gibe 8lb for 8ib. 

24. Cic for 0ie, Janb for Janb, ftaanb 
for ^aanb, gob for gob. 

3 iWof. 24, 19. 20. 5 SXof. 19, 21. URattfi. S, 3a 

25. ©ranbtfor©ranbt,8aarforSaar, 
eiaatflagct for »laatflaget. 

26. Dg naar Slogcn flaaer fin il)enere 
tD'it, ettcr fin $ienefle<)igc6 £)ie, og forbocr- 
ber bet, ba ffal f)an labe bem gaae pie 
for bcrce 0ic« ©ftjlb. 

27. Cg berfom f)att flaaer fin Itfener^ 
Xanb, cUcr !iiencfte-^igcd Janb ub, ffal 
ban labe bem gaae frie for bered $anbd 

efbib. 

28. Dg om en Cje flanger en 9Wanb 
eller Clbinbe, at be boe, ba ffal C^en 
bidfeligen ftened, og bend Ajob ffal iff^ 
oebcd, men D^cnd ^erre ffal bare uffbl- 
big. 

29. 8Wen berfom ben Dje bar tilforn 
bant til at flange, og bet bar bitterllg- 
fllort for benft Sicrmanb, og ban Iffe for- 
oarcbc ben, og ben m^rbcr 9Wanb eller 
Clbinbe, ba ffal Di^cn flene9, og bend 
Gicrmanb ffal ogfaa bobed. 

30. anen berfom I^am bliber gorfoning 
baalagt, ba ffal f)an gibe gorfoning for 
fit Siib, efter alt bet, fom ^m |)aalagge9. 

31. ISntcn ben flanger en Sen, cllcr 
ben flanger en Matter, ba ffal tyim flee 
cftcr bcnne !Dom. 

32. I^crfom en Cje flanger lllener eller 
^iencflcblge, ba ffal fyxn gioe bered^uud- 
bonbc trebioe Sefel 8«lb, og Csen ffal 
flened. 

33. Dg naar 9{ogen aabner en (S^reft, 
eller naar 9logen araber en (dreft, og 
baffer ben iffe til igfen, og ber falber en 
Cje eOer afen ubl : 

34. 3>a ffal ®roftend diermanb gibe 
^^enge berfbr; l^n ffal betale berfor til 
bend j)erre, og ben Debt ffal f^in ^be. 

35. Dg naar en flRanbd Dse flanger en 
anben Sflanbd D^e, at ben beer, ba ffal 
be falge ben lebenbe Dje, og balobele 
bend Skerb, og ben b«bc ftal be oa baVo* 
Mc. 84 Den anbcn Olofe S3og. SI. 3S. <Ea|]L 3G. eilcr bar bet bittcrllgt, at ben Ojc 
pleicbe tilforn at ftange, og bend C^ier- 
nianb uilbe iffe foa^arc ben, ha ffal I^an 
biofdiflcn betale Dje for Oje, og ben 
bote ffal f)an I;aoe. 22. (Sa)>ite(. ^ 16^20. S^rrc6, font bct>ifc UbarnibjcVtisbet/ 31:37. 
fUian f7a( ti forl>Qane £y>nini(rn( paa Sor^cii/ ^m 
Qhi^, hiniD i)anis cr, ct a^c nogeo fom cr SenUvs 
K0«!, 28531. 

1. 9?aar 9logen ftjotler en Oje, eller et 
2am, og flagter bet, eller foelger bet, ffal 
F)an betale fem Slob for C);en, og pre 
gaar for 2amniet. 3 ffllof. 5, 24. 

3 <&ani. 12, 6. :Or^fp. 6, 31. L'lic. 19, 8. 

2. Cm nogen !lo^ biiber funben, i bet 
^an bn^ber inb, og blioer flagen, og boer, 
ffal ingen S5lobbom gaae for t)and 8ri)lb. 

3. 9){en er Solen o|)gangen ober bam, 
ffal S5lobbom gaae for t)am 8fi)lb, (2\)' 
ben) ffal albclcd betale, men baber ^an 
intet, ba ffal ^an fcrlgefi for fit !li)berie. 

4. Derfom bet 8t)aalne finbed i band 
Colb, ^oab enten bet er Cje eller 51fen, 
eller ^ani, fom er leoenbe, ffal l)aa betale 
bobbelt. 

5. Slaar Slogen laber afocbe Sfger efler 
fi^iingaarb, at \)an laber fit S^ M, og 
bet afceber paa en anbend %ger: ba ffal 
ban betale af bet, fom gobt er paa Pn 
Slger, og bet, fom gobt er i pn iBilngaarb. 

6. Cm 3lb farer ub, og rammer paa 
^orne, og Wegene fortarefi, eller bet ^aa' 
tnbe j^orn, eller 9geren, ba ffal ban bid- 
feligen betale. fom optoenbte ben JBranb. 

7. Cm Siogen pi;er til pn 9iaPe i<enge 
filer %si\ at forbare, og bet blioer Plaalet 
of aJlanbenft 5>uu6: berfom ^bi^en pn- 
bed, ffal l)an betale bobbelt. 

8. %)lcn Pnbed Zmn iffe, ba ffal ^uud' 
bonben foree frem for 3>ommerne, ora 
ban iffe b^ber lagt pn ^aanb paa pn 
Wocpefi Zsil c. 21, 6. 

9. angaaenbefi al Cbertrocbelfee ^an- 
bel, om C^e, om 9fen, om £am, om Ala- 
ber, om alt, fom tabt er, om bbilfe 
Wogen Pger, at bette er bet. fom (fab- 
ned,) ba ffal begge bered 3ag fomme for 
!Dommerne ] og ben, fom Donunerne Pge 
at bare ugubelig, \)an ffal betale pn 
SIctPe bobbelt. 

10. 9laar 9togen Pber til Pn 9loePe 
afen, eller CsCr eller 2am, eller noget 
Ibecft, at foruare, og bet bacx, eller bet forbcerbed, eller bet bortfored, at inges 
bet feer : 

11. Da ffal ^(Jrrcnfi Geb bare imeQcin 
bent begge, om l)an iffe baoer lagt pn 
^aanb paa pn 9{aPed O^obd; og bco 
ffal betd (iiemianb antage, og (ben aa- 
ben) ffal iffe betale. 

12. linen blioer bet ftjaalet fra ^am, ba 
ffal i)an betale bete diennanb bet 

1 ^of. 31, 39. 

13. SRen bliber bet fonbenxbet ba ffal 
ban fore bet til et S^ibne ] l^an ffal iffe 
betale bet, fom er fonberrebet 

14. Cg naar 9togen laaner 9lDgtt af 
Pn 9lape, og M forbarbed, eller boer; 
er betd (iiermanb iffe bcr^oe, ba ffal |^s 
bip betale. 

15. Derfom betfi (Jiermanb er berftoft, 
ba ffal f^n iffe betale; berfom bet er 
leiet. ba regned bet for pn 2eic. 

16. Cg naar 9{ogen loffer en 3omfru. 
fom iffe er trolobet, og ligger t)o^ bente, 
ba pal ban biefeligen gibe ^nbe ^oi» 
gengabe (og tage benbe) Pg til ^upni. 

5 ^JNof. 23, 26, 211. 

17. SRen om ^enbed gaber bagrer Pg 
for at gibe bam b^nbe. ba ffal ban til- 
bele ^enge efter Somfrucmefi SRorgen- 
gabe. 

18. Du Pal iffe labe en ^rolbfonc Itbe. 

3 iWof. 13, 31. C. 20, 27. 

19. i&ber fom ligger Ij^ofi et 83cffl. ffal 
biefeligen bobed. 3 SRof. 18, 23. 

5 SRef. 37, 31. 

20. ^bo fom offrer til anbre ®nber, 
enb til ^Srren alene, ffal bare forban- 
bet. 1 6or. 16, 22. 

21. Du pal iffe biage en gremmeb, og 
iffe unbertrbffe t)am, tf)i 3 ^abe baret 
fremmebe i Sligbpti 2anb. c. 23, 9. 

3 iWof. 19, 33. 34. 5 iWcf. 10, 17=22. 

22. 3 Pal iffe |)lage nogen C^nfe, eder 
gaberloS. ttf. 1. 17. 

23. Derfom bu bigger bem, og be ba 
raabc til mig, ba ffal leg biofeligcn ^ort 
berciJ "ifiaah. 

24. (Baa obtanbed min SBrebe, og leg 
ibjclflaaer eber meb ®barb; og eberd 
^uPruer Pal blibe Gufer, og eberd Bern 
faberlofe. 

25. I^erfom bu laaner mit golf f^enge, 
nemlig ben gattigc l^od big, ba ffal bo 
iffe bare l)am fom en ^agerfarl ] bu pal 
iffe lagge ^ager paa f)am. 

3 aotol 23, 3G. 37. 5 iDfof. 23, 19. SO. ^H- 1^ & 

26. S)crfom bu toger biu Majki itte- 9. 23. (Sap. ^en anbrn Vto\t 809. 85 tbon til t>ifl i<iiat ba ffal bu igjcngbe 
am bet, fcrcnb 3olcn gaaer neb. 

5 JKeS. -24, 12. 13. 

27. 'Xt}i bft er ban© Sfjul altncflt, bet 
r l>ano Atioctcbon for ^anft ^ub, [om 
kin ffal ligflc ubi ; og bet ffai \tet, max 
mn raabtr til mig, ba ffal ieg l^ort bet, 
l^i irg er naabig. 

28. Tu ffal iffe forbanbc Dommerne, 
tg ben cDcrflc iblanbt mit Jfolf {Tal bu 
ffc banbe. i^^rctb. 10. 20. «|>. d. 23, 5. 

29. 3}u ffal iffe tooe (at gioe) af bin 
;^abco) ghlbe, eg bin (^crfeb) Slktbc; 
>n fTal gire mlg ben ^orftefebte af bine 
senner. 4i){of.l8,12. 2^tof. 13,2k. 

30. 3aalebed ffal bu gicre nieb bin Cse 
Xi mcb Dit jtaar ; bet ffal Dcere fOD Dage 
!ice fin iJiocer, paa ben cttcnbe rag ffal 
)u Hive inig bet. 3 i){of. 22, 27. 28. 

31. Cg 3 fral txrre mig iKUige ^{en- 
nefler. og iffe abe jtlob. foni er fonberre- 
pft pja iDiarfcn, for ^unbe ffal 3 fafte 

^r. 3)mof.2;3,8. (£3.44,31. 

23. Sapitel. 

Wii rin< ■'hcn^cr o<) 'ccinmc^f, U\K X^ ft.il Mgc 
i X41 (<t fnMn^c liar, £<ri fppcntc 7ag, (c tu 
ftsrt ^iiuitr, t^ anitt Morn, 10^ 10. Tt ^i\ ci 
fsnenv ifijii Sen, f(«ni ^odcr lutt Utu, t>M)t< fip 

<Ejnjnjt:rr:o tncl tjvUtc t< ci made ojjcri ^\\^t, 

ao-.3*. 

1. Xu ffjl ifTe antage falfft 8li)gte (om 
Sftoncn) ; bu ffal iffe tage bin S^aau^ i 
meD ben UauDelige, at ootre et ubiUigt 
Bibne. 3i)tof.l9,16. 5i){of.l9,16. 

2 Tu ffal iffe fclge i){crngben til bet 
Dobe, og Du ffal iffe foare faale^ed i no- 
gen Iroctre. at t>u. efter ^{ixngben, Digcr 
pra (JHettcn) og forr?cnber ben. 

3 Cg bu ffal iffe befm^ffc ben Slinge 
i band Iroctte. 

I 9laar bu mober bin Jflenbed C^e 
rUrr Mn« fifen. fom farer oilb, t>a ffal 
bn fere ben til ^m igien. Crbfp.25,21. 

5 9laax bu feer bin i^abered 9fen ligge 
uattT <)!)rben, ba i^ogt big. at bu iffe 
fcrlacrr twim; bu ffal biefeligen lofe 
(t^itrbcn) tllliqemrb bam. 

6. Tu ifai iffe bole ben %ati\qc^ Stet i 
(ane irctttc. 5^of. 16, 19. c. 21, 17. 

C. ^(# 1-'. 

7. Tn ffal ^clbe big langt fra falff 3ag, 
eg bo ffal iffe ll^ldftaat brn UfTplblge og 
Mfctrtige; t(^t Jeg bemrncr iffe ben 
Qgsbdige at ^dc ttil 8. Dg bu ffal Iffe tage ®abc ; t1)\ (la- 
teen fan forblinbe be 8eenbe, og foroenbe 
be 9fetfotrbige6 eager. 5 ^of. IG, 19. 

C. 27, 55. 

9. Dg bu ffal Iffe fortri)ffe ben J^rem- 
mebc; tl)l 3 fclo fjenbe ben gremmebefi 
3jel, tbi 3 bare fremmebe i 9(igbbti 
Sanb. e. 22. 21. 

10. Cg fei; Jfar ffal bu faac bit Vlanb, 
og fanfc beta Wrobe. 3 8)lof. 25, 3. 4. 

11. SDJen i bet fooenbe ffal bu oberglue 
bet, og labe bet ligge, at be gattige 
iblanbt bit golf maae oebe beraf, og Ijioab 
beraf ooerblioer. maae t^ilbe i>\)T paa 
SDtarfen cebe ; faa ffal bu gjjore meb bin 
!^iingaarb, og mrb bit^liegaarb. 

12. Sei; ^a^t ffal bu gjcre bine ®jer- 
nlnger. men paa ben ft)Denbe l^ag ffal 
bu boile ; paa bet bin Dj;e og bit Sfen 
maae boiie. og bin ^jenefte'ClDinbed 
3on, og ben gremmebe maae oeber- 
quotged. c. 20, 8 x. 

13. Cg alt bet, fom jeg baoer fagt tU 
eber, ffal 3 bolbe; og 3 ffal iffe ibu- 
fomme anbre C^ubcro JJlaun, bet ffal iffe 
boreo af bin ^{unb. 2 a)(of. :20, 3. 

5 Wef. 12, 3. 

11. Tu ffal ^olbe mig tre (^ange .^oltib 
om^aret. 5S){of. IG, 16. 

3 Wof. 2.% 4 «. 

15. Vu ffal bolbc be uH^rcbe S3rjob5 
^oltib, bu ffal oebe ufbrebe l^rcb fi^D 
rage, faafcm jeg bcfoel big, til ben be- 
flemte lib, I «bib »{aane^. tbi I ben 
brcg bu ub af !?lrgbbtcn, og for mit ^U" 
figt ffal Sngen fceo tombotnbet. c. 12, 15. 

(. 13, U. C. 34, IH. A JXii. Hi, Iti. 

16. Cg ben ijoitlb, naar bu hofter bit 
ftrbeibeb gcrftegrobe, fom bu baoer faaet 
paa ^arfen, og 3nbfamltngenb ftoitib, 
naar ^arct gaaer ub, naar bu l;auer 
famlct bit «rbeibe af ^larfen. 

17. Ire Wange om «aret ffal alt bit 
8)ianbficn feeft for ben SjGrrro 4»^nrc« 
«njlgt. C. 34, 23. 5 mol 16. 16. 

18. !Du ffal iffe offrc mit 31agt-Cffcrd 
!6lob Ufb 3uurbcig ; og bet %c^c fra min 
ig»citib ffal iffe bliDe llggenbe 9tattcii 
ooer til om 9}{orgencn. 

19. Xet fcrftc (ncmllg) bin3orb6gcr- 
ftegrcbe. ffal bu fore til .%»(5rrcno bin 
(»uMS>uuo; bu ffal iffe fcge et .«lb \ 

fin motcvQ mat. 2 moi 31. 26. 

20. 3ee. leg, leg fenber en Gngel, for 
bit «nflgt, at berare big paa «klen og 
fore tig til M 3teb, fom Jeg Y^axxi ht* 

Ircbt t).23. c. 32, 34. t. 33,^ 84 Den anben 0lofe fQoq. 91. 3S. ^Ul 3G. (lUer Mx bet bittcrligt at brn Cse 
))lcicbc ttlforn at flange, og bend C^ier- 
nianb uiibe iffc fon?arc ben, ba ffal ^an 
biofclincn bctalc C^e for D^e, og ben 
bobe ffal ^an I;aDe. 

22. (|[a)>ite(. 

?)^rrcn flfwr tow pm Ii^wrics <2trof, lsl5. ^ 
rcri(«i/ Iroltbom^, (3oN)mitcrtci(, 2(f^t<rJ(< (Zttaf, 
16^20. ^TcrcS/ foni t»ct)ifr Ubaniil)jerti96c^/ 31-37. 
9?an f7a( ti for^aanc £y>niniernr paa Sor^n, give 
(Sui, btviD t)tin^ <i^/ fi ^^ noget/ {bm cr ftfnikr- 
rcwt, 38531. 

1. 9Zaar S^ogen fticrler en Cje, eller ct 
2am, ofl flagtcr bet, eHer fcelger bet, ffal 
1^1 n betale fcra flat) for Ci:enr og pre 
guar for Xammet. 3 SJlof. 5, 24. 

3 ^ani. 13, 6. Or^fp. 6, 31. Sue. 19, a 

2. Cm nogen 2\)r> blber funben, i bet 
ftan bn;ber inb, og bllDer flagcn, og bjoer, 
^ai ingcn S3lobbom gaae for t)ant 8ft)lb. 

3. 9)icn er 8oIen o))gangen ober I)ara. 
ffal ^lobbom gaae for t^ane 8n)lb, (2\)' 
ben) ffal albelcd betale, men ()ai>cr twn 
Intet, ba ffal ban foclged for fit 2t)t>tvit. 

4. Derfom bet 6t|aalne finbed i band 
Colb, ^oab en ten bet er Cje eller 51fen, 
eller ^am. fom er leoenbe, ffal l)aa betale 
bobbelt. 

5. ^kar Slogen laber afabe tger eller 
fi^iingaarb, at l>an laber fit goe Usd, og 
bet afceber paa en anbend ^ger : ha ffal 
(Hin betale af bet, fom gobt er paa Pn 
llger, og bet, fom gobt er i pn SJiingaarb. 

6. Cm 3ilb farer ub, og rammer paa 
lovnc, og Slegene fortareft, eller bet ^aa- 
enbe itorn, eller ^geren, ba ffal ban bi6- 
feligen betale, fom optanbte ben iSranb. 

7. Cm «ogen pl^er til pn Siocpe i<enge 
eller Xd\ at foroare, og bet blit>er pjaalet 
of aJianbenO 5jiiuft: bcrfom il;oen pn- 
bed, ffal l)ai\ betale bobbelt. 

8. anen Pnbed ;ii;ben iffe, ba ffal ^uud' 
bonben foree frem for Dommerne, ora 
l)an iffe baber lagt pn ^aanb paa Pn 
Wocpefi Zsi'i. e. 21, 6. 

9. ^ngaaenbed al Cbertroebelfed ^an- 
bel, om C^e, om 9fen, om 2am, om Jtloe- 
ber, om alt, fom tabt er, om bbilfe 
Wogen Pger, at bette er bet, fom (fab- 
ned,) ba ffal begge bered 3ag fomme for 
Dommerne; og ben, fom Dommerne Pge 
at bare ugubelig, f)an pal betale fin 
WotPe bobbelt. 

10. 9laar 9togen Pi>er til Pn 9lctPe 
afen, eller Cse» eller 2am, eller noget 
Becfi, at foruare, og bet b0cr, eller bet forbarbed, eller bet bortfered, at ingea 
bet feer : 

11. ^a pal i&errenfi Geb bare imeQcra 
bem begge, om l^an iffe baucr lagt pn 
^aanb paa pn 9{aPed (^obd; og bea 
pal betd (iiermanb antage, og (ben an- 
ben) ffal iffe betale. 

12. 9){en blioer bet ftjaalet fra 5am, ba 
pal ^an betale bete diennanb bet 

1 ^o(. 31, 3D. 

13. SRen bliber bet fonberrcbet. ba {fol 
ban fore bet til et S^ibne ; ^an ffal iffe 
oetale bet, fom er funberreoet. 

14. Cg naar 9{ogen laaner 9loqtt af 
Pn 9l<z\tc, og bet forban>eft, eller b»er; 
er betd (iiermanb iffe berl)od, ba ffal ^s 
bip betale. 

15. IJerfom betfl (Jiermanb er ber^o*, 
ba Pal f)an iffe betale; berfom bet er 
leiet, ba regned bet for pn 2elc. 

16. Cg naar 9togen loffer en 3onifhi, 
fom iffe er trolobet, og ligger (^o(» ^be, 
M pal han bidfeligen gibe ^nbe ^or* 
gengaoe (og ta;[t benbe) pg til ^upru. 

5 !t){of. 33, 38, 3U. 

17. SRen om (^enbed gaber bcegrer fig 
for at gibe ^am l^enbe, ba ffal ban til- 
beie $enge efter 3omfruerned ajlorgen" 
gabe. 

18. Du Pal iffe labe en ^Irolbfone lebe. 

3 "Snoi. 19» 31. C. 30, 37. 

19. i^ber fom ligger Ij^od et IBceP, Pal 
biofeligeu biobed. 3 SRof. 18, 23. 

5!Dtef.27,Sl. 

20. ^bo fom offrer til anbre ®nber, 
enb til ^Srren alene, ffal bare forban- 
bet. 1 Cor. 16, 22. 

21. !Du Pal iffe |)lage en gremmeb, og 
iffe unbertri)ffe f^am, tf^i 3 ^^e bceret 
frcmmebe i S(igbpti 2anb. c. 23, 9. 

3 rWof. 19, 33. 34. 5 flRef. 10, 17=22. 

22. 3 Pal iffe |)lage nogen C^nfe, eUrr 
gaberloS. df. 1, 17. 

23. Derfom bu |)lager bem, og be ba 
raabe til mig, ba ffal jeg bidfeligen ^ert 
beree %(aah. 

24. Saa optanbed min SBrebe, og |eg 
il)jelpaaer eber meb Sbcerb; og eberd 
^upruer Pal blibe Gnfer, og eberd Soto 
faberlofe. 

25. !!^erfom bu laaner mit golf ^enge, 
nemlig ben gattige l^od big, ba ffal bu 
iffe bare t^am fom en llagerfarl ; bu pal 
iffe lagge ^ager paa f)am. 

3 i!Kof. 35, 30. 37. 5 iDCof. 33, 19. 20. (Pf. IS, 5. 

26. S)erfom bu tagcr biu Wojldl itto- IDtn anfirh 9RoK 000. S7. tbi tcl er tMn« 5Ijul akncltc, M 
t Imiio Al>I^cbon for fyini Syii, fom 
un itai ii)Mt uei ; og ttt flui^ct, naar 
)an [jabcr ttl mig, ba ^al )cg Ijorc bet, 
Dl irg n n<iaMj|. 

38. T\i ffal itir fo^anM ^Jommcnit, 
;a ten CDcrflc ibkiiM mit ifoll fTal Du 
JIttiaQbr. <tirtt>' 10. SO- *p.0.23,5. 

39, Eu flal ilfe loi'f (at giot) a\ bin 
[Wtce) SflW. ^9 "in (*"[«) iiutt, 
t>n f[jt gict tnin ben ffcrftcfoMc af dine 
eenntr 4D(or 18, 1:1. 2!DtDri3,2K. 

30. 3iiiitct» (Iiil bu fliorc mtbbiaOje 
OS met til gjar; bttpjl birrc fso ^ne 
h» fla Stooci. pan ita ottrnbe Dag fTnl 
bu fliof nig bet. 3 Utol 23. 37. 30. 

31. Cfl 3 Kul Ktrt raifl ^UifltUlcn- 
Dfflrr. Oil '"' fl* *l"f. 'o™ tt (onbtrrt- 
bti piia JKatttn, fni ^uubc (fal 3 tdftc 
M. SJNpr'-^^'d. Iij.44,31. 

S3. Ca^ittcl. 8. Cg ba ffal itTt tnge WaDt; tt»i mo- 
wn tan fortiinbe bt erenK, og ferwnM 
6t WctfoirbfgtS Sagtr. 5 ajtof, IG, 19. 

9. Cg bu ffal I'rct'fortnjHc btn j^rcm- 
mett; (1)1 3 fclB ricnbe ben grcmiiKbtS 
eicl, 11)1 3 Dore frrmmcbc i Migi)|)ti 
BnnB. c. 32, 31. 

10. Cg fc^ liar (tal bu faat bit Vanb, 
08 fanff brw Wrobc. 3 4)(of. 23, 3. 4. 

11. Ultn i btt fi)bcnbe ffal bu obcrglM 
bet, og Idbr bet liggr. at be gattigt 
Ibianbt bit golt maat zbr bcraf, og ffoab 
bciaf DDcrbilDcr, maac nilbc ^irr paa 
aUilcn dcbej f>ia ffal bu glere mcb tdn 
Siilngaaib. og met bltUClicgaorb. 

la. £« Uagt ffal bu gjcrt blue (»|fr- 
ningtr, mtn paa btn fwicntx Dag (tal 
bu bbllc, paa bet bin ri:c og bit Hfn 
maat tiuiit. og bfn aitiidlt-CiDinbrt 
Son, og ben grtniniibe maat tvbtr- 
qbixflce. t. 30, a X. 

13. Cg alt bet, fom jeg fyiotr fagt tU 
rbrr. ffal 3 bolbc; og 3 (tai Itrt Iba- 
fomme anbrc Ci^uocre Staun, bet Ral Itle 
Ijorco ar bin Vliinb. 3 tflor SO, 3. 

1 1. Vu [Fai l)olCe mig tre l^ange .t:ioitIb 
cm aartt. 5 Sftof. Iti, 16. 

IS. Xn (Tal bolbc be ufDrcbe SiobB 
S)oitib, bu ftal ctbc uri)rcb< l^rcb fQU 
rage, (aafoni jeg befoel big, til beji bt- 
ffemte lib, i Jlbib Wtaaneb, tbi 1 ben 
brog bu ub af jl!giit<tcii, og for mil an- 
flgt ftal 3ngcu Feea tomhunbet. c. 13. 15. 

1. IJ, 0. 1. 31, lii S I'JJt*. 10, lU. 

IG. Cg ben ^cltlb, naat bu boffcr bit 
%TbeiteB tforltegrobe, fom bu l^aoer faart 
ian Warttn, og SnbFamlinfltno fieitlb. 
naar flarrt gaacr ub, naar bu l;abrr 
famlet bit «rbtib( af «tarfcn. 

17. In Mange oni Hani m alt bit 
ailantfien ftto for ben fctSrree S>l!rrr« 
Knjlgt. c 34,S3. S'Uhl Iti, IS. 

IS. :tu ffal irrr offrt mIt Slagt-Cffert 
SlDb beb Suorbeig ; og bel jrbe fra min 
£^olttb ftal ifft blibc llggenbc Dtatten 
ooer til om aDoigenen. 

19. let forfie (ncmlig) bin Jorbe gor- 
ffrgrtbr. fral bii fore til .tCrtrno bin 
Wutfl ,t>uuo ; bu ffal Iffe tone ft .Htb I 
fin ilobctfl ailclt, 2 ajlof. 31, 2fl. 

, ... „..._„, 20, Sec, jeg, [eg fcnber en ISngel, for 

Rat iat ttddfladc bn Ufftilbigc og i bit 9nflgt, at bcbarc big paa Vtlen og 

■■ Iftt ben I fore bifl til brt £tcB, fom Itfl t)<xax bt- 

IrrBt. 0.23. C.3a,31. t.33.4. W .ifvuCiiic. 104 nl csf^itt M( gifn V^gl, 

1 Xu ftJl lfIeantagefalfItnnglt(om 
Ro.jcn); bu ffal itfc tage bin ^aanb 1 
nieb ben llgubclige, at bxrc et ubiUtgl 
Citnc. S'JJIof 19.16. SlJIof 19,lti. 

3 fu ffal itfc Fclgr iSIxngben til btt 
Cntt, eg bu (tal lift fcate (aaleecS i no- 
gfD ^rxtte, at bu, (fter JDlxngbcn, cigee 
frj (Stfttcn) og forrentcr ben. 

3 Cg bu fldl itrt befm^Hc ben Singe 
i t,ane trjtte. 

I Kaar bu mottr bin glenbcB Cge 

(Otr tvinv JIftn. fom farer ollb, ba ffal 

bn fere btn til l)am iglcn, ?rbn).S5.3i. 

a «=r. -^ I. 

5. naar bu frcr bin ^abrrcS Xfen Itgge 
naber Stjiben, ba cogt big, at bu l^e 
rorUber ham; bu ffal Diefeligtn Icfe 
(Vhrl^n) tillignntb 17am. 

6. Tu njl irrc boie btn Saltigrt ffet 1 
^lae Irjltt. 5UIof.le,19. C 21,17. 7 TolfaltwlbrMgldnsl^afaiffSag. 

Of bo Rat int tWdllai^ " 

RTfartigt; tl)l ]tg 
ViOttUv at pavtVA 86 £)cn anben Vlofc Bog. S3 94. f^p. 21. gorbar big for banfi ^nflgt, og l^b 
han^ 9{joft, fortorn I)am ittt, ti)i ^n ffal 
Iffe forlabc ebcrS DDcrtrocbclfcr, tbi mit 
9la\)n cr mibt ubl ^am. df. 63, 10. 

3 iDtof. 3, 3. 6. 

22. 3:1^1 bcrfom bu (^orcr ^and WjdII, og 
gjor ait bet, fom jeg bil fige, ba Dil icg 
og bare bine gienberS glenbe, og jeg bil 
trocnge bem, fom trangc big. 

5 aXof 18, 18. 19. Vf. 81, 15. 

23. Zf)\ min Gngel ffal gaae for bit 
«nfigt, og fore big til be 5lmoriter, og be 
^etbiter, og be ^^erepter, og be Ganani- 
ter, be fteDiter og be Sebufiter, og jeg Dil 
ubfiettc bem. to. 20. 

24. ^u ffal ilk tilbebe bereft ®uber, 
og el tjene bem, og iffe giore, fom be 
glore, men bu ffal nebbn^be bem, og fon- 
berbrt^be bereft ©iUeber. c. 20, 5. 

f . 34, 13. 5 lOiof. 7. 5. 

25. anen 31 ffal tjenc 4>Grren eberft 
®ub, og l;an ffal bclflgne bit Srob og 
bit Canb, og jeg toil borttage ©Dgbom 
frabig, a)lattb.6,33. 23)^13,26. 

26. ^er ffal 3ngen txtic. fom utiblg 
fjobcr, eUer ufrugtfommelig i bit l^anb; |eg 
bil labe big fJ)l^e bine !Dageft Xai. 

5 iDCef. 7, 14. c. 30, 30. 

27. 3cg toil fenbe min gorfotrbelfe for 
bit ^nflgt, og fonberfnufe boert golf, fom 
bu fommer til, og jeg Dil labe olle bine 
gienber pbe for big. 5 SWof. 11, 25. 

28. Tg jeg bil fenbe @ebe-,&amfer for 
bit 5lnfigt, fom ffal ubjage ^eoiterne, 
Gananitcrne og i&ct()lterne for big. 

5 SWof. 7, 20. 3of. 34, 13. 

29. Seg Dil iffe ubjage bem fra bit «n- 
flgt paa eet ?tar, at 2anbet iffe ffal bliue 
cbe, og oilbe I)l;r paa 9)larfcn ffal iffe 
formereft mob big. 

30. 3cg Dil ubbriDe bem for bit «n(igt, 
ba nogle, og ba nogle, inbtil at bu bliDcr 
frugtbar, eg bcfibber VJanbct. 

31. Cg jeg Dil foctte bit Sanbemotrfe fra 
bet robe <^aD inbtil ^l;illflerncft ^an, og 
fra Crfen inbtil globen ; tbi jeg oil giDe 
2anbctft Snbbt^ggere i eberft ^aanb, og bu 
ffal ubbriDe bem fra bit «nfigt. 

4 iWof. 34, 3. 

32. Tn ffal iffe gjore 'ipagt meb bem. 
tiler mcb bereft ®uber. c. 34, 12. 

5 ilVcf. 7, 2. 5of. 9, 7. 

33. 2ab bem iffe boe i bit 2anb, at be 
Iffe ffal fomme big til at fbnbe imob mig, 
tbi bu funbe tjene bereft ®uber, og bet 
t>UU bliu big til en 8nare. <Dom. 2, 3. 24. (laplttl 

9Rofc Mi anbrt mtt ham flat fti§t op paa ff^rr^et; 
aXofc ffriwr Vo^ten« Ot^, ^ f^l^^fotflcc ^gitn 
inicaeni Oud 09 ^olfct nicd fl5io^ ; ^ ^c SfcarU 
Qkib, Isll. 9){ofc 09 SofDO 9aat altnt paa Viiet^a, 
i)UOC ^9tttni $cclidl)(d lattt pd Stt, 13sl& 

1. Og l^an fagbe til aWoft: fllg c|) HI 
^(Srren, bu og Slaron, 9labab og ^bibo. 
og !)alDf|erbfinbfttt?Deafbe»^lbftel 3fra- 
el ; og 3 ffal tilbebe langt fra. 

2. a^en a^ofe ffal gaae frem for fig aleoe 
til ^(^rren, og be anbre be ffal fffe goac 
frem, og golfet ffal iffe fllge op mcb bam. 

3. Og ajlofc fom, og fortalte golfet olle 
i&errcnft Drb, og alle 3)omme ; ba foarebe 
alt golfet meb een Bloft, og fagbe : Di Dil 
gjore efter alle be Orb, fom ^(Irren bapcr 
fagt. c. 19, a 5 mol 5, 27. 

4. Og aRofe ffreD alle ^(Jrrenft Orb, og 
flob tiblig Ob om 9)brgenen, og bt>ggrbe 
et alter neben Deb ©jerget, og tolD Stct- 
ter, efter be tolD 3frael6 Stammer. 

5. Og ban fenbte unge jtarle bib afSft* 
raelft Sftcrn, og be offrebe ©ranb-Offer, 
og be flagtebe !laf-Offerft Offere for ^(f r- 
ren, af 8tube. 

6. Og SJJofe tog ^alDbclen of JBlobet, 
og gjob i S)otffenet. og ^alDbelen of IBlo- 
bet ftotnfte ban paa ^Itcret. 

7. Og ban tog ^agtcnft ©og, og lafte 
for golfctft Dren, og be fagbe : Di Dil gjore 
alt bet, fom iQ(Srren I^oDer fagt, og Dotre 
Ii^bige. d. 3. 

8. ^a tog aWofe ©lobet, og ftanfte paa 
Jolfet, og fagbe : fee, bet er ben ^agteft 
felob, fom ^(Srren fjoDer gjort meb eber 
oDer alle biftfe Orb. ^bv. 9, 19. 20. 

9. Og ^ofe og Saron. 9)abab og 9bi- 
bu, og balDfjerbfinbfttbDc of be Jeibfle of 
Sfroel ftege op. 

10. Og be faae 3frael6 ®ub ; og bet Dar 
unber banft gobber fom et iSrbeibe of Ba- 
bbir-3tcen, og fom ^immelen felD, naar 
benerflar. Cf. 6, 1. (J^ed). 1.26. 

11. Og ban lagbe iffe (in 4>aanb paa be 
gpperfte af 3fraclft SJcrn ; og be beffuete 
®ub, og aabe og braf (bog), c. 19, 21. 

SNmii. 6, 23. 23. 

12. Og fe(5rren fagbe til ®lofe: flig ob 
til mig paa ^jerget, og bliD bcr, faa Dil 
jeg giDe big be 8tcen«iaDler, og ^oDcn og 
X5ubet, fom jeg baDer ffreDet, at lare bem. 

13. To ftob 5Dlofc op, og banft Jjener 
3ofDa ; og ^lofe gif op paa 05ubft ©jerg. 

14. Og t)an fagbe til be Jeibfte: bliDcr 
icxt inbtil bi fomme ^iJiba%t tU tbcr. og I. 85. &l|). Den anben Vtofe )Bog. 87 t, Haron oq S^nx ere i^od cbcr, ^do fom 
iDcr 3agcr, maae fomme frcm for bent. 

2 5Wef. 31, 2. 

15. Cg SWoff flea op paa S3icrflct, og 
1 8ft>c bcbaffcbc ©icrflct. 

16. Cg ^(STTtnO ^rrlig^eb botbc paa 
>inal *|frg, og (Sfbcn beboerfebc bet i 
X (Dagr, og ^n falbte ab S){ofc paa ben 
n^tnbe ^ag mibt af SftKn. 

17. Cg Sijnct af i&(Srrend ^Ilg^b bor 
ratn fortocrenbeSlb.joberft paa S5jerfiet, 
>T Sfradd ©orn8 Cine. 5 8Rof. 4, 24. 

c. 9, 3. yf. 18, 9. CPbr. 12, 29. 

18. Cg 9{ofe fom mibt inb i 3f);en, og 
eg op paa Si)}erget ; og Vlofe bar paa 
Merget ft^rretijDc i>ai\c og f»jrreti)i>c Sloct- 
T. c.34,28. 5 ©lof. 9, 9. 18. 

5S5. (Sapitel. 
teft ffjl hrjiicre ct OplefteUcS^Offcr of ^effct, 1^. 
Strof (Ia( 9if rc( ^^aatrn« 2(rf, 10s]6. 9{aad<0os 
kn, 17^2S. Seucbrf&»=SB«rt)«t, 23=30. ^n i!t)U- 
fki^c, 31=39. VU rfur en (idnclfr, font (9ud tod 
baiM ktf 40. 

1. Dg 5j(fTrnt talcbc til SKofe, og fagbe: 

2. eiig til Sfraeld Sorn, at be ffal tage 
lig ct Cpleftelfeft-Cffer: af f)ber SWanb, 
>t>em hand &|erte friDiUig brioer bertU, ffal 
r tdge mit Cpleftelfefi-Cffer. c. 35, 5. 

3. tg bettt CT bet Cploftclfed-Offer, fom 
; ffal tage af bem : ®ulb, og 8cib, og 
iobbrr ; 

4. Dg blaat Uibent. og ^urpur, og 8Far- 
igen, og f)Dibt linnet, og ®ebbe-i^ar, 

5. Cgn5bfan?et©<xber-8flnb,og®rab- 
nge'3nnb, og 3itt)im-!lr<x; 

S. DUe til 2t)6ning, Urter til Salbe- 
lic, og til 9iogetfe bellugtenbe llrter ; 
7. Cnt^iilene og Stenc til at fijibe meb, 
I Sitiricrtclen og til IBr^flfpannet. 
). Cg be fTal gjere niig en jpelligbom, 
I teg Dil boe iblanbt bem. dbr. 9, 3. 
I tftrr aUe be Xing, fom leg bil bife 
g, ilabernafeletd 2ignelfe, og aOe beto 
ebpabcrd Signelfe, faalebed ffal 3 diore 
1 to. 40. 

to. Cg be ffal gjore en fixt af Sit^im- 
rot, iHilDtrebie illen lang, og baloanben 
teo breb. og (^aitoanben talen ^l 

c. 35, 13. c. 7!, 1. 

11. Dg ben ffal bn befiaae meb puurt 
Bib ; inben og uben ffal bn befiaae ben, 
I giere en Cftulbfranbd ooen omfring ben. 
i9. Cg bu ffal ftebe til ben fixt 0ulb- 
Bfic. og ffltttt btm i benS fire ^lerner, 
nllg to Winge |Hia bene ent Sibe, og 
Ittii0e p^a bene anben Gibe. 13. Og bu ffal g|ore (Stotnger af 31- 
tf)im-lrcre, og befiaae bem meb ®ulb. 

14. Dg bu ffal fliffe 3tctngcrnc i Win- 
gene toeb 3iberne paa Slrfen, og bcerc 
arfen meb bem. 

15. 3totngcrnc ffal bcere i Slingene, fom 
er i Slrfcn, be ffal iffe borttageft fra ben. 

16. Cg bu ffal Iccgge i 5lrfen bet X5lb- 
nedbprb, fom jcg toil gioc big. 

C. 34, 2;». vjbr. Jl,4. C. 10, 16. 

17. Cg bu ffal gjore en S^aabefioel af 
puurt ®ulb, ^alotrebie ^len lang, og I)alto- 
anbcn 9len brcb. 

18. Cg bu ffal glore to Gberublm af 
Wulb, meb bretoct ^rbclbe ffal bu gjore 
bem, paa beggc (Snbcrne af Slaabeftolen. 

19. Cg gjcr een (Sherub paa ben ene 
(5nbe, og een Cl;crub paa ben anben 
(Snbe; ubaf Slaabcflolen ffal 3 9lcre 
Gbeniblm, paa bcgge benc> Gnber. 

20. Cg C()erublm ffal ubbrebe Binger 
otocn otoer, faa at be ff|ule otoer 9laabe- 
flolcn meb bered Stinger, og ben ened 9n- 
figt ffal bare mob ben anben; mob 
9(aabeflolen ffal C^erubimft ?lnpgter toocre. 

C. 37, 9. 

21. Cg bu ffal fcttte 9laabeftolen otoen 
paa Slrfen, og Ictgge tet fBibnedbt^rb i 
5lrfen, fom )eg toil gitoe big. 

r. 26, 34. (fbr. 9, 5. 4 Henq. 8, 9 K. 

22. Cg ber toil leg fomme til big, og 
tale meb big fra 9{aabcftolen imellem be 
Gberubim, fom ere paa iBibncftbi^rbete 
9lrf ; nemlig, alt bet icg toil b^be big til 
Sfraelfl ^oxn. c. 29. 42. e. 30, 6. 36. 

23. Cg bu ffal gjore et i^orb af 3ltl)im- 
2x(zt, to 5llen langt, og een tHlen brebt, 
og I^altoanben 9ien boit. e. 35, 13. 

f. 37, 10. 

24. Cg befiaae bet meb puurt ®ulb, og 
gjore en ®ulbfranb6 bertil omfring 

C. 37, 11. 

25. Cg gjore bertil en 2ifl omfring. en 
^anbbreb (5oi), og gjore en C^ulbfranbd 
omfring bend Sift. 

26. ^u ffal og gjore fire ®uIb-Wlnge 
bertil, og fcttte 9lingene i be fire i&jorner, 
fom ere paa be fire Jobber. 

27. !ltoert otoer for iiiften ffal Wingene 
toare, at fliffe 3tangernc ubi, til at bare 
©orbet. 

28. Cg bu ffal gjore 3tangerne of 3i- 
tfiim-^lrae, og befiaae bem meb Oulb, og 
©orbet ffal bared toeb bem. 

29. Cg bu ffal gjore gabe bertil, og 
(W0gelfe)-3feer bertil, og 5tanber btttU, 
og etaalcr bcrtU, af l)toil(c {tal \ibgt)M Den anbcn SWofc S3og 88 _ 

"(<Drir-bffcr) ; af puurl ©ulb ffal bii olorc 
brm. c- 37, 16. 

30. Dn bii ffal flcbfc locggc efuc-)6rjob 
for mit Vlnflnt |)aa ©orbct. 

3 llKoi. '24, 5. 7. 1 Grtiii. 21, 6. 

31. Cfl bu ffal fjicre en 2i)fe|lagc af 
|)uurl ©ulb; mcb brcbct ^rbeibc ffal 
2t)feftagen flfereft, bend €tang og benfi 
©rcnc, bend 3faalcr. benO 5lna|)per, og 
bend J^iomflcr ftal ubgaae af ben. 

C. :tf, 14. c. 37/ 17 (qq. 

32. Cg ber ffal gaae fej ©renc ub af 
bend eiber; tre ©rene \>aa !ei)feflagen af 
bend ene 8ibc, og tre ©renc paa ili;fefla- 
geu af benfi anben Sibe. 

33. (I^cr ffal Dccre) tre manbelformige 
efaaler paa en (^reen, en Rn<\)i> og et 
SBlomjler, og tre manbelformige Sfaaler 
paa en (anben) ©reen, en 5lna|) og et 
JBlomfler ; faalcbeft ffal bet bccre paa be 
fej ©rene, fom nbgaae af >iJ)fc(tagen. 

C. 37, 19. iJO. 

31. SJ^en paa )it)k^a^cn ffal bare fire 
manbelformige Sfaaler, bered 5tnappcr 
og bereo S^lomfler. 

35. 9lemlig en itnaj) unber be to (anbre) 
®renc beraf, og en Anap unber be to 
(ourige) ©rene beraf, for be fej ©rene, 
fom ubgaae af 2i;feftagen. 

36. I)ered jlnappe og bered ®renc ffal 
ubgaae af famme ; bet ffal uocrc altfam- 
men eet breoet Slrbeibe af puurt ®ulb. 

e 'ir on 

37. Cg bn ffal gjcre bcnfi fi)b hamper, 
og (^Jirocften) ffal l)olbc benS hamper 
locnbte, og labe bem n;fc lige Imob ben. 

38. Cg beno 3aj:e, og bend 3:aanbe- 
ilar (ffal bn gjore) af puurt ©ulb. 

39. 3Jlan ffal gjore ben meb alle blefe 
Webffaber af eet (Sentner puurt ©ulb. 

C. 3G, 2i. 

40. Dg fee til, og gjor bet efter bereft 
2ignelfe, biMlfen big bleu biifl paa »|er- 
get. e. 26, 30. «p. ©. 7, U. (ibr. 8, 5. 

26. Gapitel. 

SKofc ffat tvit-c qicre Qkib tn ?Boli<|, fom brfhioet of 
GJartincr oo S'arffr, 1^17. ^jcU, fom M« i itrti 
iZelV'^etUt, eq faniinciifcie?*6 fernietclfl dian- 
cm, 15:H0. ^t ^or\Htm fit bet 7iU<tl)tti\^^<, 09 
ct Jcrhotiig fer ^ct ^cUiiK, 31-':r7. 

1. Dg bu ffal gjore 3:abernafelet af tl 
©arbiner, af biMbt ti^unbet !^innet, og 
blaat Ulbcnt, og i'^urpur og Sfarlagen : 
(Sberubim ffal bu gjore meb fnnfligt «r- 
bcibcpaa bem. e. 36,8fqg. 

S, (j^vert) &aYt>\n ffal bare otte og fiS. 2C. ^p tijbe «len langt, og (^uert) ©arbin ffal 
Dare pre 9llen brcbt; alle ©arblner ffal 
Dare ligc ftorc. 

3. Dcr ffal fern ©arbiner faflcfi tllfani' 
men, eet til bet anbet; og (atter) fern 
©arbincr faflefl tilfammen, eet til bei 
anbet. 

4. Dg bn ffal gjore ^anfcr af blaal 
Ulbent, paa bet forflc ©arbind Slant. 
l)ber|l, ber l^bor bet ffal faflefi tilfammen, 
og ligefaa ffal bu gjore paa bet \jMii 
©arbind Wanb, ber bbor bet ffal anbcn 
©ang fafted tilfammen. 

6. Du ffal gjore I?alDtrebflnbMobe i&an- 
fer paa bet forftc ©arbin, og gjore ^l»- 
trebflnbdt))De ijjanfer i)berfl paa ©arbiuet 
ber I)Dor bet ffal fafteo anben ©ang til- 
fammen; at ^anferne fan (rafted tilfam- 
men, ben ene til ben anben. 

6. Du ffal og gjore l^alutrebflnbetbbe 
©ulb-^ager, og fafle ©arblnerne, bet ene 
til bet anbet, meb igagerne, og bet ffal 
oare eet :iabernafel. 

7. 2>u ffal og gjore ©arbtner af ©ebe- 
^aar, til ^'iauluner ooer !iabemarelet ; 
eilebc ©arbiner ffal bu gjore af t>cm. 

c. 3b, 14 f^q. 

8. §bert ©arbln ffal bare trtbiw Wen 
langt, og Ijctert ©arbin ffal bare fire *len 
brebt; be elleuc ©arbiner ffal j^atoc eet 
S){aal. 

9. Tg be fern ©arbiner ffal bu foflc 
tilfammen for fig, og be fe^ ©arbincr for 
fig *, fan at tm gjor tct ftette ©arbln bob- 
belt, foran oeb '^iaulnnet. 

10. Cg bu ffal gjore l)alotrebflnbfttt)W 
iijanfer i bet forfte ©arbinfi Slanb, i)bcrft, 
ber bbor be ffal fafled tilfammen; og 
balDtrebflnbdti)De ^anfer paa ©arblnetd 
^anb, ber l)i?or be ffal fafled tilfammen 
anben ©ang. 

11. Dg bu ffal gjore balbtrebflnbMboc 
5tobber-^ager, og fpanbe ^agerne I fi»an- 
ferne ; og bu ffal foie giaulunet tilfam- 
men, og bet ffal uare eet. 

12. 3)ien bet ooci*ffi)benbe, fom er tilo- 
t>er6 af ^Uiulunetd ©arbiner, (nemlig) bet 
baiue ©arbin, fom er tiloberd, ffal bn 
late Dare oi)erffi;benbe bag ooer Jlaberna- 
felet. 

13. Dg een 5llen ffal bare paa benne 
(Sibe,) og ccn $llen paa f)iin (Site.) af 
bet, fom er tiloiterft af H.^aulunetfi ©arbi- 
nerQ Xangbe ; bet ffal Dare oDerfr!;benbe 
paa Slberne af !labeniafelet ^r 09 bet 
til at bebarre bet M 27. Can Stu anbtn Wofc 600. 14. l>u fTat ofl flion d Sznt ocn 
^oiilunct af r(<tifarDct IBtrbn-Stlnb, d{ 
fi Txiu bcroDtr of (BraDHngr'Sfinb. 

15. C<i ta ftal Dierc gjrKnt til Xabcr- 
'■lafdcl iif £it^im-2rar, ftnacnbc. 

(.36,30. 

Ifi. Xi srira liing flal ^Drr %]<l tuen. 
en an Jllcn eg, ta Mo Klfn btcb (lal 
tntiPfr Sic iMK. 

IT. @n ;;i(l fTal haDt to 2ii|)pt nb- 
HiMrnt. bta cne (lap) mob ttn anbtn ; 
(ajim-0 fTiil cu glare j.<iia aUc :t>ibcrna- 
fdfta Aii'lr. 

iii. Cq bu fr.il giort J^ielc til labfrna- 
IcKt; rncc nlelc lil bcl fenbrc ^lornc 
tmcb Scnbcii. 

19 Cfl bu (tJl dfert fbrKtiiw Solb- 
itcPbiT unttr tc imt glclr, lo Jobber 
unbcr btn tac nkl, for bcnfi to tappc. og 
to Scbbfr unbcr btn anbcn girl, for bcno 
to labbf. 

30. Cfl til XobrmafdctS onbrn €lbc 
mrb b(l norbrc ^icrnc, lliuc J^iclc. 

21. C(i bfrrtfnnrt&btSolP'nobbfr, lo 
Rebttr unttr ben cnc gjcl, og to gobbrr 
uaiti bfn anbtn Rftl. 

i-J. Pq lil Safiflttti Doa ■Jabrnwfclcl, 
lm:t- Stftcn, fTal bu fljort ffc gjclf. 

23 Ca bu flal fliorc lo Jitic til iabti- 
Mlrlrte £<ioiiitr, paa botgc 3ibtT. 

21. Tf to ildl pjtrc forrncbc 1 ben nrberilt 
;<>jrt.) ofl iiriitnwabt ftal Dt uotrt fulb- 
'cniDifliiirttCfofcntbc)ltfncucrfltC'i'art) 
ub ttii Mliifl ; faali-bt^ (Tal brt Oittc nicb 
■tin bcq.)t. be iTiii Mtr* piw btflflc fttorntr 

23, Dfl bi-r flal oarc ollt fi\(lr, on tcitfl 
iBlp-Sctbtr, fciltn Jsbbtr; to gobbtr 
inbti btn rnc Jjcl, 09 to gobbti unbtr 

tn dnttn ^itl. 

26. Cii bu ffal glcrt £lanfict of £i- 
hiitt tr<xr, ftm til ifttltnt utb brn cnt 
:4br pJa XabtTDdttltt ; t. 36, 31 fqq. 

27. Cti ftm elccngtitilgitlcncDcbbtn 
nbtn 3ibc bnn :£>i tenia ttkt, og fcm 
:Uni|rr lil Jitltnt pa<t Sibtn af Xa- 
rraaltltt, bag til mob SrFtcn. 

a. Cn btn mibtcifte £laoB fTal axtt 
lint i ;tldrnr, og gaat Igitnntm fra btn 
nt} Qnbc lil btn anbcn. 
is. Ca bu ffal btflaae gltltnc mtb 
loir, og fljtrr btrte iHingt af Mulb. til 
t ftillt .SUngtrnt ubt, og bu ^nl bc- 
*it elccugttnf nicb Rulb. 
30 Cq bu flal oprrifc Xdbtnialtitt, tftn 
Si £lit, fom bin big Dtifl paa Sltigtt. 
(, u, s. «. ip. a T, M / 31. Tq bn ftal g}or( rt gcrhceng af 
blaat tllbtiil, og ^tur^ur, oq Sfatlagtii, 
og IjbibI tuunbtt Vinnrt, bu fTdl gfcrt 
<!i)cntblni mtb tunfflql flrbtlbe paa btt. 

(. 36, Xi. 

33. Dg bn ftal ftangt brt paa fire 
Stotttr of Sitljim-Iraf, fom m bt- 
flqgnt mtb Otulb, btrtS ^agtr ftal oatt 
af Wulb, ooft bt flrt gobbtr of Salb. 

33. Cg bu ftal (}Tngt gortxxngtt unbtt 
^gtrnt, og fort Vibntdbi^rbtlfl 9rt btr- 
l^n, Inbtnfot gorbaiiqtt; og gorfwngtt 
ftal piUt for tbtr, imtUtin btl ^IMst eg 
imtlltm btl ^iilRltt. 

34. Cg tu'ftai fattt Sanbtfloltn t)oa 
IBibntllbijrbttfi ^rt i btt ^rllig|tc. 

35. SJltn bu ftal fctttt Sotbtt ubenfor 
gocljiingft, ofl i;nft-£t.igcn totrl ontr for 
tiorbtt, t»ia btn SIbt df Habtmattltt 
mob «onbfn ; mtn Sorbt'l ftal bu falte 
paa btn norbrt 3ibr. c. 40,23. 

36. Dg bu ft.il glore rt gertang for 
itduliinrte for af blaat lllbtnt. eg 'Pur- 
bur, Sfarloqtn og Ipibt tounbtt liiiintt, 
btflutfet arbtibt. t. 36, 37 fqq. 

37. Cq bn ftal qjert ftm SiotKr til 
gorb^ngtl, af £itblm-7rctf. og btflant 
btin mtb ffluib, btrcb Jtjagtr flat bctrt af 
Wulb. oq bu ftal flobc til btni ftm Itob- 
btr-gobbtr. 

S7. Ciiblttl. 

XiriMiiiS Bitt fiat Caii^tnaf onilriii* tatrnulti 
Ut, u<i9. C>tii Rjr Onffft III rmutiBM, M. St. 

1. DqbDfraIg|Brttt«ltfrafSIINm- 
Itotf . fern Slltn langt, og ftm aitn brtbt, 
firffatittt ftal 'illttrrt unrr, oq trt «lrn 
l)ott. t 35, 16. (, 3aUqq. 

3, Tu ftnl og glort bti6 .feorn t>aa bclB 
fire Sjiorntr, btia ^om ftal Dccrt nbaf bet 
fammt ; og bu ftal btflaat btt mtb Sobbtr. 

3. Cg bu ftal gtort btto Wnibtt, lil at 
taqe aflt btrdf, og btM Stnfltr, og bet* 
etaaicf, on btto aJIabfrogt, oq btlB 3iB- 
tor ; Qlle Sttbftdber bertll flal tu gjort nf 
Sobbtr. 4 Slof. 4, 14. Sad). 14, 20. 

1 dam. S, 13. 

4. Tu ftdl og qicrt tn ffltft btrtll, glort 
fcm f I Warn, af Sobbtr, og bu ftdl giort 
paaWartict preflobbtrrlngt, 1 bt flrt Un- 
btr berpaa. 

5. Cg bu flal taggt btl ntbtn unbtt 
aittrtto lifrjtnjnq, pq Qtainet ^at xirilt 

'taP/i/m/otWdaittrrt, IK) IDen anben ffilofe fbog. 27. 88. Qa|) 6. Du ffal og jilorcStccngcrtuaiterct, 
8tocngcr af Sltf)im-^rcc, og bu ffal bc- 
flaac bcm mcb 5tobber. 

7. Og bets etcengcr ffal fliffcfi I 9lin- 
gcnc, og Stocngcrne ffal bare \>aa bcggc 
Wlterctd Sibcr, at bcere bet meb. 

a T>tt ffal giorc bet af glcle, l^uult ; 
(igcfom ban lob big fee paa ^lergct, faa 
ffal bu gjjorc bet. c. 38, 7. 

9. 35u ffal og glere en gorgaarb for 
Habernafelet ; Deb bet fonbre ^lorne mob 
8onben ffal bare et Cniboeng til %or- 
gaarben, af I)bibt tDunbet ii^innet, l)un- 
trcbc 5aicnd VJccngbe til bet cnc ^jurne. 

C. 38, 9. 

10. Dg bereS t^be Stutter, og berefi 
tbDc Robber ffal bare af Clobber ; Stot- 
ternee i&ager og bered Wanbc af ©jolb. 

C. 35, 17. 

11. Dg ligefaa mob bet norbrefilarne 
ffal toocre et Cmbctng, i J^oengben, l)un- 
brebe (^len) langt, og tboe Stctter ber- 
til, og bere«> tt^oe Jftobber-gobber* Stut- 
ternefi fcager og berec Sianbe af sbId. 

la. Cg gorgaarbend ©rebbe mob bet 
beflre ^jorue ffal baoe et Cmbang Oalo- 
trebfinboti)i»e Sllen langt, ti Stotter ber- 
til, og bere6 ti gobber. 

13. SJIen mob bet oftre ii^iorne mob 
CJften, ffal gorgaarbenS ©rebbe bare 
I)aH)trcbfinb6ti)De %icn. 

14. Cg Dmbotngcne ffal bare femten 
Ulen \>aa ben (cne) Sibe, (mcb) bereft 
tre Stctter og bcreo trc gobber. 

15. Cg Dml}ccngene fifal bare femten 
(?llcn) t>cia ben anben 8ibe, (mcb) bereft 
tre Stctter og bereft tre gcbber. 

16. 8}len I gorgaarbenft 'Port ffal bare 
et gorbang, ti)be 9lcn (langt,) af biaat 
Ulbent, og ^'.urpur, og Sfarlagcn, og 
l)Dibt tounbct linnet, bcfluffet ^rbeibe; 
bertil fire Stctter og pre gobber. 

C. 35/ 17. c. 3H, 18. 

17. ?llle Stottcrne i gorgaarben om- 
fring ffal bare belagte meb Solb; bereft 
^ager ffal Dare af Solb, og bereft gobber 
af Jobber. 

18. gorgaarbenft 2angbe ffal bare ^un- 
brebe ^Icn, og Wrebben balDtrebflnbfttbDc 
allcDcgne, og ftoiben fcm Sllcn, (meb 
Dmbangene) af I)Dibt tDunbet iidinnct; 
bereft gobber ffal bare af Clobber. 

19. «lic :iabernafeletft 9tebffaber til al 
betft iliencfle, og alle Scm bertil og alle 
gorgaarbenft Sum ffal bare af Clobber. 

SO, £>g bu ftai b|^bc 3frad6 fb»m, at be ffajfc big af ben rene Olle, af Clie- 
tract, ftobt, til ^bOningen, til at W^ 
2am)>erne altib tanbte. c. 35,8. 14. 

c. Xl, 37. 2 iOtof. 24, 2. 

21. 3 gorfamlingenft ^aulun, nben for 
gorlKtngct, fom ((ganger) for JBlbneftbbr- 
bet. ffal Vfaron og fnmft Sooner berelje 
ben, (til at Ibfe) fra «ftenen og til SKor- 
genen for ^(Srrenft Hnfigt ; bft ffal bote 
en cDig Sfif for bereft dfterfommcrc, (fom 
ffal l)olbeft) af 3fraelft »um. c. 30, 21. 

4 *iKof. 10, 8. 

28. (£a))ite(. 

9Rofc ffal (a^f ()i«re ti( Varon htUiqe Stto^r, 1^ 
$n I'tv-iliortcl, 5=14. 9t O^ro^^^pan, 15s«. 
9n jDrrrtiortrl, 31^35. ^n (Sul^vlo^' 1<on N 
fotttc< \xxa ten (bre ^t, li^tlebti en iMCoet Ajfiti 
Ul, dH-'JO. SilaUt til Xatonii (Zenntr, 09 lim 
n((c llnbcrflo^er, 40=43. 

1. Og bu, bu ffal fabe bin Srobn 
Slaron fomme frem til big, og band Son* 
ner meb bam, mibt ubaf 3fraeld XJorn, 
til at glore H^rafte-(Jmbebe for mig: 
Saron, 9iat>ab og 9bi^u, dleafar ogStba* 
mar, iSaronft Sonner. c. 6, 23. 

1 .VIon9. G, 3. c. 34, 1. 

2. Cg bu ffal glore Horon, bin ©rober, 
^ellige Jtlaber, til ^re og ^r^belfc 

C. 35, 19. 

3. Dg bu ffal tale meb alle, fom crebife 
i ^jcrtct, bbilfe |eg f)aber obfblbt meb 
Siiftbomft 9lanb ; og be ffal gicre 9aron 
jllabcr til at l^ellige t)am, at (Kin maa 
glore ^raftc-Gmbcbe for mig. c. 31, 2. 

4. Cg biftfe ere be illaber fom be ffal 
gicre : et S^rbfl'Span, og en 2ib-iHonel, 
og en (Cbcr-)5liortel, og en fijbttet Af or- 
iel, en (flor) ftue, og et )©clte'; og be ffal 
gjorc %aron, bin Srober, og banft Scn- 
ner l)clligc jllaber, at be maae gjerr 

^raflc-timbcbe for mig. c. 39, 1. 

c. 28, :c>. 

5. Dg be ffal tage (Sulbet, og bet blaa 
Ulbent. og ^^nrbnrct, og Sfarlagenet, og 
bet boibe iiinnet. 

6. Cg be ffal gjcre 2ibf|ortelen of ®u(b, 
biaat Ulbent, og ^nrbur, Sfarlagen. og 
l)bibt tt7unbet !ifinnet, meb funftig Q^ter' 
ning. c. 39, 2 fqq. 

7. 5o H;:ler, fom fan fammenfoleft, ffal 
ben bat»e bcb begge benft (Jnber, og ben 
ffal fammcnfcicft. 

8. Cg (angaaenbe) fianft 21b-itfortelft 
funflige (©cite.) fom er ober ben, bet ffai 
bare ligefom benft tlrbeibe er, af ben 
famme (IKatcrie) ffal bet Doere : (nemlig) 8. Sof. tDen anbtn 
f Smb. Uaal lUttnt, og l^urtiur, og 
Stiinasrn, oq hblbt tonnbrt glnnct. 

9. Cfl tu fTfll tdflc to Cnes-Sttnc, og 
ract (fan ttm i^frjclfr tltrrni) KaDiu. 

10. 3t; of tcrtfi 91atDC piia ten (ac 
!t«u, ofl tt ourigf fcj MflBnc |)aa ben 
nbtn £tttn, cftcr btrtB gobftL 

11. Eficr HbflrdDttcS fflicrninfl I £lEcn, 
)m man uCijracrr rl Sigu't, |tal bu 
ibt nbiirjDc beggt 3ttnciit tfttr 3fraclfl 
terofi ■Haoat ; bu flal labc btin inbfalte 
nnbt omMnq 1 Glulb-Stl^rrcr. 

12. Dg bo fral lattt bcns^ Stcncnt baa 
Wctnt df liiu-iliorlclcn, be (Id[ bare 
itene tU en 3butomniclft for 3fracl9 
)ern; efi 'flaron fliil been bcreO Stdone 
Di ^mna fldfnn, ))da bt(|gc fine Sjler 
ii en Sftu'DDimrife, 

13. Tu ftjl flicre be («ti}Rer,) fom be 
ibfdiree ubt, of Qtulb. 

H. Cg to Hjirbfr af buurt fflulb, bem 
ta\ ba store, at be faftcS Dcb Snbcrne 
mrring, fammenfnoebe ; oq bu flal fitfte 
tjcrbcrne, fom ere fammcnfiiotbt, oocr be 
Siijrter,) fom (Slentne) lobfaifee ubi. 

15. Cg bu Ro[ niere WcltcnB SrQfl' 
ban, mcb Funjlig (8|ern)ng, fom SluFIor- 
(itnt (Hjerniag ffal bu fljore bei; of 
Sulb. bidal Ulbent, og ^urpur, og SIM- 
igen, og ^xAtt Icunbcl iflnnet fTnl bu 
imbet. c. 3D,8fgq. 

16. £M Ral Km firetanlet, bobbclt, en 
:Mab langt, eg en Spunb brtbt. 

17. Cg eu flat fQibt bet nieb inbfjttebr 
!tene. meb fltc Hdbti Stenci en tHab af 

Siirber, en Icpai, og en Smaragb. 
'dl vart btn forfie ttob. Hab. 21, 19 k. 
IS. Cg ben anbtn 8tab, en Carbualcl, 

1 =atil)it. og en Teraant. 

19. Cg brn tctbie Slab, en gqiicurer, cd 

Idut, og ea flmctf}t)R. 

30. Dq ben fjctbe 9lot>, en Xurfoull, og 

n Cni)5 on en Jafpt*: be fTal Daw inb- 

itttbc i Sulb i bene Ubtulingn. 

91. Cg be ctene Hal bare efttr 3fraeI8 

JnM WoDu, tolD cfler beret ttaune; 

Ha nan ubgrantr ct Signet, fTal be 

on, bocr meb fit Wabn, tfter be tolD 

ItdmnieT. 

83. Cg bu Rdl gtm »]<tbn obcr Snilf- 

ipaaott, on Qnben ODfrlng, faa be 

lent fanintDfcorbe af |)nurt ISulb. 

S3. Cg bo ffal fAsn to Iftnlb-Rlnge 
oa KtVtSpauvKl, og foitt bt to BUnge 
u Be toeata fiMt of B^-epamrL SRofi Bog. 91 

24. Cg bu fFal fcctte be to fammenfnoe' 
be Buib-(iHctbeT) 1 be toffltngc, twbSo' 
berne of an; R- Span net. 

25. SJIen be to Snbcr af be to fammcn* 
fnotbe (ftlxbci) fTal bu fettle baa be to 
Wult!fli)tter, eg fcette bcm baa ajiernt af 
aiD-aiDrtelen, totirt ober for ijueranbtt. 

26. Cg bu frai glorc to ®ulb'Wlnge, og 
rutte bcm baa bt to (aiibrc) Qnbtr af 
Snift-Spannet, t>aa Jtanten bcTpaa, font 
er ))aa Sibcn af ^iu-ftiorlelen, Inb ai. 

27. Cg bu fTal gicrc to Ou lb-Hinge, og 
fcette bcm pad be id fl^ler af !^!D-Jt|ortc> 
[cii, ncben tU trart owe for hitranbre, 
bcT booT ben faftco fammen, oucnfor iilD- 
ftiortelena tunflige («cltc). 

23. Cg mnnftalombinbeSnift-Sbiin- 
nrt mcb fine ffiinge, til IHIngenc poa Sio- 
Sforteicn, mcb en bid a uibrn Sncr, at 
bet ffal Dore oocr aiu-S|prtcltnb (nnfllge 
excite), og 9Ti)ft'£pannct ftal ittc plllet 
fva aio.il)prt(l(n. 

29- Cfl «aron f(al 6ctre 3fraclfl BocnB 
9lnune i BtcttcnB mn)[t'£pan paa fit 
^jccte, naar iun (ommci 1 Sjcliigbom- 
mcn, til en 3i)utommelfe for ^SrrenS 
finflgt altlb. 

30. 2^u flal og fatte i BtcttenS Silift' 
Span be Urlm og be Sliummlm, og be 
ftal were oucr Barons ^Icrtc, naar &an 
giiaer Inb forfiemn, og «arcn ftal bare 
SfrdcieSornBWtt baa fit 4i|crtc for ^(Sr- 
ren^anllgtditib. SWof.S.S. 5:Ulof.33,a 

4 2Kgf. 77, 31. I ^m. 33, D. 10 i[. 

31. !Du Rdl og glore en {Cbtr-)Jliortet 
til BiD-«iorlclcn, gdnftt af blaat Ul- 
bcnt. C. 39, 22 fqq, 

33. Cg bcT ftal here ct ^ul open i btn, 
mibtbci1>aa, bcr ffal pccre en Aiintbaa 
gullet berbaa runbt omtrlng, ixtDCt iMr- 
bcibe, fom ct SiiJiircrB $ul ftal ber Bart 
brrpaa, at bet Itfc rlcee ub. 

33. Cg bu ftal gl«re paa Comment 
bcrfcaa Wranot-sefclcr af blaat Ulbcnt, og 
^tirpur, og STadagen, baa Sommtnc 
trinbl omtring, og Wulb-SJIetbtr mlbt 
imcUcm bem trlnbt omtring. 

34. ffin ®ulb-»|(ibt, og et fflranat- 
ieble, (og after) en »ulb-tt)clbf, og et 
fflranal-Wble, baa (Dbcr-) Slorttltni 
Scmme trlnbt omtring. 

35. Cg flaron flat ^abt ben paa, mar 
fyin Iltnce, at 8bben baaf ijurtft, nan 
piaa lemma tJl ^lllflbomiun ^T U&s- 9S __^ _______^^^__ 

itnS aaDin, t>n mar ^n ^aan nb, at 
t/an frm itfc bet. 

36, Eu ((.tl og gtorc rn ^labe af Duurt 
fflulb, eg ubflraDc tcrpaa, fern man ub- 
jNDtr tt Signet: fetSrrcnS fedligfitb. be, pfl aaron (tal tttrt etijibm af bt Ijcl- 
ligt Jinii, fpra Sfcacia »orn i«Uig- 
fllctf, i allebcreB&tUigfiieTdKrSSabr; 
ofl ben fFal cccrt ouer ^ana <i|ianbe a[tib, 
til Wclbcdaaeliflfjfb for bcm for ^SrrcnS 
anilgt, 

33. IMi ftiil og rmjtlt en SlotttI af ' 
Inubt «inntt, og gjore en (ftor) S?"' af 
^biW ainnel, eg bu ftal gjoet cl t>clic meb 
bfrtuttet «rbcibe, c, 39, 27- 

-10. Tu ftjl og fitore SlarbnS Eonntt 
itIorllcT, og qtoTC bcm belter, og bu ftitl 

Sicre bcm Ijoic ^ticr, til Sire og til ^inj- 
elfe- 

41. Cg bu fl.if Iforc Baron bin »robet 
Urn, og )Hinfi Sonner mcb bam; on bu 
jtdl folce beni, og fnlbt bfrefl ftanbtr, og 
ficUiflt bem. og be tfal filort i4.(raflc~em- 
bebc for mig- 3 ailof. B. 13. 33Nof. 39, 9. 

I. 3i2». 

42. Cg bu ftal gjert bem linncbc (lln- 
ticc-)AIabcr, til at fliule (bereS) SiufcH 
ajcb ; fta lianbernc inbtti Maatene ffal b( 
tKtre. 

43. Cg bem fTal aaron og 6dn8 Srn- 
ncr l)aiic paa. naar be gaac inb i J(cf 
famlingrna ^aulun. eller be n<»ac nar til 
eiieret for at tjene I &eUit)boninien. at be 
Itte flal bareSIIlKlleTntng, ogboe-, (ben- 
DC ftal uotre) tiam en tctg Stif, Ofl bant 
Sab cftcr tjani. c. 29, 28 [ tinben ffitofc IB09. 89. 29. Cap 1 iiiit 


li(K Mil ; 0«mn nil iw iKdnti 3ftatl, aSMS, 

1. Dfl bctle tr ten Wlerniufl, fom bu 
IFal gjorc bem, for at hcllige btm til ot 
fllore itrafic-embebe for mig : tafl er. 
unfl Slube-flali), og to Siatrt, fom en 
UbenHnbe; 3 OTof, 8, S fqq 

3. Pfl ufljrtbe Brob, og ufljrcbe flager, 
UoabOt nrb Clle, og nf^nbt (t^nbc) anger, fmnrte meb Clie; bem ftal bn 
glore af iMwbtmcel. 

3. Cg bu flal laggt bem t en ftun?, og 
bare bcm frem i Jturven, meb fanit Stu* 
»cn ofl be to SJotbre. 

i. eaaftalbufertffaronog^neSmi- 
itec nccr til, til j^OTfainlingrne i^taulunl 
©or, og (ocbcm i Onnb, c. 40, 12. t. 30,i9. 

5. Cg bo (fal lagc Slctbcme, og ifon 
(laron ben (fnn're) Sjorlcl, og ben 
[Cm-)*iortel, (fom Sercr til) 81p-Sjoi- 
Iclen, eg Mib-Sj oriel en, og »rij|t-S|)an- 
net, og bu ftal binbe om Ijam meb Blc- 
8iortclcn6 tunftige (Stlte). 

6. Pg bu ftdl fdttc ben (florc) ^oe jwa 
iHine ^ODcb, og fnlte ben iKlllge firont 
t>fla ben (dort) fcuc. S ffllof. 8, 9. 

7. £aa flal bu tagc Salt^-Clien, og 
ubofe paa bon6 ^obeb.og falpc Ijant. 

8. Cg bu ffal fore bane Sonuer notr til, 
og iftre tent be fncture Sjonie. 

9. Pg bu flal &lnbe SJclirt om btm, on 
Baron og Ijano Sonner. og binbe fwle 
^ucr tan bem, at be flal Ijaoe i^rzfle- 
bomme til rn cDtg Slil; og bn flal fi)lbe 
Slaront) .baanb, og danS Senncrfl ^aanS. 

c. w, 4. sftvcf. c, «. ST. »t 33. 

10. Tg bu flal labe fort €tubrn n(ci 
il for gorfamlingenfl Vaulun ; og tfl- 

.on og fionfl Sonner ftal IctMe berrf 
^aanbpaaStubene^oDcb. 3Snori.3. 

11. CgbiifralflagleStubenfor^rren* 
anfigl.ogforgorfamlinflene^anluneilpor. 

12. Dg bu flal lagc of eiubenO Slob, 
og Icmme bet paa Blterete $iom meb bin 
ginger; og alt bet (anbet) ©lob flat bn 
ubofc for SlitcrctB gob. 

13. i£aa ftal bu tage alt bet gebe, fom 
fliuifr Snboolbcn, og fcinben optr Sew- 
rcn, og bengc 9li)rcme, meb bet gcbe, fcm 
er t)aa bem, og giore IRog-Cffer (beraf) 
paaSlterd. 3a)tof,3,3,4, 10, 11, c,7.4 

14. alien AiPbct af Stubcn, og ten* 
S>ub, og bcng Steg fTal bu brotnbt meb 
3lb, utcnfor Beircn ; bet cr el 2nnb- 
Cffer, 3ffllof,8, I7fgq, Ifbr, 13, U, 

15. Cg bu flal tage ben cnr Baber, ofl 
flaron og hanS Sooner flal lotgge bereS 
Siirnber paa aitttcrcnS Jfeowb, 

10, Cg bii flal fiagtc tfcrbercn, og tage 
bciit> %Mob, og fianle paa Slteret trinbt 
Diiilring, 

17, itflcn Wabcreti ftal bu tinggt i flue 
Stbfter ; faa flal bu l« beno jnbbolb, 
og btnb Been, og Ixgge bem '^a bent 
£tt)ReT, og (Ma bene ^DDtb. ^en anbcn SRofe ISog. 29. eoj) 

18. Cji tu ffal picrc ct «og-=Dfffr af I 
ten ()Cir ^tabcr paa ^Itcret; bet cr rt 
l^rJil^-Cffcr fcr .^lirrcn, bet er en be- 
Isjj^cli^ Vfiijlt, ei 3ii>*Cffer for ^(rrrcn. 

19. C>] bu ffal taqc ben anben Saber. 
cq :Saron eg t)aao 3enner ffal Ivx^ge be- 
icd ^ccnbcr };>aa !2>ocberend ^oucb. 

>J0. Cq bu ffal fia^]te ^aberen, og tagc 
af ccno :^lob, og fomnie bet paa Aarond 
Crc tip, eg paa bam 3cnnero ben boife 
CrC'^ep. og paa bereoOoireilommcinn^jer. 
c>i Dja bcree boire lonimeltaa ] og bu jfal 
Kxnfc iMobet }^aa ^Iteret, trinbt onifring. 

"21. Cg bu ffal tagc af SMobct, foni er 
pn ^ircret, eg af 3aioe-Clicn, og flocnfe 
paa Saron. eg \>aa ham Jllccber, og \>aa 
Y'am 3cnner, eg paa l)and Sonncro 
ftix^cr meo ham ; faa bliuer i)ai\ ()eUiget, 
on bano aijber eg band 3ouncr og t^ane 
3cuacro Jliocber meb bam. 

'2>J. 3iDcn ffal bu tage bet %chc af Sa- 
bercn. og 3ticrtcn, og bet gebe, fom ffju- 
Icr inboclben, og fiinben oecr ideberen, 
og bCvige ^{prernc, eg bet gebe, fom er paa 
tern, eg bcti l)oirc S3od ; tbl bet cr gi)l- 
Ctifena !Kacccr. to. 9. 3 aWof. 8. IG. 25. 

•J3. Dg ft 3rpffc 25rob, og en Clie- 
S^reb-ildgc. eg en tunb Jtagc, af ben 
ufiircDc (tJrobo) fturu, fom (cr) for ^(Ir- 
rcno flnugt. 

'2{. Cg bu ffal Ictgge alt bettc paa 9a- 
rcno j^ixnbcr, cg paa ham 3onner0 
i>jcnbcr. eg labc bet bcoage meb en 23c- 
rz.qcn'c fer 4j5rrcn(J anfigt. 

'23. Cg bu ffal tagc bet af bered ^n- 
Jer. eg fliorc et jRog-Cffcr (beraf) poa 
aiicrci, til ct iJriznb-Cffer, tU en beba- 
qrlia ^gt for ^drreno ^nfigt ; betcr ct 
3lb-CTTcr fer fi><Jrrcn. 

26. Cg bu ffal tagc lOrDftet af Harond 
xmeeli'cd H^Dcr, eg bcecege bet meb en 
i)cMgclfc for j^lfrrcnd Snfigt; og bet 
ffal OJerc big til reel. 3 iJbf. 8, 29. 

27. Cg bu ffal beUige ScDoegc-fin^ftct, 
og VScftc-^oecn. fom cr bcoccgct, og fom 
cr opLcftct, af ^^l^^Ifcnd fiabcr. af ben, 
fom cr (bragt) for 9aron, og for f^and 
ccnncr. 4SRof.6,20. to. 24 og 26. 

r. 25, 3. 3:!Kof. 7, 30fqa. 

38. Cg bet ffal toocre 9arond og band 
3cnnrr«. til coig 3fir, af 3fraeld S3ornd 
(Cffringe r.) tbl Oct a en CDloftclfc j og 
bcr ffal ffcc en C|)loftclfc af Sfraclfl «orn, 
af bereft Xaf-Cffcrt Cffcrc. bereft Oploft- 
clfc (errr j)Sntii UL c SB. 43. c. 30. 21. 93 29. Cg be bellige Jllaber, fom Karon 
OaiHT, bcm ffal l)an6 3onner f)atoe efter 
l;ani. faa at (man ffal) falue (bcm) I 
bcm, og folbc bcrci) i^oeuber i bcm. 

30. 3l)0 rage ffal ben af I}and 3on- 
ncr, fern bliecr S[.irocfl I bauft 3teb, Ifcrc 
fig bcm, at ban ffal fomnie til gorfam- 
lingcnft ^aulun, til at tieue I ^cUigbom- 
nien. 

31. Cg bu ffal tagc gb^fcclfcnS ©ccber, 
og foge beno ^ieb paa et bclligt 3tcb. 

32. Cg ^aroii og Oand 3cnncr ffal abe 
i^otbcreud Ajob. og iWrobct, fom cr i Jtur- 
een, for gorfamlingeno 'iliaulund !Dor. 

33. Cg be ffal ccbe biofe 51 ng, fonne- 
bflft b^iifc gorligclfcn cr ffect, til at fblbf 
bcrco .^ccnber, til at bcUigc bcm ; og en 
grcmnicb ffal iffe ocbc (bem), forbi be ere 
Ijdliflc. 3ajlof. 10, 14. 

34. SJlen berfom bcr Iceneij af famme 
gDlbcircnb (Cffcro) Al|ob, og af25robct, 
til om ^orgcncn, ba ffal bu opbranbe 
bet, fom cr icenet, meb 3lb, bet ffal iffe 
ocbefi ; thi bet er licHigt. 

35. Cg bu ffal faalebed gjore beb 9a- 
ron og bcb fyxm 3onner, efter alt bet, 
fom icg ^aoer bcfalet big ; bu ffal foibe 
bereft ^ocnber I fi)0 X*age. 

30. Cg bu ffal labe beer I^ag en 3tub 
til Sbnb'Cffer, til gorligelfe, og gjore 
3i?nb-Cffcr for aitcret, naar bu gim 
gorligelfe ber))aa; og bu ffal faloe bet 
for at beflige M. 

37. 3i?to 1)age ffal bu glore ben gorli- 
gelfe for aitcrct, og bcUige bet ; og 91te- 
rct ffal borrc en faare bellig !ling ; boer 
ben, fom rorer beb 9lteret, ffal bare f^ellig. 

38. Cg bettc er bet, fom bu ffal offrc 
baa Sltcret: (()ber) I)ag altlb to 2am. 
9ar gamle. 4 ^of. 28, 3. 

39. Det ene 2am ffal bu offrc ora S)lor- 
genen, og t>ct anbet 2am ffal bu offrc 
imcUcm be tecnbc Kftcner. 

40. Cg ecu tienbe <i^art ailccl blanbct 
meb en ficrbe ^art of en ^In flobt Clle, 
og en ficrbe ^<^art af en ^in S^iin. tU 
1)rif-Cffer, til bet cue 2am. 

41. Cg bu ffal offrc bet anbet 2am 
Imellem be teenbe 9ftener ; fom SJlab- 
Cffcrct om 9Korgcnen, og fom betft Xrlf- 
Cffer, ffal bu offrc bet, til en bc^igclig 
2ugt ; bet cr ct 3lb-Cffcr for ^drrcn. 

42. (rette cr) et ibellgt ©roenb-Cffer 
^oft cbcrft (iftcrfommerc, for gorfaralltt- 
peuft y^uiiiaft Dor for ^(irrcnft ^nflftl.Ui 94 Den anben tRofe 009. S9. 30. ^^ ^Dor leg toil fomrac til cbcr, at talc bcr 
mcb big. 

43. Og ber bll |eg fommc til SfraelS 
»jorn, og bet ffal l)efliggiore6 beb min 
^erlig^eb. c. 20, 24. 3 9)lof. 26, 1.1. 

SaWof. 12/5. 11. 2ffer. C, 16. 

44. Dg leg bll f)clllgg|orc gorfamllngenfl 
^aulun, og 9lUerct ; og |eg oil ^eUiggjore 
t^aron og fyxn^ 8enner, til at gl^re et 
^kaftc-Cmbcbc for inig. 

45. Og Kg bil boe mibtiblanbtSfraclS 
S3orn ] og leg bil bcere bcm en ®ub 

3 iWof. 26, 12. 

46. Dg be ffal fornemmc, at |eg er 
^Grren bered ®ub, fom ubferte bein af 
^^\)pt\ 2anb, at jeg Dil boe mibt iblanbt 
bcm ] leg cr iQdrrcn bcrcd ®ub. 

30. (Eapitel. 

WtcU f!a( gjere tt 9t0gf(fc'X(t(r, 1:10. Sfroct^ 
!B0rn flat give ^orfoning for ^r<i <Z)tU, naar &( 
t«Hc6, 1U16. X-tr ffal gjercs en Stobbtt:M)<Mi 
tU at toe Hd af, 17-31. S'cr fTal bcr(^e6 en r)eai9 
<3a(t)csOli( ic, 22^33. Cigefaa en f^eQig St^gelfe, 
34=38. 

1. Dg bu ffal gjcrc et Slegclfc-Sriter til 
ttogelfc, af 8it^ini-$rac ffal bu gjorc 
bet. c. 35, 15. c. 37, 25 fqq. 

2. (^n 9llcn langt, og en 9Icn brcbt, bet 
ffal bare prcfantct, og to Sllen ()oit, bctd 
i^orn ffal ooere af bet fanirae. 

3. Og bet ffal bu beflaae mcb J)uurt 
©nib, bctd Cbcrbcel, og bctd Siber om- 
fring, og bctd §orn ; bu ffal og gjore bcr- 
til en Wulb-itranbfi trinbt omfring. 

4. Og to 0ulb-9linge ffal bu gjjore ber- 
til, unbcr bct6 ^ranbd, paa begge 8ibcr 
berpaa, bet ffal bu gjorc paa begge 8ibcr 
bcrpaa •, og man ffal ftiffe Stccnger berl, 
at bare bet mcb bcm. 

5. 3)u ffal gjorc ^tcengcrne af ®ltf;lra- 
Itroce, og beflaae bcm mcb ®ulb. 

6. Dg M ffal bu fcctte for gor^angct, 
fom er for Siibnc6bt)rbctfl Slrf, for 9laabc- 
ftolcn, fom er \>aa &5ibne6b»;rbct, b^or jeg 
toil fommc til big. c. 25, 22. 

7. Dg bcrpaa ffal ^aron labe rjoge fiHo- 
gclfc af (foftcligc) Urtcr j f)bcr SJlorgen, 
naar ban tilbcrcbcr 2ambernc, ffal ^n 
labe roge (bcrpaa). flah. 5, 8. 1 8am. 3, 3. 

8. Og naar 9aron antanber 2amperne 
imetlcm be tuenbe ^ftcner, ffal l)an labe 
rege (bcrpaa); bet ffal botre en ibelig 
Wogelfc for ^(SrrenS anflgt, ^o6 cbcrfi 
Cfterfommere. 

9. 3 flfal iugen ftemmeb SlDgelfe an- tanbc bcrpaa, cUer ©rocnb-Offcr, filer 
©hib-Offcr, og Drif-Offer ffal 3 ifft 
ubofc bcrpaa. 3 i)lof. 10, 1. 

10. Og iKaron ffal gjore en gorllgelfe 
obcr ^orncne bcrpaa, ecngang omflaret; 
mcb ebnb-Offer0 ©lob til gortigelfc ffal 
l^an gjore gorligclfe een (Bang om 9aTct 
bcrpaa, f)o(J eberS Cfterf omraerc ; bet cr 
en faare ^ellig Jllng for ^(Sntn. 

3 ^of. 16, 3. «br. 9, 7. c. 10, 10. 14. 

11. Og ^Srrcn talebc til tWofc, og fagbc: 

12. 9iaax bu tager ^oxxh' (Summen) 
paa 3frael9 idem, naar be i %ai opreg* 
ned, ba ffal I)ber gibe ^drren |in 8jcid 
gorligelfe, naar man taller bcm, at ingcn 
^Mage ffal fomme paa bcm, naar man 
taller bcm. 4 tWof. 1,2. c. 26. 2. 

13. 2)ctte ffal be gibe, bber, fom gaaer 
Obcr til be Jalte, en ^alb 8efel, eftcr ^cl- 
ligbommcnft ecfel; en <£efel (gjelber) 
tbw ®era, en ^alo 6efcl ffal bare Op- 
loftelfcS- (Offer) for ftCrren. 

3 i9tof. 27, 25. 4 !0tof. 18, 16. (. 3,47. 9|f(^. 45, 13. 

14. ^tocr, fom gaaer obcr til be $alte, 
fra tbDc flax gammel og berooer, ffal glDc 
^Grren et OploftclfcS- (Offer). 

15. (Den Wige ffal iffe gibe mere, og ben 
gattige iffe gibe minbre. enb en f^alb 
8cfel, fom man gioer ^drren til Opl«f- 
tclfe, til at gi«re gorllgelfe for eber* 
ejcle. 

16. Og bu ffal tage be gorligclfend 
Vcnge af SfraelS ©orn, og gibe bera til 
gorfamlingcnd ^aulunfi ^jcnejlc ; og bet 
ffal oare 3fracl6 ©orn til en Sbufom- 
mclfe for i&iSrrcnS Slnflgt, til at gjore gor- 
ligclfe for cbcrd Sjcle. 

17. Og i&erren talebc til ©lofe, og 
fagbe : 

18. (Tu ffal og gjore en itjebel af jtob* 
ber, og bend gob af Stohhct, til at toe 
fig ; og bu ffal fatte ben iraeUem gor* 
famlingend H^aulun og fllteret, og gbbc 
Canb berubi. c. 35, 16. c. 38, 8. c. 40, 30. 

19. Og daron og (^and Scnner ffal 
bcraf toe bercd ^anber og bereft gcbber. 

20. 9laar be fomme til gorfanilingcnl 
^aulun, ffal be toe bcm mcb SBanb. at be 
iffe ffal boe, cUer naar be l^olbc fig nar 
til Sltcrct, til at tjene, og at antanbe ^Ib* 
Offer for ^Grrcn. 

21. Og be ffal toe bereft ^anber og 
bereft gobber, at be iffe ffal boe ; og bet 
ffal Dare bcm en ebig 8fif, f^m og ^nft 
8ab, l^oft bereft Sftcrfommere. 

23 Og ^drren talebe tU SRofe, og fdgbe : ID faa menet ^pccerte iianeeibarr. to 
nbrebr on IjalDtrcbflnbfitDDc (Sefcl), 
Specerie (ialmuO to j^nnbrtbe og ()alt)- 
toflnWt^be (Sefcl), ». 31. Gap. 

23. $ag Mg bf bebftc Urtcr, af btn 
tbflflc !JWj?rr()a, fem bunbrcbe (Scfcl,) ofl 
lalD faa menet Spccerie Ganeelbarr. to 
lanbrebr 

rcbflnb^t^be , 

24. Cfl Caffa fcni ^unbrcbc (ScfcH. 
ftfr fteaiflbommcn5 (Scfcl), og en fem 
Mic af JDlic- Jrac ; 3 ffllof. 19. 36. 

25. Cg bu ffal giore bet til en (KUid 
5aluf-Clle, en ©lanblng af Jlr»)berier, 
ftfr Ipotbcferend (Sierning; bet ffal 
wrc en iKllifl Saloe-Olle. c. 37, 29. 

26. Cg berraeb fTal bu falDe gorfam- 
ingtnd ^ulun og S}ibnedbt)rbetd ^rf; 

C. 40, 9. 16. 

27. Cg ©orbet meb alt fit Webffab, og 
tofe-3tagen meb fit Stebffab, og tRogelfe- 
litertt ; 

28. Cg fl3rotnb-Dfferetd Hlter meb alt 
U ftebflab, og Jtjebelen meb fin gob. 

29. Dg bu ffal f^ciUqt bem, at be blibe 
dtrbtleft I)eUigc ; boer ben, fom rorcr oeb 
Km, ffal txxre ^Qtg. 

30. £n ftal og faloc daron og ^and 
Senner, og ^ciiiQt bem, til at giore 
l&roefte-dmbebe for mig. 

31. Cg bu ffal tale til Sfraeld S3orn, 
yq figr : benne fTal bcxre ben bcHige Sal- 
jelfee-Olieformig.bofiebcrtSfterfommere. 

32. !ren ffal iffe ubofed l^aa 9)lenne- 
Yend )ifaeme, og 3 ffal iffe efter bend 
Dtaabt btrebe (nogen) fom ben *, ben er 
Ktiig, ben ffal ixrre eber bellig. 

33. ^00 fom blanber noget, fom ben, 
Her fom laber fomme beraf paa en grem- 
neb, ben ffal ubn)bbed af fit golf. o. 38. 

34. Cg feCrren fagbe til SWofe : tag big 
;teUagtenbe) Urter, 3taften og Z>nt)(i^, 
^g Oktlban. bidfe (oeOugtenbe) Urter, og 
Tent Clraf ; ber ffal bare lige meget af 
iftcrt. 

35. Cg bu ffal g|0rt flUogelfe beraf, 
7lanbet eftrr Vpott^cferend Fleming, faltet, 
rrnit (og) iKUlgt. c. 35, 15. e. 37, 29. 

36. Dg bu ffal ftobe beraf fmaat, og 
loegge btraf for ttibnedb^rbet, i gorfam- 
itngenA tpaulnn, ^bor leg bit tale meb 
^\ bet ffal bore ebcr fcerbelee ^Iligt 

37. Cg SHogelfe, fom bu funbe glflre 
e^ bell 9laabf, ffal 3 Wt glm eber; 
bd fital Mere big faare ^gt for feiSrren. 

3R. 1)00 fom aiior fom bet, at ^n bil 

Brare Sugt bcrmrbr beo \tai ubrpbbee af 
IgolL b.33 IDen anben SRofe Oog. 95 31. 6:apitel. 

^tnn 0Tpi\)(tft SRtyxUtX og Oholiab mc\> tOtUi^ml 
Harib, tit at gj«re alt Utu, Ull. (SabbaUn fla( 
nflie taqti i Xgt, 13sl7. SXofc foacr to euciUoD* 
Uv, 1& 

1. Dg feSrren talebe til SRofe, og 
fagbe: 

2. See, leg ^abcr falbet ©eaaleel, eu 
6on af Uri, feurd ©on, af Suba ©tam- 
me, beb 9tabn. e. 35, 30. c. 36, 1. 

f. 17, 10. 

3. Og leg ^aber opf^lbt f)am meb ®ub9 
9anb, meb iBiidbom og meb gorftanb, 
og meb J(unbffab, og tict i alle^Kianbe 
Fleming : 1 Jtoug. 7, 14. 

4. !lil at optanfe jtunfler, til at ar- 
bribe i Oulb, og i (Bolb, og I ^ohbct, 

5. Cg til ubl)uggc i 8tcen, til at inb- 
fatte, og at.ubf)ugge i Sroee, til at giore 
beb aUci)aanbe ®]erning. 

6. Cg leg, fee, |eg ^aoer gibet meb ^am 
Cboliab, «f)ifamad)d ©on, af 2)an9 
Otamme ; og I l)ber0 fejerte, fom er oild 
af feiertet, fyitxv jeg gioet S^iidbom -, og 
be ffal gjore alt bet, fom jeg Iniber befa^* 
let big : 

7. 9{emlig gorfamlingend ^aulun, og 
9}ibne«bbrbetd)Brf, og 9{aabe-etoien, fom 
er ber)>aa, og alt Stebffab til ^iaulunet. 

C. 35, 11. 12 f44. C. Ji, 33. 

8. Cg Sorbet meb fit 9(ebffab og ben 
rene 2bfeflage meb alt fit iRebffab, og 
Slogelfe-iaiteret. 

9. Cg »ranb-Cffcretfi alter meb alt fit 
9lebffab, og j(jebelen meb fin gob. 

10. Cg ^jeneftend jtlceber, og Siarond, 
^rctfleuo f)ellige Jtlotber, og f)and Sonnerd 
jtlctber, til at gjore $rotfte-(Smbebe ubi. 

11. Cg <5alDe'Clien, og 9lcigelfen af 
(beUugtenbe) Urter til ^elligbommen ; 
efter alt bet, fom leg I)aber befalet big, 
ffal be gjore bet. 

12. Cg ^<£rrcn talebe til Olofe, og 
fagbe : 

13. Cg bu, tael til 3fraeld Oom, og 
flig : 3 ffal bidfeligen l^olbe mine @ab- 
bater; tl^i bet er et Segn imellem mig og 
imellem eber, (^o9 eberO dfterfommere, at 
3 ffal bibe, at jeg er fidrren, fom eber 
^efllger. c. 20, 8 fqq. H 20, 12. 

14. JDerfor ffal 3 ftoibe ©abbaten; 
t^i ben ffal ooere eber ^UiQ \ be, ber ban- 
(KUige ben, ffal bldfellgen bobe^ tt}i J)ber, 
fom gjor «rbeibe paa ben. ben famme 
eiel ffal ubrbbbed fra fit golL 

4 dRof. 15, 3S. 35. 96 ^cn anben ^o\t S3og. 31. 32. (Ea^ 15. ec5 T^a^c [fal (al) Wjcmlng 
fljorcS, men paa ben fi)ucnbc I^ag cr 
gabbatd-^Dile, en fteUlg^cb for ^(irrcn ; 
ftpcr ben, fom fljorSlrbclbc paa Sabbato- 

16. I)crfor ffal Sfraclo 55orn tage l^arc 
i)aa Sabbaten, at bolbc Sabbatcn t)od 
bcrcS (Sftcrfommcrc til en euig ^^agt. 

17. l^en er ct e&igt 3:egn imellem mig 
og linellem SfraelS Siern ; tbi I fej Dagc 
giorbe ^(Srren 55lmnielcn og 3orben. og 
\>aa ben f^Dcnbc Dag f;oilebe ban, og 
beberqbflcgebc fig. 1 a)lof. 2. 3 2C. 

18. Cg i)an gau SRofc, ber Ijan fjaobe 
ubtalet meb I>im b^^^ 8inai )Bierg, to 
©ibnedborbctd hauler, 3tcentaolcr. ffrcD- 
ne meb ®ubd ginger. c. 32, 16. 

5 'JJio\. A, 13. c. 0, 10. 

32. Gal)itcl.' 

Colfet oucrtaler Xaron ti( at fiaht Um tn (SulhtSialv, 
1^6. J^^ffrrfn \ii}tv ^<t fit SDiofc ; ban bcUt for 
5olfft, 7=14. SKofc iimt m6 af aMf wt, fcn?*rs 
flaafr loylf me, gi^r Jlalinn til ^Milwr, flrnffer 
^aroii/ bn^cr^cl^/ fom fterte (:^(frrrn til, at itM((s 
(loae 3tf!ju&6tyrfernc, 15::iJ9. iWofe bttcr for ^oU 
tct paa "jl^i^rgft; ^xfrcen oil Ojemfege &em ti( fin 
lit, 30=3J. 

1. Dg golfet faae. at fflJofc txjbebc, ai 
fomme neb af SSlcrget; og golfet forfani- 
lebc6 mob *aron, og be fagbe til \)am: 
ftaae ob, gior od ®uber, fom fan gaae 
for od, tbi benne SJJofe, 8)lanben, fom 
forte 06 Ob fra 5?iygbpti iianb. Dlbe bllffe, 
l)Dab er f feet. taj). ®. 7, 40. 

2. Cg ^aron fagbc til bem : afriber be 
Wulbfmbffer, fom ere I eberd ftuftruerO, 
cfcerd Sonnerd, og eberd Dottred 0rcn, 
og barer bem til mIg. 

3. ^aa afreu alt golfet be ®ulbfmbffer, 
fom bare i bered iZ!^ren, og be bare bem 
til 9Iaron. 

4. Cg l)an tog bet af bereO ^^aanb, og 
bannebe bet meb en Gtiil, og gjorbe en 
flobt ilalo beraf; og be fagbe: bifife ere 
bine ©uber, Sfrael, fom forte big op fra 
«egbbti 2a nb. i<f. 106. 19. 20. 

5. Der ?(aron bet faae, bbggebe I;an et 
alter for bem ; og Slaron raabte, og fag- 
be : i Snorgen er bet ^(irreno ^oitib. 

6. Cg be flobe aarle op om anben Da- 
gen, og offrebe ©ranb-Cffer, og fremftrte 
Saf-Dffere ; og golfet fatte fig neb, til at 
oebe og briffe, og flobe op at lege. 

1 (Sot. 10, 7. 

7. Da fagbe {^(Srren til SRofe : gaf, flig neb; tbi bit golf, fom bu forte op fra 
$(!gbbtl 2anb, l^auer t^anblet forbctn}ell- 
gen. 5 SWof. 9. 12. 

8. De beeg fnart af fra ben IBd, fora 
jog bob bem, be babe gjort fig en flobt 
Jtalb, og be I)abe tilbebet ben, og offrct til 
ben, og fagt : biofe ere bine ®uber, 3d- 
rael, fom forte big op fra $6g\)pti £anb. 

1 Itong. IS, 28. 

9. Dg ©(Srren fagbe til tWofe : leg fyi* 
oer feet bette golf, og fee, bet er et l^arb- 
naffet golf. e. 33, 3. 6 iJlof. 9, 13. 

Up. O. 7, 51. 

10. Dg lab mig nu fare frem, at vain 
S^rebe maa optoenbed mob bem, og ]eg bil 
fortccre bem, og gjore big til et flort golf. 

4 iwof. 14, is. 

11. Dg aJlofe bab bbmJ^gellgen for 
S»Grren« fin Wubd Hnfigt, og fogbe: 
^Grre, biJorfor ffal bin Jttrebe optotnbe* 
imob bit golf, fom bu ubferte of SQgbpti 
2anb meb flor itraft, og meb en flocrf 
ipaanb? 4 8Rof. 14, la 

<pf. lOG, 23. SflWtf. W, 3. 14. 3fr. 31, 21. 

12. ^borfor ffal Jdgbpternc tale, og 
flge : f)an bauer ubfort bem til bet Dnbc, 
for at i()jelflaae bem paa S3]ergene, og 
obelocggc bem af Sorberige? benb omfra 
bin grumme SSrebe, og lab bet Dnbe for- 
trbbe big, (^bormeb bu (;aoer truet bit 
golf. b. 14. 

13. Stem bine 3:ienere. 5lbra^m. Sfaaf 
og Sfrael, i()u, (joilfe bu ^aoer tilfooret 
oeb big felo, og tilfagt bem : Jea bll glore 
ebcro 3ccb mangfolbig, fom ^t}crnerne 
paa ii^immelen, og alt bet 2anb, fom leg 
bauer fagt, uil ieg gibe eberfi Sab, og be 
ffal eic bet ebinbeligen. 5 iJlof. 9, 27. 

1 aX'of. 22, 16. 

14. (Baa fortrob ^(Srren bet Dnbe, fom 
f)an ()abbc truet at giore fit golf. 

15. Dg SDlofe benbtc fig, og gtf neb af 
©jcrgct, og b^iDbe to Silbncobbrbetd Gao- 
ler l fin i&aanb, fabler, fora bare beffrco- 
ne paa begge bered ®iber, baabe paa ben 
ene og paa ben anben. 

16. Da be Jaoler oarc ®ub8 ^Trbelbe, og 
ben Sfrift oar ®ub0 8frift, fom oar gra- 
ben I 3:aolerne. c. 31, 18. 

17. Der 3ofDa ^orte golfets 8i)b, at be 
raabte, ba fagbe ban ti( %Ho\t: ber er en 
Jtrig6-2bt» l 2eiren. 

18. Dg l^n fagbe: bet er Iffe en 2bb af 
bem, fom raabe, naar be oinbe, og iffe en 
2bb af bem, fom raabe, naar be tabe, 
men leg ()orer en f^ngenbce 2pb. 3. 33. Qa^. Qen anben snefe 0og. •7 19. Cg bft ffcbe, ber ban font ncnr til 
rirrn. oq faac JtalDtn o(( TanbO. ba op' 
enbted flRofe fBrebe, 09 ^n faflrbe Xab- 
rne af fine ^anber, og fmiberbrob bent 
rbtn Dcb ^jcrpet. Up. ®. 17, 16. 

20. Cg ^n tO)i Kalbtn, fom be l^bbe 
Drt, og o|>brcenbte ben nteb 3ib, og ma« 
tt ben til ^ulDer, i>g ftreebe bet oben- 
%a )Danbeti og gab Sfraeld lB0rn at 
iflr. 

il. Cg Vtofe fagbe tii taron: ^bab 
loer bettc %oir gjort big, at bu ^uer 
}Tt en faa flor 8onb ober btt^ 
32. Cg laron ft?arebe: mln i^erreO 
rebe forhaftt Pg iffe; bn, bu fjcnber 
cltet, at bet (ligger) i bet Dnbe. 

1 3oh. i, 19. 

23. Cg be fagbe til raig : gior oO (9n- 
T. fom fan gaae for od ; tf)l benne iJ^ofe, 
lanben. fom forte ob ob fra S(lgo)>ti 
inb. Dibe oi iffe. f^oab er ffeet. 

21. Ta fagbe leg til bem: buo fom ^" 
rrOnib, be maae riue bet af, og be gaoe 
tig bet j og leg faftebe bet i 3lben, og 
rnne Aalo fom nb. 

35. Xer SRofe faae ^olfet, at bet bar 
lottet, tf^ Saron i^aobe biottet bet, til en 
:pot for bere* Vlobflanbcre, 
26. INx (tcb aRofe i ^eirenO ffiort. og 
igbe: boo ber (^orer ^(Srren til, ((^an 
nmie) til mig; ha forfamlebeft aUe toi 
«ro til ^m. 

97. Dg ^n fagbe til bem: faa flger 
drrea. 3fraeld Oub: i^oer binbe |it 
iMerbt>ebfln®ibe; gaaer igjennem, og 
mmcr tilbage, fra (ben ene) ^ort i &i- 
n til ben anben, og ibieifiaaer l)\>cv fin 
Tober, og l^ocr jln IBen, og l^oer fin 
2fte. 1 8am. 35, 13. 

28. Cg Sebl Sern giorbe fom a)tofe 
ibbe faqt, og ber falbt af golfet paa ben 
tmme Xag benoeb trc tuflnbe SRctnb. 

29. Cg liRofe fyiotc fagt : ft^lber ebcrd 
>aanb i Xag for ^Srren, ^oer paa fin 
ien, og paa fin IBrober, for at ((Sub 
m) gioe Oelfignelfe ooereber i S)ag. 

C. SS, 41. 4 dR0f. 33» ft. 

30. Cg bet ffebf om anben (Dagen, ba 
igbe fHofe til golfet : 3. 3 ^be fl)nbet 
1 ftor St)nb ; bog nu bil |eg fllge ob til 
itrren, om leg maaftee fon giere QorlU 
rtfe for eberd 3bnb. 

11. !Cer SRofe fom igien til l^rren, 
igbc ^n : af ! bette ^If baber fbnbet 
1 ftor S\^nb, og be ^tt giort fig (Suber 
r«ulb. 

7 33. Dg nu, gib bu bifbe forlabe bereft 
€bnb, men f)Did iffc, ha ubflet mig nn 
(ogfaa) af bin !0og, fom bu baoer fire* 
oet ! «f. 69, 29. 

33. Cg ^(Srrcn fagbe til mok: ^ber 
ben, fom ft)nber imob mig, ben bil leg ub- 
flette af mln S3og. 

34. Cg nu gaf, for golfet bib, fom leg 
fagbe big ; fee, min (Sngel ftal gaae for 
bit Snfigt ] men naar min Itib (fommer) 
at I))emfogc, ba bil leg I)iemfoge bereft 
@bnb ooer bem. e. 13, 21. c. U, 19. 

(.33,90.23. Cf.63^9. 

35. Cg ^drren flog ^olfet, forbl be 
baobe glort bcnJtalb,()DUfen flaron ^b« 
be glort 

33. €abltel. 

{>9rr(n btjlttt 9eirct at ttatft bcvt, oi( el broQC mcb 
Ufy 9o(ret ffrgcr •g aflaflfter (in ^tQtrlfe ls«. 
HXefe duller af L'circn, {>Crren toler mt^ bam I 
ten eA;(flfltu ic. T^ll. iXRofc btbtt, at ^^rren 
Dittr (rage incO 9ol(ft, vifc ham f!ne fl3ci(, eg laN 
bam fee fin JE)erIigt)ct, 13^83. 

1. Dg iE?(lrren fagbe til SRofe: gaf, 
brag 0)) bcrfra, bu og golfct, fom bu ub- 
forte af $(Sgbbti &inb, til bet 2anb, fom 
leg tllfooer dbraf^am, Sfaaf og 3afob, 
figenbe : bin 3ceb oil leg gibe bet— 

1 JKof. 13, L 1 9Rcf. 50, S4. 4 Stof. J^ IL 
5^!^^of. 1, 6. 

2. Cg leg bil fenbe en (Sngel for big, og 
ubbrioe be (Sananiter, Vmoriter, og ^'- 
t^itcr, og ^^^ereflter, fteoiter, og 3ebu- 
filer— e. 23, 23. e. 32, 34. 5 SRof. 7, 2a 

3. *til et ganb, fom pbber meb SWelf og 
Conning ; men |cg bil iffe fare o|) meb 
big ; tl^i bu er et (jaarbnaffet golf, at leg 
iffe ffal fortoere big paa tteien. c. 3, 8 jc. 

(. 33, 9. c. 34, 9. 

4. ©er golfet b^te ben onbe Tale, ba 
forgebe be, og ingen fatte fin H^r^belfe 
paa fig. 

5. %l)i ^Smn 5abbe fogt til ffllofe: 
flig til 3fraclft »om : 3 ere et baarbnaf- 
fet goif, leg funbe eengang bafteligen fare 
Ob mlbt ibianbt big, og fortctre big ; og 
lotg nu bin H^rbbelfe af big. at jeg maa 
bibe, bbab ]eg ffal gjere beb big. 

6. <Baa aflogbe Sfraelft ©jora bereft 
^rbbelfe, fra bet ©jerg ftoreb. 

7. flRen anofe tog ^aulunet, og flog fig 
bet ub ubenfor 2elren, langt fra 2eiren. og 
faibte bet gorfamllngenft^iaulun: og bet 
ffebe, at ftber, fom oilbe abfporge ^(Jrren, 
maatte gaae ub til Rorfamlingenb >^tt- 
Jun, fom Jxir ubenfor Jiclrcn. 96 ^tn anbcn flOtofe IB09. 88.34wfifi|L 8. Dg bet ffebc, naar 9lofe gif nb til 
<paulunct, ba flob alt golfet op, oq be 
fiobe bber 1 fit ^aulund ^er, og be faae 
efter mo\t, inbtil (^an fom til ^aulunet. 

9. C9 bet ffebe, naar Stofe torn til ^u- 
lunet, font ®r^e-@t0tten neb, og ftob i 
^aulunetd ^or, 09 talebe meb SKofe. 

10. Cg alt golfet faae ©ftK-^tetten 
ftaae i $aulunet9 ^fsr, og alt golfet flob 
Ob, og be beiebe fig, f^oer I fit ^ulunO 
lDj9r. 

11. SRen ^rren talebe til SRofe tnfigt 
mob Knflgt, ligefom en SRanb taler meb 
fin 9loefle ; og fyin benbte om til 2eiren, 
men band Itjener 3ofba, 9lund ®jBn, ben 
unge Jtarl, beeg iffe fra $aulunet. 

4 3Rof. 13,& SJRof. 24,13. 

IS. Dg 9lofe fagbe til ^Srren : fee, bu 
Pger til mig : for bette golf op, og bn, bu 
babcr iffe label mig bibe, ^bem bn bil 
ftnbe meb mig, enbbog bn ^aber fagt : leg 
fjrnber big beb 9labn, og bu ^aoer ogfaa 
^nbet 9laabe for mine SJlne. Gf. 43, 1. 

1 HRof. 6, 8. eiK. 1, 30. 

13 Cg nu, itjoere, berfom ]eg ^ber 
funbet 9laabe for bine 0ine, ba biid mig, 
itjctre, bine Ceie, at |eg fan fjenbe big, 
paa bet ]eg maa (bidfeligen) finbe 9laabe 
for bine fcine; og fee (bog), at bette 
golf cr bit golf. c. 34, 9. ^f. 103, 7. 

8 aXof. 10, «. (. 32, 11. 

14. Og ^an fagbe : mil Hnfigt ffal gaae 
(meb,)og leg bil ffaffe big ftbile. 

15. ^en l^an fagbe til fyxm : berfom bit 
ftnflgt iffe gaaer (meb od,) ba lab od iffe 
^ire 0}) ^ra. 

16. Cg bborbaa ffulbe bet fjenbed ^r, 
at teg f^aber funbet 9laabe for bine Sine, 
jeg og bit golf? mon iffe, naar bu gaacr 
meb od ? faalebed ffuHe bi, leg og bit golf, 
abffiHed fra f)Dert golf, fom er paa 3lor- 
berigetd StccH. 

17. ^a fagbe ^(Erren til Olofe: Jeg bil 

ogfaa gjere bette Orb, fom bu ^ber fagt; 

t^i bn baber funbet 9laabe for mine S)ine, 

og leg fjenber big beb 9labn. 
8 lim. a; 10. 

18. 9Ren l^an fagbe : St\xrt, lab mig fee 
Mn iberlig^eb. 3ol^. 1, 14. 

19 Og ()an fagbe: leg bil labe al mln 
•ob^ fare frem for bit Unflgt, og {eg bil 
ralbe paa ^rrend 9labn for bit Xnflgt -, 
eg leg bil bore naabig ben, fom leg bor- 
ber naabig, og forbarme mig ober ben, 
(bilfen jeg forbarmer mig ober. 8lonL9,15. 

SO. Og (Hin fagbe: bu fan iffe fee mil 9nflgt \ t^\ VltttBtfttt fan iffe fee nifg. og 

lebe. c. 19,91. S)ociLlS,»L 

31. Og ^9xitn fagbe: fee. (^ er) et 

® teb (oe mig ; 00 bu ftal fUxde paa «i)H 

pttL 

ss. Og bet ffal ftee, naar mtn Ib^ig- 
llieb gaaer fbr^l, ba bil (eg lobe big ftaae 
i Aleften paa St\\3^ni op teg Dil fQnk 
meb min ^aob ober big, tnbtll leg gooer 
forbi. C34,5.a ttf. 139,5. 

23. Og naar )eg borttogtr imo |Manb, 
ba ffal bu fee mig bag tU; mtn ntt tbi« 
flgt fan iffe fee& 

84. Cat>lteL 

Otofe fla( 9j«re to npt Ctfcmtovfcri ffger # il 
!Ci9ntn, fom la^ Mm fK fht ^nfljl^, M 
flWoft Nbcr alter f»c foffet| ^Ctrai wH fMinptllii 
(pa9t mth 9»IM| U fbd ngK R0 f»r Kjpihirii, 
ci g)0R fpa^ meb CaiMnltcnie k^ 8al7. ttlUbt 
^tcnl i^tMUr, og onbcc CMM> IfliaO^ AHk 
fTal fTrice l>i<fe Ceoc, ^frrm fMoi? I ZittiRM $ 
fXoU Vnflflt (nmvr tc.# 8T«3S 

1. jDg J&Srrfn fagbe HI flRofe: ubbag 

big to ®teen-^bler, fom be fsrfle; faa 

bil leg ffrioe be Orb I Itobleme, fom bart 

I be ferfle Xablrr, fom bu fonbeihvb. 
ft jRof. 10, 1. 

2. Og bctr aarte itbe, og fHg oorle ob 
paa 6inai Sjerg, og flaae ber for nig 
paa S3ierget9 7ob. 

3. Og ber ffal ingen gaoe op meb big, 
ei iKQer nogen f ee« oro bet gaoflt B|eig, 
bbcrf en Obog eller 0pie fhil gaat 1 9nrt 
^enimob bet famme Blerg. c. 19, 19. 

4. Og ^an ubf^nggebe to @teen-ltabler, 
fom be forfle, og Vlofe flob aarle op om 
SVlorgenen, og fleeg op paa Sinai Oferg, 
faafom ^(Srrrn befoel ^ro ; og ^n tog 
be to (Steen-^abler i fin ^aanb. 

^ Og ii^<Erren fom neb 1 6fben, og flob 
ber ^00 ^m; og ^n falbte paa bet 
9labn, ^(Srre. 

6. Og ^(Srren gif forbi for ^n9 tnflgt, 
og raahtt: ^(hren, ii^(Erren, en barm« 
^lertig og naabig (Sub, langmobig, og af 
megen a^iffunb^ og @anb^. 

4 iRof. 14, la ^f. 103, 8. q»f* 145» 8L 
3mI % 13. 3oA. 4, 8. 

7. ®om bebarer SRiff unb^b mob tuflnbe 
(2eb), fom forlaber Vlidgleming og Ober- 
trotbelfe og ®bnb; og fom albelce \!h 
ffal ^olbe ben (@fblbige) for uffblbig at 
bare, fom biemfi>ger gabrened l^ftgicr- 
ning paa tBjorn og paa BOTne-Bem, paa 
bem i trebie, og paa bem i f]erbe (^eb). 

C.aO,ft.«. ft»of.7,9. 3«c38,l& m^1,VLA . font ittt ext (tabic i no(tet Sanb, 
ibt noflK ^bninflcr; on alt tet 
bu n mitt ibinntt. ftal (re S>ffir- 
nios, ti)t t)irt cr forfiirCieli)it. Ifuab 
■irnuBbla. $(. 103,I7.1S. 
b M. fDiD fcg brfalcT big i Sag ; 
I ubbrlDt for big bt Smoriltr, Dg; 
:, Oft &rtf)lttr, og Vl>cr(|lln, og 
fi artuRtcr 

oar big, at bu li (;|ot ^gl mcb 
kbbtisscr I bet Sanb, til ^uiltct 
T, eaa btt ddn Ith fFul bliw 111 
nlbllbtanbtblg. c. 33, 33. 33. 

HU.1,a. IVm. 3,3. 

3 ffdl ncCbmbc btrta Hltrrt, og 
ibc bncfl SiUcbtr, og nfbugge 
ibc. C.S3, 34. llDtor.35,3. 
bn ffal lift tilbcbt for en anbtn 
{AntB (jcbbtt niblj*r, fun tr 
rVtlb. C.30,5. sanof.4,34. 

n ffiil ItTf gjcn ^gtmcb3iib' 
1 bet Sunb ; 11)1 be tunbc bon 

I •ubtr, ofl offrc til btrte Bubft, 
hiabt iaCbijbcblg. at buaabtif 
r. 4Slpf. 35, 1.2 

bn tanbc tugc af fsine 'Hettit 
Sennn, oq bdnB £oltrc funbt 
' bm< CKubcr, og tommi; bine 

II m bore cfttr bctcB Subn. 

ffal Ingtn ftebtt enbcr glnr 
30,33. 3»lof 19,4. t.36,1. 
ffal Ijalbc br ufijnbc (Sribt} og ijnoianiiinfirne jpoiiiD, naar narrt rr 
bmnic. SiHof. 16,10. 3Wor33,lG. 
93. 7rc Rangr om XartI fTiil alt bit 
!Dt,tnbtj!m fct6 for ben ftSrrtB feernfl 
anfigt, foni n Sfracll flnb. c 33, 17. 
f ak(-u.u. 

34. Xti< Itfl fol ubbrtM ^ntdgtrne 
fm bit SIntlgl. og glare bit Sanbnmnfc 
Dibt ; og InQcn Rat bcgicrc bit Uanb, naar 
bu opgaacr at fert for ^Qrrtne bin Hubt 
«nflgltrrlHatigtDni«artt. 3ffiof.Q(i,5.6. 

35. Du ftol m offrt mit eiagJ-Cfftrt 
eiob mrb fbrrl CHtob) ; og ii.a<irrc'^el- 
tibtnS eiagt-Cfjtr fTal lift liggt Slatlrn 
oHrtllomffiloigcnrn. t. 33, 18. c. 13,^0. 

3S. Dct^Tftcafbin^orbBJtiirnc-HrDbc 
(lal bu bart tU ^SncnO bin <Hub« ^uuB ; 
bu (I'll life tout tt Sib I nn "Ulobcrb Wtlt. 

27. CgSEcrrnfagbtlllSBofc ffrib 
big biSft Crb ; llji tfttr biefc Dibe Siibclft 
lyoDcr leg gjort rn ^gt mcb big og nub 
3fracl. D. 10. 

38. Cg fian bar btr ^oB i^rrcn forre* 
tijDc liage og ftirrctijDC 9laUcr, fym aab 
m tireb, og brat itfc Saab; og baa 
ftrtD t XdDlcrnt ^agtrnS Crb, bt 11 Sub. 

29. Dfl bet ft(bt, btr smofe git nfb af 
6inal tMcrg. ba iNDbt Snofc to ffllbnrt- 
btftbi Xaoltr i fin $}aiinb, ber iwn gll n(b 
af eitrgct ; og Dtofe bibfte itlc, at ^ub<n 
paa bans Hndgt ftlnnebe of, at two bab- 
bt laid Ritb f)am. c. 33, ift 100 ^en aibea SRefc 609. Cat>, U. SA. 09 ^n fyi\A)t tagt et 8fjul paa {It dn- 
Pgt. 2 Cor. 3, 7. 13. 

34. Cg max SRofe gif inb for ij^drrcn. 
til at talc meb ham, tog (^n 8f|ulct af, 
Inbtil ^n gif ub iqien ; og ^n gif ub, 
og talebc til Sfraeld IBfirn, ^Dab ^m bar 
bcfalct. 

35. Dg 3rracld SSiorn faae SRofe Sfnflgt. 
at snofc ^nfigtcd ^ub {finncbc ; faa lagbe 
S){ofe igjcn bet 8riul paa fit Snfigt, iab- 
til J^n torn inb, at tale meb fyxm. 

35. (Ea)>itel. 

VMc glwr fB(farin§ fi( 3frar(, (fret font Oub ftovte 
(ago at be (bd^ bol^ eokboten^ 1«3. Oioc £>ps 
Ifftclfc<sDffer, 4s9. Dq qjflre labcmafdrt, mth 
aU f^oab ^rr t)0rer tit, lO^lO. Xy gierc £>p(0ft(lfr<« 
jDffier, 30:39. 0€(a(r«( pg O^Iiab flat gjflre a( 
bcnm Okming, 30s35. 

I. Dg tWofe lob famie al SfraeW ©0rn« 
fiWenig^b, og fagbe til bem : bidfe ere be 
Drb, fom ftdrren befoel, at 3 ftal glare: 

c. 34/33. 

9. €es Dage ffal (ah ©jerning gjflreft, 
men ben fijDenbe I5ag jTal Dare eber fjellig, 
en ©abbatd-^Dile for^rrcn ; bber ben, 
fom gior (nogen) (A)eming paa ben 
(!£)ag,)frolb0be9. c.SO.dic. c.31,14.15. 

3. 3 Vai ingen 3ib oj^tctnbe i aUeeber6 
fioliger om Sabbat9-X)agen. 

4. Cg SRofe fagbe til al 3frael« Oernd 
^{enigpeb. fln^nbe : bette er bet Orb, fom 
^(^rren befoel. figenbe : 

6. 3:ager af eber et O})loftelfe«-(rffer) 
til ftCrrcn ; l)t>n fom er f lllig af fit ftjer- 
te, ffal fremfore bet, nemlig i>(Srren8 Dp- 
I0ftelfe«-Cffer : ®ulb, og Solb og Job- 
ber, c. 35, 2. 1 Stxen. 29, 5 fqq. b. 13 fqq. 

6. Dg blaat Ulbent, og ^urpur, og 3far* 
lagen, og b&ibt 2innet, og Wcbc-(^aar), 

7. Dg robfarwt Boeber-Sfinb, og 0rab- 
linge-8finb. og ^itt)im-Zxctt, 

8. Dg die til 2Ddnlngcn, og Urter til 
ealDe-CIie, og til IHegelfe af (t>eUugten- 
be) Urter, 

9. Og Ont)i;-Stcne, og ©tene til at 
ft)lbe meb. til 2ib-it]ortelcn. og til JBri^ft- 
^pannet. 

10. Og bber af eber, fom er bilfi I ^|er* 
tet, be ffal fomme og gjore alt bet, fom 
i^rrcn l)at>er befalet : 

II. Itabemafelet meb fit ^nlun og fit 
fbcMt, meb fine ^ger, og fine gjele. fine 
Stctnger, fine @tottcr og fine jobber ; 

C. 25, 9. c. 31, 7 fqq. c. 39, 33. f(|q. 

12. Srfen meb finc^toengcr, 9laabeflo« 
Un, og bet inbre gor(]ans \ 13. Sorbet meb fine Stanger, 09 aOe 
fine SVcbffaber, og 8rue-$Brobet; 

14. Og So^ningend 2ofc*3tagf. meb 
fit nebffab, og fine Hamper, og Olie til 
2))dningen ; 

15. Og 9l0gelfei-9[lteret, meb fine 8t(xn» 
ger, og Saloe-Olien, og Hlogelfe af (oel- 
lugtenbe) Urter, og gorf)ocnget for 2a« 
bemafelctd^er; c. 30, 1. 

16. S3ratnb-0fferetd filter meb pn Xob- 
ber-$Rifl, meb fine 8totnger og alt pt 
Webffab ; Jtiebelcn meb fin gob ; c. 97, 1. 

17. Ombotngene til gorgaarten neb 
fine Stettcr, og fine jobber, og gor^n* 
get for gorgaarbend iport; 

18. 8«mmenetil^abemafeiet, og80ni« 
mene til gorgaarben, og bereS Snorrr ^ 

19. Itjeneftend itlotber, til at tjeie i 
i^Higbommen ; l^Uige lUoeber til 9aron, 
^rotflen, og Jdorber til l^anft Sinner, til 
at glore ^rotfte-dmbebe ubL c 3, lOi 

(.89,3. 

20. (Baa gif be nb, al 3fraeCe fiarol 
Snenigbeb, fra 9Rofe Safk^n. 

21. Og f)m Vlanb, ^l^ ^lertt feite 
\)am bertil. og f)t>n ben. }}M flanb frt- 
Dillig bret) ham bertil, fom og fremf^ 
ftCrrend Opioftelfeft- (Offer) til gorfan- 
lingend faulund iteming, og HI ai bet! 
^lenefle, og til be ^Oige Stlorber. 

C. 36, X 1 Strmt. 39, S. 

23. Og be fom, IRcEnbene faobrifon 
Obinberne, I)ber fom bar biOig 1 ^iertet. 
be frembare ^gter og 8mt^ffe, og Minge 
og Bn)fl-V3e!te, alleliaanbe Gulbtei, og 
f)ber Vlanb, fom bebctgebe Oebcegelfrt* 
(Offer) af ®ulb for ft€rren, (frrmfora). 

23. Og l^ber SRanb, ^o« f^m biaat 
Ulbcnt fanbtrd, og $ur))ur, og 8faria- 
gen. og I)bibt linnet, og (Qkte-)$Kiar, 
og robfarbet IBaber-8finb, og dntb* 
linge-Sfinb, be forte bet frem. 

24. ^ber fom oploftebe 0))leflelfe9« 
(OfferJ af Solb oa itobber, be forte ^r- 
rene Oploftelfe6-(0ffcr) frem; og ^oer, 
f)od 6bem (Bitblm-^rote fanbtet til nogen 
ilcncftenfi (Bjemlng, be forte bet frem. 

25. Og I)ber Oblnbe, fom bar bii9 i 
^jcrtct, \pattt>t meb fine ficenber; oa be 
^mforte bet, be (^ibbe fpnnbet: blaat 
Ulbent og ^urt)ur, Sfarlagcn og (^ 
linnet 

26. Og aUt Obinbeme, bbU ^jerte be* 
bctgebe bem bertil meb S^iiibom, f]panbt 
((Rcbe-)^aarene. 

37. iKen Sorffcnie bare Oqtt«€<»Ci (Sen aflbcn Dtefe IBeg. lot SB Cfl Urtmit og Dlkn, til SMninfl 
S til Soicc'Clicn, og til Htegtlft af 
KUUfllcnN) Urtcr. 

«9. fiiYT Siiinb Dg Dolnbe, I)bllfc bmS 
«)(rtr hacbt ojort frlttlUige til at frcm- 
!!», til al ajfrninji, rom jjQmn ixb 
Koft IwfPf befdltl at Biorc, (j.i) Sfvncie 
jam frtmfoTtc et friulUiet (t^r) tU 
jttmn. 

30. C(i IRoft faflbe til SftJcW Boni : 
KT, i^emcD IjiiMr Idlbtt Mb Hacn lOrja- 
Kl, Son of Uri, ^urt Son, nf 3ubcc 
Siamnit. c. 3l,drq<1. lUren. 3, 30. 

31. Dfl »ob6 Sanb Immi opfijIW l)om 
tirb Cittbom. mrb fforftanb. og meb 
tunCftdti, eg btl 1 aUttiaanbt njcrnlng; 
3i. Da 111 at ottnnre JIuafttr, at ar* 
wiK 1 Wulb, 0(1 1 SciD, ofl 1 Xobto, 

33. Dr til at ubtiuftAc t Stent, til at 
obfjtic, og til at uMiugqt i Xcctr, til at 
Ijnt aUcKianbc hin^lg QSicmiafl. c. 31,5. 
31. Cg |>in i>ai>cr glccl I t>aai Si\ci\t 
[Viitbcm) [il at unbCTbifc (anbit.) ham 
>g C^liab, tljifatnod^ £an, af tuni 
siammt. c. 31,6. 

35. ^B ^Mr Dtif^Ibt bcm mcD ilSiiA- 
irm i ttfrtct, til at gicit ii!l(t)<ianb( 
ilicrDinj, til at ubflixrc, elite og (tiric 
neb bldat Ulbcat, og tncb i^uttiui, nicb 
=taTl<ig(n og mcb tjoibtfiinnrt, bg uccue, 
il at Alert aUctaanbc (BJrrDlng, og op- 
xtttt annftct. 

36. Sa))tteL 

;< MM intt tit Cpl(fK:(M>Off», It. t^T. Ti nitn 
AartJHc ii[tjlcniahrtt,ciiTatbnH,fc13. ShIi 

1. (SaogloTbte^Irri bflD^Dllab.og 
terr Vtasb, fom tur bilS t ijltrtrt. I)U11- 
Irn ^Smn babbc glut SI!»bom og %ot' 
Ijnc. til at bibt at glart aQi^aaabr 
9)aii}nq til bni ^igrt Xitnrffc, cfin 
III Eft. fon j}Chnn ^obc btlalrt. 

Ml,3.«. (.11,30.34. 

fl. Cg Otefc talbic ati Stjaltd, og ab 
Choliab. 00 at tma Vtaab. fom dot btlB 
1 btnttt. fora ^Cncit daobe giDd WIB' 
h«n i nt fiicrtf, hoer. bolS feltrtt fortf 
tum til at tommtfrnntiltticniingcii, ft 
It giert bro. 

3 Cfl W toge (bft, fom Mr) for OToff 
Haion. ncmllg alt bet DpIo^tllM-CCfFcr.) 
[em .Jfntia £sni ^nnfntt, tU ^il\g- bommniS JlrnrfW S)rnilng, til at giere 
Kcn, eg be frcTnforIc tnCnu til ^am tn 
fribintg (ffluw,) btfT ailorflcn. 

4. I'd fern ollf bt ffliff, foni nJortf al 
£;tl[lnboinni(iiS fViicrnlng. Ijvti Snanb fra 
lln Wjrrninit, fom be nlcrbc. 

5. Cg be fagbc til Slcft, jigtnbe: gol- 
fel beer mere frrm, tnb bet nleirt bchob 
111 Ilenfdcn, til ffllerningcn, (miiftn ^fSr- 
ren ^wr btfaiet at giorc, 

6. £.1(1 befnel SJlofe, o(t be wnbte Igjen* 
nem Seimi, flflenbe: at brerten aJlonb 
eller Cfinbc flulbe Dtcnncre ftaffe Slefltt 
tllDele III ^eUigbommrne Cploftcirce- 
CRer, on golftt bleo tjolCt tilbage fra at 
fore frem. 

7. SW be ftabbe nn not 111 al Wirratn- 
Ijcn, til al niort ben ; og bee uar tliovtrt. 

8. Sao ntorbe bbrr, lom Por olB 1 fcier* 
let, Iblonbt bem, fom glotbe fomme Witr* 
nlng, labmiatelet, af tl CBarblner ; og 
bblbl loimbel linnet og blaat lUbtnt, og 
ipuT])iiT. [>g Sfarlagcn, mrt Cl)rrubim. 

neb run|)lgl flrbelbe glcrbe man beu. 

f. a;, ) (M. 

9. Qt flaebin car oitt og lijue flln. 
langt, og fire Sllen biebl; allt Harbtnct 
IjaDbc cft SJlJol. 

10. Pg fwn fotftrte fern Warblntr Hl- 
fammen, bcl tne til bti anbd; ogfirnebe 
alter fern 9arblner tllfammtn, bet cue It! 
bet an bet. 

11. Cg tun nlorbe ^nler af blaat IK- 
bent pao bet forlle ftarbinS ftant, tjeerft 
ber, t)Uor be fluibe rommriifceftre ; ligefaa 
glorbe fian paa bet nberftc OAarbinS ftont. 
ber, liDDT be anben (Sang flulbe fafiefi t'l- 
fammcn. 

13, ^iolufrebflntettiBc ftanter glorbe 
fian paa bet forfle Warbin, eg I>a1btrcb- 
linbetntx J^nter glorbe ffan tAerft paa 
(ftarblnet, bcr Iwor bt ftulbe famnitnfctfttS 
anbtn Bang ; ^antcrnt bart FAfttbt tll- 
fammtn, btn tne til ben anben. 

13. Dfl Ijan glorbt biiirtrrbflnbWnBe 
9ulb-§ttgct, og fafltbe fflnrbinerne, btl 
tnc til bet anbct, meb ^agccne, faa bet 
bieo eellabetnafd. 

H. Cg tun glorbe ISartilnrr of fflrbt- 
(fiaar.l til ^ai'unf' oDcr Jabcrnatdet; 
ellcvie Warbintr (liorbe han af bem. 

15. 51 Wartin bar lrftlw«lcn langt, 
og fire Sllrn brcbt; be elleoe ©arblntt 
^aobe eel Slaal. 

IG. Cgbefnunatblner {ccncbt t)anViV 
I fammtu /or jig, og be feg airtiuM V« ^ loa 9>eii onbeo flXloft 899. M.87.Cd^ 17. Dq ^n glorbc ^Ibtrebflnbdt^ 
^anfct tKia bet (ferfle) Oarbind Kant, 
t^berfl, ber ^bor be ftulbe fotjted tilfam- 
men; og fyxn giorbe fn^lbtrebflabet^be 
j^anfer jgiaa ®arbinetd Stani, ber ^r be 
fTulbe anben ®ana fotjted tilfammen. 

18. Dg ^an morbe b<ilbtrcb{inb«tt>be 
Kobber-^ager, at fAie ^ulunet tilfam- 
men, at borbe eet 

19. Cg ^n giorbe et Dctffe ober Sfiaa^ 
lunet, af robfaiDet IBotber-Sfinb, og et 
Dceffe af (Brotblinge-Srinb berooer. 

(. 36, 14. 

20. Dg ^n ojorbe Sjele tit ^abernafe- 
Ict af (Sit^im-trote, fom ftobe. 

31. i^bcrgiel bar ti Ulen lang, og l^ber 
giel bar I^alDanben 91en brcb. 

23. ^er bare to %appt paa en (^ber) 
%\ti ubfTaarne, ben ene Zap mob ben 
anben ; faalcbeO gjorbe ^an |>aa aUe Za* 
bcrnafeletft gjele. 

23. Da ^an giorbe gjele til $abemaWet ; 
tt)i>e §iele til bet f^nbre ^lome mob 
Senben. 

34. Dg ^an giorbe ftjrretijbe ®JOlb- 
gobber unber be ttjDe gjele ; to Jobber 
unbcr ben ene giel for bend to %appc, og 
to J^ebber unber ben anben glel for bend 
to Zappc. 

35. Og til 3:abemarelet9 anben ®lbe 
mob bet norbre ^jome giorbe ^n txjXK 
gjele. 

36. Cg bere« ft)rreti)be ©oio-gflbber, 
to gobber unber Ijocr gjel. 

37. Dg til S)agfiben paa llabemaMet 
imob »e|len gjorbe ban fej gjele. 

38. Cg ban gjorbe to gjele til Jaber- 
nafcletd ^jorne, paa begge be famme 
(cibcr. 

39. Dg be bare forenebe I ben neberfle 
(H^art,) at be funbe iligemaabe bare fulb- 
fommeligen (forenebe) i bend £berfte 
("tpart) meb een 9(ing; faalebed giorbe 
ban beb bem begge paa begge ^jomer. 

30. Dg ber bare otte gjele, og bereft 
SolD-gobber, fcjtcn gebber; to gobber 
unber bwr gjel. 

31. Dg f)an gjorbe ©tangerafSitbim- 
3:roee, fern til »|elene, bcb ben ene ®ibe 
af labcrnafelet, 

33. Dg fern Stcengcr til gjclene beb 
ben anben 8ibe af iabernafrlet, og fcm 
etangrr til Sabernafeletd gjele, bag til 
mob S^eflen. 

S3. Dg \^n gjorbe ben mibterfte Stang, til at gaae mibt igjennera gjelaie, fira 
ben (ene) (Snbe til ben anben. 

34. Dg fyin beflog gjelene meb 9nlb 
og bered 9t\nqt giorbe ^n af •nib, tit 
at flirfe ©tangeme nbi ; og fyta beflog 
Stoengeme meb ®ulb. 

35. ^n giorbe og et gorbomg af blaat 
Ulbent, og $ur))urp og ©fartagen, 09 

Sbibt tbnnbet linnet ; ^n giorbe meb fnn* 
igt Vrbeibe dbenibim paa bet c.86,3l. 

36. Dg ^n giorbe ^re ®t0tter berttt 
af ©it^im-Hroee, og beflog bem meb 
Q^ulb, bered ^ger oare af Qlnlb ; og ^n 
flobte fire gebber bertil af 6olb. 

37. Dg fyxn aiorbe gorboenget for 
^anlunetd ^or af blaat Ulbent og ^nr- 
bur og efarlagen og (^bibt tonnbet )iin« 
net, beftuffet flrbeibe. c. 36, 36. 

38. Dg betd fem ©totter meb bered 
4)ager, og beflog bered Stnappt og bend 
Wanbe meb ®ulb, og bered firm gebber 
bare af itobber. 

37. da bite I. 

Tt gifrc Vrfen, 1.-5. WaadefbUn, 6«9. 0orM h^ 
IOkIG. (9fe«€tadm ic, 17:34. SCfgelfesWtcnW 

1. DgS3c3aleel giorbe trfenafSit^im- 
Sroee, balbtrebie Ulen lang, og balbanben 
9len breb, og ^Ibanben «Ien ^i. 

(. 25, lOfqq. 

2. Dg ^an beflog ben meb butirt (Bnlb, 
inben og uben, og bon giorbe en Oulb- 
i^^aDbd trinbt omfring til ben. 

a Dg b^n flobte pre a^nlb-WinQe til 
ben, paa bend fire ^iorner, nemltg to 
WInge b^ia bend ene ©ibe, og to Ringe 
paa bend anben ©ibe. 

4. Dg fyin giorbe ©totnger af ©U^ini- 
Xtat, og beflog bem meb dulb. 

6. Dg ban flat ©totngeme I Wnge beb 
©ibeme baa Srfen, at bone 9rfen meb. 

6. Dg fKin giorbe en 9hiabe-©toeI of 
puurt ®ulb, boibtrebie 9len tang, og 
baltxinben 0len breb. e. 25, 17 fqq. 

7. Dg ban giorbe to Crbembiro af 9nlb, 
meb breoet Urbeibe giorbe ban bem, paa 
begge d^nberne af 9{aabe-©tolen : 

8. den C^b^rub baa ben ene (Snbe, og 
een dberub paa ben anben dnbe ; ban 
giorbe (Sberubim ub af 9{aabe-©toten, 
paa begge bend (Enber. 

9. Dg Cherubim ubbrebte (bered) Singer 
ooen ooer, oci ffjulte oDcr 9<aabe-©toleB 
meb bered ©inger; og bered Hnflgter tare 
ten ened mob ben anbend, dbenibimd 9n* 
jigter bare mob ftaobe-Stolra. 38. Co^ 2)en onben 0lofe B09. 103 .0 C9 (aa 9ioite fioittt af 8it^« 
XK, to aitn lan^t, og ten Klen brrbt, 
I tKiltHinbrn 9lfn i>eit c. SIS, 93 fqq. 
Li. D9 i)an beflog bet mcb puurt Cftuib, 
I ban giorbe bertil en Jtranbt af dalb 
nrring. 

19. ^a gioibe og beitil en Sifl 
inbt omfring, en ^anbbrrb (O0i.} 09 
lorbe en Onlb'-ltranb* trinbt oafring 
:n% Sift. 

13. Dg l^n flobte fire (Bnlb-fttnae ber^^ 
i, og fatte Wingcne i be fire ^lomeTp 
>m Mre |Mia betd fire jabber. 

14. 2ixrrt ober for Siften Dait tticgene, 
t ^uengcroe fnobe ftiffei beri, tu at 
€tTC IBorbet. 

15. Dg ^n gjoibe Stcrngeme af @i« 
f^m-Ircee, og beflog bem meb (9nibp til 
t bore eorbet. 

16. Dg ban giorbe ttebflabeme, fom 
raibe til Sorbet, %at>€ bertil, og Wagelfe- 
Bfeer bertil, og Sfaaler bertil, og Jtanber, 
if ifoiiti ffnlbe ubg^be* (DriNCffer), 
alt) af pnurt •alb. 

17. Cg ban giorbe Sbf^-Stagen af 
»uttrt (Halb*, neb breoet flrbeibe gjorbe 
lan ){i7fe'3ta«n, bcn« Slang og bend 
l^rcne, bend etaaler, bend ftnappe, og 
)cad fdiomftn ubgit af ben. 

18. Dg fee 9iene gil ub af bend Siber ; 
re Obrene paa Hipfef^agen af bend ene 
sibe, og tre (Irene poa Sbf^fiogen af 
lend anben Sibe. 

19. 2re manbelfbrmige Staaler bare 
)aa cen Sreen, en Staap og et JBlomflrr. 
>g tre manbelformige SCaoler paa en 
anben) CIreen, en Anap og et S)lom« 
irr \ faalebed oar bet ikm be fcs (ircne, 
OB nbgif af dbfeftogen. 

90. flxen baa Sbfeffagen bare fice man- 
Mformige eCaoler, berrd ttnappt og be- 
nd iBlomfler, 

21. Stemlig en ftnab nnber be to drene 
.Yraf. og en Stnap unber be to (anbre) 
Arene bcraf, og en Knap nnber be to 
(oorige) drene beraf, |>aa be fe; drene, 
lom ubgif af ben. 

89. Xered Staappt og bercd drene nb« 
Bit af fanraie, bet bar altfammen eet 
tttvet flrbeibe af pnnrt dnlb. 

93. Cg ^n giorbe bend fbb Samper, og 
bend eatr. og bend !laanbe-ltar af puurt 
dnlb. C. 95, 37. 4 liRof. 8, 9. 

94. tf et Centner pnnrt dnlb giorbe 
(an bcB 09 oilr bead Rebflaber. «5. Og ^n gjoibe Rtogrifr-tlteret af 
Sitbira-Jrcee, en Sllen iongt, og en «!en 
brebt, filrfantet, og to «len bait; betd 
ftom ubgif af bet famme. e. 30, l fqq. 

96. Cg tfan beflog bet meb puurt dnlb, 
betd Cberbeel, og betd ©iber omfring, og 
betd i^om, og gjorbe til bet en dulb- 
tranbd omfring. 

97. Cg ban giorbe to dulb-fRinge ber- 
til, nnber betd tranbd, paa brgge ®iber 
berpaa, (fa) paa begge Siber berpaa, til 
at ftiffe Stotngerne beri, at bctre bet meb 
bem. 

98. Vtctt ®totngeme giorbe ban af ®t- 
tf^im-ilrore, og beflog bem meb dulb. 

29. Cg l)an giorbe ben bellige 8albe- 
Clie, og ben rene IRogelfc af (oellngtenbe) 
Urter efter Upotf^ferend itunft 

C. 30, SS. 3S. 

38. €aplteL 

Tt ^\trt 9ran^»OffcltK Vltrr, eg en itjeM Ht «t 
tec Hd <>f/ 1-8. 9ergaarb(n, Un» Omtionq, (Bcfta 
tcr ic, 9«90. V(t tct bcctgncff, fern blco trugt (if 
%tbiiUt af Quid, e«(D, 09 Sttbttt, Sl^l. 

1. jDg^n gjorbe Srotnb-Cfferetdfflter 
af Sitbim-!lroee, fem Slen langt og fern 
aim brebt, filrfantet, og tre 9IItn ^oit 

r. 90, 94. c. 97, 1 ftiq. 9 itrm. 1, 5. 

9. Cg I^Kin giorbe betd i^om. paa betd 
fire ^tomer, betd ^orn ut>gif af bet fam- 
me ; og l)an beflog bet meb Jobber. 

3. Cg l)an gjorbe aOe Slteretd WebfTa- 
ber, drbbeme, og 6fuflerne, og Sfaaler, 
Vtab-Kroge, ogSib-Jtar; alle Webffaber 
bertil gjorbe ^n af jtobber. 

4. Cg ban gjorbe en Mifl til tlteret, 
gjort (fom) et dam, af itobber, nnber 
betd 9ffcttning, nebm fra inbtil mtbt 
berpaa. 

5. Cg (Kin flobte fire Winge paa be fire 
(Snber paa itobber-Wiflen, at ftiffe @tctn- 
geme ubi. 

6. Cg ban giorbe Stotnaer af @it(itm- 
Xroee, og beflog bem meb Jtobber. 

7. Cg ^n flat 6tctngerne I ttingme 
paa aiteretd ®iber, til at bore bet meb 
bem ; ^n gjorbe bet buult, af gjele. 

8. Cg ^n gjorbe itjebelen af Aobber, 
og Soben bertil af Kobber, af be i ^be- 
tal fommrabe (Cbinberd) @peile, fom 
fom i j^obetal for gorfamlingmd ^u- 
lund l)«r. e. 30, 18. 

9. Cg ban gjorbe gorgaorben ; mob ben 
fenbre Sibe mob ®onben oare Cm^nge 
til gorgaarben, af b»ibt tounbet l^innct, 
bnnbrrbe «ien (lange.) c 9nr,9 \<|cv. lOi SDen anben Vlofe Bog. 10. (Dfitd SiDittr bare tfyt>c, 09 bmQ 
SjDbbcr ti)t>r, of ftobbrr ; ^Uftterneft ^o 
gcr og bcrro ttanbe bare af 80ID. 

11. Cg mob ben norbre 8ibe, l)unbTrbe 
Ulen, berrd Stotttr bare i\)t)C, og bered 
Sobbcr tbue, af itobbtr; Stotterncd ^' 
ger, og bcrcd 9(anbc af 80lt). 

12. Wlcn \>aa ben Deflre 3ibebart Dm- 
(Ktnge b<iIi)trebflnb6tQ0e tiiien, og bcred 
3totter k>are ti, og beredgobber ti ; Stot- 
krned ^ager* og bercd Wanbe af 3elD. 

13. ajten pact ben oflre ®ibe, mobiDflen, 
I)a(t}trebflnbott))7e 9len. 

14. Cmixxngene paa Siben bare femten 
9llen, bered @totter bare tre, og bereft 
gobber tre. 

15. Dg paa ben anben 8ibe, paa begge 
3iber af gorgaarbeno H^ort, oare Cm- 
bociige, fcmtcn dien ; bereft ^totter bare 
tre, og bereft gobber tre. 

c. 27, 15 foq. 

16. aue DmfKtngene omfrlng gorgaar- 
ben bare af bbibt tbunbet liilnnet. 

17. Cg gobberne til 8totterne bare af 
Jobber, (men) Stctterneft ^ager og bereft 
Wanbe af 8olb, og bereft ^obeber bare 
beflagne nieb 3o(b, og biofe bare omfring 
beiagte meb 8olb, paa alle gorgaarbenft 
etotter. 

18. Cg gor^ctnget i gorgaarbenft $ort 
bar befluffet Urbeibe, og blaat lUbent og 
^urpur og 3farlagen, og bbibt tbunbet 
lifinnet; og tboe 91en bar idotngben, og 
^olben efter Onibocngetft !&rebbe bar fern 
9len i ^ig()eb efter gorgaarbenft Omfhzng. 

C. 27, 10. 

19. Cg bereft fire Stotter, og bereft fire 
gobber, bare af itobber-, bereft ftager af 
6clb, og bereft ^obeber, og bereft Manbe 
bare beflagne meb 8o(b. 

20. Cg alle 6omniene til ^abemafeiet, 
og til gorgaarben omfring, bare af Jtob' 
ber. 

21. (Dette er Wegnlngen ober be !ling, 
fom blebe brugte til llabemafelet, S^ib^' 
neftbbrbetft Sabemafol, efter fom bet bleb 
beregnet efter SRofe Orb, til ^bitemeft 
2jenefte, unber SttKimarft, ftaronft tprce- 
flenft @onft, ^aanb. 

23. Dg IBe^aleel, €on af llrt, ^urft 
(Ben, af 3ubct 8tamme, gjorbe alt bet, 
fom ftCrren b'^Jbbe bcfalct SJlofe. c. 31, 2. 

C. 3I*,1. 

23. Dg Dholiab, ^Sbifamadift 8en, af 
IDanftStamme, bar meb bam; ban bar 
en tttefter (tU at ub^^ugge) 09 en Aunflner, og en ^|Me-6tiRlnr meb Uaat Ulbeiit^ og 
meb ^^urpnr, 09 meb ^farlagtn, 09 nub 
l)bibt iiinnet. c.81,6. c. 35.34. 

c 36 1 8. 

24. flit dulbet, fom bleb forarbdbct tU 
benne Q^lerning i ben ganffe jxflift* 
bomft djerning, ja Skborgelfe-CCfferetft) 
®ulb, bar ni 09 tbbe Centner, 09 fbb bnn- 
brebe 09 treblbe (cefel, efttr i^^^dbom- 
menft 8efel. 

25. iDten Solbet. (fom gabeft) af bem. 
fom bare talte i SHcnig^n, oar bnn- 
brebe (Centner, 09 tuflnbe 09 fbb bnnbrtre 
og fern og balbfjerbtinbftti^bc 3eCd, efter 
i^aigbommenft 8efel. c. 30, 13. 

26. (in ^efa for bbert ftobeb, bet er en 
fyiUo ^efel, efter t>eUigboninicnft 8e(e(. 
af bber ben, f: :\ gif ober til be 2alte, fra 
tbbe flar gammel, og berobtr, af fej; bna- 
brebe Orange tnflnbe. 09 tre tuflnbe, og 
fern l^unbrebe og b^lotrebfinbfttbbe. 

c. IS, 37. 4 SM. h «. 

27. Cg ber bare bnnbrebe€entner6olb, 
at ftobe gobber af til ^(llgbommen, og 
gobbeme til gort^xnget, bunbrebe gobber 
af i^nnbrebe ^ntner, et Centner til bber 
gob. 

28. Vltn af be tufinbe og f))b ^unbrebe 
og fern og ba(bfjerb|1nbftt^be (3efel) 
gjorbe ban $ager til 8totteme, og man 
beflog bereft ^obeber, og belagbe bem om- 
fring (meb 3olb). 

29 tUten ttebotgelfe-Cfferetft Itobber bar 
balbf|erbfinbfttt)be Centner, og to tnpnbe 
og fire bunbrebe 8e(el. 

30. Cg beraf gjorbe l*an gebberne tit 
gorfamlingenft ^^ulnnft ^or, og ftobber- 
fllteret, og ftobber-9tiflen, fom bar ber- 
paa, og aUe fllteretft ttebffaber, 

31. Cg gebberne til gorgaarten om« 
fring, og gobbeme til gorgaarbenft ^ort, 
og alle Semmene til ^abemaf^let, 09 afle 
8ommene til gorgaarben omfring. 

39. Cabltel. 

9t}QUtt dier iiv*St\6tttUn, 09 Uni ffcftr, I<7. 
VrpflsCpAnnct ic, 8s81. ttn Haa OwrJtwra 
Ul, hin^e ic^ortlr, Unbcrflotf r, ^rtcftiifmr, 9cllrt, 
GHU^^AniMn, ^1^31. Ttt Mwr alt farW4t,at 
fj0rts til OKofr, fom wlfigner ^rfbr 9sUct, SMI 

1. ^Un af Maat Ulbent, 09 Vu^n^' 
og ©farlagen gjorbe be Itjeneftenft JMoe- 
ber, til at tjene i ^lligbommen, 09 be 
gjorbe b^Uige ftloeber, fom ffulbe bare til 
iRaron, faafom ij^rren b^^be befalet 
aUofe. c. 31, 10. C. 36, 19. c 96, 4 fqq. 19. €apL IDfii anbev fDlofc Bog. MM 9. Ca ban nIoTbf 9iD-IKi0TtrItn af Olulb, 
>q blaat Ulbrnt og H^uit>ur, og Sfarla- 
)rn, Dg boit)t tountct linnet. 

3. Cg br bamrrbe (iulbet i ^(aber, og 
iHbirt bft til ^raabcr, at birff iblanbt 
)ft blaa lUbcnt, og tbianbt ^urpuret, og 
blanbt 3farlagcnrt, og iblanbt bet ^ibt 
iinnrt. mrb funftig Oierning. 

4. Vt giorbe Ssltr ^aa ben, fom funbe 
ammenfoied; ben bleo fammenfoiet oeb 
Tgge bend (Snber. 

5. Cg ban«2it}-lt|oTttloran|tigc(eelteO 
om bar ooer ben, bet bar af ben famme 
>IMdterie), ligefom bend flrbeibe bar, af 
ilulb.bldat lllbent, og i^urbur og Sfar- 
agen, og boibt tounoet Viinnet ; faafom 
C'ihren baobe befalct ^ofe. c. 38, 8. 

6. Cg bcberebteCnbi:-3tenetll at inb« 
attcd i 0ulb-3t^rfer. ubgraone. fom man 
ibgraoer et Signet, efter Sfraclfi ©ornd 
Uaone. c. '28, 9. 

7. Dg man fatte bcm }^aa H^lerne paa 
!io-Aiorteleii. be Strne ffuibe rxnt til en 
jthnrommelfe for 3frae(d ^Bom \ faafom 
yf rren baobe befalet !3}tofe. 

8. Cg ban giorbe Srpfl-Sbannct meb 
nnftig Oieniing, fom 2iD-JtiorteIen0 
i^icrning, af Onlb. blaat Ulbent, og^ur- 
>ttT, og icfarlagen, og (^olbt tounbet 2in- 
CI. e. 28, 15 fqq. 

9. ret oar filrfantet, be giorbe !Orbft- 
^pannet bobbelt; en Sbanb (angt, og en 
;|Kinb brebt, og 3pannet oar bobbelt. 

10. Cg be folbte fire Waber Stene bed; 
B ^aJb, (i boilfen oar) en 6arber, en 
ioiMd, og en Smaragb, ben forfte 9iab. 

11. Cg ben anben ttab, en (Sarbuntel, 
a 3a^hir og en ^mant. 

1*2. Cg ben treble Wab, en 2t;ncurer,en 
idKit og en ametbbft- 

13. Cg ben fjerbe ^ab, en Surfoud, en 
)nQc og en 3afpi6 ; be oare ninbt om- 
ing inbfattebe i (Snlb-etbtfer, i bered 
^ouer), fom be obfbibte. 

14. Cg be 3lene oare efter 3frael4 
Svmh flatnt, be bare tolb efter bered 
UiDne, fom man nbgraoer et 3ignet, ^r 
icb fit 9taon efter be tolo Stammer. 

1ft. Cg be giorbe t^a IBrbfi-SlKinnet 
Isbtr oeb Cnbeme. fom oare fammen- 
loebe af buurt (intb. c. 28. 22 fqq. 

16. Cg be giorbe to (inlb-(3tt>trer), at 
ettc (3trnene) ubi, og to (Kuib-Winge, 
I be fatte be to ttinge i be toenbe Snbcr 
an Cn^ft-3pannet. 

17. Oi be foite be to fammcnfnoeU (Bulb-(ltlceber) i be to flUInge, beb (Sn- 
berne paa 5Bn;fl-3bannct 

18. %ilcn be to (£nber af be to fammen- 
fnoebe (Jticcber) fatte be ob til be to 
(®ulb-)eti)(rer, og be fatte bem baa 
lisleme af 2io-ft]ortelen, tocert ooer for 
^Ofranbre. 

19. Cg be giorbe to ®uIb-Sftlnge, og 
fatte bem paa be dnber af JBrbfi-Span- 
net, paa Stanttn bcrpaa, fom bar paa 
3iben af 2io-Jt]ortelen, inb ab. 

20. Cg be giorbe to C!^uib-»inge, og 
fatte bem paa be to ^x\tr af Slo-Jliorte- 
len, neben til tocert ooer for boeranbre, 
bcr ^Dor ben ffuibe fammenfctfico, obenfor 
2lo-ftiortelcnd funftige (^citt). 

21. Cg be obbanbt :bri)ft-3pannet meb 
Pne tftinge, til Siingcne paa ^io-Ajortclen, 
meb en blaa ulben 3nor, at bet oar ooer 
iiio-Jtiortelf no funftige (Sklte), og ©roft- 
Spanuct iffe ffuibe ffillee fra )£io-Jl]orte- 
Icn, faafom fiidrren bcfoel SJtofe. 

22. Cg (Kin giorbe en (Doer-) *iortel 
til Kiio-Jtiortelea, baoet lArbelbe ganjfe af 
blaat Ulbcnt. e. 28, 31 fqq. 

23. Cg SjuUci paa ft|ortelcn bar mibt 
paa ben, fom et H^antfer-^ul ; en S5orb 
bar om S^uUtt berpaa runbt omfring, at 
bet iffe ffuibe rloed ub. 

24. Cg be giorbe ^ranat-Sdbler paa 
Aiortclend 3emme, af blaat Ulbent, og 
H^urpur, og Sfarlagen, og tounbet linnet. 

25. Cg be giorbe iBirlber af puurt (V^ulb, 
og be fatte S3ielberne imeUem ®ranat' 
Sdblemc baa iticrtclend Somme trinbt 
omfring imellem d^ranat-SKEblcrne. 

26. {Zaa at ber bar) en S3iclbe og ct 
(Branat-^ble, (og alter) en i^iclbe og et 
Q^ranat-Siible |>aa Jliorteien{> 3oiume 
trinbt omfring, til at time bcrubi, faafom 
^drren babbe befalet lUlofe. 

27. Cg be giorbe Jt|ortle af holbt Sinnet, 
boeoet Srbclbe, tll^aron og l^ano 3oaner. 

C.i»/ 30.40. 

28. Cg en (ftor) $ue af ^i^bt Slniiet, 
og be bole ^uerb H^n^belfe af bolbt Vfin- 
net, og be Itnnebe Unberfloeber af I)Oibt 
tounbet !i!innei 

29. Cg Skltet af ^oibt tounbet Slnnet, 
blaat Ulbent, og H^urpur og Sfarlagen, 
beftuftct drbeibe ) faafom i^rren baobe 
befalet ^ofe. 

30. Cg be giorbe en $labe paa ben bcU 
llgc Arone af puurt C^ulb, og be ffrcbe ber- 
paa en Sfrift, fom man ubgraoer et Sig- 
net : ^rrend ^cUigl)eb. c. 28, ^& \(V\. 106 (Den anben Vtofe Cog. 89. 4aca^ 31. Cg be fatte en blaa niben ®nor ^a 
ben, at fottte ben paa ben ftore i^ne, ot>en 
til ; faafom i^drren boi^be befalet SRofe. 

33. 8aa bleb ben ganffe ^orfamlingend 
3:abernareld ^anlund Fleming fulbfom- 
met ; og 3fraeld SSarn gjorbe bet efter alt 
bet, fom i^rren tyinbt befalet flRofe, fan 
giorbe be. c. 40, 16. 

33. Cg be fcrte Jabemafelet til SKofe, 
faulunet eg alle betd Webffaber, betO ^- 
ger, betfi gjele, betft ©tocnger, og bet8 
©tJDtter, og betd gcbber e. 35, 11. 

34. Cg l>afret af rebfarbet JBocber- 
@rinb, og ^Dctrfet af (SrotDlinge-Sfinb, 
og bet inbre gorbctng, 

35. JBibneebijrbctS «rf, meb |lne 6totn- 
ger, og 9}aabeftolen, 

36. 93oTbet meb aQe bet9 9leb{faber, og 
efue-©robet, e. 35, 13. 

37. Den rene 8t)W«fl^ «Jfb bend gam- 
p£T, be tilberebte hamper, meb alle ben« 
0lebfraber, og Dlien til ^b^ningen, 

38. Dg ®ulb-«lteret, og ©aloe-Clien, 
og Stegelfe af (oeUugtenbe) Urter, og gor- 
ll^tnget for ^aulunetd X^or, 

39. Jtobber-SIteret, og ben j(obber-9lift, 
fom oar bertil, betd Stctnger, og ailt betd 
0lebfraber, Ajebelen og bend gob, 

40. Dmf^cengene til gorgaarben, bend 
Stotter og bend gobber, og gori)ctnget for 
gorgaarbend ^ort, bend 6norcr, og bend 
@0m, og alle ^abernafeletd !llenefted 9leb« 
ffaber til gorfamlingend ^aulun, 

41. ^ieneftend Jtlotber, til at t|ene i ^I- 
(igbommen : Slarond ^rctflend l^ige 
Alotber, on ^nd Sonnerd Jdotber, at 
gjore H^(rctfte-(Smbebe ubi. c. 31, 10. 

42. dfter alt bet, fom ^rren (Kibbe be- 
falet SRofe, faalebed gjorbe 3fraeld fbatn 
ai Ol^ierningen. 

43. Cg iDlofe faae a( ®|emingen, og 
fee, be fKiobe glort ben ; efterfom ^rren 
baobe befalet, faalebed (^t^be be gjort ] og 
Vlofe belflgnebe bem. 

40. (Eabitet. 

i^rrrn bcfalcr HRofe at opreifc Xabttnatikt, e^ fctttt 
f)Mr im IMa fit ®t(^' 1^ Vt foltx 00 ivitvit 
alt Ut, fom f}«rt( til Ou^SsIjcneflcn/ ^ilS. SRofie 
f)i0r ^fttc, faafom ham vax bcfaUt, 16s33. ^n 
ttnt i^r1i4l>et opfplNr Iab<maf(I(t, 09 tfn (tttft* 
etgtte, fom oarSfraelf ^tmt SkitH^cr, 34:38. 

1. Og^rrentalebetllSWofe, ogfagbe: 
3. Sf^aa ben ferfte SHaancbd Dag, paa 
ben forfte (Dag) i SMaaneben, ffal bu op- 
relfe Jabcrnafelet, (fom er) gorfamlin- 
gend !^ulun. S jtron. 1, 3. S. Cg bn fral foette ber fiibnetb^^betd 
0rr, og ^nge gorl^nget for tlrltn. 

C. 96, 33. C. 30, 6. 

4. Du ffal og fort IBoibet inb, og fcettt 
oTbentlig i Saoe bet, fom ber fstted bcr^ 
paa, og fere S^fe-Stagen inb, 09 opumbt 
bend Samber. 

5. Dg bu fTal fottte bet ®nlb'9rUer ttt 

Kegelfe lige for Sibnedbt^rbetd tlrf, og 

^nge goi^Ktnget for Itabemafeletd IDsr. 
€. 3D, 1. c. 9d, as. 

6. Cg bn ffal fottte !drotnb-C1ftretd8I- 
ter, lige for !tabemafeletd IDot, (fom er) 
gorfamlingend ^ulnn. 

7. Cg bu ffal fottte Jttebden imeflen 
gorfamlingend ^ulnn og imeUem 8lte» 
ret, og bu ffal gbbe Banb bert. 

8. Cg bu pal fottte gorgaarben omfrhig, 
og ()otnge gor(^nget for gorgaaibead 
^ort. 

9. Cg bu ffal tage €aIbe-Clitn, 09 fal- 
be 2abemafeiet, og alt bet, fom er i bet; 
og bu \la{ f)eUige bet, og alt betd Kebffab, 
og bet ffal botre ^igt. c. 30, S4-96. 

10. Cg bu ftal falbe IBrotnb-Cfftretd 
fflter og aQe betd 0lebffaber, 09 bn ftal 
^Hige aiteret, og Hlteret f!al txm fotiteied 
^Uigt. 

U. Du ffal og falbe tfebelen 09 bend 
gob, og bu ffal f)ellige ben. 

19. Cg bu ffal fere «aron og ^nd 800- 
ner notr til, til gorfamlingend ^ulund 
Dot, og toe bem meb Canb. c. S9, 4. 

13. Cg bu ffal ifere 0aron be ^aige ftlot- 
ber, og bu ffal faloe fyim, og bcUige fyim, 
og ^n ffal gjere H^ratfte-(lmbebe for mig. 

14. Du ffal og fore ^and Senner notr 
til, 09 bu ffal ifore bem Itjortlene. 

C. 28/ 30. C. 39, 41. 

15. Cg bu ffal falbe bem, liaefom bn 
foloebe bered gaber, og be ffal giereH^rot- 
fte-dmbebe for mig ; 09 bet ffal ffee, at 
bered (Saloelfe ffal bllbe bem til et eoigt 
^rotfiebemme, ^od bered dfterfonimere. 

16. Cg SRofe gjorbe bet; efter olt bet 
fom j^drrea l^bbe befalet b^m, faalebed 
gjorbe bnn. e. 7, 10. e. 39, 49. 

17. Cg bet ffebe i ben forfte IRaaneb I 
bet anbet 9ar, paa ben ferfte Dag i WHaa» 
neben, ba bleb 3:abemafetet opreift. 

4 SVof. 7, 1. 

18. Cg 9Rofe lob obreife 3:abemafdet, 
og lob fdtte betd gebber, og lob fottte betd 
gjele, og lob fottte betd Stotnger, 09 lob 
obreife betd 8totter. 

19. Cg tyxn ubbrebte ^ulunei oM IlCo^ tita anbtn Dloft Bo( I«7 ibtnaltitt, oq lagbt ^ulnndB Txxttt 
Ttwa, OKI) (Md ; faafom ^ircn tjatilic 
lairt Nofc. 

10. Cg ban tog fOlbnctbi)rbrt, og lagbc 
1 1 0ricD, og fdlt( £tizngrnic i Vrltn ; 
I ^D fattt 9laab(-€tol(a |>aa arltn, 
r BKD (Ma. <tbT. 9, 4. 

11. Cg Ijon lob ^ Srrcn 1 Xabnitd' 
Id, oq bdngtc gorfNiagct og gjoibc 
riul ror eiCncUiqrMte art, faafom ^t- 
1 tfxcbt btUM 1Ho\c. 

a. Dg tMn fatic moitct i goifamlln- 
n* VaDlDn. Mb XabtntaMrta 61be mob 
Mtcn, ubenfoi gorljotngtt. c, 26, 35 
3. Cg t>aa lanbc OroC btipaa i Drbeti 
t ^rrrnS flajlgt, faafom ^nm Imd- 

brfald iRofc. c. 35, 3o. 

14. Og ^n fattt Strft-eiugrn 1 gor- 
8llagta*<((anluii,tMTtoDrr for Sorbet, 
} Stboi t IdbtrnaFcict mcb Scnbrn. 
A. Cg l}iia optctnblrSoniliniic for ^If r- 
]> Snflgti fdQfom ^nen twbbt btfu- 

iRofc. c. 2S, 37. 

«. Dg ian fattt 9nlb'fl(tmt 1 gor- 
nllngtiK ftaulnn, llgc for gorlxEngct. 
17. Cg ifin e^tttnbtt BUgrifc af (wl- 
gttnbt) Urttr brrpau ; foafom Jjffirrtn 
Dbf btfaKt Btoft c. 30, 7. 35. 

8. Cg fyta l)angtc gor^ngcl for Xa- 
nafeltie Vet. 

9. Cfl fMQ fatIc eninb-CFftrctB Sltn 
geifamllngrnt ^aulunB XiibcraaklS 

n; og optccnblt Mrtwa firanb-OffcKt I tg iDlab-Dfftrrt, faafom ^Srrtn fyitibt 
bffalct SJioft. c. 37, 1. 

I 30. Cg l)an fattt jtjcbclcn imtlltni goT' 
(amllngtae (|iauiun. og imcUcm ailtrrt, 
og glcb Uanb bcrl. til at tot af c. 30, 18. 

31. Cg aWoft og Hitoa og ^nS Seu- 
ntr ftulbt btraf loe btrrt ^Bbtr og brrtO 
gebbcr. t. 30, 19. 

33. Kaar bt rom Inb lil gorfamUngtat 
V>]u>un, eg naar bt torn nor til Slttrtt, 
fCulbt bt tot {Ig ; faafom ^Srrtn ^abbc 
bcfakt Olofc. 

33. Cg f)an oDrtifIt gorgaarbtn om- 
trlng XubcrnartKt og flittrct, og iKtngte 
gorlwngcl i gorgaarbtnll ^ort ; og Moft 
fulbtomnKbc (Bltrningcn. 

34. X>a ftjullr en (Slqc SorfamUngeDS 
^ulun, og ^rrtng ^ritgl?» fQlbtc 
SabtrnartlcL 4 Stof. 9, 1ft 

1 »i-<t. e, 10. iL ci. 43, i. 

35. Cg Slofc tunbt trrc gaae lab t gor- 
famllngcne ifiaulun, t^l Stijca botbc oDtr 
bttj og ^rttofl ^crligijcb fyibtt Sobti- 
natcltt. 

36. OanoarSfi)(nob|t(gfraJabfma- 
Uiel, rttjit 3fracie Hexa, unbcr aUe bcrtS 
Htifcr. c.13,31. 4i»of.9,17. c. 14,14. 

37. ttlitt naar @ti)cn irtt opfteg, ba 
relflc be Ittt, inblll ben Dag, bra opftcg. 

3B. 21)1 ^Srrcnt £1^ {fiilbc bart oMt 
labernoWtt om Dagcn, og 316 ftnlbt 
Dare btri om Watten, for al 3(caelB feu- 
feB Sine poa alle bereS Htlftr. 

4«ti(.D,U. A:St>t.l,3lL Den Utbit WloU ^08> L CaHlttL 

t aAinilR «•(■ fM it(iauil< Offirt, fmttM 
B mtm^bOkn «f «KI Qm(, M. Xf fuw 
iMf. W-IX I[ lll(lt 14>17. 

. Ct ^n talbtc ab noft; og ^tr- 

I ktMt lit ^cm of goifonUtDgcfla t^ott' 

■.sgfagbc: 

. Zad Ul afTodteara, eg ba ftol fl^t 

bcni : Mar Regn af tbtr bii o|fn d 

in Ul Uinta, bd frol 3 effn Oxtt 

fir tff ga, af ftort QMg. din of fmaat nWwi rrfon ^nS Dffrt a Sntab-Cfftr 
fort Qoofl, ftdl ^n offit ta ijtm, fom 
aba 8^; fn gotfanUagdrt |lan- Innfl Dor ffal ^an of^ btn, for (Ig tU tu 
Btl)agt[lg6cbfor^rrtaean[igL c.6,3. 
4. Cg ^n flat tccggc {In ^aob l>aa 
firaab-CfftrttS ^DMb, faa bilocr btl bt- 
bagellgt foe fyim, til at glare gorllgtlfe 
fDc ^m. 

6. Cg ^n fTal flagte btn unge Stub for 
Mrrtne Bnflgt; og Vrnflcrne, HaroaB 
Senncr, ilal b<zrt Slobtt nccr til, og 
flantt eiDbet omrnng paa 81tntt, fom 
(flaatr oeb) gorfamllngeaft^auluaBDn. 

<- j,i 
fi. Cg man ftal flaae eranb-Offdrt, 
og twggt btt t fine Stoirti. 

7. 00 tarenl, Vncttraft, StVBMX ^ IDen treble Dtofe O09. l.t.Ca>. gijore 31b paa 9litnret, og be ffal orbentU- 
gen Icrgge )lU*b pact ^Ibcn. 

8. Cg ^roeflrrnc, «arond Sonner, ffal 
orbentligcn loegge 8t))rrcrnc, i^oDebet og 
3nbDolbend gebme, patu t^cbben, fom er 
paa Slben, fom er paa Hitcxct. 

9. men bctd Snboolb, og bctd S3een ffal 
man toe i ^^anbet, og ^^roeften ffal gjcre 
et Hteg-Cffrr af bet altfammcn paa iRlteret ] 
(bet er) rt !i5ranb-Cffcr, et 3lb-Offer, en 
fobitugtfor^erren. c.2,2. 3aRof.29,25. 

10. a)lcn berfom fjant Offer er af fmaat 
Dootg, af J$aar« eller af ®ebcr, til et 
IBroenb'Cffcr, ^a ffal i^an offre en ^an 
uben )ft)be. 

11. Cg ban ffal flagte ben beb «lteret9 
©ibemobSlorbcn, for ft(£rrenft*nfigt j og 
^^^rccfterne, iKarond 8enner, ftal ftctnfe 
liBlobet beraf paa ^Itcrct omfring. 

12. Og \)an ffal bugge ben i fine St^N 
tCT, tillige meb bene ^ooeb, og bend ^nb- 
k>olbe0 gebme ] og ^raftcn ffal lorgge bet 
orbentligen paa ilitebben, fom er paa 31- 
brn, fom er paa lAlteret. 

13. 4){en Snboolbene og S^enene ffal 
^n toe i S^anbet, og ^roeflen ffal offre 
bet altfammcn og jfal giore Wog-Cffer 
(beraf) paa «ltcret, bet er et lerotnb-Cf- 
fer, et 3lb-Dffcr, en fob 8ugt for ^(Srren. 

14. 9)len om ^anfl Offer for ^rren er 
et J^ranb-Offcr af guglc, ba ffal ^n of- 
fre pt Offer af iturtel-Duer, eUer af 2)ue- 
Ungcr. e. 6, 7 k. 

15. Og ^rotflcn ffal botre bet til 91lteret, 
og omorie ^oocbct berpaa, og gjBre et 
Wog-Offer (beraf) paa«Iteret, og SJlobet 
beraf ffal ubfrnflee paa aiterettt >Bag. 

10. Og l)an ffal borttage benft jlroe, og 
bend gjere, 0^ faflc bet oeb )ftlteret mob 
Often, paa lAjfend €teb. 

17. Og t)an ffal fictffe ben meb fine 
Singer, (men) iffe ffillc ben ab, og ^ra- 
ften ffal giore et Wleg-Offcr af ben paa 
tSlterct, paa JBebben, fom er paa 3lben j 
bet er et ©ranb-Offer, et 3lb-0ffcr, en 
f«b 2ugt for ^iJrren. c. 2, 16. 

C 3» 5. 16. 

2. dapitel. 

Oub untcroiftr HKofc om aRadsOffcrr, af raat Wttel, 
1:3. Vf (rl/ font er bogct i Oonrn cQcr ^nben^ 
4^. 7lf t<t, fom er hgt i Stie^clm, 7-10. Ttrtil 
(la( ingcn (£uur^ri() tomme, iiirn (Salt, 11=13. X)ni 

1. Og naar en ^Berfon bil offre Offer, 
et O^ab-Offer for ^rren. ba ftal J^/an^ Offer bcere flReel, og ^n ffttl 0fe Oik bcr* 
paa, og loegge Biraf berpaa. c. 6,7. 

C. 5, 11. 

3. Ogl^an ffal bctre bet ttl^oTondSMi- 
ncr, ^rctfterne, og een ffal tage fin 9kaot 
fulb beraf, af farame IRed, og af OUes 
bertil. meb alt i^iraf bertil ; og ^roeften 
ffal gjore et 9teg-Offer af bet6 Sbofon' 
mclfeb-(Offcr) paa «lteret ; bet er et 3lb- 
Offer, en fcib ^ugt for ^(Srren. 

C. I, U. 13. 17. 

3. VHtn bet. fom ok)erbliDer af Wab- 
Offcrct, ffal fysxt Havon og ^n6 tenner 
til ; (bet er) fctrbcleb ^Uigt af ^lirrenl 
3lb-0fferc. o. 10. e. 6. 9. 

4. mtn bil ^n offre Wab-Offcrb Clfcr 
af bet, fom er baget i Oonen, ba flat bet 
ocere ufbrebe Aager af ID^eel, blanbrbe 
meb Olie, og ufbrebe (t^nbc) Xager, 
fmurte meb Olie. 

5. mtn berfom bit Offer er iRab-Cffer. 
(fom er baget) i ^anbe, ba ftai bet Mne 
ufbret aneel, blanbct meb Olie. 

6. i^ug bet i 3ti)ffcr, og bu ffal 0fe Oik 
berpaa ) bet er et Wtab-Offer. 

7. men er bit S){ab-Offerd 0|^ (fogt) 
i 5f)eb€len, ba ffal bet glared af iutcci neo 
Olie. 

8. Og bu ffal fremfore bet ffllab-Offer, 
fom ffal giored beraf, for ^(irrcn, og man 
ffal fore bet ben til H^nzflen, og |ian ffal 
bctre bet frcm til HIteret 

9. Og i^raflen ffal oplofte af famme 
aWab-Offcr betd 3bufommclfe6 (Offer,) 
og glorc et 9iog-0ffer (beraf) paa aue- 
ret; (bet er) et 3lb-Offer, en fob J^ugt 
for iottrren. c. 1, 9. c. 3, 5. 16. 

10. men bet, fom ouerblioer af maH' 
Offeret, ffal bore tHaron og i>an(» Conner 
til; (bet ffal oocre) focrbeled ^Uigt df 
^Grrend 3lb-0ffcre. 

11. )fllt bet SRab-Offer. fom 3 bil offre 
til ^rren ffal iffe tiUaoei) meb (5niir« 
beig ; i\)i af ingen 6uurbeig. og af ingen 
ii^onniug ffal 3 optotnbe 3lb-Offer for 
^i^en. c. 6, 10. 

12. ^il ben Sorfte-(«T«be6) Offer ftnii 
3 offre bet for iQlSrren, men bet ffal iflie 
fomme paa tflitcret til fob !i!ugt. 

13. Og alt bit liRab-Offhrd Offer ffal bi 
falte meo (Bait, og iffe labe bind^ubi^H^g- 
ted Salt fatted ooer bit BRab-Offer ; bn 
ffal offre Salt ooer alle bine Offcre. 

iMarc. a, 49. $01. 4/ 6. 

14. men berfom bu bil offre ben %et^' 
(»robc4 imob-Offer for ^mu, ba ffal tn brnom (was Dffrr cr tt !tat- 
bfftr, bcrfotn ^n offm a\ ftort 
rntta ^d cUrr j}UD, ba flal t)an 
I, fotn tr ubcD iyftt, for ^Srrcnfl C. 7, 11. (.1,3. ^n ffal iBf^uc fin ^>ianb pan fit 
ijDDrb, Of] Riifltr b(l for (forfam- 

V<ittlun6 £or; Dfi Sarona Son- 
ntfttrnt, fhil (tiinic Ulobct t>i]>i 
etnEritii). t.i.5.-2ma[.29.i-i. 
I l)an ^iil offic nf fammt Jdt- 
:t SIE-Cffrr for ^mn, ntniliji 
it, Ht ftfulrc 3nbDolben, og alt 
f. fen cr eon ^niaoibea, 
I bt to WbiTT, Of] bft gtbt, fotn cr 
n, fom n pan 8cnb(inci og Ijon 
igt gluten DCn' ficticrcn ttUiflcmtb 
t. t.4,9. (.7,4. (.8,16. 

I fliitoiK 3annrr ftol pfon ct 8Uti- 
Taf ttaa flittnt, tiuiacmcb Sianb- 

fota n tMa Ucbbrn, fom (llH^tr) 
ben ; bet n (t 3lb-Pffec, en fob 
rijSmn. (.3,9, (.4,31. 

en cr iMnS Dff(r iif fmaat Cbccfl, 
lat-Cffcre Cffrc for ^limn, ba 
B offrc (a $da (U([ ^un ubcn 

Tfom bun offm (t ^dai til fit 
Ni Riil ^n fmu^rc btl for ^r- 

I tan Rdl laaar (In .baonb ban ill ftxnft bene li^lob Daa Xltcrrt omrring. 

14. Pq ban fidl (iffrf fit Cffrr bmf, 
(fom cr) (t 3ib.Cffcr for feiirrcn : ntm- 
lig btl ^bc, fom ftjulcr iSnboolbcn, og 
all btt %ttit, fern n omt 3nbD0lbtii. 

15. Dfl be te 9)i)nr, og btt gfbt, fern 
cr obcr turn, fom tr oBtr Stnbtrnt; eg 
ban (tm aftdi;t ^inbrn out Vtbcrni IIUI- 
gciiKb mnrtrnr. 

le. Cfl i^Jtctlltn ftal fifort tt flofl-PfTcr 
btraf, bna Sltrrct, (bet cr) 31b-Cfffr< 
SJrob til en fob Miigt ; g!t bet gftt (lorcr 
Sjiimn til. 

17. ret (flnl bctrt) tn tblg Stif Ijo* 
cberB SflertDnimtrt, I nUt ebni Bollntr: 
3 ffal Ittt abc no(|(l ^rbt tlltr nogti 
Slob. C. 7. 33. 36. (.17. 10 

J Dtof. «, ^ ip. e. u, an. w. 1. 31, is. 

t. Caplttl. 

Alt vHrrltrtt, ftnilcM cl Zijrit'Ofn flal gffnf, 
tar^lM for tn (prBrt, Mi B«r al Sfiofll Wn 
tiiahffr, 13>ai. Sti (n a^cftr, Si^ai. tccin^itti 

1. Oa ^rrtn takbe til Oloft, og 
fdgbt: 

3. Xati til SfradO »orn, oq fliq : naar 
(n ^rfon funbei nf !iU>ancilHi(il}tb (imob 
nonet) af aUt fettrrcnS Bub, huHttt Iftt 
fTuibt ftee, eg gjor imob tct af btm — 

3. Btifom en ^r<^, fom a falbtt, 
FlinbcT til goiretg fforaigrlfr, bn fral t)iiii 
frtmferc for fin Sbnb, fom ^an tfaiiti 
ftinbtt. en una £tube-Jtalb. fom (r ubcn Sen trttlt IRoft Bog. Blotxt, og ftenlc af Blobd fno mmt 
for SttrrenS anflgt, lige for ^cfllgftom- i 
mens JDTljKng. c.8, ii. 

I. It, 1. IS. 3T. 51. (. 16, U. ' 

7. Cg Vraftcn <ral lommc nF Blobtl 
tda fcorntnr of bt (BcUugttnbt) Uctcrt 
WMdfc-aUcr, (fom Puarr) for ftBmnfl 
flnfl))! IgDrfamlingene i^taulun-, on nit 
etubeiifl (eurigc) Ulob flal ban uboft 
vrb Sbranfc-DfffiTtS aitert gob. fom 
(Itaatc) for gorfamltngcnd i^aulunS Cor. 

a. Co a[t bft awt af 'e'ljnb-Cfftrtrt 
etub ffal liiin opiofit, ntmlig Bet gcbc, 
fom ftlulcr 3nbuol6cn, og all Iwt g(be, 
fom cr oucr Sn&bolbfti, c. 2, 9. 

9. Cg bf lo Blijtci, og btt gcbt, fom a 
paa bcni, fom cr paa Ktnttrnc; og Iran 
Pdl afljgt feinbtn obfr Meccrcn tiUlgf- 
uicb Styrcrnc j t. 3, 10. 15. c, 7, i. 

10. Slscfom bet oplefttB af lar-Pffc- 
HtS Cfffrfl Die; ofl H-'rartni ftal fllort 
tl Hlofl-Cffct ftcraf paa SJroinb-CfftrcllS 
ailcr. c. 8, 6. 

11. ailtn Siibcn af £tubtn, 09 ait benS 
S)cb, mcb bcnS ^occb, og mrb bcaA 
S3ccn, og bene 3nbuolb, og bene Weq. 

13, 30 btn ganftt Stub pal ban nbfctt 
ubfTifor 8eiicn, 111 tl rttnt gtcb, bet ftuor 
Hfleti ubfJaneS, og ban ftal bran be brn faa 
tOtbtun I 3lbtn ; ben ffal opbranbcg ber, 
Ijcar «flcn ubfiaaeS. c.4, 31. c, 6,33. 

13, Cn berfom ol jfratlB aJIenlgtjtb 
forfeer fig, eg (Blernitintn n ffluii for 
gorfamitngenO Cine, itt be tf^nc gloit 
noget (Imob nogcl) af ^mnl Bub, 
fom lite (tuibe ftct, eg rrt bitunt ffijlblge ; 

14. Cg Stinbtn blibtr (flben) Ditlcrllg, 
font be (MUe fijnbet berimob. ba ftal gor- 
famllnntn offn en ung etubc-Jtalt) 111 
eonb-Cffcr, og be flat frcmfort ben lige 
for gorfamllngenH Vaulun. 

16. Cg be Jeibftt af ffllfnlgbtben ftal 
Inggc bcreS ^ccnbtr baa StubenB ^owb 
forfcBtrtn) «n[igt, og man ftal flagte 
etuben foe fetfrrtnfl anflgt. 

16. Cg ^raflen, fom er falMt, ffal 
fremferc af etubtnft Blob 111 gorfam- 
Ungeiig ^oulun. 

17. Cig (Intfltn ftal bijppt fin ginger f 
Blobet, cg ftcnte fi)b nangefor ^rreni 
anflgt, itge for gorbanget. e. 14, 7. 16. 

18. De fym ftal tommc af Blobrt paa ^ornenc af Rllmt, fom (ftaarr) fK 
^rrtnS SnUgt 1 gorfamliDgniS fan* 
lunj og alt bet (rorige) Blob flal hoi 
ubefe Deb goben af Bitxnb-Df^rrtt ti- 
ter, font (ftaaei) for gorftiinllngeBl 
¥«ulune T>er. s SHof. 40. & 

19. Dg al bcn« gebme ffal ^n oiMfk 
af btn. og glmt tl RDfl-Offrr (bnaO t— 
aiterct. 

90. Dg I)an ftal gjmt Dtb etubra, ll|)e> 
fom bon gicrbt Mb e^nb-CfferttC €tnt, 
(do ftai ban gjert DA bra, og ^rct|b> 
ftal gjert goillgtlft for ban, faa Mtocr 
bet bem forlabt. b. 3, c. S, 13. IS. 

31. Dg man fTal ubfert Stnbts sbci- 
for Stiren, og cbbeanbt bra, llgrfni 

nan opbranbtebcn ferflt Stub; btt fid 

xere Stenigljebcna Sbtib-Cfftr. 

(. B,«I. 

S3- {Oienl naar en gnrfle ftjnbfr, cf 
glor noget (Imob noget) af ^rrnia fli 
«ube Bub, fom Itit fTuibt fttt, af Bao' 
bittiglxb, og bllDti fTijIblg, 

33 Dg l>anB 6Qnb bliwr ^am Hlfln- 
begloen, meb boll'tn ^n fijnbtbt, bd fid 
ban frenifare lit Offer, tn (Stbc-Bnl.n 
^an uben t^bt. 

34. Cg ban ffal loggt fin ^onb pa 1 
BultenO ^obcb, og flagtt btn )>aa Ml 
eceb, bDor man pltlrc at flagtt Bronb- 
Offer for ^rrtnB inllgt} btt cr (t 
eunb-Offer. ' 

25, Saa flal ^Ttcfltn tagc of Stinl^ 
Offerert Blob pan ftn ginger, eg lommc 
bet paa fcornene af Branb-OffntM ti- 
ter, og iibofe bete (ecrigr) Blob bcb go- 
ben af Branb-OfferttB tlttr. 

26. 9)lcn af al benB gcbme flal baa 
giore et fteg-Cffer paa Hltertl, font «( 
grbmen af lol-CfTtretB Offer ; og faa 
fla! ^.irctfttn gjore gorllgelfe for bara, fot 
jjane ennb, (aa bitoer ben ttam forlabt. 

87, aJten berfom en (perfon af btt 
menige golf fl)nber af Banclttlgljtb, fOi 
ban gjor noget (imob) ^trtns Bnb, 
fom flulbe life fitt, og bllbrr fltjlblg, 

(. S,1S. 4IMt(. U,«T. 

38. Om ijant eijnb, fom tian fbnbcb^ 
biioer f)am tUlttnbcglDen, ba flal ban 
fiemfert fit Offer, tn nng Aetb. ra ^m 
uben it)it, for fin Sijni, fom Ijan ftinbter. 

99. Og i)aa flat Ictgge |ln ^aanb paa 
€Qnb-Offerete ^obeb, og flagtt S^nN 
Offerrt pan Brcenb-OffrrttS Steb. 

30. Og <^rixften flal tagc af belt Blok 
paa fin ginger, og lommt bet ^a ^oi- \p. Qen treble IDlofe Bog. Ill 

Bnenb-Cfferf td Siter* og nbefe fom et SRrnneffe fan tale ubetctnffom meb 

SDrige) fbiob btb Hitcrctb gob. Geb, og bet er fl|ult for l)am, og ban faaer 

n al betd gebmc ffal ^an aftage bet (flben) at oibe, ba er f^an bleoen {li)lbig 

[igefom gebmen bico aftagen af imob eet af bii^fe. 
ret« Offer: og^roeftrn ffai g|ore 5. Og bet ffal ffee, naar 9{ogen bliber 

tt iRog'Cfter paa 9lteret, til en ffblbig i eet af bidfe, og beQenber |lg, at 

2ugt for ^Grren *, og ^l^rcrften fyin baber fbnbet berimob, 

gorligcife for ^m, og bet ffal 6. 2)a ftal l)an fremfere fit 8fi;(b-Cffer 

ibed. for ^Srren, for fin 8bnb, fom ^n fbn-* 

n berfom ^n forer et Sam ftem bebe, en ^un, af €maa-jdbag, et iam 

ft, til Sbnb-Offer, ba ffal ^n eUer en ung 0)eeb, til €bnb-Cffer; faa 

en i^un uben 2bbe, ftal ^rceften glare gorligelfe for ^m, for 

togge fin ^anb paa 8bnb- f)an^ 8bnb. 

|)ooeb, og fiagte bet til 8bnb- 7. SRen fonnaaer fyin^ fyianb \ttt et 

a bet 6teb, ^oor man flagter 2am, ba ffal iHin fremfere til fit 8h)(b- 

Jfltr. Offer (for fin Sijnb), fom l)an fbnbebe, 

^roeflen ffat tage af 8bnb-Df- to Iturtel-Duer, eUer to iDuc-Unger, for 

»b paa fin ginger, og fomme )>aa ^(^rren, een til et 8bn^-C)ffer, og een til 

af ft^roenb-Cfferct9«lter. og^n et IBrcenb-Cffer. e 13,8. 

bftd (0Drige) iBlob Mb Ulteretft 8. Cg f^an ffal fremfore bem til H^roeflen, 

og l)an ffal offre ben gerfle, fom er til 

B at beto gebme ftal ^n aftage 3bnb-Cffer, og omorie ^obebct ber|>aa 

lefom bet gebe blco aftaget af mob ^alfen berpaa, og ifte fliUe ben ab. 
Tl* Offfr-)dam, og ^roflen fPal «• ** ". n. 

R0g-Dffer (beraQ paa Hlteret, 9. Cg l^n ffal flctnfe af 8bnb-DfferetO 

> {)ilTrend Slb-Offere *, og ^roe- S5Iob paa 9iteret0 Skeg, og bet, fom er 

line gorligelfe for ffam, for (Hind tilooerb af S3lobet, ffal ubfrbflee beb «l- 

n ()an fbnbebe, og bet fTal for- teretd gob ; bet er et 8bnb-Dffer. 
L 10. SRen ben anben ffal fym giere til et 

_ tr ^t. , ©ranb-Offer, forabet er ret; og^roeflen 

5. ttabltei. jtal gjere gorligelfe for ^m, for lHin« 

Sf«fs?;a:,^v?1;^!:^^s i^»f : fr ^» ^^^^^' ^^ ^ p«i f?*;- 

' uueb ft anttt fBu^, of fPomitriAfKb, H- vten formaaer band $aanb itfe to 

fcr noar Ke^en paa en gieoerc IRaabc Surtel-^uer eller tO !Due-Unger, ba ffal 

) fin sa«f ic, 9IMK. j^n fremfore til pt Offer, for bet Jntn fl^n- 

naar en ^f rfon fbnber, ibet ftan ^f^f » Sienbe-^arten af en (Spba SWeel til 

en gorbanbelfe«.«efl, og ban er Sbnb-Offer; ban ffal ingen Olie loegge 

rrtin eOer fyin ^loer feet, eller ^m(i» ti ^Uer lotgge «iraf berpaa, tbi 

beifom ^an iffe gioer bet til- M er et 8bnb-0ffer. c. 9. 1. 

ffal fyin bom fin Wiftgieming. 12. Og I^in ffal fremfore bet til ^rotflen, 

naar en ^erfon rorer beb nogen »nf " ^rot^en ffal tage fin Kobe fulb berof, 

j,bbabentenbeterbebet«abfel of bet» Sbufommelfefi- (Offer), og giore 

It (Dllbt^ 5>br, efler beb et «abfel ct Wog-Offer fberaf) \>aa «lteret, tiUige- 

Bt »eeff, eUer Deb et «abfel af meb ^rren« 3lb-Offer, bet er et 8bnb- 

ttnt Orimmel, og bet er ftjult for C)ffer. 

r ^n nreen, og er bleoen ffblbig. 13. C)g ^roeften ftal glwe gorligelfe for 

r. •» 17. 3 «•(. 11, 94. 3& .*». ^m, for ^n9 8bnb, fom l)an fl^nbebe 

naar fyin rerer beb et nreent mob een af bilfe iting, og bet ffal forlabel 

I al llani llrten^b, fom Jjan ^am ; og bet (obrige) fbil fysit ^rctflen 

nreen af, og bet er fftult for til, fom Vtab-Offeret 
an faaer bet at bibc, ba er ^n 14. Og ^rren talebe til IRofe, og 

big. fagbe : 

naar en ^ferfon (botrger, og 15. Waar en ^fon forgriber fig faare, 

nffom meb (fine) teberom at (og fbnber af Banoittigl^eb) mob noqet 

der at gi^re beC cfter alt bet, af ^mn9 ^ige Xing, ba \laV V^u 119 ^en txthlt Plofe Bog. S^. Ca^. 

frcmforc fit eft)Ib-Dfffr, til ^(Jrrcn, en \)am forlabt, cnl^ ttlnq. fom ftan ^Dcr 

Wabcr ubcn 2i)bc, af J^aarcnc, fom eftcr gjort, ^ottxb fynn rr bleoen (T^ig. 

bin iJurbcring ei en Scfcl £oId (oarb), 

eftcr 4>cUigbommcnd (Sefel, til eft)lb- ^ - ^,. , 

Offer. c.4,2. 13. ^- Cal)tteC. 

16. Og f)an ffa( glDe Ifllcn, ()bab !)an <>^f"" ?i"««^ "'JL^l^"? ^^^IT*"*** 
fiar ft)nbet't)aa af bet ^?Uige, bg Icrgge jj;«' J.l^^'" «»^«^«' ^'^«- ^ «9o^ 
gcmtebelcn beraf bertil, og gloe ^rotflen , A ^. * , k *u «m r 
bet; og^raflen ffal gjurc gorlipelfe for 1- ^9 fi^rren *alcbc t\l Otofir. og 
I^am racb SfDib-Dffcrcta Botber, faa ffal m^^J ^ 

bet I)am forlabe*. 2. ©i)b |[aron og ^nO @0n«er, og fiig: 

17. Cg naar en ^erfon fDnber, og giw ^f «n^ " «rotnbo[fcret« 2ob : bet rr bet 
iniob eet af aUt ^.ttrrcnfi «ub, fom iffe fow op\tiQCx paa Slbftebct paa «lttrtt 
ffulbe ffee, og Dibfle bet iffe. og er bimn ^n Qonfff 'Wot ^n^^" om gRorgtntn ; ti^ 
fWbig. ba ffal iHin bare fin tWi^fernfng. ^l^crete 3lb (fat (altlb) bocrc oDtmibt 

18. Cg (Hin ffal frcmfore en ©otber ^(^paa, c.1,3. c^6.e. 
uben Sobe, af gaarene, efter bin SBurbe- 3. Cg ^rotflen ffal i^ fig fit linocte 
ring« til et efolboffer, til 4&roeften', og Jdabebon, og brage Itnnebe (llnbrr-) 
fpraflen ffal gjore gorligclfe for i)am, for illocber |>aa fit Segente, at ban ffal o^ 
band $Banbittigl)ebJom ban bar banDittig Lofte ^ffen, naar 3lben ^Dtr fortorrt 
ubi, og ban bibfte bet iffe, faa ffal bet ^roenboffcret paa 9Htmt, og (otgge beo 
forlabcd bam. beb 9llteret. 

19. <Det er ct efblboffer, j^n bar albe- 4. Dg ban ffal affere fig fine IKIctber, 
led ffblbig for ^rren. og ifore fig anbre itlobrr, og ^n ftal 

20. Cg ^(irren talebe t\i SRofe, og bare dffen ub, ubenfor 2cirea til et recnt 
fagbe : etcb. c 4, 18. 

21. 9laaT en ^crfon fbnber, og forgri- 6. Cg Siben paa Sllteret ffal txm o)h 
ber fig faare imob ^rren, at ban Ibber totnbt berpaa, ben ffal ifft ubflnM, og 
for fin 9loefle angaaenbe bet, ber er bam ^rctflen ffal tctnbe %i(xt htrpaa bber 
oberantDorbet, eller bet, ber er neblagt liRorgen, og ban ffal orbentligen la^ 
unber band ^aanb, eller bet, ban baber X^rotnbofferet berpaa, og gJore et Wogoffer 
xi^M, eUer taget meb Bolb fra fin ««Re, ^rpaa af Safofferetd ^mc. 

4 wui^. 5, 6. 6. Slbcn ffal ftebfe oore optonbt paa 

22. (Saer ^n baber funbet noget, fom Hltcret, og iffe ubfluffed. 

tKir tabu og Ibber om bet, og fbcerger paa 7. Cg benne er SRabofferet02ot>: Voronl 

2ogn, i bDilfenfombelfl 2ing nu et SRen- Conner ffal finre bet noer tii for ^^hrend 

ncffe g)or, og f);nber beri, ^npgt, lige for ^Iteret, c. 3, 1 fqq. 

23. Va ffal bet ffee. naar ^an (faa) 8. Cg cen ffal oplofte af bet meb Pn 
fbnber, og bliner ffblbig, ba ffal ban gioe 9lat>€ af V^aboffcretd WHtti, og af Cliea 
bet $Kob iglen, fom ^an baber robet, eller bcrtil, og alt Siiraf, fom er paa Vtabof- 
bet meb $Bolb ^agne, fom ^an fyax taget, feret, og gjore et Slogoffer paa tllteret, tU 
eller bet tHntoorbebe, fom bam k>ar ober- en fob ^ugt af bet 3^urommelfee-(Off^}, 
antborbet, cUer bet Zabte, fom ban baber for ^Srrcn. 

funbet, (Sj. 33, 15. 9. SRen Karon og ^nO Sonner ffal for- 

24. (^aer9(It, ^ttorom l^n ^ber fboret totre bet, fom oberbliber beraf j bet ffal 
paa 2cnn : l)an ffal betale bet i fin ^' abed meb ufbrebe fbxeh paa et ^Oigt 
beb-(eum), og lagge ben femte $art 6teb,iSorfamlingend^uiundgorgaarb 
bcraf bertll ; ben, fom bet tllb«rte, ffal ffal be abe bet. c. 2, 3. 10. 
^n gibe bet paa fin 3fblboffcrd IDag. 10. Det ffal iffe baged meb euurbeig, 

f- «' 16- jea ^ober gibet bem bet til bered !Deel af 

25. Saitn fit Sfblboffer ffal fyin fttm- mine Slboffcre, bet er en farbeled b^Uig 

iore til ^rren : en t^aber uben 2bbe, af Iting, fom (S^nbofferet og fom Sfolbof- 

Jaarcne, efter bin Burbering, til et ef^lb- feret c. 9, H. 

offer, til H^raflen. 1 1. gilt g^anbqon iblanbt Varond Bom 

26. Cg yrafien ffal gforc gorligclfe for ffal abe bet, (bet ffal bore) en tola SUt 
(am for ^rrend Unfigt, faa bliber bet i bod eberd dfterrommere, af j)<Ertaie31b« BoTeBoj. m , fern rairr Hb be Xing, fral Mn 

SOTof ST.SI. c. 30,SI. 

^trcn tiilrbc til Wlo^t. og 

c ffdl been bet Cifn, fom (TarDn 
Senntr ffal o|^t ^iwn pna 

fno fTal fit[w«: Slcnbcpartcn 
I, af SRabofTfrrta SRcd, ftcbfc; 

bniif Dm Vloigcncn, eg ^ib- 
f om Slfltntn. 

fTol latKt 1 en ^anbe ntrb Clle, 
e bet frcm laqt )Ma en Wift ; bn 
stoffer of Stiitofferet, naor be 
, tUrren tU tn f» liugt, 
flntfttn, Tom blanbt ^ne Ssn- 

falbet i [lanS €t{b, fra[ [noe 
T)en eoig Sfil for^rren.Bet 
■men giertfl lil et StooDJ^r, 
en ¥rafte« ffltabrffcc ffjl were 
Tat itrr vbre. 5 mef. 33. 10. 
fintn talcbe lU Slofe, og fagbe: 

til Mjron of] i)ane Soiincr, o(t 
e et SnntoffdrfS Bob : fan bet 
r Brccnbcftcret ft.il flagtc8, ffal 
rt (lafltee for Jijemne anflgt: 
«ibele< l)tli\g Xlaji- 
fen. (om gior et Stmbolftr of 
be bet ; bet ^ai aitt paa tt bfl' 
t gerfamlingeafl ^julunO ^dt- 

S}0(.4.8. 

■ ben, Tom rerrer beb Sfebel bet- 
rrljetli)); og nadt ber nocntee 
ob boo et Alcebcbon, fFal bn toe 
KTftxnreS beraf, pan et IjcUigt 

Mt Seerfae, font bet er fogt ubi, 
ttnjbcS; men er bet fogt 1 ct 
ba llai bet ^ret og fftfUce mcb 

Raob^en Iblonbt iJltKenernc [tal 
«1 W en fcerteiefl tftUla Jlng. 
all bet SnnboHiee. af Ijolb Ulob 
baaret til gorfunillngenB ^au- 
: sIbtc gcrligelfe i ^Ulgbom- 
ol IRc ttbet ; bet flat o])bncnbee 

7. Ca|)ltel 

■nc erwn, dnguatnh SfpntffrRt, 
irmi X«1 |bl MK sr otfKliji Cf nni 
tanfbrtljmtntn m aeffiSiif eiiigt 
[. 11=31. tgrbnttc 91 a»f SfCt >« 
'. Iiilii iRtr in laMkn, n) Vra> 9. ^n bet ettb, fiboe be ftal flagle 
firanboflM, ftal be flagte Stnibcffercf, 
on man Flnl ftaatc Blobet beraf pan Hl- 
teret oniftinf). 

3. Dg al bete ^bme flal man offre ber- 
af, nemllfl Stlertcn og bet gebe, fom fflu- 
Icr 3nbDDlbcn. 

4. Cg be to Kljrer, og bet gebe, fom er 
owe brm, fom er oner Senberne*, og l)an 
Rai aftage ^inben ocee ecveecn tlUlgcmeb 
SlOrtrne. 

5. Pg ^Toften flal gfert et Bogoffir af 
bem baa tlterel, (bel cr) rl 3l6offer for 
^Urren; bet er el Sfljlboffer. 

C. 8It VRanb^on Ibianbt Vraflernc ftnl 
ftte bf t ; bet ftal abefl poa ct Ijelllgt gttb, 
bft er en fccrbcltfl l)eUlg ling. 

7 Sigrfom £iinbo|feret er, (aa ((Tal m) 
Stpitofffrcl (Dare,) bee er een l!ob for 
brm ; bel ftitl t)?re ^rceflen til, txn, fern 
!l|or gorllflfifc beiDeb. 

8. Pg ^foelltn, ben fnm offrer nogen6 
tirocnbofffr, tjam flal $uben af famme 
Snrnboffrr. fom ban iMuer offrct, l)6re til. 

9. Cg alt Ulaboffer, fom cr baget 1 Cb' 
nen, og alt, fom ee lobct I Itlcbelen ellee 
I ^(anben, bet flat ^re ben %ta^ lil, f otn 
offrer bet. 

10. Og alt Snaboffcr, fom re btanbet 
mcb die, eller tort, fljl fioee aile HaronS 
Ceni til, ben ene (faaBcl) fom ben anben. 

11. Og benne ce lofefTfrttS Pffer««OD, 
fom man ^1 offre foe ^rrtn : t. 3, 1. 

13. eil man offre bet 111 Ifob, ba flat 
man offre til aooofjife ufijrcbc Kager, blan- 
bebe mcb Dilc, og ufgrebc (tbnbe) Rager, 
fmurtc meb Clic; 0)| be Itaner. fom ere 
blanbcbe mcb Clie, (flal bcerc of) Vleel, 
lani t<ia Wiflen. 14. Cg man fid! cffrt bcraf eet (iBrab) 
af alt Cffcrct tU en Pploftelfe for ftlSr- 
ren; bet (mrlge) flat fjan ben Vruft til, 
fom ftcentrr Xatofffttta Slob. 

15. Cg AJDbet af f)anS XatoffcrS Cpr, 
(fom er) tli aoB, ftal (rtee baa baaB Cf- 
feefl l^ag ; man ffal tftt labe biioe Mraf 
til (ben anben) Vtergen. c. 19, 9. 6. 

16. Cg berfom bet €iantoffer, fom ban 
offrer, ee ct Softe efier ct frioiuiflt Offer, 
ba (Tal bet (tbefl poa ben fammc Tag, 
han offrer fit Offer; Osi om anben 3>agea 
ba flat bet abrli, fom leonrS beraf. 

17. mcnljbabbnlcnncbafOfftirtt&Viit 
flalpaa bta titbfeSog o))litcaMi»A^ 114 IDcn treble IRofe Bog. U>.7.8L 16. Dfi brrfom ber otbeO af ^nd Safof- 
ferO Dff^rd Jtiob paa ben treble ^aq, ba 
bliDcr bet iffc bef^ageliot *, ben fom offtebe 
bet fyim ffol brt iffe rcgned (tilgobe.) bet 
ffat txtre en SSotmmelfe ; og ben ^rfon, 
fomccber beraf. \tai bare {in flRidgiemtng. 

19. Cn bet Jtjob, fom rerer Deb noget 
llreent, fTal iffe oebed, bet ffal o|>branbed 
mcb 3tb ; men (bDab) ftj0bet (eUert er an- 
langenbe), ba maae (^Der ben, fom er reen, 
otte jtiobet. 

20. Dg bbilfen ^rfon, fom otber tfebet 
af !lafo(fer« Offer, fom ^orer ^drren tU, 
og (Kind Ureenbeb er paa bam, ben famme 
^on ffal ubrt^bbeft fra fit golf. 

21. Og naar en H^erfon norer beb noget 
Ureent, Deb et ureent SHenneffe. etter beb et 
nreent (Dor, eUer oeb al ureen 8ieberflb99^- 
Ugbeb, og otber af ^afofferetd Offers lti«b, 
fom ^orer ^(Srren til, ba ffal ben famme 
^<erfon ubr^bbed fra fit goir. e. 11, 4 fqq. 

22. Og i^drren talebe tit Vlofe, og fagbe: 

23. 2ael til i^xam »orn, og fiig : 3 
ffal ingen gebme abe af 0;e, eller )iam, 
eUer 0eeb. c. 3. 17. 

24. Vten bet gebe af Vabfel, og bet gebe 
af bet, fom er fenberrcDet, bet maae 3 

tiore eber til aUcf)aanbe 91^^^^ nien 3 
al iffe abe bet. c. 22, 8. 

25. Itbi om 9togen aber betgebe af !Dbr, 
af ^Dilfe man ffal offre et 3ib-0ffrr for 
|>(Srren, ba ffal ben ^erfon, fom ober 
(beraf), ubrt>bbe« fra fit golf. 

26. Og 3 ffal intet »lob abe i aUt eberd 
Boligcr, af gugle, eUer af Xbr. 

27. i^Der $erfon, fom aber noget Blob, 
ben famme ^perfon ffal ubr^bbed fra fit 
golf. 

28. Og i^Grren talebe til Olofe, og fagbe : 

29. Itael til Sfraeld Bom. og fiig : bbo 
fom bll offre fit 5af-0ffer§ Offer for i&Cr- 
ren, ban ffal fremfere fit Offer for ^rren, 
of flt Jaf-Offerb Offer. 

30. i^nd ^nber ffal fremfore ^rrend 
Slb'Offer, han ffal fremfere bet gebe ooer 
Broftet. meb Broftet, at bebage bet meb 
en Beoagelfe for ib^rrend Snflgt. 

31. Og H^raften ffal giore et 9teg-0ffer 
af bet gebe paa mcitt, og Brbftet ffal 
1^ Karon og f)an^ Sonner til. 

33. Og 3 ffal gioe ^raften ben b«ire 
Boo til en 0))leftclfe, af eberfl Saf-Offerb 
Offcre. 

33. i^Dllfen af Sarond Sonner, fom 
©ffrer Blobet af 2af-0ffcret og bet gebe, 
fa» fai iKi&e ben b«in Boo tU DetL 34. %l)i leg baber taget BctMMrifc^ 
Brbftet og O|>l0ftelfe«-Boi}en fra 3fraeil 
Born af bered !taf'0ffer60f|nt, og (omt 
glDet^raflen Karon og ban68ennerbem, 
til en eDig erif, af 3frael« Bern. 

35. ^nne er HaronA SaldelfeS, og booft 
®0nner6 SaloelfeS ((Deel) af ffijttok 
3lb'0ffere, fra ben !Dag,man forte bem nor 
til, at giore ^rofte-drobebe fbr ^nti, 

36. ^ollfen ^(Srren bflb, at ffuUe giDcA 
bem, paa ben IDag, ^n fatoebe bem, af 
3fraeld Born, til en eDig ew, ^ berd 
dfterfommere. 

37. !renne er Soben oro Branb-Offirret, 
og om 0lab-Offeret, og om Sbob-Offcrrt, 
og om Sfblb-Offeret: og om (^nbere) 
gOlbelfe, og om 2a(-Of)dret0 Offer, 

38. ®om i^drren befoei Wofe paa Si- 
nai Bierg, )Kia ben <Dag l^n befbd 3*- 
raeid B«m, at offre ^nren brre» Ofpnt 
1 Sinai Orf. 

8. Ca|>iteL 

jRefr f»rfoin(cr paa OuM fBcfanng Sfcodi Simfr 
tf€h, eg inWtt i Utti fticrMtrdfr Vann •§ Ma* 
e«nncr til ^mftt^^mMf, ibct (ku* Mt iDcrdnm 
iffrtr tem ^ojlNJtictcnwy •§ fttan tdktmU* 
Ut, meb alt hMd bcr ftfrcr tjl, Hi§twtaa3bt XaiM* 
K. 1^13. 9n Stud flodtcl tit Cijitb^Ofrr* tg n 
floater til ^tar^sDIftT, 14«S1. Sen Sober liar 
M, nut bois ^ti^ftcr Unt ^«mbrr Mevc f^lHr, •% 
of tfvU 9Ulb Ut ble9 ftmiit paa Urn, MwMf be tf 
fk teres XVrl$ nofet af flSfotct 9$ CiI»c«f}Uni 
jiatnfei |Nia teres Jtlotcrr SSs3Ql St |hl etc M\m 
tei paa tt bcOlgt ^t, eg oM I f09 X^, 31:31. 

1. Og ^rren talebe til IRofe, og 
fagbe : 

2. Itag Qaron og J)an% Smtnn meb 
l)am, og ftlabeme, og Saloc-Olien, og 
SOnb-Offcretd Stub, og be to Bobre, og 
en ftnrt) meb uf^rebe (Brob). 

3. Og lab famle af Wenig^ebtn, til gor- 
famlingend llaulune ^or. 

4. Og 9lofe giorbe, foafom ffimn be* 
foel bam, og Vcenigbeben forfamlebeB til 
gorfamlingend ^ulnnb S^er. 

5. Og anofe fagbe til Wenigbeben : bette 
er brt, fom ^rren baoer befalet at giore. 

6. Og SJlofe forte Itaron og t^an^ Sen* 
ncr nar til, og toebe bem meb Banbet. 

7. Og ^n iforte ^m Itiortelen, og om- 
banbt bom meb flkltet, og iforte bem 
(ODer-) Jljortelen, og gao l^m 9iD-IKioT- 
telen }^a, og ban ombanbt bam meb ^tio- 
Jdortclcnbfunftlge (Belte), og omfpanttc 
fyxm bermeb. 2 tftof. 28, 41. a.Ca^ Cra trtblt IBoft eog. 8. Og ^n fittc BTt)fl-6^iantt |Mia 
^m. og ^n fiitlc [ BTlj|)-€|)anacl tt 
Drln og bt X^ummlm. SVtor 38, ~~ 

9. Cg ^D fattc ttn ((ton Vnzflc-) ^ut 
pda ^n( ^oQcB, og \attt Soie-^lab^n 
pan j^Qtii. for pail ^nS ^nbr, (ncmlig) 
ttn btlligt Itronc ; faafom ^rrtn fyiObc 
bcfultt Unofc. 3 iKD[. 38, 36. 37- C. 29. 6. 

10. Cfl Vtcft tug aalM-niCD og fjl- 
trte 2a^nattUt, og allc bt Xing, fom 
brr Nirc nbt, og ^Igtbc brin. 

11. Cs fytn llanttt bcraf pan Vllmt 
fM daagr, og falMt>e tltmt, eg alt WcC- 
llibtt bntll. og ftjrbcira mcb |1& gob, for 
at (cuigr Dm. c. 4. 6. 17. 1. 14, 7. 

19 CgiHaofttarSulM'CMitniiaaila- 
ren* ^Mb, og faiMbt fwm, for at IxUlgt 
^m. 9iHof.39,7. ^f. 133, 3. 

13 Cg Wort fsrtr VaronflSenntr am 
til. Oft Ifertc Em Ittortlt, og onibdnM ttm 
mtb iBcitt, og banbt tjelt^an paa bcm, 
faafom ^mn fyabt bcfalct VIofc. 

14. Cg l>an fntc en Stub frcm tU Stfnb- 
CffcT, 08 taron og (nnt Sonnn; [ngbc 
bnrt t}auibn paa SQnb-OfFcrrts £tub4 
4}eMb. 3 Wtof 29, 10. 

15. Dg BUB flQBttbc bra, og IHofc tog 
BloOct, ogrombtlpaamicrttB^onicin- 
Mig rarb fln Jlagcr, og gjorlvStinb-Dr- 
fn for aitcnl ; og |)an nbeflc bet (eorigc) 
Klot Mb sitcTtH gob, og ijtUlgfbe btt, tti 
It ttfort gortigdre paa bet. 

16. Cg IMQ tog a[l bd gtbt, font bar 
»n 3ntDolbtii og ^inbcn obcr Scuerrn, 
sg b( 10 WDrtr og bnrt Stbnie i og ajl oft 
lob gtort bti III Kog-DfTcr paa tUtnt 

ca.*. f.7,4. 

17. iRcD Stnbta, og btoB &nb, og btai 
Ijob, eg bent Rog opbrccnbic fyaa mcb 
iibta, vitafm Stlttti, r<iafoii] ^nxn 
>aobc bcfultt OlDfc. c. 4, 11. c. 9, 11. 

I. w, n. 

18 Cg fun lob Brccnb-CffrTdS SoEbcr 
fm am til, og Saion og ^nB Sennrr 
logtt ^nbmic paa B<zbtTra« ^Mb. 

19 Cginiinliagltbtbra,eg9tofc|lotnrtc 
Blobft paa tlltrrt omrring. 

90. Cg ^n ^uggcbe Uabcrtn I |ln( 
EtvITcT, og fRoft lob gian rt Weg-Cffcr 
tf StewM. og £t9Rmit, og ^nbooibcaS 
Jtbau. c. I, s. 13. 

91. Cg ^n totbr Snboolbra og ^Brntnt 
ncC Banbn, og Weft lob gton ct «eg' 
Dffrr of bn gnnftt ttaon paa aitmt. 
Ml Mr a Bncnb-OlfiT tU m Cob it^. i brt bar tt Slb'Dff^ for ^mn, faafom 
^mn t^aobt bcfalct SItoft. 
3 Stof. i», le. 
33. Cg ^n lob ben anbra Cabtr ^ 
n<tr tU, (fom bar) gqibtlfcrncB Uabcr, 
eg aanin og Ijaae Sanatr lagbt bnci 
jjccabn paa iQctbtttnB ^Mb. 
smot. SH, i». a «.(.«,». 

33. Cg man flaglcbt ben, og Oloft tog 
af Hni tJlob, og fmurtc paa ijlaront bet 
holre Ctticp. og paa Ijanfi l)olrc Itomind- 
^agtr, og paa (lanfi Ijelrc XDnimdtaa. 

c. 14, It. 17. lu. aj. 

34. Dg ^n lob aaronS eenntr {omnit 
nar 111, og Wofc torn jf HiDbd paa btrcl 
(lelrt Drcicp, og bcrrt ^Irt Xommclfln- 
get, og btrrb i)Blrc Xommdlaa ; og Stofc 
(bnlle Silobrl pda Vltcrcl onilring. 

35. Cg Iran tog bet gtbt og St]CTt(n, 
og dit b(t gcbc, fom cor ddci ^nbooibra, 
og feinbfn owr «t0frcn, og bt to Siijrtt. 
og bene gtbmt, og ben ^irt !Ood. 

26. Cg of bt ufbrebt (BiobB) ante, 
fom bar for ^irtne tnflgt, tog tun » 
ufortt Jtagt, og rn Jtagc af Sreb, (blan- 
b(t mrb) Cilc, og tn Ibnb Xage ; og (tan 
lagbt bet paa bd gcbt, og paa btn heltt 
»oc. 

37. Cg btt altfatnmttt gab (yan I Saront 
^anbtr, eg 1 l^anS Sonntil ^obcr, og 
ijiia btbccgtbe blbft Xing mcb en Vtoagtlw 
foe SyimnH an|igL 

38. Cg ailoft tog bem of btrt* ^nbrr, 
og glorbt rt Wog-Cfffr (of btni) paa «l- 
tcetl, ttUigtmtb iBcanb-Clfeiitj be ere 
(beert ^ubcrtil gijibelftr til tn fob Kngt, 
btt tr et 3iO-Cfftr for ftHtrtn. c. 7, 37. 

I. i, IS. c. «, 8. 

39. Cg anoft tog Srqfttt. og lob bd 
be.' :gt ma tn ScDcegtlfe for ^rrtiil 
at.r>gt; af gt}lbclftme« Uabcr fit Dlofe 
btt til fin £ttl, fanfoni ^(fmn ^bbt 
befaitt Woft. 33JlDf 3»,98. 

30. Cgailofttogaf eoiK-Clitn, ogaf 
K)lobtt, fom bar paa Blltrtt, og ^ocntlc 
pna Saron, paa ^nAJtlabtr, og paa ^aa% 
£onncr, og paa tMnS Sonnert ttlaber 
mtb 17am j og fyia ^UlgAr Karon, l^aat 
AlxCtr, og ijonO Sonntr, og iianS Sen- 
nerS XlRbcr mtb bam. 

31. Cg ffllofe fiigbt til Haion og Innt 
Sonatr: togtr a|obet for gorfamliBgenft 
<i»aDlunS a>or, og 3 (im osbebd ber, 09 
JBrobri, fom tr i gijlbelfcrtic* »un> ; (an- 
fom leg baucr btfalet, |tgtnbt : flaron on 
banc eonnerllal ocbcbtt. SIRt^.^.M. 

i«D(.a,it. Ill Cta treble SReft Bog. e.9.Ca9 39. mm ffoai btr Mnctafltlebct t>a 
af !0»bct, ftal 3 o))brantK mtb 31b. I 

33. Dq fra ^orfanilliiqrnfi t^uulunfl' 
£?r ftdl 3 >Kc ubganc r fifi) lUgc, inblU 
brn Dag, at tbtrB (^nBcrt) Sijlbtlffrt 
Saflt fTC fiiiti(nbt( ; tl)l man ttdl fijlbt 
rbcre ^aanb t fpb 3>agc. 

34. £om man tiatxr njort (uo bcnnc 
Dag, (foiilcbcg) btfod ^Urren at gloit, 
til ol o[ext gotllfltlft for cbtr. 

35. Dg for gDTfamllnncnS <paulune 
T^or ilal 3 tiliut !Dag og 9liit 1 ft)D Doge, 
og tdgc Uiirc taa ^Qmnfi 2|riicf)r, at 
3 flat ittc bee ; tlji faalcbte cr bet mii; bc- 
falct. 3 Wei 29, 37, 

36. Pg aaron ofl finnB Senntr glorbt 
bet, ncmiig ailt be Orb, fom ^irrn IfiiDbt 
&tfa[cl formcbclft ffitoft. 3 ffllDf. IQ, SS. Cftrl, al olfH he »dH«, Iffl. >oror ifur E^nSt 

9r>irt(, ttmilci (AD K(n«i»i; mn uCIeuiun tia 
fCrnn, ij Finnrcr OfftRi, 1))<M. 

1. Og bcl ffrbt poa btn olttnbe Eag, 
ba talbit Slofc ab Karon og i/ani £jiu- 
ncr, og ab be JBlbftt 1 Sfracl. 

3. Og ban Fagbc til 3aron: tag big ra 
ung EtubcCalb til €i)nb-Dffrt, og en Kkc 
btr til BrcEnb-Dff", Cbeggc) ubcn Sfibt, og 
lab btra forte necr Hi, for fcfirrcna anflgt. 2i)6t, 111 Branb-Dffc. 

4. Dg en Cse og tu Bocber til lal-Df- 
ftr, til at offK (or felimne anflflt, og ct 
Hllab-Cifcr, Manbd racb Clle; tiji $iftr- 
wn (Tat i lag Dibfeligeii fccB af eber, o. G. 

5. Cg bt loge bet, (om SHofe [>ai)bt 
Malet, foran gorfamlingcuB ^Ihiulua, 
og at ffilenigtirben Tom ncci til, og be 
^obc for ^Snen^ Sn[lgt. 

6. Ua fagbe aHofc: bette Crb, fom 
^liSrreii Ijauct befalrt, flal 3 giort, faa 
ftal Mmno fcerligljeb f«fl af rbcr. 

7- Dg iJlote fagtt til Slaron: gal iKtr 
til Siltcret. og glar bit Si;nb-Cffer, og 
til Brcenb-Cffer, og gier en gorligtlfr, 
for big og for goKet; og g|or ((Iben) 
goUelB Pfffr, og gior en S(otIlgelfe for 
bem, faafom ^rrea Iiaucr bcfalct. 

a. Cy Vaiaa pit aai til auntt, og flaglebc Si]iil>'OfftRte taXo, font nar 
for train. 

9. Og Sannt Sonnrr fsrte Slobd fita 
tii bain, og !)an btrpptbt fla ginger I 
Uiobci, og itreg paa aitcrrlt ^orn, og 

iboftt Ml (obrige) £lob btb iKUtrcM 

;ob. 

1(1. »ten flf bet gtbt, og Rnrmie. og 
feinben af BtMrtn, af Stjnb-Cfferel. 
fljorbt ban tt 8(eg-Cffer paa aittni, 
faafom ^rrcn befoel IRofc. c. 4, 8. 9. 
a Dtef. f», »■ n. 
Og S|ob(t og ^ubcn brccnbtr ban 
meb 31b. ubenfor iiclFen. c. 4, 1 1. 13. 

13. Og ban fldgtcbc Sncnb-Cfftitr, og 
Maione Senntr obtrgaM Slobtt til ban 
og bon fictntit bet Ipaa Hitmt omlring. 

13. Dg b< obrrgaot bam Bronib-Clfcnl 
fine Siljtrtr, og ftobebet, og ^n gjoitt 

bcl til Mog-Offcc paa tlltfret. 

14. Og ban toebe 3nboolbca og Be- 
cne, og gloite bet til Blog-Offtr oom 

paa Brceiib-Dfferel, Iwa «llecel. t.8,31. 

15. Og bon lob goltete Offer fore nati 
11, og log SJurfen, fom bar Sijnb-Cifent 

for golfet, og fiaglebe ben, og glortt d 
Sonb-Dfftr baaf, fom af ben frrfte. 

16. Og ban ferlf ftJrcenb-Offerrt nm 
KI, og gloiW bercrb, fom rrt bar. ! 

17. Og ban forte Kob-Offertt nttr HI, i 
og log ^n ^nnb fnlb beraf, og glsAc 
bet til et Hog-Offer faa ailerel, fornbei ' 
Morgenenfl ©rotnb-Dffr, t. 8, 1 if, 

18. Dg ban flagtebe D^n og Ktebcrcn, 
til 2at-Cffci« Offer for goilcl-, og Sa- 
rona Sonner ooergaoe Ulobel til bam, 
og ban fianfte bet pan Ulteret omirlng. 

19. Wten (alt) bet gebe. af Cffn. og 
af BJaberen; (nemllg) etitrien, og (bet 
8cbe), bet fom fljuler (3nbMibenJ, og 
StijrcTne, og ^inben af 2eDenn, (toge be), 

c, 3,aia. <. e,]&. 

30. Og be lagbc bet Sebe (raa KtrtiRtt 
og fyin gjorbc el 8tag-0|fcr iif bcl gOC 
paa Ulierel. 

21- Wen Snjftet og ben ^eirt Bot 
bei>cig(be Saron meb tn Scbctgclfc [ot 
^SrrenS 9nflgt, llgefom IRofe jjaobc bc> 
faiet. 

'22. Og Maron ofle^ebe fine jjetnbn 
111 gollet, og Dclilgncbe bem, og bxtt |t(g 
neb, bcT b"" babbe gfort @bnb-Offciet, 
og SJrcenb-Offeret. og Sa(-Offeret 

4 JKif. % 2L 94 It 

33. Og ttlofe og VaroD gll til Sorfa» 
UngcDB^auluii,eglKaU ub, og Odf^ K 10. €ap. 2)en treble SRofe 0og. irr lebf %olftt og ^nxnd ^rtiqbeb faacd 
If alt Rolfct. 2 S)lof. 16, 10. 

3 9l9}. 9, 6. 4 9tef. le, 5. c. 10, 19. 

84. Cg 3ll> utjfoni fra ftdrrtnft «n|lgt. 
}q fcrtocttbe paa aitrrct ^rctnb-Cffcrct 
>g bet gebe ; op alt Jolfct faae bet, og 
K fh)bebe fig. og be falbt neb paa bored 
la^gter. 9 jtron. 7, 1. 

1 Jteng. 18, 38. 3d. 

10. Ca))ite(. 

Ht^b Ml Tfb&u int frrninub 3lO inb i ^ttti^ms 
■«ii# (ccbef af t>^rrcn, fHerrf u(, 1:5. Haron 
tc. maj ct ric< fine Ult^t h., 6. 7. ^n Ra( 
VMte fi.1 f^r ^Min eg ftart rrif, £i=ll. ffiofe 
ri4tc boni, htvid ban (lal ode af £>ff'ittf draifrr 
hoHf htii bjn d hosN o^ af (Btf^Jb-Offtnti 
Xaitn untffnKcr fig, 1:2:'90. 

1. Og tCarond Sonner, 9laba6 og 
Ibihu, toge hoer fit 3lbfar, og lagbe 3lb 
^crubt. Ci] lagbe 9toqrlfe bri^aa; og be 
'orte fremmeb 3lb norr til for ^C^rrend 
Infigt, boiifet man baobe iffe bcfalct 
)em. 2iRof.27«3. 3i}tof.l6.12. 13. 
3. Ta focr en 3tb ub fra i&Crrend 
Snfigt. og fortotrebe bem ; og be bebe for 
&(sTrenft ^njlgt. c. 16. 1. 4i)lof. 3, 4. 

3. Va fagte TOofe til «aron : bette er 
bet. fcm ^rre n baoer talet, og fagt : )eg 
?ii beiligqjcrrt ibem, fom fomme nar til 
nig. og jeg ffal bcUiggtereo for alt gol- 
'etft Safon ; og Varon taug. 

4. IRen iRofe falbte ab SHifael og ab 
Sljd^haa, Uefield Sarond garbroberft 
senner. og fagbe til bem: gaaer notr 
:il, barer eber<» iBrebre fra ^Uigbom- 
nen. ben ubenfor lieiren. 2 IDlof. 6. 23. 

5. Cg be gif nar til, og bare bem i be- 
rd ftiortle, ben ubenfor ^elren, faafom 
Rofe bdobe fogt. «p. 9. 5, 6. 10. 

6. Ta fagbe SRofe til «aron. og til 
iieafar, og til Stf^mar, l)ant (Banner: 
S ftal iffe blotte eber6 ^obeber, og ei 
>nbeniDe eberd jtlctber, at 3 iffe ffal bjoe, 
>g (^rren) {lulbe blioe brtb paa a\ 
RenigiKben *, men laber eberd Srabre af 
lit 3frael9 ^uud groebe ober benne 
Braob, fom ^(hren (iaoer o))tanbt. 

C. 91, 9. 

7. IReB 3 ffal ifCe gaae ub af gorfam- 
lingen# ^ulun9 ^er. at 3 iffe fral bte, 
t^ tfhtmi 3aloe-Clic er |Kia eber; og 
be gfoibe efter fRofe Crb. 

8. flRen ^rren talebe til Qaron, og 
fagbe: 48Rof. 18, 1. 

9. ^n, og bine Ssnner meb big ffal 
Ut Mllr BUa dkr ftaxt S)ri!, naor 3 fomme til ^rfamlingenO gkialnn, |>aa 
bet 3 ffal iffe boc ; (bet ffal bocre) en eoig 
3fif. ^06 cberd Gftcrfommcre. (Jj. 44.21. 

1 ?mi. 3, 3. lit. 1, 7. 

10. «t (3 fan) gtore ©fiWrniftfe Imel- 
lem bet ftellige og bet Banbellige, og 
imeaem bet Urenc og bet $Rene. d^. 44. 23. 

11. Cg at (3 fan) lotrc 3frael«»Bni 
alle be Sfiffe, fom ^Srren ^oer fagt til 
cber forraebelfl iDtofr 

12. Cg aWofe fagbe til ?raron, og til 
(lleafar og til Stbamar, ^inS Sonner, 
be fom oare oocrbleone : tager bet Wab- 
Offer, bet fom er Iconet af ^drrend 31b- 
Dffer. og ocbcr bet meb uforet (^rob) oeb 
«lteret, tfti bet er en focrbde* ^cUig ling. 

13. 9lcn 3 ffal otbe bet paa et beOigt 
Steb, tblbet er bin befflffcbe 1)001. og bine 
Sonnero befflffobe Deel, af i&SrrenflSlb- 
Cffor ; tf;l faalobofl or mig befalot. 

c. 2, 3. 10. c. 6, 9. 

14. SKon ©otxrgolfond ©rbfl, og Oblof- 
tolfonfl ©oD ffal 3 otbo paa ot reent Steb, 
bu, og bine 30nnor og bine Dottre meb 
big; tl)i til bin boffiffobe ^ool, og bine 
©ornfi bcffiffobo T^ool, ore be glone af 3e- 
racld «flru& ilaf-Offord Cjforo. 

C. 9, 21. 4 SKof. 18, 11. 

15. Cbleftolfond S3oo og Sdobotgrifenft 
©n)fl, tiUigemob be fobo Jingfi 3lb-0ffcrc 
ffal be fremforo. til at labe bom beoctge 
mob on IBoocegolfe for ^drrond Unflgt ; og 
bet ffal ootre big, og bine S^orn mob big, 
on oDig boffiffet :Deel, faafom ^(Srreu (Kt" 
oor befalot. 

16. Dg 9fofe lobte flittig efler @bnb- 
Cfforotd S3uf, og foe, ben oar opbroenbt; 
og (Kin bloo orob paa (Sloafar og paa 
Stbamar, Harond Connor, be fom bare 
ooorbloone, og fagbe: 

17. i&oi l^be 3 iffe oebet Sbnb-Dfferet 
paa bet belligo 3tob? tbi bet er en foerbe- 
lod I)oUig ^ing; og tyin babor gioet eber 
bet, at 3 ffuUo bare aRonigbebeuO 9){id- 
giorning, at 3 ffulle giore gorligolfo for 
bom, for i^SrronO Snflgt. o. 6, 19. 23. 

18. eee. betd IBlob er iffe bragt inben- 
for i j^lligbommon ; 3 ffulbe lo fyint 
oebot bet paa et (fitUiQt) 3teb), faafom 
leg baoer befalot. 

19. SDton ITaron Tagbe tilSRofe: fee, I 
Dag babe be offret bered 3bnb-Offer og 
bere«lBrctnb-Dffor for j^drrenft %nflgt, og 
mig er Hint beberfarot: ffulbe leg ba oebe 
3bnb-Dfferet i 2)ag, ffulbe bet tMtct vM 
for f^dmttB Zitu^ £cn treble Roft Bog. 11. fa» n. lalKHnantnlfi^ifenifuTieibrinunMvA 
tim.X'Si. {iMritMwnhiiitibllifurKnRb 
■r na nt rm X^rt Sabtil, Icui i«< »■> il n'" 

tm,M.n. 

I. Os ^Sntn talttt 111 Woft ofl Aa- 
ron, og fagbr til btm -. 3 fSlal 7, 8. 

3. laltr til afracie Born, og ilgn; 

bieft tn bt T)^i, font 3 maae ctbc 

Iblonbt aUt Hljr, foni rrc t>iiii 3orbtii: 

3 iRgf, 14, 1. xp. e. ID, 14. sa. 

3. VII btt, fom fyxr Slecc, og fom ab- 
ffiUtr JtlBCrnct Alsftf, rotn tirgsnr Vxw 
Iblanbt 3>9r(nf. b(t maac 3 crtie. 

4. ITos bctte maac 3 IFK Rbt af bfm, 
fom tijBfltr DtJOtJ, og af bnn, fom ^iDt 
RIsM: Samclrn, tiji bfn ioq^n 'Stw, 
og ben fyit iric Aletjc ; ben n tbtc urccn. 

s stu. n, 7. 
6. Dg Aonlncn, tijt ben tijflser X^ren, 
men bar iltt Sletx ; ben n tber urren. 

6. Cg ^Ttn, ti)l btn tqggn 3)ras, men 
bra bor Kfc Xttmt ; ben er rbtr nreen. 

7. Dg €Dlncl, tf)l bet fwr Jtlebe, Dfl 
abftlUrr ftleMnrt ALefte, men tijggrr Itle 
frmj ; btt er ebn urrent 

8. 3 fra[ life dbt af brnt Ajeb, i>e ti 
rere oeb bereft Sabfel ; be ere (ber urene. 

9. 3>ette maar 3 otbe af alt btl, font er 
I R3iinbtt: alt bet, fom b>iDcr ginne og 
€f|<ii, 1 OanbrI, I ^auet, og 1 Bcclten, 
bnn raaae 3 abe. 5 aRof. u, 9. 

10. Wen alt bei. fom t>awr lire glnnc 
og Sl[a\ i ^abet og I BaFTeae, af alt 
bet, fom Drimlcr I ^aoet. Of Ijbtr ^eDtnbee 
£jcl, fom er i Canbet, be flal Dctrt eber 
en Si(ber^bflgtllgl>(b. 

II. 3a be flal Dart tbf[ en Beberfltmge- 
Ilgbcb 1 3 ftai itlt ctbt af bereft Xjob, c^ 
3 flal ^»c en Oeberftijggellg^b tU beet« 
aabfel. 

13. flit bet, fom irie t)aDcT ginne og 
€ljoti, t fBunbet, bet flal Dart tber en 
BeberflMaeliflbeb. 

13. Cg biftfe flal 3 t)abt en Sebtrfloflgt' 
llfllKb m iblanbt guglcnc, be flal Ific 
(tbtft, be flat Men tn iBcbetRijggelis^b : 
Srntit, {mgtn, og Slranb-Onieii ; 14. Og Vltnten, og STabrn rarb |lt 
eiagftj 

15. Mae fflaune meb bereft Slagfl; 

le. Dg etniBft-Ungen, og ttat-Ugtei, 
og anaagen og Spniot-^ogra meb |H 
Slagft ; 

17. Og galten, eg Stj"''^'!, og ttom- 
Uglen; 

18. Cg Oiben, ognntrsmmtn, ogfe- 
lllanen; 

19. Pg Slorten, og forirtn meb |lt 
SidgB, og tirbanrn, og tftenbalfen. 

SO. SII fibotnbe Snmmel, fom goaer 
paa flre (Jobber}, bet flal mn tbertB 
Wfberftnflflfliglieb. 

31. £ogftai3<ibebetteaf alt flbbnte 
Strimmel, fom gaatr (ua |)rt fgebber) : 
nemlfg, be, fom ^oe (langr) Btrn mti 
nne gabber, at ^obpc Jiaa ^tbtn neb 
bem. 

33. If bem maae 3 abc biftft : Srat- 
l)opt!tn meb fit €lagB, og Solam met flt 
SljgS, og ^argol mrb fit SlagS, og fyi- 
gab mrb fit 3iagft. 

33. aiten alt (nnbet) flifMnbe Brim* 
mel, fom bautr flre 8o'>l>n', bet flal Mit 
tber en tiebtrHnggtUgbtb. 

24. Cg oeb bem tan 3 «]«« rbtr urtne; 
hvn fom rortr oeb bereft Sabfel, flal ootit 
ureen Inblli Xfttnen. t. 5.S. 

l>J4.a,lJ. >«Eg(.M,M. i.1S,Sk. 

35. Cg f)btT, fom beerrr (nogtt) af ben* 
tabfel, (lal toe fine fticcbtt, og Mere UTees 
inbtilKfttncn. 

36. ^btrt V\)T, fom tlmtr tlaen, og 
fom bog llle abftlller Jtlsften, og el h}g> 
flcr JJroD, be flal Dure eoet urcne; Joei, 
fom rertr oeb btm, bliOtr nreen. 

37. Cg alt bel, fom gaaer Jmu fbit 
Sailer, IManbt alle be3>t>r, fom gaatpoa 
|irt (gebber), pal Km uretnt; tfao fon 
rortr Deb bertb Slabfel, pal Dan uTtti 
InbtU 8fttnen. 

38. Cg ^Do fom barer bmft Rabftl, ftal 
toe fine Jtlaber, og Mrt nrttn InbtU If* 
tenen; bttrt cbcr urrat. 

39. Cg bet flal cart tbtt urccnt IManbt 
btt Srimmel, fom Drimltr paa 3o[btD: 
Iktffltn, og Dlufta, og 6ltlb|Mbbtn met 
{It eiage, 

30. Cg VInbfbinet, og SrocoblOra, eg 
Vtoll-Cimtn, og Snegltn, og Vlnfb- 
wuptn. 

31. SISfe ere eber be urene iblanbt alt 
Srlmmtl ; ^Dtr, fom r>rrr btb btm, nan 
be ere bebt, pal wnr tntra Inbtil VflnKt.' II. 19. Ca^ IDen treble Qtofe B09. 119 39. C^ alt tet, fom (noget) of bem 
faibrr paa, naar be ere bebe, bet bliber 
Drrent, (cab enten bet er Snoerar, eder 
tlceber, eOer SHob, eOer €oef, alt faa- 
tant MebfTab, fom nogen (firming giOTrd 
meb, bet ffal loeggeS i Canb, og bare 
nrrent inbtil Sftenen, og er (fiben) reent. 

33. Cg om nogen af bem ^Iber 1 noget 
Seerfar, ba blioer bet alt ureent, fom er i 
bet, og 3 Pal fonberbn^be bet. 

34. ttr ber tommet (faabant) Oanb baa 

noaen Splfe, fom man orber. ba bliber 

ben nreen. eUer f)\>ah ^rit, fom man briN 

fer af noget (faabant) Star, blioer ureen. 

n.as.3iL 

35. Cg alt bet, fom (noget) af bereft 
Mabfel falber |Hia, bliber ureent: (bone 
fig enten) CDn, e[ler9eergrt)bermeb^n« 
fer. ba ual be brt)be0 i ^tt^ttn, be eie 
nrrne ; be ffal bare eber nrene. 

36. X>og ffal Kilbe og dreft, Oanbd 
J^oTfamling, bcrre reen; men bbo fom 
rerrr wb bereft Qabfel, bliber ureen. 

37. Cg naar (noget) af bereft Habfel 
falber bM nogen faaet Soeb, fom pidtt 
at faaeft, (bliber) bet (bog) rtent. 

38. Vten naar ber gbbeft fBanb t^a 
8 orb. og ber falber fiben noget af bereft 
fliibfrl ber|Nia, ba er ben eber ureen. 

39. Dg naar (noget) af be ^br boer, 
fom er gibet eber til ^pl^t, fjtoo fom ba 
rcrrr beb 9abfetet beraf, ffal boere nrten 
inDtil Hftenen. 

40. Cg l!^o fom orber af Vabfelet beraf, 
ffal toe ^ne Itiorber, og borre ureen inbtil 
Hftrnen, og boo ber bormr Sabfel beraf« 
ff ji tee tine Kloeber, og borrt nreen inbtil 
Hftenen. e. 17, 15. 

41. Cg alt bet Qrimmel, fom brimler 
^a 3oTben, bet ffal borrt en Ceberflbgge- 
ligbeb. bet ffal IR^ orbeft, 

43. (9(emlig) olt bet, fom gaaer }^a 
fbuA, og alt bet, fom gaaer paa |lrt (fib- 
ber). \a alt bet. fom ^r mange gebber, 
iblanbt alt bet Brimmel, fom brimler }^a 
Sorbtn : bem ffal 3 ifft orbe, t^^i be ere 
en Ceberflbgoeligteb. 

43. •lerrr Itfe eberft Side beberltbgge- 
lige |»aa alt bet Srimmel, fom brimler, og 
gierereber iffe nrene |xia bem, at 3 blioe 
nrene beb bem. 

44. IW kg S^9ntn er eberft •nb, og 3 
Hal beOigglm eber, og bore ^ige. t^i feg 
er beOig; og 3 ftal iH^ a|ere eberft ejele 
orme paa noget Brimmei. fom frbber paa 
Sorben. c.l9,Sfqq.e.S0,7 8. 1^.1,16. 45. Xf)\ leg er ftdrrcn, ben fom fcrte 
eber op fra Kfgbpti )ianb, at Jeg ffal 
borre eberft •nb; og 3 ffal borre (efllge, 
tW kp tv beflig. 

46. ^enne er Soben om IDbr og gngle, 
og ^bert lebenbe 2)br. fom fb«mmer i 
Oanbet, og om ^bert ^})t, fom brimln 
paa 3orben, 

47. 2il at gjxnre SorfQel imeHem bet 
Urene, og bet Wene, og imeOem bet le- 
benbe (Dt;r, fom maae crbeft, og bet lebenbe 
^br» fom iffe maae abeft. 

19. CabiteL 

^rrtn sivrr int em Sarfel^Ovinterl Ureeii^» 
1^. JDg Utt$ 9tenfc(ft, <k& 

1- O9 ^rren talebe til IRofe, og 
fagbe: 

3. itael til 3fraelft Sem, og fiig : naar 
en Cbinbe unbfanger beb 8orb, og fober 
en I)reng, ba ffal bun borre ureen f^ 
Dage, fom i be Xage, bun bar fin Soag- 
^b (i fin) SraffiUelfe, ffal bun borre 
ureen. S!uc. 2, 33. 3 Wof. 15, 19. 

3. Cg paa ben ottenbe ^ag ffal ^nft 
gorf^ubft Jtiob omfficrreft. 

1 9Nof. 17, 10. 11. 

4. Cg bun ffal blibe bkmme i tre ^age 
og trebibeX^ge, i ^nbeftSienfelfeftQlob; 
bun ffal iffe rore beb noget ^eUigt, og 
iff^ fomme til i(xUigbommen, ferenb ^- 
beft Wenfelfeft (Cage ere fulbenbte. 

5. Oten fober ^un en fiige, ba ffal bvn 
borre ureen to Uger, fom i l^enbeft SmW- 
lelfe, og bun ffal blibe binnme fe|; X)age 
og treflnbfttbbe (Dage, i ^nbeft Wenfelkft 
»lob. 

6. Cg naar benbeft fRenfelfeft-Dage eie 
fulbenbte, efter en (Brni, eUer efier to 
Matter, ffal ^un fremfore et aargammeit 
9am til IBrornb-Cffer, og en (Due-Unoe 
eller en !turtel-l)ue til 6bnb-Cffer, ttl 
gorfamlingenft ^ulunft <Der til ^rorften. 

C. 5^7. 

7. Cg ^n ffal offit bet for {>((rrenft 
Vnflgt, og gfore gorligelfe for benbe, faa 
bliber ^un reen af fin IBIobgang; bettt 
er 9oben for ^nbe, fom feber en Srtng 
eOerttige. 

8. Vlen formaaer btnbeft ^anb iff^ ct 
9am, ba ffal l^un tage to Xurtel-Dncr 
eller to nnge (Duer, een til erornb-Cfftr, 
og een til ^bBt>-Cffer ; faa ffal Vrotflm 
gfere gorligelfe for benbe, faa er ^n venu ISO IDen treble IRofe S^og. 13. C&i|». 13. Ca)>ite(. 

^ffrrcn giver iovt em (Bpctafff^et/ eg bcnl fbrfHcU 
Ugc Vrtet/ eg of ^9cm ofl bvorlc^ri be ^pr^alfle 
ftal b<ndti.<)(!!, 1:8. 3 <£(trMc9lKd# naar b«r er 
t)cib {>attifc« clUr no^tn er oI(d(i^ fpebalff/ 9'17. 
Kaar tcr cr en f8t)Ibe poa no4)f n mcb tn l^mt ^«« 
oelfr, 18:93. «llcr et brcmbt Ztth nieb hoibt 
^Utttt, ic. 24s38. ffllcr (it cr Cfurv poa ^iooeb 
rlUr ®t)aq, tUtt m^tn tt ftolbct, ic. 39s44. 
t*Mr((bct b<n (S|)rbalf(e f(al f(il(c« fra anbrc, 45. 
46. €|Mbdlfn)ct paa ulbne dUr linnebi JClab<r/ 
ea<r (Efinb k. 47s59. 

1. Og $)(£rren talebe til filRofe og til 
tlaron, og fagbc : 

2. Sflaav bcr paa (nogct) aHcnncffrt 
5l|ob6 »^ub cr rn ^^Dclff, cllcr Slab, 
ellcr ffinntnbe $let, og bet er )paa ban6 
itiobd ^ub, llgefom 8)>ebalffbebd ^lage, 
ha ffal t)an fremfored til Slaron, ^raflen, 
eller til en af i)and Sjenner iblanbt ^rat« 
fleme. 6 SKof. 84, 8. 

3. Cg naar ^roeflen befeer ^lagen paa 
St\eb€t^ ^ub, at i^aaret i ^lagen er for- 
banblet til b^ibt, og H^Iagen er bt)bere at 
fee til, enb ben (anben) i^ub paa f)an^ 
&\Db\ ba er bet S))ebalffl)ebe ^lage •, naar 
^^roefien hax befeet t)am, ba ffal han bom- 
nie bam urcen. c. 14, 37. 

4. a)ien er ber en bDib ffinnenbe ^let 
paa band Ajobd ^ub, og ben iffe er bi)bere 
at fee til enb ben (anben) ipub, og i^aaret 
htrpaa iffe er foroanblet til bk)ibt, ba ffal 
^rceflen luffe (ben, font tyix) ^lagen, inbe 
i ft)0 X^age. 

6. Cg naar sprotflen befeer bam paa ben 
fbwnbe ^ag, og fee, S^ia^cn ftaaer flille 
for hand Dme, $lagen f)a)xx itfe gioet 
fig tlbere ub paa ipuben, ba ffal ^roeflen 
anben (^ang inbeluffe l)am i f))t) l)age. 

6. Cg naar ^^raften befeer ^m paa 
ben fi)Denbe T^ag anben G^ang, og fee, 
^lagen er niorfagtig, og ^lagen ^Der 
iffe gioet fig uibere ub paa i^uben, ba 
ffal H^rceflen bomme b^im reen, bet er 
(Blah, og ^an ffal toe flue ftlceber, faa er 
ban reen. 

7. fiRen naar ben 8fab gi&er fig ftu^ 
bibere ub 1 $)uben, efter at ban tar befeet 
af firaflen til fin Wenfelfe, ba ffal ^n 
anben ®ang feed af $raften. 

8. Dg naar ^Jraflen befeer (^ira), og 
fee, ^tabben iat)tx git)et fig btbere ub i 
^uben, ba ffal ^roeflen bjomme bam ureen, 
bet er €bebalffbeb. d !lim. 2, 17. 

9. sriaar epebalff^bd ^lage er paa et 
Olenneffe, ba ffal ^n fremfored til $rct- 
|len. 10. Dg ^roeften ffal befee (^n). og 
fee, ber er en bbib ftobelfe paa ^ben, 
og j[)aaret er fortKinblet til bk)lbt, og ber 
er farfft jtjeb, fom er farff i j^ort)elfen : 

11. <Da er bet en gammel S|)tbalffbeb 
1 ^uben paa ^nd ftjeb, og ^^rotften flal 
bemme bam ureen ; ban ffal We lofle 
bam inbe, t(i ban er ureen. 

12. 8Ren om €)>ebalffbeben blomfher 
floerft i $uben, og Spebalflbebend V^lagr 
ffluler ben ganffe j^ub, fra band i^orb 
og til band ^0bber, alt bet, fom feed for 
^roeftend Oine, 

13. Cg naar ^rotflen befeer bet, og fire 
ebebalffbeben bater ffiult alt band Jtjeb 
ba ffal ban bemme (ben, fom baDer) %\a- 
gen, reen : f)an er ganffe bleben ^% bai 
er reen. 

14. aJlen paa bbilfen ^ag farfl Jtiel 
feed paa bam, blioer ban ureen. 

15. Cg naar ^raften befeer bet farffe 
Jtjob, ba ffal ban bemme bam ureen; bet 
farffe k\vb er ureent, bet er S)>ebalff(ieb. 

16. dller om bet farffe Jtteb blioer om- 
benbt, og fortxinblet til b^ibt, ba ffal 
ban fomme til i^^raften. 

17. Cg naar ^rotflen befeer bam, eq 
fee, i^lagen er fortxinblet til boibt, ba ffal 
^^rceften bemme $lagen at tKxre reen, ban 
er reen. 

18. Cg naar ber er en B^ibe |>aa (9lo« 
gend) ftiob, I $uben bertnia og ben a 
bleoen lorgt ; 

19. Cg ber blioer en bDib i^otbelfe boa 
famrae ttblbed 8teb, eller en Ijioib ffin- 
nenbe Viet, fom er rebagtig, ba ffal ban 
befeed af ^roefleu. 

ao. Cg naar ^roeflen befeer (ffom), og 
fee, ben er bbbere at fee til enb ben (an- 
ben) ^ub, og ^aret berpaa er fortKinb- 
let til bt>ibt, ba ffal ^roeflen bemme ban 
ureen, bet er e|)ebalffbebd $lage, ber 
blomflrer I Bi)lben. 

31. SRen berfom ^rotflen befeer ben, 
og fee, ber er Iffe bDibt ^ar paa, og ben 
er iffe bbbere enb ben (anben) ^nb, og 
er morfagtig, ba ffal ^roeften lufft ^m 
inbe I fDO S)age. 

22. SRen berfom ben giber fla fins uibeie 
ub i ^uben, ba ffal ^raflen oemme inm 
ureen, (tbi) bet er ^iagen. 

23. iRen berfom ben ffinnenbe fief 
ftaaer flille baa fit eteb, (og) itfe giMr 
fig Dibere ub, ba er bet trret af en »b^ 
be, og ^rctflen ffal bemme ^m reen. 

i o-ea. I ■ lL«lt>. ^en treble SRofe Oog. Itt 14. dller noar ber er i Stlttct, i $ubcn 
Tpaa, ft brornbt ®teb af 3tb» og baa 
t Karff^ af bet brcenbte eteb en ffin- 
rnbe i^itt, fom er robagtig^^oib, ellcr 
lanflit} iioib, 

15. ^ba ffal ^roeflen befee ben, oi) fee, 
^aret i ben flinnenbe ^(et foroanb- 

t til bK>ibt, 09 bet er b^bere at fee tU 
lb ben (anbeni i^ub, ba er bet ^peballP' 
t>, ber briber blomflret ubi bet broenbte 
teb, Of) \praflen ffal bfmme ^m ureen. 
t er Spebalffbebe ^laqe. 
)6. SKcn berfpm ^rocften befeer ben, oq 
c, ba er iffe I^Dibt ^ar i ben ffinnenbe 
let, D^ ben er iffe bbbere enb ben (an- 
il) ^ub, 00 er noget morfagtig, ba ftal 
nrflen luffe bam inbe I ft)0 ^ge. 
n. Cg 4&r«ften ffal befee ^m paa ben 
Denbe Sag ; berfom ben (^aoer gloet fig 
bere ub baa ^uben, ba ffal $rafttn bom- 
t ham urecn, bet er Sbebalfff^ebb $Iage. 

28. SRcn berfom ben ffinnenbe ttlct 
jatr Itille paa [it Sttb, (og) iffe giDer 
q Di^ere ub paa ^uben, og ben er morf- 
:;ttg, ba er bet en ^belfe i bet broenbte 
■teb ; ba ffal frotften bomme f^am reen, 
)iD€t erettri bet broenbte 8tcb. 0.23. 

29. Cg naar ber er en H^lage paa SRanb 
:ierCoinbe,baa ^obebet eUer i Sfjoeggct *, 

30. ra ffal H^rccften befee ^lagen, og 
e. er ben b^berc at fee til enb ben (an- 
rn) ^ub, og ^aret paa fanune Bleb 
' guult. (og) tonbt, ba ffal ^roefien 
ymnie bam ureen, bet er 8fun), bet er 
;pebJiffbeb paa i^oebet cller i ^fjoegget. 
II. 9ten naar ^roeflen befeer ben 
rnr:)6 $lage, og fee, ben er iffe bbbere 
t fee til enb ^uben, og ber er iffe fort 
•aar paa, ba ffal ^roeften luffe (ben, fom 
loerVSfuroend^lage, Inbe I fbo IDage. 
13. Cg naar i|&raefken befeer ^lagen 
la ben fbbenbe tCag, og fce« Sfuroen 
xoer iffe gioet fig oibere ub, og ber er 
r^ gnnlt i^ar paa, og Sfuroen er iffe 
iben at fee til enb ben (anben) j^ub: 

13. Ta ffal ban rage Pg» bog at ^n 
fe rager Sfuroen. og H^roeften ffal lufft 
ter (ben, fom tiaber) ®fuiben, inbe I 
4) rage. 

14. Dg naar ^roften befeer ^fnrbea 
la ben fpoenbe IDag, 09 fee, Sfurben 
ncr Iffe gloet fig bibere nb I ^uben, og 
n er iff^ bbbere at fee til enb ben (an^ 
») {)nb, ba ffal V^I^^d bemme 9am 
en, 09 ^n ffal toe fine aiabcr, faa er 
ni reen. 35. mtn berfom efnrben gloer fig fin? 
bibere ub paa ^ubcn, efter \^n% 8len- 
fcife, 

36. !Da ffal ^wejlen befee ^m, og fee, 
IJHir Sfurben gioet fig oibere nb paa ^U" 
ben, ba ffal »praflcn Iffe ^ge efter guult 
^ar, ban er ureen. 

37. SRen flaaer efurben fliUe for fyinh 
Cine, og ber er fort ^ar obooset i ben, 
ba er Sfuroen loegt, ^n er reen, og ^roe- 
flen ffal bomme ^m rren. 

38. Cg naar en Sltanb eller Clbinbe 
fyitxv paa bered jtiebe i^ub ffinnenbe 
H^letter, ^oibe ffinnenbe ^letter : 

39. (Da ffal ^rceflen befee (bem), og 
fee, er ber I bered Stjebd ^ub boibe ffin- 
nenbe ^letter, fom ere morfagtige, bet er 
en 8legne, fom blomflrer paa i^nben, 
ben er reen. 

40. Dg naar ^aret falber af nogen 
Otanbd ^ooeb, ^n er ffalbet, ^n er reen. 

41. Dg berfom ^aret falber bam for af 
^ooebet, f^an er en glenffalbet, ^n er reen. 

42. alien naar paa bet Sfalbebe eller 
paa ben glenffalbebe eren ^lagcd (^legn), 
boib-rebagtig, ba er bet 8bebalfti>eb, fom 
blomflrer paa bet Sfalbebe paa lyam, eller 
baa bet glenffaibebe paa l)am. 

43. Cg naar ^roeflen befeer t)am, og 
$Iagen(» j^^ceoelfe er l)Oib (og) robagtig 
paa bet Sfalbebe paa fyim, eller paa brt 
glenffalbebe paa fyim, fom Sbebalffbebd 
llbfcenbe (bjcier at bare) i ftiebeld $ub, 

44. S)en 8Ranb er fbebalff, f^an er ureen -, 
^roeflen ffal albeleO bomme b«im ureen, 
^nd ^lage er paa ()and ^obeb. 

45. Cg ben Sbcbaiffe, fom ^lagen er 
paa, (^nd itloeber ffal oare fonberrebne, 
og band igooeb ffal bcere bart, og l^in ffal 
frfule Sfioegget ober SRunben, og l)an ffal 
raabe: ureen! ureen! 

46. Wc (Dage, fom ben $lage er paa 
l^m, ffal ^n oare ureen, ^n er ureen, 
^n ffal boe alene, fyint SBoelig fTal oare 
ubenforSeiren. 4»lof.6,22c. c.l2, 14. 

47. Cg naar baa noget Alabe er Sbe* 
balflbeb« $Iage, baa ulbent £labe, eUer 
paa linnet itlabe, 

48. dller paa 2raaben, eder paa Sfletten 
paa Sinnet, eUer paa Ulbent, eller paa 
Sfinb, eller baa alt, fom er gjort af 3finb, 

49. Cg ttlagen er gronagtlg eller rebag- 
tig, paa itlabet eUer paa Sfinbet, eUer 
paa 2raaben, eUer paa 3fletten, eller paa 
noget 3:ei af Sfinb, bet er Sbebalfl^e 
S^ia^t; 09 bet ffal befecA a{ ^tofUia. 139 rm trcMe imofe IBog 13. 14. U^ 60. Cg naor firctftfn bcfenr Halogen, ba 
ffal fyxn lurrc bet inbe, (fom) ^iaqcn (er 
j)aa) I ft)b Dagc. 

51. Cg naar I^an fcrr ^lagcn ))aa ben 
fDbcnbt ^ag, at ^lagcn ^oer gibct flfi 
bibtre ub ^aa Itloebet, cUrr paa ^raabcn, 
ellcr paa Sfletten, eUer ))aa ®rinbct, paa 
ait, fom giored af Sfinb til nogcn Q^lrr- 
ning, ha tv $(agcn en Inbcebenbe 6|>e« 
bolftfHrb, bet rr ureent. c. 14, 44. 

52. Cg man ffal o|>brotnbe Itlorbet eUer 
5raaben, efler 3fletten, at Ulbcnt eUer af 
liiinnrt eMer bbab %e\ ber er af Sfinb, \>aa 
f)i>iirct ^Magen er, tf)i bet er en inboebenbe 
eixbalfrbeb, bet ffal opbroenbed meb 3lb. 

53. t){en berfom f^roeften befeer bet, og 
fee, ^Uagen ftaber iffe gibet flf) blbere ub 
|Hia Aloebet, cUer paa traaben, eller paa 
Stietten, eller paa aUeI)aanbe ^i af 
efinb : 

54. T>a ffal firoeften befale, at be ffal 
toe bet, fom ^Magen er paa ; og f)an ffal 
luffe bet inbe anben (9ang i ft)b ^Tage. 

55. Cg naar ^rctften befeer bet. efterat 
^Magen er toet, og fee, f^lagcn ^ber iffe 
fcriHinblet fin garbe, og ^^lagen (Kiber iffe 
glDct fig bibere ub, ba er bet ureent, bu 
ffal opbranbe bet meb Sib ; bet er bet, 
fom inboeber fig paa ben retteSibe bcvpaa, 
eller paa ben brange 3ibe berpaa. 

56. 9Nen berfom frotften befeer bet, og 
fee, ^Uagen er morfagtig, efterat ben er 
aftoet, ba ffal fyxn rioe bet af Jtlabet eUer 
af efinbet, eller af Sraaben, eUer af 
Sfiftten. 

57. Vlcn feed bet enbnu |>aa Itlotbet, 
eller paa ^raaben, eller paa 3fletten, eller 
paa alle[>aanbe %b\ af 8finb, ba er bet 
en blomftrenbe (Spebalff^eb) : bu ffal op- 
brcenbe meb 3lb bet, fom if'iaatn er paa. 

58. VUn bet JTlabe eller ben itraab, eller 
ben Sflct, eller aUe^aanbe 2»i af 8finb, 
fom bu ffal toe, om ^lagen gaaer beraf, 
ba ffal bet toed anben (Sang, faa er bet 
reent. 

59. Denne er Soben om 8pebalff^b« 
filage. paa jtloebe af Ulbent, eUer Sinnet, 
eller paa Zraab, eUer 3flct, eller alle^an- 
be %»\ af €f inb, til at bmnme bet ureent. 

14. Capitel. 

^fmn unbtcoifcr flRvft em U 6peba(flel Stcnfelfe, 
00 JDffitr for Hm, l^SO. 3 (iartclMixt for tin 
9attigt, 91^38. ti%t\aa om ^ftnc< Spr^a(|ll>r^, 
S3>48. O9 teni JKcnfdfc/ 49:53. Glutning paa 
htm 00 tct focridc Capitrf/ Ms^. 

J. jDg^trTtntalebttiitflofe.ogfagbr. 3. ^nne ffal borre i^oben for ben 6pe- 
balffe, paa l^and Wenfelfef IDag : at (jaa 
ffal fremfered til fintfttn. 

3. Dg ^rorften ffal gaae nb, ubrnfor 
2eiren ; og ^rot^tn ffal befee (bam), 09 
fee, berfom ben 6p(bolff^b6 ^iaf^ er 
loegt paa ben Spebalfle : 

4. !Da ffal firctflen befair, at man ffal 
tage for ben, fom renfer fig, to lebenbe 
rene Spurbe, og Cebertroe, og Sfarlagen, 
og3fop. ¥f.5i.9. 

5. Dg ^roeften ffal befale, at man flag« 
ter ben ene 8pun> ober et 2eerfar, owr 
rinbenbe (Banb. 

6. Cg ^n ffal tage ben lebcnbe 6pnib, 
og (Ubertroret, og efarlagenet, og 3fo* 
pen : og ban ffal bbppe bem, og ben leben- 
be epuro, i ben flagtebe epuit)« Silob. 
ooer rinbenbe (Banb. 1^. 5. 

7. Cg fyin ffal ftotnfe ober ben, fom 
renfer fig af Spebalff()eben, fin) dkinge. 
og ban ffal renfe t^m, og labe ben leoen- 
be (Spun) (flt)be) ub paa SRarfen. 

c. 4, 6. ?• r. 8/ 11. 

8. Wen ben, fom renfer fig, ffal toe fine 
Alaber, og rage alt fit ^aar af, og babe 
fig i Sanb, faa er ^n reen, og fiben maa 
fyin fomme i Seiren; bog ffal {^n boe 
ubenfor fit ^<^aulun i fi^b ^a^t. 

4 atof. 8, 7. ۥ ti, 14. 

9. Cg bet ffal ffee paa ben fijbenbe (Tag, 
ba ffal l)an afrage alt fit i^ar, fit ^obeN 
fyiar og fit efiocg, og fine Olnebr^ne, |a 
alt fit ^ar ffal ^n afrage, og fyxn ffal 
toe fine Jtlceber, og babe fit itjob i Sanb, 
faa er ^n reen. 

10. Cg paa ben ottenbe ^ag ffal Ikii 
tage to Sktberlam uben 2bbe, og et aar- 
gammelt ®lmmerlam uben 2t)be, og tre 
^ienbeparter 9leel til SRab-Cffer blanbet 
meb Clie, og en !Bog Clie. 

11. Cg SSrotflen, fom rtnfer, ffal ftiOe 
ben OTanb. ber renfer fig, og bldfe ling. 
for ftdrrenS tnflgt, for gorfamlingene 
Vaulund ^et. 

12. Cg ^rocften ffal tage bet ene 9am. 
og offre bet til et 8fi)lb-Cffer, og ben 2og 
Clie; og fyin ffal bebotge ban meb en 
S3eboegelfe for j^rrend tinflgt. 

13. Cg ^n fifal flagte Sammet paa bet 
8teb, ^bor man ffal flagte 8bnb-Dffcrct 
og ©rocnb-Cfferet, paa bet ^^eUigc eteb ; 
l^i ligefom 8bnb-Cfferet,faa ftorer Sfblb- 
Cfferet ^raflen til, bet er en fctrbeirt W- 
llg illng. "^ 4. Cg ^ntfTrn ffal tage of Sr^lb- 
frrttfl dob, 09 V^o^f^ ff^l fomme 
Taf ) ^a bend ^Irr Zxtitp, fom re nfrr 
, eg paa fyxn^ f)e\rt ^ommelfingrr, o^ 
I l^n6 beirr ^ommrltaa. c. 8, 93. 

5. Cg ^rceOen ffdl tagc of ben 2og 
\e, og «ft i ^raftene benftit ^anb. 

5. Cg ^rafttn flat htfppt fin boirt gin- 
I Clirn, fom er I ^n0 Denftrt ^anb ; 
ban ffdl ftotnff af Clien mrb fin gin- 
fpo Oangt for i^(hrend iHnfigt. 

C» 4, 6» r. W, 14. 19. 

7. flRen af ben Clie, fom er tUobcrf i 
Id j>aanb, ftal ^rceften fomme paa 
It bcire Trelep. fom rrnfer fig, og paa 
16 beire ^ommrlfinger, og paa band 
rt ^ommeltaa, ooen paa 8ft^lb-DffC' 
B CUob. b. 14. 

B. iRen bet. fom er blet>en tiloberQ af 
ien. fom er i ^raflcn9 j>aanb, ffal ^an 
nme paa bend ^ooeb, fom renfcd. og 
criten fPal giere f orligelfe for t)am, for 
f rrrnd Iftnflgt 

9. Cfl firartten ffal Jabe Sbnb-Cffcret 
gfere ^orligelfe for ben, fom renftr 
af fin Urrenl^b, og flben ffal fym flagte 
rjtnb-Cffmt. 

!0. Cg ^rsften ffal ofFre tBroenb-Dffcret 

iRab'Cffinvt paa fUteret, og iproeffen 

i gjcre gorligelfe for (^m, faa er f^an 

B. 

1. VUn er ban ringe. og band ^anb 
r formaaer (faa meget). ba ffal ban 
IT et iiam til et etbib-Offer. til Oetxt- 
fcn. til at gtere goriigelfe for bam, og 
tirsbeport iRrel blanbet meb Dlie, til 
it-Cffrr, og en 2og Clie. t>. 10. 

I. Cg to itnrtelbner, eUer to ^ueun- 
, fom band ^anb formaaer, og ben 
' ffdl bCETt et 8bnb-Dffrr, og ben anben 
Bromb-Dfler. c. IS, 8. c. 15, 14. 
4>i»r.d»io. 

I. Cg ban ffal boat bem frem |>aa ben 
nibe Vaq til fin Wenfelfe, til ^rctften, 
gorfomllngend fanlnnd iD«r, for 
rntnd Vnfigt. 

I. Cg Vrceflen ffal toge €fblb-Dffir- 
I Sam, og ben 9og Clie, og S^xafttn 
[ bciMpge bem neb en fiebogelfe for 
(ntnd Vnfigt. 

%. Cg b^n ffal fUigte ®fblb-Cfferttd 
■. og ipncften ffal tage of Sfblb-Cffe- 
I Blob eg fbmme paa bend beiit Zttltp, 
iieifcrflg, og paa ban^ betreltom- 
ifhigrr, og |Nia b^nd bdirf Xommeitaa. (Den treble fRofe Bog. 86. Cg tprocftcn ffal »fe af CHen i 
^ntftcnd benfhre j^aanb. 

27. Cg ^^rorflcn ffal ftoenfe meb fin boirc 
ginger af Clien, fom er I band oenftre 
^anb, fbo Wange for *(hrrend tnfigt 

c. 16, 14. 1». 4 fltof. 19, 4. 

28. Cg Vroeflcn ffal fomme af Clien, 
fom er i band ^anb, paa bend boire 
Drele)), fom rrnfed, og |>aa band boire 
^ommelflnger, og paa band beire 2om« 
mdtaa, ooer Sfblb-Cfferctd Blobd 8teb. 

29. tRen bet, fom er bicoen tilooerd af 
Clien, fom er i ^rocftcnd i^anb, ffal ban 
fomme paa bend ii)ODeb, fom renfer fig, 
til at giere gorligelfe for bam, for ^dr- 
rend tinfigt. 

30. Cg ban ffal labe ben ene af beltnr- 
telbn:r, elier af be l)neunger, af bem, 
band ibaanb bar formaaet, 

31. (3a) bem, fom band ^anb bar 
formaaet, (ffal ban laoe); ben ene til 
Sbnb-Cffer, ben anben til Broenb-Cffer, 
tiUigemcb ^{abofferet, og >proeften ffal 
giore gorllgfife for ben, fom renfer fig 
for ^(hrrend 9nfigt. 

32. (Denne cr ^oben for ben, fom Spt* 
balffbebd H^lage er paa, bold i^aanb iffe 
formaaer (rocget) i band Wenfelfe. 

33. Cg ^rren talebe til SRofe, eg til 
Saron, og fagbe: 

34. 9taar 3 fomme i (^naand 2anb, 
bbilfet leg giber ebcr til (Sienbom, og )eg 
laber fomme (Spebalffbebd Sf^iaqt i et 
^uud, ubi eberd dienbomd Sanb: 

35. !Da ffal ben fomme, fom ^ufet berer 
til, og giDe ^rotflen bet tilQenbe, og fige : 
mig fbned, at ttt er fom en ^lage i ^n- 
fet. c. 13, 2Tqq. 

36. Saa ffal ^rceftrn befale, at be ffal 
rbbbe ^ufet, ferenb ^raften fommer til 
at befee ^lagen, at iffe alt bet ffal blibe 
nreent, fom er i ^ufet, og fiben faa ffal 
^ntften fomme, for at befee ^ufet. 

37. Cg naar ban befeer ^lagen, og fee 
Vlagen er paa IBaggene i ^ufet, nemlig 
fibbenbe j^uUer, fom ere gronagtige tOer 
rebagtige, og bered Ubfeenbe er bbbrrc enb 
Cctggener: e. 13, 20fgq. 

38. IDa fTal ^roMten gaae ub af $ufet, 
for (Deren paa $nfet, og ^n fPal luffe 
ibnfet til, fbb Dage. 

39. Cg ^rotften ffal fomme igten baa 
ben f^benbe !X>ag, og naar ban befeer bet, 
og fee, Sf^laqoi baber gioet fig bibere nb 
paa Soeggene i ^ufet: 

40. X>a ffal ^xa^tcn befalt, dl . WA ISM ^en treble Vlofe Bog. 14. 15. Ca^ 

brt^ber Stenene ub, fom ^Magen er paa, 54. ^enne cr 9obcn, mi aOrtKiaBbe 

og man ffal fafte bem f)en, uben for (Sta- S^ebalff^bd S^ia^t, eg om ernrt); 

bm paa et ureent eteb. 55. D(| om ®)>ebalfr^b paa ftktber. og 

41. 8aa ffal i)an labe ffrabe ^ufet in- paa ^uud; 

ben til omfring, og man ffal fafte Stobet, 56. Cg om ^otbelfe, 09 om &Qb, 09 

fom man afffrabcbe, uben for 8taben, om ffinnenbe <piet : 

paa et ureent eteb. 57. ^il at loere, paa fjlta^ Dag nogrter 

42. Dg man ffal tage anbre @tene, og ureent og paa (^bab !Dag bet tr leeat; 
labe bem (omme i @tebet for be (Stene, benneer Jidoben om @))ebalf(()eb. 

og man ffal tage anben 2eer, og fline $u- 

fftmeb. 15. Ca|)ltcL 

43. sncn om ^lagen fommer igjen, og ^^„^ ^^ ^^^ ^, ^^^^^ ^^„ ^^ ^^^ ,,^ 
biomftrer i ^ufet, efter man tyi\)n ub- jDg dws ^cA ^att fw »cm, iwa. 9er ow* 
brubt ©tenene, og efter man l)av ftrabet ut, fi>m havt uni lib foctMntio cOcc HfobNw 
^ufet. og efter man bar fllnet bet. "«» i»=27, 09 om tew* «<ni«ifr,a8«». 9onia< 

44. Da ffal i^rcrflen fomme, og naar ;;"«_'** *««"*<^' •« *»»^« »»" ^«« «•»**»' 
ban befeer bet. og fee. ^lagen baoer glbet ^^"^ . , k *» on rv m 
fig bibere ub I ^ufet. ba er bet en fortoe- L Cg i&(grren talebe til SWofe, og t« 
renbe ©bcbalfff)eb I ^ufet. bet er ureent. «<»ron og fagbe : 

45. I>crfor ffal man afbrbbe 5)ufet. bel« 2. Sake til 3frael« »om. og flger Hi 
etene og betd Zraev, og al ^ufete ©la- ^^m. i (jboforabeifl bet er, naar bet fibber 
terie. og man ffal fore bet ub uben for af !)«n« *!«*>» ba er ban ureen i fit glob, 
etaben. paa et ureent ©teb. * •^^- *' * 

46. Cg bbo fom fommer i bet ^uu9. 3. Dg benne ffal bcere ban9 Ureen^ i 
ailc be rage, fom han lob bet luffe. ffal ban6 J^lob: naar bonO Jtjob obgbberfit 
borre ureen inbtil 9lftenen. c. 11, 24 fqq. ^lob. eller band ftiob forftobbn f^ ft« fit 

c. 15. 5 M. c. 17, 15. ^iob, bet er ^nd Ureen^b. 

47. Cg {)bo fom ligger i ftufet. ffal toe .,^'J^^ ^': ^^^^, ^A 
fine ^lorber. og !,oo fom (rber I feufet. ffal ^SfJl^SlJ'^^'.t^^L^'SS^^ ?!?? 
toe fine Itlocber ^^^' ^^^ '^^ fibber paa, frai txtre orrent 

48. men berfom Brctflen fommer igfen, ^^ l;^%^;^J^J'^^'^^^ 

og befeer bet. og frf. Viaflfn l)am ittt ^aitoeHne^lober.ogbabcflglBanb.og 

gioet fig Dibere ub I i&ufet. efter at ftufet *^" -ij'^" *""" r'ff"^* ^ .^ *^ 

bleo fllnet. ba ffal H^raflen bomme bet ,^ p9 5^^ ^^^JS^J . " "^ ^^ ^J^* 

4)uufi reent. tftl H^lagen er bleoen lotgt. J?"» ben baber flbbet paa, ttr babcr glob, 

49. eaa ffal Ijan tage. til at gjere ^^^ ^^^ ""^ *^f *ifj/. 2» ^^ Pfl * «««^' 
ebnb-Cffer for ijjufet. to Sjjurbe, og €e- *>£ ^«5^ "'^"" *"*^"1 «ftcnen. ^ ^ ^ ^ 
bertroce, og efarlagen.(lllb), og Sfop. J' ^irS I?? \°^n^^Jr^ «|ob, few 

50. eg f,an ffal flagte be'n eSe epurb 5",%*^^' f,"U?J SJl^„*i^^ 

ober et Xeerfar, ober rinbenbe ©anb. "g ' S^^^' ^i ^^ ""J^" InbtU Iftcnen. 

61. Cg Ijan ffal tage Cebertrotet. og ^®- C^fl naar ben. fom ^oer glob. f|)l^ 

3foben. og Sfariagenet. og ben leoenbe £j^^"'f'^"'^/^',^''l* ^""^ *^'~ 

Sburt). og bbm bem I ben flagtebe fifJCT.og babe fig i Banb,ogDontuicen 

epurtofi ©lob, og ubl rinbenbe ©anb, og inbtu aftenen. ^ ^^^ , ^ 

^n ffal ftctnfe paa ^ufet f^t) ®ange. ^^ H^^\^.^^^^, ^^^ *•"• ^ 

c. i. 6. 17. c. «: 11 .16, 14. ^^ ^^'L'**^? ^"^' '^lU^'^jr?:^ 

e« CN c f. . I /- V r.«r , 10. Cg l)ber, foTO rorer Ocb uogct of bet. 

52 Dg J)an ffal gjore ©tjub-Offer for fom fyin f^am fyi\)t unber fig. ffal tmt 

$ufct raeb epuroend »lob. og meb bet ureen inbtil «ftenen, og ^o fom bcevrr be 

rinbenbe Banb.ogmeb ben lebenbeSpurt), jting. ffal toe fine itlceber, og babe flat 

og meb Gebertrocet. og raeb Sfopen, og meb ©anb. og bcere ureen inbtil ftftenei. 

efarlagenet. ^f. 51, 9. 1 1. og ^oer. fom ben rorer oeb, ber ^a- 

53. Soaflol^an labe ben lebenbeepuro oer glob, og ^n ^oer Ifle ffbOct Bne 

Pbbe ben uben for ©taben. ober SVtarfen; ^cenber I ©anb, ffal ogfaa toe fliic Mn 

og ^n ffal giore gorligelfe for fiufet, ber, og haht fig I ffianb, og bene 

foa tr bet rcrnt inbtil llftenen. 15. I& fSap IDfB treble Otofe Oo^. 1S6 19. C0 M 9mfQX, fom ^n roitr Mb, 
mr ^Dcr Sttob, ffal fenberbrt^btd ; men 
tit Zntlar ffal ffijiuef t lUinb. 

13. Ca naar ben, fom baocr glob, bdoer 
rrn af Pn glob, ba ffal f^an tctUe fl}) fi^o 
^aqe til fin Mcnfelfc, ofl toe fine itlctber; 
8 ^n ffal babe fit Jtjob i rinbcnbe Canb, 
la er ban rcen. c. 14, 5. 

14. Cg paa ben ottenbe ^aq ffal |ian 
iqe fiq to ^nrtelbner, cUer to (Dncunqer, 
fl fomme for ^Srrend Vnfiat til gorfam- 
ingend ^aulund Dor, 09 ffal gioe ^rct- 
xn brm. 

15. Cq ^roflen ffal (aoe bem, ecn til 
:i)nb-Cffer, og een til ©r«nb-Dfffr, og 
koHltn ffal gjore gorlifielfe for ijam for 
^rrcne tnjlgt, for (Kind jlob. 

IG. Cg naar fra en 8Kanb ubpaaer 
E«b, bd ffal ban babe alt fit itjob i Skin- 
ct. og Doere ureen inbtU tftenen. 

c. 3^ 4. 

17. Cfl alt bet Itlotbe, of) alt bet 8finb, 
om 3ab er fommen paa, ffal toed i 
Ikinb oq Done nicent inbtil dftenen. 

18. Sltgemaabe en Qbinbe, fom en 
IRanb li^er ^§ meb @(tb. be ffal babe 
jla i tkinb, og Mtre urrne inbtil Vlftcnen. 

19. Da naar en Doinbe baoer glob, at 
Bleb af benbc6 glob er j^aa bcnbce AJeb, 
;a ffal ^nn tnre i fpo Doge i bcnbedgra- 
liUeife, og bner, fom rorar oeb ^nbe, ffal 
Ktrc nreen inbtil 9ftenen. 

^0. Cg alt bet, (un ligger |>aa, i b^nbed 
IfraffiOdfe, ffal boere nreent; 09 alt bet, 
^nn ^bbcr paa, ffal Mere urcent. 

SI. Cg boer ben, fom rorer beb btnbrt 
teie. ffal toe fine ftlctbcr. og babe fig i 
Banb, 09 Mere nreen inbtil iRftenen. 

2^1. Cg bMT ben, fom rercr t)eb noget 
M. fom {inn ^oer fibbei boa, ffal toe 
line aiaber, og babe fig 1 IBanb, og ooere 
BTtra InbtU Sfteaen. 

A Dg bcrfom nogen (Hdd^) P<^^ ^ 
ttit, ettrr |>aa bet Xoi, fom l^un b^Mr 
Bbbet paa, faa ban rsrer beroeb, ffal ^n 
tm nreea inbtil Sftenen. 

24. Cg bcrfom en Wanb io ligger bod 
Inbf. faa (bmmer bcnbcd Ureenbeb paa 
ban. at ban blioer nreen i fbb 2)age ; og 
boert &ie. fom (an ligger paa, ftal ootre 
nrernt. 

25. Cg naar en Cbinbe b^Mr (enbe6 
Blob6 glob mange Sage, uben btnbed 
gra^tteife* Sib, ella naar bet fibber ooer 
benbe* ^affiOelfeA X^age. aUe be tDage, 
Ina (aw (cabct llnen(cb« glob, {Eal bun ootre, fom i benbed graffiaelfed !X)a- 
ge : bun er urren. 

26. ^oert ^eie, fom bun ligger paa, aUt 
be 2>age bun bawr |it glob, ffal boert 
^nbe, ligefom benbed grafliUelfed Seie, 
og alt bet Xo\, fom bun fibber paa, ffal 
boere urcent, fom ^nbeft graftiUelfet 
Ureenbeb. 

27. Cg btoer ben, fom rorer bcb be Jlng, 
ffal boere ureen, og ffal toe fine iUeeber, 
og babe fig I ftkinb, og blibe urten inbtU 
aftcncn. 

28. WUcn berfom l^un bliber reen af fit 
giob, ba ffal bun toelle fig f^b (Dage, og 
flbro ffal bun bare reen. 

29. Cg paa ben ottenbe <Dag ffal bun 
tage fig to Surtel-Xuer, rller to <Dncna* 
arr, og fremfere bem til ^roeflcn, til gor* 
famlingend ^ulund Dsr, c. 12, 8. 

C. 14, 22. 

30. Cg ^roeflen ffal labe ben ene til 
Sonb-Cffcr, og ben anbcn til IBroenb* 
^ff^fr og y|&raflcn ffal gjore gorligelfe for 
benbe for ^(Srrcnd Slnfigt, for {^nbc9 
Urecnbebd giob. 

31. Cg 3 ffal ffiOe Sfratld fbem fra 
bered Ureenbeb, at be iffe boe i bereB 
Ureenbeb, ibet be giere mit ^bcmafei 
urcent, fom er mibt iblanbt bem. 

32. ^nne er !doben om ben, fom ^ber 
giob, og om ben, fom 8oeb gaaer fra, at 
^an bliber ureen berbcb, 

33. Cg for {)enbe, fom er fbag, i ^beS 
graffiUelfe, og for ben, fom er bebeftet 
meb glob, %ilanb eller tlbinbe, og for en 
flRanb, fom ligger t^od en ureen Cbinbe. 

16. (SabiteL 

fSvib b<fti((r, at ten "j^vVft^ti^taA tun tm fSan^vm 
Ham, «i<D vtok £>fec e^ SrrcinMikr/ fbl iiA^ooi 
i Ut KdrrheUiafic, og (d giere Sorliqclfc for fig og 
ThlUt nirt en Stud og to Vuffr, l:9r^ Mfct gal 
paa bcnnc X^g t)^nlDg< fia far^f M fbr Oub, og 
holtc Cabkit ; ben .Dptwrfk^rafl flat gitre 9»f« 
ligcl(€, for ^Sigdeniimn eg VoUct, eg oflc Un$ 
^9nb«r, a9>34. 

1. Dg i&drren talebe til SKofe, efterat 
be to ^arond 8onner bare bobe, ber be 
bare gangne noer til for Ji^ene finflgt, 
og bare bobe. c. 10, 2 x. 

2. Cg £)«mn fagbe HI SRofe : fiig til 
9aron. bin fBrober, at ban fommer iffe 
til enbber Sib inb til i^Iligbommen, in« 
ben for gorboengct lige for ^taabeftolen, 
fom er paa 0rfen, at ban iffe boer*, tbi 
leg bil fee6 i Sfben, ober 9iaabeflolcn. 

iUXef. 30, la Cbr. tt, 7. 

3. IReb bette flal Hacon lommt UV Sylp 196 ^en treble Wofe Bog. 16. Ci^ liqbommen, meb en nnf) Stub til 8t)nb- 
Cffer, cfl en Caber til «ranb-Dffer. 

4. ^n ffal ifore Pq ben beU^pe JiiDfior- 
tel, og l)a\)c linnebe Unberflceber ober fit 
itjeb, og ombinbe fig meb et linnet Belte, 
og meb en linnet ^raftebue ffal ban be- 
baffe fig ; bidfe ere be beUige itlaber, og 
ban ffal babe fit 2egeme i Skinb, og ifore 
^g bem. b. 84. 

5. Og ^n ffal tage af 3fraeld Bom6 
IRenigbeb to (Debebuffe til Sbnb-Dffer, 
og en Caber til firornb-Cffer. 

6. Cg 9aron ffal offre Sbnb-Cfferete 
6tub, fom er (et Offer) for bam, og g)ore 
gorligelfe for fig. og fit $)uud. Gbr. 7, 37. 

7. Cg ban ffal tage be to Sduffe, og ban 
flat ftiilc bem for ^rrend ^nflgt, for 
gorfamlingend VaulunO !^or. 

8. Cg Slaron ffal fafte !iiobber ober be 
to Buffe, een Sob for ^(Srren, og een iob 
for ben (But), fom ffal labed lo8. 

9. Cg iSaron ffal offre ben Buf, paa 
^bilfen Sobben falbt for ^(Srren, og be- 
rebe ben til Sbnb-Cffer. 

10. Snen ben Buf, fom 8obben falbt for, 
at ben ffulbe labed m, ffal ftiUed leoenbe 
for ft(Srren69nfigt, at oeb ben ffal gjored 
gorligelfe, at man ffal fenbe ben bort at 
labeO lod i Crfen. 

11. Cg «aron ffal offre Sbnb-Cfferet8 
©tub, fom er (et Cffer) for bam, og glonre 
^orllgelfe for fig felo og for fit feuue, og 
fytn ffal flagte 3bnb-Cfferetfl Stub, fcm 
er (et Cffer) for fyim. 

19. ^aa ffal ban tage et Sibfar. f::lbt 
af ©lober af Slben af aiteret, for 6 -r- 
rend ^nfigt, og fine ^oenbcr fulbe af ftobt 
Wogelfe af (oellugtcnbe) Urter, og ban 
ffal bctre bet inben for gorbocnget. c. 10, 1. 

3 9Rof. 30, 34. 35. 

13. Cg f)an ffal fafle SHogcIfen paa 31' 
ben for ^Grrend )Knfigt, faa at en tbf 
0lBg af ftogelfen ffjuler 9iaabefiolcn, fom 
er paa Cibncdbbrbct, at ban iffe boer. 

TLab. 5, 8. 

14. Cg ban ffal tage af 3tuben0 Blob, 
og floenfe meb fin ginger for 9taabeftolen, 
mob Cftcn, og ban ffal flotnfe fbo Change 
meb fin ginger af Blobct for 9{aabeflo- 
len. (Sbr.9, 13. c. 10.4. 3S0(of.4,6. 17. 

15. Cg ban ffal flagte 3bnb-Cfffret6 
Buf, fom er (et Cffer) for golf ct, og bare 
bend Blob inben for gorbangct, og giore 
meb benO Blob, ligefom ban giorbe meb 
@tuben6 Blob, og flanfe tct ooer ^Maabe- 
IMoh og for Kaabf|lolciL 16. Cg ban ffal gjeit gorllgelfc for ^* 
ligbommen (og renfe ben) fra Sfroett 
Bomd Ureenbeber, og fra brreB CDcrtra- 
belfer i alle bereO 8bnber. og faaie bc6 ffal 
^n ajere beb gorfamiingenfl VauloB, 
fom blioer ()o6 bem, mibt ibianbt bercl 
Ureenbeber. b. 19. 

17. Cg intet SRenneffe ffal t>oere i gor- 
famlingenO ^ulnn, naar ^a fommer at 
gjore gorllgelfe i j^igbommen, lobtU 
ban gaaer ub, og ^n ffal gi«rf gonigelft 
for fig, og for fit i^nu6, og for 3fracll 
ganffe Vfenig^b. dbr. 9, 7 

18. Cg fyin ffal gaae nb til Vltrrrt, fom 
er for $Grren9 inflgt, og gjort gorligeife 
for bet, og ban ffal tage af StubenO Blofe. 
og af Buffend Blob, og fomine bet poA 
91lteretO ^om omfring. 

19. Cg ban ffal ftanfe paa M af Bio* 
bet meb fin ginger fk^b 9ange ; oa ban 
ffal renfe bet og ^U\Qt bet fra 3frati« 
Bornft Ureen^Kber. e. 14. 7 

20. Cg naar fyin ^ber fulbfommet at 
gjore gorligeife for ^Iligbommen, og for 
gorfamlingenft^ulun, m for ftltcret, ba 
ffal l)an fore ben leoenbe But nca til. 

21. Cg Saron ffal loegge brggr fine 
i^nber paa ben lebenbe Bn(0 i^oeb, on 
befjenbe aUt 3fraelO BomO OHOgiernii- 
ger paa ben, og aUe beret CDtrtratbrifer i 
alle bereO 6bnber, og ^n ffal lagge ben 
paa Buffcnd ^ooeb, og fenbe (ben) boit 
I Crfen, oeb en 9fanb (bertil) beqbem. 

22. Cg Buffen ffal bare aae beree me- 
gjernlngcr paa fig, i et ubbrfet Sanbi og 
l)an ffal labe Buffen M i Crfen. 

23. (Baa ffal taron gaae inb i gorfan- 
lingend ^ulun, og affimre fig 2in-Alaber- 
ne, fom ban iforte fig, ber ^n gff inb i 
j^elligbommen ] og t)an ftal labe bem Ug* 
geber. 

24. Cg ban ffal babe fit ajob i Banbet 
paa et belligt 8teb, og ifore fig fine Akt* 
ber; og ban ffal gaae ub, og glmt fU 
Branb-Cffer, og ^olfeto Branb«Df|cr, 
og glcre gorligeife for fig og for ^Ifet. 

25. Cg ban ffal giore et ttog-Cffer af 
ebnb-Cfferetd gebme baa meret. 

26. 9)(en ben, fom forte Buffen bort. Ill 
at labed lo6, ffal toe fine itlaber, og babe 
fit Aiob i Canb, og berefter roaa ^n 
fomme til Seiren. 

27. Cg Sbnb-Cfferetd 3tub, og Sbnb- 
Cfferrto Buf, f^bilfed Blob bllocr baarct 
inb i ^cUigbommen, til at gjort gorligeife, 
fCal man fore ub ubcnfbr )idrco, og wui If. 17. Cap. IDen treble Otofe Oog. 197 

nrai oDbrocntc brrtS ftnbcr, og brrrt «|0b, trt Inia en fri iRarf, og fere bm for 

Dfl bmd tRog meb 31b- ^Grren til gorfamlingcn^ ttauiund 1>zt, 

9B. Cfi brn, font o|)broenber brm, ffal til ^rorflcn ; oq brr (!al be flagte ^rren 

loe fine itlotber, oq babe fit ^enie i ^nb, bem til :iaf =^Cffer6 Dffere. 
)g berrfter maae ^n fomme til Seiren. 6. Cg ^roeflen ffal ^otnfe Sdlobet paa 

99. Cg bet ffal tMtre eber til en eoig ^(Errend filter, for gorfamlingend ttau- 

sfif: I ben fpbenbe SRaaneb, paa ben lundi^orr og ban ftalgiere et tKeg-Dffer 

ienbe (Tag) i Olaaneben. ffal 3 bt>nii>ge af bet gebe , til en fob ^^ugt for ^rren. 
tere 3|ele, og ingen (Bjeming gjore, 7. Dg be ffal iffe bbermere ofre bered 

;bKrfen) ben 3nbfobte eUer ben grem- Offer til lobne Sfob-^rolbe, efter bbilfe 

nebe, fom er fremmeb iblanbt eber. be bebrioe ^orerie ; bette ffal octre bem en 

Vf. 35, 13. 9f. w, 3. 5. ct)ig Sf if l)o6 bere« (Jfterfommere. 

30. ^i paa benne !Dag ffal man gfore satoi, as, n. s sttBn. ii, 15. s «»(. h, u. 
torlfgelfe for eber, til at renfe eber: af 3 aiof. 20, 5. s. zy>fn.8,33. 

iue ebcT« S»nber ffal 3 t)orbe rene. for 8. Cg bu ffal flge til bem : bbilfen- 

Mnrnft «nfigt. c. 23, 27. 4 ffllof. 29, 7. fom^lft af 3fraeW feuu«, eUer af grera- 

31 ITenne ffal botre eber en @abbat«- niebe. fom ere fremmebe mibt Iblanbt eber, 

belie, og 3 ffal bbmbge eber« 3tele, HI t>er offrer ©ranb-Dffer eUer eiagt-Cffer 
n etjig 3Rf. c. 23, 32. 9. Cg iffe forer bet frem til gorfamlin- 

32. Cg firaften, fom man ffal faloe, og 9^ nfl V«««wn6 t>or. at berebe bet for ftSr- 
iDib ^anb man ffal fblbe til at glore ren, ben famme »lanb ffal ubr^bbeft fro 
^r«ffe.«mbebe I fin gabere ®tcb, ffal Pt golf. 5 «Rof. 12, U. 
liore gorllgelfe, og fyin ffal ifore fig 2in- 10. Cg ^bilfenfomftelff af 3frael« ^nu«, 
fkebcme. i)eUigbeb^«Iabeme, fMcr af gremmcbe, fom er fremmeb mibt 

33. Cg "^an ffal forlige ftettigbeben* iblanbt bem, fom ceber noget »lob, Imob 
beOigbom, baabe gorfamlingcnft 'Paulun »>« Berfon bil leg fcette mit Snflgt, imob 
>9 tltcret ffal ban forlige. og for ^rce- ben, fom oebcr ©lobet, og ubrt^bbe en faa- 
fteme. og for alt ffllenigf^ebene golf ffal ban mibt af fit golf. c. 3, 17 le. 

M.^C?lS?ti?'bctre eber til en eoig , " , ^'ii?'*'^?"^^"^?^^^ 

2fif. at glore gorllgelfe for 3fraeW »orS J?' ^/9 ^^^J A f^^.J^J ^U^%^u''',h 

)g ban glorbc bet, llgeforo «^rren ^ibbe » '>.^rt ^ ^ bet, fom ffal glore gorllflelfe ^r 

^airt iHofe. dbr. 9. 7. -i^^en^^^^^^ ^^^^ ,^^ ^^^, ^-^^^^ 

17. €a|>lteL ©orn: ingen ^crfon af eber ffal oebe 

^f mn htffOtt, at sfhiru Sfrn fb( fire aUt Nrri ^lob, og ben grrmmebe. fom er fremmeb 

offire II laNnwiffei, fii otmn, •§ el offrc tu nilbt iblanbt eber, ffal iffe oebe »lob. 
??^' ^^ **^! Jf «tt «toD, xowa o« 13 ^^ j^oiiff nfombelff af 3fraf Ift »om, 

^S!"n' wtl u, ant o« of grtramebe. fom er fremmeb mibt 

1. Cg fterren talebc HI TOofe, og iblanbt bem, fom fanger paa 3agt et oilbt 

2. XoH HI taron og HI ban» fwiner, ^^l ubofe ©lobet beraf, og ffjule bet meb 
9g HI aBc SfraeU »em, og bo ffal flge 3too 

tU bem: bette er bet Crb, fom ftCrren 14. <j^i tct er IJoer «jebe S|el. bete 

imtn bddlet. og fagt : ^jlot bet (regneft) for bete Siel, og Jeg 

3. ^irenfonibrtftaf3fraeie4inne.foni ^aoer fagt til 3fraeie Corn: 3 ffal iffe 
*agter en OiX. eller Sam, tdtx »eeb I ate noget «|obe ©lob ; tbl alt itjobeSiel 
Witn,eUerfomfIagterbennbenfor8eiren, „ bete ©lob: |)ber ben, fom ceber bet, 

4. Cg irte forer ben frem HI gorfamlin- a^i ubrhbbee. 1 SWof. 9, 4. 
ITB* 9anlun6 I>or. HI at offre Cffer for ' 3 stof. 3, n. c. 7, 98. 5 wof. 12, 33. 
btrrtn. foran ^rrrne Jabernafel, ben 15. Cg bDer ^erfon, af 3nbfobt efler 
Fomme 9lanb ffal ©lobffoib Hlregnee. gremmeb, fom oeber et ^labfd, eUer bet, 
ton Bbefte ©lob. og ben famme ffllanb fom er fonberreoet. ben ffal toe fine Aloe- 
Mnbnybbce mibt nbaf fit golf: (if. 66, 3. oer, og babe fig i »anb, og blioe ureen 

5. ^a bet at 3frael6 ©om ffuUe frrm- iabtil Sftenen. faa er ban reen. 
IRC berrf eiagt-Clfere, fom be ^oe flag- c. 1 1, »i<4e. 188 <Dctt treble IRofc Bog. laftn. 16. Dg bcrfom I^on iffc locr fig, og iffc 
bcibrr fit Itiob, ba ffal ^n bare fin mt' 
glernlng. 

18. (Sabitel. 

<?ub ht)ttt 5froel itfe ot twnfcre efier {(tbninfcrmi 
SOM, men (ftcr hcins Stitfe, 1^5. 9orbi)t<r &cm 
oact)aant< «rblaiib<lfe nub brrf« nccfJc ^ar0* 
rrnbr, 6=17. (Sua ot) at tafjc to i&tiOriKr, at Mtt 
Ha til rn urrrn Quinlf , til fin 9tcrO(£ imflni, at 
ofTre lit fJioUdt, at bcfioac fotoiiiitiflc (Snntcr, 18> 
93. ^rmaitcr til at fti;e flisc fOcbcif i^^iisl)«t<rf 
ic. 34-30. 

1. jDfli&CrrcntalfbctUSWofcopfaqbf: 

2. Zati til 3fracie ^orn, og bii ffal flge 
til bcm : leg cr ^Grrcn cbert Wub. 

3. Gftcr«?gl)J)tl2anb6®icrning. fom3 
boebe ubl, ffal 3 iffe giore. og cftcr Ga- 
naand l^anbd (Fleming. ()borI)cn )fg nu 
bll fere ebcr. ffal 3 Iffc glore, og 3 ftal 
Iffe nanbre eftcr bereft Sfiffe. 

4. 3 ffal giore efter mine JRette, og bolbe 
mine Sflffe. at toanbre I bcm j leg er ^Cr- 
ren eberd ®ub. 

5. Dg 3 ffal bolbe mlneSflffe og mine 
Vittte. l)tink et ffllenneffe ffal giore. og 
lebc Dcb bem ; jefl er ^(Srren. 9lcb. 9, 29. 

«). 20, 11. 9toni. 10,5. &at. 3, 12. 

6. ^libeled tngen iblanbt eber ffal l^olbe 
fig noer til nogcu af fin noefte 3loegt, til 
at blotte bend S)lufel : jeg er ii^rren. 

7. ^u ffal iffe blotte bin habere S5lufel, 
eUer bin mom^ ilMufel ; f)\m er bin mo" 
ber, bu ffal iffe blotte benbeo a^iufcl. 

1 ilKof. 1!), 13. tf|. 22/ 10. 

8. Tn ffal iffc blotte bin gaberft i&u6- 
trued iBlufel \ bet er bin gabcro IBlufcl. 

1 JKof. 35, 22. 3 iWof. 20, 11. 5 ilKof. 22, 30. 
c. 27, 20. 1 «er. 5, 1. 

9. Tin 3oflcr6 ©lufel, bin gaberfl <I^at' 
ter. eller bin SWoberO I^atter, enten ^un 
er fobt biemme, eller fi3bt ube. benbce 
a5lufel ffal bu iffe blotte. c. 20, 17. 

2 earn. 13, 14. 9). 23, 11. 

10. (Tin 3cnnebatter&, eller bin l^aU 
tcrbattcre »lufel, bere« »lufelffal bu iffe 
blotte ; tbi be ere bin ©lufel. 

11. l^in etifmoberfi I^atterS ©lufel, 
fom er bin Raber fobt, bun er bin Sjoflerj 
i^enbefi ttlufel ffal bu iffe blotte. 

12. Xu ffal iffc blotte bin gaberfi So- 
fterd IBlufel j I^un er bin gaberd nafte 
eiflcgt. 

13. iJu ffal iffe blotte bin fflloberS ec- 
fterd ttlufel, tl^i ^un er bin SRoberd nafle 
8loegt. 

14. Du ffal iffc blotte bin garbroberd »lufel ] bn ffal iff^ l^lbe ttg «n tU ^ol 
^uflru, tf)i I)un er bin SDogecfEe. 

15. ^n ffal iffe blotte bin Bennt' 
CU)inbed I6iufel ; tl)i f^un cr bia eeU 
^uflru, bu ffal iffe blotte benbce ^Infd. 

1 3Kof. 38» 18. 9|. 2^ 11. 

16. !t)u ffal iffe blotte bin 83rober6 ^n0- 
trued Blufel, bet er bin Srobere BlnfeL 

jRarc. 6, 18. 

17. Tu fTal irfe blotte en $u|tTiie« og 
benbee Datter« ©lufel •, bu ftal Iffe taqc 
benbed 8ond(Datter, eller l^enbcd Tatters 
Tatter, at blotte benbed !9lufel, tbi be cir 
(benbed) notfte 81(tgt, bet er en <Enant)' 
fel. c. 30, 14. 

18. Dg bu ffal iffe tage en ^nftm til- 
ligemeb ^enbed Softer, fftnbt tU Itran- 
felfe, at blotte benbed Blufel foruben 
i^enbe, mend bun leDer. 

19. Dg til (bin) ^uftru, I ^nbcBUreen- 
f)ebO graffiUelfe, ffal bu iffe fomme nor. 
til at blotte benbed Slufel. 

C. 12, 2. C. 15, 34. 95. c. SO, 18L 

20. Tu ffal og Iffe Ilggc bod bin ticeftrt 
^uftru, til at able, til at blitx urern baa 
l^nbe. e.20,10. 2@am. 11,4. 

21. Dg af bin (Both ffal bn Iffc glt^e, tU 
at ^aac giennem (3Iben) for Otoled); 09 
bu ffal iffe oanlKliige bin (S^ubi 9tacn; 
leg er feCrren. e. 30, 5. 5 tWof. 18. la 

2 SConq. 91, 6. r. 23, 10. 1 Jtong. 1,5. 7 K. 

22. Dg bu ffal iffe ligge bod Vtanbrten, 
fom man lipger bod en Obinbe ; bft er en 
)Ucberftt)ggeligbeb. c. 90, 13 x. 

23. Tu ffal og Iffe beblanbe big mr^ 
nogct £lt>oeg, at befmitted paa bet, og in- 
gcn Cloinbe ffal f^abe at flaffe mrb notiet 
ClDag, at bet fyifxi fctUebd meb ^nbe; 
bet er en (ffjornbig) IBeblanbelfe. 

c. 20, 15. 8 iDiof. 22/ 19. 5 !9t»f. 27« SI. 

24. C^jorer eber iffe urene Deb alt bdtr; 
tf)i ^ebningerne ere blcDne urene bcb bette 
altfammen, I;Dilfe )eg ubbriDcr for eber. 

2 Stw\9. 17, 15. 

25. Cg 2anbet er bleben ureent, og leg 
^Der biemfogt betdSnidgleming j^aa bet; 
og !iianbet ffal ubfbbe fine Snbbt^ggere. 

26. Cg 3 ftal l)olbe mine SfiRe og 
mine Stette, og iffe gtsrc (noget) af aUc 
bi(>fe ISeberftbggeligbeber *, (l^oerfen) 3nb- 
fobt, eller gremnieb, fom er fremmeb mlbt 
iblanbt eber — 

27. Jbi bette 2anbd golf, fom cr for eba, 
l)at>er giort alle bidfOLWberftOdgellfli^bcri 
og 2anbet er blebet ureent — 

28. at Saubct ffal \ttt tibf|^|^ cba. naac 19 fEap SDea treble IRofe 009. n9 tert ttt nrttnt, Itflefom bet ffal ubf))^ 
Self, fpin er for ebcr. c. 20, 22. 
. $f)i ln?cr brn, fom pIot (nogrt) af 
tiofe Skbtrfli)nciclifllKt)cr, ia be ^<er- 
rr. fcm piere bet, ftal nbrpbbcd mibt 

I. Baa boiber bet, tei; bit (Kibe ^otbet, 

]( itfc 9t0r nogrt af be beberftbggeUgc 

ffe. fom ere glorte for eber, at 3 ftal 

8|ere ebrr urcne paa bem ; ]cg rr ^Sr- 

ebcrd (Bub. C. 19, 37. c. 20, 8.22. 
c. 11, 14. 

19. SapiteL 

rrm bijlttt Si'cdrW 9i»tn at earc bf ffi0f # on 9«rc 
IKrr, bMt Q^bbMtt, flix Ifgu^cric* Is-I, Stcr 
n^oart nut lafsOfcrf Ofrr, S^. Xante paa 
-■ ffacnacf ri ^olc, ban([c falf!c(i<)cn, fbirrgc 
ilfflrli^cn, cll«r bccifc an^cn Untfar^uihcb, cttcr 
fiiKlicrvt, 9sl8» ft Mank ling tilfamnun, 
■I CR af uliqc Utt, at flpc i&orrric, rt a^r i te 
fiflc Xir af Irocrrwi ^ruqt, 19:i5, «i a(e «lo(, 
M Cyaabtm, 2wt^em e^ aR^rc hcNnffc (rrenies 
in 09 (9^4niin9cr, 86^31. MP re tt fSamU, t\{tt 
mamtU, rare rrtfae^ioc I J()mUI tg ftkindl/ og 
ittc ^rtcM ^ittt, 3^-37. 

- JDqb^SrrcntalebetUSRofcogfapbe: 
;. %<Ki til al Sfraeld «ern9 i9tcnifl})cb, 
bu iTal flge til bem : 3 ffal bare bcHi- 
; t^i ]eg. ^rren eberd ®ub. er ^aig. 

c. 11,44.45. 

. 3 ffal beer fr^gte fin SRober og fin 
bcr. CM 3 ffal bolbe mine Sabbaler; 
er ^rrrn eberO ®ub. 

S Aof. 31, 13. 9f. 48; R. 

. 3 ffal trte benbe eberft «nPgt til «f- 
bemr. og iffe glore eber {tobte ®uber ] 
er ^rrrn eberd (Sub. 

8 A-ef. in, S3, c. 34, 17. 

. Cfl naar 3 bil flaqte ^af-0fferet9 
frr for Mrren, ba flal 3 offre bet til en 
baqeliqbeb for ebcr. c. 7, 1 1. 

. Tct ffal oebed paa ben ^ag 3 fiagte 
:. 00 cm anben ^agen ; men bt^ab fom 
ne« til ben treble Sag, flat obbrcenbed 
b 3ib. e. 7, 16 fqq. 

fflen cm (noget) otM bog (beraf) 
a ben trcbie £ag, ba er bet en 0am' 
Iff. (bet) blicer iffe bebageligt. 
. bg ^c, fom bet aber, ffal borre fin 
legkminq, tbi l^n ^r banl^Uiget 
Enend ftelligbeb; og ben famme<|^' 
I ffdl ubrDbbeb fra lit golf. 
. Cgnaar3b0ff('ber0)ianb9^cff,ba 
t ba iffe bofte albele(» bet bberffe of paa 
I fgrr; iffe beUer ffal bn fanfe neie i 
1 4)0fl. C. 23. 22. 6 Vlof. 24, 19. 

0. ru fbil iOe ^Uer eflnfanre (fBUn- 

9 bmeme) af bin Bttngaarb, eg ifft fanfc 
be 93ar, fom ere nebfalbne i bin IL<iin« 
gaarb ; tu ffal labe bem bliDc til ben gat- 
tige og til bca greminebe, jeg er ^(Srren 
cbcr6 C*iib. 

11. 3 ffal \nt male, og 3 ffal iffe Ibbe, 
ei beUer falffeligen banble, nogen mob fin 
9tafle. 2 mol 20, 1 5. 1 6. Ool. 3. 9 

1 Ihr«r. 4, 6. 

IS. Cg 3 ffal iffe falffeligen fbarge beb 
rait 9lam, faa bu oanf^Iiigcr bin (9ubd 
KaDn, leg er ©(grrcn. 2 iJlof. 20. 7 ic. 

13. (Du ffal iffe giore bin 9{affe Solb. 
og ei rooe (bam) ; bu ffal iffe labe ^ag' 
^onnerenft Slrbcibed ()ion) bliue bob big 
9latteu ooer, inbtil cm i)torgenen. 

SiKof. 23,7* 5 !lKof. S4« 14. 3<c. 23,13* 
3ar. 5, 4. 

14. Tu ffal iffe banbe ben f cDe. og iffe 

lagge 3tcb for ben IBlinbe, men bu ffal 

frbgtc for bin (Sub ; jcg cr ft(irrcn. 
5 ajiof. irr, ih. a :»j«of. aa, n. 

15. 3 ffal iffe gtore llrct i rommen, bn 
ffal iffe anfce ben Winged \perfon. og ei 
habre ben ^^orlbiged ^erfon ; men bu ffal 
boranie bin !Jlocffe i Wetfarbigbeb. 

5 fflof. Iff, 19. JOrtf. 24, 23. Sdf. 2, 9. 

16. Tn ffal iffe gaac fom en ©agDaffer 
iblanbt bit golf, bu ffal iffe \iaat efter bin 
Waffce ©lob •, teg er ^rren. 

<pf. 15, 3. •)>(. 50, 20. Ser. 9, 8. 

17. Tu ffal iffe babe bin Prober i bit 
j^jerte ; men bu ffal oDerbeoife bin Woffe, 
at bu ffal iffe bare 3i;nb for band Sfplb 

9RAt\h» 10, 13. eiK. 17, 3. 

18. Tu ffal iffe bet>ne big (felD), ei bel- 
ter bebolbe (ilirebe) imob bit goifft IBorn, 
og bu ffal elffe bin Btoffe. fcm big feli> ; 
leg er S^dmn. mam. 5, 43. 44. 

Mem. ]2r 19* fRarr. 12, 31 ic. 

19. 3 ffal I)oIbe mine efiffe : bu ffal 
iffe labe bit IBeeff f^xbe fallebd meb anbet 
Slagd; bu ffal iffe faae bin tSger meb to 
€Iag6 Sab ; og Itlaber af to SlagO. oa- 
bet tilfammen. ffal ei fomroe paa big. 

C. 18, 83. 5 fKoT. 20, 9. 11. CP). 44, 17» 

20. Cg naar en SRanb ligger bod en 
^inbe, meb 3abd ©eblanbelfe. og bun er 
en ^ieneffe|>lge, fom er trolooet en ^{anb, 
men bog iffe albded er fjcbt led. eOer bar 
faaet grlbeb, ba ffal ber ffee en «eofeife, 
men be ffal iffe bobeb-, tbi bun bar iffe 
frigioen. 5 9)2of. 25. 2. 3. 

21. Wen ban ffal fremfcre fit 3fi)lb- 
Dfferfori^(Srren. til gorfamlingenb^u- 
lunb Tor : en Vaber til Sfblb-Offer. 

22. r^ 9Jra|teu ffal glorc %otl'\Q^ \ot CtB tirblc Waft Po» nnt anngl. f" Mn« ©ijnb, Tom bon moIU mine Rrttt. Ofl flint >». M« 
fnnbrtt ; ka fral fwn foot iforiobtlft for | :5«mo. 1 18, SO. t », 8. «. 

SO. Cat)lttl. 

Igt hnrtgin »i •!«*, fn Hoi wtcifn^ b« fijntirtt ; m m fyxn foot goriobtlft for S^ma. 
ftn Sunt, fotn i>an f^abtiit 

33. Da nam 3 bmmt tnb 1 tenbrt, og 
(lantc alltljaanbf 2raa HI epift, bq fim 
3 dffrittrt bttrt SJorljnb, nnniifl btrrt 
Smgt ; t tre «ar irm bt agtrt of tbtt 
torn noRiftaainc, faa (Jbti) Itft ftol «brt 
(Dtran. 

34 Cg 1 btl ficrbt tor (Ta( at brrrt 
gnigt bare IjiUlfl HI ¥t1l> for ^mo. 

S5. Wen I btl ftmtc «« maat 3 abc 
grugKn brof, at 3 fomlt tb" »"Mii 
hriij) ttg (r Mmn ebtrt (Sub. 

36. 3 fral anltl abt meb Blcbtt ; 3 
pal IKt ftwflt, d ^U(t Wirt Eagoal- 
fitre. t.3,i7x- 2aong.31,6M 

VI. 3 fral itrt ninbftlttrt bet t)6crfle af 
ebtrS ^ODtb^iar, t\ IjfllCT ffiil bu fovbar- 
W ftanten af bit etjag. c.31,6 

28. Do 3 ffQl IKc friarr tnbflaartt 
(Jffln) for btn iCubrt Sr^ib I rttrt Jtieb. 
t\ ma f«tU tiblct errtft paa tbcr; leg 
n^nen. SSRofU.l. 

39. !Su fral irrt ban^clllgt bin Xatlei. 
at labt benbt bebriDt Writ; « Sflnbet 
IHc rial bcbriue pontic, og Sianbct bllK 
fulbt af enccnbfrL 

30. 3 ffal l)Dlbt mine eabbattr, og 3 I,*. I fTal fnjfltt for mln ^Uiflbom ; !« a 
Mmo. t. 33. sTqq 

31. 3 ftal ine Dcnbe ebei 111 ©baaquin- 
bfr, ofl iirt foge fttn tU legnB-Ublnflgm. 
at bllPt urene Deb bem; |(fl ee fettrven 
tbertSttb. e, 30,6.37. l (Earn. 38, 7 

33. !ru(lalftaaeotifocben®raol)«rbt- 
bc, og fyxtn Ben (BamK ; og bu flal frifflti' 
foiblnaub.teger^nrn. lSim.8.1.! 

33 Cfl naar eti gremmeb er fremni« 
his blc i rtetl 8anb, ba flai 3 If'e foifm- 
btle&am. S!iJlof.3a.21. t. S3, 9, 

34. Ctn gmnniebe, fom tt frttmiKO 
ftoe tber, pal wtrt ebn, fora en 3nbfBbt d{ 
(Der, og bu pal tiftc fyim. fora big felt ; 
1^1 3 twM txmt fiemmtbt i Wgp))" 
Sanb ; ftfl n ^ntn tberB Snb. 

35. 3 fral life fllort llret 1 ^ommtn, i 
anaairt, I Rkcfltcn. og 1 ffitoaben. 

s«io(.a3,is. ort(.ii,i. (,ao,i(i. 
3G. Wctlt *t<ielf[na!tr, nllf (Bctgl-) 
©ttnt. ret ftplw, og rtt *!n fr.il 3 haw , 
M er StttTtii tbfta Bub, fom unient ebrr 
afWgUbti^anb. Sffllof.iU.lS. fgnMMt HI (fMMrti *1 •• l^l fcMniRid 
MH, ai lint ftdtiil TM OKH atni ^,<i 

U lOtflltM) SiMUMMk' IBM. 

1. Og^nentalActfianofcogfaglK: 
3. Cg bn fral flgc til SfmelB Bm: 
imofoinljdfl af SfradS enn tlln af ba 
Sremmebe, fora n freramtb 1 3fnJtl, brt 
glocr til Vtoltd) af fin Sob, fTal cUfcli- 
(len bobrt ; goltd 1 Sanbet be fTal flrac 
ijara mtb SttBC. H8,«l. 

S«M. U.10. Sir. T, 31. 

3. Cg teg, ]cg ell fath mlt Inflgt tai* 
ten fammc SRanb, og t<a bll nbnbbt (n 
nilbt af fit goU, forbl fno goD tUflRoM 
df fin enb, til at g|nt rain ^Mum 
until, og at banlKDlgt mlt ^Ige Mohl 

Ij. ifc 8. 

4. Cg bcrfom golttt I Sanbrt fttr Igicfl- 
ntra Slngtre nub btt fammt IRtnatflc, 
ibct l)an gao til BRoIt^ af Pn &tb, it 
C( fiaattiomltttl^kl: 

6. Xta oil Kg. leg fixtk mlt Riflflt Inob 

»et foranu aKranefte, og tiwb ^il 

t, og Bll ubTObbt ^n, oq alt btn, 

•cbrlH borrric tfter fyxm, at bcbiioc 

feorcrit tper BlplMft. mlbt of btrrt golt 

6. Dg nnac en i^dq Mnber fig tH 
gpoaflOlnbemt, tllfr 111 Iton»-Ubte(i- 
jcTc, til at bebrlot ^omit rptr bem, ba 
OU leg fattt rait Hn^gt Iraob btn famot 
Berfon, og jeg bit tibnjbbt bam fta p 
goll. e. 19,31. SVIof. 18. 11. 

7. ITetfor^lllgertbtr.KiBffTtrtidUgti 
t&l lea, S)lfrTtn, cr tbnS Anb. 

(.n,M.«. (.»,* 

8. Dg liolbtr mine Snrre, og ginn bea: 
ttg ti fiffrren, fom g|n tbtr ^itgc. 

9. Ztt ifoofomtKlft btr banbtr pn go* 
bcr cUer pn BRobn, flal ollftllgm bsM; 
fKin banbtbt fin gabtr. cQti fin DIobn 
^ne eiob Dctrt DDce Ijam. 

a«ti>[. 31,1" ~ ■* 1,11. :DiH. WkM 10. Cg en Xtanb. fom btbrlbn ifitl 
intb tn fllanbS %u|tni, bm fom btbribtt 
^oti meb fin Wot|l(0 buflru. ben $«!• 
(ari og ben boTclout ftal blbfcllgtn babrt 
1. i&M. s*u.n.H. mm-t.«- >4-*>(' 98.91. Cd». S)eii treble Vlofe 0og. ISl 11. Cg en IRanb, font iigfltr M fin 

Ebcrt j!>Dftni, ^n ^Der blottet fin 
brre fdlitfcl ; be {Tal bcgge biefcllgt n 
>£bc6, bcrc9 S3lob ffal Dare ot)cr bem. 

c. 1«, 8. 9 Cmi. 10, 89. 

12. Cg iiflorr en SRanb M flo @^^ 
j)u(tni, ba jTai be begge Didfdigen b0bc4, 
« bdoe gjort en (flloenbig) l^blanbelfe, 
^err« 9Iob ffal bare ober bem. c. 18, 15. 

13. Dg ligger en SRanb bo6 en Wanbe- 
^cn. fom man ligger ^lA en Qbinbe, 
^a baoe be begge giort en §kberftt)ggelig« 
Kb ; be {!al blbfeligen bobed, bere« l^Iob 
tal Dare oDer bem. c. 18, 3S. Stem. 1, 37. 

1 Cor. C 9. 

14. Dgtnger en IRnnb en Obinbe og 
»enbe« IDlober, bet er en Sriotnbfel : be 
tal brcenbe f^im meb 3% ja bem (beg- 
le). og ber ftai Utt Doere (nogen) <8r|anb- 
cl tblanbt ebcr. c. 18. 17. 

15. Dg en flRanb, fom Uggcr bod rt 
Secfk. ffat Didfeligen bebed, og »rrflet 
Yal 3 brabe. c. 18. 23. 

16. Cg en l^inbe, fom fommcr nctr 
U noget 9ee1t, at bet baDer foellebd mrb 
)enbe, ben CDinbe ffal bu ibtditaac, oq 
Betftet ', be ffal Dibfeligen bobcd, bcrr^ 
Blob f!al rare ober brm. 

17. Og fager en Wanb fin Softer, fin 
iaten Tatter, efler fin snobrrti 2)at- 
rr. pg feer (^enbed Blufel, og bun, bun 
rrr bane Blnfrl, bet er en gruelig 3:ing, 
g be ffal ubrt)bbc« for bercA golfed 
9em6 Cine; l|^n blottebe fin 3ofler6 
ttnfel, (an ffal bare fin Vtidgierning. 

18. Cg ligger en Wanb i)06 en ^uflm. 
Mi er foag. og blotter ^bed IBlufel, 
letter (Knbeg Kilbe, og bun blotter fin 
)iob« Ailbe. ba ffal be begge ubr^bbeO 
f bm« golf. 

19. Cg bn ffal iffe blotte bin aRoberS 
:0lter6 og bin gaberl 6eftere 81ufel; 
^ btn (fom g|er bet.) (niDer blottet fin 
otr eiagt, be ffal bore beree fKidgler- 
ing. c. 18, 13. 13. 

90. Cg en Vtanb, fom ligger bod fin 
farbroberd ^nftm, (an (aoer blottet fin 
larbroberd Olufel; be ffal borre bered 
l^nb, be flttl boe bamtofe. c. 18, 14. 

91. Cg berfom en Vlanb tager gn 9ro- 
Brt £)ttfh'n, bet er en flem (ftierning ; ijan 
lott^ fin Oroberb Slufel. be ffal Dare 
Bftlvfe. 5 SDlof 35. 5. SRarc. €>. 18 
89. iBaa ffal 3 l)OlDe aUe mine 3riffr, 0)i 
b mine ttette. og giore bem. at bet ^unb I ifffc ffdl ubfbbe eber, fom jeg Dil fore eber 
inb ubi, til at boe bembi. 

C.19,S7. C.18,2S.98* 

93. Cg 3 ffal iffe Danbre i bet golfd 
Sflffe, bbllfct leg ffal nbfafle for eber; tW 
aUt bidfe !ling ^De be g|ort, og jeg Dam- 
mebed oeb bem. 

94. men leg figer eber : 3 ffal eie bercl 
3anb, og jeg Dil gioe eber bet, til at eie bet, 
et Sanb, fom fibber meb Olelf og i^on* 
ning ; jeg er ^Srren eberd (Sub, fom ^am 
ber abffilt eber fra golfene. 

8 0tef. 3, », r. 13, 5. 1 JTong. R, 53. 

95. Cg 3 ffal giore eflldmtofe imetlem 
rrne T:\)x og urene, og imeOem rene gug* 
le og urene; og 3 ffal iffe giore eberd 
Sjele beberflijggelige paa iD^r, og paa 
gugle, og paa alt bet. fom fn;ber Jpaa 
3orben, I^Dilfet jeg baoer fraffUt for eber, 
at 3 ffal (olbe bet ureent. 

c. 11, 3 2C. 5 iXoU 14, 4 ic* 

26. I^crfor ffal 3 bare mlg bffliger tf)l 
leg ^(Srren er bellig ; og jeg (niDer ab« 
ffilt eber fra golfcne, til at (^ore mig til. 

C. 11, 44. 45. c. 10, 2. 

97. Cg naar af "Olanb eUer Cbinbe no« 
gen er en 8baamanb, eUer !legnd-Ub* 
lagger, be ffal Dldfeligen bobed ; man ffal 
flene bem il^jel, bered S3lob Dare oDer 
bem. c.19,31. 9 IDtof. 39, 18. 

91. SapiteL 

^rren shff r 9wt, om H^t^tmtt OSorg over bi 
X^dr, em ttttf Vtiuftolb, eg UtH Xattn, noar 
tifU Mtivt fyott, l^i. $wrbb<« Un j))>p(i^x 
^xoHL i faabdnm ling fb( fbrf)o(tc fipr 10^15. 3ii< 
p/tn, fom Y^Xftt Srffl ipaa ftt Ccgeme, nxaaxxt fbrrctic 
iOifrin<Kc, cOfcr an&cn Xytxtifit i ^dia^omnicn, 
gjenM |)on maattc ni^^e pn SDmI ajf JOfringcrm, 
10=24. 

1. Dg ^rren fagbe til SRofe: tael til 
f^rafterne, Varond Sonner, og flig til 
bem: en ($raft) ffal iffe giore fig ureen 
}^a et eiig iblanbt fit golf ; c 19. 39. 

4«{of. 5,3. «t.44,UL 

9. llben ober fin narmefte Slagt, fom 
^am narmeft til^erer, oDer fin S)(ober, og 
Ober Hn (faber, og ober fin ®on, og oDer 
Pn Matter, og oDer gn IBrober, 

3. Cg Ober fin Softer, fom er en 3om- 
fru. fom er bod l^m, fom iffe baoer Daret 
nogen SRanbd (ibuflni); oDer ^nbe 
maae ban giore fig urcen. 

4 i&an ffal iffe befmitte fig. (fom ben. 
ber er) en ^rre Iblanbt gt golf, at ban 
Danhelligrr gg. 

5. Te ffal iffe I)cller giore bered ftoDeb 
ixci ffaibet, og iffe afrage bet \];bct\lt (4 13* <Den treble Wofe Bog. tl 83.0^ bereft Sflotfl, og el ffjare et ubffoaret 
Zcqn i bcrcO Jticb. c. 19, 37. 

6. T>e ffal Deere f)cUlge for bcreS (5nb, 
Of) iffc l»anl)eUige bered &uH 9(aDn, t^l 
be offre felSrrenft Slb-Dffcr, bered ®nb8 
S5rcb, og (bcrfor) ffal be bare albelc6 
iKHlge. 

7. Tt ffal irfe tage nogen ^orefone, 
eller een, fom cr frctnfet ; og ben Dolnbe, 
fom er ubbreDcn af fin ^anb, ffal be Iffe 
tage j t^i I^an (^roeflcn) er l^lllg for fin 
C^ub. Ga^d). 44, 22. 

8 Tcrfor ffal bu bolbe f)am (jclUg* t()l 
ban offrcr bin G)ubd IBrob \ ban ffal Dare 
big ()cilig, tbi leg S^^mn er ^llig, fom 
ebcr flior (jcllige. 

9. Cg naar nogcn ^rotflcd Matter be- 
gi)nber at bcbrioe ^oer, bun l^\>cv oanbel- 
ligct fin Jabcr, bun ffal broenbed mrb 3lb. 

10. Dg ben. fom cr ©bbcrfle-Vrctfl l- 
blanbt fine !&robre, paa boidi^oDeb^alDe- 
Clien er uboft, og ^Did S$aan\> man b^Der 
fDlbt, for at fore fyim I Aloeberne, ban ffal 
iffe blotte fit $oDeb, og el fonberrioe fine 
itlctber. 2 mol 28-41. 

11. Cg l^an ffal Iffe fomme til noget 
bobt 2iig, b<in ffal iffe gjore fig ureen, 
(IjDcrfen) for fin gabcr eller for fin SWober. 

4JKof.C, 7. c. 9, 6. 

12. Dg ^an ffal iffe ubgaae af i^el- 
flgbommen, og I)an ffal iffe Danbellige 
fin (3uH igenigbom; tbi banO (9ub6 
SalDe-Cliefl' Jtronc er paa bam, leg er 
^Grrcn. c. 10, 6. 7. c. 8, 9. 12. 

13. Dg ban ffal tage en j^uftni i f^enbed 
Somfrubom. ^^. 44, 22. 

H. (Sn (Snfe, efler Ubbreben, eller frocnfet 
t^ore, bem ffal ban iffe tage, men en 3om- 
fnt af fit golf ffal ban tage til ipuftru. D. 7. 

15. Cg fym ffal iffe Danbellige fin Sab 
iblanbt fit golf ; tf)i leg er ^drrcn, fom 
glor bam bellig. 

16. Cg ^(Srren talebe til SRofe, og 
fagbe : 

17. ^aci til ?raron, og flig: naar berer 
en 9)lanb af bin Sab i eberft Slagter, fom 
er 2bbe \iaa, ban ffal iffe fomme nar til, 
at o^re fin (^ubd S3reb. 

1 lim. 3, S. lit. 1, G. 7. 

18. ^bl Ingen SRanb, fom 2bbe er paa. 
ffal fomme nar til, (oare fig) en bllnb 
8)lanb. eller lam, eller fom l)aDer (noget 
Xem) for fort eller for lang ; c. 22, 22. 

19. Ciller en iDtanb, fom iKioer I6raf 
(Ma gob, eller Braf paa S^aant ] 20. (£Uer fom er frogn^ggef, eOer to 
Doerg, efler l^t)er 0lctn paa fit Sik.tVun 
fom haoer tor @f uro, eOer gnat, eUer foa 
t)ax »ror. 

21. Cg ingen 9Ranb, fom fniDer 2m 
paa fig, af 91aron§ ttrotftene Sceb. fM 
gaae frem, at offrt ^rrene 3lb-0ifirrt; 
ber er Sbbe paa ^m, ban ffal trrt ^m 
frem, til at offre fin 9ub6 Breb. 

22. (^og) maa ^n abe fin OnM 
Brob, (baabe) af be forbelee j^Utge 
Sing, og af be (anbre) (HrUige Sing. 

23. ailigeoel ffal ^n iffe fomme tU 
{^orbanget, og ei gaae frem til Sltrret, 
tj)i ber er ^))t>c paa ffam, og haa ffal ifit 
Danbellige mine ^lligbomme, t^^i jeg cr 
^(Srren, fom glor bem (^ellige. 

24. Cg SRofe fagbe bette til Varon 09 
til (HindSonner, og til alleSfraelft fbfsn. 

22. cra|>itcl. 

^rren ferb^^cr VroOrrm, naar U mr urtm, il 
o^ af Ofcmc, ic. 14). earcr, ^w ^r rlUcI 
niaae alt Utai, tlltt iiXt, 10&16. 9ttrbodcr tt 
offre ttt, fom rr urrrnt eUer har negm tvlbt, lit 
iU. ictxtr, naor et Offer moattt t^tH, eg niti 
bet fEulbe oMf/ ir. 20*33. 

1. £)g j^drren talebe til Olofe, og 
fagbe : 

2. Siig tit Vfaron og til banO Senner. 

at be ffille fig fra 3fraeld Berne bedige 

Sing, og iffe Dan^llige mit ^Ilige Kaon ; 

(be ffal ^olbe fig fra be Sing), ijnoiih be 

^ellige mig ; )eg er j>(Srren. c. 6, la 
c. 17/ s. 4 oief. 6, 93. 

3. Siig til bem : ^llfen Vtanb i ebeil 
Slagter af al eberO Sab, fom foromer 
nar til be belHoc Sing, fom 3fraeld fdmn 
bellige ^rren, og ^nd UreenfKb er pact 
bam, ben famme ^^rfon ffal nbrbbbeS frs 
at Dare for mit 9nfigt, leg er i^rrre. 

4. ^Dilfenfombelft ber er af Varolii 
Sab, og l^n er fpebalff, eller ^bcr ^ob, 
ban ffal iffe abe af be f^ellige Sing, inbtil 
ban Dorber reen ; og ben (iffe beller), fom 
rorer Deb nogen, ber er nreen fbrmebetft 
9iig, eller ben 9}Ianb, fom Sab gooer 
fra ; C. 5, 1& 

5. Gller ben Otanb, ber rtrrer Deb noget 
iBrimmel, fom ^n fan blibe nreen af, 
eller Deb et !3)lennefre, fom man fan blibc 
ureen af efter al betft Ureenl^. 

6. T^en ^erfon, fom rarer Deb bet, ftel 
Dare ureen inbtil 9lftenen ; og iKtn ffol 
iffe abe af be ^ellige Sing, men babe fit 
2egeme i S^anb. 

7. Cg naar Solen gaocr neb, fiia cr I. S3. ^^. 3)cn treble flRofe 000. 18? tn rrrn ; og Qbcn maa (an abt af be 
Itiflc Xing, tM bet cr band S)tab. 
). ^an fTal iffc otbe ^atifcl, eUcr bet, font 
fonDcrrcucr, at blioe urccn paa btt] 
fl rr ^Srrcn. (^5. 44. 31. 

9. Cg be flal bolbe bet, leg Di( tyit>t 
olbet, at be Ual iffc bare 8t)nb for ben 
;dg6 3rl)I^. og bee beri, naar be ban* 
cUigebe bet ; leg er i^Qrren. foro beilig- 
|Qr brm. c. 31, 23. 4 SRof. 18, 33. 

10. Cg ingen J^remmcb ffal abe bet 
xUtqe 'y ben, foni bocr bod ^raflen, og 
n Xaglenner ffai iffe abe af bet iidilQC. 
11 SKen naar ^rcrOen bat)er ficbt en 
krfon for fine Venge tU en dienbom, ba 
aaa ben cebe beraf ; og boer ben, fom er 
Mt i ^ne JQuue, be maae ctbe af i)Kind 
»reb. 

13. iRen naar en ^roefted Matter bliber 
n fremnieb 9(anbd ^uftru. ba fTal bun 
rte abe af ^e iicUige lingd Cpleftelfe. 

13. Wen naarenypr(tfte6l^atterbllt>er 
Enre eilcr Ubbretoen, og bun b^oer ingen 
Bdcb. og bun Denber tilbage til Pn S^berd 
buu6. ligefom i benbed Ungbom, ba maa 
>un ctDe af jin ^at)cro !&rob ; men ingen 
gremmeb nua abe beraf 

14. ^eDs^ernogenafbet^ellige ubi- 
>eaffd. td fLil ban Icegge ben femte Dee( 
>erdf bertil, og git)e <^raflen bet tillige 
neb bet ^lUge. 4 SRof. 5, 7. 

15. Cg be ffal iffe ban^ellige 3fraeld 
Berod bellige ling, nenilig bem, fom be 
luUe cbiafie for ^rren. 

16. Dg (iffe) bdabe fig meb anidgler- 
ling (og) Sfpib, naar be otbe bered bel- 
igc Xing ; t(^i jeg er ^rten, fom ^lliger 
«m. 

17. Cg ^rren talebe til SRofe, og fag- 
>e: 

18. ZaU ti( Varon og til ^n9 @enner, 
^ til dOe 3frartb f)ern, og fiig tii bem: 
Mdr nogenfombelfl of 3fraei6 ^nu6, eiler 
tf be gremmebc t Sfraei, bit offre fit Df' 
rr. nitm bet er bered S&efte, eller bered 
tioillige Offer, fom be bil offre i^fSrren 
H et ttrcrnb-Cffer : e. 7, 16. <pf. 50, 14. 

19. (:Da ffal 3 giere bet faalebed) for 
ter til en tkbageligbeb, (at 3 offre) en 
ban fomben l£bbe af ftort Oooeg, of %aa'' 
xnt elier af <l^eberne. e. 1 , 3-10. 

30. 3 ffal 3ntet offrr af bet, fom ber er 
Kobe iKia ; tbi bet bliber iffe til en Be- 
bagdigbeb for eber. 5IRof. 15,31. c. 17,1. 

31 C0 Mor Bogri trfl offit el ?af- Offcrft Offer for j^rren, et f^^nbertigt 
2ofte, ellcr et frlDiUlgt Offer, af ftort 
Ooag. eller fmaat Otxrg. ba ffal bet txxre 
uben ^Dbe, (at bet fan Doerc) til en sbe« 
bageligbeb, ber f(al (let ingen l^i>be bare 
)>aa bet. 4 9lof. 15,3. 

23. l>et fom er blinbt, ellcr (been)- 
brubt, ellrr iemlaflct, ellcr fom bak>er 
fibt)enbe 3aar, eller tor Sfuru, eller 
gnat, bet ffal 3 iffe offre ^drren ; og 3 
ffal iffc gioe 3ib-0ffer af bem paa iSlte* 
ret, til i^drrcn. 

23. S^aabe en O^e og et gaar, fom (^a- 
tcr (^em) for flort eller for libet, beraf 
maa bu giere et frioilligt Offer, men Hi 
et Softe fan bet iffe Dorbe bc^ageligt. 

34. Og 3 ffal iffe offre ^(inen 91oget 
fom er fortrt)ft, ellcr fnuuft, eller fenbcr- 
rebel, eller afffaaret ; og 3 ffal iffe gjere 
faabant i cberd 2anb. 

25. Og 3 ffal iffe af en gremmebS 
j^aanb offre ebcrd C((ubd SL^rob af noget 
af bidfc; tbi bcrcd gorban^clfc er paa 
bent, ber er 2bbe paa bem, be ffal iffe 
bllDc bcbagelige for eber. 

26. Og ^drren talebe til Olofe, og 
fagbe : 

27. 9laar en Oje cHer et gaar, riler en 
Wecb fobefi, ba ffal ben tare i fbt) ta^t 
bod fin SRober; og fra ben ottcnbe ^ag og 
berefter ffal ben oare bel^agclig til ct ^Ib- 
OffcrO Offer for i&Crren. 3 aWof. 22, 30. 

28. .^oab enten bet er 0]^e eller gaar, 
ba ffal man iffe flagte bet paa ten ^ag, 
meb fin Sffobning. 

29. lllfen naar 3 flagte ^(Srren et 2ob« 
Offer, ffal 3 flagte bet, for eber til en 
I6ebageligf^b. 

30. ^et ffal abed paa ben famme I'ag, 
3 fPal iffe leone beraf til oro SRorgenen \ 
jeg er .^(Srren. 

31. ITerfor ffal 3 l^olbe mine fiub, og 
glore bem ; |eg er ftdrren. 

32. Og 3 ffal iffe oanbelllge mit (ellige 
9lat>n, at leg maa borbe l)clliget mibt 
iblanbt Sfracld IBmrn; jeg er ^drren, 
fom ()elliger eber, 

33. eom ubferte eber af Sdgbbti Sanb* 
at Dare eberd ®ub ] )eg er ^drren; 

83. (Ea|>itel. 

^mn 0toer toM em U fenwmlb ^MHbitt i 
eftrtclcffKft ein ten fi)Mnbt ZVig, 1*3. Dm foo* 
fU'^ta^tn, 4^14. Dm S^nlfTF^ffkii, J^O. 
Dm »a1unfs^«itib«n, b. c Sf^vm* |{i)£«ar«»i 
85. Dm aerU9(Ifntf t>«itfti 9MS. S>» U«^ I3i Zttn trtble OtDft Sog. •S. Cii». I. Og ^rrtn tabbt 111 Wtorc, og 
fagbt: 

9. larttllSfrotieBern.ofllilfllllMm; 
(anlanscnbt) ^iffrrtne bfflciulc Ii^cr, b.i 
3 (I'll utraabe bdllnc 5ommeiirLiltjtlfct, 
ba m blBFc mint bcH(mlt ll&cr : 

3. ©cj t-anc Rul (al) W|einli]i) nicrtS. 
mtn pita ben ftjwnbt Tad cr tn Sjoiicft 
eabbut, tn lidlls eammcnld It^clfc, ba 
(Idl 3 Innrn ffllrmlnB fllart; ttn tr for 
^Smn rn Sabbat, 1 oIK rbtrS S.^[>U|j(r 

4. 3>iflfc (It ^BrHiib brflnntr Jltrr, bt 
l)flllflE ®aniniciiroltclttr, fom 1; ftal ub- 
TOiibf HI btrte hflrmtc Jlbcr : 

5. 3 b(n fofflt aJfaiincb, ^aa btn 
flortrntt Tag i SJIajnctcn. Imrlirm it 
tocnbt Siftrncr, bn n brl Slaafff for fcCr- 

Ttn. aajlcif. 12,6. 18. 1D1 Jtlb. i7, ■16-5I). 

G. Cfl pJJ ben ftmtcnbt Tfifl 1 bcnnt 
Btaonrt cr bf ufDrtCc (*^D^!l) fiieillb 
lor fetfTTcn ; 3 fldl att ufortbc (4>rM} 
1 f()l) lugr, SWtpf. 13. 15l 

7, HSaa btn fsiflf Taji rial baic cbct en 
Ijflllfl SammenfolbfUc ba ftdl 3 iiiflen 
KrbdbB Wlernlng fllDrt. U.35. 

e. Cfl 3 flai Dffre Slb-Cfftr for S>ffit- 
ren 1 Too ^Tnne ; (id'i ben fijpenbe Tjh 
fTdl bctrr tn belllg 'SaniiiKiitdlbtlfe ^ 3 
ftal tHt flicrt ncfltn ^ienciiro ©jfrning. 

9. Ofl^ttrrtn Mlcbt lil ^ofr, o(i faflOe; 

10. lad til Sfraeli «ern. c(j lliq lii 
btm; naatStominclnbl btlSun^ foiu 
tffi Oil fliM tbtr, 0(1 3 fiopt bcio Sjefi. 
Sa fTiil 3 frcmferc en Dmtr of txt fprfif 
of (btrt 5)0(1 tU '?r(r(l(n. e a, U. 

II. Cfl ban Ral bcbctgt btn Dmer for 
^rrrnS andflt, for cbfr HI hi iScbnflf- 
llfllicb;|)na ben anbenXag eflereabba- 
ten ftal Vrctflrn bcDCtfic btn. 

i-2. Pg 3 ((ill fltorc Offer pan btn fnni- 
mt Tag, nuiir 3 (H^bt ) btbtcflr ^en Cmtr, 
ttt iam ubtn Si^bt, aargammelt, lil tt 
JBranb-DfTet for ftlSmn; 

13. Cfl belb anab-Cfftr. to aienbe-jwr- 
ttr Olttl, blanbtl mtb Clit, tU tt 3ib' 
Cfftr for S><Srnn, til tn bt^fitlig Sugt ; 
Ofl btIB !Dtll-C|ftr af Sllln, (d glerbcpart 
of en i&in. t. 2, 1 it, 

14. Cfl 3 ftal Iflf <«bt »nib. tiler flrill 
«S tOtt (flcont) aorn, InbtU ^tn fiimmt 
Sag, Inbtil 3 fort tbtrt ffu^e Clfert 
frnn ; btttt ffal part I)pS tbtrt eflcrToni. 
Dim tn tblg €nr, 1 Qllt tbtrt ecllgrr 

u. C«3fdbfla[ tcOi tbtt |ni osboi ragtn tfttr Sobbattn, |hi bra Sag. 3 
barr SStDagclftst Cmtr frtm, ftb Wt 
eabbater, 6 aRof. 16,9. 10. 

16. 311 btn anbtn iDag tfltr Sabbiitn 
btn f^Dtnbt llgt, flat 3 txUt bdlntret' 
flnb>ll}H £aflt; faa |[<i[3 offrt nijtOlab* 
Cffcr for ^iTcn. 
IT. ar tMrt eollgn ftal 3 pmfm 
ectngciftne Snb btr ftal Mtn to 1M> 
af to Zltnbtparttr Dtttl, mtb esnbclii 
ffal bt bogcB i be tit tn {^[^t-Vrabt fur 

18. Cfl 3 (Tal offrc HDigtintb Brabtt (^ 
Sum, uben tjijbt, aargomle, og tm nig 
Stubt'JtalD, og to Uabrt; bt flal bart 
tl ttranb-CfTtT for jjUirrn, og btttt 
aSab-Cffrr, og btrc* rrtJ-Cfftr, brt tr tn 
befMfltU); Vuflte 31b'C(fcr for ^Smn. 

19. Cg 3 Dal law tn dtbtbul 111 enn»- 
Cfftr, og to liam, aargamit, til loI-Cf^ 
few Cfftr. 

tio. Cg Vrctfltn fTol btragt btm, IIDi' 
gtmtb Dt Sorflt-tilrabrt Br«b, mtb n 
UtKtgtlfc for jjffrrtnB Rnflgt, tiQigtmct 
bt to Vam-, bt (lal Mrr^Smn ^Ulgttt 
for ittrx|tra. 

21. Cg 3 fix! talbt finnnen paa btn 
fammt Tan, brt ffal Htrt rbtr tn btUig 
Samnttn talbt If r, 3 ftal Ingra ZintM 
0tcmlng glort; btt flol t>aTt m ttrig 
etit I allt cbtrt Uoilgtr, ^ tbtt« Sfttr* 
lommtrt. D. T 

33. Cg naar 3 l)«|lc (brri tanM t}^. 
ia \U\ bu irrt fllmt brt gbtillc olbttt* 
op pao btn Vgtr, naar bn Iwfttr, eg ri 
fanit note I bin ^|l; bn ftai labt brt 
bllDt til btn S^ttige. eg 111 btn arrumit* 
bt \ leg tr ^Srren tbtrt ttub. c. 19, 9. 

1 BW. M, 10. 

33 Cg^Grrrntalcbclilflnoft.ogfaflbt: 

34. Xatl III 3frarlt Sflu, og |Ug: bn 
fbutnbt Staancb paa btn fm9t 3^ag I 
Ulaanebtn, ftal bort tbcr tn ^nllr, ta 
l^fune-AIang til Stiuronnntlfr, tn brtig 
Samntenroibtllt. 4 IRof. S9. i. 

35. 3 ftal Ingtn SItntftet A)tmtng 
gtert , ofl 3 ftal olfrt 3lb.Dfftr for ^ trta. 

36. CgfjCrrtntaltbtmVIort.ogfdgbt: 

37. gitrabtitt taa btn tltnbt Sag I 
brnnt fnwnbc Vtaantb, branr rr goril' 
grlfrntiTaRi btn ffal octit tbtr tn 1)tO\t 
Sammtnlalbelft, og 3 Ftal Dbmngt rbnl 
eirlc ) og 3 ftal offrt Slb-Cfftr for ^Cr> 
rtn. c. 16, 30. 4 0tef.S9,7. 

38. Cg 3 flal Ingta ttttrnlng glm poa 
bn fammc SJag i t^l bn tr ^ortigtlfiig S4. Ca». Sci trtblc Otoft Dtg. g. til at nian Jforilsdfc for cbcr, ^r 
Rcnt rbcrO QdIm) Snflgt. 

I. Ifci M?cr Vtrfon, fora ffft hbmtjgfr 
t>aa fcrnae fammt Eag, ffdl ufttfltbrfl 
Pl golf D. 37. 

). Dg bret ?Wfon, fora gjor nogtn 
irnlDtt ;)da ttn fammc dig, Den ftrnimt 
tfoD bii |tg ctxiKsgcmlbt ub af (It golt. 
1. 3 ffl' Infltn Olmilng glort; btf 
I Saw en (Dig ffiflt bo6 tbtifl €ft(rtom- 
It, I dUe cocrt DDilgcr. 
I. INrnne tr ttra tn ftijiltB Sabbat, at 
ffol 4bnit)gr cbtre Side ; \>a3 ben nlcn- 
£ag i ffltaantbfli. em Vftcncn, fra btn 
• %Utn lil btn anbtn, ftal 3 i^cilt paa 
■rtSubtat {.16,31. 

3. CD^mnlalrbtlUSnofcogfaobr: 

4. iatl lil 3frarl« Bern, pg flig i paa 
I ^tfnbc l^ag, I bfnne ft)Dtiib( anaa- 
D. tr SotfalfmrB ^oltlb, I fDD iCagt 
r ^ntn. B- 40 4 Blof. 39, 13. 

ttrii. e, lias. 
3. ^a bfn forftt IDag flul twK oi 
:iig SammtnlalbdFc ; 3 ftal jngcn Xjt- 
Bn Wianing gjert. D. 7. 

16. 3 flai effrr 3lb-C|ftr for fcHrren I 
D Z'liAC ; Ma tta ottrnDc Xtag flat bore 
rr en lielltg 3amincntalMlfr, og 3 ffol 
ire tfima Sit-Offft. bet r to gof- 
Mbag. 3 f^l Inflca Ijcntftea 9 Inning 
Xt. 30^.7,37. 4fRor.29,35. 

s n>f. la, 8. S Jtien. 7, 8. D. 

7. rwfe m ^rren8 bfflfmte libn, 
3 ftal ubtaabt (Ktliflf Sammtnfal- 

fCT, at effit for ^rtfn Slb^ffcr, 
■anb-Cfftr oa ffllob-Cffcr, Slogt-Df- 
( »fl Trit-Cfftr(, ^m I«g» alrrnlng 
a fin Van -. 

8. fforuben ^rrmtSabbalcr, ag for- 
ra tbaA (^aixr, og fonibtn allc cbcrt 
ftti, og fcrub<a aQc fbfrt frtDlUge 
Ifir. fpm 3 fEdl giw ^rrtn. 

9. grmbtlrt paa btn ftmltnbf Tag I 
1 ftJDcnbc V)aaa(b, naar 3 fumlc 3br- 
iB Arobr, fmi 3 l^etttbdigcn jjolbc 
bicnA ^Itf b, fbD 3)iigc ; paa btn fotflc Ol 0« 3 ftil tagc tbn paa b«i fnfle 
ig gingtaf fttsnat Xratr, ^InKOblftc, 
•rou af tpttt Znitr, og Blcr Mb 
A; og 3 ff ol txm flUibc for ^ntafl 
n« Sub* flnflgt ftn> iSagt. 
I. Ofl 3 rral belllbcilgfiolbt ben beltib 
' ftfiRit fpti Doflr mi Kant, 111 tn cDlg Sril bo8 cbcrSCFtcrromniflT, f btn fijutabt 
IRaancS ftal 3 ijelllbtllgbDlbe btn. 

42. SpD Doflf ftal 3 bot I ^ntttr ; bwr 
SnbfobI 1 3rrail f'al bot i ^ptltr, 

43. ^a bet tbcTeSftrtommnT fTal blbr, 
at jtg lob Sfracie Sorn bot I ^ijttrr, btr 
kg ubFsTlt Mm of ISgOptl Sanb ; ]tg tr 
^mn tbtrS (Bub. c. II, 45. 

1. 18, a. 4. 30. 

44. Og anoFt fagbf om ftHrrtne btflcm- 
Ic ZIbtr til 3fnicia Scm. 24. Oaplttl :t(utinll DslntrS Sm 
Uilo t^rccnl Kim, ic. 10^11. btntn kijhr 
ai Ibni tarn, tt iii Urn, fcni [alb haid Hnvn, 
l^ia. ?izrFr,hnb Clraftcr nd[ pf^f rfaffl Btm, 
fen Il4a(r nagtn inKi, ttit dubtr Mm ^a hant 
(()niii, It. ITiSS, kn, on ^r hiriDd, ^(Mt, ^ 

1. OflfcffirrfntaltbetilOToft.onFanbti 
9. »nb 3frar1B »ern, at be ffal tage III 
bit] rttnl ftobt Dlle, af Dlii-trcir, Ml it)e- 
ning, lil at holbt Vampfn ftebfc tanbt. 
a Bel w, 20. i m.(. b, 4. 

3. Uben for BlbneBbijrbtts gorJiornfi. t 
jforfamlinRtnS ^ulun, ffol Xoron beeebe 
ben, (at Ibfe) fra ilftenen til oni aNorgt- 
nen, flebfr For £>(Emnll Snflgt til en culg 
Silt t)o8 (bert ffiftertonimcre. 

4. '^■la btn rent atiFtftagt ftal twn btrtbt 
Sampemc for ^<f irrnB 'ilnjli;! altlb. 

6. Dfl bu flnl Uxfft a)f«l, og bnge brraf 
tolD Sagtr ; (tn Jtagt ftal oart to Jlrnbt- 
parltr (uf tn lEplMj. 3 SNof 25, 30. 

6. Dg bu F'al Itcggt beni t to ffljber. fe^ 
I ^ber Kab, paa btt rent IBDtb, for ^r* 
rent enflgl. 

7. Cg bu ftal laggt ntnt OIntt pan 
bMi Hab. og bet Flal Mtt Briib til el 
3l)uIomnirlft»-COfftr), tt aib-OfTtr fbt 
^Srren. 

8. ^a hbtT eabbaie-Tiag ftal man 
btrrbt bet for &Srrtn« Hnllgt alllb ; af 
SfratU earn (jlal bcllt ffcr) til tn tbig 

9. CgbeirtalfiartVarDnog^nBSm* 
ntr til, og be FFal abe bet paa et brlilHl 
eteb i t^i btt tr l^tni tn forbeleS ^lUg 
Zing, af b^mai 3Ib-Cffcr, III tn tela 

ettr. 

10. men btr git en 3fratilllfr Cwinbt* 
Son nb, og ban oar rii VSgDptlfr StanbS 
6en mlbl IManbt Sfraelt lOorn ', og btn 
3FraclitlFle CijlabcEi Sen. og en Sfrotll- 
tip ffionb IralitM i &ltcn. 136 2>cn treble Olofe Oog. 11. Ofi ben Sfrarlitiffe ClDinbcd 8en 
talcbf ilbe om Stabnet og banbrbc, ba 
forte be bam til tlRofc ; men band ^oberd 
^lam k>ar 3domitb, ^ibri Dattcr, af 
Dand (stamme. b. 16. 

12. Dq be fatte ^am i J^orbarinq, inbtil 
(>c!rafffn) forflarebed (bem) fftcr i&(Sr- 
rcii()lDhnib. 4 a){of. 15,34. 

13. Co A^ifrrcn talebe tU !i)lofc, og fag- 
be: 

1 1. J^crr ub ben, fom baber banbet, ben 
iibcnfor Mxcn, og alit be, fom bortc bet, 
ffal UxrtiK bcree 4»«nber J)ao banb SjoDeb, 
o\i beu ganffc ^{enigbeb ffal flene bam. 

15. Cg bu ffal tale tit 3fracl(» S^om, 
og fige: bbilfenfombelft ber banbcr fin 
(Sub, ben ffal bcerc fin Sbnb. 

Iti. Cg f>ciilfen fom taler ilbe om j^Gr- 
rend 9{aDn. ffal bibfeligen bjobcd, al iOlt" 
nigbeben ffal Didfeligen ftene bam; lige- 
fom ben gremmebe, faa og ben 3nbfcMe, 
naar ban taler ilbe om bet 9{aDn, ba ffal 
ban bobed. 2aJlof.20,7. SWattb. 2r». 66. 

17. Cg naar nogen flaaer noget 9{en- 
ncffe ibjel, ba ffal ban biofeligen bobed. 

18. Wen boo ber flaaer et »ee|l Ibjel, 
ffal betalc bet ; gjelforajel. f. to. 17.21. 

IJ). Cg ben, fom gjor i4i)be jwa fin 
9<o^fte, beb bam ffal faalebed gjored. lige- 
fom ban i)aDer giort. 2 D){of. 21, 23. 24 k. 

20. ^rccf for Sl\r«f. Cle for Die, Janb 
for lanb ; ligefom ban baoer gjort ^bbe 
paa et i){ennefre, faalebed ffal ber gtored 
beb bam. Sue. 6, 38. 

21. Cg bbo, fom flaaer et ©eeft, ffol 
betale bet ; men bbo ber flaaer et 0{en- 
neffe (il)iel), ffal bcbeb. l tflof. 9, 6. 

22. iJen Wet ffal tocere for eber: fom 
ben gremmebe, faa ffal ben ^nbfobte 
botre; tbi leg ^(£rren er eberO Q^ub: 

>« :TC4. K», 4'J. 3!!Kcf. 11, 44. 

23. Cg (bctte) fagbe ©lofe til Sfraelfl 
fb^xn, og be forte ben ub, fom babbe ban- 
bet, ubenfor «eiren, og flenebe bam meb 
etene; og Sfraelfi »orn gjorbe, ligefom 
^rren I^atobe befalet 0{ofc 

25. (£a9)ikel. 

^mn giMc t»vi om htt SnotnU Varl ^U, 1<7. 
X>ni Itt halvtnHinHtnvtnit Tlar, fcni vat JubtU 
Xac« Nl ^Mr (^ll^< foniwc til fin <f icnbeni i^nn, 
bill. 3 Ayeb og G11I4 fh^^( rtfintt tfitr, hoot 
mange Hat rndnu Nr til SubcI^Sarci ; (< fluiN 
fn)9U Oud, 9^ f»r(a^r [iq paa hani ^rYnn i UrH 
^oiUiTiar, lA^a. XVt (»l4tt iant maatu nM 
Igjcn^tSiM. MMfoitifilhiftlteftiMfittanKi M. «5. Co^ 

hkrti9he(, 39=38. Owe futtifit Sfiadilrr, im 
fci<it( 04 Stlv ttl IknrM, niaauc U d l^rlfa mI 
Sircngbc^ i t( naattc IfffU poA Q^ffiSi^c KjaCcr* 
JkRS. 

1. Dg S)(Srren babbe talet til SRofe 
paa Sinai llMcrg. og fagt: 

2. 3;ael til Sfrael&Sem, og bn fTalflge 
til bem : naar 3 fomme til bet 8anb. fom 
leg toil gibe eber. ba ffal 3orben bmle. 
(bet ffal bare) en Sabbat for ^(Erren. 

3. 8ex tlarfralbufaae bin 9Rarf,og firs 
ftar ffal bu ff iart bin Clingaarb, og bn ffol 
famle benO Q5robe. 2 SRof. 23. 10. 

4. fiRen i bet fbbenbe tar flat bccrt n 
^toiled Sabbat for iianbetp bet er en «ab- 
bat for ^(Srren ; bu ffal iffe faae bia 
9){arf, og ei ffjctre bin Clingaarb. 

5. ^bab ber bocer af bin ^cfl af pg 
felb, JTal bu iffe f^eftt, og Iffe an>luff^ U 
SSiinbruer, fom too^e uben bit Srbelbe*, bet 
ffal bare et £tbile-9ar for Sanbet. 

6. Cg bet ffal bare Xanbetft Sabbat, for 
eber til Splfe, for big og for bin Jlener. 
og for bin $|enefte|)ige, og for bin fag- 
lonner, og for ben, fom boer ^ b^, W 
J(remmebe boO big ; 

7. Cg for bit %ot, og for be tollbe Tttt, 
fom ere i bet Sanb ; at bet« Orebe ffdl 
borre til at abe. 

8. Cg bu ffal tofle big fnb £>bile'«ar, 
f))D 9lar fbb ODange; og be fbb i&bllr* 
«arft l>age ffal bare big ni og ftorretwe 
Vlar. 

9. Cg bu ffal labe en Oafune-Alang 
gaae iglennem (9anbet), i ben fnwnte 
Snaaneb, }fiaa ben tienbe (^ag) i "SlaA* 
neben. paa gorligelfemeft 2>ag ffal 3 late 
lUafunea gaae fgjennem, ubi alt eberS 
8anb. c. 23. ^4. 27. 

10. Cg 3 ffal bolbe bet ^iDtrrbflnM- 
tbbenbe Sard tax bcUigt ; og 3 ffal nb- 
raabe gribeb I ^anbet for alle bem, fom 
boe beri ; bet ffal toare eber et 3ubel-9ar, 
og 3 ffal igjenfomme ()toer til fin Sien- 
bom, og igjenfomme iiut til |Ia 31d^t. 

4 !Rof. 36, 4. 

11. <Det ^lbtrebflnb«tbbenbe «ar6 9ar 
ffal bore eber et 3ubeU«ar; 3 ffal iM 
faae, og ei boffe bet, fom too^er af fig frto 
beri, og iffe afplutTe bet, fom bocer uben 
Srbeibe beri. b. ft. 

12. 3;bi bet er et 3ubel-Var. bet ffal 
bare eber en ^eUig()eb ', 3 ffal abe af 
Olarfen bend Olrobe. 

13. 3 bette 3ubel'«ar ffal 3 ifllenron- 
me. boer til gn dlenbom. 96. ^ap. <Dcn trtbie SRofc Oog. 137 1 4 . Cq naar bn fotlger bin 9iceftc nogr t, 
cUrr ffobcr af bio 9teM ^anb, fTal 3 
iltc forforbcle bca rne bca anbtn. 

1 iMf. 4» ft. 

15. <Sftfr Varmrt Hai, (fom irr) eftcr 
3ubfU«artt, ftal bn fiobt af bin ilotfte*, 
rftcT Wrctcnft <lare Xai ffal I)an faliic bifl. 

16. liftrrfom Sartnt crc mange til. ffal 
tu Idbc iti«bft btrpaa formercd, og rftcr- 
fom Xarcne ere faa til, ffal bu labe itio- 
bct bcnxia fonninbfleft; t^l fyin folger 
Mq C|^Tebfrnc6 3a(. 

1". Cfl 3 ffal Iffc fbrforbde nogen fin 
9<ixftc men bn ffal fri^itt for bin ®ub ; 
thi ic9 S><SrTrn tr rbcrt CInb. 

\A. ^frfor ffal 3 gtvrc mine eriffe, og 
holbe mtne ttttte, og giere bcm ; faa ffal 
3 boc tri>flgeligen I )ianbet. 

C Ikif 30l c. 19, 37. i iteng. 4, SS. 

19. Dg )ianbet ffal give fin Snigt at 3 
ffal <xbe. til 3 matter ; og 3 ffal boe tm' 
pf ii^;cn beri. Cf. 1.19. 3 ©lof. 26. 5. 

20. Dg naar 3 t)ille flge : ^iHXb ffal bi 
oc^c i bet fbtttnbe «ar? fee, bi ffal if ft 
f jae. og ei Inbfamle t)or C5robe : 

*Ji. Va dU leg gibe min Skifignelfe Se- 
f.iiinq over eber t bet flette^Iar; og bet 
ffji tjrrc«r»teforbetre«ar. 5ffllof.28,8. 

••^'2 Cg 3 ffal faae i bet ottenbe Slar, og 
Qtic af ben gamle Orobe. inbtil bet nien- 
tc dar, inbtil Ocfibcn fommer beraf, ffal 
3 izbe tct gamle. 

23. Cg 3 ffal Iffe falge Sanbet meb en 
(fultfommen) Hfboenbelfep tbi ^nbet 
l-crtr mig tit; t(^ 3. 3 tre gremmebe og 
C4|2ffer for mlg. 1 Vlof. 23. 4. 

I JtrfiuX), IS. q^39, IX 

21. Cg i al eber6(lienbomSS2anbffal3 
\a:t 3erbfn til So«nlng. 

25. Waor bin Prober bliber forarmet, ot 
lun fotlger af ffn Gienbom, faa ffal banO 
ttkr, fom tr bam noeff imarorcnbe, fom- 
:ae. og Loft bet, ^n6 IBrober ^atxi folgt. 

36. Cg naar nogen iitt (aber en S^fer, 
(SI bani» b^anb formaafr, og finber faa 
wgct. fom er not tit at Ufe bet for, 

27. X^ ffal l^n regne be fllar (fiben) 
ban folate bet, og igjengtoe bet, fom er 
^owr. til IKanbra, (^ilfdi ^n folgte 
bet -, fan ffal {^n fommc til fin €ienbom 
inicn. 

28. IRm bcrfom ^n6 ^nb tfl^ finber 
(faa megrt, fom rr) not til at gibe ^m 
igien, ba ffal bft, ban ^ber folgt, Mtre I 
bent 99», fom lliiMe M, inbttl Snbd- «arct ; oq i :3ubcl-«aret ffiil bet ubflaac, 
og ban ffal fomme til |in iiienbom igjen. 

29. Cg naar nogen fcelga en S5olig6 
i^uue, i en <5tab, ber ()iaber gRuur, ban 
baDer Sriff til bete 2o«ning, inbtil et 
becit 9lar er forleben, efterat ban baoer 
folgt bet ; i ct tftar ffal It&obningen beraf 
funne ffee. 

30. mtn berfom bet iffe bliber lefl fbr- 
enb bet bele 91ar er fulbenbt for bam, ba 
ffal $ufet, fom er i en Stab, ber boDcr 
!3){nur. ftabfoefled meb en (fulbfommen) 
^flHxnbelfr, til \)am, fom bet fiobte, for 
band Qfterfommerc ; bet ffal iffe gaae fra 
btim I 3ubel-lilaret. 

31. 2)(en ^ufene i Sanbbbbeme, fom ifft 
er S^uur omfrinp, be ffal regneb, ligefom 
en iHger bcia )ianbet ; ber ffal Doire 20b- 
ning for bem, og be ffal gaae fra (i^im) 
i 3ubel-«aret. 

32. Cg (aniangenbe) Sebitemet 8toe« 
ber, be ^ufe i bereb dienbommeb 3taber, 
ba maa ber altib ffee ScOning af 2ebitenie. 

33. Cg bbo fom lefer (noget) af ^eoi- 
terne. bet jial gaae fra (ham), (boab en- 
ten bet er) et folgt iE)uu6, eller band (Sien- 
bomb 8tab, i 3ubel-^aret ; tl)i ^ufene I 
^eoitcrneb Stoeber ere bereb (Sienbom, 
mibt iblanbt 3fraeid ^om. 

34. mtn SKarfen, (fom borer til) brrrd 
Stccberb Sorflab, ffal iffe falged j tl^i ben 
er bem en ebig (Sienbom. 

35. Cg naar bin JBrober forarmeb, og 
band )^ormue tager af b^b big, ba ffal bn 
flbrte ijam, fom en Jtremmeb og en Qftidtff, 
at ban fan leDe meb big. 5iiHof. 15,7.8. 

36. Du ffal iffe tage 9ager eUer Coer- 
giot af bam, men bu ffal frbgte for bin 
Oub ; at bin li5rober fan let>e meb big. 

8 «Nef. 92, 35. 5 iOtof. 33, 19. 20. ^f. IS, 5. 

37. Du ffal iffe fibe bam bine $engc 
paa Sager; og bu ffal iffe flbe bam bin 
3bife t>a<i CoergiDt. 2 Olof. 22, 25 k. 

38. 3tg er ^(Srren eberb Q^ub, teg fom 
ubferte eber af IN£gbt>ti Hianb, for at gioc 
eber (Sanaanb 2anb, for at bctre eber til 
en ®ub. e. 11,45 K. 

39. Cg naar bin Srober forarmee bod 
big, og ban fotlged til big, ba ffal bu iffc 
labe f)am tiene bod big baa ben Vlaabe 
fom en 3;rcel ttener. 2 iRof. 21, 9 x 

5iR»f. 1^ 13. Scr. 3, 14. 

40. ^n ffal ixere bod big, fom en IDag- 
lenner, fom en Q^jotff ; ^n ffal tiene ^ 
big inbtil 3ubel-9aret. 

I 41. 3)a ftal fyin nbgaac fra at Mit^b^ 138 (Den treble Wofc 009. n.m.%m big, ftan, ofl l^nd Bom nicb (^ni ; og 
f)an ffal t^rnbe tllbagr tU fin Sloegt, og 
Denbe tUbanf til fine goebrtd dirnbom. 

42. ^i)l be ere mine 2:ienerr, font leg 
ubfOTte ar 9N^gt)bti 2anb ] be ffal itfe fotl- 
geft, fom en irccl falgrt. 

43. !Du ffai iffc firoenneliqen rcgiere ober 
^im; men fri)gtc for bin Q^ub. (Sbf).6,9. 

44. Cg (aniangenbe) bin Zxati og bin 
Skneftebige, fom bu ffal (Kibe, ba ffal 3 
fiobe Irotl og ^icnflepige af i^cbningeme, 
fom ere runbt omfring eber, 

45. Cg bedforuben af (Kiotfterned fbtvrt, 
be Jtrcmmebc6 iblanbt eber, af bem ffal 3 
fjebc. on af bcrcO 3Ioegt, fom er bofl eber, 
fom be babe at)iet i ebcrd !iianb ; og be ffal 
Dccrc eber til (^icnbom. 

46. Dg bem ffal 3 aroeligen bebolbe for 
eberd S5om efter eber, at be fan eie bem 
til en (iienbom ; be ffal tjene eber ebinbe- 
i\(\\ men ooer ebert ©robre af Sfraelfi 
SAorn ffal ben ene iffe firccngeligen regtere 
ooer ben unDen. 

47. Cg naar en gremmebd eder (S^jct- 
fled 5b»aanb boO big formaaer meget, og 
bin IBrober forarmed bod ^am, faa at 
ban fotlger fig til ben gremmebe, fom er 
Ci^jafi bo<> big, ellcr til ben ^remmebed 
8lcrgte9 8tamme, 

48. <Da ffal, efterat f^an er folgt, boere 
Wet til 2jo6ning for ijani ; een af I^inl 
S5rcbre maa lofe ^m. 

49. Unicn band garbrober, eHer fyin^ 
J^arbrobere 3on maa lofe t>am, eller no- 
gen af (Kind ncefle 8lorgt, af b^nO 8lctgt- 
ffab, maa lofe fyxm ; eller formaaer i)an9 
^aanbfaa meget, ba maa fyin Ijofe fig fell;. 

50. Dg \)an ffal regne meb ben, fom 
bam fjobte, fra bet tlar, ba l)an folgted 
til bam, inbtil Subel-Saret ; og ^engene, 
fom ban folgted for, ffal Dotre efter 9lare- 
nee lal, fom meb en S>agl0nnerd IDage 
ffal bet Dare meb fytm. 

51. Cm ber ere enbnu mange 9ar til- 
bage, ba ffal fyin efter bereft iBeffaffienbeb 
igjengii>e for fin 2««ning af ^engene, ^n 
bleo fjobt for. 

52. Men om ber ere faa 9ar tiloberd 
inbtil 3ubel-9aret, t>a ffal ban regne meb 
iHim: efter fine Kard I6efifaffen^b ffal 
^an igiengibe for fin ^oOning. 

53. Sigefom en ^agLonner, ffal ^an 
9ar fra 9lar Mtre 1^ bam ; ban ffal iffe 

Ercengellgrn regjere oDer ^m for bine 
line. 
M. Wtn tcrfom ^n Wt tan tofrt ^ btdfe Waaber, ba ffol l^n nbgooe 1 3i- 
bel-9aret, ^n, og banS fiflini meb ban. 
55. %\)i 3fraell ibtftn err mine t\tntn, 
\a be ere mine 2|eneTe,fom leg nbffrteaf 
KEgb)>ti &inb; leg er ^rmi eftert 

0.43. C. 11«44. Cl^S. 

26. ^apittl, 

^rrcn fbrli^r VfJaM^ccic* fa^r, or SfracU 
fbUU t)cnc ^m ttMigtn, 1, 8. Cm ttSbt («| 
ode fliaabf r Mlflgm lem, ir. 3^13. Mm sDc h 

ic. 14:39. ffaar U entwiAf ft$,vtL fjom feoift 
tern Haoibe, 4M5. dutninom poa MiftCMM,* 

1. :^ ffal iffe gjere eber l^nbrr, 3 |M 
iffe beUer obreife eber ct nbffaaitt DUMt 
og 3t0tte, og nbgraben 6teen ffal 3 ilk 
fatte i eberd Saab, at fUbcte brrfbr; 41 
teg er ^drren eber» Oub. ttf. 81. It 

40t»f.33»i3. 

2. ^olber mine 8abbater. eg fti^gla 
for min IxUlgbom ; jeg er ^rrea. 

8 SKef. 90, 8L SSXef. VJ, 30i 

3. !rerfom 3 banbre i mine Snttt, o| 

bolbe mine I6ab, og g|ort bem : 

5 9tof. 11,13. €.»,!. 

4. (Da bit jeg gibe eber Kegn i fin ^; 
og 3orben ffal giDe fin drsbe. og 2rafr 
ipaa tRarfen ffal botrt bere6 grngt 

5 «tof. 11« 14. C. 88, 18 3(1. 5,84. <!>(. M> H 

5. Dg llotrffetiben ffal bare for eber til 
Ciinbefien, og Silnl^en ffal iNirr M 
itomfctben ; og 3 ffal otbr ebert Sreb, at 
3 borbe matte, og 3 ffal boe tn^getign 
i eberO 2anb. c. 85. 16. 19. 

6. Dg leg oil gibe 9htb I Sanbtt, at 3 
maae ^ife (i 9h>), og 3ngen ffal forflontc 
eber; og jeg oil oorttage be ODbc ^or ff 
^anbet, og Soorbet ffal iffe gaae ^iei- 
nem eberO 9anb. 3ob 1 1, 19. ttf. 4, ft 

3eb5,88. 

7. Cg leg ffal fbrfolge eberl gtenber, eg 
be ffal falbe for ebere Vnfigt oeb &sn* 
bet. 6Wof.88,7. 40lof.l4,& 

8. Cg fern of eber ffal forfelge ^abreHi 
og f)unbrebe af eber ffal fbrfelge ti tufio- 
be ; og eberft gienber ffal filbr f» ebert 
Vnflgt beb ®oarbet. 

9. Cg lea Dll benbe mig til eber, og ginr 
eber frugtbare, og glere eber mangfDlbtge, 
og leg bil ftabforfte min ^gt meb eber. 

10. Cg 3 ffal abf bet ganlc, fon er 
blet)en gammelt, og 3 ffal nbfnt bd 
gamle, for bet n^ed Sf^lb. 

11. Cg leg bil fortte min Oollg nM 
iblanbt eber, og min €]ei ffal IHie oonk 
med oeb eber. 

19. CflegbllMiaticiiMMnMAr; bfTfoip a Dll Torafltt mmr (ccii- 
rrfom (bcrt 6|cl tKERiinrfi Mb 
It. al 3 lllr flion nUr mint i)uC, 
emin ifiaAE til Intel: 
: MI ]fB oflfau fliore ttn bfltc 
jjonfagc rbn ml gorfTrizlfrll^c, 
; 00 Nb|l8 9cbtT. fon fTal ror- 
trt) Cint, Off brtnw (cbcrt) 
3 ftal fdiit cbfrt £ab forgltKA, 
gtaitn' ffdl opabc ben. HIL fi. 


jr. 4.8. 

I i(t Dii fizttc mlt Itiflflt mob 
3 ilal bliu fia^nc for fl>cr& Jicn- 
Kflt, (<i 6t, fom ftabt (bn, fTjl 
en tbn, og 3 (lal fliyt, tuar In- 
tlgatbit. 1. 17,10. 

t Ml 3 Wt f nbba formfMfl bieft 
r ralg. ba Dll Irg Iccfluc fnt) nangt 
at tvnlr tNr for rent Sinter. 
Ire eii 6^D^t tKrt 5tprM aou- 
>i eg nil fllen cfcrt ^itnnul, 
I, Dfl rbrrt 3orb, font SdMct. 

rbrrtXraflRal fortorrtfDrgtcwt, 
3oA flul me eivt |ln Srabc, sg 
!anb(t flu! ifh fllM |1d gnigl. 
I bnfom 3 tnbfra nanbrt mob 
nrfBiflM, Dfl bll IRt Iijbt mlg, bo 
[ogflt fQD SanflC men aoti ebcr, 
I, rfirr rbrrt Shnbrr. 3ti. T>a t)[[ jrg oo uanbit imob tbcr 1 

liTcbt mobuiUtRtn, rq jtn. tii oqfaa jrn, 
Pil tuQlr rbcc fi)i) CHangc men, far cbrrO 
annbrro .slijlb. 

99. CsSITalabetbcrieenatrtttab, 
og cbnA £ettn« It|eb. 

3 Mel. ^, 33. Sit. in, >. Htil. % W. 

30 Og j(A Dil forbcciw Atrt ^t, eg 
ub[l)bbe fbtre CiUtbtr, og fune rbtrs bobc 
Xroppe oMn paa tbtrfl ft'^asft Vfaubrrt 
bcbc Jtroppt, Dg mln Sjtl fTal mmincO 
BfbftfT. 

31. Cn icg Dll Rlorr tbat Stubcr ttl en 
Crr, Dfl giBTc (bcro f)clligbommc obt, og 
jtg sil irrc tugtt rbrrt fobc Kugl. ttrfor, 3". 35. 0. 

33. Vtta rbcT DiL jrg borlflrw iblanbt 
tirbiiiiiRcinc, og bragr SDartwt ub cfirt 
cbcr; og tbrrt iaab (Tal corbc abr, og 
ebrr« Sictbrt fTal I>iik rn Crt. 

34. Saflal ijdnbct ^W tu tklTdgrllgtirb 
I jint £<]bbattr, alle M T'aflf btt Uggtr 
ebc, Dg 3 m I rbcrt {(IcnbfrB ifanb ; ba 
[Tal Hanbtt Ijnllc, og ijoK en eedontllg' 
l)(b i fine Sdbbdirr. b. 35. (.25,4. 

35. flUc bt Sa^t brt Uggrr ibr, {Tal bet 
bcllr, bcrfor.albflbbllrbr Ittt, pda tbtrl 
Sabbdttr, bcr 3 boebt brrl. 140 g>fn treble Plofe gog. 26.87. ga|L 

39. aRen (anlan^enbc) bem, ber blibe ^iaott, ffal bet bore ^rrm til efirr bii 
tiloDerd af eber, be ffal ft>inbe ben i bereft Curberinq |)aa l^rfoncr. 4 fiRof. 30, X 
aJliftfljernlnqer, I bercO RIenbero «anb. \a s ««>f. a:*, 21. vr«^. s, 3. 4. 

be ffai en fuinbe hen i bered goebrcd SRib- 3. Dq bin Curberino f!al tKtre for n 

gjerninfler ineb bem. IDlanb^^^erfon, fra ben. fom er hnx to 

40. X'a ffal be befjenbe bereO 9))idf|ier- pammel, 09 inbtil ben, fom er trrflnbtttiM 
ninner, oft bered ^cebreb 9J{idn|ernlnn, ef- 9ar gamniel, (for b^im) ftal bin sUurbering 
ter bered J^ornribelfer, meb b^ilfe be b<it)e bare balDtre^jln^MODe 3erel 3joU), eflir 
forqrebet flQ imob niin. on meb boilfe be ^Uinbommenft (Sefet. 

fyx\>c bonbret mob mln niobt>l((ineii. 4. Cf) berfom bet er en ODlnbet-fctfoi, 

5 avcf. 4, 30. c. .10, i. Tan. 9, 5 fqq. ^Q ffal bin Wurbeilnfl t)«re trrbloe SeM. 

41. (rerfor) toil jeji oflfaa toanbre mob 5. Cg om nogen er fra fem «ar gan- 
bem moboilliflen, og fore bem I berefl Rl- niel, og inbtil tiptoe «ar gamniel. ba iW 
enoerd «anb ; om M bcreo uomffaarne Mn liurbering toare for en Wanbft-fer- 
4»|erter faacr j)bmhflet fig, ba ffal be fon twe 3eftl, men for en CLDlnbeft-fn^ 
Imtoe !6ef)ageiigbeb i bered tfUdgieruingerb fon ti 3efel. 

(3traf). 6. 6g berfom nogen er fra ten SRoaKl 

4a. Cg leg toil ibufomme min ^gt meb gamniel. og inbtil fem «ar gammel. M 

Safob. ia og min i^agt meb Jfaaf, faa og ffal bin ©urberlng toare for ct ^rengebon 

min HJagt meb Abraham toil leg il^ufom- fem 3efel Sfllto. og for et fpigebam fU 

me. og Vlanbet toil leg iliufomme. tin tyurbering toare tre Sefel €olD. 

3 iKcf. 2. a4. a y jMfl. 1% a3 i-uc. 1. 55. 72. 7 gjjpn jj^ ^fpni Wogen er fra treflnbdtbK 

43. £fl ^^inbct mii P'*^^^?5^'?' ^^' ^ «ar gammel. 09 berotoer. berfom bet erei 

batoe ^ehagcliglKb i fine cabbater. me- gjianbft-Verfon, ba ffal bin BurberiM 

bendbe erobeforbern.ogbefralhatoeWe- ^^^re femten Sefel. og for en OtoinDc? 

bagcligheb I bcreo ^li&gierningo (^traf ); gjcrfon ti 3efel 

forti. ia forbi be foragtebc mine «{ctte, og g jjjfn ^crfpn, f^^n er for arm ttl fofl- 

berco 3|el toammebeb toeb mine 3fiffe. ^.^^^ ^.in ^turbering, ba ffal man ftllle ham 

41. eg en^og belle^oil leg glcre): me- KnWeW^K^^ 

bene be ere i bered gienbcro Vianb. batoer ?"L\lr *Jr nLh^ vISSf ffS?flSS« 

leg iffe foragtet bem og toammce iffe faa SLX. t,^' «'''^' ^^^'^' ''"* *'*'^ 

l^r^l.'L^^^^^ »• Cfl berfom bet eret^D^r.afbolUd be 

? C.V" "1 tJ-l Ll^ ' ^ ' ^ »>"»>f •>ff« f » ^ff" for ftGrren. ba {Tal ail M 

45. Cg leg toil hufomme. bem tilgobe. ,^ aw.,„ fMi jfpi. hStn» rJ» .v. ri HrH» ^.^■^"^rH-.-f *K 'i «M ' ^* • V ^J .: ^- ^- baabe bet. og bet fom bet toeileft meb. W 

46. T^idfe ere be 3flffe, og be Wette. og w^rf hdi nt 

be VJotoc, fom .^Grren gato imellem fig og , , aw^S h^rfAm K»f ^ ^^^^t ..r.^* 

fomicbelfk «)lofe fiaanb. c. 27. 34. ^^^^^ ^ ^^^^ ^^„ p,„^ If^^ J j,^ 

27 ff fl h 1 f f I f^"^ *ra(lend *nflgt. 

J7. li a pi re I. 12. CgHHraflen ffal burberebet,om bet 

t)«rr<n qiMr Core em be !W«nnff7frt ertninq, f»in .- Qj.wi ^r.^- ^-h* pri^- w:- utMrKf rina TM 

teirtf. i^. iiorfaa »ni »ac rncr rpr, feiii Aivrt f^ni er^ H>raft. \aa ffal bet toare. 

{)^rr(n, D-.ix £>m ^lfe. H. 15. Om %qn, 13. S)(en toil nogen lefe bettep ba ffal Imi 

icsis. tiM^ bfriiioatu hroiqrt f:^rxtn, P9 iw^, glM femte T^elen til, otoer bin Uurbering. 

eu««r«,«tai. Om luntcrmi tilling, 3(^33. 14 (>p „aar nogm bcUiger fit &niii 

eiuming pa.t Woflcn, 34. (^j j^j jj^t ^„j j^^^^ j^^ j^Iten, bi 

1. Og S^^xrtn talebe til 8Rofe, og ffal H^raften tourbere bet. om bet er goM 

fagbe: ellet onbt ; (og) ligefom ^raften touiteicr 

3. Sael til Sfraeld iBom. og bu ffal fige bet. faa ffal bet ftaae (faft). 

iU bem: naar nogen gjor et f^nberligt 15. HRen berfom |Kin, fom (aDer tefllfcl ubfl-Xarrt, ba flal Vrizltfn 
'B nift bam. tftrr Be Snrfl 
B <T lilewrfl inMil 3uW- 
n Stirbtiinfl ft<iL mic fna 

rfeni fwn. fnn (cQIflttx *Rr- 
Wffn iDfc trn, ba ffut baa 
■It H)<iit of bin tiurbrrln<i8 
faa Ital trn nabfiiftn (Mm. 
rfbni han lltt dU \oU llqrxta. 
a lactgcc Sqrrrn til rn iiiibcn 
il ben Mt \aM libcrmac 
Vgrr ^j1 txirc S^Snrn en 
or Nn uDqaafT fri t 5u6cl- 
1 Sanbd-Hqci* ; tieni Qitn' 
r fnrflcn IIL 

(. t. n 19». hn (r fnfnil, (( ! 
HnTiltf liivn Mffiwi, Tiu ttn IflcDi 
trtm f H. nun [Ij[ (nnn aimnW 
Mi« rtii lilvii(isi''C. f.i.aa.w. 
nfom nogcn bcBIgn S^irtn '. 

tns hoDTT llebt, fom i(tt cr 

1 ^raften rtflnf for fiora, cf- 
KrlDg« Sunt, Inbtli Sutxi- 
t[ f)an tiaa brn fnntmc 3>afl 
iMTinfi. (og btn ffal twrc) 
cUlflboni. 

btl'Sanl ffa[ tttnrn Fomnt 
. foDi ban rjcbic btn af. til 
be famine tanb. c.S5, lo. tfWr bin iButbcrlnn. c. 23, 11. 1 ffllpf. s, 7. 

■JH. Ton ffji Inirt SanbS-Wpbfl. fpm 
noflcn iinbfr SJanb Ijai'cr l)tl(i)i(r ftlSrrcn, 
>if lilt btt bnnecc. culcn af SHtnntfTrr, 
rllcT I!i)r, rDrr of Iwnl filmbomS IRaTf, 
falflce, clirr Isfrt ; tbl alt faobant BanlA* 
«Dbl»crfccitirlr6lKll)gtroi^iTta. b.ai. 

29. 3ntft fortwnbtt, fom corbrr fortan- 
bct of iDlcnncRcr, Fr.il lofrS. bet flal fia- 
rrllgcn bcbrt. Sof. 6, 34. 26. anid). 4, 13. 

30. Cn fll lltnbm of Biinbct, nf 3or- 
bcnS £(Tb, og af Itatti ^rnqt, bortr 
fiGrrcnlU; ben cren^tUlfibomfor.'bllr- 
nn. 4'0li)f. 18,31. SlHef. 19,6. n. 

31. ancn ell nogm lefc nofitl af |1n 
Zicnit. ba flal fMn Ittgst bca frmtt fait 
btraf btitil. 

S-i. Cg al Xltnbc af ftorl ZLixtti og 
fmaat Coofl, of alt bcl, fom qaar Iglf n- 
ntm unber Step: ben Ilcnbt flal xxxn 
^fivKa tn £>cliigbom. 

33. snan fCal lire iinbrifBae, om brt tr 
flPbt tUcT onbt, eg lift wilt bet; mrn 
bcrfom mon Mjlrr bet, ba ftal betffcr, ol 
baabe btl. og brl, fom Dmlte brrfor, |Ial 
Dare en I^cliflDom, bet fral ittc Icfeft. 

31. Vlik m Bubciie, bnlire ^Srrrii 
befoel anofe, til 3fiacl« Ssin. paa einot 
»lerg. c. 36. 4& 149 S>en flerbt Olofe Bog. l.i4L 3frael« IBcirne fRenigf^b, cfter berrt 
Sict^icv, eftcr brred J^brrd ibu"Or beb 
9{abnc6 Ital, alt ananbfjon, j>obcb for 
^oDCb ; C. 26. 2. 2 ^{of. 30, 12. 

3. %Ta tboe liar gamle, og brroMr, ()ber 
fom fan ubbraflc i 8trib ubl 3frael ; 3 
ftal kotUe bcm efter bereft ^r, bu og Ka- 
ron, c. 4, 3. 

4. Cq meb cber ffal bctre en SRanb for 
I^Der Stamme, en 8Ranb, font er ^oDeb 
for pne J^oebred j)uud. 

5. Dg bldfe ere aJIotnbened 9{at)ne, fom 
ffal ftaae boft eber: for Wuben, dlianr 
6d)ebettrd Sen. 

6. Jfor Simeon, SdKluniiel Suri-Sab- 
bai Sen. 

7. gor 3uba, ^labe^fon Kmminababft 
Sen. 2 SRof. 6, 23. mil) 4. 20. 

8. (tor 3rafd)ar, 9)etbaneei 3uard Sen. 
y %0T Sebulon, dliab S^ciont Son. 

C. gor 3ofej)bfl ©cm : for ^pl)Ta\m, 
<^lifama Kmmibubd Sen ; for S){ana6fe, 
Q^aniliel ^ba^ure Son. c. 2, 18. 

I Stten. 7, 90. 

11. gor een3amin, 9blban (Bibeoni 
Sen. e.2,22. c.7,60. 

12. gor S)an, 9f)icfer 9[mmi Sabbai 
Sen. c.2,25. 

13. gor 9fer, ^agiel Ccrand Son. 

14. gor Cftab, (Sliafapb Deuel9 Sen. 

15. gor 9{apf)ti)ali, 91l?ira dnanft Sen. 

C. 2,80. 

16. ^Iflfe twre be falbte af fiWenlflbeben, 
bereft gabrcft Slammcrft gijrfler; be bare 
ftot)eber for Sfraelft Juflnbe. 

17. Cg ^ofe og «aron toge biftfe SRornb 
(tii gg), fom ere ubtrt^ffeligcn notonebe 
beb 9{at)ne. 

18. Cg be lobe famle ben ganfle 9Re- 
nigbeb, paa ben ferfle (Dag) i ben anben 
SJ^aaneb, og be biifle bereft ^fomO, ef- 
ter bereft Slagter, efter bereft goebreft 
^uuft, beb 9(at)nencft 'ial, fra tt)be Var 
gamie, og berot)cr, ^oueb for ^oDeb. 

19. Saafom ^rren baobe befalet 
flRofe, fan talte ban bem i Sinai Zvt. 

20. Og Wubenft. 3fTaeie gerflefobteft. 
©orn, i bereft 5&f r'oraftcr, eftcr bereft Slocg- 
ter. eftcr bereft gabreft ^uuft, oeb ^laDncneft 
Ital, $)obeb for $)ooeb, alt illanbfjen fra 
ti)i>e 9[ar gamie, og beroDer, b^r, fom 
funbe ubbrage i Strib : 

21. De^aite af bem til Wubcnft Stam- 
me, bare fes og f^rretbfe tu^nbe og fem 
liunbrebe. 

9^ Mnlnnynbc Simconieeni, 1 bcitft j^erfomfter, efktr bereft Gtegitr, cfler benl 
gabrcft ^nnft, be %aift of bcm I ilaewi 
neft 2a{, i&obeb for ^ok^rb, alt WaoMlii 
fra tbbe tilar gamle. og bcroDtr, ^, \m 
funbe ubbrage 1 Strib : 

23. Deilaueaf bem til Simeons 6tm- 
me, bare ni og (albtrebflnbfttpDc tajtalc 
og tre bunbrebe. 

24. iKnlangenbe Oabft Smrn t bcnl 
jxrfomfter, efter bereft Sloegtrr efter bp* 
reft gctbreft $uuft, beb WaDncneft Saipfn 
tbbe aar gamle, og berobcr, (Mr, fM 
funbe ubbrage i Strib : 

25. <De ^ite af bem ttl <»aM StoHK 
bare fem og f^rretbDe tupnbe og fq !» 
brebe og balbtrebflnbftttrbe. 

26. 91nlangenbe 3ub(t Som. I knl 
fterfomfter, efter bereft Slcegter, cfler k^ 
reft gctbreft ^unft, beb StoDnraeft 2ai, fn 
tbbe Har gamle, og beroocr, ^, f^ 
funbe ubbrage 1 Strib : c iL t 

1 «tof. 4», 8. 

27. a)e!lalteafbemtil3nbcte(mnt 
bare fire og iKilbfierbflnbftt^be tnflnbe if 
fee bunbrebe. 

28. fnlangenbe 3fafd)arft fiom, I ^ 
reft ©erfomfter, efter bereft Slflrgter, efte 
bereft gctbreft ^uuft, beb Kaoneneft im, 
fra tbbe fiat gamle, og berok^, fjioit, foa 
funbe ubbrage i Strib: 

29. De 2alte af bem til SfafdHirft Staa- 
me, bare fire og ^albtrebflnbfttbbc tnfiobc 
og fire bunbrebe. 

30. anlangenbe Sebulonft fiom, I beiil 
ftcrfomfter, cfter bereft Slotgter, efter feo- 
reft gctbreft !^nuft, beb Kabnencft 2al,fii 
tbbe «ar gamle, og berober, ^ber, fM 
funbe ubbrage t Strib : 

31. I)e $alte af bem til eetaMI 
Stummc, bare fbb og ^Ibtrrbfinbft^ll 
tugnbe og fire bunbrebe. 

32. SIniangcnbe Sofebbft Oom, onloi* 
genbe (^bbraimft ©em i bereft ^ y if o m |lii ; 
cfter bereft SIctgtcr, efter bereft gocbnft 
i^uuft, bcb 9tabneneft ial fra tbbe Vor 
gamle, og berober. (}ber, fom funbe nb- 
brage i <gtrib : 1 ^of. 49, SflL 

33. Vc ^alte af bem til Gpbraifli 
Stammc, bare fbrret^be tupnbc og fm 
bunbrebe. 

34. dniangenbe IRanaftfe Bom, I be- 
reft ii>erfomfter, efter bereft Sloegter, efhr 
bereft gctbreft ^uuft, beb 9{aDQeneft M, 
fra tbbe 9ar gamle, og berober, b^*fo> 
funbe ubbrage i Strib : 1 Wof. 48, SOL 

35. (De Xalte af bem tU rrt ^unS, Mb nntiiicnrt Zal, fia 
:r gamlt, og bcTDDn', (jmt, fom 
bbraflc 1 3trlB : 

c Zalb af Ixra 111 ^ne iStammt, 
•t tRfUMttpDt tttflBbt ofl fUb 
t 

ilangrabe >ftrt fimi, 1 btrrt 
|hr, rflft bnrt Sloattr, tfltr bt- 
R* imtt. Mb Raoiunrt iai, fni 
ir flURilc. og brroMT, l)Mr, fom 

c laltt af bm til vrnS Stummt, 
sg fbmttiM tuflaM og fern ^iiii> 

Blamrnbt flab^tball Bent, t bc- 

fomftcT, tftn ttrrt eiagltr, rftcr 

Wrrt ^UDl, Mb SlaDocnrt Zal. 

■dr gamlt, og btniMr, ^, Font 

bbragc 1 Strib : 

k lallc af bnn til Dab^tlKtll 

t Mrc tn og ^iDtTcb|lRbtli)H 

Dg flit ^nbrcbt. 

life m be laltt, fom Dlorc og 

loltc, og bMT af M tolD Sfracie 

be Dart no Dlanb for bene gct- 

nS. 

I att, fom bItM taitt af Sfracie 

Irtr bnrt gabrtl ^uuO, fa t\fot 

ilr. og frfTObrr, fyxi. fom tunbt 

I etrib 1 2Uaii, t. 9, 3S. 

I, atle bt Xatte ban ft; ^nbrtbt 53. SJIcn 8«ji((rntffa[ Iriit flq omfrlnfl 
CitintBb&rbtte TabcrtiaW, at illc tn iirrbe 
(fjl Wert DDcr Sfracie «Brn6 BJItnlflhcb ; 
btrfbi ffal tolttntt tagt Dare {km IfiHb 
btr tr at lagt ban poa Mb UlbDtebirrbetl 
XabematcL 

54. Og 3fratie Bern gjertit btt; tfttr 
alt bri, Tom ^ma fyiDit btfakt iDloft, 
faa gtorbt bt. c. 3, 34 

S»(, 13,38. r. 30, tt. 

3. Captttl. 

9fTKII|tM[tv»([lyrt UnttnWiriiii Mi,«Eat1rM 
SlnuH Ann ffol Itic r>i i fi« (.It., mrnKj %» 
ba eil[ nub sain, I'S, Mukiu nitt embifl, 
lOOC; initllHanMUdtl'ainmtliKMdb.nut.i 
III nl(i, naai b* ttl't. 17. Viibi^xit Mr thf 
can inirt oMhn, IBrM. IVin Mr flal oorr 
hwb Kttb, W^l. ebiniini ^H Mm aa)>JM, 

1. Og ^rmi taltbt III IRofr, og HI 
Saron, og foflM: 

S. 3frdcl« Hem fTol Kin fig. l)Wr ^ol 
tliajanncr, orb bene gabree ^ufet 3egn ; 
l^enimob og tilnbt omfrlng gorfamilngcnl 
^uiunftaibcleirtFI^ t. i.5S t.9,34. 

3, Dg (bieft rrt) be, fom flal Irlre fig 
foran, mob Cflen: 3uto Sclrl eannti 
tfttr bene ^re ; ogaubaBimiegoiflf, 
f(aI)eefon Smmlnababe iSen, 

1, Cg bane fc«t, og bt laitt af btm : 
Prt og tMlbfleibllQbetQbt lufinbt og fct 144 Sen fterbe IRofe B09. aSwCo^ 9. «ne bf $altc til Suboe 8cir, ere f^nn- 
brcbf tuflnbf, ag fci; og firffliibMijDe tii- 
flnbc, og f!rc bunbrc be, f ftcr bcrc8 i&ctrc ; 
bf ffal rclfc I ben forfte (Crbcn). 

10. 9{ubcn6 Seird ^nncr ffal bare mob 
Sonbeii, eftcr bereft ifeoere, og Wiibenft 
©ornft ^hrfle, Glljur (5d)ebeurft Son, 

11. Cg fyin9 ftcer, og be Jalte af bem : 
fei: og p)rreti)Dc tufinbe og fern bunbrebt. 

13. Cg be, fom ffal lelre fig hoft bam, 
fre3imeonft3tamme, og3imeonft S^emft 
gDrfte, SdMrlinniel 3»"-3abbai Son, 

13. Cg hdM ^r, og be lalte af bem: 
ni og l)alDtrebflnb9h;oe tufinbe og tre 
l^unbrebe. 

14. Cg bernocff (^abft Staninie, og 
(V^abft Oornft gi^rffe, dflafapf) 9(eueI0 
Son, 

15. Cg ^inft 4»cer, og be Jalteaf bem: 
fcm og ft)rreh)De tiiflnbe, og fej (junbrebe 
og f)alDtrebilnb6ti)Dc. 

16. «ne be 5alte til JJiubenft 2eir, ere 
bunbrebe tufinbe, og eet og balotrebfinb- 
ttmc tufinbe og pre Ininbrebe og ^alo- 
trebfinbtti^ue, efter bere^ ftotre ; og be ffal 
reife I ben anben (Crben). 

17. Cg (bernccft) ffal gorfamlingenft 
^ulun reife, (ja) l^euiterned £eir niibt 
imellem Sieirene ■, efterfom be leire fig, faa 
ffal be reife f?ber paa fit 3tcb, efter bereft 
S5annere. 

18. Cbbraimft 2eir8 ©anner efter bereft 
5>ocre ffal bocre mob licflen ; og (?|)braini6 
fBornft %\)Tftt, (ilifama 9lnimibubd 3on, 

19. Cg banft .^oer, og be $altc af bem: 
f^rrett)be tufinbe og fern bunbrebe. 

20. Cg boft l)am SJlanaftfe 3tamme, og 
8){anaftfe S5ornft gt^rfte, (J^amliel ^tba- 
jurft 3on, 

81. Cg banft feoer, og be ^talte af bem: 
to og trebiwr tufinbe og to !)unbrebe. 

82. Cg bernocff l^enjaminft Stamme, 
og ©enSaminft ©ornft 8»?rffe, tjibiban 
Wibeoni 3on, 

23. Cg banft ftar. og be ttalte af bem: 
fem og trebioe tufinbe og fire bunbrebe. 

24. «lle be 5:altc til (S|.>braim8 ileir, ere 
bunbrebe tufinbe og otte tufinbe, og bun- 
brebe, efter bereft ftocrc ; og be ffal reife I 
ben trebie (Crbcn). 

25. ^am iJeirft ©anner ffal botre mob 
9{crben, efter bereft ^otre ; og Tanft ©jernft 
J^Drftc, ^bicfer *nimi-3abbal 3on, 

2G. Cg banft ftccr, og be ialte af bem: 
to 09 treflnbftt^oe tufinbe og fi;o t)un« 
brebc 27. Cg be, fom ffal leire fffl ho% l^m, 
ere llferft 3tamme, ogSferft ©eraeg^, 
^iagiel Ccranft 3^0, 

2'3. Cg banft 5^r, og be !taltr af bere: 
ret og f^rretbDe tufinbe og fern bunbrrtc. 

29. Cg 9)apbtali 3tammep og 9td)>f^tal{ 
©ornft gDrfie, %l}\xa dnanft iSon, 

30. Cg bono $>ar, og be Xaitt of bea: 
tre og balotrebfinbftti^be tufinbe og (iit 
I)unbrebe. 

31. «ae be ZciUt til Danft Srir, ere ban- 
brebe tufinbe, og f))b og f)a(i>trebfinbfttwr 
tufinbe, og fes bunbrebe; be ffal itifri 
ben pbffe (Crben,) efter berrt ©annerr. 

32. (Tiftfe ere be lalte af Sfraeil Som. 
efter bereft ^abreft i^uuft ; a(lr be !laltr i 
iieirene, efter bereft .^re, bare fcj hnn- 
brebe tufinbe, og tre tufinbe, eg fern (^i* 
brebe og balbtrebffnbfttbbe. 

33. 9{en Sebiterne bleoe iffe talte. mitt 
iblanbt Sfraelft ©orn; faafom ^mi 
t>abbe befalet !S){ofe. 

34. Cg 3frael6 ©cm giorbc bet ; effrr 
alt, fom ^Grren babbc befalet IRofep fu- 
lebeft leirebe be fig, efter bereft tBannrn. 
og faalebeft rcifte be, Joer efter bereft go* 
breftj^uuft. c. 1,53.54. 

3. (Sabltel. 

Wawnl Xffem bcffrfrrt, 1=4. fcvitcmc RinM 
Hann til lahrrnatdrw Ikncflr, SelO. Tt ftd 
Men ^f rrrnt, i etcNt fsr U 9«iilcf0(tt, lUll 
fKoit taa«t ttm rftrr ^^rrcns ttcfaltn^, Udl 
Ttr<6 ^aiiiilicr opr(<)iK6, 17=30. Sffft tc Ckrio 
nircrt Xal ag 9nibct<, u., 31:36. Stahvbiumit 
37^32. flKcrariirmr^/ Xl^3fi. HHpfc 04 SaiM 
Uin n<i (iqr for labcmoffclri ) JP«PiKrm< Sum, 311 
39. 3>c $l;rf)efe^te totUtf, eq U, f»m Mtf ftgnM 
bent, lefc< nud ^n^r, ic. 46;5I. 

1. Cg biftfe ereSaronft og flRore€laff' 
ter, paa ben tTag S^j^rrtn tatebe met 
8Rofe t>(^a Sinai ©terg. 2 SRof 6, 23. 

2. Cg biftfe ere Xaronft Sennerft 9tabiie: 
ben ^erffefebte 9{abab, og (flbcn) tbi^ 
d^leafar og St^mar. 

3. IMftfe ere )flaronft SennerO Wabne, 
fom bare falbebe ^rotffer, ^bi6 ^nbcr 
ban I^abbe ft^lbt til at giore V^roeftr*ta- 
bebc. 3 ajlof. 8, 6. 13. 

4. 9Ren 9labab og 9bibu bobe for fttr* 
renft ^nfigt, ber be forte fremmeb 3lb fttm 
for ^(Srreno ^nfigt i Sinai C^rf, og be 
baobe ingen Scnner; men Sleafar eg 
3tbamar gjorbe ^i^rccfie-C^mbebt for 8a- 
ronft, bereft ^aberft «nfigt. 3tRof. 10, 1.2. 

1 5tr0n. it4, 3. 

5. Cg ^rrtn tatebc til IRofc, eg fstfte: K moat HiBTftc '.laccniaintio 

t).13fqq. amor 13,3. 

m Ral (ilerXaron oq ttaaiSeit- 

ISnn. 

D flaron og ^ot Bmaatt ffal 
c, at br (tat togt iMtn (mo bntt 
■bttr; TDcn RtuR nogn gitm- 
lU, ba ffdl l^an tutrt. e.38. 

c. I, SI. «. 18, ;. 
Urmi laitbt tiL VlDfr, 00 faflbt : 
m, r». ini IMDCT tagrt ^roilrmt 
3^10 XSern, for Iwr gnltt- 
1 Mtan XflDbcrt 8lD af arra- 
t\ eg SnUrnit fliil l>tif mig 
c.B,16. 
i cit gerflrfebtt fesnr nlfl til : 
Sag Vfl flofl alt gorfttfeBU I 
ms, l^lflrtir Im mig alt five- 
Sfnd. of moiniihr og Wi; 
n mlg til, jrn rr jjantn. 
iflM-U-a. I«i»(.i7,3a. 
tiCnro tabbt Ml Stofe, i einol 

Sttl Seni cftrr bnrt gobrrt 
(T ten* SiogliTi alt 9lanbt|sn, 
ad) gamit, og Hiowi, btm flal 

noTc laltr bra rrirr dCrmiS 
fbin (1)0 ni) UT brfoltt. 
blAR DOR Btcl Ktern eftcr mn. oar: pan ^aonnainri ofl vamunct 

paa Sctrtct bcrtil, on ^ortrangrt for gor* 
ramlinncnB itaulunlt Tuc. 

20. Cg Diiil)tiii(|cnc til gDrflnarbtn, og 
gortxEngct for gorgaaittat Dn, font cr 
om labtnaldct, og om autrrt ttbsU 
omrrlnq, ofl Saorfnc bcrHl.. alt (^Dot 
br ^rtt) til ^icnrftrn bmnrb. 

87. Cs tii aahiitli (tortt) ammraitmirt 
SiccRt, ofl 3))ctMiittrnr« 3i<tqt, og &if 
bTonWcutnSlant, ofl lUlirlitrmrO Slogt ; 
bUfc Dare be Xo^t^tttre einqtcr. 

58. 3 Zol tKit alt Wtaabrjan, fra 
OtaancC gamlc og bnoDtc, ottt tuflnbt 
og fn: bnnbicK, font ftuibt tagc oait jua 
^iiigbommfnS fiarrtogt. 

59. totwtf)* £enRtr(i Slogta idnbe 
fig Mb ZatcnialdttS Clbt, mob 6ffif 
ben, {.S.ia 

30. Cg be Jta^t^tetl eUtntirS {|a- 
btrS ^DfeS giTtftt. MT Sll^DlMii Utflcl* 

esn. a!iXor.s,39L anof.10,1. 

31. Cg be iMiAc at toge Htt poa >m 
ten og Sorbet, og Sbfrftagen, og HI* 
terne, og ^Ilgbommcat tRebRaber, fom 
be (lal t]ene mcb, og baa gorljongct, og 
all (bet, fom fyaxtt til) Iltncltni ber- 
Dirb. c.7,9. r.4,6.7. 

3a. Olcn Sebittnce Ri)^"* Sb^fte 
MI Sttafor, flaroiiS froflenA Sen, 
brftlRet ocer bem, fom toge DaTC paa 146 IDen rierbe IRofe fiog. 3. 4. loll JfAbbcr, Of) alt WrbfTabft btrtil, og alt 
bet, font borte til) Itjcnrflcn bf rnieb. 

37. Cg 3tottcmc til J^orgaarOcn trinbt 
omfring, on bercd jobber, eg bcred 80m, 
eg bcrrO Snortr. 

38. Wen be, fom Irircbe fig lige for 3:a« 
bfrnafdct foran, ligt for JforfamlingcnO 
^ulun mob rfifn, bare Vtofe og tlaron, 
og f)an9 80nncr, fom togt bare )paa, 
feoab ber tKir at tage bare }piia beb i^ellig- 
bommcn for Sfradl 80m; men gif no- 
gen grrmmeb nar til, ba ffulbe lian b0- 
be«. D.8. D.iO. e.1,51. c.8,19. e.18,7. 

39. «lle be 2alte af Setiteme, fom 
IRofe og Karon talte efter ^d^rrend 
JDtunb, efter bered eiotgter, alt SRanb- 
lien fra 9Raaneb gamle, og berooer, bare 
to og i))t>t tuflnbe. 

40. Cg S^^mn fagbe til SRofe: toti alt 
Jf orftefDbte af ananbfjon iblanbt 3frael9 
(Born, fra Vlaaneb gamle, og berooer ; og 
tag %ci\ ^aa bereft 9}aone. 

41. ^aa ffal bu tage mig Seoiteme, 
(teg er ^d^rren), i ©teben for alle 9{er- 
M^bte iblanbt !^fraeld S)«m, og Sebiter- 
ned Jtot i 8teben for alt bet gurftefebte 
iblanbt 3fraeld Bomd %a. 

4S. Cg SRofe talte, faafom !^^mn 
befoei bam, aile g^rftefjobte iblanbt 3fra- 
d9 Sorn. 

43. Cg «lle Sorftefebte af flRanbQ^n, 
t 9)aonened Zai, fra flRaaneb gamle og 
beroDer, efter bereft Zal, oare to og tt^oe 
tafinbe, tre og bolbfjerbflnbftt^De, og to 
l^unbrebe. 

44. Cg ^rren talebe til 9lofe, og 
fflflbe: 

45. Jafl 8et)iteme I 8teben for alle 
Sorftefobte Iblanbt 3frael6 S3orn, og 
liebiterneft got i 8teben for bereft got, og 
Seoiterne ffal bore mig til, ]eg er ^d^r- 
ren. 

46. SWen (anlanflcnbe) be to bonbrebe 
og tre og b^iIcfierbfinbftti;oe af 3fraelft 
83ornd gorflefobte, fom ffal lofeft, on fom 
ere flcre cnb 2euiteme, 0.39.43. 

47. ^a ffal bu tage fem Sefel for 
l^bert ^ooeb, efter i^Uigbommenft Se- 
fel ffal bu tage bem, en 8efel er tbt)e 
Oera. 20{of.30,13. ^^.45,12. 

48. Cg bu ffal gioe Karon og bonft 
Conner ^engcne for be Coertallige, fom 
blioe l«{le. 

49. 8aa tog flRofe 2oftningcnft $en- 
ge af bcm, fom bare flere enb Seoitemeft 
iftc b.45.46. 50. Kf 3fraetO fiemS gerftrfsbtt tog 
ban be ^nge: fern og treflnbftttiw, 09 
tre bunbrebe, og tuflnbe (&tti), efter 
^elligbommenft 8efeL 

51. Cg SRofe gab toron og banft 608* 
ner be fpenge for be ^t, cf ttr ^Cncsl 
fl)tunb; faafom ^drrcn babbt bcfatct 
»{ofe. 

4. Ca|>itcl. 

froiternc toflel fra trcMw Hat gammd tg tO Uim 

U, 1^10, ecrfMitftrnt, 91^ Tttmrimmii 
89^33. TtttH Xa( kMfM« I e«cMci^ i| i 
HlminUligl^t, 34»I0. 

1. Og j^rren talebe til fRoft o§ til 

Karon, og fagbe: 

2. !tag^obeb-(8um)afAa^tM9gn 
mibt iblanbt i^ebi IBom, efter bereft eiog- 
ter, efter bereft gotbreft ^uuft, 

3. gra trebioe Kar gamle, og berobrr, 
og inbtil b<iibtrebflnbfttbbe Kar ganilf. 
bber, fom fan ubbrage til Strib, til ot 
giore (Siemingen nbi gorfamlingnl 
^aulun. c.8,S4.25. cl,3. 

4. ^enne ffal bctre ftabatbft Bvnil 
!lttnefle, i gorfamlingenft tj^nlnn, fon 
(er) fotrbeleft belUgt : 

5. 9)aar Seiren reifer, ba ftal Karon eg 
banft 8jonner fomme, og nebtage bet In* 
berfle gorbotng, og be ffal ftinle Slbncft- 
bt)rbetft Krf berubL 

6. Cg be ffal lotgge et ^otfVIr af droro- 
linge-Sfinb berober, og nbbrebe et ffM 
hlaat Jtlotbe ber oben |>aa ; og fioette besi 
8totnger bertil. 1 Aong. 8.8. 

7. Cg be ffal brebe et blaat Jttobe eocr 
8rue-(!Borbet), og loegge Htpaa gabene 
og Wogelfe-Sfeerne, og 8faaleme og 
Stanbeme til r Drif-Cfferetft Ubgbbrt|it) ; 
og bet ibelige orob ffal bare bei^o. 

9 OtOf. 99, 99. 30. 

8. Cg be ffal brebe ober bem et €farid« 
genft itlotbe, oa fftule bet meb et INxfkff 
(»rotblinge-8fmb, og be ffal foette bdft 
8totnger (berbeb). 

9. (Baa ffal be tage et itlotbe, og fRoie 
8l)ftningenO £)^fe-8tage, og benft Sompflr, 
og benft ^aigt, og benft Saanbe4tar, eg 
alle benft Clie-itar, meb f)t>iitt be |U 
betlene ; 2 Otof. 25, 31. 

10. Cg be ffal lotgge ben 09 alt beift 
Siebffab paa et ^otffe of wroeblingc^ 
8rinb, og be ffal lotgge (bet) paa eo 
IBotrebor. 

11. Cg be ftal bcebe el bloat S)en ficrbe VtoU S^og. 147 Illtr, 09 fljalt bet mcb tt Xcefrt 
:g('8tinb, eg be \tai fcette betd 
berceb). 

e ftal tagc aUe !l|cneflen6 9lcb- 
^ilfe be tjcne i ^cUigbommen, 
rm i et blaat Sdattt, og ffiule 
et t^affe af C^rocDlingr-3riQb, 
oegge bent ixia en Iterebor. 
lai og fcie ^jtcn uf )ftltcrct, og 
irpnr»itlotbe beroi>er. 
e ffal Icegge berpaa allr bctd 
meb tioiife be ffal tjene bcrpaa : 
le, iDUb-ftrogcne, og 3fufler' 
aitrnc, (ja) aUe Sitereto 9(cb- 
be ffal brebe et X^oeffe berooer 
;8e-3finb, og foette betd Stocn- 
1). 2 mol 37, 3. 

laron og j^nfi 8onner flai 
r ffiule ^Uigbominen og a\ic 
neno Mebffaber, naar Jtfeiren 
rrefter ffal itaf)utl^ !&orn fom- 
e bet, og iffe rore oeb ^ellig- 
g bee ; benne er Xatnitt^d ibt)xbc 
ngend H^^aulun. b. 20. 

1 Jtrtn. 15, 13. 4 2R»f. 3, 31. 

(leafaro, 9arond ^rctftend 
iHebc ^mbebe er (ooer) Clicn 
irn. og Mogdfen af be (peUug' 
rr, og bet ibelige ${ab-Dffer og 
en; (i^and) bcffiffebe Gmbebe 
bet ganfte labernafel, og alt, 
)rr er ubi, fom ((^orer) til ^el- 
, og til bene Webffaber. 
i^Sntn talebe til S){ofe, og til 
fagbe: 

bcia()atf)itcr6 3lotgtere Stam^ 
enbr^bbet, niibt ubaf ^eoiterne. 
rer bette meb beni, faa ftal 

iffe boc, naar be fomme nar 
m er) fotrbeleo t^Uigt ; flaron 
vnner ffal fcmme, og fatte bem, 
• til {in Itenefte. og til fin )B^rte. 

be ffal iffe fomme. til at fee til, 

dfteiigen ffiule ^Uigbomraen, 

1 3am. 6, 19. 

iQrren talebe tilV^ofe, og fagbe : 

^obeb-(3um) af Q^erfonft 
gfaa af bem, efter bere<» goebred 
r btree 3lctgter. 
trebioe Hat gamle, og berooer, 
krttpnbfttpDe Hax gamle ffal bu 

^oev ben, fom fan brage ub til 
DtTib, til at befOTge SJeneflen 

I twcre be Qkrfoniterft 31oeg- 
c; at 4eiK 00 at b<m. c.34)6.86. 35. (9Iemlig) be ffal bare Sabernafeletd 
(9arbiner, og gorfamlingend ^jkulun, 
ncmlig Dccffet bertil, og Doeffct af Qroto- 
linge'3finb, fom er ber ooen oocr, og 
gorl)<Knget for gorfamlingend ^aulund 
£or. c. 3, 25. 

26. Dg gorgaarbenfl Dm^nge, og gor- 
boeuget for portend Dor til gorgaarben, 
fom er for Siabernafelet og for Xlteret 
omfring, og bered 3norer og alt IKebffab, 
fom (borrr) til bere6 ^ienefte, og alt bet, 
fom ffal giored til be ling, og be ftal 
tjcne (berubi). 

27. «1 ®erfon6 IBsmfi 2|enefle, i al be- 
reft ^t)ttic, og i al bercd Sijenefle, ffal bare 
eftcr tiiarond og I)ane 3ennerft Crb ; og 
3 ffal befTiffe bem, til at tage bare paa al 
bcrce ibt)X\x. 

28. Dette ffal bctre Ckrfon6 IBernft 
31cegterd ^jencfie, i gorfamlingend ^au- 
lun ; og be ffal tage bare {}^a bereft 
Qi^lerning) unber StiH^marft, ^laronft^rce- 
flrnft 3on0, ^aanb. b. 33. e. 7, 8. 

29. ()flnlangenbe) Snerarl S)orn, bem 
ffal bu toelle eftcr bereft 31txgter, efter 
bereft 9^Abred j^uuft. 

30. Sra trebioe %at gamle, og berober, 
og inbtil l)albtrebflnboti)oe IKar gamle, 
ffal bu tcelle bem; l)ber ben, fom fan 
brage i 3trib, til at beforgegorfamlingenft 
^aulunft !ljenefle. 

31. Cg benne er ben tBt^rbe, be ffnOe 
tage bare baa, efter al bereft !t|enefte i 
gorfamllngcnft H^aulun : llabemareietft 
^jelc, og betft Stanger, og betd 3t0tter, 
og betd gobber ; 

32. Cg 3totterne til ^rgaarben trinbt 
omfring, og bereft Jobber, og bereft 3om, 
og bereft 3norer, mcb alle bereft Webffaber, 
meb alt bet, fom (l)orer) til bereft 2|ene- 
fle ; og 3 ffal tiltocUe ((ini)uer) bcb tKaon 
be 9icbffaber, fom be ffuUe bare og tage 
bare ipaa. 

33. Dctte ffal bare flRerariOomft 3lag- 
terft $)cnefie, efter at bereft Jjenefte, i gor- 
famlingenft i^aulun ; (bereft 2|cnefte ffal 
ffec) unbcr 3t(Kiniarft, tHaronft H^raflenft 
3onft, ^aanb. b. 28. 

34. Dg ^loSt og Karon, og Wenigf^e- 
benft g^rfter talte be 5fal)atl)iterft ibern 
efter bereft Slagter, og efter bereft gabreft 
^uuft, 

35. gra trebioe «ar gamle, og berooer, 
og inbtil iKilbtrebflnbfttboe Kar gamle, 
boer ben, fom funbe brage i ©trtb, Ul 
Zjcaefiea i Sbrfamlingenft ^ttlaiu 148 ^en flerbe Olofe fiog. i.A.la». 36. Cf) bcrrd 2altt, rfttr bcrc<) Slcegtcr. 
tKtre to tufinbc, \\)X> l)unbrcbt og f)<ilt>tTrb- 
Pnb(»h)t)c. c. 3, 28. 

37. (Dioft tare be Italte af be jeal;ati)i- 
terd 31ocntcr, t)t)cr, fom tjcnte Deb J^orfaro- 
Unoenoi^iulun,ht)Ure^Iofeo^l9IaroutaI- 
te efter ^(irreno ^{unb, formebelft 92ofe. 

38. Df] be %a\tt af 06erfon& S5crn,eftcr 
bered 31<xf;ter, oq efter brrco gotbrco i^uud, 

39. %xa trebioe )Har pamle, og berooer, 
00 iiibtil baibtrebfinbotooe iftar gamlr, 
bber ben, fom tunbe brage i Strib, til 
2teneflen i gorfamlingend i^aulun — 

40. ^ered ^alte. efter bered Slctgter, 
efter berei» goebree S^uut, bare to tufinbe 
og fejc bunbrebe og trcbloe. c. 3, 23. 

4 1 . ^idfe bare be lal te af Ckrfone t^ornd 
€Ioegter, bber, fom tjente i gorfamlingend 
^aulun, bbilfe 9)lofe og 9aron talte efter 
ib<Srrend ^{unb. 

42. Cg be Xalte af sncrari IBornO SUtg- 
ter, efter bercd ©Icegter, efter bereft 8«- 
bred ^uuO, 

43. %Ta trebibe 9(ar gamle, og berober, 
og inbtil balbtrebfinbott^be Sar gamle, 
buer beo, fom funbe brage i 3trib, til 
Sjenefteu i gorfamltngenft i^aulun — 

44. De^aite af bem efter bereo 81otgter, 
bare tre tufinbe og to ^unbrebe. c. 3, 34. 

45. Dibfe tare be Salte af ^{erari S)omd 
81crgtcr, bbilfc Slofe og Havon talte, efter 
^rrend ^2unb formebelft %}lo]e. 

46. mc be :ialte, fom ^ofe og «aron 
talte, og Sfraclo gl;r|ter, ncmlig 2ebiter- 
ne, efter bcrcfi Slagter, og bereo gotbrefi 
^uud, e. 3, 39. 

47. J^ra trebibe %ar gamie, og berober, 
og inbtil ^alotrebfinbotboe ^ar gamle, 
boer ben, fom funbe fonime at betjcne oeb 
Jlenefleno S^eforgelfe, og bcb JBbrbcnd 
!l)eneflc i gorfamlingend ^^^aulun — 

48. re ilalte af bem bare otte tufinbe, 
og fem hunbrcbe og fircfinb(»t))oe. 

49. ^an talte bem efter ^(irrenC^ SRunb 
fomiebelft S){ofe, bbcr mant> til fin i^je- 
nefle, og til fin iBbrbe; og be, t)an talte, 
bare be, fom ^drren l^aobe befaiet ^{ofe. 

5. (£ a b i t e (. 

{MPrren btfctUr, at Circuit <Born flal flalFc atlt (Spe: 
^alftt 00 Unnc af I'cinn, 1=4. Oiwr Com om, 
hwrlrtcc man flat i^Ktii^iDe bet, fom man Mr af: 
tfotnttt fra 9{o9cn, og h!?a& Ur flal here <praeArn 
tit, 5sl0. Dm «n boctlfben •thiUni, omc bvilUn 
Olanbcn cr hltvtn nittjac, cnten Oua «r fEplbig 
iller ufV9l(i§ i nogei ^orcrie/ lU3i. 

i. jD^^ftnctttalcbemtRofe^Pofaebe: 2. »efael Sfrodft 0«rn, at be pal fRIft 
ub af ^drra aUe Sbebalffe 09 a8r. foa 
l)abe glob, og aUe be Urrne oDer SU^ 

3 «of. 13, 4ft. 

3. S3aabe SRanb 09 Clbinbt ffal 3 ib- 
ftiffe, ubenfor !2dren ftal 3 nbfTUrt bem; 
at be irte ffal giore bered Setic nitncfra 
leg boer nbi, mibt iblanbt cbcr 

c. 19, 14. c. as» 34. 

4. Cg 3frael6 S^orn giorbe raQlcbcl,o( 
ffiffebe bem nb, nbenfor Sriren ; faafon 
S;^(imn baobc fagt tU fftofr, fda glorte 
3fraei6 l^orn. 

5. Cg ^(Srren talebe til fllRofr, 09 fogte: 

6. Zaci til Sfraeld fban : noar Waib 
eUer Ct>inbe begaaer (nogco) af oMe k 
8bnber, fom et iDlennefte (fan brgoor), 
og forgriber fig foare imob ^ntn, ba a 
ben famme Sjel bleoen fh^lbig. 

3 tM^f. S, 3. SI. 

7. Dg be ffal befjenbe bereft €^iib, foi 
be I)abe giort, og bai ffal iglengftie |i 
8fblt) i fin j>obeb''(8um), 09 ben fnilr 
(Ceel beraf ftal b^in loegge tU ooer bet 
famme, og ban ffal gioe bea bet, fon 
fyxn er bleoen ffbibig imob. ^f. 9,5 

JDrtfp. 88, 13. 3 0ror. SS; 14. 

8. 8Ren berfom ben Vtanb Ifle ^ber 
(nogeu) Sofer, at ban fan gibe bn 
igien, bet ban oar bam fTblbig, ba ftal ben 
Sfblb, fom igiengioeft 4^rren, bnt 9"^ 
(ten til, forubengorllgelfemeftKkrber. neb 
i)0ilfeir \)an gjor gorligelfe for t^uL 

3 9Ref. 5, S4. 25. 

9. Cg alt Dj)loftelfcnft*(Offtr) af all 
bet, fom ^fraelft SBom btllige, fom bn 
ffal offre ^rotflen, ffal b^e bam til. 

10. Cg enboerft belligebc Sing ffol beit 
bam til \ max nogen giber $r«f)en (no* 
get), bet ffal bore bam til. 

1 1. Cg ^(Srren talebe tilWofe, og fagbe: 

12. :iael til Sfraelft Sem, og flig til 
bem : om nogen tftanbft ^uftm moboll* 
ligen unbbiger, og forgriber fig faare bnob 
bam: 

13. Cg en SRanb ligger ^ l^be neb 
eotb, og bet biioer frjnlt for b<^iftcft 
S)Unbd C^ine, og bltoer bnlgt, at bnn cr 
bleoen ureen, og ber er tntet Sibne Mb 
benbe, og bun er iffe greben (bembi), 

14. Cg ber fommer en 9Mbriotrbebft Vanb 
ober bam, at ban er nlbfjoer for fin ^^ 
tru, forbi (^nn er bleoen urcen, eOer ber 
fommer en 9{ibf|(rrbebft tanb ober boa 
og ban er nlbfloer for fin ^uftara, eibog 
bun Ute er bleoea aictn: ..9.ta9. CrD firrbf flRoft Sag. 149 15. I>a ffal SRanbtD fnt fin jjaltni til 
Fniftrn. ffl fmnfort l^nbrt Dffcr for 
lnl^f, (armlln) tn ticntc Vti* "F ■'i 
iDifd KSnftmtrl: ban fE>i[ iftr eft Clir 
mMd, ti fKUrr letgRt Uirdf txrpaa, tbl 
>tt fr ct 'MitftirhttoajJab-CffcrrtShu- 
^ntrtrn iHaC-Offn, (Dm gisr, at Wt- 
itrraiDii thuIommM. 

16. Cfl itrccftcn ffal fcrc btnta nar til, 
1(1 ftfUt hrnN for i^rrcDB SnRflt. 

17. Cq Sirvften R<)l liifl' drtligt Canb 
: rt tlcrrfdr. og af £tnttl, fom tr tuia 
tabfrniiltlcES Anil), (Till t^lnzftca tunc oti 
taftc I «anM t. 19, 9. 

li. Cfl Vrirftni ftal llllh Ctrtnbtn for 
titmnt Snftfll, or blDttc CDlnHne .Qb- 
M, eg Kfiflr ttt 3^u(^mnl(lfr« Vlnb* 
blffT NJ iwuK* SMnbfT, btt rr tt «ib- 
riofrtKM SlaB-Cl^ri on Vntftm ITal 
^mc brt bfrffc IMnb, fom sIbi S°r^(ii' 
DClft, i fin j>jdnb. 

19 Cfl Vrjfttn Ital bcfoccrfK bmbc, ofl 
pflc til Cloinbrn: bcrfom Ingrn Wdinb 
Ijina ligqrl hw Cin, d^ Mfom bu Ith n 
BDbDlDlflni nDbM)irt, fra at part unbtr 
bin Want, til llmnl^fb, Cii Dae fri for 
brt btrihCanb, font 9isr}(ettanbflfr. 

SO SKn n bu motoltllDcn nnbocficl, 
fra Jt tmrr unbrr bin SRanb, og cm bu 
R birpTD umn, oq b'Kr nofltn SRanb 
Hflnrt fiel Mfi fornbm bin <DliinD : 

Bi. To ftal i(>r(Tftrn Wnatflr Cblnbnt 
brb fforfMnbtlfcne Sc^ ng ilrcrncn flul 
fiflc III ClDlnMn : ^mn flol Fxllc big 
HI rn goitaabcirr cq til rn Qcb niibl 
WanCt bit ^oir, at S^Sircn labti bine 
iaatft farfnlnbc. ofl bin Bug o|>l)Kbce. 

99 Zaa temmt nn brttt Canb. fom 
li«r gerbunbrirt, I bint 3ubboibr, oi; 
itBiT, dt bin Uuq ^E)tm«, oa bine ton- 
ttr ^lHb< ; OS Cbinbtn (EjI ft)^ : Stnrn f 
Ima! SINorST.lS. 

as di VntttBlIdlltTiMbllFcftorbdn- 
Ivirrr i rn ^og, ag nbficitt (bent) mcb 
Irt brfffr Sanb. 

W Cn tun flat Rtpe Dbinben of btt 
bnfc B<sb. fom nter goTtninbdrc, at 
brirtr : oq brt Banb, fom qior jfoiban- 
Mft. fidi IwDiar 1 ttcnbr, [og Ulbr Ijenbt) 
tHBrrfriKbrr, 

S9. Cfl Vnrllrn flat taqc btl Rlbtlar- 
brt« Wab-Cffrr af ColnbrnB ^anb, oq 
iMn ftdi bnwqt SRab'Cffrnt for bSrm* 
Biflftt, 08 fnr bet ^ta HI lllmt. 

96. Cg pnc^B ftal toae ra Rom fm f mab^Dffrrrt of I)(nbrt3hirDmmtiM- 

(C'fffr), Pfi flieit ft «Dfl-Dffcr (btTof) 
paa flltrrrt; oq bmflcr (Tal ^n gibe 
CnlDbtn Sanbtt at britte. 

27. Staar ban liar qlett btnbc Sanbd 
[l Crltlt, ba (tal let (trr, cm bun or bltsni 
ircrn, ofl fwucr for,irfbtt (ifl faarc Imob 
rin Wlanb, ba (tdl bet iBiiab, fom glat 
^crbunMff, fpmmt i btobr, (cfl bUtc 
imtx) tU errflbcbcr, at hcnbrt Sug ^1 
cp^ccDc6, og' brnbcfl Vaattt felnbc; m 
ben Qolnbc ftal Dccrc tU ra gorbanbtlft 
niibt Itrlanbt ftt fioit. 

28. CBbrrfointtnCblnbtltfctrWrtwi 
titn. mtn hun rt ntn, ba ftal ^un twrt 

-^i, og, bibfclincu unbfanqc £ab. 
■i9. rcnnr tr Mielliirijtbtne 8oD; noar 
fern rn Colnbt mobolUigrn unbolgrc fra 
err unbcr (In Stanb, og t)ua bltotr 
urfra: 

30. eiirromrn WMartKboflanbrom- 
nirr obrr en JNanb, ol ban r nibfritr fin 
fill ^uftru. at ban Rat ftiUr Colnbrn for 
.<i3<jrrtn6 'Rnflgt, oq iprznrn (tal gtore 
Ki brnbc, rfitr ai bcnnr too : 

31. eoa (tal Wanbcn Km fri fro 0116- 
ilicrninq ; mrn (Limmr Csiubr, ^un (tal 
bare (In Otifeolerntng. 

6. Caplttl. 

Cf rnn ilnc tin m n «dfltat» iteuc n KflM 
I'.J, 1*. ttBttitrt hill (ti[ tind lifl. naat ^tm 
blicfi ui«n, fkil. Dm IMnt Dfcr, naat honl 
irm II rilinti, 13^91. fwrtitrt Vrirflcmi Itidt 
wlMni JtLKI.l tin tR=<iil«i BuN *aiin, SW7. 

1. OgfeffimnlaitbtHiaJtpfcoflfflgbe: 

2. lad III 3frac!fi Bom, og bu (Till Rge 
III btm r naar en SHanb cllcr Colltbe 
loBcr [1 fimbcriiflt 9l,iflrtetrB Kobte, at 
hpiMpq ftaflilt forfiffrftn: V*!a-4.T 

3. Ta flal en €aaban bolbr fig fta W» 
f(\ (l«rt Trif. bun (fal life fcrittc Biln- 
Qbbltr, cUer Sbblfc af (ttirt £rlt. og ban 
ftrtl ingtn Soft briffr af iCnrrr, ^n (tal 
l)WTlen cebt ferfTc ellrr torre Trun. iric ffbt noflri, lom giant af tilnrne B 
true, liKTtrn Wnfla-etrnr rlirr j>ubtil. 
5 AUr be Taut, fom hanft ffriiftlUcIfct 
V:ccl( (barer), ftal bcr <irc Icitiinr Mage- 
tniD DOrr bane JtjOMb ; Inbtil be Tage err 
(ipftilbtr, i tiDllle han l)Olber(]iifva(riltfOi 
.l^Krrrn, flolhan rare btUlR' "H labr (II 
^obebthiar frit ooce. Horn. 13, IS 

6. gat be sxtgt. tun tiawT lUKt a,t Sts fliTbc Dteft Sdq. 150 

feDlbc 11(1 fraRllt for SjSrmi, |tal [nn iftc 
tpniTDt til nogrn TeM IJil);. 
7. JMn flal ittt njen fig nrtrn for fin 
gatfr, rllcr for fin ffltobcr, for fin Brobti, 
din for fin Softer, naarbtboc; t^ilintie 
SuH gntfrilldfe n pua t)anB ^oocb. 

3!Dli>r.91, 2, 11. 

B. flat ^ne ^raftiUdfteilaet fral ^m 
bam ^SrTcn VUifl. 

9. Cs om ben, fom bocr, bncr I ct CIr- 
felir liannigcn M l^iiiii, og hun gjor {In 
grafriUdfelt fioMb urrfnl, ba ftal fiLin 
roflf fit ^oMb ditii (in mtnfdFrS lEag, jua 
ben fnocnbt Dag ftai lun rtnff btl. 

10. Dq paa brn ottcnbc ITun fFnl h>in 
frtinfort to lurttl-lTucr, tUrr to Iiit-. 
Unnfr,tll¥;rctnEn.lllgorfomllngfnB¥fi"' 
[unBiTor. 39Jlof.5,7, {, 1S,H. c. M,S3. 

11. tg Vmlfrn ftal iaor crn til rt ei)nb' 
Pffcr, oq rrn HI (t Srttiit. Dffrr, ofl (ijort 
^orllftrlfc for bam, forbt hnn tiaorr fijntrt 
BHr Vlflcti og bun Ral tKlligc fit {joirti 
pao btn famine Tan. 

13. Cfl hiin ftJl Cfdanij) boat i!g fm- 
ftilt for tUrrcn fine graffilltlftfi rugt ofl 
frtmlorc ct aurgammcll Sam 111 Sttilb' 
Offer, og be fotftt I-ofit ftal falbe Ijcn, 
forbl biinfl ^Mftiliclft tr blcwn urfen. 

13. PflbcnncfrbenSInflrorriiiiPD: fod 
ben I>an baM ftniffllltlfcSTogc oufijibce, 
fttil tun frrmfort bcttr for gorfamlingcns 
VonlunSSor: 

14. Sttmlig, han ffal offrc Rt PffCT for 
jjISmn, ret anrgiimmclt it'abcrliim ubcn 
l!i)M 111 ft Branb-Dffcr, og ttt Qiirgain- 
melt Wlminfrlum ubcti iJDbe 111 ct eijtib- 
Cfffi, og ctn iicc&cr ubcn aijbt til ct lut- 
Cfffr, 

15. Pg tn Sure nifb nfi)rfbt Sagtr af 
MkI, Slnnbrbt mfb Tlk, og ufljrtfr 
(tonbr) Xngcr, fmurlc nicb Cllc, og b(t 
Bcrtil horrnbf Slab-Dfffr og 3>tlf-Cfffr. 

16 Dg itriftcn (Ml offrt bet for fclJr- 
Trne Knflgt, og l>an ftal labt Ijaai Sonb- 
Cffcr og hJnS **rctnb-rfffr 

17. Cg likibtrtn ftal l>in laot til Znt- 
Dffrrt rfffr for ^Crrrn, lllligrmeb Stnu 
Wn mrt bt ufurfbc fBreb) ; og ^ta^rn 
ffal liioc l)ane Stlab'Cficr og (lanS tCril^ 
PfFn. 

11=1. Cg brn WaflrKtr fliil nigc fin %tci- 
flillcirrt fcoDcb, for gorfamlingenB ^u- 
iune Tor, og hin ftal liinc fln rtr>i(tillrl- 
fce-^ODCb!Miir. og Nftt bfl paa 3lbcii, 
[om (t unbrr Ia[-DfftrclS Cffrr. 

1^9. 1MB. (.aiiM. 8.7.1 19. Cs^raftRiftal logtbtn togttBoi) 
nf Subrrrn, og trn Bfgitl Itagt af tm- 
Dcn, og tta ufijrtl (itjnb) Staat. og bc 
ftdl lotggc btt paa bra flatlrotrrt Acnh .. 
cficr at han fyxr ragtl pn giafHlItlftl 
(^Dbcb^ar) 

SD. Dg i^rocften fTal brboflc bent m 
Ktroccgflfr for ^Srmi* Viiflsl, M d 
Vncftra htUlgt, ttaigtmA «n>(M(irnl 
»n)ft, og liUlgtmrb CtileftflftiiS CEob, tg 
bcnftcr maa brn Kaflrarr biint eiln. 
3 «x. ai. n. «. 

91, iCtnnc cr Vootn for brn naflKKr, 
fom Blot ft Sebtr, (bet tr) bant Dffrr ftt 
^dmn, for Iwnfc j^rofriUrlfc, fonibcn bet, 
fom tune £}aanb (cUrre) fonnoarr; rfR 
i^inB kioDtrt CrfroffrnlKb, fom t)aa baa 
loDrt, fatiltbrt flal ^n glorr iflcT M 
grafTlUflfrS lioo. 

33. Dg ^mo talrbt HI IRpft, It 
fflflbe : 

23. 2arl til Karon og III dmil Swata, 
og |11g : faalcbrS ffal 3 Driflgnc SFrocll 
»om, eg flgc 111 Km : 3 Wof. 9, «SL 

34. ^Enrn oclflgnr big, og twniit Big; 

Vf- IM. X 

SS. ^(Srrm labt f)l auPgt l^ft Mn big, 
og i>xr( big noabig \ ^f. 67, 3. 

36. ^rrcn o|)lofK lit anflgt paa big. 
- giDc big grtb ! lalir iiKtKKtta fm tiuttfMtn, m. 

1. Dg btt fttbt »aa bra l>dg, btt 
Dlofr fuibf nbtt al otrrlft labtmaMtl, m 
falMbt bet, og fKlligtbt btt, og alt RtW 
(Iflbtl brrtll. og Slterel og alt MtbfTiiM 
bertll, og faiocbt btm. og btUlgtbt bt*: 

3 «f t. 40, 17. ML 

2. l!a offrebr Sfrael* gtHlttr, fon Wit 
{}0Dtbfr I brrtl g^'brtl ^bbB, bt, foa 
bart €tiimmcniefl gtjrflrr, bt, fom pDi 
1)0B br italtr. 

3. Pg be forte brtrt Cffrr fttm fM 
JijQrrfne Xnfigt, fq: firbctrttft Sognr, >g 
toiD ITrnr, rn Vogn for to gnrftn, og tn 
C"re for tiber ttn, og tt ferte btm un HI 
foran Zubcrnaltlet 

4. Dg ^irra taltbc HI IRofc, og ftv IDen fltrbe IRofe Bog. 161 i af htm, at M fan txtre til 
b Sjrneflen I gorfamlinfjend 
bn ffal gioe M til ^et)itcrnc, 
mh \l\tntftth Sk{fafftn()cb. 
\ fRofe Copncne 09 rxnenc, 
til i{ct)itrrne. 

;b Ocrfonft fbem to lBof)ne og 
fter bcrtd !llcncflee Skffafftn- 

i gaD SRcrari Bern fire Cog- 
Jjnc, cftfT bereft !l|cntftrd ©e- 
nbtr StbamarO, iarond ^rot' 
^aanb. c. 4. 38. 33. 

in gab Aahatl^ IBern Sntct, 
)ommrnft Itjenrfte (laac) paa 
{hilbc botre (ben) paa fLileV" 

C. 4, 4. fflfl. 

^Tfttxnt offrebe til «ltfret§ 
aa ben I^ag, bet bleb falDet. 
r offrebe bered Offer, foran 
2Ar0n.7,9. (Sfr. 6, 16. 
Crren faflbe til Snofe : lab 
oer ^Qfj. (|a) een R^rfte bwr 
t CfPer. til aiteretd 3nbt)ielfe. 
B, fom offrebe fit Offer paa ben 
DOT 9labe6fon tHmniinababd 
etammed (Ji^rfte). 
c. 1, 7. c. s, 3. 
m% Offer txir eet 8elD-^b, 
mr bunbrebc eg trebibe (3e- 
itt>'3raal paa balDfierbfinbd- 
cfter ^Uiflbommend €erel; 
It fulbe af iDleel, blanbet mcb 
Wab-Off(T. 

t«(Klfc-3faai paa tl G^lben, 
elfe. 

ng 3tnb, een 9ktber, eet^am, 
, tit et eroenb-Offer. 
Irbcbof til et 8t)nb-0ffer. 
Csnc, fem Slktbre, fern IBuf- 
. aarfldmle. til et Sar-Offerd 
tMr Stabeftfond, 9mminababft 

rn anben X^a^ offrebe 92etba- 
5en,3raf(i)arftgi)rfte. c.1.8. 
ffrebe fit Offer, eet 80lD-J^ib, 
lar bunbrebe og treblDe (3e- 
fli>-3f(ial iKia baibfierbflnbft- 
efter ^Uigbommend 3erel ; 
|e fulbe af iReel, blanbet meb 
IRab-OfFer. 

Legelfe'3faa[ paa t\ (Bt^iUtif 
rife. 

ng 3tub, een Oober, eet Sam, 
. til Srcenb-Offer. 
KMuf tU et 6tint-C>lfnr. 23. Og to 0snc, fem «}abre, fem Onffe. 
fem 8am, aargamle, til et :iar-Offei« 
Offer ; bette bar 9letbanecl6, 3uard SonO, 
Offer. 

24. Sf^aa ben treble ^ag (offrebe) 3e- 
bulono iQornd gorfle, <Eliab ^lond 3on. 

25. <^n9 Offer bar eet 3olo-gab, betft 
Cotgt bar bunbrebe og trebioe (3erel), 
een 3oIb-3faal paa balt>fitrbfinb6t^e 
3erel, efter ^elligbommend 3ereU be bare 
begge fulbe af IReel, blanbet mebOlie, til 
et Wab-Offer. 

26. (Sen 0l0gelfe-3raal t>aa tl (l^lben, 
fulb af 0legelfe. 

27. (^en ung 3tub, een Qceber. eet 2am 
aargammelt, til et S)rotnb-Offer. 

28. (^en (Skbebuf til et 3bnb-0ffer. 

29. Og to Qint, fem IJotbre, fem sBufl^, 
fem 2am, aargamle, til et Saf-Offert 
Offer ; bette bar (Sliabd, ^lonft 3jDn6« 
Offer. 

30. S&aa ben fierbe ^ag (offrebe) fliiu- 
bene IBomdgprfte, (Sliaur 3dKbeurd3on. 

31. ^and Offer bar eet 3oIb-Sab. betft 
tGoegt bar bunbrebe og trebibe (3erel), 
een 3clb-8raal |>aa balbfierbflnbdtobe 
8efel, efter ^cOigbommend 8erd; be 
bare begge fulbe af 9leel« blanbet meb 
Oiie. til et Wab-Offer. 

32. (^en ttoaelfe-3faal paa ti (Iblben* 
fulb af Stogelfe. 

33. den ung 3tub, een Oceber, eet 2am, 
aargammelt, til et S^rotnb-Offer. 

34. dtn (0ebebur til et 8t)nbi-0ffer. 

35. Og to Ogne, fem Qotbre, fem iduttt, 
fem 2am, aargamle, til et iaNOfferO 
Offer ; bette bar (SliiurO, 3d)ebeur6 8on6, 
Offer. 

36. ^a ben femte ^ag (offrebe) 8i- 
meonO 0orn9 gi^rfle, 84eiumiel 3uri- 
8abbai 80n. 

37. ^an% Offer bar eet 80lb-Sab, bet9 
IBagt bar bunbrebe og trebibe (8erel), 
een 8olb«8faal paa balbflerbfinb^t^be 
3efel, efter ^Uigbommend 3erei', be 
bare begge fulbe af flReel, blanbet meb 
Olle, til et iRab-Offer. 

38. (Sen Vhraelfe-eraal paa ti Ol^beUp 
fulb af Mogelfe. 

39. (Sen ung 8tub. een Caber, eet 2am, 
aargammdt, til et Brctnb-Offer. 

40. (Sen C^ebebuf til et 3bnb-Offer. 

41. Og to rji;ne, fem IKocbre. fem ©uffr, 
fem 2am, aargamle. til et llat-Offerd Of- 
fer ; bette bar 34eiumield, 3uri-8ab^l 
S-on0, 0/fec I5fi 2)en flerbe 0!ofe O09. TCdfr. 42. ^a brn fiettc tTaft (offttbc) ®abd 
Born© Sorftc, eilafai)^ Txum (Ben. 

43. i^an6 Dffcr txir cct 8elD-gab, bct9 
fiJagt Dar I)unbrcbc og trcbii^c (3tffl), 
trn 8olu-8raal ))aa l)Qlk7f|crbflnb6tt;t)c 
&M, eftcr ^cUinbommcnd Srftl; be 
bare benflt fulbr of 9)ierl, hlanM mtb 
Clle, til ct ffllab'Cffcr. 

44. d^tn 9<cpclfe->Sraa( jKia tl ®t)lbcn, 
fiilb (If 0l0gtlfe. 

45. d^cn ung 8hib, ten l^cebrr, eel Sam, 
aarganiniclt, til ct i^rctnb-Cffcr. 

46. (Sen C*cbrbnf til ft 3»)nb-C^|fcr. 

47. Cfl to Trnc, fern ftJoebrc. fcni ©ufff, 
fern \iani, oargamlc, til c t laf-Cffcrt Cf- 
fcr ; bcttc mr (lliafa|)f)d, ^eucio Send, 
Cffcr. 

48. ^a ben fbbcnbe T^ag (offrrbc) 
(^)>brainio l^ornd Si)r{l(, (Slifama Vnimi- 
(^ub<» (Bion. 

41). 4»an6 Cffcr Dar cct Solb-gab, bet« 
Ikegt MX hunbrcbc og trebiuc (3ffcl), 
rcn 30lD'3raal pan f)ali)ficrbfinbdti;t>( 
8crcl, eftcr iS>cU{gbonmicn(» Scfd; be 
kHue begge fuibe af 9leel, blanbct meb 
die, til ft »lab-Cffer. 

50. (Sen »(ogelfe-eraaI |>aa ti ®k)lben, 
fulb af Stogelfe. 

51. (Sen ung 3tub, cen ©aber, cet 2am, 
aargamnielt, til ct S^roenb'OfFtr. 

52. (Sen (Scbcbuf til ct 3bnb-0ffer. 

53. Cg to S^jcne, fern ftjabre, fern Wnffe, 
fern 2ani, aargamle, til ct Jaf-Cfferfi Of- 
fer ; bettc uar dlifamoc, \HmmiI)ub(»30n^ 
Offer. 

64. (paa ben ottenbc X>ag (offrebe) 8Wa- 
naofe fbarn^ gt;rfle, C^amlicl H-^cbajurd 
3 en. 

55. i&anB Offer bar eet 3elD-gab. betfi 
fioegt oar hunbrtbe og trebibe (3erel), 
ten 3elt?*3faal paa balbflerbfinb^tijDe 
€efcl, eftcr i>elllgbommen« Scfel ; be Dare 
begge fuibc af ^eel, blanbct meb Clic, 
til ft tWab-^Cffer. 

5G. (Sen Wegelfe-eraal paa ti (9k)Iben, 
fulb af Wogelfe. 

57. (Sen ung 3tub, een Saber, eet 8am, 
aargammeit, til ct IBranb-Dffer. 

58. (Sen (Skbcbuf til ct 3i)nb-Cffer. 
69. Dg to Diine, fern ©ocbre, fern ©uffe, 

fern 2ani, aargamle, til ct Jaf'Cffcrd Of- 
fer ; bette Dar (S^amlieid, ^cba5ure 3en6, 
Offer. 
60. Sf^aa ben nlenbc 3)ag (offrebe) ©en- 
Skimind ©flrnd gi^rfte, Hblban Q^ibeoni 61. $an« Offer Dar fft 6elD-Sab, Ml 
IBcrgt bar ^unbrtbe og trrblDf (^fM}. 
een 3j0iD-3raal paa ^iDfieibflnbltbK 
3erel,efteri^nigbommcn6effr(-, be bat 
begge fulbe af 8Reel, blanbct meb CUCt 
til ct aWab-Offer. 

63. (Sen Regelfc-eraol |Hia ti mvbn, 
fulb af Wcgelfe. 

63. (Sen ung Stub, ten Kkeber, ett 9am, 
oargammelt, til et Dnenb-Offnr. 

64. (Sen (ftebebuf til e t e|»nb-Cffer. 

65. Og to 0;^ne, fern Sabre, fem Bnllr, 
fern 2am, aargamle, til ti iaf-Ofllnl 
Offer; bette bar KbibanI, iiibconi €eB|i 
Offer. 

66. ^a ben tienbe ^ag (offrebe) -Doirt 
©em» gt^rfle, «()iefer «mml-&abbai 
8en. 

67. ^an9 Offer bar ert ©olb-gab, bril 
Skcgt Dar bunbrebe og trebibe (Scfd), 
een 3clD'3raal paa balDfierbfinbei^ 
3efel, efter j^fllgbommrnl ^tki ; be ban 
begge fulbe af SReel, blanbet meb Olir, 
til et SRab-Offer. 

68. (Sen Wegelfe-eraal paa tl Ql^^lbci, 
fulbaf^tegelfe. 

69. (Sen ung Stub, een Sober, cet Son, 
aargammeit, til et ©ranb-Offier. 

70. (Sen ®ebebur til ct ebnb-Dfprr. 

71. Og to O^ne, frm Sabre, fhn SoRiei 
fcm 2am, aargamle, til ct Saf-Cffrrt Of- 
fer; bcttc bar Hi^lefcre Smmf-Sabbai 
3onfi, Offer. 

72. ^aa ben edebtc iMg (offrebe) tfni 
Sernb gt^rflc, V<igiel Oeranl era. 

73. S^ant Offer bar eet Solb-gob, bed 
Sagt Dar bunbrebe 09 trebibe (®erri). en 
3olD'3raaI|)aa ()alDf|erbflnbbtl|^ ^flri 
eftcr Ji^elllgbommend3cfcr, be bare begge 
fulbe af Weel, blanbct neb Clie, til ct 
IWab-Offcr. 

74. (Sen Regelfc-Sraal |mki ti •^Iben, 
fulb af diegclfe. 

75. (Sen ung 3tub, em Sober, eet 8aa, 
aargammeit, til ct Sronb-Offer. 

76. (Sen (^ebebuf til ct Sbnb-Offrr. 

77. Og to Ojcne, firm Sobrc, fhn Soflfr, 
fcm 2am, aargamle, til ct ^taf-OffertOf* 
fer; bcttc bar $aglcl9, Ocrane 8nl^ 
Offer. 

78. Sf^aa ben tolbte T^g (offrebe) W^ 
tbati ©emd 9it)T^t, 9[)ira (Snaii« Sob. 

79. $and Offer bar eet Selb-gab. bcti 
Sagt bar bunbrebe og trebibe (SclH). 
een 3oiD-3raal paa ^Ibfleibflnblltot 
etUl, eftcr ^igboiMml BM\ tc <Den fltrbc Olofc 009. c ht^qt fnlbe af Vltti, blantrt mcb 
if, til ft «Mab.Dffcr. 

0. <ifn ttcprlfc-Sfaal paa ti Q^Olbni, 
b af 9lo0rirc. 

1. C^fn uno 3ttib, ten Stober, eet Sam, 
Tdammf It til ct ©rcenb-Dffcr. 

«. <&cn Cicbfbnr HI ct eimb-Cffer. 
(3. C9 to £/i;nr. fern iUcebrr, fcni iBuRc, 
m 2am. aargamif, til ct :tar-Dfftr«Cf- 
r; bfttf oarSbirot, Snand 8flnd, Cffer. 
M. I^fnnt cr «itcrftd SnbDielfc, af 3d- 
ulft J^tTTlttr, tMia ben Isi(| bet blei) faloet, 
nfmlta) : tolD 3olO'j^ber tolo 3elb- 
:fdaltr, tolD (0ulb tRegetfe-Sfaater. 

85. (3da at) eet %ah (Dar paa) ban-* 
tebe eg trcbioe (3c(cl) 3olb, og ten 
Efddl )>ad balDfierbfinb^t^be 3crel *, alt 
EelDct af ftanrene (belcb jl^ tii^ to tU" 
Inbe 09 jilt bunbrebe (3etei), eftcr ipel- 
iflbomnuni^ 8ereL 

86. ZoiD Oulb fltogelfe-sraalcr fulbe 
If ttcgelff. bt>n 9t0flelfc-3raal \>aa ti 
etfcl. efter i>eUigbonimend 3ercl; a(t 
RBlbet af be 8iC))elfe-3raalcr (belob fig 
tU) banbiete og tiyue 3crcl. 

87. «lLe Csne til S^roenb-Dfferet bare 
tclD 3 tube, lolD ttoebre. tolb ^am, aar- 
gdinle, 00 beird iRab-Cffer ; og toloOe- 
bebnffr. til apnb-Cffer. 

88. Cg alle C^ne til :rar-Offrrttd Cf- 
ICT tare fire og tbbe 3tube, tre<lnb6tot>e 
Boctrr. treilnb^tpre »urfe, trffinbWi)De 
iKam, aamanle ; benne er 91tereto 3nb- 
bieifr, efcerat bet Dar faloet. t>. 84. 

89. Cg naar fRofe fom til ^orfarolin- 
^eoA ^nlunr for at tale meb bam, ba 
|)erte b*ia Woften tale til Pg ooen fra 
Kaabc-3tolen, fom rar }^a )lUbne6bor' 
bete Arf.fra (3tcbet) imeUero be to (£be- 
mbim ; og b^n talebe til bam. 

S TtM. S5» ill. A 1 Cam. A, 4. 9f- 80/ >• 

8. Gapltel 

9db «f?cr Pew angoaenbc (ampcrne, 1«4. X>d on 
fvfitfniff* Sefiftlfrf ftsll. ibnlfe fdil I te 9*r* 
^■MflM Citfe 4cnc ^Rca w( lakrMMctr k. 
l^tS. rrritrrnc cmfcif 90cS3. r« flal mm fra 
te in fca t^ B9M Vor InMl Ite etc lolotRtfint^ 

1. SD9 ^rtni talebe tU SRofe, og 
figbc: 

8. Socl tU Saron. og bn ffal flge til 
bam: naar bn briber Stompeme tcenbte, 
flai bf ftm2ani|>er i\jl{t lige imob )2bfcf^a- 
fTB* Koifibf. S Vlof. 86, 37. 

S. Cs tavofl gloibc foolfM, ^n tfiiJbt 153 benO Samper totnbte, lifie imob $bftf^<>8rae 
^orjlbe, [aafom ib^^rrrn i)a\>bt bcfalet 
4Hofe. 2 ajtof. 37, 23. c. 27, 20. 21. 

4. Dg 2i^fcflaiicn oar gjort nieb brcDet 
iflrbeibc af (^^uib, cnbog brno Stang og 
bcnft SLMomfter bar nicb bretoct «rbeibe-, 
eftcr bet Sbn, fom i&lSrrcn l)abbe blifl 
ffllofc, faalcbed giovbe i^an Jibftftageme. 

S ilXof. 3S, 31. 

5. Cg .^(Srrcn talebe til 9?ofe, og fagbe : 

6. Jag Sicbiterne mlbt ub af 3fraet« 
t6om, og bu ffal rciife bem. 9){al. 3, 3. 

7. Cg faalcbcft ffal bu gjcre meb bem, 
til ot rcnfe bcm: floenf 3!)nbe-l<anb paa 
bem; og be ffal labe flRagcfnibcn gaae 
o\>tv alt bereft a|ob, og toe bereft illotbcr, 
eg labe fig rcnfe. c. 19. 9 

1 S>ft. 3, il. 9bt. 9, 13. 14. 3 SRof. 14, 8. 

8. (Bxm ffal be tage en ung 3tub, og 
bcnft Viab^Cffcr, 9{ccl blanbrt mcb Clle : 
og bu ffal tage en anben ung 3tub til et 
3i)nb-Dffcr. 

9. Cg bu ffal labe Scbiterne fomme nctr 
til, foran ^orfamlingenft ^aulun, og bu 
ffal labe famie al Sfraclft »ornft Vtenig- 
l)eb. 

10. Og bu {Tal labe Set^itcrne fomme 
nccr til for SjGrrcnft ITnfigt, og Sfraclft 
t5orn fTal lotgge bereft ^nber paa Seol- 
tcrne. 

11. Cg fiavon ffal betxtge Scbltcme af 
Sfraclft Corn mcb en ©ctwcgclfc for ^Gr- 
rene iflnfigt, og be ffal bare til at bet|ene 
i^(&rrcnft Sjcncfle. 

V, 21. 2 S^f. 89, 2i, 9 !Wof. 7, 30. 

12. Cg Scbitcrne ffal locgge bereft ftan- 
ber paa 3tubcnft j[^ot>cb, og giorc (faa) 
ben ene til et 3t)nb'0ffer, og ben anben 
til et »rccnb*Cffcr for ^ftrren, til at 
gjore Jf orligclfe for Sebitcmc. 

13. Cg bn ffal ftille Scbiteme for 9a- 
ronft ^nfigt, og for banft 3onnerft 9(nflgt, 
cg bu ffal bcbctgc bcm mcb en !6cixzgeife, 
for (at bore) S>(Srrcn (til). 

14. Dg bu ffal abffiUe liebitcrne mibt 
ub af Sfraelft 0orn ; og )2ebiterne ffal 
bcere mine. c. 3, 45. 

15. Og bcrefler ffal 8ebiterne fomme, 
til at tjcncii^orfamlingenft^^aulun, naar 
bu l^aoer renfct bem, og label bcm beoagc 
meb en ^eocegclfe. 

16. Xbi be ere mig albelcft gibne mlbt 
ut af Sfraclft »om; leg bawr taget 
mig bcm. for alt bet, fom aabncr SWrberft 
^iD, for aUe gorflcfobte af 3fraelft 3bom. 

c. 9^ IS. u« 1S4 ^cn flerbt flRofr Hog. a9. Ca^ 17. %l^\ alt bet gorftcfobtc Iblanbt 3fi- 
TOdd S5orn borer mig til, baabe af Vlcu" 
ncffcr ofl af l^br *, paa ben (Dag jf g flog 
aUc gorftefjcbte t SSgi^pti &inb, btUigcbe 
Itg mig bcin. 2 »lof. 13. 3. 

C. 22, 21). c. 34, 19. 4 SKof. 3, 13. 

18. Cg icg tog «ft)lternf, I gtebct for 
allc gorflcfebtc iblanbt Sfracld ©am. 

19. Ofl leg gao ITaron og tyint 3onnfr 
acDitcrnc til en ©aue, mibt ub af 3fraelfi 
»orn, til at be tjcne SfracW ©crud 5|e- 
nefte I gorfamlingcnd H^aulun, og til at 
giore gorligclfe for Sfraele «orn. at bcr 
iffc ffal uoere ^lagc iblanbt Jfraeld S)om. 
naar Sfraclfi fcorn Dilbe bolbc Pg nocr til 
i^lligbommen. c.3,9. 3Aron.26,16.19. 

20. Cg ©lofe og «aron, og al Sfracld 
©ornd «lcnig()eb. gjorbe (faa) toeb 2etol- 
tcrne ; efter alt bet, fora S^Umn fjaobe 
befalet a)tofe oin ^eoitcrne, faa gjorbe 
Sfraclft ttorn Dcb bcm. 

21. Cfl licDitcrnc rcnfebe fig fraSbnb, 
og toebe bercd Jtlaber, og 9laron bcuoegebe 
tern mcb en ©cocrgclfc for ^rrenfi tSn- 
flgt ; og «aron gjorbe gorligelfe for bcm, 
til at renfc bcm. D.7. D 11. 

22. Cg bcrcftcr fom toitcrnc, til at 
betjcne bcrcS Jjencfle i gorfamlingcnft 
^aulun, for ^arono ^nflgt, og for band 
8onncr6 «nfigt ; faafom ^Crrcn !)aobc 
bcfalct )i){ofc og Ideoitcrnc, faa gjorbe be 
bcb bcm. 

23. Cg ^rrcn talcbe til flRofe, og 
faflbe: 

24. l^cttc cr bet, fom bcrcr gcblterne 
til {at gjorc) : fra fern og tijoe «ar gamlc 
og bcrowr. ffal (bocr af bem) Fomme til 
at flribc 3tribcn I gorfaralingenft ^au- 
luntt Jjencfle. c.4.3.23. 

25. 'iiUn fra l^lbtrebfinbCtt)De tar 
gnmmcl ffal ban bcnbe tilbagc fra %\t' 
ncftcnd 8trib, og l)an f!al iffe tjene J)ber- 

mrre. 

26. Dog maa f)an tjene mcb fine ©rcbre 
i gorfamlingend H^aulun. at tage Dare 
paa iBarctotgtcn. men ^Ijeneflcn ftal ban 
iffe bctjcnc ; faalcbed ffal bu gjere mcb 
Seoiterne i bercd Uarctotgter. 

9. Cabitel. 

Sfraef Wbrr ^laftt i Qrttn, 1=4. Tt Ureiw ffal 
MU %\w{tc t ten anttn iWaami, faa oq tt, frni 
WW poa noflfti larwj Stciff, 5=14. ^W)rU^<« (Sui 
oabfiibanr fi^ for 3frael i 0rt<n, oq hvcrleb<5 tt 
ftulU ttik nice Uin fid i 2rttn, 15^23. 

1. Og S^dmn talcbe til »lofe \ 6inal 
S>rl i bet anbet iar cfterat be bare ub- bragne af 9(Sgi)|>ti Sanb. I bra ferfte VtaO' 
neb, og fagbe : c. 1, 1. aSMof. 13,4. 

2. 3fraeld fbaxn {Yal ^Ibe ^afk i fli 
beflemtc !lib. SiMof.a3,5!C. 

3. S^a ben flortcnbe Dag i beBsr 
IRaaneb. imcllcm be tDenbe ftftcner, fU 
3 boibe ben paa fin beflemtr %it ; efirr 
alle bend efiff^, og efter allc brad Mette 
ffal 3 bolbe ben. 

4. Cg fiHofe fagbe tU Sfroeie fBern, at 
be ffulbc bolbe ^aaffe. 

6. Cg be bolbt ^affe i ben forfte (fRoa- 
neb), paa ben fjortenbe t iDlaanebrn, imcl- 
lcm be tDenbe ftftcner, i einai Oif ; tf^ 
ter alt bet, fom ^mn l^aDbe befalrt 
Wofe. faalcbed gjorbe 3fracl6 ©flrn. 

S9K»f. IS, 0. 3dN0f. 89,5. 

6. Cg bet ffebe, (at ber bare noglr) 
Wanb, fom bare urene ober ft IRennrM 
iWq, og be funbe iffe f^olbe ^affe bM 
ben famme T»ag ; og be gff nor HI for 
Otofe Knfigt og for ftaronft Snligt, m 
famme Dag. 3«Rof.ai,l.ll. 

7. Cg be famme OYotnb fagbe til ^m: 
oi ere urene oDer et aRenneffed Siig ; W 
ffal t)i (berfor^ ubeluffed, at bi maae ci 
offre ^rren Cffer paa fin beftente 51b, 
mibt Iblanbt Sfraeld »»m ? 

8. CgSRofe fagbe til bem: flaatr (flifle), 
og jeg oil f)ore, ^bab ^rren Dil bbbe 
cber. 3«Rof.84.18. 

9. Cg j^ntn talebe til SRofe, og fag- 
be: 

10. 2atl til Sfraeld I6em og |1ig: naar 
nogcn cr urecn ooer ct Silg, eller tkia lang 
Wcife bod cber, eHer M^berd Cfterfommerc, 
ben ffal aUigeoel ^olbe ^rren ^aafl^. 

11. 3 ben anbcn SRaaneb, paa ben ffor^ 
tenbe Dag, imedcm be ttenbe tflenerftal 
be bolbe ben ; be ffal obe bet meb nfbrcbe 
(»rob) og bebffe (Urter). 2 Stwn. 30. 15. 

fi Aof. 1% 8. 

12. Dc ffal iffe labe blibe tiloberd beraf 
til om ^Dtorgcncn, og iffe brbbe (noget) 
I6ccn baa bet ) efter al $aafre*(2amiiict») 
erif ffal be gjOTe meb bet. 8 flftof. 19. 46 

30(^19,38. 

13. men ben, fora er reen. 09 er Iffr 
paa Wcife. og cfterlaber ot bolbe ^aaffc, 
ben famme Sjcl fTal ubrbbbed fra fit golf, 
forbi l>an baDcr iffe offrct fiCrrend Ofler 
baa fin beflemte Sib -, ben famme Vtanb 
ftal bocre fin ®bnb. 

14. Cg naar en gremmeb er freimwl 
bod cber. og Ijolbcr fc(Jrren ^aoffe, ba fM 
^n t^olbe ben faa. fom VaaffenS 6fir. 09 iH 

Hi 

ife 
u lO. Cap. DtB fitrbe flRofe Bog. 156 w ^CTid eiid er : bcr ffal Dotrr em eflf 
>r cbfT, baa^e for bra gremmrbf , oq for 
tn 3nDfebtt i Sanbct. S SDlof. 13, 49. 
15. Dfl paa ben Dan, fom ilabfrndftlet 
Icto o|>rtlfl« fTjuire Btt)cn Sibncdborbetd 
toulunb !tabcrnaM ; og om Sftencn bar 
•MT labrrnafclct fom en 3lb, at fee til, 
nbtit om SRorflenen. 1 iDtof. 40, 38. 

16. 3aalebe6 ffcbe bet ftebfe, at SFben 
liuitc bet ; Oil om flatttn (oar bet fom) 
:n 3tb, at fee til. 

17. Cfl efter fom Sftjcn foer op, fra at 
yam ooer t|!iaulunet, berefter reifle 3frael9 
Bern ; ofl t>oa bet 3teb, boor 8fben bleb, 
HT ieircoe 3frael6 IBorn fig. 

IK Gftrr fiii^rrenb UKunb reifle 3frael9 
Born. 0^ efter $>(lrTrad tUunb leirebe be 
fifl , aUe be Dafle, fom SFben forbleo ooer 
{dbernafelet. leirebe be fig. 1 Sor. 10. 1. 

19. Cq naar 3rt)en bleo coer ^^aberna- 
telet mange Tage, ba toge SfrodO ^orn 
Dare i^a i^rrcnd Siaretctgt, og reifte iffe. 

30. Cg naar Sfben bar faa Tage oorr 
{abernafelet. ba lelrefce be fig efter ^Gr- 
rena iRnnb. og reifte efter ^rren6 snunb. 

21. Cg naar Sfpen oar ber fra ftftencn 
inbtil iRorgenen, og €fben foer op om 
ilicroenrn, ba rtifle be; eller (bet flebe) om 
ragen, ei/er om fatten, at Sfpen foer 
Ob, ba reifte be. 

93. GUer naar Sfben bleb to X^age, el- 
ler en Viaaneb. eiler et 9ar ober Saber- 
naf^let, faa ben boebe ober bet, ba leirebe 
3frdelo t^ern fig, og reifte iffe ; men naar 
ten foer op. reifte be. 2 Snof. 40, 3G. 37. 

33. (^fter ^Qrrend SRunb leirebe be fig. 
^g efter ^rrenft Otunb reifte be ; be toge 
bare ^a ^rrend i^aretotgt, efter ^rrend 
IRanb. formebelfl flRofe. o. 18. c. 10, 13. 

10. CabittL 

•M ffa( laU 01011 to 90l9*9iifunet H( M Srugcl, 
nuf JKcni^hctcn fbl famM^ pM 9tcl(cr,*9 I Uric 
inn, 1:10. SfrMtt 90m$ Strife I m tU £)r»«n 
fra Cinoi 2rUn InMI 9araii< 0cfeii/ llsSiL 
9S»k kniKRr, at hant Wv^tt fal drafe mtb, 
flSba. ^r«#(nK mtt Urttn (mm fetan jpaa 9lri« 
fm« as. 31. OMit 5Mii (crfie«, 35. 36. 

1. jDg^nratalebetilSRofe,ogfagbe: 

8. dior big to Qafuner af 3elb, meb 

bcvtct Srbeibe ffal bn glerr bem ; og bu 

fbi baoc bem, til tRenigbebenft 3ammen- 

talbelfr, og naar ^eirene Rat reife. 

3. Cg be fTal bUcfe (langfomt) i bem, 
faa ftal al Wenigb^ben famled tU big, til 
gorfomtingcnb ^ulnnd ^er. b. 7. 

4. C^ brrfcMa be bkife (iangfomt) I ben ene. ba ftal ^brftfrne famlef til big, (fom 
ere) ^ooeberne for Sfraelb Juflnbe. 

5. Wen (naar) 3 ftobe baarbt (i S5afn-> 
nerne), ba ffal be 2eire reife, fom fylfot 
leiret fig mob Tflen. 

6. Cgnaar3fiobeanben(!^ang(ibem), 
ba ffal be iiieire reife, fom booe leiret fig 
mob®onben; (tbi) 3 ffal flobe fyiam 
(i bem), naar be ffal reife. 

7. 9)(en naar Jtorfamlingen ffal famle6, 
ffal 3 blotfe (langfomt), og iffe ftobe 
baarbt. 

8. Dg ^rotfterne, Sfarond ®onnCT, ffal 
blotfe i IBafunerne ; og be ffal ootre eber 
til en eoig Srif l)od eberd Gfterfommere. 

SJMof. 37, SI. c. 30,3lK. 

9. Cg naar 3 brage I j(rig i eberd 2anb 
imob ^i^nben, fom otngfler eber. ba ffal 
3 ftobe baarbt i Bafunerne, at 3 maae 
IbufommcO for ii^rrend eberii ®ubO «n- 
figt, og frelffd fra eberO gienber. 

c» 31, G. S Jtrm. 13, 14. 

10. Dg \>aa eberd (Aloebeb T'ag. og paa 
eberft bcftemte liber, og paa eber« )IRaa- 
neber§ forfte (3>age), ba ffal 3 blccfe i 
©afuncme ober ebcrS »ranb-Cfffre, og 
ooer eberfi Jaf-Dtfere8 Cffere, at be maae 
blioe eber til en 3t^ufommelfe for eberd 
@nbd tinflgt, jeg er j^rren eber6 9ub. 

S KrMi. 7, 8. fttti. e, 10. 11. 3 moU 9/ 3. 
C. 5, 13. c. 11, 44. 

11. Cg bet ffrbe i bet anbet tar. i ben 
anben !9{aaneb, tx^a ben tboenbe (Dag) 
i Vlaaneben, ba focrSfben op. fra at ocere 
ooer iUbnedbbrbetd labemafel. c. l, 1. 

13. Dg Sfraelft ©om reifte frem, at 
brage fra Sinai St^rf; og Sfbcn bleb I 
ben C^rf Varan, c. 9, 17. 1 8Rof. 14, 6. 

13. ^aa reifte be forfle ((9ang) efter 
^rrend SRnnb, beb SRofe. 

14. Dg ©anneret for 3ubce 8«mO l^eir 
reifte ferft meb bered ^onre y og ooer ban6 
^r bar 92al)ebfon, tmminababS Son. 

C. 1, 7. 

15. Dg ober3faf(^r9©emO®tammee 
S^CiT bar 92etfKineel, 3^ax^ Sen. 

16. Cg oorr Sebulond ©ornd Stam- 
mer ^r bar (Sliab, ^iond Son. 

17. Cg !labernafelet bleb nebtaget ; og 
(fterfond ©orn og Dlerari fbavn reifte. 
fom bare labernafelct. c. 4, 34. 39. 31. 

18. rernotft reifte ©annerct for 9tubenA 
Seir, meb brred ^r ; og ooer f)and ^t 
oar (lli)ur, Sd)ebeurd Son. e. 3. 10. 

19. Cg ooer Simeonb ©orn9 Stamme6 
^r bar ScfK^umiel, 3uri-®ab^\ ^XL IM S)eii flerbe tRofe Hog. lA 11. ion 90. Oq ot)rr (V^qM 0emd Stammcf 
^r tKir (^llafa)>h, Vcucit Son. 

21. 3aa rrifte jtabathitcrnc, fom bare 
(ylli^boninKn ; on be (anbrc) oprcifle 
Itabrrnafclct, inbtil be fom. c. i, 15 f^i). 

32 1>crn(tft rclflc Ji^anncrct for (Spbra- 
Imft ©orne Mr, mcb bereft fccrre ; og oDfr 
iHinft iQKxr bar (Sllfama, $lmmi()Ub0 3on. 

C. 3, IH. 

23. Da obcr a)2anaftfc l^ornd Stammcd 
iyxT bar (^amliel, H>^eba^urft £on. 

24. Cfl oi»er iVniJaniino ^i^orno 3tam« 
nice ^(tr t>ar ftbiban, (H^ibroni 3on. 

25. 1>ernaft rtiflc SBanneret for 3>anft 
li^orne Vclr, fom fluttebe alie i^eircne uirb 
bereo .t^ccre ; oq ooer banH ^r bar ^hl- 
ffer, iRminl 8abbai vson. c. 2, 25. 

26. Ofl ober ^ferd 95crn8 Stammel 
^otr bar H^aQiel, Dcrane 8on. 

27. Cn ouer 9ia))f)tbiili S3orn8 Stam- 
meo ifjofr bar SIbIra, (5naiift3on. 

28. Tcnnt oar Sfraclo »orno «eife« 
(Crbcn), efter berco ioarc, naar be rtiflc. 

29. Cn iRofe baobc faqt til il^obab, 
Siequeld ben ^tibianiterft, S)2ofe 3bogerft, 
3on : bi reifc ti( bet 3teb I)bcroni j^r- 
ren faqbe : ieq bit ^ibe eber bet ; faa gaae 
nu mcb o^. faa bil bi gjore bcl imob big, 
forbi ^^rrcii baiter talt gobt ober^frad. 

2 iWof. It*, U C. 2, Itf. c. 3, 1. 

30. Og ban fagbc til bam : jcg bii iffe 
gaac (meb eber), men jeg bil gaae til mit 
!i!anb og til min 3lagt. 

31. Cg ban fagbc: jtjotrc. forlab o8 
iffe ; t^i eftf rbi bu bceb, ^borlebed bi ffal 
leire od i Crfen, faa ffal bu (frembcled) 
txrre bore Cine. 

32. Cg, naar bu gaaer meb o9, ba ffal 
bet free, at bet famme (^obe, bborubi $Clr- 
ren oil gjore bel imob od, (beri) bil bt 
gjcre bel imob big. 

33. ^aa reifte be fra 6(5rrcnft©|eTg tre 
Ta^c^ Weife, eg i&errenlJ V^^gted «rf 
brog for bereo Snflgt (famme) tre Taged 
Weife, at opfoge for bem 6bilc-(3tebct). 

34. Cg ft(5rren6 3fbe bar ober bcm om 
I'agen, naar be reifte of 2elren. 

35. Cg bet ffebe. naar «rfen reiftc, ba 
fagbf !Dlofe: .^Grre, ftaae op, faa ffal bine 

Sieubcr abft)rebeo, og be, fom big fK»be, 
al flije fra bit ?lnficit. 2 *ron. 6, 41. 

Sfi. Cg naar be bDilebe, fagbc ban : fom 
tilbage. S^ml tU Sfraeld ti tuflnbe 
(•aage) tufinbc. 11. Cartel. 

t€ntn fhoffrv bet MurmiN Hn, 1^ fir MM 
brpkrliAC (ftir «)«&/ tjc^cf w> Man, fumhntm 
ftriocs/ 4:4>. OKofi bttKmn fw f*r ^Ctrm, Mi 
15. ^rrcn bijlttt ham at lagc 70 )fltfk tH (% 
^9 famlr Vtlfrt, fna «<( ban afM beat JtitI; 9il| 
cr ffribffkti Imn, (09 InNo, 16«M. ^ffnri 
glrcr fin ?(anb ercr ^c 70 Utt^, U puipMnk 
ij&:tt9* LHJorr Votfet fLWiAMcr, •§ fmiir lHi| 
SoUrt ntfrr oi^n fnoi/ 30-3S> 

1. Dg bet ffebr. btr JfolM nmncfecli 
bar bet miobogeligt for j^lSnrnft Cm; 
og $)<lrren berte bet. oq banft Bnbe o|" 
tornbte», og ^drrtuft 3lb hvavbtt IbMtt 
bem* og fbrtctrebe (en Deri) af btt ffbak 
i Veiren. 5 S)tof. 9, 22. 3 8Rof. 10. 1 

2. ^ raabtc j^olfct til iRofr; og iRilc 
bab til ^rrca, faa bleu 3lben tompd 

Vin* ?«&• 

3. Dg ban Falbte bet famine SM 
9labn ^Tabeera ; tf)i ^Srrcnft 3lb branbte 
iblanbt bem. 

4. Cg bet racnige Soli, fom nax niU 
iblanbt bcm. fit flor S3cgier(ig^b. berfor 
begbubtc ogfaa 3frael0 Born igin at 
grcsbc, og fagbc : bbo oil gibe oft ftfob at 
abe ? 2 flRof. 1 6, 3. ^f. 106. 14. 

1 Cor. 10, 6. 

5. Vi fomme lf)n ben gift, fom bl aabc 
for Intct i Vt^gbbtrn, (^roe-ltanTne. og 
S)2etonerne, og VUsgene. og ftoblogene. og 
^biblogenc. 

C. VUn nu borttorrc9 bort 9lt) ; (t(^i (cr 
cr) fiet intet. ubcn bet Vlan for bore 
Cine. 

7. 9Ren bet tRan bar fom dTorianber- 
frcc ; og beto garoe bar. ligefom ttbel- 
lionb gan)c. 2 9lof. 16, 14. 9f. 78.91. 

8. Soifet be lobe bib og bib. og fanMe. 
og malebe bet i S){oUrme, eUer ftobte bet 
i Worteren. og fogte bet i gotten, og 
giorbc beraf Kagcr; og betft ^nag me 
fom Cliefaftcnd 3mag. 

9. Cg naar S^uggen falbt ober Mm 
om 9iatten, ba falbt Wftan neb bnpaa. 

10. Cg 9Rofe borte golfet grate 
iblanbt bered Slotgtcr. (bcr I fit Vaulnni 
T^or j og S^(Srren6 Vrrbe optoenbteft foait, 
ogfaa oar bet onbt for SRofe Ofne. 

2 9(0f. 9, 10. 

11. Cg Wofe fagbe til ifintn: t/tH 
gjorbf bu (faa) llbe beb bin Wiener? oc 
bbi finber jeg ifre9laabe for binrOine.il 
bu lagger alt bette golfd i^brbe |Hia nig? 

12. Dion leg, jeg bobcr unbfangdall 
bctte noir^ mon jeg baoer febt bet? d 
bu fhiibe flge til mlg : b«tr bet I Ma QfaMi, :(«i>. f)en fjerbe IRofr 009. 107 m rn gpft^^^ ^^r ^^ ticnbe 

„ — inb i t(t )ianb, fom bu t)ax^ 

t^rt^Soetrc. 5^2of. 1.31. 

i^Dorfra ffal teg (ta()c).^icb. at gibe 

rtte ^cir? tf)i be grcebc for mig, og 

AID od Jtiob,-ot Di funnc cebt. 

SfA. kg '<xn iffe for mig alcne hoot 

rtir "^ir ; tl)i ^rt cr mig for foart. 

Cg oil bu faa glerr bcb mig. ba 

mig (bcllcr) it)icl, brrfom jrg ^abrr 

rt 9{aabe for bine Z>int] og lab mig 

et paa min lllt^fTe. 

Cg ©(Srrfn fagbc til SWofc: for- 

r mig balDficrbfinbMQbt S)i(rnb af 

M 9Vrlbftc. ^biifr bu bccb. at be ere 

i» 9(sibfte og beto Si>95^^) (>fl ^u 

agt ban hrn til gorfdmlingenO i^iu- 

og bcr ftdl be frcmftiUe fig meb big. 

Cg leg bil fomme neb. og tale ber 

^ifl* ofl k9 ^il ^'^f^^ <if ^^n 4a nb. fom 
la big. og Icegge ^aa bcm. at be ffal 
t^d golfetd iBt)rbe mcb big. og bu 
lie for big alene bare (ben). 

'• I'i, 4, 3 !Rn'. 1>>, 35. ;». 5 Wcf. 1. 15. 

Cg til ^olfet ffal bu flge : (KUiger 
tU i Worgrn. faa ffal 3 ctbe ftiob ; 
\ baot grcrbt for ^rrend Dren. og 
; ^ Oil gioe od Ajob at oebe^ tbi 
if 06 Ml i ^gt)pten ; berfor oil ^r« 
iDC eber lt|cb. at 3 ffal oebe. 

3 !lKof. lU. 10. 

3 flol iffe abe een 1^ag. og el to 
'. og ei fem Xage. og ci ti 3>age, og 
« INige (alene) ; 

(Wen) en i^taanebd Vaftt, inbtil at 
laer ub af eber0 9{otfe. og er ebrr til 
Tft) ; forbi 3 b^oe forfaftet ^Srren. 
.T mibt iblanbt eber, og baoc grabt 
ind )Anfigt. og fagt: (^oortil ere Di 
Bgnc af )Krgi))>ten '4 c. 21. 5. 

Cg ^(oft fagbe: fe; bunbrebe tu- 
IKcrnb til gobd er bette golf, fom 
mibt iblanbt ; og bu. bu figer : jeg 
DC bem Aiob, at be flat abe ea (ficti) 
arbd Tage. 

IRon b<r ffal flagteft fmaat Cbceg. 
ft Ootg for bem, at ber fan finbe^ 
til bcm i monnt alle Jiffenc i ^' 
Bile famled til bem. at ber fan pnbe6 
til bcm 4 Sob 6. 7. 

Cg ii>(iTrcn fagbe til SRofe : monne 
CiTtni^ ^anb Mere forfortet'^ nu 
n fee. om mit Crb ffal beberfared 
Orrci. (ff.50,S. c59,l. 

1llif.U«lU I 24. Cg SWofe gif ub. og talebe ,6(Jrrenft 
Crb til golfet. og ban famlcbe balofjerb- 
finbdtt)be 9)2ocnb af f^olfetd 9(£lbfle. og 
ftillcbe bem runbt omfring ^aulunet. 

25. I*a fom ^Grren neb I Sfi)cn, og 
talebe til l)am. og ban tog af ben 9lanb. 
fom bar \>aa i)an\, og lagbe paa be balb- 
fierbfiubwobe altfle SDlotub ; og bet ffebe, 
ber ^anben ^oilebe paa bem. ba pro))I;e- 
terebe be, men be glorbc bet iffe mere. 

c. 13. 5. c. 14, 10. r. 11, 17. 9f. 11, 8. 

1 <lntn. 10, 5. 6. Sort 3/ 1. Vp. S, 11. 

26. 9Ren ber bare to 9){otnb blebne til- 
oberO i !£eiren. ben eencd 92abn bar (^Ibab, 
og ben anbend 9iabn S){ebab. og ^anben 
bbilebe pcia bem. tbi be bare iblanbt be 
3frebne, men be bare (bog) iffe ubgang- 
ne til ^aulunct, og be propl^terebe i 
2elrcn. 

27. ^a lob en X^reng. og gab SRofe til- 
fjenbe og fagbe : (Slbab og !Dlebab |?ro|)be- 
tere i ^iren. tilRarc. 9. 38. 39. 

28. I>a fuarebe 3ofba, SlunO Son. SJlofe 
!Ijener. af band Ubbalgte, og fagbe: min 
i&erre. SWofe ! forl^inbre bem. c. 13, 8.16. 

3 OKcf. 34, 13. 

29. anen 9}{ofe fagbe til bam: er bu 
nibficer for mig? gib alt £)(Srrend Jfolf 
bare ¥ro))^etcr. og SQUrccn bilbe gibe fin 
ilanb obcr bem ! 

30. Cg SWofe forfoiebe fig til 2circn, 
(la) ban, og be ?6lbfle af 3''rael. 

31. I>a foer ber et Beir ub fra fedrren, 
og forte S^agtcler fra $tabet. og flroebe 
(bem) ober iieiren, ber beb en Xagb Weife, 
og ber bcb en X>agb 9(eife (langt). trinbt 
omfring liUiren, og beb to 9(Icn (hoit) ouer 
Sorben. 2 8)^. 16. 13 ;c. 

33. (Ta flob golfet ob ben famme ganffe 
(Dag. og ben ganffc 9{at. og ben anben 
ganffe X^ag. og be fanfebe VL^agteler-, ^bo 
minbfl bai>be, i)abbe fanfet ti ij^omer *, og 
be brebte bem flus ub trinbt omfring 
Stciren. 

33. Xerfttiobetbarenbnu imellem ^cen- 
berne )paa bcm. for bet bleb albelcO forta- 
ret. ba obtccnbted ^Qrrend )Brebe imob 
Kolfet. og ^rrcn flog paa J^olfet meb en 
faare flor ^lage. %<l 78. 30. 31. 

34. Dg man falbtc bet famme 3tebd 
9^abn itibrotb'f)attaaba ; forbi man be^ 
grob ber golfet, bem, fom {^abbc bctret 
begjerligc. 

35. gra ftibrotb-dattaaba reifle golfet 
til ^jerot()i og be oare 1 ^o^crot^ ( no- 
gen :ilb.) C33,\^V1. 150 f)cn ficrbe IRofe dog. 19. IS. i« 13. (^apltfl. 

jRaria Oil Varen (mirrc Inte^ 9iek, (em rr mn^t 
faqintcttcif 1:3. O^rrrn flraffrr (rm (crfer ; SRa* 
ria Hiitr fix^Kt^ 42IO. Varon bcter for fxrifti 
til :9i'of(, eq OTofc til ^^rttn ; txTrrrn fxlbtc^cr 
bentc, foa htm rftrr fi)t> Z^iiq« i^irn ann(inim<< i 
trirtn ; h<rrftcr rontnit tt til fparan, lie 10. 

1. Oq a){aria og 9taron talebe imob 
9){ofc, for ben ^ufirurd 8ri)lb, ben af 
^{crlanb. font han I)aobr taoet; t()i f)an 
biiDbe taget en nicrlanbfF ipuflru. 

2 !9i'of. 2, 16. 

2. Dg be fagbe: taler fiCrren iffun 
alenefte Deb Wofe? mon ban Iffe ogfao 
taler ceb oC? og 4>(5rren boTte bet. 

3. iWen ben SWanb SJlofe bar faare fagt- 
mobig, frem for alle VUnneffer paa Sor- 
berige. 

4. Cg ^(Srren fagbe baflellgen til gJlofe 
og til 9aron og til Vlarla : gaaer ub, 3 
tre, til gorfanilingend ^aulun ; og be tre 
gir ub. 

5. X^a fom ©(Srren neb I en Srt)flfltte, 
og ftob t ^(aulunetd T^er; og ban falbte 
ab ^aron og Wilaila, og be glf begge ub. 

c. 14, 19. c. Ifi, 10. 43. 

6. Cg ban fagbe: iljctre ()orer mine 
Crb : berfom nogen er eberO l(ro)>f)et, bil 
leg ^rren glue mig tilfjenbe for bam i et 
8bn, i en ^Trcm Dil jeg tale meb fyixn. 

7. Baa er iffe min Jjener SWofe ; ban er 
trofaft i mit ganffe j^uud. (Sbr. 3, 2. 

8. 3tg bit tale munbtligen meb l)am, og 
fbnligen, og iffe i morf 2ale, og i)an f!ai 
be(fue ^(Srrcnfi 2ignelfe ; tl;l fri)gtebe 3 
ba iffe, at tale imob min Itiener, imob 
aWofe? 2ffllof. 33. 11. 3er.32,4. 

U. Cg ^Grrenc Crebe optanbteft imob 
bem. og ban gif bort. e. 1 1, 1. 10, 33. 

10. Cg 3fi>e" *>eeg bort fra at Docre 
oDer i'^aulunet. og fee, ©larla bar fpebalff 
fom (snee, og !Maron Denbte fig til ^{aria, 
og fee, ()un bar fpebalff. 5 UJlof. 24, 9. 

2 A'of. 4, fi. 

11. Cg «aron fagbe til SWofe: (bor) 
mig, min $»erre, Ajccre, Iceg iffe ben 3bnb 
paa 00, i bt>iiren ui babe gtort baarligen, 
og i ])r}\iftn Di haoe fbnbet. 

12. 5t|ocre, lab bcnbe iffe bare fom en 
^et>, boilfen, naar ban ubfommer af fin 
V<oberdViD,ba erhanft balDe Jticbfortccret. 

13. ^a raabte ^ofe til ^(^nen, og fag- 
be : af ! (»ub, bclbreb bcnbe ! 

14. Cg ^(Srren fagbe til 9nofe : om 
benbe{» gaber baobe fpbttet (benbe b^on- 
ligen) i benbe« 9nfigt, ffuibc bun ba iffe 
bqliotmmei) fOO Dage? lab ^nbe Mibc ubeluffet fra Seiren |^ ^f)f. og btidhi 
maa ()un annammet. 3 IKof. \i,i 

4 ilKof. 5, s. s. 

15. Cg SRaria bleD ubeluffet ftaSdRi 
fDt) ^af^c'y og goiret reifle \tU, fmaH 
9)2aria bleo annammel. d. M 

16. Cg berefter relfle Solfrt fra j^ 
rotf), og be icirebe fig i ben £)rf fpan& 

€.33,10. c. 19,1s. 

13. (EaDltcL 

flRofe utfrnbct cfirr ^ntfi« Scfaling irft CMH 
til Canoanf eanb,(cn for fiocr Ctoainr, USOL h 
bcfprite Canttt, ff re til^^e nted fig of tadk| 
bttfit 9niqi, men gifre 9elfrt fQtfap, |l9(iiN,tf|l 
funbe ei inttfi<|( «dn^el; 9«leb figcK f^tpadM 
fliQe foiret tilfreM, 91*33. 

1 . Og $«rren tatebf til anofr, og fo^ie 

2. eenb motnh for big, at be bcfMi 
bet 2anb (Sanaan. bbilfet leg giorr ^^ 
el« Corn ; 3 ftal fenbe ern URanb |il 
fbber) fine gocbre* etaramc, (|a) \fit 
fom er gi^rfle iblanbt bem. c. 39;ft 

59Iof. 1,82. 

3. 8aa fenbte Vlofe bem Ita ^oroM 
Crf, efter ^(Srrend Wunb aUt be Worti 
ber bare ^obeber fbr 3fraeld !Bom. d.M 

4. Cg biofe ere bereft 9<at>ne : for iRuMi 
8tamme. 3ammua 8accur6 (Sen. 

5. gor 6imcond 8tamnie, 8ap;^t ^ 
6on. 

6. %0T 3uba 6tamme, Galeb 3ft>bnM 
Sen. Sof. 14.7 

7. gor 3fafd)ar9 etamne, 3lgeal 3^ 
fepf)b 8on. 

8. gor dpl^raimft Stamme, J>ofea Vni 
8cn. 1 Aren. 7, 97 

9. gor l^enSaminft Stamme, ^kdl 
)Napf)u 30n. 

10. gor Sebulond 8tamme, OaMM 
3obi 3en. 

11. gor 3ofepbO €tamme, for tRanolfl 
8tamme, O^abbi 3uft 80n. 

12. gor DanO 8tamme, Vramlei 9h 
mail 3en. 

13. gor Kferft 8tamme, 8et^nr n* 
d)acld 3jcn. 

14. gor Kap^t^a etamme, natcH 
eop()fl 3en. 

15. gor ®ab9 8tamme, (ieuel flRo^l 
8on. 

16. IMOfe ere Wabnenc paa be flRcMlk 
fom 9}2ofe fenbte til at befpeibe Vanbdj 
men SRofe falbte j^ofea, 9Iunft Bmu 
3ofba. e.ll,«L 

17. Cg Vlofe fenbte bem til at befpcfec 
Ganaanft Idanb, og fagbe tU btra: Mf S. 14. Qop. ^en fierbe tRofe 6og. 16t cr f^rfra o|> I Senbcn, O0 3 ffai gaae 

18. D^ 3 ffal brfre Sanbct, l^&orban bet 
r, og bet goif. fom bfr bocr nbl, om bet tr 
hnft tttcr foagt cm bet tr librtrUtr mrgrt; 

19. Cg btMib bft rr for et 2anb, fom bet 
MtT nbi. om bet rr gobt eOer onbt ; op tfoab 
Ht rr for 3t<xbrr, fom bet boer ubi, om 
[brt boer) i Seirr. eOrr i erfaftningrr ; 

90. Cg htyah bet rr for rt )ianb, om bet 
er frbt rUrr magrrt, om ber rr Ureter ubi 
rOtr ri ; og 3 f^iil botrr frimobigr, og tagr 
nf Sdnbrtd gnigt ; mrn bet Dar paa ben 
Xib. ba fiUnbrurme Dare forfl mobne. 

81. Cg be gif op, oa befpelbebe Sdnbet; 
fira 3in9 Crf inbtil Wel^ob. til man (om- 
nrr til ^mat^. 

99. ^ereftrr gif be ob i Senben, og fom 
tU ^bron, og ber Mre Sblman, Sefal og 
Xaloiat, b€ VnafS IBern; men ^ebron 
oar bpggrt f^b Var forenb ^oan i 9(Kgt))>- 
tm. 5SRof. 1, 28. 1 SRof. 13, 18. 

MX met |0 

93. Cft be fom inbtil Qfcold S3af, og 
afltarr ber ra CUnqDift, og en l^iinbrue- 
dafe. og be bare ben to baa en 8tang \ og 
af Qlranat-SOblrme, og af gigeneme. 

5«bf. 1,35. 

94. Ttt fammr 3teb ralbte man Qfcolft 
Oof, for ben itlafed Sfplb, fom Sfraeld 
Bern afjTare ber. 

95. Cg be Dcnbtr tilbage, fra at befbeibe 
Sanbet, ber ft^rrett^be £>agr uare til (Enbe. 

C. 14, 34. 

96. Cg be gir, og fom til SRofe og til 
laron. og til al 3frael9 Sornd SRenig- 
6eb. til fiarane Crf. til Jtabed, og be 
bragtr bcm og al 9Renigbeben Soar igjen, 
ig be lobe bem fee )ianbetd gnigt. 

97. Cfl be fbrtalte tfam, og fagbe: Di 
km til >ianbet, fom bu fenbte o() til; og 
)tt fammr fibber cnbogfaa meb flRetf og 
i)enoing. og bennr ct grngtrn beraf. 

3 fXol 3, & 17. C. 13, 5 ic. 

98. 9lm bog er bet rt ftotrft ^olf, fom 
«cr I danbrt; og 3t<xbeme err fafle, (og) 
dorr florr, ja ogfoa ^(tu x>i feet tnafd 
Bom ber. 

99. Vmalrf borr ®enbm i 2anbet; og 
i)rtWten og Sebnpten og Smoriten boer 
loa Wrrgrt. og Cananitm borr |^od ^- 
wt. oaM 3orbanrn9 Brcbbr. 

ao. WHtn Galeb ftlUrbrSolftt fbrOlofr, 
yq fdgbr : labrr oe bog gaar op, og inb- 
ogr bft til «irnbom« t^ bl fan Irttrligrn 
MWEgtlgr o« bet c. 14, 6 x. 31. Vltn be SNoenb, fom barr bragnr o^ 
meb bam, fagbe : &i formaae iffr at brage 
op mob bet Joir ; tbi be ere ftocrfeit enb oi. 

33. Cg be ubforte onbt Wb^te om ^an« 
bet, bbiifct be baobe befpeibet, for SfraelS 
Oem, og fagbe : bet )ianb, fom oi gif 
igiennem, at befpeibe bet, bet er et Sanb, 
fom fortocrer fine 3nbb»)flgere, og alt bet 
golf, fom oi faae beri, ere ^oic golf. 

4 MKof. U, 37. 

33. Cg bi faae ber jtjotmpeme, tnafS 
IBom af Xiotmpeme, og bi bare for bore 
Cine, fom ®rot((f)opper, og bi bare Ugefaa 
for bere« Cine. 5 aWof. 9, 3. 

14. (Eapitel. 

9l(niQf)f((n fnurrc r intot flCofe 9q Varon ; ba im br, 
tiaiiienicb 3o(t>a cq 9nUb, ml oocnolc tern tit 2r» 
09 IiOib tit (Sub, ml 9oi(rt fttnt ttm, 1-10. ^p9f 
rrn vil eMtttt^c ttt, 09 gjfre JDtofe tH ct fBvn 
^oK; 9ioSt be^cr for bent, llslO. i^rren btfn* 
bfrtr i)ani, oil bc^ iffc lab« noqcn af be Jtnurrcnbf 
toaintc inb i eanbt t, font t>are occr t\)Vt Var ; 3ofba 
og tfaltb ft.1l tomme bcrinb ; be ftal blivc 40 Vac 
I i?rf<n; be li epcibere t»t, 20s38. dttUt iar^tt, 
cil mi bra<K bib hen, ^cfc taahtt bcm Nrfro, bt 
bragc bog boif og blioc flagiu 39s43. 

1. T)a raabte al 9Renlgbeben ^eit, og 
be ubf^abe bered 0lefl ; og gotfet grab ben 
famme 9eat. c. 21, 5. 5 9lcf. 1, 37. 

q?f. ]0i>, 35. 

3. Cq atle Sfraeld l6orn fnurrebe imob 
SRofe og imob 9aron, og ai SRenigbeben 
faflbe til bem : gib bi babbe boet i IKzgbpti 
^anb! eUer gib bi maattt boe I benne 
Crf! c. 16,3.43. e.90,9. 

3. Cg bborfor forer ^rrrn o« til betie 
2anb, at (bi ffuUe) faibe beb Sbotrbet, og 
bore iE>uftnier og bore fmaae IBom blibr 
til giob ? er bet od iffe gobt. at benbe til- 
bage til 9(lgi;pten ? 3 iRof. 16, 3. 

3iWof. 96, 7. 17. 

4. Cg ben ene fagbe til ben anben : la- 
ber o() fcette (od) en iQObebi»manb, og 
benbe tilbage til ^Kigopten. 

5. iDlen Vlofe og 9aron falbt neb paa 
bereb Unfigt, for SfraeW »orne ganffe 
Otenigbebd ^orfamlingd «nflgt. 

6. Cg Soioa, ?lunB Son, og ([aleb, 
Stpbunne 8on, af bem, ber babbe befpei- 
bet 2anbet, be rebe bereft JWctber. 

C. 13, 30. 3or. 7, 6. Cfr. 9, 3. 

7. Cg be fagbe til al 3fraelfi ©orn$ 
snenigbeb. flgenbe: bet ^anb, fom bl 
banbrebe Igjennem. til at befpeibe bet, rr 
et faare meget gobt 9anb. 

8. !Derfom ^rren baber Oebagdi^^^ 
liJ oB, ba forrr ^n c% tnb I btttt %atCb» 160 ^cn flcrbe fRofe Sog. 14.C« I oq qiDcr od brt ; ct 2anb, fom flt)bfr mcb 
VMroa^onninq. 3^tor3,8.17.c.l3.5. 

9. iKlrndlf DotrcrSirfcnlmflribincimob 
iMSrrcn. oa3. frt)fltcr Iffc for golfet I bet 
lifanb, t^i t>\ t>ii otbc bem; bcrcd JBefflotr- 
indfc cr bcfict fra bent, i^^rrcn cr meb o9, 
fn^gtrr iffe for bem. 5 ^iof. 20, 3. 

C. 31rl7. ^.56,5. 

10. (Ta fagbe ben f\an\lt SRenigbeb, at 
man ffulbe ftene bem meb 8tene; ba 
bleu ^rren6 ^erlinlKb feet i ^orfamlin- 
gen« ^aulun for alle 3fraeld iborn. 

3 JPtof. 17, 4. 4 JKof. 0,5. C. 16, 19. 

11. Cg ibCrren fapbe til iWofe: ^bor 
Ictnne \tal bette J^olf opirre mi)] ? oq bDor 
lange DiUe be iffe troe paa mifl.beb aUebe 
%€^n, fern leg f^aber giort mibt ibianbt ^cnii 

12. 3cg bil flaae bem meb ^Ikfliientfe, og 
iibn)bbe bem ; og leg bil giore big til et 
ftjorre og ftotrrert %oit, enb bette er. 

2 iWof. 32, 10. 

13. Ta fagbe 9}lofe til ig»5rrcn: faa 
()ore 91zgbpterne bet ; tbi bu ])a\)CT opfort 
bette golf meb bin Mraft mlbt ub af 
bem. S^Iof. 32, 11. 12. H!^f. 106, 23. 

14. Cg be ffal fige til bette 2anb6 3nb- 
bbggere, — naar be bore, at bu, &Grre, 
er mibt ibianbt bette golf, for bbilfet bu, 
ii>Qrre, feed 0ienft)nIigen, og bin Sfbe 
ftaaer ober bem, og bu gaaer for bered 
Knfigt i en Sri^ftotte om ^Tagen, og en 
SlbflDtte om 9{atten ; 2 ^tof. 13, 21. 

C. 40,38. 

15. Dg bu flaaer bette golf ibiel, fom 
een 9{anb, — ba ffal i^ebningerne tale, 
naar be ^ore bet Wt)gte om big, og fige: 

S>om. 6, 10. 

16. gorbi ^rren iffe formaaebe at fait 
bette golf i bet s^anb, fom ban hai^be 
frorct bem, berfor bar han flagtet bem i 
Trfen. 6«)tof. 9,28. 6^20.14. 

17. Cg nu, Xjcere, lab ^(^rrend itraft 
blioe ftor, faafom bu baber talet og fagt : 

JHattts. Si, 29. 

18. ib<$rren er langmobig, og af megen 
Sniffuribbeb, fom forlaber S)2i&gierning og 
roertrccbelfe, og fom albelee iffe ffal t^olbc 
(ben Sfbibige) for uffblbig at bocre, fom 
blemfcger gabrenefi 8}Uogierninger paa 
JBorncne, paa bem i treble, og paa bem i 
ficrbe (Vieb). 2ffllof. 34, 6. H5f.88,5. 15. 

2 SKof. 20, 5. 

19 Stjccre, forlab bette golfd ajltdgfer- 
ning, efter bin flore fl){iffunbbfb, og lige- 
fom bn baoer tilgit^t bette golf, fra )KigbP- 
ten 09 l^lbinbtil. 2 mo\. 32, IS. 20. Dg ^rren fogbc: iejt (oMr fN^ 
labt bet. efter bit Crb. 9 earn. 1% U 

21. SRcn fanbeligen, faa fanbt fom {r| 
lebfr, ba flat alt l^anbct opf^lbcA ncl 
^(Srrend ii>erlig[Kb. Cr.6,3. 

22. %tji aUe be URanb, fom ^aiK fcrt 
min ^ligbeb og mint Itegn. fom |q 
giorbe, i 9(^gt)t>ten og I Crteti, og ^kh 
friftet mig tre ®ange, og iffe (^irt pM 
min glofl: 

23. 2>e ffal iffe fee bet Sanb. fon kg 
l^ber fboret bered gcebrt ; \a ingen if 
bem, fom t^\>t opirret mig, fliil fee bcL 

24. liRen min wiener Gale^. forbi at to 
er en auben Kanb meb ^m, og t^n |pi- 
ber fulbfommeligen efterfulgt luig, bnfK 
bil leg fere fyxm til bet 12anbp ber ijan i« 
fommen ^n, og band 6orb ffal cie bcL 

3*f. 14,6.9. 

25. SRen 9malefiten og ([ananitcv (ocr 
i Xalen ; benber tilbage i Vtorgrn, og td* 
fer I Trfen. paa SBeten til bet robe ^. 

26. Cg j^drren talebe til SAofe og la' 
ron, og fagbe : 

27. jbbor lange (ffal leg fee) til bennc 
onbe 9l2enlg^b, bem, fom fnurrr imob 
mig? leg l>aDer t)ZTt 3frael6 9)emd nu^ 
gen Jlnur, fom be fnurre imob mig. 

SaXof. 1,37. ^. 106,SS. 

28. 6iig til bem: faa fanbt fom |ef 
IcDer, flger ^Crren, llgefom 3 ^oe toW 
for mine Dren, faalebed bil jeg gUxt bd 
eber. 

29. (Sberd bobe Strtppt ffal fatbci ben* 
ne i?rf, og alle eberd ialte efter al ebcil 
Xa\, fra tt^oe Sar gamle og brrober, 3 
fom fyxioc fnurret imob mig. fpf. 106. 16. 

4 iOIof- h 45. 46. 

30. 3 ffal iffe fomme i bet 9anb, om 
bbilfet leg lyatxv oplcftet min ^anb, (eg 
fboret) at labe eber bee beri, nnbtoges 
(Saleb, Scbbnnne 6on, og Sofoa. 9hinl 
8on. 1 Viol 14, 22. 4 mof. 96, 65l 

C. 32, IS. 

31. Cg eberd fmaae 0em, om ^iUie 3 
fagbe, be ffuUe biitft til Woo, |a bem oil 
leg fore berinb, at be ffal fjenbe bet )ianbr 
fom 3 bat^e foragtet. 5 tRof. 1, SI 

32. Dten ebero bobe Itroppr, be W 
falbe i benne Drf. o. 29. 

33. Cg eberd fbfstn ffal borrt btjftta i 
S)rfen fbrret^be Kar, at bant eberB bon* 
rie, inbtll ebert bobe Stroppt foat (tube i 
bennc Ort $f.95. lo. II 0^4,6 

«br. 3, 17. 

31 ftftcrbe<Dage«2aLI|bUle3ttK Ocs ficrfce Rafr Bog. 1<I Mt fiantrt, (fom Ban) ftinrHjbf 
, rt aar for (iDrr Tub, (IjI 3 fcctn 
DUMlmilnscr fhrrrtwtif Bur, d)1 3 
ninnnicniinSIFticatclfr d.49 43, 

3tij bSmniiaKrraflt: )cgti[[DlS' 

■ nlorf MIc Deb at brant onbc 
g^^, (otn IjaOfT forfamKt fin Iniob 
M Hal faac GdM I bcnnc Crf, og 
T li). 6, 17- 
Cg br SRctnb, fom BRofc IjaDbt 
Ml at bcFlxrbc itanbfl, on fom oan 

■ iflkn, ofl lom al SDlcnifllKbcn til 
im inifb ham, ibct M ubfoit onbt 

om tatatt, 

3a b( Wanb, Tom Iwobt ubfcrl 
Mttqtr oni idanHt, bt bebc 1 ben 

for ijenrnfl tnftfit. c. 13, 33. 

1 Ut. 10. ]o. 3u^. «. 3. 
Rtn Sofcu, Mun« €eR. og Calrb, 
mnc 3i'ii, ^c Mrct Irarnbe, af bt 
r IRanb, fom Dqtt gangiic ill at 
t*Santft. B 6.30, 

CsSRofc ta((br tl^ft Crb Mi ■x\kt 
U Knn ; ba forfltbc Jolltt fanrr. 

Cfl mn 9lor(icnrn Dobc be tlblifl ot, 

t op own NO Hjcrntt, oq (ante : ftt, 
X ci, bg Di oil brai;t m til bf 1 3tcb, 
^rrrn iwDfr talcl om. thl <;< Ijant 
t l£am7,6. C.13,I0, ¥f IM.e. 
Oltn VlDfc f.iabc: buoifor oht- 
3 tirrtne Sffalinn * ofl bcl (tal 
ffrt, aaron. 13. 13 3fr.s,37. 
Traua itff os. thi J&Crrrn a iHe 
iblanbtcbrr: at 3 Kir fluUc blicc 
' for tttib nifnbcrt Snilnt. 
Sb) amalcFittrnf ofl Ccinanitcmc 
t for (b(rt flntlfli, cifl 3 fdil faioc Hfb 
bft; tbi. forbl 3 haw Mnbt rbcr 
c fra ^mn. ba (tal ^Srrcn lift 
jttb cbcr. 33)tDr 26, 17. 

■Rtn tt fonnattrbc fig l^umobcll- 
il, at brant op oiwnt<aa S^ltrgct', 
gjffirrnfi <|.(afit(B 9rt on aHoft. (t 
tit mlbt ub af Vclrrn. 5 ffitoF. 1 . 43. 
Ca torn Vlmalrtitrn eg Eananitrn 
om botcc Xi'^i bet fammt t^tcrn. og 
)f bfin, og fenMrlnaftbt bnii. Inb- 
iiaa. c. 31, 3 

19. Catiltel. 

,»iTtt?.-ji Mil Wat-0#ir tglTit-Oftr. \tm 
fM> nl iti-nrtt I>#(t, I:*. pBi S(rft«r(^ 
Mtr. 1T--9I. On eqiA-ortn ftr wUHn 
laMfr, ftr (M Ml Kfrwnth. tbc fri m nwMIl4 CoWarfeOwnrntVr Rmtl. Jt-'M. 3* 
n([l Snn ll.ll [nl< gurt IrMir WD ^In< Ml 
at', f" « ttintH (14 ttmt MrlllM S»ut, J7^1. 

I. CgSjerrcntalrtttiUJloft.onfanbt: 
S. latl lii 3''™(i»Slotn, oq tu Rai fiflt 

til bnn: tiaar 3 fommc til brt Sanb. fom 
3 r^^il boc ubi, bullltt Irg oil glpc tbtr, 
3, Cfl 3 DlUt giott ftttrrtn tt 3lb-Ctftr, 
Branb-Cffrr, (Uct eiagt-Cffcr, fonnt- 
brlft It fijnbfrlifll Mobft, rUfr fom d frl- 
Dillint (Cfffr), tlltr paa cbcrt bcrttmtt 
libCT, forolBiorcforSj'imn (n brbaflt- 
llg Sugt, af ftorl Qbag cllcr fmaat Coag : 

4. 1-o flal b(n, fom offrtr (11 Cffrr, offrt 
111 fettiTtn: d aJlab-Cffcr af tn ticnbe 
4)aTt Wnl, blanbct mcb tn Hcrbt <^rt of 
tn j)in Dlic. 3 Dtof. 14. 10. t. 3, 15. 

5. Cg tn fftrbf ^att of tn ^In »iln III 
tt Etir-Pfftr rial bu btrtbe, lilligtmtb 
eranb'Cjftrtt, rlltr 111 Slag t'CrTcrcl. til 

G. EUti tlltn Onbtr fTal bu laM Slab- 
Cfftr af iMnbf titnbt V^rttr aittl, blan- 
bct mrb tn trtblt H^arl af tn ^iu Clit. 

7. Cfl «lin til tl Tril-Cffn. tn trcbit 
fart af rn J^ln, ftal bu offrc til tn btl^a- 
gtlig Uugt for ^mn. 

e. Cg naar bu t>ll laot tn nng Stub 
til tt Wranb-CfftT, tUtr eiaflt-Cfftr, for 
at nlerc d fnnbtrllgt lioftt, titer tt 2al- 
Cfftr for Sjlirrcn : 

9. Ca ftal nun offrt tiDiflraicb btn unnt 
«tub a)lab-Dffrr. trr llrnbt Vartn<lNttl, 
blanbd mtbtn ijalo S}\n Dlit. 

10. Pn bu ITdl offrc Uifn til lTir-Cff(- 
rd. en ball' ."^in ; [be t «) d Slb-Diftr 
tn bcfjiiflcllg Xuflt for fttfrrtn. 

II. Viiit btnnc (JRaabt) fral btt fin 
mrb fn Cir, tllrr mtb en itabtr, tiler mcb 
et Vam af J^aarene eller af Wtbtrnr. 

13. efttr btt lal, fom 3 ftal law, ffal 
3 labt btt poa btnnt (JHaabc) for rI 
(Ijivrt) tfttr btree lal. 

13. Sjtcr Snbfrtt fTal glort blBft ling 
iaa bcnnt (lllaabt). for at offrr d 31b- 
Cfftr, tn btijagrlig Mugt for ^rrtn. 

14. Pg om tn grtmmcb tr frnnmrt fio* 
tbtr, filtr btn, fom tr mlbt ibinnbt tbtr, 
hoS cbtrfl Qfirrfommerr, oq Dll glcrr tt 
3ib-Dffer, rn betiaRdin Vnfll for ^rrcn, 
ftal (wn glcrr, lincfom 3 (tal BJort. 

16. C^u) aieniqlicb, bcr (lal omrt tni 
eiir for ebei og for ben rfremmcbr, fom 
tr frtiiimcb (^oB cbcr) , bet n m tBlk| M g>cn fltrbc TOofe gog. lft.lCia>. 

erif ^o9 fbrr» (Sfterfommrre: fom btt er d9. gor ben 3nbfibte iblanbt 3fracll 

for ebrr, faa ffal bet txxre for ben J^rem- 0«rn, 09 for ben gremmebe, fom cr fm- 

mebe, forii^(^rrrn69nfl9t. 2 9Rof. 13,49, meb mibt iblanbt bem, for eber ffal Mtit 

3 mof. S4, S3. 4 otof. 9, li. een ^ou, for ben, fom gler (noget) of 

16. (Sen Sod oh een Wet {Tal bare for Canbittigbeb. t>. 15. 16. 
eber oq for ben greramebe, fom er frem- 30. S^en ben ^erfon, fom gior (nogct) 
mcb bod eber. af Srobflgbeb, boere fig af Snbfebt ettcr of 

17. OgiE)(Snrenta(ebeti(9)]ofe.ogfapbe: gremmeb. ben bat)er forbaanet ^nei, 

18. 2acl tit Sfraeld Sorn, og bn ffal og ben famme ^krfon {fat ubr^bbrt miM 
flgr til bem : naar 3 fomme i bet Sanb, ubaf fit golf. 

brrben, fom leg Dll fere eber, 31. !lbi b^n ^or foragtet j^CnrnA Cit^ 

19. I^a fral bet ffee, naar 3 ocbe af San- og gtort band Bub til intet y ben famif 
brtd t^rob, ffal 3 oplofte en Cpleftelfe for ^on fTal albeled ubrbbbc*, (^nft IRto- 
^(£rren. 2 9{of. 23, 16. 19. gieming ffal kxtre iHia ^nt 

5 sRof. 8, 10. 32. Og Sfraeld fbvm Dare I Orfm, o| 

20. ITet forfte af eberd !Deie, nemlig en be fanbt en iDtanb, fom fanfebc Zxcx op 
Hage. ffal 3 o|)lofte til en CpLoftelfe ; paa en Sabbatd-Dag. 29Rof. 16,87. 
ligefom Cploftelfcn af Saben, faalebe* c.»,8. 

ffal 3 oplofte ben. 3 Wof. 23, 10. 11. 33. Cg be, fom fanbt ^m fanft tm, 

21. af bet fcrfle af eberft (Dele ffal 3 f«"^^ ^'^^ f"^ ^^^ ®^of« 09 ^*1 ««n>n sg 
glDe ^Crren en C|)lofteIfe, f)0^ cberft Cf- til al SWenigbeben. 

terfonimcre. 34. Cg be fattc bam I goitwilng ; IN 

22. Cg naar 3 forfee eber, og Iffe glore bet bar iffe forfiaret, bDab berffulbc giml 
oUe biftfc »ub, fom ^rren baoer talet beb bam. 3 ffllof. 24, 12. 4 ffllof. 9, & 
tilffllofe, 3 SWof. 4. 2. 13. 35. Cg ftdrren fagbe til Dlofe: bn 

23. ait bet, fom ^Grren baber bubet 9Jlanb ffal bififeligen bi>be«; ben ganik 
eber formebclft ®lofe. fra ben I)ag af. fom 8)lenigbeb ffal flene ^m meb Stent, obcn 
fcGrren baber bcfalet bet, og berefler, H ^^^ ^^''^"• 

eberft dfterfommere : 36. (Ta forte al fiWenlg^eben iam nb, 

24. 1>a ffal bet ffee, om noget (er ffjult) uben for Seirrn, og be ftenebc ^m met 
for ©lenigbebenft Elne, (og) er gjort af 3tene, og fyin bebe; faafom ^ttnta 
Wanbittigljeb, ba ffal ben ganffe «Kenig- ^t>U befalct ffllofe. 3of. 7,25l 
beb bcrebe een ung 8tub til ©ranb-Cffer, 37. Dg ftCrren talebe Hi Wofe . og fagbe: 
til en bebagelig Xugt for i&(Jrrcn, og bend 38. 3:ael til Sfraeift »orn, og bn ffal 
Wlab-Cffer. og benft iTrif-Cffer, fom bet flge til bem, at be ffal gfore fig IroeWer 
Pg bur, og een ©ebebuf til e^nb-Offer. paa Riigenc af beree Alocber, fy>h bnti 

3»tof. 4, 13. (Sfterforamere. og be ffal fatte en bloa 

25. eaa ffal gJraften glore gorligelfe <2nor ober famme 5roebler ^a gligtn. 
for al Sfraeld ©ienighcb, faa bliber bet ^^ ^^^J- «' »*• f;*-«' «• «•"»»• «* *• 
bem forhibt; thi bet er en l^anbittigbeb, ^^9. Cg ben ffal ixtre eber ^la famne 
og be ffal fcrebercd Offer frem til et Jib- ^^^l ^ 3 ^^ fff ^f"' ^ iburbnune 
Offer for .ftGrren. og berefi eonb-Offer J"^ .*®"^"* *"^' p« fltore bem ; og 3 
^r5?(^^renftanfigt.fo^bere653tanblttigbeb. ^^} '"^ ^P[^^ (noget) efter eber$ feget) 

26 ^aci bliber M al Sfraelfl ©imft *ler;e og efter eberd Olne, eper ^llf^j 

©lenigheb forlabt, og ben gremmebe, fom bebnbe $oer: 

er fremnieb mibt Iblanbt bem, efterbi (bet ^^ r*'*J" 3 "^i i^"'o«nm« ^ ^ 

er beberfaret) bet ganffe golf af Wanbit- ""^ ""^"^ »ub ; og 3 ffal bare ^Ulge for 

tigbcb ' o ' " eberdWub. 

27. iWennaarenfierfonfDnberafBan- ^^ 3eg er ftCrren eberfi «ub, fom Jabcr 
bittigbeb, ba ffal ban offre en aargammel ^^^^^^ f^^" «f ^flb»>tt «anb, for at D«rc 
©eeb til et 3bnb-0fTer. 3 3Jlof. 4, 27. f^" c" ^"^ i i^fl " ftdrren. eberfi ©nb. 

28. Og 'Vrctften ffal giore gorllgelfe for '^ '^"^^ **' *• ^ ^^' "' '• 
ben ^frfon, fom biiber forfeet fig, ibet ban ii; ff a h 1 » ^ r 

fbnbebe af «aubittigbeb for fttirrenS «n. ^„,,, ^,,J^ ^Zl LL «f n »«. 

flgt at glore ^orllgelfe for (>am, faa bli- (». ibianM MUt fmu ng of i«eJ aniSfi 

Der bet fyim forlabt. ^oMMuncii «^, f»n«ii wmt cdM^ « ffo^ Den flerbc IRofe fdoq. 16S •Mcfrl, tf wflb*tftaM ^tUot giMtt 8t«9c(f( f»r 
Prctn K./ 1:10. t9xnn oil fftclcrgse den htU 
oieiM, mm dan»fc bcter for ^Xftt, faa (dbcr 
■ SeriM epffiuK Jt»rab 09 han< dtlftab Icvrnde^ 
le250 9CcmO fbrtaref af 3l^90>35. TtnB 
tqtlkUt |b( g)c*in<< til tn SlHitommelfr, Sfk 
,« 9elfrt (nuritr atut, 14/700 •mbBtmcy Varen 
Icr %^lMitn, 45^* 

, Dg «ora^ Slaf^irt S»n, ita^itW, 
)i 8on». (Sen, tofl (til fig) baabe ^a- 
tn 0^ ^birara. (Sliabd 80untr, Ofi On. 
Ittft 3en, 9tuben6 3on. c. 26, 9. 

3u^. 0. 11* 

. Dfl be flobc o|) for SWofc tnflflt, og 
^nnbrcbc og bal&trcbflnbdti^oc ^{crno 
Sfracld ©orn. Wcnlgbtbcnd giKfkcr, 
Bi]eonte af gorfamlingen, naonfunbigc 
Bnb. c. 1, 16. c. 26, 9. 

. Dg be famlcbcd imob a){ofe og imob 
Ton. og be fagbc til bcm : 3 glorc for- 
get af bet ; tbi ben ganffe S)lcnig()cb cr 
ammen (Kliig, og ^Srrrn er mibt 
anbt bem. og bbi op()oie 3 eber oDcr 
lmn*3«enlgf)eb? c.20.2. 

. Drr aRofe bet ^srte, ba falbt ban baa 
tnfigt. c. 14, 5. 

.. Dg ban Tagbe ti( Kora^ og alt band 
rlffab. flgenbe: i SRorgcn ffal ^^ma 
oe tiirjenbe, ^oo ^n0 er, og ben, fom 
UIg er, og ben, ban ftal labe fomme nar 
Pg ; og boiifca tnin uboctlger, ben ffal 
n labe Fomme nar til fig. e. 17. 5. 
c (Sicrer bette: toger eber 3lb-ilar, 
Utah og alt band 3eif!ab ! 
'. Cg tegger 3lb I bem, og lagger Wo- 
lfe paa bem, for $»((rrcnd Unfigt i !9){or- 
s ; og bet ftal ffee. boilftn 9)tanb ^(Srren 
wtiger, ben er beUlg ; 3 (glore for) me- 
t beraf. 2eDi »orn ! o. 3. (S3. 44, 6. 
1. Cg iRofe fagbe til ftora^: Stjarc, 
iir, te?l ©cm : 

I. ftr bet eber for libet, at Sfraelfi Wub 
loer atffiit eber fra Sfracld fflUnlgbeb, 
tabe eba fomme notr til fig til at bctjcne 
(frrmo labemafeld ^jencfte, og til at 
lae for SRenigf^bend Snflgt, at tjrne 
m? c.3,6k. 

10. Cg l^n baber (abet big fomme nxr 
I, og allc bine ©robre, icm ©orn mcb 
g ', oq 3 foge ogfaa ^prcrflcbommct. 

11. ^for er bu og alt bit Selffab, be 
im ere fon'amlebe, imob ^drren; og 
aron. bdib er ban, at 3 fnurre imob 
ara^ Crbfb.24.21.22. 2SKof.l6.7. 
13. Cg iSRofe fenbte ben, at falbe ab 
^atban. og ab )Hbiium, dliabd 3onncr j 
H be fogbe : dI fomme itle op. 13. dr bet for libet, at bu l^aoer opfort 
00 af et Sanb, fom fli^ber meb SRelf oa 
jf^onning, for at labe od boe i S^rfen ? tf)l 
bu oil ogfaa albeled tillage big feto ^er- 
rebommet ooer od. 

14. 3a bu baoer iffe fort od inb i et 2anb, 
fom fit)ber meb ^teir og Conning, etler gi- 
bet 00 9gre og )Biingaarbe til ^ro ; oil ou 
graoe £)inene ub paa bidfe S){ocnb'^ oi oil 
iffefommeop. 2Sr{of.3.8.l7. 4iliof. 13,27. 

15. 5>a bleb ffliofe faare oreb, og fagbe 
til i()(Srren : oenb big iffe til bercd i)tab-Cf- 
fer ; ieg bacer iffe taget eet 9feu fra bem, og 
leg ^aoer iffe gtort (Sen onbt ibtanbt bem. 

3 flXof. 3S, 19. 1 earn. ]2, 3. 

16. Cg Vlofe fagbe til Aorab: bu, og 
bit ganffe Selffab bare for $)(Srren9 9n- 
figt i 9){orgen, (ia) bu, og be, og 9aron. 

17. Cg tager l^oer fit 3ibfar, og lagger 
Wogelfc paa bem, og bber fore fit Slbfar 
nar til for ^(Srrend 91nflgt, to ^unbrebe 
og (Hilbtrebfinb0ti)be 31bfar, og bn og 
iflaron, ()ber pt 3lbfar. 

18. Dg be toge ;^ber fit Slbfar, og lagbe 
31b i bem, og lagbe 9(egelfe paa bem *, og 
be ftobe for ^orfamlingend ^auiund Dav, 
og $lofe og ^aron meb. 

19. Cg SLoxal) famlebe ben ganffe flRe- 
nigbeb imob bem, til gorfamlingend^au-* 
luno Dor; men ^drrend ^erligbeb bleb feet 
for ben ganffe atenigbeb. c.12,5. c.l4,10. 

20. Cg i^^^rren talebe til mo\t og til 
9aron, og fagbe: 

21. graffiUer eber mibt ubaf benne 9Re- 
nig^b; faa oil ieg giore (Snbe meb bem, 
fom i et Cieblif. b. 46 

22. 9ien be falbt neb paa bered ilnfigter, 
og fagbe : ®ub ! fom er alt Jtjobfi 9an- 
berd C^ub : om ben ene 0lanb bilbe ft)nbe, 
oilbe bu berfor blioe breb paa al 9){enig- 
beben^ c.27.16. 3ob 12,10. 2Sam.24,17. 

23. Og ^(Srren talebe tilffliofc, og fagbe: 

24. Sael til a){enigbeben, og flig : gaaer 
op trinbt omfring, fra jltoraI)9, ^at(^n0 
eg ^biramd ©olig. 

25. Cg Vtofe flob op, og gif til ^atf)an 
og abiram ; og be 8(tlbfie af 3frael gif 
efter bam. 

26. Cg f)an talebe til SRenig^ben, og 
fagbe: ftjare, biger fra bidfe ugubelige 
iJtanbd ^auluner, og rorer iffe beb noget 
af bet. fom bem borer til, at 3 iffe ffal om- 
fomme i alle eberd 8bnber. 

3 «or. G, 17. Vab. 18, 4. 

27. Cg be gif op fra Jtorabd. Dat^uft 
0^ abjramd ©olig, trinbt omti\iiA\ men IM I f\ttt)t Dtoft esg. 18. 17. 1 ^atftan ofl Jlblram fiK nt, on (lot 1 ttm 
^uluntre Ver, cfl txrrt ^ullnttr, 03 be- 
Irt Sunntr. on bcTCB fmtrac ttorn. 

38, On ajiDK fJfltc ; tftpdii ftdl 3 fkn- 
bf, al i>Crr(n fyxncx ftn&l miq at niorc 
allt lii6(c ffllerninacr, (og) ot tt iitt nc 
Ofmitfiitrtt: 3oh 5,36, 

2<J. !Dcrfom biafc bof, fom a[[f ffllEnnc- 
flnr bet, cller I)irnire|irt, fom ullt Wicnnc- 
ffCT l)|tinfag(^, ba I}dt>ci ^mn lt[( fcnM 
min. c. 87, 3. 

30. Wltii btrfom fcenrn ffabcr (nofltt) 
nnt. dl 3orb(n Diilatcr |1n aitunb oq dD- 
riufirr Mm, Dfi alt M Ic Imi'C, fdit at Ct 
nrbi'iirr ln<cn^( I jylnrbc, ba ftul 3 t\taie, 
fli ftlfiff aWanft hrti'c oplrrct ^5rrtn. 

31. Ca bet ftcbc. bcr fytn hnubc rulbmtil 
at talr nllr bififc Crt, bd rtunrbc SDib'i- 
fom t»r unbcT bcin. c G, 10. 37, 3. 

S3ICgt.Il.it. »f. ]0U,17. 

32. PfiSorbcuaabncbrlinaitint!, pflDt)- 
flttfltbc ttm on tcrtS ^tifc, og ti<crl antii- 
ncftc, foiii ivir Iroe Xorah, og a[l (^obfct. 

33. Cn bt. og nil Ut, bt haubc, foTt 
Irecrfcc neb I S)clucbt; en Sortcn iTtuItt 
obtr bcm, og be omtont niibt oT dllcnig- 
ftcwn. (pr 63, 10. 

34. Cfl a] Sfrad, fom Mr IrinM omrrlng 
btm, fli)(bc fer brrrt Woft ; tl)i be fiigbe : 
paa bet nt 3oebcn irte cl^lluner ei. 

35. Cg rn 3lb focr ub fr,) .IMincn, og for- 
tardc be to l)Uiitrfbf on l)iili'trcbilntoti)Dc 
Vlanb, foni cF?rebe Hlonrlfe. 3Wi>r.lO,l.ii. 

36. Cn^frcntiilcbrtllSIofe, og(iigbe: 

37. £iin til (^Inifai JrnronOSoii.yrii- 
fifn, at hail fTal eptane aitMirrnc of 
IPranben, og ubf;>r(bt 3lb<n bort, t^i bt 
tre belli gc : 

3S. Steniltg bcrrS Slbrar, foiu \i)nt:tbt 
imob berefi 3jtie, on man ftol (lade brm I 
brebe 'itiabrr, al beflaoe Siilrrct iiicb ; t^l 
be offrctf bem for .fSrrrnfi Slnflnt, og be 
crc tirliin*, og be ftdl wtre Sfraeio Bern 
til rt legti. 1 Song. 2, 23. 

.!!>. Siia ton Gieofar, ¥ra[teu, be Sib- 
far af *obIier, foiii be CDbraiibte (woCe 
effrrt mrb, eg Hon briii ub til '^laber, 111 
at befl.iae ailrrtt nirb, 

40. Sfriirte Worn til rn Sliutodimelfe, 
baa bet at itigeii frcnimcb 3)Itinb, Font er 
llle af ifliireno Sai. ffal loninie nctr til, 
flt Biore ))ic(i-Cffer af Mlogelfr for ,ftSrrcii6 
anflgt, og nt linn tttc fTal bllcr fom Sta- 
rol), Ort feiii Iwii9 SelfTab, efterfeni ftUr- 
ttn (^Dbr (agt ham fomicbeljl Otofe. 

1.1,11. t.3,». 41. Utrn tmt onbra 3>aseD rnunttt lU 
3rrJ(16 ecrnS Olenlgticb mob ffllDft ig 
mob flaron, og fagbt : 3, 3 b^br (Ugtl 
^£rrene ^oir IMcl. c. 14, s. t.90,3. 

43 Dfl Bet fTcbf, bfT SDIeniBftrbrn fan. 
ItbfS mob SRofc dj; mob Saron, ba \xaitc 
be ^g til ftDrfamllngcnS ^tanlun, og Fn, 
eturtr (Ilullf bet, og ^rrrnB finilBW 
blecfeet. e. 12, S. SStofie, 10 

43. C<n rtofe og Maron lorn foraD got- 
famlingeno H.*>)ulnn. 

41. Cg ^ilSrrcn liilebc til ffllcff , ofl fngtt: 

45. gorfrifrrtcrniitt ubafl>cnntBI(- 
ninljfb, fan pil leg giare (Snbr mrt bcm, 
fom i rt ITIebltrj og bt falbt arb pu 
Brrte Slnflnter. 

46. Dg lUtofe fagbe til «aron : Iag3&' 
tarrtt, og lag S'b (berpaaj af ailrrrt, tg 
loeg nogelfc bcrpaa, og gat (Mftcligcn tfs 
111 aneninbrtrn, og gjor gorltflofr frt 
bem; t&i en (ImdiB) Crcbc rr Dbgangm 
fra ^Qrrrnfi anflgl. '^tiagrn rr bcgijiibL 

47. Dg Baron tog bet, faafom mrfe 
hal'bc Tagt, og lot f)en mibt iblanbl ger- 
familnaen, og fer, ^flanen imi begflnM 
Iblanbl goirrt ; faa gat> fun gjogrlfc 
(brrpaa), og gforbe gorllgrlft for RolPrt. 

43. Cg &dn (lob ImtUcm bt Tebt, c^ 

tmeUcm bt ^ecenbc, og Vlagnt fttUtbct. 

»f. ion, 30. 

40. men be, fom babe I ^lagra, htc 
norttit tuflnbe og (iid Ijunbrtbt, fonibn 
bem, fom bobe for JtorobA ^anbclS 3lQlb. 

SO. Cg Haron tom III Aloft Igkn for 
SpcfamlingcnS ^niuna tCir, og i^tiagra 
Bar ftiUet. 

17. Sal>iltL 

tiffrnn tilfaflrt Tiannt .*itit tfl Ian* VtaMM- 
nif t(6 (t aViMhi mit *iii t'kmflnntt JIkv, 1* 
riii«)finiiiMii[in3i<utcBiiiulh, la 11. IliwM 
aiern Miiw n(ij(nltfi>i l|(lRnfl(^t «| fgrRntfitt 
»^ HM' tfrttm XVniiiK hi It^n, 1% ix 

1. Cn-'&t^rrcntoltbrlJiaRofr.oefagbt: 

S. 2ari 111 3FraelB S^orn, og tag afbm 
en Sjep for l)i'er J^abero fcuufl, af oOe be- 
reft Rtjiflrr. for fbercS] giibreS ^nu!, 
tolB itjcbbc; Bn |lal flrlDr ^brr Vtanbl 
Slabnpaa bunSJtjep. 

3- Cg bu fFal ffrlnc VaronS Habn baa 
aeei aifb ; tlii bcr ftal Wtrr rrn A|r|i f« 
(floer) CDerfte oi'tr beree SdbreB SJnul. 

4. {?n bu ffal labe bem bliot 1 gorfani' 
llnnenB ^tauiun llgc for fBiburbbttiHt, ba 
IjDor leg oil forfamlee til ebcr. Ca». ®en fUrbe IRofe 8og. M Val Vet, bt»iirrn 9Hanb jrg 
r, band itjcp ffal blomflrt; at irp 
c Sfrarlo H^firnd nicnrn Mnur 
,g, t^Dcmicb be fnurre imob cbcr. 

c. iri« 5. 7. 

Wofc faijbc bfl til Sfracid ©crn. 

tcrrt gnrflcr qau bam for fn 
Jijrftc f II Sticp, fftcr bereft gccbreb 
brt rr,} tclD Jliep))e ; op 9laronft 
: mibt iblanbt bcreb Jljepb^. 

Slofe lob Jliebbene blide for 
\ flnfigt i smbneobiprbetd fau- 

bft fPcbe oni anbcn ^aqen, ba 
fc til t(ibneobt)rtftd ^^auliin, on 
onft Aicp, for Veoi ^utie, baobc 
t ; (ia) ben baobe haa\>e ubffubt 

ofi fremfort ^lomfler, og baaret 
JlanMer. 

92ofe bar aUe j(iebbcne ub fra 
rcnddnpiU, til alle 3fraeld !&orn ; 
2de (teni), og be toge bt)cr fin 

g j)(lrren fapbe til 9J7ofe: bar 
ftjeb inb igjen lige for ^iDncftbl;r- 
Sonarinp. til et leqn imob be 
>ige t^orn ; og bu ffiil gicre en 
la ^eree megen Jtnur imob mig, at 
jff^ boe. c. 20. 10. 

g SRofr gjorbe bet; ligefom ^(Sr- 
cl bam, faalebeo ^jorte ban. 

g 3fraelb «5orn fagbc til ®?ofe, 
fee, ti maae opgti>e 91anben, bl 
If. t)l omtomme allefammen. 
i^T, fom fommer notr, ben fom 
nocr til $^rrend ^^abcrnafcl, fyin 
; mon t?i ba fTuUe faae (Snbe, og 
lanben? (If.64, 11. !^egr.5,23. 

18. Cabittl. 

•ffitiflrr Karen tan* 9mMt, m) talcr em 
rf tirntfk N^ Xafr<rnaCclct, 1:7. ^rorts 
fe Varni e<i hiinf GfniKr fl.tl ni;tc trf bes 
:rfwl(ning, h.90. Ccritcriu (ta( hacc liens 
rfrocl ffr ^frrf Ittn(<}(,31:S4. ^oeraf U 
: IirnNn n[ ^rffflcmc, SSs^S. 

g ^rren fagbc til Varon : bu, 
: Senner, og bin J^abcrd ^uuO 
g« 3 ffal bare ^elligbommenO 
ning; og bu, og bine Sonner 
. 3 ffal bare eberd ^roeflebommeO 
rning. D.30. 3iRof.4,37. 

ftcv ogfaa bine Brebre, 2ebi 
if. bin gaberft Stammt nar til 
I inrb big, og be fTal feted til big, 
t big ; men bu. og bine ®«nncr meb big, ffal bare foran Sibnefibbrbetd 
i^ulun. c.3,6jc. 

3. Cg be ffal tage bare }paa bin H^are- 
totgt. og paa bet ganfTe ^tilund l^arrtoegt. 
bon ffal be iffe fomme notr til i^lligbom- 
menft WebfTaber, eOer til ^llteret, at [lit 
baabe be og 3 ffal boc. 

4. 9)ten be ffal foicb til big, og tage bare 
paa gorfamlinflend ^aulunb Skiretcegt, i 
al ^uluneto ilienefle; men en gremmeb 
ffal iffe bolbe fig noer til eber. 

6. 3aa tager oare b^ia ^enigbommenO 
Sl^aretcrgt, og paa Slltereto lUaretagt, at 
ber iffe flal Dare en (b^iftig) il^rebe ooci 
3fraelft iBorn. c.16,46. 

6. Cg leg, fee, jeg f)at>n tagct eberd 
Wrobre, 2eoiterne,mlbt ubaf 3frad« ©(srn, 
fom ere gibne eber til en Q^at>t for &(£r- 
ren, til at betjene gorfamlingend ^u« 
luud :ijenrfle. c. 3, 12.45. 

7. lD2en bu, og bine 3onner meb big, 
ffal ta({e dare };>aa eberd ^<raftebomme. i 
al ben ®ierntni], (fom ^crcr til) ftlteret. 
og inbcnfor f^orhotnget, og 3 ff«il titne 
(ber) ; jeg giocr (eber) ebcrft 'Prccftcbom- 
me, fom en (^aocd Xjenefle, men ben 
Aremmebejom f^olber fig nocr til. fTal bo- 
befl. c.1,51. c. 3, 10.38. 

8. Cg ^(Srren fagbe tli )Karon : og Jeg, 
fee, jrg bauer gioet big bet, fom foroared 
af mine Cbloftelferft (Cffere) •, af alle 3fi- 
raclo ibornt bcUige iing b^oer leg gioet 
big be 2ing, for (bin) 3alDelfe, og bine 
l^ern, til en eoig 3fif. 3 «lof. 6, 7. 8. 9. 

9. I^ette ffal bore big til af bet fccrbeleft 
^ellige, af 3lben : alle bered Cffere, meb 
alle bered 9Rab-Cffere, og meb aUe bereA 
3))nb-Cffere, og meb alle bered 3rblb- 
Cfjfere, fom be ffal igjengioe mig, bet ffal 
Dotre big foerbeled ^lligt, og bine 3on« 
ner. 3iRof. 6,9. 19. 

10. S^aa et foerbeled btdigt (3teb) ffal 
bu <rbe bet; alt iDlanbfjon ffal abe beraf. 
bet ffal bare big en j>elligbom. 

11. Cg bette b^rcr big til, (nemlig) be- 
red ®aDeO Cbloftelfe, meb aOe 3frael9 
IBornd S)et>agelfeO-(Cffere) ; big tyitxr 
jeg gioet bem, og bine 30nner, og bine 
Dottre meb big, til en etjig Sfif: ^Dcr 
fom er reen I bit ^uud. maa abe bet 

3 AM. 10, 14. c. S2, 11. 

12. «lt bet bebfle af Clie, oa alt bet 
bebfte af nb ftiiin, og Stoxn, (|a) bereft 
gorfle-(«rjobe). fom be ffal gibe ftCr- 
ren, fyxtxv jeg gibet big. b. 29. 30. 39. 

13. g«rfle-Orebcrne af alt M, \om a 166 ^cn ficrbe fRofr 8og. la 19. Con I bcrrt 8anb, fom bf ffa! fore frcm for 
^Gnrn, ffal ftorc big til ; bwr, fom cr 
rcen f bit .ftuufi, ffal ccbc bcraf. 

14. «U (bet, fom unbcr) l^anb (cr ^cl- 
Hflct) I SfracI, ffal bore big til. 

15. «lt bet, fom aabncr «lobfr6 ^\\>, af 
Qlt 5l|ob, fom be ffuUc frcmbocrc for 4»Cr- 
rcn, af a)lcnncffcr filer af 3>t)r, bet ffal 
bare bit; bog ffal bu lofe i3){enntfrcn6 
gorflefobte, og lofe bet gorflefobtc af 
urene -Dor. 2l»lof. 13, 12. 13. c.34, 19. 

16. Tg bet, fom ffal lofcO beraf, bet ffal 
bu lofe, fra bet er en 9)2aiinrb gammelt, 
efter bin Curbering, for fem 8efel Solo, 
cfter fieaigbommeno Sefel ; ben cr ti)Oc 
O^cra. 2V{of.30, 13. 

17. SWen bet gcrflffobtc af Dune, e«cr 
bet gorflefobtc af 5?aar, eller bet gorflc- 
fobte af ©ebcr, ffal bu iffe lofe, be ere en 
^^cfligbom ; bereft J^lob ffal bu ftoenfe paa 
^llteret, og bu ffal glorc et Wog-Offer af 
bereft gebme, (Oct er) et 3lb-Dffer til en 
bcl;agclig Jdugt for ^(Srrcn. 3 9)lof. 1,9. 

f . a, «. 

18. Dg bercfl ftiob ffal bore big til; 
Ilgefom Sci\cgcIfcno-^rt)fl, og fom ben 
5oire S5oo, ffal bet bore big til. 

19. ^{ic be brtlige $lngd Cbloftelfer, 
fom Sfraelft Corn ffal oploftc for i&(5rren, 
fyi\>CT leg gioet big, og bine Sonner, og 
bine T^ottre meb big, til en colg 3fif : bet 
ffal dare en eoig 3alt'^agt for ^(Srrend 
9nfigt for big, og for bin Sab meb big. 

3 Jtrcn. 13/5. 

20. Dg i&(Srren fagbc til STaron : bu ffal 
iffe aroe i bered 2anb, og bu ffal iffe babe 
2)eel mlbt Iblanbt bem ; leg er bin I)ccl 
og bin 9in) mibt iblanbt Sfraeld &0rn. 

5!!Kbf. 10,0. 3Qf.l3,14.33. f8«gr.3,24. ««. 44,38. 

21. anen fee, leg b^oer gioet «eol «orn 
al Jlenben I Sfracl til en «rt) ; I eteben 
for bere« Jjencfte, fom be betjene, nemllg 
gorfamllngend H?^auluno :tjeneflc. o. 31. 

3 :!Kof. 97, 30. 

22. Cg Sfraelfi i^orn ffal Iffe bbcrmerc 
fommencer til gorfamlingend ^J^iulun, at 
(be Iffe ffullc) bare ennb. og boc. 

23. 0{en ^coiten, ban ffal bctlene gor- 
famllngend ^(aulund $|enefte, og be jTal 
bcerc bered Sniftglerning ; (bette ffal oarc) 
en eoig 3fif boft eberb (Sfterfommere, og 
be ffal Intet 9lroe-®obd aroe mibt iblanbt 
SfraeW ©orn. 

24. !lbl SfraeW ©0rn« ITienbe, fom be 
pal tplaftt for ^ntn til en Obleftclfe, baoer |rg gioet Sebiterne til tin ; berfir 
baoer |eg fagt til bem, at be ftal iaM 
«rt)e-C!$ob9 aroe mibt iblanbt 3fnic9 
©orn. Web- 10, 37. 

25. Dg6(JrrcntalebetiI»lofe.egfag&f: 

26. Cg til Vfcoiterne ffal bu taie, og ^gt 
til bcm : naar 3 tage ben 2\cnt>t af 2^ 
raelO JBorn, fom leg I)aoer gioet eter if 
bem til cbcre dro, ba ffal 3 o|>loftc f^Cr- 
rcnb Cploftelfc beraf, ben tienbe ':^c(i if 
^ienbcn. nc^. lo. 3& 

27. Dg cbere Dploftelfe ffal rcgnco c^ 
ligefom hornet af iiat>cn, og llgefcn 
gblben af H.ierfen. o. 30. 3oel 2. 31 

28. 3aalebe6 ffal ogfaa 3 o|)iofte^r'i 
renb Cplofteife af alle ebero Jienber, foa 
3 ffal tagc af 3fraelfi JBorn, og 3 iW 
gioc ^Aaron, ^rotflen, ^(^rrenc^ Cploftdfc 
beraf. 

29. 3 \tai oplofte aOe^aanbe ^ntal 
rplofteife af alle ebero C^aocr, af alt bet 
©ebfte beraf, af t}ant ^Uige (Ittl) 
t'craf. 0. 14 

30. Dg bu ffal flgc til bem : naar 3 
oploftc Oct fflcbftc bcraf, ba ffal bet rcg- 
neo !^eoiterne, Ilgefom en Snbfomft af 
iiabcn, og ligefom en Snbromfl af f^erfen. 

l». 27, 

31. Cg 3 maae abe bet paa aUt Steber, 
3. og cbcre ^uud ; tbi bet er ebert ^n, 
I 3iebcn for eberd Xienefte i gorfamlin- 
geno H^^aulun. mattfy 10. 10. 

1 for. 0, 13. 

32. ecia ffal 3 iff^r bare 8bnb for bea 
Sagfi efi^ib, naar 3 oplofte bet ©ebfte 
bcraf; og 3 ffal iffe oanbcllige Sfroell 
iBornd !)eUlge lling, at 3 ftal itte bw. 

19. C^apitel. 

^ffrrrn f)iorr »<faUng cm (en nit Q?k, Ml Vffi 
flul^c t>ru()c« til SMilanrclicM VUand, l^io. ZVib 
9kint (hu^e btu§n til 2Kf nfclk i adfKOise Vwm 
btitt, U^li). Xt, fom ferogte Nimc SUulAl^ 
ftulU f)aar^cli9cn Hioc flrafc^, 90=»l. 

1. £)g ^(Srren talebe til IRofe. og m 
^aion, og fagbe : 

2. a)cnne ffal ootre 2oben« efif, bea 
ftCrren baoer bubet og fagt : flig til 3»- 
raeld ©orn, at be ffal tage til big en rab 
Cole uben S^bc, paa bollfcn ingen geil 
er, fom iffe er fommen )flag paa. 

9ht, 0, 13. 1 ^tu 1, 19. 

3. Cg 3 ffal gloe ben til (Sleafar, 9i»- 
ften ; og tytn ffal fore ben ub nbenfbr 
2eircn, og man ffal flagte ben for bani 
^nflgt. (Ebr. 13, li. 

4. Cg (Eleafar, Vroflto. {tol ioae af 19. 90. Cap. (Den ficrbe Olofc Sog. ler ^6 S31ob )Hi<i fin gingfr, og l^an ffal 
Hanft IlKn imob S^rfamltngrnd ^aulnnd 
^orfibe af bend Slob, f^D ®ange. 

39B9f. 4,0. 17. C. P/11. 

5. Oil man ffal o))br(tnbf JQbirn for 
hand Cinr, bend ^ub og bcno jtjob, og 
bold 9lob flal man opbranbf , tiUigtmeb 
brnS iR«g. 3 8Rof. 99, 14. 

6. C0 ^rotfttn ffal tage (Sebcrtroee og 
3fo|> og Sfarlagcn; og i^n ffal taftt bet 
mibt iKia ben broenbte able. 

3 «»(. 14, 8. 51. qn. 51, K. 

7. Dg Vrotflen ffal toe fine Aloeber, og 
babe fit Segeme i Sanb, og berefter ffal 
ban romroe i Seiren; og ^raflen ffal 
Mere uxren inbtil Vftenen. 

8. Dg ben, fom opbrotnbte ben. ffal toe 
fine Aidtber i iBanb, og babe fit Srgeme i 
fianb, og Dent urcen inbtil 9lftenen. 

9. Cg en reen Wflanr> ffcil fanfe 9fTen 
af CDien, og lorgge ben ubenfor Scircn, 
^a et reent 3teb ; og ben ffal octre i 
JfcTTXirinq for 3frael9 JBernd S'teniglKb' 
til rtraffiUelfenft fianb. bet er et et)nbe- 
(t^anb). b. 17. ^p. ®. 22, 16. 

10. Cg ben. fom iKiber fanfet Sffen af 
QDien, ffal toe fine Alotbcr, og txtre urcen 
instil flftenen; og bette ffal txcre for 3o- 
rarld Cem, oj) for ben gremmebe, fom 
er fremmeb mibt iblanbt eber, til en eoig 
Sfif. 3 ffllof. 27, 21. C. 30, 21 JC. 

11. ^M> fom rorer oeb en !Dob, beb 
loqet tUtennefleO Siig, l)an ffal bctre ureen 
ifpDtDage. 3 8Rof.21, l.ll. 

4 Sbf. 31# 19. 

13. ^n ffal bermeb renfe fig af 8bn- 
ben paa ben treble tDag, og Ipaa ben 
fltoenbf ^g, faa bliocr ^n reen; og 
renfer b<in Pg iffe af 3t;nben t>aa ben 
treble ^g, og }^a ben fboenbe ^ag, ba 
blioer ^an iffe reen. D. 19. 

13. dnboer, fom rerer beb en ^ob, beb 
et SRennefied 2iig, fom er beb, og bit iffe 
rrnfe fig af Sbnben, ban gler ^rrend 
^abemafei nreent, og ben famme ^erfon 
ffal nbri>bbed af Sfrael ; forbi at graffil- 
lelfinift fianb er iffe fictnft paa fyim ; (K>n 
ffal Dont nrcen, ^nd UieenlKb er enbnn 
paa l^m. b. 90. 3 Vlof. 15, 31. 

14. Xenne er Sooen, naar et SRenneffe 
beer i fanlnnet : Ifxr ben, fom fommer 
inb i fkiulnnet, og alt bet, fom er i 
^anlnnet, ffal Mere nreent I fl^o 2>age. 

15. Da bK'ert oabent Kar, fom Iffe er et 
€t9Bie ttabc oM, bet er nreent 16. Dg 5oer, fom rerer beb nogen |>aa 
SJlarfen, ber er i()lelflagen meb ©oatb, 
eUcr bfb en a)eb, eller ocb et SKcnneffW 
Seen, cUer beb en ®rab, ben ffal botre 
urecn I fi)D Dage. 3 gRof. 31, 1. 

17. <Baa ffal be tage for ben Urene af 
bet brotnbte ©bnb-Wrt Wc» 00 «fe 
rinbenbe $Banb htrpaa, uM et jtar. 

18. Dg en reen SUanb ffal tage 3fo|> 
og hr)}ppt i SSanbet, og fioenfe ooer Van- 
lunet, og ooer alle jfarrene, og ober fier- 
foneme, fom \)a\>t barct ber, og ooer ben, 
fom ^ber rert beb et S3cen, eller beb en 
Sbjelflagen, filer beb en (Deb, eller beb en 
mat). 3 9)lof. 12, 22. 3 S){of. 14, 6. 

19. Dg ben Rene ffal ftoenfe paa ben 
llrcne. pan ben treble I)ag og paa ben 
fboenbe !Dag, og renfe tyim af Sbnben 
paa ben fboenbe !3>ag, og ^n ffal toe 
fine Jtlotber, og babe fig I S^anb, faa bllber 
ban reen om ^ftenen. 

20. Dg ben, fom blloer urcen, og bit 
iffe renfe fig af Sbnben, ben famme ^^r- 
fon ffal ubr^bbed af '^orfamiingcn ; t(^ 
ban (pilfer g|ort ^(Srrend $»cUigbom 
ureen, graffiUclfend )Uanb er iffe fictnft 
paa bam, bcfh er urecn. o. 13. 

21. Dg bet ffal ooere bcm til en eotg 
8fif; og ben, fom flcenfer graffiUelfend 
!i$anb, ffal toe fine Jtlotber, og ben, fom 
rorer beb Sraffillelfend lUanb, ffal bocre 
ureen inbtil Siftenen. b. 10. 

22. Dg alt bet, ben llrcne rorer beb, 
ffal bctre nreent; og ben ^erfon, fom 
rorer oeb (f^am), ffal bare urcen inbtIC 
ftftenen. 

30. dabiteL 

Sfrocd Sffrn tornnte ti( t<n 2tt 3in, i^ott fliuit 
lett ; 9olttt rnurrcr, fbrti t«m UtM IBanb, 14» 
i£)^rrn 6<fafer flKofe at tale til en Jtlf^ipr, nun ^ 
floacr t>aa Un, faa gioer Un Vant, 7-11. ^bfui 
og Karon firaffti for bcrel Vantro, 13* 13* H* 
t<uli SRam bcgkre at brage i^jtnntm CbomI Caul ; 
Ut tii^tct ttm ittt, 14^1. Vacoti moa gMt 
paa ^H S)erg, og let ttr, ic. 23sS9* 

1. £)g Sfracie S9em, \a ben ganffe 
SRenigbeb fom i ben Drf 3in, i ben ferfte 
SRaaneb, og golfet bleo i Jtabed; og 
8Raria bebe ber, og bleo ber begraben. 

r. 33, 38. 5 sm^f. 1, 19. 

3. Dg SRcnig^eben I^aobe intet Banb; 
ba forfamlebee be mob tRofe og mob 
«aron. SSRof. 17.1. c. 14,11 fqq. 

C. 16, 3* 

3. Dg Solfet fibebe meb SRo^t, o% tt 
fogte, Pffcnte : gib bi f^t)bc o^ ubgMit 168 a)cn fierbc IRofr Sog. tO.Ca> tantcn, btr bore S3rjobre ubqa&e 9anbrn 

for Mrrend 91nflgt. c. 16. 3^3. 49. 

4. Cg btoorfor forte 3 i^Crrenft 8)lcnlfi- 

|)cb i bcnne Crf, at bi ffulbe ber boe, Di 

00 boreDbT? 

6. Dg boorfor ferte 3 o9 op af SSflbP- 
ten, at fore o6 tU bctte onbe 8teb. (fom 
er) iffc ct 8tcb tit <B<xh, og Sigtn, og 
^'iiiiitrcee, og ®ranat-^ble, og (i^r) er 
iffc Kkinb at brlffe? 

6. Dg !9lofc og %aron fom fra SRenig- 
bcbcnO ^tiPgt, til J^orfamlingcnd %sa\i' 
luiid X^or, og falbt neb baa bcreo dnflg- 
tcr i og fcGrrcno ftcrligbcb bleo feet for 

bcm. C14.5. C. 16,4. C.13,5. C.14, 10. 

7. Cg S^^xxtn talebe til fl)2ofe, og fagbe : 

8. !^ag Jljebben, og famle a){enigbcben, 
bu, og ^aron bin Prober, og 3 ffal tale 
til ben jtlipbe for bercd £:^ine, faa ffal 
ben gioe il^anb af fig. og bu fifal ubfore 
bein ^<anb af ben Jtiipbc, og giue S)ienig- 
Jebf n at briffc, og berc6 ^^r. c. 21, 16. 

%^U i05, 41. 1 •Sor. 10, 4. 

9. I^a tog SDIofe Ajcppen berfra, for 
£(^rrcnd ^nflgt, faafom {)an t)ai)be befa- 
let bam. 

10. Cg SHofc og STaron Jamlebe SWe- 
nigbcben, lige for Jtlippcn \ og ban fagbe 
til beni: jtjare. l)orcr, 3 Wlenftribige ! 
monne bi funnc ubfcre eber Sianb af 
benneillipbe? c. 17, 10. 

11. Dg 3)?ofc oploflcbc fin ^aanb, og 
flog Jtlippcn nicb fin Ajcp, to (9ange ; ba 
ubgif megct i'anb, faa at Sknigbeben 
braf, og bcrc8 Tt)r, 

2 Wcf. 17/ « K. «f. 48,91. Vf- 7P/ 15. 10. 

12. Cg ifcljrrcn fagbe til 9)lofe og til 
Haron : forbi 3 iffc troebe t^aa mig, at 
^Iligglorc mig for 3frael<J »Jorn6 Cine, 
berfor ffal 3 iffe fore benne ffllenigbeb inb 

1 bet ^anb, fom leg bawr gli>ct bem. 

C. 27, 14. 5 SKof. 1, 37» (. 3, 36. c. 4, 21. 

C* •^, d^* C. v4/ 4* 

13. ^cttc er itioe-Banbet, ber bbor 35- 
raeld S^orn fik?cbe mob ^(irren, og b^^n 
bleu bcUigglort I bem. 

SflKcf. 17, 2. 7. 5!0!of. 33, 51. ^f. 81, 8« 
V(. lOii, 33. 3 aWof. 10, 3. 

14. Dg lD2ofe fenbte »ub fra RaM HI 
fbomO ftonge, (figenbe): faa figer bin 
©rober 3fracl : bu oeeb al ben SJlole, fom 
o6 er beberfaren : 

Xx>m, 11, 17. 1 IWof. 25, 25. 26. 

15. ^ItDoreJ^otbrebrogenebl^gbpten, 
og Dl boebe lang 2\b i S^gbpten, og 
(Sgbpterne ^nblebe ilbe meb od, og meb 
bortgotbre. flSJlof. 1, 13. 14. 16. Dg bl raabtf til S)GnDen, oq (on 
^rte bor SbDft, og fenbte en (En^d. m 
nbforte od af 9(lgbpten; oq frr. oi ntl 
Aabed, 8taben oeb bet JObfrfte af bit 
2anbemoerfe. 2 8Rof. 14. 10. 19. 

17. itjotre, lab o6 gaae igienncm Ut 
2anb, bi bil ijUxxtcn gaae igienntm i0a 
eller tBilngaarb, og el briffe Itonbet af 
(nogen) ©ronb ; bl )o[{ gaae ab ftonge- 
bcien, bl oil (^oerfen bole til ben bcirr 
eller til ben Denflre @lbe, inbtil bi fomme 
Igienncm bit 2anbemoerfe. c. 21, 22. 

18. Cg (Ibom fagbe til fykm: bu ffal 
iffe gaae Igjennem mit (Sanb). at jeg ilft 
fCal brage ub Imob big meb 8boerbet. 

19. Dg 3fraelO ttom fagbe HI bom: 
Dl bil gaae op ab ben alf^rt tjiri, og ber- 
fom bl briffe af bit Banb, jeg og mit %oi. 
ba oil jeg gioe 9ktrb berfor : (jeg oil) flct 
Intet (giore,) uben gaae igjennem olc- 
ncfte til gobe. 

20. SRen b<in fagbe : bu ffal iff^ ^at 
igjennem ; eg Gbom brog ub imob bam. 
meb et foart golf, og en ftarf i^aanb. 

5 dRof. 2, 30. 

21. 3aa bcegrebe (Sbom fig for at tiOate 
3frael at gaae igjennem fit )ianbeni€trfc-, 
og 3fracl boiebe (af l^eien) for bam. 

Z^m. 11, 18. 

22. Dg be reifle fra StaM, 09 3frael§ 
S3orn, (ja) al a){enigt)eben fom til bet 
©jerg ^or. c. 33, 37. 

23. Cg ii^rren talebe til fiRofe og til 
Varon oeb bet ©jerg $or, beb GbomI 
^anH 2anbemotrfe, og fagbe : 

24. «aron ffal famled til fine golf, tbi 
ban ffal iffe fonime inb i bet Sanb, fom 
jeg ()aoer gioet 3fracld ©orn. forbi at 3 
oare gjenflrlMge imob min a)lunb, oeb 
VIeriba ©anb. 5 9{of. 31, 16L 

4 anof. so, IS. 13. 

25. 2a^ 9aron og (Sleafar bans 8ra, 
og for bem op paa bet ©jerg j>or. 

26. Cg affor )Haron b^nd Xlceber. cfl 
ifor Gleafar, I)an9 3en, bem, og 9aron 
ftal famled (til fine golf,) og boe ber. 

2 !!Kof. 28, 2 fq4. C 89, 1:^ (44. 

27. Da gjorbe SRofe, faafom ^nm 
baobe befalet. og be gif op paa bet ©jerg 
^or, for ben ganffe 8){enigbeb9 Dine. 

28. Cg 9Rofe afforte 9laron band ltl«* 
ber, og iforte dleafar, band Sen, bem, 
faa bobe Xaron ber ooen paa ©jerget; 
men 9nofe og (Sleafar gif neb af ©jerget 

c. 33, 38. 5 imof. 10, 6, f . 3S, SO. 

29. Cg ber al gRenigbeben faoc at to* Sen fitrbt JHcft Btfl. Ton iMCtt Dt>JilDrt Sanbcn, bi brninb bt ] 
aaron I treBlot ragt. bet flanfft SfraeW 
«anS. 5 9tof.34,8.|. 

SI. CaplUL 

SnM JTm^t OaaK Sftad; t« M' lil IM. c« 

cm. Iirji*. II. <^- «IMn' *f Si'*'* *"™» 
Ktidc fctllrwrt, lOHKI. eiMi ril (i H^ »(* 
May Iqimiitm (H wnt! wtntnM of hiii.91> 

1 DfT btn Ciinonltc, «raM Jtonne. 
(cm bocM I Senbfn. bot(c. at Sffifl '«" 
inr at «wi6(nit6 Uri, ta (trtb turn Imob 
'ItMtl. cfl f"rt( ganflM i Bcenflfd of 
Mm t 33' ^0 

2. Uj lootbt Sfwcl Mntn c* l!"""'- 
pa fdflK ■ WrfM" tu alBclcS gIscT Srtt( 
Kelt i min 5iaanb, to til leg wrtangt 
(trrtStiMt. IBlof. 38,20 

3 Biif . n, »». 

3 Pfl Sfimn IjDrtt S'ratlB Beft, ofl 
pi'ersap Canantttme, ofl bf cteliifltf btni 
P.1 wrrt Slabtr, »e it (albtc bet €tfbf 
Wdon feormn. I'd!!. 1. 17. 

4 3aa irite be fra bft »\m &or. 
tj.i Vrin til brt rcbf ftau, for at bwqe 
ciufrmq ffbem* Sunb; cfl gplfrtfl Sifl 
tUTi'f'"™"'N>>Bcicn. C.20,91. C.H,l 

5 Cg i(elftt tdlrbc imot Wub, P(| imob 
aBefe- bporfpropforttj claf Wfflnptfn, 
for at b« t Crttn * tbi (her) n bucrttti 
Preb rUtr Stanb. ofl Dor €lcl rjcbrt crb 
bti mfcrt rinflc »reb. (.11.30. c. 14.2 

6 Ta fmbtt t'SrTtn brctiibtnbr «lan- 
en ibUntI golW, eft tt brte apltrt ; Ofl 
brtbcbtmwl^dtafarMcl. 1 Cor, 10,9 

T Hj feragoiftttlimeft.oflbtfafibti 
tl h.iw fnnbft, thi el baof taitt imob 
ifimn i)fl Imob bin; bfb til ftemn, at 
Nin nil tdiif M aianfltr fta oi ; ofl Sloft 

8 ra fflflbt *«rrcn tU SRoft: flloi 
biq tn branbcnbt (Slanfit)" "B f«' ^i 
Daa tn Stiwa, oj btt (toi fftt, ot Ifoct. 
Fan tr bibt og (ttr ben, ftan Pal l«t- 9 ta nlotbf fflofe (o Sobber-SIanat: 
cfl faitt btn baa tn Stdnfl ; og bel fttbc. 
ludi tn Slangt bacbt bibt nofitn. ba 
fdu ban Hi Mn AobbcT-eianflt, Dg bleu 
Mb «iD(t. a *>nfl 18, 4 

10 Dg 3frad8 Bern reljle (bttfra), — t.33,43. 11. Da bt rtifft fra Dbotb; ofl be Id- 

coc (Ig btb abarimA ^aic 1 Drlta, fDm 
[ ligc iniob lUlDdb, fra Solttie Dbgang. 

12. l>crfra rci|le bt, og Itirtbe flfl Bfb 
.cn»ctf«crrb. 5 3)1 of. S. 13. 

13. rcrfw trifle be, eg Iclrebe fig fan 
ftciint £ibe fltiion, foin rt I Crten. fom 
miacrnb fru be amoriterS Kanbemoirft; 
llii arnon iwr aJtoubB Manbtmctrft, Imtl- 
Icin iNoab og iintUew bt Jlinoritti. 

rtiu. II, 13. Ii'. 

14. Cerfot flgcS I SjtSrrenS Siribibog: 
imob SJatb 1 «ul)hii, eg Imob SfrnonB 
Battt. b. 2tJ. 5 i)lo( 1. I. 

15. Dg (Imob) Batrtnc* (iiimb-) iab. 
fom ftrairct liii til are SJolifl. og bet fto- 
m liib baa ailDabe ^anbcmctrte. 

16. Dg bcrfra (iciftc be) til aetr; bet 
rr btn iJtonb, fom -ftiimii taicbe om 111 
aitote: famlc golftt, og ieg oil b'm t*™ 
4lanb. c, 30. B. 

17. 3>a fang Jfrael benne Sang: flilfl 
oC, SJronb! Hunger (imob IjDctanbre) 

18. (Jijor) Btcnb ! font er grabtn af 
)f Dtfltrne, ubtjungen af be Wibie Iblanbl 
SoKct, oeb XoDgiwfcn, mcb bete* etabt; 
ea fra ben Drt (rtifle bt) lil ajlattlwna ; 

S iMo(, SI. 41. 

la. Dg fra aitattbana til SlafMlH og 
fra SlahJDtl lil Siamolh ; 

SO Dg fed Vamoti) til ben 3^al, (on R 
IHia ffllojbs aiatt, mob tHogce iopi eg 
btn te utnbt lige imob Drten. 

(.83,14. SlWef. M, 1. 

SI. Dg Sftatl fenbte «ub ben til ©1- 
(lon, amorittrntfl Senge, on lob (Iflt: 

SlPlDl.-l.'JS'iH. ^e«i. <>> >»f'4- *'[■ 1U,11> 

22. Kab inig fl«iiie igfcnnem bit Sanb, 
\)i oil itrc bole til agerrllcr III iiiingaaeb, 
Di oil iitt brjgc aUinb af (noflenj Stenb, 
dI oil bragc ab Jtongcoeien, ihbtil Di foDl- 
nit Igitnnein bit Manbemctrtt. c. SO, 17. 

23. Dg SihoB uilbe ittc lilltebe Jftael 
at gaae iglcnnem fit Uanbtm^rFe; mtn 
eiljon f.inilebt alt fit goll, og brog ub 
mob Sfiatl I Drftn, og lorn til Sagja-, 
eg i)an ^rtb imob 3feael. 

94. SRtn Sfrael flog fcara meb (tat)* 
etarb, eg Inbtog bane Uanb til Ciea' 
bom, fra aron inblii 3abof, Inbtil «m- 
monS (Jorn, men ammonB SBomI Sanbe- 
murte tmt fafl, 

25 eaa inbtog Sfiael allt bteft Sto- 
t«; Ofl 3fracl betbt I aUt ftnuiUnKl ICcn f\ttir tQnft nog. 170 

etccbtr 1 ^rtbon, pd qDc bcnS tlll)OTtnt{ 

»Ocr. 

a6. Jbl Sitibon, ben Stub, btn herte 
£:lipn, amorikrncfi Konnc ti[ ; d() t)an 
Ijacbt ferft nrrtct imob Klloabltmirt Aon- 
BC on loflcl alt l)jn& Mfliib fra Ijani, inb- 
tll Smoti. a. 14. 

37. l-frfpTflflcbt, fom fait Crbftirofl: 
toiamtr til SxWon; eitjon* EWb pal 
bqnsrt eg tilbcrrbcC. 

2a. Il)i bcr cr ubflanfltn tn 31b nf ^fS- 
bon. rn line af SibonD <£tab i ben bdcrr 
fortarft aitoaMi (Ir, (la) be Sstnn df 
BrnonO Ijoit. 

US. atrt blfl, SWoob ! bu CanicD goU 
rr fortabt ; bun boDcr nlvct fine Sonncr, 
fom Dure unbloinnc, og fine ^ottn I 
gixnuFrl, til Slhon, tlnioTltemrt Itonge. 

i^m. 11,14. Sii.t".'. l«.«i. 

30. Cr bl biiw ifllennemflubt bem; 
AfAbon er tubt inblil Tibon ; ofl oi banc 
liiiil (bem) ob( Inblil ^Dl'bd))' lom (na^- 
r) inblil DIfbbit. (Ef.15.3. 

31. and botbt ^fracl I be amorltert 
fianb. 

3-2. Dn Woh renbte ub at befl)rlbc 
3defcr, Of) be Inbtone bene lilbertnbe 
ib\)ti, Dfl bxn forbrto amoriterne, fom 
bare ber. c.32,3. 

33. Dfl be btnbtc |ln, oft bri>)ie op al 
Ritlen til S^jfan ; tn brD^i Cn> Aon^'n 
af iJiifan, ub imob bem, bon »« ol' bant 
goll, til 3ldb bob tfCrd. CiDIof.3,1. 

34- Cb S)lSnen 'fnflbt HI SRofe : frUflt 
»[e for bum ; tiji iffl bnwr (tibet Iwm I 
bin ^anb, oft all bunt ^oir oq bnnti 
fianb i og bu fTal gjert Mb bum. llflcfom 
bu gtorbe beb £tl)Dn, iflmDrlterne* Aonne. 
fom boebe i ^elibon. Sof. 10,8 

VI. 131], IB. X, 

35. Cfl be fioflt b^ni og hanS £onnet 
OQ alt banb Joll, fna at t»m bleb ipgen 
Borlg Iflkn -, og be Inbtoge fyxai ^aab 111 
Cltaboin. 81. IS. iaf. 
1. £)fl 3fn<ell Bern nlfte (bcifra), ag 
M Klrrbc fig t>aa OlMibiteni(« tkOt 
imarfe, p<ia f)"" ^'^^ 3orbancB aut 
jcrldio. 

a. Cg Balflt, 31port San, faof nit W, 
fom Jfwel habbt gjort SniDrltrmr. 

3. Cg aKoiibitmie gniebt fuorr ^t 
SoifelS an|lgt, forbi td wr mtgtt ; eg 
Woablterne t>ammcbcO Drb Sfrocll tBan. 

4. ra fagbe fflloab 'ill bt IRtblaRltrrt 
fQlbfte; nu nil benne jjob o|>fline mi 
ninbt omtring o<, llgefom C^n opflintr 
iironne Urter paa Wdiftn -, turn ttalat, 
jipore Son, Par flKoabilcrntt Jtongt pat 
Den famme 31b. 

5. Cr l>;in fcnblr Sub til Bilratn, e^ 
Dee €on, til i^tboe. fom n Mb glotea. 
I bdub ^oltee Hunt Tiaat, for at latbt 
bam, fifltnbt : fee, ct got) tr ubflaort of 
Hiflbpten, fee, bet fHuIn Sortwnl JltrM, 
og btl llgner toxrl obn for ralg. 

3el. «t, >. 1 9M. X). T. 

6. Cfl nu Ajdrc, gaf l)lb, forbanb nln 
brttt ^Dlt, thi bet ri mig for mccfitigl, 
muailec kn lanbe (laae bet, og ubbiiic 
bet af iianbd ; Ibt leg octb, at bnrm bi 
DelflgneT. er uciflgnet, og l^m bn foi- 
banber, [fal bare fortanbel. 1.84.9. 

7. Cg be Wlbrte of moaWtenit ( 
ben, meb it mm nf VllblanitrnK, og 
Spaaniicnbe ten bar I bnrt ^aob, og 
be torn til tJlleam, og bt fagbt fbaiaK 
CTbtilbani. a<iirt.a,lS. 

B. Cfl biin fagbt til bem : biibn bn i 
bennt Wal. foa bll leg flflt Sbn Drb 
igjrn. liflcfoin bantu bll Tnt 111 vlg; 
faa blebe ailodblleene* Svrftrr I>dI W- 
learn 

9. Dg nub Fom til SHIemn, eg t« 
fagbe: bbbtrebr Sltanb,fonifTt bMbigt 

10. On mMm fanbt 111 «ub : Balit 
3lpDrb Son, Snodbltnnet ftongt, ^otr ' 
(enbt til mig. (figenbe) ; 

11. See {her (r) tt goir, fom a Bb- 
flaaet af Wghpten, og fllalor 3ottnl 
XnbC; gat nu b'b, foibanb mig bet, 
m.iaflee jrg tunbe |irlbe inipb bet, eg Bb> 
bribe bet. ».& 

13. Dg Sub fagbe III tBllcam : bn W 
Itte a^at meb brm; bu fTai IHt forbantc 
Soltct, tlji bet tr belflgnet. c. 34, 1. 

13. i:a tlob Utleam ob om Dlorgenea, 
og fanbe til fbaialt gtjrfin: gaarr tH 
tttn Vdnb ; tbi ^Gmn bccgm {Ig Drt, 
at tlliabt mlfl at goat neb Stin €ap. (Den firrbc IRofc fiog. 171 4. ^aa gioitc Woabiterncd ^nxftcx 
Rtt. 09 fom til IBalaf ; og be fagbr: 
Itam Doeqrrbc fi^i t^cb at paae mrb od. 

5. I^a bkt> ^aiaf rnbnu Drb at fcnbe 
te 0^ f)CTUf|cre J^t)rfter, cnb bififc. 

6. Cg bf fom til £iilram, og be faqbe 
l^m : faa flflcr ^alaf, 3i)>ord 8011 : 

onrt, tab big iffe for^^inbrrd fra, at gaar 

7. ^i irg t>U bidfeiigrn faare are big, 
alt bet bn figcr til mig, bil jrg glert ; 

rn gaf ^ib, Ajcere, forbanb mig bette 
At. 

8. Cg Bilcam foarcbe. og fagbe til 
ilaK tirnrre: bcrfom ikilaf bilbc gii^e 
fl fit ^uud fulbt af 8olb og ®ulb, 
■be jrg (bog) iffr oocrtrotbe ^(!^rrrn() 
n Oubd Crb, til at g|ore libct eUcr 
ft C.24, 13. ljtong.13,8. 

9. SJlcn blibcr bog nu f)tT, ogfaa 3. i 
It. faa oil jfg forncmmc, f^oab i^(Srrfn 
. ^brnnrrt talc meb mig. 

to. Va fom (9ub til i^ilram om 9lat- 
1, cg faqbc til f}am : bcrfom be 9){(rnb 
: fomnc for at falbc big, ba ftaae o\>, 
\t mcb bcm ; men bog, bet Crb, fom jcg 
I talc til big, bet ffal bu giere. 0. 35. 
n, Ta Itet S^ileam o|> om SItorgcnen, 

faMrbc fin )&fcninbe ; og brog meb be 
oabifrrd gnrfter. 

3. IKtn C^ubd Srebe o^totnbted, for 
n brog f^n, og ^(Srrend dngel fliUebe 

i ^icn, at imobflaac bam ; men i)an 
t paa fin Sfeninbe, og fyint tDcnbe 
rragt barf meb f^am. k>. 32. 

3. Cg ^feninben faae ^(Srrend C^ngel 
lae 1 Cden, og ^n§ bragebe 6t>cerb, 
vm Mr^ i l>ane ^aanb, og tftfeninben 
eg af ^ien. og git paa i^tarfen ; men 
Uram flog 9feninben, for at bole ben i 
tieii(iglen). l9)tof.3.24. 

14. tTa fiob ^rrend fngel paa en 
nobcr) 8tle. bcb fiiingaarbene, ^bor ber 
tr 3teengierbe paa begge ©iber. b. 25. 

15. Dg bcr 9feninben faae i^C^rrenO 
Bgft ba tr^ftr bun fig til iBaggen, og 
lyfte !6ileam§ gob til fiaggen ; og t}an 
>9 ^bt cnb mert. 

W. fRen ^rrend (Engel bleb beb, at 
lot forbi ; og ban flob |>aa et fnotbcrt 
trb, ber bDor ingtn fOei Dar, at bige til 
lirr eUer benflre 8ibe. 
17. Cg Vfcnlnben faae ^rren0 (Engel, 
\ boa lagbe fig neb unber Sileam ; ba 
itonbtee Sileamt firebe, og ^n flog 
|inliibeniiebltttM)en. 28. Va aabnebe ^Grren tfeninbenS 
Wunb, og ban fagbe til ©ileam : bb«b 
f^Jwr ten gjort big, at bu ^aber nu flaget 
mig treOJanflc? 2Vct.2,16. 

29. Cg Silcam fagbe til «feninben : 
forbi bu i)aDer hanMct faa imob mig; 
gib ]eg babbc ct Sbocrb 1 miu ^aanb, ba 
Dilbe jeg nu flaae big ibid. 

30. I)a fagbe «feninben til Oileam: 
cr leg irre bin 9lfeninbe, fom bu briber 
rebel paa, flben bu bleb (min $)erre) 
inbtil benne Dag ? |)leiebe leg nogenjlnbe 
at glore faalcbed imob big? og f)an fagbe: 

m. 

31. 1>a o^lob ^rren S3ileamd S^ine, at 
ban faae ^Grrent) (Sngel ftaaenbe i Skien, 
og b(tn6 bragne Soont 1 b^nd ^aanb, og 
ban boiebe jig, og faflcbe fig neb Jpaa fit 
«nflgt. 2«ong.6,17.)0. 3of.5,13 

32. Cg i&(Srren6 Gngel fagbe til bam : 
bborfor baoer bu flaget bin tflfeninbe nu 
tre Wange? fee leg er ubgangen at 
imobflaae (big), tl^i benne IBel er for- 
Dcnbt for mig. b. 22. 

33. Cg ^fcninbcn faae mig, og beeg nu 
tre ©ange (af ileien) for mit flnflgt; 
ellcrd, berfom bun iffe babbe beget (af 
SBcicn) for mit tflnfigt, ba bilbe jeg enb- 
ogfaa flagtct big nu il;lel, og label bcnbe 
lebc. 

34. ^Da fagbe 93ileam til j^(Srrend Gn- 
gcl : leg babcr ftjnbet, men leg bibfle Iffe, 
at bu flob lige imob mig |>aa Ccien ; og 
nu. berfom bet er onbt for bine £)lne, t)u 
Jeg bcnbc tilbage igjen. 

35. Cg ^drrend (Sngel fagbe til 0f- 
leam : brag meb SRcrnbene, men alenefle 
bet Crb, fom jeg taler til big, bet ffal bn 
tale; faa brog S)ileam meb S3alafft 
gbrfler. 

36. Cg fialaf berte, at S3ileam fom; 
og f)an brog ub imob ^m, til en Stab 1 
9)2oab. fom bar bcb Vmond l^anbcmotrfe, 
fom er beb bet bberfle iianbemocrfe. 

37. Cg S)alaf fagbe til S3ileam : fenbte 
leg iffe alborligen (»ub) til big, at labe 
falte big ? bbi brog bu iffe til mig ? nion 
leg iffe bidfcligen ffulbe funne otre big? 

38. Cg eileam fagbe til Sdalaf : fee, (eg 
er nu fommen til big ; mon jeg albeled 
formaaer at tale noget? bet Crb, fom 
(9ub bil loegge 1 min SRunb, bet bil ieg 
tale. c. 23. 12. 26 

39. 8aa foer S3ileam meb IBalaf, og be 
fom til ieiriatb-^ufotb. 

40 Og fdalat offrcbe fkott QSMtft, tft S)cn flerbr flRofe Bog. 170 

etoebcr i i^edbon, og adc bend till)orcnbc 
»t)cr. 

26. ^hi ^c6bon, ben €tab, ben borte 
8ibon, dnioritcrncd .^onne, til ; oq ban 
baDbc forfl flrctet Imob iDlcabltcnie^iton- 
gr, ofi ta^ct alt l;ani» liianb fra bam, inb- 
til «rncn. b. 14. 

27. (Dcrfor flqc bf , fora talc Drbf brofl : 
fonimcr tU $>cbbon; ei()ond 8tab ffal 
bbftgcd og tiibercbcd. 

28. 2))i brr nr ubganflcn en Jib af ftrt- 
bon, fn >fiic af Sibono €tab ; bfn bawr 
fortoerct i^loabh «r, (ja) be ^rrcr af 
IRrnono ^oie. 

)19. »<ee big, VIoab ! bu (^aniod golf 
rr fortabt; ban bawr giuct fine Sonner, 
fern Dare unbronme, og flue (t^ottre i 
gocngfei, til 3ibon, ^moriterned Jtonge. 

30. Cg bi baDC igiennemfrubt bem; 
(>c4bon cr tabt inbtil Tibon ; og t^i babe 
lugt (bcni) ote inbtil ^topbal). fom (naa- 
er) iuMil ^tebba. (sf.15,2. 

31. Baa boebe 3frael i be Smoriterd 
fianb. 

32. Cg 9)Jofe fcnbte ub at befbeibe 
3aefer, og be inttoge benb tilf)orenbe 
fbt)CT, og ban forbreo Vlmoritenie, fom 
bare ber. c. 32. 3. 

33. Cg be t»enbte fig, og broge op ab 
ttcien til S3afan *, ba brog Cg, Aongen 
of ^afan, ut> imob beni, ban og alt band 
golf, til atrib bob <Sbrel. 6 iJlof. 3, 1. 

C !£' 7 

34. Cg ^Crren fagbc til SWofe : frt)gt 

itre for l>am ; tbi leg baoer giDet bam i 

bin ^anb, og alt band golf og hano 

8a nb ; og bu ffal gjore Deb bam, ligefom 

bu gtorbe beb 3il)on,4nioriternee Aonge. 

fom boebe i ^ebon. 3of. 10,8. 

Vf. 136, in. »♦ 

35. Dg be fioge bam og t^ind Sonner 
og alt banb golf, faa at bam bleo ingen 
0Drig igjen ] og be Inbtoge l;and 2^anb til 
dienbom. 

22. da bit el. 

Bolal, fHockH Jtengf , htf^itnr, at ViUam (fal toms 
me C9 focban(( Sfrjcl ; S^iUaai ra^rrr PS/ <fKr 
txtrrcns %«falin<i, for at fciniiic mtt, ic. 1^14. 
0ala( fenicr anbcn Gang 9^ ril Ml<am/ ban 
faocr XiUa^clf< at goae nub, I5:itl« i»uH 9ns 
9c( ^aoer ttiuam imot, for at viff ham, at ttnnt 
Owming oar ri ret for bam ; Hd ninNn fecr bam, 
ti^tt, (Ida<l, fiild<r rut, takr, og bcfliammcr »i' 
Warn ; Cnodcn lalcr m<i ham, 09 la^cr ham fart, 
8x35. Viicam tommcr til akilal, 09 taUr nic^ 
PSHI^ tC# Jd*41* 81. 89. fo^ I tl 1. £)g Sfraeie Oern Trifle (tcrfraV og 
be leirebe fig |Kia iRoabitrrne^ fktte 
9Rarre, paa ()lin 6ibt 3orbanen mob 
3eri(bo. 

2. Dg IBalaf. 3ibor9 Sen. faat alt brt 
fom ^\raci baDbc gjort ^moritenir 

3. Dg Vloabiterne grucbc faart for 
golfetd 9lnflgt, forbi bet bar megct ; 09 
Vtoabiterne Doemmebcd Deb SfraelABm. 

8 fM. h 13. 

4. Va fagbe SRoab til be SRibiaailirt 
9(^lbfle; nu Dil benne Qob opHWt lU 
runbt omfring o«, ligefom C|^n opfllHtr 
gronne llrter paa Waxttn \ nien Solot. 
3tbor6 Son, Dar SRoabiterned Xonge ^ 
ben famme i\h. 

5. Cg ban fenbte Bub til Bileam, Bt^ 
orb eon, til $etbor, fom er Deb gloM 
i ^aub golfee IBom6 Vianb, for at falk 
ham, flgenbe : fee, et golf er ubgaoet af 
i^ghpten, fee, bet fljuler Sorbenfi *rfM, 
og bet ligger tDorrt ooer for mig. 

3of. S4, 9. 4 Wof. S3, 7. 

6. Cg nu Jtjcere, gaf l)ib, forbanb mig 
bette golf, tbi bet er mig for magtigt, 
maatfee ieg funbe flaae bet, og nbbrice 
bet af )laiM>tt ; tbi leg Deeb, at b^em bn 
Delfigner, er Delflgnet, og b»ein bn fbr- 
banoer, ffal Docre forbanbet. e.94.9. 

7. Cg be Viilbne af ffiloabiterne gif 
ben, meb be SVslbfle af 9Ublaniteme. eg 
vSpaamornbd )ion Dar i bered ^anb, og 
be fom til S^ileam, og be fagbe 95alall 
Crbtilbam. 8^t.a,15. 

8. Cg ban fagbe til bem : blioer ber i 
benne 9lai. \aa oil leg flge Qber Crb 
igjen, ligefom ^drren Dil flge til mig ; 
faa bleDe a)loabiteme« g^rfler ^ Si- 
leam. 

9. Cg (9ub torn til Sileam. og han 
fagbe : bDo ere be tIRcrnb, fom ere boft big? 

10. Cg 95ileam fagbe til Qlub : ttaUf, 
3ibore 3on, ^loabitemeft Stonge, ^oer 
fenbt til mig. (flgenbe) : 

11. 3ee (iier er) et golf, fom er nb- 
gaaet af 91zgDbten, og ffiuler Sorbenl 
Arebd', gaf nu bib. forbanb mig bet, 
maaffee |eg funbe ftribe imob bet» og ab» 
briDe bet. t. 6. 

12. Cg C5ub fagbe til IBileam : bn ffal 
iffe gaae meb bem ; bu ffal iffe forbante 
golfet, tbi bet er Delflgnet. e. 94, 1. 

13. Ta flob IBileam ob om Worgenen, 
og fagbe til S^alafd gbrfler: gaaer til 
rberb 2anb ; tbi $(£rren Dctgrer fig bcty 
at tillabe mig at gaoe meb (Ebet I Co^. (Den firrbc IRofc Oog. 171 .4. ^aa fliorte IRcabiterncO ^l)i11rr 
I rrbc. og fom ttl 93alar ; og be fagbc : 
Uram Dctflrctvc fi^ t)rb at paar mcb od. 

15. Ta Met) t^alaf fnbnu Deb at fcnte 
Tt ofl IjcTligcrc gDrfter, cnb blfife. 

16. Cq be fom til ^ilram, of\ be faqbe 
I \fam : faa flqer l^alaf. 3i))or(» 3oii : 
KZTf. lab big iffe for^^inbred \va, at gaat 
L niip. 

L7. ^^i kg bil bidfrligtn faare are big, 
I alt bet, bn figer til ralg, t>ll leg giere ] 
rn gar ^ib, Stjoere, forbanb mig bette 

oir 

18. Cg Bileam fbarebe. og fagbe til 
lalaK ijenere : berfom l^iaf bilbe gioe 
Ig fit ^uud fulbt af SolD og Oltulb, 
labe teg (bog) iffe ooertrcebe ^(Srrend 
in Oubd Drb, til at g|ore libet eOer 
BTt. c.24,13. lJtong.13,8. 

19. i)len bliDer bog nu her, ogfaa % i 
at, faa bil feg fornemme, f)Dab ^iirren 
I Dbmnere tale meb mig. 

iO. Xa fom Cftub til meant om 9lat- 
n, eg fagbe til ham : berfom be 9){otnb 
t (omne for at falbe big, ba ftaae op, 
i( mcb bem ; men bog, bet Crb, fom )eg 
il talc til big. bet ffal bu giore. \>. 35. 
81. Ta (tcb S^ileam op om i^torgenen, 
J fatlctc fin 9feninbe ; og brog meb be 
tcabirrrd K»Tft(r. 

». Wen (4ubd $Brebe optotnbted, for 
XB brort hen, og ^QrrenO dngel fliHebe 
; 1 ikicn, at imobftaae ham ; men han 
A paa fin 9feninbe, og Ijand toenbe 
tesge Dare raeb ham. D. 32. 

i3. Cg ^feninben faae ^(Srrend C^ngel 
lat t Ocien. og han0 bragebe Soctrb, 
mil Mr^ 1 ban<^ ^aanb, og ^feninben 
tg af velen, og git |>aa ^larUn \ men 
lUeam flog ^feninben, for at boie ben i 
icini (iglen). l9(of.3,34. 

M. Ta ftob ^rrend ^ngel paa en 
fnober) 3tie, bcb fiiingaarbene, hbor ber 
IT 3teengicrbe paa begge Siber. b. 25. 
85. Dg ber flfeninben faae ^(SrrenO 
ngel. ba tn>fte bun fig til iBoeggen, og 
i^t fiilearad gob til fiaggen ; og ^n 
og benbe enb mere. 

S6.'fKen ^rrend (Engel bleb beb, at 
HOC forbi ; og ban flob paa et fnotoert 
Strb, ber bbor Ingen fid Dor, at bige til 
eirc etter benflre elbe. 
97. Cg flfeninben faae ^rrend Qngel, 
g (on lagbe fig neb unber Sileam ; ba 
bionbtc^ Sileamd firrbe, og ^n flog 
[feiinbai neb ntppiti. 28. l)a aabncbe ^Grren tfeninbene 
V^unb, og bun fagbe til iBileam : hbab 
haber leg glort big, at bu ^aber nu flaget 
mig tre C^anfle ? 2«et.2,16. 

29. Og Sdilcam fagbe til afeninben: 
forbi bu hapcr hanblet faa imob mig; 
gib jeg ^abbe ct Sbotrb i min ^aanb, ba 
uilbe jeg nu flaae big ihlcl. 

30. !Da fagbe 9feninben til S3ileam: 
er jeg iffe bin 9feninbe, fom bu haber 
rebel paa, fiten bu bleb (min iQerre) 
inbtil benne Dag ? bleiebe jeg nogenflnbe 
at gjore faalcbed imob big'^ og l^an fagbe: 
9{ei. 

31. (Da oblob ^drrcn S3ileamd SSine, at 
han faae $t(Srren(» (ingel ftaaenbe i fieien, 
og hand bragne Soarb i hand ^aanb, og 
ban boiebe fig, og faflebe fig neb paa fit 
«nfigt. 2 «ong. 6. 17. )0. 3of 5, 13 

32. Cg i&(Srrcn(j Gngel fagbe til ham : 
hDorfor hai>er bu flaget bin ^feninbe nu 
tre Wange? fee leg er ubgangen at 
Imobfiaae (big), tf^i benne fid er for- 
Dcnbt for mig. b. 22. 

33. Cg ^feninben faae mig, og beeg nu 
tre (^ange (af i^eicn) for mlt «nflgt; 
ellcrd, berfom hun iffe haobe beget (af 
fieien) for mit anfigt, ba bilbe jeg enb- 
ogfaa flagtct big nu ihici, og labet h^nbe 
leoe. 

31. Da fagbe 9ileam til ^(Srrend Gn- 
gel : jeg haucr ftjnbet, men jeg bibfte iffe, 
at bu ftob lige imob mig paa fiden ; og 
nu. berfom bet er onbt for bine Dine, t)il 
jeg benbe tilbage igjen. 

35. Cg ^drrend C^ngd fagbe til 0i- 
leam : brag meb SRcenbene, men alenefie 
bet Crb, fom jeg taler til big, bet ffal bu 
tale; faa brog S)ileam meb 16alaf0 
gbrficr. 

36. Cg fialaf hede, at fiileam fom; 
og ban brog ub imob ham, til en 8tab t 
%Sloab, fom bar beb 9mon9 i^anbemotrfe, 
fom er oeb bet bberfle iianbemarfe. 

37. Dg S)alaf fagbe til S3ileam : fenbte 
leg iffe aioodigen (»ub) til big, at labe 
folbe big ? hbi brog bu iffe til mig ? mon 
leg iffe oidfeligen ffulbe funne otre big? 

38. Cg »ileam fagbe til fialaf : fee, leg 
er nu fommen til big ; mon leg albeletl 
formaaer at tale nogd? bet Drb, fom 
(9ub bil loegge i min SRunb, bd bil teg 
tale. c. 23, 12. 26 

39. Sua foer Sileam meb lOalaf, og be 
fom til ieiriath-i&nfoth. 

40 Cg iOaiaf offrcbe flott t&SMtft. t^ 179 ^cn ficrbe IRofc 8o0. 99. 93. !<«. fmaat Ctootfl ; ofl ff nbtr (©ub) cftcr SJUc- 
om, on cftcr be Rorftcr, fom oarc l)o« l^im. 
41. C'n bet ffcbc oin SJtorptncn, ba toq 
f&aicit fb'iicam, on forte bam o)) )>aa !t^aal(» 
ii^oie; og fyxn faae bcraf bet igbcrfte af 
golfet. c. 25. 3. 

23. (Sapitel. 

fEkilat og tPilrani oifrcr ^Itani niaa cftcr (SaH fSiffie 
rclfianc ^orfct, amiaf bliMc rrcb, M2. X^ ofTre 
piia ct anUt <£t<^, eg han prin<)ncr ^olfct anNn 
CVina, <BaIar blitwc attcr Drc^^ 13:^1. 9ki[af 
trt^cr g^ilcom mc^ fid (ntnu til c( anttt (Zicb, l)cor 
be off re, 37:30, 

1. Cfl mem fanbc til ©alaf: bt)fl 
mifl l)cr ft)0 9Iltcre ; o^ berccb niig f)cr f))t> 
etube, og f»)b ©ocbcre. b. 29. 

2. Cg l&alaf gforbe fnafom H^lleam 
fagbe; og Scalar og S^ileam offrebe en 
€tub og en l^ocber paa (t)bcrt) ^Iter. 

3. Cg ^lleam fagbe til tVilaf : flil big 
Kb bit i^rocnb Cffrr, og jeg til gaae ben, 
niaaffce 5?<Srrcn ticfcligcn niober raig, og 
bet Crb. fpni ban labcr niig fee, Dil leg 
gii'e big tiltjcnbe ; og ban gif op paa et 
bolt 3teb. D. 15. 

•1. Dg Wub mcbte 4Mleam ; og ban fagbe 
til bam : jeg babcr orbentligen tilrebt fOD 
Vlltere, og offrct en 3tub og en iBceber paa 
bi>ert «lter. 

5. Ta lagbe i>(Srren Crb t S3ileam§ 
fl){unb. og fagbe : uenb tilbage til l^alaf, 
og faa ffal bu tale. 

G. Cg ban oeubte tilbage til bam, og 
fee. ban ftob boti fit ^rocnb-Dffer ; fyin 
og alle SJioabiterneo J^brfter. 

7. Va tog ban til fit 3prog og fagbe : af 
8))rten baber ^alaf, t){oabiterned Aonge, 
labet bente mig, fra Ciergene mob Cflen : 
gaf btb, forbanb mig 3arob. og gaf bib, 
brebed paa !Jfrael ! 5 ffliof. 33, 4. 

8. ^^i^orlebeO ffal leg forbanbe, ba Wub 
Iffe forbanber? boorlebcd ffal Jeg orebeS, 
ba ^(Srren Iffe brebefi"^ 

9. Jbl jeg feer bam af .^libpernefi JoJ), 
og af .feciene bcffuer jeg bam; fee, bet 
J^olf ffal boe alene, og ffal iffe regnee 
ibianbt ^bningerne. 5 9{of. 4, 34. 

10. ^00 fan toelle Safobd 3tci), og !^al' 
let paa ben fierbeH.^art af Sfrael'-? min 
ejel bee be Dprigtige6 I^job, on mltdnbe- 
ligt borbe fom luino ! 1 0{of. 28, 14. 

*i'U n, 37. 

11. !ra fagbe ^a la f til Sileam: bbab 
fljor bu (imob) mig'^ leg tog big (bib), til 
ot forbanbe mine ^fienber, og fee, bu f)ar 
atbficO Dciligad (Dcm). 12. Dg (Kin fbarrbc, og fagbe: ffal |cg 
iffr tage bare ^a ai tale bet, font ^firta 
lotgger i min a)lunb? c. 22. 3& 

13. Dg »alaf fagbe til bara: Xjoeie, 
fom meb mig til et anbet (Steb. fra lioiU 
fet bu fan fee bet, (bog) ffal bo fnnfre 
Gnben beraf, men bu ffal iffe fee M 
ganffe; og forbanb mig bet berfra. 

14. Dg ban tog bam (meb (Ig) paa 3o- 
Dbim» ISJlarf, til ^legoe Xop \ og bbggcfic 
fi)D )ftltere, og offrebe en Stub og en t^ 
ber paa (l)k>crt) «lter. e. 21, 20. 

5 aXof. 3, 37« 

15. Dg f)dn fagbe til ttalaf: flil bifl 
ber oeb bit JBroenb-Dffcr, og leg Dil ba 
mebe. o. 1 

16. Dg i(>(Srren mebte Bileanu og lagtt 
Drb i b<ine iStunb ) og ban fagbe : Dcafe 
tilbage til ^alaf, og faalebcd ffdi bu tale. 

17. Dg ban fom til bam, og fee, bao 
flob beb jit «roenb.Dffer, og Woabitemrt 
^brflcr meb b<ini ; ogiBalaf fagbe til ()am: 
boab fagbe $^rren '4 

18. Dg ban tog til fit 8^rog. og fagbe: 
ftaac op S5alaf, og (ior, bol bit Dre tU 
mig, 3»Pore 3on ! o. 7. 

19. QAub er iffe et aRenneffe. at ban Ih- 
XXX, ei bcllcr et ffltenueffeS S^arn, at bam 
ffnlbe angre (noget) ; f^iber ^n fagt bet, 
og ffuibe iffe gjcre bet? og tniber ban 
talet. og ffuibe iffe bolbe bet? Xxt. 1. 2. 

1 earn. 15, 39. Ser. 4, 98. Vf. 39, 4« 9. 

20. 3ee, jeg baber taget mig for at Del- 
figne ; og ban uelftgnebe, og Jeg fan ifb 
afbenbe bet. 

21. $»an anfaae iffe llret t Safob, O0 
faae iffe til ^oie i 3frael ; ^rren, bail 
(Mub, er meb bam, og Aongend (t^afune)- 
5llang boo f)am. b. 9. e. 10, i fqq 

22. O^ub er ben, fom ubforte tern af 
9(igbpten ; ban baber megen 8tDrfe. fom 
en (^cnbicrning0. e. 24, 8. 5 9Iof. 9, 12. 

23. $bi ber er ingen Spaabom imob 
3a fob. og ingen ^rolbbom imob Sfroei) 
i (jln) X\^ ffal fige6 om Safob og om 
Sfracl. boab Q!^ub briber gtort. 

24. 3ee, bet J^olf ffal ^aat o)>. fom es 
flor ^oe, og opboie fig, fom en ^eoe ; bet 
ffal iffe lotgge fig, for bet aber 9(oDet, O0 
briffer be 3biclflagne6 iBlob. e. 34, 9 

1 9Kef. 49, 0. 

25. IDa fagbe S)alaf til Oileam : bu ffal 
bberfen albeleb forbanbe bet, ei ^Uer ftai 
bu albelee oelfigne bet. 

36. Dg 8)ileam foarebe eg fagbe tU 3.M.Ca^. Titn flerbe IRofc 009. 173 Mat: bat>rr Irq ri tairt til big, figrnbr: 
It M, font ^rrrn Dil talr, bet Dll \tq 
Itrr? c. 2^3. 38 

87. C(i ^lar faptc til S3ilcam : Ajixrr. 
aae mcb. jcA uil ta^r Mg (irnb ben) til 
t anbct Steb ; maaffee bet maatte Dcere 
:r for Ci^ubd Tine, at bit berfra forban- 
rr miq tet. 

S». Ca it^alaf tog ttileam (meb fig), 
^a ^rd lop, fom er Drnbt llge imob 
rrfrn. e. 25,3. c.21,20. 

99. Cg !Bileam fagbe til ^BiUaf: bt)g 
ilg bcr fut) 9lircre, og bcrcb mig l^r fnu 
:rabr og fho )tobrc. u. 1. 

30. Cg ^alaf gjorbe, faafom S^ilcam 
iflbf. og offrebe cd <£tub og en iijceber 
oa (^bcrt) «lter. 

24. (Sa))itel. 

Kcam rf in^mr }(t(f«( (rctic (H.inq, eq 1)hia(r em 
fetlf liltrmmcn^r Gtkbrw; ftyilaf bijrcr ntroft 
efff(» <9iU jw unMTrl^cr Ri), lover ot jiirc f&iiaC 
■j^, £e4 m.ia ban cntnn MIc f{<r( Iini), font 
Outa SJn^ Kuorr ham i :lKun^(n, IsH. {>an 
take MR iRif ~ia« oi) (9ii^« 7iMiinu otxr a^fTiQige 
tittf nifcr faa til fft iraii( i gun/ lJf-25. 

1. Xer ^tleam faae, at bet befxigebe 
^Grren, at han oelfignebe Sfrael, ba gif 
an iffe ben, fom be anbreWange, at foge 
;|Hiabomnic -, men f^in rettebe fit Vlnfigt 
lOb Crfen. e. 23, 3. 15. 

8. Cg )BiIeam oploftebe fine Tine, og 
lat Jfrael, fom boebe (I Vieiren) efter fine 
itammer \ og C&nb« ftanb bar ooer \)am. 

X*n^ fi, 34. 'i ^£.ini. "a, 2, 

3. Cfl ban tog til fit Sbrog, og fagbe : 
rttf (iqer ^ileam, iBeord 3on, og bet 
ger ben iRanb, fom ^x faaet Ciet op- 
ift. e. 23, 7. 18. 

4. Vtt flger ben. fom borer Wubd lalcr, 
m, fom feer ben ^Imccgtigeo 3bn, ben, 
rr falbt, og p<ia boem Dinene bleoe 
abntbe : c. 22, 31. Dan. 10, 15 fgq. 

5. j>t>or bebagellge ere bine ^auluner, 
dfob ! (ia) bine ^oliger. 3frael ! 

6. 9igefom Ooeffe err be ubbrebte, fom 
taonne t?fb en jjlob ; fom «loe-Irotcr, 
» ^nxn f)av plantct, fom Gcberne orb 
4nbct. H-(f. 45. 9. j>eif. 4. 14. 

7. Dcr ffal fiDbe Vanb af f^ind apanbe. 

) ban6 3otb ffal bcrre tKb meget il^anb ; 

} band ftonge ffal blioe I^oiere enb ^gag, 

) ^nh iRige ffal opboiee. (Sf. 58, li. 
1 eiuii. ij» 8. 

t dob a ben, fom ubfortc ^m af 96gt)pten, t)an ^ber megen Stbrfe, fom 
en (icnl)lcrning ; ban ffal fcrtotre $>ebnln« 
gerne, fine glenber, og brnDe bereo ©cen. 
og faarc (bcm) meb fine ^Mlt c. 23, 22. 

5 *Jof. 33, 17. 

9. S^an baber boict fig, lagt fig fom en 
li^oDc. og fom en ftor l^oue, ()bo tor op- 
tKtffe bani '^ t»elflgnebe oocre be, fom big 
oeifigne, og forbanbebe bare be, fom big 
forbanbe! c. 23. 4. ia)lof.49,9. 

li'Vof. 12, 3. C. 27,29. 

10. Va optcenbted S^alafd ll'^rcbe imob 
^ilcani, og bun flog fine .Qanber tllfam- 
men; og i}>a[af fagbe til ^ileam: |eg 
falbtc big, til at forbanbe mine glenber, 
og Tee, bu baber bidfe tre ®ange albeleA 
bclflgnet (beni). 

11. Dg nu fibe bu til bit 3teb; jeg bar 
fagt : |eg oil bibfeligen crre big, men fee» 
£»(^rren l^aoer for^inbret big fra benne 

12. Cg iMleam fagbe til S3alaf : talebe 
leg irre ogfaa til bine S)ub, fom bu fenbte 
mig og fagbe : 

13. T'erfom ^alaf bllbe gibe mig fit 
S^uu^ fulbt af 3olb og C4ulb, faa funbe 
leg Iffe obertroebe ^(^rrenb Crb, til at 
gicre Cnbt ellcr Wobt, af mlt ,Wf rte ; bet, 
fom ^(irren oil tale, bet oil leg tale. 

C. 22, 18. 3». 

14. Cg nu fee, leg brager til mlt golf ; 
gaf bib, teg oil raabe big. bt>ab bette golf 
ftal giore oeb bit golf, i be flbfle X^age. 

15. Cg biin tog til fit 3prog, og fagbe: 
bet flger S^lieam, Xkord 3on, bet flgcr 
ben !i)tanb, fom fytv faaet Diet oplutt. 

C. 33, 7. Id. 

16. Drt flger ben, fom borer ®ubd la* 
ler, og fom oeeb ben £)oicfied SBlbftab; 
ben, fom fcer ben 9llmoegtiged 3bn, ben 
ber falbt, og paa l)bem iDinene bleoe aab- 
nebe : D. 4. 

17. 3eg ffal fee bam, bog iffr nu, leg 
ffal ff ue iKim, men iffe notr [)o9 ; ber frem- 
gaaer en 3t|erne af 3afob, og opftaaer et 
3plir af Sfrael, og bet ffal faare SWoabd 
«^|orner, og obelotgge alle 3etbd JBom. 

Cuc.l»,37. Xab. 11, 15. 18. 

18. Cg (Sbom ffal ootre (hand) tlen- 
bom, og 3eirO C^ienbom ffal bore ban9 
gienbcr til; men Sfrocl ffal gjere fraftlge 
O^leminger. 2 3am. 8, 14. 

19. 51 f 3a fob ffal ecn f)erffe, og forbcen?c 
bet obrige af 3tceberne. S){id). 5, 1. 

20. Cg ber ban faae ^nuilefiterne, ba 
t^ |Mn til fit ®proi), OQ ^a^bt ; ^maVtl 174 (Den flcrbe IRofe Bog. B4. 86. 96. Ca|L rr ^bningcrntd S3rat)nbrlfr, men bet 
flDfte af ham ftal flanffe obcloe^^K^- 

^2 dKef. 17, 14. 5:!Kof. '25, 19. 1 eaiii. l.*!, 7. 

21. D(] brr l)aii faae Jlcnitcrne, ba tog 
ban til fit aprofl, oq faqbe: fafl cr bin 
S5olig, og fat bin flicbe paa Altppen. 

ITciu. 1, lit. 1 (S.)ni. 13, (I. 

22. I^og ffal bet free, at man fTal oJ)ctbe 
Aain, faa locnge fom Sdfur ftal l;oIbe big 
fangen. 

23. Cg ban tog til (It 3|)rog, og fagbe: 
Dee! bfo ffal ba bliue Deb )ii\)i, naar(Sub 
Dil beffiffe bam (til Tbclccggelfe)'^ 

24. %l)\ 3tibe af Ritbimo (.feaD )l5rebbt 
(ftal fomme), og be ffal unbertrt^ffeSlofur, 
og unbertn^rre ^hcv, og enbogfaa l;an ftal 
ganffe jobelotggeS. 

25. Cg J^ileam ftob ob, og glf, og De nbte 
titbage til fit 8teb j og j^alaf gif ogfaa 
fin ttel. 

25. (Sab it el. 

Sfrocll 9«m fcrfrrr« af U ^oabjtinfr firfntcr ti( 
{>oitri( c<) 2(f(tu^(m ; ?(fall^f^n^rc^nc ihirlflaorf 
ls€. ^jnrhi)6 fliUcc QSuH ^ttU rxt iin aiitictrt 
httf 7s9, ^rrcn Icvtr ham bcrfor (t rvi.at ^.^ro^lcs 
(«nim(, 10- 13, {?ri(f< U tart, foni <)>incha( 
brctbtC/ 14. 15. Wofc flal tran$c dKi^ianiurnr/ 
for ttrrii 9erf«r(Ifcf (Zti^lt, mw^ 

1. Dg Sfrael boebe l eittim; og gol- 
frt begbiitteat bebriDc ^oer meb ^{oabi- 
terneft I^ettre. c. 33, 49. 

2. Cg be inbbobe golfet til bereft Wn- 
bert Cfferc ; og golfet aab, og be tilbabe 
for beree Wuber. c. 31, 16. 

3. Dg 3lfrael foiebe flg til ©aal-^<eor ; 
ba obtcenbtefi ib(^rrenO l^rebe imob Sb- 
rael. 5 aJJof. 4,3. JJof. 22. 17. S^ol 9, 10. 

4. Cg .^erren fagbe til i)lofe : tag alle 
be CDfrfle for golfet, og lab oDbange bera 
for ^(irren imob Solen ; faa ffal ftdr- 
renft grumme Wrebe Denbeft fra Sfrael. 

2C-ani. 21, G. 1). 

6. CgSHofe fagbe til3fraelflI>ommeTf : 
hDer flaae fit golf it)jel, fom baoe foiet 
fig til i^aal-^eor. 2 ^Ulof. 18. 25. 

6. Dg fee, en SWanb af IJfraelb »orn, 
fom, og fcrte en ^{ibiaiiitiff (doinbe) 
frem til fine ^i^robre. for a)lofe Cine, og 
for alle ijfraelft ^crnft *)tcnigbeb6 Cine: 
og be, be grab for gorfamlingcno ^hIU' 
land Tor. 

7. Tg S"'^ineba8, Gleafard 3on, ?larond 
Vraftenft 3eii, faae bet, og ban ftob op 
mibt af ^tenigljeben, og tog et 3bDb i 
fin 5>aanb. iNf. lOG, 30. 

8. Cg \^n torn inb efter ben 3fraelltif(e 9lanb, i j^oreflppen, og igifnnemM 
bem begge, nemlig ben 3frae(itifte 9tao^ 
og CDinben i benbed )i\t>\ ba ftiUcbcf 
^.Uagen for imtit ^orn. S 3am. 34. 25. 

9. Cg be, fom bcbe i benne iUage, Mrt 
pre og tDDe llu|lnbe. 1 (Sor. 10, a 

10. Cg.^(Srrentalebe til Vtofe, Of) fagbe: 

11. H-'^inebab, (Sleafarft 3on, ^aronl 
^^rafiene 3cn, baDcr Denbt min Ornm^ 
fra 3fraeld l^ern, ibet ^an mv uibtfflEr 
meb min 9tibfiar$eb, mibt iblanbt tem, 
og leg baDer iffe gjort (Inbe paa 3fracll 
H^crn i min 9(ibflarbeb. 2 (Sor. U. 2 

12. Xerfor fiig : fee, jeg giuer f)am mil 
*rtgt, (la) greb. 

13. Cg ban, og fytn^ 3ab eftrr bam, 
ffal b«iDe et eolgt i^raflebommeft Vagt, 
berfor at ban Dar nibfjar for fin ®nb, og 
glorbe Rorllgelfe for Sfraeie !^cm. 

14. men ben flagne 3fraelitifre WlavH 
9{aDn. fom blcD flaget tiUige meb bra 
9){ibianiti(te (CDinbe), Dar 3 Intra Sail 
3on, en i^Drfie for en gaberd ^nal 
iblanbt 3imeoniterne. 

15. Cg ben flagne SRlbianitlfTe CitMn- 
bed 9(aDn Dar (Sobbi, 3urb ifatter^ ban 
Daren CDerfte iblanbt ^olfene, for rn J^« 
berdibunft iblanbt VI ibianltemc. c.31,a 

16. Cg SGrrentalebetilWofe. og fagbe. 

17. ilrang Vtibianiterne, og 3 ftal ^aat 
bem. e.31,9. 

18. W be, be trornge eber meb bctrt 
Irabff beber, meb biJtife be banblebetrob- 
ffeligen meb eber i ^eord ^inbcl, og i 
(So^bi $ianbel. (fom Dar) en VlibianitifK 
gDrfleb Tatter, berefi Softer, fom hm 
fiagen paa ^Uagend (Tag, for i^eort ^n« 
beio 3fi)lb. ^i 105. 25. SRal. 1, 14. 

26. C^abitel. 

fKiit oq Q=Uafar flat atur terlk ^Ifcr, k* IM* 
^vtt (Siaiiinic i(tilc« for Hsr 09 Nrrt ^ic^m lr« 
uqmf, 5 51. {roorI<^(6 I'an^ci flal tclcf iHdnM 
trill Dct Vo^, rn^-X, itvittrm taU<f for fl^ tfOTf 
57'('>2. 3Nantt (cite Ia( Mr in^n af (cm, torn 
btc?c ferflcnan^ tattc,ii(cn 3cfDa cg CaUb, 634t5* 

1. C'g bet ffebe efter ^Uagen. at ^- 
ren talebe til 9)tofe og til (Sleafar, SlaronS 
^Nraflcnti 3cn, og fagbe: 

2. lager .^oDeb'(3um) af al Sfraell 
l^ortio >Uknigbcb, fra tDDe Vlar gamle, og 
bcroDcr, efter bercb j^abreft ^uuo, t>n(i bDer, 
fern fan ubbrage i 3trib ubi 3frael. e. 1.2. 

3. Cg 9Jtofe, og ttleafar. Vraflen. ta- 
lebe meb bem \)aa VJoabiterneo flettc 
9){arrc, Dcb 3orbanen, mob 3crid)o. og 
fagbe: C33.60. 26. Sa^ X»fn ficrbe ©Jofr Oog. 175 4. (IccUcr bcm) fra t^Dc 0ar gamle on 
brroDcr, ligcrom ^rren ^obe brfairt 
IHofe, og SfracIA iBorn, bem, fom Dart 
nbbragnc af SG0i))>li 2anb. 

5. Ruben txir Sfrarld J{orflcfobte ; Wu- 
brnd !Bern txirr : til ^anod), i)anod)iter- 
nrd 31agt; til V^Uu, ^aannttcrncO 
3laqt. SSRof. 6, 14. lJ(ron.5,3. 

6. til ^e^ron, ^e^ronitrmtd Sloegt ; til 
Chdimi. Gharmiterncd 31ocflt. 

7. ^iefc tr be ttubrnttcrd Sloegtcr; og 
be Idltc df bcm kxire tre eg f^rrctooe tu- 
finbe eg ft)D bnnbrebf og trtbiDf. 

8. iRcn $aUu iBorn bar f&Wah. 

9. Cg <liiabd Sorn bar 9tcniuc(, og 
Tatbdn, og Sbiram ; bet tr ben X'atban 
Ci) 4birjm. fom Dare ubnctonebe af ^le* 
nlghebrn, be fom trotttcbe mob 9{ofe og 
mcb aaron I Slora!) Selffab, ber be trat- 
t(bemcb^rrm, c. 16, 1 13. ^^f. 106. 16. 

10. Cg 3orben oblob fin ^unb, og ob- 
flngte bem og Itorab, ber bet 3elf(ab bobe, 
ter 3lbfn fortoerebe to I^unbrebe og b^ilb- 
trcbfinbfttt^DC 0{ctnb, og be bleoe til et 
irgn. c. 16. 31. 33. 59}tof. 11,6. 

Vf. lOfi, 17. 

11 . anen ftorab 95ern be bobe iffe. 

12. 3imecnd t3ern efter bered 3toegter 
tiirr : til 9lemnel. 91emuelltemed 3I(rgt ; 
til 3jmfn. Siiminiterned 3loeqt ; til 3a- 
(hin. 3ad)initerned aiagt. 1 )Dtof. 46, 10. 

13. l\i 3erab, Serabiterneb 3Itxgt ', til 
3aul. 3aulttern <« 3Ictgt. 

li. Di^fe ere 3imeoniterneO 3Iotgter: 
to eg twt tnfinbe og to bunbrebe. c. l, 33. 

15. Cikibd i^ern efter bered 31<rgter 
rare : til 3iPbon. 3iP()on itemed 3locgt ; 
til ^gqi, i^ngiterned 3litgt j til 3uni, 
3unitcrne6 31<zgt. 

16 lil Cfni. Cfniterned 3Ioegt; til 
Cri. erirerneb 3litgt. 

17. Ill «rob. 9robiteme9 3Iotgt; til 
flrdi. ^Ireliterned 3lcegt. 

18. riefe ere Wabfi 3Bcm5 Sloegter, 
rf'trr beree 2alte: forrett^De tuflnbe og 
fL-m bunbrebe. 

19. 3Qba Aorn Dare (Er og Dnan ; og 
<sr eg Cnan bobe i Ganaanb iaxib. 

Ifflof. >, 3:]0. 

•20. Cg 3uba (cerige) ibam eflcr bered 
3l2^tfr Dare: til 3ela, 3elanitenied 
cUat ; til i^h f^ere^iterneO 3lccgt ; til 
3cru^. 3crabiternre 31ocgt. 

31 sncn H>cref i^orn Dare: til .^e^ron, 
^^ronitemed 31flegt ; til j^mul, ipamuli- 
ierad)3uxgt. lKut^4. 18. lAr«n.3.5. 23. -Didfe ere 3iibct Slocgter, efter bered 
Saite: fe; og tKiiDrjcrbflnbet^De tuflnbe 
og fem bunbrebe. 

93. 3faf(f)ar0 Som efter bered ®Iorgter 
bare : til Xbola, Sbolaitemtd eioegt j tU 
H^bua, H^buiterned 31ctgt. 

34. 2\i 3afub, Safubitrmed @lagt \ til 
3imron. 3imroniterned Sloegt. 

25. Didfe ere 3fafd)rtrd Slagter efter 
bered lalte: fire og treflnbdtboe tuilnbe 
og trc bunbrebe. 

36. 3ebuIond S3orn efter bered 31ctgter 
bare: til 3ereb, 3erebiterned 31oegt; til 
(Slon, (Sionitemed 31ctgt; til 3«i()Ieel 
3vibleeliterned 3l<rgt. 

27. l^iofe ere 3ebulonitemed 31oegtrr, 
efter bered lalte: treflnbdtboe tuflnbe og 
fem bunbrebe. 

28. 3ofcbbd Bom efter bered 31orgtn 
bare : ^lanadfe og (S|)braim. 

21). %Jlctt ^lanaefe l^orn bare: til 8Ra« 
d)ir, ^2a(t)iriterned 3loegt, og 92ad)ir 
aolebe Ol^ileab; til ®ileab, ®ileabiterned 
31ixgt. 

30. X»idfe ere Wileabd ©orn : til Sefar, 
Sefarlterned 3lagt ; til ^lef. 5»eleriter- 
ned 3lagt. 3of. 17. 8. 

31. Cg til «[fricl, 9lfrielitemed3loe8t; 
og til 3ed)cm, 3ed)emiteriied 31cegt. 

32. Cg til3emiba,3emibaiterned3loegt; 
og til 4>ej>ber, .^bbcriteriied 31ctgt. C.37, 1. 

33. ^Un 3i^l'^)>^|H^t). (tepbcrd 3on, 
baubc iiigen 3onner, men Dottre; og 
3elaj>f)el)abd Tettreo :JiabneDarc: SRa^* 
ia, og ^tcai), $)ogUi, ^lilca, og Xf)\x^. 

c. 27, I. (. 'M\, 11. 

34. T^ldfe ere ^laiiadfc 3lccgter ; og be- 
red lalte bare: to og l)alDtrebfiubdti)be 
tuflnbe og fnu bunbrebe. 

35. Diefe ere (ipbraimd ©orn efter bere$ 
3lanter: til 3utl)ela, 3utl)elabitemed 
3laflt ; til !6e(bfr, S5e(t)eritfrned 3lt3tgt, 
til l^aban, ^babaniterned 31oegt. 

36. riofe ere 3utbela ibuvn : tlKEnin, 
(Sraniterued 31oegt. 

37. l)iofe ere Gpbralmd »crnd 3loegter, 
efter bered ^alte : to og trebibe tuflnbe og 
fem bunbrebe; bidfe ere Sofepfjd ©ora 
efter bered 3lccgter. 

38. J^cnjamind S5orn efter bered 3lag- 
ter, bare : til l^ela, S5claiterned 3i<tgt 
til «dbel.9ebelitcrned3locgt; til911)irami 
Vlbiramitcrnee 31oegt. 

39. Ill 3upbam, 3ubbamiterned Slcegt^ 
til ^upbiiin, ^upbamiicined 31ctgt. 

40. Dg ibdoe fbouk Daxc^tb ^Vtoa- 17« Pe n flerbf Plofc gog. gg. a7>ga>L 

man; (HI ^rb). trbltcrnrt Slctfjt; HI 59. Cg «mrdm5 ftnftrurt Watm iMff 

Waaman. ^aaniltcmcft eictflt. SodKbcb. 8cdI VaiUx, ftoiCftn ^M VK»« 

41. IMoff crc »cn5aniin6 »ern. fftcr bcr fobtc «cul 1 5?eflt)Dtcn; oa l)un fcMe 

bfrrt Slctfltcr ; on bcrco laltc Dare : fern Vlmram, :ftaron og tflofc. eg tflaria.bml 

og fDrrctwc tufinbe og fci: bunbrcbc. Soflcr. 2 Wof. 8, 1, c. 6. 961 

43. riofc bare t'arKj Wcm, fftcr bcrrt ^ ^ » «r»n o, a. 3. 

Slorgtcr: til Subam, 3ul)aiiiiternc9 60. aRcn »aron blebc fobte «abab 8| 

eiorflt; biftfc bare Dan« eioegter, cftcr Slbll^u, Clcafar og 3tl>araar. 

4a «ie anbamltcrncd eictntcr fffer ^^- ^A ^^^^^ ^ *^^^" ^«^^' ^ ^ 

bcree Slte^a"Srro?trVpS^^ ^ffrebe frcmmeb 3lb for i^mn, «nPpt 

finbc og fire bunbrcbe ^2 ^^^ ^^ j^itc'af bcra iwrc trc og tMC 

44 «fcro ^orn cfter bcrc» ^ ^fl^.^^f.^V tuflnbc, alt aJMnbfiin fra maancbgammd 

o r^\""^'?ii*."^^ '' r.^f ''^^ «\ i^^il^^ og bcroberi tl,l be blcDc iffe talte mitt 

Sifultcrncfi cslocgt ; til «rla, X5rialterne« j^j^„^j j^^^j^ ^^^^^ j,^i ^,„ ^^^^ ,„j ^1. 

^? ?" S,"f^^?'"a;>" ^'^"1' •^''^!^ 7".? 63. I^iefc ere be, fom taltcd af TOofc o| 

46. Dg «fer6 ^J^crfi 9laini wr ^cra*. .^^^^ paa ©ioabitcrnefi ficttc Warle. Ml 

47. (Tioff ere «ferd t^ornft .rioffltcr, ef- ^ovbancn mob SeriAo. 

tcr bcree lalte: tre og bulbtrcbflnbottjbe g.j ^^ |j„^„j,j j,^,,, ^^^ ,„^ „„ gj^^ 

tuflnbe og f re bunbrebe. ^f jjf,„ fp„, ^j^^e talte af ffllofc og tiaroi. 

4fl. WabWhali i crn. efter bcre»^t«a- ^,Vcc|len ; fom talte Jfrael* »orn i 3inal 

tcr pare: til 3^iKfl. i};a^ccliterncij ^slctgt; f.j.j ' " c 14 28 1 Gor 10 5. 

"l?"il;^cv"'"^"'i!f^^.l''^^- ^'^?"?'\n 65 !lbi 5>(5rren babbe fagt til bfra:'l!f 

Ju; ^^U?f^^'/. 3eKriterneo tolagt; til ^^^^ ^i^^m^cn boe I Drfen- og ber bin 

^J"*^"k.'^r"'""^ a^,"'*lf .'^^^i'l 4 «^ Snflcn tiloberd af bem, ubcn Caleb 3«- 

SO^ricfe ere Stobtalt cslcrgter. efter p|^„e Son. 09 Sofw Wua(» £ea. 

bered ^lagter ; og bereo lalte bare : fem *^\. 14, 23. s-j. c. aa, ii, li. c. 14, 30. 

og fbrretbbe tuflnbe og fire bunbrebe. 

61. !riofe ere be Jalte af Sfraclo ©orn : 27. € a p 1 1 c I . 

ffK bunbrebe tuflnbe, og ret tuflnbe fbb 3ctavNhnN trsrtre ^qkw xro iWantt tc rri ««^ni 

bunbrebe og treblbC. 2 Allof. 13, 37. ^mrt, 1-5. s>*irrrtn tiliUacr ttm t<t, Mi^ncr 

53. Cg 5>(5rren talebe tilSJiofe, ogfagbe: t«^« <>«"' »^» ^^ iiar arw ic, c.11. MrnnN* 

53. Sbianbt biofe ffal «anbet beled til f-»" J*';^'* ^y '" *^"^if >«'! "SJJ*"* **r*Li!l 

WrO e?ier ^tai^nenCO ^ai. («;,j) i,,lte utn*?nc en jWjh^ &cr liin^r inffrt 

54. Ten, fom er mange, nan* arb nal ^Q\ut i «fanaan« l'an^; 3ofoa u^natpncf es bcf»i 
bu formere, og ben, fom er faa, fninb ?lrb c« ttmu 15-23, 

ffal bu gjore minbre ; bber ffal glbco ban6 1. r^j^ Tottrene af 3elabf)ehab. fccbbfrt 

art) efter be af l}am Zaitc^ ©cffaffenl^eb. eon, Wileabfr 3on, SJlacbird Sen, SMa- 

<• ^' 5< »f. ^ nabfe 3on. iblanbt !aWana6fe. Sofepbl 

55. ToQ ffal yanbet belefi formebelfl 3cnft. 8lcrgter. fern frem; og blofc mk 
2ob; be ffal arbe efter bereft gocbreft i^ano TottreoSiabne: ffllabcla. og Woafc 
etammerS 9Jabne. og foogla, og SJliica, og ^birja. 

5G. .^berfi yirb ffal beleO efter ?obbcn8 c w, :a. c. an, 11. Sef. 17, x 

Skffaffenf)eb. iniellem mange og faa. 2. Dg be flobe for ffllofe ?Inflgt. og fior 

Sof. 14, 2. (Jleafaro, '^.'ircfftenb. ^nPgt, og for gw- 

57. Cg bi(»fe ere be Talte af ?ebiterne fterneft og al 8)Jeniflbcben« «nf!gt. fcr 

efter brrco ^locflter: til Werfon, Wcrfoni- gorfamiingenft 'l^aulunft Tor, on faabf : 

ternefi 3lotgt ; til .v^ahatb. italuithiteme^ 3. ft^or Raberer bob i Trfen, og ban bor 

eiopgt ; til SJierarl, a)ierariterncd 3lccgt. iffe mibt iblanbt bet 3elffab, fom forfara- 

2 OTof. «;, Hi. .i 'A'of. 3, 17 io<i. lebeo iniob .^(Srren i ilorah 3clffab ; mea 

5S.riofefrci;cbitiTne6 3UTgtcr: be2ib- ban bobe I fin 3bnb, og ban batobc iffe 

nitcrft 3lofrtt. be ^^ebronitero 3lopgt, be 3cnner. c. 16.2. 11. c. 14, 29.30 fqq. 

S){alKlitero 3lorgt, be !9hifiter6 31(rgt, be 4. jSoi ffal bog bor gaberO 9iat>n uK« 

Jtorapitem^iagt; og Itapat aolebc Smram. lurfM mibt ubaf ^nt Gloegt, for |)an lift S8. €a». ®en fierbe Vlofe B09. 177 itt 80n ? qiD 06 ttirnbom tnibt iblanbt 

. Dfl iRofc frcmforte berr9 Sag for 
rrrrnd «nfiqt. 3 9Rof. 24. 13. 

. Cg ^rrrn talebr ti( SRofe, flgf nbc : 
. Srlapbr^aM CDottre f^iDe talct ret 
ffal t>ifl giDc bf m dlenbom til tin, mibt 
anbt ttreO gabcrd ttrebrt ; oq bu ffal 
fc tent gabfrt Vrt) rommc til bem. 

C. 36r 3. 5. 

. Cq til 3fracl6 fbtrn ffal bu tale, oq 
t : naar en IRanb beer, on I^aDer inqen 
in. ba ffal 3 labe (K>nd 9n) fomme til 
bA Matter. 

. Dg berfom fyan ftaoer Ingen Scatter, 
ffal 3 ^i\>e iKxnA S^robre f)anO 9rt>. 
[>. Cfl berfom ban bather inpen S3robre, 
flal 3 gitMT ^nO gaberd IbrjDbre f)und 
9. 

1. %Rtn berfom band gaber baber ingen 
Bbre, ba ffal 3 giM b<xnd noefle 31oegt, 
[irrt)amn<xrpaarercnbcafband31(tgt- 
b. iKinft 9rt>, o<t ban ffal aroe ben ; og 
ffal Docre for 3fraelfi »orn en beffiffet 
t. efler fern ^Srren b^ber befalet SWofe. 

8. Cg ^rren fagbe til iRo\t: gat 
iHia bet fldlerg flbarim, og bcfec 

nbrt, fom |eg i)a\)n givet 3fraeld 
«ni 5 9{of 33,48.49. 

3. Cg naar bn bauer befect bet, ba 
1 tu, (ta) cgfaa bu, faniled til bine 
if; ligefom flaron bin S5rober bleb 
nlet ; c. SO. 38. 

4. tflerbi 3 tMire gienftribigc imob 
n tRunb i ben Drf 8in, ber iDienig- 
m fiK>ebe, ber 3 ffuibe bcHiget mig oeb 
tnbct for bend Cine, ^et er Aiue- 
inbet i Aabed. ubi ben Drf 8lu. 

r. 90* 13. S4. 

5. Dg IRofe talebe til ^Srren. og 
|bc: 

6. BiDe ^(hren. fom er alt 5t|job9 
nbrrS Oub. beffiffe en SRanb ooer 
enigbcben, c. 16, 33. 

7. 60m fan gaae ub for bered flnflgt, 
fom fan gaae inb for bered Snfigt, og 
a fan fere bem ub, og fom fan fore bem 
>. at ^rrend fUenigbeb ffal iffe Dare 
I gaarene, ^tillt fyint ingen j^brbe ! 

Btef. 31, 3. 1 earn. 8, 90. 1 JTonq. 33, 17. 

B. Cfl ^rren fagbe til IRofe: tag 
I Sofoa. 9Iun6 €on, en 8Ranb, i 
itien Sanben er, og lotg bin j^anb baa 
BL 5llRof. 3,81. C.34,9. 

9. Cg ffil ^n for Sleafard, ^roeffend, 
figi, eg for ben ganfft IRenig(ebd 8n- 

13 W* og gib ^m Skfaling for bereS 
£?ine. 

30. Og lorg af bin ©bbnrligbeb t>aa 
bam, paa bet ben ganffe Sfraeld IBornd 
Vtenigbeb man bore (og lt)be fyim). 

21. Dg ban ffal ftaae for (Jleafard, 
^raftend. «nflgt, fynn ffal fborge bam, 
efter Urimd flUid for ^rrend «nfigt; 
eftcr band 9{unb ffal be gaae ub, og efter 
band S^hmb ffal be gaae inb, t^n og alle 
3fraeld HBern meb bam, \a ben ganffe !lRe- 
nigbeb. 2 9){of. 28, 30. 3 9{of. 8, 8. 

23. Dg Wlofe glorbe, faafom ^rren 
baDbe befalet bam ; og ban tog 3ofDa, 
og ffillebe bam for (Sieafard, i^iroeffend, 
%nPgt, og for ben ganffe a)lenig()ebd 9n« 

Pflt. 

23. Cg ban lagbe fine ii^oenber baa bam, 
og gaD bam IBefaling, efterfom ^(^rren 
baube talet formebelff SRofe. c. 8, 10. 

Vp» e. 8, 17* 18« 

28. (Eabltel 

^9rren (ilvtt Com em tc viiU oIniinMigc Of rim 
gcr, ncmlit) Ut topllicfi £>fcr, Is^. Dq ttti lifx 
\ctq paa Sabbatcrm, 0. 10, <paa ^r^t-HXaawttt, 
ll'U). 3 <Paaf!(4>cUi^cn, 10«S5, ^oa ^tfc^ 

1. Og ^<Srren talebe til 8Rofe, og fag- 
be: 

3. »bb Sfraeld 0jom, og bn ffal flge tiC 
bem: 3 ffal tage oare paa mlt Offer, 
mit fbveb i mine 3lb'Dffere. (ja) min 
bebagelige 2ugt, at offre mig i ffn beffemte 
Xib. 3 SRof. 3. 5. 

3. Cg bu ffal ffge til bem : bette er bet 
3lb-Cffer. fom 3 ffal offre ^rren : to 
^am aargamle, uben 2obe, f)r>cv !X)ag, til 
et ibeligt ^ranb'Cffer. 8S)lof.39,38.39. 

4. ^et ene Sam ffal bu labe om 8Ror- 
genen, og bet anbet 2am ffal bu laoe 
imellem be tt>enbe 9ftener. 

5. Cg en tienbe S^axt af en (Sp^a 8Ree(, 
til et flRab-Cffer, blanbet meb en flcrbe 
Vart af en S^ln ffobt Clie. 

6. IDet er et ibellgt ©rctnb-Cffer, fom 
blet) inbffiftet paa €inai »ierg til en 
bebagelig 2ugt, et 3lb-Cffer for ^(Srren. 

7. Og 3)rif-Cffer bertil. en fjerbc ^rt 
af en $in til bet ene Sam, til at ub0fe 
IDrif'Cffer af ffoerf <Drir paa bet ^cUige 
(®teb) for 4)(Jrren. 

8. Cg bet anbet 2am ffal bu labe imel- 
lem be toenbc iftftener; fom Snab-Cffertt 
om JDlorgenen, og fom Siif -0^(011 Uc« 178 S)en flerbe Wofe Bog. 9a.a9.€a|. 

tiirffarbulabt bft, bet er tt 3ib-0ffcr, aiT^aa benne IRaabe ftel 3 lone 

en bfhugclin ^uqt for i&(^rrcn. (bucr) ^afl af be fi}t) !^(|f, Snb tU 

9. ajlen om Sabbatd-Dagcn (fVa[ bu et 3lb-Cfjfer, (fom cr) en be^flrlig Sogt 
offre) to 2am aargamle, uben KDbc, og for ^rren ; bet ftal laM forabc n M 
to ticnbe ^rtcr mcti til et a)lab-Cffer, ibelige »rcenb'Dffer, og btt9 (Drif-DRcr. 
bianbet nicb Cite, og betd !X)rir-Cfftr. S5. Cg paa ben fi^txnbc ^ag ftal ime 

10. Dct er bber Sabbatd 16ranb-Cffer eber en bcUig Sammenfalbelfc, ba flal 3 
9)aa fin 8abbat, foruben bet ibelige ingen ^iencfled ^terninfl g|jort. 
S^rotnb-Cffer, og betd Drif-Offer. 26. Dg paa gorfte-Or^benu^ Sag, 

11. anen be ferfle (Dage) i eberd SRaa- naar 3 offre bet n^ flRab-Cffer f^ 
neber ffal 3 offre j^Srren et l6rotnb- ^rrtn, Ipaa eberS Ugert (^eltib). ffsl 
Offer : to nnge 8tube, og een Skeber, ber botre ^od eber en ^Uig ^ammenlalF 
ft)D Sam aargamlc, uben 2i)be. belfe, 3 ftal ingen 2ieneftc« Olemiig 

13. Cg tre tienbe H^arter SRcel til gjore. 3 8)lof. 23, 15.16.90. 

flRab-Cffer, blanbet meb Clie, til en 37. Cg 3 fTal offre ttroenb-Cf^, tU ci 

(boer) 8tub, og to tienbe i^arter SReel bel)agelig !i!ugt for ^rren : to ange 

til flRab'Offcr, blanbet meb Ciie, til ben Stube, een Sotber, ft^b Sam, aargonU. 

enelkeber. b.20.38. c»»,s.8. 

13. Cg en tienbe ^art Weel til URab- 28. Cg bereft Wab-Offer, SWecI blanbet 
Cffer. blanbet meb Clie. til et (boert) meb Clie, tre ilienbe-Htarter Hi ccn (b«t) 
«am i bet er en bebagelig augtd ©rctnb- Stub, og to Xienbe-^arta til ben cic 
Cffer. et 3ib-Cffcr for 4»enren. Vktbtr. 

14. Cfl 2Jrir-Cffcr til bcm ffal bare en 29. (Sn Jienbe-^Jart til tct (^bcrt) fion. 
balo i&in til etuben, og en treble i^art of t>t fb»> Sam. 

af en ^in til Babcrcn, og en f]erbe ^art 30. (Sen ©ebebuf, til at gl«re gorligriic 

af en ^in til Jiammct ; bette er »ranb- for fber. 

Cfferet paa boer (9lbOWaancb i fin 31- ^ft fffl^ 3 gicre foruben bet ibeOge 

ffllaaneb. for SDlaancberne i «aret. ©roenb-Offer, og betd iRab-Cfficr ; be 

16. Cg ber ffal laoed een Okbebnf til JJal bare eber uben 2bbe. og bereft irif- 

€l)nb-Cffcr for ft(Srren, foruben bet C^ffere. b.83. 
Ibelige «ranb-Offer, og betft !Drif-Cf^r. 

C. 29,5. 11. 16.22. ». 31. 38. ^^ 29. (£ap It el. 

16. 9Ken I ben forfle SJlaaneb, |>aa ben '""'^rf »«»«' ^«f«; Ts.^il '^L^'SS! 

f^r^J"' 'zlTTs ISl'ofW ^ ?"-^T.%i:^uJSr^ 

for barren. 3SJ(0f.23,5. 5^{ori6,l. Uhss. ^UdmngpaaMftftCMr^JB* 

Jm- .~Lml.,r^.f. k5 Sw S^f! - "f^f* mcrainij fllere; bet pal Mtrtcbtr 

S fwPrt Wifrning fltwe. b^ 25. 26. 5 ax^/as, w? 4 «&. 10, lo. 

J'- P?^^ f' eSf" '\ 3ib-Cfftr, ft 3. Cg 3 fTal gjon entnb-Cff^ HI 

Bronb-Cffcr for ^rrtn. to ungt 6tnbt. m bc^jagcllg Sngt for ^rren, era um 

eg ten B«bcr, eg f(,b 2am oorgamlt, st„b, ten Bceber, \tfoTam amaaS, 

ttbtn 2i>be, ffal 3 fyirx. t. 29, 3. 8. ubrn ebbf t 88 11 19 87 

20. Cg btrc» ffllab-Cffcr.TOtd blanbet 3. Cg btrrt TOab-Dfftr; Vtrri'bloiiM 

intb pile; tre a:lenbe-*arttrfral3 labe mtb Clle, tre Iltnbe-Varitr til etabn, 

«1 etuben, og to Jienbe-i^arter til ««. og to Ilenbe-Varter til«abei«. 

'S?"/fN <« w. <n » » , J^I^J^u * Cg ten Sienbe-^art til ttt ((bnt) 

21 (Cg en licn^-Bort ffal bu labe til gam, af be fi>b Som. ' 

"io^^'S^l.**""' t ^ ft^-^^'x rv«. «, *• ^9 ttn (Bebebut t» ®?>nb.Offer. HI 

88 Itrtll een »uf til ei;nb-Cffer. tit at glen en gorligelfe for eber. 

ot giere gorligelft for eber. b.ls.SO. ' ° c.sMs.sa. 

S3, gorubeo S)r<znb- Cfferet om 9tor- 6. gorubrn ben Kb-aRaanebS ftretib* 

tenen, fom er bet Ibelige JBrotnb'Offcr, Cffer, og bet» ffllab-Offtr, og brt Ibdiit 

ol 3 8i>K ttiBfc Sing. Sranb-Offcr. og bete IRi&DffIa; if Sen f]erbe IRofe Sog. I7f CffcTf . tftrr brrc« l(ii« ; til rn 
ta%t, fom cr ct 3*b-CfFcr for 

c. 38, 14. 
la ben tienbt l)ag i btnnc 
aancb ffal Darr cbrr en t)c{l\^ 
Ibcift, eg 3 \ta{ t)bm\)Qt cber« 
al ingcn ®tnrninf| oJore. 

3 aXof. 16, 39, 30 ic. 

S ffal offrc ttrocnb-Dffcr. for 
. bci)aflclif) ^uf^t'y ten nng 
Qotbcr, ft)D iiam, aargamic, 
^Df nben !2t)be. d. 2. 

x« 9tab-0ffcr, 9Rtel blanbrt 
trr :iicnbC'i<^artCT tii etuben, 
kilter ti[ ben ene S^aber; 
1 :iienbe-H^rt til ect (f)t>ert) 
ft>D ^am. 

il) een C^ebcbuf til ei)nb- 
cn Rorligelfcrne* S^nb-Cffer, 
le idroenb'Cffrr, og betd 9)Ub- 
Tt* Drlf-Dfjere. 

aa ben femtenbe Taq i ben 
laneb fYal rare en bellig 8ani- 
, 3 ffal ingen lieneftrt Wjer- 
og 3 ffal t)oIbe boitibeligen 
btrrrn i fDb Dage. 

3 JRef. S3, 34. 

J ffal offrf Crcrnb-Cffer, et 
en bel^gelig Vugt for ^(ir- 

unge €tube, to iBabre, nor- 

largamle ; be ftal ixxre uben 

0. 17. 20. 23. 

tc9 gnab-Dffer. IReel blanbet 

tre itienbe-*)^arter til een 
lb af be tretten 8tube, to 
ter ill een (f^ocr) iBaber, af 
t 

B Sienbe-^art til eet (l^bcrt) 
florten iam. 

I en (Skbebuf til 6Dnb-C|ffr, 
i ibelige ^rotnb-Cffer, t>m 
, og ^tb (Drif -Offer, 
la ben anben !Dag told unge 
Ssbie, f]orten &im, aargamle, 

btre« flRab'Dffer, og beree 
, m etubene. t\i iBabrene, og 
e i bered %a{ efter Sriffen. 

f. p. a* 
[ era Oebebnf til 3t)nb-Cffer, 

ibelige X^roenb-Dffcr, og bete 

00 bered Drif-Offere. 
iMfl ben trebie £ag eflebe 
tabrr, florttn 2am, oargamle, 21. Cg bere« Wab-Offer, og bere« ©rif- 
Dffcrc, til etubene, til Wabrene, og tU 
iiammene i bereo ial, efter 6fiffen. 

22. T'ertil een »uf til ej)nb-Offer for- 
ubcn bet ibelige S5roenb-C^er, og betS 
aJiab-Offer. og bctd Drlf-Dffdr. 

23. Og paa ben fierbe X»ag ti Stube, 
to SBoebre, fjorten !^ani, aargumle, uben 
iinbe. 

24. bereft Wab-Offer, og berrt <Drlf- 
Offere, til 8tubene, til Uotbrene, og t\i 
2amniene i beree !lal, efter Sfiffen. 

25. Dcrtil een O^ebebuf til St^nb-Offer, 
foruben bet ibelige SBroenb-Offer, og bete 
a)lab-Offer, og bete Drif-Offer. 

26. Og paa ben fcmte ^ag ni Stube, 
to Stobre, fiorten )iam, aargamle, uben 
iit)bc. 

27. Og beree ©lab-Offer, og beree t^rif- 
Offere, til otubene, til )tobrene, og til 
V^ummene I beree lai, efter ^fiffen. 

28. ^crtil een «uf til 5i)nb-0ffer. for- 
uben bet ibelige ^roenb-Offer, og bete 
SJlab-Offcr, og bete (Drif-Offer. 

29. Og paa ben fiette ^ag otte 8tube, 
to IBccbre, florten >iam, aarganile, uben 
2Dbe. 

30. Og beree 9Rab-Offer,og beree (Drif- 
Offcre, til Stubene, til iBabrtne, og til 
>2amniene i beree ^1, efter Stiffen. 

31. Dertil een »uf til ei^nb-Offer, for- 
uben bet ibelige 16rcenb-0ffer, og M% 
aJlab-Offcr, og bete iDrif-Offcr. 

32. Og paa ben ft^Denbe ^ag ft)D @tn- 
be. to Sktbre, fjorten ^am, aargamle, uben 
2i)be. 

33. Og beree iRab-Offer, og beree Drif- 
Offere, til (Stubene, til tobrene. og til 
l^mmene i beree lai, efter beree iBiie. 

34. ^ertil een ttuf til St^nb-Offer, for- 
uben bet ibelige )6rcrnb-0ffer, bete Slab- 
Offer, og bete 2)rif-Dffer. 

35. ^a ben ottenbe <Dag ffal Dart eber 
gorbube IDag, ba ffal 3 ingen ilieneftee 
Ql^jeming gjjein: 3 aUof. 23, 36. 

36. Og 3 ffal offre ©ntnb-Offer, et 
3ib-0ffer, en bef^agelig Sugt for j>Crren, 
een 6tub, een Skeber, fpD 2am, aargam- 
le, uben 2i)be. 

37. IDerce 8Rab-0ffer, og beree 2)rif- 
Offere, til etuben, til Skeberen og tii 
Sammene i beree %a\, efter Stiffen. 

38. a^ertil een »uf, til et?nb-Offer, for- 
uben bet ibelige X)rotnb-Ofer, og bete 
SKab-Offtr, og t€t$ iDrU-Offcr. 180 IDen fitrbc Oloft Bog. 99. 30. Co^ 39. Dldfc $infl ffal 3 glorr for i&Crrf n 
paa cberd beflcnitc Jibrr; forubcn ebcrt 
iioDtcr ofl ctero frluiUigc (©aocrj, til 
ebcre ©rotnb-CfFcre. oq til cbcrd SJiab- 
Cfferf, eg til cberd ^Crlf-Offcrt, og til 
ebcrt Xaf-rffcrc. 

30. (S a )> i t e r. 

^rrtn brfalcr m( 9).*off , at en iWanb, btr f^iorbc rt 
Vff9ie» hirtc holtc Nt, 1=3. Cn X^ttcri ffeotc (an 
giercf til intet ocb bcnbc^ 9a&cr, 4:1). 9n ^ut: 
tvwi vtb \HnUs Wan^, 7^9. iSn Cnfr^ og u^^ 
trcocn JQlrtn^(8 Cert< flat hclbf< ; itirn oior hun 
b(t/ nictYrtt him har fin HKand/ ta fan f)dn nitfre 
trt til intct, ^erfom han (traj taUr (criniodf lOslC. 
eiutningcn p<xa Msfc Com, 17. 

1. Dg aWofc faflbe til Sfracld ©wn, 
efter alt bcttc, fom ^Crrcn l^aDbe bcfalrt 
ffliofe. 

2. Cg ©lofc talcbe til 4>ot?cbd-8Wanbfnc 
for 3fratW ©ernd Stammer, og fagbc : 
bctte er bet Orb, fom ftCrrcn fyxiotx bc- 
falct. 

3. 9{aar en S^anb lobcr ^(Srren rt 
fietotc dlcr fbargcr tn deb, faa ban mcb 
en fforpligtdfe forbliptcr fin 6|rl, ban 
ffal iffr banbcUigc fit Crb ; f)on fTal gjcre 
tftrr alt tct, fom er ubgaaet af banO 
8Rnnb. 6 8nof.S3,21. ^rotb. 5,3.4. 

IsWcf. »»,90. 

4. Dg noar en ClDlnbe lowr Jj^rrm et 
Jobtc, og fort)liflter fig mcb en Rorplig- 
iflfr i fin ^aberd ^uud, 1 fin llngbom. 

p. 17. 

5. Dg ^cnbfC Ruber borer ^nbefl ?ct)te, 
og IlK^nbed gorpitgtelfe, fom bun bar for- 
)>ligtct fig mcb pda fin 8jci, og benbed 
^ber tier bertil, ba flal alle benbcd \ieD- 
ter ftaae (bcb 9{agtV og al ben {$or)>lig- 
telfe, fom bun bar forj^Iigtct fig nieb paa 
fin eiel, ffal flaae (i>eb 9){agt). 

0. p. 10. 13. 

6. aWen bcrfom benbco gabcr g|or bet 
til intet, paa ben ^ag, ba b<in borer alie 
fcenbeft gobter og bcnbee gon>ligtelfcr, 
fom bun baber for)>Iigtet fig meb paa fin 
eiel, ba ffal bet iffe ftaae (wb ©lagt), 
og ,^rren ffal forlabc benbe bet, efterbl 
^nM gaber baber giort bet til Intet. 

». 9. 

7. Wen bcrfom bun er en SWanb« (ftu«- 
tni), og b^nbce Viobter ere paa benbe, 
eUer et ubetanffomt Drb (ubfalber) af 
benbeft Sotbcr, meb bbilfet bun bar for- 
pllQiti fig paa fin ejel, 

8. Cg b^nbcd 0{anb borer bet, og tier 
btrtu iHia ben S)ag fytn bertr bet : ba ffal bcnbeft ^obte floae (pth VRagt). og 
bcnbed gorpligtclfer, fom bun bar for- 
^ligtct fig meb paa fin Sicl, be ffal flaoe 
(Deb S){agt). 

9. Sten berfom benbeft Vlanh gler M 
til intet, paa ben tDag bon f)9Tn bet, og 
rbgger bcnbed ^er)\c, fom er paa brobe^ 
og bet ubetoenffomme Crb, (fern er nb* 
falben) af benbed 2oebrr. meb bbilfrt boa 
bar forpligtet fig paa fin 3)d : ba ffal 
i^rrcn forlabe bcnbc bet. 

10. SDlen (anlangenbf) en CnM cflrr 
en ubbreben (Cbinbeft) £ok)tc: alt M, 
fom bun forpligter fig meb paa fin 3icl, 
ffal flaae (bcb a^agt) for brnbf. 

11. SRen berfom bun lobtbe bet I fa 
ST^anbd ^iiui^, ellcr forpligtebe fig meb n 
gorpligtclfe paa fin 8)c(, Dcb rn Geb, 

12. Dg bi^nbee SRanb bcrte bet, eg 
taug bertil, (og) g|orbe bet tffe til intet: 
ba ffal alle benbed 2ebter ftaae (Mb 
^la^t), og al ben gorpligtelfe. fom boo 
forpligter fig meb paa fin 8)el, ffal ftaae 
(Mb ffllagt). 

13. 9tcn bcrfom btnbe6 SRanb albelel 
rbgger bem, paa ben T>ag ^an ^tm 
(bcm), ba ffal alt, fom er nbgaaet af 
bcnbed Berber, anlangenbe benbed Sorter 
og benbed e|el« gorpligtelfe, iR^ ftaae 
(reb 9)tagh ; benbed iDtanb bar riffgti 
bem, og ^Grren ffal forlabe benbe bet. 

14. ^bert ^Dte og bber gorpllgtelfEl 
Geb, til at bbmbge 8telen meb, bet maa 
bcnbed ffltanb flabfotfte, og bet maa brii' 
bed 9Ranb mgge. 

15. Dg bcrfom bcnbed 8Ranb tier alb^ 
led bertil, (ben cne) (l>ag efter ben an* 
ben, ba flabfotfler ban aUc b^nbef Soblcr, 
og alle benbed gorpligtelfer. fom ban 
haoer paa fig ; bcm flabfctfter ban, fmtA 
ban tang bertil, ben Dag ban borte bet. 

16. 9J(en berfom ban nagger bem albf* 
led. efter at ban bar bert bet, ba ffal (oa 
botre bcnbed URidgieming. 

17. IMdfc ere be eriffe, fom ftttma 
bcfoel iDbfe, imeaem en iRanb op boii 
^uaru, Imeaem gaberen og b<ine^ttrr, 
1 benbed Ungbom, ba bnn er fin gabcrt 
^uud. D. 4. 

31. Capitel. 

Sfracd etm fbaf 9tfaUnq at fhibc Ineb 0HMni> 
term mcb 19,000 Wtani, 09 ^afttn ^incM ^ 
Nni, 1^ Tt cvittihbt Vtt^niutm, •§ fiit 
^angcme og ftcoet til tcinn, 7^13. Stole fuAi 
Uw foitl b« tfavt laWt CMnNrm UvtiUftd 
U^kKIam tMtt ftm k«ot rjtiM Uttal, 9$ ttN II. fo^ Sen firrbe IRofe Bog. 181 unH fN 09 alt, float U f«rtc mtb [in, utcn for 
ftittn, U-H, X9r<t ttM, rftot ^9rttn« «<fa3 
lirdf *JJ-47. C^eiY^ftiiianNiK gioc en (SUtnt a( 
^rrs «nm til labr m.ifelei/ 4Hs54. 

1. iDjl&^rrcn talctc til ^ofe. ofl faj^bc: 

2. j^ccn 3frar[o iBom ))aa iDliDiani- 
rmcj brrrfttr flal bu famlcd Hi bine 
Jolf. C. 25, 17. C. 27. 13. 

3. Ta talcbeSWofe til j^oirct, ofl fagbc : 
abrr iJtoenb ibUinbt cbcr bcixzbnc fifl til 
strib ; ofl be fYdl brage iiuob i}libiani' 
int at ubfcre ^(irrcnd ^cun pad ^libi- 
initrrne. 

4. (st tufinbe af 6t>er 8tammc, (ia) af 
iHe 3frael0 Stammer, ftal 3 V\ttc til 
strib. 

5. Cfl be antDorbebe af SfraeW Julln- 
jcr eft tufliibe for (bwr) Stammc, tolo 
uflnbc sBfDotbncbe til 3trib. 

6. Cg ^tofe fcnbte bem, tufinbe for 
IbDcr) 3tam:ne. til 3tribcn, bcm o^i H-^i- 
ielwe. l^leafaro, H-Nrxftcno 3on. til 3trib, 
iq be f^Uicie Webffabcr, 09 ftlangcnft ^a- 
uner i !>and ^anb. c. 25, 7. 

c. 10, <J. -i.ftren. 13. IJ. 14. 

7. Cfl be ftrrb inicb dRibianitcriie, faa- 
om $>(&rTea habbe bcfalct %}lo\c, eg be 
.l)irliiot)e alt iHatibfien. 

8. Tertil fJofjcbe^UbianiternedJtonner 
lijcl* tiUi^rmeb beree 3i)i^lflaflnc : ncmlig 
Eri. 0)\ Mitcm. on 3ur, og ^ur, eg 9{c- 
M. fcni Siltibianitrro Aungcr ; Oj:! be flo^^e 
bUram, ibtoi6 3 on. il)icl mcb 3D«xrbet. 

3of. 13. 91. 4 -.TK.^f. a, 5. 

9. Ct) 3fracld ^Born tone iDtibianiterned 
i^uftrurr. oq bereo fniaa S)orn fangne; 
X) aUe berei» defter, eg alt bereo ^ce. og 
iL bereo gormue robebe be. 

10 Cg aUe bereft 3totber. fom be boebe 
Bbi. oq aUe bereft 31otte. cpbrcenbte be 
neb 3ib. 

11. Cg be toge alt fRobet, og alt bet, 
btr Dar at tage. af iltenneffer og af Dt^r. 

i fM. 90, H. 

12. Cg be forte til Vtofe og tit (^leafar, 
lircrftrn, og til S^raelft IBornft ^<enig- 
beb. ndngerne. og bet. fom oar taget og 
nret. til >!eiren, paa HUoabiterneft flette 
Vtarff. fcm ere oeb 3i>rbanen mob 3crid)o. 

13. Cg 0tofe. og (Slea'far. Vroeften, og 
alle ^tenii^bebene gorj^tr gif ub mob 
tern, ubenfor >;eiren. 

14. Cg ^ofe bleo breb }^(ia bera, fom 
b<are bdTiffebc ooer famme SyxT] paa 
gnrfterne ooer tnfinbr. og gt)rfterne ooer 
|aabr^. be fom torn af ben Arlgl-^r. 15. Dg iDtofe fagbe til bem: (Kibe 3 
labft bbcr CdI nbe lew'? 

16. 3ce, blofcoare («arfag) for 3fraelft 
ttorn. fcb JBileamd Crb. at antoorbe 
bem i:i iU forgribe fig Imob £)<lrren, for- 
mebelft ^eoro ibanbcl; bborfor plages 
bar i .^ISntiib 3)tcnigl)eb. c. 25, 1. 

IT Cg nu flaaer alt SRanbtjen ibjel 
iblanbt I'maa S^crn, og flaaer boer Clbtnbe 
ibjel, fcm baoer fjenbt ^{anb, at ligge 
1)00 iDtaiibfjon. Tom. 21. ii. 

18. ^kn alle fmaa Sorn af doinbe- 
fionnet, boilfe iffe l)aoe fjenbt iDtanbflenft 
3amqocm, laber leoe for eber. 

IB. Cg 3, icirer eber ubenfor Sieircn ft)b 
T^aqc j l)ocr. fom baocr fiaget nogen ^' 
fon il)|el. og boer, fom baoer rort oeb en 
3i)jcliiaiicn, 3 ftal reiifcd af 3bnben paa 
ben treble Tag og paa ben f^oenbe Dag. 
3 og eberft i^anger. 

3 !Wot. Ja, 13. 4 JXtU lU. 11. 18. 

20. Cg alt jtloebe og alt loi af 3rinb. 
og allcl^1an^e(^ierning af (^ebe^i^iaar. og 
allel>ianbe Iroefar, ffal 3 rcnie fra 3k)nb. 

3 !'.Kof. ll>« If), i «or. 7, I. 

21. Cg (^leafar, i^rotflen, fagbe til 
3tribdm(znbene. be, fom bare bragne iitri- 
gen : benne er ^obenft 3rif. fom ^(Erren 
baoer befalct ^lofe ; 

22. dlenefle (^ulbct, og 3oloet. itobbe« 
rct..3crnet, linnet og 5Bli)et, 

23. ^l ben iling. fom taaler 3lben, ffal 
3 labe gaae igiennem 3iben, faa er ben 
reen. bog ffal ben renfeft fra 3i)nben oeb 
graffilUifcno ^^anb ; men alt Ut, fom itft 
taaler 3iben, ffal 3 labe fiaat igiennem 
ilkinbct. D. 20. 4 !i)tof. 19. 9. 

24. Cg 3 ftal toe ebero Alotber |>aa ben 
fi)oenbe rag, faa blioe 3 renej og beref- 
ter ffal 3 tomme i ^eiren. 

25. Cg ^(irren talebe til STtofe, og 
fagbe: 

26. 2af{ ibobeb-(3ummen) paa %an^ 
gerneo Moo. af ^{ennefler og af Dor. bu, 
og (iieafar, i^rceften, og be ooerfte af Slte- 
nigbebenft gabre. 

37. Cg bu ftal balobele bet Moo imenem 
bem. fom t)aoe angrcbet I jtrigen, fom 
bare ubbragne i 3lriben, og imellem al 
ajtenigbeben. 3of.23.8. 13am. 30. 24. 

2d. Cg bu ffal oplcfte en old 3um for 
ij^Srrcn fra 5trigftmocnbfne, fom oare 
bragne i 3triben, een 3)el af fcm bun- 
brebc af SJtcnneffcne. og af ftort Ooag, 
og af Mfencrne, o^] af fmaat Cloocg. 

29. «f bereo ^alDbccl ^al 21 ia%t M, 18B ^en flerbe 0lofe B09. SI. S».fa>. ofl bu f!al gbc dltafar, ^rceflcn, igi(£ntnd 
Cpleftelfc. 

30. Dfl bu ffal tagc af 3fracl§ »OTn§ 
i&altobcel, cct (Stnfff)r fom be (batjc) be- 
rommet, af (l)wr) IwlDtrebflnbothDc, af 
SRcnnrffCT, 00 af ftort CDotq, og af «fe- 
ncrne, oq af fmaat Cioag. af aUc ©ccflcr ; 
og bu ffal gtt)f iiirDitcrnc bem, fom tage 
bare paa i^rrend ^abernafeld IKaretotgt. 

31. Cfl SKofc, og (Sleafar, ^rotflen, 
giorbe, faafom ftGrrcn baobe befalet 
fflJofe. 1 flDlof. 6, 22. 2 SWof. 7, 10. 

32. Cg bet 7agne, bet ourige af )Noi>et. 
fom 3trib6--golfet b^obe rooet, t>ar fmaat 
Doctg, fej bunbrebe tuflnbe, og balDfietb- 
finb^tboe tuflnbe, og fern ()unbrebe. 

33. Cg ftort Coag, to og balufjerbflnbd- 
tDOf tufinbe. 

34. Dg Vlfeneme, een og tre|lnbett)i>e 
tufinbe. 

35. Cg beWennefrerfi^erfoneraf Cloinb- 
folf, fom Iffe b^Dbe fienbt i){anbri0nd 
8amq))em, ade be ^erfoner oare to og 
trebioe tufinbe. 

36. Cg ifcalDbelen, (nemlig) bereS T'eel, 
ber oare ubgangne til 3triben, mv i ^aflet, 
af fmaat Clocrg, trc bunbrebe tufinbe og tre- 
bioe tufinbe, og fho tufinbe og fern bunbrebe. 

37. Cg ben oifefc Sum til ^(Srren af 
fmaat Clbctg, oar fe; t)unbrebe og fern og 
balofjerbflnbdtboe. 

38. Cg af fiort Qoocg oar ben fej og 
trebiue tufinbe; og ben oi^fe Sum af 
bem til 4>^^rren, oar to og balofjerbfinbft- 
tboe. 

39. Cg af Jlfcnerne oar ben trebioe tu- 
finoeog feni ijunbrebe; og ben oi(>fe Sum 
af bem til ftl^rren, oar een og trefinbft- 
tt)oe. 

40. Cg af 3)lennef!erfi ^erfoner oar ben 
ferten tufinoe; og ben oiefe Sum af bem 
til &(Srrcn, oar to eg trebioe '^.Ncrfoner. 

41! Cg aJlofe gao eieafar, flraften, 
5j(5rrcn(j Dbloftelfeo oiefe Sum, faafom 
^Grren baobe befalet ^lofe. 0. 28. 29. 

42. Cg ^fraele JBcrnft 4»alobeel, fom 
fftofc balobelebe fra iDtctnbene, fom babbe 
fhrbet, 0. 47. 

43. 9)emlig 9)}enigbebend £>alobeel af 
fmaat Coag, bar tre bunbrebe tufinbe og 
trebioe tufinbe, fi)0 tufinbe og fem bun- 
brebe. 

44. Cg af ftort Coccg oar ben fej og 
trebioe tufinbe. 

45. Cg af ^fenerne oar ben trebioe tu- 
finbe og fem (^unbrebe. 4G. CgafSlenncffrrO^lkTfoncriKirtai 
fe^ten tufinbe. 

47. Cg9}ofetogaf3fracieeeni«^n>- 
beel, eet (StDffe af bet, fom be IfaM) br- 
fommetaf f;alotrebflnb6ti;t>eaf SRennefbr 
og af ^\)x, og If^an gao Sietolterne bea, 
fom toge oare )Kia ^rrenS ItabemaMI 
Sl^aretorgt, faafom ^nen fyitbt befofd 
SRofe. 

48. Cg be, fom bare fatte oDer be So- 
flnbe i ^otren, gt^rfleme ooer be Xnflnte, 
eg Sbi^^rne ober be ^unbrrbe, git fm 
til ilUofe. 

49. Cg be fagbe til 9Rofe : bioe ITir- 
nere baoe taget^ooeb-(Sum) ^altrig^ 
motnbene, fom oare unber Dore ^n^, 
og ber fattebeC iffe en SRanb af 06 i Xil- 
let. 

50. 3>erfor offre bl ftdrrene Offer, bwr 
fom f)a\)cr funbet (^uibfar, tlnn-8ni|^. 
og arm-©aanb, (ginger-) Minge, (Cic-) 
9(inge, og S.^rbft'^lte til at glare gorli- 
gelfe for oorc Siele for i^Srrend 9n{lflL 

51. Cg SYofe, og (Sleafar. S^rorften. t^ 
famme C^ulb af bem, |a allef^anbe gicrt 
5oi. 

52. Cg ait CbloftelfenO (9ufb, fom fee 
obloftebe for i&(Srren, oar fejten tnllnbe, 
f^o i)nnbrebe og balotrebfinbMpDe ScM. 
af Sbrfleme ooer be ilnflnbc og SbTfinne 
ooer be ^'unbrebe. 

53. Stribbmctnbene ^bbe rmxt bet, 
I)Ocr for fig. 

54. Cg Vtofe, og C^leafar, froeften, toge 
Wulbet af gorflerne ooer be tufinbe og be 
bunbrebe, og be forte bet inb I gorfam* 
lingcne >|(aulun, tit en jbufommelfe for 
Sfraele l^orn for ^(Srrenft 9n|lgt. 

{. 10, 10. 

32. liaplttl. 

9?ub(n« tq <5aM( SBem bt^rt af WMe, «t fm 
Ut vani poa Min <£i(c af Sei^ancTi til tttti 
Hv), US. iBicU Hraifcr (cm ffftli hoatM^nf 
6ri5. a^cn ^a (( looc at g/a^at btvabnttt fRmfK 
t<rtf <Bre(rc til at {n^t^ge ^anaanf taiA. <ri?cr 
ilDiofr bi«f< to (Ztaninirr 09 Un haXvt 'Xanuk Qumf 
nir (ctte L'anb, 10^33* ^veti U bp^c aifMigl 

1. Dg Stuberift ©cm og C^ab* »oni 
baobe mc get og faare flotrft J^oe *, og be 
bcfaae bet iJano S^iefer, og bet )ianb W- 
leab, og fee. bet Steb oar et (beq^emt) 
StebtilR«. l«nof.46.33L 

2. Cg (9ab9 Born og Wuben6 Vm 
rom, og be fagbe til SRofe og kU (icafac, (Dtn riffbt VlDfc eefl. 18S Vi>iffrn, Dg til 3nnilg^tcn8 Sljrftcr, 
fltabt : 

3. fltarol^, og !Diboit, eg Sucfn. d(i 
Rimd, as itibea, og SIcalt, og Scbam, 
oa Hrts, eg emit. 

4. Ivt iaai, foin ^mn iKtwr (lagft 
fDT 3rrarl< Vlc[ilgtKt>> Snrgt, Dtt n tt 
SjnB foi g«c, og bine Xfanr ^m 9«- 

5. Cg bf fiigbi: bcrfcni Dl {)<iK funbrt 
Kaabt foe bint EMnr, bd lab btttc Sanb 
nim blDt XtencTc til Qlcobom, lab ot 
tllc naat oKr 3t>rbancn. 

6. 3M fdgbt WD(e til »abB eem og i 
NutKO* Vora: ffuUc (btrt fiiefcrc bragt 
i JtriqrD. og 3 fFuUc blioc bcr'j 

7. Cft l)Dl fon>ti)b< 3 3frJ(lB Btnifl 
Ijin-tt fru at bragt otxr til bet Sanb, fern 
^ncQ l>iW[gibctb(m>; Sffltof 1,38. 

R. £da gjorbc (btre gabir, bn )cg 
ftnelt tKDi af Sabtft-IQarnca. til at btUt 
£aatrt. AiRof. 9,93. 

9. Xt,i tic git 0(1 til Qfcoia SVxt, og t(- 
Uat taibrt, og bt foratntiic 3fraeia 
Sterna aintt, at b( Ith blibc Icmrac 1 
KanM, Ton ^mit t)aM glut bcm. 

10. Cg ^tmne Srcbt otitiinbtte ben 
fjRiinrTag, og iMn footr, og fagbt: 

It. Xitft Slanb, fom m obganqnt af 
Kunpiro. fra toHflargaciIc og bnotm', 
flai trtt \a btt 2anb, fom |cg ^aorr Foont 
flbrjliam, 3faat og Satobi tljl bt fyiot 
Mti fulMomnuIlgni tftrcfulgt mig; 

13 llnblagcR Salrb, ^(bhunnr btn itC' 
Dtiltcra Sea, og Sofoa KunS 8oa ; tbl 
be haobf fnlbtommtligcn tflerfulgr ^t- 
Tcn. c. 14. 30. 3of. H, 6 14. 

13. SaaobtiiDbtrt^ntiieSrcbc imob 
S'rjfl, og I)an lob bcro bunft bib og bib 
1 ^rttafnrrtltiMVaT, Inbtll al bfnSlvgt 
fit Snbt, fom gioibc btl Cnbc foi ^r- 
rrna Dint. 

14 Cq \tt, 3 m obftanbnt t tbect gn- 
brn airb. fn fflctngbt of TDntiigt Vtrn- 
onlcr. ot glorc jj&imig gruoiiiK Sccbt 
cnbau nmt Imob Sfrad. 

15. 71)1 brrfoni 3 brabt tbrr bort fra 
hdm. tsi jTal l>ia cnbau Uingn labc ^m 
biiK 1 rrttn, og (bcmtcb) forbanx 3 alt 
brttt jfoll. 

16 ia qll be fmn til fjam, og fagbc : 
bi clL lirun bpggf gaan-Sittr ixr til oori 
ft«, ofl Slater for boit fmaa JBora. 

17. nca Dl. bl oil bnxcbnt o«, og oati 
firrblgr, for SfrotlS fitrnt Ib|^, InUU at ol fort bent til brrrt) eicb, og bore 
foiaa UoTB Hal bitot 1 bt faftc Stcbcr, 
for Sanbctt 3nbbi)ggtrrt StvlB. 
Sif. 4. 19. u. 

18. SJl till Ifh btnbe Hlbagc 111 ben 
i^ufr, fortnb H^tatlt Seen iHnc Inbtogrt 
dwr |in art). 

19. 3:1)1 ol oil Iftr avx mcb btm paa 
I)ltn Sibc Sorbunni, og brbrt frtm; tnrn 
bor Sro jlal tilfalbc o6 t^a bcnnt SIbt 
Sorbantn mob Sftta. S Dtof. 3, 18. 

so. Og Wofc fagbc til bent : bcrfom 3 
oil glocc brnnc (Ulerning. bcrfom 3 bfl 
bcDccbac cbci til £trlb, for ^SncnS *ii- 
fiflt, 3of. 1. 13. c. 4, la. 

91. Cg 3 bll, ^T ibnxcbnrt af tbrr, 
bragt owr 3or6antn for ^mne Xntlgl, 
inbtti ban Ijar fetbrebtt flat gicabn fra 
fit Slnflflt, 

23. C>fl ^anbrt bliotr tinttrlagt for j)IEr- 
rrnS anflut : faa moot 3 bertftcr btnbt 
tfibagt, OR 3 flal octrt uilnlblgt foe ^Sr- 
rrn, og for afracl, og 3 Bal fyxx btlte 
Sonb tU Qitnbom, for ^rrcnS Knftgt. 

23. ailtn btrfom 3 i'tt oil glort m' 
ISM, \tt ba tiaot 3 fbnbtl Imob ^rrtn, 
on Dibrr, at tbcrS €i)nb flat flnbt tbcr. 

34. {Saa)bi)Bgcr«(r£tcebtrforfbrT6 
fmaa it*ern, eg Stlrr foe tbtrS fmaa 
Coag, eg glertr tfttr btt, fom tr ubgoatt 
of rbcrt aJtunb. b. 16. 

35. Cg (^DCT af) 0!abe Sorn eg ato- 
brnS Hem fagbt tU ailofc, flgcnbc: Unc 
2|rncTe Rat gjerc, faafom niln ^cm ^• 
Dtr bcfalct. 

26. Uort fmaa Bern, bort fiuflmtr, 
oort gx, og allt Dort etcfttr, btm bitbc 
brr, 1 eucabfl etcebtr. 

27. aJttn bfne SJratrt bH btage obtr, 
Iji'erfom tr bciwbntt til £trib, fi>r ftllr- 
reiiS Rnflgl, 1 Jtrlgtn, faafem mln ^em 
h"- 

38. 3)a bob iDlofe paa btitt Ctgnt 
iiltafar, ^raften, og 3ofDa flitnS Sen, 
og bteDrrfltaf 3fraciefierae£liimmtrt 
g<Tbrc, r. 31, 36. 

39. Cg moft fagbt til btm: bcrfom 
dabl Som og ttuotnt 8ani bragt mib 
ebtr oorr 3orbaatn, ^btr enMbntt HI 
Xrigen, foe ^SrrcnS flnflgt, og Sanbtt tt 
tinbtrlagt for tbceS Infigt, ba ftal 3 glM 
Mm bet ^Db eilcob til (ficnbom. 

30. SKen bcrfom bt ittc bragt bctctb- 
ncbt Obtt mcb ebtr, ba flal be tagt (fln) 
mlbt Iblanbt ebtr 1 CanQant tiaii. 18B ^en flerbf 0loff B09. SI. Mi^ og bu ffal qtot dltafar, ^rceflcn, ^^ritnd 
CplDftcifc. 

30. Dp bu ffal taflc af SfracW ©OTn§ 
fcalDbcel, fft (Stoffc), fom be (^auc) be- 
fommft, of (bwr) balDtrcbflnbottiuc, of 
SNtanefTrr, oq af ftort Dbot}), og af 9fe- 
nernf, og af fmaat Zroctq, af aUe tBccfler ; 
og bu ffal giDc iiieDitrrnc brm, fom tage 
bare paa i^rrrnO ^abernafrld IKarctotnt. 

31. Og Wlofc, og Glcafar, H-^rocflcn, 
glorbe, faafom ^(Jrrcn b^obc bcfalet 
»Jofc. 1 SKof. 6, 22. 2 SWof. 7, 10. 

32. Dg bet itagne, brt oorige af )Noi>et, 
fom 3trib6'9olfct baobe roort, txtr fmaat 
Dootg, ffj? bunbrcbf tuflnbc. og balurjcrb- 
finb^tboe tuflnbc, og fcm bunbrebc. 

33. Cg ftort Cootg, to og ()alofitrbf1nbd'- 
ti)oe tufinbc. 

34. Og Vlfcncme, ten og trc|lnbWt)bf 
tufinbe. 

35. Cg bcSncnncfTcrt^crfoncraf Cloinb- 
foif, fom irrr baobc fjenbt ^(anbfiene 
Bamqocm, alle be ^erfoner oare to og 
trebloe tufinbc. 

36. Cg i&aiobclen, (nemllg) bere6 Tcei. 
ber oare ubgangnc til 3tri^cI^ i»ar i laUct, 
af fmaat Clocrg. trc bunbrcbe tufinbc og trc- 
bioc tnfin^e, og fbo tufinbc og fern bunbrebc. 

37. Cg ben oiofc 3um til feiirren of 
fmaat Clbotg, Dar fe; bunbrebe og fcm og 
baloficr([inb6tt)Oe. 

38. Cg af ftort Cbccg oar ben fc5 og 
trebioe turnibe; og ben oibfe €um af 
beni til Ji^fcrrcn, oar to og balofltrbflnbd- 
iboe. 

39. Dg af ^fcncrne bar ben trebioe tu- 
flnoeog fcm Ijunbrebc; og ben fiftfe Sum 
(If bem til ^(irrcn. oar cen og trcflnbft- 
tboe. 

40. Cg af ©Icnncffcrd ^f^foner bar ben 
fei;tcn tufinbc ; og ben oiofc Sum af bem 
til ioGrrcn, oar to og trcbioc Vcrfoncr. 

41. Cg aJlofc gao eieafar, ^roeften, 
&(Srrcne Cbloftclfcft oiofc Sum, faafom 
^Grren baobe bcfalet «lofe. 0. 28. 29. 

42. Tg !Jfrael<j ^ernd 4»alobecl, fom 
Wlofe balobelcbe fra S)(oenbene, fom t)aobe 
flrcbct, 0. 47. 

43. 9)emHg 9}}enlghebcnd $^1lobecl af 
fmaat Goocg, bar trc bnnbrebe tuflnbe og 
trebioe tujinoe, fl;D tufinbc og fcm l;un- 
brebc. 

44. Dg af ftort Clbag oar ben fcj og 
trebioe tufinbc. 

45. Dg af afenerne oar ben trebioe tu- 
flobe og fcm (^unbrebc. 46. Cg af SlenncffrrO f^onor Dor fen > ' 

fe;ten tuflnbe. 

47. Cg^ofetogafSfraeieeerne^olb- 
beel, ect (Stbfte af bet, fom be ^Dbc) be* 1 1 
fonimct af (^liotrebflnbdti^M af SRrnnelbr ■ > 
og af ^i)r, og ^an gao StDUrrne bra, 
fom togc oare J^a ^rrenS ^abenuMI 
S^arctotgt, faafom £Sntn hattt befmrt 
»{ofe. 

48. Cg be, fom bare fatte oDcr br So- 
finbe i ^otren, Sbrfteme oocr be ^nflafec, 
og iti)rftcrne oocr be ^unbrcbr, gif fin 
til ilUofc. 

49. Cg be fagbe til 9Rofe : bine ^ 
ncre baoc taget^ooeb-(S»m) ^^aaM^I- 
mctnbcne, fom bare unbcr bore ^nber. 
og bcr fattebeO iffe en Wlatib af 06 i Pal- 
let. 

50. I>crfor offre ol ^(Srrend Cfftr, IjKt 
fom I)aocr funbct G^ulbfar, tKnU'SmbHt, 
og ^mi'S^aanb, (ifinger-) ttinge. (pR«) 
9linge. og 8rbfl-^clte til at glare gorii- 
gclfc for oorc Side for i^(Srrend Snflgt 

51. Cg SWofc, og (Slcafar, $rarften. tope 
famnie ®ulb af bem, \a aUcl>aanbe gjcrt 
5oi. 

52. Cg alt Cbloftelfene 9nfb, fom fee 
obloftcbe for i^iSrrcn, oar fc^tcn tnfinfee, 
fbo buntrebe og NilotrebfinbCtpDc 3cM, 
af gbrfterne oocr be tuflnbe og SbirflerDe 
oocr be ijunbrebe. 

53. Stribdmctnbene ^bbe rmxt bet, 
i)Ocr for fig. 

54. Cg SJtofc. og (Slcafar, fnrften, toge 
C^ulbct af 7^))rflcme oocr be Snjlnbe og fee 
i^unbrcbc, og be forte bet inb i Sorfam- 
lingcno >|(auiun, til en Sbufommelfe for 
3fracl«> )»0rn for fcGrrcnO anflgt. 

{. 10, 10. 32. €a))itel. 

IKubcni eq OaM SB0m brgkrc af fllb|r# «t fM 
in I'anb |Ma hiin <^'i^c af Sei^ancn til ttrti 
Tin, 1«5. -Ticfc (Irafcr tent fffr0 baartcUfOif 
di 15. iPltn ta tt low at gaae be9a^^r^t f crm fK 
ttni (Brebre til ot intta^t ^MinnM vaiA. jfrrf 
tJKefeM«fc to Stanimcrog t^n f»lvt *XanMk Ciow 
nic (rttc Var^, 10^33. fyioti U bp^i adMifl 

1. Dfl 9tubcri« iPom og ®ab* »oni 
baobc nif get og faare ftotrft get ■, og fee 
bcfaac bet ifanb ^iaefcr, og bet iianb C»i- 
Icab. og fee, bet Stcb oar et (beqoemt) 
StcbtilJtct. l!i)lof.46.3gL 

2. Cg Okibd Bom og fHuben6 Son 
rom, og be fagbe til iDtofe og tU (icafar, Orv ritrbe 0tofe Od^. in 09 tU IRnilgiebaie g^rfUr, fi« at trf foit bem HI bm6 6teb. 00 bore 

fmaa Bern ftal blibc i be fa|lf Stotbcr, 

ok(. 00 IDibon, 09 3atfcr. 09 for Stoabttd 3iibbbggeR6 6fblb. 

g ib'Abon, og Clleair, 09 Bcbam, sof* 4, is. is. 

09 ibton, 18. $Bi k)U ittt benbe ttlbage til bore 

Kanb, fom i^mn (abcr pagtt ^nfr» fDrenb 3fraett S)«ro (kim inbtoget 

M IIKcni9beb8 tHnflgt, bet tr et tyxv fin 9rt). 

8^ 09 bine Z\tnnt fyxrx gee. 19. S^i Di bil ifl^ arte meb bem b<ia 

« fogbe : bcrfom bi {hioc fSnbet [[^tin ®ibe 3orbantn, 09 bcbre frtm \ ntrn 

V bine Cine, ba lab bette 2anb oor an> \tai tilfalbe od |)aa benne dlbe 

t Slenere til (tienbom, lab o9 3orbanen mob Dften. 5fKof.3,lS. 

ober 3orbanca. 80. D9 SRofe fagbe tU bem : berfom 3 

dgbe tftofe tU (»ab« Bern 09 til oil 9iore benne dierning. berfom 3 bil 

3eni: ffuUe ebert Srobre brage bebobne eber til 8trib. fbr ^rrenS Hn* 

og 3 ffuUe blioe ber? ppi, 3of. 1, 13. c. 4, 13. 

^ fbroenbe 3 3fraeI9 OornO 91. Dg 3 bii, ^ S^eootbnet af eber, 

I at brage ooer til bet ^anb, fom brage ober 3orbanen for ^ttrrend )ftnP9t, 

aber 9iDet bem ? 5 flJlof. 1, 28. inbtil ban ^x fbrbrebet ^ne glenber fta 

giorbe eberd gctbre, ber ieg flt9ln|l9t, 

n af Itabed-IBarnea, til at befee 22. C9 ^nbet bliber nnberlagt for ^r- 

5 SRof. 9, 23. rend SInfint : faa maae 3 berefter oenbe 

be gif Ob til dfcold Stof» 09 be- tilbage. 09 3 ffal boere uftblbige for j^r- 

ibet, og be fort)enbte 3frael9 rtn, 09 for 3frael, 09 3 flal ^be bette 

^ieite, at be iffe oilbe fomrae i Sanb til flienbom, for ^drreaS VnPgt. 

OB Sj^mn (labbe gioet bem. 23. SRen berfom 3 ifte bil 9lore faa- 

c. 13, S4 fM. lebed, fee ba (^abe 3 fbnbet imob i^rren, 

feinen6 firebe ot)totnbteO ben 09 olber, at eber6 @bnb ffal finbe eber. 

)a§, 09 ^n fooer, 09 fagbe: 24. (Saa) bb99er eber Stoeber fbr eber9 

Ife fftoenb. fom ere ob9<tQ9ne af fmaa )B«m, 09 ®tler fbr eber6 fmaa 

. fra tboe 9Iar gamie 09 berober, DDoeg, 09 glorer efter bet, fom er nbgaaet 

t bet Sanb, fom leg baoer fooret af cberd flftunb. b. 16. 

, Sfaaf 09 Safob \ t^i be l)at)t 25. Cq (bber af) Olabe B«m 09 An- 

mmeligen efterfulgt mig; bend Oom fagbe til flftofe, flgenbe: bine 

Mtf. so, M. 2 «of . 33, 1. 4 «tf. 1, 8. i|f ncre ffal gjore, faafora min fterre Ja- 

ilagen Caleb, 3tbbunne ben Jte- t)er bel^let 

zea, 09 3ofoa SRund Son ; tW 26. (Bore fmaa ©am. bore ^nftmrr, 

fBlbrommcligen eftcrfulgt fcftr- oort got, 09 aUt bore »eefler, be ffal bUoe 

c. 14, 30. 3of. 14, 6. 14. ber. i (iileab« etaber. 

aobt«Bbte«fterren«»rcbe Imob 27. Wen bine J|enere bll braqe ober, 

J ^n lob bem oanfe bib 09 bib i^txx fom er beoabnet til Strib, for ftCr- 

)rrctboe«ar, inbtil al beneioegt renfl anflgt, I Wgen, faafom mIn fterre 

fom giorbe bet Cnbe for ij^Sr- {i^er. 

e. 28. IDa b8b flRofe boa beree Qe9ne 

fee, 3 ere opflanbne I eber« got- dicafar. Sf^vot^tn, 09 3ofDa Wune eon, 

». en SRizngbc af fbnbige 0{en- 09 be jroer|le af 3fraeld eemO etammrrd 

glcre S^ntttt grumme Crebe gotbre, c. 31, 26. 

m imob 3frael. 39. s\^ vtoft fagbe til bem : berfom 

berfom 3 oenbe eber bort fra dabs »)pni og flJhibenS 0jom brage meb 

jTal \)an enbnu lotnger labe bam rber ober 3orbanen, bber Oeooebnet til 

On, og (bermeb) fortxxrbe 3 alt jWgen, for fidrrenO infigt, 09 8anbet er 

!. unberlagt for eberS Hnflgt, ba ffal 3 glK 

gir be frem til bam, og fogbe : bem bet Sanb dileab til (ilenbom. 

» bbgge gaare-8tier ber til oort seib. 4, is. 

iiober for bore fmaa Bom. 30. Ota berfom be Ift^ brage bebab- 

■ bi. bi trtl bctMtbne od, 09 bare nebe ober meb eber, ba ffal be tage (icb) 

or 3frael« fioni* bpgt, InbtU mibt Iblanbt eber i CaoaanA l^nb. 184 rcn flcrbe 5)Jofe Boq. 3*3. 33 Cat. 31. Cg i»a\>b iBorn og iKiibcnd ^«rn 
fbaietoe, og fastt: f^b ^ttrrcn ^oer 
talct til bine Sitnrrt, faalcbed bU Dl g|mt. 

33. IBi, bl bil bra^e bcbcebncDc for ^(Sr- 
Ttn6 Snfiqt obor i Ganaand 2anb, og bor 
0rbd (Eienbom ffal bl il^abc paa bcnne 
6lbe Sorfcancn. 

33. ^aa gaD laOlofc bem, (ncmlig) dkibd 
Sern og Wubcnd IBorn, eg ^alubden af 
S){aaadfc 3ofe|)f)d Send Stainmc, 3ibond 
brn ^moritiffe jtongcd Atige. og CgO, 
Aongcn of !6afand )Higc, ^anbrt mrb line 
8tabcr paa Oircenbfcrnc, (ia) itfanbetd 
etorbtr trinbt omfring. 5 mo^ 3, 12. 

C. 29, 8. 3of. 13, 8. c. SK, 4. 7, 

34. Baa bi)ggrbe ®abO 8orn ^ibon, 
oq fttarothr og ^roer ; 

35. Cg )Htarot!)>-3opban, og Satfer, og 
Sogbca ; 

3G. Cg S9ctf)''nimra, og fbctl)'fyiran, 
fafte etocbcr og gaarc-Stier. 

37. Cg Mubcnd iBom bbggebc ^edbon, 
og (ilcalc. og Jtiriatbiijiin ; 

38. S?g 9tcbo, og sBaal-S^ron, fom be 
foranbrrbc 9{abncne ^aa, og 3ibma ; og 
be nctDnrbc mrb 9lam 8tabcrnc, (f^Dcr 
mcb fit) 9tabn, fom be bnggrbc. 

39. Cg SOlacblrd )Ocrn, i){anadfc e^nO, 
git inb i QJ^iirab, og inbtogr bet ; og f)an 
forbreb ^morttcrnc, fom bare bcrubi. 

1 Wof. 50, 23. 

40. ^a gab S^ofe mad)\T. ^anah\t 
Son, (^Ucab ; og ban borbc brrubl. 

41. %)lcn 3air, SRanadfc 8on, gif ben, 
og tog bereft ^\)cx Inb, og falbtc beni ^a- 
rotb-3alr. (Torn. 10,4. l ftron.2,21.22. 

42. Cg 9{obab gif ben, og inbtog ftenat 
og'beno tilborenbc ibt)tv, og falbtc btm 
9ioboI), (ftcr fit 9(abn. 

33. ^alplttl 

SKofc htdxivtr Sfrarii 9^0rn£ Kciffr, fra ^e br»9f u( 
af Wnnptcn til be font ti( CanaaniF ^mH Grants 
frr, l:4!i. ^tnn btfaUt Urn atttt, at uWrivt 
«a( Hantttt Sntboogcit/ eg at ub^U eantet for* 
Bl(^clfl Hot, SO^SG. 

1. !Dl&fc crc SfraeW ©jorn* Welfer, fom 
barf ubbragne af 9ilgt)bti Vianb, tfttr 
btrtd ^otre, formebelfk ffltofe og iKaron. 

C.9, 23. 

2. Cg iWofe ffrcb bered Ubgange, eftcr 
bered Wcifer efter ^Crrenfi SJlunb, og 
biofe ere berefi Weifer, efter bereft llDgangc. 

3. Vlemlig be reifle fra Waamfeft i ben 
forfte SRaaneb, paa ben femtenbe X^ag i 
ben forflf UMaaneb, paa ben anben ^aa- fCc-Dag ubgif 3fraelft S^orn Deb en ^ 
ibaanb for allt 9itf^tenM Olne. 
9fliir.nri7. ci4,8. 

4. Cg ba btgrooe Kg^lcnK aOe %tt» 
flC'gobte, fom ^rttn ^Dbeftaget ibtanM 
btm; og ^d^rren baobe (olbet tDon omt 
bereft (Suber. df. 19, 1. SSRof. 12, IflL 

6. Cg 3frael6 »om reifle fra ttoomH 
og feirebe fig i ®ud)ot. S flftof. 12, r. 

6. Cg be reifle fra ®nd)ot, og be leficte 
fig I (itfyim, beb Gnbcn i Orfen. 

7. Cg be reifte fra dt^im, 09 Denbften 
til ^il)ad)irot, fom cr lige mob 9^l-3e- 
pbon. og be leirebe fig lige mob SRigbol. 

8. Cg be reifle fra <|Jil)a(l>ln>t. og git 
mibt igjennem ^aoet i Orfen ; og be gif 
tre !Dageft Weife i iitl)am^ Drf, og be Iri- 
rebe fig i a)lara^. 2lDlof.l4.i 

C« 15, 93. 

9. Cg be reifle fra ^laxah og fom til 
(Kiim ; men i dlim bare tolD Sktnbfilbrr. 
og lKilbfjerbflnbftt)^beH^tine-$nitr. og fee 
leirebe fig ber. 2Vlof. 15,S7. 

10. Cg be reifle fra Slim, og be Irircte 
fig beb bet rcbe i^ao. 

11. Cg be reifle fra bet nbe Styit), ogbe 
leirebe fig i ben Crf ®in. SlRof. 16, 1. 

12. Cg be reifle fra ben Orf ®in, og be 
leirebe fig i ^o|)bfa. 

13. Cg be reifle fra lDo|)^, og be lei- 
rebe fig i aiuft. 

14. Cg be reifle fra tlaft, og be leirrte 
fig i Mepbibim, og ber (^bbe golfet itft 
Viinb ut brirre. 9fllfof.l7.l. 

15. Cg be reifle fra fRep^lm. 00 be lei- 
rebe fig i Sinai 2rf. 2«Rof. 19. 1. 

IG. Cg be reifle fra 6inai Zrt, og te 
leirebe fig i Jtibbrotb-^ttaaixt. 

C. 11,34.35. 

17. Cg be reifle fta Kibbrot^battooba 
og be leirebe fig i feajerot. c. 1 1. 3i 

18. Cg be reifle fra feajerot, og be lei- 
rebe fig i Witma. c. 19, 16. 

19. Cg be reifle fra Kitma, og be leirebe 
fig i flUimmon-^ert). 

20. Cg be reifle fra Rlmmoa-fcRg, og 
leirebe fig i Sibna. 

21. Cg be reifle fra Sibna, og be leinte 
fig i Wiftfa. 

22. Cg be reifle fra «iftfa, og be leiicfee 
fig i ftebelat. 

23. Cg be reifle fra ftel^Iat, og be lei- 
rebe pg }^aa Sepl^erd 0jerg. 

24. Cg be reifle fra ©epjerg JBIeig, og 
be leirebe fig t ^raba. 33. 84. Ca^ S)eii flerbe SRoft 0oq. 95. Cfi be iclfte fra ^raba, og be lei- 
rrte Pn i iKafebdoth. 

26. Cg be rrifte fra Vtattitiot^, og be 
kiicbe flfl i !labatf). 

37. Cg be niftt fra Ita^t^, og be lei- 
ntt fig i tlbarab. 

98. Dg be reifle fra it^ra^, og be lei- 
rrce Pg i i)titrd. 

99. Ca be reifle fra SRitfa, og be leirebe 
fiq i ^fmona. 

30. Og be rrifke fra ^fmona, og be 
irircbe fig i tRofrrotb. 

31. Og be reifle fra Vtoferotl), og be 
Irircbe fig i iBnee-Saafan. 

59M. 10, 6 (M. 

3a. Cg be rrifte fra iBnee-Saafan, og 
b( idrc^e Pg i £K)rbagibgab. 

33. Cg be reifle fra i^orbagibgab, og be 
ic;FCt>e fig i 3otbbata. 

31. Cg be retfle fra 3ot^bata. og be lei- 
retc fig i ^brona. 

3a. Dg be reifle fra Sbrona, og be lei- 
rc^e Pg i Q^longeber. 

36. Cg be reipe fra d^iongeber, og be 
leirebe fig i ben Srf 3in, bet er Aabed. 

C. 2, 10. 

37. Cg be reipe fra ftabe^, cg be leirebe 
Pm bo6 Drt ejerg ^or, Deb dbomft ^anbd 
iintc. e. 20,99. 

3S. Ta gif ^rotflen 9arcn op paa bet 
S^jrrg ^or« efter ^rrend 9lunb, og bobe 
bcr i bctf^rretboenbeilar, efter at 3fraeld 
ft.^crn Dare nbgangne af 9vzgt)pti)fanb, i ben 
ffiiiteillaaneb, paa ben forpe iDag iVlaa- 
ncbcn. C. 20, 25. 5 SRof. 10, 6. C. 32, 50. 

39. Cg ttaron oar bunbrebe og tre og 
tRix 8ar gammel, bcr f^au bobe paa bet 
ft?:erg ^or. 

40. Cg ben Gananite 0rab6 itonge borte 

Ui. og ban boebe fonber paa, i bet iiianb 

Ganaan, ba 3frael6 !Bom fom. 

c. ii, u 

41. Cg be reipe fra bet IBjerg ^or, og 
be leirroe Pg i 3almona. 

42. Cg be reiPe fra 3^(niona, og be lei- 
rebe pg i i|^bunon. 

43. Cg be reiPe fra $^unon, og be lei- 
rebe Pg i Cbotb. c. 21. 10. 

44. Cg be reifle fra Cbot^, og be leirebe 
fui Dcb tKbarimo ^ie, Deb SRoabiterned 
Vljabemarfe. 

45. Cg be reiPe fra ^iene, og be leirebe 
Pg i Xibon-Oob. 

46. Cg be reiPe fra ^Ibon-Clab, og be 
reirrbe |^ i Blmon-^lblataim. 

47. Cg be iripelitt Slmon-^Dlbbitaim, og be leirebe Pg oeb «barim« S^lerge. lige 
mob Wcbo. 5 Wof. 34, 1 

48. Cg be reiPe fra «barimb ibjerge, og 
be leirebe pg \\u i)ioabitemed fletteSlar- 
fe, beb Sorbnncn imob 3erid)o. e. 99. 1. 

49. S)ten be leirebe Pg oeb Sorbanen, 
fra »ctl) Scflmot, til abel-3ittim, |>aa 
iDloabitemee pctte ^arfe. 

50. Cg S^^xnn taiebe til SRofe, paa 
9){cabitcrned flette 9)Iarre, t?eb 3orbanen, 
imob 3erid}0, og fagbe : 

51. 2ael til Sfraeld »om. og bn fTal 
Pge til bcm: naar 3 ere gangne oDcr 
3orbancn, inb i (Sanaand 2anb, 

52. a)a Pal 3 forbrioe alit Sanbetft 
3nbbt)ggere for eber, og forbctroe alle be- 
reft ubgraone (Stene), og 3 ffal forbotrbe 
alie bereo pobte ibillcber, og obeloegge alle 
bcrcd <i)oie. 2 ^(of. 23, 32. 3% 

5 :lKof. 7, 'i. 3of. 1 1, 13. 3 £*'of. 28, 1. 30» 

53. Cg 3 Pal inbtage !t;anbrt, og boe 
berubi, tt)i eber l^aoer jeg gioct )ianM, til 
at eie bet. 

54. Cg 3 Pal tage 2anbet til «n), beb 
2ob efter cbcrft 3lagtcr, ben, fora er 
mange, band ^ro ffal 3 fomiere, og ben, 
fom er faa, l)and iix\) Pal bu gjore miu- 
bre -, boor ^obben ubfommer for bam, ber 
Pal bet t)ore bam til ; efter ebcrd gotbrrt 
Stammer ffal 3 tage bet til '^to. 

(. '2»i, 54. A5. c. 35, ^, 3o(. 14, 3. 

55. Cg berfcm 3 iffe forbrioe Vianbetft 
3nbbbggere fra eberft 9nPgt, ba ffal be, 
fom 3 labe blioe tilooerd af bem, oorbe 
til !^orne i ebcrd Cine, og til ^robbe I 
eberfi Siber; og be Pal trange eber f bet 
iianb, fom 3 boe ubi. ITom. 2. 3. 

56. 3aafrai bet Pee, at ligefomteg tcxnfte 
at giore oeD bem, oil jeg glore oeb eber. 

34. Gapitel. 

e>^rr(n un^ervifcr ffiofc oni ^anaant VanH 9anNs 
niftrt< <N) (*irftn(;>r, 1=15. O9 utnorvncr loiv 
fXmxi, fcm ftulDc utitU Ut ibtanM 3(racl» »§m, 
16s2). 

1. CgMrren taiebe til SWofe, og fagbe: 

2. et)b 3fraeldiBorn, og bu pal Pge til 
bem : naar 3 fomme til (^anaanft iiianb, 
ba pal bet occre bet 5i!anb, fom eber ffal 
falbe til 9ro, (nemlig) (SanaanO ^anb, 
meb biOfe Qirotnbfer. 2 SDtof. 23, 31. 

5'.»>.V. 11,31. 

3. Cg bet fonbre ^lorne ffal bare eber 
fra ben Crf Jin, ocb (Sbomfi 3ibe, og 
eberd \!anbenioerfe ffal ocere i Sonben fra 
dnben paa bet falte ^o, imob 0pen. 

3of. l^l« llXof«14,a« 186 Den fjcrbe 9J?ofc 8?og. 34. 35. Gan. 4. Dg fSanbrmorrfrt ffal f^at for eber 
omfdna fira ®0nbcn, for D^oangen tt( 
ttrrabblm* og ^aat igttnnrm til 3\n, og 
bctO UbQanq ffal Dare til @cnben for 
Jtabcd^&arnca, o^ bet ffal gaac ub til 
4^afcr-9(bar, og gaae oDcr til Sjinon. 

5ef, 15, 3, 

5. Cg Sanbcmoerfct ffal gaat ontfring 
fra 95mon til 9(fgt)t)ti Sotf, og Ubgan- 
gen berpaa ffal borre til i^abet. 

6. Cg (angaaenbe) J^anbemoerret imob 
fteflen, ba ffal bet ftore feau oocre eber et 
Sianbemoerfe, bettc ffal bctre-ebero Xanbe- 
mocrfe mob ©eften. 

7. Cg bette fifal bare eber 2anbeniarfet 
Imob Worben : 3 ffi»l f«tte ©roenbfe for 
eber, fra bet flore fcao til bet ©jerg ^or 

8. J^ra bet ©ierg ftor ffal 3 fottte 
Ci^rcenbfe inbtil man fommcr til ^amatf), 
og ^tjanbemotrfete Ubgang ffal ocere til 
3cbab. c.l3,2l. 

9. Cg ?anbemarfet ffal gaae ub til 3i- 
pi)Ton, og betd Ubgang ffal bcere oeb ^a- 
far-dnan; bette ffal bare eberd iianbe- 
marfe imob 9lorben. 

10. Cg 3 ffal maale eber6 8anbemarfc 
imob riten, fra $»afar-(5nan til •3c|)f)am. 

11. Cg iianbemarfet ffal gaae neb fra 
ecbham til JHibla, til Cflcn for «ln, og 
SJanbemctrfet ffal gaae neb. og rcrc beb 
eiben af (£inneret(j i^ao, Imob £r(len. 

llic. 5, U 5 iWef. 3, 17. 

12. Cg ^anbemctrfet ffal gaae neb til 
3orbanen, og bete Ubgang ffal bare bet 
falfc $»ao ; bette ffal bare eber Sanbet, 
nub fine (^ranbfer trinbt omfring. 

13. Cg ajlofc bob SfraeW »orn, og 
fagbe : bette er bet »anb, fom 3 ffal tage 
eber til ^ro beb iiob, bbilfet 4>Grrcn befoel. 
at giDe be ni Stammer, og ben l^albe 
8lanime. 

14. 2t)\ be Wubenitcrd ^ornd etamme 
efter bered gabred ijuuft, og be ®abiter6 
i^orno 3tamme eftcr bereo gabred ijuuft, 
be babe faaet, og ^ianaofe i^aloe 8tani' 
me, be (^be faaet bered ^ro. c. 32, 33. 

5 JKof. 3, 12. 

15. ^e to 8tammer, og ben ^Ibe 
etarame, be l^oe faaet bereO ?lrb, }^a 
brnne Sibe 3orbanen mob Sfridio foran 
mob Cften. e. 32, 32. 

16. Cg ^drrcn tolebe tU ffllofe, og 
fagbe : 

17. I)ldfe ere Wabnene \xia be ffllanb, 
fom ffal bele eber Sianbet til an>: Clea- 
far, Vraflen, og 3ofDa, 9eun6 eon. 18. Cg en finite af (tocr) 
ffal 3 tage til at brte Saabet m Vivl 

19. l>idft ere Ramitiie paa be Otonb: 

af 3uba 8tamme, dattb Srt^f^nnr $«■. 

do. Cg af 8tmeon6 IBorne etamiu; 
8emuel 9mmil)ub9 8on. 

91. Hf Skn3ainio« ®taiiiiiif, (Ellbofe, 
Gbiflond 8on. 

23. «f Dand Oeme etammr , en %i^ 
S)uffi 3ogli eon. 

23. Hf 3ofepl)9 eem: af flRanoMr 
ibernd 3tamme, en gt^rftf , ^nicl (SplioM 
©on. 

24. Cg af (I|>i)raim9 »0m9 Stamm 
en gbrfle, 5temuel SipbtbanO 3on. 

25. Cg af ®ebulond S^nd etaanK, 
en gbrfte, (^lija))ban ^amac6 <30il 

2G. Cg af 3fafd)are »ern« &atam, 
en tfbrfte, i^altiel «fand Sen. 

27. Cg af afer« JBome (Btaminf, ei 
Sbrfle, )R(t)ii)Ub Selomi Son. 

28. Cg af «ap()tt)aii »eme etannt, 
en %t)Titc, ^bal)! 9mmll>nb6 €«n. 

29. Diftfe ere be, fom Sfimn beb, at 
bele art), imeUem Sfraeie SJorn i Co- 
naand ^anb. 

35. C[a))ittL 

Jb^rcn befoUr iitatlt ««rn, at gioc tnkutm fill 
Ctcc^r mci ttta 9orilff^rr af Utn Hn, IsS. If 
^cnl fEuflc Mtrc Ux daftesttt for SKani^taka, 
Csl5. {*9rren glwt Un^rrrfning on* bM^ fw 
9Ranb(ro^rf brr maant fine (crt)cii« eg ^ricM 
Ut fbilde MUi mth ttm, iea34* 

1. £)g ^rren talebe til Olofr }^a fee 
SRoabiterd flette fiRarfer, beb 3orbaiieB 
mob 3erid)0, og fagbe : 

2. »Db 3fraelfl »orn, at be olbe toi- 
terne af bered Urod (^ienbom, Staeber at 
boe ubi; berf^od ffal 3 gioe ^eoiternc 
gorftaberne til Stoebcrne trinbt omMiifl 
bem. 5of. 21, 1 

3. Cg be ffal ^be Stabeme, til at hot 
ubi : og bereS gorftaber ffal b«rt for be- 
reo defter, og for bered Oobd, og for aOe 
bereS Tijr. 

4. Cg etabemeft gorflaber, fom 3 |tol 
gibe l^coiterne, (be ffal bare) fra Stabft- 
muren, og ber uben fore, tu^abc ilrs 
trinbt omfring. 

5. ^aa ffal 3 maale nbenfor Stabov 
fra bet oftre ^jorne, to tufinbe ftlcn, og 
fra bet fonbre $>|orne, to tufinbe Wen, 
og fra bet beftre ^jorne, to tufinbe Ulcn. 
og fra bet norbre ^jerne, to tufinbe Vlra, 
og Staben (ffal bare ber) mibt nbi*, bctle 
ffal bare bem StabemeO g[orflaber. l6.Ca|>. Sen fftrbe VtoU SSog. 187 6. Cg af ®tflebfrnf, fom 3 fVal fiioe 
ifDitmir ffal toert fa; Xiiflnptd-iStotbcr, 
'om 3 ffdt piD^t <it iRanbbrabcrcn ran 
1^ bf rfirn ; fbrnbf n bem ffal 3 git'c bcm 
!0 00 fk^tDDc <Stocbrr. D. 13. 

lfM.31#13. 5:!i;cf.4,'ll. r. 10,S.9. 3of. 90,S. 

7. tlllf Stcebcrnc, fom 3 ffal git>f ScDl- 
erne, ftal tMtrt ottc Dg f)7rrttt)bc Stotber, 
fin ofl bcrrd jforflctbcr. 3of. 21, 41. 

8. Og (anlan^cnbr) be Stctbcr, fom 3 
af fliDe af 3frat19 wxn^ dirnbom, ba 
al 3 ta(]c mcqet fra ben, fom baocr 
irqet. oq taqc libct fra ben. fom baorr 
brt ; I^Dcr rftrr fin HM tBcfTaffenbeb, 
m t€ ftal arbt, ffal gioe Stoiterne af 
nr 3totbcr. c. 26, 56. 

9. Cg ^Gntn talebe ti( 9tofc, og 

10. larf til 3frarl6 Sonm, og bn ffal 
Qr til bcm : naar 3 fomme ober Sorba- 
rn. i ^anaane >ianb, c. 15, 2. 18. 

11. Va ffal 3 ubnotonc cbrr 3tctbfr, 
r ffal tan !ltlf!ugr6'Stccbcr for cbrr, at 
s iRanbbrabrr fan fibe brrben, fom 
dacT rn ^)krfon (it)\ci) af en gorftf Ife. 

5 9Cbf. I!), 3. 

1-2. Cg be ffal bare for ebcr Staber til 
vinqt, for 91ob-.^ei}neTtn« at Wanbbra- 
i rni ifff ffdl b0f, inbtil ban haoer flaact 
?r INrnigbcbend Vnflgt, for l)ommen. 

13. Cfi be Stceber, fom 3 ftal gloe, ffal 
xirc fei: liipngt^Stabcr for cber. o. 6. 

14. Te trt '3totber ffal 3 gibe }^a 
inue 3ibe 3orbanen, og be tre Stctbcr 
'di 3 gioe i (Eanaand Sanb ; be ftal Dare 
:iinugt*-Statbfr. 

15. jor 3frael« Corn, og for en grem- 
Kb. ofl for en (Atotfl mibt ibianbt bem, 
'al bi«fe fei; atceber boere til en ililflugt, 
t bK7cr ben fan fiDe ber^^n, fom flaacr 
n V^rfon (iblcl) af en gorfeelfe. 

16. iDten berfom nogen flaacr l)am mcb 
;rm-2ci, og ban beer, t^an er en 0ianb- 
raber; ben Slanbbraber ffal bidfeligen 
cte?. 2 SRof. 21, 12. 3 SRof. 24, 17. 

17. Cg berfom ^n flaaer f^im nieb en 
:tem i ^anben. fom nogen fan boe af, 
g ban beer, ba er tKiQ tn SRanbbrober; 
rn iKanbbraber ffal bidfeligen bebed. 

18. fiiin ban flaaer b^ni meb ^roee-llol 
i^anben. fom ncgen fan bee af, og ^n 
ecr. bd er f>an en SKanbbraber; ben 
Hanbbraber ffal Diefeligcn bebee. 

19. eiob«4et«neren, fyin ffal labe bebe 
ttanbbraberen ; naar ban meber i^am, 
a maa ffon labe bebe Ifam. 20. Cg berfom ^n flober bam af ^b, 
eUcr (rafter) noget paa f)am mcD frit 
gorfat, at ban beer, 6 SJtof. 19, li. 

21. diitr t)an fiaaer bam af gienbffab 
meb fin i^aanb, at ban beer, ba ffal ben, 
fom flog, Diefellgen bebed, ^n er en 
SD^anbbraber; !6lob-^ebncren ffal labe 
bebe SJlanbbraberen, naar ^n meber 
f^im. 

22. 8Ren berfom l)an i en ^afl fteber 
bam uben gienbffab, eUcr faftcr noget 
2ei paa f)am, uben frit gorfott, 

5 axof. 19, 5. 

23. erier (bet ffeer) mcb nogen ©teen, 
fom man tan bee af, og l}an faae bet 
iffe, og lob ben faibe paa fyim, og b^n 
beer; og ban bar iffe fyin^ gienbe, og 
fegte iffe bane Ulbffe : 

24. Ta ffal be i 8nenigbeben bomme 
imcllcm ben, fom flog, og imeUem S^iob- 
^cbncren, eftcr bi^fe JRctte. 

25. Cg be i SRenigbeben ffal ubfrie 
9)tanbbrabcrcn af Silob - ij^nerend 
ii^aanb, og be i flJIenigbeben ffal labe 
bam fomme tilbage til fin ^ilflugt^ftab, 
ber l^i?or f)an flbcbe til ; og ban ffal blioe 
ber, inbtil ben yiJpperfte-H^rotft beer, fom 
man (^ber faloet meb ben i)ellige Clie. 

3 Otof. 91, 10. 

26. Vlcn om Stanbbraberen gaoer nb, 
ubenfor fin 2ilflugtd-8tabe aitarfeffici, 
ber l)\)OT ban fibebe til, 

27. Cg lBlob-.$)eDneren finber bam, 
ubenfor bane lilflugte-Stabd ^arfefffel, 
og IBlob-^conercn flaacr S){anbbrabcrcn 
it)jel, (ba ffal) iffe (l^olbcd) Silob- (Dom) 
oocr t)am. 

28. %l)i ban ffulbe blebet i fin Silflugtft- 
etab, inbtil ben yf)pperfte'^rotft bebt: 
men eftcr ben 9i)pcrftc-»procftcd SDoo, 
maa Stanbbraberen benbe tilbage til fit 
(^icnbomd Vianb. 

29. Cg biefe 2ing ffal oare ebcr en 
bcffirret SRet bod cbcrd <ifterrommcre i alit 
eberd SBoliger. 

30. 4(Dcr fom flaaer noger ^crfon, eftcr 
SSibncro SOtunb, ben S)tanbbrabcr frai 
man flaae if^jel ; men eet itiibne ffal iffe 
foarc imob en ^l^erfon, til at bee. 

5 !!Kof. 17# 0. c. 11), 15. S <f oc. 13# 1. 

31. Dg 3 ffal itre tage gorfoning for 
en S){anbbraberd ^^crfon. naar ban, fom 
bar gjort llret, (er ffblbig til) at bee; tl)i 
^n ffal otofeligcn bobee. 

32. Cg 3 ffal ingcn gorfoning tage 
for, at labe nogen pbe til {In ^iV^u^l^ 188 2)en fierbe Otofe Sog. 85. 3CCa*L flab, cUer at labe no^rn fommr tiibagc at 
boc i Vianbct, fcrcnb iNrotften bocr. 

33, Cfl 3 ffal iffc befmittc iaiifcct, fora 
3 boe ubi ; tbi l^lobct bet befmittrr >2an- 
bct; og for itanbet fan iffc ffec gorfo- 
nin^l for bet )Biob, fom ber nt>a\ch paa, 
ubcn Deb f)and S3lob, fom ubofte bet. 

34. Cfl bu ffal iffe jijorc 2anbet ureent, 
boiifet 3 boe ubi ; thi jeq i^^rren bocr 
mibt iblaiibt 3fraclb ^orn. 

36. CTabitel. 

9Kanadf( (Stamnirt ^vitftt b(ft>ar< fifl oMr, at noac 
.^cltipiKho^e S'fttrc i\i\uU ftq i en nn^<n <£taninie# 
faa Mro brrrs 7(ro Nrotxr forniiiitfFctr IM. S'lSfc 
f.iar ^cfalinfl ot gifte fig i tcrcd tctcn <ZtAmmt, 
hvilUt ^e eg 9J0rc, !»:1S« (elutningcii paa brnne 
Vcet, 13, 

1. SDfl t)f CH)erfte af gabrcnc. af ©llf- 
abd ^^crn() <8iocnt. Snacbird 3ond, 97ta- 
naftfe Sonfi, af 3ofcbb« »ornd Slotgt, 
gif frem, op be talebe for ffllofe ^nflgt, og 
for gorflerncb ^nfiflt. (fom bare) be o»)erflc 
gocbre Iblanbt 3fraelo 4^orn. c. 2G, 29. 

2. Cg be fagbe: ibGrren babcr bubet 
min fterre. at gite Sfr^cld SJorn Sanbet 
til ^rt) beb ^ob ; oq min $^erre er befalet 
af fciSrren at giDe bor ttroberfi 3ft**Pbe- 
^abd iKrb til band IDottre. c. 26, 55. 56. 

C. 27, 6, 7. 5of. 17, 3, 

3. Cq blcbe be en af be Sonner, (fom 
bore) til (anbre) 3frael6 Sonncrfe Stam** 
raer, tk ^uftruer, ba ftulbe bereft *rt) for- 
minbffcfi fra Dorc gcebreft 5lrt), oq lotqqed 
til ben Stanmicd 9lro, fom be ffal (>abe, oq 
forminbffeo fra oor Vlrob iiob. 

4. Cq naar 3ubel-(«aret) ffal bare for 
3fraelb Storn, ba lagged bereo lKrt> til ben Stammed fivo, fom be ftal l^toCp of| (bci^ 
beb) ffal berc6 Hvo formlntftro A bote 
goebreb 3tamme0 9n). 3 liRof. 85. 10.11 

5. Cq ^(ofe bob 3fracl« »eni, rfirr 
£)(Srrenb ^(unb, og fagbc: 3ofe|)^e«nl 
Stamme taler rtt. c. «7, 7. 

6. T^et er bet Orb, fora j^Cntn biibn 
om Belapbf babd I^ottrt , oq flgcr : be maor 
uorbe bem til ii^uftnier, fom fl^neft gotc 
for bered Dine, bog at be Dorbe btn til 
^uftruer, fom crt af bered gabrrt Staa- 
meo 3lctqtffab. 

7. 911 3fraeld Seme «[rt) ci ffal ronar 
onifrinq fra een Stammc til en onbrn; tU 
bbcr iblanbt 3fracl6 0om ffal ^agr HI 
^ne gcebrco Slammed ^Iro. 

8. Oq bbcr Matter, fom arDcr noqrn tn 
af 3fraelo IBorno Stammer, ffal Dorbcen 
til ^uflru af fin gabrrd Stammrt^Sla^t- 
ffab, paa bet 3fracie X^orn funne am, 
bber fine gotbreo tftrb. 

9. Oq at en Hvo ifft ffal fontinr omfriig, 
fra en 8tamme til en anbcn ^tamnr, 
men 3fraei0 )borne Stammer ffal ^(ye 
f)Der oeb fin )ftrt). 

10. 8om S;>^mn l)at>t>t brfalet Wofe. 
faa qiorbe Bclapbebabd ^ettre. 

11. 9temlig 9)tal)ela, Sirja, og ^oqla, 
oq Wilca, oq iMoabi 3<labbtt!aMX^ottrc: 
be blcDe bered garbrobtrd Senntrt ^nl- 
truer. 

13. (3a bem) of SRanadfe 0era§, 3o- 
fe)>bd 8ond, Slaqter, bleoc br til iS^nltruer, 
oq bered ^rb bleb t)od bcrcd %atM Slogt* 
ffabd Stamme. 

13. Didfc ere be S3ub oq be Wette. foa 
^(£rren bob fonnebeifl Vtofe til 3frarll 
iBorn, paa a)loabiterncft flette lttarrf,Dn 
3orbanen mob 3trid)o. c. 33, 50 Den fcmte aWofe ©og^ 1. ([apitel. 

Ii^(l1 bcffrioci, naar iDZofr b(9nn^tc at IttKntagc (9ub« 
V;'r, 1-5. :S)io<t fcnorUfr, bvai Itt car ficft mtb 
VvkmI, fftfr i<n JI^, it rcific fra SInal fljicrfl, 
iKiiiIid, (X ('*ll^ pav '!^(f3lin<) co I'vrte cm, at inti 
UiCtt Vanttt, fi'-H. Ht icr \iinavntit6 Temmtn 
ibMn^t ^l*fr, »c. !»:18. .C»iH)rU?rt it reifte wtfn 
nfin Crfcn in^t^ .Vai^r>^^unca, oq (cv«i^frm ui* 
Unittt, VM'*5. ^clUt Mr <ii<nfJn?iQt, 96^33. 
^rrrn vttiti owr itm, op crrr iWofr, 34 -'40. Op 
CSl^ ftraifrte itm, fom i Sonnailctft xnlit trage 
^rM, 41*40. 1. Didfe ere be Orb, fom Stofe (aw 
talet til al 3frael paa biin eibc Socba- 
nen. i Orfen paa ben flette Vtaxt, fanob 
3ubh, imellem "^avaii oq imellem Zop\)iA, 
oq >2aban, oq i^ajerot^ oq !X>i-3abab. 

4 al.^^f« SI, 14. c. 33, 17. 18. C. 13. 16. 

2. (Jlleoe !Daqed (Keife) fra j)orrb ^ 
3eird iBierqe ftitei, inbtil Itabe^-ttarnco. 

a !9:of. 3, 1. 

3. Og bet ffcbe I bet f^ntt^Rbcior^l 9)en femte ff^oft 009. Waanf^. }paa ten forftc (X^aq) 
rn, ba talctc «Jlcfc til 3fracl» 
r alt M, fom ^(irrcn fniDbt 
tU bf m ; 

at l)an bat>bc fla(|(t Sihon, 
rft Ston^t, fom bcebe i i^cbbon, 
onqtn af S)afan, fom bocbt i 
ubi (Ibrd. 

4 :!Kof. 21, 24. 33. 35. 

^lin 3ibe Sorbancn i 9loabi- 
ib. begDnbtc ^ofc at ubloeogc 
og faqbe: 

n Dor (ttub talcbc mcb o9 i i^o- 
ibf : 3 ()aw l«ngf (not) wcret 
Mfrq. a SKof 19, 1. 

4 AX. 10,11.12. 

r om. ofl rcifcr. og fommcr til 
* ftlcrg, og til alle 9laboer- 
paa ben fie ttc SWarf, paa iBjcr- 
bct Sabc, og i 3onben. og f)o8 
irn, til (Sananitcrned 2anb, og 
I. inbtii ben fkort glob, ben glob 

leg f>at>er gfbet bet 8anb for 
It ; foo'mer og inbtaqer bet !i^anb 
fern ^(^rren Ijaoer fuoret eberS 
nolKim, ^U\af og Safob, at gibe 
mrt 2<x^ efter bem. 

i, 7. c. 15, IH, 4 :lRef. 32, 11. 

iirbf jeg til eber Xfci<i trn famme 
igbc: leg fan iffe alcne bare 
3»tof. 18, 18. 
ren ebert (Sub ^iber gjort eber 
9C ; og fee, 3 ere i t^ag, fom 
r paa i^immelen, I VlangfoU 

e 10. 2-2. 1 ®lof. 15. 5. 

rcij fber& gixbre« ®nb lagge til 
J ere, tufinbe Wange glcre og 
er. fom ban baber fagt eber! 
rlcbel» fan leg alene bctre eberd 
rbfrb tinrbe, og eberdXrcttte? 
faffer 3 (mig) Dlife og forftan- 
•ifegte SJloenb, af eberC Stam- 
I bil fatte bem til $>eDeb0motnb 

91). ®. 6, 3. 
borrbe 3 nilg, og fagbe: bet er 
ig. fom bn flger, at bu bil giore. 
tog ]eg eberd 3tammerb i^o- 
. biife eg forfogte SRcrnb, og fatte 
iDfbdmcenb ober eber: Dbcrfter 
l)e, og Toerfter ober ^unbrebe.og 
Kt ^lbtrebflnb6tbbe,og 0ber- 

ti, og S^^^^ fo^ ^^^ €tam- 
Btof. 18,25. 4«Rof. U, 16. 17. 
ig b0b eber9 !Sommere |>aa ben 
ib, og fogbc: Jerer (©ager) Imellem eberO ©robrt, og bommer meb 
Wetfarblgbeb Imellem en «^anb og ftanfl 
SBrober, og imellem ben gremmebe bo« 
f)am. e. 16, 18. 19. 1 Sam. 12,3. 

17. 3 ffal Sngend ^^krfon anfee i Tom- 
men. 3 ffal l)cre ben aJllnbfte meb ben 
Storfte, 3 ffal iffe fnjgte for nogen sper- 
fon, tbi Common ^ercr (5ub til ; men ben 
Sag. fom bllber eber for foar, ben laber 
fomme frem til mig, faa bil leg ^ore ben. 

c. Ifi, ID. Ortfp. 24, 23. 2 .fcren. !», W. 

18. Ta bob jeg eber paa ben famme !llb 
aUc be Crb, fom 3 ffal gjenre. 

19. <Baa reifle bi fra ^oreb, og gif Iglen- 
nem bele ben ftore og ben forfoerbelige 
C'rf. bbiifen 3 faae paa ^(eien til bet «mo- 
ritiffe ftjjerg, faafom i^Sntn bor (Bub 
befocl 00 ) og bl fom til 5tabed'S3arnea. 

4 aWef. 20, 1. 14. 

20. Va fagbe leg til eber: 3 ere fomne 
til bet amoritiffe »|erg, f)biiret S^dmn 
bor C^ub bil gibe od. 

21. See, ^(Srren bin (9ub I)aber gibet 
bet 2anb for bit ^nflgt ; brag op, inbtag 
bet. faafom ^(Srren bine gorbred ®ub 
t)a\)CT fagt big, frbgt iffe, og r«bbe« iffe. 

23. Ta fom 3 alle frem til mig, og fag- 
be : laber od fcnbe SRoenb for bort Snfigt, 
fom funbe ubforffe o9 ianhct, og be ffal 
fige Ob 8bar ig|en, ab bbiifen 9kl bi ffuQe 
brage op, og be 3tcrber, fom bl ffnUe 
fomme til. 

23. Dg be Crb be^gebe mig ; faa tog 
leg tolb IDtoenb af eber, en Vlanb for 
(bber) Stamme. 4 ffllof. 13. 3. 

24. Cg be benbte fig, og broge op paa 
^lerget, og fom til (Sfcold 95<tf, og be bf- 
fpeibebe bet. 4 9)tof. 13. 33. 

25. Cg be toge I bereft i^aa nb af ifan- 
bet9 grugt, og forte neb til od, og be forte 
od 3bar tilbage, og fagbe : bet er et gobt 
^anh, fom j^(Srren bor (S^ub f)aber gioet 

09. 

26. 9}en 3 bilbe iffe brage op, og 3 bare 
^(irrenb eberd (9ubd Stunb gjenftribige. 

4 Woe. 14, 1. 

27. Dg 3 murrebe i eberd fiaulunor, og 
fagbe: forbi S^ncn fyibtr od, f^aber thin 
ubfort oft af S^gbPti Sanb, at gibe oft I 
Smoriterneft ^aanb, til at forbcerbe oft. 

28. i&oor ffal bl brage op? bore ©rebrc 
l^abe mifttrsflet bort ^|erte, og fagt : bet 
golf er ftorre og I)oiere enb bl, 6totberne 
ere ftore, og befoeftebe Imob ftimmelen, bcr- 
tilmeb ^be bl ogfaa feet iKnaMmft 0era 
ber. 3of. 3, 11. c.6, 1 ic. 5Vlo^.9.V IM 1 ftate Dtofe Boo. Ca^LS S9. Va fagbc Icq ll[ tbtr: labtt tbtr 
IHt forfiirtt, ofl fnjqtfr ri for btm. 

30. ^SiTCti, tbtre Qtub, ban foni gnarr 
for cttte Mnflnt. Ixia flti( ftriCc for Ott: 
tftcr alt brt, fom ban glorbt mob tbcr I 
Siigijpttn. for rbtie Cine, 

SCHcX. 14. H. £S. Sir. 10. H. 

31. D(i i Erten, fom bu tjatxr fctt, 
tiuoncbre ^rrcn bin Qiub babcr baant 
bifl, [iqcfom en Vlanb &<xrcr fin Son. |>J(i 
al ben Wei, 3 bact Dunbrct, <nbti[ 3 m 
romnc til b(Hc Sicb. c. 8, 5. 

3-2. ffllcn 3 Irocbc ittc formebrlft bttle 
Crb paa ^dmn (bcrft Hub, 

33. Soiii flit for tt!tt» anflnt bid Btltn, 
at opfcnc for cbrr £tcbct, Ijddi 3 fluibc 
IcIrttbfr.ttnSlbDmMatlcn, at bifc rbn 
(.trim, fom 3 fhilOc gtat paa. og I tn 

UWdI. 13,SI. 4 9te(. IO,X]. 

34. ta SjQmn bortt cbcre CrbS HcFft, 
bn bicb ban orcb, on fbocr ofl faqbc : 

35. Dcr fill! Infirn nf blefc Wanb, of 
briint DHbt Slccflt, fn bfl nobt lianb, 
fom Ks fbonal fllut ebcrt ScArr, 36. llbtn Eaitb, 3cfhunnt €on, ban 
fidi fR btt, Oft iKini pii leg glue bet iam, 
fom [mo bdwrtraabt ban, [>nl)aneSDrn, 
forW haa Ijabct fultfDninitllfitn tfttrfulflt 
j}iJTren. 4 Utof. U, 30. 

37. .fj&crrn titb caboa Dreb paa mlq 
for cbert efnib, og fagbc: bu ftal tttc 
tKllcr tomme brrinb. 4 Sltof. SO, 13. 

t, Z7, 14. S^tf. 3,M. 

3fl. Sofoa, stunt) £on, fom flanrr for 
bit anHgt, ban ftal tomme ber ; fli)tt Imm, 
11)1 ban ftaf btic bti til Hm Ibianbl 3«- 
ratl. 4a}tor 11,36. (.34. 17. 

39. Cg cbrm fman t^orn. cm bullie 3 
fagbt : be ffal borbc rt Wob, on eBerfl 
Senntr, fom illc faa bcnnc trna ^rftaar 
Wobt ellcr CntI, be f(ai lommc brrtnb ; og 
leg oil give bcm brt. og be f(ai aroe bd. 

40. ajJcn 3. bcnbcr ettr, og reifcr til 
Drrrn, pan Vrien til btt roCt S}ao. 

41. la fuarrte 3, ofl fdflbr til mig : Dt 
taoc fbnbrt imcb ^Ihnn. bl, ul bil bragc 
Ob, og Rribe, cfter all bri, fom ^Qnen 
bor 0)ub befocl oB ; og 3 banbt om cber 
bber fine A rig O-Kaa ben, og care fcrrbtge 
m al bragc op paa Stcrflct. 4 UJlof. 14, 40. 

42. EafjgBrftCtrcniilmig: fllgbtm: 
3 flal irft bragt op. og 3 [tal itK (tribe. 
41 leg a tttt ntbl (blaubt ebtri at 3 fhiUt Ittt bltot flagw for tbcrt ftfnbnl 
anfigt. 

43. DcT leg fdflbt tbtr brt, ba btitt 3 
irtt bore mig ; og 3 tare ^rnn* ~ 
girnflilblge, og fonoaflrbc rbcr t ' 
llgcn, og broge op pan ©tcrgtt. 

44. !Da brogt Vmorltrrne ub, fom Mtt 
baa bet famme Clerg, tmob ebn, eg kl 
forfulgle ebcr. faafom «lCT fllmt, og H 
(Dufebe cber 1 €elt tnbttl ^DnDo. 

1«(«t.H,U. Vf. 118,1^ 

45. T>cr 3 lorn tiUNtge. pa grub fK 
jjSrrenB flnflgt, ba ^erte ^nm lilt poa 
tbtri WoR, og betrbc \tte Dret til rbtr. 

4G. Saa blcDc 3 I Anbet maagt !Si^ 
eftcr be Eagt, fom 3 bleoe (btr). (.a,li 

3. CaiilttL w. (out hauCi Inutnt iBHt Mnm. IMh 1. X)<i benble bi oB, og rcifte ttl Z-Aa 
paa Vtha til bet rebe ^d, faafom ^r- 
rrn fyiolt faot til mig, og bl Deogc tm- 
Irlns Seiro Slerg mange Sar. 

4^1.31.4. iSW. 1,40, 

S. Dg ^rren toiebe 111 mig, og fagbe: 

3. 3 fyi'oc nor braqet omtriog betlr 
miern, Denber cbti om imob Kortcn. 

4. Cfl bijb Roitet, og flrg : 3 ftal bioiit 
ifl)ennrm cberA Srobreo, Sfant fisnl 
Vanbemctrlc. be fom 6k I Seir, og be (bl 
frbnte for ebei, men 3 poI tage e^ fooit 
Del bare, 

5. 3 M lire befdtte ebcr mcb ben (I 
.ftrig). tbi leg uU lire gibe rbcr af bent 
liaab, enb irrc faa megct fom en gfrtCdak 
Idn trocbepaai forbi leg ^aner gibrt CfM 
SelTO SMcrg Itl Qltnbom. I Dlof. 36, & 

6. 3 ftdl Ijobe 3pifc af bem for %iuff, 
og (tbe. og 3 |Ial ogfda tiabt Saab if 
bem for flenge, og btlfle. 

7. Xtil ^Erren bin Rub babrr erlflgort 
big I al bin ^aanbS aiernlng, bau IJCR* 
bei bine (Mange igjcniicm benne ftoic Ctt; 
au fbrrett)L<e Hht fyxvtt ^ercn bin M 
Dccrci raeb big, big fattcS Ingea Sing. 

HSf. 1,0. Ip(. 31,8. fuI.Sl.3J. 

a. ^rr Dl broge fra doit Snbrc, Sfart 
itiorn, fom bocbc I £eie, |iaa Veira tU 
ben flctte liRart, \itt CUt og fn tjiNflC- I^. S)rn femtr SRofe Bog. 191 , IM Kiibtr bi o9, Ofl gtf iglcnnrm Bri« 
til 92(Hibitrrnr9 £)rr. 
£a faqbe ^rrtn til mig: bu (Tal 
tnrngt aHoabitrrnc, og ifft bcfattt big 
» bcm i ftrifl ; t()i \cq oil intct giot big 
)€rt^ sianb til (Sicnbom, tbi itg hatxv 
t )tot^ fidDrn fix til (Eicnbom. 

I. Xe (Snim bocbe forbum btrnbl ; bet 
tt flort og flctrtt og l^joit golf, font be 
ifim. c. 1, 28. 

. 2)r ^olb€9 og for Jtcembfr. ligcfom be 
ifim ; og SRoabiterne falbte brmiSnim. 
L Cg ^oriterne boebe forbum i 3eir, 
Kfauft ibtxn forbrebe bcm, og forboer- 
; bem for |lg, og be boebe i brrcd 3tcb ; 
Tom 3frael gjorbe ocb fit dicnbomd 
,b, ^Diirct ^rrcD gat> bem. 

1 Atof. lis 6. C. 3G, 90. 

L •icrer eber nu rebe, og bragcr ober 
tb^ S5af', og bi broge ooer 8errbd 
r. 4 Vlof. 21, 13. 

I. men be ^ge, fom bi brogc fra 
)c*-^raea, inbttl bi fom ooer ben 
f iSereb, bar otte og trcbioe 9ar, inb- 
al ben Slogt af Jtrigdmcrnbcne fif 
be mibt nbaf Seiren, faafom ^d^rren 
>bf fooict bem. 

4 SisU Ih 39. 3D. c. 96, ft5« 

S. Xilmeb bar og ^rrtnd S^anb 
>b bem. til at forftbrre bem af ^eiren, 
til be fif Snbe. 2 9Rof. 9, 3. 

i. Cg bet ffcbe, ber alle Jtrigdmotnbtnc 
^ faaet (Snbe, faa be bare bobe mibt 
afgoiW. 

r. l£a talebeii/hTen til mig, og fagbe: 
). ^u bragcr i i^ag igicnnem iVloabi- 
K* ^anbemiKTfe beb 9r. 
9. Cg bu fommcr ncer frem for 9lm- 
tth !Bern. bn ffal ifft troengc bcm, ei 
Icr befatte big mcb bem (i Mgy m 
Ml intet gibe big af Hmmond Ibornd 
Bb til ttienbom; t^i teg fntbcr gioet 
:b«»onibcttil(lienbom. 1 i)iof. 19, 38. 
D. Xct er og blebcn fyii^cn for tt 
BHpe-Sanb ; ber boebe forbum jt|aem- 
nbi, og ftmmoniteme falbte bcm 
n^ummim. 

I. Set bar et flort og florft og l^it 
If, fom be Snafim ; og bem obelagbe 
inea for bereft Xnffgt, og be forbrebe 
B og boebe i bereft ®teb. 
i. littgefomllKingtoibebebCfanftSom, 
fon boebe i Seir, for ^ift finflgt fyin 
logbe ^oritrme, og be forbreoe bem, 
boebe I bereft 6teb, inbtU benoe 2)ag. 23. Dg be Slbim, fom boe i Sanbftbbeme 
inbtil 9ofa. bcm obelagbe be ^bt^t^orim, 
fom bare nbfomne af eap()tor og boebe i 
bereft Stcb. So^ 18, 23. 

9Jron9. 17,84.31. 

24. ©jcrtr cber rebe, reifcr frem, og 
gaaer oocr ben iBoef Simon ; fee, )cg l)a- 
ber gibct Si^on ben Vmoritiffe Jtonge af 
^cftbon i bine IxEnbcr, og band Sanb: 
begbnb, inbtag bet (til (Sienbom), og be- 
fat big mcb ^am i Jtrig. b. 5. 9. 19 

25. 3cg bil begbnbe paa benne ^ag, at 
gibe Sioebfcl og J^n^gt for big, ooer ^ol« 
fcneft 9Infl0t unber ben ganffe ^immel ; 
at be, fom l)Cfre bit 9ibgtc, be flal bcebe, 
og blibe bange for bit tjinligt 

26. ^a fenbte jeg Bub fra benDrf «e- 
bcmot til 8it)on, ftongen i !^ftbon, meb 
frebfommclige Orb, og iob fige: 

4 iWof. 31, SI. 5 !lKcf. 90, 10. 

27. 3cg bil brage igicnnem bit 2anb, 
leg bil gaae alcnc paa )i$cicn, jeg bil iff^ 
bige til ben f^ire cUcr bcnftre 8ibe. 

4!<Ror. 31,33. 

28. €))ife ffal bu foelqe mig for ^ge, 
at jeg man oebe, og S^anb ftal bn gioc 
mig for H^nqc, at jeg maa briffe \ |eg bit 
iffun gaae til jfobft igicnnem, 

29. 2igcfom (ifauft Sorn gjorbe imob 
mig, be fom boe i 8eir, og liMoabiterne, 
fom boe i tHr ; inbtil at jeg fommer ober 
3orbanen, til bet i^nb, fom ij^rren bor 
(9ub giucr od. f. 4 mo^ 20, 19. 80. 

Z^oni. 11, 17. 

30. Smen Sifton, Jtongcn i j^on, bilbe 
iffe labe oft brage igicnnem bet ; tbi .^dr- 
ren bin ®ub forhocrbcbe l^nft :Hanb, og 
flibgiorbc band ^jcrte, for at gibe l^im I 
bine ^nber, fom (man fcer) paa benne 
Dag. c.29,7. 4 H)tof. 31, 23. 

31. Cg ^rren fagbe til mig : fee, jeg 
f)abcr bcgbiibt, at gioc 3if)on og l^auft 
Vanb for bit «nflgt : bcgbnb, inbtag, til 
ateiefKinft^anb. c.1,8. 4i){of.2l,2l}c 

32. Dg 3if)on brog ub imob oft, (jau og 
^nft golf, til 8trib, bcb 3atm- 

33. %iictt i^drrcn bor 05ub gau iKim for 
bort )Knflgt, og bi floge l^am og ^nft 
S)om, og alt banft ^olf. 

34. Cg bi inbtoge alle band Stceber paa 
ben famme Hib, og bi obelagbe bbcr Stab, 
Wlctnb og Qbinbcr og fmaa IBorn, bi lobe 
ingcn blioe tilobcrft. c. 3, 6. 7 

35. Jtun gceet rebcbe bi for oft, og Wo- 
bet af Stotbcrne, fom bl l)abbe inbtaget 

36. gra troer, fom Ugger beb BicbUa 199 (Dm ftmte fBto\t Bog. 9. S.Ca^ af ftrnond S3otf, oq fra btn 8tab, fern tr 
i DalCQ, og inbtil Ql^ilrab, bcr Dar iffc en 
8tab, foni oar for bxji for 06; ijCrrcn 
Dor Q^ub gao beni a(Ie for bort ^nflqt *, 
37. Jtun at bu ifft maatte foninic nocr 
til ^mmono Cornel ^anb, (oq tii) al brn 
SIbc oeb brn ^otf ^abof, on Hi be Stct' 
ber paa S5ierqet, on (til) alt bet, fom 
^iirren bor C6ub ^a\)l>c bubet (od irre at 
fomme til). 4 mo}. 21, 24. 

3. (Ia))ittl. 

treiiid«(r< girntag<r flKofc/ huorUDct Sfraell 0ffni 
^aoe ournnintct JOa# itonqcn af Qtofan/ l^ll. 
^aatt (Sihcni c^ £>g5 Canb ()it?c6 ^( 9fub<nttcr, 
03^itfr o<) iWanaftr hatvr €Mminr, ]3:'J0. SKofc 
jn^fatKr 3o(M i fit <Stc(, rftcr^i CJtit iffr cilte 
kinlvire ham, at lade l)am toniiiu inb i Canaaitf 
Cant/ Sl.-dS. 

1. Dfl bi benbte 08, og broge op ab 

Ceicn til ©afan ; faa brog Cg, itongcn 

af I6afan, ub iniob od, t)Cin og alt t)iind 

Solf, til 3trib bod (Sbrri. 4 S)(of. 21, 33. 
5 WDf. *•, 7. 

2. Dg *^Grren fagbe til mig : frt)gt iffe 
for bam, tbi kg baoer git>et bam eg alt 
band ^olf og band Sianb i bin ^aanb. og 
bu f(a( giore beb bam, ligefom bu giorbe 
beb 3ibon, iSmoritemcd Aonge, fom boebe 
I ^edbon. 4 "iJlol 21, 34. 3of. 10. 8. 

3. (Baa gab ^(Srren bor 04ub ogfaa 
Aong Dg af S5afan og ait band ^olf i Dor 
^aanb ; og oi floge ^m, inbtil at ingen 
bIcD bam tilooerd, 

4. Cg bi inbtoge ade band 3tcrber \>aa 
ben famme Sib ; ber bar iffe een 8tab. 
fom oi io toge fra bem : trefinbdti^oe 
6totber, ben ganffe (Sgn 9rgob, Dge Mige 
i )bafan. 

5. fllle bidfe 8toeber bare fafle, nieb ^olt 
SDlure, bobbelte Sj^ovtt og 3toengcr, foru- 
ben faa re mange 8t(zber, fom bare ube* 
fajtebe »ber. 

6. Cg bi cbelagbe bem, ligefom bi giorbe 
beb £ibon, Jtongen af ipedbon, (ja) bi 
Abelagbe alle Stceberne, ^loenb. ClDinber 
og fmaac iiorn. c. 2, 31. 35. 3oT 11. 14. 

7. tflen alt ^oeet og Mooet. fom bar i 
8toeberne, roDebe bi for od. e. 20, 14. 

8. ^aa toge oi paa ben famme !lib ^an- 
bet af be to Smoritiffe jtongerd ^anb, 
fom bare paa benne (Bibe 3orbanen, fra 
ben ^ott 9lrnon inbtil bet l^jerg ^ermon : 

9. (De 8ibonicr falbte ftermon 3irjon *, 
men Smoriterne falbte bet 3enir.) 

10. )ftUe3toEberne paa bet jeone (2anb), 
09 al (Kileab, og al )bafan, inbtil ®al(|)a og CEbrei, fom tMire Stoebfr I Cgl Wge I 

Uafan. 

11. Ztii J(ong Cg af Bafan Dar almcit 
oberbleben af be gmxiqt Rctmpn : frr, IfaH 
£eng, ben ^rn-3eng, tr brn trie i la- 
mond S5jornd Mabba? nf Ulcn rr brnl 
Voengbe, og fire lien er ^en6 S)rtbbf rffecr 
en ^Kinbd «lbue. 3of. 13, 18. 

12. Cg bi toge bet 2anb inb paa bn 
famme ;lib; fra IKrccr, font Ifgqer Mb 
9rnond S3af. og ^alDbelen af OlllrflU 
i^ttrg meb fine Stoeber, gao Jrg Hnbeni* 
terne og O^abiterne. 4 flRof. 32, 33 x. 

13. Cg bet ebrigeaf Oileab, og al Bo- 
fan, Dgd INige, gab )eg )Dlanadfr ^m 
Stamme ; ben ganfle (ign Srgob, meb al 
i^afan. bet famme er faibetfttoein;MlaBbct 

14. 3air, flHanadfe Sen, inbtog bn 
ganffe ($gn 9rgob, inbtil (Stfuritemei og 
^{aacbatiterned liianbemoerrc ; og Ifa 
falbte bem efter fit 9{abn, l^afan-^j^t^ 
3air, inbtil benne I>ag. 4 9Rof. 32, 4L 

15. 8aa gau leg 9tad){r Q^ileab. 

16. Dg ieg gab Mubenitrmc og OlaM- 
terne fra C4ileab og inbtil Smonl Ikeff, 
mibt i )6affen, og ^anbenucrfet, og inblil 
2tabofd )Baf, fom er iHmniona OenI 
^anbemoerfe. 1 9Kof. 32, 91 

17. Cg ben flette Wllaxf, og aorbaneo 
og ^anbemcerfet, fra Ginnerrtl), og inbfU 
^aoet beb ben flette Vtarf, nemlig bet 
falte £tab, neben ueb ^iCgoe SktnbM 
imob iDfttn. 4 9Rof. 34, 1 1. 3of. 12, X 

18. Dg leg bob eber paa famme ^b, og 
fagbe : 4)(lrren eberd (iub ^bcr gibtt rtcr 
bette ^anb. at eie bet ; 3 ffal brugr be- 
bcrbnebe ober for eberd l6robre9 Sfractf 
SBinrnd ttnfigt, alle be, fom rre floerlie, 

4 «of. 3L 17. 

19. Slenefle eberd ^uflmer, og cbof 
fmaa JBorn, og eberd gior, (leg bccb, at 3 
babe meget goe,) be maae blioc i cbcid 
Stotber, fom |eg l^aber gibct eber; 

20. 3nbtil i^lSrren ffaffer eber« Bntot 
9ioligbeb, ligefom eber, at be ogfaa fine 
eie bet 2anb, fom ^rren eberd iftob gtoer 
bem paa biin 3ibe 3orbanen : faa fSu 3 
benbe tilbage, ^oer til fin dienbom, fMi 
jeg \^\>tx gibet eber. 

21. 3eg befoel Sofoa |>aa ben faoat 
:iib, og fagbe: bine Oine iHibc fcrt ott 
bet, fom ^drren eberd (Hub bobtr glort 
beb biofe to jtonger ; faalebed ffal ^Qrrai 
glore beb alle be ttiger, fom bn bcogcr 
oDtr tlL 4 ittof. 97r la A I. Cap ^en femtr Wofe Oog. 191 rft &ub, ^n rr ben, fom fh-iber for 
r. c. 1, 30. 3of. 10. 14. 42. 

I. Ca kfl bob i^lSrrcn om 9laaU paa 
i fammc lib. ofl fagbe: 
&. ^Grrr, i^Hrxt, bu. bu ^aber brn^nbt 
la^e bin Ijcner fee bin 3tor()cb. oo 
I ftoerfc ^dnb ; ttfi ()Do er en (ftub i 
nmcten of) |>aa 3orbcn. fom fan flicrr 
rr bine ®icrninfltr, og eftcr bin 8torfe? 

5. &icerr, lab mif) fare ober, og lab mlg 
brt ftobe Vanb, fom er ber ober 3orba- 
n, brttc bet ^obe S^jerg, og Sibanon. 
:6. 0trn ^Srren bleb fortornet paa mig 
r tbcrd 3fOlb, og bilbe iffe l^ore mig ; 
rn ^(Srrr a fagbe tU mig : lab bet bocre 
»r« biiD iffe beb at tale til mig bbermrre 
a benae Sag. 4 Wof. 30, 13. c. 27, 14. 
n. 9at Ob p<ia ^idgot 2op, og o)>loft 
ne Cine mob tikflen, og mob 9iorben, 
} mob 3onben, og mob C>flen, og fee 
it mcb bine Dine \ t^i bu \tai iffe gaae 
txr bcnnc 3orban. c. 34. 1. 

38. Ca &bb Sofoa, og gior f)am frimo- 
ig, ofl ftprf fyita -, t6i ban, ^n ffal ^aae 
Dtr for bcttc golfe dnfigt, og tyin ffal 
eie bem )ianbet tU :an>, ^oilfct bu ffal 
cr c.31,7. 3of. I.e. 

-29. Cg Dl blebe i ben ^al. imob >^eor0 
^nud. 4 )U^of . 35, 3 2C. 

4. ^a)>!te[. 

Kcfr f^rmancc mi ffoltrt tU tijltiiht^ innb CHibf 
«^J^, ^4 uUr em <9u(c Ctrdfc, fdatxlfcm aSrifns 
rimrr, l^e. i^M crin(rrr t<m, ^;M^ Urw^t f!i(t 
rr^ -SifMi ft^icrq, eq a^var(r for Vfau^clie tr., m) 
bnt^tfc tern, font fqn^r, <5uN foorc Z>Dnimc, 
»e^. Tt^ frrltf rtr iMn (<ui oni QfuH 'Ha,\l<, 

p^jiuif«{cr em ffut* flerclVl9J(riuni)rr,fom fhilN 
k?tf« Nai til fnMqfirb, 33sl0. tOlofe frafPilIfr 
tec ^niia^cr pu lennc ^\tt of 3crtancn/ 41^13. 
Vn litcn 9t>itaCe til N fflgrn^c tfeoc tg (j^iamins 

I. Og nn, Sfrarf, f)or baa be Sfiffe, 
09 be HIette, fom |eg loerer eber at gjere, 
baa brt 3 viaat lebe, og fomme og eie 
Xanbrt, fom ^rrrn eberfl J^bree 0ub 
HI givr rbtr. 3 0{of. 20, 1 fqq. 

3 3 ffal intet lotgge til bet Trb, fom 
Irq bbbrr eber, og intet tage berfra, at 3 
auae bcbare ^rrenO eberO (Bubd ii^ub. 
fon leg l^ober bnbet eber. c. 13, 33. 

3. (Ibcrd C^inr ^oe feet, ^bab ^(Srren 
bat>rr nicrt for Skral-^ord 3ft)lb; tbi 
kotT ben Wanb, fon glf eflcr Ibaal-^or, 

Dukh. 13 (am ^ber ^Qrren bin (9ub nbflettet af 

big. 4 »tof. 25, 3. 4. 3ofD. 33. 17. 

4. 8»en 3. fom fyxnatc lyirt oeb ftCr- 
ren eberd (S^ub, 3 ieue alle paa beniie 
IDag. 

6. See, leg ^iber lart eber Sfiffe og 
9iette, efterfom ^rren min C5ub bcfoel 
mig ; at 3 ffal gtore faalcbed mibt i 2anbrt, 
f^Dorhen 3 ffal fomme, at eie bet. d. 14. 

6. Baa l)olber, eg gjorer bet ; tbi bet ffal 
bare ebcrtj ftUiobom og cbcrogorftnnb for 
jtolfencO Dinr. fom ffal I>ore iille biofe 
Sfiffe, og be ffal fige : brtte (tore golf er 
alenefle et oiift og forflanbigt golf. 

7 Zf)i (btlfct er faa fiort et golf, fom 
(^ub l)olbcr fig noEr til, fom ^rreu uor 
C^ub (til 0^). faa tibt oi falce paa 
bam ? 2 2am. 7. 33 Sfsl in. 19. 20 

8. Dg 6bilfct er faa Hort ct golf, fom 
baoer faa rctf«xrbige 3fiffc og Mettc, fom 
al bcnne Sob er, fom leg fatter for eberft 
«nfigt iT)ag? 

9. Alenefle tag big bare, og bebar bin 
3jcl faare (ocl). at bu iffe forglemmer 
be iling. fom bine Dine f^ibe feet, og at 
be iffe bige af bit ^jerte a\lc bine t\\A 
!Dage ; og bu ffal funbgjore bcm for bine 
!6orn, og for bine &)orne-'6orn : 

10. Ten X'ag. ba bu ftob for ftCrrenfl 
bin CiVubd ftnflgt i>cb ^orcb. ber ^(irreu 
fagbc til mig : fanile til mig goltct, faa 
i)il icg labe bcm f)cre mine Crb. fom be 
ffal lizre. for at frngte mig alle be Tage, 
fom be Icoe paa 3orben, og be ffal locre 
bcred )Uorn bcm. 3 ^^of. 19, 17 

5 'JOtcU 6/ 7. C. 11/ lU. 

11. Cg 3 fom nctr til. og flobe ncben 
bcb 'IMcrgct, og ^icrgct brocnbtc mcb 3lb, 
inbtii mibt ob i .i^imuiclen. ber bar iltorfe, 
3fi;e, la (forfocrbcligt) i)iorfe. 

2 !Wof. I'J, V, C. 20, Jl. 

13. Dg 5?iSrrcn talebe til cbcr mibt af 
3lben ; 3 borte Crbcto JHcfl. men 3 faae 
ingen )iignelfe foruben Mcflen. 

13. Cg i)an forfonbte eber fin Vagt, 
f)biircn f)an bob eber at gjcre. be ti Drb ; 
oqfyin ffreu bem paa to 3tecntabler. 

8 «of. 31, 18. C. 34, 28. 5 iffcf. », I0» 

14. Cg ,^<Srren bob mig paa ben fam- 
me :iib at lotre eber Sfiffe og >Hcttc. at 3 
ffulbe gjore berefter. i bet )iai\^, bbortU 
3 fare ooer, til at eie bet, b. 5. 

15. 3aa bcuarer eberd 3iele faare (ocl), 
tbi 3 faae flet ingeu yignclfc paa ben 
Dag, ber *^(5rrcn talebe til eber paa fto- 
rcb mibt ubaf 3lb€n : 194 S)en feinte Wofe 009. 4. Ill 16. Wt 3 ffnibc Iffe forbotiDe cbnr, 0^ 
plort ebn: tt ubffaorct SJKIefce, fom tr en 
S^ignelfr rftrr nonrt ibiiicU, en URanbd 
fllrr CDlnbeft efiffclfe, 2 SKof. 20. 4 ic. 

17. 9lo0Ct 5^»)rt efiffclfe, fom er paa 
Sorben, noqen blngel gugie Sflffelfe. 
fom flj)i?er unber ftimmelcn, Worn. 1,23. 

18. Wonet fr!)bcnbe iTnrd Sflffelfc )>aa 
Sorben •, nopen giffcd ©fiffelfc, fom er I 
ft^iinbet unber Sorben, 

19. Cfl at bu iffe ffulbe opioftt bine 
Dine til ^immelcn, og bu ffulbe fee 60- 
Icn on ^aanen, oq etierncrne. ben qanffe 
i^immclend S^atv, og bu ffulbe tilfTl^nbed 
at tilbebc bem, og tfene bem ; ()Dilfe 
^drren bin Ci^ub (^auer ubbeelt til aQc 
goifcnc uobcr ben ganffe ^(^imniel. 

c. 17/ 3. 3(r. 8, S* 9tem, 1, 28, 

20. SWen eber tog 4>(5rren, og ubforte 
eber af ben Semot>n, af ^f\))ptcn, for at 
borrc f)and 9ln)& golf, fom (man feer) paa 
benne I>ag. 2 «lof. 19, 5. ^l 135, 4. 

lir. 3, 14, 

21. Cg ftGrren bleb breb paa mlg for 
eberft ibanbelerfi 3fi)lb, og fboer, at jeg 
ffulbe Iffc gaae ot>er Sorbanen, el bcUer 
fomme inb i bet gobe Vlanb, fom j^Qrren 
bin ®ub giber big til Slrb. 4 Wof. 20, 12. 

f. 27, 14. 

22. ^l)\ ieg boer i bette 9anb, |eg gaaer 
iffe ooer Sorbanen ; men S ffal ^aac ober 
ben, og eie bctte gobe ianb. c. 34,4.5. 

23. iager eber bare, at 3 iffe forglem- 
me ^(Srrcnd eber6 OKubd i<^agt. fom f)an 
boDer gjort meb eber. faa 3 ffulbe gjore 
eber et ubffaarct Jftillcbe efter nogen 
7ing6 n^ignelfe, fom ^(^rren bin (Sub 
f)aDcr bubet big, (iffe at glore). 

24. 2t)\ $>Grren bin d^ub ban er en 
fortocrcnbe Sib, en nibflar Wub. 

(. !», 3. 5t»r. 12, 5». 2 iWof. 20, .'i, f. 34, 14. 

25. 9laar bu aoler i^orn og S^jorne- 
^orn, og 3 blitHr gamle i Sanbet, og 3 
forbocrue eber, og glore et ubffaarct ©il- 
lebe, nogen Jingfi siignelfe, og 3 glore 
bet Dnbe for ^kdrrenft eberfi Wub« Dine, 
til at opirre i}am : 2 SWof. 20, 4. 

26. T>a tager leg I X^ag 4>immelen og 
Sorben til ©ibne ober eber, at 3 ffal 
biofeligen fnart orafomme, fra at botre I 
Jianbet, l^bortil 3 fare ben ober Sorbanen 
til at eie bet ; 3 ffal iffe forlange eber« 
I'age beri, tbi 3 ffal blibe albelefi jobe- 
lagte. c.30,19. c.3l,28. c.32. 1. c.8,9. 

C. II, 17, 

27. Og^rren ffal abfprebc eber ibianbt golf^e, faa at 3 fMl Wtn tnltbn^ 
tilot)er9 ibianbt j^bningcrnf, tooita 
^^Grren ffal forr rbrr. c. 38, 62. U 

28. Dg ber ffal 3 t)nie •utrr, ctltai 
neffed ^otnbtrd 91eminp. Xntt 09 &n 
fom f^Dcrfen fan fee, ellcr ^ere , rikr olr 
eUer lugte. c. 28, 36. 64. ^f. 115^4 

29. Og 3 ffal berfra fege $(lnra Mi 
®ub, og bu ffal finbe bam. naar ba Ms 
efter l^m af bit ganffe ^Itrtc og of Mi 
ganffe 8|el. (Ef. 55, 6. .^of. 3.& 

30. 9laaT bn faaer Kngeft, og aOt Mfr 
^ing ramme big, i be fibffe S'agr, ba |M 
bu ombenbe big til ^Srren bin Sub, ^ 
f^ore paa (Kind 9loff. 3 8Rof. 86, 40 fn 

31. W ^rren bin a»ub er en toa- 
Mertig ®nb, fytn ffal iffe ooergibe fe^ 
eUer forboerbe big; f^an ffal iffe t* 
glemme ben $agt meb bine goebie, fm 
ban fuoer bem. Sofo. 1, 5. «br. lZ,k 

32. %h\ ft)org, itioere, om be fbirip 
iTage, fom for big babe txtret, fro Mi 
rag C^ub ffabte 9Rennefrene paa Soita 
og fra (ben ene) iE>inimden« Snbe t% 
inbtil (ben anben) ^immelenfi Snbe. m 
ber er ffeet noget, fom benne f^ore Sm 
eUer om ber er itrct noget, fom bette 9 

SKattft. 34, 31. 

33. Cm ^olf bar bort (9ub6 SMI t» 
Icnbe mibt ubaf Slben, faafom bn, bn ^ 
()0rt, og er bleben bcb Sibe ? 

SStof. 19,9. io« 

34. C^aer om Ol^ub bar forfogt at fonnr 
at tage fifj et golf, mibt af golfet. Ml 
^orfogelfcr, beb !legn, 09 oeb nnbeillir 
C^lerninger, og bcb Jtrig, og beb en ftflf 
S>aanb, og bcb en ubraft ftrm, og Ml 
(tore gorffrotffelfer, efter alt bet, f« 
i^(Srrrn eberd ®ub baber glort oeb eM 
i $(Kgi;ptcn for bine Dine ? e. 7, li 

35. (Tig er bet bleben biift, ot bn H 
bibe, at ^(irren ^n er Cftub, (|a) i^ 
uben hiin alene. c. 32, 39. 9(. 45, i 

36. Sf ^immelen baber ll^in labet ^| 
bere fin Ueft, for at unbervlfe Mo; i| 
baa Sorben ^bcr f)an (abet big ^ |i 
ben flore Sib, og bu f)at>tT bort bandCil 
mibt af Slben. 2 Wof. 19. la 

37. Cg forbi at f^an elffte bine gobn; 
ba ubbalgte f^in (bber6) 8orb efter toil 
og ban ubforte big af Sdgbbten meb ft 
9lnf}gt, oeb fin flore Aiaft, 

S aXof. 13, 16« 

38. Ht ban bilbe forbribe for bit laM 
florre 09 ftcerfire golf, enb btt er, for it Cd)>. fl)rn femte Olofe Bog. 195 big int. at qiDt bi^ btrrd 9anb til 
fom (^rt frrt) )>aa benne I>ag. 

^aa fTat bu bibt i T>a(\, of| taof 
II ^Icrtf, at ^(Srren l}an ct O^ub. i 
mcicn ot>cn til. og paa 3orbtn ncbrn 
cr cr inqen tjbcrmcre. Sof. 2, 11. 

Cf) tou ffal f)o[be f^ind Sriffe. on 
^ Bub, fom tea bi)bcr biq i Dag, at 
Tai qaac big Del, og bine 95orn tftcr 
09 at bu maa foriotngt 3)agene i bit 
b, fom ^Srrcn bin ®ub giocr big 
•Cilflf . C. 5, 33. c. 6. 2. 

. Xa fraffiltc SRoft trt etotber paa 
le 3 ice 3orbancn, imcb 8oIcnd 
janq. 4 9)lof. 35. 6 ic. 

I. 9lt en 9Ranbbrabnr. fom uulbenbc 
:er fin 9taeftt \i)\ti, fom ban iffc b^ibcbe 
>ni, maatte fliK bcrhcn, at ban maattr 
' til een af be famme Stotber. og blloe 

£it>e: 

I. 9lnii[ig Se;er i Crfrn, \>aa bet 
Be Sanb. for Wubenitrrnc, og Hiamotb 
kileab for (9abiterne, og ®oIon i l^afan 

Vlanailtcrne. Sof. 20. 8. 

4. Dd benne er 2ot>cn. fom S)lofe [attc 
• 3frae» «eni« )ilnfigt. 

5. l^iMc ereCibneebijrbenc. og 3firfcnc, 
9icttene, fom 9{ofe fagbc til S^rarld 

nn, tcT be bare ubgangne af SSgop' 
I, 

6. ^«aa benne 3ibe Sorbanen. i ben 
3l imoD $eord ^uuO. i 3iI)ond ben 
noritifTe Jtonged 2anb. fom boebe i 
rtbon. f))?iiren SHofe og 3fracld iiBorn 
tge, tcr be oare ubgangne af ^(sgopten. 

;7. Cg be eiebe banO ?anb, og Cgft 
mb. itcngend af Safan, be to ^moriti- 
- Jtongero. fom bare paa benne 8ibe 
ntanen. mob 3olend Cbgang, 

4:«Kof. 31,23 k. 

18. nra 9roer, fom ligger beb 9[rnond 
atM 9rcbber. og inbtil 8iond ^irrg. 
t rr j^ermon ; c. 3. 9. 

19. Cg al ben ffette SRarf paa benne 
ite3orbanen mob Dften. og inbtil ,^a- 
1 1Kb brn flette aitarf. neben ocb H^Mdgoe 
onMtbe. c. 3, 17. 3of. 13. 20. 

5. (Sapitel. 

Iff tafrr rai 0uM 9^<mjii mtt SfracI og ffijentagcr 
k U 9Sut, IrSl. J^an fencrtirr, hrerlrhrs Sfrael 
kpntU m iKiUir, eg ri fclo lurtt Acre ^ti 
Ili9» 23:^. ^rrrn antoq tttH V^emrinti, eq 
kefMl aiDkr at ftn Or(cc inKflcm Oud 03 ^tct/ 
IfrSI. Sofc femancr ^w tu e9digik(» 33* 33. 

I. Og IRofe bilbtf ab al Sfroei, og fagbe til bem : bor, Sfrael, be Sfiffe og 
be «ette, fom teg taler for eberfl Tren I 
Taq \ og lotrer bem, og beoarer bem. for 
at glore bem. c. 4. 1. 

2. 4»(5rren bor Wub gtorbc en ¥agt meb 
oftpaa.^orcb. 2aJtof. 19.5. 5a}lof.29.1. 

3. ,^(Jrren f^aocr iffe gjort benne i^igt 
mcb oore J^oebre. men meb o9. ja meb oO 
fclD. fom ber ere allefammen leoenbe paa 
benne Tag. 

4. ^Grren talebe mcb eber ^nfigt til 
Snflgt paa S3)crgct mibt ubaf ^Ibcn. 

2iWof. IM, UK c. 20. 1. 

5. 3cg fiob imellem »^Crrcn og eber. paa 
ben famme !lib. at gioe eber ftttrrenO 
Crb tilflcnbe ; tbi 3 frbgtcbe for 3lbcnd 
Slafbn, og gif iffe op paa SMcriiet; og 
^an fagbe: 2«lof. 19, 16. 

6. 3cg cr .^Grrcn bin Wub, fom ubforte 
big af 9($gt)pt{ l^anb. af l:iencrcd ^uud. 

2 JPi'frf. 20, 2 IC. 

7. 5>u ffal iffe baoe anbre Wnber for 
mit «nfigt. c. 6. 14. 3 ajlof. 26, 1 

8. T>n ffal intet iibffaarct »illebe glore 
big eftcr nogen ^inqd idignelfc. fom er i 
S>imniclen ooentii. eller fom er paa 3or- 
bcn ncbcntil. eller og fom cr i ^^inbet 
unbcr 3orben. c. 4. 16. 

9. Xu ffal iffe tilbcbe bem. ei bcllcr tjene 
bem; tbi leg er .^Grrcn bin ©ub, en 
nibf jocr ©nb. fom bjcmfcger gocbrcfi ^lift- 
glcrningcr paa $5orncnc, paa bem i treble, 
og paa bem i fjerbe Qicb), paa bem. fom 
mirt babe. 9Katti).4, 10. 2«Jlof. 34.7je. 

10. Dgfomglor^Hffuntbeb mob tuflnbe 
(Scb), mob bem. fom elffe mig. og mob 
bem, fom bolbe mine IBub. c. 7. 9. 

11. Tu ffal iffc tage 4»Grrene bin «ub« 
9lam forfccngcligcn ; tbi ^'Crrcn ffal iffc 
labe ben oare tiffblbig, fom tagcr fyMi^ 
Siaon forfocngcligcn. 

12. Jag Dare paa Sabbatd-Dagen. at 
bclllge ben. faafom §(Jrrcn bin ©iib ba- 
oer bubct big. 3er. 17. 21. (Sv 20. 12. 

13. Sen Dage ffal bu arbeibe. og gjore 
al bin ©jcrning. 

14. 9Wcn ben fDoenbe (Tag er 3abbat 
for J>(Srren bin Wub, ba ffal bu ingcn 
WJcrning gjore, (boerfen) bu, eller bin 
3on. eUcr bin '^tatter, eller bin Socnb, 
clicr bin 'JJiige. eller bin Cre, cllcr bit 
51 fen, eller bit ©ccft, eller ben grcmmebe, 
fom er i bine $ortc, paa bet bin 3oenb 
eller bin ^ige maae bi?ilc. ligcfom bu. 

15. Cg bu ffal fomme ibu. at bu oar en 
Wiener i iUgppti 2anb, og S^^tmu ^m 196 g>cn fcmte Wofe Peg. 5.g.i» 

Oi^ub ubfortc big bcrfra nirb en ftoerf 29. ®ib be ^bbe faubant tt $>teitt II 

l^aanb, cq mcb en ubraft ftrm ; berfor at fri)gte mig. oft til at bolbt aUe niv 

^abcr S>(irrrn bin ®ub bubct big at I)olbe ^ub allr X^anc at bet niaatte fldoe tai 

©abbato-raflcn. c.4,34. bc(,ogbrm»)25ornebinbrli)|en! Vf.81.11 

16. $irr bin >Yabcr ofl bin 9)lobcr, faa- 30. C^afjigtii bem: gaacr tilbage tt 
fom £t(Srrcn bin (^ub f^abcr bubct big ; eberd i^auluncr. 

t>aa bet bine !3)age maae forlcrngrd, og at 31. Dg bu. flaae ber bod raig, faa fttt 

bet niaa gaar big bei i ii^anbct, fom ^Sr- leg talc til big ait IBubct, o^ Sfiffrneog 

rcn bin C4ub giber big. Wcttcne. bbilfe bu ffal lotrc brm ; at H 

17. ru ffal iffc ibjflflaae. 9«att!). 5,21. ffal gjore (bcreftcr) I 2anbct, fom Jcg ^ 

18. Cg bu ffal iffe bcbrlbe ftocr. ber bem tii at eie. 

swaiii). 5, 17. *i»r. 13, 4. 33. ^aa tagcr bare paa at flloit tftir- 

19. Cg bu ffal iffc ftjalc. Gb^. 4, 28. fom fcerren eberd (Sub l>ai)cr bubct ebcr ; 

20. Cgbu ffal iffc foareimob bin 9{ceftc, 3 ffal tffe bigc til f^eire eller til beslic 
fom tt falff lUbne. Worn. 13, 9. eibe. c. 28, 14. 3of. 1,7. 

21. Cg bu ffal iffe bcgjerc bin 9{ocftc9 33. ^aa a( ben S^ei. fom S^ntn cM 
^iiflru ; og bu ffal ci bcgjerc bin Slorficd (Kub I)aber bubet cber, ffal 3 fiaat\ pu 
ibiiuO, t)anb^ncr. cllcr hano 3bcnb, cllcr bet 3 maac lei>e, og bet maa gaoectcr 
bano t^sigc, band Crc eller banc 91 fen, bcl, og 3 maae forlctnge ebnl» IMge i M 
eUer nogct, fom borer bin «icefle til. iianb, fom 3 ffal eie. 1 mo\. 18,11 

22. (Tiftfc Orb talcbc feGrren til cbcrS <r k « ♦ i 
ganffe J^orfaniling \i\ia ^Mcrget. niibt af ^, .,, ^"* .r.??Ji« ^ 

3lben, ^cfbcn og (forTotrbellgt) 9)lcrfc, «« hum, fom teres moic «iiM=3. xy miw 

mcb ftor Mcft, og lagbc intct til ; og han d«rc6 «em («hit)« 9^&,efi ri sirmnu briii,64. a 

ffrcb bem paa to 3tccntablcr, og gao mig fiai rt pitniiiK (!Hl^f Kki^krntnqer, io>u. sh 

bem. 2«i0f. 31.18. 2(Sor. 3, 3. fnxitt ^rwn, n»« XfjiMter, rf fr* tfnH, 

23. Cg bet ffebc. ber 3 babbe bcrt «o. "''" f f ' 1?^*?'/" 2'^ .^* if**** ^* «*' ?i!!: 

pen mibt af ^icrfCt, og af ^tcrget, fom feniitif«cm«»*rrtn*lfoo«e«©*l9Ktnmge7»«ai 

branbte mcb 3lb. ba fom 3 nocr til mig, , ^^^ ... _ . . «... . ^^„ ^ 

alle S?bcrfic iblanbt ebcrc etammcr og J-«^« cl"' Ift^^j^^m^J'?'' 

Tc 3 fagbe: fee ^.G^rbo^Vub ^"^1^^^^^ 

baocr labct ob fee flu ivrligbcb og fin l^J'l'JL L^^^^f^*' "^ ??»"'^^3 Diaj 

etorbeb, og bi l^abe bort hano Woft mibt ^o Ji5.^Kff f^V, r^^x^ «5?'' *'S 

of 3lben ; bi Daoc feet paa benne a^ag. at 2- *;;\« k^I^" rf.'*L^7?i'«^"'"..5 

Wub iMibc tale mcb et a)lcnncifc, og bet S"^ f ^^^^^.^"^ ^infi Sflffe og M 

25. Cg nu, hbcrfor mifle bi boc, at '?i^.^" i?"'f f V^"^ ^^"I^^?*j!! 

benne ftorc 3lb ffal fortccre oft ^ berfom ^^ ^»"^ ^^^\ 'f^J ^T* ^^^ 

l>iblii»ci)tcrmcrebcb at l>orc5}(Srrcn6bor o rn cvrr.irii hii «f\i h» ^h^^,^ 

(.ubo .[Oft. ba bcc,bi 2 ^iof. 20, 19. ^^..^^ £ beStc^ a 't?t 1^ 

20. :ri)i 1)00 crar at. ftiob ber. fom bl, ti^ t>ci"at 3 maae blibe faare mdnaft^ 

an bore bni Icbcnbe «ubo JMoft |om ta- ^{^,^ ^,^f,„, ^^^rcn blneRctbrcfiOlubSi 

ICT mibt ar 3ibcn. og (bog) bl.i>c beb J ^.^^^ j^^^^j ,^ jj,„^^ ^,„ ^^ ^ 

'27. C^af bu n.r til. og ftor altS^et'^om TV^Sr*'C?r Mrren' "^^H 

i:J..rrcnbor(.„bbilti^ ^J^^^'''' ^^"^Wl!^. 

til 00 alt bet, fom ftisrren uor ®ub ml ^ :,.u'c(.4,35. iffor.8,4.6. ©ai.^ai. 

tale til big. og bi bii l)ore. og gierc bet. 5. Cg bu ffal elffe ftCrren bin Onb, af 

28. Dg l^Gncn bortc eberft Crbfl JRoft. og af al bin gormue. c. lA, W. 

ber 3 talcbc til mig ; ba fagbc 5?^ricn til iwait. 12, ». aRottb. as;, 37. 

niirt : icg babcr Ijort bettc J^olfo Drbb G. Dg bibfe Drb, fom )eg b|^brr Mg I 

Wofl, fom be baoe talet til big, be Ijaoc X^ag, ffal bare paa bit 4»|erlr 

told Del i alt bet, be (Mbc talet. c. 18, 17. 7. Dg bu ffal igjentagt tern for Uk T. eap. ^fti fenite Vlofe Bog. 197 Bm. og talc om ttm, naar bu fibber i 
t ^uud. Off naar bn gaacr paa l^ricn, 
I naar bn lotqpcr bip, eg naar bu op- 
lacr ; l "Hloi 18. 19. 2 SUof. 13. 8. 

5 «.-(. 4, 10. c. 1 1, 19. 

). Cq bu ffal binbc brm til et tt(\n \iaa 
n £Hianb ; oq be {Tal Dotre big til Span 
ncUcm bine rinc, c. 11, 18. 

2 aVeC. 13, 16. 

9. Cf^ bu ffal ffrlM bem l^a Dcnrflol- 
rnie af bit $nad. og paa bine $orte. 

C. 11, 30. 

10. Ca bet ffal [fee, naar ^Qrren bin 
Nib forer biff inb i bet )^anb, fom ^xn 
at)fT fDoret bine gccbre, ?lbral>am, Sfaaf 
9 3ii(ob. at ffibe biff, flore og gobe 3tot- 
«• fom bu iffe baucr bt^gget, 

3 dXef. 33, 1. 4 tWi(. 33, 11. 

11. Off ibufe, opfolbte meb alt (Rcbt. 
om bu iffe l^aDer opft)lbt, eg ubbugne 
^ret»ter, fom bu iffe haoer ubf)uggct 
Biinaaarbe og Dliegaarbe, fom tu iffe 
taorr plantet, og bu oebcr og blioer mat : 

f . 8, 10. 

IS. 3aa tag big bare, at bu iffe for' 
fflrmmer 5b€rTrn. fom ubfcrte big af 
Iviffbptt ^anb, af ^fenercd ^uu«. c. 4, 9. 

r. H, 1 1. r. 5, S. 

13. Ttt ffal frDffte ^(grren bin ®ub, og 
t}rne bam; og bu ffal foarge oeb f^ind 
Wa&n. c. 10, 19. 90. 1 earn. 7, 3. 

Tiatth, 4. 10. 3cr. 4, 3. 

14. 3 ffal tfft gaae efttr anbre (9uber, 
af be^olfi duber. fom ere trinbt omrring 
ebrr. 9 «of. 23, 13. c. 34, 17. 

15. V>\ ^<lrren bin (9ub er en nibfloer 
tiob, mibt iblanbt big ; at i[^(Srrend bin 
dnbo Vrebe iffe ffal obtotnbc6 imob big, 
Off ban ffal labe big ubflette, fra at bare 
^a 3orben(^ ftrebft. 9 SIRof. 90, 5. 

c. 34, 14. 

16. 3 ffal iffe frifle ^rren eberd (Sub, 
faafom 3 friflebe f^am I Oladfa. 

MaOh. 4, 7« S fM* 17, 3. 7. 5 iOTef. 33, 8. 

17. 3 fTal flittigen bolbe $)(Srren9 eberd 
9oM iBub, Off (Hind Cibnr^l^rb, og ^n9 
Sriffe, fom l^n i^oer bubet big. 

18. Off bn ffal giore bet, fom er ret og 
gobt for S>STTend Tine ; paa bet at bet 
ffal f^aat big bel, og bu ffal inbfomme, og 
ric bet ffobf 8anb, ^bilfet ^trren ^ber 
fboitt bine %(thn, 

19. fit ban ffal ubfbBbe ane bine Jfien- 
brr for bit Snfigt, faafom j[)(irren ^oer 
fdff t. 9 iRof. 93, 97. 98. 

20. ftoar bin ®«ii fparger big bereftrr. 
Off Pger : ^b er bet for Bibneeb^rb, og (Sflffe og «ettc, fom feCrren bor ®nb 
iKioer bubct cber? 

21. Da ffal bu figetil bin Son: bl 
bare ^^^baraod ilrccllc i ^(xgtjbtcn, og i&ttr- 
ren ubforte 06 af 5?(xgb|)tcn meb en ftonrf 
ftaanb. 2 aWof. 1, 11. 14. c. 14,8. 

22. Dg ibGrrcn giorbe icgn og floie og 
onbe unbrrlige ^iiig i ^gbpten paa 
^barao, og paa alt i)and ^uud, for oorc 
STine. 

23. Og l^n ubforte o9 berfra, paa bet 
f^an biibe fere od inb, for at gioe od bet 
iidanb, fom f)an haiy^e fooret bore goebre. 

0. 18, c. 1, 8. 

94. Dg ^Srren f)(A)er bubet oO at gtere 
alio biefe 3flffc, at frbgtc ^(Srren bor 
(dub : at bet maa gaae 0^ oel alle Dage, 
at f>an maa f)oibe od oeb ^ioe, fom (bet 
feed) paa benne l>ag. 

25. Cg bet ffal bare od 0ietfarbigi)eb, 
naar bi ta^e bare paa at gjore alt bette 
l^ub, for ^(f rrenS bor C^nbo ^njigt, faa« 
fom l;an l;ai}cr bubet od. 

7. Cartel. 

WHo^t lotrtt 9olf<t, ^ucrU^c$ (e f7a( for^Ibe ffd mob 
U hc^enftt 3n(bi)<)()cre i $anaan$ fiani, lsj« 
ftkflriofc Jfraclft {>cr(tghcd frrin for adc Solf, 09 
^aruiqcn tcrtil, 0=^. L'oiter man^ Slklfiiinclfec 
oocr itm, (cm oilbe oorrc (n^i^e, 9sl6« Xre^c 
teui illlc^ tt htUn^t 3nbbi>ggrre« florc {>ob og 
^a<)!, 17^. $o(bnbcr ^<m at ta^K til (Ig ®il9 
(Oer C(«uld af Uus ni^nUt, ic. 35. 26* 

1. 9taar &(Srrcn bin ®ub faaer inb- 
fort big i liianbct, 1)\)ot tm ffal fomme 
ben. at eie bet, og faaer ubfaflet mange 
golf for big, be 5>etbiter, og Oftirgafiter, 
og ^moriter, og (Sana niter, og ^bere- 
flter, og Arbiter, og 3ebufiter, fno golf, 
fom ere mangfolbigere og balbigere enb 
bu, C.31,3. l«lof.l5,20.21. 

9 )D7of. 23, 23. 3of. 24, 11. 

9. Dg .^(Srren bin C5ub f)aber gioet bem 
for bit t^nfigt, og bu i)aoer fiaget bem : 
ba ffal bu olbeled ebelagge bem. bu ffal 
iffe gjore ^^agt meb bem. og ei beoife bem 
9{aabe. 9 mol 23, 39. e 34, 19. 

3. Dg bu ffal iffe gjore Sbogerffab meb 
bem, bu ffal iffe gioe band (5on bin tiat* 
tcx, og ^and (Datter ffal bu iffe tage til 
bin eon ; 9 0f of. 34, 16. <Dom. 3, 6. 

4. ^f)\ f)\m ffal fomme bin 6on til at 
bige fta mlg, og be ffuUe tjene anbre (lln- 
ber, og faa obtoenbed ^Ctrrend Qrebe 
imob eber, og l^an ftal fnart obelotffffc 
eba. 4 mol 95, 1. 1 Itoa^. U,^ 198 Den fctntc Wofc Oog. 7. Ca^ 

'5. ffllcn faalcbf« ffal 3 glcrc bcbbem: laflnc)Kiablfl,mfnI<t9flCb€raj)aaaaeboii 

3 ffal ncbbn)bc bereft «ltere, og fonber- fomlHibcbig. sajtof. 15. 20. c.23,35l 
brt)bc bereft Stctter, oq afhunflc bereft 16. Cg bu ffal fortarc allc be golf, fom 

^unht, on ppbrotnbe bereft ubffaamc »!l- fiiGrren bin ®ab giber big, bit Cie ffoi 

leber nieb 3lb. c. 12, 2. 2 aWof. 34, 13. Iffe fpare bem ; og bu ffal Iffe tjene be- 

s>em. fi, 9.> Md. 5 ii'fci. K», 3. 1 .Mr en. 14, 12. reft ®uber, i\}\ M ffol hl\t>t big til m 

G. ^hl bu, bu er et l)elllgt golf for .^(£r- enare. c. U, 16. 2 SHof. 23, 24. 

ten bin «ub ; &(Srren bin Qf^ub Daber 5 axof. 12, ». 

ubbalgt big, at bare bam til et(^icnbomft n. 9laar bu figer I bit ftjerte: biftfc 

golf, frem for allc golf, foni er t>(i<i Sor- golf ere mangfolblgere enb jeg. ^^Doriefccl 

benftArebft. c. 4,20. li<et.2,9. formaaer leg at forbrlbe bera? 

2 iWof. in, 6. 2 oKof. 4, 37. c. 26, 18. 18. 'Ta ffal bu Iffe frbgte for bem; bn 

7. ^(Srren baber iffe baot 2i)fl til eber, ffal flittlgen fomme if)u, bbab ^dhrren bin 
og ubbalgt eber, forbl 3 bare mangfol- O^ubgjorbebeb^^^ljaraoogbebaUeSSgt^ 
bigere enb alle golf; tl)l 3. 3 ere bet terne: 

mlubfle iblanbt alle golf. 19. I>e ftore gorfogelfer, fom bine^ae 

8. iiUn forbl ^(f rren f)aber elffet eber, faae, og be !legn, og be unberllge %\u^ 
og forbl fian bilbe i)olbe ben (ieb, fom og ben flocrfe ii>aanb, og ben ubrafte ira, 
ban baber fooret eberft gcebre, baoer ipdr- meb bbiifen i!>(^rren bin Ci^ub ubferte big; 
ten ubfort eber meb en ftotrf ^aanb, og faalebeft ffal ii^drren bin (Hub giore Imob 
baber frelfi big af !lienereft ^tiuft, af alle be golf, for f^bift 9lnflgt bu frt^gter. 
H^baraoft ^aanb, 5tongen af 9(zgi;pten. (« 4, 34. 

i-iic. 1, 73. 20. ^(Srren bin ®ub ffal enbog ubfeobc 

9. ^aa ffal bu bibe, at ^(Srren bin (^ebebamfer \>cta bem, Inbtil at be omron- 
Wub, ban er ben ®ub, ben trofaftc Wub, me, fom er blebne tiloberft, og fom l)a!Ot 
fom bolber i^agten og ^liffiintbcben mob ff jult fig for bit «nfigt. 2 «Kof. 23, 2a 
bem, fom f)am elffe. og mob bem, fom 21. Du ffal Iffe forfoerbeft for beiT« Hn* 
^olbe l)mt S)ub, til tufinbe ^eb ; e. 32, 4. ggt ; tbi .t»(irren bin (»ub er mibt iblanbt 

1 4ot. JO, 13. 2 mi. 34, 7 ic. Mji^ Den ftore og forfocrtellge ®ub. 

10. Cg ban betaler (bber af) bem. fom 22. i&Crren bin Cftub ffal ubfafte bilfe 
f^m babe, fbnllgen, at labe bam omfom- golf for bit «nfigt efterljaanben ; bu fai 
me; ban ffal iffe toue meb ben, fom fja- iffe fnart glore (5nbe paa bem, at (bilbe) 
ber ^am, ban ffal betale bam fi;nligen. i^ijr paa aWarfen ffuUe iffe bllbf man(]c 

c.5,9. ^Jfa^.l,2. Imobbig. 2 9tof 23. SO^ 

11. eaa bolb bet »ub, og be efiffe, og 23 pv^ ^dmn bin »ub ffal gibe bm 
be Wette. fom leg bbber big i Tag, at bu for bit «nfigt, og forflbrre bem meb en 
glor bem. c. 5. 32. e. 6, 17. e. 8, 6. ^or 8orfli)rrelfe. inbtil be Bbclotftgeft. 

12. Tg bet ffal ffee, naar 3 faae bcrt ■ 24. Dg ban ffal gibe bereft longer ibfn 
blofe iMette. og bolbt bem, og giort bem, ^aanb. og bu ffal forbarbe bereft ftaim 
ba ffal og 5?(Srren bin Wub holbe big ben fra at bare unber S^immelen ; ber ffal 
^Pagt og ben 3)liffunb()eb, fom ban baber fngen funne |taae imob bit anflgt, inbtil 
fboret bine gabre. 3 SJf of. 23, 22. ^u baber obelagt bem. 3of. 10. 33. 

13. Cg ban ffal elffe big, og belfigne 25. 3 ffal o))branbe bereft Hubert nb- 
big, og mangfolbiggjore big, og &an ffal ffaarne ©llleber meb 3lb ; bu ffal ifft 
belfigne bit ^ibft grugt, og bit «anbft tf^icre Seloet eUer ©ulbet, fom er paa 
grugt, bit ilorn. og bin nbc Clin, og ^eni, eller tage bet til big, at bn Iffe be- 
bin Clie, bine Ci:neft «ffobning, og bit fn^reft bermeb ; ti)i bet er ^rren bin 
fmaa eoagft megen 8ngel I bet «anb, fom (i^ub en «ebcrftbggelig?Kb. c. 19, JL 
l}an baoer fcoret bine gabre at gibe big. i jtren. i4, 19. 

14. X^u ffal bare belflgnet frem for ane 26. Cg bn ffal iffe labe fbmmr Qrbep- 
golf; ber ffal Ingen ufrugtbar ^an eller ftbgcieligbeb i bit ^nuO, at bu ffal bliM 
i^un bare iblanbt big, eller Iblanbt bit en forbanbet Sing, fom bet er; bn ftoi 
ga. 2 iJtof. 23, 26. jjotmmeft meb (en ftor) Skcmmelfe beifor. 

15. Cg {^(Erren ffal labe at €bgbora og babe ftor SHeberftDggelig^b bcrtil. tbl 
bige fra big, og aae be agbbtiffe onbe bet er en forbanbet Sing. c. 13, 17. 
Bpger, fom bu beeb, bem (lai ^n iU^ SH. 7, u« Vtn fewte Vtoft tBof. a Caoiltl. 13. Dg bit (lore DMa i hmt imt ami, liO. liinuiMil Kai 

I<tai9hit 13 BPIIrrlijM, 7=9. tmn 

rmr for C^rmf^dlvt, b^ foi at nltn 

hiM 4.<il«it(iijn«t, lO^ll*. Dt ^(h^i Outt 

«nn mi »■ IBijeiy, 11. ». 

1. 3 fTal f)Olbt all bet Sob, fom . ^ 
tt«rT big 1 T>aft. til at glert, at 3 maat 
Kbr og fonnnrt, og lemmr, og tic bcl 
Itaab, fom $;Crrtn fytott fDotct tbtri 

%xbtt. a mof. 18, 30. 

•i. Cg bn itdl Ifiutomiiit ol btn fiti, 
bm ^mn bin 9ut> fyiott labct big gnat, 
Sisff fQiTitDDe «dr, I Crttn, for at fibmijflt 
(ig, at ror(0fl' ^'9. »' fornrmint, fjuab 
^f^ tiar 1 tit ^jtrtc, om bu cllbc l)olbt 
^na Sub, (UtI (I C. 39. 5. c. 13, 3. 

3. Cg ^n ^mij^cbt btg, og lob big 
ImngTc, oq gob big SRiin at nbc, Ijbllfd 
3u iffe rjcnbtt, og ri bine gabrt fjfitbtt ; 
It ^n Dllbt UOf big Dibc, at DtrnncfTtt 
invr iftc bee erebtl a\tat, mm ffilfnnc 
let kMT Kb alt bet, (om ubgaarr af 
^rrrae ffludb. aWof. IG, 14 35. 

4«^. 11,7. Maim. 4,4. 

4. Xijl Jtiab(6en bin iftc gammcit t>aa 
»lfl, og bin gob bin iftc tiobcn, blAfc fijr- 
rrtt)Hflar. (.39,3. 

5. Sdd fan bn fkobt 1 bit ^{rrtc, at 
liqcT^m tn Wanb tugtcr (In Son, ^orr 
^rmt bin «nb Inflict big. c i. 31. 

6. Saa bolb ^rrcnA bin flnbfi Siub, 
It tnnCre I ^nfl Stic, og at frngtc bam. 

(. S. XL (. t, J7. 

7. 2bl ^fintn bin 0ob fern big I ct 
gsbt Vanb, ct Siinb, ^ornbi Uaabbufrc, 
ftilbcT, og biibe (Vronbc) m. \em ubgnac 
Dbi I>Jlcnc. og ^ filcrgcac, 

8. Ct Saab mcb ^ncM, og Sng. og 
CllntrffT, i>g giqcntrccr, og 9ran>itiib- 
Ict; ct iaab. bnoH bcr ci Clic af Ollc- 
tncrr og ^nning, 

9 fit liaab. fiDOT bn irtc |Tal abt Breb 
I Imtob, ^or big itb flal (attrt aogct, ct 
Soib, l^it Stcnc crc 3cni, og af I^lt 
Blcrgt bn tan nbtmggc Jtobbcr. 

10. Cg bn (lal obc, og bllbc meet, og 
loot t^rrcn bin Hub, for bcl gobc Sanb. 
(on Imn fyttm gleet big. c. 6, 11. 19. 

11. Bogt big, at bu Ittc forglcmmcc 
^•nta bin 9nb. fnn bn Itic tiolbcr ^nS 
Bab, eg ^n* Rctic, og Ifiat 6nnc, fom «g feWUt gebc Ijnft. oj tat btil. , „ _ „ „ _. fmoa 

a tTjMghit ftraitttt tr Doafl ftdl fornicnS, og Sslb og Oulb 
"'"""'" *"' "■■* ' — ' ftal formcrcfl big, og alt bet, fom bu jw- 
Btr, fonntrcB big, 

14. Dg bit $)|c[tc fTulbc opfiolco, og bn 
((ulbf glcmnic ^Ctrcn bin Sub, fom ub- 
fortt big af (ttgppti Kanb, af Ijeoerrt 
^uue— c. 6. 13. 2 a»of. 13, 3. 

15. ^n, fom Icbtt big Iglenntm btn 
ftorc og forftcrbcligc Ert, (ftuor btr bare) 
branbcnbc eiangtr og Storplontr, og 
XorlKb, tjoei bcr oar lite iianb, ban, (om 
lob %anb ubftDbt 111 big af en baarb 
eirrndippc, 48HDf.2I,6. SSJlof. l7,Gic. 

16. ^an, fom gao big Stan at ccbc 1 
Qrlcn, Ijulltrt bine %(cbrc lite tjenbtc, foe 
at Dbmijgc big. og for at forfoge big, ofl 
at gjorc Del imob big, 1 btn flb(!t Xlb — 17. Cg bu maattc figc 1 bit $<|crtc : mis 
ffraft ng min ^aaiibe Sll^rrc barubrctlct 
mig bll)(e mogtigt (Otlctninger). (. 9, 4. 

IS. Slltn bn ^al lommc ^lirrcn bla 
Hub ll)u, tijt t)><>i ri ben, (om glucr big 
Xraft til at glare mxgtitie ((ttjcrningeT), 
for at ftiibf£t|l( )ln 1(agt, fom t)i]n fooCT 
bine %abrt, fom (bet fete) taa btnne 
Dag. 49)JDf.33,19. 5&IIof.4,31. 

19. Cg btl flat (tee, om bu glemmei 

,>QiTCR bin Sub, og unnbrn efter anbre 
iXubcr, og t|cntr bcm. og tilbebre for bent, 
ba Dlbnrc leg ooer cbcr i Iiag. at 3 fla( 
dlbeleo omtommc, c.11.38. c.36,14. 

SO. eigcfom j&cbnlngcrnt, ticUtt ^ma 
labcr omfommc for ebcr* tiaflgl, faulebrt 
flal 3 omtommc, forbl 3 IKc bllDt ^Btt 
^nenli tberi (BubS Kofi. 11 Mrni IMOfH t^il biinilig Sacban (or Dun HI Out, SM>. 

I. ^01. Sfrael, bu gaarr I Sag oDcr 
ijoibancn, at lommc til at Inbtngc ^olt, 
fom cr Herrt og ftatrftrc enb bu, St«btr, 
'om crt (lore og faftc Inbtil ^immclcn, 

9. «t ttort og 6«ll goll, Snatlmt Kem, 
fom bn Dctb om, og (om bu ttdocr ^ort 
(tait om) : tjoa tan ftaac for tnata Svrnl 
«npgt? 4i»oT.l3,33. 

8. eaa ftal bn blbc 1 tCag, at ^nu 900 ®en femte Vlofe IBog. 9. Sal). b!n d^ub ban ^aatr frcm for bit ^nfiflt, en 
fortorrcnbc 3lb, l)a\\, ban ffal iibflctte 
bcm, on ban ffal bb»iW bcm for bit ^n- 
(l(]t J oci bu ffal forbrloc bcm, of| forboenjc 
bcm fnart, faafom 4>^rren f)at>er talct til 
bifj. c. 4, 24. ebr. isa, 29. 

4. 9laar ijjGrrcn bin (Mub bar nbftobt 
bcm fra at tocrc for bit i?lnfiflt, ba ffalbu 
iffc talc I bit iijcrtc, fiflcnbc: for min 
WctfcrrMnbcbO SfDIb baiter 4»(5rrcn fort 
ralfl inb at cic bcttc VJanb ; tbi for biefc 
.^coninflcro Ufliibcll.qbcbo Sf^lb forbriocr 
i&lSrrcn bcm for bit iJlnfigt. c. 7, 17. 

1 iniof. 17, 10. 

5. Sffc for bin «ctfa:rbin&cb cflcr for bit 
4>|crtco Cprigtijibcb fommcr bu til at cie 
bcrco !>ianb. men for biofc ijjcbnlnflcrd 
Ujiubcllnbcb forbrii»cr ^(Srrcn bin Wub 
bcm for bit ^nfiflt, ofl for at ftabfotflc bet 
Crb, fom ib^rrcn foocr bine Rctbrc, abra- 
^am, Sfaaf ofl 3afob. 1 ffllof. 13, 7. 

C. 'M, 4. C. 23, 13. 

6. (Baa ffal bu oibc. at ,^Srren bin Wub 
Iffc for bin yMctforrbijibcbd 3fDlb fliocr big 
bcttc flotc )lant> at cic bet, tbi bu. bu cr 
ct ()aarbnarfet golf. 2 4»of. 32, 9. 

f. 33, 3. <.34,9. 

7. ^om Ibu, fliem iffc, at t>n fortorncbc 
5>(Srrcn bin Wtib i Trfcn ; fra ben Dag. 
ba bu ubflif af iKxiibPtl ifanb. inbtil 3 crc 
fomnc inb til bette 3tcb, baoe 3 ootrct 
gjcnftribigc imob ,^Grrcn. 24Jeof. 14, 11. 

C. l/i. ai. f . Irt, 2. C. 17, ». 4 SWof. 11, 4. 

8. Cg 3 fortorncbc ^itJrren fcb ^oreb, 
eg ^rrcn blcD brcb paa cber, at ban 
tllbt obdagt cber. 2 SJlof. 32, 1 fgq. 

9. Da leg Dar obflanqcn )paa IMcrgct at 
mobtaqc be 3tecntai>lcr. ben H.iagteo Jao- 
Icr, fom ^(Srren giorbc mcb cber ; og leg 
blcD paa li^jcrget forretboe Dagc og fi)r- 
Tctbuc ^Matter, jcg aab iffc JBrob, og braf 
d «anb. 2a)lof.2i, 18. c. 34.28. 

10. Cg 4>Grrcn gau mig be to 8tccn- 
taDlcr. ffrcone mcb Wubd ginger ; og paa 
bcm (Mr ffreoct) cfter allc be Orb, fom 
^(Srrcn talebe meo cber \>aa ©jernct, mlbt 
af 3lbcn \>aa gorfamiingcne Doig. 

C. 4, 13. 2 »tof. 31, 18. 

11. Cg bet ffebc. ber be fbrrctbbc Dagc 
og f^nctotjc Slctttcr l^aobc (Snbc. ba gab 

fi(^rrcn mIg to gtccn-Iaolcr, ^pagtcnd 
aolcr. 

12. Cg 5jC!rren fagbc til mig: g|er big 
rcbc, gaf fiiart neb herfra ; tbi bit golf, 
fom bu ubferte af Vlygbptcn. baoer for- 
baitKtfig-, be ere fnart afbcgne fro ben | iUcI, fom icg bob bem, br babe glort fiq ct 
ftobt ii^illebc. 2 iDIof. 32. 7 m 

13. Cg $»Grrcn fagbe til mIg, figenbe: 
leg bather feet bcttc golf, og fee, bet er ct 
l^aarbnaffct golf. 

14. )ia\i af fra mIg, og kg bit Abclocg^t 
bcm. og ubficttc bered ^tavne fra at oocrc 
unber ^immclcn', og teg oil gjore big til 
ct ftoErfcrc og ftorre golf, enb bcttc. 

15. Cg teg ocnbtc mig, og glf neb af 
^icrget, og S3icrgct brotnbte ineO Z^x^\ oi) 
leg baobe be to ^agtenb lamer t bepi;e 
mine ii^otnber. 2 ^2of. 32, 15 fqq. 

16. Cg leg faae, og fee, 3 (>aDbe fnntd 
Imob ^iirren ebcre Qi^ub, 3 I>aube gjort 
Cber en ftebt jlalo \ % oarc fnart oe^ne 
af fra ben )Bci, fom ^rren l^iDbe butrt 
cber. 

17. Da tog leg fat paa begge ^aolemr. 
og faftcbc bem af beggc mine i^oenber, oj 
leg fonberbreb bcm for eber^ Ciine. 

18. Cg leg falbt neb for ^(Srrend 9n- 
figt. fom forfte (Oang), forrctpoe Ddj^c 
og fbrrct))Oe Scatter, |cg aab iffc ^rob.cj) 
braf el il^anb, for aVa eberd 3i)abcra 
Sfolb. fom 3 fi>nbebc, at gjore bet Cuw 
for ijCrrenb Cine, at oj>lrre bam. o. 9 

19. ^bi jeg gruebc for ben lUtbe og ben 
^aftigbeb, mcb boilfcn i^^rren oar ori» 
ipaa cber, til at oDclctggc cber ; men ^iit' 
ren b^i'tc mig ogfaa ben O^ang. 

20. ^{en ^iirren blco ogfaa faare bred 
X^aa Vlaron, faa at \^n uiibe oDclctiiiie 
bam ; men jeg bab og for 9laron pau tea 
famme lib. 

21. Slcn ebcrd 8bnb, ben St<x\t, fom 
3 baDbe gjort, tog jeg, og opbrctnbte ben 
mcb 3lb, og ftobte ben, og malebe ben 
Del, inbtil ben blco til H^ulocr. til 3toi\ 
og teg faftcbc bend 3teD i ttofren, fom 
fibber neb af S)icrgct. 

22. Dceiigcftc gjorbe 3 fettrren tjreb I 
labcera og i i){aofa og i Aibrott^battaoN. 

8 sOfof. 17, 7. 4 dXef. II, 4. 34. 

23. Cg ba i^drren fenbte eber fra <a* 
be^^arnca. og fagbe: gaaer op, og inb* 
tager Vfanbct, fom leg ^oer gloct eber, ba 
bare 3 ^(Srrcnd eberd Q»ub« Wunb giei- 
ftrlDige, og troebe iffe ^a ^m, og {intt 
itfe pan I)and tfioft. 

4!0{*f. 13, 3. (. 14, llM* 

34. 3 ^abcDaretgienftriblgemob^- 
ren, faa lange fom jeg ^oer (ienbt cber 

». 7. 

25. 3cg falbt ba neb for iS>Snrea9 tn- 
flgt ft^rretooe ^ge og ft^mtooc ItaUa; :at>. Dm frmte VHoU i9o9 SOI leg fafbt neb ; tbl .^(Srren [)aDbe 
fKin DiiDe cbdoegqe ebrr. 

^ icji bab tU ^(Srre n 0(j fa.qbe : 
^rrc, forbarD iffc bit golf o^ 
fom bu igicnlo|le raeb bin florc 
foni bu ufcfcrtc af t?^n»)l>tcn nicb 
^aanb. x>.20. c.3.21. c. 5,24. 
)ni bint ^jcncrc, 5lbral;ara, Sfciaf 
»b. IJ)u: Dcnb iffc bit ^nriflt til 
Ifd 5»aarbl)eb, og til bctb Ugubc- 
>g tU bctfl 3Dnb ; 
: bet V»anW> Qnbbtjgnfre), fra 
a ubforte o^. Iffe ffal flgc : forbl 
iffe funbe fcrc bcm inb i bet2anb, 
I baobe tilfagt bfin, og for !)an& 
f^lb til bem, ferte l^au bcm ub at 
n ma i Crfcn. 4 mol 14, 16. 
)i be ere bit golf og bin «rt), I)bilfc 
rte mcb^bin ftorc 5traft, og mob 
iftc arm. 2 mo\. 19, 5. 

10. da pit el. 

Att, hvcrUitt C«ii& bai'N (omiKt fin T^fl' 
trt,e<| f!rcwrantcn e*ar.»i pu te '2i«ntay; 
;«4. tfri»<& uUt ban em ?»arsns Tet, 
tt f»r«)rr^ct (14 m<& at qMtt tn ^tld.'5taliv 
6ufnnif5 Ui>ral<)rlf</ font itn Ii& hdh 
' tvt ^c ondrc 3(rjclit(r, liacfoni om ^ar)S 
poa SSier»)«t fi-r ^Ittt, &! I. ^;>(rpaa fors 
an ^Mtt til (5u^efrnot,CJ)Ml)h<6, Ki«rliq= 
Mr« nud N ^rcnll>u^^« tt( ret at tjin^c 
at arc ham, ic. l:i-'*2^. 

la ben famme 5ib fagbe i&(Srren 
ubf)ug big to 3tccn-:^aDlcr, fom 
\ og fiiig op til mig t>(i<^ ^jergct \ 
a\ glore big en «rf af ^roce: 

•2 AVef. a4, 1 fog. c. 25, 10. 

a oil jeg ffrioe be Crb pcia $ab- 
>ni fare paa be ferfte Jaoler, fom 
>erbreb; og bu ffal loegge bem i 

C. 9, 10. 

a gfcrbe leg en «rf of 8itl[)im- 
g buggebe to Steen-^abler, fom 
S ogleg gif op paa ©jerget, og 
e to laDler i min S)aanb. 
1 ffreb ban paa ilablerne, fom ben 
>tn\>t, be tl Orb, fom ftiSrren ta- 
cber paa I6ierget, mibt af Slbcn, 
rfdmlingend £ag \ og ^drren gab 

a ficnbte leg mig, og gif neb af 
, og lagbe ^ablerne i ben M, fom 
be giort ; og be tKire ber. faafom 
haobe befalet mig. Qbr. 9, 4. 
3frael6 JBorn relfle fra Skerotb- 
nfan (til) Vtofrraj ber bebe Sa- ron, og bleu bcgrawn ber, og band Son 
(Sicafar gjorbe 'i^rocflc-iSmbebe I band 
Ztcb. 4 aJlof. 33, 32. C. 20, 28 2C. 

7. Terfra rcifle be til Wubgoba. og fra 
(^ubgoba til 3obatl)a, ct Vianb. bi^or $anb* 
^oeffc ere. 4 «lof. 33, 31-38. 

8. 'Paa ben $lb fraffilte 4>(£rrcn ttt>\ 
3tanime, til at boerc «^(irrcnd ^vagtro 
^rf, ofl at (laae for 4>Grrcud ^nfigt, til 
at tjciie bam. og at bclfignc i bane 9taDn, 
inbtil bcnneDag. 4 'mol 3, 62c. c. 4, 15. 

5 :Wof. i"^, 5. 7. 

9. Dcrfor ftulbc iicol ingen T^ecl cflcr 
5ln) l)ade meb flue S3robrc ; ^Grren ban 
cr band aru, faafom feiirrcn bin Wub 
baDcr talct til bam. 4 i)tof. id, 20 k. 

10. Cg leg ftob paa ^Mcrgct, fom be 
forfte ^age, fbrrctuoe Dage og fi)rrc- 
tJ)De flatter; og .ftCJrren borte mig ogfaa 
ben 0ang, ^5nen ollbe iffe forbocRK big. 

C,l», 9. 25. '.JsKof. 32, Jl. 14. 

11. Cg fc^rrcn fagbe til mig: ftaac op, 
gaf ben, at rcife for golfcto ^nfigt, at tc 
maae fomme inb, at eie ^anbet, bi^ilfi't 
icn fuocr bcrco gcrbre at giucbcm. c. 1, 35. 

12. Cg nu, 3kfracl, buab bcgjerer .^(Jr- 
rcn bin CAub af big? uben at bu ffal 
frbgte £>(Srrcn bin C$ub, at oanbre i alle 
ha no i^eie, og at elffe bam, og at tjcne 
ib^rren bin (Sub af bit ganffc Sjicrtc. cg 
af bin ganffe 3iel ; ^tid). G, 8. 

5 tlKof. 0, 5. 

13. 9t bolbe £)(^rrend IBub, og band 
3riffe, fom jeg btjbcr big I X'ag •, at bet 
ffal gaae big bel. e. 5, 32. e. 7, 11. 

14. 3ee, ^imlene og ibimlcned ^imie 
bore S^ncn bin Wub til, (ja) Jorben, og 
alt bet, fom er beri. 1 Aong. s, 27. 

15. (rog) briber »^(irrcn alencftc baut 
^t)\t til binegdtbre, at elffc bem, og bJt>cr 
uboalgt beree 3oeb efter bem, ja eber af 
aUt golf, fom (bet feed) paa beuue I^ag. 

c. 7« 6. r. A, 3H. 

16. X^erfor ffal 3 omffjctre eberfi .t»iertefi 
gorbub, at 3 iffe ^bermere ffal forbvxrbc 
eberft 8«affe. c. 30, 6. 3er. 4, 4. 

2 9tef. 32, 9. 

17. Ibi ftSrren eberd ®ub er en Wub 
Oder ®ubeme. og en ^(Srre ober iberrerne, 
ben {lore, ben moegtige, og ben forfctrbe- 
llge ®ub,fom anfeer iffe Hierfoner, og ta^ 
ger el ®abe. Vf 89, 7 9. 1 Zim. 6, 15. 

9 Sttwn. 19, 7. Kv. 9. 10, 34 tc. 

18. Somffaffergaberlofeog CnferWet, 
og fom elffer ben gremmebc, at gloe bam 
^rab og Alabe. S|^\. ()». ^. 909 2)en fcmte TOofc ©09^ 10. 11. Ca>- 

19. Dcrfor ffal 3 clffc txrn grcramct*; 8. Tcrfor ffol 3 Wbt alt bet ©ub, font 
t|[;i3l^t»cbotretfrcmmcbelSGDi)))tiSianb. icn b^bcr ebcr i X^a^.at 3 maar biiw 

2 iwof. 24, 21. c. 23, 9. f^arfc, ofi foiiime Inb, ofl tic Idanbrt hbortU 

20. Vn ffal frt)flte ftCrrcn bin ®ub, 3 Draflc om, for at cic bet. c. 7, ll. 
bam ffal bu tienc; og bu ffal banpe ^xt 9. Dfl at 3 maae foriangc ebert 1>a^ I 
beb l)am, og fivxrgc bcb banfi ^labn. ganbct, bbilfet ^drreii fboer eberd Jcecre 

.. *o' '•* '^* .. VI « w ^^ fl^^Jf ^f"J 09 ^cre« Sfltb, et Sianb, font 

21. ftan er bin ^ot>. og ban er bin (Rub, p^jj^ j nj^^, gj^df og penning, c. 4, 40 
fom baocr fliort biefe ftorc og forffltrbellge ^^5^33. ,^^^7, 8«of.3,i7. 
2lnfl mob big, fom bine Cine !?aoc feet jq. Zbi bet 8anb, boor bu fommer ben, 

22. Dine gocbre brcge neb I JCrgbbten ^ ^t clc bet. bet er Iffe fom WJg»>ptl «anb. 
met balDfjcrbflnWtbbe H-^crfoner ; men nu hoorfra 3 ere ubbragne. ber Ijoor bu fdde- 
baucr ^iSrren bin ®ub fat big. fom be bin 3ab, og maattc felD gaae, og Dan- 
etjcrncr paa ftlmmclcn i a)langfolMg()eD. j^^ j^^^ fp^, en Urte-i&aDe. 

1 flKof. 4G, 27. C. 15, 5. c. 22, 17. j j ^^^^ j^^j ^^^^^ ^^j^^jjj cj 5^^^^ ^^^^ 

11. (S a b i t e 1. for at eie bet, bet er et 2anb, meb ©ierge 

SKoff ovniumrft after 5eif«t lit l'l)^ij}(^c^ inio^ <?uN p/» 3>Qjf ^jj briffer Skinb uf £>tnimeien6 

o() forrholi^fr tern til ten 9nU (^tib* a^cI^Kminqcr ujIqh 

wrtfanaan»l?anfcs.ppiyrliqhefc,9.12. D« buor. l^- C-*^" er) Ct Xanb, fom ^flTttn WO 

ir^tf« (.Hu^ flat frriuMrc crintinc tet, oni (c rrc G^ub bar noievgt paa , ipftrreno bin QnM 

U}titit, i3si5. jwrn fortarw tft fortcrccuintia^ C^ine (fee) ftebfe bcrpao, frd )Haretd !Be- 

het« ef»it, 16. 17. ^m fornianrr fccui til ot nhnbclfe og Inbtll ^aretfi €nbe. 

hn>r t. mtt uttMbti, 'x-3i. ot cifft fttttitn tbcrO Wub, og at tlcne 

1. Dfibu ffal clilc fcerrrn bin (Rub, ()*»•« «frtcrt ganiJe ^icrtc or af ftm 
0(1 tiiflc pare paa Iwnfi «arttotflt, ofi fKirni S?"''' *" ; , '• **• }• *„ ' r^'" : 

eriffc 00 bano «cttf on hano Sub Mt ^^ ^^ "'' '8 f'"* ^^* '*""* *'9" •""" 

cmre, og oane wctif, og oano »^ ^'^f p„ jn, jioiig Wtgn og fllWg Wffln. at bu 

2. rg 3 ffal bibc i rag, ot Jcg tiler ^n Htbfamlc bit «orn, og W" nw BHn. 
iffc nicb ebcro *iorn, fom Iffe bibe, og "6 "'n ^"^- , ,^ , , „ f"'"! ^6. ♦• 
fpiii iffc l)aue feet MrrenS eberS «ub6 ,, _ , :» ." T{. k « . ^ 
lugteife, i)an6 StorlKb, ban8 floerfe J^-,'^9 ''«**"„'",'* i*" Sf,,""^*" ."" 
«)oanb, og I,an6 ubraftc arm, »»«'"? i "& ^u ffal abe og bllot mat 

3. Cg bono tcgn, og ban* Wjerninger, . »6- Swr eber bare at cber* ^Mcrte itfe 
fom bSn glorbe raibt i Wgopten, paa bUoer bebaarct.at 3 »lgtaf,og tjeneon- 
Vbarao «ongen I Sttg^ten, og paa alt »« ®«Ocr. og tllbebe for btm, c.8, 11. 

4. Cg boab ban gjorbe paa «?gbbtcrne& J7. Dg fiCrrenfl «rebc optanM iniob 
iw. paa berco 5?cfte. og paa bereft «og. f„^7;/Lt^ n L^*onT '^^^ 

ne, ber ban lob 4Wnbct i bet robe ^ax> {"flf » *5«n '^ST^' ?^ ^?^^^" *"/ ^^^\ 

finbc oDcr bcra. ber be forfulgte eber, og f*" ®r**^l' ?« ^/"^"^^ omforamc fra bet 

ibL^rrcn lob bem omfomme inbtll bcnne 8°^^ ^^^^' '^^" ft^"^"^" ^^^^ ^^"• 

jsjq 2il0f 14 25 27 3iWof.36, lU. 5dXo(. 4,28. c. 88, 20. 1.30,18. 

. r,. bg boab f)an biiDer g|ort bcb eber i J^- ®^f" ^ ffal lagge bifife mine Orb 

trfcn.inMilJcrcfcmneinbtilbetteSteb. P^\^^l^ V^W^ ^^^ eber^ >& jel. cg 

U. rg bi^ab ban gjorbe oeb Datban og ^ "^Sf'J!!/" ' , m^lSSS imJSr^''.",!JSi 

«blram, l^liabo Sonncr, fom oar Wubend Jj. ^ '"»"« ^^^ *»l f 5«" *"iK k?/*S? 

eon, at 3orben oplob fin SWunb, og op- *%*"'-, «, » i /" k *ai J* ' 1 

flugebe bem, og bcrcb ©ufe, og bere« ^au- J?- P$ 3 "^^ ^*'^k ^L i w-^SI' *^ 

inner, og al ben ling fom oar ifolgrmeb «^ ^^^^ ^''^^' ^^^J \^^^' * »>»^ *""•' 

bem, mibt ibianbt bet ganffe 3frael ; ffl ^^^{^^ m^r paa «klen, og naar bu 

4 «ief. 16, :h k. 1 %1-ef. 7, 4. 23. l^ggcr big. og naar bu flaaer op. 

7. 5bi ebero Cine baoe feet alit «>(lrrenft 30. C^9 ^u "«ii ffrlbe bem pao (Derftol. 

ftore ©icrnlnger. fom ban baoer giort. pf rne I bit ftuuft, og };>aa bine ^orte ; 

c. 7, 19. c. 89, 8. SI. At ebere Dage og cbcil Ibaxult IDo^t ffdllrizbcpaa. ffalltortcDti tili p>ia .^clctic, D>t 'inter allc nicnnr ^r^xcr. 

n Pit Klbiincn, frj |(lo^fn, Kri 1.7,3. »!.."•;. v. ifi. 11, jii. 

■al. M intlil Mt ijttrOc ivii'.fl.il ■' ^^tl ? f'l' iirtbruw trm Slllrrt, rq 

iCtDKtThMK 3of 1 3 4 foi>b(rbri}t)c bcicD 3tottcr, og oDbiJiiCc 

>.]«,«. 4 jNK. M, a iH. ttrrt Sunbc mcb 311), og afbuant Mit« 

r ftdl lufltn Vtaat Iubw llaac Autrrt ubftaanic eiUttm, og sedctgge 

flnriRl ; Sfimn Ant fliiic ffiil Ctrco Slavnc af bfl fauimt €trt. 

• Wirtffl pfl rtcrtt Rnjrtt Poinmc <«cr. SMu. a*w. 7,«i. ix™. i4,u. 

i.t n ■ . (tcrt wnb. 

5 SRrn paa bet £lcb. fom ftCrrrit 
etcrt niib ubbctlqCTiif a[lr rbrrO 3tdnimn, 
til bcr at fctltf fit Hnm, for nl bcr brr, 

ijlflnrlft. naoT jj lijtc fcif miiO f"' 3 foflc (bJi"). oji bu ftji Pominc tct- 

uH 9ub, fom Iffl bijtcr rbcr i Ijfn- S»lDf.20.S4, iat)nii._B.3Uic. 

a gcrtiinttlfc. ttTfoniSifX ^^'^A ""^"S? ^i^ *"":^' 

tlSrS Pubft Sub bfl Blfie nf ^.f^"' "^ '^.l.^'^^'^iT'' ^V^'J^ 

Btl. fcra Icfl bWrr rtrr Tafl, ti ?ij"*"j "^8 '""i ^"f'"^ Cpieftt frt- 

t eft« antrf Buba, fom 3 itft F%'"l"*'*.*'^'!I;.'',".'.'^'V'^'il; 

C 27 15 ic t 9 19 ""' (^fi^'O' ''11 "f RorfltfobM of «tr8 

Ttli i b^l^W %bbrT« ton,rr '-.fa ^^ ""' V^^'" ^'^r'i* '-'".t 

la bfl WICTB BriBfim, oct gorba - ^j'^™ ? ""'f L'L'il* *"!I,''"m":^w"' 

iJtct»rrn«aI t 27 12 13 rttrflijufc, 1 ficiitcfcttrrcn Wn Sub ^- 

!-• »■, XI iqq. bcr wiflflnct tig. 

: U nit tn faa Ijiln eibf 3or- 8. 3 flal 'Ke giort eflcr alt bet, fom bl 

ifl Wfitn. Impb SolcnB Slcbganfl, fltwe h" I I>ag, IjDtr alt, fom tr ret for 

iltni» Stonb, rem Wr paa t>rn haneCiiif; 

nr* »nn4 Mw hr Mtl/.nl wh 9. IM 3 CTC Ittt tllMlU (OmDC til ffloliU* S04 2)en femte Wofe Bog. 19. 13. f(i|». 

©g aile cbcrt nbDnlfltc ?ot)ter, f)t)llfc 3 23. $Bi6feligrn, ligrfom man ether en 

fruac Ici^c til .^(SiTcn. t). 5. c. 14, 22. y(aa cUrr en j^iort, faa maa bn ottte bet; 

12. Cn 3 ff'il ^ccre glabc for $>(Srrcno ten Urtne og bfn 9tenc maa tlOige ctM 
ctjcrc Wubo ^nflgt, 3, og cbcrC 3onncr, tct. o. 15. 
eg cbcrfi rottrc, og cbc r6 Jjcncrc, og ctcrtt 23. T>og ^olb faft, at bu iffe ocber tBlo- 
5icncflcj.>igcr, og Vci?ltcn, fom rr i ebcrt) bet, tf)l IBiobct bet er S|elen ; berfor pal 
%Nortc, t^l f}an ^accr injjcn *Decl etlcr 5lrD bu Iffe ocbc Sjelen meb *tcbct. 

nieb eber. c. 10, 9. c. 14, 27. 3*^»f. i7, lo i<M. 

4OTcf. ip,a>.ir4. 24. iTu ffal iffe abe bet; bu ffal ubofe 

13. !Jag Mg bare, at bu iffe offrer bine bet \^aa 3orben, fom Canb.. 
©ranb-Cffere paa !?bert bet (cteb, fom 25. I^u ffal iffe «be bet, at bet maa 
bu feer. iv 14. 3 Wof. 14, 20. gaac big Del, og bine ©orn efter big, naar 

^n«- «' 2r, K. Uu haDer giort bet, fom ret er for fifertenS 

14. ©len paa bctSteb. fom i^Gnen ub- c^ine. 

boflfler i een af bine 3tammer, ber ffal bu se. iTog (anlangenbe) be 3:lng. fom bo 

off re bine 25rcenb- Cffere, og ber ffal bu belliger, fom bore big til. og bine «crter, 

glore alt bet, fom )eg bDber big. (tem) ffal bu tage, og fommr til bet3teb. 

15. T)og maa bu flagte og ccbe iticb, fom ibCrren ffal ubuotlge. 

efter al bin Sjcld ifi)ft, eftcr 5&(Srrend bin 27. Dg bu ffal labe bine ©roenb-Cffm. 

Wubd iBelflgnclfe, fom l)cin \)am gioet ^tjebet og «lobet, paa i^rrenft bin mH 

big, I aiit bine ^^Jorte ; (baabe) ben Urcne i^ucr • og Clobet af bit Dffer ffal ubefrt 

og ben Wene maa ocbe bet, fom en ^aa, j^aa ^(Srrenfi bin ®ube «lter, og ajctet 

og fom en ibjort. c. 15, 22. \iq[ im ate. 

16. To^] ffal 3 iffe abc ©lobet; paa og. jagbare,og 5or|Miaaae blSfcCrb. 
Sorben ffal 3 ubofe bet, fom «anb. fom teg bibber big ; at bet maa gaae big 

,-, ^ ^"''^*m^''k':':'^'\. oi 4 bel, og bine «orn efter big eDinbeligen, 

J\^^ k"-?o ^"' «^f ^pJ^f" ^inf..*'>r*'^ naar bu baber gjort bet, fom gobi og rtt 

Jicnbe af t/t Aom, og bin n^e iJiui, og „ for feCrrenS bin ®ub6 Dine, 

bin rile, el bcUcr be gorftefobte af b t ^j, g,^,^, ^^^ren bin ®ub faaer ubr^b- 

nore Duag. eller bit fmaa QDotg. el bel- tet ^ebnlngerne for bit «nflgt. ber ftbor 

icr noget a] bi 2ob e, fom bu baijer lo- ^u bTager ben at eie bcm. og bu elcr bem. 

bet, eller af bit friiMlUge (Offer), eUer af ^^ ^^^i^ j ^^^^^ ^^J^^, ^ 

bin i^aanbo Dpioftelfe. 3 ^lof 27, 30 30. 3,,a forbar Wg, at bu Iffe falbtr I 

bin WubO «nflgt, m bet eteb, fom j,, j,^ ^^ ^ ^ ^^ j,„ ,„, ^ ^ 

^(irren bin «iib uboalger bu, og b n ^,^^ jigcr: Ugefom bl&fc golf t|cnc 

eon, og bin 3>attcr. og bin Ijener, og bin ^,^,^ (^uber, faa ull leg ogfaa gV. 

^icneftepige, ofl ifeoiten, fom er I bine f. jh,?.. (.7, ig. 3of.V7. ff!Mii.2,j. 

<i^orte-, og bu ffal bctreglab for ^(grrenfi 31. i^u ffal iffe faa gi«5re for fcenra 

bin Wubft ^nfiflt, i alt ttt, fom bu ub- bin ©ub; tbl be gjorbe for bereft Wuber 

rorffer bine ftctnber til. e. 14, 23. alt bet, fom er beberfti;ggeligt for ^ttrrrn. 

19. Jag big bare, at bu Iffe forlaber fom ^an l)aber ; tl^l be baoe enbog brctnbt 

ieulten, alic bine Tage I bit iianb. ucred eonner og bereft Duttrc 1 Sibtn, 

«^ 01 «viJ* 1"*' 'i!i* m w !-«. w«4 for bereft ®uber. c. 18. 10. 

20^ 9laar Sj^rren tin (»ub gJOT bit 33 3 ^^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^„ j.^ 

^anbemocrfe bibere, faafom (nin baber bi;ber eber, at glore (btrefter), bu Val ifft 

lifag b^ og bu flger : |cg bil ctbe ^ ob, ^J^ ^ j,„til, og ei tdge berfra. c. 7, 11. 

tl)l min eiel babcr i^Dft til at ocbe Hlob, **** ^^ ^a^ x>rtf, 30, e. 
faa maa bu ctbe jt|cb. efter al bin 3ielft ^t)fL 

21. anen er bet Steb langt fra big, fom „ , , ^ J": , ^^fll^,' „^ ^ ^m 

fc^rren bin »"\^^^cr "boalgt til at Tl::K7^r;.r^! ^Jk^.^^^^^ 

foftte gt mm ber, ba ffal bu flagte af bit 1,5, g^a oq mofc antn, om Itt tnt w t< n«r. 

ftore COOeg, og af bit fmaa ClDOtg, fom nirO< c^ be^ftc fl.<«niKr, nodt Dr lNl^c mate lU Vft 

^j^rren bawr giwt big, ligefom leg b<Jwr ttuUtit, osu. ewfao iniot en ctafe^feai bubet big. og ocbe bet inben bine H^orte, fw ^*rrcn lii «fettt«rk, 1*18. 

tfitr ai bin ejeift ^))ft. 1. Viaar en Vrop^, cOer ta. fis 18. 14. Cc«L Den femte tRofe Bog. brammfr tn !DrfFiD, ftaan ot> mibt iblanbt 
ttcT, on ffirxT big et 2egn eUcr rn unber- 
lifl Xina. 3cr. 14. 14. 

2. Cfl bet $cgn cflrr ben unbcrliqe!ling 
fcmmcr, fom fyin faqbe til bif). fin^ nbe : 
idbrr Oft naac rfter anbrr Clubcr, fom bu 
rjcnbte iffc, oq labrr oe tjcnc beni : b. 6. 13. 

3. Ta ffal bu iffc li)bc ben famme S^tO' 
bbere Drb, cUer ben, fom brcmte ben 
IDrcm; thi $>(^rFen rbero dub forfo^er 
cber, at ban inl fcrnemme. om 3 elffe 
^rrrn ebcro Q)ub i eberd ganffe $>iertr. 
09 i cbere aanffe 3iel. c. 8, 2 ^Tom. 3, 23. 

4. 3 ftai bjabrr efter jji(irren eberi» 
Sub, on fn)flte hiim, of) ^olbe band S)ub, 
Dti here paa tfani^ Wcfl, of| tiene ham, o(\ 
ihznflr L*eb ham. c. 8, 6. c. 10, 20. 

5 aUtn ben famme ^(ropliet. eUcr ben, 
Tom bromtc ben I>rem, ffal bobed, forbi 
ban tkii^er talet om )2lfbiqelfe imob iM£r- 
ren ebert (Hob, fom ubferte eber af 9&n^t>ti 
iianb, ofl fortoftr eber af ^ienereo ^uud, 
at fore biq bort fra ben )Bei. fom ^iSrrtn 
Mn 0Aub iMcer befalet big at oanbre paa ; 
»a bu ftal borttage ben Cnbe mibt ub 
frabifl. c.18,20. c.l9, 19. 

6. Waar bin 93rober, bin 9){obcr6 8on, 
rUer bin Sen, eUer bin -I>atter, eUer bin 
buftru i bin 9nn, eller bin Skn, ber er 
fom bin 3iel, tilfti^nber big i ^onboni, og 
iiger : iaber oft gaae, og tjeue anbre du- 
jer. fom bu og bine goebre iffe fjenbte, 

7. flf /^otfeneo ®uber, fom ere runbt om- 
!ring eber, (boab enten) be ere nar beb 
>ig. elier langt fra big, fra (ben ene) 
Jorbene (inbe, og til (ben anben) 3or' 
*ea» (Jnbe: 

H. TcL f jmtDf iffe meb fyim. og hox ham 
rte. og bit Tie ffal iffe fpare h^m, og bu ffal 
n(ffaane(bam).ogdf(iulebam. e. 19,13. 
9. Wen bu ual oidfeligen Siaae fyim 
Mel, bin ^anb flal bare ben forfte \>aa 
Mm, til at bflbc dam, og tilfibfl alt gol- 
eio ipaanb. e. 17, 5. 7. e. 18, 20. 

ID. Cg bu ffal ftene b^m meb 3tene, 
»g ban ffal boe ; tbi ban fogte at fore big 
wrt fra .oGrren bin (Sub, fom ubforte big 
if ^gi>pti ^anb, af Xjeneree ^uud ] 

11. ^a bet at ganffe Sfrael maa bet 
»cre og frDgte, og iffe blioe beb at gjore 
fttr benne onbe ^nbel, mibt iblanbt 
Nr. e. 17,13. c. 19,20. 

12. Dm bu borer i een af bine Staber, 
bm l^drreii bin tHub gioer big, at boe 
Ksnbiiatnanflgcr: 13. rer ere nogle iRocnb, ©eliald »om, 
ubgangnc mibt af big, og forfore bereg 
Stabo 3nbbi)ggere og fige : Iaber 06 gaae, 
og tjene anbre Wuber, fom 3 iffe fjenbe : 

14. (Da ffdl bu raubfage, og ubforffe, 
og fporge flittigen ; og fee, er bet Sanb- 
I>eb. er bet Crb oift. at benne 5]teberfli)g- 
geliglKb er ffeet mibt iblanbt eber : 

15. Ta ffal bu bidfeligen flaac3nbbng- 
gerne i ben famme 3tab meb ffarpe 
3Darrb. bu ffal obelagge ben, og alt bet, 
font er i ben, og bend goe, meb ffarpe 
3barb. 

16. Tg bu ffal famle alt bend 9tob, 
mibt paa benft dabe, og opbrcenbe bet 
meb 3ib, baabe 3taben og alt bend Woo, 
Vlltfammen, for io(&rren bin C4ub ; og bet 
ffal L^are en l^\n\QC coinbclig, ben ffal iffe 
hi)f{Cicis t)bemiere. 

17. Dg lab 3ntet of bet S3anbfatte 
I)ocnge beb bin ^aanb, at i^^tC^rren maa 
afoenbed fra fin grumme S^rebe, og gibe 
big 55armbiertigf)eber, og forbarrae fig 
coer big, og mangfolbiggjore big, ligefom 
ban l^auer fuoret bine gccbre. c. 7, 25.26. 

18. Jbi bu baocr bort .^Crreno bin 
C^ub^ Wofl. at bu ffal bolbe ade b^^nd 
^ub, fom jeg befaler big i I^ag, at bu 
ffal giore bet, fom ret er for ii)(Srren8 bin 
®ubd Dine. 

14. Gapftel. 

"JRoU forbvibtr ^lUt at hol(« flq rftrr ^bnhHKmcl 
ft^is i itrtt (Sorq cMr N S^0^«, I. 3, Spuntacrr 
Cortn em ttnt on unm T\)r, <^t(l< m) ^u<)U, 3.-21. 
(arrr itm, hwi^ U fhilic c\wrt nK^ Uttf an(cn 
Xirn^c, bant« i be an^rc Tiav, eg hDcrt tn^ic Vv- 
tin<)f .lar, 2:is39. 

1. 3 fr^ «^Grren« eberd WiibU ?5orn, 
3 ffal iffe faare eber, eller glorc bart 
imellem eberft Dine, for ben Tobe. 

3!Wof. 21,5. c. lt», 27. 2H. 

2. ^bi bu. bu er 5jGrren bin Wub et 
belligt J^olf, og big baoer .^(jrrcn ubi»algt, 
at oarc bam et ^icnbomft }?olf, fremfor 
allc golf, fom ere paa Sorbend ilrebft. 

t. 7, titc. t. 4,*10. 

3. T'u ffal iffe ocbe noget, fom er oeber- 

ftbggciigt. 

4. Tiofe ere be T^br. fom 3 maae abe : 
C?e, )iam af gaarene, og Aib of Webeme, 

3:)»or. Jl«2fa4. 

5. fcjort, og iHaa, og t^offcl, og 3teen- 
buf, og I)aabbr, og Urnob, og 3teen- 
geeb. 

6. Dg l^bert Clbocg, fom flooer Hlown, 
og fom abffiUer tuenbt IUot)CXi& ft\&\\t, t06 2)en femte IRofe Bog. 14. 15. Cat». fom ti)nn^r 3)rxft) iblanbt 2)t^rrne, bet 
maae 3 cebc. 

7. 3>on ffal 3 Iffc abc bcttc af bet, fom 
tt)flqer i>roD, ofj af bem, fom floDer ben 
at)[rute ftlcoe: j(amclcn, og ^aren, oq 
Ita nincn, tt)t be ti)ggc l>roo, og {TUle 
bog iffe Alcoen ab; be f!al oare eber 
urcne. 

8. aJlcn Soinct, forbl bet flooer St\B\)tn, 
men ttjgger iffe Droo, bet ffal ooerc eber 
urcent ; 3 ffal iffe oebe af berefi A)ob, og 
Iffe rore oeb berefl ^abfel. 

9. Tcttt maae 3 oebe af alt bet, fom er 
i i^aiibet : alt bet, fom l)ai7cr ginne og 
Sfjal, maae 3 ctbe. 

10. anen alt bet, fom iffe f)at)cx ginne 
og 8fial, maae 3 iffe ctbe ; bet er eber 
ureent. 

11. 3 nwae abe bber reen gugl. 

12. mew bette er bet, fom 3 ffal iffe 
abe af bem: Crnen, og ^ogen, og 
Stranb-rrneii ; 

13. Cg .^ragen, og 8faben, og ®(enten 
mcb fit Slagfi : 

14. Cg aile iKabne meb bered 8Iagfl ; 

15. Dg Strube-Ungen, og ^lat-Uglen, 
og aWaagen, og 8puro-§ogen meb fit 
8!agd ; 

IG. Ralfen, og ^jorn-Uglen, og Ciben; 

17. Dg 9torbrommen, og ^ellfanen, og 
!r»)ffcrcn ; 

18. Cg Storfen, og .^eiren meb fit 
8iag6, og Urljanen, og ?lftcnbaffen. 

19. Cg l)i>er giigl, fom fn;ber, ben ffal 
bare eber ureen ; be ffal iffe abc6. 

20. 3 maae abe l)uer reen gugl. 

21. 3 maae intct ^abfcl abe; bu maa 
gli»e ben J^remmebe bet, fom er inben bine 
Hl^orte, og f)an maa abe bet, ellcr fatg ben 
^renimcbc bet ; tbi bu er 4>(irren Mn ©ub 
et bcUigt golf ; bu ffal iffe foge et Jlib i 
fin ^toberd mil 2 ^{of. 22. 31. 

c. 23, 19 tc. 

22. ^u ffal rebelig tienbe al bin 8abd 
Wrobe, fom uofommer af a)larfen, l)\>crt 
«ar. 3 3Kof. 27, 30. 5 SJlof. 16, 12. 

23. Cg bu ffal abe for ftiSrrend bin 
Wubfi ^nfigt, paa tet 3tcb, fom ban 
uboalger, at labe fit Slam boe ber, men- 
ben af bit J(orn, bin n))e S^iin og bin 
Clie, og be gerftefcbte af bit ftore Cioag 
og af bit fmaa Coag, at bu maa lare at 
fn^gte ^Grren bin ©ub alle Xage. 

c. 12, 17. w. 

24. Wlcn naar ll^eien er big for lang, at 
^u lite fovmaatt at beat bet (ber(|cn), forbi bet 8teb er for langt fra biq, fom 
j)(^rren bin Qub baoer ubbalgt, at fottc 
fit "^lam ber, tl)i ^(Srren bin Oub ffal 
Oflfigne big : 

25. (Baa ffal bu git)e bet ^n for Venge, 
og tage ^^engene i bin ^aanb, og gaae 
til bet eteb, fom ^Srren bin ®ub ffal 
uboalge ; 

26. Cg bu ffal gioe famme S^nge for 
alt, bt)ab bin 3)el baoer S2t?ft til, af flort 
Coag og af fmaat Coog, af (Ciiin og af 
ftarf I^rif, eller af alt, fom bin 8tel af 
big begierer; og bu ffal ctht ber for^r- 
rend bin ©ubd Snfigt, og kxzrc glab, bo 
og bit ibuud. 

27. S)len Seoiten, fom er inben bine 
^orte, bam ffal bu iffe forlabe ; tbi ban 
baoer ingen l>eel eller )Hn> meb big. 

c. 10, 9. 4 IK^U I8# 24. 

28. 9{aar tre «ar ere til (Snbe, ffal bo 
ubfore al tlienbe af bin Snbfomme I 
famme 91ar, og ben ffal bu labe bliM in- 
ben bine ^orte. 3 !D{of. 27, 30 

29. (Baa ffal SeDiten fomme, forbi ban 
baoer ingen T^eel ellcr 91n) meb big. og 
ben gremmebe, og ben gaberlofc, og Gn- 
fen, fom er inben bine ^orte, og be ffal 
abe og matted ; paa ber at ,^Qrren bin 
©ub ffal ttelflgne big i al bin ^anbl 
©jerning, fom bu ffal glerr. 

c. 38, I. 8* VU OrK 10, )tL C* II, Sl« SS. «» 

15. Sapittl. 

OTefr rarer, noar og hrcrfcM ^tcrQiMlfrnl tu 
flul^e l>o[^r6, 1^. Tit tt ftiltt fbrffr^r (c 9^ 
tiat, faa fhil^c i»ub \wn Mlfiane trm, 7*11. ««N 
Nr(5 QotnU og %%tt IH i ttt itfvtvtbt 3Uir,«9 
b<qaw ttni, u^cn faa por, at U fclt> havU Vt/H id 
at MiPf, 12sl8. ^vat tt (bd&« gj4rr af ttt Hi* 
ftcftf^te af teres 9cr, 19sS3* 

1. 9?aar fbo ^ar ere tilenbe, ffal bn 
f)Olbe (Sftcrgioelfe. 5 SJtof. 23, 11. 

3 Si^of. 25, 4. 

2. Cg bf nne er Gftergioelfenft ^nbel : 
boer (^iermanb. fom baoer laant 9(oget 
ub af fin 4^aanb, ffal eftergioe bet, fom 
ban bat«er laant ub til fin 9}afle ; ban 
ffal iffe fraoe fin 9?afte eller fin ©rober, 
berfor falber man bet CftergiDclfc for 
^(Jrrcn. 

3. I^en gremmebe maa bu rrat>e ; men 
bet, fom bu baoer bo« bin ©rober, ftai 
bin 5>aanb eftergioe, 

4. (Sfterti ber ffal iffe oare en !llggfr 
iblanbt eber ; tbi ^Grren ffal mcgct oel« 
figne big i bet ^anb, fom ^dmn bin Anb 
gloer big til «n), tU oi rie bd ; bL II k 16. Cd)». f)fn fcmte IRote B09. •07 L Ihtn at bn bfitr ^ntne btn (iubd 
0fl, at tagf txirt tx^a at giiirt aUc bldfe 
Bb, fom jr^ b^bfr big i ^ag. c. 28, 1. d. 
». $bi ^rrrn« bin ®ub, $abcr Ddfig- 
t big, faafom ^an l^bcr tilfagt big ; 
I btt }tai iaant til mange golf, men bu, 
I ffal iffe taoe til 2aan«, og bu {Tal bcrffe 
ler mange %oit, men be ffal iRe ^rffe 
ler big. c. 14, 29. c. 28, 12. 

r. Raar ber borber en gattig iblanbt 
er, af een af bine Sdrebre, I een of bine 
tcebfT i bet Sanb, fom ^(Srren bin ®ub 
Der big, ba ffal bn iffe fliogiere bit 
itrte, og iffe luffe bin $aanb for bin 
tHge Prober. 3 ffllof. 25, 35. 

1 Sol^. 3, 17* 

I Vttn bu ffal oplabe bin ^anb for 
im. og bu ffal laane bam bet, fom er 
>r forVn^ SRangel, bet fom f^am fatted. 

Sue, 6, 34 K. 

}. ^ag big bare, at ber iffe er I6elia(d 
lb i bit ^jerte, at bu ffal flge : bet fb- 
vbc 9ar, Sftergibelfend 9ar, er nctr, 
I bu ffal tare farrig imob bin fattige 
robcr, og iffe gioe fiam ; ba ffal ^n 
labf ober big tU ^Srren, og bet ffal 
m big til 8bnb. c. 13, 13. 

JDrbf. S£^ 0, SRattf). SO, 15. 

10. !Dn ffal gioe ^m, og iffe labe bit 
jerte fortrbbe, at bu gioer b^m; tbi 
drren bin (Hub ffal for benne Sagd 
fblb oelfigne big i alle bine (^ierningcr, 
I i alt bet, fom bu ubrctffer bin ^aanb 

L C. 12, 7. 18. 

11. 2bi gattige ffal iffe o))bore fra at 
rre mibt i 2anbet \ berfor bbbcr jeg big, 
\ Pger : at bu ffal oplabe bin ^aa nb 
T bin ©rober, for ben, fom trccngcr ^06 
g. og for bin gattige i bit ^anb. 

Aant). 9fi, 11. Soh. 13/ 8. 

12. 9laar bin IBrobcr, en (^brocer, edcr 
I dbroeerinbe, fctlged til big, ba ffal bon 
roc big i fei; 9ar ; og paa bet ft^oenbe 
ar ftal bu labe b<int fri fra big. 

13. Cg naar bu laber ^m fri fra big, 
I ftal bo iffe labe bum gaae tombcenbet. 

14. I)u ffal rigeligen begabe bam af bit 
laa ClDceg og af bin Utobe, og af bin 
eift ; mrb l^ilf^t i^rren bin (Bub oel- 
jner big, btraf ffal bu gibe bum. 

15. Cg bu ffal fomme i^u, at bu bar 
1 lienrr i Sdgbbti ^anb, og at ^Grren 
n OnD foriofte big ; berfor b^ber leg big 
itt Dit i ^g. 

16. O9 bet ftal fbe, om ^n Pger til big : leg bil iffe gaae ub fra big, forbi ^n 
elffcr big og bit $uu«, for ^n liber t>e( 
^od big : 

17. 3)a ffal bu tage en St)\, og ftiffe i 
f^anfl £?re, og I Doren, faa ffal ban txtrc 
big en eoig Wiener; og faalebed ffal bu 
og glore oeb bin !liene{!e-^ige. 

SaXof. SI, 6. 

18. Og lab bet iffe bccre for fbart for 
bine £)ine, naar bu laber ^am fri fra big ; 
tf)i ^an ^aoer ticnt big bobbclt, eftcr en 
Daglonnerd ^on, fq; 9ar ; og ^(irren bin 
®ub ffal belflgne big i alt bet. bu ffal 
giore. (Sf. 16, 14. 5 9nof. 28,2. 

19. 9It bet gorftcfobte, fom febed af bit 
(lore Oootg, og bit fmaa Cbag, fom er 
^an, ffal bu bcllige for $>Gnen bin (^ub ; 
bu ffal iffe arbeibe meb bin Djcft g«rfle- 
fobte, og iffe f libbe bine gaard jorftefobte. 

S 'KXoU 13, S. c. S2, 30. 

20. ^n ffal ctbe bet l^oert Slar forftCr- 
rcnd bin ®ubd ^nflgt paa bet 8teb, fom 
^(Srren ffal uboalge, bu og bit ^uub. 

c. 12, 11. IS. 

21. 1)og om ber er 8i)be \>aa bet, (faa 

bet er) lamt eUer blinbt, boab fom (Klft 

onbt i\)bc bet er, ba ffal bu iffe offre bet 

for ^(Srren bin ®ub. 

3 !Wof. i^, 20. 21 K, 

22. Snben bine $orte ffal bu cebe bet ; 
ben Urene, og ben JHcne tilllge, fom en 
9iaa, og fom en 5^Iort. e. 12, 15. 22 

23. Dog ffal bu Iffe abe ©lobet, beraf ; 
bu ffal ubofe bet paa Sorbcn, fom S^anb. 

c. 12, 23. 3 iwof. 17, 10, 

16. (lapltci. 

IsP, Vini(«sJ^(8itit*n, 9.-11. feyfarernw ^«iti&, 
13=15. ^vot 09 b^»rIf^<< U fTiilJ* ffc< for J&^r* 
ttns 1fnfii)t vaa itrti !:>eitiUt, Irt. 17. £>ni T^nis 
mttnti 9mb(^€ »() ^U^t, 18^20. O^ at it ri 
flul^e ptantc afgu^tfTc tuiitt, rOcr opreife fig (Ztn* 
ur, 21, 23. 

1. !£ag bare paa 91bib SRaaneb, at bu 
bolber i^aaffe for S^Umn bin ®ub ; tbi 
i tlbib Shianeb ubferte S^i^mn bin ®ub 
big af ^gbpten om 9lattcn. 

3 !;!Kof. S3, 5 tc. 

2. Dg bu ffal flagte ^aaffe- (Offer) for 
5jGrren bin ®ub, fmaat Cnxeg, og ftort 
Ooag, \>aa bet 8teb, fom feCrren ffal 
uboalge at labe fit 9lam boe ber. 

3. Du ffal iffe cebe forct («rob) berbofl, 
fbu 3)age ffal bu cebe ufbrct CiJrob) ber- 
bod, !lrfltngfelft-»rob ; tbi meb ftaft brog 
bu ub af ^gb)>^i ^n^* ^^^>^ \tQl Vol 2>en femte IRofe Bog. 16. 17. €a^ Iftufommc ben ^q, ba bu ubbrog of 
i(tai»>ti ^anb, aUc bit ^M Dage. 

2 '.TNof. 12, 11). 

4. Cg bcr ffal inqcn 3uurbclfl fcc8 ^o6 
big, liibcn alt bit Vfanbcmocrfc, fip t'aflc ; 
og bcr ffal intct af illobct, foni bu flagtcr 
om «ftcncii \>aa ben forflc I^ag, liggc 
flatten oi^cr til om ffllorgcncn. 

5. ^u maa Iffc flantc i^aaffe Inbcn ccn 
af bine Hiorte, fom fi^rren bin ®ub glwr 
big. 

6. SWen \)cia bet Stcb, fom .t»(Srrfn bin 
(Sub ffal ubooclgc at labc fit "ilam boc, 
ber ffal bu flagtc ivaaffen. om *ftenen, 
mob Solen gaacr neb, |)aa ben bcftcmtc 
ilib, fom bu brog ub af «l?gi)pten. 

2 aoiof, u, 6. 

7. Cfl bu ffal fogc og abe bet paa bet 
eteb, fom 4»GiTen bin Wub ffal ubooelgc; 
og bu ffal Denbe big om ^Jtorgencn, og 
Qaat til bine ^<auluner. 

8. 8e5 Dage ffal bu otbe ufi)rebe 
(^rob), men pcia ben fDuenbe I>ag er en 

Sorbub(j'(rag) for feVSrren bin C^ub, ba 
al bu ingen (Sjcrning giore. 

2ilW, 12, 15. c. i:\, li. 7. .TiWof. 23,36. 

9. I^u ffal totUc big fi)U Hger ; fra at 
man begijnber mcb 3egelen I bet ftaaen- 
be («orn). ffal bu bcgtjnbc at talle ft)D 
Uger. 33)lof.23,15. 16. 4»lof.28,26. 

10. Cg bu ffal bolbe Ugcrnco ^joitlb 
for ftlSrren bin Wub, (og frenifcre ben 
efat, fom er bin ^aanbft frioillige (Saw, 
fom bu ffal gice -, eftcrfom S^^rxcn bin 
mt> ffal Delfignc big. c. 26. 2. 

11. Tg bu ffal t»are glab for i:>(Srren(> 
bin (v^ubo^nfigt, bu, og bin 3on, og bin 
I^atter, og bin Wiener, og bin ijenefle- 
H!^lge, og iieDiten, fom er Inben bine ^ortc, 
og ben ;^remmebc, og ben J^aberloK, og 
i&ntcii, fom er mibt Iblanbt big, )paa bet 
eteb, fom ibiJrren bin C^ub ffal ubwclge 
at labe fit ^iairn boe ber. D. 16. 

12. Cg bu ffal fomme if)u, at bu baoer 
Dccret en J|ener I JHrgnpten ; og bu ffal 
I;olbc og giore blofc 3fiffe. c 15, 15. 

13. Xu ffal bolbe VfoDfalerneft fi^oltib 
for big fnb Tage, naar bu Iiaoer inbfam- 
let af bin iiabe og af bin H^^-rfe. 

2 iVfci. 2:J, Hi. 

14. Cg bu ffal oocre fllab i bin 5&citlb, 
bu, og bin Son, og bin Tatter, og bin 
!Jjener. og bin Jieneflepigc, og 2eDlten, 
og ben J^rcinmebe, og ben J^aDerLofe, 09 
iinfcn, fom er Inben bine ^orte. 15. (st)0 Dage ffal bu hoibt ^ittb for 
ipiirren bin (^ub |>aa bet 3ttb. foa 
$>(lrren ffal ubuoclge ] forbi ^(Srrtn bit 
§ub ffal uelflgne big i al bin SnMomme, 
og i al bine ^nberd (2^ierniiig, berfor 
ffal bu alenefle ocere glab. c. 14, S9. 

C. 15, 10. 

16. ^re (Sange om 9arrt ffal alt bit 
ailanbfjcn feed forii>(£rren bin (S^ubftSa* 
figt paa bet 3teb, fom iKxn ffal ubDcrlge, 
paa be uforebc (S5robd) ^eitib, og paa 
Ugerned ^oitib,og paa 2oDfalernc(» j)0Uib; 
og ber ffal ingen feed tombanbct for ^r- 
rend Snflgt. 2!i){of.23, 17. c.34,:M. 

17. ^ber efter fin ^aanbd (Raoc, tfta 
^(Srrend bin d^ubo iUelfignelfe, fom tiaa 
^aoer giDei big. 

IB. $^u ffal fcttte big Dommcre og go- 

geber i alle bine ^ortc, fom ^(irrca bii 

(Sub gioer big, for bine Stammer; og 

be ffal bomme golfet nieb retfizrbig (Doh. 

s stctn. 10, 5. 

19. Tn ffal iffe habc 9icttcn, bu W 
og iffe anfee 9togend ^(erfon, og bn fbU 
iffe tage (Saue ; tf)i ®aDen forblinber be 
)lUfed Dine, og foruenber be 9(etfocrbig(l 
Sager. 2«}tof.23,6.8. 5)inof.l,17. 

3 iWof. li>, 15. Ortfp. 15, 87. 

20. met, SHet ffal bu efterjage ; at bo 
maa leoe, og eie bet i^anb. fom ^rxn 
bin (Sub gioer big. ^Jf. 34. li 

21. Du ffal iffe plante big en Sunb of 
noget (Slagb) Jraer Deb i&Cgrrtn* bit 
(Suixj i?iiter, fom bu ffal gtirc big. 

22. Tn ffal og iffe opreife big en Stot- 
te, i;Dilfen ^(irren bin (Sub ^bcr. 

3 iNof. 26, u 

17. C^apitel. 

S)?i>(( ((vrcr, ^t>a^ ttt tttc niaattc oiTrcf f^rrrn, I. 
^oob divaf U (Tulbc l}aM, fcni viltt forfcrc ontn 
ri( XfAuNrir, 2^7. ^oorlr(«< Un^rrcTttaiBKic 
ftultc fottisltt fiq i foatt Sa^cr, 8fil3. foot fff 
en Xonge 3frarlf ^Mrn raoattc focUr mcr fi|, if 
I)va^ Dans ^li^t fIul^c vatt, l^HfK 

1. X'u ffal iffe offre .^rren bin 9nb 
Dr:e eUer Viam, fom er Viijbc paa, (eUfr) 
nogen onb ^ling*, tt)\ bet er ^rren bit 
(Silb en 4.iieberftt)ggellgl)eb. 

3 *W;}f. 22, 20 K. 

2. 9{aar ber finbee mibt iblanbt big, 
inben een af bine Vorte, fom ^(Sntii Ml 
(Sub gioer big. iDlanb eller DDinbr, fom 
gjer bet. fom er onbt for !i>(intnft bii 
(Subd Sr>ine, at obertrorbe \^nt ^kigt, 

C. 13, ti fqa* 

3. Dg gaacr \^, og i|cncr aatxe xnt, ng bt |Tal bet. 

ifT to OitrifrS tUtt trt BibncrB 
fidl ttn beM. fom (tr fTQlblft) at 
w fhl IKt beM tftcT trt Bibnrt 
C. 19,15. IRaUfl.18,16. 
4 «)(. n as K. 
bnnntfl ^oanb frjl tnzn forft faa 
I at tUdc |)ani IMrl, ofl tUflbft <iU 
I ^dub; fda ital bn borttaiic ttn 
fltbl Ob fra big C. 13,9. M9,19. 
MT tn Sag for Wtttrn tr for un> 
foi btfl, intfUtm filob ofl tBiob, 
n San ofl £ii(t, Ofi imcQtni ^lunc 
iflc, (t (iMb) trntaiitliic £an^r, fom 
n bint ^[ir, ba fFoi Cu nlorc bin 
S gaat ep til brt Sttb, Font ^<it' 
iSnbllai uetial)ic; 
B ia fraC tommr til H^i^^nac 9c- 
', ofl ttl brn lioinintT, fom mon 
be fammr tUgc -, pg bu [Tal ft^or- 
: ftal be glH bin ffitltcnl Cib til- 
SJtrtn. 19, B. II. 
Dn ftal flIcTf (ftfr bet CtbB Bijbrift, 
' fliK bin tilfirnbt pja brt fammr 
Tom ^ncn ftdl ubcvzlnc ; on bu 
qe &irr pan, at bu gjor tftcr alt 
ID be ftuUc Iccrr bin. 
fflCT KohdS Sqbtirr, fom be (Tullc 
ig, M rftcT bfn Wrl, fom be ftullt 
a. flal eu alcn : bu Hiil tire bine .f^ene, oil itte tomme J^oifet til at braiic 
tlibage til i^puten Ur at htair mannc 
frtftf, Ihi .ftlSrren li.imfiint ebrrr 3 (Ml 
iltr ^ftei Qtamnc brage tilbaflc ab 
bennclkl. ltona.10,98. 

n 31,1.1. S9MM,«. 

17. ban Itdi lilt MltT taqr fifi mange 
.^uOrurr, at twnS j^lcrte irtc ftji aftoine: 
ban fFdl llfr ^ellfr famlf Rn S^<itt meget 
SelD 0)1 C^ulb. 1 Jtonf). 11, 1. 

18. Pn bet ftol free, naar fwu fibbfr 
t\aa fit Wflcfi throne, bd itai Ixin labc 
ffrire flfi btnnc Woufl Ubftrift i en Bog af 
ben, fom tr for '^rafternc, SffBlttrne. 

19. Pn brn ffal Dccrt tjofl ham, on ^nn 
ftdl lafc I ben aUc |lnt KIdB 3>ane, iaa 
bet Ijiin tan ictrt at frt)nlc Sittrren fin 
Nub, on tjolbe aUe bcnne iosi Crb og 
biSfe SfitTe, og nlore eftcr btni. owe fine Srobrr. fi (jellcr bine fr^i 1 
til boiie titer btnftre Slbr ; at l>an maa 
fotlccnnc flnc tm^t I fit itonscrlBt. Iian 
og ^jnS iOotn 1 3(racl. u. 11. afwMft UtCttllnMilMMCd. I 2>eii fentc TOofc Bog. !«. 17. €o)L Iftufomme ben tDag, ba bu ubbrog of 
9$gt)|>ti )lant>, aUc bit !iiit)d il>a0e. 

4. Cfl bcr ffal inqca 3uurbcla fcc« l^ofl 
bifl. Inbcn alt bit ^dnbcinccrfc, flp Tagc ; 
ofl bcr ffal intct af Ajobct, fom bu flatter 
om liftmen )i>aa ben forftc I^ag. Hqqc 
^iattcii oDcr til om 9)lorflcncn. 

4 'JOtaU % 12. 

5. Du maa Iffc fla^tc ^aaffc inbcn ccn 
af bittc ^oTtc, fom fiCrrcn bin (Sub giDcr 

bifl. 

6. SWcn |)aa bet 3teb, fom S^drren bin 
(Sub ffal ubocclfic at labc fit iJia\?n boe, 
ber ffal bu flagtc ^^aaffen, om «ftencn, 
mob £olen gaaer neb, paa ben beftemtc 
Itib, fom bu brofl ub af ^gi)l)tcn. 

2 Wo^ 12, 6. 

7. Cn bu ffal fogc oji abc bet pact bet 
eteb, fom fi>(Srren bin (Wub ffal ubooclge-, 
00 bu ffal benbe big om ^Jlorgencn, og 
Qaat til bine ^<auluner. 

8. 3e5 I>agc ffal bu abc ufDrcbe 
(t^rob), men paa ben fwenbe I>ag er en 

Sorbubo- (rart) for $(5rren bin ©ub, ba 
al bu ingcn ©jerning glore. 

2 !Wef, 12, J5. c. 13, H. 7. 3 !Wof. 23, 36. 

9. 3>u ffal tof Ue big fi)b Uger ; fra at 
man begonber nicb 3egelen i bet flaaen- 
bc («orn). ffal bu begt)nbe at toclle fi)D 
Uger. 3«lof 23.15. 16. 4Snof. 28,26. 

10. Cg bu ffal bolbc Ugerneft i)oltib 
for ftGrren bin Wub, (og frenifere ben 
efat, fom er bin 4»aanb6 friDilligc ®at?e, 
fom bu ffal giDe; cfterfom S^^xxcn bin 
(»ub ffal Delfigne big. e. 26, 2. 

11. Tg bu ffal bocre glab for ^^iirrenft 
bin Wubo«nfigt. bu, og bin 3on, og bin 
I^attcr, og bin 3:jener, og bin ijencfte- 
H.Mge, og iieoiten, fom er inben bine ^orte, 
og ben gremmebe, og ben gaberloK. og 
(infen, fom er mibt iblanbt big, paa bet 
eteb, fom ,^(irren bin C*ub ffal ubwclge 
at labe fit "ilai^n boc ber. D. 16. 

12. Cg bu ffal fomme i()u, at bu baber 
Dccret en $|ener i JKrgnpten j og bu ffal 
I;olbe og glore biofe 3fiffe. c 15, 15. 

13. Tu ffal bolbe VioDfalerneft S>oitib 
for big fi)U Tage, naar bu Iiaocr inbfam- 
let af bin ^abe og af bin H^^erfe. 

2 :»U'e(. 2:^ Hi. 

14. Og bu ffal uocre qlab i bin ,^oitib, 
bu, og bin 3on, og bin I>attcr, og bin 
Wiener, og bin Jienefkepige, og Hfeoiten, 
og ben J^rcnimebe, og ben J^aDerlofe, og 
dnfen, fom er Inben bine ^ortc. 15. 8t)b ^agr ffal bu ^Ibc j^lHb for 
b^vTtn bin C)ub paa bet Btth, \m 
^(Srren ffal ubbcclgc; forbi ^drrrn bit 
(^ub ffal oeljlgne big i al bin 3nbfomine, 
og i al bine ^nbcro (jj^icrnlng, bcrfor 
ffal bu aleneflc uotre glab. c. 14, S9. 

16. ^re (Sange om 9arrt ffal alt bit 
ailanbfjon feeo for jf^drrcn bin C^ub^ta- 
figt paa bet 3teb, fom iKin ffal ubtxHgc^ 
paa be uforebe (S5rjobd) ^eitib. og pot 
Ugerne8^oitib,og )>aa ^ODfalerned^tibi 
og ber ffal ingcn feed tom^nbct for ^r« 
rcnoSInfigt. 2iKof.23,17. c.34.ia 

17. ^ber efter (in ^aanbd (9aDc. ffter 
^(Srrend bin O^ube )Ucl)lgnclfe, fom ^ 
baoergibct big. 

18. I>u ffal focttc big Dommcrc og go- 
geber i alie bine ^ortc, fom ^(£rrai bit 
Q)ub giocr big, for bine Stammer; og 
be ffal bomme ^olfet meb retfizrbig ^oh. 

S Jtrtfn. 19, 5. 

19. ^u ffal iffc f)at>c %Utttn, bo Bd 
og iffe anfec 9logend ficrfon, og bn fbl 
iffe tagc mx>c ; tf^l Qaocn forblinbcr be 
)Bifed Dine, og foruenber be dtctfocitlgel 
3ager. 2aJtof.23,6.8. 5Vtoll,n. 

3 iDtof, l'.i, 15. £>rtfp. 15, 27. 

20. Wet, Wet ffal bu cflcrlage ; at bo 
maa leoe, og eic bet )iant>, fom ^rm 
bin ©ub gioer big. ^f. 34. 15. 

21. Du ffal iffe planU big en )!anb of 
noget (Slagfi) Jrcrcr ocb fittrrcnO bts 
($^ub0 ^iter, fom bu ffal gterc big. 

22. ^u ffal og iffe opreifc big en Stot- 
te, l;bilfen S^^rrcn bin C^ub fyitxi. 

3 dXof. 26, U 

17. GapltcL 

aUc^t (ccrcr, ^ua^ bcr tttc luaatle ofrrt t^rxtn, L 
{)ua& Gtraf N (Tulbc tjavt, {bin ciKc fsrffrr all^« 
ri( Vf4ub«ri(, 2<7. ^rlcM Un(cri2^»BniKR 
fhil^e fort)(M^« n<) i f^n ^0(r, dcia. ^mt fir 
en iioncfi 3frad« 4,^rn maatte fottc ami ft!* m 
|)i\ib Dans %HiQ^ fZul^c Vtt, 14=30« 

1. 1)u ffal iffc offrc $>Srrcn bin Qiib 
Dr:e eUcr viam, fom er Sfi^be paa, (cUcr) 
nogen onb !ling', tt)i bet er^ntn bit 
C^ilb en Weber1tt>ggeligl)cb. 

2. 9{aar ber finbe<» mlbt Iblanbt big, 
inbcn ecu af bine H^ortc. fom ^nni Ml 
C^ub gioer big, Wanb eUcr Coinbc, fom 
gjor bet. fom er onbt for !b<&rrtng bii 
®ubd e>ine. at ooertroebe l)an% ^kigt 

C. 13, 6 (941. 

3. Dg gaacr (ku* O0 ttcncr aatxe ra Cai>. 3)en femte fl^efe 0og. og tilbfbtr bfiii, enttn €oel enrr 
anc, cDer ncH|ft af al ^Immdcnd 
r, fom jf9 iffe fyityei bubft, c. 4, 19. 

Dfl bet Mit>er gloet big titrimbc. o^ 
i^gm bet : ba ffal bn bel ranbfagt bet, 
fee, er bet eanbbcb, tv bet Orb Dlfl, at 
Lne ©fberft^ggcllgfKb er ffee 1 1 Sfrael : 
. ^a flat bu ubfere ben famme Wanb, 
rr ben Qbinbe, fom giorbe benne onbe 
rabrl. til bine ^orte, ben Vlanb eUer 
iriBbe (flflfr Jeg). oq bn ffal |tene bem 
» etrne, og be ffal bet. 

3 flier. 34, 93. 

\. Cflrr to fiibnerd eOer tre Slbnerd 
tnnb ffal ben bebed. fom (er ffi^lbig) at 
ft ; ban ffal iffe bebe« efter eet Bibne« 
iBBb. e.l9,15. Vlattf). 18, 16. 

4 fRof. 35, 30 ir. 

7. Sibnerned i^aanb ffal bctre forft paa 
im tU at fiaae f^am il)|el, og tilflbfl alt 
olfetd ^anb; faa ffal bn borttage ben 
'nbe mibt nb fra big c. 13, 9. e. 19, 19. 
B. 9taar en Sag for Setten er for un- 
Rllff for big, imrUem Slob og Blob, 
ncUera ©ag og Sag, og imeacm ^lage 
g H&lage. (i hoab) trottagtige Sagcr, fom 
r inbcn tint ^orte, ba jTal bu gfore big 
cbc, og f^at Ob til bet Steb, fom ^(lr« 
n bin <9ob ftal ubbotlge ] 

9. Cg bn ffal tomme til ^rotflerne. 2e- 
iteme. og til ben ^ommer, fom mon 
are i bf famme Dage ; og bu ffal fpor- 
e, faa ffal be gibe big fRettenS Orb til- 
Itflte. Sftron. 19,8. 11. 

10. rn ffal glore efter bet Drb« «J)belfe, 
cm be glt>e big tilfjenbe }^aa bet famme 
steb. fom S^mn ffal ubwtlgei og bu 
fal tagc bare pea, at bu gior efter alt 
)et. fom be ffuUe lotre big. 

11. Wtr 8oben5 a»)belfe, fom be ffulle 
are big. oq efter ben Wet, fom be ffulle 
Ige big. ffal bu glorr ; bn ffal iffe bige 
•ra bet Crb, fom be ffal tilfjenbegioc big, 
:U ^9\rt eller benffre Sibe. c. 5, 33. 

5cf. 1, 7. Vf. 119, 51. 102. 

19. SBfttn ben SRanb, fom gtor noget i 
S)otmiobigf)eb. at fKin iffe bil bore $rot- 
ten, fom ffaaer at t|ene ber for ^mn 
in Anb. eller ^ommeren, ben famme 
iRanb ffal bee, og bn ffal borttage ben 
Onbe af Sfrael, c. 10, 8. 

13. 9lt alt golfet maa ^ore bet, og 
T^te, og trre mere ^nble boomobeligen. 

r. 13, IL C* 10, 90u 

14. ?laar bn fomnrr i bet 8anb, fom 

14 ^rren bin dub giber big, og eier bet, 
og boer beri, og bu figer: |cg bil fcctte en 
*onfle ober mig, ligefom allc i&ebninger- 
ne, fom ere trinbt omfring mig : 

1 (3am. R, 5. «* 

15. ^a ffal bu foette ben til Itonge ober 
big, fom ^dntn bin ®nb ffal ubbcelge; 
bu ffal foette (en) mibt ubaf bine l^rebrt 
til J(onge ober big, bu fan iffe foette en 
fremmeb SRanb ooer big, tyim, fom iffe er 
bin ©rober. 

16. Vleneffe f)an ffal iffe b^lbe mange 
j^efte, og iffe fomme Jfolfet til at brage 
tilbage til 96gt)Dten for at b^nte mange 
^ffe i tbi 5&^rren baoer fagt eber : 3 ffai 
iffe b^rcffer bbermere brage tilbage ab 
benne 9)ei. 1 jtong. 10, 38. 

9f. 31, 1.3. 5»l»f.S8,e8. 

17. ^an ffal iffe bfHer tage fig mange 
feuftruer, at band i&jerte iffe ffal afbige : 
ban ffal iffe l^cller famle fig faare meget 
Solb og ®ulb. 1 Aong. 11, 1. 

18. Dg bet ffal ffee, naar fjan fibber 
paa fit flRiged 'Xbn>ne, ba ffal fyxn labe 
ffribe fig benne «ob« llbffrift i en ©og af 
ben, fom er for ^iroefleme, iiebiteme. 

19. Cg ben ffal boerc boft bam, og ^an 
ffal lafe I ben alle fine 2ib9 l)age, paa 
bet l)an fan loere at frbgte 5>(Jrren fin 
d^ub, og bolbe alle benne 2ob9 Crb og 
biftfc Sfiffe, og glore efter bcm, 

Vf. 18/ 23. 

30. «t banfl felerte iffe ffal obbole fig 
Ober fine ©robre, el bf«cr bige fra ©nbet 
til bol« fUff benflre Sibe ; at ban maa 
forlangc fine I)age i fit Itongerige, ban 
og ^aM ©orn 1 3fracL b. 11. 

18. (Eapitel. 

jDtofc ta(«r em fj^rofltrml oq ecoitcmcJ V rv, eg ^f** 
fUmt* X^l af Offringcritt 09 9f tftforcben, IsH. 
Vt SfracK ^tm iHr maattt felgc ^tninqftnti 
af0uM(l< akbetfh>9q<(i<)f)c&cr, 9^14. Tit Gut vittt 
iiioe tern Un fbrt ^repf)ct» «i>nfhim, hoem M 
fbAU hen, 15-19. {)MrIcM en fdlH ^npl)ti 
fEol fhaffe< 09 fjcntd, 90=32. 

1. ^roeffeme, Sebiterne, |a ben ganffe 
gebl ©tamme, ffal iffe b^be I^eel eUer 
«rt) meb Sfrael; be ffal oebe i&Hrreni 
3lb-Dffere og band «rb. e. 10. 9. 

e. 12,13. c. 15,27.29. lffor.9,13. 

3. <Derfor ffal ban iffe haxtt «rb iblanbt 
fine ©robre *, ftUrren b^n ^ r b^nb «rb, 
ligefom ban baber fagt til baw- ^^ 

3 8Wen bette ffal boere ^roeffemeS «et- 
tig^b af golfet, af bem, fom offrc Offcrct. 910 ^tn frmtc Vlofe Cog. 18. 19. Ca^. mten C^e rUrr Sam, at man ffal giDe 
fprceflrn ]6oDcn oq AleDcme of| JtaUunct. 

4. !£)et forfle af bit Aorn, bin nt^e IBiin 
ofi bin Clic, og brn forfle lllb af bine 
gaar, ffal bii gioc fyim \ 

5. 2t)i ic^rrcn bin Q^iib f)a\>cv ubbalgt 
l^m af ade bine Stammer, til at flaae og 
t|ene i i^rrend 9la\>n, fyin og [>ind 3en- 
ner ailt Dage. c. 10, 8. 

6. Cg naar en Sebit fommer af een 
af bine ^orte, af a( Sfrael, ber I^bor 
ban er fremmeb, og Ifan fommer efter at 
{in ©ield S^fl til bet 3teb. \)\)\m ^drren 
ftal ubDctlge: 

7. ^a ffal fKin tfenc i ^rrend fin (9nb4 
9iabn, ligefom ailt ^nd IBrobre, Se&i- 
terne, fom flaae ber for ^(Srrend Snflgt. 

8. (De ffal otbe lige ^eel, foruben t^and 
folgtc ®obd, fom l)an iKiber af gctbrene. 

9. 9laav bu fommer til bet ^anb, (H>il- 
l^t ^rren bin Q^ub giber big, ba flal bu 
Iffe tare at gjorc efter bidfe golfd ){kber- 
|tt>ggeligbeber. c. 12, 30. 31. 

1 .<tenfl. 14, 24. S Jtonq. l<i, 3. 

10. ^er ffal iffe finbed (^od big ben, fom 
laber fin ©on eller fin X>atter gaae igjen- 
nem 3iben, ben, fom omgaaed mebSpaa- 
bom, en (Dagoalger, eller ben, fom agter 
paa gugleffrig, eller en ilrolbfarl ; 

S Stof. 18, 21. c. 10, 96. c. 90, 37. 1 earn. 28, 7 f^g- 

11. (SUer ben, fom omgaaed meb SRanen, 
eller fom abfporger en 8t>aamanb, eller 
en legnd-Ublctgger. eller fom g|or 3p0rgd« 
maal til be Dobe. ^f. 58, 5. 6. 

3i!Rof.20/6. 

12. V)l ftber, fom gjor blfife ling, er en 
CeberflDggelig^b for ftdrren ; og for bifi- 
fe 45eberfii)ggeligbebere Sn)lb forbriber 
i^Srren bin C^ub bem fra bit 9nfigt. 

C. 12, 31. 

13. l)u ffal bcerefulbfommen meb ^(Sr- 
ten bin ®ub. 1 aRof. 6, 9. ^l 15. 3. 

Vf. lift,!. 

14. 2l)\ bidfe ^ebninger, fom bu ffal 
fbrbrioe, be ()abe l)ert i?ag-CaIgere og 
6)>aam<rnb ; men big, big oaoer ^Srren 
bin mt> iffe faalebed tilftcbet. 

15. fin ^robbet mibt ub af big. af bine 
Brobre, ligefom mig. ffal ^rren bin 
•ub o))reife big : bam ffal 3 bore. 

Sof). 6, 14. Up. e. 3, 22. c. 7, .17. :1Kattf). 17, 5. 

16. dfter alt bet bu begferebeaf ^trren 
bin 0ub i ^oreb paa ^orfamlingendT^ag, 
og fagbe : )eg fan iffe blibe beb at bore 
^drrenO min 9ubd Moft. og iffe bbermere 
fee benne flore 3lb. at leg iffe ffal bee. 17. T^ fagbe j^rren til mig : be boK 
talet bel i ait bet, be baoe taiet. c. 5,98. 

18. 3eg oil opreife bem m 9n>|»bet 
mibt ub af bered ^rebre, ligefom bn rr ; og 
leg oil Ictgge mine Crb i band flNnnb, og 
ban ffal tale til bem alt bet, fom leg oil 
befale bam. Sob- 1, 4(1 

19. Cg bet ffal ffee, at ben, fom (He bU 
bore iHia mine Crb, fom ban ffal tale i 
mit 9la\)n, af bam ffal 1^, leg obfrsK 
bet. |lf. 9. U 

20. ^og ben ¥ro))bet, fom banblerboe- 
mobeligen i at tale et Orb i mit Slaoi. 
fom leg baoer iffe befalet bam at tale. 
eUer ben. fom taler i anbre dubtrS 9)abB. 
ben famme ^ropbct ffal boc c. 13, 5. 

3rr. 14, 1& 

31. Cg om bu figer i bit ^jerte: (Mr- 
lebed fan bi fjenbe bet Orb, fom ^Chrea 
iffe baoer talet? 

22. 9laav ^ro|>beten taler t ^trm« 
9iaDn, og bet Orb freer iffe, og bet fbn- 
mer iffe. bet famme er bet Orb, fom jjtr- 
ren iffe talebe: ben Vro))bet babtr talet 
bet af ^obmobigpeb, bu ffal iffe gme f^ 
bam. 

19. (Eapitel. 

9K»fe taler om 9ris<Statbcm< { Canaani tatdt, 99 fbc 
htHiii U (Tu(^r rare, 1«]0* Dm Modmf If* flbul* 
brahcrrf (Siraf, ic* 11:13. Ht 3iM|cn aua ft^nc 
fin Vciftt$ fftcivHftUt, 14. Dm ei^mnirt Xol •$ 
falffc OMdnert ®traf, IJsSl* 

1. yiaar S^mn bin ®ub babrr ubrbb- 
bet i^bningerne, bbid Sanb ^rrtn Mb 
C^ub giber big, at bu eier bem og bocr i 
bereO Stctber, og i bered $)ufe : 

2. Da ffal bu fraffille big tit Stober 
mibt ubi bit ^anb. bbilfet ^rren bis 
©ub giber big ateie bet. 2aRof. 91. 13 x. 

3. Du ffal berebe big Ski (til bem), og 
bu ffal bele i tre Dele bit 2anb6 Sanbe- 
mcerfe, fom ^Grren bin (Sub laber big 
aroe ; og bet ffal bare (faalebeA), at (bcr 
Vlanbbraber fan fibe berben. 

4 iiRof. 35, 11. 

4. Og benne ffal bctrt ben tRaobbra- 
berd 8ag. fom maa fl^e berben, og Uibe 
txb ^ioe : ben fom fiaaer fin 9{oefle obl^ 
benbed, og baoer iffe babet bam tilfon; 

C. 4,4s. S«Of. 91,3. 

5. Cg ben. fom fommer meb fin fMtt 
ubi 8foben at bugge !lr<ter, og banl 
^lanb fiaaer ptia meb D|:en. at afbngge 
ilraet, og ban fafter 3ernet af efaflet, 
og rammer pn Koefte^ at |kui tier; boi gabn, OS giKT bifl alt bet Saab, 
a fdgM al nifle glDC bine gabrc ; 

1. 11, au K. 
II bu iwibciaU b(ttc%ub, atgJCTC 
iht lia btFairt big i Dag, at dfh 

bill Vnb, og at Mnbrt 1 tflM 
\t Tant, ba flat ba tnbnu iccgflC 
eiabn til bitfc trt. c. 15, I6- 

l bCT Ifft flat ufcoW ufftilblgl Blob 
bet iaab, fen ^mn bin Bub 
lig HI «ni-, oq OCT flulbc uccrc 
ettilb] fia big. 

Ren nanT btr nr m Vlanb, font 
In Aifit, og lum paa f)am, og 
1g Dp imob i)ain, Dg flafin ttiim 
t bM bKT; og 1>IR ^t>n til rtn aF 
:M(i: 4SNof.35, SOiC. 

IMK-Ca. I?Vof.Sl,lA 14. 

)a ftal be Kicfte af I)anS £tab 
n, at ^ntc Inm bcrfra, at giM 
SlQb'^antnt ^anb, og ^n 

jit Ck ftal Itrc n>ate tiam, og bn 
rttagt bet uflDlblgc Slob af 3B- 
: bri maa gaot big t>cl. c. 13,8. 
Dn flat Ittt fotfloitt bin Wafli* 
Ilri. fom bt gorcifit fattc 111 St|ti 
aro. fom bn arcn 1 tit Sanb. 
Cimi bin eub qlrtr big, at dr 
t. S»7, 17. Drbfp. 99, 98. tto for iJiu, Die for Die, '.Tanb lor H.inb, 
^jnb for ^aoQb. gob for gob. 

3fflr>(. ». 10. 30. Sllli^f.-^I.-23H. 1 Mivi tiHnidit, tg biRillf Aumant I epiblin, 
TlilriRg, 10:18. ^vat he Zmc »i »g nueni jtdar bu ubbrngrr I Arig Imob bin 
Rifnbf, og bu fcrr fteflr en Bogne, |a 
golf, fitre enb bu, ba ftal bu ittc fniflle 
for Oem ; tljl j}(hTtn bin Aub ei meb big, 
l>an, fom opforK big of Wgijliti Vanb. 

HZjni. 10, 0. 13. 18. 

9. Cg bet ftal (Ice, noar 3 romme til 
Strlben, ba ftal Vretltco gaae frem og tale 
til gMttt. 

3. Dg Iwn ftal flge III bem : bor, 3frari ! 
3 tomme i !Dag til Stribtn Imob (brrt 
gltnbcr, labercbcrtfiicrtt lltt bllot blobt, 
frtigter itfc, og forfafijeS Iffe, og gniti In- 
t(t for berrt anligl. 4 SKof. 14, 9. 

4. 11)1 ^rrtn eberU IBnb tr ben, fom 
gaacr mtb tber at flrlbe for tbcr iinob 
cbfrt Sicnber for at frclte tbcr. 

6. ntrn gogcbemt ftal talc til Soltrt, og 
Dgt : ^Do tr ben Olanb, Tom luMr bnggei 
et 111)1 ^ua*. og Itte InbDlet bet? tjan 919 <Dcn femte 0lefe Bog. 90. 91. Cd^ lit ftuuft, at han Iffc ffal Doc i «rlflcn, 09 
en ant)f n Wanb ffal taqc ^nbe. c. 34, 5. 
8- Og goflcbtrnc ffal blloe Dcb at talc til 
golfct, ofl flflf : f)Do cr ben SKanb, fom cr 
frr)fltafltif| ofi blobhinrtlfi ? f)an gaac ()cn, 
og Dcnbe tilbapc til fit ^uud, at f)an Ittt 
(Tal fliorc fine ©robrcd ^Icrte mifttroftigt, 
fom bans ^Icrtc rr. 3)oni. 7, 3. 

9. Cg bet ffal ffce, naar gogcbcrnc ^ibc 
cnbt at talc til Rolfct, ba ffal be bcftlffc 
gijrflerne for barren frcmmcrfl for golfet. 

10. Waar bu fommer frem til en Stab 
til at flribc imob ben, ba ffal bu tilbi)bc 
bcngrcb. 4!inof.21,2l.22. 

fOtattfi* 10/ 12* 13* 

11. Cg bet ffal ffccom ben foarer freb- 
fommelig, og laber op for big. ba ffal bet 
ffec. at alt bet golf, fom finbe« i ben. ffal 
bare big ffatffoibigt, og tjene big. 

13. ©ten berfom ben iffc oil g|orc greb 
meb bin* men forer Jtrig imob big, ba ffal 
bu beleirc ben. 

13. Cg ^drren bin (9ub ffal gibe ben i 
bin ioaanb, og bu ffal flaac alt ananbfjon 
berubi meb ffarpc eoarb ; 4 SWof. 31, 7. 

14. 911ene Clbinberne og fmaa S3orn, og 
gctet og alt bet, fom ber er i Stabcn, alt 
S^bttet beraf ffal bu robe for big, og bu 
ffal otbc bine gienberd S3bttc ; fom ^(^ 
ren bin ®ub $aber gioct big. 

4SRof. 31,11« 

15. 8aalebe« ffal bu gjort meb allc 
Stabernc, fom ere faarc langt fra big, 
fom iffc ere af bi«fc ^ebningcrO 8taber. 

16. mn af bidfc golfd etceber, fom 
^(Srren bin ®ub giber big til 91rb, ffal bu 
iffe labe lebc noflet, (fom brager) «anbc. 

Sof. 10, 40. c. 11, 11. 14. 

17. !lbi bu ff«I albeleO obelceggc bem, 
nemlig be ii^etbitcr og ^moriter, be ([a- 
naniter og ^bereflter, be i&eoiter og be 
^ebufiter *, faafom ^(Srren bin (9ub fja" 
ber bubet big, 6 SJlof. 7. 1. 

18. '^aa bet at be iffe ffullc Ictre eber at 
flicre efler alle bereft Cebcrth)flflfiig?)cbcr, 
fom be babe giort for bereo (Suber ; og 3 
(faa) ffulle fonbe mob ii^rren eberO (Sub. 

19. 9{aar bu bcletrer en @tab mange 
^age, og ftriber imob ben, for at inbtage 
ben, ba ffal bu iffc forbaroc benft ^roter, 
at flaac paa bem meb C£en, tt)l bu ffal 
abc af bem, og iffe afbugge bem : men for 
SRcnneffct er et oilbt Zrott tjenligt, at 
tomme for big til et Bolbotrf. 

30 ^t %i<u alcnc, fom bu bccb, at bet cr iffe ^rcte til 8j)irc, bet maa bu foiteite 
og afbugge; at bu fan bbggc IBoliMcrt 
imob Stabcn, ben, fom fercr Mg imo^ 
big, inbtil ben nebfalbcr. 

31. (EapitcL 

flffofc Ictttt, hr»tl<Ut 9oItet fbl fbrtiel^f fl{i,nMr If 
fonbt en Shjclflagcn/ 04 itfr vi^, bM ^et hovdf 
giertr ls9. ibwrleM Un ftaSU fi»rhol^ fig, fsa 
Dil^c ocgtc en hetenfl ^ge, fom Mt fanftm i M» 
gen, 10sl4« Vt en 9ater aiaane Mfc ui^t ««i4if 
fetfelen af t)ad fra en <imt, 09 gioe ben til en aif 
l^en, 15sl7* Vt en utiiltiq Sen boarbeligni Ibl 
f}Taffc<# 18sSU ^wrte^e« U flaf ^onbb acS tm, 
fom blieer hmt^t, fBL 83» 

1. 9}aar ber blibcr funbcn en S^fta' 
gen i 2anbet, fom ^(Srren bin (9nb giber 
big at cie, en, fom erfalbcn paa Vfarfen, 
(og) bet er iffe bittcrtigt, 1^ ^m lioKr 
(ibiei-) ^<i^(t : 

3. ^a ffal bine ^Ibfit og bine ^om- 
mere ubgaae, og be ffal maatc til be 3ta« 
ber, fom ere runbt omfring ben 3Ud- 
flagnc. 

3. Dg ben 8tab, fom cr lurft ben 3UcI« 
flagnc, ben (Stabo 9Qlbftc ffal tagc en 
Qbie af noceget, fom man iffc babcr ar* 
beibet meb, fom iffe babcr bragct meb Sag. 

4. Dg be 9<Slbftc af faromc etab ffal 
fore Cbien neb til en \tarp Dal, fom ifft 
arbcibed eller faaeft ubi ; og ber t Dalni 
ffal be bugge $»alfen af Cbicn. 

5. ^aa ffal ^roeftcme, 9ct)i Sdubct, 
gaac firm *, t^i ^(^rren bin dub babcr 
nbbalgt bem til at t|cnc fig, og tU at ocl- 
figne i .^(Srrend 9(abn ; og al Xroette og al 
^lageffalbctreefterbcre«rrb. c. 17,8.9. 

6. Cg ade be 9($lbftc af ben famme 
8tab, be fom ere noeft bcb ben 3Mclflagnc, 
be ffal toe bereO i^atnber obcr Dbim, fon 
^alfen er afhuggen paa i Dalcn. 

7. Cg be ffal foare, og flgc : bore fym* 
ber (Htbc iffc ubeft bettc l61ob, og boic 
Cine habc iffe feet bet, 

8. gorfon bit golf 3fracl, fom bn. i^rrc. 
baoer forloft, og lag iffe n|Tt)lbigt 6lob 
mibt iblanbt bit golf 3frael ! faa Mlwr 
S^iobet forfonet for bem. 

9. Cg bu, bu ffal borttage bet uffbMg^ 
eiob mibt fra big ; tl^ ba ffal gleic M 
fom ret er for ^rrend C^ine. 

10. 9laar bu ubbrager i Jbrigcn fanob 
bine gienber, og i^rren bin (ftnb gtocr 
bem i bin S>aanb, at bu fercr bercb gang* 
ne i gctngfel ; 

11. Cg bu feer iblanbt gangerne n «l». S>cn femte Vlofc Bog. fom cr bdllg af @rirrelfc, oq bn 
fl til hcnDc, og bu ta^r big (5tn- 
inflni: 4aWof. 31, 18. 

1 ffal bu fore ^nbt mlbt inb i bit 
g bun ffal labe ragt fit ^oDcb og 
fine ilctcjilc, 

I i;un ffal bortlct^ae fine g^^ngfeie 
fra fig, og I)un ffal blibe i bit 
g begrcebe fin gaber og SDtober en 
laneb ; og berefter maa bu gaac 
'» og otgte f^nbe, og bun ffal blibe 
)nftni. 1 3)lof. 29, 14. 

en bet ffal ffee, om bu iffe ^aoer 
igbeb til f^enbe, ba ffal bu labe 
ft ffter benbcft 31el« (©eglering), 
foelge ^be for ^enge; bu fral 
t^nbel meb l)enbe, for ben 8agd 
kt bu baoer frctnfct (^nbe. 
n en iRanb fynotr to ^uftruer, 
I ^n elffer. og een, fom \)an f)a- 
i€ fyitx fcbt bam 9em, (baabe) 
1 elffer, og ben, ^n briber, og 
tefobte 3en er ben gorf^abted: 

1 Aof. »J, 3D M. 

a ffal bet ffee paa ben Dag ^an 
le Bern aroe bet, ^an baoer, at 
ftal formaae at giore f^nbed 3on, 
B elffer, til ben gorftcfobte, for 
lisrpefebte 3on<) 9lnflgt, fom ^an 

!ni ban ffal f}enbed beb f)enbed 
4e Sen. fom ^an f)aber, ot gioe 
ihtit faa meget, fom en anben af 
ber finbe^ bod fyim ; tbi fyin er 
(fte Kraft, 1)am fjertv gerftefobfeld 

1 Stren. 5, 1. 

1 ^Uki. 49, 3. 4. 

IB en SRanb ^ber en mobbillig 
hrtbig 3en, fom iff^ Ibber fin ga- 
ift, og fin 9Rober0 9iefl, og be 
im, og ^n bil iffe Ibbe htm : 

*tf. 4, 1=6. ^H. Ta, 8 K. 

1 ffal ^ne ^ber og (Kind 9Rober 
iHia ^m, og ubfere ^m til be 
^n« Stab, og tU ^orten i \)an^ 

g be ffal flge til be 9(Slbfle i ^nd 
xnnt bor 3en er moboiUig og 
•ig, b^n bil iffe Ibbe bor Weft, en 
rogTranfrt. Crbf|).23, 20 31. 
aa ffal alle iRctnbene i banb @tab 
m meb 3tene, og ^an ffal boe, og 
borltage ben Dnbe mibt fra big, 
rod maa lyere bet, og frbgte fig. 

. 13, 10. r. 1% IS. f. 17, 13. 

g naar m IRanb ^bcr gjort en 3bnb, (fom baber fortjent) !©eb(J-!Com, 
og t)an bobed, og bu linger f}am paa et 
Jrccc: 

23. X>a ffall^nd (bebe) jtrob iffe blibe 
9lattrn ouer )paa Itrctet, men bu ffal be- 
graoe bam paa ben farame Dag, t^l ben 
er en (8ub6 9^r^in^(lf<^' fom blloer 
b<zngt; og bu ffal iffe gjere bit ^anb 
urcent, fom ^Grren bin C^ub gioer big 
til »rO. 3of. 10, 27. ®al. 3, 13. 

22. (Eabitel. 

aXofc giixr £oo( em StysttUqhiti SBcoiitninfl m6b fin 
9laj)e, ]s4. Vt in<)cn fTal ban ct atiDtl Jti«n< 
Jtlo^tr, 5. ^oerlcddt ^c f&Ubc Dandle met ^uq- 
Unt, font U fanbi, 6. 7. Wt fc< ftalU t^iert et 
KattKKtf paa Uttt ^fe< laq, 8. ^t ^c ei ftu\U 
blanbt uliQC Xing/ IhU, Vt U ituttt §i«rc Sno* 
rer paa UxH Sltget/ 13. {)oad <Straf Un ftuidt 
tyxvt, fom falfleligen bcfli^Idtt fin ^flcu# 09 boors 
ledftf f^ (Iul^e ^raffc^, em bun fanOtef fb^ldif)^ 
13^1. Om )f jteirabe^n^rrrft (Straf, 39. JOg 
btni, fom befoper en trolecet ^pt(K# cnten i 94)cn 
eUcr paa ^XHatUn, 33^^* Ciller en utroleort ^i^t, 
S8. 3». V^oarfcl for iBlebfLim, 30. 

1. Du ffal iffe fee blnBroberS Oj^e efler 
^and 2am bortbreone, og unbbrage big 
fra bem; bu ffal fore bem tilbage til bin 
©rober. 2 SHof. 23, 4. 5 

2. iDlen berfom bin Brober iffe er nctr 
^od big, og bu fjenber bam iffe, ba ffal 
bu famle bet mibt inb I bit $>uud, og bet 
ffal bcere bod big, inbtil bin Brober ranb- 
fager berefter, faa ffal bu gioe ^m bet 
tilbage. 

3. Dg faalebed ffal bu gfore meb band 
9fen, og faa ffal bu giore meb f)and Jtla- 
ber, og faa ffal bu gjere meb alt bet, fom 
bin Brober ()aber tabt, bet fom er tabt af 
bam, og bu finber bet \ bu maa iffe unb- 
brage big. 

4. Du ffal tffe fee bin Broberd afen 
eller f)and D^e falbe paa 9kitn, og unb- 
brage big fra bem ; bu ffal opreife bem 
meb bam. 2 V{of. 23, 5 

5. Der ffal intet SRanbd Zz'i txxn \>aa 
en Doinbe, og en SRanb ffal iffe fore fig i 
Cbinbe-itlctber ; tbi ^oer ben, fom gjer 
bidfe ^ing, er en SlJebcrftbggeliglKb for 
^drrcn bin ®ub. 

6. 9faar ber finbed en gugle-Stebe for 
big baa ©eien, (cnten) i nogct ^Iroce, eller 
paa 3orben, og ber ere linger eller JKig, 
og 9{oberen, fom ligger paa Ungerne, 
eller paa i^ggene . ba ffal bu iffe tage 
SMoberen meb Ungerne. 

7. SRen bu ffal labe Wobcxtn \an, ^ B14 gtn ftinte ' 

taflt tlnstmc HI trtfl ; at bet maa gaot i 

big txl, Dg bu maa fonocngt btnc Dngc. i 

e. 9laaTbubi)(iStrctnt)tSMiut,bafTalbu 

Sjerc ct Vlizlixirl paa bit Ian, at bu IFh 
111 lam Ulob-(3[i}lb) paa bit ^uue, 
am noflfn Siiibcube falbrr nrb bcraf. 

9. Tu ftdl jttc fiat bin OiiiiftauTb mtb 
to SlagA, at bin 6ccb8 gnibc, foni bu 
faocr, Dfl Cilngaarbcne ^ntrommc, life 
(ral Danijfliigfe. 3 illof 19, 19. 

10. '^u Val ittt plait nub en Cit, eg ' 
tni'b et Jlfeii tlQlge. 

1 1. Eu flal iffr fart big I Jtltrbtr, wrbe- 
be tilfammen af Ulbtnt og Uinucb tiUlgt. 

la. :Fu Pal glurr btg Snorcr t>aa be 
pre gilger af bit Siube, fom bu frtulcr 
big nieb. 4 SBof 15, 38 k. 

13. Slaar en Uloni tager en $}uf)ru. 
on tomnifc Inb ttl tjcnbc, og faacr ^btll 
ben be, 

H. Cg lugger (icnbe Eagert ^nttltr 
III. E)g ubfcm rt oabt Wugtr oiu ^enbe. 
efl Pger : bcnne Coinbt tog leg, oq Ijolbt 
uig nocT til tienbc, og leg fanbt ifte 3om- 
^uboni iiDO Miibt : 

15. Vo ffal ipigrnS J^aber eg benbrt 
Vti-brt lage, og ubfore ^\atai jomfiuc- 
Uge({egii)tiietabeai)«ilbftMil<^oneni 

l<i. Cg idgenO gaber (lai iigc til be 
KibDe : leg gao benne Xtanb min X'al- 
ter til ^uilru, og Ijan tfiiMt faact ^b 
III hrnM, 

17. Pg fee, (wn, l>an lugger (jenbe Sa- 
gero ^anbcier ill, og pger : leg babcr IRe 
jiinbct bin ralterfi Semfruboni, og bleFc 
tremin laiterolomfnifligt (legn); \aa 
(tal be nbbeebe bet Xlcebc foi be Ailbftet 
lanilgt af Siaben. 

\H Dg be iHilbfte af ben fammt Stab 
flai lage ben SJtanb, og rebfe iiani. 

19. Pg be |)ai ftraffe l>am paa bunbrebc 
(£elel) ■Belv og giuc iUgcno Jfabtr, for- 
M ban haocr ubfort otibt Ijli^gtc cm en 
Soiiifru I ihM \ fao ffal ban fyxst beabe 
til £>unru, hon tuna life labt l)ciibe fare 
alle tliic rage b 29. o. i-t. 

20. aJIcn bfrfom bet famme Ci* Imt 
MTrt 3anbhcb. at itiigciie Somfrubom 
Ulr fjnbieo, 

ai. Td fCai tc fore Vigeii ub til Toren 
of Ixnbco /(abrro .^miB. og 5iol(et af 
^nbeo 3tab ffai Itcue bcnbc tneb >£tenc, 
og bun ffjl toe. foebl Ijun gjorbe CD S-J. Cm en aitanb finbc«, at ban liggn 
t)ot) en CPlnbr, font er en VlaDbt Mgtt- 
^uflru, Oa Flalbe ogfaa beggt Mr.ffian- 
ben, fom laae bo« Dbinbca, og CBlnbn; 
og bu flal borltage ben Onbc af Sfrod. 

3 Wtf. ItO, 10. 

23. Siaar en Vigr, en3omfni, er trob- 
Dct mcb en ffilanb, og en flRnnb ftsbn 
t)cnbe 1 Stabrn, og ilggrr ijoS ^nbt, 

Q4. £a fTal 3 ubfore bcm iiqgc IK 
famme Stab! Vort, og ftene bem wt 
«tene, og be fCal bor, <(iigen for ben fogl 
£li)lb, at i}un Iffe raable i SlabcB, g| 
Vlanben foe ben Saga StQlb, at hii 
IcKnlebe (in SlurteS ^uflruj og ba Ibi 
bortlage ben Cnbr mlbt ub fru big. 

25 ttlten berfom en SRanb Qnbci In 
troloucbe <^lge (ua Xltarlen, og Uttanbn 
l)olter fan ueb bcnbe, og llggcr tm beoM. 
ca flal manbcQ, fom laac ^ l)enbc. fer 
[ig iilcne bor, 

SG. SJIen Vlflca ff<il bu iffe gisn noget. 
foeVlgencr btl ingcn £sb«-£Dnbjtf 
Ilgefoni ccn ollbc oprelfe |lg iniob Pi 
ilafle, og flaae Ijani plat l^el, fan er H 
benne £janbrl. c. Si, ai 

27. X\i\ ban fanbt brnbt paa IRiiTftn, 
ben Irolootbc '^Ige raable, og bcr Mr !■• 
gen, fom ftciftc ^nbr. 

38 Slaacnogeaflnberen^lge.enSo*' 
fiu, fom Itrc er teolouci, og tagrr fat pOi 
l)rnbe, ^g llggcr I)i» henbe. og be puBM 

2!). Ta ffal ben iDlanb, foni laae bM 
bcnbe, gloe <t.(lgene gaber iMlutreftflnBt- 
ti)ix (3clel) 3oio, Dfl l)un flal Dort ^M 
S}ut)ru for ben £agt StQlb, al ^n trsa- 
tebe benbci Ijan maa illc labt ^Dbt \axt 
alle fine (ifit»-)t'age. s Waf. 99, 16. 

30. Qn IRanb flal itrc lage ftn ^OitA 
^uftru, og ci opFlaae |ln gabcrt Sllgc. 33. Capftel. 1 IbilhMM 


n(lul[. 


MtnMtiida 


nClm 


IS. 10. M 


«. Cm OiWi 


Sl^U. Ok 


(ITWMM* 1. 3ngn aUMag, nlm \natm$ iOp, S)en fcmte IRoft Oog. ttn, maa fomme i ^(Srren6 gor- 

t j^oiC'Oarn ffal rommr i $(£r- 
ramling ; e abog i tlenbe Seb ffal 
1 af (^ind fomnie i ^drreno gor- 

b. 1. 
Vmmonit og SJtoabit ffal iffe 
^rrrnd gorfamnnfi; cnbog i 
t) ffal iffc nogcn af bent fontme i 
gorfamlinq tbinbclig 9leb.l3.1. 

t,4B. 3 9lof. 2Sr 18. 4 ffiof/0, 14. 

ben 3aqd 8fi)lb, at be iffe fore- 
met lOrcb og meb Sanb ipaa 
T 3 fltf af ?egt)|)ten ; og forbi 
t Dileam, IBeord 3on, af ^t()or 
lamia, imob big. for at forbanbe 

4 »lof. 22, 5 JC. 3of. 24, 9. 

ftChren bin (9ub bilbe iffe f^ere 
M ^rren bin Q^ub benbte big 
Iff n om til «!le(flgnclfe ; tt^i ^Gr- 
Inb fhibbe big fjoer. 

I ffof. 32« 13. 3of. 24, 10. 

!al Iffe foge bered greb eUer bered 
t bine X^age ebinbeligen. 

Jtonq. 11, 1. 9Ich. 13, t3 tc. 

Vai iffe l)abe ikberft))gflelig^b 
bomit, tf)i ban er bin Prober; 
Te tflbc eeberftt)ggetigbeb til en 
, t^i bu f)aber txzret fremmeb i 

Kb. 1 9Rof. 25. 25. 26. 

ftarn, fom be able Pg i bet treble 
oat fomme I j^rrend VlenigfKb. 
rbn gaaer ub af i^eiren imob bine 
M tag big Dare for al onb £)anbel. 
ar ber er en 9tanb iblanbt eber. 
rr reen for bet. fom ham funbe 
m flatten, ba ffal ^n gaae ub 
Sfiren, ^n ffal Iffe fomme inb i 

392of. 15,16. 

M ffal ffee. ^imob Siften ffal 
r fig i Canb; og naar Solen 
K ffaf ban fomme inb I Seiren. 

tn ffal iKibe et Steb uben for 
I bn ffal ubgaae ber^en uben for. 

ba ffal (Hibe en 8pabe fbruben 
brn ; og bet ffal ff^, naar bu ^a- 
brr obe, ba ffal bn graoe bermeb, 

big om, og ffjule bet, fom er 

Mg. 

Hfintn bin Onb banbitr mibt 
in Mr, for at nbfde big, og at 

glcnber for bit VnPgt, og bin 
tMnt heOig, at ian ffal iffe fee 
Inclig QdDbel ^ big, og benbe 

fai iltt obcrantborbe en Xfener til fin ^erre, fom er unbfommen fra fin 
^rrr til big. 

16. ^an ffal blibe l^o« big mibt Iblanbt 
big )^aa bet 3teb, fom ban ubbotlger fig til 
®obc i een af bine ^orte •, bu ffal Iffe for- 
forbelebam. 2a«of.22,2l. 3«)lof.i9,33. 

17. <Der ffal ingen ©fjege ootre af 35- 
raeld Dottre, og ingen Sfjorlebner ffal 
tKtrt af Sfracld Sonner. 

18. <Dn ffal iffe inbfore @f|oge-2on eQer 
{)unbe-iB(trb i ^(Errend bin ®ubd i^uud 
for noget ^oDte: tbi be ere ^(Errrn bin 
dub ogfaa begge en Seberftt>ggeligbeb. 

Hab, ia, 15. 

19. ^u ffal iffe tage Vageraf bin Pro- 
ber. ^nge-«ager. 8Rab-aager, eUer «ager 
af nogen !ling, fom fan aagred meb. 

S :!Kef« 21, 35* 9<c(). i, 1=7. ^f. 15, 5. 

20. 9f en gremmeb maa bu tage iHagn, 
men af bin Prober maa bn iffe tage ima- 
ger ; at ^(Srren bin ®ub ffal belfigne big 
i alt bet, fom bu ubrctffer bin ^aanb til 
i bet l^anb, b^<>r bu fommer ben til at eie 
bet. e. 14, 29. c. 15. 10. 

21. 9laar bu lober ^drren bin (9ub et 
2oDte, ba ffal bu iffe t^be at betale bet ; 
tbi i^Srren bin (Bub bil bidfeligen ubfrce- 
be bet af big. og bet ffal Doere big til 
St)nb. 3 8Rof.97,2. 4Vlof.30,3. 

^f. 50, 14. 

22. 9Ren naar bu efterlaber at lobe, ffal 
bet iffe bare big til 8))nb. 

23. (Det. fom er ubgaaet af bine Sceber, 
ffal bu bolbe, og giore ; faa fom bu baber 
lobet $)^rren bin ®ub frioiUigen. fom bu 
baber talet meb bin SRunb. 

24. 9iaar bu fommer i bin 9lcefted iBiin- 
gaarb, ba maa bu otbe (Druer efter bin 
8ield (Seglering). til bu er meet ; men 
bu ffal intet Icegge i bit Jtar. 

25. 9{aar bu fommer i bin 9l(rfte« ftaa- 
enbe (Jtorn), ba maa bu bluffe Vli; af 
meb bin i^anb; men bu ffal iffe rore 
(Segelen oDer bin Wcefled ftaaenbe (Horn). 

SOXfl). 13, 1 !<• 

24. (Ea))iteL 

tlDft Xmntt ftwrfcM het fbttbe 1i»tbtt me^ en SXoln* 
tt, fom ^t tt 0rUiini<fr>9K9/ 1^ "SXib Un, 
<bni ^wr toget en ung -Mm, 5. 'Xiib at ta<K 
<Pant, 6. iReO ten, fom ftiorler et iWrnncf!<, 7* 
!Rrd at vtgft fl9 for Sv(bAl(!heb ic. 8. 9. "Untt 
mtb at tage ^nt, 10:13. 9tt^ en rag^fnnrr, 
14. U. m infKn flutbe flraffc* for en anttns 
Zhfib, !«• Vt hatiHt efttr 9Cct till cfier .«iarii0s 
t)e& mob 9nUt, Sodertcfe 09 9rcmnic^, 174B. 

1. fflaar en IKanb tager m ^u^kru, ^ ■1 Ta [lua ilk 6cnbc6 forfle ajiniiB, \om 
IM ^bt fOR, olln tagc ^citbe Ul at bom 
^M ^a$n, Mm biB ir Uton nmii, 
.t|l M Mr wBrttifaMt U gftrt fK Mr. 
TtnS inflgt; og bu ftal Itlt gtmbdVonb 
(Onblgl, ion ^tim Mb Qub alMi big 
HI «nt. Srr. 3. i. 

5. Hoar en Btaab {mWt taitet tn nng 
^ftni, flal ^n lOt Dbbrogc i Stribcn, 
eg nun fbl IngmZijnsbt loggt two Ijam ' 
^n M Hen frl I fit ^DuB (I Bar, ofl 
tare gLdb mtb pn ^nftni, fom ^n tiaocr 
taStL t.S0,7. 

6. 0UB]railfl[tutbtgge8Raat-£ttnt, 
(Urr (bft BDnUe) Wtlit-SInn til ttant : 
W IMD toetr fiia «tort HI Bant 

7. Dm n^ni |lnt)t«, fom ffictltr ni Ba- 
fen af |lDt BobR af afratH Snn, OS tnt- 
Mr ^nbd mtb bti, fUn folgcr ben-, ba 
(lol btn famw Sin bae, ofl bi |tal borl* 
lagt btn OBbcfra Mg. Sttof.ai.lC 

lIia.i,M. SMM.U,1. t.lP,I». 

s. 3asbl8»aRiet>rbalfqtb«VIast.at 
bn lagtr faart (Ml) Ban, og at bu gtn 
tRtr all brt, ^ Vntjiniit. Sreltmie, 
fhille lone (btr, tftrr fotn jrg fytm bnbet 
btn, flal 3 toae Mn t>aa at glen. 

J[;^^>wn j^lMb JiJnw^fB aub 16. goralliitfr 
Ceni^tneM 
bebtt^fbili 

s«.ai,». f|. 

17. Dn ftal B 
Srcmmrbc, btn \ 
enira JtlEtbt tu \ 
(.33,). sMri.tr, 

IS. Cg bn ftal 
en Sftnrr 1 «^ 
0ab forlo^ big i 
big at gjerc ben 

19. ttaar bit ti 
bin tga, og gin 
ba ftal bo jtle W 
ben^l twn bci 
isfe og Snltn U^ 
0nb ftal bciflgnt 
Vjemina. 

SO. Haorbn^ 
ba flal bu U(c of 
bet |IjI bstt bm 
left 00 Cnttn tU. 

31. Haar bn jj 
gaaib, ba flal bl 
bet ftal Ijerc bcBj H.H.«a^ Stn femtt WtU Beg. I. 9liior btr n Xnttfe fmtlEnn IRcnib, 
)ft it tommt frrm for ttrtttn, at M ffal 
jnnmcbnn, M fidt be bDinmc btn 8t(tf«T' 
!igc at nan ntfctrbio, og bamme ben 
Llgubciigt at Dan ugatxlig. 

8 Cfl btt fTol ftft, DID ten tTaubcllgr 
bdorr fortjcnt at fiaucS, ba (tal Somnic- 
rrn labc Ijam falbt neb, Cft Idt)^ fum flaac 
Fit fit ^npflt rftn ^ae l^ubclls^li, nub 
rt (Bid) lal. 

3. 91an |Tai float ^m fi)rrcli)ec (Slas,), 
nun ffitl itfc [ccgi]t til, at mjn (lul trrc 
Woe Mb at flaac tMm mange Slafl over 
Dtof^, bfl bin IBiobcr flal rlnflc a^Ki foi 
DiBtCtnt. eCor. 11.31. 

4. Du ftal fth binbt Kunbcn til tiaa 
rn Cgr, naar bca turftcr. 1 Sor. 9, 9. 

1 lis. S, IM. 3iC. I. 4. 

&. Maar firMrc bot lilbobf, ot; en bwr 
nf tnn, og J>an fWDcr Ingcn Son, ba (lot 
tfn Seen ^nftni lift eerte en frtmraeb 
UlanbB ubtn for ; ixnbee Wanb* Prober 
ftal rommr inb til tKUbc, og tanc l^cnbe 
fiq til baflni, og ogle t)enbe ! fin S3rD- 
bcn £teb. ailattb. 33, 94. 

6. Dg btl flal firf. brn gcrflcfebtc, fom 
bUD fijl febr, flal obftaac trtrr tyrnb babe 
Mroom ttabB. at fyiai Kaca flal itfc 
abfuttrt af 3fratl. 

7. fficn om Olanbtn ^ber IJtt Cefn- 
gtlisM t at tagc fin erobna ^uflni, ba 
ftdi ^n» CrDbne $>u|lru gaae ob tU 
VorUn til be Klbflt, eg figc; min IStanbS 
VrobtT octanr ftg for at oprclfe fin IBro- 
bn et ilabn ISfracI, og Dll Itit ogle mlg 
1 Ha eroCtrt 8ttb. Wut^ 4, 4 fqq. 

8. Saa ftal bt (ClbDe af ^n« 6tab 
tdlbc ^m. og tale til (wm, naar f)an 
ftaan oq flgrr : ]cg ^otr We Kieljagelig' 
^ f at taqe >)enbe. 

9 ^ (tal fjans SnAnS ^ufttn lomnt 
firnt ttl 6am for be KibftcS Dine, eg 
broge ^ni Stet of ^nS gob, og fttbttc 
1 ban* llnflol i og ^n fhl fbarc Dp Pge : 
rfter btanc iRaabe ftal bet free ben Waab, 
fom iRc oil btigge fin Brobrrt ^uut. 

10. Og bane Kaon ftal lalbrii i 3fnic[: 
beat ^na». fom Sloen ct afbniflen. 

11. 9taar KKtinb trattte tUfaramen, 
trn mA en anbtn, eg ben cnefc ^uftru 
tommei aaa til, at nbfrlc fin Vlanb of 
(ant S>janb, fom flaarr I>jni-, og t)un 
tccTfrr Pn jjaaiib lU, og tager ^a ^nB 
XUuefdi IS. Da pal bn afiugat fitnbce ^anb; 
bit Die ftal IHe ft>are C&enbe). c. 13. 8. 

13. S)u ftal illc (MM tuenbe eiaga 
Oagt 1 Din ^efe. en flor og en liben. 

V. IS. «Jrtl). «, 10. 

14. Du flal ittf (uw to SlagI ip^ | 
bit Simi, tn flor eg en llten. 

15. Xu fTal tiabc en fulbtommtn og ret 

Oagt, bu pal (Hue en fulbtommcn og ret 
Kplja, ))aa bft Mne iDagc ftal foclccnge«i 
bet Snnb, fom ^iren binOubgloerbig. 

3«tM;i,Ml(. Sfflr>(, 4, 40. (. fl,i, 

16. 1i)i &wr, fom glsr belte, er en Be- 
btrfJttHiicllflhcb for ftffimn bin ©ub; 
(ta) ijDrr, fom fllor Urct. Crbfp. li. 1. 

17. Xom lt|u, fjoab JImalef ajorbc big 
pita Bcien, ber 3 bcogr ub af Higijtitrn - 

.9. ^borlebcB ^n torn mob big paa 
erlcn. on flog bin SJag'^ro)), aUe be 
llbniattebe, (fom brogc) cftcr big, ber bu, 
bu bar tnzt og nubig : og ban ^tebc 
life Sub. 

19. !?g bet ftal ftee, naar SjSrren bin 
Bub faaer ffaffet big Weltgbeb for alio 
bine gicnbcr trinbt omtring i iianbct. fom 
^(irrcn bin (Sub glDcr big til Sro at cit 
bet, ba ftdl bu ubfieite )flmalflD 3f)utom- 
mclfc frj at wen under ^immelen ; bu 
flal irte glemme bet. 1 Sam. 12, a. 3. 

lSin.4,43. ZG. CaM'tl- 

H irniW (Men h !• frnii tirri l»iti Sruii 1 «. 
ftab, tilt tn to larflgtlfc, ig QuM ^lutriltvilc. 
1:11. Sli^imutt Unt liinkc, li^H. I!U 
fbiCfuAir [ill %ii^ imilfU fu >» ItUci. Ilk IS. 

1- Og bet Pal ftet, naar bu tomma 
lab i bet Vane, fom 4}Srrcn bin ttub 
glKT big til aro, og bu elcr bet, og botr 
bcnibl. 

2. 3;j flal bu tage af bet fnrfle af aUe- 
i)aanbe ^rugt 1 ifanCet, fom bu flal frent- 
fort af bin Serb, fom jjSrrcn bin CAub 
glDcr big, og laggt bet 1 en Iturb-, og bn 
flal gaae til bet «teb, fom ^rren bin 
Sub ftal ubualge. at labe fit iMoon bot 
ber, aWof. S3, ly. c. 34, 3G. 

sow. 1,14. (.■•3,10. SDUf. IIS, 10. 

3. Pg bn fta! (oranie lii '^raflen, fom 
ftdl bare i be Xaflt, oq flge til Ij.im ; feg 
fortDnbcr 1 Hag ftir SJ^irren bin Wub, at 
leg CT lommrn I bet Vanb, fom ^(^ncn 
fDocr core Jcebrc at git* o6. 

. 4. Dfi ^HtflCJi flal togt Xuitni a\ \Aii 818 Sen ftratc ffioft Sog. •a. 97. 9at. ^aanb, ot) ^n ftitl fctth ben neb for I 
^QmnS bin fflube tlttri t^oijlbc. 
S. Til (trtl bn fujrc, ea flnt for ^rrtnB I 
bin I»ub6 aii(i(it ; mill gnbtt em en for- 
banwt Sortr, on ban br^fl ;ifB lilJiinoD- 
Irn, eg uar (rcmmcb bcr mtb faa Slcn- 
tifftcr ; Dfl ftan bleo bcr til cl pert, ftctrtt. 
Ofl niaaflfDlblfll Solt. S 'Sflof. 38, 5 ic. 

«.*J,I.S.3a. (.4-J,l,3.<, (.4li,S. S«.(.l,7. 

fi. Stcn tSf|til}lcrne rianblebt llbe mcb 
M, 0)) plagcbt oS, og liflbt tn Aaarb 
atcncftf pan O- SMof. 1. 13- 14. 

7. Bd ffrtflt Bl til ^ffinrcn, pore %atm 
Sub. 0)] Sjffntn fjortt Dot Wefl, ofi faae 
t>or Xrangfrl, ofi dot ISlBit, og oor ttiob. 

8. Pb ^mti ubfortc oB nf Manpttn 
nicb tn ftarr I^nnb, og ubcatt Mrm, og 
met en llor Rorfarbcirf. og wb Icfln, og 
Dfb unbtrllgt (SItinlngcr. 

a<atgi. i«, SI. 1. 13.3. 

9. Cn ban forte oS til bcltr Strb-, og 
l)dn b>>Mr giuet oB btltc iiunb. tt Vanb, 
fom fli)MT nirb SJIelt og ^onnlog. 

t.si.j. !(flm,3,e. (.11.3. 

10. Oa nu, fee, frg l>nHr ferl fiic brt 
forftt flf Sanbtts ffrngt, fom bn. ^ftm, 
bDDn' gbct min ; cfl bu ftnl labt bet bllDC 
for ^fitrenO bin fflpbs Snilgt, o^ tllbrbc 
for ^SmnB bin (HubB Xnflgt. 

11. Cg bn fTal taxrt glub od« alt bet 
nob(, fom felimn bin <9ub Ijaurr gioct 
biq og bit $)uua, bu, og tfrallcn, og Den 
JJrejiimcbc. fom rr mlDt iblanbl Dig. 

I. IH, It. u. 

12. 9tdiir bu l^aDcr fuibcnbt at tieitbt 
al tidibcn af bin 3nbtcmni{, 1 bet treble 
Mar, fom er ^ienbcnS Slar, og bu I)ai 
jllDet ScDlIrn, ben {(renimebe, ben gabtc- 
lefe, og Snten, at be maae cebc Inbtn bine 
WoTte, og bilue matte : c. 13, 17. 

I. ll.AI. tIK. IFI. 19. 

13. 3>a ftal bu fige for ^Urrenl bin 
Wubo Jlnfl<it- )eg bnoer borttoqet bri 
^Ulge af ^ufet, og qloet ogfaa 8e»l- 
ttn, Ofl ben i^mmcbe, ben gaberlofe, og 
Uttttn bet. eftei nlie bint :bub, fom bu 
baoer bubet mig; leg boutr itft obcr- 
traaM. og life gltml iiogrt af bint Hut; 

c. u,*;(N. 

1 i. 3tfl luner inlet etbtl brraf t mIn 
£pTfl. og Intel bortlagel btraf III Ueeen- 
btt!. jcg babcT inlet gioet til en fob bcr- 
of; leg ijaorr bccrtt SsHttcni min ViuM 
Weft Inblg, Itg twuer giori efttr alt bet, 
font bu haoer bubel mig 3fl)lof.S2,3.4 

IS. Sa ntb a( Dia JKOiglKMi moUg, af glmmelen, og btlflgnt bit goirSfrael.og 
bet ianb. fom bn \)awt glDCt o», ligefan 
bu bJDer fDortt bore Jcebrc, et Kanb, foa 
Pllbei mcb liltell og ^oniiing. 

Uf. Ii3, IS. tUtll.l.H. 

.(>. ^Srren bin (Bub bbber big I bnn 
T<<ig, at niore bISfr atirre og iNettc ; M 
bu fiat IjoICe, og giffrt brm i bit gaoitc 
J&lfrte, og 1 bin gcinftt S!tl. c. G, 5, «. 

17. 3^u iwccr 1 Sag lllfagl ^rrcn. at 
^n pal Dcert bin Onb, og al bn Dil Mi- 
brt 1 IjanS %>tle, og [lolbt ^nS Stittt, og 
t)anB «ab, og fyint Aittc, og at bo bit 
^orc l)on8 «bH. t. 5. 87. 

11^. Dg $^rren (tabrr tilfagt big I tin, 
at bu flal tKiie bam til el CltnbomB Jolt 
foafom ban f>autr fagt big, og at bu ibi 
I)olbe alit IjanS Sub, c.7,6. t.ll.S. 

19. Dg at fun oil 'fectle big til at tx 
iwl ODee alle golf, fom ^n fyion glori, 
(ftg) til ijou. og tU 9Iabn, og III i^mbtlfr, 
og at bu [lal mrc ^rren bin Sub ct 
tKlligl goK, faafom j^on baur fagl. 


97. Ca)>lt(l. tl Vbi, 1)1 n RuRt |i hm Ul tqMiM, f>i«l b( nn 
Miim otiM ttu, 9, ID. ei«ir, teWi Cukbr 
t(c Rol IIjji lit m MFIgH*!'!! Uhikaa><;i( 
BII^ (:?Jir( Dti U |Li[ <atiabi airkinEtlfin, 114L 

1. Va 3nofe og be SSlbflt af Sfrari 
beb Soltft, og fagbt : fyilb alt bet Sub, 
fom leg bl)ber cbcr 1 3)ag. 

3. Cg bet flat ftet pan ben Sag, uaot 
3 ftal gaae oixr 3orbdnen til btl ijanb, 
fom £<Qrren bin Sub givti big, ba flal 
bu opreife big ftoit Stent, og oDnftrvgt 
bera meb flalt. 

3s(. 3, n. (.8,30 [M. 

3. Dg bn ftal fTrlbt baa btm aDt btnnf 
iovi Drb, naar bu gaatr oucr, paa btt 
bu maa tommc i Vanbel, fom ^rrco bll 
<9ub glKr big, el Sanb. fom floba art 
Vtrll og Conning, faafom ^mn blK 
gccbite (Sub ^Der tilfagl big. 
3 Utif. 3, v tc 

4 Dg bet ftal firr, naar 3 gaae oDet 
3orbanfn, ba ftal 3 oprtlfe bibft Stcne, 
om tiuiirt leg befalir tCcT 1 Dag. paa 
Qbaie Sitrg ; og bu flul Dbnftnige ben 
meb .Half, 

5. Dg bu ftal bbggt brr ^rmi bli 
(Hub ft «iler, et Slier af etttn ; bn ftal 
Iftt rorr Jan outr bera. 

lUM.aO,U. 3K.8,U, map. S)e« fente IRofe O09. 919 ^n ffal b^08e l^tmne bin OnM 
CT af ^ Stent, og offre ^rrtn bin 
,b i^nrnb-Cfftrc btrDaa. 

Xu ffal og offre ilar-Dffrrt, ofl oebc 
. 0^ XKot glab for ^rrrnd bin O^ubd 
iPflt. c. 13, 13. 18. 

. D9 bo \t<xi ITribf allc bennc %ot>d 
rb Daa famme 8t(cn; gjer bet Del 
irt. 

». Dg Vlofe, og Vroefterne, Sebiterne, 
Ube til al 3frael, og fagbe : agt og 
T, 3fraei, bn er paa benne Dag bleben 
tnrnd bin <»nb6 golf, c. 36. 17-19. 

10. iRt ba ffal l)ert ^Grrrnd bin ®ub6 
oft, og giere e^er ^n(S Oub og fyxn^ 
nne, t)Oiire leg bbber big i Dag. 

11. Cg Vlofe beb golftt paa ben famme 
ag, og fagbe : 

l-i. riefe ffal flaae at bripgne golftt 
la <iriefim« IBierg, naar 3 ere fomne 
irr Sorbanen : Simeon, og &bi, og 
nba. og 3fafd)ar, og Sofep^ og ©en- 
amin. c.ll,39. 

t3. Cg biftfe ffal ftaae ti( gorbanbelfe 
la Gbal0 !Bierg : 0(uben, (9ab, og )Sfer, 
I 3ebnlon, Dan, og )Rabl)tfHiIl. 

14. Cg toiteme ffal foare, og fige til 
?er IRanb af 3frael mcb f)oi )Kefl : 

15. gorbanbet ixxre ben Vtanb, fom 
er et abflfaaret eUer et ftobt IBiUebe, en 
(b^>)0fltligbeb for i^rren, en SReflerd 
anbcrb Ojeming, og fatter bet i Stjul ; 
I alt golfet ffal foare og fige : Hmen ! 

c. 11, ffi. 3 fltef. w, 4. 

16. gorbanbet txtre ben, fom ringeagter 
3 jtaoer eller Pn tRober ; og alt golfet 
U^ge: Slmen! 

S«(^.31«]7. 3flR»f. 90, 19. 

17. gorbanbet txne ben, fom flatter fin 
afkct tRarfefQel ', og alt golftt ffal 
|f I finten ! 

c. 19, 14. Ortf. 83, 88. (. S3, 10. 

18. gorbanbet bore ben, fom fommer 
I eiiob til at fart bilb baa fieien ; og 
igoirct ffal fige: amen! 

3 M9(. 19, 14. 

19. gorbanbet bceit ben, fom b«ier fRet- 
n for ben gremraebe og gaberlofe og 
ntai i og alt golfet fTal ffge : «men ! 

8 dBbf. 8S» 81. 3 Stof. 1», 331 3<r. 7, 6. 

10. gorbanbd octre ben, fom ligger ^od 

a gabcrft ^ufhm, naar ^n ^oer ob- 

Oflct fin Saberi gUge ; og alt golfet 

olflgt: toen! e. 93,30. 

3«»f. ia,8. r.SLll. 

91. gorbanbet tMBic ben, fom ligger ^ noget Dbr; og alt golf^t ffal fige: 
amen! 38Wof. 18,33 2c. 

33. gorbanbet bctre ben, fom ligger bo8 
(in 8oflcr, fom er fninfl gaberft Datter 
eaer band Vloberd Datter ; og alt golfet 
fral (Ige : ?rmen ! 3 iUlof. 18, 9. 

23. gorbanbet bcere ben, fom ligger hod 
fin j^uflrued 8){ober; og alt golfet flal 
fige: Smen! 

24. gorbanbet bocre ben, fom flaaer (in 
9lorfte i eQul ) og alt golfet ffal fige : 
9men ! c. 19, 1 1. 4 Snof. 35, 30. 

25. gorbanbet ooere ben, fom tager Ola- 
be, for at flaae en H^rfon, fom er uf!t>lblgt 
^lob ; og alt golfet ffal fige : amen ! 

8 !lXof. 83, 7. a q>f. 96, 10. 

36. gorbanbet ooere ben, fom itfe bolber 
{aiit) Drbene i benne 800, at g|ere ber- 
efter ; og alt golfet ffal fige: amen ! 

S>f.il9/81. Scr. 11,3. Cka.3,10. 4 !DIof.S3,10. 

38. Gabitel. 

9Cefe ei^rf^ner for 9clUt atU N IBcIflgnflfrr/ f»fii 
ftaibt (ommc oocr (rm, fdafrcmt U Dil^< van 
{Xfrrcn Urt$ QM> Iri^icit, U14. Dg aUt tf 9ors 
ban^fffer, fom fful^e ramnu Urn, faafttnu be 
blcM ^rren< flRunb ult^ige, 15=68. 

1. Og bet ffal ffee, om bn albelee 
^orer paa ^drrend bin ®ubd 9ioft, at 
tage bare paa at gjore aUt fyxn^ IBub. 
fom leg bt)ber big i Dag, ba ffal ^rren 
bin ®ub foette big til at ootre ^ol ober alfe 
golf paa 3orben. 3 9Rof. 36, 3. 

5 fOtof. 96, 19. 

3. Cg aOe bidfe Sklfignelfer ffal fomme 
Ober big, og beberfared big, forbi bn (hi- 
ber ^rt paa ^rrend bin ®ubd 9toft : 

n3,9. Vf. 84,5. 

3. Celfignet ffal bn botre i ®taben, eg 
belflgnet ffal bu bcere paa Sftarfen. 

4. ©elfignet ffal bin «lD8frugt boere, og 
bit 9anH grugt, og bit gcee« grugt, bine 
D^ned affebning, og bit fmaa Clbcege 
megen ¥)ng(I. 

6. (Belflgnet ffal bin Kuib bctre, og bin 
Seonlng. 

6. (Belflgnet ffal bu bctre, naar bn gaaer 
Inb, og belflgnet ffal bn bcere, naar bu 
gaaer nb. fif. isi.R. 

7. ^rren ffal gibe bine gienber, fon; 
obreife fig imob big, flagne for bit an- 
flgt; ab een Itel ffal be ubgaae imob big, 
og ab f^D (Beie ffal be flbe for bit anflgt. 

3 «{of. 86, 7. 

8. ^rrm ffal bbbe (Belflgnelfen at 
boere bod big i bine Vaber, og i alt bet, 
fom bn ubroefldr bin ^anb tU*, oft ^lu IDen femte IRofe Sog. ffal Dclflgne bip I bet l^anb, fom ^Srrcn 
bin ®ub nit)cr biq. 
!). »<&(irrcn ffal oprclfe blfl, fl^ tU ct 
hcllint %oit, faafoiu ban babcr fDortt 
bin ] max bu holbcr $»(^rrcnd bin C^ubd 
S5ub, ofl oan^rcr i hand )Beie. 

3 !Wof. 11), H. 5 JWof. 7, fi. c. 86/ 19. 

10. Dfi aUe Joif |)aa Sorbcn ffal fee, 
at bu cr falbet cftcr .^(Srrenft Wabn j oq 
be ffal frt)flte for big. 

11. Cfl ^iirren ffal labe blibf tilobfrt. 
bin til (^obe. af bit ^iod grunt, op af bit 
^oted J^runt, on af bit ^anbd J^runt, paa 
bet iianb, fom i&(Srren fooer bine gotbre 
ot nit^e bin. 

Pi. iS^lJrrcn ffal o|)Iabe for big fit gobe 
9inn<^nbefot, nemiig .^immelcn, at gibe 
bit ^anb %\t(\n i fin !lib, og at belflgne 
al bin Jbaanbd Ci^ieminn; on bu ffal 
laane til mange golf, on bu ffal iffe tane 
til^aano. c. 11,14. 3er.5,24. 

5 «Kor. 14, %). C. 15. (i. 

13. Cg 5>(5rren ffal foette big til ^o- 
bebct on iffe til .^(en. on bu ffal alenefte 
bare oocn. on iffe oare unber ; berfora bu 
bil here ^drrene bin (S5ubd S5ub, halite 
|en bi;ber big i ITag, at l)olbc og at 
fljore, 

14. Cg bu iffe biger fra aUc bi6fe Orb, 
fom ieg bi;ber eber I ^ag, til l;oire eller 
benftrc 3ibc, at gaae efter anbre O^uber, 
at ijene bcm. e. 5, 32. 3of. 1, 7. 

15. Cg bet ffal ffee, berfom bu iffe looter 
ii)(irren{» bin (^ubo 9(ofl, at bolbe og at 
niore alle hano !^ub og band Stiffe. fom 
|en bDbrr big I Dag, txi ffal alle bi&fc 
gorbanbclfer fonime ooer bin. on bebcr- 
fareo big : c. 30, 17. 3 SWof. 2«, 14. 

IW^r. 1, 30. SNin. 9/ 11. Mai. % 3. 

16. gorbanbet ffal bu bare i <3tabea, 
og forbanbet ffal bu botre paa SRarfen. 

0. 3 {44- 

17. gorbanbet ffal bin St\xtt> boerr, og 
bin ^eoning. 

18. gorbanbet ffal bin Sibdgmgt bcere, 
og bit Vfanbo grugt, bine Tuned Vffob- 
ning, og bit fniaa Quorgd megen Sngel. 

19. gorbanbet ffal bu bctre, naar bu 
paaer inb, eg forbanbet ffal ^u bare, naar 
bu gaaer ub. 

'20. SMirren ffal fenbe iblanbt bin gor- 
banbelfe. gorm)rrinn on ^eofelfe i alt 
bet, bu ubrctffrr bin ^aant> til, fom bu 
bil giore, inbtil bu bliDer obclagt, og inb- 
Ji} tu l>iiMr fnart fbrbocroci for bine (Her* »8,ta»L 

ningerO CnbfrabS €fl)lb, met Ijibilft bs 
forlob mig. IDom. 9. 15. 

21. ^(irren ffal labc ^ftilentft boenge 
beb big. inbtil ban gjor (&nbc meb big. fra 
at tsxre i iidanbet, f^Dor ba braf)cr ben. al 
de bet. 3 8«of. 26, 15. €j. 14, ai. 

22. Og .t>C^rren ffal flaacbig mrbSolnb- 
fot, meb bibfig gebcr og meb ^cbe, ©r^nbe, 
og 3occrb, og ^orfe, og broenbt jtorn; og 
bt ffal forfoige big, inbtil bu omrommcr. 

Zm. A, 9. i^gg. % 17. 

23. Cg bin ^immel, fom tr ooer bit 
i^oiKb, ffal txrre fom Sbbbrr, og Sorbro. 
fom er unber big, (fom) 3nrn. 

C. 11,17. 3!!Kof. 3C, 19. 

24. i^CSrren ffal giere bit Sanbd Krsi 
til ypulber og 8tob ; af ^immcUn ffal 
bet nebfalbe ober big, inbtil bo bUmtr 
obelagt. 

25. i^(^rrm ffal labc big flaae0 for biae 
gienberb Snfigt, ab een SM ffal bu bra^ 
ub iniob bam, og ab fbb fBt ic ftal bo |Im 
for t)and ^nflgt ; og bu ffal txcrc i Ujla' 
big()eb blanbt aVit Miger ipaa Sorbcn. 

39lef.86, 17. 

26. Dg bin (bobe) Jtrob ffal bitot allf 
guglr unber ^imroelen og (Tor |>aa 3or« 
ben til 8))ife, og ber ffal ingrn iMtrr, fom 
ffrocfter bem. 

27. ^C^rren ffal flaacbig mrb Kgbb* 
tiffe »blber, og meb «rtd-ti|)lber, og neb 
3furb, og meb jtlaae; af l^ilfe bn ffal 
iffe funne IcegeO. S SRof. 9, 9. 

28. ^(irren ffal flaae big mtb Clalen- 
ffab, og meb ttlinblKb, og mcD ^jerttaft 
gorflbrring. 

29. Dg bu ffal fole for big om Oltbba- 
gen, ligefom ben S)linbe foler for jig i 
Vtorfet, og bu ftal ingen txiltit hoxyc lua 
bine flteie \ og bu ffal alenefte llbe i^lb, 
og roueo alle Dage, og ingen ffal frrift 
big. S ^t. 1. 9. 

30. !Du ffal trolotjc big en ^uftru. oji 
tn anben S)lanb ffal ligge f^od i^cnbe; bB 
ffal bbgge et ^uud, men bu fhii Iflle boe 
berubi \ bu ffal plante en fiiingaarb. meo 
bu ffal iffe giere ben alminbelig. 

^. (iS,S3. 5«tef.90, 0. 

31. (Din Ojt ftal flagted for bine Otar, 
on bu ffal iffe abe beraf; bit Hfenffal 
roDeo for bit ftnfigt, og iffe fommc tilbagr 
til big ; bit fmaa Cixtg ffal giorft btoe 
gienber, og bu ffal ingen iKiDe, fom firi' 
fcr big. 

32. I^ine Senner og bine IDottre fbl 
glbd^ tU et anbei gou; og btae fiMnrfbil rntn {Till liibc Mr og bin Koiifif, 
ftal fdltc oWr bifl, RiKU til tl 
■ bonftn bn, ci IkIIJct Dine Sabre 
B tm |tiil bu Itcu dDtnt Qtabn af 
Stfca. c.4,3K 

I btrfldl Du bllbc til rn ^oFftcx t- 
ct CiSfpTog oq til Spst iManbi 
Ifu, ^Dor 4&rrcn {Tal fort big 
lHonj. 9,7, 3cr34.9. 
I fill' nbrort mrgcn £ccb ))dd 
mni bu |Ta[ T^iin'c litxt [nb; Iht 
i»cn flfll otMbc t)cl. llJlidi- G. 13. 
ivt.i,«. i.i,n. x«ii, 4. 
I Itdl ftnnU og btjrh Silnflaarbr, 
Mnt filnoi og ttfe faiulc, t^l 
Till f^rtare bet. 

iRdl tiaix n)t-7nKr Inbcn allt 
ilcmarfrr. nun Ittt falM big mcb 
bit Diic-:tTiK fTdi opnjtrcD, 

ifbl aoU SeancT or Sottre, men 

b Km for big, lf)l be {(al gaut t 

1 

t bfnc Ttoct i>g bit SanbB Sniflt 

MwttKQ rk. 

'nj^mmrM, romcrmlbt Ibldnbt 

opniflr mtfitt boit oDcr big ; men 

rbftigc mcflrt bnbt. 

in (r.il l.initr Ma m lin ITnl (ffr 51. Cti b(t ftol frrlnic bit fjaa jruiit 
ofl bit »anb« ^niflt, tnbtil bu blivfr ebt- 
[agt, i>g bri fbil Ittr labt lilNtre for Ma 
ftorn, nQ Slln clltr Olir, bint Cimrt >F> 
fDbninflrUcrbllFmiiaCtMcgtmrontgneel, 
inblil brl forburKr bifl. 

53. Cfi ItI iT.ll (rnnftf bifl intcn olle 
bine Vottt. InbtH bine Jfooit ofl befaftcbt 
SJInre nebralbt, fom bii foriabfr bin P^" 
i alt bit Ifanb, \a btl flal an<\\lt big in- 
bcn allibinrilortt tbil !iiinflciidiib. Font 
.fjtErrrn bin Hub haocr iiluct Mji. 

53. Cflbun.iiab«bit«ii)OKnifit, j(io- 
brl af bine Sonnrr ofl bine Xettrc, fom 
.^rren bin dlub fyitvt flloet biji, i Ktlet- 
ring og t Strang, Ijconncb bine {Jienber 
(till trotnne big. Sffllof- 30, as. 

3 sctn^. e, «8. m. <«>«t. 1, ao. i. «, lo. 

54. T^cn ffllnnb. fom Mr oni f)o9 big og 
(anTc ftctfrn, fyin fToI tniSunbc fin tim- 
ber on ^tiflru I fin «rm, ellrr fine Sen- 
ntr, fom bllbe tlloixKl, bet, foin [>in fTdl 
ijbc tUowra: anJltli. 30, 15. 

55. at glue een af bem af haitb Son- 
nerO *iob, fom ben funbc (tbc, forbl iHim 
er intcl blrpcn tilot>er6 I ben iielclring og 
tning, ffoomub bint gicnber f(ul Itangc 
bifl Inben bine '^toite. IDtn femte Olofe Bog. W. 89. Ca|k florc oUf bf nnc 8otofl Crb. fom crt fhttnc 
bcnnc ©og, at frt)flte bctte bcrllqe og 
forfdtrbclige "Ham, ncmlig i^Srrcu bin 
®ub: 

59. T'a ffal j>(Srren unberltgcn ffiffe 
%Magcr )>aa big, og ^Magcr ))aa bin Sab, 
ftorc og ret folcligc H^lagcr, og onbe og ret 
folelige 8t)gbonime. 

GO. Cg han ffal benbe ade be (tgi)ptifre 
8i)ger ttl big. fom bu gruer for, og beffai 
l;ocnge oeb big. 2!U2of.9,9. 

5 a»ef. 7, 15. 

61. 3a al 3))gbom og al $Iage, fom 
Iffc er ffreoct i bcnnc Sfouo ©og, ben ffal 
^(^rren labc fommc ocer big, inbtil bu 
fibeloeggeO. 

6*2. Dg 3 ffal blibe tiloberft meb faa 
S^olf. i bet 3teb at 3 Dare fom Stjernerne 
pact ibimniclcn i i)Uingfolbigl)cb. forbi at 
bu iffc I;orte \>cia iMirrcne bin C6ub6 Weft. 

c. 4, S7. c. ]0, a. 

63. Cg bet ffal ffee. at ligefom £>(Jrren 
glctbebc fig (tilforn) ooer eber, at gierc 
Del imob eber, og at fonncre eber, faalebe^ 
ffal »S5iirren glabe fig oocr eber, at for- 
bof n?e eber, og obclocgge eber ; og 3 ffal 
ubrt)bbe{» af )lant>(t, bbor bu fomnier (>en, 
tllateiebet. Crbfj). 1,26. 

64. Cg 5?Srren ffal bortfprebc big 
Iblanbt alle golf fra (ben ene) Sorbenfi 
©nbe til (ben anbcn) 3orben(J (Snbe ; og 
bcr ffal bu tjcne anbre Wuber, fom buerfcn 
bu cUer bine gabre fjenbe, Irotc og 3teen. 

3:!Kof. :26, 33. 

65. Cg bu ffal ingen Woligbeb babe 
iblanbt be farame golf, og bin gobfaalc 
ffal ingen .^i>lle bai>c, og fcCSrren ffal gloc 
big bcr et bocoenbe 5?icrte, og at Dinenc 
ffal fortarcft. og 3|clcn bcbrooeO. 

3-JlKof. tiiV, lU. 

60. Cg bit 2iD ffal oorre big f)angenbc 
for big, og bu ffal rotbbcfi ^at og i>ag, 
og iffc were fiffer paa bit !iio. 

3 iWof. 2fi, 30. 

67. Cm ©lorgcncn ffal bu flge: gib bet 
l>ar 9ftcn, og om Vlftcncn ffal bu fige : gib 
bet iHir «lorgcn. for bit .Alerted Wabfel, 
fom bu ffal rcctbc^ mcb, og for bine Cined 
8»)n, fom bu ffal fee. 

68. Cg feCrrcn ffal fore big Inb \ 
8(ig)))>ten igjen meb 3fibc ab ben Iki, 
boorom jcg fagbe big : bu ffal iffc bber- 
mere blibe oeb at fee ben ; og bcr ffal 3 
fcelge eber fclD til bine gienber til ^jencre 
og til Ijeneftepiger, og bcr ffal ingen Doert, 
fom OU riobe. c. 17i 16. 29. fiapittl. 

SMe optr^ner OuM fbn Cdikrn to arf nis> fft 
9clf/ 1^. Da fdrnamr (em mtgst alr»rti9ra 4 
at tteltt <Su^« <Pa9t, 9?]5. Jban atooicr Hm kt 
llflnl^cri(,OA for at fbrastt 9at$ ZniHcUrf tg (tp 
tnni<r Um, fcm ^ra9tc tcm, OuM (nr X^nMr* 
16c2d. 9ub9 aubmbattlbt Ort0!Ni>nr eg ^cnffgbfll. 

1. !Di6fe ere ben ^gtd Orb, fom ^« 
ren befoei SDlofe at giorr mcb Sfraril 
©om i i){oabd liianb, fomben btn Va^it. 
fom ban gjorbf meb bem i ^orrb. C.5.S.3. 

2. Cg Vlofe falbte ab al 3frarl, og fafl' 
be til bem: % 3 baoe fcrt alt bet, foa 
&($rren giorbe for ebcrO C'lnr i 9ffgnrtl 
)ianb, t>eb ^barao og aUc f>an9 Xiennr. 
og t)cb i^an^ ganffe Sanb. S !3Rof. 19. i 

5 AK'of. 4, 34. 

3. !De florc gorfogeifer, font bint dot 
baoe feet, be !legn, be florc og nnbcrll^ 
iing. c. 7. 19. 

4. Cg S^($rren bat)cr iffc glDct cbcr ^kilr 
til at forflaae, ellcr Cine til at fee net, 
eiler Cren til at ^ore mcb inbtU bens 
rag. df. 6. 10 

5. Cg fbrretbbc 9(ar ^ber leg label eber 
Danbre i Crfen; cber« Xlcrbcr blctjc iffc 
gamle paa eber, og bine Sfoc blctc Wt 
gamic paa bin gob. c. 8, 2. 4. o. & 

6. 3 baoe iffc cebet ©rob, og ri bnirvct 
»iin rUer flcerf Trit, at 3 ffal Dibc, at Kg 
er ^iirren eberd ®ub. 

7. Cg ( ber) 3 torn ttl bettc Stcb. ba 
ubbrog 3tbon, ftongen af j^on, og Cgp 
5tongen af ©afan, imob oO til Arig, og dI 
floge bem. 4 9Rof. 21, 81 2C 

5 AM* % 30. C. 3, 1. 4 !!Rof. Stl, 33 «n. 

8. Cg Di inbtoge bereft ianb \ og bl gatx 
Wubcnitrn og Q6abiten og ben iKiloc m« 
na6fe 3tamme bet til 9n>. 

4aXo(. 3^2, :U. 5^.'f. 3, 12. Sef. 1^ B. 

9. ^aa ^olber bcnnc tpagte Cib, eg 
gtorer eftcr bem, at 3 fan gjerc Dlfdlgn 
alt bet. fom 3 ffal giorc. c. 5, 32. r 8, 6l 

10. 3 flaae i I)ag iHUcfammen for ^r^ 
rend e^cr^ (Subd ^nflgt : cbcre Owrflcr 
for ebere 3tammer, eberft SQlbflc og cbcig 
gogeber, hocr SKanb i Sfracl. 

11. Habere fmaa ©om, cberS |>nihicr, 
og ben gremmebc, fom er mlbt t bine Cche; 
baatic bin Ucbf^uggcr og bin ©anbbrago; 

12. 9It bu ffal troebc obcr t &Cntnl Ml 
C^ubO H^gt og I f)an6 Scb, font ^inn 
bin (9ub gjor mcb big i iDag, 

13. at tjan maa opreife big i Xktg, fg 
til et golf, og l^an maa bocrt big HI ci 
(iub, foafom ^n {^Dcr tilfagt Mg, H 19. 30. Cotk S>tn femte IRofe Bog. 993 

aafom ^n ffdtxx fborrt bine gctbir, 2anb? ^b cr tettt for en (lor fnt^friibe 

ftbra^m, Sfaaf 09 3afob. c. 98, 9. Brebe ? 1 Kong. 9, 8. 3er. 3d, 8. 

1M9(. 17,7. SStof. 11,8. 

14. Ofl tffe meb eber alenefle g|or jeg 25. iTa ffal man (Ige : forbi at be ^abe 
)nint i^agt og benne (Jeb. c. 6, 3. forlabt ftCrrcno bcred goebred ®ubd ^agt, 

15. tReii meb ben, foni ^^er er, og flaaer fom ban gjorbe mcb bera, ber fyxn ubfortc 
IMg meb o« for Ss^rrtnh bor (9ub6 t)em af )^got)ti ^anb. 

loPgt, og meb ben, fom l^er I !Dag Iffe er 26. Cg be gif borl, og tjentc anbre On- 

nc^ o«. ^(^' 00 tilbabc for bem, be ®uber, fom be 

16. 5W 3 btfec, at bl boebe I WgbbH *"f 'i^^^^^' ^fl W l)D»fc) ingen ^obe 
ianb, og irt broge mlbt Iglennem fteb- niebbeelt bem (nogct). 

ilngeme, fom 3 broge iglennem. 37. Derfor er i&drrend Brebe optctntt 

17. Cg 3 faoe bere« Beberflbgfleliflheber ^mob bettc «anb, at ban ^iDcr fort al ben 
HI bere« fttHige «fgnber, iroee og Steen, gorbanbclfe ooer bet, fom ffreoen er I 
B«lD og dulb, fom oare M bem, ^nne 83og. 

18. lit ber Iffe flat boere Iblanbt eber 28. Dg ^rren ^iber oprbft bem af be- 
Manb eUer eolnbe, eMer ©Ictflt, eUer red Sianb I «rebe og I feaftiqbeb og fh>r 
gtarame, fom benber fit filerte I <Dag fra gortornelfe, og bortfapet bem til et anbei 
bGrrrn oor ®nb, til at f^aat bort. og 5i«inb, fom bet fecij paa benne !Dag. 
iene biofe ^nlngerd ©uber, at ber iffe *• '•' **• «♦ ^®' ^^• 

itJl blioe en Kob Iblanbt eber, fom bctr 29. l>e (fiultc Jing ere for ^rren boi 

»ilbc og Walurt, aSRof. 33,34. ®u^i n«fn ^ aabenbarebe ere for 00 og 

I AM. 7, 16. Vf. Q. e«s3. 9hr, 13,15. T«m. 2,3. for Oorc S)orn eoinbeligen, at oi ffal giore 

19. Cg bet ffal flee, naar ^n feorer aUe benne Siood Orb. <pf. 35, 14. 
^fonc gorbanbclfe* Orb, og ban oelflgncr **f* ^**^' ^'^ *• 

[Ig i fit ftierte. og flger : bet ffal gaae mlg ir . k i ♦ . i 

ort. enbffjenbt jeg oanbrer I mit .^lertcd ^^' <£ « l> < " l- 

8tit>beb. for at jeg fan loegge en gulb til -Wof* ««^« •"« ^n ««<»t« •« ©dngwifo fom fiuiN 

ra Xorffig : o. 3 1 ic. 3cr. 44, 17. r^."!"!* ?!"''• *'!r' S*",^n "^^? ' ^^"2 

Scr 5. 17 K eantfl98Ui»h<b omwn&U fig, 1=10. Xokr OuM 

SO. aM Oil ^rren trre fortabe nam bet ; ^n fbrcfha^r um ew og zm^, at u fbiac uhKriot 

tbi Mrrrne sBrebe og fyxnh Slibfiarbeb tei ik^o i^^ao. 

lal ba rtw ober ben fammc tWanb, faa i. £)^ tet ffal ffce. naar alle blftfe 3:lng 

i ten gorbanbelfe, fom er ffreben I benne jtal fomme ooer big, Cdflgnelfen og gor- 

B^, ffalllgge baa dam; og 5j(5rren ffal banbelfen, fom jeg baoer lagt for bit «n- 

■bftette bane 9labn fra at bare unber p^t^ og bu tagcr (bet) ig|en til i)|erte 

|>fmmelen «.„^?®'^?./^^: ibianbt alle ftcbningerne, berben l)i)or 

L ncf fra qixc )3iraele x5orn0 >stammer : c ss, 2=15 »• 

^^JL^^""^ *i^^* gorbanbclfer, fom 3. og bu omoenber big til i&Crren bin 

Tffrrwn t bjnne w>b.»og.^ ©ub, og bu borer f^inft «ofl efter alt bet. 

99. ra ffal ben folgenbe «l«gt Pge, \a fom jeg bbber big i I)og. bu og bine 

ftrrft ©om, fom ffal obflaae efter eber, og ©orn, i bit ganffe ftlcrte og i bin gnnfffe 

mi gremmebe. fom ffal fomme fra et (gjfj: (4,30. 3»lof.36,40. 9lcl). 1.9. 

angr frallggenbe Stonb^ naar be fee bette 3. ^a ffal ^dmn bin ®ub omoenbe 

»anb« SMager og be ^bgborame berubi, bit goengfcl, og forbarmc fig ober big, og 

M t^lfc ftttrren gtor beni ftwe berabl. omoenbe og forfamle big fra alle be golf, 

93 «lt alt »>en» aanb er brotnbt, (gbobl bborhen fettrren bin ®ub ^abbe bortfprebt 

>g Sdlt at bet ifft fan tllfaoe«, el beUer big. 3er.89,14. c.30.18. c.31,23. 

Iter OlrBbe, og ingen Urt fan opboje ber- '' qn. io6,45. scr. 32,37. 

iM, Ugefom Soboma og ©omorra, «b- 4. Cm nogen of big bleb forbrebet ttl 

na eg 3ebolm etc omfaflebe, i^^lift i)ftr- ^immelend «nbe, ffal ^(Jrren bin Oub 

Til omfaflebe I Rn Brebe og I fin ^flig- famle big berfra. og tage big berfra. 

94. (3a) ba ffal aOe golf flge: ^borfor 5. Dg i^rren bin Qftub ffal fere big I 

iaa fj/ima fdokbd 9|ort bnob bettt bet 9anb, fom bine gcebrc titbe, ^ ^ 


(Den ftmte 9lofe Oog. to. SLC4L \tai de bet ; o^ fjan ffa( oiore t)c( imob 
bifl, oq fornicrc bin mfff f "b bine j^bre. 

6. Dn .^(Srrcii bill O^ub ffal oinfTjctre 
bit ipierte ofi bin 3abd ii^jerte; 09 bu 
ffal elfte ib^^rren bin (9ub i bit ganffe 
^ierte og i bin ganffe 8jel, at bu maa 
leue. c. 10, 16. 3er. 4, 4. 

c. 32, 39. 9|. 11, 10. c. 36, 36. SKam. 2, 99. 
WU 3, 3. Col. 8, 11. 

7. Dg ^(Srren bin d^ub ffal (orgge aOfe 
biefe J^orbanbclfcr )paa bine ((ienber og 
paa beni, [om big l^abe, fom big fyit>c for- 
fulgt. 

8. anen bu, bu ffal ombenbed, og ^ore 
^(Irrend 9(efi ; og bu ffal g)ore alle fyan^ 
a^ub, fom leg bt)ber big i X^ag. c. 4, 30. 

9. Cg $^(lrTen bin Q5ub ffal gii>e big til- 
oberd, i a\lt bine i^otnberd ^jerningeTi af 
bit )^iD6 J^rugt. og af bit J^ceet) %iuqt, og 
af bit^anbd Jirugt. (Dig) til C^obe; tf)i 
$»<SrTen ffal oenbe tilbagc, til at glabe fig 
ooer big til O^obe, ligefom i)an glcebebefig 
ober bine gocbre ; c. 28, 11. S^er. 32. 41. 

10. 9(aar bu l^orer \>aa ^(Srrend bin 
(^ubd Wcfl, at ^olbe band l^ub og f)a\ib 
€fifre, bet fom er ffreoct i benne iioobog, 
naar bu onioenber big til iplirren bin 
cnub i bit ganffe ^jerte og i bin ganffe 

eiei. 

11. !lbi betteSub, fom jeg bbber big I 
T^ag, bet er iffe unberligt for big, bet er 
el heller langt borte. Gf. 45, 19. c. 48, 16. 

12. !Det er iffe i ^immelen. at bu maatte 
flge: ^oo bil fare op i i^immelen, og 
i^ente od bet, og labe ot ^re bet, at bl 
uiaac giore bet? 9iom. 10, 6. 

13. I^et er el beller \>aa Wn 8ibe ^at^tt, 
at bu maatte fige : f)i)o bil fare ooer paa 
hiin 3ibe ipaoet, og bcnte o(» bet, og labe 
06 bore bet, at oi maae giore bet ? 

14. !Il)i bet Crb er faare nocr l)0« big, I 
bin S)lunb og 1 bit ^jcrte, at bu ffal gjore 
bet. 

15. See, leg fmber lagt big for i Dag 
gibct og bet Wobe, og Xoben og bet Onbe. 

C. 11, 26. (. 2H, 2. 15. 3cr. 21, 6. 

IC. 2f)\ leg bi)ber big I Dag, at elffe 
^(Srren bin CAub, at oaubre i ijand fieie, 
og at boibe band S3ub osi I;an6 3fiffe og 
l)aub IKette, at bu maa leoe og formered, 
og ^(irreu bin ®ub maa oelfigne big i 
bet Sianb, f)Dor bu fommer I)en, at eie bet. 

17. 9Jlen berfom bit ipjerte afoenber fig, 
og bu borer iffe, men laber big brioe (ber- 
til), at bu tilbeber for anbre Cl^uber, og 
4ciicr ban: c 8, 19. c. 28, 16 jc 18. Da forfbnber |eg rter i ^g, at 3 
ffal albeled omfomme ; 3 ffal Iffe fbrteBgc 
eberd Dage i Vanbet, ^orl^n bo brager 
ooerSorbanea for at fommc batata, til at 
eie bet c. 4, 26. c. 6, 19. c. 11, 17. 

3eft. 93, 10. 

19. 3eg tager i Dag ^immden og 3or« 
ben til fUibne mob eber, at ieg I^aixr fnr- 
lagt big Sioet og Dobcn, fBclflgntlfeii og 
gorbanbelfen, at bu maa obDotlAr )!ioct, 
paa bet bu maa lebe, bn og bin @ab, 

(. 4, 90. (.39, 1. (. 11, 9& 

20. 9(t bu maa tlfft ^(Srren bin CM 
og ^ere paa fyxnt Kofi, og ^nge Ml 
f^am ; t^i f)an er bit Sib og bine Dogrt 
2ctngbe, at bu maa Mioe I Sanbct f« 
^(Srren fooer bine gotbre, Vbrat^SN 
og Svifob, at gibe be m. c 4, 40. c 6^ a 

1 «»(.», 94. 

31. (Sapltel. 

5R*fe fidcr ^ofttt, at f^n fM m lm,t§ H WHm 
Urn i vanbet, mm 3»fta# Isfi. ^orm ^/tm p^ 
bcrtil, 7. 8. etrirer t^ mttrptvtt g^BJinHi i 
^rtifUmf, IC. hvilftn (bilbc I«tfrf ftwit t^mh 
%at for or Sfrarf, 9s|3. ^«mii hi^atirr Mta 
1 fit «mbc^e, 99 fbrfqn^ec f»r Oaa 99 flbfii MM 
VfM^elfe 09 fine Xontmc, lit.18. BVf*r tUih 
ot firm 09 fare Thlttt en ^ong tU^ct* TOiimfd, 
09 flprrer 3cfM, 19*93. fltefe b^r ecsin nc, tf 
feroore CoosVoge n, fem fiilde mrc ct OAiif fmA 
Urn ; og ot fanife Solfet, til at ^an ptta Im 9ta% 
^ t)walbt ftwxu 94x30. 

1. Dg Vlo\c gif, og talent MITc OH 
til al Sfwel. 

2. Dg han fagbe til bem : (eg cr i Dog 
^unbrebe og t^be 9ar gammd, leg lai 
iffe bbermere gaae ub og gaae inb ; ig 
^(Srren fagbe til mig : bn flat ittt gone 
ober benne 3orban. c 34» 7. 

4 Wof. 27, 17. 5 atof. 1, 37 K. 

3. «^(Srren bin (Sub ^n gaaer ober for 
bit $Infigt, ban ffal obelcrgge bil^ Mt 
for bit ^nflgt, at bu ffal eie bem ; 3o|ba 
han ffal gaae ober for bit 9nflgt, faafoa 
^rren feaoer fagt. e.3,28. l9Ror.S7.ia 

4. Cg ,&«rren ffal giore beb bem. foa 
ban glorbe imob Si^n og imob C^, be 
^moriterd Aonger, og imob berei Soife^ 
f^bilfet ^n obelagbe. 

4 0tcf. 21,94.95. 33.35. 

5. Cg naar 4«rrm giber bem fbrctal 
Slnflgt, ba ffal 3 giore beb bem efbr att 
bet IBub, fom Jeg ^ber bnbet eber. 

c. 7, 9 fqq. 

6. Barer frimobigeog barer florrfr.fr^g. 
ter iffe. og forforbefl iffe for beregtafjgt; 
t|^ ifimu bin •ub |^n er bca, fom • tRt. 

Koft flrto brnnc ScD, Pit flau ben 
m>c, 8(ti Senncr, fom biiie ijlir- 
)tM «rt, og til aUt bt Wlbfte af 
4 OtoT- 4. 19. C. 7, 9. 
; Kofe btb btnt, eg faqbe: naar 
CTE HI CnM, (wa Sfttrqloelfcne 
tnntc lie, paa isti\altTntt fiei- 
c, IS, 1. 
lar al Sfr^tl romrarr, at frrt for 
bfa SDbC Knflflt baa brt 6lcb, 
fldiubMlftc; baftal tuinbraabt 

• for al yraa fat bcrtt 0rcn. 
lb fatnle goltct, Olanbcne og 
u eg fmaa Sorn, en CId gmn- 
n n Inbrn bine ^ortt, at bf 
R, eg at bt tnaat lotrr, eg fngtf 
rbtrt Anb, oq tage Mn pna at 
■ Ctbnt i btnat Sob, 

at bnrt Barn, fom Iffc bibc 
fterr, eg laxt at frbfltt ftStrrn 
b allc be ICaflt, fom 3 Irbc I btt 
or^rn 3 Drogt obcr 3oTbanrn, til 

^mn fagbt HI OtoTc; frt, 
V m {emnr nttr, at bn flal bet, 
IM, eg fmnftillcr tbrr brc {(or- 
lit '^ulun, fiia bi[ jcg gibe ^atn 
; eg Otefe git eg 3ofi)a, og be 
be jig bee gorfdmiiBgenS ^u- 
ar. 38, 1. 1 Siet. 1, II. Wiiab: pan bet at brttnr Saaq ima 
Udre mill til et Cibnc ;niot>3i'racin*>pni, 
20. Itfi icfl Pil fere td int i ianfcl, 
fom jeg fbor beree gabrt, Ijoillel flijber 
mrb Olcll eg penning, og bet (tal ott s^ 
mccttrfl, og ^be Rg ; og urabc fit Snflgt 
til anbre Suber, og be ftal t|rne bent, og 
opirre mig, eg be jlat glorc mln ^iigt tit 
intet. I Wof. 50, 91. 

l!n>r. 33,1. iOh^.Ji.lS. 

81. Pg bet ITiiI f(ee, naar mangfolblge 
onbc }lng og ttigertcr rammc btl, bo flal 
benne Sang foare imob bet. (og bare) 111 
el Sibne tiji ben ffal ItTc glemmefi af betS 
e<cbC tDltinb-, tt)l leg bttb bets Xante, 
fom bet benne Cag omgaaeB meb. forcnb 
leg forr bcl Inb I l&intiet, fom |cg hactr 
fDorrt [bet). ^Sf 13U, 2. 

2-2. Qaa fircb fSli>\t benne Sang baa 
ben fiinimc 3>ag, og ^n Iccrte 3{rael0 
Uom ben. 

23. Cg ban bob SofM. 9lunS Son, eg 
fagbe : bar frlmoblg, og bar flart, tt>i bu. 
bu ftal fore Sfrarii) Born inb 1 bet Vanb, 
fom )cfl tjaocr foont beui -, og |rg, leg uil 
were meO big. b. 7. MLfi- 

84, Dg bet fTebr, ber BRnfe ^bbe fuib- 
cnbt at ftrlDC benne Soot Crb i en Xteg, 
inbtll Iran ^obe enbt bem, 

25. !Ca bob aJlofe Seblteme, fom ban 
jjCrrenb VogteO Srt, og fagbe : b. 9. tM Pen ffwtt gtoft »t» 31. H.ta» 

hfi taqt i^iinmrtrn eg Sorben tilSibne 10. ^n fdobt ^m i SMttit SoBbp cf 

Imob bem. c.4,26. c.30.19. c.98,1. paa tt tomt. «be etrb, btr bet ^Ictc; 

29. !$()i Irq btrb, at efter mln ^cb ffal ^n ferte tKtni onhring, iHtn flnbcn>i|le 
3 bifl forboerDt brt, og Dif)c fra brn ttri, ^m, (Kia beboirbe fyim fom Pn fiMcfkm. 
fom jcfl fyxt>cT bnbct ebtr; faa ftol bet ««M.ao,iK. (|>(.i7,& 

Dnbc mebe rbrr i be fibfke (Dage, naor 3 H- @om en &)m o^foetter {In iMc; 

giert bet Onbf for ^irend Sine, at footber oDer fine linger, faa ubbntte ^ 

opim f)am nieb ebn« ^nbert 9)er« fine Clnotr, tog \)m, bar (am )im M 

ntng. 1 IRof. 4S, 38. Singe. S flRof. 19, 4. 5 Olof. 1, 31. 

30. 8aa talcbc SRofe bcnne €angd Orb if-^rt. 

for al 3frarld gorfoniltnge Drtn, inbtil IS. ^nnm alene lebte bam, ^ ber bar 

^n f^ibbe enbt bem. ingcn fmnroeb Qlnb meb pam. 

13. S^an lob !)am fare op |>oa 3oibeal 

33. C a |) i t c L l^e, og ^n oob flRorfhit Qlreber : eg 

wntk «anj, I hoioen Oub 04 »anf sMttiknihiser (jan lob (Him fuge ^nning af ca Jtll^ 

meb Sfrocl mriigcfi Kcrffmniri, 09 Nrt< fbnune* og OUe ttf ben baaite $ICtn«MMf 

U<KUt)fn<nim«li9b<dbe»b(brcit(CM8K. (MM 4Mtr.S|,& -^^'» 

ibrcN 09 X^ntnu for(f)olbf< bcni K., 19«35. ^r» 1^ Amm> itf ffjur <m OH*!* -^ «*■ 

m. toorr Igjcn at ftraik Pn. 09 berrt afg^lfh "'J'SL ^L^^ ^^SLj^fSTi 

•ienbtr, at tasr ttm HI ««^^e, 09 tflHg* or oms «JfO oei ^e af tam, Og iOOOIt |i»te I 

vciibe ^(nin^cme tc, 38^43. flxofe fbcmaiwt oafan, Og JBnffe, meb beo aOerbcB|k 

att«r 9oirrt til at a(\tt paa ouM Drb ti( tcrci cam ^ocbe y og bu maatte briffe 6iin, fom (t 

Oaint, 44S47. ffoocr famntc 9>a« »rfalins# at Uiinbme*l6i0b 

Tty'iSJs''^""'**^'*'**'^"*""^''^' *^- ««« ber' ben «ette «eb Ikfb, H 

1. 43firtrtii, 3$imle.^ Jcg bll tale 54^, juj^ip. ^^ uj„ c^^ob ttiib. ta 

9. Win2ctrbom ffal brpDpe fomWeg- 7fSS!;i^fu«»trfKfiJL*S^'(£^ 

nen, min !lalc fTal fl^be fom ^uggra, Jl?'JS^l£tft^^ 

fom eteb-«egncn paa ©reel, og fom "f,^V "^ Ccberft^ggeilg^cber ^u be 

(«tcgn-)1)raabcr ))aa Urtcr. 17 ^!Lfce til «M«hir«. fii». » 

3. 51)1 Jcg bil prctblfc om ft«rrtn« ^^u.^^ «?^»i? ^^*SL^ 

Wabn : glof? bor ®ub ffor (^he)! «f j^" J; *? ® '^ KS-S",^' i2f% 

Vf. 34, 4. wab. 14, 7. "' ^ ^^f »wn bare fonme wer fra, f on 

4. (^n er) RWpptn, l^n« ©jemlng er ^^ 8«t)rc ifte forfotibcW for. 
fnlbrommen, Ibi afle ^an6 Beie ere ret: **i^*' "• . **• *?'*'• 1 ••r. i%«. 
®ub cr 5rofttftf)cb og uben ItTttforbig- 18- 3)cn itlippe, fom ablebe bin, gfemk 
fyt>. l)an cr re tfoerbig og oprigtlg. c. 7, 9. «>« i «>9 b" *^r forglemt Oftnb, fm fpbte big. 

1 <f or. 10, 13. ^H 25, a (pf. (19, 10. 19. Og ^drrrn faoe bet, m bleb neb 

5. l>rt f^aoer forboerbtt fig for ^m, (be for pne 8onner6 og flMtrre tortaniclfcf 
bare) iffr (Ktnd ibem, (bbilfet bar) berr« 6(bib. 1 Aeng. 91, SSx: 
V!))bc ; bet er en forbenbt og forblrret 20. Og ^n fagbe : )eg bll Male mi 
eiotgt. (£f. 1, 9-4. Hnflgt for bem, leg btt fee; ^Ita bcnl 

6. SfuUe 3 beberloegge {^drren bette, bn <Enbe ffal bare ; tbi be, be ere en fane 
baarligeog uDife golf? cr fyin lift bin forbenbt eiagt,Bsni, fom lib a 2nM 
ffatitt, fom ^bcr fiobt big? ban, l^n nbi. e. 31. 18. €f. I,&4* 
giorbe big, og berebte big. V}a(. 1, 6. 91. ^, be ^be g|ort mlg nOCIor mib 

7. itom ibu be gamlc Dage, betragter bet, fom ittt er dub, be obtmbe mig wb 
Harene fra eictgt til eiorgt; fp9tq bin bered gorfoengcUg^r; og leg. icg iril 
gaber, og ^n ffal funbgiore big bet, og gjere bem nibfloere beb bet, fom Ifle er ct 
bine 9(llbfte, og be ffal flge big bet Solf, orb ct baarligt golf bll ie9 opine 

8. ^r ben ^oiefte ubbeelte lib ibianbt bem. Scr. S, 1 1. c 6, 7. blom. 10. If. 

Soifene, ber I^an abfTilte WenncfTenc^ 99. W en 3lb er obtcmbt I mla Snbi; 

iorn, ba fatte tyin Kolfene^ Sanbemcnfe og ben ffal brcenbe til bet neberflc (d- 

efter 3fraeid ^5ornd Zal oebe *, og ben ftal fortcevr &inbet og kU 

9. %t)i ji)«rrenft Deri er fyin^ golf, 3a- «»robe, og fottte 3U» paa WnillMl 
M er iaM$ Mm$ BwK. SouibbDlbf: acr.U^Uw clVfi 1 ^mn fafit : trfl bllbt (tbrtrcbc 
lilt) felwncr, kfl uilM Lute p^- 
rt 3t)aIonimflFc ibljnbl &i|rD- 
3ob 18, 17. 
ifom Itg Ifh bt^:t)gtcbc Jfltattnl 
Ift, «t bms glcabn ilfc Ralbc 

fmnmibt (btreMrV at be f(u1^t 
: aer Hdst rr W. og fefinra 
c glort bet altfammciL o. 19. 
i.«,u, u=iG. 0}i4. aHHit. 
1 br. tK trt golt, fom foitartitS 

tgiu) Hajb j Dg bcr tr iric gor- 
m. 

b be Dan Bife. faa fTulbc bt faac 
I ^a Mtt; \>t ilulbt bctraqtc 
ibc 3cr. 9, 13. line. 19. 43. 
wMct flulbt rcn baoe forrulnt 
Dgto Flagtl tl lullaM paa gluflt, 
% bnri AtitiK Ijaobe fcilflt brm. 
CD 4>iDbc oMranlborbct btml 

3 St(. *n, e. X i(. 
! brttt tlibtx R iffc fom ber 
'fl boic )f Irnbci m SommnT. 
i btrrt Ittlntrot n af Sobctna 
en af (HcmoiTce fljirc ; brrre 
t af ftalbf -Tnia, 6c fiarc bfrift 
Sk*. 16, 49. SSJlof 29, 18. 
at UUa CI Srudt'gorijift og 
it-9Mt. 

trt at flinni M mlg? CJa) 

mlntSlafirnbcfiif 41. naaTicsiljxrpcnnitSiMrbfi^unilb. 
sg tnlD ^anb Briber til Ktt, ba iril ttg 
labe ^tnint fomntr \.s]n paa mtne Wrn- 
bd, op loi b|[ bttnlt btm, FMrnnlg bdbt. 

43. 3(s Dll gtcrc mine S)'>c brulnc af 
SidB. Oft mil 3iKt[b fl>t[ crbc .<llcb , af 
ben Sbkinaflnefl og g>inflnr(l Vlob, fnt 
^Dbcbrt of (ftal ber tDmtnc) megcn ^n 
oner glenbrn. 

43. gnjbci rbfT, 3 ^tbnlngrr, tianB 
RdK ! Il}l ban ffal fwne llif ticncrrt 
SJlob, OS labr ^runen tomme lllbant baa 
fine nienbfr, og forfone fit itanb, ftt gMI. 

itm. li. 10. «f. tt,U. lab. lu,d. 

44. Cfl SRofe lorn, og talebe aUe Drbcne 
af bennc Znaa for golletfi Crcn, fyin og 
^ofca, fluni «Bii. 

45. Dg Utofe FalbeDbtc at talc aDr btlfc 
Drb til al 3feaet. 

46. On ban fanbe til bem: lotggcr allt 
be Drt wa ebece filertc, fom jen olbncr 
for ebcT I UaB, l)Oil(e 3 ffal bi)b( rbcre 
tSoTB, for at tkigc ture pa^ ot fllerr alit 
benne bipM Crb, 1 SJlof. IB, 19, 

47. 11)1 bet rt itte et forgloDrt Crb foi 
fber ; ttil trt cr ebtrB ain ; d,i tcB bdtt 
Cit tTal 3 foridngc ebcrl Sage t bet iani. 
bbor^n 3 braflc oocr Soitancn, til at fie fDttt fente Vlofe Bog. 89. if. Ca>: 51. goTbi at 3 forgrtbe rter imob mlg 
mlbt iblanbt 3frael9 iBorn beb itiM-fian- 
bet i StaM, i bf n Crf 3in ; forbi 3 iffe 
J^Uigcbe mig inlbt iblanbt 3fracld i^oxn. 

52. !{()i bu ffal bcfce ^anbrt ttxtxt obcr 
fra ; men bu ffal iffc fomme bcr(>ca, inb i bet 
Sianb, fom jcg giDcrSfracld fbam. c34,4. 

33. (Ia))ite(. 

fXofr vetn^ner SfrocI, oj talcr f^tfl i VtmMbtU^t 
em OuN ^rc HaaU imob Sfrael/ ls5« JDctpaa 
^rfDnirr ban l)\Kr (3tamiiic ifar |)0a5 ben flol ocs 
b(rf«rr6, Gs*J5. 3'il (Slutning taUr ban otter i 
7llnun^cU()^«^ om bettc ^ICi fit^afig^b i ^cten 
teres QMb, 96^20. 

1. Og bcnnc er ben Ceipgnelfc meb 
(biifen ^Rofc brn ®ub6 tUanb belflgnebe 
Sfracld fboxn» forcnb (Kin bobe. 

2. Dg ^n fagbe : S^^xxtn er fonnnen of 
Sinai, og ex o)>gangen af ®eir for bem, 
ban aabenbarrbe fig f)tn\^ af H^^aranS 
S5jcrg, og fom mcb ti tufinbe ^rUige: beb 
fyin^ I)oirc ^aa nb bar en brctnbcnbe SioD 
tllbem. 29)Iof.l9og20. 4anof.20og2l. 

SHRof. 1,1. c. 18. (.33. C.33. {)ab«3|3. 

3ub. 0. li. 

3. Biefellgen bu er ben, fom elffcrgolf- 
ene ^ alle bercd ^cdige ere i bin ^anb ; 
og be ffal fottte Pg bod bin i|ob, (f^ber) 
ffal outage af bine Drb. Crbfp. 8, 31. 

£tic. 10, 90. 

4. 5Wofe beb ofl en 8ob, ffom er) en 
(Sienbom for 3afobd gorfamltng. 

Vf. 103, 7. %^, 147, 19. 

6. Dg ban bar en jtonge for ben fRcttt, 
ha golfetd S'ocrfte forfamlebe fig tiUige« 
meb 3frael6 Stammer. c. 32, 15. 

r>. Wuben ffai leoe og iffe boe; og fyin^ 
IRoenb ffal Doere en liben ^ob. 
1 ^ou 34/ no. 

7. Cg bette hcrte til 3uba, nemllg ^n 
fagbe: f)or, ^C^rre, 3ubot Woft, og bu ffa( 
labe fyxm fomme til fit golf; lab ^nO 
^nbcr Doere nof for bam, og bu ffal botre 
m S^\ctip fra banft gicnbcr. 

5cf. VJ, 1 fqq. S\>ni. 1, 3. 

8. Cg ban fagbe til iiebi : bine $bum- 
mim og bine Urim bore bin fromme ^{anb 
til, bbilfen bu frifiebe i 9)ta»fa. meb bbilfen 
bn fioebe beb ^{eriba S^anb. 2inof.28.302C. 

S !Oit f. 17, 3 fqq. 4 iWsf. 2(», 13. 

9. Ten. fom figer til fin gabcr og til fin 
Otober: )eg faae ham iffe, og fjenbte iffe 
fine !6robre, og Dibfle iffe af fine 3onner, 
t^ be baoe bolbet bin $ale, og ffal bcoare 
Met 9agi: » iKof. 81, 11. S Ittof. 39. 99. 1 10. S)e ffal (ere 3afoh bine Itrtie. in 
3frael bin 8ob : br ffai fottte ttegrife (k 
bin 9{ctfe. og ^It (Offer) for bit filter; 

11. $4Srre! belfign bani Jtraft, oqlab 
^n6 ^cenberft (Kiemtng brfKige bifl ] faar« 
gjor bereft Vfenber, fom o|>rrtfe M laob 
bam, og bereS, fom ^m (Kibc, at be Uk 
obrrife fig. 

12. Sian fagbe til eenSamln : ^tntnl 
dlff^lige ffal boe trbggellgen l^o» Inni; 
f)an flal ffjule ooer iHim ben ganfVe ^9, 
eg ban boebe ImeOem i^n6 @rulbit. 

1 Olof. 43, 36f<M. 39f. 18, ». 9f. 8)r 81c 

13. Cg ^n fagbe HI 3ofe^^ : ^n6 ^nb 
bccre belflgnet af ^jiJrren, af ben foflcfigr 
rgrngt) af ftimmelen, of ^nggrn og of 
ib^bet, fom ligger neben nnbcr, 

14. Dg of epiene Orabeft toflelto 
(Rnigt). og af Waanenft grtmfsirfHi 
foftelige grngt, 

15. Dg af be celbgamie Biergcg i^DfTlI- 
flf (Rnigt), og af be ertge ^elrt fbflrfljBe 

(Jrwflt). 

16. Dg af SottenS fofWIge (gmgt). e% 
af beno gblbe og af (mne ilaabr. fen 
boebe i IBufTen ; ben ffai fomme oner 3o« 
fepl^ft ftobeb, og paa ^n« 3We, fom er 
abftilt iblanbt fine l6robre. 9 Vlof. 3. 9 it 

17. $>an l^aber en ib^igfieb fom (an! 
forflefobte D^e, og ^nft ^om ere fom m 
(SenMorningd Jgom. meb bem ffal $ai 
flange golfene tiaige (inbHI) Soiteil 
(inber ; og bidfe ere be ti hiflnbe af 
(S)>()ralm, og bidfe be tufinbe af IRanaft- 
fe. 1 Itron. 5. 1 3C. 48lof.93,99L 

1 SRfrf. 4B, ]0« 

18. Dg l!Kin fagbe til 3ebaIon : olctbMg, 
Sebulon, i bin Ubfart ; og(bu), Sfaf^ar* 
i bine ^auluner ! 1 IRof. 49, 13. 14. 

Tom, 5, 14* 

19. X>e ffal ralbe golfene pan Bkigrt 
ber ffal be offre 9(etfaerblgbeb6 Dffdt; tl/t 
be ffal bie i^beto Dberflobigbeb. og be 
Siggenbefct, (fom ere) fQulte i Sanbeo. 

20. Dg ^n fagbe Hi Oab: beipanet 
boere ben, fom ubbreber Quab ! ^n Mcr 
fom en gnim ^eot, og ^n ffal reoe ir« 
men, \a og SM^n. 

21. Dg ban ubfaae fig bet fnfle (of 
Sanbet), at ^n oar ber befliermet i feci 
!£)eel, Oiam bar gloet) of SobglMitn; Ml 
tom ^ meb goUenci 0Mv|ta; (01 flM .S4.«to^. Den femte IRofe Oog. Enrne KetfoerMgl^ og l^nS 9lftte imob 
rael. 4 Vlof. 39. 1 fqq. 

13. Cg iHin fagbt til I>on : fan (ffal 
!Tt font) en ung &n)e-Unne, font ub' 
ringer af 0afan. 1 9{of. 49, 17. 

t3. £>fl til 9tapJ)tfKili fagbe ban: mpff- 
all Doeit moct af ^aa^, og fulb af 
Srrene !Qei{igneIfe, eie mob fieflen og 
cnben. D. 16. 

M. Dg ban fagbe til tdfer: ITdfcr ffal 
RC Dclpgnct fremfor '3ennrrne; iKin ffal 
tre fine ^rebre bef^igelig. og ben, font 
\pptr fin gob i die. 1 a)lof. 49, 20. 

S5. (Unber) bine Sfoe ffal bonre Sern og 
obber ; og fom bine S)agc ere, ftal bin 
tbrfe oocre. 

16. Xer er ingen fom O^ub, (o bn) 9let- 
! ben fom farer paa ^immelcn til bin 
liolp, og meb fin ^eii^eb paa be oDerffe 

iflKr. D.5. (£f.57, 15. )pf. 115, 16. 

)7. Tm eoige (fkib er IBoiigen, og nebtn 
t ere be edge Irnie ; og ban bar ubbre- 
ft {{ienbcn for bit ^nfigt, og fagt : £fbe- 
eg! c.3l,3. 3^of. 34,11. 

18. Cg Sfracl ffal boe tr^ggeligen alent, 
afobd Cie rr til et V^anb meb ftom og nt) 
iin -y berlil ffal band fiimle brt)p)>e meb 
ng. 5iRcf.23.9. 3er.23,6. c. 33,16. 

19. 3aUg er bu. Sfracl. b^o er fom bu? 
^r ! fon er frclft i ^rren, (fom er) 
n ^iadp^ Sfiolb, og fom cr bin ftoibebd 
Mrrb ; og bine jf ienber ffal fmigre for 
g, og bu, bu ffal troebe paa bcred ^ie. 

l>f. Gfi, 3. vf. i^, 45. qn. 81« 1G« 

34. <Sa)iiteL 

tUt 9IUMK til iNM Ni «kr9 ftcbo, %% bcfrec Co* 
iMM Con^, 1»4. e>An ^r Ut, kt^/twtt, 09 be 
iMftcf af 3(ra<U ^^ 3efoa f^|ifrt 09 SR«(c bc^ 

(. Cg mofe gif oD af VfoabS flette 
tarfer ^a 9{cbo Bjerg, paa ^idgce :tob, 
n er lige imob 3erid)o ; og ^rren lob 
JB fre ait (iileabft &inb imeUem Dan, 9. Dg ol 9fa|)btl^n og S|)bra<ni6 og 
Vlanadfe Sanb, og alt Suboe )ianb InbtU 
bet i)berfie i&ao, 

3. Og Sonbf n, og ben fie ttc (Cgn), ben 
Dal bo« Scric^o, (fom cr) ¥alme-3taben 
inbtil 3oar. Dom. 1, 16. 

3 Stttn. 38, 15. 

4. Cg ftdrren fagbe til bam : bette er 
bet Sanb, fom leg baoer foorct flbrabam, 
Sfaaf og Safob, og fagt : bin ®otb bit 
irg gioe bet ; |fg f^auer (abet big fee bet 
mrb bine i^inr, men bu ffal iffe gaae ber- 
(;en owr. 1 SWof. 12, 7. c. 13. 15, 

r. 15, lf>. 5 Mof. %, 52. 

5. Cg SRofe. 5)(grrcn6 Jjcner, bobe ber 
i 9loab« Sanb e fter ^^(Irrend SRunb. 

6. Cg iHin begroo b^im i Dalen 1 ^o- 
abitcmrt 8anb, tuart ouer for Vfot« 
i^uud ; og ingen ^ber bibft fjand (9rat) 
inbtil bcnne Dag. 3ub. o. 9 

5 IRof. 3, 39. 

7. Cg 9{ofc bar bunbrebe og tbbe ffar 
garamci, bcr ban bobe; band Cie bar 
iffe burnt, og ()and Jfraft oar iffe beget fra 
\)am. c. 31,2. 3of. 14, 11. 

8. Cg Sfracld Corn bcgrocb SWofc paa 
9)toabitcrnc6 flcttc SRarfrr trcbioc Dagt ; 
og ®raabcnd Dage cnbtcd, ben 3org ooer 
9){ofe. 4 9{of. 20, 29. 

9. Cg Sofba, 9}un9 Son, bleb fblbt 
meb i^iibbomd flanb. tbi ^lofcbaobe lagt 
fine ^oenber paa bam ; og Sfraeld Born 
berte bam, og gjorbe faafom ^rren 
l)abbe bcfalet a){ofe. c. 27, 18. 

5 t!Xof. 13, 31. 

10. SRen ber opftob iffe en S^xoplfti 
bbermere i3fracl fom iDlofe, i^ilfcn^r- 
ren fjcnbte «nfigt til (Inflgt : 

SJRof. 33, 11. 4'JKof. 13,8. 

11. %\{ alle be Segn og be unberlige 
Hing, fom ^rren frnbte bam til at giore 
1 9(£gbt>ti idanb, |>aa ^^barao og baa alle 
^nd ^jenere og paa alt band )^anb ; 

12. Cg til al ben flcerfe Si^aanh og til 
al ben ftore J^orffroeffclfe, fom ^{ofe gjorbe 
for al 3fracld S)ine. Softer 2Jog* 1. (Sabitel. 

* Icfibr Stftos, at inHnc todet i Canoanl 

■d |rffi«c f ififr, tg Malcr ^/om, (Ktriftcn at bcs 
iafttteiiiOi»,5«t. 9tfM MbKc Mftt 01 (ate 
d tfl at Icat* M*i Xi i l iii Wi Ml ll.f| (i»nMmc 9lul€n< Ag CSoM Ctammc ic, at %tKbt, toab bt 
^ote (oort, tyoilfft (e foarc ja tU^ og toot ^om al 
e9M9^t, litis. 

1. Dg bet ffebe efler SKofe, ^rrenl 
^enrr0 Di0^, ba fagbe ^ttitn UV ^^M, Runs Sni, fom fwMc t|rnt Vtoft, (l- 
etnbt: &a]lof.l,38. 4Vtor.ll. 98. 

2. VIcFc min 3;!tncr n bob; faa fljtr 
tig Qu Ttbt, Cmn ptm brnne Sorbnn. ^u 
og dit uttf goit, nrtniifl SFradt esra, 
tit btttc )ianb, fom jtfi oImc Mm. 

3. Sit txt Sfrt, fom tttii Jobfaalr (tnl 
trabt (Ma, bet baoti jrg nJDft cbrr, fna- 
fern teg fiiflbt til iBtofc. 6 iflof. 1 1, 34. 

Suf. H,0. 

4. Sea Srrca oit bcttc fllbanoa, og Inb- 
til t>rn ftoK Slob, ben Slab HMirat, alt 
Sxtbilcrni'g ianb. pr itibtil btl ftore ^an 
Unob £olcnB Sltbgaag; bet ffal ixcrc 
cbcrB ianbcraarfc. SUtof. ll,24it. 

6. 3ng(n Vlonb ffol btftoot for bit Hn- 
tigt dllc bint iM Tn^t ; liflcfDm |tg Mr 
web fltofr. bll jcg lurt mtD big, t^ oil 
Utt oocrgiue, og tl Toriabt big. 

S ItKef. 31, 8. »»i, 13, u. 

6. Kor friniPbift, og tar f[ixt1; 1F)1 bu 
Ral btk eanbct til iflro Iblanbt bctic goit, 
bDlltet leg fuoer bercS Jabre at glue bcm. 

iSKef. 31,7 11. S ^nj.-l. I, 3H. 3.-f. lil, il. 

7. Slleiie Mr fiaec feimobig og Ovrf. og 
tag bare t>aa at glorc cfttr al ben iao, 
fom ffitofe mtn 7|encr bet big, biig Itte 
fra ten til ticire eller cenftK £ibe ; at bu 
tan faae S^Ttlanb paa at ben iVcl, fom bn 
ftal banbre paa. b. 9. SWof. 5. 33. 

(. 17, II. Ortftj. 4,K. t -•tnj, «, 1 It. 

8. I>f nnt SoM Sog ftal Itfc clfit fra btn 
Snunb, men bu ftal grunbt berpaa S!ag 
eg not, faj bet bu fan tape Dart \iaa at 
gjDff (fler all bet, fom [treuet cr i ben ; 
tl)l bo (Idl bet gaoe big Del I bine Bele, og 
bo ITal bu foae gorltanb. i^[. 1, 3. 3. 

0. J&ar leg itfe befalet big r Deer frirao- 
W(| ofl ftctrt, forfurbeS Hte. eg rabbcfl 
irte ; till ^Hrrtn btn i!>Hib er meb big paa 
al (brn Hkl), fom bu Ral banbre paa. 

D.T, S«tot-],«1. 

10. 3>a bob Sofoa goltctfl S°9'^' "B 
figbe: 

11. naaermlbt Igjenncm Selren, eg M>> 
bee goltel, og flgce : berebtr eber leering ; 
t!)l 3 ftal gaae obcr benne Soiban inben 
rnbnu tre ^age, fot at lomme Itl al ele 
Sanbel, fom ^rrtn cbtrfi Vub gtorr 
(ber, at ele bet. e. 3, s. 

19. Cg til be tHubcniter, og til be Sa- 
blltr, og 111 S^alDbelen of SHanaDfe Stam- 
me fugbe Sofoa, flgtnbe : 

13. Xontmee bet Deb i^. fom Vlofe 
•frOnnt ^aa tab tter, St (acbc : ftlb- etn fbtrt 9sb ftafpcr Act KDB§(At oy 
gleer cbn btttt Sanb : 

4 »M. M, K K. 

14. Sober cbeiA finllraeT og (tart fNt 
earn og Acrt %x bliix 1 Vanbrt. fM 
Slofc I)at)cr glDtt cticr poa bennc £ibt 
3orbanra-, men 3 ftal broflt wn be- 
bccbnebc for ebtrt UnbreS anjlgt, oil 
Udioigt til etiib, og \>iaipt brm, 

15. Snbtil al ^rrtn fliiffn ebcrt e»- 
bre Moiigljtb fom eber, at oflfaa be In 
tie Uanbet, fom ^rrtn tbcrt Sab ftal 
gice bem ; faa ffol 3 btaic Ulbagc tH 
ebcrfi SlenbomS 2aab, og ele brt, Fni 
iHefc $Se[cnB2itiirrBaD cbtitKM bfiuc 
SIbc ^orban mob £oitit> DOgaag. 

16. Og be foattbe 3ofba, 09 fogtt: ri 
oil gtorc alt bet, fom bn tuber bubet il. 
og Dl oil gaat til alt. fnortll bu ail fniK 
oC. aVIof. 19.a C.M.I.T. 

17. 3 aDt2lag. Itgefom al berte ttofe. 
faalebee oil Di og |i>rc big -, alenc ^nti 
bin »ub bit DccR uicb big, Uflcfea I/a 
bar ma Olofc ! a. 1 | 

18. ^ber ben, fom cr bin IRunb gt» 
firiblg, og lite ijBm bloc Cit i alt M 
bu bUbei bnm. l>in ftal bat; van Wn 
frimobig og flixrt. SIDtDf. 31,7. 

3. eabOrl. 

StfM iCfftiNT H«)*i>» III It MfriN Srrtfc.Mn 
RuMil HiAiik. M. fm ftiMXr »n^ |hI 
fK in Itfgi^ Mr mt Imniunx ^ Slaib 
D« tigjtm, at bf Sol lott hmti (f tMlM «»4 
Uv, a-lX T* Vm tinti Ul uib ciXi BillUb 
14:^11. eptRcini W Stba lOatt dUwi 

1. Dfl 3ofba. flune em. ^abe frabt 
iKmmclig to BRctab, Stietbrrr, fn Sit* 
tim, og fagt; gaoer Ijeu, befm Sonbd 
og 3rrlE{)o ; og be git ^n, og torn lob I 
en Cclnbefi. en StjogeS. ^uut. og (tv 
bee 9Ioon car Ha^b, og be laacbcr. 

'— ' "■ ■ — ' - - fl.r. lI.Mic. SRxnb l)ib af Sfnieia Bsnf for at b 
forfleSanbft, 6 SB of. !.«. 

3. £a Fenbtc Aongtn of 3rrid)0 (Dab) 
til ttaiub, flgenbt : far be Dtocnb ub, fn 
torn til big, fom torn til bit J^uut, 1(1 bt 
riT tomne til at ubforfle alt Saubet. 

4. Snen Qslnben fwobe taget be t» 
Olccnb, og ffjult bem ; on (im fagbt fM- 
lebeB ; Olctn&cnc torn til mlg, tan tV igangat. lom rvnuigit Kin. 
vrrnl! be harbr Ugt fig, ^a glf 
. Km pjo Iflitt. 
)iin fafltc lit ajluntcnr : itg 
iCimi tfixm gl«[ rMT Vdabti, 
• gorfctrbdft tr falMa )><ia o«, 

rrttrtVnflgt; a9tof.is,l6. 

1.0,3;. SDbt. 11,31, 

Id ^M f)ert, at ^rrcn terrcbr I 
bft rabr ^ao for tMrt Snr>)lt. 
ub af Knnpttn ; or boaC 3 
) Be Id iniDrittrt Siengti, fom 
^lln Sibc SoiMncn, «ii>Dn 00 
:3gbcbigbe. SlSlof- 14,31. 

Dl liaxx fieri btl, ofl Bart ^Icrtc 
Wst, Ofl iatcl ttloC brfndcr 
i nogtii for rtieti tnflfll; tt)i 
Iter* Aub. fyin n rn Hub 1 
; own til, on (Ma ^orbtn ncbcn 
t.6,1. »f.l3.7. 5a)lof-4.39. 
BU, i\<tn, fuocrgcr aiig ceb 
tflnrbl teg niortx iDliftunbbcb 
at 3 og bii gloie SRiflunb^b 
gabcrt f}nu«, og fiiix iRig tl 
11. iSKof.ai.as. 

ZaoLMrU. Stf.a,3J.U. 

3 oil labc min gabtr h mia 
I mint fbnbn og mine Saflrt 
[| bet bt ^Di, Ofl frif sort Sicit I. J-'fl PI 


aaatr af bit JjufcS I^trr ubcn for, hunA 
t^loD ftJl Dctrr pun il'ino )i?fi)rl!, on I'i 
iiil I'jic tii'tniDifle ; men hwr Cm, fcm ci 
mrb Dig i ^nfrt, iNnt Slob fbil Dccrc pm 
MTt ^oMb, btifom tcr bUaa lagt 4)aaM> 
|)aa l)«m. 

30. Ulcn bnfom bu hinbfllar ttnnt b«c 
Sjdnbrl, ba Uil dI carr uRnlblgc for btn 
S(b, fcm bu loin cK til at fseergc. 

91. Cg l)un fagbc: bet ffJl fita Mnr 
rftrr cbrrt Crb ; og hun lob brio gaac, 
efl be all ; 00 bun HBbI btn srnriagfu* 
2npt i ttinbuct. 

93. 6iia gil be 4cn, og (em taa B|n- 
fl(l, Dg b\co b«t trt Dagf, Inbtil be, fom 
fcrfmnlc (ttm), brnbte tiibaflt; men bt 
j^otfolLi(Ti fjiDbc Icbl pdd al Vcirn. og 
irrc funbct (bcm). c. 1. 11. 

23 Sad brnbtf t>t to Wanb tUbagt, 
pfl gi' neb i>f U|tTt]fl' og fMr oDtr, og 
roRi itl Sofud, WutiS Son, og be foitallt 
fyim Ailing, fom l)aDb( camnid btm. 

84. Dg be fdgbt til 2ofua : ^9ncn 
IwDti clbfeligcn gicet all Udnbet i en 
^adnbiidDgFddallcganbrtt 3'iobi)ggtrt 
ere mifelisfilgt for bort anflgt. c. 3, it 3. Hapitel. 


3oft>a 009. S.4.€b^. faa fral 3 rrift ub fra rbtrt Qttb, og 
gaat (ftrr bcn. 

4. !X>og at bcr ffal Doere ffium imcnrm 
cber on imcUcm ben, txb tuflnbc ftlen i 
maaict ; 3 fPal itfc romme notr til ben, 
paa M at 3 Val bibe ben Uei, paa bbU- 
fen 3 ffude ^aat, tf)i 3 ^be iffe tilforn 
bragtt ober baa ben )Bei. 

5. Cn 3ofoa fagbe til golfet : ^iger 
eber; thi S^mn ffal gjore nnberlige 
T\n^ i 9)lornen ibianbt eber. c. 7, 13. 

6. Oq 3ofMi fagbe tii ^ntftrrne, flgen- 
be: batrer ^^gtcnd Hxt, og gaaer ober 
for J^olfrro 9lnflgt ; og be bare ^gtend 
«rr, og gir for ^olCetd «nfigt. 

4 !Dtof. 4, 15. t.l, 9. 

7. Cg j>(Srren fagbe til Sofoa: Ipaa 
ben (Tag bil leg begbnbe at giore big ftor 
for al 3fraeid IZ^ine, at be ffal bibe, at 
ligefom teg bar meb ^^ofe, (faa) bil leg 
(og) iHxre meb big. c.4, 14. c. 1.5. 17. 

8. ^{en bu ffal bbbe H^roeflerne, fom 
bare H^gtcnd M, figenbe : naar 3 fom- 
mc til bet bberfle af 3orbanen8 )Banb, ba 
ffal 3 flaae I Sorbancn. 

9. Cg 3ofba fagbe til SfraeW ©enm : 
fominer nocr ^ib, og f^orer ^(^rrend eberd 
®ub« Crb. 

10. Cg 3ofDa fagbe: berbaa ffal 3 
bibe, at ben tci>enbe C4ub er mibt ibianbt 
eber, og ffal bifrfeligen forbribe for eberfi 
tnflgt be (Eananiter, og ^etbiter, og ^- 
bitber, og ^fKreflter, og dirgafiter. og 
«moriter, og Sfbufiter : 5 fiJlof. 7, 1. 

11. 3ee, ai 3orben9 S^C^rred fiagted 
trf, ben gaaer ober for eberft ^nfigt 
igiennem Sorbancn. 

V2. 3aci tager eber nu tolb SRctnb af 
3fraeld 3tanimcr, eeu ^lanb af bbcr 
8tamme. c. 4, 2. 

13. Cg bet ffal ffee. naar be ^rocflerd 
gobfaalcr, fom bccrc ibCrrcne «rfp (fom 
er) al 3orbend 5>^rre, boile i Sorbanenfi 
tkinb, ba ffal Sorbanenft )^nb afffjotre^, 
(ncnilig) bet i<anb. fom fcmmer neb ooen 
fra, og ffal ftaae fom en t^bnge 

0. 16. i ^o\. 15, e. 

14. Cg bet ffebe, ber Rolfet relfte fra 
bereO ^^auluner. for at gaae ober Sorba- 
nen. ba obtoge \proefterne ^agtend Vlrf for 
goiretd «nfigt. 91b. (9- 7, 45. 

15. Cg ber be, fom bare llrfcn, fom til 
Sorbanrn, og be H-'^rocfterd J^cbber, fom 
bare «rfen. blebe bbppebe bbcrfl i i^anbet, 

Imen 3orbanen bar fulb ober allt fine 
^irbbrr ai ^ften ig]ennem) : 16. 2>a flob bet 0anb fHllr, fom tm 
neb oben fira, bet reifte fig til en (Dbige 
faare langt borte beb ben Stab tboH, 
fom (ligger op) til 3artban9 &t€, met 
bet, fom I0b neb til S^aoet Deb ben fUttc 
iDtarr, (nemlig) bet falte S^t, bet fMib 
albeled ; faa gif golfet ober imob 3rridiOL 

3 iOtof. 14, SL 1 Monti. S, & 14. 9f. 114*31 

D. 17. 

17. Og ffintfteme, fom bare Jb^lnrnl 
%agte0 llrf, flobe paa bet ^snt. mibt I 
3orbanen, fafte; og al 3frael gif wer 
baa bet tern, inbtil bet ganffe golf fnib* 
enbte at gaae ober Sorbantn. 

4. Qabitel. 

9e(frr epttidrr eftrr OuM S^faling IdIv Slew 4 
Scrtanen, eg eprclfcc Urn til en ShubodMH^ 
!«(}. Sofoa tprrifrr lolv anbit Cmim Mite I 3«0 
tantm ^ra#cme ftaac %iit i Sertancn, bM 
tolfrt er bntmct wcr, ic. 9si4. (pmAcmr Um 
VkfuUnq pm at fdgit vp af Secftoiun, fVanta iHii 
mrr i fin l^nft ijiirn, 15sl9. SofM untrnifci 
i^rmf re 9o(fet mi N MD €mu, fNN Mcor i^ 

1. Og bet ffebe, ber olt golfet hobfee 
fulbenbt at gaae ober 3orbanen, ba fagbe 
^(Srren til Sofoa, figenbe : 

2. :iager eber tolb S)latnb af golfet een 
af bber Stamme, c. 3, 13. 

3. Cg bbber bem. og figer: o^tager 
eber Ik^ fra mibt af 3orbanen tolD Btiwt 
af bet (eteb, fom ^tctfteme^ gobbrr ftaoe 
fafte paa \ og barer bem ober meb cbrr. 
og laber bem blibe baa bet 8teb. tpor 3 
blibe benne 9)at ooer. 

4. *S>a falbte 3ofDa ab be tolb Otcnib, 
fom ban babbe tilrebe af 3fniria Ctoni, 
een 0lanb af f)ber 8tamme. 

5. Cg 3ofDa fagbe til bem : gaaer ober 
for $Srren« eberg a^nb« «rf til mibt I 
3orbanen; og opiefter eber borr en 
3 teen paa fin Usel efter 3frael6 fdmM 
Stammers ^al, 

6. «t bet ffal bcrre et $egn mibt ibtaabt 
eber, naar eber* t5»m ft)orge beitfter. og 
fige : l)bab (bett)be) biefe etene 9 

7. Cg 3 ffal fige til bem : at SoibaneH 
Banb bleb afffaaret for $tntn« Voftrt 
Slrf, ber ben gif igiennem 3orbanea, bl 
bleb 3orbanenO iBanb afffaaret, og bMfe 
etene ffal bare til en Sbntommdfe fbr 
3fraeld i3oni eoinbeligen. e. 3. 13. ICL 

8. Cg 3fraeld »ern gforbe faalcbdb 
fom 3ofba bob, og optoge tolD 3teK 
mibt af 3orbanen. faafom ^rrtn bortc 
fagt tU Sofoa, efter 3fradt»Mai Sofboe Bofl. og be forte ban mcb fig obrr 
'. bbor bf bltbc om 9laUtn, og 
biibf bnr. b. 3. 

•"ba obrciftc tolb Stent (Iflkn) 
bancn. ncbcn unbfr, bbor bf 
efbbf r ftobc, fom barf 'Pagte n« 
CTf bfr inbtil brnnt Ta(\. 
rjtflemf . fom bare «rfcn. (lobe 
^anen, Inbtil bwrt Crb bar 
, fom 5»(5rrf n habbf bubft Sofoa 
folfct. fftrr alt bft. fom aWofe 
t Sofoa ; 09 golfet p»)nbte Pfl. 

C. 3, 17 
ft ffebc, ber bft flonffe 5^olf 
Dbt at ^aat ooer. ba Com ^r- 
bcr, 09 ^rotfternf for Rolfctft 

»r 1. C. 3, 17. 

nbm9 93om ofl (9abe Sorn og 
If Wanaftfe 3tamme nif obtr, 
or 3fraet0 Vcrno VInPgt ; faa- 
j^obbf fapt tit bem. 

4 «eef. 3i, 21. S9. 

fbrrrtnoe luflnbf. bfbabnfbe 
If ocer for .^(irrend Vlnfigt til 
Strichod fiette iltarfcr. 
ben Taq (\\oTtc ftlSrrrn Jofoa 
SfraelftClne; oq be fn;ntebe 
m b< fn^tebe 9)tofe, a\lc hant 

C 3. 7. 
^rrtn fagbe til 3ofba. flgen- 

^frorfterne, fom bare Bibned- 
: at ftiflf Ob af 3oTbanen. 
bob 3ofoa ^ircrfternc. 09 fag- 
■b of 3orbanen. 
?ft ffebf, ber 'Praftrrnf, fom 
m9 i^aqteb flrf. jtcgf ob mibt 
n, (la ba) 'Procfterned Robberb 
in afbrogeb (fra SorNmen) til 
Hia') bet Jorrr. ba fom S^rba- 
tiibaflf til fit 3teb, og glf fom 
• aUe Pne ©rebbf r. e.3, 15. 
•oifft fteg Ob af Sorbanen paa 
[Xsiq) i bfn forftf URaancb, og 
fl i Otlgal bfb ben Snbf. fom 
r 3erid)o. c. 5, 9. 

« fammc folb Stene, fom be 
bone n, oprriftf 3oft)a t (Nilgai. 
HID fagbc til 3fraftd IBorn, 
wr fbcrt ©om fJ)orge bere« 
rfttr, 09 (Igc: bbab (betbbf) 
r? 3tRof.l3. 14. 

al 3 f anbgloTf eberft ©orn bet, 
frad gif p<ia bet !torre iglf n- 
3»rban. 
^tnrn rbfi^ •nb tsrrrbe 3or« banenb Vanb for eberO 9Cnfigt. Inbtil 3 
fom obfr; liiiefom $^rren eber9 (^ub 
gjorbe i bet robe Jbab, hDilfet ban tonebe 
for Dort ^nftgt, inbtil bi fom ooer; 

SiKcf. 14, SL i3 tr. 

24. «t aUf jf olf paa Sorben ffal .fienbe 
.(jGnend ijaanb. at ben er ftotrf ; 3 |t«U« 
frngte i^drren cbrrd (^ub alle ^ge. 
tf. 59, 1. 

5. (S a p i t c I. 

irffe CFaiunbrr fotflrttfttt fer 3frarr» 1. ffefTef 
onifhocrffi i O^ilqal rfitr (5hi($ <8<falin4, 9s9« ^U 
t<r %Siaffe 09 faocr iffr men nanrtiif JOsliS. 
(Ihri||u8, (oni er Ht 9elli 9t)t^t, aabcnbarc^ fir 
3ofi>a oed 3eriito, 13^15. 

1- &9 ^ct ftcbe, ber alle 9moriterne9 
J(onger. fom (borbe) }fiaa benne 3lbe 
3orbanen imob !Beften. og alle Ganani- 
terneo ftongcr, fom bare beb »^bft, borte. 
at ipQrren baobe torret 3orbaneno lUinb 
for 3fraclb ©crnb Vnfigt, inbtil be fom 
oDcr : ba bleb berrd S;>\ct\c mibtrofligt, 09 
ber bar Iffc bbermere 8)1 ob i bem for 3^- 
raclo »orn6 ?rnfigt. c. 3, 16. c. 2. U. 21. 

S. 'if'aa ben famme ^ib fagbe ^Grren 
til 3ofoa : gior big Steen-.ttnioe, og om- 
ffi«r 3fraclo *orn igien anben Wang. 

p. 5. 32Wef. 4,*i2. 

3. Va glorbe 3ofi»a fig Steen-Anioe.og 
omffar Sfraelo tiorn bcb gorbubcrned 
^oi. 

4. Cg benne er Sagen, bborfor 3ofba 
omffar (bem) : alt golfet af ^ianbf Ion. 
fom bare ubnangne af ^slbbten, (|a) alt 
.Itrlgft- golfet bar bcb i Crfen paa t<eien, 
fiben be gif ub af )Nigbbten. 

5. 2l)\ alt golfet, fom ubgif. bar om- 
ffaaret ; men alt golfet, fom biir fobt I 
Trfen, paa iJclen. |lben be ubglf af ?^gbb- 
ten, babbe be iffe omffaaret. 

6. 5bi 3frael(j »orn banbrebf fbrretbbe 
aar I Trfen. Inbtil at alt bet golf. ftrigS- 
golfet, fom ubgif af f^gbpten, oar ubbob. 
fom Iffe borte ^(Srreno >»loft ; faa at ijlSr- 
ren focer bem, at (jan bilbe iffe labe bem 
fee bet SJanb, fom fi(Jrren babbe fporet 
bereb gorbre, at gibe ob, et «anb, fom 
fibber meb SRelf og i^onning. 

4 SKef. 14/ il. 30. 3 iWef. 3, 8. S'Wof. 0, 3. 

7. Cg fyxn obrelfte bereft ©om I beree 
Steb : bem omffar 3ofba ; tl)l be baobe 
Rorbub, fftnrfom be l^ibbf Iffe omffaaret 
bem paa Veien. 

8. Cg bft fffbf . bfr be babbf fulbfnbt at 
omff)«re alt golfet, ba blebe bf paa bmt 
etch 1 2elntt, inbtil be blcbe tar^. §84 3pf»(t Bp|. i-ILidli ^. Cfl ^rrrn faflbe til 3ofDa : i 1>a^ 
^r leg afrxtitct 9i§9t))>ti @fiaabfcl fra 
cbtr; Of) f)tin falbte bet famme (BtM 
92at)n Q^ilflal inbtil bennc 2>a0. c. 4, 19. 

10. Cg SfracW »«rn ^ibbc Iclrct |lfl I 
48iiga(, ofi be ^ibt S^aaiU ben fiortenbe 
^aq i 9){aancben om tflftencn. \>aa Seri- 
d)(>0 flette ilKarfrr. 2 ^of. Id, 6. 

11. Cn bo aabc af l^anbctd (ftrobe paa 
anbcn ^aaffc-I^af), (ncntlig) uforebe 
(8)rcb) og fttgtr )Hs lige paa benne fam- 
ine Dag. 

13. 2aa bolbtbct 9lan op, anbrn Dag 
fftcr at be babbc abet iianbcts ©robe, at 
Sfracid ^orn baubc iffe nbernicre iOlan ; 
men be aabe af C^anaand ^ant> nt; ®rcibe 
i bft famme Slar. 

13. Cg bet ffebe, ber 3ofba bar beb 
3crid)o, at han opitftcbt fine £!^ine, og 
faac, og fee, en "Slanb ftob lige mob ^m, 
og f)at)bc fit bragne 8Dctrb i fin Sfaanb \ 
og joftta gif til bam, og fagbe til i)am : 
i)Gxcr bu 06 til. efler t»ore gienber? 

14. Cg f^an fagbe : nei, men leg er en 
gbrfle oocr i^ijrreno ^ocr. nu fom leg ; 
ba ^llbt 3ofDa pcia fit 9Inflgt til Sorben, 
og tilbab, og fagbe til b^im : ^^cl^ taler 
nin ^i^rre til fin $|ener? 

15. Cg S^Drften oDer 5>(5rren5 S^r 
fagbe til Jofoa : brag bine Sfoe af bin 
((ob, tl)i bet 8teb, fom bn ftaaer paa, bet 
cr \)tU\Qt ] og 3oft)a gjorbe faa. 

2!0i6f. 3, 5. 

6. (Sabitel. 

Scri^ er tiffuft for Sfrael ; ^^rrrn sioer 3ofba 1B« 
faljn^, at ^raiitmt tiicb ^Ifet ffuOe btorfe i Ironts 
pftcr, tn <)«ac emrring (Statrn fno Xxkon, UlA, 
^a Un fnvtiit^ ^f) <)Aae ^e fni* ^n<|r »mtriiu)f 
iaa fal^r iWiirrnr, m) be infciaix <Stab(fi, 09 floAC 
alt bet, ber vac Ictxnbr, thi<(, 15:21. Kohab imb 
fin Slccgt fttlfcc ; SofiHi fcrbanbcr Un, fom oilbc 
bi)d9( SeridM idien til at uare rn S^rforfhiing/ 29^. 

1. Dg 3crid)o babbe luft til, og bar 
tlUurt for Sfraeld fiornd 9nflgt ; ber funbe 
3ngen gaae ub. ei I^eUrr fomme inb. e. 2, 1. 

3. Cg .^(irrcn fagbe til 3ofDa: fee, ieg 
^aoer gioet 3cricho og bend ftonge i bin 
^anb, fom ere balbige til Strib. e.8, 1. 

3. Dg 3 ftal gaae omfring 8taben. aOe 
Arigimianbene, faa be omringe 8taben 
eengang ; faalcbed ffal bu gjore fes Dage. 

4. Cg fin? H^rotflcr ffal bare f^D XvovH' 
iKter af iBaber-(ii)orn) for iRrYen. og paa 
^a fpoeubi ^g ffal 21 gaae om 8tabcii fpo Olangc; 09 ^rotllenic ffal Hole i 
2rom)Kterne. 

6. Dg bet ffal f!ec, noar man btefrr 
langfomt i Saber-^ornene, naar 3 Nt 
!lromt>eten<^ ^t)b, ba ffal alt gotfrt 9tm 
meb et ftort 8frig-, faa flal GtobrH 
anure faibe lige neb, og SoUet fTol fligc 
op, bbcr lige frem for fig. 

6. 'Baa ralbte 3ofoa, Rund 8fn, al 
^rafterne, og fagbe til bem : teccr ^^ 
tend M'y og laber fob ^laftrr hoot be 
fob ^rompeter af fiabtr-(^oni) foe 
i&drrc n6 «rf. 

7. Dg fym fagbe til %olM : gaocr fim 
og gaaer omfring Staben ; og ^ foncr 
beoabnct, gaae frem for j>(ErTcn9 irf. 

6. Dg bet ffebe, ber 3oiba baobe fa|t 
bette til golfet, ba gif fOD ^tat9ii fin. 
fom bare be fbo llrom^fcT af fiotoo 
i^orn) for Sfimn^ infigt. oq Mft i 
^rombcterne \ og {[/Irrenft fkigici tri 
fulgte efter bem. 

9. Dg bt>cr, fom bar beboebnrt, gif fimi 
^rafterne, fom blafle i 2n>rat>ctenir; Bf 
ben fluttenbe (^rop) gif efter flrfcn. (bei) 
gif og blafte i Irompeterne. 49lof. 10,35. 

10. Dg 3ofDa bob golfet, og fagbe: 3 
ffal iffe ffrige, og ei labe eberft Koft t*n; 
og ber ffal iffe et Drb ubgaac af cbcii 
9}iunb, inbtil ben Dag jeg figcr tH ckr: 
ffriger. ba ffal 3 ffrige. 

11. ^aa gif ^rrend M etngang mnH 
omfring Staben ; og be torn & ^iitn, og 
blcoe om Sflaitcn i Seiren. 

13. Dg 3ofDa flob tiblig oH om IRocge- 
nen, og H^rafkcrne bare ^rrtnft irf. 

(• 3, 1. (. 7, Itt. c. 1^ 10. 

13. Dg be fob grafter, fom bait be h* 
Xrompeter af )^aber-(&ora) for j>(ncil 
irf, gif ftebfe og blafle I ^ronU)etrniC', og 
(boer^ I6a»abnet gif for bereft Vaf^it. og 
ben fluttenbe (Irop) gif efter it^drml 
irf, (brn) gif og blafte i ltroiB))ttcnit 

14. Dg be gif omfring Glabra paa bn 
anben Dag eengang, og be oenbtc tUbogi 
til 2eircn ; faalebed giorbe be fes 3)«{t 

15. Dg bet ffebc paa ben f^ubc V$^ 
ha ftobe be tiblig op, ber Otorara-gUMt 
ftob Ob, og be gif omfring Stabrn f^ 
Orange efter ben famme iBUd, ateacfkal 
be fom ben famme Dog f^D dange i» 
fring 3taben. 

16. Dg bet {lebe bea fbbenbe ilaBg,k 
blafte 4&rafterne i !lrompeteriK ; og jifbi 
fagbe til golfet : ffriger, t^ ^ttnu (ow 
gioet cba (Btobco. 30f»ce eog. I GtabfB« ben og ait bet, fom er i 
iMtrr fat i iBanb for ^rren ; 
xn 3f}oqf Wariab fifal IrDc. !)un 
e, fom err i ^ufct mrb f)enbe, t()i 
tr S)nbcnr, fom t>l nbfenbtf. 

18. 13. 14* ]H. 1!). «6r. 11, 31 IC 

PB dlfncfJt fortjarcr 3 cbf r for bet 
ft. at 3 ifft fcrrtc tbc r fclD I ©anb, 
ifle af bft Sanbfattc; (tbi) ba 
Jfracld itlx i S)anb og forfti)rre 
3 iRof. 27. 88. 99. 
tn a(t 80ID OH d^nlb og ftobbfr- 
fmi, bft ffal tKtrc belllgt for ®5r- 
ffai fomme tt( $)(irrcnd ^fggcn- 

I golff t Jfrtg, ba be bloeftf 1 5:rom- 
la bet ftcbe, ber golftt ^^orte 
tn% 8t)b. ba jfreg golf^t raeb et 
I9, 00 Wuren falbt lige neb, og 
■g tip I Staben, bber lige f^em for 
r Inbtoge 3taben. (Sbr. 1 1. 30. 
I be cbelagbe alt bet, fom oar i 
baabe SRanb og Cloinbe, baabe 
dammel, og £^ne og gaar, og 
Kb ffarpe 3Datrb. 

1 (Bom* 15, 3* 

n ScftHx fagbe til be to 9nomb, 
ibe fpcibet Sanbet: gaaer 1 ben 
, bra 3ficge« 5jnu»; og forer 
vb berfra, og alt bet fom ^orer 
, faafom 3 I^ibe fooret f^be. 

C. % 19 f(M. 

t gir be nnge Star\t, 8)>eibeme, 
erte ^af^h nb, og f)enbed ^ber 
S 9Iober og henbe^ SBrobre og alt 

(eube ^orte til, og al benbed 
Tte be nb ; og be lobe bem biiM 
3frad6<elr. Cbr. 11,31. 

n 3taben opbranbte be raeb 3lb. 
t, fom bar t ben ; alencfle Soloet 
i on ftobber-ltarrene og S^niet, 
be til S)Grren<^ Siggenbefot. 
raSofoa lob IRal^b, ben Sfiege, 
• gaber# i^uuA, og alt bet, fom 
vte til, lew, og (un boebe mibt 
Ifrael inbtil benne (Dag ; tl^ l)ua 
■bene, fom Sofoa (^Dbe ubfenbt 
Ibc Seri^o. Dom. 1, 25. 

Doa ben fammeSib fboer3ofDa 
: fbrbanbet bctrt ben fRanb for 
Vnflgt, fom ojyftooer, og bt>gger 
«b3eri(t)o; naar ton loegger ben« 
lb, Ibfte bet (f^m) |^n6 gorfte- 
naar f^in fatter bend ^orte, toftt 
) ^n« 9ngfle (3en) I 
I' 27. Bad bar ^rren meb 3^ba, og 
(^and 9i\)Qtt bar I bet ganffe likinb. 

7. SaplteL 

lU^ ta§tt of Ut bav^m CMI I SncK^. bm 
ooer hiivt SftcMlf «f rn flaiinr, 5en JUb U oUtt 
inlnyu^ Hi, 1:5. 3o(im oji !>c >tI^|1c n^nipqc fit 
tccfor for ^rrcri/ og faae Tlarfdgen tK(9iit6 a^rebc 
at oi(«, G^ia. ^mn befaUt, ocb «•& at erfart^ 
l)c<in ^(r oar Cfnid Nri, 09 at ffraffe drn fanimt 
13:15. TkfyM btHhbt§ f!9»f0, bffKn^rr 09 $t§f» 
iH, IMA. 1. 2){en 3frael9 Oom forgrebe fig foare 
!^anbfatte, og ^(Srrenft iBrebe obtotnbted 
imob 3frael9 dern. e. 22, 20. 1 jlr«n.3,7. 

5 !Wof. 13, I7« 4 9(of. 19, 9. c. 95, 3. 

9. Dg Sofoa nbfenbte iJtcenb fra 3erid^ 
mob m, fom ligger beb S^etb-^oen. eften 
for^etb^^I, og fagbe til bem, flgenbe: gaaer 
op. og befpeiber l^anbet y og be 'ikatnb gif 
op, og fpeibebe «i. e. 2, 1. 

3. Dg be fom tilbage til 3ofba, og fagbe 
til l)ara : lab iffe alt golfet brage op, lab 
Deb to tufinbe SRoenb, eller beb tre tufinbe 
^tcenb brage op, og flaae 91 ; bu ffal iff^ 
labe bet ganffe golf benuie fig ber[Kn *, 
tbi be ere faa. 

4. Baa broge af golfet op ber^n beb 
tre tufinbe SRomb, og be fl^ebe for be 
mctub^ 9rnflgt af Si. 

5. Dg be i)tctnb af 9i floge beb fe; og 
trebiue Woenb af bem, og fbrfulgte bem 
fra gorporten inbtil 3ebarim, og floge 
bem, ber boor (Skien) gif neb ab; ba bleb 
golfetd ^ierte midtroftigt, og bleb fom 
lUanb. 5 9lof-28.25. 3of.5, 1. 

6. Cg Sofoa reb fine 5tloeber. og falbt 
paa fit 9nflgt til 3orben for ^(irrend 
«rf Inbtil «ftenen, ban og be HHmc af 
3frael ; og be opfaftebe 3toD paa beret 
^obeb. 19Rof.37.34. 4anof. 14,6. 

1 earn. 4, 19. 

7. Dg Sofba fagbe : af SjCrre, .W^rre ! 
ipi lob bu bette ^olf albeled gaae ooer 
Sorbanen, for at giM oO i 9moriterne« 
j^aanb til at fbrboeroe od^ (8ib ui t}a\o^ 
label 09 nele, og blebet paa ^iin 3ibe 
Soibanen! 

8. (^0 wig. *^^rre ! bbab ffal leg flge, 
efter at 3frael oenber Mbgg^n for fine 
gienberft>lnflgt9 

9. 9<aar (Sananiteme og aOe Sanbett 
Snbbpggeie ^ bet, ba mgitot te o^^ 3ofDa 000. 7. acd^ iibrDbbf Dort 9lam af 3ortcn', og fjibah 
toil bu glore Deb bit florc 9(abnV 

2 .Wcf. 32, 12. 4 «er. 14, 13. 

10. Ta faflbc i^errcn til Jofoa: flaac 
bu op; {)Dorfor falbt bu paa bit^nfigt'-? 

11. 3fracl bar fnnbtt, |a be f)at)e ogfaa 
oiMTtraabt min S^ac^t, hbilfen jcn bob 
bem ; !a be togc ogfaa af bet banbfatte 
(®ob<)). \a be Rial ogfaa, og loi ogfaa, 
og lagbe bet ogfaa iblanbt bered Xol 

13. Og 3fraelo fbern ffal iffe funne 
ftaae for bereft gienberfi ?lnfigt, be maae 
l>enbe 9(t)ggen for bered gienbcrft 9nfigt. 
tbi be ere i iBanb ; leg ftal iffe mere bliDe 
beb at bare meb eber, berfora 3 iffe Abe- 
lotgge ben i6anb mibt ub af eber. 

13. (Btaat op, beUige golfet, og fiig : 
I^Uiger eber til i tfbrgen ; tl)i faa figer 
^drren Sfrarld C^ub : ber er S)anb 
iblanbt big, 3frael, bu fan iffe ftaae for 
bine gienberd tHnflgt, inbtil 3 borttage 
ben S5anb mibt ub af eber. e. 3. 5. 

14. Dg 3 ffal fcreft tiblig frem efter 
eberd €tammer ; og bet ffal ffee. I)bilfen 
6tanime ^(Srren rammer paa, ben ffal 
fomme noer til efter 8lotgternr. og ben 
8l(zgt. fom ^rren rammer Jpaa, ben ffal 
fomme noer til efter .^ufene. og bet $>uuO, 
fom i^rren rammer paa, bet ffal fomme 
notr til efter ©Jocnbene. 

15. Og bet ffal ffee, ben fom blioer ramt 
(ot botre) i iBanb, ban ffal opbrotnbed 
meb 3lb, og alt bet ban baoer; forbi ban 
baoer obertraabt 5b<irrend H^agt, og forbi 
^n haoer gjort en I>aarligbeb i 3frael. 

5 dMof. I'J, 17. c. 32, 21. SDom. SO, 0. 

16. Cg 3ofba flob tiblig ob om 9Ror- 
^enen, og lob 3frael fomme norr til efter 
fine 3tammer ; og 3ubix 3tamme bleb 
ramt. e. 3, 1. e. 6, 12. e. 8, 18. 

1 (earn. 14, 41. 42. 

17. Dg ban lob 3uba 3locgt fomme 
noer til, og 3eral)iterned 31ctgt blcorarot 

4 flKef. 27, 20. 

18. Cg h<tn lob 3erabiterne5 31oegt 
fomme noer til efter iKoenbene, og 8abbi 
bleo ramt ; oq ban lob band ^tuud fomme 
noer til efter ^{oenbene, og !ftd>an« 30n af 
€barmi. 30n af 3abbi, Son af 3era(), 
af 3uboe 3ramme, bleb ramt. 

19. Cg 3ofi7a fanbe til 9d)an: min 
8on, Jtjctre, gio ^Grren 3fraelO ®ub 
8(rre, og gio bam )iot>] og git) mig nu 
tiirjenbe. bbab bu baoer giort, bolg bet 
iffe for mig. 3ob. 9, 34. 1 3am. 14, 43. 

w. Cg Mt^au foaitDc 3ofDa» 09 fagbe: fanbellg, |eg, teg fbnbebe f6r^nen3frft» 
eI9 <Bnb, og faa og faa giorbe leg : 

9 dKof. 10, 16. 

21. Itbl leg faae en gob foflelig babblo- 
niff ftappe iblanbt Mooet, og to l)unbrrtt 
3efel 3olD, og en dulb-ilungc ^tt 
Votgt bar balDtrebjinbdtt)De et(d, og |if 
)it)\t til bem, og tog bem i og fee, be oi 
ffjuite i 3orben mibt i mil ^^nliin, og 
Soloet berunber. 

33. ^a fenbte Sofoa Oub ^n, og be 
Lob til iUiuiunet; og fee, bet uar ffluit 1 
(Kind ^ulun, og 3olott berunbtr. 

33. Dg be toge be 2iag mibt ub af ^oi* 
lunet, og forte bem til 3ofDa, og til one 
Sfraeld iBorn. og be lagbe bem frtm for 
^rrend 9nflgt 

34. eaa tog 3ofba og a( 3frari Hb 
i)am, lAdKin 3eral)d 8«n, og 3«UDctof 
ben foftelige Stappt, og Qulb-Iungm. eg 
banb Senner, og l^and ^Dettre, 09 boal 
Ci;ne og iRfener, og (Hind ^av og ^oit 
i^aulun, og alt bet ban $aDbe, og te 
forte bem op 1 9Id)ord Dal. 0. tti 

35. Cg 3ofba fagbe : (^oi ^btr to fbp> 
fti)rret 00? S^^rvtn ffal forftDne big poa 
benne Dag \ og al 3fraei ftcnebe bu 
meb 3tene, og opbroenbte bem mrb 3l^ 
og faftebe 3tene paa bem. Sittof. 14,31. 

3G. Dg be opreifte en flor ®teeB-j)ib 
oDer fyim, inbtil benne Dag, og ^na 
benbte om fra fin grumme iBrebe ; bcrj^ 
faibte man bet famme Stebd !Habnt<|^ 
Dal inbtil benne Dag. 3 Sam. 18, 17. 

a dapiteL 

Sefoa htUittr cficr fSuH KefofhNi «l anbcn Ob» 
04 fcncr rt «j<)hold bag Ztatbtnt Ml- SDt Mi^ 
dtaUn tttti tfi^, e9«(<laagr Un, eg all laafe M 
Mr, 5od iKhol^c (c 9(»oet fi»c (!g ; AMfni of Si 
^an<K9 ic, 10:29. Sdba bnggcr ct Vliir pd 
Wicr9,cfrrr, flriocrtwcn ((i|Ma,t9 Uhm 
Urinqnetftn of Sortanftclfcn |er Mfcg 30^ 

1. Cg ftttrren fagbe til Sofba: fr^gt 
iffe. og roebbed iffe, tag meb big alt Mod* 
folfet. og gior big rebe, brag o9> mob II; 
fee, leg j)ar gioet Aongen af Hi og ^ 
golf og l^and 3tab og 1)an^ Saab I Ml 
$aanb ] 6 OTof. 7, la 

C. SO, 3. C. 31, 6 K. 

3. Cg bu ffal glare beb «t og Icil 
Konge, faafom bn gtorbe beb 3eiid|o if 
bend Aonge, alenef^ bend fKob og Icil 
Ka ffal 3 rooe for eber; foet big et fi«i- 
|H>lb bag beb etaben. c 6, 3L 

3. ^ giocbc 3ofba Pg Rbe og itt 3ofi>« Bog. tn at brage oD til 91 ; 09 3o- 
r trebiDc tuflnbt tDloenb. iKxl- 
it). 00 fcnbtc brm f)cn om 9lat- 

C. 1, 14. 

I bob bcm og faflbc : feer til, 
i ^flbolb DCD ^Etiibrn, bag 
, 3 [fal irte bolbc tbcr faare 
tabcn. og 3 ffal bait aUqam- 

fl og alt bet Jfoir, fom tr meb 
ommc nocr til 3taben *, og bet 
ir be ^aat ub iniob od. fom i 
1, ba oil ol fii)e for bered 9n- 

[7al gaae efter o^ tnbtil oi faae 
m fra 3taben. tbi be ffuUe 
Ipr for oort tSnflflt, liqefom I 
I, og oi oil fil)e for bered 4n- 

c. 1, 5. 
I 3 obreife eber af IBagbolbet 
Btaben ; oq ^lirren eberd @ub 
I i eberd $taanb. 
ffal ffee. naar 3 babe Inbta- 
ba iTal 3 foetteSib baa 8ta- 
Hlore efter ^Crrend Orb ; fee. 
falet eber bet. 

nbte 3oioa bem, og be gif til 
og be bleoe imeUem )Betl)(£l og 
Dffli ; men 3ofDti bleo flatten 
nme i(a\. mibt ibianbt j^olfet. 
)fDa ftob tiblig op om i)tor- 
londrebe ^olfct; og ban brog 
>f ?6lbfte af 3frael, freramerft 
iob«L e. 6,12. 15. c.7,16. 
It Itrigo'j^oiret. fom oar l)o6 
ol?. og bolbt fifl ncer til. og 
3taben, og be floge 2eir iRor- 
faa {at oer oar) i)alen imeU 
imellem %\. 

in baobe taget beb fern tufln- 
•g fat bem i i^agbolb imeUem 
meUem 9t. )Beften for 3taben. 
r fatte golfet af ben ganffe 
tr Slorben for 3taben, (IDr- 
xn beraf oar Skften for 3ta- 
a gif famme 9lat mibt i Dalen. 
t ffebe. ber J(ongen af \Hi bet 
ibte be fig. og fiobe tiblig ob, 
t af 3taOen gif ub tmob 3frael 
kin og ^nd ganffe J^olf. boa 
2ib. ^aa ben flette iRarf; 
ifte if re. at beroaretS)ag(^olo 
fl oeb 3taben. 

jofoa og al 3frae( (lobe, fom) 
pic for beree )lnfigt \ og be 
Icknmo^fiMtB. 16. !Da bleo alt goltet fammenraabt, 
fom oar I 3taben, at fbrfelge bem ; og 
be forfulgte 3ofDa, og be bleoe afbragne 
fra 3taben. 

17. Cg ber bleo iffe een 9Ranb tilooerd 
i Sli og $5etb(il. fom ei ubbrog efter 3frael ; 
og be forlobe 3taben aaben, og forfulgte 
SfraeL 

18. Da fagbe ^rren til Sofba : ubroef 
bit (V^laoinb. fom bu bar i bin ^anb, 
mob 9i. tbi leg ollgioe ben ibin5^aanb; 
og 3ofoa ubrafte C^laoinbet, fom I)kid 
l)aobe i fin ij^aanb. mob 3raben. 

19. Ta opreifte ©agftolbct fig bafteligen 
fra fit ZicXi, og be lob, ber ^an ubrafte fin 
iE^aanb. og fom i 3taben. og inbtoge ben \ 
og be ffonbte fig, og fatte 3lb ^aci 3taben. 

20. Og be a)Zanb af 911 ocnbte fig til- 
\>cis^t, og be faae. og fee. Rogen af 3taben 
fteg Ob mob .Qimmelen. og ber oar intet 
9ium for bem at flt)e bib eller bib ; og bet 
AOlf. fom fli)ebe til Crfen. oenbte fig imob 
bem. fom forfulgte (bem). Dom. 30, 40. 

31. X^a 3ofoa og al 3fracl faae, at 
^agboibet i)aobe inbtaget 3taben, og at 
dtogen fteg op af 3taben. ha oenbte be 
tilbage og floge l^loenbene af iHt. 

33. Cg ^ine gif ub af 3taben mob 
bem, og be oare mibt imellem 3frael, ^ine 
oare paa biin (3ibe). og X>i6fe paa benne 
(3ibe)j og be floge bem. inbtil ingen 
bleo tilooero af bem, fom oar oorig. eller 
fom uubfom. 3 SRof. 14. 38. 

33. Cg be grebe Aongen af fli leoenbe, 
og be forte bam frem til 3ofoa. 

34. Cg bet ffeoe.ber Sfrael baobe enbet, 
a\ flaae alle 91 3nbboggere ibiel paa 
iSiaiUii i Crfen, i boilfen be forfulgte 
bem. og be oare falbne allefammen for 
ffarpe 3ooerb. inbtil be fif (^nbe \ ba oenbte 
al 3frael tilbage til 9i, og floge bem meb 
ffarpe 3oarb. 

25 Cg alle be. fom falbt paa ben fam« 
me rag, baabe SJlotnb og Goinber, oare 
tolo tuflnbe. alle ijolf af 9i. 

36. Cg 3ofDa tog iffe fin ibaa nb tilbage, 
fom ban ubrattc meb (mabinbet. forcnb 
fyxn tjaobe obelagt Q\!it %\ 3nbbbggere. 

s iwsf. 17, 11 K. 

37. aiencfte Rotet og Wooet af famme 
3tab rooebe Sfracl for fig. efter 4>(Srren6 
Crb, fom ban bob 3cfoa. 0. 9. 

38. Cg 3ofoa opbroenbte 9i. og f)an 
giorbe af ben en fteofeoarenbe D|;ngc, en 
obe H^labd, inbtil benne T»ag. 

<aiofil3,lA. Strict 009. a9.iB^ 29. Off iHin (Db fytnqt Ston^cn af %i 9. !Da famltbc be fig tl((obe at frfte 
iKia et Xrae inbtil 9lftm6 !lib; o(i brr imob Sofba og imob 3frad ecntmrglrti* 
Solta pit nrb, beb 3ofDa, at be ffulbc gen. ^f. 18, 5 
ncttanc bcinii bete Arop af Zvctti, o^ be 3. Da3nbbt)ggerneaf(Si6con l|K>Dbel)ert. 
faflcbe ten for 3tabcnd ^orteb Tot, og ^Dab Bofoa ^obc giort Dcb 3cTi4o •() 
beoprcifle en ftor 3tcen-.^ob ooert^ara, HI e. 6, 20. 31. c. 8, sefqq. 
(fom er ber) inbtil benne I)ag. 4. T>a banblebe ogfaa be intb Siifl. og 

5 iwof. m, 23. 3ef. 10, 27. c. 7, 26. gif ^n. og gaM fig nb for ^nbt-ttibi 

30. !Da btjggebe Sofoa 4^rrtn Sfroda og be toge gamle eotffe paa bere* «1eiier. 
Qlub tt mev p<ta (^bald S3icrg ; og gamte fonberret)ne og bsbte teba* 

5 jwof, 27, 4. ij^»f r til !Biin ; 

31. 2lfKfora SRofe |>«rrcnfl ^^iencr bob 5 |^ |^'^ lapbebeeroc (hm tart 
Sfraclfi ttorn, efterfom ffrewt er i SRofe ^^^^ l^ ^^^^ g^^,^ ^^ fig ; og oM 
8doD-»og: et«aeraf()CIe^cne.lH)oro. grobct tU bere« Peering tnir tirt (og) 
Der iffe (noget) Sern er rort ; og be of- fmuitret 

frcbe berpaa »ranb-Cffcr for ^dxxtn, og 5 ^sg j^^ j^^ tH g^j^ j g^ j^ ^ ^j,. be flagtebe ^^^f^^^^^ ^2 iDlof. 30, 25. ^^i^ ^^^ j^^ -j^^^ ^n' ^^^ ^^ „! 3^^ 

32. Dg han ffre^'ber' paa Steneneen ^Z^LII'^cITm'J^^^ 

Sfraeld ©crnfi «nflgt. ^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^Hj^^ ^^^^ j^^ mlX*» 

33. Cgal Sfrael og'betm'lbfie, og Ro- ^^^^ ^^^ ^^ b« fli^ *«flt met big f 
gebcr og l>ommere, ftobe paa begge elber ^ _ t^'l' \,^^' ^^ .^-. 
oeb «rfen. ttntrt oDcr for ^^rocfterne, 8e- J- ^9 ^^ m^^^ "^3^J^i ol fit toe 
blterne, fom bare ^rrenft S^af^M «rr, ^Ncre; Jfl Mm fagbe til tern: )m 
fiiaoel ben gremmebe. fom ben Snbfobte. f" 3, og boorfra forame 3f 
^alubeien beraf fjenlmob ®ri«flni-»|erg, ^- C'g be fagbc til iKtm: bine 3|eiim 
og fealobelen beraf beniniob dbal-^lerg-, J" '/^'""J ^Z^lJn^Vn^^J^^lSl 
feafom Wofe ft€rrenfi Ijener for^ 1**"^ ^^^.. ^7^"* ^ .*"?• *"*^ 
baobe bubet at belflgne SfraeW golf. "^^^^ i JW bl bfloe bcrt ^in« ttMtr ^ 

5 jRof. 11, 29. c, 27, 18. alt bet, fom ^n gtorbe i Kfgoptau 

34. Cg bercfler ubraobte (jan aMe 8oben« t,%w. 

Drb, ttciflgnelfen og gorbanbeifen, efter 10. Dg alt bet, fom ^n giortt M be 

alt bet, fom er ffrebet I «oo-©ogen. to «moriter« Aonger, fom bare |Kia ^tti 

5 d)iof. 91, 11. 3ibe Sorbanc n. Deb @i^0B, ftoigci i 

35. iTer bar iffe eel Orb af alt bet, fom ^bon. og oeb Dg, itongea i Skifon, foa 
SKofe baobe bubet, bDilfet Sofoa el lob oar i ^ftbarotb. 49lof.21,91.34.3Sx. 
ubraabe for al 3fraei6 gorfamling, enbog 11. 1>erfor fagbe Dore iMHbfte og tfe 
for Duinberne og fmaae fboxn og ben t»ort Sanbd Snbbbggere til of, flgcnbr: 
gremmebe, fom oanbrebe mibt iblanbt tager fleering meb eber paa Qdrn, og 
bem. gaaer imob bem, og figer til bcm: M of 

ebero 2ienere, faa gioitr nn ^flt neb ol 

9. G a p i t e 1. 12. (Tette er bort ttrab, trt toge bl 

SW Mnanlhffc Itonger fottnt Hd nirt hwranbre HI t^irmt meb 0« paa WrifeU af MR Ml 

m** fiq, 3ri.V IM Thlfti frrr, at be wrt brtwq. ^f" ?«» HU er bet tOTt, Og DCt et mw* 

IK, NiM (r forbittrrbf ; nun C<urrfl(rnc m| S*fta bret. 

fiiuc Urn tiifrtH, ittt Di niext tt Oi^conher tu 13. Dg biofe ere ^otber-glaffet til Wm, 

sbcMnijd«r<c9a<an5&ta9crefot!W<ni9D*Dcn,ifi=a7. fom bi ftjlbte, (ber be bare) nue, fee. be 

1. Cg bet ffcbe, ber atte Jtongerne borte ere og fonberreone; og bidfe toit Ihater 

bette, be, fom oare paa benne Sibe 3or- og bore 3foe ere btebne gamle for tmm 

banen. paa iMcrgrt og i bet ta\x. eg ubi faait lange iBeib Sfblb 

(oer i>aDa oeb bet flore i(>aD, tixtrt ooer 14. <Baa togeWotnbeneaf banrt2Mim» 

ftT liibanon : (nemlig) be jxtbiter og be og be fpurgte iffe ^rrenO fXuiU) ab. 

«moritcr. be iSananiter, be l^I^ereOter, be 15. Dg Sofoa gioite gitb neb bea, og 

Syifiicr og be 3tbyfita: gjoroe^gt neb bcnuct Ion bHbt M Itwb. 3(Taf!e »u6 , on nl SHcnlg- 

Ca (ajtit ailf RDrftcrnt Ml al 9J1(- 
tn : ol Daw fuortt bcin Mb 4*^1- 
FmcH Via. tcrfor bm tt nu ilR 
«. . V t5, 4 

'4tni) hi Dil M sMr Wb Mm, at 
cm Km. at bcr ttfc «.il Itmmr ta 
i) CRN oerr 06 fST Mil idi 

fon bi l>aM fv»Rl Mni. 
^trmWUB (ofltic nfrftcinc til Km : 
Mm Int. at M nmut Mie ^V^- 
w M ftinS-rTdiitrc for ol WfiHrt- 

ligctom ^Mftniu AoM ragt til Mni 

Ita fotttt 3afba ob im. 0(i Idlrbt 
», pfl fasM- l»l trtroflt 3 o», eg 
Dt (bw) (aoK lodfll fto (Mr, eg 

S*«} m»t tblunbt M? 
tfr( ffdl 3 nu ixTTf forbiinbfbf. 
ftti IfW fallrt rn lirnrr .if rbtr, 
1 <Bf«'^ngjtcre tUtr e>inb'X>ntf)tK 

r>t »t fM«M Scfoa. ofl f( 
tn fun 6in( llrtifff uiB ilirirnbf- 
ffMb .teirtii Mn Wut bcB aJtoTf 
-afT, fli lx<n vllbf ffllnr rbrr alt vrni- 
I »<M*« dil Vanbfl4 IJnbt'iMnfrc 
T« anfUit : cfi Dl fmslrK ftwrt f« 
Dv ht fMrt BnPtJt, eg how irtwi 
Wonina- fiVtof 7.t ». 

^^ Stt. »,■. inbtaflct ai, on ebrlaflt btn, op aiorl I>ia 
niobJti aft ttni Siottf\t, fern nan nIci'M 
mob 3ciiil)0 Dfl b(ii» Aonnc oii nl jiiC- 
biMiinnc of WibtLiii Ijaooc ami j^rrO imO 
^tnitl, M UK ntbt IbUnbt btn: 
(.e.ae.i&a'i. c.»,it. 
3. Tia fcVAttbe bt r<utiT. tbi Vttt&n Ht 
cu flot etab. (cm en of bt fwnrtlflt 
Siabfr, eg flemr tn& 81, eg nUc SJIan. 
bent bcrubi baw Mlblgt (SJitnb), 

3. Cg Srtonl.Scbff, Jtongtn of 3(ru1a- 
Icra, frnbtf Sub HI S)Dlwm, Sonncn uf 
.^rbron, ofl 111 ^Sfrcflm, Jtonqrn iif 3nt' 
muif), 0(1 HI Sab^ia, Sbngen af lia** 
eg III I»blr, Aongtn af cglbn, cq i«b 
flge: 

4. ftotntiur op til mifl, eg bifflpci mtg. 
at Di tunne (laac miijfonj Hii ben Iwwr 
qjort gtcb nifb 3bfiw Og nub 3fracl9 
9nni. 

6, Og be frm amorltifft .tongti fam- 
icbcS, og broflf ri>. ioiisicn af Jcnrfa- 
ifm, flongfn nf ficbrbn, .Sonflfn af ^ar- 
miillj.aDngcniifi;a*iii,Jlon,itnrtfSfilcn. 
bf og ndc Mrrb 8firc ; pg be Ktrrbt U 
mob ttibron. og ftitb mob btit. 

6, Cg be Mlitnb af Bibton ftnStt til 
Jottoo HI Bdrtn. til Piiaal, eg lob Pgc; 
brog tftc bin ;^iiinb fvii bine Tfentrc, font 
fnart op til co. og frcie p». og lilotip oft; 
Ihi aUt SimPTllemcS StOltfljr, fbtn bee paa 
mrramr. fcow fbifamlrl 11a dnab tt. 3oft>oe 009. 10. Ill racl0 flnfigt, at han flog tern mcb et 
foart Slag D(b O^ibron ; og be forfufgte 
bem paa 9kitn, boor man gaarr o|> til 
ft5et(}'.^oroii. eg flogt bcm inbtil Slfefa 
og iiiMil 9){afrcba. 

11. Cg bet ffcbe, bcr be fibebc for3fra- 
ele Smrtgt, (og^ be Dare ber, boor man 
gaacr neb fra IBetf^-^oron, ba lob ^Ht' 
ren faibe ftore 8tene af ^immelen |>aa 
bem inbtil ^Ifefa, at be bobe; be bare 
flere, fom bcbe af famme 5jrtgel-3tene, 
enb be, fom Sfraeld 8orn fibge \t)\ci meb 
eootrbet. 2 9lof. 9, 18. 33. 24. 

12. Da talebe Sofba til ^rren paa 
famme 3>ag, ber ^rrcn gab be ftmoriter 
for 3fraelft IBernd ?ln(igt ; og l?an fagbe 
for 3frael8 Dine: Soel, bar ftille I ®l- 
beon, og i){aane, i ^IjalonS Tai ! 

0. 13. 1 earn. 14/0. %^U 4, 5. Son. 1, 13. 

13. Saa bar Solcn flille, og ^Jlaanen 
bleb ftaaenbe, inbtil golfct !;ai»be f^ebnet 
fig paa fine gienber ; er bet Iffe ftreoet I 
ben Cprigtigee )Bog? faa bleb Solen 
ftaaenbe mibt paa ^immelcn, og ilebe 
irte til at gaae neb, ^nbcb en l^eel Dag. 

«f. 28, 21. c. 3P, 8. 3 <Saiii. 1, 18. 

14. Cg ber bar ingen Dag, fom benne, 
(()berfen) for ben, filer cftcr ben, ot ftCr- 
ren borte en 9){anbo 9iofl; tt)i ^rren 
(treb for Sfrad. 2 SJlof. 14, 25. 

5 JDtoU h 30. c. 3, 22. 

15. Cg Sofba benbte tilbagc, og al 3ft- 
rael mcb t)am, til ^eircn bcb ®ilgal. 

16. ^Icn bine fern Jtongcr bare fliKbe ; 
og be ^aobe fTjult fig i ^ulen beb ^af- 
feba. 

17. Cg bet bleb Sofba tllf|enbegibet, at 
man fagbe: be fcm jtonger ere funbne 
frjultei'^ulenbcb9){affeba. 

18. CgSofba fagbe: baiter ftore Stene 
for (Aabet paa ^ulen, og beftillcr SRotnb 
bcb ben, for at tage bare paa ben. 

19. Cg 3. ftaacr Iffe (fliUeV forfolger 
ebcrd Jf ienber, og flaaer bered ^ag-!iro)) \ 
labcr bcm iffe fomme til bercd Stctber, 
tbi Si^TTcn cberd Cj^ub fyD^cv gibet bem i 
fberd.^aanb. 58){of.25, 18. 

20. Cg bet ffcbe, ber Sofoa og Sfraeld 
Sorn babbe fulbcnbt. at flaae bem meb et 
faare flort 3lag. inbtil be ha\)tc Snbe, ba 
bare nogle Cbcrblcone blebne tlloberft af 
bem, cg be fom inb I be fa Re Stotber. 

21. mtn alt Bolfct bcnbtc tilbage til 
2eiren til 3ofba beb iDlaffeba meb greb ; 
ber baube ingcn rort fin lunge imob 36- 
raii^ Sbosu, la iffe mob nogen af bem. 32. Cg 3ofDa fagbe: aabner 
paa ^ulen og ubfcrer bidfe fem Jtoigi 
til mig af ^ulen. o. U 

23. Cg be glorbe faa, og nbfertr be fn 
Aonger til bam af ^ulen: Itonaen i 
3crufalem, Jtongen af 4>cbron, ftome 
af 3armutb, Itongen af ^&^{^, itongcii 
(Slon. 

24. Cg bet ffebe, ber ban b^bbe ubfi 
be J(onger til 3ofba, t>a falbte 3o(m i 
a\it 3frael(» ancenb, og fagbe til be rofif 
for 5trig6motnbene, font broge meb tf§M 
fommer nctr til, fatter ebere jobber |i 
bidfe Aongcrd i^alfe; faa fora be noer fi 
og fatte bered J^obber paa bereft i^lfr. 

25. Da fagbe 3ofDa til bem : frt>gter H 
og forfarbeO iffe \ barer frimobige og boi 
ftarfe, tbl ^drrcn ffal faalebeb^ilert im 
alle eberft Jfienber, bem, fom 3 ftribe iari 

2G. (Baa flog 3ofba bem bertfter, n 
brabte bem og bangle bem paa fem tran 
og be blcoe bangeube paa Irorrne 
Slftenen. 

27. Cg bet ffebe beb ben lllb, ba 
gif neb, bob 3ofba, og be toge bem ndi 
iroeerne, og faflebe bem I ben ^u(e, li 
fom be bare ffjulte i ; og be lagbe |lii 
3tene for C^abet af ^ulen, (fom ere la 
inbtil benne famme Dag. c. 8, fl 

JiaXef. 31,33. 

28. Cg 3ofDa inbtog RRaffeba paa k 
famme Dag, og flog ben meb ffaH 
8 barb, og benft ftonge, obelagbc ba 
nenilig alle ^rfoncr, fom bare i ben, i 
lob ingcn, fom oar obrig. blioc HloMrt 
og ban giorbe mob ftougen af VlaM 
ligefom fyan giorbe mob Aongen af 3ai 
(bo. c.6,tt 

29. Cg 3ofba og al 3frae( meb ban| 
obcr fra i){affeba til ^ibna, og ^n fi 
mob idibna. 

30. Cg ^Srren gab ogfaa ben i SfrMi 
^aanb, og bend Jtonge, og l)an flog M 
meb ffarpe Sbarb, og alle ^^erfoncn 
fom ber bare ubi, ban lob ingen, fom M 
Obrig, blibc tiloberd berl ; og fyin gM 
mob bcnO ftonge, ligefom ban gjorbrai 
Itongen af3cri(bo. D.fl 

31. Cg 3ofba og al 3fraef meb ham§ 
ober fra l^ibna tiUad)ifti og ban flogtti 
imob ben, og (treb imob ben. 

32. Cg .^(Srren gao )iad){^ t 3fMl 
^aanb, og t)an inbtog benomanben S» 
gen, og ban flog ben meb ffarpr 8o0l 
og alle ^rfoner, fom bare i ben ; 1 41 
(wMaber) fom baoglorbc mtib 2ibiid. Ul 1. 11. Con. 

13. X^ brog t^oram/jtonocn af O^cftr, 
y, at b|(el)>e ^ad){0; men Sofoa frog 
im 09 band %oit, inbtK at fyin lob ^m 
ignip fom bar obrig, blibc tilobrrd. 

c. e, 28« c. 11, 8, 

14. Cg SoftHi og al 3frael meb ^m gif 
Kr fra &i(9i0 til C^gion ; eg be flogcl^eir 
lob ben. og fkrrb iihob ben. 

15. Cg be inbtoge ben baa ben famme 
>Ag. og floge ben mcb ffarpe Sborrb, og 
IB flbclagbe aUe ^erfonerne, fom bare i 
"B, iKia brn famme Dag ; i a(le (^maa' 
T), fom fyin giorbe mob £a(l)id. 

16. 8ibf n brog 3ofDa og al 3frael op 
tb bam fra (Eglon til ^ebron, og be 
tb Imob ben. 

rz. Cg be inbtoge ben, og floge ben meb 
it^ 8tKnt, 1^ benO iltonge. og aUc 
nd etabrr og aUe ^erfoner, fom bare 
ri, (Kin (ob inqen, fom bar ebrig, blibe 
ootrt, i aUf (iKaabrr) fom l>an gtorbe 
Ob Gglon; og t)an sbelagbcben og aile 
rrfoner, fom bare i ben. 
18. ^aa benbte Sofba tilbage og aI39- 
el meb bam til 1>tbiv, og flrcb imob ben. 
t9. Cg b^n inbtog ben, og ben9 Aonge, 
alle brae 3taeber, og be floge bem meb 
iTpt SMtrb. og be cbelagbe aUc ^cr- 
Brr, fom bare i ben. t^an lob ingcn. fom 
r flbrig, blttTe tiloberd; ligefom t)an 
)Tbf brb S^cbron. faa giorbe b^n beb 
rbir og ben« Honge, og ligefom fyxn 
>rbf tKt Sibna og bend Jtouge. 

0. Baa flog 3ofba alt 2anbet paa 
ffTgent, og mob (Bonben, og i bet iaix, 
bo9 Banb-)iebene. og alle bered jton- 
\ ban lob ingen, fom bar 0brig, blibc 
Mtrt ; og b<in Abelagbe alt (bet, fom 
Dbt) 9anbe, faafom ^dmn 3fraeid 
lb boDbe befalet €.11,11.14. 

SfKoi. 90, 1(1. 

1. Cg 3ofba flog bem fra Aabed-Qar- 
I og inbtii 9dfa, og alt Olofen Sanb og 
itU^ibcon. c.11,16. c.l5,5l. 
S. Cg Sofoa inbtog aUc bidfe jtonger 
b bereft Sanb paa eengang ; t^i ^r- 
, SfracIO (iub ftreb for 3frael. 

9M. 1. 3D. c. 3,:». 3of. 10, 14. c. S3, 10. 

I. Qaa bcnbte 3ofba tllbage og al 3d' 
1 mcb bam til Seiren, beb Qlllgal. b. 15. 

11. Qa^iteL 

Ki rananififle Jtongcr f»Kfanik fi| til at (Iridt 
Mb Sfnd, IsS. ^mn iowr Sofoa 9titti 
ifM tUatt Um, 09 Ivlttaittt aOi Un4 Ctfttcr, 
tlB. Sofm HI gif It ^ttb ONd Sfracl, unttaoen 
ifectnlknH J SofM uftrybbcc ^ ViMlfaB# btg Mtoc 

16 3ofboe Oog. 041 1. Dg bet ffebe. ber 3abin, «ongen af 
6a.?or, borte bet, ba fcnbte ban lOub til 
Sobar, Aongen af ^{abon, og til ftongen 
afSimron, og til ^ongen af «cbfapb, 

c» 10, 3. 

3. Cg til be JJonger, fom bare mob 
9torben \>aa »icrgeiie, og paa ben flette 
SKarf. Sonben for Cinnerotbd (^ao), og 
I bet 2abe, og ubi be Ggne beb Dor ub 
mobi&abet; e. 12,23. ljrong.4,11. 

3. ilil Gananitcrne fra Cfter og fra 
Belter, og ^raoriterne, og ^etbiterne, og 
Vbcrefltcrne, og 3fbufltcrne paa ©jerge- 
ne, og ^ebitcrne neben for ^rnion i 
mitpa 2anb. Dom. 10, 17. 

4. Cg be broge ub, be og alle bere« Scire 
meb bem, mangfolblgt Rolf, fom eanb, 
ber er paa ^bfi-Srebbcn I SKangfolbig- 
bcb, og faarc mange ^cfie og Sogne. 

5. Cg alle bififc longer famlebcd, og be 
fom, og be leircbe fig tilfammon bcb bet 
Banb ©lerom, at flribe imob Sfrael. 

6. Cg i&erren fagbc til 3ofba : frbgt 
iffe for bcrctt «nflgt, tbi i aWorgen beb 
bcnne %\b oil leg gibe bem allcfaramen 
ibielflagne for SfraeW «nfigtj bu ffal 
obclctgge bercS ^|le og opbroenbe bereft 
©ogne mcb 3lb. c. 10, 8. ¥f- 46. 10. 

7. Cg 3of»a. og alt 5lrigft-8olfct meb 
bam, fom obcr bem baftcligcn bcb bet 
Banb Snerom, og be oberfalbt bem. 

8. Cg ^rrcn gab bem i 3fraelft ^anb, 
og be floge bem, og forfulgte bem inbtii 
ben ftore (3tab) 3ibon, og inbtii be 
brcenbciibe Banbe, og inbtii Whpct Dal, 
mob Often ; og be floge bem, inbtii biin 
lob bem iffe ccn, fom bar jobrig, blibe tilo- 
bcrfl. c. 13, 6. c. 8. 23. 

9. ^ giorbe Sofba bcb bem, faafom 
^drren babbe fagt til bam ; ban obclagbc 
bereft ^e, og opbranbte bereft Bogne mcb 
31b. 2 aam. 8, 4. 

10. Cg 3ofba benbte tilbage paa ben 
famme lib, og inbtog i&ajor, og flog 
benft Konge ibid meb 8barb , tbi .^)or 
ben bar tilforn ^obcb-(3taben) for aile 
biftfe Jtongeriger. 

11. Cg be floge aDfc ^erfoncrne, fom 
bare i ben, meb ffarbe 8barb, faa be 
iobelagbe ben, ber bleb intet tiloberft, (fom 
babbe) tlanbe ; og ban obbrcenbte fta^or 
meb 3ib. c. 10. 40. 5 0lof. 20, 16. 

12. Cg 3ofba inbtog aUe bidfc Aongcrft 
Stffber. og one bereO Aonger. og ban 
flog bem meb ffarpe 6baTb, {aa at \)ati S49 SoTtce 000. 11. 19. (a>L Abclaobe btm, faafom SRofc ^rrcnd 
2|cDcr, f)(i\)r>t befalct. 

4 fRef. 33, 51. 53. 5ffhf. 7,3. 

13. I^Dfl opbrocnbte Sfrart fift ingtn 
Stabfr, fom flobc i bfrc5 ©cfoeftning; 
unbtaorn ic^ajor a (one o))brcenbtc 3ofDa. 

14. Dg alt ffiobct af bidfe etotbtr og 
gotct rotf be SfraclS IBcrn for fig ; men 
ailt iRenncfTcr floge be meb frar|)e Soctrb, 
inbtil be f^iDbe cbelagt betn, be lobe Intet 
bflDe tiloDrrO, (fom Mbr) 9lanbe. t>. 11. 

15. Sigefom $(£rren bob SRofe, fin 
wiener, faa bob S)lofe 3oN. og faa 
glorbe 3oft?a; ban lob iffe fatted noget 
af «!t, fom 5)(Jrren babbe befalet SWofe. 

1 9Kef. 23, 31 fqq. c. 34, 12. 5 9Kof. 30, 16. 17. 

3of. 8/ 35. 

16. Dg 3ofba inbtog alt bet famme 
2anb }paa ©lergene, og alt (bet, fom lig- 
ger) Sonben paa, og alt (9ofen 2anb, 
og bet ?aw, og ben flette ffllarf, \a 3fra- 
el9 iBierge og bet 2aDe bertfl. 

c. 10, 41. 

17. gra bet flette »|erg, fom flraffrr 
fig ob mob Seir, og inbtil iBaal-C^ab, 
beb ^ibanonO ^a(. neben for bet S9|erg 
^nnon ; og l)an ihbtog alle bereO lon- 
ger, og flog bem, og brccbte bem. 

IR. Sofba forte mange flar j(rig Imob 
oUe biofe longer. c. 14, 7. 10. 

5 mo(. 9, 14. 

19. (TfT bar iffe en ©tab, fom glorbe 
Rreb meb 3frael« ©orn, uben be ^eoiter, 
fom boebe i Q^ibeon *, be inbtoge alt meb 
Ihrig. e. 9, 15. 

20. 5W bet ffebe af fe(Srren, at be for- 
boerbebe bereft ^ierte, at mobe 3frael meb 
Arig, at b<tn ffulbe obelotgge bem. at bem 
ffulbe iffe beoifed 9taabe; men at b^in 
ffiilbe fortceroe bem, fom ^rren bob 
9(ofe. 5 «nof. 2. 30. 

SI. Og SoftHi fom |>aa ben famme $ib, 
og nbrt^bbebe be 9nafim af iBjerget, af 
Hebron, af <Debir, af finab og af ode 
3ub(t ©jerge, og af aUt 3frael6 »lergc ; 
Sofoa obelagbe bem meb bereo (Stoeber. 

4AoM3,S2. 5:mof. l,3ri. 

22. TcT bieo ingen tilooerO of ^fnanm 
i SfraelO t^orno !^anb ; uben i «Ofa. i 
QIatt;. og i iHObob bleoe be tilooerft. 

1 CAn. 17, 4. 3 earn. SI, IS. aQ« 

23. Cg Sofoa inbtog alt 2anbet efter 
alt bet, fom ^rren bdt>be talet til i)tofe, 
og 3ofoa gao 3frael bet til 9(rt) efter be- 
ree ^fbelinger til bereft @tammer; og 
AfoUi j»jlrbr fra Jtrie- c 14, 15. 12. Gapltel. 

Xt Xoitftcr tpttqwi, f»ni Sfcod 600^ cernmta^ 
norfl r Sofoa lib ; i alt 31 Jton^cr, 7<34. 

1. Dg biftfe ere 2anbetft Jtongrr, font 
Sfraelft 8orn floge, og eiebe berrS Saab 
paa biin Sibe 3oTbanen mob 6olflrt 
Cbgang ; fra ben fbat «mon inbtil bd 
©terg S)ennon, og al ben firttr Vlaif 
mob Citen : 4 Olof. 91. U 

2. 6Lbon,Vmorltfnieftltonge,fombo(te 
i ibeftbon, fom berffebe fra trocr, foa 
ligger oeb Urnonft fbott^ Orrbbe, 09 mM 
i fbotttcn, og ok)er ^Ibbelen af 9ilfa|i 
og inbtil ben Soef 3abor (fom rr) Ip- 
nonft JBornft Sanbemarfe ; 4lRof. 91,94 

5 «tor. 3, 16. lOtof. 39, ». 

3. Cg ober ben flette marf inbtil Qii* 
nerotbft S>at> mob Soften, og inbtil ^oMt 
beb ben flette Vtarf, bet falte ^d ml 
Dften, paa ben Uei til Setb-3eflmotb; o| 
fra 3onben, neben beb ^iftgoe VkmNflte. 

4 iWof, 34, 11. 5 »of. X 17. 

4. Dg Cgo, Aongen af Oafane Sanbo* 
moerfe, (ban) fom bar tilooer* af t|orak 
berne ; iKin, fom boebe i ftftbarotb og i 
(Sbrei, SWof.!,! 

5. Cg fom berffebe Ober ^nrmonft 8tnt 
og ooer ealdni og ober al Safan, iabtt 
be Cftefuriterft og 0iaad)atbitei« Sonbo- 
monrfe, og ooer ^lobelen af (Bilcob, til 
Sibcnft, ftongen af 4e«bon«, )iaiibtP 
moerfe. 

6. ^ofe, $>(Errenft fQenrr. og STracll 
l6orn floge bem ; og 9{ofe, ^dntnf atiiN 
ner, gao be Wubeniter og be QIabitrr it 
ibalobelen af iDlanaftfe @tamnie bet tl 
(iienbom. 4ittof.39,3& 

7. Dg biftfe ere 2anbde Aongrr, fos 
Sofoa og 3fraeift »orn floge }^a btnoc 
3ibe 3orbanen mob Qeflen, fra Bool* 
9ab i l^ibanonft Dal og inbtif bet fketlr 
»|frg, fom ftrorffer fig ob mob ©rir; of 
3ofoa gao 3frael9 Stammer bet (Sanb) 
til (Sienbom, efter bereft Kfbelingrr ; 

8. %<aa ©lergene, og i bet 8abc, 09 |M» 
ben flette ^arf, og oeb 93anblebrnr. 89 
i Drfen. og mob 8cnbcn : be ^b^lc^ 
«moriter og (Sananiter, ViKreflter, ^ctl* 
tcr og 3cbuflter. c. 11. & 

9. .ffongcn af 3erid)o een ; JTonfln if 
91i, fom ligger ocb eiben af Bet^l. cm 

(. fi, •». c. a, S9, 

10. itongen af 3enifalem een ; <oaga 
af^broDceu. cUi»La.91 3oflia »og. 19. 13. €ap, 

11. Jtonqrn af S^nnnt^ trn; Jlonncn 
af "ia&il^ ctn. c. 10, 3. 26. 

V2. Stonqcn af (Sglon ten ; Jtoncicn af 
^kt tea. C. 10, 3. 26. p. 33. 

13 itcnqcn af ^cbtr ten j Jtongcn af 
Oktcr crn. c. 10, 39. 

1 (. ftongcn af $onna ctn ; Stongen af 
UrafccfB. 4i«of.2l,1.3. 

15. ftongcn af 2ibna ten; ftongcn af 
SIbuUai